Erik Brejls hjemmeside

Start

Svendborg Byfoged
Skifteprotokol
1709-1814

[1709-1760]    [1760-1790]    [1790-1812]    [1812-1814]   

[dokumenter 1713-1836]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Svendborg Byfoged
Skifteprotokol
1709-17601    Poul Ottesen, rådmand i Svendborg. 6.7.1708, fol.2.
E: Susanne Lisbeth Mogensdatter Bjerg. LV: Peder Hansen, borgmester.
Af første ægteskab B:
1) Otto Poulsen, by- og rådstueskriver
2) Johan Poulsen i Bergen i Norge
3) Bodil Poulsdatter g.m. Just Høvinghoff i Fuglevadsmølle [i Lyngby sogn i Sokkelund herred] på Sjælland
4) Mette Poulsdatter
5) Karen Poulsdatter
6) Birthe Poulsdatter.
FM: Rasmus Jørgensen, overformynder.

2    Karen Pedersdatter i Svendborg. 19.12.1708, fol.8.
E: Peder Sørensen, kandestøber.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen
2) Karen Pedersdatter g.m. Hans Jensen Rude, murer
3) Marie Pedersdatter g.m. Hans Eriksen, hattemager
4) Margrethe Pedersdatter
5) Anne Pedersdatter.

3    Anne Pedersdatter i Svendborg. 8.1.1709, fol.10.
E: Rasmus Lauridsen. A:
1) bror Rasmus Pedersen i Oure
2) søster Ellen Pedersdatter, død. 2B:
a Peder Hansen 20 i Oure
b Maren Hansdatter med lavværge Casper Thomsen på Turø.

4    Ditlev Kruse, farversvend i Svendborg. 9.1.1709, fol.11.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde der var født i Rise i Haderslev amt, døde 15.11.1708.

5    Rasmus Nielsen, bådsmand i Svendborg. 22.2.1709, fol.12.
E:  Mette Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Rasmusdatter.

6    Jens Thygesen, snedker i Svendborg. 20.12.1708, fol.13.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Morten Christensen, rebslager.
Hans B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Anders Jensen, snedker.

7    Hans Mortensen, pottemager, fattiglem i Svendborg. 17.5.1709, fol.14.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Jensen, feldbereder.
Arvinger angives ikke.

8    Mogens Christensen, fattiglem i Svendborg. 21.6.1709, fol.15.
Arvinger angives ikke.

9    Peder Mogensen, smed i Svendborg. 15.5.1709, fol.15B.
Enkemand. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Thomas Broch, løjtnant, uvist hvor.

10    Hans Lauridsen, feldbereder i Svendborg. 7.8.1709, fol.16B.
E: Agathe Jacobsdatter. LV: Peder Lukassen. B:
6) Peder Hansen 18
7) Karen Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Hansen
2) Margrethe Hansdatter
3) Anne Hansdatter
4) Ellen Hansdatter
5) Johanne Hansdatter.

11    Jacob Jensen Samsø, prækurator i Svendborg. 3.7.1709, fol.20.
E: Elisabeth Absalonsdatter [Busse]. LV: Jørgen Sørensen, tolder. A:
1) bror Niels Jensen Samsø, linvæver i København ved søn Oluf Nielsen
2) bror Rasmus Jensen Samsø, rebslager i Jylland
3) søster Maren Jensdatter, [skifte Odense 7.4.1705 lbnr.1117], var g.m. Arent [Suhr], væver i Odense, [skifte Odense 13.10.1680 lbnr.680]. 4B:
a Agnethe Arentsdatter g.m. Niels Mortensen, skomager i Svendborg
b Elisabeth Arentsdatter g.m. Niels Nielsen, snedker i Assens
c Margrethe Arentsdatter
d Mette Arentsdatter
4) søster Mette Jensdatter g.m. Henrik Richter, hofjæger i København.

12    Peder Rasmussen Brylle i Svendborg. 27.8.1709, fol.29.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Mortensen, skipper. B:
1) Hans Pedersen Brylle 20
2) Rasmus Pedersen Brylle 14.

13    Rasmus Lauridsen, hjulmand i Svendborg. 6.12.1709, fol.33.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Lukassen. A:
1) farbror, død. 2B:
a Hans Christensen, smed i Albjerg [i Oure sogn]
b Karen Christensdatter g.m. Niels Rasmussen i Holmdrup [i Skårup sogn]
2) faster, død. 1B:
a Margrethe Rasmusdatter g.m. Erik Andersen i Ellerup [i Gudbjerg sogn]
3) faster, død. 6B:
a Anders Hansen i Øksendrup
b Peder Hansen i Øksendrup
c Maren Hansdatter i Øksendrup
d Anne Hansdatter g.m. Anders Handskemager i Svendborg
e Margrethe Hansdatter g.m. Oluf Sandager
f Karen Hansdatter g.m. Christen Rasmussen, bådsmand
4) faster, død. 3B:
a Bodil Madsdatter på Lolland
b Margrethe Madsdatter på Lolland
c Niels Madsen på Lolland.
Arv til boet efter afdødes første hustru til A:
1) Rasmus Pedersen
samt 2 andre arvinger, hvis navne ikke angives.

14    Knud Knudsen, ugift i Svendborg. 23.4.1708, fol.34B.
A:
1) mor Anne, enke efter Mads Hansen [Friberg]]
2) søster Cathrine Knudsdatter g.m. Jens Hansen [Graa].

15    Anders Andersen, handskemager i Svendborg. 18.7.1710, fol.41.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Lukassen. B:
5) Bodil Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Andersdatter
2) Karen Andersdatter
3) Anne Andersdatter
4) Maren Andersdatter.

16    Cathrine Knudsdatter i Svendborg. 29.8.1710, fol.42B.
E: Jens Hansen Graa. B:
5) Jørgen Jensen 3.
Første ægteskab med Jørgen Graa. B:
1) Knud Jørgensen 21
2) Mads Jørgensen 19
3) Peder Jørgensen 16
4) Anne Margrethe Jørgensdatter 6.

17    Peder Nielsen, overformynder i Svendborg. 1.9.1710, fol.50B.
E: Mette Christensdatter. LV: Mads Rask på Flintholm [i Hundstrup sogn]. B:
1) Sidsel Marie Pedersdatter.
FM: morfar Christen Olufsen i Fåborg.

18    Hans Jørgensen, en dreng i Gislev sogn. 16.6.1710, fol.56B.
A:
0) far Jørgen Hansen, pottemager i Svendborg, død
1) faster Maren Hansdatter g.m. Niels Rasmussen, handskemager i Slagelse
2) mors halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Christen Ibsen i Skårup
3) fars halvbror Hans Hansen i Gislev, slegfredsøn af Maren Rasmusdatter og Hans Hansen, tømrer i Egeskov, lyst i kuld og køn efter tingsvidne af Gudme herred 19.11.1668.
Afdøde dreng døde 15.4.1710 i Gislev sogn.

19    Registrering i Svendborg. 15.10.1709, fol.62B.
Registrering 15.10.1709 af boet hos Anders Hansen, skrædder i Svendborg, der er bortrejst med hustru og børn, uvist hvorhen.

20    Peder Bornholm i Svendborg. 20.1.1711, fol.63B.
E: Anne Hansdatter. A:
1) far Anders Hansen Bornholm på Møn, sømand i kongens tjenesteved dennes bror Niels Hansen Bornholm, skipper i Svendborg.

21    Iver Mortensen i Svendborg. 30.1.1711, fol.65.
E: Maren Hansdatter [Flindt]. LV: Peder Flindt, pottemager. B:
1) Morten Iversen 21
2) Voldborg Iversdatter 17.
FM: morbror Casper Flindt.

22    Johan Sattrup, bådsmand på kongens skib Dannebrog. 21.1.1711, fol.68
E: Ellen Sørensdatter i Svendborg. B:
1) Anne Johansdatter 9
2) Johan Johansen Sattrup 7.

23    Søren Svendsen, bådsmand på kongens skib Dannebrog. 21.1.1711, fol.68B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Johan Danielsen. B:
1) Maren Sørensdatter 6
2) Kirsten Sørensdatter 2.

24    Mads Sørensen i Svendborg. 13.2.1711, fol.69.
E: Elisabeth Knudsdatter. LV: Cort Hellevad. A:
1) bror Peder Sørensen i Tved
2) søster Anne Sørensdatter, død. E: Mads Hansen. 2B:
a Kirsten Madsdatter
b Johanne Madsdatter.
Arv i boet efter afdødes første hustru til:
1) bror Jørgen [Pedersen] Graa, skomager børn
2) søster [Maren Pedersdatter], død, var gift med Niels Møller i Bjerre Mølle. Hendes børn.

25    Anders Nielsen, skrædder i Svendborg. 11.3.1711, fol.70B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Johan Jensen Hylletofte. B:
1) Niels Andersen, skrædder
2) Karen Andersdatter
3) Anne Marie Andersdatter.

26    Laurids Lauridsen, snedker i Svendborg. 6.2.1711, fol.71B.
E: Clara Knudsdatter. LV: Morten Madsen. A:
1) mor Anne, enke efter Laurids Tømrer. LV: bror Mikkel Rasmussen, pottemager
2) søster Cathrine Lauridsdatter
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Henrik Køster, skrædder i Tved.

27    Laurids Rasmussen, hjulmand i Svendborg. 23.6.1711, fol.73B.
Enkemand. B:
1) Rasmus Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter g.m. Ernst Lauridsen, snedker.

28    Jørgen Jensen Filipsen i Svendborg. 5.10.1711, fol.74.
E: Marie Pedersdatter. LV: far Peder Mortensen. B:
1) Jens Jørgensen 2
2) Jørgen Jørgensen 6 uger.

29    Hans Pedersen, ugift i Svendborg. 3.2.1712, fol.76B.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter.

30    Anne Jacobsdatter i Svendborg. 1.4.1712, fol.77B.
A:
1) bror Rasmus Jacobsen i Tved, der døde
2) bror Hans Jacobsen i Lumby Torp i Lumby sogn
3) søster Bodil Jacobsdatter g.m. Niels Bornholm
4) søster Kirsten Jacobsdatter i Strandhusene ved Sankt Jørgens gård.

31    Peder Rasmussen, ugift i Svendborg. 16.7.1712, fol.78B.
A:
1) bror Christoffer Rasmussen på Turø
2) bror Hans Rasmussen på Turø
3) søster Inger Rasmusdatter på Turø
4) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Christen Andersen i Rudkøbing
5) søster Anne Rasmusdatter.

32    Markus Gregersen, smed i Svendborg. 15.7.1712, fol.79B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Jens Lauridsen, snedker. B:
1) Knud Markussen 15
2) Birthe Markusdatter.
FM: Ernst Lauridsen, snedker.

33    Agnethe Rasmusdatter i Svendborg. 25.6.1712, fol.81B.
E: Anders Nielsen Ullemose. B:
1) Niels Andersen 13
2) Urban Andersen 9
3) Anne Sofie Andersdatter 7
4) Christen Andersen 5.

34    Elisabeth i Svendborg. 18.5.1712, fol.82B.
Enke efter Lukas Christensen Hellevad. B:
1) Hans Lukassen
2) Christen Lukassen
3) Maren Lukasdatter g.m. Christoffer Bryngel
4) Ellen Elisabeth Lukasdatter i Norge.
Arv i boet efter afdødes mands første hustru til B:
1) Peder Lukassen Hellevad
2) Simon Lukassen Hellevad
3) Nikolaj Lukassen Hellevad.
Desuden nævnes Cort Hellevad.

35    Helvig Mosegaard i Svendborg. 7.12.1712, fol.84.
E: Rasmus Hansen. B:
1) Hans Rasmussen 19
2) Anne Cathrine Rasmusdatter.

36    Anne Pedersdatter i Pinds Mølle. 14.10.1712, fol.84B.
E: Rasmus Jørgensen. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Ellen Rasmusdatter
3) Jørgen Rasmussen 13
4) Peder Rasmussen 11
5) Gertrud Rasmusdatter
6) Christen Rasmussen 7
7) Maren Rasmusdatter
8) Bodil Rasmusdatter.

37    Marie Simonsdatter i Svendborg. 28.10.1712, fol.86.
E: Jørgen Carstensen, skomager. B:
1) Erik Jørgensen.

38    Elisabeth Knudsdatter i Svendborg. 10.3.1713, fol.86.
E: Jacob Rasmussen. A:
1) bror Jørgen Knudsen i Tved
2) halvsøster Johanne Nielsdatter i Flensborg.
[Første ægteskab med Mads Sørensen, skifte 13.2.1711 lbnr.24].
Arv i boet efter Mads Sørensens første hustru til:
1) bror Jørgen [Pedersen] Graa, skomager, død. Hans børn
2) søster [Maren Pedersdatter], død, var gift med Niels Møller i Bjerre Mølle. Hendes børn.

39    Kirsten i Svendborg. 3.10.1712, fol.87.
Enke efter Christen Rasmussen, bager. B:
1) Rasmus Christensen
2) Maren Christensdatter.
FM: Knud Jørgensen Graa.

40    Morten Madsen i Svendborg. 23.6.1713, fol.89B.
E: Hedvig Johansdatter Elsner. LV: Anders Munch, regimentsskriver. A:
1) bror Christoffer Madsen i Vejstrup
2) bror Hans Madsen i Oure, død. 3B:
a Hans Hansen, svensk fange
b Anne Hansdatter
c Mette Hansdatter
3) halvsøster Johanne Hansdatter på Langeland, død. 2B:
a Mads Hansen i Rudkøbing
b Johanne Hansdatter.

41    Ellen Mortensdatter i Svendborg. 20.1.1713, fol.90.
E: Christian Pedersen. B:
1) Cathrine Christiansdatter.

42    Anders Poulsen, rådmand i Svendborg. 13.11.1711, fol.92.
E: Ellen Clausdatter. LV: Cort Hellevad. B:
1) Claus Andersen, student
2) Poul Andersen 26
3) Johannes Andersen 12
4) Carsten Andersen 8
5) Karen Andersdatter
6) Anne Andersdatter
7) Dorthe Andersdatter.

43    Hans Andreassen Winther i Svendborg. 25.7.1713, fol.97.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Rasmussen Berg. B:
1) Ernst Hansen [Winther] 28
2) Karen Hansdatter 19.

44    Anders Christensen, byens tjener og vægter. 20.6.1713, fol.98B.
Maren Anchersdatter. B:
1) Christen Andersen
2) Maren Andersdatter.

45    Clara [Knudsdatter] i Svendborg. 20.6.1713, fol.99.
Enke efter Laurids [Lauridsen], snedker, [skifte 6.2.1711 lbnr.26].
Af første ægteskab B:
1) Søren Sørensen
2) Cort Sørensen
3) Jens Sørensen.

46    Jørgen Niemeyer, glarmester i Svendborg. 12.8.1713, fol.99B.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Hansen, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Tyskland.

47    Bodil [Hansdatter] i Svendborg. 21.6.1713, fol.100B.
Enke efter Johan Peder Struch, rådmand, [begravet Svendborg Nikolaj 10.3.1693]. B:
1) Hans Johansen Struch, student
2) Jochum Johansen Struch
3) Ellen Johansdatter
4) Margrethe Johansdatter.

48    Christoffer Nikolajsen Brandt, klejnsmed i Svendborg. 23.9.1713.
E: Anne Jørgensdatter, der døde, [begravet Svendborg Frue 17.8.1713]. B:
1) Nikolaj Christoffersen på Ærø
2) Jacob Christoffersen
3) Bernt Christoffersen
4) Christoffer Christoffersen
5) Marie Christoffersdatter g.m. Samuel Henriksen, skrædder
6) Birthe Christoffersdatter på Lolland
7) Ellen Christoffersdatter.
[Afdøde blev begravet Svendborg Frue 9.8.1713].

49    Peder Hansen Lang i Svendborg. 11.8.1713, fol.104.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Dominicus Hansen. B:
1) Oluf Pedersen
2) Peder Pedersen 16
3) Hans Pedersen 13
4) Anne Pedersdatter i København
5) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Christen Hansen i Skårup.

50    Hans Nielsen, skipper i Svendborg. 30.1.1714, fol.106.
E: Birgitte Eriksdatter. LV: Niels Mortensen. B.
1) Markus Hansen 1.

51    Anne Sørensdatter i Svendborg. 23.3.1714, fol.107.
E: Frederik Pedersen, feldbereder. B:
1) Jens Frederiksen 21
2) Peder Frederiksen 20
3) Søren Frederiksen 10
4) Johan Frederiksen
5) Mette Frederiksdatter
6) Maren Frederiksdatter.

52    Peder Emmidsen, grovsmed i Svendborg. 21.3.1714, fol.107B.
E: Gyde Andersdatter. LV: Peder Lukassen.
Arvinger angives ikke.

53    Jørgen Carstensen, skomager i Svendborg. 9.10.1713, fol.108B.
Enkemand efter [Marie Simonsdatter, skifte 28.10.1712 lbnr.37]. B:
1) Erik Jørgensen.
FM: farbror Erik Carstensen, skomager i Assens.

54    Anders Hansen Wolder, feldbereder i Svendborg. 18.6.1714, fol.114.
E: Agathe Jacobsdatter. LV: Peder Lukassen Friis. A:
1) mor Anne Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen Vendelbo, feldbereder i Middelfart
2) søster Sidsel Hansdatter i København
3) søster Maren Hansdatter.

55    Mikkel Rasmussen, pottemager i Svendborg. 20.6.1714, fol.114B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jørgen Sørensen Brylle. B:
1) Rasmus Mikkelsen 23
2) Maren Mikkelsdatter.
FM: Knud Jørgensen Graa.

56    Christen Lukassen, hattemager i Svendborg. 14.8.1714, fol.115.
E: Anne Cathrine Eriksdatter. LV: Peder Flindt, pottemager. B:
1) Lukas Christensen 16
2) Erik Christensen 14
3) Simon Christensen 11.
FM: morbror Hans Eriksen, hattemager.

57    Jesper Rasmussen i Svendborg. 12.10.1714, fol.116B.
E: Anne Hansdatter. LV: Dominicus Hansen. B:
1) Rasmus Jespersen 4
2) Margrethe Jespersdatter.
FM: Rasmus Gertsen i Rødkilde stampemølle.

58    Cort [Simonsen] Hellevad i Svendborg. 30.4.1714, fol.118B.
E: Else Poulsdatter [Landt]. LV: Peder Lukassen. B:
1) Barbara Cathrine Cortsdatter g.m. Ditlev Wolfgang de Behr, overkvartermester i København
2) Magdalene Cortsdatter
3) Mette Marie Cortsdatter
4) Øllegaard Christine Cortsdatter
5) Simon Cortsen 15.
FM: Henrik Henriksen.
Desuden nævnes afdødes bror Samuel Hellevad.

59    Margrethe Lauridsdatter i Svendborg. 7.1.1715, fol.129B.
E. Rasmus Rasmussen From. B:
1) Ellen Marie Rasmusdatter, spæd.

60    Anders Jørgensen, korporal i Svendborg. 4.12.1714, fol.130.
E: Ellen Simonsdatter. LV: Christen Berg. B:
3) Anders Andersen 24
2) Karen Andersdatter.
Skifte efter afdødes første hustru sluttet 29.5.1684. B:
1) Jørgen Andersen
2) Anne Cathrine Andersdatter.

61    Anders Rasmussen, feldbereder i Svendborg. 8.2.1715, fol.132.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Sørensen, feldbereder. B:
1) Rasmus Andersen 3.

62    Henrik Fich, visiterer i Svendborg. 14.7.1713, fol.133.
E: Margrethe Ditlevsdatter. B:
1) Maren Henriksdatter g.m. Rasmus Christensen
2) Marie Henriksdatter g.m. Laurids Pedersen Schiøtt, degn i Landet og Bregninge på Tåsinge
3) Anne Sofie Henriksdatter g.m. Hans Pedersen
4) Øllegaard Henriksdatter 22
5) Karen Henriksdatter 20
6) Hans Henriksen 16.

63    Mads Lauridsen, skoflikker i Svendborg. 9.9.1715, fol.135B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Peder Lukassen. B:
8) Niels Madsen 9
9) Lisbeth Madsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Morten Madsen, købmand i Odense
2) Jacob Madsen
3) Jens Madsen
4) Kirsten Madsdatter g.m. Frederik Aaby (dvs. Hans Frederiksen Aaby), degn i Korup og Ubberud
5) Karen Madsdatter g.m. Mikkel Hektor, slagter
6) Maren Madsdatter g.m. Peder Sommer, kedelfører
7) Cathrine Madsdatter.

64    Jørgen Jochumsen, ugift i Svendborg. 24.10.1715, fol.139.
A:
0) far Jochum Bager, død
1) bror Jørgen Jochumsen, i udlandet
2) søster Anne Jochumsdatter, enke efter Distelberg, korporal
3) søster Ingeborg Jochumsdatter
4) halvbror Hartvig Wilchen, trompeter
5) halvbror Hans Jochum Wilchen, trompeter
6 halvbror Henrik Wilchen, trompeter
7) halvsøster Margrethe Eleonora Wilchen
8) halvsøster Else Cathrine Wilchen
FM: far Magnus Ernst Wilchen, kvartermester.

65    Rasmus Jørgensen, købmand og overformynder i Svendborg. 22.2.1715, fol.141.
E: Margrethe Nielsdatter Friis. LV: Johannes Nielsen Friis, tolder. B:
1) Niels Rasmussen
2) Jørgen Rasmussen
3) Maren Rasmusdatter 21
4) Anne Margrethe Rasmusdatter 18
5) Kirsten Rasmusdatter 16
6) Elisabeth Rasmusdatter 13.
FM:
1 farbror Hans Jørgensen
2 Christen Rasmussen Berg.

66    Maren Pedersdatter i Svendborg. 14.10.1715, fol.146B.
E: Erik Rasmussen. bødker. A:
1) bror Jens Pedersen i Åby ved Skårup
2) bror Peder Pedersen, død. 3B:
a Hans Pedersen i Årup
b Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Hellesen i Skårup
c Johanne Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Vejstrup.

67    Clemen Mortensen i Svendborg. 31.1.1716, fol.147.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Peder Flindt, pottemager.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Clemensdatter
2) Simon Clemensen 22
3) Magdalene Clemensdatter.
FM: Rasmus Christensen, bager.
Børnene har efter deres mormor, der var g.m. Samuel.
(Der står at børnene er af to ægteskaber, men alle tre børn har arv efter samme mormor).

68    Jørgen Andersen, korporal i Svendborg. 4.21716, fol.150.
E: Dine Christiane Cortsdatter. LV: Ernst [Hansen] Winther, pottemager. B:
1) Anders Jørgensen 6
2) Vort Jørgensen 4
3) Jens Jørgensen 2.
Arv i boet til afdødes søster Anne Cathrine Andersdatter.
(Sml. lbnr.60).

69    Johannes Lauridsen Schwartz, slagter i Svendborg. 3.2.1716, fol.151.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Laurids Jørgensen, pottemager. B:
1) Søren Johansen 11
2) Christian Johansen 1.

70    Hans Jensen, hører i Svendborg. 23.3.1716, fol.151B.
E: Marie Lorentsdatter. LV: Christian Jensen, feldbereder. B:
1) Marie Hansdatter g.m. Peder Rasmussen, handskemager
2) Rudolf Hansen
3) Johannes Hansen
4) Anne Marie Johansdatter 20.

71    Richard Andersen, soldat i Svendborg.  9.3.1716, fol.153.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. B:
1) en søn, der døde efter sin far.

72    Israel Linchemann, ugift handskemager i Svendborg. 19.5.1716, fol.153.
Arvinger angives ikke.

73    Thomas Bruun, måler og vejer i Svendborg. 24.3.1716, fol.154.
Enkemand. B:
1) Hans Thomsen, på rejse til Ostindien
2) Christen Thomsen.

74    Niels Olufsen Grimshøj, skrædder i Svendborg. 9.6.1716, fol.155.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Peder Grimshøj, rektor i Rudkøbing Skole
2) Oluf Grimshøj i Nakskov, død. 3B: 2 sønner og en datter
3) Laurids Nielsen i Holsten
4) Christine Nielsdatter.

75    Albert Hansen, bådsmand i Svendborg. 4.2.1716, fol.155B.
E: Marie Stoltenberg. LV: Peder Lindegaard, skomager. A:
1) far Hans Albertsen på Ærø.

76    Oluf Corfitzen, skomager i Svendborg. 8.6.1716, fol.157.
E: Anne Johansdatter Hyldtofte. LV: far Johan Jensen Hyldtofte. B:
1) Margrethe Olufsdatter 4
2) Anne Cathrine Olufsdatter 2
3) Corfitz Olufsen 13 uger.
FM: morbror Hans Hyldtofte.

77    Claus Thomsen, bødker i Svendborg. 30.6.1716, fol.159B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Johan Jensen Hyldtofte. A:
1) bror Hans Thomsen
2) søster Mette Thomasdatter gift på Lolland
3) søster Johanne Thomasdatter g.m. Hans Snedker i Stågerup [i Ollerup eller Stenstrup sogn]
4) søster Abel Thomasdatter g.m. Jens Jacobsen i Odense
5) søster Marie Thomasdatter, død. 2 børn
6) halvbror Jens Thomsen i Assens.

78    Peder Henriksen, købmand i Svendborg. 19.6.1716, fol.161B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Otto Madsen West. B:
1) Anne Christine Pedersdatter 11.
FM: farbror Hans Henriksen.

79    Cathrine Jensdatter i Svendborg. 2.9.1716, fol.162.
E: Jørgen Christiansen, pottemager. B:
1) Ingeborg Christine Jørgensen 14
2) Anne Marie Jørgensdatter 11.
FM: morbror Christian Jensen, feldbereder.

80    Jørgen Sørensen Mariager, tolder i Svendborg. 17.4.1716, fol.162B.
E: Anne Andersdatter.LV: Jørgen Clausen, ridefoged på Tåsinge slot. B:
1) Peder Jørgensen Mariager, proviantforvalter i Sachsen
2) Helle Marie Jørgensdatter, [begravet Skårup 25.11.1712]. E: Oluf Hansen [Bonde], skovrider i Nyborg amt og toldforvalter, 2B:
a Kirsten Olufsdatter 6
b Marie Olufsdatter 3
3) Abigael Marie Jørgensdatter.

81    Oluf Andersen, skibsskriver i Svendborg. 20.5.1716, fol.174B.
E: Margrethe [Christensdatter] Egertsen. LV: Thorbjørn (Torben) Andersen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Olufsdatter.
(Se skifte efter enkens far Christen Pedersen Egertsen, vejer og måler i Odense, skifte Odense 12.4.1703 lbnr.1106).
82    Rasmus Jørgensen i Pinds Mølle. 16.12.1716, fol.175.
E: Kirsten Jensdatter, der døde straks efter i barselsseng. B:
7) Knud Rasmussen 2.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 14.10.1712 lbnr.36]. B:
1) Ellen Rasmusdatter 19
2) Jørgen Rasmussen 17
3) Peder Rasmussen 15
4) Christen Rasmussen 11
5) Maren Rasmusdatter 9
6) Bodil Rasmusdatter 4.

83    Ingeborg Hansdatter i Svendborg. Dato mangler, fol.278B.
E: Laurids Jørgensen, pottemager. B:
1) Jørgen Lauridsen 2.
FM: morbror Niels Hansen, skomager.

84    Voldborg Iversdatter i Svendborg. 5.2.1717, fol.179.
E: Thorbjørn Andersen [Svarre]. B:
1) Anders Thorbjørnsen 4 uger.

85    Elsebeth Jacobsdatter Langeland i Svendborg. 13.4.1717, fol.179B.
E: Niels Markussen.
Første ægteskab med [Peder Christiansen, begravet Svendborg Nikolaj 27.9.1702]. B:
1) Cathrine Pedersdatter Fasterling 22.
FM: morbror Poul Jacobsen Langeland, præst i Svendborg Frue.

86    Jens Hansen Graa i Svendborg. 16.7.1717, fol.182B.
E: Anne Clausdatter. LV: Knud Jørgensen Graa. B:
2) Hans Jensen 3
3) Claus Jensen 1½.
FM: Mads Jørgensen Graa.
Første ægteskab med [Cathrine Knudsdatter, skifte 29.8.1710 lbnr.16]. B:
1) Jørgen Jensen 9.
[Cathrine Knudsdatters første ægteskab med Jørgen Graa]. Arv til B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter Graa.

87    Niels Hansen Bornholm, skipper i Svendborg. 4.2.1718, fol.184B, 201.
E: Bodil Jacobsdatter. LV: Jacob Rasmussen. A:
1) bror Anders Hansen Bornholm på Møn
2) søster Else Hansdatter, enke efter Peder Kaarepind i Svendborg
3) søster Ellen Hansdatter g.m. Mads Jacobsen i Falsled.

88    Mads Andersen i Svendborg. 15.12.1714, fol.185B.
E: Magdalene Jacobsdatter. LV: Mads Jørgensen.
Deres eneste søn Jacob Madsen, blev opbragt at de svenske i 1710 og døde i svensk fangenskab.
Bevillig til uskiftet bo af 12.6.1705.
Testamente 19.11.1714.
Hans A:
1) bror Jens Andersen i Troense
2) bror Simon Andersen, død. 1B:
a Anders Simonsen 15.
FM: stedfar Laurids Hansen i Bregninge på Tåsinge
3) bror Christian Andersen, død. E: Dorthe. 1B:
a Magdalene Christiansdatter
4) søster Johanne Andersdatter g.m. Henning Rimann i Høje [i Lunde sogn]
5) søster Anne Andersdatter g.m. Johan Pedersen i Nakskov
Hendes A:
Enkens testamente af 23.8.1721. A:
1) hendes [halv]søster [Margrethe Pedersdatter i Svendborg. 6.5.1722 lbnr.123, var g.m. Mads Jørgensen]. B:
a Anne Magdalene Madsdatter g.m. Niels Thomsen West.

89    Anne i Svendborg. 8.2.1718, fol.202.
Enke efter Mads Hansen Friberg. B:
1) Cathrine Knudsdatter, [skifte 29.8.1710 lbnr.16]. Første ægteskab med Jørgen Graa. 4B:
a Knud Jørgensen Graa
b Mads Jørgensen Graa
c Peder Jørgensen Graa
d Anne Margrethe Jørgensdatter Graa.
Cathrine Knudsdatters andet ægteskab med Jens [Hansen] Graa, [skifte 16.7.1717 lbnr.86]. 1B:
e Jørgen Jensen 11.
Afdøde døde 28.1.1718.

90    Registrering i Svendborg. 9.8.1717, fol.206, 239.
Registrering af boet hos Hans Thomsen i Svendborg, der er vanvittig.
Hustru Anne Pedersdatter. B:
1) Rasmus Hansen.
FM: Niel West, købmand.

91    Morten Iversen i Svendborg. 18.3.1718, fol.209.
E: Anne Clausdatter. LV: Mads Jørgensen Graa. A:
1) Maren Hansdatter Flindt g.m. Johan Nikolaj. Første ægteskab med [Iver Mortensen, skifte 30.1.1711 lbnr.21]
2) søster Voldborg Iversdatter, [skifte 5.2.1717 lbnr.84]. E: Thorbjørn Andersen Svarre. 1B:
1) Anders Thorbjørnsen.

92    Karen Hansdatter i Svendborg. 10.5.1717, fol.209B.
E: Laurids Madsen. B:
1) Johanne Lauridsdatter 2.

93    Margrethe [Ditlevsdatter] i Svendborg. 17.5.1718, fol.210.
Enke efter Henrik Fich, [skifte 14.7.1713 lbnr.62]. B:
1) Maren Henriksdatter Fich g.m. Rasmus Christensen
2) Marie Henriksdatter Fich g.m. Laurids Pedersen [Schiøtt], degn i Landet og Bregninge på Tåsinge
3) Anne Sofie Henriksdatter g.m. Hans Pedersen
4) Øllegaard Henriksdatter Fich
5) Karen Henriksdatter Fich
6) Hans Henriksen Fich 22.

94    Niels Hansen, skomager og hustru Maren Hansdatter i Svendborg. 23.8.1718, fol.213.
B:
1) Hans Nielsen 12
2) Anne Nielsdatter 10.
FM:
1 Rasmus Jensen, bager
2 morbror Jens Hansen Færgemand.

95    Hans Olufsen, handskemager i Svendborg. 17.8.1718, fol.217B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Hansen, feldbereder. B:
1) Laurids Hansen, handskemager
2) Ellen Hansdatter.

96    Rasmus Hansen, hyrde i Svendborg. 1.3.1718, fol.218B.
E: Kirsten Hansdatter.
Første ægteskab med [Helvig Mosegaard, skifte 7.12.1712 lbnr.35]. B:
1) Hans Rasmussen i København
2) Anne Cathrine Rasmusdatter i København.

97    Hans Rasmussen Greve i Svendborg. 10.7.1716, fol.219.
E: Anne Hansdatter. LV: Thorbjørn Andersen. A:
1) bror Rasmus Rasmussen i Åre
2) bror Jørgen Rasmussen i Gudme.

98    Karen Knudsdatter i Svendborg. 7.9.1717, fol.219.
Enke efter Markus [Gregersen], smed, [skifte 15.7.1712 lbnr.32]. B.
1) Knud Markussen 21
2) Birthe Markusdatter g.m. Ernst Hansen Winther.

99    Claus Hansen Haugaard, guldsmed i Svendborg. 21.10.1718, fol.219B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Mads Jørgensen Graa. B:
1) Hans Clausen Haugaard 12
2) Sofie Kirstine Clausdatter Haugaard
3) Hanne Clausdatter Haugaard.
FM: Niels Thomsen West.

100    Karen Nikolajsdatter i Svendborg. 6.9.1718, fol.222B.
E: Christen Børresen, smed. B:
1) Nikolaj Christensen 12
2) Peder Christensen 6
3) Børre Christensen 3½
4) Birthe Christensdatter
5) Inger Marie Christensdatter.
FM: morbror Hoger Nikolajsen i Nederste mølle.

101    Karen Jørgensdatter i Svendborg. 16.1.1719, fol.223.
E: Christen Rasmussen Bjerg. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Bertel Riber
2) Anne Christensdatter
3) Stine Christensdatter.

102    Anne Tømmermands i Svendborg. 1.2.1719, fol.223B.
B:
1) Karen Lauridsdatter
2) Cathrine Lauridsdatter.

103    Bodil Jacobsdatter i Svendborg. 17.2.1716, fol.224.
E: Niels Hansen Bornholm, [skifte 4.2.1718 lbnr.87]. A:
1) søster Kirsten Jacobsdatter, enke efter Peder Christensen
2) bror Hans Jacobsen [i Lumby Torp i Lumby sogn], død. 1B:
a Johanne Hansdatter i Lumby
3) bror Rasmus Jacobsen [i Tved], død. 4B:
a Niels Rasmussen, død. 2B:
1 Rasmus Nielsen
2 Johanne Nielsdatter
b Jacob Rasmussen
c Sidsel Rasmusdatter
d Johanne Rasmusdatter.

104    Knud Pedersen i Svendborg. 16.5.1719, fol.225.
E: Mette Jonasdatter Reicow? LV: Jens Sørensen, feldbereder. B:
1) Peder Knudsen, feldbereder i Odense
2) Benedikte Christiane Knudsdatter.

105    Laurids Christensen i Svendborg. 10.7.1719, fol.226B.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Graa. A:
1) bror Niels Christensen
2) søster Mette Christensdatter g.m. Knud Jørgensen Graa
3) halvsøster Anne Christensdatter i København.

106    [Karen Pedersdatter] i Svendborg. 29.6.1720, fol.227B.
E: Martinus Arlodt, byfoged. Afkald fra B:
1) sønnen P. Arlodt
2) datteren [Cathrine Margrethe] Arlodt
3) sønnen Jens Harbo [Arlodt].

107    Niels Markussen, der døde i fængsel i København. 11.8.1719, fol.228.
E: Hedvig Johansdatter Elsner i Svendborg. A:
1) mor Anne, enke efter Markus på Ærø
2) søster Ellen Markusdatter, enke efter Henrik Borger
3) søster Marie Markusdatter g.m. Poul Hansen.
Afdødes første ægteskab med [Elsebeth Jacobsdatter Langeland, skifte 13.4.1717 lbnr.85. Hendes første ægteskab med Peder Christiansen, begravet Svendborg Nikolaj 27.9.1702]. Arv til B:
1) Cathrine Pedersdatter Fasterling ved morbror Poul Jacobsen Langeland, præst i Svendborg Frue.
Afdødes søster Ellen Markusdatter har arv efter farfar Hans Gam i Alstrup.
[Enkens første ægteskab med Morten Madsen, skifte 23.6.1713 lbnr.40].
[Enken var datter af Johan Mathiassen Elsner, præst i Oure og Vejstrup, død 8.3.1679].

108    Hans Hansen Kruskop, klejnsmed i Svendborg. 8.1.1720, fol.232.
E: Rebekka Henriksdatter. B:
1) Hans Hansen Kruskop
2) Henrik Hansen Kruskop.

109    Anne Lisbeth Christoffersdatter i Svendborg. 21.2.1720, fol.233.
E: Oluf Pedersen, avlsmand. B:
1) Peder Christian Olufsen 8 uger.

110    Hans Jørgensen Lindegaard, skomager i Svendborg. 23.8.1720, fol.235.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Hansen Lindegaard
2) Jørgen Hansen Lindegaard 20
3) Hans Hansen Lindegaard 18
4) Anne Hansdatter g.m. Hans Jespersen, skomager
5) Anne Marie Hansdatter g.m. Daniel Johansen, skomager
6) Johanne Hansdatter g.m. Claus Brandt, skomager
7) Maren Hansdatter
8) Sidsel Hansdatter
9) Cathrine Hansdatter.
FM: Peder Lindegaard, skomager.

111    Hans Clausen Haugaard, der døde i Køge. 29.4.1721, fol.126.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter, enke efter Claus Haugaard, skifte 21.10.1718 lbnr.99
2) søster Sofie Kirstine Clausdatter
3) søster Hanne Clausdatter.
FM:
1 farbror Mogens Hansen, præst i Humble
2) farbror Morten Hansen Haugaard, præst i Køge.
Afdøde døde 19.8.1719 i Køge, begravet 1.9.1719 i Køge.

112    Margrethe Hansdatter i Svendborg. 24.8.1720, fol.237.
E: Hans Lauridsen, handskemager. B:
1) Laurids Hansen 6
2) Johanne Marie Hansdatter
3) Maren Hansdatter.

113    Erik Bødker i Svendborg. 18.3.1721, fol.237B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Thorbjørn Andersen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Gødvad i Silkeborg amt.

114    Niels Pedersen Skaaning i Svendborg. 12.11.1720, fol.238.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Eriksen, hattemager. B:
1) Hans Nielsen 6
2) Anders Nielsen 3
3) Ellen Kirstine Nielsdatter.

115    Peder Rasmussen, købmand i Svendborg. 5.5.1721, fol.240B.
E: Margrethe Nielsdatter Friis. LV: Johannes Nielsen Friis, tolder. A:
1) bror Jacob Rasmussen i huset Svinshøj i Oure sogn, død. 3B:
a Christen Jacobsen i Nørremark
b Sidsel Jacobsdatter
c Kirsten Jacobsdatter
2) bror Niels Rasmussen i Tommerup, død. 1B:
a Steffen Nielsen i Tommerup
3) halvsøster Marie Ibsdatter, enke. LV: Niels Christensen i Wittenberg i Brylle sogn
4) halvsøster Anne Ibsdatter, død. 3B:
a Jens Knudsen i Hjelmerup [i Verninge sogn]
b Maren Hansdatter, død. E: Claus Jørgensen i Villingerød i Brylle sogn. 2B:
1 Hans Clausen 9
2 Karen Clausdatter 3
c Maren Hansdatter.

116    Poul Hansen i Svendborg. 11.5.1720, fol.241B.
E: Marie Markusdatter. LV: Anders Villemoes. B:
1) Anneke Poulsdatter
2) Anne Margrethe Poulsdatter
3) Karen Poulsdatter
4) Marie Poulsdatter
5) Sinder Poulsdatter
6) Hans Poulsen 19.
FM: farbror Mourids Hansen.

117    Christian Jensen, feldbereder og hustru Ingeborg Carstensdatter i Svendborg. 24.7.1720, fol.243B.
B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter g.m. Rudolf Hansen, feldbereder, der døde, [skifte 20.9.1720 lbnr.118]
2) Marie Christiansdatter g.m. Christian Schultz, [feltskær]
3) Carsten Christiansen 17.
FM: Ernst Nielsen, pottemager.

118    Rudolf Hansen, feldbereder i Svendborg. 20.9.1720, fol.247B.
E: Anne Kirstine Christiansdatter. LV: svoger Christian Schultz. B:
1) Christian Ernst Rudolfsen 9
2) Hans Peder Rudolfsen 7
3) Christian Rudolfsen 3.

119    Anne Kirstine Hansdatter i Svendborg. 6.8.1721, fol.248B.
E: Hans Just Andreassen, sadelmager. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 6 uger.

120    Niels Lunde i Svendborg. 12.1.1722, fol.249.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Mads Jørgensen Graa. A:
1) farbror Henrik Hansen i Høje
2) morbror Rasmus Nielsen i Lunde, død. 6B:
a Niels Bødker i Lunde
b Karen Rasmusdatter g.m. Jørgen Nielsen i Høje
c Kirsten Rasmusdatter g.m. Knud Knudsen i Egeskov
d Maren Rasmusdatter g.m. Rasmus Jørgensen den unge i Tved
e Anne Rasmusdatter g.m. Rasmus Madsen ved Skovgård Løkke
f Jens Rasmussen 34.

121    Sidsel Marie Pedersdatter i Svendborg. 1.4.1722, fol.250.
A:
1) mor Mette Christensdatter g.m. Knud Jørgensen Graa
2) halvbror Peder Knudsen 8
3) halvbror Jørgen Knudsen 6
4) halvbror Christen Knudsen Graa 3
5) halvsøster Anne Cathrine Knudsdatter.
Afdøde havde arv efter sin far Peder Nielsen, overformynder, [skifte1.9.1710 lbnr.17].

122    Anne Marie Nielsdatter i Svendborg. 25.4.1722, fol.250B.
E: Laurids Jensen, skrædder. B:
1) Karen Lauridsdatter 23
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 20.
FM: morbror Mathias Nielsen, skomager.

123    Margrethe Pedersdatter i Svendborg. 6.5.1722, fol.251.
E: Mads Jørgensen. B:
2) Anne Magdalene Madsdatter g.m. Niels West.
Af første ægteskab B:
1) Sofie Poulsdatter, død. 2B:
a Johan Christoffer Lisner (Lestner)
b Anne Margrethe [Johanne] Lisner g.m. Christen Rasmussen i Lejbølle på Langeland.

124    Abigael Jørgensdatter Mariager. 29.10.1721, fol.251.
E: Jochum Wecke. B:
1) Jørgen Jochumsen 3
2) Christoffer Jochumsen 1.
Desuden nævnes Anne Mariager.

125    Laurids Jørgensen, pottemager i Svendborg. 16.4.1722, fol.252B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Lauridsen, snedker.
Første ægteskab med [Ingeborg Hansdatter, skifte 1717 lbnr.83]. B:
1) Jørgen Lauridsen.
FM: morbror Niels Flindt.

126    Jens Aagesen (Ogesen), skomager i Svendborg. 5.8.1722, fol.254.
E: Martha Pedersdatter. LV: Anders Senecassen. A:
1) bror Frands Aagesen i Nyborg
2) bror Niels Aagesen i København
3) bror Jacob Aagesen, præst i Ostindien
4) søster Maren Aagesdatter g.m. Anders Nielsen i København
5) søster Cathrine Aagesdatter, død. 1B:
a Dorthe Olufsdatter.
FM: stedfar Christen Bruun, dansk skoleholder i Svendborg.

127    Claus Jensen Flindt, bager i Svendborg. 23.12.1722, fol.255B.
E: Marie Mathiasdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Jens Clausen 3.
FM: farbror Peder Flindt.

128    Christen Pedersen, handskemager i Svendborg. 11.1.1723, fol.256.
E: Margrethe Peders
datter. LV: Hans Jespersen, skomager. B:
1) en datter, død. 1B:
a Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Hans Lauridsen, handskemager.

129    Ellen Markusdatter i Svendborg. 18.9.1722, fol.256B.
E: Henrik Borger. B:
1) Erik Henriksen
2) Andreas Henriksen
3) Anne Marie Henriksdatter g.m. Rasmus Nielsen Errebo
4) Birthe Eriksdatter g.m. Niels Pedersen, degn i Bøstrup på Langeland
5) Anne Dorthe Henriksdatter.

130    Rasmus Mikkelsen, pottemager i Svendborg. 27.1.1723, fol.262.
E: Marie Christensdatter. LV: Anders Schiøtt. A:
1) Anne Pedersdatter, enke efter [Mikkel Rasmussen, skifte 20.6.1714 lbnr.55]
2) søster Maren Mikkelsdatter g.m. Laurids Christensen.

131    Rasmus Hansen Kjøbhof i Svendborg. 23.8.1723, fol.263.
E: Mette Poulsdatter. LV: Anders Schiøtt, toldforpagter. B:
1) Margrethe Sofie Rasmusdatter 10
2) Sara Rasmusdatter 8
3) Marie Rasmusdatter 6
4) Anne Marie Rasmusdatter 4
5) Judith Rasmusdatter 2
6) Stine Rasmusdatter 24 uger.

132    Maren Ejlersdatter i Svendborg. 21.10.1722, fol.264.
E: Hans Bremer. B:
1) Hartvig Hansen Bremer, møller i Nederste mølle
2) Otto Hansen Bremer
3) Anne Margrethe Hansdatter.

133    Hans Nielsen, smed i Svendborg. 10.11.1723, fol.265B.
E: Karen Christensdatter. LV: Knud Pedersen, bødker. A:
1) bror Søren Nielsen
2) Jesper Nielsen, død. 2B:
a Anne Jespersdatter 24
b en søn 21
3) Maren Nielsdatter i Rudkøbing.

134    Ingeborg Cathrine Nielsdatter Friis i Svendborg. 12.1.1724. fol.267.
E: E: Filip Andreassen, skomager. B:
1) Niels Friis 6 uger.

135    Johanne Pedersdatter i Svendborg. 14.1.1724, fol.267B.
E: Peder Hansen, skomager. B:
1) Anne Pedersdatter 12
2) Ellen Pedersdatter 9
3) Anne Marie Pedersdatter 7
4) Maren Pedersdatter 4.

136    Oluf Jacobsen Fasterling i Svendborg. 11.12.1722, fol.268B.
E: Anne Clausdatter. LV: Anders Senecassen Schiøtt. B:
1) Cort Olufsen Fasterling 2½
2) Oluf Jacob Olufsen Fasterling, født efter sin fars død.
Desuden nævnes afdødes bror Cort Jacobsen Fasterling, byfoged [i Holstebro].
[Enkens første ægteskab med Morten Iversen, skifte 18.3.1718 lbnr.91].

137    Kirsten Hansdatter i Svendborg. 23.2.1724, fol.271B.
E: Jørgen Sørensen Brylle.
Første ægteskab med [Peder Rasmussen Brylle, skifte 27.8.1709 lbnr.12]. B:
1) Hans Pedersen Brylle, præst i Brøndum og [Vester] Nebel
2) Rasmus Pedersen Brylle 29.

138    Oluf Pedersen Sandager i Svendborg. 11.4.1724, fol.271B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Johan Henrik Schalkam, handskemager. B:
1) Christoffer Olufsen.

139    Niels Flindt, bager. 21.4.1724, fol.272.
E: Marie Nielsdatter. LV: Søren Cortsen. A:
1) bror Andreas Flindt
2) bror Peder Flindt
3) bror Bartholomæus Flint
4) bror Claus [Jensen] Flindt, skifte 23.12.1722 lbnr.127]. 1B:
a Jens Clausen 4
5) søster Anne Flindt g.m. Rasmus Jensen, bager.

140    Birthe i Svendborg. 13.5.1724, fol.272B.
Enke efter Jens Riber. B:
1) Bertel Riber
2) Peder Riber, student
3) Anne Riber.
FM: Anders Schiøtt, toldforvalter.

141    Ernst Lauridsen, snedker i Svendborg. 2.6.1724, fol.273.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Thorbjørn Andersen. B;
1) Maren Ernstsdatter.
FM: farbror Jens Lauridsen, snedker.

142    Anne Margrethe Rasmusdatter i Svendborg. 14.6.1724, fol.273B.
Afdøde var forlovet med Christen Flindt. A:
1) mor Margrethe [Nielsdatter Friis], enke efter Peder Rasmussen, [skifte 5.5.1721 lbnr.115].
Mors første ægteskab med afdødes far [Rasmus Jørgensen, skifte 22.2.1715 lbnr.65]
1) bror Niels Rasmussen
2) bror Jørgen Rasmussen
3) søster Maren Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen Albjerg
5) søster Kirsten Rasmusdatter
6) søster Elisabeth Rasmusdatter.

143    Karen Christensdatter i Svendborg. 14.7.1724, fol.274B.
Enke efter Hans Nielsen, smed, [skifte 10.11.1723 lbnr.133].
Af første ægteskab B:
1) Knud Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Niels Peber
3) Johanne Pedersdatter g.m. Jørgen Pottemager i Heldager [i Tved sogn]
4) Helle Pedersdatter g.m. Hans Hjulmand i Heldager
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Skomager i Ryslinge.

144    Maren Rasmusdatter i Røde mølle. 26.7.1724, fol.274B.
E: Niels Nielsen i Stampemøllen. A:
1) far Rasmus Gudesen i Røde mølle.

145    Margrethe Frandsdatter i Svendborg. 4.8.1724, fol.275B.
E: Peder Lukassen Friis. A:
1) bror Christoffer Frandsen, urtegårdsmand, uvist hvor
2) søster Anne Frandsdatter på Sjælland, død. 4B:
a Frands Hermansen, skomager i København
b Jochum Hermansen, brændevinsbrænder i København
c Maren Hermansdatter på Lolland
d Cathrine Hermansdatter på Sjælland.

146    Skifte i Svendborg. 4.1.1725, fol.277B.
Skifte mellem Hans Lauridsen og Anne Margrethe Jørgensdatter efter skilsmissedom.

147    Bertel Riber i Svendborg. 12.1.1725, fol.280.
E: Maren Christensdatter Berg. LV: Anders Schiøtt. B:
1) Hans Bertelsen 7
2) Birthe Cathrine Bertelsdatter 5
3) Anne Marie Bertelsdatter 4
4) Kirsten Bertelsdatter 1.
FM: Hans Jørgensen.

148    Niels Andersen, væver i Svendborg. 15.12.1724, fol.281.
E: Maren Hansdatter. LV: Tønnesen, rådmand. B:
4) Rasmus Nielsen.
FM: morbror Jørgen Hansen i Fåborg.
Af første ægteskab B:
1) Hans Nielsen i Håstrup [i Smidstrup sogn] ved Fredericia
2) Anders Nielsen i Kragholm [i Skrøbelev sogn] på Langeland
Christian Nielsen, bødker i Nyborg.

149    Edel Dorthe Vinsløv i Svendborg. 28.12.1724, fol.2843B.
E: Simon Didrik Simonsen, kaptajn. B:
1) Johanne Sofie Didriksdatter
2) Andragette Kirstine Didriksdatter.
FM: mosters mand Henrik Simonsen.

150    Margrethe [Pedersdatter] i Svendborg. 21.3.1725, fol.286.
Enke efter Christen [Pedersen], handskemager, [skifte 11.1.1723 lbnr.128]. B:
1) en datter, død. 1B:
a Anne Margrethe Jørgensdatter, skilt fra Hans Lauridsen, handskemager, [deling af boet 4.1.1725 lbnr.146].
Afdøde døde 23.1.1725.

151    Jørgen Henning Walkendorff, amtmand i Svendborg. 23.1.1725, fol.287.
E: Hille Trolle. LV. kaptajn von Hoben. B:
1) Børge Walkendorff, kaptajn
2) Henning Walkendorff, kaptajn
3) Lisbeth Margrethe Walkendorff g.m. Johan Ernst Sterup, kaptajn i København
4) Kirsten Walkendorff
5) Anne Beathe Walkendorff.

152    [Peder] Bering, oberstløjtnant, kommandant i Nyborg. 8.5.1725, fol.299.
E: Else Lindberg, nu g.m. Simon Didrik Simonsen, kaptajn i Svendborg. B:
1) Vitus Bering 16
2) Vita Bering
3) Louise Bering.
FM: fars søstersøn Christian Luxdorph til Mørup [i Fjenneslev sogn].

153    Pernille Nielsdatter i Svendborg. 7.5.1725, fol.291B.
E: Niels Andersen. B:
1) Niels Nielsen 12
2) Anders Nielsen 9
3) Anne Marie Nielsdatter
4) Maren Nielsdatter
5) Anne Cathrine Nielsdatter
6) Dorthe Nielsdatter.

154    Niels Clausen, glarmester i Svendborg. 4.7.1725, fol.292B.
E: Karen Hansdatter. LV: Henrik Hyldtofte. B:
1) Agathe Nielsdatter 7
2) Claus Nielsen 1.
FM: farbror Hans Clausen Brandt, skomager.

155    Birgitte Christoffersdatter i Svendborg. 29.8.1725, fol.292B.
E: Peder Hansen Færgemand, skomager. A:
1) bror Nikolaj Christoffersen i Ærøskøbing
2) bror Jacob Christoffersen i Svendborg
3) bror Bernt Christoffersen
4) bror Christoffer Christoffersen Brandt
5) søster Marie Christoffersdatter g.m. Samuel Hansen, skrædder
6) søster Else Christoffersdatter g.m. Johan Speckler, soldat.

156    Henrik Lytke, købmand i Svendborg. 3.5.1726, fol.293B.
E: Christiane Simonsdatter. LV: far Simon Poulsen, rådmand. A:
1) far Hans Mikkelsen Schumann i Ærøskøbing.
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Gregers Lind i Rudkøbing.

157    Margrethe Øllegaard Jensdatter i Svendborg. 7.5.1726, fol.295.
E: Hans Lauridsen, handskemager. A:
1) bror Henrik Jensen, degn på Turø
2) bror Gregers Jensen i Kværndrup
3) bror Peder Jensen, smed i Sallinge
4) søster Anne Cathrine Jensdatter i Sallinge
5) søster Sara Jensdatter.

158    Niels Hansen, bager i Svendborg. 29.5.1726, fol.297B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Anders Schiøtt, toldforvalter. B:
1) Hans Nielsen 16.
FM: Niels Mortensen, skomager.

159    Hans Jørgensen i Svendborg. 7.6.1726, fol.299.
E: Friche Nielsdatter Friis. LV: Jørgen Rasmussen. B:
1) Niels Hansen [Friis], farver i Odense
2) Peder Hansen, farversvend i Horsens
3) Anne Kirstine Hansdatter, [skifte 6.8.1721 lbnr.119]. E: Hans [Just Andreassen], sadelmager. 1B:
a Anne Kirstine Hansdatter 5
4) Maren Hansdatter 30
5) Marie Cathrine Hansdatter g.m. Jochum Flindt
6) Bodil Hansdatter 22
7) Margrethe Sofie Hansdatter 18
8) Marie Hansdatter 15.

160    Anne Elisabeth Johansdatter Sattrup i Svendborg. 14.5.1726, fol.300B.
Enke. B:
1) Cathrine g.m. Steen Jensen, pibemager i København
2) en datter, død. 1B:
a Augustinus Magnus 13, hos sin farbror Meyer, sukkerbager i Kiel.
Afdøde døde hos sin bror Cornelius Sattrup i Svendborg.
Desuden nævnes Cornelius Sattrups svoger Peder Pedersen, skomager i Svendborg.

161    Ellen Jensdatter i Svendborg. 25.5.1726, fol.302.
E: Frands Jensen Færgemand. B:
4) Hans Frandsen Færgemand.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen, købmand
2) Peder Hansen, skomager
3) Maren Hansdatter g.m. Niels Hansen, skomager, skifte 23.8.1718 lbnr.94. 2B:
a Hans Nielsen
b Anne Nielsdatter.
FM: Rasmus Jensen, bager.

162    Johanne Sørensdatter i Svendborg. 26.4.1726, fol.304.
E: Johan Rendsborg.
Af første ægteskab B.
1) Søren Johansen 24
2) Christian Johansen 12.
FM: Johannes Jørgensen som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Søren Jørgensen
2 afdødes bror Jørgen Sørensen i Vigsnæs på Lolland.
3 afdødes søster [Johanne Sørensdatter], død. E: Johan Hansen Techel. Arv til B:
a Hans Techel 8

163    Hans Hansen Skaalemand i Svendborg. 2.10.1726, fol.305.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Schiøtt. B:
1) Hans Hansen 19
2) Sidsel Hansdatter
3) Anne Kirstine Hansdatter.
FM: Knud Markussen, smed.

164    Mette Hansdatter i Svendborg. 4.10.1726, fol.305B.
E: Jeppe Jørgensen, bymøller. B:
3) Anne Jepsdatter 12
4) Hans Jepsen 10
5) Karen Jepsdatter 8
6) Jørgen Jepsen 2.
Af første ægteskab B:
1) Søren Pedersen 19
2) Karen Pedersdatter 17.
FM: mors [halv]bror Peder Lauridsen i Haldager.

165    Susanne [Lisbeth] Mogensdatter Bjerg i Svendborg. 22.10.1726, fol.306B.
E: Dominicus Hansen. A:
1) bror Jens Mogensen Bjerg, uvist hvor
2) søster Anne Cathrine Mogensdatter Bjerg g.m. Henrik [Henriksen] Basmark (Barsmark), degn i Sørup.
[Første ægteskab med Poul Ottesen, rådmand, skifte 6.7.1708 lbnr.1].

166    Jacob Santelmann, filtmager i Svendborg. 24.1.1727, fol.308.
E: Marie Henriksdatter Riber. B:
1) Lisbeth Jacobsdatter g.m. Peder Lindegaard, skomager
2) Trine Dorthe Jacobsdatter, enke
3) Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Hans Jørgen Ohmann.

167    Johannes Jørgensen, slagter i Svendborg. 19.8.1727, fol.308B.
E: Christence Henriksdatter. LV: Thorbjørn Andersen. B:
1) Maren Johansdatter.
FM: Jens Lauridsen, snedker.

168    Søren Cortsen i Svendborg. 30.8.1726, fol.308B.
E: Kirstine Eleonora Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen. B:
1) Peder Sørensen, købmand i Holbæk.
Desuden nævnes Knud [Hansen] Trochmann, præst i Skårup og Tved g.m. enkens søster [Ellen Pedersdatter Helsingborg].

169    Christoffer Jacobsen, pottemager i Svendborg. 25.10.1727, fol.310B.
E: Cathrine Jacobsdatter. LV: David Skrædder. B:
1) Jacob Christoffersen 22
2) Mette Marie Christoffersdatter g.m. Sigfred Lorentsen, tømrer i Husum
3) Cathrine Christoffersdatter.

170    Peder Pedersen, feldberedersvend i Svendborg. 30.1.1728, fol.311B.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Pernille Pedersdatter.
FM: fars stedfar Christoffer Bryngel.

171    Jacob Rasmussen i Svendborg. 20.2.1728, fol.312.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Rasmus Jacobsen 11
2) Niels Jacobsen 10
3) Anne Kirstine Jacobsdatter 7
4) Lisbeth Rasmusdatter 4.
FM: morbror Peder Jensen, bødker.

172    Christine Marie Styrup i Svendborg. Samfrændeskifte 9.12.1727, fol.312B.
E: Emmike von Deden, kaptajn. B:
1) Hartvig Otto von Deden 17
2) Christiane von Deden 16
3) Helle Helene von Deden 15
4) Anne Cathrine von Deden 14
5) Ebbe Claus von Deden 11
6) Christian von Deden 10
7) Hans Georg von Deden 9
8) Claus Jørgen von Deden 8.
FM:
1 morbror Nikolaj Styrup, kaptajn
2 morbror Georg Christoffer Styrup, oberstløjtnant
3 Hans Styrup, major.
Bevilling til uskiftet bo 14.7.1727.

173    Karen Nielsdatter i Svendborg. 19.7.1728, fol.318B.
E: Niels Jørgensen, skomager. B:
1) Niels Nielsen 3
2) Martha Nielsdatter 24 uger.

174    Mette Poulsdatter, ugift i Svendborg. 19.12.1727, fol.319.
A:
0) forældre [Poul Ottesen, rådmand i Svendborg. 6.7.1708 lbnr.1 og første hustru]
1) bror Otto Poulsen, byskriver
2) søster Bodil Poulsdatter, død. 1B.
a Peder Brask, uvist hvor
3) søster Karen Poulsdatter g.m. Morten Pedersen
4) søster Birthe Poulsdatter, død. E: Laurids Hansen Kylling. 2B:
a Ingeborg Lauridsdatter
b Marie Lauridsdatter.

175    Maren Pedersdatter i Svendborg. 21.2.1728, fol.320B.
E: Jørgen Zachariassen. A:
1) mor Karen Clausdatter i Ærøskøbing
2) bror Morten Pedersen, skomager i Haderslev
3) bror Claus Pedersen i Hagendrup
4) Ove Pedersen i Ærøskøbing
5) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Johan Otto, skrædder i Middelfart
6) søster Else Pedersdatter, enke i Kolkendrup?

176    Helvig Hansdatter i Svendborg. 27.2.1728, fol.322.
E: Frands Wien, hattemager.
Af første ægteskab B:
1) Jochum Ernst
2) Hans Frederiksen
3) Otto Frederiksen
4) Maren Frederiksdatter.

177    Karen i Svendborg. 11.8.1728, fol.324B.
Enke efter Hans Nielsen. B:
1) Niels Hansen, [skifte23.8.1718 lbnr.94]. 2B:
B:
a Hans Nielsen
b Anne Nielsdatter.
FM:
1 Rasmus Jensen, bager
2 Frands Jensen Færgemand.

178    Anne Marie Andersdatter i Svendborg. 20.7.1728, fol.325.
E: Christen Børresen, smed. A:
1) mor Bodil [Hansdatter], enke efter Anders [Nielsen], skrædder, [skifte 11.3.1711 lbnr.25]
2) bror Niels Andersen, skrædder
3) søster Karen Andersdatter.

179    Niels Hansen Peber i Svendborg. 25.10.1728, fol.326.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Nielsen i Skårup
2) Hans Nielsen 16.

180    Ellen [Clausdatter] i Svendborg. 21.2.1729, fol.327.
Enke efter Anders Poulsen, rådmand, [skifte 13.11.1711 lbnr.42]. B:
1) Claus Andersen Strømberg, præst i Gudme og Brudager
2) Poul Andersen Strømberg i Bergen i Norge
3) Johannes Andersen Strømberg i Paris i Frankrig
4) Carsten Andersen Strømberg, uvist hvor
5) Karen Andersdatter gift [Svendborg Nikolaj 12.11.1717] med Samuel [Markussen] Frølich
6) Anne Andersdatter Strømberg, død. Første ægteskab [Svendborg Nikolaj 6.4.1713] med Jens [Andersen] Brinkmann, [skibsskriver]. 1B:
a Ellen Kirstine Brinkmann.
Anne Andersdatter Strømbergs andet ægteskab med Oluf Knudsen Lerche i Skalkendrup, præst [i Avnslev og Bovense], død. 1B:
b Knud Lerche 2
7) Dorthe Andersdatter.

181    Simon Poulsen, rådmand i Svendborg. 22.2.1729, fol.328B.
E: Kirsten Hansdatter Flindt. LV: Thorbjørn Andersen. B:
1) Christiane Simonsdatter g.m. Jørgen Jørgensen, forpagter på Brændegård [i Vester Åby sogn]
2) Anne Marie Simonsdatter.

182    Knud Markussen, grovsmed i Svendborg. 13.6.1729, fol.333.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen. A:
1) søster Birgitte Markusdatter g.m. Ernst [Hansen] Winther, pottemager.

183    Claus Christoffer Lauridsen Korf i Svendborg. 15.6.1729, fol.334.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Laurids Clausen 23
2) Jørgen Clausen 22.

184    Sidsel Jørgensdatter i Svendborg. 22.1.1729, fol.334B.
E: Rasmus Nielsen, tømrer. B:
1) Niels Rasmussen
2) Peder Rasmussen.

185    Mathias Nielsen, skomager i Svendborg. 2.3.1729, fol.335.
E: Anne Eriksdatter. LV: Niels Pedersen, feldbereder. B:
1) Erik Mathiassen i Bjergby på Tåsinge
2) Niels Mathiassen 15.

186    Maren Poulsdatter i Svendborg. 26.8.1729, fol.335B.
E: Niels Joensen Bassebæk.
Hendes B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Søren Pedersen Samsø, tømrersvend i København.
Afdøde og hendes mand kom fra København, hvor han var vogter.

187    Hans Eriksen, hattemager i Svendborg. 28.12.1729, fol.337.
E: Marie Pedersdatter. LV: Niels Albjerg. B:
1) Margrethe Hansdatter 24
2) Erik Hansen 16
3) Christian Hansen 11
4) Karen Hansdatter 8
5) Anne Kirstine Hansdatter 4.
FM: mors svoger Hans Frederiksen, murer.

188    Anders Jensen, snedker i Svendborg. 4.2.1729, fol.338B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Niels Christensen Tingbjerg. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Peder Jespersen.

189    Marie Lisbeth Eriksdatter i Svendborg. 4.2.1729, fol.338B.
E: Hans Hansen Lindegaard. B:
1) Anne Hansdatter.

190    Cathrine Lauridsdatter i Svendborg. 2.11.1729, fol.339.
E: Peder Clausen, handskemager. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter.

191    Bendix Hansen, skomager og hustru Anne Elisabeth Pedersdatter i Svendborg. 15.3.1730, fol.339.
B:
1) Anne Bendixdatter g.m. Anders Hansen Paaske i Boeslunde på Sjælland
2) Margrethe Bendixdatter g.m. Jens Møller i Boeslunde
3) Kirsten Bendixdatter på Lolland.

192    Niels Jørgensen, staldmester i Svendborg. 23.11.1729, fol.342B.
E: Anne Cathrine Svendsdatter. LV: Morten Pedersen. A:
1) bror Jørgen Jørgensen, guldsmed
2) bror Joni Jørgensen, kaptajn, død. Hans børn
3) bror Peder Jørgensen, kaptajn, død. Hans børn
4) søster Birthe Jørgensdatter g.m. Villum Bay,
alle i Bergen i Norge.

193    Christen Børresen (Børgesen), grovsmed i Svendborg. 17.10.1730, fol.344.
Enkemand efter [Karen Nikolajsdatter, skifte 6.9.1718 lbnr.100]. B:
1) Nikolaj Christensen 25
2) Peder Christensen 19
3) Børre Christensen 17
4) Birthe Christensdatter
5) Inger Marie Christensdatter.
FM: Knud Bødker.

194    Niels Andersen Faust, skrædder i Svendborg. 3.5.1730, fol.345B.
E: Dorthe Olufsdatter. LV: Jacob Samsing. B:
1) Anders Nielsen 12
2) Oluf Nielsen 2.

195    Jørgen Rasmussen, bødker i Svendborg. 16.6.1730, fol.346B.
E: Birgitte Jensdatter. B:
1) Niels Jørgensen, skomager
2) Elsebeth Jørgensdatter g.m. Filip Skomager
3) Karen Jørgensdatter.

196    Niels Rasmussen, tømrer i Svendborg. 20.10.1730, fol.347.
E: Maren Andersdatter. LV: Laurids Korteberg. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 11
2) Marie Nielsdatter 8
3) Karen Nielsdatter 4
4) Gertrud Nielsdatter 1½.

197    Marie [Henriksdatter Riber] i Svendborg. 15.11.1730, fol.347.
Enke efter [Jacob] Santelmann, filtmager, [skifte 24.1.1727 lbnr.166]. B:
1) Lisbeth Jacobsdatter g.m. Peder Lindegaard, skomager
2) Trine Dorthe Jacobsdatter, enke efter Stokkebæk
3) Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Hans Jørgen Ohmann.

198    Hans Madsen i Svendborg. 19.12.1730, fol.348.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Jens Lauridsen, snedker. B:
1) Hans Hansen, snedkersvend
2) Birthe Hansdatter.

199    Hans [Clausen] Brandt, skomager i Svendborg. 30.12.1729, fol.348B.
E: Sofie Lauridsdatter. LV: Morten Pedersen. A:
1) bror Niels [Clausen] Brandt, glarmester, [skifte 4.7.1725 lbnr.154]. 2B:
a Agathe Nielsdatter 7
b Claus Nielsen 1
2) bror Claus [Clausen] Brandt.
Afdødes steddatter Kirsten Hansdatter har arv efter sin far Hans Lindegaard.

200    Anne Cathrine Badskærs, ugift i Svendborg. 6.6.1730, fol.350B.
Arvinger kendes ikke.

201    Morten Christensen, rebslager i Svendborg. 1.9.1730, fol.351.
E: Maren Nielsdatter. LV: Casper Flindt Paaske. B:
1) Niels Mortensen 25
2) Anne Sofie Mortensdatter g.m. Hans Frandsen Færgemand
3) Christiane Mortensdatter g.m. Niels Pedersen, skrædder.

202    Mathias Husmand i Svendborg. 26.9.1730, fol.352.
E: Voldborg Andersdatter. LV: Dominicus Hansen. B:
1) Margrethe Mathiasdatter 3.

203    Margrethe Clausdatter i Svendborg. 26.9.1730, fol.352.
E: Peder Hansen Lang. B:
1) Peder Pedersen, der døde 8 dage efter sin mor.
Enkemanden bor til leje hos in svoger Laurids Bødker.

204    Laurids Jørgensen, sadelmager i Svendborg. 27.9.1730, fol.352B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Anders Albertsen.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens bror Hans Rasmussen.

205    Claus Brandt, skomager i Svendborg. 16.1.1731, fol.353.
E: Johanne Hansdatter. LV: Mads Jørgensen Graa. B:
1) Hans Clausen 10
2) Niels Clausen 3.
FM: Niels Lindegaard.

206    Villum Poulsen, hattemager i Svendborg. 21.11.1730, fol.354.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Morten Pedersen. B:
1) Anne Kirstine Villumsdatter 20
2) Birthe Villumsdatter 14
3) Hans Villumsen 6.
FM: morbror Laurids Kylling.

207    Birthe, fattiglem i Svendborg. 19.12.1730, fol.355B.
Enke efter Kylling. A:
1) Laurids Hansen Kylling
2) Anne Margrethe g.m. Jens N. i en mølle ved Korsør
3) Anne Marie Villums.

208    Niels Jepsen i Svendborg. 19.8.1729, fol.356B.
E: Øllegaard Henriksdatter Fich. LV: Anders Schiøtt. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 11
2) Henrik Nielsen 8
3) Peder Nielsen 4.

209    Bernt Christoffersen Brandt, smed i Svendborg. 11.5.1731, fol.360.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jørgen Rasmussen. A:
1) bror Nikolaj Christoffersen i Ærøskøbing
2) bror Jacob Christoffersen i Svendborg
3) bror Christoffer Christoffersen
4) søster Marie Christoffersdatter g.m. Samuel [Hansen] skrædder
5) søster Else Christoffersdatter g.m. Johan Speckler, soldat.

210    Niels Pedersen, soldat i Svendborg. 28.5.1731, fol.361B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Daniel Schultz, skomager. B:
1) Rasmus Nielsen 4.

211    Anders Pedersen Graa i Svendborg. 5.6.1731, fol.361B.
E: Maren Ejlersdatter. A:
1) bror Jørgen Pedersen Graa, købmand, død. 4B:
a Knud Jørgensen Graa
b Mads Jørgensen Graa
c Peder Jørgensen Graa
d Anne Margrethe Jørgensdatter Graa,
2) bror Jørgen Pedersen Graa, skomager, død. 4B:
a Margrethe Jørgensdatter
b Borthig Jørgensdatter
c Marie Jørgensdatter
d Anne Jørgensdatter
3) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. [Niels Møller] i Bjerre mølle. 7B:
a Mads Nielsen i Serup
b Peder Nielsen ved Langeskov Kro
c Jørgen Nielsen i Svendborg
d Anne Kirstine Nielsdatter
e Margrethe Nielsdatter
f Anne Nielsdatter, død, var g.m. Mikkel Snedker i Nyborg. Uvist om børn
g Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jørgen Rasmussen Schiøtt i Nyborg, uvist om børn
4) søster Anne Pedersdatter, død. 1B:
a Maren g.m. Laurids Christensen, pottemager.

212    Niels Rasmussen Pottemager i Svendborg. 27.6.1731, fol.363.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jørgen Rasmussen. B:
1) Anne Nielsdatter 19
2) Rasmus Nielsen 14
3) Peder Nielsen 8
4) Hylleborg Nielsdatter 3.

213    Anders Nielsen Ullemose i Svendborg. 20.8.1731, fol.363B.
E: Magdalene Cortsdatter [Hellevad]. LV: Peder Iversen, maler.
Første ægteskab med [Agnethe Rasmusdatter, skifte 25.6.1712 lbnr.33]. B:
1) Niels Andersen Ullemose, i København
2) Urban Andersen Ullemose
3) Anne Sofie Andersdatter, der døde.

214    Margrethe Pedersdatter i Svendborg. 7.11.1731, fol.365.
E: Jens Sørensen Vejle, feldbereder. B:
1) Peder Jensen Vejle 24, student
2) Marie Jensdatter 18.

215    Peder Flindt, købmand i Svendborg. 9.11.1731, fol.366.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Hans Pedersen 21
2) Jens Pedersen 18.
FM:
1 Bartholomæus Flindt
2 Rasmus Jensen.

216    Gotfred Weber, skrædder i Svendborg. 6.1.1732, fol.366B.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Peder Lukassen Friis. B:
1) Jørgen Gotfredsen
2) Johan Gotfredsen
3) Andreas Gotfredsen
4) Lisbeth Gotfredsdatter.

217    Mariche Conradsdatter i Svendborg. 29.1.1732, fol.367B.
E: Andreas Carlsen Hyre.
Hendes B:
1) Hans Pedersen 27, i Vester Skerninge
2) Marie Lise.

218    Søren Nielsen i Svendborg. 27.2.1732, fol.367B.
E: Maren Hansdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Johanne Sørensdatter
2) Barbara Sofie Sørensdatter.

219    Anne Cathrine [Arn] i Svendborg. 24.12.1731, fol.368.
Enke efter [Christen Jensen] Styrup, [major, der faldt i slaget ved Hälsingborg 10.3.1710]. B:
1) Hans Christian Styrup, major
2) Georg Christoffer Styrup, oberstløjtnant
3) Johan Ernst Styrup, kaptajn, død. 2B:
a Jørgen Henning Styrup
4) Nikolaj Styrup, kaptajn
5) Christine Marie Styrup, [skifte 9.12.1727 lbnr.172]. E: Emmike von Deden, kaptajn. 7B:
a Hartvig Otto von Deden
b Christiane von Deden
c Helle Helene von Deden
d Anne Cathrine von Deden
e Ebbe Claus von Deden
f Christian von Deden
g Hans Georg von Deden.

220    Rasmus Nielsen, tømrer i Svendborg. 2.4.1732, fol.371B.
Enkemand efter [Sidsel Jørgensdatter, skifte 22.1.1729 lbnr.184]. B:
1) Peder Rasmussen
2) Niels Rasmussen.

221    Anne Christensdatter i Svendborg. 9.8.1732, fol.372.
E: Andreas Flindt. A:
1) moster, død. 1B:
a Olivia Mortensdatter, enke efter Hans Richardsen i Løgstør, [herredsskriver i Års og Slet herreder, begravet Løgsted 7.9.1717]
b Iver Mortensen, [skifte 30.1.1711 lbnr.21]. 1B:
1 [Voldborg Iversdatter, skifte 5.2.1717 lbnr.84]. E: Thorbjørn Andersen [Svarre]. 1B:
1) Anders Thorbjørnsen.
Desuden nævnes Bartholomæus Flindt.

222    Anne Hansdatter i Svendborg. 24.9.1732, fol.373.
E: Johan Schalkam, handskemager.
Første ægteskab med [Anders Andersen, handskemager, skifte 18.7.1710 lbnr.15]. B:
1) Bodil Andersdatter g.m. Peder Christensen [Aarslev].

223    Hans Jørgen Ohmann i Svendborg. 24.10.1732, fol.373B.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: Jørgen Rasmussen. B:
1) Anne Marie Ohmann.
FM: Christoffer Bryngel.
Registrering 26.9.1732.

224    Anne Marie Jensdatter i Svendborg. 16.1.1733, fol.376.
Enke efter [Anders Jensen, skifte4.2.1729 lbnr.188]. B:
1) [Karen Andersdatter] g.m. Peder Jespersen.

225    Christian Andreassen, musikant i Svendborg. 10.2.1733, fol.376.
E: Magdalene Elisabeth Stellen. LV: Anders Rasmussen. B:
1) Simon Christiansen
2) Johan Christiansen
3) Elisabeth Dorthe Christiansdatter
4) Margrethe Christiansdatter g.m. Peder Salling, skovfoged i Jylland, 4 mil fra Ålborg
5) Magdalene Elisabeth Christiansdatter i København.

226    Daniel Skomager i Svendborg. 17.4.1733, fol.377.
E: Anne Marie Jensdatter (fejl for Hansdatter) Lindegaard. LV: bror Niels Lindegaard. B:
1) Kirsten Danielsdatter 17
2) Hans Danielsen 14
3) Jochum Danielsen 12
4) Johan Danielsen 6
5) Maren Danielsdatter 2½.
FM: Hans Lindegaard.

227    Anne Rasmusdatter i Svendborg. 21.4.1733, fol.377B.
E: Jens Frederiksen, feldbereder. B:
2) Anne Marie Jensdatter 11.
Første ægteskab med [Anders Rasmussen, skifte 8.2.1715 lbnr.61]. B:
1) Rasmus Andersen 21.

228    Kirsten [Hansdatter Flindt] i Svendborg. 3.7.1733, fol.378.
Enke efter Simon Poulsen, [skifte 22.2.1729 lbnr.181]. B:
3) Christiane Simonsdatter g.m. Jørgen Jørgensen, forpagter på Søndergård
4) Anne Marie Simonsdatter g.m. Niels Lange, forpagter på Lindskov.
Første ægteskab med [Christian Ernst]. B:
1) Marie Christiansdatter g.m. Poul [Mathias Lorentsen] Bildsø, rektor i Svendborg
2) [Mette Christine Christiansdatter] g.m. Mads [Jørgensen] Graa.

229    Anne Olufsdatter i Svendborg. 11.7.1733, fol.378.
E: Rasmus Dinesen. B:
1) Maren Rasmusdatter 13
2) Oluf Rasmussen 9.

230    Mette Christensdatter i Svendborg. 31.7.1733, fol.378B.
E: Knud Graa. B:
1) Peder Knudsen 19½
2) Jørgen Knudsen 17½
3) Christen Knudsen 14½.
FM: farbror Peder Graa.
Afdøde døde 7.7.1733.

231    Jørgen Hansen i Svendborg. 26.8.1733, fol.379.
E: Anne Hansdatter. LV: Dominicus Hansen.
Afdøde skal have haft en bror og en søster, der begge er døde for over 20 år siden. Uvist om børn.
Afdøde var født på Sjælland.

232    Bodil Skrædders i Svendborg. 28.4.1733, fol.379B.
A:
1) en dattersøn Christian Sephter ved Knud Graa
2) Niels Andersen Sert, død. 1B:
a Anders Nielsen ved Morten Pedersen.

233    Peder Lukassen Friis, fattiglem i Svendborg. 11.6.1733, fol.380.
Afdøde skal have en brordatter i København.

234    Peder [Hansen] Færgemand, skomager i Svendborg. 30.6.1733, fol.381.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Graa. B:
4) Hans Pedersen 5
5) Birthe Kirstine Pedersdatter 1½.
FM: Hans Frandsen Færgemand.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter, skifte 14.1.1724 lbnr.135]. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Ellen Pedersdatter
3) Anne Marie Pedersdatter.
FM: farbror Jens Hansen Færgemand.

235    Margrethe Christensdatter Egert i Svendborg. 30.9.1733, fol.382B.
E: Christen [Thomsen] Bruun, dansk skoleholder. A:
1) bror Peder Christensen Egert, klejnsmed i Horsens
2) bror Thomas Christensen Egert i Jylland, død. 2B:
a Hans Thomsen Faxsen, skomager i København
b Henriette Thomasdatter, gift i Moskovien
3) søster Anne Cathrine Christensdatter Egert, enke i Odense
4) søster Susanne Christensdatter Egert, død. 3B:
a Hans Christian Blangsted i København
b Jacob Pedersen Blangsted, handskemagersvend
c Margrethe Pedersdatter Blangsted i Odense.

236    Hans Pedersen, soldat i Svendborg. 2.10.1733, fol.384B.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Jespersen. B:
1) Niels Hansen 8.
FM: Niels Christensen Tingberg.

237    Christian Schultz, feltskær i Svendborg. 7.10.1733, fol.385.
E: Marie Christiansdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Anne Margrethe Schultz 15
2) Ingeborg Schultz 11
3) Christian Schultz 9.
FM: morbror Carsten Christiansen, feldbereder.

238    Andreas Bryngel Feder, der døde i Ostindien. 23.9.1732, fol.385B.
E: Magdalene Clemensdatter i Svendborg. LV: bror Simon Clemensen. B:
1) Clemen Andersen 6.

239    Henrik Lauridsen i Svendborg. 29.12.1733, fol.386.
E: Christine. LV: bror Laurids Nielsen i Rudkøbing. B:
1) Johanne Dorthe Henriksdatter 16
2) Niels Henriksen 13
3) Margrethe Cathrine Henriksdatter 9
4) Laurids Henriksen 7
5) Karen Henriksdatter 2.
FM: Niels West.

240    Thomas Sørensen Bregnholm (Breinholm) i Svendborg. Kommissionsskifte 22.12.1732, fol.387.
E: [Anne Marie Balslev]. LV: Jørgen Borring. B:
1) Søren Thomsen Bregnholm i Odense
2) Elisabeth Thomasdatter Bregnholm
3) Ida Cathrine Thomasdatter Bregnholm
4) [Johanne Thomasdatter Bregnholm, død Tranekær 1.1.1727, gift Bregninge på Tåsinge 21.10.1715]. E: Jacob [Pedersen] Schmidt, [forvalter] på Langeland. Hendes 5 børn.

241    Jørgen Christian Bruun, kaptajn i Svendborg. 5.3.1734, fol.398B, 415, 419B.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter Riis.
Testamente af 8.2.1730.
Hans A:
Af hans første ægteskab B:
1) Christian Jørgensen Bruun i Porsgrunn i Norge
2) Ulrikke Kirstine Jørgensdatter Bruun g.m. Hans Christiansen Lund, løjtnant.
Hendes A:
1) søster Karen Jensdatter Riis, død. 1B:
a Marie Thomasdatter Holm, i Vartov i København
2) søster Maren Jensdatter Riis i Ålborg, død. 1B:
a Magnus Jensen i Vendsyssel
3) søster Margrethe Jensdatter Riis i Vendsyssel, død. 1B:
a Johanne Jespersdatter i Vive
4) søster Anne Jensdatter Riis i København, død. Uvist om børn
5) bror Christen Jensen Riis, død uden børn
6) halvsøster Maren Jensdatter Riis g.m. Jens Hansen, degn i Bælum og Solbjerg. Deres 2 børn:
a Hans Jensen Solbjerg, hos sine forældre
b Laurids Jensen, teglbrænder i Bælum
7) halvsøster Kirsten Jensdatter Riis i Viffertsholm teglhus i Solbjerg sogn
8) halvbror Mathias Jensen Riis, død uden børn
9) halvbror Jacob Jensen Riis, død uden børn.

242    Niels Andersen, skipper i Svendborg. 28.11.1733, fol.401.
E: Mette Marie Cortsdatter. LV: Mads Graa.
Første ægteskab med [Pernille Nielsdatter, skifte 7.5.1725 lbnr.153]. B:
1) Niels Nielsen 22
2) Anders Nielsen 19
3) Anne Marie Nielsdatter g.m. Peder Groth
4) Maren Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Fåborg
5) Anne Cathrine Nielsdatter 15
6) Dorthe Nielsdatter 10.
FM:
1 Thorbjørn Andersen
2 Peder Jørgensen Mahl.

243    Hans Jensen Rider, murer i Svendborg. 7.7.1734, fol.406.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter g.m. Nikolaj Pedersen i København
2) Cathrine Hansdatter g.m. Johan Satler, rytter i Svendborg
3) Karen Hansdatter på Tåsinge Slot
4) Hans Hansen Rider 26, student
5) Jens Hansen Rider 21.

244    Hans Pedersen i Svendborg. 14.7.1734, fol.406B.
E: Anne Sofie Henriksdatter. LV: Niels Rasmussen. B:
1) Peder Hansen 23
2) Henrik Hansen 20
3) Hans Hansen 14
4) Johannes Hansen 10
5) Inger Margrethe Hansdatter.
FM: Knud Bødker.

245    Jens Lauridsen, snedker i Svendborg. 13.8.1734, fol.407.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Thorbjørn Andersen. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Snedker.

246    Simon Didrik Simonsen, major i Svendborg. 4.6.1732, fol.407.
E: Else [Hansdatter] Lindberg. B:
3) en søn, hvis navn ikke angives.
Første ægteskab med Edel Dorthe Vinsløv, [skifte 28.12.1724 lbnr.149]. B:
1) Johanne Sofie Didriksdatter
2) Andragette Kirstine Didriksdatter.
Enkens første ægteskab med [Peder Bering, skifte 8.5.1725 lbnr.152]. Arv til B:
1) Vitus Bering
2) Vita Bering g.m. Holger [Nielsen] Rørdam, præst i Vigersted og Kværkeby på Sjælland
3) Louise Bering.

247    Peder Rasmussen, handskemager i Svendborg. 22.10.1734, fol.413.
E:Anne Margrethe Christiansdatter. B:
1) Margrethe Cathrine Pedersdatter
2) Marie Kirstine Pedersdatter
3) Rasmus Pedersen 10.

248    Ernst Nielsen, pottemager i Svendborg. 18.5.1734, fol.414.
E: Ellen Rasmusdatter. LV: Thorbjørn Andersen. B:
1) Niels Ernstsen
2) Karen Ernstsdatter forlovet med Christian Gommesen.

249    Anne i Svendborg. 13.12.1734, fol.414.
E: Jesper Hansen. B:
1) Rasmus Jespersen 25
2) Margrethe Jespersdatter 20.
FM: Mads Jørgensen Graa.

250    Rasmus Broge, sømand i Svendborg, der døde 4.12.1734, fol.414B.
Arvinger angives ikke.

251    Ellen Hansdatter i Svendborg. 15.1.1735, fol.416.
E: Hans Pedersen. A:
1) søster Dorthe Hansdatter i Nyborg.

252    Ernst Hansen, pottemager i Svendborg. 11.3.1735, fol.416B.
E: Birthe Markusdatter. LV: Mads Jørgensen Graa. B:
1) Karen Ernstsdatter 16
2) Anne Ernstsdatter 12½.
FM: Knud Pedersen, bødker.

253    Jørgen Tybring i Svendborg. 13.4.1735, fol.416B.
E: Maren [Nielsdatter] Basse.
Testamente 7.1.1733.
Hendes forrige ægteskab med Jørgen [Hansen] Wichmann, præst i [Nørre] Lyndelse, [skifte Åsum herred gejstlig 27.2.1730 lbnr.15].

254    Margrethe i Svendborg. 12.7.1735, fol.417B.
E: Christian Nielsen, slagter. B:
1) Johanne Marie Christiansdatter g.m. Henrik Sadelmager
2) Niels Christiansen
3) Laurids Christiansen
4) Jørgen Christiansen
5) Pernille Christiansdatter.

255    Maren Lukasdatter i Svendborg. 22.6.1735, fol.417B.
E: Christoffer Bryngel, feldbereder. B:
2) Cort Bryngel 26.
Af første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter 30.

256    Hans Holgersen, drejer i Svendborg. 16.12.1735, fol.418.
E: Magdalene Clemensdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Cathrine Hansdatter 30 uger.
FM: farfar Holger Hansen, drejer.

257    Jørgen Brylle i Svendborg. 4.2.1736, fol.418B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Jacob Samsing. B:
1) Birgitte Kirstine Jørgensdatter 11
2) Søren Jørgensen Brylle 9
3) Marie Elisabeth Jørgensdatter 7.
FM:
1 Hans [Andersen] Ploug, kapellan i Svendborg [Nikolaj]
2 Jens Jørgensen Filip
3 Jacob Cortsen.

258    David Vilhelm, skrædder i Svendborg. 18.1.1736, fol.419.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Mathias Væver.
Arvinger kendes ikke.

259    Niels Pedersen Lem, [feldbereder og prokurator] i Svendborg. 23.4.1736, fol.420.
E: Anne Cathrine Pougdal. B:
1) Anne Cathrine Axelia Nielsdatter Lem.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1736.
(Se skifte efter enkens far Jørgen Nielsen Pougdal, præst i Horne, skifte Sallinge herred gejstlig 3.7.1721 lbnr.44).

260    Kirsten Christensdatter i Svendborg. 14.5.1736, fol.420B.
E: Niels Tømrer. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 4.

261    Jens Jørgensen Filip i Svendborg. 26.8.1737, fol.421.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Anders Schiøtt. A:
1) mor Marie [Pedersdatter] g.m. Jens Hansen Færgemand
2) halvbror Jørgen Jensen Gad
3) halvsøster Anne Jensdatter g.m. Niels Nielsen Koch i Ærøskøbing
4) halvsøster Abel Marie Jensdatter.
Afdøde var søn af [Jørgen Jensen Filipsen, skifte 5.10.1711 lbnr.28].

262    Claus Jørgensen, pottemager i Svendborg. 19.7.1737, fol.421B.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Anders Schiøtt. A:
1) mor Else Christoffersdatter.

263    Niels Jørgensen Møller i Svendborg. 18.2.1736, fol.422.
E: Maren Thornsdatter. LV: Hans Andersen, feldbereder. B:
1) Thorn Nielsen 15
2) Jørgen Nielsen 14
3) Anne Marie Nielsdatter 11
4) Anne Magdalene Nielsdatter 3.

264    Niels Rasmussen i Svendborg. 22.11.1737, fol.423B.
E: Margrethe. LV: Jacob Samsing. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Frederik Christian Friis
2) Rasmus Nielsen 21
3) Peder Nielsen 18
4) Tønne Nielsen 15.
FM:
1 Hans Rasmussen
2 Niels Albjerg.

265    Otto Poulsen, ugift i Svendborg. 1.8.1737, fol.424B.
A:
0) far [Poul Ottesen, rådmand, skifte 6.7.1708 lbnr.1]
1) søster [Karen Poulsdatter] g.m. Morten Pedersen
2) søster [Birthe Poulsdatter], død, var g.m. Laurids [Hansen] Kylling. 2B:
a Ingeborg Lauridsdatter Kylling 20
b Marie Lauridsdatter Kylling 18
3) søster Bodil Poulsdatter, død. 1B:
a Peder Jacobsen Brask i Skellerød [i Sigersted sogn] ved Ringsted.

266    Oluf Hansen [Bonde], skovrider i Svendborg, der døde 6.11.1737, fol.426B.
E: Elisabeth [Cathrine Jacobsdatter Ditzel]. B:
6) Christian Olufsen, skovrider
7) Jacob Olufsen Bonde
8) Helle Marie Olufsdatter.
[Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, begravet Skårup 21.8.1708]. B:
1) [Johanne Olufsdatter] g.m. Thorbjørn Andersen i Svendborg
2) Hans Olufsen Bonde i Tårup [i Frørup sogn]
3) Claus Olufsen Bonde.
[Andet ægteskab med Helle Marie Jørgensdatter, begravet Skårup 25.11.1712]. B:
4) [Kirsten Olufsdatter] g.m. Markus Jacobsen
5) Maren Olufsdatter g.m. Laurids Langkilde
Desuden nævnes afdødes bror Mads Hansen.

267    Jørgen Zachariassen i Svendborg. 17.4.1738, fol.435B.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter, skifte 21.2.1728 lbnr.175]. A:
1) bror Hans Zachariassen i Odense
2) bror, død. B:
a Zacharias i Odense og hans søskende
3) søster, død. 1B:
a Alhed Poulsdatter g.m. Jens Olufsen Skønbjerg i Svendborg.

268    Jacob Cortsen i Svendborg. 19.11.1737, fol.436B.
E: Marie Elisabeth Johansdatter. B:
1) Cort Jacobsen Fasterling, byfoged i Holstebro
2) Johan Jacobsen Fasterling, student
3) Anne Cathrine Jacobsdatter g.m. Rasmus Nielsen [Brylle] i Svendborg
4) Oluf Jacobsen Fasterling, [skifte 11.12.1722 lbnr.136]. 2B:
a Cort Olufsen 18½
b Oluf [Jacob] Olufsen 14.

269    Margrethe Nielsdatter [Friis] i Svendborg, der døde 12.9.1738, fol.427B.
Enke efter Peder Rasmussen, [skifte 5.5.1721 lbnr.115].
Første ægteskab med [Rasmus Jørgensen, skifte 22.2.1715 lbnr.65]. B:
1) Niels Rasmussen, død
2) Jørgen Rasmussen
3) [Maren Rasmusdatter] g.m. Niels Rasmussen Albjerg
5) [Elisabeth Rasmusdatter] g.m. Hans Rasmussen
6) Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Bech.

270    Hans Nielsen i Svendborg. 1.10.1738, fol.446B.
E: Maren. B:
1) Maren Hansdatter 3.

271    Johan Jørgensen Wichmann, ugift i Svendborg. 13.9.1738, fol.447.
A:
1) mor [Maren Nielsdatter Basse], enke efter Jørgen Tybring, [skifte 13.4.1735 lbnr.253].
Mors forrige ægteskab med Jørgen [Hansen] Wichmann, præst i [Nørre] Lyndelse, [skifte Åsum herred gejstlig 27.2.1730 lbnr.15]
2) søster Karen Jørgensdatter Wichmann 16½
3) søster Nicoline Jørgensdatter Wichmann 12½.
FM: Niels Basse, forpagter på Frederiksgave.

272    Magdalene Christiansdatter i Svendborg. 12.1.1739, fol.449.
A:
0) forældre [Christian Andersen og Dorthe], begge døde
1) farbror Simon Andersen i Svendborg, død. 1B:
a Anders Simonsen i Knudsbølle på Tåsinge
2) farbror Jens Andersen på Tåsinge, død. 3B:
a Niels Jensen i Rudkøbing
b Anne Jensdatter gift i Rudkøbing
c Mette Jensdatter gift i Rudkøbing
3) faster Johanne Andersdatter, enke efter korporal Rimann i Serup
4) faster Anne Andersdatter Nakskov
5) moster Dorthe, død. død. 1B:
a en søn, død. 1B:
1 Margrethe g.m. Christen Speckler i Svendborg.
Afdøde døde 9.1.1739.

273    Poul Friis, toldkontrollør i Svendborg. 30.5.1739, fol.450.
E: Beathe Grønvald. A:
0) forældre [Edvard Friis, borgmester i Svendborg, begravet Svendborg Nikolaj 14.10.1728 og Kirsten Poulsdatter, begravet Svendborg Nikolaj 9.2.1731]
1) bror Niels Edvardsen Friis, toldkontrollør i Skælskør
2) bror Peder Edvardsen Friis, præst i Skælskør
3) bror Jesper Friis
4) søster Abel Marie Friis g.m. [Jacob Egertsen] Stockfleth, præst [i Ål i Hallingdalen] i Norge.
Litteratur: Familien Friis fra Stenstrup af H. Friis-Petersen. Århus 1955.

274    Jytte Bjørnsen i Svendborg. 13.5.1739, fol.451B.
A:
1) mor Ellen Nielsdatter i København
2) søster Agnethe Nielsdatter.

275    Kirsten Pedersdatter i Svendborg. 15.7.1739, fol.452B.
E: Niels Christensen Tingberg. B:
1) Christen Nielsen Tingberg 21
2) Bodil Nielsdatter g.m. Gomme Gommesen.

276    Sidsel Pedersdatter i Svendborg.12.11.1739, fol.453.
E: Magnus Hansen, klokker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.11.1739.

277    Gertrud i Svendborg. 11.11.1739, fol.454B.
Enke efter Oluf Pedersen. B:
1) Anne Elisabeth Olufsdatter 18½, forlovet med Nikolaj Thomsen
2) Kirsten Olufsdatter 15½
3) Johanne Olufsdatter 13.
FM: Hans Pedersen, fisker.

278    Maren [Pedersdatter] i Svendborg. 20.11.1739, fol.458B.
Enke efter [Niels Hansen] Peber, [skifte 25.10.1728 lbnr.179]. B:
1) Peder Nielsen Bobæk i Skårup
2) Hans Nielsen 26.
FM: morbror Knud Bødker.

279    Ellen Rasmusdatter i Svendborg. 23.4.1740, fol.459.
E: Christen Pedersen Møller. B:
1) Rasmus Christensen 16
2) Anne Cathrine Christensdatter 3½.
FM: morbror Christen Rasmussen.

280    Marie Elisabeth [Johansdatter] i Svendborg. 14.5.1740, fol.459B.
Enke efter Jacob Cortsen, [skifte 19.11.1737 lbnr.268]. B:
1) Cort Jacobsen Fasterling, byfoged i Holstebro
2) Johan Jacobsen Fasterling i Svendborg, over 50
3) Anne Cathrine Jacobsdatter Fasterling g.m. Rasmus Nielsen Brylle i Svendborg
4) Oluf Jacobsen Fasterling, [skifte 11.12.1722 lbnr.136]. 2B:
a Cort Olufsen 21
b Oluf Olufsen 18.

281    Maren Lauridsdatter i Svendborg. 28.6.1740, fol.463B.
E: Mathias Væver. A:
1) bror Hans Lauridsen i Strandhusene, død. 2B:
a Maren Hansdatter g.m. Hans Flensborg på Tåsinge
b Rasmus Hansen i Strandhusene
2) bror Christen Lauridsen i Strandhusene, død. 3B:
a Maren Christensdatter g.m. Søren i Fuglesang
b Margrethe Christensdatter g.m. Knud Boesen i Kongsted
c Kirsten Christensdatter g.m. Jacob Stickels i Svendborg
3) søster Karen Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen i Rårud
4) søster Dorthe Lauridsdatter i Sankt Jørgensgård. 1B:
a Hans i Gudbjerg
5) søster Johanne Lauridsdatter i Strandhusene, død. Hendes børn
6) søster Margrethe Lauridsdatter i Svendborg, død. 1B:
a Ellen Rasmusdatter.

282    Jacob Jensen i Svendborg. 12.9.1740, fol.465.
A:
1) søster Johanne Jensdatter, over 30 år gammel
2) søster Anne Jensdatter, over 30 år gammel.
FM:
1) Krag til Egeskov
2) Gregers [Hansen] Hjort, præst i Svendborg [Frue].

283    Anders Nielsen i Svendborg. 12.11.1740, fol.465B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Laurids Winther. A:
1) bror Rasmus Nielsen i Hesselager
2) bror Peder Nielsen i Hesselager
3) bror Poul Nielsen i Svendborg, død. 2B:
a Niels Poulsen
b Thomas Poulsen
4) søster Maren Nielsdatter i Hesselager
5) søster Anne Nielsdatter, død. 2B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Nielsen i Brudager
b Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Bødker i Svendborg.

284    Hans Nielsen Bing i Svendborg. 27.1.1741, fol.466B.
E: Marie Poulsdatter. LV: Laurids Winther. B:
1) Poul Hansen 3.
FM: Gregers [Hansen] Hjort, præst i Svendborg [Frue].

285    Anne Marie Nielsdatter [Repsø] i Svendborg. 27.2.1741, fol.467.
E: Peder Johansen Groth. B:
1) Peder Nielsen 13
2) Niels Pedersen 10
3) Johan Pedersen 8
4) Anders Pedersen 5
5) [Mette] Marie Pedersdatter 5.
Arv i boet til afdødes søster.

286    Bodil Hansdatter i Svendborg. 13.3.1741, fol.467B.
E: Johan Frederik, feldbereder. B:
1) Anne Johansdatter 4½.

287    Niels Pedersen, skrædder i Svendborg. 13.3.1741, fol.468.
E: Christiane Mortensdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Jesper Nielsen 10
2) Dorthe Sofie Nielsdatter 10
3) Morten Nielsen 2.
FM: Jacob Christoffersen, pottemager.

288    Albert [Andersen], pottemager i Svendborg. 5.5.1741, fol.468B.
E: Marie Christiansdatter. LV: Anders Schiøtt. B:
1) Christian Albertsen 3.
FM: Peder Andersen, snedker.

289    Marie Thomasdatter i Svendborg. 5.5.1741, fol.469B.
Enke efter Poul Nielsen. B:
1) Niels Poulsen 13
2) Thomas Poulsen 11.
FM: søskendebarn Niels Nielsen.

290    Peder Handskemager i Svendborg. 6.6.1741, fol.470.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Claus Christian Pedersen 1.
FM: Christen Hansen, bødker.

291    Mette Marie Hellevad i Svendborg, der døde 1.6.1741, fol.470.
E: Jørgen Graa. A:
1) mor Else Poulsdatter [Landt], enke efter Cort [Simonsen] Hellevad, [skifte 30.4.1714 lbnr.58]
2) Barbara Cathrine Cortsdatter [Hellevad], enke efter Ditlev Wolfgang de Behr, overkvartermester i København
3) Øllegaard Christine Cortsdatter [Hellevad] g.m. Peder [Iversen Bang], maler i Svendborg
4) Simon Cortsen Hellevad i Odense.

292    Anne Jensdatter i Svendborg. 6.6.1741, fol.471.
E: Jørgen Lindegaard, skomager. B:
1) Hans Jørgensen 6½
2) Jens Jørgensen 4½
3) Karen Jørgensdatter 2½.

293    Gyde Andersdatter [Juul] i Svendborg. 7.6.1741, fol.471.
E: Peder Jensen, smed. A:
1) bror Anders Andersen, handskemager, [skifte 18.7.1710 lbnr.15]. 4B:
a Karen Andersdatter g.m. Lorents Albertsen, glarmester
b Anne Andersdatter
c Maren Andersdatter i Flensborg
d Bodil Andersdatter g.m. Peder [Christensen] Aarslev
2) søster Anne Andersdatter [Juul, skifte Fåborg 16.9.1710 lbnr.97], var g.m. [Niels Rasmussen] Ploug. 2B:
a Henrik Ottesen i Fåborg
b Anne Cathrine [Pedersdatter] i Fåborg
3) søster [Maren Andersdatter], død. 1B:
a Dine g.m. en korporal i Svendborg.

294    Jacob Sørensen i Svendborg. 7.6.1741, fol.471B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christian Smechel. B:
1) Elisabeth Cathrine Jacobsdatter 3 mdr.
FM: Morten Henriksen.

295    Sidsel Nielsdatter i Svendborg. 7.6.1741, fol.472.
E: Rasmus Rasmussen. B:
1) Anders Rasmussen 15
2) Niels Rasmussen 6.
FM: farbror Hans Rasmussen.

296    Mathias Væver i Svendborg. 17.4.1741, fol.472B.
Enkemand efter [Maren Lauridsdatter, skifte 28.6.1740 lbnr.281].
Arvinger angives ikke.

297    Anne Cathrine Andersdatter i Svendborg. 18.8.1741, fol.473.
E: Laurids Jensen, skrædder. A:
1) bror Jørgen Andersen, død. 2B:
a Anders Jørgensen i Åstrup
b Jens Jørgensen i København
2) halvbror Anders Andersen på Sjælland
3) halvsøster Karen Andersdatter g.m. en korporal i Jylland.

298    Karen Fich i Svendborg, der døde 8.5.1741, fol.473B.
E: August Henrik Liebroth, feltskær. B:
3) Johan Henrik August Liebroth 10.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Nielsen 21
2) Peder Nielsen 16.
FM: Rasmus Christensen, bager.
(Sml. lbnr.208).

299    Rasmus Rasmussen i Svendborg, der døde 8.7.1741, fol.475.
Enkemand efter [Sidsel Nielsdatter, skifte 7.6.1741 lbnr.295]. B:
1) Anders Rasmussen
2) Niels Rasmussen.

300    Simon Clemensen i Svendborg. 24.8.1740, fol.477.
E: Marie Kirstine Smechel. LV: Mads Graa. B:
1) Else Marie Simonsdatter 19
2) Johan Simonsen 16
3) Morten Simonsen 11½
4) Christen Simonsen 9½.
FM: fasters mand Hans Henrik Andersen.
Desuden nævnes afdødes svoger Christian Johansen Smechel.

301    Laurids Winther i Svendborg. Samfrændeskifte 20.5.1743, fol.479B, 488B.
E: Margrethe Knudsdatter. B:
1) Mette Kirstine Lauridsdatter 12½
2) Knud Lauridsen 10¾
3) Abelone Sofie Lauridsdatter 6¾
4) Hans Christian Lauridsen 5.
FM:
1 farfar [formentlig fars stedfar] Søren Tønder
2 morbror Jacob Knudsen.
Registrering 13.1.1742.
Bevilling til uskiftet bo 9.3.1742.

302    Agnethe Arentsdatter i Svendborg. 4.5.1742, fol.481.
E: Niels Mortensen. B:
1) Morten Nielsen, i Norge.

303    Gomme Gommesen i Svendborg. 17.4.1742, fol.481B, 485B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Gomme Gommesen 10
2) Kirsten Gommesdatter 5
3) Ingeborg Gommesdatter 2
4) Ellen Gommesdatter 6 mdr, der døde, Skifte 16.1.1743.
FM:
1 Niels Christensen Tingberg
2 farbror Hans Christian Gommesen.

304    Albert Hansen, smed i Svendborg. 13.7.1742, fol.483.
E: Anne Ejlersdatter. LV: Mads Graa. A:
1) bror Hans Christian Hansen i Gislevholm
2) bror Gabriel Hansen i Gislevholm
3) bror Erik Hansen i København
4) bror Frederik Hansen, herredsfoged i Jylland.

305    Bevilling til uskiftet bo i Svendborg. 27.7.1742, fol.484.
Bevilling til uskiftet bo af 13.7.1742 for Jørgen Borring, rådmand og byfoged i Svendborg og hustru Cathrine Wegner.

306    Elisabeth Margrethe Købke i Svendborg, der døde 1.8.1742, fol.484.
E: Hans Just Andreassen, sadelmager. A:
1) far Christian [Pedersen] Købke, degn i Lindelse på Langeland.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Markus Købke
2 afdødes svoger Jens Rasmussen, snedker på Langeland.

307    Casper Flindt i Svendborg, der døde 20.1.1743, fol.486B.
E: Elisabeth Marie Balslev. B:
3) Marie Cathrine Caspersdatter 25
4) Hans Caspersen Møller 23
5) Mette Caspersdatter 18
6) Elisabeth Caspersdatter 17.
FM: Christian Switzer.
Første ægteskab med Marie Johansdatter Elsner. B:
1) Morten Flindt
2) Christen Flindt, præst [på Avernakø].

308    Anne Hansdatter Bådsmands i Svendborg. 20.12.1743, fol.491.
A:
1) bror Johannes Hansen, skomager i Hesselager
2) bror Rudolf Hansen, feldbereder i Svendborg. 20.9.1720 lbnr.118]. 3B:
a Christian Ernst Rudolfsen, feldbereder i Svendborg
b Hans Peder Rudolfsen i Ærøskøbing
c Christian Rudolfsen, i udlandet
3) søster Marie Hansdatter, død. 3B:
a Rasmus Pedersen Bang, i handskemagerlære
b Anne Kirstine g.m. Malte Friis på Lykkesholm
c Marie Cathrine g.m. Daniel Madsen ved Lykkesholm
4) søster Anne Margrethe Hansdatter i Skovsbo, død. 1B:
a Marie Jørgensdatter g.m. Nikolaj Weis i Serup.

309    Anne Dorthe Henriksdatter Borch i Svendborg. 10.2.1744, fol.492B.
E: Christian Carl Hansen. B:
1) Hans Henrik Christiansen 16
2) Ellen Cathrine Christiansdatter 9
3) Anne Marie Christiansdatter 7
FM:
1 Rasmus Errebo
2 August Henrik Liebroth, kirurg.

310    Anne Marie Pedersdatter i Svendborg. 12.2.1744, fol.494B.
E: Peder Jensen, hattemager.
Første ægteskab med [Hans Eriksen, skifte 28.12.1729 lbnr.187]. B:
1) Margrethe Hansdatter
2) Erik Gudme Hansen
3) Christian Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Anne Kirstine Hansdatter.

311    Anne Pedersdatter i Svendborg. 17.2.1744, fol.496B.
E: Cornelius Sattrup (Satrou), kontrollør. B:
1) Thyge Sattrup
2) Johan Sattrup
3) Anne Margrethe Sattrup 29.

312    Christoffer Bryngel, feldbereder i Svendborg. 26.7.1744, fol.498.
Enkemand efter [Maren Lukasdatter, skifte 22.6.1735 lbnr.255]. B:
2) Cort Bryngel i København.
Hans Lauridsen fordrer arv på sin hustrus vegne til hendes datter Pernille Pedersdatter.

313    Maren Christensdatter Berg i Svendborg. 8.11.1744, fol.499B.
E: Hans Jørgen Klingenberg. B:
4) Kirsten Klingenberg 12
5) Bertel Riber Klingenberg 10
6) Hans Christian Klingenberg 9
7) Ingeborg Klingenberg 8
8) Jørgen Klingenberg.
Første ægteskab med [Bertel Riber, skifte 12.1.1725 lbnr.147]. B:
1) Hans Bertelsen Riber
2) Birthe Cathrine Bertelsdatter Riber g.m. Hans Rasmussen
3) Anne Marie Bertelsdatter Riber 23.

314    Anne Knudsdatter i Svendborg. 30.12.1744, fol.501B, 508.
E: Niels Ernstsen. B:
1) Ernst Nielsen 10
2) Kirsten Nielsdatter 9
3) Maren Nielsdatter 6.
FM: Knud Graa.

315    Martha i Svendborg, der døde 20.12.1744, fol.502B.
E: Peder Rasmussen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

316    Johan [Frederik] Wikholt, [tobaksspinder] i Svendborg. 27.12.1744, fol.504B.
E: [Maren Kehlet].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes enkens bror Kehlet.
(Se lbnr.349).

317    Mads Pich i Svendborg. 12.3.1745, fol.509, 523B.
E: Cathrine Olufsdatter. LV: Niels West. B:
1) Poul Madsen 23
2) Anders Madsen 17
3) Oluf Madsen 10
4) Johan Henrik Madsen 3, der døde, skifte 26.4.1747.
FM: unge Hans Lauridsen, handskemager.
Desuden nævnes enkens mor Dorthe Henriksdatter.

318    Anne Elisabeth Olufsdatter i Svendborg. 1.7.1745, fol.509B.
E: Nikolaj Thomsen. B:
1) Gertrud Nikolajsdatter 1.
FM: Jacob Marquard.

319    Rasmus Rasmussen From i Svendborg. 29.6.1745, fol.510.
E: [Navn angives ikke.]. B:
2) Rasmus Rasmussen, smed
3) Simon Rasmussen From.
Første ægteskab med [Margrethe Lauridsdatter, skifte 7.1.1715 lbnr.59]. B:
1) Ellen Marie Rasmusdatter g.m. Hans [Nielsen] Peber.

320    Hans Madsen, pottemager i Svendborg. 13.11.1745, fol.510B.
E: Anne Christensdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 9 mdr.
FM: Niels Ernstsen.

321    Birthe Hansdatter i Svendborg. 2.5.1746, fol.511.
A:
1) mor Gertrud Hansdatter g.m. Peder Dam
2) bror Hans Hansen i Vordingborg.

322    Hans Rasmussen Skaarup, snedker i Svendborg. 17.6.1746, fol.511B.
E: Maren Henriksdatter Rogen. LV: Hans Rasmussen. B:
1) Rasmus Hansen 6 mdr.
FM: Mads Hansen, snedker.

323    Mads Hansen i Svendborg. 29.6.1746, fol.512.
A:
1) bror Oluf Hansen [Bonde], skovrider i Svendborg, [skifte 6.11.1737 lbnr.266]. [Første ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, begravet Skårup 21.8.1708]. B:
a Johanne Olufsdatter g.m. Thorbjørn Andersen
b Hans Olufsen Bonde i Tårup [i Frørup sogn], død. 2B:
1 Kirsten Hansdatter 17
2 Corfitz Hansen 13
[Oluf Hannsens andet ægteskab med Helle Marie Jørgensdatter, begravet Skårup 25.11.1712]. B:
c Kirsten Olufsdatter, enke efter Markus Jacobsen
d Maren Olufsdatter g.m. Laurids Langkilde.
[Oluf Hansens tredje ægteskab med Elisabeth Cathrine Jacobsdatter Ditzel]. B:
e Christian Olufsen [Bonde] på Egeskov, skovrider
f Jacob Olufsen, farver i Odense
g [Helle Marie] Olufsdatter g.m. Niels Bager
2) søster Cathrine Hansdatter, enke efter Holger Møller.

324    Claus Pedersen, drejer i Svendborg. 27.7.1746, fol.513.
E: Birthe Villumsdatter. B:
1) Dorthe Marie Clausdatter 8
2) Birgitte Clausdatter 2.

325    Abelone Nielsdatter i Svendborg. 29.8.1746, fol.513.
E: Anders Hyrde. B:
1) Laurids Jørgensen 23
2) Maren Jørgensdatter 19.

326    Peder Sørensen [Møller], kandestøber i Svendborg. 23.9.1746, fol.513B.
E: Maren Henriksdatter. LV: Peder Jensen, hattemager. B:
1) Søren Pedersen 36, i Livgarden i København
2) Anders Pedersen Radoor, [personlig] kapellan i Tranderup på Ærø
3) Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Oluf Hansen Winther, skoleholder i Lyndby på Sjælland
4) Anne Pedersdatter i København
5) Birthe Marie Pedersdatter 21.
[Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 19.12.1708 lbnr.2].

327    Hans Lauridsen, handskemager i Svendborg. 26.12.1746, fol.514.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christian Switzer.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 24.8.1720 lbnr.112]. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Peder Pedersen, handskemager
2) Laurids Hansen i Rudkøbing
3) Johanne Marie Hansdatter 36
[Andet ægteskab med Anne Margrethe Jørgensdatter, deling af boet 4.1.1725 lbnr.146 efter skilsmissedom]
[Tredje ægteskab med Margrethe Øllegaard Jensdatter, skifte 7.5.1726 lbnr.157].

328    Peder Jensen, bødker i Svendborg. 26.12.1746, fol.515.
E: Anne Hansdatter. LV: Knud Graa. A:
1) bror Jens Jensen i Brudager g.m. Sidsel Kirstine Nielsdatter
2) søster Maren Jensdatter g.m. Hans Hansen i Svendborg
3) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Tømrer
4) søster Kirsten Jensdatter i Tved på Bjørnemose gods
5) halvsøster Anne Margrethe Jensdatter g.m. Hans Christensen i Brudager.

329    Vibeke Friis, ugift i Svendborg. 30.12.1746, fol.517B.
A:
1) søster Madam Schmidt på stedet.
Mulige øvrige arvinger kendes ikke.

330    Jens Sørensen [Vejle], feldbereder i Svendborg. 30.1.1747, fol.517B.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Knudsen Graa. B:
3) Margrethe Jensdatter 6
4) Hedvig Magdalene Jensdatter 4
5) Marie Magdalene Jensdatter 2.
Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter, skifte 7.11.1731 lbnr.214]. B:
1) Peder Jensen Vejle, præst i Udby på Fyn
2) Marie Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Svendborg.

331    Søren Nielsen Tønder, købmand i Svendborg. 19.1.1747, fol.518B.
E: Mette Hansdatter.
Testamente af 19.1.1747. A:
1) bror Poul Nielsen, matros i København
2) bror Jacob Nielsen, klædemagersvend på den kongelige fabrik Guldhuset i København
3) bror Johannes Nielsen, konstabel
4) søster Karen Margrethe Nielsdatter i København, død. 2B:
a Henrik Arenholt Grube 27
b Nikolaj Møller 17.

332    Morten Jørgensen, tømrer i Svendborg. 17.1.1747, fol.519B, 523.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Jørgen Mortensen 10
2) Hans Mortensen 1, der døde, skifte 26.4.1747.
FM: Jacob Møller.

333    Anne Marie Simonsdatter i Svendborg. 18.1.1747, fol.520.
E: Niels Johansen Lange. B:
1) Johan Nielsen 8.

334    Marie Holgersdatter i Svendborg. 1.3.1747, fol.520.
E: Niels Lindegaard. B:
1) Holger Nielsen 18
2) Christian Nielsen 13
3) Johanne Nielsdatter 10
4) Anne Marie Nielsdatter 4.
FM: Holger Hansen, drejer.

335    Hedvig Marie Pougdal, ugift i Svendborg. 3.4.1747, fol.520.
A:
1) mor Anne [Lauridsdatter] i Horne præstegård på Fyn, enke efter [Jørgen Nielsen Pougdal, præst i Horne, skifte Sallinge herred gejstlig 3.7.1721 lbnr.44]
2) søster [Anne Cathrine] Pougdal på stedet i Svendborg, enke efter [Niels Pedersen] Lem, [skifte 23.4.1736 lbnr.259]
3) søster Dorthe Cathrine Hedvig Pougdal g.m. Niels [Terpager Sørensen] Serup, præst i Horne
Fars første ægteskab med [Hedvig Marie Bertramsdatter Reventlow, skifte Sallinge herred gejstlig 6.5.1690 lbnr.1]
4) halvbror Niels Pougdal, degn i Søby og Heden på Fyn
5) halvsøster Maren Pougdal g.m. Niels [Arctander Christensen] Holm, præst på Lyø.

336    Peder Hansen, feldbereder i Svendborg. 16.5.1747, fol.523B.
E: Anne Johansdatter. LV: Mads Hansen, snedker. B:
1) Johanne Margrethe Pedersdatter 17.
FM: unge Hans Lauridsen, handskemager.

337    Maren Christensdatter i Svendborg. 28.9.1747, fol.524.
E: Christen Hansen, hattemager. B:
1) Anne Marie Christensdatter 8 uger.

338    Holger Hansen, drejer i Svendborg. 17.11.1747, fol.524B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Holgersen
2) Niels Holgersen
3) Marie Holgersdatter, [skifte 1.3.1747 lbnr.334]. E: Niels Lindegaard. B:
a Holger Nielsen 18
b Christian Nielsen 13
c Johanne Nielsdatter 11
4) Hans Holgersen, [skifte 16.12.1735 lbnr.256]. E: [Magdalene Clemensdatter]. B:
1) Cathrine Hansdatter 13.
FM: [stedfar] Jens Ridder, degn i Diernæs.

339    Henrik [Johansen] Hyltoft, rådmand i Svendborg. 5.1.1748, fol.526.
E: Anne [Lauridsdatter Alsing].
Skiftet underskrives af:
1) Laurids Hyltoft, student
2) Bertel Hyltoft
3) [Johanne Cathrine Hyltoft] g.m. Peder [Pedersen] Ferslev, [præst i Bjerreby på Tåsinge].
Som kurator underskriver Naaman Møller.

340    Ellen [Marie] Rasmusdatter i Svendborg. 8.5.1748, fol.531B.
E: Hans Nielsen Peber. B:
1) Knud Hansen 7
2) Rasmus Hansen 20 uger.
FM: Henrik Nielsen, smed.

341    Agathe Nielsdatter i Svendborg. 30.12.1748, fol.532.
E: Peder Holgersen, skomager. B:
1) Karen Pedersdatter 11
2) Hans Christian Pedersen 9
3) Niels Pedersen 7
4) Cathrine Pedersdatter 4
5) Ingeborg Pedersdatter 6 mdr.
FM: mors [sted]far Carsten [Christensen], feldbereder.

342    Niels [Rasmussen] Albjerg i Svendborg. 4.6.1749, fol.532B.
E: Maren [Rasmusdatter]. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Clausen
2) Anders Nielsen Albjerg 19
3) Johannes Nielsen Albjerg 14.
FM: Thorbjørn Andersen.

343    Else Poulsdatter [Landt] i Svendborg. 12.7.1749, fol.533.
Enke efter Cort [Simonsen] Hellevad, [skifte 30.4.1714 lbnr.58]. B:
1) Barbara Cathrine Cortsdatter, enke efter [Ditlev Wolfgang] de Behr i København
2) Øllegaard Christine Cortsdatter g.m. Peder Maler i Svendborg
3) Simon Cortsen Hellevad i Odense, død. 2B:
a Gedske Marie Simonsdatter 27
b Cort Simonsen 25.
[Afdøde var datter af Poul Andersen, præst i Bøstrup, død 1672].

344    Christian Meyer i Svendborg. 17.9.1749, fol.535.
A:
1) mor Christence Cathrine, enke efter Meyer
2) bror Ebbe Claus Frederik Meyer i Næsbyhoved Broby.
Afdøde døde i Skien i Norge.

345    Maren Hansdatter i Svendborg. 3.12.1749, fol.535B.
E: Peder Pedersen, handskemager. B:
2) Johanne Pedersdatter 6.
Hendes B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 12.

346    Christian Schiøtz i Svendborg, der døde 28.2.1750, fol.535B.
E: Inger Kirstine.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes stedfar Jørgen Berntsen Øgler, [forpagter] på Nislevgård [i Otterup sogn].

347    Niels Andersen, daglejer i Svendborg. 17.6.1750, fol.536B.
E: Dorthe Cathrine Mikkelsdatter.
Arvinger angives ikke.

348    Henrik Nielsen Møller i Svendborg. 12.7.1750, fol.537.
E: Johanne Knudsdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdød var hjemmehørende i Vormark på Broholm gods, men var kommet til Svendborg for at søge arbejde.

349    Maren Kehlet i Svendborg. 26.11.1750, fol.537.
E: Jesper Hansen Struch. B:
1) en nyfødt udøbt dreng.
Første ægteskab med [Johan Frederik Wikholt, skifte 27.12.1744 lbnr.316]. B:
1) Christiane Magdalene Johansdatter Wikholt.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Kehlet.

350    Kirsten i Svendborg, der døde 7.12.1750, fol.541B.
Enke efter Anders Schiøtt. B:
1) Karen Andersdatter Schiøtt g.m. Jeppe Egertsen Møller i Svendborg bymølle
2) Jørgen Andersen Schiøtt, ridefoged på Krogerup på Sjælland
3) Hans Andersen Schiøtt i Viborg.

351    Anne Marie [Henriksdatter] Hind i Svendborg. 16.1.1751, fol.343B.
E: Jens Nyborg. B:
1) Ambrosius Nyborg 13
2) Anne Marie Nyborg 12
3) Mathias Holst Nyborg 11
4) Niels Stub Nyborg 6
5) Helvig Nyborg, der døde 6 dage efter sin mor.
Afdøde døde 1.1.1751.

352    Johan [Jacobsen] Fasterling, ugift i Svendborg. 3.3.1751, fol.545B.
Arvinger angives ikke.
(Se lbnr.280).

353    Margrethe i Svendborg. 4.6.1751, fol.546.
E: Niels Rasmussen, tømrer. B:
1) Abel Nielsdatter 10
2) Rasmus Nielsen 6.
Desuden nævnes afdødes steddatter Anne Marie.

354    Anne Hansdatter i Svendborg. 23.9.1751, fol.547.
E: Laurids Olufsen, pottemager. B:
1) Ulrik Lauridsen
2) Anne Marie Lauridsdatter.

355    Mathias Hansen, bødker i Svendborg. 14.6.1751, fol.547B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jens Friis. B:
1) Hans Mathiassen, bødker, på stedet
2) Johanne Mathiasdatter g.m. Jacob [Johansen] Friis, skoleholder i Lunde ved Svendborg
3) Mette Kirstine Mathiasdatter i Odense
4) Anne Marie Mathiasdatter på Ulriksholm
5) Maren Mathiasdatter i København.

356    Laurids Jørgensen Lunde i Svendborg. 3.11.1751, fol.548B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mads Graa. A:
1) bror Rasmus Jørgensen i Skårup
2) søster Anne Jørgensdatter g.m. Peder Jensen i Vejstrup
3) søster Maren Jørgensdatter g.m. Mads i Skårup
4) søster, død. 2B:
a Christen Pedersen på stedet
b Anne Pedersdatter i Flensborg.

357    Maren Jensdatter Hind i Svendborg. 20.11.1751, fol.550.
Enke efter Mathias [Berntsen] Holst, forpagter [på Holckenhavn, skifte Holckenhavn 11.10.1736]. A:
1) søster Dorthe Hind g.m. Johan Foss i Jylland, tidligere ejer af Torpegård [i Sønder Nærå sogn] på Fyn
2) søster, død. 1B:
a Sofie [Christine] Fogh g.m. Morten [Andersen] Eg, præst i Søllinge
3) bror [Henrik Hind], død. 2B:
a [Anne Marie Henriksdatter Hind, skifte 16.1.1751 lbnr.351]. E: Jens Nyborg på stedet. 4B:
1 [Ambrosius Nyborg]
2 [Anne Marie Nyborg]
3 [Mathias Holst Nyborg]
4 [Niels Stub Nyborg].
b Peder [Henriksen] Hind, kordegn i Thisted.

358    Karen Pedersdatter i Svendborg. 20.11.1751, fol.551.
Enken efter Holger Hansen, rokkedrejer, [skifte 17.11.1747 lbnr.338].
Af børn angives B:
1) Niels Holgersen på stedet

359    Erik Stokkebæk i Svendborg. 23.11.1751, fol.551B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jesper Friis. B:
1) Jacob Christensen 14.

360    Anne Smeds i Svendborg, der døde 7.3.1751, fol.552B.
Afdøde skal have haft en halvbror, der var soldat, men arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Breitenberg [i Münsterdorf provsti] i Holsten.

361    Anne Margrethe [Jacobsdatter] Schmidt i Svendborg. 10.4.1752, fol.555.
E: Niels Nielsen. B:
1) Niels Nielsen 15
2) Jacob Nielsen 12.
FM: fars svoger Peder Groth.

362    Hustru i Svendborg. 10.5.1752, fol.556B.
E: Anders Jørgensen, vægter.
Afdøde efterlader 2 små umyndige børn.

363    Christen Lunde, ugift i Svendborg. 10.7.1752, fol.557.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos Rasmus Lunde.

364    Jesper Struch, tobakspinder i Svendborg, der døde 27.6.1752, fol.557B.
Enkemand efter [Maren Kehlet, skifte 26.11.1750 lbnr.349]. A:
1) mor, enke efter Struch.

365    Rasmus Nielsen, skrædder i Svendborg, der døde 21.9.1752, fol.558.
Enke og 2 børn uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Elisabeth Rasmusdatter, begge her på stedet.
FM: Wulf [Godske Christensen Holm], præst i Korup og Ubberud.
Afdøde havde haft borgerskab men boede nu hos sin søster g.m. Christian Sønderborg, skomager i Svendborg.

366    Hans Christiansen Gultved i Svendborg. 25.6.1753, fol.558.
E: Barbara Sofie Sørensdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Maren Hansdatter 15
2) Anne Hansdatter 13½
3) Christian Hansen 10½
4) Johanne Hansdatter 2½.
FM: farbror Rasmus Christiansen i Gultved [i Kværndrup sogn].

367    Hans Sørensen i Svendborg. 22.5.1753, fol.559.
E: Ellen. B:
1) Søren Hansen
2) Niels Engelbrecht Hansen 17
3) Maren Birgitte Hansdatter 9.

368    Hans Henrik Schultz i Svendborg. 1.6.1753, fol.559B.
E: Marie Christiansdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Christiane Schultz 19
2) Henrik Schultz 16
3) Christian Schultz 14.
Enkens første ægteskab med Christian Schultz, [skifte 7.10.1733 lbnr.237]. Arv til B:
1) [Anne Margrethe Schultz] g.m. Jørgen Lauridsen, feldbereder
2) [Ingeborg Schultz g.m. Anton William, sadelmager.

369    Christiane [Antonsdatter] Bartholomæi i Svendborg. 6.10.1753, fol.561.
E: Søren Hansen Seidelin, overauditør.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1752.
Afdøde blev begravet Svendborg Nikolaj 4.9.1752 og efterlod 5 børn af hvilke de to døde efter deres mor.
Ved samfrændeskifte 6.10.1753 arver B:
1) [Hans Seidelin]
2) [Charlotte Amalie Seidelin]
3) [Anne Kirstine Seidelin].

370    Anne Kirstine Jacobsdatter i Svendborg. 11.8.1753, fol.561.
E: Christian Carl Hansen. A:
1) mor Maren Jacobsdatter g.m. Hans Hansen
2) morbror Niels Jacobsen, bager i Kerteminde
3) morbror Rasmus Jacobsen, købmand i Svendborg.

371    Jens Madsen Rosenberg i Svendborg. 10.9.1753, fol.562.
E: Anne Cathrine Madsdatter. LV: morbror Anders Rasmussen, skipper. A;
1) far Mads [Tønnesen] Rosenberg, borgmester i Svendborg.
Afdøde døde 9.9.1753.

372    Christen Madsen, feldbereder i Svendborg, der døde 19.9.1753, fol.563.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Anne Christensdatter 14
2) Jens Christensen 11.
FM: Lorents Møller, kandestøber.

373    Henrik Væver i Svendborg. 22.10.1753, fol.563.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Nikolaj Henriksen 3.
FM: Lorents Møller, kandestøber.

374    Hans Frederiksen i Svendborg. 7.11.1753, fol.563B.
E: Anne Nielsdatter. B:
4) Niels Hansen 10.
FM: farbror Jochum Ernst.
Af første ægteskab B:
1) Johan Frederik Hansen på Tåsinge
2) Andreas Hansen, handskemagersvend i Ærøskøbing
3) Hylleborg Hansdatter, gift i København.

375    Anne Marie Eriksdatter i Svendborg. 26.1.1754, fol.564B.
E: Rasmus Errebo. B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Johan Kobbersmed
2) Ellen Rasmusdatter 26.

376    Johan Andreas Schrøder i Svendborg. 26.1.1754, fol.565.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Jørgen Poulsen. B:
1) Cathrine Margrethe Johansdatter 28
2) Susanne Johansdatter 22, gift i Flensborg
3) Johan Jørgen Johansen 20
4) Sabine Johansdatter 18
5) Magdalene Johansdatter 15
6) Marie Johansdatter 10.
FM: Hans Rasmussen, daglejer.

377    Hans West i Svendborg. 26.1.1754, fol.565.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels West. B:
1) Marie Magdalene Hansdatter g.m. Rasmus Andersen
2) Anders Hansen 20
3) Christen Hansen 16
4) Ellen Hansdatter 13.
FM: Hans Rasmussen.

378    Poul [Madsen] Pich i Svendborg. 26.1.1754, fol.565B.
E: Elisabeth Jørgensdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Dorthe Poulsdatter 3
2) Mads Poulsen 6 mdr.
FM: Hans Rasmussen.

379    Dorthe Christensdatter i Svendborg. 18.2.1754, fol.566B.
E: Johan Frederiksen, feldbereder. A:
1) søster Margrethe Christensdatter i Skårup hospital
2) bror Jeppe Christensen, død. 2B:
a en datter g.m. Søren Jørgensen i Skårup
b en datter g.m. Rasmus Jepsen i Skårup
3) søster Ellen Christensdatter, død uden børn
4) søster Sidsel Christensdatter, død. 3B:
a Maren Frederiksdatter g.m. Reinholt i Vejstrup
b Kirsten Frederiksdatter g.m. Oluf Hansen i Vejstrup
c Mette Frederiksdatter g.m. Hans Pedersen i Vejstrup.

380    Peder Holgersen, skomager i Svendborg. 14.4.1754, fol.567.
E: Marie Lauridsdatter. B:
6) Agathe Pedersdatter 2.
FM: farbror Niels Holgersen.
Første ægteskab med [Agathe Nielsdatter, skifte 30.12.1748 lbnr.341]. 5B:
1) Karen Pedersdatter 15
2) Hans Christian Pedersen 14
3) Niels Pedersen 10
4) Cathrine Pedersdatter 8
5) Ingeborg Pedersdatter 6.

381    Maren Eriksdatter i Svendborg. 16.5.1754, fol.569.
E: Peder Lauridsen Sjællandsfarer, daglejer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde for 2 år siden.

382    Peder Jensen, smed i Svendborg. 24.8.1754, fol.569.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Graa. A:
1) bror Jacob Jensen.

383    Margrethe Jacobsdatter Samsing i Svendborg. 16.9.1754, fol.569B.
E: Jørgen Michael Ducher, pottemager. B:
1) Jørgen Jørgensen 2
2) Anne Jørgensdatter 2 mdr.
FM: Johan Rabe, tobakspinder.

384    Claus Nielsen Brandt, feldbereder i Svendborg, der døde 19.11.1754, fol.570.
E: Pernille Hansdatter. LV: Christen Graa. A:
1) mor Karen [Hansdatter], enke efter Carsten [Christensen], feldbereder
2) Agathe Nielsdatter, [skifte 30.12.1748 lbnr.341]. 5B:
a Karen Pedersdatter 15
b Hans Christian Pedersen 14
c Niels Pedersen 10
d Cathrine Pedersdatter 8
e Ingeborg Pedersdatter 7
3) halvsøster Ingeborg Carstensdatter g.m. Niels Holgersen, drejer.

385    Bodil Cathrine Hansdatter 23.4.1755, fol.572.
E: Mathias [Christoffersen], skomager. B:
1) Peder Mathiassen 18
2) Anne Kirstine Mathiasdatter 15
3) Hans Mathiassen 11.
FM: Hans Jespersen.

386    Andreas Folle, maler i Svendborg. 2.5.1755, fol.573B.
E: Emmeke Kirstine. B:
1) Ellen Dorthe Andreasdatter Folle.
FM: Jørgen Ducher, pottemager.
Afdøde var født i Norge.

387    Gertrud Hansdatter i Svendborg. 18.5.1755, fol.575.
E: Peder Dam.
Første ægteskab med [Hans Madsen, skifte 19.12.1730 lbnr.198]. B:
1) Hans Hansen Møller, snedker i Vordingborg, død. 2B:
a Hans Hansen Møller
b Ellen Hansdatter Møller.

388    Anne Rasmusdatter i Svendborg. 10.9.1755, fol.576.
E: Erik Pedersen, klejnsmed. A:
1) bror Rasmus Rasmussen Ellegaard i Viby Ellegård i Viby sogn ved Middelfart
2) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Mads Hansen, pottemager
3) søster Maren Rasmusdatter, enke efter Christen Falsled
4) søster Anne Margrethe Rasmusdatter g.m. Anders Feldbereder, begge døde. 4B:
a Hans Andersen
b Anne Andersdatter
c Birthe Andersdatter
d Anne Kirstine Andersdatter, alle 4 i Fåborg
5) søster Elisabeth Rasmusdatter
6) søster Karen Rasmusdatter g.m. Svend Rasmussen på Bjørnø
7) søster Else Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen i Katterød i Diernæs sogn.

389    Frands Mathiassen i Svendborg. 21.9.1755, fol.577B.
E: Anne Hansdatter. LV: Christian Drejer. A:
1) søster Johanne Mathiasdatter g.m. Frands Decher i Odense.

390    Mads Hansen, daglejer i Svendborg. 24.11.1755, fol.579B.
E: Voldborg Andersdatter. LV: Hans Christian Gommesen. B:
3) Anders Madsen, rytter
4) Hans Casper Madsen
5) Mathias Madsen
6) Dorthe Marie Madsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Madsen i Rudkøbing
2) Niels Madsen, uvist hvor.

391    Christiane Mortensdatter i Svendborg. 10.1.1756, fol.580B.
E: Jens Ploug, skrædder. B:
4) Maren Jensdatter 12.
Første lægteskab med Niels Pedersen, [skifte 13.3.1741 lbnr.287]. B:
1) Jesper Nielsen, skrædder
2) Dorthe Sofie Nielsdatter 23
3) Morten Nielsen 17.

392    Anne Magdalene Mørch i Svendborg. 6.11.1755, fol.582.
E: Johan Henrik Andreassen, toldbetjent. A:
1) bror Johan Mørch i København, død ugift uden børn
2) bror Eskild Mørch, bager i Fåborg, død. 2B:
a Christian Mørch, klokker i Svendborg, død. 2B:
1 Jeppe Mørch
2 Anne Marie Mørch
b Margrethe Kirstine Mørch g.m. Casper Mose i Fåborg
3) søster, død. 1B:
a Mikkel, skipper i Fåborg
4) bror Mikkel Mørch i Rudkøbing, død. 7B:
a Malene Cathrine Mørch g.m. en snedker i Tornebølle ved Rendsborg
b Anne Cathrine Mørch, enke i Rendsborg
c Karen Plocorose? Mørch g.m. Randers?, maler i Svendborg
d Mette Elisabeth Mørch, på stedet
e Charlotte Amalie Mørch i Kiel
f Johan Mørch i København
g Dorthe Sofie Mørch i København.

393    Johanne Knudsdatter i Svendborg. 15.2.1756, fol.582B.
Enke efter [Gregers Wrangel]. B:
2) Mette Gregersdatter i Svendborg
3) Margrethe Gregersdatter i Svendborg.
FM: morbror Jacob Knudsen Møller.
Af første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter Møller i Vormark mølle
Desuden næves afdødes søster [Margrethe Knudsdatter] g.m. Jørgen Graa.

394    Hans Hansen, natmand i Svendborg, der døde 16.2.1756, fol.583.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Mads Rasmussen, natmand i Slagstrup i Særslev sogn på Gyldensten gods. B:
2) Anne Marie Hansdatter 1.
FM: farbror Rasmus Hansen i Kolding.
Første ægteskab med Anne Marie Gregersdatter. B:
1) Ellen Marie Hansdatter 12.
FM: fars halvbror Peder Rasmussen i Nybøl.

395    Mette Kirstine Christiansdatter i Svendborg. Samfrændeskifte 28.2.1756, fol.584B.
E: Mads Jørgensen Graa. B:
1) Anne Kirstine Graa g.m. Villads Knudsen i Nyborg
2) Voldborg Graa g.m. Oluf [Olufsen] Rye, guldsmed i Svendborg
3) Christian Graa, købmand
4) Kirsten Graa, [skifte Nakskov 1.3.1754 lbnr.1836]. E: Tycho Frederik Top, farver i Nakskov. 2B:
a Marie Magdalene Top 7½
b Peder Mathias Top 3½
5) Mette Cathrine Graa g.m. Gregers Henriksen i Svendborg
6) Urban Graa 19½.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1745.

396    Auktion i Svendborg. 9.3.1756, fol.585B.
Auktion 9.3.1756 hos Peder Rasmussen, tømrer i Svendborg til betaling af gæld til hans bror Niels Rasmussen, tømrer, efter dom 6.10.1755.
Desuden nævnes Peder Rasmussens hustru og ene datter Kirsten Pedersdatter.

397    Nikolaj Dichmann i Svendborg. 26.3.1756, fol.585B.
E: Maren Andersdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
4) Anne Marie Nikolajsdatter 8.
FM: Laurids Aagesen.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Christoffer Dichmann, sadelmager i Randers
2) Jørgen Ernst Dichmann, købmand i Eutin 3 mil fra Lübeck
3) Sofie Amalie Nikolajsdatter i København.

398    Mads Tønnesen Rosenberg, borgmester i Svendborg. 31.3.1756, fol.586B.
E: [Johanne Christence Jensdatter Kjær]. LV: Jens Nyborg. B:
1) [Kirsten Rosenberg] g.m. Claus [Mouridsen] Vandel, degn i Ollerup
2) Else Marie Rosenberg, enke efter [Oluf Severin Didriksen] Kræfting, [præst i Hvirring, Tamdrup og Hornborg, skifte Nim herred gejstlig 19.3.1742 lbnr.2].
[Afdøde blev gift med enken Svendborg Nikolaj 26.7.1699, hvor hun var enke efter Christen Hellevad, byfoged, begravet Svendborg Nikolaj 7.11.1698, gift Svendborg Nikolaj 8.6.1692].

399    Jeppe Jørgensen, bymøller i Svendborg. 5.4.1756, fol.589.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mads Graa. B:
5) Margrethe Jepsdatter 27, i København
6) Rasmus Jepsen 26, smedesvend i Nykøbing Falster
7) Mette Jepsdatter 23
8) Henrik Jepsen, feldberedersvend i Sakskøbing
9) Lisbeth Sofie Jepsdatter 18.
Første ægteskab med [Mette Hansdatter, skifte 4.10.1726 lbnr.164]. B:
1) Anne Jepsdatter 42
2) Hans Jepsen 40, i Tved
3) Karen Jepsdatter 39, i Ærøskøbing
4) Jørgen Jepsen 31, i København.

400    Barbara Hansdatter i Svendborg. 9.4.1756, fol.590B.
E: Johan Carl Slesinger.
Arvinger angives ikke.

401    Maren Sørensdatter i Svendborg. 28.5.1756, fol.591.
E: Oluf Pedersen, væver. B:
1) Abraham Olufsen.

402    Hans Jacob Rostgaard, admiral i Svendborg. 4.6.1756, fol.593.
Gavebrev af 16.8.1755 til eneste A:
1) Carl Hansen Lange, afdødes kammertjener i 21 år.

403    Margrethe Rasmusdatter i Svendborg. 5.6.1756, fol.593B.
E: Henrik Nielsen, smed. Testamente af 2.10.1751. A:
1) bror Rasmus Rasmussen From, skifte 29.6.1745 lbnr.319]. B:
a Ellen Marie Rasmusdatter g.m. Hans [Nielsen] Peber
b Simon Rasmussen From, rytter i Svendborg
c Rasmus Rasmussen From, smed på Langeland.
2) bror, død. 2B:
a Rasmus Hansen på Lindskov
b Else Hansdatter, enke efter Jens Pedersen i Svendborg.

404    Margrethe Henriksdatter i Svendborg. 8.8.1756, fol.594B.
E: Christian Corfitzen, skovfoged.
Arvinger angives ikke.

405    Elisabeth [Nikolajsdatter] i Svendborg. 17.8.1756, fol.595.
Enke efter Jørgen Poulsen. B:
3) Mandrup Jørgensen, forrige byfoged i Svendborg, vejer og måler
4) Hans Beesk [Jørgensen], toldkontrollør i Næstved.
Første ægteskab med [Hans Knudsen Beesk, præst i Gamtofte, død 1701]. B:
1) [Christiane Birgitte Beesk, død, var g.m. Bendix Meisen Faxe, præst i Karrebæk, død 15.1.1732]. 2B:
a Anne Fakse g.m. Knud [Ravn] Guldberg, toldkontrollør i Grenå
b Cathrine Fakse g.m. Hincheldey, købmand i Næstved
2) Sofie Besk, ugift i Assens.

406    Abelone Sofie Winther i Svendborg. 17.8.1756, fol.595B.
E: Mandrup Jørgensen, forrige byfoged i Svendborg, nu vejer og måler. B:
1) Helene Fugl 1år og 20 uger
2) Margrethe Elisabeth Mandrupsdatter 16 uger.
FM: morfar Jørgen Graa.

407    Peder Hansen Dam i Svendborg. 13.9.1756, fol.596.
E: Mette Nielsdatter. A:
1) bror Christoffer Hansen Dam i Skårup
2) søster Inger Hansdatter, enke på Klingstrup
3) bror, død. 1B:
a Jørgen Lauridsen Dam, på stedet.
(Se lbnr.321, 387).

408    Testamente i Svendborg. 1756, fol.596B.
Testamente af 3.3.1753 for Gregers Henriksen, skipper og hustru Barbara Mathiasdatter Bang.

409    Niels Erik Rasmussen Gudbjerg, skrædder i Svendborg. 15.10.1756, fol.596B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Jens Nielsen 22
2) Anne Cathrine Nielsdatter 21
3) Maren Nielsdatter 19
4) Rasmus Nielsen 16
5) Dorthe Nielsdatter 11.
FM: Jørgen Graa.

410    Johan Vilhelm Beyer i Svendborg. 1.11.1754, fol.597.
Enkemand. B:
1) Georg Henrik Beyer, løjtnant
2) Magdalene Dorthe Beyer g.m. Rasmussen, skibskok i København
3) Anne Cathrine Beyer g.m. Peder Christoffersen i Skydebjerg, begge døde. 8B:
a Christoffer Pedersen
b Johan Pedersen
c Gregers Pedersen
d Jørgen Henrik Pedersen
e Qverin Pedersen
f Peder Pedersen
g Jens Pedersen 17, alle i 7 i Skydebjerg
h Anne Cathrine Pedersdatter i Odense.
Arvekrav fra Abelone Clevin g.m. Rasmus Nyborg, vægter på Københavns slot, men bevis kan ikke fremlægges.

411    Elisabeth Sofie Sparre, ugift i Svendborg. 18.8.1757, fol.599.
A:
1) søster Christence Rodsteen Sparre i Roskilde Jomfrukloster.
Afdøde havde arv efter Sofie Amalie Parsbjerg (Pasbjerg), skifte 24.12.1740, enke efter Axel Juul, [guvernør i Trankebar, død 1720].
Afdøde døde under besøg på Klingstrup.

412    Corfitz Hansen, snedker i Svendborg. 14.6.1757, fol.601B.
E: Maren Hansdatter. LV: Erik Pedersen. B:
1) Hans Corfitzen 22 uger.
FM: morfar Hans Frandsen, færgemand.

413    Thomas Sørensen i Svendborg. 2.11.1757, fol.602B.
E: Anne Marie Bertelsdatter Riber. LV: Christoffer Dam. B:
1) Niels Bartholin Thomsen 10
2) Maren Thomasdatter 8
FM: morbror Bertel Klingenberg, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.1756.

414    Christen Hansen, bødker i Svendborg, [begravet Svendborg Frue 1.4.1756], fol.603.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Hans Christensen 21
2) Anne Christensdatter 20
3) Rasmus Christensen 16
4) Niels Christensen 12
5) Christian Christensen 8
6) Frederik Christensen 6.
FM
1 farbror Frederik Hansen Lakkendrup, skrædder i Nyborg
2 farbror Hans Hansen Lakkendrup, præst i Ringe.

415    Marie Christiansdatter i Svendborg. 2.9.1757, fol.604.
Enke efter Hans Henrik Schultz, feldbereder, skifte 1.6.1753 lbnr.368. B:
3) Christiane Schultz 22, g.m. Niels Lauridsen, feldbereder i Rudkøbing
4) Henrik Schultz 21
5) Christian Schultz 18.
Første ægteskab med Christian Schultz, [skifte 7.10.1733 lbnr.237]. B:
1) Anne Margrethe Schultz g.m. Jørgen Lauridsen, feldbereder
2) Ingeborg Schultz g.m. Anton William, sadelmager.

416    Hans Hansen i Svendborg, der døde 4.5.1757, fol.606.
E: [Maren Jensdatter]. LV: søn Rasmus Jacobsen. A:
1) bror Hans Hansen i Skovgård ved Assens
2) bror Anders Hansen i Svendborg
3) halvsøster Dorthe Christoffersdatter g.m. Rasmus Andersen i Byllerup i Nørre Åby sogn.

417    Poul Hansen Bing, 20 år gammel ugift skipper i Svendborg. 14.10.1757, 606B.
A:
1) mor Marie Poulsdatter g.m. Peder Qvist
2) halvsøster Gertrud Cathrine Qvist 15.
FM: morbror Hans Poulsen.
Arv i boet efter afdødes far Hans Nielsen Bing, skifte 27.1.1741 lbnr.284.

418    Johanne Dorthe Henriksdatter i Svendborg. 8.3.1757, fol.606B.
E: Ludvig Qvist, skipper. B:
1) Cathrine Ludvigsdatter 16
2) Stine Ludvigsdatter 14
3) Agnethe Ludvigsdatter 5
4) Mads Ludvigsen 3.
(Der skal være 3 døtre og 2 sønner, men der anføres kun 3 døtre og 1 søn).

419    Mathias Christoffersen, skomager i Svendborg. 24.1.1758, fol.609B.
Enkemand efter Bodil Cathrine [Hansdatter, skifte 23.4.1755 lbnr.385]. B:
1) Peder Mathiassen 21
2) Anne Kirstine Mathiasdatter 17, forlovet med Anders Hansen
3) Hans Mathiassen 12.
FM:
1 morbror Jesper Hansen, skomager
2 morbror Hans Hansen Lindegaard.

420    Christen Rasmussen Joensen i Svendborg. 15.3.1758, fol.611.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jacob Knudsen Møller. B:
1) Rasmus Christensen 19, smedesvend i København
2) Hans Christensen 15.
FM: Laurids Pedersen, pottemager.

421    Peder Hansen, smed i Svendborg. 21.4.1758, fol.611B.
E: Marie Elsabeth Christensdatter. LV: Mads Graa. A:
1) bror Jens Hansen i Nørre Lyndelse
2) bror Hans Hansen i Heden
3) bror Oluf Hansen i Dømmestrup i Nørre Lyndelse sogn
4) bror Laurids Hansen i Ryslinge, død. 5B:
a Hans Lauridsen 25
b Erik Lauridsen 25
c Peder Lauridsen 20, skræddersvend
d Jacob Lauridsen 17
e Margrethe Lauridsdatter 15.

422    Erik Engelsen, handskemager i Svendborg. 9.6.1758, fol.613.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Jørgen, rebslager. B:
1) Malene Kirstine Eriksdatter g.m. Niels Sørensen i Rudkøbing
2) Christiane Eriksdatter 23
3) Maren Eriksdatter 21.
FM: Christian August, drejer.

423    Hans Jørgensen Strube, skærslipper i Svendborg. 29.8.1758, fol.614.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes:
1 afdødes svoger Wenzel Jack fra Bøhmen
2 afdødes søstersøn Anton Esler fra Bøhmen.

424    Simon Christiansen, musikant i Svendborg. 30.8.1758, fol.614.
E: Anne Cathrine Nissen. LV: Johan Anton, snedker. B:
1) Hans Christian Borg 33, bogskildrer
2) Niels Carl Simonsen 31, kongelig privilegeret musikant i sin fars sted
3) Christian Simonsen 28, musikantsvend
4) Magdalene Elisabeth Simonsdatter 26
5) Christiane Margrethe Simonsdatter 23
6) Stine Vibeke Simonsdatter 21
7) Margrethe Cathrine Simonsdatter 19
8) Johan Vilhelm Simonsen 10.

425    Maren Jensdatter i Svendborg. 29.11.1758, fol.617.
E: Niels Rasmussen, tømrer. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter, nyfødt, der døde 2 dage efter sin mor.
Afdøde døde 17.10.1758.

426    Poul Frederik Tølner, men gammel skoleholder i Svendborg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde ejede et nyt testamente på fransk.

427    Knud Ostersen i Svendborg. 9.9.1755, fol.618.
E: Kirsten i København. A:
1) halvbror Niels Lauridsen Fogh, købmand i Holbæk.
Arv efter afdødes mor Anne Beathe, enke efter Fogh
Arv efter afdødes morbror Peder Pedersen i Holbæk.
Afdøde døde 20.2.1755.

428    Anne Hansdatter i Svendborg, der døde 21.8.1758, fol.621.
Enke efter Laurids Jensen, bødker, [skifte 26.12.1746 lbnr.328]. A:
1) bror Hans Hansen Rogen, skomager i Odense
2) bror Henrik Hansen Rogen, død. 2B:
a Anne Marie Henriksdatter g.m. Henrik Nielsen, smed i Svendborg
b Maren Henriksdatter g.m. Christen Henriksen
3) søster Maren Hansdatter Rogen, død. 3B:
a Jacob Møller, degn i Vær og Nebel i Jylland
b Stine Jørgensdatter g.m. Henrik Joensen, murer i Lyndelse på Brangstrup gods
c Maren Jørgensdatter i Drejø præstegård
4) søster Anne Marie Hansdatter Rogen, død, var g.m. Peder Væver i Skårup. 3B:
a Morten Pedersen i Skårup
b Hans Pedersen i Gudbjerg, død. E: Sofie Jørgensdatter i Svendborg. 4B:
1 Inger Hansdatter 15
2 Anne Hansdatter 10
3 Jørgen Hansen 6
4 Marie Dorthe Hansdatter 4
c Anne Marie Pedersdatter, død. E: Rasmus Andersen i Tved. 3B:
1 Marie Rasmusdatter 8
2 Anders Rasmussen 4
3 Anne Rasmusdatter 2.

429    Birgitte Tønnesdatter Rosenberg i Svendborg. 21.9.1758, fol.627B.
Enke efter Johannes Nielsen Friis, tolder, [begravet Svendborg Nikolaj 24.1.1734]. B:
1) Marie Kirstine Friis i Svendborg, enke efter Aksel Hvid
2) Niels Johansen Friis, død. 2B:
a Thomas Friis 24
b Niels Friis 17, student.
FM: stedfar løjtnant Beyer i Svendborg.

430    Gertrud Jørgensdatter i Svendborg. 12.5.1759, fol.640B.
Enke efter Hans Qvist, købmand i Svendborg.
Første ægteskab med Peder Hansen Bymand, degn i Espe og Vantinge, [død 13.4.1736]. A:
1) bror [Iver Jørgensen Juhlin], degn i Sandager, [død 1750]. Hans børn.
Boet fremvises af afdødes stedsøn Peder Qvist.

431    Birthe Magdalene Christensdatter 22.6.1759, fol.641B.
E: Knud Nielsen, daglejer. B:
1) Anne Kirstine Knudsdatter 18
2) Marie Knudsdatter 14.
FM: Thøger Hansen, handskemager.

432    Dorthe Mandrup Jørgensdatter i Svendborg. 16.7.1759, fol.642B.
E: Knud Styrup. B:
1) Niels Knudsen, skipper
2) Johanne Knudsdatter 25, i København.

433    Nette Nielsdatter i Svendborg, der døde 12.9.1759, fol.643.
E: Mads Jørgensen Dam. A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen Korseberg i Svendborg
2) bror Jacob Nielsen i Vester Skerninge
3) søster [Sidsel Nielsdatter, skifte 7.6.1741 lbnr.295], var g.m. Rasmus Rasmussen. 2B:
a Anders Rasmussen, handskemager i Svendborg
b Niels Rasmussen, snedker i Ringsted
4) halvsøster Ingeborg Nielsdatter g.m. Morten Pedersen.

434    Mette Rasmusdatter i Svendborg. 14.12.1759, fol.647B.
E: Peder Nielsen, hyrde. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Hans Hansen på stedet
2) Anne Marie Pedersdatter 26.

435    Birgitte Kirstine Jørgensdatter Brylle i Svendborg. 12.12.1759, fol.649.
E: Carl Hansen, skipper. B:
1) Anne Kirstine Carlsdatter 1½.
FM: Rasmus Brylle.

436    Niels Rasmussen, tømrer i Svendborg. 20.11.1759, fol.650B.
E:Kirsten Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Marie Nielsdatter 28
2) Anne Nielsdatter 20.
Andet ægteskab med [Margrethe 4.6.1751 lbnr.353]. B:
3) Rasmus Nielsen 14.

437    Maren Pedersdatter i Svendborg. 18.1.1760, fol.654.
E: Hans Jørgen Lauridsen, rebslager. B:
1) Grethe Hansdatter 20
2) Peder Hansen 16½, i latinskolen
3) Laurids Hansen 6½
4) Hans Christian Hansen 9 mdr.

438    Johan Jacob Schalkam, handskemager i Svendborg. 15.2.1760, fol.657.
E: Anne Kirstine Villumsdatter. LV: Peder Jørgensen Graa. B:
1) Henrik Schalkam 22
2) Peder Schalkam 15½
3) Anne Marie Schalkam 12
4) Johan Schalkam 7.
FM: Christian August Berg, drejer.
[Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 24.9.1732 lbnr.222].

439    Oluf Olufsen Rye, guldsmed i Svendborg. Samfrændeskifte 24.1.1760, fol.660B.
E: Voldborg Madsdatter Graa.
Afdøde efterlader 2 sønner og 4 døtre, hvis navne ikke angives.
FM:
1 morfar Mads [Jørgensen] Graa
2 morbror Christian Madsen Graa
3 fars søskendebarn Erik Lindal, guldsmedesvend
4 Hans Rasmussen Øksendrup.Svendborg Byfoged
Skifteprotokol
1760-1790440    Maren Mikkelsdatter i Svendborg. 22.11.1760, fol.2.
E: Rasmus Jespersen. B:
1) Jesper Rasmussen 20
2) Christiane Rasmusdatter 18
3) Niels Rasmussen 14
4) Anne Margrethe Rasmusdatter 11
5) Hans Rasmussen 9
6) Marie Elisabeth Rasmusdatter 5
7) Knud Rasmusen 3.
FM: mosters mand Jens Bartholomæussen, bager.

441    Anne Marie Henriksdatter 22.11.1760, fol.3.
E: Henrik Nielsen, smed.
Første ægteskab med [Christen Madsen, skifte 19.9.1753 lbnr.372].
1) Anne Christensdatter 22
2) Jens Christensen 17.
FM: Christen Henriksen, smed, enkemand efter moster.

442    Kirsten Danielsdatter i Svendborg. 10.12.1760, fol.5B.
E: Naaman Møller. B:
2) Anders Bille 16
3) Anne Marie Naamansdatter 12
4) Abigael Naamansdatter 12
5) David Møller 11
6) Hans Møller 5
7) Johanne Naamansdatter 5.
FM: mors søskendebarn Jesper Hansen, skomager.
Hendes B:
1) Johan Schultz, i krigstjeneste.

443    Maren Henriksdatter i Svendborg. 10.2.1760, fol.6B.
E: Christen Henriksen, snedker. B:
1) Hans Christensen 12
2) Henrik Christensen 10.
FM: farbror Morten Henriksen, skrædder.

444    Poul Tølne i Svendborg. 19.12.1760, fol.8.
Arvinger angives ikke.

445    Hans Jespersen, skomager i Svendborg. 19.12.1760, fol.9B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Jesper Hansen, skomager
2) Hans Lindegaard, skomager
3) Bodil Cathrine Hansdatter 23.4.1755 lbnr.385]. E: Mathias [Christoffersen], skomager. 3B:
a Peder Mathiassen, skomagersvend i København
b Anne Kirstine Mathiasdatter g.m. Anders Hansen, skomager
c Hans Mathiassen 16
4) Anne Margrethe Hansdatter 45.

446    Anne Marie [Bertelsdatter] Riber i Svendborg. 14.1.1761, fol.10B.
E: Niels Bech. B:
3) Birgitte Cathrine Nielsdatter Bech 1½.
Første ægteskab med Thomas Sørensen, [skifte 2.11.1757 lbnr.413]. B:
1) Niels Bartholin Thomsen 14
2) Maren Thomasdatter 10.
FM: morbror Bertel Klingenberg, skipper.

447    Gomme Nielsen, 18 år gammel i Svendborg. 16.1.1761, fol.13B.
A:
1) mor Dorthe Jensdatter, enke efter afdødes far Niels Christensen Tingberg, skifte sluttet 6.12.1752
2) bror Peder Nielsen 21
3) bror Niels Nielsen 13.
Fars første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 15.7.1739 lbnr.275]. B:
1) halvbror Christen Nielsen Tingberg, [skifte 17.1.1761 lbnr.449]. 3B:
a Kirsten Christensdatter 13
b Anne Cathrine Christensdatter 11
c Niels Christensen 5
2) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Christen Graa.

448    Kirsten Nielsdatter, 15 år gammel i Svendborg. 16.1.1761, fol.14.
A:
1) mor Dorthe Jensdatter, enke efter afdødes far Niels Christensen Tingberg, skifte sluttet 6.12.1752
2) bror Peder Nielsen 21
3) bror Gomme Nielsen 18
4) bror Niels Nielsen 13.
Fars første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 15.7.1739 lbnr.275]. B:
1) halvbror Christen Nielsen Tingberg, [skifte 17.1.1761 lbnr.449]. 3B:
a Kirsten Christensdatter 13
b Anne Cathrine Christensdatter 11
c Niels Christensen 5
2) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Christen Graa.

449    Christen Nielsen Tingberg i Svendborg. 17.1.1761, fol.14B.
E: Marie Sørensdatter. B:
1) Kirsten Christensdatter 13
2) Anne Cathrine Christensdatter 11
3) Niels Christensen 5.
FM: Christen Graa.
Registrering 28.6.1760.

450    Albert Bertelsen i Svendborg. 10.4.1761, fol.16B.
E: Hanne Clausdatter Buch. A:
1) søster Morentze Bertelsdatter g.m. Betzel, gibser i København.
Enkens mor Margrethe, enke efter Claus Buch blev begravet Svendborg Nikolaj 19.5.1756. Hun havde arv 1753 efter Niels Thomsen, strandinspektør i Nyborg.
Afdøde forlod sin hustru 1739 og blev begravet København Petri 9.5.1752.

451    Kirsten Jacobsdatter i Svendborg. 26.6.1761, fol.17.
E: Poul Møller. B:
1) Maren Poulsdatter 18
2) Jacob Poulsen.

452    Christian Trochmann i Svendborg. 10.7.1761, fol.18.
E: Cathrine Kjeldsdatter. B:
1) Poul Trochmann 29, skipper i Svendborg
2) Peder Trochmann 27, farer som skibskarl fra Åbenrå.

453    Peder Knudsen Graa i Svendborg. 24.7.1761, fol.18B.
Enkemand efter [Voldborg Thorbjørnsdatter]. B:
1) Anders Pedersen Graa 18
2) Mette Johanne Pedersdatter Graa 4.
FM: farbror Christen Graa.

454    Niels Edvardsen Friis, skrædder i Svendborg. 14.8.1761, fol.19.
E: Karen Olufsdatter. A:
1) bror Andreas Friis, birkedommer i Ravndrup
2) bror Frederik Friis, tobakspinder i Svendborg
3) bror Jørgen Edvardsen Friis i Kolding
4) bror Sigvard Friis på Pederstrup på Lolland, død. Uvist om børn
5) søster Anne Cathrine Friis, enke efter Jacob Møller i Middelfart.

455    Mads Hansen, snedker i Svendborg. 12.7.1758, fol.20B.
E: Maren Rasmusdatter. A:
1) bror Carl Hansen Lange i Rudkøbing
2) bror Hans Hansen, død. 4B:
a Anne Cathrine Hansdatter 22, i Rudkøbing
b Marie Dorthe Hansdatter 22
c Hans Hansen, snedker i Svendborg
d Knud Hansen 16, i bødkerlære i Nyborg.

456    Rasmus Jespersen i Svendborg. 10.7.1761, fol.23B.
E: Ellen Poulsdatter. LV: Lorents Glarmester.
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, skifte 22.11.1760 lbnr.440]. B:
1) Jesper Rasmussen 21, i feldberederlære
2) Christiane Rasmusdatter 18
3) Niels Rasmussen 16
4) Anne Margrethe Rasmusdatter 12
5) Hans Rasmussen 9
6) Marie Elisabeth Rasmusdatter 6
7) Kaj Rasmusen 3.
FM: mosters mand Jens Bartholomæussen, bager.

457    Lykke Christine Borring i Svendborg. 27.3.1761, fol.25B.
E: Adrian Becher, kancelliråd. B:
1) Kirstine Cathrine Becher 11
2) Karen Friis Becher 10
3) Søren Borring Becher 5
4) Caroline Becher 2.
Afdøde døde 24.2.1761.

458    Peder Aarslev i Svendborg. 20.1.1762, fol.27B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Lorents Alberts, glarmester. B:
1) Anders Pedersen Aarslev 30
2) Christen Pedersen Aarslev 28, bagersvend i København
3) Johan Pedersen Aarslev 25, skipper i Nyborg
4) Laurids Pedersen Aarslev 24, skibskarl
5) Hans Pedersen Aarslev 21, søfarende
6) Niels Pedersen Aarslev 18, søfarende
7) Anne Marie Pedersdatter 16.

459    Ingeborg Nielsdatter i Svendborg. 27.1.1762, fol.28B.
E: Jørgen Lindegaard, skomager. A:
1) moster Sidsel i Svendborg, enke efter en pottemager
2) morbror Christian Jensen, skomager i Holsten
3) farbror i Slagelse, død. 1B:
a Bodil.

460    Knud Mortensen, stykkarl i kongens tjeneste i Holsten. 8.2.1762, fol.29.
E: Marie Elisabeth Johansdatter i Svendborg. B:
1) Morten Knudsen
2) Kirsten Knudsdatter i København.

461    Karen Andersdatter Schiøtt i Svendborg. 20.2.1762, fol.29.
E: Jeppe Egertsen Møller. B:
1) Anders Schiøtt 12
2) Kirstine Marie Schiøtt 1.
FM: Tycho Frederik Top, farver.

462    Hans Pedersen, feldbereder i Svendborg. 20.5.1762, fol.30B.E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Lorents Albert, glarmester. B:
1) Gunder Marie Hansdatter g.m. Peder Hansen, kusk hos enkedronningen
2) Anne Magdelene Hansdatter g.m. Christian, tømrer i København
3) Peternille Hansdatter 24, i København
4) Peder Hansen 16
5) Anne Cathrine Hansdatter 14.

463    Christoffer [Christensen] Ravn, skoleholder i Svendborg, der døde 1.7.1761, fol.31B.
E: Anne Thomasdatter [Beyer].
Afdøde skal efterlade sig nogle søskende og søskendebørn på Fyn på Sjælland, men ingen meldte sig.

464    Niels West, 76 år gammel købmand og kirkeværge i Svendborg. 18.5.1762, fol.32B.
E: Anne Magdalene Madsdatter.
Testamente af 14.4.1728. A:
1) søster, død. B:
a Anne Pedersdatter i Svendborg, enke efter Hans West
b Dines Pedersen, snedker i Drøsselbjerg ved Kalundborg
c Thomas Pedersen i Drøsselbjerg
d Peder Pedersen i Bindesbøl i Oddum sogn ved Ringkøbing
e Karen Pedersdatter gift i Linde Armby? ved Ribe
f Else Pedersdatter, gift
2) søster Birthe Thomasdatter i Holsten, død og efterlod 2 sønner, uvist hvor
3) som slægt: Søren Eliassen, avlskarl på stedet.
På enkens vegne mødte som beslægtet Christen Spinder g.m. Anne Margrete Lisner og datter Anne Cathrine Christensdatter.
(Ved enkens død anmeldes flere arvinger se lbnr.483).

465    Knud Graa, rådmand i Svendborg. 21.8.1761, fol.34B.
E: Anne Wegner. LV: Mads Graa.
Første ægteskab med Mette Christensdatter, [skifte 31.7.1733 lbnr.230]. B:
1) Christen Knudsen Graa, købmand
2) Peder Knudsen Graa, [skifte 24.7.1761 lbnr.453]. 2B:
a Anders Pedersen Graa 18
b Mette Johanne Pedersdatter Graa 4.
FM: morfar Thorbjørn Andersen.

466    Jesper Hansen, skomager i Svendborg. 23.9.1762, fol.40B.
E: Birthe Filipsdatter. LV: Verner Parsberg, skrædder. B:
1) Bodil Cathrine Jespersdatter 6.
FM: morfar Filip Andreassen, skomager.

467    Thorbjørn (Torbjørn) Andersen i Svendborg. 18.10.1762, fol.41B.
Enkemand efter [Johanne Olufsdatter]. B:
1) Hans Thorbjørnsen
2) Voldborg Thorbjørnsdatter, død, var g.m. Peder Knudsen Graa, [skifte 24.7.1761 lbnr.453]. 2B:
a Anders Pedersen Graa 19
b Mette Johanne Pedersdatter Graa 5.
FM: farbror Christen Graa
3) Kirsten Thorbjørnsdatter g.m. Reimer Johansen, præst i Stenløse og Fangel
4) Helle Marie Thorbjørnsdatter g.m. Anders Albjerg.

468    Maren Rasmusdatter i Svendborg, der døde 26.1.1761, fol.46B.
E: Laurids Rosenberg. B:
1) Andreas Lauridsen Rosenberg, barber i Randers
2) Rasmus Lauridsen Rosenberg, skomagersvend i København.

469    Hans Jespersen, skomager i Svendborg. 9.6.1762, fol.47B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Jesper Hansen Lindegaard, skomager
2) Hans Hansen Lindegaard, skomager
3) Anne Margrethe Hansdatter 45
4) Bodil Cathrine Hansdatter, [skifte 23.4.1755 lbnr.385], var g.m. Mathias Christoffersen, [skifte 24.1.1758 lbnr.419]. 3B:
a Peder Mathiassen 25, skomagersvend i København
b Anne Kirstine Mathiasdatter g.m. Anders Mende
c Hans Mathiassen 16.

470    Anne Jepsdatter i Svendborg. der døde 23.10.1762, fol.48B.
Enke efter Peder Jørgensen.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Pedersen 15
2) Marie Pedersdatter 14
3) Johanne Pedersdartter11
4) Steffen Pedersen 7.
Hendes A:
1) bror Hans Jepsen i Holmdrup
2) Jørgen Jepsen i København
3) søster Karen Jepsdatter på Fåborg slot
4) halvsøster Margrethe Jepsdatter gift i København
5) halvsøster Elisabeth Jepsdatter
6) halvsøster Mette Jepsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen
7) halvbror Henrik Jepsen i Ærøskøbing
8) halvbror Rasmus Jepsen, der farer på de lange rejser.

471    Søren Jensen Samsing i Svendborg. 17.12.1762, fol.50.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Jens Sørensen 27, i Højby
2) Johanne Marie Sørensdatter 23
3) Niels Sørensen 16.
Afdøde døde 11.11.1762.

472    Hans Pedersen Franck i Svendborg. 13.4.1763, fol.51B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Anders Volmersen. A:
1) bror Morten Pedersen [Schiær], skoleholder i Barløse.

473    Christoffer Sørensen i Svendborg. 19.4.1763, fol.52.
E: Karen Hansdatter. LV: Johan Hieronymus. A:
1) bror Oluf Sørensen i Skalbjerg på Fyn, død. 2B:
a Maren Olufsdatter, enke i Skalbjerg
b Karen Olufsdatter g.m. Hans Mortensen, skrædder i Svendborg
2) bror Jacob Sørensen, skifte 7.6.1741 lbnr.294]. 1B:
a Elisabeth Cathrine Jacobsdatter 22
3) bror Jørgen Sørensen i Oure, død. 1B:
a Karen Jørgensdatter 24
4) søster Elisabeth Sørensdatter, død. 1B:
a Anne Cathrine g.m. Hans Thorbjørnsen
5) søster Maren Sørensdatter i Nærå. 1B:
a Peder 40.

474    Henrik Lindegaard, skomager i Svendborg. 6.5.1763, fol.52B.
E: Anne Madsdatter. LV: Christoffer Dam. B:
1) Peder Henriksen 10
2) Mathias Henriksen 8
3) Jørgen Henriksen 5.
FM: farbror Jørgen Lindegaard, skomager.

475    Anne Marie Hansdatter 8 år gammel i Svendborg. 8.8.1763, fol.53.
A:
1) mor Karen Rasmusdatter, enke efter Hans Hansen, natmand, skifte 16.2.1756 lbnr.394.
Fars første ægteskab med [Anne Marie Gregersdatter]. B:
2) halvsøster Ellen Marie Hansdatter 18.
FM: farbror Rasmus Hansen i Kolding.
Børn af mors første ægteskab.
3) halvbror Mathias Johansen 26
4) Andreas Johansen 21
5) Rasmus Johansen 17.

476    Jørgen Jørgensen, skomager og hustru Anne i Svendborg. 16.12.1763, fol.53B.
Arvinger kendes ikke.

477    Kirsten Andersdatter i Svendborg. 16.12.1763, fol.53B.
E: Hans Hansen Lindegaard. B:
1) Anders Hansen 7
2) Anne Marie Hansdatter 4
3) Anne Kirstine Hansdatter 2.
FM:
1 mors stedfar Jørgen Olufsen Møller i Nederste mølle
2 mosters mand Rasmus Andersen, feldbereder.

478    Peder Jespersen, skomager i Svendborg. 16.12.1763, fol.53B.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Jesper Pedersen 29
2) Anders Pedersen 28, i København
3) Bodil Pedersdatter g.m. Johan Lytke
4) Anne Cathrine Pedersdatter over 40 år
5) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen Just i Brangstrup
6) Marie Pedersdatter g.m. Simon Rytter, skrædder i København
7) Kirsten Pedersdatter 25, i København.

479    Hans Rasmussen, købmand i Svendborg. 30.11.1763, fol.54.
E: Birgitte Cathrine [Bertelsdatter] Riber. LV: Mandrup Jørgensen. B:
5) Elisabeth Marie Hansdatter 20
6) Jesper Hansen 19
7) Bertel Hansen 18
8) Peder Riber Hansen 14.
FM: født værge Bertel Klingenberg.
Første ægteskab med [Elisabeth Rasmusdatter, begravet Svendborg Nikolaj 26.7.1743]. B:
1) Margrethe Hansdatter g.m. Gomme Gommesen, købmand
2) Jytte Kirstine Hansdatter g.m. Ernst Nielsen, købmand
3) Peder Hansen
4) Rasmus Hansen.

480    Oluf Dinesen, skipper i Svendborg. 1.5.1764, fol.56.
A:
1) halvsøster Marie Rasmusdatter
2) halvsøster Anne Christiane Rasmusdatter.
Afdøde døde 12.5.1763 i Amsterdam.

481    Hans Adolf Tanck, byfoged i Svendborg. Samfrændeskifte 31.6.1765, fol.56, 84.
E: Charlotte Amalie [Sørensdatter] Seidelin. LV: von Støcken, rektor. B:
1) Marie Christiane Tanck 3.
FM:
1 Seidelin
2 C. A. S. H. Tanck.
Afdøde døde 22.3.1764 på Bjørnemose i Tved sogn.

482    Hans Mouridsen i Svendborg. 17.12.1762, fol.57B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Mourids Hansen 24
2) Peder Hansen 23
3) Inger Kirstine Hansdatter 8.
FM.
1 Niels Bødker
2 Jørgen Lindegaard.

483    Anne Magdalene Madsdatter i Svendborg, der døde 16.9.1763, fol.58.
Enke efter Niels [Thomsen] West, skifte 18.5.1762 lbnr.464.
Testamente af 14.4.1728.
Hans A:
1) søster Else Thomasdatter, død. 1B:
a Maren g.m. Søren Mortensen i Nørtarp i Strellev sogn
2) søster Gertrud Thomasdatter g.m. Peder Pedersen i Bindesbøl i Oddum sogn, begge døde. 7B:
a Thomas Pedersen i Drøsselbjerg ved Kalundborg
b Peder Pedersen i Bindesbøl i Oddum sogn ved Ringkøbing
c Dines Pedersen, snedker i Drøsselbjerg
d Anne Pedersdatter i Svendborg, enke efter Hans West
e Karen Pedersdatter
f Else Pedersdatter
g Maren Pedersdatter, død, var g.m. Terkild i Store Darum.4B:
1 Niels Terkildsen
2 Gertrud Terkildsdatter
3 Anne Marie Terkildsdatter
4 Maren Terkildsdatter
3) søster Karen Thomasdatter, død, var g.m. Christen Hansen i Brejning sogn i Jylland. 3B:
a Christen Christensen, uvist hvor
b Hans Christensen, død, var g.m. Margrethe Lauridsdatter i Tjæreborg i Jylland. 3B:
1 Maren Hansdatter
2 Margrethe Hansdatter
3 Abelone Hansdatter g.m. Jens Hansen i Kærbøl
c Niels Christensen, død, var g.m. Karen Hansdatter i Tjæreborg, nu g.m. Thomas Hansen. 2B:
1 Hans Nielsen
2 Karen Nielsdatter
4) søster Birthe Thomasdatter, død, var g.m. Jeppe Hansen, skytte i Højrup sogn. 1B:
a Hans Jepsen i Haderslevhus amt
5) bror Christen Christensen West, fæstegårdmand i Jægerspris på Sjælland, død. 2B:
a Niels Christian West
b Laurids Eskild West.
Hendes A:
Hendes arvinger ser ikke ud til at arve. Følgende nævnes A:
0) forældre [Mads Jørgensen og Margrethe Pedersdatter, skifte 6.5.1722 lbnr.123]
1) [halvsøster] Anne Margrete [Johansdatter] Lisner g.m. Christen Spinder og datter Anne Cathrine Christensdatter
2) Mathias Spinder
3) Niels West Spinder
4) Mette Cathrine g.m. Niels Sørensen Vindekilde i København
5) Anne Cathrine Christensdatter
6) Christian Ludvig Frandsen.
(Sml. lbnr.491).

484    Christen Andersen i Svendborg. 5.12.1764, fol.73.
E: Karen Madsdatter. LV: Mads Graa. B:
1) Johan Frederik Christensen Bech 21.
FM: mors søskendebarn Peder Knudsen. bødker.

485    Morten Mikkelsen, korporal i Svendborg. 30.11.1763, fol.74B.
E: Anne Sofie. B:
1) Oluf Mortensen 1¼.
FM: farfar Mikkel Skrædder i Elvig [i Nørre Bjert sogn] ved Vejle.
Uden ægteskab B:
1) Johanne Mortensdatter 15.

486    Johan Brandenborg, knapmager i Svendborg. 26.7.1764, fol.79.
E: Anne Frødling. LV: Bertel Klingenberg. B:
1) Samuel Johansen 9
2) Barbara Cathrine Johansdatter 4
3) Anders Johansen 9 mdr.
FM: Niels Pedersen, kobbersmed.
Desuden nævnes enkens mor Karen, enke efter Frødling, på stedet.

487    Karen Lauridsdatter Gevning i Svendborg. 10.1.1765, fol.79B.
Enke efter [Martin] Arlodt, byfoged, [død 28.10.1735]. B:
1) Dorthe Marie Arlodt g.m. Frederik Holm, matros i København
2) Helvig Arlodt i København
3) Martha Arlodt i København
4) Birthe Cathrine Arlodt g.m. Peder Andersen, stolemager på stedet.
(Afdøde blev begravet Svendborg Nikolaj 14.1.1765, hvor hun kaldes Karen Pedersdatter).
(Sml. lbnr.106).

488    Christian Haach, maler i Svendborg. 7.1.1765, fol.82.
E: Erika Kirstine Pedersdatter. LV: Hans Thorbjørnsen. A:
1) mor i Vejlegård på Fyn
2) Johan Filip Haach i Århus
3) søster Agnethe Haach på Fyn
4) søster Anne Haach på Fyn.

489    Else Marie Hansdatter i Svendborg. 10.7.1765, fol.84B.
E: Christoffer Hansen, aftakket dragon. B:
1) Johanne Christoffersdatter 24, i København
2) Frederikke Christoffersdatter 19.

490    Jacob Braadt i Svendborg. 13.7.1765, fol.84B.
E: Anne Cathrine Knudsdatter. LV: Jesper Skrædder.
Afdøde efterlader 2 sønner af sit første ægteskab på Langeland.

491    Anne Margrethe Johansdatter Lisner i Svendborg. 9.7.1762, fol.85.
E: Christen Spinder. B:
1) Jacob Christensen på Sprogø
2) Mathias Spinder
3) Niels West Spinder
4) Johan Lisner Spinder 28
5) Mette Cathrine Spinder g.m. Niels Sørensen, daglejer i Kiel
6) Margrethe Spinder 27, i København
7) Anne Cathrine Spinder 23.
Desuden nævnes enkemandens svoger Niels [Thomsen] West, [skifte 18.5.1762 lbnr.464, der var g.m. [afdødes halvsøster Anne Magdalene Madsdatter, skifte 16.9.1763 lbnr.483].
(Sml. lbnr.123).

492    Anne Cathrine Nissen i Svendborg. 7.1.1765, fol.89.
Enke efter Simon Christiansen, musikant, [skifte 30.8.1758 lbnr.424]. B:
1) Hans Christian Borch, maler i Nyborg
2) Niels Carl Simonsen, musikant
3) Johan Christian Simonsen
4) Magdalene Elisabeth Simonsdatter i København
5) Stine Vibeke Simonsdatter g.m. [Christian] Selleberg, kontrollør i Ribe
6) Margrethe Cathrine Simonsdatter g.m. [Johan Gotfred] Petri, feltskærsvend i København
7) Johan Vilhelm Simonsen, i musikantlære i Odense.

493    Hans Henrik Scheel i Svendborg. 10.2.1765, fol.90.
Afdøde efterlod enke og en søster, hvis navne ikke angives.

494    Niels Holgersen, drejer i Svendborg. 3.6.1765, fol.90B.
E: Ingeborg Carstensdatter. LV: Niels Bech. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter 13
2) Carsten Nielsen 11
3) Holger Nielsen 2.
FM: Niels Lindegaard.

495    Anne Andersdatter i Svendborg. 3.6.1765, fol.91.
E: Hans Christian Mende, murer. B:
1) Anne Marie Mende g.m. Thøger Hansen Veggerslev, feldberedersvend
2) Elias Mende 35, murer
3) Anders Mende 33, skomager
4) Anne Cathrine Mende 30.

496    Johan Poul Falck, pottemagersvend i Svendborg. 9.10.1765, fol.92.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. A:
1) far i Hamborg, men uvist om i live.
Registrering 20.11.1764.

497    Christian Skrædder, [skovfoged] i Svendborg. 28.4.1764, fol.92.
E: Mette Marie Mortensdatter. LV: Mads Graa.
Arvinger angives ikke.

498    Niels Ernst i Svendborg. 11.3.1765, fol.92B.
E: Maren Johansdatter. B:
1) Ernst Nielsen 31, skipper g.m. Jytte Kirstine Hansdatter
2) Kirsten Nielsdatter 28.
Desuden nævnes afdødes svoger Christian Gommesen, købmand.

499    Hans Rasmussen Gudsen, ugift i Svendborg. 4.9.1763, fol.97B.
A:
0) far Rasmus Egertsen død
1) bror Egert Rasmussen i Serup
2) søster Anne Rasmusdatter i Stenhuset i Svinninge
3) søster Bodil Rasmusdatter.

500    Daniel [Valentinsen] Steenbuch, snedker i Svendborg. 13.5.1766, fol.100.
E: Maren Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Karen Danielsdatter g.m. Zacharias Christensen Bruun
2) Laurids Danielsen.

501    Kirsten Nobel Pedersdatter i Svendborg. 15.6.1766, fol.103.
E: Niels Jensen, skipper. B:
1) Frederikke Nielsdatter 8½
2) Sidsel Kirstine Nielsdatter 3½
3) Jens Nielsen 2
4) Kirsten Nobel Nielsdatter 8 uger.
FM:
1 morfar Peder Vilhelm der bor hos sin svigersøn Zacharias Nielsen i Kogtvedgård
2 morbror Jacob Vilhelm, bager i Svendborg.

502    Mette Lauridsdatter i Svendborg. 12.6.1766, fol.107.
E: Peder Nielsen, skrædder. B:
1) Niels Pedersen 30, rytter i Odense
2) Karen Pedersdatter g.m. Christen [Christiansen], klejnsmed i Næstved
3) Judith Pedersdatter 21.

503    Anne Cathrine Jacobsdatter Fasterling i Svendborg. 29.7.1766, fol.108.
E: Rasmus [Nielsen] Brylle.
Første ægteskab med [Jørgen Brylle, skifte 4.2.1736 lbnr.257]. B:
1) Birthe Kirstine Jørgensdatter, død. E: Christian Carl Hansen i Kerteminde. 1B:
a Anne Kirstine Christiansdatter
2) Marie Elisabeth Jørgensdatter g.m. Jens Jensen i Holmdrup.

504    Hylleborg Hansdatter i Svendborg. 21.11.1766, fol.112.
E: Hans [Hansen] Møller, tømrer. B:
1) Gertrud Hansdatter g.m. Albert Becher
2) Marie Hansdatter 37.

505    Amalie Margrethe Scheel i Svendborg, der døde 21.12.1766 i Gislev præstegård, fol.114B.
Enke efter Christian Frederik Holck til Holckenhavn [i Vindinge sogn, død 1760].
Testamente af 19.12.1766. A:
1) bror Frederik Christian Scheel, major
2) svoger [Erik Rosenkrantz] baron Holck til Holckenhavn.
Hun ønsker at blive begravet i sin mands og sine børns gravsted i Holckenhavn kapel.

506    Lorents Alberts (Albjerg), glarmester i Svendborg. 16.1.1767, fol.120.
E: Charlotte Sofie Frandsdatter. LV: Erik Pedersen, smed. B:
1) Karen Sofie Lorentsdatter 5
2) Poul Lorentsen 3
3) Marie Margrethe Lorentsdatter 6 mdr.
FM: Frands Møller, skovrider på Trolleborg.

507    Maren Christensdatter i Svendborg. 23.4.1766, fol.122.
E: Johan Holst, sadelmager. A:
1) søster [Birthe Magdalene Christensdatter, skifte 22.6.1759 lbnr.431]. var g.m. Knud Nielsen, blegemand. 2B:
a [Anne Kirstine Knudsdatter] g.m. Anders Eriksen Rask, pottemager i Svendborg
b [Marie Knudsdatter] i Odense
2) søster g.m. Jens Jacobsen i Sankt Jørgensgård.
Afkald fra:
1 Knud Nielsen, blegemand
2 Anders Eriksen Rask
3 Jens Jacobsen
4 Niels Knudsen
5 Rasmus Hansen Krog.

508    Margrethe Christensdatter Hellevad i Svendborg. 30.9.1766, fol.123.
E: Christian Smechler. B:
1) Else Margrethe Christiansdatter, enke efter Peder Mortensen
2) Magdalene Christine Christiansdatter g.m. Jens Jørgensen, skovfoged på Skjoldemose
3) Christiane Helvig Christiansdatter g.m. Anders Jensen.

509    Jesper Nielsen, skrædder i Svendborg. 20.11.1766, fol.125.
E: Agnethe Kirstine. LV: Jens Ploug, skrædder. B:
1) Niels Jespersen 19
2) Morten Jespersen 17
3) Johannes Jespersen 10.

510    Vilhelm Kaas i Svendborg. 12.4.1767, fol.125B.
E: Clara Lisbeth Kirstine Sørensdatter. B:
1) Hans Christian Vilhelmsen Kaas 32
2) Johan Frederik Vilhelmsen Haas 30
3) Søren Vilhelmsen Kaas 28
4) Niels Vilhelmsen Kaas 24
5) Jens Vilhelmsen Kaas 22.

511    Karen Hansdatter i Svendborg. 18.4.1767, fol.127.
Enke efter Carsten Christensen, feldbereder. B:
2) Ingeborg Carstensdatter g.m. Knud Nielsen Degn, skibstømrer
Hendes B:
1) Agathe Nielsdatter, [skifte 30.12.1748 lbnr.341], var g.m. [Peder Holgersen]. 5B:
a Karen Pedersdatter g.m. Christen Lauridsen, matros
b Hans Christian Pedersen, skomagersvend i Nyborg
c Niels Pedersen, skomagersvend på Als
d Anne Cathrine Pedersdatter
e Ingeborg Pedersdatter.
FM: Holger Lindegaard.

512    Maren Jensdatter i Svendborg. 1.5.1767, fol.130.
E: Gregers Nielsen, snedker. A:
1) bror Didrik Jensen i Åstrup å Fyn
2) en søster, død, der efterlod 3 børn, uvist hvor.

513    Niels Christensen i Svendborg. 31.5.1767, fol.131.
E: Abel Cathrine Jensdatter, der døde kort tid efter sin mand. B:
2) Jens Christian Nielsen 11
3) Hans Henrik Nielsen 9
4) Anne Cathrine Nielsdatter 6
5) Niels Nielsen 2.
Hans B:
1) Karen Nielsdatter 19.
FM: Peder Nielsen Hundorph, guldsmed.

514    Henrik Vesterfløj, korporal i Svendborg. 16.6.1767, fol.134.
E: Sidsel Hansdatter. B:
1) Casper Henriksen, i feldberederlære
2) Hans Henriksen, rebslagersvend i Nyborg
3) Anne Kirstine Henriksdatter g.m. Busselmann, væver på Tåsinge
4) Cecilie Marie Henriksdatter g.m. Jens, tømrer på Holmen i København
5) Trine Henriksdatter g.m. en dragon på Tåsinge
6) Eleonora Dorthe Henriksdatter i København.

515    Dorthe Cathrine i Svendborg. 20.7.1767, fol.135.
E: Mads Sørensen, handskemager. B:
3) Niels Madsen 13
4) Maren Madsdatter 4
5) Kirsten Madsdatter 1.
Hendes B:
1) Peder Nielsen 23, snedkersvend
2) Marie Nielsdatter 22, på Sjælland.

516    Anne Kirstine Mathiasdatter i Svendborg. 2.9.1767, fol.136.
E: Anders Mende, skomager. B:
1) Mathias Andersen 9
2) Hans Christian Andersen 7
3) Bodil Sofie Andersdatter 3
4) Niels Andersen 3 mdr.
FM: Hans Lindegaard.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Mathiassen.

517    Peder Lauridsen Møller i Svendborg. 11.9.1767, fol.137.
E: Margrethe Cathrine Henriksdatter. LV: stedfar Christen Knudsen. B:
1) Cathrine Pedersdatter 24, i København
2) Karen Pedersdatter 20.
FM: født værge [morbror] Laurids Alsing.

518    Esben Hedegaard i Svendborg. 15.12.1767, fol.138.
E: Johanne Margrethe Borg. LV: Lorents Kandestøber. B:
1) Michael Esbensen 22, i skomagerlære i Odense
2) Niels Esbensen 18, i smedelære i Svendborg.
FM: Christian Andersen, smed.

519    Peder Ravn i Svendborg, der døde 5.1.1768, fol.139.
E: Maren Olufsdatter. LV: Henrik Fich. B:
1) Johanne Frederikke Pedersdatter 28
2) Birgitte Dorthe Pedersdatter 20
3) Oluf Pedersen 15
4) Maren Pedersdatter 12
5) Christiane Pedersdatter 9
6) Frederik Pedersen 7.
FM: Niels Bech.

520    Peder Nielsen, skrædder i Svendborg. 18.1.1768, fol.140.
Enkemand efter [Mette Lauridsdatter, skifte 12.6.1766 lbnr.502]. B:
1) Niels Pedersen, rytter i Odense
2) Karen Pedersdatter g.m. Christen Christiansen. klejnsmed i Næstved
3) Judith Pedersdatter.

521    Margrethe Baltsersdatter i Svendborg. 24.3.1768, fol.141B.
Enke efter Markus Frederik Loumann.
Testamente af 27.7.1764. A:
Børn af Markus Loumanns første hustru af hendes første ægteskab B:
1) Christiane Eleonora Wilch g.m. Holger Lindegaard, skomager
2) Mathias Wilch, kammertjener i København.

522    Ellen Nielsdatter (Nisdatter) i Svendborg, der døde 1.2.1768, fol.143, 145.
Enke efter Hans Rasmussen, daglejer.
Testamente af 25.8.1760.
Hans A:
1) bror Peder Rasmussen, død. 2B:
a Jørgen Pedersen, i Øster Skerninge på Hvidkilde gods, der døde under skiftet
b Rasmus Pedersen i Øster Skerninge på Hvidkilde gods, død. 2B:
1 Anders Rasmussen, handskemager i Svendborg
2 Niels Rasmussen, snedker i Ringe.
Hendes A:
1) en halvbror, død. 2B:
a Jens Pedersen, smedesvend i Nyborg
b Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Rasmus Olufsen i Avnslev.

523    Jens Madsen, skovfoged i Svendborg. 14.3.1768, fol.143B.
E: Anne Kirstine Hansdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter 23
2) Marie Kirstine Jensdatter 23
3) Mette Kirstine Jensdatter 21
4) Hans Christian Jensen 16
5) Mads Jensen 14
6) Niels Jensen 12
7) Hans Casper Jensen 10
8) Else Dorthe Jensdatter 8
9) Christen Jensen 6
10) Johanne Cathrine Jensdatter 3.

524    Else Marie Hansdatter i Svendborg, der døde 23.7.1764, fol.144.
Enke efter Peder Magaard. B:
1) Mette Pedersdatter 8
2) Sidsel Pedersdatter 8
3) Hans Pedersen 7.
FM: Jacob Magaard.

525    Hans Frandsen, færgemand i Svendborg, der døde 20.3.1767, fol.147B.
E: Anne Sofie Mortensdatter. B:
1) Jesper Hansen
2) Morten Hansen
3) Maren Hansdatter g.m. Ludvig Qvist
4) Ellen Marie Hansdatter g.m. Laurids Pedersen Mørch, bøsseskytte på Holmen i København.

526    Rasmus Jacobsen, købmand i Svendborg. 1.6.1767, fol.149B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Hans Thorbjørnsen. B:
1) Jacob Rasmussen g.m. Malene Andersdatter
2) Peder Rasmussen
3) Jens Rasmussen
4) Niels Rasmussen.

527    Peder Johansen Groth i Svendborg, [begravet Svendborg Frue 20.9.1768], 7.6.1785, fol.158B, 522.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Peder Hansen, feldbereder. B:
4) Anne Marie Groth, gift [Svendborg Frue 14.10.1768 med Povel Sørensen] Kosberg, [brændevinsmand i København]
5) Gertrud Groth, død. E: Peder Thomsen Møller i Øverste Ørkilds mølle i Svendborg. 3B:
a Peder Groth Thomsen
b Anne Christine Thomsen
c Simon Thomsen
6) Oluf Groth, købmand i Rødby.
Første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter [Repsø], [skifte 27.2.1741 lbnr.285]. B:
1) Niels Groth, købmand i Svendborg
2) Johan Groth, købmand i Maribo, [skifte Maribo 5.3.1784 lbnr.64]. 1B:
a Maren Groth g.m. [Jacob] Pedersen i Maribo, inspektør [på Knuthenborg]
3) Mette Marie Groth, enke efter Christoffer Jacobsen, tobakspinder, [skifte 28.6.1780 lbnr.657].
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1768.
Litteratur: Illumstudier af Palle Gravesen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1972 side 171-213. Heri side 181: Peder Johansen Groth.

528    Rasmus Poulsen i Svendborg. 14.9.1768, fol.158B.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 10.

529    Kirsten Christensdatter i Svendborg. 10.11.1768, fol.159.
E: Jacob Lindegaard, skomager. A:
1) søster Johanne Christensdatter g.m. Johan Hyrde
2) søster Else Christensdatter, enke efter Niels Pedersen i Hundstrup ved søn Rasmus Nielsen sst.
3) søster Bodil Christensdatter i Hundstrup
4) søster Anne Christensdatter g.m. Anders Christoffersen i Vester Åby
5) bror Mads Christensen i Brangstrup.

530    Johan Rabe, [tobakspinder] i Svendborg, begravet Svendborg Nikolaj 7.4.1769, fol.160.
E: Karen Samsing.
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1753.

531    Anne Marie Lauridsdatter i Svendborg. 2.5.1769, fol.160.
E: Thøger Hansen, handskemager. B:
1) Hans Thøgersen 23
2) Niels Thøgersen 20
3) Anne Dorthe Thøgersdatter 19
4) Laurids Thøgersen 8.
FM: Hans Kylling, bager.

532    Maren [Jacobsdatter] i Svendborg. 15.3.1768, fol.161.
E: Peder Jørgensen i Præstø. B:
1) Anne Marie Pedersdatter
2) Christian Pedersen
3) Niels Pedersen
4) Henning Pedersen.

533    Niels Mikkelsen i Svendborg. 24.5.1769, fol.162.
E: Grethe Christiansdatter. B:
1) Christian Nielsen 8
2) Anders Nielsen 6
3) Hans Henrik Nielsen 2.
FM: Henrik Madsen.

534    Anne Kirstine Brandt i Svendborg. 12.5.1769, fol.163.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Laurids Nielsen Bøye i København
2) Johanne Elisabeth Nielsdatter på Sorø
3) Sofie Elisabeth Nielsdatter
4) Birthe Cathrine Nielsdatter g.m. Laurids Andersen, bedemand.

535    Peder Iversen Bang i Svendborg. 13.5.1769, fol.164.
E: Øllegaard Christiane [Cortsdatter] Hellevad. B:
1) [Cort] Iver Bang, urtekræmmer i København
2) Kirsten Pedersdatter g.m. [Niels Hutfeld] Bagge, forvalter på grevskabet Frijsenborg [i Hammel sogn]
3) Else Pedersdatter 38
5) Cathrine Pedersdatter 27
4) Maren Pedersdatter 24, på Lydumgård.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1769.

536    Morten Henriksen, skrædder i Svendborg. 17.7.1769, fol.165.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Hans Clausen. B:
1) Anne Mortensdatter 38
2) Hans Mortensen 37, skrædder
3) Henrik Mortensen 29
4) Christoffer Mortensen 26
5) Peder Mortensen 25
6) Albert Mortensen 19.

537    Hans Hansen Møller, tømrer i Svendborg. 5.4.1769, fol.165B.
Enkemand efter [Hylleborg Hansdatter, skifte 21.11.1766 lbnr.504]. B:
1) Gertrud Hansdatter g.m. Albert Becher, glassliber i Nøstetangen fabrik i Norge bær ved Drammen
2) Marie Hansdatter 57.

538    [Laurids] Kærumgaard i Svendborg. 19.6.1769, fol.168.
E: Birthe Kirstine Karlebo. LV: rektor Støcken. B:
1) Jørgen Christian Kærumgaard 23, søkadet.

539    Hans [Nielsen] Peber, bødker i Svendborg. 26.6.1769, fol.169B.
E: Anne Jensdatter. LV: Verner Parsberg. B:
2) Bodil Cathrine Hansdatter 15
3) Jens Hansen 14
4) Maren Hansdatter 10.
Første ægteskab med [Ellen Marie Rasmusdatter, skifte 8.5.1748 lbnr.340]. B:
1) Knud Hansen 28.

540    Opbudsbo i Svendborg. 25.10. 1765, fol.170B.
Registrering af fallitbo hos jøden Josef Meyer Levi, der er bortrejst med kone og børn.

541    Sara Madsdatter i Svendborg. 24.10.1769, fol.175.
E: Erik Tallaksen (Tallesen). A:
1) bror Rasmus Madsen 45, i Haldager
2) bror Niels Madsen 38, i Boberg
3) bror Jørgen Madsen 27, i Ulbølle
4) bror [ulæseligt] Madsen 18
5) søster g.m. Christen Rasmussen
6) søster Anne Madsdatter 33
7) søster Johanne Madsdatter
8) halvsøster Marie i Boberg
9) halvsøster Kirsten i Boberg.

542    Karen Hansdatter i Svendborg. 15.7.1769, fol.175B.
E: Christen Henriksen, snedker. A:
1) moster Maren [Pedersdatter], enke efter [Daniel Valentinsen] Steenbuch, [skifte 13.5.1766 lbnr.500]
2) moster [Karen Pedersdatter], død. 3B:
a Marie Elisabeth Pedersdatter g.m Peder Lauridsen, skrædder
b Cathrine Pedersdatter g.m. Thomas Poulsen
c Maren Pedersdatter i Holsten
3) moster [Anne Elisabeth Pedersdatter], død. 1B:
a Jens Mikkelsen i Bjerreby på Tåsinge, død. 3B:
1 [Rasmus Jensen]
2 [Peder Jensen]
3 [Anne Elisabeth Jensdatter]
4) moster [Anne Pedersdatter], død. 3B:
a Johan Weisshaupt, dragon
b Peder Weisshaupt
c Christian Weisshaupt.

543    Else Knudsdatter i Svendborg. 6.10.1769, fol.177.
E: Enke efter Mads Markussen. B:
1) Cecil Madsen
2) Markus Madsen
3) Knud Madsen.

544    Johan Sattrup i Svendborg. 26.5.1769, fol.177B.
E: Else Cathrine. B:
1) Cornelius Sattrup
2) Mathias Sattrup
3) Dorthe Sattrup
4) Karen Sattrup
5) Anne Cathrine Sattrup.

545    Morten Sørensen i Svendborg. 19.7.1769, fol.177B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Jens Mortensen 11.

546    Henrik Steffensen i Svendborg. 17.1.1770, fol.178.
E: Anne Hansdatter. LV: Johan Daniel, skomager. A:
1) bror, død. 2B:
a Niels Rasmussen på Søby Søgård gods
b Anne Rasmusdatter på Søby Søgård gods.

547    Anne Magdalene Hansdatter i Svendborg. 19.1.1770, fol.178.
E: Rasmus West. B:
1) Marie Rasmusdatter 13
2) Anders Rasmussen 10
3) Petronelle Rasmusdatter 3
4) Anne Rasmusdatter 1.

548    Peder Rasmussen Juul, smed i Svendborg. 2.4.1770, fol.178B.
E: Kirsten Nielsdatter i Svendborg. LV: Hans Clausen. købmand. A:
1) bror Jens Rasmussen Juul skrædder i Allerup
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Peder Madsen i Ulbølle.

549    Ingeborg Lauridsdatter Kylling i Svendborg. 27.2.1770, fol.179B.
E: Hans Lauridsen, snedker. B:
1) Laurids Hansen 26
2) Barbara Hansdatter 25
3) Poul Hansen 23
4) Karen Hansdatter 20
5) Mette Hansdatter 16.

550    Mette Hansdatter i Svendborg. 18.1.1770, fol.180.
E: Christoffer Dam.
B:
1) Laurids Winther i Svendborg. Samfrændeskifte 20.5.1743 lbnr.301. 3B:
a Knud Winther g.m. Elisabeth [Marie Akselsdatter Hvid]
b Mette Kirstine Lauridsdatter, enke efter Peder [Jørgensen] Graa
c Abelone Sofie Winther, [skifte 17.8.1756 lbnr.406]. E: Mandrup Jørgensen. 2B:
1 Helene Fugl
2 Margrethe Elisabeth Mandrupsdatter
2) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Johan Gotlieb Hardenberg. 8B:
a Søren Johansen 27, i Rendsborg
b Ludvig Johansen 21
c Johanne Marie Johansdatter 28 g.m. Rasmus Nürnberg, landsoldat
d Mette Kirstine Johansdatter 22, i København
e Anne Christine Johansdatter 20
f Kirstine Margrethe Johansdatter 17
g Maren Johansdatter 16
h Marie Elisabeth Johansdatter 11.

551    Peder Frederiksen, feldbereder i Svendborg. 30.4.1770, fol.186.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Andreas Wolder. B:
2) Jens Frederiksen 15.
Hans B:
1) Peder Pedersen handskemager.

552    Anne Mette Trolle i Svendborg. 19.5.1770, fol.187.
Enke efter Malesch, vagtmester. B:
1) C. Malesch i Husum.

553    Birthe Filipsdatter i Svendborg. 23.4.1770, fol.188B.
E: Hans Poulsen. A:
1) far Filip Andreassen, skomager.

554    Dorthe Michaelsdatter i Svendborg. 9.11.1770, fol.191.
E: Jens Bartholomæussen Flindt. B:
1) Kirsten Jensdatter Flindt g.m. Johan Andreas Hauptmann
2) Mette Jensdatter Flindt g.m. Niels Henningsen, snedker
3) [Anne] Margrethe Jensdatter Flindt 24
4) Frederikke Jensdatter Flindt 21
5) Michael Jensen Flindt 19, i lære som tobakspinder
6) Poul Frederik Jensen Flindt 17, i skrædderlære
7) Christiane Jensdatter Flindt 11.

555    Dorthe Margrethe Pors i Svendborg. 11.11.1770, fol.192.
E: Hans Jespersen, skrædder. A:
1) bror Jochum Frederik Pors på Vartov i København.

556    Jens Gertsen i Svendborg. 13.10.1770, fol.193.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Bertel Due, pottemager.
Arvinger kendes ikke.

557    Peder Joensen i Svendborg. 24.10.1770, fol.193B.
E: Birthe. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 12
2) Jørgen Christian Pedersen 10.

558    Anne Jensdatter [Riber] i Svendborg, [begravet Svendborg Nikolaj 21.3.1771], fol.193B.
E: Jesper Edvardsen Friis.
Testamente af 4.3.1737.

559    Anne Sofie Mortensdatter i Svendborg. 8.11.1769, fol.194.
Enke efter Hans Frandsen, færgemand, [skifte 20.3.1767 lbnr.525]. B:
1) Jesper Hansen
2) Morten Hansen
3) Maren Hansdatter g.m. Ludvig Qvist
4) Ellen Marie Hansdatter g.m. Laurids Pedersen Mørch i København.

560    Ugift kvinde, død i København. 24.8.1770, fol.198.
A:
1) bror Hans Kylling g.m. Pernille Hansdatter i Svendborg
2) halvsøster Ingeborg Lauridsdatter Kylling, [skifte 27.2.1770 lbnr.549]. E: Hans Lauridsen, snedker. 5B:
a Barbara Hansdatter 28
b Laurids Hansen 25, søfarende
c Poul Hansen 23, skomagersvend
d Karen Hansdatter 18, i København
e Mette Hansdatter 16 i Sødinge præstegård
3) halvsøster Marie, død, var g.m. Peder Holgersen, skomager. 1B:
a Pernille Pedersdatter 16.
FM: født værge Holger Nielsen Lindegaard.

561    Anne Dorthe Schrøder i Svendborg. 4.6.1769, fol.199.
Enke efter Henrik Georg Nissen, toldkontrollør, [begravet Svendborg Nikolaj 11.3.1756].
Testamente 10.1.1744.
Hans A:
1) bror Johan Otto Nissen, død. 6B:
a Nikolaj Nielsen
b Christian Seighther Nissen
c Johan Otto Nissen
d Tanche Nissen (en søn)
e Christine Nissen
f Cathrine Nissen
2) søster Ida Margrethe Nissen, død. 4B:
a Ludvig Neumann, murer i Flensborg
b Christian Neumann
c Hedvig Margrethe Neumann
d Anne Elisabeth Neumann.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

562    Opbudsbo i Svendborg. 10.6.1768, fol.208.
Registrering af fallitbo hos Laurids Alsing, købmand i Svendborg g.m. Christine Frederikke.

563    Karen i Svendborg. 19.11.1770, fol.210.
Enke efter [Johan Frederik] Streichel, tolder, [begravet Svendborg Frue 6.9.1763]. B:
1) [Margrethe Elisabeth] Streichel g.m. Tycho Frederik Top, farver i Svendborg
[Tycho Frederik Tops forrige ægteskab med Kirsten Graa, skifte Nakskov 1.3.1754 lbnr.1836]
2) [Frederikke Louise] Streichel g.m. Peder Tønnesen Lange i Rudkøbing.
Desuden nævnes Peder Tønnesens formand Gregers Henriksen Wrangel, [skifte Rudkøbing 20.5.1767 lbnr.437].
Afdøde døde 10.11.1770.

564    Bolette Cathrine Brinch i Svendborg. 8.4.1769, fol.214.
E: Valdemar Gustav Høgh, regimentskvartermester, der også døde, [begravet Svendborg Nikolaj 19.5.1769]. B:
3) Vibeke Christiane Høgh 10
4) Niels Brinch Høgh 4
5) Magdalene Høgh 2½
6) Ellen Marie Høgh 1.
Hans første ægteskab med [Magdalene Terkildsen, begravet København Garnison 29.8.1758]. B:
1) [Hans Henrik] Høgh, løjtnant
2) Edel Elisabeth Høgh.
FM:
1 morbror Hans Christian Brinch, kaptajn i København
2 Niels [Christian Lauridsen] Bendz, præst i Rønninge, g.m. moster [Ellen Dorthe Nielsdatter Brinch].
Arv i boet efter afdødes kones mor Vibeke Christiane [Hansdatter Hjort], skifte sluttet11.7.1767, var g.m. [Niels Pedersen] Brinch [til Tiselholt, skifte Nyborg-Tranekær amt 8.9.1755, uddrag Rudkøbing lbnr.399A].
Litteratur: En uddød dansk adelsslægt Høeg, der går igen af A. Thiset i: Personalhistorisk tidsskrift 1882 side 275-278.

565    Niels Bech, købmand i Svendborg. Samfrændeskifte 25.10.1770, fol.225B.
E: Elisabeth Sofie Christiansdatter Bonde. B:
2) Anne Marie Nielsdatter Bech 5
3) Christian Nielsen Bech 3
4) Hans Nielsen Bech 2.
FM:
1 farbror Peder Bech, byfoged
2 morfar Christian Olufsen Bonde, skovrider.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1769.
Første ægteskab med [Anne Marie Bertelsdatter Riber, skifte 14.1.1761 lbnr.446]. B:
1) Birgitte Cathrine Nielsdatter Bech 11.

566    Peder Christian Splid, byfoged i Svendborg, der døde 24.4.1770, fol.229B.
Arvinger angives ikke.

567    Maren Pedersdatter i Svendborg. 26.21771, fol.262.
Enke efter Daniel [Valentinsen] Steenbuch, [skifte lbnr.500]. A:
1) søster Karen Pedersdatter, død. 3B:
a Cathrine Pedersdatter g.m. Thomas Poulsen, skrædder
b Marie Elisabeth Pedersdatter g.m Peder Lauridsen, skrædder
c Maren Pedersdatter, uvist hvor
2) søster Anne Pedersdatter, død. 3B:
a Peder Weisshaupt, dragon i Svendborg
b Christian Weisshaupt, dragon i Odense
c Johan Weisshaupt, dragon
3) søster Anne Elisabeth Pedersdatter, død. 1B:
a Jens Mikkelsen i Bjerreby på Tåsinge, død. 3B:
1 Rasmus Jensen, dragon
2 Peder Jensen, over 18 år
3 Anne Elisabeth Jensdatter 16.

568    Hans Christian Mende, murer i Svendborg. 25.5.1771, fol.264.
Enkemand efter Anne Andersdatter, skifte 3.6.1765 lbnr.495]. B:
1) Anne Marie Mende g.m. Hans Lauridsen, snedker
2) Elias Mende, murer
3) Anders Mende, skomager
4) Anne Cathrine Mende.

569    Maren Hansdatter i Svendborg. 25.5.1771, fol.264.
E: Ludvig Qvist. B:
2) Johanne Dorthe Ludvigsdatter 11
3) Anne Sofie Ludvigsdatter 9
4) Corfitz Ludvigsen 4
5) Anne Ludvigsdatter 4
6) Marie Ludvigsdatter 2.
FM: morbror Jesper Hansen.
Første ægteskab med Corfitz Hansen, snedker, [skifte 14.6.1757 lbnr.412]. B:
1) Hans Corfitzen 14.
Arv i boet efter afdødes mor Anne Sofie [Mortensdatter, skifte 8.11.1769 lbnr.559], der var g.m. Hans Frandsen, færgemand, [skifte 20.3.1767 lbnr.525].

570    Christine Nielsdatter i Svendborg. 5.6.1771, fol.265B.
E: Christen Knudsen. B:
6) Henrik Christensen.
Første ægteskab med [Henrik Lauridsen, skifte 29.12.1733 lbnr.239]. B:
1 Johanne Dorthe Henriksdatter Alsing
2) Niels Henriksen i Rudkøbing
3) Margrethe Cathrine [Henriksdatter] Alsing, enke efter Peder Lauridsen Møller, [skifte 11.9.1767 lbnr.517]
4) Laurids [Henriksen] Alsing
5) Karen [Henriksdatter] Alsing.

571    Gomme Gommesen Brandt, købmand i Svendborg. 13.6.1771, fol.266B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Bertel Klingenberg. B:
1) Elisabeth Gommesdatter 13
2) Gomme Gommesen 12
3) Birgitte Gommesdatter 7
4) Mette Gommesdatter 6
5) Christiane Gommesdatter 3
6) Marie Kirstine Gommesdatter 1.
FM: farbror Gomme Graa.

572    Niels Hansen Lindegaard, skomager i Svendborg. 26.8.1771, fol.268.
E: Maren Mikkelsdatter.
Første ægteskab med [Marie Holgersdatter, skifte 1.3.1747 lbnr.334]. B:
1) Holger Nielsen Lindegaard
2) Christian Nielsen Lindegaard
3) Johanne Nielsdatter g.m. Christian Christensen i Nyborg.

573    Anne Marie Hansdatter i Svendborg. 18.9.1771, fol.269B.
Enke efter Rasmus Jacobsen, købmand, [skifte 1.6.1767 lbnr.526]. B:
1) Jacob Rasmussen i Kerteminde
2) Peder Rasmussen 22, skrøbelig på forstand og helbred
3) Jens Rasmussen, i bagerlære
4) Niels Rasmussen.
FM: Niels Jensen.

574    Rasmus Peder Gommesen Brandt i Svendborg. 1.10.1771, fol.273.
E: Karen. LV: Christian August Berg. B:
1) Ingeborg Brandt 21
2) Søren Brandt 19
3) Hans Casper Brandt 17
4) Margrethe Brandt 16
5) Gomme Brandt 11
6) Marie Elisabeth Brandt 10
7) Karen Sofie Brandt 7.
FM: farbror Hans Christian Gommesen Brandt, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1767.

575    Anne Christine i Svendborg. 22.1.1772, fol.275.
Enke efter Becher. B:
1) [Adrian] Becher, herredsfoged
2) Becher, løjtnant, død. Hans børn
3) en datter g.m. Laurids Alsing.

576    Marie Elisabeth Christensdatter i Svendborg. 8.2.1772, fol.275.
E: Christen Andersen, smed. A:
1) søster Elsebeth Christensdatter g.m. Jeppe Jepsen, væver
2) søster, død. 1B:
a Maren Pedersdatter
3) bror Niels Christensen, død. 1B:
a Sidsel Nielsdatter hos stedfar Peder Pedersen i Stege på Møn.

577    Jens Flindt, bager i Svendborg. 16.2.1772, fol.277B.
E: Anne Holgersdatter. LV: Claus Jacob Clausen. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 30
2) Bodil Jensdatter 27.
FM: Christian Olufsen.

578    Karen Madsdatter i Svendborg. 23.4.1772, fol.278.
Enke efter Morten Sørensen, [skifte 19.7.1769 lbnr.545]. B:
1) Jens Mortensen 14.
FM: mosters mand Peder Thy i Kogtved.

579    Karen Danielsdatter i Svendborg. 1.6.1772, fol.279.
E: Zacharias Nielsen Bruun. B:
1) Christian Zachariassen Bruun 34
2) Anne Cathrine Zachariasdatter Bruun 30
3) Daniel Zachariassen Bruun 27
4) Maren Zachariasdatter Bruun 26
5) Johannes Zachariassen Bruun 20
6) Jørgen Zachariassen Bruun 18.

580    Josef Henrik, galanterikræmmer i Svendborg. 17.6.1772, fol.280.
Afdøde efterlader kone og 6 børn i Bøhmen.
Desuden nævnes afdøde søskendebarn Anton Kraibig.

581    Karen Rasmusdatter i Svendborg. 9.1.1773, fol.286.
Enke efter Morten Flindt, måler og vejer.
Testamente konfirmeret 24.2.1747.
Hans A:
0) forældre [Casper Flindt og Elisabeth Marie Kjeldsdatter Balslev, datter af Kjeld Sørensen Balslev, præst i Oure og Vejbyskifte Gudme herred gejstlig 11.5.1725 lbnr.42]
1) søster Marie Cathrine Flindt hos stedfar Rasmus Houmann
2) søster Mette Flindt g.m. Nikolaj [Sørensen] Holmgaard, degn i Fraugde
3) søster Elisabeth Flindt g.m. Hans Christoffer Thurø, sergent i Flemløse.
Hendes A:
1) søster Voldborg Rasmusdatter i Kogsbølle, der lever, enke efter Ejler [Johansen] Holm, skytte på Holckenhavn
Hendes 3B:
a Rasmus Holm, degn i Ørsted på Fyn
b Morten Holm
c en datter g.m. Jens Nielsen i Kogsbølle.

582    Anne Mortensdatter, ugift tjenestepige i Svendborg, der døde 2.2.1773, fol.293B, 299.
Uden ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter 18.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Mortensdatter.

583    Margrethe Krag i Svendborg. 21.2.1773, fol.294B.
Enke efter Niels Svensk. B:
1) Amalie Nielsdatter g.m. Johan Kreutzer, rytter
2) Laurids Nielsen, i drejerlære.
Afdøde døde på Tåsinge.

584    Anne Cathrine [Alexandersdatter] i Svendborg. 23.6.1772, fol.296.
E: Peder [Thyge Hansen] Fich, på Falster. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 28
2) Johannes Pedersen Fich 25
3) Grethe Pedersdatter 22
4) Peder Pedersen Fich 18
5) Øllegaard Pedersdatter 16
6) Stine Pedersdatter 11
7) Rasmus Pedersen Fich 8.
FM: Anders August.

585    Maren Hansdatter Møller i Svendborg. 13.11.1772, fol.297.
Arvinger angives ikke.

586    Hans Skaaning, slagter i Svendborg. 18.5.1773, fol.300.
E: Anne Cathrine Danielsdatter. LV: Hans Thorbjørnsen. B:
1) Jørgen Hansen Skaaning, uvist hvor
2) Niels Hansen Skaaning 17.
FM: farbror Niels Hansen.
Afdøde døde 18.4.1773.

587    Johan Just, feldbereder i Svendborg. 10.3.1774, fol.301B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Mathias Pohl. B:
1) Ingeborg Just 3 mdr.
FM: farbror Christian Schultz Just, sadelmager.

588    Søren Nielsen, værtshusholder i Svendborg. 1.4.1774, fol.303.
E: Marie Christine Smechel. LV: søn Christian Hellevad, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Marie Sørensdatter, død. var g.m. Christen Nielsen Tingberg, skifte 17.1.1761 lbnr.449]. 3B:
a Kirsten Christensdatter Tingberg
b Anne Cathrine Christensdatter Tingberg
c Niels Christensen Tingberg 17.

589    Maren Pedersdatter i Svendborg. 7.5.1773, fol.307.
Enke efter Hans Mouridsen, skifte 17.12.1762 lbnr.482]. B:
1) Mourids Hansen
2) Peder Hansen g.m. Helle Marie Lauridsdatter
3) Inger Kirstine Hansdatter.

590    Anne Wegner i Svendborg. 2.7.1773, fol.310.
Enke efter Knud Graa, rådmand, [skifte 21.8.1761 lbnr.465]. A:
0) forældre [Herman Danielsen Wegner, præst i Sankt Jørgens og Sørup, død 9.6.1735 og Anne Cathrine Christensdatter Lime i Sankt Jørgens gård i Sørup sogn, skifte Sunds herred gejstlig 30.1.1736 lbnr.49]
1) bror Christian Wegner, præst i Astafjord præstegæld i Senjen provsti i Nordlandene, død [1749]. E: Louise Charlotte Bremer, [død Ibestad 1770]. 5B:
a Peder Krog Wegner, klokker og skoleholder i Ibestad menighed
b Mathias Wegner i gården Igeland i Ibestad menighed
c Anne Cathrine Wegner, enke efter Niels Steffensen Berg, præst i Lenvik og Hillesø i Senjens fogderi
d Sofie Amalie Wegner 26 i Ibestad præstegård
e Else Marie Wegner, død, var g.m. Jens Rasmussen Trane på gården Lia i Dyrø menighed i Senjens fogderi. 2B:
1 Mette Marie Trane
2 Louise Trane
2) søster Cathrine Wegner, død, var g.m. Jørgen Borring, rådmand. 1B:
a Herman Wegner Borring.
Gavebrev til afdødes mands børn af første ægteskab med [Mette Christensdatter, skifte 31.7.1733 lbnr.230]. B:
1) Christen Knudsen Graa, købmand,
a Knud Christensen Graa
b Gomme Christensen Graa
c Niels Christensen Graa
d Mette Christensdatter Graa
e Anne Christensdatter Graa
f Sidsel Marie Christensdatter Graa.
2) Peder Knudsen Graa, [skifte 24.7.1761 lbnr.453]. 2B:
a Anders Pedersen Graa
b Mette Johanne Pedersdatter Graa

591    Anne Simonsdatter Smertz i Svendborg. 4.12.1773, fol.326B.
E: Claus Rasmussen, bager. B:
1) Simon Clausen
2) Rasmus Clausen 16
3) Maren Clausdatter
4) Elisabeth Clausdatter g.m. Mads Tønnesen, skipper i København.
FM: farbror Henrik Fich, bager.

592    August Henrik Liebroth, kirurg i Svendborg. 29.7.1774, fol.328B.
E: Marie Cathrine [Pedersdatter] Hvid (Wies). LV: Oluf Lynge. B:
2) Karen Liebroth 50, i Ferslev præstegård på Sjælland
3) Peder Liebroth 31
4) Johan Liebroth 28
5) Margrethe Reimer Liebroth 26, i Ferslev præstegård
6) Anne Elisabeth Liebroth 22.
Første ægteskab med [Karen Fich, skifte 8.5.1741 lbnr.298]. B:
1) Johan Ulrik Liebroth.
[Afdøde indgik andet ægteskab i Frørup 11.10.1742].

593    Jacob Knudsen Møller i Svendborg. 15.1.1775, fol.331B.
A:
1) Christen Knudsen, møller i Hørupmølle [i Stenstrup sogn] på Fyn, død. 9B:
a Knud Christensen i Hørupmølle
b Peder Christensen 29, i København
c Jacob Christensen 25, møllersvend i Hørupmølle
d Hans Jørgen Christensen 24, møllersvend i Munkemølle ved Odense
e Laurids Christensen 17
f Karen Christensdatter g.m. Christoffer Hering, møller i Egeskov mølle
g Margrethe Christensdatter g.m. Laurids Tegl, skrædder i Svendborg
h Mette Christensdatter i Hørupmølle
i Anne Marie Christensdatter i København
2) søster Margrethe Knudsdatter, enke efter Jørgen Graa. LV: Urban Graa
3) søster Johanne Knudsdatter, [skifte 15.2.1756 lbnr.393], var g.m. Gregers Wrangel. 2B:
b Mette Gregersdatter g.m. Søren West i Svendborg
c Margrethe Gregersdatter gift i Vestindien.
Af Johanne Knudsdatters første ægteskab 1B:
a Karen Hansdatter Møller g.m. Peder Rasmussen på Hvidkilde gods.

594    Mette Olufsen i Svendborg. 2.6.1775, fol.338B.
Enke efter Mathias Thy, oberstløjtnant. B:
1) Martin Thy, præst i Undløse og Søndersted
2) Mette Marie Thy, enke efter Peder [Andersen] Trellund, kapellan i Svendborg Nikolaj, død [14.11.1763]
3) Kirsten Thy i Svendborg, enke efter Gamst, doktor
4) Engelke Thy i København
5) Cecilie Cathrine Thy i København.

595    Frederik Christian Friis, tobakspinder i Svendborg. 24.7.1775, fol.341.
E: Margrethe Cathrine [Nielsdatter Hundorph]. B:
1) Niels Friis 35
2) Edvard Friis 28, på Berritsgård på Lolland
3) Sofie Margrethe Friis 25
4) Peder Friis 23
5) Johannes Friis 20.

596    Valentin Peder Michaelsen, gæstgiver i Svendborg, der døde 5.6.1774, fol.344.
E: Nikoline Meyer. LV: Toftegaard på Tåsinge. A:
1) far Casper Michaelsen i Odense.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Sidsel Cathrine Nielsdatter Faaborg, enke efter [Laurids Hansen] Meyer, præst [i Østrup og Hjadstrup, skifte Lunde herred gejstlig 19.4.1763 lbnr.38]
2 mors søster Karen Nielsdatter Faaborg

597    Gertrud Cathrine Pedersdatter Qvist i Svendborg. 14.2.1775, fol.347.
E: Henrik Knudsen, købmand. B:
1) Kirstine Marie Henriksdatter 11
2) Poul Qvist 9
3) Peder Qvist 6
4) Christen Qvist 1.
FM:
1 farbror Christen Knudsen
2 morfar Peder Qvist.

598    Marie Poulsdatter i Svendborg. 22.12.1775, fol.349.
E: Peder [Hansen] Qvist. B:
1) Gertrud Cathrine Pedersdatter Qvist, skifte 14.2.1775 lbnr.597. 4B:
1) Kirstine Marie Henriksdatter 12
2) Poul Qvist 10
3) Peder Qvist 7
4) Christen Qvist 2.
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1767.

599    Christian Holmsted, postmester i Svendborg, der døde 16.4.1774, fol.351.
E: Dorthe Marie Vestergaard, separeret efter bevilling af 7.12.1770. B:
1) Bernt Holmsted, student
2) Jørgen Holmsted 29, i Jylland
3) Clemen Holmsted 16, i købmandslære i Odense
4) Dorthe Holmsted på Lolland
5) Karen Krag Holmsted i København
6) Christine Holmsted.
FM: morbror Christen [Skaarup Jørgensen] Vestergaard, præst i Vigerslev [og Veflinge].

600    Riborg Sofie Errebo i Svendborg. 15.6.1775, fol.360.
E: Adrian Becher, herredsfoged. B:
3) Tønne Peder Becher 3.
Første ægteskab med [Søren Læsø i Fåborg, forvalter på Hvedholm, skifte Fåborg 18.2.1766 lbnr.400]. B:
1) Anne Sofie Læsø
2) Frederik Læsø 16.
FM: Christian Errebo i Fåborg.

601    Claus Rasmussen [Fich], bager i Svendborg. 18.5.1776, fol.363.
Enkemand efter Anne Simonsdatter Smertz, [skifte 4.12.1773 lbnr.591]. B:
1) Simon Clausen 31
2) Rasmus Clausen 22
3) Maren Clausdatter
4) Elisabeth Clausdatter g.m. Mads Hansen Tønnesen, skipper i København.
FM: farbror Henrik Fich, bager.

602    Dorthe Marie Hansdatter i Svendborg. 23.10.1776, fol.381.
E: Niels Jensen, bødker. B:
1) Jens Nielsen 22 uger.
FM: morbror Anders Hansen, skipper.

603    Hans Jørgen Lauridsen, rebslager i Svendborg. 29.9.1775, fol.382B.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Oluf Lynge.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 18.1.1760 lbnr.437]. B:
1) Laurids Hansen Bogø.

604    Hans Vejrup, aftakket rytter i Svendborg. 25.3.1776, fol.392.
E: Birthe Rasmusdatter. LV: Jacob Vilhelm. B:
1) Cathrine Vejrup g.m. Laurids Frederiksen Munch, skipper i Fåborg
2) Hans Frederik Casper Vejrup i Rudkøbing.

605    Inger Hansen i Svendborg. 16.4.1777, fol.394.
E: Johan Gotfred Frank.
Testamente af 8.8.1770. A:
1) Sofie Elisabeth Frederiksdatter, der er til opdragelse på stedet.

606    Laurids Andersen, bedemand i Svendborg. 11.5.1777, fol.396.
E: Birthe Cathrine Lauridsen. B:
1) Hans Lauridsen 17
2) Vibeke Elisabeth Lauridsdatter 15
3) Niels Lauridsen 14
4) Anders Lauridsen 11
5) Gomme Lauridsen 9
6) Anne Kirstine Lauridsdatter 6
7) Gertrud Lauridsdatter 5.

607    Anne [Stritzau (Stretzow)] i Svendborg. 24.5.1777, fol.398B.
E: Lorents August. B:
1) Johan August, bager ved Randers
2) Jacob August, bager i Svendborg.
[Afdøde var datter af Johan Stritzau på Brobyværk].

608    [Maren Hansdatter] i Svendborg. 30.5.1777, fol.400B.
Enke efter Frederik, murer. B:
1) Hans Christian Frederiksen, tåbelig og afsindig.

609    Hans Jochum Mathiassen Helmann, stolemager i Svendborg. 12.6.1777, fol.401B.
E: Marie Nielsdatter. LV: Bertel Klingenberg, købmand. A:
1) bror Casper Helmann, død. 2B:
a Johanne Cathrine Helmann
b Dorthe Marie Helmann.
FM: Christoffer Jacobsen, tobakspinder
2) søster Dorthe Marie Helmann g.m. Rasmus Ballum i Odense
3) bror Mathias Helmann, død. E: Karen Hansdatter.

610    Hans Nielsen, daglejer i Svendborg. 12.6.1777, fol.403B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Niels Hansen 9
2) Bodil Hansdatter 5.

611    Sofie Lisbeth Lauridsdatter i Svendborg. 31.5.1777, fol.404B.
A:
1) søster Birthe Cathrine Lauridsen, enke efter Laurids Andersen, bedemand, [skifte 11.5.1777 lbnr.606]
2) bror Niels Lauridsen i København
3) søster Johanne Lisbeth Lauridsdatter på Sorø Slot.

612    Simon [Christensen] Dauer i Svendborg. 18.7.1877, fol.405.
Enkemand efter [Cathrine Marie Christensdatter, begravet Svendborg Nikolaj 23.3.1768]. B:
1) Christen Dauer, skrædder
2) Marie Elisabeth Dauer g.m. Niels Skaaning, skibstømrer
3) Johan Dauer, organist i Store Rise på Ærø.

613    Jens Lauridsen, væver i Svendborg. 15.3.1777, fol.406B.
E: Karen Poulsdatter. B:
3) Tobias Jensen 2.
FM: Johan Frederik Bech.
Første ægteskab med Karen hansdatter. B:
1) Knud Henrik Jensen 21
2) Kirsten Jensdatter 20.

614    Anders Pedersen, skipper i Svendborg. 23.3.1778, fol.411.
E: Johanne Margrethe. LV: Niels Groth, købmand. B:
1) Peder Andersen 25
2) Hans Henrik Andersen 23
3) Marie Andersdatter
4) Birthe Andersdatter
5) Jørgen Andersen 18
6) Johan Jensen 15
7) Maren Andersdatter 10
8) Johanne Cathrine Andersdatter.

615    Karen Gad i Svendborg. 21.10.1778, fol.412B.
E: Peder Holst, bukseskrædder. A:
1) bror Christen Gad, købmand i Bragernes i Norge, der lever. Hans B:
a Anders Gad, købmand
b Laurids Gad, købmand
c en datter g.m. Jonas Pneus, vejermester i Christiania.

616    Laurids Birch i Svendborg. 4.4.1778, fol.414.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Laurids Lauridsen Birch 26, gartner på Broholm
2) Anne Lauridatter 18, i København
3) Christiane Lauridsdatter.

617    Mathias Johansen i Svendborg. 23.7.1778, fol.414B.
E: Martie Cathrine Joensdatter. LV: Christian Schultz Just, sadelmager. B:
1) Anne Marie Mathiasdatter 11.
FM: farbror Andreas Johansen i Nybølle.

618    Kirsten Hansdatter i Svendborg. 5.7.1778, fol.417.
E: Mads Pedersen, vognmand.
Første ægteskab med Christen Rasmussen Joensen, skifte 15.3.1758 lbnr.420]. B:
1) Rasmus Christensen Møller, klejnsmed i Drammen i Norge
2) Hans Christensen Møller, bødker i Odense.

619    Rasmus Christoffersen Bobjerg, træskomand i Svendborg. 19.12.1777, fol.419B.
E: Abelone Ottesdatter. B:
1) Otto Rasmussen 30
2) Knud Rasmussen 27
3) Hans Rasmussen 25
4) Erik Rasmussen 20.

620    Barbara Sofie Sørensdatter i Svendborg. 14.2.1778, fol.421.
Enke efter Hans Christiansen Gultved, [skifte 25.6.1753 lbnr.366]. B:
1) [Anne Hansdatter] g.m. Thøger Hansen, handskemager
2) Johanne Hansdatter.
FM: Verner Parsberg, skrædder.

621    Rasmus Andreassen i Svendborg. 18.1.1779, fol.422B.
E: Anne Andersdatter. LV: Mathias Pohl, hattemager. B:
1) Hans Rasmussen 27
2) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Erik Svendsen, feldbereder
3) Kirsten Rasmusdatter 21
4) Marie Rasmusdatter 15.

622    Marie Christiane Tanck, ugift i Svendborg. 31.3.1779, fol.425.
A:
1) mor [Charlotte Amalie Sørensdatter Seidelin] g.m. [Gottlieb Joachim] Dilleben, kaptajn
2) halvbror Hans Adolf Dilleben 10.
Arv i boet efter afdødes far [Hans Adolf] Tanck, byfoged, [skifte 31.6.1765 lbnr.481].

623    Maren Lauridsdatter Juul i Svendborg. 8.5.1779, fol.426B.
A:
1) far Laurids Juul i Skovsbo.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Peder Lauridsen i Skovsbo
2 afdødes bror Rasmus Lauridsen i Skovsbo
3 afdødes bror Jørgen Lauridsen i Sørup.

624    Rasmus Nielsen, betjent i Svendborg. 13.3.1778, fol.427.
E: Anne Margrethe Akselsdatter Hvid. LV: Hans Kaas. B:
1) Marie Kirstine Rasmusdatter
2) Aksel Hvid 19
3) Margrethe Rasmusdatter
4) Niels Rasmussen 16
5) Maren Lisbeth Kirstine Rasmusdatter.
FM: farbror Peder Nielsen Hundorph.
Desuden nævnes:
1 enkens mor, enke efter Aksel Hvid
2 enkens bror Otto Madsen Hvid.

625    Rasmus Houmann, herbergsvært i Svendborg. 17.1.1778, fol.429.
E: Elisabeth Marie Kjeldsdatter Balslev. LV: Urban Graa. A:
1) bror Christen Houmann på stedet
2) bror Hans Houmann i Holmdrup på Hvidkilde gods, [skifte 7.11.1776]. 5B:
a Rasmus Hansen
b [Johanne Hansdatter]
c [Marie Hansdatter]
d [Kirsten Hansdatter]
e [Maren Hansdatter]
FM: Rasmus Rasmussen i Kirkeby
3) søster Ellen Rasmusdatter Houmann g.m. Rasmus Jørgensen i Heldager.
Enkens første ægteskab med Casper Flindt, [skifte 20.1.1743 lbnr.307]. Arv til B:
1) Marie Cathrine Caspersdatter Flindt
2) Mette Caspersdatter Flindt g.m. Nikolaj [Sørensen] Holmgaard, degn i Fraugde
3) Elisabeth Caspersdatter Flindt g.m. Hans Christoffersen Tunø.
[Enken var datter af Kjeld Sørensen Balslev, præst i Oure og Vejby, skifte Gudme herred gejstlig 11.5.1725 lbnr.42].

626    Mads Dam, daglejer i Svendborg. 26.2.1779, fol.441B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Mette Madsdatter 18
2) Maren Madsdatter 16
3) Peder Madsen 13
4) Jørgen Madsen 8
5Jacob Madsen 2.
FM: Hans Andersen.

627    Mathias Pohl, hattemager i Svendborg. 27.9.1779, fol.442B.
E: Anne Marie Jensdatter. B:
1) Anne Kirstine Mathiasdatter 30, på Lolland
2) Sofie Cathrine Mathiasdatter 28, på Langeland
3) Jens Pohl 25
4) Maren Mathiasdatter 17.
FM: Anders Volmersen.

628    Sofie Christoffersdatter i Svendborg. 21.9.1779, fol.443B.
E: Johan Adam Batzer. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 20
2) Marie Johansdatter 16
3) Christiane Johansdatter 11.

629    Anders Olufsen, væver i Svendborg. 26.6.1779, fol.445.
E: Karen Eriksdatter. LV: Urban Graa. B:
1) Christiane Andersdatter.
FM: morbror Jens Eriksen, forpagter på Hverringe.

630    Johanne Margrethe i Svendborg. 8.1.1779, fol.447B.
Enke efter Anders Pedersen, [skifte 23.3.1778 lbnr.614]. B:
1) Peder Andersen, skipper
2) Hans Henrik Andersen
3) Anne Marie Andersdatter
4) Birthe Andersdatter
5) Jørgen Andersen Møller 19
6) Johan Jensen 17
7) Maren Andersdatter 10
8) Johanne Cathrine Andersdatter.

631    Maren Sørensdatter i Svendborg. 1.1.1780, fol.451B.
E: Ulrik Lauridsen, postbud. A:
1) far Søren Hellesen i Skårup.
Desuden nævnes:
2) søster Anne Sørensdatter
3) bror Helle Sørensen, væver.

632    Elisabeth Marie Kjeldsdatter Balslev i Svendborg. 2.6.1779, fol.452B.
Enke efter Rasmus Houmann, [skifte 17.1.1778 lbnr.625]. A:
Første ægteskab med [Casper Flindt, skifte 20.1.1743 lbnr.307]. B:
1) Marie Cathrine Caspersdatter Flindt
2) Mette Caspersdatter Flindt g.m. Nikolaj [Sørensen] Holmgaard, degn i Fraugde
3) Elisabeth Caspersdatter Flindt, enke efter [Hans Christoffersen] Tunø, korporal.

633    Karen [Andersdatter] i Svendborg. 16.2.1780, fol.454.
Enke efter Peder Jespersen, [skifte 16.12.1763 lbnr.478]. B:
1) Jesper Pedersen
2) Anders Pedersen, skomager
3) Bodil Pedersdatter g.m. Johan Lytke
4) Anne Cathrine Pedersdatter
5) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Just i Sakskøbing
6) Marie Pedersdatter g.m. Johan Hansen
7) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Pedersen.

634    Hustru i Svendborg. 3.3.1780, 654.
E: Hans Rasch, aftakket rytter. B:
1) Helle Kirstine på Ærø
2) Anne Marie.
FM: Oluf Pedersen.

635    Christian Sønderborg i Svendborg. 9.12.1776, fol.454B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Bertel Klingenberg, købmand.
Testamente af 25.11.1776. A:
1) Anne Kirstine Sønderborg g.m. Mathias Madsen, skipper i Sønderborg
2) Marie Christine Sønderborg, enke efter Jørgen Fried i Sønderborg.

636    Hans Rahr, skoleholder i Svendborg. 19.2.1780, fol.456.
E: Sofie Hofmann.
[Første ægteskab med Hylleborg Sofie Uglebjerg, begravet Svendborg Frue 27.6.1772].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var kaldet til at succedere i Kirkeby, men blev aldrig ansat.

637    Niels Nielsen [Repsø], købmand i Svendborg. 22.4.1780, fol.456B.
E: Kirsten Poulsdatter. B:
2) Anders Nielsen 25
3) Pernille Nielsdatter 24
4) Anne Kirstine Nielsdatter 20
5) Anne Margrethe Nielsdatter 18
6) Poul Nielsen 17, i Maribo
7) Maren Nielsdatter 14
8) Jacob Nielsen 13.
Første ægteskab med Anne Margrethe Jacobsdatter [Schmidt] i Svendborg. 10.4.1752 lbnr.361]. B:
1) Niels Nielsen, skipper i Sakskøbing.

638    Lorents Møller, kandestøber i Svendborg. 22.6.1780, fol.459.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christian Schultz. B:
1) Maren Lorentsdatter 31
2) Malene Lorentsdatter 28
3) Hans Jacob Møller 23.
FM: halvbror Jørgen Møller.
Afdøde døde 24.5.1780.

639    Margrethe Christiansdatter i Svendborg. 17.6.1780, fol.460.
E: Rasmus Nielsen, vognmand.
Første ægteskab med Niels Labong (Labom). B:
1) Christian Nielsen 17
2) Anders Nielsen 16
3) Hans Henrik Nielsen 12
FM: Henrik Madsen.

640    Anne Hansdatter i Svendborg. 29.6.1780, fol.461.
E: Peder Lauridsen Dam, pottemager. B:
1) Marie Christiane Pedersdatter
2) Laurids Pedersen 1½.
FM: Anders Bille Møller, organist.
Afdøde døde 29.5.1780.

641    Frands Roi (Reutz) i Svendborg. 12.7.1780, fol.461B.
E: Anne Marie Lauridsdatter Langkilde. B:
1) Christine Elisabeth Frandsdatter 16
2) Marie Cathrine Frandsdatter 6.

642    Zacharias [Nielsen] Bruun, skoflikker i Svendborg. 4.6.1779, fol.462.
Enkemand efter Karen Danielsdatter, [skifte 1.6.1772 lbnr.579]. B:
1) Christian Zachariassen Bruun 37, skomagersvend
2) Anne Cathrine Zachariasdatter Bruun
3) Daniel Zachariassen Bruun, skomager i Holsten
4) Maren Zachariasdatter Bruun g.m. Laurids Hansen, kromand i Sallinge [i Hillerslev sogn] på Fyn
5) Johannes Zachariassen Bruun
6) Jørgen Zachariassen Bruun, i Holland.

643    Peder Isaksen, skipper i Svendborg. 28.9.1780, fol.465B.
E: Johanne Marie Johansdatter. LV: Urban Graa. B:
1) Hans Pedersen 9.
FM: farfar Isak Pedersen.

644    Rasmus Pedersen, vognmand i Svendborg. 1.5.1780, fol.467.
E: Kirsten Pedersdatter (formentlig fejl for Kirsten Nielsdatter). LV: Urban Graa. B:
1) Niels Rasmussen 16
2) Margrethe Rasmusdatter.

645    Anne Hansdatter, ugift tjenestepige i Svendborg. 28.3.1780, fol.469.
A:
1) halvbror Hans Andersen i Højreby på Lolland, død. 1B:
a Inger Hansdatter 6.

646    Rasmus Bang, kornmåler i Svendborg. 30.4.1780, fol.471.
E: Abelone Pedersdatter, der døde 4.5.1780.
Første ægteskab med Abelone Christoffersdatter. B:
1) Peder Bang 25
2) Christoffer Bang 24
3) Oluf Bang 15
4) Stine Bang
5) Marie Bang.
(Enkens arvinger angives ikke).

647    Ellen Cathrine Bruunsgaard i Svendborg. 18.3.1780, fol.472B.
Enke efter Niels Gertner, kobbersmed. B:
1) Peder Gertner 25, fuldmægtig
2) Dorthe Marie Gertner 22
3) Christian Bruun Gertner 16
4) Anders Gertner 15.
FM: Bertel Hansen Due, pottemager.

648    Margrethe Knudsdatter i Svendborg. 21.1.1779, fol.480B.
Enke efter Jørgen Jensen Graa.
Testamente af 23.4.1762.
Hans A:
1) bror Peder Jørgensen Graa, død, [begravet Svendborg Nikolaj 13.9.1763]. E: Mette Kirstine Winther, nu g.m. [Hans] Venninghausen, doktor på Femern. 5B:
a Jørgen Graa
b Laurids Graa, købmand
c Peder Jørgensen Graa
d Peder Graa i København, der døde 3.7.1780
e Margrethe Christiane Graa
f Anne Dorthe Graa, i København.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Laurids Winther, skifte 20.5.1743 lbnr.301]. B:
1) Mette Kirstine Winther g.m. [Hans] Venninghausen, doktor på Femern
2) Knud Winther, styrmand på Kina
3) Abelone Sofie Winther, [skifte 17.8.1756 lbnr.406]. E: Mandrup Jørgensen, vejer og måler. 2B:
1 Helene Fugl Mandrup g.m. Niels Bartholin Thomsen, guldsmed
2 Margrethe Elisabeth Mandrupsdatter.

649    Anne Thomasdatter Beyer i Svendborg. 5.5.1780, fol.493.
E: Jørgen Hansen Klingenberg, bager. A:
1) søster Stine Thomasdatter gift i Svaneke på Bornholm
2) søster Bodil Thomasdatter i Svaneke.
Afdøde var født i Svaneke.

650    Maren Hansdatter i Svendborg. Samfrændeskifte 30.1.1782, fol.499.
E: Christen Hellevad, skipper. B:
1) Anne Margrethe Hellevad 6
2) Simon Clemen Hellevad 1¼.
FM:
1 morfar Hans Clausen, købmand
2 morbror Niels Albjerg Clausen, skipper
3 morbror Claus Hansen Clausen, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 5.10.1781.

651    Marie [Kirstine] Gommesdatter i Svendborg. 9.10.1772, fol.500.
A:
1) mor Margrethe Hansdatter g.m. Oluf Christiansen
2) søster Elisabeth Gommesdatter 24
3) bror Gomme Gommesen 23
4) søster Birgitte Cathrine Gommesdatter 18
5) søster Mette Kirstine Gommesdatter 16
6) søster Christiane Gommesdatter, der døde, skifte 20.5.1782 fol.500B.
FM: farbror Gomme Graa
7) halvbror Gomme Christian Olufsen
8) halvsøster Birgitte Bondo Olufsdatter.
Arv efter afdødes far Gomme Gommesen Brandt, [skifte 13.6.1771 lbnr.571].

652    Anne Johanne Bang i Svendborg. Samfrændeskifte 18.6.1782, fol.501B.
E: Niels Aarslev, skipper og købmand. B:
1) Johanne Elisabeth Nielsdatter 6
2) Christen Morsing Aarslev 4
3) Bodil Nielsdatter 3
4) Peder Aarslev 2
5) Anders Årslev 6 mdr.
FM:
1 farbror Anders Aarslev
2 Bertel Klingenberg, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1778.

653    Markus Madsen, skipper i Svendborg. 10.2.1781, fol.502B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Urban Graa. B:
1) Hans Markussen 14
2) Mads Markussen 12
3) Else Marie Markusdatter 10
4) Anne Marie Markusdatter 9
5) Årsele Christiane Markusdatter 7
6) Gertrud Cathrine Markusdatter 5
7) Mette Johanne Markusdatter 1½
8) Markus Markussen, født efter ars død.
FM: født værge Peder Madsen.

654    Christen Knudsen, købmand og hospitalsforstander i Svendborg. 11.10.1781, fol.504B.
Enke efter Christine Nielsdatter, [skifte 5.6.1771 lbnr.570]. B:
1) Henrik Christensen, skipper.

655    Niels Rasmussen Vejle, bager i Svendborg. 14.7.1781, fol.509B.
E: Helle Marie. LV: Søren Becher. B:
1) Elisabeth Cathrine Vejle.
FM: Toftegaard, birkedommer.

656    Else Marie [Villadsdatter Vinding] i Svendborg. 21.3.1780, fol.512.
Enke efter Jens [Ambrosiussen] Nyborg, prokurator, [begravet Svendborg Nikolaj 2.4.1776]. B:
1) Karen Nyborg 24, i Ørbæk præstegård
2) Villads Vinding Nyborg 19, student
3) Anne Sofie Nyborg 15.
FM: halvbror [Ambrosius] Nyborg, birkedommer på Langeland.
[Afdødes mands første ægteskab med Anne Marie Henriksdatter Hind, skifte 16.1.1751 lbnr.351]
[Afdødes mands andet ægteskab med Margrethe Sofie Pohl, begravet Svendborg Frue 29.8.1753].

657    Christoffer Jacobsen, tobakspinder i Svendborg. 28.6.1780, fol.515B.
E: Mette Marie Pedersdatter Groth. LV: Oluf Lynge. B:
1) Marie Cathrine Christoffersdatter 22
2) Karen Sofie Christoffersdatter 19
3) Jacob Christoffersen 17
4) Petronelle Christoffersdatter 16
5) Sidsel Kirstine Christoffersdatter 9
6) Kirsten Christoffersdatter 7
7) Peder Christoffersen 5.
FM: morbror Niels Groth.
Desuden nævnes enkens bror Johan Groth i Maribo.

658    [Anne Hedvig Bech] i Svendborg. 3.10.1783, fol.523B.
E: Lorents Bentsen (Bendixen), toldbetjent. B:
1) Marie Kirstine Lorentsdatter 29
2) Mette Kirstine Lorentsdatter 26
3) Helene Lorentsdatter 24½, i København
4) Anne Hedvig Lorentsdatter 22½, i København.

659    Rasmus Hansen Houmann i Svendborg. 19.2.1784, fol.524.
A:
1) mor Maren Rasmusdatter g.m. Morten Jørgensen i Holmdrup
2) søster Johanne Hansdatter Houmann
3) søster Marie Hansdatter Houmann
4) søster Kirsten Hansdatter Houmann
5) søster Maren Hansdatter Houmann.
Afdøde, der døde i København, havde arv efter sin farbror Rasmus Houmann, herbergsvært, skifte 17.1.1778 lbnr.625.

660    Erik Lindal, guldsmed i Svendborg. 14.5.1784, fol.524B.
E: Karen. LV: Gomme Graa. B:
1) Oluf Rye Lindal 19.
FM: Anders Aarslev.

661    Lorents August i Svendborg. 31.10.1783, fol.525B.
Enke efter Anne [Stritzau, skifte 24.5.1777 lbnr.607]. B:
1) Jacob August
2) Johan August i Mariager toldsted.

662    Marie Cathrine [Caspersdatter] Flindt, ugift i Svendborg. 31.7.1785, fol.527.
A:
0) forældre [Casper Flindt, skifte 20.1.1743 lbnr.307 og Elisabeth Marie Kjeldsdatter Balslev, skifte 2.6.1779 lbnr.632]
1) søster [Elisabeth Caspersdatter] Flindt, enke efter [Hans Christoffersen] Tunø, korporal
2) søster Mette [Caspersdatter] Flindt på Fraugdegård, enke efter Nikolaj [Sørensen] Holmgaard, degn i Fraugde, [skifte Åsum herred gejstlig 28.3.1780 lbnr.55].

663    Pernille Schmidt i Svendborg, der døde 8.9.1785, fol.527B.
E: Johan Nikolaj Myhre, kirurg.
Testamente af 6.7.1783.
Hans A:
Første ægteskab med [Anne Marie Marx, begravet København Helliggejst 17.2.1773, død i barselsseng under et ophold i København]. B:
1) Georg Nikolaj Myhre 16½.
Andet ægteskab med [Johanne Margrethe Saaby, begravet Svendborg Nikolaj 19.4.1781]. B:
2) Palle Saaby Myhre 11.
Hendes A:
1) søsterdatter g.m. Laurids Jensen i Gjorslev Bøgeskov i nærheden af Køge på Sjælland
2) søstersøn Mikkel Rasmussen, snedker på Bornholm
3) søstersøn Jens Rasmussen, snedker på Bornholm
2) søstersøn Frands Henrik Rasmussen på Bornholm.
Litteratur: Kristian Carøe: Den danske lægestand. Kirurger 1738-1785, 1906. Heri side 47: Johan Nikolai Mürer.

664    Kirsten Rasmusdatter i Svendborg. 30.3.1786, fol.529.
E: Anders Volmersen, feldbereder. A:
1) søster Maren Rasmusdatter g.m. Poul Christensen Bødker i Egense
2) bror Rasmus Rasmussen på Hvidkilde gods, død. 4B:
a Rasmus Rasmussen i Egense
b Stine Rasmusdatter
c Cathrine Rasmusdatter
d Marie Rasmusdatter g.m. Rasmus Hansen i Øster Skerninge
3) søster Anne Rasmusdatter, død. 6B:
a Cathrine Hansdatter, død, var g.m. Anders Rasmussen, handskemager i Svendborg. 5B:
1 Rasmus Andersen 15
samt 4 døtre i København
b Rasmus Hansen i Egense
c Anders Hansen i Rødskebølle [i Sørup sogn]
d Oluf Hansen på Thurø
e Anne Hansdatter g.m. Christen Andersen i Pasop [i Sørup sogn]
f Christine Hansdatter, død, var g.m. Niels Juul i Egense. B: 2 sønner.
4) halvbror Niels Rasmussen Bødker i Egense på Hvidkilde gods, død. 3B:
a Karen Nielsdatter g.m. Hans Nielsen i Egense
b Rasmus Nielsen i Egense
c Stine Nielsdatter g.m. Niels Juul i Egense
5) halvbror Frederik Rasmussen i Kogtved på Hvidkilde gods, død. 4B:
a Rasmus Frederiksen i Kogtved
b Peder Frederiksen i Egense
c Jørgen Frederiksen, [skoleholder] for degnen i Ollerup
d Kirsten Frederiksdatter g.m. Rasmus Knudsen i Egense
6) halvbror Christen Mose på Drejø, død. 2B:
a Niels Christensen på Drejø
b Ellen Christensdatter i Hundstrup

665    Karen Jørgensdatter i Svendborg. 8.2.1786, fol.531.
E: Helle Sørensen. B:
1) Jørgen Hellesen 8
2) Mette Marie Hellesdatter 4.

666    Mads Pedersen, avlsmand i Svendborg. 7.4.1786, fol.531B.
E: Maren Jensdatter. LV: Urban Graa. B:
1) Peder Nielsen Madsen 6.
FM: Gomme Graa.

667    Karen Madsdatter i Svendborg. 9.5.1786, fol.532B.
Enke efter Christen Andersen, [skifte 5.12.1764 lbnr.484].
Afdøde havde fledføringskontrakt af 18.10.1783 med Marie Elisabeth Krøyer, enke efter afdødes eneste barn B:
1) Johan Frederik Christensen Bech.
LV: [bror] Gomme Krøyer.

668    Gregorius Schalkam i Svendborg. 9.5.1786, fol.533B.
E: Gyde Marie Pedersdatter. B:
1) Elisabeth Schalkam 6.
FM: født værge Peder Schalkam.

669    Gertrud Dorthe Hansdatter. 29.10.1786, fol.533B.
E: Jesper Hansen, færgemand. B:
1) Hans Henrik Jespersen i København
2) Frands Christian Jespersen 27, farer til søs
3) Elisabeth Marie Jespersdatter g.m. Johan Liebroth, stolemager.

670    Anne Andersdatter i Svendborg. 22.3.1787, fol.534B.
Enke efter Rasmus Andreassen, [skifte 18.1.1779 lbnr.621]. B:
1) Hans Rasmussen 35
2) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Erik Svendsen, feldbereder
3) Kirsten Rasmusdatter
4) Marie Rasmusdatter.

671    Peder Henriksen Lindegaard i Svendborg. 27.3.1787, fol.534B.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Urban Graa. B:
1) Henrik Pedersen 5
2) Anders Pedersen 4
3) Hans Thorbjørnsen 1½.
FM: født værge Jørgen Henriksen Lindegaard.

672    Rasmus Hansen, daglejer i Svendborg, der døde 15.5.1787, fol.535.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Anders Hansen, skomager. B:
1) Elsebeth Rasmusdatter 6 mdr.
FM: Niels Skaaning.

673    Maren Jørgensdatter i Svendborg. 13.9.1787, fol.535B.
E: Peder Lindegaard, skomager. A:
1) bror Lindkilde, teglbrænder i Krogshave ved Vesterskov på Falster
2) søster Anne Jørgensdatter g.m. Peder Poul Bodina i teglværket i Svendborg, teglbrænder på baroniet Lehn.

674    Kirsten Nielsdatter i Svendborg. 17.1.1788, fol.536B.
E: Hans Pedersen, smed. A:
1) søster, død. 2B:
a Mads Nielsen Søberg i Skovsbo
b Margrethe Nielsdatter i Wallenberg ved Kiel.

675    Anne Hansdatter i Svendborg. 22.2.1788, fol.538.
E: Frederik Simonsen, feldbereder. B:
4) Hans Frederiksen 35, feldbereder.
Første ægteskab med [Jens Sørensen Vejle, feldbereder, skifte 30.1.1747 lbnr.330]. B:
1) Anne Margrethe [Jensdatter Vejle] g.m. Anders Olufsen, købmand i København
2) [Hedvig Magdalene Jensdatter Vejle, skifte Vends herred gejstlig 22.11.1781 lbnr.127]. E: [Johan Conrad Jacobsen] Fabricius i Sønder Åby, præst i [Husby og Wedellsborg kapel]. 5B:
a [Jacob Peder Fabricius]
b [Frederik Bager Fabricius]
c [Cathrine Sofie Vilhelmine Fabricius]
d [Mette Sofie Christine Fabricius]
e [Frederikke Juliane Louise Fabricius]
3) Marie Magdalene [Jensdatter Vejle] g.m. Christian Schultz, feldbereder i Svendborg.
(Se skifte 4.4.1759 Wedellsborg gods skifteprotokol 1758-1771 fol.19B efter Margrethe Jensdatter Vejle].

676    Karen Olufsdatter i Svendborg. 11.4.1788, fol.539B.
E: Hans Mortensen, skrædder. A:
2) søster Maren Olufsdatter, enke efter Niels Christensen i Skalbjerg i Vissenbjerg sogn. Afdøde efterlader 2 børn
2) halvbror Jacob Olufsen i Skalbjerg.

677    Karen Rasmusdatter i Svendborg. 24.4.1788, fol.540.
E: Hans Andersen.
Afdøde efterlader umyndige børn, hvis navne ikke angives.

678    Margrethe Cathrine Nielsdatter [Hundorph] i Svendborg. 21.5.1788, fol.541.
Enke efter Frederik Christian Friis, skifte 24.7.1775 lbnr.595]. B:
1) Edvard Friis
2) Sofie Margrethe Friis, enke efter [Laurids Pedersen] Sattrup, præst i Dannemare og Tillitse, død [21.1.1788]
3) Peder Friis, præst i Vetterslev [og Høm]
4) Johannes Friis på Hesselagergård.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Nielsen Hundorph, guldsmed.

679    Kirsten [Hansdatter] i Svendborg 21.6.1788, fol.542.
Enke efter Henrik Madsen. B:
1) Isak Henriksen 27
2) Mads Henriksen 18
3) Hans Claus Henriksen 15
4) Peder Isak Henriksen 11.
FM: farbror Søren Madsen, handskemager.

680    Anne Margrethe Hansdatter i Svendborg. 28.8.1788, fol.543B.
E: Niels Pedersen Helt.
Første ægteskab med [Peder Henriksen Lindegaard, skifte 27.3.1787 lbnr.671]. B:
1) Henrik Pedersen 7
2) Anders Pedersen 5
3) Hans Thorbjørnsen 3.
FM: farbror Jørgen Henriksen [Lindegaard].

681    Peder Rhein, kobbersmed i Svendborg. 15.1.1789, fol.545.
E: Dorthe Marie Gertner. LV: Peder Andersen Møller. B:
1) Niels Rhein 6
2) Oluf Rhein 4
3) Ellen Cathrine Rhein 12 uger.
FM: [Johannes] Bager, byskriver.
Arv i boet efter enkens mor [Ellen Cathrine Bruunsgaard, skifte 18.3.1780 lbnr.647], enke efter afdødes far Niels Gertner til enkens bror Anders Gertner.

682    Karen Thomasdatter i Svendborg. 11.2.1789, fol.546B.
E: Peder Pedersen, hyrde. B:
1) Thomas Pedersen 20
2) Anne Pedersdatter 17
3) Peder Pedersen 15
4) Karen Pedersdatter 11
5) Birthe Margrethe Pedersdatter 9.

683    Maren Jensdatter i Svendborg. 14.4.1789, fol.547.
E: Christian Gudberg. B:
1) en datter g.m. Herman Bertelsen, bødkersvend i København
2) Christen Christiansen 26, væver
3) Jens Christiansen 24, skomagersvend
4) Rasmus Christiansen 19
5) Hans Nikolaj Christiansen 17, pottemagerdreng
6) Jørgen Aksel Christiansen 14, i væverlære.

684    Karen Jensdatter i Svendborg. 10.6.1789, fol.547B.
E: Claus Olufsen Kusk, skovfoged. B:
1) Jørgen Clausen i Dongs Højrup i Kirkeby sogn
2) Henrik Clausen, murer
3) Oluf Clausen på Thurø, død. 1B:
a Marie Olufsdatter
4) Ellen Margrethe Clausdatter g.m. Niels Pedersen, tømrer i Øster Åby
5) Maren Clausdatter 40.

685    Peder Pedersen Kloster i Svendborg. 4.7.1789, fol.548.
E: Anne Hansdatter. LV: Claus Jacob Clausen, købmand. B:
1) Christiane Pedersdatter 7.
FM: Jacob Lorents Bech, glarmester.

686    Gundil Cathrine i Svendborg. 13.7.1789, fol.549.
Enke efter Simon Schmidt, inspektør. B:
1) en datter, død. E: Hans Pedersen, hattemager. 2B:
a Simon Hansen Schmidt
b Gundil Cathrine Hansdatter, på Tåsinge.

687    Margrethe Christensdatter i Svendborg. 14.7.1789, fol.549B.
E: Laurids Theil, skrædder. B:
1) Marie Lauridsdatter 13
2) Ellen Cathrine Lauridsdatter 10
3) Charlotte Lauridsdatter 7
4) Christine Margrethe Lauridsdatter 5
5) Christen Lauridsen 4
6) Anne Marie Lauridsdatter 10 uger.

688    Karen Hansdatter i Svendborg. 13.9.1789, fol.551.
E: Frands Christian Jespersen, matros. B:
2) Gertrud Frandsdatter 4 uger.
Uden ægteskab B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter 4.
FM: Jochum Liebroth.

689    Hans Hansen Lange, snedker i Svendborg. 24.6.1789, fol.551B.
E: Karen Nielsdatter i Ærøskøbing. B:
1) Hans Hansen 30, matros i Rudkøbing
2) Andreas Hansen 27, i Rudkøbing
3) Mads Hansen Lange 26, bødkersvend i Rudkøbing
4) Marie Hansdatter i Ærøskøbing.

690    Laurids Brems, daglejer i Svendborg. 2.2.1784, fol.553.
E: Anne Kirstine Olufsdatter. LV: Schultz Just, sadelmager. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter
2) Frederik Christian Lauridsen
3) Andreas Lauridsen
4) Oluf Lauridsen
5) Bodil Kirstine Lauridsdatter
6) Pernille Lauridsdatter.
FM: Søren West, skibstømrer.

691    Rasmus Henriksen, daglejer i Svendborg. 16.4.1784, fol.554.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Fich, skoflikker. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 13
2) Henrik Rasmussen 11
3) Hans Rasmussen 10
4) Poul Rasmussen 6.
FM: Peder Frederik Jensen, knapmager.

692    Jens Rogen, snedker i Svendborg. 1.7.1784, fol.554B.
E: Karen Andersdatter. LV: Qvist, købmand. B:
1) Anne Marie Jensdatter
2) Maren Jensdatter
3) Hans Jensen 28, snedkersvend
4) Anne Dorthe Jensdatter
5) Anders Jensen.

693    Hans Krambech, skibskarl i Svendborg. 8.3.1785, fol.555.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Poulsen. B:
1) en datter g.m. Rasmus Christensen, skomager i Angel
ved Christian Lindegaard, skomager i Svendborg som beslægtet.

694    Hans Christian Madsen i Svendborg. 9.10.1787, fol.556.
E: Karen Nielsdatter. FM: Frederik Gottschalck, sadelmager. A:
1) halvbror Ulrik Post.

695    Hans Peder, matros i Svendborg. 17.3.1788, fol.556B.
E: Susanne Jensdatter. LV: Rasmus Clausen. B:
1) Karen Hansdatter 23, i Ærøskøbing
2) Peder Hansen 20.

696    Rasmus Lund, daglejer i Svendborg. 19.3.1788, fol.557B.
E: Maren Hansdatter. LV: Oluf Christiansen. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 19.
FM: Peder Poulsen, skipper.

697    Bodil Mortensdatter i Svendborg. 21.4.1788, fol.558B.
E: Carl Buch, daglejer. A:
1) bror Rasmus Mortensen Stehr i Bregninge på Tåsinge
2) søster Stine Mortensdatter
3) søster Malene Mortensdatter i Vester Åby
4) søster Anne Mortensdatter i Troensen på Tåsinge.

698    Niels Andersen, pensionist i Svendborg. 17.9.1788, fol.559.
E: Barbara Kirstine. LV: Ludvig Sørensen, væver. B:
1) Rasmus Nielsen 17
2) Anne Marie Nielsdatter 13
3) Marie Kirstine Nielsdatter.
FM: Søren West, skibstømrer.

699    Anne Margrethe [Akselsdatter] Hvid i Svendborg. 26.9.1788, fol.560.
Enke efter Rasmus Nielsen, [skifte 13.3.1778 lbnr.624]. B:
1) Marie Kirstine Rasmusdatter 28, der ægter Lersted
2) Aksel Hvid 26, skibskarl
3) Margrethe Rasmusdatter 24, g.m. Mathias Henriksen Lindegaard i København
4) Elisabeth Rasmusdatter 18, i Skaarup
5) Maren [Lisbeth Kirstine] Rasmusdatter g.m. Johannes Hansen i Hals ved Ålborg.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter g.m. Albjerg.

700    Mette Margrethe Gregersdatter i Svendborg. 15.2.1790, fol.563.
E: Søren [Eliassen] West, tømrer. B:
1) Johanne Sørensdatter 19
2) Else Kirstine Sørensdatter 18, i København
3) Jørgen Graa Sørensen 16, i København.
FM: Urban Graa, som beslægtet.

701    Margrethe Mørch, ugift i Svendborg. 1.2.1790, fol.563B.
Testamente af 6.1.1790. A:
1) bror Mathias Mørch i Odense og hans 4B:
a Marie Elisabeth Mørch, der ægter Johannes Albjerg
b Christian Mørch 15
c Jens Tornø Mørch 10
d Frands Klarskov Mørch 9.
FM: Gomme Krøyer.

702    Anders Hansen, sejlmager i Svendborg. 23.10.1787, fol.564B.
Enkemand efter Christiane Frederikke [Gudme], der døde 6 uger før sin mand. B:
1) Ingeborg Cathrine Andersdatter 27
2) Ellen Cathrine Andersdatter
3) Marie Kirstine Andersdatter 22
4) Gertrud Dorthe Andersdatter 20
5) Johanne Cathrine Andersdatter 18
6) Erik Gudme Andersen 12.
FM: Ditlev Rabe, tobakspinder.

703    Knud Hansen, daglejer og hustru i Svendborg. 30.12.1788, fol.569.
Hans A:
1) far Anders Dinesen i Frørup ved afdødes bror Jørgen Andersen i Svinninge
Hendes A:
1) mor Karen, enke efter Jens i Gudme Hospital
2) bror Rasmus Jensen i Gudme
3) søster Bodil Jensdatter g.m. Hans Rasmussen i Gudme
4) søster Dorthe Jensdatter på Thurø
5) halvbror Laurids Jensen i Gudme.Svendborg Byfoged
Skifteprotokol
1790-1812704    Karen Andersdatter i Svendborg. 1.6.1790, fol.1B.
E: Johan Christoffer Schreiber, trompeter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 8.4.1788.

705    Marie Knudsdatter, ugift i Svendborg. 6.7.1790, fol.1B.
A:
1) bror Niels Knudsen i Gudme på Broholm gods
2) søster, død. 1B:
a Johanne Madsdatter.
FM: Christian Schultz Just.

706    Peder Bang, væver i Svendborg. 15.9.1790, fol.2B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Laurids Pedersen Dam, pottemager.
Testamente af 8.9.1790.

707    Laurids Hansen, tjenestekarl i Svendborg. 6.12.1790, fol.3B.
A:
1) bror Jens Hansen i Frørupgård på Glorup gods
2) bror Hans Hansen i Oure på Tiselholt gods
3) søster Karen Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen i Frørup på Glorup gods
4) halvsøster Birthe Hansdatter i Hesselager præstegård
5) halvsøster Anne Hansdatter i Gudme.
Afdøde døde 5.12.1790.

708    Johanne Johansen Albjerg, styrmand i Svendborg. 28.12.1790, fol.4B.
E: Marie Elisabeth. LV: Urban Graa. B:
1) Johannes Albjerg 9 uger.
FM: Peder Hundorph, guldsmed ved søn Niels Hundorph, skipper, som beslægtet.

709    Hans Krøyer Bech, sømand i Svendborg. 28.12.1790, fol.6.
A:
1) mor Marie Elisabeth [Hansdatter] Krøyer g.m. Niels Lauridsen, feldbereder
2) bror Christen Bech 25
3) bror Anders Bech 16
4) søster Marie Elisabeth Bech g.m. Hans Nielsen, feldbereder
5) halvsøster Christiane Nielsdatter 2½.
FM: morbror Gomme Krøyer, købmand.
Arv efter afdødes far Johan Frederik [Christensen] Bech.

710    Jørgen Hansen, rebslagersvend i Svendborg. 22.1.1791, fol.6B.
E: Sofie Hansdatter. LV: Laurids Theill skrædder. B:
1) Maren Jørgensdatter 9
2) Hans Jørgen Jørgensen 4
3) Anne Kirstine Jørgensdatter 6 mdr.
FM: Jesper Hansen, færgemand.

711    Anne Eriksdatter i Svendborg, der døde 17.2.1791, fol.7B, 9B, 15.
Enke efter Henrik Nielsen, smed.
Hans A:
1) bror Ernst Nielsen
2) bror Peder Nielsen i Kragnæs ved Marstal, død. 3B:
a Hans Pedersen i Kragnæs
b Henrik Pedersen, død. 3B:
1 Anne Henriksdatter 9
2 Frederik Henriksen 8
3 Karen Henriksdatter 7
c Karen Pedersdatter g.m. Niels Errebo i Ulbølle
3) søster Karen Nielsdatter, død. 3B:
a Christen Lauridsen i Øster Bregninge på Ærø
b Karen Lauridsen g.m. Jens Ernst i Skovby på Ærø
c Cathrine Marie Lauridsdatter g.m. Hans Casper i Øster Bregninge
Hendes A:
1) søster, død. 3B:
a Erik Jensen
b Anne Kirstine Jensdatter 22
c Erik Jensen Høj i Øster Skerninge 12
2) søster, død. 3B:
a Erik Jensen i Ollerup 32
b Christian Jensen i Ollerup 30
c Niels Jensen i Ollerup 26.

712    Niels Rasmussen, møllersvend i Svendborg, der døde 21.2.1791, fol.8, 10B, 14B.
Uden ægteskab med sin forlovede Marie Rasmusdatter B:
1) Peder Nielsen, der er lyst i kuld og køn.
FM: Peder Jacobsen, møller i grubemøllen.
Arv i boet efter afdødes mor Ellen Margrethe [Snedevind], skifte Sandholt [16.4.1788 fol.147B, 162. E: afdødes far Rasmus Jensen, møller i Sandholt mølle i Sandholts Lyndelse sogn]

713    Jens Nielsen, daglejer i Svendborg. 14.3.1791, fol.8B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Urban Graa. B:
1) Anne Marie Jensdatter 1½.
FM: farbror Rasmus Nielsen.
Afdøde døde i arbejde som tærsker på Drejø, [begravet Drejø 9.3.1791].

714    Niels Pedersen Helt, skomager i Svendborg. 23.4.1791, fol.11.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Hans Alsing. B:
1) Peder Nielsen 4
2) Anne Kirstine Nielsdatter 3.
FM: Hans Hansen, tobakspinder.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Hansdatter, skifte 28.8.1788 lbnr.680].
[Anne Margrethe Hansdatters] første ægteskab med Peder Henriksen Lindegaard, [skifte 27.3.1787 lbnr.671]. Arv til 2 børn.

715    Johanne [Helvig] i Svendborg. 25.7.1791, fol.13, 16B, 56B.
Enke efter [Henrik] Buchholtz, skoleholder [i Vejstrup, afskediget 1785]. B:
1) Ida Margrethe Buchholtz 23, i København
2) Hans Buchholtz 21, i Odense latinskole.

716    Johanne Rasmusdatter i Svendborg. 9.9.1791, fol.13B, 17, 61B.
Enke efter Jens Bartholomæussen Flindt. A:
1) søster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Gregersen, rytter i Tvede, begge døde. 2B:
a Laurids Pedersen i Tvede
b Gertrud Pedersdatter, død. E: Oluf Johansen i Magleby på Langeland. 5B:
1 Kirsten Hansdatter 9
2 Maren Olufsdatter 7
3 Johanne Olufsdatter 5½
4 Karen Olufsdatter 4½
5 Hans Olufsen 2½
2) bror Rasmus Madsen, uvist hvor, formentlig død.
Jens Bartholomæussen Flindts første ægteskab med [Dorthe Michaelsdatter, skifte 9.11.1770 lbnr.554]. Arv til B:
1) Kirsten Jensdatter Flindt g.m. Johan Andreas Hauptmann
2) Mette Jensdatter Flindt g.m. Niels Henningsen, snedker
3) Frederikke Jensdatter Flindt
4) Poul Frederik Jensen Flindt
5) Christiane Jensdatter Flindt g.m. Johannes Kønig.

717    Gotfred Jantzen, byskriver i Svendborg. 26.10.1791, fol.20B.
E: [Anne Cathrine Graa]. LV: Peder Klingenberg. B:
1) [Anne Susanne Jantzen]
2) [Bodil Kirstine Jantzen].
FM: morbror Gomme Graa.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.7 pag. 237):

718    Claus Jacob Clausen [Errebo], købmand i Svendborg. 16.11.1791, fol.21B.
E: Johanne Albjerg. B:
6) Ingeborg Clausdatter 14
7) Helle Marie Clausdatter 13
8) Johanne Jacobine Clausdatter 9
9) Maren Clausdatter 6
10) Anders Albjerg Clausen 2.
FM:
1 morbror Niels Albjerg
2 farbror Rasmus Knudsen Clausen i Ærøskøbing.
Af første ægteskab med [Ingeborg Hansdatter Brandt, begravet Svendborg Frue 18.2.1775]. B:
1) Salome [Clausdatter] g.m. [Mikkel] Groth, [købmand] i Ærøskøbing
2) Karen [Clausdatter] g.m. [Josef] Jensen, [købmand] i Ærøskøbing
3) Hans Christian Clausen 25, student, i Asserballe præstegård på Als
4) Anne Clausdatter 21
5) Marie Elisabeth Clausdatter 20.

719    Maren Pedersdatter i Svendborg. 22.12.1791, fol.30B, 31B.
E: Peder Hansen, daglejer. A:
1) Dorthe Jepsdatter g.m. Christian Løve i Ulbølle på Rødkilde gods.
Afdøde døde 21.12.1791.

720    [Valdemar] Terkildsen, kancelliråd i Svendborg. 23.12.1791, fol.31.
E: [Marie Margrethe].
Arvinger angives ikke.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter pag. 293):

721    Niels Aarslev, købmand i Svendborg. Samfrændeskifte 5.1.1792, fol.32B.
E: Hermandine Hermansdatter. LV: Jesper Rasmussen, feldbereder. B:
5) Anne Johanne Nielsdatter 8
6) Herman Nielsen Aarslev 5.
FM: farbror Laurids Aarslev.
Første ægteskab med [Anne Johanne Bang, skifte 18.6.1782 lbnr.652]. B:
1) Johanne Elisabeth Nielsdatter 15
2) Bodil Dorthe Nielsdatter 12
3) Peder Aarslev 11
4) Anders Årslev 10.
Desuden nævnes Herman Borring.
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1788.

722    Anne Madsdatter i Svendborg. 30.1.1792, fol.33B.
E: Anders Pedersen, skomager.
Første ægteskab med [Henrik Lindegaard, skifte 6.5.1763 lbnr.474]. B:
1) Peder Henriksen Lindegaard, [skifte 27.3.1787 lbnr.671]. 3B:
a Henrik Pedersen 10
b Anders Pedersen 8½
c Hans Thorbjørnsen 6
2) Mathias Henriksen Lindegaard, skomager i København
3) Jørgen Henriksen Lindegaard 34, skomagersvend i Svendborg.

723    Rasmus Lauridsen, ugift tjenestekarl i Svendborg. 1.2.1792, fol.35, 39, 283B.
A:
1) morbror Torben Hansen ved søn Carl Thorbjørnsen i Sandager i Gislev sogn
2) faster g.m. Niels Hermansen i Ravndrup [i Gislev sogn].

724    Anne Marie Christiansdatter Fromberg i Svendborg. 5.2.1792, fol.35B, 223.
E: Rasmus Pedersen Stuhr. B:
1) Marie Rasmusdatter g.m. Fjelsted, underofficer ved søetaten i København
2) Christiane Elisabeth Rasmusdatter g.m. Oluf Bagge, skibstømrer i København
3) Peder Christian Rasmussen 24, sejlmagersvend.

725    [Gottlieb Joachim] Dilleben, kaptajn i Svendborg. 5.2.1792, fol.36, 339.
Enkemand efter [Charlotte Amalie Sørensdatter Seidelin, begravet Svendborg Nikolaj 9.5.1787]. B:
1) [Hans Adolf Dilleben, døbt Svendborg Frue 9.1.1769].
Desuden nævnes:
1 afdødes svigerfar Søren Seidelin, der døde [skifte Kolding. 28.6.1798 lbnr.1090]
2 afdødes svoger Hans Seidelin
3 afdødes svoger Søren Seidelin.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.12 pag. 317.)
(Sml. lbnr.622).

726    Niels Knudsen Styrup, 18.2.1792, fol.36B.
E: Marie Hansdatter Vandal. LV: Oluf Groth. købmand. B:
1) Rasmus Nielsen Styrup 17, i bagerlære.
FM: Christian Schultz Just g.m. afdødes søskendebarn.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1785.

727    Mourids Hansen i Svendborg. 14.3.1792, fol.38B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Thomas Friis. B:
1) Hans Mouridsen 27
2) Birthe Mouridsdatter 24, enke efter Rasmus Parsberg
3) Knud Mouridsen 16
4) Maren Mouridsdatter 12
5) Johan Henrik Mouridsen 8
6) Inger Kirstine Mouridsdatter 7.
FM: farbror Peder Hansen Mouridsen, skipper.
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Christian Christiansen i København.
Afdøde døde i Rotterdam.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.11 pag. 309.)

728    Laurids Jørgensen, rokkedrejer i Svendborg. 14.2.1792, fol.39.
E: Else Jensdatter. LV: Hans Pedersen, smed. B:
1) Jens Lauridsen
2) Pernille Lauridsdatter g.m. Poul Mortensen, smed
3) Johanne Lauridsdatter g.m. Laurids Lauridsen, bødker
4) Anne Margrethe Lauridsdatter g.m. Peder Madsen, værtshusholder i København.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.15 pag. 357.)

729    Kirsten Nielsdatter i Svendborg. 2.5.1792, fol.40, 41, 43.
E: Poul Hansen, vognmand.
Første ægteskab med Rasmus Pedersen, [skifte 1.5.1780 lbnr.644]. B:
1) Niels Rasmussen 28, i Lumby på Tåsinge
2) Anne Margrethe Rasmusdatter 24, i Holsten.
FM: Peder Poulsen, skipper, som beslægtet.

730    Oluf Iversen [Pedersen], værtshusholder i Svendborg. 11.5.1792, fol.40B.
E: Anne [Cathrine] Madsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1792.

731    Knud Jørgensen Schiøtt i Svendborg. 30.6.1792, fol.42, 159, 160B, 177B, 209.
Enkemand. B:
1) en datter, død. E: Peder Hansen, feldbereder. 2B:
a Hans Pedersen
b Marie Pedersdatter
2) Rasmus Knudsen Schiøtt
3) Jens Knudsen Schiøtt, død. 2B:
a Jørgen Jensen 16, murerdreng i København
b Jens Jensen 12.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.3 pag. 143).

732    Abelone [Clausdatter] i Svendborg.30.8.1792, fol.43B.
Enke efter Claus Unger, [forvalter på Bjørnemose i Tved].
Testamente af 25.3.1768.
Claus Ungers første ægteskab med [Marie Pedersdatter Møller, død Tved 15.1.1754]. B:
1) Erik Christian Unger, kapellan i Humble
2) Ida Clausdatter Unger i Gudme, [skifte Gudme herred gejstlig 19.10.1785 lbnr.102]. E: [Christian Carl Vestesen] Lund, præst i Gudme og Brudager. 1B:
a Claus Unger Lund, student
3) Sofie Unger g.m. Niels Stub Nyborg, degn i Tranekær.

733    Jørgen Henriksen Lindegaard, ugift skomagersvend i Svendborg. 13.9.1792, fol.44B.
A:
0) forældre [Henrik Lindegaard, skifte 6.5.1763 lbnr.474 og Anne Madsdatter i Svendborg. 30.1.1792 lbnr.722]. E: afdødes stedfar Anders Pedersen, skomager
1) bror Peder Henriksen Lindegaard, [skifte 27.3.1787 lbnr.671]. 2B:
a Henrik Pedersen Lindegaard 10
b Anders Pedersen 9
2) bror Mathias Henriksen Lindegaard, skomager i København.

734    Dorthe Andersdatter Bay i Svendborg. 2.1.1793, fol.45B, 51B.
E: Jørgen Pedersen, daglejer. A:
1) bror Christen Andersen, bager i Kværndrup
2) bror Peder Andersen i Egeskov
3) bror Hans Andersen i Kværndrup, død. 4B:
a Søren Hansen
b Peder Hansen
c Mads Hansen
d Christian Hansen
4) bror Niels Hansen, død. 2B:
a Otto Nielsen 20
b Karen Nielsdatter 18
5) søster Johanne Andersdatter g.m. Elias Mende, murer
6) søster Karen Andersdatter 50
7) halvbror Christian Nielsen i Kværndrup. 2B:
a Jens Nielsen
b Christian Nielsen.

735    Hans Clausen i Svendborg. 8.1.1793, fol.45B, 48, 68.
Enkemand. B:
1) Johanne Margrethe Hansdatter g.m. Christian Hellevad
2) Maren Hansdatter, skifte 30.1.1782 lbnr.650, var g.m. Christian Hellevad, nu g.m. søsteren. 2B:
a Anne Margrethe Hellevad
b Simon Clemen Hellevad
3) Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Peder Andersen, købmand.

736    Karen Nielsdatter i Svendborg. 8.1.1793, fol.46B.
Enke efter Lorents Møller, kandestøber, [skifte 22.6.1780 lbnr.638]. B:
2) Maren Lorentsdatter 44
3) Anne Malene Lorentsdatter g.m. Otto Hansen
4) Hans Jacob Møller 33, kandestøber.
Desuden B:
1) Jørgen Mortensen Møller, død. 4B:
a Morten Jørgensen 21, i Pindmølle i Svendborg
b Maren Jørgensdatter 19
c Anders Jørgensen 17
d Jørgen Jørgensen 10.

737    Anne Cathrine Madsdatter i Svendborg. 1.2.1793, fol.50B, 55B.
Enke efter Oluf Iver Pedersen, værtshusholder, skifte 11.5.1792 lbnr.730. B:
1) Maren Olufsdatter på Spanagergård på Sjælland
FM: Henrik Fich, bager, som beslægtet
2) Gertrud Marie Olufsdatter g.m. Laurids Jørgensen.

738    Jens Pedersen, skomager i Svendborg. 9.2.1793, fol.52, 66B.
Enkemand efter Maren Christiansdatter, der døde kort for sin mand. B:
1) Sidsel Marie Jensdatter 4½.
FM: morfar Christen Hansen, hattemager ved søn Hans Christian Hansen, hattemagersvend.

739    Maren Hansdatter i Svendborg. 9.2.1793, fol.53B, 65B.
E: Peder Pedersen, daglejer. B:
1) Inger Pedersdatter 1½
2) Cathrine Marie Pedersdatter 5 uger.

740    Kirsten Olufsdatter i Svendborg. 18.2.1793, fol.54.
Enke efter Peder Johansen Groth, [skifte 7.6.1785 lbnr.527]. B:
1) Oluf Groth
2) Anne Marie Groth g.m. Leonard Schrøder, brændevinsbrænder i København
3) Gertrud Groth g.m. Peder Thomsen Møller i Øverste Ørkilds mølle i Svendborg, begge døde. 3B:
a Peder Groth Thomsen 15
b Anne Christine Thomsen 14
c Simon Pedersen Thomsen 13
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.14 pag. 349).

741    Niels Groth i Svendborg. 19.2.1793, fol.55, 277, 312.
A:
0) forældre [Peder Johansen Groth, skifte 7.6.1785 lbnr.527 og Anne Marie Nielsdatter Repsø, skifte 27.2.1741 lbnr.285]. B:
1) bror Johan Groth, købmand i Maribo, [skifte Maribo 5.3.1784 lbnr.64]. 1B:
a [Maren] Groth g.m. [Jacob] Pedersen i Maribo, inspektør [på Knuthenborg]
2) søster Mette Marie Groth, enke efter Christoffer Jacobsen, [skifte 28.6.1780 lbnr.657]
Fars andet ægteskab med [Kirsten Olufsdatter]. B:
3) halvsøster Anne Marie Groth g.m. [Leonard] Schrøder i København
4) halvsøster Gertrud Groth, død. E: Peder Thomsen Møller i Øverste Ørkilds mølle i Svendborg. 3B:
a [Peder Groth Thomsen]
b [Anne Christine Thomsen]
c [Simon Thomsen]
5) halvbror Oluf Groth.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.9 pag. 277).

742    Gert Jensen Køge i Svendborg. 25.3.1793.
E: Ellen Cathrine [Hansdatter], nu i København. B:
5) Hans Jørgen Køge
6) David Køge.
[Første ægteskab med Sofie Pedersdatter, begravet Svendborg Nikolaj 9.9.1751]. B:
1) Sofie Køge g.m. J. C. Faust i København.
2) [Jens Adolf Køge], oberstløjtnant, [begravet København Garnison 9.10.1789]. E: [Sofie Magdalene Schønberg] nu g.m. J. Johan Noer i København
3) Anne Cathrine Køge g.m. P. A. Ebbesen i København
4) Karen Køge g.m. R. Wenzel i København.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.4 pag. 135).

743    Jesper [Edvardsen] Friis i Svendborg. 30.3.1793, fol.57B.
Enke efter Anne [Jensdatter] Riber, [skifte21.3.1771 lbnr.558.]
Testamente af 4.3.1737.
Hans A:
1) bror [Peder] Edvardsen Friis, præst i Skælskør, [død 28.7.1765]. 1B:
a Petronelle Jacobæa Friis g.m. [Peder] Friis, borgmester i Roskilde.
Hendes A:
1) bror [Bertel Jensen Riber, skifte 12.1.1725 lbnr.147]. B:
a Birthe Cathrine Bertelsdatter Riber g.m. [Hans] Rasmussen
b Anne Marie [Bertelsdatter] Riber, [skifte 14.1.1761 lbnr.446]. Første ægteskab med Thomas Sørensen, [skifte 2.11.1757 lbnr.413]. 2B:
1 Niels Bartholin Thomsen, guldsmed
2 Maren Thomasdatter, der døde, var g.m. Simon Rye, købmand.
Anne Marie [Bertelsdatter] Ribers andet ægteskab med Niels Bech. 1B:
3 Birgitte Cathrine Nielsdatter Bech g.m. [Christian] Qvist, købmand.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter no.3 pag. 91).

744    Gertrud Pedersdatter i Svendborg. 3.6.1793, fol.59.
E: Niels Poulsen, skibskarl. B:
1) Poul Nielsen 40
2) Marie Nielsdatter g.m. Niels Hansen, brændevinsbrænder
3) Jørgen Nielsen 37
4) Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Vejen, hosekræmmer
5) Peder Nielsen 26, alle i København.

745    Anne Margrethe Jepsdatter i Svendborg. 5.6.1793, fol.59B.
E: Christian Zachariassen Bruun, skomager. B:
1) Karen Christiansdatter 10.

746    Anne Cathrine Schreiber, ugift tjenestepige i Svendborg. 24.6.1793, fol.60B, 278B.
A:
1) far Johan Christoffer Schreiber, trompeter i Jylland.

747    Cathrine Sørensdatter i Svendborg. 28.6.1793, fol.60B, 63.
E: Laurids Pedersen Espe, smed. B:
1) Marie Lauridsdatter 5
2) Elisabeth Lauridsdatter 4
3) Birgitte Lauridsdatter 2
4) Kirsten Lauridsdatter 14 dage.

748    Anne Dorthe i Svendborg. 21.9.1793, fol.65.
E: Jacob Petri, musketer. B:
1) Kirstine Cathrine Jacobsdatter 23
2) Johan Christoffer Jacobsen 20
3) Mathias Gottlieb Jacobsen 17.
FM: Verner Parsberg, skrædder.

749    Peder Ulrik Toftegaard i Svendborg. 10.11.1793, fol.65, 71, 74B, 100B, 118, 357, 358, 360B, 364B, 369B, 407B, 409B, 413B.
Testamente af 27.9.1791. A:
1) Sofie Holm, nu g.m. Steffensen.
Desuden nævnes afdødes bror [Andreas Christian Ulrik] Toftegaard, birkedommer.

750    Karen Poulsdatter i Svendborg. 29.11.1793, fol.66, 69.
E: Peder Pedersen, hyrde. A:
1) bror Anders Poulsen i Krarup
2) halvbror Peder Jensen i Stågerup [i Ollerup sogn]
3) halvbror Poul Jensen, død. 1B:
a Anne Marie Poulsdatter 1¾ ved stedfar Jens Nielsen i Ollerup
4) halvsøster Margrethe Jensdatter 40
5) halvsøster Marie Jensdatter g.m. g.m. Anders Pedersen Høj i Hundtofte.

751    Anne Poulsdatter, ugift tjenestepige i Svendborg. 18.1.1794, fol.74, 75.
A:
1) bror Anders Poulsen i Holmdrup
2) bror Hans Poulsen i Holmdrup
3) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Holmdrup,
alle på Hvidkilde gods.

752    Jens Godskesen, daglejer i Svendborg. 8.2.1794, fol.75B, 99.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Daniel Varde. A:
1) søster Frederikke Godskesdatter, død. E: Hans Jensen ved Langesø. 2B:
b Sofie Dorthe Hansdatter 11
c Jens Peder Hansen 9.
Af søsterens første ægteskab B:
a Godske Pedersen 25, soldat i Odense.

753    Christian Hellevad i Svendborg. 18.2.1794, 76, 81B.
E: Johanne Margrethe Clausen. LV: svoger Pedersen Andersen, købmand. B:
3) Hans Clausen Hellevad 11¼
4) Søren Hellevad 8.
FM: født værge Corfitz Schiøtz, toldkontrollør.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 30.1.1782 lbnr.650]. B:
1) Anne Margrethe Hellevad 18
2) Simon Clemen Hellevad 14.

754    Johanne Albjerg i Svendborg. 4.3.1794, fol.77, 81B, 193B.
Enke efter Claus Jacob Clausen [Errebo], skifte 16.11.1791 lbnr.718]
1) Ingeborg Clausdatter 16, der døde 25.12.1795, [skifte 5.1.1791 lbnr.798]
2) Helle Marie Clausdatter 15
3) Johanne Jacobine Clausdatter 12
4) Maren Margrethe Clausdatter 8
5) Anders Albjerg Clausen 5.
FM:
1 morbror Niels Albjerg
2 farbror Rasmus Knudsen Clausen i Ærøskøbing.
Claus Jacob Clausen [Errebos] første ægteskab med [Ingeborg Hansdatter Brandt, begravet Svendborg Frue 18.2.1775].
Arv i boet efter første hustrus far Hans Christian Brandt, købmand til B:
1) Hans Christian Clausen, personlig kapellan i Svanninge.

755    Anne Jørgensdatter i Svendborg. 24.3.1794, fol.99, 117.
B:
1) Jørgen Andreassen 15.
FM: Poul Pedersen.

756    Charlotte Sofie [Frandsdatter] Møller. 15.5.1794, fol.116, 118.
E: Jacob Lorentsen Rasch, glarmester. B:
4) Lorents Albert Rasch 25, glarmestersvend
5) Regine Rasch 23
6) Sofie Elisabeth Rasch 21.
Første ægteskab med [Lorents Alberts (Albjerg), skifte 16.1.1767 lbnr.506]. B:
1) Karen Sofie Lorentsdatter 34, i København
2) Poul Alberts Lorentsen 32, snedker i Ulbølle
3) Marie Margrethe Lorentsdatter 30, i København.

757    Peder Knudsen, bødker i Svendborg. 22.5.1794, fol.117, 283.
E: Karen Jepsdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 37, i København
2) Knud Pedersen 35, bødker
3) Anne Cathrine Pedersdatter 22, i Oure præstegård.

758    Birthe Cathrine [Lauridsen] i Svendborg. 19.6.1794, fol.119B, 122, 154B.
Enke efter Laurids Andersen, [skifte 11.5.1777 lbnr.606]. B:
1) Hans Lauridsen, forvalter på Lundsgård
2) Vibeke Elisabeth Lauridsdatter
3) Niels Lauridsen i København
4) Anders Lauridsen i København
5) Gomme Lauridsen, fuldmægtig i Odense amtstue
6) Anne Kirstine Lauridsdatter
7) Gertrud Lauridsdatter på Lolland.

759    Niels Jensen, ugift tjenestekarl i Svendborg. 25.6.1794, fol.120B, 163B.
A:
1) bror Christen Jensen Utoft i Omvrå [i Sønder Omme sogn]
samt 2 brødre, hvis navne ikke angives.

760    Opbudsbo i Svendborg. 14.7.1794, fol.120B, 353, 394.
Registrering af fallitbo hos Ludvig Winterfeldt, urmager i Svendborg.

761    Jørgen Andreassen en dreng i Svendborg. 27.7.1794, fol.121B, 127.
A:
1) morbror Laurids Jørgensen i Sørup.

762    Anders Heide, bogbinder i Svendborg. 5.7.1794, fol.124.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Oluf Groth. B:
3) Martin Heide 20.
Af første ægteskab B:
1) Rudolf Heide, bogbinder i Nyborg
2) Elisabeth Dorthe Heide g.m. Jens Lund, bager.

763    Maren Lauridsdatter i Svendborg. 3.9.1794, fol.125.
E: Hans Jensen, daglejer. B:
1) Inger Hansdatter 13
2) Marie Elisabeth Hansdatter 11.
FM: Henrik Fich, bager.

764    Jens Lund, bager i Svendborg. 20.10.1794, fol.126, 171.
E: Elisabeth Dorthe Heide. LV: Toftegaard, birkedommer. B:
1) Christen Jensen Lund 6
2) Arent Jensen Lund 4
3) Christoffer Jensen Lund 1½.
FM: mors [halv]bror Martin Heide, bogbinder.

765    Birthe Villumsdatter i Svendborg. 24.11.1794, fol.127B, 134B, 169.
Enke efter Christian August [Frederiksen] Berg, rokkedrejer. B:
3) Claus Berg
4) Frederik [Vilhelm] Berg i Christiania
5) [Anne] Marie Berg i Odense.
Første ægteskab med [Claus Pedersen, skifte 27.7.1746 lbnr.324]. B:
1) Dorthe Marie Berg g.m. Bendix Møller, kobbersmed
2) Birgitte Berg, død, var g.m. Jacob Lindegaard, skomager. 2B:
a Claus Jacobsen Lindegaard
b Kirsten Jacobsdatter Lindegaard.

766    Elisabeth Marie [Akselsdatter] Hvid i Svendborg, der døde 28.11.1794, fol.129, 229B.
Enke efter Knud [Lauridsen] Winther. B:
1) Abelone Sofie Winther g.m. [Oluf Pedersen] Groth, købmand
2) Marie Kirstine Winther g.m. David Jochumsen Stoltze på Rudbjerggård [i Tillitse sogn] på Lolland
3) Margrethe Winther, død. E: [Johan Hartvig Victor Carl] Bülow, ritmester og postmester i Bragernes i Norge. 4B:
a Carl Gustav Christoffer Ditlev Bülow 11
b Vilhelm Ludvig Bülow 10
c Frederik Juul Bülow 8
d Sofie Augustine Elisabeth Bülow 7
4) Laurids Winther 25, på de lange rejser
5) Aksel Hvid Winther 21
6) Frands Klarskov Winther 19, farer fra København.

767    Erik Andersen, daglejer i Svendborg. 6.1.1795, fol.133B, 153.
A:
1) søster Maren Andersdatter g.m. Mads Pedersen i Søndersø
2) søster Dorthe Andersdatter g.m. Jens Hansen i Lunde
3) søster Karen Andersdatter, død. 1B:
a Anne Kirstine Christensdatter
4) halvbror Hans Andersen i Odense, død. 5B:
a Maren Hansdatter g.m. Anders Hansen i Brøndstrup [i Skamby sogn]
b Hans Hansen i Ullerup [i Skamby sogn]
c Karen Hansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Bastrup [i Skamby sogn]
d Kirsten Hansdatter 21
e Anders Hansen 19.

768    Jørgen Klingenberg, bager i Svendborg. 7.1.1795, fol.134, 159B.
E: Mette Hansdatter. LV: bror Mads Hansen. A:
1) bror Bertel Klingenberg, købmand
2) bror Christian Klingenberg, politimester i Trondhjem
3) søster Ingeborg Klingenberg g.m. Jens Madsen Drejer, kromand i Roels? kro på Sjælland.

769    Anne Margrethe Albjerg, ugift i Svendborg. 14.1.1795, fol.136B.
Testamente. A:
1) mor [Helle Marie Thorbjørnsdatter], enke efter Anders Albjerg, købmand, død 15.10.1790
2) bror Niels Albjerg
3) søster Johanne Albjerg, skifte 4.3.1794 lbnr.754, var g.m. Claus Jacob Clausen [Errebo, skifte 16.11.1791 lbnr.718]. 5B:
f Ingeborg Clausdatter 17, [der døde 25.12.1795, skifte 5.1.1791 fol.195]
g Helle Marie Clausdatter 16
h Johanne Jacobine Clausdatter 12
i Maren Margrethe Clausdatter 9
j Anders Albjerg Clausen 5.
Ifølge testamentet deles arven med børnene af Claus Jacob Clausen [Errebos] første ægteskab med [Ingeborg Hansdatter Brandt, begravet Svendborg Frue 18.2.1775]. 5B:
a Salome Groth i Ærøskøbing
b Karen Jensen i Ærøskøbing
c Hans Christian Clausen, personlig kapellan i Svanninge.
d Anne Clausdatter 24
e Marie Elisabeth Clausdatter 23.
4) søster Maren Albjerg g.m. Niels [Hansen] Møller, præst i Balslev og Ejby. Første ægteskab med [Johan Conrad Jacobsen] Fabricius, præst i [Husby og Wedellsborg kapel, skifte Vends herred gejstlig 7.3.1793 lbnr.145]. 3B:
f Hedvig Magdalene Fabricius 12
g Helle Marie Fabricius 11
h Anne Sofie Henriette Fabricius 9.
Ifølge testamentet deles arven med børnene af [Johan Conrad Jacobsen] Fabricius børn af første ægteskab med [Hedvig Magdalene Jensdatter Vejle, skifte Vends herred gejstlig 22.11.1781 lbnr.127]. 5B:
a Johan (fejl for Jacob) Peder Fabricius 26
b Frederik Bager Fabricius 22
c Cathrine Sofie Vilhelmine Fabricius 18
d Mette Sofie Christine Fabricius 17
e Frederikke Juliane Louise Fabricius 16.

770    Thøger Hansen, handskemager i Svendborg. 31.1.1795, fol.137B.
E: Anne Hansdatter. LV: Adolf Weimann.
Første ægteskab med [Anne Marie Lauridsdatter, skifte 2.5.1769 lbnr.531]. B:
1) Hans Thøgersen, handskemager
2) Niels Thøgersen, handskemager i Rudkøbing
3) Anne Dorthe Thøgersdatter 43
4) Laurids Thøgersen 31, soldat i København.
Andet ægteskab med [Anne Margrethe Johansdatter]. B:
5) Hans Thøgersen 25, handskemager
6) Anne Marie Thøgersdatter 22.

771    Peder Nielsen Madsen, ugift i Svendborg. 23.2.1795, fol.138, 149.
A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Anders Knudsen, vognmand
2) halvbror Mads Bech Andersen 8
3) halvbror Knud Andersen 2.

772    [Anne Marie Lyders] i Svendborg. 16.3.1795, fol.139B, 153.
Enke efter [Johan Christian] Pingel, etatsråd, begravet Skårup 23.2.1770, skifte Nyborg-Tranekær amter 19.3.1779 fol 114].
Testamente af 17.12.1790.
[Johan Christian] Pingels første ægteskab [København Garnison 3.12.1743] med [Margrethe Elisabeth Franck, begravet København Vor Frelser 29.3.1753]. B:
1) Margrethe Christiane Pingel
2) Louise Pingel
3) Frederikke Sofie Pingel
4) Charlotte Amalie Pingel.

773    Anne Cathrine Graa i Svendborg. 21.3.1795, fol.140B, 195B.
Enke efter [Gotfred] Jantzen, byskriver, skifte 26.10.1791 lbnr.717]. B:
1) Anne Susanne Jantzen 16
2) Bodil Kirstine Jantzen 14.
FM: morbror Gomme Graa, købmand.

774    Maren Knudsdatter i Svendborg. 24.3.1795, fol.144B, 146, 168.
Enke efter Peder Pedersen, handskemager.
Testamente konfirmeret 9.4.1783. A:
1) bror Hans Knudsen, handskemager i Dongs Højrup i Kirkeby sogn og 2B:
a Jens Hansen Holse i Rødskebølle [i Sørup sogn]
b Niels Hansen i Dongs Højrup
2) brorsøn, død. 1B:
a Sidsel Marie Jensdatter ved morfar Christian Hansen, handskemager
3) Steffen Pedersen, handskemager.

775    Frederik Jørgensen, skræddersvend i Svendborg. 26.3.1795, fol.145B, 150B.
A:
1) far Jørgen Jørgensen, skibstømrer i Sønderborg.
Desuden nævnes afdødes bror Jørgen Jørgensen.

776    Peder Pedersen, hyrde i Svendborg. 3.4.1795, fol.149B, 151, 189B.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Christian Schultz Just, sadelmager.
Første ægteskab med [Karen Thomasdatter, skifte 11.2.1789 lbnr.682]. B:
1) Thomas Pedersen 25, på Tåsinge
2) Anne Pedersdatter 24
3) Peder Pedersen 22
4) Karen Pedersdatter 20
5) Birthe [Margrethe] Pedersdatter 18.
[Andet ægteskab med Karen Poulsdatter, skifte 29.11.1793 lbnr.750].

777    Sofie Pedersdatter Fich i Svendborg. 21.7.1795, fol.155.
E: Hans Thøgersen. A:
1) far Peder Fich, skrædder.

778    Marie Cathrine [Pedersdatter Hvid (Wies)] i Svendborg. 31.8.1795, fol.156, 170.
Enke efter [August Henrik] Liebroth, [kirurg, skifte 29.7.1774 lbnr.592]. B:
1) Karen Liebroth g.m. Christian Hostrup Brasch, præst i Førslev på Sjælland
2) Johan Henrik Liebroth, stolemager
3) Margrethe Reimer Liebroth i Næstved
4) Anne Elisabeth Liebroth, der ægter Vonsild (Winsel), kirurg i Fåborg.

779    Jens Madsen, slagter i Svendborg. 1.9.1795, fol.157, 165.
E: Anne Marie Knudsdatter. B:
1) Mads Jensen 15
2) Knud Jensen 14
3) Jens Jensen 12.
FM: farbror Hans Madsen, kromand ved svoger Anders Pedersen, skomager.

780    Christoffer Brandt, skipper i Svendborg. 1.9.1795, fol.158, 161, 207B.
A:
1) søster Anne Christoffersdatter Brandt g.m. Andreas Lund, degn og skoleholder i Rødovre
2) halvbror Johannes Lode, kønrøgsfabrikant i Randers.

781    Anders Nielsen Vesterfløj i Svendborg. 17.10.1795, fol.163, 208B.
B:
1) Cathrine Marie Andersdatter
2) Helle Marie Andersdatter.

782    Hans Pedersen, smed i Svendborg. 8.11.1795, fol.164, 166.
E: Anne Cathrine Bruun. LV: bror Christian Zachariassen Bruun. A:
1) bror Jens Pedersen, smed i Brøns ved Tønder
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Morten Frandsen i Simmerbølle
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Simmerbølle
4) søster Anne Pedersdatter g.m. Jacob Christensen i Simmerbølle.

783    Birthe Margrethe i Svendborg. 18.12.1795, fol.167B, 175.
E: Peder [Lauridsen] Find, vognmand. B:
1) Karen Pedersdatter 24, der ægter Jesper Pedersen.

784    Maren Jensdatter i Svendborg. 27.1.1796, fol.172B.
E: Anders Knudsen, vognmand. B:
1) Mads Bech Andersen 9
2) Knud Andersen 5.

785    Johan Daniel Schultz, [skomager] i Svendborg. 28.1.1796, fol.174, 282.
E: Kirsten [Rasmusdatter, der døde 27.1.1796].
Hans A:
1) [Anders] Bille Møller, organist. 4B:
a Naaman Møller 24
b Niels Møller 22
c Stine Møller 15
d Bolette Møller 8
2) Hans Møller, død. 1B:
 a Ernst Møller 11
3) Daniel Møller
4) Marie Møller 67.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Christen Hansen, skifte1.4.1756 lbnr.414]. B:
1) Hans Christensen ved Ravnholt på Fyn
2) Anne Christensdatter g.m. Christian Pas i Ærøskøbing
3) Rasmus Christensen 16
4) Niels Christensen 12
5) Christian Christensen i København
6) Frederik Christensen, matros i København.

786    Erik Svendsen, feldbereder i Svendborg. 11.5.1796, fol.175.
E: Anne Marie [Rasmusdatter]. LV: Adolf Weimann, bødker. B:
1) Anne Dorthe Eriksdatter 18
2) Else Marie Eriksdatter 17
3) Anne Johanne Eriksdatter 12.
FM: morbror Hans Rasmussen, feldbereder.

787    Cathrine Christiane i Svendborg. 13.5.1796, fol.177.
Enke efter Dahl. B:
1) Hans Christian Dahl i Hagenby [i Humble sogn] på Langeland
2) [Margrethe Dorthe] Dahl g.m. Henrik Nielsen, toldforvalter [i Viborg].

788    Christen Lauridsen, daglejer i Svendborg. 17.5.1796, fol.177, 278B, 296.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Hansen, hyrde. B:
1) Niels Christensen 8
2) Laurids Christensen 6
3) Cathrine Marie Christensdatter 1.
FM: Henrik Schalkam i Kogtved.
Afdøde døde 16.5.1796.

789    Marie Jørgensdatter, ugift i Svendborg. 29.5.1796, fol.178, 190B.
A:
1) bror Jacob Jørgensen i Dongs Højrup
2) bror Rasmus Jørgensen 38, i Albjerg
3) halvbror Jørgen Andersen i Vejstrup
4) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Mathias Hansen i Vejstrup.

790    Niels Jensen, bødker i Svendborg. 13.7.1796, fol.180.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Adolf Weimann, bødker. B:
2) Sidsel Marie Nielsdatter 14.
FM: morbror Erik Jørgensen i Brændekilde.
Første ægteskab med [Dorthe Marie Hansdatter, skifte 23.10.1776 lbnr.602]. B:
1) Jens Nielsen 20, matros.

791    Gunner Rasmussen, skibskarl i Svendborg. 15.9.1796, fol.185, 197.
E: Vibeke Rasmusdatter Drejer. B:
1) Rasmus Gunnersen 33, søfarende
2) Sofie Ambus g.m. Peder Hansen, daglejer i København
3) Niels Drejer 12.

792    [Bernt] von Westen, major i Svendborg, der døde 19.9.1796, fol.185B, 189B.
E: [Jacobine von Bergen]. B:
1) Marie Christofine von Westen
2) Frederikke Louise Caroline von Westen.

793    [Anders] Bille Møller, organist i Svendborg. 26.9.1796, fol.188, 248B, 280B.
E: Frederikke [Louise Pedersdatter]. LV: Christian Schultz Just, sadelmager. B:
1) Naaman Møller 22, snedkersvend i Odense
2) Niels Andersen Møller 19
3) Kirsten Møller 11
4) Bolette Møller 3½.
FM: Daniel Møller.

794    Frederikke Kirstine Hansdatter i Svendborg. 8.10.1796, fol.188B.
E: Hans Hansen, tømrersvend. B:
1) Karen Hansdatter 4
2) Frederikke Kirstine Hansdatter 1.
FM: farfar Hans Andersen, tømrer.

795    Hans Poulsen, værtshusholder i Svendborg. 9.12.1796, fol.191B, 202.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Oluf Christiansen. B:
1) Poul Hansen 18
2) Maren Hansdatter 15
3) Hans Hansen 9
4) Anders Graa Hansen 7
5) Karen Sofie Hansdatter 5
6) Peder Hansen 4.
FM: farbror Laurids Poulsen i Kogtved.

796    Niels Bartholin Thomsen, guldsmed i Svendborg. 17.12.1796, fol.192B.
E: Helene Fugl [Mandrup]. LV: Peder Hjort. B:
1) Thomas Sørensen 23, på de lange rejser til Ostindien
2) Mandrup Jørgensen 21, søfarende
3) Niels Tingberg 19, skriverdreng på Københavns amtstue
4) Anne Sofie Nielsdatter 14.
FM: Simon Rye.

797    Hans Hansen Brudager, daglejer i Svendborg. 30.12.1796, fol.193.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter 6½.
FM: Jesper Rasmussen, feldbereder.

798    Ingeborg Clausen i Svendborg. 5.1.1797, fol.195.
Testamente af 17.12.1795. A:
0) forældre [Claus Jacob] Clausen [Errebo, skifte 16.11.1791 lbnr.718] og Johanne Albjerg. [skifte 4.3.1794 lbnr.754]
1) søster Helle Marie Clausdatter 17
2) søster Johanne Jacobine Clausdatter 15
3) søster Maren Margrethe Clausdatter 10½
4) bror Anders Albjerg Clausen 8.
Gave fra afdødes mormor Helle Marie, enke efter Anders Albjerg.
Afdøde døde 25.12.1795.

799    Anne Elisabeth Bager i Svendborg. 1.3.1797, fol.196B.
Testamente af 26.9.1789. A:
Enkemadam von Støckens 3B:
1) Elias Johannes von Støcken 26
2) Marie Magdalene von Støcken 24
3) Caroline von Støcken 18.
FM: Christian Schultz Just, sadelmager.

800    Jesper Friis Rasmussen i Svendborg, der døde 23.3.1797, fol.198, 202.
E: Beathe Andersdatter.
Testamente 9.5.1796.
Desuden nævnes afdødes mor Birgitte Cathrine Rasmussen.

801    Jørgen Lindegaard, skomager i Svendborg. 8.4.1797, fol.199B.
Enkemand efter Sidsel Andersdatter.
Testamente af14.10.1763.
Hans A:
1) bror Henrik Lindegaard, [skifte 6.5.1763 lbnr.474]. 2B:
a Peder Henriksen Lindegaard, [skifte 27.3.1787 lbnr.671]. 2B:
1 Henrik Pedersen Lindegaard 14
2 Anders Pedersen 12
b Mathias Henriksen Lindegaard, skomager i København.
2) bror Jochum Lindegaard, død. 1B:
a Trine Vejle g.m. Mathias Sattrup, skomager
3) bror Jacob Lindgaard, skomager, død. 6B:
a Peder Lindegaard 27, skomagersvend
b Christian Lindegaard 26, skomagersvend
c Claus Lindegaard 23, drejer
d Kirsten Lindegaard 20
e Henrik Lindegaard 18, skomagersvend
f Birthe Lindegaard 14
4) søster Marie Lindegaard, død. 2B:
a Peder Lindegaard 50, skomager
b Pernille Lindegaard g.m. Andreas Nielsen, færgemand i Helsingør.
Hendes A:
1) halvbror Rasmus Rasmussen 58, i Oure.

802    Else [Jensdatter] i Svendborg. 24.4.1797, fol.201, 204B, 214B, 221B.
Enke efter Laurids Jørgensen, rokkedrejer, [skifte 14.2.1792 lbnr.728]. B:
1) Jens Lauridsen, smedesvend, der farer på Ostindien
2) Pernille Lauridsdatter g.m. Poul Mortensen, smed
3) Johanne Lauridsdatter g.m. Laurids Lauridsen, bødker
4) Anne Margrethe Lauridsdatter, nu enke efter Peder Madsen, spækhøker i København ved søn Niels Husfeldt.

803    Christian Clausen Holm i Svendborg. 9.5.1797, fol.204.
A:
1) mor Maren Ploug g.m. Hans Jørgen Møller
2) søster Christiane Clausdatter Holm.

804    Ditlev Rabe, tobakspinder i Svendborg. 15.6.1797, fol.208, 284.
E: Anne Sofie [Sørensdatter Læsø], der flytter til [Humble] på Langeland. B:
1) Johan Rabe 20
2) Riborg Rabe 18
3) Karen Rabe 17
4) Søren Læsø Rabe 14
5) Frederikke Rabe 13
6) Jacob Samsing Rabe 9
7) Anne Margrethe Rabe 6.
FM: mors [halv]bror Tønne Peder Becher, candidatus juris.

805    Anne Marie Nielsdatter i Svendborg. 16.11.1797, fol.210B, 213.
E: Cornelius Sattrup, væver. A:
1) bror Rasmus Nielsen Labom, vognmand
2) søster Abel Nielsdatter g.m. Jørgen Johansen i Torslunde på Lolland på kammerherre Lehns gods.

806    Aløjsius Bigalt [Buchholt] i Svendborg. 22.1.1798, fol.211, 281B.
E: Sofie Elisabeth Stilling. A:
1) bror Florian Bigalt, der ægter enken.

807    Niels Henningsen, snedker i Svendborg. 24.3.1798, fol.213, 278.
E: Mette Cathrine [Jensdatter Flindt]. LV: bror Poul Flindt. B:
1) Helvig Margrethe Nielsdatter
2) Laurids Nielsen 27
3) Anne Cathrine Nielsdatter 25
4) Jens Nielsen 20
5) Karen Nielsdatter.

808    Peder Mikkelsen, slagter i Svendborg. 4.4.1798, fol.213B.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Martha Cathrine Pedersdatter 14
2) Anne Margrethe Pedersdatter 12
3) Mikkel Pedersen 6½.
FM: Poul Mortensen, smed.

809    Maren Melchior, almisselem i Svendborg. 7.5.1798, fol.215, 217B, 223.
Enke efter Søren Jørgensen Møller, byfoged.
Arvinger angives ikke.

810    Anders Rasmussen, handskemager i Svendborg. 30.5.1798, fol.216, 219, 235B.
E: Anne Johansdatter. LV: Bertel Klingenberg, købmand.
Første ægteskab med [Cathrine Hansdatter]. 5B:
1) Sidsel Kirstine Andersdatter g.m. Rasmus Andersen, urtekræmmer i København
2) Marie Andersdatter g.m. Didrik Skov, brændevinsbrænder i København
3) Mette Kirstine Andersdatter g.m. Niels Hundorph, skipper i København
4) Kirsten Andersdatter g.m. Bewer i København
5) Rasmus Andersen, handskemager i Svendborg.

811    Dorthe Cathrine Jørgensdatter i Svendborg. 14.6.1798, fol.217.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Søren Lauridsen 3½
2) Anders Lauridsen 2
3) Anne Magdalene Lauridsdatter 6 mdr.

812    Anders Johansen Bech, matros i Svendborg. 12.12.1798, fol.220B.
A:
1) mor Marie Elisabeth [Hansdatter] Krøyer g.m. Niels Lauridsen, feldbereder
2) bror Christen Andersen Bech, skipper
3 søster Marie Elisabeth Johansdatter g.m. Hans Nielsen, feldbereder
4) halvsøster Christiane Nielsdatter 10.

813    Johan Anton Ziegler, købmand i Svendborg, der døde 30.12.1798, fol.221.
E: Marie Cathrine. LV: bror Anton Storm, fabrikant i Pasop ved Svendborg.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: fars morbror Anton Krejberg, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1798.

814    Anton Wolder (Valdemarsen) i Svendborg. 4.3.1799, fol.222B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Assens.

815    Rasmus Nielsen Killerup, skipper i Svendborg. 24.4.1799, fol.223B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Hansen, feldbereder. B:
1) Niels Rasmussen Killerup 2½
2) Cathrine Marie Rasmusdatter 1.
FM: farbror Laurids Nielsen Killerup på Thurø.
Desuden nævnes afdødes far Niels Killerup på Thurø.

816    Niels Mende, murer i Svendborg. 17.5.1799, fol.225, 227, 255.
E: Johanne Andersdatter Bøye. LV: bror Peder Andersen i Egeskov. A:
1) bror Anders Mende, skomager
2) søster Marie Mende, død, var g.m. Thøger Hansen, feldbereder i Maribo. 3B:
a Margrethe Thøgersdatter g.m. Christen Nielsen, smed i Brøndstrup i Terslev sogn ved Sorø ved søn Filip Rabe Rheinländer
b Sofie Thøgersdatter i Flensborg
c Ingeborg Thøgersdatter i København.

817    Hans Rasmussen, daglejer i Svendborg, der døde 30.5.1799, fol.226, 279B.
E: Anne Marie Frandsdatter. LV: Niels Anton. B:
1) Karen Hansdatter 16
2) Frands Hansen 15
3) Anne Hansdatter 12
4) Oluf Hansen 9
5) Jørgen Hansen 5
6) Rasmine Hansdatter 1.
FM: Mads Rasmussen.

818    Christoffer Bang, toldbetjent i Svendborg. 30.5.1799, fol.226B, 279.
E: Anne Nikolajsdatter. LV: Laurids Bjerreby. B:
1) Abelone Marie Christoffersdatter 13
2) Voldborg Christoffersdatter 12
3) Nikoline Christoffersdatter 10.
FM: Laurids Isak, vognmand.

819    Christen Nielsen Odense, skoflikker i Svendborg. 5.6.1799, fol.226B, 281.
E: Anne Jensdatter. LV: Christian Schultz Just.
Af første ægteskab B:
1) Niels Christensen 22, farer til skibs på de lange rejser.

820    Johanne i Svendborg. 22.6.1799, fol.228, 232, 238B.
Enke efter Jacob Magaard. B:
1) Niels Magaard, købmand
2) Oluf Magaard
3) Gertrud Marie Jacobsdatter, død, var g.m. Gomme Krøyer. 5B:
a Jacob Magaard Krøyer 25
b Hans Jacob Krøyer 21
c Gomme Krøyer 20
d Marie Elisabeth Krøyer 15
e Johanne Krøyer 13.

821    Laurids Hansen Isak, værtshusholder i Svendborg. 29.6.1799, fol.230, 235.
E: Johanne Marie. LV: Poul Flindt, skrædder. A:
1) bror Knud Hansen, bødker i Lakkendrup [i Gudbjerg sogn] på Mullerup gods
2) bror Peder Hansen i Gudbjerg på Mullerup gods.

822    Mads Mortensen, skipper i Svendborg. 1.7.1799, fol.231B, 284B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Anton. B:
1) Morten Madsen 11
2) Voldborg Lisbeth Madsdatter.
FM: farbror Poul Mortensen Sand.

823    Jørgen Hansen, slagter i Svendborg. 4.7.1799, fol.234B.
E: Anne Marie Knudsdatter. LV: Hans Jørgensen. A:
1) [bror] Peder Hansen, væversvend i Rønninge.

824    Dorthe Elisabeth Johansdatter i Svendborg. 18.10.1799, fol.236B.
E: Oluf Madsen, fangefoged. B:
1) Mads Olufsen, soldat
2) Birthe Olufsdatter g.m. Hans Peder, husar, uvist hvor
3) Marie Hansdatter g.m. Jacob Hansen i Svendborg.

825    Hans Jensen i Svendborg. 6.11.1799, fol.237.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Inger Cathrine Hansdatter g.m. Anders Graa.

826    Christian Zachariassen Bruun, skomager i Svendborg. 16.12.1799, fol.237, 243, 253B.
Enkemand efter Anne Margrethe Jepsdatter, [skifte 5.6.1793 lbnr.745]. B:
1) Karen Christiansdatter 19.
FM: farbror Jørgen Zachariassen Bruun.

827    Urban Graa i Svendborg. 18.12.1799, fol.237B, 240, 261.
Enkemand. B:
1) Dorthe Graa g.m. Peder Andreassen Qvist, tømrer på Holmen i København
2) Mette Kirstine Graa g.m. Jens Agerholm i København
3) Mette Cathrine Graa i Svendborg.
FM:
1 Laurids Graa
2 Gomme Graa.

828    Jørgen Mortensen, møller i Pindmølle i Svendborg. 27.12.1799, fol.244.
E: Marie Andersdatter. LV: Abraham Møller. B:
1) Morten Jørgensen 27
2) Maren Jørgensdatter 25 g.m. Jacob Jacobsen, bødker i Nyborg
3) Andreas Jørgensen 23, møllersvend i Assens
4) Jørgen Jørgensen 17.
FM: farbror Hans Jacob Møller.

829    Rasmus Pedersen, blegemand i Svendborg. 4.3.1800, fol.245, 252B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jens Pohl, hattemager. B;
1) Hans Rasmussen, på stedet
2) Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jørgen Christian Pedersen, værtshusholder i Bisserup i Holsteinborg sogn på Sjælland
3) Johanne Cathrine Holm g.m. Johan Benjamin Samuelsen, skrædder i København.
Afdøde døde på besøg hos sin datter i Bisserup, [begravet Holsteinborg 23.2.1800].

830    Joachim Frederik Gottschalck, sadelmager i Svendborg. 13.3.1800, fol.246B, 251.
E: Mette Magaard. B:
2) Margrethe Mørch 18
3) Johan Peder Gottschalck 16
4) Else Marie Gottschalck 16
5) Peder Magaard 14.
FM: Hans Rasmussen Rubjerg, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Regine Caroline Gottschalck 19.

831    Hylleborg Krøyer, ugift i Svendborg. 22.3.1800, fol.247, 248.
A:
1) bror Gomme Krøyer, købmand i Svendborg
2) bror Christian Krøyer, købmand i Maribo
3) søster Marie Elisabeth Krøyer g.m. Niels Lauridsen, feldbereder i Svendborg
4) halvsøster Ingeborg Krøyer g.m. Laurids Pedersen i Kædeby på Langeland.

832    Voldborg [Madsdatter] Graa i Svendborg. 5.4.1800, fol.247, 249, 259, 262, 263, 264.
Enke efter Anders [Pedersen] Aarslev, [begravet Svendborg Nikolaj 2.11.1784].
Hans A:
1) bror Christian Aarslev, død. 3B:
a Anders Aarslev i Nyborg
b Peder Aarslev i Nyborg
c Niels Broch Aarslev i Nyborg
2) bror Johan Aarslev i Nyborg, død. E: Gundil Dorthe. 5B:
a Voldborg Aarslev g.m. Peder Christian Poulsen i Nyborg
b Bodil Aarslev g.m. Adam Frederik Wivel i Nyborg
c Anne Kirstine Aarslev 22
d Ulrikke Aarslev 18
e Pernille Aarslev 13
3) bror Hans Aarslev, død. E: Mette Kirstine Rye. 5B:
a Palle Aarslev
b Oluf Rye Aarslev 23
c Mads Graa Aarslev 17
d Bodil Aarslev 11
e Voldborg Aarslev 10
4) bror Niels Aarslev, [skifte 5.1.1792 lbnr.721]. Første ægteskab med [Anne Johanne Bang, skifte 18.6.1782 lbnr.652]. 4B:
a Johanne Elisabeth Nielsdatter 24
b Bodil Dorthe Nielsdatter 22
c Peder Aarslev 21
d Anders Årslev 20.
Niels Aarslevs andet ægteskab med Hermandine [Hermansdatter], nu g.m. Peder Jensen Juul. 2B:
e Anne Johanne Nielsdatter 18
f Herman Nielsen Aarslev 15
5) bror Laurids Aarslev, bedemand i Svendborg
6) søster Anne Aarslev g.m. Seniam Sevus?
Hendes A:
Voldborg [Madsdatters] Graas første ægteskab med [Oluf Olufsen Rye, begravet Svendborg Nikolaj 9.9.1757]. B:
1) Oluf Olufsen Rye, guldsmed, skifte 24.1.1760 lbnr.439]. E: Voldborg Kirstine [Madsdatter Graa]. 4B:
a Hans Thorbjørnsen Rye 13
b Anne Cathrine Rye 11
c Voldborg Rye 9
d Helle Marie Rye 2½
2) Simon Olufsen Rye, købmand
3) Gundil Dorthe Olufsdatter Rye, enke efter [Johan Pedersen] Aarslev i Nyborg, [død 12.10.1788]
4) Mette Kirstine Olufsdatter Rye, enke efter [Hans Pedersen] Aarslev i Svendborg, [begravet Svendborg Nikolaj 9.4.1800]
5) Anne Marie Olufsdatter Ry, enke efter [Niels] Poulsen i Nyborg.
Litteratur: Den Graaeske slægtebog af Poul Bredo Grandjean. 1914. Heri side 82: Voldborg Madsdatter Graa.

833    Laurids Mortensen, snedkersvend i Svendborg, der døde 21.4.1800, fol.247B, 254B, 285B.
Arvinger kendes ikke.

834    Karen Pedersdatter i Svendborg. 30.5.1800, fol.252B.
E: Hans Christensen Wrangel, snedker. A:
1) bror Henrik Pedersen i Ærøskøbing
2) søster Ellen Pedersdatter i Ærøskøbing
3) halvbror Peder Henriksen i Svendborg.

835    Andreas From i Svendborg, der døde 4.6.1800, fol.253, 280.
E: Beathe. B:
1) Anne Sofie Frederikke Andreasdatter 6 mdr.
FM: Niels Anthon.

836    Poul Hansen, vognmand i Svendborg. 24.7.1800, fol.256, 336B.
E: Kirsten Henningsdatter. B:
1) Hans Poulsen 15
2) Cathrine Poulsdatter 12
3) Rasmus Poulsen 10
4) Christian Poulsen 8
5) Anne Marie Poulsdatter 4
6) Anders Poulsen 1½.
FM: farbror Mads Hansen, købmand.

837    Søren Bech, gartner på Vennerslund på Falster. 27.8.1800, fol.256B.
E: Mette Hedvig, jordemoder i Svendborg. B:
1) Lorentse Bech 15
2) Frederik Christian Bech 13
3) Charlotte Frederikke Bech 11, i Rye præstegård ved Roskilde
4) Johanne Margrethe Bech 8
5) Maren Bech 5.
FM: Jacob Rasch, glarmester i Svendborg.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1799.

838    Søren Eliassen West, tømrersvend i Svendborg. 9.10.1800, fol.257B, 271, 295B.
Enkemand efter [Mette Margrethe Gregersdatter, skifte 15.2.1790 lbnr.700]. B:
1) Johanne Elisabeth Sørensdatter West g.m. Rasmus Nikolajsen, skomager
2) Else Kirstine Sørensdatter g.m. Poulsen i København
3) Jørgen Graa Sørensen, pottemagersvend i Odense.

839    Marie Schiøtz i Svendborg, der døde 17.10.1800, fol.257B, 260, 311.
A:
1) far Johan Bonifacius Schiøtz (Gøtze) i København.

840    Hans Rasmussen, feldbereder i Svendborg. 13.11.1800, fol.258.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Anne Hansdatter 7
2) Rasmus Hansen 5
3) Inger Kirstine Hansdatter 3
4) Hans Aarslev Hansen 1¼.
FM: Morten Jørgensen Pindmølle.

841    Leonard Groll, sergent i Svendborg. 22.11.1800, fol.260B, 337B.
Enkemand efter [Mette Marie, begravet Svendborg Nikolaj 24.7.1800]. B:
1) Johan Gotlieb Leonardsen 25, i København
2) Anne Margrethe Leonardsdatter g.m. Jæger, skrædder.

842    Thomas Friis, [toldbetjent] i Svendborg, [begravet Svendborg Nikolaj 3.11.1800, fol.262.
E: Sofie Christiansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 11.6.1790.

843    Mette Kirstine Winther i Svendborg. 8.1.1801, fol.263, 277B.
E: [Hans] Venninghausen i Neumünster, doktor medicinæ.
Første ægteskab med [Peder Jørgensen Graa]. B:
1) Laurids Graa, købmand
2) Margrethe Christiane Graa, død, var g.m. [Johan Frederik] Heide, [skibs]kirurg. 4B:
a en datter g.m. Pingel, snedker i København
b Frederik Heide 8
c Charlotte Heide 6
d Else Christiane Heide 6
3) Anne Dorthe Graa g.m. Vilhelm Madsen, lysestøber i København.

844    Christen Poulsen, skibskarl i Svendborg. 5.2.1801, fol.265, 286.
B:
1) Elisabeth Sofie Christensdatter 20, i Nyborg.

845    Carl Buch, skibstømrer i Svendborg. 4.2.1801, fol.266, 284.
A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Niels Eriksen, skipper ved søn Erik Nielsen, skomager
2) bror Christian Buch, død. 1B:
a Claus Christian Buch 20.

846    Niels Mikkelsen i Svendborg. 6.2.1801, fol.266B,287.
B:
1) Mikkel Nielsen
2) Frederikke Nielsdatter g.m. Frands Ludvig, skibstømrer i København
3) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Poul Kopsky, skomager i København.
FM: farbror Mikkel Rasmussen på Thurø.
De to døtre er halvsøskende til sønnen.

847    Mette Pedersdatter, ugift i Svendborg, der døde 17.3.1801, fol.267, 311.
B:
1) Johan Pedersen 5 uger, der døde.
A:
1) mor Maren Elisabeth i Vigerslev sogn
2) bror Hans Pedersen
4) bror Frederik Pedersen.

848    Anne Marie Rasmusdatter 3.4.1801, fol.267, 268, 297B, 347B.
E: Johan Caspersen, feldbereder. B:
Første ægteskab med [Johan Just, skifte 10.3.1774 lbnr.587]. B:
1) Ingeborg Johansdatter [Just] g.m. Lorents Rasch, glarmester.
Andet ægteskab med Erik Svendsen, skifte 11.5.1796 lbnr.786. B:
2) Anne Dorthe Eriksdatter Svendsen g.m. Claus Lindegaard, drejer
3) Else Marie Eriksdatter Svendsen 23, der ægter Laurids Henningsen, snedker
4) Anne Johanne Eriksdatter Svendsen, på stedet.
FM: mosters mand Christian Jensen, skrædder.

849    Poul Hansen, vognmand i Svendborg. 3.7.1801, fol.270.
E: Mette Poulsdatter. LV: Andreas Rochmann. B:
1) Hans Poulsen 6½.
FM: farbror Mads Hansen, hjulmand.
[Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 2.5.1792 lbnr.729].

850    Kirsten Rasmusdatter i Svendborg. 4.7.1801, fol.271B.
E: Jørgen Madsen, daglejer. A:
1) bror Jens Rasmussen i Gundestrup? i Tommerup sogn.

851    Cathrine Pedersdatter i Svendborg. 19.8.1801, fol.271B, 277.
E: Johan Andersen, skrædder. B:
1) Sofie Johansdatter g.m. Jens Madsen Thuesen, skipper i Assens.

852    Kirsten [Mathiasdatter] Thy i Svendborg. 1.9.1801, fol.272B, 293B.
Enke efter [Johannes Jacobsen] Gamst, læge i København, død 26.5.1767, begravet København Frue 2.6.1767]. B:
1) Mette Kirstine Gamst, død, var g.m. [Jørgen Pillemark, kirurg]. 2B:
a Johan Christian Pillemark, strømpevæver i København
b Christian Pillemark, der farer på Kina
2) Christian Rosenberg Gamst, ritmester i Randers.
Desuden nævnes afdødes søster Engelke Thy.
Litteratur: De fem ældste led af en familie Gamst fra Kolding af H. Hjort-Nielsen i: Personalhistorisk tidsskrift 1955 side 77-100. Heri side 86: Johannes Jacobsen Gamst.

853    Maren Madsdatter i Svendborg. 7.10.1801, fol.273.
E: Christian Andersen, skibskarl. B:
1) Peder Christiansen 4
2) Anne Cathrine Christiansdatter 2.

854    Karen Jørgensdatter i Svendborg. 2.12.1801, fol.273B.
E: Oluf Langkilde, snedker. B:
1) Jørgen Langkilde 28, snedkersvend
2) Marie Kirstine Langkilde g.m. Christian Frederik Jantzen, knapmagersvend.

855    Birgitte Aggerup (Agerup) i Svendborg. 19.12.1801, fol.275, 301B, 340B.
Enke efter Jens Lund, tolder i Marstal.
Testamente af 27.8.1767.
Hendes A:
0) forældre [Christian Christoffer Niels Aggerup, præst i Glumsø og Bavelse, død 1.4.1738 og Gundil Pedersdatter Mandal]
1) bror Peder [Christiansen] Aggerup, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 29.7.1784 lbnr.85], var g.m. [Elisabeth Feldermann, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 22.4.1760 lbnr.33]. 6B:
a Frands Aggerup, forvalter [på Bregentved]
b Gundil Aggerup g.m. [Christian Frederik] With, skrædder i København
c Peder Aggerup, fuldmægtig [på Bregentved]
d Birgitte Aggerup, [begravet 13.11.1800], var g.m. [Niels Jensen] Fjelsted, degn [i Karise og Alslev. 2B:
1 Jens Peder Fjelsted 12
2 Adam Gottlob Fjelsted
e Nikolaj Peder Aggerup, præst i Skuldelev og Selsø
f Elisabeth [Kirstine] Aggerup g.m. [Thias Martin] Steenberg, degn i Kyndby og Krogstrup
2) søster Charlotte Helene Aggerup, død, var g.m. [Jacob] Baden, [købmand] i Holbæk, [død 1769]. 5B:
a Peder Baden på Torbenfeld [i Frydendal sogn]
b Marie Baden i Helsingør Hospital
c Cecilie [Christence] Baden, enke efter Claus [Danielsen] Plum, degn i Bårse og Beldringe, [død 17.5.1799]
d Gundil Baden, [død Ringsted juni 1797], var g.m. [Peder]Staal, degn [i Nørre Jernløse og Kvanløse, [død 24.4.1796]. 3B:
1 Hans Jacob Staal i København
2 Johanne Staal 29
3 Charlotte Staal
e Vilhelmine Baden g.m. Gjessing, forvalter, begge døde. 1B:
1 Johanne Gjessing g.m. Top, hører i Helsingør
3) søster [Gøgen] Margrethe Aggerup, [død 15.5.1746], var g.m. [Peder] Krøyer, degn [i Høje Tåstrup, død 1795]. 2B:
a Morten Krøyer, der døde
b Johannes Krøyer, død 5.1.1801, altså død før afdøde
4) søster Petra Marie Aggerup, død [27.6.1788], var g.m. [Hans] Fraas, degn [i Karise og Alsted, død på Saltø i Karrebæk sogn 12.8.1794]. 5B:
a Christian Christoffer Fraas, premierløjtnant i Næstved
b Vibeke Kirstine Fraas g.m. [Niels] Poulsen, værtshusholder i Fladså [i Mogenstrup sogn]
c Gundil Cathrine Fraas g.m. [Herman] Nielsen, forvalter på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn]
d Elisabeth Sofie Fraas g.m. Skov, forpagter [af præstegården] i Skibby
e Filip Christian Fraas, forvalter på Ågård [i Gørlev sogn]
5) søster Ursula Aggerup, død. 1B:
a Ingeborg Kjærulf, på stedet.

856    Karen Christoffers i Svendborg. 6.3.1802, fol.287B, 340.
Arvinger angives ikke, men der skal være arvinger på Langeland på Moltkenborg gods.

857    Anne Rasmusdatter i Svendborg. 30.3.1802, fol.288, 354B, 360.
E: Niels Rasmussen, bødker. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Melby ved Frederiksværk
2) Cathrine Wegner 25
3) Rasmus Nielsen 22.

858    Henrik Fich Qvist, bager i Svendborg. 3.5.1802, fol.288B, 295, 300, 310.
Testamente af 27.2.1802. A:
1) Inger Hansdatter g.m. Michael Flindt
2) Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Jesper Liebroth
3) Ellen Pedersdatter g.m. Erik Nielsen, skomager.
Desuden arver Simon Clausens børn.

859    Hans Madsen, værtshusholder i Svendborg. 14.6.1802, fol.294B.
E: Gertrud Rasmusdatter. LV: Hans Rasmussen, købmand. B:
1) Mads Hansen 25
2) Kirsten hansdatter 22.

860    Niels Andersen Ploug, værtshusholder i Svendborg. 3.8.1802, fol.296B.
E: Anne Jensdatter. LV: stedfar Rasmus Pedersen i Ollerup. B:
1) Anders Nielsen 6.
FM: farbror Peder Andersen i Skovsbo.

861    Peder Lykkesen, ugift tjenestekarl i Svendborg. 10.10.1802, fol.299.
A:
1) søster [Bodil Lykkesdatter] g.m. Laurids Jørgensen i Lakkendrup
2) søster [Johanne] Lykkesdatter g.m. Rasmus Nielsen i Holmdrup.

862    Axilia Holst, ugift i Svendborg. 22.11.1802, fol.299B, 340.
Arvinger kendes ikke.

863    Opbudsbo i Svendborg. 31.1.1803, fol.303B, 318, 349, 362, 367B, 386B, 396, 399B, 402, 426, 439B, 442B, 446, 449B,
 502, 504, 508, 514B.
Registrering af fallitbo hos Niels Hansen, købmand i Svendborg.

864    Jacob Lorentsen Rasch, glarmester i Svendborg. 12.5.1803, fol.312B, 315B.
E: Anne Elisabeth Pedersdatter. LV: Henrik Clausen, murer. B:
4) Sofie Jacobsdatter 7
5) Jørgen Christian Jacobsen 2.
Første ægteskab med [Charlotte Sofie Frandsdatter Møller, skifte 15.5.1794 lbnr.756]. B:
1) Lorents Albert Rasch, glarmester
2) Barbara Regine Rasch på Fuglsang [i Toreby sogn] på Lolland
3) Sofie Elisabeth Rasch, i København.
Arv i boet til børn af afdødes første hustrus første ægteskab med [Lorents Alberts (Albjerg), skifte 16.1.1767 lbnr.506]. B:
1) Karen Sofie Alberts, gift i København
2) Marie Margrethe Lorentsdatter.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Pedersen i Bisserup [i Holsteinborg sogn] på Sjælland.

865    Ellen Pedersdatter i Svendborg. 31.5.1803, fol.313.
E: Erik Nielsen, skomager. B:
2) Anne Marie Eriksdatter 5 uger.
Hendes B:
1) Anne Cathrine Hansdatter.
FM: morbror Rasmus Pedersen i Svindinge.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Pedersdatter.
Afdøde døde 3.4.1803.
Det angives at det er slutningen af skiftet, der formodentlig er begyndt i pakken med uafsluttede skifter.

866    Johan Weisshaupt, skomager i Svendborg. 5.7.1803, fol.314B.
E: Judith Pedersdatter. LV: Adolf Weimann. B:
1) Helle Marie Johansdatter 24.
FM: Søren Hansen Berg.
Afdøde døde 3.2.1803.

867    Hans Nielsen, feldbereder i Svendborg. 17.8.1803, fol.317.
E: Marie Elisabeth Bech. LV: Gomme Krøyer. B:
1) Johan Frederik Hansen 11
2) Laurids Lauridsen Hansen 9
3) Christian Hansen 7
4) Christiane Hansdatter 4.
FM: farfar Niels Lauridsen, feldbereder.

868    Hans Rasmussen Kloster, daglejer i Svendborg. 16.12.1803, fol.319, 321.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Qvist, skipper. A:
1) bror Laurids Rasmussen Trunderup
2) bror Anders Rasmussen 40 i Hundtofte
3) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Højrup
4) halvsøster Johanne Rasmusdatter 38, i Lunde.

869    Oluf Maar, oberstløjtnant i Svendborg. 6.1.1804, fol.319B, 324B, 348B, 351, 352, 356.
A:
0) forældre [Otto Olufsen Maar, præst i Magleby i Sorø amt, begravet 28.3.1729
og Anne Cathrine Toxværd, død Odense 3.8.1786].
[Mors tredje ægteskab med Christian Frederik Kalckreuth, død Sørup i Angel 6.7.1781].
1) halvsøster Louise Dorthe Kalckreuth.
FM: [Frederik] Ramus, præst i Svendborg [Nikolaj].
Litteratur: Fremmede adelsslægter i Danmark. VI Kalckreuth ved C. E. A. Schøller i: Personalhistorisk Tidsskrift 1898 side 56-62. Heri side 58: Oluf Ottesen Maar.
Litteratur: Nye oplysninger om slægten Toxværd af Inge Carlsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1978 side 191-207. Heri side 197: Anders Frandsen Toxværd.

870    Oluf Caspersen i Svendborg. 18.1.1804, fol.320B, 328B, 354B, 358B.
E: Marie Kirstine Mortensdatter. LV: Peder Rasmussen, pottemager.
Afdøde var født i Frederiksstad i Norge.
Arvinger kendes ikke.

871    Engelke Thy, ugift i Svendborg. 29.1.1804, fol.322, 329, 348, 358, 358.
Arvinger kendes ikke.
Dog nævnes en søsterdatter jomfru Trellund.
(Sml. lbnr.594).

872    Niels Skaaning. slagter i Svendborg. 30.1.1804, fol.322B.
E: Anne Marie Andersdatter.LV: Poul Flindt, skrædder. B:
1) Hans Nielsen Skaaning 22
2) Anders Nielsen Skaaning 20
3) Anne Cathrine Nielsdatter 17.
FM: Anders Hansen, skomager.

873    Louise Wørch i Svendborg. 31.1.1804, fol.323B, 331B.
E: Vilhelm Surland, toldbetjent. B:
1) Frederik Reinholt Surland 10
2) Henrik Surland 7.

874    Jens Pedersen Skaarupør i Svendborg. 17.2.1804, fol.331.
E: Marie Anthonie Helm. LV: Christen Christiansen, væver.
Arvinger angives ikke.
(Skiftet begyndt i pakken med uafsluttede skifter pag.1).

875    Sofie Marie Horre i Svendborg. 17.2.1804, fol.331.
E: Oluf Pedersen. B:
1) Peder Berent Olufsen 17
2) Cecilie Marie Olufsdatter 10.

876    Albert Mortensen, skrædder i Svendborg. 27.3.1804, fol.332.
E: Louise Marie With. LV: Hans Casper Brandt, købmand. B:
1) Morten Albertsen 8
2) Christoffer Albertsen 5
3) Helle Marie Albertsdatter 2
4) Anne Albertsdatter 3 mdr.
FM: Hans Christian Wrangel, snedker, som beslægtet.

877    Jens Lang, færgemand i Svendborg. 22.5.1804, fol.333, 353, 359, 364.
E: Christine [Bech]. LV: Adolf Weimann. B:
1) Stine Jensdatter Lang g.m. Knud Børgesen, skibstømrer
2) Kirsten Jensdatter Lang g.m. [Christian Adam] Fabricius, skoleholder i Udstolpe på Lolland
3) Peder Jensen Lang 29
4) Anne Margrethe Jensdatter Lang 26, i Flensborg
5) Nikoline Jensdatter Lang 22
6) Nikolaj Jensen Lang 20, søfarende
7) Cathrine Jensdatter Lang 17.
Afdøde opholdt sig hos sin svigermor færgeenken [Anne] Knoph i Tåsinge færgegård i Svendborg.

878    Karen Brandt i Svendborg. 9.6.1804, fol.335.
E: Morten Jørgensen Møller i Pindmølle. B:
1) Marie Mortensdatter 9 mdr.
Enkemandens bror Jørgen Jørgensen har arv efter sin far Jørgen Mortensen, skifte 27.12.1799lbnr.828.

879    Opbudsbo i Svendborg. 10.10.1804, fol.337, 354, 356B, 359B, 364B,
 366, 367B, 371B, 373, 408B, 409B,
 412, dødsbo 501.
Registrering af fallitbo hos Martin Heide, bogbinder i Svendborg.

880    Gomme Graa, købmand i Svendborg, [begravet Svendborg Frue 17.11.1804], fol.341.
E: Elisabeth Sofie [Bondo].
Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1788.

881    Kirsten Hansdatter i Svendborg. 3.1.1805, fol.341.
E: Dines Rasmussen, daglejer. B:
2) Rasmus Dinesen 2.
FM: morbror Mads Rasmussen i Øster Hæsinge.
Første ægteskab med Hans Hansen [Brudager, skifte 30.12.1796 lbnr.797]. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter 15.
Uden ægteskab [med Rasmus Lauridsen i København] B:
2) [Anne] Marie [Rasmusdatter] 6.
FM: Hans Jørgensen i Millinge.

882    Anne Margrethe Poulsdatter i Svendborg. 3.1.1805, fol.342, 380B.
E: Jørgen Nielsen, skrædder. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 15.
FM: Anders Hansen, skomager.

883    Herman Wegner Borring i Svendborg, [begravet Svendborg Nikolaj 24.1.1805], fol.342B.
Testamente af 18.12.1800. A:
0) forældre [Jørgen Borring, rådmand og Cathrine Wegner], begge døde
1) morbror Christian [Hermansen] Wegner, præst i Astafjord præstegæld i Senjen provsti i Nordlandene, død [13.11.1749], var g.m. Louise Charlotte [Frederiksdatter] Bremer, død Ibestad 1770]. 5B:
a Peder Krog Wegner, klokker og skoleholder i Ibestad menighed
b Mathias Wegner i gården Igeland i Ibestad menighed
c Anne Cathrine Wegner, enke efter Niels Steffensen Berg, præst i Lenvik og Hillesø i Senjens fogderi
d Sofie Amalie Wegner g.m. Anton Frederik Coucheron, guldsmed i Ibestad
e Else Marie Wegner, død, var g.m. Jens Rasmussen Trane på gården Lia i Dyrø menighed i Senjens fogderi. 2B:
1 Mette Marie Trane
2 Louise Charlotte Trane.
Desuden arver flere navngivne personer uden angivelse af, om der er familierelationer.

884    Hans Christian Kaas, pottemager i Svendborg, [død 23.1.1805], fol.344.
E: Christine Mathiasdatter.
Testamente af 5.3.1799.

885    Abelone [Ottesdatter] i Svendborg. 8.5.1805, fol.344B, 351.
Enke efter Rasmus Boberg. B:
1) Otto Rasmussen
2) Hans Rasmussen
3) Erik Rasmussen
4) Knud Rasmussen.

886    Opbudsbo i Svendborg. 29.5.1805, fol.345, 364, 369B, 376B, 379B, 381B, 383B, 385, 387B, 439B, 441B, 444B, 449B, 454B, 455B.
Registrering af fallitbo hos jøden Josef Salomon i Svendborg.

887    Søren Jørgensen Møller, byfoged i Svendborg. 5.3.1802, fol.286, 347, 356, 357B, 361, 362, 376B.
E: Maren Melchior, [skifte 7.5.1798 lbnr.809].
Arvinger kendes ikke.
Skiftet begyndt 21.11.1781 i pakken med uafsluttede skifter side 40.

888    Opbudsbo i Svendborg. 30.5.1805, fol.348, 351B, 365, 369, 370, 373B, 386, 395, 401B, 402B.
Registrering af fallitbo hos Frands Frandsen i Svendborg.

889    Opbudsbo i Svendborg. 31.5.1805, fol. 349B, 358B, 367B, 376B,378.
Registrering af fallitbo hos Frands Graf i Svendborg.

890    Laurids Pedersen Mørch, toldbetjent i Svendborg. 31.5.1805 fol.350.
E: Elle Marie. LV: Adam Weimann, bødker. B:
1) Frands Mørch 38
2) Anne Mørch 35
3) Peder Mørch 32
4) Christian Mørch 27
5) Anne Sofie Mørch 18.

891    Jens Jensen, matros i Svendborg. 15.6.1805, fol.352.
E: Maren Lauridsdatter. LV: [Carl Adolf] Lacoppidan, apoteker. A:
1) mor Cathrine Marie, enke efter Niels Jensen
2) bror Michael Jensen.

892    Opbudsbo i Svendborg. 27.6.1805, fol.357, 362B, 363B, 366, 383, 385B, 388B.
Registrering af fallitbo hos Johan Jacob Mouridsen, købmand i Svendborg.

893    Anders Hansen, tjenestekarl i Svendborg. 23.8.1805, fol.365, 367.
A:
1) bror Peder Hansen i Ulbølle
2) bror Christen Hansen i Ulbølle
3) søster Anne Hansdatter g.m. Laurids Jørgensen

894    Frederikke Louise Svendsen i Svendborg. 10.11.1805, fol.370B, 371B, 379, 379B.
Enke efter Anders Bille Møller, organist, [skifte 26.9.1796 lbnr.793]. B:
1) Naaman Andersen Møller, snedker i Hemmerslev ved Odense
2) Niels Andersen Møller, forvalter på Benzonsdal på Sjælland
3) Kirsten Møller 22
4) Bolette Møller 12.
FM: farbror Daniel Møller, skomager.

895    Johan [David] Lytke, tømrer i Svendborg. 4.12.1805, fol.371B, 409B, 417.
E: Bodil Marie [Pedersdatter]. LV: Anders Pedersen, tømrer. B:
1) Peder Lytke, farer på Ostindien
2) Beatrice Lytke g.m. Johan Gottlob Pultz, skomager i København.
Afdøde døde 28.4.1801.

896    Christen Børgesen, skipper i Svendborg, [der døde 20.2.1806], fol.374B.
E: Molline Meyer.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1793.

897    Christian Christiansen Gudbjerg, rådstuetjener i Svendborg. 10.3.1806, fol.375, 381.
E: Anne Andersdatter. LV: Vilhelm, kommissionær. B:
1) Christian Gudbjerg 16
2) Jørgen Andersen Gudbjerg 13½.
FM: farbror Jens Christiansen i Gudbjerg.

898    Anders Pedersen, skipper i Svendborg. 16.6.1806, fol.383, 394B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Gomme Krøyer. B:
1) Marie Elisabeth Andersdatter 3½
2) Mette Cathrine Andersdatter 1.
FM: farbror Christian Pedersen.

899    Barbara Regine Rasch, ugift på Fuglsang [i Toreby sogn] på Lolland. 20.9.1806, fol.392, 394B, 419, 425, 430B, 434, 436B.
A:
0) forældre [Jacob Lorentsen Rasch, skifte 12.5.1803 lbnr.864 og Charlotte Sofie Frandsdatter Møller, skifte 15.5.1794 lbnr.756]
1) bror Lorents Albert Rasch, glarmester
2) søster Sofie Elisabeth Rasch 29, i København.
Mors første ægteskab med [Lorents Alberts, skifte 16.1.1767 lbnr.506]
3) halvsøster Karen Sofie Alberts, gift i København
4) halvbror Poul Alberts
5) halvsøster Marie Margrethe Alberts i København
Fars andet ægteskab med [Anne Elisabeth Pedersdatter]
6) halvsøster Sofie Jacobsdatter 8
7) halvbror Jørgen Christian Jacobsen 5.

900    Johannes Uldal, byfoged og landsdommer i Svendborg. 22.10.1806, fol.396, 399B, 406, 407B, 409, 410.
Enkemand efter Cathrine von Bergen, død i Sønder Skovsgård i Øster Svenstrup sogn i Øster Han herred, begge begravet Svenstrup 25.9.1806. B:
1) [Hans Daniel] Uldal, student
og 2 søstre.
Registrering af gården i Svendborg. Skiftet foretages af herredsfogeden i Øster Han herred. Se lbnr.900A herunder.Øster og Vester Han herred. Hjørring amt
Skifteprotokol for Øster Han herred
1805-1817


900A    Johannes Uldal, landsdommer i Sønder Skovsgård i Øster Svenstrup sogn. 21.10.1806, side 45.
E: Cathrine von Bergen, der døde 21.9.1806. B:
1) Hans Daniel Uldal 20, student
2) Abigael Kirstine Marie Uldal på Bratskov
3) Antoinette Margrethe Uldal i Assens på Fyn.
901    Gomme Brandt, købmand i Svendborg, der døde 28.11.1806, fol.406B.
E: Johanne Margrethe [Clausen].
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1804.

902    Laurids Jørgensen Baagø, rebslager i Svendborg, der døde 19.6.1805, fol.407.
E: Marie Elisabeth Brandt.
Bevilling til uskiftet bo af 18.5.1792.

903    Claus Nielsen Vejstrup i Svendborg. 8.1.1807, fol.410.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Eriksen, skipper. B:
1) Johanne Clausdatter g.m. Mikkel Nielsen, skipper.

904    Rebekka Fischer i Svendborg. 24.1.1807, fol.411, 419B, 441B, 482B, 484.
Enke efter Peder Hansen Qvist.
Testamente konfirmeret 30.5.1783.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Marie Poulsdatter, skifte 22.12.1775 lbnr.598]. 1B:
1) Gertrud Cathrine Pedersdatter Qvist, skifte 14.2.1775 lbnr.597, var g.m. Henrik Knudsen]. 4B:
a Kirstine Marie Henriksdatter
b Poul Knudsen, købmand
c Peder Henriksen Qvist
d Christen Knudsen.
Hendes A:
1) søster Sara Kirstine Fischer
2) søster Anne Fischer, enke efter Anton Køng, møllersvend i Tønningen
3) bror Peder Fischer, blytækker i København, død. 1B:
a Jørgen Didrik Fischer, blytækker i København.
Afdøde døde 23.1.1807.

905    Mette Cathrine Trellund, ugift i Svendborg. 6.2.1807, fol.418, 422B, 434, 451B, 483, næste protokol fol.20, 25B, 29, 35, 44B.
A:
00) morforældre [Mathias Thy, oberstløjtnant og Mette Olufsen, skifte 2.6.1775 lbnr.594]
0) forældre [Peder Andersen Trellund, kapellan i Svendborg Nikolaj, død 14.11.1763 og Mette Marie Thy, død 3.1.1786]
1) bror Anders Trellund i Bergen, død. 1B:
a Mette Marie Trellund i Bergen, der døde uden børn
2) moster Engelke Thy, [skifte 29.1.1804 lbnr.871], død uden børn
3) moster Kirsten Matiasdatter Thy, død Svendborg Nikolaj 1.90.1801, var g.m. Johannes Jacobsen Gamst, amtskirurg, død København Frue 26.5.1767. 1B:
a Christian Rosenberg Gamst, toldkasserer i Nakskov, der hermed er eneste arving.
Litteratur: De fem ældste led af en familie Gamst fra Kolding af H. Hjorth-Nielsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1955 side 77-100. Heri side 86: Johannes Jacobsen Gamst.

906    Verner Parsberg, skrædder i Svendborg. 8.2.1807, fol.418B, 424.
B:
1) Peder Parsberg, skrædder i Svendborg
2) Christen Parsberg, skrædder i Fåborg
3) Niels Parsberg, feldbereder i Roskilde.

907    [Fikke] Knoph ugift i Tåsinge Hospital i Svendborg. 24.2.1807, fol.421, 426B, 451B, 530B.
Afdøde skal have haft en bror i København og en bror i Christiania.

908    Johanne Jacobine Clausen, ugift i Svendborg. 7.3.1807, fol.421B, 429, 448B.
A:
0) forældre [Claus Jacob Clausen Errebo, skifte 16.11.1791 lbnr.718 og Johanne Albjerg]
1) søster Ingeborg Clausen g.m. Jacob Magaard, købmand
2) søster Helle Marie Clausen g.m. Mogens Krøyer, købmand
3) søster Maren Margrethe Clausen, på stedet
4) bror Anders Albjerg Clausen på Kællingbjerg på Wedellsborg gods
Fars første ægteskab med [Ingeborg Hansdatter Brandt, begravet Svendborg Frue 18.2.1775]. B:
5) Salome [Clausen] g.m. [Mikkel] Groth, [købmand] i Ærøskøbing
6) Karen [Clausen] g.m. [Josef] Jensen, [købmand] i Ærøskøbing
7) Hans Christian Clausen 25, student, i Asserballe præstegård på Als
8) Anne Clausen g.m. Oluf Nielsen, købmand i Nykøbing Mors
9) Marie Elisabeth Clausen g.m. Peder Pedersen, købmand i Ærøskøbing.

909    Anne Kirstine [Olufsdatter] i Svendborg, der døde 19.3.1807, fol.424B, 432B, 443, 450B.
Enke efter [Laurids Brems, skifte 2.2.1784 lbnr.690]
1) Anders Brems, pottemager i Svendborg
2) Frederik Christian Brems, stolemager i København
3) Anne Marie Brems g.m. Morten Villadsen i København
4) Inger Pernille Brems i København
5) Bodil Kirstine Brems g.m. Christian Schwartz, skomager i Svendborg.

910    Christian Carl Flindt, ugift i Svendborg. 11.4.1807, fol.430, 433, 466B.
A:
0) forældre [Henrik Flindt, død november 1791 i Everdrup sogn og Vilhelmine Charlotte Merckel, begravet Hillerød 22.5.1802]
1) søster [Elisabeth] Flindt g.m. [Otto Christian Munthe] af Morgenstierne på Sjælland
2) søster [Christine] Flindt i Svendborg, enke efter [Adrian] Bekker, død 22.1.1803
3) bror [Henrik August] Flindt, major i Holsten
4) søster [Marie Cathrine] Flindt g.m. [Lorents Ejler] Pedersen, major i Kolding
5) søster [Vibeke Juliane] Flindt g.m. [Jonas Andreassen] Collin, præst i Kalundborg
6) bror Jacob [Vilhelm] Flindt, afskediget major på Tirsbæk i Jylland.
Litteratur: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt af Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1958 side 81-110, heri side 90: Henrik Flindt.

911    Johannes Kønig, rugbrødsbager i Svendborg, der døde 20.5.1807, fol.430B. 435, 443B.
E: Christiane [Jensdatter Flindt]. B:
1) Johanne Dorthe Johansdatter 20
2) Euphrosyne Kirstine Johansdatter 18
3) Sofie Frederikke Johansdatter 6.
FM: Bendix Møller.

912    Peder Nielsen, ugift i Svendborg. 18.6.1807, fol.434B, 438B, 470B.
A:
1) mor Marie Rasmusdatter
2) halvsøster Christiane Ernstsdatter.
Afdødes far var [Niels Rasmussen, skifte 21.2.1791 lbnr.712].

913    Christine [Bech] i Tåsinge Kloster i Svendborg. 1.8.1807, fol.438B, 504B.
Enke efter Jens Lang, færgemand, [skifte 22.5.1804 lbnr.877]. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter Lang g.m. Knud Børgesen, skibstømrer
2) Kirsten Jensdatter Lang g.m. [Christian Adam] Fabricius, skoleholder i Udstolpe på Lolland
3) Peder Jensen Lang
4) Anne Margrethe Jensdatter Lang
5) Nikoline Jensdatter Lang g.m. Aksel Thomsen, feldbereder
6) Anne Cathrine Jensdatter Lang.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Lauridsdatter Knoph i Tåsinge færgegård i Svendborg.

914    Morten Albertsen, en dreng i Svendborg. 17.8.1807, fol.439, 440B.
A:
1) mor Louise Marie [With] g.m. Rasmus Pedersen, i Lunde sogn
2) bror Christoffer Albertsen 8
3) søster Helle Marie Albertsdatter 5
4) søster Anne Albertsdatter 3½.
FM: Hans Christian Wrangel, snedker.
5) halvsøster Maren Rasmusdatter.
Arv efter afdødes far Albert Mortensen, skifte 27.3.1804 lbnr.876.

915    Abel Kirstine Pedersdatter i Svendborg. 11.1.1808, fol.445B, 447.
E: Peder Christiansen Møller, skipper. B:
1) Peder Hansen 5
2) Hans Christiansen
3) Helle Marie Pedersdatter 2.
FM: morfar Peder Hansen Mouridsen, skipper.

916    Christiane Louise i Svendborg. 12.1.1808, fol.446, 475, 506, 525, 526.
Enke efter [Johannes] Albjerg. B:
1) Maren Albjerg
2) Nikoline Albjerg på Møllergården på Langeland
3) Johannes [Johansen] Albjerg, skifte. 28.12.1790 lbnr.708. 1B:
a Johannes Albjerg.

917    [Bartholine] i Svendborg, der døde 10.3.1808, fol.452, 463B, 466.
E: Svend Hansen, skipper. B:
2) Anne Kirstine Svendsdatter 3 mdr.
FM: farbror Niels Hansen, købmand.
Uden ægteskab B:
1) Christian 5.
FM: enkemandens svoger Niels Nielsen i Vindeby.

918    Anna Cathrine Axilia Lem (Lehm) i Svendborg. 10.3.1808, fol. 452B, 457B, 466, 469B, 470B, 471, 479, 481, 483, 484B, 490B, 492, 493B, 499, 501B, 502, 503B, 504, 508, 511B, 513B, 515, 515B, 517B, 523B, 525, 527, 528, 541, 543B, 546, 552B, 554, 555, 559B, 567, 572, 573. Næste protokol fol.5, 8, 9B, 14, 34.
Enke efter Christian [Madsen] Graa.
Hans A:
0) forældre [Mads Jørgensen Graa og Mette Kirstine Christiansdatter, skifte 28.2.1756 lbnr.395]
1) bror Urban [Madsen] Graa, [skifte18.12.1799 lbnr.827]. 3B:
a Dorthe Urbansdatter g.m. en tømrer på Holmen i København
b Kirsten Urbansdatter, enke efter Jens Agerholm, arbejdsmand i København
c Mette Cathrine Urbansdatter i Odense
2) søster [Anne Kirstine Madsdatter Graa] g.m. [Villads] Knudsen i Nyborg. 2B:
a Mette [Villadsdatter]
b Dorthe [Villadsdatter]
3) søster Voldborg [Madsdatter Graa] i første ægteskab med [Oluf Olufsen] Rye, [guldsmed, skifte 24.1.1760 lbnr.439]. 5B:
a Mette [Olufsen] Rye
b Gundil [Olufsdatter9 Rye
c Anne [Olufsdatter] Rye
d Simon [Olufsen] Rye, død. 5B:
1 Oluf Simonsen
2 Bertel Simonsen
3 Aksel Simonsen
4 Maren Kirstine Simonsdatter
5 Voldborg Simonsdatter g.m. [Kreibig]
e Oluf [Olufsen] Rye i Nyborg, død. 4B:
1 Hans Thorbjørn Olufsen Rye i Nyborg
2 Anne Cathrine Olufsdatter Rye
3 Voldborg Olufsdatter Rye
4 Helle Marie Olufsdatter Rye
4) søster Kirsten [Madsdatter Graa, skifte Nakskov 1.3.1754 lbnr.1836], var g.m. [Tycho Frederik] Top, farver [i Nakskov]. 1B:
a Marie [Magdalene] Top, død. 2B:
1 Frederik
2 Martin
5) søster Mette [Madsdatter Graa] g.m. Gregers [Henriksen] Wrangel i Rudkøbing, [skifte Rudkøbing 20.5.1767 lbnr.437]. 1B:
a [Mads Wrangel], død. 2B:
1 Rasmus [Madsen Graa Wrangel i Kerteminde]
2 Mette [Madsdatter Wrangel g.m. Christian Martin Burchardt].
Hendes A:
0) forældre [Niels Pedersen] Lem (Lehm), forpagter og [Anne Cathrine] Pougdal
00) morfar [Jørgen Nielsen Pougdal, præst i Horne, skifte Sallinge herred gejstlig 3.7.1721 lbnr.44 g.m. mormor Anne Lauridsdatter]
1) [moster Hedvig Marie Pougdal, skifte Svendborg 3.4.1747 lbnr.335, uden børn]
2) moster [Dorthe Cathrine Hedvig Pougdal, skifte Sallinge herred gejstlig 4.7.1755 lbnr.115, var g.m. Niels Terpager Sørensen Serup, præst i Horne, død 5.1.1784]. 2B:
a [Dorthe Margrethe] Serup, [skifte Sallinge herred gejstlig 10.11.1787 lbnr.197], var i første ægteskab med [Jens Henriksen Zeuthen, præst i Allested og Vejle, skifte Sallinge herred gejstlig 15.8.1763 lbnr.129]. 3B:
1 [Henrikke Cathrine] Zeuthen, enke efter [Christen Fabricius] Reinecke, degn i Stenløse og Fangel, [skifte Odense herred gejstlig 1.4.1805 lbnr.237]
2 [Birgitte Dorthe] Zeuthen, enke efter Christian [Jacobsen] Pingel, præst på Lyø, [skifte 22.4.1785 lbnr.185]. Efterlader en søn, købmand i Fåborg
3 Niels Serup Zeuthen, [degn i Krogsbølle og Hundstrup, begravet Skårup 23.7.1807]. 2B:
x Niels Christian Zeuthen
y Akselmine Zeuthen g.m. [Johan] Ludvig Pauli, degn i Krogsbølle
Dorthe Margrethe Serups andet ægteskab med [Bertel Nielsen] Holm, [præst i Allested og Vejle]. Efterlader 6 børn
b Jørgen Henrik Serup, degn i Hammel
Desuden nævner [Niels Christian Zeuthen] sin farbror? som arving A:
Henrik Pedersen Zeuthen, præst i Allested. 2B:
a [Niels Henriksen] Zeuthen, præst i Skamby, [død 4.6.1791]
b [Anna Farenhorst Zeuthen] i Rønninge, enke efter [Laurids Andreassen] Engberg, [præst i Kullerup, død 31.1.1796]. (Hun kaldes søster til Niels Henriksen Zeuten men er vel datter af ham)

919    Registrering af en gård i Svendborg. 18.3.1808, fol.453B.
Registrering af en gård der tilhørte Jørgen Hansen, forvalter på Tåsinge, [skifte Sunds herredsfoged 24.9.1807].
E: [Frederikke Sophie Catrine Sonnemann]. LV: Jacob Lentz på Tåsinge.

920    Peder Jensen Errebo, skibskarl i Svendborg. 21.3.1808, fol.455.
E: Anne Kirstine [Jensdatter]. B:
1) Niels Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Volstrup
4) Anne Marie Pedersdatter.

921    Oluf Hansen, væver i Svendborg. 25.5.1808, fol.466, 473B, 505.
Enkemand efter [Mette Pedersdatter, begravet Svendborg Nikolaj 2.9.1807]. B:
1) Hans Olufsen 6
2) Peder Olufsen 3.
Desuden nævnes afdødes mor Sofie Pouls.

922    Niels Rasmussen, vægter i Svendborg. 19.8.1808, fol.467, 473.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Martin Hvid, bogbinder. B:
1) Rasmus Nielsen 16, i væverlære
2) Anne Marie Nielsdatter 15
3) Mikkel Nielsen 13m i smedelære.
FM: Knud Rasmussen, tømrersvend.

923    Oluf Madsen, arrestforvarer i Svendborg. 19.8.1808, fol.468, 474.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Skov, parykmager.
Første ægteskab med [Dorthe Elisabeth Johansdatter, skifte 18.10.1799 lbnr.824]. B:
1) Mads Olufsen, soldat, uvist hvor
2) Birthe Olufsdatter g.m. [Hans Peder], husar, uvist hvor.

924    Peder Schalkam, købmand i Svendborg. 26.8.1808, fol.468.
E: Karen. LV: Casper Brandt.
Testamente af 29.3.1803. A:
1) en dattersøn Hans Jørgen Baagø.
Desuden nævnes enkens søster Margrethe Brandt.

925    Karen Jacobsdatter i Svendborg. 7.9.1808, fol.468B, 474.
E: Rasmus Falkenberg. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 30
2) Johanne Rasmusdatter 25.
FM: Morten Jørgensen, møller i Pindmølle.

926    Kirsten Laastrup i Svendborg. 29.10.1808, fol.470, 472B.
E: Johannes Dorn. B:
1) Anne Judith Johansdatter g.m. Jen, artillerist i København på Christianshavn
2) Johan Nikolaj Dorn 26, skibstømrer
3) Jens Clausen Dorn 24, skibstømrer
4) Gertrud Marie Dorn 18.

927    Anne Margrethe Flindt i Svendborg, der døde 28.12.1808, fol.472, 478, 481, 484B, 485, 490.
0) forældre [Jens Bartholomæussen Flindt og Dorthe Michaelsdatter, skifte 9.11.1770 lbnr.554]
1) søster [Kirsten] Flindt, død, var g.m. Johan Andreas Hauptmann. 3 børn, hvis navne ikke angives
2) søster Mette Cathrine Flindt, enke efter Niels Henningsen, [skifte 24.3.1798 lbnr.807] ved søn Jens Henningsen, snedker
3) bror Michael B. Flindt i Ærøskøbing
4) bror Poul [Frederik] Flindt
5) søster Christiane Flindt, enke efter Johannes Kønig, bager, [skifte 20.5.1807 lbnr.911].

928    Helle Marie i Svendborg. 2.1.1809, fol.475, 485B, 512.
E: Peder Hansen Mouridsen, skipper. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Carl Stricker, værtshusholder i København
2) Abel Kirstine Pedersdatter, [skifte 11.1.1808 lbnr.915]. E: Peder Christiansen Møller, skipper. 3B:
a Peder Hansen 5½
b Helle Marie Pedersdatter 4
c Hans Christiansen 2½
3) Laurids Pedersen 25
4) Hans Pedersen 23
5) Anne Kirstine Pedersdatter 21.

929    [Frederik] Schmidt, værtshusholder i Svendborg. 16.1.1809, fol.479, 506B.
E: Johanne. LV: Peder Aarslev, købmand. B:
1) Anton Schmidt 21
2) Frederik Schmidt 14
3) Maren Schmidt 12
4) Herman Schmidt 5.
FM: Peder Qvist, købmand.

930    Terkild Rasch, portbetjent i Svendborg. 23.1.1809, fol.480, 487, 491B, 493, 496B, 501B, 502B, 503.
A:
1) halvbror Knud Christensen, død. 3B:
a Terkild Knudsen
b Søren Knudsen
c Anne Cathrine Knudsdatter
2) halvsøster, død. 1B:
a Søren Sørensen Møller.
Afdøde der var født i Hvirring sogn, havde pas fra Mattrup gods af 28.6.1776 med senere påtegninger.

931    [Jens Christian] Skov, parykmager i Svendborg. 16.2.1809, fol.481B.
E: Sofie. A:
1) mor Karen i Nyborg, enke efter Skov
2) bror [Peder Christian Skov] i Nyborg
3) bror Hans [Christian] Skov, soldat i Jylland.

932    Rasmus Hvid i Svendborg. 16.2.1809, fol.482, 500.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Anne Johanne Rasmusdatter, der tjener på Rødkilde.
FM: Peder Lindegaard, skomager.

933    Jørgen Zachariassen Bruun, matros i Svendborg. 10.3.1809, fol.482B, 483, 492B, 499.
A:
0)  forældre [Zacharias Nielsen Bruun, skifte 4.6.1779 lbnr.642 og Karen Danielsdatter, skifte 1.6.1772 lbnr.579]
1) bror Christian Zachariassen Bruun, [skifte 16.12.1799 lbnr.826]. 1B.
a Karen Christiansdatter Bruun
2) søster Anne Cathrine Zachariasdatter Bruun, enke efter Hans Pedersen, smed, [skifte 8.11.1795 lbnr.782]. LV: Poul Flindt, skrædder
3) bror Daniel Zachariassen Bruun, der døde 8 dage før afdøde. E: Christiane. 6B:
a Dorthe Danielsdatter Bruun 39, i Preussen
b Caroline Danielsdatter Bruun 37, g.m. Hans Lauridsen på Årslev mark på Lammehave gods
c Anne Cathrine Danielsdatter Bruun 37, g.m. Rasmus Ibsen på Allerup mark ved Odense
d Marie Danielsdatter Bruun 28 g.m. Mynster, nagelsmed i København
e Maren Danielsdatter Bruun 26, på Kærumgård ved Assens.

934    Christian [Nielsen] Labom (Labong), [kornmåler] i Svendborg. 10.4.1809, fol.486B, 505B.
E: Johanne Cathrine. LV: Steffen Lange. B:
1) Grethe Christiansdatter 19
2) Niels Christiansen 12
3) Christiane Christiansen 10
4) Karen Christiansdatter 7
5) Anders Christiansen 4.
FM: Rasmus Nikolajsen.

935    Hans Nielsen Rebstrup, toldbetjent i Svendborg. 10.4.1809, fol.486B, 505.
E: Anne Kirstine. LV: Poul Flindt. B:
1) Inger Hansdatter 25
2) Maren Hansdatter 22
3) Niels Hansen 19
4) Anders Hansen 13
5) Johanne Hansdatter 10
6) Karen Hansdatter 3
7) Abelone Hansdatter 3.
FM: Laurids Pedersen, skrædder.

936    Niels Magaard, købmand i Svendborg. 21.4.1809, fol.487, 489B, 491.
E: Karen Clemensen. LV: Søren Vilhelm, bager. B:
3) Niels Clemensen Magaard 22.
FM: Gomme Krøyer, enke efter faster [Gertrud Marie Jacobsdatter Magaard].
Første ægteskab med Sidsel Kirstine Brandt, [begravet Svendborg Frue 21.5.1784]. B:
1) Karen Nielsdatter Magaard g.m. Herman Graff, farver i Nykøbing Mors
2) Jacobine Christiane Nielsdatter Magaard g.m. Hans Rasmussen Thurø, købmand.

937    Anne Barbara i Svendborg. 2.5.1809, fol.489, 501.
Enke efter Anton Nentvig, hestedoktor. B:
1) Marie Tarasine Nentvig 23
2) Carl Magnus Nentvig 21
3) Marie Cathrine Nentvig 15.

938    Marie Elisabeth [Simonsdatter Dauer] i Svendborg. 29.6.1809, fol.493, 495, 498B, 505B, 511B, 512B.
Enke efter Niels Skaaning, [skibstømrer].
Testamente af 4.11.1768.
Hans A:
1) bror Hans Skaaning, død. 3B:
a Jørgen Hansen Skaaning, død uden børn
b Jacob Hansen Skaaning, død uden børn
c Niels Hansen Skaaning, død. 3B:
1 Hans Nielsen Skaaning
2 Anders Nielsen Skaaning
3 Anne Cathrine Nielsdatter Skaaning.
Hendes A:
0) forældre [Simon Christensen Dauer, skifte 18.7.1777 lbnr.612 og Cathrine Marie Christensdatter, begravet Svendborg Nikolaj 23.3.1768]
1) bror Johan Ludvig [Simonsen] Dauer, [organist i Store Rise], [begravet Rise 23.6.1795]. E: Mette Marie, se skifte 7.3.1812 lbnr.938A herunder]. 6B:
a Hans Johansen Dauer 36 på Ærø
b Peder Johansen Dauer, død. 1B:
1 Henrik Pedersen Dauer
c Cathrine Johansdatter Dauer i Nakskov, død. 2B:
1 Johan
2 Jens
d Anne Beate Johansdatter Dauer g.m. Jens Mortensen Birkholm
e Maren Johansdatter Dauer g.m. Rasmus Hansen
f Armgot Johansdatter Dauer g.m. Jørgen Pedersen, smed på Ærø
2) bror Christian [Frederik Simonsen] Dauer, [død 2.1.1799 Svendborg Nikolaj]. 2B:
a Simon Christiansen Dauer
b Christiane Christiansdatter g.m. Peder Hansen, skomager i Svendborg.


Gråsten amt. Ærø stad- og landret
Skifteprotokol
1808-1813

938A    Mette Marie i Store Rise. 7.3.1812, fol.189.
Enke efter Johan Ludvig Dauer, organist og musikant, [begravet Rise 23.6.1795]. B:
1) Hans Tage Dauer i Store Rise
2) Peder Clausen Dauer, musikant i Ærøskøbing, død. 1B:
a Henrik Johansen Dauer 18
3) Anne Beate Dauer g.m. Jens Mortensen Birkholm, maler i Ærøskøbing
4) Cathrine Marie Dauer, død, var g.m. Christen Torp, sadelmager i Nakskov. 2B:
a Johan Ludvig Torp 13
b Jens Christian Torp 8
5) Marie Sofie Dauer g.m. Rasmus Hansen, grovsmed
6) Armgot Sofie Dauer g.m. Jørgen Pedersen i Store Rise.939    Hans Andersen, tømrer i Svendborg. 1.7.1809, fol.493B, 495B, 500B.
E: Anne Marie Christiansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anders Hansen, møller ved Roskilde
2) Rasmus Hansen 36, i Gestelev
3) Hans Hansen 34
4) Niels Hansen 30
5) Christen Hansen 21
6) Anne Hansdatter g.m. Hans Morten Bjørnø
7) Pernille Hansdatter 28.

940    Peder Clausen, møller i Svendborg. 15.7.1809, fol.494, 496B, 507.
E: Anne Hedvig Bentsen. LV: Jens Henningsen, snedker. B:
1) Søren Bech Pedersen 7.
FM: Thøger Hansen, handskemager.

941    Johanne Rasmusdatter Alsing i Svendborg. 15.8.1809, fol.497B, 507B.
E: Hans Pedersen, hattemager. B:
1) Sidsel Cathrine Hansdatter g.m. Gutager, urmager i Sakskøbing
2) Maren Hansdatter 22, vanvittig
3) Hans Jochum Hansen 21, i væverlære.

942    Martin Heide, bogbinder i Svendborg. 28.9.1809, fol.501, 530B.
E: Marie Cathrine, der opholder sig på Langeland. B:
1) Kirsten Martinsdatter 12
2) Andreas Martinsen 10.
FM: Anders Lindegaard.
Desuden nævnes afdødes mor [Kirsten Knudsdatter]. enke efter Anders Heide, bogbinder, [skifte 5.7.1794 lbnr.762].

943    Enevoldine Marie Hansdatter Wolf, ugift sypige i Svendborg. 29.11.1809, fol.503B, 507, 531B.
A:
1) søster Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Frederik Christian Schachai, tobakspinder. 2B:
a Dine Louise Frederiksdatter 18
b Frederik Vilhelm Frederiksen 16.
Afdøde, der døde 21.12.1809, var født på Sjælland og kom med sin mor til Svendborg for 40 år siden.

944    Cornelius Sattrup, væver i Svendborg, der døde 21.12.1809, fol.504B, 508B, 518B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Laurids Graa. A:
0) forældre [Johan Sattrup, skifte 26.5.1769 lbnr.544 og Else Cathrine]
1) bror Mathias Sattrup i Svendborg
2) søster Karen Sattrup, enke efter Trane, spækhøker i København
3) søster Anne Cathrine Sattrup g.m. en kvartermester på Holmen i København.

945    Peder Nikolaj Pedersen, skræddersvend i Svendborg, der døde 23.1.1810, fol.509B, 531.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde været gift og boet i Vester Skerninge.

946    Niels Samuel Koch, bødkersvend i Svendborg. 25.1.1810, fol.510, 513B.
A:
1) far Samuel Koch, bødker i Odense.

947    Jens Christensen Lang, murer i Svendborg. 30.1.1810, fol.510, 531.
E: Johanne Dorthe. LV: Adolf Weimann. B:
1) Hans Christian Jensen 26, i København
2) Birgitte Jensdatter 24, i København
3) Christen Jensen 22
4) Lorents Christian Jensen 18
5) Christiane Jensdatter 15
6) Anne Cathrine Jensdatter 11
7) Marie Jensdatter 8
8) Lise Cathrine Jensdatter 5.
FM: Breum, skrædder.

948    Anne Margrethe Nielsdatter i Svendborg. 3.2.1810, fol.510B, 529.
E: Samuel Hybel, skomager. B:
1) Johanne Kirstine Samuelsdatter 8
2) Frederik Vilhelm Samuelsen 5.
FM: Hans Wrangel, snedker.

949    Christen Nielsen, daglejer i Svendborg. 3.2.1810, fol.511, 529B.
E: Anne Thomasdatter. B:
1) Anne Christensdatter 20
2) Maren Christensdatter 16
3) Niels Christensen 12.
FM: Claus Lindegaard, rokkedrejer.

950    Svend Svendsen, skomager i Svendborg. 7.3.1810, fol.513B, 529B.
E: Kirsten [Lund]. B:
1) Maren Svendsdatter 15
2) Anne Marie Svendsdatter 14
3) Birgitte Svendsdatter 12
4) Rasmine Svendsdatter 9
5) Dorthe Svendsdatter 6
6) Ludvig Svendsen 6
7) Josef Svendsen 5
8) Albanus Svendsen 1½.
FM: Anders Pedersen, skomager.

951    Rasmus Christensen, daglejer i Svendborg. 9.3.1810, fol.514B, 532.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde skulle have familie i Fåborg.

952    [Cecilie] Sofie [Elisabeth] i Svendborg, der døde 1.5.1810, fol.515B, 516, 532B, 545, 546, 551, 553.
Enke efter [Jens Christian] Skov, parykmager, [skifte 16.2.1809 lbnr.931].
Hans A:
1) mor Karen [i Nyborg], enke efter Skov
2) bror Peder Christian Skov [i Nyborg]
3) bror Hans Christian Skov.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

953    Ingeborg Kjærulf, ugift i Svendborg, der døde 15.5.1810, fol.516, 517B, 545, 546, 550B.
Arvinger kendes ikke.

954    Anne Kirstine [Jensdatter] i Svendborg. 18.5.1810, fol.517, 530.
Enke efter Peder Jensen Errebo, skibskarl, [skifte 21.3.1808 lbnr.920]. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 32
2) Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen i Volstrup på Egeskov gods
3) Niels Pedersen 30
4) Anders Pedersen 25.

955    Hans Skaaning, feldbereder i Svendborg. 6.7.1810, fol.519B, 532B.
A:
1) mor Anne Marie [Andersdatter] g.m. Hans Rasmussen, slagter.
Mors første ægteskab med afdødes far Niels Skaaning. [skifte 30.1.1804 lbnr.872]
2) bror Anders Skaaning 26
3) Anne Cathrine Nielsdatter i Nyborg.

956    Jesper Pedersen Fing, vognmand i Svendborg. 11.7.1810, fol.520, 526B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Anton, snedker. B:
1) Birthe Margrethe Jespersdatter 10
2) Johanne Marie Jespersdatter 8
3) Frederik Jespersen 3
4) Jesperdine Jespersdatter, født efter fars død.
FM: Thor Nielsen.

957    Christian [Henrik Mogensen] Berg i Svendborg. 19.7.1810, fol.520B, 525.
A:
0) forældre Mogens Bjerg Henriksen Basmark, degn i Vester Skerninge og Ulbølle, skifte Sallinge herred gejstlig 18.8.1761 lbnr.126 og Anne Margrethe Sofie Andersdatter
1) bror Hans Berg [til Skovsbo i Rynkeby sogn, død 19.1.1796]. Hans børn
2) søster Anne Sofie Berg, enke efter Jesper Kromans i Egeskov
3) bror Christoffer Berg i Egeskov mølle
4) bror Anders Berg 68, i Randers
5) søster Anne Susanne Berg g.m. [Peder Kryssing] Tingberg, præst i Kølstrup og Agedrup.
6) bror [Niels] Berg 50, overkrigskommissær i Århus
Litteratur: Stamtavle over slægten Berg af Niels Hedin. 1918.

958    Oluf Christiansen Bondo, købmand i Svendborg. 20.7.1810, fol.520B, 523B, 526, 527, 545B, 550, 564, 566, 569.
Enke efter Margrethe Hansdatter. B:
7) Gomme Christian Bondo 38
8) Birgitte Bondo 33.
Margrethe Hansdatters første ægteskab med Gomme Gommesen Brandt, skifte 13.6.1771 lbnr.571]. B:
1) Elisabeth Gommesdatter Brandt, død. E: Søren Becher, nu g.m. søsteren Mette Kirstine Gommesdatter Brandt. 4B:
a Gomme Gommesen 20
b Adrian Severin Gommesen 19
c Oluf Gommesen 18
d Lykke Kirstine Gommesdatter 13.
FM: farbror Thomas Becher
2) Gomme Gommesen Brandt, [skifte 28.11.1806 lbnr.901]. E: Johanne Margrethe Clausen. 2B:
a Margrethe Gommesdatter 14
b Kirstine Hellevadmine Gommesdatter 13
3) Birgitte Cathrine Gommesdatter Brandt g.m. Simon Hempel, farver i Odense
4) Mette Kirstine Gommesdatter Brandt, død, var g.m. Søren Becher. 1B:
a Birgitte Becher.
FM: farbror Tønnes Becher.

959    Anne Marie [Bech] i Svendborg, [begravet 2.6.1809], fol.524.
E: Clemen Clemensen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1804.

960    Trine Wegner i Svendborg. 8.8.1810, fol.524, 528B.
E: Mathias Sattrup, skomager. B:
1) Johanne Elisabeth.
FM: Christian Lindegaard, skomager.

961    Lorents Bentsen, toldbetjent i Svendborg. 15.2.1811, fol.533, 545, 546, 551B, 552B.555B, 556B.
Enke efter [Anne Hedvig Bech, skifte 3.10.1783 lbnr.658]. B:
1) Marie Kirstine Lorentsdatter, der døde uden børn. E:Mads Pedersen
2) Mette Kirstine Lorentsdatter, død, var g.m. Anders Juul, skrædder i København. 3B:
a Lorents Andersen 23
b Johanne Andersdatter 19
c Mette Christine Andersdatter 17
3) Helene Lorentsdatter g.m. Wagner, snedker i Roskilde
4) Anne Hedvig Lorentsdatter Bentsen, enke efter Peder Clausen, [skifte 15.7.1809 lbnr.940].

962    Karen Rasmusdatter, tjenestepige i Svendborg. 26.2.1811, fol.534.
B:
1) Anne Dorthe Jørgensdatter i Gudbjerg mølle.
FM: Niels Alsing i Kirkeby.

963    Margrethe Dorthe Dahl i Svendborg. 5.3.1811, fol.535, 540.
Enke efter [Henrik] Nielsen, toldkasserer i Hjerting, [begravet Guldager 19.12.1806]. B:
1) Hans Henrik Nielsen, degn i Ulse på Sjælland
2) Mogens Nielsen, cand. theol. i København
3) Johan Ditlev Nielsen, sekundløjtnant
4) Henriette [Christiane Valentine] Nielsen i Svendborg
5) Elsebeth [Margrethe Christiane] Nielsen, g.m. [Johan Gotfred] Manniche, præst i Hammel
6) Barbara [Brisling] Nielsen g.m. [Claus Guldager] Bjørn, guldsmed i Ribe.

964    Elsebeth Kreibig i Svendborg. 6.3.1811, fol.535B, 557B.
E: Nikolaj Børgesen. B:
1) Johan Christian Nikolajsen 1½
2) Anne Nikolajsdatter 16 uger.
FM: Hans Lange Brandt.

965    Anders Jørgensen, vægter i Svendborg. 7.3.1811, fol.537, 555.
E: Marie [Madsdatter]. B:
1) Anne Andersdatter g.m. Ditlev Pedersen
2) Dorthe Andersdatter g.m. Søren Andersen i Langå på Fyn
3) Karen Andersdatter g.m. Frederik Johansen, tømrer
4) Elsebeth Andersdatter.

966    Johanne i Svendborg, der døde 9.3.1811, fol.537B, 539B.
Enke efter Ulrik Lauridsen, post. B:
1) Casper Ulriksen, smed i
2) Anne Cathrine Ulriksdatter g.m. Christen Jepsen i Hove
Ulrik Lauridsens første ægteskab med Anne Cathrine. Arv til B:
1) Jens Ulriksen, pottemager i Svendborg
2) Johan Christian Ulriksen, skomager i Gudbjerg.

967    Simon Hellevad, skipper i Svendborg. 15.3.1811, fol.538B, 557B.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Møller, skibsbygmester. B:
1) Christen Hellevad 3.
FM: farbror Hans Clausen Hellevad.

968    Svend Lund, major i Svendborg. 24.3.1811, fol.539B, 541B, 545, 551, 553, 553B, 555, 557, 558B, 560, 561, 562, 565B, 567B, 572, 572B, næste protokol fol.2, 5B, 8, 10.
A:
1) bror Carl Frederik Lund, embedsmand i Christiania, død. 2B:
a Albert Filip Lund
b Frederikke Caroline Lund
2) bror David [Kjeldsen] Lund, skoleholder [i Hjelm i Majbølle sogn] på Lolland, [begravet Tårs 27.6.1806, skifte Musse herred gejstlig 29.6.1806 lbnr.278, var g.m. Juliane Cathrine Oest]. 2B:
a Frederikke Margrethe Lund, født 13.10.1793
b Svend Lund, født 9.7.1797
Desuden skal afdøde have haft en bror, der var regimentskvartermester i Sjællandske Infanteriregiment.

969    Registrering i Svendborg. 27.3.1811, fol.540.
Registrering over ladningen på det opbragte og prisedømte skib Edvard, ført af Jacob Helveg.

970    [Bodil Sørensdatter] i Svendborg. 28.4.1811, fol.542B.
E: Rasmus Nielsen, matros. B:
1)Søren Nielsen 3 mdr.
FM: Poul Flindt.

971    Anne Christensdatter i Svendborg, [begravet 13.4.1811, fol.543.
E: Anders Poulsen Holm, daglejer.
Bevilling til uskiftet bo af 7.5.1811.

972    Tycho Frederik Top, farver i Svendborg. 14.6.1811, fol.543B, 546B, 563B, 568, 570B.
Enkemand efter [Margrethe Elisabeth Streichel, død 18.6.1810, begravet Frue 23.6.1810]. B:
1) Peder Top
2) Knud [Hartvig] Top, farver i Middelfart
3) Charlotte [Augusta] Top, død, var g.m. Jacob Paust, guldsmed i København. 2B:
a Sofie Margrethe Jacobsdatter
b Karen Helene Jacobsdatter
4) Karen Top
5) Maren Kirstine Top g.m. Algren, snedker i Svendborg
6) Dorthe Elisabeth Top g.m. Bergsted, kaptajn i Nakskov.
[Afdødes første ægteskab med Kirsten Madsdatter Graa, skifte Nakskov 1.3.1754 lbnr.1836].

973    Poul Madsen i Svendborg. 11.7.1811, fol.545.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Mads Poulsen
2) Hans Poulsen
3) en datter g.m. Johan Mørch.

974    Inger Margrethe i Svendborg. 17.8.1811, fol.552, 556.
E: Johannes Eberhardt, postbud. B:
1) Johannes Eberhardt 28.

975    Søren Jensen, matros i Svendborg. 17.8.1811, fol.552.
E: Anne Margrethe.
Arvinger kendes ikke.

976    Hans Hansen, tjenestekarl i Svendborg, der døde 10.11.1811, fol.554, 556.
A:
1) bror Jens Hansen i Vester Skerninge
2) søster Birthe Hansdatter g.m. Jacob Hansen, kromand i Gerlev
3) søster Anne Hansdatter g.m. Anders Jørgensen i Kalletoft? ved Slagelse.

977    Jørgen Hansen, daglejer i Svendborg. 13.11.1811, fol.554B, 558.
E: Anne Nielsdatter.LV: stedfar Christen Pedersen i Fjerup? på baroniet. B:
1) Johanne Jørgensdatter 15.
FM: farbror Rasmus Hansen.

978    Søren Bech, en dreng i Svendborg. 4.12.1811, fol.555.
A:
1) mor Anne Hedvig [Bentsen], enke efter [Peder] Clausen, [skifte 15.7.1809 lbnr.940]
2) halvbror Frederik Bech, snedker i Århus
3) halvsøster Lorentse Bech på Sjælland
4) halvsøster Charlotte Bech Frederikke g.m. Hansen, skolelærer i Sønderup på Sjælland
5) halvsøster Margrethe Bech g.m. Mads Pedersen i Svendborg
6) halvsøster Maren Bech på Sjælland.

979    Brønner, daglejer i Svendborg. 9.12.1811, fol.557, næste protokol fol.18.
Arvinger angives ikke.

980    Abel Jensdatter i Svendborg. 10.1.1812, fol.558, næste protokol fol.8.
E: Jens Pedersen, tømrer. B:
1) Mette Marie Jensdatter 4
2) Peder Christian Jensen 20 uger.
FM: morbror Frands Jensen i Ryslinge.

981    Hans Jacob Rasmussen. 10.1.1812, fol.559, næste protokol fol.17B.
A:
1) bror Peder Jacob Rasmussen, pottemager
2) bror Anders Rasmussen, tobakspindersvend
3) bror Rasmus Rasmussen, skomager i Sakskøbing
4) søster Ellen Rasmusdatter, død, var g.m. [Henrik] Busse, brolægger i Randers, skifte Randers 27.7.1799 lbnr.1473]. Hendes børn.

982    Niels Lauridsen, feldbereder i Svendborg. 5.2.1812, fol.560, 563, 565B, 566B, 568B.
E: Marie Elisabeth [Krøyer]. LV: Hans Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1811. B:
1) Hans Nielsen, feldbereder, [skifte 17.8.1803 lbnr.867]. 4B:
a Johan Frederik Hansen 19
b Laurids Lauridsen Hansen 18
c Christian Hansen
d Christiane Hansdatter.
FM: stedfar [Peder] Aarslev.
2) Marie Nielsdatter, død, var g.m. Storm (Sturm), fabrikant. 6B:
a Anne Storm
b Sofie Storm
c Christiane Storm
d Maren Storm
e Anne Storm
f Marie Storm
3) Christiane Nielsdatter. der ægter Frederik Kofoed.
Købmand Lybecker og købmand Boas på Lolland er g.m. 2 af fabrikant Storms døtre.

983    Christiane [Jensdatter] Flindt i Svendborg. 9.4.1812, fol.562B, 11B.
Enke efter Johannes Kønig, bager, [skifte 20.5.1807 lbnr.911]. B:
1) Johanne Dorthe Johansdatter 28
2) Euphrosyne Kirstine Johansdatter g.m. Casper Friis, kromand
3) Sofie Frederikke Johansdatter 11.
FM: morbror Poul Flindt.

984    [Henrik] Steen, daglejer i Svendborg. 29.4.1812, fol.565, næste protokol fol.18B.
E: Marianne Madsdatter. LV: Poul Flindt. B:
3) Henrik Steen 13
4) Marie Steen 8.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Steen 27
2) Anne Kirstine Steen 22.
Ingen børn af andet ægteskab.

985    Peder [Hansen] Mouridsen, skipper i Svendborg. 11.6.1812, fol.567B, 573B, næste protokol fol.19.
Enkemand efter [Helle Marie, skifte 2.1.1809 lbnr.928]. B:
1) Maren Pedersdatter, enke efter Carl Stricker, værtshusholder i København
2) Abel Kirstine Pedersdatter, [skifte 11.1.1808 lbnr.915]. E: Peder Christiansen Møller, skipper. 3B:
a Peder Hansen 9
b Helle Marie Pedersdatter 7
c Hans Christiansen 5
3) Laurids Pedersen Mouridsen
4) Hans Pedersen Mouridsen
5) Anne Kirstine Pedersdatter, på Vejstrupgård.

986    Anne Marie i Svendborg. 25.6.1812, fol.571B, næste protokol fol.2, 20, 32B, 33.
Separeret fra Lorents Lorentsen i København. B:
1) Lorents Lorentsen.

987    Peder Pedersen Vorning, dragon i Svendborg. 14.7.1812, fol.572B, næste protokol fol.17B.
Afdøde var født i Nors i Thisted amt.
Arvinger angives ikke.

988    Jens Pedersen Almstok, skarpskytte i Svendborg. 14.7.1812, fol.572B, næste protokol fol.17B.
Arvinger angives ikke.

989    Maren Ploug i Svendborg. 27.7.1812, fol.573, næste protokol fol.18.
Separeret fra Hans Jørgen Møller, skrædder.
Hendes B:
1) Christiane [Clausdatter Holm] g.m. Johan Jochum Knudsen, tømrer i København.Svendborg Byfoged
Skifteprotokol
1812-1825
Her 1812-1814.990    Elsebeth Ramus, ugift i Svendborg. 28.8.1812, fol.2, 7, 30, 32B, 33B, 35, 36.
A:
0) forældre [Cosmus Christiansen Ramus, præst i Assens og Kærum, skifte Båg herred gejstlig 6.9.1782 lbnr.87 og Else Hansdatter Langsted i Odense, skifte Odense herred gejstlig 1801 lbnr.273]
1) bror Erik Ramus, student i København
2) bror Frederik Ramus, præst i Svendborg, død. 3B:
a Cosmus Ramus
b Beate Angeline Ramus g.m. [Peder Pedersen] Sandberg, skolelærer [i Ryslinge]
c Christiane Ramus
3) bror Jochum Frederik Melchior Ramus, præst i Brøns
4) bror Filip Ramus i Svendborg
5) søster Johanne Rasmus i København
6) søster Sara Rasmus i København
7) søster Mathilde Ida Dorthe Rasmus i Svendborg.
8) bror Christian Ramus er død i Odense uden børn.

991    Rebekka Christine Weissenfant i Svendborg. 30.8.1812, fol.2B, 5B, 26, 29, 30B, 35, 49B, 52B, 53.
Enke efter Georg Peder Rosenbaur, betjent. A:
1) søster Petrea Elisabeth Weissenfant
2) halvsøster Birgitte Marie
3) halvsøster Mette Marie Poulsen, død. 1B:
a Nikolaj Vilhelm Lyno.

992    Anne Rasmusdatter i Svendborg. 16.9.1812, fol.5, 6, 19B.
E: Peder Pedersen, daglejer. A:
1) søster Anne Marie Rasmusdatter i Haldager
2) halvbror Niels Rasmussen i Tvede
3) halvbror Anders Rasmussen
4) halvsøster, død. E: Jens Rasmussen. 3B:
a Rasmus Jensen
b Anders Jensen
c Anne Jensdatter
d Elisabeth Jensdatter.
(Usikkerhed om arvingerne).

993    Ludvig Recum, ølbryggersvend og kyper, der var passager på et skib i Svendborg havn. 28.9.1812, fol.6, 9, 26, 29, 30B, 33B.
Arvinger kendes ikke.

994     [Susanne] Dorthe [Lund] i Svendborg. 4.10.1812, fol.7B, 68.
Enke efter [Nikolaj Nielsen] Dehnfeldt, [kirurg i Assens, skifte Assens 2.12.1797 lbnr.858].
6) Elisabeth Dehnfeldt g.m. Laurids Aagesen
7) Ernestine Dehnfeldt g.m. Thomas Frederik Bech
Første ægteskab med [Daniel Herholdt, kirurg i Åbenrå, død Åbenrå 23.6.1782]. B:
1) Mette Cathrine Herholdt i København
2) Johan Frederik Vilhelm Herholdt i København
3) Jochum Conrad Herholdt i Norge
4) Nikolaj Christian Herholdt, [byfoged] i Rudkøbing.
5) Dorthe [Lisbeth] Dehnfeldt gift i Vissenbjerg sogn.

995    Bertel Klingenberg, købmand og forligelseskommissær i Svendborg, [begravet Svendborg Nikolaj 10.10.1812], fol.8B, 37B
E: Christine Brandt. LV: Johan Nikolaj Myhre, distriktskirurg. B:
1) Christen [Graa] Klingenberg, præst i Døllefjelde og Musse
2) Gomme Klingenberg i Svendborg
3) Kirsten Klingenberg g.m. Morten Jørgensen, møller i Pindmølle
4) Anne Friis Klingenberg g.m. Niels Eriksen på Lysemosegård
5) Bodil Klingenberg, død, var g.m. Jørgen Jørgensen, kaptajn i Jørgensby ved Flensborg. 2B:
a Peder Jørgensen
b Kirstine Cathrine Jørgensdatter
6) Maren Klingenberg, der døde efter sin far. E: Gjørup, forpagter på Hvidkilde [i Egense sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 19.12.1809.

996    Laurids Pedersen fra Vissenbjerg. 26.10.1812, fol.9B:
Testamente.
(Skiftet er ulæseligt på nettet).

997    Mogens Nielsen i Svendborg. 5.12.1812, fol.12B, 21, 27B, 31, 43B, 48B, 49, 51, 54, 61, 62, 64B, 66B, 67B, 68B, 74B, 76, 77B, 78B, 79, 81B, 83B, 85B, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 158.
A:
1) bror Henrik Nielsen, toldkasserer i Hjerting, [begravet Guldager 19.12.1806], var g.m. [Margrethe Dorthe Dahl, skifte Svendborg 5.3.1811 lbnr.963]. 6B:
a Mogens Nielsen, præst i Skjærvø i Norge
b Hans Henrik Nielsen, degn i Ulse og Bråby
c Johan Ditlev Dahl Nielsen, løjtnant
d Elsebeth Margrethe Christiane Nielsen g.m. [Johan Gotfred] Manniche, præst i Hammel
e Barbara Brisling Nielsen g.m. [Claus Guldager] Bjørn, guldsmed i Ribe
f Henriette Christiane Valentine Nielsen
2) bror Laurids Nielsen, død. 3B:
a Hans Jørgen Nielsen, skoleholder i Lyngdal i Norge
b Poul Abraham Nielsen i Svendborg
c Anders Nielsen, væver i Nakskov
3) søster, død, var g.m. Hans Bredal, tobaksfabrikant i København. 1B:
a Christence Bredal g.m. Herfordt, urtekræmmer i København
4) bror Hans Jørgen Meyer, agent i København.
Afdøde, tidligere forpagter på Lindskov [i Egense sogn], døde 4.12.1812.

998    Kirsten Andreasdatter i Svendborg. 8.12.1812, fol.16B, 18B.
E: Jens Drejer, urmager. B:
1) Andreas Jensen 5½.
FM: Jens Lyder, væver.

999    Karen Lauridsdatter i Svendborg. 9.12.1812, fol.17.
E: Jørgen Lauridsen.
Hendes B:
1) Hans Frands Jespersen 24½
2) Laurids Jørgen Jespersen 22
3) Morten Jespersen 15.
FM: morbror Peder Lauridsen.

1000    Anne Sophie Christiane Ulriche Tietken i Svendborg. 9.12.1813, fol.20B, 49, 54, 78B, 81, 84B, 72, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 89, 90post 86B,
 92, 95, 96, 100, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 120, 125, 126, 129, 130, 132, 133 ,134, 158, 160, 167, 176, 177.
E: Laurids Jørgensen. B:
1) Peder Lauridsen
2) Carl Lauridsen
3) Henrik Lauridsen
4) Vilhelmine Lauridsdatter.
FM: birkedommer Helm.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Johan Tietgen
2) afdødes søster Trine Tietgen.
De havde tidligere været bosat i Nøjsomhed i Skårup sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1811.

1001    Peder Pedersen, møller i Svendborg. Samfrændeskifte 31.12.1812, fol.23B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Oluf Lauridsen, møllersvend. B:
1) Jens Pedersen 11
2) Niels Peder Pedersen 2.
FM: farbror Mads Pedersen.
Desuden nævnes afdødes halvbror Anders Rasmussen på Langeland.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1811.

1002    Hans Christiansen, skomager i Svendborg. 1812, fol.25B.
E: Helle Marie Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1812.

1003    Anne Marie i Svendborg. 13.3.1813, fol.26, 29.
E: Niels Hansen, feldbereder. B:
5) Hans Rasmus Nielsen 9.
Første ægteskab med Hans Rasmussen, feldbereder, [skifte 13.11.1800 lbnr.840]. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Jens Liebroth
2) Rasmus Hansen 18
3) Inger Kirstine Hansdatter 16
4) Hans Aarslev Hansen 14.

1004    Andreas Lauridsen, matros i Svendborg. 3.5.1813, fol.30, 53.
E: Anne Sofie Christensdatter. LV: Poul Flindt. B:
2) Jens Jørgen Andreassen 25.
Af første ægteskab B.
1) Laurine Christiane Andreasdatter 30, g.m. Rasmus, tjenestekarl i København.

1005    Hans Mortensen Bjørnø, bager i Svendborg. 2.7.1813, fol.35, 41B, 48, 48B, 51B, 60, 62B, 64B, 67, 68B, 74B, 78B, 80, 82, 84B, 85, 88, 91,
 93, 94, 97, 102, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 117, 125, 127, 129, 133, 134, 135, 136, 140, 142, 158, 159, 160, 163, 167, 170, 172, 179, 182, 187, 189, 198, 201, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 219, 221, 227, 228, 230, 231, 253, 254, 255, 256, 263, 265, 273.
E: Anne Hansdatter. A:
1) bror Morten Mortensen
2) bror Laurids Mortensen
3) søster Anne Cathrine Mortensdatter 18
4) søster Maren Mortensdatter.

1006    Hans Jensen, skipper i Svendborg. 16.8.1813, fol.44, 53.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 9 mdr.
FM: farbror Peder Jensen.

1007    Simon Rye, købmand i Svendborg. Samfrændeskifte 11.8.1813, fol.45.
E: Anne Marie Eriksen. B:
1) Voldborg Juliane Simonsdatter g.m. Johan Josef Krejby, forpagter på Fjellebro
2) Maren Kirstine Simonsdatter 24
3) Oluf Simonsen Ry 23, forpagter på Christiansdal
4) Bertel Christian Simonsen Rye 20, på amtskontoret i Sorø
5) Aksel Graa Simonsen Rye 18.

1008    Marie Hansdatter i Svendborg. 17.12.1813, fol.50B, 72, 80B, 83, 84B, 86B, 87.
Enke efter Oluf Pedersen Post.
Testamente af 6.12.1810.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
Hendes B:
1) Anne Hansdatter 42, i Egense, der ægter West, skrædder.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Sørensdatter, enke i Holmdrup.

1009    Karen Zachariassen Bruun, ugift i Svendborg. 28.12.1813, fol.51B, 90, 120, 122B.
A:
1) faster Anne Cathrine, enke efter Hans Pedersen, smed i Svendborg
2) farbror Daniel Zachariassen i Nærå, død. 6B:
a Zacharias Danielsen ved Odense på Dalum gods
b Dorthe Danielsdatter 43
c Anne Cathrine Danielsdatter g.m. Rasmus Ibsen på Allerup mark
d Caroline Danielsdatter g.m. Hans Lauridsen på Årslev mark
e Anne Marie Danielsdatter g.m. Myntze, nagelsmed i København
f Maren Danielsdatter 30, i egnen ved Assens.

1010    Registrering i Svendborg. 14.4.1814, fol.59.
Registrering af ladningen på det opbragte priseskib Julie og Leopoldine.

1011    Ingeborg Cathrine Berg i Svendborg, der døde 6.6.1814, fol.60, 68, 69, 80B, 83, 84B, 85, 86, 91B,
 93, 96, 108, 110, 111, 112, 114, 129.
Enke efter Søren Kaas, pottemager, [død 16.1.1814].
Testamente af 20.4.1784.
Hans A:
1) bror, død. 3B:
a Vilhelm Kaas
b Frederik Kaas
c Søren Madsen Kaas på Ærø
2) søster Elsebeth Kaas.
Hendes A:
1) en bror, død. 1B:
a en datter i København.

1012    [Anton] Laugier (Lohse), sproglærer i Svendborg. 21.1.1814, fol.60B, 81, 83, 84B, 89.
Arvinger angives ikke.

1013    [Johan Ejler] Bjørn, skomager i Svendborg. 31.1.1814, fol.61B, 67.
E: [Navn angives ikke]. LV: Hans Hansen, tømrer. B:
1) Jens Peder Bjørn.
FM: født værge Christoffer Bjørn.

1014    Hans Pedersen, tømrer i Svendborg. Samfrændeskifte 2.3.1814, fol.37, 63.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Knudsen. tømrer i Ulbølle. B:
1) Marie Hansdatter 7
2) Karen Hansdatter 5
3) Peder Hansen 2½.
FM:
1 farbror Christen Pedersen i Højme [i Sanderum sogn]
2 Hans Rasmussen Thurø.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1812 indført fol.37.

1015    Jacob Madsen Dam i Svendborg, der døde 24.8.1824, fol.64, 375.
E: Kirsten.
Testamente af 8.10.1805.

1016    Hans Clausen Hellevad i Svendborg. 20.4.1814, fol.65.
E: Maren. LV: Jacob Magaard Krøyer, købmand. B:
1) Maren Elisabeth Hansdatter 6 mdr.
FM: født værge Pedersen Fich, købmand.

1017    [Tollef] Smedeby, ugift urmager i Svendborg. 26.6.114, fol. 72B, 76, 77B, 79, 81, 83B, 83B, 84B, 85B, 89B, 89B, 90.
Arvinger angives ikke.

1018    Ludvig Sørensen, slagter i Svendborg. Samfrændeskifte 25.5.1814, fol.72B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Ditlev Pedersen, politibetjent. B:
1) Margrethe Ludvigsdatter g.m. Eriksen i Svendborg
2) Niels West Ludvigsen 25
3) Hans Ludvigsen 20
4) Christian Ludvigsen 17
5) Søren Henrik Ludvigsen 12
6) Anne Sofie Ludvigsdatter 9.
FM:
1 farbror Christian Ludvigsen
2 morbror Hans Nielsen, tømrer i Langeskov
3 Peder Isaksen, slagter
4 Peder Nielsen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 9.12.1812.

1019    Laurids Foldager, maler i Svendborg, [der døde 16.6.1814], fol.74B.
E: Dorthe Ludvigsdatter.
Testamente af 22.9.1812.

1020    Peder Nielsen, ugift skomagersvend i Svendborg. 13.7.1814, fol.75, 89, 89B.
A:
0) forældre Niels Henriksen og Dorthe Pedersdatter i Vang præstegæld i Valdres i Norge, formentlig døde
1) bror Henrik Nielsen, skomagersvend.

1021    Jens Lauridsen, skovfoged i Svendborg, boende i Hømarken. 13.7.1814, fol.75, 88B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Poul Flindt, skrædder. B:
1) Laurids Jensen 30, på Bernekilde [i Vester Skerninge sogn]
2) Niels Ernst Jensen 26
3) Sidsel Kirstine Jensdatter 22, i Nyborg
4) Ellen Mari Jensdatter 18
5) Christine Sofie Jensdatter 8.

1022    [Marie Sæby] i Svendborg], der døde 22.8.1814, fol.79, 81B.
Enke efter [Hans Adam] Kroll, [sprogmester, død 23.6.1804]. B:
1) Carl Immanuel Kroll, hørkræmmer i København
2) Vilhelm Kroll i København
3) Jens Adam Emil Kroll, underofficer
4) Ludvig Kroll, i hørkræmmerlære
5) M. D. G. Kroll g.m. Rothenborg (Rattenborg), herredsfoged
6) C. A. Kroll.

1023    Johanne Andersdatter i Svendborg. 26.9.1814, fol.79, 88.
Enke efter Elias Mende, murer. A:
1) bror Peder Andersen i Kværndrup sogn.

1024    Sara Kirstine Fischer i Svendborg. 30.9.1814, fol.80, 88B.
Arvinger angives ikke.

1025    Cathrine Magdalene Rosfelder i Svendborg. Samfrændeskifte 26.9.1814, fol.82.
E: David Thuge, kordegn i Svendborg Nikolaj. B:
1) Niels Mathias Thuge 18
2) Christen Thuge 16
3) Frederik Thuge 13¾
4) Anne Christine Thuge 11½.
FM: Jacob Magaard Krøyer, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1814.

1026    Dorthe Ludvigsdatter i Svendborg, der døde 31.12.1814, fol.90B, 92.
Enke efter Laurids Foldager, maler, [skifte 16.6.1814 lbnr.1019]. A:
1) bror Filip Ludvigsen i Tvede
2) søster Anne Cathrine Ludvigsdatter på Fjellebro
3) søster, død. 1B:
a Anne Margrethe Elisabeth g.m. Johan Stegler, korporal for tiden i Næstved.
Testamente af 22.9.1812.

SLUT