Erik Brejls hjemmeside

Start

Skifteuddrag fra Tyrsting herred[Mattrup gods]   [Møldrupkrog gods]   [Nedenskov-Vilholt gods]  Mattrup gods skifteprotokol
1791-1850

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Dødsanmeldelser medtages ikke.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedMattrup gods skifteprotokol
1791-1821
G 346-41 Jørgen Olufsen i Gribstrup. 9.5.1791, fol.1.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Karen 24, Johanne 22, Oluf 18. FM: Jørgen Pedersen i Ring.

2 Mette Christensdatter i Klovborg. 2.5.1792, fol.1B, 4.
E: Søren Nielsen. A: bror Hans Christensen i Sønder Vissing, død. 3B: Christen 32 i Skade, nu i Sønder Vissing, Jens 28, Karen g.m. Laurids Jacobsen Torp i København, søster Anne g.m. Christian Mikkelsen i Tyrsting, søster Anne g.m. Erik Christensen Pind, skovfoged sst, halvsøster Karen 44 sst.

3 Christen Rasmussen i Klovborg. 4.10.1792, fol.2B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Tranholm sst. B: Inger 40 i København, Niels i Gribstrup, Rasmus i Klovborg, Jens 28, Maren 20 sst.

4 Christen Rasmussen Nielsen i Gribstrup. 18.7.1794, fol.5B, 12B.
E: Kirstine Nielsdatter. LV: Søren Bodholt sst. A: halvsøskende Hans Nielsen sst, Rasmus Nielsen 36 i Fredericia, Anne Nielsdatter g.m. Hans Poulsen i Kodallund, Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Søren Christensen sst. 2B: Kirstine 13, Christen 11.

5 Erik Andersen i Skade. 19.1.1795, fol.6B.
Ophold hos Mikkel Corfitzen, der arver alt.

6 Birthe Andersdatter i Havbjerggård. 23.2.1795, fol.7.
E: Terkild Andersen. B: Karen 7, Anders 6, Maren 4, Jensine 6 mdr. FM: Anders Christensen, skoleholder i Vrønding.

7 Peder Nielsen i Ris. 17.8.1795, fol.10B.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Pedersen Rask i Træden. B: Rasmus 3, Anne 3 uger. FM: Christen Nielsen i Gammelstrup.

8 Rasmus Nielsen, ugift i Gribstrup. 8.1.1796, fol.13, 15, 25B.
A: søskende Hans Nielsen sst, Anne Nielsdatter g.m. Hans Poulsen i Kodallund, Kirsten Nielsdatter, død, var g.m. Søren Christensen sst. 3B: Kirstine 13, Christen 11, Niels 8. (Sml. lbnr.4).

9 Niels Nielsen Tranholm i Klovborg. 20.6.1796, fol.13B.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Jens 30, Maren g.m. Niels Rasmussen Smed sst, Inger 23, Anne Marie 21, Johanne 13. FM: farbror Rasmus Nielsen i Tranholm.

10 Rasmus Sørensen i Klovborg. 19.1.1797, fol.15B, 23B, 25, 31.
Opbudsforretning på grund af gæld. Fæsteren er rømt.

11 Terkild Andersen i Havbjerggård. 25.1.1797, fol.17, 26, 31B, 32, 34, 36B.
E: Maren Johansdatter Schmidt. LV: Mads Møller i Bregnholm Mølle. Første ægteskab med Birthe Andersdatter, skifte 23.2.1795 lbnr.6. B: Karen 9, Anders 8, Maren 6, Jensine 3. FM: farbror Søren Andersen i Kalhave.

12 Elisabeth Mikkelsdatter i Klovborg. 2.3.1797, fol.23B, 25, 31.
E: Rasmus Sørensen. (Se lbnr.10).

13 Maren Jensdatter i Klovborg. 31.3.1797, fol.24B, 31.
Enke efter Niels Nielsen Tranholm, [skifte 20.6.1796 lbnr.9]. B: Jens sst, Maren g.m. Niels Rasmussen sst, Inger g.m. Niels Skovsbøl sst, Anne Marie 21, Johanne 14. FM: morbror Laurids Jensen sst, Rasmus Nielsen i Tranholm.

14 Jørgen Sørensen i Jørgenslyst på Klovborg Mark. 20.1.1798, fol.33.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Søren Lauridsen af Malund på Klovborg Mark. B: Sidsel 22, Anne 21, Johanne 19, Søren 15, Rasmus 12, Kirsten 9.

15 Anne Kirstine Rasmusdatter i Dalsgårde. 14.3.1799, fol.35B, 38.
E: Christian Christensen. B: Marie Cathrine 8. FM: Vilhelm Christensen i Føvling. Første ægteskab med [Holger Bremer]. B: Ulrik 19, Henrik 17, Rasmus 15, Holger 11. FM: Niels Rasmussen i Grædstrup, Peder Pedersen i Nimdrup.

16 Peder Frandsen i Velgårde. 7.5.1800, fol.40.
E: Anne Marie Eriksdatter. LV: Iver Sørensen. B: Erik 19, Kirsten 18, Frands 14, Jens 13, Clemen 11, Søren 5. FM: Laurids Andersen i Trebjerg. Desuden nævnes afdødes bror Jens Christian Frandsen i Vinten.

17 Anne Marie Clausdatter i Velgårde. 11.3.1802, fol.43.
E: Iver Sørensen. B: Marie Cathrine 17, Karen 12, Claus 10, Anne 8, Kirsten 4. FM: Henrik Olufsen i Rishede. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Sørensen i Rishede.

18 Christian Christensen i Dalsgårde. 10.11.1802, fol.44B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Jensen i Hårup. B: Anne Kirstine 3, Peder 1. Første ægteskab med Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 14.3.1799 lbnr.15. B: Marie Cathrine 12. FM: farbror Vilhelm Christensen i Føvling, morbror Peder Overgaard i Nimdrup. Desuden nævnes enkens bror Jens Pedersen, der tjener på Mattrup.

19 Mikkel Corfitzen i Skade. 27.4.1803, fol.47.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Henrik Olufsen i Rishede. A: bror Peder Corfitzen i København.

20 Karen Lauridsdatter i Skade. 12.12.1805, fol.50.
E: Peder Sørensen. B: Mette 21, Marie Kirstine 19, Laurids 17, Anne Kirstine 16, Anne 14, Søren 10, Barbara 4. FM: morbror Jens Lauridsen.

21 Maren Nielsdatter i Klovborg. Dato mangler, fol.51.
E: Niels Rasmussen Smed. [Eneste tekst]: Skiftet findes i Århus Amts protokol pag.312. Intet at arve.

22 Sidsel Jørgensdatter i Jørgenslyst på Klovborg Mark. 10.6.1806, fol.51, 55.
E: Rasmus Hansen. Første ægteskab med Jørgen Sørensen sst, [skifte 20.1.1798 lbnr.14]. B: Sidsel 30, Anne 29, Johanne 27, Søren 23, Rasmus 20, Kirsten 17. FM: Christen Markussen, Jens Christensen i Tyrsting.

23 Karen Jensdatter i Løvet. 22.8.1806, fol.52.
E: Jens Christensen. A. bror Niels Jensen fra lægdet, søster Anne Jensdatter g.m. Anders Lauridsen i Ring ved Søren Bjerre i Brædstrup, søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Anders Andersen i Grædstrup. 3B: 2 sønner og 1 datter.

24 Anne Kirstine Josefsdatter i Nørskovdal. 22.8.1806, fol.52B.
E: Hans Pedersen. B: Josef 13, Anne 9, Karen 6, Else 4. FM: morfar Josef Hansen i Grædstrup.

25 Mette Kirstine Hansdatter i Klovborg. 27.12.1806, fol.53.
E: Rasmus Hansen. B: Sidsel Marie 34, Anne 30, Maren g.m. Anders Lauridsen sst. FM: morbror Rasmus Hansen i Jørgenslyst på Klovborg mark.

26 Maren Terkildsdatter, der døde 25.6.1805 i Havbjerggård. 23.5.1807, fol.54.
Datter af Terkild Andersen, skifte 25.1.1797 lbnr.11. A: søskende Karen Terkildsdatter g.m. Thomas Mikkelsen i Hornborg, Anders Terkildsen 17, Jensine Terkildsdatter 14. FM: Søren Andersen i Kalhave, Anders Christensen, skoleholder i Vrønding.

27 Anne Sørensdatter i Klovborg. 31.5.1808, fol.56B.
E: Steffen Pedersen. B: Peder 34, Anne 31 g.m. Jens Nielsen på Klovborg Mark ved far Niels Jensen Skrædder sst, Kirsten 29, Maren 26, Anne Marie 22. FM: morbrødre Jens Sørensen i Hovedskov, Niels Sørensen i Tyrsting.

28 Johan Rasmussen i Sønderskov i Klovborg sogn. 16.6.1809, fol.58B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Nørskov. B: Helene 3. FM: Rasmus Nielsen i Tranholm.

29 Jens Andersen, der døde 1806 i Tirsvad. 9.8.1809, fol.61.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Plovmandshave. B: Anders 26, Niels 23, Kirsten 20, Inger 13, Anne Kirstine 8. FM: Anders Andersen i Grædstrup.

30 Maren Nielsdatter i Tirsvad. 4.12.1811, fol.62B.
Enke efter Jens Andersen, [skifte 9.8.1809 lbnr.29]. B: Anders 28 sst, Niels 25, Kirsten 22, Inger 16, Anne Kirstine 9. FM: mors halvbror Steffen Pedersen i Klovborg.

31 Maren Johansdatter Schmidt i Havbjerggård. 8.2.1812, fol.65.
E: Poul Hansen. A: bror Søren Johansen, over 50, smed i Lindum ved Randers, bror Christen Johansen, over 40, smed i Handest ved Randers, søster Anne Kirstine Johansdatter g.m. Poul i Handest.

32 Byrge Lauridsen i Sønderdal. 6.4.1812, fol.66, 67.
E: Anne Cathrine Andersdatter. B: Marie Kirstine 22, Anders 15, Anne Kirstine 12. FM: Ulrik Holgersen i Dalsgårde.

33 Oluf Corneliussen, 17 år i Velgårde. 19.5.1812, fol.66B.
Slegfredbarn af Cornelius Olufsen i Lundum og Maren Sørensdatter g.m. Iver Sørensen i Velgårde.

34 Erik Pedersen i Velgårde. 26.11.1812, fol.69.
A: mor Anne Marie Eriksdatter, enke efter Peder Frandsen, [skifte 7.5.1800 lbnr.16]. LV: Iver Sørensen sst, søskende Kirsten Pedersdatter 30, Frands Pedersen 28, Jens Pedersen 25, Søren Pedersen 17. FM: Laurids Christensen på Mattrup Ladegård.

35 Rasmus Nielsen i Gribstrup. 4.7.1814, fol.70B.
E: Inger Marie Madsdatter. LV: Henrik Olufsen. B: Mads 22, Kirsten 20, Maren 19, Niels 16, Sidsel 14. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter. B: Maren 29, Anne Marie g.m. Jens Rasmussen i Tranholm, Søren 23. FM: Anders Nielsen i Enighed.

36 Anne Rasmusdatter i Sønderskov. 26.7.1815, fol.73.
E: Rasmus Jørgensen. B: Johan 4, Kirsten 4 mdr. Første ægteskab med Johan Rasmussen, [skifte 16.6.1809 lbnr.28]. B: Helene 9. FM: Rasmus Nielsen i Tranholm, morbror Søren Rasmussen i Nørskov.

37 Maren Pedersdatter i Jørgenslyst på Klovborg Mark. 19.2.1816, fol.76B.
E: Rasmus Hansen. B: Sidsel Marie 8, Hans Peder 5. FM: morbrødre Niels Pedersen Skovsbøl på Åle Mark, Christen Pedersen i Skovsbøl.

38 Søren Jensen, ugift i Klovborg. 15.12.1818, fol.78B.
A: far Jens Sørensen sst.

39 Niels Christensen i Gribstrup. 9.10.1819, fol.79.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Søren Pedersen i Davding. B: Jørgen 25, Mads 23, Christen 20, Bodil Marie 17, Esther 14, Mette Kirstine, Niels 11. FM: farbror Rasmus Christensen i Nim.

40 Anne Sørensdatter i Sønderskov i Klovborg sogn. 12.10.1819, fol.80B, 86, 87B.
E: Rasmus Jørgensen. A: bror Jørgen Sørensen i Stouby, død. 6B: Søren, Jørgen, Niels, Kirsten, Johanne, Anders 10, søster Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Rasmussen i Glud ved hans bror Jens Rasmussen sst.

41 Oluf Sørensen i Tirsvad. 9.12.1819, fol.84.
E: Anne Andersdatter. LV: far Anders Pedersen i Velgårde. B: Karen 5 uger. FM: farfar Søren Jensen i Tirsvad.

42 Jens Pedersen i Skeldal i Klovborg sogn. 20.12,1819, fol.85B.
Uskiftet bo. (Sml. lbnr.49).

43 Anne Hansdatter i Nørskov. 22.1.1820, fol.86.
E: Niels Jensen. B: Maren 9 mdr. FM: Jens Andersen i Nedergård.

44 Else Margrethe Pedersdatter Sandvad på Klovborg Mark. 25.5.1821. fol.88B.
E: Hans Joensen. B: Ida Birgitte 4. FM: Rasmus Hansen sst.
Mattrup gods skifteprotokol
1820-1850
G 346-545 Anne Pedersdatter i Jensgård. 23.9.1820, fol.1B.
E: Søren Sørensen. B: Søren Christian 11, Vilhelm 9, Inger 7. Første ægteskab med Christian Christensen i Dalsgårde, [skifte 10.11.1802 lbnr.18]. B: Peder 18. FM: morbror Jens Peder Møller i Kæmpesmølle.

46 Niels Christensen Elling i Træden. 24.12.1820, fol.4B, 10, 27, 32, 63B, 80, 92B.
Enkemand. B: Anne Cathrine 16. FM: farbror Rasmus Christensen Elling sst, morbror Anders Jensen Brun i Enner.

47 Christen Nielsen i Hamborg på Grædstrup Mark. 24.1.1821, fol.10, 15, 26.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Niels Jensen i Helligkildegård. B: Anders 12, Karen 10, Niels 7, Maren 4, Christiane nyfødt. FM: farbrødre Niels Nielsen i Hovedskov, Mads Nielsen i Løvet.

48 Mette Josefsdatter i Nedergård. 23.2.1821, fol.12.
E: Jens Andersen. B: Jens 24, Sidsel 22, Josef 20, Anne 17, Anders 15, Anne Marie 13, Hans 10, Mette Kirstine 8, Søren 7, Jørgen 6, Niels 2, Sidsel Kirstine 2 mdr. FM: mosters mand Niels Mikkelsen i Nimdrup.

49 Rudolf Pedersen, ugift på Mattrup. 29.3.1821, fol.12B, 22.
A: søskende Hans Pedersen 62 i Tærsklund i Klovborg sogn, Niels Pedersen 58 i Løvet, Jens Pedersen i Skeldal, [skifte 20.12.1819 lbnr.42]. 2B: Knud 19, Maren 15.

50 Laurids Villadsen i Davding. 10.4.1821, fol.16, 23, 27.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Christensen på Hammergård. B: Niels 26, Niels Immanuel 21, Mette g.m. Laurids Christensen i Tørring, Johanne Marie 18, Anne 14. FM: Mikkel Christensen i Davding. Første ægteskab med Mette Pedersdatter. B: Peder 40 i København, Jens 30 i Linnerup, Anne, enke efter Rasmus Jensen på Vinding Mark, nu i Davding.

51 Abel Marie Hansdatter på Våbensholm. 16.4.1821, fol.17.
E: Hans Madsen. B: Mads 7, Mette Lene 4. FM: mosters mand Søren Mortensen sst.

52 Niels Immanuel Nielsen, møllersvend i Stidsmølle. 12.5.1821, fol.27B.
E: Marie Cathrine Christensdatter, der bor i Tyrsting. 2 børn. Uskiftet bo.

53 Jens Albertsen i Åstrup. 4.10.1821, fol.29B.
E: Mette Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Rask i Føvling. Indført i den gamle protokol fol.540. [Sådan en protokol ses ikke].

54 Anne Sørensdatter i Jensgård i Grædstrup sogn. 19.10.1821, fol.29B.
E: Søren Sørensen. A: søskende Frands Sørensen i Heftholm, Inger Sørensdatter g.m. Hans Nielsen i Nørskov, halvsøskende Søren Sørensen i Klovborg, Peder Sørensen på Mattrup, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Christensen i Tyrsting. Desuden nævnes enkemandens stedsøn Peder Christiansen.

55 Maren Rasmusdatter i Føvling. 22.1.1822, fol.32.
E: Peder Pedersen Rask. B: Søren Christian 20. FM: Peder Pedersen sst. Første ægteskab med Christen Pedersen. B: Karen g.m. Thomas Pedersen i Løvet, Mette, Anne Cathrine g.m. Christen Jensen i Føvling.

56 Søren Christensen i Løvet. 22.1.1822, fol.33, 41.
E: Mette Kirstine Andersdatter. LV: Anders Pedersen i Velgårde. B: Karen 22, Else Marie 16, Ellen 14, Anne Kirstine 12, Anne Cathrine 8, Anders 4. FM: farbror Jens Christensen i Løvet. Første ægteskab med Karen Christensdatter. B: Anne Cathrine g.m. Rasmus Nielsen i Søballegård på Hem Mark, Christen.

57 Peder Steffensen i Klovborg. 23.1.1822, fol.34.
E: Karen Sørensdatter. LV: Søren Jensen i Tirsvad. B: Anne 10, Søren 8, Steffen 5, Jens 2. FM: fars svoger Jens Nielsen på Klovborg Mark.

58 Niels Knudsen i Føvling. 20.3.1822, fol.35, 42B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Sidsel Cathrine 9, Maren 5. FM: farbror Morten Knudsen i Trampenbjerg.

59 Niels Sørensen i Ring. 20.3.1822, fol.36.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. Afkald fra enkens stedbørn: Jens Nielsen, Søren Nielsen i Ring, Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Rasmussen.

60 Anne Marie Rasmusdatter i Tranholm. 12.7.1822, fol.36B.
E: Jens Rasmussen. B: Kirsten 14, Oluf 12, Rasmus 10, Mette Kirstine 7. FM: mors farbror Anders Nielsen i Enighed på Gribstrup Mark.

61 Peder Pedersen i Hårup. 29.8.1822, fol.37B, 41B.
E: Maren Madsdatter. LV: Anders Christensen i Ring. A: bror Thomas Pedersen Smed i Løvet, halvbror Jens Pedersen i Vinding. (Sml. lbnr.129, 156).

62 Peder Pedersen Bøgebjerg i Føvling. 29.8.1822, fol.38B.
E: Anne Cathrine Christiansdatter. LV: Vilhelm Christensen sst. B: Cathrine 16. FM: farbror Jens Pedersen i Kæmpesmølle.

63 Søren Jensen Vandmand i Gammelstrup. 31.8.1822, fol.39B, 42, 42B.
E: Johanne Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen i Føvling. B: Jens 6, Rasmus 3, Kirsten 3 mdr. FM: farbrødre Jens Jensen i Gammelstrup, Christen Jensen i Træden. Desuden nævnes afdødes bror Niels Jensen Vandmand i Addit. Enkens første ægteskab med Christen Nielsen Tebstrup.

64 Anne Sørensdatter i Rodvigsballe. 6.6.1823, fol.43.
E: Niels Frandsen. B: Kirsten 24, Maren 22, Else 20, Frands 18. FM: Søren Sørensen Smed i Davding. Første ægteskab med Rasmus Jensen Juul. B: Søren i Østbirk, Anne 30., Anne Marie g.m. Niels Pedersen i Burgårde.

65 Søren Nielsen Kjær i Træden. 15.7.1823, fol.44B, 54, 62.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Kirsten 26, Jacob 24, Niels 22. FM: farbror Peder Nielsen Kjær i Hårup.

66 Anne Cathrine Christensdatter i Føvling. 15.7.1823, fol.45B, 81.
E: Peder Hansen. B: Mette Kirstine 15. FM: morbror Vilhelm Christensen i Føvling. Første ægteskab med Christen Andersen. B: Christian 28, Christen 19, Mette Cathrine g.m. Niels Jensen i Føvling.

67 Laurids Nielsen i Grædstrup. 16.7.1823, fol.47B, 59B, 61, 68B, 99.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Laurids, Christen 28, Johanne g.m. Søren Pedersen i Nimdrup, Marie g.m. Johan Christoffer Gotfredsen i Grædstrup. Af forrige ægteskab B: Peder i Velling, Niels i Rulskov ved Flensborg, Maren g.m. Thomas Jensen i Korskro ved Flensborg.

68 Anders Nielsen i Sønder Vissing. 16.7.1823, fol.48B, 84.
E: Maren Pedersdatter. LV: Morten Nielsen sst. B: Peder 36, Niels 33, Anders 25, Anne Marie g.m. pastor Arentzen sst, Charlotte Amalie g.m. Søren Nielsen i Horndrup, Jensine 21. FM: farbror Morten Nielsen sst.

69 Birthe Iversdatter i Vissingkloster. 16.7.1823, fol.50B, 93.
E: Terkild Jensen. B: Jens i Sattrup, Cathrine 25, Iver 23.

70 Dagmar Sørensdatter i Føvling. 27.1.1824, fol.51B.
E: Søren Rasmussen. B: Søren 21, Sidsel Marie 19, Rasmus 13. FM: Jens Lukassen, snedkermester i Horsens, Enevold Christensen i Lundumskov.

71 Mads Svendsen i Håbefuld i Tyrsting sogn. 28.1.1824, fol.53, 61B, 68.
E: Jensine Eriksdatter. LV: Søren Eriksen i Rolighed. B: Gertrud 6, Maren 4, Karen 2. FM: Peder Jensen i Håbefuld. Første ægteskab med Gertrud Pedersdatter. B: Maren 14, Anne Marie 11. FM: Peder Terkildsen i Fløjstrup.

72 Rasmus Jørgensen, tjenestedreng i Træden. 10.2.1824, fol.54B.
A: søskende Niels Jørgensen 32, Jens Jørgensen 23, Anders Jørgensen 19, Jørgen Jørgensen 16, Anne Cathrine g.m. Laurids Jensen i Sejt, halvsøskende Mads Rasmussen 14, Rasmus Rasmussen. FM: Rasmus Rasmussen Overgaard i Vinding.

73 Anne Sørensdatter i Træden. 10.2.1824, fol.55.
E: Rasmus Christensen. B: Marianne 31, Christen 27. FM: morbror Laurids Sørensen i Såby.

74 Jens Christensen i Løvet. 11.2.1824, fol.56B, 94B.
E: Mette Cathrine Jensdatter. LV: Thomas Pedersen sst. B: Christen 13, Karen Marie 10, Sidsel 4, Birthe Marie 2. FM: Niels Rasmussen sst.

75 Knud Rasmussen Smed i Kolpengård. 11.2.1824, fol.57B, 62, 68, 80, 101.
E: Karen Pedersdatter. LV: Morten Pedersen i Løve. A: søster Maren Rasmusdatter g.m. Niels Sørensen i Bryrup, halvsøskende Jens Christian Rasmussen i Fogstrup, Mourids Rasmussen, bøssemager på Kongens Tøjhus i København, Inger Cathrine Rasmusdatter, tjener på Ussinggård.

76 Søren Pedersen i Nimdrup. 11.2.1824, fol.58B, 94B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Peder Lauridsen i Velling. B: Laurids 4, Niels 1. Første ægteskab med Kirsten Frandsdatter. B: Mette Marie 25, Frands 23, Anne 18, Marie Kirstine 16, Peder 13, Else 10. FM: farbrødre Erik Pedersen i Davding, Niels Pedersen i Burgårde.

77 Kirsten Rasmusdatter i Troelstrup. 12.2.1824, fol.60, 67B, 85B, 105B, 143B, 145, 146, 148B, 149B, 150, 151B, 153B, 161, 178B.
Enke efter Anders Jacobsen. Hendes søn Mikkel Sørensen, der fæster.

78 Christen Knudsen og hustru Karen Jensdatter på Vissingkloster Mark. 12.2.1824, fol.60, 62B, 68, 69B, 92B.
B: Rasmus i Yding, Knud, skrædder i Horsens, Jens i Vissingkloster, Peder i Gjedved, Søren, smed i Ring, Christen på Vissingkloster Mark, Niels i Lindholm i Them sogn, Maren, død, var g.m. Christen Sørensen i Lykkensro i Vinding sogn. 6B: Karen Marie 13, Christine 12, Mads 9, Anne Kirstine 7, Niels 4, Christen 2.

79 Anne Hansdatter i Bredvad Mølle. 13.2.1824, fol.63.
E: Peder Kingo. Første ægteskab med [Jens Sørensen]. B: Hans Søren Sørensen, præst i Vinding og Vind, Laurids Sørensen, præst i Laurbjerg og Lerbjerg, Rasmus Sørensen, guldsmed i Skanderborg, nu i Bredvad Mølle, Maren Sørensdatter g.m. Mathias Rahbek, præst i Thyregod og Vester.

80 Rasmus Jensen Thøgersen i Vinding. 26.3.1824, fol.64B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Lauridsen. Første ægteskab med Mette Sørensdatter. B: Anne Kirstine Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Steffensen i Davding. 6B: Mette, Mette Kirstine, Anne, Rasmus 18, Steffen 16, Søren 12, Sidsel Rasmusdatter g.m. Anders Olufsen i Vinding, Jensine Rasmusdatter g.m. Jens Jensen i Ulstrup. Andet ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Jens Rasmussen på Vinding Mark, Mette 26 g.m. Søren Rasmussen Pårup i Vinding, Søren 24, Rasmus 21 i København.

81 Anne Josefsdatter i Nimdrup. 27.3.1824, fol.66B.
E: Niels Mikkelsen. B: Anne 15, Anne Marie 8, Hans 6, Anders 5, Josef 4, Mette Cathrine 3. FM: mosters mand Hans Ebertsen på Grædstrup Mark.

82 Jens Lauridsen og hustru Maren Christensdatter i Lystenøje på Klovborg Hede. 30.12.1824, fol.69B.
B: Laurids 28, Christen 26, Mikkel 23, Andreas 10, Mette Marie 6. FM: morbror Rasmus Christensen i Klovborg.

83 Johanne Jensdatter i Pindhus på Tyrsting Mark. 12.3.1825, fol.70B.
E: Hans Hansen Berg. B: Jens Christian 12. FM: født værge Niels Andersen på Tyrsting Mark.

84 Karen Lassen i Åstrup. 23.3.1825, fol.71.
E: Anders Pedersen. B: Mette Cathrine 14 dage. FM: morfar skolelærer Lassen sst.

85 Peder Nielsen Kjær i Hårup. 15.7.1825, fol.73.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Søren Malund på Våbensholm. B: Karen 15, Niels 12, Kirsten 9, Hans 6, Søren Christian 2. FM: farbror Morten Nielsen Kjær i Håbegård på Føvling Mark.

86 Søren Rasmussen i Føvling. 15.7.1825, fol.74, 101B, 110.
Enkemand efter Dagmar Sørensdatter, skifte 27.1.1824 lbnr.70. B: Rasmus 14. FM: Jens Lukassen i Horsens, Anders Rasmussen i Åstrup.

87 Erik Pedersen i Davding. 15.7.1825, fol.74, 88, 97B, 100.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Enevoldsen i Brædstrup. B: Frands 14, Marie 12, Anne 11, Peder 9, Jens 7, Inger Kirstine 5, Rasmus 2, Eriksine født 16.12.1825. FM: farbror Niels Pedersen i Burgårde.

88 Ellen Nielsdatter i Velgårde. 16.7.1825, fol.74B, 82, 98B.
E: Anders Pedersen. B: Niels 32 i Hedelund på Brestenbro Mark, Morten 27, Christen 25 i København, Else Marie, død , var g.m. Mikkel Pedersen i Åle. 1B: Anders 16, Anne g.m. Rasmus Andersen i Tirsvad.

89 Jens Nielsen i Tyrsting. 16.7.1825, fol.76.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Jensen i Håbefuld. B: Niels 2. FM: Jeppe Nielsen i Tyrsting.

90 Niels Rasmussen Bødker i Velling. 5.9.1825, fol.77, 78B.
E: Anne Nielsdatter. LV: skolelærer Hans Bandholt Andersen. B: Anne Sofie 29, Niels 27, Christen 16. FM: Laurids Rasmussen Bødker i Vinding. Første ægteskab med Karen Christensdatter. B: Mette Marie, enke efter Christen Pedersen i Løvet ved søn Christen Christensen sst, Johanne 40, Rasmus i Sepstrup, Inger 37, Jens 33 i Salten.

91 Maren Sørensdatter i Bryrup. 5.9.1825, fol.78.
E: Laurids Olufsen. Første ægteskab med Laurids Lauridsen. B: Anne Marie g.m. Søren Olufsen i Velling, Laurids i Vinding, Søren på Ussinggård.

92 Poul Mouridsen i Poulslyst på Vinding Mark. 9.9.1825, fol.78B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Christensen i Vinding. B: Kirsten 14, Jens 10, Anne Malene 3. FM: Rasmus Rasmussen i Pårup.

93 Peder Sørensen i Langballe på Vinding Mark. 9.9.1825, fol.79B, 86.
E: Kirsten Jonasdatter. B: Søren i Vilholt, Niels 25, Jonas 23, Steffen 21, Jens 18, Kirsten 36, Bodil Marie g.m. Laurids Olufsen i Bryrup.

94 Christen Hansen i Føvling. 28.10.1825, fol.80B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Anne Marie 15, Karen 14, Johanne 10, Elisabeth 8, Mette Kirstine 5. FM: farbror Mads Christensen i Trampenbjerg.

95 Jens Andersen i Holdhedehuse på Føvling Mark. 28.10.1825, fol.81, 86B, 90.
B: Maren Mogensdatter. LV: Niels Jensen i Helligkildegård. B: Mette Kirstine g.m. Jørgen Hansen, arbejdsmand i København, Abelone 36, Anders 32, Johanne Marie 28, Mogens 27, Maren 26, Anne 22. FM: farbror Niels Andersen på Tyrsting Mark.

96 Anne Dinesdatter i Vinding. 23.12.1825, fol.84.
E: Peder Pedersen Bødker, skovfoged. Testamente 16.12.1797.

97 Jens Olufsen i Fuglsang på Vinding Mark. 28.12.1825, fol.84, 89B, 90.
E: Maren Jensdatter. LV: Markus Rasmussen i Vinding. B: Carl 3, Maren 1. FM: farbror Anders Olufsen sst. Første ægteskab med Maren Eriksdatter. B: Anne g.m. Peder Nielsen, skovfoged i Vesterhåb, Oluf 26, Erik 24, Anders 20, Søren 18, Rasmus 14, Martha Charlotte 11, Jens 10, Karen Marie 9, Mette Kirstine 6.

98 Anne Marie Andersdatter i Hårup. 28.12.1825, fol.87.
Enke efter Niels Hansen. B: Anders 33, datter g.m. Hans Hansen i Holdhedehuse.

99 Marie Kirstine Lauridsdatter i Gribstrup. 3.3.1826, fol.87, 90, 95B, 99.
E: Peder Hansen. B: Hans 12, Laurids 11, Niels 9, Maren 7, Kirstine Marie 4, Johanne Marie 1. FM: morbror Rasmus Lauridsen i Klovborg.

100 Niels Madsen i Nørlund på Velling Mark. 20.3.1826, fol.91.
Uskiftet bo for enken og eneste søn skovfoged Peder Nielsen.

101 Niels Mikkelsen i Vissingkloster. 25.5.1826, fol.92B, 93, 100.
E: Karen Jacobsdatter. B: Jacob 15, Mette Cathrine 13, Christen 10. Første ægteskab med Ellen Sørensdatter. B: Mette g.m. Rasmus Christensen i Yding, Helle g.m. Oluf Lauridsen i Illerup, Søren 29, Mikkel 27, Kirsten g.m. Anders Christensen i Vinding, Ellen g.m. Laurids Sørensen i Addit.

102 Inger Marie Madsdatter i Gribstrup. 21.7.1826, fol.94B, 105B, 106, 107B, 116, 120B.
Enke efter Rasmus Nielsen, [skifte 4.7.1814 lbnr.35]. B: Mads 34, Kirsten g.m. Niels Andersen i Hedelund, Maren g.m. Peder Pedersen på Hvirring Mark, Niels 30, Sidsel 27. FM: farbror Anders Nielsen i Enighed.

103 Karen Jensdatter i Vingum. 21.7.1826, fol.96.
E: Peder Steffensen. B: Sofie Charlotte 15, Kirsten 13, Jens 10, Niels 8, Rasmus 4, Sidsel Kirstine 3 mdr. FM: morbror Erik Jensen i Fogstrup.

104 Marie Cathrine Rasmusdatter i Ring. 2.9.1826, fol.98B.
E: Søren Christensen. A: søskende Inger Rasmusdatter g.m. Jens Iversen i Føvling, Ellen Rasmusdatter g.m. Christen Jensen i Ring, Jørgen Christian Rasmussen i Hårup.

105 Mette Cathrine Jensdatter i Løvet. 8.11.1826, fol.102.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med Jens Christensen sst. [skifte 11.2.1824 lbnr.74]. B: Christen 13, Karen Marie 10, Sidsel 4, Birthe Marie 2. FM: farbror Christen Christensen i Burgårde.

106 Peder Thøgersen i Davding. 8.11.1826, fol.102B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Sørensen sst. B: Thøger 9, Niels 6, Søren 3, Søren Peder 4 mdr. FM: Niels Pedersen i Davding.

107 Niels Sørensen i Hårup. 8.11.1826, fol.104.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Lauridsen sst. B: Kirsten 10, Claudine 8, Marie Abel 5, Søren 3, Nielsine 3 mdr. FM: Anders Nielsen sst.

108 Anne Madsdatter i Gribstrup. 24.11.1826, fol.105.
E: Peder Nielsen. Testamente 6.4.1815.

109 Vilhelm Christensen i Føvling. 30.5.1827, fol.106, 109B.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Bach sst. B: Anne Cathrine 11, Christiane 9, Niels 3. FM: Niels Jensen sst.

110 Marie Kirstine Steffensdatter i Nimdrup. 1.6.1827, fol.107B.
E: Christen Frandsen. B: Steffen 19, Anne Cathrine 17, Karen 14, Mette Kirstine 11. FM: morbror Peder Steffensen, dyrlæge i Tolstrup Tammestrup.

111 Gertrud Marie Pedersdatter i Løvet. 28.7.1827, fol.114B.
E: Peder Andersen. B: Niels 24, Peder 20, Marie Kirstine 16, Kirstine 15, Marie Cathrine 13. FM: Thomas Pedersen Smed sst.

112 Inger Rasmusdatter på Føvling Mark. 27.12.1827, fol.117B, 120.
E: Jens Iversen. B: Iver 35 i Hvirring, Kirsten g.m. Niels Sørensen i Eriknauer, Anne Kirstine g.m. Knud Pedersen i Åle, Rasmus 25.

113 Charlotte Amalie Rasmusdatter i Sønder Vissing. 28.12.1827, fol.118.
Enke efter Anders Jensen. B: Jens Vissing, revisor ved Det Kongelige Norske Revisionsdepartement i Christiania, Maren Pedersdatter, enke efter Anders Nielsen i Sønder Vissing, [skifte 16.7.1823 lbnr.68]. LV: Mads Sørensen sst, Cathrine Pedersdatter g.m. Morten Nielsen sst.

114 Søren Nielsen, ugift i Velling. 18.1.1828, fol.120B, 122B.
A: far Niels Nielsen Fogstrup i Addit, søster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Velling. Skifte efter afdødes mor [Anne Rasmusdatter] sluttet 30.5.1798.

115 Søren Olufsen i Velling. 28.1.1828, fol.121, 123, 128.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Laurids Olufsen i Bryrup. B: Laurids 21, Kirsten 19, Cathrine Marie 16, Maren 14, Karen 12, Bodil 10, Laurentse 8, Henrik 4, Søren 2. FM: farbror Henrik Olufsen i Rishede. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter. B: Oluf 29 i Klokkebjerg i Them sogn, Helene 27. Desuden nævnes afdødes forældre Oluf Sørensen og Karen Lauridsdatter.

116 Niels Nielsen Fogstrup i Addit. 29.1.1828, fol.121B, 126, 130B, 146, 149.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen sst. B: Laurids 5, Gertrud 2, Niels nyfødt. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter. B: Anne Kirstine g.m. Peder Jensen i Velling. Andet ægteskab med Gertrud Lauridsdatter. B: Niels 26, Anne g.m. Laurids Lauridsen i [Sønder] Vissing, Karen g.m. Anders Andersen sst, Anne Marie, der døde.

117 Jens Christensen Pigh på Tyrsting Mark. 19.3.1828, fol.132, 133B.
E: Anne Cathrine Eriksdatter. LV: Søren Eriksen i Rolighed. B: Christen 40 i Horsens, Anne Kirstine, død. Hendes barn uden for ægteskab: Jens Mikkelsen 13. FM: far Mikkel Sørensen i Trebjerg.

118 Peder Sørensen i Heftholm. 29.3.1828, fol.133B.
A: søskende Søren Sørensen i Klovborg, Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Christensen i Tyrsting, halvsøskende Frands Sørensen i Heftholm, Inger Sørensdatter g.m. Hans Nielsen i Nørskov.

119 Terkild Jensen i Vissingkloster. 28.4.1828, fol.134, 138.
Enkemand efter Mette Andersdatter. B: Jens 50 i Sattrup, Iver 28 i Vissingkloster, Maren g.m. Peder Steffensen, dyrlæge i Tolstrup Tammestrup, Dorthe, enke efter Bertel Jensen i Gjedved, Mette g.m. Jens Pedersen den ældre i Sønder Vissing, Cathrine g.m. Jens Pedersen den yngre sst.

120 Peder Rasmussen Smed i Ring. 29.4.1828, fol.135B, 136.
E: Else Frandsdatter. LV: Niels Jensen på Føvling Mark. B: Rasmus 9, Frands 7. FM: Jesper Lauridsen i Ring. Første ægteskab med Anne Thomasdatter. B: Anne Marie 17. FM: morbror Laurids Christensen i Nørre Hvillum.

121 Niels Steffensen i Davding. 31.5.1828, fol.137, 140B, 142B.
E: Henrikke Kirstine Sørensdatter. LV: Mads Lauridsen i Ring. B: Sidsel Kirstine 3. FM: morbror Jens Sørensen i Skade. Første ægteskab med Anne Kirstine Rasmusdatter. B: Mette 27, Mette Kirstine 24 g.m. Christian Frederik Frich, bogtrykkersvend i København, Rasmus 22, Steffen 19, Anne 18, Søren 16. FM: Rasmus Jensen Thøgersen i Vinding ved søn Søren Rasmussen sst. (Sml. lbnr.80).

122 Karen Pedersdatter i Kolpen. 1.11.1828, fol.149B, 152B, 158B, 163B, 171B, 173B.
Enke efter Knud Rasmussen, [skifte 11.2.1824 lbnr.75]. [Første ægteskab med Peder Ring, degn i Hylke]. B: Niels Pedersen Langballe, vinhandler på hjørnet af Kongens Nytorv og Vingårdsstræde nr.1 i København, Niels Pedersen Ring 40 i Kolpen, Anne Dorthe Pedersdatter Ring, enke efter Isak Senichsen, skomager ved åen i Århus, Maren Elisabeth Pedersdatter Ring, Maren Pedersdatter Ring g.m. Jens Lauridsen i Kolpen, Else Cathrine Pedersdatter Ring, død, var g.m. Peder Jørgensen i Løve. 2B: Karen 10, Peder 9.

123 Anders Nielsen i Gribstrup. 11.11.1828, fol.152, 157B, 161.
E; Johanne Mortensdatter. B: Peder 28, Jens 26, Morten 23. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter. B: Hans Andersen sst, Karen Andersdatter, død, var g.m. Troels Lauridsen Smed i Tørring Skov. 4B: Cathrine Marie 26, Kirsten Marie 24, Laurids 23, Anne Marie 18, Anne Andersdatter g.m. Niels Hansen på Boring Mark, Maren Andersdatter g.m. Jørgen Mogensen på Lindved Mark.

124 Anne Rasmusdatter i Vinding. 12.12.1828, fol.156B, 161B.
E: Niels Simonsen. B: Simon, skolelærer i Gantrup, Rasmus i Vinding, Marie, enke efter Christen Nielsen sst.

125 Peder Hansen i Gribstrup. 26.3.1829, fol.159.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Sørensen i Tranholm. Første ægteskab med [Marie Kirstine Lauridsdatter, skifte 3.3.1826 lbnr.99]. B: Hans 16, Laurids 14, Niels 12, Maren 10, Kirsten Marie 7, Hanne Marie 4. FM: farbror Niels Hansen i Sønderdal.

126 Niels Jensen i Hårup. 10.4.1829, fol.162B.
Separeret hustru: Kirsten Jensdatter. B: Anne Cathrine 18, Marie 15, Jens 13. FM: Markus Christensen i Tyrsting.

127 Mette Marie Jacobsdatter i Fredebo på Brædstrup Mark. 14.4.1829, fol.163, 165B.
E: Peder Frederiksen. B: Jacob 8, Marie Kirstine 6, Frederikke 4, Niels 2, Jens Peder 1 md. FM: morfar Jacob Bergenhagen, skomager på Brædstrup Mark.

128 Else Frandsdatter på Ring Mark. 27.4.1829, fol.166B, 185B.
Enke efter Peder Rasmussen Smed i Ring, [skifte 29.4.1828 lbnr.120]. B: Rasmus 12, Frands 9. FM: morbrødre Christen Frandsen i Nimdrup, Hans Frandsen i Grædstrup.

129 Peder Christian Sørensen i Hårup. 6.5.1829, fol.167B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Pedersen i Føvling. B: Maren 1. FM: Mads Sørensen i Sønderskov. Desuden nævnes afdødes mor Maren Madsdatter, enke efter Peder Pedersen i Hårup. (Sml. lbnr.61, 156).

130 Anders Lauridsen i Davding. 29.4.1829, fol.167B, 168B.
A: søskende Jens Lauridsen i Halle, Abelone g.m. Peder Vilde i Ølgod sogn, Anne gift i Østerby ved Tønder.

131 Hans Pedersen på Tyrsting Mark. 14.5.1829, fol.169, 171, 258.
B: Peder 30, Karen g.m. Jens Nielsen Gram, Sidsel, der ægter Christen Jensen Salten i Tyrsting, Anne. FM: Niels Frederiksen sst.

132 Albert Pedersen i Træden. 16.5.1829, fol.169B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus 32, Peder 29, Mads 26, Maren g.m. Anders Børresen sst, Anne Marie 23, Anne 19.

133 Søren Schultz i Vinding. 18.5.1829, fol.171, 173B.
Enke. Testamente af 18.5.1829.

134 Maren Nielsdatter på Træden Mark. 7.7.1829, fol.174, 176, 180, 183.
E: Anders Andersen. Første ægteskab med Søren Knudsen. B: Kirsten g.m. Mads Mortensen i Åstrup ved søn Morten Madsen, Rebekka. FM: Niels Jensen i Træden.

135 Rasmus Rasmussen på Sønder Vissing Mark. 18.7.1829, fol.178.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Jacobsen. B: Anders 34, Troels 23, Knud 18, Karen, Gedske. FM: Knud Nielsen i Sønder Vissing.

136 Peder Jensen i Håbefuld på Tyrsting Mark. 18.11.1829, fol.181.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Jepsen i Tyrsting. B: Peder 11, Kirsten 9, Jens 7, Karen 6, Ellen Marie 3, Marianne 6 mdr. FM: farbror Mikkel Jensen sst.

137 Julius Jensen i Føvling. 16.6.1830, fol.187.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Anders Hansen sst. B: Jens 22, Peder 19, Henrik 12, Hans 9, Anne, Mette, Sofie, Maren. FM: fasters mand Jens Sørensen i Skade.

138 Frands Knudsen i Tyrsting. 7.7.1830, fol.188B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Johanne Kirstine. FM: Niels Jensen i Helligkildegård.

139 Christen Nielsen August i Gammelstrup. 28.8.1830, fol.190B.
E: Mette Andersdatter. B: Niels 34, Anders 27, Karen g.m. Peder Hansen i Føvling, Anne Marie, Laurentse.

140 Søren Lauridsen i Malund. 11.10.1830, fol.193, 197.
E: Else Sørensdatter. LV: Niels Christian Andersen i Klovborg. B: Laurids 34 g.m. Helene Pedersdatter, Anne g.m. Søren Jensen i Kodallund, Anne Kirstine.

141 Maren Nielsdatter i Gammelstrup. 28.10.1830, fol.194, 196.
E: Anders Christensen. B: Sidsel, Christen Andersen Søndergaard i Kolt, datter, nylig død, var g.m. Peder Steffensen. 1B: Anders.

142 Anne Kirstine Jensdatter i Hårup. 4.3.1831, fol.198, 200.
E: Morten Jensen. B: Henrik 15. Første ægteskab med Henrik Nielsen. B: Jens 32, Kirstine g.m. Jens Lauridsen på Hårup Mark, Peder 28, Maren g.m. Niels Christensen Knude på Knude Mark, Anders 22, Rasmus 19, Mette Kirstine.

143 Hans Nielsen i Nørskov. 20.5.1831, fol.201B, 206B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Frands Sørensen i Heftholm. B: Sidsel Kirstine g.m. Sejer Jensen i Mesing, Johanne g.m. Thomas Rasmussen i Hårby, Niels 27, Mette Kirstine, Maren, Søren 19, Anne. FM: Ulrik Holgersen i Dalsgårde.

144 Steffen Pedersen i Føvling. 4.6.1831, fol.203B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Hansen sst. B: Søren 48, Thyge 40, Peder 37, Anders 29, Maren g.m. Niels Hansen i Føvling, Else, Birthe Marie, Ingeborg, død, var g.m. Mogens Jensen sst. 1B: Karen Marie. FM: farbror Rasmus Pedersen, dyrlæge i Tønning.

145 Anne Kirstine Jensdatter i Ring. 20.11.1831, fol.207B.
E: Jeppe Lauridsen. Første ægteskab med Niels Adsersen. B: Jens Møller 42, Thyge Jesper 32, Anne g.m. degnen Dalsgaard i Ring, Bodil g.m. Peder Christensen sst, Laurentse, død, var g.m. Søren Pedersen i Lundum. 2B: Peder, Niels Peder.

146 Maren Pedersdatter i Gammelstrup. 9.1.1832, fol.210B.
E: Jens Eriksen. B: Anne 31, Erik 30, Niels 27, Peder 25, Christen 20, Maren.

147 Anne Nielsdatter i Håbefuld i Føvling sogn. 25.1.1832, fol.213, 224B.
Enke efter Anders Andersen. B: Anders 45, Rasmus 41, Peder 38, Hans 35.

148 Thyge Andersen, røgter på Mattrup. 19.2.1832, fol.214, 214, 221, 223.
Skilt uden separationsbevilling fra Anne Marie Brunsdatter på Nortvig Mark. LV: Jens Nielsen i Klovborg. A: bror Peder Andersen i Løvet, bror Anders Andersen, død. 1B: Henrik 24 sst, bror Niels Andersen på Lundum Mark, søster Anne Marie Andersdatter i Tyklund, søster Anne Cathrine Andersdatter, død, var g.m. Henrik. 3B: Christen 10, Peder 7, Svend 5. FM: Jens Christensen i Halle. Første ægteskab med Christen Jensen i Halle. 5B: Anders 22, Sidsel Kirstine, Johanne, Helene 16, Niels 13.

149 Jeppe Nielsen i Tyrsting. 29.2.1832, fol.215, 217, 218B.
E: Kirsten Torbensdatter. LV: Christen Rasmussen sst. B: Søren 40 i Torp, Niels 32 sst, Jørgen 27 i Kronborg, Cathrine g.m. Jens Hansen i Velling, Anne.

150 Peder Hansen i Føvling. 2.3.1832, fol.215, 220.
E: Karen Christensdatter. LV: Rasmus Pedersen sst. B: Mette Kirstine. FM: Christen Christensen i Åstrup. Desuden nævnes afdødes svoger Anders Christensen i Gammelstrup.

151 Søren Sørensen i Klovborg. 27.4.1832, fol.222B.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Jens Christensen i Tyrsting. B: Christen 19. FM: farbror Frands Sørensen i Heftholm.

152 Mette Cathrine Andersdatter i Åstrup. 5.5.1832, fol.224.
A: far Anders Pedersen sst. Arv efter mor Karen Lauridsdatter, skifte 23.3.1825 lbnr.84.

153 Jens Mogensen i Ring. 10.5.1832, fol.224.
E: Johanne Nielsdatter. Af første ægteskab B: Mogens, Anders, Rasmus.

154 Rasmus Hansen i Jørgenslyst på Klovborg Mark. 6.7.1832, fol.225, 228B.
E: Maren Marie Pedersdatter. LV: Laurids Jensen i Klovborg, Hans Johnsen. B: Søren 16. FM: Anders Lauridsen sst. Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [skifte 19.2.1816 lbnr.37]. B: Sidsel Marie, Hans Peder.

155 Bodil Nielsdatter i Ring. 8.8.1832, fol.225B.
E: Peder Christensen. B: Anne Kirstine, Christiane, Gertrud Marie, Niels 15, Anders 5, Adser 6 mdr. FM: morbror Jens Nielsen i Nimdrup.

156 Maren Madsdatter i Hårup. 24.10.1832, fol.229B, 234.
Enke efter Peder Pedersen. Af første ægteskab B: Mads Sørensen 42 i Hårup, Peder Christian Sørensen, [skifte 6.5.1829 lbnr.129]. 1B: Maren, Jens Sørensen 37, Karen Sørensdatter g.m. Anders Christensen i Ring.

157 Inger Marie Nielsdatter, ugift i Klovborg. 5.12.1832, fol.230B.
A: mor Dorthe Andersdatter, enke efter Niels Pedersen på Hjortsvang Mark, der ægter Niels Rasmussen i Hjortsvang, søskende.

158 Bodil Pedersdatter i Tyrsting. 14.12.1832, fol.231B.
E: Niels Sørensen Smed. B: Niels Peder 6, Søren 2. FM: morbror Rasmus Pedersen i Nimdrup.

159 Jens Jensen i Gammelstrup. 5.2.1833, fol.234B, 237.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Klostermølle, Rasmus Pedersen i Tønning. B: Peder 33 i Trebjerg, Jens 31, Christen 27, Anne Marie g.m. Anders Pedersen i Gammelstrup, Else g.m. Peder Rasmussen i Vestbirk, Sidsel.

160 Morten Lauridsen på Brædstrup Mark. 25.2.1833, fol.236, 241.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Rasmussen i Ring Skovhus. B: Peder 25, Jens 23. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter]. B. Laurids 37 i Odense, Mette Cathrine g.m. Knud Jensen Skrædder i Træden, Karen.

161 Marie Kirstine 10 år i Fredebo på Brædstrup Mark. 14.5.1833, fol.238B.
A: far Peder Frederiksen sst. Arv efter mor Mette Marie Jacobsdatter, [skifte 14.4.1829 lbnr.127].

162 Mette Rasmusdatter i Ring. 2.5.1833, fol.238B, 238B, 239B.
E: Søren Christensen Smed. B: Christen 3, Karen Marie. FM: Søren Eriksen i Rolighed.

163 Ulrik Holgersen Bremer i Dalsgårde. 31.8.1833, fol.242.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: forvalter Lindenpalm i Stidsmølle. B: Holger 21, Søren Peder 15, Anne Kirstine, Charlotte, Sidsel Marie. FM: farbrødre Henrik Holgersen i Højgård, Rasmus Holgersen i Åstrup.

164 Mads Mortensen i Åstrup. 18.11.1833, fol.248B.
B: Morten 24, Anders 18, Mette, enke efter vagtmester Overby i Horsens, Maren, Marie g.m. Jørgen Christian Pedersen i Marielyst på Træden Mark.

165 Niels Hansen i Sønderdal. 29.3.1834, fol.250.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Nielsen på Ildved Mark. B: Niels, Maren. Af første ægteskab B: Jens, Christen, Niels, Søren, Mette Johanne, Johanne Kirstine. FM: Christen Nielsen i Tyrsting.

166 Søren Jensen Bjerre i Brædstrup. 16.5.1834, fol.252B, 255.
E: Mette Marie Andersdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Anders 29 i Sønder Vissing, Niels 24, Christian Markus Christoffer Gerhard 19, Anne i Horsens, død. 1B: Kirstine Petrine Pedersdatter, Sidsel, Henriette Gunne Sefilia g.m. Jens Jensen i Sønder Vissing, Frederikke Marianne g.m. Laurids Møller i Stidsmølle. Første ægteskab med Sidsel Sørensdatter. B: Jens i Skade, Søren i Andrup i Hads Herred, Peder 45, Kirsten g.m. Christen Nikolajsen i Frijsenborg Skovhus, Mette g.m. Mads Lauridsen i Ring, Henrikke Kirstine, enke efter Niels Steffensen i Davding.

167 Anne Andersdatter i Føvling. 5.11.1834, fol.256B.
E: Mikkel Pedersen. B: Peder 20, Birthe Marie, Anders 17, Søren 15, Christen 14, Niels Peder 12. FM: Hans Pedersen Staaholm i Åstrup.

168 Anne Cathrine Christensdatter i Føvling. 10.2.1835, fol.260, 333B.
E: Christen Jensen. 4 børn. Uskiftet bo.

169 Anders Jensen i Tirsvad. 6.4.1835, fol.260B.
E: [Mgl]. LV: Jens Nielsen i Vingum. A: søskende Kirsten Jensdatter g.m. Jens Thomsen i Skeldal, Inger Jensdatter g.m. Christen Hansen i Voerladegård, Niels Jensen 40 i Tærsklund i Klovborg sogn, Anne Kirstine Jensdatter. FM: Jens Andersen i Nedergård.

170 Maren Frandsdatter i Åstrup. 8.4.1835, fol.261B, 263B.
E: Anders Pedersen. B: Peder 9, Frands 7. FM: Søren Frandsen i Træden, morbror skolelærer Frandsen i Hvirring.

171 Anders Christensen i Gammelstrup. 9.5.1835, fol.265, 271.
A: mor Mette Andersdatter, enke. LV: Niels Nielsen sst, søskende Niels Christensen i Horsens, Karen Christensdatter g.m. Niels Andersen i Føvling, Anne Marie Christensdatter, Laurentse Christensdatter.

172 Maren Madsdatter i Ring. 23.6.1835, fol.267.
E: Søren Hansen. B: Hansine, der døde, Caroline 6 uger. FM: Jeppe Lauridsen sst.

173 Anders Christensen i Ring. 23.6.1835, fol.269.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jeppe Lauridsen sst. B: Christiane 23, Christen 21, Mette Marie 19, Bodil Marie 16, Maren 14, Trine 9. FM: farbror Christen Christensen i Vinding.

174 Christen Nielsen i Tyrsting. 26.1.1836, fol.271B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Niels Jepsen sst. B: Niels 4, Ida Marie 2, Niels Peder 1. FM: farbror Jens Nielsen i Sønderdal.

175 Niels Andersen i Nålehuset på Tyrsting Mark. 6.2.1837, fol.273B.
E: Marie Kirstine Jensdatter. LV: Søren Pertou i Rolighed. B: Anne 28. Første ægteskab med Anne Eriksdatter. B: Erik på Nim Mark, Anders på Tyrsting Mark, Abel g.m. skolelærer Birk i Klovborg, Anne 38, Maren g.m. Knud Jensen her på stedet.

176 Hans Enevoldsen i Ring. 20.5.1837, fol.274B, 279.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Tolstrup i Vinding. B: Jørgen 25, Niels 23, Maren 20, Enevold 18, Johanne 14. FM: født værge Christen Enevoldsen i Brædstrup.

177 Jens Iversen på Føvling Mark. 2.8.1837, fol.276, 278, 286B, 289B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Niels Jensen i Helligkildegård. Første ægteskab med Inger Rasmusdatter, [skifte 27.12.1827 lbnr.112]. B: Iver 40, Kirsten 38 g.m. Niels Sørensen Smed i Eriknauer, Anne Kirstine 35 g.m. Knud Pedersen i Åle, Rasmus 30.

178 Jens Thomsen i Lisedal på Klovborg Mark. 20.9.1837, fol.276B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen på Nørskov Mark. B: Thomas 11, Maren 8. FM: farbror Søren Thomsen i Flåris.

179 Anne Cathrine Rasmusdatter i Hårup. 17.1.1838, fol.280B.
E: Jørgen Christian Rasmussen. Første ægteskab med Peder Pedersen. B: Niels Pedersen i Hornborg, Rasmus Pedersen i Stilling, død, 3 børn hvis navne ikke vides, Mette Lene Pedersdatter g.m. Markus Christensen i Føvling, Else Marie Pedersdatter g.m. Søren Jørgensen i Hornborg. Andet ægteskab med Peder Andersen. B: Anders Pedersen. Ingen børn af sidste ægteskab.

180 Karen Jensdatter i Skade. 29.1.1838, fol.281, 283B, 300.
E: Jens Sørensen. B: Jens på Løvet Mark, Søren i København, Jens Møller Jensen. FM: Rasmus Pedersen i Rishede.

181 Anne Pedersdatter i Håbefuld. 28.6.1838, fol.284B.
E: Niels Pedersen. B: Maren 3, Anne Cathrine 1. FM: Niels Jepsen i Tyrsting. Første ægteskab med Peder Jensen, skifte 18.11.1829 lbnr.136. B: Peder 19, Kirsten 17, Jens 16, Karen 13, Ellen Marie 11, Marianne 9.

182 Anne Jepsdatter i Tranholm. 13.9.1838, fol.290B.
E: Hans Pedersen Staaholm. B: Peder 8, Jeppe 6, Birthe Marie 4, Anne Marie 17 uger. FM: morfar Jeppe Buch i Åstrup.

183 Maren Iversdatter i Ring. 29.10.1838, fol.292, 310.
E: Christen Andersen. A: bror Peder Iversen, almisselem på Tørring Mark, halvbror Jens Iversen, [skifte 2.8.1837 lbnr.177]. 4B: Iver på Trebjerg Mark, Rasmus uvist hvor, Kirsten g.m. Niels Sørensen Smed i Eriknauer, Anne Kirstine g.m. Knud Pedersen i Åle.

184 Helene Nielsdatter i Stidsmølle. 5.11.1838, fol.293, 299B, 301B, 307.
Enke efter prokurator [Jørgen] Lindenpalm. Hun har hidtil siddet i uskiftet bo. B: Anne Lindenpalm 23, Christiane Lindenpalm 20, der ægter Hans Sørensen i Sønder Vissing, Andreas Nikolaj Lindenpalm 18. FM: Thyge Jesper Søgaard i Træden, forligelseskommissær Frich på Rosenlund.

185 Niels Jensen i Føvling. 1.12.1838, fol.297.
E: Mette Cathrine Christensdatter. LV: Christen Christensen i Træden. B: Peder 18, Trine 14, Margrethe 8, Laurids 5. FM: fasters mand Jens Rasmussen i Tyrsting.

186 Maren Sørensdatter i Tyrsting. 23.3.1839, 300B.
E: Niels Jensen, der hidtil har siddet i uskiftet bo. B: Johan Henrik 11, Kirsten 10, Vilhelm 7, Johannes 3. FM: morbror Eskild Sørensen i Nørhoved.

187 Frands Sørensen i Heftholm. 19.6.1839, fol.302, 305B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Tirsvad. B: Søren, Peder, Jens 23, Hans 19, Andreas 17, Anders 15, Rasmus 12, Kirsten g.m. Hans Pedersen Staaholm i Tranholm, Mette Kirstine. FM: Jens Rasmussen i Tyrsting, Jens Andersen i Nedergård.

188 Jens Sørensen i Tyrsting. 16.6.1839, fol.304B, 311.
E: Anne Johanne Christensdatter. LV: Jens Rasmussen sst, Rasmus Sørensen sst. B: Mette Kirstine 6, Johanne 4, Anne Cathrine 3, Mette Cathrine 12 uger. FM: Niels Jepsen i Tyrsting.

189 Rasmus Andersen i Håbegård i Føvling sogn. 24.4.1840, fol.311B.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Anders Hansen i Føvling. B: Christiane 11, Karen 8, Niels Christian 4, Christen 2. FM: farbror Anders Andersen på Østbirk Mark.

190 Mikkel Pedersen i Føvling. 12.8.1840, fol.313B, 319, 320, 322, 327B.
[Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 5.11.1834 lbnr.167]. B: Peder 26, Birthe Marie 24, der ægter Anders Madsen i Åstrup, Anders 23, Søren 21, Christen 20, Niels Peder 17. FM: Hans Pedersen Staaholm, Rasmus Pedersen i Føvling, Niels Nielsen Holtum sst.

191 Inger Sørensdatter i Nørskov. 24.1.1841, fol.315B, 319B, 323.
Enke efter Hans Nielsen, [skifte 20.5.1831 lbnr.143]. . B: Sidsel Kirstine g.m. Sejer Jensen i Mesing, Johanne g.m. Thomas Rasmussen i Hårby, Niels 37, Mette Kirstine 35, Søren 29, Anne 24. FM: Peder Pedersen Staaholm i Føvling.

192 Peder Frederiksen i Fredebo på Brædstrup Mark. 21.8.1841, fol.321, 324.
E: Mette Hansdatter. LV: Jens Andersen på Troelstrup Mark. B: Mette Marie 10, Hans 7, Frederik 5. Første ægteskab med Mette Marie Jacobsdatter, [skifte 14.4.1829 lbnr.127]. B: Jacob 20, Frederikke 16, Niels 14. FM: farbror Niels Frederiksen i Tirsvad, Thyge Jesper Søgaard i Træden.

193 Maren Sørensdatter i Højgård på Tyrsting Mark. 24.12.1841, fol.325, 329.
E: Henrik Holgersen. Af tidligere ægteskab B: [Maren Nielsdatter] g.m. Christen Rasmussen i Håbefuld.

194 Henrik Holgersen i Højgård på Tyrsting Mark. 15.12.1843, fol.330B, 331B.
Enken ægter Jørgen Pedersen. A: bror Rasmus Holgersen i Åstrup, Ulrik Holgersen, [skifte 31.8.1833 lbnr.163]. 5B: Holger i Dalsgårde, Søren Peder i Havbjerg, Anne Kirstine g.m. Anders Christensen i Urskovgård, Charlotte g.m. Hans Peder Nielsen i Burgårde, Sidsel Marie g.m. Hans Mølgaard i Horsholmgård, halvsøster Marie Cathrine Christensdatter g.m. Morten Andersen i Velgårde ved hans stedsøn Christian Nielsen. (Sml. lbnr.15).

195 Anders Nielsen i Hårup. 9.5.1844, fol.332.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: bror Søren Pedersen i Velling. B: Marie Kirstine g.m. Jens Nielsen i Troelstrup, Niels 26 i Plovstrup, Peder 24, Jens Peder 22, Hans 17, Jørgen Christian 14, Anne 12, Andreas 8, Anne Cathrine 4. FM: Søren Nielsen i Tønning.

196 Kirsten Jensdatter i Lisedal på Klovborg Mark. 11.1.1845, fol.333B.
E: Hans Rasmus Hansen. Første ægteskab med Jens Thomsen, [skifte 20.9.1837 lbnr.178]. B: Thomas 18, Maren 15. FM: morbror Niels Jensen på Nørskov Mark, Søren Thomsen i Flåris.

197 Anne Marie Nielsdatter i Heftholm. 15.3.1845, fol.335B, 341B, 342, 343.
Enke efter Frands Sørensen, [skifte 19.6.1839 lbnr.187]. B: Søren i Vinding, Peder, Jens på Tranholm Mark, Hans, Andreas, Anders, Rasmus, Kirsten g.m. Hans Pedersen Staaholm i Tranholm, Mette Kirstine g.m. Anders Jensen på Tolstrup Tammestrup Mark. FM: Jens Andersen i Nedergård.

198 Rasmus Juliussen i Nørskov. 14.7.1845, fol.338, 341B, 343B.
E: Mette Kirstine Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Gribstrup, Hans Christian Sørensen, der ægter. B: Anne Marie 13, Anne Sofie 11, Juliane 9, Søren Peder 7, Christiane 5, Johan Bache 2. FM: født værge Markus Juliussen i Torsted.

199 Niels Mikkelsen Pigh på Tyrsting Mark. 2.10.1845, fol.339.
E: Christiane Christensdatter, der hidtil har siddet i uskiftet bo. LV: Hans Peder Hansen. B: Mikkel 17, Marie Cathrine 15, Hedvig 12, Lise 5, Johanne Marie 2. FM: Niels Jensen på Nørskov Mark.

200 Søren Rasmussen i Nørskov. 24.11.1845, fol.340.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Sørensen i Nygård. B: Kirsten 32, Anne Cathrine 29, Anne Kirstine 27, Else Marie 25, Anne Marie 23, Jensine 19, Rasmus 17, Maren 13. FM: Peder Andersen i Linnerup.

201 Hans Hansen på Tyrsting Mark. 9.12.1848, fol.345, 359B.
E: Bodil Mortensdatter. LV: Hans Mortensen i Honum. B: Karen Marie 13. Første ægteskab med Charlotte Amalie Mogensdatter. B: Mogens i Slesvig, Hans Peder på Tyrsting Mark, Niels på Sjælland, Laurids, Mette Marie g.m. Anders Frandsen i Nim, Anne Marie g.m. Hans Christiansen i Lund. Andet ægteskab med Johanne Jensdatter, [skifte 12.3.1825 lbnr.83]. B: Jens Christian i Hansted.

202 Kirsten Frandsdatter i Tranholm. 12.2.1849, fol.346B.
E: Hans Pedersen Staaholm. B: Anne 10, Frands 7, Anne Marie 6. FM: morbror Søren Frandsen i Vinding. Afdødes slegfredsøn: Niels Jensen 14. Arv efter enkemandens første hustru [Anne Jepsdatter], skifte 13.9.1838 lbnr.182.

203 Andreas Immanuel Nielsen i Nørskov. 11.4.1849, fol.347B, 348, 349.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Nygård. B: Søren 2. FM: Morten Andersen i Åle.

204 Anne Nielsdatter på Våbensholm. 4.5.1849, fol.348.
E: Hans Madsen. Anmeldt af søn Mads Hansen. Afkald fra Niels Jørgensen på sin hustrus vegne og fra Hans Nielsen.

205 Kirsten Poulsdatter i Donnerup. 16.10.1849, fol.350.
E: Steffen Jensen. B: Jens 17, Johanne Marie 15, Niels Peder 10, Anne 5, Pouline 3, Marie 2. FM: morbror Thomas Poulsen i Nørre Snede.

206 Maren Nielsdatter, der døde december 1847 på Føvling Mark. 18.10.1849, fol.351.
E: Hans Hansen. B: Niels 35, Søren 29 i København, Carl 27, Anne Cathrine 25, Abel 22, Else Marie 19, Johanne 16. FM: Jørgen Olufsen i Hårup.

207 Anne Pedersdatter på Føvling Mark. 13.11.1849, fol.351B.
E: Laurids Andersen. B: Karen Marie 9, Anne Marie 5. FM: bedstefar Peder Hansen i Hårup.

208 Sidsel Marie Pedersdatter på Føvling Mark. 21.11.1849, fol.352.
E: Niels Sørensen. B: Bodil 12, Karen 9. FM: morbror Eskild Pedersen i Nørhoved.

209 Jørgen Pedersen i Højgård i Tyrsting sogn. 20.12.1849, fol.353.
E: Dorthe Kirstine Jensdatter. LV: Josef Jensen i Klovborg. A: mor Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Johan Gotfred Vinkler, kromand i Grædstrup, søskende Bartholomæus Pedersen, Peder Pedersen, Oluf Christian Pedersen 17. FM: Rasmus Pedersen i Birknæs.

210 Anne Poulsdatter på Føvling Mark. 23.3.1850, fol.354B.
E: Laurids Jensen. B: Jens Christian 7. FM: Morten Madsen sst.

211 Anne Kirstine Pedersdatter i Føvling. 13.4.1850, fol.355B.
Enke efter Julius Jensen, [skifte 16.6.1830 lbnr.137]. B: Jens, Peder på Naldal Mark, Henrik Peder, Hans, Anne g.m. Christian Christensen i Føvling, Mette g.m. Rasmus Sørensen i Nedvad, Sofie g.m. Claus Pedersen Taagelund i Barrithule, Maren. FM: Peder Christian Pedersen i Føvling.

212 Frederik Ludvig Pedersen på Hårup mark. 29.4.1850, fol.357B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Hans Lauridsen i Hårup. B: Karen 5, Inger Marie 3, Peder 9 mdr. FM: Christoffer Nielsen på Føvling Mark.

213 Else Marie Pedersdatter i Hårup. 4.6.1850, fol.358B.
E: Anders Pedersen. B: Peder 16, Mette Cathrine 12. FM: Hans Lauridsen sst.

214 Marie Kirstine Nielsdatter i Tranholm. 14.12.1850, fol.359B.
E: Niels Jensen, der er i arméen. Et umyndigt barn: [Karen Marie 4]. FM: farbror Hans Jensen i Malund, morbror Jens Nielsen i Klovborg.

SLUT


MøldrupKrog gods
Skifteprotokol 1776-1818
G 347-1

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Hovedgårdstaksten blev 1788 overflyttet til godset Lillerupholm i Østbirk sogn i Voer herred og senere til godset Julianelyst i samme sogn.

Fra og med lbnr.36 (1788) oplyses det i en del af skifterne, at fæsteren hører under Lillerupholm gods.
Fra og med lbnr.74 (1806) oplyses det i en del af skifterne, at fæsteren hører under Julianelyst gods.

Dødsanmeldelser medtages ikke.

Skifteuddrag

1 Maren Nielsdatter i Yding. 19.12.1776, fol.2.
E: Peder Iversen. A: far Niels Pedersen sst.

2 Karen Terkildsdatter i Hem. 15.11.1777, fol.3.
E: Rasmus Christensen. B: Christen 20, der døde, Terkild 18, Jens 8, Maren 6, Peder 3, der døde. FM: morbror Jens Terkildsen sst.

3 Maren Iversdatter i Yding. 3.2.1778, fol.3B.
E: Anders Jørgensen. A: halvsøster Mette Pedersdatter, der ægter enkemanden. FM: Jens Jensen i Ring.

4 Niels Nielsen Tømmerby og hustru Anne Marie Rasmusdatter i Gantrup. 2.3.1778, fol.5, 8, 12.
B: Maren 4. FM: morbror Peder Jensen Smed i Møldrup.

5 Anders Eriksen i Dørup. 11.3.1778, fol.7.
E: Anne Jacobsdatter. LV: bror Knud Jacobsen sst. B: Else 14, Erik 11. FM: Peder Pedersen sst, Anders Hansen i Lillerup.

6 Maren Pedersdatter i Gantrup. 4.4.1778, fol.8B.
B: Peder Sørensen, Anne Sørensdatter g.m. Laurids Hansen.

7 Knud Jensen i Voerladegård. 12.7.1778, fol.9.
Ophold hos Laurids Lauridsen sst, der arver alt.

8 Jens Sørensen, ugift i Dørup. 12.7.1778, fol.9B.
A: halvsøskende Thomas Christensen 38, Karen Christensdatter g.m. Joen Henriksen i Underup, Anne Marie Christensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Svenstrup i Dover sogn, Maren Christensdatter, Johanne Christensdatter. FM: Peder Sørensen i Voerladegård, Søren Rasmussen i Dørup.

9 Søren Iversen, ugift i Dørup. 28.7.1778, fol.10B.
A: bror Anders Iversen sst, bror Christian Iversen, søster Mette Iversdatter, død, var g.m. Jens Jørgensen sst. 2B: Peder, Maren, søster Johanne Iversdatter, død, var g.m. Zacharias Rasmussen Møller i Horsens. 2B: Rasmus, Anne Kirstine, søster Anne Iversdatter, død, var g.m. Laurids Hansen i Dørup. 4B: Iver, Hans, Anne, Johanne.

10 Anne Sørensdatter i Gantrup. 8.6.1780, fol.21.
E: Peder Jensen. B: Anne 19, Gertrud 15, Karen 12, Mette 10, Jens 6. FM: født værge Peder Sørensen i Voerladegård.

11 Maren Sørensdatter i Voerladegård. 25.5.1781, fol.22B.
E: Søren Nielsen. Første ægteskab med Hans Lauridsen. B: Laurids i Dørup.

12 Karen Christensdatter i Gantrup. 15.1.1781, fol.23.
E: Søren Jespersen. B: Jesper 26, Anne g.m. Søren Nielsen i Dørup, Mette 18, Maren 15.

13 Anne Sørensdatter i Dørup. 8.9.1781, fol.23B.
E: Søren Mortensen. Første ægteskab med Peder Olufsen sst. B: Maren g.m. Jens Mortensen i Dørup.

14 Kirsten Nielsdatter i Voerladegård. 8.9.1781, fol.24.
B: Anne Jensdatter g.m. Jens Jensen sst, Mette Marie Jensdatter g.m. Anders Pedersen.

15 Søren Jespersen i Gantrup. 6.3.1782, fol.24B.
[Enkemand efter Karen Christensdatter, skifte 15.1.1781 lbnr.12]. B: Jesper, der fæster, Anne g.m. Søren Nielsen i Dørup, Mette 18, Maren 15.

16 Maren Jensdatter i Dørup. 20.4.1782, fol.25.
E: Søren Rasmussen. B: Sidsel g.m. Iver Jørgensen sst. Første ægteskab med Anders Jensen sst. B: Anne g.m. Peder Nielsen i Voerladegård, Karen, død, var g.m. Anders Iversen i Dørup. 1B: Iver 12.

17 Barbara Sørensdatter i Voerladegård. 20.4.1782, fol.25B.
E: Søren Nielsen. A: forældre Søren Sørensen og hustru i Dørup.

18 Anne Rasmusdatter i Hem. 5.5.1782, fol.26.
E: Peder Rasmussen. B: Kirsten.

19 Anne Sørensdatter i Dørup. 25.3.1783, fol.26.
E: Søren Nielsen. B: Søren 6. FM: morbror Jesper Sørensen i Gantrup.

20 Karen Thomasdatter i Voerladegård. 7.7.1783, fol.27.
E: Søren Nielsen. B: Maren 3 uger. FM: morbror Søren Thomsen i Rye, svoger Johan Madsen sst.

21 Ebbe Nielsen i Yding. 20.10.1783, fol.28.
E: Jens Jensen Ring. B: Niels 16, Oluf 7, Ellen 4. FM: mors halvbror Laurids Nielsen i Yding, mosters mand Søren Hansen i Gjedved.

22 Niels Mortensen i Krog. 17.5.1783, fol.28B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Jensen i Møldrup. B: Anne Kirstine 33, Karen 26, Morten 24, Mette 24, Søren 21, Christen 18. FM: morbror Søren Mortensen i Yding, mors svoger Oluf Sørensen i Voerladegård.

23 Erik Jørgensen i Gantrup. 19.5.1783, fol.29.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Søren Nielsen i Voerladegård. B: Jørgen 3, Hans 2, Karen 6 uger. FM: farbror Laurids Jørgensen sst.

24 Maren Pedersdatter i Gantrup. 15.3.1784, fol.30.
E: Thomas Hansen. B: Anne Marie g.m. Niels Pedersen i Gammelstrup. Første ægteskab med Knud Knudsen. B: Rasmus i Ejer, Maren g.m. Jens Jensen Gantrup i Dørup.

25 Else Christensdatter i Dørup. 26.8.1784, fol.30B.
E: Niels Madsen. A: bror Niels Christensen i Tåning, død. 4B: Anne g.m. Søren Pedersen sst, Christen sst, Sidsel g.m. Poul Lauridsen sst, Karen g.m. Niels Rasmussen sst, bror Jens Christensen i Horndrup, død. 1B. Sidsel.

26 Jens Mortensen i Dørup. 15.1.1785, fol.31B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Jørgensen sst. B: Maren 16, Anne Marie 10, Søren 8, Peder 3. FM: farbror Peder Mortensen i Møldrup, Peder Nielsen i Voerladegård, Morten Nielsen i Hem.

27 Niels Mortensen, ugift i Gantrup. 18.1.1785, fol.32B.
A: morbror Laurids Rasmussen i Ris, morbror Oluf Rasmussen, død. 3B: Søren i Tåning, Karen g.m. Rasmus Rasmussen i Gantrup, Anne g.m. Christen Jacobsen i Horndrup.

28 Mette Jensdatter i Voerladegård. 9.6.1785, fol.33B.
E: Anders Pedersen. B: Jens.

29 Peder Rasmussen i Gantrup. 29.6.1785, fol.34.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Jensen i Dørup. A: halvsøsters datter Maren Nielsdatter 10 hos morbror Peder Smed i Møldrup.

30 Karen Andersdatter i Gantrup. 28.11.1785, fol.34B.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med Knud Hansen. B: Karen, enke efter Jens Andersen i Underup. LV: morbror Rasmus Andersen i Vestbirk, Anders Pedersen i Underup. Til stede var Anne Margrethe Jørgensdatter i Gjedved, enke efter Laurids Jensen, der var halvbror til afdøde Knud Hansen.

31 Anne Kirstine Nielsdatter i Såby. 10.12.1785, fol.36.
E: Jørgen Sørensen. B: Anne Lisbeth 6, Niels 4. FM: morbror Peder Jensen i Tåning.

32 Anders Iversen i Dørup. 2.10.1786, fol.37.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Peder Mortensen i Møldrup, Knud Jacobsen, der ægter. B: Søren 6. FM: farbror Christian Iversen i Dørup. Første ægteskab med Karen Andersdatter. B: Iver 17. FM: Peder Nielsen i Voerladegård.

33 Peder Iversen i Yding. 24.3.1787, fol.38.
E: Maren Eskildsdatter. LV: Jens Eskildsen i Elling. B: Eskild 6, Iver 2. FM: fasters mand Jens Sørensen i Yding under Frisenvold gods, Laurids Pedersen i Yding.

34 Anders Sørensen Skrædder i Yding. 24.3.1787, fol.39B.
E: Maren Mortensdatter. LV: bror Anders Mortensen sst. B: Anne Marie 15, Morten 13, Sejer 7. FM: Laurids Pedersen sst, Rasmus Nielsen sst.

35 Karen Nielsdatter i Voerladegård. 30.11.1787, fol.40.
E: Peder Rasmussen Hjulmand. B: Rasmus 20, Niels 14, Jens 13, Anne 10. FM: mors søskendebørn Knud Sørensen i Gantrup, Peder Sørensen sst.

36 Peder Jacobsen i Gjedved på Lillerupholm gods. 15.3.1788, fol.41.
E: Maren Jensdatter. LV: stedsøn Jens Jensen, Anders Madsen i Gjedved. A: bror Oluf Jacobsen i Vorbjerg, bror Morten Jacobsen, død. 2B: Jacob 13, Jørgen 11. FM: stedfar Hans Nielsen Møller i Gjedved, søster Kirsten Jacobsdatter i Horsens Hospital.

37 Morten Nielsen i Dørup. 20.9.1788, fol.45.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Søren Nielsen sst. A: mor Karen Mortensdatter 80, bror Peder Nielsen 30, søster Kirsten Nielsdatter 36 i Augustenborg, brordatter Sidsel Lisbeth Rasmusdatter i Purup 5.

38 Morten Nielsen i Hem. 3.1.1789, fol.46B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Oluf Sørensen i Voerladegård. B: Jens 7, Niels 6 mdr. FM: farbror Peder Nielsen sst.

39 Laurids Christensen i Voerladegård. 7.1.1789, fol.47B.
E: Karen Iversdatter. LV: Iver Jørgensen i Dørup. A: bror Henrik Christensen, død. 4B: Rasmus Henriksen 36 i Båstrup, Christen Henriksen 33 sst, Laurids Henriksen 27 sst, Søren Henriksen, død, var g.m. Kirsten Lauridsdatter i Gjedved. 1B: Laurids, søster Karen Christensdatter, [skifte 15.1.1781 lbnr.12]. 4B: Jesper Sørensen i Gantrup, Anne Sørensdatter, [skifte 25.3.1783 lbnr.19], var g.m. Søren Nielsen i Dørup. 1B: Søren 12, Mette Sørensdatter g.m. Knud Knudsen i Gantrup, Maren Sørensdatter, tjener på Lillerupholm gods.

40 Morten Eriksen i Dørup under Lillerupholm gods. 31.7.1788, fol.52B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Søren Nielsen i Dørup, Laurids Andersen, der ægter. B: Anne 6, Morten 3, Morten 3 uger 20.3.1789. FM: farbror Rasmus Eriksen i Vestbirk.

41 Maren Christensdatter i Hem. 2.7.1789, fol.54B.
E: Jens Terkildsen. B: Karen 8, Anne Marie 6, Terkild 3, Maren 7 uger. FM: mors morbror Rasmus Lauridsen i Tåning, mors stedfar Peder Pedersen i Voerladegård.

42 Karen Sørensdatter i Yding. 31.10.1789, fol.55B.
E: Anders Mortensen. B: Anne g.m. Niels Iversen Møller sst, Else g.m. Morten Pedersen sst, Morten 15, Bodil 12. FM: morbrødre Oluf Sørensen i Voerladegård, Oluf Sørensen i Gantrup.

43 Anders Sørensen i Voerladegård. 20.1.1789, fol.56B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Nielsen i Dørup. B: Søren 16, Jacob 12, Morten 9. FM: halvbror Knud Jacobsen sst, farbror Peder Sørensen Dam, anneksbonde i Stilling, fasters mand Rasmus Jespersen i Skanderborg ved søn Søren Rasmussen sst. Desuden nævnes enkens søn Anders Jacobsen.

44 Jens Jepsen i Gjedved. 28.4.1790, fol.63.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Nielsen sst. B: Niels 3. Første ægteskab med Karen Bertelsdatter. B: Hans 27, Jeppe 24, Bertel 20, Maren g.m. Anders Sørensen i Vinderslev, Karen g.m. Hans Jørgensen i Rådved. FM: fars halvbror Jeppe Rasmussen i Underup. Enkens første ægteskab med Jens Albertsen i Gjedved.

45 Laurids Jørgensen Bang i Hem. 3.1.1789, fol.68.
E: Inger Sofie Johansdatter Grejs. LV: Mads Nielsen, herredsfoged Bang i Brædstrup. B: Jørgen 32, Oliva g.m. Hans Allerup Steenberg, præst i Gauerslund, Anne Cathrine 25, Anne Marie g.m. Jens Jørgen Kruse i Fredericia, Johannes 21, Maren 18, Jacob 16, Kirsten 13, Jens Christian 10. FM: farbror provst Bang i Pjedsted.

46 Sidsel Sørensdatter i Dørup. 30.7.1791, fol.73B.
E: Iver Jørgensen. B: Kirsten 16, Maren 10. FM: mors halvsøsters mand Peder Nielsen i Voerladegård.

47 Anne Eriksdatter i Gantrup. 23.7.1792, fol.74B.
E: Thomas Knudsen. B: Erik 8, Anne Marie 3. FM: morbror Anders Simonsen i Tønning.

48 Anne Jensdatter i Gantrup. 28.6.1793, fol.75B.
Enke efter [Laurids Jørgensen]. B: Jens 10, Erik 8, Kirsten 5. FM: farbror Iver Jørgensen i Dørup. (Sml. lbnr.53).

49 Jens Nielsen i Yding. 23.9.1793, fol.76.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Knudsen i Vestbirk. B: Inger 26, der ægter Morten Rasmussen i Tåning, Peder 22, Niels 19, Christen 16, Peder 14. FM: morbror Anders Pedersen i Enner, Hans Pedersen i Vinten, Jacob Christensen i Naldal. Desuden nævnes afdødes søster Maren Nielsdatter.

50 Peder Rasmussen Hjulmand i Voerladegård. 9.12.1793, fol.78.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Anders Sørensen sst. B: Karen 4. Første ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 30.11.1787 lbnr.35]. B: Rasmus 27, Niels 22, Jens 20, Anne 15. FM: Knud Sørensen i Gantrup, Peder Sørensen sst, Søren Nielsen i Voerladegård.

51 Johanne Thomasdatter, ugift i Dørup. 30.1.1794, fol.79.
A: søskendebørns børn Rasmus Pedersen 27, Niels Pedersen 23, Jens Pedersen 20, Anne Pedersdatter 15, alle i Voerladegård sogn, Knud Pedersen 60 i Kattrup. (Sml. lbnr.50).

52 Kirsten Jacobsdatter i Gantrup. 4.4.1794, fol.79B.
E: Christen Olufsen. B: Kirsten 3 dage. FM: mors stedfar Jens Andersen i Gjedved, mors søskendebarn Niels Rasmussen sst.

53 Karen Iversdatter i Dørup. 20.8.1794, fol.80B.
Enke. A: søster Anne Iversdatter g.m. Jens Jacobsen i Bjedstrup, søster Bodil Iversdatter, død. 3B: Thomas Sørensen i Siim, Maren Sørensdatter g.m. Knud Christensen i Forlev i Skanderup sogn, Kirsten Sørensdatter gift i Lille Strandstræde 55 i København, søster Kirsten Iversdatter, død. 4B: Laurids Jørgensen, død. 3B: Jens 11, Erik 9, Kirsten 6. FM: Peder Nielsen i Voerladegård, Anne Margrethe Jørgensdatter 40, enke efter Laurids Jensen i Gjedved, ophold i Borup, ved søn Jens Lauridsen i Eldrup, Iver Jørgensen i Dørup, Erik Jørgensen, [skifte 19.5.1783 lbnr.23]. 3B: Jørgen 14, Hans 12, Karen 10. FM: Laurids Andersen i Dørup. (Sml. lbnr.39).

54 Niels Christensen i Dørup. 25.2.1795, fol.84.
E: Sidsel Hermansdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Niels 32, Anne Kirstine 26, Christen 5. FM: farbror Jens Christensen i Addit, Knud Jacobsen i Dørup.

55 Jens Rasmussen Yding i Yding. 2.5.1795, fol.85.
Ophold hos sognefoged Anders Nielsen sst. Enke og børn i København. Afkald fra svigersøn.

56 Karen Mikkelsdatter i Gantrup. 20.6.1795, fol.86B.
E: Jens Jensen Dørup. B: Inger 16, Peder 14, Mikkel 11, Inger Marie 8, Sidse Anne Marie 3, Karen 4 uger. FM: morbrødre Jørgen Iversen i Såby, Christen Christensen i Øster Snede.

57 Knud Knudsen i Gantrup. 20.6.1795, fol.88B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jesper Sørensen i Sandvadhus. A: bror Rasmus Knudsen på fru etatsrådinde Lichtenbergs gods i Horsens, søster Maren Knudsdatter g.m. Jens Jensen i Dørup, søster Anne Marie Knudsdatter g.m. Niels Pedersen i Gammelstrup på Mattrup gods.

58 Jørgen Gundersen i Gantrup. 2.5.1796, fol.90.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Nielsen Bødker sst. A: søster Bodil Gundersdatter g.m. Hans Jørgensen i Tåning, halvsøskende Hedvig Gundersdatter g.m. Jens Snedker i Yding. Karen Gundersdatter g.m. Johan Pedersen i Voerladegård, Knud Gundersen sst.

59 Edel Nielsdatter i Holm. 17.12.1796, fol.92B, 101.
E: Terkild Christiansen. B: Edel Margrethe g.m. Jens Jørgensen Kolt i Gjedved, Mette Kirstine 17, Niels Christian 10. FM: Peder Christiansen i Gjedved Mølle, Christian Jacobsen i Elling.

60 Else Andersdatter i Yding. 16.2.1797, fol.96.
E: Morten Pedersen. B: Anders 8, Peder 3. FM: Niels Iversen sst, Niels Nielsen sst. Desuden nævnes enkemandens svoger Morten Andersen sst.

61 Anne Marie Jensdatter i Gantrup. 25.2.1797, fol.99.
E: Christen Olufsen. B: Sidsel 5 uger. FM: farfar Oluf Sørensen i Voerladegård. Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Jacobsdatter], skifte 4.4.1794 lbnr.52. B: Kirsten.

62 Jens Nielsen i Gjedved. 7.4.1797, fol.103B, 110B, 113.
E: Anne Frandsdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Frands 17, Kirsten 15, Christen 13, Mette Cathrine 9, Anne Cathrine 6, Anne 4, Simon 1. FM: Rasmus Nielsen i Østbirk.

63 Gertrud Terkildsdatter i Voerladegård. 24.1.1798, fol.103.
E: Peder Sørensen. B: Anne g.m. Søren Nielsen sst, Terkild 25, Anne Marie, død. 1B: Johanne Madsdatter, Maren 17.

64 Søren Nielsen i Voerladegård. 8.6.1798, fol.107B, 113B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Hansen sst, Peder Jørgensen Møller i Fuldbro Mølle. B: Barbara 7, Karen 4. FM: Niels Sørensen i Dørup, Morten Olufsen i Voerladegård. Første ægteskab med Karen Thomasdatter, skifte 7.7.1783 lbnr.20. B: Maren 15. FM: Johan Madsen i Rye, Søren Thomsen sst.

65 Kirsten Andersdatter i Voerladegård. 15.8.1798, fol.111B.
E: Knud Gundersen. Hendes barn: Karen Pedersdatter 8. FM: Peder Nielsen sst.

66 Anders Sørensen i Voerladegård. 9.7.1799, fol.115.
E: Anne Simonsdatter. LV: Christian Iversen i Christianslund. B: Anne Cathrine 14, Karen 8. FM: morbror Poul Nielsen i Ørridslev, Mikkel Nielsen i Eldrup.

67 [Anne Nielsdatter i Dørup, der døde 6.1.1800].[Dato mangler, fol 118 mangler, fortsættes fol.119].
E: Rasmus Rasmussen. B: Rasmus, Niels. FM: Niels Sørensen. (Sml. lbnr.70).

68 Jens Mortensen i Hem. 7.2.1800, fol.120B.
A: mor Maren Olufsdatter g.m. Laurids Sørensen sst, bror Niels Mortensen 12. FM: Peder Nielsen i Voerladegård, halvsøskende Gunder Lauridsdatter 10, Anne Lauridsdatter 6. FM: Morten Olufsen sst.

69 Kirsten Rasmusdatter i Dørup. 26.4.1800, fol.122.
E: Anders Jacobsen. B: Rasmus 7 uger. FM: morbror Rasmus Rasmussen i Dørup.

70 Niels Sørensen i Dørup. 3.6.1800, fol.124.
E: Karen Madsdatter. LV: Knud Sørensen i Gantrup. B: Barbara Nielsdatter 5. FM: farbror Rasmus Sørensen i Dørup, Anne Nielsdatter, [skifte februar 1800 lbnr.67], var g.m. Rasmus Rasmussen sst. 2B: Rasmus 3, Niels 1.

71 Christen Sørensen i Grønskov. 28.8.1800, fol.126B.
E: Cathrine Marie Sørensdatter. LV: Peder Nielsen i Voerladegård. B: Søren 25, Karen 22, Jens 20, Peder 17, Anders 14, Mette Marie 12, Anne 10, Rasmus 8, Niels 5.

72 Mads Henriksen i Yding. 21.5.1801, fol.127B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Nielsen sst, Christen Christensen i Højen. B: Birgitte 10. FM: morbror Oluf Nielsen i Højen. Første ægteskab med Anne Christensdatter. B: Anne g.m. Poul Sørensen i Ejer, Christen 27.

73 Peder Christiansen i Dørup. 12.3.1803, fol.131B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Bodil g.m. Søren Andersen på Purup Mark, Anne Sofie g.m. Jacob Andreasen på Sønder Vissing Præstegårds mark, Karen 22. FM: Peder Pedersen i Purup.

74 Jens Jensen Smed i Gantrup på Julianelyst gods. 24.7.1806, fol.133, 136B, 140.
E: Karen Olufsdatter. LV: Morten Olufsen, Jens Andersen, der ægter. A: søster Maren Jensdatter g.m. Jens Pedersen, søster Bodil Jensdatter. FM: Knud Sørensen sst, søster Karen Jensdatter g.m. Jens Christensen Naldal i Gantrup.

75 Jens Terkildsen i Hem. 29.12.1806, fol.134.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Vissing i Boes. B: Søren 16, Maren 9, Rasmus 7, Mette Marie 2. Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 2.7.1789 lbnr.41]. B: Karen g.m. Jens Pedersen i Holm, Anne Marie 23, Terkild 21. FM: farbror Erik Terkildsen i Grumstrup.

76 Karen Jacobsdatter på Julianelyst gods i Dørup forhen Lillerupholm gods. 15.6.1807, fol.139, 146.
E: Laurids Andersen. Første ægteskab med Morten Eriksen, skifte 31.7.1788 lbnr.40. B: Anne g.m. Knud Olufsen i Gantrup, Morten 21. FM: farbror Rasmus Eriksen i Vestbirk.

77 Karen Madsdatter i Dørup. 16.11.1807, fol.140B.
E: Erik Andersen. Første ægteskab med Niels Sørensen sst, skifte 3.6.1800 lbnr.70. B: Barbara 12. FM: farbrødre Jens Sørensen i Yding, Rasmus Sørensen i Dørup.

78 Oluf Sørensen i Gantrup. 11.4.1808, fol.143, 145, 148.
E: Birthe Knudsdatter. LV: Peder Andersen i Østbirk. B: Knud, Anne g.m. Eskild Jensen sst.

79 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Hem. 6.8.1808, fol.143.
E: Jacob Christensen. Uskiftet bo.

80 Jens Eskildsen og hustru Kirsten Knudsdatter i Gantrup. 30.9.1808, fol.143B, 146, 146B.
B: Eskild 40, Morten 28.

81 Rasmus Rasmussen i Dørup. 7.10.1808, fol.144, 148B.
E: Anne Jespersdatter. LV: Jesper Sørensen i Gantrup. B: Anne Cathrine 8, Niels 6, Karen 2. FM: født værge Rasmus Rasmussen Bonde i Dørup.

82 Karen Nielsdatter i Voerladegård. 7.10.1808, fol.144B.
E: Rasmus Pedersen. B: Peder 13 uger. FM: født værge Peder Nielsen.

83 Maren Pedersdatter, ugift i Yding. 21.10.1808, fol.146B.
A: halvsøster Anne Cathrine Pedersdatter, der i 1807 tjente i Helsingør i Strandgaden. FM: farbror Anders Jørgensen i Yding.

84 Anne Andersdatter i Voerladegård. 5.5.1809, fol.149, 153.
E: Peder Nielsen. B: Niels 37, Søren 26, Anne Marie 21. FM: Iver Andersen i Dørup.

85 Jens Jensen Ring i Yding. 27.5.1809, fol.151, 153B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Olufsen i Såby. B: Else g.m. Rasmus Sørensen i Dørup, Niels 18, Jens 15, Anne 8, Ellen 3. FM: Jens Sørensen Kirkegaard i Yding, Morten Sørensen sst.

86 Olerice Olufsdatter i Hem. 11.5.1809, fol.152B.
E: Søren Christensen. B: Mette Marie 9, Christen 2. FM: Christen Jacobsen sst.

87 Søren Andersen i Lundum. 28.12.1809, fol.154.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Rasmus Nielsen i Egebjerg. B: Anne 39 g.m. Christen Hansen i Vrønding, Bodil 26, Anne Marie 24. Første ægteskab med Karen Andersdatter. B: Anders 50 på Lundumskov Mark. Andet ægteskab med Maren Jensdatter. B: Peder 45 i Lundum, Birthe 35, Maren 35.

88 Niels Pedersen Nørgaard i Nørhave på Yding Mark. 21.2.1810, fol.156.
E: Anne Nielsdatter. B: Peder sst, Karen g.m. Laurids Villadsen i Davding, Anne Marie g.m. Peder Christensen på Hammergård. Enkens første ægteskab med Peder Jensen, skifte 4.10.1768. B: Niels Pedersen Nørgaard, brændevinsbrænder i København.

89 Kirsten Clemensdatter i Hem. 26.1.1811, fol.157, 158.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus.

90 Anne Mikkelsdatter i Dørup. 3.9.1811, fol.157B.
E: Knud Jacobsen. B: Else 22, Jacob 20. FM: morbror Jacob Christensen i Hem. Første ægteskab med Anders Iversen, skifte 2.10.1786 lbnr.32. B: Søren 30.

91 Laurids Andersen i Dørup. 3.9.1811, fol.158B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Niels Jensen i Tåning. B: Karen 3, Anne 1. FM: farbror Peder Andersen i Østbirk.

92 Søren Andersen i Grønskov. 29.2.1812, fol.159B.
E: Bodil Marie Pedersdatter. LV: Jacob Andreasen i Sønder Vissing. B: Anders 14, Peder 10, Anne 8, Anne Margrethe 6, Jacob 3. FM: farbror Jacob Andersen i Purup.

93 Niels Mortensen, ugift i Hem. 8.5.1812, fol.160.
A: mor Maren Olufsdatter g.m. Laurids Sørensen sst, halvsøskende Gunder Lauridsdatter 19, Anne Lauridsdatter 14, Johanne Lauridsdatter 12. Arv efter far Morten Nielsen, skifte 3.1.1789 lbnr.38 og efter bror Jens Mortensen, skifte 7.2.1800 lbnr.68.

94 Karen Knudsdatter i Gantrup. 8.5.1812, fol.160B.
E: Søren Christensen Glud. B: Christen 20, Karen 15. Første ægteskab med [Peder Jensen sst]. B: Anne g.m. Mikkel Peder [Lauridsen] sst, Knud, Rebekka 24. FM: Jesper Sørensen i Gantrup.

95 Barbara Sørensdatter i Dørup. 8.5.1812, fol.161, 162B.
E: Erik Andersen. B: Anders 2, Karen nyfødt. FM: mors stedfar Peder Nielsen den yngre i Voerladegård. Enkemandens første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 16.11.1807 lbnr.77.

96 Else Jensdatter i Dørup. 22.3.1813, fol.163B.
E: Rasmus Sørensen. B: Karen 5, Søren 2. FM: mors morbror Niels Olufsen i Såby.

97 Christen Olufsen i Gantrup. 18.6.1813, fol.165, 168.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Mikkel Nielsen sst. B: Anne 3. FM: farbror Morten Olufsen i Voerladegård. Første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, skifte 4.4.1794 lbnr.52. B: Kirsten 21.

98 Anne Sørensdatter i Jensgård på Hem Mark. 20.12.1813, fol.166B, 168B, 172B.
Enke efter Jens Terkildsen i Hem, [skifte 29.12.1806 lbnr.75]. B: Søren 22, Maren 15, Rasmus 13, Mette Marie 8. FM: farbror Erik Terkildsen i Grumstrup, morbror Morten Sørensen i Yding. Arv efter forældre og efter Rasmus Christensen i Vrold til Jens Terkildsens børn af første ægteskab: Karen g.m. Jens Pedersen i Holm, Anne Marie, Terkild. (Sml. lbnr.41).

98A Søren Christensen i Gantrup. 16.10.1814, fol.171B.
E: Karen Lindhardtsdatter. LV: Frands Jensen sst. B: Mette Marie 6. FM: farbror Rasmus Christensen i Træden.

99 Søren Nielsen i Dørup. 11.9.1815, fol.173B.
E: Maren Clausdatter. LV: Laurids Jørgensen i Tåning. Første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 25.3.1783 lbnr.19]. B: Søren 39 i Dørup. Andet ægteskab med [Maren Rasmusdatter]. B: Rasmus 26.

100 Maren Christensdatter i Dørup. 11.9.1815, fol.174.
E: Anders Jacobsen. B: Anne Marie 10, Kirsten 8. FM: mosters mand Niels Olufsen i Værum sogn og by ved Randers. Enkemandens første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, skifte 26.4.1800 lbnr.69. B: Rasmus 15.

101 [Rasmus Nielsen] i Yding. 12.2.1816, fol.176.
E: Else Lauridsdatter. B: Niels 27, Mette 23, Laurids 20, Anne 16, Peder 13. (Bevilling til uskiftet bo).

102 Peder Jensen i Hem. 15.3.1816, fol.176.
E: Karen Jørgensdatter. B: Jens 24 sst.

103 Laurids Sørensen i Hem. 19.10.1816, fol.176, 181B.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Morten Olufsen i Voerladegård. B: Gunder 23, der ægter Jens Pedersen i Boes, der fæster, Anne 18, Johanne 16. FM: fasters mand Rasmus Rasmussen Vissing i Boes. Arv efter børnenes halvsøskende: Jens Mortensen, skifte 7.2.1800 lbnr.68, Niels Mortensen, skifte 8.5.1812 lbnr.93.

104 Anne Pedersdatter i Gantrup. 8.1.1816, fol.177B.
E: Søren Christensen Glød. [Første ægteskab med Jens Jacobsen]. B: Karen 16. FM: morbror Jens Pedersen i Gantrup.

105 Anne Nielsdatter i Yding. 9.6.1817, 178B, 181B, 183.
Enke efter Jens Jensen Ring sst, skifte 27.5.1809 lbnr.85. B: Niels 26, født stum og døv, Jens 23, Anne 16, Ellen 11, Else, [skifte 22.3.1813 lbnr.96], var g.m. Rasmus Sørensen i Dørup. 2B: Karen 9, Søren 7. FM: mors halvbror Niels Olufsen i Såby, mosters mand Juul Steffensen sst.

106 Karen Sørensdatter i Dørup. 18.6.1817, fol.180.
E: Erik Andersen. B: Søren 4, Barbara 1, Anne 6 uger. FM: mormors mand Peder Nielsen i Voerladegård. Enkemandens første ægteskab med [Karen Madsdatter], skifte 16.11.1807 lbnr.77. Enkemandens andet ægteskab med Barbara Sørensdatter, skifte 8.5.1812 lbnr.95. B: Anders, Karen.

107 Søren Christensen i Yding. 12.4.1817, fol.185.
E: Dorthe Elisabeth Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen sst, Christen Nielsen sst, der ægter. B: Christen 9, Maren 7, Anne Cathrine 2. FM: Rasmus Christensen sst. Afkald fra enkens stedbørn Niels Sørensen i Yding, Karen Sørensdatter, død, var g.m. Niels Bertelsen i Tåning.

108 Anne Cathrine Justsdatter i Hem. 19.6.1818, fol.186.
E: Rasmus Nielsen. B: Jens 6, Anne Kirstine 5, Just 2, Bodil Marie 1. FM: morfar Just Rasmussen i Justenlund på Tåning Mark.

109 Anders Nielsen i Yding. 19.6.1818, fol.186B.
E: Barbara Marie Andersdatter. Testamente 1.5.1777.

SLUT


Nedenskov-Vilholt gods
Skifteprotokol 1830-1832
G 348-11 Peder Steffensen i Vingum. 5.1.1830, side 2.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Niels Jensen i Hovedskov. B: Steffen 2, Anne Cathrine nyfødt. Første ægteskab med Karen Jensdatter. B: Sofie Charlotte 19, Kirsten 17, Jens 14, Niels 12, Rasmus 8. FM: farbror Niels Steffensen i Eriknauer, Søren Sørensen i Jensgård.

2 Anne Cathrine Andersdatter i Halle. 15.1.1830, side 8.
E: Henrik Pedersen. B: Christen 7, Peder 5, Svend 3. Første ægteskab med Christen Jensen. B: Sidsel Kirstine 19, Anders 19, Johanne 16, Helene 14, Niels 11. FM: Jens Christensen i Løvet, Niels Andersen på Tyklund Mark.

3 Niels Pedersen, skolelærer i Davding. 11.2.1830, side 12.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels Lauridsen sst. B: Peder 26, Carl 23, Mette g.m. Rasmus Joensen sst, Anne g.m. Thyge Thomsen i Klovborg.

4 Niels Hansen Ballum i Davding. 19.2.1830, side 15.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Burgårde. B: Hans Peder 16, Christen 15, Niels 12. FM: Søren Pedersen i Burgårde.

5 Niels Mortensen og hustru Anne Jensdatter i Grædstrup. 26.1.1831, side 18, 20, 26, 34.
B: Anne Marie 12, Anne Gertrud 10. FM: morbror gæstgiver Kjeldsen i Horsens. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Morten 35 i Ring, Jens 33 i Grædstrup, Peder 31, Frands 28, Karen 16, Maren 14. FM: Jens Eriksen i Grædstrup.

6 Anders Andersen, enkemand i Marielyst på Træden Mark. 26.1.1831, side 20, 25.
Dødsanmeldelse. Arv ifølge testamente til søstersøn Jørgen Christian Pedersen sst.

7 Niels Frandsen i Rodvigsballe. 24.5.1831, side 27.
E: Anne Lauridsdatter. LV: bror Jens Lauridsen i Linnerup. Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Frands 26, Kirsten g.m. Erik Nielsen på Nim Mark, Maren g.m. Hans Peder Hansen i Tyrsting, Else.

8 Sidsel Sørensdatter i Davding. 20.2.1832, side 39, 43.
E: Søren Sørensen. B: Søren 34, Anne Kirstine g.m. Niels Lauridsen i Davding, Sidsel, var g.m. Mogens Nielsen i Burgårde, begge døde. 4B: Anne 20, Birthe Marie 18, søn 16, Maren 14.

9 Karen Steffensdatter i Træden. 1.3.1832, side 41.
E: Thyge Steffensen. B: Kirsten 12, Niels 9, Maren 6, Steffen 2. FM: Jens Steffensen i Klostermølle, Peder Steffensen i Gammelstrup.

10 Maren Iversdatter i Burgårde. 21.3.1832, side 47.
E: Søren Pedersen. Af første ægteskab B: Iver Christensen i Alken.

11 Niels Rasmussen i Løvet. 2.4.1832, side 49.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen i Rishede. B: Rasmus 10, Søren 7, Niels 5. FM: farbror Christen Rasmussen i Fuglris.

SLUT.