Erik Brejls hjemmeside

Start

Thisted byfoged
Skifteuddrag
1710-1812

[1710-1742]    [1735-1759]    [1757-1777]    [1777-1801]    [1801-1812]   

[1652]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Jordebøger for enkeltpersoner:

Thomas Graversen 1712 lbnr.6


Thisted
Skifteprotokol
1710-1742
B 33 - 167


1 Inger Nielsdatter, amme i Thisted. 18.8.1710, fol.2.
Enke.
A:
1) søskendebarn Jens Christensen Torp.

2 Anne Olufsdatter i Thisted. 27.4.1711, fol.3.
Enke efter Mikkel Erlandsen. B:
1) Erland Mikkelsen
2) Oluf Mikkelsen
3) Inger Mikkelsdatter på Sjælland.
FM: morbror Hans Olufsen toldkontrollør i Thisted.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Olufsdatter i Thisted.
Afdøde døde 28.3.1711.

3 Niels Hornby i Thisted. 2.8.1711, fol.4B.
E: Kirsten Jacobsdatter. B:
1) Reinholdt Nielsen 28
2) Kirsten Nielsdatter.
Afdøde døde 2.7.1711.

4 Anne Sørensdatter i Thisted. 27.12.1711, fol.7.
Enke efter Jens Fisker.
Arvinger angives ikke.
Registrering 29.11.1711.

5 Bent Thomsen, ugift i Thisted. 10.8.1712, fol.8B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 12.7.1712.

6 Thomas Graversen i Thisted. 22.12.1712, fol.11.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Olufsen i Thisted. B:
1) Peder Thomsen 8
2) Sofie Thomasdatter 4.
FM: morfar Peder Nielsen Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs på Thyholm.
Jordebog over afdødes gods 1712.
Der angives beboer og hartkorn
HILLERSLEV herred
Sennels sogn
  Hundal
Jeppe Andersen 4003
Hunstrup sogn
  Klastrup
Christen Lauridsen 2121
Hjardemål sogn
  Hjardemål
Anders Nielsen 5320
  Tved
Laurids Markussen 2422
Nors sogn
  Hinding
Mikkel Pedersen 2100
Steffen Pedersen 1232
Tved sogn
  Ballerum
Erik Poulsen 1011
Vester Vandet sogn
  Vester Vandet
Peder Tværborg 2011
  Klitmøller
Christen Andersen Varre bach jordløst hus
Anders Brandts hustru jordløst hus
Laurids Boller jordløst hus
Niels Pedersen Skinnerup jordløst hus
HUNDBORG herred
Skinnerup sogn
  Skinnerup
Christen Thomsen 1400
Christen Eriksen 2100
  Nørgård
Christen Pedersen Borch 2100
Mikkel Eriksen og
Poul Andersen 2100
Mads Salomonsen
Tilsted sogn
  Tilsted
Jens Hundborg 6622
Thomas Andersen Støvring 3710
  Silstrup
Niels Nielsen 5610
Jannerup sogn
  Snestrup
Peder Jensen 1500
Skjoldborg sogn
  Sønder Skjoldborg
Poul Christensen 6132
Sjørring sogn
  Nordentoft 20 630
brugt af afdøde selv
HASSING herred
Snedsted sogn
  Snedsted
Margrethe Jensdatter,
enke efter Christen Andersen 0130
  Gersbøl mølle
Poul Mikkelsen af jorden 1130
af malingen 2510
Else Møller et hus under møllen
  Bersted
Laurids Lauridsen 0002
  Elsted
Mikkel Villadsen 0021
Jens Olufsen 0032
Stagstrup sogn
  Gerup
Maren Mikkelsdatter eller
Maren Mogensdatter 0120
Hørsted sogn
  Hørsted
Christen Lader 0130
REFS herred, Thyholm
Hvidbjerg sogn
  Flovlev
Maren Nielsdatter nu
Knud Christensen 0200
NØRRE herred på Mors
Flade sogn
  Flade
Laurids Thøgersen 6430
Laurids Thomsen jordløst hus'
Helle Olufsdatter jordløst hus
Bjergby sogn
  Gullerup
Søren Jensen 6330.

7 Anders Villumsen i Thisted. 15.7.1713, fol.47B.
E: Karen Knudsdatter Faartoft.
Arvinger angives ikke.

8 Boer Nielsen i Thisted. 3.8.1713, fol.47B.
E: Else Andersdatter. LV: bror Thomas Andersen Knach, væver. B:
2) Niels Boersen 3
3) Boer Boersen, nyfødt.
Af første ægteskab B:
1) datter g.m. Hans Simonsen.
Afdøde døde 18.7.1713.

9 Jens Pedersen Vandet i Thisted. 8.1.1714, fol.57.
Enkemand. B:
1) Anne Jensdatter 35
2) Maren Jensdatter 34.
FM: Mikkel Thomsen i Thisted.

10 Anders Jensen Frost i Thisted. 12.2.1714, fol.60B.
E: Bodil Pedersdatter [Søe]. LV: Niels Madsen Poulsen. B:
1) Christen Andersen 17
2) Bodil Kirstine Andersdatter 8.
FM:
1 Peder Pedersen
2 Anders Pedersen Søe.

11 Maren Nielsdatter i Thisted. 7.2.1715, fol.66.
E: Jens Mikkelsen Balle. B:
1) Niels Jensen 10
2) Mikkel Jensen 7
3) Agnethe Jensdatter 4.
FM: Anders Christensen, skomager i Thisted.
Det angives at der findes mødrene frænder i Holsten.

12 Mette Jensdatter i Thisted. 19.3.1715, fol.69B.
Enke efter Jens Mortensen, farver i Thisted. B:
1) Frederik Jensen.

13 Maren Pedersdatter (Jelling) i Thisted. 16.12.1715, fol.72.
Enke efter [Søren Mikkelsen Jelling, begravet 20.9.1699]. B:
1) Peder Sørensen Jelling 26, i Viborg latinskole
2) Jens Sørensen Jelling 22.
FM: morbror Gravers Pedersen.

14 Christen Andersen Sterm i Thisted. 20.6.1715, fol.72B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Madsen. B:
1) Christen Christensen Meyer (Moyer) 26
2) Andreas Christensen Sterm 22.
Enkens første ægteskab med Christen Pedersen, skifte 21.12.1686. B:
1) Peder Christensen
2) Kirsten Christensdatter g.m. Thomas Christensen, ridefoged på Lundergård
3) Margrethe Christensdatter
4) Maren Christensdatter g.m. Terkild Jensen, kandestøber i Ålborg.
Donation til børnene fra Mourids Christensen Meyer, (Moyer)], præst i Vinding, Bryrup og Vrads].

15 Peder Eskildsen i Thisted. 20.5.1716, fol.80.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Hansen, skrædder i Thisted. A:
1) bror Christen Eskildsen
2) bror Morten Eskildsen.
Afdøde døde 21.4.1716.

16 Christen Lauridsen, ugift i Thisted. 27.8.1716, fol.84.
A:
1) bror, død. 4B:
a Daniel Jensen i Stagstrup
b Anne Jensdatter 20
c Kirsten Jensdatter 15
d Anders Jensen 11.
FM: stedfar Christen Pedersen i Stagstrup.
Afdøde omkom 23.7.1716 under et læs tørv på vejen mellem Kallerup og Thisted.

17 Kirsten Jacobsdatter i Thisted. 31.3.1717, fol.86.
E: Laurids Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.3.1717.

18 Christian Nielsen, sadelmager i Thisted. 21.11.1717, fol.91B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Pedersen, der ægter enken. B:
1) Hans Christiansen 12
2) Dorthe Christiansdatter 7.
FM: Niels Knudsen, feldbereder i Thisted.
Afdøde døde 21.1.1715.

19 Christen Jensen Skallerup i Thisted. 22.9.1717, fol.93.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Jens Christensen 27.

20 Christen Andersen Knach i Thisted. 17.11.1717, fol.94B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Andersen i Thisted. A:
1) søster Karen Andersdatter g.m. Jens Hansen Vinter, hattemager i Thisted
2) søster Else Andersdatter g.m. Oluf Christensen
3) bror Thomas Andersen
4) søster Anne Andersdatter
5) bror Jens Andersen.
FM: Peder Andersen Tilsted i Thisted.
Desuden angives enkens ugifte søster Maren Jensdatter, der siden faderen Jens Vandets død, [skifte 8.1.1714 lbnr.9], har haft ophold på stedet.

21 Laurids Jacobsen Tingstrup i Thisted. 9.2.1718, fol.101B.
E: Kirsten Olufsdatter Langgaard. LV: Henrik Frandsen i Thisted. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 11
2) Maren Lauridsdatter 8
3) Johanne Marie Lauridsdatter 6
4) Oluf Lauridsen 3
5) Anne Marie Lauridsdatter 2.
Afdøde havde også en søn Poul Lauridsen i Norge, (formentligt af første ægteskab).
Arv i boet til afdødes søster Maren Jacobsdatter efter:
1) afdødes bror Mads Jacobsen
2) afdødes bror Christen Jacobsen.
Afdøde druknede 1716 ved Norges kyst.

22 Mette Nielsdatter i Thisted. 27.7.1718, fol.107.
E: Niels Andersen Simonsen. A:
1) søster, død. 3B:
a Poul Jacobsen i Kristiansand i Norge
b Laurids Jacobsen i Thisted, [skifte 9.2.1718 lbnr.21]. Børn, hvis navne ikke angives
c Maren Jacobsdatter i Ålborg.

23 Thøger Jensen i Thisted. 25.10.1718, fol.111.
A:
1) [søster], død. 3B:
a søskendebarn Søren Falkersen, gift i Sennels sogn
b søskendebarn Anne Falkersdatter, gift i Sennels sogn
c søskendebarn Falker Christensen.

24 Anders Christensen, skomager i Thisted. 23.12.1718, fol.113.
E: Inger Pedersdatter. LV: Niels Knudsen, feldbereder i Thisted. B:
1) Thomas Andersen 25, i Kristiansand i Norge
2) Christen Andersen 21, farer til søs
3) Inger Andersdatter 18
4) Agnethe Andersdatter 9
5) Christine Andersdatter 4
6) Hans Peder Andersen 2.
Afdøde døde 24.11.1718.

25 Lennart Knudsen Bord, parykmager i Thisted. 14.1.1719, fol.119.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Christensen, bedemand i Thisted. B:
1) Lisbeth Lennartsdatter 12
2) Marie Lennartsdatter 10
3) Daniel Lennartsen 7.

26 Anne Jensdatter i Thisted. 12.4.1719, fol.121.
Enke efter Christen Bertelsen. A:
1) søster, død. 1B:
a Christen Olufsen i Kallerup i Hvidbjerg sogn
2) søster, død. 1B:
a Karen Jørgensdatter, gift i Kristiansand i Norge
3) søster Maren Jensdatter, død. Uden ægteskab B:
a Anne Christensdatter, gift i Skinnerup.

27 Anne Christensdatter i Thisted. 4.7.1719, fol.125B.
Enke efter Simon Markussen. B:
1) Christen Madsen Krog, student
2) Jacob Madsen Krog, i Norge
3) Karen Jacobsdatter g.m. Henrik Pedersen i Sæby.
Begge sønner har arv efter far, skifte 30.3.1699.

28 Maren Poulsdatter i Thisted. 31.7.1719, fol.132B.
E: Christen Mortensen Søe.
Arvinger angives ikke.
Desuden angives enkemandens bror Peder Mortensen Selle til Ulstrup [i Hundborg sogn].
Afdøde døde 2.7.1719.

29 Søren Jensen Barth i Thisted. 14.8.1719, fol.140.
E: Anne Bentsdatter. LV: [halv]bror Niels Bentsen i Thisted. A:
1) bror Niels Jensen i Arendal i Norge
2) søster Maren Jensdatter g.m. Rasmus Christensen i Århus
3) halvsøster Anne Jensdatter
4) halvsøster Edel Jensdatter
5) halvsøster Karen Jensdatter.
FM: afdødes stedfar Jens Rasmussen Skæg i Thisted.
Afdøde døde 15.7.1719.

30 Laurids Lauridsen, student i Thisted. 31.10.1719, fol.148B.
Arvinger angives ikke.

31 Inger Pedersdatter i Thisted. 12.6.1720, fol.149.
E: Troels Guttormsen, skomager. B:
6) Anders Troelsen, nyfødt.
Første ægteskab med Anders Christensen, skifte 23.12.1718 lbnr.24]. B:
1) Christen Andersen 26, i Norge
2) Inger Andersdatter 19
3) Agnethe Andersdatter 10
4) Christine Andersdatter 5
5) Hans Peder Andersen 3.
FM:
1 Thomas Andersen Knach
2 mosters mand Niels Knudsen, feldbereder.

32 Andreas Carl Richter, byskriver i Thisted, skriver i Hillerslev og Hundborg herreder. 16.6.1721, fol.152.
E: Mette Andreasdatter Holst.
Testamente af 9.3.1718.
Afdøde døde 15.6.1721.

33 Morten Jørgensen i Thisted. 27.6.1721, fol.153.
E: Maren Nielsdatter Møller. LV: Christen Sørensen Bøye i Thisted. A:
1) halvsøster Maren Mortensdatter g.m. Emmich Eriksen, byfoged, begge døde. 6B:
a Erik Emmichsen, herredsfoged i Hvetbo og Kær herreder
b Niels Emmichsen, herredsfoged i Øster og Vester Han herreder
c Christen Emmichsen, i København
d Abelone Emmichsdatter, i de fattiges huse i Ålborg
e Magdalene Emmichsdatter, hos sin bror Niels Emmichsen
f Inger Cathrine Emmichsdatter g.m. Anton Christensen i Løgstør.

34 Christen Jensen Kjærup, tolder i Thisted. 20.2.1715, fol.156B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Jørgensen i Nykøbing. B:
1) Peder Markussen Christensen 14
2) Jens Juul Christensen 12
3) Ingeborg Cathrine Christensdatter 12
4) Anne Margrethe Christensdatter 5
5) Karen Marie Christensdatter 1½.
FM: Niels Bentsen i Thisted.

35 Anne Elisabeth Frank i Thisted. 9.7.1722, fol.163.
E: Johan Jørgen Schmidt, kirurg. B:
1) Albert Schmidt 8
2) Andreas Schmidt 7
3) Johan Frederik Schmidt 2.

36 Anne Mikkelsdatter i Thisted. 19.2.1722, fol.164B, 270B.
Enke efter Jacob Tingstrup. A:
1) søster Maren Mikkelsdatter, død. 5B:
a Salomon Pedersen i Kåstrup
b Christen Pedersen i Kåstrup
c Mikkel Pedersen i Kelstrup
d Laurids Pedersen Mølsgrund i Holm sogn ved Mandal i Norge, død. Børn, uvist hvem
e Benned Pedersdatter, død. E: Boer Nielsen i Lille Hillerslev. 4B:
1 Niels Boersen
2 Peder Boersen
3 Jens Boersen
4 Kirsten Boersdatter
2) halvsøster Benned Mikkelsdatter, enke i Tilsted mølle efter Jacob Jacobsen. LV: datters mand Simon Jensen sst.
3) halvbror Christen Mikkelsen, død. 2B:
a Christen Christensen i Ræer
b Else Christensdatter
4) halvbror Anders Mikkelsen ved Mellerup færgested ved Randers.
Afdøde døde 21.1.1722.

37 Maren Pedersdatter i Thisted. 26.10.1722, fol.172.
E: Søren Jensen Fruergaard. B:
2) Jens Sørensen.
Uden ægteskab B:
1) Peder Nielsen, soldat.

38 Niels Thomsen i Thisted. 29.11.1724, fol.172B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Bodil Nielsdatter 16
2) Maren Nielsdatter 14
3) Thomas Nielsen 8
4) Niels Nielsen 6.
FM: Christen Thomsen.

39 Hans Simonsen Harbo i Thisted. 20.1.1723, fol.173B.
LV: Anne Marie Boersdatter. LV: afdødes søsters mand Boye Nielsen. B:
1) Else Hansdatter.
FM: farbror Niels Simonsen.

40 Anne Marie Boersdatter i Thisted. 10.8.1724, fol.185B.
Enke efter Hans Simonsen Harbo, skifte 20.1.1723 lbnr.39. B:
1) Else Hansdatter 14.
Afdøde døde 11.7.1724.

41 Mads Jørgensen Toftum i Thisted. 18.2.1726, fol.191.
E: Maren Jensdatter Søndbjerg. LV: Søren Madsen Højbjerg, præst i Sennels. B:
1) Jørgen Madsen, student
2) Bente Marie Madsdatter.
FM: Jacob Stub, byskriver.

42 Christen Sørensen Bay i Thisted. 12.9.1726, fol.193B.
E: Hedvig Pedersdatter [Vibe]. LV: Jens Hansen Dahl. B:
1) Peder Christensen 7
2) Hedvig Christensdatter 5
3) Karen Christensdatter 2.
FM: mosters mand Gotfred Nielsen i Abildgård i Østerild sogn.
[Afdøde kaldes også Christen Sørensen Nors].

43 Jens Rasmussen Skæg i Thisted. 20.11.1726, fol.196.
E: Karen Knudsdatter. LV: Bertel Mortensen. B:
4) Rasmus Jensen 23
5) Anders Jensen 11
6) Johanne Jensdatter 8
7) Søren Jensen 5
8) Helvig Margrethe Jensdatter 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Karen Jensdatter Skæg
2) Anne Jensdatter Skæg
3) Edel Jensdatter Skæg.

44 Christen Pedersen Kold i Thisted. 8.1.1727, fol.200B.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Jens Mikkelsen Balle. B:
1) Anne Marie Christensdatter g.m. Peder Simonsen, skrædder i Thisted
2) Maren Christensdatter.
FM: Jens Hansen Dahl.

45 Anne Pedersdatter i Thisted. 21.5.1727, fol.203B.
E: Christen Jensen. B:
1) Kirsten Christensdatter 6 uger.

46 Ingeborg Sørensdatter Bloch i Thisted. 20.1.1727, fol.206B.
Enke efter [Peder Markussen, tolder]. B:
1) Jørgen [Pedersen] Friis, præst i Helsinge og Valby på Sjælland
2) Inger Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter, død, [var g.m. Christen Jensen Kjærup, tolder i Thisted, skifte 20.2.1715 lbnr.34].B:
1) Peder Christensen
2) Jens Juul Christensen
3) Ingeborg Cathrine Christensdatter
4) Anne Margrethe Christensdatter
5) Karen Marie Christensdatter.
FM: Niels Bentsen i Thisted.

47 Christen Christensen, feldbereder i Thisted. 3.10.1727, fol.214B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Knudsen, feldbereder. B:
1) Christen Christensen 7
2) Jens Christensen 4.
FM: farbror Peder Christensen, sergent.

48 Maren Lauridsdatter i Thisted. 23.12.1727, fol.218B.
E: Laurids Varmbach. A:
1) bror Oluf Lauridsen i Viborg.

49 Henrik Frandsen, købmand i Thisted. 2.5.1727, fol.220B.
E: Maren Christensdatter Søndbjerg. LV: Poul Simonsen Paludan. B:
1) Marie Henriksdatter 18.
FM: Niels Ladegaard.

50 Peder Jensen Smed, ugift i Thisted. 13.2.1728, fol.230B.
A:
1) søskendebarn Terkild Sørensen Smed i Vorring [i Nors sogn]
2) søskendebarn Niels Smed i Søndergård i Østerild sogn
3) søskendebarn Peder Sørensen, skrædder, død. B:
a Jeppe Pedersen i Torsted
b Niels Skaarup i Thisted
c Christen Pedersen i Kærgård i Tved sogn
d Jens Pedersen Skaarup i Skinnerup
e Søren Pedersen, død. 1B:
1 Niels Sørensen
f Maren Pedersdatter g.m. Laurids Lauridsen i Skibsted i Vorring
g Inger Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen Kaastrup i Kristiansand i Norge
h Kirsten Pedersdatter g.m. Mikkel Jensen i Skårupgård.

51 Birgitte Sofie Holm i Thisted. 24.9.1728, fol.232B.
E: Johan Jørgen Schmidt, kirurg. B:
1) Margrethe Lisbeth Johansdatter Schmidt 5
2) Sofie Johansdatter Schmidt 1.

52 Ingeborg Madsdatter Buch, ugift i Thisted. 28.2.1729, fol.236.
A:
1) søster Karen Madsdatter, ugift. LV: Jens Mikkelsen Balle i Thisted
2) bror [Thomas Madsen], død. 3B:
a Mads Thomsen Fischer, i Holland
b [Christen Thomsen Fischer], død. 1B:
1 Anne Cathrine Christensdatter 3. FM: Bertel Mortensen Bay
c Margrethe Thomasdatter g.m. Jens Hansen, skrædder i Thisted.

53 Christen Thomsen Fischer i Thisted. 16.2.1728, fol.240B.
E: Karen Simonsdatter. LV: Mikkel Nielsen Markmand i Thisted. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter Fischer 1½.
FM: Bertel Mortensen Bay.
Enkens første ægteskab med Poul Jensen Lem i Brusgård. 1B:
1) Anne Kirstine Poulsdatter 4 år i 1725.
FM: morbror Jens Simonsen.

54 Karen Madsdatter i Thisted. 6.4.1730, fol.244.
E: Peder Christensen Kjeld.
Hans børn af første ægteskab:
1) Christen Pedersen i Kristiansand i Norge
2) Maren Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Knudsen, feldbereder i Thisted
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Olufsen i Thisted
5) datter g.m. Peder, skomager i Ålborg
6) Inger Pedersdatter, [skifte 12.6.1720 lbnr.31], var g.m. Troels Guttormsen. Børn, hvis navn ikke angives.
Hendes A:
1) Johanne Christensdatter g.m. Niels Thomsen i Thisted
samt flere søskende til denne arving, hvis navne ikke angives.

55 Maren Poulsdatter i Thisted. 24.11.1728, fol.245.
E: Niels Christensen Dreier, bedemand. B:
1) datter 34.

56 Jeppe Thomsen [Ulgaard] i Thisted. 10.1.1729, fol.245B.
E: Bodil Pedersdatter Søe.
Testamente af 26.6.1725.

57 Jens Christensen Rodsted i Thisted. 7.7.1729, fol.246.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Andersen i Skelsgård [i Tved sogn]. B:
1) Jens Svendsen Jensen 20
2) Maren Jensdatter 12
3) Else Jensdatter 6.
FM: mosters mand Daniel Jensen i Vorup i Hundborg sogn.

58 Peder Vognsen i Thisted. 6.7.1729, fol.248B.
E: Maren Gregersdatter. LV: Frederik Jensen, farver. B:
1) Gregers Pedersen 20
2) Karen Marie Pedersdatter 15.
FM: Anders Poulsen Kaastrup i Thisted.

59 Karen Madsdatter, ugift i Thisted. 14.9.1729, fol.250B.
A:
1) bror [Thomas Madsen], død. B:
a Mads Thomsen Fischer
b Christen Thomsen Fischer, død. 1B:
1 Anne Cathrine Christensdatter Fischer.
FM: Bertel Mortensen Bay
c Margrethe Thomasdatter g.m. Jens Hansen, skrædder i Thisted.

60 Peder Ohnsorg, kaptajnløjtnant i Thisted. 12.5.1727, fol.252.
E: Mette Pedersdatter Bagger. LV: Claus Caspergaard, amtsforvalter. A:
1) bror Christoffer Ohnsorg, materialforvalter på Holmen i København. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) bror Morten Ohnsorg, kaptajnløjtnant. Hans børn, hvis navne ikke angives
3) bror Jacob [Mortensen] Ohnsorg, herredsskriver i Hassing og Refs herreder, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 10.7.1720 lbnr.58]. Hans børn, hvis navne ikke angives
4) søster, gift med en færgemand på Lolland.

61 Karen Christensdatter i Thisted. 12.10.1730, fol.258B.
E: Anders Poulsen. B:
1) Sidsel Marie Andersdatter 12
2) Karen Marie Andersdatter 10
3) Christen Andersen 6
4) Else Sofie Andersdatter 4
5) Poul Andersen 2.
FM: morbror Niels Ladegaard i Thisted.

62 Albert Doritz, musikant i Thisted. 20.11.1730, fol.261B.
E: Anne Ovesdatter.
Arvinger der skal være i Tyskland, kendes ikke.

63 Dorthe Christensdatter i Thisted. 22.2.1730, fol.263.
Enke efter Hans Jensen. A:
1) bror Melchior Christensen Hjardemaal, præst i Sæby, [skifte Ålborg bisp 24.2.1717 lbnr.270]. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) Peder Christensen Hjardemaal, præst i Sønder og Nørre Onsild, [skifte Onsild herred gejstlig 22.12.1723 lbnr.43]. Hans børn, hvis navne ikke angives
3) en bror Norge, hvis navn ikke kendes
4) søster Anne Christensdatter, [skifte 4.7.1719 lbnr.27], var g.m. Simon Markussen i Thisted. Hendes børn, hvis navne ikke angives
5) søster Helvig Christensdatter, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 20.12.1704 lbnr.10], var g.m. Peder Thomsen [Vibe] til Momtoft, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter september 1708 lbnr.20]. Hendes børn, der ikke angives.

64 Anne Jensdatter Jensgaard i Thisted. 28.5.1731, fol.265B.
E: Troels Guttormsen, skomager. B:
1) Inger Marie Troelsdatter 10
2) Guttorm Troelsen 3.
FM: mosters mand Niels Jensen Faartoft i Thisted.

65 Jens Jørgensen i Thisted. 28.11.1727, fol.268B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Rasmus Jensen, handskemager. B:
1) Else Jensdatter 5
2) Karen Jensdatter 3.
FM: Niels Christensen Dreier.

66 Niels Bentsen, købmand i Thisted. 2.5.1732, fol.270.
E: Else Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1723.
Afdøde døde 2.5.1732.

67 Niels Mortensen Gulland i Thisted. 8.1.1725, fol.276B.
E: Maren Mikkelsdatter. A:
1) søster Sofie Mortensdatter Gulland, enke efter Niels Madsen Ebdrup i Viborg
2) søster Kirsten Mortensdatter Gulland.

68 Johan Henriksen Palm, ugift i Thisted. 12.1.1726, fol.279.
A:
1) søster Anne Henriksdatter Palm.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Else Palm.

69 Mette Jepsdatter i Thisted. 14.4.1728, fol.280.
E: Laurids Christensen Hansted. B:
1) Karen Lauridsdatter 30
2) Christen Lauridsen 18.
FM: Christen Pedersen, snedker i Thisted.

70 Elias Rasch, parykmager i Thisted. 18.6.1729, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

71 Niels Christensen Dreier, bedemand i Thisted. 22.3.1730, fol.282B.
E: Marie Christensdatter Kornbæk. LV. Josias [Christensen] Kornbæk, præst i Ræer, Hansted og Vigsø. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: Jens Hansen Dahl.

72 Sidsel Poulsdatter Nørgaard i Thisted. 10.1.1731, fol.284.
E: Niels Andersen Aarup. A:
1) bror Knud Poulsen Nørgaard i Bysted i Nautrup i Salling
2) bror Christen Poulsen Nørgaard i Helleris i Søndbjerg sogn
3) søster Kirsten Poulsdatter Nørgaard g.m. Thomas Jensen Bysted i Glynge i Nautrup sogn
4) søster Margrethe Poulsdatter Nørgaard 30.
FM: Anders Jensen Degnbol.

73 Jens Dahl i Thisted. 27.11.1732, fol.286B, 380.
E: Anne Sørensdatter Berg. B:
1) Hans Jørgen Jensen Dahl 14 år i 1736.
FM: Niels Skaarup i Thisted.
Desuden nævnes bedstemoderen Anne Jensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1732.
Skifte 3.7.1736.

74 Thomas Andersen i Thisted. 1732, fol.286B.
E: Anne Bentsdatter.
Testamente af 25.9.1732.

75 Simon Jensen, ugift i Thisted. 6.5.1733, fol.287B.
A:
1) søster Johanne Jensdatter i Thisted. FM: Henrik Jørgensen sst.
Desuden havde afdøde 2 søstre i Lemvig og arvinger i Norge.
Afdøde døde 7.4.1733.

76 Peder Nielsen Malle i Thisted. 29.4.1733, fol.289B.
E: Helle Jensdatter. LV: Peder Nielsen Torp. Af børn angives B:
1) Boye Pedersen, elev i latinskolen.
FM:
1 morbror Jens Jensen Meder i Ræer
2 Niels Nielsen Malle.
Desuden nævnes enkens søster Maren Jensdatter i Ræer.
Afdøde døde 29.4.1733.

77 Maren Poulsdatter i Thisted. 8.12.1733, fol.292.
E: Frederik Thomsen, handskemager. A:
1) mor Maren Jacobsdatter
2) søster Anne Poulsdatter
3) søster Johanne Poulsdatter i Norge, død. 1B:
a en søn i Drammen
4) søster Else Poulsdatter i Bergen i Norge
5) søster Anne Marie Poulsdatter på sølvværket i Kongsberg, død. 2 børn, hvis navne ikke angives.

78 Else Andersdatter Næstrup, ugift i Thisted. 15.12.1733, fol.295B.
Uden ægteskab B:
1) Niels Andersen Aarup
FM
1 morbror Peder Andersen Næstrup i Erslev på Mors
2 mors halvbror Jens Andersen i Næstrup.
Afdøde døde 15.12.1733.

79 Mads Pedersen Malle i Thisted. 9.11.1733, fol.297.
E: Anne Christensdatter. LV: Thure Lauridsen. B:
1) Anne Madsdatter 4
2) Peder Madsen 2.
FM: Peder Vilspil.
Afdøde døde 9.11.1733.

80 Christen Jensen, snedker i Thisted. 23.12.1733, fol.300B.
E: Karen Pedersdatter Munch. LV: Peder Lybecker i Thisted. A:
1) mor Maren Nielsdatter på stedet, der også døde
2) søster Anne Jensdatter Kobberø g.m. Niels Christensen Vedsted.

81 Anne Jensdatter i Thisted. 28.12.1733, fol.301B.
E: Peder Pedersen, skomager.
Første ægteskab med Christian Nielsen, [skifte 21.11.1717 lbnr.18]. B:
1) Dorthe Christiansdatter
FM: Troels Guttormsen, skomager.

82 Kirsten Thomasdatter Fjerritslev i Thisted. 16.4.1734, fol.304B.
E: Anders Poulsen. B:
1) Karen Andersdatter 2.
FM: morbror Peder Thomsen Bruun.

83 Ludvig Lem, byfoged i Thisted og herredsfoged i Hillerslev og Hundborg herreder. 10.3.1733, fol.306B.
E: Margrethe. LV: Niels Sommer. B:
1) Casper Nikolaj Lem 16
2) Johanne Barbara Lem [15]
3) Tollef Schønberg Lem 12
FM: Niels Ladegaard.

84 Niels Jensen Toftum, købmand i Thisted. 10.6.1721, fol.328B.
E: Ellen Mogensdatter [Vogelius]. LV: Henrik Frandsen. B:
8) Mogens Nielsen.
[Første ægteskab med Dorthe Boyesdatter]. B:
1) Jens Nielsen, bager i Fladstrand
2) Boye Nielsen i Thisted
3) Anne Nielsdatter
[Andet ægteskab med Kirsten Lauridsdatter Bhi, begravet Thisted 26.1.1694]. B:
4) Laurids Nielsen i Thisted
5) Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Pedersen Raft, degn i Ingstrup, [Hjermeslev og Alstrup] i Vendsyssel
6) Søren Nielsen
7) Mads Nielsen.

85 Sebe (Sæbe) Pedersen i Thisted. 25.4.1735, fol.336B.
E: Inger Andersdatter. LV: Peder Lybecker. B:
1) Peder Sebesen 16
2) Anders Sebesen 12
3) Kirstine Marie Sebesdatter 5.

86 Ellen Mogensdatter [Vogelius] i Thisted. 31.3.1735, fol.339.
Enke efter Niels [Jensen] Toftum, [skifte 10.6.1721 lbnr.84.
Arvinger angives ikke, dog nævnes B:
1) Mogens Nielsen Toftum, kapellan i Vang og Torup.

87 Maren Nielsdatter Vinter. 3.6.1735, fol.343B.
Arvinger kendes ikke.

88 Christen Jensen Foged i Thisted. 15.1.1734, fol.350.
E: Anne Nielsdatter.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 21.5.1727 lbnr.45]. B:
1) Kirsten Christensdatter 7.
FM: Mikkel Christensen Alstrup.

89 Maren Pedersdatter i Thisted. 17.2.1736, fol.355B.
E: Iver Lauridsen. B:
1) Karen Marie 19 uger.
FM: Christen Clemensen i Thisted.

90 Niels Mullie i Thisted. 22.2.1736, fol.358B.
E: Anne Christensdatter Lagaard. LV: bror Niels Lagaard. B:
1) Nikolaj Nielsen 4
2) Ingeborg Cathrine Nielsdatter 3.
FM: Peder Nielsen Gandrup, podemester.

91 Niels Knudsen, feldbereder i Thisted. 4.8.1732, fol.362.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Vinter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Nielsen Langgaard, i Norge
2) Søren Nielsen i Husum
3) Knud Nielsen, ved artilleriet i København
4) Karen Nielsdatter g.m. Morten Lange, kongens skipper i København.

92 Jacob Stub i Thisted. 12.2.1734, fol.371B.
E: Kirsten Olufsdatter Klim. LV: Peder Lybecker. B:
1) Birgitte Jacobsdatter Stub.
FM: Claus Brøndlund.

93 [Inger Nielsdatter] i Thisted. 17.4.1736, fol.377.
E: Rasmus Jensen, handskemager.
Arvinger angives ikke.

94 Maren Nielsdatter i Thisted. 5.6.1736, fol.379.
E: Anders Lauridsen, smed. A:
1) bror Anders Nielsen, død. 2B:
a Niels Andersen i Padkær Huse i Bjørnsholm sogn, (dvs. Overlade sogn) på Bjørnsholm gods
b Anne Andersdatter
2) bror Christen Nielsen, død. E: Inger Kortegaard i Thisted. 2B:
a Anne Christensdatter g.m. Jens Bertelsen i Østermølle i Thisted
b Karen Christensdatter.

95 Niels Andersen Aarup, skrædder i Thisted. 28.5.1736, fol.385.
E: Kirsten Gregersdatter . LV: Thure Lauridsen. A:
1) morbror Peder Andersen i Ejerslev på Mors
2) søskendebarn Dorthe Andersdatter g.m. [Søren] Bech, degn i Sjørring
3) Anders Andersen i Tved sogn
4) Jelle Andersen i Hindborg i Nors sogn
5) Anne Andersdatter g.m. Peder Tolbøl i Vorring
6) Anne Andersdatter gift i Hørdum.

96 Peder Nielsen Torp i Thisted. 15.4.1734, fol.388B.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Lagaard. B:
1) Anders Pedersen Torp 29.
Ophold på stedet til:
1) enkens mor Anne Christensdatter
2) enkens søster Maren Andersdatter Kjelstrup.

97 Anne Jensdatter Vandet, enke efter Christen Andersen Knach og søster Maren Jensdatter Vandet i Thisted. 13.6.1735, fol.394.
A:
0) far Jens Pedersen Vandet
1) farbror Simon Pedersen i Nors, død. B:
a Peder Simonsen Krogsgaard i Hundborg
b Anders Simonsen i Nors
c Kirsten Simonsdatter g.m. Jens Lønnerup i Tingstrup
d Anne Simonsdatter, død, var g.m. Mikkel Jensen i Snestrup. 3B:
1 Jens Mikkelsen
2 Simon Mikkelsen
3 Kirsten Mikkelsdatter
2) faster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Mads Nielsen Nebel i Øster Vandet. 5B:
a Terkild Madsen i Visling i Nors sogn
b Anne Madsdatter i Øster Vandet
c Else Madsdatter g.m. Anders Nielsen Wath i Hillerslev
d Inger Madsdatter på Panum
e Christen Madsen i Holsten.
Desuden gøre krav på arv af
1) Anne Nielsdatter og hendes B:
a Anne Christensdatter g.m. Laurids Salomonsen i Fårtoft
b Kirsten Christensdatter g.m. Niels Poulsen
c Inger Christensdatter
2) Thomas Andersen og søskende efter skifte sluttet 24.10.1718 efter Christen Andersen Knach.
De to søstre blev myrdet af Just Jensen Dahl sidste nat.

98 Bodil Pedersdatter Søe i Thisted. 12.2.1737, fol.409, 428.
Enke efter Jeppe Thomsen Ulgaard, [skifte 10.1.1729 lbnr.56].
Testamente af 26.6.1725.
Hans A:
1) bror Niels Thomsen Ulgaard i Farsund i Norge
2) bror Jens Thomsen Ulgaard i Silstrup i Tilsted sogn
3) søster Anne Thomasdatter g.m. Jeppe Christensen Løfting i Silstrup
4) søster Maren Thomasdatter g.m. Peder Madsen Dahl i Skyum
5) søster Dorthe Thomasdatter g.m. Thomas Jespersen i Silstrup.
Hendes A:
1) bror Peder Pedersen Hassing i Kristiansand i Norge, død. 2B:
a Christen Pedersen Hassing
b Inger Mathea Pedersdatter
FM: Christen Mikkelsen Blach i Klitmøller i Vester Vandet sogn
2) bror Peder Pedersen Bro i Klitmøller
3) bror Jens Pedersen Søe
4) bror Anders Pedersen Søe
5) søster Karen Pedersdatter g.m. Poul Pedersen Knakkergaard i Øster Vandet
6) søster Maren Pedersdatter g.m. Niels Salomonsen i Klitmøller.
Afdødes første ægteskab med Anders Jensen Frost, skifte 12.2.1714 lbnr.10.
Desuden nævnes Peder Madsen Dahls stedsøn Christen Skyum i Spøttrup.

99 Hans Clausen, podemester i Thisted. 13.5.1737, fol.426B, 433, 452B, 456B, 459B.
E: Sidsel Graversdatter. B:
1) Andreas Hansen, birkeskriver i Ørum birk
2) Dorthe Kirstine Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter.
FM:
1 Frederik Thomsen
2 Søren Pedersen, smed.

100 Mikkel Nielsen Markmand i Thisted. 11.5.1734, fol.434.
Enke efter Dorthe Andersdatter Tilsted. B:
1) Anders Mikkelsen Tilsted
2) Johanne Mikkelsdatter
3) Niels Mikkelsen Tilsted.
FM:
1 Jens Eriksen i Nykøbing
2 Peder Joensen i Nykøbing.

101 Inger Bertelsdatter i Thisted. 24.7.1737, fol.446B.
E: Christen Christensen Vesløs. B:
1) Maren Christensdatter 6
2) Johanne Christensdatter 4.
FM: Niels Simonsen i Nykøbing.

102 [Barbara Johansdatter] i Thisted. 24.8.1736, fol.44B.
E: Jens Christensen Hillerslev. B:
1) Johan Christian Hillerslev 25, i Ostindien.

103 Kirsten Pedersdatter i Thisted. 16.12.1737, fol.453.
E: Niels Olufsen. A:
1) søster Maren Pedersdatter Kjeldgaard i Thisted
2) søster Kirsten Pedersdatter Kjeldgaard i Thisted
3) søster Cathrine Pedersdatter Kjeldgaard g.m. Peder Skyds, skomager i Ålborg
4) bror Christen Pedersen Kjeldgaard i Kristiansand i Norge
5) søster Inger Pedersdatter Kjeldgaard, [skifte 12.6.1720 lbnr.31]. Første ægteskab med Anders [Christensen], skomager i Thisted, skifte 23.12.1718 lbnr.24]. 4B:
a Christen Andersen i Holland
b Inger Andersdatter g.m. en podemester i Frederikshald i Norge
c Agnethe Andersdatter gift "til fjelds" i Norge
d Christine Andersdatter g.m. Jesper Sørensen i Thisted.
Inger Pedersdatter Kjeldgaards andet ægteskab med Troels [Guttormsen], skomager i Thisted. 1B:
e Anders Troelsen i Ålborg.

104 Oluf Christensen i Thisted. 3.9.1736, fol.456B.
E: Else Andersdatter. LV: Ebbe Pedersen i Thisted. B:
1) Anders Olufsen 21.
FM: Niels Simonsen i Thisted.

105 Dorthe Nielsdatter Hove, ugift i Thisted. 25.4.1738, fol.460.
A:
1) søster Maren Nielsdatter Hove, der døde for kort tid siden.
Fledføringskontrakt af 30.5.1709 med Karen Thomasdatter, nu enke efter Jørgen Pedersen i Thisted.

106 Inger Pedersdatter i Thisted. 12.1.1739, fol.464.
E: Anders Jensen Møller.
Testamente af 8.2.1726.

107 Birgitte Marie Sørensdatter i Thisted. 23.11.1738, fol.465.
E: Christen Lauridsen Hansted. A:
1) mor Birthe Sørensdatter i Viborg
2) bror Henrik Sørensen, handskemager
3) bror Jens Sørensen, handskemagersvend
4) bror, hvis navn ikke kendes, i handskemagerlære.

108 Birthe Jensdatter Snedsted i Thisted. 18.3.1739, 469B.
A:
1) bror Jesper Jensen i Årup i Snedsted sogn
2) søster, død. 1B:
a Christen Jensen i Årup
3) bror, død. 1B:
a Niels Christensen Sperring i København.

109 Maren Christensdatter i Thisted. 2.5.1739, fol.471B.
Enke efter Niels Thomsen, [skifte 29.11.1724 lbnr.38]. B:
1) Bodil Nielsdatter g.m. Niels Olufsen
2) Maren Nielsdatter g.m. Erik Skov
3) Thomas Nielsen
4) Niels Nielsen, i mesterlektien i Thisted skole.

110 Jens Mikkelsen Balle i Thisted. 28.6.1739, fol.476, 526.
E: Dorthe Andersdatter. B:
4) Eskild Jensen i Norge
5) Maren Jensdatter.
FM: Christen Andersen Højer.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 7.2.1715 lbnr.11]. B:
1) Niels Jensen på Amager ved København, har lært organisthåndværk
2) Mikkel Jensen
3) Agnethe Jensdatter i Ålborg, der døde før faderen

111 Ebbe Pedersen Brogaard i Thisted, [begravet 23.12.1739], fol.478.
E: Anne Andersdatter Knach.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1734.

112 Johanne Poulsdatter i Thisted, [begravet 24.2.1740], fol.478B.
E: Christen Salomonsen.
Testamente af 8.10.1727.

113 Peder Madsen Høyt i Thisted. 29.1.1740, fol.479B.
E: Anne Christensdatter. LV: Anders Jensen Degnbol i Thisted. B:
1) Mads Pedersen 7
2) Jens Pedersen 3
3) Ingeborg Marie Pedersdatter, født efter faders død.
FM: farbror Otto Madsen Høyt.

114 Ingeborg Thomasdatter Møller i Thisted. 24.8.1739, fol.481B.
B:
1) Just Mikkelsen, skrædder i Thisted
2) Mikkel Justesen 22, i København.
FM: Anders Jensen Degnbol. skrædder i Thisted.

115 Søren Pedersen, smed i Thisted. 20.7.1739, fol.483.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Havrvig i Thisted. A:
1) bror Johan Pedersen, snedker i Sønder Kongerslev
2) søster Mette Pedersdatter i København
3) halvbror Hans Pedersen, død. 1B:
a Johanne Cathrine Hansdatter hos in mor i Ålborg.

116 Christen Pedersen, feldbereder i Thisted. 8.1.1740, fol.491B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: far Christen Carstensen Wolff i Thisted. B:
1) Mette Cathrine Christensdatter 10
2) Peder Christensen 7
3) Anne Lene Christensdatter 5
4) Jesper Christensen 3
5) Christen Pedersen, 6 uger den 4.6.1740.

117 Christine Ottilie [Muthmann] i Thisted. 17.10.1740, fol.494.
E: Johan Christoffer Apoldti. B:
1) Margrethe Christine Apoldti 9
2) Henrik Apoldti 7
3) Elias Apoldti 5
4) Frederikke Marie Apoldti 2.

118 Oluf Joensen, skrædder i 31.8.1734, fol.497.
E: Anne Jespersdatter. LV: Boye Nielsen i Thisted. B:
1) Jesper Olufsen 29
2) Ingeborg Olufsdatter 26, der ægter Torsten Andersen
3) Johanne Olufsdatter 23
4) Joen Olufsen 14.
FM: Jens Eriksen i Thisted.

119 Jacob Myhlmann, hattemager i Thisted. 23.11.1739, fol.501, næste protokol fol.5.
E: Ariant Staafast. B:
1) Henrik Myhlmann 15
2) Johan Christoffer Myhlmann 3.
FM:
1 Peder Joensen, bager i Thisted
2 Apoldti, kunsterfarne i Thisted.

120 Frederik Birkenbusch, amtmand i Thisted. 10.1.1740, fol.504B.
A:
1) søster Anne Margrethe Birkenbusch, enke efter Grevenkop, løjtnant
2) bror Peder Birkenbusch, rådmand i Kremke [i Münsterdorph provsti], død. Enken var datter af [Hartvig Christian] Pflug, præst i Elmshorn [i Rantzau provsti]. 1B:
a datter, død. 1B:
1 datter g.m. Johan von Lengerken, præst i Sarau [i Segeberg provsti]
3) bror Didrik Birkenbusch, død. 2B:
a datter g.m. Poul Kelting
b datter g.m. Johan Hell i Sonnteich ved Elmshorn.

121 Maren Iversdatter i Thisted. 12.2.1735, fol.527.
E: Peder Nielsen Bruun. B:
1) Kirsten Pedersdatter
2) Inger Pedersdatter
3) Niels Pedersen
4) Else Pedersdatter g.m. Christen Mouridsen i Kårup
5) Anne Pedersdatter g.m. Niels Skrædder i Flade
6) Maren Pedersdatter g.m. en væver i København.

122 Anne Thomasdatter i Thisted. 14.1.1738, fol.529B.
E: Christen Christensen Juul.
Arvinger angives ikke.

123 Niels Wormsen i Thisted. 18.4.1741, fol. 532.
E: Sofie Jepsdatter. LV: Iver Lauridsen i Thisted. B:
1) Worm Nikolaj Nielsen 9.
FM: Thure Lauridsen.
Desuden nævnes afdødes søster Else Wormsdatter.

124 Anne Christensdatter Bang i Thisted. 20.6.1741, fol.535B.
E: Christen Jensen Malle. B:
2) Anne Cathrine Christensdatter 8
3) Christen Christensen 6
4) Maren Christensdatter 4
5) Jens Christensen 2.
FM:
1 Peder Lybecker, landfiskal
2 Bertel Mortensen Bay i Thisted
3 Peder Bang i Sjørring.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Christensdatter 14.
FM: Anders Mortensen Frost, skipper i Klitmøller.

125 Charlotte Amalie Mygind i Thisted. 1.9.1741, fol.540.
E: Johan Christoffer Apoldti. A:
0) far [Morten Jensen Mygind i Mygind, senere Nørre Skovgaard eller måske Skovgård i Nørager sogn]
1) søster Øllegaard Mortensdatter Mygind g.m. Niels Vammen, birkefoged i Vestervig birk
2) søster Anne Mortensdatter Mygind g.m. Jens [Pontussen] Sparre, præst i Sønderup og Suldrup
3) bror Christian Mortensen Mygind, præst i Brovst og Øster Svenstrup, [skifte Øster Han herred gejstlig 29.1.1734 lbnr.15]. 1B:
a Frands Mygind, udenlands
4) bror Rasmus Mygind i København
5) søster Sara Mygind g.m. Knud Børglum i Grenå
6) bror Frands Mygind, død. Uvist om børn
7) søster Sofie Mortensdatter Mygind, død, Uvist om børn.

126 Susanne Cathrine Eliasdatter i Thisted. 30.4.1742, fol.544B.
E: Anders Jensen Degnbol. B:
1) Jens Andersen 12.

127 Laurids Jensen Tousgaard i Thisted. 28.11.1742, fol.547.
E: Sidsel Thøgersdatter. LV: Niels Simonsen. B:
1) Mette Lauridsdatter 5
2) Birgitte Lauridsdatter 4
3) Anne Lauridsdatter 1.
FM: fasters mand Niels Jensen Tousgaard.

128 Boye Nielsen i Thisted. 3.9.1742, fol.550.
E: Anne Simonsdatter. A:
0) forældre [Niels Jensen, skifte 10.6.1721 lbnr.21 og Ellen Mogensdatter]
1) bror Mogens Nielsen Toftum, kapellan i Vang og Torup
2) bror Laurids Nielsen Toftum
3) bror Mads Nielsen Toftum
4) søster Anne Nielsdatter Toftum
5) søster Dorthe Nielsdatter Toftum i Ingstrup, [enke efter Peder Raft, degn i Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup, skifte Hvetbo herred gejstlig 20.1.1728 lbnr.4]
6) halvbror Søren Toftum, formentlig død.

129 Oluf Spjellerup, ugift fuldmægtig i Thisted amtstue. 11.9.1741, fol.552.
A:
0) far [Jacob Olufsen Spjellerup, præst i Mou, skifte Fleskum herred gejstlig 14.6.1738 lbnr.33]. Fars andet ægteskab med Magdalene Sybille Høyer. B:
1) bror Christoffer Spjellerup, degn på Fur, [død 1741]. E: Anne Magdalene Kopp i Fur degnebolig. 4B:
a Inger Magdalene Spjellerup
b Jacob Cort Spjellerup
c Cort Johan Kopp Spjellerup
d Magdalene Sybille Spjellerup
2) søster [Margrethe Jacobsdatter Spjellerup] g.m. Jens Pedersen Torup, præst i Mou
Fars første ægteskab med [Magdalene Sibylle Langemark, skifte Fleskum herred gejstlig 15.5.1702 lbnr.8]. B:
3) [halvsøster Anne Elsebeth Jacobsdatter Spjellerup, skifte Middelsom herred gejstlig 18.6.1740 lbnr.37, død uden børn, var g.m. Laurids Pedersen Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten]
4) [halv]bror Mikkel Spjellerup.

130 Andreas Rasmussen Byberg, [hattemager] i Thisted. 11.10.1741, fol.562.
E: Karen Jensdatter Skæg. LV: søsters mand Jesper Olufsen i Thisted. A:
1) søster, hvis navn ikke angives. LV: Christen Vinter, guldsmed i Thisted.
Desuden nævnes enkens halvbror Rasmus Skæg, hattemagersvend, netop ankommet til Thisted.

131 Dorthe [Andersdatter] i Thisted. 2.6.1742, fol.566B.
Enke efter Jens [Mikkelsen] Balle, [skifte 28.6.1739 lbnr.110].
Arvinger angives ikke.Thisted byfoged
Skifteprotokol
1735-1759
B 33 - 168


132 Søren Andersen, ugift farversvend i Thisted. 8.3.1735, fol.2.
A:
1) bror Niels Andersen, smed i Øster Uttrup i Nørre Tranders ved Ålborg
2) bror Laurids Andersen, soldat
3) bror Jens Andersen i København
4) bror Mikkel Andersen, der er rejst til Vestindien for 7 år siden.

133 Hartvig Jacobsen, bødker i Thisted. 17.4.1743, fol.7B.
E: Else Christensdatter. B:
1) Jacob Hartvigsen
2) [Helvig Hartvigsdatter] g.m. Jens Andersen Fuglsang i Thisted
3) Anne Marie Hartvigsdatter.

134 Niels Thomsen Trasborg i Thisted. 5.5.1743, fol.8.
E: Inger Andersdatter. Af arvinger angives A:
1) bror Christen Thomsen
2) søster Johanne Thomasdatter i Visby.

135 Sidsel Nielsdatter i Thisted. 5.6.1743, fol.9B.
E: Jens Nielsen, glarmester. B:
1) Maren Jensdatter.

136 Opbudsbo i Thisted. 24.4.1741, fol.10B.
Registrering af fallitbo hos Johan Christoffer, kobbersmed i Thisted.

137 Maren Jensdatter i Thisted. 15.7.1743, fol.12B.
E: Niels Jensen Tousgaard. B:
1) Mads Nielsen Tousgaard 15
2) Jens Nielsen Tousgaard 13
3) Birgitte Nielsdatter Tousgaard 11
4) Christen Nielsen Tousgaard 8
5) Niels Nielsen Tougaard 5
6) Anne Nielsdatter Tougaard 3
7) Maren Nielsdatter Tougaard 8 uger.

138 Gertrud Kirstine Justsdatter, jordemoder i Thisted. 20.5.1743, fol.16.
Enke efter Dahl. B:
1) Johannes Dahl på Koldbygård
2) Henrik Dahl 20, i København
3) Adam Dahl 16½, i Viborg
4) Maren Dahl g.m. Oluf Jensen Bloch i Skive
5) Anne Kirstine Dahl, på stedet.

139 Ellen Poulsdatter i Thisted. 14.9.1743, fol.18.
B:
1) Thomas Poulsen, uvist hvor
2) Christen Poulsen i Hillerslev
3) Salomon Poulsen, soldat
4) Kirsten Poulsdatter.

140 Bodil Andersdatter i Thisted. 29.7.1743, fol.18B.
E: Søren Thomsen, skomager. Der er følgende søskendebørn som A:
1) Steffen Jensen i Østermølle i Lødderup
2) Christen Jensen, uvist hvor
3) Inger Jensdatter i Thisted ved søn Peder Madsen
4) Niels Klastrup i Kristiansand i Norge
5) Christen Madsen i Bolund
6) Evert Jensen i Sjørring, død. B:
a Jens Evertsen
b Vilhelm Evertsen
c Mette Marie Evertsdatter
7) Ib Jensen, død. 2B:
a Christen Ibsen, dansk skolemester i Nykøbing
b en søn
8) Karen Jensdatter g.m. Poul Justesen i Hjardemål Klit
9) Christen Skammelsens hustru i Vester Han herred
10) Christen Skammelsens hustrus søster i Tømmerby sogn
11) Christen Christensen i Østerild
12) Maren Christensdatter g.m. Jens Villumsen i Østerild
13) Ib Christensen i Kløv [i Hunstrup sogn]
14) Else Sørensdatter g.m. Jens Christensen Kusk i Thisted
15) Anne Christensdatter i Amtoft.

141 Niels Mølgaard, ugift i Thisted. 11.1.1743, fol.22B.
A:
1) bror Laurids Lauridsen Mølgaard i Jestrup i Sønderhå sogn
2) bror Jens Lauridsen Mølgaard i Vedersø i Hardsyssel
3) bror Morten Lauridsen Mølgaard, skrædder i Bested, død. E: (navn angives ikke). 4B:
a Anne Marie Mortensdatter 21
b Anders Mortensen 17
c Mette Mortensdatter 14
d Torsten Mortensen 13
4) halvbror Jelle Lauridsen Mølgaard, tømrersvend i København, begravet på Den Herre Zebaoth kirkegård 5.6.1731. E: Margrethe Lisbeth Hansdatter Bremer. 3B:
a Anne Dorthe Jellesdatter, døbt Trinitatis 24.7.1724
b Laurids Jellesen, døbt Trinitatis 3.12.1726
c Henrik Otto Jellesen, døbt Trinitatis 24.12.1730.
Desuden nævnes:
5) halvbroder Jens Lauridsen i Bedsted, (men han arver ikke).
Afdøde døde 1.1.1743 i Bested i Thy.

142 Mikkel Sørensen Momtoft i Thisted. 16.3.1743, fol.27, 46.
E: Helle Poulsdatter [Dragsbæk]. LV: Christen Bach i Thisted. B:
1) Kirstine Marie Mikkelsdatter 13.
FM: morbror Oluf Poulsen i Vester Vandet.

143 Thure Lauridsen i Thisted. 24.3.1742, fol.34.
E: Helvig Christensdatter Friis. LV: Niels Skaarup i Thisted. B:
1) Peder Mortensen Thuresen 10.
FM: Christen Vinter.

144 Severin Frost, ugift i Thisted. 8.2.1741, fol.41B.
Forlovet med Anne Andersdatter, enke efter Peder Nielsen Torp, [skifte 15.4.1734 lbnr.96]. Kongelig bevilling til ægteskab af 30.1.1741.

145 Maren Andersdatter i Thisted. 19.3.1738, fol.44.
A:
1) mor Anne Christensdatter, 85 år gammel, enke efter Anders Pedersen
2) søster Anne Andersdatter, enke efter Peder Nielsen Torp, [skifte 15.4.1734 lbnr.96
3) bror Peder Andersen Kjelstrup, løjtnant, død. 2B:
a Anne Dorthe Pedersdatter
b Anne Pedersdatter Søe.

146 Nikolaj Henrik Carstensen i Thisted. 25.8.1743, fol.46.
Arvinger angives ikke.

147 Kirstine Marie Lauridsdatter i Thisted. 6.2.1744, fol.49B.
E: Niels [Nielsen] Kappel. B:
1) Jens Svend Kappel 13.
FM: Claus Ermandinger i Thisted.
Barnet har gavebrev fra afdøde Peder Mads Jensen til Ulstrup.
Regning til boet fra Niels Nybo i Holstebro for et gravsted i Thisted kirke for afdøde Jens Svendsen og for Peder Mads Jensen til Ulstrup, [begravet Thisted 14.2.1737, skifte Dueholm , Ørum og Vestervig amter 14.2.1737 lbnr.166].

148 Just Jensen, glarmester i Thisted. 17.3.1744, fol.59B.
E: (Navn angives ikke.
Arvinger angives ikke.

149 Marie Dorthe Thomasdatter i Thisted. 1744, fol.60B.
E: Claus Caspergaard, amtsforvalter i Dueholm, Ørum og Vestervig amter.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1744.

150 Voldborg Pedersdatter Munch i Thisted. 7.9.1744, fol.61.
E: Peder Andersen Ryltoft. A:
1) søster Karen Pedersdatter Munch, enke efter Christen Jensen, snedker, [skifte 23.12.1733 lbnr.80]
2) søster Maren Pedersdatter, død. 1B:
a Peder Pedersen Munch i Jestrup i Sønderhå sogn
3) søster Sidsel Pedersdatter, enke efter Niels Smed i Øsløs ved søn Peder Nielsen.

151 Karen Christensdatter Kortegaard i Thisted. 9.7.1744, fol.64.
A:
1) mor Inger Thomasdatter, der døde 3.8.1744
2) søster Anne Kortegaard g.m. Jens Bertelsen
3) bror Niels Kortegaard
4) bror Christen Kortegaard i Kalundborg.

152 Else Jensdatter i Thisted. 26.11.1744, fol.67B.
E: Jens Nielsen, glarmester. A:
1) mor Maren Svendsdatter i Klim. LV: Svend Nielsen sst.
2) halvbror Svend Lauridsen på Vår [i Farstrup] i Himmersyssel.

153 Laurids Jensen Kanstrup i Thisted. 30.3.1745, fol.70.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Poul Lauridsen 11
2) Maren Lauridsdatter 8
3) Else Marie Lauridsdatter 5
4) Jens Lauridsen 3
5) Thøger Lauridsen 23 uger.
FM: fars halvsøsters mand Christen Lauridsen.

154 Mette Sørensdatter [Leth] i Thisted. 9.6.1742, fol.71B.
E: Claus A[ndersen] Brøndlund. B:
1) Margrethe Marie Clausdatter 13
2) Lene Cathrine Clausdatter 14
3) Laurids Nielsen 9
4) Maren Erika 7
5) Søren Clausen 5.
FM: Jens Lyngby i Thisted.

155 Niels Christensen Ladegaard, ugift Købmand i Thisted. 24.9.1740, fol.72B.
A:
1) bror Christen Christensen Ladegaard i Tingstrup
2) søster Anne Christensdatter Ladegaard g.m. Iver Lauridsen
3) Karen Christensdatter Ladegaard, [skifte 12.10.1730 lbnr.61], E: Anders Poulsen Kaastrup i Thisted. 5B:
a Sidsel Marie Andersdatter 20
b Karen Marie Andersdatter 18
c Christen Andersen 14
d Else Sofie Andersdatter 14
e Poul Andersen 11.
FM: Peder Bentsen, købmand i Thisted.

156 Seqvestrationsforretning i Thisted. 10.10.1743, fol.85B.
Beslaglæggelsesforretning hos Jens Hillerslev, arresteret på grund af anklage om tyveri.

157 Kirsten Olufsdatter Langgaard i Thisted. 26.3.1746, fol.101B.
E: Jens Eriksen. B:
5) Anne Eleonora Jensdatter.
Første ægteskab med [Laurids Jacobsen Tingstrup, skifte 9.2.1718 lbnr.21]. B:
1) Maren Lauridsdatter på stedet, enke efter Laurids Jensen Skive, klokker i Thisted, [skifte Hundborg herred gejstlig 30.6.1740 lbnr.24]
2) Johanne Marie Lauridsdatter g.m. Christen Bach i Thisted
3) Oluf Lauridsen, udenlands
4) Anne Marie Lauridsdatter i Nykøbing, enke efter Christian Eskov, [skifte Nykøbing 13.2.1744 lbnr.258].

158 Niels Havrvig i Thisted. 19.12.1743, fol.115B.
E: Anne Christensdatter [Fredskilde]. LV: Niels Legind i Thisted. B:
1) Jens Nielsen 12
2) Cathrine Nielsdatter 8
3) Laurids Nielsen 6.
FM:
1 Peder Knakkergaard i Thisted
2 Thue Lind i Thisted
3 Christen Vinter Guldsmed i Thisted.

159 Bertel Mortensen Bay, skipper i Thisted. 20.1.1745, fol.125B.
E: Karen Christensdatter Bang, der døde 15.4.1746. LV: Niels Legind i Thisted. B:
1) Maren Marie Bertelsdatter Bay 23
2) Maren Bertelsdatter Bay 15.
FM:
1 morbror Niels Christensen Bang i Sundby
2 morbror Peder Christensen Bang i Sjørring.
Arv i boet efter Christen Thomsen Fischer i Thisted, skifte 16.2.1728 lbnr.53 til B:
1) Anne Cathrine Christensdatter,
der også har arv efter Ingeborg Madsdatter Buch, [skifte 28.2.1729 lbnr.52] og efter Karen Madsdatter Buch.
Desuden arv til Christen Thomsens enkes Karen Simonsdatters B: Anne Kirstine Poulsdatter Lem.
Desuden arv efter Christen Mortensen til B:
1) Anne Marie Christensdatter. FM: farbror Anders Mortensen i Klitmøller.

160 Niels Andersen Møller i Thisted. 14.7.1745, fol.143.
E: Lucie Pedersdatter. LV: Christen Ladegaard i Thisted. B:
1) Else Nielsdatter 24, i København
2) Anne Benedikte Nielsdatter 21, i København
3) Peder Nielsen Møller 12½, i Helsingør.
FM: Niels Legind i Thisted.

161 Solme Jensdatter i Thisted. 18.11.1745, fol.149B.
Enke efter Mads Høyt. B:
1) Otto Madsen Høyt
2) Jeppe Madsen Høyt, degn i Bested
3) [Peder Madsen Høyt, skifte 29.1.1740 lbnr.113]. 3B:
a [Mads Pedersen]
b [Jens Pedersen]
c [Ingeborg Marie Pedersdatter].

162 Jacob Christoffersen Møberg, organist i Thisted. 9.4.1745, fol.150B.
E: Else Nielsdatter. LV: Peder Bentsen i Thisted. B:
1) Christoffer Jacobsen Møberg 19, organist
2) Anne Cathrine Jacobsdatter 14
3) Anne Margrethe Jacobsdatter 11.
FM: Hans Vinter i Thisted.

163 Anders Lauridsen, smed i Thisted. 13.3.1745, fol.153.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Thomas Holst i Thisted. A:
1) bror Laurids Lauridsen, degn i [Hammer og] Horsens i Vendsyssel, [død ca. 1734]. [Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, begravet 15.11.1690]. [Andet ægteskab med Else Andersdatter, begravet 12.2.1700]. 2B:
a Kirsten Lauridsdatter g.m. Kaj Lauridsen Hertzberg, sergent i Bested
b Karen Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Uttrup
[Laurids Lauridsens tredje ægteskab med Margrethe Cathrine Hardingsdatter, skifte Ålborg bisp 2.11.1719 lbnr.287]. 4B:
c Else Marie Lauridsdatter g.m. Jacob Frandsen Hjort, degn i Skivum og Giver
d Laurids Lauridsen Holst i Ålborg
e Peder Lauridsen, hos en sorenskriver i Luster i Norge
f Harding Lauridsen i Arendal i Norge.
[Laurids Lauridsens fjerde ægteskab med Kirsten Pedersdatter Brøndlund, skifte Ålborg bisp 13.3.1731 lbnr.363]
2) bror Christen Lauridsen, smed i Bondrup, død 1726 uden arvinger
3) søster Anne Lauridsdatter i Horsens, død. 3B:
a Kirsten Henriksdatter g.m. Svend Nielsen, smed
b Margrethe i Skåne
c en søs, død ugift
4) søster Anne Lauridsdatter i Nykro ved Horsens, død. 2B:
a en søn
b en datter i København
5) søster Inger Lauridsdatter i Hørdum, død. 1B:
a Helvig
6) halvbror [Jens Dahl] i Thisted, [skifte 27.11.1732 lbnr.73]. B:
1) Hans [Jørgen Jensen] Dahl

164 Anne Kirstine Poulsdatter i Thisted. 12.10.1746, fol.157.
E: Niels Christensen Tilsted. B:
1) Poul Christensen 5 uger, der døde 20.12.1746.
FM: farbror Peder Christensen, drejer.
Desuden nævnes afdødes mor Karten Simonsdatter på stedet.

165 Christen Carstensen Wolff i Thisted. 29.2.1747, fol.159.
Enke. B:
1) Anne Marie Christensdatter, enke efter Christen Pedersen, feldbereder, [skifte 8.1.1740 lbnr.116].
2) Carsten Wolff, i Norge.
Afdøde nød fattighjælp.

166 Maren Lauridsdatter i Thisted. 12.5.1747, fol.159B.
E: Christen Ubbesen. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Offer Christensen i Hjardal [i Øster Vandet sogn]
2) Anne Christensdatter g.m. Peder Yde
3) Kirsten Christensdatter g.m. Poul Hedegaard
4) Anne Christensdatter på stedet.

167 Niels Jacobsen, smed i Thisted. 5.7.1747, fol.160.
E: Maren Jensdatter. LV: Torsten Andersen. B:
1) Jens Nielsen 12
2) Jacob Nielsen 10
3) Maren Nielsdatter 8
4) Mikkel Nielsen 7
5) Christen Nielsen 5
6) Kirstine Marie Nielsdatter 3.
FM: Niels Christensen Flade i Thisted.

168 Hustru i Thisted. 3.2.1748, fol.162B.
E: Mads Christensen, smed. B:
1) Niels Madsen 26
2) Maren Madsdatter 25
3) Jens Madsen 23.

169 Maren Nielsdatter i Thisted. 15.3.1748, fol.163B.
Enke efter Laurids Madsen Kynde, væver.
Afkald 14.9.1739 fra B:
1) Mads Lauridsen Kynde, snedker i Ålborg
2) Niels Lauridsen Kynde, snedkersvend
3) Jens Lauridsen Kynde i Thisted
4) Sidsel Lauridsdatter Kynde, enke efter Niels Møller, skipper i Ålborg
5) Maren Lauridsdatter Kynde i Thisted
6) Anne Lauridsdatter i Thisted.

170 Christen Christensen Skjoldborg i Thisted. 5.1.1748, fol.164.
E: [Kirsten Christensdatter]. LV: Jens Laurbjerg, bager i Thisted. B:
1) Christiane, født efter fars død.
FM: Rasmus Jensen Qvist.

171 Peder Christensen Møller i Vestermølle i Thisted. 29.1.1748, fol.165.
E: Anne Henriksdatter. LV: Jens Eriksen i Thisted. B:
1) Erik Pedersen 5
2) Henrik Pedersen 3
3) Christen Pedersen 1.
FM:
1 farfar Christen Eriksen i Skinnerup
2 farbror Thomas Christensen i Klatmølle
3 fasters mand Anders Lauridsen i Nørgård i Skinnerup
4 fasters mand Christen Skytte i Sennels.

172 Maren Clemensdatter i Thisted. 9.5.1748, fol.167.
Enke. B:
1) Søren Christensen Randrup på stedet.
2) Clemen Christensen Randrup 23, i Norge.

173 Ove Andersen Schierner i Thisted. 23.11.1746, fol.167B.
Enkemand efter [Abigael Marie Rostock, død 14.5.1743 på Tandrup i Bested sogn]. B:
1) Mads Rostock Schierner, [student privat 1739]
2) Andreas Schierner
3) Hans Bang Schierner
4) Jens Pauli Schierner
5) Anne Margrethe Schierner
6) Anne Schierner.
Kopi af slutningen af kommissionsskifte afsagt 23.11.1746.
[Afdøde døde i Thisted 8.1.1745].

174 Johan Christoffer Apoldti, kunsterfarne operatør i Thisted. 13.11.1746, fol.169B.
E: Maren Pedersdatter.
Første ægteskab med [Christine Ottilie Muthmann, skifte 17.10.1740 lbnr.117]. B:
1) Margrethe Christine Apoldti 15
2) Henrik Myhlmann Apoldti 13
3) Elias Apoldti 11
4) Frederikke Marie Apoldti 7.
FM:
1) Christen Bach, købmand i Thisted
2) Hans Vinter, toldforpagter i Thisted.
[Andet ægteskab med Charlotte Amalie Mygind, skifte 1.9.1741 lbnr.125].

175 Maren Eriksdatter Kokjær i Thisted. 20.5.1748, fol.181B.
E: Peder Bruun. B:
1) Thomas Pedersen 23, garder i København
2) Christian Pedersen 20, i Viborg.

176 Maren Bødker i Thisted. 10.5.1747, fol.182B.
A:
1) en bror i Kelstrup, hvas navn ikke angives.

177 Peder Iversen i Thisted. 5.7.1748, fol.184, fol.184.
E: Ingeborg Simonsdatter. LV: Niels Legind i Thisted. A:
1) søster Maren Iversdatter g.m. Niels Pedersen Iversen i Sennels
2) søster Anne Iversdatter i Sennels.

178 Anne Bentsdatter i Thisted. 13.9.1748, fol.186.
Enke efter Thomas Andersen Knach.
Hans A.
1) søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Jens Hansen Vinter i Thisted. 3B:
a Hans Vinter i Thisted
b Laurids Vinter i Thisted
c Johanne Vinter i København
2) søster Else Andersdatter g.m. Oluf Christensen Boesen i Thisted
3) søster Anne Andersdatter, enke efter Christen Salomonsen i Thisted
Hendes A:
1) halvbror Niels Bentsen, skifte 2.5.1732 lbnr.66. B:
a Bent Curtz, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup
b Peder Bentsen, købmand i Thisted
c Anne Elisabeth Nielsdatter g.m. Melchior Meldahl i Nykøbing
d Maren Nielsdatter g.m. Hans Vinter i Thisted.
[Første ægteskab med Søren Jensen Barth i Thisted. 14.8.1719 lbnr.29].

179 Anne Clausdatter i Thisted. 7.9.1748, fol.191.
E: Otto Madsen Høyt. B:
1) Mathias Claus Ottesen.
FM: farbror Jeppe Høyt, degn i Bested.

180 Torsten Andersen i Thisted. 1.7.1748, fol.192.
E: Ingeborg Olufsdatter. LV: Jesper Olufsen, skrædder i Thisted. B:
1) Oluf Andreas Torstensen 6
2) Anne Elsebeth Torstensdatter 4
3) Frederik Birkenbusch Torstensen 6 mdr.
FM: Jens Eriksen i Thisted.

181 Anne Marie Andersdatter i Thisted. 19.4.1749, fol.194B.
E: Jens Nielsen, bødker. B:
1) Niels Jensen 20
2) Anders Jensen 16.
FM: Anders Poulsen Kaastrup i Thisted.

182 Claus Caspergaard, amtsforvalter i Thisted. 21.5.1749, fol.196.
Enke efter Marie Dorthe Thomasdatter, [skifte 1744 lbnr.149]. B:
1) Claus Caspergaard, 9 år i 1746.
FM:
1 fars brorsøn [Bartholomæus] Bertelsen, amtsforvalter i Nyborg
2 fars søstersøn Søren [Jensen] Bjørn, præst i Vodder.

183 Oluf Bjørnstrøm, doktor i Thisted. 6.4.1749, fol.197.
A:
1) bror Erasmus Olufsen i Bjørnstrøm i Bjørnekullen i Skåne.

184 Mette Lauridsdatter i Thisted. 14.11.1749, fol.202.
E: Peder Eriksen. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM:
1 bedstefar Laurids Thomsen
2 morbror Peder Lauridsen i Flade.

185 Else Marie Mikkelsdatter i Thisted. 11.1.1750, fol.203.
A: 2 søstre, hvis navne ikke angives.
Til stede var afdødes stedfar Peder Hammer.

186 Maren Jensdatter i Thisted. 27.6.1750, fol.203B.
E: Christen Jensen Skriver. B:
2) Jens Christensen 8.
FM: mosters mand Jens Svendsen i Todbøl stampemølle i Kallerup sogn.
Hendes B:
1) Johanne Jensdatter 25.
FM: morbror Christen Jensen Sodborg i Gerup i Stagstrup sogn.

187 Helle Jensdatter i Thisted. 6.5.1750, fol.205B.
Enke efter [Peder Nielsen] Malle, [skifte 29.4.1733 lbnr.76]. B:
1) Thomas Pedersen Horrebow, i Houge præstegård i Norge mellem Drammen og Kongsberg
2) Niels Pedersen Malle i Kristiansand i Norge
3) Jens Pedersen Malle
4) Boye Horrebow, død. 1B:
a en søn, hvis navn ikke angives
5) Maren Malle, uvist hvor.
[Første ægteskab med Boye Pedersen, begravet 16.5.1708]. B:
6) Sidsel Pedersdatter [dvs. Boyesdatter] Malle g.m. Just Mikkelsen Møller, skrædder i Thisted. Han døde, [skifte 26.8.1750 lbnr.188]
[Nogle af børnene tog navn efter deres farbror Peder Horrebow, professor].

188 Just Mikkelsen [Møller], skrædder i Thisted. 26.8.1750, fol.208B.
E: Sidsel Boyesdatter Malle. LV: Hans Winther i Thisted. B:
1) Niels Christian Justesen.
FM: Christen Winther, guldsmed i Thisted.

189 Anne Lauridsdatter Kynde, ugift i Thisted. 6.5.1750, fol.211.
A:
0) forældre [Laurids Madsen Kynde Maren Nielsdatter, skifte 15.3.1748 lbnr.169]
1) bror Mads Lauridsen Kynde, snedker i Ålborg
2) bror Niels Lauridsen Kynde
3) bror Jens Lauridsen Kynde i Thisted
4) søster Sidsel Lauridsdatter Kynde g.m. Peder Jepsen Møn i Ålborg
5) søster Maren Lauridsdatter Kynde i Thisted. FM: Troels Guttormsen i Thisted.

190 Jørgen Rødding, ugift guldsmedesvend i Thisted. 21.6.1750, fol.212.
Arvinger angives ikke.

191 Inger Jensdatter i Thisted. 27.7.1750.
B:
1) Peder Madsen.

192 Laurids Bachmann, skrædder i Thisted. 14.9.1750, fol.214.
Enke, hvis navn ikke angives, uvist hvor.
Arvinger angives ikke.

193 Thomas Albertsen, ugift kobbersmedesvend i Thisted. 31.6.1749, fol.215.
Arvinger kendes ikke.

194 Johanne Jensdatter i Thisted. 15.2.1751, fol.216.
E: Peder Christensen Jannerup. B:
1) Maren Kirstine Pedersdatter 27.

195 Frederik Thomsen, handskemager i Thisted. 17.2.1751, fol.216B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Niels Sørensen Legind i Thisted. B:
1) Maren Frederiksdatter 14.
FM: Christen Sørensen Weilger i Thisted.

196 Maren Jensdatter Dige i Thisted. 4.7.1750, fol.218.
E: Niels Jensen Tousgaard, der døde 25.8.1750. B:
7) Maren Nielsdatter 5
8) Karen Nielsdatter 2
3) Jens Nielsen 6 uger.
FM:
1 morbror Christen Jensen Dige
2 Niels Pedersen i Nors g.m. moster Kirsten Jensdatter Dige
3 Erik Poulsen i Skinnerup g.m. mors moster Dorthe Nielsdatter
4 Anders Jensen Barth
5 Poul Bertelsen Nordentoft.
Hans første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 15.7.1743 lbnr.137]. B:
1) Mads Nielsen Tousgaard 22
2) Jens Nielsen Tousgaard 20
3) Birgitte Nielsdatter Tousgaard 18
4) Christen Nielsen Tousgaard 15
5) Niels Nielsen Tougaard 12
6) Anne Nielsdatter Tougaard 9
FM: farbror Torsten Jensen

197 Anne Andersdatter i Thisted. 7.10.1750, fol.222.
Enke efter Christen Clemensen.
Hans A:
1) søster Maren Clemensdatter g.m. Anders Nielsen Mullie i Thisted
2) bror Anders Clemensen i Færgegård i Torup sogn ved søn Oluf Andersen i Øster Vandet
3) bror Bertel Clemensen i Øster Vandet
4) bror Poul Clemensen i Blogsgård i Hjardemål sogn
5) søster Ellen Clemensdatter i Øster Vandet.
Hendes A:
1) søster Margrethe Andersdatter, død, var g.m. Oluf Lauridsen, sadelmager i Ålborg. B:
1) Karen Henriksdatter g.m. Peder Knakkergaard i Thisted.

198 Ingeborg Simonsdatter i Thisted. 6.5.1751, fol.236.
Enke efter Peder Iversen, [skifte 5.7.1748 lbnr.177].
Arvinger findes ikke.
Fledføringskontrakt af 11.1.1751 med Niels Legind i Thisted.

199 Anders Nielsen Mullie i Thisted. 3.7.1751, fol.238B.
E: Maren Clemensdatter. A:
1) bror Mikkel Nielsen i Solbjerg på Mors, død. 3B:
a Jens Mikkelsen i Sejerslev
b Niels Mikkelsen i Solbjerg
c Karen Mikkelsdatter g.m. Thomas Pedersen i Fårtoft i Sundby sogn på Mors
2) søster Karen Nielsdatter Mullie g.m. Laurids Røjkær i Sundby i Stagstrup sogn.

200 Else Olufsdatter i Thisted. 16.9.1751, fol.239B.
Enke efter Jens Tilsted.
Fledføringskontrakt af 19.10.1751 med afdødes svigerfar Christen Tilsted.
Desuden nævnes
1) afdøde mands bror Peder Tilsted
2) afdøde mands bror Niels Tilsted.

201 Mads Christensen, smed i Thisted. 20.10.1751, fol.240.
Enkemand efter afdøde hustru, [skifte 3.2.1748 lbnr.168]. B:
1) Niels Madsen 30, i Øsløs
2) Maren Madsdatter 28, på stedet
3) Jens Madsen 26, i Thisted.

202 Karen Knudsdatter i Thisted. 20.9.1751, fol.240B.
E: Oluf Nielsen Dommer.
Første ægteskab med [Jens Rasmussen Skæg, skifte 20.11.1726 lbnr.43. B:
1) Rasmus Jensen Skæg i Thisted
2) Anders Jensen Skæg i Thisted
3) Johanne Jensdatter g.m. Niels Nielsen, smed i Beder sogn ved Århus
4) Søren Jensen Skæg i Thisted
5) Helvig Margrethe Jensdatter Skæg på stedet.
Arvingerne kaldes også Barth.

203 Margrethe Elisabeth Bertelsdatter Tolstrup, ugift i Thisted. 23.12.1750, fol.242.
A:
0) forældre [Bertel Nielsen, snedker i Viborg, skifte Viborg 9.2.1752 lbnr.853 og Mette Nielsdatter, skifte Viborg 8.2.1725 lbnr.427]
1) bror Niels Bertelsen, død for kort tid siden uden børn.
[Fars andet ægteskab med Maren Pedersdatter]
2) halvsøster Mette Bertelsdatter Tolstrup på Volstrup i Hjerm herred
3) halvsøster Else Bertelsdatter hos mor [Maren Pedersdatter] i Thisted.
FM: Anders Bertelsen Bording, [bogbinder] i Viborg.

204 Johanne Marie Lauridsdatter Tingstrup i Thisted. 14.2.1752, fol.246.
E: Christen Bach, købmand. B:
1) Kirsten Langgaard Bach 5½
2) Dorthe Kirstine Bach 4.
FM: Jens Eriksen, købmand i Thisted.

205 Anne Jensdatter Werth i Thisted. 24.4.1752, fol.250.
E: Christen Bertelsen Lomborg. B:
1) Bertel Christensen 21
2) Jens Christensen 19
3) Anne Cathrine Christensdatter.
FM: Anders Poulsen i Thisted.

206 Christen Jensen, smed i Thisted. 17.7.1752, fol.251.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Skriver. B:
1) Jens Christian Christensen 2.
FM: Peder Christensen Weilger i Thisted.

207 Maren Jensdatter, ugift i Thisted. 22.11.1752, fol.251B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Morten Sørensen i Nørholm i Himmersyssel
2) bror, død. 1B:
a Anne Ibsdatter i Ålborg.

208 Christen Ovesen i Thisted. 26.4.1753, fol.253B.
E: Inger Christensdatter. B:
1) Maren Christensdatter 1½.
FM: fars [halv]bror Christen Nielsen i Hurup.

209 Jens Christensen Møller i Thisted. 12.3.1753, fol.254.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Peder Christensen. B:
1) Karen Jensdatter 26, g.m. Peder Torsted i Thisted
2) Peder Jensen Møller 23, sejler fra Holland
3) Poul Jensen Møller 20
4) Anne Jensdatter 20.

210 Kirsten Pedersdatter i Thisted. 2.5.1753, fol.256.
E: Christen Jensen Werth. B:
1) Jens Peder Christensen Werth 22
2) Karen Marie Christensdatter 19.
FM: fasters mand Christen Bertelsen Lomborg i Thisted.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Pedersdatter i Sjørring.

211 Maren Pedersdatter Myg i Thisted. 13.6.1753, fol.257.
E: Troels Guttormsen, skomager. B:
1) Peder Troelsen 16
2) Christian Troelsen 13
3) Guttorm Troelsen 11
4) Svend Troelsen 8.
FM: Jesper Olufsen, skrædder i Thisted.

212 Peder Christensen Schiøtt i Thisted. 10.7.1753, fol.258B.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Aarø, kontrollør i Ålborg. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter Schiøtt 7.
FM:
1 farbror Niels Christensen Schiøtt i Hjardemål
2) fars søskendebarn Mikkel Carstensen i Hillerslev.
Afdøde døde 13.7.1752.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1752.
Samfrændeskifte 10.7.1753.

213 Elsebeth Malene Blomberg i Thisted. 12.11.1753, fol.260.
E: Peder Nielsen Gandrup. B:
1) Frederik Pedersen Birkenbusch Gandrup 21
2) Abelone Pedersdatter Gandrup 17
3) Hans Pedersen Gandrup 13
4) Anne Johanne Pedersdatter Gandrup 8.

214 Mikkel Jensen Balle i Thisted. 18.11.1753, fol.262B.
A:
0) far [Jens Mikkelsen Balle, skifte 28.6.1739 lbnr.110]
1) bror Niels Jensen Thisted på Amager
2) halvbror Eskild Jensen
3) halvsøster Maren Jensdatter, uvist hvor.

215 Peder Joensen, bager i Thisted. 20.5.1754, fol.264.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Laurids Hasse, tolder i Thisted. B:
1) Ida Pedersdatter Allegreen g.m. Peder Lundorff i Viborg
2) Else Marie Pedersdatter Allegreen g.m. Niels Nielsen, smed i Lemvig
3) Anne Kirstine Pedersdatter Allegreen 25
4) Joen Pedersen Allegreen 16.
FM: Hans Winther, købmand i Thisted.

216 Christen Winther, guldsmed i Thisted. 17.8.1753, fol.269B.
E: Else Jepsdatter Smerup. LV: Jens Neergaard. A:
000) afdødes farfars far Christen Winther i Holstebro. 1B:
00) afdødes farfar Thomas Christensen Winther, præst i Store Harrie og Virke i Skåne, der dengang var dansk. 2B:
01) afdødes far Peder Thomsen Winter, guldsmed i Rødby. 1B:
a Christen Winter, som er afdøde
02) afdødes farbror Nikolaj Thomsen Winther, toldkontrollør i Dragsminde på Lolland. 2B:
a Thomas Nikolajsen Winther i Maribo, tidligere præst i Skovlænge, Søllested og Gurreby på Lolland
b [Peder Nikolajsen Winther g.m. Marie] Lauridsdatter Fiil, datter af Laurids [Hansen] Fiil, præst i Landet, Ryde og Ågeby på Lolland, død 1720. Af børn angives B:
1 Peder Winter på Estrup ved Kolding.
Desuden fordres arv af :
1) Alhed Nielsdatter Fiil i Bergen i Norge
2) Johanne Lisbeth Nielsdatter Fiil i Bergen i Norge
3) Niels Jensen Ginderups kone i Løgstør.

217 Maren Mogensdatter i Thisted. 2.2.1752, fol.273B.
A:
1) halvsøster g.m. Christen Troelsen Møller.

218 Anders Pedersen Torp, ugift i Thisted. 12.8.1753, fol.274B.
A:
0) far Peder Nielsen Torp, [skifte 15.4.1734 lbnr.96] og Anne Andersdatter Kjelstrup
1) farbror Christen Nielsen Klit i Klitten i Hjortdal sogn, død. 3B:
a Niels Christensen Klit i Sanden i Hjortdal sogn
b Sidsel Christensdatter g.m. Søren Rold i Haverslev sogn
c Anne Christensdatter, enke efter Anders Gade i Haverslev sogn
2) farbror Morten Nielsen i Svenstrup i Hjortdal sogn, død. 1B:
a Sidsel Mortensdatter g.m. Christen Bruun i Andrup i Kollerup sogn
3) farbror Christen Nielsen Fasmali i Svenstrup, død. 6B:
a Niels Christensen i Svenstrup
b Simon Christensen i Vust
c Maren Christensdatter g.m. Peder Andersen i Svenstrup
d Karen Christensdatter g.m. Christen Nielsen på Øland, død. 4B:
1 Laurids Christensen
2 Christen Christensen
3 Peder Christensen
4 Kirsten Christensdatter
e Gertrud Christensdatter, død, var g.m. Bent Lauridsen i Gøttrup. 3B:
1 Peder Bentsen
2 Anne Bentsdatter
3 Birthe Bentsdatter
f Johanne Christensdatter, død, var g.m. Laurids Pedersen på Øland. 1B:
1 Laurids Pedersen, 1 år gammel
4) farbror Søren Nielsen i Svenstrup, død. 4B:
a Niels Sørensen Schmidt, bryggersvend i København
b Peder Sørensen, bryggersvend i København
c Karen Sørensdatter i Dalskilen i Flakstad sogn i Norge
d Gertrud Sørensdatter i Svenstrup
5) faster Helle Nielsdatter g.m. Jørgen Albertsen i Torup i Hjortdal sogn, død uden børn
6) moster Maren Andersdatter Kjelstrup, [skifte 19.3.1738 lbnr.145], død uden børn
7) morbror Peder Andersen Kjelstrup, løjtnant, død. 2B:
a Anne Dorthe Andersdatter Kjelstrup, begravet København Petri 1751
b Anne Pedersdatter Søe g.m. Johan Cortsen, musketer i København
8) moster Karen Andersdatter g.m. Simon Lund, forpagter og ridefoged på Langholt i Horsens sogn.
Arv fordres af næstsøskendebørn A:
1) Maren Jensdatter Meder i Nors, da hendes far og afdødes farfar var søskendebørn
2) Maren Christensdatter g.m. Anders Fischer
3) Karen Jensdatter g.m. Peder Højer i Hansted
4) Jens Saarup
5) Maren Jensdatter
6) Barbara Jensdatter,
alle på Nørtorp gods, men næstsøskendebørn arver ikke, når der er levende søskendebørn.

219 Niels Olufsen i Thisted. 20.5.1754, fol.283B.
E: Bodil Nielsdatter Raae. LV: bror Niels [Nielsen] Raae, præst i Ræer, Hansted og Vigsø. B:
1) Maren Christine Nielsdatter 15
2) Laurids Nielsen 13
3) Cathrine Nielsdatter 10
4) Anne Nielsdatter 6
5) Karen Marie Nielsdatter 4.
FM: Peder Christensen.

220 Inger Christensdatter Veje i Thisted. 21.4.1754, fol.284B.
E: Niels Andersen Momtoft. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Laurids Salomonsen, eller Veje in Fårtoft
2) søster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Poulsen i Thisted.
Desuden nævnes enkemandens svoger Christen Weilger.

221 Maren Mogensdatter i Thisted. 18.8.1754, fol.285.
E: Christen Poulsen. B:
1) slegfreddatter Else Jensdatter g.m. Peder Boesen i Lille Hillerslev.

222 Just Jacobsen Lintrup, skrædder i Thisted. 13.3.1753, fol.286.
E: Emerentse Hansdatter. A:
1) bror Jørgen Jacobsen Lintrup i Fredericia
2) bror Christen Jacobsen Lintrup i Fredericia
3) søster Elisabeth Jacobsdatter Lintrup gift ved Vejle.

223 Christen Christensen Ladegaard i Thisted. 9.1.1755, fol.290.
E: Karen Andersdatter Søndergaard. LV: Niels Legind, købmand i Thisted. B:
1) Sofie Marie Christensdatter 19, i København
2) Ytte Christiane Christensdatter 17
3) Margrethe Sofie Christensdatter 13
4) Karen Marie Christensdatter 6.
FM:
1 fars søskendebarn Christen Ladegaard, købmand i Thisted
2 fasters mand Iver Lauridsen i Thisted
3 mosters mand Niels Jepsen i Ginderup i Heltborg sogn.

224 Karen Simonsdatter Brusgaard i Thisted. 19.2.1755, fol.295B.
Enke efter [Christen Thomsen Fischer, skifte 16.2.1728 lbnr.53]. B:
2) Anne Cathrine Christensdatter Fischer 28.
FM: Christen Sørensen Weilger i Thisted.
Første ægteskab med [Poul Jensen Lem i Brusgård]. B:
1) Anne Kirstine Poulsdatter, skifte 12.10.1746 lbnr.164]. E: Niels Christensen Tilsted.
Desuden nævnes enkens bror Jens Simonsen i Svingelen i Sennels sogn.

225 Karen Jensdatter Barth i Thisted. 6.5.1754, fol.297.
Enke efter Andreas Rasmussen Byberg, hattemager, [skifte 11.10.1741 lbnr.130]. A:
0) far [Jens Rasmussen Skæg, skifte 20.11.1726 lbnr.43]. Af første ægteskab B:
1) søster Edel Jensdatter Barth g.m. Jesper Olufsen Ramstad i Thisted
Fars andet ægteskab med [Karen Knudsdatter, skifte 20.9.1751 lbnr.202]. B:
2) halvbror Rasmus Jensen Barth, hattemager i Thisted, der har en søn Jens Rasmussen Skæg i Århus
3) halvbror Anders Jensen Barth, skomager i Thisted
4) halvsøster Johanne Jensdatter Barth g.m. Niels Nielsen i [Sønder] Årslev ved Århus
5) halvbror Søren Jensen Barth, hattemager i Thisted
6) halvsøster Helvig Margrethe Jensdatter Barth i Thisted.

226 Peder Christensen Torsted i Thisted. 16.6.1755, fol.298.
E: Karen Jensdatter Møller. A:
1) mor Maren Hansdatter Aasberg i Vester Vandet
2) bror Mikkel Christensen i Hesselbjerg på Mors
3) bror Anders Christensen i Vistlyng i Nors sogn
4) bror Hans Christensen i København
5) søster Maren Christensdatter i Vester Vandet.

227 Maren Jensdatter i Thisted. 2.8.1755, fol.298B.
E: Oluf Jensen Bloch, skomager. B:
1) Gertrud Marie Olufsdatter Bloch 14
2) Jens Olufsen Bloch 12
3) Mathias Olufsen Bloch 7
4) Sofie Olufsdatter Bloch 4
5) Jens Madsen Olufsen Bloch 2.
FM: Anders Vandet i Thisted.

228 Peder Christensen Tilsted, snedker og tømrer i Thisted. 18.8.1755, fol.299B.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Niels Aars i Thisted. B:
1) Christen Pedersen Tilsted 22
2) Anders Pedersen Tilsted 18
3) Dorthe Pedersdatter Tilsted 15
4) Oluf Pedersen Tilsted 11
5) Anne Pedersdatter Tilsted 5.
FM:
1 morbror Christen Andersen Møll i Klitmøller
2 farbror Anders Christensen i Tilsted
3 farbror Christen Christensen Tilsted i Skjoldborg.

229 Anne Madsdatter i Thisted. 18.9.1755, fol.301.
E: Otto Madsen Høyt.
Af første ægteskab B:
1) Maren Madsdatter g.m. Mads Christensen Bach.

230 Christen Jensen Werth i Thisted. 22.3.1755, fol.301B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Knakkergaard i Thisted. B:
3) Christine Christensdatter Werth, født efter fars død.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 2.5.1753 lbnr.210]. B:
1) Jens Peder Christensen Werth 25
2) Karen Marie Christensdatter Werth.

231 Jacob Nielsen Bager, handskemager i Thisted. 18.8.1755, fol.303.
E: Else Nielsdatter Sundby. LV: Rasmus Jensen Barth, hattemager i Thisted. B:
1) Mette Cathrine Jacobsdatter 11.
FM: Anders Jensen Barth i Thisted.

232 Jørgen Joensen Stuti i Thisted. 28.5.1755, fol.303B.
E: Else Nielsdatter Hvas. LV: Peder Skinnerup i Thisted. B:
1) Joen Jørgensen 15
2) Sofie Marie Jørgensdatter 10
3) Mette Margrethe Jørgensdatter 4
4) Poul Jørgensen 2.
FM: Mikkel Jensen i Thisted.
Desuden nævnes enkens bror Christen Nielsen Hvas.

233 Jacob Hartvigsen i Thisted. 2.12.1755, fol.305.
E: Mette Pedersdatter. LV: Anders Vandet. B:
1) Peder Jacobsen 18.
FM: født værge Jens Fuglsang.

234 Maren Mikkelsdatter i Thisted. 23.4.1753, fol.306.
Enke efter Jens Pedersen.
Arvinger angives ikke.

235 Jens Nielsen, glarmester i Thisted. 26.7.1754, fol.307.
E: Karen Lauridsdatter Grishauge. LV: Jens Lauridsen Grishauge. B:
1) Sidsel Cathrine Jensdatter 8
2) Mette Jensdatter 6
3) Else Marie Jensdatter 2
4) Jens Jensen, født efter fars død.
FM: Christen Sørensen Weilger i Thisted.

236 Jens Pedersen, arbejdskarl i Thisted. 2.4.1755, fol.308.
A:
1) [søster?] Anne Pedersdatter.
FM: mosters mand Christen Ibsen i Thisted.

237 Sidsel Thøgersdatter i Thisted. 27.9.1755, fol.309.
E: Jens Sørensen. B:
4) Kirsten Jensdatter 7
5) Laurids Jensen 5
6) Niels Jensen 3
7) Karen Marie Jensdatter 6 mdr.
Første ægteskab med Laurids Jensen Tousgaard, [skifte 28.11.1742 lbnr.127]. B:
1) Mette Lauridsdatter 17
2) Birgitte Lauridsdatter, der døde før sin mor
3) Anne Lauridsdatter 13.

238 Torsten Jensen Tousgaard eller Faartoft i Thisted. 25.11.1755, fol.314.
A:
1) søster Dorthe Jensdatter Horrebow i Hillerslev ved søn Jens Christensen Horrebow sst.
2) bror Niels Jensen Tousgaard, [der døde 25.8.1750]. Første ægteskab med [Maren Jensdatter], skifte 15.7.1743 lbnr.137. B:
a Mads Nielsen Tousgaard
b Jens Nielsen Tousgaard
c Birgitte Nielsdatter Tousgaard g.m. Mads Lauridsen i Skovsted
d Christen Nielsen Tousgaard
e Niels Nielsen Tougaard
f Anne Nielsdatter Tougaard
Niels Jensen Tousgaards andet ægteskab med [Maren Jensdatter Dige], skifte 4.7.1750 lbnr.196. B:
g Maren Nielsdatter Tousgaard
h Karen Nielsdatter Tousgaard
i Jens Nielsen Tousgaard.
FM:
1 morbror Christen Jensen Dige
2 Erik Poulsen i Skinnerup.
Afdøde havde arv efter faster Anne Jensdatter i Skovsted, skifte sluttet 14.1.1755.

239 Salomon Nielsen, toldbetjent i Thisted. 12.1.1756, fol.320.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Niels Salomonsen 7
2) Henrik Salomonsen 5
3) Maren Salomonsdatter 1.
FM: Anders Justesen i Thisted.

240 Christen Bach, købmand i Thisted. 25.7.1756, fol.320.
E: Kirstine Marie Jelstrup. LV: Jens Rasmussen i Thisted.
Første ægteskab med [Johanne Marie Lauridsdatter Tingstrup, skifte 14.2.1752 lbnr.204]. B:
1) Kirsten Marie Bach 10
2) Dorthe Marie [fejl for Dorthe Kirstine] Bach 9.
FM: mors [sted]far Jens Eriksen i Thisted.

241 Peder Madsen, arbejdskarl i Thisted. 6.6.1755, fol.328B.
A:
1) bror Christen Madsen i Hvidbjerg, død. 3B:
a Anders Christensen 15
b Mette Christensdatter 13
c Simon Christensen 6 mdr
2) søster Anne Madsdatter g.m. Jens Bedsted i Hvidbjerg
3) søster Maren Madsdatter, over 60 år i Hvidbjerg
4) søster Kirsten Madsdatter, næsten 60 år i Hvidbjerg,
alle på Lyngholm gods.

242 Niels Christensen Flade i Thisted. 24.5.1756, fol.331B.
E: Sofie [Jepsdatter] Worm. LV: søn Worm Nikolaj Nielsen. A:
1) bror Christen Mohn i Gerup
2) bror Søren Flade i Sepstrup
3) bror Mikkel Christensen Vester i Sønderhå
4) søster Johanne Christensdatter Flade, død, var gift i Hvidbjerg Vesten å. 1B:
a en søn, hvis navn ikke angives.
Arv efter enkens første mand Niels Wormsen, skifte 18.4.1741 lbnr.123.
Arv efter enkens første mands søster Else Wormsdatter, skifte 29.4.1737.

243 Sidsel [Boyesdatter] Malle i Thisted. 24.11.1754, fol.333.
Enke efter [Just Mikkelsen Møller, skifte 26.8.1750 lbnr.188]. B:
1) Niels Christian Justesen i København.

244 Anne Marie Christensdatter [Kold] i Thisted. 30.4.1756, fol.334B.
E: Peder Simonsen, skrædder. B:
1) Jens Pedersen, skrædder i Thisted
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Hurtigkarl, feldbereder i Thisted
3) Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Ditlevsen Hegelund, skrædder i Ålborg
4) Johanne Pedersdatter g.m. Gunder Simonsen, feldbereder i Skive
5) Karen Marie Pedersdatter på stedet.

245 Karen Christensdatter af Skinnerup, der døde i Thisted. 25.10.1756, fol.336B.
E: Søren Andersen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jensen Fruergaard i Thisted.

246 Anne Margrethe Blomberg i Thisted. 31.12.1756, fol.337.
E: Peder Lybecker, by- og herredsfoged. B:
1) Johannes Jørgen Lybecker
2) Johannes Ludvig Lybecker.
FM:
1 [farbror] Henrik Lybecker
2 Peder Gandrup, [enkemand efter Elsebeth Malene Blomberg, skifte 12.11.1753 lbnr.213].
(Ekstrakt af skiftebrevet).

247 Anne Sørensdatter Berg i Thisted. 21.1.1757, fol.337B.
E: Christen Hermansen, købmand.
[Første ægteskab med Jens Dahl, skifte 27.11.1732 lbnr.73].
[Af andet ægteskab] B:
1) Jens Rasmussen.
FM: morbror Morten Berg.

248 Anders Nielsen Baun i Thisted. 8.9.1750, fol.338B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Winther i Thisted. B:
1) Johanne Marie Andersdatter Baun 21, i Norge
2) Niels Peder Andersen Baun 19
3) Jens Haasum Andersen Baun 17
4) Maren Andersdatter Baun 17.
FM:
1 oldefar [dvs. farfar] Niels Baun i Tingstrup
2 Søren Jensen Barth i Thisted.

249 Niels Christensen, smed i Thisted. 20.3.1754, fol.341.
E: Anne Jensdatter, der døde 19.4.1754. B:
1) Christen Nielsen, smed i Thisted
2) Jens Nielsen 25, i Holland
3) Maren Nielsdatter 20
4) Anders Nielsen 16
5) Ellen Nielsdatter 12.
FM:
1 mosters mand Villads Nielsen
2 morbror Daniel Jensen i Mørup.

250 Karen Lauridsdatter Grishauge i Thisted. 27.5.1757, fol.344B.
E: Jens Pedersen, skrædder.
Første ægteskab med Jens Nielsen, glarmester, skifte 26.7.1754 lbnr.235]. B:
1) Sidsel Cathrine Jensdatter 12
2) Mette Jensdatter 10
3) Jens Jensen 3.
FM:
1 morbror Jens Lauridsen Grishauge
2 morbror Anders Lauridsen Grishauge.

251 Anders Jensen Møller i Thisted. 14.4.1756, fol.349B.
Enkemand efter Inger Pedersdatter, [skifte 12.1.1739 lbnr.106].
Testamente af 12.3.1725.
Hans A:
1) Peder Jensen i Nørhå, død. 4B:
a Poul Pedersen i Nørhå
b Anders Pedersen i Nørhå
c Niels Pedersen i Nørhå
d Anne Pedersdatter, død, var g.m. Jens Andersen Kærgaard i Torp på Mors. Uvist om børn
2) halvsøster Maren Poulsdatter, død, var g.m. Christoffer Sadelmager i Kristiansand i Norge. Uvist om børn.
Hendes A:
1) bror Christen Pedersen i Kobberø i Gettrup sogn, død. 4B:
a Peder Christensen, uvist hvor
b Christen Christensen, død. Uvist om børn
c Gravers Christensen, død. Uvist om børn
d Maren Christensdatter i Vestervig sogn
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Stakbach i Thisted, begge døde, uvist om børn.

252 Jens [Poulsen] Lyngby, prokurator i Thisted. 20.5.1756, fol.354.
E: Mette [Ulriksdatter] Zitscher. LV: Christian Stenild i Thisted. B:
1) Poul Lyngby i København
2) Jørgen Kaas Lyngby, på de lange rejser
3) Kirstine Cathrine Lyngby g.m. Gregers Schack i København
4) Agnethe Lyngby i Ringkøbing.
FM: Jens M. Neergaard.

253 Anders Mortensen Mølgaard, skræddersvend i Thisted. 20.2.1754, fol.358.
A:
0) far Morten Lauridsen Mølgaard, skrædder i Bested, død
1) søster Anne Marie Mortensdatter Mølgaard i Norge, nu uvist hvor
2) søster Mette Marie Mortensdatter Mølgaard g.m. Oluf Sørensen i Nykøbing
3) halvbror Torsten Mortensen 23, skræddersvend i Ålborg.
Arv efter:
1 afdødes farbror Jens Lauridsen Mølgaard. skifte Tandrup gods [ Skifte 23.1.1752, fol.124]
2 afdødes farbror Laurids Lauridsen Mølgaard, skifte Kovstrup 7.8.1744.

254 Christen Andersen Ladegaard (Lagaard), ugift i Thisted. 14.4.1756, fol.363.
A:
0) forældre [Anders Poulsen Kaastrup og Karen Christensdatter Ladegaard, skifte 12.10.1730 lbnr.61]. 4B:
1) søster Sidsel Marie Andersdatter g.m. Mikkel Galtrup
2) søster Karen Marie Andersdatter, død. 1B:
a Andreas Andersen
3) søster Else Sofie Andersdatter g.m. Jens Lundorff
4) bror Poul Andersen Ladegaard i Ålborg.
Fars andet ægteskab med [Kirsten Thomasdatter Fjerritslev, skifte 16.4.1734 lbnr.82]. 1B:
5) halvsøster Karen Andersdatter g.m. Søren Leth i Kørup.

255 Maren Svendsdatter i Thisted. 7.6.1757, fol.369B.
E: Christen Pedersen Skinnerup. B:
1) Else Christensdatter 8
2) Maren Christensdatter 4
3) Dorthe Christensdatter 2.
FM: fasters mand Anders Mikkelsen i Skinnerup
2 fasters mand Poul Vils i Skinnerup.

256 Jens Sørensen i Thisted. 4.11.1757, fol.371, næste protokol fol.452.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Legind i Thisted.
Første ægteskab med Sidsel Thøgersdatter, skifte 27.9.1755 lbnr.237. B:
1) Kirsten Jensdatter 9
2) Laurids Jensen 7
3) Niels Jensen 5
4) Karen Marie Jensdatter 3.
FM:
1 Jens Tousgaard i Thisted
2 Mads Lauridsen i Skovsted
3 Anders Andersen Vandet i Thisted
4 Søren Thomsen, skomager i Thisted.

257 Jens Sørensen Møller, ugift farversvend i Thisted. 13.6.1758, fol.374B.
Arvinger angives ikke.

258 Andreas Moss, ugift parykmager i Thisted. 16.3.1758, fol.374B.
Arvinger angives ikke.

259 Inger Andersdatter Styhr i Thisted. 25.2.1756, fol.375B.
Enke efter Niels Thomsen Trasborg, [skifte 5.5.1743 lbnr.134]. B:
4) Sebbe Nielsen 16.
Første ægteskab med [Sebbe Pedersen, skifte 25.4.1735 lbnr.85]. B:
1) Peder Sebbesen, i Ostindien
2) Anders Sebbesen, gift i København
3) Kirstine Marie Sebbesdatter 26, i Thisted.

260 Karen Lauridsdatter i Thisted. 2.5.1759, fol.376.
E: Erik Gregersen.
Børn, hvis navne ikke angives.

261 Anne Christensdatter i Thisted. 27.11.1758, fol.376.
Enke efter Peder Madsen Høyt, [skifte 29.1.1740 lbnr.113]. B:
1) Mads Pedersen
2) Jens Pedersen 22
3) Ingeborg Marie Pedersdatter 19.
FM:
1 Jens Neergaard
2 Peder Langvad.Thisted byfoged
Skifteprotokol
1757-1777
B 33 - 169


262 Karen Jørgensdatter Willers i Thisted. 31.7.1759, fol.378B.
E: Nikolaj Knudsen, toldbetjent. B:
1) Anne Marie Nikolajsdatter 14
2) Helvig Margrethe Nikolajsdatter 12.
FM: Jens Lundorff.

263 Anne Christensdatter Ladegaard (Lagaard) i Thisted. 1.2.1760. 380.
E: Iver Lauridsen. B:
3) Maren Iversdatter 23
4) Christen Iversen 18.
FM: Mikkel Edvardsen Galtrup.
Første ægteskab med Niels Mullie. B:
1) Nikolaj Nielsen Bering i København
2) Ingeborg Cathrine Nielsdatter g.m. Peder Lerhøj.

264 Anne Thomasdatter i Thisted. 15.4.1760, fol.383B.
E: Jens Christensen Skjoldborg, skoleholder. B:
1) nyfødt, der døde straks efter fødslen.
A:
1) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Christensen Hede i Vester Vandet sogn
2) søster Else Thomasdatter g.m. Jeppe Nielsen Bach i Skinnerup
3) halvbror Poul Thomsen, på de lange rejser.

265 Peder Eriksen i Thisted. 17.8.1760, fol.385B.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Jens Grishauge i Thisted. B:
2) Anne Marie Pedersdatter 3.
FM:
1 farfar Erik Christensen i Kåstrup
2 farbror Poul Eriksen
3 morbror Peder Lauridsen i Flade.
Første ægteskab med [Mette Lauridsdatter], skifte 14.11.1749 lbnr.184. B:
1) Maren Pedersdatter 15.
FM:
1 morbror Mikkel Lauridsen Fårtoft
2 morbror Christen Lauridsen i Torsted.

266 Karen Henriksdatter i Thisted. 7.12.1759, fol.390.
E: Peder Christensen Knakkergaard, købmand. B:
1) Anne Pedersdatter Knakkergaard 10
2) Henrik Pedersen Knakkergaard 9
3) Oluf Pedersen Knakkergaard 6
3) Gertrud Marie Pedersdatter Knakkergaard 4.
FM:
1 farbror Christen Knakkergaard
2 farbror Anders Knakkergaard
3 mors stedfar Oluf Lauridsen, sadelmager i Ålborg.
Arv efter Anne Andersdatter i Thisted, skifte 7.10.1750 lbnr.197, enke efter Christen Clemensen.

267 Anne Thomasdatter Møller i Thisted. 2.11.1757, fol.417B.
B:
1) Kirstine Marie Møller gift ved Hald i Norge.

268 Else Mortensdatter i Thisted. 26.2.1758, fol.418B.
E: Christen Jensen Skyum, der døde 7.8.1758. B:
1) Morten Christensen Skyum på Sjælland.

269 Karen Lauridsdatter i Thisted. 10.12.1760, fol.421.
Uden ægteskab B:
1) Mikkel Christensen 19.
FM: Christen Christensen, snedker på stedet.

270 Anne Christensdatter Morsing i Thisted. 16.3.1760, fol.422.
E: Christen Nielsen Kappelgaard. B:
1) Anne Christensdatter på stedet
2) Christen Christensen Kappelgaard i København.

271 Kirsten Nielsdatter Hollænder i Thisted. 19.5.1760, fol.422B.
A:
1) bror Niels Nielsen Nørgaard i Nørhå
2) bror Christen Kirk i Nørhå, død. 4B:
a Kirsten Christensdatter 29
b Jens Christensen 26
c Niels Christensen 16
d Anne Marie Christensdatter 12.
FM: stedfar Peder Thorsen i Nørhå
3) bror Jens Nielsen i Villerslev, død. 6B:
a Anne Jensdatter g.m. Niels Christensen Tilsted i Thisted
b Peder Jensen i Gerup
c Karen Jensdatter i Nørhå præstegård
d Anne Jensdatter i Hassing
e Kirsten Jensdatter i Thisted
f Niels Jensen, uvist hvor
4) bror Søren Nielsen i Nykøbing.

272 Jens Nielsen, bødker i Thisted. 4.7.1761, fol.423B.
E: Karen Mortensdatter. LV: Christen Bertelsen Lomborg.
Første ægteskab med [Anne Marie Andersdatter, skifte 19.4.1749 lbnr.181]. B:
1) Niels Jensen Skals (Schald)
2) Anders Jensen Skals.

273 Niels Christensen Tilsted, tømrer i Thisted. 3.12.1761, fol.425B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mikkel Galtrup, købmand i Thisted. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 13
2) Christen Nielsen 3.
FM:
1 farbror Peder Christensen Tilsted
2 farbror Christen Christensen Tilsted.

274 Birgitte Andersdatter i Thisted. 30.7.1760, fol.426B.
Enke efter Peder Christensen Tilsted, [skifte 18.8.1755 lbnr.228. B:
1) Christen Pedersen Tilsted 27, der farer fra Klitmøller
2) Anders Pedersen Tilsted 24
3) Dorthe Pedersdatter Tilsted 18
4) Oluf Pedersen Tilsted 15
5) Anne Pedersdatter Tilsted 9.
FM:
1 farbror Christen Christensen Tilsted i Skjoldborg.
2 farbror Anders Christensen i Tilsted
3 Christen Svendsen i Tilsted.

275 Anne Lauridsdatter i Thisted. 23.1.1761, fol.428.
A:
0) forældre [Laurids Jensen Tousgaard, skifte 28.11.1742 lbnr.127 og Sidsel Thøgersdatter, skifte 27.9.1755 lbnr.237]. B:
1) søster Mette Lauridsdatter.
Mors andet ægteskab med [Jens Sørensen, skifte 4.11.1757 lbnr.256]. B:
2) halvsøster Kirsten Jensdatter 13
3) halvbror Laurids Jensen 11
4) halvbror Niels Jensen 8
5) halvsøster Karen Marie Jensdatter 6.
FM:
1 Jens Nielsen Tousgaard i Thisted
2 Christen Nielsen Tousgaard i Thisted
3 Anders Andersen Vandet i Thisted
4 Søren Thomsen, skomager i Thisted.

276 Anne Andersdatter Vestergaard i Thisted. 12.3.1762, fol.430.
E: Christian Bache. B:
1) Poul Christiansen 15
2) Karen Christiansdatter 4.
FM:
1 Jens Christensen i Fårtoft
2 Jens Munch i Thisted.

277 Rasmus Jensen, handskemager i Thisted. 14.4.1762, fol.431B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Lauridsen Grishauge, købmand i Thisted. B:
1) Jens Rasmussen 24.
FM: Jens Madsen Neergaard, købmand i Thisted.

278 Peder Andersen Ryltoft, [garver] i Thisted. 13.5.1762, fol.431B.
E: Dorthe Pedersdatter Harregaard. LV: Niels Aars i Thisted. A:
1) bror Herman Andersen. 3B:
a en søn i Kina eller Ostindien
b en datter
c en datter.
FM: Peder Didriksen i Øsløs.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Niels Harregaard i Helligkilde [i Hvidbjerg sogn] på Thyholm
2 enkens bror Anders Harregaard i Helligkilde.
[Første ægteskab med Voldborg Pedersdatter Munch, skifte 7.9.1744 lbnr.150].

279 Mads Mogensen, ugift i Thisted. 28.6.1762, fol.432B.
A:
1) søster Mette Mogensdatter i Flade
2) søster Anne Mogensdatter i lade
3) søster Helle Mogensdatter i Tøving.
FM: Christen Pedersen i Tøving.

280 Else Cathrine Christensdatter Søe i Thisted. 31.8.1762, fol.433B.
E: Poul Andersen Brunbjerg. B:
1) Kirstine Margrethe Poulsdatter 1
2) [Else Cathrine Poulsdatter], nyfødt.
FM: morbror Niels Christensen Søe i Vigsø.

281 Maren Gregersdatter i Thisted. 11.11.1762, fol.435.
Enke efter [Peder Vognsen, skifte 6.7.1729 lbnr.58]. B:
1) Karen Marie Pedersdatter i Thisted, enke efter Anders Østergaard.
LV: Jens Justesen Lund i Thisted.

282 Aksel Pedersen i Thisted. 27.11.1762, fol.435B.
E: Dorthe Jepsdatter [Tøttrup]. LV: Jens Pedersen, skrædder i Thisted. B:
1) Dorthe Cathrine Akselsdatter 10
2) Ingeborg Akselsdatter 5.
FM: Thomas Kortbæk i Thisted.

283 Anders Knakkergaard i Thisted. 4.2.1763, fol.436.
A:
1) bror Peder Knakkergaard
2) bror Christen Knakkergaard
3) søster Anne Christensdatter Knakkergaard.

284 Karen Andersdatter Ladegaard (Lagaard) i Thisted. 25.7.1763, fol.437.
E: Jens Lundorff, gartner. B:
1) Jens Jensen 5.
FM: Mikkel Galtrup, købmand i Thisted.

285 Anne Tousgaard, ugift i Thisted. 28.7.1757, fol.438.
A:
1) bror Mads Tousgaard
2) bror Jens Tousgaard
3) bror Christen Tousgaard
4) bror Niels Tousgaard
5) søster Birgitte Tousgaard g.m. Mads Lauridsen
6) halvbror Jens Tousgaard
7) halvsøster Maren Nielsdatter Tousgaard
8) halvsøster Karen Nielsdatter Tousgaard.
FM:
1 Erik Poulsen
2 Niels Pedersen
3 Jens Dige.

286 Kirsten Jepsdatter Knattrup i Thisted. 23.2.1759, fol.439B.
E: Anders Terkildsen. A:
1) far Jeppe Knattrup i Sønder Haue?.

287 Mette Pedersdatter i Thisted. 21.9.1759, fol.440.
Enke efter Jacob Hartvigsen, [skifte .12.1755 lbnr.233]. B:
1) Peder Jacobsen 22.
FM: Niels Peder Baun.
Drengen opfostres af faster Anne Marie Hartvigsdatter, enke efter Anders Baun.

288 Johanne Eriksdatter i Thisted. 10.11.1762, fol.441B.
E: Peder Didriksen. B:
1) Søren Christian Pedersen 14
2) Bodil Marie Pedersdatter 6
3) Hans Frederik Pedersen 2.
FM: Niels Nielsen Weie i Thisted.

289 Johanne Christine Rocho i Thisted, [begravet 27.8.1762], fol.442.
E: Laurids Fogh, amtsforvalter i Dueholm, Ørum og Vestervig amter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.8.1762.

290 Helle Poulsdatter Dragsbæk i Thisted. 6.7.1759, fol.442.
Enke efter Mikkel [Sørensen] Momtoft, [skifte 16.3.1743 lbnr.142].
8) Kirstine Marie Mikkelsdatter g.m. Laurids Koch Pretzmann i Skiverklit i Hjardemål
Af første ægteskab B:
8) Anders Andersen Momtoft, degn på Hirsholmene, død. E: Birthe Sørensdatter, nu i Langvad i Tømmerby sogn. 3B:
a Anders Andersen 10
b Birthe Marie Andersdatter 9
c Helle Andersdatter 7
2) Niels Andersen Momtoft
3) Christen Andersen i Mandal i Norge
4) Poul Andersen i Arendal i Norge
5) [Anne Andersdatter] g.m. Jens Grishauge
6) Maren Andersdatter g.m. Christen Sørensen Vejlgaard, kobbersmed i Thisted
7) Birthe Marie Andersdatter g.m. Laurids Knakkergaard i Øster Vandet.

291 Niels Langgaard, toldkontrollør i Thisted. 7.4.1752, fol.445.
E: Anne Møinichen Aspach.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1752.

292 Niels Pedersen Skaarup i Thisted. 27.10.1759, fol.445.
E: Hedvig Pedersdatter Vibe.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1751.

293 Hans Winther, købmand i Thisted. 7.10.1757, fol.445B.
E: Marie Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1751.

294 Ingeborg Snell i Thisted. 5.11.1763, fol.445B.
A:
1) søster Anne Malene Snell, død, var g.m. Nikolaj Rocho. B:
a Johanne Christine Rocho, [skifte 27.8.1762 lbnr.289]. E: Laurids Fogh, amtsforvalter i Dueholm, Ørum og Vestervig amter. Hendes børn, hvis navne ikke angives.

295 Christine Sofie Parsberg i Thisted.26.10.1756, fol.446.
Enke efter Niels [Pedersen] Winther, herredsfoged i Hassing og Refs herreder, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 12.2.1749 lbnr.282]. B:
1) Rudolf Frederik Winther
2) Christiane Barbara Winther [enke efter Knud Nielsen Skytte, præst i Jebjerg og Lyby]
3) Frederikke Elisabeth Winther
4) Johan Verner Winther
5) Sofie Amalie Winther
6) Henriette Charlotte Amalie Winther
7) Claus Winther
8) Christence Winther.

296 Anders Madsen Østergaard i Thisted. 29.12.1760, fol.447.
E: Karen Marie Pedersdatter. LV: Jens Justesen Lund. B:
1) Anne Marie Andersdatter 12
2) Else Andersdatter 10
3) Mads Andersen 4.
FM: farbror Jens Madsen Østergaard i Thisted.

297 Jens Bertelsen Baltzer i Thisted. 15.12.1763, fol.449B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen Weie i Thisted
2) Mads Jensen.
Enkens første ægteskab med [Mads Pedersen Malle, skifte 9.11.1733 lbnr.79]. B:
1) Peder Madsen i Thisted

298 Peder [Joensen Allegreen], bager i Thisted. 18.2.1764, fol.450B, 453.
E: Johanne Lauridsdatter, der døde [14.8.1766]. B:
1) Joen Pedersen, bager i Thisted
2) Ida Pedersdatter Allegreen g.m. Peder Lundorff
3) Else Marie Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Schmidt i Lemvig
4) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Jens Nielsen Tousgaard i Thisted.

299 Søren Thomsen, skomager i Thisted. 8.10.1764, fol.451.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen, købmand. A:
1) søster, død. 1B:
a Johannes Lauridsen Normann i Skagen
2) søster, død. 1B:
a Ippe Jensdatter g.m. Anders Nielsen i Fårup [i Vindum sogn] 2 mil syd for Viborg.

300 Bodil Lauridsdatter Grishauge i Thisted. 22.7.1765, fol.452B.
E: Niels Jacobsen Klingenberg, købmand. B:
1) Jacob Lassen.
FM:
1 morbror Anders Lauridsen Grishauge i Thisted
2 Poul Grishauge i Thisted, søn af afdøde morbror Jens Grishauge
3 mosters søn Christen Skelsgaard i Thisted.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1763.
Samfrændeskifte 22.7.1765.

301 Kirsten Terkildsdatter i Thisted. 15.12.1764, fol.453B.
E: Boye Jensen Malle. A:
1) søster Maren Terkildsdatter g.m. Frands Maler
2) søster Anne Terkildsdatter i Kobberø i Gettrup sogn
3) søster Inger Terkildsdatter g.m. Anders Frost i Torp
4) søster Maren Terkildsdatter g.m. Anders Lukassen i Sinderup i Ydby sogn
5) søster Else Terkildsdatter g.m. Claus Leth i Sinderup
6) bror Laurids Terkildsen i Klitten i Hjardemål sogn
7) bror Jens Terkildsen, uvist hvor.

302 Sofie Bang Meldal i Thisted. 22.10.1763, fol.454B.
Enke efter Svend Hjortebjerg, landfoged på Læsø, [død Byrum 14.9.1762]. B:
1) Anne Elisabeth Hjortebjerg 4
2) Svend [Melchior] Hjortebjerg 3.
FM: Bent [Nielsen] Curtz, præst i Nors og Tved.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Elisabeth Bentsen i Nykøbing, [enke efter Melchior Meldal]. LV: svigersøn [Nikolaj Christian Andersen] Tøttrup til Frysbrønd [i Lødderup sogn]
2 afdødes mormor Else Pedersdatter, enke efter Niels Bentsen, købmand i Thisted, skifte 2.5.1732 lbnr.66]
3 afdødes bror Niels Bentsen Meldal
4 afdødes søster Dorthe Meldal.

303 Peder Christensen Dreier i Thisted. 28.10.1764, fol.463.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: Jens Pedersen , skrædder i Thisted. A:
1) bror Christen Tilsted, snedker i Thisted
2) bror Niels Christensen [Tilsted, skifte 3.12.1761 lbnr.273]. 2B:
a Anne Kirstine Nielsdatter
b Christen Nielsen.
FM:
1 Jens Rasmussen, købmand i Thisted
2 Jens Frederiksen, købmand i Thisted.

304 Troels Guttormsen, skomager i Thisted. 29.2.1764, fol.466B.
E: Karen Bertelsdatter. B:
5) Anne Marie Troelsdatter.
Første ægteskab med [Inger Pedersdatter, skifte 12.6.1720 lbnr.31]. B:
1) Anders Troelsen, skomagersvend i Arendal i Norge.
Andet ægteskab med [Anne Jensdatter Jensgaard, skifte 28.5.1731 lbnr.64]. B:
2) Inger Marie Troelsdatter g.m. Abraham Nielsen i Kristiansand i Norge.
Tredje ægteskab med [Maren Pedersdatter Myg, skifte 13.6.1753 lbnr.211]. B:
3) Guttorm Troelsen, i skomagerlære i Ålborg
4) Svend Troelsen.

305 Else Nielsdatter i Thisted. 21.1.1766, fol.471B.
E: Christen Skriver. B:
1) Inger Christensdatter
2) Kirsten Christensdatter.

306 Poul Simonsen, skomager i Thisted. 2.10.1764, fol.472.
E: Maren Andersdatter Bunch (Bunke). LV: Mikkel Galtrup. B:
1) Jens Poulsen, hattemager i Nykøbing
2) Simon Poulsen, smed i Nors
3) Anders Poulsen i Nors
4) Niels Poulsen
5) Hans Jacob Poulsen
6) Jens Poulsen
7) Anne Poulsdatter g.m. en murer i København
8) Kirsten Poulsdatter.

307 Christian Conrad Jochumsen i Thisted. 19.10.1765, fol.472B.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Thomas Holst, købmand i Thisted. B:
1) Johan Christiansen 8
2) Thomas Christiansen 6
3) Frederik Christiansen 2.
FM: født værge Laurids Thomsen i Thisted.

308 Christen Hassing i Thisted. 4.1.1765, fol.473B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Tousgaard i Thisted. A:
1) Laurids Pedersen Hassing, uvist hvor
2) Oluf Pedersen Hassing, uvist hvor.

309 Anders Lauridsen Brogaard i Thisted. 11.4.1764, fol.475B.
E: Maren Nielsdatter, der døde 12.9.1764. B:
1) Niels Andersen Brogaard
2) Laurids Andersen Brogaard, rejst til Holland for 11 år siden
3) Thomas Andersen Brogaard
4) Sidsel Andersdatter Brogaard.

310 Christen Andersen Dahl i Thisted. 9.12.1765, fol.481B.
E: Anne Christensdatter. B:
1 Christen Christensen Dahl 11
2) Anders Christensen Dahl 10
3) Jens Christensen Dahl 6.
FM:
1 farbror Laurids Andersen Dahl i Hinding i Nors sogn
2 farbror Jens Andersen Dahl i Hinding.

311 Christian Gotlieb Olbricht, kirurg i Thisted. 4.8.1764, fol.484.
E: Johanne Knudsdatter Lund, der døde 2.5.1765.
Hans A:
1) far Johan Georg Olbricht i Neustadt i Saxen.
Hendes A:
0) forældre [Knud Christensen Lund, toldoverbetjent i Ålborg og Sinnet Pedersdatter Baadsgaard].
Hendes første ægteskab med [Johannes Miller i Ålborg]. B:
1) Adelus Margrethe Miller, [døbt Ålborg Budolfi 17.8.1743].
FM:
1 morbror Knud Lund, præst i Øster og Vester Assels på Mors
2 morbror Kjeld Lund på Aggersborggård.

312 Anne Lauridsdatter i Thisted. 24.4.1767, fol.489.
E: Jens Andersen Østergaard.
Hendes B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Christen Hansen, skomagersvend i Gammeltoft i Vestervig sogn.
Desuden nævnes afdødes søskende:
1) bror Anders Nørgaard i Helligsø
2) bror Laurids Lauridsen i Flarupgård i Ydby sogn
3) bror Christen Lauridsen i Helligsø, død. Hans børn
4) søster, død, var g.m. Oluf Nielsen i Helligsø. Hendes børn.

313 Niels Jensen Hvorup, farversvend i Thisted. 10.11.1767, fol.490.
A:
1) søster g.m. Niels Smed i Ålborg.

314 Casper Jacobsen Søgaard i Thisted. 7.1.1765, fol.491.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Poul Christensen, tømrer i Thisted. A:
1) bror Hans Christoffer Jacobsen Søgaard i Ås i Skjoldborg sogn
2) bror Anders Jacobsen Søgaard i København
3) bror Christen Jacobsen Søgaard i Kallerup
4) halvbror Boele Jacobsen Søgaard i Skjoldborg
5) halvsøster Maren Jacobsdatter g.m. Jens Pedersen i Skjoldborg.

315 Søren Jensen Barth, hattemager i Thisted. 13.12.1765, fol.491B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Christen Mikkelsen Agger. B:
1) Karen Kirstine Sørensdatter Barth 10.
FM: farbror Rasmus Jensen Barth, hattemager i Thisted.

316 Christen Mikkelsen Krog, gørtler i Thisted. 20.5.1768, fol.494B.
E: Anne Simonsdatter. LV: Mads Tousgaard. B:
1) Sidsel Christensdatter
2) Inger Marie Christensdatter
3) Kirstine Marie Christensdatter
4) Else Christensdatter.
FM: farbror Mathias Krogh til Tidemandsholm [i Tårs sogn] i Vendsyssel.
Desuden nævnes afdødes far Mikkel Jensen i Thisted.

317 Margrethe Knudsdatter i Thisted. 13.5.1768, fol.497.
E: Christen Simonsen. B:
1) Else Christensdatter 15
2) Niels Christensen 10.

318 Poul Andersen Brunbjerg i Thisted. 22.2.1767, fol.498B.
Enkemand efter Else Cathrine Christensdatter Søe, [skifte 31.8.1762 lbnr.280]. B:
1) Kirstine Margrethe Poulsdatter 7
2) Else Cathrine Poulsdatter 5.
FM:
1 farbror Christen Andersen Brunbjerg i Vigsø
2 morbror Niels Christensen Søe i Vigsø.

319 Christen Jensen Brund i Thisted. 5.12.1766, fol.501.
A:
1) bror Peder Jensen Kaastrup
2) søster Anne Jensdatter
3) halvbror Niels Thomsen Brund 7, i Brund i Hillerslev sogn.
FM: Salomon Christensen i Vester Bavn i Skinnerup sogn.

320 Christen [Christensen] Vesløs i Thisted. 3.11.1766, fol.502B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen. B:
2) Inger Christensdatter Vesløs 20.
FM: Christen Mikkelsen Agger i Thisted.
Første ægteskab med Inger Bertelsdatter, skifte 24.7.1737 lbnr.101. B:
1) Johanne Christensdatter Vesløs 33.

321 Mikkel Edvardsen Galtrup i Thisted. 23.4.1766, fol.505.
E: Sidsel Marie Andersdatter, der også døde.
Testamente af 1.2.1766.
Hans A:
1) bror Niels Edvardsen Galtrup
2) bror Didrik Edvardsen Galtrup
3) søster Maren Edvardsdatter Galtrup g.m. Niels Andersen Søndergaard. Arv til B:
a Karen Marie Nielsdatter Søndergaard, født i Tilsted.
Hendes A:
1) bror Poul Andersen i Ålborg
2) søster Else Sofie Andersdatter g.m. Peder Bested i Lund i Lild sogn i Vester Han herred
3) søster Karen Marie Andersdatter , død. 1B:
a Andreas Andersen 17, født i København
4) søster Karen Andersdatter Ladegaard, [skifte 25.7.1763 lbnr.284], var g.m. Jens Lundorff i Thisted. 1B:
a Jens Jensen.

322 Johan Hansen, møllebygger i Thisted. 5.4.1769, fol.541.
E: Anne Sofie Hansdatter. LV: Anders Lukassen. B:
1) Hans Hansen Møller i Øster Risør i Norge
2) Anne Sofie Hansdatter g.m. Peder Thomsen Langvad i Tømmerby sogn
3) Sidsel Hansdatter g.m. Peder Christensen, murer i Fogstrup i Vestervig sogn
4) Sara Hansdatter i Ålborg
5) Mette Marie Hansdatter på stedet.
FM: Frands Møller i Thisted.

323 Laurids [Davidsen] Fogh i Thisted, amtsforvalter i Dueholm, Ørum og Vestervig amter. 12.5.1770, fol.543B.
Enkemand efter [Johanne Christine Rocho, skifte 27.8.1762 lbnr.289]. B:
1) Gertrud Fogh 22
2) Ingeborg Cathrine Fogh 21
3) David Fogh 20
4) Johan Christian Fogh 19, i Slagelse
5) Jørgen Fogh 17, i Roskilde latinskole
6) Magdalene Sofie Fogh 15.
FM: Johannes [Nikolajsen] Brorson, præst i Thisted og Tilsted.

324 Johanne Christensdatter i Thisted. 21.5.1770, fol.546.
E: Anders Kold, skomager. B:
1) Anne Marie Andersdatter 4
2) Christian Lorentsen Andersen 3
3) Christen Andersen 2.
FM: Jens Pedersen , skrædder i Thisted.

325 Christen Christensen Fruergaard, snedker i Thisted. 22.6.1766, fol.547.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Mads Tousgaard i Thisted. B:
1) Christen Christensen 8
2) Peder Christensen 3
3) Christian Lassen 2.
FM: Jens Lundorff i Thisted.

326 Johan Georg Lybecker i Thisted. 24.9.1764, fol.548B, 568.
A:
0) forældre [Peder Lybecker, begravet Thisted 22.4.1763 og Anne Margrethe Blomberg, skifte 31.12.1756 lbnr.246]
1) bror Johan Ludvig Lybecker.
Fars andet ægteskab med [Anne Eleonora Jensdatter]. B:
2) halvsøster Anne Kirstine Lybecker 6.
FM: [Johannes Nikolajsen] Brorson, præst i Thisted og Tilsted.

327 Kirstine Marie Jelstrup i Thisted. 12.12.1766, fol.550B.
E: Frands Lauridsen Behm. A:
1) halvsøster [Birgitte Jacobsdatter Jelstrup] g.m. [Hans] Becher [ejer af Illeris i Alstrup sogn], [skriver] i Rinds-Gislum herred.

328 Anders Andersen Vandet i Thisted. 25.12.1769, fol.561B, 643B.
E: Anne Christensdatter. LV: Mads Tousgaard i Thisted. A:
1) bror Anders Andersen i Tilsted mølle
2) bror Jens Andersen i Sjørring, død. 2B:
a Anders Jensen 30 i Sperring [i Sjørring sogn]
b Anders Jensen 19
3) søster Inger Andersdatter, enke efter Jens Mikkelsen i Bjerre
4) søster Anne Andersdatter i Torsted, død, var g.m. Terkild Nielsen. 5B:
a Niels Terkildsen i Skinnerup
b Birthe Terkildsdatter g.m. Gregers Jensen, skærslipper i Lynnerup
c Kirsten Terkildsdatter 40, der ægter Jens Klit i Lynnerup
d Maren Terkildsdatter 30, enke efter Peder Thomsen i Hunstrup
e slegfreddatter Maren Pedersdatter, enke efter Jens Hauge i Kortegård
5) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Niels Søgaard i Hørdum. 7B:
a Christen Nielsen 30
b Jens Nielsen 26
c Mette Nielsdatter g.m. Anders Jensen i Tilsted
d Maren Nielsdatter g.m. Mads Nielsen i Hørdum
e Maren Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Tøttrup
f Else Nielsdatter g.m. Christen Lauridsen Sund i Hørdum
g Anne Nielsdatter g.m. Christen Horrebow i Vester Vandet
6) halvbror Jørgen Andersen i Tilsted, død. 1B:
a Laurids Jørgensen 47, i Tilsted
7) halvbror Jeppe Andersen i Sperringgård, død. 1B:
a Anders Jepsen i Sperringgård
8) halvsøster Anne Andersdatter, død, var g.m. Søren Pedersen i Sperring. 3B:
a Kirsten Sørensdatter g.m. Christen Pedersen Høgh i Torsted
b Anne Sørensdatter g.m. Christen Helleberg i Sperring
c Maren Sørensdatter g.m. Peder Smed i Sperring.
Skiftet genoptaget 18.3.1773 efter landstingsdom af 16.12.1772.

329 Christen Bertelsen Lomborg, skomager i Thisted. 24.5.1771, fol.564.
E: Else Poulsdatter Dahl.
Første ægteskab med Anne Jensdatter Werth, [skifte 24.4.1752 lbnr.205]. B:
1) Jens Christensen Lomborg
2) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Jens Poulsen Bunch.

330 Anders Nielsen Kortegaard i Thisted. 2.4.1770, fol.565.
A:
1) søster Sidsel Nielsdatter g.m. Laurids Christensen Hørsted i Skårup i Sjørring sogn
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Lauridsen Vestergaard i Hjardemål
3) halvsøster Anne Nielsdatter i Vorring, enke efter Christen Vangsgaard i Hjardemål
4) halvsøster Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Niels Ørgaard i Nors. 3B:
a Christen Nielsen Ørgaard i København
b Laurids Nielsen Ørgaard i Århus
c Maren Nielsdatter g.m. Anders Høj i Nors
5) halvsøster Dorthe Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Kærgaard i Tved sogn
b Anders Christensen i Tved sogn
c Christen Christensen Kirk i Torsted
6) halvsøster Anne Thomasdatter, død, var g.m. Anders Jensen i Nors. 1B:
a Maren Andersdatter.

331 Peder Simonsen, skrædder i Thisted. 12.3.1764, fol.568.
Enkemand efter [Anne Marie Christensdatter Kold, skifte 30.4.1756 lbnr.244]. B:
1) Jens Pedersen, skrædder i Thisted
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Hurtigkarl, feldbereder i Thisted
3) Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Ditlevsen [Hegelund], skrædder i Ålborg
4) Johanne Pedersdatter [g.m. Gunde Simonsen, feldbereder] i Skive
5) Karen Marie Pedersdatter.

332 Kirsten Pedersdatter Bro i Thisted. 5.12.1764, fol.569.
E: Christen Olufsen Koch. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter Koch g.m. Mathias Harbo, guldsmedesvend i København
2) Mette Christensdatter Koch 30.
FM: Christen Mikkelsen Agger.

333 Otto Madsen Høyt, skomager i Thisted. 6.5.1765, fol.569.
E: Else Madsdatter Midholm.
Første ægteskab med [Anne Clausdatter, skifte 7.9.1748 lbnr.179]. B:
1) Mathias Ottesen Høyt i Sorø.
[Andet ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 18.9.1755 lbnr.229].

334 Johan [Johansen Brøndum], skomager i Thisted. 13.12.1768, fol.571.
E: Ellen Zentsdatter. LV: Jens Neergaard i Thisted. B:
1) Karen Johansdatter
2) Anders Johansen 20
3) Christoffer Johansen 9.
FM: Laurids Jensen i Thisted.

335 Christen Torsted i Thisted. 12.12.1764, fol.571B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Jens Poulsen, tømrer i Thisted. B:
1) Gudich Christian Torsted 8
2) Anne Christine Torsted 5
3) Maren Christensdatter 2.
FM: Christen Mikkelsen Agger i Thisted.

336 Erik Gregersen i Thisted. 10.5.1765, fol.575B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Søgaard. B:
1) Jens Eriksen i Holsten
2) Niels Christian Eriksen i Elsted i Thy
3) Peder Eriksen i Silstrup
4) Mette Kirstine Eriksdatter i Hamborg
5) Anne Marie Eriksdatter i København.

337 Gregers [Lauridsen Attrup], toldbetjent i Thisted. 23.10.1764, fol.576.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.

338 Anne [Ulriksdatter] Zitscher, ugift i Thisted. 1.5.1765, fol.576B.
A:
0) forældre [Ulrik Zitscher, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 28.11.1738 lbnr.159 og Christine Cathrine Pedersdatter, skifte sst. 8.9.1727 lbnr.96]
1) søster Margrethe Sofie Zitscher, enke efter [Claus] Ursin i Thisted
2) bror Peder Zitscher i København
3) søster Mette Ulriksdatter Zitscher, begravet Thisted 29.12.1761, var g.m. Jens [Poulsen] Lyngby, skifte 20.5.1756 lbnr.252]. 3B:
1) Kirstine Cathrine Lyngby g.m. [Gregers Schack] i København
2) Poul Lyngby, kapellan i Maribo og Hillested
3) Agnethe Lyngby g.m. [Jens ] Dørcher, kontrollør [ved øksne- og hestetolden] i Ringkøbing; [hendes første ægteskab med Poul Søltoft, skifte Ringkøbing 18.8.1762 lbnr.851].

339 Kirsten Andersdatter Dahl i Thisted. 12.9.1764, fol.577.
Enke efter Anders Ingvardsen. A:
1) bror Christen Dahl i Thisted, død. E: Anne Christensdatter
2) bror Laurids Dahl i Hinding i Nors sogn
3) bror Poul Dahl i Hinding
4) bror Peder Dahl i København, død. Uvist om børn.

340 Maren Thomasdatter i Thisted. 5.12.1769, fol.578B.
A.
1) bror Morten Thomsen på Krastrup gods
2) halvbror Anders Jensen på Krastrup gods
3) halvbror Søren Jensen, der tjener på Krastrup.

341 Poul Christensen, tømrer i Thisted. 8.7.1765, fol.579.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Galtrup. B:
1) Niels Poulsen
2) Christen Poulsen
3) Christine Poulsdatter.
FM: Christen Mikkelsen Agger i Thisted.

342 Jens Krog, bondekarl i Thisted. 24.1.1766, fol.580.
A:
1) bror Christen Nielsen Krog på Ballerum i Tved sogn
2) bror Peder Nielsen Krog i Store Hillerslev
3) bror Anders Nielsen Krog i Store Hillerslev
4) søster Inger Nielsdatter
5) søster Maren Nielsdatter g.m. Niels Vandet i Hillerslev
6) søster Karen Nielsdatter, enke i Hillerslev,
alle på Ullerupgård gods.

343 Hans Hansen Dahl i Thisted. 10.4.1766, fol.583B.
B:
1) Iver Hansen Dahl, degn i Himmersyssel
2) Andine Hansdatter Dahl, gift i København
3) Inger Hansdatter Dahl i Thisted.

344 Dorthe Pedersdatter [Harregaard] i Thisted. 8.1.1768, fol.585B.
Enke efter Peder Andersen Ryltoft, garver, [skifte 13.5.1762 lbnr.278]. A:
1) bror Niels Pedersen Harregaard [i Helligkilde i Hvidbjerg sogn] på Thyholm
1) bror Anders Pedersen Harregaard [i Helligkilde i Hvidbjerg sogn] på Thyholm.

345 Johanne Thomasdatter i Thisted. 30.6.1771, fol.589B.
E: Jens Madsen Neergaard, postekspeditør.
Første ægteskab med [Peder Christensen Schiøtt, skifte 10.7.1753 lbnr.212]. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter Schiøtt 7.
FM: Jens Rasmussen, købmand i Thisted.

346 Iver Andersen i Thisted. 3.5.1770, fol.594B.
E: Anne Jensdatter. LV: Mads Tousgaard i Thisted. B:
1) Kirsten Iversdatter 6.
FM: farbror Christen Andersen i Thisted.
Enkens første ægteskab med Niels Christensen Tilsted, [skifte 3.12.1761 lbnr.273]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter Tilsted
2) Christen Nielsen Tilsted.

347 Mikkel Andersen Bisgaard, ugift i Thisted. 5.6.1762, fol.596.
A:
1) bror Søren Andersen i København
2) bror Enevold Andersen i Kristiansand i Norge
3) bror Bendix Andersen i Thisted
4) søster Margrethe Andersdatter i Ålborg
5) søster Mette Elisabeth Andersdatter i Thisted
6) halvbror Christen Andersen i Hvidbjerg på Mors.

348 Anne Ovesdatter i Thisted. 24.12.1764, fol.599B.
Enke efter Albert Doritz, musikantsvend i Thisted, [skifte 20.11.1730 lbnr.62].
Arvinger kendes ikke.

349 Dorthe Jørgensdatter, [fejl for Dorthe Nielsdatter, jordemor] i Thisted. 24.1.1766, fol.601B.
Enke efter [Jens Jørgensen i Thisted. 28.11.1727 lbnr.65]. B:
1) Else Jensdatter, enke i Nykøbing
2) Karen Jensdatter, gift i Ørum.

350 Jens Bertelsen i Thisted. 6.5.1771, fol.603.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Anders Kold i Thisted. B:
1) Bertel Jensen 8
2) Anne Margrethe Jensdatter.
FM: Henrik Pedersen Hobolt, skrædder i Thisted.

351 Johan Nikolaj Scavenius, byfoged i Thisted og herredsfoged i Hillerslev og Hundborg herreder. 24.12.1770, fol.603B.
E: Karen Hastrup. LV: Gregorius Halse, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup.
Testamente dateret Nørtorp 6.1.1765.

352 Steffen Andersen i Thisted. 21.1.1762, fol.605B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Søren Steffensen5
2) Maren Steffensdatter 3, hos sine bedsteforældre på Mors.
FM: fars søskendebarns mand Jens Justesen Lund i Thisted.

353 Anne Sofie Nielsdatter Knakkergaard, ugift i Thisted. 28.10.1770, fol.606B.
A:
1) far Niels Madsen Knakkergaard i Skyum.
Desuden nævnes afdødes:
1 bror Mads Nielsen Knakkergaard i Skyum
2 bror Peder Nielsen Knakkergaard på stedet.
(Se Danske lov 5-2-35).

354 Mette Helvig Guldager i Thisted. 29.3.1771, fol.608.
Enke. B:
1) Christian Øland Guldager 30, død på Frederiks Hospital i København 2.11.1771
2) Trone Marie Nielsdatter Guldager gift København Holmen 17.1.1766 med Gunnar Olsen Bech, matros i København.
Desuden nævnes afdødes søster mand Jens Madsen Neergaard i Thisted.

355 Maren Terkildsdatter i Thisted. 17.8.1771, fol.612B.
E: Frands Christensen Møller. B:
1) Palle Frandsen i Holder i Vester Vandet sogn
2) Christen Frandsen på Hessel
3) Terkild Frandsen i Thisted
4) Inger Frandsdatter g.m. Anders Lauridsen Grishauge i Thisted
5) Maren Frandsdatter g.m. Simon Poulsen, smed i Nors
6) Kirsten Frandsdatter g.m. Orm Nielsen i Thisted
7) Maren Frandsdatter g.m. Christen Tousgaard i Thisted
8) Anne Frandsdatter
9) Karen Frandsdatter.

356 Karen Marie Pedersdatter, ugift i Thisted. 6.9.1771, fol.615.
A:
0) forældre [Peder Simonsen, skifte 12.3.1764 lbnr.331 og Anne Marie Christensdatter Kold, skifte 30.4.1756 lbnr.244]. B:
1) bror Jens Pedersen, skrædder i Thisted
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Hurtigkarl, feldbereder på stedet
3) søster Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Mikkel Ditlevsen Hegelund, skrædder i Ålborg
4) søster Johanne Pedersdatter, [skifte Skive 1.9.1764 lbnr.64] E: Gunde Simonsen, feldbereder i Skive. Børn, hvis navne ikke angives.

357 Johanne Nielsdatter i Thisted. 19.2.1772, fol.617.
E: Jens Poulsen. B:
1) Niels Jensen 10
2) Poul Jensen 8
3) Elisabeth Jensdatter.
FM: morbror Christen Nielsen på Ballerum.

358 Anders Justesen i Thisted. 12.6.1772, fol.619.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Peder Hindsted, kordegn og klokker i Thisted. B:
1) Maren Kirstine Andersdatter 1.
FM:
1 mosters mand Simon Christensen i Næstrup
2 morbror Christen Jensen i Næstrup
3 farbrors søn Christen Lauridsen i Tilsted
4 fasters søn Jens Nielsen Bisgaard i Store Hillerslev.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.1771.
Samfrændeskifte 12.6.1772.

359 Anne Marie Wulff i Thisted. 27.11.1770, fol.620.
Enke efter Wulff. B:
1) Peder Wulff i Thisted
2) Jesper Wulff, langt fraværende.

360 Johanne Bentsdatter i Thisted. 4.2.1772, fol.620B.
E: Bent Nielsen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Bente Sørensdatter i Ålborg.

361 Jens Sørensen Fruergaard i Thisted. 10.3.1772, fol.621B.
Enkemand. B:
1) Anders Jensen Fruergaard 38
2) Søren Jensen Fruergaard 34
3) Kirstine Marie Jensdatter g.m. Walt Casper Kisler, stenhugger på Bornholm
4) Maren Jensdatter i København
5) Anne Jensdatter i København
6) Helvig Jensdatter i København
7) Johanne Jensdatter i København
8) Kirsten Jensdatter i København.

362 Kirsten Christensdatter Weie i Thisted. 11.2.1772, fol.622.
E: Niels Poulsen. B:
1) Christen Nielsen Weie i Thisted
2) Niels Nielsen Weie i Thisted
3) Jens Nielsen Weie i Thisted
4) Peder Nielsen Weie i København.

363 Peder Claudianus Hammer i Thisted. 27.3.1772, fol.623B.
E: Abelone Pedersdatter Gandrup. LV: far Peder Nielsen Gandrup i Thisted. B:
1) [Elisabeth Magdalene] Charlotte [Amalie] Hammer
2) Petrine Claudianus Hammer, født efter faders død, der døde.
FM: morbror Frederik Birkenbusch i Dover.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1772.
[Samfrændeskifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 17.11.1777 lbnr.558].

364 Maren Joensdatter i Thisted. 2.8.1772, fol.630.
E: Christen [Jensen] Skriver. B:
1) Maren Cathrine Christensdatter 5
2) Else Christensdatter 1.
FM: Johan Rebslager i Thisted.
Arv til enkemandens børn af første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 27.6.1750 lbnr.186] B:
1) Jens Christensen Skriver
2) Johanne Jensdatter.

365 Anne Christine Sørensdatter Berg, ugift i Thisted. 24.9.1765, fol.631B.
A:
1) søster [Anne Sørensdatter Berg, skifte 21.1.1757 lbnr.247]. 1B:
a Jens Rasmussen i Thisted.

366 Anne Marie Hartvigsdatter, ugift i Thisted. 29.7.1767, fol.634.
A:
0) forældre [Hartvig Jacobsen, skifte 17.4.1743 lbnr.133 og Else Christensdatter]
1) søster Helvig Hartvigsdatter g.m. Jens Fuglsang i Thisted
2) bror [Jacob Hartvigsen, skifte 2.12.1755 lbnr.233]. 1B:
a Peder Jacobsen.

367 Peder Bentsen, købmand i Thisted. 4.7.1768, fol.635B.
E: Charlotte Amalie Als. LV: Peder Ibsen i Thisted. B:
1) Søren Juul Bentsen 22, i Tønder
2) Niels Bentsen 20, i Arendal i Norge
3) Laurids Jacob Johannes Bentsen i Thisted
4) Anne Bentsen i København
5) Else Marie Bentsen i Thisted
6) Dorthe Kirstine Bentsen i Thisted
7) Sofie Charlotte Bentsen i Thisted
8) Anne Kirstine Hvistendal Bentsen i Thisted.

368 Christen Olufsen Koch, købmand i Thisted. 29.6.1770, fol.637B.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter Bro], skifte 5.12.1764 lbnr.332. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter g.m. Mathias Horsbøl, guldsmedesvend i Horsens
2) Mette Christensdatter Koch, på stedet.
FM: Jens Pedersen, skrædder i Thisted.

369 Rasmus Jensen, ugift bondekarl i Thisted. 27.3.1772, fol.638B.
A:
1) bror Niels Jensen Kold i Øsløs
2) bror Jens Jensen Kold i Østerild
3) bror Poul Jensen Kold 28
4) søster Inger Jensdatter g.m. Christen Pedersen Koch i Øsløs
5) søster Karen Jensdatter g.m. Anders Andersen i Østerild,
alle på Kølbygård gods.

370 Jens Lauridsen Grishauge, købmand i Thisted. 22.3.1773, fol.640.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Hindsted, klokker og kordegn i Thisted. B:
1) Poul Jensen Grishauge 26
2) Andreas Lauridsen Grishauge
3) Christen Jensen Grishauge 19, i København
4) Anders Jensen Grishauge 18
5) Mette Helene Jensdatter Grishauge 13.
FM:
1 farbror Anders Grishauge i Thisted
2 morbror Niels Andersen Momtoft.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1765.
Samfrændeskifte 22.3.1773.

371 Kirsten Gregersdatter i Thisted. 26.3.1773, fol.643B.
Enke efter Peder Christensen Dreier, [skifte 28.10.1764 lbnr.303].
Arvinger kendes ikke.

372 Jens Andersen Østergaard i Thisted. 24.2.1773, fol.646B.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter, skifte 24.4.1767 lbnr.312].
Af første ægteskab B:
1) Anders Jensen Østergaard i Nors
2) Salomon Jensen Østergaard, uvist hvor
3) Anders Jensen Østergaard, uvist hvor
4) Jeppe Jensen Østergaard, uvist hvor
5) Anne Jensdatter i Skjoldborg
6) Kirsten Jensdatter i Nors.
Desuden nævnes sønnen Anders Jensen Østergaard i Nors' datter Maren Andersdatter og dennes mors stedmor Bodil Andersdatter i Nors.

373 Maren Christensdatter i Thisted. 11.7.1773, fol.649.
E: Anders Jensen Fuglsang. B:
1) Christen Andersen Fuglsang 21
2) Jens Andersen Fuglsang 19
3) Anders Andersen Fuglsang 16
4) Inger Andersdatter Fuglsang 9
5) Karen Andersdatter Fuglsang 6.
FM: farbror Christen Snedker i Thisted.

374 Ingeborg Christensdatter Faartoft i Thisted. 15.8.1773, fol.651.
E: Thomas Munch.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen 12.
FM: Christen Olufsen i Vilsbøl.
Afdøde havde arv efter sin morbror Enevold Stentoft i Fårtoft.
Desuden nævnes enkemandens plejefar Jens Munch på stedet.

375 Christen Rollemann, købmand i Thisted. 24.10.1773, fol.653.
E: Anne Pedersdatter Lodberg. LV: Duche, apoteker i Thisted. B:
1) Hans Christensen Rollemann 25
2) Peder Christensen Rollemann 23, i København
3) Jens Christensen Rollemann 21, i København
4) Anne Kirstine Christensdatter Rollemann g.m. Hans Ilum til Nandrup [i Flade sogn] på Mors.
FM: Peder Saxild i Thisted.

376 Sofie Fischer i Thisted. 14.5.1774, fol.655B.
Enke efter Peder Sundby, sergent.
Arvinger angives ikke.

377 Christian Thomsen, entreprenør i Fredericia, der døde i Thisted. 28.5.1774, fol.655B.
E: [Johanne Pedersdatter].
Registrering. Til stede var:
1) svoger Jens Pedersen Thuesen
2) mosters søn Andreas Schmidt
3) Johan Herman
4) Jens Jepsen.
[Skiftet ses Fredericia 26.5.1774 lbnr.1086].

378 Dorthe Andersdatter, ugift i Thisted. 7.12.1773, fol.356.
A:
1) bror Niels Andersen i Grurup 40
2) søster Sidsel Andersdatter, enke efter Anders Madsen i Ullerup
3) søster Kirsten Andersdatter g.m. Niels Kabbel i Ydby
4) søster Else Andersdatter g.m. Christen Pedersen i Hvidbjerg på Thyholm
5) bror Peder Bang i Sundby, død. 1B:
a Niels Pedersen Bang 10.

379 Anders Knakkergaard i Thisted. 5.10.1773, fol.657.
A:
1) mor Birthe Sørensdatter, uvist hvor
2) søster Birthe Marie [Andersdatter] g.m. Erik Christensen Kaastrup i Thisted
3) søster Helle Andersdatter hos morbror Laurids Pedersen Knakkergaard i Øster Vandet
4) halvbror Anders Nielsen i Kørup præstegård
5) halvbror Niels Christian Nielsen i Kærup præstegård [i Tømmerby sogn]
6) halvsøster Helvig Nielsdatter.

380 Karen Jensdatter Krag i Thisted. 25.10.1773, fol.660B.
E: Christen Nielsen Skaarup, smed. A:
1) mor Gertrud Mathiasdatter, enke efter Jens Pedersen Krag i Vedby ved Sorø på Sjælland
Desuden 2 brødre og 3 søstre, hvor afgives:
2) søster Anne Johanne Jensdatter g.m. Reiner, murersvend i København.

381 Sofie Amalie Winther, ugift i Thisted. 9.3.1774, fol.664.
A:
1) slegfreddatter Christine Sofie Jørgensdatter Ring i Tødsø på Mors.
FM: Johanne Peder Fischer, skrædder i Thisted.

382 Anne Dorthe Mikkelsdatter i Thisted. 20.7.1774, fol.665.
E: Johan Frederik Kilrich, sadelmager. B:
1) Marie Cathrine Johansdatter 21
2) Hans Johansen 19
3) Christian Johansen 16
4) Anne Elisabeth Johansdatter 15
5) Rebekka Johansdatter 1.

383 Jørgen Poulsen Snestrup, krambodkarl i Thisted. 17.3.1774, fol.666.
A:
1) farbror Christen Christensen, smed i Sønder Vilsbøl
2) farbror Christoffer Christensen, død. 1B:
a Sidsel Christoffersdatter i Tingstrup
3) faster Birthe g.m. Laurids Pedersen Stentoft i Vester Vandet
4) faster Bodil Christensdatter g.m. Salomon Nielsen i Hundborg
5) fars halvbror Salomon Christensen i Snestrup
6) moster Anne Andersdatter g.m. Christen Jensen i Ørum
7) mors halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Laurids Poulsen i Ås.

384 Jens Rasmussen, købmand i Thisted. 21.8.1773, fol.668.
E: Kirstine Marie Eskov. LV: Peder Knakkergaard i Thisted.
Af første ægteskab B:
1) Anne Severine Jensdatter 19, i Mariager
2) Christian Nikolaj Jensen 18, i Kristiansand i Norge
3) Helvig Jensdatter 16
4) Anne Kirstine Jensdatter 8.
FM:
1 morbror Christen Skaarup i Thisted
2 mosters mand Jens Haslund i Mariager.

385 Anne Christensdatter Vandet i Thisted. 30.1.1775, fol.693.
E: Jens Christian Andersen Harregaard. B:
1) Inger Marie Jensdatter 11
2) Anne Jensdatter 9
3) Christen Jensen 4½
4) Dorthe Kirstine Jensdatter 5 uger.
FM:
1 morbror Peder Vandet i Brund
2 morbror Christensen Vandet i Kåstrup.

386 Anne Møinichen Aspach i Thisted. 5.2.1775, fol.694B.
Enke efter Niels Langgaard, toldkontrollør, [skifte 7.4.1752 lbnr.291]. B:
1) Sixtus Aspach Langgaard i Thisted
2) Cathrine Nikolaja Langgaard i Thisted.

387 Mette Andersdatter Windfeld i Thisted. 5.2.1775, fol.696.
E: Niels Sørensen Legind. A:
1) søster Barbara Windfeld, enke efter Niels Mortensen ved Ribe
2) bror [Jørgen Windfeld i Ribe], død. 1B:
a Jens Windfeld, præst i Naur og Sir ved Holstebro
3) søster, død. B:
a Anders Windfeld i Holstebro
samt flere børn af 3, hvis navne ikke kendes.

388 Maren Christensdatter i Thisted. 29.4.1775, fol.696B.
E: Anders Didriksen. B:
1) Christen Andersen i Thisted
2) Søren Andersen 19
3) Mikkel Andersen 18
4) Didrik Andersen 16
5) Poul Andersen 14.
FM: farbror Peder Didriksen i Thisted.

389 Karen Andersdatter [Søndergaard] i Thisted. 29.4.1775, fol.697B.
E: Niels Andersen Brogaard. B:
5) Christence Nielsdatter.
FM: Thomas Brogaard i Thisted.
Første ægteskab med [Christen Christensen Ladegaard, skifte 9.1.1755 lbnr.223]. B:
1) Sofie Marie Christensdatter g.m. Christian Rosenberg i Thisted
2) Ytte Christiane Christensdatter g.m. Frands Rosenberg, smed i Thisted
3) Margrethe Sofie Christensdatter g.m. Peder Vigsø i Thisted
4) Karen Marie Christensdatter g.m. Anders Agger i Thisted.

390 Christen Mortensen Jensen Fuglsang i Thisted. 30.6.1775, fol.704.
E: Ellen Lauridsdatter. A:
1) mor Helvig Hartvigsdatter, enke efter Jens [Andersen] Fuglsang
2) bror Anders Jensen Fuglsang i Thisted
3) bror Christen Jensen Fuglsang, snedker i Thisted
4) bror Hartvig Jensen Fuglsang, udenlands
5) søster Maren Jensdatter Fuglsang g.m. Aksel Jensen Nibe i Thisted.

391 Anne Cathrine Berg i Thisted. 5.9.1775, fol.706.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kom fra København.

392 Magnus Pedersen, orgelbygger i Thisted. 26.2.1775, fol.706B.
Afdøde skal have enke og en datter i København, men navne kendes ikke.

393 Anders Jensen Fuglsang, snedker i Thisted. 26.10.1775, fol.709B.
Enkemand efter Maren Christensdatter, [skifte 11.7.1773 lbnr.373]. B:
1) Christen Andersen Fuglsang 22
2) Jens Andersen Fuglsang 21
3) Anders Andersen Fuglsang 18
4) Inger Andersdatter Fuglsang 11
5) Karen Andersdatter Fuglsang 9.
FM: farbror Christen Jensen Fuglsang, snedker i Thisted.

394 Johannes Samuelsen, skomager i Thisted. 13.11.1775, fol.711B.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Christen Simonsen i Thisted. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 3
2) Peder Johansen 13 uger.
FM: Orm Nielsen i Thisted.

395 Christen Knakkergaard, købmand og kirkeværge og hustru Marie Cathrine Bo Stampe i Thisted. 4.12.1773, fol.712B.
B:
1) Ida Kirstine Christensdatter Knakkergaard 16
2) Christen Christensen Knakkergaard 15
3) Christiane Marie Knakkergaard 9.
FM: farbror Peder Knakkergaard i Thisted.

396 Anne Hansdatter i Thisted. 2.1.1775, fol.740B.
E: Rasmus Bath, hattemager.
Arvinger angives ikke.

397 Christen Jensen Fuglsang, snedker i Thisted. 1.5.1776, fol.743.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Grishauge i Thisted. B:
1) Mette Christensdatter Fuglsang 8
2) Jens Peder Christensen Fuglsang 3½
3) Christian Christensen Fuglsang 1.
FM: født værge Aksel Jensen Nibe i Thisted.

398 Ellen Lauridsdatter i Thisted. 27.4.1776, fol.744B.
Enke efter Christen Mortensen Jensen Fuglsang, [skifte 30.6.1775 lbnr.390]. B:
1) slegfredbarn Christen Poulsen, rejst til Holland for 12 år siden.
Første ægteskab med Peder Eriksen, [skifte 17.8.1760 lbnr.265]. B:
2) Anne Marie Pedersdatter 19.
FM: morbror Christen Lauridsen i Torsted.

399 Karen Marie Winther i Thisted. 27.6.1776, fol.745B.
Enke efter Jens Frederiksen, farver, samfrændeskifte sluttet 24.6.1776. B:
1) Frederik Jensen Riis, farver
2) Bertel Jensen Riis
3) Anne Jensdatter Riis.

400 Jens Tousgaard i Øster Mølle ved Thisted. 13.3.1776, fol.747.
E: Anne Kirstine Pedersdatter Allegreen. LV: Poul Grishauge i Thisted. B:
1) Niels Jensen Tousgaard 19
2) Karen Jensdatter Tousgaard 14
3) Johanne Jensdatter Tousgaard 11.
FM: farbror Christen Tousgaard i Thisted.

401 Christoffer Møberg, (Megeberg), organist i Thisted. 18.2.1777, fol.750.
A:
0) forældre [Jacob Christoffersen Møberg, skifte 9.4.1745 lbnr.162 og Else Nielsdatter]
1) søster Anne Cathrine Jacobsdatter Møberg, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 27.11.1772 lbnr.509], var g.m. [Frederik] Birkenbusch, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 3.6.1777 lbnr.566]. 3B:
a Elisabeth Magdalene Birkenbusch
b Else Kirstine Birkenbusch
c Anne Margrethe Birkenbusch
2) Anne Margrethe Jacobsdatter Møberg.Thisted byfoged
Skifteprotokol
1777-1801
B 33 - 170


402 Jens Holst i Thisted. 8.12.1776, fol.1.
A:
1) bror Thomas Holst i Thisted
2) bror Peder Holst i Arendal i Norge, død. 1B:
a en datter, hvis navn ikke kendes
3) søster Anne Holst, død, var g.m. Frederik, skrædder i Vrå i Vendsyssel. Børn, hvis navne ikke kendes
4) søster Inger Holst på Nørgård i Vendsyssel
5) søster Kirsten Holst, død, var g.m. Laurids, murer i Ålborg. 2B:
a en søn, uvist hvor
b en datter g.m. en skrædder i Ålborg.

403 Karen Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Thisted. 14.3.1777, fol.4B:
A:
1) bror i Østerild, hvis navn ikke kendes
2) søster i Lild sogn, hvis navn ikke kendes.

404 Anne Dorthe Lauridsdatter i Thisted. 21.7.1777, fol.5B:
E: Christen Hede. B:
1) Salve Hede, død. 2B:
a Anne Margrethe Salvesdatter 18
b Gertrud Salvesdatter 12
2) Mathias Hede, uvist hvor.

405 Jens Lauridsen Kynde i Thisted. 22.9.1777, fol.6B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Mads Tousgaard i Thisted. B:
1) Laurids Jensen Kynde i Thisted
2) Niels Jensen Kynde i Thisted
3) Anne Marie Jensdatter Kynde, forlovet med Niels Andersen i Thisted.

406 Jens Nielsen Weie i Thisted. 7.10.1777, fol.8.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Poulsen i Thisted. B:
1) Jens Jensen Weie 7.
FM: farbror Niels Weie.

407 Maren Lauridsdatter Kynde, ugift i Thisted. 25.10.1776, fol.9B.
A:
0) forældre [Laurids Madsen Kynde og Maren Nielsdatter, skifte 15.3.1748 lbnr.169]
1) bror Mads Lauridsen Kynde i Ålborg, død. Uvist om børn
2) bror Niels Lauridsen Kynde
3) bror Jens Lauridsen Kynde i Thisted
4) Sidsel Lauridsdatter Kynde, enke efter Peder Jensen Møller i København.

408 Maren Andreasdatter i Thisted. 31.1.1778, fol.11B.
E: Christen Alstrup. A:
1) søster Else Andreasdatter g.m. Christen Andersen i Mellem Jølby på Mors.

409 Karen Marie Gregersdatter [formentlig fejl for Karen Marie Pedersdatter] i Thisted. 31.3.1778, fol.12B.
Enke efter Anders Østergaard, skifte slut1.5.1761. B:
1) Anne Marie Andersdatter 30, i København
2) Else Andersdatter 27, i Thisted
3) Mads Andersen Østergaard.

410 Sofie Graversen i Thisted. 13.1.1778, fol.13.
Enke efter Andreas Gerner, kommandørkaptajn. B:
1) Jens Gerner, kaptajn
2) Otto Jacob Thomsen Gerner, kaptajnløjtnant
3) Henrik Gerner, kaptajn i søetaten.

411 Rebekka Jensdatter Sundby, ugift i Thisted. 29.4.1778, fol.16.
A:
1) søster Dorthe Marie Jensdatter g.m. Johannes Scheffer, klejnsmed i København.

412 Maren Pedersdatter Draaby i Thisted. 15.5.1778, fol.16B.
E: Peder Solgaard. A:
1) bror Peder Pedersen Draaby i Mellem Jølby, død. Uvist om børn
2) søster i Jørsby på Mors, hvis navne ikke kendes.

413 Christen Lauridsen Holm, skipper i Thisted. 20.5.1778, fol.19.
E: Else Christiane Lauridsdatter. B:
1) Peder Ibsen Holm, skipper i Thisted
2) Birgitte Marie Christensdatter g.m. Frederik [Jensen Riis], farver i Thisted
3) Mette Christensdatter g.m. en gartner i Altona
4) Maren Christensdatter 26, i København
5) Anne Marie Christensdatter g.m. Simon Kalkær i Thisted
6) Karen Marie Christensdatter 24
7) Elisabeth Christensdatter 22, i København
8) Helvig Johanne Christensdatter 19
9) Anne Christensdatter 19.

414 Maren Pedersdatter Hassing, ugift i Thisted. 14.6.1778, fol.21B.
A:
1) søster, død. 8B:
a Peder Andersen i Snedsted
b Niels Andersen i Hundborg
c Søren Andersen i Hundborg
d Dorthe Andersdatter 37, i Ræer præstegård
e Karen Andersdatter 35
f Maren Andersdatter 30, i Hundborg
g Anne Andersdatter 28
h Else Andersdatter 26.

415 Jens Thøgersen, tømrer i Thisted. 8.7.1778, fol.23B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Lerhøj, købmand i Thisted. B:
1) Thøger Jensen Hyldgaard 35
2) Christen Jensen Hyldgaard 20
3) Sidsel Jensdatter Hyldgaard
4) Inger Jensdatter Hyldgaard
5) Maren Jensdatter Hyldgaard.
FM:
1 Christen Simonsen i Thisted
2 Jens Pedersen, skrædder i Thisted.

416 Karen Mortensdatter i Thisted. 31.10.1778, fol.28.
Enke efter Jens Nielsen, bødker, [skifte 4.7.1761 lbnr.272].
Første ægteskab med [Anne Marie Andersdatter, skifte 19.4.1749 lbnr.181]. Af børn angives B:
1) Niels Jensen, bødker.

417 Anne [Mikkelsdatter] i Thisted. 27.1.1779, fol.28B.
Enke efter [Laurids Jensen] Kanstrup, [skifte 30.3.1745 lbnr.153. B:
1) Thøger Lauridsen i Bergen i Norge
2) [Maren Lauridsdatter] g.m. Lauge [Christensen] i Vestervig sogn.

418 Maren Terkildsdatter Gettrup i Thisted. 10.4.1779, fol.29B.
E: Anders Lukassen. B:
1) Terkild Andersen, død. 1B:
a Abraham Terkildsen 8, hos sin mor i Thisted
2) Margrethe Marie Andersdatter 29
3) Kirsten Andersdatter 26
4) Hans Andersen 25
5) Lukas Andersen 24
6) Maren Andersdatter 22.

419 Hans Rollemann, købmand i Thisted. 7.3.1778, fol.31B.
A:
1) mor [Anne Pedersdatter Rollemann, enke efter [Christen] Rollemann, [skifte 24.10.1773 lbnr.375]
2) bror Jens Rollemann,
foruden flere søskende.

420 Anders Pedersen, tømrer i Thisted. 4.4.1779, fol.58B.
A:
1) bror Christen Pedersen Møller i Klitmøller
2) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Laurids Kynde i Thisted
3) søster Anne Pedersdatter 23, i Klitmøller.

421 Kirsten Christensdatter i Thisted. 14.6.1779, fol.60.
E: Peder Bro. A:
1) bror Christen Christensen i Sønder Ålum i Agger sogn.

422 Peder Nielsen Koch, parykmager i Thisted. 19.6.1779, fol.60B.
E: Cecilie Johanne. LV: Frands Rosenberg i Thisted. B:
1) Nikolaj Koch 19
2) Jacob Koch 18
3) Johanne Cecilie Thomasia Koch 13.
FM: Mathias Olufsen Bloch i Thisted.

423 Johanne Jensdatter Skriver i Thisted. 12.4.1779, fol.61B.
Enke. B:
1) Maren Christensdatter Søe.
FM: Cornelius Hansen i Thisted.

424 Christen [Jensen] Skriver i Thisted. 28.4.1779, fol.63.
Enkemand efter [Maren Joensdatter, skifte 2.8.1772 lbnr.364]. B:
4) Maren Cathrine Christensdatter 11.
[Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 27.6.1750 lbnr.186] B:
1) Jens Christensen Skriver 25, i Thisted
[Andet ægteskab med Else Nielsdatter, skifte 21.1.1766 lbnr.305]. B:
2) Inger Christensdatter 24
3) Kirsten Christensdatter 21.
FM: farbror Christen Skriver i Kallerup.

425 Kirsten Christensdatter i Thisted. 4.6.1779, fol.64.
E: Christen Nielsen Febbersted. A:
1) halvbror Mikkel Pedersen i Stenbjerg, død. 2B: 2 sønner , hvis navne ikke kendes.
FM: Jens Justesen Sund.

426 Jens Hattemager i Thisted. 13.8.1779, fol.66B.
E: Anne Cathrine Christensdatter Lomborg. LV: Jens Lomborg. B:
1) Christen Jensen 19
2) Anne Elisabeth Jensdatter 14
3) Poul Jensen 10
4) Anders Jensen 8
5) Kirsten Jensdatter 5.
FM: født værge Niels Poulsen.

427 Helvig Hartvigsdatter i Thisted. 24.9.1779, fol.69B.
Enke efter Jens [Andersen] Fuglsang. B:
1) Christen Mortensen Jensen Fuglsang, [skifte 30.6.1775 lbnr.390]
2) Anders Jensen Fuglsang
3) Christen Jensen Snedker Fuglsang
4) Hartvig Jensen Fuglsang
5) Maren Jensdatter Fuglsang g.m. Aksel Jensen Nibe i Thisted.

428 Salomon Poulsen i Thisted. 31.12.1779, fol.71.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jacob Jensen Kløv. B:
1) Niels Salomonsen 36, udenlands
2) Thomas Christian Salomonsen 23
3) Anne Marie Salomonsdatter g.m. Jens Andersen Skive i Thisted.

429 Christen Tilsted i Thisted. 22.10.1799, fol.71B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Frands Rosenberg. B:
1) Christen Christensen Tilsted
2) Niels Christensen Tilsted 14
3) Anne Kirstine Christensdatter Tilsted 33
4) Kirsten Christensdatter Tilsted g.m. Bertel Frank.

430 Jens Jensen Jølby i Thisted. 23.2.1780, fol.73B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Frands Rosenberg i Thisted.
Arvinger kendes ikke.

431 Kirsten Poulsdatter i Thisted. 7.4.1780, fol.74B.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen 24.

432 Peder Thomsen i Thisted. 12.7.1780, fol.75.
E: Anne Christensdatter. LV: Mads Tousgaard i Thisted. A:
0) forældre [Thomas Christensen Bugge i Sjørring, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 29.7.1743 lbnr.216 og Maren Jensdatter]
1) bror Christen Thomsen i Skjoldborg
2) søster Anne Thomasdatter g.m. Peder Enggaard i Klitmøller.
3) halvsøster Inger Christensdatter g.m. Peder Nielsen Refs, kusk i Klim
4) halvsøster Karen Christensdatter g.m. Peder Hansen i Sjørring
5) halvsøster Anne Christensdatter, død, var g.m. Peder Christian Nielsen i Sjørring. 4B:
a søn
b søn
c søn, 18 år gammel
d datter, 14 år gammel.

433 [Christence Petronelle Praëm] i Thisted. 30.7.1780, fol.76B.
E: [Iver Jensen] Kirketerp, tolder. A:
0) forældre [Thomas Kajsen Praëm, præst i Hjardemål og Anne Bagger, skifte Hillerslev herred gejstlig 12.10.1763 lbnr.21]
1) bror Oluf Bagger [Thomsen] Praëm i Kærup, præst [i Tømmerby og Lild]
2) bror [Jens] Mathias Praëm.
Desuden nævnes enkemandens søn Jens Christian Kirketerp.

434 Andreas Pedersen Krejbjerg, glarmester i Thisted. 5.7.1780, fol.78B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jens Roersen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Andreassen 24, musketer i Århus.

435 Mogens Mogensen Skov, bogbinder i Thisted. 10.4.1780, fol.82.
E: Ingeborg Kirstine Olufsdatter. LV: Christen Skaarup i Thisted. A:
1) bror Jens Skov, købmand i Ålborg
2) søster Gertrud Mogensdatter Skov, nu i Århus, enke efter Peder Rømer
3) søster Cathrine Mogensdatter Skov 50, i Vartov i København.

436 Boye Jensen Malle i Thisted. 19.9.1780, fol.87B.
E: Birthe Marie Olufsdatter. LV: bror Christen Olufsen i Vorring. B:
1) Kirsten Boyesdatter 11.
FM: morbror Jens Olufsen i Ballerum i Tved sogn.

437 Peder Nielsen Gandrup, podemester i Thisted. 9.6.1780, fol.88B.
E: Else Jepsdatter. LV: Niels Peder Baun.
Første ægteskab med [Elsebeth Malene Blomberg, skifte 12.11.1753 lbnr.213]. B:
1) Frederik Birkenbusch Gandrup, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 3.6.1777 lbnr.566]. 3B:
a Elisabeth Malene Birkenbusch
b Else Kirstine Birkenbusch
c Euphrosyne Birkenbusch
2) [Abelone] Pedersdatter Gandrup, enke efter [Peder Claudianus] Hammer, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 17.11.1777 lbnr.558], forlovet med Esajas Helt, birkedommer i Ravnsbjerg [i Sønder Nissum sogn], men hun døde, skifte Lundenæs og Bøvling amter 18.1.1779 lbnr.652]. 1B:
a Charlotte Amalie Hammer, i Thisted
3) Hans Pedersen Gandrup, købmand i København
4) Anne Johanne Pedersdatter Gandrup på Todbøl.

438 Sidsel Pedersdatter Overgaard i Thisted. 23.10.1780, fol.97.
A:
1) bror Jens Kaastrup i Kjelstrup
2) søster Dorthe Pedersdatter i Kjelstrup
3) søster Inger Pedersdatter, død. 3B:
a Niels Thomsen i Kåstrup
b et barn i København
c Anne Jensdatter i København.

439 Anne Cathrine Brusgaard i Thisted. 19.10.1780, fol.99.
Enke efter Jens Nielsen Nibe. B:
1) Karen Marie Jensdatter Nibe 12.
FM: halvbror Aksel Jensen Nibe.

440 Voldborg Christensdatter i Thisted. 20.1.1781, fol.100.
E: Jens Akselsen Hasseris, snedker. B:
2) Christen Jensen Hasseris 21
3) Laurids Jensen Hasseris 18.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christian Holm, over 30 år gammel, i København.

441 Anne Christensdatter Fredskilde i Thisted. 19.3.1781, fol.103.
Enker efter Niels Havrvig, [skifte 19.12.1743 lbnr.158. B:
1) Cathrine Havrvig 44
2) Laurids Havrvig 40.

442 Maren Iversdatter i Thisted. 15.12.1780, fol.103.
Enke efter Niels Smed.
[Af første ægteskab] B:
1) Christen Andersen 48, i København
2) Iver Andersen, [skifte 3.5.1770 lbnr.346]. B:
1) Kirsten Iversdatter 15.
[Af andet ægteskab] B:
3) Ingeborg Jørgensdatter, enke efter en skibstømrer i København.

443 Anne Marie Wichen i Thisted. 17.4.1781, fol.104B.
Enke efter Salomon Christensen.
Første ægteskab med Salomon Nielsen, skifte 12.1.1756 lbnr.239. B:
1) Niels Salomonsen 32, i Næstrup
2) Henrik Salomonsen 30, i Thisted
3) Maren Salomonsdatter 28.
Af andet ægteskab B:
4) Salomon Andersen 21, i Langgård.

444 Maren Madsdatter i Thisted. 27.3.1781, fol.105.
E: Niels Momtoft. B:
1) [Inger] Marie Nielsdatter
2) Helle Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM:
1 Poul Grishauge i Thisted
2 Andreas Lassen Grishauge i Thisted
3 Christen Smed i Thisted.

445 Jens Christensen Skriver i Thisted. 12.2.1781, fol.106.
A:
0) far [Christen Jensen Skriver, skifte 28.4.1779 lbnr.424]
1) halvsøster Inger Christensdatter i Thisted
2) halvsøster Kirsten Christensdatter i Sjørring
3) Maren Cathrine Christensdatter i Tæbring på Mors.

446 Peder Hansen Javer, en betler fra Løgstør, der døde i Thisted. 14.12.1780, fol.107B.
Arvinger kendes ikke.

447 Jens Mouridsen i Thisted. 17.4.1781, fol.108.
E: Mette Steffensdatter. LV: Frands Rosenberg i Thisted. B:
1) Birthe Cathrine Jensdatter g.m. Josef Beauchon i Solbjerg [Hellum herred], sprogmester på Viffertsholm.

448 Anne Christensdatter Schinkel i Thisted. 13.7.1781, fol.108B.
A:
1) [halv]søster Kirsten [Pedersdatter] Schinkel i Thisted
2) [halv]søster Maren [Jørgensdatter] Schinkel , tjener hos Christen Agerbo i Tingstrup
3) [halv]søster Maren [Hansdatter] Schinkel, enke efter Mads Dollerup i Nørhå.

449 Inger Dahl, almisselem i Thisted. 17.6.1781, fol.109.
Arvinger angives ikke.

450 Maren Iversdatter Hald i Thisted. 8.3.1781, fol.109B.
E: Christen Schielsgaard. B:
1) Andreas Peder Nikolaj Schielsgaard 16
2) Christian Schielsgaard 14
3) Peder Christian Schielsgaard 10
4) Jens Lassen Grishauge Schielsgaard 6½.
FM:
1 farbror Laurids Christian Schielsgaard i Vigsø
2 fars svoger Frederik Nielsen.

451 Hedvig Margrethe Jensdatter Barth i Thisted. 20.4.1781, fol.113.
E: Jens Mortensen Lindholm, skomager. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter Lindholm 15
2) Anne Elisabeth Jensdatter Lindholm 12.
FM: morbror Rasmus Barth i Thisted.

452 Niels Skals Bødker, farversvend i Thisted. 24.5.1781, fol.116.
E: Margrethe Christensdatter Modberg. A:
1) bror Anders Jensen Skals i Skien i Norge, død. 3B:
a Anne Marie Andersdatter 13, i Nykøbing Mors
b Christence Andersdatter i Skien
c Karen Andersdatter i Skien.
FM: Jens Justesen Lund i Thisted.

453 Else Hansdatter, almisselem i Thisted. 19.10.1781, fol.118.
E: Johan Schmidt, "mester". B:
1) Anne Marie Johansdatter g.m. Laurids Hundborg, rytter.

454 Ellen Zentsdatter i Thisted. 18.10.1781, fol.119B.
Enke efter Johan [Johansen Brøndum], skomager, [skifte 13.12.1768 lbnr.334]. B:
1) Karen Johansdatter 36
2) Anders Johansen 30
3) Christoffer Johansen 22.

455 Anders Skaarup i Thisted. 15.12.1781, fol.121B.
E: Maren Kirstine Pedersdatter. LV: Mads Tousgaard i Thisted. B:
1) Jens Skaarup i Thisted
2) Niels Peder Skaarup i Ålborg
3) Simon Christian Skaarup 17, i Thisted
4) Johanne Andersdatter g.m. Christen Jensen i Thisted.

456 Jens Christian Holm i Thisted. 3.2.1782, fol.125.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Jensen Grishauge i Thisted. B:
1) Christen Jens Christiansen Holm 4.
FM: fars halvbror Christen Jensen Hasseris, snedker i Thisted.
Desuden nævnes afdødes afdøde mor Voldborg Christensdatter, [skifte 20.1.1781 lbnr.440, og hendes mand Jens Hasseris, snedker i Thisted.
Afdøde døde september 1781 på kvæsthuset i København i kongens tjeneste på flåden.

457 Hedvig [Pedersdatter Vibe] i Thisted. 16.5.1781, fol.128B.
Enke efter Niels [Pedersen] Skaarup, skifte 27.10.1759 lbnr.292. B:
4) Melchior Skaarup i Thisted, død for længst uden livsarvinger
5) Peder Skaarup i Kristiansand i Norge
6) Christen Skaarup i Thisted
Første ægteskab med [Christen Sørensen Bay, skifte 12.9.1726 lbnr.42]. B:
1) Peder Christensen, rådmand i Kristiansand, død. 4B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Hagerup, løjtnant i Kristiansand
b Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Mørch, købmand i Kristiansand
c Christiane Helvig Pedersdatter g.m. Daniel Isaksen, købmand i Kristiansand
d Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Randulf, skipper i Kristiansand
2) Karen Skaarup g.m. Jens Rasmussen i Thisted, [skifte 21.8.1773 lbnr.384]. 3B:
a Christian Nikolaj Rasmussen i Ove ved Mariager
b Hedvig Rasmussen i Ålborg
c [Anne] Kirstine Rasmussen i Ålborg
3) Hedvig [Christensdatter] Bay, død. E: Jens Haslund i Mariager. 3B:
a Niels Haslund
b Christen Haslund
c Anders Haslund.

458 Anne Marie [Jensdatter] Kynde i Thisted. 7.3.1782, fol.131B.
E: Niels Andersen. B:
1) Jens Kynde 4
2) Jens Christian Kynde 3.
FM: morbror Laurids Kynde i Thisted.

459 Inger Mikkelsdatter i Thisted. 13.4.1782, fol.134.
E: Poul Lomborg. A:
1) bror Niels Mikkelsen 30, i Gudnæs i Villerslev sogn
2) bror Thomas Mikkelsen 25, i Skyum
3) søster Maren Mikkelsdatter g.m. Christen Nielsen i Vibberstoft i Villerslev sogn
4) søster Anne Mikkelsdatter i Skinnerup
5) søster Mette Mikkelsdatter i Gersbøl.

460 Clamor Engelhardt Graff, kirurg i Thisted. 13.1.1782, fol.136B.
Arvinger kendes ikke.

461 Jens Christensen Trudslev, toldunderbetjent i Thisted. 21.2.1782, fol.140B.
E: Else Marie [Nielsdatter]. LV: Degnbol, forvalter i Thisted. B:
1) Niels Jensen 20, på Sjælland
2) Christen Trudslev 18, farer på England
3) Jens Jensen 17
4) Maren Jensdatter 12
5) Søren Jensen 10½
6) Gertrud Marie Jensdatter 9
7) Anne Kirstine Jensdatter
8) Marie Kirstine Jensdatter 7.
Afdøde boede tidligere i Løkken i Vendsyssel.

462 Jens Madsen Neergaard, postekspeditør i Thisted. 2.10.1782, fol.143.
Enkemand efter [Johanne Thomasdatter, skifte 30.6.1771 lbnr.345].
Hendes første ægteskab med [Peder Christensen Schiøtt, skifte 10.7.1753 lbnr.212]. B:
1) [Anne Kirstine Pedersdatter Schiøtt] g.m. Hans Jørgen Holst i Nykøbing.

463 Johanne Jørgensdatter Agerbo, almisselem i Thisted. 1.3.1783, fol.147.
Arvinger angives ikke.

464 Jens Jensen, natmand i Thisted. 24.2.1783, fol.147B.
E: Marie Didriksdatter.
Af første ægteskab B:
1) Morten Jensen 25, musketer i Ribe
2) Else Jensdatter g.m. Mads Pedersen Lind ved Thisted
3) Birthe Jensdatter g.m. Peder Jensen Krog i Vils [i Vejerslev sogn] på Mors
4) Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Vestervig sogn
5) Karen Jensdatter g.m. Rasmus Jensen i Hvidbjerg sogn på Thyholm.
Didrik Jensens navn nævnes flere gange som en af de ovenfor nævnte svigersønner.

465 Jonas Holmsted, skrædder i Thisted. 1.2.1783, fol.149.
E: Birthe Lise. LV: Christen Tousgaard i Thisted.
Arvinger kendes ikke.

466 Margrethe [Christensdatter Modberg] i Thisted.
Enke efter Niels Skals Bødker, farversvend, [skifte 24.5.1781 lbnr.452].
Arvinger kendes ikke.

467 Maren Jensdatter i Thisted. 5.2.1783, fol.150B.
Enke efter Andreas [Pedersen Krejbjerg], glarmester, [skifte 5.7.1780 lbnr.434]. A:
1) morbror Elias Thomsen i Øsløs, død. 7B:
a Augustinus Eliassen i Øsløs
b Niels Eliassen i Øsløs
c Jacob Eliassen i Øsløs
d Thomas Eliassen i Øsløs
e Niels Eliassen i Øsløs
f Anne Eliasdatter i Øsløs
g Anne Kirstine Eliasdatter i Øsløs
2) morbror Jens Thomsen, død. 2B:
a Helle Jensdatter i Vigsø
b Else Jensdatter i Nørgård
3) moster Anne Marie Thomasdatter i Holland, død. 1B:
a Barbara i Amsterdam.

468 Aksel Jensen Nibe i Thisted. 18.9.1782, fol.155.
E: Maren Jensdatter Fuglsang. LV: Christen Grishauge i Thisted. B:
1) Jens Akselsen 9
2) Anders Akselsen 6
3) Johanne Akselsdatter.
FM: født værge Christen Fuglsang, gørtler i Thisted.
Boet skylder det offentlige for at skrive skiftebrev efter [enkens mor] Helvig Fuglsang, [skifte 24.9.1779 lbnr.427].

469 Inger Weie i Thisted. 17.6.1783, fol.157B.
E: Christen Grishauge. A:
1) far Christen Weie i Torsted.

470 Kirsten Pedersdatter Schinkel i Thisted. 12.9.1783, fol.158B.
A:
1) halvsøster Maren Hansdatter, enke efter Mads Dollerup i Nørhå
2) halvsøster Maren Jørgensdatter i Tingstrup.

471 Margrethe Poulsdatter i Thisted. 1.10.1783, fol.159B.
Enke efter Joen Stub.
Arvinger angives ikke.

472 Peder Østrup, musikant i Thisted. 1.1.1784, fol.160B.
E: Karen Marie Jensdatter. LV: Niels Bech, maler i Thisted. B:
1) Jens Lassen Østrup 2.
FM:
1 morbror Niels Andersen i Thisted
2 farbror Jens Vostrup i Nykøbing Mors.

473 Maren Kirstine Pedersdatter i Thisted. 2.4.1784, fol.162.
Enke efter Anders Skaarup, [skifte 15.12.1781 lbnr.455]. B:
1) Jens Skaarup 31, i Thisted
2) Niels Peder Skaarup, 25 i Ålborg
3) Simon Christian Skaarup 19, i Ålborg
4) Johanne Skaarup g.m. Christen Jensen i Thisted.

474 Kirsten Poulsdatter, almisselem i Thisted. 17.3.1784, fol.163B.
Enke. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Johan [Frederik Stridsland], rebslager i Viborg
2) Ellen Kjeldsdatter, over 30 år gammel i Thisted.

475 Inger Jensdatter i Thisted. 11.2.1784, fol.164.
E: Niels Skjoldborg. A:
1) mor Kirsten Christensdatter på Lerhøj i Nors sogn, enke efter Jens Thøgersen, [skifte 8.7.1778 lbnr.415]
2) bror Thøger Jensen Hyldgaard
3) bror Christen Jensen Hyldgaard 25
4) søster Sidsel Jensdatter
5) søster Maren Jensdatter g.m. Poul Færgegaard i Lerhøj.

476 Thomas Holst i Thisted. 28.7.1784, fol.166B.
A:
1) bror Jacob Holst
2) bror Niels Holst
3) bror Peder Holst [i Thisted]
4) søster [Ida Cathrine Holst] g.m. Christen Lassen Winther i [Thisted]
5) søster [Johanne Holst] g.m. [Frederik Vilhelm] Duche, apoteker i Thisted
6) søster Else Holst [i Thisted]
7) søster Anne Magdalene Holst [i Thisted].

477 Poul Christensdatter i Thisted. 4.6.1784, fol.168B.
A:
1) bror Mads Christensen i Skinnerup, død. 6B:
a Christen Madsen 37, i Thisted
b Anne Marie Madsdatter g.m. Niels Pedersen i Skinnerup
c Mette Madsdatter g.m. Villads Poulsen i Skinnerup
d Anne Madsdatter 30
e Anders Madsen 23
f Anne Kirstine Madsdatter 18
2) bror Jeppe Christensen i Skinnerup, død. 2B:
a Jens Jepsen 35, i Skinnerup
b Mette Jepsdatter 18.

478 Helvig Andersdatter Bunch i Thisted. 30.6.1784, fol.171.
Enke. B:
1) Anders Thomsen 25, i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Andersdatter Bunch
2 Niels Poulsen Bunch i Thisted.

479 Christian Rosenberg, snedker i Thisted. 23.8.1784, fol.173.
E: Sofie Marie Christensdatter Ladegaard. LV: Christian Simonsen i Thisted. B:
1) Karen Marie Christiansdatter Rosenberg.
FM: farbror Frands Rosenberg i Thisted.

480 Niels Momtoft i Thisted. 14.9.1784, fol.178B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Poulsen i Thisted.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter, skifte 27.3.1781 lbnr.444]. B:
1) Inger [Marie] Nielsdatter
2) Helle Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM:
1 Poul Grishauge i Thisted
2 Andreas Lassen Grishauge i Thisted
3 Christen Smed i Thisted.

481 Maren Christensdatter i Thisted. 24.11.1784, fol.182.
E: Christian Lassen Skelsgaard. B:
1) Christen Skelsgaard 12
2) Marianne Skelsgaard 9
3) Karen Skelsgaard 3
4) Servine Skelsgaard 5 dage, der døde.
Det angives 2 gange, at der er er 5 børn, hvoraf det yngste døde, men der nævnes kun 4 navne.
FM:
1 Niels Christensen Dige i Kærgård i Tved sogn
2 Frederik Nielsen i Langgård.

482 Anders Madsen i Thisted. 9.12.1784, fol.187.
E: Else Cathrine Nielsdatter. LV: Jens Justesen i Thisted. B:
1) Maren Andersdatter 11 mdr.
FM: fars farbror Niels Pedersen Vestergaard i Fårtoft.

483 Johannes Peder Fischer, skrædder i Thisted. 31.12.1784, fol.189.
E: Christence Winther. LV: Christen Tousgaard. B:
1) Else Christence Johansdatter Fischer 19
2) Elisabeth Cathrine Johansdatter Fischer 17
3) Anne Cathrine Johansdatter Fischer 11
4) Peder Johansen Fischer 8.

484 Laurids Klit, betler i Thisted. 5.2.1785, fol.190.
Arvinger angives ikke.

485 Niels Caspersen Bornholm, ugift snedkersvend i Thisted. 21.2.1785, fol.190B.
Afdøde var født i Rønne.
Arvinger kendes ikke.

486 Mette Lauridsdatter i Thisted. 23.5.1784, fol.194B.
E: Michael Mikkelsen Møller i Mellem Mølle ved Thisted.
Testamente af 21.9.1776.
Af arvinger nævnes:
1) bror Christen Sund
2 bror Laurids Sund.

487 Jens Poulsen Skæg i Thisted. 13.4.1784, fol.198B.
A:
1) mor Maren Andersdatter Bunch, enke efter Poul [Simonsen], skomager, [skifte 2.10.1764 lbnr.306]
2) Simon Poulsen i Nors
3) Anders Poulsen i Kåstrup
4) Niels Poulsen Bunch i Thisted
5) Hans Jacob Poulsen, uvist hvor
7) Anne Poulsdatter gift i Tyskland.

488 Christen Andersen, smed i Thisted. 21.2.1785, fol.200B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Andersen i Thisted. B:
1) Maren Kirstine Christensdatter 4.
FM: Laurids Korsø, urmager i Thisted.

489 Anne Jensdatter i Thisted. 27.4.1785, fol.202B.
Enke efter Iver Andersen, [skifte 3.5.1770, lbnr.346]. B:
3) Kirsten Iversdatter 20.
FM: farbror Christen Andersen i Thisted.
Enkens første ægteskab med [Niels Christensen Tilsted, skifte 3.12.1761 lbnr.273]. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter Tilsted g.m. Christen Dahl
2) Christen Nielsen Tilsted 26.

490 Christen Hede, betler i Thisted. 7.4.1785, fol.203B.
E: Sofie Olufsdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.

491 Christen Mikkelsen Agger i Thisted. 2.9.1784, fol.204B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Jens Poulsen i Thisted. B:
2) Inger Cathrine Christensdatter 12
3) Sidsel Christensdatter 10
4) Inger Kirstine Christensdatter 7.
FM: Frederik Jensen Riis, farver i Thisted.
Af første ægteskab B:
1) Anders Christensen Agger 25.

492 Peder Lauridsen Bro i Thisted. 8.3.1785, fol.213B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Michael Mikkelsen Møller i Mellem Mølle ved Thisted. A:
1) søskendebarn Peder Rolighed i Øsløs
2) søskendebarn, død. 2B:
a Christen Blach i Skinnerup
b Anne Marie g.m. Jens Blach ved Lerhøj i Nors sogn.

493 Sidsel Marie Christensdatter, ugift i Thisted. 24.3.1785, fol.216B.
A:
1) mor Dorthe Kirstine Hansdatter Kjær, enke efter Christen Poulsen
2) bror Hans Claus Christensen, over 25 år, kaldt Hans Clausen
3) søster Hedvig Brockenhuus Selle Christensdatter.

494 Else Marie Nielsdatter i Thisted. 30.3.1785, fol.217B.
E: Anders Sebesen (Ebbesen), klejnsmed. B:
1) Inger Kirstine Andersdatter 29.
Datteren, der uden ægteskab er højfrugtsommelig, gøres arveløs for sin ulydighed mod forældrenes formaninger efter lovens 6-5-1.
(Sml.lbnr.545).

495 Anne Jespare Klein i Thisted. 5.4.1785, fol.218.
E: Thomas Videbæk, toldkontrollør. B:
1) Henrik Wolf Klein Videbæk 2.
FM: farbror Mads Videbæk i Videbæk ved Ringkøbing.

496 Christen Fuglsang, gørtler i Thisted. 7.7.1785, fol.223B.
E: Else Jensdatter Torp. LV: Christen Mikkelsen i Thisted. B:
1) Inger Marie Fuglsang 9
2) Anders Christian Fuglsang 8
3) Anne Marie Fuglsang 6
Anne Fuglsang 3.
FM: Henrik Hobolt, skrædder i Thisted.

497 Ingeborg Christensdatter i Thisted. 13.7.1785, fol.226B.
E: Nikolaj Knudsen. B:
1) Knud Nikolajsen 21
2) Karen Wills Nikolajsen 20
3) Christen Dahl Nikolajsen 15.
FM: Christen Christensen Dahl i Thisted.

498 Christen Krag, feldbereder i Thisted. 29.8.1785, fol.227B.
E: Johanne Nielsdatter Knakkergaard. LV: Peder Knakkergaard i Thisted. A:
1) bror Simon Lauridsen Krag, bødker i Viborg.

499 Ellen Kjeldsdatter i Thisted. 7.11.1785, fol.232.
Arvinger angives ikke.

500 Kirsten Christensdatter i Thisted. 12.11.1785, fol.232B.
A:
1) søster Anne Christensdatter i Thisted; kaldes også Anne Ubisdatter.

501 Niels Weie i Thisted. 14.11.1785, fol.233.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Nielsen Møller i Thisted. B:
1) Else Nielsdatter 26
2) Anne Nielsdatter 21.
FM:
1 farbror Christen Weie i Thisted
2 fars søskendebarn Jens Poulsen i Thisted.

502 Niels [Sørensen] Legind, almisselem i Thisted. 3.2.1786, fol.236.
Enkemand efter [Mette Andersdatter Windfeld, skifte 5.2.1775 lbnr.387].
Arvinger angives ikke.

503 Beathe Hansdatter, almisselem i Thisted. 7.2.1786, fol.237.
Enke efter Peder Bruun.
Arvinger angives ikke.

504 Jens Christensen Bach i Thisted. [16.] august 1786, fol.238.
E: Maren Andersdatter Lyng. LV: Peder Bach i Thisted. A:
1) far Christen Jensen Bach i Torsted.

505 Johanne [Nielsdatter] Knakkergaard i Thisted. 17.8.1786, fol.240B.
Enke efter Christen Krag, feldbereder, [skifte 29.8.1785 lbnr.498]. A:
1) bror Mads Knakkergaard i Knakkergård i Skyum
2) bror Laurids Knakkergaard, langt over 25 år, i Skyum
3) bror Niels Knakkergaard i Årup
4) bror Peder Knakkergaard i Thisted
5) søster Maren Nielsdatter Knakkergaard, død, var g.m. Jens Mouridsen i Gudnæs. 4B:
a Mads Jensen i Villerslev
b Mourids Jensen i Skyum
c Peder Jensen, uvist hvor
d Anne Jensdatter g.m. Christen Aas i Møgelvang [i Skjoldborg sogn]
6) søster Sidsel Nielsdatter Knakkergaard i Bedsted, enke efter Frederik Skyum
7) søster Else Nielsdatter Knakkergaard g.m. Jens Knattrup i Hørsted.

506 Jørgen Sørensen Møller i Thisted. 18.8.1786, fol.243B.
E: Mette Jensdatter. LV: Mikkel Hedegaard i Thisted. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter 18
2) Maren Jørgensdatter 14
3) Marianne Jørgensdatter 11
4) Juliane Jørgensdatter 6
5) Anne Severine Jørgensdatter 4, der døde
6) Mette Bolette Jørgensdatter 6 mdr.
FM: fars søskendebørn Jacob Jensen Kløv, murer i Thisted.

507 Anne Marie Poulsdatter i Thisted. 18.10.1787, fol.249.
E: Anders Christensen Kold. B:
1) Johanne Andersdatter 11
2) Poul Andersen 10.
FM: Jens Pedersen, skrædder i Thisted.

508 Karen Mikkelsdatter i Thisted. 14.3.1788, fol.252.
Enke efter Christen Holgersen. A:
1) søstersøn Jacob Jensen Kløv i Thisted
2) søstersøn Jørgen Møller i Thisted, død. 5 døtre
3) søsterdatter Maren Kløv i Thisted
4) søsterdatter Anne Jensdatter Kløv g.m. Terkild Clemensen, matros i Århus.

509 Mikkel Hedegaard i Thisted. 21.5.1788, fol.253.
E: Anne Andersdatter [Frost]. LV: Jens Pedersen, skrædderi Thisted. B:
1) Jens Christian Mikkelsen Hedegaard 15
2) Søren Mikkelsen Hedegaard 14
3) Inger Margrethe Mikkelsdatter 11
4) Christen Mikkelsen Hedegaard 9
5) Jens Mikkelsen Hedegaard 6.
FM: fars søskendebarn Andreas Grishauge i Thisted.

510 Mette Cathrine Lauridsdatter Behm i Thisted. 8.11.1787, fol.254.
A:
1) bror Frands Behm, død
2) søster i Haderslev
3) søster, uvist hvor.

511 Anne Magdalene Holst, ugift i Thisted. 31.10.1787, fol.256.
A:
1) bror Niels Holst, købmand i København
2) bror Peder Holst, købmand i Thisted
3) søster Ida Cathrine Holst g.m. Christen Lassen Winther, købmand i [Thisted]
4) søster Johanne Holst g.m. Frederik Vilhelm Duche, apoteker i Thisted
5) søster Else Holst g.m. Johan Ludvig Hartmann, købmand i Ålborg.

512 Christen Hansen Koldkær i Thisted, ugift i Thisted. 10.5.1788, fol.257B.
A:
1) bror Peder Koldkær i Thisted
2) bror Christen Koldkær 30, i København
3) søster Anne Hansdatter Koldkær 28, i Sverige
4) halvsøster Sidsel Marie Koldkær 25, hos mor og afdødes stedmor Inger Marie Lauridsdatter i Græsbøl i Lild sogn.

513 Karen Marie Christensdatter i Thisted. 25.3.1788, fol.259.
E: Poul Poulsen Agerholm, kaldes også Poul Frost. B:
1) Christen Poulsen 2½.
FM: mors stedfar Christen Nielsen Kortegaard i Kåstrup.

514 Christen Nielsen i Thisted. 30.6.1788, fol.260B.
E: Sidsel Pedersdatter.
Testamente af 19.6.1788.

515 Jens Christensen Lomborg i Thisted. 17.8.1788, fol.261B, næste protokol fol.201, 211B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Mathias Bloch i Thisted. B:
1) Laurids Jensen Lomborg 27, i København. 1805, i København
2) Christen Jensen Lomborg 26, i København. 1805, død
3) Peder Jensen Lomborg 25, i København. 1805, i København
4) Anne Jensdatter Lomborg 22, ganske vanvittig. 1805, vanvittig
5) Christen Lassen Lomborg 18. 1805 33 år gammel i Thisted
6) Inger Marie Jensdatter Lomborg 14. 1805 g.m. Niels Justesen i Thisted.
FM: fars halvbror Poul Lomborg i Thisted.
Enken skifter med sine børn 17.8.1805 mod ophold.

516 Jens Andersen Skaarup i Thisted. 14.11.1788, fol.264B.
E: Anne Johanne Jensdatter. LV: Christen Simonsen i Thisted. A:
0) forældre [Anders Skaarup, skifte 15.12.1781 lbnr.455 og Maren Kirstine Pedersdatter, skifte 2.4.1784 lbnr.473]
1) søster [Johanne Andersdatter] g.m. Christen Jensen i Thisted.
2) bror Niels Peder Skaarup i Thisted
3) bror Simon Christian Skaarup 22, i smedelære i Ålborg

517 Johanne Pedersdatter, ugift tjenestepige i Thisted. 4.12.1788, fol.271.
A:
1) søster Anne Pedersdatter, enke efter Laurids Ibsen i Jestrup i Sønderhå sogn
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Jensen Vendelbo i Bested på Tandrup gods
3) søster Helle Pedersdatter g.m. Christen Amorsen i Dover [i Ydby sogn].

518 Anne Margrethe Møberg (Megeberg) i Thisted. 2.8.1788, fol.276.
Enke efter Vilhelm Jensenius.
Testamente af 5.12.1782.
Hans A:
1) Johan Jørgen [Hansen] Jensenius, præst i Vejlby på Fyn, [død 12.6.1788]. Første ægteskab med Marie Gregoria Schmidt, [død 22.6.1781]. 6B:
a Kirsten Jensenius 22
b Birthe Kirstine Johanne Jensenius 21
c Ludvig Valentin Jensenius 17
d Christen Christoffer Jensenius 16
e Anne Margrethe Jensenius 15
f Niels Krabbe Jensenius 12.
FM:
1 Jacob Wedel til Holsegård og Kærsgård
2 [Peder Mathias] Arensbach, præst i Tanderup.
Johan Jørgen Jensenius andet ægteskab med [Anne Barbara Petersen]. 2B:
a Marie Jensenius 4
b Jacob Peder Jensenius 3.
FM: Jacob Petersen i Maribo, inspektør på Knuthenborg.
Hendes A:
1) søster [Anne Cathrine Jacobsdatter Møberg, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 27.11.1772 lbnr.509, var g.m. Frederik Birkenbusch i Dover i Ydby sogn]. 2B:
a Elisabeth Magdalene Birkenbusch 26, i Roskilde
b Else Kirstine Birkenbusch 22, der ægter Bertel [Nikolaj Pedersen] Lerhøj.
FM: Lassen Winther, købmand i Thisted.

519 Opbudsbo i Thisted. 4.8.1788, fol.292.
Registrering af fallitbo hos Peder Holst, købmand i Thisted, der er rejst til Holstebro.
Desuden nævnes:
1 svoger Frederik Vilhelm Duche, apoteker i Thisted
2 svoger Christen Lassen Winther, købmand i Thisted.

520 Charlotte Sofie Orloff, ugift i Thisted. 3.1.1788, fol.308B.
Uden ægteskab B:
1) Peder 5.
FM: Laurids Frost i Thisted.
Desuden nævnes afdødes mor i Thisted, enke efter [Christian Vilhelm] Orloff, kaptajn. LV: Carsten Samsø i Thisted.

521 Clemen Randrup, lem i Thisted Hospital. 14.6.1789, fol.309B.
Arvinger angives ikke.
Afdødes kone og børn er for længst døde i København.

522 Carsten Samsøe og hustru [Elisabeth Sofie Toldorph Winther] i Thisted. 9.2.1790, fol.311B, 315B, 325, 333B, 344, 350, 361.
B:
1) Johanne Marie Samsøe g.m. Mathias Bomholt i Ålborg
2) Hans Winther Samsøe 25, i Arendal i Norge
3) Niels Samsøe 20, i Thisted
4) Christian Samsøe 19
5) Karen Marie Samsøe 14
6) Dorthe Samsøe 10
7) Lene Samsøe 2.
FM: morbror Christen Lassen Winther i Thisted.

523 Jens Lundorff i Thisted. 5.4.1790, fol.314, 317, 318B.
E: Mette Lauridsdatter Tousgaard. LV: Mads Tousgaard i Thisted. B:
2) Laurids Jensen25
3) Andreas Jensen 21.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter Ladegaard, skifte 25.7.1763 lbnr.284]. B:
1) Jens Jensen Lundorff 32.

524 Christen Tilsted i Thisted. 8.3.1790, fol.314, 319.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Tousgaard i Thisted. B:
1) Christen Christensen 30 uger.
FM: fasters mand Christen Christensen Dahl.

525 Christen Jensen, tjenestedreng i Thisted. 10.4.1790, fol.315, 317B.
A:
1) bror Laurids Jensen, ladefoged på Vesløsgård
2) søster Anne Marie Jensdatter g.m. Thomas Pedersen i Østerild
3) søster Maren Jensdatter i Skinnerup.
Arv efter afdødes faster Anne Lauridsdatter på Kølbygård gods.

526 Anne Mortensdatter i Thisted. 3.4.1790, fol.315B, 319.
E: Christen Clemensen. B:
1) Maren Christensdatter 10
2) Morten Christensen 9
3) Anne Christensdatter 5.
FM: Jens Dalgaard i Thisted.

527 Charlotte Amalie Hammer, ugift i Thisted. 8.6.1790, fol.319B, 325B, 331, 346, 352B, 356.
A:
1) faster Nikoline Hammer g.m. Peder Loumann Hoff, vinhandler i Vordingborg
2) morbror Hans [Pedersen] Gandrup, købmand i København
3) morbror Frederik Birkenbusch [Gandrup, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 3.6.1777 lbnr.566]. 3B:
a Elisabeth Malene Birkenbusch på Ulstrup
b Else Kirstine Birkenbusch g.m. Bertel Lerhøj, købmand i Thisted
c Euphrosyne Birkenbusch i Thisted
4) moster Anne Johanne [Pedersdatter] Gandrup på Ullerupgård.
(Sml. lbnr.437).

528 Jens Poulsen, tømrer i Thisted. 28.11.1789, fol.320, 322B, 331, 347, 348B.
E: Kirsten Lauridsdatter Søgaard. LV: Andreas Grishauge i Thisted. B:
2) Anne Johanne Jensdatter 10
3) Laurids Christian Jensen 8
4) Christen Jensen 6
5) Elisabeth Jensdatter 3.
FM:
1 morfar Laurids Søgaard
2 morbror Niels Lauridsen Søgaard i Øster Hørdum.
Første ægteskab med [Johanne Nielsdatter, skifte 19.2.1772 lbnr.357].
Af børn angives B:
1) Niels Jensen.

529 [Dorthe Andersdatter] i Thisted. 15.6.1790, fol.322, 326B, 331, 348, 350.
Enke efter Christen Andersen. B:
1) Maren Christensdatter, enke efter Christen Tilsted, [skifte 8.3.1790 lbnr.524], der ægter Niels Nielsen Kjær. 1B:
a Christen Christensen
2) Anne Marie Christensdatter 22, der ægter Simon Skaarup, smed i Thisted
3) Iver Christensen 19.
FM:
1 Christen Dahl
2 Christen Jensen.

530 Antoinette Cathrine Klein i Thisted. 2.12.1790, fol.330B.
E: Johan Henrik Bang, organist. B:
1) Henrik Meyer Bang 10
2) Johanne Dorthe Bang 8
3) Jens Gregorius Halse Bang 6
4) Kirsten Halse Bang 3
5) Antoinette Halse Bang 1.
FM: morbror Jens Halse Klein, kapellan i Bested og Grurup.
Samfrændeskifte.

531 [Hedvig Sabine Bonne] i Thisted. 14.12.1790, fol.331B, 332, 338, 341B, 344, 358, 371B, 374B, 380.
Enke efter [Christian Vilhelm] Orloff. B:
1) Marianne Louise Orloff
2) Øllegaard Brockenhuus Orloff
3) Charlotte Sofie Orloff, død. Uden ægteskab B:
a Peder Arf.
Børnene har arv efter Henrik Lauridsen Moldrup i København efter testamente af 7.5.1778.

532 Johan Killerich, sadelmager i Thisted. 23.12.1790, fol.331B.
Enkemand. B:
1) Hans Johansen Killerich
2) Christian Johansen, smed
3) Marie Cathrine Johansdatter
4) Anne Elisabeth Johansdatter.

533 Niels Christian Poulsen Møller Werth, skomager i Thisted. 24.1.1791, fol.334B
E: Kirsten Christensdatter Oddersig. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 7
2) Poul Nielsen 4.
FM: Anders Dahl i Thisted.

534 Mette Pedersdatter Knegt i Thisted. 21.1.1791, fol.335, 338B, 341B, 342B.
Uden ægteskab B:
1) Christen Mikkelsen Knegt, over 25 år gammel.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jens Pedersen Brunsgaard i Sennels sogn
2 afdødes søster Maren Pedersdatter.

535 Kirsten Pedersdatter i Thisted. 10.3.1791, fol.340, 341B, 342B.
E: Niels Hurtigkarl, feldbereder. B:
1) Nikolaj Nielsen
2) Anne Marie Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter
4) Sidsel Nielsdatter g.m. Thomas Choen på Ballerum.

536 Bertel Riis i Thisted. 27.3.1791, fol.342B.
E: Karen Hansdatter. LV: Christen Møller. A:
1) bror Frederik Jensen Riis.

537 Nikolaj Knudsen, betjent i Thisted. 14.6.1791, fol.344B, 348, 354, 354B, 357B.
Enkemand efter [Ingeborg Christensdatter, skifte 13.7.1785 lbnr.497]. B:
1) Knud Nikolajsen 28
2) Karen Nikolajsdatter
3) Christen Dahl Nikolajsen 24.
FM: Christen Christensen Dahl i Thisted.

538 Elisabeth Snorre i Thisted. 4.7.1791, fol.349B, 353B, 358B, 362.
E: Jens Kirketerp, ekstratoldbetjent. B:
1) Iver Jensen Kirketerp 9
2) Johan Ludvig Jensen Kirketerp 5
3) Ditlev Jensen Kirketerp 3.
FM: farfar Iver Jensen Kirketerp i Thisted.

539 Anne Marie Jespersdatter i Thisted. 11.8.1791, fol.351.
E: Albert Holst. B:
1) Bertel Holst
2) Laurids Holst
3) Christian Holst 19
4) Christiane Marie Holst g.m. Jacob Jensen
5) Marianne Holst.

540 Christian Buch, væver i Thisted. 22.9.1791, fol.354, 354B, 358B, 364, næste protokol fol.109B.
Enkemand. B:
1) Johan Christian Buch i København
2) en sø
3) en søn, uvist hvor
4) en datter g.m. en tobaksspinder i Kolding.

541 Inger Kirstine Jensdatter i Thisted. 18.11.1791, fol.357.
E: Hartvig Pedersen. B:
1) Hylleborg Hartvigsdatter g.m. Christen Hansgaard, degn i Hee.

542 Maren Lauridsdatter i Thisted. 6.2.1792, fol.358B, 361B, 363, 392B.
E: Oluf Ibsen. B:
1) Ib Olufsen 4, der døde
2) Anne Olufsdatter 7 uger.
FM: Oluf Knakkergaard, købmand i Thisted.
Desuden nævnes afdødes [sted]far Søren Pedersen i Tolbøl.

543 Maren Pedersdatter [formentlig fejl for Anne Pedersdatter Lodbjerg] i Thisted. 10.4.1792, fol.360B, 371B, 373.
Enke efter [Christen] Rollemann, [skifte 24.10.1773 lbnr.375]. B:
1) Jens Rollemann
2) [Anne Kirstine Christensdatter Rollemann g.m. Hans Ilum til Nandrup i Flade sogn på Mors, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 18.1.1790 lbnr.822]. 1B:
a Peder Ilum 18, i Ålborg.

544 Maren Jensdatter i Thisted. 18.11.1791, fol.363B, 420B.
E: Niels Didrichsen.
Testamente af 26.10.1791.

545 Claus Holm, toldbetjent i Thisted. 4.6.1792, fol.364B, 371B, 375, 389B, 393.
E: Inger Kirstine Andersdatter. LV: Christen Møller. B:
1) Sebe Clausen 7
2) Henrik Clausen 2.
FM: Andreas Grishauge.

546 Anders Johansen i Thisted. 15.8.1792, fol.365B, 371B.
E: Kirsten Simonsdatter.
Arvinger angives ikke.

547 Anders Kold i Thisted. 22.8.1792, fol.365B, 367, 375, 382B.
E: Else Jensdatter. LV: Anders Lauridsen. B:
1) Christen Kold 30
2) Anne Marie Kold 27
3) Christian Kold 25
4) Johanne Kold 18
5) Poul Kold 16.

548 Jørgen Mikkelsen i Thisted. 8.9.1792, fol.366B, 369, 372.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Winther, kontrollør i Thisted. B:
1) Mikkel Jørgensen 25
2) Else Marie Jørgensdatter 23
3) Maren Kirstine Jørgensdatter 19
4) Jens Jørgensen 17
5) Jens Christian Jørgensen 12.
FM: Laurids Mikkelsen.

549 Peder Horn i Thisted. 27.10.1792, fol.370, 373, 374B, 387B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Poul Lomborg i Thisted. B:
1) Christen Pedersen 8.

550 Peder Langvad, møller i Øster mølle i Thisted. 31.10.1792, fol.370B, 373, 375, 376B, 379B, 386B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Steffen Brix i Kalkær [i Vestervig sogn]. B:
1) Dorthe Cecilie Pedersdatter 4
2) Peder Christian Pedersen 3.
FM:
1 født værge Bertel Langvad
2 Jens Lundorff, købmand i Thisted.

551 Johanne Kirstine Pedersdatter, 37 år gammel i Thisted. 2.10.1792, fol.371, 387.
E: Jørgen Jensen, vægter. B:
1) Jens Christian Jørgensen 12
2) Kirsten Jørgensdatter 7
3) Else Jørgensdatter 4
4) Peder Jørgensen 1.

552 Sidsel Christensdatter Brogaard (Braagaard) i Thisted. 3.12.1792, fol.374B, 375B, 389B, 399B.
Cornelius Hansen, murer.
Arvinger angives ikke.

553 Else Klostergaard i Thisted. 3.1.1793, fol.376, 377B, 389B, 394, 395.
A:
1) bror Mads Klostergaard i Vang
2) bror Oluf Klostergaard i Vang
3) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Mads Jensen i Sperring. 2B:
a Christen Madsen
b Maren Madsdatter, død, var g.m. Christen Pedersen Dallerup. 3B:
1 Helvig Christensdatter 11
2 Maren Christensdatter 8
3 Anne Cathrine Christensdatter 5
4) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Christen Kokkedal i Vang. 4B:
a Christen Christensen
b Bolle Marie Christensdatter 28
c Maren Christensdatter 26
d Peder Christensen 21.
FM: Anders Tøfting til Diernæs [i Vang sogn]
5) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Christen Lauridsen i Vang. 5B:
a Laurids Christensen 24
b Maren Christensdatter 22
c Kirsten Christensdatter 20
d Christen Christensen 17
e Benned Christensdatter 11.

554 Else Cathrine Lauridsdatter i Thisted. 28.1.1793, fol.377.
E: Christen Ibsen. Af børn angives B:
1) Karen Marie Christensdatter.

555 Søren Christian Madsen i Thisted. 2.2.1793, fol.379, 383B, 386, 388B, 390B, 397.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Christian Gudiksen. B:
1) Mads Sørensen 27, i Vandet
2) Poul Sørensen 25, på Tandrup
3) Niels Peitersen
4) Mette Sørensdatter g.m. Anders Pedersen i Frøslev på Mors
5) Else Sørensdatter 40, hos [mors halvbror] Niels [Nielsen] Munch [i Lemvig] i Hardsyssel
6) Anne Sørensdatter 28, i Vandet.

556 Birgitte Raae i Thisted. 1.2.1793, fol.379, 387B.
E: Laurids Nielsen.
Arvinger angives ikke.

557 Else Refs i Thisted. 1.2.1793, fol.379B, 388, 390B.
Arvinger angives ikke.

558 Dorthe Speger, ugift i Thisted. 20.2.1793, fol.381B, 389.
A: far Peder Speger i Gøttrup?

559 Mads Andersen i Thisted. 1.3.1793, fol.384B, 385B, 391B, 396B, 400B.
E: Karen Clemensdatter. B:
1) Ingeborg Madsdatter 3
2) Anne Madsdatter 6 mdr.
FM:
1 Niels Clemensen i Thisted
2 Christen Clemensen i Thisted
3 farbror Jens Andersen.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Clemen Christensen. LV: Jens Dalgaard.

560 Niels Christian Østergaard i Thisted. 1.3.1793, fol.385B, 388.
E: Anne Elisabeth. 2 små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

561 Anne Simonsdatter i Thisted. 30.4.1793, fol.389B, 391, 398.
E: Laurids Jensen Korsø, urmager. B:
4) Inger Marie Lauridsdatter Korsø.
Første ægteskab med [Christen Mikkelsen Krog, skifte 20.5.1768 lbnr.316]. B:
1) Sidsel Christensdatter Krog g.m. Just Jensen Lund
2) Kirstine Marie Christensdatter
3) Else Christensdatter.
FM:
1 Lohmann
2 [Gregorius] Lyder, præst i Skjoldborg.

562 Thomas Munch i Thisted. 28.5.1793, fol.394, 401B.
E: Maren Enevoldsdatter. LV: Jens Lauridsen købmand i Thisted. B:
1) Jens Thomsen 12
2) Ingeborg Thomasdatter 10.
FM: Guttorm Troelsen i Thisted.

563 Dorthe Nielsdatter i Thisted. 2.7.1793, fol.396, 401, 401B.
E: Jens Pedersen, bødker. B:
1) Peder Jensen 6½
2) Laurids Jensen 4
3) Kirstine Marie 1¼.
FM: Jens Dalgaard i Thisted.

564 Rasmus [Jensen] Barth i Thisted. 21.10.1793, fol.402B, 408B.
E: Kirsten Christensdatter Høyer. LV: Ludvigsen, tolder i Thisted. A:
0) far [Jens Rasmussen Skæg, skifte 20.11.1726 lbnr.43]
1) søster Johanne Jensdatter i Skanderborg
2) bror [Søren Jensen Barth, skifte 13.12.1765 lbnr.315]. 1B:
a Karen [Sørensdatter Barth] g.m. [Jørgen Christensen] Stutt, [toldbetjent i Thisted]
3) søster [Hedvig Margrethe Jensdatter Barth, skifte 20.4.1781 lbnr.451], var g.m. Jens [Mortensen] Lindholm. 2B:
a Anne Margrethe Lindholm
b Anne Elisabeth Lindholm.

565 Maren Andersdatter i Thisted. 12.3.1794, fol.404, 405, 416B, 421.
E: Casper Dolleris. B:
1) Else Caspersdatter 7
2) Jørgen Andreas Caspersen 5
3) Marie Magdalene Caspersdatter 3½.
FM: morfar Anders Christensen Hørsted i Sperring.

566 [Henrik] Holst Kæmpe, skrædder i Thisted. 8.5.1794, fol.405, 432.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Jens Lauridsen i Thisted.
På arvingernes vegne mødt Frederik Jochumsen, snedker i Thisted.
Afdøde var født i Westphalen i Tyskland.

567 Kirsten Jensdatter i Thisted. 29.8.1794, fol.406B, 408, 416.
E: Søren Borup Sand. B:
1) Christen Sørensen 5
2) Jens Christian Sørensen 1.

568 Karen Andersdatter Søe i Thisted. 1.9.1794, fol.407, 411B.
E: Jens Rasmussen, handskemager. A:
1) bror Christen Søe i Mellem Jølby på Mors
2) søster Maren Søe i Hundborg
3) bror Peder Søe i Torp, død. 4B:
a Christen Pedersen
b Karen Pedersdatter
c Maren Pedersdatter
d Anne Pedersdatter
4) søster Inger Søe i Bodum, død. 2B:
a Anders
b Else.
Testamente af 29.8.1794.

569 Anders [Christensen] Bang, tømrer i Thisted. 22.9.1794, fol.410, 415B.
E: Karen Madsdatter. LV: Laurids Thomsen. B:
1) Niels Christensen Andersen 4
2) Anders Andersen, født efter fars død.
FM: farbror Niels [Christensen] Bang i Thisted.
Fledføringskontrakt af 26.4.1791 med afdødes forældre Christen Bang og [Anne Marie Christensdatter].

570 Bevilling til uskiftet bo i Thisted. 15.4.1785, fol.411.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1785 for Gudich Christian Christensen Torsted og hustru Kirsten Nielsdatter Hvidberg i Thisted.

571 Frederik Vilhelm Duche, apoteker i Thisted. 17.11.1795, fol.412B, 440B.
E: Johanne Holst. LV: Christian Lassen Winther i Thisted. B:
1) Else Marie Duche 21
2) Thomas Duche 14.
FM: farbror [Niels Bircherod] Duche, kontrollør og købmand i Horsens.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1790.
Samfrændeskifte 17.11.1795.

572 Andreas [Holgersen] Schandorph, toldkontrollør i Thisted. 25.6.1796, fol.412B, 453, 455, 462, 467B, 477, 486, 487B, 492B.
E: Helene Margrethe Lassen. B:
1) Eleonora Schandorph i København, enke efter Wolf, agent
2) Helvig Schandorph
3) Christiane Schandorph g.m. [Johan] Vilhelm Rips, kirurg i Thisted
4) Frederikke Schandorph.
FM:
1 [Christian Ehrenfried] Carstensen, præst i Thisted [og Tilsted]
2 [Michael Vogelius] Stenstrup, præst i Sjørring [og Torsted].
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1780.
Samfrændeskifte 25.6.1796.

573 Bevilling til uskiftet bo i Thisted. 1794, fol.413.
Bevilling til uskiftet bo af 13.10.1786 for Jacob Jensen Kløv, murer og hustru Johanne Christensdatter Vesløs i Thisted.

574 Testamente i Thisted. 1794, fol.413B.
Testamente af 1.6.1769 for Mads Nielsen Tousgaard og hustru Kirsten Andersdatter i Thisted.

575 [Anne Nielsdatter Weie] i Thisted. 20.11.1794, fol.414.
E: Poul Frost, der underskriver Poul Poulsen Agerholm. B:
1) Poul Poulsen, der døde 16.12.1794.

576 Laurids Thomsen, tømrer i Thisted. 6.1.1795, fol.417B, 421B, 429, 450B.
A:
1) bror Peder Thomsen i Sejerslev på Mors
2) bror Anders Thomsen i Vesterby i Vestervig sogn
3) søster Anne Marie Thomasdatter g.m. Christian Høyer, skrædder
4) søster Johanne Thomasdatter, enke efter [Henrik] Holst Kæmpe, [skifte 8.5.1794 lbnr.566]. ved søn Frederik Jochumsen, snedker i Thisted
5) søster Maren Kirstine Thomasdatter g.m. Jeppe Thomsen i Skjoldborg.

577 Søren Jespersen Sæby, feldbereder i Thisted. 6.12.1793, fol.418.
E: Abelone Nielsdatter Høyer. LV: Bertel Holst i Thisted. B:
1) Jesper Nikolaj Sæby 10.
FM:
1 Laurids Holst, købmand i Thisted
2 Niels Peder Baun
3 Jacob Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1792.
Samfrændeskifte 6.12.1793.

578 Niels Klem, guldsmed i Thisted. 6.3.1795, fol.424.
E: Gunild Marie Nielsdatter. B:
1) Morten Kjærulf Klem 32
2) Sidsel Nielsdatter Klem g.m. Anders Jørgensen Grønlund, bager i Thisted
3) Anne Magdalene Nielsdatter Klem g.m. Niels Jensen i Thisted
4) Maren Kirstine Nielsdatter Klem 23.

579 Christen Høyer, hattemager i Thisted. 19.3.1795, fol.425, 427, 428B.
E: Karen Margrethe Jensdatter. B:
1) Jens Christensen Høyer, hattemager i Thisted.

580 Maren Christensdatter i Thisted. 19.2.1795, fol.425B, 426B.
E: Anders Jepsen, tømrer. B:
1) Christen Andersen 4, der døde
2) Henrik Andersen 1.
FM:
1 Jens Østergaard i Silstrup
2 Oluf Jensen Løfting i Tilsted.

581 Maren Frederiksdatter i Thisted. 4.4.1795, fol.426B, 428.
Arvinger angives ikke.

582 Anne Nielsdatter Dommerby, tjenestepige i Thisted. 10.9.1795, fol.430, 435B.
A:
1) bror Christen Nielsen Overgaard i Salling
2) bror Søren Nielsen i Salling
3) søster maren Nielsdatter, enke i Salling.

583 Anne Margrethe Marie Schielsgaard i Thisted. 6.10.1795, fol.430B, 434B.
E: Andreas Rosenberg, skomager. B:
1) Christian Nikolaj Rosenberg 4
2) Peder Christian Rosenberg 4 uger.
FM: Niels Didriksen, købmand i Thisted.

584 Anne Nielsdatter Lund i Thisted. 3.12.1795, fol.432, 436, 464.
Enke. B:
1) Kirsten Poulsdatter g.m. Anders Dahl i Thisted
2) Niels Christian Poulsen [Møller Werth, skifte 24.1.1791 lbnr.533]. 2B:
1) Anne Marie Nielsdatter 11
2) Poul Nielsen 9.
FM: Jens Jensen i Thisted.

585 Thøger Christensen Bjerregaard, ugift i Thisted. 9.12.1795, fol.433, 436B, 446B, 452.
A:
1) bror Peder Christensen Bjerregaard i Vester Grønning i Salling.
Testamente af 13.11.1795. Testamentariske A:
1) Laurids Havrvig i Thisted, hos hvem afdøde havde ophold
2) Marie Elisabeth Winther, datter af Christian Lassen Winther til Øland.

586 Niels Jensen, tjenestedreng i Thisted. 16.12.1795, fol.433B, 439, 463B.
A:
1) far Jens Lauridsen i Schackhauge i Lild sogn.

587 Peder Buchtrup, købmand i Thisted. 21.12.1795, fol.433B, 442, 446, 451B, 460, 463B, 466.
Arvinger angives ikke.
Skiftet blev påbegyndt 18.12.1795, 3 dage før afdøde døde.

588 Frederik Hansen, toldbetjent i Thisted. 29.12.1795, fol.434, 445B, 450.
E: Kirsten Rasmusdatter i Helsingør Hospital. A:
1) bror Hansen i Helsingør
og øvrige arvinger.

589 Bodil Jepsdatter Tøttrup, [begravet 23.11.1795] i Thisted, fol.439.
E: Jens Pedersen, skrædder.
Testamente af 25.9.1766.

590 Testamente i Thisted. 1795, fol.439B.
Testamente af 26.10.1791 for Niels Didriksen og Maren Jensdatter i Thisted.

591 Maren Christensdatter i Thisted. 4.3.1796, fol.448, 452B.
E: Niels Christian Eriksen. B:
1) Erik Christian Nielsen 12
2) Maren Nielsdatter 9
3) Anne Elisabeth Nielsdatter 6
4) Mette Nielsdatter 4.
FM: Niels Jensen i Thisted.

592 Oluf Jensen, tjenestekarl i Thisted. 24.4.1796, fol.449B, 464, 465.
A:
1) bror Jørgen Jensen i Thisted
2) søster i Norge, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

593 Søren Fruergaard i Thisted. 27.6.1796, fol.454B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Madsen i Thisted. B:
1) Niels Jacob Fruergaard
2) Jens Sørensen Fruergaard.

594 Terkild Madsen i København. 18.11.1796, fol.464B, 465, 469, 474, 482, 502B.
E: Helvig Lauridsdatter. LV: [halv]bror Christen Christensen i Skårup, Christen Jepsen Torsted, der ægter enken. B:
1) Johan Mathias Terkildsen 7
2) Kirstine Christiane Terkildsdatter 5
3) Johanne Marie Terkildsdatter 3.
FM: Søren Jensen Frøkær i Fårtoft.

595 Johannes Christian Søltoft, [begravet 29.12.1796] i Thisted, fol.468B.
E: Johanne Holst.
Testamente af 5.9.1796. A:
1) hans søster [Ida Sofie Christensdatter Søltoft] g.m. Brøndlund, præst i Vang
2) hans stedbørn.

596 Jacob Mikkelsen Tangsgaard, gårdskarl på Thisted amtstue. 10.1.1797, fol.469.
A:
1) mor Maren Christensdatter Bach, enke efter [Mikkel Jacobsen i Tangsgård i Gudum sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 11.12.1793 lbnr.1308]
2) søster Barbara Marie 34
3) søster Else Mikkelsdatter g.m. Christen Hansen, møller i Holmslands Mølle [i Gammelsogn] ved Ringkøbing
4) søster Karen g.m. Niels Christian Lauridsen i Kokholm i Resen sogn
5) søster Christiane Mikkelsdatter g.m. Niels Graversen Tangsgaard i Gudum mølle
6) søster Anne Mikkelsdatter 20
7) bror Oluf Mikkelsen 16.
Fars første ægteskab med [Maren Olufsdatter, skifte Lundenæs og Bøvling amter 24.4.1762 lbnr.324]. B:
8) halvsøster Maren Mikkelsdatter g.m. Simon Risum i Lemvig
9) halvsøster Anne Margrethe Mikkelsdatter g.m. Christen Strand, værtshusmand i Lemvig.

597 Anne Cathrine Pedersdatter i Thisted. 11.2.1797, fol.471B, 472B, 479.
Enke efter Christen [Andersen], smed, [skifte 21.2.1785 lbnr.488]. B:
1) Maren Kirstine Christensdatter.
FM:
1 morbror Anders Pedersen i Vigsø
2 morbror Jens Pedersen i Bjerre i Vigsø sogn.

598 Niels Nielsen Slet, tjenestekarl i Thisted. 21.2.1797, fol.471B, 473B, 480B, 484B, 499.
A:
1) søster Johanne Nielsdatter, enke efter Christen Lauridsen i Ydby
2) søster Maren Nielsdatter
3) søster Gertrud Nielsdatter.
FM: Peder Skibsted i Skibstedgård.

599 Corfitz [Corfitzen] Møller, prokurator i Thisted. 27.2.1797, fol.472, 474B, 481B, 487, 491B, 495B, 503B, 507B.
E: Kirsten [Refs].
Afdøde var født i Holtug mølle i Stevns herred på Sjælland. A:
1) morbror Rasmus Nielsen, birkedommer og forvalter på Høgholm
samt nogle søskende.

600 Anne Poulsdatter, [begravet 14.3.1797] i Thisted, fol.478B.
E: Niels Andersen.
Testamente af 11.2.1797.
Hans første ægteskab med Anne Marie Jensdatter Kynde, [skifte 7.3.1782 lbnr.458]. B:
1) Jens Kynde 17
2) Jens Christian Kynde 16.

601 Cecilie Christensdatter i Thisted. 9.5.1797, fol.480, 483, 484B, 487, 491B.
E: Villads Didriksen. B:
1) Casper Christian Villadsen 2
2) Frederik Villadsen 14 dage.
FM: farbror Niels Didriksen.

602 Sidsel Nielsdatter, ugift i Thisted. 15.5.1797, fol.480, 484.
Fledføringskontakt af 31.1.1797 med Madam Søltoft i Thisted.

603 Anders Lukassen i Thisted. 8.6.1797, fol.482, 494.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Tousgaard i Thisted. B:
1) Hans Andersen i Thisted
2) Lukas Andersen i Skive
3) Anders Andersen 6
4) Kirsten Andersdatter g.m. Carl Reenberg i Thisted
5) Maren Andersdatter g.m. Laurids Jensen Møller i Nykøbing Mors
6) Margrethe Marie Andersdatter på Tandrup i Bedsted sogn.

604 Opbudsbo i Thisted. 22.7.1797, fol.485, 488, 494B, 499B.
Registrering af fallitbo hos Jacob Nielsen Malmkvist i Thisted.

605 Jens Søgaard i Thisted. 4.10.1797, fol.494, 508B.
E: Henrikke Nielsdatter. LV: Jens Skrædder i Thisted. B:
1) Frederik Jensen
2) Niels Jensen
3) Inger Jensdatter 30.

606 Fledføringskontrakt i Thisted. 1797, fol.496.
Fledføringskontrakt af 27.3.1794 for Kirsten Hansdatter, enke efter Christen Simonsen med Niels Jacobsen, tømrersvend i Thisted.

607 Mads Christensen Midholm, daglejer i Thisted, [begravet 26.1.1798], fol.496B.
E: Anne Andersdatter Skytte.
Testamente af 31.10.1797.

608 Orm Nielsen i Thisted. 26.2.1798, fol.497, 513B.
Kirsten Frandsdatter. LV: Terkild Frandsen. B:
1) Niels Ormsen, uvist hvor.

609 Maren Grøntoft i Thisted, [begravet 5.5.1798], fol.498B.
Enke efter Peder Knakkergaard.
Testamente af 4.12.1794.

610 Inger Poulsdatter i Thisted. 30.5.1798, fol.502.
E: Søren Christian Pedersen. B:
1) Peder Christian Sørensen. Myndig bevises af attest af Kærup præstegård.

611 Laurids Knudsen i Thisted. 30.8.1798, fol.503, 504, 509.
E: Inger Marie Andersdatter [Winther]. LV: Jens Pedersen, skrædder i Thisted. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 25, på Mors
2) Niels Lauridsen 22, i Ålborg
3) Jens Peder Lauridsen 21, i Randers
4) Dorthe Marie Lauridsdatter 19.
FM: Poul Christensen Lomborg, politibetjent i Thisted.

612 Christian Lassen i Thisted. 8.10.1798, fol.504B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Terkild Frandsen. Af første ægteskab B:
1) Anne Christiansdatter g.m. Christen Overgaard i Vigsø
2) Marianne Christiansdatter 22
3) Christen Christiansen 20.
FM:
1 Laurids Christiansen i Vigsø
2 Niels Kjærgaard i Tved.

613 Johan Vilhelm Rips, kirurg i Thisted. 15.10.1798, fol.505.
E: Christiane Schandorph.
Bevilling til uskiftet bo af 20.4.1798.

614 Anne Jacobsdatter i Thisted. 15.10.1798, fol.507.
E: Christen Toudal. B:
1) Christen Christensen 10
2) Maren Christensdatter 8
3) Jacob Christensen 5
4) Ellen Christensdatter 3
5) Marianne Christensdatter 1.
FM: morfar Jacob Jensen i Kallerup.

615 Christen Andersen Torndal i Thisted. 8.2.1799, fol.509B, 513.
E: Anne Pedersdatter. LV: B:
1) Laurids Jacob Christensen 21, uvist hvor
2) Didrik Christensen 18.

616 Thomas Vendelbo, en omløbende betler, der døde i Thisted. 25.2.1799, fol.509B, 523B.
Arvinger kendes ikke.

617 Jens Kusk eller Jens [Sørensen] Hesselager, brændevinsmand i Thisted. 22.4.1799, fol.510, 514B.
E: Anne Elisabeth Christensdatter. LV: Niels Didriksen. B:
1) Laurids Christian Jensen 19
2) Maren Jensdatter 17
3) Kirstine Marie Jensdatter 15
4) Søren Jensen 9.
FM:
1 morbror Niels [Christensen], kobbersmed
2 mosters mand Peder Knakkergaard.

618 Birthe Marie Olufsdatter i Thisted. 13.5.1799, fol.512, 521B.
E: Boye Malle. A:
1) bror Jens Olufsen på Ballerum ved søn Oluf Jensen Tang
2) bror Niels Olufsen i Hjardal [i Øster Vandet sogn], død. 2B:
a Christen Nielsen 22, i Skårup
b Birthe Nielsdatter 18, på Ballerum
3) bror Anders Olufsen i Øster Vandet, død. 1B:
a Mette Andersdatter g.m. Christen Skrædder.

619 Gertrud Magdalene Sæby i Thisted. 9.4.1799, fol.513.
E: Peder Ibsen, toldbetjent. B:
1) Christian Pedersen 20.

620 Laurids [Jensen] Korsø, urmager i Thisted. 2.6.1799, fol.513B, 515B, 528B.
E: Abelone Høyer. LV: Jacob Jensen i Thisted.
Første ægteskab med [Anne Simonsdatter, skifte 30.4.1793 lbnr.561]. B:
1) Inger Marie Lauridsdatter 24.
FM: farbror Jens Villumsen i Korsø i Hjardemål sogn.

621 Josef Marchini, en italiener, der døde i Thisted. 2.9.1799, fol.521.
Arvinger angives ikke.

622 Christen Christensen Tranum, tjenestekarl i Thisted. 17.9.1799, fol.521, 522B.
A:
1) far Christen Christensen Tranum.

623 Carl Johansen Rønbjerg i Thisted. 26.11.1799, fol.522B, 524.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Lukassen i Thisted. B:
1) Marie Carlsdatter 18
2) Andreas Carlsen 15
3) Marianne Carlsdatter 12
4) Anne Kirstine Carlsdatter 9
5) Oluf Carlsen 5
6) Maren Nielsdatter 2.
FM:
1 Hans Andersen
2 Poul Agerholm.

624 Christen Skaarup, ugift i Thisted. 4.12.1799, fol.523, 525, 529B, 594, 600B, 603B, 604B, 610.
A:
0) forældre [Niels Pedersen Skaarup, skifte 27.10.1759 lbnr.292 og Hedvig Pedersdatter Vibe, skifte 16.5.1781 lbnr.457]. B:
1) bror Melchior Skaarup i Thisted, død for længst uden livsarvinger
2) bror Peder Skaarup i Kristiansand i Norge, død. 1B:
a Hedvig Skaarup g.m. Frederik Mørch.
Mors første ægteskab med [Christen Sørensen Bay, skifte 12.9.1726 lbnr.42]. B:
3) halvbror Peder Christensen, rådmand i Kristiansand, død. 4B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Hagerup, løjtnant i Kristiansand
b Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Mørch, købmand i Kristiansand
c Christiane Hedvig Pedersdatter g.m. [Daniel] Isaksen, [i Kristiansand]
d Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Randulf, skipper i Kristiansand
4) halvsøster Karen Skaarup g.m. Jens Rasmussen, købmand i Thisted, [skifte 21.8.1773 lbnr.384]. 3B:
a Christian Nikolaj Rasmussen i København
b Hedvig Rasmussen g.m. [Christian Lassen] Hübertz, rådmand i Ålborg
c Anne Kirstine Rasmussen i Ålborg, enke efter [Nikolaj Christian] Raae, degn i Sjørring, [skifte Hundborg herred gejstlig 31.12.1786 lbnr.66]
5) halvsøster Hedvig Christensdatter [Bay], død, var g.m. Jens Haslund, købmand i Mariager. 3B:
a Niels Haslund, skipper i Hobro
b Christen Haslund, bødkersvend i Christianshavn
c Anders Haslund, død. 4B:
1 Anne Kirstine Haslund 7
2 Hedvig Haslund 6
3 Johanne Marie Haslund 4
4 Andrea Haslund 6 mdr.

625 Mikkel Christensen Skaarup i Thisted. 24.3.1800, fol.529B, 532B, 570.
B:
1) datter, død. 1B:
a Dorthe Sofie Skaarup.
FM: farbror Laurids Hørsted i Skårup.

626 Inger Marie Andersdatter Winther i Thisted. 28.2.1800, fol.528B, 530, 559, 611B.
Enke efter Laurids Knudsen, [skifte 30.8.1798 lbnr.611]. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter i Mellem Jølby på Mors
2) Niels Peder Lauridsen 24, i Ålborg
3) Jens Peder Lauridsen 23, i Randers
4) Dorthe Marie Lauridsdatter.

627 Niels Poulsen Bunch i Thisted, der døde 20.4.1800, fol.531B.
E: Karen Christiansdatter Bach.
Testamente af 5.9.1789.

628 Niels Peder Bavn i Thisted, der døde 27.4.1800, fol.534B.
E: Inger Kirstine Sæby.
Bevilling til uskiftet bo 11.9.1789.

629 Opbudsbo i Thisted. 20.6.1800, fol.535, 542B, 548, 554B, 562B, 564B, 584B, 585B, 588, 590, 607, 609, næste protokol fol.2, 7B, 10, 15B, 16B, 83.
Registrering af fallitbo hos Johan Gustav Kolberg, apoteker i Thisted.

630 Anders Færgegaard i Thisted. 14.7.1800, fol.538B, 549.
E: Anne Cathrine Didriksdatter. LV: Niels Didriksen, købmand i Thisted. B:
1) Maren Andersdatter 10
2) Kirsten Andersdatter 6
3) Anders Andersen 2
4) Karen Andersdatter 1
5) Oluf Andersen 2 mdr.
FM: farbror Peder Olufsen Færgegaard.

631 Thomas Dahl, by- og herredsskriver i Thisted. 14.7.1800, fol.539B, 543, 564B 573B, 574, 579, 593B, 607B, 609B, 616B.
A:
1) bror Johannes Dahl, forligelseskommissær i Odense
2) søster [Cathrine Marie Dahl] g.m. [Peder August] Stenfeldt, præst [i Korup og Ubberud] på Fyn.

632 Maren Pedersdatter i Thisted. 16.7.1800, fol.540B.
E: Jeppe Nielsen Kirk. B:
1) Kirstine Marie Jepsdatter 6.
FM: morfar Peder Koch i Skinderup.

633 Jens Rollemann i Thisted. 5.8.1800, fol.542, 546, 560B, 561, 571B.
A:
0) forældre [Christen Rollemann, skifte 24.10.1773 lbnr.375 og Anne Pedersdatter Lodberg]
1) søster [Anne Kirstine Christensdatter Rollemann, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 18.1.1790 lbnr.822], var g.m. Hans Ilum, forpagter på Hammelmose i Vendsyssel. 1B:
a Peder Ilum.

634 Anne Bentsdatter i Thisted. 2.9.1800, fol.547B, 560B, 583B, 593.
E: Niels Borup, bogbinder, på Holmen i København.
Arvinger angives ikke.

635 Anne Johanne Christensdatter i Thisted. 27.9.1800, fol.550, 553B, 560, 561, 563.
E: Peder Knakkergaard, overtoldbetjent. B:
3) Andreas Pedersen 15
4) Christiane Pedersdatter 12
5) Niels Pedersen 10
6) Marianne Pedersdatter 8
7) Christen Pedersen 4.
Første ægteskab med Anne Kirstine. B:
1) Severin Pedersen 23, korporal i Randers
2) Peder Pedersen 20, smedesvend på Mors.
Arv fra enkemandens svigermor Maren Lauridsdatter, enke efter Christen Smed i Thisted.

636 Laurids Christensen i Thisted. 29.9.1800, fol.552B, 554.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Josef Møller, skomager i Thisted. B:
1) Christen Lauridsen 12
2) Peder Lauridsen 2.
FM:
1 farfar Christen Pedersen i Thisted
2 Jens Mikkelsen i Fårtoft.

637 Jens Pedersen, skrædder i Thisted. 26.10.1800, fol.559B.
E: Maren Kirstine Christensdatter.
Testamente af 16.4.1796.

638 Maren Nielsdatter i Thisted. 28.10.1800, fol.561, 562.
E: Guttorm Troelsen, skomager. A:
1) bror Niels Nielsen Istrup i Karby.

639 Maren Jensdatter Nørgaard i Thisted. 11.12.1800, fol.566B, 583B.
E: Peder Lauridsen, grovsmed. B:
1) Anne Johanne Pedersdatter 6
2) Jens Pedersen Nørgaard 3.
FM: mosters mand Peder Møller i Thisted.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Lauridsen i Thisted.

640 Josef Cornelius Møller, skomager i Thisted. 4.1.1801, fol.574, 575B, 586, 589B, 590, 612B, 615, næste protokol fol.19B.
E: Else Jensdatter. LV: Jens Lauridsen. A:
1) bror Carl Cornelius Møller, feldbereder i stampemøllen i Kallerup sogn
2) søster Marie Cornelius g.m. Niels Røll i Snedsted sogn.

641 Cathrine Jensdatter Møller i Thisted. 14.2.1801, fol.578B, 579B, 584, 585, 593B, 594B.
Enke efter Nikolaj Ring, underofficer.
Fledføringskontrakt af 30.12.1799 med Laurids Salomonsen i Thisted.

642 Inger Lauridsdatter Søgaard i Thisted. 17.2.1801, fol.580B.
E: Jens Lundorff.
Testamente af 30.1.1797.

643 Inger Sørensdatter i Thisted. 23.2.1801, fol.581.
E: Christen Christensen Toudal.
A: 2 søskendebørn i Vendsyssel, hvis navne ikke kendes.
Enkemandens første ægteskab med Anne Jacobsdatter, [skifte 15.10.1798 lbnr.614]. Arv til B:
1) Christen Christensen 11
2) Maren Christensdatter 10
3) Jacob Christensen 8
4) Ellen Christensdatter 6
5) Marianne Christensdatter 2½.

644 Maren Nielsdatter Smed i Thisted. 14.4.1801, fol.587B.
Enke efter [Søren Fruergaard, skifte 27.6.1796 lbnr.593]. B:
1) Niels Jacob Fruergaard 35
2) Jens Sørensen Fruergaard 30, arbejder på Holmen i København.

645 Anne Andersdatter Frost i Thisted. 29.4.1801, fol.590B, 613B.
E: Christen Kold, skomager. B:
6) Mikkel Christensen 10.
Første ægteskab med Mikkel Hedegaard, [skifte 21.5.1788 lbnr.509]. B:
1) Jens Christian Mikkelsen Hedegaard i Jannerup
2) Søren Mikkelsen Hedegaard i Kristiansand i Norge
3) Inger Margrethe Mikkelsdatter i Thisted
4) Christen Mikkelsen Hedegaard, snedker i Thisted
5) Jens Mikkelsen Hedegaard 19.

646 Laurids Christensen Møller, skipper i Thisted. 6.5.1801, fol.592B, næste protokol fol.165B.
E: Maren Tønnesdatter. LV: Brix Poulsen?, der ægter enken. B:
1) Johanne Elisabeth Lauridsdatter Møller 7
2) Elisabeth Lauridsdatter Møller 5.
FM:
1 farfar Christen Møller i Thisted
2 morfar Tønne Lauridsen i Kvols
3 farbror Niels Christensen Møller i Thisted.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1801.
Samfrændeskifte 18.10.1804.

647 Opbudsbo i Thisted. 27.6.1801, fol.595, 601B, 604, næste protokol fol.2B, 10B, 13, 24, 31B.
Registrering af fallitbo hos Andreas Jensen Grishauge i Thisted.
Desuden nævnes afdødes far Jens Lauridsen Grishauge, skifte 22.3.1773 lbnr.370.

648 Margrethe Christensdatter i Thisted. 6.7.1801, fol.601, 616.
Enke efter Peder Vigsø, der døde i Skive 21.9.1799, begravet i Skive 26.9.1799. B:
1) Karen Marie Vigsø g.m. Mathias Gerlach, hattemager i Thisted
2) Anne Sofie Vigsø 32, i Nørre Sundby ved Ålborg
3) Kirsten Vigsø 26, på Rødslet i Vendsyssel
4) Kirstine Malene 23, i Ålborg
5) Marianne Vigsø 16.
FM: mors svoger Frands Rosenberg i Thisted.

649 Peder Poulsen Ørding i Thisted. 15.7.1801, fol.607, 607B.
E: Anne Pedersdatter Krog.
Testamente af 8.1.1801.

650 Peder Andersen Møller, avlsbruger i Thisted. 2.9.1801, fol.618, næste protokol fol.8, 11.
E: Anne Jensdatter Nørgaard. LV: Christen Knakkergaard, købmand i Thisted. B:
1) Mette Marie Pedersdatter 14
2) Jens Andreas Pedersen 11.
FM:
1 Gravers Nørgaard
2 Peder Lauridsen, smed i Thisted.
Bevilling til uskiftet bo af 3.9.1801.
Samfrændeskifte 13.2.1802.


Thisted byfoged
Skifteprotokol
1801-1812
B 33 - 171


651 Iver Jensen Kirketerp, tolder i Thisted. 20.3.1802, fol.12B, 13, 14, 21B, 89, 105.
B:
1) Anne Birgitte Kirketerp.
FM: Poul Lomborg, politibetjent i Thisted.

652 Karen Christiansdatter Bach i Thisted. 31.3.1802, fol.13B.
E: Peder Christian Pedersen Sund.
Testamente af 14.1.1802.

653 Anne Kirstine Nielsdatter i Thisted. 18.5.1802, fol.16.
E: Christen Dahl. B:
1) Christiane Christensdatter 25
2) Niels Christensen 16
3) Anne Kirstine Christensdatter 13
4) Else Marie Christensdatter 9.

654 Johanne Christensdatter, ugift i Thisted. 5.6.1802, fol.19.
A:
1) bror Svend Christensen i Han herred
2) bror Niels Christensen i Han herred
3) bror Laurids Christensen i Han herred
4) søster Kirsten Christensdatter g.m. Laurids Christensen, rebslager i Thisted.

655 Frands Christian Niemann, skrædder i Thisted. 31.7.1802, fol.22, 23B.
E: Sidsel Jensdatter Hyldgaard. LV: Dynes Christensen i Thisted.
Afdøde var født i Lichtenberg i Tyskland.
Hans far døde, da han var 2 år gammel og uvist om hans mor og en bror lever.

656 Anders Nielsen, værtshusmand i Thisted. 9.9.1802, fol.22B.
E: Anne Elsebeth Christensdatter.
Testamente af 31.8.1802.

657 Anders Pedersen Frøkær, ugift i Thisted. 5.120.1802, fol.23.
A:
1) bror Mads Pedersen Frøkær på Thyholm
2) bror Niels Pedersen
3) bror Jens Pedersen Serup
4) bror Peder Pedersen Frøkær, død. E: Dorthe Jensdatter. 6B: 3 drenge og 3 piger
5) bror Knud Pedersen, uvist hvor
6) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Søren Olufsen Bloch i Thisted.

658 Jens Thorsen i Thisted. 5.10.1802, fol.23B.
A:
1) bror Jens Thorsen.

659 Mette Jensdatter Torp i Thisted. 16.1.1803, fol.24, 24B.
E: Henrik Pedersen Hobolt, skrædder.
Testamente af 4.5.1778.

660 Maren Pedersdatter, 85 år gammel og ugift i Thisted. 29.1.1803, fol.24, 25.
A:
1) Maren Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Hunstrup
2) Christen Nielsen i Hunstrup
3) Niels Nielsen i Hovsør
4) Jens Nielsen i Øsløs,
alle søskendebørn både på fars og mors side.

661 Anders Nielsen i Thisted. 19.3.1803, fol.26, 27B, 28.
E: Anne Elisabeth Christensdatter. LV: Frost, hospitalsforstander i Thisted. B:
1) Inger Marie 6 uger.
FM: morbror Niels Christensen, kobbersmed i Thisted.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.1802.

662 Anne Andersdatter i Thisted. 3.4.1803, fol.28B, 106, 125B.
Enke efter Jens Lauridsen Grishauge, [skifte 22.3.1773 lbnr.370]. B:
1) Poul Jensen Grishauge
2) Andreas Lauridsen Grishauge
3) Christen Jensen Grishauge, snedker i Vordingborg
4) Anders Jensen Grishauge, toldbetjent i Nørresundby ved Ålborg
5) Mette Helene Jensdatter Grishauge, enke efter Christen Jensen Nørgaard.
LV: Mathias Gerlach, hattemager i Thisted.

663 Karen Christensdatter i Thisted. 6.6.1803, fol.30B, 39, 82B.
E: Niels Christian Eriksen. A:
1) bror Jens Christensen i Vester Vandet
2) bror Christen Christensen Stentoft, toldbetjent i Thisted
3) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Hov i Sennels sogn. 2B:
a Jesper Christensen ved Thisted
b Peder Christensen i Hov
4) søster Ingeborg Christensdatter g.m. Christen Mikkelsen i Thisted, begge døde. Uden ægteskab B:
a Christen Munch i Thisted, post til Vestervig.

664 Niels Ferslev, amtmand i Thisted amt. 2.7.1803, fol.34B, 39B, 41B, 83B, 89B, 106B, 113B, 117, 127, 142B, 147B, 163, 169B, 172, 178B, 182B, 194, 215B, 274, 294, 314, 321, 322B, 325B, 327, 329B, 330, 331, 332, 337B, 341B, 348, 356, 356B, 357B, 361B, 363.
E: [Anne Wassard]. A:
0) far [Peder Pedersen Ferslev, præst i Bjerreby på Tåsinge, begravet 12.5.1752]
1) søster [Sofie Amalie Ferslev, født 1737] i Odense
2) [søster Anne Marie, født 1738, ukendt livsforløb]
3) [søster Henrikke Margrethe født 1740, enke efter Jørgen Nimb, forvalter i Viskinge]
4) [søster Johanne Cathrine Ferslev, født 1742, g.m. Hans Christian Clausen, kapellan i Skt. Laurentii på Føhr]
5) [søster Margrethe Ferslev, født 1742, g.m. Paulli, porcelænshandler i København]
6) [søster Anne Margrethe Ferslev, født 1744, død før 1787, var g.m. Christen Sparrevogn i Odense]
7) søster [Pernille Henrikke Ferslev] i Odense
8) [søster Mette Dorthe Ferslev, født 1749, g.m. Procerna, gartner på Hvidkilde].
Enken angav følgende arvinger, som hun mente at kunne erindre:
1) søster, død, var g.m. Monrad, præst på Fyn. Muligvis børn (formentlig 6)
2) en søster i Odense (1)
3) en søster i Odense (7)
Afdøde, [den tidligere ejer af Frisholt i Sahl sogn i Houlbjerg herred], døde i Viborg 29.6.1803, [Viborg skifteprotokol lbnr.1830, begravet Viborg domkirke 5.7.1803].
(Litt: Anna Levin: Ferslew-slægten fra Skagen, bd.2, 1927. heri stamtavle II: Thisted-Tilsted-Bjerreby-Odense linjen).

665 Sofie Kirstine Svejgaard i Thisted. 23.7.1803, fol.41B, 89, 175B.
E: Jens Skov, klejnsmed. B:
1) Christian Jensen Skov 19
2) Jens Peder Jensen Skov 13.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1803.
Samfrændeskifte 23.12.1804.

666 Johanne Christensdatter Horsens, ugift i Thisted. 21.11.1803, fol.95B, 104B.
A:
1) bror Rasmus Christensen in Horsens i Vendsyssel, død. 5B:
a Christen Rasmussen i Thisted
b Jens Frederik Rasmussen i Gåser i Øster Hassing sogn
c Kirsten Rasmusdatter g.m. Jens Eugen, skomager i Sæby
d Anders Rasmussen i Horsens i Vendsyssel
e Peder Rasmussen i Horsens i Vendsyssel.

667 Else Cathrine Lauridsdatter i Thisted. 5.2.1804, fol.106B.
E: Gudich Christensen Torsted.
Testamente af 18.11.1793.

668 Laurids Nielsen Havrvig i Thisted. 24.3.1804, fol.107.
A:
1) søster Cathrine Nielsdatter Havrvig 68.
FM: Christian Lassen Winther i Thisted.

669 Dorthe Jepsdatter Tøttrup i Thisted. 26.4.1804, fol.108B, 161, 164, 197B.
E: Christen Nielsen Hald, væver. B:
3) Christine Christensdatter 39, i Nors præstegård
4) Anne Kirstine Christensdatter 35, på stedet.
Første ægteskab med [Aksel Pedersen, skifte 27.11.1762 lbnr.282]. B:
1) Dorthe Cathrine Akselsdatter g.m. Jens Jepsen i Nykøbing
2) Ingeborg Akselsdatter 49.

670 Niels Christian Eriksen i Thisted. 3.5.1804, fol.109B, 110B, 171B, 186.
E: Johanne Jensdatter Tousgaard. LV: Christen Knakkergaard.
Første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte 4.3.1796 lbnr.591]. B:
1) Erik Christian Nielsen 21
2) Marianne Nielsdatter 19
3) Anne Elisabeth Nielsdatter 15
4) Mette Nielsdatter 12.
FM:
1 Laurids Salomonsen i Thisted
2 Poul Lomborg i Thisted.

671 Anne Tved i Thisted. 6.5.1804, fol.110, 177, 186B.
E: Ove Guldberg Høgh. B:
1) Vilhelm Henrik Harbo Høgh, født 9.8.1802
2) Niels Høgh, født 25.4.1804.
FM: Henrik Knakkergaard, købmand i Thisted.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1804.
Samfrændeskifte 26.1.1805.

672 Else Kirstine Birkenbusch i Thisted. 15.5.1804, fol.110, 110B.
E: Bertel Pedersen Lerhøj, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 15.5.1804.

673 Kirstine Marie Eskov i Thisted. 1.6.1804, fol.112, 123B, 127B, 142B, 147B, 162, 165, 167B, 268B, 289B, 307B, 311.
Enke efter Jens Rasmussen, [skifte 21.8.1773 lbnr.384]. A:
00) farfar Christen Eskildsen i Eskov, død. 3B:
0) far Christian Christensen Eskov, døbt Selde 19.12.1701, begravet Nykøbing Mors 20.1.1744, [skifte Nykøbing 13.2.1744 lbnr.258] og mor Anne Marie Lauridsdatter, begravet Nykøbing Mors 28.9.1750, [skifte Nykøbing 22.9.1750 lbnr.289]. B:
1) Kirstine Marie Christiansdatter Eskov, døbt Nykøbing Mors 14.12.1736, som er afdøde
2) søster Helvig Christiansdatter Eskov, døbt Nykøbing Mors 11.4.1738, begravet Nykøbing Mors 22.4.1739
3) bror Laurids Christiansen Eskov, døbt Nykøbing Mors 1.5.1740, død uden livsarvinger på rejse til Vestindien
4) bror Jens Christiansen Eskov, døbt Nykøbing Mors 7.1.1742, men navnet er ikke indført i kirkebogen, død i Arendal i Norge uden livsarvinger.
Mors andet ægteskab med Mikkel Christensen Møller, gift Nykøbing Mors 26.1.1747. Forlovere: Christen Bach i Thisted og Christen Mikkelsen Møller
5) halvsøster Anne Helvig Mikkelsdatter, døbt Nykøbing Mors 4.5.1749, begravet Nykøbing Mors 21.5.1749
Mikkel Christensen Møller gift Nykøbing Mors 2.4.1751 med Kirsten Christensdatter.
01) farbror Hans Christensen, døbt Selde 26.11.1693
02) farbror Eskild Christensen i Eskov, døbt Selde 16.11.1698. 2B:
6) søskendebarn Helvig Eskildsdatter, døbt Selde 1.9.1748, gift Selde 3.10.1776 med Mads Pedersen Refsgaard
7) søskendebarn Maren Eskildsdatter, døbt Selde 19.9.1751, begravet Selde 12.6.1794, gift Selde 2.10.1778 med Peder Jepsen Qvist, nuværende ejer af Eskov. 4B:
a Sofie Pedersdatter, død Selde 8.4.1781, gift med Jacob Hansen i Hegelund i Torum sogn
b Jens Pedersen, døbt Selde 29.5.1783
c Anne Pedersdatter, døbt Selde 28.11.1784, gift Selde 2.4.1804 med Niels Nielsen i Hinnerup i Torum sogn
d Eskild Pedersen, døbt Selde 22.8.1787.
Desuden gøres krav på arv fra A:
1) Dorthe Sørensdatter i Selde på Kjeldgård gods
2) Helvig Sørensdatter i Selde på Kjeldgård gods
hvis mormor var bror til afdødes far.

674 Opbudsbo i Thisted. 16.6.1804, fol.115B, 132, 138, 140B, 148, 148B, 152, 155B, 156, 159, 188, 194, 204, 223B, 232, 238B, 259B, 265, 288B.
Registrering af fallitbo hos Barthold (Bertel) Rips, købmand i Thisted, der er afsindig og gal.
Hans kone har forladt ham.
Desuden nævnes hans moster jomfru Schandorph på stedet.

675 Christen Jensen Skjoldborg, skomager i Thisted. 19.7.1804, fol.124B.
E: Mette Marie Jensdatter. B:
1) Jens Christensen 11
2) Christence Christensdatter 7.
FM: fars stedfar Guttorm Troelsen i Thisted.

676 Christen Mikkelsen Hoxer, ugift i Thisted. 20.7.1804, fol.126B, 139, 156, 166B.
A:
1) bror Peder Mikkelsen Hoxer, værtshusmand i Ålborg
2) søster Mette Mikkelsdatter Hoxer g.m. Jens Jensen Skrædder, gårdmand i Øsløs
3) søster Anne Kirstine Mikkelsdatter Hoxer i Vesløs.

677 Christine Poulsdatter Møller i Thisted. 15.9.1804, fol.151.
E: Anders Christensen Dahl. B:
1) Christiane Dahl 20
2) Anne Dahl 18
3) Poul Christian Dahl 15
4) Anne Johanne Dahl 13
5) Nikolaj Dahl 10.
FM: Jens Lundorff, købmand i Thisted.

678 Anne Nielsdatter i Thisted. 24.9.1804, fol.152, 158B, 281B, 307.
E: Christen Lauridsen Myrup. B:
1) Bodil Marie Christensdatter 8
2) Niels Christensen 5.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1804.
Samfrændeskifte 12.8.1807.

679 Karen Pallesdatter i Thisted. 1.10.1804, fol.154B.
E: Peder Gade. B:
1) Christen Pedersen Gade 7
2) Inger Marie Pedersdatter
3) Mette Marie Pedersdatter
4) Maren Pedersdatter
5) Karen Pedersdatter.
FM: farbror Jens Gade i Skinnerup.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Anders Hyldgaard i Nors
2 enkemandens bror Christen Gade i Nors.

680 Anne Simonsdatter i Thisted. 6.10.1804, fol.159B.
E: Christen Andersen Kold, skomager. A:
1) bror Poul Simonsen i Vesløs
2) søster Birgitte Simonsdatter g.m. Jens Gade i Højstrup i Tømmerby sogn.

681 Jens Nielsen Rasch i Thisted. 15.10.1804, fol.161B, 165, 168.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Jensen Rasch. B:
1) Jens Jensen Rasch i Nibe
2) Niels Christian Jensen Rasch i Drammen i Norge.

682 Mette Christensdatter Koch, ugift i Thisted. 26.10.1804, fol.163, 164.
A:
1) søster Anne Margrethe [Christensdatter] Koch, død. Uden ægteskab B:
a Johannes Mathiassen Harbo i Dollerup.
(Sml. lbnr.332).

683 Johanne Schürmann, født Svejstrup i Thisted. 10.11.1804, fol.166.
E: Alexander Garver.
Bevilling til uskiftet bo af 24.121.1797.

684 Ytte Christiane [Christensdatter] Ladegaard i Thisted. 8.12.1804, fol.168, 176B, 182, 186, 198, 210B, 212B, 243B.
E: Frands Rosenberg, kobbersmed. B:
1) Severine Cathrine Rosenberg 37 g.m. Jens Christian Wolff
2) Anders Rosenberg 35
3) Niels Ladegaard 32, i Christiania
4) Christen Rosenberg 30, på Sjælland.
Desuden nævnes sønnen Anders Rosenbergs 2 sønner:
1 Christian Nikolaj Andersen
2 Peder Christian Andersen.

685 Jacob Jensen i Thisted. 21.3.1805, fol.187.
E: Christine Marie Holst.
Bevilling til uskiftet bo af 21.3.1805.

686 Registrering i Thisted 18.4.1805, fol.187, 202B, 231B, 249B, 262B.
Registrering hos Andreas Frandsen Rosenberg og fraseparerede hustru Maren Kirstine Jørgensdatter efter separationsbevilling af 12.5.1804. LV: Niels Jensen Skadholm, glarmester i Thisted.

687 Laurids Grøntoft, købmand i Thisted. 11.5.1805, fol.190B, 195, 209B.
A:
1) bror Peder Grøntoft, boghandler i Kristiansand i Norge
2) bror Niels Knudsen Grøntoft, husejer i Bedsted.
Desuden nævnes afdødes faster [Maren Grøntoft, skifte 5.5.1798 lbnr.609], enke efter Peder Knakkergaard.
Testamente af 30.4.1805.

688 Maren Lauridsdatter i Thisted. 19.6.1805, fol.196, 199, 210, 211.
Enke efter Christen Nielsen, smed. B:
1) Niels Christensen, kobbersmed i Thisted
2) Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Jens Peder Hahne, feldbereder i Thisted
3) Anne Johanne Christensdatter, [skifte 27.9.1800 lbnr.635]. E: Peder Knakkergaard, toldbetjent. B:
a Andreas Pedersen 19
b Christiane Pedersdatter 17
c Niels Pedersen 14
d Marianne Pedersdatter 9
e Christen Pedersen 7.

689 Oluf Christensen, smed i Thisted. 20.6.1805, fol.196B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: bror Christen Schmidt, slagter. B:
1) Gertrud Olufsdatter 15
2) Dorthe Olufsdatter 11.
FM: Niels Tinggaard i Sjørring.

690 Jens Rasmussen Qvist, handskemager i Thisted. 31.7.1805, fol.200, 211.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jens Lundorff, købmand i Thisted. B:
1) Rasmus Jensen 9
2) Karen Marie Jensdatter 3.
FM: Anders Jensen Bunch i Thisted.

691 Mads Røjkær i Thisted. 10.10.1805, fol.212, 213B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Poul Frost. B:
1) Johanne Madsdatter g.m. Laurids Lundorff, smed i Thisted
2) Anne Madsdatter g.m. Jens Akselsen i Thisted
3) Margrethe Madsdatter
4) Jens Madsen i Vestergård i Skyum
5) Laurids Madsen 32, i København
6) Jens Sørensen Madsen 20.

692 Anne Marie Kornbæk, ugift i Thisted. 18.1.1806, fol.214B.
A:
0) forældre Jens Nielsen Kornbæk, klokker og kordegn i Thisted, [skifte Hundborg herred gejstlig 15.9.1799 lbnr.75 og Anne Kirstine Christensdatter Bang, skifte Hundborg herred gejstlig 24.11.1795 lbnr.73]. Fars andet ægteskab med [Anne Johanne Gandrup]. LV: Christen Møller i Thisted.
1) bror [Niels Kornbæk, født 3.10.1781. Ved afkald 1807 bogtrykkersvend i Ålborg]
2) bror [Christen Kornbæk, født 3.6.1783. Ved afkald 1807 instrumentist og dansemester]
3) bror [Peder Kornbæk, født 4.9.1784. Ved afkald 1807 lærling hos organist Bang i Thisted]
4) bror [Laurids Kornbæk, født 25.7.1786. Ved afkald 1807 bogtrykkerlærling i Ålborg].
FM: morbror Niels Christensen Bang, tømrer i Thisted
Afdøde døde i Hals Ladegård [29.8.1805]

693 Guttorm Troelsen, skomager i Thisted. 1806, fol.222.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Poul Lomborg i Thisted.
Testamente af 3.3.1806.

694 Peder Gade i Thisted. 5.4.1806, fol.222B, 272, 293.
Enke efter [Karen Pallesdatter, skifte 1.10.1804 lbnr.679]. B:
1) Christen Pedersen Gade 29
2) Inger Marie Pedersdatter 31
3) Mette Marie Pedersdatter 27
4) Maren Pedersdatter 25
5) Karen Pedersdatter 21.
FM: farbror Jens Gade i Skinnerup.

695 Christen Ludvigsen, toldinspektør i Thisted. 13.5.1806, fol.232, 234, 240, 249, 250B, 251B, 261B, 262B, 281, 288B, 305B, 320, 325B, 326, 328, 330, 340, 355, 356B, 361B.
E: Bolene Dorthe Høpfner. LV: Niels Didriksen, købmand i Thisted.
Testamente af 15.2.1796.

696 Bertel Pedersen Lerhøj, købmand i Thisted, der lever. 20.6.1806, fol.240, 260, 280, 301B, 347, 362B, 407, 409B, 423B.
Enkemand efter Else Kirstine Birkenbusch, [skifte 15.5.1804 lbnr.672]. B:
1) Peder Bertelsen Lerhøj 16
2) Anne Margrethe Bertelsdatter 11.
FM:
1 farbror Christian Lerhøj, der døde, [skifte 23.4.1808]
2 Oluf Knakkergaard.
Afdøde fik ansat som værger:
1 Christen Knakkergaard i Thisted
2 svoger Poul Erslev, købmand i Thisted.

697 Frederik Jensen Riis, farver i Thisted. 7.7.1806, fol.244B, 251, 260, 271B, 279.
E; Birgitte Marie [Christensdatter] Holm. B:
1) Karen Marie Frederiksdatter, nu enke efter Jens Jørgensen, købmand i Kristiansand i Norge
2) Anne Elisabeth Frederiksdatter g.m. Christen Frandsen Hammergaard, farver i Thisted.

698 Christen Nielsen Hald, væver i Thisted. 14.8.1806, fol.250, 272B, 293.
Enkemand efter [Dorthe Jepsdatter Tøttrup, skifte 26.4.1804 lbnr.669]. B:
1) Christine Christensdatter
2) Anne Kirstine Christensdatter.

699 Opbudsbo i Thisted. 18.10.1806, fol.263B, 273B, 293B, 312.
Registrering i fallitbo hos Tobias Himler, bogbinder og hustru, der er bortrømte.

700 Registrering i Thisted. 27.10.1806, fol.264, 285B, 310B.
Registrering i boet hos arrestanten Christen Sørensen Sinnerup.
Desuden nævnes hans søster Maren Sørensdatter.

701 Thomas Videbæk, toldkontrollør i Thisted. 20.12.1806, fol.270B, 275, 300B, 348, 352B, 363.
Enkemand efter [Anne Jespare Klein, skifte 5.4.1785 lbnr.495]. B:
1) Henrik Wolf Klein Videbæk i København.

702 Marianne Lerhøj i Thisted. 2.3.1807, fol.279, 301.
E: Poul Erslev, købmand.
Testamente af 22.1.1807.

703 Jens Lauridsen, købmand i Thisted. 30.5.1807, fol.281, 305.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1792.

704 Laurids Christian Achen, toldkasserer i Thisted. 13.8.1807, fol.283, 307.
E: Margrethe Cathrine Billedhugger.
Testamente udstedt i Køge 29.4.1782.

705 Else Marie Jørgensdatter i Thisted. 22.8.1807, fol.284, 307B, 310B.
E: Jens Spanggaard, skomager. B:
1) Jørgen Peder Jensen 5
2) Anne Marie Jensdatter 3.
FM: Jens Jacobsen Klør, murer i Thisted.

706 Cathrine Nielsdatter Havrvig, ugift i Thisted. 22.9.1807, fol.286B, 304B.
Testamente af 7.8.1807.
Arvinger angives ikke.

707 Johannes Jacob Stadager, amtsfuldmægtig i Thisted. 24.12.1807, fol.311B, 318, 322B, 331B, 346B, 358B, 362, 375.
Arvinger kendes ikke.

708 Laurids Frost, skoleholder i Thisted. 8.2.1808, fol.313.
E: Maren Pedersdatter Kortbæk.
Testamente af 3.4.1798. A:
1) Jens Christian Skåphus, et barn de har opdraget som deres eget, søn af Peder Jensen Skåphus og Johanne Nielsdatter i København, der begge er døde.

709 Christian Lerhøj, købmand i Thisted. 23.4.1808, fol.314B, 319B, 347B, 405, 422B.
A:
1) bror Niels Lerhøj, købmand i Nykøbing
2) bror Bertel Lerhøj, købmand i Thisted, [skifte 20.6.1806 lbnr.696]. B:
a [Peder Bertelsen Lerhøj 18]
b [Anne Margrethe Bertelsdatter 13].
FM: Christen Knakkergaard i Thisted.

710 Christian Nielsen Fredskilde i Thisted. 30.5.1808, fol.317.
E: Anne Kirstine Madsdatter. LV: Jens Lundorff, købmand i Thisted. B:
1) Marianne 16 uger.
FM: fasters mand Henrik Hobolt, skrædder i Thisted.

711 Johan Gustav Kolberg, apoteker i Thisted. 8.6.1808, fol.318B, 327B, 383, 395.
E: Else Marie [Duche]. LV: Christen Kold, skomager i Thisted. B:
1) Frederik Vilhelm Kolberg 6
2) Johannes Holst Kolberg 3.
FM: Christen Lassen Winther, købmand i Thisted.
Afdøde forældre var [Frederik Vilhelm Duche, apoteker i Thisted. 17.11.1795 lbnr.571] og Johanne Holst, nu enke efter [Johannes Christian] Søltoft, [skifte 29.12.1796, lbnr.595]
(Sml. lbnr.629).

712 Else Christensdatter, tjenestepige i Thisted. 5.9.1808, fol.330B.
A:
1) far Christen Pedersen, skomager i Tygstrup [i Vestervig sogn].

713 Jens Jensen i Thisted. 4.10.1808, fol.334B, 359B.
E: Kirsten Christensdatter Oddersig eller Oddershede. LV: Jens Lundorff, købmand i Thisted. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 16
2) Mette Marie Jensdatter 13.
FM: Eriksen, fuldmægtig.

714 Inger Marie Nielsdatter Kynde i Thisted. 8.11.1808, fol.336.
E: Niels Jacob Fruergaard, værtshusmand. B:
1) Niels Kynde 5
2) Christen Simonsen Kynde 3.
FM: Laurids Kynde.

715 Henrik Christian Knakkergaard, købmand i Thisted. 29.11.1808, fol.340, 360B.
E: Kirstine Magnille With.
Testamente af 15.9.1808.
Hans A:
0) [forældre Peder Christensen Knakkergaard og Karen Henriksdatter, skifte 7.12.1759 lbnr.266]
1) søster Gertrud Marie Knakkergaard g.m. Rosenberg
2) bror Oluf Christian Knakkergaard.
Hendes A:
0) [forældre Peder Christiansen With, præst i Dragstrup og Skallerup, skifte Morsø Nørre herred gejstlig 6.2.1794 lbnr.52 og Christine Johanne Pedersdatter Riber]
1) søster Abelone With g.m. [Rasmus] Nielsen, [fuldmægtig på amtstuen].

716 Anne Marie [Ilum] i Thisted. 22.12.1808, fol.252.
Enke efter Jørgen Mygind [til Nørtorp i Ræer sogn, skifte Ørum amt 13.4.1791 lbnr.933].
Af børn angives B:
1) Hans Mygind i Thisted
2) [Sigbrit Kirstine Mygind] g.m. Morten Overgaard, prokurator i Thisted.

717 Christian [Henriksen] Klein, prokurator i Thisted. 26.3.1809, fol.354B, 366B, 369B, 374B, 375B, 415, 431.
E: Christiane [Conradine Gregersdatter Halse]], skilt efter bevilling af 21.8.1808. B:
1) Maren Kirstine Klein
2) Antoinette Klein.
Desuden nævnes afdødes søster [Maren Klein] g.m. [Niels Bentsen] Curtz, [præst i Snedsted]
Afdøde var tidligere rådmand [i Viborg].

718 Maren Madsdatter i Thisted. 31.5.1809, fol.364B.
E: Christen Pedersen. B:
1) Anders Christensen i Tilsted
2) Jens Christensen i Thisted
3) Laurids Christensen, [skifte 29.9.1800 lbnr.636]. 2B:
a Christen Lauridsen 21
b Peder Lauridsen 13
4) Anne Johanne Christensdatter.

719 [Dorthe Amalie Meyer] i Thisted. 1.8.1809, fol.365B.
E: [Frands] Neve, toldoverbetjent. Af børn nævnes B:
1) Peder Henrik Neve.
FM: Niels Didriksen, købmand i Thisted.

720 Jens Andersen, toldbetjent i Thisted. 11.9.1809, fol.366, 379B, 389, 416, 433, 437, 461B.
E: Anne Marie Salomonsdatter. LV: Resen, købmand i Thisted. B:
1) Andreas Lindholm, købmand i Randers
2) Inger Marie Jensdatter g.m. Niels Smed, arbejdsmand
3) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Christian Kalkær, snedker
4) Anne Marie Jensdatter, der ægter Søren Kusk på Østergård i Salling.

721 Birthe Jensdatter i Thisted. 17.10.1809, fol.367, 414, 431.
E: Mads Røjkær, [skifte 10.10.1805 lbnr.691]. B:.
1) Johanne Røjkær g.m. Laurids Lundorff, smed i Thisted
2) Anne Røjkær g.m. Jens Akselsen i Thisted
3) Margrethe Røjkær g.m. Christen Myrup i Hamborg i Ræer sogn
4) Jens Madsen Røjkær i Vestergård i Skyum
5) Laurids Madsen Røjkær i København
6) Jens Madsen Røjkær i Thisted.

722 Peder Stigaard i Thisted. 10.11.1809, fol.368.
Arvinger angives ikke.

723 Maren Christensdatter i Thisted. 3.5.1810, fol.376.
E: Jens Christensen Høyer, hattemager.
Testamente af 23.7.1798.

724 Anders Andersen Berg, skærsliber i Thisted. 24.5.1810, fol.376.
E: Birgitte Jensdatter Frostholm. LV: Jens Peder Fuglsang. B:
1) Maren Kirstine 8.
FM: Christen Møller i Thisted.

725 Niels Jensen Faartoft, musketer i Thisted. 12.6.1810, fol.376B, 387B.
E: Karen Pedersdatter Gade. LV: Jens Gade i Skinnerup. B:
1) Else Cathrine Nielsdatter 1.
FM: farbror Jesper Foged i Sennels.

726 Mette Torup i Thisted. 2.7.1810, fol.377B.
E: Torben Steinbryggen. B:
1) Niels Georg Torbensen 6.
FM: Anders Fuglsang, gørtler i Thisted.

727 Niels Christensen Møller, skomager i Thisted. 28.7.1810, fol.378B, 381, 390B, 412B, 428B, 438, 449, 457B, 461B, 474.
E: Birthe Marie Jensdatter Frostholm. LV: Eriksen, fuldmægtig. A:
1) far Christen Møller.

728 Anne Nielsdatter i Thisted. 9.8.1810, fol.379B, 388B.
Niels Thomsen Munch.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1810.

729 Christiane Schandorff i Thisted. 7.9.1810, fol.384B, 396, 399B, 404, 422.
Enke efter Johan Vilhelm Rips, kirurg, [skifte 15.10.1798 lbnr.613]. B:
1) Berthold Jacob Rips, købmand i Thisted, død. 3B:
a Andreas Rips
b Oluf Rips
c en datter
2) Andreas Lübbes Rips, apoteker i Kalundborg, [skifte Kalundborg 14.1.1806, (set hos Aurelia Clemons)]. 1B:
a [Andreas Lübbes Rips]
3) Christian Herman Helverskov Rips, uvist om død på Guineakysten, så arven indsættes i Fondet ad usus Publicus
4) Sofie Rips g.m. Frederik Krag i Fåborg
5) Henriette Rips i København
6) Gerhardine Petronelle i København.
Desuden nævnes afdødes søster jomfru Frederikke Schandorff i Thisted.

730 Jens Christensen Høyer, hattemager i Thisted. 19.9.1810, fol.386, 415B, 431B, 434, 435B.
Enke efter Maren Christensdatter, [skifte 3.5.1810 lbnr.723].
Testamente af 23.7.1798.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) far Christen Thøgersen
1) halvbror Laurids Christensen Hundborg i Nors
2) halvbror Christian Christensen Thøgersen 34, i Nors
3) halvsøster Maren Christensdatter Søe g.m. Niels Boesen i Nors.
Følgende arver ikke:
01) farbror Jens Thøgersen, [skifte 8.7.1778 lbnr.415]. 3B:
1) Christen Thøgersen i Thisted
2) Sidsel Thøgersen, enke efter [Frands Christian] Niemann, skrædder, [skifte 31.7.1802 lbnr.655]
3) Maren Thøgersen g.m. Poul Færgegaard i Hjardal i Øster Vandet sogn.

731 Laurids Andersen Sundby i Thisted. 30.10.1810, fol.399B, 403.
E: Bodil Marie Simonsdatter Hørsted.
Testamente af 10.9.1796.

732 Hans Johansen Killerich, sadelmager i Thisted. 13.12.1810, fol.407B.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Eriksen, fuldmægtig. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 22
2) Christen Hansen 17
3) Kirstine Marie Hansdatter 14
4) Alexander Hansen 12
5) Niels Christian Hansen 10
6) Søren Hansen 8
7) Rebekka Hansdatter 4.
FM: farbror Christian Johansen Killerich i Nørklit i Lild sogn.

733 Gertrud Marie Listo i Thisted. 21.12.1810, fol.412B, 427, 428B.
E: Johan Henrik Bang, organist.
Testamente af 21.2.1797.
Arv til børn af enkemandens første hustru Antoinette Cathrine Klein, [skifte 2.12.1790 lbnr.530].

734 Anne Marie Christensdatter, ugift tjenestepige i Thisted. 14.1.1811, fol.416, 434B, 461.
A:
1) søster Anne Christensdatter 30, g.m. Christen Salomonsen Skvorup i Snedsted
2) søster Maren Christensdatter g.m. Søren Mikkelsen i Kærbøl ved Ribe.
3) søster Dorthe Marie 26, i Næstrup.
FM: farbror Andreas Grishauge, købmand i Thisted.

735 Niels Bech, maler i Thisted. 25.1.1811, fol.416B, 433B.
E: Anne Marie Troelsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1811.

736 Kirsten Christensdatter Oddershede i Thisted. 16.2.1811, fol.417.
Enke efter Jens Jensen, [skifte 4.10.1808 lbnr.713]. B:
3) Anne Cathrine Jensdatter 18
4) Mette Marie Jensdatter 15.
FM: Jens Kærgaard u Torsted.
Første ægteskab med Niels Christian Poulsen Møller [Werth], [skifte 24.1.1791 lbnr.533]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 26
2) Poul Nielsen 24.
FM: morbror Anders Pedersen i Brund.

737 Niels Christensen Schmidt, kobbersmed i Thisted. 25.2.1811, fol.419, 459, 459B.
E: Marianne Jensdatter [Møller]. LV: Laurids Thomsen. B:
1) Peder Nielsen 12
2) Christen Nielsen 11
3) Anne Kirstine Nielsdatter 8
4) Maren Nielsdatter 6
5) Johanne Marie Nielsdatter 4
6) Christine Nielsdatter 2.
FM: fars svoger Jens Peder Hahne i Thisted.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1809.
Samfrændeskifte 25.1.1811.

738 Knud Sadolin, handelsbetjent i Thisted. 15.3.1811, fol.419, 420B, 461.
A:
0) far [Albert Sadolin, præst i Øster Tørslev, skifte Gjerlev herred gejstlig 23.11.1810 lbnr.36]
1) bror Christian Michael Rotbøl Sadolin, boghandler i Ålborg
og søskende.

739 Johanne Poulsdatter Knokkel, ugift i Thisted. 19.3.1811, fol.419B, 450B, 460B, 469.
A:
1) søster Margrethe Poulsdatter, død, var g.m. Christen Alstrup. 6B:
a Mikkel Christensen Alstrup 32, dragon på Langeland
b Hans Christian Christensen Alstrup på Mors
c Mette Marie Christensdatter Alstrup g.m. Josef Nielsen Tøving i Dråby sogn på Mors
d Birthe Marie Christensdatter Alstrup 29, i Tilsted
e Maren Cathrine Christensdatter Alstrup 24, i Thisted
f Else Marie Christensdatter Alstrup 22, i Tingstrup
FM: Peder Edvardsen.

740 Anne Margrethe Marie Svejgaard i Thisted. 19.3.1811, fol.420B, 460B.
E: Mathias Wachter.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1811.

741 Marie Elisabeth Winther i Thisted. 18.5.1811, fol.427B.
E: [Ove Guldberg] Høgh, by- og herredsfoged. B:
1) Hans Jørgen Christian Høgh, født 15.1.1806
2) Anne Cathrine Høgh, født 30.1.1807
3) Christian Lassen Høgh, født 29.6.1809
4) Marie Elisabeth Høgh, født 15.4.1811.
FM: morfar Christian Lassen Winther, købmand i Thisted.

742 Jens Skov, klejnsmed i Thisted. 22.8.1811, fol.440, 462.
E: Christiane Bech, LV: Eriksen, fuldmægtig. B:
3) Sofie Kirstine Jensdatter 6
4) Karen Jensdatter 4
5) Marianne Jensdatter 2
6) Mette Marie Jensdatter 6 mdr.
FM: Anders Grishauge, købmand i Thisted.
Første ægteskab med Sofie Kirstine Svejgaard, [skifte 23.7.1803 lbnr.665]. B:
1) Christian Jensen Skov, klejnsmed i Thisted
2) Jens Peder Jensen Skov.

743 Niels Møller, ugift i Thisted. 26.8.1811, fol.441, 449B, 462, 462B, 467.
A:
1) far [Henrik] Møller, birkedommer i Skive.

744 Terkild Frandsen, tømrer i Thisted. 11.12.1811, fol.449B, 468.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Christen Skomager. B:
1) Frands Christian Terkildsen i Flade på Mors
2) Maren Marie Terkildsdatter g.m. Hagsted, prokurator i Esbønderup i Kronborg amt på Sjælland.

745 Anne Marie Nielsdatter i Thisted. 6.1.1812, fol.452.
E: Erik Pedersen, arbejdsmand. B:
1) Margrethe Eriksdatter 36
2) Peder Eriksen 34, skibstømrer i Århus
3) Niels Eriksen 32, dømt til slaveriet, der døde sidste sommer.
FM: Niels Fredsted.

746 Karen Nielsdatter i Thisted. 15.2.1812, fol.452B, 469.
E: Peder Christian Habech, rebslagersvend.
Testamente af 12.2.1812.

747 Mikkel Pedersen Bach i Thisted. 21.2.1812, fol.453, 455B, 471, 472B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Jensen Tousgaard. B:
1) Peder Christian Mikkelsen 13
2) Jens Tousgaard Mikkelsen 9½.
FM: farbror Niels Pedersen Bach i Skinnerup.

748 Johan Christian von Thaisen, kaptajn og kompagnichef i Thisted. 12.3.1812, fol.454, 456, 469B, 474.
Afdødes mor døde i Husum i Holsten.
Arvinger angives ikke.

749 Maren Nielsdatter i Østermølle. 19.3.1812, fol.455, 465B, 468B, 470, 477.
Enke efter Laurids Jellesen. B:
1) Dorthe Lauridsdatter 46.
FM: Jens Akselsen i Thisted.

750 Just Jensen, arbejdsmand i Thisted. 20.3.1812, fol.456.
Arvinger angives ikke.

751 Poul Erslev, købmand i Thisted. 29.3.1812, fol.456, 473.
Enke efter Marianne Lerhøj, [skifte 2.3.1807 lbnr.702].
Testamente af 22.1.1807.
Hans A:
1) søster Anne Erslev i første ægteskab med Mads Lundgaard 2 B:
a Hans Christian Lundgaard
b Marie Lundgaard
og mulige børn i andet ægteskab med Anders Poulsen.
Hendes A:
1) bror Bertel [Pedersen] Lerhøj, [skifte 20.6.1806 lbnr.696]. 2B:
a Peder Bertelsen Lerhøj
b Anne Margrethe Bertelsdatter
2) bror Niels Lerhøjs 2B:
a Georg Mathias Lerhøj
b Ingeborg Cathrine Lerhøj.

752 Kirsten Thøgersdatter Toppenberg i Vestermølle i Thisted. 12.4.1812, fol.458B, 474B.
E: Poul Nielsen Skaarup.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1812.

753 Anne Jensdatter, ugift tjenestepige i Thisted. 28.4.1812, fol.472.
Uden ægteskab B:
1) Ingeborg g.m. Christen Mogensen på Kærgårdsholm i Salling.

754 Anders Lauridsen [Løfting], arbejdsmand i Thisted. 12.1.1812, fol.477.
E: Anne Christensdatter Bach.
Testamente af 22.1.1791.Private personarkiver
i
Landsarkivet for Nørrejylland.
Pr 1098

755 Else Lauridsdatter i Thisted. 24.5.1652.
E: Jens Christensen Kløv (Kløff).
Af første ægteskab B:
1) Niels Lauridsen
2) Margrethe Lauridsdatter.
FM:
1 Niels Pedersen
2 farbror Peder Andersen
3 Anders Christensen Hillerslev.
Desuden nævnes datterens faster Bodil Eriksdatter i Dalgård i Østerild.


SLUT