Erik Brejls hjemmeside

Start

Svendborg amts gejstlige skifteuddrag

[Gudme herred]    [Langelands Nørre herred]    [Langelands Sønder herred]   

[Sallinge herred]    [Sunds herred]    [Vindinge herred]    [Ærø herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Gudme herred
Gejstlig skifteprotokol
1689-1809

[1689-1772]    [1773-1809]   


Gudme herred
Gejstlig skifteprotokol
1689-17721 Cornelius Madsen Lerche, præst i Oure og Vejstrup, [der døde 21.1.1689], fol.3.
E: Cathrine [Clausdatter] Reenberg. LV: bror T[høger] Reenberg, [landsdommer]. B:
1) Mathias Lerche
FM:
1 fars [sted]far [Claus Rasch] til Raschenberg [i Avnslev sogn]
2 Peder Lerche.
Desuden nævnes enkens bror Jens [Clausen] Reenberg, [rektor] i Viborg.
Begyndelsen af skiftet mangler.

2 Andreas [Madsen] Lerche, præst i Svindinge. 26.11.1689, fol.13B.
E: Ida Margrethe Bremer. LV: Hans Hansen i Gislev Holme. B:
1) Elsebeth Lerche
2) Anne Lerche
3) Marie Hedvig Lerche.
FM: farbror Peder Lerche til Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn i Viborg amt].

3 Morten Hansen, præst i Gudme og Brudager. 14.8.1689, fol.29B.
E: Anne Johansdatter Elsner. LV: Morten Madsen i Albjerg [i Oure sogn]. B:
1) Ellen Mortensdatter.
FM: Casper Schmidt i Svendborg.
Desuden nævnes enkens bror Niels Johansen Elsner.

4 Anne Pedersdatter [Mule] i Ringe, [begravet 12.12.1689], fol.37B.
E: Knud Jacobsen, præst i Ringe.
Testamente af 2.9.1684.

5 Mathias (Mathæus) [Davidsen] Reutze, præst i Ryslinge, der døde 17.6.1690, fol.38B.
E: Helvig Henriksdatter Ascania. LV: Jørgen Bruun Volstrup. B:
1) David Reutze
2) Henrik Reutze
3) Peder Reutze
4) Thomas Reutze
5) Martha Reutze g.m. Henrik Møiniche
6) Clara Marie Reutze g.m. Johan Didrik Klarskov
7) Barbara Reutze
8) Else Reutze
9) Anne Regine Reutze

6 Knud Jacobsen [Wichmann], præst i Ringe. 3.9.1690, fol.49.
E: Helvig Hansdatter [Rommel]. LV: far Hans Juliussen Rommel (Rummel), præst i [Sønder] Nærå og Årslev. A:
0) forældre [Jacob Nielsn, foged på Trellerup og Gertrud Mikkelsdatter, død ca. 1652]
1) bror Niels Jacobsen i Larvik i Norge, død. B: en søn, hvis navn ikke angives
2) søster Anne Jacobsdatter, enke efter Christen Hansen [Lime, rådmand] i Odense, [skifte Odense 24.7.1688 lbnr.837]
3) halvbror Henrik Jacobsen i Ørslev på Sjælland
4) halvbror Erik Jacobsen i København
5) halvbror Ludvig Jacobsen i København
6) halvsøster Gertrud Jacobsdatter.
[Første ægteskab med Anne Pedersdatter Mule i Ringe, skifte 12.12.1689 lbnr.4].

7 Christian Thomsen [Jensen], et barn i Gislev præstegård. 20.2.1691, fol.63B.
A:
1) mor Birgitte [Marie] Brodersdatter Riisbrigh g.m. Jens Madsen Faber, præst i Gislev og Ellested
2) søster Mette Margrethe Jensdatter [senere g.m. Johannes Christoffer Andreæ, præst i Kappeln i Slesvig]
FM: farbror Anders Rasmussen, byskriver i Bogense
3) halvbror Henrik Jensen
4) halvbror Erik Jensen
5) halvbror Broder Jensen
6) halvbror Jens Jensen
7) halvbror Jacob Bircherod Jensen
8) halvsøster Charlotte Amalie Jensdatter.
Arv efter afdødes far Jens Rasmussen, formand i Gislev, skifte 12.7.1682.
Afdøde døde 22.1.1691.

8 Maren Andersdatter i Gislev degnebolig. 17.4.1691, fol.64.
Enke efter Peder [Hansen Bremting], degn i Gislev og Ellested, [begravet 23.8.1675.
[Af første ægteskab] B:
1) Anders Mikkelsen i Gislev
2) Jørgen Mikkelsen, død. 2B:
a Laurids Jørgensen
b Karen Jørgensdatter
3) Magdalene Mikkelsdatter g.m. Peder Pedersen i Gislev
4) Sara Mikkelsdatter g.m. Poul Hansen [Kærby], degn i Gislev og Ellested.

9 Mette Jørgensdatter i Gudbjerg. 14 november, år mangler, fol.65B.
E: Laurids Nielsen, degn i Gudbjerg. A:
1) Karen Lauridses i Odense. Hendes første ægteskab med Laurids Fisker, fisker på Sankt Hans Kloster og andet ægteskab med Bolidantz, der er i militæret.
Arv efter enkemandens første hustru, der døde 1675 til en søn, hvis navn ikke angives.

10 Maren Jensdatter i Gislev, der døde 10.7.1694, fol.68.
Enke efter Broder [Brodersen] Riisbrigh, præst i Gislev, [død 17.3.1674]. B:
1) Christian Riisbrigh, præst i Udby på Fyn
2) Broder Riisbrigh, præst i Husby på Fyn
3) Jens Riisbrigh
4) Karen Riisbrigh. død, E: Jacob Gesius i Århus. 2B:
a Thomas Gesius
b Magdalene Sibylle Gesius
5) Anne Brodersdatter, [begravet Nykøbing Falster 8.8.1687] g.m. Frederik Brandt, præst i Nykøbing og Systofte, [død 22.4.1691]. 5B:
a Johannes Brandt
b Thomas Brandt
c Anne Cathrine Brandt
d Sofie Elisabeth Brandt
e Ida Margrethe Brandt
6) Sille Riisbrigh g.m. Knud [Hansen] Krag på Rødkilde [i Ulbølle sogn på Fyn]
7) Birgitte [Marie] Riisbrigh g.m. Jens Madsen Faber, præst i Gislev
8) Lisbeth Riisbrigh g.m. Knud Legarth i Volstrup.

11 Henrik Olufsen, degn i Svindinge. 15.5.1695, fol.75B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Poul Hansen, degn i Gislev. B:
1) Karen Henriksdatter.
FM: Otto Madsen i Svindinge, fuldmægtig og ridefoged på Glorup.

12 Thyge Lauridsen, ugift præst i Langå og Øksendrup, der døde 21.8.[1696], fol.79.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter.

13 Hans Hansen Thule (Tulle), degn i Hesselager, der døde 18.5.1697, fol.79B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: svoger Jørgen Knudsen Beesk, præst i Stouby og Hornum i Bjerre herred, [g.m. Anne Marie Lauridsdatter von Baden]. B:
4) Laurids Hansen Thule
5) Anne Hansdatter Thule
6) Else Hansdatter Thule.
FM:
1 morbror Niels Lauridsen von Baden i Bisholt i Glud sogn
2 morbror Mads Lauridsen von Baden på Bryskeborg [i Daugård sogn] i Jylland.
Skifte efter første hustru 20.10.1680. B:
1) Hans Hansen Thule, skriver på Hesselagergård
2) Niels Hansen Thule, købmand i Bragernes i Norge
3) Johanne Hansdatter Thule.
FM: Morten Madsen i Albjerg.
Arv efter afdødes søster Anne Hansdatter g.m. Henrik Pedersen i Nyborg til
1 afdøde
2 afdødes bror Niels Hansen Thule
3 afdødes bror Søren Hansen Thule i Kerteminde; nu efter hans død hans børn.

14 Birgitte [Marie] Brodersdatter [Riisbrigh] i Gislev. 26.6.1699, fol.96B.
E: Jens Madsen [Faber], præst i Gislev og Ellested. B:
3) Henrik Jensen
4) Erik Jensen
5) Broder Jensen
6) Mads Jensen
7) Charlotte Amalie Jensdatter
8) Marie Kirstine Jensdatter
9) Elisabeth Sofie Jensdatter.
Første ægteskab med [Jens Rasmussen, enkemandens formand i Gislev, skifte 12.7.1682]. B:
1) [Christian Thomsen Jensen, skifte 20.2.1691 lbnr.7]
2) Mette Margrethe Jensdatter [g.m. Johannes Christoffer Andreæ, præst i Kappeln i Slesvig].
Arv efter Maren Jensdatter, skifte 10.7.1694 lbnr.10, enke efter Broder Brodersen [Riisbrigh], præst i Gislev, [død 17.3.1674].

15 Poul Hansen Kærby, degn i Gislev. 28.10.1700, fol.106.
E: Sara Mikkelsdatter. LV: Hans Andersen i Nyborg. B:
1) Margrethe Poulsdatter g.m. Søren Rasmussen i Sandager
2) Anne Poulsdatter
3) Karen Poulsdatter.
FM: Knud [Andersen] Tage, degn i Herrested.

16 Johanne Hansdatter Thule i Hesselager. 8.11.1700, fol.115.
E: Jesper Nielsen Bro, degn i Hesselager. B:
1) Hans Thule Jespersen.

17 Anne Johanne Elsner i Gudme. 13.6.1701, fol.119.
E: Jørgen Rasmussen Herrested, præst i Gudme og Brudager. B:
2) Ida Sofie Jørgensdatter
3) Helle Sofie Jørgensdatter.
Første ægteskab med [formanden Morten Hansen, skifte 14.8.1689 lbnr.3]. B:
1) Ellen Mortensdatter.

18 Kirsten Jensdatter i Ryslinge. 3.2.1702, fol.138B.
E: Hans Andersen, degn i Ryslinge. B:
1) Anders Hansen 25
2) Anne Cathrine Hansdatter
3) Else Hansdatter
4) Anne Margrethe Hansdatter
5) Sofie Hansdatter.
Afdøde døde "for nogen rum tid siden".

19 Jørgen Rasmussen Herrested, præst i Gudme og Brudager. 3.4.1702, fol.140, 231B.
Enkemand efter [Anne Johanne Elsner, skifte 13.6.1701 lbnr.17]. B:
1) Ida Sofie Jørgensdatter
2) Helle Sofie Jørgensdatter.
FM:
1 Christen [Mouridsen] Schiønning, præst i Herrested
2 Christian Ottesen, rådmand i Fåborg
3 farbror Christen Herrested, præst i Ryslinge.

20 Bernt Bendixen [Øgler], præst i Hesselager. 7.7.1704, fol.154.
E: Hylleborg Rasmusdatter. LV: Hans Christensen Anker til Vormarksgård [i Hesselager sogn]. B:
1) Bendix Berntsen
2) Peder Humble Berntsen [Øgler]
3) Rasmus Berntsen [Øgler]
4) Otto Berntsen
5) Søren Berntsen [Øgler]
6) Jørgen Berntsen
7) Anne Berntsdatter.
FM:
1 Christian Ottesen, rådmand i Fåborg
2 Christen Clausen Barfoed, præst i Fraugde.

21 Niels Pedersen Aarhus, degn i Gislev. 2.4.1705, fol.176B.
E: Karen Poulsdatter. LV: successor Casper Pedersen, der ægter enken. B:
1) Poul Nielsen
2) Cathrine Nielsdatter.
FM:
1 Niels Andersen i Gislev
2 Søren Rasmussen i Sandager.

22 Christiane Barbara Broch i Gudme. 22.2.1706, fol.178B.
E: Erik [Ernstsen] Helm, præst i Gudme og Brudager. B:
1) Anne Eriksdatter Helm.
Desuden nævnes enkemandens forældre Ernst Eriksen Helm, [præst i Brenderup og Ore] og Anne Gødesdatter.

23 David Olufsen [Marslev], præst i Ryslinge. 1.3.1706, fol.181.
E: Hedvig Henriksdatter [Ascania]. LV: Hans Filip Plesner, præst i Skellerup og Ellinge. A:
1) søster Anne Olufsdatter, død. 2B:
a Pernille Cathrine Lauridsdatter g.m. Johan Henrik Vitte, bendrejer i København
b Erik Lauridsen, skomager i København
2) søster Ingeborg Olufsdatter, skal være gift med en degn på Sjælland.
Forsegling 31.1.1706.

24 Andreas Pedersen Zeuthen, præst i Svindinge. 2.3.1707, fol.187B.
E: Ida Margrethe Bremer, der døde 7.3.1707. B:
1) Maren Zeuthen
2) Anders Zeuthen
3) Hans Christian Zeuthen
4) Margrethe Dorthe Zeuthen.
FM:
1 farbror Henrik Zeuthen i Allested
2 farbror Alexander Zeuthen, degn i Svindinge
3 mosters mand Otto Madsen i Svendborg.
Afdøde enkes første ægteskab med Andreas [Madsen] Lerche, formand i Svindinge, [skifte 26.11.1689 lbnr.2]. B:
1) Elisabeth Lerche g.m. Jacob Eriksen på Lundsgård
2) Anne Lerche g.m. Jacob [Hansen] Berg, successor
3) Marie Hedvig Lerche.
Margrethe Dorthe Zeuthen har gave fra sin mormors søster g.m. [Johannes Christoffer] Andreæ, præst i Kappeln i Slesvig.

25 Cathrine [Clausdatter] Reenberg i Oure, der døde 2.9.1707, fol.200B.
E: Kjeld [Sørensen] Balslev, præst i Oure og Vejstrup.
2) Cornelius Lerche [Kjeldsen Balslev]
3) Elisabeth Marie Kjeldsdatter Balslev.
[Første ægteskab med formanden Cornelius Madsen Lerche, skifte 21.1.1689 lbnr.1]. B:
1) Mathias Lerche, løjtnant

26 Peder Hansen, degn i Gudme og Brudager. 27.9.1709, fol.225.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Hans Pedersen, uvist hvor, efter hvem de ikke har hørt i 21 år
2) Casper Pedersen, degn i Gislev og Ellested
3) Niels Pedersen i København
4) Thomas Pedersen
5) Maren Pedersdatter, skifte Broholm gods 11.10.1695. E: Morten Hansen i Egsmose. 1B:
a Anne Mortensdatter
6) Anne Pedersdatter g.m. Jesper [Nielsen] Bro, degn i Hesselager.
Forsegling 31.8.1709.

27 Margrethe Hansdatter i Ryslinge. 8.10.1710, fol.231B.
E: Christen [Jørgensen] Herrested, præst i Ryslinge. B:
1) Frederikke Helvig Christensdatter 3
2) Voldborg Christensdatter 6 uger.
Afdøde havde arv efter sin far [Hans Jacobsen, præst i Avnslev og Bovense] som Anne Sofie Ottesdatter g.m.Knud [Olufsen] Lerche, præst i Skalkendrup leverede til afdødes formynder nu afdøde Poul Corneliussen, [proviantforvalter] og som enken Margrethe [Mathiasdatter Foss] lovede at levere.

28 Jesper Nielsen Bro, degn i Hesselager. 15.12.1710, fol.233B.
E: Anne Pedersdatter [Gudme]. LV: successor Anders Lauridsen Drejer, der ægter enken. B:
2) Bernt Jespersen 3.
FM: Morten Hansen i Egsmose.
Første ægteskab med [Johanne Hansdatter Thule, skifte 8.11.1700 lbnr.16]. B:
1) Hans Thule Jespersen 12.

29 Laurids Nielsen, degn i Gudbjerg. 4.5.1711, fol.235B.
E: Helvig Madsdatter Vest. LV: Casper Pedersen, degn i Gislev og Ellested. B:
1) Niels Lauridsen, degn ved Frederiksborg på Sjælland , [måske Uggeløse i Lynge-Frederiksborg herred]
2) Christoffer Lauridsen 11.
FM: morbror Otto Madsen Vest.

30 Anne Pedersdatter Gudme i Hesselager. 23.10.1713, fol.238B.
E: Anders [Lauridsen] Drejer, degn i Hesselager. B:
2) Jesper Andersen.
Første ægteskab med [formanden Jesper Nielsen Bro, skifte 15.12.1710 lbnr.28]. B:
1) Bernt Jespersen Bro 5.
FM: morbror Casper Pedersen [Gudme], degn i Gislev og Ellested.

31 Marie Hedvig Bremer i Svindinge præstegård. 16.1.1713, 239B.
B:
1) Ida Margrethe Bremer, [død 7.3.1707]. Første ægteskab med Andreas [Madsen] Lerche, præst i Svindinge, [skifte 26.11.1689 lbnr.2]. B:
a Elisabeth Lerche g.m. Jacob Eriksen [på Lundsgård]
b Anne Lerche g.m. Jacob [Hansen] Berg, præst i Svindinge
c Marie Hedvig Lerche.
Ida Margrethe Bremers andet ægteskab med Andreas Pedersen Zeuthen, præst i Svindinge, [skifte 2.3.1707 lbnr.24]. B:
d Maren Zeuthen g.m. Jørgen Terkildsen i Kappel
e Anders Zeuthen
f Hans Christian Zeuthen
g Margrethe Dorthe Zeuthen.
FM:
1 farbror Henrik Zeuthen, præst i Allested og Vejle
2 [mosters mand] Otto Madsen Vest i Svendborg.
Margrethe Dorthe Zeuthen har gave fra sin mormors søster g.m. Johannes Christoffer [Andreæ], præst i Kappeln i Slesvig.

32 Henning [Andersen] Broholm, præst i Ringe. 23.8.1714, fol.244.
E: Ida Margrethe [Hjerresdatter] Juul. LV: Erik Switzer, præst i Højrup og Gestelev.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1714.

33 Christine Marie Knudsdatter i Ryslinge. 12.2.1715, fol.245.
E: Christen Jørgensen Herrested, præst i Ryslinge. B:
1) Jørgen Christensen 2
2) Knud Christensen 7 uger
3) Jacob Christensen 7 uger.
FM: morfar Knud Pedersen [Dan], præst i Stenløse og Fangel.

34 Sofie Christensdatter i Oure, der døde 4.1.1715, fol.245.
E: Peder Mortensen, degn i Oure og Vejstrup. A:
Der skal være 3 halvsøstre ved Viborg i Jylland, efter hvem de ikke har hørt i 32 år.

35 Margrethe Christensdatter, ugift i Gudbjerg præstegård. 30.11.1716, fol.247.
A:
0) far [Christen Jørgensen, præst i Espe og Vantinge, død 1645]
1) bror Christen Christensen i Rudme [i Herringe sogn]
2) bror [Laurids Christensen], død. 1B:
a Marie Lauridsdatter
3) søster [Anne Christensdatter], død, var g.m. [Hans Nielsen Lopdrup, præst i Gudbjerg, død 3.5.1677]. B:
a Elisabeth Hansdatter g.m. Hans [Hansen] Møller, præst i Gudbjerg
samt øvrige børn i Horsens.

36 Hans [Hansen] Møller, præst i Gudbjerg. 9.7.1717, fol.248B.
E: Elisabeth Hansdatter Lopdrup. LV: Peder [Rasmussen] Haahr, præst i Langå og Øksendrup. B:
1) Birgitte Hansdatter Møller g.m. Kjeld [Sørensen] Balslev, præst i Oure og Vejstrup
2) Anne Dorthe Hansdatter g.m. Mathias Nielsen [Gudme], præst i Sønder Broby
3) Anne Cathrine Hansdatter.

37 Christen Jørgensen Herrested, præst i Ryslinge. 19.4.1717, fol.256B.
E: Marie Kirstine Faber. LV: Niels Hansen Viborg til Tøjstrup [i Ryslinge sogn]. B:
5) Margrethe Kirstine Herrested 2.
FM: morbror Henrik [Jensen] Faber, præst i Ringe.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 8.10.1710 lbnr.27]. B:
1) Frederikke Helvig Christensdatter 9
2) Voldborg Christensdatter 7.
FM:
1 [Niels Rasmussen] Buchholtz til Hesselagergård [g.m. Inger Margrethe Grønneval], som beslægtet
2 Hans Rhumann [Frederiksen] Monrad, præst i Hesselager, g.m. [Birgitte Poulsdatter Grønneval], som beslægtet.
Andet ægteskab med [Christine Marie Knudsdatter, skifte 12.2.1715 lbnr.33]. B:
3) Jørgen Christensen 8
4) Jacob Christensen 3.
FM: morfar Knud Pedersen [Dan], præst i Stenløse og Fangel.

38 Peder Mortensen, degn i Oure og Vejby. 28.3.1718, fol.261B.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Rasmussen i Gudbjerg. A:
1) bror, død. 2B:
a Laurids Kjeldsen
b en datter, hvis navn ikke angives
2) bror Oluf Mortensen, klejnsmed i Frendved i Sæby sogn [dvs. Buerup sogn] på Sjælland.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Hansen i Gudbjerg.

39 Daniel Christensen [Alsing], degn i Oure og Vejby. 5.6.1719, fol.262B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Rasmussen i Gudbjerg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.4.1719.
[Første ægteskab med Sofie Christensdatter, skifte 4.1.1715 lbnr.34].

40 Jens [Madsen] Faber, præst i Gislev og Ellested, der døde 28.6.1719, fol.264.
E: Anne Sofie [Jacobsdatter]. LV: Rasmus [Pedersen] Winther, præst i Ørbæk. B:
7) Christian Faber
8) Jacob Faber
9) Birthe Faber
10) Mette Cathrine Faber.
FM:
1 morbror Hans Jacobsen, præst i Kirke Søby og Turup
2 Jørgen Jacobsen, rådmand og postmester i Fåborg.
Første ægteskab med [Birgitte Marie Brodersdatter Riisbrigh, skifte 26.6.1699 lbnr.14]. B:
1) Henrik Jensen Faber, præst i Ringe
2) Erik Jensen Faber i Sønder Åby, præst [i Husby og Wedellsborg kapel, død 1715]. 4 børn, hvis navne ikke angives
3) Mads Jensen Faber 25
4) Charlotte Amalie Jensdatter Faber
5) Marie Kirstine Jensdatter Faber g.m. Poul [Broder Poulsen] Haagerup, præst i Ryslinge
6) Elisabeth Sofie Jensdatter Faber.

41 Erik [Ernstsen] Helm, præst i Gudme og Brudager, der døde 7.6.1723, fol.277B.
E: Elisabeth Lauridsdatter Gevninge. LV: Martin Arlodt, byfoged i Svendborg. B:
2) Evert Helm
3) Laurids Helm
4) Christiane Barbara Helm
5) Dorthe Marie Helm.
FM:
1 Anders Hvid, præst i Brenderup og Ore g.m. Anne Margrethe Ernstdatter Helm
2 Niels Gødesen, præst i Rudkøbing.
Første ægteskab med [Christiane Barbara Broch, skifte 22.2.1706 lbnr.22]. B:
1) Anne Eriksdatter Helm.

42 Kjeld Sørensen Balslev, præst i Oure og Vejby. 11.5.1725, fol.282.
E: Birgitte Hansdatter Møller. LV: Mathias Nielsen Gudme, præst i Sønder Broby [g.m. Anne Dorthe Hansdatter Møller]. B:
3) Cathrine Kjeldsdatter
4) Anders Kjeldsen
5) Søren Kjeldsen.
FM: Poul [Andersen] Skytte, præst i Bjerreby på Tåsinge [g.m. Anne Cathrine Hansdatter Møller].
Første ægteskab med [Cathrine Clausdatter Reenberg, skifte 2.9.1707 lbnr.25]. B:
1) Cornelius Lerche Kjeldsen Balslev i Amsterdam
2) Elisabeth Marie Kjeldsdatter Balslev g.m. Casper Flint i Svendborg.

43 Hans Rhumann Frederiksen Monrad, præst i Hesselager. 14.8. 1725, fol.297B.
E: Birgitte [Poulsdatter] Grønneval, der døde, skifte 30'te dag 27.1.1728. LV: Hans Christensen Anker til Vormarksgård. B:
1) Frederik Monrad
2) Poul Zacharias Monrad 12
3) Niels Monrad 8
4) Erik Monrad 5
5) Øllegaard Monrad
6) Birgitte Monrad.
FM:
1 født værge Christian Monrad, præst i Øier og Tretten i Christiania stift i Norge
2 Knud Trochmann, præst i Skaarup.

44 Claus Hansen Kemler, præst i Gislev og Ellested, der døde 8.3.1730, fol.303B.
E: Anne Magdalene [Wichmannsdatter] Hofmann. LV: Hans [Mikkelsen] Seidelin præst i Herrested.
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1730.

45 Anders [Lauridsen] Drejer, degn i Hesselager. 4.7.1730, fol.304B.
Cathrine Pedersdatter Herch. LV: successor Søren [Hansen] Munkebo, der ægter enken. B:
1) Jesper Drejer 19
2) Lorents Peder Drejer 14
3) Anne Elisabeth Drejer 11
4) Christian Carl Drejer 8
5) Herman Drejer 5.
FM:
1 Hans Krarup
2 Casper Pedersen Gudme, degn i Gislev.

46 Laurids Pedersen Bang, degn i Gudbjerg, der døde 19.8.1730, fol.305B.
E: Hedvig Madsdatter Vest. LV: Niels Vest, købmand i Svendborg. B:
1) Karen Lauridsdatter Bang 12.
FM: Peder Iversen Bang.

47 Anne Margrethe Christiansdatter Hjort i Gudme, der døde 12.6.1730, fol.306B.
E: Claus [Andersen] Strømberg, præst i Gudme og Brudager, der døde 8.8.1730. B:
1) Mogens Clausen Strømberg 5.
FM:
1 morbror Mikkel Christian Hjort, sadelmager i Fredericia
2 mosters mand Frederik Hartvig, sadelmager i Middelfart
3 mosters mand Peder Pedersen Haagerup, skrædder i Middelfart.
Desuden nævnes afdøde mands søster Karen Frølich.
[Afdøde mands far var Anders Poulsen, rådmand i Svendborg og Ellen Clausdatter].

48 Mathias Schwartz, degn i Ringe. 7.11.1732, fol.311B.
E: Mariche Elisabeth. LV: Niels Holm, degn i Ryslinge. B:
1) Christen Fischer Schwartz 24
2) Anne Margrethe Schwartz
3) Anne Schwartz
4) Mariche Schwartz
5) Henrikke Christine Schwartz
6) Mette Margrethe Schwartz
7) Sofie Schwartz.
FM: Peder Andersen i Ringe kro.

49 Charlotte Vissing i Oure. 27.3.1733, fol.312.
E: Hjerre [Jespersen] Juul, præst i Oure og Vejstrup. A:
1) far Søren Jørgensen Vissing i Randers.
Afdøde døde 1.3.1733.

50 Henrik [Jensen] Faber, præst i Ringe. 9.2.1733, fol.312B, 539B.
E: Anne Helvig [Henningsdatter] Broholm. LV: Hjerre [Jespersen] Juul, præst i Oure og Vejstrup. B:
1) Henrik Henriksen Faber, født 5.3.1716, der døde 28.2.1734
2) Henning Henriksen Faber, født 4.7.1718
3) Erik Henriksen Faber, født 30.8.1720
4) Jens Henriksen Faber, født 25.8.1721
5) Broder Henriksen Faber, født 18.2.1727
6) Christian Henriksen Faber, født 16.1.1732.
FM:
1 Wulf Godske [Christensen] Holm, præst i Korup og Ubberud
2 Anders [Christensen] Holm, præst i Vigerslev og Veflinge
3 Gregers Holm, købmand i Bogense
4 Hans [Christiansen] Riisbrigh, præst i Vejlby i Vends herred
5 Frederik [Christiansen] Holm, præst i Svanninge
6 Niels Arctander [Christensen] Holm, præst på Lyø.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Hansen på Egeskov
2 [Ida Margrethe Juul], enke efter formanden Henning [Andersen] Broholm, [skifte 23.8.1714 lbnr.32].
Afdøde døde 11.1.1733.

51 Anne Andersdatter Lerche, der døde 17.5.1725, fol.316B.
E: Jacob [Hansen] Berg, præst i Svindinge. Han ægter Elisabeth Marie Brønner. B:
1) Hans Henrik Jacobsen Berg
2) Andreas Christoffer Vilhelm Jacobsen Berg
3) Christian Ludvig Jacobsen Berg
4) Elisabeth Amalie Jacobsdatter Berg, nu g.m. Claus [Johansen] Vedel, præst [i Munkebo]
5) Charlotte Amalie Jacobsdatter Berg
6) Frederikke Christiane Jacobsdatter Berg.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1725.
Skifte 10.10.1734.

52 Niels Rasmussen Holm, degn i Ryslinge. 14.3.1735, fol.317.
E: Gertrud Andersdatter Lykke.
Testamente af 2.11.1729.
Han var født i Gultvedholm i Kværndrup sogn
Hun var født i Odense.
Afdøde døde 12.3.1735.

53 Karen Poulsdatter i Gislev, der døde 2.9.1734, fol.318B.
E: Casper Pedersen Gudme, degn i Gislev og Ellested, der døde 17.3.1735. B:
2) Peder Caspersen Gudme 26
3) Niels Caspersen Gudme 22
4) Anne Dorthe [Margrethe] Caspersdatter Gudme 17, der ægter successor
Michael Hostrup
5) Sara Caspersdatter Gudme 13.
Første ægteskab med [formanden Niels Pedersen Aarhus, 2.4.1705 lbnr.21]. B:
1) Poul Nielsen.

54 Anne Dorthe Margrethe Caspersdatter Gudme i Gislev, der døde 11.2.1736, fol.322B.
E: Michael Hostrup, degn i Gislev og Ellested. A:
1) bror Peder Caspersen Gudme 26
2) bror Niels Caspersen Gudme 22
3) søster Sara Caspersdatter Gudme 13.

55 Edvard Pedersen Haahr, præst i Langå og Øksendrup, der døde 2.10.1736, fol.323.
E: Maren Engberg. LV: Hjerre Juul, præst i Oure og Vejstrup. B:
1) Birgitte Sofie Edvardsdatter Haahr 10
2) Peder Edvardsen Haahr 9
3) Niels Edvardsen Haahr 5
4) Johanne Ottilie Edvardsdatter Haahr 4
5) Edel Margrethe Edvardsdatter Haahr 2
6) Maren Edvardsdatter Haahr 11 uger.
FM:
1 Johan Otto Hansen til Skovsbo [i Fuglsbølle sogn] på Langeland, fuldmægtig på Ørbæklunde.
2 Poul [Jørgensen] Landt, præst i Hesselager.
Desuden nævnes afdødes mor Maren [Poulsdatter] Ebstrup, enke efter afdødes far Peder Rasmussen Haahr, [formand i kaldet, begravet Langå 20.1.1729]. LV: Herman [Frands Antonsen] Barkmann, præst i Gudbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1736.

56 Broder Henriksen Faber i Ringe præstegård, der døde 21.3.1739, fol.325.
A:
1) mor Anne Helvig Henningsdatter Broholm g.m. Jørgen [Jørgensen] Lund, præst i Ringe
2) bror Henrik Henriksen Faber, [død 28.2.1734], efter hvem, der er arv
3) bror Henning Henriksen Faber
4) bror Erik Henriksen Faber
5) bror Jens Henriksen Faber
6) bror Christian Henriksen Faber
7) halvsøster Anne Henrikke Jørgensdatter Lund.
Arv efter afdødes far Henrik [Jensen] Faber, præst i Ringe, skifte 9.2.1733 lbnr.50].

57 Bernt Clausen Gosmann, præst i Gudme og Brudager. 27.9.1743, fol.325B.
E: Anne Pedersdatter Endorf.
Testamente af 4.2.1743.

58 Mogens Clausen Strømberg, ugift i Gudme. 18.10.1747, fol.326B.
A:
0) forældre Claus [Andersen] Strømberg, præst i Gudme og Brudager, [død 8.8.1730 og Anne Margrethe Christiansdatter Hjort, skifte 12.6.1730 lbnr.47]
1) farbror Carsten Strømberg, skildrer i Åbenrå, nu i Svendborg, hvor han var født
2) farbror Poul Andersen Strømberg, død på rejse til Ostindien. 1B:
a Anne Christine Strømberg i Norge
3) farbror Johannes Andersen Strømberg, juveler i Paris
4) faster Karen Andersdatter Strømberg g.m. Samuel Frølich, købmand i Svendborg
5) faster Anne Andersdatter Strømberg, død. Første ægteskab med Jens Brinkmann. 1B:
a Ellen Kirstine Brinkmann.
Anne Andersdatter Strømbergs andet ægteskab med Oluf Knudsen Lerche i Skalkendrup, præst [i Avnslev og Bovense]. 2B:
b Knud Lerche
c Christiane Charlotte Lerche
6) faster Dorthe Marie Andersdatter Strømberg g.m. Christen [Thomsen] Bruun, skolemester i Svendborg
7) morbror Michael Christiansen Hjort, sadelmager i Fredericia
8) moster Maren Christiansdatter Hjort g.m. Peder [Pedersen] Haagerup, skrædder i Middelfart
9) moster Karen Christiansdatter Hjort, [skifte Middelfart 6.4.1742 lbnr.591] g.m. [Jochum] Frederiksen Hartvig, sadelmager i Middelfart, [skifte Middelfart 24.7.1736 lbnr.515]. 4B:
a Christian Frederik Hartvig
b Frederik Hartvig
c Anne Dorthe Hartvig
d Anne Margrethe Hartvig.

59 Gertrud Andersdatter Lykke i Ryslinge. 11.6.1743, fol.338.
Enke efter Niels Rasmussen Holm, degn i Ryslinge, [skifte 14.3.1735 lbnr.52].
Testamente af 2.11.1729.
Hans A:
1) bror Hans Rasmussen Holm, død. 7B:
a Rasmus Hansen Holm, skoleholder i Sandager i Gislev sogn
b Jørgen Hansen Holm i Ravndrup på Krumstrup gods, død. 2B:
1 Niels Jørgensen 10
2 Hans Jørgensen 8
c Knud Hansen Holm, skoleholder i Tårup i Frørup sogn
d Niels Holm 13 hos stedfar i Gultved i Kværndrup sogn
e Karen Hansdatter g.m. Hans Nielsen i Stenstrup
f Kirsten Hansdatter g.m. Niels Frederiksen, stadstambur i København
g Martha Hansdatter i Frørup præstegård
2) bror Jens Rasmussen Holm i Marslev, død. 3B:
a Niels Jensen 25
b Søren Jensen 18
c Karen Jensdatter gift i Marslev
3) søster Karen Rasmusdatter g.m. Jesper Hjulmand i Egeskov.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Jens Mikkelsen på Pejrupgård i Orte sogn
b Laurids Mikkelsen, død. 6B:
1 Peder Lauridsen i Sønderby
2 Christen Lauridsen . møller i Gelskov mølle [i Hillerslev sogn]
3 Karen Lauridsdatter g.m. Peder Pedersen i Glamsbjerg i Køng sogn
4 Anne Lauridsdatter g.m. Bernt Jessen i Glamsbjerg
5 Mette Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Gregersen i Sønderby. 1B:
x Gregers Jensen 9
6 Johanne Lauridsdatter g.m. Mads Jørgensen i Nørre Højrup.

60 Birgitte Henriette Faber, ugift, der døde 1.5.1746, fol.342B.
A:
1) mor Mette Sofie. Første ægteskab med afdødes far Erik [Jensen] Faber i Sønder Åby, præst i Husby og Wedellsborg kapel, [død 1715]. B:
2) bror Hannibal Faber, død. 1B:
a Nikolaj Faber
3) søster Anne Cathrine Faber g.m. Laurids Juul i Hjortsager?, kammertjener på Augustenborg på Als
4) Mette Erika Faber, g.m. Frands Boller, skoleholder i Egtved.
Mors andet ægteskab med fars successor [Rasmus] Rosing, [død januar 1742]. B:
5) halvbror Christen Rosing, student
6) halvbror Frederik Rosing
7) halvbror Hans Jacob Rosing, går i skole
8) halvsøster Anne Rosing, enke i Sverige
9) halvsøster Dorthe Rosing
10) halvsøster Lise Rosing
11) halvsøster Kirsten Rosing.

61 Pernille Hansdatter Stenstrup i Gislev. 29.11.1753, fol.343B.
E: Michael [Rasmussen] Haastrup, degn i Gislev og Ellested. B:
1) [Anne] Dorthe Margrethe Haastrup 15½.
FM: morbror Hans Stenstrup, degn i Svindinge.

62 Mads Hansen Bolbro, skoleholder i Gislev, der døde 12.7.1752, fol.344.
E: Anne Marie Qvist. LV: brorsøn Peder Qvist, skipper i Svendborg. A:
1) bror Rasmus Hansen i Røgerup
2) søster Anne Hansdatter i Odense, enke efter Mads [Christensen] Braad, [skomager i Odense, skifte Odense 1740], ved søn Laurids Braad, student i Odense
3) bror, død. 1B:
a Anne Marie Juul g.m. Knud Berg, præst i Everdrup i Bårse herred på Sjælland
4) søster Anne Hansdatter g.m. Bertel Hansen på Brorupgård.

63 Jørgen [Jørgensen] Lundt, præst i Ringe, der døde 1.9.1752, fol.345B.
E: Anne Helvig [Henningsdatter] Broholm. LV: Hjerre [Jespersen] Juul, præst i Oure og Vejstrup. B:
3) Anne Henrikke Lundt 14.
FM: Niels Hansen, fuldmægtig på Ørbæklunde.
Første ægteskab med Anne Mortensdatter Piil, [død 1732]. B:
1) Marianne Lundt 24
2) Cathrine Marie Lundt 23, der ægter successor Hans [Hansen] Lakkendrup.
FM: [Christian] Blangsted, birkedommer i Ravnholt birk.
Enkens første ægteskab med Henrik [Jensen] Faber, formand i Ringe, skifte 9.2.1733 lbnr.50. Arv til B:
1) Henrik Henriksen Faber, skifte 14.7.1734, efter hvem der er arv
2) Henning Henriksen Faber
3) Erik Henriksen Faber
4) Jens Henriksen Faber, død, efter hvem der er arv
5) Broder Henriksen Faber, skifte 21.3.1739 lbnr.56
6) Christian Henriksen Faber, født 16.1.1732.
Arv efter enkens far Henning [Andersen] Broholm, [præst i Ringe, skifte 23.8.1714 lbnr.32] med pension til hans enke, enkens mor.
Arv efter enkens bror Johan Monrad Broholm.
Arv efter Henrik [Jensen] Fabers moster Elisabeth Brodersdatter Riisbrigh.

64 Jacob Berg, præst i Svindinge, der døde 16.3.1750, fol.355.
E: Elisabeth Marie Brønner. LV: August [Markussen] Tack, præst i Langå og Øksendrup. B:
1) Hans Henrik Berg, præst i Ålborg Hospital, [død oktober 1745]. 4B:
a Anne Cathrine Jacoba Berg 11
b Rakel Amalie Berg 9½
c Anne Lærke Berg 7
d Hans Henrik Berg 5
2) Christian Ludvig Berg, på stedet
3) Anne Elisabeth [Amalie] Berg g.m. [Bonde] Simonsen, landsdommer til Elvedgård [i Veflinge sogn]
4) Charlotte Amalie Berg g.m. Johan Engelsen i København
5) Frederikke Christiane Berg, enke efter Søren Høgh.
Arv i boet efter Hans Oluf [Andersen] Bagnegaard, degn i Langå og Øksendrup, [begravet 14.11.1722] til B:
1 Johannes Hansen Bagnegaard i Langå
2 Hans Hansen Bagnegaard i Nyborg
3 Maren Hansdatter Bagnegaard i København.

65 Poul Haagerup, præst i Gislev og Ellested. 7.2.1757, fol.389B.
E: Marie Kirstine [Jensdatter] Faber. LV: Christian Leth, herredsfoged i Lunde. B:
1) Christen Haagerup 37
2) Jens Broder Haagerup 33, kapellan her
3) Birthe Cathrine Haagerup 32
4) Charlotte Sofie Haagerup 30, i København
5) Rasmus Haagerup 29
6) Theodor Haagerup 26
7) Anne Marie Haagerup 24.
FM:
1 Andreas Friis i Ravndrup
2 Christian Blangsted, birkedommer i Gislev.

66 Hjerre [Jespersen] Juul, præst i Oure og Vejstrup, der døde 1.3.1757, fol.413B.
Enkemand efter [Andriette Christine Simonsdatter, død 1741]. B:
1) Leopoldine Cathrine Juul 21.
FM: fætter Frederik Casper [Hansen] Struch, præst i Øster Skerninge og Hundstrup.
[Første ægteskab med Charlotte Vissing, skifte 27.3.1733 lbnr.49].

67 Michael Rasmussen Haastrup, degn i Gislev og Ellested. 10.4.1758, fol.429.
Enkemand efter [Pernille Hansdatter Stenstrup, skifte 29.11.1753 lbnr.61]. B:
1) Anne Dorthe Margrethe Haastrup 19, der ægter successor Rasmus Haagerup.
Desuden nævnes Jens Broder [Poulsen] Haagerup, kapellan i Gislev og Ellested.
Afdøde døde 8.4.1758.

68 Lene [Pedersdatter] Arensberg i Brudager, der døde 7.4.1759, fol.430.
E: Herman Frands [Antonsen] Barchmann, præst i Gudbjerg, entlediget for nogle år siden, nu i Brudager.
Testamente af 28.6.1737.

69 Petronelle Pedersdatter Krog i Ringe degnebolig, der døde 1.5.1759, fol.431.
Enke efter Jørgen [Christoffersen] Strøyberg, præst [i Kerte, skifte Båg herred gejstlig 27.3.1727 lbnr.191]. B:
1) Anne Erika Strøyberg g.m. Rasmus From, degn i Ringe
2) [Christoffer] Strøyberg
3) J[acob] Strøyberg, [skoleholder i Bovense]
4) [Jens] Strøyberg.

70 Jørgen Poulsen Bang, degn i Oure og Vejstrup. 3.12.1759, fol.431B.
E: Mette Marie Mikkelsdatter. LV: Carsten Hermansen, skrædder i Oure. B:
1) Poul Jørgensen Bang, købmand i Odense
2) Peder Jørgensen Bang, fuldmægtig på Fårevejle [i Skrøbelev sogn] på Langeland
3) Anne Kirstine Jørgensdatter Bang g.m. Kærumgaard, forpagter på Lundegård
4) Dorthe Jørgensdatter Bang g.m. Christian Skov, kontrollør i Kerteminde
5) Gedske Kirstine Jørgensdatter Bang på Lundegård.

71 Peder [Andersen] Espe, degn i Ryslinge, der døde 7.7.1760, fol.433.
E: Margrethe Pedersdatter Lund. LV: [Hans] Stenstrup, degn i Svindinge. B:
1) Christian Espe 23, i København.
FM: farbror Jens Espe i Sandholts Lyndelse.

72 Herman Frands [Antonsen] Barchmann i Brudager, entlediget præst fra Gudbjerg, der døde 2.9.1760, fol.435, 475.
Enke efter Lene [Pedersdatter] Arensberg, skifte 7.4.1759 lbnr.68.
Testamente af 28.6.1737.
Hans A:
0) forældre [Anton Barchmann, regimentsskriver i Riberhus amt og Ingeborg Lauridsdatter Friis]
1) søster Anne Else Barchmann, henved 90 år, i Vilslev og Hunderup ved Ribe
2) bror Christen Barchmann, præst i Vilslev, [død 1.12.1746 på Sønderris Guldager sogn]. 2B:
a Anton Barchmann, degn i Alslev og Hostrup
b Johanne Elisabeth Barchmann g.m. Laurids [Nielsen] Gram, præst i Stege på Møn
3) bror Gabriel Barchmann, købmand og underofficer i Jylland, død. 2B:
a Ingeborg Gabrielsdatter g.m. Mathias Pedersen Worm i Blovstrød på Sjælland
b Anne Else Gabrielsdatter g.m. Iver Nielsen i Terpager på Sneumgård gods ved Ribe.
Hendes A:
0) forældre [Peder Nielsen Arensberg, præst i Hvejsel og Givskud, skifte Nørvang herred gejstlig 6.7.1733 lbnr.14 og Kirsten Hansdatter Vandel]
1) søster Johanne Arensberg g.m. Jochum [Frederik Johansen] Neumann, præst i Gørding og Vejrup
2) søster Anne Arensberg g.m. Johan Risom, præst i Grenå
3) bror Hans Arensberg, præst i Hvejsel, [død marts 1749]. 6B:
a Niels Arensberg 23, student i Københavns Akademi
b Claus Arensberg 21, i Horsens latinskole
c Jens Arensberg 16
d Christian Arensberg 13
e Kirsten Arensberg g.m. [Jens Jørgensen] Mandix, præst i Hvejsel og Givskud
f Susanne Elisabeth Arensberg g.m. [Christen Christiansen] Thisenius, præst i Kollerup og Vindelev.

73 Marie Kirstine [Jensdatter] Faber i Gislev. 2.6.1761, fol.450B.
Enke efter [Poul Haagerup, præst i Gislev og Ellested, skifte 7.2.1757 lbnr.65]. B:
2) Christen Haagerup, nu successor efter sin afdøde bror i Gislev
3) Jens Broder Haagerup, præst i Ryslinge
4) Birthe Cathrine Haagerup
5) Charlotte Sofie Haagerup
6) Rasmus Haagerup, degn i Gislev og Ellested, der døde, [skifte 31.10.1762 lbnr.74]
7) Theodor Haagerup, der døde, skifte 2.6.1762 fol.459B
8) Anne Marie Haagerup.
Første ægteskab med [Christen Jørgensen Herrested, præst i Ryslinge, skifte 19.4.1717 lbnr.37]. B:
1) Margrethe Kirstine Herrested g.m. Niels Lolle, oboist i det kongelige grenaderkorps i København
Afdøde døde 4.5.1761.

74 Rasmus Haagerup, degn i Gislev og Ellested, der døde 31.10.1762, fol.466, 475.
E: Anne Dorthe Margrethe [Haastrup]. LV: Hans Stenstrup, degn i Svindinge. A:
1) bror Christen Haagerup, successor i Gislev of Ellested
2) bror Jens Broder Haagerup, præst i Ryslinge
3) søster Birthe Cathrine Haagerup
4) søster Charlotte Sofie Haagerup
5) bror Theodor Haagerup, død, efter hvem der er arv
6) søster Anne Marie Haagerup.
7) halvsøster Margrethe Kirstine Herrested g.m. Niels Lolle, oboist i det kongelige grenaderkorps i København.

75 Markus [Didriksen] Achton, skoleholder i Vejstrup, der døde 12.12.1763, fol.475B.
Forlovet med Anneke Lysabild i København. A:
1) mor [Armgard Sofie] Monrad, enke efter Voetmann på Herlufsholm
2) bror [Jacob Didriksen] Achton, degn i [Sorterup og] Ottestrup på Sjælland.
Afdødes far var [Didrik Jacobsen Achton, præst i Vigersted og Kværkeby, skifte Ringsted herred gejstlig 28.3.1731 lbnr.22].

76 Herman Didrik [Hansen] Holst, præst i Gudme og Brudager, der døde 2.3.1764, fol.485B, næste protokol fol.129, 133.
E: Else [Nielsdatter] Brinch. LV: [Johan Christoffer] Bendz, præst i Rønninge, [g.m. Ellen Dorthe Nielsdatter Brinch]. B:
3) Niels Brinch Holst
4) Nikoline Elisabeth Holst. Ved afkald 14.12.1786 g.m. Lorents Hansen Widding, skytte på Ulriksholm
5) Sofie Marie Holst. Ved afkald 11.12.1784 g.m. Holger Bang, forpagter af Helsingegård på Sjælland.
FM:
1 Herman [Poulsen] Landt, præst i Hesselager
2 farbror Søren Christian Holst, degn i Staby
3 morbror regimentskvartermester Brinch.
Første ægteskab med [Mette Cathrine Nielsdatter Gerner]. B:
1) Theodor Frederik Holst, student i København
2) Elisabeth Holst, død, efter hvem der er arv.
FM: morbror Erik [Nielsen] Gjern i Hjortsvang, præst [i Linnerup og Hammer].

77 Søren [Hansen] Munkebo, degn i Hesselager, der døde 18.6.1765, fol.501, 515B, næste protokol fol.129.
E: Christiane Cathrine Rohde. LV. Andreas Rohde, personlig kapellan i Assens, [Erik] Bjerregaard, successor i Hesselager, der ægter enken. B:
1) Cathrine Marie Munkebo, døbt 17.7.1754. Ved afkald 8.11.1783 g.m. Niels Møller, degn i Hesselager
2) Caroline Kirstine Munkebo, døbt 29.10.1755
3) Øllegaard Munkebo, døbt 8.11.1757
5) Johanne Magdalene Munkebo, døbt 30.5.1765, der døde 22.5.1766.
FM: [farbror Jens Hansen] Munkebo, præst [i Lading, Fårup og Sabro].
Arv i boet efter afdødes søster Madam Griis i København, skifte sluttet 7.10.1781.

78 Anne Marie Kragelund i Gislev. 14.12.1764, fol.507B.
E: Christen Haagerup, degn i Gislev og Ellested, der døde 30.5.1765. B:
1) Marie Elisabeth Haagerup.
FM: Iver Haagerup.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands søster Birgitte Cathrine Haagerup
2 afdøde mands søster Anne Marie Haagerup.
Afdøde døde 16.11.1764.

79 Anne Henrikke Lundt, ugift i Ringe. 12.5.1766, fol.515.
A:
1) halvbror Erik Faber i Verninge
2) halvsøster Marianne Lundt g.m. [Poul Rasmussen] Haagerup, præst i Ryslinge
2) halvsøster Cathrine Marie Lundt g.m. [Hans Hansen] Lakkendrup, præst i Ringe.
Afdøde havde arv efter far Jørgen Jørgensen Lundt, præst i Ringe, skifte 1.9.1752 lbnr.63.

80 Sara [Hermansdatter] Broch i Hesselager, der døde 25.6.1767, fol.516, næste protokol fol.128B.
Enke efter Poul [Jørgensen] Landt, præst i Hesselager, [død 10.8.1756]. B:
5) Herman Poulsen Landt, successor i Hesselager
6) Laurids Poulsen Landt i Ullemose
7) Margrethe Elisabeth [Poulsdatter Landt g.m. Oluf [Jacobsen] Hvalsø.
Første ægteskab med Jørgen Madsen, [købmand] i Kerteminde. B:
1) Oluf Jørgensen, død for nylig
2) Jørgen Jørgensen, død. 3B:
a Jørgen Jørgensen, der kalder sig Jørgen Jørgensen Landt
b Gertrud Margrethe Jørgensdatter. Ved afkald 28.9.1771 g.m. Johan Rasmus Møller, smed på Tranekær på Langeland
c Sara Jørgensdatter, der døde i Nyborg 10.5.1782
3) Sindel Abelone [Jørgensdatter, skifte Ulfborg herred gejstlig 31.5.1762 lbnr.102], var g.m. Johan [Vilhelm Nielsen] Kanneworf, kapellan i Holstebro. 4B:
a [Sofie Amalie Kanneworf, døbt 17.5.1754]
b [Jørgen Paulin Kanneworf, døbt 5.3.1756]
c [Nikolaus Kanneworf, døbt 2.12.1757]
d [Herman Kanneworf, døbt 13.11.1759]
4) Dorthe Jørgensdatter g.m. Sigvard Møller.

81 Anne Andersdatter [Piil] i Gudme, der døde 4.1.1769, fol.529B.
E: Rasmus [Pedersen] Møller, degn i Gudme og Brudager. B:
1) Bernt Germand Møller
2) Peder Møller
3) Niels Møller
4) Edel Marie Møller
5) Anne Marie Møller.

82 Andreas Tornfeldt, degn i Oure og Vejstrup, der døde 2.4.1769, fol.530B, 535B.
E: Sofie [Danefærd] From. LV: morbror Strøyberg, præst i Sønder Broby, successor Nikolaj Oluf Stolpe, der ægter enken. B:
1) Peder Danefærd Tornfeldt 6, der døde 25.2.1770.
FM: Drejer i Tved.

83 Afkald i Gudbjerg. Uden dato, fol.533.
Afkald fra Oluf Frandsen Støedt, præst i Gudbjerg for arv til hans børn B:
1) Henrikke Kirstine Støedt
2) Regitze Sofie Støedt
3) Holger Støedt
for arv efter
1) farbror Hans Frandsen Støedt i Rubbelykke, præst [i Tirsted, Skørringe og Vejleby, skifte Fuglse herred gejstlig 11.3.1765 lbnr.22]
2) moster Louise Børresen.

84 Cathrine Marie [Jørgensdatter] Lundt i Ringe, der døde 6.1.1770, fol.534.
E: [Hans Hansen] Lakkendrup, præst i Ringe. B:
1) Jørgen Lundt Lakkendrup
2) Henrik Christian Eiler Lakkendrup
3) Regitze Sofie Lakkendrup
4) Anne Lakkendrup.

85 Niels [Rasmussen] Trolle, skoleholder i Ringe, der døde 2.5.1772, fol.536.
E: Mariche [Mathiasdatter Schwartz]. LV: Nielsen, fuldmægtig på Boltinggård [i Ringe sogn]. B:
1) Regitze Trolle
2) Kirsten Trolle
3) Henrikke Trolle.
FM: [Johan Herman] Clausen, degn i Espe og Vantinge.


Gudme herred
Gejstlig skifteprotokol
1773-180986 [Oluf Frandsen] Støedt, præst i Gudbjerg. 8.3.1773, fol.1, 21B.
E: [Cathrine Marie Børresen]. LV: Leth, præst i . B:
1) Henrikke Kirstine Støedt. Ved afkald 11.6.1778 g.m. Hr. E. Mackeprang i Rødby
2) Regitze Sofie Støedt. Ved afkald 11.6.1778 g.m. [Jacob Kofoed] Trojel, præst i Nebbelunde [og Sædinge]
3) Holger Støedt.
FM: Landt, præst i Hesselager.
Børnene har arv efter:
1 farbror Hans Frandsen Støedt i Rubbelykke, præst [i Tirsted, Skørringe og Vejleby, skifte Fuglse herred gejstlig 11.3.1765 lbnr.22]
2 moster Louise Børresen.
Desuden nævnes afdødes bror Støedt, kancelliråd i Christiania.
[Første ægteskab med Henriette Jensdatter Achton, død 1743].
Afdøde døde 7.2.1773.
(Sml. lbnr.83).

87 Peder [Pedersen] Pors, degn i Gudbjerg, der døde 12.2.1774, fol.12B.
E: Edel Henrikke [Schleimann]. LV: Rasmus [Pedersen] Møller, degn i Gudme. B:
1) Christen Pors 28
2) Sofie Amalie Pors
3) Abelone Cathrine Pors, der ægter successor Jacob [Jacobsen] Faaborg
4) Inger Pors
5) Sidsel Pors g.m. Jens Skytte i Brændeskov [i Gudbjerg sogn].

88 Christine Cathrine [Mathiasdatter] Eilschou i Herringe, der døde 23.1.1774, fol.15B.
E: Niels [Nielsen] Wamberg, nu præst i Gudbjerg. B:
1) Frederikke Margrethe Wamberg 5
2) Christiane Mathiæ Wamberg 2
3) Elisabeth Christine Wamberg 6 mdr.

89 Inger Margrethe [Lauridsdatter] Baggesen i Hesselager. 3.9.1776, fol.20.
E: Herman [Poulsen] Landt, præst i Hesselager, der ægter [afdødes søskendebarn] Casta Magdalene [Henriksdatter] Werchmester. Testamente af 19.1.1775. A:
0) forældre [Laurids Jensen Baggesen til Hesselagergård, død 1750 og Øllegaard Grønneval Buchholtz, død 1764]
1) bror Niels [Lauridsen] Baggesen til Hesselagergård
2) bror Peder [Lauridsen] Baggesen, regimentskvartermester i Nyborg, død. 4B:
a Laurids Baggesen
b Gregor Baggesen
c Øllegaard Baggesen
d Susanne Baggesen
3) bror Rasmus [Lauridsen] Baggesen, byskriver i Vejle, død. 2B:
a Herman Baggesen
b Inger Margrethe Baggesen
4) [mors bror Frederik Christian Nielsen Buchholtz g.m. Sofie Elisabeth Suter]. 2B:
a Ida Margrethe Buchholtz på Hesselagergård
b Frederikke Ulrikke Magdalene Buchholtz på Hesselagergård
5) [mors søster Margrethe Nielsdatter Buchholtz], død 1755, var g.m. Henrik Knudsen Werchmester]. B:
a Casta Magdalene Werchmester, der ægter enkemanden
b Petronelle Christiane Werchmester.

90 Jens Broder [Poulsen] Haagerup, præst i Ryslinge. 24.2.1779, fol.22.
E: Marianne [Jørgensdatter] Lundt. LV: Frederik [Carstensen] Friis, præst i Herrested. B:
1) Henrik Haagerup.
FM: Hans [Hansen] Lakkendrup, præst i Ringe.
Afdøde døde 25.1.1779.

91 Dorthe Baufein i Gislev, der døde 2.5.1781, fol.25.
E: Villads Krebs, præst i Gislev og Ellested.
Testamente af 26.6.1771. A:
1) hendes bror Christian Baufein, regimentfeltskær og stadskirurg i Helsingør
2) søster Øllegaard Baufein
3) brorsøn Poul Baufein
4) hendes halvbrordatter Johanne Christiane Baufein, som fader og moderløs.

92 Erik Bjerregaard, degn i Hesselager, der døde 14.10.1781, fol.26B.
E: Christiane Cathrine Rohde. LV: bror Andreas Rohde, præst i Sæden i Åsum herred på Fyn. B:
1) Susanne Dorthe Bjerregaard 13.
FM: farbror Bagge Bjerregaard, birkedommer.
Enkens første ægteskab med formanden [Søren Hansen] Munkebo, skifte 18.6.1765 lbnr.77]. Arv til B:
1 Cathrine Marie Munkebo
2 Caroline Kirstine Munkebo
3 Øllegaard Munkebo.
FM: farbror [Jens Hansen] Munkebo, præst i [Lading, Fårup og] Sabro].

93 Poul Severin Kjærulf, præst i Svindinge, der døde 4.1.1781, fol.41.
E: [Karen Friis Hansdatter Fabricius]. LV: Frederik [Carstensen] Friis, præst i Herrested.
Børns navne angives ikke.
FM: farbror Didrik [Sørensen] Kjærulf, præst i Slangerup.
Desuden nævnes kancelliråd Kjærulf i København.

94 Mette Cathrine [Olufsdatter] Bagge i Oure degnebolig, der døde 4.4.1782, fol.66B.
Enke efter Nikolaj Jørgen [Nikolajsen] Stolpe, præst i Gerlev og Dråby, [skifte Horns herred gejstlig 22.5.1744 lbnr.11]. B:
1) Nikolaj Oluf Nikolajsen Stolpe, degn i Oure og Vejstrup
2) Johan Henrik Stolpe, død. 1B:
a Nikolaj Jørgen Stolpe.
FM: Salomon Tornfeldt, degn i Gudme.

95 Johanne Henningsdatter i Hesselager, der døde 22.10.1782, fol.69B.
Enke efter Jacob Faaborg, skoleholder [i Højen, skifte Jerlev og Slavs herreder gejstlig 14.2.1760 lbnr.105]. B:
1) Anne Lucie Jacobsdatter Faaborg g.m. Johan Gotfred Franck i Hesselager
2) Rasmus Jacobsen Faaborg, cand. theol.
3) Henning Jacobsen Faaborg, cand. theol.
4) Jacob Jacobsen Faaborg, degn i Gudbjerg
4) Gertrud Marie Jacobsdatter Faaborg.
Litteratur: En slægt Faaborg af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68 side 209-217.

96 Sofie Amalie Pors i Gudbjerg, der døde 21.10.1782, fol.71.
A:
1) mor Edel Henrikke [Schleimann], enke efter Peder [Pedersen] Pors, degn i Gudbjerg, [skifte 12.2.1774 lbnr.87]
2) bror Christen Pors i Ellerup i Gudbjerg sogn
3) søster [Abelone Cathrine Pors] g.m. Jacob [Jacobsen] Faaborg, degn i Gudbjerg
4) søster Inger Pors
5) søster [Sidsel Pors] g.m. Jens Jørgensen, [skytte] i Brændeskov [i Gudbjerg sogn].

97 Hans Jørgensen, skoleholder i Brudager, der døde 7.3.1782, fol.73.
E: Mette Hedvig Kolding, der døde 9.6.1782. B:
1) Morten Hansen, styrmand i København
2) Anne Hansdatter g.m. Niels Hellesen i Brudager.

98 Peder [Clausen] Borgen, præst i Langå og Øksendrup, der døde 26.2.1781, fol.80.
E: Birgitte Sofie [Edvardsdatter] Haahr. LV: Peder Conrad. B:
1) Maren Anne Margrethe Borgen.
FM:
1 farbror Markus [Clausen] Borgen, præst på Holmsland
2 morbror [Niels Edvardsen] Haahr, præst [i Himmelev] på Sjælland.
Desuden nævnes enkens søster [Ida Sofie Clausdatter Borgen] g.m. Hans [Rasmussen] Skovsbo, præst i Gauerslund.

99 Dorthe Christine Madsdatter i Gislev, der døde 28.5.1782, fol.92, 122, 125B.
E: Villads [Jacobsen] Krebs, præst i Gislev og Ellested. A:
1) søster Vilhelmine Augusta Madsdatter, enke efter Hunderup, forvalter på Oregård. LV: [Hans] Lund, forvalter på Søbo
2) søster Ida Juliane Madsdatter g.m. Claus Nissen, købmand i Odense
3) søster Marie Madsdatter, død. E: Morten Calmer, møller i Brahetrolleborg mølle. 10B:
a Vilhelmine Conradine Calmer g.m. Vejberg, forvalter på Lungholm på Lolland
b Christian Ditlev Calmer i København
c Gustav Frederik Calmer, møller i Køng mølle
d Dorthe Benedikte Calmer g.m. Jonatan Møller, skovrider på Brahetrolleborg
e Ellen Cathrine Calmer i Holsten
f Anne Martine Calmer på Bornholm
g Ida Lucie Calmer på Glorup
h Andreas Calmer, i tømrerlære i København
i Charlotte Amalie Calmer i Odense
j Conrad Georg Calmer.
Første ægteskab med Andreas Rasmussen, ejer af Filstrup i Hårby sogn, [begravet Hårby 28.11.1780]. Afkald fra hans A:
1) bror Niels Rasmussen i Eskelund i Tanderup sogn på Wedellsborg gods
2) bror Hans Rasmussen i Kindstrup i Gelsted sogn på Egholm gods
3) bror Laurids Rasmussen i Balslev på Wedellsborg gods, død, var g.m. Bodil Pedersdatter. 9B:
a Rasmus Lauridsen i Sønder Åby
b Peder Lauridsen, pensionist i København
c Anders Lauridsen i Balslev
d Niels Lauridsen
e Bodil Lauridsdatter
f Dorthe Lauridsdatter
g Karen Lauridsdatter
h Anne Lauridsdatter
i Maren Lauridsdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Ingslev sogn,
hvoraf en af døtrene er g.m. Hans Rasmussen i Humlegård i Balslev sogn på Wedellsborg gods.

100 Hans Stenstrup, degn i Svindinge, der døde 24.4.1783, fol.118.
E: Cathrine [Sørensdatter] Vissing. LV: [Søren] Sørensen, birkedommer på Glorup. B:
1) Hans [Severin] Stenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn] i Jylland
2) Arent Stenstrup, forvalter på Engelsholm [i Nørup sogn] i Jylland
3) Anne Hedvig Stenstrup g.m. Laurids Henriksen, møller i Dalsmølle [i Vantinge sogn] på Fyn
4) Charlotte Androgette Stenstrup g.m. Peder Møller [Davidsen] Grønlund, præst i Kollerup og Vindelev
5) Marie Elisabeth Stenstrup, [skifte Middelsom herred gejstlig 25.1.1779 lbnr.60], var g.m. Henrik [Rudolfsen] Holst, præst i Vinkel og Rind. 1B:
a Mette Dorthe Holst 8.

101 Rasmus [Hansen] From, degn i Ringe og hustru Anne Erika Strøyberg, der begge lever. 29.7.1783, fol.122B.
B:
1) Hans Jørgen From, degn i Errindlev på Lolland
2) Andreas [Christoffer] From, degn i Skellerup på Fyn
3) [Sofie Danefærd] From, g.m. [Nikolaj Oluf Nikolajsen] Stolpe, degn i Oure
4) Pernille Cecilie From, der ægter successor Svend Jacob Højer
5) [Anne Barbara] From g.m. [Laurids Rasmussen] Aagaard
6) Anne From g.m. Jørgen Christian Marstrand, degn på Sejerø
Desuden nævnes hendes bror [Jørgen Christoffersen] Strøyberg, præst i Sønder Broby.

102 Ida Clausdatter Unger i Gudme, der døde 19.10.1785, fol.129B.
E: Christian Carl [Vestesen] Lund, præst i Gudme og Brudager. B:
1) Marie Lund 19
2) Claus Unger Lund 17
3) Veste Lund 13
4) Frederik Michael Lund 10
5) Vibeke Andrea Lund 6 uger.
Arv efter afdødes far Claus Unger, [forvalter på Bjørnemose i Tved].
[Afdødes mor var Marie Pedersdatter Møller, død Tved 15.1.1754].
Testamente af 23.3.1768 for afdødes stedmor [Abelone Clausdatter] i Tved.

103 Nicoline Dorothea Hvid i Gislev, der døde 15.9.1787, fol.133B.
E: Villads [Jacobsen] Krebs, præst i Gislev og Ellested.
Testamente af 8.9.1787.

104 Charlotte From i Svindinge, der døde 22.11.1788, fol.135B.
E: Conrad Druud, skoleholder i Svindinge.
Testamente af 28.8.1768.

105 Niels Møller, degn i Hesselager, der døde 19.4.1788, fol.136B.
E: Cathrine Marie Munkebo.
Testamente af 12.4.1785.

106 Nikolaj Olufsen Stolpe, degn i Oure og Vejstrup, der døde 19.6.1788, fol.137.
E: Sofie Dannefærd From.
Testamente af 21.8.1783.

107 Conrad Druud, skoleholder i Svindinge, der døde 10.7.1789, fol.138.
Enkemand efter Charlotte From, [skifte 22.11.1788 lbnr.104]. B:
1) Johan Peder Druud, successor.
Testamente af 28.8.1768.
Hans A:
1) bror Adam Druud, død. 5B:
a Peder Adamsen, død. 3B:
1 Rasmus Pedersen 4
2 Adam Pedersen 3
3 Peder Pedersen 1
b Søren Adamsen
c Dorthe Adamsdatter g.m. Peder Christoffersen i Strandby på Løgismose gods
d Anne Adamsdatter g.m. Johan Hansen i Nellemose på Løgismose gods
e Margrethe Adamsdatter g.m. Hans Christoffersen i Agerup.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Margrethe Hansdatter, enke efter Rasmus Wiel i Nyborg
2) bror, død. 6B:
a Hans Andersen 30
b Conrad Andersen 24, smedesvend i Tårup i Frørup sogn
c Johan Andersen 18
d Karen Andersdatter 14
e Charlotte Andersdatter 12
f Jørgen Andersen 10.

108 Sille Marie Trans, ugift i Gislev præstegård, der døde 5.10.1791, fol.142B.
A:
0) forældre [Laurids Mathiassen Trans, degn i Ejlby på Fyn, begravet Ejlby 26.4.1751 og Christiane Birgitte Andersdatter Dorschæus, død Odense 16.6.1765]
1) bror Mathias Trans, student i København
2) bror Christian Trans, præst i Rønne på Bornholm
3) søster Else Cathrine Trans i Bogense
4) søster Barbara Trans død, var g.m. Vold Didrik Lauridsen, skomager i Bogense. 4 B:
a Jens Vold Didriksen 30
b Laurids Vold Didriksen 26
c Christian Vold Didriksen 22
d Christiane Vold Didriksdatter
5) søster Anne Trans g.m. Albert Christensen, skomager i Bogense.

109 Rasmus Alexander [Jørgensen] Lang, degn i Gislev. 22.3.1792, fol.149.
E: Anne Kjær. B:
1) Margrethe Kirstine Lang
2) Peder Bernhard Lang
3) Andrine Friis Lang
4) Theodor Lang 25, på Sjælland
5) Bernt Jørgen Lang 23, successor
6) Otto Lang 20, på Sjælland
Desuden nævnes afdødes søster [Edel Margrethe Jørgensdatter Lang] i Ravndrup, enke efter [Peder Andersen Bruun], præst i [Sønder Højrup og Gestelev, død 1768].
Afdøde døde 21.3.1792.

110 Svend Jacob Højer, degn i Ringe, der døde 6.12.1792, fol.157B.
E: Petronelle Cecilie [Rasmusdatter] From.
Testamente af 27.10.1790.

111 Jacob Christian Fischer [Frederiksen] Marstrand, præst i Ryslinge, der døde 17.5.1793, fol.158B, 170, 173B, 226.
E: Cathrine Margrethe Rønnow. LV: Bille, forvalter på Boltinggård. B:
1) Joachim Marstrand.
FM: Jørgen Christian Marstrand, degn i Ringe.
Arv i boet efter [enkens far Peder] Rønnow, birkedommer [i Ulriksholm og Østergård birker, død Odense Sankt Hans 2.7.1783].

112 Niels [Jørgensen] Bloch, degn i Ryslinge, der døde 28.12.1793, 167B, 177B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Henrik Haagerup. A:
0) forældre [Jørgen Nielsen Bloch, præst i Sønder Nærå, død 1.2.1732 og Cathrine Fasterling. Andet ægteskab med Anne Lauridsdatter Lund]
1) halvbror Laurids [Jørgensen] Bloch, præst i Viby, død. 3B:
a Otto Didrik Bloch, student
b Jørgen Bloch, student
c Frederik Bloch, student
2) halvsøster Helene [dvs. Anne Malene Jørgensdatter] Bloch. Første ægteskab med [Anders Ibsen] Barfoed, præst i Lumby, [død 29.11.1761]. Andet ægteskab med [Daniel Frederik Hansen] Kugler, præst på Strynø, [død 18.4.1776]. En del børn med begge ægtefæller.
3) halvsøster [Anne] Helvig [Jørgensdatter] Bloch, enke efter [Peder Hansen] Hertel, præst i Fjelsted [og Harndrup, død 23.2.1768]
4) halvsøster Margrethe [Jørgensdatter] Bloch g.m. Svend Hansen, vintapper i Odense.

113 Christen Møller, skoleholder i Vejstrup, der døde 2.12.1794, fol.177.
E: Charlotte Rasmusdatter. LV: bror Hans Rasmussen i Knarreborg mølle i Oure sogn. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter 8
2) Kirsten Christensdatter 6
3) Elisabeth Christensdatter 4.
FM: Peder Rasmussen i Knarreborg.

114 Birgitte Lund i Ryslinge, der døde 18.3.1795, fol.178B.
E: Henrik Haagerup, degn i Ryslinge. B:
1) Carl August Adolf Haagerup.
FM: morbror Valentin Lund, tømrer i Odense.

115 Johan Peder Druud, skoleholder i Svindinge. 2.4.1796, fol.180B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Møller, forvalter på Glorup. A:
1) [halv?]søster Anne Dorthe i Svendborg
2) [halv?]søster Karen i Lamdrup.
Afdøde døde 1.4.1796.

116 Henrik Haagerup, degn i Ryslinge, der døde 2.10.1797, fol.183B.
Enkemand efter [Birgitte Lund, skifte 18.3.1795 lbnr.114]. B:
1) Carl August Adolf Haagerup.
FM: Jørgen Lundt Lakkendrup, præst i Ringe.

117 Marianne [Jørgensdatter] Lundt i Ryslinge, der døde 9.11.1797, fol.187B, 191.
Enke efter [Jens] Broder [Poulsen] Haagerup, præst i Ryslinge, [skifte 24.2.1779 lbnr.90. B:
1) Henrik Haagerup, degn i Ryslinge, [skifte 2.10.1797 lbnr.116]. 1B:
1) Carl August Adolf Haagerup.
FM: født værge Jørgen Lundt Lakkendrup, præst i Ringe.

118 Herman Landt, præst i Hesselager, der døde 15.11.1797, fol.189.
E: Casta Magdalene [Henriksdatter] Werchmester. B:
1) Poul Henrik Landt.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1797.

119 Villads [Jacobsen] Krebs, præst i Gislev og Ellested, der døde 28.1.1799, fol.192B, 197B, 222B, 225, 229, 238B, 250, 261B, 265B, 271B, 280B, 286, 306B.
Enkemand efter Nicoline Dorothea Hvid, [skifte 15.9.1787 lbnr.103].
Hans A:
1) halvsøster Sofie Hedvig Fabritius, død, var g.m. Johan Libanov først i Korsør, sidst i Slagelse. 3B:
a Adam Libanov, død. 2B:
1 Johannes Libanov 15
2 Jørgen Libanov 12
b Louise Libanov, død, var g.m. Bech, tobaksfabrikant i København. 2B:
1 Johannes Cordua Bech 22
2 Jørgen Peder Bech 19
c Ursula Marie Libanov på Læsø, enke efter Jens Christian Find, degn i Hellested på Sjælland, [skifte Stevns herred gejstlig 27.6.1788 lbnr.116].
Hendes A:
1) bror Otto Madsen Hvid i Skårup
2) søster Christiane Louise Hvid, enke efter Albjerg i Svendborg
3) bror Johannes Hvid, forvalter på Ouregård, død. 2B:
a Iver Hvid på Brinkenslyst
b Johan Alexander Hvid på Hollufgård [i Fraugde sogn]
4) søster Birthe Kirstine [Akselsdatter] Hvid, død 26.10.1797, var g.m. [Frederik Nielsen] Brechling, præst i Espe og Vantinge, [skifte Sallinge herred gejstlig 13.1.1783 lbnr.182]. 4B:
a Aksel [Hvid] Brechling, præst i Nørre Broby, død 15.12.1797. Enken Margrethe Kirstine [Ulriksdatter] Melby arver i hans sted i efter testamente
b Nikolaj Brechling, forvalter i Rynkeby ved Kerteminde
c Marie Kirstine Brechling g.m. [Niels] Byskov, forpagter på Gelskov [i Hillerslev sogn]
d Birgitte Nikoline Brechling g.m. [Jørgen Christoffersen] Strøyberg, præst i Sønder Broby
5) søster Marie Elisabeth Hvid, død, var g.m. Knud Winther i Svendborg. 6B:
a Aksel Winther
b Laurids Winther
c Frands Winther, på de lange rejser
d Sofie Winther g.m. Oluf Groth i Svendborg
e Marie Kirstine Winther g.m. David Stoltze på Lolland, tidligere skovrider på Rybjerg
f Margrethe Winther, død, var g.m. Bülow, postmester i Bragernes. 4B:
1 Carl Christoffer Gustav Ditlev Bülow, født 29.9.1787
2 Carl Vilhelm Ludvig Bülow, født 20.4.1789
3 Frederik Juul Bülow, født 22.3.1791
4 Sofie Augustine Elisabeth Bülow, født 7.5.1792
6) søster Anne Margrethe Hvid, død, var g.m. Rasmus Nielsen i Svendborg. 5B:
a Aksel Rasmussen
b Elisabeth Christine Rasmusdatter
c [Anne Kirstine Rasmusdatter] g.m. [Christian] Lindegaard, skomager i Svendborg
d datter g.m. [Hans Abraham] Bender, degn i Hillerslev
e Margrethe Rasmusdatter, død, var g.m. Johannes Hansen i Hals i Jylland. 2B:
1 Karen Cortsdatter
2 Rasmus.
Desuden gavebrev til
1 Johanne Christiane Baufein, søsterdatter af afdøde mands første hustru.

120 Laurids Terkildsen, skoleholder i Svindinge, [begravet 25.11.1798], fol.196.
E: Maren Poulsdatter.
Testamente af 4.12.1798.
Enkens første ægteskab med formanden[Johan] Peder Druud, [skifte 2.4.1796 lbnr.115].

121 Peder Bernhard Lang, degn i Ryslinge, der døde 7.6.1799, fol.221, 223, 228.
E: Ingeborg Bagger. LV: far [Rudolf Jensen] Bagger, degn i Vester Skerninge. A:
1) mor Anne Kjær, enke efter formanden Rasmus Alexander Lang, [skifte 22.3.1792 lbnr.109]
2) bror Theodor Lang, orlogspræst
3) bror Bernt Jørgen Lang, degn i Gislev og Ellested
4) bror Otto Lang, skoleholder i Brøndby på Sjælland
5) søster Margrethe [Kirstine] Lang g.m. Holm, prokurator på Langholm
6) søster Andrine Friis Lang g.m. Jørgen Kruse, præst i Nautrup, [Sæby og Vile] i Jylland.

122 Hans Hansen Lakkendrup (Lachendorph), præst i Ringe, der døde 20.1.1800, fol.232, 243B, 260B, 267B, 278B, 288B, 320.
E: Elisabeth [Mathiasdatter] Eilschou. LV: [Niels Nielsen] Wamberg, præst i Gudbjerg. B:
4) [Regitze Cathrine Lakkendrup, død 19.11.1798], var g.m. [Mathias] Gotschalk, præst i Jordløse. 1B: [Eleonora Sofie Gotschalk]
Første ægteskab med [Cathrine Marie Jørgensdatter Lundt, skifte 6.1.1770 lbnr.84]. B:
1) Jørgen Lundt Lakkendrup, successor
2) Henrik [Christian Eiler] Lakkendrup, ritmester
3) [Anne Lakkendrup] g.m. Andreas Eilschou i Odense.
Arv efter Peder Eilschou, købmand i Odense til dennes bror Mathias [von Vesten Andersen] Eilschou, præst i Fraugde, [død 15.5.1795], der er far til enken.

123 Niels Nielsen Wamberg, præst i Gudbjerg, der døde 2.5.1800, fol.245, 250B, 264B, 279B.
E: Sara Basballe. LV: Kanneworf. B:
3) Frederik Christian Wamberg.
Første ægteskab med [Christine Cathrine Mathiasdatter Eilschou, skifte 23.1.1774 lbnr.88]. B:
1) [Frederikke Margrethe Wamberg, død], var g.m. [Knud Arild] Friis, præst i Skellerup og Ellinge. 5B:
a Niels Friis
b Kirstine Cathrine Friis
c Eleonora Friis
d Christiane Mathiæ Friis
e Frederikke Margrethe Friis
2) [Elisabeth Christine Wamberg] g.m. Simon Hempel Ploug, købmand i Fåborg.

124 Herman [Poulsen] Landt, præst i Hesselager. 31.3.1800, fol.245.
E: Casta Magdalene [Henriksdatter] Werchmester. B:
1) Poul Henrik Landt 12.
FM:
1 farbror Laurids Landt, ejer af Ullemose
2 Wamberg, præst i Gudbjerg
3 M. Werchmester.
Afdøde døde 15.11.1797.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1797.
Samfrændeskifte 31.3.1800.
[Første ægteskab med Inger Margrethe Lauridsdatter Baggesen, skifte 3.9.1776 lbnr.89]

125 Andreas [Christensen] Vinding, præst i Hesselager, der døde 11.7.1800, fol.264, 279, 282B, 290B, 305B.
Testamente af 10.-12.1790. A:
1) Poul Henrik Landt
hos mor Casta Magdalene [Henriksdatter] Werchmester], enke efter formanden
[Herman Poulsen Landt, skifte 31.3.1800 lbnr.124].
FM: Gomme Graa, købmand i Svendborg.
Desuden nævnes afdødes søster [Else Marie Christensdatter Vinding] g.m. [Gabriel Aagesen] Falch, degn i Ollerup.
Afdødes far var Christen Vinding, ejer af Ullemose.

126 Sofie Dannefærd From i Ringe degnebolig, der døde 16.10.1800, fol.281B, 284, 289, 294B.
Enke efter [Nikolaj Olufsen] Stolpe, degn i Oure og Vejstrup, [skifte 19.6.1788 lbnr.106]. A:
1) bror Jørgen From, degn i Errindlev p Lolland
2) bror Andreas From, degn i Skellerup og Ellinge
3) søster Barbara From g.m. Aagaard, degn i Rønninge
4) søster Anne From, enke efter Marstrand, degn i Ringe
5) søster Petronelle Cecilie From i Skellerup, enke efter [Svend Jacob] Højer, degn i Ringe, [skifte 6.12.1792 lbnr.110].
Gave til Nikolaj Jørgen Stolpe, apotekersvend i Helsingør, søn af [Nikolaj Olufsen] Stolpes bror.

127 Ulrikke Eleonora Switzer i Gislev, der døde 8.3.1801, fol.288, 325B.
E: Johan Henrik Kolding, præst i Gislev og Ellested. B:
1) Hans Erik Kolding 9
2) Else Marie Louise Kolding 5.
(Alder angivet 18.10.1802).
FM:
1 morfar [Erik Clausen] Switzer, [ejer af Gislingegård i Gislinge sogn] på Sjælland
2 morbror Zeuthen Ejler Switzer, præst i Øster Hæsinge [og Hillerslev].
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1801.
Samfrændeskifte 18.10.1802.

128 Salomon Tornfeldt, degn Gudme og Brudager, der døde 28.7.1801, fol.298B, 308B, 317.
E: Edel Margrethe Møller. LV: [Laurids] Jørgensen, forpagter på Rygård [i Langå sogn]. B:
1) Anders Tornfeldt 31
2) Søren Tornfeldt 23, i Riga
3) Hans Rasmus Tornfeldt 18, i København
4) Maren Dorthe Tornfeldt
5) Vibeke Marie Tornfeldt.
FM: [Christoffer] Møller, forvalter på Moltkenborg [i Svindinge sogn].

129 Christian Carl [Vestesen] Lund, præst i Gudme og Brudager, der døde 7.1.1802, fol.307.
Enkemand efter [Ida Clausdatter Unger, skifte 19.10.1785 lbnr.102]. B:
1) Marie Lund g.m. Christian von Stücken, degn i Sæby og Hallenslev på Sjælland
2) Claus Unger Lund i København
3) Veste Lund, forvalter på Hesselagergård
4) Frederik Michael Lund.

130 Elisabeth [Mathiasdatter] Eilschou i Ringe, der døde 30.4.1802, fol.310B, 324, 334.
Enke efter Hans Hansen Lakkendrup, præst i Ringe, [skifte 20.1.1800 lbnr.122]. B:
1) [Regitze Cathrine Lakkendrup, død 19.11.1798]. E: [Mathias] Gotschalk, præst i Jordløse. 1B:
a Eleonora Sofie Gotschalk.

131 Caroline Munkebo i Svindinge, der døde 30.3.1803, fol.329.
A:
1) mor [Christiane Cathrine Rohde], enke efter [Erik] Bjerregaard, degn i Hesselager, [skifte 14.10.1781 lbnr.92]
2) søster [Cathrine Marie Munkebo] g.m. Hans Holck, degn i Hesselager
3) søster Øllegaard Munkebo g.m. [Peder Jørgen] Velling, degn i Vindinge
4) halvsøster Susanne [Dorthe] Bjerregaard.
Afdøde var datter af [Søren Hansen] Munkebo, degn i Hesselager, [skifte 18.6.1765 lbnr.77].

132 Ingeborg Bagger i Ryslinge, der døde 2.3.1804, fol.333.
E: Hans Juul Rifbjerg, degn i Ryslinge. A:
1) far [Rudolf Jensen] Bagger i Ulbølle, degn i Vester Skerninge
Første ægteskab med formanden [Peder Bernhard] Lang, skifte 7.6.1799 lbnr.121].

133 Poul Frederiksen, skomager i Langå, der døde 12.10.1804, fol.337.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Poul Rasmussen i Rønholt på Broholm gods. B:
2) Frederik Poulsen.
Af første ægteskab B:
1) Andreas Poulsen.
Afdøde beboede et hus, der tilhører degn i Langå.

134 Ingeborg Ordrup (Odrup) i Ellerup, der døde 5.11.1805, fol.337B, 340B.
E: Jacob Næsby, skolelærer i Ellerup. A:
1) bror Peder Lauridsen Ordrup i Ellerup
2) søster Maren Lauridsdatter Ordrup, død, var g.m. en toldbetjent på Sjælland. 2B:
a Frederik Rasmussen, uvist hvor
b Vilhelm Rasmussen, skrædder i København.

135 Laurids Steen, skoleholder i Øksendrup, der døde 4.3.1806, fol.340.
Anne Marie Nielsdatter. B:
1) Christian August Steen
2) Anne Dorthe Lauridsdatter
3) Mathias Steen, død. Tre børn.

136 Hans Christoffer Schøsler, organist og skolelærer i Ringe. 11.10.1806, fol.343B, 347.
E: Mette Nielsen. LV: Rasmussen på Rynkebygård. B:
1) Schøsler g.m. Junghans
2) Schøsler g.m. Hansen, snedker i Ringe
3) Marie Dorthe Schøsler.
Afdøde døde 9.10.1806.

137 Anne Kjær på Boltinggård. 16.1.1807, fol.346B.
Enke efter [Rasmus Alexander Jørgensen] Lang, [skifte 22.3.1792 lbnr.109]. B:
1) Theodor Lang, præst i Endeslev og Vråby på Sjælland
2) Bernt Jørgen Lang, degn i Gislev og Ellested
3) Otto Lang, kirkesanger i Strøby på Sjælland
4) Margrethe Kirstine Lang g.m. Holm, prokurator på Boltinggård
5) Andrine Friis Lang g.m. Jørgen Kruse, præst i Nautrup, [Sæby og Vile] i Jylland.

138 Jørgen Lundt Lakkendrup, præst i Ringe, der døde 7.3.1807, fol.349.
E: Anne Sofie Filipsen.
Testamente af 23.7.1801.

139 Bernt Jørgen Lang, degn og skolelærer i Gislev, der døde 8.6.1807, fol.349, 357B.
E: Maren Nettermann. LV: [Villads Knudsen] Lange, præst i Ørbæk. B:
1) Salomo0n Lang 13
2) Rasmus Alexander Lang 11
3) Frederikke Marie Lang 10.
FM: Holm prokurator på Boltinggård.
Desuden nævnes afdødes far Rasmus Alexander [Jørgensen] Lang, [skifte 22.3.1792 lbnr.109].

140 Jacob Simonsen, degn og skolelærer i Gudme og Brudager, der døde 10.4.1808, fol.354, 359.
A:
1) søster Sirene Marie Simonsen g.m. Kofoed Ferdinand, maler i Bergen
2) søster Ramle Margrethe Simonsen g.m. Lundsted, feldbereder i København.

141 Jacob Faaborg, degn og skoleholder i Gudbjerg, der døde 15.9.1808, fol.360, 367.
E: Christiane [Bekker]. LV: Achen, forvalter på Mullerup.
Første ægteskab med [Abelone Cathrine Pors, død 25.6.1804]. B:
1) [Cathrine Elisabeth Faaborg] g.m. David Schiær, degn og skolelærer i Ollerup
2) [Sara Henriette Faaborg] g.m. [Frederik Christian] Wamberg [til Løjtved i Stenstrup sogn]
3) [Johanne Kirstine Faaborg] g.m. [Niels Henrik] Haugsted til Juulskov [i Kullerup sogn].
Desuden nævnes afdødes søster [Anne Lucie Jacobsdatter Faaborg] g.m. [Johan Gotfred] Franck].

142 Sofie Amalie Nielsdatter i Langå, der døde 5.2.1809, fol.366.
E: Ejler Holm, degn i Langå og Øksendrup.
Testamente af 6.12.1797.

143 Jacob Næsby, skolelærer i Ellerup, der døde 28.8.1809, fol.369B.
Enkemand efter [Ingeborg Ordrup, skifte 5.11.1805 lbnr.134]. A:
1) en søster gift i Århus
2) en søster på Lolland
3) bror Jørgen Næsby i Norge.

SLUTLangelands Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1757-1809

[1757-1803]    [1803-1809]   


Langelands Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1757-1803

1 Hans [Sørensen] Fabricius, præst i Rudkøbing og Skrøbelev. 14.2.1757, fol.1.
E: Else Cathrine [Jacobsdatter] Ursin. LV: Rasmus [Pedersen] Billedhugger, præst i Bøstrup. B:
6) Jacob Ursin Fabricius, født 27.7.1742
7) Otto Fabricius, født 3.3.1744
8) Lorents Peder Fabricius, født 13.8.1745.
FM: Laurids Christoffer Ursin, præst i Lindelse på Langeland.
Første ægteskab med [Marie Jensdatter Achton, død 1738]. B:
1) Karen Friis Fabricius, født 2.12.1730
2) Jens Severin Fabricius, født 22.4.1733
3) Laurids Schurmann Fabricius, født 18.7.1734
4) Christen Fabricius, født 23.3.1736
5) Anne Fabricius, født 9.2.1738.
FM: født værge Jens [Lauridsen] Schurmann, præst i Frørup på Fyn.
Arv efter første hustrus mor [Karen Pedersdatter Friis, død 24.10.1754], enke efter [Laurids Henriksen] Schurmann, præst [i Frørup, død december 1745].
Afdøde døde 27.11.1755.

2 Adam Frederik Grib, præst i Rudkøbing og Skrøbelev, der døde 7.9.1761, fol.37.
E: Hedvig Cathrine [Zytphen].
Bevilling til uskiftet bo af 23.10.1761.

3 Anders [Pedersen] Wulff, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev. 18.10.1762, fol.38.
E: Anne Marie Hoppensach. A:
1) bror Christen Pedersen Wulff i Mariager
2) bror Hans Pedersen Wulff, degn i Vindinge på Fyn
3) søster Anne Margrethe Wulff i Rudkøbing, enke efter Vallekilde, bogbinder.
Afdøde døde 23.1.1762.

4 Johan Henrik Gültzau, organist i Rudkøbing. 221.11.1763, fol.63B.
A:
1) bror Casper Gültzau, organist i Kalundborg, død. 2B:
a Johan Casper Gültzau
b Eleonora Kirstine Gültzau, død, var g.m. Johan Michael Møller, degn i Gørlev [og Bakkendrup] på Sjælland. 3B:
1 Frederik Johansen Møller
2 Sofie Magdalene Johansdatter g.m. Laurids Lauridsen, smed i Rye på Sjælland
3 Henrikke Kirstine Johansdatter
2) søster Elisabeth Dorthe Gültzau, død, var g.m. Vallekilde, bogbinder. 1B:
a Gregor Gültzau, organist i Korsør.
Afdøde døde 13.2.1763.

5 Frederik Jensen Marstrand, præst i Simmerbølle. 14.3.1768, fol.87B.
E: Susanne Fischer Vejle. LV: Jens [Hansen] Hvid, præst i Longelse [og Fuglsbølle]. B:
1) Jens Marstrand, successor
2) Anne Gertrud Marstrand gift 2.8.1760 [Jørgen Valerius] Thormøhlen, præst på Strynø
3) Jacob Christian Fischer Marstrand 35, student
4) Anne Cathrine Marstrand 33
5) Jørgen Christian Marstrand 28, student.
Desuden nævnes afdødes steddatter Petronelle Marie Lund, der blev gift 17.10.1753 med [Jens Reinholt, præst i Ærøskøbing].
Afdøde var døbt Snøde 6.4.1694 af forældre Jens [Jørgensen] Marstrand, præst i Snøde, død 1721 og Anne Cathrine [Frederiksdatter] Brechling, død 1744.
Afdøde døde 29.8.1766.

6 Gregers [Hansen] Hjort, præst i Rudkøbing og Skrøbelev. 29.4.1771, fol.138, 221B.
E: Bodil Cathrine [Nielsdatter] Nykirke. LV: [Daniel Frederik Hansen] Kugler, præst i Bregninge på Tåsinge. B:
1) Niels Nykirke Hjort , skoleholder i Øksendrup på Fyn
2) Rasmus Boesen Hjort, på de lange rejser
3) Hans Hjort, student i København, død. E: Elisabeth Agnethe Marie. 1B:
a Sofie Hedvig Hjort
4) Ellen Cathrine Hjort 30
5) Bodil Cathrine Hjort g.m. Simonsen, musikant i Svendborg
6) Karen Lund Hjort g.m. [Peder Lauridsen] Baggesen, regimentskvartermester i Nyborg.
Arv efter afdødes søster [Bolette Hansdatter Hjort, død 10.5.1767], enke efter [Peder Christoffersen] Hersleb, biskop [over Sjællands stift, død 4.4.1757].
Afdøde døde 28.8.1769.

7 Karen [Jensdatter] Solgaard i Simmerbølle. 4.1.1771, fol.196B.
E: Jens [Frederiksen] Marstrand, præst i Simmerbølle. A:
1) mor Margrethe [Hjort] i Stubbekøbing på Falster, enke efter [Jens Rasmussen] Solgaard, [præst i Ønslev og Eskilstrup på Falster, død 29.1.1743]
2) bror Jens Solgaard, korporal
3) søster Margrethe Solgaard på Egeskovgård.
Afdøde døde 29.12.1770.

8 Maren Christensdatter i Stoense. 11.11.1771, fol.198B.
Enke efter Jens Jochumsen, skoleholder på Hov, [død ca. 1762]. A:
1) bror Jørgen Christensen i Stoense mølle, død. 7B:
a Niels Jørgensen i Stoense på Stensgård gods, hos hvem afdøde døde
b Rasmus Jørgensen på Tåsinge, død. E: Elisabeth Jacobsdatter i Snøde. 3B:
1 Jørgen Rasmussen 18
2 Jacob Rasmussen 15
3 Margrethe Rasmusdatter 10
c Christen Jørgensen i Simmerbølle
d Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Christen Orgelbygger i Rudkøbing. 2B:
1 Christian Christensen 15
2 Anne Cathrine Christensdatter 14
e Margrethe Jørgensdatter g.m. Peder Skrædder i Snøde
f Dorthe Jørgensdatter, død. 1B:
1 Elisabeth Hansdatter g.m. Hans Nielsen, skrædder i Lejbølle, begge døde. To børn, hvis navne ikke kendes
g Sidsel Jørgensdatter, død, var g.m. Jørgen Hansen, snedker i Rudkøbing. 3B:
1 Hans Jørgensen, snedker i Rudkøbing
2 Christen Jørgensen, snedker i Rudkøbing
3 Birthe Marie Jørgensdatter g.m. Christen Jørgensen, murer i Rudkøbing.

9 Cort Haagensen, skoleholder i Tranekær. 6.10.1772, fol.204B.
E: Birthe Cathrine Nielsdatter. B:
1) Michael Haagen Cortsen 22, uvist hvor.
Afdøde døde 7.9.1772.

10 Karen Thomasdatter i Skrøbelev. 22.1.1773, fol.205B.
E: Ernst [Gynther] Helm, degn i Skrøbelev.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1769.

11 Dorthe Kirstine Rohde (Rothe) i Simmerbølle. 21.6.1773, fol.206B.
E: Jens [Frederiksen] Marstrand, præst i Simmerbølle. B:
1) Karen Solgaard Marstrand. Ved afkald 12.12.1795 g.m. H. F. W. Brown [dvs. Holger Frederik Wessel Brown, præst i Brenderup og Ore på Fyn].
Afdøde døde 24.4.1773.

12 Hans Rasmussen Tranekær, degn i Tranekær og Tullebølle. 17.11.1774, fol.214.
E: Anne Marie [Stub].
Bevilling af 14.10.1774 for hende og hendes datters børn at sidde i uskiftet bo.

13 Margrethe Stub i Snøde. 27.3.1775, fol.214B.
Enke efter Jonas [Pedersen] Børkop, degn i Snøde og Stoense. B:
1) Peder Børkop
2) Søren Børkop, successor
3) Christiane Børkop g.m. Dølner, slotsforvalter på Charlottenlund
4) Maren Børkop g.m. Albert Krøger i Marstal.
Afdøde døde 19.11.1774.

14 Hans [Hansen] Rifbjerg, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev. maj 1775, fol.220.
E: Leopoldine Cathrine [Juul].
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1775.

15 Niels Hansen, skoleholder i Tullebølle. 14.4.1777, fol.221.
E: Lisbeth Sofie Jespersdatter. LV: Jeppe Christensen i Skebjerg [i Tullebølle sogn]. B:
1) Claus Nielsen Nogel, successor
2) Birthe Sofie Nielsdatter 30
3) Maren Nielsdatter 26
4) Anne Cathrine Nielsdatter 23.
FM: Rasmus Eriksen i Løkkeby [i Tullebølle sogn].
Afdøde døde 25.2.1777.

16 Rasmus [Pedersen] Billedhugger, præst i Bøstrup. 21.2.1780, fol.222B.
E: Magdalene Fæddersen. LV: Bagge, forvalter på Nedergård. B:
1) Peder Billedhugger, successor
2) Karen Billedhugger 40, der døde 3.7.1780, skifte side 244B
3) Anne Billedhugger 39
4) Sofie Billedhugger g.m. Mogensen, strandkontrollør
5) Marie Billedhugger 38
6) Christiane Billedhugger 29. Ved afkald 14.9.1786 g.m. [Jørgen Andersen] Fischer, degn i Tved
7) Frederikke Billedhugger 28.
Mors første ægteskab med formanden [Peder Jørgensen Kruchow, begravet 16.9.1738]. B:
1) Jørgen Kruchow, degn i Kvong og Lyne, [skifte sluttet 14.10.1762. Enken g.m. Niels Nielsen i Åsted i Kvong sogn, skifte Riberhus amt 26.11.1766 lbnr.507]. 2B:
a [Peder Kruchow]
b [Magdalene Kruchow]
2) Frederik Kruchow, justitsråd
3) Mette Kruchow, enke efter Tullin, rådmand i Christiania
4) Lucie Kruchow
5) Birthe Kruchow
6) Gedske Kruchow
7) Magdalene Kruchow.
Afdøde døde 20.12.1778.

17 Aletha Grøn, ugift i Rudkøbing, der døde 7.8.1780, fol.242B, 274, 275B.
Testamente af 5.8.1780. A:
1) bror Jens Grøn, præst i Rudkøbing og Skrøbelev. Hans 5B:
a Anne Grøn g.m. Hans Thomsen Basballe
b Magdalene Grøn
c Margrethe Marie Grøn. Ved afkald 20.7.1789 g.m. Andreas Frederik Schroeter, præst i Hedrum præstegæld i Akershus stift
d Erika Cornelia Grøn
e Birgitte Andrea Grøn.

18 Christian Rasmussen, kateket og klokker i Rudkøbing, der døde 10.4.1781, fol.243B.
E: Charlotte Amalie Lytken.
Testamente af 15.6.1771.

19 Anne Marie Stub i Rudkøbing. 1.10.1781, fol.248, 274B, 299, 313, 313B.
Enke efter Hans [Rasmussen] Tranekær, degn i Tranekær og Tullebølle, [skifte 17.11.1774 lbnr.12]. B:
1) Birthe Tranekær, død. E: [Johan Frederik] Schroeter, by- og rådstueskriver i Rudkøbing. 6B:
a Andreas Frederik Schroeter 20. Ved afkald 20.7.1789 er han præst i Hedrum præstegæld i Akershus stift og g.m. Margrethe Marie Jensdatter Grøn
b Hans Schroeter 19
c Marie Elisabeth Schroeter 17. Ved afkald 11.12.1795 g.m. Carl August Brahde, [kok] på Tranekær slot
d Johan Frederik Schroeter 15
e Christine Sofie Schroeter 13
f Christian Schroeter 10.
Afdøde døde 9.3.1781.

20 Lisbeth Sofie Jespersdatter. 2.2.1784, fol.256.
Enke efter Niels Hansen, skoleholder i Tullebølle, [skifte 14.4.1777 lbnr.15]. B:
1) Claus Nielsen Nogel, successor
2) Birthe Sofie Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Tullebølle
4) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Peder Nielsen på Knepholm [i Tryggelev sogn].

21 Magdalene Fæddersen i Bøstrup. 16.7.1784, fol.257, 296B, 298B.
Enke efter Rasmus [Pedersen] Billedhugger, præst i Bøstrup, [skifte 21.2.1780 lbnr.16]. B:
8) Peder Billedhugger, successor
9) Anne Billedhugger i Hennetved [i Lindelse sogn] på Langeland
10) Sofie Billedhugger g.m. Mogensen, strandkontrollør
11) Marie Billedhugger på stedet
12) Christiane Billedhugger på Tåsinge
13) Frederikke Billedhugger i København.
Første ægteskab med formanden Peder [Jørgensen] Kruchow, [begravet 16.9.1738]. B:
1) Jørgen Kruchow, degn i Kvong og Lyne, [skifte sluttet 14.10.1762. Enken g.m. Niels Nielsen i Åsted i Kvong sogn, skifte Riberhus amt 26.11.1766 lbnr.507]. 2B:
a [Peder Kruchow]
b [Magdalene Kruchow]
2) Frederik Kruchow, justitsråd i København
3) Mette Kruchow, enke efter Tullin, rådmand i Christiania
4) Lucie Kruchow i Christiania
5) Birthe Kruchow i København
6) Gedske Kruchow i Bøstrup
7) Magdalene Kruchow i København.
Afdøde døde 11.2.1784.

22 Anne Marie Hoppensach i Rudkøbing. 30.4.1785, fol.264B.
Enke efter Anders [Pedersen] Wulff, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev, [skifte 18.10.1762 lbnr.3].
Fledføringskontrakt af 24.6.1780 med Johan [Daniel Wandeler Jochumsen] Debbert, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev.
Afdøde døde 29.4.1785.

23 Hans Peder Hansen, præst i Tranekær og Tullebølle. 28.7.1785, fol.266.
E: Marie Anne Hulegaard.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1785.
Afdøde døde 18.7.1785.

24 Charlotte Amalie Lytken i Rudkøbing. 28.8.1785, fol.266B, 314.
Enke efter Christian Rasmussen, kateket og klokker i Rudkøbing, [skifte10.4.1781 lbnr.18].
Testamente af 5.8.1783. A:
1) [Gotfred] Jansen, by- og rådstueskriver i Svendborg g.m. [Anne Cathrine Graa]s 2B:
a Anne Susanne
b Bodil Kirstine
2) Lange, organist i Holbæk, død. 2B:
a Sofie Lange
b Christiane Lange
samt til de ikke beslægtede:
3) Jens Grøn, afdødes mands successors 4 B:
a Magdalene Grøn
b Margrethe Marie Grøn
c Erika Cornelia Grøn
d Birgitte Andrea Grøn.
Afdøde døde 26.8.1785.

25 Maren Andersdatter i Tullebølle. 22.2.1788, fol.270.
E: Christen Nielsen Nogel. B:
1) Nikoline Sofie 3½
2) Niels Hansen 2.
FM:
1 morfar Anders Jensen i Løkkeby på Nedergård gods
2) fasters mand Højer, landmåler.

26 Søren [Nikolaj Olufsen] Bagge, præst i Snøde og Stoense, der døde 28.5.1788, fol.271B.
Enkemand efter [Anne Kirstine Dinesdatter Krag, død 30.9.1783]. B:
1) Frederik Bagge. landkommissær på Langeland
2) Dines Christian von Bagge, kaptajnløjtnant ved søetaten
3) Oluf Bagge, klokker og kordegn i Rudkøbing
4) Christine Bagge g.m. Jens Finne Borchgrevinck, præst i Aurdal i Akershus stift
5) Marie Antoinette Bagge.

27 Ernst [Gynther] Helm, degn i Skrøbelev.22.11.1790, fol.275B.
Enkemand efter [Karen Thomasdatter, skifte 22.1.1773 lbnr.10]. B:
1) Erik Helm, præst i Tårs på Lolland, [skifte Musse herred gejstlig 20.10.1789 lbnr.239]. 2B:
a Eleonora Christiane Helm 12
b Poul Abraham Severin Helm 11
2) Thomas Helm 52, skoleholder i Fuglsbølle
3) Dorthe Marie Helm 52, i Odense Hospital
4) Marie Achton Helm, enke efter Jens Pedersen, skipper i Svendborg
5) Niels Gødesen Helm 44, student på Fyn
6) Anne Gøde Helm 39, på stedet.
Afdøde døde 21.11.1790.

28 Marianne Hulegaard i Tranekær. 15.9.1793, fol.279B, 288, 293B, 297, 357B.
Enke efter Hans Peder Hansen, præst i Tranekær og Tullebølle, [skifte 28.7.1785 lbnr.23]. B:
1) Frederik Hansen 28, i Odense Hospital
2) Christian Hansen 25, stud. theol. i København
3) Hans Jørgen Hansen 21, urtekræmmersvend i København
4) Cathrine Sofie Hansdatter 16, hos sin moster i København
5) Vilhelm Mourids Hansen 10.
FM: fasters mand Hans Jørgen Hegnet i Rudkøbing.

29 Aletha Kirstine Mørch i Rudkøbing, der døde 30.9.1793, fol.285B.
E: Jens [Eriksen] Grøn, præst i Rudkøbing og Skrøbelev.
Bevilling til uskiftet bo af 12.11.1790.

30 Anne Hansdatter på Hov. 6.11.1793, fol.286B.
E: Johan Gotfredsen, skoleholder på Hov.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen 42, på Hov
2) Hans Jacobsen 40, i Skrækkenborg [i Bøstrup sogn]
3) Anders Jacobsen 37, i Stigtehaven [i Hov sogn]
4) Sinder Cathrine Jacobsdatter 28, i Stigtehaven.

31 Peder [Rasmussen] Billedhugger, præst i Bøstrup, der døde 8.2.1794, fol.292, 299, 312.
E: Anne Eriksen, der ægter Saaby. A:
0) forældre [Rasmus Pedersen Billedhugger, præst i Bøstrup, skifte 21.2.1780 lbnr.16 og Magdalene Fæddersen, skifte 16.7.1784 lbnr.21]. B:
1) søster Anne Billedhugger i Lejbølle
2) søster Sofie Billedhugger g.m. H. Mogensen, strandkontrollør
3) søster Marie Billedhugger i Snøde
4) søster Christiane Billedhugger, enke efter Jørgen [Andersen] Fischer, degn i Tved
5) søster Frederikke Christiane Billedhugger i Snøde.
Mors første ægteskab med [fars formand Peder Jørgensen Kruchow, begravet 16.9.1738]. B:
6) halvbror Jørgen Kruchow, degn i Kvong og Lyne, [skifte sluttet 14.10.1762. Enken g.m. Niels Nielsen i Åsted i Kvong sogn, skifte Riberhus amt 26.11.1766 lbnr.507]. 2B:
a Peder Kruchow, over. og underretsadvokat på Lolland
b Magdalene Kruchow g.m. Peder Jensen Tang i Kvong
7) halvbror Frederik Kruchow, justitsråd i København
8) halvsøster Mette Kruchow g.m. Tullin, rådmand i Christiania, begge døde. 1B:
a Claus Tullin i Christiania
9) halvsøster Lucie Kruchow i Christiania
10) halvsøster Birthe Kruchow i København
11) halvsøster Gedske Kruchow i Bøstrup.
Testamente af 8.4.1793.
Samfrændeskifte 23.4.1795.

32 Søren [Jonassen] Børkop, degn i Snøde og Stoense, der døde 15.2.1794, fol.293, 300, 313, 329B, 349.
E: Marie Dorthe Funch, der døde 10.7.1795. B:
1) Gundil Børkop g.m. Oluf Bagge, klokker og kordegn i Rudkøbing
2) Hylleborg Børkop 28½, på stedet
3) Christiane Børkop 25, i København. Ved afkald 18.5.1798 g.m. Thomas Letinsen? i København
4) Rasmus Anton Børkop 16½.
FM: Henrik Funch, proprietær.

33 Jens [Eriksen] Grøn, præst i Rudkøbing og Skrøbelev, der døde 7.6.1796, fol.315.
Enkemand efter [Aletha Kirstine Mørch, skifte 30.9.1793 lbnr.29]. B:
1) Anne Grøn, enke efter Hans Thomsen Basballe, købmand
2) Magdalene Grøn 38
3) Margrethe Marie Grøn g.m. Andreas Frederik Schroeter, præst i Hedrum præstegæld i Akershus stift
4) Erika Cornelia Grøn 33
5) Birgitte Andreas Grøn 31.

34 Adriane van Meurs i Rudkøbing møllegård. 9.4.1797, fol.330.
Enke efter [Hans Tage Christensen] Fabricius, præst [i Rise på Ærø, død 20.7.1781]. B:
1) Frederikke Margrethe Fabricius 44, g.m. Mouridsen, ejer af en grubbemølle ved Rudkøbing
2) Christian Fabricius 43, præst i Skanderborg, [Skanderup og Stilling]
3) Jacob Fabricius 39, skoleholder i Nakskov
4) Birgitte Marie Fabricius 37, g.m. [Christian August] Pedersen, gæstgiver i Fredericia
5) Ove Fabricius 34, ejer af Søbygård på Ærø
6) Dorthe Cathrine Fabricius 28, på Søbygård.
Afdøde døde 8.4.1797.

35 Bondo [Christoffersen] Ferslev, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev. 2.9.1797, fol.333, 349.
A:
1) bror Simon Poulsen, død. 2B:
a Charlotte Louise Pauli 20, i Åbenrå
b Johanne Cathrine Pauli 17, i Åbenrå.
Disse børn har arv efter Switzers enke i Svendborg.
Afdøde døde 1.9.1797.

36 Bevilling arv at overføre fra Lysgård herred. 28.7.1797, fol.345.
Arv efter Christian [Jensen] Paludan, præst i Thyregod og Vester, [død 9.8.1790, der var g.m. Cathrine Marie Stokdorff, der døde i Frausing i Hinge sogn, skifte Lysgård herred gejstlig 19.2.1793 lbnr.67] til A:
1) Anne Andersdatter
2) Kirsten Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter
4) Niels Mikkelsen
5) Kirsten Rasmusdatter
6) Maren Gotfredsdatter.
Efter anmodning fra FM:
1 Rasmus Nielsen i Ærteløkke [i Tullebølle sogn]
2 Mikkel Bødker i Vesterby [i Fuglsbølle]
3 Hans Nielsen i Kragholm [i Skrøbelev sogn]
4 Rasmus Nielsen i Kragholm.

37 Johan Gotfredsen, skoleholder på Hov. 31.5.1798, fol.346B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Hansen i Vesterhuse på Hov.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens svigersøn Rasmus Rasmussen.
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 6.11.1793 lbnr.30].

38 Erik Christian Unger, præst i Bøstrup, der døde 17.5.1799, fol.350.
E: Mette Marie Vilhelme.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1799.

39 Christian Hansen, præst i Bøstrup, der døde 18.4.1800, fol.350B.
E: Birgitte Lorentse Brandt. LV: Frederik Læsø, degn i Humble. B:
1) Hans Peder Frederik Hansen 2½.
FM:
1 Johan Ditlev Brandt, præst i Humble
2 mors svoger Johannes Schurmann , forvalter i Tryggelev præstegård, der flytter til Fyn
3 Kastrup, forvalter på Nedergård.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1800.
Samfrændeskifte 25.3.1801.

40 Jørgen Hansen, degn i Bøstrup, der døde 10.5.1800, fol.357B.
E: [Anne Marie Molpidan]. B:
1) Christian Carl Hansen, gæstgiver i Køge
2) Hans Jørgen Hansen, [successor].

41 Johan Clausen, skoleholder i Tranekær og Tullebølle. 26.3.1802, fol.358, 361B.
A:
1) bror Jens Clausen, skovrider, død. B:
a Frederik Clausen på Christianshavn ved København
b Claus Clausen, murer i Fåborg, død. E: Anne Marie Hansdatter, nu g.m. Peder Nielsen, murer i Fåborg. 1B:
1 Inger Sofie Clausdatter
c Margrethe Clausen, død, var g.m. Vind., klokker på Sjælland. Børn, hvis navne ikke kendes
d Johanne Clausen g.m. en musikus i København.
Afdøde døde 24.2.1802.

42 Mathias Schiødte, præst i Snøde og Stoense, der døde 17.2.1803, fol.360B.
E: Frederikke Louise Schmidt.
Bevilling til uskiftet bo af 22.2.1803.
(Se arvinger efter datteren Birgitte Cathrine Schiødte, død 1855 i Århus i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 1942).

43 Jørgen Jørgensen, præst i Bøstrup, der døde 20.2.1803, fol.361.
E: Anne Elisabeth Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.2.1803.


Langelands Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1803-1809

44 Jens [Frederiksen] Marstrand, præst i Simmerbølle, der døde 27.5.1803, fol.2.
E: Anne Dorthe Møller. LV: [Johan Ditlev Brechling] Brandt, præst i Humble.
[Første ægteskab med Karen Jensdatter Solgaard, skifte 4.1.1771 lbnr.7].
[Andet ægteskab med Dorthe Kirstine Rohde, skifte 21.6.1773 lbnr.11]. B:
1) Karen Solgaard Marstrand g.m. [Holger Frederik Wessel] Brown, præst i Brenderup og Ore på Fyn.

45 Inger Pedersdatter i Frellesvig [i Tullebølle sogn]. 16.2.1804, fol.27B, 32.
Enke efter Mads Hansen, degn i Longelse. A:
1) bror Hans Pedersen, død. 1B:
a Peder Hansen i Lejbølle
2) bror Christen Pedersen, død. 5B:
a Peder Christensen i Lejbølle
b Niels Christensen
c Rasmus Christensen
d Christen Christensen
3) søster, død. 2B:
a Karen Christensdatter i Rudkøbing.
b Anne Margrethe Henriksdatter g.m. Anders Jacobsen i Skovbølle på Lolland.
Afdøde døde 15.2.1804.

46 Peder von Westen Holm, degn i Simmerbølle. 17.4.1804, fol.31, 32B, 35.
E: Maren Christensdatter, der døde 21.1.1805. B:
1) Jochum Holm, overbetjent i Sakskøbing
2) Karen Holm, død, var g.m. Christen Kjeldsen, smed i København. Børn, hvis navne ikke kendes
3) Margrethe Holm g.m. Jens Kirkegaard, destillatør i København
4) Mette Cathrine Holm g.m. Bjerregaard, købmand i Finmarken i Norge.

47 Marie Christine i Rudkøbing, der døde 22.3.1807, fol.37B.
Enke efter [Hans Eriksen] Gudme, degn [på Strynø, død 8.4.1796].
Arvinger angives ikke.

48 Leopoldine Cathrine Juul i Rudkøbing, der døde 6.2.1808, fol.38B, 43.
Enke efter [Hans Hansen] Rifbjerg, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev, [skifte maj 1775 lbnr.14]. B:
1) Andriette Christine Rifbjerg 39
2) Hans Juul Rifbjerg, degn i Ryslinge på Fyn
3) Anne Marie Rifbjerg.

49 Niels Stub Nyborg, degn i Tranekær og Tullebølle. 28.11.1808, fol.42.
E: Sofie Unger.
Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1808.

SLUT
Langelands Sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1771-1811

1 Christian Wadschier (Wædscher), degn i Magleby. 5.3.1771, fol.1.
E: Jytte Malene [Danielsdatter]. LV: Erik Kolding, præst i Magleby. B:
1) Daniel Wadschier 23
2) Christian Wadschier 21
3) Frederikke Marie Wadschier 17½
4) Christine Wadschier 14.
FM: Gøde Købke.

2 Peder Heider, degn i Longelse og Fuglsbølle. 19.2.1773, fol.5B.
E: Christine Stæhr. LV: Jørgen Sebbelov. B:
1) Elisabeth Zirak Heider 7
2) Agnethe Frederikke Heider 5
3) Jørgen Heider 3.
FM: farfar Morten Heider, skoleholder i Longelse.
Afdøde døde 27.1.1773.

3 Jens Filipsen, skoleholder i Tryggelev. 19.1.1774, fol.10.
E: Kirsten Andersdatter. LV: [Markus] Brodersen, degn i Tryggelev og Fodslette. B:
1) Anne Jensdatter 34
2) Margrethe Agnes Jensdatter 30
3) Anders Jensen 28
4) Karen Jensdatter 25.
FM: Jacob Møller i Tryggelev mølle.

4 Jens [Hansen] Hvid, præst i Longelse og Fuglsbølle, der døde 3.3.1775.
E: Maren [Dinesdatter] Krag. LV: Søren Bagge, præst i Snøde og Stoense. B:
1) Frederik Christian Hvid 27
2) Dines Christian Hvid 22
3) Sidsel Hvid 17
4) Christine Zumbildt Hvid 13.
FM: morbror Johan Christoffer von Kragenskjold, major.

5 Hans Mogensen, skoleholder i Hennetved [i Lindelse sogn]. 29.10.1779, fol.18.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: stedfar Rasmus Steffensen i Hennetved. B:
1) Laurids Hansen 13.
FM: Christen Pedersen i Hennetved.
Arv efter afdødes søster til dennes B:
1 Maren Hansdatter
2 Mogens Hansen
3 Anders Hansen
4 Maren Hansdatter.

6 Markus Brodersen, degn i Tryggelev og Fodslette, der døde 22.11.1779, fol.21.
Enkemand. B:
1) Margrethe Kirstine Brodersen 25
2) Maren Brodersen 21.
FM: Jørgen Groth, forvalter på Nordenbrogård.

7 Erik [Iversen] Kolding, præst i Magleby. 9.4.1783, fol.27.
E: Jacobine Ernestine Zumbildt. LV: Jørgen Groth, forvalter på Nordenbrogård. A:
0) forældre [Iver Eriksen Kolding, præst i Vejlby og Homå, død 3.4.1747 og Kirsten Hansdatter Botzen, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 14.2.1748 lbnr.63]
1) bror Hans Botzen Iversen Kolding, præst i Tamdrup
2) søster Conradine Christiane Iversdatter Kolding, enke efter [Iver Pedersen] Hagelund, præst [i Verst og Bække]
3) søster Johanne Mette Iversdatter Kolding på stedet.
FM: Peder Skov, sognefoged i Magleby.

8 Anne Rasmusdatter i Humble. 18.1.1785, fol.40.
E: Laurids Jørgensen, skoleholder i Humble.
Testamente konfirmeret 21.2.1783.

9 Jørgen Mogensen, degn i Humble.10.5.1784, fol.40B, 151.
E: Louise Vilhelmine Ryberg. LV: Holt, forvalter på Hjortholm. B:
1) Carl Christian Jørgensen 9
2) Ingeborg Marie Jørgensdatter 7
3) Didrik Herluf Jørgensen 5
4) Jens Peder Jørgensen 4, der døde
5) Mads Christensen Jørgensen 9 mdr.
FM: farbror Mogensen, kontrollør i Hennetved.

10 Jørgen Danielsen, skoleholder i Hennetved. 2.2.1785, fol.44B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Pedersen i Hennetved. B:
1) Laurids Jørgensen, skoleholder i Humble
2) Daniel Jørgensen, skoleholder i Illebølle [i Lindelse sogn]
3) Christen Jørgensen, skoleholder i Kædeby [i Humble sogn]
4) Carl Christian Jørgensen i Norge, efter hvem man ikke har hørt i 11 år
5) Hans Daniel Jørgensen 17
6) Jørgen Christian Jørgensen 4
7) Ingeborg Jørgensdatter i Rudkøbing.

11 Christian Stub, skoleholder i Fuglsbølle. 25.4.1785, fol.45B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens Lauridsen i Fuglsbølle. B:
1) Laurids Severin 7.
FM: Mads Hansen, degn i Longelse.
Afdøde døde 16.4.1785.

12 Christian Wichman, ugift skoleholder i Bagenkop. 21.3.1786, fol.48.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Flensborg.

13 Knud [Christensen] Graa, præst i Longelse og Fuglsbølle, der døde juli 1786, fol.48B.
E: Henrikke [Lauridsdatter] Næraa.
Testamente af 4.7.1786.

14 [Maren Dinesdatter] Krag i Longelse. 23.5.1786, fol.49B.
Enke efter Jens [Hansen] Hvid, præst i Longelse og Fuglsbølle, skifte 3.3.1775 lbnr.4]. B:
1) Frederik Christian Hvid, præst i Årslev, Hørning og Lime
2) Dines Christian Hvid i Vestindien, død 6.9.1784 uden børn
3) Sidsel Hvid 27
4) Christine Zumbildt Hvid 23.

15 Mads Hansen, degn i Longelse og Fuglsbølle. 29.5.1787, fol.58B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Nyborg, birkedommer på Møllegård. B:
1) Hans Erik Madsen 23.

16 Christen Jørgensen, skoleholder i Kædeby. 15.10.1788, fol.61B.
E: Marie Dorthe Pedersdatter. LV: Christen Jacobsen i Kædeby. B:
1) Kirstine Margrethe Christensdatter 10
2) Frederikke Christensdatter 7
3) Dorthe Marie Christensdatter 6
4) Ingeborg Cathrine Christensdatter 3.
FM: farbror Laurids Jørgensen, skoleholder i Humble.

17 Jacobine Ernestine Zumbildt i Magleby, der døde 26.1.1789, fol.65.
Enke efter [Erik Iversen] Kolding, præst i Magleby, [skifte 9.4.1783 lbnr.7]. B:
Første ægteskab med [formanden Niels Rosenstjerne Frantsen Krag, begravet 15.11.1753]. B:
1) Frands Rosenstjerne Krag, præst i Tågerup og Torslunde på Lolland
2) Elisabeth Sofie Krag, [skilt fra Gotlieb Vilhelm Silchmüller, kirurg]
3) Cathrine Krag g.m. [Johannes] Korndrup, kontrollør i Rudkøbing.
4) Karen Krag [Rosenstjerne] g.m. Frederik Nissen, degn i Magleby.
Litteratur: Slægten Krag fra Mesinge af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1929 side 101-121. Heri side 115-116.

18 Villads Vind Nyborg, degn i Humble. 2.12.1788, fol.68.
E: Christiane Marie Olufsen. LV: Jørgen Groth, forpagter på Nordenbrogård. B:
1) Hans Rasmussen 2
2) Else Marie Rasmusdatter 1.
FM: født værge Ambrosius Nyborg, birkedommer og forpagter af Møllegård.

19 Bendix Holm, skoleholder i Hennetved, der døde 26.8.1788, fol.71B.
A:
1) søskendebarn Hans Knudsen, død. 2B:
a Knud Hansen 23
b Anne Hansdatter 16
FM: stedfar Christen Angelbo i Tryggelev
2) søskendebarn Maren Knudsdatter g.m. Mads Madsen
3) søskendebarn Karen Knudsdatter, død, var g.m. Knud Madsen, bror til Mads Madsen. 4B:
a Anne Knudsdatter 24
b Mads Knudsen 18
c Maren Knudsdatter 16
d Birthe Knudsdatter
4) søskendebarn Anne Knudsdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Kædeby.

20 Frederik Christian [Rasmussen] Trane, præst i Humble, der døde 11.7.1789, fol.76.
E: Birthe Pultz, der ægter Markus H. Wolder, smed. B:
2) Theodor von Haven Trane 27
3) Frederik Christian Trane 25, i Trondhjem
4) Jens von Haven Trane 24½, løjtnant
5) Jørgen Kaas Trane 20.
Første ægteskab med [Frederikke Ulrikke Dinesdatter Krag, begravet 8.8.1758]. B:
1) Frederikke Christine Trane g.m. Carl Conrad Lund, brygger og overformynder i København.

21 Jacob Jørgensen, skoleholder i Søndenbro [i Magleby sogn]. 24.1.1791, fol.127.
E: Mette Sofie Lorentsdatter, der døde 6.3.1791. B:
1) Lorents Jacobsen 17, der døde
2) Jens Jacobsen 15
3) Kirstine Marie Jacobsdatter 5
4) Erik Kolding Jacobsen 3.
FM:
1 morbror Hans Lorentsen Lange, møller i Ennebølle mølle [i Snøde sogn]
2 Christen Madsen, sognefoged og kirkeværge i Nordenbro, som beslægtet.

22 Elisabeth Sofie Gødesdatter i Lindelse. 8.4.1793, fol.134, 151B.
E: Laurids Christoffer Ursin, præst i Lindelse, der døde 5.10.1794. B:
5) Margrethe Elisabeth Ursin g.m. Oluf Peder Borch Møller til Kattrup [i Buerup sogn] på Sjælland.
Første ægteskab med [Peder Pedersen Møller i Rudkøbing]. B:
1) Alexander Johannes Møller, løjtnant
2) Peder Oluf Borg Møller, degn på Orø ved Sjælland
3) Riborg Kirstine Møller g.m. Christian Voigt, købmand i Fåborg
4) Egidia Sofie Møller g.m. kaptajn von Kløcher på Christiansø.

23 Ejler Wessel, stud. theol. i Magleby præstegård. 16.1.1796, fol.152B.
A:
1) mor Gedske Sofie, enke efter Wessel, præst, der bor i Nygård i Tønset præstegæld i Norge
2) bror Mads Lund Wessel
3) søster Irenice Dorthe Wessel.

24 Marie Dorthe Pedersdatter i Kædeby, der døde 24.3.1797, fol.157B.
Enke efter Christen Jørgensen, skoleholder i Kædeby, [skifte 15.10.1788 lbnr.16]. B:
1) Kirstine Margrethe Christensdatter 18
2) Frederikke Christensdatter 16
3) Dorthe Marie Christensdatter 14
4) Ingeborg Cathrine Christensdatter 11.
FM:
1 afdødes svoger Rasmus Andersen i Rifbjerg
2 afdødes svoger Christen Jacobsen i Kædeby.

25 Jørgen [Rasmussen] Fogh, præst i Humble, der døde 17.4.1799, fol.160B, 186.
E: Cecilie [Christiansdatter] Leth, der døde 31.8.1799. B:
1) Christian Fogh, præst i Nylarsker på Bornholm
2) Rasmus Fogh, præst i Hjortdal
3) Schack Carl Emil Fogh, hofmester på Juellinge på Lolland
4) David Fogh 30, handelsmand på Island
5) Christen Fogh 22½, skriverkarl i København
6) Ludolf Frederik Fogh 21, stud. jur. på Akademiet i København
7) Jørgen Fogh 19, stud. jur. i København
8) Maren Bjørn Fogh g.m. Ove [Thiise] Steenberg, præst i Knebel og Rolsø
9) Charlotte Amalie Fogh, [død 2.12.1790], E: Peder [Hansen] Højer, præst i Mesinge på Fyn. 1B:
a Vilhelmine Charlotte Amalie Pedersdatter 11
10) Cecilie Leth Fogh g.m. Niels Holm, præst i Dalby og Stubberup
11) Georgine Fogh g.m. Peder [Hansen] Højer, præst i Mesinge, enkemand efter søsteren Charlotte Fogh
12) Gertrud Fogh g.m. Jørgen Bloch, præst i Ferring
13) Marie Elisabeth Fogh 29
14) Adamine Gotliebdine Fogh 16½
15) Sofie Marie Fogh 14.
FM:
1 farbror David [Rasmussen] Fogh, præst i Fåborg
2 farbror Lorents [Rasmussen] Fogh, præst i Stenstrup [og Lunde]
3 morbror [Erik Christian] Leth, forvalter på Tåsinge, [i Bregninge sogn]
4 Hjortholm, forpagter på Lykkesholm [i Ellested sogn].

26 Kirstine Sofie Holst i Lindelse. 2.12.1799, fol.184B.
E: Gøde Lorentsen Købke, degn i Lindelse. B:
1) Maren Købke g.m. Hans Peder Ørbæk, degn i Tryggelev og Fodslette
2) Christian Købke, lærer i Holmens kirkes skole
3) Laurids Christian Købke
4) datter g.m. Christian Jansen.
Afdøde døde 30.11.1799.

27 Frederik Nissen, degn i Magleby, der døde 3.11.1800, fol.201.
E: Karen Krag Rosenstjerne. LV: [Jørgen] Saaby, på Holmegård [i Magleby sogn]. B:
1) Anne Margrethe Nissen g.m. Frederik Hansen på Nordenbrogård
2) Maren Krag Nissen.
FM: Christian Olufsen, købmand i Rudkøbing.

28 August [Henriksen] Esmark, kapellan i Humble, der lever. 28.5.1804, fol.214B, 227.
Registrering af hans bo, da han er berøvet sin forstand, efter ordre fra biskoppen.

29 Jens [Lauridsen] Næraa, præst i Longelse og Fuglsbølle, [der døde 6.6.1805], fol.224B.
E: Anne Kirstine Vejgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1796.

30 Frederik Funch, skoleholder i Kædeby. 21.3.1806, fol.225, 229B.
E: Sidsel Lauridsdatter, der døde 19.11.1807. B:
1) Frederikke Sofie Frederiksdatter 17, der ægter successor Peder Christensen
2) Thomas Frederiksen 12
3) Elisabeth Sofie Frederiksdatter 7.
FM: Laurids Rasmussen Guldborg i Herslev.

31 Sofie [Henriksdatter] Skytte i Humble. 11.12.1809, fol.234B, 256B.
E: Christian Jørgensen Vind, kapellan i Humble. B:
1) Jørgen Henrik Vind 15
2) Elisabeth Juliane Vind 13
3) Johannes Christian Vind 10
4) Margrethe Vind 8
5) Dorit Henrikke Helene Vind 5
6) Frederik Vind 3½
7) Frands Vilhelm Ferdinand Vind 2
8) Carl Vind 4 uger.
FM: Frederik Læsø, degn i Humble.
Afdøde døde 25.11.1809.

32 Laurids [Jensen] Schurmann, præst i Lindelse. 10.1.1810, fol.227B, 257.
E: Marie Cathrine Jensen. LV: [Johan Ditlev Brechling] Brandt, præst i Humble. B:
1) Birgitte Cathrine Schurmann 17
2) Jens Schurmann 16
3) Cathrine Marie Schurmann 14
4) Christian Schurmann 12
5) Gudine Claudia Schurmann 9.
FM: Peder Wilhjelm, præst i Longelse og Fuglsbølle.

SLUTSallinge herred
Gejstlig skifteprotokol
1690-1822

[1690-1745]    [1739-1789]    [1785-1806]    [1806-1822]   


Sallinge herred
Gejstlig skifteprotokol
1690-17451 [Hedvig] Marie Bertramsdatter [Reventlow] i Horne. 6.5.1690, fol.2.
E: Jørgen [Nielsen] Pougdal, præst i Horne. B:
1) Niels Jørgensen Pougdal
2) Henrik Bertram Jørgensen Pougdal
3) Maren Jørgensdatter Pougdal.

2 Christine Hansdatter Foss på Lyø. 22.5.1690, fol.4.
E: Jørgen Sørensen Rhodius, præst på Lyø. B:
1) Johan Jørgensen Rhodius
2) Anne Lisbeth Jørgensdatter
3) Magdalene Christine Jørgensdatter.
Registrering 28.4.1690.

3 Just Michael Ludvigsen, præst i Fåborg og Diernæs. 16.2.1691, fol.10.
E: Maren Hansdatter Naur. LV: Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg, Christian Poulsen, [købmand] i Fåborg, der ægter enken. B:
1) Ludvig Justesen
2) Anne Marie Justsdatter
3) Hans Justesen.
FM:
1 morfar Hans [Christensen] Naur i Fuglevig, præst i Vissenbjerg
2 farbror Bertel Ludvigsen, præst i Assens
3 morfars søstersøn Mads [Madsen] Mørch, præst i Lumby.
[Første ægteskab med Anne Mortensdatter, død 17.10.1678].
Afdødes forældre var:
0) [Ludvig Mikkelsen Tisdorph, præst i Odense Frue, død 22.9.1643] og Maren Nielsdatter [Leth], skifte 6.2.1683. Af børn nævnes B:
1) Just Michael Ludvigsen, som er afdøde
2) Bertel Ludvigsen, præst i Assens, som er formynder
3) Niels Ludvigsen i Vordingborg. Arv til 2 børn
4) Anne Ludvigsdatter, skifte 25.7.1678
5) Jacob Ludvigsen, præst i Horne, [død 27.1.1684], efter hvem, der er arv
6) [Maren Ludvigsdatter g.m. Henrik Hansen, præst i Skamby, død 20.10.1658. Andet ægteskab med successor Laurids Henriksen Hjort, død 27.12.1675. B:
a Ludvig Hjort
b Anne Marie Hjort.
[Maren Ludvigsdatters] tredje ægteskab med successor Mathias [Nielsen] Sass, skifte 5.10.1686.
Mors andet ægteskab med successor Niels Pedersen Bruun, [død 12.8.1670]. B:
7) Sofie Nielsdatter

4 Maren Mouridsdatter i Espe. 9.7.1691, fol.22B.
E: Jens Rasmussen [Kærumgaard], præst i Espe og Vantinge.
Af første ægteskab B:
1) Christen Christensen
2) Mourids Christensen
3) Laurids Christensen.
Andet ægteskab med [formanden Jørgen Henriksen Staalhof]. B:
4) Birgitte Jørgensdatter g.m. Claus [Poulsen] Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs på Lolland.
Tredje ægteskab med [formanden Niels Jacobsen Pougdal, død ca. 1660]. B:
5) Jørgen Nielsen Pougdal, præst i Horne
6) Bodil Nielsdatter.

5 Jørgen [Sørensen] Rhodius, præst på Lyø. 4.4.1692, fol.27.
Enkemand efter [Christine Hansdatter Foss, skifte 22.5.1690 lbnr.2]. B:
1) Johan Jørgensen Rhodius, over 18 og under 25 år gammel
2) Anne Elisabeth Jørgensdatter g.m. successor Bertel Lauridsen [Woller]
3) Magdalene Christine Jørgensdatter.

6 Ejler Madsen, degn i [Vester] Åby og Åsted. 24.10.1692, fol.34.
E: [Maren Mikkelsdatter]. B:
1) Mads Ejlersen
2) Anne Ejlersdatter
3) Dorthe Ejlersdatter
4) Margrethe Ejlersdatter
5) Maren Ejlersdatter
6) Knud Ejlersen
7) Lisbeth Ejlersdatter.
FM: Hieronymus [Henriksen] Sparre, præst i [Vester] Åby og Åsted.
Registrering 25.4.1692.

7 Palle Hansen [Jerne], præst i Herringe. 21.8.1693, fol.35B.
E: Gertrud Andersdatter Højsgaard. A:
1) bror Jens Hansen [Jerne], præst i Hammelev og Enslev, [død 1681]. 1B:
a Henrik Jensen
2) søster Cathrine Hansdatter g.m. Markus Nissen i Lillefosen [dvs. Kristiansund] på Nordmøre i Norge
3) søster Anne Hansdatter g.m. Mads Jensen i Ferup i Lejrskov sogn i Jylland.

8 Hans Olufsen Tage, præst i Svanninge. 4.4.1694, fol.40B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: successor Mathias Lauridsen Hoff, [der ægter enken]. B:
1) Jacob Hansen Tage 10
2) Christoffer Hansen Tage 8
3) Christian Hansen Tage 5.
FM:
1 morbror Jens Christensen til Steensgård, amtsforvalter i Riberhus amt
2 farbror Oluf Lauridsen Tage, farer til skibs.
Enkens første ægteskab med formanden Jacob Hansen Køppen (Køpping), [død ca. 1682]. Arv til B:
1) Didrik Jacobsen Køppen
2) Hans Jacobsen Køppen
3) Anne Jacobsdatter Køppen g.m. Peder Christoffersen
4) Anne Margrethe Jacobsdatter Køppen.

9 Henrik Prebensen (Predbjørnsen) [Schurmann], præst i Brahetrolleborg. 16.9.1695, fol.46.
E: Martha Lauridsdatter Friis. LV: successor Anders Rasmussen Switzer, der ægter enken. B:
1) Corfitz Henriksen 17
2) Predbjørn Henriksen 15
3) Birgitte Henriksdatter 14
4) Laurids Henriksen 13
5) Mandrup Henriksen 9
6) Frederik Henriksen 7
7) Ida Henriksdatter 4.
FM: fars [halv]bror Preben Rasmussen, amtsskriver i Sorø og Ringsted amter.
Litteratur: Langstedstudier I af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2001 side 86-107.

10 Anne Henningsdatter [Bang] i Vester Hæsinge. 6.7.1696, fol.50B.
E: Jørgen Pedersen [Tranekær], præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. B:
1) Peder Jørgensen, uvist hvor
2) Rasmus Jørgensen
3) Anne Marie Jørgensdatter
4) Cathrine Marie Jørgensdatter
5) Mette Lisbeth Jørgensdatter
6) Birgitte Jørgensdatter
7) Corfitz Jørgensen
8) Helvig Jørgensdatter
9) Henning Jørgensen
10) Mette Jørgensdatter
11) Armgard Sofie Jørgensdatter
12) Conrad Jørgensen.

11 Jens Pedersen Rosenkilde, præst i [Vester] Åby og Åstrup. 10.8.1696, fol.52.
E: Maren Eriksdatter. LV: Anders Rasmussen Switzer, præst i Brahetrolleborg og Krarup. B:
1) Erik Jensen Rosenkilde, hæderlig og vellærde unge mand
2) Christen Jensen Rosenkilde
3) Anne Marie Jensdatter Rosenkilde g.m. successor Hieronymus Sparre
4) Christence Sofie Jensdatter Rosenkilde
5) Birgitte Margrethe Jensdatter Rosenkilde.

12 Mikkel [Andersen] Højelse, præst i Fåborg og Diernæs. 18.1.1697, fol.55, 174.
E: Barbara Hansdatter [Mule]. LV: Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg. B:
3) Anne Thun Højelse
4) Vilhelm Mule Højelse
5) Armgot Sofie Højelse, der døde, skifte 11.3.1697 fol.61.
FM:
1 Albert Fogsen With, præst i København Trinitatis
2 Niels Mule, rådmand i Odense.
Første ægteskab med [Valborg Andersdatter Sevald, død ca. 1685]. B:
1) Elisabeth Dorthe Højelse
2) Anders Sevald Højelse.
FM:
1 farbror Peder Højelse, rektor i Nykøbing Falster
2 Anton Hansen, rådmand i Nyborg.
Desuden nævnes afdødes [halv]søster Dorthe [Clausdatter] g.m. Wolfgang Rhumann, præst i Højelse.
Registrering 10.11.1696.

13 Sara Hansdatter i Allested. 15.3.1697, fol.62.
E: Jacob Hansen Must, præst i Allested og Vejle. A:
1) bror Peder Hansen i Lydinge Gårde [i Brahetrolleborg sogn] på Fyn
2) søster Hilleborg Hansdatter, død. 2B:
a Anders Pedersen i Hågerup [i Brahetrolleborg sogn]
b Thomas Nielsen
3) søster Sidsel Hansdatter ved Oluf Nielsen i Torslundelille [i Reerslev sogn] på Sjælland, men hendes arv gives til hendes dattersøn Peder Poulsen, der opdrages i Allested præstegård
4) søster Karen Hansdatter, død. 2B:
a Hans Poulsen i Vindinge
b Alhed Poulsdatter g.m. Hans Hansen i Fleninge [i Brahetrolleborg sogn]
5) halvsøster Anne Pedersdatter g.m. Peder Olufsen i Heden.

14 Jens Christensen Bang, præst på Avernakø. 31.5.1697, fol.62B.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg. B:
1) Jørgen Jensen Bang
2) Christian Jensen Bang
3) Anne Cathrine Jensdatter Bang
4) Maren Jensdatter Bang.
FM:
1 Bertel Lauridsen, præst på Lyø
2 Jørgen Thomsen, købmand i Fåborg.
[Første ægteskab med Anne Sørensdatter Rhodius].
Arv i boer efter [afdødes bror] Hans [Christensen] Bang, præst [i Barløse, begravet 27.6.1693] til dennes 2 døtre.

15 Elsebeth Henriksdatter i Sønder Broby. 8.11.1697, fol.67B.
E: Laurids Pedersen [Køge], degn i Sønder Broby. A:
1) bror Jacob Henriksen, skrædder i Odense
2) bror Rasmus Henriksen, possementmager i København
3) bror [Jens Henriksen], død. 2B:
a Henrik Jensen
b Anne Jensdatter
4) søster Anne Henriksdatter g.m. Claus Henriksen.

16 Engel Elisabeth Jochumsdatter Raukou i Jordløse. 6.12.1697, fol.68B.
E: Christen Lauridsen [Heegaard], degn i Jordløse og Håstrup. B:
1) Laurids Christensen 12
2) Marie Christensdatter 10
3) Kirsten Christensdatter 8
4) Sofie Christensdatter 4.

17 Karen Jacobsdatter Elbogen i Vester Hæsinge. 18.3.1698, fol.70B.
E: Jørgen Pedersen [Tranekær], præst i Vester Hæsinge og Sandholt Lyndelse. B:
1) Anne Jørgensdatter, nyfødt.
FM: morbror Erik [Jacobsen] Elbogen apoteker i Horsens.

18 Hans Lauridsen [Achton], præst i Jorløse og Håstrup. 4.10.1700, fol.73B.
E: Anne Lauridsdatter Hoff. LV: bror Mathias [Lauridsen] Hoff, præst i Svanninge. B:
1) Christen Hansen
2) Anders Hansen, stud. theol.
3) Laurids Hansen
4) Margrethe Hansdatter
5) Johanne Hansdatter.
FM: farbror Niels Lauridsen i Fåborg.

19 Jacob Hansen Must, præst i Allested og Vejle. 13.11.1702, fol.76.
E: Karen Andersdatter Lund. LV: Erik [Rasmussen] Switzer, præst i [Sønder] Højrup og Gestelev. A:
0) far, død Korsør 1666 og mor, død 1668
1) bror Hans Must, assistentsråd i Christiania i Norge ved fætter Peder Blanchenborg, borgmester i Odense
2) søster, død. 2B:
a Hans Hansen Must på Sødinge [i Ringe sogn]
b Else Hansdatter Must.
[Første ægteskab med Sara Hansdatter, skifte 15.3.1697 lbnr.13].

20 Abigael Nielsdatter [Hindsholm] i Gammelgård i Hundstrup sogn. 4.3.1703, fol.82.
Enke efter Niels Hansen Krag, præst i Vigerslev og Veflinge, [død 5.11.1681]. A:
0) forældre [Niels Jacobsen Hindsholm, præst i Vigerslev og Veflinge, død 29.9.1653 og Karen Jensdatter Bang, død 1657]
1) søster Ellen Margrethe Nielsdatter, enke efter Peder Knudsen [Skydebjerg], præst i Søllinge, [død 15.9.1701] hun møder sammen med sin datter Maren Pedersdatter
2) bror Jacob Nielsen, død. 1B:
a Niels Jacobsen, vantemager i København
3) søster Karen Nielsdatter, død, var g.m. [Peder Nielsen Esterbølle, præst i Søndersø, død 15 eller 16. oktober 1688]. 2B:
a Karen Pedersdatter Esterbølle i Odense ved Mads Rasch, fuldmægtig på Egeskov
b Anne Margrethe Pedersdatter i Slangerup
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Claus Pedersen [Nyborg], præst i Nørre Lyndelse, skifte Odense consistorii 10.7.1673. 2B:
a Jacob Clausen [Lyndelse], præst i Barløse
b Karen Clausdatter g.m. Hans Rasmussen Hjort i Fåborg. Ved skiftet efter hendes far i 1673 var hendes FM hendes farbror Anders Pedersen, rådmand i Nyborg.
Arv i boet efter Mette Bang, enke efter Anders Guntzow, magister i København, [præsident i Hofretten].
[Første ægteskab med formanden Niels Thomsen Hem, død 1659].

21 Hans Hansen, degn i Nørre Broby. 16.2.1702, fol.98.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Christen Lauridsen, degn i Jorløse og Håstrup. A:
1) Niels Nielsen i Assens
2) Anne Nielsdatter g.m. Hans Casper Fischer, urtegårdsmand i Odense
3) Jørgen Jensen i Assens
4) Anne Jensdatter.

22 Abelone Pedersdatter i Nørre Broby. 25.6.1704, fol.98B.
Enke efter Hans Hansen, degn i Nørre Broby, [skifte 16.2.1702 lbnr.21]. A:
1) bror Henning Pedersen, død. 1B:
a Peder Henningsen, møller i Sandager mølle i Gislev sogn
2) bror Niels Pedersen, død. 4B:
a Hans Nielsen
b Niels Nielsen
c Kirsten Nielsdatter
d Maren Nielsdatter
3) bror Jørgen Pedersen. E: Maren Rasmusdatter i Sulkendrup i Vindinge sogn. 9B:
a Peder Jørgensen i Kogsbølle i Vindinge sogn
b Oluf Jørgensen i Sulkendrup
c Abelone Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen i Lamdrup i Vindinge sogn
d Jens Jørgensen i Sulkendrup
e Maren Jørgensdatter, enke efter Peder Andersen i Måre i Herrested sogn
f Rasmus Jørgensen 12
g Mette Jørgensdatter
h Anne Jørgensdatter
i Karen Jørgensdatter
4) bror Dines Pedersen, død. 1B: en datter, hvis navn ikke angives
5) bror Peder Pedersen i Slagelse, død. 2B: en søn og en datter, hvis navne ikke angives.

23 Anne Elisabeth [Jørgensdatter] Rhodius på Lyø. 12.8.1709, fol.99B.
E: Bertel Lauridsen [Woller], præst på Lyø. B:
1) Laurids Bertelsen 12½
2) Kirsten Bertelsdatter 10
3) Jørgen Rhodius Bertelsen 8
4) Johannes Bertelsen 6
5) Severin Bertelsen 4
6) Bartholin Bertelsen 2½.

24 Laurids Pedersen Køge, degn i Sønder Broby. 8.1.1711, fol.101.
E: Drude Hansdatter Bormann. B:
1) Hans Lauridsen Køge
2) Jens Lauridsen Køge
3) Bendix Lauridsen Køge
4) Laurids Lauridsen Køge.
FM: Christen Lauridsen, degn i Jorløse og Håstrup.
[Første ægteskab med Elsebeth Henriksdatter, skifte 8.11.1697 lbnr.15].

25 Jens Mogensen [Qvist], degn i [Vester] Åby og Åstrup. 19.6.1704, fol.101B.
E: Marie Jacobsdatter. LV: successor Jens Rasmussen [Krag], der ægter enken. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 10
2) Margrethe Sofie Jensdatter 8
3) Anne Cathrine Jensdatter 5
4) Susanne Jensdatter 3, der døde, skifte 25.1.17096 fol.102.
Ved skiftet efter Susanne Jensdatter arver foruden hendes søskende
1) halvsøster Anne Cathrine Jensdatter.

26 Jørgen Pedersen Tranekær, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. 3.12.1710, fol.102.
E: Karen Jensdatter Lund. LV: Erik Switzer, præst i Nørre Højrup og Gestelev.
Første ægteskab med [Anne Henningsdatter Bang, skifte 6.7.1696 lbnr.10]. B:
1) Peder Jørgensen
2) Rasmus Jørgensen
3) Anne Marie Jørgensdatter
4) Cathrine Marie Jørgensdatter
5) Mette Lisbeth Jørgensdatter
6) Birgitte Jørgensdatter
7) Corfitz Jørgensen
8) Helvig Jørgensdatter
9) Mette Jørgensdatter
10) Armgard Sofie Jørgensdatter
11) Conrad Jørgensen.
[Andet ægteskab med Karen Jacobsdatter Elbogen, skifte 18.3.1698 lbnr.17]. B:
12) Anne Jørgensdatter, der døde 11.5.1711, skifte 16.11.1711 fol.122B.
Anne Jørgensdatter havde arv efter morbror Erik Jacobsen Elbogen, apoteker i Horsens.

27 Mette Christiansdatter Mølmark i Fåborg. 21.4.1711, fol.124.
E: Jacob Lauridsen [Kullerup], præst i Fåborg og Diernæs. B:
1) Didrik Jacobsen
2) Christian Jacobsen
3) Morten Jacobsen
4) Sara Jacobsdatter
5) Armgot Sofie Jacobsdatter
6) Else Marie Jacobsdatter
7) Barbara Marie Jacobsdatter
8) Christiane Frederikke Jacobsdatter.

28 Maren Hansdatter Drøstrup i Øster Hæsinge. 19.8.1710, fol.124B.
E: Morten Henriksen Griff, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev. A:
1) bror Jørgen Hansen Drøstrup, død. 2B:
a Mette Jørgensdatter
b Lisbeth Jørgensdatter
2) søster Margrethe Hansdatter Drøstrup, enke efter Palle Madsen [Tværsted], præst i Aggersborg i [Øster] Han herred, [skifte Ålborg bisp 8.2.1703 lbnr.177]. LV: Christian Lauridsen, forpagter på Aggersborg og herredsfoged i [Øster] Han herred
3) søster Mette Hansdatter Drøstrup, var g.m. Hans Rasmussen Lund, præst i Osted og Allerslev på Sjælland. [Første ægteskab med formanden Peder Andersen Nordbag, død 1669] 1B:
a Hans Pedersen Svane, præst i Sønder Dalby og Tureby på Sjælland.
Forsegling 20.5.1710.

29 Margrethe Dinesdatter [Pontoppidan] i Sønder Broby. 24.11.1711, fol.125.
E: Mathias Nielsen Gudme, præst i Sønder Broby. A:
0) forældre [Dines Hansen, formand i Sønder Broby, død 24.7.1709 og Dorthe Alexandersdatter]. B:
1) bror Hans Dinesen
2) søster Pernille Dinesdatter, enke efter Jens Jensen. LV: Lorents Klingenberg
3) søster Mette Dinesdatter.
Fars andet ægteskab med [Mette Jensdatter Lucoppidan]. B:
4) halvbror Børge Dinesen [Pontoppidan], kapellan [i Rudkøbing og Skrøbelev]
5) halvsøster Dorthe Dinesdatter.
FM: Peder Jensen [Lucoppidan], præst i Landet og Bregninge på Tåsinge.

30 Maren Jørgensdatter, ugift i Vester Hæsinge præstegård. 19.7.1707, fol.125.
A:
1) søster, død. 1B:
a [Karen Jensdatter Lund] g.m. Jørgen Pedersen [Tranekær], præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse.

31 Dines Hansen, præst i Sønder Broby. 28.8.1709, fol.126B.
E: Mette Jensdatter [Lucoppidan]. LV: bror Mogens Jensen [Lucoppidan], præst i Øster Skerninge og Hundstrup. B:
6) Børge Dinesen i København
7) Dorthe Dinesdatter.
FM: Peder Jensen [Lucoppidan], præst i Landet og Bregninge på Tåsinge.
Første ægteskab med [Dorthe Alexandersdatter]. B:
1) Hans Dinesen
2) Michael Dinesen
3) Pernille Dinesdatter på Birkelse [Åby sogn i Kær herred] i Vendsyssel, enke efter [Jens Jensen]
4) Mette Dinesdatter.
Forsegling 24.7.1709.

32 Edel Margrethe Hansdatter i Fåborg. 20.4.1711, fol.131.
E: Peder [Frandsen] Rauberg, kapellan i Fåborg of Diernæs. B:
1) Niels Pedersen Rauberg
2) Margrethe Sofie Pedersdatter Rauberg.
FM: Mads Rastis.

33 Gregers Krag i Hågerup præstegård [i Brahetrolleborg sogn]. 16.11.1711, fol.133.
A:
0) forældre [Knud Gregersen Krag, præst i Søndersø, død 1710 og Anne Rasmusdatter, død 28.1.1698].
1) bror Peder Knudsen Krag
2) søster Elisabeth Kirstine Krag.
FM: [morbror] Anders [Rasmussen] Switzer, præst i Brahetrolleborg og Krarup.
Fars andet ægteskab med [Else Christensdatter Lime]. B:
3) halvbror Christian Knudsen Krag
4) halvbror Jacob Knudsen Krag
5) halvbror Johan Knudsen Krag.
FM: Jens Baltsersen.

34 Thomas [Sørensen] Waabner, præst på Avernakø. 8.8.1712, fol.134.
E: Mechtilde Cathrine Sleyter. A:
1) søster Gertrud [Sørensdatter], død, var g.m. [Niels Nielsen] Basse, [byfoged i Bogense, død ca. 1701]. 4B:
a Niels Nielsen Basse, udenlands
b Karen Basse
c Dorthe Basse
d Maren Basse
2) søster død, var g.m. Gefke Mathiassen. 1B:
a Mathias Gefkesen i Kolding
3) søster Karen g.m. Thomas Mathiassen i Kolding.

35 Hans Dinesen Pontoppidan, ugift student i Sønder Broby præstegård. 23.9.1712, fol.140B.
A:
0) forældre [Dines Hansen, præst i Sønder Broby, skifte 28.8.1709 lbnr.31 og Dorthe Alexandersdatter]. B:
1) søster Pernille Dinesdatter
2) søster Mette Dinesdatter.
Fars andet ægteskab med Mette [Jensdatter Lucoppidan]. B:
3) halvbror Børge Dinesen, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev
4) halvsøster Dorthe Dinesdatter.

36 Clemen Jørgensen, degn i Hillerslev. 26.3.1715, fol.144B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Jacob Eriksen i Albjerg. B:
1) Mandrup Clemensen
2) Jørgen Clemensen
3) Kirsten Clemensdatter g.m. Thomas Dinesen
4) datter, død. 1B:
a Christen Christensen.
FM: født værge Ejler Christensen Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted.

37 Christen Jespersen Achton, præst i Herringe. 13.12.1714, fol.150.
E: Abel Pedersdatter [Zeuthen]. LV: bror Henrik Pedersen Zeuthen, præst i Allested og Vejle. A:
1) mor Abigael Christensdatter Heide, enke efter [Isak Poulsen, præst i Bø, Lunde og Gårder i Nedre Telemark i Norge, død 1713. Første ægteskab med afdødes far Jesper Jacobsen Achton, formand i Bø, Lunde og Gårder, død 1689]
2) [bror Henning Jespersen, død Fåborg 18.2.1710, 25 år gammel]
3) bror Jacob Jespersen Achton, præst i Bø, Lunde og Gårder
4) bror Jesper Jespersen Achton, student
5) søster Anne Cathrine Jespersdatter Achton
6) søster Karen Jespersdatter Achton.
7) halvbror Poul Isaksen Post
8) halvbror Hans Isaksen Post
9) halvsøster Sofie Isaksdatter Post.

38 Dorthe Christensdatter i Svanninge. 28.2.1716, fol.161B.
E: Mathias Hoff, præst i Svanninge.
Første ægteskab med [Jacob Hansen Køppen, præst her, død ca. 1682]. B:
1) Didrik Jacobsen Køppen
2) Hans Jacobsen Køppen
3) Anne Jacobsdatter Køppen g.m. Peder Christoffersen, byskriver
4) Anne Margrethe Jacobsdatter Køppen g.m. Christen [Sørensen] Fabricius, præst [i Rise og Marstal].
Andet ægteskab med [Hans Olufsen Tage, præst her, skifte 4.4.1694 lbnr.8]. B:
5) Jacob Hansen Tage, præst [i Flødstrup og Ullerslev]
6) Christoffer Hansen Tage
7) Christian Hansen Tage.

39 Jacob Lauridsen [Kullerup], præst i Fåborg og Diernæs. 25.2.1717.
Enkemand efter [Mette Christiansdatter Mølmark, skifte 21.4.1711 lbnr.27]. B:
1) Didrik Jacobsen Kullerup, student, der døde, skifte 3.1.1720, fol.168B
2) Morten Jacobsen 13
3) Sara Jacobsdatter g.m. Johan Nagel, forpagter på Nordenbrogård på Langeland
4) Armgot Sofie Jacobsdatter 22
5) Else Marie Jacobsdatter 21
6) Barbara Marie Jacobsdatter 15
7) Christiane Frederikke Jacobsdatter 11.
FM:
1 [farbrors søn] Laurids Christensen Kullerup, præst i Flødstrup og Ullerslev
2 Laurids Nielsen i Årslev
3 [mors morbror] Morten Henriksen Griff, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev
4 [farbrors søn] Ejler [Christensen] Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted.

40 Jens Rasmussen Nybølle, kateket og klokker i Fåborg. 28.8.1720, fol.169B, 378.
E: Christiane Birgitte Lange. LV: Christian Boesen, klokker i Fåborg, der ægter enken. B:
1) Rasmus Jensen Nybølle 1.

41 Mathias [Lauridsen] Hoff, præst i Svanninge. 23.9.1720, fol.170B.
E: Anne Hansdatter Hoff. LV: Niels Nykirke, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse.
Aftale om salg af præstegården til successor Frederik Christiansen Holm.

42 Christiane Christensdatter Achton, ugift i Rønnebæk. 18.6.1721, fol.170B.
A:
0) forældre [Christen Henningsen Achton, præst i Ørsted og Dåstrup på Sjælland, død 1702 og Ellen Edinger]. B:
1) bror Henning Christensen Achton, student
2) søster Barbara Cathrine Christensdatter Achton g.m. Jørgen [Hansen] Fædder, præst i Gauerslund
3) søster Mette Christensdatter Achton, i Nørre Broby præstegård.
Mors andet ægteskab med [Hans Sørensen Lemvig, successor i Ørsted og Dåstrup]. B:
4) halvsøster Bolette Hansdatter Lemvig hos Christen Lemvig, kongelige konfessionarius i København.
Afdøde døde hos sin farmor Mette Eriksdatter, enke efter Claus Mikkelsen [Mule], præst i Nørre Broby, [død 7.12.1677].

43 Morten [Christiansen] Mølmark, vicepræst i Øster Hæsinge og Hillerslev. 14.7.1721, fol.171B, 375B.
E: Maren [Hansdatter] Bang. LV: Niels Nykirke, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. B:
1) Anne Beate Mølmark
2) Hans Christian Mølmark. Afkald København 11.3.1743.
FM:
1 Henrik Zeuthen, præst [i Allested og Vejle]
2 Frederik [Henriksen] Schurmann, præst [i Brahetrolleborg og Krarup].

44 Jørgen [Nielsen] Pougdal, præst i Horne. 3.7.1721, fol.174B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Nykirke, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. B:
3) Hedvig Marie Pougdal
4) Anne Cathrine Pougdal, der ægter Niels Pedersen Lem, forpagter på Damsbo [i Jordløse sogn]
5) Dorthe Cathrine Hedvig Pougdal, der ægter successor Niels [Terpager Sørensen] Serup.
[Første ægteskab med Hedvig Marie Bertramsdatter Reventlow, skifte 6.5.1690 lbnr.1]. B:
1) Niels Pougdal, degn i Søby og Heden
2) Maren Pougdal g.m. Bertel Lauridsen [Woller], præst på Lyø.
Arv i boet efter Laurids Lauridsen til Orelund [i Sandager sogn] til B:
1) Hans Lauridsen Rommel
2) Anne Lauridsdatter
3) Maren Lauridsdatter.

45 Hieronymus [Henriksen] Sparre, præst i Åby og Åstrup. 27.11.1721, fol.196.
E: Anne Marie [Jensdatter] Rosenkilde. LV: Peder Rauberg, kapellan i Fåborg o Diernæs. B:
1) Corfitz Frederik Sparre, vicepræst i Øster Hæsinge og Hillerslev
2) Jens Henrik Sparre.

46 Marie Jacobsdatter i Åby. 21.9.1722, fol.203, næste protokol fol.213.
E: Jens Rasmussen Krag, degn i Åby og Åstrup. B:
4) Anne Cathrine Jensdatter. Ved afkald København 28.10.1752 er hun g.m. Jørgen Christensen Schwindt, degn i Krigshospitalets ladegård uden for København
Første ægteskab med [formanden Jens Mogensen Qvist, skifte 19.6.1704 lbnr.25]. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter g.m. Niels Reinholdt
2) Margrethe Sofie Jensdatter
3) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Johan Salomon Schreiber i København.
FM: Ulrik Mogensen til Dyrehovedgård [i Tårnborg sogn] på Sjælland.

47 Søren Olufsen, degn i Hundstrup. 15.10.1722, fol.203B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Mortensen i Hundstrup. B:
1) Peder Sørensen, møller i Lindvad mølle
2) datter, død. E: Rasmus Hansen. 8B:
a Hans Rasmussen
b Peder Rasmussen
c Oluf Rasmussen
d Jens Rasmussen
e Mette Cathrine Rasmusdatter
f Anne Rasmusdatter
g Sidsel Rasmusdatter
h Karen Rasmusdatter.

48 Maren [Hansdatter] Bang i Øster Hæsinge. 22.5.1724, fol.204.
E: Corfitz Frederik Sparre, vicepræst i Øster Hæsinge og Hillerslev.
Første ægteskab med formanden Morten [Christensen] Mølmark, skifte 14.7.1721 lbnr.43. B:
1) Anne Beate Mølmark 10
2) Hans Christian Mølmark 5.
FM:
1 Henrik Zeuthen, præst i Allested og Vejle
2 Frederik [Henriksen] Schurmann, præst i Brahetrolleborg og Krarup.

49 Laurids Nielsen Munch, præst i Jordløse og Håstrup.14.3.1725, fol.207, 377B.
E: Johanne Margrethe Rasmusdatter Leegaard, der døde 10.9.1725. B:
1) Frederik Lauridsen Munch 23
2) Christian Corfitz Lauridsen Munch 20
3) Hannibal Lauridsen Munch 18
4) Christence Anne Lauridsdatter Munch 18. Ved afkald 8.11.1727 er hun g.m. Jens Jørgensen i Jordløse
5) Anne Cathrine Lauridsdatter Munch 14
6) Pernille Margrethe Lauridsdatter Munch 11
7) Anne Kirstine Lauridsdatter Munch 8.
FM: morfar Rasmus Lauridsen Legaard ejer af Skærbæk [i Tanderup sogn].

50 Morten Henriksen Griff, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev. 9.9.1726, fol.225.
Enkemand efter [Maren Hansdatter Drøstrup, skifte 19.8.1710 lbnr.28]. A:
1) søster Abigael Henriksdatter Griff, enke efter Otto Christensen, tolder i Fåborg
2) søster Else Henriksdatter Griff, død, var g.m. Christian Ibsen Mølmark, købmand i Fåborg. 6B:
a Morten Christiansen Mølmark, vicepræst i Øster Hæsinge og Hillerslev, [skifte 14.7.1721 lbnr.43]. 2B:
1 Anne Beathe Mølmark 12
2 Hans Christian Mølmark 7½
b Christian Christiansen Mølmark 22, student
c Anne Christiansdatter Mølmark, død. var g.m. Niels Mathiassen i Fåborg. 1B:
1 Mathias Nielsen 18½, i Jylland
d Mette Christiansdatter Mølmark, [skifte 21.4.1711 lbnr.27], var g.m. Jacob [Lauridsen] Kullerup, præst i Fåborg og Diernæs, [skifte 25.2.1717 lbnr.39]. 5B:
1 Morten Jacobsen Kullerup 23
2 Sara Jacobsdatter Kullerup g.m. Johan Nagel på Langeland
3 Armgot Sofie Jacobsdatter Kullerup g.m. Johan Sedler, snedker i København
4 Else Marie Jacobsdatter g.m. Peder Clausen, købmand i Ærøskøbing
5 Christiane Frederikke Jacobsdatter Kullerup hos sin værge Ejler Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted
e Pernille Christiansdatter Mølmark g.m. Laurids Nielsen i Årslev
f Anne Sofie Mølmark g.m. Johan Pedersen i Skovby ved Bogense.

51 Bertel Lauridsen Woller, præst på Lyø. 12.4.1728, fol.235.
E: Maren [Jørgensdatter] Pougdal. LV: successor Niels Arctander [Christensen Holm], der ægter enken. B:
6) Jørgen Bertelsen Pougdal 17
7) Godske Ditlev Bertelsen Woller16
8) Anne Elisabeth Bertelsen Woller 13
9) Henrik Bartram Bertelsen Woller 12.
FM:
1 mosters mand Niels Pedersen Lem, forpagter på Nygård på Langeland
2 fars svoger Hans Hvidt i Assens.
Første ægteskab med Anne Elisabeth [Jørgensdatter] Rhodius, skifte 12.8.1709 lbnr.23]. B:
1) Laurids Bertelsen Woller 31, degn i Brenderup og Ore
2) Kirsten Bertelsdatter 29, i Assens
3) Johannes Bertelsen 27, i livgarden i København
4) Severin Bertelsen 26, på stedet
5) Bartholin Bertelsen 21, kongelig taffeldækker i København.
FM:
1 fasters mand N. Maarslet, tolder i Assens
2 mosters mand Henrik Kjær, forpagter på Havgård [i Utterslev sogn] på Lolland.
Arv efter afdødes far Laurids [Bertelsen] Woller, [købmand] i Assens, [skifte Assens 9.11.1696 lbnr.57].

52 Peder Jacobsen Koch, degn i Sønder Broby. 16.9.1728, fol.242.
E: Drude Hansdatter Bornemann. LV: Christen Bøssemager å Broby Mark. B:
1) Anne Margrethe Koch 17
2) Dorthe Kirstine Koch 14
3) Jacob Koch 9
4) Elisabeth Koch 4½.
FM: Falk Møller i Broby.
Afdøde døde 4.9.1728.

53 Mathias Nielsen Gudme, præst i Sønder Broby. 11.11.1728, fol.243.
E: Anne Dorthe Hansdatter Møller. LV: successor Thomas [Hansen] Amager, der ægter enken. B:
1) Christian Nikolaj Gudme 12
2) Karen Gudme 10.
FM: fars [halv]bror Niels Sørensen, købmand i Horsens.
Desuden nævnes afdødes søster Karen, enke efter Niels Hylling i Horsens.
Afdøde døde 12.10.1728.

54 Mette Eriksdatter i Nørre Broby præstegård. 14.2.1729, fol.248, 377.
Enke efter Claus Mikkelsen [Mule], præst i Nørre Broby, [død 9.12.1712]. B:
4) Mikkel Clausen, successor.
Første ægteskab med formanden [Henning Christensen Achton, død 7.12.1677]. B:
1) Christen Achton, præst i Ørsted og Dåstrup på Sjælland, [død 1702, var g.m. Ellen Edinger]. 3B:
a Henning Christensen Achton 27, student
b Barbara Cathrine Christensdatter Achton g.m. Jørgen [Hansen] Fædder, præst i Gauerslund i Jylland
c Mette Christensdatter Achton g.m. Conrad Pihl i Fåborg
2) Karen Achton, enke efter Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg
3) Anne Dorthe Achton g.m. Jørgen Thomsen i Fåborg, begge døde, 4B:
a Henning Jørgensen [Achton], kapellan i Holse [dvs. Holt] i Norge, [skifte 26.3.1727 i Nedenæs gejstlige skifteprotokol 1722-1785 fol.70]. 1B:
1 Jørgen Henningsen 3. Afkald Ørbæk 10.6.1745
b Jørgen Jørgensen 30, student. Ved afkaldet 10.6.1745 er han i Ørbæk præstegård
c Karen Jørgensdatter, død, var g.m. Henrik Lassen i Fåborg. 1B:
1 Christine Lassen g.m. Niels [Mouridsen] Rold i Viborg
d Anne Marie Jørgensdatter g.m. Rasmus [Pedersen] Winther, præst i Ørbæk.

55 Peder [Frandsen] Rauberg, kapellan i Fåborg og Diernæs. 25.7.1729, fol.254.
E: Cathrine Marie Lacoppidan. LV: Jørgen Jacobsen, borgmester i Fåborg. B:
3) Edel Margrethe Rauberg 16
4) Vibeke Christiane Rauberg 12
5) Mogens Rauberg 11.
FM: farbror Arent [Frandsen Rauberg], degn i Verninge.
Første ægteskab med [Edel Margrethe Hansdatter, skifte 20.4.1711 lbnr.32]. B:
1) Niels Rauberg 26, student
2) Margrethe Sofie Rauberg g.m. Laurids Vejle, forvalter på Juellinge på Lolland.

56 Niels Nielsen Hee, degn i Øster Hæsinge og Hillerslev. 7.1.1728, fol.260.
E: Anne Marie Buchholtz. LV: Christen Faber, degn i Brahetrolleborg og Krarup. B:
1) Use Cathrine Hee 24
2) Lorents Hee 13
3) Nikolette Johanne Hee 8
4) Sofie Hee 4
5) Christian Hee 2.
FM: Jens [Sørensen] Hee, præst i Odense Hospital og Pårup.
Afdøde døde 4.12.1727.

57 Poul Slangendorf, degn i Espe og Vantinge. 25.5.1730, fol.263.
E: Sidsel Sofie Didriksdatter. LV: Jørgen Lang, præst i Nørre Højrup og Gestelev. B:
1) Ida Sofie Poulsdatter g.m. Christoffer Heidemann
2) Charlotte Amalie Poulsdatter 19
3) Anne Birgitte Poulsdatter 16.
FM: Christen Faber, degn i Brahetrolleborg og Krarup.
Afdøde døde 25.4.1730.

58 Martha Lauridsdatter Friis i Hågerup. 27.5.1730, fol.264B.
Enke efter Anders [Rasmussen] Switzer, præst i Brahetrolleborg og Krarup, [død 16.5.1713].
Første ægteskab med [formanden Henrik Prebensen (Predbjørnsen) Schurmann, skifte 16.9.1695 lbnr.9]. B:
1) Corfitz Henriksen Schurmann, [præst i København Holmen, død 26.4.1728]. 5B:
a Thomas Schurmann, student på Akademiet i København
b Anders Schurmann, student på Akademiet i København
c Johanne Schurmann g.m. Gabriel Hillemann, overinspektør hos de unge grever Danneskiold-Samsøe
d Martha Schurmann
e Mette Schurmann
2) Birgitte Henriksdatter Schurmann g.m. Bendix Didriksen, præst i Føvling og Holsted
3) Laurids Henriksen Schurmann, præst i Frørup
4) Mandrup Henriksen Schurmann, død. 2B:
a Henrik Schurmann, student
b Martha Schurmann
5) Frederik Henriksen Schurmann, successor
6) Ida Henriksdatter Schurmann g.m. Jacob [Hansen] Tage, præst i Flødstrup og Ullerslev.

59 Mette Mikkelsdatter i Fåborg. 28.11.1730, fol.271B.
E: Peder Olufsen Schou, kollega i Fåborg Skole. A:
1) søster Ellen Mikkelsdatter Knupf g.m. Johan Wendt i Frederiksberg by
2) søster Anne Margrethe Mikkelsdatter Knupf i Frederiksberg by
3) søster Vita Mikkelsdatter Bering g.m. Johan Didrik Villumsen Ekhof i Fåborg.

60 Anders Christensen, præst i Espe og Vantinge. 19.3.1731, fol.273.
E: Bodil Nielsdatter Pougdal. B:
1) Jens Andersen
2) Peder Andersen
3) Christen Andersen
4) Maren Andersdatter
5) Anne Birthe Andersdatter, der ægter successor Hans [Nielsen] Krogstrup
6) Pernille Margrethe Andersdatter.
Afdøde døde 17.2.1731.

61 Oluf Lauridsen, degn på Avernakø. 20.12.1730, fol.274B.
Af arvinger angives A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter.

62 Anne Dorthe Nielsdatter Aalborg i Fåborg. 26.11.1732, fol.275B.
A:
1) mor Marie Kirstine Lauridsdatter [Gevninge] g.m. Peder Olufsen Schou, kollega i Fåborg Skole, [og degn i Svanninge].
[Mors andet ægteskab med Mogens Immanuelsen Petresch, skoleholder i Horne, død 8.2.1730, skifte Hvedholm gods 7.3.1730 fol.50, søn af Immanuel Petresch, degn i Husby, skifte Vends herred gejstlig 15.7.1728 lbnr.42].
Mors første ægteskab med afdødes far Niels [Hansen] Aalborg, præst i Balslev og Ejby, skifte Vends herred gejstlig 8.2.1725 lbnr.37. B:
2) bror Laurids Aalborg 21
3) bror Hans Aalborg 20
4) bror Christoffer Aalborg, død, skifte Wedellsborg gods 5.7.1729, fol.225, efter hvem der er arv
5) bror Christian Aalborg, død på Broendegård [i Udby sogn], skifte Wedellsborg gods 1.8.1727, fol.108B, efter hvem der er arv
6) søster Gertrud Elisabeth Aalborg 10.
FM:
1 morbror Søren [Lauridsen] Balslev, degn i Vejlby
2 Hans [Lauridsen] Bager, præst i Fåborg og Diernæs, som beslægtet.

63 Søren Christensen Brandenborg, degn i [Sønder] Højrup og Gestelev. 4.5.1733, fol.276B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen i Gestelev. B:
1) Christen Sørensen 25
2) Simon Sørensen 23
3) Ejler Sørensen 22.
Afdøde døde 24.4.1733.

64 Christen Lauridsen Heegaard, degn i Jordløse og Håstrup. 12.4.1734, fol.278.
E: Hilleborg Lauridsdatter. LV: Jacob Sandvad, præst i Køng. B:
1) Marie Christensdatter Heegaard g.m. Peder Jørgensen, degn i Vester Hæsinge
2) Kirsten Christensdatter Heegaard g.m. Hans Madsen i Høed i Flemløse sogn
3) Sofie Christensdatter Heegaard g.m. Jacob Jørgensen, skoleholder i Hårby
4) Marie Dorthe Christensdatter Heegaard 22.
Afdøde døde 29.3.1734.

65 Gunder Sofie [Jeremiasdatter] Wulf på Avernakø. 10.1.1735, fol.281B.
E: Peder [Markussen] Monrad, præst på Avernakø. B:
1) Magdalene Kirstine Monrad 7
2) Søren Serup Monrad 5
3) Jeremias Wulf Monrad 3
4) Markus Monrad 6 mdr.
Desuden nævnes Hans Terkildsen, præst i Pedersborg [og Kindertofte] på Sjælland g.m. enkemandens søster [Anne Elisabeth Markusdatter Monrad].

66 Peder Olufsen Schou, hører i Fåborg og degn i Svanninge. 18.4.1735, fol.284.
E: Marie Kirstine Gevninge. LV: Hans Sørensen Læsø. A:
1) bror Oluf Olufsen, degn i Odense Hospital
2) halvsøster Anne Olufsdatter g.m. Johan Christian Møller, buntmager i Odense
3) halvsøster Abelone Olufsdatter
4) halvsøster Kirsten Olufsdatter g.m. Andreas Mathiassen, skomager i Tønder
5) halvsøster Maren Olufsdatter, enke i Hodde i Øster Horne herred.
[Første ægteskab med Mette Mikkelsdatter, skifte 28.11.1730 lbnr.59].

67 Jacob [Clausen] Faber, degn i Allested og Vejle. 15.4.1735, fol.286B, 376.
E: Margrethe Struch. LV: Hans Møller i Vejlegård mølle. B:
1) Lorents Faber 20. Afkald Odense 31.8.1743.
FM: morbror Hans [Johansen] Struch, præst i Marslev og Birkende.
Ved afkald 31.8.1743 er enken g.m. [successor] Abraham Boye.

68 Preben Clausen Langsted, præst i Vester Åby og Åstrup. 26.9.1735, fol.288B.
E: Anne Jensdatter Achton. LV: [sted]far Laurids [Henriksen] Schurmann, præst i Frørup.
Testamente af 2.6.1735.
Afdøde døde 27.8.1735.

69 Anne Beathe Mølmark, ugift i Hågerup præstegård. 2.5.1736, fol.289B, 332B.
A:
0) forældre Morten [Christiansen] Mølmark, vicepræst i Øster Hæsinge og Hillerslev, skifte 14.7.1721 lbnr.43 og Maren [Hansdatter] Bang, efter hvem, der er arv
1) bror Hans Christian Mølmark 17.
FM:
1 morbror Jørgen Bang
2 morbror Steen Holger Bang
3 Christian Mølmark, præst i Søllinge og Allerup
4 Christian Mølmark, forvalter på Scheelenborg [i Stubberup sogn]
5 Ved afkald 17.6.1738 er kurator: svoger Buus, forvalter på Brahesborg.
Arv efter afdødes morfar [Hans Christensen] Bang, præst i Barløse, [begravet 27.6.1693].
Gave fra [fars morbror og formand i Øster Hæsinge] Morten [Henriksen] Griff, der blev kaldt bedstefar.
Afdøde døde 2.4.1736.

70 Anders Jørgensen, degn i Herringe. 1.5.1736, fol.294B.
E: Drude Nielsdatter. LV: Jørgen Olufsen, murer i Assens. B:
1) Johanne Marie Andersdatter 31, i Holland
2) Filip Ditlev Andersen 24
3) Carl Emil Andersen 21
4) Sofie Amalie Andersdatter 18
5) Birgitte Cathrine Andersdatter 15.
FM: Laurids Nielsen Koeborg i Herringe.

71 Peder Bymand, degn i Espe og Vantinge. 30.4.1736, fol.296.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Jørgen Olufsen i Assens. A:
1) bror Christen Hansen Bymand, feldbereder i Rødby
2) bror Niels Hansen Bymand, uvist hvor
3) søster Voldborg Hansdatter i Flensborg
4) søster Anne Hansdatter på stedet
5) halvbror Hans Hansen 8
6) halvsøster Anne Hansdatter
7) halvsøster Birthe Hansdatter.
Afdøde døde 3.4.1736.

72 Peder Markussen Monrad, præst på Avernakø, der døde 4.4.1736, fol.299B.
E: Anne Pedersdatter [Lindegaard]. LV: Hans Sørensen Læsø, birkedommer i Holstenshus birk.
Første ægteskab med [Gunder Sofie Jeremiasdatter Wulf, skifte 10.1.1735 lbnr.65]. B:
1) Magdalene Kirstine Monrad 9
2) Søren Serup Monrad 7
3) Jeremias Wulf Monrad 5
4) Markus Monrad 2.
FM
1 Knud Pedersen Skytte, skovrider og birkedommer i Avernakø birk
2 farbror Henrik [Markussen] Monrad, præst i Ørsted
3 Niels [Terpager Sørensen] Serup, præst i Horne
4 farbror Jørgen [Markussen] Monrad, præst [i Tjæreby] på Sjælland.

73 Anders [Jensen] Trap, skibspræst i Ostindien, der døde i Fåborg 7.12.1736, fol.314B.
E: Kunigunde Nürnberg. LV: Johan Heide, tolder i Fåborg. A:
1) mor Maren Clausdatter, enke efter [Jens] Trap, murer i Fåborg
2) bror Hans Jensen Trap, murer i Nykøbing Falster
3) bror Jens [Jensen] Trap, i Vestindien.

74 Corfitz Frederik [Hieronymussen] Sparre, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev. 29.5.1737, fol.318B, 376B, næste protokol fol.257B.
E: Birthe Marie Fabricius. LV: successor Jacob [Jensen] Hee, der ægter enken. B:
1) Erik Sparre 10½
2) Ida Sparre 5
3) Conrad Sparre 1¾.
FM: farbror Jens Henrik Sparre, birkedommer i Tranekær birk på Langeland.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Bang, skifte 22.5.1724 lbnr.48]. Hendes første ægteskab med formanden [Morten Christensen Mølmark, skifte 14.7.1721 lbnr.43]. Arv til B:
1) Hans Christian Mølmark.

75 Immanuel Wadel, degn i Nørre Broby. 31.10.1737, fol.328B, næste protokol fol.330B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Alexander Wadel 29, apotekersvend i Drammen i Norge
2) Thomas Wadel 26½, student
3) Peder Wadel 21, student, successor
4) Jacob Wadel 19
5) Hans Wadel 16
6) Else Cathrine Wadel 11
7) Ellen Margrethe Wadel 6.

76 Marie Christensdatter Heegaard i Vester Hæsinge. 4.6.1738, fol.333.
E: Peder Jørgensen, degn i Vester Hæsinge. B:
1) Jørgen Pedersen 34
2) Pernille Sofie Pedersdatter 25
3) Christiane Charlotte Pedersdatter 23
4) Christen Pedersen 21
5) Anne Hedvig Pedersdatter 14.
Afdøde døde 1.5.1738.

77 Peder Wadel, degn i Nørre Broby, der døde 8.7.1739, fol.339.
E: Anne Mette Tøxen. LV: successor Hans Stentoft, der ægter enken. B:
1) Elisabeth Margrethe Wadel 6 mdr.
FM: farbror Thomas Wadel, student.
Arv efter afdødes far Immanuel Wadel, [skifte 31.10.1737 lbnr.75] til B:
1) Else Cathrine Wadel
2) Ellen Margrethe Wadel.

78 Lambert von Haven, præst i Vester Skerninge og Ulbølle. 7.3.1738, fol.342B.
E: Maren Christoffersdatter Wielandt. LV: bror Jacob Ludvig Wielandt, degn i Espe. B:
1) Frederik Christian von Haven 11
2) Pernille Elisabeth von Haven 10
3) Birthe Cathrine von Haven 7
4) Edel Marie von Haven 3.
FM:
1 farfar Frederik [Christian Mikkelsen] von Haven, præst i Odense Frue
2 farbror Salomon von Haven, kapellan i Odense Frue.
Desuden nævnes Joachim Wielandt, præst i Fjelsted og Harndrup.

79 Afkald i Hvorslev. 19.8.1740, fol.374.
Afkald for arv efter Anne Marie [Lorentsdatter] Buchholtz, [skifte Viborg 7.9.1740 lbnr.664] og arv efter hendes første mand Niels Nielsen Hee, degn i Øster Hæsinge og Hillerslev, [skifte Sallinge herred gejstlig 7.1.1728 lbnr.56] til B:
1) Use Cathrine Hee. Afkald 12.9.1740
2) Lorents Hee 26. Afkald 16.9.1740
3) Nikolette [Johanne] Hee. Afkald 12.9.1740
4) Sofie Hee. Afkald 12.9.1740.
FM: morbror Henrik [Lorentsen] Buchholtz, præst i Hvorslev og Gerning.Sallinge herred
Gejstlig skifteprotokol
1739-178980 Jacob Ludvig Wielandt, degn i Espe og Vantinge. 26.9.1739, fol.2, 287B, 294.
E: Hedvig Dorthe Johansdatter Post. LV: Peder Christensen i Espe. B:
1) Johan Christoffer Wielandt 6½
2) Charlotte Sofie Elisabeth Wielandt 3
3) Frederik Ludvig Christian Wielandt 3 mdr.
FM: farbror Jochum [Christoffersen] Wielandt i Fjellerup, præst [i Fjelsted og Harndrup].

81 Anne Sofie Jacobsdatter, der døde 2.12.1739 på Dyrehovedgård [i Tårnborg sogn ved Korsør] på Sjælland, fol.8B.
Enke efter Jens [Madsen] Faber, præst i Gislev og Ellested, [skifte Gudme herred gejstlig 28.6.1719 lbnr.40]. B:
1) Christian Faber 40, student
2) Birthe Faber g.m. Peder Christensen Bøgvad, tolder i Bogense
3) Christiane Augusta Faber.
FM:
1 morbror Hans Jacobsen, præst i Kirke Søby og Turup
2 morbror Jørgen Jacobsen, borgmester i Fåborg.
Desuden nævnes afdødes mor Karen [Henningsdatter] Achton, enke efter afdødes far Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg.
Skiftet holdes i afdødes gård i Fåborg.

82 Cathrine Mikkelsdatter i Fåborg, der døde 8.6.1740, fol.21B.
E: Hans [Lauridsen] Grønnegaard, rektor i Fåborg Skole. B:
3) Anne Sofie Grønnegaard 10.
Første ægteskab med Jacob Tamdrup. B:
1) Søren Tamdrup, kontrollør i Fåborg
2) Michael Tamdrup 22, student.

83 Hans [Lauridsen] Bager, præst i Fåborg og Diernæs, der døde 3.11.1741, fol.29B, 131B.
E: Martha Lauridsdatter Schurmann. LV: Claus Reenberg, præst i Åby og Åstrup. B:
1) Laurids Schurmann Bager 14
2) Else Cathrine Bager 12
3) Karen Friis Bager 10
4) Predbjørn Langsted Bager 9
5) Corfitz Schurmann Bager 7.
FM:
1 morbror Jens Lauridsen Schurmann, præst i Frørup
2 Oluf [Frandsen] Støedt, præst i [Sønder] Nærå og Årslev
Bevilling til uskiftet bo af 24.11.1741.
Samfrændeskifte 28.10.1746.

84 Amalie Christiane [Christensdatter] Vinterberg i Vester Skerninge. 16.4.1742, fol.30.
E: Johan Jørgen [Henriksen] Behmann, præst i Vester Skerninge og Ulbølle. B:
1) Carl Frederik Behmann 6
2) Niels Behmann 3½
3) Henrik Behmann 2¼.
FM: mors morbror Brandt, renteskriver i København.

85 Hans Andersen Holm, degn i Sønder Højrup og Gestelev, der døde 9.1.1742, fol.34, 263.
E: Sidsel Andersdatter Schiøtz, der døde 16.1.1742. B:
1) Riborg Hedvig Hansdatter 8
2) Anders Hansen 5
3) Regitse Sofie Hansdatter 3
4) Christian Hansen 1.
FM:
1 morfar Anders Rasmussen Schiøtz, degn i Nærå og Højrup på Sletten
2 morbror Jørgen Andersen Schiøtz, skoleholder i Tørresø i Kørup sogn, [dvs. Krogsbølle sogn]
3 farbror Peder Andersen Holm, klokker i Nyborg, der døde.

86 Frederik Christian [Christensen] Holm, præst i Svanninge, der døde 12.4.1742, fol.43.
E: Elisabeth Marie [Nielsdatter] Friborg. LV: svoger Anders Lauridsen, borgmester i Nyborg. B:
1) Elisabeth Sofie Holm 20
2) Karen Holm 19
3) Christen Holm 18
4) Niels Frandsen Holm 14
5) Else Holm 11
6) Anders Holm 7.
FM:
1 farbror Anders [Christensen] Holm, præst i Vigerslev pog Veflinge
2 farbror Volf Godske [Christensen] Holm, præst i Korup og Ubberud.

87 Peder [Hansen] Møller, degn på Lyø. 24.4.1744, fol.56.
E: Sofie Amalie Madsdatter. LV: Peder Lauridsen på Lyø. B:
1) Marie Cathrine Møller 21
2) Hans Mathias Møller 18
3) Elias Møller 15
4) Niels Møller 12.
FM: Niels [Arctander Christensen] Holm, præst på Lyø.

88 Peder Jørgensen, degn i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. 1.6.1745, fol.58.
Enkemand efter [Marie Christensdatter Heegaard, skifte 4.6.1738 lbnr.76]. B:
1) Jørgen Pedersen, murer i Sønderborg på Als
2) Pernille Sofie Pedersdatter g.m. Successor Peder [Pedersen] Møller
3) Christiane Charlotte Pedersdatter
4) Christen Pedersen i Dreslette
5) Anne Hedvig Pedersdatter.
FM:
1 farbror Predbjørn Jørgensen Habermann, organist i Horne
2 farbror Mikkel Jørgensen Habermann i Horne.

89 Hans [Nielsen] Krogstrup, præst i Espe og Vantinge. 13.6.1744, fol.61, 105B.
E: Anne Birthe Andersdatter Espe. LV: Frederik Bagger, birkedommer på Brahetrolleborg. B:
1) Anders Krogstrup 12
2) Niels Krogstrup 11.
FM:
1 farbror Herluf [Frederik Nielsen] Krogstrup, præst i Haslund i Jylland g.m. Mariche Cathrine [Lyndesø]
2 Thomas Bech, byfoged og tolder i Middelfart.
Desuden nævnes afdødes mor Gertrud Winther i Jylland, enke efter afdødes far Niels Krogstrup, [forvalter på Brahetrolleborg] og hendes børn B:
1) Herluf [Frederik Nielsen] Krogstrup, præst i Haslund i Jylland g.m. Mariche Cathrine [Lyndesø]
2) [Anne Cathrine Nielsdatter Krogstrup] g.m. Henrik [Albertsen] Godske, præst i Tanderup
3) [Sara Nielsdatter Krogstrup] g.m. [Andreas Jacobsen] præst i Galten, [Vissing og Hadbjerg].
Desuden nævnes enkens mor Bodil Nielsdatter Pougdal, enke efter enkens far Anders Christensen, formand i Espe og Vantinge, [skifte 19.3.1731 lbnr.60].
(Sml. skifte efter afdødes mor Gertrud Winther Århus 7.1.1754 lbnr.1584).

90 Michael Clausen Mule, præst i Nørre Broby. 29.5.1743, fol.94B.
E: Anne Cathrine [Johansdatter] Dorschæus, der døde, skifte 3.3.1746 fol.97B. B:
1) Johannes Mikkelsen Mule, successor
2) Mette Mikkelsdatter Mule g.m. Anders Lauridsen i Åby.
Afdøde mand gjorde sin datter arveløs, da hun imod sin fars vilje ægtede en bonde.

91 Bodil Nielsdatter Pougdal i Espe, der døde 30.5.1746, fol.100B.
Enke efter Anders Christensen, præst i Espe og Vantinge, [skifte 19.3.1731 lbnr.60]. B:
1) Jens Andersen Espe, prokurator ved alle over- og underretter i Danmark
2) Peder Andersen Espe, degn i Ryslinge
3) Christen Andersen Espe, præst i Sønder Nærå og Årslev, [skifte Åsum herred gejstlig 28.12.1740 lbnr.24]. 2B:
a Anders Christensen 13
b Jørgen Christensen 10
4) Maren Andersdatter Espe g.m. Jørgen [Rasmussen] Lang, præst i Sønder Højrup og Gestelev
5) Anne Birthe Andersdatter Espe, enke efter Hans [Nielsen] Krogstrup, successor i Espe og Vantinge, [skifte 13,6,1744 lbnr.89]
6) Pernille Margrethe Andersdatter Espe.

92 Johan Jørgen [Henriksen] Behmann, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, der døde 24.11.1745, fol.107, 275B.
E: Karen [Jørgensdatter] Wichmann. LV: successor Laurids [Jørgensen] Kruckow, der ægter enken. B:
4) Amalie Christiane Behmann 3
5) Maren [Basse] Behmann 1
6) Johan Jørgen Behmann 7 uger.
Første ægteskab med [Amalie Christiane Christensdatter Vinterberg, skifte 16.4.1742 lbnr.84]. B:
1) Carl Frederik Behmann 10
2) Niels Behmann 8
3) Henrik Behmann 7.
FM:
1 farbror Christian Behmann, sorenskriver i Christiania stift i Norge.
2 farbror Henrik Behmann, kaptajnløjtnant i Husum i Holsten.

93 Marie Hedvig [Clausdatter] Danchel i Vester Åby. 17.2.1747, fol.133, 213.
E: Jens [Rasmussen] Krag, degn i Vester Åby og Åstrup. B:
1) Birthe Marie Jensdatter, født i august 1726. Ved afkald 6.12.1752 er hun g.m. Christen Jensen Bindesbøl, degn i Vester Åby og Åstrup.
FM: farbror Rasmus Kragegaard i Åby.
Afdøde døde 19.1.1747.

94 Christian Boesen, klokker i Fåborg, der døde 6.5.1747, fol.134.
E: Christiane Birgitte Lange. LV: Hans Pedersen Millinge i Fåborg. B:
1) Maren Christiansdatter Boesen 18.
FM: Jørgen Frands Albers, glarmester i Fåborg.

95 Thomas Hansen Amager, præst i Sønder Broby, der døde 30.12.1746, fol.135B.
E: Anne Kirstine Lacoppidan. LV: far Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup, successor Peder Clemensen Høgh, der ægter enken. A:
0) forældre [Hans Thomsen, ejer af Amagergård i Vigerslev sogn, død 11.2.1725 og Maren Jørgensdatter, død 16.8.1726, skifte 1726 i Odense amt skifteforretninger 1726-1731, opslag 23], (se skiftet vedføjet herunder)
1) bror Jørgen [Hansen] Fædder, præst i Gauerslund, [død 1743]. 3B:
a Christen Fædder 24, student
b Ellen Fædder, der ægter Christen Lund, præst i Vinger [dvs. Kongsvinger] i Norge
c Anne Cathrine Edinger Fædder
2) bror Frederik [Hansen] Amager, [borgmester og postmester] i Fredericia, [skifte Fredericia 2.6.1740 lbnr.606]. B:
a Niels Amager 26, student
3) søster Karen Hansdatter [Amager], enke efter Peder [Hansen] Brandt, [præst i Gelsted og Rørup, skifte Vends herred gejstlig 12.2.1711 lbnr.14]
4) søster Marie [Hansdatter] Amager g.m. Niels Rasmussen i Vigerslev
5) søster Christiane [Hansdatter] Amager, død, var g.m. Rasmus Tågerud [i Vigerslev sogn]. 2B:
a Rasmus Rasmussen 16
b Hans Rasmussen 12
6) søster Margrethe [Hansdatter] Amager, død, var g.m. [Hans Thomsen Lind]. 2B:
a Thomas Hansen Lind, soldat i Rendsborg
b Maren Hansdatter Lind g.m. Crone Pedersen, hattemager i Fredericia.
Afdødes første ægteskab med [Anne Dorthe Hansdatter Møller, død 1.5.1746. Hendes første ægteskab med formanden Mathias Nielsen Gudme, død 12.1.1728. Arv til B:
1) Christian Nikolaj Pontoppidan
2) [Karen Mathiasdatter] Pontoppidan g.m. Jørgen [Jensen] Hee, [præst i Allerup og Davinde].

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Odense Amt, Skifteforretninger [med dokumenter] 1726-1731, opslag 23.

Maren Jørgensdatter i Amagergård i Vigerslev sogn, der døde 16.8.1726.
Enke efter Hans Thomsen Amager, ejer af Amagergård. der døde 11.2.1725. B:
1) Jørgen [Hansen] Fædder, præst i Gauerslund
2) Thomas Hansen, student
3) Frederik Hansen Amager, købmand i Fredericia
4) Karen Hansdatter [Amager], enke efter Peder [Hansen] Brandt, [præst i Gelsted og Rørup, skifte Vends herred gejstlig 12.2.1711 lbnr.14]
5) Marie Hansdatter
6) Christiane Hansdatter
7) Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Hans Thomsen Lind. 3B:
a Thomas Hansen 12
b Maren Hansdatter 10
c Hans Hansen 8.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

96 Elisabeth [Pedersdatter] Friis i Fåborg, der døde 14.12.1747, fol.157B, 286B.
Enke efter Johan [Nielsen] Vandal, præst i Vindinge, [død 1722]. B:
1) Peder Johansen Friis, successor, [død 9.5.1744]. 1B:
a Johan Vandal Friis. Ved afkald 28.8.1758 er han [personlig] kapellan i Ålborg Frue.
FM: [Jens Lauridsen] Schurmann, præst i Frørup
2) datter, død. E: Jørgen Jacobsen, borgmester i Fåborg. 1B:
a Johan Vandal Jørgensen.
Arv i boet til afdødes søster Karen [Pedersdatter] Friis, enke efter [Laurids Henriksen] Schurmann, præst i Frørup, [død december 1745] ved svigersøn Morten Leth Fogh.

97 Christiane Birgitte Lange i Fåborg, der døde 14.1.1748, fol.164.
Enke efter Christian Boesen, klokker i Fåborg, skifte 6.5.1747 lbnr.94. B:
2) Maren Christiansdatter Boesen 19.
FM: Jørgen Frands Albers, glarmester i Fåborg.
Første ægteskab med formanden Jens Rasmussen Nybølle, [skifte 28.8.1720 lbnr.40]. B:
1) Rasmus Jensen Nybølle 28.

98 Poul [Jensen] Thoring, præst i Brahetrolleborg og Krarup, der døde 23.3.1748, fol.167B, 258B, 265B, 274.
E: Anne Marie [Thomasdatter] Flensborg. LV: Frederik Bagger, birkedommer i Brahetrolleborg birk. B:
1) Jens Thoring 19
2) Thomine Kirstine Thoring 17. Ved afkald 11.6.1755 er hun g.m. Knud Pedersen Lund, degn i Hagested og Gislinge på Sjælland
3) Conrad Vilhelm Thoring 16
4) Thomas Christian Thoring 14.
FM: Laurids Lillelund, kapellan i Fåborg og Diernæs.
Arv i boet efter Peder [Frandsen] Rauberg, kapellan i Fåborg og Diernæs, [skifte 25.7.1729 lbnr.55]. E: [Cathrine Margrethe Mogensdatter Lacoppidan nu g.m. Thomas] Flensborg i Odense. Arv til B:
1) Edel Margrethe Rauberg
2) Vibeke Christiane Rauberg
3) Mogens Rauberg.

99 Anders Hansen, degn i Vester Skerninge og Ulbølle, der døde 22.9.1748, fol.191B.
Enkemand efter Anne Hansdatter, begravet Ulbølle 1.9.1735. B:
1) Peder Andersen i Volstrup
2) Hans Andersen i Vester Skerninge
3) Poul Andersen, aftakket soldat
4) Anders Andersen, død. 2B:
a Anders Andersen
b Christen Andersen
5) Anne Cathrine Andersdatter g.m. Niels Nielsen Nachdam på Sjælland
6) Birthe Marie Andersdatter
7) Margrethe Sofie Andersdatter g.m. Mogens Bjerg [Henriksen Basmark], successor.

100 Mogens Jensen Højsgaard, degn i Jordløse og Håstrup, der døde 5.3.1749, fol.196B.
E: Agnethe Margrethe Schmidt. LV: Hans Stendorf, degn i Nørre Broby. B:
1) Elisabeth Margrethe Mogensdatter 14
2) Johanne Ulrikke Mogensdatter 12
3) Jens Nikolaj Mogensen 10
4) Lambert Mogensen 8
5) Vilhelmine Augusta 4.
FM: farbror Peder Jensen Højsgaard i Jordløse på Damsgård gods.

101 Charlotte Sofie Elisabeth Wieland, ugift i Espe, der døde 5.8.1750, fol.200, 287B, 294.
A:
1) mor Hedvig Dorthe Johansdatter Post g.m. Søren Lind, degn i Espe og Vantinge
2) bror Johan Christoffer Wielandt
3) bror Frederik Ludvig Christian Wielandt.
FM: farbror Jochum [Christoffersen] Wielandt, præst [i Fjelsted og Harndrup].
Arv efter afdødes far Jacob Ludvig Wielandt, degn i Espe og Vantinge, [skifte 26.9.1739 lbnr.80]

102 Laurids Aagaard Bloch, skoleholder i Åstrup, der døde 27.12.1751, fol.201B.
E: Birthe Marie Krag. LV: Henning Poulsen Kyng, skoleholder i Vester Åby. B:
1) Severin Janus Bloch, døbt 19.2.1749
2) Claus Danchel Bloch, døbt 2.5.1751.
FM: morfar Jens Rasmussen Krag, degn i Åby og Åstrup.
Afdødes far Søren [Nielsen] Bloch, [præstegårdsforpagter], død 1747 i Vester Åby præstegård. E: Maren Aagaard. Arv til B:
1) afdødes bror Jørgen Bloch, i lære i Odense.

103 Mette Cathrine Møller i Espe, der døde 12.1.1752, fol.206.
E: Frederik [Nielsen] Brechling, præst i Espe og Vantinge. B:
1) Frederikke Margrethe Brechling 4
2) Nikolaj Ludvig Brechling 3
Anne Sofie Brechling 2.
FM: Andreas Friis, ridefoged på Fjellebro.
Forventet arv efter enkemandens farbror [Johan Ditlev Brechling, præst i Snøde] på Langeland, [død 2.6.1751]

104 Johanne Gurie Lund i Hågerup præstegård [i Brahetrolleborg sogn], der døde 26.12.1751, fol.209B.
Enke efter Thomas Mikkelsen Galskyt, by- og rådstueskriver i Holbæk, [begravet Holbæk 3.7.1725]. B:
1) Jacob Sparre Galskyt, præst i Brahetrolleborg og Krarup, der døde 14.2.1752, [skifte fol.211B, lbnr.105]. E: Inger Margrethe Braëm.

105 Jacob Sparre [Thomsen] Galskyt, præst i Brahetrolleborg og Krarup, der døde 14.2.1752, fol.211B.
E: Inger Margrethe [Martinsdatter] Braëm.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1752.
(Oversigt over hans slægt i skifte efter Kirstine Marie Galskyt, skifte Viborg 28.4.1761 lbnr.1012).

106 Christen [Caspersen] Flint, præst på Avernakø, der døde 8.6.1752, fol.212.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter Graa. LV. bror Knud Graa, rådmand i Svendborg.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1752 for enken og deres fælles søn.

107 Anne Helene Hempel Fåborg, der døde 22.2.1753, fol.214.
E: Laurids Næraa, kordegn og kateket i Fåborg. B:
1) Anne Gertrud Lauridsdatter 6
2) Anne Henrikke Lauridsdatter 4
3) Christiane Lauridsdatter 2.
FM: morfar Simon Hempel, stadskirurg i Fåborg.

108 Anne Margrethe Johansdatter Broch (von Broken) i Vantinge, der døde 19.10.1752, fol.215B.
E: Peder Jørgensen Bering, skoleholder i Vantinge. B:
1) Johan Jørgen Pedersen11
2) Anne Pedersdatter 4.
FM: mors søskendebarn Hans Christian Rasch, degn i Sønder Broby.

109 Agnethe Margrethe Schmidt i Jordløse. 15.3.1753, fol.218, 275, 286, 288.
E: Frederik Christiansen [Svaller], degn i Jordløse og Håstrup. B:
6) Elisabeth Sofie Frederiksdatter 3.
Første ægteskab med formanden Mogens Jensen Højsgaard, skifte 5.3.1749 lbnr.100. B:
1) Elisabeth Margrethe Mogensdatter 17. Ved afkald på Hvedholm 22.11.1758 er hun g.m. Lorents Henrik Warchall i Nykøbing Falster, landkirurg over Falster
2) Johanne Ulrikke Mogensdatter 15. Ved afkald 19.2.1760 er hun g.m. Peder Rasmussen Buch
3) Jens Nikolaj Mogensen 14
4) Lambert Mogensen 12. Ved afkald 9.12.1757 er han i Vajsenhuset i København
5) Vilhelmine Augusta 7. Ved afkald 9.12.1757 er hun i Vajsenhuset i København.
FM: morbror Casper Gotlob Schmidt, kirurg i København.

110 Karen Andersdatter i Sandholts Lyndelse. 10.11.1753, fol.221B.
E: Christoffer Mortensen, skoleholder i Sandholts Lyndelse. B:
1) Anne Martine Christoffersdatter 2.
FM: morfar Anders Paaske i Vester Hæsinge.

111 Pernille Sofie Pedersdatter i Vester Hæsinge, der døde 10.10.1753, fol.223, 304B.
E: Peder Møller, degn i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. B:
1) Peder Pedersen 14
2) Marie Pedersdatter 12
3) Maren Pedersdatter 10
4) Anne Martine Pedersdatter 5.
FM: morbror Christen Pedersen, snedker i Dreslette.

112 Mathias Worm [Sørensen] Serup, præst i Fåborg og Diernæs, der døde 9.10.1753, fol.224B.
E: Birgitte Marie Kragelund. LV: Mølmark, borgmester og byfoged i Fåborg. B:
1) Susanne Cathrine Mathiasdatter 14
2) Marie Elisabeth Mathiasdatter 12
3) Severine Mathiasdatter 10
4) Petrine Christiane Mathiasdatter 8
5) Cathrine Margrethe Mathiasdatter 4
6) Mathias Worm Serup, født efter fars død.
FM: farbror Niels [Terpager Sørensen] Serup. præst i Horne [på Fyn].
Arv efter [Carsten Mathiassen] Worm, præsident i Ribe, [død 7.11.1750].
Gæld i boet til Poul Pletz, stud. theol, der døde. Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Agathe Christine Pletz i Tønder ved stedfar Peder Juncher i Tønder
2) søster Sofie Dorthe Pletz g.m. Frederik Christian Mathiassen, urmager i Tønder
3) søster, død. 1B:
a Maren Nielsdatter i Møgeltønder på Schackenborg gods.

113 Anders [Andersen] Eilschou, præst i Jordløse og Håstrup, der døde 25.5.1754, fol.249B.
E: Elisabeth Sofie [Valentinsdatter] Falsen.
Testamente af 6.5.1754.

114 Mette Tøxen i Nørre Broby, der døde 4.10.1754, fol.250B.
E: Hans Steenhof, degn i Nørre Broby. B:
1) Ida Juliane Hansdatter 13
2) Erik Hansen 10.
FM: morbror Rasmus Tøxen, købmand i Horsens.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Steenhof i Odense.

115 Dorthe Cathrine [Hedvig Jørgensdatter] Pougdal i Horne, der døde 4.7.1755, fol.254B.
E: Niels [Terpager Sørensen] Serup, præst i Horne. B:
1) Jørgen Henrik Serup 30
2) Søren Serup 25
3) Jørgen Serup 16
4) Dorthe Margrethe Serup g.m. Jens [Henriksen] Zeuthen, præst i Allested og Vejle.

116 Maren Jørgensdatter Pougdal på Lyø. 24.5.1756, fol.258.
E: Niels [Arctander Christensen] Holm, præst på Lyø.
Afkald fra B:
3) Bertel Nielsen Holm 26.
Første ægteskab med [formanden Bertel Lauridsen Woller 12.4.1728 lbnr.51]. B:
1) Jørgen Bertelsen Pougdal 45
2) Anne Elisabeth Rhodia Bertelsdatter

117 Erik [Rasmussen] Switzer, degn i Sønder Højrup og Gestelev, der døde 22.1.1757, fol.259.
E: Anne Berntsdatter Kjær. LV: Hans Stenstrup, præst i Ryslinge. B:
1) Rasmus Switzer 2
2) Birthe Kirstine Switzer 6 mdr.
FM
1 farbror Ulrik Adolf Switzer, præst i Bjerreby på Tåsinge
2 mors stedfar Andreas Friis.

118 Jens [Hansen] Ridder, degn i Diernæs, der døde 28.3.1757, fol.261B.
E: Magdalene Clemensdatter. LV: Niels Lauridsen i Diernæs. A:
1) bror Hans Hansen Ridder, skoleholder og organist i slottets kirke på Tåsinge
2) søster Karen Hansdatter Ridder g.m. Johan Didrik Wetter i Troense på Tåsinge.
Enkens første ægteskab med [Hans Drejer]. Arv til B:
1) Cathrine Hansdatter Drejer.

119 Jesper Altenhof, degn i Hundstrup. 3.5.1757, fol.263B.
E: Kirsten Markusdatter. LV: Peder Busch. B:
1) Jens Jespersen
2) Elisabeth Cathrine Jespersdatter
3) Else Jespersdatter
4) Gertrud Jespersdatter
5) Mette Kirstine Jespersdatter.
FM:
1 morbror Niels Markussen i Hundstrup
2 morbror Anders Markussen i Hundstrup.

120 Sille Christiansdatter Bircherod i Herringe. 13.9.1757, fol.266.
E: Christoffer Strøyberg, præst i Herringe.
Første ægteskab med [Anders Christensen Holm, præst i Vigerslev og Veflinge, død 24.12.1742]. B:
1) Else Cathrine Holm.
FM:
1 farbror Wulf Godske [Christensen] Wulf Holm, præst i Korup og Ubberud
2 farbror Niels [Arctander Christensen] Holm, præst på Lyø.
Desuden nævnes enkemandens bror Christian [Strøyberg] i Bogense.

121 Barbara Marie Hansdatter Lund i Jordløse, der døde 11.2.1758, fol.275B, 305.
E: Laurids [Pedersen] Lillelund, præst i Jordløse og Håstrup. B:
1) Ellen Marie Lillelund 18
2) Hans Jacob Errebo Lillelund 16
3) Anne Marie Lillelund 14
4) Peder Lillelund 12
5) Anne Johanne Lillelund 12
6) Hans Lillelund 6.
FM:
1 Jens Errebo Busch
2 Laurids Næraa.
[Første ægteskab med Hans Jacobsen Errebo, købmand i Fåborg].
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1747.
Samfrændeskifte 1.2.1762.

122 Henning Poulsen Kyng, skoleholder i Brahetrolleborgs skole i Vester Åby, der døde 27.8.1757, fol.276B.
E: Anne Sofie Vinding. A:
0) forældre [Poul Henningsen Kyng, præst i Skagen, skifte Horns herred gejstlig 16.6.1721 lbnr.3 og Sofie Nielsdatter Birk, skifte Horns herred gejstlig 20.8.1753 lbnr.38]. B:
1) søster [Kirstine] Vibeke Poulsdatter Kyng g.m. Poul [Pedersen] Landt i Skagen.
Fars første ægteskab med [Sara Jørgensdatter Hald, skifte Ålborg bisp 1.5.1697 lbnr.149]. B:
2) halvsøster Margrethe Poulsdatter Kyng i Århus, [enke efter Rasmus Christensen Holst i Ålborg].

123 Anne Cathrine Lauridsdatter Als i Brahetrolleborg, der døde 25.9.1758, fol.283.
E: Jens [Olufsen] Oksenbøl, præst i Brahetrolleborg og Krarup. B:
1) Anne Marie Oksenbøl 14
2) Karen Oksenbøl 12.
FM: morbror [dvs. mosters mand Peder] Bentsen, købmand i Thisted, g.m. [Charlotte Amalie Als].

124 Gabriel [Gregersen] Bølle, degn og skoleholder i Hillerslev, der døde 19.2.1760, fol.288.
E: Mariche [Mathiasdatter] Lomborg. LV: Jacob [Jensen] Hee, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev. B:
1) Cathrine Hedvig Bølle.
FM: farbror Frands Gregorius Bølle, bødker i Hamborg.

125 Clemen [Pedersen] Høgh, præst i Sønder Broby, der døde 3.9.1760.
E: Anne Kirstine [Hansdatter] Lacoppidan. LV: successor Christoffer [Jørgensen] Strøyberg, der ægter enken. B:
1) Hanne Marie Birgitte Høgh.
FM: morbror Mogens [Hansen] Lacoppidan, præst i Søby og Turup.

126 Mogens Bjerg [Henriksen Basmark], degn i Vester Skerninge og Ulbølle, der døde 18.8.1761, fol.301.
E: Anne Margrethe Sofie Andersdatter. LV: Jacob Engberg. B:
1) Hans Mogensen 27, på St. Croix i Vestindien
2) Anne Sofie Mogensdatter 22
3) Christoffer Mogensen 20
4) Anders Mogensen 18
5) Anne Susanne Mogensdatter 14
6) Christian Henrik Mogensen 11
7) Niels Mogensen 9.
FM: farbror Henrik [Henriksen] Basmark, degn på Avernakø.

127 Peder Thomsen Lund, præst i Fåborg og Diernæs, der døde 11.7.1762, fol.306B.
E: Mette Bruun.
Bevilling til uskiftet bo af 27.8.1762.
[Første ægteskab med Maren Nielsdatter].

128 Hans Christian [Lorentsen] Rasch, degn i Sønder Broby, der døde 2.7.1763, fol.307, 322, 332, 375.
E: Karen [Rasmusdatter] Hofmann. LV: Niels Rodegaard, møller i Sønder Broby. A:
1) bror Christen [Lorentsen] Rasch, [degn i Svanninge, død 19.8.1757]. E: Johanne Sørensdatter Tilemann nu g.m. successor [Peder Egertsen] Højsgaard. 5B:
a Anne Cathrine Hansdatter 17
b Søren Hansen 15
c Johan Lorents Hansen 13
d Anne Margrethe Hansdatter 11
e Helene Hansdatter 3.
FM: Peder Jørgensen Bering, skoleholder i Vantinge
2) søster Marie Elisabeth Lorentsdatter Rasch, enke i Odense.
LV: Bo Christian Starup, skoleholder i Allese.

129 Jens [Henriksen] Zeuthen, præst i Allested og Vejle, der døde 15.8.1763, fol.311.
E: Dorthe Margrethe [Nielsdatter] Serup. LV: Hansen, forvalter på Vejle og Lundegård. B:
1) Henrikke Cathrine Zeuthen 18
2) Birgitte Dorthe Zeuthen 17
3) Niels Serup Zeuthen 15.
FM:
1 morfar Niels [Terpager Sørensen] Serup, præst i Horne
2 farbror Mathias Zeuthen, amtsforvalter på Lolland
3 farbror Niels Zeuthen, præst i Skamby.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Peder Zeuthen
2 afdødes mor [Birgitte Cathrine Mathiasdatter Testrup] på Lolland, enke efter [Henrik Pedersen] Zeuthen, [død 18.6.1744].

130 Anne Christine Martini i Brahetrolleborg, der døde 13.3.1764, fol.326, 363B.
E: Nikolaj Christensen Faber, degn i Brahetrolleborg og Krarup. B:
1) Vilhelm August Nikolaisen Faber, døbt Brahetrolleborg 28.2.1742.
FM: morbror Christian Martini, præst i Sundeved, der er fyldt 69 år.
Arv efter afdødes bror i Norge.

131 Kirsten Pedersdatter i Nørre Broby, der døde 12.11.1764, fol.330B, 381B.
Enke efter Immanuel Wadel, degn i Nørre Broby, [skifte 31.10.1737 lbnr.75]. B:
1) Thomas Wadel, kapellan i Uggerslev og Bederslev
2) Hans Wadel, købmand i Finmarken
3) Else Cathrine Wadel i København. Ved afkald 5.2.1772 er hun på Christiansholm [nu Ålholm i Nysted landsogn] på Lolland.

132 Anne Rasmusdatter i Herringe, der døde 15.5.1765, fol.333.
E: Hans Jensen Gemsø, degn i Herringe.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Nielsen 45
2) Anne Nielsdatter 43 g.m. Christian Voigt, møller i Vester Skerninge mølle.

133 Cathrine Hedvig Bølle, ugift i Grimmelevshuset i Hillerslev sogn, der døde 3.7.1765, fol.333B.
A:
1) mor Mariche [Mathiasdatter] Lomborg på stedet, enke efter afdødes far Gabriel [Gregersen] Bølle, degn i Hillerslev, skifte 19.2.1760 lbnr.124].

134 Niels [Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse, der døde 19.7.1765, fol.334.
Enkemand efter [Karen Jensdatter Lund, begravet 29.1.1740]. B:
1) Christen Nykirke
2) Bodil Cathrine Nykirke g.m. Gregers [Hansen] Hjort, præst i Rudkøbing og Skrøbelev.

135 Else Cathrine Andersdatter Holm, ugift i Sønder Broby. 1766, fol.348, 368B.
Testamente af 16.8.1760. A:
0) forældre Anders [Christensen] Holm, præst i Vigerslev og Veflinge, [død 24.12.1742 og Sille Christensdatter Bircherod, død i Herringe, skifte 13.9.1757 lbnr.120].
Mors andet ægteskab med Christoffer Jørgensen Strøyberg, præst i Sønder Broby, der indsættes om hovedarving.
1) [farbror] Wulf [Godske Christensen] Holm, [præst i Korup og Ubberud
2) [farbror] Niels [Arctander Christensen] Holm, præst på Lyø
3) [faster] g.m. Meyer, begge døde. 2 sønner
FM: Bertel Holm
4) Frederik Holm, død. Hans børn
5) søskendebarn [Else] Christiane [Hansdatter] Bircherod, [død 1762]. E: Hans [Pedersen] Høyer, præst på Agersø og Omø. Hendes 2 børn
6) [søskendebarn] Marie Elisabeth Bircherod, var g.m. Kjeldorph. Hendes søn.
Afdøde havde arv efter afdødes stedfars bror [Christian Strøyberg] i Bogense.

136 Claus [Pedersen] Reenberg, degn i Vester Åby og Åstrup, der døde 27.3.1766, fol.350.
E: Anne [Jensdatter] Achton.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1766 for enken og deres umyndige datter.

137 Søren [Thomsen] Lind, degn i Espe og Vantinge, der døde 26.5.1766, fol.350B.
E: Helvig Dorthe Post. A:
1) bror Bernhard Thomsen Lind ved Løjtved [i Stenstrup sogn]
2) søster Dorthe Cathrine Lind g.m. Jens Hansen Ploug i Svendborg.

138 Frederik Christiansen Svaller, degn i Jordløse og Håstrup, der døde 22.7.1766, fol.351, 492.
E: Anne [Sofie Jensdatter] Basse. LV: Christian Voigt. B:
2) Christiane Frederiksdatter, født 15.2.1757
3) Johannes Frederiksen, født 24.9.1761.
FM: Niels Huusfeldt, kontrollør i Fåborg.
Første ægteskab med Agnethe Margrethe Schmidt, [skifte 15.3.1753 lbnr.109]. B:
1) Elisabeth Sofie Frederiksdatter Svaller, født 19.10.1750. Ved bevilling til afkald 29.9.1780 bor hun i Guldberghuset i Majbølle sogn på Lolland
FM: morbror Casper Gotlob Schmidt, regimentfeltskær i København.
Arv efter første hustrus bror Jochum Frederik Schmidt.

139 Elisabeth Kirstine Møller i Jordløse degnebolig. 6.2.1766, fol.356.
Enke efter Peder Christensen Kraft, guldsmed i Fåborg, [skifte Fåborg 6.6.1753 fol.306B]. A:
1) søster, død, var g.m. Anders [Pedersen] Wulff, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev, [skifte Langelands Nørre herred 18.10.1762 lbnr.3]. Hun er død uden børn.
2) søster [Lisbet Møller, død Fåborg 14.9.1730, skifte 19.10.1730, fol.143B, 158] g.m. Christian Nielsen, kontrollør i Fåborg, [skifte Fåborg 9.5.1734 lbnr.210]. 4B:
a [Anne Sofie Christiansdatter Svaller, skifte Fåborg 15.7.1762, fol.437]. E: Niels Huusfeldt, kontrollør i Fåborg. [Hendes første ægteskab med Søren Tamdrup, kontrollør i Fåborg, skifte Fåborg 17.9.1746 fol.221]. Hendes børn
b Elisabeth Christiansdatter
c [Frederik Christiansen] Svaller, degn i Jordløse og Håstrup, skifte 22.7.1766 lbnr.138. Hans børn, hvis stedmor nu er g.m. successor Peder Thorsager
d Charlotte [Amalie] Christiansdatter [Svaller (Schwalbe)] g.m. Niels [Hansen] Vandal i Gammelby, præst [i Stouby og Hornum].

140 Johannes Brandt, student og informator på Holstenshus [i Diernæs sogn] 12.6.1765, fol.358, 367.
A:
1) bror Otto Carl Brandt i Trondhjem i Norge
2) bror Thomas Olaus Brandt
3) søster Margrethe Marie Brandt g.m. organisten i Arendal i Norge
ved farbror Nikolaj Brandt i Middelfart.
Afdøde døde 8.6.1765.

141 Maren [Andersdatter] Espe i Espe. 9.7.1766, fol.363B, 375.
Enke efter Jørgen [Rasmussen] Lang, præst i Sønder Højrup og Gestelev, [begravet 30.12.1758]. A:
0) forældre [Anders Christensen, præst i Espe og Vantinge, skifte 19.3.1731 lbnr.60 og Bodil Nielsdatter Pougdal, skifte 30.5.1746 lbnr.91]. B:
1) bror Jens Andersen Espe, prokurator ved alle over- og underretter i Danmark
2) bror [Peder Andersen Espe, degn i Ryslinge, skifte Gudme herred gejstlig 7.7.1760 lbnr.71. 1B:
a Christian Espe i København
3) bror [Christen Andersen Espe, præst i Sønder Nærå og Årslev, skifte Åsum herred gejstlig 28.12.1740 lbnr.24]. 2B:
a Anders Christensen
b Jørgen Christensen
4) søster Anne Birthe Andersdatter Espe, enke efter [Hans Nielsen] Krogstrup, [successor i Espe og Vantinge, skifte 13,6,1744 lbnr.89]
5) søster Pernille Margrethe Andersdatter Espe, der døde. Afkald 19.12.1769 for arv efter hende.

142 Anne Barbara Sofie Hansdatter Krog i Vantinge, der døde 3.11.1766, fol.367B.
E: Peder [Jørgensen] Bering, skoleholder i Vantinge. Afkald fra A:
1) mor Anne Sofie i Køng, enke efter Hans Sørensen. LV: Lorents Frederik Rudolf
2) søster Christiane Augusta Krog g.m. Mads Lykke i Fuglsang, [formentlig i Jordløse sogn]
3) søster Sidsel Kirstine Krog g.m. Anders Nielsen i Hjelmerup [i Verninge sogn].

143 Afkald i Øster Hæsinge 10.10.1767, fol.368.
Afkald fra Conrad Sparre, premierløjtnant og herredsskriver i Hads herred i Jylland for bekostning af hans bryllup som forlods arv efter hans mor [Birthe Marie Fabricius] nu g.m. hans stedfar Jacob [Jensen] Hee, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev.
Mors første ægteskab med formanden [Corfitz Frederik Hieronymussen Sparre, skifte 29.5.1737 lbnr.74].

144 Hans Juul [Jørgensen] Aaby, præst i Svanninge, der døde 31.12.1767, fol.368B.
E: Anne Margrethe Hansdatter Lindegaard.
Bevilling til uskiftet bo af 26.2.1768.
(Se afkald fra børn Odense herred gejstlig 14.2.1797 lbnr.272).

145 Anders [Pedersen] Schmidt, skoleholder i Krarup. 6.4.1768, fol.369.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: stedfar Rasmus Rasmussen i Krarup på Fjellebro gods. B:
1) Peder Andersen 3.
FM: mosters mand Niels Nielsen i Krarup på Brahetrolleborg gods.

146 Anne Elisabeth Rhodia [Bertelsdatter] Woller, der døde 15.4.1769 i Lyø præstegård, fol.370.
A:
0) forældre [Bertel Lauridsen Woller, præst på Lyø, skifte 12.4.1728 lbnr.51 og Maren Jørgensdatter Pougdal, skifte 24.5.1756 lbnr.116]. B:
1) bror Jørgen [Bertelsen] Pougdal, præst i Døllefjelde og Musse på Lolland.
Fars første ægteskab med [Anne Elisabeth Jørgensdatter Rhodius, skifte 12.8.1709 lbnr.23]. B:
2) halvbror Laurids Bertelsen Woller, degn i Brenderup og Ore, [skifte Vends herred 20.10.1746 lbnr.81]. 5B:
a Anne Elisabeth Rhodia Woller g.m. Johan Jochum Hunderup, skrædder i Odense
b Johanne Henrikke Woller g.m. Andreas Nielsen Riis i Fredericia
c Christian Frederik Vilhelm Woller, i Kliplev i Holsten
d Gedske Kirstine Woller g.m. Simon Jepsen Bregninge, murer i Middelfart
e Bartholin Woller, skræddersvend i København
3) halvbror Johannes Bertelsen Woller, værtshusmand på Bøjden
4) halvbror Severin Bertelsen Woller, [skoleholder i Bullerup i Agedrup sogn], død. 1B:
a Anne Elisabeth Severinsdatter, på stedet
5) halvbror Bartholin Bertelsen Woller, kontrollør i Ålborg
6) halvsøster Kirsten Bertelsdatter Woller, enke i Fåborg.
Mors andet ægteskab med successor Niels [Arctander Christensen] Holm. B:
7) halvbror Bertel Nielsen Holm, præst i Allested og Vejle.

147 Jacob [Jensen] Hee, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev, der døde 23.3.1771, fol.375B.
E: Birgitte Marie Fabricius. LV: Jacob Clausen, kapellan i Fåborg og Diernæs. B:
1) Else Jacobsdatter Hee, der ægter successor Bachmann.
Afkald 10.10.1767 lbnr.143 fra enkens søn af første ægteskab Conrad Sparre, premierløjtnant og herredsskriver i Hads herred.

148 Niels Krogshøj, degn på Lyø. 22.3.1771, fol.376B, 382.
E: Marie Cathrine Pedersdatter Møller. B:
2) Peder Møller Krogshøj.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Laurids Knudsen i Kaleko i Diernæs sogn.

149 Christine Marie [Laugesdatter] Borch i Nørre Broby, der døde 18.8.1771, fol.379, 386B.
E: Johannes [Mikkelsen] Mule, præst i Nørre Broby. B:
1) Marie Mule 18
2) Conradine Mule 16
3) Sofie Hedvig Mule 11.
FM:
1 [fars svoger] Søren Anchersen, professor og rektor i Odense latinskole
2 Christoffer [Jørgensen] Strøyberg, præst i Sønder Broby.
Arv efter enkemandens mor [Anne Cathrine Johansdatter Dorschæus, skifte 3.3.1746 lbnr.90] til
1 enkemandens søster [Mette Mikkelsdatter Mule]s 2B:
a Michael Pilegaard
b Mette Pilegaard.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.1771.
Samfrændeskifte 17.12.1771.
(Dette skifte er også indført i Odense herre gejstlige skifteprotokol fol.180B lbnr.165).

150 Elisabeth Marie [Nielsdatter] Friborg i Svanninge, der døde 29.1.1772, fol.382B, 386B, 388, 444.
Enke efter [Frederik Christian Christensen] Holm, præst i Svanninge, [skifte 12.4.1742 lbnr.86]. B:
1) Elisabeth Sofie Holm g.m. Didrik Meiner, birkedommer på Skrumsager [i Sønder Bork sogn] ved Varde samt skriver i Lønborggård birk
2) [Karen Holm, begravet Odense 9.2.1756, var g.m. Jens Pedersen Brandt, kateket i Odense Knud, begravet 20.12.1765]. 1B:
a Peder Jensen Brandt, i mesterlektien i Odense skole. FM: stedfar Morten Frederiksen Kisby, klokker i Odense Knud
3) Christen Holm, degn i Tølløse og Ågerup på Sjælland
4) Else Holm g.m. Peder Hjort, forpagter på Gunderslevholm
5) Anders Holm, præst i Ål ved Ribe.

151 Dorthe Pedersdatter i Krarup. 7.5.1772, fol.385B.
E: Peder Kølle, skoleholder i Krarup. B:
2) en datter 2½.
Første ægteskab med formanden Anders Pedersen Schmidt, [skifte 6.4.1768 lbnr.145]. B:
1) Peder Andersen.
FM: mosters mand Niels Nielsen i Krarup på Brahetrolleborg gods.

152 Kirsten Hansdatter i Håstrup, der døde 26.7.1772, fol.387.
E: Christen Christensen Holst, afgået skoleholder i Håstrup. A:
1) søster Karen Hansdatter , død. 3B:
a Hans Lauridsen i Søby
b Maren Lauridsdatter g.m. Erik Schreber, skomager i Svanninge
c Kirsten Lauridsdatter g.m. successor Peder Johansen Schiøtz
2) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Rasmus Jensen i Vantinge
3) halvbror Hans Hansen, død. 5B:
a Hans Hansen, bødker i Korup
b Karen Hansdatter, død. 3B:
1 Hans i Villestofte
2 Hans i Villestofte
3 Anne g.m. en skomager i Odense
c Anne Hansdatter g.m. Hans Ibsen i Skovsgård
d Kirsten Hansdatter i Skårup
e Abelone Hansdatter gift i Korup
4) halvbror Jørgen Pedersen, død. 1B:
a en datter, død ugift i Håstrup skole
5) halvbror Hans Pedersen, murer i Brobyværk.
Peder Johansen Schiøtz havde fledføringskontrakt af 23.8.1767 med enkemanden og dennes afdøde hustru.

153 Christian Størckel, kateket og kordegn i Fåborg, der døde 18.5.1773, fol.388B.
E: [Mette Marie Piil]. LV: bror Christen Achtonius Piil i Vemmenæs på Tåsinge.
Arvinger angives ikke.

154 Christine Cathrine [Mathiasdatter] Eilschou i Gudbjerg, [der døde 23.1.1774], fol.395.
E: Niels [Nielsen] Wamberg, præst i Gudbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1774.
(Skifte indført Gudme herred gejstlig lbnr.88).

155 Maren Christoffersdatter Wielandt i Vester Skerninge, der døde 10.2.1774, fol.395B.
Enke efter Lambert [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, [skifte 7.3.1738 lbnr.78].
Da afdøde boede i et fæstehus under Egeskov gods, der forrettede skifte. (Skiftet indført herunder).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Egeskov gods Skifteprotokol 1770-1795

[Maren Christoffersdatter Wielandt] i Vester Skerninge under Skjoldemose gods. 26.4.1774, side 128.
Enke efter Lambert [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, [skifte Sallinge herred gejstlig 7.3.1738 lbnr.78]. B:
1) Pernille Elisabeth von Haven
2) Edel Marie von Haven, der ægter R. Lange i Middelfart.
FM: farbror Salomon [Frederiksen] von Haven, præst i Odense Frue.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

156 Anne Birthe [Andersdatter Espe] i Espe, der døde 14.3.1774, fol.395B.
Enke efter Hans [Nielsen] Krogstrup, præst i Espe og Vantinge, skifte 13.6.1744 lbnr.89]. B:
1) Anders Krogstrup 40
2) Niels Krogstrup 38.

157 Laurids [Jørgensen] Kruckow, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, der døde 23.3.1773, fol.395B, 443B, 445.
E: Karen [Jørgensdatter] Wichmann. LV: Andreas Møller, præst i Åby og Åstrup. B:
1) Frederik Christian Kruckow, over 25
2) Jørgen Wichmann Kruckow, over 25
3) Niels Kruckow 23
4) Charlotte Sofie Kruckow 20
5) Karen Wichmann Kruckow 14.
Enkens første ægteskab med formanden Johan Jørgen [Henriksen] Behmann, [skifte 24.11.1745 lbnr.92]. Arv til B:
1) Amalie Christiane Behmann
2) Maren Basse Behmann
3) Johan Jørgen Behmann.

158 Christen [Jensen] Bindesbøl, degn i Vester Åby og Åstrup, der døde 3.1.1774, fol.410B.
E: Birthe Marie Jensdatter Krag. LV: Andreas Møller, præst i Vester Åby og Åstrup. B:
1) Cathrine Elisabeth Christensdatter Bindesbøl 21
2) Jens Christensen Bindesbøl 18, i 5. klasse i Odense latinskole
3) Laurids Aagaard Christensen Bindesbøl 11.
Enkens første ægteskab med Laurids Aagaard Bloch, skoleholder i Åstrup, [skifte 27.12.1751 lbnr.102. Arv til B:
1) Severin Janus Bloch 25, kateket, klokker og bedemand i Nyborg
2) Claus Danchel Bloch 23.

159 Laurids Iversen Bang, degn i Øster Hæsinge. 22.4.1774, fol.414B, 443B.
E: Cathrine Dorthe Boesdatter (Boesen), der døde 8.10.1776. LV: [Hans Jensen] Bonnemann, degn i Vester Hæsinge. B:
1) Margrethe Kirstine Bang, død. E: Hans Vinding, købmand i Fåborg. 1B:
a Ellen Cathrine Vinding 4
2) Anne Kirstine Bang 30, der ægter successor Bernt [Christiansen] Holmsted
3) Karen Bang 27
4) Ivar Bang 26, matematisk instrumentmagersvend i København
5) Bo Bang 21, i Slagelse.
FM: farbror Jørgen Bang i Gislev ved søn Iver Bang på Fraugdegård.

160 Cathrine Hansdatter i Diernæs, [der døde 15.2.1775], fol.418B, 420.
E: Carl Drejer, degn i Diernæs. B:
1) Hans Carlsen 16
2) Rasmus Carlsen 15
3) Christian Carlsen 14
4) Maren Carlsdatter 12
5) Anne Magdalene Carlsdatter 8
6) Andreas Carlsen 6
7) Cathrine Carlsdatter 2.
FM:
1 farbror Niels Drejer
2 fars svoger Vilhelm, købmand i Fåborg
3 fars svoger J. E. Busch, birkedommer i Holstenshus birk
4 morbror Andreas Fædder på Kragerø i Norge.
Bevilling til uskiftet bo af 31.3.1775.
Samfrændeskifte 6.6.1775.

161 Preben Habermann, skoleholder og organist i Horne, [der døde 29.11.1774], fol.419.
E: [Maren Svendsdatter].
Testamente af 8.12.1769.
Skiftet hører efter 150 år gammel hævd under Hvedholm gods, som ejer af embedet.

162 Laurids [Pedersen] Lillelund, præst i Jordløse og Håstrup, der døde 22.9.1773, fol.421B, 444.
E: Johanne Naamansdatter Faber. LV: Jens Errebo Busch, birkedommer i Fåborg.
Første ægteskab med Barbara Marie Hansdatter Lund, skifte 11.2.1758 lbnr.121. B:
1) Ellen Marie Lillelund 29
2) Hans Jacob Errebo Lillelund 27, cand. theol.
3) Anne Marie Lillelund 25
4) Peder Lillelund 24, cand. theol.
5) Anne Johanne Lillelund 21
6) Hans Lillelund 17.
FM:
1 farbror Mads [Pedersen] Lillelund til Sindinggård [i Sinding sogn] ved Holstebro
2 farbror Thomas [Pedersen] Lillelund, præst i Årslev og Tilsted.
Enkens første ægteskab med Andreas Nielsen Graae, [død Fåborg 12.3.1757, skifte 12.3.1757, indført herunder]. Efter testamente af 11.3.1757 arv til A:
1) hans [halv]bror Bendix Graae i Fåborg.
(Litteratur: Illumstudier af Palle Gravesen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1972 side 171-213, heri side 182, og 190).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Fåborg Byfoged. Skifteprotokol 1733-1765.

Andreas Nielsen Graae, købmand i Fåborg. 12.3.1757, fol.337, 340.
E: Johanne Naamansdatter Faber. LV: [Jens Errebo] Busch, birkedommer i Fåborg.
Testamente af 11.3.1757. A:
1) søster Anne Cathrine Nielsdatter Graae. Første ægteskab med Svend Pedersen, bødker i København. 2B:
a Peder Svendsen, døbt København Trinitatis 23.2.1744
b Anne Cathrine Svendsdatter, døbt København Trinitatis 21.7.1745.
Anne Cathrine Nielsdatter Graaes andet ægteskab med Hans Pedersen, bødker i København. 1B:
c Cathrine Hansdatter, døbt København Trinitatis 23.2.1754
2) halvbror Bendix Nielsen Graa, 27 år.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

163 [Dorthe] Hellesdatter i Vester Hæsinge, der døde 24.6.1776, fol.445.
E: Hans Jensen Bonnemann, degn i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. A:
1) bror Peder Hellesen på Søholm
2) bror Carl Hellesen, snedker i Tommerup
3) søster Barbara Hellesdatter g.m. Johan Peder Schnedewin i Norup
4) søster Cathrine Hellesdatter i Sigerslevøster i Strø sogn på Sjælland, begravet Strø 23.7.1775, var g.m. Anders Andersen, skoleholder i Sigerslevøster, død. 1B:
a Andreas Andersen, døbt Strø 24.4.1735.

164 Niels Christensen Faber, degn i Brahetrolleborg og Krarup, der døde 9.5.1776, fol.448.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Andreas Møller, præst i Åby og Åstrup.
Første ægteskab med [Anne Christine Martini, død 13.3.1764]. B:
1) Vilhelm August Faber, musketer i Slesvig.

165 Jens Olufsen Oksenbøl i Hågerup, præst i Brahetrolleborg og Krarup, der døde 20.10.1775, fol.452, 565.
E: Christine [Jensdatter] Aabo. LV: Boldich, birkedommer på Brahetrolleborg. B:
3) Oluf Oksenbøl 14
4) Christiane Charlotte Oksenbøl 13
5) Jens Oksenbøl 11
6) Johan Ludvig Oksenbøl 9
7) Christian Ditlev Oksenbøl 7
8) Frederik Oksenbøl 5.
FM:
1 morbror Andreas [Jensen] Højer i Brandstrup, præst i Vindum
2 fars søskendebarn Simon Andrup Bang, købmand i Lemvig
3 farssøskendebarn Claus Andrup i København.
Første ægteskab med Anne Cathrine Lauridsdatter Als, [skifte 25.9.1758 lbnr.123]. B:
1) Anne Marie Oksenbøl 30. Ved afkald 21.6.1783 er hun g.m. Hans Woltersen, skomager i København
2) Karen Oksenbøl 28. Ved afkald 10.7.1782 er hun g.m. Laurids Møller, guldsmed i København, gift København Holmen 22.5.1782
(Se enkens forældre og søskende i skiftet indført herunder).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bidstrup gods skifteprotokol 1769-1819. G 240-72

Anne Dorthea [Jensdatter] Andersen, ugift i Granslev. 21.5.1805, fol.380.
A:
0) forældre [Jens Andersen, forvalter på Bidstrup og Ingeborg Andersdatter Højer, gift Ormslev 9.5.1730]
1) broder Andreas [Jensen] Høyer i Brandstrup, præst i Vindum
2) broder Konstantin [Jensen] Aabo i Hvorslevgård mølle
3) søster Kirsten [Jensdatter] Aabo i Vester Åby på Fyn, enke efter [Jens Olufsen] Oksenbøl, præst [i Brahetrolleborg og Krarup]
4) søster Abelone [Jensdatter] Aabo, enke efter [Henrik] Brasch, bedemand i Randers, [død 26.4.1800].

-------------------------------------------------------------------------------------------------

166 Frederikke [Hansdatter] West i Fåborg. 6.2.1778, fol.468.
E: Hans Crone, kapellan i Fåborg og Diernæs.
Testamente af 22.3.1777. Arv til A:
1) hans bror Rasmus Crone i Slagelse latinskole
2) hendes søster Charlotte West i Mesing hos sin mor.
Afdøde døde 31.1.1778 i Mesinge, [begravet Mesinge 6.2.1778], hvor hun var for at begrave sin mor [Maren Jacobsdatter Hetting, død 20.1.1778, enke efter afdødes far Hans Zacharias Danchel Frederiksen West, præst i Mesinge, død 6.1.1771].

167 Jacob Christensen Nørager, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse, der døde 24.9.1778], fol.470.
E: Magdalene Susanne [Johansdatter] Kallager.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1776.
(Litteratur: Slægten Nøragger af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1960 side 9-16. Heri side 10-11).

168 Mette Kirstine Hansdatter Stenstrup i Dalsmølle i Vantinge sogn, der døde 15.10.1778, fol.471.
Enke efter Oluf Thusenius Madsen Buch, degn i As og Klakring, skifte Bjerre herred gejstlig 3.2.1757 lbnr.65].
Testamente af 23.12.1756.
Hendes Testamente af 15.11.1776. A:
1) svoger Laurids Henrik Møller i Dalsmølle.

169 Poul Rasmussen Hjort i Vantinge skole, der døde 17.1.1779, fol.472.
Afdøde døde hos sin bror [Peder Hjort], skoleholder i Vantinge, der angav at afdødes arvinger var hans mor og hans søskende, der alle er myndige.

170 Sofie Amalie Madsdatter på Lyø, der døde 23.1.1778, fol.472.
Enke efter Peder [Hansen] Møller, degn på Lyø, [skifte 24.4.1744 lbnr.87]. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter Møller på stedet, enke efter successor Niels Krogshøj, [skifte 22.3.1771 lbnr.148]
2) Hans Mathias Pedersen Møller, smed i Øster Ulslev på Lolland
3) Elias Pedersen Møller, skrædder i Sakskøbing
4) Niels Pedersen Møller, skrædder i Hamborg.

171 Karen [Jørgensdatter] Wichmann i Vester Skerninge. 23.11.1779, fol.477, 558.
Enke efter Laurids [Jørgensen] Kruckow, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, [skifte 23.3.1773 lbnr.157].
1) Frederik Christian Kruckow, student i København
2) Jørgen Wichmann Kruckow, tjener hos [Christopher Georg] von Wallmoden amtmand i Nykøbing Falster
3) Niels Kruckow, skoleholder i Gedesby på Falster
4) Charlotte Sofie Kruckow. Ved afkald 30.6.1783 til morbror [dvs. mosters mand [Niels Pedersen] Føns, præst i Ollerup og Kirkeby, er hun g.m. Hans Bang i Tarup
5) Karen [Wichmann] Kruckow.
Første ægteskab med formanden Johan Jørgen [Henriksen] Behmann, [skifte 24.11.1745 lbnr.92]. B:
1) Amalie Christiane Behmann
2) Maren Basse Behmann
3) Johan Jørgen Behmann, klokker og kateket i Middelfart.
Afdøde døde 22.11.1779.

172 Cathrine Stoud Balslev i Ulbølle, [der døde 10.11.1780], fol.492B.
E: Thomas [Mortensen] Bredsdorff, præst i Vester Skerninge og Ulbølle.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1780.

173 Anne Marie Madsdatter i Åby. 23.4.1781, fol.493.
E: Mads Rasmussen Gynger, skoleholder i Åby. B:
1) Mads Madsen 12
2) Anne Kirstine Madsdatter 10
3) Johan Ludvig Madsen 8
4) Hans Madsen 6.
FM:
1 morbror Hans Madsen i Åby
2 morbror Rasmus Madsen i Åby.

174 Jørgen Mathiassen Fibiger, degn i Hillerslev, der døde 31.8.1776, fol.494B.
E: Sofie Dorthe Pedersdatter Østrup, der døde 1.1.1781 på Højrupgård i Hillerslev sogn. B:
1) Mathias Fibiger 32, organist og skoleholder i Horslunde på Lolland
2) Hans Christian Fibiger 27, i Frederiksstad på St. Croix i Vestindien
3) Peder Fibiger 25, gartner på Kragsbjerggård ved Odense
4) Karen Treven Fibiger g.m. Søren Christiansen Møller i Vindeby på Lolland
5) Elisabeth Cathrine Fibiger g.m. Peder Hansen, forpagter på Højrupgård.
Desuden nævnes afdødes bror Andreas Samsing [Mathiassen] Fibiger, præst i Fanefjord på Møn.

175 Margrethe Sofie [Christensdatter] Errebo i Fåborg, der døde 6.10.1781, fol.505, 511.
E: Henrik Rudolf [Nielsen] Kanneworf, præst i Fåborg og Diernæs. B:
1) Ludvig Harbo Kanneworf 17, student
2) Johan Frederik Kanneworf 13
3) Nikolaj Christen Kanneworf 12.
FM:
1 fars [halv]bror Niels [Nielsen] Wamberg, præst i Gudbjerg på Fyn
2 [morbror] Peder Gommesen Errebo til Kattrup [i Buerup sogn] på Sjælland.
Bevilling til uskiftet bo af 4.10.1776.
Samfrændeskifte 14.6.1782.
(Litteratur: Slægten Errebo af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 107-128, heri side 114).

176 Hans Jensen Gemsø, degn i Herringe, der døde 15.4.1781, fol.506, næste protokol fol.93B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: [Gottlob] Schønberg, præst i Herringe. B:
1) Jan Dam Hansen Gemsø 15, i Odense skole
2) Anne Marie Hansdatter Gemsø 13.
FM:
1 fars søstersøn Hans Madsen, købmand og skipper i Korsør
2 fars søskendebarn Iver Dam, forvalter i Korsør.
Enkens første ægteskab med Christoffer Dam.
Afkald fra 2 børn i herredets skifteprotokol.
Ved afkald 17.7.1787 fra sønnen for arv efter mor, hvis enkemand er Hans Alsing, skibstømrer i Strandhusene på baroniet Lehn.

177 Mikkel Jacobsen Hvalsø. klokker i Fåborg, der døde 20.1.1783, fol.514, 520B, 562B, næste protokol fol.93, 94B.
E: Marie Cathrine Tronsdatter, der døde 1.2.1783.
Testamente af 21.8.1758.
Hans A:
0) forældre [Jacob Hansen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad, skifte Båg herred gejstlig 16.6.1752 lbnr.22 og Elisabeth Marie Olufsdatter Bang, skifte Båg herred gejstlig 23.2.1778 lbnr.74]
1) bror Jens Jacobsen Hvalsø, på stedet
2) bror Oluf Jacobsen Hvalsø, præst i Barløse
3) bror Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Køng, [skifte Båg herred gejstlig 15.6.1772 lbnr.61]. 5B:
a Jacob Hansen Hvalsø, cand. theol. i København
b Valentin Hansen Hvalsø, bager i Haderslev
c Elisabeth Marie Hansdatter Hvalsø i Køng præstegård. Ved afkald 23.6.1788 er hun g.m. Hans Jørgen Ammentorp, præst i Vester Åby og Åstrup
d Birgitte Sofie Hansdatter Hvalsø i Nørre Broby præstegård
e Margrethe Marie Hansdatter i Barløse præstegård. Ved afkald 3.1.1786 er hun g.m. Hans Jørgen Ammentorp, præst i Vester Åby og Åstrup.
Hendes A:
1) mor Inger Voller i Fåborg, enke efter Tron Olufsen
2) bror Oluf Tronsen, død. 2B:
a Tron Olufsen, farer til søs
b Inger Olufsdatter, hos sin mor og stedfar Knud Rollund, skrædder i Fåborg, boede tidligere i Musebjerg i Hårslev sogn
3) bror Bertel Tronsen, købmand i Nyborg
4) søster Marie Kirstine Tronsdatter i Fåborg.
Afdøde døde 20.1.1783.

178 Anne [Pedersdatter] Lindegaard i Fåborg, der døde 13.3.1783, fol.515.
Enke efter Peder [Markussen] Monrad, præst på Avernakø, [skifte 4.4.1736 lbnr.72]. A:
1) bror, død. 2B:
a Laurids Lindegaard i Fåborg
b Anne Lindegaard g.m. Søren Jørgensen Horne, skipper i Fåborg.
Desuden nævnes J. E. Busch, der på sin fars side er beslægtet med afdøde.

179 Anne Orten i Nørre Broby, der døde 10.3.1783, fol.515B.
E: Hans Steenhof, degn i Nørre Broby. A:
1) Magdalene Orten g.m. [Johan Georg] Bøving, apoteker i Fåborg.

180 Mette Mortensdatter Bredsdorff i Vester Skerninge, [der døde 26.5.1783], fol.516.
Enke efter Christian Johan [Andersen] Lunde, præst [i Bredstrup, død 27.3.1759].
Testamente af 16.1.1772. B:
1) Barbara Marie Lunde, død [1760]. E: David [Rasmussen] Fogh, præst i Ribe [Cathrine]. 1B:
a Barbara Marie Fogh, der også er død. Derfor arver A:
1) bror Thomas Mortensen Bredsdorff, nu præst i Vester Skerninge og Ulbølle,
da afdøde har nydt ophold hos ham i mange år.

181 Henrik Basmark, degn på Avernakø. 21.7.1783, fol.517, 559B.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter Basmark, død. E: Frederik Bech, skrædder i Fåborg. 2B:
a Laurids Bech 23, skræddersvend
b Søren Henrik Bech 18
2) Anne Henriksdatter Basmark g.m. Anders Pedersen, i Korsholm på Hvedholm gods
3) Anders Henriksen Basmark i Ulbølle på Hvedholm gods
4) Henrik Henriksen Basmark, død uden børn.
Afdøde døde 12.7.1783.

182 Frederik [Nielsen] Brechling, præst i Espe og Vantinge13.1.1783, fol.540B.
E: Birgitte Kirstine Akselsdatter Hvid. LV: Peder Bondo, forvalter på Boltinggård. B:
3) Aksel Hvid Brechling 30, cand. theol, nu hofmester på Søby Søgård
4) Marie Kirstine Brechling 24, på stedet
5) Nikolaj Brechling 24. Ved afkald 17.8.1784 er han fuldmægtig hos by- og herredsfogeden i Rudkøbing
6) Birgitte Nikoline Brechling 13.
Første ægteskab med Mette Cathrine Møller, [skifte 12.1.1752 lbnr.103]. B:
1) Frederikke Margrethe Brechling g.m. Johan Herman Clausen, degn i Espe og Vantinge
2) Anne Sofie Brechling 34, i Fåborg.
Arv til enkens bror Johannes Hvid, forvalter på Øregård efter enkens mor Marie Kirstine, enke efter Aksel Hvid i Svendborg. Skifte efter dem sluttet 20.6.1783.
Desuden nævnes enkens bror Otto Madsen Hvis i Svendborg.
Afdøde, der døde 11.1.1783, var født i Holsten.

183 Marie Elisabeth Qvade i Vester Hæsinge, [begravet 19.12.1783], fol.560.
E: Hans Jensen Bonnemann, degn i Vester Hæsinge.
Bevilling til uskiftet bo af 16.1.1784.

184 Mette Brasch på Avernakø, [begravet juni 1784], fol.560.
E: Laurids [Henriksen] Hyltoft, præst på Avernakø.
Testamente af 25.7.1758, konfirmeret 24.9.1773.

185 Christian [Jacobsen] Pingel, præst på Lyø, der døde 22.4.1785], fol.560B.
E: Birgitte Dorthe [Jensdatter] Zeuthen. LV: stedfar Bertel [Nielsen] Holm, præst i Allested og Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1785.

186 Mette Marie Piil i Fåborg, der døde 18.7.1785, fol.564.
Enke efter Christian Størckel, kateket og kordegn i Fåborg, [skifte 18.5.1773 lbnr.153]. A:
1) bror Christen Achtonius Piil i Vemmenæs færgegård på Tåsinge
2) bror Claus Piil, degn i Fjelsted og Harndrup, [skifte 2.3.1765]. 2B:
a Mette Marie Clausdatter i København
b Conrad Frederik Clausen Piil, farer på de lange rejser.

187 Laurids [Henriksen] Hyltoft, præst på Avernakø. 9.2.1786, fol.564B.
Enkemand efter [Mette Brasch, skifte juni 1784 lbnr.184]. A:
1) søster Johanne Cathrine Hyltoft på stedet.
FM: [Carl Frederik Johansen] Behmann, præst på Drejø.Sallinge herred
Gejstlig skifteprotokol
1785-1806188 Birthe Marie [Jensdatter] Krag i Vester Åby. 29.6.1785, fol.1.
Enke efter Christen Jensen Bindesbøl, degn i Vester Åby og Åstrup, skifte 3.1.1774 lbnr.158. B:
3) Cathrine Elisabeth Christensdatter Bindesbøl g.m. Johan Christoffer Jensen, skoleholder i Store Rise på Ærø
4) Jens Christensen Bindesbøl, student på Akademiet i København
5) Laurids Aagaard Christensen Bindesbøl, død på rejse fra Riga.
Første ægteskab med Laurids Aagaard Bloch, skoleholder i Åstrup, [skifte 27.12.1751 lbnr.102. B:
1) Severin Janus Bloch, hører i Nyborg latinskole, kateket og klokker sst.
2) Claus Danchel Bloch, snedkersvend i Fåborg.
Arv efter enkemandens bror Johan Jensen Bindesbøl, degn i Rise på Ærø, [død 19.12.1783].
Afdøde døde 31.5.1785.

189 Karen Lauridsdatter i Korshavn på Avernakø. 19.4.1785, fol.10B.
Enke efter Henrik Basmark, degn på Avernakø, [skifte 21.7.1783 lbnr.181]. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter Basmark, død. E: Frederik Bech, skrædder i Fåborg. 2B:
a Laurids Bech
b Søren [Henrik] Bech
2) Anne Henriksdatter Basmark g.m. Anders Pedersen i Korsholm på Hvedholm gods
3) Anders Henriksen Basmark i Ulbølle.
Afdøde døde 15.4.1785.

190 Helene Marie Klog på Sandholt [i Sandholts Lyndelse sogn], der døde 30.9.1785, fol.17, 83.
Enke efter Christoffer Nikolaj [Clausen] Schrøder, præst i Nordborg på Als. [død 16.8.1760].
Testamente af 16.1.1757.
Hans A:
0) far [Claus Schrøder, præst i Vonsbæk, død 25.4.1715]
1) søster Ingeborg [Cathrine Clausdatter] Schrøder, død [i Broager 9.4.1783], var g.m. Peder Majland, præst i Varnæs, [død 3.5.1777]. 3B:
a Nikolaj Majland, præst i Felsted
b Johannes Majland, ejer af Kokær i Tyrstrup sogn i Haderslev amt
c Charlotte Marie Majland g.m. Thomas Boysen ejer det adelige gods Grøngrøft i Felsted sogn.
Hendes A:
0) forældre [Jørgen Jensen Klog, islandsk købmand i København og Anne Marie Jochumsdatter Bøchmann, begravet Sandholts Lyndelse 23.11.1767]
1) bror Jochum Klog, præst i Dalum og Sanderum, [skifte Odense herred gejstlig 16.10.1752 lbnr.87]. 1B:
a Jørgen Christian Klog, præst i Rynkeby og Revninge.
Af fars første ægteskab B:
2) halvbror Jens Klog, islandsk købmand, død. 2B:
a Hans Klog, købmand på Vestmanna ø på Island
b Cathrine Klog i Køge, enke efter Lentz, tolder
3) halvbror Jacob Klog, grosserer og hørkræmmer i København, begravet København Nikolaj 26.5.1753. Han blev gift første gang med Dorthe Sofie Røpke. Hun døde uden børn. Han blev gift anden gang København Frue 17.12.1745 med Alhed Ditlevsdatter, begravet 20.9.1770. B:
a Cathrine Barbara Jacobsdatter Klog, døbt København Frue 3.3.1746, begravet København Nikolaj 5.5.1769, Hun blev gift København Frue 2.6.1762 med Iver Pedersen Bang, urtekræmmer. 2B:
1 Jacob Iversen Bang, døbt København Trinitatis 7.1.1763, kancellist i København
2 Peder Iversen Bang, født 20.10.1764, død 11.12.1764
4) halvbror Christoffer Klog, søkaptajn, død uden børn.
Mors andet ægteskab med [Hans Nobel til Sandholt, død 29.2.1752, skifte Nyborg amt 29.2.1752 side 103]
5) halvsøster Martha Nobel, [død 30.10.1782, var g.m. Christian Nielsen Nørager til Sandholt, død 12.2.1766]. 5B:
a Hans Nobel Nørager til Sandholt
b Niels Nørager
c Christoffer Nikolaj Nørager, premierløjtnant
d Christian Nørager til Vennergård [i Velling sogn ved Ringkøbing] i Jylland
e Frederikke Nørager, enke efter Søren Lindam, tolder.
(Litteratur: Admiral Richelieus anetavle ved Th. Hauch-Fausbøll. Kbh. 1931. Heri side 34-35: Klog).
(Afdødes mor hed Anne Marie Jochumsdatter Bøchmann, ikke Christiansdatter, hviket bl.a. ses af disse to dåbsindførsler i København Vor Frue for hendes bror Svend Bøchmann og dennes søn Jochum Christian).Kbh. Vor Frue 1679-1703 FV opslag 377

Dåb 12.11.1703

Svend Bøchmann regimentkvartermester i drabantgarden og kancellist i Krigskancelliet og hustru Else Markusdatter, boende på Vandkunsten, en søn kaldet Jochim Christian.
Faddere:
1 Hans Justsen, renteskriver
2 Jens Hedemark, kongens norske postmester
3 Poul Conrad Bøchmann, kopist i Danske Kancelli
4 Helle Marie, salig Jochim Bøchmann, barnets farmor bar barnet
5 Else, Peder Kajsens, barnets faster holdt det over dåben
6 Anne Marie Bøchmann, også barnets faster, holdt hans kristenhue.

-----------

Kbh. Vor Frue 1657-1679 FV opslag 246

Dåb 11.6.1669

Jochum Bøchmann på Vestergade med sin hustru Anne Svendsdatter
en søn kaldet Svend
Faddere:
1 Henrik Højer Oldermand for de fattiges forstandere
2 Hans Drejer
3 Bertel henrik Bistrup
4 Markus Mikkelsen
5 Anne Svend Loumanns på Nørregade bar barnet
6 Sidsel Niels Rasmussens på Nørregade holdt det over dåben
7 Else Svendsdatter Loumanns holdt kristenhuen.

191 Søren [Christensen] Bording, kapellan i Fåborg og Diernæs. 28.1.1786, fol.43.
E: Anne Marie Heegaard. LV: Jørgen Ploug, købmand i Fåborg. A:
0) forældre [Christen Sørensen Bording, forvalter på Spøttrup og Bodil Johanne Funder]
1) bror Oluf Bording, skoleholder i Bjerre herred i Jylland
2) søster Elisabeth [Christensdatter] Bording g.m. [Hans Brøndum], møller i Hellebjerg mølle [i Klakring sogn] i Bjerre herred.
Afdøde døde 25.1.1786.

192 Johanne Sørensdatter Tilemann i Svanninge. 28.4.1787, fol.76B.
E: Peder Egertsen Højsgaard, degn i Svanninge.
Første ægteskab med formanden Christen [Lorentsen] Rasch, [død 19.8.1757]. 3B:
1) Anne Cathrine Rasch g.m. Calle Callesen, skrædder i Gammel Haderslev
2) Anne Margrethe Rasch 35
3) Helene Rasch 33.

193 Anne Marie Heegaard i Fåborg. 28.4.1787, fol.83.
Enke efter Søren [Christensen] Bording, kapellan i Fåborg og Diernæs, [skifte 28.1.1786 lbnr.191]. A:
0) forældre [Laurids Nielsen Heegaard, skomager i Holstebro, skifte Holstebro 5.11.1751 lbnr.114 og Else Poulsdatter, skifte Holstebro 30.4.1748 lbnr.82]
1) bror Poul Heegaard, by- og herredsskriver i Varde, [skifte Varde 26.4.1781 lbnr.269] 1B:
a Laurids Heegaard
2) søster [Else Lauridsdatter Heegaard, skifte Hammerum herred gejstlig 28.5.1759 lbnr.16, var g.m. Lorents Lorentsen Helt, præst i Ikast, skifte Hammerum herred gejstlig 12.6.1771 lbnr.40]. B:
a Else Marie Helt, på stedet. FM: [halv]bror Peder Reenberg Helt, degn i Øster Nykirke og Give.

194 Abraham Boye, degn i Allested. 26.9.1787, fol.90.
E: Inger [Rasmusdatter Møller]. Af børn angives B:
1) Rasmus Møller Boye, degn i Nørre Lyndelse
2) [Anne Margrethe Boye] g.m. Hans Christian Mølmark, degn i Brahetrolleborg og Krarup.
Aftale med successor om pension med enken og angivne børn.

195 Margrethe Marie [Hansdatter] Hvalsø i Vester Åby, [der døde 16.9.1787], fol.91.
E: Hans Jørgen Ammentorp, præst i Vester Åby og Åstrup.
Testamente af 22.8.1787.

196 Henrik Lime, degn i Horne, [der blev begravet 28.8.1787], fol.91B.
E: Marianne Hjort.
Aftale om pension med successor Herluf Frederik Lytken Werchmeister, der ægter datteren [Dorthe Kirstine Lime].

197 Dorthe Margrethe [Nielsdatter] Serup i Allested. 10.11.1787, fol.92.
E: Bertel [Nielsen] Holm, præst i Allested og Vejle.
Første ægteskab med formanden [Jens Henriksen Zeuthen, skifte 15.8.1763 lbnr.129]. B:
1) Henrikke Cathrine Zeuthen g.m. Christen Fabricius Reiniche, degn i Stenløse og Fangel
2) Birgitte Dorthe Zeuthen, enke efter Christian [Jacobsen] Pingel, præst på Lyø, [skifte 22.4.1785 lbnr.185]
3) Niels Serup Zeuthen, degn i Krogsbølle og Hundstrup.
Afdøde døde 18.10.1787.

198 Jørgen [Bertelsen] Pougdal, præst i Døllefjelde og Musse. 14.4.1779, fol.211, 302.
E: Christence Lucie Classen.
Testamente af 13.5.1759.
Hans A:
0) [far Bertel Lauridsen Woller, præst på Lyø, død 1728 og Maren Jørgensdatter Pougdal]
1) søster [Anne] Elisabeth Rhodius Bertelsdatter på Lyø.
Mors andet ægteskab med [successor Niels Arctander Christensen Holm].
2) halvbror Bertel Holm, hjælpepræst på Lyø.
Samme testamente er indført i Musse herred gejstlige skifteprotokol 14.4.1779 lbnr.198
(Sml. lbnr.146).

199 Anne Kirstine [Hansdatter] Lacoppidan i Sønder Broby. 14.4.1788, fol.93B, 251.
E: Christoffer [Jørgensen] Strøyberg, præst i Sønder Broby. B:
2) Sille Strøyberg 25
3) Anne Marie Strøyberg 23 g.m. Johanne Schmidt, kongelig landmåler
4) Jørgen Strøyberg 22, på Akademiet i København.
FM: morbror Mogens [Hansen] Lacoppidan, præst i Søby og Turup.
Første ægteskab med formanden Clemen [Pedersen] Høgh, [skifte 3.9.1760 lbnr.125]. B:
1) Hanne Marie Birgitte Høgh 35.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1788.

200 Henrik Rudolf [Nielsen] Kanneworf, præst i Fåborg og Diernæs. 1.9.1787, fol.95.
E: Hylleborg Marie Berth. LV: Hans Adolf Pedersen Agerbæk, kapellan i Fåborg og Diernæs, der ægter enken. B:
4) Sofie Margrethe Kanneworf 1.
FM: [farbror Mathias Jacob] Kanneworf, præst i Søndersø.
Første ægteskab med [Margrethe Sofie Christensdatter Errebo, skifte 6.10.1781 lbnr.175]. B:
1) Ludvig Harbo Kanneworf, cand. theol.
2) Johan Frederik Kanneworf 19, student
3) Nikolaj Christen Kanneworf 17.
FM: [fars halvbror] Niels [Nielsen] Wamberg, præst i Gudbjerg på Fyn
Afdøde døde 31.8.1787.

201 Johannes [Mikkelsen] Mule , præst i Nørre Broby, der døde 29.6.1787, fol.130.
E: Margrethe Kirstine [Ulriksdatter] Melby. LV: bror Jacob Melby. B:
4) Kirstine Birgitte Mule 15
5) Birgitte Albertine Mule 14
6) Ulrik Christian Mule 13
7) Johanne Margrethe Mule 9
8) Karen Landorph Mule 8
9) Claudiane Dorthe Mule 3.
[Første ægteskab med Conradine Ottesdatter Ehlers, død 8.3.1743].
Andet ægteskab med Christine Marie [Laugesdatter] Borch, [skifte 18.8.1771 lbnr.149]. B:
1) Marie Mule, død [14.2.1780], var g.m. [Hans Jørgen Mathiassen] Gotschalk, præst i Odense Hospital og Pårup, der ægter søsteren. 1B:
a Johannes Mule 7½
2) Conradine Mule g.m. søsterens enkemand [Hans Jørgen Mathiassen] Gotschalk
3) Sofie Hedvig Mule g.m. Jens Jessen, kniplingshandler i København.
FM: [Peder] Thorsager, præst i Jordløse og Håstrup.

202 Peder [Egertsen] Højsgaard, degn i Svanninge. der døde 19.12.1788, fol.155.
Enkemand efter [Johanne Sørensdatter Tilemann, skifte 28.4.1787 lbnr.192].

A:
1) bror, død. 1B:
a datter, død. E: Jørgensen, guldsmed i Odense. 1B:
1 Christoffer Didrik Jørgensen 6
2) bror Hans Højsgaard, bendrejer i Odense ved søn Anders Hansen 19 år gammel
3) søster Deliane, død. 1B:
a Christoffer Tejmel, bendrejer i Odense
4) søster Margrethe Sofie Højsgaard i Seden hospital
5) søster Mette Marie Højsgaard, enke efter en gørtler i Odense
6) søster Johanne Højsgaard g.m. Niels Henrik Nielsen i Nørre Esterballe
7) søster Anne Cathrine Højsgaard , død august 1755, [skifte Voer herred gejstlig 19.9.1755 lbnr.17], var g.m. Jacob Møller i Stensballe, degn i Vær og Nebel, død marts 1771, [skifte Voer herred gejstlig 14.3.1771 lbnr.39]. B:
a Edel Louise Møller, døbt Vær 13.10.1748, gift Vær oktober 1776 med Søren Christensen, skoleholder i Ås i Søvind sogn
b Jørgen Møller, døbt Vær 28.9.1749, formentlig død.

203 Johan Herman Clausen, degn i Espe og Vantinge, der døde 18.1.1789, fol.164B.
E: Frederikke Margrethe Brechling. LV: [Peder] Bondo, forvalter på Boltinggård. B:
1) Birgitte Kirstine Clausen 12
2) Mette Dorthe Clausen 12.
FM: farbror Søren Jantzen, successor.

204 Hylleborg Marie Berth i Fåborg. 27.4.1789, fol.171B.
E: Hans Adolf [Pedersen] Agerbæk, kapellan i Fåborg og Diernæs.
Første ægteskab med
1) [Henrik Rudolf Nielsen Kanneworf, præst i Fåborg og Diernæs, skifte 1.9.1787 lbnr.200]. B:
1) Sofie Margrethe Kanneworf 2¾
2) Henrik Rudolf Kanneworf 1½.
FM:
1 farbror Mathias [Jacob] Kanneworf, præst i Søndersø.
2 Alexander Brandt i Tryggelev.

205 Karen Nielsdatter Møller i Gestelev. 24.8.1789, fol.186B.
E: [Jacob Bendixen] Becker i Gestelev, degn [i Sønder Højrup]. B:
1) Johanne Marie Becker 36
2) Judith Kirstine Becker 28
3) Christiane Becker 26.
FM: morbror Knud Christian, klejnsmed og vognmand i Odense.
Afdøde døde 25.7.1789.

206 Karen Landorph Holm, ugift i Allested præstegård, der døde 19.11.1789, fol.188B.
A:
1) mor Charlotte Amalie Hansdatter Landorph i Odense, enke efter [Knud Tommerup Wulfsen] Holm, præst [i Korup og Ubberud, skifte Odense herred gejstlig 2.7.1784 lbnr.188]. B:
2) søster Sofie Amalie Holm 29, g.m. Jens Banzon [Hansen] Hee, præst i Korup og Ubberud
3) søster Sofie Rasch Holm 26, g.m. Andreas [Sørensen] Borch, kapellan i Varde i Jylland
4) søster Nikoline Holm 21, g.m. Bertel [Nielsen] Holm, præst i Allested og Vejle
5) bror Hans Landorph Holm 16, i 5. lektie i Odense skole
6) bror Wulf Godske Holm 10, i Varde
7) bror Georg Tycho Holm 8, i Odense.

207 Mariche [Mathiasdatter Schwartz] i Espe. 28.9.1790, fol.192B.
Enke efter [Niels Rasmussen] Trolle, organist og skoleholder [i Ringe, begravet 8.5.1772]. B:
1) Anne Regitze Trolle g.m. Trybschenck, vagtmester på Frederiksborg
2) Kirstine Marie Trolle g.m. en trompeter på Frederiksborg
3) Henrikke Trolle 25, der tjener på Frederiksborg.

208 Holger [Madsen] Møller, skoleholder i Håstrup. 17.6.1791, fol.196.
E: Anne Eleonora Knoblauch. LV: Skov, degn i Jordløse og Håstrup.
Af første ægteskab B:
1) Jens Holgersen Møller 33, sadelmagersvend i Odense
2) Anders Holgersen Møller 27, bagersvend i København
3) Anne Kirstine Holgersdatter g.m. Niels Peder Hjarnø, snedker i Horsens
4) Johanne Christiane Holgersdatter 26.

209 Dorthe Elisabeth Zimmermann i Horne. 23.12.1791, fol.202B, 228, 229B.
Enke efter Niels [Terpager Sørensen] Serup, præst i Horne, [død 5.1.1784]. A:
1) bror [Adolf] Zimmermann i Odense, ritmester, [skifte Odense 3.12.1791 lbnr.4584]. 2B:
a Niels Jørgen Zimmermann, 26, løjtnant i Odense
b Adolfine Elisabeth Zimmermann 17
2) bror i Kolding, død. 2B:
a Anne Øllegaard Zimmermann i Kolding
b Jacob Frederik Zimmermann, uvist hvor
3) søster i Kolding, død. 3B:
a Ditzel, g.m. Andersen i Kolding
b Thomas Ditzel i Ulzburg [i Schlesvig Holsten]
c [Marie] Dorthe Ditzel g.m. Johan [Henrik Christoffer] Weber i Amsterdam.
Afdøde døde 22.12.1791.

210 Dorthe Kirstine [Henriksdatter] Lime i Horne. 6.5.1792, fol.210B, 212, 218.
E: [Herluf Frederik Lytken] Werchmeister, degn i Horne. A:
1) mor [Marianne Hjort], enke efter Henrik Lime, degn i Horne, [skifte 28.8.1787 lbnr.196]
2) søster Marianne Lime 26, i Horsens
3) bror Preben Lime 22, stud. theol.
4) søster Riborg Lime 19
5) søster Sofie Elisabeth Lime 16.
Afdøde døde 5.5.1792.

211 Mette Bruun i Vester Åby, der døde 8.5.1792, fol.211B, 216, 219, 223.
Enke efter Peder [Thomsen] Lund, præst i Fåborg og Diernæs, [skifte 11.7.1762 lbnr.127]. B:
1) Øllegaard Kirstine Lund g.m. Hans Knudsen, daglejer i Svendborg
2) en datter, død. 1B:
a Anders Michaelsen Pilegaard 4
3) Thomas Lund, degn i Tårs på Lolland.

212 Karen Christoffersdatter Stub i Fåborg. 20.7.1792, fol.220, 248, 271, 281, 285B, 288.
Enke efter Laurids [Clemensen] Skytte, præst i Verninge, [skifte Odense herred gejstlig 7.1.1756 lbnr.99].
Testamente af 31.3.1751.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Sara Marie, enke efter Nellemann ved søn Nellemann, forvalter på Wedellsborg
2) søster, død. 1B:
a Else Kirstine i Odense, enke efter Eichel
3) bror, død. 3B:
a Henrik Skytte, snedker i Rusland
b Laurids Skytte, bødker, uvist hvor
c Thomas Skytte, fruentimmerskrædder i Roskilde.
Hendes A:
1) bror, død. 4B:
a Christine Stub 55, i Odense
b Karen Pedersdatter Stub g.m. Jørgen Christoffersen i Lysholt på Frederiksgave gods. Af hendes børn angives
1 Peder Knudsen i Hårby
2 Hans Knudsen i Lysholt
3 Anne Marie Knudsdatter g.m. Laurids Jørgensen i Lysholt
c Kirsten Pedersdatter, enke efter Claus Borring i Middelfart ved søn Hans Christen Clausen sst.
d Christian Stub, skoleholder på Langeland, død. 1B:
1 Laurids Severin Stub 15, på Langeland.
Afdøde døde 19.7.1792.

213 Knud Ballov Busch, informator på Rødkilde. 16.4.1793, fol.224B, 245.
A:
1) mor Anne Faber, enke efter [Jens Errebo] Busch, birkedommer i Fåborg
2) søster Birgitte Canuta Busch g.m. Pedersen prokurator i Fåborg
3) søster Achtonia Busch g.m. Holm, købmand i Assens
4) Jacobine Ulrikke Busch 23.
Afdøde døde 17.3.1793.

214 Hjerre Sørensen Dam, skoleholder i Svanninge, der døde 16.6.1793, fol.228B, 274.
E: Johanne Nielsdatter. B:
1) Søren Dam, snedker i København
2) Johanne Marie Dam, død. E: Peder Jacobsen i Gubbe mølle ved Svendborg. 3B:
a Karen Pedersdatter 15
b Johanne Marie Pedersdatter 14
c Margrethe Frederikke Pedersdatter 7.

215 Jacob Bendixen Becker, degn i Højrup og Gestelev. 25.7.1793, fol.234, 275B.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter Møller, skifte 24.8.1789 lbnr.205]. B:
1) Johanne Marie Becker 38
2) Judith Kirstine Becker 30
3) Christiane Becker 29, g.m. Jens Rasmussen, landsoldat i Gestelev.
Afdøde døde 24.7.1793.

216 Cathrine Andersdatter i Grønnerup [i Brahetrolleborg sogn]. 5.9.1793, fol.237B.
E: [Christian August] Schmidt, skoleholder. B:
1) Cathrine Marie Schmidt 13.
FM: mors halvbror Christen Andersen i Jestrup på Als.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Christen Christensen, skoleholder i Adserballe på Als
2 enkemandens bror Nikolaj Christensen i Sarup.

217 Hans Tommerup, degn og skoleholder i Hillerslev, der døde 18.3.1794, fol.249, 251B, 281, 283B.
E: Anne Kirstine Staal. LV: Bang, forpagter på Nybøllegård. B:
1) Sidsel Cathrine Tommerup 29
2) Margrethe Dorthe Tommerup 26
3) Anne Tommerup 24
4) Anders Tommerup 20
5) Erik Tommerup 10.
FM: Søren Jansen, degn i Espe g.m. børnenes halvsøster.

218 Svend Pedersen, organist og skoleholder i Horne, [begravet 11.5.1793], fol.250.
E: Maren Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1792.

219 Jacob Paulin Clausen, præst i Svanninge. 24.4.1794, fol.255, 274B, 276B, 281B, 286, 288B, 293B.
E: Karen [Lauridsdatter] Billedhugger (Bildthugger). LV: Pedersen, prokurator i Fåborg. B:
1) Johannes Clausen i Fåborg, forhen skibspræst
2) Christian Paulin Clausen 23
3) Benedikte Elisabeth Clausen g.m. Rasmus Billedhugger i Fåborg
4) Frederik Paulin Clausen 19, bagerdreng i København
5) Magdalene Lucie Clausen 18
6) Ludvig Natanael Clausen 16
7) Ditlev Jonatan Clausen 13
8) Erik Christoffer Clausen 12, i Odense latinskole
9) Sofie Margrethe Clausen 10.
Afdøde døde 25.3.1794.

220 Hans Bro, degn i Vester Åby og Åstrup. 23.1.1795, fol.291, 381B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Niels Andersen Krag i Åstrup. B:
1) Gertrud Bro g.m. Hans Aakerlund, smed i Ulbølle
2) Christiane Bro 20.
FM: Johannes [Hansen] Pade, degn i Vester Åby.

221 Magdalene Schønberg i Gestelev, der døde 25.3.1795, fol.301.
E: Jens Giessing, degn i Højrup og Gestelev.
Testamente af 30.1.1795.

222 Cathrine [Sørensdatter] Vissing i Dalsmølle i Vantinge sogn, der døde 26.1.1796, fol.302.
Enke efter Hans Stenstrup, degn i Svindinge, [skifte Gudme herred gejstlig 24.4.1783 lbnr.100]
Afkald fra B:
1) Anne Helvig Stenstrup i Dalsmølle, enke efter Laurids Henriksen Møller
2) Hans Severin Stenstrup til Kjeldkær [i Bredsten sogn] i Koldinghus amt
3) Arent Stenstrup, forvalter på Gøddinggård [i Nørup sogn] i Jylland
4) Charlotte Androgette Stenstrup g.m. Peder Møller [Davidsen] Grønlund, præst i Kollerup og Vindelev
5) Marie Elisabeth Stenstrup, [skifte Middelsom herred gejstlig 25.1.1779 lbnr.60], var g.m. Henrik [Rudolfsen] Holst, præst i Vinkel og Rind. 1B:
a Mette Dorthe Holst 19.

223 Hans Jensen Bonnemann, degn i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse, der døde 10.3.1796, fol.303, 317, 319B.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Qvade, skifte 19.12.1783 lbnr.183]. B:
1) Jens Henrik Bonnemann 12.
FM: farbror Morten Jensen Bonnemann i Brylle.
[Første ægteskab med Dorthe Hellesdatter, skifte 24.6.1776 lbnr.163].
Desuden nævnes Rasmus Bonnemanns datter Anne Marie Rasmusdatter i Vindinge.

224 Anne Sofie [Jensdatter] Basse i Jordløse, der døde 7.6.1796, fol.313B.
E: [Peder] Torsager, præst i Jordløse og Håstrup. B:
2) Frederik Torsager 28, på Langeland
3) Christian Torsager 26
4) Sofie Amalie Torsager 20.
Første ægteskab med [Frederik Christiansen Svaller, degn i Jordløse og Håstrup, skifte 22.7.1766 lbnr.138]. B:
1) Christiane Svaller 38, der ægter [Mogens Thune] Heilig, degn i Køng.

225 Hans Peder [Hansen] Bachmann, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev, [der døde 9.10.1796], fol.316B.
E: Else [Jacobsdatter] Hee.
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1796.

226 Andreas Lillegaard, degn i Herringe. 12.12.1796, fol.318B, 322B, 324B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Jensen i Herringe. B:
1) Frederik Sigfred Andreassen 15
2) Anne Cathrine Sofie Andreasdatter 14
3) Erika Andreasdatter 11
4) Edel Marie Andreasdatter 9
5) Erik Jørgen Andreassen 7
6) Johan Christian Andreassen 5
7) Margrethe Kirstine Andreasdatter 3
8) Jørgen Andreassen 6 mdr.
FM: morbror Jens Jørgensen i Egeskov.
Afdøde døde 10.12.1796.

227 Sofie Elisabeth Limkilde i Grønnerup. 31.12.1796, fol.324, 363B
E: Christian August Schmidt, skoleholder. B:
1) Christiane Laurine
2) Anne Cathrine.
FM: morbror Christian Gorm Limkilde, [præst i Skælskør].
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1796.

228 Bertel [Nielsen] Holm, præst i Allested og Vejle, [begravet 1.12.1797], fol.328B.
E: Nikoline [Knudsen] Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1790.
[Første ægteskab med Dorthe Margrethe Nielsdatter Serup, skifte 10.11.1787 lbnr.197].

229 Aksel Hvid [Frederiksen] Brechling, præst i Nørre Broby, der døde 15.12.1797, fol.329.
E: Margrethe Kirstine [Ulriksdatter] Melby.
Testamente konfirmeret 13.1.1790.

230 Henning [Jacobsen] Faaborg, præst på Avernakø. 5.2.1798, fol.329B, 344B, 351B, 352B, 354B, 362B, 369.
E: Anne Gertrud [Lauridsdatter] Næraa. B:
1) Laurids Næraa 13
2) Knud Graa Næraa 11
3) Anne Helene Johanne Næraa 10
4) Birthe Kirstine Næraa 8.
FM: farbror [Jacob Jacobsen] Faaborg, degn i Gudbjerg.

231 Maren Nielsdatter i Horne. 18.5.1798, fol.344, 344B, 352, 353B.
Enke efter Svend Pedersen, skoleholder og organist, [skifte 11.5.1793 lbnr.218]. B:
1) Karen Svendsdatter
2) Anne Christine Svendsdatter
3) Marianne Svendsdatter.
FM:
1 morbror Niels Nielsen
2 morbror Jacob Nielsen.
Afdøde døde 17.5.1798.

232 Peder [Knudsen] Næraa, degn i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse. 17.7.1798. fol.347.
E: Anne Magdalene Dahr. LV: Hans Lund i Vester Hæsinge. B:
1) Christoffer Nikolaj Næraa 9 mdr.
FM: født værge Knud [Pedersen] Næraa, degn i Sønder Broby.

233 Cathrine Regitze [Hansdatter] Lachendorph i Jordløse. 20.12.1798, fol.355B.
E: Mathias [Christoffersen] Gotschalk, præst i Jordløse og Håstrup. B:
1) Eleonora Sofie Gotschalk, født 2.11.1798.
FM: Hans Lachendorph, præst i Ringe ved svoger Andreas Eilschou.
Afdøde døde 19.11.1798.

234 Hans Rasmussen, skoleholder i Millinge [i Svanninge sogn], der døde 22.2.1799, fol.362.
E: Karen Eriksdatter.
Testamente af 12.1.1795.

235 Riborg [Henriksdatter] Lime i Horne. 27.5.1799, fol.365.
E: Herluf Werchmeister, degn i Horne. B:
1) Dorthe Kirstine Werchmeister 5.
FM: født værge Preben [Henriksen] Lime, præst på Drejø.
Afdøde døde 26.4.1799.

236 Andreas Fuglebjerg, degn i Allested og Vejle, der døde 21.9.1799, fol.371.
E: Anne Marie [Clausdatter] Andersen. B:
1) Karen Juliane Marie Fuglebjerg 9
2) Andreas Christian Fuglebjerg 8
3) Claus Hans Frederik Fuglebjerg 5.
FM: farbror Søren Fuglebjerg, fuldmægtig på Odense Amtstue.

237 Maren Ibsdatter, ugift og 70 år gammel i Svanninge, [begravet 10.1.1800], fol.379.
Testamente underskrevet i Assens 26.11.1799. A:
1) søster, død. 1B:
a Maren Madsdatter g.m. Adam [Christoffer] Bang, degn i Svanninge, hvor afdøde havde ophold
2) søster Birthe Ibsdatter i Sø i Søby
3) søster Anne Ibsdatter i Saltofte.

238 Nikolaj Faber, ugift student på Rødkilde [i Ulbølle sogn]. 24.10.1800, fol.380.
A:
0) forældre [Hans Faber i Åby og Margrethe Lange], begge døde
1) Johan Lange til Rødkilde, søn af afdødes morbror [Jens] Lange til Rødkilde, død 1790, hvor afdøde havde ophold
2) frue generalauditørinde Kallager
3) frue justitsrådinde Berg
4) justitsråd Oluf Lange
5) Christian Lange
6) kammerråd Duus
7) justitsråd Duus, død. Hans børn.
Afdøde døde 23.19.1800.

239 Dorthe Marie Ludvigsdatter i Sønder Broby, død ca. 1801, fol.380B.
E: Knud Pedersen Næraa, degn i Sønder Broby.
Testamente af 26.2.1800. A:
1) søn, [Peder Knudsen Næraa, degn i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse, skifte 17.7.1798 lbnr.232]. Hans enke Anne Magdalene Dahr, nu g.m. successor Laurids Brandt
2) hans bror Rasmus Næraa, tømrersvend
3) hans bror Laurids Pedersen Næraa, [præst i Svendborg Frue, død 1794]. Hans børn.

240 [Carl Frederik Johansen] Behmann, præst på Drejø. 6.10.1801, fol.381.
E: Johanne Juliane [Frederiksdatter] Struch, nu i Vester Skerninge. B:
1) Johan Jørgen Behmann, født 9.4.1775, fuldmægtig på et handelskontor i København
2) Sofie Amalie Behmann g.m. Thomas Klitgaard i Bradsted, degn [i Veggerby og Bislev] i Jylland
3) Frederikke Cathrine Behmann
4) Dorthe Behmann.
FM: morbror Hans Struch , præst i Øster Skerninge og Håstrup.
[Afdøde blev begravet 23.5.1788].
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1788.
Samfrændeskifte 6.10.1801.

241 Jens Giessing i Gestelev, degn i [Sønder Højrup] og Gestelev, der døde 16.8.1802, fol.382B.
E: Mette Marie Poulsen.
Testamente af 2.8.1802.

242 Birgitte Nikoline Brechling, der døde 20.1.1803, fol.383.
E: Jørgen [Christoffersen] Strøyberg, præst i Sønder Broby.
Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1803.

243 Adam Christoffer Bang, degn i Svanninge. 10.3.1803, fol.383B, 391B, 393.
E: Karen Madsdatter. LV: Jørgen Hansen i Svanninge. B:
1) Isabella Bang 28
2) Jacobine Bang 26
3) Jørgen Bang 25
4) Ditlev Bang 19.
FM: fasters mand Christian Vingaard, skomager i Vissenbjerg.

244 Søren Jantzen, degn i Espe og Vantinge. 5.4.1805, fol.386B, 393, 396B, 399B.
E: Akseline Neiiendam. LV: Holm, prokurator på Langholm. B:
1) Christian Albert Erik Sørensen 20
2) Aksel Herman Sørensen 17
3) Birgitte Kirstine Sørensdatter 14
4) Anne Cathrine Sørensdatter 11
5) Johanne Kirstine Sørensdatter 9
6) Hans August Sørensen 1½.
FM: Adam Didrik von Bülow på Tøjstrup [i Ryslinge sogn] som beslægtet.

245 Agnethe Bo i Fåborg, begravet 29.6.1803, fol.392B, 399.
Enke efter Thomas Didriksen Kingo, præst i Allese og Næsbyhoved Broby, [skifte Lunde herred gejstlig 17.3.1749 lbnr.32].
Testamente af 8.5.1800. A:
1) søstersøn Hans Hellesen, koffardikaptajn i København.

246 Birgitte Dorthe [Jensdatter Zeuthen] i Fåborg. 3.8.1803, fol.395B, 398B.
Enke efter [Christian Jacobsen] Pingel, præst på Lyø, skifte 22.4.1785 lbnr.185]. B:
1) Dorthe Elisabeth Pingel 19.
FM: Simon Hempel, købmand i Fåborg.
Afdøde døde 2.8.1803.

247 Anne Cathrine [Lydersen] i Fåborg, [der døde 13.5.1804], fol.399.
E: Andreas Scheffmann, degn i Fåborg.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1804.

248 Kaution for arv i Lydinge mølle [i Krarup sogn]. 11.6.1805, fol.400.
Christen Hansen i Middelfart kautionerer for sin søn Christen Christensen, der ægter enken i Lydinge mølle for arv til enkens børn.

249 Mads Rasmussen Gynger, skoleholder i Vester Åby. 8.10.1804, fol.400B, 404B.
E: Karen Pedersdatter, nu i Nylykke i Brahetrolleborg sogn. LV: Mogens Pedersen.
Første ægteskab med [Anne Marie Madsdatter, skifte 23.4.1781 lbnr.173]. B:
1) Mads Madsen. skrædder i Fagsted [i Brahetrolleborg sogn]
2) Anne Kirstine Madsdatter i Fåborg
3) Johan Ludvig Madsen, substitut og skoleholder i Ulbølle
4) Hans Madsen, snedker i Fåborg.
FM: farbror Rasmus Rasmussen i Gerup [i Brahetrolleborg sogn].
Afdøde døde 6.10.1804.

250 Johanne Nielsdatter i Svanninge. 24.12.1804, fol.404, 406, 409B.
Enke efter Hjerre Sørensen Dam, skoleholder i Svanninge, [skifte 16.6.1793 lbnr.214. B:
1) Søren Dam, snedker og høker i København
2) Johanne Marie Dam, død. E: Peder Jacobsen i Brændegård teglværk. 3B:
a Karen Pedersdatter 26
b Johanne Marie Pedersdatter 25
c Margrethe Frederikke Pedersdatter 18.
FM: afdødes brorsøn Laurids Hansen i Svanninge.

251 Knud [Pedersen] Næraa, degn i Sønder Broby. 7.2.1805, fol.407B.
Enkemand efter [Dorthe Marie Ludvigsdatter i Sønder Broby, død ca. 1801 lbnr.239].
Testamente af 26.2.1800. A:
1) søn, [Peder Knudsen Næraa, degn i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse, skifte 17.7.1798 lbnr.232. Hans enke Anne Magdalene Dahr], nu g.m. successor Laurids Brandt
2) hans bror Rasmus Næraa, tømrersvend
3) hans bror Laurids Pedersen Næraa, [præst i Svendborg Frue, død 1794]. 5B:
a Anne Gertrud Næraa, enke efter [Henning Jacobsen] Faaborg, præst på Avernakø, [skifte 5.2.1798 lbnr.230]
b Henrikke Næraa, enke efter [Knud Christensen] Graa, præst i Longelse og Fuglsbølle, [skifte Langelands Sønder herred gejstlig juli 1786 lbnr.13]
c Barbara Marie Næraa, enke efter [Hans Frederik Christiansen] Skeby, præst i Allese, [skifte Lunde herred gejstlig 19.1.1800 lbnr.70]
d Christiane Næraa
e Anne Helene Næraa.

252 Mathias [Christoffersen] Gotschalk, præst i Jordløse og Håstrup. 17.6.1805, fol.411, 434B, 441, 442B, næste protokol fol.2, 3B, 5.
E: Margrethe Mygind. LV: [Eskild Augustinussen] Lobedantz, præst i Hårby. B:
2) Johan Mygind 5
3) Preben Mygind 4.
FM: født værge [Hans Jørgen Mathiassen] Gotschalk, præst i Odense Hospital.
Første ægteskab med Cathrine [Regitze Hansdatter] Lachendorph, [skifte 20.12.1798 lbnr.233]. B:
1) Eleonora Sofie Gotschalk 6½.
Afdøde døde 15.6.1805.

253 Andreas Trolle, organist og skoleholder i Horne. 23.9.1805, fol.428B, 444, næste protokol fol.2B.
E: Anne Kirstine Samuel. LV: [Herluf Frederik Lytken] Werchmeister, degn i Horne. B:
1) Johanne Magdalene Trolle.
FM: farbror Christen Trolle, degn i Notmark på Als.
Afdøde døde 18.8.1805.

254 [David Rasmussen] Fogh, præst i Fåborg og Diernæs. 6.11.1805, fol.432B, 438, 441B.
E: Johanne Elisabeth [Stokkemarke], der døde 15.3.1806. B:
1) Rasmus Fogh, præst i Viborg Gråbrødre
2) Anne Lucie Fogh g.m. Johannes Clausen, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde
3) Marie Elisabeth Fogh g.m. [Carl Frederik] Rieffesthal, præst i Søllested og Vedtofte
4) [Thomas Fogh], død. 1B:
a David Thomsen Fogh.
FM: [Hans] Thomsen, præst i Vejlby på Fyn.

255 Christoffer Nannestad, ugift personlig kapellan i Fåborg og Diernæs. 7.11.1805, fol.433B, 435, næste protokol fol.24.
A:
0) forældre [Nikolaj Engelhardt Lauridsen Nannestad, præst i Odense Knud, død 14.4.1783 og Mette Elisabeth Hansdatter Delgast, begravet 30.4.1800]
1) bror Laurids Nannestad, postmester på St. Thomas i Vestindien
2) bror Frederik [Engelhardt] Nannestad, kapellan i Store Heddinge
3) bror Andreas Nannestad, hører i Nakskov skole
4) søster Sara Nannestad i Vesterborg på Lolland
5) søster Lise Nannestad i Sakskøbing
6) søster Anne Nannestad g.m. [Peder Outzen] Boisen, præst i Vesterborg, biskop over Lolland Falster stift.

256 Andreas Scheffmann, kordegn og kateket i Fåborg. 20.6.1806, fol.444B, næste protokol fol.4B, 8.
Enkemand efter Anne Cathrine Lydersen, [skifte 13.5.1804 lbnr.247]. B:
1) Anne Sofie Scheffmann 34, g.m. Hans Hansen i Sandager på Fyn
2) Marie Dorthe Scheffmann 32, på Knabstrup på Sjælland, der døde
3) Elisabeth Scheffmann 30
4) Andreas Scheffmann 28, forvalter på Torpegård ved Odense
5) Henning Scheffmann 26, skræddersvend i Odense.
Afdøde døde 19.6.1806.

257 Marianne [Hjort] i Horne. 16.8.1806, fol.448, næste protokol fol.7B.
Enke efter [Henrik] Lime, degn i Horne, skifte 28.8.1787 lbnr.196]. B:
1) [Dorthe Kirstine Lime, skifte 6.5.1792 lbnr.210. E: Herluf Frederik Lytken] Werchmeister, degn i Horne. 1B:
a Dorthe Kirstine Werchmester
2) Marianne Lime g.m. Christian Brandt, farver i Odense
3) Preben Lime, præst på Drejø, [død 10.10.1779]. 1B:
a Henrik Lime 7
4) Sofie Elisabeth Lime i Odense.
FM: født værge Laurids Fogh på Stenstrup.
Afdøde døde 15.8.1806.


Sallinge herred
Gejstlig skifteprotokol
1806-1822258 Anne Marie Clausen [dvs. Clausdatter Andersen] i Allested. 13.2.1807, fol.7, 9, 12B.
E: [Schack Idun] Møller, degn i Allested og Vejle. B:
4) Hans Jørgen Møller 6
5) Carl Christian Bircherod Møller 3.
Første ægteskab med formanden Andreas Fuglebjerg, [skifte 21.9.1799 lbnr.236]. B:
1) Karen Juliane Marie Fuglebjerg 16
2) Andreas Christian Fuglebjerg 15
3) Claus Hans Frederik Fuglebjerg 12, skriverdreng på Odense postkontor.
Afdøde døde 9.12.1807.

259 Dorthe Elisabeth Nielsdatter i Hundstrup, [begravet 9.7.1807], fol.12.
E: Christoffer Jacobsen, degn og skoleholder i Hundstrup.
Testamente af 29.9.1798.

260 Christian August Schmidt, skoleholder i Gerup [i Brahetrolleborg sogn]. 27.7.1807, fol.14, 34B.
E: Kirsten Christoffersdatter. B:
4) Sofie Else Augusta Schmidt 9
5) Kirstine Dorthe Schmidt 7½
6) Christian August Schmidt 5¾
7) Johan Frederik Christoffer Schmidt 3½
8) Conradine Frederikke Schmidt 1½.
Første ægteskab med [Cathrine Andersdatter, skifte 5.9.1793 lbnr.216]. B:
1) Cathrine Marie Schmidt 27, i Kiel.
Andet ægteskab med [Sofie Elisabeth Limkilde, skifte 31.12.1796 lbnr.227]. B:
2) Christiane Laurine Schmidt 12½, på Krenkerup på Lolland
3) Anne Cathrine Schmidt 11.
Afdøde døde 26.7.1807.

261 Carl Drejer, degn og skolelærer i Diernæs. 11.1.1808, fol.25, 32B.
E: Marie Henriksdatter. LV: Peder Hansen Krog i Diernæs. B:
1) Rasmus Carlsen 50, uvist hvor
2) Christian Carlsen i Esbønderup sogn på Sjælland, død. Enken er nu g.m. Christen Nielsen. 6B:
a Christian Christiansen
b Cathrine Christiansdatter
c Anne Marie Christiansdatter
d Mette Malene Christiansdatter
e Sofie Frederikke Christiansdatter
f Jacobine Christiansdatter
3) Andreas Carlsen, smed i Assens
4) Jens Carlsen 30, i Diernæs
5) Margrethe Sofie Carlsdatter g.m. Rasmus Hansen i Diernæs
6) Cathrine Carlsdatter, enke efter Laurids Mikkelsen, skomager i Diernæs
7) Maren Carlsdatter , [skifte Odense herred gejstlig 5.7.1802 lbnr.226], var g.m. Knud Isak Adolfsen, skoleholder i Verninge. 3B:
a Carl Jacob Adolfsen 11½
b Frederikke Cathrine Adolfsen 10
c Berndine Hansine Adolfsdatter 9
8) Lene Carlsdatter g.m. Anders Pedersen i Klinkehuset i Reerslev sogn ved Slagelse på Nørager gods.

262 Laurids Michael Zeuthen, skolelærer i Krarup, der døde 9.3.1808, fol.32.
E: Anne Cathrine Pedersdatter.
Testamente af 19.4.1796.

263 Henrikke [Lauridsdatter] Næraa i Fåborg. 23.6.1809, fol.38.
Enke efter Knud [Christensen] Graa, præst i Longelse og Fuglsbølle, [skifte Langelands Sønder herred juli 1786 lbnr.13].
Testamente af 5.6.1808. A:
0) far Laurids Næraa, præst i Svendborg Frue, [død 1794]
1) søster Anne Gertrud Næraa, enke efter [Henning Jacobsen] Faaborg, præst på Avernakø, [skifte 5.2.1798 lbnr.230] og hendes søn Knud Graa
2) søster Barbara Marie Næraa, enke efter [Hans Frederik Christiansen] Skeby, præst i Allese, [skifte Lunde herred gejstlig 19.1.1800 lbnr.70]
3) søster Christiane Næraa
4) søster Anne Helene Næraa
5) afdødes mands søsters søn Knud Graa.

264 Carsten Friis, præst i Allested og Vejle, [der døde 5.1.1809], fol.41B.
E: Ingeborg Marie Elisabeth Dresing.
Testamente af 24.1.1808.

265 Johannes Rask Lasson, ugift cand. theol. i Fåborg. 14.2.1810, fol.42B, 53B.
A:
1) fætter Lasson, isenkræmmer på Gammeltorv i København.
Afdøde. der var opdraget hos major Lasson i København, døde i Strib færgegård 23.5.1809.

266 Marie Cathrine Pedersdatter Møller, [begravet Diernæs 14.2.1810], fol.46.
Enke efter Niels Krogshøj, degn på Lyø, [død 4.6.1771].
Testamente af 9.3.1795. A:
1) Knud Lauridsen hos sin stedmor i Kaleko på Holstenshus gods.

267 Gertrud [Jørgensdatter] i Åstrup. 9.3.1810, fol.47.
Enke efter Hans Bro, degn i Vester Åby og Åstrup, [skifte 23.1.1795 lbnr.220]. B:
1) Gertrud Bro 48, g.m. Hans Aakerlund, smed i Ulbølle
2) Christiane Bro 36.
Afdøde døde 8.3.1810.

268 Karen [Lauridsdatter Billedhugger] i Fåborg.10.9.1810, fol.48, 50, 57, 59.
Enke efter Jacob Paulin Clausen, præst i Svanninge, skifte 24.4.1794 lbnr.219]. B:
1) Johannes Clausen, præst i Stubbekøbing
2) Christian Paulin Clausen, bager i Fåborg
3) Benedikte Elisabeth Clausen g.m. Rasmus Billedhugger i Gummerup i Køng sogn
4) Frederik Paulin Clausen, bager i Fåborg
5) Magdalene Lucie Clausen g.m. Laurids Falck, degn på Avernakø
6) Ludvig Natanael Clausen, klokker i Stubbekøbing
7) Ditlev Jonatan Clausen, bager i Kværndrup
8) Erik Christoffer Clausen, student og toldbetjent i Fåborg
9) Sofie Margrethe Clausen i Christiansfeld.
Afdøde døde 9.9.1810.

269 Margrethe Sofie Berg på Hvedholm i Horne sogn, [der døde 7.8.1810], fol.49.
E: Hans Pedersen, cand. theol, hovmester for Bille Brahes børn på Hvedholm.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1810.

270 Marie Kirstine Nielsen [Hundorf], [begravet 17.12.1810], fol.55.
E: Hans Abraham Bender, degn i Hillerslev.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1810 for ham og hans 3 umyndige døtre.

271 Christine Jensdatter Aabo på gården Ditlevslyst i Vester Åby sogn. 24.6.1811, fol.56, 58, 61B.
Enke efter [Jens Olufsen] Oksenbøl, præst i Brahetrolleborg og Krarup, [skifte 20.10.1775 lbnr.165]. B:
1) Oluf Oksenbøl
2) Christiane Charlotte Oksenbøl g.m. [Jens Martin] Fastrup, amtsforvalter i Kronborg amt
3) Jens Oksenbøl, forpagter på Orebygård på Lolland
4) Johan Ludvig Oksenbøl, forpagter på Berritsgård ved Sakskøbing
5) Christian Ditlev Oksenbøl, købmand i Nyborg
6) Frederik Oksenbøl, kongelig skovfoged ved Sorø.
Afdøde døde 22.6.1811 hos sin sønnedatter [Johanne Margrethe Oksenbøl] g.m. [Carl Vincent] Oppermann, ejer af Ditlevslyst.

272 Margrethe [Dorthe Christiansdatter] Sadolin i Vester Skerninge, der døde 19.2.1812, fol.61B, 79B.
Enke efter Jacob [Utzon Clausen] Hornemann, præst i Marstal, [død 10.8.1787]. B:
1) Claus Vilhelm Hornemann, toldinspektør i Fredericia
2) Ellen Cathrine Hornemann g.m. Morten Thomsen Bredsdorff, præst i Vester Skerninge og Ulbølle
3) Karen Johanne Hornemann, død [30.1.1807], var g.m. Jens Bindesbøl, præst i Ledøje og Smørum. 5B:
a Jacob Bindesbøl 22, student, (inspektør på Fussingø i Jylland)
b Marie Bindesbøl g.m. Johan Ernst Wegner, seminarieforstander i Roskilde
c Severin Claudius Vilhelm Bindesbøl 14, (kandidat)
d Michael Gotlieb Bindesbøl 11½, (møllebygger)
e Johan Herman Spleth Bindesbøl 9, (seminarist)
4) Jens Wilken Hornemann, professor i botanik i København
5) Henriette Christiane Hornemann g.m. Collin, banco-kommissær i København
6) Jacobe Margrethe Dorthe Hornemann, på stedet, (separeret fra Christian Gelsbech, skolelærer og betragtes nu som enke).
(Oplysninger i parentes meddelt ved skifteslutningen den 26.3.1822).

273 Frederikke Margrethe Brechling i Nørre Broby23.4.1812, fol.70.
Enke efter Johan Herman Clausen, degn i Espe og Vantinge, [skifte 18.1.1789 lbnr.203]. B:
1) Birgitte Kirstine Clausen
2) Mette Dorthe Clausen.
Afdøde døde 21.4.1812.

274 Anne Rifbjerg i Allested præstegård, der døde 7.6.1812, fol.71B.
Enke efter [Rudolf Jensen] Bagger, degn i Vester Skerninge, [død Ulbølle 2.7.1806]. Efter ikke konfirmeret testamente er A:
1) Barbara Nielsdatter, enke efter Bagger, forpagter af Allested præstegård, der ægter Rasmus Madsen.

275 Bernt Christiansen Holmsted, degn i Øster Hæsinge. 19.1.1814, fol.73.
E: Ingeborg Troelsdatter.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Bang, begravet 25.6.1808]. B:
1) Berndine Kirstine Holmsted g.m. Rasmus Hansen, skomager i Odense.

276 Anne Margrethe Heye i Fåborg. 12.11.1814, fol.75.
Enke efter Abraham Volkersen, præst i Kippinge og Brarup, [død 4.9.1801].
Hans A:
1) Christian [Frederiksen] Volkersen, præst i Nysted, [død 6.1.1785]. 7B:
a Adam Vilhardt Volkersen, præst i Vestindien
b Frederik Julius Volkersen, præst i Nysted
c Christian Volkersen, degn på Sjælland
d Henrik Volkersen, kirurg i søetaten
e Karen Volkersen g.m. [Severin Christian] Nørregaard, præst i Skrydstrup
f Henningia Volkersen g.m. Mølmark, prokurator i Svendborg
g Kirsten Volkersen g.m. en bonde i Jylland
2) [Johan Frederiksen] Volkersen, præst på Femø, [skifte Fuglse herred gejstlig 23.1.1769 lbnr.37]. 1B:
a Karen Marie [Johansdatter] Volkersen, død. Første ægteskab med [Jens Clausen]. 1B:
1 [Johan] Frederik [Jensen]
Karen Marie Johansdatters andet ægteskab med Knud Lauridsen, skipper på Femø. 1B:
2 Niels Knudsen
3) Frederik Volkersen, degn i Tikøb på Sjælland, død. 4B:
a Christiane Volkersen, død, var g.m. Julius Rasmussen, købmand i Umanak på Grønland. 1B: en datter hvis navn ikke angives
desuden 3 andre børn uvist hvor.
Hendes A:
0) forældre [Alexander Preben Banner von Hey til Tallerup i Tommerup sogn, død 1769, og Else Kirstine Rosenvinge]. B:
1) bror Herluf Trolle Heye, klokker i Fåborg
2) søster Anne Cathrine Heye.
Mors første ægteskab med [Jacob Tommerup til Tallerup, død 1743]. B:
3) halvbror Knud Tommerup, afskediget premierløjtnant.
Afdøde døde 11.11.1814.

277 [Jens Mathias Jørgensen] Leth, præst i Svanninge. 13.4.1814, fol.77.
E: Salome [Lauridsdatter] Balslev. LV: [Jacob Lauridsen] Bang, præst i Horne. B:
1) Anne Sofie Leth 27
2) Gotlieb Leth 24
3) Jørgen Leth 20
4) Laurids Balslev Leth 17
5) Johan Frederik Leth 11.
FM: Wøldike.

278 Oluf [Henriksen] Langballe, præst i Fåborg og Diernæs. 303.1.1816, fol.79.
E: [Cathrine Elisabeth] Skov.
Testamente.

SLUT


Sunds herred
Gejstlig skifteprotokol
1684-1793

[1684-1738]    [1758-1793]   


Sunds herred
Gejstlig skifteprotokol
1684-1738Alle blade i skifteprotokollen er noget medtagne, men stort set læselige.

1 Peder Bager, rektor i Svendborg (Petrus Baggenis Johannes Nidrosiensis], skiftet sluttet 2.12.1684, fol.3.
Begyndelsen af skiftet mangler og dermed navne på eventuel enke og arvinger.
Der gøres krav om arv fra Niels Hansens børn i Svendborg, men intet er at arve.

2 Dorthe Mogensdatter i Kværndrup. 21.10.1686, fol.8.
E: Mads Knudsen Leegaard, præst i Kværndrup. B:
1) Mogens Leegaard
2) Otto Leegaard
3) Knud Leegaard
4) Hans Leegaard
5) Maren Leegaard.
FM: Jacob Pedersen i Kværndrup.

3 Lukas Madsen Friis, præst i Svendborg Frue. 7.7.1687, fol.10B.
E: Ingeborg Henriksdatter. LV: Peder Christiansen. B:
1) Christoffer Lukassen
2) Peder Lukassen
3) Ellen Lukasdatter.
FM:
1 Clemen Clausen, rektor i Svendborg
2 Poul Jacobsen.

4 Anne Hansdatter Juul i Svendborg. 3.2.1690, fol.24B.
E: Peder [Andersen] Samsing, [præst i Ramme, entlediget 1682]. B:
1) Anders Samsing
2) Rasmus Samsing
3) Christoffer Samsing 4.
FM: Jesper Jensen, kapellan i Svendborg Nikolaj.
Afdøde døde i Sorø.

5 Dorthe Pedersdatter i Svendborg. 10.3.1690, fol.28B.
Enke efter Jacob Pedersen, præst i Longelse og Fuglsbølle på Langeland, skifte 18.5.1674. B:
1) Poul Jacobsen [Langeland], præst i Svendborg Frue
2) Karen Jacobsdatter g.m. Sten Jensen, købmand i Rudkøbing
3) Elsebeth Jacobsdatter
4) Birgitte Jacobsdatter.
FM: Mogens Hansen, borgmester i Rudkøbing.

6 Peder Andersen Samsing i Svendborg. 15.4.1691, fol.35.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Jørgensen, vice-herredsfoged i Sunds og Gudme herreder.
Første ægteskab med Anne Hansdatter Juul, [skifte 3.2.1690 lbnr.4]. B:
Børnenes navne angives ikke.
FM: morbror Anders Hansen Juul, præst i Stenmagle og Stenlille på Sjælland.
Arv efter Rasmus Andersen og hustru Marie Sofie Christoffersdatter til første hustrus søskende:
1 Sidsel Hansdatter g.m. Henning Ermandinger
2 Marie Sofie Hansdatter g.m. Søren Knudsen.
Deres forældre er Hans [Hansen] Juul, præst [i Källs, Nöbbelöv og Felestad] i Skåne [og Johanne Andersdatter Siim, skifte Odense 7.10.1684 lbnr.741].
Afdøde havde været præst i Ramme, [entlediget 1682].

7 Hans Lauridsen Hellevad, præst i Svendborg Nikolaj. 25.7.1692, fol.45B.
E: Maren Johansdatter Struch. LV: far Johan Pedersen Struch, rådmand i Svendborg. B:
1) Laurids Hansen Hellevad 18, i København
2) Johan Nikolaj Hansen Hellevad, i København
3) Christen Hansen Hellevad
4) Hans Hansen Hellevad
5) Ellen Hansdatter Hellevad.
FM:
1 morbror Johan Ludvig Struch, præst i [Nørre] Nærå og Højrup
2 successor Gamaliel Nielsen.
Arv efter afdødes far, formanden på stedet, Laurids [Nielsen] Hellevad, skifte 1677, til afdødes bror Herman Lauridsen.

8 Christen Henriksen Frørup, præst på Drejø. 18.4.1692, fol.60.
E: Karen Augustinusdatter Weiher. LV: Peder Jensen [Lucoppidan], præst i Landet og Bregninge.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, død 1670]. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Ærøskøbing
2) Christine Christensdatter, død. E: Didrik Thormøhlen i Ærøskøbing. 1B:
a Maren Didriksdatter
3) Else Christensdatter
4) Anne Sofie Christensdatter.
FM:
1 morbror Christoffer Nielsen på Drejø
2 morbror Gamaliel Nielsen, præst i Svendborg Nikolaj.

9 Mogens Jensen Bjerg, præst i Sankt Jørgen og Sørup. 16.5.1695, fol.88B.
E; Anne Hansdatter. LV: Jacob Jensen i Svendborg. B:
1) Hans Mogensen Bjerg, student
2) Jens Mogensen Bjerg
3) Anne Cathrine Mogensdatter Bjerg.
FM: morbror Peder Hansen, borgmester i Svendborg.
Arv efter afdødes søsters børn af dennes første ægteskab:
1 Holger Knudsen [Kobberrød] i København
2 Christen Knudsen [Kobberød / Kobberø], præst i Christiania i Norge
3 Jens Knudsen, der nu er død
4 Ida Knudsdatter g.m. Niels Jensen i Husum i Holsten
5 Elisabeth Sofie Knudsdatter.
Ved skiftet efter disse børns far er deres værge Steen Brahe og senere Predbjørn Brahe.

10 Malene Olufsdatter i Ollerup præstegård. 30.12.1697, 94B.
Enke efter Claus Mikkelsen, degn i Skamby, [begravet 27.6.1681].
Arvinger angives ikke.

11 Hans Hansen Fich i Vårø præstegård, præst i Bjerreby på Tåsinge. 10.3.1698, fol.95.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Peder Jensen [Lucoppidan], præst i Landet på Tåsinge.
Testamente af 15.2.1693. A:
1) bror Frederik Fich i Fåborg
2) søster Marie Hansdatter Fich. LV: Henrik Pedersen Fich i Svendborg
3) søster, død. 1B:
a Margrethe Jørgensdatter g.m. Jens Madsen Møller i Rødemølle i Svindinge sogn
4) søster Karen Hansdatter Fich. LV: Casper Flindt i Svendborg
5) bror Peder Fich, [død?]. 1B:
a Karen Pedersdatter gift på Lolland.

12 Kirsten Pallesdatter i Stenstrup. 9.8.1700, fol.96.
E: Peder Pedersen, substitut i Stenstrup. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Abelone Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Peder Pedersen
6) Cathrine Pedersdatter.

13 Abelone Nielsdatter i Kværndrup, der døde 19.1.1700, fol.99.
E: Peder [Andersen] Claudianus, præst i Kværndrup. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Charlotte Amalie Pedersdatter
3) Anne Cathrine Pedersdatter
4) Margrethe Sofie Pedersdatter
5) Elisabeth Pedersdatter.

14 Hans Rasmussen Herrested i Lundby degnebolig, degn i Landet og Bregninge på Tåsinge. 24.1.1703, fol.103.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Foged i Landet sogn. B:
1) Johanne Hansdatter
2) Peder Hansen.
FM:
1 født værge Jørgen Hansen
2 født værge Hans Rasmussen.

15 Karen Andersdatter [Arrebo] i Skovsgård i Ollerup sogn. 8.9.1704, fol.105B.
Enke efter Mads Gregersen [Nyborg], præst [i Øster Skerninge og Hundstrup, død 8.2.1678]. B:
1) Abelone Madsdatter g.m. Mogens Jensen [Lucoppidan, afdøde mands successor i Øster Skerninge og Hundstrup]
2) Else Madsdatter
3) Gregers Madsen, student i København.

16 Maren Andersdatter [Arrebo] i Ollerup. 8.2.1706, fol.107.
E: Laurids Jacobsen [Achton], præst i Ollerup.
Første ægteskab med [formanden Peder Jensen Zeuthen, død 19.10.1680]. B:
1) Anders Pedersen Zeuthen, præst i Svinninge
2) Christian Zeuthen, kapellan i Grenå i Jylland, [død 1705]. 3B:
a Laurids Zeuthen
b Jacob Zeuthen
c Peder Johan Zeuthen
3) Henrik Zeuthen, præst i Allested og Vejle
4) søn, død. 2B:
a Anders Haasum
b Johanne Sofie
5) Alexander Zeuthen, degn i Svinninge
6) søn, død. 2B:
a Ida Dorthe
b Abel Pedersdatter.

17 Ellen Jespersdatter i Øster Skerninge. 4.3.1706, fol.112.
E: Peder Knudsen, degn i Øster Skerninge, der døde 12.3.1706.
Hans A:
1) bror, død. B:
a Knud Hansen, student.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Iver Pedersen, maler i Fåborg
2) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Christian Zachariassen, maler i Odense
3) Karen Pedersdatter, død. E: Sivert Sadelmager i Odense. 2B:
a Peder Sivertsen
b Anne Cathrine Sivertsdatter
4) Martha Pedersdatter g.m. Jens Ovesen, skomager i Svendborg.

18 Maren Christensdatter i Kværndrup. 3.8.1707, fol.114.
E: Carsten Pedersen Maun, degn i Kværndrup. B:
1) Carsten Carstensen i Egeskov
2) Margrethe Carstensdatter g.m. Jacob Jensen, smed i Stenstup
3) Maren Carstensdatter
4) Christen Carstensen, der tjener i Nyborg amtstue.

19 Carsten Pedersen Maun, degn i Kværndrup. 21.2.1708, fol.116.
E: Anne Jepsdatter. LV: Christen Christensen Koch, skovrider på Trunderupgård [i Kværndrup sogn g.m. Maren Jepsdatter, datter af Jeppe NN og Anne Jensdatter Lerche].
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 3.8.1707 lbnr.18]. B:
1) Carsten Carstensen i Egeskov
2) Margrethe Carstensdatter g.m. Jacob Jensen, smed i Stenstup
3) Maren Carstensdatter
4) Christen Carstensen, der tjener i Nyborg amtstue.

20 Else Christensdatter [Achton] på Drejø. 8.10.1708, fol.119, 131B.
E: Johan Mikkelsen Smechel, præst på Drejø, der døde 29.4.1709, skifte 11.3.1711. B:
1) Marie Christine Smechel 15 år i 1811
2) Christen Smechel 12 år i 1811.
FM: Jens Henriksen Achton, præst i Frørup, der døde.

21 Laurids Jacobsen Achton, præst i Ollerup og Kirkeby. 28.2.1710, fol.125.
Enkemand efter [Maren Andersdatter Arrebo, skifte 8.2.1706 lbnr.16]. A:
0) forældre [Jacob Christensen Achton, præst i Østrup og Hjadstrup, død 1643 og Karen Olufsdatter]
1) bror Jesper Jacobsen Achton, præst i Bø, Lunde og Gårder i Nedre Telemarken i Norge, død [1689], var g.m. [Abigael Christensdatter Heide], nu g.m. Isak Poulsen Post [successor i Bø, Lunde og Gårder]. 5B:
a Christen Jespersen Achton, student, på stedet
b Henning Jespersen, der tjener hos Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg ved dennes bror Christen Jørgensen, herredsfoged i Sunds herred
c Jacob Jespersen Achton, student
d Jesper Jespersen Achton, student
e Anne Cathrine Jespersdatter Achton g.m. Abraham Post, præst i Hjartdal i Øvre Telemarken
f Karen Jespersdatter Achton ved stedfar Isak Post, [successor i Bø, Lunde og Gårder]
3) søster Sidsel Jacobsdatter g.m. Hans Kisby i Kogtved [i St. Jørgens sogn]
4) søster, død. 1B:
a Karen Davidsdatter g.m. Peder Hansen i Ollerup.
Afdøde døde 9.2.1709.

22 Maren Mikkelsdatter på Drejø. 10.12.1714, fol.138.
E: Henrik Hansen, degnemedhjælp hos sin far Hans Carlsen, degn på Drejø. B:
1) Carl Henriksen, nyfødt.

23 Peder [Andersen] Claudianus, præst i Kværndrup. 23.10.1715, fol.138B.
Enkemand efter [Abelone Nielsdatter, skifte 19.1.1700 lbnr.13]. B:
2) Maren Pedersdatter Claudianus g.m. Mandrup Rasmussen Krarup, degn i Kværndrup
3) Charlotte Amalie Pedersdatter Claudianus
4) Anne Cathrine Pedersdatter Claudianus
5) Margrethe Sofie Pedersdatter Claudianus
6) Elisabeth Pedersdatter Claudianus.
FM:
1 farbror Frederik [Andersen] Claudianus, præst i Skælskør
2 Peder Nielsen Trochiscus, præst i [Sønder] Asmindrup [og Grandløse] på Sjælland, som beslægtet på mors side.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter Aalborg, skifte Stevns herred gejstlig 13.5.1685 lbnr.2]. B:
1) Anne Pedersdatter Claudianus g.m. Hans Mandixen ...?... Volstrup.

24 Peder Pedersen, degn i Stenstrup og Lunde. 28.7.1716, fol.151.
E: Anne Poulsdatter. LV: Henning Jensen, forpagter på Skjoldemose. B:
7) Poul Pedersen 15
8) Elisabeth Christine Pedersdatter 13
9) Niels Pedersen 11
10) Erik Pedersen 7.
FM:
1 mosters mand Casper Pedersen Gudme, degn i Gislev og Ellested
2 mosters mand Søren Rasmussen i Sandager.
Første ægteskab med Kirsten Pallesdatter, skifte 9.8.1700 lbnr.12. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Mads Jensen i Ballen i [Øster] Skerninge sogn
2) Abelone Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Lunde
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Peder Pedersen i Hundstrup
6) Cathrine Pedersdatter.
FM: morbror Jens Pallesen i Skovmøllen i Skårup sogn.

25 Clemen Clausen Skinkel, rektor i Svendborg latinskole. 15.11.1717, fol.155.
E: Sidsel Mathiasdatter. B:
1) Mathias Clemensen Skinkel, successor
2) Claus Clemensen Skinkel i Flensborg
3) Anne Margrethe Clemensdatter
4) Else Cathrine Clemensdatter
5) Cathrine Marie Clemensdatter
6) Maren Clemensdatter.

26 Gamaliel Nielsen, præst i Svendborg Nikolaj. 15.2.1719, fol.155B.
E: Maren Johansdatter Struch. LV: morbror Johan Struch, præst i Nærå og Højrup. B:
1) Anne Dorthe Gamalielsdatter.
FM: Herman Danielsen Wegner, præst i St. Jørgens og Sørup.

27 Dorthe Poulsdatter i Landet på Tåsinge. 18.8.1721, fol.163.
E: Niels Pedersen Lucoppidan, præst i Landet og Bregninge. A:
1) far Poul Jacobsen i Svendborg.

28 Else Margrethe [Rudolfsdatter] Burenæa. 1720, fol.163.
E: Hans [Hansen] Frich, præst i Svendborg Nikolaj. B:
1) Rudolf Burenæa Frich, nyfødt.

29 Aksel Christensen Zeuthen, præst i Egense, der døde 31.5.1721, fol.165B.
E: Maren Jørgensdatter Wichmann, der døde kort tid efter sin mand.
Hans A:
0) far [Christen Jensen Zeuthen, præst i Brændekilde og Bellinge, død ca. 1659]
1) søster Maren Christensdatter Zeuthen, enke efter Didrik Markussen i København
2) søster Else Christensdatter Zeuthen i Vorning, enke efter Niels Esbensen (Jespersen) i Vorning
3) bror Laurids Christensen Zeuthen
4) bror Oluf Christensen Zeuthen, præst i Gangsted og Søvind, [død 1720]. 11B:
a Jens Zeuthen i Elbæk præstegård [i Gangsted sogn]
b Marie Margrethe Zeuthen
c Hans Christian Zeuthen
d Ingeborg Cathrine Zeuthen
e Elisabeth Christine Zeuthen
f Jørgen Burchard Zeuthen
g Abel Cathrine Zeuthen
h Frederik Zeuthen
i Nicolle Jeanette Zeuthen
j Jens Burchard Zeuthen
k Peder Laurentius Zeuthen
5) bror Jens Christensen Zeuthen, kapellan i Middelfart, [begravet 20.4.1696]. 2B:
a Cathrine Marie Zeuthen på Lundsgård ved Kerteminde
b Christen Jensen Zeuthen.
Disse to sidste børn har arv efter deres faster Abel Christensdatter i Frørup præstegård, [skifte Vindinge herred gejstlig 11.10.1703 lbnr.16].
Hendes A:
Hendes første ægteskab med afdødes formand Niels Pedersen, død 15.4.1684]. B:
1) Niels Pedersen Nielsen, designeret præst på Strynø, [død 1717]. E: Maren [Nielsdatter] Basse, nu g.m. [Jørgen Hansen] Wichmann. 1B:
a Maren Nielsdatter Wichmann
2) Peder Nielsen i København, død. 1B:
a Niels Pedersen.

30 Maren Jensdatter Groth på Strynø. 13.6.1724, fol.181.
E: Jørgen Clausen, præst på Strynø, der døde 12.7.1724. B:
1) Helmuth Otto Jørgensen Sebbelov, præst i Herlufsholm
2) Rudolf Jørgensen Sebbelov
3) Valdemar Christoffer Sebbelov i Næstved, død. E: Esther Sofie. LV: far Peder Andersen i Lille Næstved 1B:
a Jørgen Clausen.

31 Mogens [Jensen] Lucoppidan, præst i Øster Skerninge og Hundstrup. 16.10.1727, fol.195.
E: Abelone Madsdatter. LV: Erik Switzer. B:
1) Ditlev Lucoppidan, præst i Ærøskøbing
2) Rubæk Lucoppidan, kapellan i Svendborg
3) Cathrine Margrethe Lucoppidan g.m. Peder [Frandsen] Rauberg, kapellan i Fåborg
4) Dorthe Lucoppidan g.m. Niels [Joachim Olufsen] Bützow, præst i Vejen og Læborg
5) Anne Cathrine Lucoppidan g.m. Hans Jørgensen på Ærø
6) Birgitte Lucoppidan.

32 Niels Clausen Barfoed i Svendborg. 16.4.1727, fol.197.
A:
0) forældre [Claus Lauridsen Barfoed, præst i Fraugde, skifte Åsum herred gejstlig 26.12.1697 lbnr.5 og Karen Christensdatter Braad]
1) bror Christen Clausen Barfoed, successor i Fraugde, [skifte Åsum herred gejstlig 29.7.1707 lbnr.6]. 4B:
a Else Cathrine Barfoed
b Thomas Barfoed
c Claus Barfoed
d Knud Barfoed
2) Hans Clausen Barfoed
3) Peder Clausen Barfoed
4) Valborg Clausdatter Barfoed g.m. Mandrup Clemensen
5) Anne Clausdatter Barfoed
6) Edel Clausdatter Barfoed g.m. [Hans Bolting], begge døde. 3B:
a Johan Otto Hansen [Bolting]
b Claus Barfoed [Bolting]
c Steffen Hansen [Bolting].

33 Mathias [Clemensen] Skinkel, rektor i Svendborg latinskole. 30.1.1728, fol.200.
E: [Anne Sofie Nielsdatter Friis]. LV: Anders Skytte, toldforvalter i Svendborg. B:
1) Sidsel Margrethe Mathiasdatter Skinkel.
FM: født værge Edvard Nielsen Friis, borgmester i Svendborg.

34 Laurids Pedersen Skytte, degn i Landet og Bregninge på Tåsinge. 28.9.1728, fol.200.
E: Marie Hansdatter. LV: Niels Loch. B:
1) Peder Lauridsen
2) Henrik Lauridsen
3) Niels Lauridsen
4) Aksel Lauridsen
5) Karen Lauridsdatter
6) Sofie Amalie Lauridsdatter
7) Anne Margrethe Lauridsdatter
8) Anne Kirstine Lauridsdatter.
FM:
1 farbror Knud Pedersen Skytte
2 fars søstersøn Peder Monrad, præst på Avernakø.

35 Anne Vibeke Nielsdatter Almontan i Skårup. 20.12.1728, fol.205.
E: Frands [Hansen] Stæhr, degn i Skårup. B:
1) Niels Stæhr
2) Hans Christian Stæhr
3) Jørgen Henning Stæhr
4) Christian Casper Stæhr
5) [Birthe Stæhr], død. E: Markus Jacobsen. 2B:
a Henning Markussen
b Jacob Markussen
6) Helle Stæhr 25.

36 Poul Jacobsen Langeland, præst i Svendborg Frue. 16.1.1730, fol.207.
E: Ellen Lukasdatter Friis.
Testamente af 26.7.1720.

37 Hans [Gregersen] Hjort, præst i Stenstrup og Lunde. 1.6.1730, fol.208.
E: Ellen [Poulsdatter Boesen].
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1730.
Af børn angives B:
1) Gregers Hjort, præst i Svendborg Frue.

38 Margrethe Steffensdatter i Kværndrup. 17.9.1730, fol.208B.
E: Jens Andersen Bager, degn i Kværndrup. B:
1) Niels Albert Jensen Bager
2) Anders Jensen Bager
3) Johanne Jensdatter
4) Sofie Jensdatter
5) Vibeke Jensdatter.

39 Ellen Pedersdatter [Helsingborg] i Skårup. 21.11.1730, fol.214.
E: Knud [Hansen] Trochmann, præst i Skårup og Tved. B:
1) Peder Trochmann, vicepræst i Skårup og Tved
2) Christian Trochmann i Svendborg
3) Henning Trochmann
4) Knud Trochmann
5) Nikolaj Trochmann
6) Kirsten Elisabeth Sofie Trochmann g.m. Hans Kellinghusen til Vejstrupgård [i Vejstrup sogn]
7) Anne Kirstine Trochmann g.m. Daniel Kellinghusen til Tiselholt [i Vejstrup sogn].
Arv efter afdødes bror Peder Pedersen.
Afdøde døde 23.10.1730.

40 Niels Pedersen Lucoppidan, præst i Landet og Bregninge på Tåsinge. 25.7.1730, fol.228.
E: Karen Hansdatter Rasch. LV: morbror Poul [Andersen] Skytte, [præst i Bjerreby på Tåsinge]. B:
1) Peder Nielsen Lucoppidan 7
2) Hans Nielsen Lucoppidan 4
3) Anne Kirstine Nielsdatter Lucoppidan 1.
FM: morbror Erik [Hansen] Rasch.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Knud Pedersen Lucoppidan
2) afdødes bror Jørgen Pedersen Lucoppidan i Svendborg, død
3) afdødes bror [Jens Lucoppidan] i Ubby ved Kalundborg, der døde.
[Første ægteskab med Dorthe Poulsdatter, skifte 18.8.1721 lbnr.27].

41 Ellen Lukasdatter Friis i Svendborg. 9.6.1731, fol.246.
Enke efter Poul [Jacobsen] Langeland, præst i Svendborg Frue, [skifte 16.1.1730 lbnr.36].
Testamente af 26.7.1720.
Hans A:
0) forældre [Jacob Pedersen, præst i Longelse og Fuglsbølle på Langeland, skifte 18.5.1674 og Dorthe Pedersdatter, skifte 10.3.1690 lbnr.5]
1) søster [Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Sten Jensen, købmand i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 12.7.1697 lbnr.170]. 2B:
a Dines Steensen i Rudkøbing
b Jacob Steensen, rektor i Bergen i Norge
2) søster Elsebeth Jacobsdatter [Langeland], [skifte Svendborg 13.4.1717 lbnr.85, gift med Niels Markussen. Første ægteskab med Peder Christiansen, begravet Svendborg Frue 27.9.1702]. 1B:
a Cathrine Pedersdatter Fasterling, [døbt Svendborg Frue 22.2.1695, skifte Åsum herred gejstlig 9.8.1725 lbnr.12]. E: Jørgen [Nielsen] Bloch, præst i Sønder Nærå og Årslev. 1B:
1 Niels Jørgensen
3) søster Birgitte Jacobsdatter, død. 2B:
a Peder Mikkelsen, bager i Odense
b Pernille Margrethe Mikkelsdatter g.m. Peder Madsen, bager i Odense
Hendes A:
0) forældre [Lukas Madsen Friis, præst i Svendborg Frue, skifte 7.7.1787 lbnr.3 og Ingeborg Henriksdatter]. B:
1) bror Christoffer Lukassen, død. 1B:
a en datter g.m. Helholm
2) bror Peder Lukassen.

42 Peder Rasmussen, præst på Drejø. 3.2.1732, fol.247B, 284, 307B.
E: Dorthe Basse. LV: Niels Basse på Tåsinge. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Gomme Hansen, købmand i Ærøskøbing
2) Niels Pedersen Basse 18
3) Gertrud Cathrine Pedersdatter 13. Ved afkald 24.8.1737 er hun g.m. successor Oluf [Olufsen] Tønder
4) Rasmus Pedersen Basse 5, der døde 19.10.1735.
Afdøde døde 19.1.1732.

43 Frands [Hansen] Stæhr, degn i Skårup, der døde 23.3.1734, fol.252B.
Enkemand efter [Anne Vibeke Nielsdatter Almontan, skifte 20.12.1728 lbnr.35]. B:
1) Niels Stæhr, degn i Longelse og Fuglsbølle
2) Hans Christian Stæhr
3) Jørgen Henning Stæhr
4) Christian Casper Stæhr
5) Birthe Stæhr, død. E: Markus Jacobsen Møller. 2B:
a Henning Markussen
b Jacob Markussen
6) Helle Stæhr.

44 Rasmus Ravn, degn i Ollerup og Kirkeby, der døde 7.4.1734, fol.264.
A:
1) søstersøn Niels Hansen i Østergård i Holevad sogn.

45 Søren [Pedersen] Storm, præst i Svendborg Nikolaj. 23.3.1735, fol.267B.
E: Cathrine Birgitte Nissen. LV: Christian Ditlev Nissen i Slagelse, birkeskriver i Antvorskov rytterdistrikt. B:
1) Nikolaj Nissen Storm 3½.
FM: farbror Hans [Pedersen] Storm, præst i Sønderup [og Nordrup] på Sjælland.

46 Poul Andersen Skytte, præst i Bjerreby, der døde 19.4.1735, fol.272.
E: Anne Cathrine Møller.
Testamente af 20.6.1731.

47 Abelone Madsdatter i Øster Skerninge. 11.6.1735, fol.273, 285B.
Enke efter Mogens [Jensen] Lucoppidan, præst i Øster Skerninge og Hundstrup. 16.10.1727 lbnr.31. B:
1) Ditlev Lucoppidan, præst i Ærøskøbing
2) Rubæk Lucoppidan, kapellan i Svendborg
3) Cathrine Marie Lucoppidan g.m. Thomas Flensborg, købmand i Odense
4) Dorthe Lucoppidan g.m. Niels [Joachim Olufsen] Bützow, præst i Vejen og Læborg
5) Anne Cathrine Lucoppidan g.m. Hans Jørgensen på Ærø
6) Birgitte Margrethe Lucoppidan.

48 Anne Cathrine Mogensdatter Bjerg i Sørup. 21.12.1735, fol.287.
E: Henrik [Henriksen] Basmark, degn i Sørup. B:
1) Mogens Bjerg Basmark, degn i Vester Skerninge og Ulbølle
2) Henrik Basmark, degn på Avernakø
3) Jens Basmark 26, hattemagersvend
4) Hans Basmark 23, snedkersvend
5) Anne Cathrine Basmark 18
6) Johan Basmark 14.

49 Anne Cathrine Christensdatter Lime i Sankt Jørgens gård i Sørup sogn. 30.1.1736.
E: Herman [Danielsen] Wegner, præst i Sankt Jørgens og Sørup, der døde 9.6.1735. B:
1) Christian Wegner
2) Cathrine Wegner g.m. Jørgen Borring, rådmand [i Svendborg]
3) Anne Wegner g.m. Knud Graa, rådmand [i Svendborg].
Desuden nævnes:
1afdødes søster [Else Christensdatter Lime g.m. Knud Krag]s 2 B:
a afdødes søstersøn Christen Krag, rådmand i Horsens
b afdødes søstersøn Johan Krag, byskriver og hospitalsforstander i Varde.
Afdøde døde 7.6.1735.

50 Anne Margrethe Sørensdatter i Svendborg, der døde 20.6.1737, fol.305B.
E: Hans Andersen Ploug, kapellan i Svendborg Nikolaj.
Testamente af 28.9.1717.

51 Jens Poulsen Duus i Sankt Jørgensgård i Sørup sogn. 8.5.1738, fol.309.
A:
1) mor Karen [Pedersdatter] Raer i Tommerup præstegård, enke efter Poul [Johansen] Duus, præst i Årby ved Holbæk, [død 25.1.1726]
2) bror Poul Duus, præst i Sankt Jørgens og Sørup
3) bror Frederik Duus, degn i Stifts Bjergby og Mørke
4) bror Morten Henrik Duus, skoleholder i Vig ved Holbæk
5) søster Birgitte Duus g.m. Erd[man Juul], skoleholder i Herstedvester
6) søster Mette Cathrine Duus, husholderske.

52 Cathrine Birgitte Nissen i Svendborg. der døde 2.9.1738, fol.310.
Enke efter Søren [Pedersen] Storm, præst i Svendborg Nikolaj, [skifte 23.3.1735 lbnr.45]. B:
1) Nikolaj Nissen Storm 7.
FM:
1 farbror Hans [Pedersen] Storm, præst i Sønderup [og Nordrup] på Sjælland
2 farbror Peder Storm, præst i Egtved og Ødsted i Jylland
3 morbror Christian Ditlev Nissen, birkeskriver i Antvorskov rytterdistrikt.
Desuden nævnes afdødes mor Elisabeth Sofie Høgh, enke efter Nikolaj Nissen [til Rugballegård i Hover sogn, død 1717].
[Hendes første ægteskab med Jørgen Andersen Seidelin Toustrup, præst i
Vonsild og Dalby, død 17.3.1729].Sunds herred
Gejstlige skiftesager
1758-179353 Gertrud [Christensdatter] Victorinus (Sejer) i Stenstrup præstegård, der døde 18.5.1759, opslag 2.
Enke efter David [Jørgensen] Fogh, præst i Alslev og Hostrup [i Skast herred] i Jylland. B:
1) Christen Fogh i Stenstrup præstegård
2) Rasmus Fogh, præst i Stenstrup og Lunde
3) Laurids Fogh, amtsforvalter i Ørum, Dueholm og Vestervig amter
4) Anne Magdalene Fogh g.m. Erling [Halvorsen] Ramstad, præst i Hjortshøj, Egå og Elev
5) Inger Fogh hos Jørgen [Rasmussen] Fogh, præst i Højelse og Lellinge
6) Sejer Fogh, præst i Vestindien, død. Uvist om børn.

54 Hans Casper [Didriksen] Dressing, præst i Bjerreby på Tåsinge. 4.3.1770, opslag 43.
E: Regine Schonning. LV: Peder [Clausen] Schonning, præst i Nyborg.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Steffen [Didriksen] Dressing, var præst i Tranderup på Ærø, nu i Evenvig i Norge.
Afdøde døde 2.3.1770.
Landemodedom 1773 angående Jens Lange til Rødkilde og Flintholms krav i skiftet.

55 Maren [Rasmusdatter] Fog i Stenstrup, der døde [15.10.1784], opslag 126.
Enke efter Christoffer [Mathiassen] Gotschalk, præst i Odense Hospital og Pårup, [skifte Odense herred gejstlig 29.4.1778 lbnr.163]. B:
2) Marie Pallene Christine Gotschalk. Ved afkald 29.8.1794 g.m. Claus Hornemann, toldkasserer i Middelfart.
Første ægteskab med Palle [Nielsen] Saaby, præst i St. Jørgens og Sørup, [død april 1768]. B:
1) Anne Magdalene Saaby.
FM: født værge Laurids [Rasmussen] Fogh, præst i Stenstrup og Lunde.

56 Johanne Cathrine Hyltoft i Svendborg, [begravet Svendborg Nikolaj 15.3.1790], opslag 130.
Enke efter [Ulrik Adolf Rasmussen] Switzer, præst i Bjerreby, død 1763.
Arvinger angives ikke
Regnskab over udgifterne underskrevet 5.11.1790.

57 Cathrine Elisabeth Højer på Strynø, [der døde 10.3.1793], opslag 133.
E: Christen Thomsen Barfoed, præst på Strynø, nu præst i St. Jørgens og Sørup. B:
1) Pouline Abrahamine Barfoed 17
2) Christiane Barfoed 15
3) Thomas Barfoed 13
4) Maren von Essen Barfoed 10
5) Erik Christian Barfoed 8.
FM: Bager, byskriver i Svendborg
da morbror Svend Jacob Højer, degn i Ringe er død 6.12.1792.

SLUT


Vindinge herred
Gejstlig skifteprotokol
1684-1712

Afskrift af 16 af protokollens 28 skifter i:
Uddrag af en gammel, geistlig Skifteprotokol, [Vindinge herred]. Ved Exam. jur. F. Crone i: Personalhistorisk Tidsskrift 1889 side 211-222.

1 Jørgen Henriksen [Randers], præst i Herrested. 21.5.1684, fol.2.
Enkemand efter [Valborg Lauridsdatter Barfoed, død 7.2.1784]. B:
1) Christen Jørgensen
2) Birgitte Jørgensdatter.
FM:
1 morbror Claus Lauridsen Barfoed, præst i Fraugde
2 Thomas Sørensen, købmand i Nyborg
3 Niels Christensen i Kragelund, birkeskriver i Ravnholt birk.
[Enkens første ægteskab med formanden Rasmus Rasmussen Herrested, død 1663].

2 Søren Sørensen [Ebeltoft], præst i Avnslev og Bovense. 9.12.1685, fol.26, 154, 161B.
E: Anne Sofie Ottesdatter. LV: successor Knud Lerche, der ægter enken. B:
2) Peder Sørensen
3) Mette Marie Sørensdatter
4) Ingeborg Sørensdatter. Ved afkald 1.12.1699 er hun g.m. Hans Casper på Risinge [i Flødstrup sogn]
5) Cathrine Sørensdatter.
FM:
2 Knud [Olufsen] Lerche i Skalkendrup, præst i Avnslev og Bovense
3 Peder [Sigfredsen] Friis, præst i Vindinge
4 Laurids Olufsen i Skellerup
5 Frands Andersen, præst i Flødstrup.
Første ægteskab med Anne Poulsdatter. B:
1) Maren Sørensdatter. Ved afkald 9.6.1696 er hun g.m. Anders Andersen Montoppidan.
FM: Christen Lauridsen, præst i Kullerup.
Arv efter:
1 enkens far Otto Rasmussen, præst i Rønninge og Rolsted
2 enkens bror Rasmus Ottesen, der døde kort tid efter sin far.
Desuden nævnes enkens anden bror Peder Ottesen med værge: hans mors [halv]bror Claus Barfoed, præst i Fraugde.

3 Niels Mortensen Albjerg, præst i Ørbæk. 2.4.1688, fol.60.
E: Maren Nielsdatter [Juul]. LV: Christen Lauridsen, præst i Kullerup og Refs Vindinge. B:
1) Jesper Nielsen Albjerg, student
2) Corfitz Nielsen
3) Otto Nielsen
4) Henrik Nielsen
5) Elsebeth Nielsdatter
6) Anne Vibeke Nielsdatter
7) Karen Nielsdatter.
FM:
1 Cort Arentsen, præst i Frørup
2 Morten Madsen i Albjerg
3 Christen [Mouridsen] Schiønning, præst i Herrested
4 Peder Nielsen [Juul], degn i Hågerup og Krarup.

4 Peder [Sigfredsen] Friis, præst i Vindinge. 25.10.1689, fol.85.
E: Maren Hansdatter Friis.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1689 for hende og hendes døtre.
Afdøde bestyrede det legat til de fattige i Vindinge sogn, som Niels Poulsen [Wellejus], præst i Vindinge, [død 1636] og hustru Anne Jespersdatter Stampe, [død 2.6.1668], havde oprettet, hvilke penge Anne Jespersdatter Stampe, der ægtede successor Hans Friis ved dennes død 13.7.1670, havde overgivet til afdøde.
Arv i boet efter Søren [Sørensen Ebeltoft] i Skalkendrup, præst [i Aunslev og Bovense, død 10.12.1685] til B:
a Maren Sørensdatter med FM: Johan Wandal, successor i Vindinge
b Mette Marie Sørensdatter med FM: mors [sted]far Mads Bertelsen Trane, præst i Rønninge og Rolsted.

5 Hans Pedersen Foldum, præst i [Sønder] Højrup og Gestelev. 8.6.1691, fol.86, 161B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: bror Corfitz Nielsen i Rudkøbing. B:
1) Claus Hansen
2) Anne Margrethe Hansdatter
3) Elisabeth Hansdatter. Ved skiftet 29.3.1702 er hun g.m. Oluf Christoffersen, fuldmægtig på Hjortholm
4) Niels Hansen, der døde. Skifte 29.3.1702
5) Marie Hansdatter.
FM:
1 morbror Peder Nielsen [Sølle], præst i Ærøskøbing
2 fasters mand Anders Knudsen, forpagter på Sanderumgård
3 Christoffer Pedersen i Fåborg.

6 Peder Lauridsen, kapellan i Nyborg, der døde 30.1.1692, fol.94, 129.
E: Kirstine [Laura] Hansdatter, der døde 14.4.1693. B:
1) Hans Pedersen 18, i Nykøbing Falster skole
2) Margrethe Elisabeth Pedersdatter. Ved afkald 17.12.1695 er hun g.m. Anders Hansen, købmand i Nyborg.
(Angivet 1793).
FM:
1 morbror Christian Hansen, købmand i Assens
2 Christian Romulus, kirurg i Nyborg, som beslægtet
3 Stygge Ejlersen, hører i Nyborg skole, som beslægtet.

7 Cathrine Hansdatter i Ørbæk. 23.2.1694, fol.124.
E: Jens Lauridsen, substitut i Ørbæk. B:
1) Elisabeth Marie Jensdatter 10
2) Erik Jensen 7.

8 Birgitte Nielsdatter i [Sønder] Højrup. 5.7.1695, fol.125B.
Enke efter Hans Pedersen [Foldum], præst i [Sønder] Højrup og Gestelev, [skifte 8.6.1691 lbnr.5]. B:
1) Claus Hansen
2) Anne Margrethe Hansdatter
3) Elisabeth Hansdatter
4) Niels Hansen
5) Marie Hansdatter.
FM:
1 Anders Knudsen, forpagter på Sanderumgård
2 Hans Rommel (Rommel), præst i Sønder Nærå og Årslev
3 Henrik Gyldensten
4 Mikkel Hansen i Rudkøbing.

9 Jens Lauridsen, substitut i Ørbæk. 19.2.1696, fol.129.
E: Gertrud Madsdatter. LV: successor Poul Madsen, der ægter enken. B:
6) Jens Jensen, født efter fars død.
FM: Mads Trane, præst i Rønninge og Rolsted.
Første ægteskab med Sidsel Madsdatter, [begravet 20.11.1679]. B:
1) Mads Jensen 23
2) Laurids Jensen 20
3) Simon Jensen 12.
Andet ægteskab med Cathrine Hansdatter, [skifte 23.2.1694 lbnr.7]. B:
4) Elisabeth Marie Jensdatter 12
5) Erik Jensen 9.

10 Anne Clausdatter i Højrup. 26.10.1696, fol.131.
E: Erik [Rasmussen] Switzer, præst i Sønder Højrup og Gestelev. B:
1) Claus Eriksen
2) Frederik Eriksen
3) Rasmus Eriksen
4) Anne Eriksdatter.

11 Hans Olufsen Fjelsted, præst i Skellerup og Ellinge. 10.5.1697. fol.134.
E: Elisabeth Sofie Hansdatter. LV: bror Hans Hansen Blas på Klarskov. A:
1) bror Hjerre Olufsen i Bro, død. 5B:
a Hans Hjerresen
b Barbara Hjerresdatter g.m. Hans Lauridsen i Holte
c Margrethe Hjerresdatter, død. E: Jens Hansen i Rorslev
d Bodil Hjerresdatter g.m. Mads Pedersen i Sønder Højrup
e Anne Hjerresdatter g.m. Hans Jørgensen i Fjelsted
2) bror Mikkel Olufsen i Asperup
3) bror Clemen Olufsen i Fjelsted
4) Jørgen Olufsen, kongelig livgarder.
Testamente af 24.6.1671 underskrevet af farbrødre, søstre og svogre:
1 Oluf Clemensen i Fjelsted
2 Hans Hansen Blas på Rørbæk
3 Niels Thomsen i Nyborg
4 Maren Hansdatter
5 Hjerre Olufsen i Bro
6 Mikkel Olufsen i Asperup
7 Clemen Olufsen i Fjelsted
8 Jørgen Olufsen, foged på Utterslevgård.

12 Christence Rasmusdatter Bacher i Nyborg, der døde 1.8.1698, fol.154.
Enke efter Hans [Clausen] Mule, præst i Nyborg, [død 11.11.1692].
Første ægteskab med Hans Hornemann, købmand i Næstved. B:
1) Hans Hornemann, købmand i Næstved
2) Wilchen Hornemann, købmand i Næstved
3) Rasmus Hornemann, købmand i Ålborg, død. 4B:
a Talke Rasmusdatter
b Christence Rasmusdatter
c Anne Marie Rasmusdatter
d Elisabeth Rasmusdatter
4) Johannes Hornemann, præst i Lerup og Tranum, [død 8.1.1697]. 2B:
a Hans Hornemann
b Jochum Hornemann
FM: morfar Jochum [Jensen] Bruun, præst i Sæby og Gershøj på Sjælland
5) Anne Hornemann g.m. Claus Mule, præst i Nyborg.

13 Sidsel Ovesdatter i Flødstrup, der døde 13.9.1698, fol.160B.
E: Frands Andersen, præst i Flødstrup og Ullerslev.
Testamente af 28.3.1697. A:
1) bror Thiis Ovesen, præst i Viby [på Fyn].

14 Peder Knudsen [Skydebjerg], præst i Søllinge og Hellerup. 14-10.1701, fol.162.
E: Margrethe [Nielsdatter]. LV: Knud Pedersen i Stenløse. B:
3) Niels Pedersen
4) Hans Pedersen
5) Jacob Pedersen
6) Hartvig Pedersen
7) Maren Pedersdatter g.m. Peder Andersen
8) Karen Pedersdatter
9) Anne Marie Pedersdatter
10) Anne Pedersdatter g.m. Laurids Olufsen.
Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter Herrested, død 1655]. B:
1) Knud Pedersen, død. Hans børn, hvis navne ikke angives. FM: Jacob Jørgensen, borgmester i Fåborg
2) Kirsten Pedersdatter.

15 Henrik Henriksen, degn i Søllinge. 24.10.1701, fol.174B.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Jens Faber, præst i Gerlev og Gestelev.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Henriksen
2) Anne Henriksdatter g.m. Niels Jochumsen i Ålborg
3) Maren Henriksdatter g.m. successor Frederik Christiansen
4) Anne Cathrine Henriksdatter
5) Else Henriksdatter.

16 Abel Christensdatter Zeuthen, ugift i Frørup præstegård. 11.10.1703, fol.182.
A:
0) far [Christen Jensen Zeuthen, præst i Brændekilde og Bellinge, død ca. 1659]
1) bror Axel Christensen Zeuthen, præst i Egense
2) bror Jens Christensen [Zeuthen], kapellan i Middelfart, [begravet 20.4.1696]. 2B:
a Christen Jensen
b Cathrine Marie Jensdatter
2) bror Oluf Christensen [Zeuthen], præst i Søvind og Gangsted i Jylland
3) bror Laurids Christensen [Zeuthen]
4) søster Maren Christensdatter [Zeuthen] i København, enke efter Didrik Markussen
5) søster Else Christensdatter [Zeuthen] g.m. Niels Esbensen, smed i Hornum Vase ved Hobro.

17 Christen Lauridsen Kullerup, præst i Kullerup og Refs Vindinge. 30.6.1705, fol.187.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Achtonius, præst i Frørup. B:
1) Laurids Christensen Kullerup, vicepræst i Flødstrup og Ullerslev
2) Ejler Christensen Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted
3) Sara Christensdatter Kullerup.
Afdøde døde 24.1.1705.

18 Gertrud Madsdatter i Ørbæk. 4.2.1705, fol.187B.
E: Poul Madsen, substitut i Ørbæk. B:
2) Anne Cathrine Poulsdatter 7
3) Marie Poulsdatter 6
4) Sidsel Poulsdatter 4.
Første ægteskab med [formanden] Jens Lauridsen, [skifte 19.2.1696 lbnr.9]. B:
1) Jens Jensen 9.

19 Knud Andersen Tage, degn i Herrested. 9.5.1707, fol.190.
E: Anne Christensdatter. LV: Ludvig Mathiassen, birkedommer i Ravnholt birk. B:
1) Elsebeth Cathrine Knudsdatter Tage 23
2) Anders Knudsen Tage 20.
FM: Anders Pedersen Hvid, skoleholder [i Kværndrup].

20 Hans Pedersen [Skjerning], substitut i Vindinge. 23.5.1707, fol.192.
E: Johanne Henriksdatter. B:
1) Ingeborg Dorthe Hansdatter 25
2) Eskild Hansen 17.
FM: successor Hans Jensen.

21 Hedvig Henriksdatter [Ascania] i Skellerup. 23.4.1708, fol.195B.
Enke efter David Olufsen [Marslev], præst i Ryslinge, [skifte Gudme herred gejstlig 1.3.1706 lbnr.23].
Første ægteskab med [Mathias Davidsen Reutze, skifte Gudme herred gejstlig 17.6.1690 lbnr.5]. B:
1) Henrik Reutze, kapellan i Thisted og præst i Skinnerup
2) Thomas Reutze
3) Barbara Reutze, forlovet med Aage Pedersen [Syv] i Kerteminde
4) Else Reutze g.m. Hans Filip Plesner, præst i Skellerup og Ellinge
5) Anne Regine Reutze.
Afdøde døde 17.2.1708.

22 Frands Andersen Bagnegaard, præst i Flødstrup og Ullerslev. 23.8.1708, fol.209B.
E: Mette Marie Sørensdatter.
Testamente af 8.1.1700. A:
1) bror Mads Andersen Bagnegaard i Ullerslev, død. 5B:
a Anders Madsen
b Kaj Madsen
c Niels Madsen
d Anders Madsen
e Maren Madsdatter g.m. Anders Hansen, kyrasser
2) halvsøster Anne Madsdatter, død. 1B:
a Frands Hansen, skrædder i Flødstrup
3) halvsøster Maren Madsdatter, død. 5B:
a Anders Hansen i Skellerup
b Anders Hansen i Ullerslev
c Karen Hansdatter g.m. Hans Sørensen i Visby
d Maren Hansdatter g.m. Rasmus Nielsen i Bækstrup [i Ellinge sogn]
e Anne Hansdatter , død. 1B:
1 Niels Jacobsen
4) halvsøster Kirsten Madsdatter, død, var g.m. Peder Raadvig i Kemsgård i Rødding sogn [dvs. Sønder Hygum sogn i Haderslev amt]. 1B:
a Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Skomager i Elmelund ved Foldingbro [i Lintrup sogn [i Haderslev amt].

23 Maren Nielsdatter Juul i Ørbæk.28.8.1708, fol.211, 269B.
E: Christian Mikkel [Christensen] Luja, præst i Ørbæk.
Første ægteskab med [formanden Niels Mortensen Almontan, død 1.3.1688]. B:
1) Otto Almontan
2) Corfitz Almontan, præst i Strø
3) Henrik Almontan, stud. theol.
4) Elsebeth Nielsdatter g.m. Mads Nielsen Lund i Albjerg
5) Anne Vibeke Nielsdatter g.m. Frands Stæhr, degn i Skårup
6) Karen Nielsdatter.
I boet et sølvspænde med [afdødes forældres] navne Niels Clausen Juul og Karen Christensdatter.
Afdøde døde 29.7.1708.

24 Christian Mikkel [Christensen] Luja, præst i Ørbæk. 27.10.1710, fol.220.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Mathias [Henriksen] Rosenvinge til Ørbæklunde. B:
1) Marie Cathrine Luja.
FM:
1 morfar Jørgen Thomsen i Fåborg.
2 successor Rasmus [Pedersen] Winther.

25 Knud [Olufsen] Lerche, præst i Avnslev og Bovense. 3.6.1711, fol.233.
E: Anne Sofie Ottesdatter. B:
1) Oluf Lerche, successor
2) Søren Lerche
3) Otto Lerche, student.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1711.

26 Mette Marie Sørensdatter i Flødstrup. 20.2.1711, fol.234.
E: Laurids Christian Kullerup, præst i Flødstrup og Ullerslev. A:
1) mor Anne Sofie Ottesdatter. Første ægteskab med Søren Sørensen [Ebeltoft], præst i Avnslev og Bovense, [skifte 9.12.1685 lbnr.2]. B:
2) bror Peder Sørensen, degn i Rønninge
3) søster Ingeborg Sørensdatter g.m. Hans Casper på Klarskov
4) søster Cathrine Sørensdatter g.m. Hans Knudsen Følling, underfoged og prokurator i København.
Mors andet ægteskab med successor Knud [Olufsen] Lerche, [skifte 3.6.1711 lbnr.25]. B:
5) halvbror Oluf Knudsen Lerche, successor i Avnslev og Bovense
6) halvbror Søren Knudsen Lerche, i Norge
7) halvbror Otto Knudsen Lerche, stud. theol.
Søren Sørensen [Ebeltofts] første ægteskab [med Anne Poulsdatter]. B:
8) halvsøster Maren Sørensdatter g.m. Anders Andersen Pontoppidan [dvs. Montoppidan], tingskriver på Boller i Uth sogn i Jylland.
Afdøde døde 28.11.1710.

27 Christen Mourids Schiønning, præst i Herrested. 14.1.1712, fol.269.
E: Birgitte Jørgensdatter. B:
1) Margrethe Elisabeth Sofie Christensdatter
2) Niels Juul Christensen
3) Christen Schiønning
4) Valborg Cathrine Christensdatter
5) Charlotte Amalie Christensdatter.

28 Jens Henriksen Achton, præst i Frørup. 2.3.1711, fol.270.
E: Karen Pedersdatter Friis. LV: Peder [Rasmussen] Haahr, præst i Langå og Øksendrup. B:
1) Anne Jensdatter 7
2) Marie Jensdatter 4
3) Henrikke Christine Jensdatter 3.
FM:
1 Aksel [Christensen] Zeuthen, præst i Egense
2 Henrik [Pedersen] Zeuthen, præst i Allested og Vejle
3 Johan [Nielsen] Vandel, præst i Vindinge
4 født værge Laurids [Christian Christensen Kullerup], præst i Flødstrup
5 successor Laurids [Henriksen] Schurmann.

SLUT
Ærø herred
Gejstlig skifteprotokol
1741-1838

[1741-1781]    [1781-1838]   
Ærø herred
Gejstlig skifteprotokol
1741-1781

1 Johannes [Samuelsen] Stenløse, præst i Bregninge. 1.5.1741, fol.2.
Enkemand efter [Magdalene Christoffersdatter Vallund]. B:
1) Samuel Stenløse, præst i Hårlev og Himlingøje på Sjælland, død 1742. Afkald 20.12.1742 fra Drude Margrethe [Iversdatter] Brinch for arv til sin afdøde mand
2) Johannes Stenløse, i Halle
3) Severin Stenløse, i Vestindien
4) Christian Carl Stenløse, i Odense skole
5) Charlotte Amalie Stenløse g.m. [Michael Herman] Desenis, præst i Dybbøl
6) Birthe Cathrine Stenløse, på stedet
7) Synde Elisabeth Stenløse.
FM:
1 Simon Groth, rådmand i Ærøskøbing
2 [Mathias Samuelsen] Stenløse, præst i Tandslet.
Afdøde døde 25.3.1741.

2 Hans Jacob [Gregersen] Zimmer, præst i Tranderup, der døde 17.4.1741, fol.8B.
E: Sofie Hedvig [Westken]. LV: Simon Groth, rådmand i Ærøskøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 7.7.1741.

3 Ditlev Mogensen Lucoppidan, præst i Ærøskøbing, der døde 31.1.1743, fol.9.
E: Margrethe Sofie Hansdatter Hjort. LV: bror Gregers [Hansen] Hjort, præst i Svendborg [Frue].
Testamente af 29.3.1731.
Hans A:
0) forældre [Mogens Jensen Lucoppidan, præst i Øster Skerninge og Hundstrup, skifte16.10.1727 lbnr.31 og Abelone Madsdatter]
1) bror Rubæk Lucoppidan, præst i Kolding Hospital
2) søster Cathrine Margrethe Lucoppidan g.m. Thomas Hansen Flensborg i Fåborg
3) søster Birgitte Margrethe Lucoppidan i Køge præstegård
4) søster Anne Cathrine Lucoppidan, død, var g.m. Hans Jørgensen i Ærøskøbing. 1B:
a Abel Cathrine Hansdatter
b Mogens Lucoppidan
5) søster Birthe Lucoppidan, [dvs. Dorthe Lucoppidan, død 8.4.1741]. E: [Niels Joachim Olufsen] Bützow, præst [i Vejen og Læborg].

4 Magdalene [Marie Nielsdatter] i Bregninge. 30.5.1747, fol.11.
E: Søren [Lauridsen] Møller, degn i Bregninge og Søby. B:
1) Niels Sørensen Møller 6.
FM: Jens Lorentsen, skovrider i Søby, som beslægtet på mors side.
Desuden nævnes enkemandens svoger Peder Mortensen Brylle i Fåborg.
Afdøde døde 1.5.1747.

5 Morten [Jacobsen] Kullerup, kapellan i Ærøskøbing. 15.6.1747, fol.20.
E: Maren [Venstermann]. LV: successor Arent [Pedersen] Falenkamp. B:
1) Jacob Mortensen Kullerup 9
2) Mette Marie Mortensdatter Kullerup 7.
FM:
1 Niels Husum, præst i Bregninge og Søby
2 Peder Clausen, købmand i Ærøskøbing.
Afdøde døde 17.5.1747.

6 Maren Pedersdatter i Ærøskøbing, der døde 12.10.1747, fol.31.
Enke efter Peder [Arentsen] Falenkamp, præst i Jungshoved ved Præstø, [død 1719]. B:
1) Arent Pedersen Falenkamp, kapellan i Ærøskøbing
2) Ursula Falenkamp g.m. Johan Christoffer Weinbach i København.

7 Niels [Theodorsen] Husum, præst i Bregninge og Søby, der døde 4.4.1750, fol.32.
E: [Bolette Dorthe Hansdatter] Struch. LV: bror Frederik Casper Struch, præst på Drejø. B:
1) Hans Husum
2) Niels Husum.
FM:
1 Steffen [Didriksen] Dresing, præst i Tranderup
2 successor Arent [Pedersen] Falenkamp.

8 Johan Anton Kuhlmann, præst i Rise og Marstal, der døde 28.1.1753, fol.55.
E: Josine Marie. LV: far Jochum Frederik Ramus, professor i København.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1753.

9 Hans Mortensen, skoleholder i Ommel og Kragnæs, [i Marstal sogn]. E: Kirsten Pedersdatter. B:
2) Karen Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Regine Hansdatter.
Afdøde døde 19.11.1753.

10 Bernt Reiniche, præst i Ærøskøbing. 17.5.1754, fol.62B.
E: Dorthe Sofie [Christensdatter] Fabricius.
Bevilling til uskiftet bo for enken og hendes 6 uforsørgede børn.

11 Søren [Lauridsen] Møller, degn i Bregninge og Søby, der døde 17.7.1754, fol.65.
E: [Anne Marie Filipsdatter]. LV: Arent [Pedersen] Falenkamp, kapellan i Ærøskøbing. B:
2) Laurids Sørensen Møller
3) Anne Magdalene Sørensdatter Møller, der døde.
FM:
1 Jens Lorentsen, skovrider på Ærø
2 Hans Brandt, kromand i Bregninge
3 Laurids Lauridsen, snedker i Ærøskøbing.
Første ægteskab med [Magdalene Marie Nielsdatter, skifte 30.5.1747 lbnr.4]. B:
1) Niels Sørensen Møller

12 Jens Reinholt, kapellan i Ærøskøbing, der døde 2.6.1756, fol.82.
E: [Petronelle Marie Lund]. LV: Elias Gottlob, rådmand og slotssekretær. A:
0) forældre [Reinholt Thorbjørnsen og Cathrine Jensdatter i Nyborg]
1) søster [Magdalene Reinholtsdatter] g.m. Johan Jensen Bindesbøl, degn i Rise
2) søster g.m. Hans Mortensen i Nyborg.
Desuden nævnes enkens [sted]far [Frederik Jensen] Marstrand, præst i Simmerbølle.

13 Marie Kirstine Andersdatter i Marstal. 27.3.1759, fol.95.
E: Jens Christensen Errebo, medhjælp i Marstal skole.
Arvinger angivers ikke.

14 Anne Cathrine Bager i Marstal. december 1759, fol.99.
E: Ratke Bertelsen, skoleholder i Marstal.
Arvinger angives ikke.

15 Jeppe [Jepsen] Kehlet, skoleholder i Tranderup. 7.1.1760, fol.107.
E: Agathe Pedersdatter Pilegaard. LV: søskendebarn C. Pilegaard. B:
1) Jeppe Jepsen 13.
FM: født værge [Hans] Kehlet, kontrollør i Ærøskøbing.
Afdøde døde 3.11.1759.

16 Birgitte Cathrine Stenløse, ugift i Bregninge præstegård. 2.5.1763, fol.11.
A:
0) forældre Johannes [Samuelsen] Stenløse, præst i Bregninge, [skifte 1.5.1741 lbnr.1 og Magdalene Christoffersdatter Vallund]
1) bror Samuel Stenløse, præst i Hårlev og Himlingøje på Sjælland, [død 1742]. 2B:
a Frederik Stenløse 24, student
b Sofie Christiane Stenløse 21
FM: morbror Brinch Seidelin på Eriksholm
2) bror Johannes Stenløse, præst i Jersie og Solrød, [død 5.10.1755]. 1B:
a Johannes Stenløse hos sin mor i Køge, går i Køge latinskole
3) bror Christian Carl Stenløse, student, i Borre præstegård på Møn
4) søster Charlotte Amalie Stenløse, enke efter [Michael Herman] Desenis, præst i Dybbøl
5) søster Synde Elisabeth Stenløse i Sønderborg.
Afdøde døde 3.2.1763.

17 Ratke Bertelsen, skoleholder i Marstal. 27.5.1763, fol.125B.
E: [Inger Antonsdatter]. LV: Jens Groth i Marstal. A:
1) bror død. 2B:
a Margrethe Kirstine Bertelsen g.m. Hans Hansen Ahlmann i Sønderborg
b Nikolaj Bertelsen i Sønderborg.
Afdøde døde 19.4.1763.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Bager, skifte december 1759 lbnr.14].

18 Anne Kirstine Jensdatter i Ærøskøbing. 5.11.1765, fol.131B.
E: Hans Pedersen Lund, klokker i Ærøskøbing.
Første ægteskab med [formanden Herman Iversen, begravet 25.12.1729]. B:
1) Anne Lucie Hermansdatter g.m. Anders Uttrup i Marstal
2) en datter, død. E: Christian Svane, orgelbygger i Rudkøbing. 1B:
a Jens Christian Svane.
FM: Hans Christian Stage, købmand i Ærøskøbing, som beslægtet.

19 Jens Jacobsen, skoleholder i Rise. 11.7.1763, fol.135.
E: Cathrine [Markvardsdatter]. LV: Jens Jørgen Filipsen i Stokkeby [i Rise sogn]. B:
1) Johan Jensen
2) Jacob Jensen
3) Rasmus Jensen
4) August Jensen
5) Christen Jensen
6) Else Cathrine Jensdatter
7) Marie Jensdatter.
FM:
1 farbror Anders Jacobsen i Dunkær [i Rise sogn]
2 fasters mand Erik Rasmussen.
Afdøde døde først i maj 1763.

20 Anne Cathrine [Dichmann] i Bregninge19.2.1767, fol.137.
E: Laurids [Mortensen] Rønne, degn i Bregninge og Søby. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter.

21 Hans Padde, skoleholder i Marstal, der døde 13.5.1769, fol.137B.
E: Sofia Amalie.
Første ægteskab med [Cecilie Christiane Hedvig, begravet 27.4.1764]. B:
1) Johan Padde
2) en datter, der døde efter faderen
3 Anne Sofie Padde
4) Anne Marie Padde.

22 Jeppe Bøtcher, degn i Tranderup. 8.11.1769, fol.142B.
E: [Sofie Margrethe Groth]. B:
1) Peder Johannes Bøtcher
2) Jens Jacob Bøtcher
3) Simon Johan Bøtcher
4) Anne Cathrine Bøtcher
5) Anne Charlotte Jacobine Bøtcher.
FM:
1 Peder Groth, købmand i Ærøskøbing
2 Rasmus Pedersen i Store Rise
3 Jens Groth i Dunkær
4 Albert Groth, købmand i Ærøskøbing
5 Morten Jensen Birkholm, købmand i Ærøskøbing.

23 Andreas Hansen, skoleholder i Søby, der døde 6.4.1771.
E: Bodil [Hansdatter]. LV: bror Jens Hansen, kådner i Bregninge. B:
3) Hans Jacob Andreassen
4) Jørgen Hansen Andreassen
5) Johan Arent Andreassen.
FM:
1 Albert Christensen i Skovby
2 Hans Christensen i Søby.
Af første ægteskab B:
1) Hans Andreassen
2) Niels Andreassen.
FM: Jørgen Andersen i Skovby.

24 Arent [Pedersen] Falenkamp, præst i Bregninge og Søby, [der døde 30.12.1772], fol.150.
E: Cathrine Amalie Hanefeldt.
Testamente af 18.1.1769.

25 Bevilling at overflytte arv fra Merløse herreds provsti til Ærø provsti. 1774, fol.151.
Bevilling af 8.4.1774 for Laurids Hansen Nyland, præst i Bregninge og Søby, at overflytte den arv hans datter [Flemmine] Cathrine Nyland har efter sin mor, [Cathrine Kirstine Andersdatter Kølmer, død Tersløse 16.1.1769].

26 Anne Marie Schade i Ærøskøbing, [begravet 22.4.1776], fol.151.
E: Hans [Jensen] Holm, kapellan i Ærøskøbing.
Afkald 23.4.1776 fra A:
1) søster Margrethe Eleonora Schade g.m. Christian Frederik Lund i København.
Litteratur: J. C. L. Lengnick: Genealogier over adelige og borgelige familier, København 1841-1865. Heri C. W. Lund.

27 Cathrine [Markvardsdatter] i Store Rise, 4.12.1776, fol.151.
Enke efter Jens Jacobsen, skoleholder i Rise, [skifte 11.7.1763 lbnr.19].
Sønnerne overlader hele arven til deres eneste søster. Underskrevet af B:
1) Johan Jensen
2) Rasmus Jensen
3) August Jensen
og Erik Rasmussen som formynder for de umyndige arvinger.

28 Gertrud Hansdatter i Ommel. 8.3.1779., fol.151B.
E: Hans Peder Bladt, skoleholder i Ommel. B:
2) Marie Hansdatter g.m. successor Christian Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Rasmussen i Vesterskov [i Marstal landsogn].

29 Cathrine Amalie Hanefeldt i Ærøskøbing. 28.6.1779, fol.152, 166B.
Enke efter Arent [Pedersen] Falenkamp, præst i Bregninge og Søby, [der døde 30.12.1772] lbnr.24.
Testamente af 18.1.1769.
Hans A:
1) Ursula Falenkamp g.m. Henrik Christian Arnold Rosenberg, kontrollør på de kongelige maltmøller i København.
Hendes A:]
1) bror Johannes Hanefeldt i Tranders på Ærø
2) søster Susanne Dorthe Hanefeldt g.m. [Hans Henrik] Egebjerg, rådmand i Fredericia
3) søster g.m. Mouridsen på Gråsten [i Rise sogn] på Ærø
4 søster [Frederikke Hanefeldt] i Sønderborg, enke efter [Martin Vestesen] Egebjerg, præst i Lysabild, [der døde 14,4,1780].
Desuden udbetales en gave til søsterdatteren Sara Marie Egebjerg.
Afdøde døde 27.6.1779.

30 Magdalene Reinholtsdatter i Rise, [der døde 12.2.1782], fol.166.
E: Johan Jensen Bindesbøl, degn i Rise og Marstal.
Testamente af 26.3.1745.

31 Sofie Margrethe [Groth] i Ærøskøbing. 4.8.1779, fol.168.
Enke efter [Jeppe] Bøtcher, degn i Tranderup, [skifte 8.11.1769 lbnr.22]. B:
1) Anne Cathrine Bøtcher 34
2) Peder Johannes Bøtcher 28, forpagter på Lydumgård i Jylland
3) Anne Charlotte Jacobine Bøtcher 23, i Svendborg
4) Jens Jacob Bøtcher 20, bagersvend i Kiel
5) Simon Johan Bøtcher 15
FM:
1 morbror Simon Groth, toldinspektør i Svendborg
2 Johan Groth Clausen i købmand i Ærøskøbing
3 Jens Groth i Dunkær.

32 Agathe [Jepsdatter] i Ærøskøbing, der døde 2.11.1780, fol.176.
Enke efter [Christian Frederik] Mørch, [degn i Svendborg], tidligere klokker [i Rudkøbing, begravet Svendborg Frue 7.2.1749]. B:
1) Jeppe Schrøder Mørch på Sjælland
2) Anne Marie Mørch i Moseby præstegård på Falster hos
FM: [Christian Henrik] Bering, præst i Åstrup på Falster.

33 Hans Pedersen, skoleholder i Tranderup. 17.2.1782, fol.183B.
E: Gye Hansdatter. LV: Hans Lauridsen. B:
1) Ingeborg Hansdatter g.m. Mikkel Thomsen i Vindeballe [i Tranderup sogn]
2) Karen Hansdatter 23
3) Peder Hansen 22
4) Jens Hansen 17
5) Cathrine Hansdatter 12.
FM. mors [halv]bror Jens Jensen på Vodrup mark [i Tranderup sogn].

34 Hans Tage Fabricius, præst i Rise, der døde 21.7.1781, fol.186, næste protokol side 3.
E: Adriane von Meurs. LV: Lorents Mouridsen til Gravendal [i Rise sogn]. B:
1) Frederikke Margrethe Fabricius g.m. Jørgen Mouridsen til Trappendal [i Marstal landsogn]
2) Christian Fabricius
3) Jacob Fabricius
4) Birthe Marie Fabricius
5) Ove Fabricius
6) Dorthe Cathrine Fabricius
7) Frederikke Georgia Fabricius.Ærø herred
Gejstlig skifteprotokol
1781-1838


35 Hans Pedersen Lund, klokker i Ærøskøbing. 11.1.1783, side 24.
E: Mette Martie [Frandsdatter]. LV: Kehlet, postmester i Ærøskøbing. B:
1) Anne Kirstine Lund 16
2) Bodil Marie Lund 9.
FM:
1 Christen Albert Frandsen
2 Hans Lauridsen, bødker.
[Første ægteskab med Anne Kirstine Jensdatter, skifte 5.11.1765 lbnr.18].

36 Johan Jensen Bindesbøl, degn i Rise og Marstal, der døde 12.12.1783, side 32.
Enkemand efter Magdalene Reinholtsdatter, [skifte 12.2.1782 lbnr.30].
Testamente af 26.3.1745.
Hans A:
1) bror Christen Jensen Bindesbøl, degn i Vester Åby og Åstrup, skifte Sallinge herred gejstlig 3.1.1774 lobnr.158]. 3B:
a Cathrine Elisabeth Christensdatter Bindesbøl 30, der ægter Johan Christoffer Jensen, skoleholder i Rise
b Jens Christensen Bindesbøl 28
c Laurids Aagaard Christensen Bindesbøl 20.
Hendes A:
1) halvsøster, død. 1B:
a Vilhelm Pedersen, død. 1B:
1 Hans Vilhelmsen ved Nyborg.

37 Anne Rasmusdatter i Dunkær, der døde 5.2.1788, side 68.
E: Jørgen Jørgensen, adjungeret skoleholder i Dunkær, der døde 10.8.1788. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 1½.
FM:
1 morfar Rasmus Christensen, skoleholder i Dunkær
2 farbror Christen Jørgensen.

38 Laurids [Mortensen] Rønne, degn i Bregninge og Søby. 23.7.1789, side 75.
E: [Kirsten Rasmusdatter Schrøder]. LV: [Frederik Carl] Monrad, præst i Bregninge og Søby. B:
2) Anne Cathrine Lauridsdatter Rønne 18.
FM: Knud Schrøder, skipper i Ærøskøbing.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Dichmann, skifte 19.2.1767 lbnr.20]. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter Rønne 33.

39 Bolette Dorthe Hansdatter] Struch i Bregninge, der døde 8.4.1790, side 83.
Enke efter Niels [Theodorsen] Husum, præst i Bregninge og Søby, skifte 4.4.1750 lbnr.7]. B:
1) Hans Husum
2) Niels Husum.

40 Christen Jørgen Samuelsen, skoleholder i Skovby og Leby [i Bregninge sogn]. 10.5.1793, side 95.
E: Anne Dorthe [Jørgensdatter].
Af børn angives B:
1) Jørgen Christian Samuelsen.

41 Christiane Damgaard i Tranderup. 12.1.1795, side 100.
E: Peder Højbjerg, degn i Tranderup. B:
1) Jens Christian Højbjerg 24
2) Anne Cathrine Højbjerg 22.
Afdøde døde 21.12.1794.

42 Sofie Cathrine [Johansdatter] Kuhlmann i Rise, der døde [29.9].1794, side 101.
E: Peder [Pedersen] Mossin, præst i Rise.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1790.

43 Cathrine Bertelsdatter i Søby. 13.2.1795, side 101.
E: Lorents Severin Kleist, skoleholder i Søby. A:
0) Peder Bertelsen og Marie Pedersdatter i Timmersiek i Handewitt sogn i Vis herred, begge døde. 1B:
1) bror Peder Pedersen Bertelsen, død. 2B:
a Marie Pedersdatter
b Dorthe Pedersdatter.

44 Søren [Nielsen] Gudme, præst i Ærøskøbing. 21.7.1795, side 105, 158, 168.
Enkemand efter Sofie Christiane [Ludvigsdatter] de Hemmer, der døde nogle dage før sin mand [9.7.1795]. B:
1) Herman Peder Gudme, student
2) Kirsten Bruun Gudme
3) Else Cathrine Gudme
4) Mette Marie Sofie Gudme
5) Johanne Hauch Gudme
6) Andreas Christoffer Gudme.
Afdøde døde 11.7.1795.

45 Gregor Zimmer, degn i Bregninge og Søby. 21.12.1795, side 138, 159.
E: Charlotte Augusta Schubart. B:
1) Hans Jacob Zimmer 24
2) Sofie Marie Zimmer 23
3) Johan Ludvig Zimmer 19
4) Cathrine Elisabeth Zimmer 18
5) Ida Birgitte Zimmer 14.
Afdøde døde 19.12.1795.

46 Cathrine Elisabeth Bindesbøl i Store Rise. 26.4.1796, side 145, 154. 164, 172.
E: Johan Christoffer Jensen, skoleholder i Store Rise, der døde 29.5.1796. B:
1) Jens Christian Jensen
2) Johan Bindesbøl Jensen
3) Sofie Marie Cathrine Jensdatter.
FM:
1 farbror August Jensen, daglejer
2 farbror Rasmus Jensen i København
3 morbror Jens [Christensen] Bindesbøl, præst i Bringstrup og Sigersted på Sjælland
4 mors halvbror Claus [Lauridsen] Bloch, skoleholder i Bregninge
5 mors halvbror Severin Bloch, kateket og klokker i Nyborg på Fyn.
Desuden nævnes afdøde mands søster Marie Jensdatter på stedet.
Afdøde, der var 43 år gammel. døde 25.4.1796.

47 Peder [Lauridsen] Højbjerg, degn i Tranderup, der døde 3.7.1796, side 152, 155, 166.
Enkemand efter Christiane Damgaard, [skifte 12.1.1795 lbnr.41]. B:
1) Jens Christian Højbjerg 26, på Trolleborg på Fyn
2) Anne Cathrine Højbjerg 24.
FM: [farbror] Rasmus [Lauridsen] Højbjerg, præst i Frørup.

48 Rasmus Christensen, skoleholder i Dunkær, der boede på Lindsbjerg [i Rise sogn]. 1.5.1799, side 184.
Enkemand efter [Maren]. B:
1) Niels Rasmussen i Ærøskøbing
2) Nis Rasmussen i Provstelund [i Nakskov landsogn] på Lolland
3) Johan Rasmussen, successor i Dunkær
4) Christen Rasmussen, skoleholder i Rise
5) Rasmus Rasmussen i Ommel
6) Marie Elisabeth Rasmusdatter g.m. Christen Johansen på Lindsbjerg
7) Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Jørgensen, adjungeret skoleholder i Dunkær, begge døde. 1B:
a Anne Marie Jørgensdatter 13.

49 Hans [Jensen] Holm, præst i Marstal. 14.3.1800, side 190.
Enkemand. A:
0) far Jens Hansen Holm, snedker i Køge
1) søster Karen [Jensdatter] Holm, enke efter [Albert Severin] Curtius, kapellan i Køge, [død 1761]
2) Helene Barbara [Jensdatter] Holm g.m. Schmidt, fanesmed hos garderne, begge døde. Uvist om børn.
Desuden nævnes afdødes farbror Peder Hansen Holm, sejlmager i Århus, var g.m. [Mette Kirstine Lauridsdatter, skifte Århus 24.1.1752 lbnr.1471]. Af hans børn nævnes en søn Laurids Holm og dennes datter Johanne Lauridsdatter g.m. Hans Lassen, bud ved Det danske Ridende Postkontor i København.
Afdøde døde 18.12.1799.

50 Maren Henriksdatter i Bregninge. 15.3.1802, side 196, 203, 211.
Enke efter Frederik Carl Filipsen, skoleholder i Bregninge, [død 18.11.1789].
Testamente af 9.7.1774.
Hans A:
1) bror [Mathias Filipsen], død. 2B:
a Knud Mathiassen, død. 8B:
1 Mathias Knudsen i Stokkeby
2 Anne Cathrine Knudsdatter, død, var g.m. Knud Christensen i Stokkeby. 2B:
x Christen Knudsen 10
y Knud Mathiassen Knudsen 7
3 Thomas Knudsen 20
4 Filip Knudsen 12
5 Karen Knudsdatter
6 Marie Cathrine Knudsdatter
7 Johanne Knudsdatter
8 Birthe Knudsdatter
b Christian Mathiassen Weiser i Tranderup, død. 4B:
1 Hans Weiser, skipper i Flensborg
2 Christian Weiser 21, i Flensborg
3 Johanne Weiser, gift i København
4 Sofie Weiser
2) halvbror Christian Marthini, død. 8B:
a Jacob Marthini, maler i Tranderup
b Frederik Marthini, justitsråd i København
c Filip Ernst Marthini, organist i Rendsborg
d Christian Marthini på gården Hasselberg 2 mil fra Kiel
e Cathrine Marie Marthini g.m. Curtz, bager i Sønderborg
f Marie Hedvig Marthini i Broager præstegård
g Louise Sofie Frederikke Marthini g.m. Reinholt Pedersen, kapellan i Broager
h Marie Margrethe Marthini g.m. [Asmus Pedersen], præst i Løgumkloster, [dvs. Nørre Løgum]
3) halvsøster Agnes Hedvig, død, var g.m. en degn på Trolleborg gods. 2B:
a en søn, trompeter, død, uvist om børn
b en søn, uvist hvor
4) halvsøster Christiane g.m. en skriver i det Plønske.
2), 3) og 4) er helsøskende.
Hendes A:
1) bror Laurids Henriksen i Øster Bregninge
2) søster Johanne Henriksdatter g.m. Hans Christiansen i Bregninge
3) søster g.m. Christen Clausen på Gudsgaves mark i Marstal sogn
4) søster Sidsel Henriksdatter, enke efter Hans Skytte i Marstal
5) søster Mette Henriksdatter g.m. Hans Hansen, rebslager på Søbygård mark.
Afdøde døde 25.2.1802.

51 Peder Mossin, præst i Rise.26.7.1802, side 201, 205, 220.
Enke efter Sofie Cathrine [Johansdatter] Kuhlmann, [skifte 29.9.1794 lbnr.42]. B:
1) Johan Peder Anton Schønebølle Mossin, døbt 9.6.1773
2) Hans Frederik Henrik Mossin, døbt 16.9.1774
3) Jacob Ludvig Holger Mossin, døbt 30.11.1775
4) Jochum Frederik Ramus Mossin, døbt 17.6.1777
5) Erik Birger Riisbrich, døbt 6.10.1780
6) Severin Ahlmann Mossin, døbt 19.7.1783
7) Lorents Mouridsen Mossin, døbt 20.3.1789.
FM: morbror [Christian Johansen] Kuhlmann, præst i Selde og Åsted.
Afdøde døde 12.7.1802.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1790.

52 Charlotte Amalie [Augusta] Schubart i Bregninge. 17.8.1802, side 212, 228.
Enke efter Gregor Zimmer, degn i Bregninge og Søby, [skifte 21.12.1795 lbnr.45]. B:
1) Hans Jacob Zimmer 30
2) Sofie Marie Zimmer 29
3) Johan Ludvig Zimmer 27
4) Cathrine Elisabeth Zimmer 24
5) Ida Birgitte Zimmer 20½.
Afdøde døde 1.8.1802.

53 Kirsten [Rasmusdatter Schrøder] i Bregninge. 24.1.1803, side 231.
Enke efter Laurids [Mortensen] Rønne, degn i Bregninge og Søby, [skifte 23.7.1789 lbnr.38.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Dichmann, skifte 19.2.1767 lbnr.20]. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter Rønne g.m. Peder Clausen.

54 Henrik Roth, degn i Marstal. 9.2.1804, side 240.
E: Mette Marie Walther. LV: Henning Kroll, skipper i Marstal. B:
1) Poul Roth 39, cand. theol. på Vang hovedgård i Jylland
2) Andreas Henrik Roth 28, købmand i Marstal
3) Johanne Marie Elisabeth Roth g.m. Hans Hansen Kromann, skipper i Marstal.
Afdøde døde 11.1.1804.

55 Johan Rasmussen, skoleholder i Dunkær. 10.12.1804, side 246.
E: Anne Magdalene Lauridsdatter [Brandt]. LV: bror Mogens Lauridsen Brandt. B:
1) Karen Johansdatter g.m. Mads Rasmussen, skipper i Ærøskøbing
2) Marie Elisabeth Johansdatter 20
3) Anne Johansdatter 12.
FM: Jens Lauridsen Brandt.
Afdøde døde 21.11.1804.

56 Ellen Bager i Ærøskøbing. 29.7.1805, side 253.
E: Christian Roland, degn i Ærøskøbing.
Testamente af 23.1796. A:
1) farbror, død. 3B:
a Jeppe Bager
b søn, død. 3B:
1 Rasmus David Bager
2 David Hansen Bager
3 Mette Cathrine Bager, enke efter Jens Svarre
c Ellen Cathrine Bager g.m. Johan Christoffer With i Kiel.

57 Niels Sass [Pedersen] Juul, kapellan i Ærøskøbing. 6.12.1805, side 254.
Enkemand efter [Anne Hedvig Hannibalsdatter Bolt]. B:
1) Peder Nielsen Juul, der druknede for mange år siden i sin ungdom
2) Jacob Nielsen Juul, der lærte smedehåndværk, uvist hvor
3) Hannibal Nielsen Juul, der lærte farverhåndværk, uvist hvor
4) Aksilie Birthe Nielsdatter Juul, gift i Rendsborg
5) Hedvig Birthe Nielsdatter Juul. gift i Rendsborg.
Afdøde døde 8.11.1805.

58 Karen [Jensdatter Holm] i Marstal. 9.3.1807, side 261, 279, 284, 299.
Enke efter [Albert Severin] Curtius, [kapellan i Køge og Ølsemagle, død 1761].
Testamente. A:
0) forældre [Jens Hansen Holm, snedker i Køge og Karen Klunker]
1) bror [Hans Jensen Holm, præst i Marstal, skifte 14.3.1800 lbnr.49], død uden børn
2) bror Mathias Jensen Holm, uvist hvor, anses for død
3) søster Lene Barbara Jensdatter Holm, uvist hvor, anses for død;
derfor arver:
01) farbror Peder Hansen Holm, død. 2B:
1) søn, død. 1B:
a Johanne Laurentia Holm g.m. Hans Lauridsen Kylling, postbud i København.
2) Johanne Pedersdatter Holm, død. 2B:
a Peder Hermansen Hechtmann
b Cathrine Marie g.m. Johannes Vendelbo i Skåde ved Århus
3) søn, død. 1B:
a Niels Hansen
02) farbror Mikkel Hansen Holm, død. 2B:
1) Jens Mikkelsen, død. 4B:
a Mikkel Jensen 30, i Skåde
b Hans Jensen i Skåde, der døde 18.4.1812.
c Peder Jensen i Åby
d Niels Jensen i Skåde
2) Peder Mikkelsen i Holme
03) morbror, død. 1B:
a Hans Mathias Klunker, musketer i Køge, der døde, begravet 24.7.1809. E: Mette Marie, gift 13.4.1789. B:
4 Søren Hansen Klunker, døbt 19.2.1793
5 Anders Hansen Klunker, døbt 29.3.1799.
Hans Mathias Klunkers første ægteskab 29.3.1775 med Anne Sofie Lorentsdatter, begravet 13.1.1789. B:
1 Peder Hansen Klunker, døbt 7.6.1779
2 Kirstine Frederikke Hansdatter Klunker g.m. Dines Cortsen, artillerist
3 Johannes Hansen Klunker.

59 Magdalene Brandt i Ærøskøbing. 9.5.1808, side 277, 281.
Enke efter Johan Rasmussen, skoleholder i Dunkær, [skifte 10.12.1804 lbnr.55]. B:
1) Karen Johansdatter g.m. Mads Rasmussen, skipper i Ærøskøbing
2) Marie Elisabeth Johansdatter 24
3) Anne Johansdatter 16.
FM:
1 farbror Christen Rasmussen, skoleholder i Store Rise
2 morbror Mogens Lauridsen Brandt i Ærøskøbing.
Afdøde døde 22.4.1808.

60 Gomme Fangel, præst i Rise. 28.2.1810, side 293.
E: Elisabeth Cathrine [Christiansdatter]. B:
1) Jens Christian Fangel 20½, student på Københavns Universitet
2) Holger Fangel 16, i Frederiksborg lærde Skole.
Desuden nævnes jomfru Sofie Elisabeth Pedersen, som beslægtet.
Afdøde døde 12.2.1810.

61 Asmus Didrik Kreutz, skolelærer i Dunkær og organist i Rise kirke. 23.4.1812, side 294.
E: Anne Marie Clausen. B:
3) Nikolaj Didrik Kreutz 11
4) Morten Clausen 9.
FM:
1 morbror Thomas Clausen Møller, fuldmægtig i Ærøskøbing amtstue
2 mosters mand Johannes Bonnichsen.
Første ægteskab med Maren Jørgensen. skifte 3.3.1800. B:
1) Henrik Jørgensen 13
2) Marie Jørgensen.

62 Kirsten [Lauridsdatter] i Rise. 9.4.1813, side 307, 315, 325.
E: Peder Johan Schiøtz, degn i Rise, der døde 5.1.1814. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Mathias Peder Bahnsen.
Afdøde døde 10.2.1813.

63 Marie Bladt i Dunkær. 25.7.1813, side 313.
E: Christen Rasmussen, skolelærer i Dunkær. B:
1) Christian Christiansen, død uden børn
2) Christen Rasmussen, død. E: Armgot Sofie Rasmusdatter. 2B:
a Jens Christian Christensen 14
b Christen Christensen 10.
FM:
1 Peder Schiøtz, degn i Rise
2 Johan Jørgensen Weber, skolelærer i Rise.
Afdøde døde 4.6.1810.

64 Christian Roland, kateket, klokker og kordegn i Ærøskøbing, der døde 26.9.1814, side 324, 328.
Enkemand efter [Ellen Bager, skifte 29.7.1805 lbnr.56].
Testamente af 24.9.1814. A:
1) hans tjenestepige Anne Lauridsdatter.
Desuden nævnes afdødes bror Rudolf Roland, skipper i Kolding, der døde i Korsør, skifte 9.1.1813.

65 Petra Johanne [Poulsen] i Rise, der døde 19.4.1819, side 339.
Enke efter Jens [Andreassen] Thunbo, præst i Rise, [død 20.5.1784.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1784. B:
1) Andreas Peder Christian Thunbo, der død 6 mdr gammel
2) Petra Cornelia Thunbo g.m. Andreas Henrik Roth, købmand i Ærøskøbing
3) Frederikke Sofie Thunbo 38.

66 Bernhard Mathias Vedel, præst i Marstal. 4.12.1819, side 343, 396.
E: Anne Margrethe Foltmar, der døde i Store Rise 15.3.1822. B:
1) Johan Georg Christian Vedel 29, løjtnant
2) Maren Johanne Kirstine Vedel 26, der ægter Jens Hansen Bay, junior
3) Erik Ludvig Vedel 24, i København
4) Jacob Lago Mathias Vedel 20, i København
5) Bernt Vilhelm Vedel 19, i København
6) Carl Just Valentin Vedel 19
7) Frits Conrad Adolf Vedel 14
8) Peder August Vedel 11.
FM:
1 [Peder August] Vedel, præst i Skårup på Fyn
2 [Johan Jørgensen] Weber, organist og skolelærer i Rise
Afdøde døde 1.12.1819.

67 Peder Magnus Hammer, degn i Rise. 16.4.1822, side 390, 404, 413.
E: Inger Hansen. B:
1) Maren Kirstine Hammer 12
2) Magnus Hammer 9
3) Louise Marie Hammer 5.
FM: født værge på mors side Rasmus Hansen i Longelse.
Afdøde døde 17.3.1822.

68 Jørgen Hansen Kegnæs, skolelærer i Søby, der døde 25.10.1825, side 409.
E: Karen Nikolajsdatter [Syndermann]. B:
1) Karen Jørgensdatter.

69 [Jacob Nikolaj] Jacobsen, skolelærer i Ommel, i Marstal sogn, der døde 24.6.1829, side 417.
E: [Anne Cathrine]. B:
1) en datter.

70 [Claus Lauridsen Daniel] Bloch, skolelærer i Bregninge, der døde 13.3.1832, side 418.
E: Maren [Nikolajsdatter Syndermann]. LV: Nis Nissen i Tværby. B:
1) Magdalene Bloch 21.

71 Jens Ploug, kirkesanger i Bregninge og Søby, der døde 5.3.1832, side 419.
E: [Gertrud Sofie Groth]. B:
1) Ploug, skolelærer i Søby.

SLUT