Erik Brejls hjemmeside

Start

Stubbekøbing Byfoged
Skifteprotokol
1694-1814

[1694-1709]    [1719-1768]    [1765-1814]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedStubbekøbing Byfoged
Skifteprotokol
1694-1709

1 Hustru i Stubbekøbing. 1694, fol.1.
E: Anders Andersen, smed. B:
1) Johanne Andersdatter.

2 Sinder Pedersdatter i Stubbekøbing. 15.6.1694, fol.2.
E: Johan Hansen, skrædder. B:
1) Karen Johansdatter
2) Kirsten Johansdatter.
FM: fasters mand Carl Svendsen.
Desuden nævnes afdødes ugifte bror Hans Pedersen.
Enkemandens første ægteskab med Karen Hansdatter Friis, skifte i den gamle skifteprotokol fol.193.
Arv i boet til Maren Lauridsdatter, datter af Laurids Madsen efter hendes mor Anne, skifte 26.5.1682.

3 Anne Trane i Stubbekøbing. 25.3.1694, fol.10.
Enke. B:
1) datter, død. 1B:
a Magdalene Pedersdatter.
FM: afdødes stedfar Hans Nielsen, grovsmed, hos hvem den fader og moderløse arving var til opdragelse.

4 Maren Krabbens, ugift i Stubbekøbing. 1694, fol.10B.
Arvinger kendes ikke.

5 Anne Cathrine Hansdatter Flor i Stubbekøbing. 6.7.1694, fol.11B.
E: Hans Jepsen Kiep, skomager. A:
0) forældre Hans Hansen Flor, organist i Nakskov, [skifte Nakskov 8.10.1685 lbnr.677 og Cathrine Johansdatter Bruun, skifte Nakskov 10.9.1672 lbnr.545]
1) bror Johan Hansen Flor, organist i Nakskov
2) søster Kirsten Hansdatter Flor g.m. Niels Pedersen Hoseballe?, forvalter i Nykøbing
3) søster Marie Hansdatter Flor
Fars andet ægteskab med [Sofie Magdalene Jensdatter, skifte Nakskov12.3.1685 lbnr.669]. B:
4) halvsøster Ludmilla Hansdatter Flor
5) halvsøster Cathrine Hansdatter Flor.
Afdødes første ægteskab med Niels Nielsen Normann, skifte 24.4.1691.
Arv i boet til afdødes mindste steddatter Elisabeth Nielsdatter Normann.
(Sml. lbnr.22).

6 Morten Andersen Krøll i Stubbekøbing. 1.9.1694, fol.16.
Enkemand. B:
1) Jørgen Mortensen Krøll 7.
FM:
1 født værge Jeppe Pedersen Kiep, der døde nu ved dennes brorsøn Hans Andersen Kiep
2 Andreas Kruckow, købmand.
Afdøde døde 13.5.1694.

7 Vincent Nielsen i Stubbekøbing. 24.10.1694, fol.24B.
E: Martha Andersdatter. LV: Anders Jacobsen. B:
1) Anders Vincentsen 5
2) Niels Vincentsen 2.
FM: farfar Niels Rasmussen Thue.

8 Lorents Schalde, kaptajn i Stubbekøbing. 10.5.1695, fol.29.
E: Ingeborg Jochumsdatter. LV: Peder Christensen, købmand. B:
1) Peder Lorentsen Schalde
2) Jochum Lorentsen Schalde
3) Inger Lorentsdatter Schalde
4) Ingeborg Lorentsdatter Schalde.
Afdøde døde 18.1.1695.
(Slutningen af skiftet mangler).

Fol. 31 til 56 mangler i protokollen.

9 Anders Smed i Stubbekøbing. 26.9.1695, fol.57.
E: Karen. LV: Jacob Mikkelsen.
Af første ægteskab angives den yngste af enkens stedbørn B:
1) Margrethe Andersdatter.
FM: Mikkel Hansen.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

10 Erik Bartel Wismer i Stubbekøbing. 18.9.1695, fol.59, 93.
E: Sidsel Villumsdatter. LV: Jeppe Lauridsen Outer, der ægter enken. B:
1) Markus Eriksen 3, der døde, skifte 24.4.1697.
2) Villum Eriksen 6 mdr.
FM: Jørgen Mathiassen.
Ved skiftet 24.4.1697 arver halvbroderen Erik Jepsen også.

11 Cathrine Lauridsdatter i Stubbekøbing. 13.3.1696, fol.63.
E: Laurids Olufsen, feldbereder. B:
1) Mette Lauridsdatter 6 uger.
FM: Mikkel Adamsen, skrædder.

12 Anders Rasmussen Haahr i Stubbekøbing. 22.5.1696, fol.67.
E: Karen Nielsdatter Schou. B:
1) Malene Andersdatter 14
2) Dorthe Andersdatter 13
3) Johanne Andersdatterb10
4) Niels Andersen 6.
FM: morbror Peder Nielsen Schou, købmand.

13 Bodil Olufsdatter i Stubbekøbing. 19.8.1696, fol.69.
E: Jørgen Clausen Bruncher. B:
1) Claus Jørgensen Bruncher 17.
Registrering 20.7.1696.

14 Esben Lauridsen, skipper i Stubbekøbing. 13.8.1696, fol.74.
Enke efter Anne Sørensdatter, skifte 21.0.1692.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter. B:
1) Jens Esbensen, skipper g.m. Anne Cathrine
2) Hans Esbensen, udsejlet på de lange rejser
3) Inger Esbensdatter.
FM: Peder Clausen, skomager.
Registrering 7.4.1696.

15 Hans Hermansen Wendt i Stubbekøbing. 13.1.1697, fol.84B.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: Jacob Mikkelsen, skomager. B:
1) Herman Hansen Wendt
2) Kirsten Hermansdatter Wendt.
FM: Morten Rasmussen.
Arv i boet til Gabriel Thomsen efter værgemålsregnskab af 2.3.1688.
Afdøde døde 23.11.1696.

16 Frederik Badskær i Stubbekøbing. 29.4.1697, fol.91B.
E: Anneke Corneliusdatter. LV: Anders Mikkelsen. B:
1) Cornelius Frederiksen 21
2) Christian Frederik Frederiksen 19
3) Nikolaj Frederiksen 4.
FM: Mikkel Nielsen Hindbo.
Registrering 11.3.1697.

17 Hans Sørensen, skibskok i Stubbekøbing. 12.6.1697, fol.94B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde gæld for begået helligbrøde efter dom af 13.10l.1696.
Afdøde druknede 1.4.1697.

18 Elisabeth Jensdatter i Stubbekøbing. 18.6.1697, fol.95B.
Enke efter Hans Pedersen Ørsbjerg, degn i Nørre Kirkeby og Stadager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 18.5.1697.

19 Jacob Carstensen, skipper i Stubbekøbing. 30.6.1697, fol.96B.
E: Eleonora Thomasdatter Kruckow. LV: bror Andreas Kruckow, købmand. B:
1) Jacob Jacobsen 6 uger.
FM: svoger Hans Jepsen Kiep.
Afdøde døde på sin hjemrejse fra Bergen og er begravet på Hetterø [ved Flekkefjord] i Norge.
Registrering 25.1.1697.

20 Anne Nielsdatter Svane i Stubbekøbing. 9.11.1697, fol.102.
E: Laurids Christensen Møller. B:
2) Christen Lauridsen, skipper i København.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Ibsen Svane, der døde i København, efter hvem, der er arv.

21 Sidsel Poulsdatter i Stubbekøbing. 11.1.1698, fol.103.
E: Mikkel Hansen, drejer, der for tiden er soldat.
Af første ægteskab B:
1) Poul Andersen
2) Jens Andersen Møller
3) Peder Andersen
4) Hans Andersen
5) Gertrud Andersdatter g.m. Bent Andersen, tømrer i København.
Afdøde døde for rum tid siden i Kallehave på Sjælland.

22 Fordeling af arv i Stubbekøbing. 10.3.1698 og 5.9.1698, fol.105B, 173B.
Sigrid Nielsdatter, der døde 27.3.1693 og hendes bror
Hans Nielsen Normann, der døde 1692,
havde arv efter deres far Niels Nielsen Normann og mor Cathrine Johansdatter efter skifte 24.4.1691. A:
1) bror Niels Nielsen Normann, FM: Niels Pedersen
2) søster Elisabeth Nielsdatter Normann. FM: plejefar Laurids Nielsen Stiegel ved søn Mikkel Adamsen
3) halvsøster Anne Nielsdatter List. FM: farbror Hans Pedersen List
4) halvsøster Maren Hansdatter g.m. Peder Christensen.
(Sml. lbnr.5).

23 Esther Christensdatter i Stubbekøbing. 26.3.1698, fol.108B.
E: Hans Jørgensen Wichmann. B:
1) Margrethe Hansdatter Wichmann 9
2) Jørgen Hansen Wichmann 4
3) Christen Hansen Wichmann 5 dage.
Afdøde døde 23.2.1698.

24 Anne Christoffersdatter i Stubbekøbing. 4.5.1698, fol.111.
E: Hans Knudsen. B:
1) Hans Hansen 8
2) Else Hansdatter 7
3) Agathe Hansdatter 3 uger, der døde.
Enkemandens første ægteskab med Else Nielsdatter, skifte i den gamle skifteprotokol 11.3.1689 fol.313. Arv til B:
1) Knud Hansen, dengang 1½
2) Kirsten Hansdatter dengang 5 uger.
Arv i boet til salig tolder Christen Olufsens stedsøn Rasmus Rasmussen.
Registrering 24.4.1698.

25 Peder Nielsen, færgekarl i Stubbekøbing. 18.5.1698, fol.119.
E: Maren Davidsdatter, der døde 16.3.1698.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter, enke i Karrebæksminde ved Næstved
2) Ellen Pedersdatter g.m. Morten Hansen Møller i Skovby.
Han døde 11.3.1698.
Hendes arvinger angives ikke.

26 Bent Pedersen, markvogter i Stubbekøbing. 22.7.1698, fol.128.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: svoger Casper Andersen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Karen Bentsdatter, i Tyskland.
Afdøde døde 23.6.1698.

27 Mikkel Ibsen Kvæsing, skipper i Stubbekøbing. 29.7.1698, fol.130B.
E: Gertrud Ottesdatter Hoot. LV: Andreas Kruckow.
Første ægteskab med Else Nielsdatter. B:
1) Niels Mikkelsen
2) Rasmus Mikkelsen
3) Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Andersen
4) Anne Mikkelsdatter 21.
Afdøde døde 16.4.1698.

28 Anne Olufsdatter i Stubbekøbing. 30.1.1699, fol.176B.
E: Jens Rasmussen Schiær. A:
1) bror Niels Olufsen Canniche i Sønder Alslev
2) søster Else Olufsdatter g.m. Hans Hansen i Nørre Vedby
3) søster Fror Olufsdatter g.m. Hans Nielsen i Stubbekøbing
4) bror Peder Olufsen Canniche, skifte 12.7.1689. 2B:
a Anne Marie Pedersdatter
b Gertrud Pedersdatter.

29 Elsebeth Hansdatter i Stubbekøbing. 1.5.1699, fol.183.
E: Rasmus Jespersen, handskemager. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter g.m. Casper Børner, hattemager i Nykøbing.
Afdøde døde 30.3.1699.

30 Værgemålsregnskab i Stubbekøbing. 12.6.1699, fol.185B.
Hans Nielsen, grovsmed i Stubbekøbing aflægger regnskab for den arv den vanføre pige Ida Hansdatter, har efter:
1 far Hans Schultz i Stubbekøbing
2 bror Mads Hansen, skrædder
til den ny værge Filip Reinholdt, hvis kone er beslægtet med Ida Hansdatter.
(Sml. lbnr.37).

31 Værgemålsregnskab i Stubbekøbing. 6.12.1699, fol.189B.
Christian Thomsen Bisgaard fremlægger regnskab for den arv hans børn har arvet efter deres mor Dorthe Nielsdatter Schricke, der døde 1677, i det år, hvor byen var i stor svaghed med mange syge indkvarterede folk. B:
1) Thomas Christiansen Bisgaard, død for rum tid siden
2) Hans Christiansen, død for rum tid siden
3) Peder Christiansen Bremer, død sidste år
4) Niels Christiansen Schricke, på Sjælland
5) Kirsten Christiansdatter, død kort tid efter sin mor
6) Marie Christiansdatter
7) Judith Christiansdatter.

32 Johan Hansen, skrædder i Stubbekøbing. 26.5.1700, fol.191B, 217.
E: Anne Andersdatter. LV: Andreas Henriksen, væver.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Hansdatter Friis, skifte i den gamle skifteprotokol fol.193]. B:
1) Hans Johansen, uvist hvor
2) Laurids Johansen, i Dyrslev på Sjælland
3) Mikkel Johansen, uvist hvor
4) Anne Marie Johansdatter g.m. Jørgen Klejnsmed i Lille Næstved.
Andet ægteskab med Sinder Pedersdatter, [skifte 15.6.1694 lbnr.2]. B:
5) Karen Johansdatter
6) Kirsten Johansdatter, der døde, skifte 25.11.1701.
FM: fasters mand Carl Svendsen.
Arv i boet til Maren Lauridsdatter, datter af Laurids Madsen efter hendes mor Anne, skifte 26.5.1682.
Afdøde døde 7.3.1700.

33 Else Ibsdatter i Stubbekøbing. 30.10.1700, fol.197B.
A:
1) bror Peder Ibsen g.m. Gertrud, på stedet
2) søster Maren Ibsdatter g.m. Anders Jacobsen
3) søster Johanne Ibsdatter, der tjener på Bogø
4) bror Ib Ibsen, hos sin stedfar Jens Pedersen Keys?
5) halvbror Mikkel Ibsen, død. 3B:
a Niels Mikkelsen
b Rasmus Mikkelsen
c Maren Mikkelsdatter, (halvsøster til de to sønner) g.m. Hans Andersen
6) halvbror Peder Jensen Keys.
Afdødes formynder var Morten Jørgensen Galde på Bogø.
Afdøde døde 18.6.1700 i barselsseng med et uægte dødfødt barn med den udlagte barnefader Rasmus Jensen Kerteminde.

34 Agathe Hansdatter i Stubbekøbing. 21.3.1701, fol.198.
Enke efter Hans Hünemörder, klokkestøber. B:
4) Elsebeth Hansdatter g.m. Niels Mikkelsen, på stedet.
Første ægteskab med Christoffer Lauridsen. B:
1) Lucie Christoffersdatter g.m. Jørgen Mathiassen
2) Anne Christoffersdatter, [skifte 4.5.1698 lbnr.24], var g.m. Hans Knudsen, brygger. 2B:
a Hans Hansen
b Else Hansdatter
3) Laurids Christoffersen, kandestøber i Nykøbing, [skifte 7.6.1688]. 1B:
a Agathe Lauridsdatter.
Afdøde døde 4.3.1701.

35 Jacob Nielsen, visiterer og kornmåler i Stubbekøbing. 2.4.1701, fol.205B.
E: Maren Nielsdatter Solgaard. LV: Andreas Knudsen, købmand. B:
2) Niels Jacobsen
3)Søren Jacobsen
4) Peder Jacobsen 23
5) Mathias Jacobsen 20
6) Dorthe Jacobsdatter g.m. Jens Hansen, skomager
7) Johanne Jacobsdatter 26
8) Ellen Jacobsdatter 14.
Af første ægteskab B:
1)Christian Jacobsen.

36 Mageskifte i Stubbekøbing. 28.6.1701, fol.211B.
Mageskifte mellem
Jeppe Lauridsen Uter og
Morten Rasmussen, gift med Cathrine Rasmusdatter.
I dokumentet inddrages arv til Jeppe Lauridsens stedbørn efter skifte 18.9.1695 lbnr.10 og arv til Cathrine Rasmusdatters søn Rasmus Rasmussen.

37 Ida Hansdatter Schultz, ugift i Stubbekøbing. 24.11.1701, fol.2113.
A:
0) far Hans Schultz i Stubbekøbing g.m. en datter af [Mads Gregersen Langeland, præst i Kippinge og Brarup, død 1654 og Ida Andersdatter Beske]
1) morbror Niels Madsen, [præst] i Skelby [og Gedesby], død. 4B:
a Mads Nielsen, tjener i London i England ved prins Jørgens hof
b Ida Nielsdatter g.m. Rasmus Krøll i Gedesby
c Cathrine Nielsdatter gift med en korporal ved rytteriet på Sjælland
d Anne Sofie Nielsdatter g.m. Jens [Knudsen] Dahl, rotgieser i Nykøbing
2) morbror Anders Madsen, organist i Næstved, død. 3 børn, uvist hvor
3) moster Margrethe Madsdatter, død, var g.m. Mads [Hansen], præst i Tårs. 2B:
a Sofie Madsdatter g.m. Filip Reinholdt, skrædder i Stubbekøbing
b Mette Madsdatter g.m. Gert Frederiksen Endemann, birkefoged i Fejø birk
4) mors halvbror Frederik Madsen, præst i Kippinge og Brarup, død [1660]. 3B:
a Sofie Frederiksdatter g.m. Kasper Kiswetter i Kippinge
b Inger Frederiksdatter i Lillebrænde, enke efter provst Frands [Nielsen] Bruun, præst [i Gundslev, død 1692]
c Frederik Frederiksen i Stubbekøbing, død. 1B:
1 Frederik Frederiksen.
Registrering 12.10.1701.
(Sml. lbnr.30).

38 Rasmus Pedersen Brysting i Stubbekøbing. 20.1.1702, fol.215.
E: Dorthe Lauridsdatter.LV: søn Thomas Thomsen Martner. A:
1) bror Hans Pedersen Brysting i Vestud i Borre sogn på Møn.
Afdøde døde 7.1.1702.

39 Mourids Thomsen, ugift visiterer og kornmåler i Stubbekøbing. 8.2.1702, fol.219B.
A:
1) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Laurids [Rasmussen] Scharwin, præst i Roholte på Sjælland
2) søster Sidsel Thomasdatter g.m. Simon Pedersen i Troelstrup på Sjælland.
Afdøde døde 19.11.1701.

40 Anne Thomasdatter i Stubbekøbing. 7.2.1702, fol.222B.
E: Laurids Nielsen Stiegel, kirkeværge. B:
1) Mikkel Adamsen, kæmner i Stubbekøbing
2) Anne Lauridsdatter, død. 1B:
a Lorents Ejlersen Munch.
Arv i boet til Elisabeth Nielsdatter, der har arv efter skifte 24.4.1691, (se lbnr.22).
Desuden nævnes:
1 enkemandens brorsøn Jens Rasmussen på Falster
2 enkemandens søstersøn Mikkel Olufsen i København
Registrering 12.1.1701.

41 Niels Rasmussen Bugge i Stubbekøbing. 7.4.1702, fol.235B, 321B.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Vincent Nielsen, [skifte 24.10.1694 lbnr.7]. 2B:
1) Anders Vincentsen
2) Niels Vincentsen.
FM: Mikkel Nielsen Hindbo.
Registrering 8.3.1702.

42 Mette Jensdatter i Stubbekøbing. 17.5.1702, fol.238B.
E: Hans Andersen Kiep.
Som arvinger blev indkaldt:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Hans Pedersen i Hårbølle [i Fanefjord sogn] på Møn
2) Mads Lauridsen i Svensmarke [i Stege landsogn]
3) Rasmus Lauridsen i Frenderup [i Stege landsogn]
4 Hans Lauridsen i Vedby
5) Christoffer Jensens børn i Sproge (Sprogø?)
Registrering 6.4.1702.

43 Peder Johansen, murer i Stubbekøbing. 9.5.1702, fol.249B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.5.1702.

44 Maren Hansdatter i Stubbekøbing. 19.1.1703, fol.250.
E: Peder Christensen. B:
1) Christen Pedersen 10
2) Cathrine Pedersdatter 7
3) Kirsten Pedersdatter 5
4) Hans Pedersen 2.
Afdøde døde 27.9.1702.

45 Niels Mikkelsen i Stubbekøbing. 21.3.1703, fol.259B.
E: Elsebeth Hansdatter Hünemörder. LV: Jørgen Mathiassen, købmand. B:
1) Else Nielsdatter 11
2) Bodil Nielsdatter 8
3) Agathe Nielsdatter 5.
FM:
1 farbror Rasmus Mikkelsen, skipper
2 fars farbror Peder Ibsen.
Afdøde døde 10.12.1702.

46 Anne Pedersdatter Hald i Stubbekøbing. 25.4.1704, fol.271.
E: Jørgen Lauridsen Løje (Løg). B:
1) Peder Jørgensen Løje 8
2) Dorthe Jørgensdatter Løje 1.

47 Jørgen Pedersen Trælborg i Stubbekøbing, der døde 29.4.1704, fol.275B.
Afdøde kom fra Trælborg.
Arvinger kendes ikke.

48 Gertrud Ottesdatter Hoot i Stubbekøbing. 5.7.1704, fol.276B.
Enke efter Mikkel Ibsen Kvæsing, [skifte 29.7.1698 lbnr.27]. A:
0) far Otto Danielsen
1) farbror Jens Danielsen, præst i Ferslev og Vellerup, [død 14.8.1684]. 6B:
a Daniel Jensen, præst i Kirke Stillinge og viceprovst i Løve herred
b Peder Jensen Ferslev, præst i Gunderslev og Skelby
c Christen Jensen Ferslev, præst i Rorup og Glim
d Holger Jensen Ferslev, student
e Peder Svenning Jensen Ferslev på Husumgård på Sjælland
f Gregers Jensen Ferslev i Stubbekøbing
2) faster Ellen Danielsdatter, død. 1B:
a Daniel Andersen, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde, skifte 16.11.1688, var g.m. Mette Pedersdatter, skifte 9.7.1689. 2B:
1 Anders Danielsen, uvist hvor
2 Ellen Danielsdatter, på stedet
Desuden arver:
b) [Iver Andersen, død. 2B:]
1 Anders Iversen i Sigerslev i Store Heddinge sogn på Stevs
2 Bodil Iversdatter g.m. Jens Kjeldsen
Henvisning til:
1 Skiftebrev af 9.7.1689 efter Mette Pedersdatter, enke efter Daniel Andersen, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde. B:
1) Ingeborg Andersdatter
2) Anders Danielsen
3) Ellen Danielsdatter
2 Skiftebrev af 6.7.1676 efter Anders Lauridsen i Skørpinge i Havnelev sogn på Stevns.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Laurids Andersen
2) Karen Andersdatter
3) Ingeborg Andersdatter.
Skiftet forrettet af Johan Lauridsen Friis, ridefoged på Gjorslev.
Afdøde døde 24.3.1703.

49

49 Karen Hansdatter List i Stubbekøbing. 19.5.1704, fol.324.
E: Hans Jepsen Kiep. B:
1) Jeppe Hansen Kiep 9
2) Peder Hansen Kiep 8
3) Jørgen Hansen Kiep 6
4) Anne Hansdatter Kiep 4
5) Hans Hansen Kiep 16 uger.
FM: morfar Hans Pedersen List.
Afdøde døde 27.4.1704.

50 Thomas Thomsen Martner i Stubbekøbing. 24.4.1704, fol.333.
E: Anne Sofie Rasmusdatter. LV: Gregers Jensen Ferslev. B:
2) Rasmus Thomsen Martner 9
3) Birthe Thomasdatter Martner 6
4) Karen Thomasdatter Martner 14 uger.
FM: Mikkel Adamsen, skrædder.
Første ægteskab med Birthe Sørensdatter Barslev, skifte 21.9.1691. B:
1) Margrethe Thomasdatter 14.
FM: Oluf Mortensen Koch.
Afdøde døde 9.6.1704.

51 Niels Christensen, ugift i Stubbekøbing. 18.5.1705, fol.341.
A:
1) bror Peder Christensen.
Afdøde døde 20.2.1704.

52 Erik Olufsen Normann, skipper i Stubbekøbing. 27.4.1705, fol.351.
E: Løydou Villumsdatter. LV: Andreas Kruckow. B:
1) Bente Eriksdatter 10
2) Oluf Eriksen 9
3) Agathe Eriksdatter 7
4) Trine Eriksdatter 5
5) Villum Eriksen 3
6) Gertrud Eriksdatter 2
7) Eva Eriksdatter 5 uger.
FM: Rasmus Lauridsen, skipper.
Afdøde døde 3.9.1704.

53 Jens Esbensen, skipper i Stubbekøbing. 12.6.1705, fol.364.
E: Anne Cathrine Andreasdatter Fri. LV: svoger Jacob Montros, købmand. B:
1) Andreas Jensen Fri 12
2) Johanne Jensdatter 10
3) Anne Jensdatter 8
4) Kirsten Jensdatter 7
5) Hans Jensen 1.
FM: Rasmus Jespersen, købmand.
Arvi boet efter afdødes far Esben Lauridsen til B:
1) afdødes søster Inger Esbensdatter, på stedet
2) afdødes bror Hans Esbensen, uvist hvor.
Afdøde døde 20.2.1705.

54 Sidsel Henriksdatter i Stubbekøbing. 16.4.1705, fol.385.
Enke efter Hans Hermansen Wendt, [skifte 13.1.1697 lbnr.15]. B:
1) Herman Hansen Wendt
2) Kirsten Hermansdatter Wendt.
FM: Alexander Montros, købmand.
Afdøde døde 11.3.1705.

55 Peder Jørgensen, kandestøber i Stubbekøbing. 6.11.1705, fol.389.
E: Lucie Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen Skriche. B:
1) Hans Pedersen, skomager
2) Rasmus Pedersen i Nykøbing
3) Barbara Pedersdatter
4) Else Pedersdatter 20
5) Jørgen Pedersen 15
6) Anders Pedersen 11
7) Dorthe Pedersdatter 8.
Afdøde døde 10.4.1705.

56 Gabriel Thomsen Bisgaard, byfoged og købmand i Stubbekøbing. 25.11.1705, fol.394B.
E: Sidsel Carstensdatter [Martens]. LV: Jacob Montros. B:
1) Hildebrandt Gabrielsen Bisgaard, degn i Snesere
2) Anne Sofie Gabrielsdatter Bisgaard g.m. Hans Henrik Walther i København
3) Carsten Gabrielsen Bisgaard, i København
4) Gunder Marie Gabrielsdatter Bisgaard, i København
5) Otilie Gabrielsdatter Bisgaard.
Arv i boet til afdødes morbrorsøn Peder Jørgensen Kvæsing efter far, skifte 1677 ved stedfar Andreas Kruckow.
Arv i boet til Else Cathrine Christensdatter efter far Christen Olufsen, tolder.
Afdøde døde 16.1.1705 i Snesere, hvor han er begravet.

57 Dorthe Lauridsdatter i Stubbekøbing. 4.7.1706, fol.427.
Enke efter Rasmus Pedersen Brysting, [skifte 20.1.1702 lbnr.38]. B:
1) Thomas Thomsen Martner, [skifte 24.4.1704 lbnr.50]. E: Anne Sofie Rasmusdatter. LV: Gregers Jensen Ferslev. B:
2) Rasmus Thomsen Martner 9
3) Birthe Thomasdatter Martner 6
FM: Mikkel Adamsen, skrædder.
Første ægteskab med [Birthe Sørensdatter Barslev, skifte 21.9.1691]. 1B:
1) Margrethe Thomasdatter.
Afdøde døde 18.7.1705.

58 Jens Rasmussen Jyde i Stubbekøbing. 27.2.1706, fol.433B.
Enkemand. B:
1) Anne Jensdatter i Skjoldtrup
2) Maren Jensdatter
3) Inger Jensdatter i Gundslev præstegård.
FM: morbror Rasmus Henriksen Mand, skomager.
Arv efter afdødes søster Kirsten Jensdatter, der var g.m. Søren Ladefoged i Freerslev på Bregentved gods på Sjælland.
Afdøde døde 16.2.1706.

59 Erik Henningsen, skomager i Stubbekøbing. 23.8.1706, fol.435B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Claus Rasmussen, skomager. B:
1) Henning Eriksen 3.
FM: morbror Morten Rasmussen.
Registrering 6.8.1706.

60 Anne Cathrine Andreasdatter i Stubbekøbing. 17.7.1706, fol.439B.
Enke efter Jens Esbensen, skipper, [skifte 12.6.1705 lbnr.53]. B:
1) Andreas Jensen Fri 14
2) Johanne Jensdatter 11
3) Anne Jensdatter 9
4) Kirsten Jensdatter 8
5) Hans Jensen 2.
FM: Rasmus Jespersen, købmand.
Følgende dokumenter findes i boet:
1 skifte 1696 efter afdødes far Esben Lauridsen, skipper
2 skifte 1683 efter Esben Lauridsens hustru Johanne Jensdatter
3 skifte 1693 efter Esben Lauridsens hustru Anne Sørensdatter
4Afkald 11.4.1693 fra Esben Lauridsens hustru Anne Sørensdatters arvinger i Hals i Jylland
5 Afkald 9.3.1687 til Jens Esbensen fra Hans Lauridsen, skildrer i Nysted.
Afdøde døde 5.4.1706.

61 Anton Nielsen Steenholt i Stubbekøbing. 9.6.1707, fol.493B.
E: Karen Jørgensdatter Schmidt. LV: far Jørgen Hansen Schmidt. B:
1) Else Marie Antonsdatter 15
2) Cathrine Antonsdatter 9
3) Jørgen Antonsen 5
4) Dorthe Antonsdatter 2
5) Sidsel Antonsdatter 12 uger.
FM: Hans Pedersen, skomager, af mødrene slægt.

62 Agathe Nielsdatter i Stubbekøbing. 8.9.1707, fol.501B.
A:
1) mor Elsebeth Hansdatter [Hünemörder] g.m. Laurids Jørgensen
2) søster Else Nielsdatter
3) søster Bodil Nielsdatter
4) halvbror Niels Lauridsen.
FM: afdødes farbror Rasmus Mikkelsen.
Arv efter afdødes far Niels Mikkelsen, skifte 21.3.1703 lbnr.45.

63 Jeppe Lauridsen Outer i Stubbekøbing. 28.9.1707, fol.503.
E: Sidsel Villumsdatter. LV: Peder Svendsen. B:
1) Erik Jepsen 11
2) Markus Jepsen 8
3) Margrethe Jepsdatter 7
4) Henrik Jepsen 5.
FM: fars morbror Poul Jensen Rohde.
Arv efter afdødes far Erik Jacobsen Wismer, [skifte 18.9.1695 lbnr.10].
Afdøde døde på hjemrejse fra Ostindien.

64 Jørgen Simonsen, tolder i Stubbekøbing. 9.12.1707, fol.510.
Enkemand. B:
1) Peder Jørgensen 12
2) Thalia Kirstine Jørgensdatter 10.
FM:
1 farbror Niels Simonsen i København
2 Andreas Kruckow, nu tolder i Stubbekøbing.
Afdøde i København 12.4.1706.

65 Søren Carstensen [Martner], købmand i Stubbekøbing. 9.3.1708, fol.546.
E: Engel Jacobsdatter Lind. LV: Jacob Hansen Lind, borgmester i Nykøbing. B:
1) Hildebrandt Sørensen 15
2) Engel Marie Sørensdatter 13
3) Gundel Cathrine Sørensdatter 9.
FM: Rasmus Jespersen, som fædrene frænde.
Arv i boet til Andreas Jensen og Johanne Jensdatter efter far Jens Esbensen, [skifte 12.6.1705 lbnr.53].
Desuden nævnes Benjamin Lind i Nykøbing.
Afdøde døde 8.2.1708.
Litteratur: Tre skotskfødt Stubbekøbing-købmænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt, af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 129-151. Heri side 131: Søren Carstensen.

66 Else Knudsdatter i Stubbekøbing. 24.5.1708, fol.551B.
E: Jacob Christian Voigt. A:
1) søster Anne Knudsdatter, uvist om i live, muligvis i Birket på Lolland. 1B:
a Johanne Lauridsdatter 14, på stedet
2) søster. 1B:
a Maren g.m. Hans Frimand i Oure.
(Det fremgår ikke om der er en eller to søstre).
Registrering 25.4.1708.

67 Mette Jensdatter i Stubbekøbing. 4.9.1708, fol.554.
E: Christen Nielsen, væver. A:
1) Lucie Hemmingsdatter.
Registrering 20.7.1708.

68 Peder Hansen, hattemager i Stubbekøbing. 1.2.1709, fol.555.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Pedersen List.
Arvinger angives ikke.
Registrering 10.9.1708.

69 Kirsten Pedersdatter, ugift i Stubbekøbing. 10.1.1709, fol.558.
A:
1) bror Laurids Pedersen i Oure i Åstrup sogn
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Skomager. 2B:
a Anne Lauridsdatter
b Maren Lauridsdatter
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Væver
4) halvsøster Gertrud Andersdatter
5) halvsøster g.m. Peder Ibsen.
Registrering 9.8.1708.


Stubbekøbing Byfoged
Skifteprotokol
1719-1768

70 Johanne Hansdatter i Stubbekøbing. 5.1.1719, fol.3.
E: Peder Nielsen Bornholm. A:
1) Morten Andersen Kørup i Ravns
2) Christoffer Andersen Kørup i Nørre Vedby
3) Poul Andersen Kørup i København.
Registrering 16.11.1718.

71 Jens Bruun, by- og rådstueskriver i Stubbekøbing. 21.4.1719, fol.5B.
E: Johanne Margrete Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen Schricke. A:
1) søster Magdalene Jensdatter g.m. Peder Nielsen på Gundestrupgård i Glenstrup sogn i Jylland.
Registrering 7.1.1719.

72 Ib Andersen Berg, skipper i Stubbekøbing. 2.6.1719, fol.10.
E: [Karen Nielsdatter Kjeldal]. LV: Alexander Montros, købmand. B:
1) Andreas Nikolaj Berg 4
2) Margrethe Berg 2
3) Johanne Berg, født efter fars død.
FM:
1 farbror Anders Andersen [Tov]
2 fars stedfar Peder Tov.

73 Lisbeth i Stubbekøbing. 15.12.1719, fol.18B:
Enke efter Peder Bentzon. B:
2) Gertrud Pedersdatter i København.
Født værge Laurids Nielsen Stiegel.
Første ægteskab med Niels Kiøhl. B:
1) Rasmus Nielsen Kiøhl.
Afdøde døde 23.4.1719.

74 Mette Thielsdatter i Stubbekøbing, der døde 21.9.1720, fol.24B.
E: Just Mathiassen, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Justsdatter.
FM: Niels Nielsen Normann.

75 Henrik Andreassen, væver i Stubbekøbing. 27.1.1721, fol.26.
E: Maren Pedersdatter. LV: Alexander Montros.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 morbror Hans Skomager
2 Frederik Olufsen, skrædder, som fædrene frænde.

76 Hans Knudsen i Stubbekøbing. 21.2.1721, fol.29B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Niels Nielsen Normann. B:
4) Peder Hansen 21
5) Niels Hansen 12
6) Jens Hansen
7) Knud Hansen 9.
Første ægteskab med [Else Nielsdatter, skifte i den ældste skifteprotokol 11.3.1689 fol.313]. B:
1) Kirsten Hansdatter.
Andet ægteskab med Anne Christoffersdatter, [skifte 4.5.1698 lbnr.24]. B:
2) Hans Hansen Hünemörder
3) Else Hansdatter.

77 Peder Clausen i Stubbekøbing. 15.9.1720, fol.33.
E: Cathrine. LV: Søren Jacobsen. B:
1) Niels Pedersen, skomager på Sjælland
2) Bodil Pedersdatter i København
3) Maren Pedersdatter 8
4) Hans Pedersen 3
5) Ellen Marie Pedersdatter 3.
FM: Hans Knudsen.

78 Oluf Olufsen, hattemager i Stubbekøbing. 10.5.1721, fol.34.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Nielsen Normann. B:
1) Frederik Olufsen i Stege
2) Oluf Olufsen, farende fra København
3) Peder Olufsen i Ålborg
4) Birgitte Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen, knivsmed
5) Margrethe Olufsdatter
6) Svend Olufsen 20.
FM: Søren Rasmussen.

79 Jans Hattemager i Stubbekøbing. 21.4.1720, fol.37.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Mødrene arv i boet til afdødes stedsøn Anders Henriksen.

80 Hemming Widing i Stubbekøbing. 8.8.1721, fol.39.
E: Birgitte Sofie Schricke. LV: Christian Sigfred Bergen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.4.1721.

81 Henrik Nielsen Koch, skomager i Stubbekøbing. 7.11.1721, fol.43.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Alexander Montros. A:
1) bror Peder Nielsen, kandestøber
2) halvsøster Marie Henriksdatter g.m. Peder Nikolaj Winther, konstabel i København.
Arv i boet til afdødes stedsøn Hans Lauridsen efter far, skifte 1.7.1711.
Registrering 17.10.1721.

82 Hans Hansen Holst, væver i Stubbekøbing. 20.2.1722, fol.46B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Hans Rasmussen Kiende. B:
1) Birgitte Hansdatter g.m. Hans Jepsen Kiep, skomager
2) Anne Hansdatter.
FM: Hans Hansen Hünemörder.

83 Christian Krug, musikant i Stubbekøbing. 11.7.1722, fol.48B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Montros.
Der er et umyndigt barn, hvis navn ikke angives.
FM: Christian Brandt.
Registrering 10.6.1722.

84 Hans Andersen i Stubbekøbing. 15.1.1723, fol.52.
Enkemand efter Maren Mikkelsdatter, død 14.5.1722. B:
1) Mikkel Hansen Kvæsing
2) Anne Gertrud Hansdatter 14.
FM: Hans Hansen Hünemörder.
Af hendes første ægteskab B:
1) Else Pedersdatter.
FM: Anders Tov.
Afdøde døde 5.7.1722 i Helsingør.

85 Karen Nielsdatter Kjeldal i Stubbekøbing. 11.5.1722, fol.60.
E: Villum Eriksen
Første ægteskab med Ib Andersen Berg, skifte 2.6.1719 lbnr.72. B:
1) Andreas Nikolaj Berg 7
2) Margrethe Berg 5
3) Johanne Berg 3.
FM:
1 farbror Anders Andersen Tov
2 Anders Rasmussen Lund g.m. faster Ellen
3 Hans Jacobsen Skytte.
Afdøde døde 3.2.1722.

86 Laurids Jensen, væver i Stubbekøbing. 12.3.1723, fol.71B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Claus Rasmussen, skrædder. B:
1) Peder Lauridsen.
Registrering 9.2.1723.

87 Elisabeth Joensdatter Mitzel i Stubbekøbing. 23.5.1722, fol.72B.
E: Joen Pedersen Bosse. B:
2) Anne Joensdatter g.m. Christen Jensen
3) Peder Joensen Bosse.
Uden ægteskab B:
1) Peder Bosse i København ved Hans Sadolin.
Arv i boet efter afdødes far til:
1) afdødes bror Frands Mitzel i Bergen i Norge, død, var g.m. Mette Villum Joffers. 1B:
a Vilmuth Christine Mitzel
2) afdødes søster Bente Joensdatter Mitzel
3) afdødes søster Sinne Joensdatter Mitzel.
Registrering 12.5.1722.

88 Nikolaj Mandel, byfoged i Nykøbing og birkedommer i Falster. 9.4.1723, fol.100B.
E: Regina Cirsov. LV: Jacob Jørgensen, amtsforvalter og regimentsskriver på Nykøbing slot. B:
1) Kirstine Dorthe Mandel
2) Lambert Mandel.
FM: Hans Sadolin fra Næs.
Arv i boet til:
1) Jørgen Vilhelm Bremer
2) Andreas Kruckow Bremer
3) Lorents Bremer
efter farmor Anne [Pedersdatter], enke efter [Andreas] Kruckow i Stubbekøbing.
De var sønner af [Peder Bremer og Mette Vilhelmine Edinger] ved morbror Nikolaj [Lorentsen] Edinger, præst i Vestenskov og Kappel.
Litteratur Slægten Edinger af Albert Fabritius i: Personalhistorisk Tidsskrift 1930 side 46-70. Heri side 51: Lorentz Edingers børn med Barbara Hansdatter Landorph.

89 Jørgen Schott, løjtnant i Stubbekøbing. 21.3.1724, fol.116.
E: Cathrine Margrethe Engberg. LV: far [Jesper Jespersen] Engberg, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, der døde [begravet 23.10.1723], Christian Sigfred Bergen.
Enken frasiger arv og gæld.
Arvinger angives ikke.
Registrering 22.2.1723.

90 Mikkel Lindbo i Stubbekøbing. 18.7.1724, fol.125B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Abraham Jochumsen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Niels Jacobsen.

91 Johanne Andreasdatter i Stubbekøbing. 2.9.1724, fol.127B.
E: Frederik Olufsen, skrædder.
Børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 22.8.1724.

92 Bodil Jacobsdatter i Stubbekøbing. 8.9.1724, fol.129.
E: Gert Henriksen, pottemager.
Første ægteskab med Peder Poulsen, pottemager, skifte 9.10.1713. B:
1) Poul Pedersen.
FM: Christian Bentzon.
Registrering 12.7.1724.

93 Gunder i Stubbekøbing. 23.9.1724, fol.134B.
Enke efter Poul Jensen.
Af første ægteskab B:
1) en datter g.m. Poul Korslund, officer i København
2) Else Pedersdatter
3) Jesper Pedersen, officer i København.

94 [Ida Jørgensdatter] i Stubbekøbing. 10.2.1725, fol.136B, 161B.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Anne Nielsdatter 24.
Registrering 30.1.1725.

95 Laurids Nielsen Stiegel, kirkeværge i Stubbekøbing. 2.8.1720, fol.137.
E: Ida. LV: Jesper Engberg, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde. A:
1) halvbror Rasmus Jensen, død. B:
a Steffen Rasmussen i Stadager
b Laurids Rasmussen i Lundby
c Peder Rasmussen, korporal
c Niels Rasmussen i Alstrup, død. 2B:
1 Mikkel Nielsen
2 Maren Nielsdatter
d Jens Rasmussen, død. B:
1 Rasmus Jensen 26
2 Laurids Jensen
3 Niels Jensen 14
4 Maren Jensdatter
5 Sidsel Jensdatter 12
2) halvsøster Karen Jensdatter i Stubbekøbing
3) halvsøster Gertrud Jensdatter, død. 3B:
a Christen Pedersen i Vester Kippinge
b Anne Pedersdatter i Vester Kippinge
c Else Pedersdatter
4) halvsøster, død. 1B:
a Ann Nielsdatter, død. E: Jørgen Gejsling i Vester Kippinge. 2B:
1 Hans Trige i Åstrup
2 Maren Pedersdatter i Stubbekøbing.
Registrering 1.5.1720.

96 Rasmus Jespersen [Martner] i Stubbekøbing. 10.10.1724, fol.145.
E: Anne Elisabeth [Schmidt]. LV: bror Ditlev Flindt. Af børn angives B:
1) [Anne Rasmusdatter Martner] g.m. Jesper Jespersen Engberg
2) [Gunder Margrethe Rasmusdatter Martner] g.m. Julius [Henrik] von Qvoten.

97 Oluf Svendsen [Normann] i Stubbekøbing. 30.5.1725, fol.158B.
E: [Navn angives ikke]. LV: bror Claus Rasmussen, skomager.
Arvinger angives ikke.
Registrering 11.1.1725.

98 Niels Jacobsen, visiterer i Stubbekøbing. 30.11.1725, fol.162B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Jensen, væver.
Skifte efter første hustru 10.2.1725 lbnr.94. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: farbror Mathias Jacobsen, skoleholder i Nørre Vedby.
Desuden nævnes enkens søster Maren Mikkelsdatter.
Registrering 1.11.1725.

99 Hans Jensen Tryne i Stubbekøbing. 11.2.1726, fol.168B.
E: Gunder Olufsdatter. LV: Rasmus Hansen Lise. B:
1) Oluf Hansen 3.
FM: Niels Knudsen.

100 Jens Skjær i Stubbekøbing. 5.6.1726, fol.171.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Frederik Olufsen. B;
1) en datter g.m. Christen Pedersen Rytter
2) en datter.
FM: Mikkel Jensen, væver.
Registrering 29.3.1726.

101 Karen Pedersdatter i Stubbekøbing. 11.1.1727, fol.171B.
E: Laurids Jensen, væver, [skifte 12.3.1723 lbnr.86. B:
E: Karen Pedersdatter. LV: Claus Rasmussen, skrædder. B:
1) Peder Lauridsen, væver
2) Maren Lauridsdatter.
FM: farbror Mikkel Jensen, væver.
Registrering 10.12.1726.

102 Peder Øster i Stubbekøbing. 11.1.1727, fol.172B, 233B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Ditlev Flindt. B:
1) en datter g.m. Niels Andersen i København
2) Rasmus Pedersen 12.
FM: Jacob Sørensen, skrædder.
Registrering 10.12.1726.

103 Anders Andersen Tov i Stubbekøbing. 30.4.1727, fol.174.
E: Bente Marie Eriksdatter. LV: Niels Normann. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Erika Andersdatter 4.
FM: morbror Oluf Eriksen.
Arv i boet til
1) Margrethe Ibsdatter Berg
2) Johanne Ibsdatter Berg
efter far Ib Andersen Berg, [skifte 2.6.1719 lbnr.72].
Afdøde døde 29.6.1726 i kongens tjeneste på hospitalsskibet på Danzig red.

104 Løydou Villumsdatter i Stubbekøbing. 5.9.1727, fol.177.
E: Niels Nielsen Normann, kirkeværge. B:
1) Niels Nielsen Normann 21, student
2) Cathrine Nielsdatter 18
3) Elisabeth Nielsdatter 14.
Første ægteskab med [Erik Olufsen Normann, skifte 27.4.1705 lbnr.52].
Der angives de børn, der har arv til gode: B:
1) Oluf Eriksen
2) en datter g.m. Peder Lauridsen
3) en datter g.m. Mikkel Christensen
4) Bente Marie, enke efter Tov.
Desuden nævnes enkemandens svoger Oluf Sand.

105 Karen i Stubbekøbing. 4.3.1728, fol.183.
E: Joen Pedersen. B:
1) Peder Joensen, rektor i Nysted
2) Niels Joensen
3) Jen Joensen
4) Laurids Joensen, på de lange rejser.

106 Niels Knudsen, bødker i Stubbekøbing. 8.7.1728, fol.186B.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Jesper Nielsen i København
2) Anne Sofie Nielsdatter 8.
FM: Hans Hansen Hünemörder, skomager.
Registrering 16.6.1728.

107 Pernille Andersdatter i Stubbekøbing. 26.3.1728, fol.188B.
E: Niels Joensen.
Arvinger kendes ikke.

108 Claus Rasmussen, skomager i Stubbekøbing. 2.9.1728, fol.193B.
E: Maren Nilsdatter. LV: Christian Bentzon. B:
4) Niels Clausen 17
5) Maren Clausdatter 15
6) Elsebeth Clausdatter 13.
FM: Rasmus Jensen, skomager.
Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter, begravet 27.9.1708], skifte 11.1.1709. B:
1) Oluf Clausen
2) Rasmus Clausen [Møiniche], i København
3) Margrethe Clausdatter, i København.
FM: morbror Jens Nielsen Pilsmed.
Arv efter første hustrus far 18.3.1709.

109 Hans Olufsen, remmesnider i Stubbekøbing, der døde 29.8.1728, fol.197B.
E: [Anne Hansdatter]. LV: Christian Bentzon. A:
1) bror Laurids Olufsen, feldbereder i Lillebrænde ved søn Oluf Brasen, hører i Stubbekøbing latinskole
2) søster Gertrud Olufsdatter.

110 Peder Bornholm og hustru Maren Hansdatter i Stubbekøbing. 20.11.1728, fol.200.
Hans Arvinger:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes Arvinger:
1) Anders Troelsen i Stubhave?
2) Hans Olufsen i Næs
3) Hans Pedersen? i Vejringe
4) Jacob Hansen i Ore
5) Anders Andersen i Bendshus?
som er 2 brødre og 3 søstres mænd, alle i Åstrup sogn

111 Gert Henriksen, pottemager i Stubbekøbing. 15.11.1728, fol.201.
E: Else Marie Andersdatter. LV: Alexander Montros. B:
1) Cathrine Margrethe Gertsdatter 2.
FM: Jørgen Stadager.
Første ægteskab med [Bodil Jacobsdatter, skifte 8.9.1724 lbnr.92].
Hendes første ægteskab med [Peder Poulsen, pottemager, skifte 9.10.1713]. Arv til B:
1) Poul Pedersen.

112 [Vibeke Mikkelsdatter] i Stubbekøbing. 17.11.1729, fol.207B.
E: Jochum Schultz, [skrædder]. B:
1) Daniel Schultz 6
2) Adam Schultz 14 dage.
FM: morfar Mikkel Adamsen.
Registrering 26.10.1729.

113 Christen Jensen, skipper i Stubbekøbing. 17.6.1728, fol.209.
E: Anne Joensdatter. LV: Christian Bentzon.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Peder Joensen Basse, bager.
Afdøde strandede på Sjællands kyst 13.1.1728.

114 Niels Nielsen Normann, kirkeværge i Stubbekøbing. 3.3.1729, fol.220.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Bladt.
Første ægteskab med [Løydou Villumsdatter], skifte 5.9.1727 lbnr.104. B:
1) Niels Nielsen Normann, student
2) Cathrine Nielsdatter Normann g.m. Peder Hansen, brygger
3) Elisabeth Nielsdatter Normann.
FM: Christian Bentzon.
Arv i boet til afdødes halvsøster Anne Nielsdatter.
Registrering 3.2.1729.

115 Anne Andersdatter i Stubbekøbing. 17.11.1729, fol.226.
E: Hans Henriksen, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter g.m. en skoleholder i Gladsaxe på Sjælland.

116 Ditlev [Jørgensen] Stadager i Stubbekøbing. 29.10.1729, fol.228.
E: Susanne Hansdatter. LV: fart Hans Kiende, skipper. 1B:
1) [Anne Birgitte Ditlevsdatter].
FM: Jørgen Stadager, kirkeværge.

117 Anne [Hansdatter] i Stubbekøbing. 19.12.1729, fol.234.
Enke efter Hans Olufsen, remmesnider, [skifte 29.8.1728 lbnr.109]. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne g.m. Albert Pedersen
2) søster i Stege på Møn.
Registrering 5.12.1729.

118 Filip Reinholt i Stubbekøbing. 16.11.1729, fol.235B.
E: Sofie Madsdatter. LV: Christian Bentzon. A:
1) bror Jacob Christian Voigt
2) bror Henrik Voigt.
Desuden nævnes enkens svoger Rasmus Carstensen i Nykøbing.

119 Johan Kobbe, smed i Stubbekøbing. 17.5.1730, fol.238.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jacobsen, væver i Sørup på Falster. B:
1) Ane Elisabeth Johansdatter 2.

120 Jeppe Thomsen i Stubbekøbing. 28.8.1730, fol.239.
E: Birthe Hansdatter. LV: Christian Bentzon. B:
1) Johanne Jepsdatter g.m. Jens Pedersen Jyde
2) Thomas Jepsen 28, farer fra Holland
3) Alexander Jepsen 21, i København
4) Else Marie Jepsdatter 18.
Afdøde døde 5.7. i Arendal i Norge.

121 Anne Nielsdatter Lise i Stubbekøbing. 14.9.1730, fol.240B.
A:
1) halvbror Niels Nielsen Normann, [skifte 3.3.1729 lbnr.114].
Første ægteskab med [Løydou Villumsdatter], skifte 5.9.1727 lbnr.104. B:
a Cathrine Nielsdatter Normann g.m. Peder Hansen, brygger
b Elisabeth Nielsdatter Normann.
FM: Christian Bentzon.

122 Peder Pedersen Jyde i Stubbekøbing. 26.9.1730, fol.241.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Anders Lund. A:
1) bror Jens Pedersen Jyde
2) en søster, der er gift i Jylland.

123 Anne Pedersdatter i Stubbekøbing. 18.12.1730, fol.245B.
E: Hans Pedersen Kandestøber, skomager. B:
1) Else Hansdatter g.m. Svend Olufsen, hattemager
2) Bodil Hansdatter.
Arv i boet til enkemandens søster Dorthe Pedersdatter.

124 Pacman, logerende i Stubbekøbing. 14.11.1730, fol.248.
Arvinger angives ikke.

125 Daniel Helsted, konstitueret tolder i Stubbekøbing. 24.5.1730, fol.248B.
A:
1) Margrethe Cathrine Olufsdatter, datter af Oluf Jensen i Rørbæk i Snostrup sogn på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes halvbror Reinhard Knudsen, Bjerring, degn i Kirke Hyllinge og Lyndby på Sjælland.
Registrering 13.5.1723.

126 Hans Nielsen Bladt i Stubbekøbing. 19.10.1730, fol.260B.
E: Engel Marie. LV: far Ditlev Flindt. B:
1) Søren Hansen Bladt
2) Anne Hansdatter Bladt.
FM: farbror Christen Nielsen, by- og rådstueskriver i Stege på Møn.
Registrering 1.9.1730.

127 Andreas Sperling i Stubbekøbing. 15.6.1731, fol.267.
E: Marie von Orten. LV: Ditlev Flindt. B:
1) Andreas Sperling 10
2) Marie Louise Sperling 9
3) Ludvig Sperling 7.
FM: Abraham Jochumsen.
Registrering 18.4.1731.

128 Anders Thomsen, smed i Stubbekøbing.17.8.1731, fol.268.
E: Karen Svendsdatter. LV: Christian Bentzon. B:
1) Anne Andersdatter
2)Peder Andersen, smed.
Registrering 28.7.1731.

129 Frederik Snedker i Stubbekøbing. 14.4.1731, fol.269B.
E: Magdalene. B:
1) Christoffer Frederiksen
2) Cathrine Frederiksdatter g.m. en rytter
3) Theodora Frederiksdatter 26.

130 Rasmus Bogø i Stubbekøbing. 5.7.1731, fol.270.
E: Marie. B:
1) Maren Rasmusdatter 18
2) Niels Rasmussen 16
3) Johanne Rasmusdatter 12
4) Kirsten Rasmusdatter 8
5) Rasmus Rasmussen 3.

131 Engel Jacobsdatter Lind i Stubbekøbing. 7.3.1731, fol.271.
E: Ditlev Flindt. B:
4Cathrine Flindt g.m. Welle, slotsfoged i Nykøbing
5) Anne Flindt 20
6) Jacob Flindt 17.
Første ægteskab med [Søren Carstensen Martner, skifte 9.3.1708 lbnr.65]. B:
1) Hildebrandt Sørensen, i Nakskov
2) Engel Marie Sørensdatter, enke efter Bladt
3) Gundel Cathrine Sørensdatter g.m. Frands Omme, regimentskvartermester.

132 Hans Lorentsen, musikant i Stubbekøbing. 2.9.1730, fol.272.
A: en bror i Rendsborg og nogle søstre.

133 Hans Henriksen, glarmester i Stubbekøbing. 9.1.1732, fol.274.
A:
1) en søster g.m. Jens Akselsen i København
2) søster Øllegaard Henriksdatter
3) en bror. død. Hans børn.

134 Gertrud Pedersdatter Kjøl i Stubbekøbing. 23.6.1732, fol.275B.
A:
1) Hans Hermansen Kjøl
2) Erik Kjøl, død. Hans børn.

135 Anders Jacobsen Skytte i Stubbekøbing.18.8.1732, fol.276.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Jacob Andersen
2) Niels Andersen
3) Anders Andersen.
FM: Niels Jacobsen Skytte.
Registrering 27.9.1731.

136 Jacob Studemann, strandrider i Stubbekøbing. 1.7.1732, fol.277.
E: Esther Bentsdatter. B:
1) Johan Cort Studemann 26, i udlandet
2) Else Margrethe Studemann 18
3) Mikkel Studemann 16.
FM: Peder Christensen.

137 [Karen Hansdatter Kiep] i Stubbekøbing. 27.10.1732, fol.280.
E: Hans Mortensen. B:
1) Else Hansdatter 4
2) Margrethe Hansdatter 2.
FM: morfar Hans Jepsen Kiep.
Registrering 19.9.1732.

138 Alexander Montros, købmand i Stubbekøbing. 27.2.1732, fol.281B, 384B.
Enke efter Johanne Jørgensdatter Stadager, født i Sundby præstegård [i Stadager sogn]
Testamente af 2.5.1699.
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Søster Montros, enke efter Klog. LV: Johan Reimer i Maribo
2 søster Gunder Hansdatter Montros, enke efter Jørgen Jacobsen, hos sin svigersøn Peder Christensen i Svinninge på Sjælland.
Hendes A:
0) forældre [Jørgen Lauridsen Falster, præst i Stadager og Nørre Kirkeby, død 1679 og anden hustru Sofie Jacobsdatter, begravet Stubbekøbing 1.6.1686]
1) bror Peder Jørgensen Stadager, præst i Åstrup, død [15.2.1717]. 8B:
a Claus Stadager, degn i Åstrup
b Hans Stadager, degn i Kettinge
c Jørgen Stadager, købmand i Stubbekøbing
d Ditlev Stadager, [skifte 29.10.1729 lbnr.116. 1B:
1 Anne Birgitte Ditlevsdatter
e Margrethe Stadager, enke efter [Jens Christoffersen] i Nykøbing, [skifte Nykøbing 2.3.1717 lbnr.225]
f Kirsten Stadager g.m. Christen Haagen i Nykøbing
g Gertrud Stadager g.m. Jørgen Thuesen i Nykøbing
h Ingeborg Stadager g.m. Jacob Sørensen i Nykøbing
2) bror Christian Jørgensen Stadager, vinhandler i København, død. 1B:
a Sofie Christiansdatter g.m. Erik Jessen, sekretær i brand- og vandkommissionen i København
3) bror Jacob Jørgensen Stadager, student, i Stubbekøbing
4) søster Christine Jørgensdatter Stadager, død. Første ægteskab med
Claus Jensen Varberg, præst i Radsted, død 27.2.1671. 2B:
a Jørgen Clausen Varberg, på Lolland
b Gundel Clausdatter Varberg g.m. Hans [Mikkelsen] Vinding, præst i Radsted. 2B:
1 Sofie Christine Hansdatter, enke i Sakskøbing. Ved arvekrav 27.4.1742 er hun død og har 2B:
a Hildebrandt Bert
b Christine Bert
2 Margrethe Hansdatter, enke i Rødby. Ved arvekrav 27.4.1742 er hun g.m. Christen Hansen, feldbereder
Gundel Clausdatter Varbergs andet ægteskab med Jørgen Thomsen, [birkedommer] i Sakskøbing. 1B:
3 Cathrine Otilie Jørgensdatter Varberg, der tjener på Højbygård. Ved arvekrav 27.4.1742 er hun g.m. Hans Carstensen Reimer, degn i Slemminge og Fjelde
5) søster Margrethe Jørgensdatter Stadager, [begravet 11.4.1684], var g.m. Christian [Valentinsen] Kneutel, præst i Vålse, [død 15.7.1707]. 3B:
a Margrethe Christiansdatter, enke i Vålse
b Sofie Christiansdatter g.m. Hans Zachariassen, klokker i Rødby
c Elisabeth Christiansdatter g.m. Villum Eriksen, skipper i København
6) søster Anne Jørgensdatter Stadager, død. [Første ægteskab med Jens Frandsen, degn i Kippinge på Falster]. 1B:
a Ingeborg Jørgensdatter [fejl for Ingeborg Jensdatter], død. 7B:
1 Jens Ibsen
2 Jeppe Ibsen
3 Anne Marie Ibsdatter
4 Kirsten Ibsdatter
5 Ingeborg Ibsdatter
6 Margrethe Ibsdatter
7 Sofie Ibsdatter, alle på Møn.
Anne Jørgensdatter Stadagers andet ægteskab med Hans [Hansen] Skytte, degn i Magleby på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 28.1.1695 lbnr.13]. 2B:
b Sofie Hansdatter g.m. Christen Lauridsen Stubbekøbing i Stege
c Gyde Levine Hansdatter g.m. Hans Nielsen i Mandemarke [i Magleby sogn]
7) søster Ingeborg Jørgensdatter Stadager, død. Første ægteskab med Anders Pedersen Skive, kapellan i Rødby og Ringsebølle, [død 27.2.1692]. 2B:
a Inger Marie Andersdatter Skive, [skifte Nakskov 1.8.1731 lbnr.1358]m var g.m. Hans Brenniche, rådmand. 2B:
1 Anders Hansen Brenniche
2 Anne Hansdatter Brenniche
b Anne Sofie Andersdatter, død, var g.m. Henrik Christian Durup i Sakskøbing. 2B:
1 Hildebrandt Henriksen Durup, apotekersvend i Sankt Petersborg
2 Cathrine Sofie Henriksdatter Durup g.m. Josias Weitberg, doktor i Sankt Petersborg.
Ingeborg Jørgensdatter Stadagers andet ægteskab med Christian, gartner i Nykøbing. Ingen børn
8) søster Maren Jørgensdatter Stadager, [skifte Nykøbing 13.7.1702 lbnr.101].
Første ægteskab med Samuel Kurmann i Nykøbing, [skifte Nykøbing 20.3.1696 lbnr.53]. 1B:
a Daniel Samuelsen Kurmann, i udlandet.
[Andet ægteskab med [Lot Frederik Wolf, skifte 14.10.1698 lbnr.72. Ingen børn].
[Tredje ægteskab med Filip Anton Becher, possementmager. Ingen børn].

139


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.70-138.