Erik Brejls hjemmeside

Start

Stege Byfoged
Skifteprotokol
1703-1814

[1703-1711]    [1744-1770]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Stege Byfoged
Skifteprotokol
1703-17111    Frands Thomsen, visiterer i Stege. 19.3.1703, fol.1.
E: Bodil Berntsdatter. LV: Poul Sivertsen Friis. B:
1) Anne Marie Frandsdatter.
FM: Poul Olufsen.

2    Henrik Hansen Stambo, ridefoged i Stege. 30.6.1703, fol.12B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Niels Andersen Munch. A:
1) bror Laurids Hansen Stambo
2) bror Niels Hansen Stambo
3) søster Maren Hansdatter g.m. Oluf Lauridsen, begge døde. B:
a Hans Olufsen
b Anne Olufsdatter g.m. Anders Hansen, snedker
c Karen Olufsdatter g.m. Erik i Stubberup, bådsmand i kongens tjeneste
d Mette Olufsdatter g.m. Søren Hansen Franck.
Arv i boet efter Anton Bertelsen, væver til B:
1) Mathias Antonsen
2) [Bertel Antonsen], død. 1B:
a Kirsten Bertelsdatter. Ved afkald 22.5.1704 er hun g.m. Oluf Jensen i Næstved.

3    Rasmus Hansen Knag, [kirkeværge og rådmand] i Stege. 12.7.1703, fol.17.
E: Mette Christiansdatter Bergen. LV: Henrik Pedersen Jestrup. A:
1) bror Anders Hansen Bagger
2) søster Kirsten Hansdatter, død. 1B:
a en datter g.m. Niels Rasmussen Bryde i Stege
3) halvbror Oluf Hansen Bagger, præst i Kristiansand i Norge
4) halvbror Hans Hansen, død. 1B:
a Jacob Hansen.
[Første ægteskab med Mette Thøgersdatter Duelund. Testamente af 23.3.1680].
Testamente af 14.5.1703.

4    Laurids Olufsen Nøbel, købmand i Stege. 27.8.1703, fol.19B.
E: Dorthe Cathrine Nielsdatter [Teilgaard]. LV: afdødes mosters mand Henrik Pedersen Jestrup. B:
1) Laurids Lauridsen.
FM: Paaske Pedersen, skipper.
Arv i boet efter enkens forældre Niels Rasmussen Teilgaard, præst i Keldby, [skifte Mønbo herred gejstlig 4.11.1685 lbnr.7] og Thale Hansdatter [skifte Mønbo herred gejstlig 1.9.1699 lbnr.15], der står hos enkens stedfar Rasmus Gjortsen Treschow, successor i Keldby.
Desuden nævnes afdødes mor Anne, enke efter Oluf Lassen med LV: svigersøn Peder Jacobsen.

5    Rasmus Ibsen, skipper i Stege. 25.9.1703, fol.39.
E: Karen Jørgensdatter Prip. LV: Niels Andersen Vig, herredsfoged på Møn. B:
2) Jørgen Rasmussen Prip, 28, student
3) Johan Rasmussen Ibsen 26
4) Margrethe Rasmusdatter 22
5) Mathias Rasmussen 19
6) Anne Marie Rasmusdatter 17
7) Gallus Rasmussen 11
8) Peder Rasmussen 8.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Rasmusdatter g.m. Oluf Clausen Post.
Arv i boet efter Eva Johansdatter Ostmann, skifte 11.1.1682. E: Rasmus Ibsen Holst til B:
1) Eva Rasmusdatter 11
2) Ingeborg Rasmusdatter 8.
Registrering 2.1.1703.

6    Jacob Andersen, skipper i Stege. 10.12.1703, fol.62.
E: Margrethe.
 B:
1) Mogens Jacobsen
samt umyndige børn.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Anne Andersdatter på Amager
2 afdødes bror Oluf Andersen, købmand i Stege
3 afdødes svoger Paaske Pedersen, købmand i Stege.
Afdøde døde 4.3.1703 i København.

7    Marie Jørgensdatter i Stege. 31.1.1704, fol.124.
Enke efter Anders Smed. B:
1) Laurids Andersen, smed
2) Jørgen Andersen
3) Anders Andersen
4) Maren Andersdatter
5) Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jørgensen Kitte
6) Sidsel Andersdatter.

8    Maren i Stege. 19.4.1704, fol.140.
Enke efter Jochum Jørgensen, skifte 31.10.1701. B:
1) Lisbeth Jochumsdatter g.m. Laurids Olufsen i Udby [i Stege sogn]
2) Kirsten Jochumsdatter g.m. Søren Nielsen i Stege
3) Marie Jochumsdatter
4) Sidsel Jochumsdatter
5) Sofie Jochumsdatter
6) Johanne Jochumsdatter
7) Margrethe Jochumsdatter.

9    Karen Henriksdatter i Stege. 31.5.1704, fol.148.
E: Jørgen Hansen Skaaning. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter 8
2) Hans Jørgensen 5
3) Tengel Jørgensen 3.

10    Poul Nielsen i Stege. 3.6.1704, fol.150.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Niels Poulsen 6.
FM: mors svoger Peder Pedersen.

11    Anne Cathrine Hansdatter i Stege. 24.7.1704, fol.153.
E: Laurids Pedersen Berg.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter afdødes første mand.

12    Niels Gertsen, byskriver i Stege. 18.9.1704, fol.154.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans West, byskriver. B:
2) Gert Nielsen 3.
FM: Daniel Nielsen, pottemager.
Skifte i forrige skifteprotokol fol.102 efter enkens første mand [Niels Hansen Rytter] til B:
1) Hans Nielsen [Rytter].
FM: Niels Mogensen, skipper.
Arv i boet til Niels Mikkelsen på Bøstrup på Sjællands 2 B:
1) Christen Nielsen
2) Mikkel Nielsen,
der har arv efter deres mormor Maren, enke efter Christen Baltsersen, landsdommer i Stege.

13    Kontrakt i Stege. 5.11.1704, fol.168B, 176
Kontrakt indført i Stege Rådstueprotokol den 17.9.1704 fol.62 hvorefter Hans Winther i Stege betaler Sindel, enke efter Laurids Lauridsen, for at opdrage hans datter Anne Christine Hansdatter, der døde.

14    Hemming Christensen. skrædder i Stege. 17.2.1705, fol.169.
E: Gedske Christensdatter. LV: Peder Jensen, rådmand. B:
1) Hemming Hemmingsen 10 uger.
FM: Hans Hansen Ullemarke, købmand.

15    Rasmus Sørensen Munch i Stege. 23.2.1705, fol.177.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Mads Poulsen, der ægter enken. B:
1) Anne Rasmusdatter [16]
2) Niels Rasmussen [12].
FM: Niels Arkelausen.
Registrering 13.1.1705.

16    Kirsten Andersdatter i Stege. 9.3.1705, fol.181.
Enke efter [Niels Gertsen, byskriver, skifte 18.9.1704 lbnr.12]. B:
2) Gert Nielsen 3.
Første ægteskab med Niels Hansen Rytter, skifte i forrige skifteprotokol fol.102. B:
1) Hans Nielsen Rytter 11½.
FM: Niels Mogensen, skipper.
Registrering 27.1.1705.

17    Niels Pedersen, soldat i Stege. 3.7.1705, fol.194.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Iben Rohde. B:
1) Marie Magdalene Nielsdatter 12.
FM: Anders Andersen, bager, beslægtet på mors side.
Arv efter enkens første mand, indført i forrige skifteprotokol fol.19 til B:
1) Morten Nielsen.

18    Anders Pedersen Amager i Stege. 23.9.1705, fol.196.
E: Trine Andersdatter. LV: Niels Henriksen. B:
1) Else Andersdatter 16
2) Peder Andersen 12
3) Inger Andersdatter 3½.
FM: morbror Oluf Andersen.

19    Anne Andersdatter i Stege. 30.10.1705, fol.202B.
E: Rasmus Madsen. B:
1) Sille Rasmusdatter g.m. Peder Hansen, købmand.

20    Afkald i Stege. 3.2.1706, fol.211B.
Afkald 3.2.1706 fra Rasmus Jensen Grim for arv efter far Jens Rasmussen Grim i Stege, skifte indført i forrige skifteprotokol fol.79 ved FM: Christen Ladefoged.

21    Anmodning om udbetaling af arv i Stege. 24.2.1706, fol.212.
Anne, enke efter Niels Nielsen i Stege, skifte 14.2.1690, ved LV: Jørgen Lund, anmoder om at få udbetalt sønnen Niels Nielsens arv, da hun ikke har hørt fra ham i 16 år.
Sønnens formynder var nu afdøde Hans Jørgensen, skovrider på Møn.
Desuden efterlod hendes mand 2 endnu levende døtre.

22    Bodil Pedersdatter Pihl i Stege. 11.3.1706, fol.216.
E: Jacob Jørgensen. B:
1) Karen Jacobsdatter 24
2) Peder Jacobsen 24
3) Sidse Jacobsdatter 20
4) Jens Jacobsen 16
5) Jørgen Jacobsen 14.
Desuden nævnes Henrik Pihl.
Registrering 14.1.1706.

23    Kirsten Jochumsdatter i Stege. marts 1706, fol.221.
E: Søren Nielsen Tysk. A:
0) forældre [Jochum Jørgensen, skifte 31.10.1701 og Maren, skifte 19.4.1704 lbnr.8]
1) søster Elisabeth Jochumsdatter g.m. Laurids Olufsen i Udby
2) søster Marie Jochumsdatter
3) søster Sidsel Jochumsdatter
4) søster Sofie Jochumsdatter
5) søster Johanne Jochumsdatter
6) søster Anne Margrethe Jochumsdatter.

24    Paaske Pedersen, skipper i Stege. 1.6.1706, fol.227.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. B:
1) Peder Paaskesen 11
2) Martha Paaskesdatter 9
3) Karen Paaskesdatter 7
4) Jacob Paaskesen 6
5) Oluf Paaskesen 4
6) Anne Paaskesdatter 2.
FM: farbror Joen Pedersen, købmand.

25    Margrethe Madsdatter i Stege. 6.5.1706, fol.234.
E: Peder Jensen, rådmand og købmand. B:
5) Karen Pedersdatter.
Første ægteskab med Hans Regelsen (Riegelsen), købmand i Stege, skifte 24.5.1678. B:
1) Peder Hansen Regelsen, død 19.11.1696
2) Niels Hansen Regelsen i København
3) Anders Hansen Regelsen
4) Margrethe Hansdatter Regelsen g.m. Laurids Pedersen Hellevad, amtsforvalter i Ringkøbing
5) Karen Hansdatter Regelsen g.m. Christoffer Mogensen, rådmand i Kalundborg, første ægteskab med Peder [Pedersen] Højberg, præst i Mern, [død 1702].
Arv i boet efter enkemandens far Jens Christensen, økonom i København, skifte 9.6.1704, afholdt i professor Oluf Worms hus i København til B:
1) enkemandens bror magister Eskild [Jensen Seest, præst i Esbønderup og Nødebo]
2) enkemandens søster Mette Jensdatter g.m. Herman Velling
3) enkemandens yngste søster.
Arv i boet efter enkemandens svoger Niels Jacobsen Kjeldorph, [præst i Sønder sogn, død 27.4.1696. var g.m. Margrethe Hansdatter Skytte, skifte Mønbo herred gejstlig 15.4.1696 lbnr.14], til B:
1) Jacob Nielsen Kjeldorph.
Registrering 27.7.1705.

26    Laurids Hansen Stambo i Stege. 26.7.1706, fol.300.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Henrik Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter g.m. Anders Rasmussen, væver.

27    Hemming Hemmingsen Blach i Stege. 26.7.1706, fol.302.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jørgen Lund. B:
2) Alhed Hemmingsdatter 23
3) Peder Hemmingsen Blach 20
4) Anne Hemmingsdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Hemmingsdatter g.m. Jens Ingemann, der har givet afkald 29.7.1697 indført i den gamle protokol fol.36, nu uvist hvor.
Børnene af sidste ægteskab har arv efter deres mormor Bodil Møllers.

28    Kirsten Christoffersdatter i Stege. 16.12.1706, fol.303B.
E: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Poul Pedersen 16
2) Anne Magdalene Pedersdatter 14
3) Sidsel Pedersdatter 12
4) Johanne Pedersdatter 10
5) Ellen Pedersdatter 8
6) Kirsten Pedersdatter 3
7) Marie Pedersdatter 16 uger.
Registrering 29.11.1706.

29    Christen Mortensen i Stege. 16.12.1706, fol.305, 341B
E: Anne Lydiksdatter. LV: Anders Olufsen, der ægter enken. B:
1) Christian Christensen 14
2) Mette Christensdatter 11, der døde, skifte 10.12.1707
3) Thomas Christensen 5
4) Morten Christensen 3, der døde, skifte 10.12.1707.
FM: Hans Ibsen.
Registrering 29.11.1706.

30    Oluf Lauridsen, bager i Stege. 19.1.1707, fol.307.
E: Margrethe Adamsdatter. LV: Laurids Pedersen Skov. A:
1) fars søsterdatter Margrethe Jensdatter.
Arv i boet til Anne Cathrine Jensdatter gift Kalvehave 16.1.1707 med Thomas Lauridsen.
Registreret 13.12.1706.

31    Peder Jacobsen i Stege. 14.1.1707, fol.311B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Pedersen, kongens ridefoged over Møn.
Første ægteskab med Martha Christensdatter. B:
1) Joen Pedersen, købmand
2) Paaske Pedersen, [skifte 1.6.1706 lbnr.24]. E: Anne Kirstine Sørensdatter. 6B:
a Peder Paaskesen 12
b Martha Paaskesdatter 10
c Karen Paaskesdatter 8
d Jacob Paaskesen 7
e Oluf Paaskesen 5
f Anne Paaskesdatter 3
3) Jacob Pedersen, skifte 19.11.1700. 1B:
a Rasmus Jacobsen.
FM: stedfar Jens Mikkelsen, skipper.
Registrering 21.12.1706.

32    Peder Olufsen i Stege. 24.2.1707, fol.319B.
E: E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter enken. B:
1) Kirsten Pedersdatter 19. Ved afkald 10.2.1720 er hun g.m. Jacob Andersen i Keldbylille
2) Anne Pedersdatter 16
3) Jacob Pedersen 9.
Registrering 8.1.1707.

33    Hans Henrik Hup, skomager i Stege. 28.3.1707, fol.323.
E: Anne Marie Frederiksdatter. LV: Joen Pedersen, købmand. B:
1) Anne Marie Hup 18
2) Susanne Margrethe Hup 16
3) Sofie Lisbeth Hup 14
4) Johan Henrik Hup 11.
FM: Andreas Christoffersen Ræder.

34    Bertel Gamst, tolder i Stege. 26.5.1707, fol.326.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Hans Pedersen, ridefoged. A:
0) forældre [Christen Iversen Gamst, bogbinder og kordegn i Kolding, begravet Kolding 20.10.1665 og Else, begravet Kolding 21.12.1679]
1) bror Jacob Gamst, præst i Store- og Lille Fuglede
2) [bror Iver Christensen Gamst, degn i Tranebjerg, skifte Samsø og Tunø gejstlig 20.6.1701 lbnr.8].
Enkens første ægteskab med Hans Bertelsen Clod efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter Clod.

35    Anne Jacobsdatter i Stege. 21.11.1707, fol.332B.
E: Jonas Johansen. B:
1) Jacob Jonassen 4
2) Johannes Jonassen 2
3) Sofie Jonasdatter 6 uger.
FM: morbror Peder Jacobsen Bagger, degn i Magleby på Møn.
Registrering 12.11.1707.

36    Anne Jørgensdatter i Stege. 3.12.1707, fol.335B.
E: Jørgen Jacobsen. B:
2) Jacob Jørgensen
3) Jørgen Jørgensen Kitte
4) Maren Jørgensdatter g.m. Jacob Andersen, visiterer.
Første ægteskab med Anders Christensen. B:
1) Christen Andersen, død. 2B:
a Christoffer Christensen 26, i Stubbekøbing
b Johanne Christensdatter 24, i Stubbekøbing, forlovet med Jens Lauridsen fra Falster, på rejse til Ostindien.
Arv i boet efter Frands Thomsen, visiterer, [skifte 19.3.1703 lbnr.1] til B:
1) Anne Marie Frandsdatter.

37    Gertrud Andersdatter i Stege. 27.2.1708, fol.342:
E: Mads Christensen, væver. B:
1) Barbara Madsdatter 18
2) Anne Christine Madsdatter 14
3) Christen Madsen 10
4) Anders Madsen 4.
Registrering 16.1.1708.

38    Peder Jensen, bådsmand i Stege. 7.3.1708, fol.345B.
E: Birthe Madsdatter. LV: Laurids Andersen, smed. B:
2) Karen Pedersdatter 10
3) Jens Pedersen 8
4) Niels Pedersen 21 uger.
FM: Christen Lauridsen Stubbekøbing.
Hans B:
1) Peder Pedersen.
Arv i boet efter Jochum Jørgensen, skifte [31.10.1701], indført i forrige protokol fol.226, var g.m. [Maren, skifte 19.4.1704 lbnr.8] til hans børn.

39    Maren Lauridsdatter i Stege. 12.3.1708, fol.351.
E: Clemen Munch. B:
1) Anne Marie Clemensdatter 2.
FM: morbror Christen Lauridsen i Stubbekøbing.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Niels Munch i Mandemarke [i Magleby sogn]
2 enkemandens bror Isak Nielsen i Mandemarke.
Registrering 10.12.1707.

40    Niels Arkelausen i Stege. 29.3.1708, fol.352B.
E: Maren Caspersdatter. LV: Jørgen Kitte.
Første ægteskab med Ellen Vognsdatter, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Andreas Henriksen, væver i Stubbekøbing
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Væver i Tøvelde [i Stege sogn].
Registrering 27.2.1708.

41    Oluf Andersen, skipper og købmand i Stege. 3.5.1708, fol.356.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Joen Pedersen. B:
1) Anne Olufsdatter g.m. Rasmus Jørgensen Groth
2) Christen Olufsen 18
3) Acta Olufsdatter 10
4) Else Olufsdatter 10.
FM:
1 morbror Thomas Christensen i Stubbekøbing
2 morbror Tønnes Christensen.
Registrering 22.2.1708.
Arv i boet til Anne Cathrine Olufsdatter ved stedfar Anders Nordbagge, efter farfar Hans Olufsen Normann og hustru Bente Eriksdatter.

42    Anders Hansen Bager (Bagger) i Stege. 13.8.1708, fol.365.
E: Mette Villumsdatter. LV: Peder Lydiksen. B:
1) Hans Andersen 42 på fremmede steder ved Niels Rasmussen Bryde g.m. hans søskendebarn Anne Kirstine Madsdatter.
Registrering 30.1.1708.

43    Thyra Christensdatter i Stege. 16.7.1708, fol.369.
E: Oluf Jensen Post. A:
1) bror Peder Christensen i Skælskør
2) bror Troels Christensen i Skælskør
3) søster Maren Christensdatter g.m. Rasmus Hansen, skrædder i Skælskør
4) søster Magdalene Christensdatter, død, var g.m. Peder Christensen, overformynder i Skælskør, [skifte Skælskør 24.7.1688 lbnr.25]. 5B:
a Christen Pedersen i Bergen i Norge
b Peder Pedersen i Skælskør
c Markus Pedersen i Store Haldager i Flakkebjerg herred
d Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Peder Nielsen, skomager i Skælskør. 2B:
1 Magdalene Pedersdatter på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] på Sjælland
2 Anne Pedersdatter i Boeslunde
e Maren Pedersdatter g.m. Laurids Bentsen. 1B:
a Bent Lauridsen
5) søster Johanne Christensdatter, død, var g.m. Peder Lavindsmand i Skælskør. 3B:
a Christen Pedersen i Skælskør
b Mourids Pedersen, væversvend i Skælskør
c Maren Pedersdatter g.m. en soldat i København.
Registrering 110.4.1708.

44    Kirsten Christensdatter i Stege. 22.12.1708, fol.375B.
E: Andreas Christoffersen Ræder (Redder). B:
1) Christoffer Andersen Ræder
2) Anders Andersen Ræder
3) Christian Andersen Ræder
4) Johanne Cathrine Andersdatter 20.

45    Maren Sørensdatter i Stege. 13.1.2.1708, fol.379.
E: Henrik Langemach.
Første ægteskab med Peder Jacobsen, skifte 14.1.1707 lbnr.31. A:
1) mor Anne, enke efter Oluf Lassen Nøbel, skifte 24.3.1693. LV: Hans Sadolin på Falster
2) søster Anne Kirstine Sørensdatter, enke efter Paaske Pedersen, [skifte 1.6.1706 lbnr.24]
3) søster, død. 1B:
a Søren Johansen 16, født på Vordingborg slot
4) halvbror, død. 1B:
a Laurids Lauridsen 6.
FM: stedfar Jørgen Svendsen, færgemand ved Kalvebod færgeløb.
Desuden nævnes:
1 enkemandens stedfar Falch [Hansen] Leth, præst i Sengeløse
2 enkemandens bror Hans Henrik Langemach, præst i Skævinge og Gørløse.
Registrering 18.10.1708.

46    Peder Christensen, rådmand i Stege. 31.10.1708, fol.413.
E: Trine Pedersdatter.
Testamente af 20.6.1707.
Hans A:
1) mor Agathe Pedersdatter i Stubbekøbing
2) bror Tønnes Christensen i Stubbekøbing
3) bror Villum Christensen i Stubbekøbing. 4B:
a Louidor Villumsdatter g.m. Niels Nielsen Normann i Stubbekøbing
b Christian Villumsen i Stubbekøbing
c Eva Villumsdatter g.m. Hans Thomsen i Stege
d Martha Villumsdatter g.m. Erik Rasmussen i Stubbekøbing
4) bror Mogens Christensen, død. 2B:
a Christian Mogensen i Dragør
b Nille Mogensdatter g.m. Hans Hansen i Dragør
5) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Joensen i Dragør
6) søster Nille Christensdatter g.m. Peder Jepsen i Dragør
7) søster Gertrud Christensdatter, enke efter Oluf Andersen i Stege, [skifte 3.5.1708 lbnr.41]
8) halvbror Cornelius Christensen, død. 2B:
a Anne Corneliusdatter, enke efter Haugen Svendsen i Dragør, der druknede for 2 år siden
b Claus Corneliussen, død. 2B:
1 Cornelius Clausen
2 Sara Clausdatter
FM: stedfar Ebbe Thuesen
9) halvsøster Martha Christensdatter, død, var g.m. [Peder Jacobsen, skifte 14.1.1707 lbnr.31]. 4B:
a Joen Pedersen, købmand
b Jacob Pedersen, skifte 19.11.1700. 1B:
1 Rasmus Jacobsen.
FM: stedfar Jens Mikkelsen
c Paaske Pedersen, [skifte 1.6.1706 lbnr.24]. E: Anne Kirstine Sørensdatter. 6B:
1 Peder Paaskesen
2 Martha Paaskesdatter
3 Karen Paaskesdatter
4 Jacob Paaskesen
5 Oluf Paaskesen
6 Anne Paaskesdatter
d Gertrud (halvsøster til de tre sønner), død, var g.m. Hans Kylling. 2B:
1 Rasmus Hansen Kylling
2 Martha Hansdatter.

47    Anne Olufsdatter i Stege.16.10.1709, fol.416.
E: Rasmus Jørgensen Groth, skipper. B:
1) Gertrud Rasmusdatter 3
2) Oluf Rasmussen 2.
FM: Jacob Jørgensen g.m. afdødes farbrors kone Grit Mogensdatter, der er søskendebarn med afdødes mor
Desuden nævnes afdødes mor Gertrud Christensdatter, enke efter Oluf Andersen, [skifte 3.5.1708 lbnr.41].

48    Mads Poulsen, fattiglem i Stege. 9.12.1709, fol.422.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Hansen, købmand.
Arvinger angives ikke.,
Enkens første ægteskab med Rasmus Sørensen Munch, skifte 23.2.1705 lbnr.15. Arv til B:
1) Anne Rasmusdatter 16 år i 1705
2) Niels Rasmussen 12 år i 1705.
Desuden nævnes enkens morbrors søn Joen Jansen Raagaard i Dragør.

49    Mads Danholm, kobbersmed i Stege. 6.6.1710, fol.424B.
E: Elisabeth Christiansdatter Harbo. LV: Søren Sørensen. B:
1) Christian Henrik Madsen 18 uger.
FM: farfar Christian Danholm.
Desuden nævnes:
1 afdødes faster Dorthe [Jacobsdatter Danholm], enke efter Henrik [Sørensen Ingemann], klokker i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 30.5.1708 lbnr.26]
2 afdødes svoger Niels Akselsen [Ursin, skolemester i Stege] g.m. afdødes søster [Maren Jacobsdatter Danholm]
3 enkens mor Gertrud g.m. Magnus Hillemann i Helsingør.
Registrering 12.5.1710.

50    Margrethe Pedersdatter i Stege. 29.7.1710, fol.430B.
E: Rasmus Madsen Spur. B:
1) Mads Rasmussen Spur, substitut i Stege
2) Jens Rasmussen, der tjener i kongens flåde
3) Anders Rasmussen 18.

51    Mads Christensen, væver i Stege. 7.2.1711, fol.431B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Hansen, købmand. B:
4) Søren Madsen 2.
Første ægteskab med Gertrud Andersdatter, [skifte 27.2.1708 lbnr.37]. B:
1) Barbara Madsdatter 18
2) Anne Kirstine Madsdatter
3) Christen Madsen
4) Anders Madsen.
FM:
1 Vogn Christensen
2 fasters mand David Hansen, væver.
Registrering 29.11.1710.

52    Gyde Baggesdatter i Stege. 6.3.1711, fol.434.
E: Jørgen Schmidt. A:
1) mors halvsøster Anne Degns.
Registrering 23.1.1711.

53    Hilleborg Markusdatter i Stege. 11.12.1710, fol.437B.
E: Laurids Stovby. A:
1) søster Helvig Markusdatter i Stege
2) søster Maren Markusdatter, der nævner sin datter Marie Elisabeth.
Registrering 22.5.1710.

54    Erik Svendsen, bager i Stege. 23.7.1711, fol.439.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Hansen, købmand. A:
1) Svend Svendsen Bønstrup (Bønsdorff), lakaj i København
2) en arving i Holsten
3) en arving i Jylland
4) en arving i Island,
[formentlig afdødes brødre].

55    Sidsel i Stege. 10.9.1711, fol.441.
E: Jacob Olufsen. B:
1) Peder Jacobsen [Bagger], degn i Magleby på Møn
2) Hans Jacobsen i København, der døde 12.8.1711 af pest
3) Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Bentsen, godsfuldmægtig på Sjælland, nu toldkontrollør i Göteborg i Sverige
4) Anne Jacobsdatter, [skifte 21.11.1707 lbnr.35]. E: Jonas Johansen, bager. 2B:
a Jacob Jonassen
b Sofie Jonasdatter.
[Slutningen af skiftet mangler].
Stege Byfoged
Skifteprotokol
1744-177056    Laurids Hansen Røed, skomager i Stege. 16.4.1744, fol.1.
E: Anne Henriksdatter. LV: Jacob Jonassen Keilow, bager. B:
1) Hans Lauridsen Røed 16
2) Gertrud Dorthe Lauridsdatter Røed 12
3) Henrik Lauridsen Røed 9
4) Rasmus Lauridsen Røed 5.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen Røed, skomager
2 farbror Peder Hansen Røed, skrædder.
Arv i boet til Ellen Thorsdatter efter
1 far Thor Eriksen, skrædder, skifte 21.10.1722
2 søster Karen Marie Thorsdatter, skifte 24.2.1731
3) søster Thora Thorsdatter, skifte 4.8.1738.

57    Mette Nielsdatter Bryde i Stege. Samfrændeskifte 5.12.1742, fol.4.
E: Rasmus Jacobsen Knag, købmand. B:
1) Jacobe Kirstine Rasmusdatter Knag, født 15.9.1728
2) Niels Rasmussen Knag, født 19.5.1731.
FM:
1 Mads Nielsen Bryde, som beslægtet
2 Jens Sørensen Viborg, som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 enkemandens [sted]far Jens Mikkelsen
2 enkemandens bror [dvs. farbrors søn] Oluf Paaske
3 enkemandens svoger Jens Sørensen.

58    Registrering i Stege. 23.9.1744, fol.6.
Registrering af boet hos Malene, der døde 23.9.1744
E: Jens Frandsen, kaptajnløjtnant.
Arvinger angives ikke.
Skiftet overlades til enkemandens forum i København.

59    Mette Pedersdatter i Stege. 4.6.1744, fol.9B.
Enke efter Hans Hemmingsen Fixen, skifte 26.1.1733. B:
2) Niels Hansen Fixen, skifte 26.1.1737. E: Sidse Hansdatter. B:
1) Hans Nielsen Fixen 12.
FM: stedfar Anton Mathiassen, væver.
Hendes B:
1) Maren Frederiksdatter, død, var g.m. Christoffer Høj i Koster. 2B:
a Anders Christoffersen Høj i Æbelnæs [i Damsholte sogn]
b Jeppe Christoffersen Høj 9.

60    Kirsten Andersdatter i Stege. 16.5.1742, fol.11.
E: Laurids Jensen Lund, murer. B:
1) Anne Lauridsdatter Lund 26
2) Anders Lauridsen Lund 24
3) Sidse Lauridsdatter 22
4) Kirsten Lauridsdatter 15.
FM: Søren Sørensen Ingemann, skipper.

61    Jens Jensen Hage, købmand i Stege. Samfrændeskifte 6.9.1742, fol.12.
E: Anne Margrethe Viborg. LV: Christoffer Schmidt, kongelige forvalter og tolder. B:
1) Jansine Hage 1¼.
FM:
1 morfar Niels Hansen Viborg til Tøjstrup [i Ryslinge sogn] på Fyn
2 farbror Johannes Jensen, købmand i Stege.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Martha [Tesch], enke efter afdødes far Jens Jensen i Stege
2 afdødes bror Jan Jensen Tesch.

62    Anne Cathrine Lauridsdatter i Stege. 3.8.1745, fol.17.
E: Niels Christiansen Schade. B:
1) Rasmus Nielsen Schade 19
2) Laurids Nielsen Schade 14
3) Barbara Margrethe Nielsdatter Schade 11.
FM: Oluf Christiansen Schade.

63    Jørgen Jørgensen Kitte i Stege, der døde 14.4.1739, fol.18B.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Hans Martin Burg. B:
1) Jens Jørgensen Kitte, på stedet
2) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Niels Christensen, pottemager i København
3) Sidsel Jørgensdatter 28, på stedet.
FM: morbror Anders Andersen i Stege.

64    Anders Nielsen Lindvig i Stege, der døde 21.7.1740, fol.22B.
E: Engel Cathrine Rewald. LV: Jørgen Lund. B:
1) Christian Andersen Lindvig 15.
FM: Mikkel Pedersen, skipper.

65    Oluf Hansen Winther, slagter i Stege, der døde 10.5.1739, fol.31.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Abraham Isaksen, farver. B:
4) Anne Cathrine Olufsdatter 3, der døde, begravet 20.10.1741.
Første ægteskab med Levine Jensdatter, skifte 4.12.1737. B:
1) Jens Olufsen Winther 15½
2) Hans Olufsen Winther 13½
3) Levine Olufsdatter 6½, der døde, begravet 23.5.1739.
FM:
1 morbror Hans Jensen Krog
2 Jens Sørensen Viborg
3 Oluf Jensen Post.

66    Hans Martin Burg, købmand i Stege, der døde 29.10.1745, fol.44B.
E: Dorthe Bentsdatter Horn. LV: Laurids Hemmingsen Hald, købmand. B:
1) Marie Hansdatter Burg 5
2) Hanne Olivia Hansdatter Burg, født 6.4.1746, der døde 14.8.1746.
FM: morfar Bent Poulsen Horn, købmand.

67    Henrik Pedersen Pihl i Stege. 28.10.1746, fol.54.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Henriksdatter 6 mdr.
FM: farbror Niels Pihl, skrædder.

68    Jørgen Martinsen i Stege. 11.5.1748, fol.55B.
E: Mette Andersdatter. LV: Steffen Jensen, tømrer. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 9
2) Hans Jørgensen 4.
FM: Bertel Rasmussen Spur.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Anne Martinsdatter
2 afdødes søster Maren Martinsdatter
3 Christoffer Martinsen.

69    Oluf Nielsen, ugift bødkersvend i Stege. 19.2.1748, fol.57B.
A:1) morbror Oluf Rasmussen. bødker.

70    Cathrine Pedersdatter i Stege. 2.8.1747, fol.57B.
E: Poul Mortensen, murer. B:
1) Rebekka Margrete Poulsdatter 8
2) Bodil Kirstine Poulsdatter 6
3) Johan Peder Poulsen 3
4) Gundel Marie Poulsdatter 6 mdr.
FM: Peder Jensen Modi, murer.

71    Peder Pedersen, skomager i Stege, der døde 10.2.1748, fol.58B.
E: Susanne Margrethe Hansdatter. LV: Anders Lauridsen, skomager. B:
1) bror Erik Pedersen
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Rasmus Røed, skomager.

72    Birthe Mogensdatter i Stege. 3.3.1748, fol.60.
E: Jens Jørgensen Kitte.
Af første ægteskab B:
1) Mogens Jensen, skipper i Nykøbing Sjælland
2) Lucie Jensdatter i Stege.
FM:
1 Rasmus Jensen, skibsmand
2 Anders Rasmussen Bryde, skipper.

73    Maren Pedersdatter i Stege. 3.6.1748, fol.62.
E: Hans Jensen, væver. B:
1) Peder Hansen 33, graver ved København Vor Frue
2) Dorthe Hansdatter g.m. Jens Jacobsen, toldkontrollør ved Københavns Accisebod
3) Marie Hansdatter 27, på stedet.

74    Søren Hansen Winther, slagter i Stege. 29.11.1746, fol.63.
E: Ellen Hansdatter. LV: Jens Jørgensen Kitte. B:
1) Hans Sørensen Winther, sætteskipper i Stege
2) Peder Sørensen Winther 24, der farer på de lange rejser fra Holland, der døde
3) Mathias Sørensen Winther 22
4) Søren Sørensen Winther 13
5) Anne Olivia Sørensdatter Winther 30, g.m. Jens Pedersen, kongens staldkarl i København
5) Olivia Sørensdatter Winther g.m. Frederik Stolpenberg, parykmager i Stege.

75    Jens Jensen Hage, købmand i Stege. 1.9.1746, fol.64B.
E: Martha [Jansdatter Tesch], der døde, [begravet 17.9.1746]. B:
1) Johannes Jensen Hage 31, købmand
2) Jan Jensen Hage 25
3) Ellen Kirstine Jensdatter Hage 19, der ægter Jens [Nielsen] Errebo Viborg, præst i Munkebo
4) Anne Cathrine Jensdatter Hage 16.
5) Jens Jensen Hage, [skifte 6.9.1742 lbnr.61. E: Anne Margrethe Viborg, nu g.m. Nikolaj Schmidt. 1B:
a Jansine Jensdatter Hage 6.
FM: morfar Niels Hansen Viborg i Kerteminde ved søn Peder Nielsen Viborg, student.

76    Anton Mathiassen, væver i Stege. 17.9.1746, fol.87B.
E: Sidse Hansdatter. LV: Laurids Hemmingsen Hald. B:
1) Niels Antonsen 9
2) Mathias Antonsen 5
3) Antonia Antonsdatter 9nuger den 15.6.1747.
FM: Svend Mogensen.
Enkens første ægteskab med Niels Hansen Fixen, skifte 26.1.1737. Arv til B:
1) Hans Nielsen Fixen.

77    Inger Nielsdatter i Stege. 14.3.1746, fol.90B.
E: Søren Sørensen Ingemann. B:
1) Bodil Dorthe Sørensdatter Ingemann 10
2) Niels Sørensen Ingemann 4.
FM:
1 fars halvbror Jens Sørensen Viborg, købmand
2 Christen Peder Brysting, beslægtet på mors side.
Enkemandens første hustru [Bodil Olufsdatter Post, begravet 15.10.1741], skifte 8.2.1741. Arv til B:
1) Søren Sørensen Ingemann
2) Oluf Sørensen Ingemann
3) Anne Kirstine Sørensdatter Ingemann.

78    Christian Ørbæk. løjtnant i Stege. 26.12.1747, fol.95.
Enkemand. B:
1) Fabian Henrik Ørbæk
2) Cathrine Sofie Ørbæk, der døde, [skifte Mønbo herred gejstlig 16.3.1748 lbnr.89, enke efter Nikolaj [Jørgensen] Jæger, præst i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 14.10.1740 lbnr.66].

79    Jacob Mortensen Brysting, købmand i Stege, der døde 6.3.1745, fol.97.
Enke efter Anne Jansdatter Tesch, skifte 2.3.1740. B:
3) Jytte Kirstine Brysting 14
4) Kirsten Brysting 10.
FM:
1 Oluf Paaske, købmand
2 Rasmus Jacobsen Knag, købmand.
[Første ægteskab med Trine Peiters, begravet Stege 20.4.1712].
Andet ægteskab med Elisabeth Christensdatter Højstrup, skifte 24.11.1721. B:
1) Christen Peder Brysting, købmand
2) Claus Daniel Brysting, 25, købmand i Næstved.
Arv i boet efter afdødes bror [Christen Mortensen Brysting, købmand i Skælskør, skifte Skælskør 7.2.1719 lbnr.127, var g.m. Mette Cathrine Christensdatter Højstrup, død 25.4.1725] til B:
1) Morten Brysting, præst i Ramløse.
Litteratur: Slægten Brysting fra Sydvestsjælland af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 161-183. Heri side 167: Jacob Mortensen Brysting.

80    Christian Nielsen Lund, musikantsvend i Stege. 28.10.1744, fol.129B.
E: Karen Andersdatter Bryde. LV: Johan Pop Reenberg, købmand. B:
1) Niels Christiansen Lund 1½.
FM: morfar Anders Rasmussen Bryde.

81    Hans Hansen i Stege. 21.7.1746, fol.131B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Johan Pop Reenberg. B:
1) Hans Hansen 2.
FM: Laurids Christiansen, snedker.
Afdøde døde 21.6.1746.

82    Maren Jensdatter i Stege. 5.7.1749, fol.134B.
E: Laurids Vognsen. B:
1) Gertrud Lauridsdatter, der døde, [skifte 5.7.1749 lbnr.83]. E: Niels Nielsen. Hun efter 2 børn
2) en datter, død. E: Jens Lauridsen. 1B:
a Kirsten Jensdatter 14.
Registrering 26.6.1749.

83    Gertrud Lauridsdatter i Stege. 5.7.1749, fol.136.
E: Niels Nielsen. B:
1) Søren Nielsen 6
2) Maren Nielsdatter 6 mdr.
Arv i boet efter afdødes mor Maren Jensdatter, skifte 5.7.1749 lbnr.82. E: Laurids Vognsen.
Registrering 26.6.1749.

84    Peder Møller, tugt- og manufakturhus-skriver i Stege. 18.4.1748, fol.137.
E: Bolette Sofie Kisby. ÆLV: Friedenreich, præst i Stege. A:
1) bror Poul Frausing, forvalter på Brahesborg på Fyn
2) søster Inger Frausing i Jylland
3) søster Anne Frausing i Jylland
4) søster Marie Frausing i Jylland
5) søster Mette Frausing, gift i Ladby
6) søster Anne Margrethe Frausing, enke i Lejstrup.

85    Olivia Frederiksdatter i Stege. 19.1.1747, fol.142B.
E: Hans Jacobsen, der også døde. B:
1) Jacob Hansen 38, skomager i Hamborg
2) Anne Hansdatter g.m. Mads Christensen, væver
3) Else Hansdatter 24, der ægter Mads Andersen, smed.

86    Hans Pedersen Vibe, ugift skræddersvend i Stege. 28.3.1748, fol.144.
A:
1) mor Karen, enke efter Vibe. LV: Frederik Stolpenberg, parykmager
2) søster Anne Pedersdatter 13
3) søster Olivia Pedersdatter Vibe 11
4) bror Lorents Pedersen Vibe 9.

87    Anne Marie Nielsdatter i Stege. 12.7.1749, fol.145.
E: Guldbrand Mathiassen, der er bortrejst for 9 år siden og formentlig er død. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Hans Pedersen
2) halvsøster Margrethe Nielsdatter g.m. Jørgen Christiansen Edelkaas, fyrbøder i København.

88    Michael Simonsen, ugift snedkersvend i Stege. 12.7.1749, fol.147.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Danzig, døde 2.7.1744.

89    Niels Hansen Møller i Stege, der døde 4.10.1747, fol.147B.
E: Johanne Jensdatter Krog. LV: bror Hans Jensen Krog, feldbereder. A:
1) søster Anne Margrethe Hansdatter Møller, enke efter Rasmus [Sørensen] Glorup, klokker i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 27.2.1736 lbnr.60]
2) søster Sidse Hansdatter Møller g.m. Mogens Jansen, begge døde. 4B:
a Hans Jørgen Mogensen i Dragør på Amager
b Niels Mogensen gift i Dragør
c Johanne Mogensdatter g.m. Johan Poulsen, pottemager
d Martha Mogensdatter 22 i Dragør.

90    Morten Jacobsen Møller, grovsmed i Stege. 8.4.1743, fol.149.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Bent Poulsen Horn.
Afdøde efterlader 2 søstre i Dragør på Amager.

91    Else Davidsdatter i Stege. 5.3.1745, fol.151B.
Enke efter Carl Pedersen, rokkedrejer. B:
1) Maren Carlsdatter 17.
FM: mosters mand Svend Mogensen.

92    Svend Gram, slagter i Stege. 25.8.1744, fol.152B.
E: Else Jensdatter. LV: Bent Poulsen Horn. B:
1) Hans Svendsen Gram 14
2) Anne Cathrine Svendsdatter Gram 10
3) Bodil Svendsdatter Gram 7
4) Jens Svendsen Gram 6
5) Sidsel Cathrine Svendsdatter Gram 2.
FM: Hans Fabian, glarmester.

93    Peder Christensen, vægter i Stege. 7.1.1748, fol.155B.
E: Karen Rasmusdatter.
Første ægteskab med Marie Malene Nielsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Christen Pedersen
4) Maren Pedersdatter
5) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Mads Christensen, væver.

94    Anne Kirstine Jespersdatter i Stege. 20.8.1739, fol.157.
E: Christian Gerhard Drejer, parykmager. B:
1) Henrik Gerhard Drejer 1½.
FM: Johan Jacob Ræder.

95    Anne Jacobsdatter i Stege. 15.9.1736, fol.157B.
E: Christoffer Børresen. B:
1) Else Christoffersdatter 27
2) Lisbeth Christoffersdatter 24.
FM: Adser Hansen.
Afdøde døde 14.9.1736.

96    Claus Hansen Hage i Stege. 30.7.1748, fol.158.
E: Mette Hansdatter. LV: Johannes Jensen Hage, købmand. B:
1) Hans Clausen Hage 13
FM: Jan Jensen Hage. købmand.

97    Jens Bruun, skipper i Stege. 25.3.1739, fol.163.
E: Else Cathrine Hansdatter. LV: Anders Nielsen Lindvig. B:
1) Maren Jensdatter Bruun 6½.
FM: Peder Olufsen Svensk.
Afdøde døde i København.

98    Kirsten Jensdatter i Stege. 13.5.1741, fol.164.
Hendes B:
1) Ellen Lisbeth Pedersdatter 17.
FM: mors [halv]bror Svend Mogensen, væver.
Afdøde var nylig flyttet til Stege fra Nørre Vestud i Borre sogn.

99    Hans Mikkelsen Meyer i Stege. 30.1.1741, fol.164B.
E: Sidse Hansdatter. LV: Hans Hansen Franck. B:
1) Maren Hansdatter Meyer 18
2) Hans Hansen Meyer 12½
3) Elsebeth Hansdatter Meyer 11
4) Niels Hansen Meyer 8.
FM: Steffen Jensen, tømrer.

100    Jes Lauridsen i Stege, der døde 10.11.1739, fol.165B.
E: Judith Hemmingsdatter. LV: Johan Pop Reenberg. B:
1) Hemming Jessen 13.

101    Martha Hansdatter i Stege. 23.2.1734, fol.166B.
Enke efter Niels Olufsen, klejnsmed. B:
1) Hans Nielsen 28, i Nykøbing Falster
2) Anne Kirstine Nielsdatter 25, i Nykøbing Falster
3) Jacob Nielsen 18
4) Anne Nielsdatter 12.
FM: Christian Frederik Lauridsen, snedker.

102    Anne Cathrine Villumsdatter, ugift tjenestepige i Stege. 9.9.1749, fol.168.
A:
1) bror Laurids Villumsen, bådsmand i Stege
2) bror Hans Villumsen i Ålebæk [i Borre sogn]
3) bror Hans Peder Villumsen i Koster færgegård
4) søster Bodil Villumsdatter i Ålebæk
Afdøde var født i Hovedskov på Møn.

103    Christoffer Schmidt i Stege, tolder og ridefoged på Møn, der døde 9.8.1750, fol.169B.
E: Cathrine [Knudsdatter] Krey.
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1743.

104    Maren Hemmingsdatter, ugift i Stege. 8.8.1750, fol.170.
A:
1) far Hemming Hansen i Borre.

105    Hans Georg Uswaldt, toldkontrollør i Stege, der døde 12.5.17849, fol.171B.
E: Rebekka Haarlev. LV: Nikolaj [Andreassen] Ullits, præst i Stege.
Arvinger kendes ikke.

106    Peder Brandt, by- og herredsskriver i Stege. 14.5.1749, fol.177.
E: Bodil Sommer. LV: Søren Holm i Lendemarke.
Arvinger kendes ikke.

107    Elisabeth Andersdatter i Stege. 2.1.1749, fol.186.
Enke efter Jørgen Jørgensen Kitte, [skifte 14.4.1739 lbnr.63]. B:
1) Jens Jørgensen Kitte
2) Anne Marie Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Christensen, pottemager i København. 1B:
a Christiane Nielsdatter 10
3) Sidsel Jørgensdatter g.m. Peder Jensen, skomager

108    Georg Christian Heidtern, spindemester i Tugt- og Manufakturhuset i Stege. 9.11.1750, fol.187.
E: Anne Jensdatter. LV: Abraham Isaksen. B:
1) Juliane Georgsdatter.
FM: Johan Pop Reenberg.
Registrering 14.7.1744.

109    Karen Lauridsdatter i Stege. 17.3.1751, fol.190B.
Enke efter Morten [Jacobsen Møller], smed, [skifte 8.4.1743 lbnr.90].
Arvinger angives ikke.

110    Jens Nielsen, murer i Stege. 27.10.1750, fol.191.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Mortensen, murer. B:
1) Niels Jensen 10
2) Jens Jensen 1½.
FM: farbror Anders Nielsen, skovfoged i Magleby.

111    Kirsten Lauridsdatter i Stege. 23.3.1751, fol.193.
E: Søren Jørgensen Weisbach. B:
1) Jørgen Sørensen 4
2) Johan Frederik Sørensen 3.

112    Mads Jensen Kurritz i Stege. 23.3.1751, fol.194B.
E: Karen Hansdatter.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn. hvis navne ikke angives.

113    Helene Regine von Offen, ugift i Stege. 12.11.1749, fol.196.
Afdøde der døde 7.1.1748, efterlader ingen arvinger i Danmark og arvinger kendes ikke.

114    Christian Lauridsen i Stege. 7.8.1751, fol.213.
E: Karen Henriksdatter. LV: Peder Jensen Modi. B:
1) Laurids Christiansen, i Møens arresthus
2) Henrik Christiansen 14.
FM: morbror Laurids Henriksen Stambo.

115    Johan Frederik Weisbach i Stege, der døde 2.6.1751, fol.214.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
1) Anne Johansdatter 13
2) Knud Johansen 11
3) Birthe Johansdatter 8.
FM: født værge Mathias Lauridsen, bager.

116    Karen Børresdatter i Stege. 3.5.1751, fol.219.
E: Henning Sørensen. A:
1) bror Christoffer Børresen, død, var g.m. [Anne Jacobsdatter, skifte 15.9.1736 lbnr.95]. 2B:
a Else Christoffersdatter i Vordingborg
b Lisbeth Christoffersdatter i Dragør
2) bror Gunder Børresen, død. 1B:
a Kirsten Gundersdatter g.m. Christen Lendemarke i Stege
3) halvbror, død. 1B:
a Peder Lauridsen i Røddinge, (kaldes også Laurids Pedersen).

117    Christen Jørgensen i Stege. 6.1.1749, fol.220B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Johan Mitz, klejnsmed. B:
1) Peder Christensen 14
2) Jørgen Christensen 10
3) Gertrud Christensdatter 5.
FM: mors [halv]bror Erik Iversen, skomager.

118    Nikolaj Schmidt, købmand i Stege. 23.1.1748, fol.222.
E: Anne Margrethe Viborg. LV: [Johannes Christoffersen] Friedenreich, præst i Stege. B:
1) Elisabeth Margrethe Schmidt 4
2) Maren Schmidt 2
3) Nikolaj Schmidt 9 mdr.
FM: fars halvbror Johannes Jensen Hage, købmand.
Arv i boet til afdødes bror Jan Jensen Tesch.
Enkens første ægteskab med Jens Jensen Hage, [skifte 6.9.1742 lbnr.61]. Arv til B:
1) Jansine Jensdatter Hage
FM: morfar Niels Hansen Viborg i Kerteminde ved søn Peder Viborg, student.
Arv i boet til Jens Jensen Hages bror Jan Jensen Tesch.

119    Andreas [Andersen] Ræder i Stege, der døde 6.9.1751, fol.268.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
1) Christian Ræder 38
2) en datter g.m. Hans [Lauridsen] Schmidt, skoleholder i Damsholte
3) Anne Kirstine Ræder 31.
FM: farbror Christian [Andersen] Ræder.

120    Bodil Sommer i Stege. 8.2.1752, fol.268B.
Enke efter Peder Brandt, by- og herredsskriver, [skifte 14.5.1749 lbnr.106].
Arvinger kendes ikke.

121    Jens Jørgensen Kitte i Stege, der døde 21.4.1752, fol.270.
E: [Navn angives ikke]. A:
0) forældre [Jørgen Jørgensen Kitte, skifte 14.4.1739 lbnr.63 og Elisabeth Andersdatter, skifte 2.1.1749 lbnr.107]
1) søster [Anne Marie Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Christensen, pottemager i København]. 1B:
a Christiane Nielsdatter
2) søster Sidsel Jørgensdatter g.m. Peder Jensen Ladefoged.

122    Mads Rasmussen, vogter i Stege. 5.5.1752, fol.272B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Anders Jacobsen Hetting, købmand. B:
1) Jens Madsen 19
2) Laurids Madsen 14
3) Ellen Madsdatter 12.
FM: Peder Hansen Røed.
Afdøde døde 4.5.1752.

123    Bodil Christensdatter i Stege. 27.3.1752, fol.273B.
A;
1) bror Abraham Christensen, død. 2B:
 a Christen Abrahamsen
b Anne Abrahamsdatter g.m. en matros i København
2) søster, død. 2B:
a Hans Frendesen, over 30 år, rytter, uvist hvor
b Christen Frendesen, over 30 år, rytter, uvist hvor
3) en søster, død. 1B:
a Pernille Christensdatter g.m. Rasmus Olufsen i Stege.

124    Christen Lendemarke i Stege. 15.12.1752, fol.274B.
E: Anne Kirstine. B:
1) Jens Christensen 30, farer på de lange rejser
2) Hans Christensen 28, i Dragør
3) Gundel Christensdatter g.m. en matros i København
4) Anne Christensdatter g.m. en møller på Christianshavn
5) Kirsten Christensdatter 17, i København
6) Karen Christensdatter.
FM: Jens Tollesen.
Afdøde døde 14.12.752.

125    Jørgen Lund, organist i Stege, der døde 3.5.1752, fol.275.
E: Anne Marie. LV: Abraham Isaksen. B:
6) Anne Marie Lund g.m. Julius Kaas, løber i kongens tjeneste
7) Peder Ratchen 26, farer med Det kinesiske Kompagni, død før sin far, forlovet med Jens Viborgs datter
8) Jørgen Lund 22, farer med Det kinesiske Kompagni.
Af første ægteskab B:
1) Ventzel Luns, postmester og organist i Køge
2) Maren Lund g.m. Borup i København
3) Morten Lund, bogholder i Det Ostindiske Kompagni i København
4) Anne Kirstine Lund g.m. With, bager i København
5) Birthe Cathrine Lund g.m. Peder Schade, pakhusskriver ved Asiatisk Kompagni i København.

126    Ellen Mathiasdatter i Stege. 25.5.1752, fol.280B.
E: Hans Henrik Lauridsen. B:
1) Jens Mathias Hansen 13.
FM: morfar Mathias Jensen, på stedet.

127    Søren [Jørgensen] Weisbach, møllersvend i Stege, der døde 20.9.1752, fol.282.
Forlovet med Margrethe Pedersdatter. LV: Mads Jensen.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 23.3.1751 lbnr.111]. B:
1) Jørgen Sørensen Weisbach 10
2) Johan Frederik Sørensen Weisbach 8.
FM: Mathias Lauridsen, bager.

128    Anne Margrethe Jochumsdatter i Stege, der døde 6.6.1753, fol.284.
E: Christian Hjort.
0) forældre [Jochum Jørgensen, skifte 31.10.1701 og Maren, skifte 19.4.1704 lbnr.8]
1) Sofie Jochumsdatter, enke efter Jacob Andersen ved søn Anders Jacobsen Hetting
2) Johanne Jochumsdatter g.m. Hemming Madsen i Torpe
3) Lisbeth Jochumsdatter, enke efter Peder Christensen i Hovedskov
4) Marie Jochumsdatter, død, var g.m. Jens Spur i Udby. Hendes børn.

129    Else [Andersdatter] i Stege. 18.8.1751, fol.286.
E: Christoffer Noldorph. B:
1) Andreas Christoffersen Noldorph 23
2) Jacob Schmidt Noldorph 21.
Afdøde døde 17.8.1751.

130    Sofie Elisabeth Hansdatter i Stege. 10.2.1753, fol.287.
E: Laurids Andersen. B:
1) Anders Lauridsen
2) Hans Henrik Lauridsen
3) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Christian Hjort
4) Johanne Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter g.m. Poul Adrian, stolemager i København
6) Anne Lauridsdatter.

131    Peder Villumsen, ugift tjenestekarl i Stege. 19.4.1754, fol.289B.
A:
1) bror Laurids Villumsen, bådsmand i Stege
2) bror Hans Villumsen i Ålebæk
3) søster Bodil Villumsdatter i Udby.
FM: stedfar Jørgen Hansen i Hovedskov.
Afdøde døde 18.4.1754.

132    Else Hansdatter i Stege. 3.6.1754, fol.291.
E: Mads Andersen, smed. B:
1) Olivia Margrethe Madsdatter 4
2) Anne Kirstine Madsdatter 2.
FM: farfar Anders Madsen.

133    Laurids Bornholm i Stege, der døde 14.1.1754, fol.292B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Poul Mortensen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Lauridsdatter 21
2) Hans Lauridsen 20.

134    Niels Jyde i Stege. maj 1753, fol.293B.
E: Ingeborg Tollesdatter. A:
1) søster, død. 3B:
a Niels Hansen i Udby
b Hans Jacobsen i Spejlsby
c Maren Hansdatter g.m. Christian Engelbrechtsen i Stege.

135    Anne Pedersdatter i Stege, der døde 22.12.1754, fol.294B.
E: Jens Gregersen. B:
1) Anne Jensdatter
2) Oluf Jensen Gregersen
3) Jens Jensen Gregersen
4) Mette Cathrine Jensdatter.

136    Anne Isaksdatter i Stege, der døde 23.8.1754, fol.295B.
E: Christoffer Noldorph. A:
1) mor, enke efter Isak i Busemarke [i Magleby sogn]
2) bror Hans Isaksen 20, i skomagerlære
3) søster Marie Isaksdatter i Magleby.
Enkemandens første ægteskab med [Else Andersdatter, skifte 18.8.1751 lbnr.129]. Arv til B:
1) Andreas Christoffersen Noldorph
2) Jacob Schmidt Noldorph.

137    Bodil Cathrine [Mikkelsdatter Leth] i Stege. 17.9.1752, fol.296B.
Enke efter Jens [Hermansen] Ponich, byfoged i Stege, [begravet Stege 26.11.1742]. B:
1) Herman Michael Ponich 21, student
2) Else Cecilie Ponich 17.
FM:
1 farbror Peder Ponich, byskriver i Grenå
2 Christian Ræder.
Desuden nævnes:
1 enkemandens afdøde søster Bodil Cathrine Ponich
2 enkemandens bror Anton Ponich i København.
Litteratur: Slægten Leth fra Stege ved Fr. Tobiesen. København 1947. Heri side 14: Bodil Cathrine Leth.

138    Peder Pedersen i Stege, der døde 15.8.1754, fol.306.
E: [Mette Nielsdatter]. LV: Steffen Jensen. B:
4) Hans Pedersen 17
5) Laurids Pedersen 16.
Af første ægteskab B:
1) Poul Pedersen
2) Morten Pedersen
3) en søn.

139    Benedikte [Brodersdatter] i Stege. 6.2.1755, fol.307.
E: Hans Sørensen Winther, skipper. B:
1) Peder Winther
2) Søren Winther
3) Ellen Winther.
FM: fars svoger Jens Pedersen Egtved.

140    Christen Olufsen i Stege. 28.3.1755, fol.309B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Bent Poulsen Horn. B:
1) Oluf Olufsen 24
2) Peder Olufsen 15
3) Bodil Christensdatter g.m. Børre Clausen i København
4) Anne Christensdatter g.m. Laurids Hansen i Stege
5) Gertrud Christensdatter i København.
FM: Laurids Hemmingsen Hald.
Afdøde døde 27.3.1755.

141    Mette [Pedersdatter] i Stege, der døde 27.3.1755, fol.311B.
E: Mads Jensen, soldat. B:
1) Kirsten Madsdatter 12
2) Niels Madsen 10
3) Peder Madsen 3
4) Jens Madsen 11 uger.

142    Karen Hansdatter i Stege. 6.5.1755, fol.312B.
E: Niels Holst. B:
1) Rasmus Nielsen 17
2) Jørgen Nielsen 12
3) Hans Nielsen 6.
Afdøde døde 5.5.1755.

143    Marie Frederiksdatter i Stege. 26.4.1755, fol.314.
E: Anders Hansen. B:
1) Anne Andersdatter 10
2) Hans Andersen 8.
Afdøde døde 25.4.1755.

144    Anders Bryde i Stege. der døde 26.4.1755, fol.314B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Christen Bryde
2) en datter g.m. Claus Emborg
3) Dorthe Andersdatter, død. Hendes 2 børn.

145    Anne Cathrine Jørgens i Stege. 9.1.1755, fol.316.
A:
1) bror [Erik Olufsen Normann, skipper i Stubbekøbing, skifte Stubbekøbing 27.4.1705 lbnr.52]. 5B:
a Bente Eriksdatter, enke i København
b Oluf Eriksen i København, død. 1B:
1 Anne Else Olufsdatter
c Agathe Eriksdatter, enke i Stubbekøbing
d Trine Eriksdatter i Stubbekøbing, [skifte Stubbekøbing 10.7.1742 lbnr.174]. E: Oluf Olufsen [Sand], skipper. 3B:
1 Cecilie Olufsdatter
2 Erik Olufsen 26
3 Margrethe Olufsdatter
e Gertrud Eriksdatter, enke i Nykøbing

146    Mette Hansdatter i Stege, der døde 17.6.1754, fol.317B.
Enke efter Claus Hansen Hage, [skifte 30.7.1748 lbnr.96]. B:
1) Hans Clausen Hage 21.

147    Karen Jensdatter i Stege. 3.10.1755, fol.319.
E: Oluf Rasmussen, snedker. B:
1) Marie Cathrine Olufsdatter 6
2) Maren Olufsdatter 5.

148    Jens Gregersen i Stege, der døde 9.4.1755, fol.320.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 22.12.1754 lbnr.135]. B:
1) Anne Jensdatter 11
2) Oluf Jensen 8
3) Jens Jensen 5
4) Mette Cathrine Jensdatter 3.
FM: Niels Holst.

149    Hans Jacob Bjørnsen [Bjørnetsen) i Stege. 1.3.1756, fol.321B.
E: [Anne Hansdatter]. LV: Poul Mortensen. A:
1) bror Jacob Bjørnsen i Keldby
2) bror Niels Bjørnsen, skræddersvend i Norge
3) halvbror Anders Bjørnsen i Vadsten
4) halvbror Peder Bjørnsen i Svensmarke
5) halvsøster Kirsten Bjørnsen g.m. Mathias Christiansen i Keldby.
Enkens første ægteskab med [Jens Nielsen, skifte 27.10.1750 lbnr.110]. Arv til B:
1) Niels Jensen
2) Jens Jensen 7.
Afdøde døde 29.2.1756.

150    Laurids Henriksen Stambo i Stege. 20.5.1756, fol.323.
E: [Navn angives ikke]. LV: Steffen Jensen. B:
1) en datter, død. E: Jørgen Høj. 2B:
a Jens Jørgensen Høj 13
b Amon Laurids Jørgensen Høj 11½.

151    Laurids Hemmingsen Hald i Stege. 17.4.1756, fol.324B.
E: Agathe Olufsdatter. LV: Hans Krey, toldkontrollør. B:
1) Anne Marie Hald 20.
FM: Bent Poulsen Horn.
Afdøde døde 9.3.1756.

152    Magdalene Hyltoft i Stege. 25.5.1756, fol.328B.
E: Christian Abrahamsen. B:
1) Karen Hyltoft 4
2) Abraham Christiansen 2½
3) Hans Hyltoft 6 mdr.

153    Anders Madsen, smed, der døde 14.4.1756, fol.329B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Johannes Jensen. B:
1) Mads Andersen
2) Laurids Andersen, i skomagerlære i København
3) Hans Jørgen Andersen 10
4) Gertrud Christine Andersdatter i København
5) Sidse Andersdatter
6) Dorthe Andersdatter.

154    Bodil Andersdatter i Stege, der døde 21.7.1756, fol.331B.
Enke efter Lydik Pedersen, skifte 11.10.1738. B:
1) Anne Lydiksdatter g.m. Bertel Rasmussen Spur
2) Dorthe Lydiksdatter.

155    Hemming Sørensen i Stege. 19.5.1756, fol.332.
A:
1) bror Jens Sørensen, død. 6B:
a Oluf Jensen i Stege
b en datter g.m. Hans Fixen
c Søren Jensen i Dragør
d Niels Jensen, farer til skibs fra København
e Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i København
f Dorthe Jensdatter i København
2) bror Niels Sørensen, død. 4B:
a Søren Nielsen på Nyord
b Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Bryde på Nyord
c Karen Nielsdatter g.m. Eskild Sømand
d Maren Nielsdatter
3) bror Hans Sørensen, død. B:
a Anne Hansdatter g.m. Esben Jørgensen på Nyord
b Peder Hansen, død. Hans børn
c Cathrine Hansdatter, død. Hendes 3 børn
d Maren Hansdatter, død. Hendes søn
4) søster, død. 2B:
a Mogens Hansen på Nyord
b Niels Hansen på Nyord.

156    Hans Jensen, væver i Stege, der døde 17.1.1757, fol.333B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
4) Jens Hansen 5.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 3.6.1748 lbnr.73]. B:
1) Peder Hansen Birk, over graver ved København Vor Frelser
2) Dorthe Hansdatter g.m. Jens Jacobsen, toldkontrollør i København
3) Marie Hansdatter g.m. Jens Niemand, skoleholder i Magleby på Møn.

157    Henrik Henriksen Kejser i Stege, der døde 11.1.1757, fol.335B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Niels Gertsen. B:
1) Maren Kirstine Henriksdatter.
FM: Samuel See.

158    Anne Pedersdatter i Stege. 10.1.1757, fol.336B.
A:
1) mor Anne Mogensdatter
2) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Rasmus Jensen
3) søster Karen Pedersdatter Brandt 39
4) bror Mogens Brandt.

159    Anne Cathrine i Stege. 24.9.1754, fol.337B.
Enke efter Henrik Pedersen Jestrup, rådmand i Stege, skifte 30.12.1725. B:
1) Johan Henrik Jestrup, forvalter på godset Frisland i Øst Frisland
2) Johanne Elisabeth Jestrup
3) en søn, død. 2B:
a Anne Cathrine g.m. Oluf Idens, selvejer ved Bergen i Norge
b Jacobine Henrikke g.m. Bernhard Idens Gottlieb Kramer, købmand i Bergen
4) Peder Christian Jestrup, skifte 14.3.1749, efter hvem, der er arv.

160    Bente Marie Andersdatter i Stege. 28.3.1757, fol.354B.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Mette Dorthe Jensdatter g.m. Oluf Olufsen i København
2) Anne Marie Jensdatter gift i København
3) Johanne Jensdatter g.m. Hans Jacob i København
4) Margrethe Jensdatter i København
5) Anders Hansen i Stege
6) Hans Jensen, der farer på de lange rejser.

161    Anne Cathrine Svendsdatter i Stege, der døde 20.9.1757, fol.355B.
E: Johan Frederik Abrahamsen. B:
1) Anne Johansdatter
2) Christen Johansen.

162    Peder Ørn, kaptajnløjtnant i Stege. 30.11.1754, fol.356B.
A:
1) søster Helene Ørn, enke efter Schønebølle, kaptajnløjtnant.

163    Mathias Jensen, skomager i Stege. 5.12.1757, fol.362.
E: Anne Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1753 for enken og deres dattersøn.

164    Erik Bille, skrædder og hustru Maren i Stege. 24.6.1756, fol.362B.
B:
1) Mette Marie Eriksdatter 18
2) Margrethe Eriksdatter 16
3) Birgitte Christine Eriksdatter 13
4) Anne Eriksdatter 9.
FM: Søren Holm, toldforpagter.

165    Karen Amonsdatter i Stege, der døde 18.2.1757, fol.365.
E: Laurids [Henriksen], tobakspinder. B:
1) en datter, død. E: Jørgen Høj, skipper. 2B:
a Jens Lauridsen Høj
b Amon Lauridsen Høj.

166    Sinde i Stege. 4.3.1758, fol.366, 371B.
Enke efter Peder Pihl. B:
1) Niels Pedersen Pihl, skrædder
2) Peder Pedersen Pihl, skomager
3) Hans Pedersen Pihl, skifte 3.12.1757
4) Henrik Pedersen Pihl, [skifte 28.10.1746 lbnr.67]. 1B:
a Anne Margrethe Henriksdatter 12.
FM: stedfar Mads Væver
5) Anne Pedersdatter Pihl 40.

167    Helene Pedersdatter i Stege, der døde 17.3.1758, fol.366B.
Enke. B:
1) Bodil Christensdatter, gift i København
2) Anne Christensdatter g.m. Laurids Holst i Stege
3) Gertrud Christensdatter, gift i København
4) Peder Christensen 18, på Holmen i København.

168    Gotfred Melgarten, ugift feltskærsvend i Stege, der døde 6.9.1756, fol.368.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sachsen.

169    Mikkel Pedersen, skipper i Stege. 2.9.1758, fol.369B.
E: Sidsel Schiøtt. LV: Søren Holm. B:
1) Sidsel Sofie Mikkelsdatter 25
2) Christiane Mikkelsdatter 22
3) Bodil Mikkelsdatter 19
4) Maren Mikkelsdatter 13
5) Jytte Margrethe Mikkelsdatter 7.
FM: født værge Niels Houmann.

170    Bertel [Rasmussen] Spur i Stege. 11.11.1758, fol.372B.
E: [Anne Lydiksdatter]. LV: Niels Pedersen Pihl. B:
1) Lydik Bertelsen 15
2) Kirsten Bertelsdatter 10.
FM: farbror Niels Spur.
Arv i boet efter enkens mor [Bodil Andersdatter, skifte 21.7.1756 lbnr.154] til enkens søster Dorthe Lydiksdatter.

171    Bodil Olufsdatter i Stege. 20.9.1757, fol.374.
E: Christian Andersen Ræder. B:
1) Peder Christiansen Ræder
2) Kirsten Christiansdatter Ræder, død. 4B:
a Edel Christine 11
b Christian 9
c Andreas 7
d Karen 3.

172    Rebekka Poulsdatter i Stege, der døde 19.8.1757, fol.375.
E: Johan Georg Uswaldt, toldkontrollør. A:
0) forældre [Poul Olufsen Haarlev, kapellan i Stege, skifte Mønbo herred gejstlig 18.5.1706 lbnr.20 og Anne Jensdatter Wiel, skifte Mønbo herred gejstlig 26.7.1712 lbnr.33]
1) søster [Johanne Poulsdatter, skifte Møn herred gejstlig 1742 lbnr.69, var g.m. Jens Jensen With, præst i Keldby, skifte Mønbo herred gejstlig 17.11.1744 lbnr.79]. 6B:
a [Anne Marie Jensdatter With] g.m. [Ludvig Ottesen] Stoud, præst i Keldby
b Jens Jensen With, kapellan i Stubbekøbing, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 28.3.1746 lbnr.45]. 1B:
1Jens Jensen With 18
c Poul With, kapellan i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 3.5.1745 lbnr.82]. 2B:
1 Johanne Augusta Poulsdatter With 18
2 Janus Poulsen With 15
d Morten Reenberg With, præst [i Asserballe] på Als
e Mathias With, kapellan [i Notmark] på Als
f Johan With, præst [i Hunseby, der døde 2.1.1758]. Hans 2 døtre
2) søster [Cathrine Haarlev], død, var g.m. [Ditlev Jørgensen] Monrad, [præst i Våler præstegæld i Østfold fylke i Christiania stift i Norge, viet København Holmen 28.4.1718]. 2B:
a [Poul Monrad, født 1726, købmand på Moss]
b [Anna Elisabeth Monrad, født 1724]
Mors første ægteskab med [Anders Olufsen, formand som kapellan i Stege, begravet 30.10.1668]
3) halvbror [Peder Andersen Hegelund, kapellan i Næstved, død 1734]. 1B:
a [Hans] Frederik [Pedersen] Hegelund, præst [i Nøtterø i Vestfold fylke] i Christiania stift i Norge
4) halvsøster, død. 1B:
a Oluf Jacobsen i Stege.
Litteratur: Christopher Giessing: Nye samling af danske, norske og islandske jubel-lærere. København. Del 3, bd.1 (1786). Heri side 318: Ditlev Monrad.

173   
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.56-172