Erik Brejls hjemmeside

Start

Stubbekøbing Byfoged
Skifteprotokol
1694-1814

[1694-1709]    [1719-1768]    [1765-1814]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Stubbekøbing Byfoged
Skifteprotokol
1694-1709

1 Hustru i Stubbekøbing. 1694, fol.1.
E: Anders Andersen, smed. B:
1) Johanne Andersdatter.

2 Sinder Pedersdatter i Stubbekøbing. 15.6.1694, fol.2.
E: Johan Hansen, skrædder. B:
1) Karen Johansdatter
2) Kirsten Johansdatter.
FM: fasters mand Carl Svendsen.
Desuden nævnes afdødes ugifte bror Hans Pedersen.
Enkemandens første ægteskab med Karen Hansdatter Friis, skifte i den gamle skifteprotokol fol.193.
Arv i boet til Maren Lauridsdatter, datter af Laurids Madsen efter hendes mor Anne, skifte 26.5.1682.

3 Anne Trane i Stubbekøbing. 25.3.1694, fol.10.
Enke. B:
1) datter, død. 1B:
a Magdalene Pedersdatter.
FM: afdødes stedfar Hans Nielsen, grovsmed, hos hvem den fader og moderløse arving var til opdragelse.

4 Maren Krabbens, ugift i Stubbekøbing. 1694, fol.10B.
Arvinger kendes ikke.

5 Anne Cathrine Hansdatter Flor i Stubbekøbing. 6.7.1694, fol.11B.
E: Hans Jepsen Kiep, skomager. A:
0) forældre Hans Hansen Flor, organist i Nakskov, [skifte Nakskov 8.10.1685 lbnr.677 og Cathrine Johansdatter Bruun, skifte Nakskov 10.9.1672 lbnr.545]
1) bror Johan Hansen Flor, organist i Nakskov
2) søster Kirsten Hansdatter Flor g.m. Niels Pedersen Hoseballe?, forvalter i Nykøbing
3) søster Marie Hansdatter Flor
Fars andet ægteskab med [Sofie Magdalene Jensdatter, skifte Nakskov12.3.1685 lbnr.669]. B:
4) halvsøster Ludmilla Hansdatter Flor
5) halvsøster Cathrine Hansdatter Flor.
Afdødes første ægteskab med Niels Nielsen Normann, skifte 24.4.1691.
Arv i boet til afdødes mindste steddatter Elisabeth Nielsdatter Normann.
(Sml. lbnr.22).

6 Morten Andersen Krøll i Stubbekøbing. 1.9.1694, fol.16.
Enkemand. B:
1) Jørgen Mortensen Krøll 7.
FM:
1 født værge Jeppe Pedersen Kiep, der døde nu ved dennes brorsøn Hans Andersen Kiep
2 Andreas Kruckow, købmand.
Afdøde døde 13.5.1694.

7 Vincent Nielsen i Stubbekøbing. 24.10.1694, fol.24B.
E: Martha Andersdatter. LV: Anders Jacobsen. B:
1) Anders Vincentsen 5
2) Niels Vincentsen 2.
FM: farfar Niels Rasmussen Thue.

8 Lorents Schalde, kaptajn i Stubbekøbing. 10.5.1695, fol.29.
E: Ingeborg Jochumsdatter. LV: Peder Christensen, købmand. B:
1) Peder Lorentsen Schalde
2) Jochum Lorentsen Schalde
3) Inger Lorentsdatter Schalde
4) Ingeborg Lorentsdatter Schalde.
Afdøde døde 18.1.1695.
(Slutningen af skiftet mangler).

Fol. 31 til 56 mangler i protokollen.

9 Anders Smed i Stubbekøbing. 26.9.1695, fol.57.
E: Karen. LV: Jacob Mikkelsen.
Af første ægteskab angives den yngste af enkens stedbørn B:
1) Margrethe Andersdatter.
FM: Mikkel Hansen.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

10 Erik Bartel Wismer i Stubbekøbing. 18.9.1695, fol.59, 93.
E: Sidsel Villumsdatter. LV: Jeppe Lauridsen Outer, der ægter enken. B:
1) Markus Eriksen 3, der døde, skifte 24.4.1697.
2) Villum Eriksen 6 mdr.
FM: Jørgen Mathiassen.
Ved skiftet 24.4.1697 arver halvbroderen Erik Jepsen også.

11 Cathrine Lauridsdatter i Stubbekøbing. 13.3.1696, fol.63.
E: Laurids Olufsen, feldbereder. B:
1) Mette Lauridsdatter 6 uger.
FM: Mikkel Adamsen, skrædder.

12 Anders Rasmussen Haahr i Stubbekøbing. 22.5.1696, fol.67.
E: Karen Nielsdatter Schou. B:
1) Malene Andersdatter 14
2) Dorthe Andersdatter 13
3) Johanne Andersdatterb10
4) Niels Andersen 6.
FM: morbror Peder Nielsen Schou, købmand.

13 Bodil Olufsdatter i Stubbekøbing. 19.8.1696, fol.69.
E: Jørgen Clausen Bruncher. B:
1) Claus Jørgensen Bruncher 17.
Registrering 20.7.1696.

14 Esben Lauridsen, skipper i Stubbekøbing. 13.8.1696, fol.74.
Enke efter Anne Sørensdatter, skifte 21.0.1692.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter. B:
1) Jens Esbensen, skipper g.m. Anne Cathrine
2) Hans Esbensen, udsejlet på de lange rejser
3) Inger Esbensdatter.
FM: Peder Clausen, skomager.
Registrering 7.4.1696.

15 Hans Hermansen Wendt i Stubbekøbing. 13.1.1697, fol.84B.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: Jacob Mikkelsen, skomager. B:
1) Herman Hansen Wendt
2) Kirsten Hermansdatter Wendt.
FM: Morten Rasmussen.
Arv i boet til Gabriel Thomsen efter værgemålsregnskab af 2.3.1688.
Afdøde døde 23.11.1696.

16 Frederik Badskær i Stubbekøbing. 29.4.1697, fol.91B.
E: Anneke Corneliusdatter. LV: Anders Mikkelsen. B:
1) Cornelius Frederiksen 21
2) Christian Frederik Frederiksen 19
3) Nikolaj Frederiksen 4.
FM: Mikkel Nielsen Hindbo.
Registrering 11.3.1697.

17 Hans Sørensen, skibskok i Stubbekøbing. 12.6.1697, fol.94B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde gæld for begået helligbrøde efter dom af 13.10l.1696.
Afdøde druknede 1.4.1697.

18 Elisabeth Jensdatter i Stubbekøbing. 18.6.1697, fol.95B.
Enke efter Hans Pedersen Ørsbjerg, degn i Nørre Kirkeby og Stadager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 18.5.1697.

19 Jacob Carstensen, skipper i Stubbekøbing. 30.6.1697, fol.96B.
E: Eleonora Thomasdatter Kruckow. LV: bror Andreas Kruckow, købmand. B:
1) Jacob Jacobsen 6 uger.
FM: svoger Hans Jepsen Kiep.
Afdøde døde på sin hjemrejse fra Bergen og er begravet på Hetterø [ved Flekkefjord] i Norge.
Registrering 25.1.1697.

20 Anne Nielsdatter Svane i Stubbekøbing. 9.11.1697, fol.102.
E: Laurids Christensen Møller. B:
2) Christen Lauridsen, skipper i København.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Ibsen Svane, der døde i København, efter hvem, der er arv.

21 Sidsel Poulsdatter i Stubbekøbing. 11.1.1698, fol.103.
E: Mikkel Hansen, drejer, der for tiden er soldat.
Af første ægteskab B:
1) Poul Andersen
2) Jens Andersen Møller
3) Peder Andersen
4) Hans Andersen
5) Gertrud Andersdatter g.m. Bent Andersen, tømrer i København.
Afdøde døde for rum tid siden i Kallehave på Sjælland.

22 Fordeling af arv i Stubbekøbing. 10.3.1698 og 5.9.1698, fol.105B, 173B.
Sigrid Nielsdatter, der døde 27.3.1693 og hendes bror
Hans Nielsen Normann, der døde 1692,
havde arv efter deres far Niels Nielsen Normann og mor Cathrine Johansdatter efter skifte 24.4.1691. A:
1) bror Niels Nielsen Normann, FM: Niels Pedersen
2) søster Elisabeth Nielsdatter Normann. FM: plejefar Laurids Nielsen Stiegel ved søn Mikkel Adamsen
3) halvsøster Anne Nielsdatter List. FM: farbror Hans Pedersen List
4) halvsøster Maren Hansdatter g.m. Peder Christensen.
(Sml. lbnr.5).

23 Esther Christensdatter i Stubbekøbing. 26.3.1698, fol.108B.
E: Hans Jørgensen Wichmann. B:
1) Margrethe Hansdatter Wichmann 9
2) Jørgen Hansen Wichmann 4
3) Christen Hansen Wichmann 5 dage.
Afdøde døde 23.2.1698.

24 Anne Christoffersdatter i Stubbekøbing. 4.5.1698, fol.111.
E: Hans Knudsen. B:
1) Hans Hansen 8
2) Else Hansdatter 7
3) Agathe Hansdatter 3 uger, der døde.
Enkemandens første ægteskab med Else Nielsdatter, skifte i den gamle skifteprotokol 11.3.1689 fol.313. Arv til B:
1) Knud Hansen, dengang 1½
2) Kirsten Hansdatter dengang 5 uger.
Arv i boet til salig tolder Christen Olufsens stedsøn Rasmus Rasmussen.
Registrering 24.4.1698.

25 Peder Nielsen, færgekarl i Stubbekøbing. 18.5.1698, fol.119.
E: Maren Davidsdatter, der døde 16.3.1698.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter, enke i Karrebæksminde ved Næstved
2) Ellen Pedersdatter g.m. Morten Hansen Møller i Skovby.
Han døde 11.3.1698.
Hendes arvinger angives ikke.

26 Bent Pedersen, markvogter i Stubbekøbing. 22.7.1698, fol.128.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: svoger Casper Andersen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Karen Bentsdatter, i Tyskland.
Afdøde døde 23.6.1698.

27 Mikkel Ibsen Kvæsing, skipper i Stubbekøbing. 29.7.1698, fol.130B.
E: Gertrud Ottesdatter Hoot. LV: Andreas Kruckow.
Første ægteskab med Else Nielsdatter. B:
1) Niels Mikkelsen
2) Rasmus Mikkelsen
3) Maren Mikkelsdatter g.m. Hans Andersen
4) Anne Mikkelsdatter 21.
Afdøde døde 16.4.1698.

28 Anne Olufsdatter i Stubbekøbing. 30.1.1699, fol.176B.
E: Jens Rasmussen Schiær. A:
1) bror Niels Olufsen Canniche i Sønder Alslev
2) søster Else Olufsdatter g.m. Hans Hansen i Nørre Vedby
3) søster Fror Olufsdatter g.m. Hans Nielsen i Stubbekøbing
4) bror Peder Olufsen Canniche, skifte 12.7.1689. 2B:
a Anne Marie Pedersdatter
b Gertrud Pedersdatter.

29 Elsebeth Hansdatter i Stubbekøbing. 1.5.1699, fol.183.
E: Rasmus Jespersen, handskemager. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter g.m. Casper Børner, hattemager i Nykøbing.
Afdøde døde 30.3.1699.

30 Værgemålsregnskab i Stubbekøbing. 12.6.1699, fol.185B.
Hans Nielsen, grovsmed i Stubbekøbing aflægger regnskab for den arv den vanføre pige Ida Hansdatter, har efter:
1 far Hans Schultz i Stubbekøbing
2 bror Mads Hansen, skrædder
til den ny værge Filip Reinholdt, hvis kone er beslægtet med Ida Hansdatter.
(Sml. lbnr.37).

31 Værgemålsregnskab i Stubbekøbing. 6.12.1699, fol.189B.
Christian Thomsen Bisgaard fremlægger regnskab for den arv hans børn har arvet efter deres mor Dorthe Nielsdatter Schricke, der døde 1677, i det år, hvor byen var i stor svaghed med mange syge indkvarterede folk. B:
1) Thomas Christiansen Bisgaard, død for rum tid siden
2) Hans Christiansen, død for rum tid siden
3) Peder Christiansen Bremer, død sidste år
4) Niels Christiansen Schricke, på Sjælland
5) Kirsten Christiansdatter, død kort tid efter sin mor
6) Marie Christiansdatter
7) Judith Christiansdatter.

32 Johan Hansen, skrædder i Stubbekøbing. 26.5.1700, fol.191B, 217.
E: Anne Andersdatter. LV: Andreas Henriksen, væver.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Hansdatter Friis, skifte i den gamle skifteprotokol fol.193]. B:
1) Hans Johansen, uvist hvor
2) Laurids Johansen, i Dyrslev på Sjælland
3) Mikkel Johansen, uvist hvor
4) Anne Marie Johansdatter g.m. Jørgen Klejnsmed i Lille Næstved.
Andet ægteskab med Sinder Pedersdatter, [skifte 15.6.1694 lbnr.2]. B:
5) Karen Johansdatter
6) Kirsten Johansdatter, der døde, skifte 25.11.1701.
FM: fasters mand Carl Svendsen.
Arv i boet til Maren Lauridsdatter, datter af Laurids Madsen efter hendes mor Anne, skifte 26.5.1682.
Afdøde døde 7.3.1700.

33 Else Ibsdatter i Stubbekøbing. 30.10.1700, fol.197B.
A:
1) bror Peder Ibsen g.m. Gertrud, på stedet
2) søster Maren Ibsdatter g.m. Anders Jacobsen
3) søster Johanne Ibsdatter, der tjener på Bogø
4) bror Ib Ibsen, hos sin stedfar Jens Pedersen Keys?
5) halvbror Mikkel Ibsen, død. 3B:
a Niels Mikkelsen
b Rasmus Mikkelsen
c Maren Mikkelsdatter, (halvsøster til de to sønner) g.m. Hans Andersen
6) halvbror Peder Jensen Keys.
Afdødes formynder var Morten Jørgensen Galde på Bogø.
Afdøde døde 18.6.1700 i barselsseng med et uægte dødfødt barn med den udlagte barnefader Rasmus Jensen Kerteminde.

34 Agathe Hansdatter i Stubbekøbing. 21.3.1701, fol.198.
Enke efter Hans Hühnemörder, klokkestøber. B:
4) Elsebeth Hansdatter g.m. Niels Mikkelsen, på stedet.
Første ægteskab med Christoffer Lauridsen. B:
1) Lucie Christoffersdatter g.m. Jørgen Mathiassen
2) Anne Christoffersdatter, [skifte 4.5.1698 lbnr.24], var g.m. Hans Knudsen Brygger. 2B:
a Hans Hansen
b Else Hansdatter
3) Laurids Christoffersen, kandestøber i Nykøbing, [skifte 7.6.1688]. 1B:
a Agathe Lauridsdatter.
Afdøde døde 4.3.1701.

35 Jacob Nielsen, visiterer og kornmåler i Stubbekøbing. 2.4.1701, fol.205B.
E: Maren Nielsdatter Solgaard. LV: Andreas Knudsen, købmand. B:
2) Niels Jacobsen
3)Søren Jacobsen
4) Peder Jacobsen 23
5) Mathias Jacobsen 20
6) Dorthe Jacobsdatter g.m. Jens Hansen, skomager
7) Johanne Jacobsdatter 26
8) Ellen Jacobsdatter 14.
Af første ægteskab B:
1)Christian Jacobsen.

36 Mageskifte i Stubbekøbing. 28.6.1701, fol.211B.
Mageskifte mellem
Jeppe Lauridsen Uter og
Morten Rasmussen, gift med Cathrine Rasmusdatter.
I dokumentet inddrages arv til Jeppe Lauridsens stedbørn efter skifte 18.9.1695 lbnr.10 og arv til Cathrine Rasmusdatters søn Rasmus Rasmussen.

37 Ida Hansdatter Schultz, ugift i Stubbekøbing. 24.11.1701, fol.2113.
A:
0) far Hans Schultz i Stubbekøbing g.m. en datter af [Mads Gregersen Langeland, præst i Kippinge og Brarup, død 1654 og Ida Andersdatter Beske]
1) morbror Niels Madsen, [præst] i Skelby [og Gedesby], død. 4B:
a Mads Nielsen, tjener i London i England ved prins Jørgens hof
b Ida Nielsdatter g.m. Rasmus Krøll i Gedesby
c Cathrine Nielsdatter gift med en korporal ved rytteriet på Sjælland
d Anne Sofie Nielsdatter g.m. Jens [Knudsen] Dahl, rotgieser i Nykøbing
2) morbror Anders Madsen, organist i Næstved, død. 3 børn, uvist hvor
3) moster Margrethe Madsdatter, død, var g.m. Mads [Hansen], præst i Tårs. 2B:
a Sofie Madsdatter g.m. Filip Reinholdt, skrædder i Stubbekøbing
b Mette Madsdatter g.m. Gert Frederiksen Endemann, birkefoged i Fejø birk
4) mors halvbror Frederik Madsen, præst i Kippinge og Brarup, død [1660]. 3B:
a Sofie Frederiksdatter g.m. Kasper Kiswetter i Kippinge
b Inger Frederiksdatter i Lillebrænde, enke efter provst Frands [Nielsen] Bruun, præst [i Gundslev, død 1692]
c Frederik Frederiksen i Stubbekøbing, død. 1B:
1 Frederik Frederiksen.
Registrering 12.10.1701.
(Sml. lbnr.30).

38 Rasmus Pedersen Brysting i Stubbekøbing. 20.1.1702, fol.215.
E: Dorthe Lauridsdatter.LV: søn Thomas Thomsen Martner. A:
1) bror Hans Pedersen Brysting i Vestud i Borre sogn på Møn.
Afdøde døde 7.1.1702.

39 Mourids Thomsen, ugift visiterer og kornmåler i Stubbekøbing. 8.2.1702, fol.219B.
A:
1) søster Kirsten Thomasdatter g.m. Laurids [Rasmussen] Scharwin, præst i Roholte på Sjælland
2) søster Sidsel Thomasdatter g.m. Simon Pedersen i Troelstrup på Sjælland.
Afdøde døde 19.11.1701.

40 Anne Thomasdatter i Stubbekøbing. 7.2.1702, fol.222B.
E: Laurids Nielsen Stiegel, kirkeværge. B:
2) Anne Lauridsdatter, død. 1B:
a Lorents Ejlersen Munch.
Første ægteskab med [Adam Mikkelsen]. B:
1) Mikkel Adamsen, kæmner i Stubbekøbing
Arv i boet til Elisabeth Nielsdatter, der har arv efter skifte 24.4.1691, (se lbnr.22).
Desuden nævnes:
1 enkemandens brorsøn Jens Rasmussen på Falster
2 enkemandens søstersøn Mikkel Olufsen i København
Registrering 12.1.1701.

41 Niels Rasmussen Bugge i Stubbekøbing. 7.4.1702, fol.235B, 321B.
E: Ellen Hansdatter. B:
1) Vincent Nielsen, [skifte 24.10.1694 lbnr.7]. 2B:
1) Anders Vincentsen
2) Niels Vincentsen.
FM: Mikkel Nielsen Hindbo.
Registrering 8.3.1702.

42 Mette Jensdatter i Stubbekøbing. 17.5.1702, fol.238B.
E: Hans Andersen Kiep.
Som arvinger blev indkaldt:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Hans Pedersen i Hårbølle [i Fanefjord sogn] på Møn
2) Mads Lauridsen i Svensmarke [i Stege landsogn]
3) Rasmus Lauridsen i Frenderup [i Stege landsogn]
4 Hans Lauridsen i Vedby
5) Christoffer Jensens børn i Sproge (Sprogø?)
Registrering 6.4.1702.

43 Peder Johansen, murer i Stubbekøbing. 9.5.1702, fol.249B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.5.1702.

44 Maren Hansdatter i Stubbekøbing. 19.1.1703, fol.250.
E: Peder Christensen. B:
1) Christen Pedersen 10
2) Cathrine Pedersdatter 7
3) Kirsten Pedersdatter 5
4) Hans Pedersen 2.
Afdøde døde 27.9.1702.

45 Niels Mikkelsen i Stubbekøbing. 21.3.1703, fol.259B.
E: Elsebeth Hansdatter Hühnemörder. LV: Jørgen Mathiassen, købmand. B:
1) Else Nielsdatter 11
2) Bodil Nielsdatter 8
3) Agathe Nielsdatter 5.
FM:
1 farbror Rasmus Mikkelsen, skipper
2 fars farbror Peder Ibsen.
Afdøde døde 10.12.1702.

46 Anne Pedersdatter Hald i Stubbekøbing. 25.4.1704, fol.271.
E: Jørgen Lauridsen Løje (Løg). B:
1) Peder Jørgensen Løje 8
2) Dorthe Jørgensdatter Løje 1.

47 Jørgen Pedersen Trælborg i Stubbekøbing, der døde 29.4.1704, fol.275B.
Afdøde kom fra Trælborg.
Arvinger kendes ikke.

48 Gertrud Ottesdatter Hoot i Stubbekøbing. 5.7.1704, fol.276B.
Enke efter Mikkel Ibsen Kvæsing, [skifte 29.7.1698 lbnr.27]. A:
0) far Otto Danielsen
1) farbror Jens Danielsen, præst i Ferslev og Vellerup, [død 14.8.1684]. 6B:
a Daniel Jensen, præst i Kirke Stillinge og viceprovst i Løve herred
b Peder Jensen Ferslev, præst i Gunderslev og Skelby
c Christen Jensen Ferslev, præst i Rorup og Glim
d Holger Jensen Ferslev, student
e Peder Svenning Jensen Ferslev på Husumgård på Sjælland
f Gregers Jensen Ferslev i Stubbekøbing
2) faster Ellen Danielsdatter, død. 1B:
a Daniel Andersen, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde, skifte 16.11.1688, var g.m. Mette Pedersdatter, skifte 9.7.1689. 2B:
1 Anders Danielsen, uvist hvor
2 Ellen Danielsdatter, på stedet
Desuden arver:
b) [Iver Andersen, død. 2B:]
1 Anders Iversen i Sigerslev i Store Heddinge sogn på Stevs
2 Bodil Iversdatter g.m. Jens Kjeldsen
Henvisning til:
1 Skiftebrev af 9.7.1689 efter Mette Pedersdatter, enke efter Daniel Andersen, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde. B:
1) Ingeborg Andersdatter
2) Anders Danielsen
3) Ellen Danielsdatter
2 Skiftebrev af 6.7.1676 efter Anders Lauridsen i Skørpinge i Havnelev sogn på Stevns.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Laurids Andersen
2) Karen Andersdatter
3) Ingeborg Andersdatter.
Skiftet forrettet af Johan Lauridsen Friis, ridefoged på Gjorslev.
Afdøde døde 24.3.1703.

49

49 Karen Hansdatter List i Stubbekøbing. 19.5.1704, fol.324.
E: Hans Jepsen Kiep. B:
1) Jeppe Hansen Kiep 9
2) Peder Hansen Kiep 8
3) Jørgen Hansen Kiep 6
4) Anne Hansdatter Kiep 4
5) Hans Hansen Kiep 16 uger.
FM: morfar Hans Pedersen List.
Afdøde døde 27.4.1704.

50 Thomas Thomsen Martner i Stubbekøbing. 24.4.1704, fol.333.
E: Anne Sofie Rasmusdatter. LV: Gregers Jensen Ferslev. B:
2) Rasmus Thomsen Martner 9
3) Birthe Thomasdatter Martner 6
4) Karen Thomasdatter Martner 14 uger.
FM: Mikkel Adamsen, skrædder.
Første ægteskab med Birthe Sørensdatter Barslev, skifte 21.9.1691. B:
1) Margrethe Thomasdatter 14.
FM: Oluf Mortensen Koch.
Afdøde døde 9.6.1704.

51 Niels Christensen, ugift i Stubbekøbing. 18.5.1705, fol.341.
A:
1) bror Peder Christensen.
Afdøde døde 20.2.1704.

52 Erik Olufsen Normann, skipper i Stubbekøbing. 27.4.1705, fol.351.
E: Louidor Villumsdatter. LV: Andreas Kruckow. B:
1) Bente Eriksdatter 10
2) Oluf Eriksen 9
3) Agathe Eriksdatter 7
4) Trine Eriksdatter 5
5) Villum Eriksen 3
6) Gertrud Eriksdatter 2
7) Eva Eriksdatter 5 uger.
FM: Rasmus Lauridsen, skipper.
Afdøde døde 3.9.1704.

53 Jens Esbensen, skipper i Stubbekøbing. 12.6.1705, fol.364.
E: Anne Cathrine Andreasdatter Fri. LV: svoger Jacob Montros, købmand. B:
1) Andreas Jensen Fri 12
2) Johanne Jensdatter 10
3) Anne Jensdatter 8
4) Kirsten Jensdatter 7
5) Hans Jensen 1.
FM: Rasmus Jespersen, købmand.
Arvi boet efter afdødes far Esben Lauridsen til B:
1) afdødes søster Inger Esbensdatter, på stedet
2) afdødes bror Hans Esbensen, uvist hvor.
Afdøde døde 20.2.1705.

54 Sidsel Henriksdatter i Stubbekøbing. 16.4.1705, fol.385.
Enke efter Hans Hermansen Wendt, [skifte 13.1.1697 lbnr.15]. B:
1) Herman Hansen Wendt
2) Kirsten Hermansdatter Wendt.
FM: Alexander Montros, købmand.
Afdøde døde 11.3.1705.

55 Peder Jørgensen, kandestøber i Stubbekøbing. 6.11.1705, fol.389.
E: Lucie Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen Skriche. B:
1) Hans Pedersen, skomager
2) Rasmus Pedersen i Nykøbing
3) Barbara Pedersdatter
4) Else Pedersdatter 20
5) Jørgen Pedersen 15
6) Anders Pedersen 11
7) Dorthe Pedersdatter 8.
Afdøde døde 10.4.1705.

56 Gabriel Thomsen Bisgaard, byfoged og købmand i Stubbekøbing. 25.11.1705, fol.394B.
E: Sidsel Carstensdatter [Martens]. LV: Jacob Montros. B:
1) Hildebrandt Gabrielsen Bisgaard, degn i Snesere
2) Anne Sofie Gabrielsdatter Bisgaard g.m. Hans Henrik Walther i København
3) Carsten Gabrielsen Bisgaard, i København
4) Gunder Marie Gabrielsdatter Bisgaard, i København
5) Ottilie Gabrielsdatter Bisgaard.
Arv i boet til afdødes morbrorsøn Peder Jørgensen Kvæsing efter far, skifte 1677 ved stedfar Andreas Kruckow.
Arv i boet til Else Cathrine Christensdatter efter far Christen Olufsen, tolder.
Afdøde døde 16.1.1705 i Snesere, hvor han er begravet.

57 Dorthe Lauridsdatter i Stubbekøbing. 4.7.1706, fol.427.
Enke efter Rasmus Pedersen Brysting, [skifte 20.1.1702 lbnr.38]. B:
1) Thomas Thomsen Martner, [skifte 24.4.1704 lbnr.50]. E: Anne Sofie Rasmusdatter. LV: Gregers Jensen Ferslev. B:
2) Rasmus Thomsen Martner 9
3) Birthe Thomasdatter Martner 6
FM: Mikkel Adamsen, skrædder.
Første ægteskab med [Birthe Sørensdatter Barslev, skifte 21.9.1691]. 1B:
1) Margrethe Thomasdatter.
Afdøde døde 18.7.1705.

58 Jens Rasmussen Jyde i Stubbekøbing. 27.2.1706, fol.433B.
Enkemand. B:
1) Anne Jensdatter i Skjoldtrup
2) Maren Jensdatter
3) Inger Jensdatter i Gundslev præstegård.
FM: morbror Rasmus Henriksen Mand, skomager.
Arv efter afdødes søster Kirsten Jensdatter, der var g.m. Søren Ladefoged i Freerslev på Bregentved gods på Sjælland.
Afdøde døde 16.2.1706.

59 Erik Henningsen, skomager i Stubbekøbing. 23.8.1706, fol.435B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Claus Rasmussen, skomager. B:
1) Henning Eriksen 3.
FM: morbror Morten Rasmussen.
Registrering 6.8.1706.

60 Anne Cathrine Andreasdatter i Stubbekøbing. 17.7.1706, fol.439B.
Enke efter Jens Esbensen, skipper, [skifte 12.6.1705 lbnr.53]. B:
1) Andreas Jensen Fri 14
2) Johanne Jensdatter 11
3) Anne Jensdatter 9
4) Kirsten Jensdatter 8
5) Hans Jensen 2.
FM: Rasmus Jespersen, købmand.
Følgende dokumenter findes i boet:
1 skifte 1696 efter afdødes far Esben Lauridsen, skipper
2 skifte 1683 efter Esben Lauridsens hustru Johanne Jensdatter
3 skifte 1693 efter Esben Lauridsens hustru Anne Sørensdatter
4Afkald 11.4.1693 fra Esben Lauridsens hustru Anne Sørensdatters arvinger i Hals i Jylland
5 Afkald 9.3.1687 til Jens Esbensen fra Hans Lauridsen, skildrer i Nysted.
Afdøde døde 5.4.1706.

61 Anton Nielsen Steenholt i Stubbekøbing. 9.6.1707, fol.493B.
E: Karen Jørgensdatter Schmidt. LV: far Jørgen Hansen Schmidt. B:
1) Else Marie Antonsdatter 15
2) Cathrine Antonsdatter 9
3) Jørgen Antonsen 5
4) Dorthe Antonsdatter 2
5) Sidsel Antonsdatter 12 uger.
FM: Hans Pedersen, skomager, af mødrene slægt.

62 Agathe Nielsdatter i Stubbekøbing. 8.9.1707, fol.501B.
A:
1) mor Elsebeth Hansdatter [Hühnemörder] g.m. Laurids Jørgensen
2) søster Else Nielsdatter
3) søster Bodil Nielsdatter
4) halvbror Niels Lauridsen.
FM: afdødes farbror Rasmus Mikkelsen.
Arv efter afdødes far Niels Mikkelsen, skifte 21.3.1703 lbnr.45.

63 Jeppe Lauridsen Outer i Stubbekøbing. 28.9.1707, fol.503.
E: Sidsel Villumsdatter. LV: Peder Svendsen. B:
1) Erik Jepsen 11
2) Markus Jepsen 8
3) Margrethe Jepsdatter 7
4) Henrik Jepsen 5.
FM: fars morbror Poul Jensen Rohde.
Arv efter afdødes far Erik Jacobsen Wismer, [skifte 18.9.1695 lbnr.10].
Afdøde døde på hjemrejse fra Ostindien.

64 Jørgen Simonsen, tolder i Stubbekøbing. 9.12.1707, fol.510.
Enkemand. B:
1) Peder Jørgensen 12
2) Thalia Kirstine Jørgensdatter 10.
FM:
1 farbror Niels Simonsen i København
2 Andreas Kruckow, nu tolder i Stubbekøbing.
Afdøde i København 12.4.1706.

65 Søren Carstensen [Martner], købmand i Stubbekøbing. 9.3.1708, fol.546.
E: Engel Jacobsdatter Lind. LV: Jacob Hansen Lind, borgmester i Nykøbing. B:
1) Hildebrandt Sørensen 15
2) Engel Marie Sørensdatter 13
3) Gundel Cathrine Sørensdatter 9.
FM: Rasmus Jespersen, som fædrene frænde.
Arv i boet til Andreas Jensen og Johanne Jensdatter efter far Jens Esbensen, [skifte 12.6.1705 lbnr.53].
Desuden nævnes Benjamin Lind i Nykøbing.
Afdøde døde 8.2.1708.
Litteratur: Tre skotskfødt Stubbekøbing-købmænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt, af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 129-151. Heri side 131: Søren Carstensen.

66 Else Knudsdatter i Stubbekøbing. 24.5.1708, fol.551B.
E: Jacob Christian Fogt (Voigt). A:
1) søster Anne Knudsdatter, uvist om i live, muligvis i Birket på Lolland. 1B:
a Johanne Lauridsdatter 14, på stedet
2) søster. 1B:
a Maren g.m. Hans Frimand i Oure.
(Det fremgår ikke om der er en eller to søstre).
Registrering 25.4.1708.

67 Mette Jensdatter i Stubbekøbing. 4.9.1708, fol.554.
E: Christen Nielsen, væver. A:
1) Lucie Hemmingsdatter.
Registrering 20.7.1708.

68 Peder Hansen, hattemager i Stubbekøbing. 1.2.1709, fol.555.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Pedersen List.
Arvinger angives ikke.
Registrering 10.9.1708.

69 Kirsten Pedersdatter, ugift i Stubbekøbing. 10.1.1709, fol.558.
A:
1) bror Laurids Pedersen i Oure i Åstrup sogn
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Skomager. 2B:
a Anne Lauridsdatter
b Maren Lauridsdatter
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Væver
4) halvsøster Gertrud Andersdatter
5) halvsøster g.m. Peder Ibsen.
Registrering 9.8.1708.


Stubbekøbing Byfoged
Skifteprotokol
1719-1768

70 Johanne Hansdatter i Stubbekøbing. 5.1.1719, fol.3.
E: Peder Nielsen Bornholm. A:
1) Morten Andersen Kørup i Ravns
2) Christoffer Andersen Kørup i Nørre Vedby
3) Poul Andersen Kørup i København.
Registrering 16.11.1718.

71 Jens Bruun, by- og rådstueskriver i Stubbekøbing. 21.4.1719, fol.5B.
E: Johanne Margrete Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen Schricke. A:
1) søster Magdalene Jensdatter g.m. Peder Nielsen på Gundestrupgård i Glenstrup sogn i Jylland.
Registrering 7.1.1719.

72 Ib Andersen Berg, skipper i Stubbekøbing. 2.6.1719, fol.10.
E: [Karen Nielsdatter Kjeldal]. LV: Alexander Montros, købmand. B:
1) Andreas Nikolaj Berg 4
2) Margrethe Berg 2
3) Johanne Berg, født efter fars død.
FM:
1 farbror Anders Andersen [Tov]
2 fars stedfar Peder Tov.

73 Lisbeth i Stubbekøbing. 15.12.1719, fol.18B:
Enke efter Peder Benzon (Bentzon). B:
2) Gertrud Pedersdatter i København.
Født værge Laurids Nielsen Stiegel.
Første ægteskab med Niels Kiøhl. B:
1) Rasmus Nielsen Kiøhl.
Afdøde døde 23.4.1719.

74 Mette Thielsdatter i Stubbekøbing, der døde 21.9.1720, fol.24B.
E: Just Mathiassen, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Justsdatter.
FM: Niels Nielsen Normann.

75 Henrik Andreassen, væver i Stubbekøbing. 27.1.1721, fol.26.
E: Maren Pedersdatter. LV: Alexander Montros.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 morbror Hans Skomager
2 Frederik Olufsen, skrædder, som fædrene frænde.

76 Hans Knudsen i Stubbekøbing. 21.2.1721, fol.29B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Niels Nielsen Normann. B:
4) Peder Hansen 21
5) Niels Hansen 12
6) Jens Hansen
7) Knud Hansen 9.
Første ægteskab med [Else Nielsdatter, skifte i den ældste skifteprotokol 11.3.1689 fol.313]. B:
1) Kirsten Hansdatter.
Andet ægteskab med Anne Christoffersdatter, [skifte 4.5.1698 lbnr.24]. B:
2) Hans Hansen Hühnemörder
3) Else Hansdatter.

77 Peder Clausen i Stubbekøbing. 15.9.1720, fol.33.
E: Cathrine. LV: Søren Jacobsen. B:
1) Niels Pedersen, skomager på Sjælland
2) Bodil Pedersdatter i København
3) Maren Pedersdatter 8
4) Hans Pedersen 3
5) Ellen Marie Pedersdatter 3.
FM: Hans Knudsen.

78 Oluf Olufsen, hattemager i Stubbekøbing. 10.5.1721, fol.34.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Nielsen Normann. B:
1) Frederik Olufsen i Stege
2) Oluf Olufsen, farende fra København
3) Peder Olufsen i Ålborg
4) Birgitte Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen, knivsmed
5) Margrethe Olufsdatter
6) Svend Olufsen 20.
FM: Søren Rasmussen.

79 Jans Hattemager i Stubbekøbing. 21.4.1720, fol.37.
Enkemand.
Arvinger angives ikke.
Mødrene arv i boet til afdødes stedsøn Anders Henriksen.

80 Hemming Widing i Stubbekøbing. 8.8.1721, fol.39.
E: Birgitte Sofie Schricke. LV: Christian Sigfred Bergen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.4.1721.

81 Henrik Nielsen Koch, skomager i Stubbekøbing. 7.11.1721, fol.43.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Alexander Montros. A:
1) bror Peder Nielsen, kandestøber
2) halvsøster Marie Henriksdatter g.m. Peder Nikolaj Winther, konstabel i København.
Arv i boet til afdødes stedsøn Hans Lauridsen efter far, skifte 1.7.1711.
Registrering 17.10.1721.

82 Hans Hansen Holst, væver i Stubbekøbing. 20.2.1722, fol.46B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Hans Rasmussen Kiende. B:
1) Birgitte Hansdatter g.m. Hans Jepsen Kiep, skomager
2) Anne Hansdatter.
FM: Hans Hansen Hühnemörder.

83 Christian Krug, musikant i Stubbekøbing. 11.7.1722, fol.48B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jacob Montros.
Der er et umyndigt barn, hvis navn ikke angives.
FM: Christian Brandt.
Registrering 10.6.1722.

84 Hans Andersen i Stubbekøbing. 15.1.1723, fol.52.
Enkemand efter Maren Mikkelsdatter, død 14.5.1722. B:
1) Mikkel Hansen Kvæsing
2) Anne Gertrud Hansdatter 14.
FM: Hans Hansen Hühnemörder.
Af hendes første ægteskab B:
1) Else Pedersdatter.
FM: Anders Tov.
Afdøde døde 5.7.1722 i Helsingør.

85 Karen Nielsdatter Kjeldal i Stubbekøbing. 11.5.1722, fol.60.
E: Villum Eriksen
Første ægteskab med Ib Andersen Berg, skifte 2.6.1719 lbnr.72. B:
1) Andreas Nikolaj Berg 7
2) Margrethe Berg 5
3) Johanne Berg 3.
FM:
1 farbror Anders Andersen Tov
2 Anders Rasmussen Lund g.m. faster Ellen
3 Hans Jacobsen Skytte.
Afdøde døde 3.2.1722.

86 Laurids Jensen, væver i Stubbekøbing. 12.3.1723, fol.71B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Claus Rasmussen, skrædder. B:
1) Peder Lauridsen.
Registrering 9.2.1723.

87 Elisabeth Joensdatter Mitzel i Stubbekøbing. 23.5.1722, fol.72B.
E: Joen Pedersen Bosse. B:
2) Anne Joensdatter g.m. Christen Jensen
3) Peder Joensen Bosse.
Uden ægteskab B:
1) Peder Bosse i København ved Hans Sadolin.
Arv i boet efter afdødes far til:
1) afdødes bror Frands Mitzel i Bergen i Norge, død, var g.m. Mette Villum Joffers. 1B:
a Vilmuth Christine Mitzel
2) afdødes søster Bente Joensdatter Mitzel
3) afdødes søster Sinne Joensdatter Mitzel.
Registrering 12.5.1722.

88 Nikolaj Mandel, byfoged i Nykøbing og birkedommer i Falster. 9.4.1723, fol.100B.
E: Regina Cirsovius. LV: Jacob Jørgensen, amtsforvalter og regimentsskriver på Nykøbing slot. B:
1) Kirstine Dorthe Mandel
2) Lambert Mandel.
FM: Hans Sadolin fra Næs.
Arv i boet til:
1) Jørgen Vilhelm Bremer
2) Andreas Kruckow Bremer
3) Lorents Bremer
efter farmor Anne [Pedersdatter], enke efter [Andreas] Kruckow i Stubbekøbing.
De var sønner af [Peder Bremer og Mette Vilhelmine Edinger] ved morbror Nikolaj [Lorentsen] Edinger, præst i Vestenskov og Kappel.
Litteratur Slægten Edinger af Albert Fabritius i: Personalhistorisk Tidsskrift 1930 side 46-70. Heri side 51: Lorentz Edingers børn med Barbara Hansdatter Landorph.

89 Jørgen Schott, løjtnant i Stubbekøbing. 21.3.1724, fol.116.
E: Cathrine Margrethe Engberg. LV: far [Jesper Jespersen] Engberg, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, der døde [begravet 23.10.1723], Christian Sigfred Bergen.
Enken frasiger arv og gæld.
Arvinger angives ikke.
Registrering 22.2.1723.

90 Mikkel Lindbo i Stubbekøbing. 18.7.1724, fol.125B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Abraham Jochumsen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Niels Jacobsen.

91 Johanne Andreasdatter i Stubbekøbing. 2.9.1724, fol.127B.
E: Frederik Olufsen, skrædder.
Børn, hvis navne ikke angives.
Registrering 22.8.1724.

92 Bodil Jacobsdatter i Stubbekøbing. 8.9.1724, fol.129.
E: Gert Henriksen, pottemager.
Første ægteskab med Peder Poulsen, pottemager, skifte 9.10.1713. B:
1) Poul Pedersen.
FM: Christian Benzon.
Registrering 12.7.1724.

93 Gunder i Stubbekøbing. 23.9.1724, fol.134B.
Enke efter Poul Jensen.
Af første ægteskab B:
1) en datter g.m. Poul Korslund, officer i København
2) Else Pedersdatter
3) Jesper Pedersen, officer i København.

94 [Ida Jørgensdatter] i Stubbekøbing. 10.2.1725, fol.136B, 161B.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Anne Nielsdatter 24.
Registrering 30.1.1725.

95 Laurids Nielsen Stiegel, kirkeværge i Stubbekøbing. 2.8.1720, fol.137.
E: Ida [Madsdatter Schildorf. (Hendes første ægteskab med Mourids Hansen, præst på Bogø, død 1689)]. LV: Jesper [Jespersen] Engberg, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde.
[Første ægteskab med Anne Thomasdatter, skifte 7.2.1702 lbnr.40]. A:
1) søster Karen [Nielsdatter Stiegel] g.m. Joen [Pedersen Baasted] i Stubbekøbing
2) halvbror Rasmus Jensen, død. 5B:
a Steffen Rasmussen i Stadager
b Laurids Rasmussen i Lundby
c Peder Rasmussen, korporal
d Niels Rasmussen i Alstrup, død. 2B:
1 Mikkel Nielsen
2 Maren Nielsdatter
e Jens Rasmussen, død. 5B:
1 Rasmus Jensen 26
2 Laurids Jensen
3 Niels Jensen 14
4 Maren Jensdatter
5 Sidsel Jensdatter 12
3) halvsøster Gertrud Jensdatter, død. 3B:
a Christen Pedersen i Vester Kippinge
b Anne Pedersdatter i Vester Kippinge
c Else Pedersdatter
4) halvsøster, død. 1B:
a Ann Nielsdatter, død. E: Jørgen Gejsling i Vester Kippinge. 2B:
1 Hans Trige i Åstrup
2 Maren Pedersdatter i Stubbekøbing.
Registrering 1.5.1720.

96 Rasmus Jespersen [Martner] i Stubbekøbing. 10.10.1724, fol.145.
E: Anne Elisabeth [Schmidt]. LV: bror Ditlev Flindt. Af børn angives B:
1) [Anne Rasmusdatter Martner] g.m. Jesper Jespersen Engberg
2) [Gunder Margrethe Rasmusdatter Martner] g.m. Julius [Henrik] von Qvoten.

97 Oluf Svendsen [Normann] i Stubbekøbing. 30.5.1725, fol.158B.
E: [Navn angives ikke]. LV: bror Claus Rasmussen, skomager.
Arvinger angives ikke.
Registrering 11.1.1725.

98 Niels Jacobsen, visiterer i Stubbekøbing. 30.11.1725, fol.162B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Jensen, væver.
Skifte efter første hustru 10.2.1725 lbnr.94. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: farbror Mathias Jacobsen, skoleholder i Nørre Vedby.
Desuden nævnes enkens søster Maren Mikkelsdatter.
Registrering 1.11.1725.

99 Hans Jensen Tryne i Stubbekøbing. 11.2.1726, fol.168B.
E: Gunder Olufsdatter. LV: Rasmus Hansen Lise. B:
1) Oluf Hansen 3.
FM: Niels Knudsen.

100 Jens Skjær i Stubbekøbing. 5.6.1726, fol.171.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Frederik Olufsen. B;
1) en datter g.m. Christen Pedersen Rytter
2) en datter.
FM: Mikkel Jensen, væver.
Registrering 29.3.1726.

101 Karen Pedersdatter i Stubbekøbing. 11.1.1727, fol.171B.
E: Laurids Jensen, væver, [skifte 12.3.1723 lbnr.86. B:
E: Karen Pedersdatter. LV: Claus Rasmussen, skrædder. B:
1) Peder Lauridsen, væver
2) Maren Lauridsdatter.
FM: farbror Mikkel Jensen, væver.
Registrering 10.12.1726.

102 Peder Øster i Stubbekøbing. 11.1.1727, fol.172B, 233B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Ditlev Flindt. B:
1) en datter g.m. Niels Andersen i København
2) Rasmus Pedersen 12.
FM: Jacob Sørensen, skrædder.
Registrering 10.12.1726.

103 Anders Andersen Tov i Stubbekøbing. 30.4.1727, fol.174.
E: Bente Marie Eriksdatter. LV: Niels Normann. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Erika Andersdatter 4.
FM: morbror Oluf Eriksen.
Arv i boet til
1) Margrethe Ibsdatter Berg
2) Johanne Ibsdatter Berg
efter far Ib Andersen Berg, [skifte 2.6.1719 lbnr.72].
Afdøde døde 29.6.1726 i kongens tjeneste på hospitalsskibet på Danzig red.

104 Louidor Villumsdatter i Stubbekøbing. 5.9.1727, fol.177.
E: Niels Nielsen Normann, kirkeværge. B:
1) Niels Nielsen Normann 21, student
2) Cathrine Nielsdatter 18
3) Elisabeth Nielsdatter 14.
Første ægteskab med [Erik Olufsen Normann, skifte 27.4.1705 lbnr.52].
Der angives de børn, der har arv til gode: B:
1) Oluf Eriksen
2) en datter g.m. Peder Lauridsen
3) en datter g.m. Mikkel Christensen
4) Bente Marie, enke efter Tov.
Desuden nævnes enkemandens svoger Oluf Sand.

105 Karen [Nielsdatter Stiegel] i Stubbekøbing. 4.3.1728, fol.183.
E: Joen Pedersen [Baasted]. B:
1) Peder Joensen, rektor i Nysted
2) Niels Joensen i Stubbekøbing
3) Jens Joensen
4) Laurids Joensen, på de lange rejser.

106 Niels Knudsen, bødker i Stubbekøbing. 8.7.1728, fol.186B.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Jesper Nielsen i København
2) Anne Sofie Nielsdatter 8.
FM: Hans Hansen Hühnemörder, skomager.
Registrering 16.6.1728.

107 Pernille Andersdatter i Stubbekøbing. 26.3.1728, fol.188B.
E: Niels Joensen.
Arvinger kendes ikke.

108 Claus Rasmussen, skomager i Stubbekøbing. 2.9.1728, fol.193B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christian Benzon. B:
4) Niels Clausen 17
5) Maren Clausdatter 15
6) Elsebeth Clausdatter 13.
FM: morbror Jens Nielsen Pilsmed.
Første ægteskab med [Maren Jacobsdatter, begravet 27.9.1708], skifte 11.1.1709. B:
1) Oluf Clausen
2) Rasmus Clausen [Møiniche], i København
3) Margrethe Clausdatter, i København.
FM: Rasmus Jensen, skomager.
Arv efter første hustrus far 18.3.1709.

109 Hans Olufsen, remmesnider i Stubbekøbing, der døde 29.8.1728, fol.197B.
E: [Anne Hansdatter]. LV: Christian Benzon. A:
1) bror Laurids Olufsen, feldbereder i Lillebrænde ved søn Oluf Brasen, hører i Stubbekøbing latinskole
2) søster Gertrud Olufsdatter.

110 Peder Bornholm og hustru Maren Hansdatter i Stubbekøbing. 20.11.1728, fol.200.
Hans Arvinger:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes Arvinger:
1) Anders Troelsen i Stubhave?
2) Hans Olufsen i Næs
3) Hans Pedersen? i Vejringe
4) Jacob Hansen i Ore [i Åstrup sogn]
5) Anders Andersen i Bendshus?
som er 2 brødre og 3 søstres mænd, alle i Åstrup sogn

111 Gert Henriksen, pottemager i Stubbekøbing. 15.11.1728, fol.201.
E: Else Marie Andersdatter. LV: Alexander Montros. B:
1) Cathrine Margrethe Gertsdatter 2.
FM: Jørgen Stadager.
Første ægteskab med [Bodil Jacobsdatter, skifte 8.9.1724 lbnr.92].
Hendes første ægteskab med [Peder Poulsen, pottemager, skifte 9.10.1713]. Arv til B:
1) Poul Pedersen.

112 [Vibeke Mikkelsdatter] i Stubbekøbing. 17.11.1729, fol.207B.
E: Jochum Schultz, [skrædder]. B:
1) Daniel Schultz 6
2) Adam Schultz 14 dage.
FM: morfar Mikkel Adamsen.
Registrering 26.10.1729.

113 Christen Jensen, skipper i Stubbekøbing. 17.6.1728, fol.209.
E: Anne Joensdatter. LV: Christian Benzon.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Peder Joensen Basse, bager.
Afdøde strandede på Sjællands kyst 13.1.1728.

114 Niels Nielsen Normann, kirkeværge i Stubbekøbing. 3.3.1729, fol.220.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Bladt.
Første ægteskab med [Louidor Villumsdatter], skifte 5.9.1727 lbnr.104. B:
1) Niels Nielsen Normann, student
2) Cathrine Nielsdatter Normann g.m. Peder Hansen Brygger
3) Elisabeth Nielsdatter Normann.
FM: Christian Benzon.
Arv i boet til afdødes halvsøster Anne Nielsdatter.
Registrering 3.2.1729.

115 Anne Andersdatter i Stubbekøbing. 17.11.1729, fol.226.
E: Hans Henriksen, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter g.m. en skoleholder i Gladsaxe på Sjælland.

116 Ditlev [Jørgensen] Stadager i Stubbekøbing. 29.10.1729, fol.228.
E: Susanne Hansdatter. LV: far Hans Kiende, skipper. 1B:
1) [Anne Birgitte Ditlevsdatter].
FM: Jørgen Stadager, kirkeværge.

117 Anne [Hansdatter] i Stubbekøbing. 19.12.1729, fol.234.
Enke efter Hans Olufsen, remmesnider, [skifte 29.8.1728 lbnr.109]. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne g.m. Albert Pedersen
2) søster i Stege på Møn.
Registrering 5.12.1729.

118 Filip Reinholt i Stubbekøbing. 16.11.1729, fol.235B.
E: Sofie Madsdatter. LV: Christian Benzon. A:
1) bror Jacob Christian Fogt
2) bror Henrik Fogt.
Desuden nævnes enkens svoger Rasmus Carstensen i Nykøbing.

119 Johan Kobbe, smed i Stubbekøbing. 17.5.1730, fol.238.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: far Jørgen Jacobsen, væver i Sørup på Falster. B:
1) Ane Elisabeth Johansdatter 2.

120 Jeppe Thomsen i Stubbekøbing. 28.8.1730, fol.239.
E: Birthe Hansdatter. LV: Christian Benzon. B:
1) Johanne Jepsdatter g.m. Jens Pedersen Jyde
2) Thomas Jepsen 28, farer fra Holland
3) Alexander Jepsen 21, i København
4) Else Marie Jepsdatter 18.
Afdøde døde 5.7. i Arendal i Norge.

121 Anne Nielsdatter Lise i Stubbekøbing. 14.9.1730, fol.240B.
A:
1) halvbror Niels Nielsen Normann, [skifte 3.3.1729 lbnr.114].
Første ægteskab med [Louidor Villumsdatter], skifte 5.9.1727 lbnr.104. B:
a Cathrine Nielsdatter Normann g.m. Peder Hansen Brygger
b Elisabeth Nielsdatter Normann.
FM: Christian Benzon.

122 Peder Pedersen Jyde i Stubbekøbing. 26.9.1730, fol.241.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Anders Lund. A:
1) bror Jens Pedersen Jyde
2) en søster, der er gift i Jylland.

123 Anne Pedersdatter i Stubbekøbing. 18.12.1730, fol.245B.
E: Hans Pedersen Kandestøber, skomager. B:
1) Else Hansdatter g.m. Svend Olufsen, hattemager
2) Bodil Hansdatter.
Arv i boet til enkemandens søster Dorthe Pedersdatter.

124 Pacman, logerende i Stubbekøbing. 14.11.1730, fol.248.
Arvinger angives ikke.

125 Daniel Helsted, konstitueret tolder i Stubbekøbing. 24.5.1730, fol.248B.
A:
1) Margrethe Cathrine Olufsdatter, datter af Oluf Jensen i Rørbæk i Snostrup sogn på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes halvbror Reinhard Knudsen, Bjerring, degn i Kirke Hyllinge og Lyndby på Sjælland.
Registrering 13.5.1723.

126 Hans Nielsen Bladt i Stubbekøbing. 19.10.1730, fol.260B.
E: Engel Marie. LV: far Ditlev Flindt. B:
1) Søren Hansen Bladt
2) Anne Hansdatter Bladt.
FM: farbror Christen Nielsen, by- og rådstueskriver i Stege på Møn.
Registrering 1.9.1730.

127 Andreas Sperling i Stubbekøbing. 15.6.1731, fol.267.
E: Marie von Orten. LV: Ditlev Flindt. B:
1) Andreas Sperling 10
2) Marie Louise Sperling 9
3) Ludvig Sperling 7.
FM: Abraham Jochumsen.
Registrering 18.4.1731.

128 Anders Thomsen, smed i Stubbekøbing.17.8.1731, fol.268.
E: Karen Svendsdatter. LV: Christian Benzon. B:
1) Anne Andersdatter
2)Peder Andersen, smed.
Registrering 28.7.1731.

129 Frederik Snedker i Stubbekøbing. 14.4.1731, fol.269B.
E: Magdalene. B:
1) Christoffer Frederiksen
2) Cathrine Frederiksdatter g.m. en rytter
3) Theodora Frederiksdatter 26.

130 Rasmus Bogø i Stubbekøbing. 5.7.1731, fol.270.
E: Marie. B:
1) Maren Rasmusdatter 18
2) Niels Rasmussen 16
3) Johanne Rasmusdatter 12
4) Kirsten Rasmusdatter 8
5) Rasmus Rasmussen 3.

131 Engel Jacobsdatter Lind i Stubbekøbing. 7.3.1731, fol.271.
E: Ditlev Flindt. B:
4) Cathrine Flindt g.m. Welle, slotsfoged i Nykøbing
5) Anne Flindt 20
6) Jacob Flindt 17.
Første ægteskab med [Søren Carstensen Martner, skifte 9.3.1708 lbnr.65]. B:
1) Hildebrandt Sørensen, i Nakskov
2) Engel Marie Sørensdatter, enke efter Bladt
3) Gundel Cathrine Sørensdatter g.m. Frands Omme, regimentskvartermester.

132 Hans Lorentsen, musikant i Stubbekøbing. 2.9.1730, fol.272.
A: en bror i Rendsborg og nogle søstre.

133 Hans Henriksen, glarmester i Stubbekøbing. 9.1.1732, fol.274.
A:
1) en søster g.m. Jens Akselsen i København
2) søster Øllegaard Henriksdatter
3) en bror. død. Hans børn.

134 Gertrud Pedersdatter Kjøl i Stubbekøbing. 23.6.1732, fol.275B.
A:
1) Hans Hermansen Kjøl
2) Erik Kjøl, død. Hans børn.

135 Anders Jacobsen Skytte i Stubbekøbing.18.8.1732, fol.276.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Jacob Andersen
2) Niels Andersen
3) Anders Andersen.
FM: Niels Jacobsen Skytte.
Registrering 27.9.1731.

136 Jacob Studemann, strandrider i Stubbekøbing. 1.7.1732, fol.277.
E: Esther Bentsdatter. B:
1) Johan Cort Studemann 26, i udlandet
2) Else Margrethe Studemann 18
3) Mikkel Studemann 16.
FM: Peder Christensen.

137 [Karen Hansdatter Kiep] i Stubbekøbing. 27.10.1732, fol.280.
E: Hans Mortensen. B:
1) Else Hansdatter 4
2) Margrethe Hansdatter 2.
FM: morfar Hans Jepsen Kiep.
Registrering 19.9.1732.

138 Alexander Montros, købmand i Stubbekøbing. 27.2.1732, fol.281B, 384B.
Enke efter Johanne Jørgensdatter Stadager, født i Sundby præstegård [i Stadager sogn]
Testamente af 2.5.1699.
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Søster Montros, enke efter Klog. LV: Johan Reimer i Maribo
2 søster Gunder Hansdatter Montros, enke efter Jørgen Jacobsen, hos sin svigersøn Peder Christensen i Svinninge på Sjælland.
Hendes A:
0) forældre [Jørgen Lauridsen Falster, præst i Stadager og Nørre Kirkeby, død 1679 og anden hustru Sofie Jacobsdatter, begravet Stubbekøbing 1.6.1686]
1) bror Peder Jørgensen Stadager, præst i Åstrup, død [15.2.1717]. 8B:
a Claus Stadager, degn i Åstrup
b Hans Stadager, degn i Kettinge
c Jørgen Stadager, købmand i Stubbekøbing
d Ditlev Stadager, [skifte 29.10.1729 lbnr.116. 1B:
1 Anne Birgitte Ditlevsdatter
e Margrethe Stadager, enke efter [Jens Christoffersen] i Nykøbing, [skifte Nykøbing 2.3.1717 lbnr.225]
f Kirsten Stadager g.m. Christen Haagen i Nykøbing
g Gertrud Stadager g.m. Jørgen Thuesen i Nykøbing
h Ingeborg Stadager g.m. Jacob Sørensen i Nykøbing
2) bror Christian Jørgensen Stadager, vinhandler i København, død. 1B:
a Sofie Christiansdatter g.m. Erik Jessen, sekretær i brand- og vandkommissionen i København
3) bror Jacob Jørgensen Stadager, student, i Stubbekøbing
4) søster Christine Jørgensdatter Stadager, død. Første ægteskab med
Claus Jensen Varberg, præst i Radsted, død 27.2.1671. 2B:
a Jørgen Clausen Varberg, på Lolland
b Gundel Clausdatter Varberg g.m. Hans [Mikkelsen] Vinding, præst i Radsted. 2B:
1 Sofie Christine Hansdatter, enke i Sakskøbing. Ved arvekrav 27.4.1742 er hun død og har 2B:
a Hildebrandt Bert
b Christine Bert
2 Margrethe Hansdatter, enke i Rødby. Ved arvekrav 27.4.1742 er hun g.m. Christen Hansen, feldbereder
Gundel Clausdatter Varbergs andet ægteskab med Jørgen Thomsen, [birkedommer] i Sakskøbing. 1B:
3 Cathrine Ottilie Jørgensdatter Varberg, der tjener på Højbygård. Ved arvekrav 27.4.1742 er hun g.m. Hans Carstensen Reimer, degn i Slemminge og Fjelde
5) søster Margrethe Jørgensdatter Stadager, [begravet 11.4.1684], var g.m. Christian [Valentinsen] Kneutel, præst i Vålse, [død 15.7.1707]. 3B:
a Margrethe Christiansdatter, enke i Vålse
b Sofie Christiansdatter g.m. Hans Zachariassen, klokker i Rødby
c Elisabeth Christiansdatter g.m. Villum Eriksen, skipper i København
6) søster Anne Jørgensdatter Stadager, død. [Første ægteskab med Jens Frandsen, degn i Kippinge på Falster]. 1B:
a Ingeborg Jørgensdatter [fejl for Ingeborg Jensdatter], død. 7B:
1 Jens Ibsen
2 Jeppe Ibsen
3 Anne Marie Ibsdatter
4 Kirsten Ibsdatter
5 Ingeborg Ibsdatter
6 Margrethe Ibsdatter
7 Sofie Ibsdatter, alle på Møn.
Anne Jørgensdatter Stadagers andet ægteskab med Hans [Hansen] Skytte, degn i Magleby på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 28.1.1695 lbnr.13]. 2B:
b Sofie Hansdatter g.m. Christen Lauridsen Stubbekøbing i Stege
c Gyde Levine Hansdatter g.m. Hans Nielsen i Mandemarke [i Magleby sogn]
7) søster Ingeborg Jørgensdatter Stadager, død. Første ægteskab med Anders Pedersen Skive, kapellan i Rødby og Ringsebølle, [død 27.2.1692]. 2B:
a Inger Marie Andersdatter Skive, [skifte Nakskov 1.8.1731 lbnr.1358]m var g.m. Hans Brennicke, rådmand. 2B:
1 Anders Hansen Brennicke
2 Anne Hansdatter Brennicke
b Anne Sofie Andersdatter, død, var g.m. Henrik Christian Durup i Sakskøbing. 2B:
1 Hildebrandt Henriksen Durup, apotekersvend i Sankt Petersborg
2 Cathrine Sofie Henriksdatter Durup g.m. Josias Weitberg, doktor i Sankt Petersborg.
Ingeborg Jørgensdatter Stadagers andet ægteskab med Christian, gartner i Nykøbing. Ingen børn
8) søster Maren Jørgensdatter Stadager, [skifte Nykøbing 13.7.1702 lbnr.101].
Første ægteskab med Samuel Kurmann i Nykøbing, [skifte Nykøbing 20.3.1696 lbnr.53]. 1B:
a Daniel Samuelsen Kurmann, i udlandet.
[Andet ægteskab med [Lot Frederik Wolf, skifte 14.10.1698 lbnr.72. Ingen børn].
[Tredje ægteskab med Filip Anton Becher, possementmager. Ingen børn].

139 Henrik Baltsersen, skomager i Nykøbing. 28.11.1732, fol.330.
E: Elisabeth. B:
2) Peder Henriksen.
Af første ægteskab B:
1) Palle Henriksen

140 Anne Dorthe Børing i Stubbekøbing. 7.1.1733, fol.331.
E: Peder Tov. B:
1) Marie Pedersdatter Tov 11
2) Ellen Pedersdatter Tov 7. Ved afkald 15.7.1766 er hun g.m. Andreas Vinge i Vordingborg og har arv efter far, mor og søster Birgitte Kirstine Pedersdatter Tov
3) Helvig Pedersdatter Tov 5
4) Birgitte Kirstine Pedersdatter Tov 1¾.
FM: morfar Peder Børing i Vordingborg.

141 [Maren Andersdatter] i Stubbekøbing. 23.2.1733, fol.336.
E: Mathias Borch, bødker.
Arvinger angives ikke.

142 [Dorthe Hansdatter] i Stubbekøbing. 23.2.1733, fol.337.
E: Peder Lauridsen, [væver].
Første ægteskab med [Peder Øster], skifte 11.1.1727 lbnr.102. B:
1) Rasmus Pedersen.

143 [Gundel Olufsdatter] i Stubbekøbing. 11.5.1733, fol.337B.
E: Mikkel Adamsen.
Ved skiftet mødte:
Rasmus Andersen på sin hustru og
Jochum Schultz på sine børn og øvrige arvingers vegne.
(Sml. lbnr.112).

144 Hans Jepsen Kiep i Stubbekøbing. 29.6.1733, fol.338.
E: Margrethe [].
Første ægteskab med [Karen Hansdatter Lise], skifte 19.5.1704 lbnr.49. Af børn angives B:
1) Peder Hansen Kiep
2) Jørgen Hansen Kiep i Nykøbing
3) Anne Hansdatter Kiep.
På øvrige arvingers vegne mødte:
1 Hans Mortensen, skomager
2 Niels Jacobsen Skytte.
Registrering 27.5.1733.

145 Peder Andersen Ringholm, byfoged i Stubbekøbing. 7.4.1732, fol.339B.
E: Johanne Elisabeth Nikolajsdatter. LV: Peder Christensen. B:
1) Anne Cathrine Ringholm
2) Anders Ringholm
3) Nikolaj Ringholm
4) Peder Ringholm
5) Karen Ringholm
6) Jacob Ringholm.

146 [Margrethe Villumsdatter] i Stubbekøbing. 28.9.1733, fol.344.
E: Lave Bager. B:
1) Johannes Lavesdatter.

147 Helvig Sørensdatter i Stubbekøbing. 9.2.1734, fol.346B.
E: Hans Christoffersen, klejnsmed.
Der er 4 børn, hvis navne ikke angives.

148 Anneke Holmsdatter i Stubbekøbing. 24.7.1734, fol.347.
E: Søren Christensen, skrædder. B:
1) Anne Sørensdatter 8 dage.

149 Elisabeth Jørgensdatter i Stubbekøbing. 13.9.1734, fol.348.
E: Jørgen Clausen, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 7.9.1734.

150 Jens Hermansen, pottemager i Stubbekøbing. 16.5.1735, fol.349B.
E: Else. LV: Just Christiansen Mathiassen, skrædder.
Der er 3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Morten Rasmussen, væver.

151 Maren Nielsdatter Kjeldorph (Cheldorph) i Stubbekøbing. 19.4.1735, fol.351B.
E: Christian [Nielsen] Benzon, byfoged. B:
4) Gundel Benzon 10
5) Jacob Benzon 7
6) Elisabeth Cathrine Benzon 3.
FM: mors søskendebarn Niels Jacobsen Skytte, pottemager.
Første ægteskab med Laurids [Sørensen] Kaalund, præst på Bogø, [død 1722]. B:
1) Hans Vilhelm Kaalund 16, der skal være student
2) Niels Kaalund 14
3) Margrethe Kaalund 12.
Afdøde døde 17.4.1735.

152 Birgitte Sofie Rasmusdatter Schricke i Stubbekøbing. 14.10.1735, fol.353.
E: Jørgen Stadager. B:
1) Johanne Jørgensdatter Stadager
2) Anne Birgitte Jørgensdatter Stadager.
FM: Johan Schricke.
[Første ægteskab med Hemming Widing, skifte 8.8.1721 lbnr.80].

153 Elisabeth Jensdatter Schiær i Stubbekøbing. 6.12.1735, fol.356B.
E: Christen Pedersen. B:
1) Karen Christensdatter 2
2) Johanne Christensdatter 9
3) Peder Christensen 7
4) Jens Christensen 5
5) Maren Christensdatter 2.
FM: Mads Andersen Schiær.

154 Anne Pedersdatter i Stubbekøbing. 20.2.1736, fol.347B.
E: Hans Hansen Hühnemörder.
Af første ægteskab B:
1) Nikolaj Christiansen
2) Peder Christiansen, død for 12 år siden
3) Margrethe Christiansdatter g.m. Jochum Schultz, skrædder.

155 Cathrine [Nielsdatter] i Stubbekøbing. 24.10.1736, fol.358, 591.
E: Niels Hansen Stæhr. B:
1) Rasmus Stæhr
2) Jeppe Stæhr
3) en datter g.m. Dines Hansen
4) en datter g.m. Hans Olufsen
5) en datter, død. 6B:
a Christian Jørgensen Hein 16. Ved afkald 20.12.1764 er han i Amsterdam
b Frederik Jørgensen Hein 14. Ved afkald 20.12.1764 er han i Odense
c Jørgen Jørgensen Hein 12. Ved afkald 20.12.1764 er han i Amsterdam
d Henrik Jørgensen Hein 10
e Jeppe Jørgensen Hein 8
f Johanne Jørgensdatter 5.

156 Svend Jacobsen i Stubbekøbing. 14.10.1735, fol.360B.
E: Magdalene Lauridsdatter. LV: Rasmus Jensen, skomager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde druknede for nogen tid siden mellem Møn og Falster.

157 Ellen i Stubbekøbing. 24.10.1736, fol.361B.
Enke efter Søren Frandsen, der døde for 2 år siden i Maglebrænde sogn, [begravet Maglebrænde 15.11.1734], nu forlovet med Christen Pedersen i Stubbekøbing. A:
1) Claus Rasmussen, skomager, [skifte 2.9.1728 lbnr.108]. E: Maren Nielsdatter. 3B:
d Niels Clausen [i Bedsted]
e Maren Clausdatter
f Elsebeth Clausdatter.
[Claus Rasmussens første ægteskab med Maren Jacobsdatter, begravet 27.9.1708]. 3B:
a Oluf Clausen, skomager i Sakskøbing
b Rasmus Clausen Møiniche, præst [i Bedsted] i Holsten
c Margrethe Clausdatter.
2) Morten Rasmussen, død. 2B:
a Hans Mortensen
b Peder Mortensen
3) Maren Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen.

158 Kirsten i Stubbekøbing. 24.10.1736, 362B.
Enke efter Søren Jacobsen, handskemager.
Arvinger angives ikke.

159 Maren Sørensdatter [Bruun] i Stubbekøbing. 3.10.1737, fol.363.
E: Christen Randers.
Første ægteskab med [Niels Knudsen], skifte 8.7.1728 lbnr.106. B:
1) Jesper Nielsen i København
2) Anne Sofie Nielsdatter.
FM: Hans Hansen Hühnemörder, skomager.

160 Hans Henrik i Stubbekøbing. 28.1.1738, fol.365B.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Hans Kiende. B:
1) en datter, hvis navn ikke angives.
FM: Dines Hansen.

161 Søren Christensen, skrædder i Stubbekøbing. 14.5.1737, fol.366.
E: Bodil Hansdatter. LV: far Hans Pedersen. B:
1) Anne Sørensdatter 1.

162 Cathrine [Margrethe] Gertsdatter, et barn i Stubbekøbing. 6.2.1739, fol.367B.
A:
1) mor Else Marie Andersdatter. LV: Just Mathiassen
Mors andet ægteskab med [Jens Pottemager]. B:
2) halvbror Herman Jensen 7½
3) halvbror Gert Jensen 6½
4) halvsøster Mette Jensdatter 4.
FM:
1 Jørgen Stadager
2 `Hans Kiende.

163 Peder Christensen, vicedommer i Stubbekøbing. 9.1.1739, fol.368.
E: Kirsten. LV: Hans Kiende.
Børn, hvis navne ikke angives.

164 Anne Cathrine Hansdatter Winther i Stubbekøbing. 5.10.1739, fol.370.
E: Hans Hansen Hühnemörder. A:
1) mor Anne Ibsdatter
2) bror Peder Hansen Winther, død. 3B:
a Niels Pedersen Winther
b Peder Pedersen Winther
c Hans Pedersen Winther
3) bror Hans Hansen Winther
4) søster Marie Margrethe Hansdatter Winther
5) halvbror Søren [Hansen] Winther
6) halvbror Oluf [Hansen] Winther, død. 3B:
a Hans Olufsen Winther
b Jens Olufsen Winther
c Anne Cathrine Olufsdatter Winther.

165 Niels Nielsen Nivaa, murer i Stubbekøbing. 11.5.1740, fol.372.
E: [Navn angives ikke]. LV: Just Mathiassen, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter.
FM: Jørgen Christiansen, skrædder.

166 Laurids Hansen i Stubbekøbing. 20.5.1740, fol.374B.
E: Kirsten Hansdatter.
Afkald fra datteren Karen Lauridsdatter g.m. Nikolaj Christiansen.

167 Anne Cathrine Rasmusdatter Schricke i Stubbekøbing. 4.4.1740, fol.374B.
E: Hans Jacobsen Skytte.
Af første ægteskab B:
1) Christian Samuel Kaalund.
FM: Johan Schricke.

168 Rasmus Jensen, skomager i Stubbekøbing. 10.6.1740, fol.378B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Hans Sørensen. B:
1) Jens Rasmussen
2) Jørgen Rasmussen
3) Peder Rasmussen
4) en datter g.m. Mourids Møller
5) Margrethe Rasmusdatter.
FM: Hans Kiende.

169 Hans Pedersen, skomager i Stubbekøbing. 5.7.1740, fol.379B.
E: Anne Andersdatter. LV: hans Kiende. B:
1) Else Hansdatter g.m. Svend Hattemager
2) Bodil Hansdatter
3) Anne Else Hansdatter 3½.
FM: Hans Bornholm.

170 Magdalene i Stubbekøbing. 30.11.1740, fol.380B.
Enke efter Frederik Snedker, [skifte 14.4.1731 lbnr.129]. B:
1) Christoffer Frederiksen Krancker, snedker
2) Cathrine Frederiksdatter, død. E: Michael Krum, kyrasser i Odense. Hendes børn
3) Theodora Frederiksdatter g.m. Johan Andreas Nagel, trompeter i Odense.

171 [Elisabeth Bergen] i Stubbekøbing. 6.4.1741, fol.381B.
E: Andreas Berrig, tolder. B:
1) Christian Berrig, nyfødt.
FM: morfar Christian Sigfred Bergen, tolder i Stubbekøbing g.m. afdødes mor Maren Nielsdatter Søllerød.

172 Mette Hansdatter i Stubbekøbing. 6.2.1742, fol.383, næste protokol fol.122.
E: Jørgen Sørensen, drejer. B:
1) Søren Jørgensen 5
2) Karen Marie Jørgensdatter 3. Ved afkald 18.5.1771 er hun g.m. Christoffer Sibbern.
FM: Niels Pedersen, skomager.

173 Anne Mikkelsdatter i Stubbekøbing. 24.4.1742, fol.385B.
E: Hans Mortensen. B:
2) Mikkel Hansen 5.
FM: Hans Mikkelsen.
Første ægteskab med [Anders Jacobsen Skytte, skifte18.8.1732 lbnr.135]. B:
1) Anders Andersen 10.
FM: Niels Jacobsen Skytte.
Registrering 27.2.1742.

174 Trine Eriksdatter i Stubbekøbing. 10.7.1742, fol.388.
E: Oluf Sand, skipper. B:
1) Cecilie Olufsdatter 18
2) Erik Olufsen 12
3) Margrethe Olufsdatter 6.
FM. Peder Hansen, Brygger.

175 Kirsten i Stubbekøbing. 23.1.1743, fol.390.
E: Peder Christensen. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Franch i Nykøbing.
FM: Hans Kiende.
Registrering 13.11.1742.

176 Hustru i Stubbekøbing. 30.4.1743, fol.392.
E: Johan Bager, der også døde, [begravet 11.5.1743].
Arvinger angives ikke.

177 Peder Andersen, smed i Stubbekøbing. 30.1.1744, fol.393.
E: Johanne Ibsdatter Iberig. LV: Hans Kiende. B:
1) Johannes Pedersen, spæd
2) Karen Pedersdatter, spæd.
FM: Andreas Berrig, tolder.
Afdøde døde 1.1.1744.

178 Clara i Stubbekøbing. 25.5.1744, fol.394.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen, der farer på de lange rejser til Kina.

179 Sidsel Pedersdatter i Stubbekøbing. 27.1.1745, fol.396B.
E: Anders Snedker. B:
1) Marie Andersdatter 5.
FM: Niels Stæhr.

180 Jacob Fogt i Stubbekøbing. 25.5.1745, fol.397B.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Morten Rasmussen. B:
1) Christian Fogt
2) Dorthe Jacobsdatter, i København.

181 Rasmus Hansen Postbud i Stubbekøbing. 4.2.1745, fol.398.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Hans Borg. A:
1) bror Søren Hansen, skomager i Sakskøbing
2) bror Oluf Hansen, skomager i Maribo
3) bror Niels Hansen Møller i Ore
4) bror Hans Hansen Møller. 1B:
a Magdalene
5) halvbror Henrik Hansen, møllersvend i Nykøbing
6) halvsøster [Maren Hansdatter] g.m. Laurids Rasmussen Kjerte i Nykøbing.

182 Bryndel (Brøndel, Brønnel) Rasmussen i Stubbekøbing. 28.9.1746, fol.399B, 617B.
E: Else. LV: Peder Kiep. B:
1) Dorthe Bryndelsdatter 16
2) Rasmus Bryndelsen 14
3) Marie Bryndelsdatter 8
4) Jens Bryndelsen 5. Ved afkald 22.12.1766 er han snedkersvend.
FM: Hans Borg, kontrollør.

183 Jens Pedersen Jyde i Stubbekøbing. 7.1.1745, fol.402.
E: Johanne [Jepsdatter Pilsmed]. B:
1) Peder Jensen 10.
FM: Hans Drejer.

184 Vilhelm Hansen, underkornmåler i Stubbekøbing. 1.2.1746, fol.402B.
E: Karen. B:
1) Hans Vilhelmsen, på egne og søskendes vegne.

185 Karen i Stubbekøbing. 14.12.1746, fol.404.
Enke efter Hans Kiep. A:
Der er 2 fælles børn samt hendes søn Anders Kiep.
Jørgen Sørensen underskriver på sine børns og sin svoger Anders Kieps vegne

186 Gjørvel Cathrine [Lorentsdatter] Bildsøe i Stubbekøbing. 16.9.1746, fol.404B.
E: Christian [Nielsen] Benzon, byfoged. B:
1) Lorents Jacob Benzon 6.
FM:
1 farbror Jens Benzon, købmand
2 morbror Poul Mathias [Lorentsen] Bildsøe, præst [i København Garnison].
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1740.
Samfrændeskifte 16.9.1746.

187 Johanne Pedersdatter, tjenestepige i Stubbekøbing. 11.9.1747, fol.406.
B:
1) Rasmus Steffensen 5
2) Peder Henningsen 2, begge i Vordingborg.
FM: Hans Sørensen.
Afdøde døde 7.9.1747.

188 Anne Valentinsdatter i Stubbekøbing. 6.2.1748, fol.407B.
B:
1) Valentin Smed i Skovby
2) Erik Johansen
3) Hans Johansen.

189 Kirsten Poulsdatter i Stubbekøbing. 5.1.1748, fol.408B.
E: Peder Nielsen, kandestøber.
Arvinger kendes ikke.

190 Johanne Elisabeth [Nikolajsdatter] i Stubbekøbing. 11.3.1747, fol.410.
Enke efter Peder [Andersen] Ringholm, [byfoged, skifte 7.4.1732 lbnr.145]. B:
1) Anne Cathrine Ringholm g.m. Christoffer [Jensen] Lindwald, præst [på Syderø] på Færøerne
2) Nikolaj Ringholm, vinforlader, i udlandet
3) Peder Ringholm
4) Karen Ringholm, på Færøerne.

191 Maren Jensdatter i Stubbekøbing. 2.11.1748, fol.413.
E: Jens Pilsmed.
Børn, hvis navne ikke angives.

192 Hans Olufsen i Stubbekøbing. 2.11.1748, fol.414.
E: Ludzig Jensdatter. LV: Andreas Berrig, tolder. B:
1) Cathrine Hansdatter 11.
FM: Hans Sørensen.

193 Hans Hansen Hühnemörder i Stubbekøbing. 13.2.1749, fol.416.
E: Else Kirstine. LV: Hans Benzon. B:
1) Hans Frederik Hansen 8
2) Anne Cathrine Hansdatter 6.
FM: født værge Peder Hansen, Brygger.

194 Gert Jensen i Stubbekøbing. 3.5.1749, fol.417B.
A:
1) mor Else Marie Andersdatter, enke efter far Jens Pottemager. B:
2) bror Herman Jensen
3) søster Mette Jensdatter.
Arv efter afdødes søster [Cathrine Margrethe Gertsdatter], skifte 6.2.1739 lbnr.162.

195 Hans Hermansen Tryne i Stubbekøbing, der døde 20.12.1747, fol.418.
E: Gunder [Olufsdatter], der også døde, skifte 4.3.1748.
Hans A:
1) bror Rasmus Hermansen i Moseby [i Åstrup sogn]
2) søster Anne Hermansdatter, gift i Maglebrænde
3) søster Johanne Hermansdatter, gift i Maglebrænde.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Hans Jensen Tryne, skifte 11.2.1726 lbnr.99]. B:
1) Oluf Hansen Tryne.

196 Ellen i Stubbekøbing. 1.10.1748, fol.420.
E: Anders Lund. B:
1) Andreas Lund 26
2) Maren Lund 20
3) Anne Elisabeth Lund 18
4) Cathrine Lund 16
5) Rasmus Lund 15
6) Ellen Lund 14.
FM: Andreas Berrig, tolder.

197 Niels Ibsen i Stubbekøbing. 12.11.1748, fol.424.
E: Bente Marie Eriksdatter. LV: Just Mathiassen.
Arvinger angives ikke.
Registrering 14.10.1748.

198 Bodil [Rasmusdatter] i Stubbekøbing. 29.10.1749, fol.425.
Enke efter Jacob Fogt, skifte 25.5.1745 lbnr.180. B:
1) Christian Fogt
2) Dorthe Jacobsdatter.
FM: Morten Væver.

199 Trine i Stubbekøbing. 21.1.1750, fol.426.
E: Torkild Holm.
Mogens Jensen underskriver på sin hustru og øvrige medarvingers vegne.

200 Maren Kirstine Johansdatter i Stubbekøbing. 5.5.1750, fol.426B.
E: Filip Lange, handskemager. B:
1) Johan Filipsen 12
2) Hans Jørgen Filipsen 5
3) Lorents Filipsen 14 dage.
FM: Henrik Isaksen.

201 Margrethe i Stubbekøbing. 26.5.1750, fol.427B.
E: Peder Andersen Lund. B:
3) Just Pedersen Lund.12.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie
2) Christian Venus.

202 Hans Mikkelsen, væver i Stubbekøbing. 23.6.1750, fol.428, 592B.
E: Anne Henriksdatter. LV: Peder Rasmussen Møller. B:
1) Henrik Hansen 23
2) Hans Hansen 19
3) Mikkel Hansen 9.
FM: Hans Mortensen, skomager.
Afkald København 26.1.1765 fra alle 3 sønner.

203 Else Hansdatter Kiep i Stubbekøbing. 14.7.1750, fol.428B.
E: Thomas Lerche. A:
1) mor Margrethe, enke efter Hans Kiep. LV: svigersøn Niels Hammer, væver
2) Anne Cathrine Hansdatter Kiep
3) søster [Karen Hansdatter Kiep, skifte 27.10.1732 lbnr.137]. E: Hans Mortensen. 2B:
a Else Hansdatter 19
b Margrethe Hansdatter 18.

204 Anne Cathrine Christoffersdatter i Stubbekøbing. 19.8.1750, fol.429B.
E: Christian Pedersen, pibemager. B:
1) Peder Christiansen 22
2) Birthe Sofie Christiansdatter 20
3) Johannes Christiansen 15.

205 Hans Johansen Drejer, skipper i Stubbekøbing. 5.5.1750, fol.430.
E: Karen. A:
1) bror Peder Johansen Drejer, klejnsmed i København
2) bror Jacob Johansen Drejer, farer på de lange rejser
3) søster Sofie Johansdatter Drejer, gift i København.
Registrering 24.12.1749.

206 Cathrine Nielsdatter Normann i Stubbekøbing. 22.12.1750, fol.431B, 449, 624.
E: Peder Hansen Brygger. B:
1) Hans Pedersen
2) Elisabeth Pedersdatter. Ved afkald 27.1.1753 er hun gift med Peder Christiansen Schmidt
3) Louidor Pedersdatter
4) Cathrine Pedersdatter
5) Anne Gertrud Pedersdatter. Ved afkald 4.7.1768 fra enkemanden, er hun død i Guldborg Færgegård.
FM: mosters mand Mogens Jensen.

207 Hans Jacobsen Skytte, sejlingsmand i Stubbekøbing. 30.6.1750, fol.432B.
E: Birthe Sofie [Jørgensdatter] Montros. A:
1) bror Niels Jacobsen Skytte
2) bror Anders Jacobsen Skytte, [skifte 18.8.1732 lbnr.135]. 1B:
a Anders Andersen Skytte
3) søster, død. 2B:
a Margrethe Jensdatter g.m. Kleinholt i Nykøbing
b Anne Jensdatter.
Registrering 9.2.1750.

208 Zacharias Holmgren i Stubbekøbing. 26.5.1751, fol.434B.
E: Vibeke Hansdatter. LV: Peder Hansen Brygger. B:
1) Martinus Holmgren 3½
2) Hans Holmgren 1½.
FM: Rasmus Sørensen, hattemager.

209 Marie Carlsdatter i Stubbekøbing. 9.7.1751, fol.435B.
E: Oluf Nielsen, snedker.
Arvinger kendes ikke.

210 Kirsten Gerlev i Stubbekøbing. 2.8.1751, fol.437.
E: Filip Ernst Bøhn, løjtnant. B:
1) David Bøhn 25, på Juellinge på Lolland
2) Ursula Margrethe Bøhn 22, i Roskilde Jomfrukloster
3) Marie Anne Bøhn 18, i Sakskøbing
4) Johan Bøhn 16, i skrædderlære i Alslev
5) Marie Kirstine Bøhn12.
FM: Frederik Johan Bøgh, degn i Torkilstrup, som beslægtet.

211 Christian Boland, organist i Stubbekøbing. 21.9.1751, fol.439.
E: Anne Cathrine. LV: Andreas Berrig, tolder. B:
1) Mette Kirstine Boland 12
2) Christian Frederik Boland 11
3) Anne Cathrine Boland 7
4) Ditlev Boland 6
5) Anne Margrethe Boland 6
6) Karen Boland 5.
FM: Jørgen Skrædder.

212 Karen i Stubbekøbing. 26.5.1751, fol.440B.
Enke efter Lindbo. B:
1) Casper Samuelsen
2) Anne Margrethe 22
3) Birthe 13.

213 Maren Rasmusdatter i Stubbekøbing. 11.12.1751, fol.441.
E: Hans Pedersen. B:
1) Dorthe Marie Hansdatter 8
2) Anne Cathrine Hansdatter 6
3) Peder Hansen 3.

214 Anne Hansdatter Ladefoged i Stubbekøbing. 12.4.1751, fol.442B.
E: Rasmus Jørgensen, markvogter, der også døde.
Hans A:
1) bror Laurids Jørgensen i Tåderup i Tingsted sogn, død. 5B:
a Jørgen Lauridsen i Tåderup
b Hans Lauridsen 25, hos smed i Gundsømagle
c Birthe Lauridsdatter g.m. Oluf Haugaard i Virket [i Falkerslev sogn]
d Anne Lauridsdatter g.m. Mads Horn i Tåderup
e Karen Lauridsdatter i Nørre Tåstrup [i Horbelev sogn]
2) halvbror Morten Jørgensen, død. 5B:
a Rasmus Mortensen i Stubbekøbing
b Tønnes Mortensen i Særslev
c Anders Mortensen i Maglebrænde
d Karen Mortensdatter, enke i Stangerup
e Anne Mortensdatter, enke i Tåstrup
3) halvbror Tønnes Jørgensen, død. 4B:
a Jørgen Tønnesen, død. 2B:
1 Tønnes Jørgensen i Skjoltrup [i Horbelev sogn]
2 Maren Jørgensdatter i Skjoltrup
b Anne Tønnesdatter i Stangerup, død. 5B:
1 Simon Christen Lauridsen, død. 6B: Oluf, Laurids, Anders, Peder, Karen og Anne
2 Tønnes Lauridsen i Stangerup
3 Mads Lauridsen i Stangerup
4 Karen Lauridsdatter, død. E: Peder Præst i Maglebrænde. 2B: Margrethe og Anne
5 Elisabeth Lauridsdatter g.m. Rasmus Hansen i Øverup [i Tingsted sogn]
c Gertrud Tønnesdatter, død. 3B:
1 Laurids Andersen i Horbelev
2 Tønnes Andersen i Horbelev
3 Maren Andersdatter g.m. Niels Rasmussen i Øverup
d Kirsten Tønnesdatter g.m. Anders Andersen i Bønnet [i Horbelev sogn]
4) halvsøster Dorthe Jørgensdatter, død. 4B:
a Karen Pedersdatter, død. 4B:
1 Jørgen Rasmussen i Ønslev
2 Oluf Rasmussen i Sørup
3 Maren Rasmusdatter i København
4 Magdalene Rasmusdatter, død. 1B: en søn i Marrebæk
b Maren Pedersdatter, død. 3B:
1 Rasmus Andersen i Byskov
2 Jørgen Andersen i Stubberup
3 Karen Andersdatter, der tjener på Stadager
c Anne Pedersdatter g.m. Niels Andersen i Tingsted
d Kirsten Pedersdatter, enke i Stubberup.

215 Anne Hansdatter i Stubbekøbing. 16.2.1752, fol.446B, 623.
E: Niels Hansen Stæhr. B:
1) Hans Nielsen 13. Afkald 7.11.1767
FM: morbror Peder Hansen Kiep, morbror.

216 [Bertel Poulsen] Wellejus, magister i Stubbekøbing. 10.4.1753, fol.449.
E: Inger [Lauridsdatter Hald]. LV: Frederik Bøgh, degn i Torkilstrup. A:
1) bror [Hans Poulsen Wedel, ejer af Svenstrupgård [i Tårnborg sogn] ved Korsør. 2B:
a Johannes Wedel, ejer af Svenstrupgård
b datter g.m. Adolf Wahl, gartner og slotsforvalter på Jægersborg.
[Afdøde havde været præst i Gundslev på Falster, men afsat 6.4.1742. Han døde 7.4.1752].

217 Jochum Schultz, skrædder i Stubbekøbing. 12.12.1753, fol.452.
E: Margrethe Christiansdatter. LV: Peder Hansen Brygger. B:
3) Christian Schultz 18
4) Anne Dorthe Schultz 16
5) Peder Schultz 13.
FM: morbror Nikolaj Christiansen, skomager.
Første ægteskab med [Vibeke Mikkelsdatter, skifte 17.11.1729 lbnr.112]. B:
1) Daniel Schultz 28
2) Adam Schultz 25.

218 Niels Stæhr, sejlingsmand i Stubbekøbing. 10.3.1753, fol.453B.
E: Karen Mogensdatter. B:
1) Hans Stæhr.
FM: Peder Kiep, skomager.

219 Anne Sofie Treschow i Stubbekøbing, der døde 4.2.1754, fol.455.
Enke efter [Immanuel] Limburger, [lygtemager i København]. B:
1) Johannes Limburger, student
2) Rasmus Limburger.
[Afdøde var datter af Rasmus Gertsen Treschow, præst i Keldby, skifte Mønbo herred gejstlig 13.11.1708 lbnr.28].

220 Akeleje Lauridsen, murer i Stubbekøbing. 10.4.1753, fol.460.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) [Christence Akelejesdatter] g.m. Jørgen Rasmussen
2) Søren Akelejesen, der farer på de lange rejser.

221 Peder Eriksen, skrædder i Stubbekøbing. 21.6.1753, fol.461B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Just Mathiassen, skrædder. B:
1) Jacob Høfding
2) Erik Høfding.
FM: Christen Eriksen.
(Det fremgår ikke, om de to umyndige børn er børn eller børnebørn af afdøde).

222 Anne Henriksdatter i Stubbekøbing. 17.5.1754, fol.463B.
E: Peder Hansen Brygger.
Første ægteskab med [Hans Mikkelsen, skifte 23.6.1750 lbnr.202]. B:
1) Henrik Hansen, væver
2) Hans Hansen 25
3) Mikkel Hansen 13.
FM: svoger Peder Møller.

223 Thomas Levitz, smed i Stubbekøbing. 13.7.1754, fol.466B.
E: Kirstine Marie. LV: Niels Hammer. B:
1) Anne Else Thomasdatter 3
2) Johnas Thomsen 9 mdr.
FM: Johan Levitz, smed.

224 Christen Pedersen, væver i Stubbekøbing. 14.5.1754, fol.470B.
E: Maren Villumsdatter. LV: Just Skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christensen
2) Karen Christensdatter g.m. Oluf Iversen
3) Johanne Christensdatter
4) Maren Christensdatter.
FM: Niels Pedersen.

225 Nikolaj Mikkelsen, klejnsmed i Stubbekøbing. 20.7.1754, fol.472.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Maren Nikolajsdatter 5
2) Dorthe Cathrine Nikolajsdatter 3.
FM: Mourids Møller.

226 Niels Hammer i Stubbekøbing. 10.1.1755, fol.473.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Jens Benzon. B:
1) Else Nielsdatter 5
2) Johanne Margrethe Nielsdatter 4
3) Hans Christian Nielsen 9 mdr.
FM: Niels Jacobsen Skytte.

227 Jochum Abrahamsen, skomager i Stubbekøbing. 21.1.1755, fol.474B.
E: Maren Elisabeth Rasmusdatter Perlestikker. B:
1) Anne Magdalene Jochumsdatter 7
2) Jørgen Jochumsen 4
3) Else Jochumsdatter 1½.
FM: Oluf Lauridsen.
Registrering 14.10.1754.

228 Henrik Schlüter, skipper og købmand i Stubbekøbing. 2.8.1753, fol.476, 502B, 622B, næste protokol fol.95, 191B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Andreas Berrig, tolder. B:
1) Ditlev Schlüter 22, der døde på de lange rejser. Skifte 30.9.1757
2) Hans Henrik Schlüter 20, der døde. Afkald fra hans søskende 20.7.1779 ved deres fætter Rasmus Bryndel i Vordingborg
3) Henrik Schlüter 16
4) Jens Schlüter 14
5) Rasmus Schlüter 11. Afkald 23.9.1767 for arv efter bror Ditlev Schlüter
6) Johan Peder Schlüter 7. Afkald 20.6.1772 for arv efter bror Ditlev Schlüter
FM: Ditlev Flindt.
Efter Ditlev Schlüter arver hans mor, 5 søskende samt
1) halvsøster Birgitte Stadager.

229 Mourids Møller i Stubbekøbing. 5.3.1755, fol.481B, 624.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen, skomager. B:
1) Anne Marie Mouridsdatter 16. Ved afkald 9.2.1767 er hun g.m. Jens Madsen Schiær
2) Karen Magdalene Mouridsdatter 4. Ved afkald 6.8.1768 er hun g.m. Enevold Johan Bahlsted.
Ved afkaldet 9.2.1767 er enken enke efter Peder Vibe.

230 Jørgen Stadager, købmand i Stubbekøbing. 21.6.1755, fol.483.
E: Christine Marie [Eskildsdatter Tofte].
Bevilling til uskiftet bo af 15.11.1754 for enken og deres 2 børn.

231 Hans Vilhelmsen Strider, strandrider og hustru i Stubbekøbing. 4.3.1755, fol.485.
B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 11
2) Vilhelm Hansen 7.
FM: Frands Lise.

232 Maren Christoffersdatter i Stubbekøbing. 5.9.1755, fol.486.
E: Rasmus Lauridsen. B:
1) Christoffer Rasmussen 5.
FM: Christoffer Lauridsen.

233 Johanne Jepsdatter Pilsmed i Stubbekøbing. 14.6.1754, fol.487.
Enke efter [Jens Pedersen Jyde, skifte 7.1.1745 lbnr.183]. B:
1) Peder Jensen 19.
FM: mosters mand Peder Eriksen.

234 Peder Nielsen, kandestøber i Stubbekøbing. 21.5.1756, fol.488.
E: Anne Jensdatter. LV: Just Mathiassen.
Arvinger kendes ikke.

235 Andreas Lund. 13.10.1755, fol.489.
E: Johanne Margrethe [Jørgensdatter Montros]. LV: Jens Benzon.
[Første ægteskab med Ellen, skifte 1.10.1748 lbnr.196]. B:
1) Andreas Lund
2) Maren Lund
3) Anne Elisabeth Lund g.m. Peder Lund, garversvend i København
4) Cathrine Marie Lund
5) Rasmus Lund
6) Ellen Lund.

236 Anne Cathrine Adamsdatter i Stubbekøbing. 21.5.1756, fol.492.
E: Rasmus Sørensen, harremager. B:
1) Abel Cathrine Rasmusdatter 9.
FM: Just Hattemager.

237 Oluf Lauridsen, væver i Stubbekøbing. 30.11.1756, fol.493, næste protokol fol.135B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Filip Lange. B:
1) Laurids Olufsen 5. Afkald 11.6.1776
2) Else Christine Olufsdatter 2.
FM: Morten Rasmussen, væver.
Desuden nævnes afdødes søster Birthe Lauridsdatter.

238 Dorthe Pedersdatter Schricke i Stubbekøbing. 3.3.1754, fol.494.
Arvinger angives ikke.
Tilsyn af Johan Schricke.

239 Sidsel Rohdes i Stubbekøbing, der døde 18.1.1756, fol.495B.
Arvinger angives ikke.

240 Magdalene Hansdatter i Stubbekøbing.15.2.1757, fol.496B.
E: Henrik Jepsen Otter.
Arvinger angives ikke.

241 Hans Lauridsen Foged. daglejer i Stubbekøbing. 16.11.1756, fol.497.
A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Peder Lund
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Hans Sørensen
3) bror Peder Foged, død. 3B:
a Maren Pedersdatter Foged g.m. Rasmus Foged
b Sidsel Pedersdatter Foged
c Anne Marie Pedersdatter Foged.

242 Hans Key i Stubbekøbing. 7.1.1757, fol.498.
Enkemand. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 19
2) Johanne Hansdatter 18
3) Sidsel Hansdatter 13.
FM: Rasmus Hattemager.

243 Hustru i Stubbekøbing. 20.5.1757, fol.498B.
E: Oluf Olufsen Sand, skipper. B:
1) Anne Olufsdatter 11.
FM: Peder Olufsen Lyder.
Enkemandens første ægteskab med [Trine Eriksdatter, skifte 10.7.1742 lbnr.174]. Af børn nævnes: B:
1) Margrethe Olufsdatter.
Afdøde døde 19.5.1757.

244 Nikolaj Christiansen, skomager i Stubbekøbing. 14.12.1756, fol.500B.
E: Karen. LV: Hans Lauridsen Koch. B:
1) Anne Marie Nikolajsdatter 17
2) Maren Nikolajsdatter 14
3) Christiane Nikolajsdatter 12
4) Laurids Nikolajsen 9
5) Peder Nikolajsen 4.
FM: Christoffer Kranker.

245 Peder Tau, skipper i Stubbekøbing. 21.9.1757, fol.501.
Enkemand. B:
1) Marie Tau g.m. Anders Nielsen i Ringsted
2) Ellen Tau.
FM: Peder Kiep.
Afdøde døde 21.8.1757.

246 Else [Marie Andersdatter] i Stubbekøbing. 22.10.1757, fol.503B.
Enke efter [Jens] Pottemager. A:
1) Herman Jensen 27
2) Mette Jensdatter 23.

247 Øllegaard Henriksdatter i Stubbekøbing. 22.2.1758, fol.504.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.133).

248 Peder Rasmussen, skomager i Stubbekøbing. 8.2.1758, fol.504.
E: Marie Kirstine. LV: Peder Kiep. B:
1) Rasmus Pedersen 5.
FM: farbror Jens Rasmussen.

249 Karen Rasmusdatter i Stubbekøbing. 14.1.1758, fol.505, 617B, 622B, 623.
Enke efter [Hans Johansen] Drejer, [skifte 5.5.1750 lbnr.205]. A:
1) [bror] Andreas Lund, [skifte 13.10.1755 lbnr.235. Første ægteskab med Ellen, skifte 1.10.1748 lbnr.196]. 5B:
a Andreas Lund
b Maren Lund. Ved afkald for arv efter mor og efter søster Cathrine Marie Lund 16.6.1764 er hun g.m. Peder Engelsen, skipper i Nysted
c Anne Elisabeth Lund g.m. Peder Ruud, garversvend i København
d Cathrine Marie Lund
e Rasmus Lund, farer på de lange rejser
2) søster Marie Lund g.m. Jørgen Toft i Sakskøbing
3) [bror] Bryndel Rasmussen, [skifte 28.9.1746 lbnr.182]. 4B:
a Rasmus Bryndelsen. Ved afkald 18.12.1767 for arv efter søster Dorthe Bryndelsdatter bor han i Vordingborg
b Marie Bryndelsdatter
c Dorthe Bryndelsdatter, Ved afkald fra søskende er hun død i København, skifte 18.12.1767 lbnr.307
d Jens Bryndelsen. Ved afkald 22.12.1766 er han snedkersvend.

250 [Edel] Margrethe Giessenbihr (Gissenberg) i Stubbekøbing. 21.9.1757, fol.508.
E: Henrik Steensen. A:
1) søster [Anne Margrethe Giessenbihr, skifte Nyborg 12.9.1741 lbnr.750]. [Af første ægteskab med Peder Nielsen Frisch (Frisk), skifte Nyborg 12.8.1733 lbnr.662]. 2B:
a Margrethe Frisch g.m. Jørgen Møller, kirkeværge i Nyborg
b Margrethe Frisch.

251 Anne Dorthe i Stubbekøbing. 14.2.1758, fol.510B.
E: Claus Grothe.
Arvinger angives ikke.
Registrering 27.9.1757.

252 Johan Fornæs (Fornitz), tobaksplantør i Stubbekøbing. 31.5.1758, fol.511B.
E: Cathrine. LV: Jørgen Scheel. B:
1) Johan Fornæs i Sakskøbing
2) Jacob Fornæs i Sakskøbing
3) Daniel Fornæs, [begravet 24.4.1758]. Hans 3 børn.
Afdøde døde 6.4.1758.

253 Marie i Stubbekøbing. 13.12.1757, fol.512B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Niels Hansen.

254 Ulrikke Antoinette i Stubbekøbing. 21.11.1758, fol.514B.
E: Hans [Lauridsen] Koch. B:
1) Herman Koch 19
2) Karen Marie Koch 12
3) Anne Magdalene Koch 9.
FM: Villum Bager.

255 Hustru i Stubbekøbing. 31.5.1758, fol.515B.
E: Christian Murmester. B:
1) Susanne g.m. Frederik Feldbereder
2) Christine 18.
FM: Frank Lise.

256 Peder Møller i Stubbekøbing. 29.2.1760, fol.516.
E: Else Kirstine Frederiksdatter. LV: Christoffer Kranker, snedker. B:
1) Rasmus Pedersen 12.
FM: Rasmus Jørgensen i Ore.

257 Peder Christensen, avlingsmand i Stubbekøbing. 26.3.1760, fol.519B.
E: Anne. LV: Jens Benzon. B:
1) Ellen Cathrine Pedersdatter 15
2) Christian Pedersen 11.
FM: Johannes Glarmester.

258 Elisabeth Pedersdatter i Stubbekøbing. 20.6.1759, fol.522.
E: Peder Christiansen Schmidt, pibemager. B:
1) Margrethe Pedersdatter Schmidt 3.
FM: Peder Rasmussen Møller.

259 Karen Hansdatter i Stubbekøbing, der døde 18.12.1760, fol.522B.
Enke efter Jørgen Skrædder. B:
1) Frederik Carl Jørgensen 12.
FM: Rasmus Holm.

260 Morten Rasmussen, væver i Stubbekøbing. 1.7.1760, fol.524.
E: Kirsten Henningsdatter. LV: Christian Fogt. B:
1) et barn, død. 3B:
a Maren Hansdatter 15
b Morten Hansen 14
c Laurids Hansen 10
2) et barn, død. 2B:
a Jens Børgesen
b Kirsten Børgesdatter
3) Oluf Mortensen
4) Maren Mortensdatter g.m. Jørgen With
5) Kirsten Mortensdatter g.m. Johan Lund, væver.

261 Elisabeth Balters i Stubbekøbing.7.6.1760, fol.525.
Enke.
Arvinger angives ikke.

262 Filip Lange, handskemager i Stubbekøbing. 7.1.1763, fol.526, 543B, næste protokol fol.62B, 200, 283, 284B.
E: Anne Elisabeth [Mathiasdatter]. LV: Villum Bøyesen. B:
4) Gertrud Kirstine Lange 10. Ved afkald 28.12.1787 er hun g.m. Johan Dreves
5) Maren Christine Lange 8. Ved afkald 14.7.1787 er hun gift med Christian Thorsen, sergent i København
6) Mathias Lange 3½. Afkald 10.12.1781 for arv efter far og efter bror Christen Lange
7) Christen Lange 20 uger.
FM: Christoffer Kranker, snedker.
Første ægteskab [Maren Kirstine Johansdatter, skifte 5.5.1750 lbnr.200]. B:
1) Johan Filipsen Lange 25
2) Hans Jørgen Lange 18. Afkald 13.6.1764
3) Lorents Lange 13. Ved afkald 26.6.1770 til stedfar Peder Bendixen, er han handskemagersvend.
FM: Henrik Isaksen, pottemager.

263 Afkald i Stubbekøbing. 19.9.1763, fol.528B.
Afkald fra Poul Rasmussen i Stubbekøbing for arv efter søn Peder Poulsen Vibe til sønnens kone Cathrine Rasmusdatter.

264 Johanne Margrethe Jørgensdatter Montros i Stubbekøbing, der døde 7.8.1761, fol.528B.
Enke efter Andreas Lund, [skifte 13.10.1755 lbnr.235]. A:
1) søster Birthe Sofie Jørgensdatter Montros, der døde 14.10.1761, enke efter Hans Jacobsen Skytte, [skifte 30.6.1750 lbnr.207]. Uden børn
2) bror Hans Jørgensen Montros, skipper i København, død. 1B:
a Cathrine Sofie Hansdatter g.m. Laurids Olufsen, hyrekusk i København
3) bror Alexander Jørgensen Montros, død uden børn.

265 Johan Isak Lund i Stubbekøbing. 14.4.1762, fol.542B.
E: Else Mortensdatter. LV: Rasmus Holm, skrædder. B:
1) Mikkel Jacobsen Lund i Kalvehave
2) Christine Johanne Lund i Nykøbing Hospital.
Afdøde døde 8.4.1762.

266 Cathrine Hansdatter i Stubbekøbing, der døde 27.4.1763, fol.546.
E: Herman [Lauridsen] Koch. A:
1) farbror Rasmus Olufsen i Lillebrænde
2) farbror Mads Olufsen i Ravnstrup
3) faster Bodil Olufsdatter g.m. Niels Houmann i Ravnstrup
4) faster i Sørup, hvis navn ikke angives
5) moster Maren Jepsdatter i Stubbekøbing
6) moster Cathrine Jepsdatter, død. 4B:
a Christian, pottemager i Nykøbing
b en søn på Lolland
c en søn på Lolland
d en datter, uvist hvor.

267 Hans Sørensen i Stubbekøbing. 24.5.1760, fol.547B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christoffer Kranker. B:
1) Inger Hansdatter 15.
FM: Johan Lund, væver.

268 Frederik Born i Stubbekøbing. 1760, [dato mangler], fol.548B.
Enkemand. B:
1) Mikkel Born 18.
FM: Christoffer Kranker.

269 Margrethe Christiansdatter i Stubbekøbing. 24.2.1762, fol.550.
Enke efter Jochum Schultz, [skifte 12.12.1753 lbnr.217]. B:
1) Anne Dorthe Schultz 26
2) Peder Schultz 24.
FM: Jens Nebbelev.

270 Mathias Bødker i Stubbekøbing. 25.2.1762, fol.551B.
E: Sidse Olufsdatter. LV: Christoffer Kranker. B:
1) Else Marie Mathiasdatter 26.
FM: Christian Fogt.

271 Christian Holst, tobaksspinder i Stubbekøbing. 19.3.1762, fol.552B.
E: Helvig Cathrine. LV: Christoffer Kranker. B:
1) Vendel Christiansen 32, i København
2) Frederik Christiansen 26, i København
3) Zacharias Christiansen 25, i Nykøbing
4) Jørgen Christiansen 20, i Nykøbing
5) Christine Christiansdatter 16.
FM: Jens Nebbelev.
Afdøde døde 28.2.1762.

272 Kirsten Mortensdatter i Stubbekøbing. 13.3.1762, fol.553B.
E: Jørgen With. B:
1) Dorthe Marie Jørgensdatter 6
2) Mette Kirstine Jørgensdatter 3.
FM: Christian Fogt.

273 Inger Ibsdatter i Stubbekøbing. 11.12.1762, fol.554B.
E: Jacob Majlandt, drejer.
Arvinger kendes ikke.

274 Anne [Lauridsdatter] i Stubbekøbing. 21.3.1763, fol.555B.
Enke efter Hans Sørensen, [skifte 24.5.1760 lbnr.267].
Arvinger angives ikke.

275 Dorthe Smeds i Stubbekøbing. 31.12.1761, fol.556.
E: Peder Kaare. B:
3) Johanne Pedersdatter i København.
Af første ægteskab B:
1) Thale Nielsdatter, gift i København
2) Johanne Nielsdatter i Nykøbing.
Afdøde døde 30.12.1761.

276 Niels Andersen, slagter i Stubbekøbing, der døde 24.12.1761, fol.557.
E: Gertrud Marie. LV: Jens Rasmussen Nebbelev. A:
1) bror Jeppe Andersen i Torkilstrup.

277 Jesper Engberg i Stubbekøbing. 10.5.1763, fol.559B.
E: Anne. LV: Benzon, byfoged. B:
1) Anne Elisabeth Engberg g.m. Jochum Bager
2) Karen Magdalene Engberg g.m. Christoffer Schmidt, bager
3) Jesper Engberg 20, i København
4) Hans Engberg.

278 Dines Hansen, sejlingsmand i Stubbekøbing. 5.7.1763, fol.560B.
E: Maren Jepsdatter. LV: Herman Koch. B:
1) Hans Dinesen 32, på de lange rejser
2) Rasmus Dinesen 22, udsejlet
3) Niels Dinesen 12.
FM: Henrik Hansen Sundby.

279 Mads Christensen i Stubbekøbing. 19.4.1763, fol.561.
E: Birthe Kirstine. LV: Christoffer Kranker. B:
1) Jørgen Madsen 4.
FM: Henrik Sundby.
Afdøde døde 11.4.1763.

280 Else Thomasdatter i Stubbekøbing, der døde 25.1.1764, fol.562, 622, næste protokol fol.66B, 78B.
Enke efter Peder Eriksen. B:
1) Jeppe Pedersen, væver
2) Birthe Christine Pedersdatter 22. Ved afkald 21.5.1770 er hun g.m. Baltser Christensen Skov i København
3) Erik Pedersen 20, i skomagerlære. Han giver afkald 27.4.1767 for arv efter bror [fejl for mor], skifte sluttet 12.8.1764
4) Peder Pedersen 17. Afkald 11.6.1764.

281 Peder Kiep, skipper i Stubbekøbing. 31.12.1762, fol.565, 623B.
E: Else.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Bryndel Rasmussen, [skifte 28.9.1746 lbnr.182]. Arv til B:
1) Dorthe Bryndelsdatter. Ved afkald 18.12.1767 fra mor angives at hun døde i København, skifte 18.12.1767 lbnr.307
2) Rasmus Bryndelsen
3) Marie Bryndelsdatter
4) Jens Bryndelsen.
Afdøde døde 30.12.1762.

282 Jørgen Kehlet, ugift fuldmægtig i Stubbekøbing, der døde 30.4.1763, fol.583.
A:
1) bror Christian Kehlet, forvalter og kammerråd i Stubbekøbing
og øvrige søskende i Ærøskøbing.

283 Elias Smed i Stubbekøbing. 28.3.1764, fol.589B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christoffer Kranker. A:
1) søster, død. 1B:
a Karen g.m. Niels Hjulmand i Kastrup på Sjælland.
Afdøde døde 27.3.1764.

284 Maren Hansdatter Sedens i Stubbekøbing. 24.5.1764, fol.591.
E:Christoffer Sibbern.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.5.1764.

285 Afkald i Stubbekøbing. 20.7.1762, fol.592.
Afkald for arv efter Peder Henriksen, matros i Kongens tjeneste i København,
til enken Maren Villumsdatter i Stubbekøbing,
fra Rasmus Andersen Kelling på Bogø på egne, børn og stedbørns vegne:
1) bror Peder Henriksen
2) bror Anders Henriksen
3) halvbror Henrik Rasmussen.

286 Jermon Jørgensen i Stubbekøbing. 15.10.1764, fol.592B.
E: Ellen Svendsdatter. LV: Mads Mortensen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 7.10.1764.

287 Christine Akelejesdatter i Stubbekøbing. 28.11.1764, fol.593, næste protokol fol.94B, 242, 247.
E: Jørgen Rasmussen, skomager. B:
1) Karen Marie Jørgensdatter 13. Ved afkald 10.1.1784 er hun g.m. Laurids Frederiksen, skomagersvend
2) Marianne Jørgensdatter 10. Ved afkald 20.10.1784 er hun g.m. Peder Eisenberg, skrædder
3) Akeleje Jørgensen 2, der døde, afkald fra far 31.3.1772.
FM: Jens Rasmussen Nebbelev.

288 Margrethe Christiansdatter Lund i Stubbekøbing. 16.4.1765, fol.595.
E: Villum Bøyesen. B:
1) Margrethe Sofie Vilhelmsdatter g.m. Johan Lange
2) Vennike Vilhelmsdatter 15
3) Johanne Margrethe Vilhelmsdatter 13.
Afdøde døde 9.4.1765.

289 Proklama læst ved Stubbekøbing byret 30.4.1765, fol.596B.
Der indkaldes til skifte i Horbelev den 8.7.1765 efter Jens Ottesen, degn i Horbelev og Falkerslev, [begravet Horbelev 24.12.1764].

290 Peder Lund i Stubbekøbing, der døde 13.2.1765, fol.596B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Schiær.
Af første ægteskab B:
1) Anders Pedersen i Nørre Kirkeby
2) Just Pedersen, møller i Systofte
3) Gertrud Pedersdatter g.m. Rasmus Pedersen i Vejringe.

291 Poul Hansen Schmidt, købmand i Stubbekøbing. 4.5.1765, fol.597, 613B.
E: Agnes Hedvig Basse. LV: Peder Viborg. B:
1) Frederik Poulsen Schmidt 15
2) Hans Poulsen Schmidt 14
3) Jens Poulsen Schmidt 10
4) Egidia Cathrine Poulsdatter Schmidt 6
5) Marie Margrethe Poulsdatter Schmidt 4.
FM: Hans Jørgen Kribel.
Arv efter afdødes far Hans Poulsen, smed i Ærøskøbing.
Desuden nævnes enkens søster Karen Basse i København.
Afdøde døde 28.4.1765.

292 Abigael Lauridsdatter Borg i Stubbekøbing. 25.4.1764, fol.599B.
E: Oluf Been, byskriver, der døde 14.2.1765.
Hans A:
Hans arvinger angives ikke.
Hendes A:
1) bror Nikolaj Lauridsen Borg, købmand i Christiania i Norge
2) søster Mette Christiane Lauridsdatter Borg i Kristiansand i Norge, død. 2B:
a Anne Cathrine Møller g.m. en knapmager i Christiania
b Maren Møller g.m. [Frederik Carlsen] Ermandinger, præst [i Kragelund og Funder] i Århus stift
3) søster, død. 1B:
a Karen Lauridsdatter Tange, enke i Stubbekøbing.
Afdøde døde 23.4.1764.

293 Peder Christiansen Schmidt, pibemager i Stubbekøbing. 7.2.1765, fol.602B.
E: Maren Christiane Andersdatter. LV: Christoffer Kranker. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 8
2) Christian Pedersen 5
3) Andreas Pedersen 3.
FM: Jeppe Væver.
Afdøde døde 6.2.1765.

294 Johan Falch, sadelmager i Stubbekøbing, der døde 29.5.1765, fol.604.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Johan Levith. B:
1) Mette Marie Johansdatter 28
2) Bodil Cathrine Johansdatter 20.
FM: Christian Fogt.

295 Steen von Hohendorph, ugift løjtnant i Stubbekøbing, der døde 16.10.1765, fol.605B.
Testamente af 12.4.1765, hvori tilgodeses nogle skole, en doktor, en præst og nogle købmænd. da ingen af familien er i live.

296 Hans Hansen Hühnemörder, ugift kvartermester. 16.1.1766, fol.608, 614, næste protokol fol.59.
A:
1) mor Else Kirstine Frederiksdatter, enke efter Peder Møller, [skifte 29.2.1760 lbnr.256]. Første ægteskab med afdødes far [Hans Hansen Hühnemörder, skifte 13.2.1749 lbnr.193]. LV: Gabriel Bisgaard
2) søster Anne Cathrine Hansdatter g.m. Herman Hansen Koch. Ved afkald 30.4.1770 er han kæmner i Stubbekøbing
3) halvbror Rasmus Pedersen 16, der døde i København 17.1.1770.
Afdøde døde 21.7.1765 i Vestindien.

297 Niels Joensen i Stubbekøbing. 25.2.1766, fol.608B.
E: [Margrethe Kirstine Schmidt]. LV: Jørgen Kofoed, tolder. A:
1) bror Jens Joensen i Nykøbing, [skifte Nykøbing 4.1.1764 lbnr.693]. 2B:
a Karen Marie Jensdatter g.m. Niels Siø på Fejø
b Joen Jensen 20, i Nykøbing latinskole.
[Første ægteskab med Pernille Andersdatter, skifte 26.3.1728 lbnr.107].
Afdøde døde 24.2.1766.

298 Anne Elisabeth Jørgensdatter i Stubbekøbing. 9.5.1766, fol.611B.
E: Hans Knudsen, træskomager. B:
1) Knud Hansen 1.
FM: Jens Madsen Schiær, som nærmeste frænde.
Afdøde døde 8.5.1766.

299 Peder Martinsen Wies, snedker i Stubbekøbing. 13.9.1766, fol.614.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Christoffer Kranker. B:
1) Andreas Pedersen 1.
FM: Henrik Hansen Sundby.

300 Hans Pedersen Lollike, skipper i Stubbekøbing. 6.5.1765, fol.617B, næste protokol fol.2, 200B, 218B.
E: Anne Magdalene Rasmusdatter. LV: Herman Hansen Koch. A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Jensen 11, hos stedfar Jørgen Knudsen i Ore. Afkald 17.6.1780
2) søster, død. 1B:
a Peder Jørgensen 7, hos stedfar Rasmus Pust i Ore. Ved afkald 1.6.1782 til sin svigerfar Peder Jørgensen bor han i Mos.
Afdøde døde 5.5.1765.


Stubbekøbing Byfoged
Skifteprotokol
1765-1814

301 Hans Mortensen, skomager i Stubbekøbing. 20.3.1767, fol.16B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christoffer Kranker, snedker. B:
3) Anne Cathrine Hansdatter 24
4) Niels Hansen 21
5) Birthe Kirstine Hansdatter 15
6) Martin Hansen 7.
FM: Mads Mortensen, snedker.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter Kiep, skifte 27.10.1732 lbnr.137]. B:
1) Margrethe Hansdatter g.m. Jeppe Pedersen, væver.
Andet ægteskab med [Anne Mikkelsdatter, skifte 24.4.1742 lbnr.173]. B:
2) Mikkel Hansen 29, væversvend i Nysted.
Afdøde døde 19.3.1767.

302 Mette Kirstine Poulsdatter i Stubbekøbing. 20.4.1767, fol.18B.
E: Peder Schultz, skomager. B:
1) Jochum Pedersen 2½.
FM: Henrik Sundby.

303 Christian Haase, toldforpagter] i Stubbekøbing. 11.5.1767, fol.20.
E: Karen Marie [Jensdatter]. LV: Villads Svingelberg. B:
1) Frederik Henrik Haase 6
2) Johannes Haase 7 uger.
FM: Jens Rasmussen, skomager.

304 Anne Cathrine i Stubbekøbing, der døde 11.5.1767, fol.21, 199B, 271B.
Enke efter Niels Hammer, [skifte 10.1.1755 lbnr.226]. B:
1) Else Nielsdatter 18
2) Johanne Margrethe Nielsdatter 16. Ved afkald 28.6.1786 er hun g.m. Christen Hareskov, staldkarl ved kronprinsens heste
3) Hans Christian Nielsen. Ved afkald 27.12.1780 er han skomagersvend
FM: Herman Koch.

305 Rasmus Lauridsen i Stubbekøbing. 7.8.1767, fol.23, 242B.
E: Margrethe Jespersdatter. LV: svoger Niels Rasmussen Bogø, udrider på Skørringgård. B:
2) Peder Rasmussen 6½
3) Maren Kirstine Rasmusdatter 4. Afkald 1.3.1784
4) Margrethe Rasmusdatter 1½. Afkald 1.3.1784.
FM: Bertel Andersen Nygaard, skrædder.
Første ægteskab med [Maren Christoffersdatter, skifte 5.9.1755 lbnr.232]. B:
1) Christoffer Rasmussen 16½.
FM: farbror Christoffer Lauridsen.

306 Mads Mortensen, snedker i Stubbekøbing. 10.10.1767, fol.25B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Jørgen Jørgensen, slagter. B:
1) Morten Madsen 3.
FM: Hans Hansen Julby i Kokseby [i Fanefjord sogn] på Møn, der er afdødes morbror og enkens stedfar.

307 Dorthe Bryndelsdatter, ugift i Stubbekøbing. 18.12.1767, fol.27.
A:
1) mor Else, enke efter Peder Kiep, [skifte 31.12.1762 lbnr.281]
Mors første ægteskab med af dødes far Bryndel Rasmussen, [skifte 28.9.1746 lbnr.182]
2) bror Rasmus Bryndelsen
3) søster Marie Bryndelsdatter. Ved afkald 29.12.1772 er hun g.m. Daniel Westphalen i Vordingborg
4) bror Jens Bryndelsen.
Arv efter afdødes faster Karen [Rasmusdatter, skifte 14.1.1758 lbnr.249], enke efter [Hans Johansen] Drejer, [skifte 5.5.1750 lbnr.20].
Afdøde døde sidst i april 1767 på besøg i København.

308 Just Nielsen, hattemager i Stubbekøbing, der døde 10.10.1767, fol.28.
E: Elsebeth Jonasdatter. LV: Herman Koch. B:
1) Johanne Marie Justsdatter 13½
2) Sidsel Cathrine Justsdatter 7
3) Marie Kirstine Justsdatter 4½.
FM: Christian Mülhausen.

309 Johannes Møller, glarmester i Stubbekøbing. 8.3.1768, fol.31.
E: Sofie Lisbeth. B:
1) Andreas Johansen 14
2) Engel Malene Johansdatter 9
3) Hans Johansen 6.
FM: Casper Samuelsen, pottemager.

310 Mads Andersen Schiær i Stubbekøbing, der døde 24.2.1768, fol.32.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Slente. B:
1) Jens Madsen Schiær
2) Lisbeth Madsdatter 24
3) Hans Christian Madsen Schiær 22, på der lange rejser
4) Sara Madsdatter 20.

311 Karen i Stubbekøbing. 23.5.1763, fol.34.
Enke efter Henrik Gundelach. B:
1) Anne Henriksdatter
2) [Hans Henriksen].
Desuden nævnes afdødes søster Gertrud Marie, enke efter Niels Andersen, [skifte 24.12.1761 lbnr.276].
(Sml. lbnr.313).

312 Hans Hansen Snee, skipper i Stubbekøbing. 8.9.1768, fol.34.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Herman Hansen Koch. B:
1) Anne Helene Hansdatter 5
2) Edel Cathrine Hansdatter 3
3) Anne Marie Hansdatter, 5 uger den 28.11.1768.
FM: farbror Henrik Hansen, væver.
Afdøde døde på sin sørejse ud for Sjællands rev.

313 Gertrud Marie i Stubbekøbing, der døde 15.8.1768, fol.37.
Enke efter Niels Andersen, [skifte 24.12.1761 lbnr.276]. A:
1) søster, død. 2B:
a Anne Henriksdatter
b Hans Henriksen, der betler på Lolland.
(Sml. lbnr.311).

314 Christoffer Frederiksen Kranker, snedker i Stubbekøbing. 14.2.1769, fol.38, 218, 268B.
E: Kirsten Poulsdatter, der døde 20.5.1767. B:
1) Mathias Christoffersen 8. Afkald 10.5.1782
2) Frederik Poul Christoffersen 3. Ved afkald 27.4.1786, bor han i København.
FM: Jochum Burchard, bager.
Afdøde døde 11.5.1767.

315 Anne [Jensdatter] i Stubbekøbing, der døde 3.5.1769, fol.48B.
Enke efter Peder [Nielsen], kandestøber, [skifte 21.5.1756 lbnr.234]. A:
1) søster Karen [Jensdatter] g.m. Oluf
2) bror Peder Jensen Gedser, i København
3) søster Kirsten Jensdatter Gedser
4) bror Mathias Jensen i Gedser, død. B:
a Jens Mathiassen Gedser i Gedesby
b Johan Mathiassen i Skelby
c Anne Else Mathiasdatter gift i Stavreby [i Skelby sogn]
d Anne Elisabeth Mathiasdatter gift i Gedesby
e Anne Margrethe Mathiasdatter g.m. Peder Kaare i Stubbekøbing
f Jacob Mathiassen 16, hos sin mor i Gedesby
g Nikolaj Mathiassen 12, hos sin mor i Gedesby.

316 Adolf Suppli i Stubbekøbing. 11.11.1769, fol.52.
E: Lisbeth Majlandt. LV: bror Jacob Majlandt. B:
1) Daniel Adolfsen 6
2) Lisbeth Adolfsdatter 3.

317 Hans Lauridsen Koch, klejnsmed i Stubbekøbing, der døde 15.12.1769, fol.52B.
E: Marie Louise Sperling. LV: Rasmus Frandsen, skomager. B:
3) Laurids Hansen 4½.
Første ægteskab med [Ulrikke Antoinette, skifte 21.11.1758 lbnr.254]. B:
1) Herman Hansen Koch
2) Karen Marie Hansdatter 23, i København.
[Andet ægteskab med Cathrine Hansdatter, skifte 27.4.1763 lbnr.266].

318 Johan Jensen, daglejer i Stubbekøbing. 20.1.1770, fol.54.
E: Anne Nielsdatter. LV: Herman Hansen Koch. B:
1) Anne Petra Johansdatter 9 mdr.
FM: Peder Kaare.
Desuden nævnes enkens mor Anne Præst.
Afdøde døde 19.1.1770.

319 Henrik Hansen Sundby, styrmand i Stubbekøbing. 3.10.1769, fol.55.
E: Karen Mogensdatter. LV: Gabriel Bisgaard. B:
1) Mogens Henriksen, der druknede sammen med sin far.
A:
1) bror Anders Hansen, vægter i Stubbekøbing
2) bror Jesper Hansen Sundby i Hjelm på Lolland
3) søster Maren Hansdatter g.m. Laurids Hansen i Stubberup på Falster.
Afdøde og søn druknede 7.6.1769 ved et forlis ud for Bayonne [i Frankrig] og er begravet i sandet på strandbredden.

320 Christoffer Schmidt i Stubbekøbing. 17.3.1770, fol.59.
E: [Navn angives ikke]. LV: Ditlev Staal.
Testamente af 19.10.1763.
Afdøde døde 16.3.1770.

321 Lucie Mikkelsdatter i Stubbekøbing. 13.5.1769, fol.59B.
E: Oluf Pedersen Slente. B:
1) Niels Olufsen 20.
Afdøde døde 12.5.1769.

322 Rasmus Nielsen Holm, skrædder i Stubbekøbing, der døde 20.1.1770, fol.60.
E: Anne Haagensdatter. LV: Herman Koch.
Afdøde var født for ca. 43 år siden af Maren, der tjente på Restrup ved Ålborg uden ægteskab med Niels Sørensen Holm, kammertjener samme sted.
Arvinger kendes ikke.

323 Samuel Flindt, ugift organist i Stubbekøbing. 29.12.1769.
Arvinger angives ikke.

324 Peder Jochumsen Schultz, skomager i Stubbekøbing, der døde 29.3.1770, fol.64.
Enkemand efter [Mette Kirstine Poulsdatter, skifte 20.4.1767 lbnr.302]. B:
1) Jochum Pedersen 6.
FM: Christian Gottorp, skomager.
Arv i boet til afdødes søster Anne Dorthe Schultz efter hendes far Jochum Schultz, skifte 12.12.1753 lbnr.217].

325 Karen [Mogensdatter] i Stubbekøbing. 6.4.1770, fol.66B, 95.
Enke efter Henrik Hansen Sundby, [skifte 3.10.1769 lbnr.319].
[Første ægteskab med Niels Stæhr, skifte 10.3.1753 lbnr.218].
Uden ægteskab B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter Stæhr i København. Afkald 16.6.1772
FM: Henrik Hansen, væver.
Afdøde døde 5.4.1770.

326 Hans Knudsen, træskemager i Stubbekøbing, der døde 28.5.1770, fol.68B.
E: Karen Jepsdatter. LV: Herman Hansen Koch. B:
2) Ellen Hansdatter 3.
FM: Jens Madsen Schiær.
Første ægteskab med [Anne Elisabeth Jørgensdatter, skifte 9.5.1766 lbnr.298]. B:
1) Knud Hansen 6.

327 Anne Elisabeth Mathiasdatter i Stubbekøbing, der døde 25.1.1768, fol.71B.
E: Peder Søderstrøm, der er rømt efter at være idømt dødsstraf ved Højesteret med benådning til livsvarigt straffearbejde i Citadellet, for bigami med Ellen Hansdatter i Skåne.
B:
5) Johanne Pedersdatter 4.
Første ægteskab med Filip Lange, [skifte 7.1.1763 lbnr.262]. B:
4) Gertrud Kirstine Lange 19
5) Maren Christine Lange 18
6) Mathias Filipsen Lange 11
7) Christen Filipsen Lange 8.
FM: halvbror Johan Lange.
Desuden nævnes enkemandens søn af ægteskabet i Skåne: Hans Pedersen Søderstrøm.

328 Jeppe Sørensen Kiep, organist i Stubbekøbing, der døde 24.8.1771, fol.78B.
E: Karen Magdalene Engberg.
Afkald fra A:
0) forældre [Søren Kiep, skifte Nykøbing 20.1.1755 lbnr.539 og Bodil Jensdatter]
1) søster Dorthe Sørensdatter g.m. Peder Jensen, skomager i Sakskøbing, afkald 26.8.1771
2) søster Karen Sørensdatter g.m. Jacob Lilje, skrædder i Maribo, afkald 27.8.1771.
Mors første ægteskab med [Jeppe Kiep, skifte 27.5.1732 lbnr.377]
3) halvsøster Johanne Dorthe [Jepsdatter], enke efter [Gotfred] Gymoes, skifte Nykøbing 25.11.1765 lbnr.734], afkald 27.8.1771.

329 Johan Levith, klejnsmed i Stubbekøbing, der døde 4.8.1770, fol.79B.
E: Helvig Sofie Jonasdatter. LV: Gabriel Bisgaard. B:
1) Anne Johanne Johansdatter 8.
FM: Johan Schricke, som nærmeste frænde.

330 Villum Bøyesen, bager i Stubbekøbing, der døde 4.6.1771, fol.82, 107B.
E: Cathrine Marie Bloch, der døde 5.7.1771. B:
3) Mathias Villumsen, der døde 9.1.1774, 6 år gammel, skifte 25.1.1774
Første ægteskab med [Margrethe Christiansdatter Lund, skifte 16.4.1765 lbnr.288]. B:
1) Margrethe Sofie Villumsdatter g.m. Johan Lange. Ved skiftet 25.1.1774 g.m. Hans Fich
2) Vennike Villumsdatter 15. Ved skiftet 25.1.1774 er hun i København
3) Johanne Margrethe Villumsdatter 13. Ved skiftet 25.1.1774 er hun g.m. Søren Krøyer, skrædder i Nykøbing.
FM: Jens Madsen Schiær.
Da afdøde mand havde ombragt sig selv, arver kongen halvdelen af arven og enken den anden havde del.

331 Jørgen Jørgensen, slagter i Stubbekøbing. 19.6.1771, fol.88.
E: Inger Jensdatter. LV: Gabriel Bisgaard. B:
1) Anne Jørgensdatter 9
2) Johan Jørgensen 5.
FM: Henrik Hansen.
Afdøde døde i Kina, hvortil han rejste for 2½ år siden.

332 Laurids Olufsen, daglejer i Stubbekøbing, der døde 4.1.1771, fol.90.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Christiansen Fogt. B:
1) Johanne Lauridsdatter 3½
2) Oluf Lauridsen 5 uger.
FM: Mikkel Hansen, væver.

333 Johan Filip Lange, handskemager i Stubbekøbing, der døde 15.11.1771, fol.92.
E: Margrethe Sofie Villumsdatter. LV: Jens Madsen Schiær. B:
1) Filip Johansen 5
2) Jacob Johansen 3.
FM: farbror Hans Jørgen Lange, handskemager.

334 Afkald i Stubbekøbing. 31.7.1772, fol.95.
Afkald 31.7.1772 fra Andreas Schricke for arv efter mor Anne til far Johan Schricke.

335 Afkald i Stubbekøbing. 12.12.1772
Afkald fra Marie Bøyesen g.m. Søren Conrad Krøyer, skrædder, der underskriver sig Jørgen Conrad Krøyer for arv efter mor Margrethe [Christiansdatter Lund, skifte 16.4.1765 lbnr.288, der var g.m. Villum] Bøyesen.

336 Annike Kannike i Stubbekøbing, der døde 1.6.1772, fol.96.
A:
1) bror Christen Krøll, skomager i Nysted.

337 Frederik Jørgensen i Stubbekøbing. 8.6.1771, fol.97B, 107B.
A:
1) morbror [Dines Hansen, skifte 5.7.1763 lbnr.278]. 2B:
a Hans Dinesen ved Danzig
b Niels Dinesen 24, hos sin mor i Stubbekøbing. Afkald 2.11.1773.
Desuden nævnes afdødes afdøde far Jørgen Frederiksen.

338 Afkald i Stubbekøbing. 18.1.1773, fol.100B.
Afkald 18.1.1773 fra Anne Simonsdatter g.m. Jens Jensen Møller i Lillebrænde
for arv efter far Simon Jensen Raae
til mor Else Andersdatter.

339 Laurids Andersen i Stubbekøbing. 20.1.1773, fol.101.
E: Martha Hemmingsdatter. LV: Hans Jensen Neble, der ægter enken. A:
1) farbror Mikkel Skytte i Bregninge, død. 6B:
a Jørgen Skytte
b Anne Skytte 19
c Anders Skytte 18
d Jens Skytte 14
e Hans Skytte 12
f Maren Skytte 10
2) faster, død. E: Laurids Eriksen. 3B:
a Maren Lauridsdatter 22
b Karen Lauridsdatter 19
c Jens Lauridsen 12
3) farbror Laurids Hare i Virket, død. 6B:
a Anne lauridsdatter 20
b Karen Lauridsdatter 18
c Maren Lauridsdatter 16
d Jørgen Lauridsen 13
e Anders Lauridsen 9
f Peder Lauridsen 8
4) faster Anne Andersdatter, død, var g.m. Jacob Pedersen i Bregninge. 2B:
a Anders Jacobsen 2
b Peder Jacobsen, gift i Skjoltrup [i Horbelev sogn]
5) faster Johanne Andersdatter, død, var g.m. Niels Strange i Bregninge. 1B:
a Maren Nielsdatter 9
6) moster, død. 3B:
a Anne Hansdatter g.m. Hans Lise i Særslev ved søn Niels Hansen
b Johanne Hansdatter g.m. Tønnes Pille i Horbelev
c Karen Hansdatter g.m. Jacob Møller, begge døde. 4B:
1 Lisbeth Jacobsdatter g.m. Rasmus Møller i Ore
2 Birthe Jacobsdatter 10
3 Rasmus Jacobsen 5
4 Anne Jacobsdatter 4
7) moster, død. 3B:
a Rasmus Pust i Ore
b Cathrine Jensdatter g.m. Morten Hare i Næs
c Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Olufsen i Åstrup. 2B:
1 Jens Rasmussen 25
2 en datter 20
8) moster, død. 1B:
a Hans trommer i Falkerslev.

340 Mette i Stubbekøbing. 18.5.1773, fol.106.
Enke efter Niels Pedersen, skomager. B:
1) Maren Nielsdatter 20, både døv og dum.
FM: Jørgen Sørensen, drejer, som nærmeste frænde.

341 Else Mortensdatter i Stubbekøbing, der døde 24.1.1774, fol.109.
E: Hans Frandsen.
Første ægteskab med Rasmus Mortensen. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter 23.
FM: morbror Peder Mortensen i Halskov [i Horbelev sogn].

342 Afkald i Stubbekøbing. 25.5.1774, fol.111.
Afkald 25.5.1774 fra Venche Byrresdatter g.m. Søren Rechen, bager i Nysted
for arv efter mor Margrethe gift Bøyesen
og efter halvbror Mathias Bøyesen.

343 Henrik Steensen, feltskær i Stubbekøbing, der døde 16.5.1774, fol.111.
A:
1) bror, død. 1B:
a Birgitte Brenne g.m. Johan Casper, møller i Toreby mølle.

344 Peder Nielsen, grovsmed i Stubbekøbing. 9.1.1775, fol.120.
E: Johanne Ibsdatter. LV: Ditlev Staal. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter 26
2) Niels Pedersen 24
3) Ib Berrig 17
4) Kjeld Pedersen 13.
FM: Søren Bladt.

345 Cathrine Rasmusdatter i Stubbekøbing, der døde 15.11.1774, fol.122B.
E: Mathias Winther.
Første ægteskab med [Mourids Møller, skifte 5.3.1755 lbnr.229]. B:
1) Anne Marie Mouridsdatter g.m. Jens Madsen Schiær
2) Karen Magdalene Mouridsdatter, nu i København, enke efter Enevold [Johan Bahlsted], snedker. Hendes datter Marie Kirstine på 5 år opdrages her på stedet.
[Andet ægteskab med Peder Poulsen Vibe, begravet Stubbekøbing 19.2.1763]. (Se lbnr.263).

346 Maren Rasmusdatter i Stubbekøbing. 11.8.1775, fol.126.
E: Peder Pedersen, pibemagersvend. B:
1) Rasmus Pedersen 1½.
Afdøde døde 10.8.1775 af en lynnedslag.

347 Jochum Bochardt, bager i Stubbekøbing, der døde 29.9.1775, fol.127.
E: Anne Elisabeth. LV: Niels Christian Benzon. B:
1) Johan Jochumsen 11
2) Jesper Engberg 8½.
FM: morbror Hans Engberg.

348 Hans Kiende, sejlingsmand og hustru Bodil Skytte i Stubbekøbing. 19.8.1775, fol.129.
Hans A:
1) bror Peder Kiende i Flensborg, død. 2B:
a Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Olufsen i Flensborg
b Cathrine Pedersdatter, død. 3B:
1 Mette
2 Malene 19
3 Anne Cathrine
2) bror, død. 1B:
a Hans Kiende, død. 7B:
1 Margrethe Hansdatter
2 Maren Hansdatter
3 Johanne Hansdatter
4 Rasmus Hansen
5 Bodil Hansdatter
6 Cathrine Hansdatter
7 Karen Hansdatter, alle hos mor i Næs.
Hendes A:
1) søster Maren Skytte g.m. Rasmus Trane i Maglebrænde
2) bror Peder Væver i Maglebrænde, død. 2B:
a Karen Pedersdatter 16
b Margrethe Pedersdatter 10.

349 Anders Rasmussen Piet, snedker. 29.8.1775, fol.133.
E: Anne Elisabeth. LV: Jørgen Olufsen. A:
1) halvbror Jens Rasmussen Piet i Havnsø [i Gundslev sogn]
2) halvbror Jørgen Rasmussen, tømrer i Gundsømagle.
Afdøde døde 8.6.1775.

350 Anne Pedersdatter i Stubbekøbing. 13.11.1775, fol.134.
E: Bertel Nygaard. B:
1) Ulrikke Bertelsdatter 23
2) Hans Bertelsen 21
3) Maren Bertelsdatter 18
4) Anders Bertelsen 16
5) Christian Bertelsen 9.
FM: Christian Gøttrup.

351 Jørgen Sørensen, drejer i Stubbekøbing, [begravet 2.4.1776], fol.135B.
Enkemand efter [Mette Hansdatter, skifte 6.2.1742 lbnr.172]. Afkald fra B:
1) Søren Jørgensen Drejer
2) Dorthe Cathrine Drejer.

352 Birthe Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Stubbekøbing, der døde 23.12.1775, fol.135B.
A:
1) søster Maren Lauridsdatter enke i Systofte hos sin datter g.m. Jørgen Wied samme sted
2) bror Oluf Lauridsen, [skifte 30.11.1756 lbnr.237]. 2B:
a Laurids Olufsen 25, i Nakskov
b Else Christine Olufsdatter 20, i København
FM: stedfar Johan Lund i Stubbekøbing.

353 Margrethe [Jespersdatter] i Stubbekøbing, der døde 2.1.1776, fol.138.
Enke efter Rasmus Lauridsen, [skifte 7.8.1767 lbnr.305]. B:
1) Peder Rasmussen 15
2) Maren Kirstine Rasmusdatter 13
3) Margrethe Rasmusdatter 10.
FM: farbror Christoffer Lauridsen.

354 Jacob Majlandt, drejer i Stubbekøbing. 2.1.1776, fol.139B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Jørgen Lange. B:
1) Marie Jacobsdatter 9
2) Cathrine Jacobsdatter 5
3) Anne Grethe Jacobsdatter 2
4) en søn 2.
FM: født værge Peder [Hansen] Brygger, skoleholder i Sundby [i Stadager sogn].
Afdøde døde 1.1.1776.

355 Margrethe Hansdatter i Stubbekøbing. 18.6.1776, fol.141.
E: Jeppe Pedersen, væver. B:
1) Peder Jepsen 11.

356 Karen Madsdatter i Stubbekøbing. 1.5.1776, fol.142B.
E: Mikkel Born. B:
1) Maren Mikkelsdatter 10.
FM: Jørgen Olufsen.
Desuden næves at enkemanden har 4 sønner og 5 døtre i live, hvoraf de 8 er i København. (Se lbnr.392).

357 Filip Ernst Bøhn, løjtnant i Stubbekøbing. 19.4.1776, fol.143B.
E: Engel Marie Hildebrandt. LV: Søren Bladt.
Første ægteskab med [Kirsten] Gerlev, [skifte 2.8.1751 lbnr.210]. B:
1) David Michael Bøhn, sergent i København
2) Ursula (Aarsele) Margrethe Bøhn g.m. Niels Hansen Ejlstrup, birkeskriver i Tved skolehus på Lolland
3) Marianne Bøhn, uvist hvor
4) Johan Christoffer Bøhn i København
5) Marie Kirstine Bøhn i Radsted.

358 Jeppe Kiep, skomager, 80 år gammel i Stubbekøbing, der døde 9.6.1776, fol.146B.
E: Johanne. B:
3) Cathrine Kiep g.m. Rasmus Joensen i Egense.
Første ægteskab med Gunde. B:
1) Jeppe Kiep, væver
2) Hans Kiep, død. 1B:
a Niels Hansen Kiep 16.

359 Johanne Marie i Stubbekøbing. 9.4.1776, fol.147B, 161B.
Enke efter Peder Nellemann. B:
1) Maren Christine Nellemann 19
2) Ludvig Pedersen Nellemann 17, på Skørringegård.
FM:
1 Rasmus Bogø i Torkilstrup, som nærmeste frænde
2 søskendebarn Jesper Nielsen i Stubbekøbing
3 Mogens Nellemann til Lerbæk [i Hover sogn]. Børnenes arv overføres til Koldinghus amt overformynderi.
Afdøde døde 8.4.1776.

360 Jørgen Sørensen, drejer i Stubbekøbing, der døde 29.3.1776, fol.152B, 154B.
E: Gertrud Pedersdatter. LB: Niels Benzon. B:
3) Dorthe Kirstine Jørgensdatter g.m. Johan Wigand, strømpemager i København.
Første ægteskab med [Mette Hansdatter, skifte 6.2.1742 lbnr.172]. B:
1) Søren Jørgensen 40, møllersvend i København
2) Karen Marie Jørgensdatter g.m. Christoffer Sibbern, sadelmager i Stubbekøbing.

361 Herman Koch i Stubbekøbing. 12.4.1776, fol.153.
E: Anne Cathrine Hühnemörder (Hønnemyre). LV: Henrik Vick, forvalter. B:
1) Ernst Brandt Hermansen 4½
2) Hans Frederik Hermansen 2¾.
FM: Henrik Hansen Snee, væver.

362 Agnes Hedvig Basse i Stubbekøbing, der døde 29.8.1776, fol.156, 199B, 224B, 228.
E: Filip Hoffenblad, skipper. Ved likvidationsforretning 30.4.1782 er han g.m. Else Kirstine Olufsdatter. B:
6) Christoffer Poulsen Hoffenblad 8
7) Filip Hoffenblad 6.
FM: Søren Bladt.
Første ægteskab med [Poul Hansen Schmidt, skifte 4.5.1765 lbnr.291]. B:
1) Frederik Poulsen Schmidt 24
2) Hans Poulsen Schmidt 21
3) Jens Poulsen Schmidt 20, der druknede. Arven deles 26.2.1783
4) Egidia Cathrine Poulsdatter Schmidt 19. Ved afkald 26.1.1781 er hun g.m. Nikolaj Hansen Wendorph i København
5) Marie Margrethe Poulsdatter Schmidt 18.

363 Niels Viemose, væver i Stubbekøbing, der døde 7.3.1776, fol.158.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Jens Viemose 14
2) Benjamin Viemose 10.

364 Karen Oles i Stubbekøbing, der døde 22.4.1776, fol.160B.
Enke. B:
1) Anne Else, gift i København.

365 Anne Sofie Lauridsdatter Wandal (Vandel) i Stubbekøbing, der døde 11.3.1776, fol.162.
Enke efter Michael Johansen Berner.
Testamente af 25.1.1761.
Hans A:
0) forældre [Johan Berner, skovfoged i Sortsø i Gundslev sogn og Marie Clausdatter]
1) søster Cathrine Berner g.m. Rasmus Olufsen i Lillebrænde
2) bror Christian Berner, død. 1B:
a Kirstine Berner hos stedfar Rasmus Halling i Sortsø
3) søster [Anne Kirstine Johansdatter Berner, død Gundslev 23.12.1735, var g.m. Jens Hansen Listrup, degn i Ønslev, begravet Ønslev 9.10.1767]. 1B:
a Hans [Jensen] Listrup, degn i Ønslev.
Hendes A:
0) forældre [Laurids Jacobsen Wandal, stadsinstrumentist i Nyborg, død 23.8.1731 og Alhed Marie Henriksdatter, begravet Nyborg Frue 22.11.1736]
1) søster Anne Marie Wandal, enke efter Hans Møller i Torkilstrup
2) søster Anne Elisabeth Wandal g.m. Peder Brøgger, skoleholder i Sundby
3) søster Karen Lauridsdatter Wandal g.m. Jens Wiinholt prokurator i Randers
4) søster Anne Margrethe Wandal g.m. Bagge i Drammen i Norge
5) bror Jacob Wandal, [stadsmusikant i Nyborg, død 11.2.1757 i Vemmenæs på Tåsinge på en rejse. Første ægteskab med Anne Charlotte Pedersdatter Top, skifte Nyborg 10.4.1749 lbnr.795]. 4B:
a Laurids Wandal, stadsmusikant i Nyborg
b Peder Top Wandal, sub-bibliotekar på det kongelige Bibliotek i København
c Vilhelm Wandal, over 30 år, trompeter på et skib til Kina
d Alhed Marie Wandal hos sin fætter Didrik [Pedersen] Top, præst i Slagelse, [Mikkel].
Litteratur: Begravede på Nyborg kirkegårde af F. Crone i: Personalhistorisk Tidsskrift 1887 side 46-61. Heri side 60: Jacob Wandal.

366 Bertel Nygaard, skrædder i Stubbekøbing. 19.5.1778, fol.169B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 13.11.1775 lbnr.350]. B:
1) Ulrikke Bertelsdatter 29, i Nykøbing
2) Hans Bertelsen 25
3) Maren Elisabeth Bertelsdatter 22, i Gundslev præstegård
4) Anders Bertelsen 19, i lære i Nykøbing
5) Christian Bertelsen 13.

367 Niels Dinesen, matros i Nykøbing. 5.5.1778, fol.172.
Karen Poulsdatter.LV: Jacob Pedersen. B:
1) Dines Nielsen 1½.
FM: Poul Pedersen.
Afdøde døde 2.5.1778 i København.

368 Maren Villumsdatter i Stubbekøbing. 21.12.1778, fol.173.
E: Jeppe Kiep, væver. A:
1) bror Hans Villumsen i Neble [i Stege landsogn sogn] på Møn
2) bror, død. 2B:
a Hans Andersen i Vindeby [i Fanefjord sogn] på Møn
b Sidsel Andersdatter g.m. Hans Jørgensen i Askeby [i Fanefjord sogn] på Møn
3) søster, død. 2B:
a Hans Andersen 26, soldat i Ore på Falster
b Christen Andersen i Ore
4) halvsøster Johanne Villumsdatter g.m. Oluf Jørgensen i Fårup.

369 Skøde i Stubbekøbing. 18.2.1779, fol.175B.
Skøde af 18.2.1779 fra Niels Benzon, købmand i Stubbekøbing til Peder Samuel [Sørensen] Dorn, kapellan i Stubbekøbing.

370 Jørgen Olufsen, snedker i Stubbekøbing. 6.2.1779, fol.176.
E: Sidsel Elisabeth. LV: Hans Jørgen Lange, handskemager. B:
1) Mette Christiane Jørgensdatter 8
2) Mette Christine Jørgensdatter 4.
FM: farbror Oluf Olufsen Schmidt, skomager.

371 Margrethe Sofie Villumsdatter i Stubbekøbing, der døde 14.12.1778, fol.178.
E: Hans Hansen Fich, handskemager. B:
2) Margrethe Christine 4
3) Johannes 1½.
FM: Hans Jørgen Lange.
Første ægteskab med Johan Filip Lange, [skifte 15.11.1771 lbnr.333]. B:
1) Filip Johansen 12.

372 Baltser Fich, toldbetjent i Stubbekøbing. 1.12.1778, fol.180.
E: Elsebeth. LV: Søren Bladt. B:
1) Megtilde Utilia Baltsersdatter 7½.
FM: Henrik Fich, forvalter.

373 Margrethe Kirstine Schmidt i Stubbekøbing, der døde 3.1.1778, fol.182.
Enke efter [Niels] Joensen, [skifte 25.2.1766 lbnr.297].
Testamente af 30.11.1777, hvorefter arven tilfalder Stubbekøbing kirke.

374 Jørgen Jensen Lunde i Stubbekøbing. 18.5.1779.fol.188.
A:
1) far Jens Nielsen Lunde i Maglebrænde.
Afdøde døde 23.3.1779.

375 Lorents Lange, handskemagersvend i Stubbekøbing. 4.3.1779, fol.189B.
A:
0) forældre [Filip Lange, skifte 7.1.1763 lbnr.262 og Maren Kirstine [Johansdatter, skifte 5.5.1750 lbnr.200]. B:
1) bror Johan Filipsen Lange, [skifte15.11.1771 lbnr.333]. 1B:
a Filip Johansen 12
2) bror Hans Jørgen Lange.
Fars andet ægteskab med [Anne Elisabeth Mathiasdatter]. B:
3) halvsøster Gertrud Kirstine Lange 27
4) halvsøster Maren Christine Lange 25, i København
5) halvbror Mathias Lange 20
6) halvbror Christen Lange 17.

376 Lisbeth [Majlandt] i Stubbekøbing. 31.3.1779, fol.191B.
Enke efter Adolf Suppli, [skifte 11.11.1769 lbnr.316].
4) Daniel Adolfsen 15
5) Lisbeth Adolfsdatter 13.
Af første ægteskab B:
1) Isak
2) Jacob
3) Johannes, gift i Vordingborg.

377 Johan Lund i Stubbekøbing. der døde 13.10.1779, fol.193.
E: Maren Mortensdatter. LV: Christian Fogt. B:
1) Birthe Marie Johansdatter Lund g.m. Nikolaj Nielsen Højer, styrmand i København.
Enkens første ægteskab med [Oluf Lauridsen, skifte 30.11.1756 lbnr.237]. Af børn nævnes B:
1) Laurids Olufsen.

378 Kjeld Davidsen i Stubbekøbing. 18.9.1779, fol.195B.
E: Sidse Olufsdatter. LV: søsters mand Simon Matros. B:
1) David Kjeldsen 10
2) Oluf Kjeldsen 2.
FM: mosters mand Jeppe Kiep.

379 Hans Jørgen Lange, handskemager i Stubbekøbing. 31.1.1780, fol.197.
E: Maren Nikolajsdatter. LV: stedfar Christian Gøttrup. A:
0) forældre [Filip Lange, skifte 7.1.1763 lbnr.262 og Maren Kirstine [Johansdatter, skifte 5.5.1750 lbnr.200]. B:
1) bror Johan Filipsen Lange, [skifte15.11.1771 lbnr.333]. 1B:
a Filip Johansen 12.
Fars andet ægteskab med [Anne Elisabeth Mathiasdatter]. B:
3) halvsøster Gertrud Kirstine Lange
4) halvsøster Maren Christine Lange, i København
5) halvbror Mathias Lange 21
6) halvbror Christen Lange 18.
Afdøde døde 30.1.1780.

380 Bernt Pedersen, klejnsmed i Stubbekøbing, der døde 12.6.1780, fol.201.
E: Bodil Cathrine. LV: Peder Pilger. B:
1) Peder Gert Berntsen 5
2) Martha Christine Berntsdatter 3½.
FM: Mikkel Mortensen.

381 Maren Pedersdatter i Stubbekøbing. 12.7.1780, fol.204.
E: Henrik Isaksen, pottemager. B:
1) Isak Henriksen, gift i Køge
2) Daniel Henriksen 21, pottemagersvend på stedet
3) Lisbeth Cathrine Henriksdatter 37, på stedet.

382 Johanne Kirstine Brasen i Stubbekøbing. 4.9.1780, fol.207.
E: Christian Benzon, købmand. B:
1) Dorthe Laurense Benzon 4
2) Christian Benzon 2
3) Johanne Christine Benzon 1½.
FM:
1 Thøger [Hansen] Stistrup, præst i Gundslev på Falster
2 Niels Benzon, købmand i Stubbekøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1780.
Samfrændeskifte 4.9.1780.

383 Ann Christine i Stubbekøbing. 17.5.1891, fol.208.
E: Anders Pedersen, væver. B:
1) Karen Marie Andersdatter 10
2) Else Andersdatter 2.

384 Gabriel Bisgaard i Stubbekøbing, der døde 27.9.1780, fol.209.
E: Marie Elisabeth. Arvingerne menes at være A:
1) søster på Fyn
2) halvbror Svane, matros på Holmen i København
3) halvsøster Frederikke Svane i København.

385 Anne Marie i Stubbekøbing. 24.1.1782, fol.214.
E: Johan Kuntz, skrædder. B:
1) Johan Peder Kuntz 12.
Afdøde døde 1771 i København, men der blev ikke er afholdt skifte.

386 Laurids Rasmussen, vægter i Stubbekøbing, der døde 28.11.1780, fol.214B.
E: Kirsten Andersdatter. B:
1) Anders Lauridsen 7.
FM: Søren Bladt.

387 Inger Marie Hollænder, ugift i Stubbekøbing, der døde 2.4.1781, fol.216.
A:
1) søster Silke Marie Hollænder i København
2) søster Birgitte Hollænder i Stege
3) søster Anne Hollænder g.m. Krøger, degn i Vester Kippinge.
FM: Søren Bladt.

388 Anne Pils i Stubbekøbing. 13.4.1782, fol.219.
E: Henrik Hansen, væver. B:
1) Anne Marie Henriksdatter 25
2) Hans Henrik Henriksen 23
3) Else Henriksdatter 14.
FM: Mikkel Hansen, som nærmeste frænde.
Afdøde døde 7.4.1782.

389 Inger Jensdatter. i Stubbekøbing, der døde 16.9.1782, fol.220B.
E: Erik Pedersen, skomager. B:
1) Else Marie Eriksdatter 10
2) Jens Peder Eriksen 7, der døde.

390 Simon Christoffersen i Stubbekøbing. 28.11.1781, fol.222.
E: Mette Olufsdatter. B:
1) Anne Margrethe Simonsdatter 10
2) Cecilie Margrethe Simonsdatter 3
3) Christoffer Simonsen 1.

391 Afkald i Stubbekøbing. 6.2.1783, fol.223.
Afkald af 6.2.1783 fra Christian Stadager til bror Eskild Stadager for arv efter deres mor.

392 Mikkel Born, toldbetjent i Stubbekøbing. 2.12.1782, fol.223.
E: Anne Henriksdatter Gundelach.
Af første ægteskab B:
1) Johan Born i Ravnsø [i Nørre Alslev sogn]
2) Jørgen Born i København
3) Poul Born i København
4) Christian Born på Sjælland
5) Marie Lisbeth Born g.m. et postbud til Hamborg i København
6) Kirsten Born g.m. en murersvend i København
7) Barbara Born g.m. en smedesvend i København
8) Karen Born i Nykøbing
9) Maren Born, på stedet.
Andet ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 1.5.1776 lbnr.356]. B:
10) Maren Mikkelsdatter.

393 Anne Dorthe Jochumsdatter Schultz i Stubbekøbing, der døde 1.2.1783, fol.225B, 255B.
E: Johan Kuntz, skrædder. A:
0) forældre [Jochum Schultz, skifte 12.12.1753 lbnr.217 og Margrethe Christiansdatter]. B:
1) bror, død. 1B:
a Jacob Schultz 17, i skomagerlære.
Fars første ægteskab med [Vibeke Mikkelsdatter, skifte 17.11.1729 lbnr.112]. B:
2) halvbror Adam Schultz, død. 4B:
a Anne Adamsdatter 26, i Sønder Kirkeby. Ved afkald 10.2.1785 er hun g.m. Hans Rasmussen i Sønder Kirkeby
b Margrethe Adamsdatter 25, i Sønder Kirkeby præstegård
c Karen Adamsdatter 23, i Sønder Vedby
d Maren Adamsdatter 20, i Særslev.
FM: morbror Peder Lauridsen Mysen i Sønder Kirkeby.

394 Maren Elisabeth Rasmusdatter Perlestikker i Stubbekøbing, der døde 14.12.1781, fol.229. 256B, 281.
E: Gabriel Lindenberg, bortløben for mere end 15 år siden og formenes at være død. A:
0) forældre [Rasmus Christensen Perlestikker, kapellan i Fodby, død 2.10.1728 og Magdalene Pedersdatter Møller, død 16.6.1756]. B:
1) bror Peder Rasmussen Perle, [præst i Rørbæk, Grynderup og Stenild, skifte Gislum herred gejstlig 8.8.1765 lbnr.57]. 1B:
a Ebenezer Sadolin Perle
2) søster Charlotte [Helene] Amalie Rasmusdatter, [skifte Musse herred gejstlig 16.1.1760 lbnr.133], var g.m. [Severin Bertelsen Woller, skoleholder i Stubberup i Herritslev sogn] 1B:
a Anne Elisabeth Woller. der døde
3) søster Johanne Rasmusdatter Perlestikker g.m. [Oluf Rasmussen] Top, degn i Horbelev og Falkerslev
4) søster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Peder Flesborg i Nysted, begge døde. 2B:
a Niels Pedersen Flesborg, snedkersvend. Ved afkald 12.5.1787 er han i Elberig i Preussen
b Anne Elisabeth Pedersdatter Flesborg g.m. Josef Hansen Wejer, kordegn i Nysted.

395 Johanne Margrethe Mengel i Stubbekøbing. 8.10.1783, fol.233.
E: Laurids Neble, bager. B:
1) Hans Filip Lauridsen 7
2) Anne Margrethe Lauridsdatter 3.
Afdøde døde 1.10.1783.

396 Maren i Stubbekøbing, der døde 14.9.1783, fol.236.
Enke efter Johan [Anton] Metzgen, guldsmed i København, [død 1782]. B:
1) Johan Georg Metzgen 8
2) Frederik Metzgen 5.
FM:
1 farbror Peder Metzgen, gartner på Ore [i Åstrup sogn]
2 farbror Mathias Metzgen.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Grethe
2 afdødes søster Bente
3 afdødes søsters mand Jacob Fogh, skomager
4 afdødes mands bror Morten Metzgen i København.
[Afdøde var kommet til Stubbekøbing for et halvt år siden].

397 Afkald i Stubbekøbing. 11.6.1784, fol.243.
Afkald 11.6.1784 fra mor til afdøde Christine Johansdatter, [begravet 14.6.1784] E: Peder Eisenberg, skrædder i Stubbekøbing, der ingen arv forlanger efter sin afdøde datter.

398 Anne i Stubbekøbing, der døde 29.9.1784, fol.243.
Enke efter Jesper Engberg, [skifte 10.5.1763 lbnr.277]. B:
1) Anne Elisabeth Engberg g.m. Dyrlev Jæger, bager i København
2) Karen Magdalene Engberg g.m. Christian Møller, bager i København
3) Jesper Engberg, bager i Nykøbing
4) Hans Engberg, bager i Stubbekøbing.

399 Anne Margrethe Rudolfs i Stubbekøbing, der døde 20.10.1784, fol.247.
E: Casper Samuelsen, pottemager. A:
1) søster Cathrine g.m. Oluf Svendsen i Moseby
2) bror Christian, død. 3B:
a Johan Christiansen, smed i Moseby
b Niels Christiansen i Moseby
c Anders Christiansen, uvist hvor.

400 Hans Frandsen i Stubbekøbing, der døde 17.1.1784, fol.249.
E: Kirsten Isaksen. LV: Peder Pilger. B:
1) Gertrud Hansdatter 7
2) Karen Hansdatter 5
3) Isak Hansen 3 uger.
FM: født værge Rasmus Frandsen.
[Første ægteskab med Else Mortensdatter, skifte 24.1.1774 lbnr.341].

401 Engel Marie Hildebrandt i Stubbekøbing, der døde 18.4.1784, fol.250B.
Enke efter Filip Ernst Bøhn, afskediget løjtnant, [skifte 19.4.1776 lbnr.357]. A:
0) forældre [Hildebrandt Sørensen i Nakskov, skifte Nakskov 21.9.1750 lbnr.1723 og Anne Cathrine Johansdatter Krag, skifte 8.8.1731 lbnr.1348]. B:
1) søster Anne Hildebrandt i København, enke efter Johan Flügger
2) søster Dorthe Cathrine Hildebrandt i København.
Fars andet ægteskab med [Mette Marie Poulsdatter, skifte 2.12.1759 lbnr.1980]. B:
3) halvsøster Cathrine Hildebrandt gift i Nakskov
4) halvbror Ditlev Flindt Hildebrandt i Bergen i Norge.

402 Abigael Bering (Bierring) i Stubbekøbing. 10.2.1785, fol.254
E: Niels Benzon, postmester. B:
1) Anne Marie Bering 3
2) Christian Benzon Bering 1½.
FM: [Christian Henrik] Bering i Moseby, præst [i Åstrup].
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1784.

403 Proklama i Stubbekøbing. 11.3.1785, fol.256.
Arvinger og kreditorer i stervboet efter afdøde Madam Thuesen, født Toft. indkaldes.

404 Afkald i Stubbekøbing. 12.9.1785, fol.256B.
Afkald fra forstanderen i Nykøbing Hospital for arv efter Johanne Lauridsdatter i Stubbekøbing, der havde arv efter sin mor efter skifte 1739.

405 Villads [Nielsen] Svingelberg, guldsmed i Stubbekøbing. 5.6.1785, fol.257.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Pilger, købmand. A:
1) søster Madam Krog, enke i Nykøbing
2) søster [Marie Sofie Svingelberg] g.m. [Jørgen Christian] Svane, guldsmed i Nykøbing
2) bror Hans [Nielsen] Svingelberg, [skoleholder i Grænge, skifte Musse herred gejstlig 30.10.1769 lbnr.163]. 1B:
a Sille Sofie Svingelberg i København.
Afdøde døde i Magleby på Møn og er begravet der.

406 Anne Haagensdatter i Stubbekøbing. 6.3.1786, fol.261.
E: Hans Fogt (Fogt).
Af første ægteskab B:
1) Jacob Pedersen Høfding
2) Erik Pedersen Høfding, dum og døv.
[Andet ægteskab med Rasmus Nielsen Holm, skifte 20.1.1770 lbnr.322].

407 Hans [Jensen] Neble, skomager i Stubbekøbing. 19.12.1785, fol.264B.
E: Martha Hemmingsdatter. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 10
2) Jens Hansen 9
3) Maren Hansdatter 6
4) Hemming Hansen 5
5) Karen Hansdatter 6 mdr. der døde.
FM:
1 farfar Jens Neble
2 farbror Rasmus Neble.

408 Margrethe Cathrine i Stubbekøbing. 10.4.1786, fol.266B.
E: Niels Mortensen. B:
2) Abel Christine 11.
Af første ægteskab B:
1) Hans Peder Strange 18, der døde 2,4,1786, dagen efter sin mor.

409 Afkald i Stubbekøbing. 13.6.1786, fol.269.
Afkald 13.6.1786 fra Birthe Marie Schmidt g.m. Mathias Lange
for arv efter mor Mette Marie
til far Johannes Rasmussen Schmidt.

410 [Margrethe Eg] i Stubbekøbing, der døde 3.11.1785, fol.269, 290B.
Enke efter Christian Kehlet, kammerråd. Testamente.
Hans A:
1) bror Hans Kehlet, kontrollør og postmester i Ærøskøbing
2) bror Jeppe Kehlet, død. 1B:
a Jeppe Kehlet
3) søster Mette Cathrine Kehlet Bager, død, var g.m. Jens Christensen Svane. 3B:
a Hans Bager, død. 3B:
1 Rasmus Bager på Ærø
2 David Bager på Ærø
3 Mette Bager på Ærø
b Jeppe Bager på Ærø
c Ellen Cathrine Bager g.m. Johan Christian With i Kiel
4) søster Karen Kehlet, død. 1B:
a Christine Magdalene Wigholt i Holsten.
Hendes A:
1) søster i Stubbekøbing. enke efter Jæger
2) halvbror Hans Nielsen Berg i Holkorens? Ving ved Arendal i Norge.

411 Jacob Pedersen Høfding, sejlingsmand i Stubbekøbing. 26.4.1786, fol.269B.
E: Johanne Lisbeth Jensdatter. LV: Peder Pilger. B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter 19
2) Petra Jacobe Jacobsdatter 16
3) Jens Jacobsen 11
4) Karen Marie Jacobsdatter 10
5) Hans Jacobsen 6
6) Else Cathrine Jacobsdatter 6
7) Lisbeth Jacobsdatter 4
8) Sisse Jacobsdatter 2½.
FM: Christian Gøttrup.

412 Anne Hansdatter i Stubbekøbing. 24.2.1786, fol.272.
E: Peder Jensen Jyde. B:
1) Anne Magdalene Pedersdatter 20.

413 Hans Christensen, bager i Stubbekøbing, der døde 22.4.1786, fol.273B.
E: []. LV. Ibsen. A:
1) bror Jacob Christensen, bager i Vordingborg
2) bror Bertel Christensen, skomager i Næstved
3) søster, død. 6B:
a Laurids, gift i Vordingborg
b Christian, på stedet
c Hans, skomagersvend i Næstved
d Inger
e Anne
f Christiane.

414 Jørgen Rasmussen, skomager i Stubbekøbing. 23.2.1786, fol.277.
E: Karen Marie.
Første ægteskab med [Christine Akelejesdatter, skifte 28.11.1764 lbnr.287]. B:
1) Karen Marie Jørgensdatter g.m. Laurids Frederiksen, skomager
2) Marianne Jørgensdatter g.m. Peder Eisenberg, skrædder.

415 Anne Marie Mouridsdatter i Stubbekøbing. 20.6.1786, fol.278B.
E: Jens Schiær. B:
1) Mourids Jensen 24, skomagersvend
2) Ellen Christine Jensdatter 23
3) Cathrine Jensdatter 20
4) Mads Jensen 16, i skomagerlære
5) Christian Jensen 13
6) Margrethe Jensdatter 10.

416 Hans Lydersen, skomager i Stubbekøbing. 27.5.1786, fol.279B.
E: Lisbeth [Jørgensdatter]. B:
1) Peder Hansen 17, i væverlære
2) Jørgen Hansen 15
3) Anne Gertrud Hansdatter 9.

417 Christoffer Sibbern, sadelmager i Stubbekøbing. 22.2.1786, fol.280.
E: Karen Marie. LV: Peder Pilger. A:
1) bror Sibbern, sadelmager i Sakskøbing
samt 2 halvsøskende i Glücksburg og Flensborg.

418 Eskild Peder Stadager, købmand i Stubbekøbing. 30.6.1787, fol.281B.
E: Anne Birgitte Borch. LV: Frederik Christian Nørager, købmand i Vordingborg, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Stadager 3
2) Jørgen Nikolaj Stadager 1½.
FM: farbror Christian Stadager i Stubbekøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 23.3.1787.
Samfrændeskifte 30.6.1787.

419 Marie Elise i Stubbekøbing, der døde 1.3.1787, fol.283.
Enke efter Gabriel Bisgaard, maler, [skifte 27.9.1780 lbnr.384]. A:
A:
1) søster, død. 1B:
a en datter, der tjente på Søholt på Lolland. Uden ægteskab B:
1 Louise 25 i Vejringe i Åstrup sogn.
FM: Christoffer Frimann i Vejringe.

420 Henrik Hansen Snee, væver i Stubbekøbing. 6.7.1787, fol.285.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Henriksdatter 32
2) Hans Henriksen 29
3) Else Cathrine Henriksdatter 21.
Afdøde døde 5.7.1787.

421 [Peder Jacob] Pedersen, musikant i Stubbekøbing. 12.7.1788, fol.286.
Enkemand. B:
1) Peder Pedersen 17
2) Mathias Pedersen.

422 Hans Fich, handskemager i Stubbekøbing. 17.11.1788, fol.287.
E: Lykke Rasmusdatter. LV: far Rasmus Frandsen. B:
2) Hans Fich 6.
FM: morbror Rasmus Rasmussen Lise.
Første ægteskab med Margrethe Bøyesen. B:
1) Margrethe Hansdatter 14.
FM: Søren Bladt.

423 Bodil Cathrine i Stubbekøbing. 3.6.1784, fol.288B.
E: Rasmus [Pedersen] Gyldenberg, der ægter Anne Margrethe [Henriksdatter Gundelach, enke efter [Mikkel] Born, [skifte 2.12.1782 lbnr.392]. B:
2) Cathrine Margrethe Rasmusdatter 9
3) Johan Rasmussen 5½
4) Anne Kirstine Rasmusdatter 2½.
Uden ægteskab B:
1) Marie 16.
FM: Søren Bladt.
Afdøde døde 9.12.1783.

424 Erik Olufsen Sand, musketer i Stubbekøbing. 2.6.1787, fol.290.
E: Sidsel Olufsdatter.
Første ægteskab Birthe Christine. B:
1) Christine 16.

425 Hans Munch Lytzen, ugift i Stubbekøbing. 26.2.1788, fol.291.
A:
1) en bror på Lolland
2) bror Lytzen, revisor i København. 2B:
1) en søn
2) en datter.
FM: født værge Niels Staal, renteskriver i København.

426 Anne Sofie Poulsdatter i Stubbekøbing. 1..12.1789, fol.292B.
Enke efter Mikkel Morten Lund, snedker i Oure.
Af første ægteskab B:
1) Poul Michael Poulsen Lund, hørkræmmersvend i København
2) Anne Poulsdatter Lund g.m. Hans Bjørn, bødker i Slangerup
3) Bodil Cathrine Poulsdatter Lund g.m. Mathias Christian Lund i København
4) Karen Poulsdatter Lund g.m. Otto Cramer i København
5) Zara Poulsdatter Lund g.m. Oluf Akselsen, tømrer i København
6) Abigael Sofie Poulsdatter Lund 21, i København.

427 Inger Bentsdatter i Stubbekøbing. 11.11.1790, fol.296B, 299B, 300B.
E: Hans Bertelsen, skrædder. A:
1) bror, død uden børn
2) søster Karen Bentsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Møller, nattevægter på Hirschholm. 2B:
a Cathrine Lisbeth Jensdatter 9½, her på stedet
b Kirsten Jensdatter 7, i København.
FM: Mathias Lange, handskemager.
Afdøde døde 10.11.1790.

428 Ellen Troelsdatter i Stubbekøbing. 15.12.1790, fol.298.
E: Mourids Jensen Schiær, skomager. A:
1) far Troels Lauridsen i Alstrup i Brarup sogn.

429 Margrethe Hansdatter i Stubbekøbing, der døde 28.2.1791, fol.300.
E: Jens Neble, skomager. B:
1) Jørgen Neble, skomager
2) Peder Neble, skomager
3) Laurids Neble, bager
4) Hans Neble, skifte 19.12.1785 lbnr.407]. 4B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 17
2) Jens Hansen 16
3) Maren Hansdatter 12
4) Hemming Hansen 10.

430 Maren Rasmusdatter, ugift tjenestepige i Stubbekøbing. 4.4.1791, fol.301B, 307B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.4.1791.

431 Thomas Werlin, købmand i Stubbekøbing, der døde 9.5.1791, fol.302, 306, 308B.
E: Christine Nikolajsen. LV: Peder Pilger, købmand. B:
2) Anne Cathrine Werlin 14
3) Nikoline Werlin 11
4) Charlotte Frederikke Werlin 2½.
FM: født værge Niels Tengelsen Werlin.
Første ægteskab med Anne Kirstine Pors. B:
1) Johanne Werlin g.m. Hans Christian Ravn, møller i Vejringe.

432 Else Margrethe Berg i Stubbekøbing. 31.10.1791, fol.313B, 324, 325B, 328B.
E: Hans Bertelsen, skrædder. A:
1) bror Oluf Lauridsen Berg på Gammelstrand i København
2) bror Jørgen Lauridsen i Kongsberg i Norge
3) bror Jens Lauridsen i Kongsberg
4) bror Peder Lauridsen i Kongsberg.
Afdøde var født i Kongsberg.

433 Niels Dinesen i Stubbekøbing. 17.11.1791, fol.314, 315.
Karen Poulsdatter, der døde, skifte 19.12.1791. B:
1) Dines Nielsen 15.
FM: født værge Christian Olufsen, skipper i Hesnæs.
Afdøde døde 16.11.1791.

434 Christian Stadager i Stubbekøbing. 6.12.1791, fol.214B, 324B, 325.
E: Anne Kirstine Pedersen. B:
2) Johannes Stadager 6
3) Eskilline Stadager 4
4) Margrethe Stadager 1½.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Stadager 11.

435 Anne Hansdatter, ugift tjenestepige i Stubbekøbing, der døde 17.1.1792, fol.315B, 323, 329B.
A:
1) bror Peder Hansen Frimann i Ullemarke [i Keldby sogn] på Møn
2) bror Jens Hansen i Ålebæk, død. E: Karen Jensdatter nu g.m. Anders Hemmingsen. 4B:
a Anne Jensdatter 17, der ægter Jens Pedersen i Borre
b Sidsel Jensdatter 13
c Niels Jensen 12
d Karen Jensdatter 9
3) søster Bodil Hansdatter g.m. Peder Hemmingsen i Nørre Vestud [i Borre sogn] på Møn
4) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jørgen Andersen, hjulmand i Stege
5) halvbror Hans Jensen i Ålebæk [i Borre sogn]
6) halvsøster Johanne Jensdatter i Neble, enke efter Hemming Abrahamsen.

436 Hans Borg, [sø]kontrollør i Stubbekøbing, der døde 16.3.1792, fol.317B, 326, 331B, 332B.
Enke efter Elisabeth Flindt.
Testamente af 14.5.1763.
Hans A:
0) mor Maren Jacobsdatter, død
1) moster Birgitte Jacobsdatter, død. 1B:
a Maren Sofie Jonasdatter, enke i Udby på Møn
2) moster Sofie Jacobsdatter, død. 1B:
a Anne Madsdatter, død. 2B:
1 Mads Pedersen i Rødding i Damsholt sogn på Møn
2 Sofie Pedersdatter, død. 2B:
x Margrethe Jacobsdatter g.m. Jens Madsen i Udby
y Maren Jacobsdatter g.m. Niels Christoffersen i Røding.
Hendes A:
0) forældre [Andreas Flindt, købmand i Køge, begravet 5.8.1745 og Marie Hansdatter Osted, død 12.10.1724]
1) [bror Markus Flint, hører i Køge latinskole, skifte Ramsø herred gejstlig 29.6.1760 lbnr.25]
2) søster [Cathrine Flindt, død 29.3.1767], var g.m. Anders Olufsen i Køge, [begravet Køge 7.5.1774]. 5B:
a Oluf Olufsen, toldforvalter i Sakskøbing
b Anders Olufsen, købmand i Køge
c Hans Olufsen, købmand i Køge
d Henrik Olufsen, fuldmægtig i Køge
e Else Olufsen, død. E: Thøger Schat, tolder og prokurator i Køge. 1B:
1 Else Schat.
Litteratur: Gravskrifter og inskriptioner i Kjøge kirke af A. Pedersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1881 side 305-334. Heri side 327: Andreas Flindt og side 331: Cathrine Flindt.

437 Laurids Stub, ugift toldkontrollør i Stubbekøbing. 4.10.1793, fol.332, 338, 341B.
A:
1) søster Karen Stub, på stedet.
FM: søskendebarns mand Markus Pahl, degn i Hellested under Bregentved gods.
Afdøde døde 3.10.1793.

438 Jørgen Scheel, byfoged og byskriver i Stubbekøbing. 20.10.1793, fol.337.
E: Fro Cathrine Staal.
Bevilling til uskiftet bo for enken.
Det angives at afdøde efterlader en søn og en gift datter.

439 Helvig [Sofie Jonasdatter] Schmidt i Stubbekøbing. 13.11.1793, fol.339B.
Enke efter Johan Levith, [skifte 4.8.1770 lbnr.329].

440 Sidsel Jensdatter i Stubbekøbing. 9.1.1794, fol.340, 343, 344B.
E: Jens Mode. B:
3) Jorild Kirstine Jensdatter 14
4) Peder Jensen Mode 11.
Første ægteskab med Jørgen Olufsen Schmidt. B:
1) Mette Kirstine Jørgensdatter 23
2) Anne Cathrine Jørgensdatter 20.
FM: Oluf Olufsen Schmidt.
Afdøde døde 8.1.1794.

441 Anne Marie [Henriksdatter] Appeldorn i Stubbekøbing. 15.1.1794, fol.340B, 344, 345.
E: Johan Jacob Hein (Heim), snedker. B:
1) Johan Henrik Hein 24, hørkræmmersvend i København
2) Daniel Hein 18
3) Frederik Conrad Hein 11.

442 Alhed Jensdatter i Stubbekøbing. 10.7.1794, fol.346, 366B, 368B.
E: Thomas Wulf, murer. B:
1) Maren Elisabeth Wulf, der tjener på Møn.
Afdøde druknede 9.7.1794 på hjemrejse fra Vordingborg.

443 Christiane Brøndlund i Stubbekøbing. 29.7.1794, fol.347B, 366, 384.
Forlovet med Anders Carlsen, der også druknede.
Hans A:
1) mor, på stedet
2) søster Kirsten Carlsdatter g.m. Simon Helgesen i Sundby
3) søster Rebekka Carlsdatter g.m. Hans Olufsen i Gundslev
4) søster Anne Malene Carlsdatter, der også druknede. E: Filip Lange i Stubbekøbing.
Hendes A:
1) mor Marie på Christiansæde, enke efter Richter. LV: inspektør Fasting på Christiansæde
2) halvsøster Charlotte Amalie Richter
3) halvsøster Frederikke Louise Richter.
FM: farbror Daniel Richter, gartner på Christiansæde.
Begge de afdøde druknede 9.7.1794 på hjemrejse fra Vordingborg.

444 Anne Margrethe Mathiasdatter i Stubbekøbing, der døde 28.10.1794, fol.355B, 366B, 368.
E: Peder Kaare, tømrer. B:
1) Jørgen Kaare 24
2) Else Marie Pedersdatter, der er gift
3) Kirsten Pedersdatter.

445 Carl Christian Mønster, toldinspektør i Stubbekøbing. 20.12.1794, fol.356B, 369B, 380.
E: Christine Sofie Rosenqvist. LV: Hof i Falkerslev. B:
1) Hedvig Mønster 23
2) Christine Sofie Mønster 22
3) Peder Hans Mønster 20, student på Københavns universitet
4) Erhard Mønster 19, hos forvalter Mønster på Gammel Estrup i Jylland
5) Hans Rosenqvist Mønster 16, i Helsingør
6) Oluf Mønster 14, i Nykøbing latinskole
7) Antoinette Nikoline Mønster 13
8) Dorthe Mønster 12
9) Frederik Mønster 11
10) Øllegaard Mønster 9
11) Caroline Mønster 8
12) Anne Terkilde Mønster 7
13) Anne Elisabeth Mønster 6.
FM: morfar [Hans] Rosenqvist [Terkildsen Nissen], præst i Søften og Foldby i Jylland.

446 Cathrine Lauridsdatter i Stubbekøbing, der døde 3.3.1795, fol.367B, 377, 386B, 388.
E: Anders Heide, skrædder, der døde 18.6.1796. B:
1) Oluf Andersen 44.

447 Maren [Mortensdatter] i Stubbekøbing. 26.5.1795, fol.371, 377B, 387.
Enke efter Johan Lund, [skifte 13.10.1779 lbnr.377]. B:
3) Birthe Marie Johansdatter Lund
[Første ægteskab med Oluf Lauridsen, skifte 30.11.1756 lbnr.237]. B:
1) Laurids Olufsen, sorenskriver på Færøerne
2) Else Christine Olufsdatter.

448 Henrik Isaksen, pottemager. 4.6.1795, fol.371B, 378B, 389.
E: Margrethe Kirstine [Henriksdatter]. LV: Mathias Lange.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 12.7.1780 lbnr.381]. B:
1) Isak Henriksen i Køge
2) Daniel Henriksen.

449 Mikkel Hansen, væver i Stubbekøbing. 21.6.1795, fol.372B.
E: Maren Christensdatter. LV: Hof i Falkerslev. A:
1) søster [Margrethe Hansdatter, skifte 18.6.1776 lbnr.355, var g.m. Jeppe Pedersen]. 1B:
1) Peder Jepsen, væver
2) halvbror Martin Hansen i København, død uden børn
3) halvbror Niels Mortensen, skomager.

450 Birthe Marie [Lund] i Stubbekøbing, der døde 10.8.1795, fol.373, 377B, 387B.
E: Nikolaj Højer, skipper, der kaldte sig Nikolaj Nielsen Skov. B:
1) Mette Nikoline Højer.
FM: Hans Fogt.

451 Oluf Olufsen Schmidt, skomager i Stubbekøbing. 23.10.1795, fol.374B, 278, 388, 388B.
E: Cecilie Marie. LV: Mogens Huus, sadelmager. B:
1) Anne Olufsdatter 28
2) Oluf Olufsen Schmidt 22
3) Anders Olufsen Schmidt 21
4) Johanne Olufsdatter 18.
FM: Johannes Rasmussen Schmidt, handskemager.

452 Kirsten [Isaksdatter] i Stubbekøbing, der døde 6.4.1796, fol.376, 391B.
E: Johan Anton Fischer, skrædder. B:
3) Anne Sofie Elisabeth 5.
Første ægteskab med Hans Frandsen, [skifte 17.1.1784 lbnr.400]. B:
1) Gertrud Hansdatter 18
2) Karen Hansdatter 16.
FM: Rasmus Frandsen.

453 Christian Friis, undertoldbetjent i Stubbekøbing. 18.4.1796, fol.376B, 390B.
E: Marie. B:
1) Charlotte Amalie Christiansdatter 9
2) Else Marie Christiansdatter 7
3) Bedse Christiansdatter 2.
Afdøde døde i København.

454 Gertrud Lange i Stubbekøbing. 3.5.1796, fol.379B, 381B, 389B, 560B.
E: Johan Drevsen, bager. B:
1) Filip Frederik Drevsen 6.
FM: Mathias Lange, handskemager.

455 Niels Olufsen Holting, drejer i Stubbekøbing, der døde 8.4.1797, fol.392B, 294, 399B.
E: Anne Margrethe. LV: Ib Pedersen, smed. B:
1) Nikoline Lene Nielsdatter 7
2) Inger Christine Nielsdatter 2.
FM: Mogens Huus, sadelmager.

456 Morten Rasmussen, ugift gårdskarl i Stubbekøbing. 27.4.1797, fol.392B, 399B, 419B.
A:
1) bror Niels Rasmussen
2) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Frederik Rasmussen i Skjern. 3B:
a Rasmus Frederiksen 18
b Oluf Rasmussen 15
c Jens Rasmussen 12
3) halvbror Jens Mortensen i Skovby. E: Marie Jensdatter nu g.m. Rasmus Jensen i Skovby. 1B:
a Anne Jensdatter 18
4) halvsøster Anne Rasmusdatter 21, hos stedfar Jørgen Wert i Skovby
5) halvsøster Christence Rasmusdatter 18, hos stedfar Jørgen Wert
6) halvbror Hans Rasmussen 14, hos stedfar Jørgen Wert
Afdøde døde 26.4.1797.

457 [Anne Christine Frandsen] i Stubbekøbing. 28.5.1797, fol.395.
Enke efter Andreas Berg, tolder. B:
1) Mathias Berg, skipper i København
2) [Maren Berg] g.m. Ditlev Staal, hofagent
3) [Anne Elisabeth] Berg.

458 Anne Elisabeth i Stubbekøbing, 459 der døde 31.5.1797, fol.396.
E: Ib Pedersen, smed.
Testamente af 31.5.1797.

459 Niels Tengelsen Werlin i Stubbekøbing, der døde 20.7.1797, fol.397, 417B.
E: Anne. LV: Morten Lange. B:
1) Daniel Nielsen 15
2) Birthe Nielsdatter 13
3) Ann Nielsdatter 10
4) Tengel Nielsen 9.
FM: Poul Nielsen Møller.

460 Ditlev Staal, hofagent i Stubbekøbing. 22.7.1797, fol.398B.
E: Karen Berg.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1786.
[Afdøde, der var ejer af Klintholm på Møn, blev begravet i Magleby 28.7.1797 og overført til sin begravelse i Stubbekøbing kirke 29.7.1797].

461 [Anne Cathrine Hühnemörder] i Stubbekøbing. 6.1.1798, fol.400B, 408B.
Enke efter Pilger. B:
3) Inger Kirstine Pilger.
FM: Casper Westerfleth i Nykøbing g.m. søskendebarn [Abel Margrethe].
Første ægteskab med Herman Koch, [skifte 12.4.1776 lbnr.361]. B:
1) Ernst Brandt Koch, købmand
2) Hans Frederik Koch, møller i Frenderup mølle på Møn.

462 Hedvig Kirstine Carpus i Stubbekøbing. 15.2.1798, fol.406.
E: C. S. Hochland, toldinspektør.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1798 for ham og hans umyndige barn.

463 Morten Vesterholt, landinspektør i Stubbekøbing, der døde 24.5.1798, fol.406B, 411B.
E: Cathrine Magdalene. LV: Niels Johan Hoff i Falkerslev. B:
1) Christian Vesterholt.
FM: Jæger, købmand.

464 Jens Nielsen, væver i Stubbekøbing. 24.7.1798, fol.413B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Benjamin Nielsen. B:
1) et umyndigt barn.

465 Johannes Christensen, pibemager i Stubbekøbing. 9.9.1798, fol.414B.
B:
1) Adam Johansen Schmidt, i København
2) Anne Margrethe Johansdatter g.m. Laurids Neble, bager
3) Cathrine Johansdatter g.m. Søren Lykke, musikant.

466 Mathias Winther, tømrer i Stubbekøbing. 15.10.1798, fol.415.
E: Karen.
Afdøde døde 14.10.1798.

467 Svend Sørensen, brændevinskarl i Stubbekøbing, der døde 29.3.1799, fol.420B, 430.
A:
1) bror Jens Sørensen, sognefoged i Hallund
2) bror Thomas Sørensen i Hallund
3) bror Christen Sørensen i Hallund
4) bror Peder Sørensen i Hedegård
5) søster Karen Sørensdatter g.m. Christen Andersen i Hollensted
6) søster Birgitte Sørensdatter i Hallund.
Afdøde der var født i Vodskov i Hammer sogn i Kær herred, havde været borger i Ålborg.

468 Ingeborg Rasmusdatter i Stubbekøbing. 12.8.1799, fol.421.
E: Jens Møller, toldbetjent.
Første ægteskab med Hans Pedersen. B:
1) Rasmus Hansen Møller i Øverup, død. 1B:
a Maren Rasmusdatter 22, i Skelby præstegård.
FM: halvbror Peder Jacobsen, møllersvend i Bregninge mølle
2) Jens Hansen i Nykøbing
3) Karen hansdatter g.m. Christen Clausen i Nykøbing.

469 Johanne [Ibsdatter] i Stubbekøbing. 8.10.1799, fol. 423, 430B.
Enke efter Peder Nielsen, smed. B:
1) Ib Pedersen, smed i Stubbekøbing
2) Niels Pedersen på Lolland
3) Johannes Pedersen på Lolland
4) Kjeld Pedersen i Nykøbing
5) [Johanne Marie Pedersdatter] g.m. Johan Kunz
6) en datter, død. 1B:
a en datter i København.

470 Maren Mikkelsdatter i Stubbekøbing. 18.10.1799, fol.423, 432B, 435B, 442B, 444B.
E: Andreas Hansen, skipper. B:
1) Anne Marie Andreasdatter 25
2) Hans Michael Hansen 21, sejlingsmand
3) Johannes Andreassen 19
4) Jens Andreassen 15.

471 Jens Sørensen Møller, toldbetjent i Stubbekøbing, der døde 11.2.1800, fol.426B, 447B.
Enkemand efter [Ingeborg Rasmusdatter, skifte 12.8.1799 lbnr.468]. A:
1) halvbror Zacharias Basset i Kvislemark på Københavns Universitets gods på Sjælland.

472 Jens Nielsen, væver i Stubbekøbing. 26.2.1800, fol.428B.
E: Marie Sørensdatter. LV: Benjamin Stidsen.
Arvinger angives ikke.

473 Jacob Henning Hee i Stubbekøbing, der døde 12.3.1800, fol.429.
A:
1) mor Anne [Laurentse] Scheel på stedet, enke efter Thomas Hee, præst i Nysted og Herritslev, skifte Musse herred gejstlig 4.6.1790 lbnr.240. LV: bror Ditlev Scheel, købmand, på stedet.
Arv i boet efter afdødes bedsteforældre [Jørgen Jensen] Hee, biskop i Århus stift og [Karen Mathiasdatter Gudme, skifte Ning herred gejstlig 7.11.1792 lbnr.123].

474 Rasmus Danielsen Schmidt i Stubbekøbing, der døde 30.3.1800, fol.433.
A:
1) farbror Johannes Rasmussen Schmidt i Stubbekøbing
2) farbror, død. 1B:
a Rasmus Pedersen Schmidt, slagter i Nysted.

475 Jens Schiær i Stubbekøbing. 5.8.1800, fol.434, 449B, 453B.
Enkemand efter [Anne Marie Mouridsdatter, skifte 20.6.1786 lbnr.415]. B:
1) Mourids Jensen Schiær
2) Ellen Christine Jensdatter Schiær g.m. Ditlev Lange
3) Cathrine Jensdatter Schiær g.m. Casper Wendt
4) Mads Jensen Schiær
5) Christian Jensen Schiær
6) Margrethe Jensdatter Schiær.
Afdøde døde 4.8.1800.

476 Hans Christiansen Fogt, værtshusmand i Stubbekøbing. 8.8.1800, fol.434B.
E: Maren Nikolajsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 17.1.1800.

477 Anne Margrethe Johansdatter Schmidt i Stubbekøbing. 13.3.1801, fol.436B, 450, 453.
E: Laurids Jensen Neble, bager. B:
1) Johannes Lauridsen 16, i væverlære
2) Hans Christian Lauridsen 13
3) Claus Lauridsen 11
4) Vilhelm Carl Lauridsen 4.
FM: morbror Adam Johansen Schmidt.

478 Opbudsbo i Stubbekøbing. 26.6.1801, fol.438B, 443B, 449, 452.
Registrering af fallitbo hos Laurids Gabriel Falch, bager i Stubbekøbing.

479 Hans Dalstrøm, markvogter i Stubbekøbing. 26.3.1801, fol.438B, 451.
E: Karen Nielsdatter. LV: Laurids Neble, bager. B:
1) Anne hansdatter 17
2) Hemming Hansen 14
3) Kirsten Hansdatter 9½.

480 Johan Anton Fischer, skrædder i Stubbekøbing. 7.4.1801, fol.440, 451, 456B.
E: Birthe Marie Davidsdatter-LV: Villum [Jensen] Reenberg, hattemager, der ægter enken.
Første ægteskab med [Kirsten Isaksdatter, skifte 6.4.1796 lbnr.452]. B:
1) Anne Sofie Elisabeth Johansdatter 10.
FM: Erik Guldbrandsen, pibemager.

481 Johanne Rasmusdatter. ugift i Stubbekøbing, der døde 26.5.1801, fol.441.
A:
1) mor Karen Jørgensdatter, nu g.m. afdødes stedfar Peder Jørgensen Guldberg i Kraghave
2) bror Jørgen Rasmussen 23
3) bror Rasmus Rasmussen 12
4) søster Maren Rasmusdatter.

482 Anne Margrethe Boland i Stubbekøbing, der døde 11.9.1801, fol.447.
E: Daniel Henriksen, pottemager. A:
1) en bror
2) en søster.

483 Abraham Leser, købmand og jøde i Stubbekøbing. 12.12.1801, fol.454, 457, 463.
Arvinger angives ikke.
Afdøde druknede ud for Brøndbyøster på Sjælland.

484 Poul Nielsen Møller, drejer i Stubbekøbing. 12.12.1801, fol.455.
E: Anne Margrethe Brasen. A:
1) mor g.m. Andreas Mikkelsen, drejer i Nakskov
2) en bror
3) en søster.
Afdøde druknede ud for Brøndbyøster på Sjælland.

485 Jacob Reimer Toft, krambodkarl i Stubbekøbing, der døde 9.3.1802, fol.458, 466B.
A:
0) forældre [Niels Toft, købmand i Maribo, begravet 13.2.1767 og Vibeke Reimer, skifte Maribo 25.1.1774 lbnr.22]
1) søster Inger Birgitte Toft g.m. [Kjeld Bernt] Suhr, orgelmester og instrumentist i Vordingborg
2) søster Margrethe Toft g.m. Adam [Christoffer] Borgen, degn i Stokkemarke
3) Laurentse Toft, enke efter Peder Helt, farver i Maribo, [skifte Maribo 5.1.1799 lbnr.167].

486 Laurids Jensen Neble, bager i Stubbekøbing. 20.4.1802, fol.460.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen, der ægter enken.
Første ægteskab med [Johanne Margrethe Mengel, skifte 8.10.1783 lbnr.395]. B:
1) Hans Filip Lauridsen Neble 26, møllersvend i Gunderslev mølle
Andet ægteskab med [Anne Margrethe Johansdatter Schmidt, skifte 13.3.1801 lbnr.477]. B:
2) Johannes Lauridsen Schmidt Neble 18
3) Hans Christian Lauridsen Neble 15
4) Claus Lauridsen Neble 14
5) Vilhelm Carl Lauridsen Neble 7.
FM: født værge Rasmus Neble, skomager.

487 Niels Benzon, postmester og købmand i Stubbekøbing, der døde 1.1.1803, fol.467B, 469B, 503, 566B.
E: Eva Kirstine Mandix. LV: Jæger, postmester. B:
3) Abigael Benzon 17. Ve afkald 12.6.1813 er hun g.m. Christian Adolf Bering
4) Dorthe Benedikte Benzon 16
5) Oluf Mandix Benzon 15
6) Lorents Staal Benzon 12
7) Peder Nikolaj Benzon 8
8) Christian Henrik Bering Benzon 3.
Første ægteskab med [Abigael Bering, skifte 10.2.1785 lbnr.402]. B:
1) Anne Marie Benzon g.m. Peder Staal
2) Christian Benzon.
FM:
1 farbror Peder Christian Benzon i København
2 fasters mand doktor Koch.
Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1803.
Samfrændeskifte 9.6.1805.

488 Frederik Mogensen, feldbereder i Stubbekøbing, der døde 2.3.1803, fol.470.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Hans Børgesen. B:
1) Laurids Frederiksen, skomager
2) Mogens Frederiksen i Sønder Ørslev.

489 Maren Andersdatter, ugift i Stubbekøbing, der døde 1.6.1803, fol.471, 501.
A:
1) søster Karen Andersdatter, gift i København
2) søster Birthe Andersdatter, gift i Sønder Kirkeby
3) bror Hans Andersen, uvist hvor.

490 Søren Knudsen Wolk, brændevinskarl i Stubbekøbing. 2.7.1803, fol.471B, 501B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.7.1803.

491 Søren Bladt, skipper i Stubbekøbing, der døde 18.7.1803, fol.472, 502.
Arvinger angives ikke.

492 Johanne Kirstine [Pedersdatter] i Stubbekøbing. 30.11.1803, fol.473, 500B.
Enke efter Niels Viemose, [skifte 7.3.1776 lbnr.363]. B:
1) Jens Nielsen Viemose, død. 1B:
a Mikkel Jensen 6, hos mor i Nykøbing
2) Benjamin Nielsen Viemose, på stedet.

493 Dorthe Margrethe Buch i Stubbekøbing. 27.5.1804, fol.473B, 497B, 500, 505B.
Enke efter Christian Nielsen Benzon, byfoged, død 1765.
Bevilling til uskiftet bo af 3.12.1762. B:
3) Niels Benzon, postmester og købmand i Stubbekøbing, [skifte1.1.1803 lbnr.487]. Første ægteskab med [Abigael Bering, skifte 10.2.1785 lbnr.402]. 2B:
a Anne Marie Benzon g.m. Peder Staal, købmand
b Christian Benzon 21.
Niels Benzons andet ægteskab med [Eva Kirstine Mandix]. 6B:
c Abigael Benzon
d Dorthe Benedikte Benzon
e Oluf Mandix Benzon
f Lorents Staal Benzon
g Peder Nikolaj Benzon
h Christian Henrik Bering Benzon
4) Christian Benzon, død. 3B:
a Dorthe Laurentse Benzon, død, var g.m. Ditlev Staal på Bogø. 1B:
1 Frederik Laurentsius
b Johanne Christine Benzon g.m. [Laurids Weibel] Roed, forpagter på Karlsfelt [i Åstrup sogn]
c Petra Birgitte Seidelin Benzon 22
5) Claus Benzon, død efter sin far, uden børn
6) Peder Christian Benzon, urtekræmmer i København
7) Eggert Christoffer Benzon, [København Hof- og Stadsret. Samfrændeskifte 7.5.1791 lbnr.1195]. Ingen børn
8) William Benzon, død efter sin far. Ingen børn
9) Jacob Benzon i København
10) Dorthe Marie Gjørvel Benzon
11) Cathrine Marie Benzon g.m. [Nikolaj Gotfred] Koch, provincialkirurg i Stubbekøbing
12) Gundel Elisabeth Benzon, [skifte Nakskov 3.8.1799 lbnr.2830]. E: [Poul Christian] Danchel, amtsforvalter og rådmand i Nakskov. 1B:
a Gundel Eleonora Marie, der døde.
Christian Nielsen Benzons første ægteskab med [Maren Nielsdatter Kjeldorph, skifte 19.4.1735 lbnr.151]. B:
1) Gundel Benzon, [skifte Nykøbing Falster 24.3.1756 lbnr.555, var g.m. Folmer Danchel i Nykøbing Falster]. 2B:
a [Poul Christian] Danchel, amtsforvalter i Nakskov
b Maren Danchel g.m. [Johannes Jensen] Hage, købmand i Nakskov
Christian Nielsen Benzons andet ægteskab med [Gjørvel Cathrine Lorentsdatter Bildsøe, skifte 16.9.1746 lbnr.186]. B:
2) Lorents Jacob Benzon, præst i Vestenskov og Kappel, [død 29.6.1799]. [Første ægteskab med Sofie Amalie Jochumsdatter Suhr, død 1780]. 1B:
a Jochum Johan Peder Benzon 28, i København.
[Lorents Jacob Benzons andet ægteskab med Karen Sofie Hansdatter Seidelin, død august 1782]. 1B:
b Hans Seidelin Benzon 22, student i København.
[Lorents Jacob Benzons tredje ægteskab med Dorthe Bertelsen, skifte Lollands Nørre herred gejstlig 13.6.1808 lbnr.50]. 7B:
c Johannes Christoffer Benzon 20
d Carl Gotlieb Joachim Benzon 19, i København
e Sofie Amalie Benzon 17
f Peder Egert Benzon 16
g Poul Mathias Benzon 10
h Georgia Christiane Benzon 9
i Anne Dorthe Nikoline Benzon 7.

494 Ludvig Frederik [Hansen] Pontoppidan i Stubbekøbing. 6.12.1804, fol.478, 479B, 492B.
E: Margrethe Kirstine Fich. LV: Nikolaj Koch, doktor. B:
1) Hans Christian Pontoppidan 9
2) Jeremias Pontoppidan 6
3) Anne Cathrine Pontoppidan 5.
Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter, død 21.11.1794]. Ingen børn.
Da de fødte værger
Christian Pontoppidan og
Ditlev Pontoppidan
ikke har opnået fuld myndig alder, indkaldtes som
FM:
1 Ditlev Scheel, borgerkaptajn og købmand
2 Hans Hansen, toldkasserer.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1804.
Samfrændeskifte 11.5.1805.

495 Niels Jensen, ugift tjenestekarl i Stubbekøbing, der døde 23.12.1804, fol.478B, 480, 491.
A:
1) bror Peder Jensen i Skelby
2) halvbror Rasmus Jensen i Sønder Ørslev [i Idestrup sogn]
3) halvbror Morten Jensen i Sønder Ørslev
4) halvsøster Anne Margrethe 15, i Sønder Ørslev.
FM: stedfar Adrian Mønbo i Sønder Ørslev.

496 Johan Kunz, skrædder i Stubbekøbing. 16.1.1805, fol.481, 483B, 505.
E: Dorthe [Marie] Pedersdatter, der døde 16.7.1805.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Jens Peder Johansen, på Sankt Croix i Vestindien.
Hendes A:
0) forældre [Peder Nielsen og Johanne Ibsdatter, skifte 8.10.1799 lbnr.469]
1) bror Ib Pedersen, smed i Stubbekøbing
2) bror Niels Pedersen i Vesterborg på Lolland
3) bror Kjeld Pedersen i Nykøbing.

497 Jørgen Jørgensen, pibemagersvend i Stubbekøbing. 13.4.1805, fol.481B, 495B.
E: Anne Margrethe [Hansdatter]. LV: Schmidt. B:
1) Mette Marie Magdalene Jørgensdatter 10.
FM: Mathias Lange

498 Bodil Kirstine [Sørensdatter] i Stubbekøbing. 4.5.1805, fol.482B, 495B.
E: Hans Bertelsen, skrædder. B:
1) Søren Andreas Hansen 10
2) Christian Hansen 6
3) Oluf Frederik Hansen 2.

499 Mogens Huus, sadelmager i Stubbekøbing, der døde 12.8.1805, fol.484.
E: Kirsten Holck, der også døde.
Hans A:
1) bror Hans Christian Huus, uvist hvor
2) bror Laurids Huus, død. 1B:
a Anne Helene Lauridsdatter g.m. Hans Bertelsen, skrædder.
Hendes A:
1) bror Jens Holck, væver i Rødby
2) søster Anne Kirstine Holck, død, var g.m. Jens Rasmussen, væver i Maribo. 1B:
a Laurids Jensen, væver i Maribo
3) søster Karen [Lauridsdatter] Holck, [skifte Maribo 1.3.1788 lbnr.93], var g.m. Peder Jensen Drejer, tømrer i Maribo, [skifte Maribo 20.5.1805 lbnr.201. 1B:
a Jens Pedersen, som de ikke har hørt fra siden 1807.

500 Christoffer Lauridsen, sømand i Stubbekøbing. 2.1.1806, fol.499.
E: Else Marie [Pedersdatter]. LV: maler Lange. B:
1) Mathias Christoffersen, skipper
2) Christoffer Lauridsen, uvist hvor, formentlig død
3) Sidsel Cathrine [Christoffersdatter] g.m. Peder Pedersen, arbejdsmand i København.

501 Conrad Sparre, løjtnant i Stubbekøbing. 28.7.1806, fol.509B, 530B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde der var 80 år gammel, døde 27.7.1806.

502 Maren Nikolajsdatter i Stubbekøbing, der døde 18.2.1808, fol.513, 532.
Enke efter Hans Christiansen Fogt, [skifte 8.8.1800 lbnr.476]. B:
1) Nikolaj Christian Hansen 18
2) Hans Jørgen Hansen 16.
FM: Hochland, toldinspektør.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands bror Rasmus Fogt, postrytter
2 afdødes mands bror Christian Fogt, der tjener ude på landet.
Afdødes mands far Christian Andersen Gøttrup havde fledføringskontrakt med afdøde af 22.3.1802.

503 Carl von Helmich, premierløjtnant i Stubbekøbing, der døde 31.3.1808, fol.519B.
Arvinger angives ikke.

504 Cathrine [Bonnevig] i Stubbekøbing, der døde 8.12.1808, fol.520, 528B.
Enke efter David Fich, kontorbetjent.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var over 85 år gammel.

505 Daniel Henriksen, pottemager i Stubbekøbing, der døde 9.3.1809, fol.520, 525.
A:
1) bror Isak Henriksen, bager i Køge.

506 Peder Pedersen, pibemager i Stubbekøbing. 11.6.1809, fol.521B, 525B.
E: Sidsel Marie. LV: Hans Børgesen. B:
1) Rasmus Pedersen, væver i Svensmarke [i Stege landsogn] på Møn
2) Maren Pedersdatter g.m. Jørgensen, maler i København
3) Marie Agathe Pedersdatter30, i København.

507 Fro Cathrine Staal i Stubbekøbing. 11.6.1809, fol.522B.
Enke efter Jørgen Scheel, byfoged, [skifte 20.10.1793 lbnr.438]. B:
1) Ditlev Scheel
2) Anne Laurentse Scheel, enke efter Thomas Hee, [præst i Nysted og Herritslev, skifte Musse herred gejstlig 4.6.1790 lbnr.240]
3) Ingeline Georgine Cathrine Scheel g.m. Henrik von Fribo, ritmester. Arv til hendes børn af hendes første ægteskab med Hans Olufsen, købmand i Køge.

508 Daniel Danielsen, musikant i Stubbekøbing, der døde 16.10.1809, fol.523B, 533B.
E: Louise Dorthe Augusta. LV: Jacob Sørensen, sadelmager. B:
1) Johan Christian Danielsen 10
2) Anne Ulrikke Danielsdatter 8
3) Peder Danielsen 6
4) Carl Vilhelm Danielsen 3.
FM: Hans Henriksen.

509 Anne Marie i Stubbekøbing, der døde 8.12.1809, fol.524B, 527B.
E: Christian Fogt, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Sørensdatter, skilt fra sadelmager Møller
2) Henrik Sørensen på Karlsfelt [i Åstrup sogn]
3) Anne Cathrine på Karlsfelt.

510 [Karen Berg] i Stubbekøbing. 28.3.1810, fol.529B.
Enke efter [Ditlev Flindt] Staal, hofagent, skifte 22.7.1797 lbnr.460. B:
1) L. Staal, kaptajn
2) C. Staal, kaptajn
3) Hans Staal
4) Ditlev Staal
5) Niels Staal
6) Sidsel Staal
7) Henrik Staal
8) en datter g.m. Gad.
Afdøde døde 27.3.1810.

511 Christian [Andersen] Gøttrup, skomager i Stubbekøbing. 26.6.1811, fol.534, 545.
B: Hans Christiansen Fogt, [skifte 8.8.1800 lbnr.476]. B:
1) Nikolaj Christian Hansen
2) Hans Jørgen Hansen.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 22.3.1802 med sønnens enke [Maren Nikolajsdatter, skifte 18.2.1808 lbnr.502] og nu med arvingerne.

512 Oluf Mandix Benzon i Stubbekøbing. 16.12.1811, fol.538.
A:
1) mor [Eva Kirstine Mandix], enke efter Niels Benzon, [skifte 1.1.1803 lbnr.487]
2) søster Abigael Benzon 25
3) søster Dorthe Benedikte Benzon g.m. Johan Frederik Bering, student
4) bror Lorents Staal Benzon 21
5) bror Peder Nikolaj Benzon 19
6) bror Christian Henrik Bering Benzon 13.
Fars første ægteskab med [Abigael Bering, skifte 10.2.1785 lbnr.402]. B:
7) halvsøster Anne Marie Benzon g.m. Peder Staal, købmand
8) halvbror Christian Benzon 27, på Karlsfelt, sindssyg.
FM: Laurids Weibel Roed, forpagter på Karlsfelt.

513 Niels Rasmussen i Stubbekøbing. 23.4.1812, fol.540B.
E: Anne Frederiksdatter. LV: Hans Rasmussen. B:
1) Ditlev Nielsen 10
2) Rasmus Nielsen 6
3) Frederik Nielsen 5.
FM: Oluf Hansen.

514 Abel Kirstine Nielsdatter i Stubbekøbing. 14.12.1812, fol.541B.
E: Mathias Christoffersen, skipper. B:
1) Christoffer Mathiassen
2) Margrethe Cathrine Mathiasdatter
3) Else Marie Mathiasdatter
4) Dorthe Kirstine Mathiasdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1812.

515 Anne Cathrine Wetterstrøm i Stubbekøbing. 29.5.1813, fol.543, 559.
E: Benjamin Nielsen, væver. B:
1) Jens Wetterstrøm 19
2) Marie Christine Wetterstrøm 14
3) Niels Oluf Wetterstrøm 9.
FM:
1 Laurids Clausen
2 Hans Sadolin.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1812.

516 Cathrine Dorthe Møller, ugift i Stubbekøbing. 21.6.1812, fol.543B.
Testamente af 17.9.1808.
Arvinger angives ikke.

517 Johan Jacob Hein (Heim), snedker i Stubbekøbing. 5.3.1813, fol.546.
E: Gertrud Christine Margrethe [Jensdatter]. LV: Laurids Koch, skrædder.
Første ægteskab med [Anne Marie Appeldorn, skifte 15.1.1794 lbnr.441]. B:
1) Johan Henrik Hein, fuldmægtig i Sorø
2) Daniel Hein, snedker i Hornbæk
3) Frederik Conrad Hein, snedker i Stubbekøbing. død. 2B:
a Anne Marie Hein 7
b Johan Christian Hein 4.
FM: Mourids Jensen.

518 Bodeling i anledning af skilsmisse i Stubbekøbing. 9.3.1813, fol.547, 561B.
Efter bevilling til skilsmisse for Peder Stål, købmand i Stubbekøbing og hustru Anne Marie Benzon deles boet mellem ægtefællerne og deres 4 børn B:
1) Ditlevine Pedersdatter
2) Niels Christian Pedersen
3) Edvardine Pedersdatter
4) Laurentse Pedersdatter.
FM: farbror Hans Staal.

519 Christian Vilhelm Stærk, toldbetjent i Stubbekøbing. 25.5.1813, fol.558.
E: Christine Amalie [Krøyer]. LV: Hans Børgesen, handskemager. B:
1) Frederik Vilhelm Stærk, skrædder
2) Margrethe Stærk 20
3) Jochum Adolf Stærk 17
4) Sofie Cathrine Stærk 15
5) Henrik Ditlev Stærk.

SLUT