Erik Brejls hjemmeside

Start

Tørrild herred.
Uddrag af samtlige bevarede 894 skifter i herredets godser
og Randbøl Hedes kolonier.
1721-1839
Udarbejdet af Erik Brejl[Brandbjerg]   [Engelsholm]   [Haraldskær]   [Lerbæk]   [Randbøl Hede]  

[Register]

På Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg findes følgende skiftearkivalier fra de private godser og Randbøl Hedes kolonier:

Brandbjerg 1775-1816. G 393-3 lbnr.1-52
Engelsholm 1722-1737 G 394-15 lbnr.53-103
Engelsholm 1737-1786 G 394-16 lbnr.104-495
Engelsholm 1786-1797 G 394-17 lbnr.496-571
Haraldskær 1721-1812 G 396-7 lbnr.572-682
Lerbæk 1730-1781 G 398-1 lbnr.683-785
Lerbæk 1782-1819 G 398-2 lbnr.786-846
Randbøl Hedes kolonier 1806-1839 GHek 7-2 lbnr.847-876
Randbøl Hedes kolonier 1780-1833 G Hek 7-3 lbnr.877-894

I uddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer.
Der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er anført som beslægtede, lige som tjenestested for arvinger ikke angives.
Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under et år i måneder.
Person-og stednavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids. Stednavne følger Trap Danmark. 5.udgave.
Oplysninger i [skarpe parenteser] findes ikke i skifteprotokollens tekst, men er fundet andre steder, f.eks. i kirkebogen.
Personregistret omfatter afdøde og ægtefæller, dog gentages afdøde ægtefæller ikke, hvis der findes tidligere skifte efter dem.
Navn på afdøde mangler helt eller delvis i lbnr.272, 522, 682, 718,
navn på enken mangler helt eller delvis i lbnr.68, 88, 118, 122, 682, 706, 716, 843, 844
og stednavn mangler i lbnr.626, 682.
Skifteuddrag fra Skovgård medtages ikke, da de tidligere er udgivet under Nørvang herred, fordi Mindstrup og Skovgård har fælles skifteprotokol 1762-1798.

I uddragene er følgende forkortelser anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
fol.: folio
FM: formynder/formyndere
g.m.: gift med
lbnr.: løbenummer
LV: lavværge/lavværger
mdr.: måned/måneder
mgl.: mangler
sst.: samme sted

Brandbjerg skifteprotokol
1775-1816.
G 393-3

1 Else Rasmusdatter i Ildved. 3.10.1775, fol.1B.
E: Christen Christensen. B: Rasmus 1 md. FM: farbror (morbror?) Niels Rasmussen sst.

2 Jens Rasmussen i Vindelev. 23.2.1776, fol.2.
E: Else Lauridsdatter. LV: Anders Lauridsen sst. B: Laurids 31, skoleholder i Ølholm, Jens 24, Maren 20, Karen 14. FM: Søren Clausen i Kollerup, morbror Jeppe Lauridsen i Vindelev.

3 Laurids Thomsen i Lureby. 19.10.1776, fol.3.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Niels Sørensen i Hygum. B: Søren 11, Peder 6, Birthe Marie 2. FM: farbror Niels Thomsen sst, fars farbror Peder Olufsen i Rolighed.

4 Johanne Andersdatter i Vindelev. 22.3.1777, fol.5B.
E: Peder Knudsen. B: Anders 7.

5 Anne Olufsdatter i Ildved. 22.3.1777, fol.7.
E: Jens Andersen Sjælland. A: mor, en gammel enke.

6 Niels Olufsen Torup i Vindelev. 5.4.1777, fol.7B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Jonasen sst. B: Karen 3, Søren 1. FM: Søren Poulsen sst.

7 Jens Christensen i Ildved. 13.5.1777, fol.9.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Bertelsen sst. B: Laurids 24, Christen 18, Else 16, Hans 13. FM: farbrødre Christen Christensen i Vindelev, Laurids Christensen sst.

8 Karen Christensdatter i Hygum. 18.7.1777, fol.10B.
E: Niels Sørensen. B: Anne Marie 4, Søren 2. FM: morbror Søren Christensen i Tørrild.

9 Kirsten Christensdatter i Ildved. 22.4.1778, fol.12.
E: Mads Jensen. B: Christen 21. FM: Jens Jensen.

10 Karen Rasmusdatter i Vindelev. 22.6.1778, fol.14.
E: Søren Poulsen. A: søskende Jørgen Rasmussen i Nebel i Rårup sogn, Niels Rasmussen i Ravnholt, Jens Rasmussen i Tyrsted, død, Anne Rasmusdatter enke i Sejet i Uth sogn, Dorthe Rasmusdatter i Dallerup i Tyrsted sogn. LV: Brixen Sørensen.

11 Henrik Henriksen i Vindelev. 8.12.1778, fol.16.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: bror Jeppe Lauridsen sst. B: Henrik 27, Laurids 25, Jørgen 15, Jeppe 12. FM: farbror Mads Jepsen i Fousing i Hvejsel sogn.

12 Maren Knudsdatter i Bøgballe. 8.1.1780, fol.17B.
E: Anders Knudsen. B: Knud 20, Kirsten 15, Karen 10. FM: morbror Niels Knudsen sst.

13 Birgitte Knudsdatter i Rolighed. 20.3.1780, fol.19.
E: Peder Olufsen. Af første ægteskab B: Peder Henriksen i Vindelev.

14 Else Madsdatter i Vindelev. 8.6.1780, fol.20.
E: Christen Jonasen. A: søskende Jørgen Madsen sst, Mads Madsen i Loftlund, Søren Madsen i Givskud, død. 3B: Mette g.m. Thomas Zachariassen i Lureby, Maren, Søren. FM: stedfar Mads Thomsen i Givskud, Maren Madsdatter i Fårup Mølle.

15 Laurids Christensen i Vindelev. 30.8.1780, fol.21B.
E: Anne Jensdatter. LV: Stenstrup til Kjeldkær. Af første ægteskab B: Christen 23, Abelone 20. FM: farbror Christen Christensen i Vindelev, halvbror Christen Pedersen i Linnerup på Bjerre gods.

16 Abel Thomasdatter i Lureby. 30.1.1781, fol.26B.
A: bror Søren Thomsen sst, død. 6B: Thomas sst, Laurids i Bramdrup ved Haderslev, Frederik, Anne til huse hos Laurids Vestergaard i Holtum, Maren g.m. Hans Pedersen Buch i Hvejsel, Mette.

17 Karen Iversdatter i Ildved. 30.3.1781, fol.28.
E: Anders Andersen. B: Anders 6, Anne 4. FM: Mikkel Olufsen sst, Jørgen Christensen i Tørring.

18 Jens Andersen Sjælland i Ildved. 3.12.1781, fol.30.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Bertel Madsen, skoleholder i Vindelev. B: Mikkel 3. FM: farbror Christen Andersen i Hesselballe. [Første ægteskab med Maren Madsdatter]. Andet ægteskab med [Karen Andersdatter]. B: Dorthe 22, Mette 21, Anders 16, Jørgen 13. FM: morbror Jacob Andersen i Ølholm. [Tredje ægteskab med Anne Olufsdatter, skifte 22.3.1777 lbnr.5].

19 Mette Sørensdatter i Lureby. 15.1.1782, fol.33.
A: søskende Thomas Sørensen sst, Anne Sørensdatter i Holtum, Maren Sørensdatter g.m. Hans Pedersen Buch i Hvejsel, Laurids Sørensen i Bramdrup ved Haderslev. (Sml. lbnr.16).

20 Karen Jensdatter Balle i Vindelev. 23.5.1782, fol.34B.
E: Dines Christensen. B: Christen 32 i Ølholm.

21 Anders Knudsen i Bøgballe. 1.7.1782, fol.35.
Enkemand efter [Maren Knudsdatter, skifte 8.1.1780 lbnr.12]. B: Knud 22, Kirsten 19, Karen 13. FM: morbror Niels Knudsen sst.

22 Johanne Nielsdatter i Lureby. 2.7.1782, fol.35B.
E: Niels Thomsen. B: Thomas 22, Peder 12, Søren 10. FM: Peder Olufsen i Rolighed.

23 Johanne Hansdatter i Vindelev. 9.7.1782, fol.36B.
E: Mads Nielsen Underup. B: Niels 5, Hans 1. FM: farbror Peder Nielsen Underup.

24 Else Sørensdatter i Holtum. 13.12.1782, fol.38.
E: Henrik Mortensen. B: Ingeborg 15, Søren 14, Morten 13, Kirsten 12. Anders 7.

25 Anders Jensen Havnstrup i Lureby. 19.6.1782, fol.38B, 54B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: bror Niels Sørensen i Hygum, Knud Christensen i Lureby, der ægter. B: Maren 3, Anders 9 uger, der døde. FM: farbror Hans Jensen i Tørring.

26 Poul Pedersen i Holtum. 13.12.1782, fol.43.
E: Kirsten Christensdatter. LV: morbror Niels Rasmussen sst. B: Karen 24, Mette 22, Anne Cathrine 17, Anne 14, Anne 12. FM: Søren Terkildsen sst.

27 Anne Jensdatter i Vindelev. 19.12.1782, fol.45.
[Enke efter Laurids Christensen sst, skifte 30.8.1780 lbnr.15]. Hans børn af første ægteskab: Christen 25, Abelone 22, afdødes halvsøskende Anne Jørgensdatter g.m. Jørgen Madsen, skrædder sst, Jens Jørgensen 79.

28 Jens Thomsen i Holtum. 20.12.1782, fol.46B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Peder 20, Christen 14, Niels 8, Christian 6. FM: mors søskendebarn Mads Christensen i Grejs.

29 Peder Sørensen i Hygum. 21.3.1783, fol.49.
E: Ellen Lauridsdatter. B: 2 piger.

30 Anne Jensdatter ugift i Ulkær. 11.6.1783, fol.49B.
Afdødes FM: Peder Olufsen sst. A: søster g.m. Jens Jepsen i Vinding, bror Oluf Jensen i Ørum.

31 Hans Hansen i Vindelev. 11.3.1784, fol.50.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Underup sst. B: Søren. FM: farbror Peder Hansen i Hygum.

32 Christen Jensen i Holtum. 3.5.1784, fol.51.
E: Kirsten Christensdatter. LV: morbror Niels Rasmussen sst. A: søskende Laurids Jensen i Ildved, Hans Jensen sst, halvsøster Anne Lauridsdatter i Skærup.

33 Oluf Andersen i Ildved. 24.1.1785, fol.51B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Jørgen Tørring sst. B: Karen 4, Anders 1. FM: Christen Dalsgaard sst.

34 Maren Rasmusdatter i Ildved. 23.7.1785, fol.53.
E: Mikkel Rasmussen. B: Rasmus 5 uger.

35 Anne Pedersdatter i Vindelev. 13.12.1785, fol.55.
E: Jens Sørensen. B: Peder. FM: søskendebarn Søren Christensen sst.

36 Anders Pedersen på Brandbjerg. 9.5.1786, fol.55B.
A: søskende Kirsten Pedersdatter g.m. Morten Pedersen, skovfoged i Hørup på Lerbæk gods, Niels Pedersen, død. 4B: Anne Cathrine 18, Peder 17, Anne Kirstine 15, Johanne 11. FM: stedfar Peder Henriksen i Århus.

37 Rasmus [Nielsen] Munkholm i Strasborg på Brandbjerg Mark. 25.4.1789. fol.57.
E: Mette Christiansdatter. LV: Christen Dalsgaard i Ildved. B: Anne Mette 8. Af første ægteskab B: Anne Cathrine, Niels 21, Rebekka 19. FM: Christen Rasmussen i Stoltenborg.

38 Peder Olufsen i Rolighed på Kollerup Mark. 24.6.1789, fol.58B.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Jacob Terkildsen i Kollerup. A: brors børn Niels Thomsen i Lureby, Anne Thomasdatter g.m. Hans Nielsen i Givskudlund, Laurids Thomsen, [skifte 19.10.1776 lbnr.3]. 2B: Søren 24, Birthe Marie, søsters børn Karen Jørgensdatter i Fredensborghus på Brandbjerg Mark, Terkild Jørgensen ved Hover Kirke.

39 Jørgen Rasmussen i Vindelev. 16.9.1793, fol.60.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Anders Lauridsen sst. A: søster Margrethe Rasmusdatter, enke sst.

40 Laurids Nielsen på Vindelev Mark. 10.10.1793, fol.61.
B: Jeppe Lauridsen 28 i København, Niels Nielsen 26 i Vindelev, Anne Cathrine Lauridsdatter.

41 Anne Hansdatter i Oldenborghus på Brandbjerg Mark. 14.8.1794, fol.62, 64.
E: Ziang Christensen. B: Anne 8. FM: morfar Hans Andersen i Hesselballe.

42 Søren Lauridsen i Lureby. 16.12.1794, fol.63.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Anders Lauridsen i Skovbølling. B: Laurids 28, Johanne Cathrine g.m. Hans Poulsen i Strasborg.

43 Jochum Hansen i Lureby. 16.12.1794, fol.63B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Thomas Sørensen sst. B: Birthe Marie, der døde.

44 Karen Jørgensdatter i Fredensborghus på Brandbjerg Mark. 20.7.1795, fol.64.
E: Oluf Jensen. B: Kirsten 29. FM: Peder Ottesen i Hygum. Af første ægteskab B: Mads Christensen 38 på Tyvkær Mark.

45 Jacob Pedersen på Vindelev Mark. 25.6 1803, fol.65B.
E: Inger Kirstine Andersdatter. LV: Niels Rasmussen i Merring. B: Anne Kirstine 15, Anne 13, Anders 11, Laurids 8. FM: Søren Christensen i Vindelev.

46 Anne Kirstine Nielsdatter i Vindelev. 16.11.1804, fol.67B.
E: Anders Rasmussen. B: Maren 19, Rasmus 16. FM: morbror Knud Nielsen i Sødover.

47 Rasmus Jensen i Timmergård i Kollerup sogn. 28.3.1812, fol.68B.
E: Karen Andersdatter. LV: Søren Rasmussen, Thomas Zachariassen på Brandbjerg Mark. B: Anders 25, Jens 20, Søren 15, [Mette] g.m. Christen Thomsen på Nebbegård, Anne Marie 14. FM: Christen Sørensen i Vindelev.

48 Mikkel Christensen i Charlottenlund på Brandbjerg Mark. 31.7.1812, fol.70B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: bror Jens Pedersen i Munkholm. B: Christen 8. FM: farbror Niels Christensen i Hornum.

49 Christen Rasmussen i Stoltenborg i Kollerup sogn. 13.7.1814, fol.71B.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Erik Pedersen i Vindelev. B: Rasmus 34, Maren 32, Hans 30, Lisbeth 26, Anne 19 g.m. Anders Andersen på Låge Mark. FM: Peder Buch i Kollerup.

50 Jens Jensen i Glyksborg på Brandbjerg Mark. 12.5.1815, fol.73B, 76B, 80B.
E: Birgitte Marie Pedersdatter. LV: Knud Pedersen sst. B: Anne Cathrine 22, Maren 18, Jens 16. FM: farbrorsøn Jens Nielsen, skoleholder i Højen.

51 Villads Sørensen i Oldenborg på Brandbjerg Mark. 12.5.1815, fol.74B, 78, 79, 81.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Poulsen sst. B: Peder 12, Søren 10, Jens 3. FM: farbror Gravers Sørensen i Tofthøj.

52 Niels Christensen i Rosenborghus på Brandbjerg Mark. 22.3.1816, fol.75B, 78, 79B.
E: Anne Marie Thomasdatter. LV: Hans Poulsen i Strasborg. B: Christen 6, Mette Marie 3, Niels 5 uger. FM: Peder Hansen i Jennum.


Engelsholm skifteprotokol
1722-1737.
G 394-15


53 Steffen Jensen i Sødover. 28.12.1722, fol.3.
E: Johanne Pedersdatter. Af første ægteskab B: Karen [formentlig fejl for Maren] 31, Anders 30, Anne 27. FM: mosters mand Jeppe Christensen i Rugballe.

54 Niels Andersen Velling i Sødover. 27.3.1723, fol.3B.
E: Maren Mortensdatter. B: Karen 15, Anne 12, Niels 9, Kirsten 6, Maren 3. FM: Laurids Kjeldsen sst.

55 Jørgen Jensen i Vandel. 19.5.1723, fol.5.
E: Margrethe Bentsdatter. B: Jens 10, Kirsten 9, Karen 7, Mette 5, Karen Margrethe 2. FM: Hans Hansen sst.

56 Christen Iversen i Kobberbøl. 14.7.1724, fol.7B.
E: Sofie Graversdatter. LV: Niels Andersen, Søren Rasmussen Krag, der ægter og fæster. B: Iver 18, Maren 15, Karen 13, Voldborg 9, Ingeborg 7, Peder 4. FM: farbror Frederik Iversen i Mørup.

57 Clemen Ibsen i Gødsbøl. 14.7.1724, fol.10.
E: Anne Bentsdatter. B: Kjeld sst, Ib 26, Bent 12, Mathias 10. FM: farbror Jens Ibsen i Daldover.

58 Joen Pedersen i Lihmskov. 1.10.1724, fol.11B.
E: Anne Steffensdatter. B: Peder 28, der fæster, Anne g.m. Jens Madsen i Lihme, Maren 25, Mette 22, Margrethe 15.

59 Laurids Pedersen i Rygbjerg. 10.1.1725, fol.14.
[E: Kirsten Lauridsdatter]. B: Kirsten 22, Anne 20, Hans 14, Maren 12, Kirsten 6. FM: Iver Steffensen i Jelling. Mads Knudsen fæster og tager de to sidste piger til sig.

60 Mads Jensen i Tørskind. 3.3.1725, fol.16B.
E: Gertrud Olufsdatter. LV: bror Niels Olufsen i Bindeballe. B: Bodil g.m. Christen Jørgensen i Lihme, Anne 29 g.m. Anders Videsen i Ravning, Jens 28 i Lihme, Anne 23, Oluf 17. FM: farbror Jens Jensen, møller i Kjeldkær Mølle.

61 Anne Jensdatter i Lihmskov. 3.3.1725, fol.19B.
E: Morten Mikkelsen. B: Jens 30 sst, Søren 28, der fæster, Peder 26, Karen g.m. Jacob Sørensen i Randbøl.

62 Kirsten Nielsdatter i Lindved. 23.5.1725, fol.23B.
E: Steffen Pedersen. A: halvbror Søren Nielsen 54 sst, halvbror Jens Nielsen 57 sst.

63 Anne Jensdatter i Nørup. 31.5.1725, fol.24.
E: Anders Nielsen, forpagter i Nørup Præstegård. B: Niels 9, Peder 7, Sidsel 4, Karen 2. FM: mors søskendebørn Peder Jensen i Ågård, Peder Mikkelsen sst, Jeppe Madsen i Rugsted.

64 Karen Christensdatter i Vandel. 7.2.1726, fol.25B.
E: Iver Pedersen. B: Peder 6 mdr. FM: morfar Christen Ibsen sst, morbror Jens Bentsen sst.

65 Jens Nielsen i Klarlund. 16.5.1726, fol.27.
E: Anne Simonsdatter. Af første ægteskab B: Karen 14. FM: morbror Mads Nielsen i Balle.

66 Kirsten Nielsdatter i Åst. 6.10.1726, fol.28B.
E: Christen Bentsen. B: Bent 25, Karen 15, Mette 9. FM: morbror Niels Nielsen Sejerup i Skovsbøl, morbror Jens Nielsen i Stovstrup, Peder Poulsen i Åst.

67 Kjeld Clemensen i Gødsbøl. 7.10.1726, fol.31.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Jensen i Hedeby i Ringive sogn. A: søskende Ib Clemensen i Gødsbøl, Bent Clemensen 15, Mathias Clemensen 12.

68 Niels Jensen Mølgaard i Nørre Snede. 25.2.1727, fol.32B.
E: [Navn mgl.] LV: Mikkel Jensen sst. B: Jens 12.

69 Anders Sørensen i Lihme. 22.5.1730, fol.36.
E: Mette Pedersdatter. LV: Frederik Frederiksen sst. Af første ægteskab B: Anne g.m. Anders Pedersen i Kærbølling, Maren g.m. Hans Terkildsen i Lihme.

70 Else Christensdatter i Balle. 23.11.1730, fol.38B.
E: Peder Jørgensen. B: Karen 5, Kirsten 3, Dorthe 12 uger. FM: farfar Jørgen Hansen, morfar Christen Terkildsen i Kærbølling, morbrødre Terkild Christensen i Ollerup, Mads Christensen i Ravning.

71 Niels Nielsen i Smidstrup. 22.12.1730, fol.44.
E: Else Sørensdatter. B: Niels, Søren, der fæster, Kirsten 32, Inger 25. FM: Peder Nielsen sst.

72 Laurids Nielsen i Smidstrup. 22.12.1730, fol.47.
B: Jes, der fæster, Anne, Maren, Kirsten. FM: morbror Jørgen Jørgensen i Tøsby. (Han underskrives som "morbror Jørgen Jensen
i Tøsby", hvilket nok er det rigtige).

73 Jens Hansen i Rostrup. 22.1.1731, fol.49B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: navnene nævnes ikke. Jens Christoffersen af Mørup fæster.

74 Markus Svendsen Lund, forrige skovridder i Lihmskov. 12.2.1731, fol.51B.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Andersen sst. B: Markus 6 mdr.

75 Maren Hansdatter i Lihme. 26.7.1731, fol.53B.
E: Oluf Steffensen, smed. B: Steffen 4. FM: Jens Mortensen i Lihmskov, Hans Hansen i Tørskind.

76 Søren Knudsen i Bredal. 11.12.1731, fol.54.
E: Else Enevoldsdatter. LV: bror Jens Enevoldsen sst. B: Anne 19, Enevold 17, Knud 8, Inger 3. FM: mosters mand Søren Pedersen i Engum, fars søstersøn Niels Madsen i Bredal.

77 Thomas Christensen i Lund. 28.3.1732, fol.55.
B: Anne Thomasdatter, enke efter Laurids Jørgensen sst, [skifte 19.5.1732 lbnr.78], Inger Thomasdatter g.m. Gregers Nielsen sst, Mette Thomasdatter, død, var g.m. Christen Terkildsen i Kærbølling. B: navne ikke opgivet, Sidsel Thomasdatter, Inger Thomasdatter i Jelling.

78 Laurids Jørgensen i Lund. 19.5.1732, fol.57B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jørgen Hansen Bang i Balle, præst i Bredsten. B: Christen 19, Jørgen 11, Birgitte 7, Thomas 3. FM: Christen Terkildsen i Kærbølling, fars stedfar Hans Lauridsen i Stubberup i Højen sogn. Arv til afdødes søsterdatter Karen Clemensdatter, datter af Clemen Rasmussen i Skanderup, [skifte 14.6.1730 lbnr.79]. FM: mors stedfar Hans Lauridsen i Stubberup.

79 Clemen Rasmussen og hustru Maren Frederiksdatter i Skanderup. 14.6.1730, fol.59B.
B: Rasmus 17, Frederik 14, Karen 11, Poul 7. FM: Mikkel Vistisen i Skanderup, Hans Andersen Ravn sst, Niels Mikkelsen i Stubberup i Højen sogn, Laurids Jørgensen i Bredstenlund. Skiftet afholdt på regimentets skriverstue i Kolding.

80 Bertel Sørensen i Bindeballe. 23.6.1732, fol.61.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Thomas Jacobsen sst. B: Kirsten 14, Dorthe 13, Anne 11, Niels 7, Søren 4. FM: Christen Nielsen i Daldover. Mødrene arv til afdødes stedbørn efter skifte af 24.11.1714.

81 Maren Jørgensdatter i Gødsbøl. 21.4.1733, fol.63.
E: Jens Nielsen. A: søskende Maren Jørgensdatter g.m. Mikkel Mortensen i Hedeby, Anne Jørgensdatter g.m. Niels Christensen i Filskov, Kirsten Jørgensdatter g.m. Jens Pedersen i Skovsende, Anne Jørgensdatter i Barslund i Hoven sogn, Anne Jørgensdatter i Sig ved Varde, Jens Jørgensen i Vandet.

82 Maren Jensdatter i Spjarup. 20.11.1733, fol.64B.
E: Thomas Christensen. B: Kirsten 3. FM: morfar Jens Pedersen i Bøgvad.

83 Knud Jepsen i Refsgårde. 1.6.1733, fol.67.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jeppe Møller i Nybjerg Mølle. B: Maren 12, Søren 9, Peder 1. FM: morbror Niels Sørensen i Oustrup. Af første ægteskab B: Maren 36 g.m. Jens Nielsen, skrædder i Vork, Mette 34 g.m. Rasmus Poulsen i Flensborg.

84 Karen Godskesdatter i Lihme. 4.1.1735, fol.69.
E: Niels Hansen. A: søskende Anders Rasmussen i Uve, Godske Rasmussen i Vium på Viumgård gods, Jens Rasmussen på Viumgård gods.

85 Poul Lauridsen i Åst. 9.11.1734, fol.71.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jensen i Kobberbøl. B: Tove 36, g.m. Anders Christensen i Hinnum, Kirsten 29 g.m. Iver Pedersen i Vandel, Karen 21, Jens 14. FM: Jens Pedersen i Amlund.

86 Maren Sørensdatter i Refsgårde. 7.3.1735, fol.73B.
E: Niels Jensen. Første ægteskab med Knud Jepsen, [skifte 1.6.1733 lbnr.83]. B: Maren 14, Søren 9, Peder 3. FM: Jens Rasmussen i Lihmskov, morbrødre Niels Sørensen i Oustrup, Hans Sørensen sst, Jens Sørensen i Refsgårde. Enkemanden stammer fra Rugsted.

87 Christen Pedersen i Balle. 14.3.1735, fol.74B.
E: Maren Hansdatter. B: Niels 21, Inger 13. FM: Jørgen Hansen sst.

88 Jens Jensen i Kjeldkær Mølle. 18.4.1735, fol.76B.
E: [Navn mgl.] LV: Oluf Sørensen i Ravning. B: Jens 26, Mette 23, Niels 14.

89 Jacob Nielsen i Nørskov. 22.4.1735, fol.77B.
E: Maren Gydesdatter. LV: Jørgen Pedersen i Lille Nørskov. B: Niels 35 i Gødding, Gyde 30, der fæster, Jens 23, Peder 18, Dorthe, død, var g.m. Søren Pedersen. 3B: Maren 12, Peder 8, Anne 4. FM: farbror Peder Pedersen i Nørskov.

90 Hans Sørensen Munk i Overgård i Spjarup. 24.4.1735, fol.79.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Thomas Christensen i Spjarup. B: Maren 5, Kirsten 2, Søren 9 uger. FM: fasters mand Peder Bøvl i Spjarup.

91 Mads Nielsen [Liemann] i Balle. 27.5.1735, fol.81.
E: Bodil [Jensdatter]. LV: Hans Lauridsen i Stensgård. A: søskende Joen Nielsen i Hvejsel, Niels Nielsen i Højrup i Lerskov sogn, Anne Nielsdatter, enke i Mørup. LV: Rasmus Sørensen i Balle. Desuden nævnes den ene af enkens sønner Jens Sørensen 14. (Sml. lbnr.103).

92 Peder Pedersen og hustru Kirsten Pedersdatter i Bolding. 20.6.1735, fol.82.
B: Kirsten 23, Ellen 21, Poul 18, der fæster, Karen 13, Margrethe 7, Anne 5. FM: Christen Christensen på Bolding Mark.

93 Otte Jensen i Lund. 1.7.1735, fol.83.
E: Anne Thomasdatter. LV: Iver Knudsen i Ravning. B: Maren. FM: farbrødre Knud Jensen i Askebjerg i Daugård sogn, Mads Jensen i Ullerup i Stouby sogn.

94 Christen Pedersen i Førstballe. 20.9.1735, fol.83B.
E: Maren Pedersdatter. LV: søsters mand Iver Frederiksen sst. B: Peder 12, Mads 8, Frederik 5, Laurids 3, Inger 6 mdr. FM: Jens Sørensen sst.

95 Lene Lauridsdatter i Tågelund. 18.10.1735, fol.84B.
E: Søren Pedersen. B: Anne 7, Jeppe 2. Første ægteskab med Jeppe. B: Mette 24, Maren 22, Laurids 20, Anne 17, Jacob 14. Andet ægteskab med Joen. B: Joen 9. FM: morbror Hans Lauridsen i Torsted, Peder Madsen i Bølling, Jens Christensen i Ravnholt.

96 Jens Hansen i Tykhøjet. 20.11.1733, fol.86.
E: Bendit Pedersdatter. LV: far Peder Jensen i Lindeballe. B: Karen 4, Margrethe 1. FM: farbrødre Jes Hansen i Ravning, Peder Hansen i Lildfrost.

97 Johanne Pedersdatter i Hinnum. 23.10.1735, fol.87.
E: Hans Eskildsen. A: Jens Damgaard i Damgård i Hjerm sogn.

98 Maren Andersdatter i Daldover. 29.12.1735, fol.87B.
E: Christen Nielsen. A: far Anders Lauridsen i Almstok.

99 Maren Pedersdatter i Lindeballe. 24.1.1736, fol.88.
E: Peder Hansen. B: Hans 17. Første ægteskab med Knud. B: Peder 27, Søren 26, Knud 24.

100 Hans Rasmussen i Lindeballe. 14.11.1736, fol.89B.
E: Else Gydesdatter. LV: søn Peder Mogensen i Rostrup. A: forældre Rasmus Hansen og hustru Malene Simonsdatter i Skibbild i Arnborg sogn, bror Nikolaj Rasmussen sst.

101 Kirsten Nielsdatter i Brændgårde. 28.12.1736, fol.91B.
E: Christen Hansen. B: Maren 4, Hans 3. FM: Jens Pedersen i Amlund, Iver Christensen i Gødsbøl.

102 Maren Pedersdatter i Spjarup. 2.1.1737, fol.92B.
E: Jens Christensen. Første ægteskab med Jens Hansen [sst], skifte 1729 (formentlig fejl for 1720). B: Kirsten 30, Else 28, Johanne 19. FM: Hans Thomsen i Ødsted, Søren Sørensen i Ammitsbøl.

103 Bodil Jensdatter i Balle. 31.12.1735, fol.93B.
Enke efter Mads [Nielsen] Liemann. [Skifte 27.5.1735 lbnr.91]. Af første ægteskab B: Ernst Johansen 15. Af andet ægteskab B: Jens Sørensen 14. FM: Jørgen Bang i Balle, præst i Bredsten.


Engelsholm skifteprotokol
1737-1786.
G 394-16


104 Kirsten Poulsdatter i Klarlund. 30.1.1737, side 1.
E: Hans Hansen Skytte. A: mor Maren Lisbeth, enke efter Poul Smed i Stavsø i Henne sogn, søskende Christen Poulsen i Henne sogn, Hans Poulsen sst, Jens Poulsen i Haderslev, Søren Poulsen i Henne sogn, Bodil Poulsdatter sst, Anne Poulsdatter sst.

105 Peder Sørensen i Vandel. 23.3.1737, side 7.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Rasmus Sørensen i Balle. B: Inger 22, Karen 20, Søren 18. FM: Rasmus Sørensen i Klarlund.

106 Kirsten Madsdatter i Refsgårde. 13.5.1737, side 10.
E: Christen Christensen. A: mor Karen Jensdatter g.m. Jens Sørensen, bror Jens Madsen 14.

107 Christen Poulsen i Bindeballe. 25.3.1737, side 14.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: far Knud Andersen sst, Jørgen Bang i Balle. B: Zacharias 6, Maren 2. Første ægteskab med Mette Mortensdatter, skifte 25.2.1716. B: Zacharias 29, Poul 27. Andet ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 4.3.1729. B: Maren 18, Peder 15, Mette 15, Kirsten 11, Jens 8. FM: farbror Hans Poulsen i Silkeborg i Grene sogn, Iver Tullesen i Øster Gesten, Christen Roersen i Bindeballe.

108 Karen Andersdatter i Klarlund. 9.5.1737, side 21.
E: Rasmus Sørensen. A: bror Mads Andersen i Rårup i Bjerge herred, bror Markus Andersen i Ravning, bror Jens Andersen, død. 2B: Anders, Maren i Stourup, bror Niels Andersen, død. 7B: Laurids i Urlev, Jens i Hastrup, Anders i Ørum, Anne Kirstine i Spettrup, Anne i Daugård, Else i Gammelby, Karen i Hatting, søster Kirsten Andersdatter, død. 2B: Rasmus Jørgensen, Karen Rasmusdatter i Neder Vrigsted, søster Dorthe Andersdatter, død. 3B: Anders Hansen i Rårup, Hans Hansen i København, Karen Hansdatter i Lihme.

109 Maren Christensdatter i Kærbølling. 12.6.1737, side 26.
E: Søren Sørensen Rugballe. A: halvbror Claus Pedersen i Hygum, søstersøn Christen Nikolajsen i Rugballe, halvsøster Mette Pedersdatter i Bindeballe, død. 3B, brorbørn: Anne Jepsdatter, Anders Jepsen, Kirsten Jepsdatter, Maren Jepsdatter.

110 Anne Christensdatter ved Bredsten kirke. 29.10.1737, side 29.
E: Mads Bertelsen. B: Bertel 11, Christen. FM: morbrødre Niels Christensen i Hygum, Peder Christensen Harresø i Jelling.

111 Anne Jensdatter i Ravning. 18.6.1735, side 31.
E: Hans Madsen. B: Jens 4, Maren 2 uger. FM: farbror Christen Madsen i Ulstrup.

112 Johanne Pedersdatter i Mørup. 22.5.1738, side 34.
E: Jørgen Olufsen. B: Oluf 24, Poul 20, Peder 17, Mette 14, Kirsten. FM: Søren Mortensen i Nørup.

113 Sidsel Jacobsdatter i Spjarup. 13.6.1738, side 36.
E: Jens Christensen. B: Jacob 6 uger. FM: mors stedfar Jens Jensen i Egtved.

114 Peder Hansen, smed i Lindeballe. 19.9.1738, side 37.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Hansen sst. B: Maren 23, gift i Givskov, Anne 18, Kirsten 16, Hans 12, Margrethe 9. FM: farbror Søren Hansen i Lindeballe.

115 Maren Johansdatter i Vandel. 8.1.1739, side 40.
E: Bent Christensen. B: Abelone 13, Anne 10, Mathias 8, Else 3. FM: morfar Johannes Davidsen i Bindeballe. [Første ægteskab med Mathias Terkildsen sst]. B: Erik 20.

116 Hans Sørensen i Lihme. 14.1.1739, side 43.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Madsen sst. B: Peder 26, der fæster, Dorthe 23, Jørgen 18. Første ægteskab med Dorthe Jensdatter. B: Maren 40, gift på Sjælland, Mette 36, Karen 35, Søren 30 i Lihme.

117 Hans Eskildsen i Hinnum. 27.2.1738, side 46.
[Enkemand efter Johanne Pedersdatter, skifte 23.10.1735 lbnr.97]. A: søskende Mette Eskildsdatter g.m. Thomas Mikkelsen sst, Abelone Eskildsdatter g.m. Peder Christensen i Hejnsvig, brorsøn Christen Eskildsen i Omme sogn.

118 Søren Andersen, smed i Ravning. .9.1738, side 50.
E: [Navn mgl.] LV: Jørgen Bang i Balle. A: bror Jens Lauridsen, smed i Ammitsbøl.

119 Thomas Hansen i Sandvad. 21.5.1739, side 53.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: bror Anders Madsen i Åle. B: Mette 19, der ægter Jørgen Hansen, Mikkel 15, Hans 12. FM: farbror Christen Hansen i Sandvad.

120 Anne Hansdatter Hjerm [dvs. Gjern] i Nørup Præstegård. 30.5.1739, side 57.
Enke efter [Christen Jensen Overgaard, købmand i Århus, skifte Århus 19.2.1714 lbnr.735]. B:
2) Mikkel [Christensen] Overgaard, præst i Nørup og Randbøl, [skifte Tørrild herred gejstlig 1.3.1737 lbnr.20]. 4B:
a Christiane Mikkelsdatter 8
b Anne Mikkelsdatter 7
c Christen Skaarup Mikkelsen 4
d Mikkel Mikkelsen2.
FM: stedfar Peder Stauning, præst i Nørup og Randbøl g.m. mor Maren Christensdatter [Skaarup].
Første ægteskab med [Mikkel Sørensen Gylling, skipper i Århus, skifte Århus 16.6.1701 lbnr.455]. B:
1) Søren Mikkelsen Gylling, borgmester [i Århus].

121 Christen Roersen i Bindeballe. 23.2.1740, side 61.
E: Anne Margrethe Poulsdatter. LV: Knud Hansen sst. B: Karen 31, Maren 24, Anne 20, Poul 17. FM: farbrors søn Roer Nielsen sst.

122 Morten Bertelsen i Tykhøjet. 30.8.1740, side 65.
E: [Navn mgl.] LV: Søren Hansen sst. A: ikke nævnt.

123 Søren Hansen i Lindeballe. 22.4.1741, side 67.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Hansen sst. B: Hans 32, Jens 28, Maren 26, Karen 20, Christen 13.

124 Niels Andersen i Lihmskov. 20.5.1741, side 68.
Enkemand efter Mette Pedersdatter. B: Anne g.m. Jens Rasmussen Terp, ladefoged på Engelsholm, Peder i København. Arv efter Anne Nielsdatters første mand Markus Lund efter skifte 12.2.1731 lbnr.74 til søn Markus.

125 Maren Andersdatter i Lille Karlskov. 19.12.1740, side 72.
E: Hans Nielsen. Første ægteskab med Christen Nielsen. B: Mette g.m. Peder Nielsen sst.

126 Kirsten Nielsdatter i Kærbølling. 5.7.1741, side 73.
E: Jens Sørensen Rugballe. B: Anne 9, Mette 5, Kirsten 1.

127 Kirsten Hansdatter i Balle. 18.11.1741, side 75.
E: Jes Joensen. A: bror Peder Hansen Buch i Lund, brorsøn Hans Christensen 6 ved mor Inger Jørgensdatter i Søskov (formentlig fejl for Inger Jacobsdatter sml.lbnr.591), søster Karen Thomasdatter g.m. Claus Sørensen sst, søster Sidsel Hansdatter g.m. Terkild Hansen i Lihme.

128 Christen Madsen Ankelbo i Mørup. 20.5.1741, side 78.
E: Anne Mortensdatter. B: Mads 9, Mette 4, Morten 1.

129 Voldborg Christensdatter i Sødover. 4.10.1741, side 79.
E: Hans Madsen. A: bror Iver Christensen, død. B: Christen, der er rømt.

130 Nikolaj Sørensen Boysen i Kølholt. 1.3.1741, side 80.
E: Johanne Jepsdatter. LV: Jørgen Bang, præst i Bredsten sogn. B: Sofie Amalie 20, Jeppe 18, Søren 15, Hans 11, Jonas 8. FM: farbror Johannes Boysen, Christian Galten, kirurg i Vejle, Hans Jensen Koed i Viuf, Jes Pedersen i Skærup, Christen Thomsen i Nørre Vilstrup, Jens Storm, præst i Højen og Jerlev.

131 Else Jensdatter i Vandel. 29.3.1742, side 84, 137.
E: Hans Hansen. B: Maren 6, Hans 2, Jens 8 uger. FM: morfar Jens Madsen sst.

132 Maren Mikkelsdatter i Søgårde. 17.7.1742, side 86.
E: Søren Nielsen. B: Gertrud 24, Maren 19. Af første ægteskab B: Søren Madsen sst.

133 Anne Lauridsdatter i Torsted. 19.1.1743, side 87.
E: Jens Olufsen. B: Maren 11, Lene 5, Laurids 3. FM: morbror Hans Lauridsen sst.

134 Mette Jensdatter i Potholm ved Kølholt. 7.2.1743, side 90.
E: Christen Sørensen. B: Johanne 26, Dorthe 24, Maren 20, Søren 17, Sidsel 13. FM: Niels Pedersen i Gårde.

135 Niels Nielsen i Trædballe. 7.2.1743, side 91.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Iversen i Over Knabberup. B: Peder 24, Anders 22, Ellen 16. Af første ægteskab B: Mette 40 g.m. Hans Christian Bødker i Vejle, Niels 38 i Stokholm, Karen 36, Mads 34 i Lihme, Gunder 26.

136 Rasmus Jensen og hustru Maren Olufsdatter i [Nørskov]. 25.5.1741, side 93.
B: Anne 12, Anne Lisbeth 10, Jens 7, Karen 5, Anne Margrethe 3, Johanne 12 dage. Hendes barn før ægteskab: Søren.

137 Johanne Frandsdatter i Refsgårde. 20.6.1743, side 103.
E: Christen Christensen. B: Kirsten 4, Frands 9 mdr. FM: morbror Joen Frandsen i Bølling. Enkemandens første kones mor Karen Jensdatter i Refsgårde krævede arv efter sin første mand Mads Jørgensen til søn Jens 20, og efter sin anden mand Jens Sørensen til datter Maren 16.

138 Laurids Olufsen i Torsted. 27.2.1743, side 107.
E: Anne Pedersdatter. LV: Iver Hansen sst. B: Peder 18, Karen 15, Maren 13, Oluf 12, Anne 10, Jens 7. FM: farbror Jens Olufsen sst.

139 Karen Poulsdatter i Vester Åst. 4.4.1743, side 112.
E: Gyde Hansen. A: mor Maren Jensdatter g.m. Peder Hansen sst, bror Jens Poulsen i Smidstrup, søster Kirsten Poulsdatter g.m. Iver Pedersen i Øster Åst, halvsøster Tove Poulsen, død, var g.m. Anders Christensen i Grene Krog. 3B: Poul 19, Jacob 15, Søren 12.

140 Steffen Pedersen i Lindved. 28.5.1743, side 114.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: stedfar Niels Nielsen i Bøgballe. B: Peder 6. FM: morbror Christen Pedersen i Gammelsole.

141 Kirsten Christensdatter i Gammelby [i Ringive sogn]. 29.11.1743, side 117.
E: Niels Thomsen. B: søn 8, Christen 6. FM: mosters mand Jens Hansen sst.

142 Anne Christensdatter i Båstlund. 3.5.1744, side 118.
E: Christen Pedersen. B: Peder 25 i Gødsbøl, Christen 22, Jens 16.

143 Poul Hansen Rumann Moth, skrædder i Gødding Mølle. 10.6.1743, side 121.
A: Henrik Bagger, degn i Glostrup på Sjælland, Oluf Jensen Werling, degn i Egtved, afdødes hustrus bror Mons. Murer, degn i Todbjerg ved Århus. Arv efter afdødes faster Ellen Henriksdatter, enke efter Mikkel Ibsen, præst i Grindsted og Hejnsvig.

144 Maren Christensdatter i Trøgelborg. 24.5.1744, side 129.
E: Jens Jespersen. A: far Christen Nielsen i Brandlund.

145 Anne Andersdatter i Lihme. 28.5.1744, side 130.
E: Jacob Christensen. B: Laurids 34 i Ravning, Christen 30, der fæster, Mads 20.

146 Mads Knudsen i Lihme. 6.11.1744, side 131.
E: Kirsten Lauridsdatter Rygbjerg. LV: Søren Pedersen Haahr. B: Maren. FM: Niels Jacobsen i Gødding.

147 Maren Jensdatter i Abildgård. 31.1.1745, side 133.
E: Hans Hansen Skytte. B: Sofie 45 g.m. Jens Christensen i Ravning, Karen 43, Hans 39.

148 Skiftet udgaår. er en fortsættelse af lbnr.141.

149 Dorthe Sørensdatter i Hinnum. 8.6.1744, side 139.
E: Thomas Mikkelsen. A: en søstersøn.

150 Birgitte Markusdatter i Ravning. 15.2.1745, side 141.
E: Laurids Jacobsen. B: Anne 2. Første ægteskab med Mads. B: Christen 13, Anne 9, Karen 7, Markus 4. FM: Rasmus Sørensen Klarlund i Kærbølling.

151 Jørgen Hansen i Vandel. 12.3.1745, side 144.
E: Inger Pedersdatter. LV: Hans Hansen d.y. sst. B: Margrethe 5, Abelone 1. FM: farbror Hans Hansen i Spjarup, morbror Søren Pedersen i Vandel.

152 Jacob Madsen i Daldover. 10.3.1745, side 146.
E: Kirsten Skelsdatter. LV: Jens Madsen i Vandel. A: brorsønner Mads Christensen i Bølling, Mogens Christensen sst, Hans Christensen sst.

153 Margrethe Jensdatter i Lihme. 12.3.1745, side 148.
E: Christen Thomsen, [fejl for Christen Nielsen]. B: Niels 4, Mette 6 mdr. FM: Oluf Madsen i Tørskind, Hans Hansen sst.

154 Birthe Andersdatter i Mørup. 14.3.1745, side 150.
E: Rasmus Poulsen. B: Anne 12, Anders 10, Peder 9, Hans 3.

155 Oluf Mikkelsen i Lindeballe. 12.4.1745, side 152.
E: Sofie Olufsdatter. LV: Peder Lauridsen sst. B: Maren, gift i Rankenberg i Vorbasse sogn, Oluf 24, Maren 17, Anne 14, Johanne 12.

156 Kirsten Christensdatter i Lindeballe. 2.6.1745, side 153.
E: Søren Knudsen. Første ægteskab med [Peder Hansen, smed sst, skifte 19.9.1738 lbnr.114]. B: Maren gift i Givskov, Anne gift i Farre i Give sogn, Kirsten, Hans 20, Margrethe. FM: søskendebarn Hans Pedersen i Lindeballe.

157 Joen Olufsen og hustru Anne Margrethe Mortensdatter i Lihmskov. 22.6.1745, side 155.
B: Oluf, Søren, Maren, Anne 21, Mette 17, Karen 15. FM: morbrødre Jens Mortensen sst, Søren Mortensen sst.

158 Hans Hansen Skytte i [Ravning]. 8.1.1746, side 157.
E: Kirsten Lauridsdatter Rygbjerg. Første ægteskab med [Maren Jensdatter i Abildgård, skifte 31.1.1745 lbnr.147]. B: Hans i Sillehus, Sofie g.m. Jens Christian i Ravning, Karen.

159 Else Knuds i Daldover, 21.2.1746, side 158.
A: søsters 3 døtre g.m. Erik Hansen i Bindeballe, Christen Jensen i Førstballe, Laurids væver i Vilstrup.

160 Mads Jensen i Liegård. 26.3.1746, side 160, 204.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Anders Nielsen i Nybjerg Mølle, Thomas Christensen i Spjarup. B: Inger 11, Peder 8, Kirsten 6, Jens 4, Anne 2, der døde. FM: Peder Boel i Spjarup, mostres [skal være fastres, se lbnr.217, 218] mænd Peder Mortensen i Rygbjerg, Peder Joensen i Lihmskov, David Johansen i Bindeballe. Arv efter Christen Poulsen i Bindeballe.

161 Christen Christensen Paaske i Refsgårde. 16.5.1746, side 168.
E: Anne Enevoldsdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Peder 2. FM: Thomas Pedersen sst. Første ægteskab med [Johanne Frandsdatter, skifte 20.6.1743 lbnr.85]. B: Kirsten 6, Frands 4. FM: morbror Joen Frandsen i Bølling.

162 Else Nisdatter i Lindeballe. 11.8.1746, side 173.
B: Niels Eriksen i Ulkær i Sindbjerg sogn, Margrethe Eriksdatter g.m. Niels Christensen sst, Kirsten Eriksdatter g.m. Poul Andersen, drejer i Lindeballe.

163 Peder Simonsen i Lindeballe. 30.11.1746, side 177.
E: Anne Hansdatter. LV: Mathias Christiansen sst. B: Else 19, Bodil 17, Henrik 13. FM: Niels Lottrup, skoleholder sst.

164 Søren Rasmussen Krag i Kobberbøl. 10.2.1747, side 178.
E: Sofie Graversdatter. LV: Christen Hansen i Sødover. A: søskende Laurids Rasmussen Krag i Skjoldborg, Søren Rasmussen Krag i Christiania i Norge, Peder Rasmussen Krag sst, død, halvsøskende Knud Rasmussen Krag på Engelsholm. Arv efter enkens første mand [Christen Iversen i Kobberbøl], skifte 14.7.1724 lbnr.56 til søn Peder, bagersvend i Kolding.

165 Jens Sørensen Rugballe i Kærbølling. 13.4.1747, side 185.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Jørgen Bang i Balle. Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 5.7.1741 lbnr.126]. B: Mette. FM: farfar Søren Rugballe, farbrødre Søren Sørensen i Kærbølling, Christen Sørensen i Ravning, Claus Sørensen i Søskov.

166 Kirsten Pedersdatter i Gødsbøl. 21.6.1747, side 186.
E: Peder Christensen. B: Anne 3, Peder 7 uger. FM: morfar Jens Nielsen sst.

167 Mette Jensdatter i Kjeldkær Mølle. 14.7.1747, side 189.
E: Hans Hansen, møller. B: Dorthe 10, Jens 9, Maren 2. FM: Oluf Madsen i Tørskind.

168 Johanne Hansdatter Holm i [Sødover]. 16.8.1747, side 190.
E: Jørgen Henriksen Schuster. B: Henrik 10, Dorthe 9, Lisbeth 6, Bodil 3. FM: morbror Hans Hansen, møller i Kjeldkær Mølle.

169 Maren Pedersdatter Bøhm i Balle. 26.9.1747, side 192.
B: Christen Nielsen 42 i Holsten, Dorthe Bøhm 40, Kirsten Bøhm 30 g.m. Jens Sørensen.

170 Anne Madsdatter i Lindeballe. 21.11.1747, side 194.
E: Niels Sørensen. B: Søren 13, Mads 11, Kirsten 6. FM: Niels Lottrup, skoleholder sst.

171 Else Sørensdatter i Tørrild. 1.2.1748, side 196.
E: Nis Pedersen. B: Peder 2, Anne 3 mdr. FM: morfar Søren Nissen i Hornstrup.

172 Mette Andersdatter i Lihme. 14.2.1748, side 199.
E: Søren Hansen. B: Peder 10, Anne Dorthe 8. FM: Jens Hansen Møller sst.

173 Johanne Andersdatter i Engelsholm Hyrdehus. 27.2.1748, side 202.
E: Iver Olufsen Gødding. A: bror Anders Christensen 23, søster 18. Desuden nævnes enkemandens søn Christen Iversen i Sødover.

174 Jes Pedersen i Billund. 30.5.1748, side 205.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Maren g.m. Anders Madsen i Elkær, Mads i Billund, Laurids i Kolstrup i Stepping sogn, Maren g.m. Gregers Madsen i Gram, Mette i København, Peder i Billund, Mikkel i Elkær.

175 Peder Christensen i Gødsbøl. 31.5.1748, side 207.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Mads Gødsbøl. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter], skifte 21.6.1747 lbnr.166. B: Anne 3. FM: farfar Christen Pedersen i Båstlund. Aftægt til gamle Jens Gødsbøl.

176 Else Mikkelsdatter i Gødsbøl. 31.5.1748, side 209.
E: Jens Nielsen Gødsbøl. B: datter g.m. Iver Skovfoged sst. m.fl.

177 Peder Sørensen og hustru Maren Christensdatter i Lindeballe. 24.6.1748, side 210.
B: Christen 29, Søren 25, der fæster.

178 Maren Madsdatter i [Rostrup]. 1.10.1748, side 211.
E: Oluf Iversen. B: Johanne 2. FM: Christen Smed i Almstok.

179 Nis Pedersen i Tørrild. 10.12.1748, side 215.
E: Karen Pedersdatter. LV: far Peder Jørgensen i Balle. Første ægteskab med [Else Sørensdatter, skifte 1.2.1748 lbnr.171]. B: Peder 3, Anne 1. FM: morfar Søren Nissen i Hornstrup. Aftægt til afdødes forældre Peder Nissen og hustru.

180 Maren Pedersdatter i Søgårde Huse. 30.12.1748, side 218.
E: Christen Jensen, snedker. B: Birthe 18, Peder 14.

181 Gyde Jacobsen i Nørskov. 23.12.1748, side 220.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen i Skærlund. B: Maren 7, Jacob 5, Dorthe 4. FM: farbrødre Niels Jacobsen i Randbøl, Peder Jacobsen i Nørskov. Aftægt til afdødes mor Maren Gydesdatter. Skifte efter afdødes far Jacob Nielsen 22.4.1735 lbnr.89.

182 Anne Pedersdatter i Mørup. 1.2.1749, side 221.
E: Jens Sørensen. B: Peder 10. Enkemandens første ægteskab med Dorthe Nielsdatter, skifte 2.1.1733. B: Søren.

183 Hans Terkildsen i Lihme. 20.2.1749, side 225.
E: Maren Andersdatter. B: Anders 40 i Ravning, Terkild 38 i Lihme, Jens 36, Søren 32, Hans 30, Mette 28, Thomas 26.

184 Peder Pedersen i Bindeballe. 25.2.1749, side 227.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Hans Jensen skrædder i Egtved. B: Joen 20, Maren 16, Jens 13, Anne 8.

185 Roer Nielsen i Bindeballe. 25.2.1749, side 230.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Erik Hansen sst. A: brorsøn Otte Jacobsen landsoldat, brordatter Johanne Jacobsen. FM: Niels Mikkelsen i Stårup.

186 Christen Nielsen i Nørup. 19.4.1749, side 233.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Smed sst. B: Anne 23 forlovet med Søren Hansen i Lihme, der fæster, Peder 17. FM: Jens Fisker i Engelsholm Fiskerhus.

187 Hans Hansen i Vandel. 21.3.1749, side 235.
E: Anne Mogensdatter. B: Hans 38 sst, Gyde 36 i Vester Åst, Mogens, der fæster, Peder 25, Maren g.m. Peder Jessen i Billund.

188 Kirsten Christensdatter i Vandel. 24.3.1749, side 236.
E: Jens Madsen. A: bror Jes Christensen i Almstok, søster Anne Christensdatter, halvsøskende Iver Christensen i Holsten, Claus Christensen sst.

189 Peder Pedersen i Billund. 29.4.1749, side 239.
E: Anne Pedersdatter. LV: afdødes søsters mand Niels Nielsen i Smidstrup. B: Peder 12, Anne 9. FM: fasters mand Niels Andersen i Billund.

190 Oluf Olufsen i Gødsbøl. 29.4.1749, side 240.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Iver Skovfoged sst. A: søskende Maren Olufsdatter i Rankenberg, Anne 19, Johanne 17. FM: Hans Andersen i Lindeballe.

191 Jens Nielsen i Gødsbøl. 29.4.1749, side 242.
E: Anne Hansdatter. LV: Iver Christensen sst. A: Gårdens beboere, hvor afdøde nød aftægt. (Sml. lbnr.175, 176).

192 Søren Sørensen Rugballe d.æ. i Kærbølling. 21.4.1749, side 243.
E: Ingeborg Mikkelsdatter. LV: Anders Pedersen sst. Af første ægteskab B: Søren Sørensen Rugballe d.y. i Kærbølling, Christen Sørensen i Ravning, Claus Sørensen i Søskov, Jens Sørensen i Kærbølling, [skifte 13.4.1747 lbnr.165]. B: Mette 13.

193 Peder Nielsen i Lille Karlskov. 12.7.1749, side 246.
E: Mette Christensdatter. LV: Knud Clausen i Store Karlskov. B: Maren 14, Johanne 9, Christen 5, Niels 2. FM: farbror Hans Nielsen i Lille Karlskov.

194 Mikkel Andreas Boas i Engelsholm Papirmølle. 16.7.1749, side 248.
E: Anne Margrethe. LV: Jørgen Bang i Balle, Martin Christian Spencher, der fæster værket og ægter. B: Voldborg 16, Marie Dorthe 14. FM: Peder Stauning i Nørup.

195 Maren Nielsdatter i Sødover. 3.8.1749, side 252.
E: Jørgen Jensen Ejsing. B: Jens 8, Dorthe 6, Bodil 4, Thomas 9 mdr. FM: mosters mand Peder Knudsen i Tofthøj. Aftægt til afdødes forældre Niels Pedersen og Dorthe Jensdatter.

196 Peder Knudsen, skomager ved Bredsten Kirke. 24.2.1749, side 256.
E: Bodil Jensdatter. LV: Jens Jensen i Bredsten Tved. Af første ægteskab B: Rasmus Pedersen i Linå ved Rye, Knud Pedersen i Holsten.

197 Oluf Steffensen, smed og hustru Mette Hansdatter i Lihme. 20.2.1749, side 258.
Hans B: Steffen 21, Maren 15, Else 8. FM: farbror Søren Smed i Nørup, morbror Peder Hansen d.æ. i Lihme. Hendes søskende: Søren Hansen sst, Maren Hansdatter g.m. Jens Andreasen i Jernbjerg Mølle på Sjælland, Karen Hansdatter g.m. Didrik Ottesen på Sjælland, halvsøskende Peder Hansen i Lihme, Jørgen Hansen på Ussinggård, Dorthe Hansdatter g.m. postridderen i Horsens.

198 Jens Sørensen i Førstballe. 17.10.1749, side 269.
E: Karen Christensdatter. LV: far Christen Jensen sst. B: Søren 9, Mette 3. FM: fasters mand Jens Hansen i Lindeballe.

199 Maren Sørensdatter i Bindeballe. 11.10.1749, side 272.
E: Anders Nielsen, bødker. A: næstsøskendebørn Søren Pedersen i Ankelbo, Maren Pedersdatter g.m. Jeppe Knudsen i Lille Skjoldborg, Gregers Pedersen i Ribe, Mads Pedersen i Almstok, død. 4B: Margrethe 26, Ingeborg 24, Anne 20, Mads 16. FM: stedfar Jens Madsen i Vandel.

200 Iver Knudsen i Ravning. 23.10.1749, side 275.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Knud 14, Niels 11, Otte 8, Hans 5, Rasmus Jørgen 3. FM: farbror Hans Knudsen sst.

201 Johanne Hansdatter i Rostrup. 21.11.1749, side 278.
E: Peder Mogensen. B: Hans 37 i Lindeballe, Maren 30 g.m. Christen Nielsen i Daldover, Mogens 28, Else g.m. Mikkel Jensen i Vandel, Anne Margrethe 21 g.m. Søren Pedersen i Lindeballe, Gyde 18.

202 Peder Hansen i Lihme. 12.12.1749, side 280.
E: Inger Knudsdatter. LV: far Knud Andersen i Bindeballe. B: Hans 9, Knud 7, Mette 5, Jens 3, Johanne 9 uger. FM: farbror Søren Hansen i Lihme.

203 Niels Mikkelsen i Mørup. 23.10.1749, side 283.
E: Maren Jensdatter. B: Peder 6, Mikkel 4, Jens 1.

204 Ellen Christensdatter i Vandel. 10.3.1749, side 286.
E: Bertel Andersen, hyrde. B: Anne 13, Christen 11, Abelone 7, Anders 4.

205 Christen Pedersen i Tørrild. 14.2.1750, side 287.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Søren Hansen i Lihme. B: Inger 13, Karen 9, Mette 7, Peder 3, Anne 1. FM: Jørgen Jørgensen i Fårup Huse.

206 Anne Johansdatter i Tørskind. 2.3.1750, side 290.
E: Iver Bentsen. B: Karen 27 g.m. Ib Jensen i Daldover, Else 25 g.m. Jørgen Pedersen i Rostrup, Mette 22, Bent 21, Anne 18.

207 Jens Lauridsen i Brændgårde. 21.5.1750, side 293.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Nielsen i Nørskov. A: bror Niels Lauridsen i Nørskov, søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Bendix Smed i Sønder Kollemorten, bror Peder Lauridsen i Lerager, død. 7B: Søren sst, Laurids i København, Mads sst, Peder sst, Maren g.m. Jens Lauridsen i Nørre Kollemorten, Karen g.m. Niels Lauridsen i Lindet, Johanne g.m. Niels Christensen i Hauge i Langskov sogn, bror Johannes Lauridsen i Østerhoved i Givskud sogn, død. 4B: Laurids, møller i Farre Mølle, Jens i Givskov, Maren g.m. Bent Nielsen i Farre Møllegård, Mette g.m. Poul Andersen i Harresø, bror Oluf Lauridsen i Ris i Givskud sogn, død. 1B: Maren g.m. Jens Mortensen sst.

208 Karen Christensdatter i Kobberbøl. 2.6.1750, side 295.
E: Laurids Jepsen. B: Sofie 9, Jeppe 7, Søren 4. FM: morbror Iver Christensen i Gødsbøl.

209 Niels Andersen i Billund. 9.11.1750, side 298.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Christensen i Hejnsvig. A: mor Karen Nielsdatter g.m. Anders Christensen i Grene Krog. Aftægt til enkens far Peder Pedersen g.m. Maren Pedersdatter.

210 Jens Christensen Brink i Spjarup. 23.11.1750, side 300.
E: Else Jensdatter. LV: stedfar Niels Mikkelsen i Vork. B: Kirsten 4, Christen 2. FM: Peder Buhl i Spjarup.

211 Jens Madsen i Lihme, 29.12.1750, side 304.
E: Anne Joensdatter. LV: søn Joen Christensen, der fæster. A: søskende Oluf Madsen i Tørskind, Bodil Madsdatter g.m. Christen Jørgensen i Lihme, Anne Madsdatter, enke efter Anders Videsen i Ravning, søsterdatter Anne Thomasdatter ved far Thomas Pedersen i Refsgårde.

212 Maren Madsdatter i Nørup Præstegård. 11.1.1751, side 309.
E: Anders Nielsen, forpagter. B: Anne Cathrine 24 forlovet med Ejler Christensen, Mads 23, Peder 20, Karen 16, Mikkel 13, Hans 9, Kirsten 7. FM: morbror Jeppe Madsen i Rugsted i Ødsted sogn. Enkemandens første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 31.5.1725 lbnr.63. B: Niels i Trollerup, Sidsel g.m. Jørgen Nielsen i Randbøl. (Afkald lbnr.498).

213 Else Pedersdatter i Nørup. 14.1.1751, side 314.
E: Anders Andersen. B: Niels 4, Anne 2. FM: morfar Peder Nielsen, hjulmand i Nørup.

214 Anne Christensdatter i Nørup. 14.1.1751, side 315.
E: Søren Sørensen den yngre, smed. B: Margrethe 3.

215 Margrethe Johansdatter i Nørup. 14.1.1751, side 317.
E: Søren Steffensen, smed. B: Søren Sørensen, smed 26, der fæster, Jørgen Sørensen 24, Else Sørensdatter gift i Nordborg på Als, Maren Sørensdatter 20, Steffen Sørensen i Eriknauer, død. 2B: Christen, Margrethe, Birgitte Sørensdatter, død. 2B: Margrethe 7, Johan 4. En steddatter Mette i København.

216 Dorthe Jensdatter i Torsted. 20.1.1751, side 319.
E: Iver Hansen. B: Jens 19, Maren g.m. Mads Jessen i Bølling.

217 Peder Joensen og hustru Maren Jensdatter i Lihmskov. 22.1.1751, side 321.
B: Joen 19, Jens 15, Anne 11. FM: mosters mand Peder Mortensen i Rygbjerg.

218 Karen Jensdatter i Bindeballe. 26.1.1751, side 324.
E: David Johansen. B: Inger 7. FM: mosters mand Peder Mortensen i Rygbjerg.

219 Jens Nielsen, væver og hustru Kirsten Sørensdatter på Ladegården. 3.11.1749, side 328.
B: Maren 3, Niels 6 mdr. FM: morfar Søren Sejersen, morbror Sejer Sørensen i Lund.

220 Anders Andersen, teglbrænder i Gammelby. 23.2.1751, side 332, 397.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mads Graversen sst. B: Anne 6, Anders 3. FM: farbror Jochum Andersen i Sødover.

221 Jens Christensen Skytte i Lindeballe. 29.9.1741, side 335.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Andersen i Lihmskov. B: Henrik 24, Hans 22, skovfoged, Cathrine Anne Marie 20, Karen 16, Anne 14, Helene 10.

222 Frederik Frederiksen og hustru Bodil Hansdatter i Lihme. 3.7.1750, side 337.
B: Karen 43, Frederik 32, der fæster, Maren 28.

223 Anne Jensdatter i Tørskind. 29.3.1751, side 340.
E: Oluf Madsen. B: Mads 19, Gertrud 14, Mette 11, Laurids 7. FM: mosters mand Hans Hansen i Lihme.

224 Thomas Hansen Møller, tømmermand i Lihme. 30.3.1751, side 343.
E: Inger Christensdatter. LV: Peder Hjuler i Nørup. B: Maren 1. FM: farbror Jens Hansen Møller i Lihme.

225 Kirsten Nielsdatter i Lund. 30.3.1751, side 345.
E: Søren Sejersen. A: søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Buch sst, søster Maren Nielsdatter, uvist hvor, søster Ellen Nielsdatter, død. 2B: Otte Henrik Johansen i Haderslev, Mette Johansdatter. Arv til enkemandens søn Sejer Sørensen.

226 Hans Terkildsen Møller i Lihme. 30.3.1751, side 347.
E: Anne Bentsdatter. LV: afdødes brorsøn Jens Hansen Møller sst. B: Karen 27, Kirsten 24.

227 Ellen Christensdatter i Lihme. 8.4.1751, side 349.
E: Laurids Sørensen Sillemann. B: Else 21, der ægter Hans Hansen Møller sst, der fæster, Søren 18, Christen 14.

228 Jeppe Pedersen i Torsted. 10.5.1751, side 353.
E: Karen Andersdatter. LV: Iver Hansen sst. B: Karen 25, Anders 19, Peder 15, Birthe 10, Maren 7. FM: Anders Møller i Nybjerg Mølle.

229 Niels Sørensen Boysen i Søgårde. 3.6.1751, side 356.
E: Anne Bøjesdatter. LV: Peder Lauridsen i Tingkærhus. B: Søren 33. Anne 30 g.m. Jens Skovfoged på Kjeldkær.

230 Peder Thøgersen Brun, løjtnant i Balle. 12.6.1751, side 358.
E: Marie Magdalene Boysen. LV. Jørgen Bang præst i Bredsten. A: bror Rasmus Brun, uvist hvor.

231 Søren Pedersen Haahr i Førstballe. 17.1.1752, side 363.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Christensen sst. B: Jens 11, Mette Marie 6, Rosine 4, Johanne 9 mdr. FM: farbror Peder Pedersen i Lihme.

232 Margrethe Pedersdatter i Gødsbøl. 23.2.1752, side 367.
E: Søren Thomsen. Af første ægteskab B: Kirsten Pedersdatter 4. FM: Mads Pedersen sst.

233 Maren Thomasdatter i Søskov. 28.3.1752, side 371.
E: Knud Pedersen. B: Johanne 23, Sidsel 20, Anne 16, Peder 12. FM: Jeppe Hansen i Kærbølling.

234 Inger Villadsdatter i Ravning. marts 1752, side 375.
E: Oluf Videsen. A: halvsøster Tove Jørgensdatter, der døde. Ingen arv.

235 Jens Eriksen i Sødover. 19.4.1752, side 378.
E: Kirsten Mikkelsdatter. B: Mikkel 28 i Vandel, Maren 24 g.m. Søren Thomsen i Gødsbøl, Erik 21, der fæster.

236 Anne Margrethe Pedersdatter i Lindeballe. 17.5.1752, side 380.
E: Søren Pedersen. B: Maren 2. FM: morfar Peder Mogensen i Rostrup, morbror Hans Pedersen i Lindeballe.

237 Jens Nielsen i Tørskind. 24.5.1752, side 381.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: bror Erik Hansen i Bindeballe. B: Lisbeth 19, Anne 15, Karen 13, Niels 10, Maren 9, Mette 6, Else 4. FM: morbror Gyde Hansen i Tørrild.

238 Tove Jørgensdatter i Ravning. 17.4.1752, side 385.
A: bror Villads Jørgensen, uvist hvor, halvsøskende Søren Lauridsen, smed i Jelling, Ingeborg Lauridsdatter, død. 2B: Conrad Madsen, Ellen Madsdatter, Anne Lauridsdatter i Slesvig, Mette Lauridsdatter i Vissing ved Rye.

239 Anne Mikkelsdatter i Kærbølling. 3.1.1741, side 393.
E: Niels Sørensen Skovsbøl. B: Søren 30, Karen 28, Cathrine 24, Sejer 18, Niels 16, Svend 13, Peder 10.

240 Mette Nielsdatter i Ravning. 23.6.1752, side 401.
E: Oluf Jensen. B: Lene 2. Første ægteskab med [Iver Knudsen sst], skifte 23.10.1749 lbnr.200. B: Niels 14, Hans 8, Rasmus 6. FM: Hans Knudsen sst.

241 Peder Sørensen i Hopballe. 22.6.1753, side 403, 473.
E: Anne Godskesdatter. LV: Mikkel Rind på Haraldskær. B: Christen 17. FM: farbror Jens Sørensen i Engesvang. Arv til Godske Christensen efter far, skifte 3.4.1750.

242 Karen Christensdatter i Førstballe. 4.7.1752, side 405.
E: Christen Christensen. B: Jens 1. FM: morfar Christen Jensen sst. Første ægteskab med [Jens Sørensen sst, skifte 17.10.1749 lbnr.198]. B: Søren 11, Mette 5. FM: fasters mand Jens Hansen i Lindeballe. Arv efter børnenes farbror Hans Sørensen i Lindeballe.

243 Sidsel Pedersdatter i Lie. 7.7.1753, side 409.
E: Jacob Andersen. B: Mads 3, Anne Marie 4 uger. FM: mosters mand Mads Pedersen i Gamst i Store Anst sogn. Første ægteskab med [Mads Jensen sst], skifte 26.3.1746 lbnr.160. B: Inger 18, Peder 15, Kirsten 13, Jens 11. FM: Anders Nielsen i Nybjerg Mølle, Peder Boel i Spjarup, Peder Mortensen i Rygbjerg.

244 Kirsten Lauridsdatter i Lildfrost. 16.7.1753, side 412.
E: Mads Olufsen. B: Johanne 13, Laurids 8, Anne 5, Karen 2. FM: morbror Mads Lauridsen sst.

245 Søren Hansen i Søskov. 16.7.1753, side 414.
E: Maren Sørensdatter. B: Hans 17, Else 12, Anne Marie 2. FM: farbrødre Peder Hansen i Jelling, Jeppe Hansen i Kærbølling.

246 Ellen Hansdatter i Høllund i Vorbasse sogn. 20.12.1748, side 416.
E: Christen Christensen. B: Christian 8. FM: mors søskendebarn Peder Christensen i Hovborg.

247 Iver Hansen i Ravning. 19.10.1753, side 417.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Hans 13, Maren 8, Kirstine 3, Kirsten 6 mdr. FM: Iver Ørluf i Ravning.

248 Jørgen Melchiorsen i Gammelby. 10.4.1754, side 420.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jørgen Henriksen i Sødover. A: bror Henrik Melchiorsen i Nørby i Bjerre herred på Boller gods, søster, død. 3B: Schultze Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Østrup, Melchior Sørensen 21, Karen Sørensdatter 14. FM: stedfar Jens Rasmussen sst, brordatter Kirsten Mouridsdatter 38 i Nørby hos sin mor.

249 Anne Thomasdatter i Bredstenlund. 11.3.1754, side 427B.
E: Jeppe Christensen Buch. Første ægteskab med [Laurids Jørgensen, skifte 19.5.1732. lbnr.78]. B: Christen 41, Jørgen 33, Birgitte 29, Thomas 25. Andet ægteskab med [Otte Jensen sst], skifte 1.7.1735 lbnr.93. B: Maren 20. FM: farbror Knud Jensen i Askebjerg ved Peder Hansen i Lund. Arv efter farbror Mads Jensen i Ullerup, skifte 19.5.1752. Enkemandens datter Kirstine Jepsdatter har løn til gode.

250 Hans Hansen i Vandel. 6.6.1752, side 437.
E: Mette Hansdatter. LV: Bent Christensen. B: Hans 8, Hans 5, Jens 1. FM: farbrødre Mogens Hansen i Vandel, Gyde Hansen i Vester Åst.

251 Anders Andersen i Nørup. 11.7.1754, side 438.
E: Inger Christensdatter. LV: Peder Hobolt Henriksen, degn, Peder Christensen, der ægter. Første ægteskab med Else Pedersdatter, skifte 14.1.1751 lbnr.213. B: Niels 8, Anne 6, Anne Marie nyfødt. FM: Peder Nielsen hjulmand i Nørup. Enkens første ægteskab med Thomas Hansen Møller, skifte 30.3.1751 lbnr.224.

252 Niels Sørensen Skovsbøl i Kærbølling. 13.12.1754, side 440.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Mikkel Rind. B: Anne Marie 7, Kirsten 4, Rasmus Germand 1. Første ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 3.1.1741 lbnr.239]. B: Søren, Niels, Sejer, Svend, Peder, Cathrine, Karen i Løvet i Vrads herred, død. B: Anne Marie Hansdatter.

253 Niels Jacobsen i Randbøl. 6.4.1752, side 460.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: bror Jeremias Pedersen Brøgger i Uve i Ringive sogn, Poul Christensen Roersen i Bindeballe, der ægter. B: Mette Marie, Johanne. FM: farbror Peder Jacobsen i Nørskov.

254 Erik Johansen i Tørskind. 1.7.1752, side 469.
Registrering og vurdering.

255 Anders Nielsen, forpagter i Nørup. 20.9.1753, side 475.
Enkemand efter Maren Madsdatter, [skifte 11.1.1751 lbnr.212]. B: Niels 32 i Trollerup, Sidsel g.m. Jørgen Nielsen i Randbøl, Anne Cathrine g.m. Ejler Christensen i Nørup, Mads 25, Peder 23, Karen 19, Mikkel 16, Hans 11, Kirsten 8.

256 Anders Hansen i Jennum. 24.10.1753, side 480.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Jørgen Bang, præst i Balle. B: Niels 15, Anne 11, Mette 9. FM: Peder Nielsen i Nørre Vilstrup. Første ægteskab med Anne Thomasdatter. B: Maren 24, Hans 22, Thomas 20. FM: Niels Thomsen i Kølholt. (Samme skifte som lbnr.603).

257 Jens Hansen i Lindeballe. 9.4.1754, side 482.
Registrering og vurdering.

258 Peder Jørgensen Ollerup i Balle. 10.4.1754, side 485.
Registrering og vurdering.

259 Jens Rasmussen, hyrde i Sødover. 18.10.1754, side 486.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Jørgen Henriksen, gartner på Engelsholm. B: Marie 17, Helvig 10, Rasmus 5, Gertrud 1. FM: Christen Iversen i Sødover, Niels Sørensen sst. Afdøde var født på Randersegnen.

260 Else Markusdatter i Ris. 17.3.1755, side 488.
A: datters datter Maren Jensdatter 15. FM: far Jens Andersen i Ris.

261 Søren Sørensen Rugballe i Kærbølling. 11.4.1755, side 490.
E: Kirsten Olufsdatter. B: Anne 28, Abelone 24, Søren 21, Maren 17, Christiane Frederikke 13.

262 Dorthe Jensdatter i Sødover. 16.8.1755, side 494.
E: Niels Pedersen. B: Karen g.m. Peder Knudsen i Tofthøj, Johanne g.m. Jes Hansen i Gadbjerg, Mette g.m. Mogens Tømmermand i København, Kirsten 24, Maren, [skifte 3.8.1749 lbnr.195], var g.m. Jørgen Ejsing i Sødover, nu i Lihme. 3B: Jens 14, Dorthe 12, Thomas 6.

263 Maren Jensdatter i Ravning. 16.6.1755, side 498.
E: Hans Sørensen. Første ægteskab med Jens Andersen. B: Jens 11, Lene 5. FM: morbror Oluf Jensen sst.

264 Else Iversdatter i Rostrup. 24.7.1755, side 500.
E: Jørgen Pedersen. B: Peder 7.

265 Oluf Madsen i Tørskind. 24.6.1755, side 501.
E: Anne Iversdatter. LV: Søren Nielsen i Bredstenlund. B: Iver 3, Jens 20 uger. FM: Peder Lauridsen i Tingkærhus. Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 29.3.1751 lbnr.223]. B: Mads 23, Gertrud 18, Mette 15, Laurids 12.

266 Jørgen Henriksen Schuster, gartner i Sødover. 30.10.1755, side 506, 714.
E: Else Andersdatter Schmidt. LV: Mikkel Rind på Haraldskær. Første ægteskab med [Johanne Hansdatter Holm, skifte 16.8.1747 lbnr.168]. B: Henrik 19, Dorthe 16, Elisabeth 13, Bodil 11. FM: Johannes Henriksen, snedker i Balle, Hans Hansen Møller i Kjeldkær Mølle.

267 Karen Pedersdatter i Gødsbøl. 19.3.1756, side 511.
E: Iver Christensen. B: Sofie 22, Peder 19, Christen 15, Søren 12, Hans 8, Jens 3.

268 Anders Hansen Møller i Ravning. 29.3.1756, side 512.
E: Dorthe Christensdatter. LV: bror Thomas Christensen i Kærbølling. B: Hans 10, Thomas 3. FM: farbrødre Jens Hansen i Lihme, Terkild Hansen sst, Søren Hansen i Nørup. (Afkald lbnr.502).

269 Lene Bonnesdatter i Knurborg. 12.4.1756, side 516.
E: Mads Hansen Munk. B: Anne 15, Hans 11, Markus 8. FM: morbror Niels Bonnesen i Morsbøl i Grindsted sogn.

270 Inger Pedersdatter i Vandel. 21.4.1756, side 517.
[Enke efter Jørgen Hansen sst, skifte 12.3.1745, lbnr.151]. B: Margrethe 15, Abelone 12. FM: farbror Morten Hansen i Torsted, fasters mand Mathias Bentsen i Vandel.

271 Mads Rasmussen, hyrde i Balle. 14.10.1756, side 519.
E: Mette Pedersdatter. LV: Guldmand Jørgensen i Ravning. B: Rasmus 3. FM: Oluf Videsen sst.

272 [Navn mgl.] i Ris. 18.10.1756, side 520.
E: Christen Pedersen. B: Peder 8, Maren 6, Christence 4.

273 Peder Pedersen, der lever i Nørskov. 4.9.1756, side 524.
Forening med B: Niels, der fæster, Peder 32, Poul 19, Maren g.m. Mads Sørensen i Givskud, Karen g.m. Hans Sørensen i Nørskov, Anne g.m. Jens Andersen i Smidstrup, Dorthe g.m. Hans Pedersen i Birkebæk, Anne Marie i Smidstrup.

274 Kirsten Christensdatter i Ravning. 28.1.1757, side 525.
E: Iver Ørluf. B: Jens 21, Karen 16, Jens 11, Christen 7, Hans 5, Søren 4, Sidsel 2. (Afkald lbnr.506).

275 Niels Rasmussen, smed i Bredstenlund. 28.1.1757, side 528, 575.
E: Ingeborg Jørgensdatter. LV: Jeppe Buch sst. B: Rasmus 11, Christen 7, Jørgen 5. FM: Søren Mortensen i Nørup.

276 Karen Thomasdatter i Bindeballe. 23.2.1757, side 532, 564.
E: Søren Christensen. B: Thomas 6, Kirsten 1. FM: farbror Thomas Christensen i Spjarup. Til stede afdødes far og bror i Kragelund.

277 Niels Enevoldsen i Gødding. 6.3.1757, side 538.
E: Maren Hansdatter. LV: Poul Roersen i Randbøl. B: Enevold i Lihmskov, Anne 20, Helvig 13, Johanne 10. FM: Niels Bertelsen i Bindeballe.

278 Kirsten Olufsdatter i Kærbølling. 2.3.1757, side 542.
A: søskende Jes Olufsen i Rue, Margrethe Olufsdatter g.m. Søren Knudsen i Kærbølling, halvsøskende Anne Olufsdatter g.m. Christen Jensen i Høllund, Maren Olufsdatter sst, Johanne Olufsdatter, Margrethe Olufsdatter, Karen Olufsdatter, Cathrine Olufsdatter.

279 Anne Madsdatter i Bredstenlund. 28.1.1758, side 546.
E: Søren Nielsen. B: Christen 25, Erik 21, Mads 16, [Karen] g.m. Bent Iversen i Tørskind.

280 Afkald. Engelsholm 19.7.1758, side 547.
Afkald for arv efter Martin Christian Spencher på Engelsholm Papirmølle og hustru Anne Margrethe Spencher fra hendes børn Voldborg Boas g.m. Peder Christensen Nyborg i Jelling, og Marie Dorthe Boas g.m. Johan Friedlieb Lehmann. (Sml. lbnr.194).

281 Maren Nielsdatter i Kærbølling. 15.6.1758, side 549.
E: Thomas Christensen. B: Christen 17, Niels 9, Laurids 6, Mette 4, Bodil 1. Til stede afdødes søster Anne Nielsdatter i Nørre Vilstrup.

282 Anne Margrethe Poulsdatter i Bindeballe. 26.5.1758, side 552.
[Enke efter Christen Roersen sst, skifte 23.2.1740 lbnr.121]. B: Poul i Randbøl, Maren, Anne. FM: Knud Hansen i Bindeballe.

283 [Kirsten Christensdatter] i Lihme. 26.4.1758, side 557.
E: Niels Jørgensen. B: Anne Marie 4.

284 Jens Jensen i Vandel. 9.2.1758, side 571.
E: Else Sørensdatter. LV: Bent Christensen. B: Karen 23, Anne 21, Søren 19, Jens 16, Søren 13. FM: Mogens Hansen sst, Hans Jensen.

285 Johanne Jensdatter i Torsted. 3.1.1759, side 574.
E: Anders Jepsen. A: søskende Mads Jensen, Anne Jensdatter. FM: Søren Pedersen i Tågelund. Arv efter svigerforældre i Vorbasse.

286 Skiftet udgår. Er en fortsættelse af lbnr.275.

287 Hans Lauridsen i Daldover. 17.4.1759, side 580.
E: Kirsten Skelsdatter. LV: Knud Hansen i Bindeballe. A: søsters børn i Verst på Kolding Rytterdistrikt og Niels Pedersen i Vandel, Laurids Jepsen i Lihme. (Sml. lbnr.152).

288 Christen Nielsen i Daldover. 17.6.1759, side 584.
E: Maren Pedersdatter. LV: Erik Pedersen. B: Johanne 18, Maren 13, Niels 9, Peder 6, Else 3. FM: Gyde Pedersen i Lindeballe, Mogens Pedersen i Rostrup. (Afkald lbnr.503).

289 Christen Hansen i Kobberbøl. 11.6.1759, side 585.
E: Voldborg Christensdatter. B: Anne 18, Søren 16, Christiane 8, Hans 6, Christen 3, Sofie 6 mdr. FM: Iver Skovfoged i Gødsbøl.

290 Peder Sørensen i Kærbølling. 1.2.1760, side 591.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: provst Storm i Højen. B: Oluf 10, Mads 8, Hans 4, Johanne 2. FM: morbrødre Niels Olufsen i Højen, Mads Olufsen i Stubberup. Af første ægteskab B: Søren 21. FM: oldefar Anders Bonde i Kærbølling.

291 Mette Hansdatter i Lihmskov. 18.2.1760, side 594.
E: Joen Pedersen. B: Peder 9, Maren 7. Udenfor ægteskab Anne 12. FM: morbrødre Jens Hansen Møller, Terkild Hansen i Lihme, Søren Møller i Nørup. (Afkald lbnr.561, 562, 563).

292 Anne Sofie Mortensdatter i Torsted. 19.2.1760, side 597.
E: Jens Iversen. B: Dorthe 8, Morten 4. FM: mosters mand Jørgen Nielsen i Bølling. Til stede afdødes mor Christence Mikkelsdatter.

293 Dorthe Poulsdatter i Søgårde. 28.2.1760, side 599.
E: Christen Jensen, snedker. A: bror Oluf Poulsen i Lund, bror Niels Poulsen i Kollerup, søstersøn, Poul Madsen i Lildfrost. Desuden nævnes afdødes stedsøn Peder Christensen.

294 Else Marie Henriksdatter i Jennum. 5.4.1760, side 604.
E: Bent Hansen. A: far Henrik Hansen, drejer i Engum.

295 Mette Pedersdatter i Lerager. 9.6.1760, side 617.
A: far Peder Poulsen i Sønder Kollemorten, der døde, bror Niels Pedersen i Sønder Kollemorten, bror Christen Pedersen i Tørrild, [skifte 14.2.1750 lbnr.205]. 3B: Peder, Inger, Karen. FM: Niels Andersen i Trollerup, bror Mads Pedersen, søster Lisbeth Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Dons, begge døde. 4B: Peder på Brandlund, Laurids i København, Inger, Maren i København, søster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Give. 3B: Niels, Peder, Ingeborg, søster Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Sønder Kollemorten, søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Christensen i Lindeballe.

296 Mathias Lauridsen Lind i Bindeballe. 12.6.1760, side 643, 664.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Lauridsen i Tørskind. A: bror Christen Lind i Horsens, død, var g.m. Mette Jacobsdatter. Børnenes FM: Niels Christensen Lund sst, bror Laurids Lauridsen Lind i Stouby, søster Anne Lauridsdatter i Tørskind. FM: Niels Iversen i Bindeballe.

297 Hans Nikolajsen Sommer i Balle. 19.6.1760, side 650.
E: Dorthe Nielsdatter Bims. LV: Christen Hansen sst. B: Nikolaj 30, deserteret, Niels 25.

298 Peder Jacobsen, der lever i Nørskov. 14.3.1761, side 652.
Registrering og vurdering.

299 Else Christensdatter i Nørup. 3.6.1761, side 654.
E: Mads Andersen. B: Maren 3, Birthe 9 mdr. FM: farbror Niels Andersen i Trollerup. (Afkald lbnr.499).

300 Maren Knudsdatter i Søgårde. 8.7.1760, side 655.
E: Johan Henrik Hauscher. B: Peder 23, Knud 16, Johan 14, Anne 11. FM: Morten Sørensen sst.

301 Niels Nielsen i Smidstrup. 10.10.1760, side 658.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Madsen i Billund. B: Maren 23 g.m. Jens Jensen i Klausholm, Else 20, Anne 11. FM: Jens Poulsen i Smidstrup.

302 Anne Hansdatter i Rostrup. 10.10.1760, side 660.
E: Jørgen Pedersen. B: Else 3, Thomas 1. Enkemandens første ægteskab med [Else Iversdatter], skifte 24.7.1755 lbnr.264. B: Peder.

303 Karen Jensdatter i Kærbølling. 13.11.1760, side 663.
E: Søren Sørensen Rugballe. B: Søren 6 mdr.

304 Kirsten Bertelsdatter i Øster Åst. 5.3.1761, side 665.
E: Poul Hansen. B: Hans 9 mdr. FM: mosters mand Gyde Hansen i Vester Åst.

305 Ejler Christensen i Nørup. 1.4.1761, side 666.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: bror Mads Andersen sst. B: Christen 10, Anders 8. FM: Niels Andersen i Trollerup. (Afkald lbnr.560).

306 Peder Olufsen i Rostrup. 16.5.1761, side 669.
E: Mette Clausdatter. LV: Mogens Pedersen sst. B: Anne 18, Oluf 11. FM: fasters mand Hans Andersen i Lindeballe. Afkald G 394-17 fol.2B.

307 Anders Nielsen i Brændgårde. 17.5.1761, side 672.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Jensen, skovfoged i Lindeballe. A: søskende Jørgen Nielsen i Randbøl, Karen Nielsdatter sst. FM: Niels Andersen i Trollerup. Til stede enkens mor Johanne Nielsdatter, enkens bror Laurids Pedersen, skoleholder i Randbøl.

308 Knud Thomsen Thenoer i Balle. 25.7.1761, side 676.
E: Anne Pedersdatter. LV: Carl Strohberg, degn ved Bredsten Kirke. B: Anne Rebekka 9. FM: Rasmus Sørensen i Balle.

309 Mette Brink i Kærbølling. 2.8.1761, side 677.
Enke efter Jens Tved. B: Maren 8. FM: morbrødre Mikkel Pedersen i Nørup, Morten Pedersen i Gødding.

310 Niels Lauridsen i Nørskov. 5.10.1761, side 680.
E: Maren Hermansdatter. B: Maren g.m. Mads Jørgensen i Lille Nørskov, Laurids 22, Johannes 11. Af første ægteskab B: Sidsel 54 g.m. Peder Jensen i Lerager, Maren g.m. Thomas Christensen i Sønder Kollemorten, Johanne g.m. Søren Pedersen i Lerager, Jens 38.

311 Karen Pedersdatter i Daldover. 13.10.1761, side 683.
E: Bent Jensen. B: Jens 28 i Lindeballe, Karen 25, Peder 23, Christen 18, Mette 14. FM: Jens Jensen Vrang.

312 Søren Jensen i Søskov. 24.10.1761, side 685.
E: Anne Madsdatter. LV: far Mads Lauridsen i Lildfrost, Søren Pedersen, der ægter og fæster. A: søskende Peder Jensen i Mørup, Anne Dorthe Jensdatter sst, Margrethe Jensdatter sst, Anne Sofie Jensdatter sst, Anders Jensen sst.

313 Christen Lauridsen i Mørup. 20.11.1761, side 686.
E: Mette Jørgensdatter. LV: bror Oluf Jørgensen sst. B: Johanne 3, Christen 3 mdr. FM: oldefar Laurids Frederiksen sst.

314 Jens Sørensen og hustru Maren Andersdatter i Mørup. 8.9.1761, side 688.
B: Anne Dorthe 12, Anne Margrethe 10, Anne Sofie 7, Anders 4. FM: morbror Poul Andersen i Harresø, Poul Hansen i Øster Åst, farbror Peder Sørensen i Lindeballe, Jørgen Andersen i Givskud, Peder Andersen i Gadbjerg, Jens Andersen i Smidstrup. Hans første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 1.2.1749 lbnr.182]. B: Peder 23. Hendes barn uden for ægteskab: Anne Olufsdatter 16.

315 Poul Christensen Roersen i Randbøl. 18.11.1761, side 693.
E: Ingeborg Pedersdatter Brøgger. LV: søsters mand Laurids Pedersen, skoleholder sst. B: Christen 8. FM: Niels Madsen i Dal, Christen Christensen i Silkeborg. Desuden nævnes afdødes søster Anne Christensdatter i Bindeballe. Arv efter enkens første mand Niels Jacobsen i Randbøl, skifte 6.4.1752 lbnr.253.

316 Mette Nielsdatter i Nørup. 24.12.1761, side 705.
E: Søren Mortensen. B: Morten 23. Uden for ægteskab: Niels Rasmussen, smed i Lund, [skifte 28.1.1757 lbnr.275]. B: Rasmus 16, Christen 12, Jørgen 10. FM: Hobolt, degn i Nørup.

317 Iver Madsen i Mørup. 15.1.1762, side 706.
E: Kirsten Hansdatter. LV: afdødes bror Mads Madsen i Daldover. B: Kirsten 7. FM: Christen Sørensen i Lindeballe.

318 Voldborg Christensdatter i Mørup. 15.1.1762, side 707.
E: Jens Madsen. B: Christen 29, Gert 21, Bodil g.m. Christen Christensen i Førstballe.

319 Christen Hansen i Mørup. 23.1.1762, side 710.
E: Else Frederiksdatter. LV: bror Laurids Frederiksen sst. B: Hans 25, Malene 21, Maren 16. FM: Hans Steffensen i Lund.

320 Gundild Frederiksdatter i Mørup. 24.3.1762, side 712.
E: Mikkel Mortensen. B: Else 20, Mette 17, Frederik 14, Maren 12, Anne Marie 8.

321 Søren Pedersen i Kærbølling. 6.1.1753 side 713, 812.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: bror Jes Olufsen i Rue. B: Hans 7, Oluf 4. FM: Thomas Christensen i Kærbølling.

322 Udgår.

323 Birthe Christensdatter i Balle. 30.4.1762, side 719.
E: Steffen Andersen. B: Anne, Hans 9 mdr.

324 Mette Villadsdatter i Båstlund. 18.6.1762, side 722.
E: Niels Hansen. B: Hans 17 uger.

325 Christen Madsen i Ravning. 3.8.1762, side 725.
A: søskende Karen Madsdatter 22, Markus Madsen 21. FM: Jens Sørensen sst. (Sml. lbnr.150).

326 Johannes Hansen i Ravning. 22.9.1762, side 726.
E: Dorthe Christensdatter. LV: bror Thomas Christensen i Kærbølling. B: Anders 6 mdr. FM: oldefar Hans Jensen i Jennum.

327 Else Andersdatter i Frydendal ved Vejle. 15.10.1762, side 729.
E: Peder Pedersen. B: Peder 21, Anders 19, Mikkel 11.

328 Hans Jensen i Lihmskov. 3.11.1762, side 731.
E: Mette Jensdatter. LV: Peder Jensen i Lihme. B: Morten 13, Jens 11, Peder 3. FM: Søren Mortensen i Lihmskov.

329 Maren Pedersdatter i Daldover. 22.11.1762, side 734.
E: Mads Madsen. B: Charlotte 2. Første ægteskab med [Christen Nielsen sst], skifte 17.6.1759 lbnr.288. B: Johanne 21, Maren 15, Niels 12, Peder 9, Else 6. FM: mosters mand Mikkel Jensen i Vandel, morbror Mogens Pedersen i Rostrup.

330 Ingeborg Jepsdatter i Ravning. 17.12.1762, side 735.
E: Terkild Christensen. B: Maren 16, Kirsten 13, Jeppe 3. FM: farbror Thomas Christensen i Kærbølling. Enkemandens første hustru [Maren Sørensdatter], skifte 21.4.1745. Arv til ældste søn Søren.

331 Iver Pedersen i Øster Åst. 14.12.1762, side 737.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Søren Lauridsen i Smidstrup. B: Peder 37, rømt, Poul 24, Laurids 16, Karen g.m. Søren Hansen (fejl for Søren Lauridsen) i Smidstrup, Maren g.m. Frederik Lauridsen i Mørup, Karen Margrethe 15, Kirsten 10. FM: Jens Poulsen i Smidstrup.

332 Margrethe Joensdatter i Gødding. 21.12.1762, side 740.
E: Christen Bentsen. B: Karen 35 g.m. Peder Jensen i Lihme, Anne 28 g.m. Jens Madsen, murer i Mørup, Mette, Joen 20, Bent 18.

333 Nis Jensen og hustru [Johanne Eriksdatter] i Jennum. 25.1.1763, side 743.
B: Jens 25, Erik 24, Hans 15, Maren 9. FM: Poul Madsen i Lildfrost, Jens Jensen i Jennum.

334 Peder Hansen i Lihme. 8.2.1763, side 745.
E: Kirsten Nisdatter. B: Johanne 30 g.m. Jørgen Pedersen i Rostrup, Hans 29, Nis 23, Anne 19, Anders 15. FM: Mads Christensen i Lihme.

335 Bent Christensen i Lindeballe. 1.3.1763, side 748.
E: Lisbeth Sofie Christensdatter. LV: Hans Jensen skovfoged sst. B: Christen 31, Kirsten 26, Anne 24, Christen 12. FM: Hans Andersen sst.

336 Birthe Nielsdatter i Lindeballe. 1.3.1763, side 750.
E: Christen Bentsen. B: Karen 20 uger. FM: mosters mand Jens Lauridsen i Ris.

337 Margrethe Bentsdatter i Jennum. 8.3.1763, side 752.
E: Hans Jensen. B: Johan i Ravning, [skifte 22.9.1762 lbnr.326]. 1B: Anders 9 mdr, Mette 26, Jens 24, Niels 22.

338 Karen Sørensdatter i Tørskind. 6.4.1763, side 753.
E: Bent Iversen. B: Anne 8, Anne 5, Lene 3. FM: morfar Søren Nielsen i Lund.

339 Maren Pedersdatter i Lihme. 8.2.1763, side 756.
E: Christen Nielsen. B: Margrethe 16, Anne 12. Arv efter enkemandens første hustru, [Margrethe Jensdatter] skifte 12.3.1745, lbnr.153. (Afkald lbnr.554, 558).

340 Poul Olufsen i Bredstenlund. 2.3.1763, side 759.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mads Lauridsen i Lildfrost. B: B: Anne Marie 9, Laurids 3. FM: Jes Olufsen i Rue, Vide Andersen i Ravning, farfar Oluf Poulsen i Lund.

341 Anders Andersen i Kærbølling. 27.4.1763, side 763.
E: Maren Simonsdatter. LV: stedfar Jens Pedersen Møller i Styvel. B: Anders 9, Simon 7. FM: farfar Anders Pedersen, fastres mænd Laurids Hansen i Kærbølling, Jens Andersen i Ravning.

342 Peder Andersen, smed i Bredstenlund. 9.5.1763, side 765.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: stedfar Jeppe Christensen Buch sst. B: Laurids 3, Anders 1. FM: Christen Lauridsen i Lund. morbror Thomas Lauridsen i Balle.

343 Maren Hansdatter i Sødover. 14.5.1763, side 767.
E: Mathias Clemensen. B: Hans 4.

344 Jørgen Christensen Gjaldbæk, hyrde i Engelsholm Fårehus. 27.6.1763, side 769.
E: Mette Christensdatter. LV: farbror Christen Madsen i Brændgårde. B: Christen 9 mdr. FM: farbror Niels Christensen Gjaldbæk i Bindeballe.

345 Bodil Thomasdatter i Sødover. 13.6.1763, side 771.
E: Jens Jørgensen Ejsing. B: Jørgen Jensen, død. 6B: Jens 23 i Lihme, Dorthe 20, Thomas 14, Maren 12, Bodil 10, Peder 3, Thomas Jensen, død. 1B: Kirsten 17. FM: stedfar Niels Sørensen i Sødover.

346 Jens Pedersen Mørk i Sødover. 29.7.1763, side 772.
E: Karen Christensdatter. LV: bror Mikkel Christensen sst. B: Mette 8, Peder 4, Jennemine 9 uger. FM: farbror Hans Pedersen Mørk sst.

347 Anne Christensdatter i Sødover. 16.5.1763, side 774.
E: Christen Iversen. B: Christen 3 mdr.

348 Jens Pedersen i Amlund. 10.9.1763, side 777.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Pedersen i Vandel. B: Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Anders Jepsen i Rugballe. 5B: Mette, Kirsten, Anne, Johanne, Jens, Mette Jensdatter g.m. Joen Olufsen i Lihmskov, Peder Jensen i Lihme, Anne Jensdatter g.m. Christen Knudsen i Tofthøj, Karen Jensdatter, Peder Jensen 26, Poul Jensen 23, Niels Jensen 20.

349 Iver Christensen, skovfoged i Gødsbøl. 10.9.1763, side 780.
E: Cathrine Madsdatter. LV: bror Peder Madsen i Billund. B: Mads 7, Peder 4, Mette Marie 6 mdr. FM: Hans Jensen, skovfoged i Lindeballe. Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 19.3.1756 lbnr.267]. B: Sofie g.m. Erik Poulsen i Lille Karlskov, Peder 28 i Lindeballe, Christen 23, Søren 20, Hans 14, Jens 10.

350 Søren Pedersen og hustru Maren Nielsdatter i Lindeballe. 18.11.1762, side 784.
B: Anne Margrethe 8, Peder 3, Niels 1. FM: morbror Steffen Nielsen i Spjarup, Hans Jensen, skovfoged i Lindeballe. Hans første ægteskab med [Anne Margrethe Pedersdatter, skifte 17.5.1752 lbnr.236]. B: Maren 12. FM: morbror Mogens Pedersen i Rostrup.

351 Maren Mortensdatter Velling i Lihmskov. 22.10.1763, side 796.
B: Søren Nielsen 59, Maren Jørgensdatter 30. FM: Oluf Joensen sst.

352 Steffen Andersen i Balle. 14.4.1763, side 797.
E: Maren Jensdatter. LV: J. C. Strohberg, degn ved Bredsten Kirke. B: Peder 3 uger. Første ægteskab med [Birthe Christensdatter, skifte 30.4.1762 lbnr.323]. B: Anne 7, Hans 2. FM: farbrødre Jochum Andersen i Balle, Niels Andersen i Sødover, Christen Andersen i Ravning. Desuden nævnes enkens søster Anne Jensdatter i Tøsby.

353 Hans Hansen, møller i Kjeldkær Mølle. 22.4.1763, side 802.
E: Eva Jensdatter. LV: Johan Carl Strohberg, degn ved Bredsten Kirke. B: Anne Mette 7. Første ægteskab med [Mette Jensdatter], skifte 14.7.1747 lbnr.167. B: Dorthe 26, Jens 25. FM: Peder Terkildsen, forpagter på Kjeldkær, morbror Hieronymus Jensen i Grejs.

354 Maren Nielsdatter i Lihme. 21.12.1763, side 809.
E: Niels Lauridsen. B: Anne 3. FM: morbror Mads Nielsen sst.

355 Hans Knudsen i Ravning. 4.12.1761, side 813.
E: Anne Jensdatter. LV: Christian Degn i Abildgård. A: bror [Iver Knudsen sst, skifte 23.10.1749 lbnr.200]. 3B: Niels 22, Hans 16, Rasmus 14. FM: stedfar Oluf Jensen i Ravning, søstersøn Knud Rasmussen sst, søstersøn Hans Madsen.

356 Niels Nielsen Bech i Give. 13.7.1762, side 816.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: far Søren Iversen i Sønder Kollemorten. B: Søren 4, Knud 15 uger. FM: Hadler, degn i Give, farbror Oluf Nielsen i Tørring. Skifte efter første hustru 3.2.1757. B: Niels i Give, Ingeborg, Peder 18.

357 Anne Cathrine Christensdatter i Bæksgård. 9.9.1762, side 820.
E: Peder Olufsen. B: Oluf 6 mdr. FM: mors stedfar Søren Madsen i Farre, farbror Christen Olufsen i Dørken.

358 Peder Alling og hustru Maren Christensdatter i Sødover. 20.10.1762, side 823.
B: Hans 18, Christen 16, Peder 14, Maren 11, Jens 7, Christian 5, Johanne 1. FM: Niels Andersen sst, Jens Pedersen Mørk sst, Hans Madsen sst, Peder Mørk sst, Hans Balle sst.

359 Morten Pedersen i Nørskov. 8.12.1762, side 827.
Registrering og vurdering.

360 Johan Falentin Schultz, svend i Papirmøllen. 22.2.1763, side 829.
Født i Hassellund i Bechtenhausen i Hessen i Tyskland. Tilsynsværge: Erik Pedersen i Daldover.

361 Kirsten Bertelsdatter Vilsted i Løvlund Mølle. 30.5.1761, side 832.
A: søster Mette Bertelsdatter g.m. Niels Hansen i Rostrup, bror Peder Bertelsen i Ålborg, død, bror Bertel Bertelsen i Holland, død. Afdødes LV: Niels Pedersen Hjortlund.

362 Peder Mørk i Sødover. 28.1.1763, side 844.
E: Kirsten Christensdatter. B: Jens Pedersen Mørk sst, [skifte 29.7.1763 lbnr.346]. 3B: Mette 9, Peder 4, Jennemine 1. FM: Hans Madsen sst, Hans Pedersen 29, Else Pedersdatter 20. FM: Søren Jepsen sst.

363 Anne Marie Thomasdatter i Sødover. 8.8.1763, side 847.
E: Laurids Sørensen. B: Kirsten, Karen, Anne Kirstine, Maren, Gedske.

364 Anne Cathrine Lærke i Papirmøllen. 26.9.1763, side 848.
A: søskende Henning Lærke sst, Søren Lærke i København, Frederik Lærke sst.

365 Vide Andersen i Ravning. 16.5.1763, side 851.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Anders 10, Oluf 8, Anne 6. FM: oldefar Oluf Poulsen i Lund.

366 Ib Jensen i Daldover. 28.1.1764, side 854.
E: Karen Iversdatter. LV: Bent Iversen i Tørskind. B: Mette 20, Anne 16, Lisbeth 14, Jens 12, Karen 9, Iver 6, Christen 2. FM: farbrors søn Peder Bentsen i Daldover, farbror Bent Jensen i Rostrup.

367 Søren Andersen Gammelby og hustru Johanne Nielsdatter i Lihme. 27.2.1763, side 858.
Hans A: Søren Sørensen Gammelby i Sommersted, Anders Sørensen Gammelby i København, desuden 2 piger. FM: Søren Madsen i Søgårde.
Hendes A: Anne Marie Pedersdatter, desuden 3 drenge og 1 pige. FM: Laurids Pedersen skoleholder i Randbøl.

368 Christen Christensen, skrædder i Sødover. 7.2.1764, side 864.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: Erik Jensen sst. B: Karen g.m. Mads Sørensen sst, Mikkel 30, Christen 25.

369 Mads Christensen i Ravning. 16.2.1764, side 866.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Pedersen sst. B: Christen 33, Kirsten g.m. Christen Lauridsen sst, Johanne 30, Peder 28, Maren 19. FM: farbror Thomas Christensen i Kærbølling.

370 Niels Christensen og hustru [Kirsten Frandsdatter] i Lihme. 19.1.1764, side 867.
B: Christen 26, Frands 22, Jens 18, Hans 13. FM: farbror Hans Christensen Møller i Skovmølle ved Kolding, Peder Pedersen Haahr i Lihme. (Sml. lbnr.700).

371 Bertel Jensen i Jennum. 24.2.1764, side 871.
E: Registrering og vurdering.

372 Hans Pedersen i Gødding. 27.7.1762,, side 873.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Anders Nielsen Møller i Bredballe. B: Nikolaj 2. FM: morfar Niels Olufsen Møller i Gødding Mølle. Arv efter afdødes far i Vester Nebel, skifte 8.6.1763.

373 Mads Olufsen i Lildfrost. 3.3.1764, side 875.
Registrering og vurdering.

374 Jens Hansen Møller i Randbøl. 11.1.1764, side 878.
E: Ingeborg Pedersdatter Brøgger. LV: bror Jeremias Brøgger, degn i Lindeballe. A: mor Anne Andersdatter, bror Terkild Hansen i Lihme, bror Hans Hansen sst, bror Søren Hansen i Nørup, bror Anders Hansen i Ravning, [skifte 29.3.1756 lbnr.268]. 2B: Hans 18, Thomas 10. FM: morbror Thomas Christensen i Kærbølling, Thomas Andersen i Nørup, død. 1B: Maren. FM: stedfar Peder Christensen, søster Mette Hansdatter i Lihmskov, [skifte 18.2.1760 lbnr.291]. B: Anne Marie 16, Peder 12, Maren 10. FM: far Joen Pedersen sst. Enkens første ægteskab med [Niels Jacobsen i Randbøl, skifte 6.4.1752 lbnr.253]. 2B: Mette Marie g.m. Hans Pedersen i Lihme, Johanne. Enkens andet ægteskab med [Poul Christensen Roersen i Randbøl], skifte 18.11.1761 lbnr.315. 1B: Christen. (Afkald lbnr.561, 562, 563).

375 Peder Jørgensen i Lihme. 16.3.1764, side 891.
E: Else Hansdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Jørgen 3. FM: farbror Oluf Jørgensen i Mørup.

376 Bertel Andersen og hustru Anne Nielsdatter i Daldover. 28.2.1763, side 892.
Hans første ægteskab med [Ellen Christensdatter i Vandel, skifte 10.3.1749 lbnr.204]. B: Anne 28, Christen 25, hyrde i Tørskind, Abelone 21, Anders 18 i Spjarup. FM: farbror Hans Andersen i Lindeballe. Hendes A: søster Maren Nielsdatter. LV: Morten Hansen i Daldover.

377 Jens Lauridsen, skovfoged i Kjeldkær Skovfogedhus. 5.4.1764, side 895.
E: Anne Nielsdatter. LV: Preben Hansen i Høllund. B: Maren 22, Anne 13. FM: farbror Peder Lauridsen i Tingkærhus.

378 Jens Andersen i Jennum. 5.7.1763, side 896.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. LV: Hans Hansen Horsted, skoleholder sst. A: søsterdatter Kirsten, uvist hvor. FM: Hans Jensen sst.

379 Mette Hansdatter i Jennum. 27.4.1764, side 899.
E: Christen Rasmussen. B: Rasmus 24, Anne 22, Gertrud 13, Hans 9.

380 Inger Bertelsdatter i Jennum. 27.4.1764, side 901.
E: Jens Jensen. B: Bertel 29, Mette 27, Christian Frederik 13.

381 Frederik Christensen i Jennum. 16.4.1763, side 903.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Skov sst. B: Maren 2, Mette Margrethe 3 mdr. FM: oldefar Oluf Jørgensen i Mørup. Arv efter forældre til B: Christen Jensen, Dorthe Jensdatter, Anne Jensdatter, Kirsten Jensdatter.

382 Jens Jerlev i Kærbølling. 1.5.1764, side 908.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Laurids Iversen sst. B: Niels 12, Anne Marie 9, Jens 7. FM: Thomas Christensen sst.

383 Anne Andersdatter i Ravning. 27.4.1763, side 910.
E: Laurids Jacobsen. B: Jacob 15, Anne 11, Anders 9, Mads 6, Birthe, Jens 1.

384 Anders Lauridsen, skrædder i Jennum. 3.3.1763, side 914.
Søn af byskriveren i Fåborg på Fyn.

385 Laurids Mortensen i Amlund. 14.12.1762, side 916.
E: Karen Jensdatter. LV: farbror Niels Pedersen i Vandel, Jens Poulsen i Trøgelborg. B: Maren 3, Morten 1. FM: oldefar Jens Pedersen i Amlund, farbror Jørgen Mortensen i Vandel.

386 Jørgen Jensen, hyrde i Jennum. 12.4.1763, side 918.
E: Anne Andersdatter. LV: Jørgen Skov sst. B: Mikkel i Grønnegaards sæbesyderi på Langebrogade på Christianshavn i København, der døde, Niels i Horsens, Jørgen, kusk på Kronborg Slot i Helsingør, Mette g.m. Simon Fisker i Vinding ved Vejle, Kirsten g.m. Thomas Jensen, tømrer i Fredericia.

387 Erik Pedersen i Daldover. 8.12.1763, side 932.
E: Karen Thomasdatter. LV: Morten Hansen sst. B: Thomas 17, Peder 13, Sidsel 6, Søren 3. FM: Mads Madsen sst.

388 Søren Hansen og hustru Margrethe Knudsdatter i Lihme. 19.5.1764, side 936.
B: Peder 14, Knud 13, Maren 10, Mette 6, Jørgen 5, Søren 3. FM: mosters mand Christen Andersen Sødover i Ravning, farbror Jørgen Hansen i Horsens. Hans første ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 14.2.1748 lbnr.172]. B: Peder 25, der fæster, Anne Dorthe 22. FM: morbrødre Peder Knudsen i Tofthøj, Herman Knudsen i Gadbjerg.

389 Johan Henrik Hauscher i Søgårde. 16.4.1764, side 943.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Anders Andersen sst. B: Christian 3, Maren 2. Første ægteskab med [Maren Knudsdatter, skifte 8.7.1760 lbnr.300]. B: Peder 25, Knud 19, Johan 17, Anne 15. FM: Knud Pedersen i Ildved, Christen Christensen sst, Peder Møller i Lihmskov. (Afkald lbnr.501).

390 Maren Madsdatter i Vandel. 28.4.1764, side 950.
E: Jens Madsen. B: Margrethe Madsdatter g.m. Villads Jensen i Kolding, Ingeborg Madsdatter i Hinnum i Grindsted sogn, Anne Madsdatter g.m. Laurids Jepsen, hyrde i Vandel, Mads Madsen i København.

391 Jens Madsen murermester i Mørup. 22.5.1764, side 954.
E: Anne Christensdatter. LV: far Christen Bentsen i Gødding. B: Voldborg 1. FM: Hans Mouridsen i Mørup. Første ægteskab med Voldborg Christensdatter, [skifte 15.1.1762 lbnr.318]. B: Bodil g.m. Christen Christensen i Førstballe, Christen 32, Gert 24, drejersvend i Horsens. FM: Casper Christensen i Mørup.

392 Mette Sofie Bonsach i Kærbølling. 23.5.1764, side 960.
Enke efter Georg Schantz. B: Bertel, løjtnant, Hans Christian, underofficer, Anne Margrethe g.m. Niels Christensen, der forlod hende for 3 år siden. LV: Thomas Christensen i Kærbølling, Thomas Frederik, død, var g.m. Kirsten Olufsdatter nu g.m. Niels Madsen sst. B: Peder 3.
Litterartur: Militær karriere og høj status: En søskendeflok Falck fra Sydjylland og tre generationer efterkommere efter dem af Ole Degn i: Personalhistorisk tidsskrift 2019 side 155-185. Heri side 170: Georg Schantz og Mette Sofie Bonsach.

393 Poul Sørensen i Jelling. 15.6.1764, side 979.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Anne Kirstine 4, Mette 2. FM: Frands Pedersen i Høgsholt på Lerbæk gods.

394 Zacharias Christensen i Spjarup. 21.6.1764, side 982.
Trolovet med Johanne Nielsdatter. LV: bror Steffen Nielsen sst. A: mor Margrethe Knudsdatter g.m. Knud Hansen i Bindeballe, søster Maren Christensdatter g.m. Jens Jensen i Spjarup, halvsøskende Zacharias Christensen i Bindeballe, Peder Christensen, vognmand i Kolding, Jens Christensen, postridder mellem Åbenrå og Haderslev, Maren Christensdatter g.m. Niels Tullesen i Gesten, Kirsten Christensdatter g.m. Peder Sørensen Agger sst, Christen Knudsen 22, Hans Knudsen 20, Anne Dorthe Knudsdatter 20, Johanne Knudsdatter 14, Anders Knudsen 12. FM: far Knud Hansen i Bindeballe.

395 Laurids Iversen i Kærbølling. 28.6.1764, side 987.
B: Iver 32, Mads 25 sst, Lisbeth 22, Hans 12, Anne Cathrine 9, Christen 6. FM: morbror Jørgen Skov i Jennum, farbror Jens Iversen i Vester Vamdrup.

396 Frands Pedersen Hylsberg på Haraldskær Kobberfabrik. 22.8.1764, side 994.
E: Cathrine Løver. FM: Preben Hansen i Høllund. B: Lisbeth 24, Cathrine 20, Peder 18, Hans 14, Nikolaj 14. FM: Peder Zager, smelter på Kobberfabrikken.

397 Anne Pedersdatter i Bindeballe. 16.10.1764, side 1004.
E: Mads Christensen. B: Maren 15, Peder 11, Anne Cathrine 9, Mette 2.

398 Johanne Pedersdatter i Balle. 16.10.1764, side 1006.
E: Anders Madsen. B: Peder 3 mdr. (Afkald lbnr.555).

399 Anne Pedersdatter i Bindeballe. 16.10.1764, side 1009.
E: Peder Jensen, smed. B: Jens, Peder, Dorthe 13.

400 Peder Sivertsen i Smidstrup.11.1.1765, side 1015.
B: Maren 19, Johanne 14. FM: Jens Poulsen sst.

401 Anne Margrethe Madsdatter i Lindeballe. 31.1.1765, side 1021.
E: Jens Bentsen. B: Søren 5. Af første ægteskab B: Else Sørensdatter 12. FM: Hans Pedersen i Øster Åst.

402 Jens Rasmussen Terp i Lihmskov. 27.4.1765, side 1026.
E: Anne Nielsdatter. LV: Preben Hansen i Høllund. B: Mette 31, Niels 30, Søren 28, Johanne 23, Kirsten 14, Jeremine 9. Arv på Fårup gods til enkens B: Johanne Jensdatter, Mette Jensdatter. (Afkald lbnr.564).

403 Niels Sørensen, hyrde på Engelsholm. 30.9.1765, side 1030.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Pedersen i Lihme. B: Peder 16, Bertel 14, Anne 10, Mette 8, Niels 13 uger. Første ægteskab med Anne Madsdatter [skifte 21.11.1747 lbnr.170]. B: Søren i Tøsby, Mads, Dorthe Kirstine i Holsten.

404 Fru løjtnantinde Brun i Balle. 5.10.1765, side 1033.
A: datters søn Jacob Jensen. FM: afdødes far Jens Jacobsen præst i Tostrup og Roum sogne i Viborg stift, provst Buchholtz i Balle.

405 Mads Jensen i Kærbølling. 20.11.1765, side 1051.
A: søster, død. B: Maren Olufsdatter 11, Søren Olufsen 9. FM: farbror Peder Christensen Nyborg i Jelling.

406 Terkild Hansen og hustru Sidsel Hansdatter i Lihme. 16.12.1765, side 1060.
B: Hans 25, Else 19, Hans 12. FM: farbrødre Hans Møller sst, Søren Møller i Nørup. (Afkald lbnr.504).

407 Maren Jensdatter i Billund. 7.3.1766, side 1062.
E: Hans Madsen. B: Mads 8, Jens 6, Peder 3. FM: morfar Jens Sørensen i Røj i Gesten sogn.

408 Kirsten Christensdatter i Kvakmølle. 25.6.1766, side 1068.
E: Laurids Johansen, møller. B: Else g.m. Laurids Pedersen i Sandvad på Stougård gods, Kirsten 16. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Johansen i Holsten.

409 Engel Marie Christensdatter i Gødding Mølle. 23.3.1765, side 1072.
E: Niels Olufsen, møller. B: Frederik 35, Ellen Cathrine 33, Christian 32, Laurids Høgh 30, Birthe 30, enke efter Hans Pedersen i Gødding Mølle, Lene 28, trolovet med Joen Christensen i Gødding. FM: Morten Pedersen Brink sst.

410 Margrethe Sørensdatter i Rostrup. 27.6.1766, side 1115.
E: Mogens Pedersen. B: Peder 15, Johanne 13, Kirsten 12, Anne Margrethe 10, Maren 8, Margrethe 3. FM: morbror Søren Sørensen i Smidstrup på Refstrup gods. (Afkald lbnr.497, 548).

411 Mette Joensdatter i Sødover. 4.7.1766, side 1122.
E: Mathias Clemensen. A: søskende Søren Joensen i Lihme, Oluf Joensen i Lihmskov, Maren Joensdatter g.m. Peder Nielsen i Sillehus, Karen Joensdatter g.m. Jens Knudsen i Balle, Anne Joensdatter, Else Joensdatter i Holsten.

412 Sejer Sørensen i Bredstenlund. 10.9.1766, side 1124.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Jørgensen i Engum. B: Johanne 18, Søren 14, Anne Marie 8, Peder 6. FM: Christen Lauridsen i Lund.

413 Hans Madsen i Billund. 21.10.1766, side 1126.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Peder Madsen sst. Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 7.3.1766 lbnr.407]. B: Mads 8, Jens 6, Peder 3. FM: oldefar Mads Jensen i Billund. Desuden nævnes afdødes brødre Christian Madsen og Laurids Madsen.

414 Anne Lauridsdatter i Ravning. 26.11.1766, side 1130.
E: Niels Olufsen. A: bror Christen Lauridsen, skrædder i Horsens, død, bror Laurids Christensen i Stouby, død. I alt 6 brorbørn.

415 Laurids Madsen i Lildfrost. 20.1.1767, side 1133.
E: Ellen Christensdatter.B: Sidsel Lauridsdatter g.m. Christen Knudsen i Lildfrost, Anne Lauridsdatter g.m. Søren Pedersen i Lund, Kirsten Lauridsdatter g.m. Nis Sørensen i Hornstrup, Lisbeth Lauridsdatter trolovet med Niels Olufsen i Ravning.(Foening. Laurids madsen døde 1760).

416 Hans Pedersen Lindeballe i Smidstrup. 27.4.1767, side 1134.
E: Anne Jensdatter Østergaard. LV: Jens Jensen, kusk sst. A: søskende Mogens Pedersen i Rostrup, Gyde Pedersen i Lindeballe, Else Pedersdatter g.m. Mikkel Jensen i Vandel, Maren Pedersdatter i Daldover, død. (Sml. lbnr.288). 6B: 2 sønner og 4 døtre, heraf Maren Christiansdatter, Anne Margrethe Pedersdatter, [skifte 17.5.1752 lbnr.236, var g.m. Søren Pedersen] i Lindeballe. 1B: Maren.

417 Else Andersdatter [Schmidt] i Sødover. 16.10.1766, side 1139.
Enke efter Jørgen [Henriksen Schuster], gartner, [skifte 30.10.1755 lbnr.266]. A: afdødes stedbørn Lisbeth Jørgensdatter g.m. Anders Smed, Henrik Schuster i Horsens og deres søskende. FM: Søren Mortensen i Nørup.

418 Kirsten Thomasdatter i Spjarup. 8.8.1767, side 1155.
E: Christen Pedersen Bol. B: Peder 7, Thomas 5, Hans 3, Christen 1, Kirsten 3 mdr.

419 Mikkel Pedersen i Nørup. 10.12.1767, side 1157.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Niels Andersen i Trollerup. B: Peder 2. FM: farbror Morten Pedersen i Gødding. Enkens første ægteskab med [Ejler Christensen i Nørup], skifte 1.4.1761 lbnr.305. (Afkald lbnr.559).

420 Niels Andersen i Ravning. 20.1.1768, side 1158.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Hans Madsen Krag sst. B: Anders 5. FM: Laurids Jacobsen sst.

421 Karen Pedersdatter i Sødover. 20.1.1768, side 1160.
E: Jens Lauridsen. B: Karen 24, Mette 20, Laurids 14, Iver 9, Johanne 5.

422 Jørgen Pedersen i Rostrup. 17.2.1768, side 1161.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Oluf Iversen sst. B: Anne Kirstine 3, Peder 2. FM: morbror Hans Pedersen i Lihme. Første ægteskab med Else Iversdatter, [skifte 24.7.1755 lbnr.264]. B: Peder 19. Andet ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 10.10.1760 lbnr.302]. B: Else 10, Thomas 8. FM: Mogens Pedersen i Rostrup, farbror Johan Pedersen i Lihmskov.

423 Søren Nielsen i Spjarup. 2.4.1768, side 1165.
E: Else Jensdatter. LV: Morten Pedersen i Gødding. B: Mette 16, Jens 14, Niels 12, Søren 7. FM: farbrødre Christen Nielsen i Torsted, Niels Nielsen i Nordbæk, Jens Nielsen sst.

424 Anne Marie Jensdatter i Billund. 7.4.1768, side 1167.
E: Jes Pedersen. A: far Jens Christensen i Ravnholt i Gesten sogn.

425 Birthe Sørensdatter i Jennum. 30.5.1768, side 1171.
E: Mads Olufsen. B: Hans 12, Morten 7. FM: Peder Lauridsen sst. (I tekst omtales afdøde som Birthe Jensdatter).

426 Anne Christensdatter i Nørup. 31.5.1768, side 1174.
E: Søren Hansen Møller. B: Maren 16.

427 Knud Pedersen i Lihme. 13.6.1768, side 1177.
E: Cathrine Sørensdatter. LV: Henrik Johansen, der fæster. B: Anne 18, Peder 16, Karen 12, Søren 11, Christen 6. FM: farbror Poul Pedersen i Randbøl.

428 Margrethe Bentsdatter i Lihme. 20.6.1768, side 1180.
E: Peder Sørensen. A: far Bent Christensen i Vandel.

429 Mads Thomsen i Ravning. 5.7.1768, side 1181.
E: Anne Hansdatter. LV: Knud Rasmussen Krag sst. B: Thomas 3, Hans 6 mdr. FM: Oluf Jensen sst.

430 Peder Nielsen i Nedvad. 13.7.1768, side 1183.
E: Johanne Andersdatter. LV: Niels Pedersen i Nørskov. B: Hans Pedersen Svensk i Vejle, Maren Pedersdatter, enke efter Niels Sørensen i Fårehuset ved Engelsholm, [skifte 30.9.1765 lbnr.403]. LV: Mads Jørgensen i Lille Nørskov, Karen Pedersdatter, [skifte 20.1.1768 lbnr.421], var g.m. Jens Lauridsen i Sødover. 5B: Laurids, [Iver], Karen, Mette, Johanne.

431 Anne Christensdatter i Trollerup. 30.7.1768, side 1185.
E: Niels Andersen. B: Anders 13, Birthe 11, Peder 4.

432 Maren Lauridsdatter i Sødover. 28.9.1768, side 1188.
E: Christen Christensen. B: Christen 3, Anne 6 mdr. FM: morfar Laurids Frederiksen i Mørup.

433 Johanne Christensdatter i Lihme. 30.9.1768, side 1190.
E: Jeppe Olufsen. B: Gertrud 11. FM: Mads Christensen sst.

434 Anne Andersdatter i Lindeballe. 30.9.1768, side 1191.
E: Peder Iversen. B: Karen 4, Iver 2. FM: morbrødre Oluf Andersen i Hinnum, Mourids Andersen sst.

435 Morten Hansen i Daldover. 7.10.1768, side 1193.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Poul Jensen, der ægter og fæster. B: Søren 15, Anne 10, Hans 7, Niels 5. FM: Knud Sørensen i Lihme.

436 Mette Jensdatter i Lihmskov. 12.1.1769, side 1195.
E: Joen Olufsen. B: Oluf 4. Første ægteskab med [Hans Jensen sst, skifte 3.11.1762 lbnr.328]. B: Morten 18, Jens 16, Peder 9. FM: morbror Peder Jensen Amlund i Lihme, farbror Søren Mortensen i Lihmskov.

437 Anne Pedersdatter i Brændgårde. 28.2.1768, side 1199.
E: Hans Nielsen. B: Niels 5.

438 Lisbeth Conradsdatter i Rue. 4.5.1768, side 1201.
E: Simon Sørensen. B: Conrad 4. FM: mosters mand Thomas Hansen i Jerlev.

439 Hedvig Lisbeth Margrethe Jensdatter i Daldover. 21.9.1768. side 1202.
E: Henrik Lindeballe, papirmagersvend. B: Bodil 4, Ursula Usia 2 uger.

440 Rasmus Sørensen i Balle. 4.1.1769, side 1212.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jacob Lauridsen, smed sst. A: halvbror Oluf Sørensen i Ravning, død. 6B: Jens sst, Søren sst, Anne sst, [Mette] g.m. Laurids Johansen i Kvakmølle, Karen, [Inger] g.m. Anders Madsen i Balle, søstersøn Søren Nielsen i København, født i Lildfrost 12.5.1728.

441 Anne Pedersdatter i Balle. 17.7.1769, side 1226, 1300.
E: Mads Simonsen skrædder. Første ægteskab med [Knud Thomsen Thenoer sst, skifte 25.7.1761 lbnr.308]. B: Anne Rebekka. FM: morbror Anders Pedersen i Skovsbøl. Afkald 28.7.1776 i Flensborg.

442 Johannes Henriksen i Balle. 19.7.1769, side 1228.
E: Cathrine Marie Hansdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Henrik i Lihme, Hans i Ravning, Christen 13, Anne Kirstine, Lisbeth.

443 Karen Jepsdatter i Sødover Skolehus. 2.1.1770, side 1229.
B: Jeppe Jepsen sst, Jens Jørgensen , Peder Jørgensen. FM: Hans Madsen i Sødover.

444 Erik Jensen i Sødover. 10.3.1770, side 1231.
E: Anne Bentsdatter. LV: far Bent Christensen i Vandel, Peder Jepsen i Daldover, der ægter og fæster. B: Maren 15, Kirsten 10, Jens 13, Bent 7, Søren 3. FM: Mikkel Christensen i Sødover.

445 Margrethe Lauridsdatter i Nørup. 23.4.1770, side 1235.
E: Søren Sørensen, smed. B: Søren 18, Anne Johanne 11, Karen Marie 8, Laurids 5, Ellen Cathrine 2. FM: degnen Hobolt sst.

446 Mette Marie Mortensdatter i Sødover. 6.10.1770, side 1239.
E: Falk Poulsen. A: far Morten Vilsted i Leret i Snede sogn.

447 Maren Olufsdatter i Lihmskov. 3.6.1771, side 1256.
E: Knud Pedersen. B: Peder, Anne 3. FM: oldefar Oluf Joensen sst.

448 Jens Andersen i Førstballe. 1.2.1772, side 1260.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mikkel Mortensen sst. B: Anders 29 i Tofthøj, Anne Kirstine g.m. Christen Bentsen i Gadbjerg, Maren 20, Hans 19, Peder 15, Poul 12, Anne 10, Ellen 5. FM: Christen Christensen i Førstballe.

449 Niels Iversen og hustru Anne Hansdatter i Ravning. 29.12.1772, side 1262.
B: Mads 3. FM: farbrødre Hans Iversen i Lund, Rasmus Iversen i Ravning. Hendes første ægteskab med Niels. B: Mads, Hendes andet ægteskab med Mads Thomsen sst, [skifte 5.7.1768 lbnr.429]. B: Thomas 7, Hans 5. FM: morbrødre Christen Hansen i Balle, Morten Hansen i Ravning.

450 Anne Poulsdatter i Tingkærhus. 21.6.1773, side 1265.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 32, Peder, Maren g.m. Joen Pedersen i Lihmskov, Anne Margrethe g.m. Jens Bertelsen i Rugsted, Kirsten, Magdalene. FM: Hans Olufsen i Fårehuset, Niels Jørgensen i Randbøl.

451 Christen Jacobsen i Lihme. 21.10.1773, side 1267.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jochum Andersen i Balle. B: Anne 28, Mette 26, Morten 21, Mads 17, Jens 15, Laurids 7. FM: farbror Mads Jacobsen i Lihme.

452 Anne Andersdatter i Lihmskov. 13.8.1773, side 1269.
E: Morten Sørensen. Af første ægteskab B: Maren Jesdatter. FM: morbror Laurids Andersen i Fåruplund, farbror Peder Andersen i Bredstenlund.

453 Jens Hansen i Balle. 26.4.1774, side 1269.
E: Karen Olufsdatter. LV: søsters mand Anders Andersen i Kærbølling. B: Oluf 5, Hans 2. FM: farbror Christen Hansen sst.

454 Christen Bentsen i Rostrup. 12.2.1774, side 1270.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mogens Pedersen sst. B: Peder 4. FM: farbror Jens Bentsen i Lindeballe.

455 Niels Nielsen i Lihme. 7.5.1772, side 1272.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: Peder Knudsen sst. B: Niels 4. FM: farbror Hans Nielsen i Brændgårde.

456 Sidsel Hansdatter i Daldover. 21.2.1774, side 1273.
E: Anders Mogensen, hyrde. B: Margrethe 10.

457 Mads Jacobsen og hustru Inger Knudsdatter, der lever i Lihme. 24.12.1774, side 1274.
Hendes første ægteskab med [Peder Hansen sst, skifte 12.12.1749 lbnr.202]. B: Knud, [Mette] g.m. Joen Olufsen i Lihmskov, Hans i Balle, [Johanne] g.m. Peder Eriksen i Daldover

458 Mette Christensdatter i Balle. 4.5.1774, side 1274.
E: Erik Sørensen. B: Søren 8. FM: oldefar Christen Svendsen. (Afkald lbnr.557).

459 Christen Madsen i Ravning. 3.3.1774, side 1275.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Christensen i Ollerup. A: mor Anne Pedersdatter, søskende Peder Madsen, Maren Madsdatter, Kirsten Madsdatter g.m. Christen Mogensen i Ravning, Johanne Madsdatter g.m. Jens Olufsen sst. (Afkald lbnr.553).

460 Karen Madsdatter i Ravning. 17.3.1775, side 1279.
E: Søren Olufsen. A: far Mads Lauridsen i Lildfrost.

461 Karen Christensdatter i Lihme. 28.6.1775, side 1281.
E: Peder Jensen. B: Anne 23, Margrethe 21, Christen 15, Joen 12, Mette 9, Peder 6.

462 Maren Nielsdatter i Amsterdam. 27.5.1775, side 1282.
E: Jens Jensen Vrang. B: Jens Vrang i Horsens, Claus Vrang købmand sst, Niels Vrang i Hjerting, død. 3B: Knud Lynov. Anne Sofie, Johanne Marie, Karen Vrang g.m. Steffen Christensen i Rugsted.

463 Gravers Madsen i Lihme. 25.4.1774, side 1288.
E: Maren Pedersdatter. A: far Mads Graversen i Gammelby.

464 Iver Ørlev i Ravning. 31.1.1774, side 1289.
E: Marie Christensdatter. LV: Stenstrup i Kjeldkær. B: Daniel 15, Christian 12, Christen 8. Af første ægteskab B: Jens, Jes 26, der er rømt, Hans 22, Christen 24, Søren 18. FM: Christen Andersen i Ravning.

465 Anne Frandsdatter i Lihme. 25.4.1774, side 1291.
Enke efter Peder Pedersen Haahr, skifte 1769. B: Maren, enke efter Gravers Madsen sst, [skifte 25.4.1774 lbnr.463], Birthe g.m. Jens Jørgensen Ejsing sst, Frands 21, Peder 17. FM: Hans Terkildsen sst. Af første ægteskab B: Anne Rasmusdatter g.m. Thomas Hansen Østergaard i Vorbasse. Skiftet fortsættes i G394-17 fol.46, 51, 53, 55B, 58, 60, 63B, 73, 74, 77. (Afkald lbnr.565).

466 Jes Olufsen i Ravning. 21.3.1774, side 1293.
E: Johanne Olufsdatter. B: Oluf, Mette Kirstine 22, Anders 16, Anne Marie, Maren 10. FM: Christen Mogensen sst. Af første ægteskab B: Else Jesdatter g.m. Laurids Christian, tobaksspinder i Haderslev, Sara, død, var g.m. Jens Hansen i Starup. 2B: Jes, Kirsten, Peder Jessen i Kærbølling.

467 Anne Pedersdatter i Rostrup. 5.12.1775, side 1296.
E: Peder Mogensen. B: Mogens 5 uger. FM: morbror Oluf Pedersen i Ladegården. Første ægteskab med Christen Bentsen, [skifte 12.2.1774 lbnr.454]. B: Peder 5. FM: farbror Jens Bentsen i Lindeballe.

468 [Karen Madsdatter] i Balle. 24.4.1777, side 1297.
E: Niels Hansen. B: Hans i Bredstenlund, Maren g.m. Christian Wittig, konsumptionsbetjent i Vejle, Anne. FM: Poul Madsen Brun i Kærbølling.

469 Jens Jensen Vrang kaldet Jens Fisker i Engelsholm Fiskerhus Amsterdam. 24.4.1777, side 1300.
Enke efter [Maren Nielsdatter, skifte 27.5.1775 lbnr.462]. B: Jens Vrang i Horsens, Claus Vrang sst, Karen g.m. Steffen Christensen i Rugsted, Niels Vrang i Hjerting, død. 3B: Knud Lynov, Anne Sofie, Johanne Marie.

470 Karen Andersdatter i Sødover. 7.5.1778, side 1309.
E: Christen Christensen. B: Maren 7, Anders 5, Søren 3.

471 Oluf Iversen i Rostrup. 3.12.1778, side 1311.
E: Maren Sørensdatter. LV: bror Knud Sørensen i Lihme. Første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 1.10.1748 lbnr.178]. B: Johanne 30. FM: Mogens Pedersen i Rostrup.

472 Margrethe Jesdatter i Rostrup. 8.2.1780, side 1312.
E: Peder Mogensen. B: Anne Margrethe 2. FM: morfar Jes Jensen i Vandel.

473 Jens Olufsen i Ravning. 12.7.1781, side 1315.
E: Johanne Madsdatter. LV: Hans Pedersen sst. B: Anne 16, Oluf 10. FM: farbror Søren Olufsen sst, mosters mand Christen Lauridsen.

474 Christen Madsen i Sødover. 25.10.1781, side 1317.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Madsen sst. B: Anne Dorthe 15. FM: Mikkel Christensen murermester sst. (Afkald lbnr.556).

475 Henrik Martin Spencher, papirmagermester i Daldover. 18.10.1781, side 1320.
E: Charlotte Kirstine Handberg. LV: Søren Jensen i Randbøl. A: søskende Vilhelm Jacob Spencher i Hamborg, Henrik Conrad Spencher i Østfrisland, bror i Wibbernitz i Mecklenburg, Anne Margrethe Spencher i Hamborg. [Kirkebogen opgiver: Martin Christian Spencher].

476 Karen Christensdatter i Lihme. 26.1.1782, side 1327.
Enke. Begravet på Uth kirkegård. B: Ellen Madsdatter g.m. Hans Pedersen i Uth, Anne Kirstine Madsdatter g.m. Anders Nielsen i Vejle, Niels Madsen, rømt for 15 år siden.

477 Karen Olufsdatter i Balle. 19.6.1782, side 1336.
E: Rasmus Madsen. B: Anne Mette 4. Første ægteskab med [Jens Hansen sst, skifte 26.4.1774 lbnr.453]. B: Oluf 14, Hans 10. FM: farbror Christen Hansen Ravning i Balle.

478 Else Hansdatter i Balle. 28.3.1783, side.1338, 1349.
Enke. B: Kirsten Christensdatter 24, Laurids Christensen 20. FM: Steffen Hansen sst, Erik Sørensen sst.

479 Søren Pedersen i Sødover. 31.3.1783, side 1342.
E: Susanne Lauridsdatter. LV: Christen Pedersen i Nørup, der ægter og fæster. B: Peder 19, Hans 13, Søren 7. FM: morbrødre Christen Lauridsen i Lille Lihme, Niels Lauridsen i Store Lihme.

480 Maren Pedersdatter i Lihmskov. 1.4.1783, side 1345.
E: Joen Pedersen. B: Mette 18, Peder Christian 16, Anne 13, Peder 10. FM: morbrødre Laurids Holm i Søgårde, Peder Skovfoged i Tingkærhus.

481 Marie Lauridsdatter i Tykhøjet. 14.6.1783, side 1347.
E: Peder Sørensen. B: Søren 7, Peder 3.

482 Dorthe Jensdatter i Nørup. 26.11.1783, side 1353.
E: Søren Sørensen, smed. B: Jens 10, Johan 9, Margrethe 7, Hans 5, Johanne 4.

483 Anne [Cathrine] Andersdatter i Nørup. 24.6.1784, side 1355.
E: Jens Iversen. Første ægteskab med [Ejler Christensen sst, skifte 1.4.1761 lbnr.305]. B: Christen, kusk på Engelsholm, Anders på Kjeldkær. Andet ægteskab med [Mikkel Pedersen i Nørup, skifte 10.12.1767 lbnr.419]. B: Peder 17. FM: morbror Mads Andersen i Bredstengård, farbror Morten Pedersen Brink i Skærlund i Brande sogn.

484 Johanne Knudsdatter i Lihme. 21.2.1785, side 1357.
E: Jens Lauridsen. B: Mette 3. FM: morfar Knud Sørensen sst.

485 Christen Nielsen i Ravning. 13.2.1785, side 1359.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: søn Oluf Videsen. Af første ægteskab B: Niels Christensen i Jerlev, død. 2B: Margrethe, en søn, Margrethe Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Store Lihme, Anne Christensdatter g.m. Steffen skomager i Egtved. (Sml. lbnr.365).

486 Mette Pedersdatter i Lihmskov. 28.2.1785, side 1351.
E: Joen Olufsen. B: Mette 10, Anne 4, Inger 1 md. FM: morbror Knud Pedersen i Lihmskov.

487 Jeremine Jensdatter ugift i Lihme. 31.1.1785, side 1365.
A: mor Anne Nielsdatter, skoleholderenke sst, LV: søn Markus Markussen Lund i Øgendal i Flynder sogn ved Lemvig, søskende Mette Jensdatter g.m. Snitker, degn i Egtved, Søren Jensen i Randbøl, Johanne Jensdatter , død, var g.m. Peder Mikkelsen i Rugsted. 6B: Mikkel, Jens, Christen, Rasmus, Anne, Ellen, Kirsten Jensdatter g.m. Jacob Christensen, skoleholder i Lihme.

488 Maren Pedersdatter i Førstballe. 25.11.1785, side 1371.
E: Jens Christensen. B: Anne Cathrine 11, Peder 8, Karen 6, Bodil 3. FM: farbror Jens Christensen sst.

489 Knud Holgersen i Rostrup. 13.1.1786, side 1373.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Maren g.m. Søren Andersen sst. Af første ægteskab B: Hylleborg, uvist hvor.

490 Anne Hedvig Mumsen på Engelsholm. 8.2.1786, side 1374.
A: bror Henrik Wegner, død. 10B: Johan på Palsgård, Ditlev Jacob i Ludvigsborg Mølle ved Ekernførde, Ernst August, død. 4 drenge 2 piger hos stedfar i Tirsbæk, Sofie Dorthe g.m. Rasmus Rasmussen i Gelskov på Fyn, Marie Lisbeth g.m. Hans Henrik Sonnemann i Rendsborg, Anne Kirstine g.m. Verdich på Engelsholm, Anne Cathrine på Sjælland, Anne Hedvig i Holsten, Anne uvist hvor, Dorthe i Rendsborg, bror Henning Wegner, død. 2B.

491 Maren Pedersdatter i Lille Lihme. 4.4.1786, side 1389.
E: Søren Lauridsen. B: Hans 36, Søren 33, Kirstine 33, Laurids 30, Karen 25, Engel Marie 20. FM: Christen Lauridsen i Lille Lihme.

492 Peder Sørensen i Lihmskov. 12.4.1786, side 1390.
E: Karen Hansdatter. LV: stedfar Søren Olufsen i Øster Frishus. B: Mette 15, Hans 13, Maren 9, Anne Margrethe 3. FM: farbrødre Morten Sørensen i Lihmskov, Joen Sørensen i Ravning.

493 Mads Sørensen i Skæferhuset. 29.6.1786, side 1391.
E: Karen Christensdatter. LV: søskendebarn Mikkel Jensen i Vandel. B: Christiane 22, Anne Kirstine 19, Søren 15, Anne Marie 10. FM: farbror Søren Thomsen i Gødsbøl.

494 Mathias Clemensen i Sødover. 10.7.1786, side 1393.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: bror Thomas Lauridsen i Rugsted. B: Hans 27.

495 Morten Hansen ugift i Ravning. 19.12.1786, side 1394.
A: bror Jens Hansen, bror Peder Hansen, flere brødre, men resten af skiftet mangler. (Afkald lbnr.507, 533).


Engelsholm skifteprotokol
1786-1797.
G 394-17


496 Maren Jesdatter i Skovbølling. 16.1.1786, fol.2B.
ophold hos moster Mette Mølgaard g.m. Jens Lauridsen sst. Arv efter far Jes Hansen i Søgårde. Afkald fra farbror Peder Hansen i Bredstenlund. (Afkald lbnr.505).

497 Afkald. Engelsholm 22.7.1786, fol.2B.
Afkald for arv efter Mogens Pedersen og hustru Margrethe Sørensdatter i Rostrup fra børn Anne Margrethe Mogensdatter g.m. Jens Jessen og fra Maren Mogensdatter g.m. Anders Jensen i Hygum. (Sml. lbnr.410).

498 Afkald. Engelsholm 22.7.1786, fol.3.
Afkald for arv efter Maren Madsdatter i Nørup fra datter Kirsten Andersdatter. LV: bror Mads Andersen i Bredstengård. (Sml. lbnr.212).

499 Afkald. Engelsholm 22.7.1786, fol.3.
Afkald for arv efter Else Christensdatter i Nørup fra børn Maren Madsdatter og Birthe Madsdatter til far Mads Andersen i Bredstengård. (Sml. lbnr.299).

500 Afkald. 22.7.1786, fol.3.
Afkald for arv efter Karen Joensdatter i Lihmskov fra datter Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Jørgen Jensen Kod i Højen.

501 Afkald 22.7.1786, fol.3B.
Afkald for arv efter Johan Henrik Hauscher i Søgårde fra datter Marie Johansdatter g.m. Christian Johansen. (Sml. lbnr.389).

502 Afkald. 22.7.1786, fol.3B.
Afkald for arv efter Anders Hansen Møller i Ravning fra søn Thomas Andersen. (Sml. lbnr.268).

503 Afkald. Fredericia og Vejle 22.7.1786, fol.3B, 4.
Afkald for arv efter Christen Nielsen i Daldover, skifte 17.6.1759 lbnr.288 fra børn Johanne Christensdatter g.m. Hans Jørgen Hansen i Fredericia, og fra Maren Christensdatter g.m. Thomas Ørum.

504 Afkald. 22.7.1786, fol.4.
Afkald for arv efter Terkild Hansen og hustru Sidsel Hansdatter i Store Lihme fra søn Hans Terkildsen i Lihme. (Sml. lbnr.406).

505 Afkald. Nørup 14.10.1786 og Skovbølling 21.10.1786, fol.4.
Afkald for arv efter Maren Jesdatter i Skovbølling, skifte 16.1.1786 lbnr.496 fra søsterdøtre g.m. Søren Mortensen og Jens Lauridsen.

506 Afkald. Engelsholm 27.12.1786, fol.4B.
Afkald for arv efter Kirsten Christensdatter i Ravning fra børn Christen Iversen, Hans Iversen. Søren Iversen er død i Holsten. (Sml. lbnr.274).

507 Afkald. Engelsholm 24.12.1786, fol.4B.
Afkald for arv efter Morten Hansen, skifte 19.12.1786 lbnr.495 fra bror Jens Hansen.

508 Afkald. Haraldskær 29.12.1786, fol.4B.
Afkald for arv efter Margrethe Jensdatter trolovet med Jens Christensen i Førstballe fra halvbrødre Peder Jensen i Mørup og Anders Jensen på Haraldskær.

509 Marie Christensdatter i Ravning. 3.5.1787, fol.4B.
E: Joen Sørensen. Første ægteskab med Iver Ørlev sst, skifte 31.1.1774 lbnr.464. B: Daniel sst, Christian 25, Christen 21. Arv til Iver Ørlevs børn af første ægteskab: Jens i Sødover og hans brødre.

510 Knud Krag i Ravning. 9.5.1787, fol.7.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Rasmus sst, Anders Jensen Knudsen 24, Karen g.m. Morten Hansen sst, Maren g.m. Oluf Jessen sst, Trine 26. FM: farbror Hans Krag sst.

511 Maren Olufsdatter i Nørup. 16.5.1787, fol.8.
E: Søren Hansen. A: søster Else Olufsdatter g.m. Christen Steffensen, smed i Stourup.

512 Hans Terkildsen den yngre i Store Lihme. 29.5.1787, fol.9.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Terkild 5, Sidsel 4, Maren 2. FM: Niels Lauridsen sst.

513 Anne Johanne Sørensdatter i Stokholm. 18.6.1787, fol.10B.
E: Christen Ejlersen. B: Margrethe 7, Anne Cathrine 24 uger.

514 Cathrine Sørensdatter i Ravning. 5.7.1787, fol.11.
E: Hans Pedersen. B: Peder 15, Anne 10.

515 Hanne Knudsdatter i Lihmskov. 15.8.1787, fol.11B.
E: Knud Pedersen. B: Maren 15, Margrethe 13, Inger 10, Mads 6, Dorthe 6 uger.

516 Søren Sørensen, smed i Nørup. 10.12.1787, fol.15.
E: Birthe Hansdatter. LV: Søren Hansen sst. Andet ægteskab med Margrethe Lauridsdatter, [skifte 23.4.1770 lbnr.445]. B: Søren 35, Laurids 22, Anne Johanne, [skifte 18.6.1787 lbnr.513], var g.m. Christen Ejlersen i Stokholm. 2B: Margrethe 7, Anne Cathrine 20 uger, Karen Marie 24, Ellen Cathrine 19. Tredje ægteskab med Lene Dorthe Jensdatter, [skifte 26.11.1783 lbnr.482]. B: Jens 13, Johan 11, Margrethe 10, Hans 9, Johanne 7. FM: Hobolt, degn i Nørup, farbror Jørgen Sørensen, guldsmed i Mariager.

517 Kirsten Jensdatter i Lihmskov. 14.7.1788, fol.19B.
E: Peder Joensen. B: Mette 4, Joen 10 dage. FM: morfar Jens Knudsen sst.

518 Inger Christensdatter i Nørup. 19.1.1789, fol.21B.
E: Peder Christensen. B: Christen 32 i Sødover, Thomas 27, Karen Marie 22. Første ægteskab med [Thomas Hansen Møller i Lihme, skifte 30.3.1751 lbnr.224]. B: Maren g.m. Søren Andersen i Sillesthoved.

519 Jens Sørensen i Rostrup. 12.4.1788, fol.22.
E: Anne Knudsdatter. LV: Jens Knudsen i Lihmskov. B: Knud 19, der er rømt.

520 Christen Jensen Vonge i Teglhuset. 21.3.1789, fol.23.
E: Maren Jensdatter. LV: Jacob Dupont i Skovdallund. B: Gertrud 5, Johanne 2, Anne Kirstine 17 uger. FM: farbror Peder Jensen i Sandvad.

521 Christen Andersen i Ravning. 3.4.1789, fol.24.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Morten Hansen sst. B: Maren 24 g.m. Joen Sørensen sst., Anne Marie 22, Johanne 15, Anne Kirstine 12. FM: farbror Jens Andersen i Rue.

522 Afkald. Ribe 15.4.1789, fol.24B.
Afkald for arv efter forældre fra Maren Sørensdatter født i Lindeballe g.m. Oluf Nielsen, musketer.

523 Peder Jensen i Store Lihme. 7.4.1790, fol.25, 40B, 43B.
E: Karen Iversdatter. LV: Niels Lauridsen i Lihme. B: Iver 13, Karen 6. FM: morbror Jens Iversen i Billund. Første ægteskab med Karen Christensdatter, [skifte 28.6.1775 lbnr.461]. B: Anne g.m. Jens Hansen, skrædder i Fårehuset, Margrethe, Christen 32, Mette, Peder 21. FM: Jens Lauridsen i Lihme.

524 Hans Madsen Krag i Ravning. 5.7.1787, fol.26B, 33, 34B, 45, 49B, 50B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Terkildsen, Erik Iversen sst, der ægter. B: Karen 21, Mads 18, Jens 16, Søren 12, Mette Marie 10, Anne 8. FM: Daniel Iversen sst.

525 Johanne Pedersdatter i Rostrup. 8.7.1788, fol.29, 84.
Enke efter [Jørgen Pedersen sst, skifte 17.2.1768 lbnr.422]. B: Anne Kirstine 22, Peder 20, rømt. FM: morbror Hans Pedersen i Store Lihme.

526 Anders Nielsen i Sødover. 26.11.1789, fol.31, 34, 81B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Christen Pedersen sst, Peder Poulsen på Engelsholm. B: Karen Marie 9, Jørgen 3, Kirsten 5 uger. FM: Anders Nielsen Post sst, morbror Jens Ejsing i Ballegård.

527 Jens Christensen i Førstballe. 14.11.1789, fol.31B, 41, 44.
E: Anne Olufsdatter. LV: Mikkel Andersen i Kobberbøl. B: Bodil 5, Jens nyfødt. FM: farbror Jens Christensen i Førstballe.

528 Else Christensdatter i Tykhøjet. 9.10.1790, fol.35.
E: Iver Sørensen. B: Søren 14, Birthe 12, Anne 10, Maren 6, Else 3. FM: farbror Peder Sørensen.

529 Mette Mortensdatter i Balle. 8.11.1790, fol.36, 42B, 52B, 64, 69, 71.
E: Jochum Andersen. A: søster Sidsel Mortensdatter, død, var g.m. Hans Madsen i Ravning. 6B: Mads i Tyrsting, Christen i Balle, Anne, [skifte 29.12.1772 lbnr.449]. 2B: Thomas Madsen 20, Hans Madsen 18, Morten i Ravning, Maren g.m. Hans Christensen i Balle, Laurids i Sødover, søster Kirsten Mortensdatter i Lund, død. 4B: Morten Pedersen i Lund, Maren Pedersdatter i Haderslev, Mette Pedersdatter i Holsten, Marie Pedersdatter, søster Karen Mortensdatter, død, var g.m. [Christen Jacobsen i Lihme, se lbnr.451]. 6B: Anne g.m. Søren Pedersen i Balle, Mads sst, Mette g.m. Christen Nielsen i Lihme, Morten i Holsten, Laurids sst, Jens i Gadbjerg.

530 Jens Christensen, hyrde i Lihmskov. 30.11.1790, fol.37B.
E: Else Jensdatter. LV: Joen Olufsen sst. B: Johanne 31, Christen 26, Jens 24. FM: Jens Knudsen sst.

531 Christen Lauridsen i Daldover. 21.2.1791, fol.38B, 41B, 50.
E: Mette Ibsdatter. LV: Mads Eriksen sst. B: Ib 26, Ellen g.m. Hans Mortensen sst, Laurids 17, Karen 15. FM: Laurids Mogensen sst.

532 Maren Andersdatter i Sødover. 23.2.1791, fol.39, 43.
E: Niels Sommer. B: Maren g.m. Mathias, Hans 25. FM: Søren Mortensen.

533 Afkald. Engelsholm 28.3.1791, fol.42.
Afkald for arv efter Morten Hansen, skifte 19.12.1786 lbnr.495 fra bror Peder Hansen i Løjt.

534 Jochum Henrik Kyhl, mejeribetjent i Kidde. 30.7.1791, fol.48B, 53, 63.
E: Cathrine Kyhl. LV: Erik Vest. B: Johan Rudolf 23, Augustine 21, August Ludvig 19, Margrethe Lisbeth 16, Frederikke 14, Christian 11. FM: Peder Pedersen Kidde, Mikkel Christensen i Sødover.

535 Jochum Andersen i Balle. 1.12.1791, fol.53B, 56, 64, 69.
[Enkemand efter Mette Mortensdatter, skifte 8.11.1790 lbnr.529]. A: bror Christen Andersen i Ravning, bror Niels Andersen i Sødover, død. 5B: Anders Post sst, Sivert sst, Inger gift i Hover sogn, Johanne gift i Jelling, Anne i København, bror Anders Andersen i Gammelby, [skifte 23.2.1751 lbnr.220]. 1B: Anne g.m. Peder Frandsen i Rue, bror Steffen Andersen i Balle, [skifte 14.4.1763 lbnr.352]. 1B: Anne g.m. Hans Olufsen i Lille Lihme.

536 Christen Nielsen i Store Lihme. 28.1.1792, fol.58B, 68B.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Pedersen. B: Niels 11, Karen 7. FM: Rasmus Nielsen i Lildfrost, Peder Madsen i Store Lihme.

537 Peder Bering i Tingkærhus. 29.2.1792, fol.60.
E: Karen Nielsdatter. LV: Joen Pedersen i Lihmskov. B: Maren 17, Peder 15, Anne 12, Anne Margrethe 9, Pernille 1. FM: Gert Hansen i Fårehuset.

538 Anne Nielsdatter i Nørup. 17.3.1792, fol.61.
E: Jens Iversen. B: Iver 7, Niels 5, Laurids 2, Christen nyfødt. FM: morfar Niels Lauridsen i Lihme, Christen Iversen i Sødover (?).

539 Søren Nielsen skovfoged i Daldover. 21.3.1792, fol.62B.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Rasmus Knudsen i Bindeballe. B: Mads 20 i Vandel, Maren 16, Christen 12, Johan 7, Søren 3. FM: Lærke i Daldover.

540 Niels Sørensen i Daldover. 21.3.1792, fol.62B.
E: Anne Hansdatter. LV: Erik Mathiasen sst. B: Sidsel Marie 9 uger. FM: farbror Mads Sørensen.

541 Johanne Pedersdatter i Daldover. 26.5.1792, fol.73.
E: Peder Eriksen. B: Inger 17, Karen 15, Erik 13, Ellen 10, Mette Kirstine 3, Peder 1. FM: morbror Peder Madsen i Store Lihme.

542 Johanne Madsdatter i Ravning. 17.8.1792, fol.75B.
E: Iver Christensen. Første ægteskab med Jens Olufsen, skifte 12.7.1781 lbnr.473. B: Anne g.m. Peder Niels Lauridsen, snedker i Nørup, Oluf 21. FM: farbror Søren Olufsen i Ravning.

543 Anne Andersdatter i Sødover. 13.5.1793, fol.81.
E: Peder Poulsen. B: Anne Kirstine 13, Kirsten 9.

544 Mads Christensen i Ravning. 19.8.1793, fol.83.
E: Edel Iversdatter. LV: Christen Andersen sst. B: Christen 18. FM: Niels Olufsen. Af første ægteskab B: Jens Madsen 40 i Bredsten.

545 Jens Jensen i Sødover. 12.12.1793, fol.83B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Morten Murermester. B: Anne g.m. Morten Christensen i Vandel.

546 Inger Knudsdatter i Store Lihme. 18.3.1794, fol.85, 86B.
E: Mads Jacobsen. B: Peder sst, Anne, død, var g.m. Jens Knudsen i Vork. 1B: Anne 8. Første ægteskab med Peder Hansen, [skifte 12.12.1749 lbnr.202]. B: Hans, drejer i Balle, Knud i Lihmskov, Mette, [skifte 28.2.1785 lbnr.486], var g.m. Joen Olufsen i Lihmskov. 2B: Mette, Anne, Johanne, [skifte 26.5.1792 lbnr.541], var g.m. Peder Eriksen i Daldover. 6B.

547 Mads Nielsen i Store Lihme. 18.3.1794, fol.85B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen sognefoged. B: Martha, Karen g.m. Anders Christensen, der fæster.

548 Afkald. Engelsholm 9.6.1794, fol.87.
Afkald fra Margrethe Mogensdatter g.m. Jens Olufsen i Grene sogn. (Sml. lbnr.410, 497).

549 Søren Mortensen i Nørup. 17.9.1794, fol.87.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Henning Johansen, forpagter i Nørup Præstegård. B: Mette Kirstine g.m. Niels Thomsen på Rugballe Mark, Anne Cathrine 20. Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 24.12.1761 lbnr.316]. B: Morten i Svendborghus på Engelsholm Mark.

550 Afkald. Sødover 6.8.1794, fol.88B.
Afkald for arv efter Peder Madsen i Sødover fra børn Mads Pedersen, Rasmus Pedersen, Severin Pedersen og Adam Pedersen.

551 Peder Pedersen Haahr i Store Lihme. 24.1.1795, fol.89, 97, 100, 112.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Jacobsen sst. B: Kirsten 10, Anne Marie 7. FM: Niels Lauridsen sst.

552 Anne Hansdatter i Store Lihme. 7.7.1795, fol.93.
E: Knud Sørensen. B: Hans, Tove 28, Johanne, [skifte 21.2.1785 lbnr.484], var g.m. Jens Lauridsen i Lihme. 1B: Mette 12.

553 Afkald. Nørup 20.6.1795, fol.94B.
Afkald for arv efter Christen Madsen i Ravning, skifte 3.3.1774 lbnr.459 fra søster Maren Madsdatter g.m. Mikkel Andersen i Nørup.

554 Afkald. Lihme 20.6.1795, fol.94B.
Afkald for arv efter Maren Pedersdatter, skifte 8.2.1763 lbnr.339, var g.m. Christen Thomsen [fejl for Christen Nielsen] i Lihme fra datter Margrethe Christensdatter g.m. Niels Lauridsen sst.

555 Afkald. Balle 20.6.1795, fol.95.
Afkald for arv efter [Johanne Pedersdatter], skifte 16.10.1764 lbnr.398 fra søn Peder ved far Anders Madsen i Balle.

556 Afkald. Lerbæk 14.6.1795, fol.95.
Afkald for arv efter Christen Madsen i Sødover, skifte 25.10.1781 lbnr.474 fra datter Anne Dorthe Christensdatter g.m. Peder Mortensen, gartner på Lerbæk.

557 Afkald. Balle 20.6.1795, fol.95B.
Afkald for arv efter Mette Christensdatter, skifte 4.5.1774 lbnr.458 fra søn Søren Eriksen 29, født i Balle.

558 Afkald. Egtved 20.6.1795, fol.95B.
Afkald for arv efter Maren Pedersdatter, skifte 8.2.1763 lbnr.339, var g.m. Christen Thomsen [fejl for Christen Nielsen] i Lihme fra datter Anne Christensdatter g.m. Steffen Skomager i Egtved.

559 Afkald. Nørup 19.6.1795, fol.95B.
Afkald for arv efter Mikkel Pedersen i Nørup, skifte 10.12.1767 lbnr.419 fra søn Peder Mikkelsen.

560 Afkald. Stokholmhus og Søskov 20.6.1795, fol.96.
Afkald for arv efter Ejler Christensen i Nørup, skifte 1.4.1761 lbnr.305 fra børn Christen Ejlersen i Stokholmhus på Engelsholm Mark og Anders Ejlersen i Søskov Huse i Bredsten sogn.

561 Afkald. Lihmskov 20.6.1795, fol.96.
Afkald for arv efter Mette Hansdatter i Lihmskov, skifte 18.2.1760 lbnr.291 fra søn Peder Joensen sst, og for arv efter morbror Jens Hansen Møller i Randbøl, skifte 11.1.1764 lbnr.374.

562 Afkald. Højen Hedehus i Højen sogn. 20.6.1795, fol.96.
Afkald for arv efter Mette Hansdatter, skifte 18.2.1760 lbnr.291, var g.m. Joen Pedersen i Lihmskov fra datter Maren Joensdatter g.m. Peder Buhl på Højen Hede, og for arv efter morbror Jens Hansen Møller i Randbøl, skifte 11.1.1764 lbnr.374.

563 Afkald. Lihme 20.6.1795, fol.96B.
Afkald for arv efter Mette Hansdatter, skifte 18.2.1760 lbnr.291, var g.m. Johan Pedersen i Lihmskov fra datter Anne Marie Joensdatter g.m. Hans Terkildsen i Lihme, og for arv efter morbror Jens Hansen Møller i Randbøl, skifte 11.1.1764 lbnr.374.

564 Afkald. Lihme Skolehus 20.6.1795, fol.96B.
Afkald for arv efter Jens Rasmussen Terp i Lihmskov, skifte 27.4.1765 lbnr.402 fra datter Kirsten Terp g.m. Jacob Christensen, skoleholder i Lihme.

565 Afkald. Store Lihme 15.8.1795, fol.97.
Afkald for arv efter Anne Frandsdatter, skifte 25.4.1774 lbnr.465 fra søn Frands Pedersen Haahr i Store Lihme.

566 Jacob Hansen og hustru i Lihme. 1.1.1796, fol.97B.
Almisselemmer. Ingen arv.

567 Rasmus Knudsen i Ravning. 17.2.1796, fol.97B, 103B.
E: Maren Jesdatter. LV: bror Oluf Jessen sst. B: Johanne 8, Knud 6, Jes 3. FM: farbror Anders Knudsen sst, fasters mand Morten Hansen sst.

568 Joen Sørensen i Ravning. 10.5.1796, fol.100, 105B.
E: Maren Christensdatter. LV: svoger Laurids Christensen sst. B: Christen 7, Mette Marie 5. FM: farbror Morten Sørensen i Lihmskov.

569 Peder Eriksen i Daldover. 28.6.1796, fol.102B, 106B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Olufsen i Grene. B: Oluf 2. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, [skifte 26.5.1792 lbnr.541]. B: Inger 21, Karen 19, Erik 17, Ellen 14, Mette Kirstine 7. FM: morbror Peder Madsen i Store Lihme.

570 Charlotte Kirstine Spencher født Handberg i Daldover. 30.6.1796, fol.103B, 109B.
Enke efter Martin Christian Spencher, papirmagermester på Engelsholm Papirfarbrik, [skifte 18.10.1781 lbnr.475]. A: brordatter g.m. Tegl ved Viborg Bogtrykkeri.

571 Peder Hansen, skrædder i Deggerhuset på Engelsholm Mark. 2.2.1797, fol.115.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Morten Hansen i Ravning. B: Hans 24. FM: farbror Gert Hansen i Fårehuset.Haraldskær skifteprotokol
1721-1812.
G 396-7


572 Jens Gydesen i Knude. 18.10.1721, side 11.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Pedersen. Første ægteskab med Jens. B: Peder 25, Gyde 12, Anne, Mette. FM: Johannes Lauridsen i Øster Ho, Jacob Nielsen i Nørskov, Anders Poulsen i Givskud.

573 Henning Rasmussen og hustru Anne Lauridsdatter i Ravning. 20.4.1725, side 22.
B: Mads, Rasmus, Else. FM: Søren Hansen i Ollerup, Anders Jensen i Ravning, præsten Jørgen Bang.

574 Niels Hermansen på Haraldskær. 7.5.1725, side 30.
B: Christen. FM: Søren Jensen i Glasbjerg.

575 Kirsten Nielsdatter i Kærbølling. 11.10.1725, side 33.
E: Erik Gydesen. Første ægteskab med Poul. B: Oluf, Dorthe, Mads, Niels.

576 Thomas Sørensen i Bredstenlund. 13.5.1726, side 35.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Peder Clausen i Slelde. Ingen arv. Enkens børn nævnes og den salig mands søn Niels Thomsen.

577 Maren Nielsdatter i Kidde. 3.1.1727, side 40.
E: Morten Poulsen. B: Poul 15, Niels 6, Gertrud, Maren.

578 Anne Christensdatter i Kollerup. 21.1.1727, side 46.
E: Mikkel Pedersen. B: Christen 4, Søren 2, Anne 4 uger.

579 Oluf Nielsen i Kærbølling. 12.1.1728, side 52.
E: Abelone Christensdatter. B: Niels i Hvejsel, Maren g.m. Christen Hansen i Kærbølling, Mette g.m. Niels Christensen i Høgsholt, Kirsten g.m. Søren Sørensen i Kærbølling, Inger, Christen 32, der fæster.

580 Rasmus Christensen, møller i Kvakmølle. 12.11.1733, side 55.
E: Maren Pedersdatter. LV: Godske Sørensen i Grejs Mølle. B: Christen, Maren g.m. Poul Mikkelsen i Ulstrup, Mette forlovet med Jens Pedersen i Jennum.

581 Jonas Nielsen i Hvejsel. 3.3.1736, side 56.
E: Anne Margrethe [Lorentsdatter]. B: Anne Marie 4. FM: Jens Rasmussen i Hvejsel.

582 Erik Gydesen i Kærbølling. 20.4.1736, side 57.
E: Sidsel Nielsdatter. Afkald fra afdødes brorbørn Laurids Poulsen i Højen og 4 søskende af 7.4.1736, fra bror Mads Gydesen i Balle, fra søster Anne Gydesdatter g.m. Hans Pedersen i Høgsholt. Husbondhold på selveje af gården af 6.7.1734 til Jeppe Hansen g.m. afdødes steddatter Mette Thomasdatter med arv til hendes søskende Susanne Cathrine Thomasdatter og Johanne Thomasdatter.

583 Anne Jensdatter i Knude. 4.6.1736, side 63.
E: Niels Jensen. B: Johanne 9, Maren 7, Anne Marie 4, Jens 2. Desuden nævnes enkemandens bror i Omvrå i Sønder Omme sogn.

584 Maren Hansdatter i Kærbølling. 26.9.1730, side 70.
E: Mads Hansen. B: Anne g.m. Laurids Iversen sst, Maren, Kirsten. FM: morbrødre Thomas Hansen i Sandvad, Christen Hansen sst, mosters mand Søren Madsen i Kærbølling.

585 Anne Thomasdatter i Kvakmølle. 21.11.1735, side 79.
E: Christen Rasmussen, der døde. B: Rasmus 5, Maren 2. FM: morfar Thomas Christensen i Nørre Vilstrup, morbror Christen Thomsen sst., farbror Godske Sørensen i Grejs Mølle. Fæstebrev af 19.1.1729 fra far Rasmus Christensen. Desuden nævnes afdøde mands søstre Mette Rasmusdatter forlovet med Jens Pedersen i Jennum og Maren Rasmusdatter g.m. Poul Mikkelsen i Vilstrup.

586 Jens Ebbesen i Mellem Knabberup. 15.10.1736, side 112.
E: Anne Else Rasmusdatter. LV: provst Jacob Jensen i Skibet. B: Hans 27, Geronimus 25, Inger, der ægter Søren Thomsen i Vilstrup, der fæster, Eva. FM: Nikolaj Joensen i Kølholt, Godske Sørensen i Grejs Mølle.

587 Jens Rasmussen i Hvejsel. 22.3.1737, side 114.
A: stedfar Niels Olufsen, bror Søren Rasmussen, søster Mette Rasmusdatter.

588 Anne Cathrine Hansdatter i Kærbølling. 1.7.1738, side 121.
E: Søren Madsen. B: Peder 25, Kirsten 18, Mads 16, Maren 12, Hans 8. FM: farbror Jeppe Madsen i Vindelev, slægt: Søren Nissen i Ollerup, Mads Christensen i Ravning, Terkild Christensen i Ollerup.

589 Mette Thomasdatter i Kærbølling. 7.1.1732, side 132.
E: Christen Terkildsen. B: Kirsten 18, Thomas 13, Dorthe 7, Birgitte 4. FM: morfar Thomas Christensen i Bredstenlund.

590 Else Christensdatter i Søskov. 5.8.1735, side 134.
E: Thomas Buch.B: Karen. Af første ægteskab B: Christen Buch, Peder Buch, Kirsten g.m. Jes Joensen i Balle, Sidsel Hansdatter. (Sml. lbnr.127).

591 Christen Buch i Søskov. 5.10.1736, side 139.
E: Inger Jacobsdatter. LV: Thomas Buch. B: Hans 1. Desuden nævnes afdødes søster Sidsel Hansdatter.

592 Gyde Madsen i Hornstrup. 20.12.1737, side 147, 154.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Pedersen sst, Jens Nielsen, der ægter og fæster. B: Karen 10, Peder 7, Maren 5. FM: Jens Madsen Buch, morbror Poul Pedersen i Hornstrup. Desuden nævnes enkens søster Anne Pedersdatter.

593 Anders Jensen i Vonge. 3.9.1739, side 164.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Eskild Pedersen sst. B: Anne 23, Maren 18, Laurids 16, Christen 13, Jørgen 11, Kirstine Marie 9, Karen 7, Mette 4. Første ægteskab med Anne Sørensdatter. B: Jens over 36 i Ravning, Anne 33 g.m. Christen Jensen i Føvling, Inger. FM: Anders Christensen i Vonge.

594 Anne Frederiksdatter i Bredstenlund. 8.1.1740, side 168.
E: Steffen Hansen. B: Hans 23, Frederik 21, Jørgen 15, Mette 14, Karen 12, Maren 10, Jens 8.

595 Peder Hansen, skrædder i Ollerup. 22.3.1740, side 172.
E: Karen Knudsdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Hans 10, Knud 7. FM: mosters mand Peder Henriksen Hobolt, degn i Nørup og Randbøl.

596 Mads Olufsen i Trollerup. 7.1.1740, side 175.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Christen Jensen i Gadbjerg. B: Christen i Trollerup, Ellen g.m. Christen Pedersen i Ørum i Sindbjerg sogn.

597 Christen Olufsen i Kærbølling. 29.4.1740, side 184.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Bonde sst. B: Oluf 8, Jens 5, Abelone 3. FM: farbror Niels Olufsen i Hvejsel, morbror Iver Jensen i Ravning.

598 Mette Rasmusdatter i Hvejsel. 23.7.1740, side 195.
E: Christian Sivertsen. B: Ingeborg 2.

599 Else Lauridsdatter i Lerager. 17.4.1741, side 205.
E: Anders Pedersen. A: bror Peder Lauridsen sst, bror Jens Lauridsen i Nørskov, bror Niels Lauridsen sst, bror Johannes Lauridsen, død. 5B: Laurids i Farre Mølle, Jens, Christen, Maren forlovet med Bent Nielsen i Mølgård i Give sogn, Mette hos mor og stedfar i Harresø, bror Oluf Lauridsen i Ris, død. 1B: Maren g.m. Jens Mortensen sst, søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Bendix Nielsen, smed i Sønder Kollemorten.

600 Mette Jensdatter i Kærbølling. 25.5.1741, side 218.
E: Nis Andersen. Første ægteskab med Christen Olufsen, [skifte 29.4.1740, lbnr.597]. B: Oluf 9, Jens 6, Abelone 4. FM: farbror Niels Olufsen nu i Balle, morbror Iver Jensen i Ravning.

601 Helvig Madsdatter i Ravning. 15.6.1741, side 230.
E: Jens Jensen Hvejsel. Første ægteskab med Hans Christensen. B: Søren i Sindbjerglund, Christen i Århus, Mads i Asbo i Bække sogn, nu uvist hvor, Jens i Asbo, Peder, Else, død, var g.m. Christen Jensen i Vesterby i Egtved (fejl for Ødsted) sogn. Flere børn.

602 Søren Madsen i Kærbølling. 26.10.1738, side 234.
[Enkemand efter Anne Cathrine Hansdatter, skifte 1.7.1738 lbnr.588]. B: Peder, der arver gården, Kirsten, Mads, Maren, Hans.

603 Anders Hansen i Jennum. 24.10.1753, side 236.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: provst Bang i Balle. B: Anne 11, Niels 15, Mette 9. FM: Peder Nielsen i Nørre Vilstrup. Første ægteskab med Anne Thomasdatter, skifte 21.11.1736. B: Hans 22, Maren 24, Thomas 20. FM: Niels Thomsen i Kølholt. (Samme skifte som lbnr.256).

604 Jens Rasmussen i Kærbølling. 10.3.1770, side 239.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Andersen i Rue. B: Rasmus 5, Karen 1. FM: farbror Jørgen Rasmussen tjener på Skovdallund, Bent Iversen i Kærbølling.

605 Else Clausdatter i Jennum. 6.2.1771, side 240, 245.
E: Niels Andersen. A: mor Karen Thomasdatter i Søskov, bror Thomas Clausen Buch sst.

606 Marie Lauridsdatter i Kærbølling. 20.7.1771, side 242, 248.
E: Mikkel Thomsen. B: Thomas, Laurids, Christen, Søren, Carl Christian, Jens, Mette Kirstine. FM: Hans Eriksen sst. Desuden nævnes enkemandens søster Mette Hansdatter i Sandvad.

607 Iver Madsen i Mørup. 15.1.1762, side 243.
E: Kirsten Hansdatter. LV: afdødes bror Mads Madsen i Daldover. B: Kirsten 7. FM: Christen Sørensen i Lindeballe, der ægter.

608 Kirsten Nielsdatter i Kærbølling. 23.12.1772, side 249.
B: Anne Christensdatter 25, Niels Christensen 20, Laurids Christensen 18, Anne Christensdatter 12, Karen Christensdatter 7. FM: Frederik Steffensen sst.

609 Mette Iversdatter i Jennum. 28.1.1773 side 250.
E: Peder Mogensen. B: Iver. FM: Oluf Christensen, ladefoged på Haraldskær.

610 Christen Skårup i Kærbølling. 13.5.1773, side 253.
E: Johanne Nielsdatter. A: far Jørgen Jensen Skov.

611 Christoffer Rothaus i Kærbølling. 2.6.1773, side 255.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Florentsen, snedker sst. B: Palle sst, Johan Henrik, Nikolaj i Århus, Gerhard sst, Jacob, Johan Casper. FM: Iver Lauridsen i Kærbølling, farbror Jacob Rothaus i Bodilmølle.

612 Mads Christensen, skovfoged i Røddinghus. 14.2.1774, side 257.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christen Jørgensen i Hover. B: Sofie Charlotte 7. FM: Søren Christensen i Holtum.

613 Mads Christensen i Trollerup. 28.1.1775, side 259.
E: Karen Jensdatter. LV: Laurids Sørensen i Jelling. B: Birthe. FM: morbror Thomas Jensen sst.

614 Kirsten Nielsdatter i Jerlev. 23.3.1776, side 259.
E: Peder Jensen. B: Laurids 20, Dorthe 18, Johanne 16. FM: farbror Jens Jensen sst, Christen Nissen sst, Jens Jensen Grøn sst.

615 Inger Christensdatter i Jennum. 2.12.1776, side 261.
E: Jens Christensen. B: Christen 7, Oluf 4.

616 Mette Jørgensdatter i Mørup. 21.12.1776, side 262.
E: Casper Christensen. B: Christen 10. Af første ægteskab B: Johanne Christensdatter 16. FM: farfar Laurids Frederiksen sst.

617 Kirsten Pedersdatter i Nørskov. 19.5.1778, side 263.
B: Gyde Jensen sst, Anne Kirstine Mortensdatter g.m. Søren Hansen sst, Anne Margrethe Mortensdatter g.m. Joen Christensen i Gøddinghus, Jens Mortensen, der er rømt, Maren Gydesdatter, død, var g.m. Søren Andersen i Sillesthoved. 3B: Maren, Kirsten, Anders, Jacob Gydesen i Jelling, Dorthe Gydesdatter, død, var g.m. Søren Nielsen i Gødsbøl. 1B: Niels. (Sml. lbnr.181).

618 Maren Hansdatter i Nørskov. 4.6.1778, side 268.
E: Frederik Iversen. B: Hans 12. FM: morbror Frederik Christiansen i Bindesbøl.

619 Anne Pedersdatter i Kærbølling. 22.9.1778, side 270.
E: Jens Lauridsen. B: Peder 13, Anne 10. FM: Nis Prebensen, smed i Nørre Vilstrup, Søren Rasmussen i Balle.

620 Kirsten Bertelsdatter i Øster Åst. 5.3.1761, side 271.
E: Poul Hansen. B: Hans 9 mdr. FM: mosters mand Gyde Hansen i Vester Åst.

621 Kirsten Svendsdatter i Jerlev. 29.3.1779, side 273.
E: Søren Nielsen. B: Niels 21, Lisbeth 10. FM: farbror Poul Sørensen sst, morbror Anders Sørensen sst.

622 Anne Albertsdatter i Nørskov. 18.12.1779, side 275.
E: Peder Nielsen. Af første ægteskab B: Niels Poulsen 3. FM: Anders Poulsen i Harresø.

623 Nis Sørensen i Vester Hornstrup. 28.4.1780, side 276.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Hans Iversen i Bredstenlund. B: Søren 22, Ellen 18. FM: Henrik Sørensen i Vester Hornstrup.

624 Jens Nissen i Jennum. 1.11.1780, side 278.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Peder Madsen, der ægter. B: Johanne 16, Nis 14, Anne 6. FM: farbror Erik Nissen i Kærbølling, Søren Rasmussen i Jennum.

625 Jens Nielsen og hustru Sidsel Jensdatter i Kærbølling. 2.4.1778, side 279.
B: Barbara 22, der ægter Oluf Sørensen, der fæster, Marie 18, Maren 14, Anne 10. FM: morbror Bertel Jensen i Pjedsted, mosters mand Søren Jensen i Himmerigshus i Stovstrup sogn. Gæld 1765 fra Niels Hansen i Brøndsted og hustru Maren Pedersdatter til hans farbror Jens Nielsen i Herlev.

626 Søren Rødding. [Sted mgl.] 12.12.1780, side 286.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Poul Madsen Brun i Kærbølling. B: Anne. FM: farbror Jens Rødding.

627 Gyde Jørgensen i Jerlev. 20.3.1781, side 288.
E: Else Sørensdatter. LV: Christen Nissen i Jerlev. B: Else Malene 1. FM: morbror Jens Joensen i Ammitsbøl.

628 Karen Nielsdatter i Nørre Vilstrup. 2.4.1783, side 290.
E: Nis Prebensen, smed. B: Cathrine 19, Niels 11, Maren 6. FM: Søren Nielsen Tved sst, Rasmus Stath, degn sst.

629 Else Nielsdatter i Jennum. 5.4.1783, side 296.
E: Christen Nielsen, smed. B: Lene 4. FM: farfar Niels Christensen, smed i Skrædderhuset ved Rugballegård. Første ægteskab med Oluf Rasmussen i Vonge, skifte 8.11.1777. B: Anne Else 10, Maren 7. FM: morbror Mikkel Nielsen, smed i Tørring på Stougård gods, morbror Jørgen Nielsen, smed i Ildved på Brandbjerg gods, mosters mand Rasmus Gjerner i Myllerup.

630 Hans Pedersen i Øster Åst. 19.4.1783, side 307.
E: Maren Mortensdatter. LV: Laurids Pedersen Lindeballe, skoleholder i Randbøl. B: Peder 34, der fæster, Maren, død, var g.m. Laurids Jensen i Smidstrup, Kirsten død, var g.m. Henning Madsen Lærke i Daldover, Anne.

631 Anne Cathrine Jepsdatter i Kærbølling. 14.11.1783, side 315.
E: Søren Sørensen Rugballe. B: Jeppe 5. FM: morbrødre Andreas Jepsen i Vinding, Jacob Sørensen i Rugsted. Børnepenge i boet efter skifte 3.4.1778, men de er udbetalt til FM: Knud Nielsen i Vesterby.

632 Maren Jørgensdatter Skov i Jennum. 7.2.1783, side 322.
[Enke efter Thomas Andersen sst]. B: Maren Thomasdatter 10, Anne Thomasdatter 7, Anders Thomsen 5. FM: Niels Andersen sst, Hans Rasmussen Stath, væver i Nørre Vilstrup, morbror Mikkel Jørgensen Skov i Jennum. Gæld: Jørgen Skov i Jelling.

633 Karen Sørensdatter i Vester Hornstrup. 5.5.1783, side 331.
E: Henrik Sørensen. B: Søren 16, Lisbeth 10. FM: morbror Peder Sørensen i Gadbjerg på Refstrup gods.

634 Kirsten Clemensdatter i Jerlev. 13.6.1783, side 336.
E: Niels Christensen. B: Maren 25 g.m. Niels Sørensen sst, Mette 18, Christen 14. FM: Jens Jensen Grøn sst, Peder Nielsen sst. Arv i boet til afdødes søster, datter af Germand Mikkelsen: Anne Germandsdatter g.m. Peder Mogensen i Jennum.

635 Johanne Jørgensdatter i Kærbølling. 24.9.1783, side 345.
E: Frederik Steffensen. A: næstsøskendebarn Ebbe Christensen i Bøgvad, næstsøskendebarn Mads Andersen i Gadbjerg, død. 2B: Peder i Jennum, Kirsten i Gadbjerg, næstsøskendebarn Anders Christensen i Vork, død. 1B: Jens sst.

636 Anders Sørensen, smed i Kærbølling. 26.2.1784, side 351.
E: Lisbeth Jørgensdatter. LV: Bent Iversen sst. B: Jørgen 17, Søren 15, Johanne 6. FM: Poul Brun sst.

637 Rasmus Christensen i Jennum. 15.3.1784, side 355.
E: Mette Jensdatter. LV: skoleholder Christian Rohde. B: Inger 16, Christen 11, Mette Kirstine 5, Gertrud 1. FM: farbror Hans Christensen, tjener på Haraldskær.

638 Viderik Pedersen i Kærbølling. 12.3.1784, side 359.
E: Else Lauridsdatter. LV: Oluf Sørensen sst. B: Peder 17, Laurids 15. FM: Oluf Christensen, skovfoged i Røddinghus.

639 Karen Knudsdatter i Mørup. 10.5.1784, side 362.
E: Jørgen Olufsen. B: Johanne 5. FM: morbror Claus Knudsen i Uve.

640 Christen Sørensen i Mørup. 4.11.1786, side 367.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Iver Lauridsen sst. B: Iver 20, [Mette] g.m. Jørgen Olufsen sst. [Enkens første ægteskab med Iver Madsen sst, skifte 15.1.1762 lbnr.607]. B: [Kirsten] g.m. Laurids Jensen i Smidstrup.

641 Niels Madsen i Jerlev. 2.1.1787, side 370.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Grøn. sst. B: Mads 22, Niels 20, Peder 14, Else Marie 10. FM: morbrødre Christen Nielsen i Mejsling, Peder Nielsen i Jerlev.

642 Frederik Steffensen i Kærbølling. 20.2.1787, side 374.
E: Anne Jørgensdatter . LV: bror Christen Jørgensen i Tørskind. A: søster Karen Steffensdatter i Balle, søster [Mette Steffensdatter] g.m. Rasmus Jacobsen, skomager i Bredstenlund, bror Jørgen Steffensen, uvist hvor, brordatter [Magdalene Hansdatter] g.m. Hans Andersen i Bredstenlund, brorsøn Steffen Hansen sst. (Sml. lbnr.594, 635).

643 Kirsten Pedersdatter i Jennum. 13.6.1787, side 377.
E: Jens Sørensen. B: Karen 8. FM: mors stedfar Jens Pedersen, skrædder i Tyvkær.

644 Peder Jessen i Kærbølling. 2.12.1786, side 380.
E: Bodil Videriksdatter. LV: Hans Nissen sst. B: Marie 14, Søren 5. FM: Søren Terkildsen i Ravning, Oluf Jessen sst. Desuden nævnes Viderik Pedersens søn Laurids Videriksen.

645 Poul Hansen i Kærbølling. 31.7.1787, side 384.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Erik Nissen sst. B: Maren, Kirsten 14, Anne 12, Birthe 8, Maren 4, Hans 2. FM: 4 farbrødre Jørgen Hansen i Rue, Peder Hansen i Deggerhuset, Gert Hansen i Fårehuset, Jens Hansen sst, og Hans Eriksen i Kærbølling.

646 Jacob Rothaus i Kærbølling. 8.8.1789, side 386.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Bent Iversen sst. B: Christen 10, Anne 8. FM: farbror Palle Rothaus sst.

647 Johannes Nielsen, smed i Store Nørskov. 17.5.1788, side 387.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, der døde maj 1787 med skifte i Koldinghus. [Koldinghus skifteprotokol B6C-220 fol.369: skifte efter Anne Else Nielsdatter 7.6.1787, enkemand Johannes Nielsen i Uve]. B: Niels 6. FM: farbrødre Laurids Nielsen i Lindeballe, Jens Nielsen i Skærhoved, morbror Christen Nielsen i Filskov, [morfar Niels Pedersen i Nørskov].

648 Jens Rødding og hustru Mette Jensdatter i Kærbølling. 16.4.1789, side 392.
B: Jens 25, Christen 21, Maren g.m. Anders Ejlersen på Søskov Mark. FM: fars søskendebarn Johan Lauridsen i Kærbølling.

649 Jens Lauridsen i Kærbølling. 26.12.1788, side 397.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Søren Christensen Kyed i Vinding. B: Anne Johanne 9, Mette 7, Maren 4, Karen 2. FM: farbror Johan Lauridsen i Kærbølling, mosters mand Laurids Lauridsen i Bredballe. Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 22.9.1778 lbnr.619]. B: Peder 23, Anne 20. FM: morbror Nis Prebensen, smed i Nørre Vilstrup.

650 Anders Sørensen og hustru Anne Svendsdatter i Jerlev. 16.5.1787, side 406, 422.
Hans A: bror Poul Sørensen sst, bror Jørgen Sørensen, død. 4B: Anders sst, Peder sst, Morten 26, Else 30. Hendes A: bror Mikkel Svendsen sst, søster Kirsten Svendsdatter, [skifte 29.3.1779 lbnr.621], var g.m. Søren Nielsen sst. 2B: Niels sst, Lisbeth 22. FM: mors søskendebarn Johan Mortensen sst.

651 Anne Andersdatter i Jerlev. 23.5.1789, side 413, 424.
E: Laurids Hansen. A: bror Nis Andersen i Kærbølling, død. 2B: Hans sst, der døde. E: Johanne Nielsdatter, Christen i Jerlev, bror Anders Andersen i Kærbølling, død. 2B: Anders 36, Simon 34, begge hos stedfar Mads Lauridsen i Vesterby, søster Maren Andersdatter g.m. Jens Andersen i Rue, søster Johanne Andersdatter, død, var g.m. Peder Sørensen i Kærbølling. 1B: Søren Pedersen i Bredstenlund, død. 1B: Johanne 18 hos stedfar Hans Iversen sst, halvsøster Karen Nisdatter, død, var g.m. afd. Søren Sørensen Høllund i Kærbølling. 2B: Kirsten g.m. Palle Rothaus sst, Anne g.m. Peder Knudsen sst, halvsøster Kirsten Nisdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Lihme. 5B: Hans sst, Nis i Bindeballe, Anders i Bredstengård, Anne g.m. Niels Jørgensen i Randbøl, Johanne, død, var g.m. Jørgen Pedersen i Rostrup. 2B: Peder, Kirsten 20, halvsøster Kirsten Nisdatter, død, var g.m. Mads Lauridsen i Lildfrost. 3B: Nis sst, Anne g.m. Jesper Lauridsen i Søskov, Johanne 40, der ægter Thomas Knudsen toldbetjent i Fredericia.

652 Kirsten Eskildsdatter i Store Nørskov. 24.11.1789, side 416, 430.
E: Peder Nielsen. B: Marie Anne 7, Anne Marie 5. FM: morbror Peder Eskildsen i Skovsende. Desuden nævnes afdødes bror Thøger Eskildsen, enkemandens stedsøn Niels Poulsen.

653 Valentin Frederik Zimmermann i Kærbølling. 8.3.1790, side 419, 429.
Enkemand. B: Anne Beate Frederiksdatter 30, der ægter Niels Madsen sst, Ellen Kirstine Zimmermann g.m. Nikolaj Julius Bernbom i Ribe.

654 Terkild Jensen i Jennum. 7.10.1790, side 427.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Christian Rohde, skoleholder sst. B: Christian 6. FM: farbror Niels Jensen i Grejs. Af første ægteskab B: Jens 10. FM: mosters mand Claus Sørensen i Øster Hornstrup.

655 Agnethe Pedersdatter i Kærbølling. 8.6.1791, side 434, 439.
E: Søren Sørensen Rugballe. B: Anne 7, Kirsten 5. FM: morbrødre Oluf Pedersen i Højen, Hans Pedersen sst.

656 Anne Sørensdatter i Rue. 6.7.1791, side 437.
E: Simon Sørensen. B: Lisbeth 22, Søren 19, Oluf 17, Anne 14. FM: morbror Jens Sørensen i Høgsholt.

657 Mette Frederiksdatter i Kærbølling Huse. 21.5.1792, side 444,447.
E: Laurids Videriksen. A: mor Maren Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Jennum, søster Maren Frederiksdatter g.m. Preben Nissen sst, halvsøster Kirsten Pedersdatter.

658 Enevold Jensen i Jennum. 27.8.1792, side 445, 479.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Lauridsen sst. A: bror Morten Jensen, halvsøster Marie Jacobsdatter 31. FM: Preben Nissen sst.

659 Simon Sørensen i Rue. 4.3.1793, side 449, 455, 479, 489, 504, 520.
Enkemand efter Anne Sørensdatter, [skifte 6.7.1791 lbnr.656]. B: Lisbeth Sofie 23 g.m. Nis Jensen i Rue søn af Jens Andersen sst, Søren 21, Oluf 19, Anne 16. FM: morbror Jens Sørensen i Høgsholt på Lerbæk gods. Første ægteskab med Lisbeth Conradsdatter. B: Conrad 29 i Løjt sogn.

660 Karen Andersdatter i Kærbølling. 21.5.1793, side 452, 461, 464, 469, 476.
E: Peder Jensen Tornborg. B: Henrik i Dalby, Jens 23. Første ægteskab med Henrik. B: Søren i Slelde, Anne Marie 40 g.m. Niels Christensen Furbo på Hastrup gods, Karen 37 g.m. Anders Lauridsen i Hørup, Cathrine 26 g.m. Søren Sørensen i Kærbølling.

661 Dorthe Nielsdatter i Jennum. 19.7.1793, side 456, 462, 465, 467, 470.
E: Hans Andersen Jerlev. B: Niels 26, Anne 23, Mette 20, Peder 13, Ingeborg 12.

662 Bent Iversen i Kærbølling. 22.7.1793, side 459, 463, 466, 468, 473.
E: Else Poulsdatter. LV: Oluf Sørensen sst. B: Iver 29 sst, Karen g.m. Anders Poulsen Brun sst. Af første ægteskab B: Anne 38, Lene g.m. Steffen Rasmussen, skomager i Lund. FM: morbror Erik Sørensen i Balle.

663 Karen Jepsdatter i Mørup. 1.3.1794, side 480, 488, 490.
E: Iver Lauridsen. B: Anne 17, Anders 15, Margrethe 13, Maren 11, Marie 9, Anne Cathrine 6, Caroline 3. FM: morbror Hans Jepsen i Daldover.

664 Anne Marie Nielsdatter i Jennum. 16.10.1794, side 483, 487, 488, 492.
E: Peder Madsen. Første ægteskab med [Jens Nissen, skifte 1.11.1780 lbnr.624]. B: Johanne 32, Anne 20. FM: farbror Erik Nissen i Kærbølling.

665 Maren Bentsdatter i Mørup. 17.11.1794, side 484, 487, 493.
E: Peder Jensen. B: Jens 31, Anne 28, Maren 25, Bent 24, Søren 21, Karen Margrethe 18, Anne Marie 14, Hans 11. FM: morbror Christen Bentsen i Vandel.

666 Anne Pedersdatter i Jennum. 17.6.1795, side 496, 500, 503.
E: Terkild Didriksen. B: Anne Cathrine 20, Peder, Mads, Karen g.m. Mads Olufsen i Lundhus på Rugballegård Mark. FM: Peder Mogensen i Jennum.

667 Kirsten Jensdatter i Jennum. 25.6.1795, side 498, 501.
E: Jørgen Mogensen. B: Jens 12, Karen 9, Peder 3. FM: morbrødre Iver Jensen i Høgsholt, Jens Jensen i Uhre.

668 Abelone Jensdatter i Jerlev. 5.2.1796, side 505, 515.
E: Mikkel Svendsen. B: Svend 20, Jens 16, Kirsten 14, Anne Lisbeth 11, Maren 7. FM: Søren Christensen i Højen, Laurids Thomsen i Mejsling, Mads Nielsen i Jerlev, Jens Grøn sognefoged, Niels Sørensen i Jerlev.

669 Iver Bentsen i Kærbølling 6.2.1796, side 508, 516.
E: Anne Poulsdatter. LV: Anders Poulsen Brun sst, Preben Christensen, der ægter. B: Maren 9 mdr. FM: Steffen Rasmussen i Bredstenlund. Afdødes mor er Else Poulsdatter. (Sml. lbnr.662).

670 Anders Andersen i Kærbølling. 6.2.1796, side 509, 518, 524, 534, 538.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Poul Brun. B: Maren g.m. Søren Andreasen sst, Dorthe g.m. Gabriel Wahl i Fredericia, Oluf 42 på Seest Mark, Margrethe 33. FM: Hans Eriksen ved søn Gregers Hansen i Kærbølling.

671 Jens Sørensen i Beskærgård. 14.5.1796, side 509, 512.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Søren 8. FM: farbror Rasmus Sørensen i Kærbølling. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 13.6.1787 lbnr.644]. B: Karen 15. FM: mors stedfar Jens Pedersen i Tyvkær.

672 Johanne Pedersdatter i Jerlev. 4.6.1796, side 511, 514.
E: Laurids Poulsen. B: Kirsten 15, Poul 13, Maren 9, Anne 7, Dorthe 3. FM: Peder Jensen, Oluf Poulsen, Laurids Pedersen, Christen Nissen, Johan Mortensen.

673 Anne Nielsdatter i Jerlev. 1.8.1797, side 525.
E: Christen Nissen. B: Nis 22, Niels 20. FM: Jens Jensen Grøn sst, morbror Mikkel Nielsen i Trollerup.

674 Peder Hansen i Store Nørskov. 8.4.1798, side 529, 535.
E: Johanne Hansdatter. LV: Pastor Sølling i Ringive, Niels Nielsen i Store Nørskov. B: Hans 15, Maren 10, Ingeborg 7, Marie 6, Peder 4, Niels 2, Karen 6 uger. FM: farbror Søren Hansen i Lindeballe, morbror Hans Hansen i Uve.

675 Anne Pedersdatter i huset Grønland på Haraldskær Mark. 2.11.1798, side 531.
E: Jørgen Pedersen. A: mor Anne Henriksdatter g.m. Søren Henriksen på Slelde Mark, bror Christen Pedersen på Højen Mark, søster Maren Pedersdatter g.m. Jens Lauridsen i Lihme, søster Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Slelde. 4B: Peder 15, Kirsten 9, Henrik 4, Anne 3.

676 Terkild Didriksen i Jennum. 7.5.1799, side 537, 553.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 17.6.1795 lbnr.666]. B: Mads Terkildsen i Ildved, Karen Terkildsdatter g.m. Mads Olufsen på Bøgballegård Mark, Maren Terkildsdatter, død, var g.m. Hans Jensen på Lerbæk Mark. 4B: Anne 22, Jens 20, Terkild 18, Didrik 15, Anne Cathrine Terkildsdatter 30. FM: Bent Hansen i Jennum, Peder Terkildsen, død. var g.m. Mette Christensdatter nu g.m. Jens Pedersen sst. 5B: Anne 18, Anne Kirstine 16, Christen 12, Karen 10, Maren 7.

677 Oluf Christensen skovfoged i Røddinghus i Bredsten sogn. 31.5.1800, side 539.
E: Maren Jørgensdatter, der også døde. LV: Peder Sager, kobbersmelter på fabrikken. Hans A: bror Jens Christensen i Ollerup, død. 3B: Mette g.m. Niels Bertelsen sst, Gertrud 26, der ægter Bent Clemensen i Balle, Abelone 24. Afdøde kones første ægteskab med Mads Christensen i Røddinghus, [skifte 14.2.1774 lbnr.612]. B: Sofie Charlotte g.m. Christian Christensen på Refstrup Mark.

678 Hans Christensen i Røddinghus i Bredsten sogn. 8.10.1804, side 554.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Søren Sørensen Rugballe i Kærbølling. B: Jørgen 4. FM: farbror Laurids Christensen i Ravning.

679 Karen Hansdatter i Kærbølling. 5.3.1806, side 559.
E: Erik Nissen. B: Sidsel, Johanne, Kirsten g.m. Søren Madsen sst. FM: morbror Jørgen Hansen i Rue, svoger Gregers Hansen i Kærbølling.

680 Karen Pedersdatter i Kærbølling. [Dato og år mgl.], side 562.
E: Andreas Poulsen. B: Poul 13, Anne Marie 13. FM: Christoffer Rothaus i Kærbølling Huse.

681 Niels Madsen i Kærbølling. [Dato mgl.] 1812, side 562.
Kun to linier, hele skiftet mangler.


Lerbæk skifteprotokol
1730-1781.

G 398-1

682 [Navn, sted og dato mangler], side 1.
Moder oplader gården for søn Anders Lauridsen. Underskriver Maren Jepsdatter og Niels Jepsen.

683 Karen Terkildsdatter i Uhre. 26.1.1730, side 2.
E: Laurids Pedersen. B: Terkild 13, Kirsten 9, Peder 4. FM: farbror Christen Pedersen i Hover, morbror Frands Terkildsen i Høgsholt.

684 Anne Olufsdatter i Uhre. 11.5.1730, side 5.
E: Jens Christensen. B: Mette 14. Første ægteskab med Laurids. B: Kirsten 27, Claus 17. FM: farbror Hans Pedersen i Hørup.

685 Kirsten Sørensdatter i Uhre. 26.11.1731, side 8.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 7, Maren 7. Første ægteskab med Laurids. B: Søren 18, Kirsten 16. FM: farbror Niels Bjerregaard i Hørup, morbror Claus Sørensen i Slelde.

686 Niels Lauridsen i Høgsholt. 3.12.1731, side 10.
E: Lene Mortensdatter. B: Lorents 9, Morten 7, Lisbeth 5, Maren 2. FM: Frederik Gartner sst. Af første ægteskab B: Amalie Margrethe 20, Margrethe Marie 16. FM: farbror Mads Lauridsen i Farre, Niels Mikkelsen i Høgsholt.

687 Hans Nielsen, møller i Lerbæk Mølle. 30.6.1732, side 14.
E: Johanne Bentsdatter. LV: Christen Gaarde i Hover. B: Peder 6 mdr. FM: morfar Bent Henriksen i Gårde. Afkald af 4.7.1730 fra B: Anne Hansdatter g.m. Peder Jensen Buch i Hvejsel, Marie Hansdatter g.m. Iver Jensen i Jelling, Niels Hansen Møller.

688 Kirsten Nielsdatter i Slelde. 20.12.1734, side 19.
E: Peder Clausen. B: Mette g.m. Jens Pedersen i Amlund på Engelsholm gods.

689 Thomas Olufsen i Slelde. 20.12.1734, side 21.
E: Lene Jensdatter. LV: Claus Sørensen sst. B: Thomas 3. FM: oldefar Jens Christensen sst.

690 Enevold Jensen i Slelde. 20.12.1734, side 23.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Jens 27, der fæster, Mette 19, Peder 16, Søren 15, Sofie 13. FM: Claus Sørensen sst.

691 Søren Christensen i Høgsholt. 20.12.1734, side 26.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Knudsen sst. B: Maren 3, Christen 18 uger. FM: gartner Henrik Mathiasen.

692 Mette Jacobsdatter i Hørup. 22.12.1734, side 28.
E: Niels Jepsen. B: Jacob 22, Niels 18, Peder 14.

693 Anne Adriansdatter i Hørup. 22.12.1734 side 31.
E: Knud Jensen. B: Jens 14, Marie 13, Anne 9, Niels 5.

694 Knud Jensen i Hover. 23.12.1734, side 33.
E: Johanne Hansdatter. LV: Søren Christoffersen. B: Sidsel 6 mdr. FM: Christen Gaarde i Hover. Første ægteskab med Kirsten Christensdatter. B: Kirsten 12, Christen 9. FM: Peder Poulsen i Hover.

695 Maren Hansdatter i Hover. 23.12.1734, side 35.
E: Morten Jensen. B: Hans 15, Jens 12, Anders 8, Claus 4, Dorthe 6 mdr.

696 Amalie Nielsdatter i Hover. 14.11.1735, side 38.
E: Anders Ottesen. A: søster Margrethe Nielsdatter. FM: Peder Pedersen, skovfoged sst.

697 Maren Christensdatter i Hover. 4.11.1736, side 40.
E: Thomas Sørensen Ulf. B: Inger 13, Maren 8, Kirsten 4.

698 Frands Terkildsen i Høgsholt. 14.11.1736, side 42.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jørgen Christensen i Hover. B: Anne 8, Karen 5, Jørgen 2. FM: Christen Gaarde sst.

699 Birgitte Simonsdatter i Slelde. 23.3.1737, side 44.
E: Claus Sørensen. Første ægteskab med Frands. B: Kirsten g.m. Niels Christensen i Lihme, Anne 22. FM: Christen Nielsen i Slelde.

700 Kirsten Olufsdatter i Gårde. 4.7.1738, side 47.
E: Bent Henriksen. B: Henrik i Havrum, Johanne g.m. Jørgen Nielsen i Lerbæk Mølle, Karen 26 g.m. Claus Lauridsen, ladefoged på Lerbæk, Oluf 20, Inger 14, Dorthe 9.

701 Claus Lauridsen i Hover. 26.9.1740, side 54.
E: Karen Bentsdatter. LV: Christen Jørgensen sst. B: Laurids 4, Bent 9 mdr. FM: Jørgen Nielsen, møller i Lerbæk Mølle, Bent Henriksen i Gårde.

702 Peder Nielsen i Hørup. 16.7.1742, side 60.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Joensen sst. B: Niels 3, Mette 2. FM: morfar Peder Mortensen sst.

703 Bent Henriksen i Gårde. 30.11.1742, side 66.
Enkemand efter [Kirsten Olufsdatter, skifte 4.7.1738 lbnr.700]. B: Henrik i Havrum, Johanne g.m. Jørgen Nielsen, møller i Lerbæk Mølle, Karen g.m. Christen Jørgensen i Hover, Oluf, der fæster, Inger g.m. Niels Pedersen i Gårde, Dorthe 15. FM: Peder Pedersen, skovfoged i Hover.

704 Claus Sørensen i Slelde. 11.3.1743, side 74.
E: Johanne Jensdatter. LV: Peder Clausen sst. B: Birthe 3. FM: morbror Jørgen Jensen Skov i Jennum.

705 Søren Knudsen i Høgsholt. 17.5.1755, side 79.
E: Lene Mortensdatter. LV: Peder Joensen Høgh i Hopballe Mølle. A: søskende Jens Knudsen i Børkop, Mathias Knudsen i Sillerup, Niels Knudsen i Høgsholt, Maren Knudsdatter g.m. Jacob Nielsen i Fredericia, Maren Knudsdatter sst, død. 2B: Niels Nielsen, Gissel Nielsdatter g.m. Johan Ludvig, Johanne Knudsdatter sst, død. 1B: Peder Jensen sst.

706 Niels Hansen i Hover. 12.6.1756, side 88.
E: Marie Louise. LV: Peder Skovfoged sst. Afkald fra Hans Nielsen, Thomas Nielsen, Christen Nielsen. FM: Peder Poulsen, Christen Jørgensen sst.

707 Søren Jensen i Høgsholt. 2.9.1756, side 91.
E: Anne Poulsdatter. LV: Hans Jensen i Slelde. B: Anne 20, Jens 12. FM: farbror Mads Jensen i Hørup.

708 Morten Jensen i Hover. 28.10.1756, side 94.
E: Anne Madsdatter. LV: Simon Christensen. B: Maren 19, Ingeborg 16. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 23.12.1734 lbnr.695]. B: Hans sst, Jens sst, Anders 30, Dorthe 28, Claus 25.

709 Peder Joensen i Hørup. 16.11.1756, side 97.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Mortensen sst. B: Mads 27, Anne g.m. Eskild Mortensen i Thyregod.

710 Anne Madsdatter i Hover. 25.6.1757, side 99.
[Enke efter Morten Jensen sst, skifte 28.10.1756 lbnr.708]. B: Maren, Ingeborg. FM: Hans Mortensen sst, Jens Mortensen sst.

711 Søren Christensen Brun i Hover. 8.11.1758, side 101.
A: søster Johanne Christensdatter g.m. Rasmus Rasmussen, smed i Vestenskov i Haderslevhus Amt, søster Dorthe Christensdatter, død, var g.m. Rasmus Jørgensen i Uge i Haderslevhus Amt. 1B: Jørgen. FM: Hans Mortensen i Hover, søster Maren Christensdatter. FM: svoger Knud Sørensen i Vindelev på Brandbjerg gods, 2 halvbrødre hos mor Karen Sørensdatter i Vindelev på Brandbjerg gods Søren Christensen 10, Laurids Christensen 7. FM: morbror Knud Sørensen i Vindelev på samme gods.

712 Johanne Jensdatter i Hover. 8.5.1758, side 110.
B: Jens Hansen, Johanne Hansdatter ved Knud Pedersen i Engum på Tirsbæk gods.

713 Peder Mortensen, skovfoged i Hørup. 5.5.1759, side 111.
E: Barbara Madsdatter. LV: Peder Pedersen skovfoged i Hover. B: Morten Pedersen 27, Karen Pedersdatter g.m. Anders Hansen i Holtum, Maren Pedersdatter, død. Hendes første ægteskab med Peder Nielsen sst, skifte 16.7.1742 lbnr.702]. 2B: Niels 19, Mette 18. FM: søskendebarn Mads Pedersen sst. Andet ægteskab med Hans Østergaard i Hørup. 2B: Peder 10, Niels 8.

714 Kirsten Jørgensdatter i Høgsholt. 2.10.1759, side 114.
E: Christen Jensen. B: Frands 22, Jens 17, Claus 16. FM: morbror Christen Jørgensen i Hover. Første ægteskab med [Frands Terkildsen sst, skifte 14.11.1736 lbnr.698]. B: Anne, Jørgen 23, rømt.

715 Niels Jensen i Høgsholt. 2.10.1759, side 117.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Jensen sst. B: Else Christensdatter, Lene Christensdatter. FM: Christen Jørgensen i Hover.

716 Niels Knudsen i Høgsholt. 29.1.1760, side 118.
E: [Navn mgl.] LV: svoger Niels Jensen i Uhre. B: Knud, Otte 26, Søren 23, Gissel, Lene.

717 Inger Nielsdatter i Gårde. 7.3.1760, side 121.
B: Niels Pedersen sst, Magdalene Pedersdatter i Holms Mølle, død. Hendes første ægteskab med Peder Møller sst. 3B: Kirsten g.m. Peder Sørensen i Hesselballe, Inger 24, Peder 22. Andet ægteskab med Mathias Sørensen sst. 2B: Søren, Christian.

718 Anne Margrethe i Høgsholt. 13.3.1760, side 124.
E: Henrik Gartner. Af første ægteskab B: Anne Sørensdatter g.m. Frands Nielsen i Kærbølling. Testamente 13.7.1747.

719 Peder Clausen i Slelde. 5.6.1760, side 129.
E: Maren Pedersdatter. LV: søn Jens Enevoldsen. B: Mette g.m. Jens Pedersen i Amlund.

720 Hans Jensen i Slelde. 5.6.1760, side 131.
E: Karen Jensdatter. LV: Thomas Pedersen. Af første ægteskab B: Jens d.æ, Jens d.y, Maren. FM: Jens Enevoldsen sst, Peder Enevoldsen sst.

721 Karen Hansdatter ved Teglværket. 1.11.1760, side 134.
E: Nis Thomsen. Af første ægteskab B: Jacob Hansen i Holsten g.m. Maren Thygesdatter i Børup. LV: stedfar Jens Nielsen i Torup, Peder Poulsen i Hover.

722 Oluf Bentsen i Gårde. 31.1.1761, side 138.
E: Mette Jensdatter. LV: Knud Nielsen i Uhre. B: Bent 12, Kirsten, Anne 9, Jens 7, Dorthe 4, Christen 20 uger. FM: farbror Henrik Bentsen i Havrum, Christen Jørgensen i Hover, Niels Pedersen i Gårde.

723 Søren Christoffersen i Hover. 10.7.1762, side 144.
E: Johanne Hansdatter. LV: Hans Mortensen sst. B: Christoffer 27, Birthe 25, Maren g.m. Niels Knudsen i Uhre, Anne 18, Karen 17.

724 Johanne Thomasdatter i Hørup. 17.2.1763, side 149.
E: Laurids Andersen. B: Karen 7, Thomas 5, Anders 3. FM: morfar Thomas Pedersen i Slelde.

725 Jens Nielsen i Hørup. 15.3.1763, side 153.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Lauridsen. B: Jacob, der fæster, Peder 21, Hans 13, Anne 11, Niels 6. FM: farbror Hans Nielsen Østergård sst.

726 Karen Pedersdatter i Slelde. 20.6.1763, side 157.
E: Thomas Pedersen. B: Maren g.m. Jens Pedersen sst, Kirsten. FM: farbror Morten Pedersen i Hover, Johanne, [skifte 17.2.1763 lbnr.724, var g.m. Laurids Andersen i Hørup]. 3B: Karen 7, Thomas 5, Anders 4.

727 Christen Jensen i Høgsholt. 6.6.1763, side 161.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Christensen Søfelt. B: Jens 22, Claus 19. FM: morbror Christen Jørgensen i Hover.

728 Poul Christensen i Høgsholt. 6.6.1763, side 163.
E: Karen Olufsdatter. LV: Christen Sørensen, smed sst. B: Johanne 5, Dorthe Marie 2. FM: farbror Hans Christensen sst.

729 Niels Jensen Mosegaard i Hørup. 2.8.1763, side 165.
E: Else Andersdatter. LV: Søren Joensen sst. B: Jens, Anders 22, Karen 18, Peder 14, Cathrine 13, Søren 9, Christen 7, Kirsten 3. FM: morbror Mads Andersen Hjuler sst.

730 Terkild Lauridsen i Uhre. 22.6.1763, side 166.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Peder Poulsen i Hover. B: Laurids 18, Anne 14, Karen 11, Anne Kirstine 9, Else Lene 6, Ingeborg Marie 3, Knud 2. FM: morbror Søren Knudsen i Neder Knabberup.

731 Mette Jensdatter i Gårde. 20.1.1764, side 170.
E: Jens Nielsen. Første ægteskab med [Oluf Bentsen sst, skifte 31.1.1761 lbnr.722]. B: Kirsten 18, Bent 13, Anne 11, Jens 7, Dorthe 5, Christen 3. FM: Christen Jørgensen i Hover, Niels Pedersen i Gårde.

732 Jens Enevoldsen i Slelde. 13.2.1764, side 174.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Claus 17, Jens 15. Af første ægteskab B: Enevold 24, Søren 23, Peder 21, Dorthe 19. FM: farbror Peder Enevoldsen sst.

733 Hans Pedersen, skovfoged i Hover. 6.4.1764, side 177.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Niels Pedersen i Gårde. B: Anne Marie 5, Johannes 2. FM: Peder Jensen i Smidstrup, Christen Jørgensen i Hover.

734 Peder Pedersen skovfoged i Hover. 6.3.1764, side 179.
B: Hans Pedersen, [skifte 6.4.1764 lbnr.733]. 2B: Anne Marie 5, Johannes 2. FM: Peder Jensen i Smidstrup, Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Knudsen i Neder Knabberup, Johanne Pedersdatter g.m. Morten Skovfoged i Hørup.

735 Knud Christensen, skomager og hustru Karen Sørensdatter i Hørup. 4.11.1764, side 184.
Hans søn: Christen Knudsen i Holsten. Hendes søn: Hans Jensen Tyvkær i Hørup.

736 Kirsten Pedersdatter i Hørup. 4.6.1764, side 185.
E: Hans Pedersen Knudegaard. B: Anne Marie 10, Johanne 6. FM: morbror Niels Pedersen sst.

737 Anne Cathrine Didriksdatter i Uhre. 4.7.1764, side 187.
E: Peder Nielsen. Af første ægteskab B: Lisbeth Pedersdatter g.m. Christen Skrædder i Mellem Knabberup, Anne Pedersdatter trolovet med Jens Hansen i Slelde, Maren Pedersdatter, Niels Pedersen. FM: Knud Nielsen i Uhre.

738 Niels Pedersen i Hørup. 17.9.1764, side 189.
A: søster Mette Pedersdatter sst. FM: Morten Pedersen sst. halvsøskende Hans Nielsen Østergaards 2 sønner: Peder Hansen, Niels Hansen.

739 Claus Christensen, hyrde i Uhre. 24.9.1764, side 191.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Christen 33 i Holsten, Jens 24, Kirsten g.m. Oluf Andersen i Gylling på Åkær gods, Karen g.m. Thomas Christensen i Hover, Mette, enke efter Søren Sørensen i Vinding. LV: Christen Jørgensen i Hover, Anne.

740 Cathrine Henriksdatter i Gårde. 12.2.1765, side 192.
E: Jens Nielsen. B: Henrik 2 uger. FM: morbror Peder Henriksen i Uhre.

741 Nis Thomsen i Hover. 7.6.1765, side 195.
E: Mette Bentsdatter. LV: Thomas Nielsen Stryger i Østerlund. Af første ægteskab B: Nis i Stenderup, Thomas sst, Hans sst.

742 Kirsten Poulsdatter i Løkdam. 14.3.1765, side 196.
E: Christen Nielsen Søfelt. B: Niels i Høgsholt, Poul i Bedsted i Holsten, Peder sst, Hans i Høgsholt, Anne g.m. Jesper Pedersen i Mejsling, Sidsel g.m. Laurids Lauridsen i København. FM: morbror Peder Poulsen i Hover.

743 Else Terkildsdatter i Hover. 18.1.1765, side 201.
E: Peder Poulsen. B: Karen 22, Poul 19, Anne Marie 15. FM: morbror Peder Terkildsen i Holtum, der døde, Christian Henriksen i Hover.

744 Peder Hansen Bilidt i Jelling. 3.12.1764, side 205.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Hans Jepsen sst. B: Peder nyfødt. Skifte efter første hustru 28.7.1763. B: Hans 16, Søren 7. FM: farbror Hans Hansen i Engum.

745 Søren Enevoldsen i Høgsholt. 15.9.1769, side 213.
E: Mette Christensdatter. LV: Enevold Jensen i Slelde. B: Enevold 14, Christen 12, Maren 9, Jens 5. FM: farbror Peder Enevoldsen sst.

746 Karen Clausdatter i Hover. 25.11.1769, side 215.
E: Thomas Christensen. B: Christen 13, Anne Marie 10, Anne 7, Claus 5. FM: farbror Peder Christensen i Knabberup.

747 Christen Nielsen Søfelt i Løkdam. 12.9.1769, side 218.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Poulsen i Hover, Christian Henriksen sst. Første ægteskab med [Kirsten Poulsdatter, skifte 14.3.1765 lbnr.742]. B: Niels i Høgsholt, Poul i Bedsted i Åbenrå Amt, Peder i Genner i Haderslevhus Amt, Hans i Høgsholt, Anne, enke i Ammitsbøl. LV: Søren Henriksen på Lerbæk, Sidsel g.m. Laurids Lauridsen i Vejle.

748 Karen Pedersdatter i Slelde. 25.5.1770, side 224.
E: Peder Jensen. B: Maren. FM: farbror Enevold Jensen, Hans Mortensen i Hover.

749 Christen Christensen, hyrde i Hover. 28.7.1770, side 228.
E: Anne Olufsdatter. LV: Christen Frandsen sst. B: Mads i Grejs, Niels sst, Maren g.m. Peder Mortensen i Hover, Anne.

750 Maren Hansdatter i Høgsholt. 28.6.1770, side 230.
E: Jens Nielsen. B: Hans 29, Lene 24, Niels 18. FM: Niels Søfelt sst.

751 Søren Pedersen i Jelling Kirkehus. 9.10.1770, side 233.
A: bror Hans Pedersen i Jelling, halvbror Peder Pedersen. FM: stedfar Søren Henriksen Bilidt i Jelling Kirkehus, degnen Tarbrogen, farbror Hans Hansen i Engum. (Sml. lbnr.744).

752 Jørgen Nielsen, møller i Lerbæk Mølle. 20.3.1769, side 234.
E: Johanne Bentsdatter. LV: Hr. Wedel i Jelling. B: Maren g.m. Mads Christensen i Røddinghus, Anne g.m. Jens Nielsen i Gårde, Kirsten 26, Niels 25, Helvig 24. FM: morbror Henrik Bentsen i Havrum, mostres mænd Niels Pedersen i Gårde, Christen Jørgensen i Hover.

753 Laurids Steffensen i Høgsholt. 28.12.1770, side 248.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Terkild Sørensen i Fløjstrup. Ingen arvinger.

754 Anne Andersdatter i Hørup. 19.6.1770, side 252.
Enke. B: Mette Jensdatter 22. FM: Hans Nielsen Østergaard sst.

755 Mads Andersen Hjuler i Hørup. 20.1.1772, side 254.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Mikkel Andersen. B: Anders 32, Niels 30, Anne 27, Søren 24. FM: morbror Jens Mikkelsen i Ildved.

756 Thomas Pedersen i Slelde. 16.5.1772, side 257.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 20.6.1763 lbnr.726]. B: Johanne Thomasdatter, [skifte 17.2.1763 lbnr.724, var g.m. Laurids Andersen i Hørup]. 2B: Karen 14, Anders 11, Maren Thomasdatter g.m. Jens Boysen på Rugballegård Mark, Kirsten Thomasdatter g.m. Christen Poulsen i Vilstrup.

757 Maren Hansdatter i Hopballe. 23.4.1772, side 260.
E: Søren Pedersen Nymann. B: Anders i Børkop nu i Refsgårde, Peder i Hopballe, Christen 28, Niels 26 i Jelling. Første ægteskab med Anders Jensen. B: Anne Andersdatter, død for 14 år siden, var g.m. Laurids Jørgensen i Oksenbjerge. 3B: Maren 24, Anne Marie 18, Anders 17, Jens Andersen i Bøge i Bjerre herred, Hans Andersen i Kollerup, død for 15 år siden, 3B: Anders 19, Maren 18, Anne Margrethe 15, Margrethe Andersdatter g.m. Niels Bendixen i Mellem Knabberup.

758 Niels Knudsen i Hover. 3.6.1772, side 267.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Jørgensen sst. B: Anne Kirstine 8, Søren 6, Knud 3, Laurids 6 mdr. FM: morbror Christoffer Sørensen i Hover.

759 Kirsten Sørensdatter i Hover. 3.6.1772, side 269.
E: Claus Christensen. B: Karen 3. FM: Christen Jørgensen sst.

760 Niels Sørensen i Jelling Kirkehus. 17.8.1772, side 271.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Sørensen i Jelling. B: Jens 4. FM: farfar Søren Pedersen i Hopballe, farbrødre Anders Sørensen i Refsgårde, Peder Sørensen i Hopballe.

761 Thomas Thomsen i Hopballe. 25.9.1772, side 275.
E: Anne Simonsdatter. LV: Søren Pedersen sst. B: Maren 6, Thomas 5, Anne Marie 3. FM: morfar Simon Christensen sst.

762 Anders Hansen i Kollerup. 25.9.1772, side 277.
A: mor Maren Pedersdatter g.m. Søren Mikkelsen sst.

763 Abelone Jacobsdatter i Hørup. 2.12.1772, side 279.
E: Peder Nielsen Bjerregaard. B: Anne 16, Niels 13, Jacob 8, Søren 6.

764 Oluf Christensen i Høgsholt. 19.1.1773, side 281.
E: Anne Poulsdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Maren 11. FM: Simon Pedersen i Rue.

765 Peder Christensen i Over Knabberup. 29.3.1773, side 285.
E: Maren Jensdatter. LV: Poul Videsen i Rugballe. B: Maren 6. FM: farbror Thomas Christensen i Hover.

766 Søren Knudsen i Neder Knabberup. 13.7.1773, side 286.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Christian Hansen på Kølholt. B: Anne Cathrine 18, Sofie Amalie 15, Mette Marie 9. FM: fasters mand Jacob Hansen i Fredsted, mostres mænd Morten Pedersen, skovfoged i Hørup, Søren Thomsen i Uhre.

767 Bent Olufsen i Gårde. 28.12.1773, side 291.
A: søskende Kirsten Olufsdatter, Anne Olufsdatter, Dorthe Olufsdatter, Jens Olufsen 16, Christen Olufsen 13. FM: stedfar Jens Nielsen sst, Henrik Bentsen i Havrum, fastres mænd Niels Pedersen i Gårde, Christen Jørgensen i Hover. (Sml. lbnr.722).

768 Maren Jepsdatter i Jelling Kirkehus. 5.12.1772, side 293.
A: bror Anders Jepsen i Rugballe, død. 6B: Mette g.m. Hans Pedersen i Hørup, Kirsten g.m. Mikkel Skov i Jennum, Anne, Johanne, Jens, Mikkel. FM: stedfar Hans Christensen i Rugballe, søster Anne Jepsdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Rugballe. 2B: Kirsten g.m. Mads Clemensen i Hopballe, Mette. FM: Hr. Wedel i Jelling.

769 Christen Jørgensen i Hover. 19.12.1774, side 297.
E: Karen Bentsdatter. LV: Hr. Wedel i Jelling, B: Claus. [Enkens første ægteskab med Claus Lauridsen, skifte 26.9.1740 lbnr.701]. B: Laurids.

770 Else Marie Nielsdatter i Hørup. 20.3.1775, side 298.
E: Christian Frederiksen. B: Niels 25, Mette 17. Af første ægteskab B: Else Caspersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Skærup.

771 Jens Pedersen, skovfoged og hustru Anne Jensdatter i Graverhuset ved Vejle. 6.11.1772, side 300.
B: Peder i Trædballe, Mette g.m. Jens Pedersen i Holland, Anne g.m. Conrad Meyer, guldsmed og organist i Vejle, nu i Holland.

772 Maren Jensdatter i Hørup. 14.1.1776, side 314.
E: Jacob Jensen. B: Else 10, Margrethe 7, Anne 4, Kirsten 6 mdr. FM: farbror Peder Jensen i Hover.

773 Jørgen Nielsen på Lerbæk. 4.5.1776, side 315.
A: bror Claus Nielsen i Lindved, bror Knud Nielsen, død, 1B: Niels Knudsen, død. 3B: Søren, Knud, Anne Sofie, halvsøskende Niels Jensen i Uhre, Morten Jensen i Hover, Christen Jensen i Gammelsole, Anne Jensdatter, enke i Solskov.

774 Johannes Hansen, der døde i Korup i Ubberød sogn på Fyn. 7.9.1776, side 318.
A: mor Anne Marie Sørensdatter, enke efter Hans Pedersen, skovfoged i Hover, skifte 6.4.1764 lbnr.733. LV: Rasmus Sørensen i Vesterlund, søster Anne Marie Hansdatter. FM: fars søskendebarn Peder Jensen i Smidstrup, mostres mænd Christen Sørensen i Neder Knabberup, Morten Pedersen i Hørup. Arv efter farfar Peder Pedersen skovfoged i Hover, skifte 6.3.1764 lbnr.734.

775 Karen Pedersdatter i Jelling Kirkehus. 1.12.1776, side 320.
E: Hans Lauridsen. B: Anders 26, Hans 25 i Gammelsole, Abelone.

776 Johanne Nielsdatter i Hover. 14.12.1776, side 322.
E: Jens Mortensen Ulf. B: Maren 4, Morten 2, Anne Kirstine 3 mdr. FM: farfar Morten Jensen sst.

777 Niels Jensen i Uhre. 29.1.1777, side 324.
E: Mette Ottesdatter. LV: Peder Henriksen sst. B: Jens 39 i Gårde, Otte 35 i Uhre, Dorthe g.m. Hans Andersen i Jennum, Lene, Anne, Karen, Maren, Mette. FM: farbror Christen Jensen i Gammelsole.

778 Niels Christensen i Uhre. 29.5.1777, side 328.
E: Sofie Jensdatter. LV: Hans Christensen sst. B: Mette g.m. Arne Hansen i Jaer i Øster Bærum i Christiania stift i Norge, Lisbeth Sofie g.m. Mads Sørensen i Gammelsole, Anne Marie. FM: søskendebarn Jens Bonde i Uhre.

779 Anne Simonsdatter i Hopballe. 18.5.1778, side 331.
E: Mikkel Madsen. B: Mads 2. FM: Søren Joensen i Hørup. Første ægteskab med Thomas Thomsen sst, [skifte 25.9.1772 lbnr.761]. B: Maren 11, Thomas 10, Anne Marie 7. FM: farbror Søren Thomsen i Uhre.

780 Frands Pedersen i Hover. 22.5.1778, side 334.
E: Ida Christensdatter. LV: Christoffer Sørensen sst. B: Dorthe 21, Lene 19. FM: farbror Jens Christensen Lund i Ulkær.

781 Lene Cathrine Jacobsdatter i Vesterlund. 14.11.1778, side 336.
E: Rasmus Sørensen, skovfoged. B: Lisbeth g.m. Thomas Nielsen i Kollerup, Anne Johanne i Horsens, Dorthe Sofie g.m. Jørgen Sørensen i Nebsager. FM: Mikkel Nielsen i Uhre.

782 Anders Nielsen i Trædballehus på Lerbæk Mark. 5.2.1780, side 341.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Hans Christensen i Uhre. B: Rasmus 26 i Hover, Niels, Anne g.m. Jens Madsen sst, Johanne.

783 Rasmus Sørensen, skovfoged i Vesterlund. 7.4.1780, side 344.
Enkemand efter [Lene Cathrine Jacobsdatter, skifte 14.11.1778 lbnr.781]. B: Lisbeth g.m. Thomas Nielsen sst, Dorthe Sofie g.m. Jørgen Sørensen i Nebsager, Anne Johanne i Horsens. FM: næstsøskendebarn Mikkel Nielsen i Uhre.

784 Hans Christensen i Høgsholt. 29.12.1780, side 354.
E: Mette Christensdatter. LV: Skoleholder Gredal sst. B: Christen i Slelde, Johanne.

785 Kirsten Jensdatter i Hover. 3.4.1781, side 359.
E: Niels Knudsen. B: Maren. FM: søskendebarn Jens Hansen i Hørup.


Lerbæk skifteprotokol
1782-1819.
G 398-2


786 Karen Pedersdatter i Løkdam. 24.1.1782, fol.2.
E: Johannes Henriksen. Af første ægteskab B: Peder Jensen, død. 1B: Else. FM: morbrødre Jens Sørensen i Ildved, Laurids Sørensen i Holtum.

787 Margrethe Jensdatter ugift i Lerbæk Mølle. 9.6.1781, fol.3.
A: søster Sofie Jensdatter i Uhre, enke efter Niels Kusk. LV: Jens Jensen sst, søster, død. 1B: Karen Nikolajsdatter, bror, død. 3B: Jens Christensen i Uhre på Grundet gods, Schack Christensen 20, Anne Marie Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Lildfrost, halvsøster, død. 3B: Barbara Jørgensdatter g.m. Anders Lauridsen i Båstrup, Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Niels Olufsen i Sandager skovfogedhus syd for Kolding, Johanne Jørgensdatter g.m. Hans Christensen i Uhre. Til stede: afdødes brorsøn Jens Bonde sst.

788 Peder Nielsen Bjerregaard i Hørup. 28.2.1782, fol.6.
E: Karen Olufsdatter. LV: Rasmus Olufsen i Lindved. B: Niels 5. Første ægteskab med [Abelone Jacobsdatter, skifte 2.12.1772 lbnr.763]. B: Anne g.m. Niels Knudsen i Hørup, Niels 26, Jacob 16, Søren 14.

789 Hans Jensen Tyvkær i Hørup. 25.2.1782, fol.7B.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Jens Hansen Østergaard sst. B: Karen, Anne. FM: Søren Joensen sst.

790 Niels Christiansen i Hørup. 5.3.1782, fol.10.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Peder 8, Christian 4, Jacob 1. FM: farfar Christian Frederiksen i Jelling.

791 Johanne Cathrine Pedersdatter i Hørup. 30.3.1782, fol.11.
E: Morten Pedersen, skovfoged. B: Maren g.m. Rasmus Christensen i Holtum, Peder 18, Hans 12, Mette Marie 9. FM: Christen Sørensen i Neder Knabberup.

792 Niels Pedersen i Gårde. 6.6.1782, fol.12.
E: Inger Bentsdatter. LV: Claus Christensen i Hover. B: Peder sst, Bent 27 i Gårde, Inger Marie g.m. Rasmus Andersen i Frisdam, Kirsten g.m. Jørgen Hansen i Håstrup, Malene.

793 Hans Lauridsen, feldbereder ved Jelling Kirke. 25.2.1782, fol.14.
E: Karen Bentsdatter. LV: stedfar Jørgen Pedersen i Fousing. B: Bent 3. FM: mors morbror Hans Iversen i Fårup Fiskerhus. Af første ægteskab B: Laurids 34. Andet ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 1.12.1776 lbnr.775]. B: Anders 28, Hans 26, Abelone g.m. Thomas Jørgensen i Vejle.

794 Christen Pedersen i Hopballe. 18.7.1782, fol.21.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Sørensen sst. B: Karen 14, Peder 10, Anne Cathrine 6. FM: farbror Jens Pedersen i Rugballegårdhus.

795 Laurids Clausen i Hover. 17.1.1783, fol.23.
E: Sidsel Christiansdatter. LV: Jens Hansen i Uhre. B: Claus 16, Bent 14, Johanne, Karen, Kirsten, Anne Lisbeth, Dorthe. FM: farbror Claus Christensen i Hover. (Sml. lbnr.814).

796 Bendix Jensen i Hørup. 18.5.1782, fol.26B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Niels Knudsen i Hørup. B: Margrethe g.m. Mads Andersen i Kolding, Maren g.m. en skomagersvend i København, Mikkel i Jelling, død. 1B: Anne Marie 14.

797 Kirsten Nielsdatter i Hover. 31.5.1783, fol.31B.
E: Morten Jensen. B: Jens 36, Niels 32, Peder 25, Dorthe.

798 Karen Bentsdatter i Jelling Kirkehus. 26.4.1783, fol.32B.
Enke efter Hans [Lauridsen], feldbereder, [skifte 25.2.1782 lbnr.793]. B: Bent 4. [Udenfor ægteskab] B: Christen Jørgensen 7. FM: Hans Iversen i Fårup Fiskerhus, afdødes stedfar Jørgen Pedersen i Fousing.

799 Otte Nielsen i Uhre. 12.2.1784, fol.37, 39.
E: Mette Hansdatter. LV: Laurids Hansen i Hornstrup. B: Anne 5, Niels 12 uger, der døde. FM: farbror Jens Nielsen i Gårde.

800 Jens Hansen i Uhre. 2.10.1784, fol.38.
E: Karen Christiansdatter. LV: far Christian Henriksen i Hover. B: Hans Christian 3. FM: farbror Jens Hansen i Slelde, fasters mand Christoffer Sørensen i Hover.

801 Kirsten Nielsdatter i Uhre. 12.6.1784, fol.39B.
E: Claus Mortensen. B: Morten 13. FM: farbror Anders Mortensen i Hover.

802 Mikkel Nielsen i Uhre. 24.2.1785, fol.41.
E: Else Nielsdatter. LV: Christen Sørensen sst. B: Niels 19, Søren 14, Mads 10, Maren 8, Mette 6. FM: farbrødre Anders Madsen i Hørup, Søren Madsen sst.

803 Maren Nielsdatter i Over Knabberup. 29.7.1786, fol.42B:
E: Hans Pedersen. B: Anne 1. FM: morfar Niels Ulf sst.

804 Hans Caspersen i Vindelev. 24.7.1786, fol.43B.
E: Inger Jensdatter. FM: Falk Poulsen. B: Jens 22, Casper 17. Af første ægteskab B: Anne Marie 30. FM: Peder Andersen i Jelling. farbror Christen Caspersen i Tromborg i Give sogn, Andreas Aasberg i Vindelev.

805 Mads Pedersen i Hørup. 18.4.1787, fol.45B.
E: Karen Jensdatter. LV: Morten Pedersen sst. B: Peder 26, Jens 18, Maren 16, Dorthe 13. FM: fars farbror Søren Joensen sst.

806 Karen Pedersdatter i Slelde. 2.5.1787, fol.47B.
E: Jens Hansen. B: Hans 21, Peder 18, Dorthe 17, Jørgen 15, Laurids 14, Jens 12, Christen 8, Maren 7. FM: Christen Pedersen sst.

807 Henrik Mortensen på Holtum Mark. 29.11.1787, fol.49.
E: Mette Sørensdatter. LV: far Søren Christensen i Ulkær, Niels Rasmussen i Holtum, Jens Pedersen i Ulkær. B: Else 4. FM: farbror Laurids Mortensen i Hornstrup. Første ægteskab med [Else Sørensdatter i Holtum]. B: Ingeborg 20, Morten 16, Kirsten 14, Anders 10.

808 Maren Olufsdatter i Høgsholt. 20.3.1789, fol.51B.
E: Søren Nielsen Mosegaard. B: Niels 6, Anne 3. FM: morbror Jens Sørensen i Høgsholt.

809 Maren Ottesdatter i Hørup. 14.4.1789, fol.52.
E: Søren Joensen. Af første ægteskab B: Søren Nielsen i Høgsholt, Gidsel Nielsdatter i Jelling, enke efter provst Wedel, Lene Nielsdatter g.m. Frederik Joensen, smed i Bindeballe, Otte Nielsen.

810 Claus Christensen i Hover. 10.10.1789, fol.53.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Claus Christensen sst. B: Christen 9, Hans 6, Kirsten 3 mdr. FM: farbror Jens Christensen i Høgsholt.

811 Hans Pedersen Knudegaard i Hørup. 6.7.1789, fol.54.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Hansen sst. B: Peder 14, Anders 10, Jens 3. FM: Peder Christensen i Uhre. Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 4.6.1764 lbnr.736]. B: Anne Marie, enke efter Claus Christensen i Hover, [skifte 10.10.1789 lbnr.810], nu g.m. Niels Jensen sst, Johanne g.m. Mikkel Madsen i Hopballe.

812 Mikkel Andersen i Høgsholt. 14.3.1789, fol.55B.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Hansen, skoleholder sst. B: Mads 21, Johanne g.m. en soldat i København, Marie, der ægter Niels Nielsen i Høgsholt. FM: farbror Laurids Andersen i Hørup.

813 Lisbeth Christensdatter ved Lerbæk Teglværk. 2.3.1789, fol.57B.
E: Niels Andersen. B: Anders 6, Christen 4. FM: farbror Rasmus Andersen i Hover.

814 Karen Bentsdatter i Hover. 3.4.1790, fol.59.
Enke efter Christen Jørgensen, [skifte 19.12.1774 lbnr.769]. B: Claus Christensen sst, Laurids Clausen, [skifte 17.1.1783 lbnr.795]. B: Claus 23, Bent 21, Johanne 19, Karen 16, Kirsten 14, Anne Lisbeth 12, Dorthe 10. FM: stedfar Bent Nielsen sst.

815 Johanne Bentsdatter i Lerbæk Mølle. 9.5.1791, fol.60B.
Enke efter [Jørgen Nielsen sst, skifte 20.3.1769 lbnr.753]. B: Niels i et hus på Lerbæk, Helvig. FM: Henrik Christiansen, Anne g.m. Jens Nielsen i Gårde, Maren g.m. Oluf Christensen i Røddinghus i Bredsten sogn, Kirsten g.m. Isak Jochumsen i Kolding. Første ægteskab med [Hans Nielsen i Lerbæk Mølle, skifte 30.6.1732 lbnr.687]. B: Peder i Varde.

816 Mette Marie Sørensdatter i Uhre. 27.9.1791, fol.64B.
E: Peder Sørensen. B: Søren 15 uger. FM: Niels Lauridsen i Høgsholt.

817 Johannes Pedersen, ugift i Hørup. 21.11.1791, fol.65.
A: bror Niels Pedersen sst, død, var g.m. Maren Nielsdatter. 5B: Peder, Niels, Johannes, Anne Marie, Kirsten. FM: Jens Østengaard i Hørup, søster Kirsten Pedersdatter, [skifte 4.6.1764 lbnr.736, var g.m. Hans Pedersen Knudegaard]. 2B: Anne Marie g.m. Niels Jensen i Hover, Johanne g.m. Mikkel Madsen i Hopballe.

818 Niels Pedersen i Hørup. 21.11.1791, fol.68.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Madsen sst. B: Peder, der fæster, Niels, Johannes, Anne Marie, Kirsten. FM: Jens Østengaard i Hørup.

819 Marie Mikkelsdatter i Høgsholt. 8.2.1792, fol.70, 76.
E: Niels Nielsen. B: Niels 2, Anne 1. FM: farbror Peder Nielsen på Grejs Mark.

820 Jens Hansen i Slelde. 10.2.1797, fol.71, 74.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter, skifte 2.5.1787 lbnr.806]. B: Hans 26, Peder 24, Jørgen 20, Laurids 18, Jens 14, Christen 12, Maren 10. FM: morbror Jens Pedersen i Vilstrup.

821 Anne Pedersdatter i Hørup. 11.2.1792, fol.72B, 83B.
E: Frederik Mouridsen. Af første ægteskab B: Peder Nielsen 18, Christian Nielsen 15, Marianne 25, Anne Dorthe 20. FM: Jens Østengård i Hørup.

822 Enevold Jensen i Slelde. 7.5.1792, fol.78.
E: Mette Andersdatter. LV: Christen Nielsen sst. B: Anders 20, Peder 14, Søren 11, Anne Marie 7. FM: farbror Peder Jensen sst.

823 Anders Hansen på Hørup Mark. 22.10.1792, fol.81B.
E: Anne Madsdatter. LV: Søren Nielsen Mosegaard i Høgsholt. A: halvsøster Maren Bertelsdatter, enke efter Peder Nielsen i Ravning, søskendebørn Laurids Andersen i Hørup, Laurids Pedersen sst.

824 Peder Sørensen i Hopballe. 16.11.1794, fol.84B, 92.
E: Karen Pedersdatter. LV: Poul Pedersen i Hover, Niels Jørgensen på Rugballe Mark. B: Peder 28, Maren 21, Søren 20, Anne Marie 16, Niels Christian 13. FM: farbror Christen Sørensen Hopballe i Neder Knabberup.

825 Poul Pedersen i Hover. 16.12.1794, fol.87.
E: Bodil Cathrine Hansdatter. LV: Henrik Christiansen i Hestlund. B: Mogens 20, Johanne Marie 9. FM: Iver Jensen i Høgsholt.

826 Rasmus Olufsen i Over Knabberup. 14.4.1795, fol.91.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Christen Nielsen i Slelde. B: Jens 4. FM: Christen Thomsen sst.

827 Søren Nielsen i Høgsholt. 22.5.1795, fol.94.
E: Gertrud Olufsdatter. LV: Peder Hansen skoleholder sst. B: Niels 27, Oluf 25, Poul 19. FM: Jens Nielsen i Gårde.

828 Mads Nielsen i Uhre. 5.11.1795, fol.95B, 97B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Henriksen sst. B: Else 11, Christen 6 mdr. FM: Jens Christensen Bonde sst.

829 Søren Nielsen Ulf i Høgsholt. 20.11.1795, fol.96B, 99B, 103B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Christen Hansen i Slelde. B: Hans 14, Christen 9, Mette 6, Niels 2. FM: farbror Niels Nielsen Ulf i Over Knabberup.

830 Hans Jensen i Høgsholt. 25.11.1795, fol.98, 99, 100.
E: Anne Thomasdatter. LV: Niels Thomsen i Jerlev, Claus Lauridsen i Hover. B: Maren 22, Thomas 18. FM: farbror Niels Jensen sst.

831 Søren Joensen i Hørup. 15.12.1795, fol.101, 105.
A: bror Peder Joensen, [skifte 16.11.1756 lbnr.709]. 2B: Mads Pedersen, [skifte 18.4.1787 lbnr.805]. 4B: Peder i Hørup, Jens 28, Maren g.m. Christen Lauridsen i Vindelev, Dorthe, Anne Pedersdatter, død, var g.m. Eskild. 3B: Peder 30, Niels i Ullerup i Give sogn, Anne, søster Else Joensdatter, død. 1B: Mikkel Madsen i Hopballe.

832 Johanne Pedersdatter i Slelde. 3.4.1798, fol.106B.
E: Christen Pedersen. B: Peder 14, Kirsten 8, Henrik 4, Anne 2. FM: Peder Jensen sst, morbrødre Christen Pedersen i Højen, Jørgen Pedersen i Grønlandhus på Haraldskær Mark.

833 Thomas Christensen i Havretoft. 19.11.1798, fol.108B, 110B, 117.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Nielsen i Hover. B: Anne Cathrine 28 g.m. Jens Pedersen på Lerbæk Mark, Marie 20, Peder 18, Peder 16. Første ægteskab med Karen Clausdatter, [skifte 25.11.1769 lbnr.746]. B: Christen i Potholm i Skibet sogn, Anne Marie g.m. Peder Mortensen i Gulddalhus i Skibet sogn, Anne i Holsten, Claus i Havretoft på Lerbæk Mark.

834 Peder Jensen i Graverhuset ved Vejle. 31.12.1798, fol.109B, 111B.
E: Maren Jensdatter. LV: Thomas Sabro tømmermand i Vejle. B: Anne Dorthe, Jens 20. FM: Niels Jensen i Hover, Søren Andersen sst. Første ægteskab med Dorthe Jepsdatter. B: Jens 40, Karen g.m. Hans Sørensen Slot i Vejle, Niels Christian i Brejning, Søren 27.

835 Maren Pedersdatter i Havretoft. 8.5.1799, fol.113B, 119.
Enke efter Thomas Christensen, [skifte 19.11.1798 lbnr.833]. B: Anne Cathrine g.m. Jens Pedersen på Lerbæk Mark, Maren 21, Peder 18, Peder 16. FM: Søren Thomsen i Uhre.

836 Søren Pedersen og hustru Dorthe Christoffersdatter i Nydamhus på Lerbæk Mark. 29.12.1800, fol.115, 120.
B: Abelone 3, Peder 1. FM: farbror Niels Pedersen i Hørup, morbror Hans Christoffersen i Hover.

837 Christen Sørensen Hopballe i Neder Knabberup. 25.4.1802, fol.121.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Claus Jensen i Frydendal ved Vejle. A:
1) bror Anders Sørensen, død. 3B:
a Laurids Andersen 37 i Mejsling i Jerlev sogn
b Søren Andersen 34 i Neder Knabberup
c Anne Marie Andersdatter g.m. Niels Nielsen på Refsgårde i Egtved sogn
2) bror Peder Sørensen i Hopballe, [skifte 16.11.1794 lbnr.824]. 5B:
a Peder Pedersen 33
b Søren Pedersen 30
c Niels Pedersen 20
d Maren Pedersdatter g.m. Niels Ustrup i Øster Kåbøl i Hover sogn
e Anne Marie Pedersdatter 24 i Hopballe.
FM: stedfar Henrik Pedersen sst.
3) bror Niels Sørensen [i Jelling Kirkehus, skifte 17.8.1772 lbnr.760]. 1B:
a Jens Nielsen 30
4) halvbror Jens Andersen i Bro i Stenderup sogn. 7B:
a Christoffer Jensen 40 i Bro
b Anders Jensen 28 i Bratskov
c Jørgen Jensen 27 i Bro
d Niels Jensen 26
e Karen Jensdatter g.m. Jørgen Winther i Klejs
f Bodil Marie Jensdatter, enke i Hornsyld
g Maren Jensdatter i Bro
5) halvbror Hans Andersen, død. 1B:
a Anne Margrethe Hansdatter g.m. Christen Rasmussen i Stoltenborg i Kollerup sogn
6) halvsøster Anne Andersdatter, død, [var g.m. Laurids Jørgensen i Oksenbjerge, se lbnr.757.] 3B:
a Anders Lauridsen 40, konsumptionsbetjent i Helsingør, [se skifte efter ham Korsør 12.12.1810 lbnr.871]
b Maren Lauridsdatter g.m. Christen Simonsen i Oksenbjerge
c Anne Marie Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Sejerup i Thyregod sogn
7) halvsøster Margrethe Andersdatter. død. 2B:
a Anders Jensen, brændevinsbrænder i København
b Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen Brøndsted i Nørre Vilstrup.

838 Jens Andersen i Hopballe. 25.8.1802, fol.128B.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Jørgensen Ustrup i Øster Kåbøl på Rugballegård Mark. A: søster Amalie Andersdatter g.m. Hans Thomsen i Kragelund ved søn Terkild Pedersen i Vejle, halvbror Anders Hansen Møller i Hørup.

839 Johannes Bossen, forpagter i Lerbæk Mølle. 19.3.1804, fol.132B.
E: Sofie Magdalene Søgaard Zoega. LV: Ferslev, præst i Hover og Jelling. Testamente.

840 Anne Kirstine Knudsdatter i Nydamlund på Lerbæk Mark. 30.11.1804, fol.133, 135B.
E: Hans Pedersen Gaarde. B: Johanne 6, Peder 3, Maren 1. FM: morfar Knud Jepsen i Hvejsel.

841 Inger Marie Nielsdatter i Thomaskrog. 10.4.1805, fol.134.
E: Rasmus Andersen, skrædder. B: Johanne 26, Jochumine 24, Inger Cathrine 22 g.m. Mads Thomsen på Øster Hornstrup Mark, Dorthe 16, Niels Henrik 12, Mette 9. FM: morbror Bent Nielsen i Hover.

842 Maren Andersdatter på Lerbæk Mark. 21.11.1808, fol.136.
E: Christen Hansen. B: Hans 15, Mette 12, Maren 10, Karen 7, Anders 5, Peder 2. FM: morfar Anders Nielsen ved Hover Kirke.

843 Peder Hansen i Thyregod. 28.9.1819, fol.138.
E: [Navn mgl.] B: myndige sønner, datter g.m. Søren Nielsen i Hatting, umyndige børn. FM: Peder Knudsen i Thyregodlund.

844 Peder Pedersen i Østergård i Sejerup i Thyregod sogn. 28.9.1819, fol.138.
E: [Navn mgl.] LV: Mathias Frandsen i Dørken. B: Johan, Peder, Johanne Kirstine, Kirsten, Marie, Lisbeth. FM: Morten Christensen i Kokborg.

845 Lisbeth Christensdatter i Farre. 29.9.1819, fol.139.
E: Claus Graversen. Arvinger ikke nævnt.

846 Karen Henriksdatter i Viborg på Donneruplund Mark. 29.9.1819, fol.139B.
E: Søren Fæstersen. Arvinger ikke nævnt. FM: Niels Sørensen Ørum i Vejle.


Randbøl Hedes Koloniers skifteprotokol
1806-1839.
G Hek 7-2


847 Hans Christensen Buhl på Reventlowshede. 21.4.1806, fol.1B.
E: Else Marie Pedersdatter. LV: Niels Christensen i Spjarup. B: Kirsten 9, Maren 7, Peder 5, Christen 3, Anders 6 mdr. FM: farbrødre Peder Christensen Buhl i Frederikshåb, Søren Christensen Buhl i Vollund, fars søskendebarn Thomas Andersen i Bølling.

848 Jens Jensen Amhede i Hofmansfeld. 10.4.1807, fol.4B. Bilag.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Christen Madsen i Vork, Jens Christensen i Søgård i Hejnsvig sogn, der ægter. B: Jens 8, Birthe Marie 6. FM: fars halvbrødre Hans Nielsen i Amhede, Niels Nielsen Amhede i Christiansejegod.

849 Anne Sofie Nielsdatter ugift i Hofmanslyst. 21.11.1807, fol.8.
A: mor Mette Hansdatter, slegfredbarn Anne Marie Rasmusdatter 8. FM: Peder Jensen i Mariesnåde.

850 Peder Nielsen, smed i Frederikshåb. 28.5.1808, fol.9.
E: Lene Marie Villumsdatter. LV: svoger Erik Øhlenschlæger i Frederiksnåde. B: Maren 17, Anne Margrethe 15, Anne 12, Niels 10, Kirsten 6, Jens 3, Peder nyfødt. FM: Jacob Falter i Frederikshåb, Peder Christensen Buch sst, Peder Jensen i Mariesnåde.

851 Anne Marie Madsdatter i Hofmansfeld. 31.3.1809, fol.11B, 18B. Bilag.
E: Jens Christensen Søgaard. Første ægteskab med [Jens Jensen Amhede, skifte 10.4.1807 lbnr.848]. B: Jens 10, Birthe Marie 8. FM: Niels Nielsen Amhede i Christiansejegod, Hans Nielsen i Amhede, morbror Christen Madsen i Vork.

852 Inger Jensdatter i Over Moltkenberg. 4.5.1810, fol.16.
E: Niels Madsen. B: Jens 28 i Plovslund, Johanne Marie g.m. Søren Pedersen i Almstok, Anne 24, Mette Marie 21, Mads 14. FM: morbror Peder Jensen i Hedegård i Give sogn, Jens Mogensen i Neder Moltkenberg.

853 Steffen Nielsen væver i Colbjørnsensfejde. 12.3.1811, fol.19, 43. Bilag.
B: Frands på Øster Linnet Mark, Karen g.m. Hans Nielsen i Askov i Malt sogn, Maren g.m. Johannes Jensen i Hofmanslyst, Mette Marie, Lene Johanne. FM: Jens Christensen i Colbjørnsensfejde, Knud Pedersen sst, mosters mand Søren Christensen i Hofmanslyst.

854 Maren Hansdatter i Over Moltkenberg. 6.7.1811, fol.19B. Bilag.
E: Morten Jessen. B: Hans i Gerndrup i Brørup sogn, Mette Marie g.m. Niels Madsen i Smidstrup, så i Frishuse i Gadbjerg sogn, nu i Tofthøj.

855 Morten Jessen i Over Moltkenberg. 23.6.1812, fol.22B, 26B, 32. Bilag.
E: Inger Hansdatter. LV: Laurids Mogensen i Lille Almstok. Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 6.7.1811 lbnr.854]. B: Hans i Gerndrup i Brørup sogn, Mette Marie g.m. Niels Madsen i Smidstrup, nu i Frishuse i Gadbjerg sogn.

856 Niels Pedersen, smed i Hofmansfeld. 1.7.1812, fol.25, 29B, 36B.
E: Cathrine Lisbeth Eriksdatter. LV: Søren Clausen, skolelærer i Frederikshåb. B: Johan Erik 28, Anne Ingeborg g.m. Peder Pedersen i Mikkelborg i Omme sogn, Anne Lisbeth 22, Abelone 20, Peder 17, Mads 15, Jørgen 11, Mette 8, Margrethe 5. FM: Peder Christensen Buhl i Frederikshåb, plantør Place sst.

857 Anne Lisbeth Madsdatter i Over Moltkenberg. 15.5.1813, fol.31, 36B. Bilag.
E: Niels Mogensen. B: Maren 15, Marie 7, Anne Cathrine 6. FM: Søren Poulsen i Neder Moltkenberg, Niels Iversen i Guldbergsminde, Niels Madsen i Over Moltkenberg.

858 Niels Mortensen i Reventlowshede. 30.9.1814, fol.38, 41B. Bilag.
E: Else Marie Pedersdatter. LV: Søren Clausen, skolelærer i Frederikshåb. B: Hans 5, Marie. FM: farbror Niels Mortensen i Hejnsvig.

859 Johanne Nielsdatter i Hofmanslyst. 30.9.1814, fol.39B. Bilag.
E: Oluf Lauridsen. B: Ellen Kirstine g.m. Clemen Christiansen i Kolding, Gunder g.m. Rasmus Rutfeldt, lærredstrykker i Haderslev, Lene g.m. Claus Pedersen i Bindeballe. Første ægteskab med Knud Sørensen. B: Inger Kirstine g.m. Christian Skrædder i Hovslund i Løgum sogn ved Åbenrå.

860 Anton Øhlenschlæger i Vormskjoldsdal. 9.4.1817, fol.43B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Madsen i Over Moltkenberg. B: Christen Anton 21. FM: farbror Johan Jacob Øhlenschlæger i Hofmansfeld.

861 Niels Nielsen Amhede i Christiansejegod. 14.4.1821, fol.46B, 53B. Bilag.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Clausen, skolelærer i Frederikshåb. B: Niels 18, Ellen Marie 13, Hans 1. FM: farbror Hans Nielsen i Amhede, morbror Christoffer Hansen i Daldover.

862 Charlotte Marie Lisbeth Steinmejer i Frederikshåb. 25.9.1821, fol.48B, 54B, 60.
E: Søren Clausen, skolelærer. B: Christen 17, Johan Christoffer 11, Claus 6, Lorents 2.

863 Johanne Andersdatter i Fromsejer. 26.9.1821, fol.50B, 56.
E: Christen Pedersen. B: Abelone 28, Peder 23, Anders 19. FM: morbrødre Peder Andersen i Torsted i Egtved sogn, Laurids Andersen sst.

864 Peder Nielsen Kol i Over Moltkenberg, 27.12.1822, fol.62. Bilag.
E: Inger Hansdatter. LV: Mads Nielsen sst. A: søskendebørn ved Viborg.

865 Peder Mortensen i Frederiksnåde. 22.12.1824, fol.66B. Bilag.
E: Johanne Margrethe Madsdatter. LV: Erik Øhlenschlæger sst. B: Morten 27, Mads 22, Anne Cathrine g.m. Niels Jensen, smed i Østervig i Vorbasse sogn. FM: Jacob Øhlenschlæger i Hofmansfeld.

866 Sidsel Nielsdatter i Hofmanslyst. 12.10.1827, fol.72B, 81, 84B, 87. Bilag.
E: Laurids Olufsen. B: Oluf 26, Anne 20, Niels 16. Mette Marie 12.

867 Voldborg Jensdatter i Hofmansfeld. 13.10.1827, fol.74B, 82B, 85. Bilag.
E: Peder Lauridsen. B: Jens 33 på Gesten Mark, Mads 32 i Strandhuse i Eltang sogn, død. 1B: Inger Marie 2, Peder 29 i Vorbasse, Niels 27 i Fugdal, Jes 25, Kirstine Marie g.m. Peder Andersen i Bække, Lene, Abelone, Laurids 16. FM: Johan Jacob Øhlenschlæger i Hofmansfeld, morbror Søren Pedersen i Almstok.

868 Sidsel Marie Christensdatter i Over Moltkenberg. 10.9.1831, fol.89, 98B.
E: Hans Christian Jessen. B: Jes 6. FM: Niels Madsen sst.

869 Christen Jensen, smed og hustru Else Jensdatter i Colbjørnsensfejde. 12.10.1831, fol.90B, 96B, 102, 108. Bilag.
Hans A: mor, bror Christoffer Jensen på Egtved Mark, bror Niels Jensen på Østervig Mark, død. 3B: Margrethe 9, Johanne 6, Jens 4, søster Karen Jensdatter g.m. Morten Pedersen på Fitting Mark, søster Maren Jensdatter g.m. Peder Brøns ved Gram.
Hendes A: far Jens Nielsen i Rugsted i Ødsted sogns søster Kirsten Nielsdatter, død, 2B: Johan Lauridsen på Lihmskov Mark, Peder Lauridsen i Kolding.

870 Niels Hansen i Colbjørnsensfejde. 19.11.1831, fol.94.
E: Kirstine Marie Andersdatter. LV: Jacob Øhlenschlæger i Frederiksnåde. B: Karen 6, Hans 3, Nielsine 10 uger. FM: Mads Nielsen i Over Moltkenberg.

871 Jens Mogensen i Colbjørnsensfejde. 29.12.1832, fol.99B.
E: Kirstine Marie Andersdatter. LV: Hans Nielsen sst. A: far Mogens Pedersen i Dal.

872 Maren Nielsdatter i Hofmansfeld. 3.8.1833, fol.100B.
E: Johan Jacob Øhlenschlæger. B: [Anne Marie] g.m. Laurids Hansen.

873 Christen Knudsen i Sporonsgård. 12.12.1834, fol.105B, 117.
E: Maren Svendsdatter. LV: Vilhelm Øhlenschlæger i Frederiksnåde. B: Kirstine Marie g.m. Peder Christensen i Fromsejer, Svend 24, Knud 22, Peder 19, Hans Christian 14, Anne Margrethe 11, Christen 8. FM: farbror Niels Knudsen i Refsgårde.

874 Else Marie Pedersdatter i Reventlowshede. 3.7.1835, fol.110, 116.
E: Nis Jensen. B: Jens Christian 20, Mads 16. Første ægteskab med Hans Christensen Buhl, [skifte 21.4.1806 lbnr.847]. B: Kirsten 38, Maren g.m. Hans Bentsen i Jordrup, Peder i Åbenrå, Anders 28 sst. Andet ægteskab med Mads Christian Mortensen [i Reventlowshede]. B: Hans 26 i København, Marie 26.

875 Anne Sørensdatter i Frederikshåb. 14.4.1836, fol.112B.
E: Erik Nielsen. B: Niels 20, Søren 18, Anne Cathrine 12, Peder 7, Else 5. FM: morbrødre Jørgen Sørensen i Ollerup, Hans Sørensen på Lihmskov Mark.

876 Claus Jensen i Ølgård. 16.3.1838, fol.118.
E: Karen Nielsdatter. LV: Erik Nielsen, kromand i Rygbjerg. B: Mette Cathrine g.m. Niels Nielsen i Kragelund, Inger g.m. Søren Clausen i Keldbjerg i Læborg sogn, Niels, Jens, Else, Jørgen.


Randbøl Hedes Kolonier
Skiftedokumenter
1780-1833

G Hek 7-3

877 Laurids Nissen i Neder Moltkenberg. 6.5.1780.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Iver Nielsen i Moltkenberg. B: Anne Marie g.m. Jens Mogensen sst, Peder 19, Cathrine 17, Nis 15. FM: farbror Hans Nissen i Hygum sogn, Søren Pedersen i Fitting, Vilhelm Tetzner i Frederiksnåde, Frands Schwartz sst.

878 Anne Nielsdatter i Hofmanslyst. 29.10.1785.
E: Niels Pedersen. Af første ægteskab B: Peder Jørgensen i Holsten. FM: Niels Eriksen i Hofmanslyst.

879 Anne Lisbeth Asmusdatter i Frederikshåb. 25.10.1784.
E: Johan Rudolf Wurkschmidt, skoleholder. B: Lisbeth Monnen, død, var g.m. Cornelius Brun, korporal i Randers. 3B: Cornelius, Johan Rudolf, Frederik. FM: Markus Munk i Frederikshåb.

880 Søren Pedersen og hustru Mette Olufsdatter i Ølgård. 22.10.1787.
B: Maren Poulsdatter 10, Jørgen Poulsen. FM: Jens Sørensen i Tågelund, Morten Hansen i Torsted.

881 Niels Pedersen i Hofmanslyst. 8.7.1789
Enke efter Anne Jensdatter, skifte 29.10.1786. B: Anne Magdalene g.m. Steffen Nielsen i Frederiksnåde, Gertrud g.m. Søren Christensen i Hofmanslyst, Maren 30, Cathrine 28, Karen g.m. Steffen Mortensen i Rankenberg, Peder 26. FM: Markus Munk sognefoged i Frederikshåb. Arv efter afdødes stedsøn Peder Jørgensen.

882 Anders Sørensen i Over Moltkenberg. 12.6.1790.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Pedersen i Frederiksnåde. B: Steffen 24, Søren 18, Anne Mette 14. FM: Jens Mogensen i Neder Moltkenberg.

883 Kirstine Marie Jesdatter i Hofmansfeld. 16.9.1790.
E: Peder Lauridsen. B: Laurids 4. FM: morbror Niels Jessen i Varde.

884 Marie Lauridsdatter i Neder Moltkenberg. 28.1.1791.
E: Jens Mogensen. B: Mogens 19. FM: morbror Peder Lauridsen i Trasborg på Kongsted Mark.

885 Maren Jensdatter i Frederikshåb. 2.11.1795.
E: Niels Mogensen. B: Kirsten 9, Mette 6, Dorthe 3. FM: farbror Laurids Nielsen i Daldover, fasters mand Mikkel Køller i Guldbergsminde, oldefar på mors side Hans Lauridsen.

886 Anne Marie Pedersdatter i Hofmansfeld. 20.6.1795.
E: Johan Jacob Øhlenschlæger. B: Anne Margrethe 12, Engel 9, Anne Cathrine 7. FM: Mads Jørgensen i Vadgård i Gadbjerg sogn, morbrødre Søren Pedersen i Østervig, Hans Pedersen i Vandel.

887 Laurids Pedersen Lindeballe, skoleholder i Frederikshåb. 29.2.1796.
E: Karen Margrethe Pedersdatter Brøgger. LV: Jens Tesp i Randbøl. B: Mette Marie g.m. Johan Christoffer Steinmejer på Engelsholm Papirfabrik, Johanne g.m. Frands Berrenbaum, murermester i Vejle.

888 Anne Poulsdatter i Frederikshåb. 14.7.1796.
E: Christen Christensen. Første ægteskab med Jørgen. B: Cathrine gift i Amlet i Tistrup sogn i Holsten. Andet ægteskab med Søren. B: Maren g.m. Peder Sørensen i Tykhøjet i Gadbjerg sogn, Else, Poul i Kelstrup ved Haderslev. Dokument vedrørende vielsen af Christen Christensen i Sødover og Anne Poulsdatter, enke i Ravning.

889 Peder Tvistmann i Over Moltkenberg. 24.7.1798.
E: Christiane Cathrine Margrethe, datter af Nis Anholm skipper i Åbenrå. B: Kirstine Marie 14, Mette Margrethe 11, Johan Christian Ahlert 9, Anne Marie Lisbeth 7, Maren Høj 3, Niels Peder 9 mdr.

890 Laurids Nielsen og hustru Mette Margrethe Johansdatter i Colbjørnsensfejde. 21.5.1800.
Hans første ægteskab med Abelone Andersdatter. B: Niels i Knude i Hvejsel sogn, Anders i Alstedlund i Nykirke sogn, Jørgen. Hendes A: Søren Christensen i Hofmansfeld, Else Marie Christensdatter g.m. Johan Højer, skræddermester i Haderslev, Mette Sørensdatter g.m. en karmager i København, Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Jens Mathiasen i Colbjørnsensfejde.

891 Niels Knudsen i Hofmanslyst. 27.10.1800.
E: Mette Hansdatter. LV: Anders Jacobsen i Lie. B: Hans i Ris Jarup i Åbenrå Amt, Peder i Søderup i Hjordkær sogn i Åbenrå Amt, Niels i Gamst, Laurids i Bække, Karen g.m. Jens Nielsen i Hofmanslyst, Anne Sofie.

892 Jens Nielsen i Ølgård. 27.10.1800.
E: Mette Pedersdatter. LV: Markus Munk i Frederikshåb. B: Peder, Niels i Risom i Vester Moor(?), Jens i Verst, Claus i Ølgård.

893 Christen Sørensen i Over Moltkenberg. 15.7.1805.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Morten Storm. B: Søren 10, Laurids 4. FM: Peder Lauridsen, Niels Lauridsen.

894 Peder Christensen og hustru i Mølmarkhus på Gødding Mark. 13.10.1832.
Ingen arvinger nævnes.


Navneregister

[Mgl.], Anne Margrethe Engelsholm Papirmølle 194
[Mgl], Anne Margrethe Høgsholt 718
[Mgl], Marie Louise Hover 706
Adriansdatter, Anne Hørup 693
Albertsdatter, Anne Nørskov 622
Alling, Peder Sødover 358
Amhede, Jens Jensen Hofmansfeld 848
Amhede, Niels Nielsen Christiansejegod 861
Andersdatter, Abelone Colbjørnsensfejde 890
Andersdatter, Anne Hørup 754
Andersdatter, Anne Jennum 386
Andersdatter, Anne Jerlev 651
Andersdatter, Anne Lihme 145
Andersdatter, Anne Lihmskov 452
Andersdatter, Anne Lindeballe 434
Andersdatter, Anne Nørup 483
Andersdatter, Anne Ravning 383
Andersdatter, Anne Sødover 543
Andersdatter, Anne Trædballe 135
Andersdatter, Anne Cathrine Nørup 305
Andersdatter, Anne Cathrine Nørup 419
Andersdatter, Anne Cathrine Nørup 483
Andersdatter, Birthe Mørup 154
Andersdatter, Else Frydendal 327
Andersdatter, Else Hørup 729
Andersdatter, Else Sødover 266
Andersdatter, Else Sødover 322
Andersdatter, Else Sødover 417
Andersdatter, Inger Kirstine Vindelev Mark 45
Andersdatter, Johanne Engelsholm Hyrdehus 173
Andersdatter, Johanne Fromsejer 863
Andersdatter, Johanne Nedvad 430
Andersdatter, Johanne Vindelev 4
Andersdatter, Karen Ildved 18
Andersdatter, Karen Klarlund 108
Andersdatter, Karen Kærbølling 660
Andersdatter, Karen Sødover 470
Andersdatter, Karen Timmergård 47
Andersdatter, Karen Torsted 228
Andersdatter, Kirsten Nørup 549
Andersdatter, Kirstine Marie Colbjørnsensfejde 870
Andersdatter, Kirstine Marie Colbjørnsensfejde 871
Andersdatter, Maren Daldover 98
Andersdatter, Maren Hopballe 794
Andersdatter, Maren Hopballe 838
Andersdatter, Maren Lerbæk Mark 842
Andersdatter, Maren Lihme 183
Andersdatter, Maren Lille Karlskov 125
Andersdatter, Maren Mørup 314
Andersdatter, Maren Sødover 532
Andersdatter, Margrethe Sødover 545
Andersdatter, Mette Hørup 811
Andersdatter, Mette Lihme 172
Andersdatter, Mette Slelde 822
Andersdatter, Sidsel Ravning 510
Andersen, Anders Gammelby 220
Andersen, Anders Ildved 17
Andersen, Anders Kærbølling 341
Andersen, Anders Kærbølling 670
Andersen, Anders Nørup 213
Andersen, Anders Nørup 251
Andersen, Bertel Daldover 376
Andersen, Bertel Vandel 204
Andersen, Christen Ravning 521
Andersen, Hans Jennum 661
Andersen, Jacob Lie 243
Andersen, Jens Førstballe 448
Andersen, Jens Hopballe 838
Andersen, Jens Ildved 5
Andersen, Jens Ildved 18
Andersen, Jens Jennum 378
Andersen, Jens 263
Andersen, Jochum Balle 529
Andersen, Jochum Balle 535
Andersen, Laurids Hørup 724
Andersen, Mads Hørup 755
Andersen, Mads Nørup 299
Andersen, Mikkel Høgsholt 812
Andersen, Niels Billund 209
Andersen, Niels Jennum 605
Andersen, Niels Lihmskov 124
Andersen, Niels Ravning 420
Andersen, Niels Sødover 54
Andersen, Niels Trollerup 431
Andersen, Niels Ved Lerbæk Teglværk 813
Andersen, Nis Kærbølling 600
Andersen, Oluf Ildved 33
Andersen, Peder Bredstenlund 342
Andersen, Rasmus Thomaskrog 841
Andersen, Steffen Balle 323
Andersen, Steffen Balle 352
Andersen, Søren Lihme 367
Andersen, Søren Ravning 118
Andersen, Thomas Jennum 632
Andersen, Vide Ravning 365
Ankelbo, Christen Madsen Mørup 128
Asmusdatter, Anne Lisbeth Frederikshåb 879
Balle, Karen Jensdatter Vindelev 20
Bech, Niels Nielsen Give 356
Bentsdatter, Anne Gødsbøl 57
Bentsdatter, Anne Lihme 226
Bentsdatter, Anne Sødover 444
Bentsdatter, Inger Gårde 792
Bentsdatter, Johanne Lerbæk Mølle 687
Bentsdatter, Johanne Lerbæk Mølle 752
Bentsdatter, Johanne Lerbæk Mølle 815
Bentsdatter, Karen Hover 701
Bentsdatter, Karen Hover 769
Bentsdatter, Karen Hover 814
Bentsdatter, Karen Jelling Kirkehus 798
Bentsdatter, Karen Ved Jelling Kirke 793
Bentsdatter, Maren Mørup 665
Bentsdatter, Margrethe Jennum 337
Bentsdatter, Margrethe Lihme 428
Bentsdatter, Margrethe Vandel 55
Bentsdatter, Mette Hover 741
Bentsen, Christen Gødding 332
Bentsen, Christen Lindeballe 336
Bentsen, Christen Rostrup 454
Bentsen, Christen Åst 66
Bentsen, Iver Kærbølling 669
Bentsen, Iver Tørskind 206
Bentsen, Jens Lindeballe 401
Bentsen, Oluf Gårde 722
Bering, Peder Tingkærhus 537
Bertelsdatter, Inger Jennum 380
Bertelsdatter, Kirsten Løvlund Mølle 361
Bertelsdatter, Kirsten Øster Åst 304
Bertelsdatter, Kirsten Øster Åst 620
Bertelsdatter, Maren Kærbølling 649
Bertelsen, Mads Ved Bredsten Kirke 110
Bertelsen, Morten Tykhøjet 122
Bilidt, Peder Hansen Jelling 744
Bims, Dorthe Nielsdatter Balle 297
Bjerregård, Peder Nielsen Hørup 763
Bjerregård, Peder Nielsen Hørup 788
Boas, Mikkel Andreas Engelsholm Papirmølle 194
Bol, Christen Pedersen Spjarup 418
Bonnesdatter, Lene Knurborg 269
Bonsach, Mette Sofie Kærbølling 392
Bossen, Johannes Lerbæk Mølle 839
Brink, Jens Christensen Spjarup 210
Brink, Mette Kærbølling 309
Brun, fru løjtnantinde Balle 404
Brun, Peder Thøgersen Balle 230
Brun, Søren Christensen Hover 711
Brøgger, Ingeborg Pedersdatter Randbøl 315
Brøgger, Ingeborg Pedersdatter Randbøl 374
Brøgger, Karen Margrethe Pedersdatter Frederikshåb 887
Buch, Christen Søskov 591
Buch, Jeppe Christensen Bredstenlund 249
Buch, Thomas Søskov 590
Buhl, Hans Christensen Reventlowshede 847
Bøhm, Maren Pedersdatter Balle 169
Bøjesdatter, Anne Søgårde 229
Boysen, Marie Magdalene Balle 230
Boysen, Niels Sørensen Søgårde 229
Boysen, Nikolaj Sørensen Kølholt 130
Caspersen, Hans Vindelev 804
Christensdatter, Abelone Kærbølling 579
Christensdatter, Anne Båstlund 142
Christensdatter, Anne Kollerup 578
Christensdatter, Anne Mørup 391
Christensdatter, Anne Nørup 214
Christensdatter, Anne Nørup 426
Christensdatter, Anne Sødover 347
Christensdatter, Anne Trollerup 431
Christensdatter, Anne Ved Bredsten Kirke 110
Christensdatter, Anne Vormskjoldsdal 860
Christensdatter, Anne Cathrine Bæksgård 357
Christensdatter, Anne Marie Rostrup 489
Christensdatter, Birthe Balle 323
Christensdatter, Dorthe Ravning 268
Christensdatter, Dorthe Ravning 326
Christensdatter, Ellen Lihme 227
Christensdatter, Ellen Vandel 204
Christensdatter, Else Balle 70
Christensdatter, Else Nørup 299
Christensdatter, Else Søskov 590
Christensdatter, Else Tykhøjet 528
Christensdatter, Engel Marie Gødding Mølle 409
Christensdatter, Ida Hover 780
Christensdatter, Inger Jennum 615
Christensdatter, Inger Lihme 224
Christensdatter, Inger Nørup 251
Christensdatter, Inger Nørup 518
Christensdatter, Johanne Lihme 433
Christensdatter, Karen Førstballe 198
Christensdatter, Karen Førstballe 242
Christensdatter, Karen Hygum 8
Christensdatter, Karen Kobberbøl 208
Christensdatter, Karen Lihme 461
Christensdatter, Karen Lihme 476
Christensdatter, Karen Skæferhuset 493
Christensdatter, Karen Sødover 346
Christensdatter, Karen Vandel 64
Christensdatter, Kirsten Balle 440
Christensdatter, Kirsten Gammelby 141
Christensdatter, Kirsten Holtum 26
Christensdatter, Kirsten Holtum 32
Christensdatter, Kirsten Hover 694
Christensdatter, Kirsten Ildved 9
Christensdatter, Kirsten Kvakmølle 408
Christensdatter, Kirsten Kærbølling 646
Christensdatter, Kirsten Lihme 283
Christensdatter, Kirsten Lindeballe 114
Christensdatter, Kirsten Lindeballe 156
Christensdatter, Kirsten Ravning 274
Christensdatter, Kirsten Sødover 362
Christensdatter, Kirsten Trollerup 596
Christensdatter, Kirsten Vandel 188
Christensdatter, Lisbeth Farre 845
Christensdatter, Lisbeth Ved Lerbæk Teglværk 813
Christensdatter, Lisbeth Sofie Lindeballe 335
Christensdatter, Maren Hover 697
Christensdatter, Maren Kærbølling 109
Christensdatter, Maren Lindeballe 177
Christensdatter, Maren Overgård 90
Christensdatter, Maren Ravning 568
Christensdatter, Maren Sødover 358
Christensdatter, Maren Trøgelborg 144
Christensdatter, Margrethe Kærbølling 645
Christensdatter, Marie Ravning 464
Christensdatter, Marie Ravning 509
Christensdatter, Mette Balle 458
Christensdatter, Mette Engelsholm Fårehus 344
Christensdatter, Mette Høgsholt 745
Christensdatter, Mette Høgsholt 784
Christensdatter, Mette Lille Karlskov 193
Christensdatter, Mette Store Lihme 536
Christensdatter, Sidsel Marie Over Moltkenberg 868
Christensdatter, Voldborg Kobberbøl 289
Christensdatter, Voldborg Mørup 318
Christensdatter, Voldborg Sødover 129
Christensen, Bent Lindeballe 335
Christensen, Bent Vandel 115
Christensen, Casper Mørup 616
Christensen, Christen Frederikshåb 888
Christensen, Christen Førstballe 242
Christensen, Christen Hover 749
Christensen, Christen Høllund 246
Christensen, Christen Ildved 1
Christensen, Christen Refsgårde 106
Christensen, Christen Refsgårde 137
Christensen, Christen Refsgårde 161
Christensen, Christen Sødover 368
Christensen, Christen Sødover 432
Christensen, Christen Sødover 470
Christensen, Claus Hover 759
Christensen, Claus Hover 810
Christensen, Claus Uhre 739
Christensen, Dines Vindelev 20
Christensen, Ejler Nørup 305
Christensen, Frederik Jennum 381
Christensen, Hans Høgsholt 784
Christensen, Hans Ravning 601
Christensen, Hans Reventlowshede 847
Christensen, Hans Røddinghus 678
Christensen, Iver Gødsbøl 267
Christensen, Iver Gødsbøl 349
Christensen, Iver Ravning 542
Christensen, Jacob Lihme 145
Christensen, Jens Førstballe 488
Christensen, Jens Førstballe 527
Christensen, Jens Hofmansfeld 851
Christensen, Jens Ildved 7
Christensen, Jens Jennum 615
Christensen, Jens Lihmskov 530
Christensen, Jens Lindeballe 221
Christensen, Jens Spjarup 102
Christensen, Jens Spjarup 113
Christensen, Jens Spjarup 210
Christensen, Jens Uhre 684
Christensen, Jeppe Bredstenlund 249
Christensen, Jørgen Engelsholm Fårehus 344
Christensen, Knud Hørup 735
Christensen, Laurids Vindelev 15
Christensen, Mads Bindeballe 397
Christensen, Mads Ravning 369
Christensen, Mads Ravning 544
Christensen, Mads Røddinghus 612
Christensen, Mads Trollerup 613
Christensen, Mikkel Charlottenlund 48
Christensen, Niels Jerlev 634
Christensen, Niels Lihme 370
Christensen, Niels Rosenborghus 52
Christensen, Niels Uhre 778
Christensen, Oluf Høgsholt 764
Christensen, Oluf Røddinghus 677
Christensen, Peder Gødsbøl 166
Christensen, Peder Gødsbøl 175
Christensen, Peder Mølmarkshus 894
Christensen, Peder Nørup 518
Christensen, Peder Over Knabberup 765
Christensen, Poul Høgsholt 728
Christensen, Poul Randbøl 315
Christensen, Rasmus Jennum 637
Christensen, Rasmus Kvakmølle 580
Christensen, Søren Bindeballe 276
Christensen, Søren Hover 711
Christensen, Søren Høgsholt 691
Christensen, Terkild Ravning 330
Christensen, Thomas Havretoft 833
Christensen, Thomas Hover 746
Christensen, Thomas Kærbølling 281
Christensen, Thomas Lund 77
Christensen, Thomas Spjarup 82
Christensen, Zacharias Spjarup 394
Christensen, Ziang Oldenborghus 41
Christiansdatter, Karen Uhre 800
Christiansdatter, Mette Strasborg 37
Christiansdatter, Sidsel Hover 795
Christiansen, Niels Hørup 790
Christoffersdatter, Dorthe Nydamhus 836
Christoffersen, Søren Hover 723
Clausdatter, Else Jennum 605
Clausdatter, Karen Hover 746
Clausdatter, Mette Rostrup 306
Clausen, Laurids Hover 795
Clausen, Peder Slelde 688
Clausen, Peder Slelde 719
Clausen, Søren Frederikshåb 862
Clemensdatter, Kirsten Jerlev 634
Clemensen, Kjeld Gødsbøl 67
Clemensen, Mathias Sødover 343
Clemensen, Mathias Sødover 411
Clemensen, Mathias Sødover 494
Conradsdatter, Lisbeth Rue 438
Conradsdatter, Lisbeth Rue 659
Didriksdatter, Anne Cathrine Uhre 737
Didriksen, Terkild Jennum 666
Didriksen, Terkild Jennum 676
Ebbesen, Jens Mellem Knabberup 586
Ejlersen, Christen Stokholm 513
Ejsing, Jens Jørgensen Sødover 345
Ejsing, Jørgen Jensen Sødover 195
Enevoldsdatter, Anne Refsgårde 161
Enevoldsdatter, Else Bredal 76
Enevoldsen, Jens Slelde 732
Enevoldsen, Niels Gødding 277
Enevoldsen, Søren Høgsholt 745
Eriksdatter, Cathrine Lisbeth Hofmansfeld 856
Eriksdatter, Johanne Jennum 333
Eriksen, Jens Sødover 235
Eriksen, Peder Daldover 541
Eriksen, Peder Daldover 569
Eskildsdatter, Kirsten Store Nørskov 652
Eskildsen, Hans Hinnum 97
Eskildsen, Hans Hinnum 117
Fisker, Jens Amsterdam 469
Frandsdatter, Anne Lihme 465
Frandsdatter, Johanne Refsgårde 137
Frandsdatter, Kirsten Lihme 370
Frederiksdatter, Anne Bredstenlund 594
Frederiksdatter, Else Mørup 319
Frederiksdatter, Gundild Mørup 320
Frederiksdatter, Maren Skanderup 79
Frederiksdatter, Mette Kærbølling Huse 657
Frederiksen, Christian Hørup 770
Frederiksen, Frederik Lihme 222
Fæstersen, Søren Viborg 846
Gammelby, Søren Andersen Lihme 367
Gartner, Henrik Høgsholt 718
Gjaldbæk, Jørgen Christensen Engelsholm Fårehus 344
Godskesdatter, Anne Hopballe 241
Godskesdatter, Karen Lihme 84
Graversdatter, Sofie Kobberbøl 56
Graversdatter, Sofie Kobberbøl 164
Graversen, Claus Farre 845
Gydesdatter, Else Lindeballe 100
Gydesdatter, Maren Nørskov 89
Gydesen, Erik Kærbølling 575
Gydesen, Erik Kærbølling 582
Gydesen, Jens Knude 572
Gødding, Iver Olufsen Engelsholm Hyrdehus 173
Gødsbøl, Jens Nielsen Gødsbøl 176
Gårde, Hans Pedersen Nydamlund 840
Handberg, Charlotte Kirstine Daldover 475
Handberg, Charlotte Kirstine Daldover 570
Hansdatter, Anne Daldover 540
Hansdatter, Anne Gødsbøl 191
Hansdatter, Anne Lindeballe 163
Hansdatter, Anne Lindeballe 221
Hansdatter, Anne Nørup Præstegård 120
Hansdatter, Anne Oldenborghus 41
Hansdatter, Anne Ravning 429
Hansdatter, Anne Ravning 449
Hansdatter, Anne Rostrup 302
Hansdatter, Anne Store Lihme 552
Hansdatter, Anne Cathrine Kærbølling 588
Hansdatter, Anne Margrethe Stoltenborg 49
Hansdatter, Anne Margrethe Tørskind 237
Hansdatter, Anne Marie Hover 810
Hansdatter, Anne Marie Sødover 259
Hansdatter, Birthe Nørup 516
Hansdatter, Bodil Lihme 222
Hansdatter, Bodil Cathrine Hover 825
Hansdatter, Cathrine Marie Balle 442
Hansdatter, Ellen Høllund 246
Hansdatter, Else Balle 478
Hansdatter, Else Lihme 375
Hansdatter, Inger Over Moltkenberg 855
Hansdatter, Inger Over Moltkenberg 864
Hansdatter, Johanne Hover 694
Hansdatter, Johanne Hover 723
Hansdatter, Johanne Høgsholt 829
Hansdatter, Johanne Rostrup 201
Hansdatter, Johanne Store Nørskov 674
Hansdatter, Johanne Sødover 168
Hansdatter, Johanne Vindelev 23
Hansdatter, Karen Ildved 7
Hansdatter, Karen Kærbølling 679
Hansdatter, Karen Lihmskov 492
Hansdatter, Karen Nørup 186
Hansdatter, Karen Teglværket 721
Hansdatter, Kirsten Balle 127
Hansdatter, Kirsten Mørup 317
Hansdatter, Kirsten Mørup 607
Hansdatter, Kirsten Mørup 640
Hansdatter, Kirsten Uhre 828
Hansdatter, Maren Balle 87
Hansdatter, Maren Bindeballe 185
Hansdatter, Maren Bindeballe 296
Hansdatter, Maren Christiansejegod 861
Hansdatter, Maren Gødding 277
Hansdatter, Maren Hopballe 757
Hansdatter, Maren Hover 695
Hansdatter, Maren Høgsholt 750
Hansdatter, Maren Kærbølling 584
Hansdatter, Maren Lihme 75
Hansdatter, Maren Nørskov 618
Hansdatter, Maren Over Moltkenberg 854
Hansdatter, Maren Sødover 343
Hansdatter, Mette Hofmanslyst 891
Hansdatter, Mette Jennum 379
Hansdatter, Mette Lihme 197
Hansdatter, Mette Lihmskov 291
Hansdatter, Mette Uhre 799
Hansdatter, Mette Vandel 250
Hansdatter, Sidsel Daldover 456
Hansdatter, Sidsel Lihme 406
Hansen, Anders Hørup Mark 823
Hansen, Anders Jennum 256
Hansen, Anders Jennum 603
Hansen, Anders Kollerup 762
Hansen, Anders Ravning 268
Hansen, Bent Jennum 294
Hansen, Christen Brændgårde 101
Hansen, Christen Kobberbøl 289
Hansen, Christen Lerbæk Mark 842
Hansen, Christen Mørup 319
Hansen, Gyde Vester Åst 139
Hansen, Hans Abildgård 147
Hansen, Hans Kjeldkær Mølle 167
Hansen, Hans Kjeldkær Mølle 353
Hansen, Hans Klarlund 104
Hansen, Hans Lihmskov 328
Hansen, Hans Ravning 158
Hansen, Hans Vandel 131
Hansen, Hans Vandel 148
Hansen, Hans Vandel 187
Hansen, Hans Vandel 250
Hansen, Hans Vindelev 31
Hansen, Iver Ravning 247
Hansen, Iver Torsted 216
Hansen, Jacob Lihme 566
Hansen, Jens Balle 453
Hansen, Jens Lindeballe 257
Hansen, Jens Randbøl 374
Hansen, Jens Rostrup 73
Hansen, Jens Slelde 806
Hansen, Jens Slelde 820
Hansen, Jens Spjarup 102
Hansen, Jens Tykhøjet 96
Hansen, Jens Uhre 800
Hansen, Jochum Lureby 43
Hansen, Johannes Hover 774
Hansen, Johannes Korup 774
Hansen, Johannes Ravning 326
Hansen, Jørgen Vandel 151
Hansen, Laurids Jerlev 651
Hansen, Mads Knurborg 269
Hansen, Mads Kærbølling 584
Hansen, Morten Daldover 435
Hansen, Morten Ravning 495
Hansen, Niels Balle 468
Hansen, Niels Båstlund 324
Hansen, Niels Colbjørnsensfejde 870
Hansen, Niels Hover 706
Hansen, Niels Lihme 84
Hansen, Peder Deggerhuset 571
Hansen, Peder Jelling 744
Hansen, Peder Lihme 202
Hansen, Peder Lihme 334
Hansen, Peder Lindeballe 99
Hansen, Peder Lindeballe 114
Hansen, Peder Ollerup 595
Hansen, Peder Store Nørskov 674
Hansen, Peder Thyregod 843
Hansen, Poul Gødding Mølle 143
Hansen, Poul Kærbølling 645
Hansen, Poul Øster Åst 304
Hansen, Poul Øster Åst 620
Hansen, Steffen Bredstenlund 594
Hansen, Søren Lihme 172
Hansen, Søren Lihme 388
Hansen, Søren Lindeballe 123
Hansen, Søren Nørup 426
Hansen, Søren Nørup 511
Hansen, Søren Søskov 245
Hansen, Terkild Lihme 406
Hansen, Thomas Lihme 224
Hansen, Thomas Sandvad 119
Hauscher, Johan Henrik Søgårde 300
Hauscher, Johan Henrik Søgårde 389
Havnstrup, Anders Jensen Lureby 25
Henriksdatter, Cathrine Gårde 740
Henriksdatter, Else Marie Jennum 294
Henriksdatter, Karen Viborg 846
Henriksen, Bent Gårde 700
Henriksen, Bent Gårde 703
Henriksen, Henrik Vindelev 11
Henriksen, Johannes Balle 442
Henriksen, Johannes Løkdam 786
Henriksen, Jørgen Sødover 168
Henriksen, Jørgen Sødover 266
Henriksen, Jørgen Sødover 322
Hermansdatter, Maren Nørskov 310
Hermansen, Niels Haraldskær 574
Holgersen, Knud Rostrup 489
Holm, Johanne Hansdatter Sødover 168
Hopballe, Christen Sørensen Neder Knabberup 837
Hvejsel, Jens Jensen Ravning 601
Hylsberg, Frands Pedersen Haraldskær Kobberfabrik 396
Håhr, Peder Pedersen Lihme 465
Håhr, Peder Pedersen Store Lihme 551
Håhr, Søren Pedersen Førstballe 231
Ibsdatter, Mette Daldover 531
Ibsen, Clemen Gødsbøl 57
Iversdatter, Anne Tørskind 265
Iversdatter, Edel Ravning 544
Iversdatter, Else Rostrup 264
Iversdatter, Karen Daldover 366
Iversdatter, Karen Ildved 17
Iversdatter, Karen Store Lihme 523
Iversdatter, Mette Jennum 609
Iversen, Bent Kærbølling 662
Iversen, Bent Tørskind 338
Iversen, Christen Kobberbøl 56
Iversen, Christen Sødover 347
Iversen, Frederik Nørskov 618
Iversen, Jens Nørup 483
Iversen, Jens Nørup 538
Iversen, Jens Torsted 292
Iversen, Laurids Kærbølling 395
Iversen, Niels Ravning 449
Iversen, Oluf Rostrup 178
Iversen, Oluf Rostrup 471
Iversen, Peder Lindeballe 434
Jacobsdatter, Abelone Hørup 763
Jacobsdatter, Inger Søskov 591
Jacobsdatter, Johanne Lihme 455
Jacobsdatter, Kirsten Høgsholt 753
Jacobsdatter, Lene Cathrine Vesterlund 781
Jacobsdatter, Mette Hørup 692
Jacobsdatter, Mette Rolighed 38
Jacobsdatter, Sidsel Spjarup 113
Jacobsen, Christen Lihme 451
Jacobsen, Gyde Nørskov 181
Jacobsen, Laurids Ravning 150
Jacobsen, Laurids Ravning 383
Jacobsen, Mads Lihme 457
Jacobsen, Mads Store Lihme 546
Jacobsen, Niels Randbøl 253
Jacobsen, Peder Nørskov 298
Jensdatter, Abelone Jerlev 668
Jensdatter, Anne Graverhuset 771
Jensdatter, Anne Hofmanslyst 881
Jensdatter, Anne Jennum 658
Jensdatter, Anne Knude 583
Jensdatter, Anne Kærbølling 611
Jensdatter, Anne Lihmskov 61
Jensdatter, Anne Nørup 63
Jensdatter, Anne Ravning 111
Jensdatter, Anne Ravning 355
Jensdatter, Anne Ravning 459
Jensdatter, Anne Rostrup 73
Jensdatter, Anne Slelde 732
Jensdatter, Anne Smidstrup 416
Jensdatter, Anne Tørskind 223
Jensdatter, Anne Ulkær 30
Jensdatter, Anne Vindelev 15
Jensdatter, Anne Vindelev 27
Jensdatter, Anne Marie Billund 413
Jensdatter, Anne Marie Billund 424
Jensdatter, Birthe Jennum 425
Jensdatter, Bodil Balle 91
Jensdatter, Bodil Balle 103
Jensdatter, Bodil Ved Bredsten Kirke 196
Jensdatter, Dorthe Jennum 654
Jensdatter, Dorthe Lihme 116
Jensdatter, Dorthe Nørup 482
Jensdatter, Dorthe Sødover 262
Jensdatter, Dorthe Torsted 216
Jensdatter, Else Colbjørnsensfejde 869
Jensdatter, Else Lihmskov 530
Jensdatter, Else Spjarup 210
Jensdatter, Else Spjarup 423
Jensdatter, Else Vandel 131
Jensdatter, Else Vandel 148
Jensdatter, Eva Kjeldkær Mølle 353
Jensdatter, Hedvig Lisbeth Margrethe Daldover 439
Jensdatter, Inger Over Moltkenberg 852
Jensdatter, Inger Vindelev 804
Jensdatter, Jeremine Lihme 487
Jensdatter, Johanne Hover 712
Jensdatter, Johanne Knude 572
Jensdatter, Johanne Slelde 704
Jensdatter, Johanne Torsted 285
Jensdatter, Karen Amlund 385
Jensdatter, Karen Bindeballe 218
Jensdatter, Karen Hørup 805
Jensdatter, Karen Kærbølling 303
Jensdatter, Karen Slelde 720
Jensdatter, Karen Trollerup 613
Jensdatter, Karen Vindelev 20
Jensdatter, Kirsten Hover 785
Jensdatter, Kirsten Jelling Kirkehus 760
Jensdatter, Kirsten Jennum 667
Jensdatter, Kirsten Lihmskov 517
Jensdatter, Kirsten Vonge 593
Jensdatter, Lene Slelde 689
Jensdatter, Maren Abildgård 147
Jensdatter, Maren Balle 352
Jensdatter, Maren Billund 407
Jensdatter, Maren Bindeballe 184
Jensdatter, Maren Frederikshåb 885
Jensdatter, Maren Graverhuset 834
Jensdatter, Maren Hørup 772
Jensdatter, Maren Jennum 381
Jensdatter, Maren Lihmskov 217
Jensdatter, Maren Mørup 203
Jensdatter, Maren Over Knabberup 765
Jensdatter, Maren Over Moltkenberg 882
Jensdatter, Maren Ravning 263
Jensdatter, Maren Ravning 524
Jensdatter, Maren Spjarup 82
Jensdatter, Maren Teglhuset 520
Jensdatter, Maren Uhre 739
Jensdatter, Maren Åst 85
Jensdatter, Margrethe Haraldskær 508
Jensdatter, Margrethe Lerbæk Mølle 787
Jensdatter, Margrethe Lihme 153
Jensdatter, Mette Gårde 722
Jensdatter, Mette Gårde 731
Jensdatter, Mette Jelling 393
Jensdatter, Mette Jennum 637
Jensdatter, Mette Kjeldkær Mølle 167
Jensdatter, Mette Kærbølling 597
Jensdatter, Mette Kærbølling 600
Jensdatter, Mette Kærbølling 648
Jensdatter, Mette Lihmskov 328
Jensdatter, Mette Lihmskov 436
Jensdatter, Mette Lindeballe 123
Jensdatter, Mette Potholm 134
Jensdatter, Sidsel Kærbølling 625
Jensdatter, Sofie Uhre 778
Jensdatter, Voldborg Hofmansfeld 867
Jensen, Anders Lureby 25
Jensen, Anders Vonge 593
Jensen, Bendix Hørup 796
Jensen, Bent Daldover 311
Jensen, Bertel Jennum 371
Jensen, Christen Colbjørnsensfejde 869
Jensen, Christen Holtum 32
Jensen, Christen Høgsholt 714
Jensen, Christen Høgsholt 727
Jensen, Christen Søgårde 293
Jensen, Christen Søgårde Huse 180
Jensen, Christen Teglhuset 520
Jensen, Claus Ølgård 876
Jensen, Enevold Jennum 658
Jensen, Enevold Slelde 690
Jensen, Enevold Slelde 822
Jensen, Erik Sødover 444
Jensen, Hans Høgsholt 830
Jensen, Hans Hørup 789
Jensen, Hans Jennum 337
Jensen, Hans Slelde 720
Jensen, Ib Daldover 366
Jensen, Jacob Hørup 772
Jensen, Jens Amsterdam 462
Jensen, Jens Amsterdam 469
Jensen, Jens Glyksborg 50
Jensen, Jens Hofmansfeld 848
Jensen, Jens Jennum 380
Jensen, Jens Kjeldkær Mølle 88
Jensen, Jens Ravning 601
Jensen, Jens Sødover 545
Jensen, Jens Vandel 284
Jensen, Jørgen Jennum 386
Jensen, Jørgen Sødover 195
Jensen, Jørgen Vandel 55
Jensen, Knud Hover 694
Jensen, Knud Hørup 693
Jensen, Mads Ildved 9
Jensen, Mads Kærbølling 405
Jensen, Mads Liegård 160
Jensen, Mads Tørskind 60
Jensen, Morten Hover 695
Jensen, Morten Hover 708
Jensen, Morten Hover 797
Jensen, Niels Høgsholt 715
Jensen, Niels Hørup 729
Jensen, Niels Knude 583
Jensen, Niels Nørre Snede 68
Jensen, Niels Refsgårde 86
Jensen, Niels Uhre 777
Jensen, Nis Jennum 333
Jensen, Nis Reventlowshede 874
Jensen, Oluf Fredensborghus 44
Jensen, Oluf Ravning 240
Jensen, Otte Lund 93
Jensen, Peder Bindeballe 399
Jensen, Peder Graverhuset 834
Jensen, Peder Jerlev 614
Jensen, Peder Kærbølling 660
Jensen, Peder Lihme 461
Jensen, Peder Mørup 665
Jensen, Peder Slelde 748
Jensen, Peder Store Lihme 523
Jensen, Rasmus Nørskov 136
Jensen, Rasmus Timmergård 47
Jensen, Steffen Sødover 53
Jensen, Søren Høgsholt 707
Jensen, Søren Søskov 312
Jensen, Terkild Jennum 654
Jepsdatter, Anne Cathrine Kærbølling 631
Jepsdatter, Dorthe Graverhuset 834
Jepsdatter, Ingeborg Ravning 330
Jepsdatter, Johanne Kølholt 130
Jepsdatter, Karen Mørup 663
Jepsdatter, Karen Sødover Skolehus 443
Jepsdatter, Maren Jelling Kirkehus 768
Jepsen, Anders Torsted 285
Jepsen, Knud Refsgårde 83
Jepsen, Laurids Kobberbøl 208
Jepsen, Niels Hørup 692
Jerlev, Hans Andersen Jennum 661
Jerlev, Jens Kærbølling 382
Jesdatter, Kirstine Marie Hofmansfeld 883
Jesdatter, Maren Ravning 567
Jesdatter, Maren Skovbølling 496
Jesdatter, Margrethe Rostrup 472
Jespersen, Jens Trøgelborg 144
Jessen, Hans Christian Over Moltkenberg 868
Jessen, Morten Over Moltkenberg 854
Jessen, Morten Over Moltkenberg 855
Jessen, Peder Kærbølling 644
Johansdatter, Anne Tørskind 206
Johansdatter, Maren Vandel 115
Johansdatter, Margrethe Nørup 215
Johansdatter, Mette Margrethe Colbjørnsensfejde 890
Johansen, David Bindeballe 218
Johansen, Erik Tørskind 254
Johansen, Laurids Kvakmølle 408
Jonasen, Christen Vindelev 14
Joensdatter, Anne Lihme 211
Joensdatter, Karen Lihmskov 500
Joensdatter, Margrethe Gødding 332
Joensdatter, Mette Sødover 411
Joensen, Jens Balle 127
Joensen, Peder Hørup 709
Joensen, Peder Lihmskov 217
Joensen, Peder Lihmskov 517
Joensen, Søren Hørup 809
Joensen, Søren Hørup 831
Jørgensdatter, Anne Kærbølling 642
Jørgensdatter, Anne Tørrild 205
Jørgensdatter, Bodil Sødover 526
Jørgensdatter, Ingeborg Bredstenlund 275
Jørgensdatter, Ingeborg Lund 286
Jørgensdatter, Johanne Kærbølling 165
Jørgensdatter, Johanne Kærbølling 635
Jørgensdatter, Karen Fredensborghus 44
Jørgensdatter, Karen Røddinghus 678
Jørgensdatter, Kirsten Høgsholt 698
Jørgensdatter, Kirsten Høgsholt 714
Jørgensdatter, Lisbeth Kærbølling 636
Jørgensdatter, Maren Brændgårde 207
Jørgensdatter, Maren Gødsbøl 67
Jørgensdatter, Maren Gødsbøl 81
Jørgensdatter, Maren Jennum 632
Jørgensdatter, Maren Røddinghus 612
Jørgensdatter, Maren Røddinghus 667
Jørgensdatter, Mette Mørup 313
Jørgensdatter, Mette Mørup 616
Jørgensdatter, Tove Ravning 238
Jørgensen, Christen Hover 769
Jørgensen, Gyde Jerlev 627
Jørgensen, Jens Sødover 345
Jørgensen, Laurids Lund 78
Jørgensen, Mads 137
Jørgensen, Niels Lihme 283
Jørgensen, Peder Balle 70
Jørgensen, Peder Balle 258
Jørgensen, Peder Lihme 375
Knudegård, Hans Pedersen Hørup 736
Knudegård, Hans Pedersen Hørup 811
Knuds, Else Daldover 159
Knudsdatter, Anne Rostrup 519
Knudsdatter, Anne Kirstine Nydamlund 840
Knudsdatter, Birgitte Rolighed 13
Knudsdatter, Dorthe Uhre 730
Knudsdatter, Hanne Lihmskov 515
Knudsdatter, Inger Lihme 202
Knudsdatter, Inger Lihme 457
Knudsdatter, Inger Store Lihme 546
Knudsdatter, Johanne Lihme 484
Knudsdatter, Karen Mørup 639
Knudsdatter, Karen Ollerup 595
Knudsdatter, Karen Ravning 247
Knudsdatter, Maren Bøgballe 12
Knudsdatter, Maren Søgårde 300
Knudsdatter, Margrethe Bindeballe 107
Knudsdatter, Margrethe Lihme 388
Knudsen, Anders Bøgballe 12
Knudsen, Anders Bøgballe 21
Knudsen, Christen Sporongård 873
Knudsen, Hans Ravning 355
Knudsen, Iver Ravning 200
Knudsen, Mads Lihme 146
Knudsen, Niels Hofmanslyst 891
Knudsen, Niels Hover 758
Knudsen, Niels Hover 785
Knudsen, Niels Høgsholt 716
Knudsen, Peder Ved Bredsten Kirke 196
Knudsen, Peder Vindelev 4
Knudsen, Rasmus Ravning 567
Knudsen, Søren Bredal 76
Knudsen, Søren Høgsholt 705
Knudsen, Søren Lindeballe 156
Knudsen, Søren Neder Knabberup 766
Kol, Peder Nielsen Over Moltkenberg 864
Krag, Hans Madsen Ravning 524
Krag, Knud Ravning 510
Krag, Søren Rasmussen Kobberbøl 164
Kyhl, Cathrine Kidde 534
Kyhl, Jochum Henrik Kidde 534
Lauridsdatter, Anne Bredstenlund 340
Lauridsdatter, Anne Gammelby 220
Lauridsdatter, Anne Gammelby 248
Lauridsdatter, Anne Ravning 414
Lauridsdatter, Anne Ravning 573
Lauridsdatter, Anne Torsted 133
Lauridsdatter, Anne Margrethe Jennum 378
Lauridsdatter, Birthe Bredstenlund 342
Lauridsdatter, Birthe Sødover 494
Lauridsdatter, Birthe Vindelev 11
Lauridsdatter, Cathrine Over Moltkenberg 893
Lauridsdatter, Ellen Hygum 29
Lauridsdatter, Else Kærbølling 638
Lauridsdatter, Else Lerager 599
Lauridsdatter, Else Vindelev 2
Lauridsdatter, Kirsten [Mgl]. 626
Lauridsdatter, Kirsten Lihme 146
Lauridsdatter, Kirsten Lildfrost 244
Lauridsdatter, Kirsten Ravning 158
Lauridsdatter, Kirsten Rygbjerg 59
Lauridsdatter, Kirsten Vester Hornstrup 623
Lauridsdatter, Lene Tågelund 95
Lauridsdatter, Maren Førstballe 231
Lauridsdatter, Maren Store Lihme 547
Lauridsdatter, Maren Sødover 432
Lauridsdatter, Margrethe Nørup 445
Lauridsdatter, Marie Kærbølling 606
Lauridsdatter, Marie Neder Moltkenberg 884
Lauridsdatter, Marie Tykhøjet 481
Lauridsdatter, Mette Lureby 42
Lauridsdatter, Susanne Sødover 479
Lauridsen, Anders Jennum 384
Lauridsen, Christen Daldover 531
Lauridsen, Christen Mørup 313
Lauridsen, Claus Hover 701
Lauridsen, Hans Daldover 287
Lauridsen, Hans Jelling Kirkehus 775
Lauridsen, Hans Ved Jelling Kirke 793
Lauridsen, Iver Mørup 663
Lauridsen, Jens Brændgårde 207
Lauridsen, Jens Kjeldkær Skovfogedhus 377
Lauridsen, Jens Kærbølling 619
Lauridsen, Jens Kærbølling 649
Lauridsen, Jens Lihme 484
Lauridsen, Jens Sødover 421
Lauridsen, Mathias Bindeballe 296
Lauridsen, Niels Høgsholt 686
Lauridsen, Niels Lihme 354
Lauridsen, Niels Nørskov 310
Lauridsen, Oluf Hofmanslyst 859
Lauridsen, Peder Hofmansfeld 867
Lauridsen, Peder Hofmansfeld 883
Lauridsen, Peder Tingkærhus 450
Lauridsen, Peder Uhre 685
Lauridsen, Poul Åst 85
Lauridsen, Søren Lille Lihme 491
Lauridsen, Søren Lureby 42
Lauridsen, Terkild Uhre 730
Liemann, Mads Nielsen Balle 91
Lind, Mathias Lauridsen Bindeballe 296
Lindeballe, Hans Pedersen Smidstrup 416
Lindeballe, Henrik Daldover 439
Lindeballe, Laurids Pedersen Frederikshåb 887
Lorentsdatter, Anne Margrethe Hvejsel 581
Lund, Markus Svendsen Lihmskov 74
Lærke, Anne Cathrine Papirmøllen 364
Løver, Cathrine Haraldskær Kobberfabrik 396
Madsdatter, Anne Bredstenlund 279
Madsdatter, Anne Hover 708
Madsdatter, Anne Hover 710
Madsdatter, Anne Høgsholt 812
Madsdatter, Anne Hørup 709
Madsdatter, Anne Hørup Mark 823
Madsdatter, Anne Lindeballe 170
Madsdatter, Anne Søskov 312
Madsdatter, Anne Lisbeth Over Moltkenberg 857
Madsdatter, Anne Margrethe Lindeballe 401
Madsdatter, Anne Marie Hofmansfeld 848
Madsdatter, Anne Marie Hofmansfeld 851
Madsdatter, Barbara Hørup 713
Madsdatter, Cathrine Gødsbøl 349
Madsdatter, Else Vindelev 14
Madsdatter, Helvig Ravning 601
Madsdatter, Johanne Ravning 473
Madsdatter, Johanne Ravning 542
Madsdatter, Johanne Margrethe Frederiksnåde 865
Madsdatter, Karen Balle 468
Madsdatter, Karen Ravning 460
Madsdatter, Karen Store Lihme 512
Madsdatter, Kirsten Jelling 744
Madsdatter, Kirsten Refsgårde 106
Madsdatter, Maren Ildved 18
Madsdatter, Maren Nørup Præstegård 212
Madsdatter, Maren Rostrup 178
Madsdatter, Maren Vandel 390
Madsdatter, Margrethe Daldover 539
Madsdatter, Sidsel Ravning 521
Madsen, Anders Balle 398
Madsen, Christen Mørup 128
Madsen, Christen Ravning 325
Madsen, Christen Ravning 459
Madsen, Christen Sødover 474
Madsen, Gravers Lihme 463
Madsen, Gyde Hornstrup 592
Madsen, Hans Billund 407
Madsen, Hans Billund 413
Madsen, Hans Ravning 111
Madsen, Hans Ravning 524
Madsen, Hans Sødover 129
Madsen, Iver Mørup 317
Madsen, Iver Mørup 607
Madsen, Jacob Daldover 152
Madsen, Jens Lihme 211
Madsen, Jens Mørup 318
Madsen, Jens Mørup 391
Madsen, Jens Vandel 188
Madsen, Jens Vandel 390
Madsen, Laurids Lildfrost 415
Madsen, Mads Daldover 329
Madsen, Mikkel Hopballe 779
Madsen, Niels Jerlev 641
Madsen, Niels Kærbølling 681
Madsen, Niels Over Moltkenberg 852
Madsen, Oluf Tørskind 223
Madsen, Oluf Tørskind 265
Madsen, Peder Jennum 664
Madsen, Peder Sødover 550
Madsen, Rasmus Balle 477
Madsen, Søren Kærbølling 588
Madsen, Søren Kærbølling 602
Markusdatter, Birgitte Ravning 150
Markusdatter, Else Ris 260
Melchiorsen, Jørgen Gammelby 248
Mikkelsdatter, Anne Ildved 18
Mikkelsdatter, Anne Kærbølling 239
Mikkelsdatter, Dorthe Billund 174
Mikkelsdatter, Else Gødsbøl 176
Mikkelsdatter, Else Hørup 789
Mikkelsdatter, Ingeborg Kærbølling 192
Mikkelsdatter, Kirsten Over Knabberup 826
Mikkelsdatter, Kirsten Sandvad 119
Mikkelsdatter, Kirsten Sødover 235
Mikkelsdatter, Maren Hørup 755
Mikkelsdatter, Maren Søgårde 132
Mikkelsdatter, Marie Høgsholt 819
Mikkelsdatter, Mette Sødover 368
Mikkelsen, Morten Lihmskov 61
Mikkelsen, Niels Mørup 203
Mikkelsen, Oluf Lindeballe 155
Mikkelsen, Thomas Hinnum 149
Mogensdatter, Anne Vandel 187
Mogensen, Anders Daldover 456
Mogensen, Jens Colbjørnsensfejde 871
Mogensen, Jens Neder Moltkenberg 884
Mogensen, Jørgen Jennum 667
Mogensen, Niels Frederikshåb 885
Mogensen, Niels Over Moltkenberg 857
Mogensen, Peder Jennum 609
Mogensen, Peder Rostrup 201
Mogensen, Peder Rostrup 467
Mogensen, Peder Rostrup 472
Mortensdatter, Anne Mørup 128
Mortensdatter, Anne Margrethe Lihmskov 157
Mortensdatter, Anne Sofie Torsted 292
Mortensdatter, Karen Lihme 451
Mortensdatter, Lene Høgsholt 686
Mortensdatter, Lene Høgsholt 705
Mortensdatter, Maren Lihmskov 351
Mortensdatter, Maren Sødover 54
Mortensdatter, Maren Øster Åst 630
Mortensdatter, Mette Balle 529
Mortensdatter, Mette Bindeballe 107
Mortensdatter, Mette Marie Sødover 446
Mortensen, Claus Uhre 801
Mortensen, Henrik Holtum 24
Mortensen, Henrik Holtum Mark 807
Mortensen, Jens Hover 776
Mortensen, Laurids Amlund 385
Mortensen, Mads Christian Reventlowshede 874
Mortensen, Mikkel Mørup 320
Mortensen, Niels Reventlowshede 858
Mortensen, Peder Frederiksnåde 865
Mortensen, Peder Hørup 713
Mortensen, Søren Nørup 316
Mortensen, Søren Nørup 549
Mosegård, Niels Jensen Hørup 729
Mosegård, Søren Nielsen Høgsholt 808
Moth, Poul Hansen Rumann Gødding Mølle 143
Mouridsen, Frederik Hørup 821
Mumsen, Anne Hedvig Engelsholm 490
Munk, Hans Sørensen Overgård 90
Munk, Mads Hansen Knurborg 269
Munkholm, Rasmus Nielsen Strasborg 37
Mølgård, Niels Jensen Nørre Snede 68
Møller, Anders Hansen Ravning 268
Møller, Hans Terkildsen Lihme 226
Møller, Jens Hansen Randbøl 374
Møller, Søren Hansen Nørup 426
Møller, Thomas Hansen Lihme 224
Mørk, Jens Pedersen Sødover 346
Mørk, Peder Sødover 362
Nielsdatter, Abelone Vandel 105
Nielsdatter, Amalie Hover 696
Nielsdatter, Anne Daldover 376
Nielsdatter, Anne Hofmanslyst 878
Nielsdatter, Anne Hørup 725
Nielsdatter, Anne Jerlev 673
Nielsdatter, Anne Kjeldkær Skovfogedhus 377
Nielsdatter, Anne Lihmskov 74
Nielsdatter, Anne Lihmskov 402
Nielsdatter, Anne Nørup 538
Nielsdatter, Anne Else Uve 647
Nielsdatter, Anne Kirstine Vindelev 46
Nielsdatter, Anne Marie Jennum 624
Nielsdatter, Anne Marie Jennum 664
Nielsdatter, Anne Sofie Hofmanslyst 849
Nielsdatter, Birgitte Gødding 372
Nielsdatter, Birthe Lindeballe 336
Nielsdatter, Dorthe Balle 297
Nielsdatter, Dorthe Bindeballe 80
Nielsdatter, Dorthe Jennum 661
Nielsdatter, Dorthe Mørup 182
Nielsdatter, Else Jennum 629
Nielsdatter, Else Uhre 802
Nielsdatter, Else Marie Hørup 770
Nielsdatter, Ingeborg Deggerhuset 571
Nielsdatter, Ingeborg Jennum 256
Nielsdatter, Ingeborg Jennum 603
Nielsdatter, Inger Gårde 717
Nielsdatter, Inger Marie Thomaskrog 841
Nielsdatter, Johanne Hofmanslyst 859
Nielsdatter, Johanne Hover 776
Nielsdatter, Johanne Kærbølling 610
Nielsdatter, Johanne Lihme 367
Nielsdatter, Johanne Lureby 22
Nielsdatter, Johanne Spjarup 394
Nielsdatter, Karen Nørre Vilstrup 628
Nielsdatter, Karen Tingkærhus 537
Nielsdatter, Karen Ølgård 876
Nielsdatter, Kirsten Brændgårde 101
Nielsdatter, Kirsten Hover 797
Nielsdatter, Kirsten Jerlev 614
Nielsdatter, Kirsten Kærbølling 126
Nielsdatter, Kirsten Kærbølling 575
Nielsdatter, Kirsten Kærbølling 608
Nielsdatter, Kirsten Lindved 62
Nielsdatter, Kirsten Lund 225
Nielsdatter, Kirsten Slelde 688
Nielsdatter, Kirsten Uhre 801
Nielsdatter, Kirsten Åst 66
Nielsdatter, Maren Amsterdam 462
Nielsdatter, Maren Hofmansfeld 872
Nielsdatter, Maren Høgsholt 691
Nielsdatter, Maren Høgsholt 727
Nielsdatter, Maren Hørup 818
Nielsdatter, Maren Jerlev 641
Nielsdatter, Maren Kidde 577
Nielsdatter, Maren Kærbølling 281
Nielsdatter, Maren Lihme 354
Nielsdatter, Maren Lindeballe 350
Nielsdatter, Maren Over Knabberup 803
Nielsdatter, Maren Sødover 195
Nielsdatter, Mette Nørup 316
Nielsdatter, Mette Ravning 200
Nielsdatter, Mette Ravning 240
Nielsdatter, Sidsel Bredstenlund 576
Nielsdatter, Sidsel Hofmanslyst 866
Nielsdatter, Sidsel Kærbølling 582
Nielsen, Anders Bindeballe 199
Nielsen, Anders Brændgårde 307
Nielsen, Anders Nørup 63
Nielsen, Anders Nørup 255
Nielsen, Anders Nørup Præstegård 212
Nielsen, Anders Sødover 526
Nielsen, Anders Trædballehus 782
Nielsen, Christen Daldover 98
Nielsen, Christen Jennum 629
Nielsen, Christen Lihme 153
Nielsen, Christen Lihme 339
Nielsen, Christen Løkdam 742
Nielsen, Christen Løkdam 747
Nielsen, Christen Nørup 186
Nielsen, Christen Ravning 485
Nielsen, Christen Store Lihme 536
Nielsen, Christen 125
Nielsen, Christen Daldover 288
Nielsen, Erik Frederikshåb 875
Nielsen, Hans Brændgårde 437
Nielsen, Hans Lerbæk Mølle 687
Nielsen, Hans Lille Karlskov 125
Nielsen, Jacob Nørskov 89
Nielsen, Jens Gødsbøl 81
Nielsen, Jens Gødsbøl 176
Nielsen, Jens Gødsbøl 191
Nielsen, Jens Gårde 731
Nielsen, Jens Gårde 740
Nielsen, Jens Høgsholt 750
Nielsen, Jens Hørup 725
Nielsen, Jens Klarlund 65
Nielsen, Jens Kærbølling 625
Nielsen, Jens Ladegården 219
Nielsen, Jens Tørskind 237
Nielsen, Jens Ølgård 892
Nielsen, Johannes Store Nørskov 647
Nielsen, Johannes Uve 647
Nielsen, Jonas Hvejsel 581
Nielsen, Jørgen Lerbæk 773
Nielsen, Jørgen Lerbæk Mølle 752
Nielsen, Laurids Colbjørnsensfejde 890
Nielsen, Laurids Smidstrup 72
Nielsen, Laurids Vindelev Mark 40
Nielsen, Mads Balle 91
Nielsen, Mads Store Lihme 547
Nielsen, Mads Uhre 828
Nielsen, Mads Vindelev 23
Nielsen, Mikkel Uhre 802
Nielsen, Niels Christiansejegod 861
Nielsen, Niels Give 356
Nielsen, Niels Høgsholt 819
Nielsen, Niels Lihme 455
Nielsen, Niels Smidstrup 71
Nielsen, Niels Smidstrup 301
Nielsen, Niels Trædballe 135
Nielsen, Oluf Kærbølling 579
Nielsen, Otte Uhre 799
Nielsen, Peder Frederikshåb 850
Nielsen, Peder Hørup 702
Nielsen, Peder Hørup 763
Nielsen, Peder Hørup 788
Nielsen, Peder Lille Karlskov 193
Nielsen, Peder Nedvad 430
Nielsen, Peder Nørskov 622
Nielsen, Peder Over Moltkenberg 864
Nielsen, Peder Store Nørskov 652
Nielsen, Peder Uhre 737
Nielsen, Rasmus Strasborg 37
Nielsen, Roer Bindeballe 185
Nielsen, Steffen Colbjørnsensfejde 853
Nielsen, Søren Bredstenlund 279
Nielsen, Søren Daldover 539
Nielsen, Søren Høgsholt 808
Nielsen, Søren Høgsholt 827
Nielsen, Søren Høgsholt 829
Nielsen, Søren Jennum 621
Nielsen, Søren Spjarup 423
Nielsen, Søren Søgårde 132
Nikolajsen, Hans Balle 297
Nisdatter, Christiane Cathrine Margrethe Over Moltkenberg 889
Nisdatter, Else Lindeballe 162
Nisdatter, Kirsten Lihme 334
Nissen, Christen Jerlev 673
Nissen, Erik Kærbølling 679
Nissen, Jens Jennum 624
Nissen, Laurids Neder Moltkenberg 877
Nymann, Søren Pedersen Hopballe 757
Ollerup, Peder Jørgensen Balle 258
Olufsdatter, Anne Førstballe 527
Olufsdatter, Anne Hover 749
Olufsdatter, Anne Ildved 5
Olufsdatter, Anne Uhre 684
Olufsdatter, Gertrud Høgsholt 827
Olufsdatter, Gertrud Tørskind 60
Olufsdatter, Johanne Ravning 466
Olufsdatter, Karen Balle 453
Olufsdatter, Karen Balle 477
Olufsdatter, Karen Høgsholt 728
Olufsdatter, Karen Hørup 788
Olufsdatter, Kirsten Gårde 700
Olufsdatter, Kirsten Kærbølling 261
Olufsdatter, Kirsten Kærbølling 278
Olufsdatter, Kirsten Kærbølling 290
Olufsdatter, Kirsten Ravning 365
Olufsdatter, Kirsten Ravning 485
Olufsdatter, Maren Daldover 569
Olufsdatter, Maren Høgsholt 808
Olufsdatter, Maren Lihmskov 447
Olufsdatter, Maren Nørskov 136
Olufsdatter, Maren Nørup 511
Olufsdatter, Margrethe Kærbølling 321
Olufsdatter, Margrethe Søgårde 389
Olufsdatter, Mette Ølgård 880
Olufsdatter, Sidsel Kærbølling 670
Olufsdatter, Sofie Lindeballe 155
Olufsen, Bent Gårde 767
Olufsen, Christen Kærbølling 597
Olufsen, Iver Engelsholm Hyrdehus 173
Olufsen, Jens Ravning 473
Olufsen, Jens Torsted 133
Olufsen, Jeppe Lihme 433
Olufsen, Jes Ravning 466
Olufsen, Joen Lihmskov 157
Olufsen, Joen Lihmskov 436
Olufsen, Joen Lihmskov 486
Olufsen, Jørgen Mørup 112
Olufsen, Jørgen Mørup 639
Olufsen, Laurids Hofmanslyst 866
Olufsen, Laurids Torsted 138
Olufsen, Mads Jennum 425
Olufsen, Mads Lildfrost 244
Olufsen, Mads Lildfrost 373
Olufsen, Mads Trollerup 596
Olufsen, Niels Gødding Mølle 409
Olufsen, Niels Ravning 414
Olufsen, Niels Vindelev 6
Olufsen, Oluf Gødsbøl 190
Olufsen, Peder Bæksgård 357
Olufsen, Peder Rolighed 13
Olufsen, Peder Rolighed 38
Olufsen, Peder Rostrup 306
Olufsen, Poul Bredstenlund 340
Olufsen, Rasmus Over Knabberup 826
Olufsen, Søren Ravning 460
Olufsen, Thomas Slelde 689
Ottesdatter, Maren Hørup 809
Ottesdatter, Mette Uhre 777
Ottesen, Anders Hover 696
Pedersdatter, Agnethe Kærbølling 655
Pedersdatter, Anne Balle 308
Pedersdatter, Anne Balle 441
Pedersdatter, Anne Billund 189
Pedersdatter, Anne Bindeballe 397
Pedersdatter, Anne Bindeballe 399
Pedersdatter, Anne Brændgårde 437
Pedersdatter, Anne Førstballe 448
Pedersdatter, Anne Grønland 675
Pedersdatter, Anne Hørup 790
Pedersdatter, Anne Hørup 821
Pedersdatter, Anne Jennum 666
Pedersdatter, Anne Kærbølling 619
Pedersdatter, Anne Mørup 182
Pedersdatter, Anne Ravning 369
Pedersdatter, Anne Rostrup 454
Pedersdatter, Anne Rostrup 467
Pedersdatter, Anne Torsted 138
Pedersdatter, Anne Vindelev 31
Pedersdatter, Anne Vindelev 35
Pedersdatter, Anne Margrethe Lindeballe 236
Pedersdatter, Anne Marie Hofmansfeld 886
Pedersdatter, Anne Marie Neder Knabberup 766
Pedersdatter, Anne Marie Neder Knabberup 837
Pedersdatter, Bendit Tykhøjet 96
Pedersdatter, Birgitte Charlottenlund 48
Pedersdatter, Birgitte Marie Glyksborg 50
Pedersdatter, Bodil Hørup 796
Pedersdatter, Bodil Ildved 33
Pedersdatter, Else Nørup 213
Pedersdatter, Else Marie Reventlowshede 847
Pedersdatter, Else Marie Reventlowshede 858
Pedersdatter, Else Marie Reventlowshede 874
Pedersdatter, Ingeborg Randbøl 253
Pedersdatter, Ingeborg Randbøl 315
Pedersdatter, Ingeborg Randbøl 374
Pedersdatter, Inger Vandel 151
Pedersdatter, Inger Vandel 270
Pedersdatter, Johanne Balle 398
Pedersdatter, Johanne Daldover 541
Pedersdatter, Johanne Hinnum 97
Pedersdatter, Johanne Jerlev 672
Pedersdatter, Johanne Mørup 112
Pedersdatter, Johanne Rostrup 422
Pedersdatter, Johanne Rostrup 525
Pedersdatter, Johanne Slelde 832
Pedersdatter, Johanne Sødover 53
Pedersdatter, Johanne Vindelev 39
Pedersdatter, Johanne Cathrine Hørup 791
Pedersdatter, Karen Daldover 311
Pedersdatter, Karen Gødsbøl 267
Pedersdatter, Karen Hopballe 824
Pedersdatter, Karen Jelling Kirkehus 775
Pedersdatter, Karen Kærbølling 680
Pedersdatter, Karen Løkdam 747
Pedersdatter, Karen Løkdam 786
Pedersdatter, Karen Slelde 726
Pedersdatter, Karen Slelde 748
Pedersdatter, Karen Slelde 806
Pedersdatter, Karen Sødover 421
Pedersdatter, Karen Tørrild 179
Pedersdatter, Karen Margrethe Frederikshåb 887
Pedersdatter, Kirsten Bolding 92
Pedersdatter, Kirsten Gødsbøl 166
Pedersdatter, Kirsten Hørup 736
Pedersdatter, Kirsten Jennum 643
Pedersdatter, Kirsten Lindved 140
Pedersdatter, Kirsten Nørskov 181
Pedersdatter, Kirsten Nørskov 617
Pedersdatter, Kirsten Oldenborg 51
Pedersdatter, Kirsten Sødover 474
Pedersdatter, Maren Balle 169
Pedersdatter, Maren Bindeballe 107
Pedersdatter, Maren Bredstenlund 412
Pedersdatter, Maren Brændgårde 307
Pedersdatter, Maren Daldover 288
Pedersdatter, Maren Daldover 329
Pedersdatter, Maren Engelsholm 403
Pedersdatter, Maren Førstballe 94
Pedersdatter, Maren Førstballe 488
Pedersdatter, Maren Havretoft 833
Pedersdatter, Maren Havretoft 835
Pedersdatter, Maren Holtum 28
Pedersdatter, Maren Hornstrup 592
Pedersdatter, Maren Hørup 702
Pedersdatter, Maren Kvakmølle 580
Pedersdatter, Maren Lihme 339
Pedersdatter, Maren Lihme 463
Pedersdatter, Maren Lihmskov 480
Pedersdatter, Maren Lille Lihme 491
Pedersdatter, Maren Lindeballe 99
Pedersdatter, Maren Slelde 690
Pedersdatter, Maren Slelde 719
Pedersdatter, Maren Smidstrup 301
Pedersdatter, Maren Spjarup 102
Pedersdatter, Maren Søgårde Huse 180
Pedersdatter, Margrethe Gødsbøl 175
Pedersdatter, Margrethe Gødsbøl 190
Pedersdatter, Margrethe Gødsbøl 232
Pedersdatter, Margrethe Neder Moltkenberg 877
Pedersdatter, Mette Amlund 348
Pedersdatter, Mette Balle 271
Pedersdatter, Mette Billund 209
Pedersdatter, Mette Lerager 295
Pedersdatter, Mette Lihme 69
Pedersdatter, Mette Lihme 116
Pedersdatter, Mette Lihmskov 124
Pedersdatter, Mette Lihmskov 486
Pedersdatter, Mette Ølgård 892
Pedersdatter, Sidsel Lie 243
Pedersdatter, Sidsel Liegård 160
Pedersen, Anders Brandbjerg 36
Pedersen, Anders Lerager 599
Pedersen, Christen Balle 87
Pedersen, Christen Båstlund 142
Pedersen, Christen Fromsejer 863
Pedersen, Christen Førstballe 94
Pedersen, Christen Hopballe 794
Pedersen, Christen Ris 272
Pedersen, Christen Slelde 832
Pedersen, Christen Spjarup 418
Pedersen, Christen Tørrild 205
Pedersen, Erik Daldover 387
Pedersen, Frands Haraldskær Kobberfabrik 396
Pedersen, Frands Hover 780
Pedersen, Hans Gødding 372
Pedersen, Hans Hover 733
Pedersen, Hans Hørup 736
Pedersen, Hans Hørup 811
Pedersen, Hans Nydamlund 840
Pedersen, Hans Over Knabberup 803
Pedersen, Hans Ravning 514
Pedersen, Hans Smidstrup 416
Pedersen, Hans Øster Åst 630
Pedersen, Iver Vandel 64
Pedersen, Iver Øster Åst 331
Pedersen, Jacob Vindelev Mark 45
Pedersen, Jens Amlund 348
Pedersen, Jens Graverhuset 771
Pedersen, Jens Sødover 346
Pedersen, Jeppe Torsted 228
Pedersen, Jes Billund 174
Pedersen, Jes Billund 424
Pedersen, Johannes Hørup 817
Pedersen, Joen Lihmskov 58
Pedersen, Joen Lihmskov 291
Pedersen, Joen Lihmskov 480
Pedersen, Jørgen Grønland 675
Pedersen, Jørgen Rostrup 264
Pedersen, Jørgen Rostrup 302
Pedersen, Jørgen Rostrup 422
Pedersen, Knud Lihme 427
Pedersen, Knud Lihmskov 447
Pedersen, Knud Lihmskov 515
Pedersen, Knud Søskov 233
Pedersen, Laurids Frederikshåb 887
Pedersen, Laurids Rygbjerg 59
Pedersen, Laurids Uhre 683
Pedersen, Mads Hørup 805
Pedersen, Mikkel Kollerup 578
Pedersen, Mikkel Nørup 419
Pedersen, Mogens Rostrup 410
Pedersen, Morten Hørup 791
Pedersen, Morten Nørskov 359
Pedersen, Niels Gårde 792
Pedersen, Niels Hofmansfeld 856
Pedersen, Niels Hofmanslyst 878
Pedersen, Niels Hofmanslyst 881
Pedersen, Niels Hørup 738
Pedersen, Niels Hørup 818
Pedersen, Niels Sødover 262
Pedersen, Nis Tørrild 171
Pedersen, Nis Tørrild 179
Pedersen, Peder Billund 189
Pedersen, Peder Bindeballe 184
Pedersen, Peder Bolding 92
Pedersen, Peder Frydendal 327
Pedersen, Peder Hover 734
Pedersen, Peder Lihme 465
Pedersen, Peder Nørskov 273
Pedersen, Peder Store Lihme 551
Pedersen, Peder Østergård 844
Pedersen, Poul Holtum 26
Pedersen, Poul Hover 825
Pedersen, Steffen Lindved 62
Pedersen, Steffen Lindved 140
Pedersen, Søren Førstballe 231
Pedersen, Søren Hopballe 757
Pedersen, Søren Jelling Kirkehus 751
Pedersen, Søren Kærbølling 321
Pedersen, Søren Lindeballe 236
Pedersen, Søren Lindeballe 350
Pedersen, Søren Nydamhus 836
Pedersen, Søren Sødover 479
Pedersen, Søren Tågelund 95
Pedersen, Søren Ølgård 880
Pedersen, Thomas Slelde 726
Pedersen, Thomas Slelde 756
Pedersen, Viderik Kærbølling 638
Poulsdatter, Anne Frederikshåb 888
Poulsdatter, Anne Høgsholt 707
Poulsdatter, Anne Høgsholt 764
Poulsdatter, Anne Kærbølling 669
Poulsdatter, Anne Store Lihme 551
Poulsdatter, Anne Tingkærhus 450
Poulsdatter, Anne Margrethe Bindeballe 121
Poulsdatter, Anne Margrethe Bindeballe 282
Poulsdatter, Dorthe Søgårde 293
Poulsdatter, Else Kærbølling 662
Poulsdatter, Karen Vester Åst 139
Poulsdatter, Kirsten Klarlund 104
Poulsdatter, Kirsten Løkdam 742
Poulsdatter, Kirsten Øster Åst 331
Poulsen, Andreas Kærbølling 680
Poulsen, Christen Bindeballe 107
Poulsen, Falk Sødover 446
Poulsen, Laurids Jerlev 672
Poulsen, Morten Kidde 577
Poulsen, Peder Hover 743
Poulsen, Peder Sødover 543
Poulsen, Rasmus Mørup 154
Poulsen, Søren Vindelev 10
Prebensen, Nis Nørre Vilstrup 628
Påske, Christen Christensen Refsgårde 161
Rasmusdatter, Anne Cathrine Kærbølling 252
Rasmusdatter, Anne Else Mellem Knabberup 586
Rasmusdatter, Else Ildved 1
Rasmusdatter, Johanne Trædballehus 782
Rasmusdatter, Karen Vindelev 10
Rasmusdatter, Maren Ildved 34
Rasmusdatter, Marie Ravning 420
Rasmusdatter, Mette Hvejsel 598
Rasmussen, Anders Vindelev 46
Rasmussen, Christen Jennum 379
Rasmussen, Christen Kvakmølle 585
Rasmussen, Christen Stoltenborg 49
Rasmussen, Clemen Skanderup 79
Rasmussen, Hans Lindeballe 100
Rasmussen, Henning Ravning 573
Rasmussen, Jens Hvejsel 587
Rasmussen, Jens Kærbølling 604
Rasmussen, Jens Lihmskov 402
Rasmussen, Jens Sødover 259
Rasmussen, Jens Vindelev 2
Rasmussen, Jørgen Vindelev 39
Rasmussen, Mads Balle 271
Rasmussen, Mikkel Ildved 34
Rasmussen, Niels Bredstenlund 275
Rasmussen, Niels Lund 286
Rasmussen, Oluf Vonge 629
Rasmussen, Søren Kobberbøl 164
Roersen, Christen Bindeballe 121
Roersen, Poul Christensen Randbøl 315
Rothaus, Christoffer Kærbølling 611
Rothaus, Jacob Kærbølling 646
Rugballe, Jens Sørensen Kærbølling 126
Rugballe, Jens Sørensen Kærbølling 165
Rugballe, Søren Sørensen Kærbølling 109
Rugballe, Søren Sørensen Kærbølling 192
Rugballe, Søren Sørensen Kærbølling 261
Rugballe, Søren Sørensen Kærbølling 303
Rugballe, Søren Sørensen Kærbølling 631
Rugballe, Søren Sørensen Kærbølling 655
Rumann Moth, Poul Hansen Gødding Mølle 143
Rygbjerg, Kirsten Lauridsdatter Lihme 146
Rygbjerg, Kirsten Lauridsdatter Ravning 158
Rødding, Jens Kærbølling 648
Rødding, Søren [Mgl]. 626
Schantz, Georg Kærbølling 392
Schmidt, Else Andersdatter Sødover 322
Schultz, Jørgen Falentin Papirmøllen 360
Schuster, Jørgen Henriksen Sødover 168
Schuster, Jørgen Henriksen Sødover 266
Schuster, Jørgen Henriksen Sødover 322
Sejersen, Søren Lund 225
Sillemann, Laurids Sørensen Lihme 227
Simonsdatter, Anne Hopballe 761
Simonsdatter, Anne Hopballe 779
Simonsdatter, Anne Klarlund 65
Simonsdatter, Birgitte Slelde 699
Simonsdatter, Maren Kærbølling 341
Simonsen, Mads Balle 441
Simonsen, Peder Lindeballe 163
Sivertsen, Christian Hvejsel 598
Sivertsen, Peder Smidstrup 400
Sjælland, Jens Andersen Ildved 5
Sjælland, Jens Andersen Ildved 18
Skelsdatter, Kirsten Daldover 152
Skelsdatter, Kirsten Daldover 287
Skov, Maren Jørgensdatter Jennum 632
Skovsbøl, Niels Sørensen Kærbølling 239
Skovsbøl, Niels Sørensen Kærbølling 252
Skytte, Hans Hansen Abildgård 147
Skytte, Hans Hansen Klarlund 104
Skytte, Hans Hansen Ravning 158
Skytte, Jens Christensen Lindeballe 221
Skårup, Christen Kærbølling 610
Sommer, Hans Nikolajsen Balle 297
Sommer, Niels Sødover 532
Spencher, Anne Margrethe Engelsholm Papirmølle 280
Spencher, Charlotte Kirstine Daldover 570
Spencher, Henrik Martin Daldover 475
Spencher, Martin Christian Daldover 475
Spencher, Martin Christian Engelsholm Papirmølle 280
Steffensdatter, Anne Lihmskov 58
Steffensen, Frederik Kærbølling 635
Steffensen, Frederik Kærbølling 642
Steffensen, Laurids Høgsholt 753
Steffensen, Oluf Lihme 75
Steffensen, Oluf Lihme 197
Steffensen, Søren Nørup 215
Steinmejer, Charlotte Marie Lisbeth Frederikshåb 862
Svendsdatter, Anne Jerlev 650
Svendsdatter, Kirsten Jennum 621
Svendsdatter, Maren Sporongård 873
Svendsen, Markus Lihmskov 74
Svendsen, Mikkel Jerlev 668
Søfelt, Christen Nielsen Løkdam 742
Søfelt, Christen Nielsen Løkdam 747
Søgård, Jens Christensen Hofmansfeld 851
Søgård, Sofie Magdalene Lerbæk Mølle 839
Sørensdatter, Anne Frederikshåb 875
Sørensdatter, Anne Rue 656
Sørensdatter, Anne Vindelev 6
Sørensdatter, Anne Vonge 593
Sørensdatter, Anne Cathrine Daldover 435
Sørensdatter, Anne Cathrine Lureby 3
Sørensdatter, Anne Cathrine Lureby 25
Sørensdatter, Anne Johanne Stokholm 513
Sørensdatter, Anne Marie Give 356
Sørensdatter, Anne Marie Hover 733
Sørensdatter, Birthe Jennum 425
Sørensdatter, Cathrine Lihme 427
Sørensdatter, Cathrine Ravning 514
Sørensdatter, Dorthe Hinnum 149
Sørensdatter, Else Holtum 24
Sørensdatter, Else Holtum 807
Sørensdatter, Else Jerlev 627
Sørensdatter, Else Smidstrup 71
Sørensdatter, Else Tørrild 171
Sørensdatter, Else Vandel 284
Sørensdatter, Karen Hørup 735
Sørensdatter, Karen Tørskind 338
Sørensdatter, Karen Vester Hornstrup 633
Sørensdatter, Kirsten Hover 759
Sørensdatter, Kirsten Kærbølling 382
Sørensdatter, Kirsten Kærbølling 604
Sørensdatter, Kirsten Ladegården 219
Sørensdatter, Kirsten Uhre 685
Sørensdatter, Maren Beskærgård 671
Sørensdatter, Maren Bindeballe 199
Sørensdatter, Maren Hover 758
Sørensdatter, Maren Høgsholt 715
Sørensdatter, Maren Refsgårde 83
Sørensdatter, Maren Refsgårde 86
Sørensdatter, Maren Rostrup 471
Sørensdatter, Maren Søskov 245
Sørensdatter, Margrethe Rostrup 410
Sørensdatter, Mette Holtum Mark 807
Sørensdatter, Mette Lureby 19
Sørensdatter, Mette Marie Uhre 816
Sørensen, Anders Jerlev 650
Sørensen, Anders Kærbølling 636
Sørensen, Anders Lihme 69
Sørensen, Anders Over Moltkenberg 882
Sørensen, Bertel Bindeballe 80
Sørensen, Christen Mørup 640
Sørensen, Christen Neder Knabberup 837
Sørensen, Christen Over Moltkenberg 893
Sørensen, Christen Potholm 134
Sørensen, Claus Slelde 699
Sørensen, Claus Slelde 704
Sørensen, Erik Balle 458
Sørensen, Hans Lihme 116
Sørensen, Hans Overgård 90
Sørensen, Hans Ravning 263
Sørensen, Henrik Vester Hornstrup 633
Sørensen, Iver Tykhøjet 528
Sørensen, Jens Beskærgård 671
Sørensen, Jens Førstballe 198
Sørensen, Jens Jennum 643
Sørensen, Jens Kærbølling 126
Sørensen, Jens Kærbølling 165
Sørensen, Jens Mørup 182
Sørensen, Jens Mørup 314
Sørensen, Jens Rostrup 519
Sørensen, Jens Vindelev 35
Sørensen, Jens 137
Sørensen, Joen Ravning 509
Sørensen, Joen Ravning 568
Sørensen, Knud Store Lihme 552
Sørensen, Knud 859
Sørensen, Laurids Lihme 227
Sørensen, Laurids Sødover 363
Sørensen, Mads Skæferhuset 493
Sørensen, Morten Lihmskov 452
Sørensen, Niels Daldover 540
Sørensen, Niels Engelsholm 403
Sørensen, Niels Hygum 8
Sørensen, Niels Jelling Kirkehus 760
Sørensen, Niels Kærbølling 239
Sørensen, Niels Kærbølling 252
Sørensen, Niels Lindeballe 170
Sørensen, Niels Søgårde 229
Sørensen, Nikolaj Kølholt 130
Sørensen, Nis Vester Hornstrup 623
Sørensen, Peder Hopballe 241
Sørensen, Peder Hopballe 824
Sørensen, Peder Hygum 29
Sørensen, Peder Kærbølling 290
Sørensen, Peder Lihme 428
Sørensen, Peder Lihmskov 492
Sørensen, Peder Lindeballe 177
Sørensen, Peder Tykhøjet 481
Sørensen, Peder Uhre 816
Sørensen, Peder Vandel 105
Sørensen, Poul Jelling 393
Sørensen, Rasmus Balle 440
Sørensen, Rasmus Klarlund 108
Sørensen, Rasmus Vesterlund 781
Sørensen, Rasmus Vesterlund 783
Sørensen, Sejer Bredstenlund 412
Sørensen, Simon Rue 438
Sørensen, Simon Rue 656
Sørensen, Simon Rue 659
Sørensen, Søren Kærbølling 109
Sørensen, Søren Kærbølling 192
Sørensen, Søren Kærbølling 261
Sørensen, Søren Kærbølling 303
Sørensen, Søren Kærbølling 631
Sørensen, Søren Kærbølling 655
Sørensen, Søren Nørup 214
Sørensen, Søren Nørup 445
Sørensen, Søren Nørup 482
Sørensen, Søren Nørup 516
Sørensen, Thomas Bredstenlund 576
Sørensen, Thomas Hover 697
Sørensen, Villads Oldenborg 51
Terkildsdatter, Else Hover 743
Terkildsdatter, Karen Uhre 683
Terkildsen, Christen Kærbølling 589
Terkildsen, Frands Høgsholt 698
Terkildsen, Hans Lihme 183
Terkildsen, Hans Lihme 226
Terkildsen, Hans Store Lihme 512
Terkildsen, Mathias Vandel 115
Terp, Jens Rasmussen Lihmskov 402
Thenoer, Knud Thomsen Balle 308
Thomasdatter, Abel Lureby 16
Thomasdatter, Anne Bredstenlund 249
Thomasdatter, Anne Høgsholt 830
Thomasdatter, Anne Jennum 256
Thomasdatter, Anne Jennum 603
Thomasdatter, Anne Kvakmølle 585
Thomasdatter, Anne Lund 78
Thomasdatter, Anne Lund 93
Thomasdatter, Anne Marie Rosenborghus 52
Thomasdatter, Anne Marie Sødover 363
Thomasdatter, Bodil Sødover 345
Thomasdatter, Johanne Hørup 724
Thomasdatter, Karen Bindeballe 276
Thomasdatter, Karen Daldover 387
Thomasdatter, Kirsten Spjarup 418
Thomasdatter, Maren Lureby 43
Thomasdatter, Maren Søskov 233
Thomasdatter, Mette Kærbølling 589
Thomsen, Christen Lihme 153
Thomsen, Jens Holtum 28
Thomsen, Knud Balle 308
Thomsen, Laurids Lureby 3
Thomsen, Mads Ravning 429
Thomsen, Mikkel Kærbølling 606
Thomsen, Niels Gammelby 141
Thomsen, Niels Lureby 22
Thomsen, Nis Hover 741
Thomsen, Nis Teglværket 721
Thomsen, Søren Gødsbøl 232
Thomsen, Thomas Hopballe 761
Thøgersen, Peder Balle 230
Tornborg, Peder Jensen Kærbølling 660
Torup, Niels Olufsen Vindelev 6
Tved, Jens 309
Tvistmann, Peder Over Moltkenberg 889
Tyvkær, Hans Jensen Hørup 789
Ulf, Jens Mortensen Hover 776
Ulf, Søren Nielsen Høgsholt 829
Ulf, Thomas Sørensen Hover 697
Underup, Mads Nielsen Vindelev 23
Velling, Maren Mortensdatter Lihmskov 351
Velling, Niels Andersen Sødover 54
Videriksdatter, Bodil Kærbølling 644
Videriksen, Larurids Kærbølling Huse 657
Videsen, Oluf Ravning 234
Villadsdatter, Inger Ravning 234
Villadsdatter, Mette Båstlund 324
Villumsdatter, Lene Marie Frederikshåb 850
Vilsted, Kirsten Bertelsdatter Løvlund Mølle 361
Vonge, Christen Jensen Teglhuset 520
Vrang, Jens Jensen Amsterdam 462
Vrang, Jens Jensen Amsterdam 469
Wurkschmidt, Johan Rudolf Frederikshåb 879
Zimmermann, Valentin Frederik Kærbølling 653
Zoega, Sofie Magdalene Søgård Lerbæk Mølle 839
Øhlenschlæger, Anton Vormskjoldsdal 860
Øhlenschlæger, Johan Jacob Hofmansfeld 872
Øhlenschlæger, Johan Jacob Hofmansfeld 886
Ørlev, Iver Ravning 464
Ørluf, Iver Ravning 274
Østergaard, Anne Jensdatter Smidstrup 416