Erik Brejls hjemmeside

Start
STOUGÅRD og ALSTED JORDEBOG
1663

Koldinghus amt.
Udskrifter af forskellige godsers jordebøger
1662-1666
Læg nr. 48

B6C-200

KOLDINGHUS LEN. NØRVANG HERRED. TØRRING SKOV.

Jens Christensen 5 td 3½ skp 2 alb Øde
3½ skp rug, 1 td byg, 1 td havre, 2 pund smør, 1 svin, 1/3 okse at stalde, 1 gås, 3 mark 5 skilling 1 albus gæsteri

Bertel Pedersen 5 td 3½ skp
[mgl.] skp rug, [mgl.] skp byg, [mgl.] skp havre, 2 pund smør, 1 svin, 1/3 okse at stalde, ½ gås, ½ høne, 3 mark 5 skilling 1 albus gæsteri

Christen Olesen 3 td 3 skp rettet til 4 td 4 skp
3 skp 1 fjk rug, ½ td byg, 8½ skp havre, 2 pund smør, 1/3 okse at stalde, 1 gås, 1 høne, 3 mark 5 skilling 1 albus gæsteri

Boelsmænd ibid.
Rasmus Snedker 1 td 2 skp Øde
1 ørte havre

LANGSKOV SOGN. ØLHOLM.

Søren Væver 3 td 2 skp
½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ pund smør, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 snes æg

nok anden halvgård med Henrik Rantzau som

Jep Nielsen i brug haver 3 skp
3 skp rug

Christen Andersen ½ td
8 skp havre af et hus.

HAUGE.

Anders Pedersen 5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Peder Christensen 5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Niels Davidsen 1½ td 3 skp Øde
bolsmand, 1½ ørte havre

SINDBJERG SOGN. LUND.

Anders Christensen 8 td 6 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1½ ørte havre, 2 pund smør, 1 svin, 1 okse at stalde, ½ mark høstpenge, 3½ mark gæsteri

Mikkel Christensen Skrædder
af et hus giver årligt til skyld af sin gerning 2 S:daler

HVEJSEL SOGN. ILDVED BY.

Niels Hansen Skøt og
Mikkel Jensen 5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Iver Madsen 5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb Den ½ gård øde
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Anders Sørensen og
Jens Pedersen 7 td 4 skp 1 fjk 1 alb Jens Pedersens ½ gård øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Mads Lauridsen og
Mads Christensen 5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb Mads Christensens ½ gård øde
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Hans Madsen og
Iver Hansen 5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb Iver Hansens ½ gård øde
1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Peder Nielsen og
Christen Thomsen 5½ td 3 skp 1 fjk 1 alb, streget og nedenunder står 1½ td 1 skp 1 fjk 1 alb. Christen Thomsens ½ gård øde
1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Henrik Sørensen og
Christen Dønesen 7 td 3 skp 1 fjk 1 alb Den gård er øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Knud Sandmand 2½ td 1 fjk 1 alb
½ ørte byg, 1 ørte havre, ½ svin, ½ fødenød, ½ gås, 1 mark gæsteri

Mads Jacobsen 7 td 3 skp 1 fjk 1 alb Øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Søren Terkildsen og
Jørgen Lauridsen 7 td 3 skp 1 fjk 1 alb Jørgen Larsens ½ gård øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 okse at stalde, 1 gås, 2 høns

Jørgen Sørensen 5 td 1 skp 1 fjk 1 alb
1 ørte byg, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 gås, 2 høns

Boelsmænd ibid.

Mads Madsen 1 td 2 skp Øde
1 ørte havre

Hans Madsen 1 td 2 skp Øde
1 ørte havre

Peder Sørensen 1½ td 3 skp
1½ ørte havre

Peder Pedersen 1½ td 3 skp Øde
1½ ørte havre

Mikkel Jostsen 1 td 2 skp Øde
og
Mads Pedersen 1 td 2 skp
1 ørte havre

Jens Villumsen 1 td 2 skp
1 ørte havre

Peder Christensen 1 td 2 skp Øde
1 ørte havre

... Sørensen 1½ td 3 skp Øde
1 ørte havre

Mads Lauridsen 1 td 2 skp Øde
½ ørte havre

Mette Christensdatter [Mangler] Øde
1 ørte havre

Søren Nielsen af et gadehus Øde
2 rigsmark

NYKIRKE SOGN. HAUSTRUP.

Oluf Jensen 4½ td Øde
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 mark gæsteri

Anders Pedersen 4½ td
1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 svin, 1 mark gæsteri

GIVSKUD SOGN OG BY.

Jep Olufsen 7 td 2 skp 1 fjk 1 alb 1 gård
½ tønde smør, 1 skovvogn, 1 får, 1 lam, 10 skilling 2 albus for gæs og høns, 1 daler 4 skilling gæsteri

Anders Hansen 3½ td 1 skp 2 alb ½ gård
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Peder Mikkelsen 3½ td 1 skp 2 alb ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Simon Pedersen 3½ td 1 skp 2 alb ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns

Søren Nielsen 3½ td 1 skp 2 alb ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Mads Thomsen 3½ td 1 skp 2 alb ½ gård øde
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Peder Nielsen 3½ td 1 skp 2 alb ½ gård
1 fjerding smør, ½ skovvogn, ½ får, ½ lam, 5 skilling 1 albus for gæs og høns, ½ daler 2 skilling gæsteri

Bolsmænd ibid.

Las Pallesen 1½ td 2 skp 2 alb øde
5 mark 5 skilling slet mønt

Frands Poulsen 1½ td 2 skp 2 alb øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Christen Nielsen 1½ td 2 skp 2 alb øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Anne Hans-kone 1½ td 2 skp 2 alb øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Oluf Nielsen 1½ td 2 skp 2 alb øde
5 mark 5 skilling S: mønt

Christen Hansen 1½ td 2 skp 2 alb øde
5 mark 5 skilling S: mønt

SANDVAD BY.

Peder Nielsen 3 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ svin, ½ fødenød, 1 mark gæsteri, 1 mark tærskepenge

Mads Ibsen 3 td 3 skp
½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør, ½ svin, ½ fødenød, 1 mark gæsteri, 1 mark tærskepenge

Anders Sørensen og
Niels Nielsen 6 td 6 skp øde
1 ørte byg, 1 ørte havre, 1 fjerding smør, 1 svin, 1 fødenød, 2 mark gæsteri, 2 mark tærskepenge

Niels Iversen og
Terkild Lediksen 2½ td 3 skp Terkilds gård øde
½ ørte byg, ½ ørte havre, ½ fjerding smør

EGHOLM.

Barbara Christensdatter 4½ td 1 fjk 1 alb
½ ørte rug, ½ ørte byg, ½ ørte havre, 1½ pund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns, 1½ daler gæsteri

Summarum på de gårde som er besat bedrager udi hartkorn

77½ td 3½ skp

Summarum på de gårde som er afbrudt og øde bedrager udi hartkorn

111 td 5 skp 1 fjk

Gårdens takst med Jus Patronatus til Tørring kirke er takseret udi søskendeskiftet for hartkorn

60 td

ALSTED HOVEDGÅRD ejendom af takst beregnet med møllen er takseret for
37½ td

BJERLEV

Christen Christensen 3½ td 1 skp 1 fjk 1 alb
2 ørte rug, 1 svin, 1 fødenød, 1 gås, 2 høns

Kongelig Majestæt anpart af NYKIRKE SOGN tiende efter fæstebrevs indhold bedrager sig udi
12 ørte rug, 3 ørte byg
anslagen udi hartkorn 19½ td

Kongelig Majestæt anpart af HVEJSEL SOGN tiende efter fæstebrevs indhold afgiften deraf
5 ørte rug, 5 ørte byg, 10 ørte havre
anslagen udi hartkorn 26 td 2 skp

Kongelig Majestæt anpart af LANGSKOV SOGN tiende efter fæstebrevs indhold, den sædvanlige afgift nemlig
5 ørte rug, 5 ørte byg
anslagen udi hartkorn 13½ td 2 skp

Kongelig Majestæt anpart af VINDELEV SOGN tiende efter fæstebrevs indhold, den sædvanlige afgift nemlig
2 ørte rug, 2½ ørte byg, 5 ørte havre
anslagen udi hartkorn 12½ td

Summarum på forskrevne tiende bedrager sig tilsammen 72 td

Summa summarum over forskrevne summa, tienden undtagen, bedrager sig udi hartkorn 290 td 6 skp 1 alb

Summa summarum over over forskrevne Stougård og Alsted hovedgårdes ejendom samt tilliggende gods landgilde og ejendom udi Koldinghus len i hartkorn anslagen, 1 sletdaler af hver tønde i hovedgårdens og bøndernes landgilde og en slettemark af tønden af Hans Majestæt anpart korntiende bedrager sig tilsammen udi penge efter Hans Majestæts udgivne befaling
penge 308 daler 3 mark 1 albus

Er dette forskrevne en rigtig kopi af Stougård og Alsted takster af jordebøger samt tiender i Koldinghus len som her til gården ligger og udi fæste er, bekender jeg med hånd og segl

Actum Stougård den 22 februar 63

Jens Nielsen
Egen hånd.