Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Thisted amt


[Bodum]    [Hassing-Villerslev]    [Hjardemål]    [Hjortdal]    [Hundborg]    [Karby]    [Kettrup-Gøttrup]   

[Sjørring]    [Skjoldborg]    [Skyum]    [Snedsted]    [Solbjerg]    [Vang]    [Visby]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Bodum-Ydby præstearkiv
Skiftedesignation
1770-1790
C 123B-25Designation over de skifter, der de sidste 20 år er afholdt på Bodum præstekald mensalgods. Underskrevet 29.4.1790.

1 Jens Pedersen Kaasgaard i Bodum. 22.3.1773, side 39-43.

2 Maren Ejlersdatter i Tvolm [i Ydby sogn]. 2.3.1776, side 43-52.

3 Laurids Jensen Svejgaard i Ydby. 21.1.1777, side 53-62.

SLUT


Hassing-Villerslev præstearkiv
Skifteprotokol
1800
C 117-191 Else Lauridsdatter Worm i Villerslev. 14.2.1800, fol.1.
Enke. B:
1) Laurids Mikkelsen i Lilbjerg [i Villerslev sogn]
2) Peder Mikkelsen i Hassing huse
3) Albert Mikkelsen i Vibberstoft [i Villerslev sogn]
4) Christen Mikkelsen i Vibberstoft
5) Edel Mikkelsdatter.
FM: Mads Mouridsen i Villerslev.

2 Sidsel Jensdatter i Kirkegård i Villerslev sogn. 15.7.1800, fol.4.
E: Iver Christensen Kirkegaard. B:
3) Peder Iversen i Hørdum på Ulstrup gods
4) Christen Iversen 34, i Nørremølle i Rakkeby på Mors
5) Poul Iversen i Fredsø i Lødderup sogn på Højris gods
6) Anne Iversdatter
7) Maren Iversdatter 28
8) Jens Iversen 26.
FM: morbror Christen Vestergaard i Hassing.
Første ægteskab med Peder Pedersen. B:
1) Johanne Pedersdatter g.m. Christen Eskildsen i Villerslev
2) Maren Pedersdatter g.m. Peder Jensen, tømrer i Villerslev.

SLUT


Hjardemål præstearkiv
Skifteprotokol
1791-1811
C 106B-41 Else Pedersdatter i Korsø i Hjardemål sogn. 12.4.1791, fol.1B.
E: Christen Sørensen. Ingen børn. Afkald fra A:
1) Christen Pedersen i Skinnerup sogn
2) Niels Madsen i Bjerre i Vigsø sogn
3) Jens Borup i Pugdal i Ræer sogn
4) Anne Marie Pedersdatter, enke i Hinding i Nors sogn
5) Maren Pedersdatter, enke i Vigsø sogn
6) Peder Christian Pugdal. FM: født værge Jens Borup.

2 Anders Skrædder. almisselem i Hjardemål. 16.4.1791, fol.2.
Enken og 2 umyndige børn, en søn og en datter, hvis navne ikke angives.
Der afholdes intet skifte.

3 Karen Christensdatter i Hjardemål. 13.4.1792, fol.2.
E: Anders Christensen Hove. B:
1) Anne Hove, enke efter Jens Christensen i Tved i Hjardemål sogn med sin eneste søn Christen 12. FM: Thomas Toft.

4 Niels Christensen Bloksgaard i Hjardemål. 13.6.1809, fol.3.
E: Anne Christensdatter Wullum.
Testamente af 12.5.1809.
Af enkens første ægteskab B:
1) Maren Kirstine Jensdatter
2) Laurids Jensen
3) Peder Jensen
4) Ingeborg Jensdatter
5) Jens Jensen.

SLUT


Hjortdal præstearkiv
Skifteprotokol
1798
C 96B-71 Karen Christensdatter i Hjortdal. 15.6.1798, fol.1.
E: Jens Toft. B:
1) Laurids Jensen Toft 21 i Hjortdal
2) Karen Jensdatter Toft 16, i Bergen hos beslægtede, der har antaget hendes som deres datter
3) Johanne Jensdatter Toft 13.
FM: Niels Lauridsen i Andrup i Kollerup sogn.

SLUT


Hundborg præstearkiv
Skifteprotokol
1790-1804
C 112-271 Anne Cathrine Jensdatter i Sønder Skjoldborg, der døde 5.6.1790, fol.1B.
E: Laurids Carstensen.
Første ægteskab med Christen [Christensen] Lægdsmand på stedet. B:
1) Christen Christensen 8
2) Anders Christensen 5
3) Karen Marie Christensdatter 3.
FM:
1) født værge Poul Jensen Krabbe i Koldby [i Hørdum sogn]
2) Mads Nielsen Krabbe i Skadholm
3) Jens Tandrup i Koldbygård
4) Jens Jensen i Sønder Skjoldborg.
Fæstebrev 25.9.1789 til enkemanden, 28 år gammel, søn af Carsten Jensen i Sønderhede i Visby sogn, der ægter formandens enke.

2 Karen Christensdatter i Hundborg, der døde 18.10.1792, fol.7.
E: Morten Andersen. B:
1) Anne Margrethe Mortensdatter 14
2) Niels Mortensen 8.
FM: født værge Jacob Jensen i Kallerup.

3 Kirsten Olufsdatter i Skjoldborg, der døde 7.1.1793, fol.9B.
Enke efter [Nils Jensen Bundgaard].
Af første ægteskab B:
1) Oluf Jensen Bundgaard i Skjoldborg
2) datter, død, var g.m. Niels Salomonsen i Sjørring. 1B:
a Jens Nielsen.

4 Christen Jepsen i Jannerup. 13.11.1793, fol.10B.
E: Else Hansdatter. LV: Peder Hansen i Torup. A:
1) bror Jens Jepsen 65 på Ulstrup [i Hundborg sogn]
2) søster Maren Jepsdatter, enke efter Peder Christensen Dalgaard i Hundborg hos søn Anders Dalgaard i Hundborg.

5 Morten Andersen i Hundborg, der døde 4.5.1803, fol.12.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Jens Jepsen Rydsgaard i Hundborg.
Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 18.10.1792 lbnr.2. B:
1) Anne Margrethe Mortensdatter 25
2) Niels Mortensen 19.
FM:
1) født værge Anders Lauridsen i Harkær
2) Laurids Salomonsen på Rostrup Mark.

6 Dorthe Pedersdatter i Hundborg. 9.2.1804, fol.15B.
E: Peder Madsen Bach. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter 25
2) Anne Pedersdatter 21
3) Poul Pedersen 17
4) Maren Pedersdatter 14
5) Dorthe Pedersdatter 12.
FM:
1) født værge Niels Svendsen i Hundborg
2) Jens Christensen Svindbjerg i Harkær.

SLUT


Karby præstearkiv
Skiftedesignation
1776-1790
C 138-30Designation over de skifter, der er afholdt på Karby præstekald mensalgods 1776-1790. Underskrevet 19.4.1790.

1 Søren Hansen i Karby. 18.4.1777.
Ingen umyndige arvinger.
Afkald fra alle.

2 Jens Pedersen Handgaard i Rested. 12.5.1777.
En umyndig datter, 1 år gammel.
FM: Søren Pedersen Handgaard i Assels.

3 Christen Jensen i Karby præstegård. 18.6.1783.
Ingen umyndige arvinger.
Børnene gav afkald for færdene og mødrene arv.

SLUT


Kettrup og Gøttrup præstearkiv
Skifteprotokol
1790-1811
C 97-441 Anne Lauridsdatter i Gøttrup. 21.9.1790, fol.2.
E: Anders Sørensen. B:
1) Søren Andersen 31
2) Anne Andersdatter, død, var g.m. Christen Pedersen Pilgaard i Gøttrup på Aggersborg gods. 5B: 3 sønner og døtre, hvis navne ikke angives
3) Mette Marie Andersdatter g.m. Niels Eliasen i Øsløs på Kølbygård gods
4) Laurids Andersen 28
5) Maren Andersdatter 25.
FM: Christen Bojer i Gøttrup.

2 Anne Christensdatter i Gøttrup. 22.5.1793, fol.2B.
E: Christen Bojer. A:
1) bror, død. 2B:
a Christen Jensen ved Torup strand
b Jens Jensen, uvist hvor
2) søster, død. 2B:
a Johanne Andersdatter g.m. Terkild Madsen, sognefoged i Gøttrup
b Inger Andersdatter i Kåstrup i Thy.

3 Jens Lauridsen i Gøttrup. 3.3.1794, fol.3.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jacob Nielsen, smed i Gøttrup. B:
1) Jesper Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM: Anders Norre i Kettrup.

4 Christen [Christensen] Bojer i Gøttrup. 9.7.1794, fol.5B.
[Enkemand efter Anne Christensdatter, skifte 22.5.1793 lbnr.2]. A:
1) bror, død. 1B:
a Christen Jensen i Øsløs
2) søster, død. 1B:
a Søren Bertelsen.

5 Anders Sørensen i Gøttrup. 30.12.1794, fol.6.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter, skifte 21.9.1790 lbnr.1]. B:
1) Søren Andersen
2) Anne Andersdatter, død, var g.m. Christen Pedersen Pilgaard. 5B:
a Peder Christensen Pilgaard
b Anders Christensen Pilgaard
c Peiter Christensen Pilgaard
d Johanne Marie Christensdatter Pilgaard
e Else Marie Christensdatter Pilgaard
3) Mette Marie Andersdatter g.m. Niels Eliasen i Øsløs
4) Laurids Andersen
5) Maren Andersdatter g.m. Steffen Steffensen i Gøttrup.

6 Maren Nielsdatter i Gøttrup. 19.2.1796, fol.7.
Enke efter Jens Lauridsen, [skifte 3.3.1794 lbnr.3]. B:
3) Jesper Jensen 24 i Klim sogn
4) Maren Jensdatter.
FM: Jacob [Nielsen], smed i Gøttrup.
Første ægteskab med Christen Thomsen. B:
1) Niels Christensen, uvist hvor
2) Dorthe Christensdatter g.m. Thomas Jensen i Højstrup [i Tømmerby sogn].

7 Clemen Pedersen, murer i Gøttrup. 3.10.1798, fol.9B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Jørgen Pedersen Hjørne. B:
1) Peder Clemensen 23
2) Søren Clemensen 21
3) Inger Marie Clemensdatter 17
4) Mette Clemensdatter 15
5) Else Clemensdatter 12.
FM: født værge Søren Pedersen i Ørbæk.

8 Søren Andersen i Gøttrup. 7.3.1811, fol.12.
E: Anne Jensdatter. LV: Godik Lauridsen i Vester Drøstrup i Gøttrup sogn. B:
1) Anne Sørensdatter 19
2) Else Sørensdatter 14
3) Anne Kirstine Sørensdatter 10.
FM: født værge Steffen Steffensen i Gøttrup.

SLUT


Sjørring-Torsted præstearkiv
Skifteprotokol for Sjørring præstegods
1776-1802
C 109-251 Anne Pedersdatter Hulgaard i Sjørring. 6.11.1776, fol.1.
E: Jens Pedersen. A:
1) søster, død. 2B:
a Jens Christensen Vest, skomager i Nibe
b Karen Marie Christensdatter Vest i Thisted, enke efter Christen Fruergaard.

2 Maren Christensdatter i Torsted. 9.3.1784, fol.3B.
E: Jens Mouridsen. B:
1) Anne Jensdatter 27
2) Mourids Andreas Jensen 25, der fæster gården
3) Christen Jensen 21
4) Dorthe Marie Jensdatter [17]
5) Karen Jensdatter 15.
FM:
1) morbror Niels Christensen Vig i Øster Vandet
2) Jens Andersen Kirk i Torsted
3) Salomon Mouridsen i Skårup
4) Jens Jensen Sigshøj i Skårup.

3 Christen Lauridsen Spanggaard i Torsted. 4.1.1785, fol.5B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Nielsen Sallingbo i Torsted. B:
1) Peder Christensen Spanggaard, død. 2B:
a Jens Pedersen 7
b Ellen Pedersdatter 5.
2) Laurids Christensen Spanggaard
3) Anne Christensdatter g.m. Bertel Justesen
4) Ingeborg Christensdatter
5) Bodil Christensdatter
6) Mette Christensdatter.
FM:
1) Jens Jepsen i Torsted
2) Jens Mikkelsen i Fårtoft
3) Jens Andersen Kirk i Torsted.

4 Jens Mouridsen i Torsted. 8.10.1785, fol.8, 38.
Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 9.3.1784 lbnr.2. B:
1) Anne Jensdatter 28. Ved afkald 24.5.1788 g.m. Christen Ugesen i Holm i Øster Vandet sogn
2) Mourids Andreas Jensen 27, der har gården i fæste
3) Christen Jensen 24
4) Dorthe Marie Jensdatter 19. Ved afkald 14.6.1796 g.m. Poul Christensen i Torsted
5) Karen Jensdatter 17.
FM:
1) farbror Laurids Mouridsen i Gundegård i Villerslev sogn
2) morbror Niels Christensen Vig i Øster Vandet
3) Jens Andersen Kirk i Torsted
4) Salomon Mouridsen i Skårup
5) Jens Jensen Sigshøj i Skårup.

5 Anne Kirstine Christensdatter Vilsbøl i Sjørring. 16.6.1790, fol.10.
E: Christen Nielsen. B:
1) Peder Christensen 3
2) Anne Marie Christensdatter 7 uger.
FM: født værge Christen Christensen, smed i Vilsbøl i Vester Vandet sogn.

6 Jens Pedersen i Hald-huset i Sjørring, der døde 11.5.1791, fol.13B.
Afkald fra eneste A:
1) bror Poul Pedersen i Sjørring.

7 Anders Lauridsen Bertelsen i Torsted. 23.12.1791, fol.13B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Andersen Kirk i Torsted. B:
1) Maren Andersdatter 14.
FM: Jens Christian Spanggaard i Torsted.

8 Christen Mikkelsen i Sjørring. 23.1.1792, fol.15B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Hansen.
Første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter. B:
1) Karen Christensdatter 12
2) Maren Kirstine Christensdatter 10.
FM:
1) farbror Peder Mikkelsen i Bodum
2) fasters mand Niels Lauridsen, smed i Bodum.

9 Peder Poulsen i Sjørring. 6.8.1792, fol.16B, 23.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Justesen i Sjørring. B:
1) Anders Pedersen 16
2) Maren Pedersdatter 12.
FM:
1) farbror Christen Poulsen i Blovsgård i Hjardemål sogn
2) farbror Svend Poulsen i Klatmølle i Torsted sogn
3) fasters mand Niels Jørgensen i Sjørring
4) fasters mand Knud Nielsen Kærgaard i Sjørring sogn.

10 Dorthe Jensdatter i Torsted. 24.1.1793, fol.19B.
E: Jens Andersen Kirk. B:
1) Anne Jensdatter 26
2) Mette Jensdatter 22
3) Helvig Jensdatter 19
4) Anders Jensen 15
5) Jens Christian Jensen 11
6) Jens Jensen 6.
FM:
1) morbror Christen Jensen i Vang sogn
2) morbror Jens Jensen i Sigshøj i Skårup sogn
3) morbror Mourids Jensen i Øster Vandet
4) mosters mand Poul Christensen i Dollerup [i Sjørring sogn]
5) Niels Christensen Vig i Øster Vandet sogn.

11 Poul Andersen Ramsgaard, ugift i Sjørring. 28.10.1793, fol.25B.
A:
1) bror Jens Andersen Ramsgaard i Sjørring, død. 3B:
a Anders Jensen 18
b Mette Jensdatter 17
c Johanne Jensdatter 15
2) bror Christen Andersen i Vang, død. 5B:
a Anders Christensen24 i Vang
b Mette Christensdatter 23. der ægter Poul Jensen i Torsted
c Maren Christensdatter 21
d Johanne Christensdatter 18
e Anders Christensen 16.
FM: stedfar Laurids Christensen Hørsted i Skårup
3) søster Anne Andersdatter g.m. Niels Poulsen Brogaard i Sjørring1
4) søster Johanne Andersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Torsted
5) søster Kirsten Andersdatter g.m. Anders Nielsen Søndergaard på stedet
6) søster Maren Andersdatter g.m. Jens Christensen Knattrup i Sønderhå
7) søster Karen Andersdatter g.m. Jens Madsen Rask i Skårup.

12 Maren Christensdatter i Torsted. 7.2.1794, fol.30.
E: Christen Salomonsen.
Første ægteskab med Anders Bertelsen i Torsted, [skifte 23.12.1791 lbnr.7]. B:
1) Maren Andersdatter 16.
FM: mosters mand Niels Christensen i Kollerup sogn.
Ophold til afdødes mor Kirsten Sørensdatter. LV: Peder Nielsen i Sperring i Sjørring sogn.

13 Johanne Christensdatter i Sperring i Sjørring sogn. 15.9.1795, fol.33, 38B.
E: Poul Isaksen Lyngdrup. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Christensen Gade i Jannerup
2) søster Karen Christensdatter g.m. Mikkel Mikkelsen Skaarup i Torsted
3) søster Maren Christensdatter 24
4) søster Kirsten Christensdatter 22
5) bror Jens Christensen 16
6) søster Kirstine Christensdatter 14.
FM:
1) stedfar Jens Andersen i Snestrup [i Jannerup sogn]
2) Niels Jensen i Jannerup.
Afdøde boede hos enkemandens far Isak Poulsen Lyngdrup.

14 Knud Nielsen Kubgaard i Sjørring. 8.2.1797, fol.37, 39.
E: Karen Poulsdatter. LV: Peder Pedersen Hornstrup i Kollerup. B:
1) Poul Knudsen 26
2) Anders Knudsen 23
3) Maren Knudsdatter 21.
FM:
1) Niels Jørgensen i Sjørring
2) Peder Hansen i Sjørring.

15 Else Kirstine Nielsdatter i Hald-huset i Sjørring sogn. 13.4.1798, fol.40B.
E: Niels Peder (Peiter) Sørensen Hald. A:
1) bror Edvard Nielsen i Hørdum sogn
2) halvbror Christen Nielsen Aas i Næstrup
3) halvbror Christen Nielsen i Sjørring
4) halvsøster Bodil Kirstine Nielsdatter g.m. Niels Madsen i Jestrup i Sønderhå
5) halvsøster Anne Cathrine Nielsdatter.

16 Karen Jensdatter i Bavnhuset i Sjørring. 3.8.1798, fol.42B.
E: Niels Salomonsen. B:
1) Salomon Nielsen 9
2) Johanne Nielsdatter 5
3) Anne Nielsdatter 3.
FM: morfar Jens Poulsen i Tilsted sogn.

17 Bodil Lauridsdatter i Sperring i Sjørring sogn. 20.10.1793, fol.44B.
E: Isak Poulsen Lyngdrup. Afkald fra B:
1) Poul Isaksen Lyngdrup i Sperring.

18 Opbudsbo i Torsted sogn. 14.7.1801, fol.45.
Vurdering af fallitbo for Jens Christian Andersen i Spanggård i Torsted sogn, der er bortrejst for 10 dage siden, uvist hvorhen.
Hans kone Ingeborg Christensdatter med LV: bror Laurids Spanggaard, Laurids Jacobsen i Torsted.

SLUT


Skjoldborg præstearkiv
Skifteprotokol
1779-1803
C 110-331 Simon Jepsen i Møgelvang i Skjoldborg sogn, der døde 8.5.1779, fol.1.
E: Barbara Poulsdatter. LV: bror Christen Poulsen i Møgelvang.
Af 2 forrige ægteskaber B:
1) Mads Simonsen i Nørre Skjoldborg
2) Jeppe Simonsen i Gesten ved Kolding
3) Christen Simonsen, uvist hvor
4) Niels Simonsen i Silstrup i Tilsted sogn
5) Sidsel Simonsdatter g.m. Søren Pedersen i Møgelvang
6) Anne Simonsdatter g.m. Mads Skadholm i Nørre Skjoldborg
7) Else Simonsdatter 27 i Sundby i Stagstrup sogn.
FM: Christen Poulsen i Sundby.

2 Christen Jensen Skriver i Kallerup, der døde 26.2.1784, fol.2B.
Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 1.8.1768. B:
1) Jens Christensen Skriver, der har gården i fæste
2) Anders Christensen Skriver, avlskarl i Skjoldborg præstegård
3) Maren Christensdatter Skriver g.m. Christen Nielsen i Tæbring på Mors på Damsgård gods
4) Inger Marie Christensdatter Skriver g.m. Laurids Nielsen i Malle [i Sennels sogn] på Ullerup gods
5) Christen Christensen Skriver 24
6) Niels Christensen Skriver 21
7) Margrethe Christensdatter Skriver .
FM: Peder Jepsen, sognefoged i Kallerup.

3 Mette Bertelsdatter i Sønder Skjoldborg, der døde 24.3.1787, fol.3.
E: Gravers Olufsen. B:
1) Oluf Graversen over 25
2) Mette Marie Graversdatter g.m. Jens Pedersen i Sundby på Mors
3) Else Graversdatter g.m. Jens Mikkelsen i Sundby på Mors.

4 Gravers Olufsen i Sønder Skjoldborg, der døde 13.5.1790, fol.3B.
E: Else Simonsdatter. LV: bror Mads Simonsen i Sønder Skjoldborg.
Første ægteskab med [Mette Bertelsdatter, skifte 24.3.1787 lbnr.3]. B:
1) Oluf Graversen i Nørre Skjoldborg
2) Else Graversdatter g.m. Jens Mikkelsen i Ejerslev på Mors på Dueholm gods.
Desuden nævnes enkens bror Niels Simonsen i Silstrup.

5 Anne Thomasdatter i Fald i Nørre Skjoldborg, der døde 8.2.1793, fol.7.
E: Christen Pedersen Søgaard. A:
1) bror Anders Thomsen i Skyum på Irup gods
2) søster Maren Thomasdatter g.m. Peder Præstgaard i Gyrupgård i Sønderhå sogn
3) søster Karen Thomasdatter g.m. Peder Nielsen, skomager i Sønderhå.

6 Dorthe Knudsdatter i Refs i Hurup sogn. 24.3.1794, fol.8B.
E: Christen Nielsen, smed. B:
1) Anne Christensdatter 4
2) Karen Christensdatter 5 uger.
FM:
1) morbror Christen Knudsen i Barslev i Hvidbjerg sogn på Thyholm
2) morbror Niels Knudsen i Barslev i Hvidbjerg sogn på Thyholm.

7 Niels Madsen Skadholm, ugift i Nørre Skjoldborg, der døde 21.9.1794, fol.10.
A:
1) far Mads Nielsen Skadholm på stedet.

8 Christen Christensen Kirk i Kallerup, der døde 8.4.1796, fol.10B.
Enkemand. B:

1) Jeppe Christian Christensen
2) Dorthe Christensdatter g.m. Niels Nielsen Kjær i Tved sogn
3) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Pedersen Svendsen i Hundborg
4) Mette Christensdatter g.m. Jens Christensen Skriver på stedet.

9 Maren Olufsdatter i Skjoldborg, der døde 8.9.1800, fol.11.
E: Mikkel Skadholm. A:
1) bror Anders Olufsen i Langvad i Tømmerby sogn, død. 3B:
a Anders Andersen
b Jens Andersen
c Johanne Marie Andersdatter
2) bror Peder Olufsen, død. 3B:
a Christen Pedersen i Torp i Karby sogn på Mors
b Oluf Pedersen i Torp i Karby sogn
c Kirsten Pedersdatter i Torp i Karby sogn
3) søster Kirsten Olufsdatter, død. 2B:
a Oluf Bundgaard i Sønder Skjoldborg
b Johanne Bundgaard, død. 1B:
a Jens Nielsen i Ovtrup på Mors.

10 Kirsten Christensdatter i Refs i Hurup sogn. 5.9.1803, fol.12.
E: Christen Nielsen, smed. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Galsgaard i Sinderup i Ydby sogn
2) Maren Christensdatter den yngre i Sinderup.
FM: Christen Madsen i Galsgård i Helligsø sogn.

SLUT


Skyum præstearkiv
Skifteprotokol
1797-1804
C 116-341 Niels Olufsen i Hørdum. 7.6.1797, fol.2.
E: Karen Jensdatter. LV: Simon Vestergaard, degn i Skyum og Hørdum. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Inger Nielsdatter.
FM:
1) Jesper Christensen i Hørdum
2) Jens Christensen i Hørdum.

2 Anne Boyesdatter i Munkholmhus Skyum. 8.6.1798, fol.4B.
E: Jens Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Christensen 28
2) Maren Christensdatter g.m. Erik Jensen
3) Karen Christensdatter 24
4) Anders Christensen 23
5) Peder Christensen 21
6) Poul Christensen 18
7) Dorthe Christensdatter 15
8) Niels Christensen12.
FM:
1) morbror Simon Dalgaard i Bested
2) Christen Pedersen i Skyum
3) Mikkel Christensen i Treholm
4) Jens Knudsen i Hummelhøj.

3 Elisabeth Eriksdatter i Hørdum. 8.3.1804, fol.6.
Enke.
Af flere ægteskaber B:
1) Erik Christensen i Ålborg
2) Christen Mikkelsen i Ålborg
3) Jens Mikkelsen på Øland Mark
4) Helvig Nielsdatter g.m. Oluf Salomonsen i Elsted [i Snedsted sogn]
5) datter g.m. Niels Smed, anneksbonde på stedet.

SLUT


Snedsted præstearkiv
Skifteprotokol
1790-1803
C 113A-61 Kirsten Jensdatter Bach i Elsted [i Snedsted sogn]. 3.11.1790, fol.1B.
A:
1) bror, død. 2B:
a Anne Christensdatter g.m. Christen Vestergaard i Torsted
b Peder Bach
2) søster, død, var g.m. Mads Christensen i Skinnerup. 4B:
a Christen Madsen
b Anne Marie Madsdatter g.m. Niels Pedersen i Skinnerup
c Mette Madsdatter g.m. Villads Poulsen i Skinnerup
d Anne Madsdatter i Vestergård i Nors sogn
3) søster, død. 2B:
a Maren Jensdatter g.m. Niels Pedersen, tømrer i Snedsted
b Peder Jensen Veje i Skjoldborg.

2 Christen Jensen Harkær i huset Præstehave på Snedsted præstegård grund. 15.12.1796, fol.4B.
E: Anne Christensdatter. LV: far Christen Jensen i Snedsted. B:
1) Jens Christensen 6
2) Christen Christensen 2.
FM: født værge Jens Kjær, degn i Sønderhå og Hørsted.

3 Christen Clausen i Gersbøl i Snedsted sogn. 19.12.1796, fol.6B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jens Kjær, degn i Snedsted. B:
1) Anders Christensen i Gersbøl
2) Claus Christensen i Årup
3) Peder Christensen i Elsted
4) Christen Christensen i Gersbøl
5) Jens Christensen i Nørhå
6) Johanne Christensdatter g.m. Christen Andersen i Sperring.

4 Bodil Bertelsdatter i Snedsted. 1.6.1797, fol.7B.
E: Christen Revborg. B:
1) Maren Christensdatter 32
2) Niels Christian Christensen 30
3) Bodil Kirstine Christensdatter 26.
FM: Christen Poulsen i Gersbøl.

5 Mette Jensdatter i Revborg i Snedsted sogn. 16.2.1802, fol.9B.
E: Niels Pedersen Skotland. B:
1) Peder Pedersen i Skjoldborg
2) Henrik Nielsen Skotland i Revborg
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Hansen, smed i Gersbøl
4) Anne Nielsdatter 40 i Salling
5) Maren Nielsdatter 32 i Kallerup
6) Kirsten Nielsdatter 26 i Faddersbøl [i Hundborg sogn].

6 Johanne Jensdatter i Snedsted. 27.12.1802, fol.10B.
E: Thomas Guldager. B:
4) Peder Thomsen
5) Sidsel Thomasdatter.
FM: Poul Sodborg i Årup.
Af første ægteskab B:
1) Christen Madsen
2) Maren Madsdatter g.m. Jørgen Herberg
3) Jens Madsen.

SLUT


Solbjerg-Sundby præstearkiv
Skiftebrev
1803
C 131-371 Anne Marie Pedersdatter i Solbjerg. 3.10.1803, fol.1.
E: Christen Jensen Stouby. B:
1) Jens Christensen.
FM: Søren Andersen Lykke i Solbjerg.

SLUT


Vang præstearkiv
Skifteprotokol
1794-1803
C 111-161 Dorthe Christensdatter i Vang. 12.9.1794, fol.1.
E: Jens Madsen, smed. B:
1) Mads Christian Jensen 32 i Færgegård [i Vang sogn]
2) Maren Jensdatter 31 i Sjørring præstegård
3) Mette Marie Jensdatter 29 på stedet
4) Jens Jensen 28 i Gentofte præstegård på Sjælland
5) Karen Marie Jensdatter 20 i Store Diernæs [i Vang sogn].
FM:
1) Niels Andersen i Vang
2) Anders Tøfting i Store Diernæs.

2 Anne Simonsdatter i Vang. 29.3.1797, fol.3.
E: Niels Jensen. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 16
2) Jens Nielsen 13
3) Jørgen Nielsen 11
4) Kirsten Nielsdatter 10
5) Johanne Nielsdatter 7
6) Inger Nielsdatter 5.
FM:
1) morfar Simon Jensen i Stagstrup
2) morbror Jens Simonsen den ældre i Stagstrup
3) morbror Jens Simonsen den yngre i Stagstrup.
Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Pedersdatter, skifte 9.10.1778. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.
FM:
1) Anders Pedersen på Heden
2) Christen Pedersen i Hillerslev.

3 Christen Nielsen Poldbjerg i Vang. 16.4.1803, fol.5.
Testamente.

SLUT


Visby-Heltborg præstearkiv
Skifteprotokol
1721-1796
C 118-431 Maren Lauridsdatter i Gral i Heltborg sogn. 31.3.1721, fol.1B.
E: Peder Olufsen. B: 2 børn, hvis navne ikke angives.

2 Kirsten Madsdatter i Ginderup i Heltborg sogn. 2.9.1724, fol.2B.
E: Oluf Christensen. Af børn angives B:
1) Anne Olufsdatter i Heltborg
2) Las Olufsen i Ginderup.

3 Kirsten Christensdatter i Kragborg i Heltborg sogn. 5.2.1727, fol.3B.
E: Peder Nielsen. Af børn angives B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Poul Jensen.

4 Laurids Pedersen i Ginderup i Heltborg sogn. 2.4.1727, fol.3B.
E: Maren Christensdatter. B: 3 sønner og 2 døtre, hvoraf er til stede B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Christen Thøgersen.

5 Kirsten Pedersdatter i Kragborg i Heltborg sogn. 5.12.1727, fol.3B.
E: Poul Jensen. A:
1) far Peder Nielsen på stedet.

6 Christen Lauridsen i Hald i Heltborg sogn. 8.3.1730, fol.5B:
E: Anne Christensdatter. B:
1) Laurids Christensen, der har stedet i fæste
2) Christen Christensen på stedet.

7 Niels Jensen i Høgholm i Heltborg sogn. 2.11.1733, fol.5B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Nielsen Kjær i Kobberø i Gettrup sogn. A:
1) Christoffer Terkildsen i Vibberstoft i Villerslev sogn
2) Maren Terkildsdatter
3) Else Jepsdatter i Randrup i Vestervig sogn. FM: Christen Christensen.

8 Laurids Christensen, ugift i Hald i Heltborg sogn. 8.12.1733, fol.6B.
A:
1) mor Anne Christensdatter, enke efter Christen Lauridsen, [skifte 8.3.1730 lbnr.6]
2) bror Christen Christensen, der får stedet i fæste.

9 Peder Jensen i Pilgård i Heltborg sogn. 30.6.1742, fol.7.
E: Mette Christensdatter. LV: Jesper Christensen Dahl i Heltborg. B:
1) Kirsten Pedersdatter 22
2) Maren Pedersdatter 20
3) Christen Pedersen 18
4) Oluf Pedersen 14
5) Peder Pedersen 8.
FM: Christen Nielsen i Heltborg.

10 Anne Christensdatter i Ginderup i Heltborg sogn. 30.6.1742, fol.8.
E: Niels Knudsen. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Laurids Vestergaard i Ullerup [i Heltborg sogn]
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Handrup [i Vestervig sogn]
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Pedersen i Gramstrup [i Vestervig sogn].
Afdøde havde arv efter far Christen Christensen i Neder Gramstrup [i Vestervig sogn].

11 Peder Pedersen i Ginderup [i Heltborg sogn]. 15.5.1748, fol.10.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Pedersen i Ginderup. B:
1) Maren Pedersdatter 30 i Skyum
2) [navn mangler] Pedersdatter 29 gift i Randrup i Vestervig sogn
3) Peder Pedersen 25 i Ginderup
4) Else Pedersdatter 20
5) Christen Pedersen 14.

12 Niels Pedersen Kragborg i Høgholm i Heltborg by. 7.1.1750, fol.11.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Mads Madsen i Abildgård mølle [i Grurup sogn]. A:
1) bror Peder Pedersen Kragborg i Øster Assels på Mors, død, var g.m. Maren, der lever. 2B:
a Niels Pedersen Assels, ugift grenader i København, der døde 6.11.1749, før sin far
b Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Jensen Fynbo i Øster Assels.
Margrethe Nielsdatter kræver arv til sin 3 år gamle datter, som Niels Pedersen Assels skulle vare far til.
Afdøde døde 30.11.1749.

13 Poul Jensen i Kragborg i Heltborg sogn. 13.5.1750, fol.15.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jesper Christensen Dahl. B:
1) Jens Poulsen 20
2) Søren Poulsen 19.
FM: Christen Jensen Nørgaard.

14 Karen Andersdatter i Hald i Heltborg sogn. 5.11.1751, fol.16.
E: Christen Christensen. A:
1) bror Erik Andersen i Sinderup [i Ydby sogn]
2) bror Christen Andersen i Sinderup
3) bror Isak Andersen i Ydby.

15 Karen Heinsdatter i Gral i Heltborg sogn. 16.3.1774, fol.17.
E: Christen Christensen. B:
1) Maren Christensdatter 8
2) Anne Marie Christensdatter 6 uger.
FM:
1) morbror Peder Heinsen i Handrup i Vestervig sogn
2) morbror Hans Heinsen i Hald i Heltborg sogn.

16 Anne Christensdatter i Ginderup i Heltborg sogn. 12.5.1773, fol.18B.
E: Niels Knudsen. B:
1) Knud Nielsen i Ginderup
2) Poul Nielsen i Ginderup
3) Christen Nielsen i Ginderup
4) Anne Nielsdatter i Ginderup
5) Mette Nielsdatter.
FM:
1) farbror Christen Knudsen i Serup [i Odby sogn]
2) farbror Villads Knudsen i Søndbjerg i Thy.

17 Anne Lauridsdatter i Ginderup i Heltborg sogn. 7.2.1776, fol.21.
E: Christen Thøgersen. B:
1) søn, død og har efterladt børn hvis navne ikke angives
2) Laurids Christensen
3) Anne Christensdatter.

18 Niels Knudsen i Ginderup 6.4.1776, fol.22.
E: Maren Nielsdatter. LV: Thomas Pedersen i Dovergård [i Ydby sogn].
Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 12.5.1773 lbnr.16]. B:
1) Knud Nielsen i Ginderup
2) [Poul Nielsen i Ginderup]
3) [Christen Nielsen i Ginderup]
4) [Anne Nielsdatter i Ginderup]
5) [Mette Nielsdatter].
FM:
1) farbror Christen Knudsen i Holmgård.

19 Iver Jochumsen Munk i Visby. 11.3.1776, fol.24B.
E: Sidsel Jacobsdatter Barøgel. LV: Christen Christensen Flarup. Afkald fra B:
1) Jochum Iversen i Bested
2) Laurids Iversen i Bested
3) Peder Iversen i Bested.
Afdøde boede tidligere i Bested på Tandrup gods.

20 Hans Johansen Skovbo i Heltborg. 17.3.1779, fol.25.
E: Mette Pedersdatter. LV: Anders Mortensen i Mardal i Heltborg sogn, Jens Jacobsen i Skyum, der ægter enken. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 10
2) Dorthe Christine Hansdatter 8.
FM:
1) Christen Pedersen, snedker i Heltborg
2) Thomas Jensen i Bodumgård.
Afdøde omkom ved brøndgravning i Dover [i Ydby sogn].

21 Maren Thomasdatter i Heltborg. 13.3.1780, fol.28B.
E: Søren Poulsen Kragborg. A:
1) bror Jeppe Thomsen i Skjoldborg
2) bror Christen Thomsen i Adbøl [i Vestervig sogn], død. 5B:
a Thomas Christensen i Vestervig sogn
b Knud Christensen i Vestervig sogn
c Laurids Christensen i Adbøl
d Inger Christensdatter i Adbøl
e Kirsten Christensdatter g.m. Villads Jensen i Adbøl
3) søster Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. Oluf Vester i Nørhå. 2B:
a Christen Olufsen i Hundborg præstegård
b Thomas Olufsen i Sennels.

22 Kirsten Jensdatter i Heltborg. 23.6.1779, fol.32.
E: Knud Christensen Høgholm, der døde 12.7.1779.
Hans A:
1) bror Anders Christensen i Bested
2) bror Jens Christensen i Bested
3) bror Peder Christensen i Horsfeld i Bested sogn
4) bror Niels Christensen i Bested
5) Mette Christensdatter g.m. Henrik Christensen i Horsfeld, begge døde. 3B:
a Niels Henriksen i Horsfeld
b Else Marie Henriksdatter i Horsfeld
c Johanne Henriksdatter i Hvidbjerg mølle
6) halvbror Anders Christensen i Bested
7) halvsøster Else Marie [Christensdatter] i Bested.
Hendes Arvinger:
1) søskendebarn Kirsten Christensdatter i Lyngs på Thyholm, enke efter Mads Pedersen
2) søskendebarn Jens Christensen i Pallisgård i Humlum sogn i Hardsyssel, død. 7B:
a Jens Jensen, kusk i Humlum
b Christen Jensen, død. 6B:
1 Jens Christensen
2 Mads Christensen
3 Niels Christensen
4 Mette Marie Christensdatter
5 Margrethe Christensdatter
6 Anne Christensdatter
c Clemen Jensen i Humlum sogn
d Christen Jensen i Resen sogn
e Niels Jensen i Humlum
f Margrethe Jensdatter g.m. Mads Andersen i Humlum
g Anne Jensdatter i Brejnholt
3) søskendebarn Niels Christensen i Heltborg, død. 7B:
a Morten Nielsen Kirk i Heltborg
b Jens Nielsen i Heltborg
c Christen Nielsen i Thisted
d Maren Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen i Heltborg
e Johanne Nielsdatter, enke i Heltborg
f Aagense Nielsdatter g.m. Mads Krog i Heltborg
g Anne Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i Refs
4) søskendebarn Anne Knudsdatter, død, var g.m. Peder Ulsted i Refs. 4B:
a Knud Ulsted i Lødderup på Mors
b Christen Pedersen Binderup i Jestrup [i Lyngs sogn] på Thyholm
c Birthe Pedersdatter g.m. Jens Lauridsen i Ginderup
d Karen Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Mortensen i Refs
5) søskendebarn Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Anders Kjær i Kobberø [i Gettrup sogn]. 1B:
a Anne Andersdatter, død, var g.m. Anders Kjær i Kobberø. 6B:
1 Christen Pedersen i Kobberø
2 Christen Pedersen i Kobberø
3 Anders Pedersen i Ettrup
4 Peder Pedersen
5 Else Pedersdatter i Gettrup
6 Marianne Pedersdatter i Kallerup på Thyholm
6) søskendebarn Laurids Pedersen i Ydby, død. 1B:
a Kirsten Lauridsdatter g.m. Anders Clausen i Dover
7) søskendebarn Else Poulsdatter, død, var g.m. Søren Madsen i Hurup. 1B:
a Helvig Sørensdatter, død, var g.m. Claus Jensen i Dover. 6B:
1 Christen Clausen i Ullerup
2 Anders Clausen i Dover
3 Boye Clausen i Ginderup
4 Mette Clausdatter g.m. Jens Kiil i Bodum
5 Maren Clausdatter g.m. Peder Kappel på Thyholm
6 Else Clausdatter, død. 2B:
a Enevold i Abildgård [i Grurup sogn]
ß Poul i Helleris mølle [i Søndbjerg sogn]
8) søskendebarn Laurids Christensen i Ullerup, død. 1B:
a Dorthe Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Pallisgaard i Ullerup. 1B:
1 Christen Christensen 19
9) søskendebarn Maren Klokker, død, var g.m. Niels Mouridsen i Lemvig. 1B:
a Peder Lang, degn i Visby, død [1776]. 4B:
1 Niels Lang, degn i Visby
2 Else Marie Pedersdatter g.m. Jens Knudsen i Grurup
3 Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Sonnerup i Stagstrup
4 Inger Pedersdatter i Visby.
Afdøde mand var født 1721 i Bested.
Afdøde kone var født 1706 i Lyngs på Thyholm.

23 Hans Heinsen i Hald i Heltborg sogn. 22.6.1782, fol.43B.
E: Kirsten Christensdatter, der også døde. B:
4) Christen Hansen, ugift, der døde 20.7.1782
5) Gravers Hansen, ugift, der døde 25.7.1782.
Af hendes første ægteskab B:
1) Inger Graversdatter Hald på stedet
2) Anne Graversdatter Hald g.m. Mads Pedersen Overgaard i Heltborg
3) Kirsten Graversdatter Hal.
FM:
1) Peder Heinsen i Handrup i Vestervig sogn
2) Jens Christensen Enggaard i Ullerup.

24 Kirsten Villadsdatter Kragborg i Heltborg sogn. 8.9.1782, fol.49.
E: Peder Pedersen. B:
1) Mette Pedersdatter 14
2) Birthe Pedersdatter 12
3) Peder Pedersen 6.
FM: morbror Christen Villadsen i Harding.

25 Christen Thøgersen i Ginderup i Heltborg sogn. 27.6.1785, fol.50.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter, skifte 7.2.1776 lbnr.17]. B:
1) Peder Christensen i Hassing, død. 4B:
a Niels Pedersen
b Christen Pedersen
c Christen Pedersen 21
d Christen Pedersen 13
2) Laurids Christensen i Heltborg
3) Anne Christensdatter g.m. Christen Nielsen Kirk.

26 Anne Sørensdatter i Heltborg. 13.5.1786, fol.51B.
E: Peder Andersen Handberg. B:
1) Christen Pedersen 12
2) Stig Pedersen 9¾
3) Anne Pedersdatter 6
4) Else Kirstine Pedersdatter 4 uger og 4 dage.
FM:
1) mosters mand Mads Christensen, møller i Morup mølle
2) mosters mand Anders Hansen i Bested
3) mosters mand Jeppe Damsgaard i Hassing.

27 Peder Lehmann, skoleholder i Heltborg. 3.2.1787, fol.55.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Peder Jensen i Futtrup [i Heltborg sogn].
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Pedersdatter g.m. Knud Pedersen Dahl i Ginderup
2) Maren Pedersdatter g.m. Christen Simonsen i Visby
3) Peder Pedersen Bremlund i Ydby
4) Else Pedersdatter g.m. Jens Nielsen Høj i Tolbøl [i Lodbjerg sogn]
5) Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Gadegaard i Heltborg
6) Mette Pedersdatter i Gramkildehus i Ydby sogn, død for 12 år siden. 4B:
a Anders Christensen i Bested
b Else Christensdatter g.m. Jens Sørensen i Bested
c Anne Christensdatter på Irup
d Karen Christensdatter i Hillerslev præstegård.

28 Ellen Madsdatter i Pilgård i Heltborg sogn. 19.7.1790, fol.60.
E: Christen Pedersen Pilgaard. B:
1) Peder Christensen Pilgaard
2) Mads Christensen Pilgaard
3) Jens Christensen Pilgaard
4) Christen Christensen Pilgaard
5) Oluf Christensen Pilgaard
6) Anne Marie Christensdatter Pilgaard 15.

29 Poul Nielsen Vang i Vang i Visby sogn. 25.7.1794, fol.60B.
Enkemand. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Peder Eriksen på stedet
2) Jens Poulsen
3) Niels Poulsen
4) Simon Poulsen
5) Kirsten Poulsdatter g.m. Nikolaj Christensen i Refs
6) Karen Poulsdatter g.m. Jens Nielsen i Ettrup [i Hurup sogn]
7) Anne Cathrine Poulsdatter g.m. Peder Christensen i Vibberstoft [i Villerslev sogn].

30 Mette Lauridsdatter i Edenborghus i Heltborg sogn. 18.12.1794, fol.61.
Enke efter Peder Lehmann, [skifte 3.2.1787 lbnr.27].
Afdødes forældre var Laurids Nielsen og hustru Sidsel Pedersdatter i Vester Ulsted i Vestervig sogn. De havde 4 børn foruden afdøde. B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Dorthe Lauridsdatter
3) Kirsten Lauridsdatter
4) Karen Lauridsdatter
5) Peder Lauridsen.
En af døtrene skal være g.m. Jens Lorentsen, bager i Vestergade i Tønder
en datter har boet i Hardsyssel og Peder Lauridsen bor i Tønder.

SLUT