Erik Brejls hjemmeside

Start


Tyrsting herred skifteprotokol
Skifter 1797-1824
B64-285

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Der findes kopibog for Tyrsting herred 1800-1824: B64-311.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedSKIFTEUDDRAG

De tre første blade mangler samt store dele af fol.4.

1 (Navn mgl.) i Hovedskov. (Dato mgl.), fol.4.
A: søskende Thomas Nielsen, Jens Nielsen, halvsøskende Morten Nielsen i Tyrsting, Christen Nielsen sst, Peder Nielsen i Hovedskov, Niels Nielsen sst. 16, Jens Nielsen sst. 12. (Store dele af skiftet mangler. Muligvis samme skifte som lbnr.12).

2 Anne Nielsdatter i Addit. 5.12.1797, fol.4, 5B, 13B.
E: Jens Christensen. B: Jens i Vissingkloster, Mette g.m. Johan Rasmussen i Pindsmølle, Anne Cathrine g.m. Peder Christensen i Gødvad.

3 Sidsel Jensdatter i Davding. 8.12.1797, fol.4B, 6, 6B, 13B.
E: Jens Sørensen. Afkald fra Jens Nielsen i Ranrup i Holsten for arv efter hans farmor. Brev fra afdødes bror Jørgen Jensen Hjuler.

4 Maren Sørensdatter i Løve. [dato mgl].1797, fol.4B, 13.
Enke efter Niels Roersen. B: Mette g.m. Hans Pedersen i Løve, Søren sst, død. 2B: Niels 23, Jens 22. FM: stedfar Jørgen Pedersen sst. Enkemandens første ægteskab med [Mette Jensdatter, se lbnr.6]. 1B: Jens Nielsen i Løve, død. 5B: Karen 23, Mette Cathrine 15, Knud, Johanne Marie 9, Edel Marie 6. (Sml. lbnr.81).

5 Karen Andersdatter i Tønning. 25.1.1798, fol.6B, 7, 11B, 12B, 17, 48, 57B.
E: Erik Pedersen. B: Gertrud g.m. Rasmus Nielsen i Tønning, Maren. Første ægteskab med Søren Abrahamsen. B: Anne Cathrine, død, var g.m. Jeppe Nielsen i Tyrsting. 1B: Søren, Anne g.m. Anders Mortensen i Løvet, Karen g.m. Anders Havtorn i København.

6 Hans Jensen i Østerhåb i Bryrup sogn. 2.3.1798, fol.7B, 11, 17B, 27B.
Enkemand efter Marie Johansdatter, der døde 1797.
Hans A: søster [Mette] Jensdatter, død, var g.m. Niels Roersen i Løve, (se lbnr.4). 1B: Jens, død, var g.m. Birthe Knudsdatter sst. 5B: Karen 23, Mette Cathrine 15, Knud 12, Johanne Marie 9, Edel Marie 6.
Hendes første ægteskab med Rasmus Pedersen i Bryrup. B: Johannes 50 i København, Peder 49 i Velling, Cathrine g.m. Rasmus Hansen sst, Karen var gift i København.

7 Maren Jensdatter i Lykkensro i Vinding sogn. 13.3.1798, fol.7B.
E: Christian Sørensen. B: Niels Immanuel 3. FM: Peder Sørensen i Langballe.

8 Rasmus Christensen i Fuglsang. 13.3.1798, fol.8A:B.
E: Anne Thomasdatter. LV: landmåler Krag i Vinding. B: Andreas i Overby, Christen 22. FM: Oluf Andersen i Vinding.

9 Jens Mortensen Schandrup i Vinding. 19.3.1798, fol.8B:B, 13B, 15, 26B.
E: Maren Eriksdatter. LV: Hr. Sommer sst. B: Jesper 19, Morten 13, Anne 10. FM: farbror Jacob Schandrup i Horsens, Jørgen Pedersen i Nedergård. Arv efter enkens mor Anne Christensdatter Vilsted i Kæmpesmølle.

10 Karen Poulsdatter i Stat-Ene på Vinding Mark. 26.3.1798, fol.11B, 12B.
Barn uden for ægteskab med Morten Sørensen, der tjener i Nim: Kirsten. FM: mors stedfar Jens Sørensen i Stat-Ene.

11 Søren Nielsen Bjerre i Føvling. 23.4.1798, fol.12, 17.
E: Mette Kirstine Christensdatter. LV: Jens Henriksen, Anders Christensen sst. B: Christen 27 sst, Niels, død. var g.m. Anne Kirstine Christiansdatter. 1B: Søren Christian 2. FM: Rasmus Jensen sst.

12 Peder Nielsen, ugift i Hovedskov. 2.11.1797, fol.12.
Ophold hos Jens Nielsen sst. Fortsat fra 2.11.1797, fol 2B. (Muligvis samme skifte som lbnr.1).

13 Bodil Lauridsdatter i Bryrup. 30.5.1798, fol.14B, 16B.
E: Laurids Lauridsen. B: Karen var g.m. Oluf Sørensen i Velling, Laurids i Bryrup, Inger Marie g.m. Jens Hansen i Løve, Mette Marie g.m. Niels Pedersen i Velling.

14 Jens Nielsen Smed i Vinding. 31.5.1798, fol.14B, 16, 27.
Første ægteskab med Bodil Pedersdatter. B: Ingeborg g.m. Rasmus Andersen på Borup Mark, Mette g.m. Søren Nielsen i Vinding.

15 Steffen Mortensen i Vinding. 18.6.1798, fol.15B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Søren Sørensen sst. B: Anne 31. FM: Hr. Sommer sst.

16 Simon Sørensen i Vinding. 2.7.1798, fol.16B, 27.
[Enkemand efter Karen Christensdatter]. B: Anne Kirstine 14, Niels. FM: Niels Christensen sst.

17 Else Pedersdatter i Ring Præstegård. 18.10.1798, fol.18, 28.
A: bror Thøger Pedersen.

18 Anne Cathrine Jochumsdatter, ugift på Tønning Mark. 15.1.1799, fol.18B, 20, 38B.
A: mor Karen Christensdatter g.m. Søren Jepsen sst, søskende Henrik over 30, Anne 24 i Gammelstrup, halvsøskende Anne Margrethe, Jens Jochumsen, død. 3B: Peder i Lundum, Hans i Horsens, Karen.

19 Peder Josefsen, anneksbonde i Grædstrup Kirkehus, der lever, men er rømt på grund af tiltale for tyveri og mordbrand. 17.1.1799, fol.18B, 23, 28B, 30.
Separeret fra hustru Maren Nielsdatter i Grædstrup 5.6.1798. LV: Hans Hansen sst.

20 Christian Sørensen i Vinding. 12.2.1799, fol.19, 20B, 36, 41B.
Enkemand efter Maren Jensdatter, [skifte 13.3.1798 lbnr.7]. B: Niels Immanuel 4, der er i Ulstrup. Første ægteskab med Anne Christiansdatter. B: Christiane 20, Helene 13.

21 Maren Christensdatter i Sønder Vissing. 7.3.1799, fol.19.
E: Jens Poulsen. B: Mette 32, Malene 28. FM: Søren Christensen sst.

22 Otte Rasmussen i Gammelstrup. 9.3.1799, fol.19B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Mariager sst. B: Valborg 22, Peder 17, Inger Johanne 14. FM: Peder Mortensen.

23 Christen Rasmussen i Lykkensro. 5.3.1799, fol.21, 37, 42.
A: søskende Jens Rasmussen i Brædstrup. Anne Rasmusdatter g.m. Hans Christian Jensen i Ring, Karen Rasmusdatter, der rejste for 10 år siden.

24 Anne Sørensdatter i Gammelstrup. 8.4.1799, fol.21B.
Enke efter Peder Christensen. B: Søren i Gedved, Maren g.m. Niels Pedersen i Tønning, Bodil g.m. Christen Sørensen på Rodved Hede, Niels Pedersen sst.

25 Niels Lorentsen på Hårup Mark. 23.4.1799, fol.21B, 24, 30, 51.
E: Anne Nielsdatter. LV: Henrik Nielsen i Hårup. B: Lorents Samuel 7 i Hesselballe, Niels 5 i Hvirring, Anne 4, Maren 2. FM: morbror Oluf Nielsen i Fæbækhus på Hvirring Mark.

26 Laurids Lauridsen i Bryrup. 29.4.1799, fol.22B, 24B.
[Enkemand efter Bodil Lauridsdatter, skifte 30.5.1798 lbnr.13]. B: Karen, enke i Velling. LV: Søren Olufsen sst, Laurids i Bryrup, Inger Marie g.m. Jens Hansen i Løve, Mette Marie g.m. Niels Pedersen i Velling.

27 Jens Pedersen i Addit. 29.4.1799, fol.23, 25, 31B, 32B.
E: Karen Henriksdatter. LV: Søren Lauridsen sst. A: søskende Eskild Pedersen Smed i Velling, Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Jacobsen i Langballe, Niels Pedersen i Fogstrup, Peder Pedersen i Løvet, Maren Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Ustrup, Hans Pedersen i København, Jørgen Pedersen i Løve, Else Marie gift i København.

28 Hans Peder Schultz og hustru Kirsten Jacobsdatter i Vinding. 26.6.1799, fol.25, 32B.
Testamente af 1.11.1793.

29 Oluf Lundberg, feldbereder før i Krudemølle nu i Vinding. 1.7.1799, fol.25B, 29B, 35.
Enkemand efter Gertrud Hansdatter. B: Sinnet Kirstine g.m. Jens Sørensen, skrædder i Skjold i Bjerre herred, Ulrik 36, Sidsel 34.

30 Marie Nielsdatter i Vissingkloster. 9.7.1799, fol.26, 34.
Enke efter Morten Jensen. B: Niels Byskov, forpagter ved Gelskov på Fyn, Karen g.m. Jens Christensen i Gedved, Barbara g.m. Niels Sørensen i Sønder Vissing, Anne Cathrine g.m. Knud Rasmussen i Rye, Peder i Vissingkloster. Afkald for fædrene arv af 1777.

31 Laurids Jensen i Åstrup. 1.8.1799, fol.30B, 35.
E: Johanne Andersdatter. LV: far Anders Hansen sst. Ingen børn. Pas af 7.4.1795 oplyser at afdøde var født i Løvet i Grædstrup sogn og var 23 år.

32 Frands Pedersen i Vinding. 4.9.1799, fol.31B, 35B.
B: Anne, Trine, Karen, Peder 18, Else Marie. Af første ægteskab B: Peder sst, Anne g.m. Hans Gjessø, væver på Vinten Mark, Maren. FM: Rasmus Jensen Thøgersen i Vinding.

33 Kirsten Rasmusdatter i Marinelund på Sønder Vissing mark. 29.11.1799, fol.35B, 37, 42, 49B.
Enke efter Jens Ibsen. A: bror Holger Rasmussen i Nedenskov, død. 3B: Anders i Holsten, Maren g.m. Erik Nielsen i Marinelund, Gertrud Marie g.m. Niels Christensen i Vinding, bror Anders Rasmussen i Addit, død. 5B: Rasmus 33, Holger over 30 i Funder, Laurids 25 i Addit, Karen g.m. Christen Sørensen i Addit, Karen, bror Mikkel Rasmussen i Addit, død. 1B: Rasmus sst, søster Anne Rasmusdatter, død. 2B: Rasmus Svendsen i Rye, Maren Svendsdatter g.m. Jørgen Andersen sst.

34 Mads Jørgensen og hustru Anne Rasmusdatter i Vinding. 31.12.1799, fol.38, 45.
B: Hans, der rømte for 20 år siden, Birthe g.m. Hans Pedersen Stork, handelsmand i Emmerlev i Holsten, Maren. FM: Anders Olufsen i Vinding.

35 Steffen Juulsen i Vinding. 25.7.1799, fol.39.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Rasmussen Bødker. B: Juul 10, Maren 7, Jens 5, Karen. FM: Peder Juulsen.

36 Anne Steffensdatter i Vinding. 29.1.1800, fol.39, 40B.
E: Rasmus Sørensen. B: Søren 12. Barn uden for ægteskab Anne Marie 13 i Gammelstrup. FM: Jens Andersen i Vinding, Rasmus Jensen Thøgersen sst.

37 Rasmus Jensen i Stolt Tømmerhøj i Salten Skov. 15.2.1800, fol.40.
Overført til B64-284 fol.239. lbnr.118.

38 Anne Kirstine Pedersdatter i Halle. 30.5.1800, fol.42.
Stedfar Christen Jensen sst. A: søskende Kirsten Pedersdatter 15, Maren Pedersdatter 11, Anne Pedersdatter 10, Mette Kirstine Pedersdatter 9, Henrik Pedersen 7, Peder Pedersen 4. FM: farbror Svend Pedersen i Burgårde, halvsøskende Jens Christensen 6 mdr.

39 Peder Pedersen i Halle. 30.5.1800, fol.43, 47B.
E: Johanne Christensdatter. A: søskende Eskild Pedersen Smed i Velling, Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Jacobsen i Langballe, Niels Pedersen i Fogstrup, Maren Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Ustrup, Hans Pedersen i København, Jørgen Pedersen i Løve, Else Marie Pedersdatter g.m. WestfSalen hattemagersvend i København, Esther Pedersdatter.

40 Jens Mikkelsen i Salten. 14.6.1800, fol.43B.
Overført til B64-284 fol.261 lbnr.129.

41 Frands Nielsen i Nimdrup. 15.10.1800, fol.45B, 47, 49.
E: Mette Marie Edvardsdatter. LV: Peder Andersen sst. B: Christen 18, Hans 15, Kirsten g.m. Søren Pedersen i Nimdrup, Else. Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter. B: Niels 40 i Ransballe ?, Peder 36.

42 Maren Adamsdatter i Nedenskov. 1.11.1800, fol.46.
E: Christen Nielsen. B: Niels 32, Adam 28 sst, Peder 23, Jens 19, Søren 16. FM: Hans Pedersen sst..

43 Anne Cathrine Rasmusdatter i Føvling. 3.1.1801, fol.51, 52B.
A: far Rasmus Andersen sst. Afdøde havde et barn uden for ægteskab: Rasmus Andersen 1. FM: morbror Søren Rasmussen.

44 Christen Rasmussen i Træden. 10.1.1801, fol.52.
B: Rasmus 39, Jens 30, Søren 23, Maren g.m. Jens Pedersen i Grædstrup Kirkehus, Maren Kirstine 18, Mette 11.

45 Jens Nielsen, murermester i Våbensholm. 2.2.1801, fol.53, 62.
A: søskende Hans Nielsen sst, Them Nielsen 50, Søren Nielsen 47, Kirsten Nielsdatter g.m. Laurids Nielsen i Underup, Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Torp. 2B: Jens 5, Juliane 3.

46 Anders Andersen Kalhave på Vinding Mark. 5.2.1801, fol.54, 61B, 62.
B: Niels 40 sst, Anders 45, Anne g.m. Peder Juulsen i Stat-Ene på Vinding Mark, Kirsten g.m. Christen Bødker i Velling, Mette g.m. Rasmus Smed i Kolpen, død. 2B: Knud 30, Maren g.m. en smed i Hørning.

47 Peder Nielsen i Hejnæs i Rye sogn. 3.3.1801, fol.54B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Nielsen i Firgårde. B: Maren 30, Anne 24. FM: Niels Jensen i Rye.

48 Christen Pedersen i Stat-Ene på Vinding Mark. 10.3.1801, fol.57, 61B.
B: Sidsel g.m. Ebert Hansen sst, Niels 35 i Hjarsbæk i Rye Skov.

49 Rasmus Jensen, skrædder på Føvling Mark. 28.4.1801, fol.58, 60B.
B: Inger g.m. Jens Iversen sst, Marie Cathrine 27, Ellen 23, Jørgen Christian 17. FM: fars søskendebarn Anders Christensen i Føvling.

50 Abelone Nielsdatter i Sejt. 7.11.1801, fol.58B, 60.
A: mor Maren Rasmusdatter. LV: landmåler Christensen i Vester Mølle, Hans Pedersen i Løve, søskende Hans Nielsen 32 i København, Anne Nielsdatter g.m. Anders Andersen på Føvling Mark, Maren Nielsdatter 27 i Eriknauer, Mette Kirstine 35 i Underup, Karen 28 i Sejt.

51 Laurids Jensen, ugift i Ring. 9.11.1801, fol.59B, 60B.
A: søskende Anne Kirstine Jensdatter, enke efter Peder Thøgersen i Davding, Maren Jensdatter g.m. Søren Mikkelsen i Ring, Jens Jensen i Træden, Mette Jensdatter, død, var g.m. Christen Rasmussen i Træden. 4B: Jens i Gammelstrup, Søren i Træden, Maren g.m. Jens Pedersen i Grædstrup, Maren Kirstine.

52 Kirsten Jensdatter i Vinding. 4.1.1802, fol.63, 68.
Barn uden for ægteskab: Marie Cathrine 21. FM: morbror Rasmus Jensen Pårup sst.

53 Maren Nielsdatter i Vinding. 25.2.1802, fol.63B, 68B.
B: Niels Eriksen 31, Peder Eriksen 22, Jens Eriksen 20, Maren Eriksdatter 28 g.m. Jens Lauridsen i Halle. FM: Jens Andersen i Vinding, Rasmus Jensen Thøgersen sst.

54 Anne Marie Pedersdatter i Velling. 11.5.1802, fol.64B.
E: Laurids Thomsen. Af første ægteskab børn: Maren Christiansdatter g.m. Frederik Olufsen, glarmester på Fyn, Peder Christiansen 44 på Fyn, Anne Marie Christiansdatter gift på Fyn.

55 Else Christensdatter i Hårup. 15.5.1802, fol.65.
B: Anne Jensdatter g.m. Niels Pedersen sst, Marie Kirstine Jensdatter 28, Johanne Jensdatter 26, Jens Jensen 25 i Haderslev. FM: Søren Madsen i Kodallund.

56 Maren Thomasdatter i Grædstrup. 26.5.1802, fol.65B, 68B.
B: Niels Rasmussen, Maren Abelone Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen i Nimdrup, Anne Kirstine Rasmusdatter, død, var første gang g.m. Holger Ulriksen i Dalsgård, B: Ulrik 22, Henrik 18, Rasmus 15, anden gang gift med Christen Christensen sst. B: Holger 13, Marie Cathrine 11. FM: Niels Mortensen i Grædstrup.

57 Rasmus Steffensen Velling, musikant ved regimentet, der døde sidste år i Rendsborg, skifte i Hallinggård på Velling Mark. 7.7.1802, fol.66B, 82B.
A: mor Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen sst, søskende Søren Steffensen 21, Jens Steffensen 18, Peder Steffensen 16, Johanne Steffensdatter 14, Anne Kirstine Steffensdatter 12. FM: morbror Peder Rasmussen i Velling.

58 Regitze Sofie Friis i Rye. 30.8.1802, fol.67, 113, 120, 129.
B: Christian Cornelius 23 på seminariet på Falster, Oluf 22, Adolf Malte 10. FM: Hr Pedersen i Rye, Rasmus Svendsen sst, morfar kancelliråd Friis i Givskov i Give sogn.

59 Hans Peder Schultz i Vinding. 16.12.1802, fol.69B, 70B.
E: Karen Sørensdatter. LV: landmåler Krag sst. A: søskende Christian Schultz, toldkontrollør i Fladstrand, Jørgen Schultz i Århus.

60 Abelone Jensdatter i Vinding. 24.12.1802, fol.70, 90B.
Enke. B: Inger Pedersdatter g.m. trompeter Krejler i Randers, Jens Pedersen, død. 2B: Peder, Abelone, Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Christian Brøsted i Krarupgård på Sjælland, Maren Pedersdatter g.m. Johan Frederik Fleitner i København, Anders Pedersen. FM: Jens Pedersen i Vinding.

61 Anders Andersen i Vinding. 18.2.1803, fol.71.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Jens Pedersen Nedergaard sst. B: Mette Marie 10, Jens 5, Anne Cathrine 2. FM: farbror Jens Andersen i Sønder Vissing.

62 Søren Sørensen i Rye. 12.5.1803, fol.72B, 81.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Anders Sørensen. B: Søren, Christen, Jens, Rasmus, alle sst, Thomas i Træden, Anne Marie g.m. Hans Christensen i Gjessø, Else 38.

63 Inger Rasmusdatter i Rye. 21.5.1803, fol.74, 81B.
Enke efter Søren Jensen. A: søskende Salomon Rasmussen i Fellund, Knud Rasmussen, [skifte Skanderborg distrikt birk 4.11.1799 lbnr.49]. 2B: Karen 20, Anne Marie 18. FM: stedfar Steffen Rasmussen i Rye, Niels Jensen sst.

64 Joen Simonsen i Fårehuset i Rye sogn. 31.5.1803, fol.74B, 75B, 78.
E: Kirsten Lauridsdatter. A: søskende Niels Simonsen i Fiskerhusene i Rye sogn, Jørgen Simonsen i Svejstrup, Jens Simonsen, død. 2B: Jacob, Kirsten g.m. Jens Mortensen Smed i Svejstrup, Anne Simonsdatter, død. 2B: Niels Olufsen på Sjælland, Karen Olufsdatter 40.

65 Birthe Rasmusdatter i Vinding. 2.6.1803, fol.75, 76B, 89.
Enke efter Søren Sørensen. B: Rasmus sst, Anne 34, Søren i Horsens, Else 24.

66 Søren Nielsen, der døde for 4 år siden i Addit. 12.9.1803, fol.77B.
E: Abelone Mortensdatter. LV: Erik Andersen. B: Maren 25, Niels 23, Peder 16, Mette 12, Kirsten 8. FM: Jens Rasmussen sst, Peder Nielsen i Salten.

67 Jens Davidsen i Rye. 11.10.1803, fol.78B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Christensen sst. B: David 16, Niels 13, Maren. FM: Niels Jensen i Rye.

68 Anne Marie Jørgensdatter, ugift i Træden. 8.11.1803, fol.79B, 83.
A: far Jørgen Mortensen. Barn uden for ægteskab: Karen Pedersdatter 2.

69 Kirsten Thomasdatter i Rye. 10.11.1803, fol.80.
E: Johan Madsen. Testamente af 16.2.1784. Se lbnr.296

70 Mogens Jensen i Rolighed på Tyrsting Mark. 20.1.1804, fol.83B, 100.
B: Jens i Ring, Maren g.m. Jens Andersen i Håbefuld, Lotte g.m. Hans Hansen i Rolighed, Birthe Marie g.m. Johannes Bertelsen, brændevinsmand i København, Niels i Træden, død. 2B: Mogens 22, Anne 19.

71 Hans Nielsen i Vinding. 26.1.1804, fol.84, 97B.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Jensen Paarup. A: halvsøskende Peder Lauridsen, kvartermester i Horsens, Søren Nielsen, død. 1B: Elisabeth g.m. Niels Christensen Normann i Ring.

72 Anne Clemensdatter i Træden. 24.2.1804, fol.84B, 99B.
E: Christen Rasmussen. B: Niels, Rasmus, Anne Cathrine. Af første ægteskab B: Kirsten Lauridsdatter.

73 Anne Cathrine Jensdatter i Katholm på Velling Mark. 25.2.1804, fol.85, 99.
Enke. B: Lene Christensdatter g.m. Laurids Pedersen sst, Karen Christensdatter, død, var g.m. Søren Christensen i Løvet. 3B: Sidsel, Anne Cathrine, Christen, Jens Christensen i Harlev præstegård.

74 Casper Didrik Lohmann i Fuglsang i Vinding sogn. 5.3.1804, fol.85, 94B.
B: Christian Hugo Lohmann i København, Birgitte g.m. Hans Theimen, degn i Ho ved Varde, Prisca Lohmann g.m. Mathias Markussen i Isgården på Mols.

75 Niels Pedersen, der døde 1.1.1800 i Vinding. 20.1.1804, fol.86, 91.
E: Gertrud Marie Sørensdatter. LV: Jens Christian i Ris i Ovsted sogn, der ægter. B: Niels 4. FM: morbror Rasmus Jensen Paarup i Vinding.

76 Maren Jensdatter i Gammelstrup. 16.4.1804, fol.86B, 99B.
E: Niels Rasmussen. Første ægteskab med Peder [Jensen]. B: Maren g.m. Jens Eriksen sst, Anne i Træden, død. 1B: Mette Christensdatter. FM: Jens Jensen i Gammelstrup.

77 Margrethe Henriksdatter, der døde for 3 år siden i Rye. 23.9.1804, fol.87.
E: Niels Christensen. B: Laurids, Mette g.m. Niels Sørensen sst, Henrik i Løgager, Maren 20, Jens 18.

78 Peder Thomsen, ugift i Rye. 15.3.1804, fol.88, 105B.
A: søskende Johan Thomsen i Gravballe i Svostrup sogn på Alling gods, Anne Thomasdatter g.m. Christen Jensen i Fajstrup på Frijsenborg gods, Bodil Thomasdatter, død, var g.m. Jacob Madsen i Gravballe. 5B: Anne Cathrine, Mads, Anne Sofie g.m. Søren Mikkelsen i Over Hornbæk nord for Randers, Maren g.m. Jens Poulsen i Hedegård ved Mariager, Marie.

79 Maren Frandsdatter i Vinding. 30.7.1804, fol.90, 98.
Barn uden for ægteskab: Anne Pedersdatter 7. FM: morbror Peder Frandsen sst.

80 Peder Juul i Stat-Ene i Vinding sogn. 25.8.1804, fol.91B, 92B, 96.
A: Anne Andersdatter. LV: landmåler Krag i Vinding. A: søskende Jens Juulsen, spækhøker i København, Oluf Juulsen i Horsens, Steffen Juulsen i Vinding, [skifte 25.7.1799 lbnr.35]. 4B: Juul 14, Maren 12, Jens 9, Karen 6. FM: stedfar Niels Pedersen sst.

81 Birthe Knudsdatter i Løve. 29.8.1804, fol.92, 93, 107.
E: Laurids Andersen. Af første ægteskab med [Jens Nielsen]. B: Karen, Mette Cathrine, Knud 18, Johanne Marie, Edel Marie 13. FM: Rasmus Smed i Kolpen. (Sml. lbnr.4).

82 Else Marie Sørensdatter i Føvling. 7.12.1804, fol.97, 112.
A: søskende Niels Sørensen Kjær på Føvling Mark, Mette Sørensdatter g.m. Peder Malund i Åle, Sidsel Marie, død, var g.m. Rasmus Andersen i Føvling. 3B: Søren Rasmussen sst, Anne Cathrine Rasmusdatter, [skifte 3.1.1801 lbnr.43]. 1B: Rasmus 4, Anders Rasmussen i Åstrup. FM: Vilhelm Christensen i Føvling.

83 Peder Sørensen i Velling. 7.1.1805, fol.100B, 105.
A: bror Jens Sørensen, hjulmand i Davding, halvsøskende Markus Sørensen, gartner på Mattrup, Simon Sørensen i Bryrup. FM: Thøger Mortensen i Velling.

84 Anne Eriksdatter i Hårup. 10.1.1805, fol.101, 110.
B: Erik Pedersen i Føvling, Rasmus Pedersen i Kodallund, Anne Kirstine Pedersdatter i Hårup, Peder Pedersen i Hårup, død. 1B: Peder 18.

85 Karen Jensdatter i Addit. 9.2.1805, fol.101, 104.
Enke efter [Peder Lauridsen sst]. B: Laurids sst, Elisabeth g.m. Johan Rasmussen ved Rye Bro, Gertrud Marie , Laurentse . Første ægteskab med Laurids Christensen. B: Anne g.m. Søren Lauridsen i Addit, Karen g.m. Laurids Andersen i Sønder Vissing, Gertrud g.m. Niels Nielsen i Addit.

86 Cathrine Christensdatter, ugift i Tyrsting. 30.3.1805, fol.102, 111, 113B.
A: søskende Jens Christensen på Tyrsting Mark, Maren Christensdatter, halvsøskende Sidsel Jørgensdatter gift på Klovborg Mark, Gertrud Jørgensdatter gift i Lafting i Ovsted sogn, Sidsel Jørgensdatter enke i Gallehus i Tønder amt, Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Søren Andersen i Lafting. 1B: Anders 16.

87 Mikkel Jensen Bjerre i Charlottenlund på Brædstrup Mark. 1.4.1805, fol.102, 113.
B: Johanne g.m. Søren Jensen Møller sst, Jens 23, Maren g.m. Anders Ladegaard i Vrold, Edel Margrethe, Adolfine Constance g.m. Christen Jørgensen i Flensborg. FM: farbror Søren Jensen Bjerre i Brædstrup.

88 Morten Thøgersen i Slagballe. 16.5.1805, fol.103B, 111B.
E: Barbara Marie Hansdatter. LV: Laurids Jensen sst. [Første ægteskab med Maren Nielsdatter, sml. lbnr.123]. B: Mads i Åstrup, Peder i Slagballe, Thøger i Velling, død. 5B: Morten 13, Mette Marie 11, Maren 9, Niels 6, Frands 2, Inger Mortensdatter g.m. Jens Rasmussen i Brædstrup.

89 Laurids Jensen, ugift i Vissingkloster. 24.5.1805, fol.104.
A: halvsøskende Jacob Jensen i Troelstrup, Morten Jensen i Burgårde, Søren Jensen i Addit, alle døde.

90 Karen Henriksdatter i Addit. 4.11.1805, fol.109, 119B.
Enke. B: Else Kirstine 25, Henrik Jochumsen 23. FM: Anders Pedersen.

91 Peder Pedersen i Føvling. 26.11.1805, fol.110B, 112.
E: Birthe Mikkelsdatter. B: Mikkel 27 sst, Mette Marie 25. Af første ægteskab B: Hans 49, Peder 47, Birthe Marie 45 g.m. Jens Skovsbøl i Åle.

92 Rasmus Knudsen, ugift i Træden. 3.12.1805, fol.110B, 120B.
A: mor Margrethe Christensdatter. LV: Peder Rasmussen sst, søskende Niels Knudsen 32, Christen Knudsen 30, Søren Knudsen 27, Anders Knudsen 21.

93 Jens Mikkelsen Smed, der døde 1805 i Løve. 8.4.1806, fol.114.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Knud Rasmussen i Kolpengård. B: Henrik 2. FM: Jørgen Pedersen i Løve.

94 Rasmus Salomonsen i Glarbohedegård i Rye sogn. 22.4.1806, fol.115.
E: Gunhild Hansdatter. LV: Peder Pedersen i Råhøjgård. B: Salomon 2. FM: farbror Niels Salomonsen i Fellundgård.

95 Birthe Lauridsdatter i Emborg. 18.7.1806, fol.116B.
E: Christen Jensen Smed. B: Laurids 17, Maren 14, Sofie 12, Anne Margrethe 4, Jens 2. FM: Anders Rasmussen sst.

96 Jens Sørensen i Davding. 1.9.1806, fol.117, 130.
A: søskende Markus Sørensen, gartner på Mattrup, Simon Sørensen i Bryrup, Rasmus Sørensen i Vrold, død. 2B: Søren, Erik.

97 Sidsel Marie Pedersdatter, ugift i Ring. 18.9.1806, fol.117B, 121B.
A: mor Maren Jensdatter g.m. Mads Lauridsen, søskende Knud Pedersen, Anne Kirstine Pedersdatter, død. Første ægteskab med Mads Christensen. B: Christen 12, Anne 10. Andet ægteskab med Jens Svendsen. B: Svend 7, Sidsel 5, Bodil Marie 3.

98 Sidsel Rasmusdatter i Troelstrup. 20.11.1806, fol.118.
E: Hans Andersen. B: Anders 12, Rasmus 9, Anne 6. FM: mosters mand Peder Pedersen Smed i Tønning.

99 Peder Knudsen i Brædstrup. 8.1.1807, fol.120B, 128B.
B: Karen g.m. Niels Nielsen på Boring Mark, Anders, Anne Marie, Maren g.m. Morten Lauridsen, Mette g.m. Rasmus Jensen i Brædstrup, Karen, Gertrud Marie.

100 Bodil Sørensdatter, [ugift] i Brædstrup. 13.1.1807, fol.121, 128.
[Uden for ægteskab med Jens Hansen]. B: Anne Jensdatter 4, FM: Rasmus Jensen sst.

101 Jens Andersen i Hejnæs i Rye sogn. 13.5.1807, fol.122B.
E: Gunhild Andersdatter. LV: Troels Andersen i Alken. A: søskende Salomon Andersen i Tulstrup, Kirsten Andersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Rye.

102 Jens Sørensen, ugift i Løve. 15.5.1807, fol.122B, 131B.
A: mor [Anne Jensdatter] g.m. Jørgen Pedersen sst, søskende Niels Sørensen, halvsøskende Peder Jørgensen i Løve 24, Søren Jørgensen 16, Laurids Jørgensen 13, Kirsten Jørgensdatter. FM: Rasmus Smed i Kolpen. (Sml. lbnr.4).

103 Peder Hansen i Addit. 25.5.1807, fol.123.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Jensen sst. B: Maren g.m. Niels Hansen på Brædstrup Mark, Kirsten, Johanne.

104 Jens Nielsen, ugift i Gammelstrup. 15.7.1807, fol.124, 137.
A: søskende Christen Nielsen sst, Niels Nielsen i Søballe.

105 Karen Pedersdatter i Hjarsbæk i Rye sogn. 12.9.1807, fol.124.
E: Niels Christensen. B: Karen 14, Peder 11, Christen 9, Jens 7, Cathrine 4. FM: Christen Nielsen i Skeldal.

106 Peder Hansen Winther i Åstrup. 21.12.1807, fol.126.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Andersen i Kalhave. B: Anne Dorthe g.m. Hans Jensen i Nim, Lene, død, var g.m. Peder Lauridsen i Lund. 1B: Peder 15, Maren 38, Johanne 36. FM: Niels Svejstrup i Åstrup.

107 Christian Pedersen, der døde for 1½ år siden i Ring. 6.1.1808, fol.130.
E: Kirsten Christensdatter, nu g.m. Jens Pedersen. B: Kirsten 16, Peder 11, Bodil 7, Anne 4. FM: Niels Pedersen sst.

108 Sidsel Nielsdatter i Åstrup. 19.11.1808, fol.132, 176.
Enke efter [Peder Hansen Winther, skifte 21.12.1807 lbnr.106]. B: Maren g.m. Terkild Nielsen sst, Johanne 37, Anne Dorthe g.m. Hans Jensen i Nim, Lene, død, var g.m. Peder Lauridsen i Lund. 1B: Peder 16. FM: Niels Svejstrup, murermester i Åstrup.

109 Anders Sørensen i Lindberg i Rye sogn. 23.11.1808, fol.132B.
E: Karen Salomonsdatter . LV: Niels Salomonsen i Fellundgård. B: Søren 11, Salomon 9, Mads 6, Niels 3, Anne Marie 6 mdr. FM: farbror Peder Sørensen i Over Skeldal.

110 Morten Pedersen, der døde 6.12.1808 i Hygild. 8.12.1808 fol.134B.
E; Johanne Eriksdatter. LV: Erik Johansen i Ejstrup, bror Erik Eriksen i Brande Harrild. B: Karen 4, Anne 2. Af første ægteskab B: Christen i Rønslunde, Karen 21. FM: Oluf Pallesen i Mellem Harrild. Videreført i Vrads herred, [B64-286 fol.172 lbnr.109].

111 Jonas Eriksen i Tranholmgård i Ejstrup. 9.12.1808, fol.135.
E: Anne Pedersdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt. B: Kirsten, død, var g.m. Hans Christensen i Leret. 1B: Anne Johanne 6 uger, Maren g.m. Erik Pedersen i Hedegård, Anne Kirstine g.m. Christen Sørensen i Tranholmgård, Mette 18, Peder 14. Af første ægteskab B: Erik i Ejstrup, Søren i Fredericia, Jens i Nyborg, Oluf på Sjælland, Anne g.m. Søren Jensen i Hundshoved. Overført til B64-286 fol.209 lbnr.137.

112 Marie Rasmusdatter i Vinding. 20.12.1808, fol.135B, 142B, 146B.
Enke efter Peder Nielsen. B: Christian ugift i Brædstrup, Niels, Peder.

113 Jens Jacobsen Møller i Katrinedal Mølle. 10.1.1809, 137. 143B, 147B, 148B, 149, 167, 168.
E: Anne Mogensdatter. LV: Hr. Rasmussen i Them, Jens Madsen i Tvingstrup, der ægter. B: Jacob 13, Marianne Kirstine 12, Frederik Christian 10, Mogens 8, Christoffer Glerup 5, Mads Hvid 3, Oluf Christian 4 mdr. FM: farbror Oluf Jacobsen i Toftgård i Vendsyssel.

114 Peder Knudsen i Rye. 15.3.1809, fol.140, 151.
E: Mette Mortensdatter. LV: Niels Jensen sst. A: halvsøskende Jens Rasmussen sst, Johanne Rasmusdatter g.m. Anders Lauridsen, skovfoged i Rye Sønderskov, Niels Knudsen på Ryelund Mark, Poul Knudsen i Forlev i Skanderup sogn, Kirsten Knudsdatter g.m. Christen Madsen i Illerup, Dorthe Knudsdatter 30.

115 Niels Knudsen i Vestergård i Sønder Vissing. 1.4.1809, fol.141, 145, 148.
B: Rasmus sst, Anne Cathrine g.m. Niels Pedersen i Tyrsting, Jens i København, Knud i Fredericia, Anne.

116 Anne Sørensdatter i Hjortlund i Rye Mølleskov. 4.4.1809, fol.141B, 152B.
E: Enevold Olufsen. B: Søren, Oluf 20, Dorthe 18. Barn uden for ægteskab: Søren Jensen i Munkedal i Rye Nørreskov.

117 Jens Rasmussen i Brædstrup. 11.8.1809, fol.148B.
Enkemand efter [Inger Mortensdatter, skifte Mattrup gods 27.6.1805]. B: Rasmus, der fæster, Niels i Barrit, død, 2B: Karen Marie, Bodil, Morten ved regimentet på Sjælland, Maren g.m. Christen Enevoldsen i Brædstrup, Marie g.m. Erik Pedersen i Davding, Anne, Bodil, Albert 16, Barbara Marie. (Sml. lbnr.88).

118 Niels Christensen i Vinding. 23.10.1809, fol.149B, 160.
E: Anne Jepsdatter. LV: Landmåler Krag sst. A: søskendebørn Søren Friis i Gødvad, Erik Pind på Tyrsting Mark.

119 Maren Nielsdatter, ugift i Rye. 26.10.1809, fol.150.
A: mor Anne Nielsdatter g.m. Mathias Jensen sst, bror Jens Nielsen, halvbror Niels Mathiasen 10.

120 Anne Pedersdatter i Rye. 26.10.1809, fol.150B, 153B.
E: Christen Pedersen. B: Jens 19. Af første ægteskab B: Peder Jensen i Emborg, Søren Jensen ved regimentet på Sjælland.

121 Søren Pedersen i Rye. 11.9.1809, fol.152, 156B.
B: Anders Smed sst, Dorthe Marie, enke efter Hans Jensen Harbo i København, Else g.m. snedkermester Wichmann i København.

122 Mette Nielsdatter i Over Åstrup. 12.12.1809, fol.152B.
A: Mads Mortensen i Åstrup. (Sml. lbnr.123).

123 Frands Nielsen i Davding. 6.1.1810, fol.154.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Søren Pedersen sst. A: SØSTER Mette Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Slagballe. 2B: skoleholder Lauridsen i Åstrup, Jens Lauridsen i Slagballe. Af første ægteskab 2B: Inger Mortensdatter enke efter Peder Nielsen Smed i Davding, Kirsten Mortensdatter, død, var g.m. Laurids Mikkelsen på Løve Mark. 2B: Mette, Anne, SØSTER Maren Nielsdatter, død, var g.m. Morten Thøgersen i Slagballe, [skifte 16.5.1805 lbnr.88]. 4B: Mads Mortensen i Åstrup, Peder Mortensen i Slagballe, Thøger Mortensen i Velling, død. 5B: Morten 19, Mette Marie 15, Maren 13, Niels 10, Frands 6, Inger Mortensdatter, død, var g.m. Jens Rasmussen i Brædstrup, [skifte 11.8.1809 lbnr.117]. 7B: Morten 29 ved regimentet på Sjælland, Maren g.m. Christen Enevoldsen i Brædstrup, Marie g.m. Erik Pedersen i Davding, Anne 22, Bodil, Albert 18, Barbara.

124 Peder Sørensen Malund og hustru Mette Sørensdatter i Våbensholm. 8.1.1810, fol.155, 185B.
Hans A: bror Mikkel Sørensen, død. 4B: Søren, Christoffer, Else, Karen, bror Jens Sørensen i Åle, bror Morten Sørensen Malund sst, bror Anders Sørensen i Østerlund på Bjerregårds Mark, død. 1B: Else g.m. Hans Nielsen sst, søster Karen Sørensdatter enke efter Hans Nielsen.
Hendes A: bror Niels Sørensen i Føvling, død. 5B: Søren Nielsen i Træden, Jens Nielsen i København, Niels Nielsen på Åle Mark, død. 3B: Kirsten 5, Mette 4, Niels Christian 2, Peder Nielsen i Hårup, Morten Nielsen på Føvling Mark.

125 Kirsten Sørensdatter i Davding. 12.6.1810, fol.156, 174.
Enke efter Frands Nielsen, [skifte 6.1.1810 lbnr.123]. A: søster Mette Sørensdatter, død, var g.m. Steffen Nielsen sst. 5B: Niels sst, Søren, Søren, Anne g.m. Søren Enevoldsen, Sidsel g.m. Niels Pedersen i Brædstrup, søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Pedersen i Burgårde ved søn Erik Pedersen i Davding, halvbror Jens Mortensen i Davding, halvsøster Karen Mortensdatter, død, var g.m. Steffen Pedersen i Tønning. 4B: Peder, Ingeborg, Anne g.m. Immanuel Pedersen sst, Sidsel Cathrine g.m. Jens Hansen i Davding, halvsøster Sidsel Sørensdatter g.m. Søren Sørensen i Davding.

126 Kirsten Nielsdatter i Hårup. 16.1.1810, fol.156, 173B.
E: Hans Nielsen. A: søskende Anne Nielsdatter, død. 2B: Peder Madsen i Føvling, Niels Madsen sst, Henrik Nielsen i Hårup, Kirsten Nielsdatter i Horsens, Mette Nielsdatter.

127 Anne Margrethe Pedersdatter i Ring Præstegård. 3.3.1810, fol.157, 159, 161, 166, 176B, 178, 179B, 182B, 192.
E: Hr. Niels Haahr. B: Margrethe Kirstine 10, Charlotte Amalie 8, Johanne Kirstine Petrea 7.

128 Laurids Simonsen i Rye. 12.3.1810, fol.158, 170B.
E: Anne Simonsdatter. A: søskende Ellen Marie Simonsdatter, enke efter Mads Jensen på Hvolgård Mark, Karen Simonsdatter, enke efter Laurids Rasmussen i Veng, Just Simonsen, død. 2B: Rasmus i Glarbohede, Simon i Fiskerhusene.

129 Laurids Linnertsen i Træden. 19.3.1810, fol.159, 177.
E: Karen Christensdatter. LV: Albert Pedersen sst, svoger Steffen Pedersen i Brædstrup. A: halvsøster g.m. Peder Smed i Vissing, begge døde. 5B: Peder i Rye, Anne 26, Johanne 20, Kirsten 17, Jens 15.

130 Daniel Sørensen i Rye. 20.3.1810, fol.159B, 192B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Søren 17, Karen 8, Anne Marie 6, Maren 2. FM: farbror Niels Sørensen sst.

131 Morten Nielsen i Grædstrup. 3.4.1810, fol.165.
E: Maren Pedersdatter. Anmeldt af søn Niels Mortensen sst.

132 Anne Marie Christensdatter, ugift i Hedehuset i Rye. 14.4.1810, fol.165, 173B.
A: søskende Johanne Christensdatter g.m. Rasmus Christensen i Rye, Niels Christensen i Funder, død. 2B.

133 Hans Pedersen i Stidsmølle. 4.5.1810, fol.167.
Afkald fra halvbror Steffen Pedersen i Klovborg.

134 Anne Hansdatter i Føvling 19.5.1810, fol.167, 172B.
Barn uden for ægteskab: Inger Marie 9 mdr. FM: morbror Anders Hansen sst.

135 Else Steffensdatter i Tønning. 21.5.1810, fol.166B, 175B.
Enke efter Peder Nielsen. B: Steffen, smed i Føvling, Peder i Tønning g.m. Karen Rasmusdatter, Niels i Klostermølle, Ingeborg g.m. Jens Jensen i Gammelstrup, Else 30.

136 Jens Steffensen, ugift i Velling. 4.7.1810, fol.167, 194.
A: mor Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen, søskende Søren Steffensen ved regimentet på Sjælland, Peder Steffensen sst, Johannes Steffensen 23, Anne Kirstine Steffensdatter g.m. Christen Jepsen i Velling. FM: Laurids Jepsen sst.

137 Hans Lauridsen i Føvling. 16.10.1810, fol.168B, 173.
B: Anders sst, Else 32, Peder 30, Inger 24, Anne, [skifte 19.5.1810 lbnr.134]. 1B: Inger Marie Hansdatter 2, Mette Marie 18.

138 Ulrik Pedersen i Slagballe. 13.11.1810, fol.169.
[E: Anne Marie Andersdatter, se lbnr.343].
B: Anders sst, Anne Cathrine g.m. Jens Jensen i Løvet.

139 Niels Pedersen, musketer i Firgårde. 14.11.1810, fol.169.
A: far Peder Nielsen i Nørre Vissing.

140 Peder Jørgensen, soldat i Rye. 14.11.1810, fol.169.
A: far Jørgen Andersen sst. (lbnr. 139 og 140 er ført i samme skifte).

141 Anne Rasmusdatter i Skeldal i Rye sogn. 22.11.1810, fol.169B, 177B.
E: Bertel Nielsen. B: Niels i Egtved sogn, Frederik i Nisgården, Anders i Skeldal, Mette g.m. Hans Andreasen i Mølgårde. Af første ægteskab med Frederik, B: Anders på Østerlund Mark i Egtved sogn, Kirsten g.m. Laurids Jensen i Horn, Maren g.m. Rasmus Jensen i Bøgeskovlund.

142 Anne Marie Jacobsdatter i Rye. 23.11.1810, fol.172, 175B.
Enke efter Søren Sørensen, [skifte 12.5.1803 lbnr.62]. A: søsters datter Birthe Lauridsdatter, [skifte 18.7.1806 lbnr.95], var g.m. Christen Jensen i Emborg. 4B: Laurids 22, Maren 21, Sofie 17, Jens 6.

143 Knud Pedersen i Ring. 18.1.1811, fol.177B, 178B, 209.
A: søskende Niels Pedersen sst, Christian Pedersen sst, [skifte 6.1.1808 lbnr.107]. B: Kirsten, Peder 14, Bodil 10, Anne 7. FM: Christian Jensen sst.

144 Christen Nielsen Degn i Løgager. 4.3.1811, fol.128B.
Overført til B64-286 fol.248, lbnr.164.

145 Mette Nielsdatter i Slagballe. 21.3.1811, fol.180, 207B.
Enke efter Laurids Jensen. (Sml. lbnr.123). B: Morten i Åstrup skole, Jens i Slagballe, Mette, Anne. Af første ægteskab B: Inger Mortensdatter i Davding, Kirsten Mortensdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Løve. FM: Anders Ulriksen i Slagballe.

146 Mette Marie Pedersdatter i Føvling. 1.4.1811, fol.180B.
A: mor [Birthe Mikkelsdatter], søskende Peder Pedersen i Åstrup, Hans Pedersen i Føvling, [Birthe Marie Pedersdatter] g.m. Jens Nielsen Skovsbøl i Åle. (Sml. lbnr.91).

147 Rasmus Baltsersen i Salten Tange i Rye Skov. 6.4.1811, fol.180B, 183, 189B.
E: Inger Marie Johansdatter. LV: Peder Pedersen snedker i Råhøjgård. B: Johan i Skinsbjerg, Johanne Marie g.m. Hans Rasmussen i Rye, Rasmus 24, Kirsten g.m. Peder Jensen i Fellerne, død. 1B: Johanne 4.

148 Christian Eriksen Linaa i Rye. 6.4.1811, fol.181B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Peder Pedersen snedker i Råhøjgård. Af første ægteskab B: Erik 21, Ingeborg 17, Karen 13. FM: farbror Jens Eriksen i Nylykke på Hårup Mark.

149 Anne Marie Andersdatter i Sønder Vissing. 12.4.1811, fol.182B.
E: Laurids Jensen. Testamente.

150 Morten Jørgensen From i Vinding. 3.5.1811, fol.183B, 191B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Anders Olufsen sst. A: bror Claus From, død. 2B: Christen From, købmand i Horsens, datter g.m. Søren Monbjerg købmand sst, halvbror Rasmus Jørgensen From, smed i Galten, halvsøster Maren Jørgensdatter From, halvsøster Amalie Jørgensdatter From.

151 Maren Pedersdatter i Grædstrup. 11.5.1811, fol.184B.
Enke efter [Morten Nielsen sst, skifte 3.4.1810 lbnr.131]. B: Anne g.m. Peder Halle sst, Maren g.m. Christen Pedersen sst, Niels sst.

152 Oluf Christensen i Raskenborg. 11.5.1811, fol.184B.
B: Christen sst.

153 Anne Rasmusdatter i Pøtsø. 15.5.1811, fol.184B.
Enke efter Henrik. B: Mette g.m. Steffen Pedersen sst, Margrethe g.m. Frederik Bertelsen i Nisgård, Anne Marie, enke efter Andreas i Salten.

154 Anne Marie Andersdatter i Kaldalsgård i Sønder Vissing sogn. 21.5.1811, fol.184B, 193.
E: Laurids Jensen. B: Maren, død, var g.m. Daniel Kok i Holland, 4B.

155 Jørgen Gudiksen i Skeldal. 3.7.1811, fol.185B.
E: Sidsel Nielsdatter. B: Karen g.m. Niels Salomonsen.

156 Ellen Rasmusdatter i Vinding. 10.7.1811, fol.187.
E: Niels Andersen. B: Rasmus i Stat-Ene, Anders i Træden, datter g.m. Rasmus Rasmussen i Vinding.

157 Anne Nielsdatter i Fellundgård. 5.8.1811, fol.187.
E: Salomon Rasmussen. Uskiftet bo.

158 Barbara Marie Hansdatter i Slagballe. 6.8.1811, fol.187, 213B.
Enke efter [Morten Thøgersen sst, skifte 16.5.1805 lbnr.88]. A: bror Christen Hansen i Ølholm, en bror og 2 søstre i Holsten.

159 Svend Christensen i Addit. 28.8.1811, fol.187B.
B: Christen sst.

160 Steffen Nielsen, ugift i Våbensholm. 7.9.1811, fol.187B.
A: søster Magdalene Nielsdatter g.m. Hans Madsen sst.

161 Hans Jacobsen i Rye. 19.10.1811, fol.187B, 189B.
E: Johanne Marie Rasmusdatter. LV: Henrik Nielsen sst. B: Jacob 15, Kirsten 13, Inger Marie 11, Rasmus 8, Karen 6, Maren 3. FM: Laurids Nielsen sst.

162 Hans Hansen i Grædstrup. 19.10.1811, fol.188B.
E: Marie Nielsdatter. Anmeldt af Christen Pedersen sst.

163 Sidsel Steffensdatter i Gammelstrup. 6.11.1811, fol.188B.
B: Anders Christensen.

164 Jørgen Pedersen i Ring. 9.11.1811, fol.188B, 189B, 214.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: søn Hans Enevoldsen sst, Christen Pedersen sst. A: BROR Rasmus Pedersen i Rishede i Klovborg sogn, død. 7B: Peder, Sidsel Marie g.m. Didrik Andersen i Horsens, Anne, Karen g.m. Christen Sørensen på Gedved Mark, Kirsten g.m. Søren Olufsen i Velling, død. 2B: Oluf 10, Helene 9, Maren, Sidsel, SØSTER Bodil Pedersdatter, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Gribstrup. 3B: Oluf i Eskildholt i Risskov, Karen, Johanne g.m. Niels Christensen i Gribstrup, SØSTER Maren Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Davding ved søn Peder sst, HALVBROR Niels Pedersen i Føvling, død. 3B: Rasmus ved Vejle, Bodil g.m. Anders Mikkelsen på Vestbirk Mark, Bodil Marie, HALVSØSTER, død. 1B: Søren Nielsen.

165 Christen Rasmussen, musketer i Vissingkloster. 15.11.1811, fol.189.
A: mor Karen Andersdatter, enke efter Rasmus Jensen til huse i Meldbjerg i Rye skov, søskende Søren Rasmussen sst, Anders Rasmussen i Grønskov, Maren Rasmusdatter g.m. Iver Jensen i Rye Sønderskov, Jens Rasmussen. (Sml. lbnr.298).

166 Josef Hansen i Nimdrup. 18.11.1811, fol.189B, 212B.
B: Hans, død. B: 1 søn i Haderslev, Anne Kirstine i Nørskov, død. B:1 søn 4 døtre, Mette i Nedergård i Grædstrup sogn, Karen i Ring, Anne g.m. Niels Mikkelsen i Nimdrup, Juliane g.m. Hans Ebertsen i Grædstrup.

167 Søren Andersen Løvet, ugift soldat i Grædstrup. 26.12.1811, fol.192B.
A: far Anders Mortensen i Løvet.

168 Gedske Rasmusdatter i Rye. 31.12.1811, fol.194B.
E: Peder Pedersen Stougaard. Uskiftet bo.

169 Niels Christensen Tolstrup i Ludvigsbjerg. 19.12.1811, fol.194B, 211B.
B: Mette g.m. Niels Sørensen sst, Jens, Henrik i Rye, Laurids i Brændkrog, Maren.

170 Mette Kirstine Andersdatter i Heftholm. 3.2.1812, fol.195, 208B.
B: Frands Sørensen sst, Hans Sørensen, Inger g.m. Hans Nielsen i Nørskov i Klovborg sogn, Anne.

171 Christen Sørensen Fischer i Bindingshedehus i Rye Skov. 7.2.1812, fol.195, 212.
E: Karen Pallesdatter. LV: Laurids Nielsen i Rye. B: Søren 13, Karen 11, Ellen 9, Johanne 5, Maren 3. FM: farbror Søren Sørensen i Rye.

172 Jørgen Mortensen i Træden. 9.3.1812, fol.196.
E: Karen Pedersdatter. Uskiftet bo.

173 Maren Pedersdatter i Løvet. 11.3.1812, fol.196.
B: Jens Jensen sst, Peder Jensen i Harlev, Erik Jensen i Løvet, datter g.m. Peder Steffensen sst.

174 Maren Christensdatter i Rye 19.3.1812, fol.196, 210B.
E: Anders Pedersen. A: halvbrordatter g.m. Hans Tansen i Svejbæk, halvbrordatter g.m. smeden i Virklund.

175 Simon Nielsen i Fiskerhusene i Rye sogn. 3.4.1812, fol.196B.
Anmeldt af Jens Jørgensen sst.

176 Christiane Christensdatter i Løve. 7.4.1812, fol.196B.
E: Christen Pedersen. B: Christen 16, Peder 12, Johanne Marie 10, Sidsel Marie 7, Mette Cathrine 4. FM: morbror Christen Christensen i Burgårde.

177 Rasmus Sørensen, ugift i Addit. 16.4.1812, fol.198, 203.
A: søskende Christen Sørensen sst, Niels Sørensen, Barbara Sørensdatter g.m. Anders Nielsen sst.

178 Jacob Hansen Demant i Glarbohedegård i Rye sogn. 30.4.1812, fol.198B.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Pedersen, snedker i Råhøjgård. B: Peder 7. FM: farbror prokurator Herschend i Horsens.

179 Frands Bloch i Rye Mølle. 1.5.1812, fol.200B.
E: Gunhild Thomasdatter. Uskiftet bo. (Sml. lbnr.213).

180 Anne Christensdatter på Tyrsting Mark. 27.5.1812, fol.200B.
E: Erik Christensen Pind. Anmeldt af svigersøn Jens Christensen sst.

181 Jens Jensen Kammer på Rye Mark. 10.6.1812, fol.200B, 210B.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: Palle Hansen. A: bror Niels Jensen, død. 2B: Jens i Rye, Jørgen 24, søster Mette Kirstine.

182 Anne Marie Munch i Krudemølle. 13.6.1812, fol.201.
Enke. B: Frederik Munch sst. og endnu 3 børn og 1 sønnesøn.

183 Jens Rasmussen i Bøgdalsig i Rye Skov. 23.6.1812, fol.201, 205, 205.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Peder Pedersen, snedker. B: Jens 16, Else 14, Maren 12, Anne 10. Af første ægteskab B: Rasmus i Alling, Maren g.m. Poul Jensen, Karen 26.

184 Sidsel Jensdatter i Burgårde. 26.6.1812, fol.201B, 203B, 208, 215B, 222.
E: Svend Andersen, der også døde. B: Jens i Ring, Anders i Burgårde, Peder, Maren, død, var g.m. Christen [Andersen]. 3B: Anders 16, Sidsel 15, Svend 12. FM: stedfar Søren Pedersen i Burgårde.

185 Rasmus Andersen i Ring. 2.7.1812, fol.202.
B: 2 sønner i Føvling sogn.

186 Johanne Nielsdatter i Emborg. 8.7.1812, fol.202.
E: Christen Sørensen, skolelærer. B: Johanne 20, Anne Marie. FM: Laurids Andersen sst.

187 Anne Pedersdatter i Troelstrup. 31.7.1812, fol.203B, 207.
E: Niels Nielsen. B: Niels 10 dage. FM: farfar Niels Nielsen Foged sst, Peder Pedersen, smed i Tønning.

188 Jens Rasmussen i Rye skov. 10.8.1812, fol.204B, 209B.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Søren Pedersen. B: Anne 16, Rasmus 14, Jørgen 10, Niels 8. FM: Laurids Nielsen i Rye.

189 Kirsten Lauridsdatter, ugift i Træden. 5.10.1812, fol.205.
Arv iflg. testamente til Rasmus Christensen, hvor hun sad til huse.

190 Jacob Hansen i Rye. 21.9.1812, fol.206.
E: Inger Pedersdatter. LV: Peder Pedersen, snedker i Glarbohedegård. B: Peder 34, Niels 30, Rasmus 26, alle i Rye, Johanne 36, Maren 22. Enken havde siddet i uskiftet bo siden 8.7.1796.

191 Karen Andersdatter i Vissingkloster. 2.12.1812, fol.208B.
Enke. Anmeldt af Knud Rasmussen sst.

192 Rasmus Thomsen i Rye. 3.12.1812, fol.210.
E: Kirsten Nielsdatter. Uskiftet bo.

193 Kirsten Pedersdatter i Burgårde. 30.12.1812, fol.215, 222B.
Enke efter Peder Nedenskov sst. B: Søren, Peder sst, Gertrud g.m. Jens Pedersen i Slagballe, Kirsten g.m. Niels Hansen i Davding, Karen. Af første ægteskab B: Jens Sørensen i Føvling, Ellen Sørensdatter g.m. Jens Mortensen i Davding.

194 Gedske Rasmusdatter i Råhøjgård. 30.12.1812, fol.215B.
E: Peder Pedersen Snedker. Samfrændeskifte. (Sml. lbnr.168).

195 Karen Madsdatter i Troelstrup. 29.1.1813, fol.215B.
E: Frederik Jensen. Uskiftet bo.

196 Anne Mikkelsdatter på [Sønder] Vissing Mark. 30.1.1813, fol.215B, 223B.
B: søster Anne Marie Mikkelsdatter, enke i Vissing, brorsøn Mikkel Sørensen sst, brorsøn Anders Vissing, kromand i Lille Hjøllund.

197 Maren Jensdatter i Brædstrup. 12.3.1813, fol.216B, 224.
E: Knud Jørgensen. A: halvsøstersøn Jørgen Slange i Hansted, død. 2B: Anne Kirstine Johanne Martine g.m. Anders Christensen sst, Anne Marie 14.

198 Rasmus Knudsen på Sønder Vissing Mark. 13.4.1813, fol.216B, 231.
B: Rasmus sst, Niels på Vrold Mark, Knud i Grumstrup, død, Mette Marie gift i Vissingkloster, Hanne i Vilholt, død, Gedske var gift i Purup i Østbirk sogn, Inger g.m. Peder Langballe sst, Anne g.m. Christian Christoffersen i Hatting.

199 Niels Rasmussen i Gammelstrup. 17.5.1813, fol.217, 250.
A: bror Laurids Rasmussen i Horsens Hospital, bror Rasmus Rasmussen, død. B: Rasmus Rasmussen i Vissing, Anne Rasmusdatter sst, Anne Marie Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Vissing. 2B: Anne g.m. Rasmus Christensen i Træden, Anne Kirstine g.m. Rasmus Jensen i Føvling.

200 Else Nielsdatter i Rye. 1.7.1813, fol.217B.
E: Niels Christensen. B: Christen 13, Maren 7, Niels 5. FM: mosters mand Gotfred Rasmussen i Fellund.

201 Lorents Rasmussen i Føvling. 13.9.1813, fol.219, 225B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Vilhelm Christensen. B: Rasmus i Hukær i Østbirk sogn, Bodil Marie g.m. Niels Caspersen i Føvling, Marie, Anne Marie, Karen 11. Første ægteskab med Anne Margrethe Nielsdatter. B: Maren g.m. Ebbe Jensen i Ring, Kirsten.

202 Rasmus Pedersen i Fuglris i Grædstrup sogn. 25.9.1813, fol.220, 229B.
B: Rasmus i Horsholmgård på Tørring Mark, Christen i Fuglris, Niels, Peder i Hammerum herred, Maren g.m. Niels Sørensen på Stougård Mark, Ellen Marie g.m. Iver Nielsen i Linnerup, Johanne.

203 Anne Nielsdatter i Fellundgård i Rye sogn. 18.11.1813, fol.225, 228, 244B.
E: Salomon Rasmussen. [Bevilling til uskiftet bo af 5.8.1811 lbnr.157]. B: Niels sst, Rasmus, [skifte 22.4.1806 lbnr.94]. 1B: Salomon 9. FM: stedfar Salomon Christensen i Hejnæsgård, Thomas i Svejbæk, Mads i Lindbjerg, Ellen g.m. Anders Rasmussen i Thomaskær i Them sogn, Karen g.m. Poul Andersen i Lindbjerg, Anne Marie g.m. Rasmus Christiansen i Hejnæsgård.

204 Else Sørensdatter i Troelstrup. 26.11.1813, fol.226B, 227.
E: Hans Andersen. B: Sidsel 4, Birgitte 4. FM: morbror Rasmus Sørensen i Vonge.

205 Mathias Iversen, degn i Vinding. 26.11.1813, fol.227, 228B, 243.
E: Abelone Poulsdatter. LV: Peder Falk, degn i Vissing. A: morbror vagtmester Fugl i Horsens.

206 Marie Nielsdatter i Grædstrup. 15.1.1814, fol.231B, 243B.
[Enke efter Hans Hansen sst, skifte 19.10.1811 lbnr.162]. B: Hans, Niels, død. 2B: Hans 17, Morten 15. FM: morbror Niels Mortensen i Grædstrup, Christen Pedersen.

207 Barbara Mikkelsdatter i Rye. 3.1.1814, fol.232, 261B.
E: Thomas Nielsen. B: Mikkel 2. FM: Henrik Nielsen i Rye.

208 Simon Sørensen i Bryrup. 20.1.1814, fol.232B, 249.
E: Sofie Jensdatter. LV: Laurids Olufsen. A: bror Markus Sørensen, gartner på Mattrup, halvbror Simon Sørensen, død. 1B: Anders i Tønning, halvbror Knud Sørensen, død. 1B: Anne g.m. Anders Gartner i Rye.

209 Christen Pedersen Pig i Ring. 26.1.1814, fol.233, 249.
B: Anders sst, Peder g.m. Bodil Nielsdatter, Birthe, Gertrud g.m. Claus Væver i Horsens, Anne Marie g.m. Bertel Jensen på Mols, Anne 32.

210 Laurids Mortensen i Rye. 12.2.1814, fol.233, 245B.
B: Karen, Anne, Johanne, Maren 13. FM: Peder Pedersen i Glarbohedegård.

211 Kirsten Olufsdatter i Ring. 15.3.1814, fol.234.
[Enke efter Jørgen Pedersen sst, skifte 181, lbnr.164. Første ægteskab med Enevold Madsen sst].B: Christen Enevoldsen i Brædstrup, Hans Enevoldsen i Ring, Mads Enevoldsen i Vrold, Søren Enevoldsen i Søstersønske.

212 Laurentse Pedersdatter, ugift i Addit. 18.3.1814, fol.234.
A: bror Laurids Pedersen, svoger Niels Nielsen sst, samt 4 gifte søstre.

213 Gunhild Marie Thomasdatter i Rye Mølle. 15.4.1814, fol.234B, 249B, 257B, 262B.
Enke efter Frands Bloch sst, [skifte 1.5.1812 lbnr.179]. B: Peder 16, Thomas 9. FM: morbror Niels Thomsen i Boes, fars morbror Peder Andersen i Emborg.

214 Anne Pedersdatter i Komind på Rye Mark. 4.8.1814, fol.246, 250B.
E: Rasmus Nielsen. B: Mette Kirstine g.m. Søren Sørensen i Tømmerhuset på Rye Mark, Peder 14.

215 Rasmus Christensen i Ny Hejnæs i Rye sogn. 21.10.1814, fol.247.
E: Anne Marie Salomonsdatter. LV: Niels Salomonsen i Fellundgård. B: Anne Margrethe 8, Anne Dorthe 7, Salomon 1. FM: Jens Rasmussen i Hjarsbæk.

216 Birthe Mikkelsdatter i Føvling. 25.11.1814, fol.248B.
[Enke efter Peder Pedersen sst, skifte 26.11.1805 lbnr.91]. B: Mikkel sst.

217 Jørgen Pedersen, soldat i Addit. 5.1.1815, fol.250B.
Far Peder Jacobsen.

218 Karen Lauridsdatter i Velling. 13.1.1815, fol.251.
Anmeldt af søn Søren Olufsen sst. Afkald af 24.12.1796, af 30.4.1797, af 8.3.1808 og af 13.6.1811.

219 Mette Cathrine Eskildsdatter i Troelstrup. 28.1.1815, fol.251B, 284.
Enke. B: Palle Lauridsen sst, Oluf Lauridsen sst, Kirsten Lauridsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Nim, Maren Lauridsdatter g.m. Peder Fischer, snedker i Horsens, Marie Cathrine g.m. Hans Jensen i København, Christiane g.m. Mikkel Sørensen i Troelstrup, Marie Lauridsdatter g.m. Søren Sørensen sst.

220 Peder Pedersen Bach i Rye. 7.2.1815, fol.251B, 255.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Mathias Jensen sst. B: Peder 13, Maren 10, Kirsten 6. FM: fars halvbror Niels Pedersen i Thomaskær.

221 Johan Christensen i Meldgård i Rye Skov. 7.2.1815, fol.253.
E: Elisabeth Andreasdatter. LV: Christian Andreasen i Svejstrup. B: Peder, Christen, smed i Bøgedalsig, Karen 21, Johanne 19, Anne Cathrine 16, Christian 11. FM: Niels Jensen i Rye.

222 Anne Salomonsdatter i Rye. 27.2.1815, fol.255B.
E: Hans Pedersen. Anmeldt af søn Laurids Pedersen sst.

223 Anne Pedersdatter på Additnæs. 2.3.1815, fol.256.
A: Niels Nielsen Knob, Peder Nielsen Hjortsballe, Jens Nielsen Sejet. Anmeldt af svigersøn Rasmus Nielsen.

224 Holger Eriksen i Marielund på Sønder Vissing Mark. 10.3.1815, fol.256.
E: Anne Mortensdatter. LV: bror Jacob Mortensen i Dalager. B: Morten 2, Holgine Marie 6 uger. FM: Erik Nielsen i Marielund.

225 Rasmus Christensen i Rye. 17.1.1815, fol.258B, 266.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Jacobsen sst, Anders Sørensen sst. B: Christen i Rye Skov, Mathias. Der var søgt om separation før han døde.

226 Jens Sørensen i Kaldalshus på Vinding Mark. 17.2.1815, fol.259, 264B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Søren Pedersen i Østerhåb. A: søskende Niels Sørensen i Veng, Laurids Sørensen sst, Jens Sørensen i Laven, Anders Sørensen på Samsø, Maren Sørensdatter g.m. Christen Christensen Lerbjerg, tømmermand i Århus, halvbror Søren Sørensen på Bjarup Mark.

227 Laurids Jensen i Sønder Vissing. 28.3.1815, fol.260, 289.
A: søskende Jens Jensen i Kolding, Anders Jensen i Sønder Vissing, Karen Jensdatter, enke i Troelstrup, Barbara Jensdatter enke i Sønder Vissing. Testamente med gavebrev af 23.2.1808 til Rasmus Jensens børn: Jens 7, Anne Marie 6, Laurids 3. (Alder i 1808). Se kopibogen fol.99.

228 Christence Nielsdatter i Træden. 3.4.1815, fol.260B.
E: Søren Eskildsen. B: Jens 4. FM: morfar Niels Johansen sst. Barn uden for ægteskab: Niels Rasmussen 8.

229 Dines Christensen i Rye. 4.6.1815, fol.262B.
Anmeldt af svigersøn Rasmus Thomsen i Ryelund.

230 Anders Bertelsen i Skeldal. 30.7.1815, fol.267.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Christensen. 2B: [Bertel, Christen 17].

231 Knud Rasmussen i Emborg. 7.7.1815, fol.267.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Anders Rasmussen sst. A: BROR Joen Rasmussen , død. 5B: Rasmus i Davding, Kirsten, Maren, Mette g.m. Hans Hjulmand i Troelstrup, Anne Marie g.m. en snedker i Hornborg, SØSTER Anne Rasmusdatter, [skifte 15.5.1811 lbnr.153]. 3B: Mette Henriksdatter g.m. Steffen Pedersen i Pøtsø, Margrethe Henriksdatter, enke i Nisgård, Anne Marie Henriksdatter, enke i Salten, SØSTER Maren Rasmusdatter g.m. Jens Christensen i Emborg.

232 Henriette Gunhild Cecilie Gram i Brædstrup. 19.9.1815, fol.268B, 279.
E: Christian Markus Christoffer Gerhard Holst, herredsfoged. B: Jens Palle Christian 21, Cathrine Marianne 15, Anne Marie Henriette 12, Niels Edvard 10, Sofie Helene Elisabeth 7, Caroline Vilhelmine 5.

233 Christian Ottesen Sommer, der tidligere var præst i Sønder Vissing og Voerladegård nu i Vinding. 22.11.1815, fol.268B.
[Enkemand efter Cathrine Elisabeth Frederiksdatter Kurtz]. Afkald fra søn Otto Sommer.

234 Bertel Nielsen i Skeldal. 12.12.1815, fol.269, 305B.
[Enkemand efter Anne Rasmusdatter, skifte 22.11.1810 lbnr. 141]. B: Frederik Bertelsen i Nisgård, død. 7B: Anne g.m. Mikkel Jensen i Skeldal, Anne Marie g.m. Niels Lauridsen i Krudelund, Ellen g.m. Rasmus Jensen i Voldborgkær, Maren, Kirsten, Karen Marie, Jens 15, Niels Bertelsen ved Kolding, Anders Bertelsen i Skeldal, [skifte 30.7.1815 lbnr.230]. 2B: Bertel, Christen 17, Jens Bertelsen i Voldborgkær, Mette Bertelsdatter, død, var g.m. Hans Andreasen i Meldgård. 7B: Anders, Birthe, Hans, Knud 13, Anne g.m. Rasmus Johansen i Over Engetved, Karen g.m. Jens Pedersen i Meldgård, Kirsten g.m. Peder Ottesen i Nisgård.

235 Rasmus Thomsen i Rye. 22.12.1815, fol.269B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: far Niels Jensen sst. B: Thomas 15, Mette 8, Niels 5. FM: farbror Niels Thomsen i Bov, fars svoger Søren Christensen i Rye. (Se kopibogen fol.112).

236 Rasmus Jensen i Addit. 6.1.1816, fol.269B.
Anmeldt af søn Søren Rasmussen sst. 2 sønner og 2 gifte døtre.

237 Anders Nielsen i Træden. 8.1.1816, fol.270.
E: Dorthe Knudsdatter. B: 1 datter gift sst, Anmeldt af Albert Mortensen sst.

238 Christen Jensen i Helligkildegård på Føvling Mark. 14.1.1816, fol.270, 309B.
B: Jens i Lystrup ved Randers, Karen g.m. Hans Pedersen i Korning, Mette g.m. Niels Jensen i Helligkildegård.

239 Anne Sørensdatter i Burgårde. 16.1.1816, fol.270, 287B.
Enke efter Peder Pedersen sst. B: Søren i Nimdrup, Peder i Slagballe nu i Burgårde, Erik i Davding, Morten i Burgårde, Niels sst, Anne Dorthe 25, enke, Mette Kirstine 21.

240 Anders Sørensen i Davding. 20.1.1816, fol.270B.
Anmeldt af bror Niels Sørensen sst.

241 Steffen Rasmussen i Tønning. 23.1.1816, fol.270B.
Var forlovet med Else Sørensdatter på Tønning Mark. Anmeldt af far Rasmus Clausen i Tønning.

242 Jens Lauridsen, ugift i Troelstrup. 26.1.1816, fol.271.
A: søskende Sofie Lauridsdatter, enke i Velling, Anne Lauridsdatter g.m. Anders Graversen i Lykkensro.

243 Anne Rasmusdatter i Rye. 24.10.1815. fol.271, 275B.
Enke. B: Rasmus Sørensen i Kammerlund på Rye Mark, Niels Sørensen i Ludvigsbjerg i Rye Skov, Søren Sørensen i Kammerhus på Rye Mark, Maren Sørensdatter g.m. Niels Jørgensen Winsøsel.i Høver, Inger Sørensdatter g.m. med en tysker i Grejs Mølle.

244 Anne Cathrine Pedersdatter i Føvling. 8.2.1816, fol.271B.
E: Jens Christensen Stoholm. A: Anne Cathrine Lauridsdatter g.m. Niels Knudsen sst, Anne Marie Nielsdatter g.m. Jens Sørensen sst.

245 Anne Mogensdatter i Katrinedal Mølle. 14.2.1816, fol.271B, 274B, 291B.
E: Jens Madsen Tvingstrup, møller. Første ægteskab med [Jens Jacobsen, skifte 10.1.1809 lbnr.113]. B: Jacob 20, Marianne Kirstine g.m. Casper Villads Andkær guldsmed i Horsens, Frederik 17, Mogens 15, Christoffer Glerup 13, Mads Hvid 11, Oluf Christian 7. FM: Søren Olufsen i Velling.

246 Karen Sørensdatter i Træden. 15.2.1816, fol.272.
Enke efter Jørgen Mortensen sst. B: Johanne g.m. Niels Jensen sst, Anne Marie, [skifte 8.11.1803 lbnr.68]. 1B: Karen Pedersdatter 14.

247 Jens Jensen i Træden. 19.2.1816, fol.272B.
E: Anne Christensdatter. Anmeldt af søn Christen Jensen sst.

248 Jens Jacobsen i Rye. 4.3.1816, fol.272B, 283.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mathias Jensen sst. A: mor Kirsten Johansdatter, enke efter Jacob Nielsen sst, bror Johan Jacobsen ved Kalundborg, død. 3B: Niels, Jacob, Jens, bror Hans Jacobsen i Rye, [skifte 19.10.1811 lbnr.161]. 6B: Jacob 19, Kirstine Marie 18, Inger Marie 15, Rasmus 13, Karen 10, Maren 7, bror Laurids Jacobsen i Rye.

249 Christen Rasmussen Elling i Træden. 6.3.1816, fol.273B.
B: Niels Christensen Elling sst, Rasmus Christensen sst, datter g.m. guldsmed Winther i Horsens.

250 Laurids Nielsen i Emborg. 28.2.1816, fol.273B, 290.
E: Johanne Jensdatter. B: Maren g.m. Laurids Andersen i Rye, Margrethe 23, Anne g.m. Peder Lauridsen i Vrold. Første ægteskab med Maren Thøgersdatter. B: Niels Lauridsen, død. 5B: Anders 26, Laurids 21, Maren 18, Christen 16, Kirstine Marie 12, Karen Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen i Langskov ved Randers, Kirsten Lauridsdatter g.m. Simon Christensen i Horsens.

251 Niels Jørgensen, ugift i Langballe. 18.3.1816, fol.275B.
A: ifølge testamente: Peder Sørensen og hustru sst.

252 Anne Marie Jørgensdatter i Emborg. 18.5.1816, fol.276B.
E: Christian Svendsen, smed. B: Jørgen 6, Søren 4, Karen Marie 2. FM: morfar Jørgen Sørensen i Tebstrup i Ovsted sogn.

253 Maren Andersdatter i Glarbohedegård. 16.5.1816, fol.277B, 291.
E: Hans Mortensen. B: Gunhild g.m. Salomon Christensen i Hejnæs, Maren g.m. Peder Pedersen i Glarbohedegård, Ellen g.m. Niels Christensen i Rye, Karen ugift, Johanne Marie g.m. Laurids Andersen i Rye Skov.

254 Søren Pedersen, ugift i Vinding. 21.5.1816, fol.278, 286.
A: mor Karen Mikkelsdatter, søskende Jørgen Pedersen, Karen Pedersdatter, Gunhild Pedersdatter, Anne Pedersdatter.

255 Frederik Jensen i Troelstrup. 2.6.1816, fol.278.
Anmeldt af søn Jens Frederiksen sst.

256 Maren Nielsdatter i Træden. 1.6.1816, fol.278B, 286B.
B: Mette Kirstine Hansdatter 4, Jens Mortensen 6 mdr. FM: morfar Niels Johansen sst.

257 Anne Nielsdatter i Addit. 5.6.1816, fol.278B.
Enke efter Thomas Lauridsen sst. Anmeldt af søn Niels Nielsen sst.

258 Karen Thomasdatter på Rye Mark. 11.6.1816, fol.278B.
E: Rasmus Justesen. B: Thomas sst.

259 Rasmus Knudsen i Kolpengård. 24.6.1816, fol.281B.
E: Jensine Marie Jensdatter. B: Maren g.m. Christen Christensen i Bryrup, Jens Christian 36, Inger, Mourids. Af første ægteskab B: Knud i Kolpengård.

260 Inger Marie Johansdatter i Rye. 24.6.1816, fol.281B.
Enke efter Rasmus Baltsersen, [skifte 6.4.1811 lbnr.147]. Angivne børn: Johan Rasmussen i Salten Skov, Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Henrik Nielsen i Rye.

261 Peder Jensen i Løvet. 12.7.1816, fol.281B.
Anmeldt af søn Thomas Pedersen sst.

262 Maren Andersdatter i Rye. 15.7.1816, fol.281B.
Anmeldt af søn Jens Sørensen sst.

263 Niels Lauridsen i Rye. 16.7.1816, fol.282, 288B.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Anders Pedersen sst. A: halvbror Niels Lauridsen sst.

264 Hans Pedersen i Rye. 5.10.1816, fol.283.
B: Peder sst, Niels.

265 Niels Madsen i Hovedskov. 8.10.1816, fol.283.
Anmeldt af søn Niels Nielsen sst, der har 2 brødre.

266 Anders Andersen i Løvet. 24.10.1816, fol.284, 287.
E: Inger Pedersdatter. LV: Søren Christensen sst. Første ægteskab med Anne Henriksdatter. B: Henrik 6. FM: farfar Anders Nielsen i Vingum.

267 Mette Kirstine Pedersdatter i Emborg. 4.11.1816, fol.284B, 286.
E: Rasmus Møller. B: Peder 5. FM: Laurids Andersen sst.

268 Søren Jensen, ugift i Troelstrup. 29.11.1816, fol.285, 310.
A: mor Anne Cathrine Nielsdatter, søskende Niels Jensen, Mads Jensen i Nimdrup, Anne Jensdatter, Kirsten Jensdatter g.m. Søren Jensen i Yding, Karen Jensdatter. FM: Rasmus Madsen i Troelstrup.

269 Cathrine Sørensdatter i Vinding. 10.6.1816, fol.285.
Enke. B: Peder Markussen, Hans Markussen, Anne Cathrine Markusdatter, Kirstine Markusdatter, der alle tjener i Horsens.

270 Niels Jensen i Rye. 18.12.1816, fol.287.
Anmeldt af stedsøn Jens Sørensen sst.

271 Laurids Andersen og hustru Mette Jensdatter i Halle. 30.12.1816, fol.292, 292B.
B: Jens sst, Anders i Davding, Anne g.m. Christen uvist hvor, Abelone g.m. Christen Lauridsen ved Vrads.

272 Niels Andersen, ugift i Lystruphave. 2.1.1817, fol.292, 308.
A: mor Maren Mathiasdatter g.m. Anders Andersen sst, halvsøskende Maren Andersdatter 18, Sidsel Andersdatter 16.

273 Cathrine Marie Pedersdatter i Træden. 14.1.1817, fol.293.
E: Thomas Sørensen Fischer. B: Søren 16, Ellen Marie 14. FM: Niels Knudsen sst.

274 Niels Rasmussen Skrædder i Træden. 8.2.1817, fol.294, 295, 311B.
E: Sara Cathrine Jensdatter. LV: Søren Nielsen Kjær sst. A: far Rasmus Clausen på Tønning Mark.

275 Niels Rasmussen i Nedenskov. 18.2.1817, fol.294B, 310B.
B: Karen 38, Rasmus sst, Niels uvist hvor, Anders, Karen, Tine g.m. Anders Jensen i Tirsvad, Karen Marie g.m. Christen Hansen på Yding Mark, Peder, Rasmus 26, Jens 24, Gertrud Marie 22, Anders i Sattrup.

276 Jens Olufsen i Rye. 26.2.1817, fol.295.
Uskiftet bo.

277 Jens Steffensen i Træden. 28.2.1817, fol.295B.
B: Niels sst, Søren sst.

278 Karen Lauridsdatter, ugift i Velling. 10.3.1817, fol.295B.
A: Far Laurids Pedersen sst.

279 Anne Christensdatter i Bøgedalsig i Rye Skov. 31.3.1817, fol.295B.
E: Christen Johansen. B: Lisbeth Cathrine 8, Johanne 5, Karen 2. FM: morfar Christen Eriksen i Virklund.

280 Søren Rasmussen, ugift i Vissingkloster. 5.4.1817, fol. 297.
A: bror Anders Rasmussen, degn i Tønning, halvbror Steffen Rasmussen i Vissingkloster.

281 Peder Nielsen, ugift på Vinding Mark. 12.4.1817, fol.297.
A: søster Anne Nielsdatter. FM: Niels Eriksen på Sønder Vissing Mark.

282 Johanne Jensdatter i Emborg. 24.4.1817, fol.297B, 309.
Enke efter [Laurids Nielsen sst, skifte 28.2.1816 lbnr.250]. B: Maren g.m. Laurids Andersen, skrædder i Rye, Anne g.m. Peder Lauridsen i Vrold, Margrethe g.m. Ambrosius Pedersen i Nørre Vissing. [Kopibogen fol.123].

283 Johanne Pedersdatter i Rye. 13.5.1817, fol.298.
E: Niels Rasmussen. B: Peder 16, Maren 14, Anne 6, Anne Cathrine 4. FM: Laurids Pedersdatter i Stiballehus.

284 Niels Steffensen, ugift i Træden. 31.5.1817, fol.299.
A: mor Maren Pedersdatter Elling, enke. LV: Jens Pedersen Rask sst, søskende Anne Marie Steffensdatter g.m. Hans Hansen i Hedehald på Monbjerg Mark.

285 Peder Jensen i Emborg. 29.5.1817, fol.300.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Frederik Jensen. A: far Jens Pedersen i Boes, halvbror Frederik Jensen sst.

286 Anders Langballe, degn i Tønning. 29.6.1817, fol.301, 302B.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Hr. Bynch sst. B: Rasmus Langballe på Hauhede Mark, Niels Langballe forvalter på Skadrupgård. Af første ægteskab B: Jensine Cathrine Langballe g.m. Niels Frederik Mørk skrædder i Horsens.

287 Søren Albertsen i Føvling. 16.6.1817, fol.302, 310.
A: bror Christen Albertsen i Horsens, død. 2B, halvbrødre Jens Pedersen i Addit, Albert Pedersen i Træden.

288 Poul Jørgensen i Nørre Gludsted. 30.6.1817, fol.303.
Se B64-286 fol.524 lbnr.384.

289 Mette Nielsdatter i Brædstrup. 11.8.1817, fol.303.
B: Niels Pedersen sst, Karen. FM: Søren Knudsen sst.

290 Anne Rasmusdatter i Ring. 18.8.1817, fol.303B.
E: Christian Jensen. Af første ægteskab B: Maren Madsdatter, var g.m. Søren Jensen i Hårup.

291 Anne Knudsdatter i Håbefuld i Tyrsting sogn. 12.10.1817, fol.304, 308B.
B: Ebbe Sørensen i Kollemorten, Jens Sørensen i Flemming.

292 Hans Pedersen i Sillerup. 18.10.1817 fol.305B.
Se B64-286 14.10.1816 fol.467 lbnr.347.

293 Anne Lauridsdatter i Emborg. 7.1.1818, fol.312B, 323.
Enke. B: Frederik Jensen i Dørup, Anne Marie Jensdatter. FM: Christen Jensen, smed i Boes.

294 Anne Marie Mikkelsdatter i Sønder Vissing. 26.1.1818, fol.313.
B: Anders Nielsen, Morten Nielsen.

295 Jens Pedersen i Grædstrup. 26.3.1818, fol.313.
Enken i uskiftet bo. 2B. Anmeldt af svigersøn Jens Eriksen sst.

296 Johan Madsen i Rye. 4.4.1818, fol.313, 316, 320, 321B, 328, 398.
E: Mette Rasmusdatter. A: SØSTER Johanne Madsdatter, død. 4B: Mads Vissing til Bjerregård, Baltser Jensen i Rye, Anne Jensdatter g.m. Rasmus Christensen i Sønder Vissing, Johanne Marie Jensdatter g.m. Niels Christiansen i Javngyde, HALVBROR Jens Madsen i papirmøllen Godthåb ved Ålborg, HALVBROR Niels Pedersen, stolemager i Horsens, død. 2B: Peder, stolemager sst, Mads Nielsen Haslund i Århus.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Thomasdatter, [skifte 10.11.1803 lbnr.69]. (Se kopibogen fol.169). Hendes arvinger iflg. testamente 1803: SØSTER Marie Sørensdatter, bror Søren Thomsen, død, var g.m. Maren Andersdatter nu g.m. Niels Jensen i Rye. 4B: Thomas, Anders, Rasmus, Jens, HALVBROR Søren Nielsen i Firgårde.
Enken Mette Rasmusdatters første ægteskab med Thomas [Nielsen], smed i Rye. B: Niels i Boes, Rasmus i Rye, Gunhild Marie g.m. [Frands] Bloch i Rye Mølle, Ellen g.m. Søren Christensen i Rye.

297 Søren Nielsen, ugift i Hovedskov. 15.4.1818, fol.314B.
Søn af afdøde Niels Sørensen Bøgh i Nørhoved, [skifte B64-286 19.5.1817 lbnr.367]. A: mor Mette Kirstine Nielsdatter i Hovedskov. LV: Niels Nielsen sst, søskende Niels 14, Jørgen 7, Anne Kirstine 4, Anne født 11.1.1818. FM: Erik Madsen i Nørhoved.

298 Karen Andersdatter i Melskov i Rye sogn. 11.4.1818, fol.315B, 331.
Enke efter [Rasmus Jensen se lbnr.165]. B: Søren i Melskov, Anders i Grønskov i Voerladegård sogn, Jens i Hansted , død. 2B: Peder 13, Kirsten 11, Maren g.m. Iver Jensen i Rye.

299 Niels Nielsen i Rye. 29.5.1818, fol.320B.
E: Anne Eriksdatter. Testamente.

300 Jacob Hansen Løgager i Rye. 27.5.1818, fol.320B, 323.
E: Christence Knudsdatter. LV: Jens Jensen. A: søskende Laurids Hansen i Salten Skov, Frederik Hansen i Them, Anne Kirstine Hansdatter gift i Vinding, Johanne Kirstine Hansdatter i Them, Anne Hansdatter i Them, død, 3B: Hans på Gjessø Mark, Anders i Hads herred, Maren. FM: Jens Sørensen i Rye.

301 Else Cathrine Eskildsdatter i Velling. 9.7.1818, fol.322.
E: Hans Bomholt Andersen, degn sst. Uskiftet bo.

302 Karen Madsdatter i Tyrsting. 12.8.1818, fol.322, 324.
Enke efter Christen Kjær. B: Markus, Jens, Maren g.m. Laurids Mikkelsen sst, Anne.

303 Anne Andersdatter i Tyrsting. 22.2.1819, fol.324B.
E: Søren Madsen. Anmeldt af søn Mads Themsen sst.

304 Jens Steffensen i Ring. 7.4.1819, fol.324B.
A: steddatter Marie Pedersdatter, død, var g.m. Søren Sørensen sst. 1B: Søren 10.

305 Mette Nielsdatter i Føvling. 24.4.1819, fol.325B, 343.
Enke efter Peder Andersen. A: halvsøskende Mikkel Nielsen i Gantrup, Rasmus Nielsen i Egebjerg, Abelone Nielsdatter g.m. Andreas Mortensen i Træden, Anne Nielsdatter g.m. Anders Nielsen i Troelstrup, Marianne Nielsdatter g.m. Knud Jensen i Birkenæs, Dorthe Jensdatter, død, var g.m. Jesper Steffensen i Åstrup. 2B: Niels sst, Jens i København, Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen Rask i Træden.

306 Johan Rasmussen ved Ryebro i Sønder Vissing. 17.5.1819, fol.325B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Niels Nielsen i Addit. B: Mette Cathrine 13, Peder 8. Første ægteskab med Mette Jensdatter. B: Rasmus 31 i Engetved, Jens 23, Anne.

307 Christen Pedersen, ugift i Rye Mølle. 11.6.1819, fol.332, 371B.
A: søster Anne Pedersdatter, søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Jensen, halvbror Jens Christensen, brorsøn Anders Nielsen, alle i Vrold.

308 Kirsten Andersdatter i Tønningslet i Rye Nørreskov. 21.9.1819, fol.332B.
E: Peder Sørensen. B: Anders 12 uger. FM: morfar Anders Christiansen i Stenhule.

309 Johanne Pedersdatter, ugift i Pøtsø i Rye sogn. 15.10.1819, fol.334, 353.
A: mor Mette Nielsdatter i Sepstrup, søskende Niels Pedersen, Laurids Pedersen, Jens Pedersen 25, Christen Pedersen 19, Anne Marie g.m. Niels Christensen ved Funder Kirke.

310 Jensine Marie Jensdatter i Kolpen. 20.11.1819, fol.335, 368.
Enke efter [Rasmus Knudsen i Kolpengård, skifte 24.6.1816 lbnr.259]. B: Jens Christian 36, Inger Cathrine 26, Mourids 25 i København. Af Rasmus Knudsens første ægteskab B: Knud.

311 Sofie Magdalene Jantzen i Sønder Vissing Præstegård. 30.11.1819, fol.333, 351.
E: Hr. Oluf Arentsen. B: Oluf 29, Karen Kirstine Marie g.m. provst Høxbro i Rødding, Maren Billeskov 28 g.m. Hr. Christoffer Andersen i Århus, Mikkeline 24. FM: morbror Hans Jantzen i Saltum.

312 Rasmus Jensen i Søholm på Vinding Mark. 4.12.1819, fol.342B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: far Laurids Villadsen i Davding. A: far Jens Andersen Salten i Vinding.

313 Hans Pallesen, ugift i Rye. 18.1.1820, fol.344, 356B.
A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Salomon Rasmussen i Fellund.

314 Laurids Ovesen i Rye. 11.2.1820, fol.344.
E: Sidsel Christensdatter. B: Kirsten 25, Trine 23.

315 Henrik Schultz, bødker i Rye. 16.2.1820, fol.344B, 354B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Henrik Nielsen. A: søskende Marie Schultz, død. 2B: Anne Madsdatter g.m. Mikkel Sørensen i Torsted i Bjerre herred, Sofie Madsdatter g.m. Mads Jensen, kromand i Nimdrup.

316 Christen Jensen i Rye. 20.2.1820, fol.345, 363.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Thomas Sørensen sst. A: bror Peder Jensen i Tørring, halvsøskende Niels Jensen, Dorthe Jensdatter 20, Jens Jensen 10, Jens Jensen 4.

317 Inger Marie Hansdatter, ugift i Rye. 23.2.1820, fol.345B, 356B.
A: mor Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Henrik Nielsen sst, søskende Jacob Hansen 24, Kirstine Marie Hansdatter 22, Rasmus Hansen 14, Karen 14, Maren 11. FM: Jens Iversen i Rye.

318 Søren Nielsen, ugift på Mattrup gods i Våbensholm. 8.3.1820, fol.346, 348B, 364.
A: bror Them Nielsen, ugift her på gården, søster Kirsten Nielsdatter enke efter Laurids Nielsen i Underup. 3B: Hans, Niels, Dorthe Juliane, søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Torp i Underup sogn. 2B: Jens, Juliane, bror Hans Nielsen, død. 1B: Niels på Borum Mark, bror Jens Hansen, bror Peder Hansen i Hårup, bror Hans Hansen på Føvling mark, søster Juliane Hansdatter g.m. Morten Nielsen sst, søster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Peder Nielsen i Hårup, søster Anne Hansdatter g.m. Hans Madsen i Våbensholm, søster Else Marie Hansdatter g.m. Søren Mortensen sst.

319 Maren Pedersdatter i Gyldenhus på Davding Mark. 19.3.1820, fol.346B.
E: Anders Andersen. Uskiftet bo. 6 børn.

320 Maren Christensdatter i Træden. 22.3.1820, fol.346B.
E: Laurids Knudsen. Testamente.

321 Karen Nielsdatter i Sønder Vissing. 24.3.1820, fol.347, 348.
E: Søren Pedersen Smed. B: Karen 16, Niels 14, Barbara 12, Peder 10, Gertrud Marie 8, Morten 6, Søren 4. FM: morfar Niels Sørensen sst.

322 Christen Andersen i Burgårde. 29.3.1820, fol.348.
E: Sidsel Jensdatter. Anmeldt af Christen Christensen sst.

323 Jens Sørensen i Burgårde. 26.4.1820, fol.352B.
E: Anne Jacobsdatter. Anmeldt af Mogens Nielsen sst.

324 Peder Andersen i Åstrup. 13.5.1820, fol.353.
E: Mette Cathrine Andersdatter. Anmeldt af Anders Pedersen sst.

325 Maren Jensdatter, barn i Horsens. 20.5.1820, fol.353.
Far Jens Peder Jensen, sadelmager i Horsens på rejse i Træden. Barnet er født 8.4.1820 i Horsens.

326 Laurids Nielsen i Rye. 7.6.1820. fol.354.
Anmeldt af søn Niels Lauridsen sst.

327 Anders Lauridsen i Åstrup. 14.6.1820, fol.354B.
Anmeldt af svigersøn Ejler Iversen i Åstrup.

328 Peder Pedersen i Tyrsting. 12.9.1820, fol.357.
E: Marie Kirstine Mikkelsdatter. LV: Jens Pedersen, skoleholder sst. B: Søren, Anne Marie g.m. Anders Nielsen i Hårup, Birgitte 19. Første ægteskab med Anne Marie Jensdatter. B: Jens, død. 1B: Peder 8 hos sin mor, der er gift i Fredericia, Mette Marie, død. 1B: Rasmus Peder Jørgensen 15.

329 Ingeborg Christensdatter i Rye. 30.9.1820, fol.359.
E: Peder Pedersen. B: Sidsel Marie 3, Mette Marie 6 mdr. FM: morbror Erik Christensen i Rye.

330 Christen Lauridsen ugift i Fuglris. 9.10.1820, fol.360, 370.
A: søster Sidsel Lauridsdatter g.m. Johan Christensen i Ørum i Vejle Amt, bror Byrge Lauridsen i Sønderdal, død. 3B: Marie Kirstine g.m. Mads Nielsen i Løvet, Anders 24, Anne Kirstine 21.

331 Anders Nielsen i Komind på Rye Mark. 17.10.1820, fol.361, 395B.
E: Maren Jensdatter. LV: afdødes bror Rasmus Nielsen. B: Jens 16. FM: Søren Sørensen i Kammerhuset.

332 Kirsten Nielsdatter i Rye. 17.10.1820, fol.362, 369.
E: Jens Sørensen Fischer. B: Søren 21, Niels 17, Barbara 10, Johan 8, Christen 5. FM: Søren Sørensen Fischer sst.

333 Bodil Jensdatter i Hovedskov. 18.11.1820, fol.366.
E: Jens Nielsen. Uskiftet bo.

334 Niels Pedersen i Troelstrup. 25.11.1820, fol.366, 387B.
E: Karen Andersdatter. LV: søn Anders Sørensen på Troelstrup Mark. A: søsters børn Anne Andersdatter g.m. Anders Simonsen i Tønning, Anders Andersen på Træden Mark, Peder Andersen i Føvling, Mette Cathrine Andersdatter, enke efter Peder Andersen i Åstrup ved søn Anders Pedersen sst, (se lbnr. 324), Mette Andersdatter g.m. Christen Nielsen i Gammelstrup.

335 Christian Markus Christoffer Gerhard Holgersen Rasmussen 2 år i Åstrup. 27.11.1820, fol.367B.
Far Rasmus Rasmussen Holgersen, skrædder sst.

336 Holger Rasmussen 6 uger i Åstrup. 1.12.1820, fol.367B.
Far Rasmus Rasmussen Holgersen sst.

337 Johan Madsen i Loddenhøj på Linnerup Mark. 3.12.1820, fol.367B.
E: Maren. 5 umyndige børn.

338 Henrik Pedersen i Krybily på Åstrup Mark. 4.12.1820, fol.367B.
Anmeldt af Jens Jonasen sst.

339 Johanne Dorthe Andersdatter i Åstrup. 7.12.1820, fol.367B.
B: Anne Marie Andersdatter, død. Johanne Andersdatter g.m. Peder Nielsen.

340 Peder Mortensen i Gammelstrup. 11.12.1820, fol.368.
Anmeldt af Søren Abrahamsen sst.

341 Johanne Nielsdatter i Rye. 20.12.1820, fol.369B.
E: Niels Lauridsen. Uskiftet bo.

342 Jens Steffensen i Ring. 29.12.1820, fol.371.
A: søskende Jens Pedersen Hald i Ring, død. 1B: Peder Jensen Hald, Anne Marie Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Søgaard i Grædstrup.

343 Anne Marie Andersdatter i Slagballe. 4.1.1821, fol.373B.
[Enke efter Ulrik Pedersen sst, skifte 13.11.1810 lbnr.138]. B: Anders i Slagballe, Anne Cathrine g.m. Jens Jensen i Løvet.

344 Jensine Pedersdatter 2 år i Åstrup. 11.1.1821, fol.374.
Forældre Peder Pedersen og hustru Anne Kirstine Hansdatter på Hylke Mark, begge døde. Ophold hos Terkild Pedersen i Åstrup.

345 Søren Jepsen i Velling. 3.2.1821, fol.374, 375.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: bror Jens Sørensen i Østerhåb. B: Søren 5, Maren 3, Kirsten 1. FM: farbror Christen Jepsen i Sepstrup.

346 Maren Jensdatter, barn i Vinding. 3.2.1821, fol.375.
Far Jens Andersen sst.

347 Mette Kirstine Sørensdatter i Føvling. 3.3.1821, fol.376, 379B, 392B.
E: Søren Knudsen Hygum. B: Abelone 7, Knud 5, Søren 3. FM: Rasmus Pedersen sst.

348 Anders Andersen i Nimdrup. 7.3.1821, fol.376, 394B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Jens Pedersen Møller i Kæmpesmølle. B: Søren, Anders, død. 2B: Anne 7, Peder 5, Maren Kirstine 28 forlovet med Jens Andersen i Nedergård, Mette Marie g.m. Søren Jensen i Grædstrup, Iver 23. Afdøde var fæster under Horsens Hospital.

349 Jens Jensen 1 år i Velling. 9.3.1821, fol.377B.
Far Jens Nielsen sst.

350 Anne Marie Jensdatter 8 mdr i Våbensholm. 10.3.1821, fol.378.
Far Jens Hansen sst.

351 Karen Jensdatter i Troelstrup. 2.4.1821, fol.378, 389B.
Enke efter Niels Andersen. B: Kirsten g.m. Niels Pedersen Møller i Klostermølle, Maren g.m. Anders Christensen i Gammelstrup, Anders i Troelstrup, Peder i Føvling, Niels, tømmermand i Horsens, Anne, enke efter Rasmus Jensen i Engetved.

352 Marianne Rasmusdatter i Rye. 11.4.1821, fol.379.
E: Peder Hansen. Uskiftet bo.

353 Jens Pedersen 5 år i Velling Vesterhåb. 14.4.1821, fol.379.
Far Peder Nielsen, skovfoged sst.

354 Niels Frandsen 22 uger i Velling. 17.4.1821, fol.379.
Far Frands Lauridsen.

355 Frands Lauridsen i Velling. 17.4.1821, fol.379.
Anmeldt af far Laurids Jepsen sst. Desuden døde afdødes søn Niels 22 uger. Se lbnr.354.

356 Laurids Hansen 1 år i Bording. 3.5.1821, fol.379.
Mor Maren Sørensdatter i Bording på rejse til Addit. Afdøde var født uden for ægteskab.

357 Maren Lauridsdatter i Emborg. 3.5.1821, fol.379.
Anmeldt af søn Lauge Mortensen sst.

358 Sidsel Nielsdatter i Davding. 9.5.1821, fol.379B.
Enke. Anmeldt af søn Søren Sørensen st.

359 Kirsten Lauridsdatter, ugift i Rye. 8.5.1821, fol.379B.
Barn uden for ægteskab Margrethe Jensdatter 2. Ophold hos mormor Sidsel Christensdatter sst. FM: Henrik Nielsen sst.

360 Thomas Rasmussen i Glarbohedekrog på Rye Mark. 11.5.1821, fol.380.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Pedersen, snedker i Glarbohedegård. B: Rasmus 3, Niels 1. FM: morbror Rasmus Nielsen i Thomaskær.

361 Maren Rasmusdatter i Rye. 31.5.1821, fol.382B.
E: Rasmus Andersen. Uskiftet bo.

362 Karen Andersdatter i Troelstrup. 6.6.1821, fol.382B, 387B, 395.
Enke efter Niels Pedersen, skifte 25.11.1820 lbnr.334. B: Søren Sørensen i Troelstrup, Anders Sørensen i Anneslyst på Troelstrup Mark, Mette Sørensdatter, enke efter Frands Jensen i Træden, Niels Sørensen, gartner i Århus, Lisbeth Sørensdatter, død, var g.m. Mikkel Andersen, blegemand i Århus. 2B: Karen Mikkelsdatter, Søren Mikkelsen, gartner i Århus, død. 5B: Mikkel 15, Anders 14, Niels 13, Jørgen 7, Søren 4.

363 Hans Mortensen i Glarbohedegård på Rye Mark. 17.5.1821, fol.383B.
[Enke efter Maren Andersdatter, skifte 16.5.1816 lbnr.253]. B: Gunhild g.m. Salomon Christensen i Hejnæs, Maren g.m. Peder Pedersen Snedker i Glarbohedegård, Johanne g.m. Laurids Andersen i Rye Sønderskov, Ellen g.m. Niels Christensen i Rye, Karen.

364 Maren Nielsdatter i Sejet i Bryrup sogn. 16.7.1821, fol.384, 393.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med Peder Pedersen sst. B: Karen g.m. Frederik Carlsen i Århus, Peder 28, Mette Cathrine, Niels 22, Jens 19, Lotte 17, Terkild 13.

365 Søren Jørgensen, ugift i Vinding. 16.7.1821, fol.384B, 401.
A: stedfar Rasmus Rasmussen sst, mor [Kirsten Nielsdatter] død, søskende Niels Jørgensen, Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Laurids Jensen i Sejet, Jens Jørgensen 26 i Vinding, Anders Jørgensen, Rasmus Jørgensen 16, Jørgen Jørgensen 14, halvsøskende Mads Rasmussen 11, Rasmus Rasmussen 10.

366 Hans Nielsen, dreng i Træden. 22.7.1821, fol.385.
Anmeldt af Niels Mikkelsen i Nim.

367 Jens 12 år i Rye. 15.8.1821, fol.385B.
Mor Inger Mortensdatter. Afdøde er født uden for ægteskab. Anmeldt af Christoffer Pedersen sst.

368 Hans Olufsen i Tørringbækgård i Tyrsting sogn. 16.8.1821, fol.385B.
E: Frederikke Madsdatter. LV: søstersøn Christen Andersen i Urskovgård. B: Oluf på Boller, Johanne Marie g.m. Jens Jensen i Skovbankhus på Stougård Mark, Mads 20, Maren 10.

369 Else Nielsdatter i Tønning. 20.8.1821, fol.387.
E: Rasmus Clausen. 2 myndige børn.

370 Jens Christensen i Føvling. 30.7.1821, fol.387, 404B.
A: bror Anders Christensen i Rendbjerg, død. 5 B: Anders Andersen, død. 2B: Rasmus, Anders, Peder Andersen i Føvling, Jens Andersen i Kattrup sogn, Anne Cathrine Andersdatter, Anne Kirstine Andersdatter, bror Søren Christensen, død. 1B: Karen g.m. Peder Thomsen i Tyrsting, bror Jørgen, død. 1B: Jens i Oens i Bjerre herred.

371 Laurids Nielsen i Hårup. 14.8.1821, fol.387, 401.
B: Jens, Hans sst, Maren, Maren Kirstine, Anne. Første ægteskab med Maren Kirstine Andersdatter. B: Anders i Nim.

372 Peder Frederiksen i Rye. 27.9.1821, fol.387.
E: Sidsel Christoffersdatter. Uskiftet bo. 5 børn.

373 Anne Marie Nielsdatter i Føvling. 4.10.1821, fol.387B.
E: Jens Henriksen. Uskiftet bo. 7 børn.

374 Maren Rasmusdatter i Rye. 21.9.1821, fol.387B, 391.
E: Rasmus Andersen. B: Ellen. FM: Anders Rasmussen i Thomaskær i Them sogn.

375 Anne Jensdatter i Brædstrup. 18.11.1821, fol.390B.
Anmeldt af svigersøn Søren Jensen Bjerre sst.

376 Marianne Lauridsdatter 8 uger i Lystruphave. 23.11.1821, fol.393B.
Far Laurids Jensen sst.

377 Niels Thomsen 2 år i Glarbohedegård. 24.11.1821, fol.393B.
A: mor Kirsten Nielsdatter g.m. Steffen Sørensen i Glarbohedekrog, bror Rasmus Thomsen 4. FM: Rasmus Nielsen i Thomaskær. (Sml. lbnr.360, 427).

378 Peder Andersen Sommer i Nedenskov. 29.11.1821, fol.394.
Uskiftet bo. Anmeldt af søn Anders Pedersen i Pindsmølle.

379 Anne Kirstine Christensdatter i Vinding. 6.12.1821, fol.397, 403.
E: Anders Christensen. B: Christen 12. FM: farbror Christen Christensen i Burgårde. Første ægteskab med Anders Andersen, [skifte 18.2.1803 lbnr.61]. B: Mette Marie g.m. Frands Pedersen i Velgårde, Jens 23, Cathrine 21.

380 Niels Rasmussen 8 år i Rye. 18.12.1821, fol.398.
Far Rasmus Fischer sst.

381 Kirsten Nielsdatter i Rye. 18.12.1821, fol.398.
Enke. Anmeldt af søn Søren Christensen sst.

382 Peder Andersen Mariager i Gammelstrup. 21.12.1821, fol.400B.
E: Anne Margrethe Christensdatter. Uskiftet bo.

383 Anne Pedersdatter, ugift i Nimdrup. 18.12.1821, fol.405B.
A: mor Abelone Rasmusdatter enke sst, søskende Rasmus Pedersen sst, Peder Pedersen i Sejet, Laurids Pedersen 26, Søren Pedersen, Anne Marie Pedersdatter g.m. Anders Ulriksen i Slagballe, Maren Pedersdatter g.m. Jens Andersen i Grædstrup, Anne Kirstine Pedersdatter 19, Bodil Pedersdatter 17.

384 Anne Cathrine Nielsdatter i Rye. 7.1.1822, fol.406, 432B.
E: Christen Mouridsen. A: Jens Nielsen Brødløs sst, Jørgen Nielsen Brødløs sst.

385 Maren Nielsdatter, barn i Them. 4.2.1822, fol.406.
Far Peder Jensen skrædder.

386 Mads Christensen, ugift i Rye, der døde i Brædstrup. 28.1.1822, fol.406, 438B.
A: søskende Jens Christensen i København, Niels Christensen 19 i Rye, Peder Christensen 13, Karen Christensdatter, Maren, rettet til Johanne Christensdatter, Elisabeth Christensdatter 9, Maren Christensdatter 9, halvbror Christen Nielsen i Brædstrup. FM: Christen Nielsen i Skørring.

387 Jens Hansen i Løve. 5.2.1822, fol.406B, 432B.
B: Hans sst, der døde, skifte 1.10.1822 lbnr.426, enke Christiane Lauridsdatter. LV: Niels Jensen i Velling, Søren i Funder, Laurids i Genner på Skanderborgegnen, Karen g.m. Jens Mortensen på Ris Mark, Bodil g.m. Frands Lauridsen i Velling, Kirsten g.m. Jens Nielsen sst.

388 Margrethe Pedersdatter i Rye. 18.2.1822, fol.407.
E: Baltser Jensen. Uskiftet bo.

389 Sidsel Jensdatter i Burgårde. 15.2.1822, fol.407, 432B.
[Enke efter Christen Andersen sst, skifte 29.3.1820 lbnr.322]. B: Rasmus i Vilholt, Jens i Løvet, Søren sst, Niels i Them, Anders i Vinding, Christen i Burgårde, Karen g.m. Jens Sørensen i Yding, Maren g.m. Morten Jacobsen i Vilholt, Christiane g.m. Christen Pedersen i Løve.

390 Mette Simonsdatter i Fiskerhusene i Rye sogn. 23.2.1822, fol.407, 413.
E: Thomas Christensen. B: Kirsten 2. FM: morfar Simon Justesen sst.

391 Dødfødt dreng i Espelunde. 20.2.1822, fol.408B.
Far Søren Jacobsen. Anmeldt af Niels Lauridsen sst.

392 Niels Immanuel Nielsen, møllersvend i Stidsmølle. 25.2.1822, fol.408B, 417.
E: Marie Cathrine Christiansdatter. LV: bror Ulrik Holgersen i Dalgård. B: Christian 6, Helene Jørgine 2, Nikoline 1. FM: fasters mand prokurator Lindenpalm i Stidsmølle.

393 Johanne Christensdatter i Rye. 1.4.1822, fol.408B.
[Enke efter Rasmus Christensen sst, skifte 17.1.1815 lbnr.225]. B: Christen i Bøgedalhus i Rye Skov, Mathias.

394 Laurids Meyer, præst i Vinding Præstegård. 9.4.1822, fol.409, 415, 451.
E: Martha Margrethe Lone Bechmann. LV: Pastor Asmussen i Them. B: Christiane Charlotte 32, Martha Charlotte 31 g.m. herredsfoged Holst i Brædstrup, Lovise Louise 28, Peder Meyer 25.

395 Ellen Pedersdatter i Tønning. 4.3.1822, fol.413B, 430B.
[Enke efter Joen Rasmussen]. B: Rasmus i Davding, Mette g.m. Hans Andersen i Troelstrup, Kirsten, Anne Marie g.m Carsten Johansen i Hornborg, Maren. Arv i boet efter afdødes far Peder Pedersen i Nimdrup: mor Abelone Rasmusdatter, søskende Rasmus Pedersen sst, Peder Pedersen i Sejet, Laurids Pedersen sst, Søren Pedersen, Anne Marie Pedersdatter g.m. Anders Ulriksen i Slagballe, Maren Pedersdatter g.m. Jens Andersen i Grædstrup, Anne Kirstine Pedersdatter, Bodil Pedersdatter.

396 Christian Christiansen i Bryrup. 13.4.1822, fol.414, 421B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Knud Rasmussen i Kolpen. A: søster Karen Christiansdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Vinding. 1B: Niels sst, søster Anne Kirstine Christiansdatter g.m. Jens Christensen på Tyrsting Mark. Desuden er afdødes mor halvsøster til August Sørensen i Tyrstings mor.

397 Karen Pedersdatter i Grædstrup. 20.4.1822, fol.414B.
Enke efter Anders Hansen. Anmeldt af søn Peder Andersen sst. 5 børn.

398 Christen Andersen 9 år i Horsholmhus. 25.4.1822, fol.414B.
Mor Abelone Nielsdatter g.m. Anders Brun sst.

399 Maren Nielsdatter 3 år på Linde Mark. 27.4.1822, fol.414B.
Far Niels Christensen sst.

400 Søren Nielsen 2 år i Vester Pårup. 28.4.1822, fol.414B.
Far Niels Sørensen sst.

401 Maren Ebbesdatter i Ring. 30.4.1822, fol.415.
E: Jens Eskildsen. 2B. heraf Ebbe Jensen sst.

402 Anders Poulsen 6 uger i Them. 3.5.1822, fol.415.
Far Poul Jensen Skrædder.

403 Niels Pedersen 10 år i Rye. 7.5.1822, fol.415.
Far Peder Andersen.

404 Anne Marie Pedersdatter i Velling. 16.5.1822, fol.416.
E: Peder Jacobsen i Ulstrup. Af første ægteskab B: Else Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Bechhus i Hammer sogn. Se kopibogen fol.154.

405 Jens Jensen, barn i Nedergård i Grædstrup sogn. 21.5.1822, fol.416.
Far Jens Andersen sst.

406 Margrethe Pedersdatter i Rye. 31.5.1822, fol.416.
E: Baltser Jensen. B: Johanne 16, Jens Peder 14, Peder 13, Johannes 11, Niels 6, Søren 4, Rasmus 2. FM: Søren Pedersen i Rye.

407 Jens Steffensen 20 år i Føvling. 6.6.1822, fol.417.
Far Steffen Pedersen sst.

408 Dorthe Villadsdatter i Nimdrup. 23.4.1822, fol.418B.
B: Mikkel Christensen i Davding, Anne Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Slagballe, Johanne Christensdatter, død, var g.m. Niels Pedersen, skoleholder i Davding. 4B: Mette 31, Anne 22, Peder 19, Carl 13.

409 Anne Jensdatter, ugift i Meldbjerg. 6.6.1822, fol.419, 420.
A: mor Johanne Jørgensdatter g.m. Søren Pedersen sst, søskende Rasmus Jensen 23, Jørgen Jensen 21, Niels Jensen 17. FM: Anders Sørensen i Rye.

410 Rasmus Jensen Sørensen i Bredvad Mølle. 13.6.1822, fol.419B, 420, 447B, 460.
Separeret fra Kirstine Dorthe Kølle. B: Agnethe Birgitte 10, Petrea Claudiane 8. FM: farbror Pastor Hans Søren Sørensen i Vinding ved Holstebro.

411 Mette Cathrine Christensdatter 2 år i Ring. 15.6.1822, fol.419B.
Far Christen Knudsen sst.

412 Anne Mette Madsdatter 6 mdr. i Ring. 23.6.1822, fol.419B.
Far Mads Lauridsen sst.

413 Thomas Rasmussen i Tyrsting. 5.7.1822, fol.420.
Anmeldt af søn Peder Thomsen sst. Desuden 1 gift datter.

414 Anne Rasmusdatter 10 år i Rye. 26.7.1822, fol.422.
Far Rasmus Sørensen sst.

415 Christiane Pedersdatter i Emborg. 27.7.1822, fol.422B.
E: Anders Rasmussen. Uskiftet bo.

416 Christian Markus Christoffer Gerhard Holst, herredsfoged i Brædstrup. 2.8.1822, fol.422B, 444B.
E: Martha Charlotte Meyer. B: Henriette Gunhild Cecilie 4, Laurids Meyer 2, Agnethe Marie 1. Enken er gravid, se lbnr.436. FM: Kammerråd Christensen på Boller. Første ægteskab med [Henriette Gunhild Cecilie Gram, skifte 19.9.1815 lbnr.232]. B: Jens Palle Christian Holst prokurator, Frederikke Marianne 20, Anne Marie Henriette 18, Niels Edvard 17, Helene Sofie Charlotte 13, Caroline Vilhelmine 11.

417 Kirsten Nielsdatter i Rye. 3.8.1822, fol.425B, 427B, 430, 435.
E: Thomas Sørensen. Af første ægteskab B: Thomas Rasmussen 22, Mette Rasmusdatter 14, Niels Rasmussen 12. FM: Søren Christensen sst, Søren Nielsen i Emborg.

418 Cathrine Sørensdatter 9 år i Munkedal i Rye sogn. 3.8.1822, fol.426B.
Stedfar Jens Jensen sst. A: mor og 6 søskende. FM: farbror Søren Enevoldsen på Rye Mark.

419 Jens Christensen, ugift i Rye. 9.8.1822, 427.
A: søskende Anders Christensen i Salten Skov, Morten Christensen i Rye Skov, Mette Christensdatter, Hanne Christensdatter.

420 Anne Marie 3 år i Føvling. 23.8.1822, fol.427B.
Mor Kirstine Cathrine Nielsdatter. Barnet er født uden for ægteskab.

421 Anne Mette Nielsdatter i Åstrup. 23.8.1822, fol.427B.
B: datter g.m. Anders Rasmussen sst, datter g.m. Niels Nielsen i Hvirring, Vilhelm Christensen i Føvling, Niels Bach sst.

422 Niels Peder Rasmussen 19 uger i Velling Vesterhåb. 2.9.1822, fol.429B.
Far Rasmus Nielsen, skovfoged sst.

423 Niels Knudsen i Sønder Vissing. 4.9.1822, fol.429B.
B: Jens i Møldrup, Rasmus i Additnæs, Laurids i Underup, datter g.m. Jens Jensen i Sønder Vissing.

424 Anne Nielsdatter 18 år i Fellund på Rye Mark. 28.9.1822, fol.430B.
Far Niels Andersen sst.

425 Ellen Kirstine Rasmusdatter 12 år i Rye. 1.10.1822, fol.430B.
Far Rasmus Sørensen Fischer.

426 Hans Jensen i Løve. 1.10.1822, fol.430B, 433.
E: Christiane Lauridsdatter. LV: Niels Jensen i Velling. B: Jens 9, Johanne Sofie 6, Inger Marie 3. FM: farbror Søren Jensen i Horndrup, Jens Nielsen i Velling.

427 Niels Steffensen i Glarbohedekrog. 15.10.1822, fol.431, 439B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Pedersen i Thomaskær. B: Thomas 3 mdr. FM: farbror Henrik Steffensen i Pøtsø. Enkens første ægteskab med Thomas Rasmussen i Glarbohedekrog, skifte 11.5.1821 lbnr.360.

428 Else Cathrine Pedersdatter i Løve. 17.10.1822, fol.431B.
E: Peder Jørgensen. Børn. FM: Søren Jørgensen i Ålhøj.

429 Thomas Thomsen i Ryelund. 21.10.1822, fol.432, 443B, 449B.
A: bror Rasmus Thomsen sst, død. 1B: Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter. FM: Mathias Jensen i Rye.

430 Anne Marie Mouridsdatter i Føvling. 6.11.1822, fol.436.
Anmeldt af plejedatter Margrethe Jensdatter, enke efter Christen Hansen sst.

431 Inger Pedersdatter i Rye. 7.11.1822, fol.438B.
Enke efter Jacob Hansen sst, [skifte 21.9.1812 lbnr.190]. B: Niels sst, Peder på Rye Mark, Rasmus i Rye, Maren g.m. Jens Jensen sst, Johanne sst.

432 Maren Svendsdatter i Rye. 3.11.1822, fol.439.
E: Jørgen Andersen. A: en bror og en halvbror.

433 Niels Nielsen Foged i Troelstrup. 19.11.1822, fol.439.
Anmeldt af søn Niels Nielsen sst.

434 Nikoline Nielsdatter 1 år i Højgård i Tyrsting sogn. 27.11.1822, fol.439.
A: mor Marie Cathrine Christiansdatter, enke efter Niels Immanuel Nielsen, [skifte 25.2.1822 lbnr.392], nu g.m. Morten Andersen i Velgårde. A: søskende Christian Nielsen 6, Helene Jørgine Nielsdatter 3.

435 Peder Pedersen i Rye. 24.11.1822, fol.440B.
A: mor Anne Marie Nielsdatter nu g.m. stedfar Peder Pedersen sst, søskende Maren Pedersdatter, Kirsten Pedersdatter, halvsøskende Gedske Pedersdatter, Else Pedersdatter. FM: Niels Pedersen i Thomaskær.

436 Anne Marie Henriette Holst, ugift i Brædstrup. 30.11.1822, fol.441.
A: søskende Jens Palle Christian Holst, herredsfoged i Vor og Nim herreder, Niels Edvard Holst 17, Frederikke Marianne Holst, Helene Sofie Charlotte Holst 13, Caroline Vilhelmine Holst 11, halvsøskende Henriette Gunhild Holst 5, Laurids Meyer Holst 2, Agnethe Marie Holst 1, Christiane Markusine Gerhardine Holst 2 mdr.

437 Laurids Meyer Holst 3 år i Brædstrup. 7.12.1822, fol.441B.
A: mor Martha Charlotte Meyer, enke efter herredsfoged Holst sst, [skifte 2.8.1822 lbnr.416], søskende Henriette Gunhild Cecilie Holst 5, Agnethe Marie Holst 1, Christiane Markusine Gerhardine Holst 2 mdr, halvsøskende Jens Palle Christian Holst, Frederikke Marie Holst 21, Niels Edvard Holst 17, Helene Sofie Charlotte 13, Caroline Vilhelmine 11.

438 Anne Cathrine Andersdatter i Løvet. 11.12.1822, fol.441B.
E: Anders Nielsen. A: søster g.m. Mads Nielsen sst.

439 Mikkel Nielsen 18 år i Rye. 20.12.1822, fol.441B.
Far Niels Mikkelsen Skrædder sst.

440 Ellen Marie Sørensdatter 6 år i Rye. 22.12.1822, fol.441B.
Far Søren Christensen, sognefoged sst.

441 Niels Knudsen 6 mdr i Gantrup. 3.1.1823, fol.442.
Far Knud Olufsen sst.

442 Anne Hansdatter i Rye. 15.1.1823, fol.442.
Enke efter Herman Johansen sst.

443 Jørgen Jensen, ugift i Meldbjerg. 30.1.1823, fol.442.
A: 2 brødre. Anmeldt af Christen Hansen sst.

444 Maren Pedersdatter i Voerladegård. 12.2.1823, fol.442, 442.
E: Niels Hansen Krog. B: Peder 22, Kirsten 18, Hans 10, Anders 8, Terkild 6, Søren 4, Jens 2, Rasmus 4 uger. FM: Søren Jensen i Jensgård på Hem Mark.

445 Anne Esholt i Rye. 26.2.1823, fol.442.
E: Jens Fischer.

446 Niels Mikkelsen i Tyrsting. 10.3.1823, fol.443B.
Anmeldt af søn Mikkel Nielsen sst.

447 Rasmus Nielsen i Søballe på Hem Mark. 29.3.1823, fol.447B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Yding. B: Karen 2, Niels 6 mdr. FM: Niels Jensen på Yding Mark, Søren Jensen på Hem Mark. Første ægteskab med Anne Cathrine Justsdatter. B: Jens 11, Anne Kirstine 10, Just 8, Bodil Marie 6. FM: morfar Just Rasmussen i Tåning.

448 Anders Sørensen, ugift i Hem. 29.3.1823, fol.447B.
A: søskende Peder Sørensen i Dørup, Anne Sørensdatter, Anne Margrethe Sørensdatter.

449 Mette Nielsdatter i Løve. 4.4.1823, fol.447B.
Enke. B: datter g.m. Morten Pedersen sst.

450 Christen Iversen i Dørup. 7.4.1823, fol.448.
E: Mette Pedersdatter. Anmeldt af Jens Pedersen i Gantrup.

451 Christen Iversen i Løvet. 7.4.1823, fol.448.

452 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Føvling. 9.4.1823, fol.448.
E: Thomas Pedersen. A: Niels Bachs hustru.

453 Kirsten Jensdatter i Brædstrup. 1.4.1823, fol.448B.
B: Søren, død. 3B: Jacob, Niels, Kirsten, Niels, død. 3B: Niels, Kirstine, Mette, Jens, død. 1B: Christian, Peder, Morten Nielsen i Brædstrup.

454 Maren Christensdatter i Lykkensro. 15.4.1823, fol.449.
E: Christen Sørensen. FM for 6 børn: morbror Søren Christensen i Ring.

455 Karen Rasmusdatter i Vinding. 16.4.1823, fol.449B.
E: Niels Gertsen Skrædder. A: bror Otte Rasmussen i Rye Skov, Ingeborg Rasmusdatter g.m. Christen Mortensen i Salten, død. 4B: Morten i Bøgedal, Anders i Løndal, Mette, Maren.

456 Anne Jensdatter i Træden. 23.4.1823, fol.449B.
E: Peder Pedersen Rask. Anmeldt af søn Jens Pedersen Rask sst.

457 Anders Mortensen i Træden. 2.5.1823, fol.450.
E: Maren Jørgensdatter. Uskiftet bo. Anmeldt af Albert Mortensen sst.

458 Niels Rasmussen 6 mdr. i Søballe på Hem Mark. 12.5.1823, fol.450B.
A: mor Anne Cathrine Sørensdatter. Se lbnr.447.

459 Jens Sørensen i Grædstrup. 15.5.1823, fol.450B.
E: Bodil Anne Mogensdatter. Uskiftet bo. 3 børn. Anmeldt af Søren Jensen sst.

460 Niels Nielsen 3 år i Hørup. 20.5.1823, fol.450B.
Far Niels Knudsen Smed.

461 Niels Andersen i Vinding. 21.5.1823, fol.450B.
Enken i uskiftet bo. 5 børn.

462 Mikkel Jensen, degn i Dørup. 30.5.1823, fol.450B.

463 Mette Kirstine Rasmusdatter 14 dage i Velling Vesterhåb. 4.6.1823, fol.450B.
Far Rasmus Nielsen sst.

464 Karen Christensdatter, ugift i Rye Mølle. 14.6.1823, fol.450B, 455B.
A: søskende Jens Christensen i København, Niels Christensen 19, Johanne Christensdatter, Peder Christensen 14, Elisabeth Christensdatter 12, Karen Christensdatter 10, halvbror Christen Nielsen i Skørring.

465 Ingeborg Eriksdatter i Jensgård på Hem Mark. 28.6.1823, fol.452, 454.
E: Søren Jensen. B: Jens 5, Jens 3, Anne [mgl.] uger. FM: morfar Erik Terkildsen i Grumstrup.

466 Rasmus Jensen Pårup i Vinding. 1.8.1823, fol.454.
E: Maren Sørensdatter. Uskiftet bo.

467 Jacob Christensen i Hem. 6.8.1823, fol.455.

468 Anne Cathrine Lauridsdatter, ugift i Klostermølle. 18.8.1823, fol.456.
B: en datter under fattigvæsenet.

469 Anders Hansen 5 uger i Rye Sønderskov. 21.8.1823, fol.456.
Far Hans Hermansen sst.

470 Peder 14 dage i Rye. 10.9.1823, fol.456.
Mor Anne Marie Pedersdatter. Afdøde var født uden for ægteskab. Anmeldt af Niels Rasmussen sst.

471 Anders Lauridsen i Fuglbjerg på Rye Mark. 6.9.1823, fol.456, 457, 459B.
B: Laurids sst, Dorthe g.m. Søren Rasmussen i Melskov på Rye Mark.

472 Karen Rasmusdatter i Them. 17.9.1823, fol.456B.
E: Jens Sørensen. Testamente.

473 Mette Cathrine Andersdatter i Åstrup. 5.10.1823, fol.457B.
Anmeldt af søn Anders Pedersen sst.

474 Jens Eskildsen i Ring. 16.10.1823, fol.457B.
Anmeldt af søn Ebbe Jensen sst. Desuden en søn.

475 Anne Sørensdatter i Dørup. 29.10.1823, fol.457B.
B: 2 sønner heraf Søren Nielsen sst, 2 gifte døtre.

476 Anne Mikkelsdatter 2 dage i Gantrup. 1.11.1823, fol.458.
Far Mikkel Jensen sst.

477 Anne Marie Knudsdatter i Helligkildegård. 10.11.1823, fol.458.
E: Jens Nielsen. Uskiftet bo.

478 Anders Nielsen i Addit. 19.11.1823, fol.458.
B: 3 børn.

479 Søren Nielsen i Gantrup. 7.11.1823, fol.458, 460, 463.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. LV: Eskild Jensen sst. B: Niels 26, Mette Kirstine, Anne. FM: Hans Eriksen.

480 Anne Nielsdatter i Pøtsø. 22.11.1823, fol.458B.
E: Jens Mortensen. Anmeldt af søn Morten Jensen sst.

481 Anders Mortensen i Træden. 22.11.1823, fol.458B.
E: Maren Jørgensdatter. B: Morten 6. FM: Albert Mortensen sst.

482 Niels Ernstsen 27 uger i Grønskov i Voerladegård sogn. 24.11.1823, fol.459.
Far Ernst Christensen sst.

483 Anne Jacobsdatter i Dørup. 22.12.1823, fol.459.
B: Erik Andersen sst, Else Andersdatter, enke efter Iver Jørgensen sst.

484 Anders Pedersen i Henneberg på Grædstrup Mark. 25.11.1823, fol.459B.
B: datter g.m. Hans Frandsen sst.

485 Oluf Jensen i Rye. 26.12.1823, fol.460.
E: Maren Sørensdatter. A: halvsøster Anne Marie Jensdatter g.m. Niels Pedersen på Flensted mark, halvbror Rasmus Jensen i Mesing. Se kopibogen fol.167.

486 Kirsten Jensdatter i Håbegård i Føvling sogn. 31.12.1823, fol.461.
Anmeldelse.

487 Peder Pedersen i Træden. 5.1.1824, fol.461.
Anmeldt af Jens Pedersen Rask sst. 5 børn.

488 Søren Møller i Lykkensro. 10.1.1824, fol.461.
E: Johanne Mikkelsdatter.

489 Barbara Jensdatter i Sønder Vissing. 14.1.1824, fol.461.
Anmeldt af Niels Lauridsen sst.

490 Hans Pedersen, barn i Rye. 14.1.1824, fol.461B.
Far Peder Hansen sst.

491 Peder Jensen 38 år i Træden. 15.1.1824, fol.461B.
Far Jens Pedersen Søgaard, sognefoged sst.

492 Anne Margrethe Christensdatter i Gammelstrup. 23.1.1824, fol.461B, 465.
Enke efter Peder Andersen Mariager, [skifte 21.12.1821 lbnr.382]. B: Anders sst, Niels Immanuel Pedersen Vestergaard, skolelærer i Næsby ved Ringsted, Thyge Jesper Pedersen Vestergaard, skolelærer i Hvirring.

493 Anne Christensdatter i Træden. 24.1.1824, fol.462B.
[Enke efter Jens Jensen sst, skifte 19.2.1816 lbnr.247]. B: Jens Jensen i Gammelstrup, Søren Jensen i Addit, Niels Jensen, død. 3B: Jens 7, Anders 4, Kirsten 2, Christen Jensen i Træden.

494 Jens Pedersen, spædbarn i Føvling. 4.2.1824, fol.463.
Mor Anne Margrethe Mortensdatter, ugift sst.

495 Niels Pedersen Møller i Stidsmølle. 13.2.1824, fol.464.
B: datter g.m. prokurator Lindenpalm sst, Niels Immanuel, [skifte 25.2.1822 lbnr.392]. 2 børn.

496 Sidsel Sørensdatter i Fellundgård. 14.2.1824, fol.464.
Anmeldt af søn Gotfred Rasmussen sst.

497 Niels Jespersen, ugift i Rye. 17.2.1824, fol.464.
A: søster Anne Marie Jespersdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Hejnæs på Rye Mark.

498 Niels Andersen, barn i Dørup. 26.2.1824, fol.464B.
Far Anders Pedersen sst.

499 Karen Jensdatter, ugift i Troelstrup. 1.3.1824, fol.464B.
A: 3 brødre.

500 Anders Lauridsen 1 dag i Lystruphave. 3.3.1824, fol.464B.
Far Laurids Nielsen sst.

501 Barbara Rasmusdatter i Addit. 22.3.1824, fol.464B.
Enke efter Anders Nielsen. A: bror Søren Rasmussen, død. 6B: Søren, Jens Christian, Niels alle i Kalundborg, Kirsten gift på Sjælland, Cathrine gift sst, Maren gift sst, bror Niels Rasmussen i Vestrup, søster Kirsten Rasmusdatter, søster Maren Rasmusdatter, død. 2B: Anne Rasmusdatter g.m. Niels Simonsen i Vinding, Jens Rasmussen i Pindsmølle, bror Knud Rasmussen i Addit, søster Karen Rasmusdatter g.m. Edvard Christensen sst.

502 Søren Nielsen i Dørup. 9.4.1824, fol.465B.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Anders Nielsen sst. B: Niels, Mette Marie g.m. Rasmus Sørensen sst, Barbara.

SLUT.