Erik Brejls hjemmeside

Start

Tønder amt gejstlige skifteuddrag

[Lø herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedLø herred provsti
Justits- og skifteprotokol
1696-1871

[1696-1751]    [1724-1871]    [1813]   Lø herred provsti
Justits- og skifteprotokol
1696-1751

1 Frederik Koch, præst i Visby. 30.3.1696, fol.1.
E: Else Lauridsdatter. LV: Otto Daniel Clausen på Bosholm [i Brede sogn]. B:
3) Johan Frederiksen Koch 12
4) Christian Frederiksen Koch 9
5) Karen Frederiksdatter Koch 7
6) Anne Dorthe Frederiksdatter Koch 5.
7) Nikolaj Frederiksen Koch.
FM:
1 Nis Rask i Haderslev
2 Casper Schmidt i Tønder
3 morbror Christen Lauridsen Wellejus, præst i Lintrup og Hjerting
4 successor Bagge [Frederiksen] Friis.
Af første ægteskab B:
1) Mette Christine Frederiksdatter Koch g.m. Thomas [Nielsen] Graa, præst i Engbjerg og Harboør.
Skifte efter anden hustru 5.10.1696. B:
2) Peder Frederiksen Kragelund, myndig.

2 Hans Nissen, degn i Mjolden (Medolden). 14.4.1697, fol.9B.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Alslev i Ottersbøl [i Mjolden sogn]. B:
1) Anders Andersen, født 4.7.1688
2) Kirsten Hansdatter, født 14.8.1691.
FM: morbror Anders Andersen i Ottersbøl.

3 Niels Pedersen Hjortlund, præst i Mjolden. 18.4.1699, fol.12.
E: Kirsten [Thomasdatter]. LV: bror Jens Thomsen, møller i Brøns mølle. B:
1) Thomas Nielsen, toldfuldmægtig i Amrum
2) Anders Nielsen
3) Else Nielsdatter
4) Maren Nielsdatter
5) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jørgen Madsen i Skast
6) Ingeborg Nielsdatter gift, men navn angives ikke.

4 Bagge Frederiksen Friis, præst i Visby. 4.4.1701, fol.21.
E: Birgitte [Christensdatter] Lodberg. LV: ældste bror Jacob Lodberg, professor. B:
1) Christen Lodberg Baggesen Friis
2) Dorthe Baggesdatter Friis.
FM: farfar Frederik Hansen Friis, præst i Gram.

5 Richard Richardi, student i Vesterland Føhr præstegård. 16.10.1702, fol.32B.
A:
0) far [Bartholomæus Richardsen, præst på Vesterland Føhr, død 8.3.1689]
[Fars andet ægteskab med Christine]. B:
1) halvsøster Lucia Richardi g.m. Didrik von Eitzen
2) halvsøster Dorthe Richardi
3) halvsøster Anne Marie Richardi
4) halvsøster Anne Cathrine Richardi.
FM:
1 stedfar Lauge [Ægidiussen] Vedel, præst på Vesterland Føhr
2 Poul [Martinsen] Flor, kapellan på Vesterland Føhr.
Gavebrev fra afdøde til:
1 afdødes morbror Jochum Adam [måske Jochum Adam Dalichius]
2 afdødes "mødersche", [måske mors svigerinde] jomfru Regine Richardi
3 afdødes søskendebarn Poppe [Poulsdatter Flor, enke efter] Johnen
4 Bartholomæus Richardi, søn af Lauge Vedel
5 Poul Flors søn Martin Flor.
I boet findes et billede af afdødes oldefar [dvs. farfar] Richard Petri, [Richard Pedersen Dagebøl, præst i Vesterland Føhr].

6 Hedvig i Døstrup degnebolig. 26.5.1704, fol.38.
E: Hans Nielsen, degn i Døstrup.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen, i hollandsk tjeneste til søs
2) Margrethe Jensdatter g.m. Hans Hansen, smed i Døstrup
3) Anne Jensdatter
4) Malene Jensdatter
5) en datter, død. 1B:
a Malene Pedersdatter i Løgumkloster.
FM: Nissenius Pedersen Vedel, præst i Døstrup.

7 Mette [Pedersdatter Aarhus] på Rømø. 15.9.1705, fol.39, næste protokol side 35.
E: Andreas Andersen Ambder, præst på Rømø. B:
6) Søren Ambder 10.
Første ægteskab med formanden [Søren Christensen Aagaard, død 13.7.1693]. B:
1) Christen Aagaard, præst i Husby og Sønder Nissum
2) Otto Didrik Aagaard, stud. theol.
3) Peder Aagaard 14
4) Sofie Dorthe Aagaard
5) Anne Aagaard.
FM: Søren [Pedersen] Vedel, præst i Rejsby.

8 Poul [Martinsen] Flor, præst på Vesterland Føhr. 17.7.1709.
Enkemand efter [Christine]. B:
1) Urban Flor, præst i Morsum på Sild
2) Martin Flor, kapellan på Vesterland Føhr
3) Anneke Flor, enke efter Ochen. LV: Martin Flor i Oldesum
4) Poppe Flor i Süderende [præstegård på Føhr], enke efter Johnen.

9 Andreas Brodersen, præst på Amrum. 27.2.1710, fol.55B.
E: [Marie Christoffersdatter Bruun]. LV: Naaman Peters, i Norddorph på Amrum.
Testamente.
Af arvingerne nævnes A:
1) bror Laurids Brodersen i Svenstrup.

10 Hans Nielsen, degn i Døstrup. 17.3.1718, fol.58.
E: Maren. LV: Christen Christensen Mersk i Gesing i Skærbæk sogn. B:
1) Hedvig Hansdatter, blev 11 år den 21.10.1717
2) Niels Hansen, blev 9 år den 25.2.1718
3) Anne Hansdatter blev 6 år den 5.3.1718.
FM:
1 Thyge Nielsen i Misthusum i Skærbæk sogn
2 Peder Jensen i Døstrup
3 Laurids Mourids Eriksen i Husum i Ballum sogn.

11 Broder Brodersen, præst i Randerup. 29.4.1704, fol.60B.
E: Cathrine Margrethe [Nikolajsdatter Clausen]. LV: bror Otto Daniel Clausen, herredsfoged i Lø herred. Enken ægter successor Oluf [Jonassen] Holbæk. B:
1) Nikolaj Brodersen
2) Broder Brodersen
3) Hans Adolf Brodersen.
FM:
1 farbror Peder Brodersen, præst i Ballum
2 farbror Anders Brodersen, præst på Amrum
3 farbror Laurids Brodersen i Svenstrup.
Arv i boet efter afdødes far [Broder Pedersen Brodersen, præst i Randerup], skifte 21.7.1685 til:
1) afdødes bror Peder Brodersen
2) afdødes søster Anne Brodersdatter
3) afdødes bror Laurids Brodersen.

12 Oluf [Jonassen] Holbæk, præst i Randerup. 15.8.1724, fol.66, næste protokol side 2.
E: Cathrine Margrethe [Nikolajsdatter Clausen]. LV: Christian Hansen i Fårgård [i Nørre Løgum sogn], birkefoged. B:
1) Cathrine Steenbæk Holbæk.
Enkens første ægteskab med formanden Broder Brodersen, [skifte 29.4.1704 lbnr.11]. Arv til B:
1) Nikolaj Brorson, præst i Bedsted
2) Broder Brorson, præst i Mjolden
3) Hans Adolf Brorson, successor.
[Afdøde døde i august 1721]. Auktion i juli 1722.

13 Ludvig Pedersen, degn i Døstrup. 14.12.1723, fol.66B, næste protokol side 1.
E: Bodil. LV: bror Jens Pedersen i Døstrup. B:
1) Jens Daniel Ludvigsen
2) Peder Poulsen Ludvigsen
3) Dorthe Ludvigsdatter
4) Margrethe Hedvig Ludvigsdatter
5) Anne Cathrine Ludvigsdatter.
FM:
1 Nissenius [Pedersen] Vedel, præst i Døstrup
2 Søren Vedel
3 Peder Hansen Høbjerg
4 Peder Hansen Jessen.
Registreret "forrige år"

14 Lauge Vedel, præst på Vesterland Føhr. 9.10.1724, fol.68, 101B.
Enke og børn angives ikke.
Successor Filip Qvedensen indgår forlig med kreditorerne.

15 Peder [Mortensen] Stauning, præst i Mjolden og hustru Else Hansdatter Outzen. 9.7.1725, fol.74B.
Hans A:
1) bror Jeppe Mortensen, død. 4B:
a Morten Jepsen i Langkær i Stauning sogn
b Mads Jepsen i Knudgård i Stauning sogn
c Niels Jepsen i Mejlby i Stauning sogn
d Anders Jepsen i Varde
2) bror Niels Mortensen, 70 år gammel i Halby i Stauning sogn
3) bror Mikkel Mortensen, død. 4B:
a Morten Mikkelsen, ved Randers
b Karen Mikkelsdatter g.m. Anders Jepsen i Lavstrup i Lønborg sogn
c Mette Mikkelsdatter
d Kirsten Mikkelsdatter
4) bror Søren Mortensen 68 år gammel i Lønborg sogn
5) bror Christen Mortensen, 66 år gammel i Hemmet sogn
6) bror Jens Mortensen, 62 år gammel i Ovtrup sogn
7) søster Mette Mortensdatter 56 år gammel, g.m. Peder Christensen i Andrup i Stauning sogn
8) bror Christen Mortensen, 52 år gammel i Ovtrup sogn
9) bror Henrik Mortensen, 48 år gammel i Lønborg sogn.
Hendes A:
0) forældre [Hans Outzen i Brøns, ejer af Roost Fogedgård i Arrild sogn, død 1681 og Dorthe Jesdatter, begravet Brøns 4.4.1699]
1) bror Ditlev Outzen, ridefoged i Rangstrup i Hviding herred, [begravet Arrild 21.8.1721]. 5B:
a Hans Outzen i Roost på alle 5 søskendes vegne
2) bror Josias Outsen, [forvalter på Gelstoft i Gram sogn], død. 2B:
a Dorthe Outzen g.m. Bertel Simonsen på Gelstoft
b Johanne Louise Outzen g.m. Andreas [Clausen] Slange, præst i Arild
3) bror Hans Outsen, tolder på List
4) søster Maren Hansdatter, enke efter Niels [Lauridsen] Fogh, [præst i Øster Starup og Nebel, død 26.9.1699]
5) søster Mette Hansdatter, død [30.8.1681, var g.m. Mathias Lange i Brøns, herredsfoged]. 1B:
a Dorthe Lange g.m. Andreas [Andersen] Ambder, præst på Rømø.
Litteratur: Slægten Outzen/Rostgaard fra Roost gennem 400 år af Carl Langholz i: Personalhistorisk Tidsskrift 1984 side 109-136. Heri side 120-123: Den yngre slægt Outzen.

16 Bartholomæus [Laugesen] Vedel, præst på Amrum. 22.5.1728, fol.106.
E: Christine Dorthe [Andreasdatter Reyer]. LV: Andreas [Ægidiussen] Vedel, præst i Daler. B:
1) Christine Bartholomæusdatter Vedel 9¼
2) Hanne Cathrine Bartholomæusdatter Vedel 7½
3) Andreas Bartholomæussen Vedel 4¾.
FM:
1 Andreas Ewald, præst i Dagebøl [i Bøking herred]
2 Oluf [Andreassen] Reyer, præst i Hjoldelund [i Bredstedt amt].

17 Martin [Poulsen] Flor, diakon på Vesterland Føhr. 24.5.1728, fol.113.
Enkemand. B:
1) Marine Martinsdatter 19, der ægter Haj Jong Olufsen
2) Marie Martinsdatter 18
3) Nikolaj Martinsen 14
4) Poul Martinsen 9, døv og dum
5) Dorthe Christine Martinsdatter 7½
6) Martin Martinsen 5½
7) Hans Martinsen 2.
FM:
1 Frøde Junen i Hedehusene
2 Poul Junen i Mitsum
3 Filip Qvedensen
4 Hans Windfeld i den Ny Kog
5 Otto Flor på Sild
6 Nickel Flor på Amrum
7 Martin Johannen i Oltzum
8 Jens Windfeld i Repsdorf.

18 Broder Pedersen, præst i Ballum. 5.6.1732, fol.141B.
E: Ingeborg Roost. LV: Poul Thomsen, birkedommer i Ballum. B:
1) Peder Brodersen 16
2) Jacob Brodersen 14
3) Sara Brodersdatter 11
4) Andreas Brodersen 7.
FM:
1 Christoffer Pedersen, præst i Lunde og Ovtrup
2 Johannes Roost, præst i Løgumkloster og Nørre Løgum
3 Thomas Pedersen, degn i Ballum
4 Peder Henningsen, rådmand i Tønder.

19 Andreas Andersen Ambder, præst på Rømø. 16.11.1733, fol.155.
E: Dorthe [Mathiasdatter Lange]. LV: søskendebarn Hans Outzen i Roost. B:
2) Mette Ambder 25
3) Elsebeth Dorthe Ambder 24
4) Mathias Ambder 22.
FM:
1 Christian [Ditlevsen] Outzen, præst i Toftlund
2 Andreas [Mathiassen] Lange, præst i Halk
3 ,mosters mand Andreas Lohmann, herredsfoged i Rise herred.
Første ægteskab med [Mette Pedersdatter Aarhus, skifte 15.9.1705 lbnr.7]. B:
1) Søren Ambder, skipper på Rømø.

20 Auktion på Vesterland Føhr. 30.5.1740, fol.162.
Auktion for Peder Meyer, diakon på Vesterland Føhr.

21 [Ottilie Dorthe Schanke] i Ballum præstegård. 11.1.1743, fol.166.
E: Frederik [Danielsen] Blekingberg, præst i Ballum. B:
5 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Oluf Schanke, kammerassessor ved svigersøn Otto Frederik Clausen, forvalter på Trøjborg.
Registrering 4.12.1742, 14 uger efter afdødes død.

22 Sara [Brorson] i Ballum præstegård. 25.1.1748, fol.178.
E: Frederik [Danielsen] Blekingberg, præst i Ballum. B:
1) Broder Blekingberg
2) Christine Marie Blekingberg.
FM:
1 farbror Thomas Pedersen
2 fars søstersøn Anders Andersen.

23 Dorthe Sofie Lorentsen på Vesterland Føhr. 12.5.1751, fol.179.
E: Johannes Pedersen, diakon på Vesterland Føhr. B:
1) Peder Johansen.
FM: Johannes Krag, præst i Nørre Løgum, der er af mors slægt.

Lø herred provsti
Justits- og skifteprotokol 1724-1871


Lø herred provsti
Justits- og skifteprotokol
1724-1871

24 Johannes Pedersen, degn i Visby. 11.12.1726, side 4.
E: Margrethe Henriksdatter. LV: Mathias Henriksen i Gammelby. B:
1) Peder Johansen
2) Henrik Johansen
3) Jeppe Johansen
4) Otto Frederik Johansen
5) Johannes Johansen, degn i Visby
6) Maren Johansdatter
7) Dorthe Johansdatter
8) Anne Johansdatter.

25 Nisseni [Lauge Sørensen] Vedel, kapellan på Vesterland Føhr, der døde 23.3.1767, side 70.
E: Else Marie [Poulsdatter Zoëga]. LV: far Poul Christian Zoëga, præst i Ravsted. B:
1) søn 1½.
Enken rejste 1.6.1767 hjem til sin far for at gøre barsel.
Del af provsteretssag 17.8.1768 om nådsensåret med successor Frederik Herman [Gertsen] Schwings.


Lø herred provsti
Ekstrakt af skifteprotokol
1813

26 Dorthe Marie Pedersen i Randerup præstegård. Ekstrakt 13.12.1813.
E: [Gabriel Christiansen] Koch, præst i Randerup. B:
1) Christen Koch. Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1812.
Samfrændeskifte 8.9.1813.

SLUT