Erik Brejls hjemmeside

Start

Tønder amt gejstlige skifteuddrag

[Lø herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Lø herred provsti
Justits- og skifteprotokol
1696-1871

[1696-1751]    [1724-1871]    [1813]   Lø herred provsti
Justits- og skifteprotokol
1696-1751

1 Frederik Koch, præst i Visby. 30.3.1696, fol.1.
E: Else Lauridsdatter. LV: Otto Daniel Clausen på Bosholm [i Brede sogn]. B:
3) Johan Frederiksen Koch 12
4) Christian Frederiksen Koch 9
5) Karen Frederiksdatter Koch 7
6) Anne Dorthe Frederiksdatter Koch 5.
7) Nikolaj Frederiksen Koch.
FM:
1 Nis Rask i Haderslev
2 Casper Schmidt i Tønder
3 morbror Christen Lauridsen Wellejus, præst i Lintrup og Hjerting
4 successor Bagge [Frederiksen] Friis.
Af første ægteskab B:
1) Mette Christine Frederiksdatter Koch g.m. Thomas [Nielsen] Graa, præst i Engbjerg og Harboør.
Skifte efter anden hustru 5.10.1696. B:
2) Peder Frederiksen Kragelund, myndig.

2 Hans Nissen, degn i Mjolden (Medolden). 14.4.1697, fol.9B.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Alslev i Ottersbøl [i Mjolden sogn]. B:
1) Anders Andersen, født 4.7.1688
2) Kirsten Hansdatter, født 14.8.1691.
FM: morbror Anders Andersen i Ottersbøl.

3 Niels Pedersen Hjortlund, præst i Mjolden. 18.4.1699, fol.12.
E: Kirsten [Thomasdatter]. LV: bror Jens Thomsen, møller i Brøns mølle. B:
1) Thomas Nielsen, toldfuldmægtig i Amrum
2) Anders Nielsen
3) Else Nielsdatter
4) Maren Nielsdatter
5) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jørgen Madsen i Skast
6) Ingeborg Nielsdatter gift, men navn angives ikke.

4 Bagge Frederiksen Friis, præst i Visby. 4.4.1701, fol.21.
E: Birgitte [Christensdatter] Lodberg. LV: ældste bror Jacob Lodberg, professor. B:
1) Christen Lodberg Baggesen Friis
2) Dorthe Baggesdatter Friis.
FM: farfar Frederik Hansen Friis, præst i Gram.

5 Richard Richardi, student i Vesterland Føhr præstegård. 16.10.1702, fol.32B.
A:
0) far [Bartholomæus Richardsen, præst på Vesterland Føhr, død 8.3.1689]
[Fars andet ægteskab med Christine]. B:
1) halvsøster Lucia Richardi g.m. Didrik von Eitzen
2) halvsøster Dorthe Richardi
3) halvsøster Anne Marie Richardi
4) halvsøster Anne Cathrine Richardi.
FM:
1 stedfar Lauge [Ægidiussen] Vedel, præst på Vesterland Føhr
2 Poul [Martinsen] Flor, kapellan på Vesterland Føhr.
Gavebrev fra afdøde til:
1 afdødes morbror Jochum Adam [måske Jochum Adam Dalichius]
2 afdødes "mødersche", [måske mors svigerinde] jomfru Regine Richardi
3 afdødes søskendebarn Poppe [Poulsdatter Flor, enke efter] Johnen
4 Bartholomæus Richardi, søn af Lauge Vedel
5 Poul Flors søn Martin Flor.
I boet findes et billede af afdødes oldefar [dvs. farfar] Richard Petri, [Richard Pedersen Dagebøl, præst i Vesterland Føhr].

6 Hedvig i Døstrup degnebolig. 26.5.1704, fol.38.
E: Hans Nielsen, degn i Døstrup.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen, i hollandsk tjeneste til søs
2) Margrethe Jensdatter g.m. Hans Hansen, smed i Døstrup
3) Anne Jensdatter
4) Malene Jensdatter
5) en datter, død. 1B:
a Malene Pedersdatter i Løgumkloster.
FM: Nissenius Pedersen Vedel, præst i Døstrup.

7 Mette [Pedersdatter Aarhus] på Rømø. 15.9.1705, fol.39, næste protokol side 35.
E: Andreas Andersen Ambder, præst på Rømø. B:
6) Søren Ambder 10.
Første ægteskab med formanden [Søren Christensen Aagaard, død 13.7.1693]. B:
1) Christen Aagaard, præst i Husby og Sønder Nissum
2) Otto Didrik Aagaard, stud. theol.
3) Peder Aagaard 14
4) Sofie Dorthe Aagaard
5) Anne Aagaard.
FM: Søren [Pedersen] Vedel, præst i Rejsby.

8 Poul [Martinsen] Flor, præst på Vesterland Føhr. 17.7.1709.
Enkemand efter [Christine]. B:
1) Urban Flor, præst i Morsum på Sild
2) Martin Flor, kapellan på Vesterland Føhr
3) Anneke Flor, enke efter Ochen. LV: Martin Flor i Oldesum
4) Poppe Flor i Süderende [præstegård på Føhr], enke efter Johnen.

9 Andreas Brodersen, præst på Amrum. 27.2.1710, fol.55B.
E: [Marie Christoffersdatter Bruun]. LV: Naaman Peters, i Norddorph på Amrum.
Testamente.
Af arvingerne nævnes A:
1) bror Laurids Brodersen i Svenstrup.

10 Hans Nielsen, degn i Døstrup. 17.3.1718, fol.58.
E: Maren. LV: Christen Christensen Mersk i Gesing i Skærbæk sogn. B:
1) Hedvig Hansdatter, blev 11 år den 21.10.1717
2) Niels Hansen, blev 9 år den 25.2.1718
3) Anne Hansdatter blev 6 år den 5.3.1718.
FM:
1 Thyge Nielsen i Misthusum i Skærbæk sogn
2 Peder Jensen i Døstrup
3 Laurids Mourids Eriksen i Husum i Ballum sogn.

11 Broder Brodersen, præst i Randerup. 29.4.1704, fol.60B.
E: Cathrine Margrethe [Nikolajsdatter Clausen]. LV: bror Otto Daniel Clausen, herredsfoged i Lø herred. Enken ægter successor Oluf [Jonassen] Holbæk. B:
1) Nikolaj Brodersen
2) Broder Brodersen
3) Hans Adolf Brodersen.
FM:
1 farbror Peder Brodersen, præst i Ballum
2 farbror Anders Brodersen, præst på Amrum
3 farbror Laurids Brodersen i Svenstrup.
Arv i boet efter afdødes far [Broder Pedersen Brodersen, præst i Randerup], skifte 21.7.1685 til:
1) afdødes bror Peder Brodersen
2) afdødes søster Anne Brodersdatter
3) afdødes bror Laurids Brodersen.

12 Oluf [Jonassen] Holbæk, præst i Randerup. 15.8.1724, fol.66, næste protokol side 2.
E: Cathrine Margrethe [Nikolajsdatter Clausen]. LV: Christian Hansen i Fårgård [i Nørre Løgum sogn], birkefoged. B:
1) Cathrine Steenbæk Holbæk.
Enkens første ægteskab med formanden Broder Brodersen, [skifte 29.4.1704 lbnr.11]. Arv til B:
1) Nikolaj Brorson, præst i Bedsted
2) Broder Brorson, præst i Mjolden
3) Hans Adolf Brorson, successor.
[Afdøde døde i august 1721]. Auktion i juli 1722.

13 Ludvig Pedersen, degn i Døstrup. 14.12.1723, fol.66B, næste protokol side 1.
E: Bodil. LV: bror Jens Pedersen i Døstrup. B:
1) Jens Daniel Ludvigsen
2) Peder Poulsen Ludvigsen
3) Dorthe Ludvigsdatter
4) Margrethe Hedvig Ludvigsdatter
5) Anne Cathrine Ludvigsdatter.
FM:
1 Nissenius [Pedersen] Vedel, præst i Døstrup
2 Søren Vedel
3 Peder Hansen Høbjerg
4 Peder Hansen Jessen.
Registreret "forrige år"

14 Lauge Vedel, præst på Vesterland Føhr. 9.10.1724, fol.68, 101B.
Enke og børn angives ikke.
Successor Filip Qvedensen indgår forlig med kreditorerne.

15 Peder [Mortensen] Stauning, præst i Mjolden og hustru Else Hansdatter Outzen. 9.7.1725, fol.74B.
Hans A:
1) bror Jeppe Mortensen, død. 4B:
a Morten Jepsen i Langkær i Stauning sogn
b Mads Jepsen i Knudgård i Stauning sogn
c Niels Jepsen i Mejlby i Stauning sogn
d Anders Jepsen i Varde
2) bror Niels Mortensen, 70 år gammel i Halby i Stauning sogn
3) bror Mikkel Mortensen, død. 4B:
a Morten Mikkelsen, ved Randers
b Karen Mikkelsdatter g.m. Anders Jepsen i Lavstrup i Lønborg sogn
c Mette Mikkelsdatter
d Kirsten Mikkelsdatter
4) bror Søren Mortensen 68 år gammel i Lønborg sogn
5) bror Christen Mortensen, 66 år gammel i Hemmet sogn
6) bror Jens Mortensen, 62 år gammel i Ovtrup sogn
7) søster Mette Mortensdatter 56 år gammel, g.m. Peder Christensen i Andrup i Stauning sogn
8) bror Christen Mortensen, 52 år gammel i Ovtrup sogn
9) bror Henrik Mortensen, 48 år gammel i Lønborg sogn.
Hendes A:
0) forældre [Hans Outzen i Brøns, ejer af Roost Fogedgård i Arrild sogn, død 1681 og Dorthe Jesdatter, begravet Brøns 4.4.1699]
1) bror Ditlev Outzen, ridefoged i Rangstrup i Hviding herred, [begravet Arrild 21.8.1721]. 5B:
a Hans Outzen i Roost på alle 5 søskendes vegne
2) bror Josias Outsen, [forvalter på Gelstoft i Gram sogn], død. 2B:
a Dorthe Outzen g.m. Bertel Simonsen på Gelstoft
b Johanne Louise Outzen g.m. Andreas [Clausen] Slange, præst i Arild
3) bror Hans Outsen, tolder på List
4) søster Maren Hansdatter, enke efter Niels [Lauridsen] Fogh, [præst i Øster Starup og Nebel, død 26.9.1699]
5) søster Mette Hansdatter, død [30.8.1681, var g.m. Mathias Lange i Brøns, herredsfoged]. 1B:
a Dorthe Lange g.m. Andreas [Andersen] Ambder, præst på Rømø.
Litteratur: Slægten Outzen/Rostgaard fra Roost gennem 400 år af Carl Langholz i: Personalhistorisk Tidsskrift 1984 side 109-136. Heri side 120-123: Den yngre slægt Outzen.

16 Bartholomæus [Laugesen] Vedel, præst på Amrum. 22.5.1728, fol.106.
E: Christine Dorthe [Andreasdatter Reyer]. LV: Andreas [Ægidiussen] Vedel, præst i Daler. B:
1) Christine Bartholomæusdatter Vedel 9¼
2) Hanne Cathrine Bartholomæusdatter Vedel 7½
3) Andreas Bartholomæussen Vedel 4¾.
FM:
1 Andreas Ewald, præst i Dagebøl [i Bøking herred]
2 Oluf [Andreassen] Reyer, præst i Hjoldelund [i Bredstedt amt].

17 Martin [Poulsen] Flor, diakon på Vesterland Føhr. 24.5.1728, fol.113.
Enkemand. B:
1) Marine Martinsdatter 19, der ægter Haj Jong Olufsen
2) Marie Martinsdatter 18
3) Nikolaj Martinsen 14
4) Poul Martinsen 9, døv og dum
5) Dorthe Christine Martinsdatter 7½
6) Martin Martinsen 5½
7) Hans Martinsen 2.
FM:
1 Frøde Junen i Hedehusene
2 Poul Junen i Mitsum
3 Filip Qvedensen
4 Hans Windfeld i den Ny Kog
5 Otto Flor på Sild
6 Nickel Flor på Amrum
7 Martin Johannen i Oltzum
8 Jens Windfeld i Repsdorf.

18 Broder Pedersen, præst i Ballum. 5.6.1732, fol.141B.
E: Ingeborg Roost. LV: Poul Thomsen, birkedommer i Ballum. B:
1) Peder Brodersen 16
2) Jacob Brodersen 14
3) Sara Brodersdatter 11
4) Andreas Brodersen 7.
FM:
1 Christoffer Pedersen, præst i Lunde og Ovtrup
2 Johannes Roost, præst i Løgumkloster og Nørre Løgum
3 Thomas Pedersen, degn i Ballum
4 Peder Henningsen, rådmand i Tønder.

19 Andreas Andersen Ambder, præst på Rømø. 16.11.1733, fol.155.
E: Dorthe [Mathiasdatter Lange]. LV: søskendebarn Hans Outzen i Roost. B:
2) Mette Ambder 25
3) Elsebeth Dorthe Ambder 24
4) Mathias Ambder 22.
FM:
1 Christian [Ditlevsen] Outzen, præst i Toftlund
2 Andreas [Mathiassen] Lange, præst i Halk
3 ,mosters mand Andreas Lohmann, herredsfoged i Rise herred.
Første ægteskab med [Mette Pedersdatter Aarhus, skifte 15.9.1705 lbnr.7]. B:
1) Søren Ambder, skipper på Rømø.

20 Auktion på Vesterland Føhr. 30.5.1740, fol.162.
Auktion for Peder Meyer, diakon på Vesterland Føhr.

21 [Ottilie Dorthe Schanke] i Ballum præstegård. 11.1.1743, fol.166.
E: Frederik [Danielsen] Blekingberg, præst i Ballum. B:
5 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Oluf Schanke, kammerassessor ved svigersøn Otto Frederik Clausen, forvalter på Trøjborg.
Registrering 4.12.1742, 14 uger efter afdødes død.

22 Sara [Brorson] i Ballum præstegård. 25.1.1748, fol.178.
E: Frederik [Danielsen] Blekingberg, præst i Ballum. B:
1) Broder Blekingberg
2) Christine Marie Blekingberg.
FM:
1 farbror Thomas Pedersen
2 fars søstersøn Anders Andersen.

23 Dorthe Sofie Lorentsen på Vesterland Føhr. 12.5.1751, fol.179.
E: Johannes Pedersen, diakon på Vesterland Føhr. B:
1) Peder Johansen.
FM: Johannes Krag, præst i Nørre Løgum, der er af mors slægt.

Lø herred provsti
Justits- og skifteprotokol 1724-1871


Lø herred provsti
Justits- og skifteprotokol
1724-1871

24 Johannes Pedersen, degn i Visby. 11.12.1726, side 4.
E: Margrethe Henriksdatter. LV: Mathias Henriksen i Gammelby. B:
1) Peder Johansen
2) Henrik Johansen
3) Jeppe Johansen
4) Otto Frederik Johansen
5) Johannes Johansen, degn i Visby
6) Maren Johansdatter
7) Dorthe Johansdatter
8) Anne Johansdatter.

25 Nisseni [Lauge Sørensen] Vedel, kapellan på Vesterland Føhr, der døde 23.3.1767, side 70.
E: Else Marie [Poulsdatter Zoëga]. LV: far Poul Christian Zoëga, præst i Ravsted. B:
1) søn 1½.
Enken rejste 1.6.1767 hjem til sin far for at gøre barsel.
Del af provsteretssag 17.8.1768 om nådsensåret med successor Frederik Herman [Gertsen] Schwings.


Lø herred provsti
Ekstrakt af skifteprotokol
1813

26 Dorthe Marie Pedersen i Randerup præstegård. Ekstrakt 13.12.1813.
E: [Gabriel Christiansen] Koch, præst i Randerup. B:
1) Christen Koch.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1812.
Samfrændeskifte 8.9.1813.

SLUT