Erik Brejls hjemmeside

Start

Thisted amt gejstlige skifteuddrag

[Hassing herred]    [Hillerslev herred]    [Hundborg herred]    [Morsø Nørre herred]   

[Morsø Sønder herred]    [Refs herred]    [Vester Han herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Hassing herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1691-1718]    [1792-1807]   


Hassing herred
Gejstlig skifteprotokol
1691-1718
C 10C-3

Protokollen består af 25 løse blade, der er næsten ulæselige.
Forrest ligger et blad, hvor herredets præster og præstehustruer, der er døde i perioden, er opregnet sognevis.
Det gengives her.
Der er ikke gjort forsøg på at tyde skifterne.

Bedsted og Grurup sogne

1 Christen Poulsen Holstebro, død ca. 1687. (Skifte Ålborg bisp lbnr.27)
Var g.m. Mette Pedersdatter Hassing.

2 Ludvig Jørgensen Vadum, død 1709.
E: Maren Christensdatter Bixtorph, [død 1729].
(Skifte Ålborg Bisp 22.11.1709 lbnr.209).
(Se skifte efter søster Birgitte Jørgensdatter Møldrup, skifte Kær herred gejstlig 1.2.1718 lbnr.2).

Harring og Stagstrup sogne. Præsten bor i Rosholm præstegård.

3 Jens Kjeldsen Nors, død 1687. (Skifte Ålborg bisp lbnr.56)
E: Anne Hansdatter, død 1692. (Dvs. Anne Jensdatter). (Skifte Ålborg bisp lbnr.104)

4 Daniel Rosholm, formandens søn, død 1694
Første ægteskab med Sofie Jensdatter Søndbjerg, død 1687
Andet ægteskab med Martha [Poulsdatter] Paaske, [født 12.3.1652, død Skjoldborg 4.12.1695].

5 Vilhelm [Vilhelmsen] Schmidt, død 1708.
(Se skifte efter hans mor Kirsten Sørensdatter Ravn: Ålborg byfoged 20.5.1710 lbnr.1586).

Hassing og Villerslev sogne

6 Niels Christensen Lomborg, død 1689. (Skifte Ålborg bisp lbnr.73)
[Var g.m. formandens enke Karen Clausdatter, hendes andet ægteskab med Oluf Pedersen, gårdejer i sognet].

7 Morten Pedersen Hassing, formandens stedsøn, død 1689. (Skifte Ålborg bisp lbnr.131)

8 Christen Lauridsen Nyborg, død 1702
E: Anne Andersdatter.

9 Hans Jenstoft, forflyttet 1723 [til Nykøbing, Lødderup og Elsø].

Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg sogne

10 Jens Pedersen Skibsted, død 1691. (Skifte Ålborg bisp lbnr.90)
Var g.m. Maren Nielsdatter.

11 Anders Christensen Skive, død 1707.
E: Anne Pedersdatter Bruun.
[Hendes andet ægteskab med eftermand Hans Hansen Ramløse].

Skyum og Hørdum sogne

12 Niels Andersen Hørdum, død 1694
E: Maren Poulsdatter Paaske. [Skifte Middelsom herred gejstlig 3.9.1696 lbnr.4].
[Hendes andet ægteskab med Rasmus Christensen Fogh, præst i Bjerring og Mammen].
[Første ægteskab med formandens enke Anne Thøgersdatter Holm].

13 Peder Nielsen Lund, død 1719.
[Var g.m. Else Marie Svendsdatter]

Snedsted sogn

14 Holger [Sørensen] Schandorff, død 7.11.1736, [skifte Ålborg bisp lbnr.393].
Første ægteskab med [formandens enke] Birthe Hansdatter.
Andet ægteskab med Maren Bjørnsdatter, død 1698. (Skifte Ålborg bisp lbnr.158)
[Tredje ægteskab med Johanne Eleonora Leschly].

Sønderhå og Hørsted

15 Niels Jensen Hegelund, død 1698. (Skifte Ålborg bisp lbnr.157)
Var g.m. Helvig Lauridsdatter.

16 Mourids Andersen Nors, død 1715. (Skifte Ålborg bisp lbnr.255)
Var g.m. [formandens datter] Mette Nielsdatter Hegelund.
[Hendes andet ægteskab med eftermand Niels Christensen Niemann].

Visby og Heltborg

17 Jens Andersen Søndbjerg, død 1690. (Skifte Ålborg bisp lbnr.86)
E: Maren Villadsdatter, død 1692, [enke efter formanden Oluf Madsen Svale, død 1648]. (Skifte Ålborg bisp lbnr.98)

18 Anders Jensen Søndbjerg, formandens søn, død 1684.

19 Erik Hansen Holm, død 1696. (Skifte Ålborg bisp lbnr.138)
Var g.m. Else Jensdatter Søndbjerg, [datter af lbnr.17], død 1717.

20 Esajas Klauman, død 1719.
[Første ægteskab med formandens enke Else Jensdatter Søndbjerg].
[Andet ægteskab med Else Nielsdatter].


Hassing herred
Gejstlig skifteprotokol
1792-1807
C 10C-4

21 Niels Pedersen Lang, degn i Visby og Heltborg. 30.5.1792, fol.1.
E: Maren Thøgersdatter. LV: Christen Vangsgaard i Villerslev. B:
1) Anne Marie Nielsdatter.
FM: Søren Sinnerup i Stagstrup.

22 Bent Ernstsen Hjørring, degn i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg. 5.10.1792, fol.3.
E: [Anne Thøgersdatter]. B:
1) Ernst [Gabriel] 21
2) Anne Cathrine 12.
Afdøde døde 4.10.1792.

23 [Else Rasmusdatter] i Skyum præstegård. 9.1.1795, fol.6B.
E: Christen [Hansen] Højer, præst i Skyum og Hørdum. B:
1) Hans Højer, præst i Torslev i Øster Han herred
2) Rasmus Højer
3) Laurids Højer 22
4) Oluf Højer 20
5) Magdalene Sofie Højer g.m. Poul Holm, præst i Hjortdal i Vester Han herred
6) Maren Højer.
FM:
1) Anders Stigaard til Irup [i Hørdum sogn]
2) Laurids Højer, herredsfoged i Visby
3) farbror Jesper [Hansen] Højer, præst i Harring og Stagstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1782.
Afdøde døde januar 1794.

24 Johan Lorents [Christiansen] Schiøtt, præst i Sønderhå og Hørsted. 22.9.1795, fol.7, 15B, 20B, 23B, 32, 33.
E: Marie Elisabeth Brøndorph. LV: Hans Frederik Kaalund i Hørdum, der ægter enken.
Testamente af 19.9.1794. A:
0) farfar Jens Schiøtt i Hastrup i Spentrup ved Randers. 3B:
1) far Christian Schiøtt, sorenskriver i Moss i Norge [g.m. Margrethe Elisabeth Stamer]
2) farbror Mads Jensen Schiøtt, død uden livsarvinger
3) faster Margrethe Jensdatter Schiøtt, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter g.m. Bertel Stavsholm, guldsmed i Hjørring.

25 [Laurids Møller] Juul, personlig kapellan i Sønderhå og Hørsted. 11.12.1795, fol.7B.
Arvinger angives ikke.

26 Martha Schmidt i Snedsted degnebolig. 17.3.1796, fol.13.
Enke efter Hans Holgersen Schandorff, degn i Snedsted, [død 28.7.1767].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.2.1796.

27 Marie Cathrine Eylandt i Vestergård i Visby sogn. 27.6.1796, fol.14, 16B, 34B, 66.
Enke efter Peder [Andersen] Højer, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup] i Vendsyssel, [skifte Kær herred gejstlig 12.6.1760 lbnr.37]. B:
1) Schack Vittinghof Højer, degn i Kornum og Løgsted, skifte Slet herred gejstlig 31.1.1790 lbnr.76. Af første ægteskab med Kirstine Ramus 2B:
a Petrea Marianne Højer 17, der ægter Jørgen Møller, guldsmed i Hjørring
b Jens Brøndlund Højer 14, født 23.1.1781
2) Laurids Højer, herredsfoged i Vestergård i Visby sogn
3) Jens Christian Højer, degn i Hvidovre i Sokkelund herred på Sjælland
4) Andreas Højer, død
5) Kirstine Birgitte Højer, død [30.6.1791], var g.m. [Thøger Andersen] Torning, præst i Torslev i Øster Han herred. 5B:
a Peder Enevold Torning
b Andreas Torning i Norge
c Niels Lassen Torning ved Københavns Universitet
d Anne Torning i Ålborg
e Gedske Torning i Ålborg
6) Anne Elisabeth Højer, skifte 29.5.1790, var g.m. Anders Jensen Grishauge, nu toldbetjent i Nørre Sundby. 4B:
a Jens Brøndlund Grishauge 18, døbt Torslev 25.11.1777, nu i Nykøbing
b Peder Splid Grishauge 16, døbt Torslev 28.1.1779
c Jens Lassen Grishauge 14, født Vesløs 13.9.1781
d Marie Cathrine Grishauge 11.
Arv i boet efter afdødes søster Anne Margrethe Eylandt på Nørre Elkær [i Tværsted sogn], se lbnr.28.
Afdøde døde 26.6.1796.

28 Anne Margrethe Eylandt på Nørre Elkær i Tværsted sogn i Horns herred, der døde 17.12.1795, fol.20.
Enke efter Jens [Nielsen] Brøndlund til Nørre Elkær i Tværsted sogn] i Horne herred, [død 22.4.1778].
Testamente af 17.9.1773.
Hans A:
1) søster [Maren Nielsdatter Brøndlund], begravet [Vester Brønderslev 24.1.1759.
[Første ægteskab med Jens Lauridsen i Østergård i Vester Brønderslev, begravet Vester Brønderslev 5.3.1752]. 6B:
1) Laurids [Jensen Brøndlund]
2) Johanne [Jensdatter Brøndlund]
3) Maren [Jensdatter Brøndlund]
4) Lisbeth [Jensdatter Brøndlund]
5) Christen [Jensen Brøndlund], død. 1B:
a Birthe [Marie Christensdatter Brøndlund]
6) Maren [Jensdatter Brøndlund], [begravet Hune 23.11.1770, var g.m. Peder Christensen Krat, skudehandler i Blokhus]. 5B:
a Christen [Pedersen Blok]
b Jens [Pedersen Brøndlund]
c Niels [Haverslev Pedersen]
d Anders [Pedersen Brøndlund]
e Else Marie [Pedersdatter Brøndlund].
[Andet ægteskab med Christen Christensen i Østergård]. Ingen børn.
Hendes A:
1) søster Marie Cathrine Eylandt i Vestergård i Visby sogn, skifte 27.6.1796 lbnr.27. 5B:
a Schack Vittinghof Højer
b Laurids Højer
c Jens Christian Højer
d Kirstine Birgitte Højer
e Anne Elisabeth Højer.
(Testamente vedlagt skifte efter afdødes søster lbnr.27).
(Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 159-197: C. Klitgaard: Optegnelser om slægter Brøndlund fra Vendsyssel).

29 Hans Christian Bagger, degn i Bedsted og Grurup. 11.11.1796, fol.21B, 24.
E: Agnethe Nielsdatter. LV: Vestergaard, degn i Skyum og Hørdum. B:
1) Mette Marie Bagger 10
2) Jørgen Bagger 7
3) Niels Bagger 6
4) Christiane Bagger 3.
FM:
1) farbror Casper [August] Frederik Bagger, præst i Ølstykke
2) farbror Ludvig Hemmer Bagger, præst i Alling [og Tulstrup]
3) Laurids Hinderup, forvalter på Ørumgård.

30 [Anne Marie Frederikke Pedersdatter Hjort] i Sønderhå. 7.3.1797, fol.32B.
Enke efter [Frederik] Calundan, præst i Sønderhå [og Hørsted, død1783].
Afkald fra B:
1) Christian Calundan
2) Frederik [Grüner] Calundan
3) [Charlotte Caroline Eleonora] Calundan g.m. [Niels] Didriksen, [købmand i Thisted]
4) Oluf [Tidemand] Calundan.
Afdøde døde 7.3.1797.

31 Oluf [Abrahamsen] Bay, præst i Visby og Heltborg. 16.8.1799, fol.39.
E: Karen Margrethe Billeskov. V: Laurids Højer.
Testamente.
Arvinger angives ikke.

32 Jens Christian [Rasmussen] Lassen, præst i Bedsted og Grurup. 24.3.1800, fol.40.
E: Anne Lucie Ostenfeld.
Testamente af 27.3.1781.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.3.1800.

33 Marie Cathrine Broch i Villerslev. 23.4.1800, fol.41.
E: Morten [Jensen] Aars, degn i Hassing Villerslev. B:
1) Dorthe Elisabeth Mortensdatter 21
2) Jens Christian Mortensen 18
3) Thomas Mortensen 15.
FM:
1) morbror Niels Broch, degn i Simested
2) Mourids Salomonsen i Villerslev.
Afdøde døde 22.4.1800.

34 Christen [Severinsen] Brasch, degn i Visby og Heltborg. 6.9.1801, fol.45.
[Enkemand efter Anne Thomasdatter]. A:
1) bror Laurids Brasch, skoleholder i Nykøbing Mors.
Pension i boet til Maren Thøgersdatter, enke efter [Niels Pedersen Lang], degn i Visby og Heltborg.
Afdøde døde 6.9.1801.

35 Morten [Jensen] Aars, degn i Hassing og Villerslev. 8.3.1802, fol.49B, 60B.
Enke efter [Marie Cathrine Broch, skifte 23.4.1800 lbnr.33]. B:
5) Dorthe Elisabeth Aars 21 i Grurup
6) Jens Christian Aars 18, holder skole i Søndbjerg på Thyholm
7) Thomas Aars 17 i Villerslev sogn.
FM: Claus Madsen, degn i Hassing og Villerslev.
Første ægteskab med [Dorthe Elisabeth Panch, død 1778]. B:
1) Mette Marie Års 35 i Lemvig
2) Bodil Kirstine Aars 33 i Ettrup
3) Niels Aars 30 i Sverige
4) Johanne Aars i Søndbjerg degnebolig på Thyholm.
Afdøde døde 6.3.1802.

36 Niels Bentsen Curtz, præst i Snedsted. 28.5.1802, fol.52B, 61B, 69B, 75, 93.
E: Maren Klein. LV: bror Christian Klein på Rosborg [i Mønsted sogn], rådmand [i Viborg], bror Jens [Halse] Klein, præst i Bedsted og Grurup. B:
1) Henrik Curtz, cand. theol.
2) Bent Curtz, døbt Snedsted 2.12.1784
3) Benedikte Elisabeth Kirstine Curtz, der døde
4) Anne Jespare Curtz.
FM:
1) fars søskendebarn Christian Lassen Winther, købmand i Thisted
2) [Anders] Cortnum, toldforvalter i Nykøbing g.m. fars halvsøster [Elisabeth Sofie Curtz]
3) Oluf Balleby på Strandbjerggård [i Humlum sogn] g.m. fars halvsøster [Ida Curtz].
Desuden nævnes K[irsten Holtze], enke efter forvalter Klein i Kalundborg, nu i Rødby.

37 Poul Holm, præst i Harring og Stagstrup. 26.4.1804, fol.74B.
E: Magdalene Sofie Højer.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1804.
Afdøde døde 28.3.1804.

38 Margrethe Elisabeth Brøndorph i Pilbjerg i Sønderhå sogn. 3.9.1804, fol.79, 98.
Enke efter Niels [Jensen] Overgaard, præst i Sønderhå og Hørsted.
Testamente af 31.3.1775. A:
0) far [Thøger Brøndorph, degn i Brovst. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter Torp, død 14.1.1727]. 2B:
1) Margrethe Elisabeth Thøgersdatter Brøndorph, som er afdøde
2) bror [Anders Thøgersen Brøndorph, sergent i Rosengaden i København, begravet København Holmen 10.11.1766, g.m. Mette Marie Andersdatter. 3B:
a Cathrine Margrethe Brøndorph, [døbt København Holmen 3.6.1755], g.m. Johan Samuel Schultz, skomager i København, begge døde 3B:
1 Johan Christoffer Schultz 27, skomagersvend i Horsens
2 Frederik Adolf Schultz 20, skomagerdreng i Borgergade 195 i København
3 Cathrine Marie Schultz 18.
b Anne Kirstine Brøndorph, [døbt København Holmen 25.7.1759], gift [København Trinitatis 29.9.1786] med Anders Henriksen Linde i Randers
c Marie Elisabeth Brøndorph, [døbt København Holmen 15.1.1765], g.m. Hans Frederik Kaalund, degn i Husby og Sønder Nissum. [Hendes første ægteskab med Johan Lorents Christiansen Schiøtt, præst i Sønderhå og Hørsted, skifte 22.9.1795 lbnr.24].
Afdøde døde 2.9.1804.

39 Jens Halse Klein, præst i Bedsted og Grurup. 15.10.1805, fol.102, 133.
Testamente af 15.6.1804. A:
1) Anne Lucie Ostenfeld, enke efter formanden Jens Christian [Rasmussen] Lassen, [skifte 24.3.1800 lbnr.32].

40 Christen [Hansen] Højer, præst i Skyum og Hørdum. 17.4.1806, fol.104.
Enkemand efter [Else Rasmusdatter, skifte 9.1.1795 lbnr.23]. B:
1) Hans Højer, præst i Torslev i Øster Han herred
2) Rasmus Højer til Sejlstrupgård [i Sejlstrup sogn]
3) Laurids Højer, ejer af Askær
4) Oluf Højer, kongelig forvalter af Sorø Akademis søndre distrikt
5) Magdalene Sofie Højer, enke efter Poul Holm, præst i Hjortdal i Vester Han herred
6) Maren Højer g.m. Niels Lassen Holm, kapellan i Skyum.

SLUT


Hillerslev herred
Gejstlig skifteprotokol
1738-1807
C 10A-2


1 Elsebeth Margrethe Nielsdatter Juul i Østerild degnebolig. 26.7.1743, fol.1.
E: Mogens Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild. B:
1) Niels Christian 2.
Enkemandens første ægteskab med Charlotte Augusta Christensdatter Sandhøj, [begravet Østerild 27.10.1738]. B:
1) Hans Mumme Vogelius
2) Mads Vogelius
3) Lorents Vogelius.
Charlotte Augusta Christensdatter Sandhøjs første ægteskab med Hans Gertsen Mumme, præst i Skæve. 1B:
1) Christian Mumme, skifte i Grønsund færgegård på Møn 30.7.1742.

2 Dorthe Pedersdatter i Skinnerup degnebolig. 5.9.1744, fol.5B.
E: Anders [Mikkelsen] Tilsted, degn i Skinnerup og Hillerslev. B:
1) Peder Michael Tilsted 4.
FM: Peder Cortsen.
Afdøde døde 5.8.1744.

3 Dorthe Eriksdatter [Gerner] i Nors præstegård. 27.11.1745, fol.8.
Enke efter Jacob Mortensen Ohnsorg i Hassing, herredsskriver i Hassing herred, [skifte Dueholm m. fl. amter 10.7.1720]. B:
1) Ingeborg Kirstine Ohnsorg g.m. Peder Lomborg, byskriver i Nykøbing Sjælland og birkeskriver i Dragsholm birk
2) Morten Christoffer Ohnsorg, lensmand i Grimstad i Kristiansand stift i Norge
3) Erik Ohnsorg, student, gift i Helliggejststræde i København.
Afdøde døde 29.10.1744.

4 Niels Jensen Schmidt, degn i Hillerslev og Kåstrup. 28.4.1748, fol.10.
E: Karen Andersdatter [Brøndlund]. B:
1) Anders Nielsen 14
2) Inger Nielsdatter 11.

5 Anne Marie [Pedersdatter] Moldrup i Hillerslev præstegård. 8.8.1747, fol.11B.
E: Peder [Pedersen] Starbach, præst i Hillerslev og Kåstrup.
Første ægteskab med formanden Jens Lauridsen Bonde, [død 14.5.1743].
B:
1) Laurids Bonde 17
2) Mette Christiane Bonde 16
3) Hedvig Susanne Bonde 10.

6 Mogens [Madsen] Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild. 3.8.1750, fol.16B.
E: Maren Jacobsdatter [Torup]. LV: Laurids Toft til Sønder Ullerupgård [i Sennels sogn]. B:
4) Niels Christian Vogelius.
FM: Jes Amstrup [Madsen] Vogelius, præst i Bjergby og Mygdal.
Første ægteskab med [Charlotte Augusta Christensdatter Sandhøj, begravet Østerild 27.10.1738]. B:
1) Hans Mumme Vogelius
2) Mads Vogelius
3) Lorents Vogelius.
[Andet ægteskab med Elsebeth Margrethe Nielsdatter Juul, skifte 26.7.1743 lbnr.1].

7 Elisabeth Jensdatter Lyngby, ugift i Nors præstegård. 15.9.1738, fol.19.
A:
0) far [Jens Nielsen Lyngby, præst på Helgenæs, død 1680].
[Fars første ægteskab med Agnethe Iversdatter, død 1655]. 1B:
1) halvsøster Anne Jensdatter [Lyngby g.m. Niels Pedersen på Kongsgård på Helgenæs]. 1B:
a Gertrud Nielsdatter g.m. Jens Rytter på Helgenæs
2) [halvsøster Else Jensdatter Lyngby i Helgenæs præstegård, skifte Mols herred 17.9.1726 lbnr.23, var g.m. Jens [Pedersen] Hadsten, præst i Agri og Egens, skifte Mols herred gejstlig 15.9.1705 lbnr.10].
[Fars andet ægteskab med Anne Mogensdatter Nørholm, død 1658].
[Fars tredje ægteskab med Kirsten Pedersdatter Nundbo, død 1669]. B: afdøde havde 5 børn heraf B:
a Elisabeth Jensdatter Lyngby, som er afdøde
3) bror Peder [Jensen] Lyngby, præst i Borbjerg, [skifte Hjerm herred gejstlig 30.7.1721 lbnr.35]. 2B:
1 Charlotte Pedersdatter Lyngby
2 Bodil Kirstine Pedersdatter Lyngby, død, var g.m. Jens [Henrik] Brasch til Lindtorp [i Asp sogn]. 1B: en datter
4) bror Frederik [Jensen] Lyngby, [ridefoged på Brusgård i Ølst sogn], død. 3 børn, hvis navne ikke angives
5) søster Agnethe [Jensdatter] Lyngby i Vildbjerg præstegård, [enke efter Poul Jensen Snedsted, præst i Sjørring og Torsted, skifte Ålborg bisp 1.9.1703 lbnr.176]
6) søster Anne Cathrine [Jensdatter] Lyngby, enke efter Rasmus Hansen [Buchtrup] i Ebeltoft, [skifte Ebeltoft 25.7.1724 lbnr.124].
[Fars fjerde ægteskab med Maren Pedersdatter Stub, skifte Mols herred gejstlig 12.4.1712 lbnr.14]. 2B:
7) halvsøster [Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby] g.m. Johan [Lauridsen] Begtrup, præst på Helgenæs. 3B:
a Hans Christian Johansen Begtrup, præst i Nors og Tved
b Sofie Kirstine Johansdatter Begtrup g.m. Christen Hasselbalch på Isgård [i Tved sogn]
c Marie Christiane Johansdatter Begtrup g.m. Hans [Jensen] Tved [forpagter] på Løvenholm [i Gjesing sogn]
8) halvsøster Karen Jensdatter Lyngby g.m. Frederik [Didriksen] Felthuusen på Dansted [i Nebbelunde sogn] på Lolland.
Afdøde døde 16.8.1738.

8 Abelone Christine [Svendsdatter] Hjortebjerg i Agerholm præstegård. 5.11.1745, fol.23.
E: Peder [Knudsen] Riber, præst i Vester og Øster Vandet. B:
1) Christine Johanne Hjortebjerg 17
2) Svend Hjortebjerg 16.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.1745.
Afdøde døde 5.11.1745.

9 Broder [Nikolajsen] Brorson, præst i Hunstrup og Østerild. 14.7.1756, fol.23, 258.
E: Magdalene [Bornemann Christensdatter] Ginkelberg. LV: successor Hans [Thomsen] Møller, der ægter enken. B:
1) Nikolaj Brorson 12
2) Anne Kirstine Brorson 5. Ved afkald 15.4.1777 for arv efter Nikolaj Brorsons enke i København var hun gift med Jørgen [Berg] Stampe, præst i Hunstrup og Østerild.
FM:
1) [morfar] Christian von Ginkelberg til Linderumgård
2) Oluf Adolf Brorson, præst i Hillerslev og Kåstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1755.

10 Bevilling til uskiftet bo i Nors præstegård. 16.2.1746, fol.24.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1746 for Hans Christian [Johansen] Begtrup, præst i Nors og Tved og hustru Birgitte Kirstine [Jacobsdatter] Ohnsorg.

11 Josias [Christensen] Kornbæk, præst i Ræer, Hansted og Vigsø. 19.6.1750, fol.25B.
E: Maren [Andersdatter Hald]. LV: Hans [Christian Johansen] Begtrup, præst i Nors og Tved.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.5.1750.

12 Hans Christian [Johansen] Begtrup, præst i Nors og Tved. 31.1.1759, fol.39B.
E: Anne Cathrine Praëm. LV: [bror] Kaj [Thomsen] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
Testamente af 21.11.1758. Underskrevet af
1) Oluf Bagger Praëm, præst i Tømmerby og Lild
2) Iver Kirketerp, toldkontrollør i Thisted. A:
1) Jacob Lauridsen
2) Anne Margrethe Lauridsdatter
3) Hedvig Lauridsdatter hos datter Ida Nielsdatter, enke efter Sejer [Olufsen] Leth, [degn i Galtrup og Øster Jølby, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 9.1.1762 lbnr.371 ].
På disse tre søskendes vegne mødte Christen Christensen Bol i Becher Mølle i Lødderup sogn på Mors.
Desuden nævnes [enkens far] Thomas [Kajsen] Praëm, præst i Hjardemål.
[Første ægteskab med Birgitte Kirstine Jacobsdatter Ohnsorg, bevilling til uskiftet bo af 16.2.1746 lbnr.10].

13 Peder Jensen Poulstrup, præst i Sennels. 6.7.1754, fol.44.
E: Abigael Hansdatter Kongsbak. LV: Peder Bisgaard. B:
1) Jens Poulstrup 20
2) Johannes Poulstrup 17
3) Frederikke Louise Poulstrup 15
4) Hedvig Poulstrup 15.
FM: Broder [Nikolajsen] Brorson, præst i Hunstrup og Østerild.

14 Anne Christensdatter Lodbjerg i Vandet degnebolig. 31.1.1761, fol.46.
E: Søren [Pedersen] Bach, degn i Vester og Øster Vandet. B:
1) Peder Sørensen Bach 12
2) Johanne Sørensdatter Bach 10.
FM: morbror Jens Christensen Alstrup i Tolbøl i Lodbjerg sogn.

15 Sofie [Hansdatter] Tancke, der døde i Gudum præstegård [i Fleskum herred] 5.8.1759, fol.49.
Enke efter [Oluf Jørgensen] Obel, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. B:
1) Peder Obel til Lyngholm [i Hvidbjerg vesten Å sogn]
2) Hans Jørgen Obel, præst i Gudum og Lille Vorde
3) Palæmon Fogh Obel, præst i Sennels
4) Jens Obel, præst i Hjortdal
5) Søren Obel
6) Dorthe Kirstine Obel g.m. Christen Christensen [Klim, skudehandler i Vester] Torup
7) Bodil Margrethe Obel g.m. Jørgen [Baggesen] Leth, præst i Dalum og Sanderum
8) Elisabeth Magdalene Obel
9) Anne Elisabeth Obel g.m. [Peder Adam] Hartvig, organist i Ålborg [Budolfi]
10) Ida Christence Obel
11) Dorthe Cathrine Obel g.m. Kaj [Thomsen] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
12) Hans Peder Obel, student.

16 Edvard Olufsen, degn i Ræer, Hansted og Vigsø. 10.5.1758, fol.60B.
E: Marie [Christensdatter] Kornbæk. LV: Niels Kaae i Ræer.
Afkald fra A:
1) Laurids Toft, sergent i Ullerup på sinde stedbørns vegne i deres afdøde fars sted
2) Niels Henriksen på Marie Dines børns og mands vegne ???
3) Bendix Edvardsen i Tved sogn på egen og anden medarvings vegne.

17 Johanne Jensdatter i Nors degnebolig. 29.5.1762, fol.62B.
E: Laurids Hundborg, degn i Nors og Tved. B:
1) Anne Lauridsdatter Hundborg g.m. Poul Nielsen i Kåstrup
2) Gertrud Lauridsdatter Hundborg g.m. Peder Nielsen Lund i Skovsted
3) Maren Lauridsdatter Hundborg
4) Mette Lauridsdatter Hundborg.
FM:
1) Peder Hammer
2) Christen Gade i Nors.

18 Michael Langballe Agerholm, student. Fordeling af arv efter auktion i Hjardemål præstegård over en gårdspart i Øster Vandet. 14.7.1762, fol.65B, 90.
A:
1) halvbror Oluf Agerholm, nu afdøde præst i Vester og Øster Hassing. 4B: 4 børn, hvis navne ikke angives. (Se Refs herred gejstlig skifteprotokol lbnr.39).
2) halvbror Peder Agerholm, degn i Hunstrup og Østerild
3) halvbror Jonas Agerholm til Rosborg [i Mønsted sogn]
4) halvsøster Anne Marie Agerholm g.m. Mathias Wils i Hamborg
5) halvbror Christen Agerholm i Amsterdam i Holland.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Hans Carsten Langballe til Faddersbøl [i Hundborg sogn].
[Afdøde døde 25.8.1757 hos Knud Andersen Møller, gårdmand på grevskabet Knuthenborg [i Hunseby] på Lolland].

19 Karen [Jensdatter] Fogh på Nørtorp [i Ræer sogn]. 7.6.1763, fol.69B, 74B, 92B.
Enke efter Henrik [Nielsen] Jespersen, præst i Tømmerby og Lild. B:
5) Anne Marie Jespersen, død oktober 1755, var g.m. magister Langgaard i Hernhut i Tyskland. 2B:
a Marie Kirstine Fogh Langgaard i Nischa i Tyskland
b Karen Fogh Langgaard i Nischa i Tyskland
6) Anne Kirstine Jespersen g.m. Laurids [Lauridsen] Fugl, præst i Saltum og Hune.
Første ægteskab med Peder [Pedersen] Clementin, præst i Tømmerby og Lild. B:
1) Peder Clementin, kapellan i Ålborg Budolfi
2) Jens Clementin til Nørtorp [i Ræer sogn], død. 3B:
a Bodil Marie Stampe Clementin 19
b Henrik Jespersen Clementin 17
c Bertel Langballe Clementin 10
3) Jørgen Fogh Clementin, præst i Kettrup og Gøttrup
4) Bente Clementin g.m. Laurids Hemmer Trap, rådmand i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes sidste mands bror Hans Jespersen i Ålborg.
Afdøde blev overført til Kettrup kirke.

20 Marie [Christensdatter] Kornbæk i Ræer degnebolig. 29.9.1762, fol.73.
Enke efter [Edvard Olufsen, degn i Ræer, Hansted og Vigsø, skifte 10.5.1758 lbnr.16.
Af første ægteskab B:
1) Christian Pedersen i Lert i Sommersted sogn i Haderslevhus amt
2) Simon Pedersen, skoleholder i Høgsholt [i Hover sogn] ved vejle
3) Trine Pedersen, enke, uvist hvor
4) Dorthe Pedersen g.m. Nikolaj Damgaard, skoleholder i Valby i Tolstrup sogn
5) Anne Marie [Pedersdatter], enke efter [Mads] Vogelius, [degn i Karby, Hvidbjerg og Rested, skifte Mors søndre herred gejstlig 18.12.1747 lbnr.24].

21 Thomas [Kajsen] Praëm, præst i Hjardemål og hustru Anne Bagger i Hjardemål præstegård. 12.10.1763, fol.87, 92, 102B.
B:
1) Oluf Bagger Praëm, præst i Tømmerby og Lild
2) Kaj Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
3) Poul Morten Praëm, fuldmægtig på Overformynderiet i København
4) Jens Mathias Praëm 28, student i Christiania i Norge
5) Christence Petronelle Praëm g.m. Iver Kirketerp, tolder i Thisted
6) Hedvig Marie Praëm g.m. Michael Langballe, personlig kapellan i Hjardemål
7) Anne Cathrine Praëm, enke efter [Hans Christian Johansen] Begtrup, præst i Nors og Tved, [skifte 31.1.1759 lbnr.12]
8) Susanne Dorthe Praëm.
Afdøde mand døde 12.10.1763.
Afdøde kone døde 11.8.1763.

22 Peder Knudsen Riber, præst i Vester og Øster Vandet. 14.11.1765, fol.98B.
E: Petronelle Kirstine Søltoft. LV: Laurids Toft til [Sønder] Ullerupgård [i Sennels sogn].
Første ægteskab med [Abelone Christine Svendsdatter Hjortebjerg, skifte 5.11.1745 lbnr.8]. B:
1) Christine Johanne Hjortebjerg Riber
2) Svend Hjortebjerg Riber, cand. theol.
Afdøde døde 12.11.1765.

23 Conradine Sofie Beyer i Sennels degnebolig. 2.11.1768, fol.153B.
E: Bør Børsen Bisgaard, degn i Sennels. B:
1) Ida Sofie Børresdatter 26.
[Første ægteskab med Maren Madsdatter Lyngsø, begravet 24.2.1739].
Afdøde døde 3.10.1768.

24 Mathias Jensen, præst i Vester og Øster Vandet. 12.9.1768, fol.156B.
E: Margrethe Elisabeth Hildebrandt. LV: [Søren] Wirenfeldt, byskriver i Thisted. A:
1) bror Christen Jensen, styrmand i Nyborg på Fyn
2) søster Ellen Kirstine Jensdatter, enke efter [Jens] Jespersen, præst [i Hassing og Villerslev, begravet 30.3.1765]
3) søster Karen Jensdatter i København.
FM: Johannes Christian Søltoft, degn i Vester og Øster Vandet.
Afdøde døde 12.8.1768.

25 Hans [Thomsen] Møller, præst i Hunstrup og Østerild. 28.7.1770, fol.191B.
E: Magdalene [Bornemann Christensdatter] Ginkelberg. B:
1) Broder Brorson Møller 14
2) Øllegaard Vilhelmine Møller 12
3) Mette Cathrine Møller 10
4) Thomas Møller 4
5) Christine Amalie Møller 2.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1770.
Afdøde døde 28.6.1770.

26 Palæmon Fogh [Olufsen] Obel, præst i Sennels, der døde [28.1.1773], fol.192.
E: Margrethe Elisabeth [Bertelsdatter] Langballe.
Bevilling til uskiftet bo af 25.9.1772.

27 Oluf [Adolf Nikolajsen] Brorson, præst i Hillerslev og Kåstrup, der døde [8.4.1773], fol.192B, 265.
E: Mette Marie [Andersdatter] Vinding. LV: [Frederik] Vinding, kammerråd i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1775.

28 Michael [Bertelsen] Langballe, præst i Vester og Øster Vandet. 22.4.1773, fol.193, 258.
E: Hedvig Margrethe [Thomasdatter] Praëm, der også døde 22.4.1773. B:
1) Kirstine Marie Langballe 14
2) Thomas Langballe 10
3) Bertel Langballe 8
4) Anne Bagger Langballe 6
5) Bodil Marie Langballe 4.
FM:
1) født værge Anders Langballe
2) morbror Oluf Bagger Praëm, præst i Tømmerby og Lild
3) morbror Kaj Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup.
Afdøde døde 28.3.1773.

29 Anders [Mikkelsen] Tilsted, degn i Skinnerup. 2.2.1774, fol.237.
E: Maren Poulsdatter. B:
2) Poul Tilsted 25
3) Dorthe Tilsted 21
4) Peder Tilsted 19
5) Niels Tilsted 17
6) Hans Begtrup Tilsted 13
7) Else Dorthe Tilsted.
FM:
1) Jeppe Christensen i Skinnerup
2) Anders Nørgaard i Skinnerup
3) Laurids Nielsen i Skinnerup
4) Niels Poulsen i Skinnerup.
Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter, [skifte 5.9.1744 lbnr.2]. B:
1) Mikkel Tilsted 34.
Afdøde døde 1.2.1774.

30 Abigael Hansdatter Kongsbak i Sennels præstegård. 15.7.1775, fol.246.
Enke efter Peder Jensen Poulstrup, præst i Sennels, [skifte 6.7.1754 lbnr.13]. B:
1) Jens Poulstrup
2) Johannes Poulstrup, skoleholder i Trælløse [i Skelby sogn] på Sjælland
3) Hedvig Poulstrup, der flytter til sin faster på Ulstrup [i Hundborg sogn].

31 Peder Agerholm, degn i Hunstrup og Østerild. 29.11.1775, fol.252.
E: Magdalene Cathrine Wagaard. LV: Mads Yde. B:
1) Gedske Marie Agerholm 14
2) Peder Agerholm 11
3) Mathias Agerholm 5
4) Roel Pedersen Agerholm 2.
FM: farbror Jonas Agerholm til Rosborg [i Mønsted sogn].

32 Anne Sofie Biermann i Tovsgård i Vigsø sogn. 5.6.1780, fol.258B.
Enke efter Oluf [Andersen] Hald, præst [i Hvidbjerg Ørum og Lodbjerg]. B:
1) Anders Hald i Tovsgård
2) Maren Hald g.m. Jens Skærsling, degn i Nørhå
3) Kirsten Hald.

33 Bent [Nielsen] Curtz, præst i Nors og Tved, [begravet 21.8.1780], fol.259.
Enkemand.
[Af første ægteskab med Elisabeth Sofie Pedersdatter Toldorph] B:
1) [Bent Nielsen Curtz, præst i Snedsted]. Bevilling at være egen værge af 31.7.1778 for 4 børn af 2 ægteskaber.
[Af første ægteskab B:
2) Else Pedersdatter Curtz
3) Hedvig Bagger Curtz.
[Af andet ægteskab med Anne Kirstine Hvistendal] B:
4) Elisabeth Sofie Curtz
5) Ida Kirketerp Curtz.
Kuratorer:
1 Christian Lassen Winther
2 [Hans Jørgen Christian] Høgh, præst i Hillerslev [og Kåstrup]
3 Jens Vandborg.
(Dette er bilag til skifte efter afdøde; skiftet ses ikke indført).

34 Kirsten Pedersdatter Hind i Vester Vandet degnebolig. 6.7.1784, fol.260.
E: Jacob Ørslev, degn i Vester og Øster Vandet. A:
1) bror Conrad Hildebrandt Hind, degn i Bedsted og Grurup
2) bror Mathias Hind i Christiania i Norge
3) søster Karen Hind i Bedsted degnebolig.
Afdøde døde 5.7.1784.

35 Enkepension i Ræer præstegård. 6.3.1786.
Fastsættelse af enkepension for [Anne Augusta Josiasdatter Kornbæk], enke efter [Niels Nielsen] Raae, præst i Ræer, Hansted og Vigsø, [begravet 11.7.1784].

36 Ida Sofie Bisgaard i Sennels degnebolig. 12.3.1787, fol.266.
E: Christen Brasch, degn i Sennels. A:
1) far Bør [Børsen] Bisgaard, degn i Sennels.

37 Christen Olufsen Holst, degn i Hjardemål. 29.5.1787, fol.269.
E: Maren Pedersdatter. LV: Bjerregaard, kammerherre.
Første ægteskab med Voldborg [Pedersdatter] Østergaard, [død 2.2.1784]. B:
1) Anne Cathrine Holst i Kærup, enke efter [Jens Mundelstrup] Langballe, degn i Tømmerby og Lild, [skifte Vester Han herred gejstlig 26.2.1787 lbnr.42].
Gavebrev til 2B:
a Inger Marie Langballe g.m. [Ferdinand Ulrik Frederik Carlsen] Treu, præst i Vorbasse og Grene
b Anne Christine Langballe i Kærup [i Tømmerby sogn].
Testamente af 17.4.1787.
Desuden nævnes enkens bror Anders Pedersen Bonde.

38 Gundel Marie Stampe i Hjardemål præstegård. 18.8.1788, fol.276.
E: Laurids Fuglsang, præst i Hjardemål. B:
1) Jacob Jørgen Lauridsen Fuglsang 5 uger.
FM: morbror [Jørgen Berg] Stampe. præst i Hunstrup og Østerild.

39 Magdalene [Bornemann Christensdatter] Ginkelberg i Hunstrup præstegård. 2.12.1789, fol.276B.
Enke efter Hans [Thomsen] Møller, præst i Hunstrup og Østerild, [skifte 28.7.1770 lbnr.25]. B:
2) Broder Brorson Møller 30
3) Mette Cathrine Møller 29
4) Thomas Møller 24
5) Christine Amalie Møller 21.
FM: morbror Frands Ginkelberg i Hornum.
[Første ægteskab med Broder Nikolajsen Brorson, præst i Hunstrup og Østerild. 14.7.1756 lbnr.9]. B:
1) Anne Kirstine [Brorson, død 22.5.1789, skifte 4.4.1796 lbnr.42], var g.m. Jørgen Berg Stampe, præst i Hunstrup og Østerild. B:
a Ida Marie Stampe 12
b Broder Henrik Stampe 10
c Nikolaj Brorson Stampe 7
d Anders Berg Stampe 6
e Hans Møller Stampe 4.

40 [Christian] Michael Winther, degn i Hillerslev og Kåstrup. 10.4.1795, fol.278B, 281.
E: Anne Kirstine [Mortensdatter]. LV: [Nikolaj ] Eeg, præst i Vester og Øster Vandet.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1795.

41 Maren Poulsdatter i Skinnerup degnebolig. 15.6.1795, fol.279.
Enke efter Anders [Mikkelsen] Tilsted, degn i Skinnerup, [skifte 2.2.1774 lbnr.29]. B:
1) Poul Andersen Tilsted, degn i Skinnerup
2) Dorthe Andersdatter Tilsted
3) Peder Andersen Tilsted i Skinnerup
4) Niels Andersen Tilsted 38
5) Else Dorthe Tilsted g.m. Anders Madsen vest for Tilsted by.
FM: Mikkel Christensen i Skinnerup.

42 Anne Kirstine Brorson i Hunstrup præstegård. 4.4.1796, fol.282.
E: Jørgen [Berg] Stampe, præst i Hunstrup og Østerild. B:
1) Ida Marie Stampe 19
2) Broder Henrik Stampe 17
3) Nikolaj Brorson Stampe 15
4) Anders Berg Stampe 13
5) Hans Møller Stampe 11.
FM:
1) Nikolaj Toft til [Sønder] Ullerupgård [i Sennels sogn]
2) [mors halvbror] Broder Møller, student
3) mors [halv]bror Thomas Møller i Ålborg.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1789.
[Afdøde døde 22.5.1789].

43 Anne Kirstine [Mortensdatter] i Hillerslev degnebolig. 24.3.1798, fol.283.
Enke efter Christian Michael Winther, degn i Hillerslev og Kåstrup, skifte 10.4.1795 lbnr.40. B:
1) Rasmus [Jørgen] Winther, præst i Sydstrømø på Færøerne
2) Hans Henrik Winther, student
3) Dorthe Frederikke Winther, der døde 23.7.1798.
Afdøde døde 24.3.1798.

44 Jørgen Stampe, præst i Hunstrup og Østerild. 18.8.1804, fol.287.
E: Gertrud Vamdrup i Stampesminde. LV: Christen Overgaard til Kølbygård.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Brorson, død 22.5.1789, skifte 4.4.1796 lbnr.42]. B:
a Ida Marie Stampe 27
b Broder Henrik Stampe 25 i København
c Nikolaj Brorson Stampe 23
d Anders Berg Stampe 21 i Slagelse
e Hans Møller Stampe 19, skoleholder i Hunstrup.
FM:
1) fars søskendebarn Christen Knakkergaard, købmand i Thisted
2) Nikolaj Eeg, præst i Vester og Øster Vandet.
Arv efter Magdalene [Bornemann Christensdatter] Ginkelberg, skifte 2.12.1789 lbnr.39.

45 Frands [Mathias Testrup Hopp, emeritus, var præst i Sennels. 4.8.1806, fol.310B, 320B.
Enkemand efter [Birgitte Cathrine Lauridsdatter Trap, død 28.2.1804]. B:
1) Jens Jørgen Hopp, cand. jur. i København
2) Marie Cathrine Hopp g.m. [Mads] Sørensen, degn i Hillerslev [og Kåstrup]
3) Karen Hopp
4) Bente Cathrine Hopp.
FM: [Nikolaj] Eeg, præst i Vester og Øster Vandet.
[Første ægteskab med Marie Cathrine Falk, begravet 25.1.1765].
Afdøde døde 4.7.1806.

46 Erik Christensen Hvas, degn i Nors og Tved. 20.2.1807, fol.314.
E: Sidsel Marie Bering. LV: [Mads] Sørensen, degn i Hillerslev og Kåstrup. B:
1) Anders Eriksen Hvas 10.
FM: Nikolaj Eeg, præst i Vester og Øster Vandet.
Afdøde døde 19.2.1807.

47 Anne Marie Hansen i Hjardemål præstegård. 25.3.1807, fol.317, 321B.
E: [Laurids] Fuglsang, præst i Hjardemål. A:
1) søster Maren Hansen g.m. Rasmus Fogh, præst i Viborg Gråbrødre
2) søster Elisabeth Sofie Hansen i Ribe, enke efter Dahl, degn.
Første ægteskab med [Gundel Marie Stampe, skifte 18.8.1788 lbnr.38]. B:
E: Laurids Fuglsang, præst i Hjardemål. B:
1) Jacob [Jørgen Lauridsen] Fuglsang.

SLUT


Hundborg herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1714-1750]    [1747-1799]    [1800-1812]   


Hundborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1714-1750
C 10B-3

1 Oluf Nielsen Haasum (Haasum), præst i Hundborg og Jannerup. 23.3.1714, fol.2.
E: Maren Jensdatter Holst. LV: Peder Mortensen Selle til Ulstrup [i Hundborg sogn]. B:
1) Jens Olufsen Haasum, student
2) Margrethe Olufsdatter Haasum g.m. Jens Bloch [Kampmann] på Vejerslevgård [i Vejerslev sogn]
3) Anne Olufsdatter g.m. Peder [Jacobsen] Bruun, præst [i Dragstrup og Skallerup], skifte Ålborg Bisp 17.8.1712 lbnr.229. 4B:
a Jacob Pedersen Bruun
b Maren Pedersdatter Bruun
c Oluf Pedersen Bruun
d Marianne Pedersdatter Bruun.
FM:
1) farfar Jacob [Pedersen] Bruun, præst i Skæve
2) farbror Urban Jacobsen, amtsskriver på Antvorskov slot
3) mors morbror Laurids Jensen Holst, præst i Estvad og Rønbjerg.

2 Gertrud Mikkelsdatter i anneksgården i Jannerup. 23.7.1716, fol.38B.
Enke efter [Laurids Madsen Skive, præst i Hundborg og Jannerup, skifte 20.11.1676 lbnr.9]. B:
1) Mads Lauridsen, degn i Hundborg og Jannerup
2) Mikkel Lauridsen, degn i Skjoldborg og Kallerup
3) Jens Lauridsen, degn i Hunstrup og Østerild
4) Jacob Lauridsen på stedet
5) Niels Lauridsen, degn i Skyum og Hørdum, begge døde. 3B:
a Inger Marie Nielsdatter 21
b Gertrud Nielsdatter 19
c Laurids Nielsen 17.
FM: Jacob Eliasen, degn i Øsløs, Vesløs og Arup.

3 Anders [Hansen] Harding, præst i Sjørring og Torsted. 4.6.1720, fol.42.
E: Dorthe Kirstine [Henriksdatter] Stampe. LV: Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup. B:
1) Elsebeth Marie Harding i Holbæk
2) Mette Margrethe Harding i Århus
3) Hans Henrik Harding
4) Anne Cathrine Harding.
FM:
1) morbror Nikolaj Stampe, byfoged i Holbæk
2) Bertel [Mikkelsen] Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn]
3) Jens Langballe
4) Hans Carstensen Langballe til Nørhågård [i Nørhå sogn].

4 Jens [Nielsen] Scavenius, præst i Nørhå. 17.8.1722, fol.49B.
E: Anne Mariche Sørensdatter Nors. LV: Hans Carstensen Langballe til Nørhågård. B:
1) Niels Jensen Scavenius 7
2) Mariche Kirstine Jensdatter Scavenius 6
3) Søren Jensen Scavenius 3
4) Bendix Jensen Scavenius 6 mdr.
FM:
1) morbror Anders Nors, student
2) Mads Christensen Tandrup i Vester Vandet sogn
3) Jens Langballe
4) Christen Lund.

5 Margrethe Christensdatter Wibroe i Thisted præstegård. 19.5.1727, fol.60.
E: Frederik Christian [Ulriksen] Snell, præst i Thisted og Tilsted. B:
1) Ulrik Christian Snell
2) Anne Marie Snell g.m. Niels Andersen Sommer i Thisted
3) Johanne Snell
4) Maren Snell.

6 Frederik Christian [Ulriksen] Snell, præst i Thisted og Tilsted og hans datter Johanne Frederiksdatter Snell. 8.11.1728, fol.68B.
Enkemand efter [Margrethe Christensdatter Wibroe]. skifte 19.5.1727 lbnr.5. B:
1) Ulrik Christian Snell
2) Anne Marie Snell g.m. Niels Andersen Sommer i Thisted
3) Maren Snell.
FM: morbror Jens Wibroe i Øls.
Desuden nævnes afdøde kones far Christen Jensen på Vive Bro [i Vive sogn, død 31.3.1721], og [sted]mor Johanne Joensdatter, der lever.

7 Elisabeth Øllegaard Christiansdatter Søltoft i Hundborg præstegård. 10.8.1735, fol.78B, 179.
E: Christen Jensen Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup. B:
1) Kirstine Magnille Christensdatter Degnbol 1, født juni 1734
2) nyfødt søn, der døde 17.7.1735.
FM:
1) morfar Christian [Knudsen] Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup
2) Peder Schiønning, kroejer i Nørre Snede g.m. moster [Anne Hylleborg Søltoft].
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1735.
Afdøde døde 11.7.1735.

8 Jens [Mikkelsen] Langballe, præst i Sjørring og Torsted. 2.11.1735, fol.79B.
E: Dorthe Kirstine Henriksdatter Stampe. LV: afdødes bror Bertel Mikkelsen Langballe til Nebel [i Vester Vandet sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 19.9.1735.
Enken har børn af første ægteskab, (se lbnr.3).
Desuden nævnes afdødes bror Hans Carstensen Langballe [til Nørhågård i Nørhå sogn].

9 Frederik Jacobsen Langebæk, præst i Skjoldborg og Kallerup. 7.1.1728, fol.81, 177B.
E: Sabine Marie Stoltzig. LV: Oluf [Gunnarsen] Kamp, successor, der ægter enken.
Første ægteskab med Else Didriksdatter Skytte, skifte 27.11.1726 lbnr.10. B:
1) Jacob Langebæk 18, i Nykøbing Mors skole
2) Didrik Langebæk 17, i Nykøbing Mors skole
3) Sofie Langebæk 16 hos moster Christiane g.m. Henrik Obel, korporal ved Livgarden
4) Peder Langebæk 14
5) Elsebeth Langebæk 9.
FM:
1) morbror Christen Didriksen [Skytte], degn i Harring og Stagstrup
2) Christian Mørk, rådmand og postmester i Viborg g.m. moster [Karen Didriksdatter Skytte]
3) Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs på Thyholm
4) Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup
5) Christen [Nielsen] Lund, præst i Nørhå
6) Peder [Nielsen] Cortsen, præst i Thisted og Tilsted.
Desuden nævnes første hustrus søster Margrethe Skytte.
[Enkens forældre var Christian Daniel Stoltzig til Mølgård i Havbro sogn g.m. Antoinette Sybille Elisabeth Leschly].
[Enkens første ægteskab med Vincent Rønnebæk, præst i Års og Havbro, skifte Års herred gejstlig 9.3.1716 lbnr.13].

10 Else Didriksdatter Skytte i Skjoldborg præstegård. 27.11.1726, fol.109B.
E: Frederik Jacobsen Langebæk, præst i Skjoldborg og Kallerup. B:
1) Jacob Langebæk 16
2) Didrik Langebæk 15
3) Sofie Langebæk 14
4) Peder Langebæk 12
5) Elsebeth Langebæk 7.
[Afdødes forældre var Didrik Christensen Skytte præst i Tødsø og Erslev og Sofie Jensdatter].

11 Maren Jensdatter Holst i Thisted. 31.3.1729, fol.115B.
Enke efter Oluf Nielsen Haasum, præst i Hundborg og Jannerup, skifte 23.3.1714 lbnr.1. B:
1) Jens Olufsen Haasum i Thisted
2) [Margrethe Olufsdatter Haasum] g.m. Jens Bloch Kampmann på Vejerslevgård [i Vejerslev sogn]
3) [Anne Olufsdatter] g.m. Peder Bruun, præst [i Dragstrup og Skallerup], begge døde. 4B:
a [Jacob Pedersen Bruun]
b [Maren Pedersdatter Bruun]
c [Oluf Pedersen Bruun]
d [Marianne Pedersdatter Bruun].
FM: Jens Hegelund i Vester Jølby præstegård, præst i Dragstrup og Skallerup.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror afdøde Laurids Jensen Holst, præst i Estvad og Rønbjerg
2) afdødes bror Reinholt Jensen.

12 Christoffer Nislev, rektor i Thisted. 10.5.1729, fol.119B.
E: Dorthe [Rasmusdatter] Fogh. LV: Johannes Friedenreich, præst i Sennels. 4B:
1) [Christian Nislev 11]
2) [Mette Kirstine Nislev 10]
3) [Margrethe Elisabeth Nislev 7]
4) [Rasmus Fogh Nislev 5].
[Afdøde var søn af Anders Frederiksen Nim, birkedommer i Næsbyhoved birk, foged i Lunde herred og spisemester ved Gråbrødre Hospital i Odense og Karen Jonasdatter Crell].
[Enken var datter af Rasmus Christensen Fogh, præst i Bjerring og Mammen, skifte Middelsom herred gejstlig 11.6.1714 lbnr.16 og var i første ægteskab med Christen Nielsen Bering, præst i Laurbjerg og Lerbjerg, død 1715].
Litteratur: Ehrencron Müller.

13 Mikkel Simonsen, klokker i Thisted. 27.6.1731, fol.128B.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Christen Ludvigsen Muldrup, degn i Hassing og Villerslev. B:
1) Else Marie Mikkelsdatter 13
2) Sara Sofie Mikkelsdatter 9.
FM:
1) født værge Niels Simonsen, købmand i Thisted
2) mosters mand Niels Andersen i Hassing.

14 Mikkel [Andersen] Lederthoug, præst i Hundborg og Jannerup. 6.8.1731, fol.132B.
E: Else Sø. LV: Anders Mouridsen Nors, Niels Lagaard i Thisted. B:
1) Else Margrethe Lederthoug 15
2) Petra Christiane Lederthoug 11
3) Anders Lederthoug 10
4) Laurids Lederthoug 3.
FM:
1) Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup
2) Peder Cortsen, præst i Thisted og Tilsted
3) Oluf [Gunnarsen] Kamp, præst i Skjoldborg og Kallerup.

15 Poul Simonsen Paludan i Thisted, ugift kollega i Thisted skole. 25.6.1732, fol.144B.
A:
1) bror Niels Simonsen
2) bror Mikkel Simonsen, død, enken Maren Terkildsdatter på stedet. 2B:
a Else Marie Mikkelsdatter
b Sara Sofie Mikkelsdatter
3) bror Hans Simonsen, død. 1B:
a Else Hansdatter g.m. mester Johan Georg Schmidt
4) søster Anne Simonsdatter g.m. Boye Nielsen
5) søster Else Simonsdatter, enke efter Laurids Bach
6) søster Ingeborg Simonsdatter g.m. Peder Iversen.

16 Jens [Olufsen] Haasum, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup. 12.4.1734, fol.150.
E: Anne Cathrine Skarskov. LV: Johannes Friedenreich, præst i Sennels.
Arvinger angives ikke. Dog nævnes:
1) skifte efter afdødes mor Maren Jensdatter [Holst], enke efter Oluf [Nielsen] Haasum, [skifte 23.3.1714 lbnr.1]
2) afdødes søster Margrethe Olufsdatter Haasum g.m. Jens Bloch [Kampmann på Vejerslevgård i Vejerslev sogn] på Mors.

17 Christen [Nielsen] Lund, præst i Nørhå. 16.8.1735, fol.161, 234.
E: Anne Mariche Sørensdatter Nors, der døde 8.8.1735, begravet 15.8.1735. B:
1) Johanne Christensdatter Lund 9
2) Dorthe Kirstine Christensdatter Lund 8
3) Jens Christensen Lund 7
4) Anne Cathrine Christensdatter Lund 5.
FM:
1) farbror Thomas Nielsen Berg, præst i Nørre Nissum
2) morbror Jens Nikolaj Christensen
3) Peder [Andreas] Toldorph, degn i Øsløs, Vesløs og Arup g.m. moster [Maren Sørensdatter Nors]
4) Niels Andersen Hastrup i Tandrup i Vester Vandet sogn g.m. moster
5) Anders Enevoldsen til Jølbygård i Solbjerg sogn g.m. moster [Kirsten Sørensdatter Nors].
Hendes første ægteskab med Jens [Nielsen] Scavenius, præst i Nørhå, [skifte 17.8.1722 lbnr.4]. B:
1) Niels Jensen Scavenius 21, korporal
2) Anne Mariche Kirstine Jensdatter Scavenius 19, der døde, skifte 28.11.1737 fol.177B
3) Søren Jensen Scavenius 16
4) Bendix Jensen Scavenius 14.
FM: Bertel Langballe til Nebel i Vester Vandet sogn
[Afdøde kones far var Søren Andersen Nors til Diernæs i Vang sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 8.2.1719 lbnr.34].
[Afdøde døde 17.7.1735].

18 Hedvig Susanne Skarskov i Thisted. 25.6.1738, fol.180B.
E: Laurids Skive, klokker i Thisted. B:
1) Jacob Lauridsen Skarskov 7
2) Johanne Lauridsdatter Skarskov 4
3) Jens Lauridsen Skarskov 6 mdr.
FM: Jens Lyngby.

19 Mette [Madsdatter] Rostock i Vang præstegård. 17.9.1737, fol.183B.
E: Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1737.
Der er 5 sønner og 2 døtre.
Afkald fra B:
1) Mette Johanne Rostock Bang g.m. Christen Agerholm
2) Mads Rostock Bang
3) Mette Bang g.m. Mogens Toftum i Ålborg
(Sml. lbnr.34).

20 Maren Andersdatter Bodum i Thisted. 24.4.1737, fol.185.
Enke efter Jacob [Mouridsen] Borchorst, præst i Brovst [og Svenstrup]. B:
1) Anders Borchorst i Øster Tørslev [og Dalbyover, død 7.6.1721]. 5B:
a Jens Jacob Borchorst den ældre
b Jens Jacob Borchorst den yngre
c Marianne Borchorst
d Cathrine Helvig Borchorst
e Clara Margrethe Borchorst
2) Søren Mourids Borchorst, død. 4B:
a Jacob Borchorst
b Lyder Lassen Borchorst
c Margrethe Borchorst
d Marianne Margrethe Borchorst
3) Margrethe Jacobsdatter Borchorst, [begravet 27.6.1737], var g.m. Peder Sørensen Aagaard, kapellan i Horsens. 1B:
a Søren Aagaard
4) Kirsten Jacobsdatter Borchorst på stedet.

21 Anne Marie Lauridsdatter Guldager i Sjørring præstegård. 27.4.1739, fol.190B.
E: Johannes Vogelius [Michaelsen] Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted.
Første ægteskab med [Laurids Andersen Als, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, død 4.5.1721]. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter Als 23
2) Charlotte Anne Lauridsdatter Als 19.
FM:
1) farbror Jørgen Andersen Als, degn i Sønderhå
2) mors søstersøn Zacharias Preetzmann i Store Oddersbøl [i Hjardemål sogn].
Andet ægteskab med Jacob [Nielsen] Erslev, præst [i Alsted og Bjergby, død 1730].
Afdøde døde 28.3.1739.

22 Maren Terkildsdatter i Thisted. 11.12.1739, fol.197B.
Enke efter Mikkel Simonsen, klokker i Thisted, [skifte 27.6.1731 lbnr.13]. B:
1) Else Marie Mikkelsdatter 21
2) Sara Sofie Mikkelsdatter.
FM:
1) Simon Andersen
2) [mosters mand] Niels Andersen i Hassing.
3) Christen Ludvigsen Muldorf, degn i Hassing og Villerslev.

23 Else Simonsdatter i Klim degnebolig. 25.10.1740, fol.201.
Enke efter Laurids [Nielsen] Bach, degn i Klim, Torup og Vust, [skifte Ålborg bisp 2.11.1723]. A:
1) bror Niels Simonsen
2) søster Anne Simonsdatter g.m. Boye Nielsen
3) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Peder Iversen
4) bror [Hans Simonsen], død. 1B:
a Else Hansdatter, enke efter Johan [Georg] Schmidt
5) bror Mikkel Simonsen, skifte 27.6.1731 lbnr.13]. 2B:
a Else Marie Mikkelsdatter
b Sara Sofie Mikkelsdatter.
FM:
1) Christen Ludvigsen Muldorf, degn i Hassing og Villerslev
2) Niels Andersen Haa i Hassing.

24 Laurids Jensen Skive, klokker i Thisted. 30.6.1740, fol.206.
E: Maren Lauridsdatter Tingstrup. LV: stedfar Jens Eriksen, købmand i Thisted. B:
4) Laurids Lauridsen Skive 4 uger.
Første ægteskab med Hedvig Susanne Skarskov, [skifte 25.6.1738 lbnr.18]. B:
1) Jacob Lauridsen Skarskov [9]
2) Johanne Lauridsdatter Skarskov 7
3) Jens Lauridsen Skarskov
FM:
1) fars farbror Lauridsen i Jannerup
2) farbror Christen [Jensen] Agerholm, kapellan i Vrå, Em og Serridslev
3) mosters mand Niels Thomsen, farver i Thisted
4) mosters mand Hans [Andreasen] Gesten, præst i Sevel.
Desuden nævnes enkens søster Johanne Lauridsdatter.

25 Mikkel Lauridsen, degn i Skjoldborg og Kallerup. 19.12.1740, fol.213B
Enkemand efter [Else Christensdatter, begravet 3.2.1729]
[Første ægteskab med Mette Støvring, død 1694]]
Af begge ægteskaber B:
1) Laurids Mikkelsen.
2) Anne Mikkelsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen i Sønder Skjoldborg. 1B:
a Anne Christensdatter 22
FM: Niels Sørensen, fuldmægtig på Thisted amtstue
3) Mette Mikkelsdatter, død, var g.m. Mads Poulsen. 1B:
a Oluf Madsen 20
FM: Poul Resen på Nørtorp [i Ræer sogn].

26 Karen Baltsersdatter i Hundborg. 13.4.1741, fol.223.
E: Christen Jensen Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup.
Første ægteskab med Falk Alexandersen, præst i Nørup og Randbøl, [skifte Tørrild herred gejstlig 15.1.1731 lbnr.18]. B:
1) Alexander Falksen 14.
FM: Christian Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup.

27 Elisabeth Sofie Toldorph i Skinderup. 28.7.1747, fol.235.
E: Bent Curtz, kapellan i Thisted og præst i Skinderup. B:
1) Niels Curtz, [født 1740]
2) Else Pedersdatter Curtz, [født 1742]
3) Hedvig Bagger Curtz, [født 1743
4) Anne Lassen Curtz, [født 1745].
FM:
1) morbror Peder [Andreas] Toldorph, degn i Øsløs, Vesløs og Arup
2) Niels Langgaard.
Afdøde døde 29.6.1747.

28 Begæring om auktion i Thisted. 11.12.1748, fol.239B.
Begæring om auktion fremsat af Margrethe Sofie Zitscher, enke efter Claus Ursin, præst [i Tødsø og Erslev, skifte Mors Nørre herred 6.6.1742 lbnr.11].

29 Oluf [Gunnarsen] Kamp, præst i Skjoldborg og Kallerup. December 1749, fol.243, næste protokol fol.1.
E: Sabine Marie Stoltzig. LV: Jesper Høyer, kapellan i Skjoldborg. A:
1) mor Karen Antonsdatter, enke efter Peder Svendsen
1) søster Mette Gunnarsdatter, enke efter Kjeld Andersen Winther, bager i Ålborg.
Desuden nævnes enkens mor Antoinette Sybille Elisabeth [Leschly], enke efter [Christian Daniel] Stoltzig [til Mølgård i Havbro sogn; hendes første ægteskab med Nikolaj Lorentsen forpagter af Rammegård, der døde i Østergård i Åsted sogn i Salling]. LV: Andreas Høyer, herredsfoged i Hassing og Refs herreder.
22.4.1749 indkaldte afdøde til auktion, da han havde bortforpagtet Skjoldborg præstegård til Clemen Nielsen i Vang præstegård.
Afdøde døde 9.11.1749.
(Sml. lbnr.9).

30 Anne Catherine Conradsdatter Hildebrandt i Thisted. 13.8.1750, fol.261B.
E: Peder Hind, klokker og kordegn i Thisted. B:
1) Conrad Hildebrandt 6.
FM:
1) morbror Johannes Hildebrandt
2) morbror Nikolaj Andreas Hildebrandt.
Desuden nævnes afdøde far Conrad Erik [Nielsen] Hildebrandt præst i Nors og Tved, [død 1733] og afdødes mor Elisabeth Martha [Thorsen], der døde 13.7.1750 i Thisted, [begravet Nors 20.7.1750].

31 Mette Madsdatter i Hundborg degnebolig. 26.1.1755, fol.271B.
E: Peder Frejstrup, degn i Hundborg [og Jannerup]. B:
1) Birgitte Marie Frejstrup 8
2) Mathias Abraham Frejstrup 5.
FM:
1) morbror Christen Madsen
2) Jens Mortensen Hald, gift med mors ?.Hundborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1747-1799
C 10B-4

32 Troels Christensen Kongslev, præst i Nørhå. 7.7.1747, fol.2, 95
E: Kirstine Dorthe Laurberg. LV: Christen Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup. B:
1) Laurids Laurberg Kongslev 10
2) Christen Kongslev 7
3) Karen Kongslev 3
4) Palæmon Kongslev 1.
FM:
1) fars svoger Jens Christensen Sahl, degn i Sønderholm
2) Jens Ware til Faddersbøl og Nørhågård
3) Anders Nors på Nørhågård.
Afdøde døde 7.6.1747.

33 Elisabeth Marie Thorsen (Torsing) i Thisted. 12.8.1750, fol.21B.
Enke efter Conrad Erik Hildebrandt, præst i Nors og Tved, [skifte Ålborg bisp 13.8.1733 lbnr.375]. B:
1) Johannes Hildebrandt 25
2) Nikolaj Andreas Hildebrandt 21, stud. theol. i Nors præstegård
3) Anne Catherine Hildebrandt, der døde 14.7.1750, dagen efter sin mor, [skifte 13.8.1750 lbnr.30], var g.m. Peder Hind, klokker og kordegn i Thisted
4) Eleonora Marie Hildebrandt i Århus
5) Margrethe Elisabeth Hildebrandt.
FM:
1) Hans Bondo, kapellan i Århus Domkirke [g.m. Margrethe Ida Hildebrandt]
2) mosters mand Anders Tøttrup, forvalter på Dueholm og Højris på Mors
3) Peder Lübecker
4) Peder Hinds svoger Hans Ottesen Aarø, tolder i Thisted.

34 Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og Torup. 14.3.1754, fol.66B.
Enkemand efter [Mette Madsdatter Rostock i Vang præstegård, skifte 17.9.1737 lbnr.19]. B:
1) Rasmus Hansen Bang, kapellan i Vrå, Em og Serridslev
2) Hans Hansen Bang, degn i Vrå, Em og Serridslev
3) Claus Hansen Bang, skoleholder i Vrå, Em og Serridslev
4) Niels Kindstrup Hansen Bang, klokker og kordegn i Slangerup
5) Mette Johanne Hansdatter Bang, enke efter Søren Pedersen [Vang, forpagter i Tødsø præstegård, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 5.11.1753 lbnr.323], nu g.m. Knud [Christensen] Hee
6) Mette Hansdatter Bang, død, var g.m. Mogens Toftum, kapellan i Ålborg Budolfi. 2B:
a Hans Bang Toftum
b Ellen Mogensdatter Toftum.

35 Anne Cathrine Christensdatter Lund, der døde i Nørre Vissing med skifte i Nørhå præstegård. 16.8.1751, fol.111.
A:
0) far [Christen Nielsen Lund, præst i Nørhå, skifte 16.8.1735 lbnr.17].
Fars ægteskab med [Anne Mariche Sørensdatter Nors, død 8.8.1735]. 4B:
5) søster Johanne Lund på Sukkerhuset i København
6) søster Dorthe Kirstine Lund g.m. Thomas [Nielsen] Svankær, præst i Nørhå
7) bror Jens Lund hos greve Ahlefeldt
8) Anne Cathrine Lund, som er afdøde.
Mors første ægteskab med [Jens Nielsen Scavenius, præst i Nørhå, skifte 17.8.1722 lbnr.4]. 4B:
1) Niels Jensen Scavenius, uvist hvor
2) Anne Mariche Kirstine Jensdatter Scavenius, død, arv til søskende
3) Søren Jensen Scavenius på Lundbæk [i Bislev sogn]
4) Bendix Jensen Scavenius, uvist hvor
Arv efter afdødes farbror Thomas [Nielsen] Berg, præst i Nørre Nissum.

36 Dorthe Kirstine Henriksdatter Stampe i Thisted. 12.2.1759, fol.119B.
Enke efter Jens Mikkelsen Langballe, præst i Sjørring og Torsted, [skifte 2.11.1735 lbnr.8].
Testamente af 19.9.1735.
Første ægteskab med Anders [Hansen] Harding, præst i Sjørring og Torsted, skifte 4.6.1720 lbnr.3]. B:
1) Elsebeth Marie Harding, død, var g.m. Jørgen Herfordt, købmand i Holbæk. 5B:
a Anders Harding Herfordt
b Jacob Herfordt
c Johannes Herfordt
d Dorthe Kirstine Herfordt
e Øllegaard Herfordt
2) Mette Margrethe Harding g.m. Adam Hansen i Astrup
3) Hans Henrik Harding i Bryggernes laugshus i København.
Afdøde døde 13.1.1759.

37 Christen Jensen Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup. 5.12.1757, fol.154.
E: Anne Dorthe [Pedersdatter] Mouridsen. LV: Johannes Vogelius Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted. B:
2) Peder Mourids Degnbol 14
3) Jens Degnbol 10
4) Christian Søltoft Degnbol 9
5) Øllegaard Sofie Degnbol 8
6) Jørgen Christian Poulstrup Degnbol 6
7) Mette Kirstine Degnbol 3.
FM:
1) farbror Anders Jensen Degnbol i Thisted
2) Adrian Brøndlund, præst i Vang og Torup.
Første ægteskab med [Elisabeth Øllegaard Christiansdatter Søltoft, skifte 10.8.1735 lbnr.7]. B:
1) Kirstine Magnille Degnbol 24.
[Andet ægteskab med Karen Baltsersdatter, skifte 13.4.1741 lbnr.26].

38 Peder [Nielsen] Cortsen, præst i Thisted og Tilsted. 17.2.1761, fol.187.
Enkemand efter Sofie Charlotte [Sixtusdatter] Aspach, [død 17.6.1754].
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1754. B:
1) Sixtus Nikolaj Cortsen
2) Søren Juul Cortsen, kapellan i Thisted
3) Anne Møinichen Cortsen g.m. Aksel N. Møller
4) Claus Cortsen
5) Dorthe Marie Cortsen
6) Christian Møinichen Cortsen
7) Helene Marie Cortsen
8) Jens Severin Cortsen
9) Marie Dorthe Cortsen.
FM: Oluf Christian Holt i Ålborg g.m. faster [Anne Nielsdatter Juul].
Arv efter afdødes mor [Anne Pedersdatter Cortsen, begravet Ålborg Budolfi 5.10.1759].
[Mors første ægteskab med afdødes far Niels Sørensen, købmand i Ålborg].
Mors andet ægteskab med Søren Bertelsen Juul i Ålborg, [begravet Ålborg Budolfi 5.2.1742].
Afdøde døde 17.2.1761.

39 Anne Jacobe Vogelius, der døde 2.7.1764 i Sjørring præstegård.. 1.8.1764, fol.211B.
A:
0) [far Mikkel Frandsen Vogelius, præst i Øsløs, Vesløs og Arup g.m. Magdalene Nielsdatter Stenstrup, skifte Vester Han herred gejstlig 21.7.1750 lbnr.9]
1) bror Niels Stenstrup, [klokker og kordegn] i Hjørring, død. Børn i Norge
2) bror Frands Vogelius, [præst i Asker og Bærum i Norge], død. 2B:
a søn, præst i Norge
b søn, kaptajn
3) bror Søren Stenstrup, præst i Haraldsted og Allindemagle på Sjælland. 1B:
a [Ulrikke Eleonora Stenstrup g.m. Hans Otto Sørensen Foss], præst [i Emmerlev]
4) bror Johannes Vogelius Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted
5) bror Mogens Vogelius, præst i Hundslund
6) søster Cathrine Vogelius i Borris Tarp i egnen ved Lundenæs, enke efter [Christen Nielsen] Spend, præst i Vildbjerg og Timring, [død 1753]
7) bror Mads Jacob Vogelius, præst i Vorgod [og Nørre Vium], der døde, [skifte Bølling herred gejstlig 1766 lbnr.73]

40 Isak Pretzmann, degn i Sjørring og Torsted. 23.10.1764, fol.220.
Enkemand efter Magdalene Sørensdatter Bech. B:
1) Casper Josva Pretzmann 10.
FM: farbror Erik Zacharias Pretzmann til Store Oddersbøl i Hjardemål sogn.
Afdøde døde 23.10.1764.

41 Jeppe Sørensdatter Bech, ugift i Sjørring degnebolig. 22.11.1764, fol.232.
A:
1) mor Dorthe Andersdatter , enke efter Søren Bech, forrige degn i Sjørring og Torsted. LV: Mads Pedersen Vadskær i Nordentoft [i Sjørring sogn]
2) søster Magdalene Sørensdatter Bech g.m. Isak Pretzmann, degn i Sjørring og Torsted, [skifte 23.10.1764 lbnr.40]. 1B:
a Casper Josva Pretzmann 10.
FM: farbror Erik Zacharias Pretzmann til Store Oddersbøl i Hjardemål sogn.

42 Johan Johansen Skærsling, degn i Nørhå. 11.3.1765, fol.239B.
E: Anne Frandsdatter [Nibe]. LV: Poul Resen, degn i Sønderhå og Hørsted. B:
1) Else Marie Skærsling 32 på Damsgård på Mors
2) Anders Skærsling i København
3) Jens Skærsling, nu degn i Nørhå
4) Cecilie Margrethe Skærsling 24
5) Frands Skærsling i Norge
6) Anne Mariche Skærsling 19.
Afdøde døde 8.2.1765.

43 Christian Rise [Brodersen] Brorson, præst i Thisted og Tilsted. 11.4.1765, fol.249.
E: Dorthe Christine Vinding. LV: far Anders Vinding, præst i Vestervig og Agger. B:
1) Anders Vinding Brorson 9
2) Broder Brorson 6
3) Antoinette Margrethe Brorson 4.
FM:
1) farfar Broder Brorson, biskop i Ålborg
2) farbror [Hans Adolf] Brorson, biskop i Ribe
3) Oluf Adolf [Nikolajsen] Brorson, præst i Hillerslev og Kåstrup.
Afdøde døde 12.3.1765.

44 Kirsten Christensdatter i Tilsted. 10.8.1765, fol.268B.
E: Oluf Pedersen Veje, degn i Tilsted. B:
1) Peder Vejtorp 26, degn i Sjørring og Torsted
2) Anne Cathrine Vejtorp 23 i Ålborg
3) Anne Vejtorp 17.

45 Øllegaard Sofie Søltoft, ugift i Søndergård i Hundborg sogn. 6.4.1767, fol.272.
A:
1) mor Anne Dorthe [Pedersdatter Mouridsen] i Søndergård i Hundborg sogn, enke efter Christen [Jensen] Degnbol, [præst i Hundborg og Jannerup, skifte 5.12.1757 lbnr.37]. LV: Thomas Svankær, præst i Nørhå
2) bror Jens Degnbol
3) bror Christian Degnbol
4) bror Jørgen Christian Poulstrup Degnbol
5) søster Mette Kirstine Degnbol i Sjørring præstegård
6) halvsøster Magnille Kirstine Degnbol g.m. Peder With, præst i Dragstrup og Skallerup.
FM: Peder Vejtorp, degn i Sjørring og Torsted
Afdøde døde 7.3.1767.

46 Daniel Pedersen Mørk, degn i Vang og Torup. 21.2.1770, fol.274B.
A:
1) søster, død. 4B:
a Christen Jensen, spillemand i Thisted
b Johanne Jensdatter g.m. Poul Eriksen i Kåstrup
c Maren Jensdatter g.m. Niels Pedersen Teglbjerg på Svansøgård [i Skive landsogn] i Salling
d Inger Jensdatter g.m. Niels Justesen Try i Thisted.
Afdøde døde 20.2.1770.

47 Christen Clemensen, skoleholder i Jannerup. 4.2.1771, fol.282.
E: Ranni Thorusdatter. LV: Salomon Christensen i Snestrup [i Jannerup sogn]. B:
1) Thoru Christensen 37
2) Knud Christensen
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Nielsen Torup, forrige skoleholder i Vang
4) Ellen Christensdatter g.m. Peder Christensen i Snestrup.
Afdøde døde 3.2.1771.

48 Kirsten Mortensdatter i Thisted. 25.6.1771, fol.289.
E: Thue Lind, tidligere dansk skoleholder i Thisted.
Fledføringskontrakt af 10.5.1762 mellem enkemanden og successor Laurids Frost.

49 Johannes [Nikolajsen] Brorson, præst i Thisted og Tilsted. 16.11.1772, fol.292.
E: Frederikke Sofie [Frederiksdatter] Qvist. LV: Søren Wirenfeldt, byskriver i Thisted. B:
1) Frederik Qvist Brorson 11
2) Christian Rise Brorson 8.
FM: farbror Oluf [Adolf Nikolajsen] Brorson, præst i Hillerslev og Kåstrup.
Ansøgning om auktion, men intet skifte.
[Første ægteskab med Sofie Christine Fabricius]

50 Gregor [Jensen] Halse, præst i Skinnerup og kapellan i Thisted. 12.11.1772, fol.311B.
E: Maren Hansted. LV: Laurids Frost, skoleholder i Thisted. B:
1) Christiane Conradine Halse 3.
FM: farbror Jens [Jensen] Halse, præst i Visby og Heltborg.
Afdøde døde 12.11.1772.

51 Christen Nielsen, skoleholder i Jannerup. 7.9.1773, fol.346.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Anders Tøstrup. B:
1) Niels Christensen 13
2) Else Christensdatter 11
3) Clemen Christensen 8
4) Maren Christensdatter 3.
FM:
1) farbror Clemen Nielsen i Korsø i Hjardemål sogn
2) Jens Klostergaard i Vang
3) Niels Nystrup i Vang
4) Niels Jensen i Pannerup
5) Clemen Andersen Ferregaard i Torup.
Afdøde døde 9.8.1773.

52 Johannes Vogelius Michaelsen Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted. 27.6.1774, fol.353.
E: H[elene] C[athrine Christensdatter] Søltoft.
Auktion.
4 sønner hvoraf nævnes B:
1) Michael Vogelius Stenstrup
2) Frands Vogelius Stenstrup.
[Første ægteskab med Anne Marie Lauridsdatter Guldager, skifte 27.4.1739 lbnr.21].
(Sml. lbnr.77)

53 Else Sofie Sø på Ulstrup [i Hundborg sogn]. 6.7.1776, fol.360B.
Enke efter Mikkel [Andersen] Lederthoug, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte 6.8.1731 lbnr.14].
1) Else Margrethe Lederthoug i Fredericia
2) Petra Christiane Lederthoug, død
3) Anders Lederthoug, snedker i København, død. var g.m. Anne Margrethe. 2B:
a Else Sofie Sø Andersdatter
b Helvig Susanne Andersdatter
4) Laurids Lederthoug i Roen? på Sjælland.
Afdøde døde 5.7.1776.

54 Gertrud Kirstine Nielsdatter Kjærulf på Nørhågård. 3.5.1778, fol.370B.
Enke efter Sten [Clausen] Kjærulf, præst [i Åby og Biersted, død 11.2.1762]. B:
1) Claus Gottlieb Kjærulf til Faddersbøl og Nørhågård
2) Christian Kjærulf til Østergård i Salling, død, var g.m. Johanne Marie Batum. 1B:
a Sten Kjærulf 14
3) Kirsten Kjærulf, enke efter [Niels Rasmussen] Lassen, præst i Vadum, [død 23.4.1776]
4) Sofie [Hedvig] Kjærulf g.m. Peder [Eriksen] Bondorff, præst i Åby og Biersted.
Afdøde døde 3.5.1778.

55 Anne Frandsdatter Nibe (Nibber) i Nørhå. 16.11.1779, fol.377.
Enke efter Johan [Johansen] Skærsling, degn i Nørhå, [skifte 11.3.1765 lbnr.42]. B:
1) Else Marie Skærsling g.m. Johan Jordan, sergent i Lemvig, nu i Hvidbjerg på Mors
2) Anders Skærsling i København
3) Jens Skærsling, degn i Nørhå
4) Cecilie Margrethe Skærsling i Ålborg
5) Frands Skærsling 35 i Vang Klokkergård i Hedemarken i Norge
6) Anne Mariche Skærsling g.m. Knud Mogensen i Ræer i Thy

56 Thomas [Nielsen] Svankær, præst i Nørhå. 12.5.1779, fol.380.
E: Dorthe Kirstine [Christensdatter] Lund. LV: Claus Gottlieb Kjærulf til Faddersbøl og Nørhågård. B:
1) Hans Christian Svankær 27, hørkræmmersvend i København
2) Anne Margrethe Svankær 24 på Todbøl
3) Immanuel Svankær 23, malersvend i København
4) Anne Cathrine Svankær 22 i Helsingør
5) Marianne Svankær 21
6) Niels Svankær 20 i Viborg
7) Maren Svankær 19
8) Christen Degnbol Svankær 18 i Norge
9) Mette Kirstine Svankær 17
10) Johanne Svankær 15
11) Anne Magdalene Svankær 14.
FM: Anders [Eriksen] Hvas, præst i Snedsted.
Afdøde døde 13.4.1779.

57 Kirsten Lorentsdatter Lyder i Skjoldborg. 12.9.1781, fol.384.
E: Frederik Vilhelm Kruse, præst i Skjoldborg og Kallerup.
Testamente af 10.12.1756.
Afdøde døde 6.9.1781.

58 Anne Dorthe [Pedersdatter] Mouridsen i Søndergård i Hundborg by. 12.8.1780, fol.384B.
Enke efter Christen Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte 5.12.1757 lbnr.37]. B:
1) Jens Degnbol
2) Christian [Søltoft] Degnbol, bogholder i København
3) Jørgen Christian Poulstrup Degnbol, toldforvalter i Thisted
4) Mette Kirstine Degnbol.
FM:
1) Michael Vogelius Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted
2) Bech, fuldmægtig på [Store] Restrup [i Sønderholm sogn].
Desuden nævnes afdødes stedsøn Alexander Falksen
Afdøde døde 11.8.1780.

59 Margrethe Sofie Zitscher i Thisted. 10.3.1782, fol.391.
Enke efter [Claus] Ursin, [præst i Tødsø og Erslev, skifte Mors Nørre herred 6.6.1742 lbnr.11].
Testamente af 20.11.1780. A:
0) [forældre Ulrik Zitscher, tolder i Thisted g.m. Kirstine Cathrine Pedersdatter]
1) søster [Anne Zitscher] g.m. [Frederik Vilhelm] Duche, apoteker i Thisted
2) søster [Mette Zitscher g.m. Jens Lyngby, prokurator i Thisted, begge døde]. 2B:
a Poul Lyngby, præst i Maribo på Lolland
b Kirstine Cathrine Lyngby i København.
[Afdøde døde 23.12.1780].

60 Marie Jensdatter i Stenbjerg skolehus [i Nørhå sogn]. 25.11.1782, fol.393.
E: Ulrik Hartvig Skov, skoleholder. B:
1) Lorents Reinholt Skov
2) Else Marie Skov 21
3) Just Hartvig Skov 19.
FM: Jens Nørgaard i Stenbjerg.

61 [Ellen Kirstine Jensen] i Thisted. 28.11.1782, fol.395B.
Enke efter [Jens] Jespersen, [præst i Hassing og Villerslev, begravet 30.3.1765]. B:
1) Sofie Elisabeth Jespersen i Ålborg.
FM: [Frederik Vilhelm] Duche, apoteker i Thisted.
Afdøde døde 28.11.1782.

62 Peder Abraham Frejstrup, degn i Hundborg og Jannerup. 15.8.1785, fol.398.
E: Anne Kirstine Ferregaard.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1785.
Afdøde døde 15.8.1785.

63 Jens Hansen. præst i Hundborg og Jannerup. 20.5.1786, fol.398B.
E: Elisabeth Sofie Thyme.
Testamente af 8.12.1762.
Afdøde døde 20.5.1786.

64 Laurids Sørensen Myre, degn i Vang og Torup. 22.11.1786, fol.399B.
E: Maren Thomasdatter.
Testamente af 17.12.1776.
Afdøde døde 22.11.1786.

65 Kirsten Bertelsdatter Lillesø i Nørhå præstegård. 27.3.1788, fol.400B.
E: Jens Hansen Vandel, præst i Nørhå.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1788.
Afdøde døde 27.3.1788.

66 Nikolaj Christian Raae, degn i Sjørring og Torsted. 31.12.1786, fol.401.
E: Anne Kirstine Rasmussen. LV: bror Christian Rasmussen. B:
1) Karen Raae 9 mdr.
FM: farbror Anders Raae på Hegnet [i Tøndering sogn] i Salling.

67 Frederik Vilhelm [Gabrielsen] Kruse, præst i Skjoldborg og Kallerup. 4.10.1788, fol.420B.
Enkemand efter Kirsten Lorentsdatter Lyder, [skifte 12.9.1781 lbnr.57].
Testamente af 10.12.1756.
Afdøde er født i Nyborg på Fyn, men arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror [Nikolaj Lyder, præst i Koldby på Samsø]. 1B:
a Gregorius Lyder, præst i Skjoldborg og Kallerup
2) søsterdatter Dorthe Elisabeth Panch, død [1778], var g.m. Morten [Jensen] Aars, degn i Skyum og Hørdum. 4B:
a Mette Marie Mortensdatter 21 i Hundborg præstegård
b Bodil Kirstine Mortensdatter 19 på Kovstrup
c Johanne Mortensdatter 17 hos faster i Søndbjerg på Thyholm
d Niels Mortensen 13.

68 Jens Hansen Vandel, præst i Nørhå. 6.3.1789, fol.427.
Enke efter [Kirsten Bertelsdatter Lillesø, skifte 27.3.1788 lbnr.65]. B:
1) Elisabeth Cathrine Jensdatter 14
2) Elisabeth Kirstine Jensdatter 11
3) Marie Cathrine Jensdatter 10.
FM: Claus Gottlieb Kjærulf til Faddersbøl og Nørhågård.

69 Elisabeth Sofie Thyme i Søndergård i Hundborg sogn. 2.5.1787, fol.433B, 445B.
Enke efter Jens Hansen, præst i Hundborg og Jannerup, [skifte 20.5.1786 lbnr.63].
Hans A:
1) bror Carsten Hansen, død, var g.m. Karen Mortensdatter i Søndergård i Hundborg sogn. 4B:
a Anne Marie Carstensdatter 42, der ægter [Laurids] Fuglsang, præst [i Hjardemål]
b Maren Carstensdatter 37 g.m. [Rasmus] Fogh, præst i Viborg [Gråbrødre]
c Gregers Carstensen 29 i Kærbøl [i Farup sogn ved Ribe]
d Elisabeth Sofie Carstensdatter 26, gift [Farup 2.10.1787 med Peder] Dal, degn i [Sønder] Hygum [i Frøs herred]
e Morten Carstensen
2) bror Andreas Hansen i Møgeltønder på Schackenborg gods, død for 3 år siden. 4B:
a Jens Andreasen
b Anne Marie Andreasdatter g.m. Terman Pedersen i Randrup
c Margrethe Andreasdatter g.m. Mikkel Schmidt i Ballum
d Johanne Andreasdatter g.m. Nis Andersen i Randrup
e Ingeborg Christine Andreasdatter hos mor i Møgeltønder
3) bror Hans Hansen i Randrup
4) bror Morten Hansen, styrmand fra Amsterdam til Japan.
Hendes A:
1) bror Christian Thyme, degn i Roskilde, død. 7B:
a Peder Gotfred Thyme i København
b Christian Thyme i København
c Anne Thyme g.m. Bachmann, spækhøker i København
d Elisabeth Thyme g.m. Jørgen Bolt i Roskilde
e Anne Cathrine Thyme
f Charlotte Juliane Thyme, gift [Frederiksberg 22.6.1792 med Johan Frederik] Treschow [lakfabrikant] i København
g Anne Kirstine Thyme i Ringkøbing
2) bror Ludvig Valentin Thyme, kollega i Ålborg latinskole, død. 2B:
a Andreas Margrethe Thyme g.m. Hartvig, maler i København
b Dorthe Kirstine Thyme i København
3) søster Constance Thyme g.m. Christoffer Mumme Stampe, præst i Børglum, begge døde. 6B:
a Frederik Gotfred Stampe, præst i Års og Havbro
b Christoffer Georg Stampe, kapellan i Viborg Søndre sogn
c Jens Poulsen Stampe, underofficer i København
d Lorents Valentin Stampe, elev i Ålborg latinskole, nu student ved Akademiet i København
e Anne Cathrine Stampe, der ægter [Hans] Knudstrup, forvalter på [Store] Restrup [i Sønderholm sogn, bor i Nørholm sogn]
f Charlotte Amalie Stampe i Vrå præstegård.

70 Mette Kirstine Nislev, ugift i Thisted. 31.7.1792, fol.443B.
Afdøde var datter af [Christoffer] Nislev, rektor i Thisted, [skifte 10.5.1729 lbnr.12].
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes bror Rasmus Nislev, der på et tidspunkt var forvalter på Palstrup.
Arv efter Niels Fogh ifølge testamente til Rasmus Nislevs ældste søn Christoffer Nislev, fuldmægtig i Ringkøbing amtstue og dennes stedmor Birgitte Kirstine [Wagaard] i Bording mølle.
Afdøde døde 31.7.1792.

71 [Laurids Andersen] Højbjerg, præst i Skinnerup og kapellan i Thisted, der døde 15.8.1795 og hustru Aletta Clausen (Claesen), der døde 18.9.1795, fol.452, 462.
A:
1) brorsøn Laurids Verner Clausen (Claesen), sejlmager ved Det Asiatiske Kompagni i København
2) søstersøn Jens Brandt, garver i København.
[Afdøde kones første ægteskab med Peder Flensborg (Flesborg), kapellan i Asminderød og Grønholt, død 27.3.1766].

72 Ida Marie Stampe i Sjørring degnebolig. 11.7.1796, fol.461B, 464B.
E: Richter, degn i Sjørring. A:
1) halvbror Jørgen Berg Stampe, præst i Hunstrup og Østerild
2) halvbror Henrik Stampe, forvalter i Skørringegård [i Torkilstrup sogn] på Falster
3) Jens Stampe, uvist hvor, tidligere underofficer i Randers
4) halvsøster Gundel [Marie] Stampe, [skifte Hillerslev herred gejstlig 18.8.1788 lbnr.38], var g.m. [Laurids] Fuglsang, præst i Hjardemål. 1B:
a Jacob Jørgen Fuglsang.
Afdøde døde 11.7.1796.

73 Anne Kirstine Christensdatter Bang i Thisted. 24.11.1795, fol.467.
E: Jens Nielsen Kornbæk, klokker og kordegn i Thisted. B:
1) Anne Marie Kornbæk 16
2) Niels Kornbæk 15
3) Christen Kornbæk 13
4) Peder Kornbæk 12
5) Laurids Kornbæk 10.
FM: morbror Niels Christensen Bang i Thisted.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10.1794.

74 Maren Christensdatter i Jannerup skolehus. 28.7.1798, fol.468B.
E: Johannes Levring, skoleholder i Jannerup. A:
1) far Christen Eriksen i Vestergård i Sundby i Stagstrup sogn.
Afdøde døde 25.7.1798.

75 Jens Nielsen Kornbæk, klokker og kordegn i Thisted. 15.9.1799, fol.469, næste protokol fol.2, 17B, 19, 48B, 68B.
E: Anne Johanne Gandrup. LV: Knakkergaard i Thisted.
Første ægteskab med Anne Kirstine Christensdatter Bang, skifte 24.11.1795 lbnr.73. B:
1) Anne Marie Kornbæk, født 4.1.1780, der døde i Hals [Ladegård 29.8.1805]
2) Niels Kornbæk, født 3.10.1781. Ved afkald 1807 bogtrykkersvend i Ålborg
3) Christen Kornbæk, født 3.6.1783. Ved afkald 1807 instrumentist og dansemester
4) Peder Kornbæk, født 4.9.1784. Ved afkald 1807 lærling hos organist Bang i Thisted
5) Laurids Kornbæk, født 25.7.1786. Ved afkald 1807 bogtrykkerlærling i Ålborg.
FM:
1) morbror Niels Christensen Bang, tømrer i Thisted
2) Laurids Frost, hospitalsforstander og skoleholder i Thisted.
Afkald for arv efter afdødes forældre Niels Andersen Kornbæk og Anne Jensdatter til afdøde Didrik Edvardsen Galtrup til Højris [i Ljørslev sogn] g.m. afdødes søster Maren Kornbæk (Kortbech)Hundborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1800-1812
C 10B-5

76 Poul Christensen Bach, degn i Skjoldborg. 21.6.1800, fol.3, 6B, 18, 22B.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Jensen, sognefoged i Møgelvang. B:
1) Peder Christian Bach 12
2) Christiane Bach 10
3) Christen Bach 8
4) Laurids Baltser Bach 6
5) Jørgen Christian Bach 4.
FM: farbror Oluf Bach i Ås.
Afdøde døde 20.6.1800.

77 Helle Cathrine Søltoft i Sjørring præstegård. 26.9.1800, fol.5B, 6B, 26, 36, 48B.
Enke efter Johannes Vogelius [Michaelsen] Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted, [skifte 27.6.1774 lbnr.52]. B:
1) Michael Vogelius Stenstrup g.m. Bach ved søn Johannes Vogelius Stenstrup, candidatus ministerii
2) Christian Vogelius Stenstrup, professor ved Sorø Akademi, der døde 20.12.1801. Enken Bolette Dinesen med LV: bror kommerceråd Dinesen i Slagelse
3) Frands Vogelius Stenstrup til Nandrup [i Flade sogn] på Mors
4) Jens Kraft Stenstrup i Kongsberg i Norge
Afdøde døde 26.9.1800.

78 Vilhelm Ellermann, degn i Skjoldborg og Kallerup. 5.12.1801, fol.24B.
E: Lucie Johansdatter Langballe. LV: Christen Jensen, sognefoged i Møgelvang. B:
1) Andreas Vilhelm Ellermann 24, styrmand fra Arendal i Norge
2) Johannes Ellermann 20, maler i England
3) Marie Kirstine Ellermann 9.
FM:
1) farbror Hans Ellermann, bager i Randers
2) morbror Søren Langballe i Vejle.
Afdøde døde 4.12.1801.

79 Christiane Valdemarsdatter Voigt i Sjørring degnebolig. 16.8.1802, fol.33B.
E: Thøger Pedersen Hillerslev, degn i Sjørring og Torsted. B:
1) Karen Thøgersdatter, født 7.9.1797
2) Anne Marie Thøgersdatter, født 9.7.1799
3) Peder Thøgersen, født 28.7.1800
4) Christiane Cathrine Thøgersdatter, født 17.7.1802.
FM:
1) Michael Vogelius, præst i Sjørring og Torsted
2) Jens Lauridsen, købmand i Thisted.
Afdøde havde en bror, der for en del år siden var musikantsvend i Viborg, men nu ikke vides hvor er.
Afdøde, der døde 17.7.1802, var født på Bratskov [i Brovst sogn] af fynske forældre.

80 Anne Dorthe Kirstine Obel i Vang præstegård. 1802, fol.47B.
E: Jens [Kraft] Pontoppidan, præst i Vang og Torup.
Afkald fra A:
1) bror Oluf Obel, underskrevet Gudum præstegård 15.12.1802
82 2) bror Peder Adam Obel, underskrevet Hals præstegård 25.12.1802
3) bror Frederik Christian Obel, underskrevet Ålborg 28.12.1802
4) søster g.m. Dal, underskrevet Odense 28.12.1802
5) bror Jens Brask Obel, underskrevet Nakskov 3.2.1803
6) bror Andreas Christian Obel, underskrevet Karby præstegård 21.6.1803
7) søster Sofie [Tancke] Obel, enke efter [Oluf Bagger] Praëm, [præst i Øsløs, Vesløs og Arup, skifte Vester Han herred gejstlig 31.1.1802 lbnr.65], underskrevet Viborg 25.6.1803
8) søster Ida Obel, underskrevet Rosenholm 22.2.1803.
[Afdøde, hvis far var Hans Jørgen Olufsen Obel, præst i Gudum og Lillevorde, død 9.7.1788, døde 11.6.1802].

81 Frederik Vilhelm Kruse Duun i et hus ved Skjoldborg degnebolig. 8.2.1804, fol.48.
E: Margrethe Anne Weis. A:
1) mor Johanne [Marie Hansdatter] Kaas på stedet, skilt fra Johannes [Christensen] Duun, klokker i Præstø.
Afdøde rejste med sin far til Sjælland, hvor faderen blev skoleholder [i Snesere sogn] på Sjælland og selv blev ansat som skoleholder i Nyråd i Vordingborg sogn, hvor han giftede sig med enken, men flyttede stærkt svækket hjem til sin mor.

82 Hans Kaas, 91 år gammel i Skjoldborg degnebolig. 13.4.1805, fol.49.
Enke efter Anne Helvig Riber. B:
1) Johanne Marie Kaas, skilt fra [Johannes Christensen] Duun, [klokker i Præstø]
2) Cecilie Kaas, død 1741 i Hundborg præstegård, 21 år gammel
3) Peder Riber Kaas, degn i Aggersborg
4) Maren Kaas g.m. Torgius Gundvaldsen, tømrer i Kristiansand i Norge.
Afdøde døde 13.4.1805.

83 Karen (Karine) Sofie Rossouw i Skjoldborg præstegård. 14.9.1804, fol.50B.
E: Knud Aagaard, præst i Skjoldborg og Kallerup.
Testamente af 29.1.1797.
[Første ægteskab med Peder Schrøder, revisor i Generalpostamtet].
Afdøde døde 14.9.1804.

84 Maren Hansted, 69 år gammel i Thisted. 10.12.1805, fol.51, 65, 69.
Enke efter Gregorius [Jensen] Halse, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup.
Testamente af 23.11.1805. B:
1) Christiane Conradine Halse g.m. Christian Klein, rådmand i Viborg og prokurator, der har forladt hende og deres 2B:
a Maren Kirstine Klein 11
b Antoinette Klein 10.
De har ophold hos børnenes faster [Maren Klein] i Snedsted, enke efter [Niels Bentsen] Curtz, præst i Snedsted, [skifte Hassing herred gejstlig 28.5.1802 lbnr.36].
Afdøde døde 10.12.1805.

85 Anne Kirstine Ferregaard i Hundborg. 16.5.1806, fol.62B, 66B.
Enke efter Peder Abrahamsen Frejstrup, degn i Hundborg og Jannerup, [skifte 15.8.1785 lbnr.62]. B:
1) Johannes Frejstrup, bortrejst og formodes død
2) Andreas Bartholomæus Frejstrup, købmand i Mandal i Norge
3) Frederikke Juliane Frejstrup g.m. Christen Hede, urmager i Thisted.
Afdøde mands første ægteskab med Mette Madsdatter, skifte 26.1.1755 lbnr.31]. B:
1) Birgitte Marie Frejstrup, enke efter Knud Grøntoft i Bedsted
2) Mathias Abraham Frejstrup, færgemand ved Vildsund.

86 Johan Ludvig Mathiasen, præst i Hunderup og Jannerup. 17.3.1810, fol.80.
Enke efter Elisabeth Margrethe Leschly.
Testamente af 7.1.1801. A:
1) afdøde kones brordatter Øllegaard Sofie Leschly.
FM: Anders Sørensen til Irup [i Hørdum sogn].
Afdøde døde 17.3.1810.

SLUT


Morsø Nørre herred.
Gejstlig skifteprotokol
1727-1817

[1727-1804]    [1804-1817]   


Morsø Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1727-1804
C 11C-1


Jordebog for Sø gods i Sejerslev sogn lbnr.35.


1 Anneke Pedersdatter Bodtz i Skarum præstegård i Alsted sogn. 26.5.1727, fol.1B.
E: Jacob Nielsen Erslev, præst i Alsted og Bjergby.
Første ægteskab med Jens Ibsen Vidsted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. B:
1) Knud Jensen Vidsted i Ostindien.
Tilsyns FM: Mikkel Vogelius, som nærfrænde.
Testamente af 12.7.1724.

2 Knud Sørensen Antvorskov, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, der døde 26.9.1728, dol.10B.
E: [Johanne Christoffersdatter Sidenborg].
Aftale med successor om pension.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Antvorskov i København.

3 [Christoffer Jensen Svabonius], præst i Solbjerg og Sundby, [der døde 31.1.1730], fol.28.
E: Jytte (Ytte) Pedersdatter.
Auktion og aftale om pension.

4 Jens Nielsen Hegelund, præst i Dragstrup og Skallerup, der døde 1731, fol.29.
E: Sofie Amalie [Mouridsdatter] Meyer.
Testamente af 21.8.1728.
[Første ægteskab med Kirsten Blom].

5 Cathrine Helmersdatter Meyer i Flade præstegård. 16.5.1731, fol.29B.
E: Søren [Henriksen] Ammitsbøl, præst i Flade og Sønder Dråby.
Første ægteskab med Falk Christensen [Sylve], præst i Flade og Sønder Dråby, skifte 19.9.[1707]. B:
1) Jens Falksen Bircherod
2) Johanne Marie Falksdatter g.m. Johannes Hintze, apoteker i Fredericia.
Børnene har arv efter Henrik Tornsen.

6 Christen [Christensen] Friis, præst i Alsted og Bjergby. 13.1.1738, fol.34B.
E: Jytte (Ytte) Madsdatter Skytte, der døde lige før skiftesamlingen 5.5.1738. B:
1) Hedvig Christensdatter Friis g.m. Thure Lauridsen, købmand i Thisted.

7 Anne Hansdatter i Gadegård i Sejerslev sogn. 9.9.1738, fol.45.
Enke efter Jens Iversen Holst, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [død 1716]. B:
1) Hans Jensen Holst, korporal
2) Birgitte Marie Holst g.m. Peder Skytte, degn i Klim.
Afdøde døde 24.8.1738.

8 Jytte (Ytte) Pedersdatter i Solbjerg præstegård. 7.10.1739, fol.61.
Enke efter Christoffer Jensen Svabonius, præst i Solbjerg og Sundby, [der døde 31.1.1730, se lbnr.3]. B:
4) Christen Christoffersen Svabonius, præst i Laurdal i Norge
5) Hans Christoffersen Svabonius, præst på Færøerne.
Første ægteskab med Christen [Nielsen] Skytte, præst i Vestervig [og Agger, død 1691]. B:
1) Sofie Christensdatter Skytte, død.
Af Sofie Skyttes første ægteskab 1B:
a Frederikke Hansdatter i Amsterdam.
Sofie Skyttes andet ægteskab med Scheffer, kaptajn. 1B:
b Johan Henrik Scheffer i Hillerslev præstegård
2) Anne Christensdatter Skytte g.m. Oluf Hald, arkelimester i København
3) Peder Skytte, degn i Klim, [Vester] Torup og Vust.
Ophold til afdødes søster Barbara Pedersdatter.
Afdøde døde 8.9.1739.

9 Johanne Marie Hansdatter Bøhm i Solbjerg præstegård. 20.6.1740, fol.69.
E: LeFritz [Hansen] Rohde, præst i Solbjerg og Sundby. A:
1) bror Hans Verner, transportør ved Assens færgested
2) bror Just Bøhm, by- og herredsskriver i Hjørring
3) søster Lucie Hedvig Bøhm g.m. Otto Frank, præst i Hørup på Als.
Afdøde døde 20.5.1740.

10 Mette Nielsdatter i Dragstrup. 20.9.1741, fol.73.
E: Hans Nielsen, degn i Dragstrup og Skallerup. B:
1) Niels Hansen til Damsgård [i Ovtrup sogn på Mors]
2) Kirsten Hansdatter.
Afdøde døde 10.10.1740.

11 Claus Ursin, præst i Tødsø og Erslev. 6.6.1742, fol.76B.
E: Margrethe Sofie Zitscher. B:
1) Claus Clausen Ursin 5.
FM: Egidius Hoff, degn i Tødsø og Erslev.
Desuden nævnes enkens svoger Jens Lyngby i Thisted.

12 Barbara Cecilie Halsen i Vester Jølby præstegård. 9.11.1742, fol.92.
E: Johan Rudolf [Mathiasen] Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup. B:
1) Frands Testrup 8
2) Mathias Testrup 7
3) Barbara Kirstine Testrup 5
4) Terkild Testrup 3.
Afdøde døde 11.10.1742.

13 LeFritz Hansen Rohde, præst i Solbjerg og Sundby. 25.6.1744, fol.95B.
Enkemand efter [Johanne Marie Hansdatter Bøhm, skifte 20.6.1740 lbnr.9]. A:
1) søster Rebekka Hansdatter Rohde i præstegården.
FM: Lars [Nielsen] Bugge til Ejstrup [Hvidbjerg sogn på Mors].
Afdøde døde 12.4.1744.

14 Karen Jensdatter i Tødsø degnebolig. 11.1.1745, fol.112.
A:
1) bror Søren Jensen i Løgum sogn i Holsten
2) søster Maren Jensdatter g.m. Egidius Hoff på stedet, degn i Tødsø og Erslev
3) søster Anne Jensdatter i Nykøbing Mors.
FM: Peder Pedersen i Smedegård i Tødsø sogn.
Afdøde havde tidligere boet i Øster Jølby.
Afdøde 12.12.1744.

15 Maren Olufsdatter i Sejerslev degnebolig. 6.6.1749, fol.118.
Enke efter Jacob Pedersen Loft, skifte 6.5.1748. B:
1) Peder Jacobsen Loft 8
2) Maren Jacobsdatter Loft 6
3) Kirsten Jacobsdatter Loft 2.
FM:
1) morfar Oluf Jensen Krog på stedet, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby
2) morbror Christen Olufsen Holst, degn i Hjardemål.
Afdøde døde 8.5.1749.

16 Niels Hansen Ville, præst i Tødsø og Erslev. 30.9.1748, fol.121, 123.
E: Anne Cathrine [Christensdatter] Splid. LV: Johan Rudolf Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup. B:
1) Anne Cathrine Ville 3.
FM:
1) farbror Christoffer Ville, boghandler i Ålborg
2) morbror Niels Splid, administrator ved amtstuen i Randers.
Desuden nævnes.
1) Laurids Bjørn Splid i Albæk
2) Elisabeth Splid.
Afdøde døde 30.8.1748.

17 Kirsten Christensdatter i Sejerslev degnebolig. 14.6.1749, fol.121B.
E: Oluf Jensen Krog, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. B:
1) Christen Olufsen Holst, degn i Hjardemål
2) Maren Olufsdatter, skifte 6.6.1749 lbnr.15, var g.m. Jacob Pedersen Loft. 3B:
a Peder Jacobsen Loft 8
b Maren Jacobsdatter Loft 6
c Kirsten Jacobsdatter Loft 1½.
Afdøde døde 16.5.1749.

18 Ingeborg Christensdatter Agerholm i Galtrup præstegård. 1753, fol.131.
E: Peder Knudsen Gram, præst i Galtrup og Øster Jølby.
Arv og gæld frasiges af A:
1) søster [Christine Christensdatter Agerholm g.m. Peder Schmidt i Lemvig], begge døde. 3B:
a Peder [Pedersen] Holm, præst i Vejerslev og Blistrup
b Christiane Agerholm
c Anne Marie Agerholm
2) søster, død. B:
a søn, død. 2B:
1 Mette Sofie Agerholm
2 Jens Agerholm
FM: Søren Pedersen, forpagter i Tødsø præstegård
3) Sejer Olufsen, degn i Galtrup og Øster Jølby, hvis svigermor er Helvig Lauridsdatter.
Da boet er fallit, formenes øvrige arvinger, både inden og uden riget, også at frasige arv og gæld, hvorfor skiftet sluttes.

19 Ferdinand [Jochumsen] Phister, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, der døde 10.10.1752, fol.132B.
E: Anne [Henriksdatter] Kræfting.
Aftale om pension.

20 Oluf Jensen Krog, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 24.8.1756, fol.134B.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte 14.6.1749 lbnr.17]. B:
1) Christen Olufsen Holst, degn i Hjardemål
2) [Maren Olufsdatter, skifte 6.6.1749 lbnr.15, var g.m. Jacob Pedersen Loft]. 3B:
a Peder Jacobsen Loft 14, i Fredericia latinskole
b Maren Jacobsdatter Loft 11 i Hjardemål
c Kirsten Jacobsdatter Loft 9 i Hjardemål.
Afdøde døde 26.7.1756.

21 Kirsten Pedersdatter Skibsted i Vester Jølby degnebolig. 4.2.1757, fol.140.
E: Bendix Hammer, degn i Dragstrup og Skallerup. A:
0) forældre [Peder Jensen Skibsted, præst i Hjardemål, skifte Ålborg bisp 24.1.1714 lbnr.252 og Karen Margrethe Svendsdatter Kirketerp, skifte Ålborg by provsti gejstlig 6.8.1754 lbnr.12]
1) søster Maren Pedersdatter Skibsted g.m. Jens Pedersen Vandel, stolemager i København
2) Ida Pedersdatter Skibsted i Nykøbing Mors.

22 Gertrud Marie Knudsgaard i Sejerslev præstegård. 14.6.1757, fol.144.
E: Peder [Pedersen] Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. B:
1) Maren Elisabeth Rosted 10
2) Dorthe Rosted 9
3) Peder Rosted 5
4) Laurids Rosted 5 uger, der døde
5) Christiane Rosted 5 uger, der døde.
Ved skiftesamlingen 24.5.1759 er begge tvillinger døde og enkemanden er g.m. Inger Marie [Enevoldsdatter] Wagaard.

23 Peder Knudsen Gram, præst Galtrup og Øster Jølby. 23.11.1758, fol.146B.
Enkemand efter [Ingeborg Christensdatter Agerholm, skifte 1753 lbnr.18].
[Første ægteskab med Anne Christine Johansdatter Høpfner, død 25.4.1724]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter Gram, død, var g.m. Jens [Olufsen] Panum, successor. 1B:
a Anne Marie Panum, der døde
2) Johan Catharinus Sylver i København
3) Jens Gram i København
4) Hans Holst i Ebeltoft.

24 Albertine Magdalene Hønnemann i Vester Jølby præstegård. 5.5.1760, fol.149B.
E: Johan Rudolf [Mathiasen] Testrup, præst i Dragstrup og Skallerup, der døde, [begravet 2.1.1762].
Hans første ægteskab med Barbara Cecilie Halsen, skifte 9.11.1742 lbnr.12. B:
1) Frands Testrup, korporal
2) Mathias Testrup, degn i Klim
3) Barbara Kirstine Testrup
4) Terkild Testrup.
FM: Jens Jørgen Testrup til Vejerslevgård.
Hendes A:
1) faster Magdalene Hønnemann g.m. Niels Lauridsen Barchmann, præst i Rorup og Glim, begge døde 2B:
a Barbara Laurentia Barchmann g.m. Steffen [Didriksen] Dresing, præst i Tranderup på Ærø
b Poul Christian Barchmann, toldkontrollør i Holmestrand i Norge.
Afdøde døde 5.5.1760.

25 Jørgen Nielsen Mygind, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 12.1.1763, fol.159.
E: Maren Mogensdatter Holst. LV: Peder Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. Afkald fra A:
1) bror Frands Testrup [Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg
2) søster Frederikke Mygind g.m. Mourids Hansen Højer
3) søster, død, var g.m. Laurids Meyer, nu fuldmægtig på Bæksted og Haven
4) søster Kirsten Mygind g.m. Poul Dahl, underskrevet i Vidstrup anneksgård
5) søster Cathrine Marie Mygind, enke efter [Christen Christensen] Schmidt, præst i Rubjerg og Mårup. LV: Hans Jørgen [Mortensen] Kofoed, præst i Rubjerg og Mårup.
Afdøde døde 11.1.1763.

26 Søren Henriksen Ammitsbøl, præst i Flade og Sønder Dråby. 22.12.1764, fol.160B, 166B.
E: Cathrine Nielsdatter Erritsø. LV: bror Iver Nielsen Erritsø, student.
B:
1) Henrik Ammitsbøl til Søgård på Holmsland
2) Niels Ammitsbøl til Nandrup [i Flade sogn]
3) Laurids Ammitsbøl til Sø [i Sejerslev sogn]
4) Hagar Cathrine Ammitsbøl g.m. Thyge Jespersen [Thygesen], præst i Flade og Sønder Dråby
5) Kirsten Ammitsbøl.
Testamente af 18.10.1743.
Afdøde døde 21.12.1764.

27 Niels Jacobsen Kaas, degn i Dragstrup og Skallerup. 4.2.1765, fol.161.
E: Anne Sørensdatter. LV: Morten Højer på Frøslevgård. B:
1) Jacob Nielsen Kaas 20, i snedkerlære i Ålborg
2) Maren Nielsdatter Kaas 16.
FM: farbror Hans Jacobsen Kaas, degn i Skjoldborg og Kallerup.
Afdøde døde 3.1.1765.

28 Kirstine Marie [Christensdatter] Degnbol i Vester Jølby præstegård. 6.4.1767, fol.18.
E: Peder [Christiansen] With, præst i Dragstrup og Skallerup. A:
1) halvbror Jens Degnbol over 18, i København
2) halvbror Christian Degnbol over 18, i København
3) halvsøster Mette Kirstine Degnbol i Sjørup præstegård i Thy
halvsøster Øllegaard Sofie Degnbol hos mor i Søndergård i Hundborg sogn, der døde nogle dage før afdøde
4) halvbror Jørgen Christian Poulstrup hos mor i Søndergård i Hundborg sogn
FM:
1) J[ohannes] V[ogelius Michaelsen] Stenstrup, præst i Sjørring og Torsted
2) Peder Weytorp, degn i Sjørring og Torsted.
Desuden nævnes enkemandens morbror Iver Dalsgaard til Råstrup [i Hundborg sogn].
Afdøde døde 5.4.1767.

29 Egidius Hoff, degn i Tødsø og Erslev. 5.8.1767, fol.195, 201B.
E: Maren Jensdatter. LV: Andreas Knie, forpagter i Tødsø præstegård. B:
1) Karen Hoff 30 i Nykøbing Mors
2) Hans Hoff 22.
FM: Anders Mikkelsen, sognefoged i Tødsø.
Afdøde døde 4.8.1767.

30 Thomas Jacobsen Winther, 12 år gammel i Galtrup præstegård. 7.4.1768, fol.200B.
A:
1) mor Anne Thomasdatter Nysum nu g.m. Jens [Olufsen] Panum, præst i Galtrup og Øster Jølby
2) bror Oluf Jacobsen Winther 11
2) halvbror Peder Jensen Panum 5
3) halvsøster Anne Marie Jensdatter Panum 3
4) halvsøster Marianne Jensdatter Panum 1.
FM:
1) født værge Oluf Jacobsen Winther på Halkær i Viborg stift
2) Anders Winther, degn i Solbjerg og Sundby.
Afdøde havde arv efter far Jacob Olufsen Winther til Overgård i Sundby sogn, død 18.5.1761.
Afdøde døde 8.3.1768.

31 Karen [Henriksdatter] Morville i Solbjerg præstegård. 28.1.1768, fol.202.
Enke efter Erik [Hansen] Rask, præst i Viby på Fyn, [død 17.5.1762].
Første ægteskab med [Niels Thisen Stenberg, præst i Viby på Fyn, begravet 22.9.1727]. B:
1) Mathias Stenberg, præst i Solbjerg og Sundby
2) Schack Stenberg, præst i Gerlev og Dråby på Sjælland
3) Cathrine Margrethe Stenberg g.m. Laurids Foss [Ovesen] Stenberg, præst i Hedensted og Lille Dalby.
Afdøde døde 28.1.1768.

32 Søren Christian [Christensen] Sinding, præst i Alsted og Bjergby. 2.6.1770, fol.211.
E: Frederikke Christiane Lynge. LV: Thyge Jespersen, præst i Flade og Sønder Dråby. B:
1) Benjamin Sinding 33, skoleholder i Rødding i Salling
2) Ulrikke Sofie Sinding 31
3) Christian Sinding 30, student i København
4) Christian Peder Sinding 28, skoleholder i Oddense i Salling
5) Morten Sinding 22
6) Peder Breum Sinding 17
7) Carl Frederik Sinding 16
8) Else Cathrine Sinding.
FM:
1) Peder Espersen til Ballegård [i Vejerslev sogn]
2) Peder [Christiansen] With, præst i Dragstrup og Skallerup.

33 Carsten Wulff i Tøving degnebolig, degn i Galtrup og Øster Jølby. 1.2.1771, fol.228B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen på Overgård. B:
1) Carsten Carstensen Wulff 13 uger den 19.6.1771.
FM:
1) morbror Laurids Pedersen Sund, degn i Galtrup og Øster Jølby
2) morbror Peder Pedersen Sund i Ballehus i Tømmerby sogn.

34 Mathias [Nielsen] Stenberg, præst i Solbjerg og Sundby. 17.11.1774, fol.241.
E: Karen [Martinsdatter] Svinck (Zwing). LV: Peder With, præst i Dragstrup og Skallerup. 6 børn, hvis navne ikke angives B:
[1) Niels Martin Stenberg, døbt København Helliggejst 11.10.1762
2) Malte Frederik Stenberg, født 1764
3) Christiane Bojetta Stenberg, født 1765
4) Johannes Gottlieb Stenberg, født 1769
5) Engel Sofie Stenberg, født 1771
6) Ludovika Benigma Stenberg, født 1772].
FM:
1) født værge August Schack Stenberg, præst i Gerlev og Dråby på Sjælland
2) [Andreas] Schurmand til Jølbygård [i Solbjerg sogn].

35 Peder [Pedersen] Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 22.4.1776, fol.262.
E: Inger Marie [Enevoldsdatter] Wagaard. LV: Oluf Bagger [Thomsen] Praëm, præst i Tømmerby og Lild. B:
2) Enevold Rosted 16
3) Peder Rosted 11.
FM: morbror Peder Wagaard, præst i Skelund og Visborg.
Første ægteskab med [Gertrud Marie Knudsgaard]. B:
1) Dorthe Rosted g.m. Claus Clausen, købmand i Viborg.
Afdøde døde 22.4.1776.
Jordebog 1773 for Sø gods i Sejerslev sogn fol 270-271.

36 Johan Ludvig [Kajsen] Langelo i Skarum præstegård, præst i Alsted og Bjergby. 10.7.1777, fol.275B.
E: Anne Marie [Olufsdatter]. LV: J. Stadil. B:
1) Grethe Langelo 7
2) Ida Margrethe Langelo 4
3) Hedvig Cathrine Amalie Langelo 3
4) Agathe Langelo 2.
FM: morbror Jacob Olufsen i Nykøbing Mors.
Afdøde var 5.3.1777 udnævnt til præst i Leksviken i Trondhjem stift i Norge, men døde i Skarum præstegård inden tiltrædelsen.

37 Anne Thomasdatter Nysum i Galtrup præstegård. 22.1.1781, fol.283B, 365B.
E: Jens [Olufsen] Panum, præst i Galtrup og Jølby. B:
2) Peder Panum 18 i Viborg latinskole
3) Anne Marie Panum 16. Ved afkald 14.6.1793 g.m. Jacob Dahlgaard til Overgård [i Sundby sogn]
4) Marianne Panum 14
5) Jacob Panum 12
6) Thomas Panum 10
7) Rachel Panum 6.
Første ægteskab med [Jacob Olufsen Winther til Overgård i Sundby sogn. B:
1) Oluf Jacobsen Winther 24.
FM: morbror Søren Thomsen Nysum på Ørndrup.

38 Else Nielsdatter, der døde 10.8.1781 over 80 år gammel i Flade præstegård. 11.8.1781, fol.289B.
Enke efter [Esajas] Klauman, præst i Visby og Heltborg i Thy. A:
1) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Mads Madsen i Tøttrupgård [i Hørdum sogn] i Thy. 1B:
a Else Madsdatter i Villerslev sogn i Thy
2) søster Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Jens Futtrup i Thy. 5B:
a Niels Hyllede i Torp [i Karby sogn] på Mors
b Maren Hyllede i Næs [i Karby sogn] på Mors
c Dorthe, død, var g.m. Laurids Clausen i Næs. 6B:
1 Claus Lauridsen i Næs
2 Niels Lauridsen i Karby
3 Jens Lauridsen i Karby
4 Anne Lauridsdatter i Hvidbjerg
5 Maren Lauridsdatter i Karby
6 Ingeborg Lauridsdatter i Karby præstegård
d Else Marie, død, var g.m. Bertel Haven i Bjergby på Mors. 2B:
1 Jens Peder Bertelsen i gården Haven i Bjergby på Mors
2 Anne Ingeborg Bertelsdatter g.m. Peder Thomsen i Flade præstegård
e Voldborg Bertelsdatter død, var g.m. Morten Balle i Nykøbing Mors. 3B:
1 Oluf Mortensen i Nykøbing
2 Poul Mortensen i Nykøbing
3 Maren Mortensdatter i Nykøbing
3) søster Helvig Nielsdatter, død. 2B:
a Peder Enggaard i Klitmøller
b Maren, tjener i Thy, men uvist hvor
4) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Andersen i Ballegård. 5B:
a Maren Jensdatter g.m. Peder Lassen i Nykøbing Mors
b Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jacobsen i Alsted
c Maren Jensdatter g.m. Christian Pedersen, degn ved Haderslev
d Niels Jensen, død. 5B:
1 Jens Nielsen i Frøslev
2 Oluf Nielsen i Frøslev
3 Peder Nielsen i Frøslev
4 Inger Nielsdatter i Frøslev
5 Else Nielsdatter i Frøslev
e Anders Jensen, død. 7B:
1 Christen Andersen i Hvidbjerg
2 Christen Andersen i Hvidbjerg
3 Søren Andersen i Hvidbjerg
4 Oluf Andersen i Holsten
5 Niels Andersen hos sin mor
6 Helvig Andersdatter hos sin mor
7 Kirsten Andersdatter i Holsten.

39 Anders [Andersen] Knie, præst i Tødsø og Erslev. 9.8.1782, fol.297.
Enkemand efter [Anne Birgitte Møller, død 4.4.1773]. B:
1) Andreas Knie på Sjælland
2) Niels Andreas Knie, eskadronfeltskær i Frederiksstad i Norge
3) Maren Knie g.m. Søren Nielsen Buchwald, farver i Skælskør
4) Anne Marie Knie, død, var g.m. Peder Bredal, forpagter på Davrup [i Bjergsted sogn] på Sjælland. 5 børn, hvis navne ikke angives
5) Christiane Birgitte Knie g.m. Hans Morell, præst i Tødsø og Erslev
6) Anne Margrethe Knie g.m. Peder Brixen, forpagter på Petersgård [i Kalvehave sogn] på Sjælland.
Afdøde døde 7.8.1782.

40 Maren Nielsdatter i Flade degnebolig. 20.10.1783, fol.301.
E: Jørgen [Pedersen] Bering, degn i Flade og Sønder Dråby. B:
1) Ellen Jørgensdatter Bering g.m. Jens Jørgensen, tømrer i Amsterdam
2) Maren Jørgensdatter Bering
3) Johanne Jørgensdatter Bering
4) Sofie Jørgensdatter Bering på Overgård [i Udbyneder sogn] i Himmerland
5) Karen Jørgensdatter Bering.
Afdøde døde 19.10.1783.

41 Frederikke [Christiane Lynge] i Bjergby. 17.11.1783, fol.304, 429.
Enke efter Søren [Christian Christensen] Sinding, præst i Alsted og Bjergby, [skifte 2.6.1770 lbnr.32]. B:
1) Benjamin Sinding, skoleholder i Krejbjerg i Vester Salling
2) Ulrikke Sofie Sinding
3) Christian Sinding, degn i Vilsted og Vindblæs
4) Christian Peder Sinding, degn i Oddense og Otting i Salling
5) Morten Sinding, der døde på rejse til Ostindien
6) Peder Breum Sinding, uvist hvor. Arven tilfalder kongens kasse 31.12.1795
7) Carl Frederik Sinding, skræddersvend i Randers
8) Else Cathrine Sinding. FM: Jakob Dahlgaard til Overgård [i Sundby sogn].
Afdøde døde 15.11.1783.

42 Margrethe Cathrine Munch i Sejerslev degnebolig. 30.5.1785, fol.310B.
E: Jacob [Andersen] Hald, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. B:
1) Peder Hald 21
2) Søren Hald 19, student i København
3) Anne Hald 10.
FM: morfar Søren Anker Nielsen Munch, præst i Kornum og Løgsted.
Afdøde døde 29.4.1785.

43 Niels [Johansen] Nysum, præst i Flade og Sønder Dråby, [der døde 18.4.1785], fol.314B.
E: Abelone [Marie Damiansdatter] Hald.
Bevilling til uskiftet bo af 15.7.1785.

44 Iver [Nielsen Iversen] Erritsø, ugift student i Flade præstegård. 18.11.1783, fol.315.
A:
1) søster Cathrine [Nielsdatter Iversen] Erritsø, enke efter [Søren Henriksen] Ammitsbøl, præst i Flade og Sønder Dråby, [skifte 22.12.1764 lbnr.26]. LV: Stadil til Sø
2) bror Jochum Iversen Erritsø, købmand i Fredericia, død. 4B:
a Niels Iversen
b Søren Gudme Iversen. landmåler
c Hagar Kirstine Iversen
d Dorthe Cathrine Iversen
FM: Splid, byfoged og rådmand i Nykøbing Mors
3) halvsøster Hagar Cathrine Iversen Erritsø, død, var g.m. Henrik Ammitsbøl i Hvirring. 3B:
a Laurids Henriksen Ammitsbøl i Klaks mølle i Hornborg sogn
b Niels Henriksen Ammitsbøl
c Hans Henriksen Ammitsbøl til Holbækgård ved Randers
4) halvsøster Karen Erritsø g.m. Lund, byfoged i Middelfart
5) halvsøster Anne Dorthe Erritsø, enke efter Holm, apoteker i Odense
6) Margrethe Iversen , død uden børn, var g.m. Peder Billeskov i Nygård i Ikast sogn.

45 Mikkel Andersen [Møller], degn i Alsted og Bjergby. 30.3.1786, fol.324B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Lauridsen Vestergaard i Alsted. B:
1) Anders Møller, birkedommer på Langeland
2) Niels Jensen [Mikkelsen] Møller, successor
3) Peder Møller, hof- og stadsretsprokurator i København
4) Regine Møller
5) Maren Møller i Tødsø præstegård
6) Else Møller på Voldbjerg [i Hee sogn] i Hardsyssel.
Afdøde døde 1.3.1786.

46 Henrikke Abelone Hager, ugift i Serridslev præstegård. 25.12.1784, fol.326B, 429.
A:
0) far Niels [Henriksen] Hager, præst i Skyum og Hørdum, [død 4.7.1758]
1) bror Christian Hager i Skyum i Thy
2) bror Henrik Hager, underofficer i Århus, død 6.2.1773, var g.m. Birgitte, der døde for 1½ år siden. 2B:
a Anne Sofie
b Louise
FM: Frederik Rask, kapellan i Århus Frue
3) søster Else Hager g.m. Jens Ginkelberg, degn i Junget og Torum i Salling, begge døde. 3B:
a Jens Ginkelberg, uvist hvor. Arven tilfaldt kongens kasse 31.12.1795
b Øllegaard Ginkelberg g.m. [Anders] Thorning, [købmand] i Ålborg
c Christiane Sofie Ginkelberg g.m. Jens Jørgen Svejstrup, degn i Øster Hornum.
Afdøde døde 24.12.1784.

47 Jacob Hald, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 15.12.1786, fol.333.
Enkemand efter [Margrethe Cathrine Munch, skifte 30.5.1785 lbnr.42]. B:
1) Peder Hald 24, i København
2) Søren Hald 22, i København
3) Anne Hald, 12, i København.
FM: farbror Peder Hald, degn i Ræer, Hansted og Vigsø.

48 Anne Jensdatter Trap i Sundby degnebolig. 15.12.1788, fol.344B.
E: Anders Winther, degn i Solbjerg og Sundby. B:
1) Jens Christian Winther, død. 2B:
a Anders Winther 7
b Jens Christian Winther 3.
FM: Jeppe Andersen, tømrer
2) Peder Winther i Ørding
3) Jacob Winther, død. 2B:
a Anne Winther 7
b Maria Anne Winther 6.
FM: Christen Christensen Kied i Sundby
4) Inger Marie Winther g.m. Laurids Knudsen i Thisted
5) Dorthe Marie Winther g.m. Jens Josefsen på stedet.

49 Anders Winther, degn i Solbjerg og Sundby. 20.8.1790. fol.351.
Enkemand efter [Anne Jensdatter Trap, skifte15.12.1788 lbnr.48]. B:
1) Jens Christian Winther, død. 2B:
a Anders Winther
b Jens Christian Winther
2) Peder Winther i Ørding
3) Jacob Winther, død. 2B:
a Anne Winther
b Maria Anne Winther
4) Inger Marie Winther g.m. Laurids Knudsen i Thisted
5) Dorthe Marie Winther g.m. Jens Josefsen på stedet.
Afdøde døde 19.8.1790.

50 Poul Nielsen Fogh, præst i Flade og Sønder Dråby. 11.7.1791, fol.352B.
E: Anne Klejtrup Thorbull. LV: Jens Stadel til Ullerup [i Galtrup sogn].
Første ægteskab med [Hippolyt Christiansdatter Kjærulf]. B:
1) Christian Henrik Fogh i Skive
2) Niels Fogh 23 i Skive
3) Kirsten Fogh g.m. Gravers Thorbull, kapellan på Fur
4) Frederikke Wirenfeldt Fogh.
FM:
1) Jens Thomsen Thorbull i København
2) svoger Laurids Jacobsen Hald, præst i Højbjerg og Elsborg.
Disse børn har arv efter deres mormor [Kirstine Marie Rasmusdatter Schiøtt], skifte 21.6.1777, og morfar [Christian Henrik Nielsen] Kjærulf, præst i Sindal og Astrup
[Andet ægteskab med Anne Marie Rasmusdatter Holm, skifte Morsø Sønder Herred 11.1.1781 lbnr.49].

51 Mette Pedersdatter Degnbol i Vester Jølby degnebolig. 5.2.1793, fol.364B.
E: Gregor Højer, degn i Dragstrup og Skallerup. A:
1) bror Jens Pedersen Lund, snedker i Brande
2) søster Helene Pedersdatter Lund i Ålborg
3) søster, død. 1B:
a Mette Kirstine Justsdatter i Ålborg.
Afdøde døde 5.2.1793.

52 Peder [Christiansen] With, præst i Dragstrup og Skallerup. 6.2.1794, fol.366.
E: Christine Johanne [Pedersdatter] Riber.
Bevilling til uskiftet bo af 9.10.1778.
[Første ægteskab med Kirstine Marie Christensdatter Degnbol, skifte 6.4.1767 lbnr.28].

53 Niels Jensen Mikkelsen Møller, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, der døde 4.4.1794, fol.366, 397.
E: Anne Knudsdatter Ulsted. LV: Jens Hesselbjerg, degn i Hillerslev i Thy, der ægter enken. B:
1) Karen Marie Møller 8
2) Michael Møller 5.
FM:
1) morfar Knud Ulsted
2) Niels Lauridsen Vestergaard
3) farbror Anders Møller, prokurator i København.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Lauridsdatter, enke efter Mikkel Andersen Møller, degn i Alsted og Bjergby, [skifte 30.3.1786 lbnr.45].
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1794.
Skifte 10.8.1795.

54 Jens Panum, præst i Galtrup og Øster Jølby. 18.9.1794, fol.366B, 402, 410B, 428, 461.
Enkemand efter [Anne Thomasdatter Nysum i Galtrup præstegård. 22.1.1781 lbnr.37]. B:
1) Peder Panum, kapellan i Stege på Møn
2) Anne Marie Panum g.m. Jacob Dahlgaard til Overgård [i Sundby sogn]
3) Marianne Panum 27. Ved afkald 22.12.1800 g.m. Peder Gregersen i Slette Strand [i Hjortdal sogn] i Vester Han herred
4) Jacob Panum 26
5) Thomas Panum 23. Ved afkald 26.10.1795 klokker i Nykøbing Mors
6) Rachel Panum 20, der ægter Jens Christensen Møller i Bakgården ved Vildsund i Thy.
FM: Laurids Sund, degn i Galtrup og Øster Jølby.
Afdøde døde 18.9.1794.

55 Johan Didrik Vilhelm Westenholz, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby. 19.12.1794, fol.379, 409, 411B, 428B.
E: Karen Thomasdatter Hee. LV: Christian [Thomsen] Lillelund, præst i Øster og Vester Assels. B:
1) Thomas Frederik Westenholz, ansat i Viborg latinskole.
FM:
1) morbror Niels [Thomsen] Hee, præst i Støvring, Mellerup og Støvringgård kloster
2) Jens Stadel til Ullerup og Sø.

56 Jørgen Pedersen Bering, degn i Flade og Sønder Dråby. 10.3.1798, fol.429B.
E: Maren Christensdatter. LV: Steffen Sørensen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 20.10.1783 lbnr.40]. B:
1) Ellen Jørgensdatter Bering g.m. Mathias Poulsen i Amsterdam
2) Maren Jørgensdatter Bering g.m. Mathias Andersen Holst, hårskærer i Thisted
3) Johanne Jørgensdatter Bering i Amsterdam
4) Sofie Jørgensdatter Bering g.m. Peder Hart i Udbyneder
5) Karen Jørgensdatter Bering.
Desuden nævnes afdødes søster Elisabeth Bering, enke efter Buch, skoleholder i Ålborg.

57 Carl Svendsen Folcher, præst i Solbjerg og Sundby. 16.8.1798, fol.432, 439, 442B, 445, 456.
E: Maren Nielsdatter Ho, der er over 70 år gammel. LV: Steffen Prip, forpagter af Solbjerg præstegård.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Peder Varberg, apoteker i Nykøbing Mors. 1B:
1) Andreas Pedersen Varberg i Nordstad i Flakstad sogn i Kristiansand stift i Norge.

58 Christen Toft, skoleholder i Jørsby skole. 16.4.1799, fol.441.
E: Inger Mikkelsdatter. LV: [Jens Peder] Woydemann, hospitalsforstander i Nykøbing Mors. B:
1) Laurids Christensen 27
2) Mikkel Christensen 26
3) Kirsten Christensdatter 22
4) Maren Christensdatter 21
5) Karen Christensdatter 19
6) Mads Christensen 18
7) Peder Christensen 16.

59 Maren Christensdatter i Flade. 26.2.1800, fol.444B.
Enke efter Jørgen [Pedersen] Bering, degn i Flade og Sønder Dråby, [skifte 10.3.1798 lbnr.56]. A:
1) bror Lauge Christensen i Sønder Dråby.

60 Testamente i Solbjerg. 25.8.1794, fol.461B.
Testamente af 2.8.1794 for Christen Nielsen, degn i Solbjerg og Sundby og hustru Maren Christensdatter Torup.

61 Dorthe Margrethe Saaby i Solbjerg præstegård, der døde [27.1].1803, fol.462B, næste protokol fol.12.
E: Gabriel Ferdinand Flor, præst i Solbjerg og Sundby. B:
1) Jens Christian Flor 10
2) Niels Saaby Flor 8
3) Anne Sofie Elisabeth Flor 6.
FM:
1) Jens Vandborg til Frøslevgård
2) Jens Stadel til Ullerup og Sø.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1803.
Skifte 16.4.1804.

62 Laurids Pedersen Sund, degn i Galtrup og Øster Jølby. 3.6.1803, fol.463B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Nielsen, sognefoged. Afkald fra B:
1) Maren Lauridsdatter Sund g.m. Morten Mikkelsen i Skærbæk i Sejerslev sogn.
2) Peder Christian Lauridsen Sund 24 i Tørring.
FM: Carl Printz, degn Tødsø og Erslev.

63 Zacharias Grüner, student i Galtrup præstegård. 11.11.1803, fol.464B.
A:
1) Egerik Nikolaj Issem, præst i Galtrup og Øster Jølby
2) Antoinette Augusta Ludomilla, enke efter Hetting
3) Sofie Gyldenkrone Issem.
Desuden flere udarvinger, hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde 13.10.1803.

64 Ellen Sørensdatter Bach i Tødsø degnebolig. 21.2.1804, fol.465B.
E: Carl Printz, degn i Tødsø og Erslev. B:
1) Johannes Severin Carlsen Printz 30 i Vodstrup i Tødsø sogn
2) Søren Carlsen Printz 22, soldat i Århus.Morsø Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1804-1817
C 11C-2

65 Peder Vejtorp, ugift præst i Dragstrup og Skallerup. 22.5.1804, fol.2, 18.
A:
0) forældre [Oluf Pedersen Veje, degn i Tilsted og hustru Kirsten Christensdatter Torp], begge døde. 2B:
1) søster Anne Cathrine Veje g.m. Jens Jensen i Hørsted sogn ved søn Oluf Veje 28, købmandskarl i Thisted
2) søster [Anne Veje], død. 2B:
a Anne Marie Skive, der ægter Gabriel Ferdinand Flor, præst i Solbjerg og Sundby
b Louise Kirstine Skive.

66 Anne [Jacobsdatter] Hald i Ejerslev degnebolig. 10.12.1805, fol.24.
E: Niels Krog. B:
1) Jacob Christian Krog 4
2) Marie Christine Krog 20 uger.
FM:
1) morbror Søren Hald, præst i Oddense og Otting i Salling.
2) Jens Falksen, i Ejerslev

SLUT


Morsø Sønder herred.
Gejstlig skifteprotokol
1725-1808

[1725-1785]    [1787-1808]   


Morsø Sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1725-1785
C 11B-3


1 Hans Christian [Madsen] Tidemand, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby. 7.8.1725, fol.2.
E: Sofie Bang. LV: Laurids [Lauridsen] Damstrøm, præst i Visby og Heltborg [g.m. Dorthe Bang]. B:
1) Laurids Bang Tidemand 4.
FM: farbror Niels Madsen, feldbereder i Ålborg.

2 Inger Clausdatter Sidenborg i Nykøbing Mors. 6.4.1725, fol.14.
Enke efter Bertram [Hansen] From, præst i Selde og Åsted i Salling, [død 2.3.1690]. B:
1) Claus Bertramsen From [begravet Nykøbing 15.2.1718]. 7B:
a Marie From 21
b Inger From 19
c Bertram From 18
d Laurids From 13
e Anne Margrethe From 12
f Dorthe From 11
g Jacob From 9
2) Just [Sidenborg] Bertramsen From, præst i Jyderup [og Holmstrup] på Sjælland
3) Jacob Bertramsen From, præst i Torning og Karup
4) Drude Bertramsdatter From, død [4.2.17149, var g.m. Jochum [Jørgen Christoffersen] Høyer, præst på Fur. 6B:
a Bertram Høyer, præst i Anst og Gesten
b Christoffer Høyer 30
c Kirsten Høyer g.m. Laurids Holst, præst i Selde og Åsted
d Mette Høyer
e Marie Høyer
f Magdalene Cathrine Høyer
5) Anne Bertramsdatter From g.m. Christen Mikkelsen Uttrup i Nykøbing
6) Dorthe Bertramsdatter From g.m. Jens Madsen Vils i Nykøbing.
(Sml. skifte efter afdøde mands steddatter Karen Lauridsdatter Fogh: Ålborg bisp 10.5.1733. Pakke XI A nr.24, lbnr.376).

3 Niels Graversen Assels, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby. 4.7.1729, fol.16B.
A:
1) bror Johannes Graversen [Assels], præst i Hem, Hindborg og Dølby i Salling
2) søster [Maren Graversdatter] g.m. Pors [Jacobsen] Hammer , præst i Ugilt og Tårs.

4 Niels Eriksen Gjern, præst i Ljørslev og Ørding, [begravet 23.5.1720], fol.16B, 23B, 35, 70, 137B, 139.
E: Kirsten Lasdatter Tychonius.
Afkald fra B:
2) Mette Cathrine Nielsdatter Gjern. Ved afkald 4.2.1745 g.m. Herman Didrik Holst, præst i Gudme og Brudager på Fyn
3) Erik Nielsen Gjern. Afkald 16.6.1734
4) Poul Nielsen Gjern. Ved afkald 31.7.1741 kapellan i Skive og Resen
5) Ulrikke Augusta Nielsdatter Gjern. Afkald 31.7.1741
6) Karen Nielsdatter Gjern. Afkald 16.12.1735
7) Nille Kirstine Nielsdatter Gjern. Afkald 16.12.1735
FM: morbror Christen Lassen Tychonius, præst Viborg domkirke.
[Første ægteskab med Mette Mikkelsdatter Rønne, skifte Ålborg bisp 7.5.1708 lbnr.198. B:
1) Edel Elisabeth Nielsdatter Gjern].
(Skifte efter afdøde: Ålborg bisp 14.5.1720 lbnr.291).

5 Baltser Nissen, præst i Vejerslev og Blistrup. 25.2.1732, fol.17, 137, 138B.
E: Birthe [Henningsdatter] Ermandinger. LV: Christoffer Henrik Wolter. B:
3) Henning Nissen 25 i Ostindien. Afkald på Movtrup [i Blistrup sogn] på Mors 2.11.1754
4) Peder Nissen 24 på Movtrup
5) Sidsel Margrethe Nissen 21 i Amsterdam
6) Hans Eichel Nissen 13. Ved afkald 5.6.1740: vintappersvend i København.
FM: successor Frederik [Carlsen] Ermandinger.
Første ægteskab med Anne Cathrine Vissing. B:
1) Cathrine Elisabeth Nissen. Ved afkald 15.6.1737 g.m. Mathias Mortensen i København.
Andet ægteskab med Anne Margrethe de Groth. B:
2) Gertrud Nissen på "Cap de bon Esperance" [i Sydafrika].

6 Knud [Bentsen] Spormann, præst i Frøslev og Mollerup. 1.9.1732, fol.21.
E: Elisabeth Johanne [Andersdatter] Brasen. B:
1) Mathias Spormann
2) Frands Testrup Spormann
3) Anders Brasen Spormann
4) Anne Marie Spormann
5) Maren Spormann.

7 Henrik [Jensen] Esbach, kapellan i Nykøbing, Lødderup og Elsø. 25.6.1733, fol.23B.
E: Dorthe Cathrine Klerk. LV: Laurids [Nielsen] Bugge til Ejstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]. A:
1) bror Peder [Jensen] Esbach, præst i Ulsted
2) bror Nikolaj Esbach, præst i Flade, Gerum og Fladstrand
3) søster g.m. Rommedal i Hjørring
4) søster i Holland.
Afdøde døde 24.5.1733.

8 Christian Klauman til Storupgård [i Ørding sogn]. 2.8.1734, fol.34.
A:
1) bror Jens Eriksen Klauman på Storupgård
2) bror Hans Klauman, fuldmægtig på Herlufsholm på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes stedmor Else Nielsdatter, enke efter Esajas Klauman, præst [i Visby og Heltborg, død 1719, muligt skifte Hassing herred gejstlig lbnr20].

9 Johanne Skytte i Hvidbjerg. 17.5.1734, fol.35B.
Enke efter Christen [Nielsen] Friis, [præst i Karby, Hvidbjerg og Rested, død 31.8.1700]. B:
1) Niels Friis, degn i Spentrup og Gassum
2) Johanne Friis g.m. Mathias Brochmann i Nykøbing
3) Ingeborg Friis g.m. Thomas [Andersen] Høyer, præst i Tjele og Vinge
4) Anne Cathrine Friis 36.
FM: født værge Arild [Nielsen] Friis, præst i Spentrup og Gassum.

10 Søren Heller Bergendal, præst i Frøslev og Mollerup. 23.5.1735, fol.40B, 137B, 139.
E: Anne Kirstine Schmidt. LV: Frederik Ermandinger. B:
1) Jens Sørensen Bergendal 6
2) Anne Helene Sørensdatter 5
3) Anne Cathrine Sørensdatter 3.
FM: Morten Fogh.

11 Christen Nielsen Skytte, klokker i Nykøbing. 24.5.1735, fol.56.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Melchior Meldal, købmand i Nykøbing.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christensen Skytte i Nykøbing
2) Morten Christensen Skytte i København
3) Anders Christensen Skytte i Nykøbing
4) Else Christensdatter Skytte, gift i Amsterdam
5) Anne Christensdatter Skytte, gift i Amsterdam
4) Maren Christensdatter Skytte i Amsterdam
4) Mette Christensdatter Skytte i København.
Afdøde døde 22.4.1735.

12 Bodil Nielsdatter i Nykøbing. 27.3.1738, fol.61.
E: Jens Sørensen Jelling, klokker i Nykøbing. A:
0) mor [Maren Mouridsdatter], død
1) søster Inger Nielsdatter
2) søster Anne Nielsdatter,
samt flere søskende, om de er i live.
[Første ægteskab med formanden i embedet Christen Nielsen Skytte, skifte 24.5.1735 lbnr.11].
Afdøde døde 25.2.1738.
(Se skifte efter mors halvbror Niels Christensen Bodtsen i Nykøbing Mors, skifte Nykøbing Mors 28.11.1714 lbnr.124).

13 Mogens Iversen Holst, degn i Vejerslev og Blistrup. 14.8.1737, fol.65B, 137B, 139.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Frederik [Carlsen] Ermandinger, præst i Vejerslev og Blistrup. B:
1) Peder Mogensen 39
2) Else Mogensdatter, død for 3 år siden, var g.m. Oluf Sørensen i Legind i Thy. 6B:
a Maren Olufsdatter 13
b Dorthe Malene Olufsdatter 12
c Søren Olufsen 11
d Marie Olufsdatter 9
e Jens Olufsen 5
f Mogens Olufsen 3
3) Maren Mogensdatter 31. Ved afkald 28.7.1760 g.m. Jørgen Mygind, degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby.
Afdøde døde 15.7.1737.

14 Kongelig plakat om gælds inddrivelse. 18.8.1741.
Da Jens Køller, kasserer i Christiania, hverken kan eller vil aflægge regnskab til kronen, skal alle der måtte skylde ham eller hans hustru noget, indbetale dette til Rentekammeret eller til stiftsamtmanden for Akershus stift til afdrag på hans debet.

15 Jens Jepsen, degn i Frøslev og Mollerup. 17.4.1741, fol.72.
Enke efter Anne Poulsdatter, der døde 13.7.1740. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Casper Jensen, smed i Ballerup på Sjælland
2) Mette Jensdatter g.m. Niels Høj.
Afdøde døde 23.3.1741.

16 Kongelig plakat om gælds inddrivelse. 4.1.1742, fol.77B.
Betaling af skyld til offentligt ansatte, der skylder penge til kongens kasse skal ske til Rentekammeret for følgende:
1) 19 forhenværende toldbetjente og andre offentligt ansatte i Danmark med navns nævnelse
2) 18 toldbetjente og andre offentligt ansatte i Norge med navns nævnelse
3) 12 toldbetjente og andre offentligt ansatte i Slesvig og Holsten med navns nævnelse.

17 Markus Andersen Giøe, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, [der døde 7.11.1741], fol.80B, 138B.
E: Else Susanne Kattenberg.
Bevilling til uskiftet bo af 22.12.1741.

18 Afkald i København. 26.11.1740, fol.81B.
Afkald fra Marie Johanne Madsdatter Bruun g.m. H. Rosted for arv efter far Mads Jacobsen Bruun, præst i Øster og Vester Assels, [død 18.2.1718].

19 Afkald i Kregme. 14.8.1741, fol.82.
Afkald fra Helvig Christine Bruun g.m. I[sak M.] Schwartzkopf, præst i Kregme og Vinderød for arv efter far Mads Jacobsen Bruun, præst i Øster og Vester Assels, [død 18.2.1718].

20 Margrethe Cathrine Thyme (Thy) i Tæbring degnebolig. 16.8.1740, fol.82, 138.
E: Peder Hind, degn i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby. B:
1) Kirsten Hind 6
2) Mathias Hind 5
3) Karen Hind 2
4) Laurids Munch Hind 1.

21 Morten [Pallesen] Fogh, præst i Frøslev og Mollerup. 5.4.1742, fol.85, 138.
E: Johanne Marie Andersdatter Torning. B:
1) Gedske Cathrine Fogh 3. Den 17.9.1767 oplyses at "hun alt for noget siden er kommet i ægteskab med Altewelt i Nibe", [dvs. Peder Altewelt, der ses FT 1787 København Christianshavn kvarter som mønsterskriver ved Asiatisk Kompagni i København]
2) Anne Kirstine Fogh 6 mdr, der døde.
FM:
1) morfar Anders [Pedersen] Torning, præst i Gjøl, der døde [22.1.1748]
2) morbror Peder Torning, degn i Åby og Biersted.

22 Elisabeth Johanne [Andersdatter Brasen] i Frøslev præstegård. 19.4.1743, fol.92, 138.
Enke efter Knud [Bentsen] Spormann, præst i Frøslev og Mollerup, [skifte 1.9.1732 lbnr.6]. B:
1) Frands Testrup Spormann, død, [begravet Tise 20.5.1742]. 2B:
a Knud Spormann
b Anne Cathrine Spormann
2) Anders Spormann 20
3) Anne Marie Spormann 36
5) Maren Spormann 34.
Afdøde døde 14.3.1743.

23 Johan Henrik [Carlsen] Cheverie, præst i Frøslev og Mollerup. 1.5.1743, fol.92B, 138.
A:
1) halvsøster Frederikke Hansdatter.
FM: morbror Hans Skytte, degn i Klim.
Afdøde døde 30.4.1743.

24 Mads [Madsen] Vogelius, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested. 18.12.1747, fol.98B, 138B.
E: Anne Marie Pedersdatter [Rosenkilde]. LV: svoger Niels [Nielsen] Kaae, kapellan i Ræer, Hansted og Vigsø. B:
1) Use Marie Madsdatter 3½
2) Anne Lassen Madsdatter 1.
FM: farbror Mogens Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild.
Det anføres, at der er to kuld børn.
Afdøde døde 12.12.1747.

25 Jeppe Trans Rixen, kapellan i Nykøbing, Lødderup og Elsø. 6.2.1748, fol.101, 138B.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Anders Poulsen. A:
1) mor [Margrethe Jepsdatter Trans] i Lemvig, [skifte Skodborg herred gejstlig 9.7.1748 lbnr.27, enke efter Elias Lorentsen Rixen, klokker i Lemvig, begravet 16.4.1725]
2) [bror Claus Rixen, dansk skoleholder i Ørslev ved Ringsted]
3) [bror Lorents Rixen i København]
Afdøde døde 5.2.174.

26 Sidsel Pedersdatter i Vejerslev. 16.7.1748, fol.107B, 138B.
Enke efter [Mogens Iversen Holst, degn i Vejerslev og Blistrup, skifte 14.8.1737 lbnr.13]. B:
1) Peder Mogensen
2) [Else Mogensdatter, død for 3 år siden, var g.m. Oluf Sørensen i Legind i Thy]. 6B:
a Maren Olufsdatter 24
b [Dorthe] Malene Olufsdatter 23
c Søren Olufsen 22
d Marie Olufsdatter 20
e Jens Olufsen 16
f Mogens Olufsen 15
3) Maren Mogensdatter.
Afdøde døde 15.7.1748.

27 Frederik Christian Fibiger, kordegn i Nykøbing. 25.9.1749, fol.109, 138B.
E: Bolette [Høgenhof]. LV: Mogens P. Kandberg. B:
1) [Frederik Christian, døbt Nykøbing 22.6.1749].
FM:
1) farbror Johan Adolf Fibiger i København
2) fars halvbror Gotfred Fibiger, byskriver i Hjørring.

28 Anders Christensen, degn i Øster og Vester Assels. 16.3.1752, fol.113.
E: Johanne Vormstrup. LV: Jens Kærgaard. B:
1) Christen Andersen i Vester Assels
2) Else Andersdatter g.m. Jens Christensen i Ovstrup
3) Mette Andersdatter g.m. Thonus Christensen, rytter
4) Lene Andersdatter g.m. Anders Jepsen i Krejbjerggård i Salling
5) Maren Andersdatter g.m. Henrik Lauridsen i Amsterdam i Holland
6) Anne Andersdatter.
Afdøde døde 15.2.1752.

29 Jørgen Lauridsen, degn i Vejerslev og Blistrup. 10.3.1755, fol.116B, 138B.
E: Anne Elisabeth. LV: Jørgen Poulsen på Vejerslevgård. B:
1) [Margrethe Marie Jørgensdatter] g.m. Anders Graversen i Ørding
2) Sara Jørgensdatter 31
3) Laurids Jørgensen 28.

30 Anders Jacobsen Graversen i Ørding, degn i Ljørslev og Ørding. 18.8.1760, fol.118B, 138B.
E: [Margrethe Marie Jørgensdatter]. A:
1) far i Salling.

31 Mette Poulsdatter Weidemann i Øster Assels. 29.6.1761, fol.119B, 138B.
E: Mathias Graa, degn i Øster og Vester Assels. B:
1) Maren Graa
2) Helene Christine Graa.

32 Christoffer [Lauridsen] Weidemann, præst i Øster og Vester Assels. 2.9.1761, fol.121, 134B, 138B.
E: Elisabeth Andersdatter [Koch]. LV: Henrik Wulff Klein, byfoged i Nykøbing. B:
1) Anders Weidemann 29 i København
2) Urban Weidemann 25, student
3) Poul Weidemann 23, student
4) Laurids Weidemann 19, i Christiania i Norge
5) Maren Elisabeth Weidemann 21
6) Conrad Weidemann 15
7) Anne Kirstine Weidemann 13
8) Ulrikke Augusta Weidemann 10.
FM:
1) Lukas Aggersborg Weidemann, købmand i Nibe
2) Christen Aggersborg i Nibe.
[Afdøde begravet 24.2.1759].

33 [Ida Svendsdatter Kirketerp] i Nykøbing. 7.5.1761, fol.127B, 138B.
Enke efter [Jens Madsen] Hvistendal, præst i Helligsø og Gettrup, skifte Refs herred gejstlig 11.7.1735]. B:
1) Anne Kirstine Hvistendal, død, var g.m. Bent [Nielsen] Curtz, præst i Nors og Tved. 2B:
a [Elisabeth Sofie Curtz, døbt 22.9.1752]
b [Ida Kirketerp Curtz, døbt 6.9.1754]
2) [Karen Hvistendal] g.m. Niels Børgesen til Frøslevgård
3) [Ida Hvistendal g.m. Hans Christensen Adser, skipper i Nykøbing], begge døde. 2B:
a [Ingeborg Adser] g.m. Niels Erslev i Nykøbing
b [Ida Marie Adser] g.m. Niels Ring i Nykøbing
4) Mads Jensen Hvistendal, nederste kapellan i København Frue
5) Svend Jensen Hvistendal, præst i Nøterø i Norge.

34 Reversal over protokoller og dokumenter i Mors søndre herreds provsti. 17.9.1767, fol.138.

35 Jens Jensen Halse, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø. 4.11.1767, fol.139B.
E: Antoinette Augusta Amalie Storhammer.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1766.
Afdøde døde 4.11.1767.

36 Peder Jørgen [Rasmussen] Winther, præst i Harring og Stagstrup. 1.10.1767, fol.140.
E: Barbara Marie [Frederiksdatter] Testrup, nu i Nykøbing. LV: Johan Peder Woydemann, by- og herredsfoged i Nykøbing. B:
1) Rasmus Winther 15
2) Gertrud Marie Winther 14
3) Anne Marie Winther 9
4) Claus Vandborg Winther 8.
FM:
1) farbror Christian Winther, degn i Hillerslev og Kåstrup
2) morbror Jens Jørgen Testrup til Vejerslevgård
3) Peder Nielsen Dyhr i Klostermølle ved Nykøbing g.m. moster [Hedvig Testrup].
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1766.
[Afdøde døde 1.3.1766].

37 Anne [Mortensdatter] Qvist i Nykøbing. 9.5.1768, fol.144.
Enke efter [Jens Ibsen] Klastrup, kordegn i Nykøbing. B:
1) Morten Klastrup 23
2) Mette Klastrup forlovet med Niels Johansen Kjelstrup fra Læsø.
Afdøde døde 8.5.1768.

38 Dorthe Nielsdatter i Karby degnebolig. 10.3.1768, fol.145.
Enke efter Lyder Hansen Kærgaard, der rejste bort for 25 år siden, uvist hvorhen. A:
1) svigersøn [Christian Frandsen] Wenster, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested.
Afdøde døde 10.2.1768.

39 Marie [Margrethe] Clara [Christiansdatter] Grønning i Karby degnebolig. 27.5.1769, fol.145B.
E: Christian [Frandsen] Wenster, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested. B:
1) [Dorthe Christiansdatter, født 1751]
2) [Frands Christian Christiansen, født 1754]
3) [Peder Christiansen, født 1757].
Afdøde døde 26.5.1769.

40 Peder [Hansen] Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested. 30.3.1769, fol.148.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter Lassen, død 15.5.1746]. B:
1) Hans Brøchner, født 27.10.1720, præst i Spentrup og Gassum
2) Anne Brøchner, født 2.12.1724 g.m. Vilhelm Riis, præst i Brovst og Øster Svenstrup
3) Laurids Lassen Brøchner, født 5.8.1727, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
4) Magdalene Margrethe Brøchner, født 27.10.1728 g.m. Mathias [Pedersen] Mohr, præst i Voldum og Rud
5) Anne Marie Elisabeth Brøchner, født 28.3.1730 g.m. Jens Thonbo, forvalter på Bremersvold [i Errindlev sogn] på Lolland
6) Frederikke Marie Brøchner, født 21.6.1731
7) Kirstine Marie Brøchner, født 19.12.1732
8) Kirsten Brøchner, født 12.5.1736
9) Peder Lassen Brøchner, født 16.5.1737, candidatus ministerii
10) Niels Mathias Brøchner, født 25.10.1738
11) Mette Elisabeth Brøchner, født 4.8.1742
12) Charlotte Cathrine Brøchner, født 16.7.1744, forlovet med Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs på Thyholm.

41 Antoinette Augusta Amalie Storhammer i Nykøbing. 30.7.1768, fol.169B.
Enke efter Jens Jensen Halse, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, [skifte 4.11.1767 lbnr.35]. B:
1) Jens Halse, præst i Visby og Heltborg
2) Gregers Halse, i København, nu kapellan i Thisted og præst i Skinnerup
3) Kirsten Halse g.m. Henrik Peder Klein, byfoged i Nykøbing
4) Johanne Marie Halse g.m. Boye Pedersen, købmand og kaptajn i Mandal i Norge
5) Helene Dorthe Halse, død, var g.m. Anders Skaarup i Nykøbing. 1B:
a Maren Andersdatter Skaarup 7
6) Antoinette Halse 30, der ægter Laurids Ammitsbøl i Nygård i Jørsby.
Afdøde døde 30.7.1768.

42 Johannes [Villumsen] Schmidt, præst i Frøslev og Mollerup. 23.7.1772, fol.212.
E: Helle Helene [Saxosdatter] Ascanius. LV: Mads Yde ved Sallingsund [i Lødderup sogn]. B:
1) Saxo Schmidt 25, på Tjele
2) Villum Schmidt 23, i København
3) Vibeke Schmidt 20
4) Else Sofie Schmidt 19.
FM:
1) morbror [Oluf Holger Saxosen] Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup
2) Jens Madsen Yde, degn i Hurup.
Afdøde døde 23.6.1772.

43 Margrethe [Martinsdatter] Grønvold på Blistrup i Blistrup sogn. 17.3.1775, fol.219.
Enke efter Christian [Hansen] Mohr (dvs. Maar), præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, [død 30.8.1769].
Hans A:
0) mor Anne Christensdatter [Maar], [skifte Nyborg 12.12.1731 lbnr.639, var g.m. Lorents Christiansen, bødker i Nyborg].
Mors første ægteskab med Hans Jensen i Nyborg. B:
1) søster Anne Kirstine Hansdatter, [skifte 23.10.1724 lbnr.571], var g.m. Christen Nielsen, bødker i Nyborg. 4B:
a Johan von Senden (Zenten), skibsmand i Nyborg
b Anne Cathrine Christensdatter g.m. Jørgen Johansen, glarmester i Sorø
c Kirsten Christensdatter i København
d Inger Margrethe Christensdatter g.m. Mourids Lauridsen Bruun i København.
Mors andet ægteskab med Johan von Senden, skomager i Nyborg, [skifte Nyborg 21.5.1717 lbnr.529]. B:
2) halvbror Rudolf Johansen, murer i Nyborg.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a datter g.m. Hans Jørgensen, skoleholder i Brudager på Fyn
2) bror, død. 2B:
a søn på Bornholm
b datter i København.
Afdøde døde 16.3.1775.

44 Maren Mogensdatter [Holst] i Frøslev. 6.5.1776, fol.224B.
Enke efter Jørgen Nielsen Mygind, [degn i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, skifte Mors Nørre herred gejstlig 12.1.1763 lbnr.25]. A:
1) bror Peder Mogensen Vejerslev, død. 2B:
a Sidsel Kirstine Pedersdatter, enke efter Laurids Krabbesen i Vestergård i Frøslev sogn
b Karen Pedersdatter g.m. Johan Sørensen i Vester Hvidbjerg
2) søster Else Mogensdatter g.m. Oluf Legind i Nørhå, begge døde. 6B:
a Søren Olufsen i Legind
b Jens Olufsen i Legind
c Mogens Olufsen i Næstrup i Sjørring sogn
d Maren Olufsdatter g.m. Peder Smed i Rødding i Salling
e Dorthe Malene Olufsdatter g.m. Didrik Christian Lunde i København
f Marie Olufsdatter, død, var g.m. [Mads Lauridsen], møller i Årup mølle i Snedsted. 4B:
a Laurids Madsen 20 i Næstrup
b Thomas Madsen i Nørhå
c Else Madsdatter 14 i Fredskildegård i Nørhå sogn
d Oluf Madsen 11 i Legind.
FM: Rasmus Nybro, ridefoged på Frøslevgård.
Afdøde døde 6.5.1776.

45 Juliane Elisabeth [Pedersdatter] Bruun i Nykøbing. 28.10.1777, fol.234B.
Enke efter Peder [Christensen] Splid, præst i Durup og Tøndering, [død 1.7.1739]. B:
3) Clemen Kjærulf Splid, præst i Hammer og Horsens
4) Anne Cathrine Splid g.m. Jacob Otto Hübertz, degn i Albæk og Voer
5) Else Margrethe Splid g.m. Jens Christian Fussing, købmand i Horsens.
Første ægteskab med Clemen [Jensen] Kjærulf, præst i Durup og Tøndering, [død 25.2.1727]. B:
1) Dorthe Cathrine Kjærulf 53, på stedet
2) Johanne Charlotte Kjærulf 52, i København.
Desuden nævnes børnenes fætter Hans Lorents Splid, byfoged og købmand i Nykøbing.
Afdøde døde 28.10.1777.

46 Anne [Henriksdatter] Kræfting (Krefting) i Nykøbing. 17.11.1769, fol.246.
Enke efter Ferdinand [Jochumsen] Phister, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte Mors Nørre herred gejstlig 10.10.1752 lbnr.19]. B:
1) Johanne Phister g.m. Christen Vils, købmand i Nykøbing
2) Jochum Phister, candidatus ministerii i København
3) Helge Kræfting Phister i København
4) Anne Helene Phister, død, var g.m. Poul [Ulrik] Tøttrup til Dueholm [i Nykøbing]. 3B:
a Anders Tøttrup 5
b Ferdinand Tøttrup 4
c) Caritas Poulsdatter Tøttrup 2
5) Louise Phister 27
6) Susanne Phister 27.
Afdøde døde 17.11.1769.

47 Søren Lintrup, kapellan i Nykøbing, Lødderup og Elsø. 30.6.1778, fol.253B.
A:
1) bror Johannes Trellund Sandorf i Langebæk præstegård på Sjælland
2) søster Marie Ranulf Sandorf g.m. Jacob Rothaus i Bodilmølle [i Hørning sogn]
3) Anne Kappel Sandorf i Taulov ved Fredericia.
Afdøde døde 30.6.1778.

48 Hans Nielsen Romdrup, student i Nykøbing. 9.3.1779, fol.256B.
A:
1) bror Jens Nielsen i Lille Vorde ved Ålborg, død. 1B:
a Niels Jensen hos sin mor i Lille Vorde
2) halvbror Christen Nielsen i Romdrup.
Afdøde var født 1720 i Romdrup ifølge Romdrup kirkebog side 8 [af forældre Niels Bolsmand og Gertrud Jensdatter, døbt 2.7.1720].
Afdøde døde 9.3.1779.

49 Anne Marie Rasmusdatter [Holm] i Frøslev præstegård. 11.1.1781, fol.259B.
E: Poul [Nielsen] Fogh, præst i Frøslev og Mollerup.
Første ægteskab med [Christen Thomsen Erling, skipper i Elling, begravet Elling 19.10.1772]. B:
1) Rasmus Holm Erling, købmandskarl i Hobro
2) Peder Andreas Erling 21
3) Marser Marie Erling 19
4) Jacob Erling 15
5) Jens Severin Erling 9.

50 Anne Steffensdatter i Frøslev degnebolig. 10.6.1782, fol.264.
E: Poul [Andersen] Kjærulf, degn i Frøslev og Mollerup. B:
1) Sille Marie Poulsdatter 32, hos faster Ingeborg Marie i Vingårdsstræde i Ålborg
2) Edel Poulsdatter 22.

51 Søren [Graversen] Thorbull, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø. 12.9.1783, fol.265.
E: Ingeborg Jensdatter Terman. LV: Splid, rådmand i Nykøbing. B:
1) Gravers Mathias Thorbull
2) Jens Terman Thorbull i København
3) Anne Klejtrup Thorbull 25
4) Marianne Thorbull 24 i København
5) Dorthe Louise Thorbull 16
6) Christiane Caroline Thorbull 14.
Afdøde døde 11.9.1783.

52 Frederik From, kordegn i Nykøbing. 13.5.1785, fol.283B.
E: Susanne Dorthe Praëm. LV: Rasmus Jansen, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø. B:
4) Claudiane Myhre From
5) Christen Uttrup From.
Første ægteskab med Anne Myhre. B:
1) [Anne] Margrethe From, [skifte Vandfuld herred gejstlig 7.3.1785 lbnr.50], var g.m. Knud [Hansen] Friis, degn i [Fjaltring og] Trans. 6B:
1) [Hans Christian Friis 13]
2) [Frederik Christian Friis 11]
3) [Jacob Friis 9]
4) [Anne Birgitte Friis 7]
5) [Jørgen Christian Friis 5]
6) [Søren Scavenius Friis 2].
2) Cathrine From g.m. Knud Overby, skrædder i Agerholm [i Vester Vandet sogn]
3) Inger Dorthe From g.m. [Jacob Andersen Sørup] skoleholder [i Linderum i Ugilt sogn] i Vendsyssel ved Hjørring.
Andet ægteskab med Mette Andersdatter, enke efter Mogens Kandberg. Ingen børn.
[Enkens første ægteskab med Henrik Langballe, skoleholder i Øsløs, skifte Vester Han herred 2.5.1773 lbnr.34].
Afdøde døde 11.5.1785.


Morsø Sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1787-1808
C 11B-4


53 Anne Kirstine Christensdatter i Nykøbing Mors. 7.2.1787, fol.2.
Enke efter Peder Lorents Bauer, kordegn i Nykøbing.
Testamente af 19.2.1772.
Hans A:
1) søskendebarn Oluf [Christian] Hovedstrup til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 16.8.1775 lbnr.559]. E: [Christiane Marie Overgaard], nu gift tredje gang med [Christian] Fogh, forpagter på Ørum [i Ørum sogn i Thy]. 2B:
a Anne Cathrine Olufsdatter 16
b Anne Margrethe Olufsdatter 15.
FM: [morbror] Peder Jensen Overgaard, præst i Hurup.
Hendes A:
1) bror Laurids Christensen, tømrer i Øland sogn på Østerby gods ved søn Niels Lauridsen Rostock
2) søster Maren Christensdatter g.m. Christen Henriksen Birk i Ørre præstegård i Hammerum herred ved søn Christen Jensen Jarmstad
3) søster Mette Christensdatter, død. 1B:
a Christen.
Afdøde døde 6.2.1787.

54 Peder Lauridsen Grønlund, skoleholder i Nykøbing Mors. 22.5.1787, fol.11.
E: Kirsten Madsdatter. Christen Qvistgaard i Nykøbing. B:
1) Marie Pedersdatter Grønlund
2) Laurids Pedersen Grønlund i Norge.

55 Dorthe Marie [Olufsdatter] Vestergaard i Nykøbing Mors. 1.9.1787, fol.16B.
Enke efter Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs, [skifte Refs herred gejstlig 21.5.1781 lbnr.41].
Hans første ægteskab med [Karen Fogh Clementin, skifte Refs herred gejstlig 17.10.1768 lbnr.30]. B:
1) Jørgen Clementin Thura
2) Cathrine Jacobi Thura g.m. Anders Trap, kordegn i Nykøbing Mors
3) Albert Thura
4) Malene [Cathrine] Thura.
Hans andet ægteskab med [Charlotte Cathrine Pedersdatter Brøchner, skifte Refs herred gejstlig 23.11.1772 lbnr.35]. B:
5) Karen [Clementin] Thura.
FM: farbror Thura, kommandørkaptajn i København.
Afdøde døde 1.9.1787.

56 Oluf Pedersen Veje, i Frøslev præstegård. 1.10.1787, fol.25.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte Hundborg herred gejstlig 10.8.1765 lbnr.44]. B:
1) Peder Vejtorp, præst i Frøslev og Mollerup på Mors
2) Anne Cathrine Vejtorp g.m. Jens Jensen, smed i Hørsted i Thy
3) [Anne Vejtorp] g.m. Andreas Svendsen Skive, klejnsmed i København.
Afdøde var degn i Tilsted.

57 Anne Elisabeth Nandrup, ugift i Vejerslev. 10.4.1790, fol.26B.
Testamente af 6.4.1790. A:
0) forældre Christen Nielsen Nandrup [til Sindbjerggård i Rested sogn, død 1745] og Sidsel Pedersdatter
1) bror Vennich Nandrup i Søndergård i Rested sogn
2) bror Anders Nandrup, rådmand i Frederikshald i Norge
3) bror Christian Nandrup i Norge
4) søster Dorthe Marie Nandrup g.m. [Jens Poulsen] Torning, præst i Vejerslev og Blistrup. Testamentarisk arv til B: Poul Christian Torning
5) bror Niels Nandrup, ejer af Glomstrup [i Hvidbjerg sogn] på Mors, død [1785]. 1B:
a Christen Nielsen Nandrup.
Afdøde døde 6.4.1790.

58 Morten Nyby, pensioneret degn i Lødderup og Elsø. 21.9.1790, fol.40B. E: Anne Olufsdatter. B:
1) Karen Nyby g.m. Mikkel Henriksen, successor
2) Oluf Nyby
3) Dorthe Nyby
4) Ingeborg Nyby g.m. Poul Damgaard
5) Johanne Nyby g.m. Niels Graversen.
Afdøde døde 21.9.1790.

59 Else Susanne Kattenberg i Nykøbing Mors. 21.11.1790, fol.42.
Enke efter Markus Andersen Giøe, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, [skifte 7.11.1741 lbnr.17]. B:
1) Andreas Giøe, præst i Høje Tåstrup på Sjælland, død [31.5.1784]. 6B:
a Jens Giøe
b Markus Giøe
c Christoffer Giøe
d Andreas Giøe
e Else Susanne Giøe
f Sofie Giøe
2) Michael Wulff Giøe til Gjeddesdal [i Greve sogn] på Sjælland
3) Jytte Christiane Giøe, død, var g.m. Oluf Bang, klokker i København Holmen. 2B:
a Olave Georgine Marie Bang, enke efter Vinge, isenkræmmer i København
b Jytte Christiane Bang g.m. [Niels] Wulfsberg, student
4) Johanne Kirstine Giøe g.m. Christian Barfod til Østergård [i Fjellerup sogn] ved Randers, begge døde. 3B:
a Jens Barfoed
b Markus Barfoed
c Anders Barfoed
5) Birgitte Giøe i Nykøbing Mors
6) Maren Hegelund Giøe i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 21.11.1790.

60 Elisabeth Andersdatter [Koch] i Movtrup i Blistrup sogn. 22.2.1791, fol.55B, 75, 91B, 94.
Enke efter Christoffer [Lauridsen] Weidemann, præst i Øster og Vester Assels, [skifte 2.9.1761 lbnr.32]. B:
1) Urban Weidemann 50, prokurator i Norge
2) Laurids Weidemann 49, foged i Kristiansand stift i Norge
3) Maren Elisabeth Weidemann g.m. Hans Sommerfeldt, guldsmed i Ålborg
5) Anne Kirstine Weidemann g.m. Martin Matuscha, gæstgiver i Randers
6) Ulrikke Augusta Weidemann.
FM: Jens Vandborg til Frøslevgård [i Frøslev sogn].
Afdøde døde 21.2.1791.

61 Christoffer Wefling, præst i Ljørslev og Ørding. 17.1.1792, fol.77, 92B, 107B, 131.
A:
1) far Christian Frederik Wefling, [købmand] i København.

62 Poul Andersen Kjærulf, degn i Frøslev og Mollerup. 17.6.1792, fol.102B.
E: Maren Enevoldsdatter. LV: Peder Jensen Bech.
Første ægteskab med [Anne Steffensdatter, skifte 10.6.1782 lbnr.50]. B:
1) Sille Marie Poulsdatter.
FM: mosters mand Christen Christensen Svane i Frøslev.

63 Anders Brasen Spormann i Ovtrup, ugift degn i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby. 13.3.1793, fol.111B, 121, 122, 123B, 127, 134B, 136, 138B, 142B.
A:
00) farfar [formentlig oldefar] Peder [Svendsen] Spormann, rektor på Københavns Akademi, død [1646]. B:
0) far Knud [Bentsen] Spormann, præst i Frøslev og Mollerup, [skifte 1.9.1732 lbnr.6] g.m. mor Elisabeth [Johanne Andersdatter] Brasen, [skifte 19.4.1743 lbnr.22]. 2B:
1) Anders Brasen Spormann, som er afdøde
2) bror Frands Testrup Spormann, død 14.5.1742, 27 år gammel. 2B:
a Knud 5½ år i 1742, nu skoleholder på sølvværket i Kongsberg i Norge, der lever og har 1B:
1 Laurids Winther Spormann 30
b Anne Cathrine Spormann 4 år i 1742, nu g.m. Peder Madsen, smed på Børglum Kloster og bor i Heden i Børglum sogn.
Arv kræves desuden af:
1) Anne Olufsdatter, enke efter Morten Nyby, [degn i Lødderup og Elsø, skifte 21.9.1790 lbnr.58], som søskendebarn til afdødes mor, krævet af svigersøn Mikkel Henriksen, successor, g.m. [Karen Mortensdatter Nyby]
2) [Marie Poulsdatter] g.m. Jørgen Holm, bager i Hjørring, skulle have arv efter [sted]far Frands Spormann, underofficer i Hjørring.
Afdøde døde 13.3.1793.

64 Else Andersdatter Langelund i Karby degnebolig. 20.3.1793, fol.118, 121B, 124, 130, 135B, 137, 138, 141, 150.
Enke efter Christian [Frandsen] Wenster, degn i Karby, Hvidbjerg og Rested. A:
0) forældre Anders Pedersen i Langelund i Gjellerup sogn, [begravet Gjellerup 21.2.1738] og Mette Madsdatter, [begravet Gjellerup 20.10.1741]
1) søster Bodil Andersdatter, død. 4B:
a Oluf Jensen Vedersø i Skive
b Anders Jensen, smed i Ravnshøj i Ryde sogn
c Karen Jensdatter i Ravnshøj
d Anne Marie Jensdatter i København
2) søster Ellen Andersdatter [Langelund, begravet Hjerm 8.7.1775, var g.m. Jacob Borch, birkedommer på Volstrup, begravet Hjerm 30.5.1766]. 4B:
a Christen Jacobsen Borch, degn i Guldager, død uden børn
b Eskild Andreas Jacobsen Borch, degn i Ølby, Fovsing og Asp
c Anneke Jacobsdatter, død uden børn
d Anne Marie Jacobsdatter, døde uden børn
3) bror Peder Andersen Langelund, døbt Gjellerup 1.4.1703, død. 2B:
a Anne Langelund, død, var g.m. Jens Christensen i Kollund i Rind sogn. 1B:
1 Peder Jensen Langelund i Kollund
b Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Mikkel Christensen i Okkelshus i Rind sogn. 2B:
1 Jens Christian Mikkelsen, døbt Rind 28.5.1778
2 Peder Mikkelsen, døbt Rind 10.9.1780
4) søster Ellen Andersdatter, døbt Gjellerup 17.5.1705, død, var g.m. Peder Pedersen i Okkels i Rind sogn. 1B:
a Peder Pedersen, død. 1B:
1 Oluf Pedersen 14. FM: Peder Eriksen i Okkels
5) søster Karen Andersdatter, døbt Gjellerup 26.4.1707, død, var g.m. Niels Henriksen. 2B:
a Inger Nielsdatter g.m. Peder Jensen Hauge i Handbjerg sogn
b Mette Nielsdatter g.m. Jacob Jensen i Koustrup i Rind sogn
6) søster Abelone Andersdatter, døbt Gjellerup 12.3.1710, død, var g.m. Jens Christensen i Neder Uhre i Haderup sogn (nu Grove sogn). 2B:
a Anders Jensen i Neder Uhre
b Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Vallerbæk i Karup sogn
7) søster Mette Andersdatter, døbt Gjellerup 8.12.1715, død. 1B:
a Peder Pedersen i Kobberup ved Skive
8) søster Anne Andersdatter, døbt Gjellerup 16.10.1718, enke på Rydhave i Ryde sogn.
[Far gift Gjellerup 11.11.1688 med Ellen Mikkelsdatter fra Sønder Fastrup. Formentlig af dette ægteskab] B:
9) halvsøster Inger Andersdatter i Bøvllund i Karup sogn, [begravet 22.10.1754. Første ægteskab med Jens Poulsen i Bøvllund]. 1B:
a Poul Jensen i Fårbæk i Haderup sogn.
Det anføres, at kirkebogen ikke eksisterer for dåb af Inger, Bodil og Ellen.
Afdøde, døbt Gjellerup 25.3.1712, døde 20.3.1793.

65 Knud [Knudsen] Lund, ugift præst i Øster og Vester Assels. 21.12.1793, fol.125, 137B, 165B.
Testamente af 13.9.1788. A:
0) forældre [Knud Christensen Lund, overtoldbetjent i Ålborg, begravet Ålborg Budolfi 6.8.1749 og Sinnet Pedersdatter Baadsgaard, skifte Ålborg 26.12.1764 lbnr.2822]
1) bror Gregers Lund, præst i Ferring, der lever. 3B:
a Knud Lund, personlig kapellan her, nu præst i Alsted og Bjergby
b Markus Lund
c Sofie Elisabeth Lund
2) bror Poul Lund, guldsmed i Ålborg
3) søster Sinnet Kirstine Lund, enke efter Arent [Andersen] Torning, [præst i Sønderup og Suldrup, død 10.8.1782]
4) søster [Anne Knudsdatter Lund, død, var g.m. Hans Miller, garver i Ålborg]. 1B:
a Sinnet Sofie Miller g.m. [Frands] Ginkelberg i [Øster] Hornum ved Ålborg
5) søster [Johanne Knudsdatter Lund, død, var g.m. Miller, bogholder i Ålborg]. 1B:
a Adelus Margrethe [Miller] g.m. [Hans] Tuxen, degn i Hejninge ved Slagelse.
Afdøde døde 13.12.1793.

66 Dorthe Marie [Christensdatter] Nandrup i Ørding. 16.9.1794, fol.140.
E: Jens Thoring, præst i Vejerslev og Blistrup, nu emeritus i Ørding.
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1787.

67 Elisabeth Birgitte Bartholin i Ljørslev præstegård. 30.7.1796, fol.156, 161, 164B.
Enke efter Frederik [Lorentsen] Juul, præst i Klim, Vester Torup og Vust, [skifte Vester Han herred gejstlig 25.10.1773 lbnr.36]. B:
1) Margrethe Dorthe Juul g.m. Jacob Aarslev, degn i Vester og Øster Vander i Thy
2) Lorents Juul, præst i Ljørslev og Ørding, nu i Rødding og Krejbjerg
3) Charlotte Sofie Juul, der ægter Johan Frederik Levin, snedker i Nykøbing Mors
4) Balthazar Johan Juul over 25, på Vestindien
5) Otto Carl Juul 23 i Viborg.
Arv efter Juul, kammerråd og byfoged på St. Croix, [skifte Vester Han herred gejstlig 12.6.1785 lbnr.44] til A:
1) bror Frederik Lorentsen Juul, som var afdødes mand
2) søster [Anne Margrethe Juul] g.m. [Christian Henrik] Würtzen, [proviantforvalter i Citadellet i Frederikshavn]
3) søster [Frederikke Sofie Charlotte Amalie Juul] g.m. [Niels] Fursmann, [regimentskvartermester, ejer af Stolpegård]
4) søster [Anne Marie Juul] g.m. [Peder Herman] Kjersing, [gift København Frue 2.5.1755].
Desuden nævnes sønnen Lorents Juuls svoger Behrmann, kaptajn i København.
Afdøde døde 29.7.1796.

68 Janus Nielsen Dyhr, klokker i Nykøbing Mors. 15.4.1797, fol.159.
A:
1) søster trine Nielsdatter Dyhr, enke efter Christen Pedersen Otting, født i Otting, der døde 9.2.1797 i Vust
2) søster Johanne Nielsdatter Dyhr g.m. Christen Madsen, skibsmand i Nykøbing Mors
3) søster Antoinette Nielsdatter Dyhr g.m. Thomas Panum, successor.
Afdøde døde 15.4.1797.

69 Ingeborg [Jensdatter] Termansen i Nykøbing Mors. 23.7.1797, fol.162, 166B.
Enke efter Søren [Graversen] Thorbull, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø, [skifte 12.9.1783 lbnr.51]. B:
1) Gravers Mathias Thorbull, præst i Sønder Ørum, Borris og Gammelstrup
2) Anne Klejtrup Thorbull, enke efter Poul [Nielsen] Fogh, præst i [Flade og Sønder Dråby, skifte Mors Nørre herred 11.7.1791 lbnr.50]
3) Marianne Thorbull i Kolding
4) Dorthe Louise Thorbull i Skanderborg
5) Christiane Caroline Thorbull på Frøslevgård.
Afdøde døde 23.7.1797.

70 Rasmus Mørk, degn i Vejerslev og Blistrup. 18.12.1797, fol.166.
E: Maren Johansdatter Holm. LV: Mikkel Bech i Vejerslev. B:
1) Marianne Mørk g.m. Niels Jensen i Heltborg i Thy.
Afdøde døde 15.12.1797.

71 Maren Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 14.12.1798, fol.167B.
Enke efter Mikkel Andersen Møller, degn i Alsted og Bjergby, [skifte Mors Nørre herred gejstlig 30.3.1786 lbnr.45]. B:
1) Andreas Møller, hof- og statsrets prokurator i København, død. Børn, hvis navne ikke angives
2) Niels Møller, degn i Sejerslev på Mors, [skifte Mors Nørre herred gejstlig 4.4.1794 lbnr.53]. Børn, hvis navne ikke angives
3) Peder Møller, prokurator i København
4) Regine Møller g.m. [Laurids] Brasch, skoleholder i Nykøbing Mors
5) Maren Møller i Vester Vandet sogn
6) Else Møller g.m. [Andreas Jesper] Kanneworf, guldsmed i Ringkøbing.
Afdøde døde 1.3.1786.

72 Karen Pedersdatter i Kærborghus i Fredsø i Lødderup sogn på Højris gods. 28.8.1799, fol.170B.
E: Mads Agerholm, degn i Ljørslev og Ørding. B:
1) Jens Madsen 16
2) Mette Cathrine Madsdatter 13
3) Knud Madsen 11
4) Sidsel Madsdatter 9
5) Mette Kirstine Madsdatter 7
6) Peder Madsen 4.
FM:
1 morbror Christen Smed i Vester Assels
2 mosters mand Knud Hansen i Vils i Vejerslev sogn.
Afdøde døde 30.7.1799.

73 Anne Olufsdatter i Lødderup degnebolig. 19.5.1800, fol.172B.
Enke efter Morten Nyby, pensioneret degn i Lødderup og Elsø, skifte 21.9.1790 lbnr.58.
Dødsanmeldelse anmeldt af afdødes svigersøn Mikkel Henriksen, successor [g.m. Karen Mortensdatter].

74 Karen [Thomasdatter] Hee i Nykøbing Mors. 25.7.1800, fol.172B, 177B.
Enke efter Johan Didrik Vilhelm Westenholz, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, skifte Mors Nørre herred d gejstlig 19.12.1794 lbnr.55]. B:
1) Thomas Frederik Westenholz, cand. jur. i København.
FM: Knud Lund i Skarum, præst [i Alsted og Bjergby].
Afdøde døde 25.7.1800.

75 Albert Høyer, degn i Øster og Vester Assels. 26.7.1800, fol.174, 185.
E: Helene Christine Graa. A:
1) bror Poul Høyer i Koustrup mølle [i Sønderhå sogn] i Thy
2) søster Ellen Høyer.

76 Mikkel Henriksen, degn i Lødderup. 24.9.1800, fol.178.
E: Karen Mortensdatter Nyby. LV: Oluf Nyby, degn i Frøslev og Mollerup. B:
1) Morten Nyby Henriksen
2) Henrik Henriksen 8
3) Maren Henriksen
4) Anne Marie Henriksen.
Afdøde døde 25.8.1800.

77 Birgitte Jensdatter i Frøslev degnebolig. 8.4.1801, fol.184.
E: Oluf Nyby, degn i Frøslev og Mollerup. B:
1) Morten Nyby 18
2) Jens Nyby 15
3) Maren Nyby 12
4) Anne Cathrine Nyby 10
5) Mathias Nyby 5.
FM: [Jens] Vandborg til Frøslevgård.
Afdøde døde 8.3.1801.

78 Maren Nielsdatter Ho i Nykøbing Mors. 19.11.1801, fol.186B, 191B, 193.
Enke efter Carl Svendsen Folcher, præst i Solbjerg og Sundby, [skifte Mors Nørre herred 16.8.1798 lbnr.57].
Første ægteskab med [Peder Varberg, apoteker i Nykøbing Mors]. 1B:
1) Andreas Varberg i Nordstad [i Flakstad sogn i Kristiansand stift] i Norge.
Afdøde døde 19.11.1801.

79 Maren Kirstine Madsdatter i Karby skolehus. 1.12.1800, fol.188B.
E: Steffen Steffensen Møller, skoleholder i Karby. B:
1) Maren Steffensdatter 7.
FM: Svenning Dahl, sognefoged i Karby.
Bevilling til uskiftet bo af 13.10.1800.
Samfrændeskifte 1.12.1800.
Afdøde døde 16.10.1800.

80 Hans Fabricius, degn i Øster og Vester Assels, [der blev begravet 12.2.1802], fol.192.
E: Johanne Petrine Holst.
Testamente af 28.1.1802.

81 Laurids Brasch, skoleholder i Nykøbing Mors. 18.5.1803, fol.194B.
E: Regine Møller. LV: [Jens Peder] Woydemann, hospitalsforstander i Nykøbing Mors.
Arvinger kendes ikke.

82 Jesper [Hansen] Høyer, emeritus i Nykøbing Mors. 27.3.1804, fol.197.
E: Ellen [Markusdatter] Alsing. B:
1) Baltser Høyer
2) Kirsten Høyer g.m. [Andreas Christian] Revelius, præst i Flade og Dråby
3) Else Cathrine Høyer
4) Johanne Marie Høyer.
Afdøde, der havde været præst i Harring og Stagstrup, døde 25.3.1804.

83 Helene Cathrine Graa i Øster Assels degnebolig. 23.5.1804, fol.197B, 202B.
Enke efter Albert Høyer, degn i Øster og Vester Assels, [skifte 26.7.1800 lbnr.75].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.5.1804.

84 Laurids Lassen Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested. 16.1.1805, fol.201.
E: Kirstine Marie Jensdatter Brask.
Bevilling til uskiftet bo af 12.10.1787.

85 Mette Cathrine Knudsgaard i Ørding degnebolig. 12.2.1806, fol.204B.
E: Jens Agerholm, degn i Ljørslev og Ørding. B:
1) Mads Agerholm, successor
2) Mette Rostock Agerholm g.m. Poul Skrædder i Lødderup
3) Rebekka Kirstine Agerholm g.m. Niels Husted i Ørding
4) Mette Johanne Agerholm
5) Christen Agerholm i Århus, død. 6B:
a Anne Cathrine Christensdatter
b Mikkel Christensen
c Mette Cathrine Christensdatter
d Jens Christensen
e Oluf Frederik Christensen
f Karen Marie Christensdatter.
FM: født værge Mads Agerholm.
Afdøde døde 11.2.1806.

86 Johanne Marie Rodskov i Nykøbing Mors. 2.2.1807, fol.207, 216B, 224B.
Enke efter Hans [Lange Tollesen] Meldal, kapellan i Nykøbing, Lødderup og Elsø.
Første ægteskab med [Peder Biering til Tidemandsholm i Tårs sogn, skifte Ålborghus m. fl. amter 3.2.1784 lbnr.732].
[Uden ægteskab med Andreas Brychmann] B:
1) Gertrud Bering, [døbt Sejlstrup 22.3.1767], død. E: Peder [Mandrupsen] Due, købmand i Hobro. 1B:
a Mandrup Due 11.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Marianne Rodskov
2 afdødes søster Inger Rodskov.
Afdøde døde 30.1.1807.

87 Anne Klejtrup Thorbull i Nykøbing Mors. 11.4.1807, fol.213B, 219.
Enke efter Poul Nielsen Fogh, præst i Flade og Sønder Dråby, [skifte Mors Nørre herred gejstlig 11.7.1791 lbnr.50]. A:
1) bror Gravers Mathias Thorbull, præst i Kobberup og Feldingbjerg
2) søster Christiane Thorbull i Skive.
Afdøde døde 11.4.1807.

88 Opbudsbo i Restrup skolehus. 10.11.1807, fol.217, 221.
Registrering for Nikolaj Beyer, skoleholder i Rested, der rømte 6.11.1807.
Hustru: Mette Cecilie Jensdatter. LV: bror Laurids Møller, murer. B:
1) Jens Ryborg Beyer 12
2) Hans Christian Beyer 10
3) Steffen Beyer 8.
FM: Steffen Møller, som beslægtet.
Enken er "tåbelig og næsten afsindig".
Manden efterlod et brev, hvori han opsiger sin stilling som skoleholder og kirkesanger.

SLUT


Refs herred.
Gejstlig skifteprotokol

[1718-1782]    [1781-1820]    [1696]   


Refs herred
Gejstlig skifteprotokol
1718-1782
C 11A-2

1 Inger Andersdatter [Muus] i Helligsø præstegård. 4.4.1718, fol.1B.
Enke efter Peder [Nielsen] Vogelius, [skifte Ålborg Bisp 14.4.1698 lbnr.159]. Af børn nævnes kun B:
1) Elisabeth Pedersdatter.
(Sml. skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1.6.1725 lbnr.78 efter Anne Pedersdatter).

2 Ebbe Rimboltsen [Skytte], degn i Bodum og Ydby. 16.4.1721, fol.1B.
E: Dorthe Henningsdatter. LV: Jacob Bech. A:
1) brorsøn Rimbolt Christensen i Holstebro
2) brordatter g.m. Jens Nielsen på Stubbergård
3) søsterdatters mand Johan Jensen Norsk i Nykøbing.

3 Edel Lauridsdatter i Hurup. 18.8.1722, fol.3B.
E: Peder Nielsen [Kjærulf], degn i Hurup.
Arven deles mellem enkemanden og dennes stedsøn.

4 Marie Rasmusdatter i Hvidbjerg præstegård. 25.2.1722, fol.4.
E: Niels Corneliussen, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Cornelius Nielsen 7
2) Rasmus Nielsen 5
3) Mette Christine Nielsdatter 1.

5 Mariche Arentsdatter Bechmann (Beemann) i Søndbjerg præstegård. 3.12.1721, fol.6B.
Enke efter Knud Nielsen Skytte, præst i Søndbjerg og Odby, begravet 26.12.1705]. B:
1) Niels Knudsen Skytte, præst i Jebjerg og Lyby
2) Jens Knudsen Skytte, præst i Hjardemål
3) Samuel Knudsen Skytte, købmand i Holstebro
4) Henrik Knudsen Skytte, degn i Jebjerg og Lyby
5) Karen Knudsdatter Skytte g.m. Christen [Thomsen] Hee, præst i Søndbjerg og Odby
6) Anne Marie Knudsdatter Skytte
7) Ytte Knudsdatter Skytte
8) Anne Cathrine Knudsdatter Skytte.

6 Peder Nielsen Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 10.7.1719, fol.7B.
E: Martha Andersdatter Lyngby. LV: Christen Lassen Tychonius, præst i Skive og Resen. B:
2) Bodil Sofie Pedersdatter Hvidbjerg g.m. [Claus] Grevenkop, kaptajn [i Villerup]
3) Anders Pedersen Lyngby, stud. theol.
4) Niels Pedersen Hvidbjerg, forpagter på Hindsels [i Hvidbjerg sogn], nu på Kongensgård [i Nørre Nissum sogn] i Hardsyssel
5) Peder Pedersen Hvidbjerg 20. FM: Jens [Madsen] Hvistendal, [præst i Helligsø og Gettrup]
6) Mette Marie Pedersdatter, enke efter Mads Andersen Torup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø LV: Robert Humble.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter, enke efter Thomas Graversen i Thisted, skifte 13.6.1713. 2B:
a Peder Thomsen
b Sofie Thomasdatter.
FM: Niels Bentsen, Thomas Andersen og Henrik Frandsen, alle i Thisted
[Ved skifte efter Peder Pedersen Hvidbjerg 5.6.1727 i Dueholm med flere amter kaldes Maren Pedersdatter Hvidbjerg hans halvsøster].

7 Kirsten Thomasdatter Hein i Oksenbøl i Vestervig sogn. 1.12.1724, fol.40.
Enke efter Mogens Poulsen Østergaard, præst i Vestervig og Agger, [død 1696]. A:
0) forældre [Thomas Mikkelsen Hein, professor i Roskilde Domskole og Anne Irgens]
1) bror Henrik Thomsen Hein, død. B:
a Hylleborg Kirstine Hein g.m. Nikolaj Fleury, vejer og måler i Ringkøbing
b Anne Hein g.m. Hans Sørensen Læsø i Fåborg på Fyn. 1B:
c Søren Hein, død. 2B:
1 Henrik Hein
2 Severine Hein
2) bror Joachim Thomsen Hein i Skien i Norge, var g.m. Birgitte. 6B:
a Joachim Hein
b Christen Hein
c Christine Cathrine Hein g.m. Jochum Henriksen Altenburg
d Anne Cathrine Hein
e Anne Marie Hein
f Vincent Hein, død. 2B: 2 døtre
3) søster Cathrine Thomasdatter Hein g.m. Christen [Henningsen Achton], præst i Ørsted og Dåstrup på Sjælland. 2B:
a Anne Cathrine g.m. Hans Kyriel i Edsbjerg [i Brylle sogn] på Fyn
b Marie, død, var g.m. Hans Jensen i Hule mølle [i Allerslev sogn] på Sjælland. 6B: 2 sønner og 4 døtre
4) søster Helene Thomasdatter Hein, død, var g.m. Bertel [Frandsen Bruun], præst i Vallensved på Sjælland
[Første ægteskab med Mathias Mortensen]. 3B:
a Thomas Martin, birkefoged i Førslev på Sjælland
b Holger Martin, student
c Anne Sofie g.m. Halvor Iversen i København.

8 Anmodning om afholdelse af auktion. 30.3.1730, fol.54B.
Anmodning om auktion fremsat af Else Nielsdatter i Futtrup i Hurup sogn, enke efter Esajas Klauman, præst i Visby og Heltborg, muligt skifte Hassing herred gejstlig 1719 lbnr.20.

9 Niels Corneliussen, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 6.7.1728, fol.57.
E: Hylleborg Sørensdatter. LV: Christen Christensen på Hindsels [i Hvidbjerg sogn].
Første ægteskab med Marie Rasmusdatter, skifte 25.2.1722 lbnr.4. B:
1) Cornelius Nielsen 13
2) Rasmus Nielsen 11
3) Mette Christine Nielsdatter 6.

10 Just [Nielsen] Gerade, præst i Jegindø. 20.12.1728, fol.69B.
E: Inger Olufsdatter. LV: Rubech [Christensen] Humble, præst i Hunstrup og Østerild. B:
1) [Kirsten Justsdatter Gerade, skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343], var g.m. Ejler [Christian Arnoldsen] Dyssel, præst i Vrensted og Tise, [død 1729]. 5B:
a Arent Dyssel 19
b Arnold Dyssel
c Just Gerade Dyssel
d Elieser Dyssel
e Johan Arent Dyssel
FM: farbror [Arnold Christian] Dyssel, justitsråd i Thisted.

11 Henrik Thomsen Bech, kapellan i Bodum, Ydby og Hurup. 5.4.1729, fol.95.
E: Anne Olufsdatter Krag. LV: Laurids [Nielsen] Bugge til Ejstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]. B:
7) Helvig Henriksdatter Bech 19.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Henriksen Bech, fæstebonde ved Fåborg på Fyn på Karen Brahes gods
2) Predbjørn Bech, skrædder
3) Nikolaj Henriksen Bech i Nykøbing Mors
4) Anne Margrethe Henriksdatter Bech
5) Abild Marie Henriksdatter Bech g.m. Peder Olufsen Engelstoft, degn i Haderup
6) Anne Magdalene Henriksdatter Bech.
[Enkens forældre var Oluf Krag Jensen Holmbo, præst i Vrensted og Tise, død 6.8.1677 og Helvig Lauridsdatter Skive, skifte Ålborg bisp 23.4.1677 lbnr.14].
Arv efter enkens bror Jens Olufsen Krag til
1) enkens søster Kirsten Olufsdatter Krag, enke efter Anders [Nielsen] Gerding, præst i Hjortdal, [skifte Ålborg bisp 30.3.1712 lbnr.234]
2) enkens søster Lisbeth Olufsdatter Krag, død. 3B:
a Oluf Hansen i Ålborg
b datter
c datter.
[Afdøde var degn i Smidstrup 1700-1701].

12 Christen [Thomsen] Hee, præst i Søndbjerg og Odby. 10.6.1729, fol.100B.
E: Karen Knudsdatter Skytte. LV: Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Thomas Hee, præst i Borup og Hald
2) Anne Mariche Hee 32
3) Agnethe Hee g.m. Jørgen Jacobsen på Vejbjerggård
4) Elisabeth Hee 26
5) Knud Hee 24, student
6) Jørgen Hee 21, student
7) Christen Hee 18, student
8) Karen Hee 15.

13 Hylleborg Sørensdatter på Hvidbjerggård. 5.12.1731, fol.112.
Enke efter Niels Corneliussen, præst i Hvidbjerg og Lyngs, [skifte 6.7.1728 lbnr.9].
Testamente af 24.5.1726, hvorefter hendes mands børn arver som var de hendes egne.
Afdødes mands første ægteskab med [Marie Rasmusdatter, skifte 25.2.1722 lbnr.4]. B:
1) Cornelius Nielsen 16
2) Rasmus Nielsen 14
3) Mette Christine Nielsdatter 11.
FM: Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs.

14 Saxo Henriksen Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup. 21.7.1734, fol.123B.
E: Vibeke [Christensdatter] Skytte. LV: Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Mogens Christian Ascanius 30
2) Henrik Ascanius 29
3) Oluf Holger Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup
4) Christoffer Ascanius 23
5) Helle Helene Ascanius 22.
[Første ægteskab med Karen Madsdatter Skytte, skifte Ålborg bisp 23.9.1697 lbnr.150].

15 Jens [Madsen] Hvistendal, præst i Helligsø og Gettrup. 11.7.1735, fol.139B.
E: Ida Svendsdatter Kirketerp. LV: [Jens Jørgen] Hoppe til Irup [i Hørdum sogn]. B:
1) Svend Hvistendal 22, student i Hjørring
2) Mads Hvistendal 21, på Akademiet i København
3) Ida Hvistendal g.m. Hans [Christensen] Asser i Nykøbing
4) Karen Hvistendal 19
5) Anne Christine Hvistendal 14.

16 Inger Olufsdatter i Jegindø præstegård. 9.1.1737, fol.157.
Enke efter Just [Nielsen] Gerade, præst i Jegindø, [skifte 20.12.1728 lbnr.10].
B:
1) Kirsten Justsdatter Meyer, [skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343], var g.m. Ejler [Christian Arnoldsen] Dyssel, præst i Vrensted og Tise, [død 1729]. 5B:
a Arent Dyssel
b Arnold Dyssel, student
c Just Gerade Dyssel
d Elieser Dyssel
e Johan Arent Dyssel.
FM: farbror [Arnold Christian] Dyssel, justitsråd i Viborg.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Olufsdatter på stedet.

17 Karen Olufsdatter i Jegindø præstegård. 17.12.1737, fol.162B.
Enke efter Bagge [Jacobsen] Bruun, præst [i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, skifte Ålborg bisp 14.7.1686 lbnr.51]. A:
1) bror Jacob Olufsen Jelstrup, [købmand i Sæby], død. [Gift første gang i Sæby 20.9.1696 med Birgitte Madsdatter, død 1704. Andet ægteskab med Johanne Lauridsdatter Bering]. 3B:
a Oluf Jacobsen, student
b Birgitte Jacobsdatter g.m. [herredsskriveri Rinds og Gislum herreder] Hans Becher, [ejer af Illeris] i Alstrup sogn i Himmersyssel
c Kirstine Marie Jelstrup på Jegindø
2) søster Margrethe Olufsdatter [Meyer], enke efter Peder [Nielsen] Moldrup, præst i Hillerslev og Kåstrup, [død 23.5.1728].
Første ægteskab med Oluf Nielsen Hillerslev, præst i Hillerslev og Kåstrup, død 28.1.1703]. 3B:
a Niels Olufsen i rejser fra Christiania i Norge
b Kirsten Olufsdatter, enke efter Niels [Jørgensen] Muus, rektor i Sæby, [skifte Ålborg bisp 3.2.1716 lbnr.269]
c Birgitte Sofie Olufsdatter, død, var g.m. Johan, bartskær i Thisted, død. 1B: en datter
3) søster Inger Olufsdatter, [skifte 9.1.1737 lbnr.16. Enke efter Just Nielsen Gerade, præst i Jegindø, skifte 20.12.1728 lbnr.10]. 1B:
a [Kirsten Justsdatter Gerade Meyer, skifte Ålborg bisp 9.11.1728 lbnr.343, var g.m. Ejler Christian Arnoldsen Dyssel, præst i Vrensted og Tise, død 1729]. 5B:
1 Arent Dyssel
2 Arnold Dyssel
3 Just Gerade Dyssel
4 Elieser Dyssel
5 Johan Arent Dyssel.
[Afdødes forældre var Oluf Jacobsen Jelstrup, præst i Hunstrup og Østerild, død 1672 og Kirsten Edvardsdatter Meyer, død ca.1684. Mors andet ægteskab med eftermand Christen Pedersen Øland, død juli 1722].

18 Maren Hansdatter Jenstoft i Hvidbjerg præstegård. 7.3.1743, fol.169.
E: Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Ida Johanne Rogert 15
2) Hans Poul Rogert 4
3) Øllegaard Rogert 3
4) Anne Christine Rogert 7 uger, der døde i juni 1743.

19 Maren Andersdatter i Hvidbjerg degnebolig. 24.1.1743, fol.182.
E: Lorents Eriksen Rose, degn i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Erik Lorentsen 10
2) Søren Lorentsen 8
3) Anders Lorentsen 3
4) Marie Agnethe Lorentsdatter 20 uger.

20 Margrethe Lauridsdatter Bording i Vestervig degnebolig. 10.7.1741, fol.185B.
E: Jens Bøtker, degn i Vestervig og Agger. B:
4) Anne Margrethe Jensdatter Bøtker 43.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Hejdal g.m. Plage, løjtnant, begge døde. 2B:
a Johan [Ernst] Plage 33, underofficer i København
b Margrethe Plage 29
2) Maren Pedersdatter Hejdal 51
3) Anneche Pedersdatter Hejdal 50.
Arv i boet efter enkemandens bror Peder Bøtker, præst i Ramme til dennes yngste datter Christiane Pedersdatter Bøtker.

21 Jens Bøtker, degn i Vestervig og Agger. 19.2.1743, fol.196B.
[Enkemand efter Margrethe Lauridsdatter Bording, skifte 10.7.1741 lbnr.20]. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter Bøtker.
Arv efter Johan Ernst Plage, der døde i København.

22 Erik Christian [Grave Andersen] Hvas, præst i Søndbjerg og Odby, begravet 19.7.1743, fol.200, 227.
E: Anne Mariche [Christensdatter] Hee. LV: Vilhelm [Vilhelmsen] Schmidt, præst i Snedsted, der ægter enken. B:
1) Christen Hvas 22, student ved Akademiet i København
2) Anne Elisabeth Hvas 21
3) Anders Hvas 20
4) Karen Hvas 20
5) Hedvig Sabine Hvas 18
6) Frands Hvas 17, discipel i Viborg skole
7) Thomas Hvas 13.
FM:
1) morbror Knud Christian Hee i Serup
2) morbror Thomas [Christensen] Hee, præst i Borup og Hald.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1743.
Skifte 24.10.1754.

23 Frederik Jensen Brøndlund, præst i Helligsø og Gettrup, der døde 1747, fol.200B.
E: Sidsel Malene Jensdatter Haverslund, født i Ålbæk præstegård i Salling [i Lihme sogn].
Testamente af 28.10.1746.
Hans A:
Hans brødre og søstre.
Hendes A:
1) søster Marianne Jensdatter Haverslund g.m. Hans Pedersen Hegelund i Vrå i Salling.
Afdøde var født i Øster Brønderslev præstegård i Vendsyssel.

24 Vilhelm [Poulsen] Rogert, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 22.6.1750, fol.201B, 273.
E: Anne Rebekka de Kneyln. LV: [Jens Laasby] Moldrup til Vestervig kloster. B:
4) Johan Filip Kneyln Rogert 5
5) Anne Marie Vilhelmine Rogert 4
6) Iver Andreas Rogert.
FM: [Johannes Danielsen] Friedenreich, præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup g.m. moster Margrethe Sofie Hedvig Kneyln.
Første ægteskab med Maren [Hansdatter] Jenstoft, [skifte 7.3.1743 lbnr.18]. B:
1) Ida Johanne Rogert 20
2) Hans Poul Rogert 11
3) Øllegaard Rogert 10.
[Afdødes forældre var Johan Filip Kneyln, major i Ålborg, og begravet Horsens 20.4.1729 og Hedvig Sabine Prentzl.

25 Maren Pedersdatter Sejrsbøl i Frøhøj [i Hvidbjerg sogn]. 6.6.1753, fol.237.
E: Niels [Jensen] Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Anne Cathrine Nielsen 10
2) Inger Cathrine Nielsen 9
3) Jens Peder Nielsen 8½, Dorthe Nielsdatter 7
4) Dorthe Nielsdatter 7
5) Anders Nielsen 4.

26 Vibeke [Christensdatter] Skytte i Bodum præstegård. 28.2.1757, fol.240.
Enke efter Saxo Henriksen Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup, [skifte 21.7.1734 lbnr.14]. B:
1) Mogens Christian Ascanius, klokker i Næstved Sankt Peder
2) Henrik Christian Ascanius, præst i Herlufsholm på Sjælland, død [1748]. 2B.
a Saxo Henriksen Ascanius 10
b Hans Henriksen Ascanius 8
3) Oluf [Holger] Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup
4) Christoffer Ascanius, degn i Kerte på Fyn
5) Helle Helene Ascanius g.m. Johannes [Villumsen] Schmidt, præst i Frøslev og Mollerup på Mors.

27 Karen Lauridsdatter i Helligsø degnebolig. 13.5.1762, fol.253B.
E: Peder Olufsen, degn i Helligsø og Gettrup. B:
1) Kirsten Pedersdatter 17
2) Oluf Pedersen 14
3) Laurids Pedersen 9.

28 Anne Pedersdatter i Barslev skolehus [i Hvidbjerg sogn]. 17.2.1763, fol.257B.
E: Niels Zeuthen, skoleholder i Barslev. A:
1) søster, død. 1B:
a Anders Jensen på Avsumgård [i Vejrum sogn] i Hardsyssel
2) søster Else Pedersdatter på Bjørnsholm [i Overlade sogn]
3) søster Maren Pedersdatter i Holstebro
4) halvsøster Voldborg Pedersdatter i Holstebro
FM:
1) Jens Jensen i Gravgård i Hvidbjerg sogn
2) Laurids Jensen ved Hvidbjerg kirke.

29 Mette Marie [Pedersdatter] Hvidbjerg i Søndbjerg. 23.7.1764, fol.259.
Enke efter Mads [Andersen] Torup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø, [skifte Ålborg bisp 26.7.1718 lbnr.278]. B:
1) Martha [Christiane] Torup, [begravet Nykøbing 22.6.1756], var gift [Nykøbing 29.10.1755] med Peder [Nielsen] Dyhr i Nykøbing. Af hendes første ægteskab B:
a Anne Cecilie Torup.

30 Karen Fogh Clementin i Hvidbjerg præstegård. 17.10.1768, fol.267.
E: Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Jørgen Lauridsen 5
2) Cathrine Jacobi Lauridsdatter 3
3) Albert Lauridsen 2
4) Magdalene Cathrine Lauridsdatter 1.
FM: morfar Jørgen Fogh [Pedersen] Clementin, præst i Kettrup og Gøttrup.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1767
Afdøde døde 28.4.1767.

31 Peder Olufsen, degn i Helligsø og Gettrup. 23.4.1770, fol.270, 273.
Enke efter Karen Lauridsdatter, [skifte 13.5.1762 lbnr.27]. B:
1) Kirsten Pedersdatter 25. Ved afkald 17.1.1775 g.m. Jens Lauridsen i Flovlev i Hvidbjerg sogn.
2) Oluf Pedersen 21, ikke ved sin fulde samling og derfor lem i Ålborg Hospital
3) Laurids Pedersen 17, uvist hvor.
FM:
1) Laurids Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs
2) Niels Rosholm, degn i Hvidbjerg og Lyngs.

32 Maren Christensdatter i Agger skolehus. 27.9.1770, fol.273.
E: Christen Isaksen, skoleholder i Agger.
Afkald fra A:
1) bror Christen Christensen i Ydby
2) bror Jeppe Christensen i Helligsø
3) søster Maren Christensdatter i Hvidbjerg på Thyholm
4) søster Anne Christensdatter i Lyngs sogn.

33 Øllegaard Rogert, ugift i Hvidbjerg. 18.4.1776, fol.273.
Afkald fra A:
1) søster [Ida Johanne Rogert] g.m. Jens Nielsen Høstmark, præst i Anst og Gesten.
2) halvbror Johan Filip Rogert, medici licentiat i København
3) halvbror Iver Andreas Rogert, landmåler i København
(Sml. lbnr.24).

34 Anne Margrethe Bøtker, ugift i Ginnerup i Heltborg sogn. 3.4.1771, fol.274.
A:
1) [halv]søster [Anne Cathrine Pedersdatter Hejdal g.m. Plage, løjtnant, begge døde. 1B:
a Margrethe Plage 61.
FM:
Johan Nikolaj Vinding, præst i Vestervig og Agger.

35 Charlotte Cathrine [Pedersdatter] Brøchner i Hvidbjerg præstegård. 23.11.1772, fol.276B.
E: Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Karen Clementin Thura, født 14.2.1770
2) datter, tvilling, død 19.6.1771
3) datter, tvilling, død 12.2.1772.
FM:
1) farbror Hans [Albertsen] Thura, præst i Helligsø og Gettrup
2) morbror Hans [Pedersen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum
3) morbror Laurids Lassen [Pedersen] Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested på Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 24.5.1771.
Afdøde døde 14.4.1771.

36 Anne Villadsdatter i Tvolm degnebolig [i Ydby sogn]. 2.12.1772, fol.280B.
E: Johannes Pretzmann, degn i Bodum og Ydby. B:
1) Casper Pretzmann 25
2) Villads Christian Pretzmann 24
3) Christoffer Ludvig Pretzmann 22
4) Anne Kirstine Pretzmann 21
5) Marie Anne Pretzmann 19
6) Elisabeth Sofie Pretzmann 15
7) Abraham Larsen Pretzmann 12
8) Johan Pretzmann 11
9) Cathrine Sofie Pretzmann 10
10) Magdalene Pretzmann 8.

37 Oluf Pedersen i Helligsø degnebolig. 8.4.1776, fol.282, 294B.
Afdøde der var afsindig, var lem i Ålborg hospital. Af arvinger angives A:
1) bror Laurids Pedersen.
Afdøde var søn af Peder Olufsen, degn i Helligsø og Gettrup, [skifte 23.4.1770 lbnr.31].
Afdøde døde 9.3.1776.

38 Hans [Albertsen] Thura, præst i Helligsø og Gettrup. 29.2.1776, fol.284.
E: Anne Dorthe [Olufsdatter] Ascanius. LV: Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Albert Thura 9.
FM: morfar Oluf Holger [Saxesen] Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup
2) Henrik Thura, kaptajn i København.

39 [Birgitte Sixtusdatter] Aspach i Helligkildegård [i Hvidbjerg sogn]. 30.1.1781, fol.296.
Enke efter Oluf Agerholm, præst i Øster og Vester Hassing, [død 1762]. B:
1) [Maren Agerholm], død, var g.m. Christian [Nielsen] Ørsnæs til Helligkildegård. 1B:
a Else Johanne Ørsnæs
2) Dorthe Agerholm 40
3) Maren Pop Agerholm 30
4) Anne Cathrine Agerholm 25.
FM:
1) farbror Jonas Agerholm til Rosborg [i Mønsted sogn]
2) mors halvbror Aspach i Ålborg.

40 Didrik Severin Kræfting, personlig kapellan i Vestervig og Agger i Vestervig degnebolig. 17.1.1781, fol.298B.
E: Ingeborg Mulvad Overgaard. LV: Peder Vinding, præst i Hassing og Villerslev.
A:
1) en ugift søster i Horsens.
Afdøde døde 16.1.1781.

41 Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 21.5.1781, fol.310B.
E: Dorthe Marie [Olufsdatter] Vestergaard. LV: Jens Klejn, kapellan i Hvidbjerg og Lyngs.
Første ægteskab med Karen Fogh Clementin, [skifte 17.10.1768 lbnr.30]. B:
E: Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs. B:
1) Jørgen Lauridsen Thura
2) Cathrine Jacobi Lauridsdatter Thura
3) Albert Lauridsen Thura
4) Magdalene Cathrine Lauridsdatter Thura.
FM:
1) Niels Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs
2) Thura, kaptajn i København.
Andet ægteskab med Charlotte Cathrine Pedersdatter Brøchner, [skifte 23.11.1772 lbnr.35]. B:
5) Karen Clementin Thura 12.
FM: morbror Laurids [Lassen Pedersen] Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested.
Afdøde døde 20.5.1781.

42 Mette Marie Andersdatter Ferregaard i Hvidbjerg degnebolig. Samfrændeskifte sluttet 13.2.1786, fol.333.
E: Niels Jensen Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs.
Afkald fra B:
1) Anders Trap. Arendal i Norge 3.8.1786
2) Laurids Bentsen Trap. Arendal i Norge 3.8.1786
3) Cort Nielsen Trap. Randers 22.10.1789
4) Niels Christian Trap, i lære i Randlev. 2.4.1790.


Refs herred
Gejstlig skifteprotokol
1781-1820
C 11A-3

43 Jens Madsen Yde, degn i Hurup. 6.6.1781, fol.1B.
E: Frederikke Schmidt. LV: Mads Bisgaard i Abildgaard. B:
1) Mads Jensen Yde, [færgemand og kromand i Lødderup sogn] ved Sallingsund
2) Svenning Jensen Yde, degn i Hurup
3) Søren Jensen Yde, degn i Harring og Stagstrup
4) Anne Jensdatter Yde g.m. Thomas [Hansen] Lund, bromand i Holstebro
5) Else Jensdatter Yde.

44 Anne Dorthe [Olufsdatter] Ascanius i Bodum præstegård. 25.9.1782, fol.3B.
Enke efter Hans [Albertsen] Thura, præst i Helligsø og Gettrup, [skifte 29.2.1776 lbnr.38]. B:
1) Albert Thura 15.
FM:
1) farbror [Henrik] Thura, kaptajn i København
2) morfar Oluf [Holger Saxesen] Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup.

45 Sebastian Peder [Andreasen] Opitius, ugift kapellan i Bodum, Ydby og Hurup. 20.2.1783, fol.6.
Testamente af 20.7.1754. A:
1) søster Dorthe Kirstine Opitius, [skifte Skodborg herred gejstlig 16.10.1797 g.m. Oluf [Holger Saxesen] Ascanius, præst i Bodum, Ydby og Hurup, [skifte Skodborg herred gejstlig 17.8.1785 lbnr.75]. 7B:
a Saxo Ascanius, præst i Gudum og Fabjerg
b Anne Dorthe Ascanius, [skifte 25.9.1782 lbnr.44], var g.m. Hans Albertsen Thura, præst [i Helligsø og Gettrup, skifte 29.2.1776 lbnr.38]. 1B:
1 Albert Thura 15, hos farbror Henrik Thura, kaptajn i København
c Elisabeth Magdalene Ascanius i Gudum præstegård
d Barbara Sofie Ascanius 44 i Gudum præstegård
e Vibeke Ascanius g.m. Abraham Klöcher Mollesky i Bodum
f Andriette Frederikke Ascanius g.m. Søren Friis, degn i Husby og Sønder Nissum
g Magdalene Ascanius.
Desuden nævnes afdødes mor Magdalene [Madsdatter], enke efter Andreas Frederik Opitz [til Lergrav i Avlum sogn].

46 Peder [Nielsen] Rosholm, skoleholder i Barslev i Hvidbjerg sogn. 15.4.1782, fol.13, 19B.
E: Kirsten Clemensdatter. LV: Peder Andersen i Flovlev i Hvidbjerg sogn. B:
1) Elsebeth Sofie Pedersdatter. (kaldes Else Birthe Pedersdatter)
FM: [farfar] Niels [Jensen] Rosholm, degn i Helligsø og Gettrup.
[Enken ægter Søren Christensen Stensgaard, skoleholder i Barslev].
Afkald 3.5.1786 fra Christen Nielsen Stensgaard, skoleholder i Stensgård i Gettrup sogn, for arv efter søn [Søren Christensen Stensgaard] til dennes enke Kirsten Clemensdatter.

47 Osvald Margrethe Pretzmann i Bodum skolehus. 3.5.1784, fol.15.
E: Claus [Clausen] Langemark, skoleholder i Bodum. A:
1) bror Niels Guldager i Stagstrup i Thy, nu på Mors, død. 2B: Navne angives ikke
2) bror Zacharias Pretzmann i Oddersbøl [i Hjardemål sogn], død. 2B:
a Casper Zachariasen i Oddersbøl
b Anne Marie Zachariasdatter i Vigsø
3) bror Laurids Pretzmann i Skiver Klit, død B: Navne angives ikke
4) bror Isak Pretzmann, degn i Sjørring, død. 1B:
a skoleholder i Løgstør
5) bror Johannes Pretzmann, degn i Bodum og Ydby, død. 10B: Navne angives ikke, dog nævnes successor Anders [Pedersen] Kirk g.m. datteren [Anne Kirstine]
6) søster Anne Cecilie Pretzmann g.m. [Poul] Taarup, degn i Veggerby og Bislev ved Nibe.

48 Hans Jørgen Holst, skoleholder i Hvidbjerg og Lyngs. 31.5.1786, fol.19B.
E: Anne Kirstine Skytte, der døde nogle få dage efter sin mand. B:
1) Peder Hansen 10
2) Amalie Elisabeth Hansdatter 8
3) Johanne Hansdatter 6.
FM: Niels Trap, i Frøhøj, degn i Hvidbjerg og Lyngs.
Afdøde døde 29.5.1786.
(Se skifte efter afdødes mor Amalie Elisabeth Solberg, skifte Københavns Hofret. Konceptskifter 9.11.1770 lbnr.329).

49 Peder [Jacobsen] Vils, præst på Jegindø. 4.8.1791, fol.25.
[Enkemand efter Maren Nielsdatter Bjerregaard, død 6.4.1772].
Testamente af 26.12.1785.
Afkald fra B:
1) Jacob Nikolaj Vils, præst i Eidsberg i Akershus stift i Norge
2) Niels Bjerregaard Vils, præst i Søndbjerg og Odby
3) bror, død. 1B:
a Anne Kirstine Vils g.m. Hopp.

50 Christian Bastian Wegner [Christiansen] Leth, præst på Jegindø. 11.5.1793, fol.27.
E: Karen Friis Rømer. LV: Laurids Rømer, præst i Hygum. A:
1) mor [Marie Elisabeth] Brink i Humble præstegård på Langeland, enke efter Christian Leth, [foged i Sunds og Gudme herreder]
2) bror Henrik Leth, overstyrmand på de lange rejser
3) bror Erik Christian Leth, forvalter på Tåsinge slot
4) søster Cecilia Leth g.m. Jørgen [Rasmussen] Fogh, præst i Humble
5) søster Karen Dorthe Leth
6) søster [Sofie Marie Leth] g.m. Christen Fogh, præst i Tørring og Heldum ved Lemvig.
Afdøde døde 9.5.1793.

51 Ingeborg Mulvad Overgaard i Vestervig. 2.9.1795, fol.35B.
Enke efter Didrik Severin [Olufsen] Kræfting, kapellan i Vestervig og Agger, [skifte 17.1.1781 lbnr.40]. A:
0) forældre [Jens Jørgen Nielsen Overgaard på Helligkildegård og Cathrine Hansdatter Majland]
1) bror Hans Overgaard, klokker og kordegn i Moss i Norge
2) bror Peder [Jensen] Overgaard, præst i Hurup
3) bror Frederik [Vinterberg] Overgaard, over- og underretsprokurator i Holstebro
4) bror Rasmus Overgaard, bager i Ålborg, død. 1B:
a Jens Jørgen Rasmussen
5) bror Jens Overgaard i Præstø på Sjælland
6) søster Margrethe [Cathrine] Overgaard, død, var g.m. Peder Vandborg [Lauridsen] Vadum, præst i Skørping og Fræer
7) søster Christiane Overgaard g.m. [Christian] Fogh til Ørum [i Ørum sogn i Thy]
8) søster Marie Overgaard på Ørum, enke efter Peder [Andersen] Vinding, præst i Hvidbjerg og Lyngs, [død 7.3.1786]
9) søster Dorthe [Mulvad] Overgaard g.m. [Glob Sørensen] Milling, præst i [Sønder og Nørre] Kongerslev [og Komdrup].

52 Claus [Clausen] Langemark, skoleholder i Bodum. 16.2.1797, fol.39B.
Enkemand efter [Kirsten Olufsdatter, begravet 23.11.1796]. A:
1) halvbror Laurids i Øster Hvidbjerg på Mors
2) halvsøster Mette Marie Jacobsdatter i Hvidbjerggård i Hvidbjerg sogn på Mors
3) halvsøster Karen Jacobsdatter, enke efter Laurids Barslev i Tvolm i Ydby sogn.
FM: Ludvig Pretzmann i Tvolm i Ydby sogn.
[Første ægteskab med Osvald Margrethe Pretzmann, skifte 3.5.1784 lbnr.47].
Desuden nævnes anden hustrus bror Christen Olufsen i Nørre Nissum i Hardsyssel og dennes datter Else Marie Christensdatter.

53 Else Pedersdatter i Gettrup. 28.7.1796, fol.43, 51B.
E: Niels Jensen Rosholm, degn i Gettrup. B:
1) Peder Rosholm, skoleholder i Barslev, [skifte 15.4.1782 lbnr.46]. 1B:
a Elsebeth Sofie Pedersdatter 18
2) Jens Rosholm 37, på de lange rejser
3) Frederik Rosholm 36 i Svinborg i Ørum sogn [i Hassing herred]
4) Kirstine Marie Rosholm g.m. Jens Bruun, degn i Helligsø og Gettrup.

54 Peder [Jensen] Overgaard, præst i Hurup. 11.9.1797, fol.49B.
E: Magdalene Nybo. LV: [Laurids Bartholomæus] Deichmann, præst i Bodum og Ydby.
Første ægteskab med [Dorthe Marie Vejlgaard, begravet 27.9.1793]. B:
a Jens Jørgen Overgaard.
FM: farbror Frederik [Vinterberg] Overgaard, prokurator i Holstebro.

55 Hans [Pedersen] Brorson, kapellan og degn i Vestervig og Agger. 1.3.1798, fol.52B.
E: Frederikke Louise Feilberg. LV: [Hans] Hansen til Vestervig Kloster. B:
1) Petrea Brorson 8.
FM: født værge [Frederik] Svinth, forvalter på Vestervig Kloster.

56 Niels Jensen Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs. 13.10.1798, fol.60B, 62B, 63B, 77B, 91, 94B, 98, 99B, 110.
E: Maren Svinth. LV: Laurids Breinholt til Hindsels [i Hvidbjerg sogn]. B:
11) Anne Marie Trap 12
12) Mette Marie Trap 10.
FM: morbror Svinth, forvalter på Vestervig kloster.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter Sejrsbøl, skifte 6.6.1753 lbnr.25]. B:
1) Anne Cathrine Trap, død, var g.m. Niels Ejlersen i Nykøbing. 3B: 1 søn og 2
2) Inger Cathrine Trap g.m. Christen Pedersen Dam, handskemager i Randers
3) Jens Trap, købmand i Randers, død. Hans børn
4) Dorthe Trap på Hindsels
5) Anders Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs, død. 1B:
a Laurids Thura Trap 12
[Andet ægteskab med Mette Marie Andersdatter Ferregaard, skifte sluttet 13.2.1786 lbnr.42]. B:
6) Laurids Bentzon Trap, sorenskriver i Norge
7) Cort Trap, død i Barcelona
8) Vilhelm Rogert Trap, officer i Suriname, død
9) Niels Christian Trap, snedkersvend i København
døtre
10) Maren Trap i København.

57 Jens Filip [Andersen] Vinding, præst i Vestervig og Agger. 22.10.1798, fol.61, 63B, 81, 87, 103B, 110B.
Enkemand efter Hedvig Sabine [Johansdatter] Friedenreich, [død 12.4.1798]. B:
1) Anders Daniel Vinding, døbt 15.8.1770
2) Margrethe Lucie Vinding, døbt 23.5.1773
3) Mette Marie Vinding, født 30.10.1774
4) Oluf Adolf Vinding, født 9.9.1779, i Viborg latinskole
5) Ditlev Vinding, født 30.11.1781, i Helligsø præstegård
6) Benedikte Rebekka Vinding, født 5.3.1784.
FM:
1) farbror [Johan Nikolaj] Vinding, præst [i Tved] på Mols
2) farbror Frederik Vinding, kammerråd i Ålborg
3) svoger [Peder Severin] Hjardemaal, landvæsenskommissær til Bubel [i Vestervig sogn].

58 Niels Rosholm, degn i Gettrup. 20.7.1799, fol.86, 88B, 92, 96, 98B.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Nikolaj Skibsted i Gettrup.
Første ægteskab med Else Pedersdatter, skifte 28.7.1796 lbnr.53. B:
1) Peder Rosholm, skoleholder i Barslev, skifte 15.4.1782 lbnr.46. 1B:
a Elsebeth Sofie Pedersdatter
2) Jens Rosholm, uvist hvor
3) Frederik Rosholm i Svinborg i Ørum sogn [i Hassing herred]
4) Kirstine Marie Rosholm g.m. Jens Bruun, degn i Helligsø.

59 Mette Marie Vinding på Bubel i Vestervig sogn. 29.9.1800, fol.103, 106.
Enke efter Oluf Adolf Brorson, præst i Hillerslev og Kåstrup, [skifte Hillerslev herred gejstlig 8.4.1773 lbnr.27]. B:
1) Barbara Agnethe Olufsdatter Brorson, død, var g.m. [Nikolaj] Toft til Ullerupgård [i Sennels sogn]. 7B:
a Nikolette Andriette Toft g.m. [Søren] Kabel, kapellan i Thisted
b Christiane Marie Toft 20
c Laurids Toft 19
d Oluf Adolf Toft 17
e Peder Gregorius Toft 16
f Karen Toft 15
g Mette Marie Toft 12
2) Magdalene Christine Olufsdatter Brorson g.m. [Peder Severin] Hjardemaal, landvæsenskommissær til Bubel
3) Sabine Margrethe Olufsdatter Brorson g.m. Niels Jensen Skadholm, glarmester i Thisted.

60 Dorthe Kirstine [Lund] i Bodum. 10.9.1802, fol.111. 117.
Enke efter Thomas [Nielsen] Svankær, præst i Nørhå, [skifte Hundborg herred gejstlig 12.5.1779 lbnr.56]. B:
1) Hans Christian Svankær, toldbetjent i København
2) Immanuel Svankær, maler i København
3) Anne Cathrine Svankær g.m. Jacob Valentiner til Stendetgård [i Åstrup sogn] ved Haderslev
4) Marianne Svankær på Stendetgård
5) Niels Svankær, apotekersvend i Nakskov, død 1802
6) Christen Degnbol Svankær, snedker i København
7) Mette Kirstine Svankær, død, var g.m. en degn [i Saltum og Hune] ved Hjørring, begge døde [1789]. 1B:
a Elsebeth Dorthe Rosenkilde, døbt Saltum 12.10.1786
8) Johanne Svankær g.m. Christian Lauridsen Pihl, sukkerhuskarl i København
9) Anne Magdalene Svankær i Bodum.
Afdøde døde 10.9.1802.

61 [Johan] Peder Rasbech, præst i Helligsø og Gettrup. 2.12.1802, fol.116B.
E: E[lisabeth] C[athrine] Bentsen.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1802.
Afdøde døde 2.12.1802.

62 Svenning Yde, degn i Hurup. 27.12.1804, fol.121.
E: Anne Cathrine Hansen. LV: Claus Balsby. B:
1) Jens Yde 36 i Holstebro
2) Thomas Yde 34 i Hove sogn
3) Vilhelm Yde 32 i Hurup
4) Jørgen Yde 30 i Hurup
5) Johannes Yde 28 i Kettrup i Vendsyssel
6) Christen Yde 26 i Hundborg sogn
7) Mette Yde 24 i Ringkøbing
8) Frederikke Yde 20 på Nørhågård
9) Thomas Yde 18 i Hurup
10) Else Yde 16 i Hurup.
FM:
1) farbror Mads [Jensen] Yde i Hundborg degnebolig
2) Søren Yde, degn i Stagstrup.

63 Frederikke Louise Feilberg i . 3.8.1808, fol.123.
Enke efter Hans [Pedersen] Brorson, kapellan og degn i Vestervig og Agger, [skifte 1.3.1798 lbnr.55]. B:
2) Petrea Frederikke Christine Brorson 19.
FM: [Frederik] Svinth, løjtnant.
Første ægteskab med [Otto Christian Høst i Flansmosegård i Dybe sogn. Bevilling til uskiftet bo Lundenæs og Bøvling amter 18.6.1784 lbnr.843]. B:
1) Louise Elisabeth Henriette Høst 30.
FM: født værge Høst, kaptajn og landmåler.
Arv efter afdødes søster Christiane Frederiksdatter Feilberg, var g.m. Mads Pedersen Ilum efter testamente af 7.3.1775.

64 Oluf Jørgen Sadolin, præst i Hurup, [der døde 23.12.1808], fol.124B.
E: Anne Aagaard.
Testamente af 2.3.1802.

65 Maren [Svinth] i Hvidbjerg. 15.7.1809, fol.125B.
Enke efter Niels [Jensen] Trap, degn i Hvidbjerg og Lyngs, [skifte 13.10.1798 lbnr.56]. B:
1) Anne Marie Trap, født 11.10.1786, g.m. Jørgen Billeskov Vils, degn i Søndbjerg og Odby
2) Mette Marie Trap, født 12.6.1788, i Egersund i Norge.
FM:
1) halvbror Laurids Thura Trap
2) [Laurids Bentzon] Trap, sorenskriver i Egersund i Norge.
Afdøde døde 16.6.1809.

66 Laurids Bartholomæus Deichmann, præst i Bodum og Ydby, [der døde 23.1.1811], fol.127.
E: Elisabeth Sofie Buch.
Bevilling til uskiftet bo af 22.2.1811.

67 Antoinette Nielsdatter på Jegindø. 25.7.1814, fol.127B.
E: Erik Vedby, degn på Jegindø. B:
5) Stine Vedby 16.
Første ægteskab med [Hans Christian Bagger, degn i Bedsted og Grurup, skifte Hassing herred gejstlig 11.11.1796 lbnr.29]. B:
1) Mette Marie Bagger 28
2) Jørgen Bagger 26
3) Niels Bagger 24
4) Christiane Bagger 22.
FM:
1) født værge [Ludvig Hemmer] Bagger, præst i Linå og Dallerup
2) Laurids Christensen Gruud, gårdmand på Jegindø.
Afdøde døde 14.7.1814.

68 Jens Jørgen Vinding, skolelærer i Lyngs. 14.6.1820, fol.129.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Thorup, degn i Hvidbjerg. B:
1) Marie Jensdatter Vinding 4
2) Peder Jensen Vinding 3.
FM: Peder Christensen Kobbersmed i Jestrup [i Lyngs sogn].
Afdøde døde 15.5.1820.


Refs herred
Gejstlig justitsprotokol
1686-1786
C 11A-1

Heri ét skifte.

69 Kirsten Pedersdatter i Bodum præstegård. 20.10.1696, fol.32.
Enke efter Anders Andersen [Ringkøbing], præst i Bodum, Ydby og Hurup, [død 1666]. B:
3) Anders Andersen Bodum, degn i Nibe og Vokslev
4) Maren Andersdatter i Thisted, enke efter Jacob Mouridsen Borchorst, præst [i Brovst og Øster Svenstrup].
Første ægteskab med [Claus Christensen Morsing, præst i Bodum, Ydby og Hurup, død 1652]. B:
1) Peder Clausen Bodum, præceptor på Tandrup
2) Frands Clausen Bodum i Bodum præstegård.

SLUT.


Vester Han herred.
Gejstlig skifteprotokol
1734-1806

[1734-1806]    [1813]   


Vester Han herred
Gejstlig skifteprotokol
1734-1806
C 10D-3


Protokollen er anvendt af Vester Han herred i 1813, fol.369B-377B.

1 Jacob Eliasen, degn Øsløs, Vesløs og Arup. 19.3.1734, fol.2.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Leth. A:
1) søster Susanne Eliasdatter g.m. Anders Degnbol.

2 Hans Rasmussen Svane, degn i Tømmerby og Lild. 13.9.1735, fol.10.
E: Susanne [Elisabeth Steffensdatter] Buxen. LV: Mads Nielsen i Rotbøl [i Lild sogn]. B:
1) Steffen Hansen 22
2) Sidsel Hansdatter 18
3) Karen Hansdatter 16
4) Rasmus Hansen 14.
FM: født værge Christen Qvist, præst i Falslev og Kærby.

3 Johan Christian [Christiansen] Harmens, præst i Klim, Vester Torup og Vust. 29.7.1739, fol.15B.
E: Elisabeth Sofie Blichfeldt.
Testamente af 24.3.1738.

4 Birgitte Marie Holst i Klim degnebolig. 11.5.1744, fol.33, 109.
E: Peder [Christiansen] Skytte, degn i Klim, Vester Torup og Vust. B:
1) Christen Skytte 5
2) Jytte (Ytte) Sofie Skytte 3. Ved afkald 13.10.1761 g.m. Mathias Testrup, degn i Klim, Vester Torup og Vust.
FM:
1) Thomas Sand ved Vester Torup strand
2) Niels Christensen i Klim.

5 Jørgen [Pedersen] Lund, præst i Hjortdal. 27.10.1746, fol.45B.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Severin Bruun, herredsfoged i Hanherrederne. B:
1) Else Cathrine Lund 32.
FM:
1) farbror Peder Pedersen i Sæby
2) Mandrup Lund, herredsskriver.

6 Karen Nielsdatter i Kettrup skolehus. 19.7.1747, fol.63.
E: Jens Ejlersen, skolemester i Kettrup. B:
2) Ejler Jensen 9
3) Niels Jensen 7.
Af første ægteskab B:
1) Anne Dorthe 18.
FM: Peder Bloch.

7 Jens Ejlersen, skolemester i Kettrup. 16.1.1749, fol.64B.
E: Anne Sofie [Christensdatter Morsing].
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 19.7.1747 lbnr.6]. B:
1) Ejler Jensen 11
2) Niels Jensen 9.
FM: Mads Søndergaard.

8 Bertel [Poulsen] Kjærulf, degn i Kollerup og Skræm. 24.1.1749, fol.66B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mandrup Lund. B:
1) Engel Sofie Bertelsdatter 12
2) Benedikte Bertelsdatter 10
3) Poul Bertelsen 9
4) Johanne Cathrine Bertelsdatter 5.
FM: Hans Harbo.

9 Magdalene [Nielsdatter] Stenstrup i Lille Bisgård i Øsløs sogn. 21.7.1750, fol.71B. 100.
Enke efter Mikkel [Frandsen] Vogelius, præst i Øsløs, Vesløs og Arup, død 2.7.1731, [skifte Ålborg bisp 31.7.1731 lbnr.359].
Testamente af 10.1.1750.
Heri angives som A:
1) yngste datter Anne Jacobi Vogelius
2) søn Johannes Vogelius [Mikkelsen] Stenstrup, præst [i Sjørring og Torsted].
Testamentet er medunderskrevet af Mads Fogh Vogelius.

10 Susanne Elisabeth Steffensdatter Buxen i Kærup degnebolig. 12.6.1752, fol.72.
E: Søren [Olufsen] Leth, degn i Tømmerby og Lild.
Første ægteskab med [Hans Rasmussen Svane, degn i Tømmerby og Lild, skifte 13.9.1735 lbnr.2]. B:
1) Steffen Hansen Buxen Svane, degn i Kolind, 30-40 år gammel
2) Sidsel Hansdatter Buxen Lindenfeld 31
3) Rasmus Hansen Buxen 28, hos klokkeren i Arendal i Norge.

11 R[udolf ] A[braham Sørensen] Ballov, præst i Klim, Vester Torup og Vust. 21.12.1751, fol.75.
E: Else Cathrine [Jensdatter] Bloch.
Arvinger angives ikke.

12 Niels [Johansen] Kuur, præst i Kollerup og Skræm, der døde 14.4.1750, fol.75B.
A:
1) mor Anne Margrethe Knabe, enke efter [Johan Henriksen] Kuur, præst [i Als i Hindsted herred]
1) bror Johan Frederik Kuur
2) bror Johanne Magdalene Kuur
3) bror Frederik Kuur
4) bror Nikolaj Kuur.
FM: farbror Rasmus Kop.
Desuden nævnes afdødes bror Henrik [Johansen Kuur] Kop, [præst i Ingstrup, Vester Hjermeslev og Alstrup].

13 Peder Andreas Toldorph, degn i Øsløs, Vesløs og Arup. 20.9.1752, fol.77.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens [Pedersen] Clementin til Nørtorp [i Ræer sogn].
Arvinger angives ikke.
FM: født værge Niels Andersen i Tandrup i Vester Vandet sogn.
Enken har resterende pension fra Ålborg latinskole.

14 Peder Bloch, degn i Kettrup og Gøttrup. 10.1.1755, fol.78B.
E: Ingeborg Gjesing. LV: Jens Vestergaard i Øslev i Kettrup sogn. B:
1) datter gift på Sjælland
2) Ellen Bloch 25
3) Christoffer Bloch 23
4) Magdalene Bloch 19.
FM: Iver Sørensen i Skærping i Kettrup sogn.
Afdøde døde 12.12.1754.

15 Auktion i Øsløs præstegård. 29.4.1754, fol.79B.
Indkaldt af [Sofie Hansdatter Tancke], enke efter Oluf [Jørgensen] Obel, præst i Øsløs, Vesløs og Arup.

16 Auktion i Kærup præstegård. 14.6.1757, fol.81.
Auktion i dødsbo efter Henrik [Nielsen] Jespersen, præst i Tømmerby og Lild, [død 13.3.1756].

17 Anne Lauridsdatter i Klim degnebolig. 10.3.1758, fol.87.
E: Peder Christensen Skytte, degn i Klim, Vester Torup og Vust. A:
1) bror Christen Lauridsen, over 25 i Rendsborg
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Poul Christensen på Langvad i Tømmerby sogn
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Pedersen i Hov i Sennels sogn
4) søster Karen Lauridsdatter.
Afdøde døde 10.2.1758.

18 Anne Hansdatter i Kettrup skolehus. 24.2.1758.
E: Simon Mortensen Holm, skolemester i Kettrup. B:
1) Morten Simonsen 9
2) Anne Simonsdatter 6
3) Kirsten Simonsdatter 4.
FM: morfar Hans Christensen i Kettrup.

19 Auktion i Brøndum. 5.4.1759, fol.89.
Indkaldt af Martha [Jacobsdatter] Aagaard i Brøndum [i Kollerup sogn], enke efter [Jens Jensen] Bloch, præst i Haverslev og Bejstrup.

20 Auktion i Kærup degnebolig. 27.6.1760, fol.93B.
Indkaldt af Søren Leth, præst i Tømmerby og Lild.
[Auktionen holdes hos Søren Olufsen Leth, degn i Tømmerby og Lild og hustru Else Sofie Lagaard, der begge lever, da han går på pension].

21 Dorthe Nielsdatter i Kettrup skolehus. 3.12.1760, fol.95.
E: Simon Holm, skolemester i Kettrup. A:
1) bror Peder Nielsen i Øsløs på egne og samtlige arvingers vegne.

22 Auktion i Klim præstegård. 6.5.1761, fol.96B, 101.
Auktion afholdt af Christen Rise [Brodersen] Brorson, præst i Klim, Vester Torup og Vust, der forflyttes til Thisted og Tilsted.
Indkaldt af Jens Jespersen, præst i Hassing og Villerslev.

23 Kirstine Marie [Edvardsdatter] Røring i Kærup præstegård. 13.5.1761, fol.99, 135.
E: Oluf Bagger [Thomsen] Praëm, præst i Tømmerby og Lild. B:
1) Edvard Røring Praëm
2) Anne Røring Praëm 13
3) Gedske Røring Praëm 12
4) Birgitte Dorthe Røring Praëm 9.
FM:
1) farbror Kaj Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
2) fasters mand Søren Bugge, præst i Vadsø i Kristiansand stift i Norge.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1761.
Skifte 31.5.1770.

24 Auktion i Klim degnebolig. 8.10.1761, fol.105B.
Auktion i Klim degnebolig ved Mathias Testrups tiltrædelse.

25 Søren Olufsen Leth, degn i Tømmerby og Lild. 30.11.1761, fol.109.
E: Else Sofie Lagaard. LV: Hans Pedersen Koldkær i Lild sogn.
A: brorbørn og 3 søstre, hvis navne ikke angives.
[Første ægteskab med Susanne Elisabeth Steffensdatter Buxen, skifte 12.6.1752 lbnr.10].

26 Niels Winther, degn i Kollerup og Skræm. 29.5.1762, fol.112.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: far Morten Bonde i Skræm. B:
1) Thomas Nielsen Winther.
FM: farbror Svend Jacobsen i Odde i Klim sogn.

27 Dorthe Cathrine [Olufsdatter] Obel i Øsløs præstegård. 18.1.1765, fol.114B.
E: Kaj [Thomsen] Praëm. præst i Øsløs, Vesløs og Arup.
Bevilling til uskiftet bo af 18.1.1765.
(Sml. lbnr.51).

28 Peder Skytte, degn i Klim, Vester Torup og Vust. 17.1.1766, fol.115, 132.
Enkemand efter [Birgitte Marie Holst, skifte 11.5.1744 lbnr.4]. B:
1) Christen Skytte
2) Jytte (Ytte) Sofie Skytte g.m. Mathias Testrup, degn i Hjørring.
Gavebrev af 2.1.1766 til datterens yngste søn Peder Skytte.
Afdøde døde 8.1.1766.

29 Elisabeth Sofie Blichfeldt i Klim. 13.11.1764, fol.120.
Enke efter Johan Christian [Christiansen] Harmens, præst i Klim, Vester Torup og Vust, [skifte 29.7.1739 lbnr.3].
Hans A:
1) søster Margrethe Cathrine Harmens, enke efter Lund, borgmester i Ribe ved Peder Lund
2) søster Henrikke Harmens, ugift i Glückstadt i Holsten
3) søster Sofie Amalie Harmens, død, var g.m. Jeppe Didriksen, kroholder på Fanø. 1B:
a Christen Harmens Didriksen, degn i Skærbæk syd for Ribe.
Hendes A:
1) bror Hans Blichfeldt, præst i Hole i Akershus stift i Norge, død. 2B:
a Henrik Severin Blichfeldt, kaptajn i Det Nordenfjeldske Infanteri
b Inger Margrethe Blichfeldt g.m. Johan Bentsen, præst i Strøm i Akershus stift i Norge
2) søster Anne Margrethe Blichfeldt, enke efter Søren Høgh, foged i Strøm på Bragernes i Norge
3) søster Sidsel Cathrine Blichfeldt i Strøm på Bragernes i Norge.

30 Niels Nielsen i Svenstrup, degn i Hjortdal. 28.12.1768, fol.133.
E: Maren Ottesdatter. LV: Jens Olufsen i Nørtorup i Hjortdal sogn.
Af første ægteskab B:
1) Boile Nielsen i Lunde i Lerup sogn
2) Mette Nielsdatter g.m. Rolf Kjeldsen, smed i Arendal i Norge
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Christensen Klit på stedet
4) Birgitte Nielsdatter g.m. Clemen Thomsen i Svenstrup.

31 Jørgen Fogh [Pedersen] Clementin, præst i Kettrup og Gøttrup, [der døde 7.5.1771], fol.136, 139.
E: Magdalene Cathrine [Danielsdatter] Friedenreich.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1764.
Afdødes datter [Karen Jørgensdatter Fogh Clementin] døde [28.4.1767] og efterlader mand Laurids [Albertsen] Thura, præst i Hvidbjerg og Lyngs og 4 umyndige børn.

32 Christence Hauch i Tømmerby præstegård, der døde 8.11.1770, fol.137.
E: Oluf Bagger [Thomsen] Praëm, præst i Tømmerby og Lild. A:
1) bror Bertel Hauch, oberstløjtnant i Thisted
2) søster [Christiane Hauch] g.m. Jacob Christian Kreber, major i Ålborg.

33 Morten [Alexandersen] Nybo, præst i Kollerup og Skræm, [der døde 2.3.1773], fol.146B.
E: Mette [Iversdatter] Qvistgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1773.
(Samfrændeskifte se lbnr.33A).


----------------------------
Privatarkiver sp 1595

33A Morten [Alexandersen] Nybo, præst i Kollerup og Skræm. Samfrændeskifte på Vadskærgård 28.7.1780.
E: Mette [Iversdatter] Kvistgaard. LV: Frederik Vinterberg Overgaard i Holstebro. B:
1) Anne Kirstine Nybo g.m. Anders Damgaard til Storbygård i Salling
2) Iver Nybo, forvalter på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] på Sjælland
3) Magdalene Nybo på Store Skikkild [i Vejrum sogn i Hjerm herred]
4) Alexander Nybo til Vadskærgård [i Tørring sogn i Skodborg herred]
5) Peder Nybo, fuldmægtig på Odense amtstue
6) Christen Nybo, fuldmægtig på Rysensten
7) Rasmus Nybo på Vadskærgård
8) Louise Nybo på Gerdrup
9) Mikkel Nybo på Fyn
10) Johannes Nybo på Gerdrup.
FM:
1 morbror Christen Qvistgaard til Kongensgård [i Nørre Nissum sogn]
2 morbror Mads Qvistgaard til Store Skikkild
3 morbror Morten Qvistgaard til Gerdrup.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1773 lbnr.33.
------------------------------

34 Henrik Langballe, skoleholder i Øsløs. 2.5.1773, fol.149.
E: Susanne Dorthe [Praëm]. B:
1) Thomas Langballe 5
2) Anne Langballe 2.
FM: farbror Michael [Bertelsen] Langballe i Agerholm præstegård, præst i Vester og Øster Vandet.
Afdøde var udnævnt til degn i Vester Jølby med anneks, men nåede ikke at tiltræde.

35 Niels Svendsen Kiib, degn i Klim Vester Torup og Vust. 17.7.1775, fol.152B.
E: Ellen Nielsdatter Kjeldgaard. LV: far Niels Kjeldgaard på Ålegård [i Skræm sogn]. B:
1) Christian Nielsen Kiib 6
2) Anne Nielsdatter Kiib 4
3) Maren Nielsdatter Kiib 2.
FM: farbror Jens Svendsen Koldborg, [forpagter] på Nørre Skovsgård [i Øster Svenstrup sogn].

36 Frederik [Lorentsen] Juul, præst i Klim, Vester Torup og Vust. 25.10.1773, fol.155B, 190.
E: Elisabeth Birgitte [Bartholin]. LV: Laurids C. Lassen i Vester Torup. B:
1) Margrethe Dorthe Juul 18
2) Lorents Juul 14
3) Charlotte Sofie Juul 5
4) Balthazar Johan Juul 3
5) Otto Carl Juul 12 uger.
FM:
1) morfar Vincent Otto Bartholin, generalkrigskommissær på Kronborg i Helsingør
2) [Jacob] Bertelsen til Attrupgård [i Hammer sogn]
3) Laurids [Schipper] Hviid til Ågård [i Kettrup sogn].

37 Jens Christian Ludvig Dahl, ugift i Kollerup præstegård. 20.9.1777, fol.167B.
A:
1) mor [Anne Cathrine Ferring] g.m. Josias [Christiansen] Holst, præst i Kollerup og Skræm
2) søster Anne Marie [Elisabeth] Dahl 18.
FM: Poul [Christensen] Hvidsten, brygger i København.
Arv efter far [Peder Jensen Dahl, brændevinsbrænder i Kristen Bernikows Gade] i København, [død ca.1763], skifte slut 7.3.1774.

38 Kirstine Marie Bagger, ugift i Kærup præstegård. 28.3.1776, fol.170.
A:
1) [søster eller halvsøster Anne Bagger], død, var g.m. Thomas [Kajsen] Praëm, [præst i Hjardemål, død 12.10.1763]. 8B:
a Oluf Bagger Praëm, [præst i Tømmerby og Lild]
b Kaj Praëm, [præst i Øsløs, Vesløs og Arup
c Poul [Moth] Praëm, [fuldmægtig ved København overformynderi]
d Jens Mathias Praëm, [præst i Solbjerg og Sundby fra 3.7.1776]
e Christence Petronelle Praëm g.m. [Iver] Kirketerp, tolder i Thisted
f Hedvig Marie Praëm g.m. [Michael Bertelsen] Langballe i Agerholm præstegård, præst [i Vester og Øster Vandet]
g Anne Cathrine Praëm g.m. Juul, vinhandler i København, [første ægteskab med Hans Christian Johansen Begtrup, præst i Nors og Tved]
h Susanne Dorthe Praëm g.m. Frederik From i Nykøbing Mors
2) halvbror Hans Bagger, auditør i Kristiansand i Norge, død. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 28.2.1776.

39 Lorents Mathias Hvid, degn i Kettrup og Gøttrup. 4.7.1781, fol.172B.
E: Ellen Kirstine Andersdatter Brorup. LV: Didrik Sandgaard i Brøndum. B:
1) Abraham Hvid 27, i København.
FM: farbror Christen Hvid til Ågård [i Kettrup sogn].

40 Anne Elisabeth [Abrahamsdatter] Rüdiger i Kettrup præstegård. 18.3.1782, fol.176B.
E: Jens Jesse [Clemensen] Jessen, præst i Kettrup og Gøttrup. B:
1) Clemen Abraham 17, i Ålborg latinskole
2) Anne Dorthe Elisabeth 16
3) Augusta Vilhelmine 13
4) Dorthe Margrethe Frixius 8.

41 Anne Cathrine Ferring i Kollerup præstegård. 28.4.1784, fol.183B.
E: Josias [Christiansen] Holst, præst i Kollerup og Skræm.
Første ægteskab med [Peder Jensen Dahl, brændevinsbrænder på Kristen Bernikows Gade, død ca. 1763, skifte slut 7.3.1774]. B:
1) Anne Marie Elisabeth Dahl 23.
FM:
1) Poul [Christensen] Hvidsten, brygger i København
2) Christen Hvid til Ågård.

42 Jens Mundelstrup Langballe, degn i Tømmerby og Lild, der døde [26.2.1787], fol.189.
E: Anne Cathrine Holst.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1786.

43 Lauge Bang, degn i Klim, Vester Torup og Vust, der døde [17.3.1787], fol.189B.
E: Ellen Kjeldgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1787.

44 Juul, kammerråd, der døde for flere år siden på St. Croix i Vestindien. Skifte i Klim skolehus 12.6.1785, fol.190.
A:
1) bror Frederik [Lorentsen] Juul, præst i Klim, Vester Torup og Vust, [skifte 25.10.1773 lbnr.36]
2) Frederikke Sofie Charlotte Amalie Juul g.m. [Niels] Fursmann, regimentskvartermester, [ejer af Stolpegård]
3) søster [Anne Margrethe Juul] g.m. [Christian Heinrich] Würtzen, proviantforvalter [i Citadellet i Frederikshavn]
4) søster [Anne Marie Juul] g.m. [Peder Herman] Kjersing, [gift København Frue 2.5.1755].

45 Josias [Christiansen] Holst, præst i Kollerup og Skræm. 15.12.1788, fol.201.
Enkemand efter Karen [Andreasdatter] Kraft, [død 16.5.1786].
Testamente af 20.10.1784.
Hans A:
0) far Christian Peder Josiassen Holst, skomager i Odense.
Fars første ægteskab med Karen Pedersdatter. 1B:
1) Josias Holst, som er afdøde.
Fars andet ægteskab med Birthe Nielsdatter Storm. 2B:
2) halvbror Niels Christiansen, bager i Kalundborg
3) halvbror Rasmus Christiansen. skomagersvend.
Tingsvidne vedrørende hans arvinger fremlagt i Odense byting af
1) Lukas Frandsen Holst
2) Christian Frandsen Holst.
Hendes A:
1) bror Niels [Andreasen] Kraft i Vejle mølle.
Arv efter afdødes steddatter Anne Marie Elisabeth Dahl, der døde [20.4.1788].
Arv efter afdøde kones mor [Ellen Lambertsdatter Guldager] i Fjerritslev [i Kollerup sogn], skifte 30.6.1785, var g.m. Andreas Kraft, [herredsfoged i Fjerritslev].
[Afdødes første ægteskab med Anne Cathrine Ferring, skifte 28.4.1784 lbnr.41].
Afdøde døde 15.12.1788.

46 Peder Simonsen Bjerregaard i Vust, kapellan i Klim, Vester Torup og Vust. 18.12.1788, fol.230B.
E: Bodil Nielsdatter Blichsted. LV: Hans Rüder i Vust. B:
1) Simon Pedersen 3
2) Birgitte Pedersdatter 8 mdr.
FM:
1) farbror i Hardsyssel
2) mors [halv]bror Laurids Poulsen i Ellisbøl i Vust sogn.

47 Maren Jensdatter, der døde [6.5.]1789, fol.234.
E: Johan Frederik Jahn, degn i Øsløs, Vesløs og Arup.
Testamente af 27.2.1789.
Afdødes eneste søn [Bonde Jahn], døde i København 1783.

48 Niels Pedersen Haverslev, degn i Klim, Vester Torup og Vust. 10.3.1790, fol.235.
E: Else Poulsdatter. LV: Niels Jensen Holm i Klim. B:
1) Peder Haverslev 25, i Skien i Norge
2) Mads Haverslev 20, skoleholder i Vester Torup
3) Maren Haverslev g.m. Peder Jensen Ravn i Klim
4) Johanne Marie Haverslev.
FM: farbror Jens Pedersen i Lørsted i Haverslev sogn.

49 Henrik Nielsen, skoleholder i Gøttrup. 28.5.1790, fol.237B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Niels Christian Henriksen i København.
Afdøde døde 13.5.1790 i Nykøbing Mors

50 Thyge Jespersen Thygesen, præst i Klim, Vester Torup og Vust. 30.7.1790, fol.238B.
E: Hagar Cathrine [Sørensdatter Ammitsbøl]. LV: J. Nadel.
På børnenes vegne underskriver
1) Jesper Thygesen, fuldmægtig ved amtstuen i Århus
2) Søren Thygesen.
Afdøde døde 22.7.1790.

51 Elsebeth Malene Obel i Kollerup præstegård. 30.1.1792, fol.239.
A:
0) far Oluf [Jørgensen] Obel, præst i Øsløs, Vesløs og Arup, død
1) bror Peder Olufsen Obel i Skive
2) bror Hans Jørgen Olufsen Obel, præst i Gudum og Lillevorde, død. 9B:
a Oluf Frederik Obel, præst i Gudum og Lillevorde
b Jens Brask Obel, kapellan i Nakskov og Branderslev
c Peder Adam Obel, kapellan i Tikøb og Hornbæk
d Andreas Obel, stud. theol. i København
e Frederik Christian Obel, købmandskarl i Ålborg
f Cecilie Obel g.m. Johannes Dahl, fuldmægtig hos stiftsbefalingsmand von Buchwald
g Sofie Obel g.m. Oluf Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
h Ida Obel
i Anne Dorthe Obel i Gudum
3) bror Palæmon [Fogh] Olufsen Obel, præst i Sennels, død. 4B:
a Oluf Frederik Obel, præst i Tolstrup og Stenum
b Jens Bartholin Obel, løjtnant på Sjælland
c Sofie Tancke Obel i Bedsted degnebolig, enke efter Conrad Hind
d Anne Dorthe Obel i Tolstrup præstegård
4) bror Jens Olufsen Obel, præst i Kollerup og Skræm
5) bror Søren Laurbjerg Olufsen Obel, guldsmed i Holsten
6) bror Hans Peder Olufsen Obel, fuldmægtig på St. Thomas i Vestindien, død, var g.m. Beate Christine Grønbæk, hvis far var prokurator på St. Thomas. 1B:
a Poul Henrik Obel 11 hos K[laus] H[enrik] Seidelin, litterat i Maribo
7) søster Dorthe Kirstine Olufsdatter Obel g.m. Christen Christensen Klim i Vester Torup, begge døde. 3B:
a Niels Klim i Vester Torup
b Svend Klim, skipper på Torup strand
c Sofie Klim, død, var g.m. Christen Christensen i Øster Klim. 3B:
1 Christen Christensen
2 Maren Christensdatter
3 Dorthe Christensdatter
8) søster Bodil Margrethe Olufsdatter Obel i Kolding, enke efter Jørgen [Baggesen] Leth, præst i Dalum og Sanderum på Fyn
9) søster Anne Elisabeth Olufsdatter Obel, enke efter Peder Adam Hartvig, stadsmusikant i Ålborg og organist i Ålborg Budolfi
10) søster Dorthe Cathrine Olufsdatter Obel, [bevilling til uskiftet bo af 18.1.1765 lbnr.27], var g.m. Kaj [Thomsen] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup, begge døde. 5B:
a Oluf [Bagger] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
b Thomas Praëm i Øsløs
c Anne Marie Praëm, død, var g.m. Niels Mygind, præst i Stepping og Frøslev i Haderslev amt. 4B:
1 Jørgen Mygind i Stepping
2 Kaj Mygind
3 Samuel Mygind
4 Frederikke Mygind
d Sofie [Elisabeth] Praëm g.m. Frederik Astrup., præst i Viborg domkirke
e Christiane Praëm i Haderslev amt.
Afdøde døde 29.12.1791.

52 Birthe Marie Jørgensdatter i Arup skole. 16.1.1792, fol.246.
E: Clemen Christensen Østerild, skoleholder i Arup. B:
1) Kirsten 6 uger.
Enkemanden udnævnes under skiftet til degn i Hjardemål.

53 Anne Cathrine [Nielsdatter] Iversen [Erritsø] i Klim præstegård. 11.7.1792, fol.254.
Enke efter Søren Henriksen Ammitsbøl, præst i Flade og Sønder Dråby, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 22.12.1764 lbnr.26]. B:
1) Henrik Ammitsbøl til Søgård på Holmsland
2) Hagar Cathrine Ammitsbøl, enke efter Thyge Jespersen [Thygesen], præst i Klim, Vester Torup og Vust, [skifte 30.7.1790 lbnr.50] ved svigersøn [Johan] Christoffer Clausen, præst på Sejerø [g.m. Anne Cathrine Thygesdatter]
3) Kirsten Ammitsbøl g.m. Mads Ilum i Løgstør
Afdøde døde 11.6.1792.

54 Else Poulsdatter i Klim. 17.1.1793, fol.255B.
Enke efter Niels Pedersen Haverslev, degn i Klim, Vester Torup og Vust, skifte 10.3.1790 lbnr.48. B:
1) Peder Haverslev
2) Mads Christian Haverslev på stedet
3) Maren Haverslev g.m. Peder Jensen Ravn i Klim
4) Johanne Marie Haverslev på stedet.

55 Simon Mortensen Holm, skoleholder i Kettrup. 19.1.1793, fol.258B.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Christen Krag. B:
1) Morten Simonsen på Ågård
2) Anne Simonsdatter
3) Kirsten Simonsdatter
4) Poul Simonsen, smed i Kettrup.
FM:
1) Christen Andersen i Kettrup
2) Rasmus Madsen i Kettrup.
Afdøde døde 16.1.1793.

56 Jens Obel, præst [i Kollerup og Skræm], der døde 24.1.1794, fol.260.
E: Madsine (Massen) Andersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 10.7.1774, da præst i Hjortdal.

57 Josef Pedersen, skoleholder i Kettrup. 20.2.1795, fol.260B.
E: Else Svendsdatter. LV: Christoffer Pedersen i Gøttrup. B:
1) Maren Josefsdatter 21
2) Kirsten Josefsdatter 8.
FM: Jens Christoffersen i Odde i Klim sogn.

58 Dorthe Jensdatter i Vust. 29.6.1796, fol.262.
E: Christen Cortsen, degn i Vust. A:
1) bror Jacob Jensen i Tolstrup, død, var g.m. Karen Lauridsdatter. 1B:
a Maren Jacobsdatter 22
2) bror Laurids Jensen i Tolstrup, død, var g.m. Anne Christensdatter. 2B:
a Jens Lauridsen 22, soldat
b Jacob Lauridsen 13.
Enkemanden har børn af første ægteskab.
Afdøde døde 20.5.1796.

59 Anne Pedersdatter i Glædeby i Lild sogn. 28.11.1797, fol.263.
E: Oluf Christensen Dahl, skoleholder i Lild. B:
1) Inger Marie Olufsdatter 28
2) Peder Olufsen 25
3) Christen Olufsen 20, i Arendal i Norge.
FM:
1) morbror Christen Pedersen
2) mosters mand Bertel Jensen i Glædeby.
Afdøde døde 30.10.1797.

60 Oluf Bagger [Thomsen] Praëm, præst i Tømmerby og Lild. 7.2.1799, fol.265B.
E: Elisabeth Cathrine Vold. LV: Møldrup, skoleholder i Kærup.
Første ægteskab med Kirstine Marie [Edvardsdatter] Røring, skifte 13.5.1761 lbnr.23. B:
1) Edvard Røring Praëm, præst i Tømmerby og Lild
2) Anne Røring Praëm g.m. Dines Hopp, præst i Hvornum og Snæbum
3) Gedske Røring Praëm g.m. Jens Kirketerp, toldbetjent i Ålborg
4) Birgitte Dorthe Røring Praëm g.m. Thøger Lassen Haugaard, præst i Als i Viborg stift.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Oluf Bagger [Kajsen] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup
[Første ægteskab med Christence Hauch, der døde 8.11.1770 lbnr.32].

61 Jens Jesse Jessen, præst i Kettrup og Gøttrup. 10.4.1799, fol.277B, 299B, 319B.
E: Karen [Hamborg] Hvid. LV: Mathias Hvid til Ågård i Kettrup sogn. B:
4) Laurids Skipper Hvid
5) Anne Marie Jesse Hvid, der døde i Ålborg 9.2.1801, [skifte Ålborg by gejstlig 17.3.1801 lbnr.107].
LV: Christen Hvid til Kokkedal.
Første ægteskab med [Anne Elisabeth Abrahamsdatter Rüdiger, skifte 18.3.1782 lbnr.40]. B:
1) Anne Dorthe Elisabeth, født 5.10.1766, på Støvringgård kloster
2) Augusta Vilhelmine, født 16.5.1769, på Villerup [i Skallerup sogn] i Vendsyssel
3) Dorthe Margrethe Frixius, født 11.6.1774, på Frijsenborg ved Århus.
Afdøde døde 9.4.1799.

62 Elisabeth Cathrine Vold i Kærup præstegård. 21.8.1799, fol.291, 302B, 308, 317B, 323B.
Enke efter Oluf Bagger Thomsen Praëm, præst i Tømmerby og Lild, skifte 7.2.1799 lbnr.60. A:
1) bror Niels Edvard R. Vold, sorenskriver i Christiania i Norge
2) søster Gedske Marie Vold
3) søster Petronelle Vold g.m. Poul Røhr på Næsodde i Norge.
Afdøde døde 20.8.1799.

63 Oluf Dahl, skoleholder i Glædeby i Lild sogn. 6.2.1800, fol.297B, 306, 317, 323B, 339B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 28.11.1797 lbnr.59]. B:
1) Inger Marie Olufsdatter
2) Peder Olufsen 25
3) Christen Olufsen 222, skoleholder i Arendal i Norge.
FM:
1) morbror Christen Pedersen i Glædeby
2) mosters mand Bertel Jensen i Glædeby.

64 Elisabeth Albertsdatter i Rotbøl i Lild sogn. 4.1.1802, fol.324, 326B.
Enke efter Christen Jensen Brovst, degn i Sennels. B:
1) Jens Christian Brovst på stedet
2) Peder Brovst i Vust
3) Anders Brovst i Hov i Sennels sogn
4) Anne Marie Brovst, død, var g.m. Laurids Nielsen i Diernæs i Lild sogn. 5B:
a Gertrud Lauridsdatter 14
b Christen Lauridsen 13
c Niels Christian Lauridsen 11
d Albert Lauridsen 5
e Christen Lauridsen 5.
Afdøde døde 3.1.1802.

65 Oluf [Bagger] Praëm, præst i Øsløs, Vesløs og Arup. 31.1.1802, fol.326.
E: Sofie Tancke Obel.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1802.
Afdøde døde 31.1.1802.
(Sml. Hundborg herred gejstlig lbnr.80).

66 Søren Olufsen Stavsholm, skoleholder i Øsløs. 31.5.1803, fol.330B, 333B, 355, 360, 364B, 368B.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Christen Lauridsen i Øsløs. B:
1) Oluf Christian Stavsholm, rebslager i Nykøbing Mors
2) Malene Marie Stavsholm 20
3) Martine Cathrine Stavsholm 15.
FM: morbror Mads Jørgen Strand i Tovsig [i Østerild sogn].

67 Jens Christian Kaalund, der døde 17.6.1803 i Ålegård i Skræm sogn, tidligere præst i Haverslev og Bejstrup. 18.6.1803, fol.331B, 335, 347, 350, 353, 359B, 363, 365B.
Enkemand efter [Cathrine Malene Svendsen, skifte Øster Han herred gejstlig 13.3.1789 lbnr.54]. B:
1) Hans Frederik Kaalund, degn i Husby og Sønder Nissum
2) Theodosius Kaalund, skoleholder i Uvelse på Sjælland
3) Albert Filip Kaalund, forvalter på Sebberkloster
4) Christian Kaalund, farer til søs
5) Frederikke Louise Kaalund g.m. Jens Lassen, snedker i Sundby
6) Christiane Sofie Kaalund g.m. Nikolaj Winther, forpagter på Ulstrup.

68 Henrik Skov, præst i Vust. 23.6.1803, fol.332B, 338, 346B, 354B, 361B.
E: Elisabeth Marie Juul. LV: Søren Nielsen. B:
1) Fogh Tengville Skov 2
2) Graccus Skov 3 uger.
Afdødes mor [Edel Pintzfeld, enke efter Jørgen Skov], degn på Femø, døde 18.5.1803, [skifte Fuglse herred gejstlig 20.5.1803 lbnr.97].
Afdøde døde 23.6.1803.

69 Helene [Elene] Bang, i Klim. 13.10.1803, fol.340, 349, 352, 357, 364.
Enke efter Lauge Bang, degn i Klim, Vester Torup og Vust.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1787 lbnr.43. B:
4) Laurids Bang i Arendal i Norge
5) Cathrine Bang 22 hos farbror Bang, præst i
Første ægteskab med Niels Svendsen Kiib, degn i Klim Vester Torup og Vust, [skifte 17.7.1775 lbnr.35]. B:
1) Christian Nielsen Kiib på Stolpegård i København amt
2) Anne Nielsdatter Kiib, der ægter [Erik] Zacharias [Caspersen] Preetzmann til Oddersbøl [i Hjardemål sogn]
3) Maren Nielsdatter Kiib.
FM: farbror Jens Svendsen Koldborg i Årupgård.
Afdøde døde 12.10.1803.

70 Johan Frederik Jahn, degn i Øsløs, Vesløs og Arup. 8.1.1805, fol.351B, 355B, 360B.
Enke efter Maren Jensdatter, [skifte 6.5.1789 lbnr.47].
Testamente af 27.2.1789.
Arvinger kendes ikke.

71 Poul Jensen, skoleholder i Gøttrup. 3.10.1805, fol.362, 364B.
E: Karen Christensdatter. B:
1) Christen Poulsen
2) Else Poulsdatter, blind.


Vester Han herred
Skifteprotokol
1813
C 10D-3

72 Christen Nielsen, gårdmand i Diernæshus i Lild sogn. 2.3.1813, fol.369B.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Bolle Henriksen. B:
1) Niels Christensen 16
2) Kirsten Christensdatter 15
3) Kirstine Christensdatter 11.
FM: Thomas Overgaard, examinatus juris i Bjerget Mølle i Lild sogn.

73 Jacob Svendsen i Odde i Klim sogn. 25.3.1813, fol.371.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Thomsen i Ullerup [i Heltborg sogn]. B:
1) Anne Jacobsdatter 21
2) Ingeborg Marie Jacobsdatter 18
3) Thomas Christian Jacobsen 16
4) Mette Cathrine Jacobsdatter 14.
FM: Knud Christensen i Strand.

74 Maren Lauridsdatter i Klim. 27.4.1813, fol.373B.
B:
1) Jens Lassen Nielsen i Holm
2) Tideman Nielsen 23.

75 Søren Gregersen i Klim Terp. 28.4.1813, fol.374.
E: Else Marie [Sørensdatter]. LV: Niels Høgh i Klim.
Børn, hvis navne ikke anføres.
FM: Jens Gregersen i Klim.

76 Anne Nielsdatter i Rotbøl [i Lild sogn]. 28.4.1813, fol.374.
Enke efter Mads Smed i Tømmerby. B:
1) Niels Madsen 26
2) Jens Madsen 25.
FM: morbror Søren Buttol? i Langvad [i Tømmerby sogn].

77 [Christen Christensen] i Kettrup. 29.4.1813, fol.375B.
E: [Kirsten Nielsdatter]. B:
1) Jens Christensen
2) Anders Christensen
3) Helle Christensdatter
4) Anne Kirstine Christensdatter.

78 Christen Hansen og hustru Anne Jørgensdatter i Kæret i Lild sogn. 10.4.1813, fol.375B.
Arvinger angives ikke.

79 [Peder Jensen] i Hingelbjerg i Kollerup sogn. 20.5.1813, fol.377B.
E: Else Marie Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

SLUT