Erik Brejls hjemmeside

Start

Stege Byfoged
Skifteprotokol
1703-1814

[1703-1711]    [1744-1770]    [1773-1793]    [1793-1808]    [1808-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Stege Byfoged
Skifteprotokol
1703-17111    Frands Thomsen, visiterer i Stege. 19.3.1703, fol.1.
E: Bodil Berntsdatter. LV: Poul Sivertsen Friis. B:
1) Anne Marie Frandsdatter.
FM: Poul Olufsen.

2    Henrik Hansen Stambo, ridefoged i Stege. 30.6.1703, fol.12B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Niels Andersen Munch. A:
1) bror Laurids Hansen Stambo
2) bror Niels Hansen Stambo
3) søster Maren Hansdatter g.m. Oluf Lauridsen, begge døde. B:
a Hans Olufsen
b Anne Olufsdatter g.m. Anders Hansen, snedker
c Karen Olufsdatter g.m. Erik i Stubberup, bådsmand i kongens tjeneste
d Mette Olufsdatter g.m. Søren Hansen Franck.
Arv i boet efter Anton Bertelsen, væver til B:
1) Mathias Antonsen
2) [Bertel Antonsen], død. 1B:
a Kirsten Bertelsdatter. Ved afkald 22.5.1704 er hun g.m. Oluf Jensen i Næstved.

3    Rasmus Hansen Knag, [kirkeværge og rådmand] i Stege. 12.7.1703, fol.17.
E: Mette Christiansdatter Bergen. LV: Henrik Pedersen Jestrup. A:
1) bror Anders Hansen Bagger
2) søster Kirsten Hansdatter, død. 1B:
a en datter g.m. Niels Rasmussen Bryde i Stege
3) halvbror Oluf Hansen Bagger, præst i Kristiansand i Norge
4) halvbror Hans Hansen, død. 1B:
a Jacob Hansen.
[Første ægteskab med Mette Thøgersdatter Duelund. Testamente af 23.3.1680].
Testamente af 14.5.1703.

4    Laurids Olufsen Nybøl, købmand i Stege. 27.8.1703, fol.19B.
E: Dorthe Cathrine Nielsdatter [Teilgaard]. LV: afdødes mosters mand Henrik Pedersen Jestrup. B:
1) Laurids Lauridsen.
FM: Paaske Pedersen, skipper.
Arv i boet efter enkens forældre Niels Rasmussen Teilgaard, præst i Keldby, [skifte Mønbo herred gejstlig 4.11.1685 lbnr.7] og Thale Hansdatter [skifte Mønbo herred gejstlig 1.9.1699 lbnr.15], der står hos enkens stedfar Rasmus Gjortsen Treschow, successor i Keldby.
Desuden nævnes afdødes mor Anne, enke efter Oluf Lassen med LV: svigersøn Peder Jacobsen.

5    Rasmus Ibsen, skipper i Stege. 25.9.1703, fol.39.
E: Karen Jørgensdatter Prip. LV: Niels Andersen Vig, herredsfoged på Møn. B:
2) Jørgen Rasmussen Prip, 28, student
3) Johan Rasmussen Ibsen 26
4) Margrethe Rasmusdatter 22
5) Mathias Rasmussen 19
6) Anne Marie Rasmusdatter 17
7) Gallus Rasmussen 11
8) Peder Rasmussen 8.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Rasmusdatter g.m. Oluf Clausen Post.
Arv i boet efter Eva Johansdatter Ostmann, skifte 11.1.1682. E: Rasmus Ibsen Holst til B:
1) Eva Rasmusdatter 11
2) Ingeborg Rasmusdatter 8.
Registrering 2.1.1703.

6    Jacob Andersen, skipper i Stege. 10.12.1703, fol.62.
E: Margrethe.
 B:
1) Mogens Jacobsen
samt umyndige børn.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Anne Andersdatter på Amager
2 afdødes bror Oluf Andersen, købmand i Stege
3 afdødes svoger Paaske Pedersen, købmand i Stege.
Afdøde døde 4.3.1703 i København.

7    Marie Jørgensdatter i Stege. 31.1.1704, fol.124.
Enke efter Anders Smed. B:
1) Laurids Andersen, smed
2) Jørgen Andersen
3) Anders Andersen
4) Maren Andersdatter
5) Elisabeth Andersdatter g.m. Jørgen Jørgensen Kitte
6) Sidsel Andersdatter.

8    Maren i Stege. 19.4.1704, fol.140.
Enke efter Jochum Jørgensen, skifte 31.10.1701. B:
1) Lisbeth Jochumsdatter g.m. Laurids Olufsen i Udby [i Stege sogn]
2) Kirsten Jochumsdatter g.m. Søren Nielsen i Stege
3) Marie Jochumsdatter
4) Sidsel Jochumsdatter
5) Sofie Jochumsdatter
6) Johanne Jochumsdatter
7) Margrethe Jochumsdatter.

9    Karen Henriksdatter i Stege. 31.5.1704, fol.148.
E: Jørgen Hansen Skaaning. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter 8
2) Hans Jørgensen 5
3) Tengel Jørgensen 3.

10    Poul Nielsen i Stege. 3.6.1704, fol.150.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Niels Poulsen 6.
FM: mors svoger Peder Pedersen.

11    Anne Cathrine Hansdatter i Stege. 24.7.1704, fol.153.
E: Laurids Pedersen Berg.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter afdødes første mand.

12    Niels Gertsen, byskriver i Stege. 18.9.1704, fol.154.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans West, byskriver. B:
2) Gert Nielsen 3.
FM: Daniel Nielsen, pottemager.
Skifte i forrige skifteprotokol fol.102 efter enkens første mand [Niels Hansen Rytter] til B:
1) Hans Nielsen [Rytter].
FM: Niels Mogensen, skipper.
Arv i boet til Niels Mikkelsen på Bøstrup på Sjællands 2 B:
1) Christen Nielsen
2) Mikkel Nielsen,
der har arv efter deres mormor Maren, enke efter Christen Baltsersen, landsdommer i Stege.

13    Kontrakt i Stege. 5.11.1704, fol.168B, 176
Kontrakt indført i Stege Rådstueprotokol den 17.9.1704 fol.62 hvorefter Hans Winther i Stege betaler Sindel, enke efter Laurids Lauridsen, for at opdrage hans datter Anne Christine Hansdatter, der døde.

14    Hemming Christensen. skrædder i Stege. 17.2.1705, fol.169.
E: Gedske Christensdatter. LV: Peder Jensen, rådmand. B:
1) Hemming Hemmingsen 10 uger.
FM: Hans Hansen Ullemarke, købmand.

15    Rasmus Sørensen Munch i Stege. 23.2.1705, fol.177.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Mads Poulsen, der ægter enken. B:
1) Anne Rasmusdatter [16]
2) Niels Rasmussen [12].
FM: Niels Arkelausen.
Registrering 13.1.1705.

16    Kirsten Andersdatter i Stege. 9.3.1705, fol.181.
Enke efter [Niels Gertsen, byskriver, skifte 18.9.1704 lbnr.12]. B:
2) Gert Nielsen 3.
Første ægteskab med Niels Hansen Rytter, skifte i forrige skifteprotokol fol.102. B:
1) Hans Nielsen Rytter 11½.
FM: Niels Mogensen, skipper.
Registrering 27.1.1705.

17    Niels Pedersen, soldat i Stege. 3.7.1705, fol.194.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Iben Rohde. B:
1) Marie Magdalene Nielsdatter 12.
FM: Anders Andersen, bager, beslægtet på mors side.
Arv efter enkens første mand, indført i forrige skifteprotokol fol.19 til B:
1) Morten Nielsen.

18    Anders Pedersen Amager i Stege. 23.9.1705, fol.196.
E: Trine Andersdatter. LV: Niels Henriksen. B:
1) Else Andersdatter 16
2) Peder Andersen 12
3) Inger Andersdatter 3½.
FM: morbror Oluf Andersen.

19    Anne Andersdatter i Stege. 30.10.1705, fol.202B.
E: Rasmus Madsen. B:
1) Sille Rasmusdatter g.m. Peder Hansen, købmand.

20    Afkald i Stege. 3.2.1706, fol.211B.
Afkald 3.2.1706 fra Rasmus Jensen Grim for arv efter far Jens Rasmussen Grim i Stege, skifte indført i forrige skifteprotokol fol.79 ved FM: Christen Ladefoged.

21    Anmodning om udbetaling af arv i Stege. 24.2.1706, fol.212.
Anne, enke efter Niels Nielsen i Stege, skifte 14.2.1690, ved LV: Jørgen Lund, anmoder om at få udbetalt sønnen Niels Nielsens arv, da hun ikke har hørt fra ham i 16 år.
Sønnens formynder var nu afdøde Hans Jørgensen, skovrider på Møn.
Desuden efterlod hendes mand 2 endnu levende døtre.

22    Bodil Pedersdatter Pihl i Stege. 11.3.1706, fol.216.
E: Jacob Jørgensen. B:
1) Karen Jacobsdatter 24
2) Peder Jacobsen 24
3) Sidse Jacobsdatter 20
4) Jens Jacobsen 16
5) Jørgen Jacobsen 14.
Desuden nævnes Henrik Pihl.
Registrering 14.1.1706.

23    Kirsten Jochumsdatter i Stege. marts 1706, fol.221.
E: Søren Nielsen Tysk. A:
0) forældre [Jochum Jørgensen, skifte 31.10.1701 og Maren, skifte 19.4.1704 lbnr.8]
1) søster Elisabeth Jochumsdatter g.m. Laurids Olufsen i Udby
2) søster Marie Jochumsdatter
3) søster Sidsel Jochumsdatter
4) søster Sofie Jochumsdatter
5) søster Johanne Jochumsdatter
6) søster Anne Margrethe Jochumsdatter.

24    Paaske Pedersen, skipper i Stege. 1.6.1706, fol.227.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. B:
1) Peder Paaskesen 11
2) Martha Paaskesdatter 9
3) Karen Paaskesdatter 7
4) Jacob Paaskesen 6
5) Oluf Paaskesen 4
6) Anne Paaskesdatter 2.
FM: farbror Joen Pedersen, købmand.

25    Margrethe Madsdatter i Stege. 6.5.1706, fol.234.
E: Peder Jensen, rådmand og købmand. B:
5) Karen Pedersdatter.
Første ægteskab med Hans Regelsen (Riegelsen), købmand i Stege, skifte 24.5.1678. B:
1) Peder Hansen Regelsen, død 19.11.1696
2) Niels Hansen Regelsen i København
3) Anders Hansen Regelsen
4) Margrethe Hansdatter Regelsen g.m. Laurids Pedersen Hellevad, amtsforvalter i Ringkøbing
5) Karen Hansdatter Regelsen g.m. Christoffer Mogensen, rådmand i Kalundborg, første ægteskab med Peder [Pedersen] Højberg, præst i Mern, [død 1702].
Arv i boet efter enkemandens far Jens Christensen, økonom i København, skifte 9.6.1704, afholdt i professor Oluf Worms hus i København til B:
1) enkemandens bror magister Eskild [Jensen Seest, præst i Esbønderup og Nødebo]
2) enkemandens søster Mette Jensdatter g.m. Herman Velling
3) enkemandens yngste søster.
Arv i boet efter enkemandens svoger Niels Jacobsen Kjeldorph, [præst i Fanefjord, død 27.4.1696, var g.m. Margrethe Hansdatter Skytte, skifte Mønbo herred gejstlig 15.4.1696 lbnr.14], til B:
1) Jacob Nielsen Kjeldorph.
Registrering 27.7.1705.

26    Laurids Hansen Stambo i Stege. 26.7.1706, fol.300.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Henrik Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter g.m. Anders Rasmussen, væver.

27    Hemming Hemmingsen Blach i Stege. 26.7.1706, fol.302.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jørgen Lund. B:
2) Alhed Hemmingsdatter 23
3) Peder Hemmingsen Blach 20
4) Anne Hemmingsdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Hemmingsdatter g.m. Jens Ingemann, der har givet afkald 29.7.1697 indført i den gamle protokol fol.36, nu uvist hvor.
Børnene af sidste ægteskab har arv efter deres mormor Bodil Møllers.

28    Kirsten Christoffersdatter i Stege. 16.12.1706, fol.303B.
E: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Poul Pedersen 16
2) Anne Magdalene Pedersdatter 14
3) Sidsel Pedersdatter 12
4) Johanne Pedersdatter 10
5) Ellen Pedersdatter 8
6) Kirsten Pedersdatter 3
7) Marie Pedersdatter 16 uger.
Registrering 29.11.1706.

29    Christen Mortensen i Stege. 16.12.1706, fol.305, 341B
E: Anne Lydiksdatter. LV: Anders Olufsen, der ægter enken. B:
1) Christian Christensen 14
2) Mette Christensdatter 11, der døde, skifte 10.12.1707
3) Thomas Christensen 5
4) Morten Christensen 3, der døde, skifte 10.12.1707.
FM: Hans Ibsen.
Registrering 29.11.1706.

30    Oluf Lauridsen, bager i Stege. 19.1.1707, fol.307.
E: Margrethe Adamsdatter. LV: Laurids Pedersen Skov. A:
1) fars søsterdatter Margrethe Jensdatter.
Arv i boet til Anne Cathrine Jensdatter gift Kalvehave 16.1.1707 med Thomas Lauridsen.
Registreret 13.12.1706.

31    Peder Jacobsen i Stege. 14.1.1707, fol.311B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Hans Pedersen, kongens ridefoged over Møn.
Første ægteskab med Martha Christensdatter. B:
1) Joen Pedersen, købmand
2) Paaske Pedersen, [skifte 1.6.1706 lbnr.24]. E: Anne Kirstine Sørensdatter. 6B:
a Peder Paaskesen 12
b Martha Paaskesdatter 10
c Karen Paaskesdatter 8
d Jacob Paaskesen 7
e Oluf Paaskesen 5
f Anne Paaskesdatter 3
3) Jacob Pedersen, skifte 19.11.1700. 1B:
a Rasmus Jacobsen.
FM: stedfar Jens Mikkelsen, skipper.
Registrering 21.12.1706.

32    Peder Olufsen i Stege. 24.2.1707, fol.319B.
E: E: Maren Jacobsdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter enken. B:
1) Kirsten Pedersdatter 19. Ved afkald 10.2.1720 er hun g.m. Jacob Andersen i Keldbylille
2) Anne Pedersdatter 16
3) Jacob Pedersen 9.
Registrering 8.1.1707.

33    Hans Henrik Hup, skomager i Stege. 28.3.1707, fol.323.
E: Anne Marie Frederiksdatter. LV: Joen Pedersen, købmand. B:
1) Anne Marie Hup 18
2) Susanne Margrethe Hup 16
3) Sofie Lisbeth Hup 14
4) Johan Henrik Hup 11.
FM: Andreas Christoffersen Ræder.

34    Bertel Gamst, tolder i Stege. 26.5.1707, fol.326.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Hans Pedersen, ridefoged. A:
0) forældre [Christen Iversen Gamst, bogbinder og kordegn i Kolding, begravet Kolding 20.10.1665 og Else, begravet Kolding 21.12.1679]
1) bror Jacob Gamst, præst i Store- og Lille Fuglede
2) [bror Iver Christensen Gamst, degn i Tranebjerg, skifte Samsø og Tunø gejstlig 20.6.1701 lbnr.8].
Enkens første ægteskab med Hans Bertelsen Clod efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter Clod.

35    Anne Jacobsdatter i Stege. 21.11.1707, fol.332B.
E: Jonas Johansen. B:
1) Jacob Jonassen 4
2) Johannes Jonassen 2
3) Sofie Jonasdatter 6 uger.
FM: morbror Peder Jacobsen Bagger, degn i Magleby på Møn.
Registrering 12.11.1707.

36    Anne Jørgensdatter i Stege. 3.12.1707, fol.335B.
E: Jørgen Jacobsen. B:
2) Jacob Jørgensen
3) Jørgen Jørgensen Kitte
4) Maren Jørgensdatter g.m. Jacob Andersen, visiterer.
Første ægteskab med Anders Christensen. B:
1) Christen Andersen, død. 2B:
a Christoffer Christensen 26, i Stubbekøbing
b Johanne Christensdatter 24, i Stubbekøbing, forlovet med Jens Lauridsen fra Falster, på rejse til Ostindien.
Arv i boet efter Frands Thomsen, visiterer, [skifte 19.3.1703 lbnr.1] til B:
1) Anne Marie Frandsdatter.

37    Gertrud Andersdatter i Stege. 27.2.1708, fol.342:
E: Mads Christensen, væver. B:
1) Barbara Madsdatter 18
2) Anne Christine Madsdatter 14
3) Christen Madsen 10
4) Anders Madsen 4.
Registrering 16.1.1708.

38    Peder Jensen, bådsmand i Stege. 7.3.1708, fol.345B.
E: Birthe Madsdatter. LV: Laurids Andersen, smed. B:
2) Karen Pedersdatter 10
3) Jens Pedersen 8
4) Niels Pedersen 21 uger.
FM: Christen Lauridsen Stubbekøbing.
Hans B:
1) Peder Pedersen.
Arv i boet efter Jochum Jørgensen, skifte [31.10.1701], indført i forrige protokol fol.226, var g.m. [Maren, skifte 19.4.1704 lbnr.8] til hans børn.

39    Maren Lauridsdatter i Stege. 12.3.1708, fol.351.
E: Clemen Munch. B:
1) Anne Marie Clemensdatter 2.
FM: morbror Christen Lauridsen i Stubbekøbing.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Niels Munch i Mandemarke [i Magleby sogn]
2 enkemandens bror Isak Nielsen i Mandemarke.
Registrering 10.12.1707.

40    Niels Arkelausen i Stege. 29.3.1708, fol.352B.
E: Maren Caspersdatter. LV: Jørgen Kitte.
Første ægteskab med Ellen Vognsdatter, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Else Nielsdatter g.m. Andreas Henriksen, væver i Stubbekøbing
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Væver i Tøvelde [i Stege sogn].
Registrering 27.2.1708.

41    Oluf Andersen, skipper og købmand i Stege. 3.5.1708, fol.356.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Joen Pedersen. B:
1) Anne Olufsdatter g.m. Rasmus Jørgensen Groth
2) Christen Olufsen 18
3) Acta Olufsdatter 10
4) Else Olufsdatter 10.
FM:
1 morbror Thomas Christensen i Stubbekøbing
2 morbror Tønnes Christensen.
Registrering 22.2.1708.
Arv i boet til Anne Cathrine Olufsdatter ved stedfar Anders Nordbagge, efter farfar Hans Olufsen Normann og hustru Bente Eriksdatter.

42    Anders Hansen Bager (Bagger) i Stege. 13.8.1708, fol.365.
E: Mette Villumsdatter. LV: Peder Lydiksen. B:
1) Hans Andersen 42 på fremmede steder ved Niels Rasmussen Bryde g.m. hans søskendebarn Anne Kirstine Madsdatter.
Registrering 30.1.1708.

43    Thyra Christensdatter i Stege. 16.7.1708, fol.369.
E: Oluf Jensen Post. A:
1) bror Peder Christensen i Skælskør
2) bror Troels Christensen i Skælskør
3) søster Maren Christensdatter g.m. Rasmus Hansen, skrædder i Skælskør
4) søster Magdalene Christensdatter, død, var g.m. Peder Christensen, overformynder i Skælskør, [skifte Skælskør 24.7.1688 lbnr.25]. 5B:
a Christen Pedersen i Bergen i Norge
b Peder Pedersen i Skælskør
c Markus Pedersen i Store Haldager i Flakkebjerg herred
d Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Peder Nielsen, skomager i Skælskør. 2B:
1 Magdalene Pedersdatter på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] på Sjælland
2 Anne Pedersdatter i Boeslunde
e Maren Pedersdatter g.m. Laurids Bentsen. 1B:
a Bent Lauridsen
5) søster Johanne Christensdatter, død, var g.m. Peder Lavindsmand i Skælskør. 3B:
a Christen Pedersen i Skælskør
b Mourids Pedersen, væversvend i Skælskør
c Maren Pedersdatter g.m. en soldat i København.
Registrering 110.4.1708.

44    Kirsten Christensdatter i Stege. 22.12.1708, fol.375B.
E: Andreas Christoffersen Ræder (Redder). B:
1) Christoffer Andersen Ræder
2) Anders Andersen Ræder
3) Christian Andersen Ræder
4) Johanne Cathrine Andersdatter 20.

45    Maren Sørensdatter i Stege. 13.1.2.1708, fol.379.
E: Henrik Langemach.
Første ægteskab med Peder Jacobsen, skifte 14.1.1707 lbnr.31. A:
1) mor Anne, enke efter Oluf Lassen Nybøl, skifte 24.3.1693. LV: Hans Sadolin på Falster
2) søster Anne Kirstine Sørensdatter, enke efter Paaske Pedersen, [skifte 1.6.1706 lbnr.24]
3) søster, død. 1B:
a Søren Johansen 16, født på Vordingborg slot
4) halvbror, død. 1B:
a Laurids Lauridsen 6.
FM: stedfar Jørgen Svendsen, færgemand ved Kalvebod færgeløb.
Desuden nævnes:
1 enkemandens stedfar Falch [Hansen] Leth, præst i Sengeløse
2 enkemandens bror Hans Henrik Langemach, præst i Skævinge og Gørløse.
Registrering 18.10.1708.

46    Peder Christensen, rådmand i Stege. 31.10.1708, fol.413.
E: Trine Pedersdatter.
Testamente af 20.6.1707.
Hans A:
1) mor Agathe Pedersdatter i Stubbekøbing
2) bror Tønnes Christensen i Stubbekøbing
3) bror Villum Christensen i Stubbekøbing. 4B:
a Louidor Villumsdatter g.m. Niels Nielsen Normann i Stubbekøbing
b Christian Villumsen i Stubbekøbing
c Eva Villumsdatter g.m. Hans Thomsen i Stege
d Martha Villumsdatter g.m. Erik Rasmussen i Stubbekøbing
4) bror Mogens Christensen, død. 2B:
a Christian Mogensen i Dragør
b Nille Mogensdatter g.m. Hans Hansen i Dragør
5) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Joensen i Dragør
6) søster Nille Christensdatter g.m. Peder Jepsen i Dragør
7) søster Gertrud Christensdatter, enke efter Oluf Andersen i Stege, [skifte 3.5.1708 lbnr.41]
8) halvbror Cornelius Christensen, død. 2B:
a Anne Corneliusdatter, enke efter Haugen Svendsen i Dragør, der druknede for 2 år siden
b Claus Corneliussen, død. 2B:
1 Cornelius Clausen
2 Sara Clausdatter
FM: stedfar Ebbe Thuesen
9) halvsøster Martha Christensdatter, død, var g.m. [Peder Jacobsen, skifte 14.1.1707 lbnr.31]. 4B:
a Joen Pedersen, købmand
b Jacob Pedersen, skifte 19.11.1700. 1B:
1 Rasmus Jacobsen.
FM: stedfar Jens Mikkelsen
c Paaske Pedersen, [skifte 1.6.1706 lbnr.24]. E: Anne Kirstine Sørensdatter. 6B:
1 Peder Paaskesen
2 Martha Paaskesdatter
3 Karen Paaskesdatter
4 Jacob Paaskesen
5 Oluf Paaskesen
6 Anne Paaskesdatter
d Gertrud (halvsøster til de tre sønner), død, var g.m. Hans Kylling. 2B:
1 Rasmus Hansen Kylling
2 Martha Hansdatter.

47    Anne Olufsdatter i Stege.16.10.1709, fol.416.
E: Rasmus Jørgensen Groth, skipper. B:
1) Gertrud Rasmusdatter 3
2) Oluf Rasmussen 2.
FM: Jacob Jørgensen g.m. afdødes farbrors kone Grit Mogensdatter, der er søskendebarn med afdødes mor.
Desuden nævnes afdødes mor Gertrud Christensdatter, enke efter Oluf Andersen, [skifte 3.5.1708 lbnr.41].

48    Mads Poulsen, fattiglem i Stege. 9.12.1709, fol.422.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Hansen, købmand.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Rasmus Sørensen Munch, skifte 23.2.1705 lbnr.15. Arv til B:
1) Anne Rasmusdatter 16 år i 1705
2) Niels Rasmussen 12 år i 1705.
Desuden nævnes enkens morbrors søn Joen Jansen Raagaard i Dragør.

49    Mads Danholm, kobbersmed i Stege. 6.6.1710, fol.424B.
E: Elisabeth Christiansdatter Harbo. LV: Søren Sørensen. B:
1) Christian Henrik Madsen 18 uger.
FM: farfar Christian Danholm.
Desuden nævnes:
1 afdødes faster Dorthe [Jacobsdatter Danholm], enke efter Henrik [Sørensen Ingemann], klokker i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 30.5.1708 lbnr.26]
2 afdødes svoger Niels Akselsen [Ursin, skolemester i Stege] g.m. afdødes søster [Maren Jacobsdatter Danholm]
3 enkens mor Gertrud g.m. Magnus Hillemann i Helsingør.
Registrering 12.5.1710.

50    Margrethe Pedersdatter i Stege. 29.7.1710, fol.430B.
E: Rasmus Madsen Spur. B:
1) Mads Rasmussen Spur, substitut i Stege
2) Jens Rasmussen, der tjener i kongens flåde
3) Anders Rasmussen 18.

51    Mads Christensen, væver i Stege. 7.2.1711, fol.431B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Peder Hansen, købmand. B:
4) Søren Madsen 2.
Første ægteskab med Gertrud Andersdatter, [skifte 27.2.1708 lbnr.37]. B:
1) Barbara Madsdatter 18
2) Anne Kirstine Madsdatter
3) Christen Madsen
4) Anders Madsen.
FM:
1 Vogn Christensen
2 fasters mand David Hansen, væver.
Registrering 29.11.1710.

52    Gyde Baggesdatter i Stege. 6.3.1711, fol.434.
E: Jørgen Schmidt. A:
1) mors halvsøster Anne Degns.
Registrering 23.1.1711.

53    Hilleborg Markusdatter i Stege. 11.12.1710, fol.437B.
E: Laurids Stovby. A:
1) søster Helvig Markusdatter i Stege
2) søster Maren Markusdatter, der nævner sin datter Marie Elisabeth.
Registrering 22.5.1710.

54    Erik Svendsen, bager i Stege. 23.7.1711, fol.439.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Hansen, købmand. A:
1) Svend Svendsen Bønstrup (Bønsdorff), lakaj i København
2) en arving i Holsten
3) en arving i Jylland
4) en arving i Island,
[formentlig afdødes brødre].

55    Sidsel i Stege. 10.9.1711, fol.441.
E: Jacob Olufsen. B:
1) Peder Jacobsen [Bagger], degn i Magleby på Møn
2) Hans Jacobsen i København, der døde 12.8.1711 af pest
3) Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Bentsen, godsfuldmægtig på Sjælland, nu toldkontrollør i Göteborg i Sverige
4) Anne Jacobsdatter, [skifte 21.11.1707 lbnr.35]. E: Jonas Johansen, bager. 2B:
a Jacob Jonassen
b Sofie Jonasdatter.
[Slutningen af skiftet mangler].
Stege Byfoged
Skifteprotokol
1744-177056    Laurids Hansen Røed, skomager i Stege. 16.4.1744, fol.1.
E: Anne Henriksdatter. LV: Jacob Jonassen Keilow, bager. B:
1) Hans Lauridsen Røed 16
2) Gertrud Dorthe Lauridsdatter Røed 12
3) Henrik Lauridsen Røed 9
4) Rasmus Lauridsen Røed 5.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen Røed, skomager
2 farbror Peder Hansen Røed, skrædder.
Arv i boet til Ellen Thorsdatter efter
1 far Thor Eriksen, skrædder, skifte 21.10.1722
2 søster Karen Marie Thorsdatter, skifte 24.2.1731
3) søster Thora Thorsdatter, skifte 4.8.1738.

57    Mette Nielsdatter Bryde i Stege. Samfrændeskifte 5.12.1742, fol.4.
E: Rasmus Jacobsen Knag, købmand. B:
1) Jacobe Kirstine Rasmusdatter Knag, født 15.9.1728
2) Niels Rasmussen Knag, født 19.5.1731.
FM:
1 Mads Nielsen Bryde, som beslægtet
2 Jens Sørensen Viborg, som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 enkemandens [sted]far Jens Mikkelsen
2 enkemandens bror [dvs. farbrors søn] Oluf Paaske
3 enkemandens svoger Jens Sørensen.

58    Registrering i Stege. 23.9.1744, fol.6.
Registrering af boet hos Malene, der døde 23.9.1744
E: Jens Frandsen, kaptajnløjtnant.
Arvinger angives ikke.
Skiftet overlades til enkemandens forum i København.

59    Mette Pedersdatter i Stege. 4.6.1744, fol.9B.
Enke efter Hans Hemmingsen Fixen, skifte 26.1.1733. B:
2) Niels Hansen Fixen, skifte 26.1.1737. E: Sidse Hansdatter. B:
1) Hans Nielsen Fixen 12.
FM: stedfar Anton Mathiassen, væver.
Hendes B:
1) Maren Frederiksdatter, død, var g.m. Christoffer Høj i Koster. 2B:
a Anders Christoffersen Høj i Æbelnæs [i Damsholte sogn]
b Jeppe Christoffersen Høj 9.

60    Kirsten Andersdatter i Stege. 16.5.1742, fol.11.
E: Laurids Jensen Lund, murer. B:
1) Anne Lauridsdatter Lund 26
2) Anders Lauridsen Lund 24
3) Sidse Lauridsdatter 22
4) Kirsten Lauridsdatter 15.
FM: Søren Sørensen Ingemann, skipper.

61    Jens Jensen Hage, købmand i Stege. Samfrændeskifte 6.9.1742, fol.12.
E: Anne Margrethe Viborg. LV: Christoffer Schmidt, kongelige forvalter og tolder. B:
1) Jensine Hage 1¼.
FM:
1 morfar Niels Hansen Viborg til Tøjstrup [i Ryslinge sogn] på Fyn
2 farbror Johannes Jensen, købmand i Stege.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Martha [Tesch], enke efter afdødes far Jens Jensen i Stege
2 afdødes bror Jan Jensen Tesch.

62    Anne Cathrine Lauridsdatter i Stege. 3.8.1745, fol.17.
E: Niels Christiansen Schade. B:
1) Rasmus Nielsen Schade 19
2) Laurids Nielsen Schade 14
3) Barbara Margrethe Nielsdatter Schade 11.
FM: Oluf Christiansen Schade.

63    Jørgen Jørgensen Kitte i Stege, der døde 14.4.1739, fol.18B.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Hans Martin Burg. B:
1) Jens Jørgensen Kitte, på stedet
2) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Niels Christensen, pottemager i København
3) Sidsel Jørgensdatter 28, på stedet.
FM: morbror Anders Andersen i Stege.

64    Anders Nielsen Lindvig i Stege, der døde 21.7.1740, fol.22B.
E: Engel Cathrine Rewald. LV: Jørgen Lund. B:
1) Christian Andersen Lindvig 15.
FM: Mikkel Pedersen, skipper.

65    Oluf Hansen Winther, slagter i Stege, der døde 10.5.1739, fol.31.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Abraham Isaksen, farver. B:
4) Anne Cathrine Olufsdatter 3, der døde, begravet 20.10.1741.
Første ægteskab med Levine Jensdatter, skifte 4.12.1737. B:
1) Jens Olufsen Winther 15½
2) Hans Olufsen Winther 13½
3) Levine Olufsdatter 6½, der døde, begravet 23.5.1739.
FM:
1 morbror Hans Jensen Krog
2 Jens Sørensen Viborg
3 Oluf Jensen Post.

66    Hans Martin Burg (Borch), købmand i Stege, der døde 29.10.1745, fol.44B.
E: Dorthe Bentsdatter Horn. LV: Laurids Hemmingsen Hald, købmand. B:
1) Marie Hansdatter Burg 5
2) Hanne Olivia Hansdatter Burg, født 6.4.1746, der døde 14.8.1746.
FM: morfar Bent Poulsen Horn, købmand.

67    Henrik Pedersen Pihl i Stege. 28.10.1746, fol.54.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Henriksdatter 6 mdr.
FM: farbror Niels Pihl, skrædder.

68    Jørgen Martinsen i Stege. 11.5.1748, fol.55B.
E: Mette Andersdatter. LV: Steffen Jensen, tømrer. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 9
2) Hans Jørgensen 4.
FM: Bertel Rasmussen Spur.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Anne Martinsdatter
2 afdødes søster Maren Martinsdatter
3 Christoffer Martinsen.

69    Oluf Nielsen, ugift bødkersvend i Stege. 19.2.1748, fol.57B.
A:1) morbror Oluf Rasmussen. bødker.

70    Cathrine Pedersdatter i Stege. 2.8.1747, fol.57B.
E: Poul Mortensen, murer. B:
1) Rebekka Margrete Poulsdatter 8
2) Bodil Kirstine Poulsdatter 6
3) Johan Peder Poulsen 3
4) Gundel Marie Poulsdatter 6 mdr.
FM: Peder Jensen Modi, murer.

71    Peder Pedersen, skomager i Stege, der døde 10.2.1748, fol.58B.
E: Susanne Margrethe Hansdatter. LV: Anders Lauridsen, skomager. B:
1) bror Erik Pedersen
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Rasmus Røed, skomager.

72    Birthe Mogensdatter i Stege. 3.3.1748, fol.60.
E: Jens Jørgensen Kitte.
Af første ægteskab B:
1) Mogens Jensen, skipper i Nykøbing Sjælland
2) Lucie Jensdatter i Stege.
FM:
1 Rasmus Jensen, skibsmand
2 Anders Rasmussen Bryde, skipper.

73    Maren Pedersdatter i Stege. 3.6.1748, fol.62.
E: Hans Jensen, væver. B:
1) Peder Hansen 33, graver ved København Vor Frue
2) Dorthe Hansdatter g.m. Jens Jacobsen, toldkontrollør ved Københavns Accisebod
3) Marie Hansdatter 27, på stedet.

74    Søren Hansen Winther, slagter i Stege. 29.11.1746, fol.63.
E: Ellen Hansdatter. LV: Jens Jørgensen Kitte. B:
1) Hans Sørensen Winther, sætteskipper i Stege
2) Peder Sørensen Winther 24, der farer på de lange rejser fra Holland, der døde
3) Mathias Sørensen Winther 22
4) Søren Sørensen Winther 13
5) Anne Olivia Sørensdatter Winther 30, g.m. Jens Pedersen, kongens staldkarl i København
5) Olivia Sørensdatter Winther g.m. Frederik Stolpenberg, parykmager i Stege.

75    Jens Jensen Hage, købmand i Stege. 1.9.1746, fol.64B.
E: Martha [Jansdatter Tesch], der døde, [begravet 17.9.1746]. B:
1) Johannes Jensen Hage 31, købmand
2) Jan Jensen Hage 25
3) Ellen Kirstine Jensdatter Hage 19, der ægter Jens [Nielsen] Errebo Viborg, præst i Munkebo
4) Anne Cathrine Jensdatter Hage 16.
5) Jens Jensen Hage, [skifte 6.9.1742 lbnr.61. E: Anne Margrethe Viborg, nu g.m. Nikolaj Schmidt. 1B:
a Jensine Jensdatter Hage 6.
FM: morfar Niels Hansen Viborg i Kerteminde ved søn Peder Nielsen Viborg, student.

76    Anton Mathiassen, væver i Stege. 17.9.1746, fol.87B.
E: Sidse Hansdatter. LV: Laurids Hemmingsen Hald. B:
1) Niels Antonsen 9
2) Mathias Antonsen 5
3) Antonia Antonsdatter 9nuger den 15.6.1747.
FM: Svend Mogensen.
Enkens første ægteskab med Niels Hansen Fixen, skifte 26.1.1737. Arv til B:
1) Hans Nielsen Fixen.

77    Inger Nielsdatter i Stege. 14.3.1746, fol.90B.
E: Søren Sørensen Ingemann. B:
1) Bodil Dorthe Sørensdatter Ingemann 10
2) Niels Sørensen Ingemann 4.
FM:
1 fars halvbror Jens Sørensen Viborg, købmand
2 Christen Peder Brysting, beslægtet på mors side.
Enkemandens første hustru [Bodil Olufsdatter Post, begravet 15.10.1741], skifte 8.2.1741. Arv til B:
1) Søren Sørensen Ingemann
2) Oluf Sørensen Ingemann
3) Anne Kirstine Sørensdatter Ingemann.

78    Christian Ørbæk. løjtnant i Stege. 26.12.1747, fol.95.
Enkemand. B:
1) Fabian Henrik Ørbæk
2) Cathrine Sofie Ørbæk, der døde, [skifte Mønbo herred gejstlig 16.3.1748 lbnr.89, enke efter Nikolaj [Jørgensen] Jæger, præst i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 14.10.1740 lbnr.66].

79    Jacob Mortensen Brysting, købmand i Stege, der døde 6.3.1745, fol.97.
Enke efter Anne Jansdatter Tesch, skifte 2.3.1740. B:
3) Jytte Kirstine Brysting 14
4) Kirsten Brysting 10.
FM:
1 Oluf Paaske, købmand
2 Rasmus Jacobsen Knag, købmand.
[Første ægteskab med Trine Peiters, begravet Stege 20.4.1712].
Andet ægteskab med Elisabeth Christensdatter Højstrup, skifte 24.11.1721. B:
1) Christen Peder Brysting, købmand
2) Claus Daniel Brysting, 25, købmand i Næstved.
Arv i boet efter afdødes bror [Christen Mortensen Brysting, købmand i Skælskør, skifte Skælskør 7.2.1719 lbnr.127, var g.m. Mette Cathrine Christensdatter Højstrup, død 25.4.1725] til B:
1) Morten Brysting, præst i Ramløse.
Litteratur: Slægten Brysting fra Sydvestsjælland af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 161-183. Heri side 167: Jacob Mortensen Brysting.

80    Christian Nielsen Lund, musikantsvend i Stege. 28.10.1744, fol.129B.
E: Karen Andersdatter Bryde. LV: Johan Pop Reenberg, købmand. B:
1) Niels Christiansen Lund 1½.
FM: morfar Anders Rasmussen Bryde.

81    Hans Hansen i Stege. 21.7.1746, fol.131B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Johan Pop Reenberg. B:
1) Hans Hansen 2.
FM: Laurids Christiansen, snedker.
Afdøde døde 21.6.1746.

82    Maren Jensdatter i Stege. 5.7.1749, fol.134B.
E: Laurids Vognsen. B:
1) Gertrud Lauridsdatter, der døde, [skifte 5.7.1749 lbnr.83]. E: Niels Nielsen. Hun efter 2 børn
2) en datter, død. E: Jens Lauridsen. 1B:
a Kirsten Jensdatter 14.
Registrering 26.6.1749.

83    Gertrud Lauridsdatter i Stege. 5.7.1749, fol.136.
E: Niels Nielsen. B:
1) Søren Nielsen 6
2) Maren Nielsdatter 6 mdr.
Arv i boet efter afdødes mor Maren Jensdatter, skifte 5.7.1749 lbnr.82. E: Laurids Vognsen.
Registrering 26.6.1749.

84    Peder Møller, tugt- og manufakturhus-skriver i Stege. 18.4.1748, fol.137.
E: Bolette Sofie Kisby. LV: Friedenreich, præst i Stege. A:
1) bror Poul Frausing, forvalter på Brahesborg på Fyn
2) søster Inger Frausing i Jylland
3) søster Anne Frausing i Jylland
4) søster Marie Frausing i Jylland
5) søster Mette Frausing, gift i Ladby
6) søster Anne Margrethe Frausing, enke i Lejstrup.

85    Olivia Frederiksdatter i Stege. 19.1.1747, fol.142B.
E: Hans Jacobsen, der også døde. B:
1) Jacob Hansen 38, skomager i Hamborg
2) Anne Hansdatter g.m. Mads Christensen, væver
3) Else Hansdatter 24, der ægter Mads Andersen, smed.

86    Hans Pedersen Vibe, ugift skræddersvend i Stege. 28.3.1748, fol.144.
A:
1) mor Karen, enke efter Vibe. LV: Frederik Stolpenberg, parykmager
2) søster Anne Pedersdatter 13
3) søster Olivia Pedersdatter Vibe 11
4) bror Lorents Pedersen Vibe 9.

87    Anne Marie Nielsdatter i Stege. 12.7.1749, fol.145.
E: Guldbrand Mathiassen, der er bortrejst for 9 år siden og formentlig er død. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Hans Pedersen
2) halvsøster Margrethe Nielsdatter g.m. Jørgen Christiansen Edelkaas, fyrbøder i København.

88    Michael Simonsen, ugift snedkersvend i Stege. 12.7.1749, fol.147.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Danzig, døde 2.7.1744.

89    Niels Hansen Møller i Stege, der døde 4.10.1747, fol.147B.
E: Johanne Jensdatter Krog. LV: bror Hans Jensen Krog, feldbereder. A:
1) søster Anne Margrethe Hansdatter Møller, enke efter Rasmus [Sørensen] Glorup, klokker i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 27.2.1736 lbnr.60]
2) søster Sidse Hansdatter Møller g.m. Mogens Jansen, begge døde. 4B:
a Hans Jørgen Mogensen i Dragør på Amager
b Niels Mogensen gift i Dragør
c Johanne Mogensdatter g.m. Johan Poulsen, pottemager
d Martha Mogensdatter 22 i Dragør.

90    Morten Jacobsen Møller, grovsmed i Stege. 8.4.1743, fol.149.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Bent Poulsen Horn.
Afdøde efterlader 2 søstre i Dragør på Amager.

91    Else Davidsdatter i Stege. 5.3.1745, fol.151B.
Enke efter Carl Pedersen, rokkedrejer. B:
1) Maren Carlsdatter 17.
FM: mosters mand Svend Mogensen.

92    Svend Gram, slagter i Stege. 25.8.1744, fol.152B.
E: Else Jensdatter. LV: Bent Poulsen Horn. B:
1) Hans Svendsen Gram 14
2) Anne Cathrine Svendsdatter Gram 10
3) Bodil Svendsdatter Gram 7
4) Jens Svendsen Gram 6
5) Sidsel Cathrine Svendsdatter Gram 2.
FM: Hans Fabian, glarmester.

93    Peder Christensen, vægter i Stege. 7.1.1748, fol.155B.
E: Karen Rasmusdatter.
Første ægteskab med Marie Malene Nielsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Christen Pedersen
4) Maren Pedersdatter
5) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Mads Christensen, væver.

94    Anne Kirstine Jespersdatter i Stege. 20.8.1739, fol.157.
E: Christian Gerhard Drejer, parykmager. B:
1) Henrik Gerhard Drejer 1½.
FM: Johan Jacob Ræder.

95    Anne Jacobsdatter i Stege. 15.9.1736, fol.157B.
E: Christoffer Børresen. B:
1) Else Christoffersdatter 27
2) Lisbeth Christoffersdatter 24.
FM: Adser Hansen.
Afdøde døde 14.9.1736.

96    Claus Hansen Hage i Stege. 30.7.1748, fol.158.
E: Mette Hansdatter. LV: Johannes Jensen Hage, købmand. B:
1) Hans Clausen Hage 13
FM: Jan Jensen Hage. købmand.

97    Jens Bruun, skipper i Stege. 25.3.1739, fol.163.
E: Else Cathrine Hansdatter. LV: Anders Nielsen Lindvig. B:
1) Maren Jensdatter Bruun 6½.
FM: Peder Olufsen Svensk.
Afdøde døde i København.

98    Kirsten Jensdatter i Stege. 13.5.1741, fol.164.
Hendes B:
1) Ellen Lisbeth Pedersdatter 17.
FM: mors [halv]bror Svend Mogensen, væver.
Afdøde var nylig flyttet til Stege fra Nørre Vestud i Borre sogn.

99    Hans Mikkelsen Meyer i Stege. 30.1.1741, fol.164B.
E: Sidse Hansdatter. LV: Hans Hansen Franck. B:
1) Maren Hansdatter Meyer 18
2) Hans Hansen Meyer 12½
3) Elsebeth Hansdatter Meyer 11
4) Niels Hansen Meyer 8.
FM: Steffen Jensen, tømrer.

100    Jes Lauridsen i Stege, der døde 10.11.1739, fol.165B.
E: Judith Hemmingsdatter. LV: Johan Pop Reenberg. B:
1) Hemming Jessen 13.

101    Martha Hansdatter i Stege. 23.2.1734, fol.166B.
Enke efter Niels Olufsen, klejnsmed. B:
1) Hans Nielsen 28, i Nykøbing Falster
2) Anne Kirstine Nielsdatter 25, i Nykøbing Falster
3) Jacob Nielsen 18
4) Anne Nielsdatter 12.
FM: Christian Frederik Lauridsen, snedker.

102    Anne Cathrine Villumsdatter, ugift tjenestepige i Stege. 9.9.1749, fol.168.
A:
1) bror Laurids Villumsen, bådsmand i Stege
2) bror Hans Villumsen i Ålebæk [i Borre sogn]
3) bror Hans Peder Villumsen i Koster færgegård
4) søster Bodil Villumsdatter i Ålebæk
Afdøde var født i Hovedskov på Møn.

103    Christoffer Schmidt i Stege, tolder og ridefoged på Møn, der døde 9.8.1750, fol.169B.
E: Cathrine [Knudsdatter] Krey.
Bevilling til uskiftet bo af 19.4.1743.

104    Maren Hemmingsdatter, ugift i Stege. 8.8.1750, fol.170.
A:
1) far Hemming Hansen i Borre.

105    Hans Georg Uswaldt, toldkontrollør i Stege, der døde 12.5.17849, fol.171B.
E: Rebekka Haarlev. LV: Nikolaj [Andreassen] Ullits, præst i Stege.
Arvinger kendes ikke.

106    Peder Brandt, by- og herredsskriver i Stege. 14.5.1749, fol.177.
E: Bodil Sommer. LV: Søren Holm i Lendemarke.
Arvinger kendes ikke.

107    Elisabeth Andersdatter i Stege. 2.1.1749, fol.186.
Enke efter Jørgen Jørgensen Kitte, [skifte 14.4.1739 lbnr.63]. B:
1) Jens Jørgensen Kitte
2) Anne Marie Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Christensen, pottemager i København. 1B:
a Christiane Nielsdatter 10
3) Sidsel Jørgensdatter g.m. Peder Jensen, skomager

108    Georg Christian Heidtern, spindemester i Tugt- og Manufakturhuset i Stege. 9.11.1750, fol.187.
E: Anne Jensdatter. LV: Abraham Isaksen. B:
1) Juliane Georgsdatter.
FM: Johan Pop Reenberg.
Registrering 14.7.1744.

109    Karen Lauridsdatter i Stege. 17.3.1751, fol.190B.
Enke efter Morten [Jacobsen Møller], smed, [skifte 8.4.1743 lbnr.90].
Arvinger angives ikke.

110    Jens Nielsen, murer i Stege. 27.10.1750, fol.191.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Mortensen, murer. B:
1) Niels Jensen 10
2) Jens Jensen 1½.
FM: farbror Anders Nielsen, skovfoged i Magleby.

111    Kirsten Lauridsdatter i Stege. 23.3.1751, fol.193.
E: Søren Jørgensen Weisbach. B:
1) Jørgen Sørensen 4
2) Johan Frederik Sørensen 3.

112    Mads Jensen Kurritz i Stege. 23.3.1751, fol.194B.
E: Karen Hansdatter.
Afdøde efterlader 4 umyndige børn. hvis navne ikke angives.

113    Helene Regine von Offen, ugift i Stege. 12.11.1749, fol.196.
Afdøde der døde 7.1.1748, efterlader ingen arvinger i Danmark og arvinger kendes ikke.

114    Christian Lauridsen i Stege. 7.8.1751, fol.213.
E: Karen Henriksdatter. LV: Peder Jensen Modi. B:
1) Laurids Christiansen, i Møens arresthus
2) Henrik Christiansen 14.
FM: morbror Laurids Henriksen Stambo.

115    Johan Frederik Weisbach i Stege, der døde 2.6.1751, fol.214.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
1) Anne Johansdatter 13
2) Knud Johansen 11
3) Birthe Johansdatter 8.
FM: født værge Mathias Lauridsen, bager.

116    Karen Børresdatter i Stege. 3.5.1751, fol.219.
E: Henning Sørensen. A:
1) bror Christoffer Børresen, død, var g.m. [Anne Jacobsdatter, skifte 15.9.1736 lbnr.95]. 2B:
a Else Christoffersdatter i Vordingborg
b Lisbeth Christoffersdatter i Dragør
2) bror Gunder Børresen, død. 1B:
a Kirsten Gundersdatter g.m. Christen Lendemarke i Stege
3) halvbror, død. 1B:
a Peder Lauridsen i Røddinge, (kaldes også Laurids Pedersen).

117    Christen Jørgensen i Stege. 6.1.1749, fol.220B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Johan Mitz, klejnsmed. B:
1) Peder Christensen 14
2) Jørgen Christensen 10
3) Gertrud Christensdatter 5.
FM: mors [halv]bror Erik Iversen, skomager.

118    Nikolaj Schmidt, købmand i Stege. 23.1.1748, fol.222.
E: Anne Margrethe Viborg. LV: [Johannes Christoffersen] Friedenreich, præst i Stege. B:
1) Elisabeth Margrethe Schmidt 4
2) Maren Schmidt 2
3) Nikolaj Schmidt 9 mdr.
FM: fars halvbror Johannes Jensen Hage, købmand.
Arv i boet til afdødes bror Jan Jensen Tesch.
Enkens første ægteskab med Jens Jensen Hage, [skifte 6.9.1742 lbnr.61]. Arv til B:
1) Jensine Jensdatter Hage
FM: morfar Niels Hansen Viborg i Kerteminde ved søn Peder Viborg, student.
Arv i boet til Jens Jensen Hages bror Jan Jensen Tesch.

119    Andreas [Andersen] Ræder i Stege, der døde 6.9.1751, fol.268.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
1) Christian Ræder 38
2) en datter g.m. Hans [Lauridsen] Schmidt, skoleholder i Damsholte
3) Anne Kirstine Ræder 31.
FM: farbror Christian [Andersen] Ræder.

120    Bodil Sommer i Stege. 8.2.1752, fol.268B.
Enke efter Peder Brandt, by- og herredsskriver, [skifte 14.5.1749 lbnr.106].
Arvinger kendes ikke.

121    Jens Jørgensen Kitte i Stege, der døde 21.4.1752, fol.270.
E: [Navn angives ikke]. A:
0) forældre [Jørgen Jørgensen Kitte, skifte 14.4.1739 lbnr.63 og Elisabeth Andersdatter, skifte 2.1.1749 lbnr.107]
1) søster [Anne Marie Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Christensen, pottemager i København]. 1B:
a Christiane Nielsdatter
2) søster Sidsel Jørgensdatter g.m. Peder Jensen Ladefoged.

122    Mads Rasmussen, vogter i Stege. 5.5.1752, fol.272B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Anders Jacobsen Hetting, købmand. B:
1) Jens Madsen 19
2) Laurids Madsen 14
3) Ellen Madsdatter 12.
FM: Peder Hansen Røed.
Afdøde døde 4.5.1752.

123    Bodil Christensdatter i Stege. 27.3.1752, fol.273B.
A;
1) bror Abraham Christensen, død. 2B:
 a Christen Abrahamsen
b Anne Abrahamsdatter g.m. en matros i København
2) søster, død. 2B:
a Hans Frendesen, over 30 år, rytter, uvist hvor
b Christen Frendesen, over 30 år, rytter, uvist hvor
3) en søster, død. 1B:
a Pernille Christensdatter g.m. Rasmus Olufsen i Stege.

124    Christen Lendemarke i Stege. 15.12.1752, fol.274B.
E: Anne Kirstine. B:
1) Jens Christensen 30, farer på de lange rejser
2) Hans Christensen 28, i Dragør
3) Gundel Christensdatter g.m. en matros i København
4) Anne Christensdatter g.m. en møller på Christianshavn
5) Kirsten Christensdatter 17, i København
6) Karen Christensdatter.
FM: Jens Tollesen.
Afdøde døde 14.12.752.

125    Jørgen Lund, organist i Stege, der døde 3.5.1752, fol.275.
E: Anne Marie [Bruun]. LV: Abraham Isaksen. B:
6) Anne Marie Lund g.m. Julius Kaas, løber i kongens tjeneste
7) Peder Ratchen 26, farer med Det kinesiske Kompagni, død før sin far, forlovet med Jens Viborgs datter
8) Jørgen Lund 22, farer med Det kinesiske Kompagni.
Af første ægteskab B:
1) Ventzel Lund, postmester og organist i Køge
2) Maren Lund g.m. Borup i København
3) Morten Lund, bogholder i Det Ostindiske Kompagni i København
4) Anne Kirstine Lund g.m. With, bager i København
5) Birthe Cathrine Lund g.m. Peder Schade, pakhusskriver ved Asiatisk Kompagni i København.

126    Ellen Mathiasdatter i Stege. 25.5.1752, fol.280B.
E: Hans Henrik Lauridsen. B:
1) Jens Mathias Hansen 13 uger.
FM: morfar Mathias Jensen, på stedet.

127    Søren [Jørgensen] Weisbach, møllersvend i Stege, der døde 20.9.1752, fol.282.
Forlovet med Margrethe Pedersdatter. LV: Mads Jensen.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 23.3.1751 lbnr.111]. B:
1) Jørgen Sørensen Weisbach 10
2) Johan Frederik Sørensen Weisbach 8.
FM: Mathias Lauridsen, bager.

128    Anne Margrethe Jochumsdatter i Stege, der døde 6.6.1753, fol.284.
E: Christian Hjort.
0) forældre [Jochum Jørgensen, skifte 31.10.1701 og Maren, skifte 19.4.1704 lbnr.8]
1) Sofie Jochumsdatter, enke efter Jacob Andersen ved søn Anders Jacobsen Hetting
2) Johanne Jochumsdatter g.m. Hemming Madsen i Torpe
3) Lisbeth Jochumsdatter, enke efter Peder Christensen i Hovedskov
4) Marie Jochumsdatter, død, var g.m. Jens Spur i Udby. Hendes børn.

129    Else [Andersdatter] i Stege. 18.8.1751, fol.286.
E: Christoffer Noldorph. B:
1) Andreas Christoffersen Noldorph 23
2) Jacob Schmidt Noldorph 21.
Afdøde døde 17.8.1751.

130    Sofie Elisabeth Hansdatter i Stege. 10.2.1753, fol.287.
E: Laurids Andersen. B:
1) Anders Lauridsen
2) Hans Henrik Lauridsen
3) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Christian Hjort
4) Johanne Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter g.m. Poul Adrian, stolemager i København
6) Anne Lauridsdatter.

131    Peder Villumsen, ugift tjenestekarl i Stege. 19.4.1754, fol.289B.
A:
1) bror Laurids Villumsen, bådsmand i Stege
2) bror Hans Villumsen i Ålebæk
3) søster Bodil Villumsdatter i Udby.
FM: stedfar Jørgen Hansen i Hovedskov.
Afdøde døde 18.4.1754.

132    Else Hansdatter i Stege. 3.6.1754, fol.291.
E: Mads Andersen, smed. B:
1) Olivia Margrethe Madsdatter 4
2) Anne Kirstine Madsdatter 2.
FM: farfar Anders Madsen.

133    Laurids Bornholm i Stege, der døde 14.1.1754, fol.292B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Poul Mortensen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Lauridsdatter 21
2) Hans Lauridsen 20.

134    Niels [Andersen] Jyde i Stege. maj 1753, fol.293B.
E: Ingeborg Tollesdatter. A:
1) søster, død. 3B:
a Niels Hansen i Udby
b Hans Jacobsen i Spejlsby [i Keldby sogn]
c Maren Hansdatter g.m. Christian Engelbrechtsen i Stege.

135    Anne Pedersdatter i Stege, der døde 22.12.1754, fol.294B.
E: Jens Gregersen. B:
1) Anne Jensdatter
2) Oluf Jensen Gregersen
3) Jens Jensen Gregersen
4) Mette Cathrine Jensdatter.

136    Anne Isaksdatter i Stege, der døde 23.8.1754, fol.295B.
E: Christoffer Noldorph. A:
1) mor, enke efter Isak i Busemarke [i Magleby sogn]
2) bror Hans Isaksen 20, i skomagerlære
3) søster Marie Isaksdatter i Magleby.
Enkemandens første ægteskab med [Else Andersdatter, skifte 18.8.1751 lbnr.129]. Arv til B:
1) Andreas Christoffersen Noldorph
2) Jacob Schmidt Noldorph.

137    Bodil Cathrine [Mikkelsdatter Leth] i Stege. 17.9.1752, fol.296B.
Enke efter Jens [Hermansen] Ponich, byfoged i Stege, [begravet Stege 26.11.1742]. B:
1) Herman Michael Ponich 21, student
2) Else Cecilie Ponich 17.
FM:
1 farbror Peder Ponich, byskriver i Grenå
2 Christian Ræder.
Desuden nævnes:
1 enkemandens afdøde søster Bodil Cathrine Ponich
2 enkemandens bror Anton Ponich i København.
Litteratur: Slægten Leth fra Stege ved Fr. Tobiesen. København 1947. Heri side 14: Bodil Cathrine Leth.

138    Peder Pedersen i Stege, der døde 15.8.1754, fol.306.
E: [Kirsten Lauridsdatter]. LV: Steffen Jensen. B:
4) Hans Pedersen 17
5) Laurids Pedersen 16.
Af første ægteskab B:
1) Poul Pedersen
2) Morten Pedersen
3) [Peder Pedersen].
(Se skifte efter Laurids Pedersen, kinafarer, København konceptskifte 14.9.1765 lbnr.2778).

139    Benedikte [Brodersdatter] i Stege. 6.2.1755, fol.307.
E: Hans Sørensen Winther, skipper. B:
1) Peder Winther
2) Søren Winther
3) Ellen Winther.
FM: fars svoger Jens Pedersen Egtved.

140    Christen Olufsen i Stege. 28.3.1755, fol.309B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Bent Poulsen Horn. B:
1) Oluf Olufsen 24
2) Peder Olufsen 15
3) Bodil Christensdatter g.m. Børre Clausen i København
4) Anne Christensdatter g.m. Laurids Hansen i Stege
5) Gertrud Christensdatter i København.
FM: Laurids Hemmingsen Hald.
Afdøde døde 27.3.1755.

141    Mette [Pedersdatter] i Stege, der døde 27.3.1755, fol.311B.
E: Mads Jensen, soldat. B:
1) Kirsten Madsdatter 12
2) Niels Madsen 10
3) Peder Madsen 3
4) Jens Madsen 11 uger.

142    Karen Hansdatter i Stege. 6.5.1755, fol.312B.
E: Niels Holst. B:
1) Rasmus Nielsen 17
2) Jørgen Nielsen 12
3) Hans Nielsen 6.
Afdøde døde 5.5.1755.

143    Marie Frederiksdatter i Stege. 26.4.1755, fol.314.
E: Anders Hansen. B:
1) Anne Andersdatter 10
2) Hans Andersen 8.
Afdøde døde 25.4.1755.

144    Anders Bryde i Stege. der døde 26.4.1755, fol.314B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Christen Bryde
2) en datter g.m. Claus Emborg
3) Dorthe Andersdatter, død. Hendes 2 børn.

145    Anne Cathrine Jørgens i Stege. 9.1.1755, fol.316.
A:
1) bror [Erik Olufsen Normann, skipper i Stubbekøbing, skifte Stubbekøbing 27.4.1705 lbnr.52]. 5B:
a Bente Eriksdatter, enke i København
b Oluf Eriksen i København, død. 1B:
1 Anne Else Olufsdatter
c Agathe Eriksdatter, enke i Stubbekøbing
d Trine Eriksdatter i Stubbekøbing, [skifte Stubbekøbing 10.7.1742 lbnr.174]. E: Oluf Olufsen [Sand], skipper. 3B:
1 Cecilie Olufsdatter
2 Erik Olufsen 26
3 Margrethe Olufsdatter
e Gertrud Eriksdatter, enke i Nykøbing

146    Mette Hansdatter i Stege, der døde 17.6.1754, fol.317B.
Enke efter Claus Hansen Hage, [skifte 30.7.1748 lbnr.96]. B:
1) Hans Clausen Hage 21.

147    Karen Jensdatter i Stege. 3.10.1755, fol.319.
E: Oluf Rasmussen, snedker. B:
1) Marie Cathrine Olufsdatter 6
2) Maren Olufsdatter 5.

148    Jens Gregersen i Stege, der døde 9.4.1755, fol.320.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 22.12.1754 lbnr.135]. B:
1) Anne Jensdatter 11
2) Oluf Jensen 8
3) Jens Jensen 5
4) Mette Cathrine Jensdatter 3.
FM: Niels Holst.

149    Hans Jacob Bjørnsen [Bjørnetsen) i Stege. 1.3.1756, fol.321B.
E: [Anne Hansdatter]. LV: Poul Mortensen. A:
1) bror Jacob Bjørnsen i Keldby
2) bror Niels Bjørnsen, skræddersvend i Norge
3) halvbror Anders Bjørnsen i Vadsten
4) halvbror Peder Bjørnsen i Svensmarke
5) halvsøster Kirsten Bjørnsen g.m. Mathias Christiansen i Keldby.
Enkens første ægteskab med [Jens Nielsen, skifte 27.10.1750 lbnr.110]. Arv til B:
1) Niels Jensen
2) Jens Jensen 7.
Afdøde døde 29.2.1756.

150    Laurids Henriksen Stambo i Stege. 20.5.1756, fol.323.
E: [Navn angives ikke]. LV: Steffen Jensen. B:
1) en datter, død. E: Jørgen Høj. 2B:
a Jens Jørgensen Høj 13
b Amon Laurids Jørgensen Høj 11½.

151    Laurids Hemmingsen Hald i Stege. 17.4.1756, fol.324B.
E: Agathe Olufsdatter. LV: Hans Krey, toldkontrollør. B:
1) Anne Marie Hald 20.
FM: Bent Poulsen Horn.
Afdøde døde 9.3.1756.

152    Magdalene Hyltoft i Stege. 25.5.1756, fol.328B.
E: Christian Abrahamsen. B:
1) Karen Hyltoft 4
2) Abraham Christiansen 2½
3) Hans Hyltoft 6 mdr.

153    Anders Madsen, smed, der døde 14.4.1756, fol.329B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Johannes Jensen. B:
1) Mads Andersen
2) Laurids Andersen, i skomagerlære i København
3) Hans Jørgen Andersen 10
4) Gertrud Christine Andersdatter i København
5) Sidse Andersdatter
6) Dorthe Andersdatter.

154    Bodil Andersdatter i Stege, der døde 21.7.1756, fol.331B.
Enke efter Lydik Pedersen, skifte 11.10.1738. B:
1) Anne Lydiksdatter g.m. Bertel Rasmussen Spur
2) Dorthe Lydiksdatter.

155    Hemming Sørensen i Stege. 19.5.1756, fol.332.
A:
1) bror Jens Sørensen, død. 6B:
a Oluf Jensen i Stege
b [Marie Jensdatter] g.m. Hans Fixen
c Søren Jensen i Dragør
d Niels Jensen, farer til skibs fra København
e Anne Jensdatter g.m. Jens Nielsen i København
f Dorthe Jensdatter i København
2) bror Niels Sørensen, død. 4B:
a Søren Nielsen på Nyord
b Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Bryde på Nyord
c Karen Nielsdatter g.m. Eskild Sømand
d Maren Nielsdatter
3) bror Hans Sørensen, død. B:
a Anne Hansdatter g.m. Esben Jørgensen på Nyord
b Peder Hansen, død. Hans børn
c Cathrine Hansdatter, død. Hendes 3 børn
d Maren Hansdatter, død. Hendes søn
4) søster, død. 2B:
a Mogens Hansen på Nyord
b Niels Hansen på Nyord.

156    Hans Jensen, væver i Stege, der døde 17.1.1757, fol.333B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
4) Jens Hansen 5.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 3.6.1748 lbnr.73]. B:
1) Peder Hansen Birk, over graver ved København Vor Frelser
2) Dorthe Hansdatter g.m. Jens Jacobsen, toldkontrollør i København
3) Marie Hansdatter g.m. Jens Niemand, skoleholder i Magleby på Møn.

157    Henrik Henriksen Kejser i Stege, der døde 11.1.1757, fol.335B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Niels Gertsen. B:
1) Maren Kirstine Henriksdatter.
FM: Samuel See.

158    Anne Pedersdatter i Stege. 10.1.1757, fol.336B.
A:
1) mor Anne Mogensdatter
2) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Rasmus Jensen
3) søster Karen Pedersdatter Brandt 39
4) bror Mogens Brandt.

159    Anne Cathrine i Stege. 24.9.1754, fol.337B.
Enke efter Henrik Pedersen Jestrup, rådmand i Stege, skifte 30.12.1725. B:
1) Johan Henrik Jestrup, forvalter på godset Frisland i Øst Frisland
2) Johanne Elisabeth Jestrup
3) en søn, død. 2B:
a Anne Cathrine g.m. Oluf Idens, selvejer ved Bergen i Norge
b Jacobine Henrikke g.m. Bernhard Idens Gottlieb Kramer, købmand i Bergen
4) Peder Christian Jestrup, skifte 14.3.1749, efter hvem, der er arv.

160    Bente Marie Andersdatter i Stege. 28.3.1757, fol.354B.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Mette Dorthe Jensdatter g.m. Oluf Olufsen i København
2) Anne Marie Jensdatter gift i København
3) Johanne Jensdatter g.m. Hans Jacob i København
4) Margrethe Jensdatter i København
5) Anders Hansen i Stege
6) Hans Jensen, der farer på de lange rejser.

161    Anne Cathrine Svendsdatter i Stege, der døde 20.9.1757, fol.355B.
E: Johan Frederik Abrahamsen. B:
1) Anne Johansdatter
2) Christen Johansen.

162    Peder Ørn, kaptajnløjtnant i Stege. 30.11.1754, fol.356B.
A:
1) søster Helene Ørn, enke efter Schønnebølle, kaptajnløjtnant.

163    Mathias Jensen, skomager i Stege. 5.12.1757, fol.362.
E: Anne Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1753 for enken og deres dattersøn.

164    Erik Bille, skrædder og hustru Maren i Stege. 24.6.1756, fol.362B.
B:
1) Mette Marie Eriksdatter 18
2) Margrethe Eriksdatter 16
3) Birgitte Christine Eriksdatter 13
4) Anne Eriksdatter 9.
FM: Søren Holm, toldforpagter.

165    Karen Amonsdatter i Stege, der døde 18.2.1757, fol.365.
E: Laurids [Henriksen], tobakspinder. B:
1) en datter, død. E: Jørgen Høj, skipper. 2B:
a Jens Lauridsen Høj
b Amon Lauridsen Høj.

166    Sinde i Stege. 4.3.1758, fol.366, 371B.
Enke efter Peder Pihl. B:
1) Niels Pedersen Pihl, skrædder
2) Peder Pedersen Pihl, skomager
3) Hans Pedersen Pihl, skifte 3.12.1757
4) Henrik Pedersen Pihl, [skifte 28.10.1746 lbnr.67]. 1B:
a Anne Margrethe Henriksdatter 12.
FM: stedfar Mads Væver
5) Anne Pedersdatter Pihl 40.

167    Helene Pedersdatter i Stege, der døde 17.3.1758, fol.366B.
Enke. B:
1) Bodil Christensdatter, gift i København
2) Anne Christensdatter g.m. Laurids Holst i Stege
3) Gertrud Christensdatter, gift i København
4) Peder Christensen 18, på Holmen i København.

168    Gotfred Melgarten, ugift feltskærsvend i Stege, der døde 6.9.1756, fol.368.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sachsen.

169    Mikkel Pedersen, skipper i Stege. 2.9.1758, fol.369B.
E: Sidsel [Christensdatter] Schiøtt. LV: Søren Holm. B:
1) Sidsel Sofie Mikkelsdatter 25
2) Christiane Mikkelsdatter 22
3) Bodil Mikkelsdatter 19
4) Maren Mikkelsdatter 13
5) Jytte Margrethe Mikkelsdatter 7.
FM: født værge Niels Houmann.

170    Bertel [Rasmussen] Spur i Stege. 11.11.1758, fol.372B.
E: [Anne Lydiksdatter]. LV: Niels Pedersen Pihl. B:
1) Lydik Bertelsen 15
2) Kirsten Bertelsdatter 10.
FM: farbror Niels Spur.
Arv i boet efter enkens mor [Bodil Andersdatter, skifte 21.7.1756 lbnr.154] til enkens søster Dorthe Lydiksdatter.

171    Bodil Olufsdatter i Stege. 20.9.1757, fol.374.
E: Christian Andersen Ræder. B:
1) Peder Christiansen Ræder
2) Kirsten Christiansdatter Ræder, død. 4B:
a Edel Christine 11
b Christian 9
c Andreas 7
d Karen 3.

172    Rebekka Poulsdatter i Stege, der døde 19.8.1757, fol.375.
E: Johan Georg Uswaldt, toldkontrollør. A:
0) forældre [Poul Olufsen Haarlev, kapellan i Stege, skifte Mønbo herred gejstlig 18.5.1706 lbnr.20 og Anne Jensdatter Wiel, skifte Mønbo herred gejstlig 26.7.1712 lbnr.33]
1) søster [Johanne Poulsdatter, skifte Møn herred gejstlig 1742 lbnr.69, var g.m. Jens Jensen With, præst i Keldby, skifte Mønbo herred gejstlig 17.11.1744 lbnr.79]. 6B:
a [Anne Marie Jensdatter With] g.m. [Ludvig Ottesen] Stoud, præst i Keldby
b Jens Jensen With, kapellan i Stubbekøbing, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 28.3.1746 lbnr.45]. 1B:
1Jens Jensen With 18
c Poul With, kapellan i Stege, [skifte Mønbo herred gejstlig 3.5.1745 lbnr.82]. 2B:
1 Johanne Augusta Poulsdatter With 18
2 Janus Poulsen With 15
d Morten Reenberg With, præst [i Asserballe] på Als
e Mathias With, kapellan [i Notmark] på Als
f Johan With, præst [i Hunseby, der døde 2.1.1758]. Hans 2 døtre
2) søster [Cathrine Haarlev], død, var g.m. [Ditlev Jørgensen] Monrad, [præst i Våler præstegæld i Østfold fylke i Christiania stift i Norge, viet København Holmen 28.4.1718]. 2B:
a [Poul Monrad, født 1726, købmand på Moss]
b [Anna Elisabeth Monrad, født 1724]
Mors første ægteskab med [Anders Olufsen, formand som kapellan i Stege, begravet 30.10.1668]
3) halvbror [Peder Andersen Hegelund, kapellan i Næstved, død 1734]. 1B:
a [Hans] Frederik [Pedersen] Hegelund, præst [i Nøtterø i Vestfold fylke] i Christiania stift i Norge
4) halvsøster, død. 1B:
a Oluf Jacobsen i Stege.
Litteratur: Christopher Giessing: Nye samling af danske, norske og islandske jubel-lærere. København. Del 3, bd.1 (1786). Heri side 318: Ditlev Monrad.

173    Rasmus Olufsen i Stege. 13.6.1759, fol.377.
E: Pernille Christensdatter. LV: Jens Lauridsen. B:
1) Christen Rasmussen 18
2) Niels Rasmussen 15
3) Hans Rasmussen 12
4) Anne Rasmusdatter 9
5) Inger Rasmusdatter 5.
FM: Hans Nielsen.

174    Johan Meyer i Stege, der døde 10.6.17598, fol.377B.
E: [Karen Pedersdatter]. LV: Henrik Christiansen i Mandemarke, der ægter enken.
Arvinger kendes ikke.

175    Oluf Pedersen Stolt i Stege. 2.5.1759, fol.378B, 396B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Søren Holm. B:
1) Niels Stolt 26, i 1761 ved Vordingborg
2) Bodil Olufsdatter, i 1761 g.m. Gotfred Zebaot i Vordingborg
3) Kirsten Olufsdatter, der døde, skifte 7.10.1761
4) Anne Olufsdatter, i 1761 er hun 21 år.
FM: Niels Houmann.

176    Johan Poulsen, pottemager i Stege. 26.9.1759, fol.380B
E: [Johanne Mogensdatter]. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
1) Johanne Johansdatter, født efter fars død.
FM: født værge Hans Danielsen.
Desuden nævnes afdødes afdøde søster i København, der efterlod 3 børn.

177    Hustru i Stege, der døde 5.10.1759, fol.381B.
E: Christian Frederik Lauridsen. B:
1) Laurids Christiansen, snedker i Stege
2) Frederik Christiansen, snedker i København
3) Maren Christiansdatter g.m. Erik Olufsen i København
4) Anne Marie Christiansdatter i København.

178    Sofie Elisabeth Rosbach i Stege, der døde 29.3.1759, fol.384B.
Enke efter Mikkel Svendsen. B:
1) Christian Frederik Svendsen i Glückstadt
2) Cathrine Magdalene Svendsen.
(Se skifte efter afdødes bror Frederik Christian Rosbach i København Amt 21.3.1738 lbnr.18).
179    Oluf Hansen, ugift i Stege. 16.11.1759, fol.386.
A:
1) mor [Acthe Olufsdatter], enke efter Laurids Hemmingsen Hald, [skifte 17.4.1756 lbnr.151].
LV: Hans Krey, toldkontrollør.
Mors første ægteskab med afdødes far [Hans Lauridsen Bergen], skifte 28.7.1729.
2) søster Sine Hansdatter [Bergen] g.m. Knud [Pedersen] Davidsen (Dalwitz), præst i Gammel Haderslev
3) søster Gertrud Hansdatter [Bergen]
4) [halv]søster Anne Marie [Lauridsdatter Hald]
FM: [Bent Poulsen] Horn.
Afdøde døde 1734.

180    Niels Mikkelsen i Stege. December 1758, fol.386B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Peder Nielsen 26
2) Anne Marie Nielsdatter 22.
FM: Peder Kjeldsen.

181    Andreas Christiansen Borch i Stege. 18.1.1760, fol.387B.
A:
1) mor [Marie Andreasdatter] g.m. Niels Pedersen
2) bror Christian Christiansen Borch
3) Jacob Christiansen Borch
4) søster g.m. Gustav With
5) søster g.m. Hans Clausen.

182    Anne Pedersdatter i Stege, der døde 17.1.1760, fol.388.
E: Oluf Jørgensen, bødker. B:
1) Jørgen Olufsen 23
2) Peder Olufsen 21
3) Nikolaj Olufsen 20
4) Rasmus Olufsen 5.
FM: Peder Knudsen.

183    Anne Marie i Stege. 11.4.1760, fol.389, 407B.
E: Johan Cornelius Pøhl. B:
7) Johan Mathias Pøhl 2.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Koch, der døde, skifte 27.10.1761
2) Susanne Marie Koch
3) Jochum Baltser Koch 17.
Af andet ægteskab B:
4) Anne Elisabeth Schwartz
5) Elias Schwartz 11
6) Johan Gotfred Schwartz 8.

184    Rasmus Johansen, [brændevinsbrænder] i Stege. 9.7.1760, fol.391.
E: [Anne Sofie Pedersdatter]. B:
1) Peder Rasmussen 27
2) Laurids Rasmussen 19
3) Frederik Vilhelm Rasmussen 16
4) Anne Kirstine Rasmussen 15
5) Sofie Amalie Rasmusdatter 11.
FM: Anders Jacobsen Hetting.

185    Rasmus Hansen Knægt, geworben soldat i Holsten. 8.11.1760, fol.394.
E: [Kirsten Hansdatter] i Stege. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter 18
2) Anne Rasmusdatter 8
3) Jes Rasmussen 6.
FM: Hans Nielsen.

186    Jens Lauridsen i Stege. 11.4.1760, fol.394B.
B:
1) Peder Jensen 15
2) Peder Jensen 9
3) Kirsten Jensdatter
4) Anne Cathrine Jensdatter.

187    Henrik Christiansen Stambo i Stege. 18.4.1761, fol.397.
E: Mette Samuelsdatter. LV: Hans Røed. B:
1) Anne Kirstine Henriksdatter 6 mdr.
FM: Henrik Røed, beslægtet på fars side.
Afdøde døde i København for 14 uger siden.

188    Johanne i Stege. 18.4.1761, fol.399.
E: Hemming Olufsen Blach. B:
1) Anne Dorthe Blach 21
2) Mette Kirstine Blach 18
3) Oluf Blach 14.

189    Hans Rasmussen Post i Stege. 23.12.1761, fol.400B.
E: [Thyra Pedersdatter].
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Hansen, på Holmen i København
2) Jytte Hansdatter g.m. Hans Danielsen i Stege.

190    Lucie Nielsdatter i Stege, der døde 19.11.1761, fol.402.
E: Christen Hop. B:
1) Jens Christensen 10
2) Hemming Christensen 7
3) Anne Christensdatter 2.

191    Hans Hansen Franck i Stege, der døde 10.10.1760, fol.403.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Lauridsen. B:
4) Christen Hansen Franck 26
5) Johan Hansen Franck 16
6) Else Kirstine Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen Franck i Vindebæk [i Fanefjord sogn]
2) Anders Hansen Franck
3) Cathrine Hansdatter.

192    Laurids Vognsen i Stege. 4.8.1761, fol.408B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Gertrud Margrethe Lauridsdatter 4.
FM: Mads Christensen, væver.

193    Sofie Thomasdatter i Stege. 19.11.1761, fol.409B.
E: Hans Henrik Lauridsen, skomager.
Afdøde efterlader sin mor og nogle søskende i Jylland.
Enkemandens første ægteskab med [Ellen Mathiasdatter, skifte 25.5.1752 lbnr.126]. Arv til B:
1) [Jens Mathias Hansen].

194    Else [Cathrine Hansdatter] i Stege. 19.11.1761, fol.411B.
Enke efter Jens Bruun, [skifte 25.3.1739 lbnr.97]. B:
1) Maren Jensdatter Bruun.

195    Hans Fixen i Stege. 15.4.1762, fol.412B.
E: [Marie Jensdatter]. LV: Lorents Henriksen, væver. B:
1) Kirsten Hansdatter 9
2) Mette Hansdatter 6
3) Hemming Hansen 2½.
FM: morbror Oluf Jensen på Nyord.

196    Karen Pedersdatter [Brandt] i Stege. 26.5.1762, fol.413B.
E: Hemming Olufsen Blach. A:
1) bror Mogens Brandt på Nyord
2) søster Kirsten Pedersdatter, der døde, var g.m. [Rasmus Jensen]. Efterlader 2 sønner og en datter.
Afdøde døde 21.5.1762.

197    Maren Hartvigsdatter i Stege. 11.6.1762, fol.415B.
E: Peder Kjeldsen.
Hendes B:
1) Jens Hansen 10, i København.

198    Peder Hegelund i Stege. 8.6.1762, fol.417B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
1) Dorthe Marie Hegelund 7.
FM: Peder Frederik Nimech i Eskilstrup på Falster.

199    Poul Mortensen i Stege. 3.8.1762, fol.419B.
E: [Mette Olufsdatter]. LV: Oluf Rasmussen. B:
5) Cathrine Poulsdatter 12
6) Oluf Poulsen 10.
FM: Oluf Frederiksen.
Første ægteskab med [Cathrine Pedersdatter, skifte 2.8.1747 lbnr.70]. B:
1) Rebekka Margrete Poulsdatter 22
2) Bodil Christine Poulsdatter 20
3) Johan Peder Poulsen 19
4) Gundel Marie Poulsdatter 16.

200    Mette Jensdatter i Stege. 21.9.1762, fol.421B.
E: Oluf Jørgensen, bødker. B:
1) Anne Cathrine Olufsdatter 1½.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte17.1.1760 lbnr.182]. Arv til børn.

201    Margrethe Nielsdatter i Stege. 23.3.1762, fol.423.
E: Andreas Noldorph. B:
1) Anders Peder Andreassen 4
2) Niels Christoffer Andreassen 2½
3) Johan Peder Andreassen 6 mdr.

202    Niels Christensen, pottemager i Stege. 3.8.1762, fol.424.
E: [Johanne Mogensdatter]. LV: Jan Jensen. B:
1) Sidse Nielsdatter 1.
FM: Johannes Jensen.
Enkens første ægteskab med Johan Poulsen, [skifte 26.9.1759 lbnr.176]. Arv til B:
1) Johanne Johansdatter.

203    Knud Johansen Weisbach, ugift i Stege. 19.1.1763, fol.425B.
A:
1) mor [Karen Pedersdatter], enke efter Johan Frederik Weisbach, skifte 2.6.1751 lbnr.115
2) søster Anne Johansdatter Weisbach g.m. Jens Tarum i Stege
3) søster Birthe Johansdatter Weisbach, forlovet med Niels Mogensen.
Af mors første ægteskab:
4) halvsøster Margrethe [Knudsdatter], enke efter [Markus Christian] Runge, skoleholder i Keldby, [skifte Mønbo herred gejstlig 4.4.1762 lbnr.109]
5) halvsøster Marie [Knudsdatter] g.m. Thomas Scherning, kandestøber i Stege.

204    Karen i Stege. 23.1.1762, fol.426.
Enke efter Laurids Andersen. B:
1) Johanne Lauridsdatter g.m. Bendix Jacobsen, matros på Holmen i København
2) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Christen Bryde i Stege
3) Albert Lauridsen 24
4) Andreas Lauridsen 22
5) Barbara Lauridsdatter
6) Sidse Lauridsdatter.

205    Christoffer Noldorph i Stege. 12.1.1763, fol.427.
Enkemand efter [Else Andersdatter, skifte 18.8.1751 lbnr.129]. B:
1) Andreas Christoffersen Noldorph
2) Jacob Schmidt Noldorph.
Afdøde døde i Vartov Hospital i København.

206    Maren Loule i Stege. 26.4.1762, fol.427.
A:
1) søster Anne g.m. Jens Schiønning i Hjelm [i Damsholte sogn].

207    Peder Christian Schade og hustru Bodil Lydiksdatter i Stege. 15.4.1762, fol.428.
B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Henrik Christiansen i Mandemarke
2) Anne Pedersdatter
3) en søn, død, der efterlader en søn og en datter i København
4) en datter, død, der efter lader en datter i København.
FM: afdødes bror Oluf Schade.

208    Anne i Stege, der døde 13.3.1762, fol.430.
Enke efter Heitner, spisemester i Stege Tugt- og Manufakturhus.
Arvinger angives ikke.

209    Hans Clausen i Stege. 12.8.1762, fol.432B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jan Jensen. A:
1) farbror, død. 1B:
a Jens Lauridsen i Frenderup
2) morbror Laurids Hansen i Frenderup
3) morbror Peder Hansen i Bissinge
4) morbror Clemen Hansen i Hårbølle
5) moster Sidsel, død. 1B:
a Maren g.m. Oluf Jørgensen i Svensmarke
6) moster Anne Hansdatter, død. 2B:
a Maren g.m. Christen Andersen i Overmose [i Keldby sogn]
b Karen g.m. Peder Rasmussen i Østermark, [i Elmelunde sogn]
7) moster, død. E: Svend Christiansen i Bissinge, der efterlader 34 sønner og 4 døtre
8) mors halvbror, død. 2B:
a Jørgen Hansen i Æbelnæs
b en datter, enke efter Laurids Vognsen i Stege.

210    Christian Vilhelm Landgraf i Stege. 16.12.1762, fol.434.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Henrik Christian Ludvig Landgraf 9
2) Johan Frands Landgraf 4
3) Juliane Charlotte Landgraf 9 mdr.
FM:
1 Christian Abrahamsen
2 Jørgen Lund, toldkontrollør.

211    Hans Nielsen Skals i Stege. 6.12.1762, fol.436B.
A:
1) mor g.m. Christoffer Christoffersen i Vestud
2) halvbror Daniel Nielsen i Elmelunde
3) halvsøster, død. 1B:
a Rasmus Knudsen i Vestud.

212    Niels Rasmussen Holst i Stege. 12.7.1762, fol.438.
E: [Johanne Johansdatter]. B:
3) Johan Nielsen Holst 6½
4) Hemming Nielsen Holst 2½.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 6.5.1755 lbnr.142]. B:
1) Jørgen Nielsen Holst, død 15.4.1762
3) Hans Nielsen Holst 14.

213    Niels Horrebow i Stege, assessor i Højesteret, der døde 20.5.1760, fol.439B.
E: Karen [Sofie] Fursmann. LV: bror Christian Vilhelm Fursmann. B:
1) Peder Nielsen Horrebow 15
2) Adam Gottlieb Nielsen Horrebow 12
3) Anne Margrethe Nielsdatter Horrebow 8
4) Anne Dorthe Nielsdatter Horrebow 7
5) Falch Fursmann Nielsen Horrebow 3.
FM: farbror Christian Horrebow, professor i København.
Litteratur: Slægten Horrebow af H. F. Grandjean i: Personalhistorisk Tidsskrift 1881. Tillæg side 1-38.

66    Hans Martin Burg (Borch), købmand i Stege, der døde 29.10.1745, fol.44B.
E: Dorthe Bentsdatter Horn. LV: Laurids Hemmingsen Hald, købmand. B:
1) Marie Hansdatter Burg 5
2) Hanne Olivia Hansdatter Burg, født 6.4.1746, der døde 14.8.1746.
FM: morfar Bent Poulsen Horn, købmand
215    Anton Snedker i Stege, der døde 14.5.1763, fol.451.
E: [Navn angives ikke]. LV: bror Niels Mogensen. B:
1) Inger Antonsdatter 12
2) Johan Antonsen 10
3) Mogens Antonsen 7
4) Sidse Antonsdatter 4.
FM: Peder Pedersen.

216    Hans Andersen Ballum, bogbinder i Stege. 21.9.1762, fol.453, 574, næste protokol fol.21.
E: [Anne Kirstine]. LV: Nikolaj Jacobsen i Lendemarke. B:
1) Hans Andersen Ballum 13, der døde, skifte 31.12.1768
2) Anne Andersdatter Ballum 11. Ved skiftet 1768 er hun 18 år gammel
3) Andreas Andersen 10, der døde, skifte 3.8.1775
4) Marie Andersdatter 6. Ved skiftet 1768 er hun 11 år gammel.
FM: Jacob Kajlov.

217    Gertrud Christensdatter i Stege. 9.12.1763, fol.455B.
E: Johan Henriksen. B:
1) Maren Johansdatter 16
2) Peder Johansen 12
3) Marie Johansdatter 8
4) Birthe Johansdatter 5
5) Christiane Johansdatter 3.

218    Poul Schade i Stege. 22.3.1762, fol.456B.
A:
1) far Peder Christiansen Schade.

219    Helvig Cathrine Henriksdatter i Stege. 13.1.1764, fol.457B.
E: Oluf Frederiksen. B:
1) Birthe Margrethe Olufsdatter 6.

220    Carl Henriksen, væver i Stege. 27.5.1762, fol.459.
Enkemand efter Johanne Pedersdatter, der døde 4 uger før sin mand. B:
1) Elle Margrethe Carlsdatter 10
2) Louise Carlsdatter 5.
FM: fars svoger Oluf Frederiksen.

221    Thyra [Pedersdatter] i Stege, der døde 18.51762, fol.461.
Enke efter Hans Rasmussen Post, [skifte 23.12.1761 lbnr.189]. B:
Af første ægteskab B:
1) Maren Henriksdatter 17.
FM: Niels Gertsen.
Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Pedersen i Hjelm.
Arv i boet til enkemandens børn af hans første ægteskab B:
1) Rasmus Hansen, på Holmen i København
2) [Jytte Hansdatter] g.m. Hans Danielsen i Stege.

222    Susanne Barbara i Stege. 16.2.1764, fol.462B.
E: Frands Nehrmann i Stege Tugt- og Manufakturhus. B:
1) Anne Dorthe Nehrmann 25
2) Susanne Cathrine Nehrmann 20
3) Henrik Nehrmann 16
4) Urias Just Nehrmann 11
5) Johan Christoffer Nehrmann 8.

223    Jens Jensen i Stege. 13.1.1764, fol.464.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Maren Jensdatter 16.
FM: født værge Niels Jensen i Keldbylille.

224    Salomon Annert, snedker i Stege. 24.7.1762, fol.465B.
E: [Navn angives ikke].
Afdøde efterlader 5 broderbørn.

225    Svend Mogensen og hustru Maren i Stege. 29.5.1762, fol.467B.
B:
1) Magdalene Svendsdatter.
FM: Hemming Olufsen Blach.

226    Johan Filip Plicou i Stege. 17.12.1761, fol.468B.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Frankrig.

227    Christen Hemmingsen Hop i Stege. 21.5.1764, fol.471.
E: [Navn angives ikke]. LV: Oluf Rasmussen Lund.
Af første ægteskab B:
1) en datter 5 år gammel. der døde efter sin far.
Barnets A:
1) farbror Hans Hemmingsen i Nybøl
2) farbror Jens Hemmingsen i Lendemarke
3) faster g.m. Peder Olufsen i Råbylille [i Elmelunde sogn]
4) moster g.m. Niels Pedersen i Æbelnæs
5) moster Margrethe Nielsdatter.
Afdøde døde 19.5.1764.

228    Inger Margrethe Hansdatter i Stege.4.6.1764, fol.473.
E: Henning Knudsen. B:
1) Hans Jørgen Hemmingsen 7.

229    Jacob Hansen i Stege. 15.10.1763, fol.474.
E: [Navn angives ikke]. LV: Laurids Christiansen. B:
1) Kirsten Jacobsdatter.

230    Karen Stambos i Stege. 3.10.1763, fol.475.
Enke. B
1) en søn, død. 1B:
a Christian Stambo 15
FM: mors søstersøn Hans Røed
2) [Henrik Christiansen Stambo, skifte 18.4.1761 lbnr.187]. 1B:
a Anne Kirstine Henriksdatter 5.
FM: mors søstersøn Henrik Røed.

231    Gertrud Pedersdatter i Stege. 8.10.1763, fol.476B.
A:
1) søster g.m. Pihl, skoleholder i Stege
2) søster [Ellen Pedersdatter], enke efter Anders Gottorp, degn i Borre, [skifte Mønbo herred gejstlig 4.4.1762 lbnr.108] ved svigersøn Peder Poulsen
3) søster, død. 2B:
a Christoffer Mortensen
b en søn, død, der efterlader 2 børn
4) halvsøster, død. 3B:
a Jørgen Nielsen og hans 2 brødre
5) halvsøster, død. 2B:
a Niels Schade i Ullemarke
b Jens Høj i Hovedskov.

232    Niels Pedersen Pihl, skrædder i Stege, der døde 5.4.1764, fol.478.
E: [Navn angives ikke]. LV: Laurids Christiansen. A:
0) forældre [Peder Pihl og Sinde, skifte 4.3.1758 lbnr.166]
1) bror Peder Pedersen Pihl
2) bror [Henrik Pedersen Pihl, skifte 28.10.1746 lbnr.67]. 1B:
a Anne Margrethe [Henriksdatter] Pihl 18
3) søster Anne Pedersdatter Pihl 46.

233    Gotfred Godesen i Stege. 7.5.1762, fol.479B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Christine Engel 1½.
FM: Johannes Hørbjerg.

234    Laurids Holst i Stege. 14.5.1763, fol.481.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Gertrud Lauridsdatter 8
2) Hans Lauridsen 3
3) Maren Lauridsdatter 6 mdr.
FM: farbror Christen Holst Nybøl.

235    Anne Marie Borch (Burg) i Stege. 5.12.1763, fol.482B.
E: Leopold Busch. B:
1) Anne Marie Busch.
Arv i boet efter afdødes mor Madam Reenberg efter skifte 15.1.1748.

236    Hans Danielsen, snedker i Stege. 12.4.1762, fol.484B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Oluf Rasmussen Lund. B:
1) Else Hansdatter 13
2) Daniel Hansen 9
3) Poul Hansen 3½.

237    Laurids Nielsen, daglejer i Stege. 22.3.1763, fol.487.
E: Sidsel Rasmusdatter. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter 7
2) Ellen Kirstine Lauridsdatter 4.
FM: Henning Knudsen.

238    Hans Pedersen i Stege. 27.4.1764, fol.487B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Peder Pedersen, myndig
2) Niels Pedersen, myndig
3) Christen Pedersen, myndig
4) en datter g.m. Henning Knudsen. hattemager.
(Sml. lbnr.512).

239    Mette Andersdatter i Stege. 23.6.1765, fol.488B.
E: Hans Hansen, avlsmand.
Første ægteskab med [Jørgen Martinsen, skifte 11.5.1748 lbnr.68]. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 25
2) Hans Jørgensen 21.
FM: farbror Christoffer Martinsen.

240    Gudmann Nielsen i Stege. 14.1.1764, fol.490B.
E: [Navn angives ikke], der også døde. B:
1) Bente Marie Gudmannsdatter 11
2) Margrethe Cathrine Gudmannsdatter 9
3) Rangel Sofie Gudmannsdatter 7.

241    Jørgen Hansen og hustru Margrethe Rasmusdatter i Stege. 30.6.1762, fol.493.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke, men han havde en søn, der døde i København.
Hendes A:
1) bror Oluf Rasmussen Lund
2) søster g.m. Jeppe Koch.

242    Anne Pedersdatter i Stege. der døde 23.12.1764, fol.496B.
E: Mathias Jensen, skomager. B:
1) Ellen Mathiasdatter, skifte 25.5.1752 lbnr.126]. E: Hans Henrik Lauridsen. 1B:
a Jens [Mathias] Hansen 12.

243    Margrethe Lindholm i Stege, der døde 13.6.1765, fol.499B.
A:
1) moster Sidse Tønders, almisselem i Stege.

244    Peder Jepsen i Stege. 29.4.1765, fol.501.
A:
1) bror Hans Jepsen i Råbylille
2) halvbror, død. 2B:
a Hans Jensen
b Karen Jensdatter.
Afdøde døde 28.4.1765.

245    Samuel Sees i Stege. 22.6.1765, fol.503.
E: Maren. B:
1) Andreas Samuelsen, gift i Pommern
2) Mette Samuelsdatter g.m. Jens Knudsen i Stege
3) Lucie Samuelsdatter 30, i København.

246    Christiane i Stege. 15.12.1763, fol.504B.
E: Rasmus Jensen, skipper. B:
1) Øllegaard Rasmusdatter 7
2) Margrethe Rasmusdatter 6
3) Jens Rasmussen 5
4) Niels Jensen 6 mdr.

247    Anne Kirstine Lunds i Stege, der døde 14.2.1766, fol.509B.
Arvinger angives ikke.

248    Cathrine [Knudsdatter] Krey i Stege. 10.1.1763, fol.511.
Enke efter Christoffer Schmidt, toldforvalter, [skifte 9.8.1750 lbnr.103]. B:
1) Mathias Schmidt, toldforvalter
2) [Anne Magdalene Schmidt] g.m. Rasmus [Michaelsen] Platou i Søgård præstegård, præst i Damsholte
3) Marie Cathrine Schmidt, enke efter [Albert August Johansen] Roggenkamp, præst [i Næstved Sankt Peder, død 25.5.1758]. LV: morbror [Hans Knudsen] Krey, tolder i Stege.
(Se skifte efter afdødes far Knud Krey, skipper i Nakskov, skifte Nakskov 18.5.1733 lbnr.1396).

249    Maren i Stege, der døde 20.7.1766, fol.554.
Enke efter Samuel Sees, [skifte 22.6.1765 lbnr.245]. B:
1) Andreas Samuelsen i Svinemynde
2) Mette Samuelsdatter g.m. Jens Knudsen i Stege
3) Lucie Samuelsdatter, gift i Holland.

250    Hans Skov, avlsmand i Stege, der døde 29.7.1766, fol.554B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Jacobsen Hetting. B:
1) Hans Henrik Skov 19
2) Anne Kirstine Skov 16.

251    Anne Margrethe Jepsdatter i Stege, der døde 15.11.1766, fol.556.
E: Niels Christian Schade. B:
2) Christian Schade 21
3) Anne Cathrine Nilsdatter 19.
Hendes B:
1) Jeppe Pedersen 33.

252    Anders Lauridsen, skomager i Stege. 19.2.1766, fol.557B.
E: Anne Wendel. LV: Christian Abrahamsen. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 18
2) Peder Henrik Andersen 12
3) Laurids Andersen 6
4) Søren Michael Andersen 1.
FM: fasters mand Christian Hjort.

253    Johan Peder, portner ved Tugthuset i Stege. 23.4.1767, fol.561B.
E: [Navn angives ikke.]. LV: [Nis] Boyesen, postmester.
Arvinger kendes ikke.

254    Maren Kirstine Henriksdatter, ugift i Stege. 29.6.1767, fol.563.
A:
0) far Henrik Henriksen Kejser, skifte 11.1.1757 lbnr.157]
1) morbror Anders Andersen Houmann i Hjelm
2) moster g.m. Rasmus Pedersen i Hjelm
3) moster, død. 1B:
a Maren Svendsdatter
4) moster Johanne Andersdatter, død. 5B:
a Anders Pedersen på Rytsebæk [i Stege landsogn]
b Rasmus Pedersen i Hjelm
c Thyra Pedersdatter g.m. Peder Hjulmand i Frenderup
d Anne Pedersdatter i Bissinge
e Maren Pedersdatter i Tåstrup
5) faster, død. 2B:
a Maren Pedersdatter i Sømarke [i Magleby sogn]
b Thora Pedersdatter, død. 2B:
1 Niels Steffensen i Keldby
2 en søn, død. 2B:
x Thora Pedersdatter
y Johanne Pedersdatter.

255    Rasmus Hansen Røed i Stege. 19.6.1767, fol.564.
E: [Navn angives ikke]. LV: Hans Røed. B:
1) Gertrud Kirstine Røed g.m. Enevold i København, der er gået over til den papistiske tro og derfor ikke arver
2) Ellen Roed 16.
FM: farbror Peder Røed.

256    Ingeborg Tollesdatter i Stege. 15.8.1767, fol.565B.
Enke efter Niels Andersen Jyde. A:
1) bror Peder Tollesen, rebslagersvend på Holmen i København.

257    Johan Frederik Christensen i Stege. 20.10.1766, fol.566.
E: [Navn angives ikke]. LV: Johan Kølsen. B:
2) Christen Johansen 7.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 12.
FM: Niels Nielsen.

258    Marie Elisabeth Barmer i Stege. 15.1.1770, fol.568, 587B.
E: Christian Fritscher Paaske, byskriver. B:
1) Oluf Paaske 3½.
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1766.
Afdøde døde 15.7.1766.

259    Margrethe Lauridsdatter i Stege. 19.4.1768, fol.568.
E: Hans [Nielsen], vægter. B:
1) Niels Hansen 25, i København
2) Inger Marie Hansdatter 21
3) Hans Jørgen Hansen 16.
Afdøde døde 29.3.1768.

260    Anne Sofie Pedersdatter i Stege, der døde 2.8.1768, fol.569, næste protokol fol.66.
E: Henrik Røed, skomager.
Første ægteskab med Rasmus Johansen, brændevinsbrænder, skifte 9.7.1760 lbnr.184. B:
1) Laurids Rasmussen
2) Frederik Rasmussen i Stege. Ved fordelingen af arven 15.9.1778 er han død, og efterlader 1B:
a Mathias Frederiksen Schiørling.
FM: morfar Mathias Pedersen, organist
3) Anne Kirstine Rasmusdatter 23, i København
4) Sofie Amalie Rasmusdatter 20, i København. Ved fordeling af arven 15.9.1778 er hun gift med Christen Klarup Hansteen, oboist i København.
FM: Anders Jacobsen Hetting, købmand.

261    Jens Pedersen, geworben soldat i Stege, der døde 4.1.1768, fol.571.
Afdøde efterlader en søn, 9 år gammel.

262    Else Olufsdatter i Stege. 10.12.1768, fol.571B.
E: Bent Poulsen Horn. B:
1) Ane Marie Bentsdatter g.m. Hans Krey, tolder
2) [Dorthe Bentsdatter, skifte 11.11.1763 lbnr.270], var g.m. Reenberg. 2B:
a Anne Petrine Dorthe Reenberg 15
b Benedikte Elisabeth Reenberg 10
3) datter, død. 1B:
a Anne Marie Borch (Burg) i Stege. 5.12.1763 lbnr.235. E: Leopold Busch. 1B:
x Anne Marie Busch 6.

263    Anne Pedersdatter i Stege. 10.2.1769, fol.574B.
E: Erik Iversen, skomager. A:
1) søster g.m. Johan Mitz, den ældre
2) søster, enke efter Morten Jensen på Nyord
3) bror, død. 8B:
a Hans Pedersen 26
b Trine Pedersdatter 24
c Bodil Pedersdatter 22
d Jan Pedersen 19
e Karen Pedersdatter 16
f Hemming Pedersen 14
g Maren Pedersdatter 11
h Peder Pedersen 10.
Afdøde døde 31.1.1769.

264    Margrethe Sofie Fritscher i Stege. 9.4.1764, fol.575B.
Enke efter Oluf Paaske. B:
1) Christian Fritscher Paaske, byskriver
2) Paaske Peder Paaske, student
3) Jan Paaske
4) Berthold Wichmann Paaske 19
5) Engel Kirstine Paaske g.m. Stibolt, kaptajn
6) Anne Kirstine Paaske
7) Dorthe Paaske 15
8) Martha Paaske 15.

265    Niels Gertsen i Stege. 26.3.1767, fol.583B.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Bodil Nielsdatter g.m. Andreas Noldorph, væver
2) Kirsten Nielsdatter.

266    Sofie Amalie Gram i Stege. 16.8.1769, fol.585.
E: Jan Paaske, farver. A:
0) forældre [Mogens Nielsen Gram, præst i Errindlev og Olstrup, skifte Fuglse herred gejstlig 28.1.1760 lbnr.14 og Margrethe Pedersdatter Ruud, død i Maribo, skifte Musse herred gejstlig 3.6.1765 lbnr.145]
1) søster Anne Kirstine Gram 38, i Østofte præstegård
2) søster [Anne Margrethe Gram], død, var g.m. C. Bertelsen, forpagter på Gammelgård [i Ryde sogn på Lolland]. 2B:
a Johanne Sofie Bertelsen 11
b Christian Ditlev Bertelsen 9
3) søster [Sofie Gram, skifte Musse herred gejstlig 1.8.1768 lbnr.31]. E: [Peder Bering Thomsen] Gjørup, kapellan i Østofte. B:
a Eggert Christoffer Gjørup 10
4) bror Peder Gram 34, hørkræmmersvend i udlandet
5) søster Johanne Frederikke Sofie Gram 24 i Stege
6) bror Poul Gram 22, hørkræmmersvend i København
Desuden nævnes afdødes farbror [Laurids Nielsen] Gram, professor og præst i Stege ved søn Hans Gram, student.
Afdøde døde 5.5.1769.

267    Cathrine Elisabeth Møller i Stege. 24.10.1769, fol.586B.
E: Peder Pihl, [skoflikker]. B:
1) Anne Lorentse Pihl 14
2) Nikolaj Pihl 12.
Afdøde døde 4.10.1769.

268    Niels Rasmussen Knag i Stege. 23.3.1768, fol.588B.
E: Marie Hemmingsen. LV: Hans Krey, tolder. B:
1) Rasmus Jacobsen Knag 5
2) Lorents Michael Jacobsen Knag 4
3) Knud David Jacobsen Knag 1½, der døde
4) Sine Jacobe Jacobsdatter Knag 1½.
FM: afdødes svoger Poul Grill.
Afdøde havde fælles bo med sin afdøde far Rasmus Jacobsen Knag, enkemand efter [Mette Nielsdatter Bryde, skifte 5.12.1742 lbnr.57].

269    Peder Gjøder, ugift strandkontrollør i Stege. 2.5.1767, fol.596.
A:
1) far Gjøder, berider i København.

270    Dorthe [Bentsdatter] i Stege. 11.11.1763, fol.599.
Enke efter Reenberg. B:
2) Anne Petrine 9
3) Benedikte 6.
FM: morfar Bent Poulsen Horn.
Af første ægteskab B:
1) [Anne Marie Borch (Burg), skifte 5.12.1763 lbnr.235]. E: Leopold Busch. 1B:
a Anne Marie Busch 1.
Afdøde døde 10.11.1763.

271    Peder Enkebølle, vogter i Stege. 15.8.1769, fol.609B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jørgen Laurids Christiansen. B:
1) Hans Pedersen 16
2) Peder Pedersen 10
3) Jens Pedersen 7
4) Marie Magdalene Pedersdatter 4.
FM: Christen Clausen.
Afdøde døde 24.7.1769.

272    Maren Mikkelsdatter, ugift i Stege, der døde 21.12.1769, fol.611B.
A:
1) mor Sidsel Schiøtt, enke efter afdødes far Mikkel Pedersen, [skifte 2.9.1758 lbnr.169]
2) søster Sidsel Sofie Mikkelsdatter, enke efter Pihl i Næstved
3) søster Christiane Mikkelsdatter g.m. Christoffer Kuntz i Stege
4) Bodil Mikkelsdatter i Næstved
5) Jytte Margrethe Mikkelsdatter i Stege.

273    Margrethe Eriksdatter i Stege. 26.10.1770, fol.612.
E: Niels Brandt, skipper. A:
0) forældre [Erik Bille, skrædder og hustru Maren, skifte 24.6.1756 lbnr.164]
1) søster Mette Eriksdatter g.m. Laurids Tjørnemarke, dragon i Odense
2) søster Birgitte Eriksdatter i København
3) søster Anne Eriksdatter i København.

274    Else Jensdatter Gram i Stege. 20.3.1770, fol.613.
E: Niels Nielsen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Jens Gram i København
2) Bodil Gram 30
3) Sidse Gram 26
4 en datter, død. 1B:
a Anne Frederiksdatter 15.
Afdøde døde 18.11.1769.

275    Else Jensdatter i Stege. 25.4.1770, fol.615B.
E: Hans Lauridsen Røed. B:
1) Laurids Røed 8½.
Afdøde døde 5.4.1770.

276    Martin Pedersen i Stege. 9.3.1771, fol.617B.
E: Cathrine Regine Dorthe Pedersen. LV: Christian Hjort. A:
1) halvsøster g.m. en skibstømrer i Stralsund.
Manden rejste væk for 7 år siden, uvist hvorhen og enken må indtræde i nyt ægteskab efter tamperretsdom af 20.2.1771.

277    Hans Nielsen, skoflikker i Stege. 31.5.1769, fol.619.
Enkemand efter [Margrethe Lauridsdatter, skifte 19.4.1768 lbnr.259]. B:
1) Niels Hansen 26
2) Inger Marie Hansdatter 22
3) Hans Jørgen Hansen 17, farer til søs.
Afdøde døde 30.5.1769.

278    Poul Grill i Stege. 21.10.1769, fol.620B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jydtmann. A:
0) forældre [Casper Ehler Grill, postmester i Helsingør og Andrea Elisabeth Schlüter]
1) bror Andreas Grill, dansk postmester i Hamborg
2) bror Carl Frederik Grill, postmester i Helsingør.

279    Sidse Jensdatter i Stege. 15.2.1771, fol.623.
E: Christen Borch. B:
2) Christian Christensen 24.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Christoffersdatter.

280    Laurids Nielsen, avlsmand i Stege. 23.3.1771, fol.624B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Laurids Christiansen. B:
1) Maren Lauridsdatter 16.
FM: Hans Krey, tolder.

281    Peder Lauridsen Schade i Stege. 4.4.1771, fol.525.
E: [Bente Christensdatter]. LV: Morten Zirach. B:
5) Marie Kirstine Pedersdatter Schade 19
6) Christiane Pedersdatter Schade 16
7) Mette Pedersdatter Schade 8.
FM: Jørgen Nielsen Schade.
Af første ægteskab B:
1) en datter, død. 2B:
a Johan Horberg 11
b Sidse Cathrine Hansdatter
Af andet ægteskab B:
2) Hans Pedersen Schade 30
3) Niels Pedersen Schade 28
4) Sidse Cathrine Pedersdatter Schade 26.

282    Mette Rasmusdatter Green i Stege. 6.2.1770, fol.627B.
E: Niels Jensen Houmann, købmand. B:
1) Jens Nielsen Houmann 21, i København, der døde 27.2.1770
2) Rasmus Nielsen Houmann 12
3) Mikkel Nielsen Houmann
4) Nikolaj Nielsen Houmann 9.
Arv i boet efter enkemandens bror Rasmus Jensen Houmann på Nyord efter testamente af 12.10.1759 til A:
1) bror Niels Jensen, som er enkemanden
2) søster Sidse Jensdatter Houmann, der døde, var g.m. Jan Hansen. 1B:
a Maren Jansdatter.
Afdøde døde 19.6.1769.

283    Christian Rossig i Stege. 31.7.1771, fol.635B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Georg Schubert. B:
1) Nikolaj Ludvig Rossig 4.
E: Albert Nielsen.
Afdøde døde 17.7.1771.

284    Anne Rasmusdatter i Stege. 24.11.1771, fol.638.
E: Peder Christoffersen. B:
1) Christoffer Pedersen 15
2) Margrethe Pedersdatter 10
3) Jeppe Pedersen 8.

285    Maren Jensdatter i Stege. 28.11.1771, fol.639.
E: Christian Schade, skomager. B:
1) Johanne Christiansdatter 22
2) Jens Christiansen 18.
Afdøde døde 27.11.1771.

286    Adolfine [Christine] Friedenreich i Stege. 2.9.1771, fol.640.
E: Mathias Bille, kaptajnløjtnant. B:
1) Karen Marie Benedikte Bille 3½
2) Johannes Michael Petronius Bille 2½.

287    Bodil Pedersdatter i Stege. 21.2.1772, fol.642.
E: Niels Hansen, skoflikker. B:
2) Hans Nielsen 3.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine 9.
FM: morbror Rasmus Pedersen i Bissinge.

288    Hans Rasmussen, slagter i Stege. 19.12.1771, fol.643B.
E: [Anne Jensdatter]. LV: Laurids Christiansen. B:
1) Ellen Hansdatter 28
2) Mette Hansdatter 27
3) Cathrine Hansdatter 20
4) Dorthe Hansdatter 17
5) Christen Hansen 13
6) Mathias Hansen 5
7) Hans Jacob Hansen 2½.
FM: Erik Iversen, skomager.
Afdøde døde 10.12.1771.

289    Peder Christian Voigt, kaptajn i Stege, der døde 22.10.1770, fol.645.
Afdøde efterlader
enke,
3 sønner: en i Norge, en i Moskva og en på Brahesborg på Fyn samt
2 døtre, hvoraf en er på Komediehuset i København.

290    Dorthe [Sofie von Schack] i Stege. 20.7.1772, fol.648.
Enke efter [Martin Dyssel] Falkenskiold, oberst. B:
1) A. Falkenskjold, major
2) en søn
3) en ugift datter.
(Afdødes forældre var Otto Joachimsen Schack til Kærstrup i Fuglse sogn på Lolland, død 20.3.1719 og Elisabeth Birgitte Pallesdatter Rantzau i Slagelse, skifte Slagelse 8.4.1760 lbnr.591).

291    Anne Elisabeth Sølling i Stege. Samfrændeskifte 11.9.1775, fol.649B, næste protokol fol.21B.
E: Mathias [Christoffersen] Schmidt, amtsforvalter over Møns amt. B:
1) Cathrine Kirstine Schmidt 15
2) Dorthe Malene Schmidt 14
3) Mette Christine Schmidt 11
4) Christoffer Schmidt 9.
FM:
1 Markus Mackeprang, doctor medicinæ på Frenderupgård
2 Johannes Jydtmann på Ålebækgård.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1770.
(Afdødes forældre var Knud Pedersen Sølling i Maribo, begravet Maribo 17.12.1760 og Mette Kirstine Wichmann, skifte Maribo 29.12.1777 lbnr.36).Stege Byfoged
Skifteprotokol
1773-1793
(Første del)292    Frederik Christian von Møsting i Stege, amtmand på Møn. 5.4.1773, fol.1.
E: Elisabeth [Cathrine] Schack.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1773.
[Enken var datter af Otto Schack til Kærstrup og Bramsløkke på Lolland].

293    Bodil Jensdatter i Stege. 15.8.1773, fol.1B:
E: Nikolaj Olufsen, bødker. A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jørgensen Pedersen i Stege
2) søster Mette Jensdatter g.m. Niels Troelsen i Hjelm
3) søster Karen Jensdatter 24.
Afdøde døde 8.8.1773.

294    Hans Nielsen Schade, murersvend i Stege. 20.9.1773, fol.3.
E: [Navn angives ikke]. LV: Morten Zirach. B:
1) Morten Hansen Schade 2.
FM: farbror Jørgen Schade, skomager.
Afdøde døde 19.9.1773.

295    Engel Cathrine Rewald i Stege. 30.4.1773, fol.4B:
Enke efter Anders Nielsen Lindvig, [skifte 21.7.1740 lbnr.64]. B:
A:
1) søskendebarn Mikkel Pedersen, død. Hans 4 døtre
2) søskendebarn Mikkel Stoltze i Vordingborg, død. Hans søn og 2 døtre
3) søskendebarn Henrik Bruun i Keldby, død. Hans 2 sønner og 1 datter
4) søskendebarn, død, var g.m. Anders Skrædder i Keldby. Hendes 2 sønner og 1 datter.

296    Hemming Olufsen Blach i Stege. 6.2.1773, fol.7B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Lorents Vibe. B:
1) Peder Carl Hemmingsen 7
2) Christian Hemmingsen 3.
FM: Jens Joensen Franck, snedker.

297    Peder Pihl, skoleholder i Stege. 4.2.1773, fol.8B.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Claus Wulff, skomager, gift med afdødes steddatter.

298    Christen Hansen Schiøtt i Stege. 14.10.1773, fol.10B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jørgen Høj. B:
1) Hans Schiøtt 3
2) Jens Schiøtt 1.
FM:
1 Hans Schiøtt
2 Jens Lindholm i Næstved, [gift med Anne Kirstine Schiøtt].
Afdøde døde 13.10.1773.

299    Else Marie i Stege. 21.3.1774, fol.13B.
E: Peder Scheel. B:
2) Hans Henrik Pedersen, nyfødt.
Af første ægteskab B:
1) Søren Vinkel 9.
FM: morbror Hans Krey, tolder.

300    Marie Vogter i Stege, der døde 13.9.1774, fol.16B.
E: Hans Lauridsen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Madsen 22
2) Anne Madsdatter 20
3) Johan Madsen 14.
FM: Hans Rasmussen i Keldby.

301    Christen Pedersen i Stege. 20.9.1774, fol.18.
E: [Navn angives ikke]. LV: Georg Schubert. B:
1) Jens Christensen 4.
FM: Morten Zirach.

302    Abraham Simonsen i Stege. 9.9.1774, fol.19.
Enkemand. B:
1) Simon Abrahamsen 51
2) Kirsten Abrahamsdatter i København
3) Christian Abrahamsen, død. Første ægteskab med [Magdalene Hyltoft, skifte 25.5.1756 lbnr.152]. B:
a Karen Christiansdatter 24
b Abraham Christiansen 23.
Af andet ægteskab med den nulevende enke B:
c Magdalene Christiansdatter 16
d Hans Christiansen 10
e Peder Christiansen 9
f Cathrine Christiansdatter 6.

303    Anne Marie Bruun i Stege. 9.3.1775, fol.26B.
Enke efter [Jørgen] Lund, organist, [skifte 3.5.1752 lbnr.125]. B:
1) Anne Marie Lund g.m. Julius Kaas på Fredensborg
2) Jørgen Lund, toldkontrollør.
Afdøde døde 2.3.1775.

304    Jørgen Arenfeldt, ugift major i Stege. 29.4.1772, fol.29B.
A:
0) forældre [Aksel Arenfeldt til Rugård i Veflinge sogn på Fyn, død 1745 og Anne Stygge von Mühlheim]
1) bror [Hans Wulff] Arenfeldt, kaptajn, kammerherre
2) bror Balthasar [Levin] Arenfeldt. død. Hans børn
3) søster Thale Marie Arenfeldt, død, var g.m. Peder Motzfeldt, generalmajor. 9B:
a Marie Sofie Motzfeldt g.m. Hanning, løjtnant i det nordenfjeldske dragonregiment
b Axel Motzfeldt, kaptajn ved Elverum skiløberkompagni
c Johan Motzfeldt, kaptajn i det nordenfjeldske dragonregiment, død. 1B:
1 Thale Marie Motzfeldt
d Anne Stygge Motzfeldt i Flensborg
e Peder Motzfeldt, kaptajn i det andet søndenfjeldske dragonregiment
f Thale Charlotte Motzfeldt g.m. Gertz, kaptajn i det nordenfjeldske dragonregiment
g Ulrik Anton Motzfeldt, premierløjtnant i første Trondhjemske infanteriregiment
h Ellen Kirstine Motzfeldt g.m. Henrik Bull, sorenskriver på Moss
i Carl Motzfeldt, kaptajn i det nordenfjeldske dragonregiment.
[Se skifte efter afdødes fars halvbror Mogens Arenfeldt på Møllerup, skifte Kalø amt 1.10.1765 lbnr.97].

305    Anne Kirstine Rasmusdatter i Stege. 9.11.1775, fol.37.
E: Mads Lange, sergent. A:
0) forældre [Rasmus Johansen, brændevinsbrænder, skifte 9.7.1760 lbnr.184 og Anne Sofie Pedersdatter, skifte 2.8.1768 lbnr.260]
1) bror Frederik Rasmussen, død. B:
a Mathias Frederiksen Schiørling 7
b Laurids Rasmussen Schiørling.
FM: morfar Mathias Pedersen, organist
2) bror [Laurids] Rasmussen Schiørling
3) søster Sofie Amalie Schiørling g.m. Christen [Klarup] Hansteen, oboist i København
Desuden nævnes afdødes stedfar Henrik Røed, enkemand efter afdødes mor [Anne Sofie Pedersdatter, skifte 2.8.1768 lbnr.260].
Afdøde, der blev gift 1.12.1773, døde i påsken 1774.

306    Christian Hjort, sadelmager i Stege. 19.1.1776, fol.38.
E: [Cathrine Regine Dorthe Pedersen]. LV: Anders Jacobsen Hetting.
Arvinger kendes ikke.

307    Mads Nielsen Bryde i Stege. 19.1.1776, fol.40, 72.
E: [Navn angives ikke]. LV: Arent Henrik Møller. A:
1) søster [Jacobe Kirstine Rasmusdatter Knag], død. Første ægteskab med Peder Genant. 2B:
a David Genant 25
b Rasmus Genant 20, der døde 2.3.1776, skifte 27.10.1778
Søsterens andet ægteskab med Niels Knag 2B:
a Knud Nielsen Knag 9
b Peder Nielsen Knag.

308    Anders Nielsen Skov, portner på Stege Tugthus. 18.4.1776, fol.42B.
E: [Inger Christensdatter]. LV: Leopold Busch. B:
1) Christen Andersen Skov 17
2) Johanne Andersdatter Skov 10
3) Jørgen Andersen Skov 8
4) Niels Andersen Skov 2.
FM: farbror Jens Nielsen Skov.

309    Niels Christensen Schade i Stege. 5.6.1776, fol.43B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Christensen. B:
1) Christian Nielsen Schade i København
2) Bastra Margrethe Schade g.m. Hans Zimmermann, rytter
3) Anne Cathrine Nielsdatter i Vordingborg.

310    Anne Dorthe Baden i Stege. 31.8.1776, fol.45.
Enker efter von Ham, herredsfoged.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.8.1776.

311    Peder Pihl, skoflikker i Stege. 1.8.1776, fol.47.
E: [Navn angives ikke]. LV: Albert Nielsen, skipper.
Første ægteskab med [Cathrine Elisabeth Møller, skifte 24.10.1769 lbnr.267]. B:
1) Anne Lorentse Pihl 21, i København
2) Nikolaj Pihl 20.
Afdøde døde 21.7.1776.

312    Acthe Olufsdatter i Stege. 10.11.1775, fol.48B.
Enke efter Laurids Hemmingsen Hald, [skifte 17.4.1756 lbnr.151]. B:
3) Anne Marie [Lauridsdatter Hemmingsen Hald], enke efter Niels [Rasmussen] Knag, [skifte 23.3.1768 lbnr.268].
Mors første ægteskab med [Hans Lauridsen Bergen, skifte 28.7.1729]. B:
1) [Sine Hansdatter Bergen], enke efter [Knud Pedersen] Davidsen (Dalwitz), præst i Gammel Haderslev, [død 13.12.1767]
2) Gertrud [Hansdatter] Bergen i Haderslev.
Desuden nævnes børnenes svoger Leopold Busch.

313    Anne Kirstine Sachau i Stege. 6.3.1776, fol.51.
E: Christian Hemmingsen. B:
1) Cathrine Christiansdatter 22
2) Christiane Christiansdatter 18
3) Anne Christiansdatter 9
4) Anne Petrine Christiansdatter 5.

314    Johanne i Stege. 14.10.1775, fol.53.
Enke efter Groth. B:
1) Oluf Groth, krambodkarl i Næstved
2) en datter, død. 2B:
a [Anne Gøstrup] g.m. Christen Lauridsen i Stege
b Niels Gøstrup i Riga.

315    Marie Elisabeth Hegelahr i Stege. 1.12.1775, fol.55B.
E: Johan Taulach. B:
1) Anne Taulach 2.

316    Niels Rasmussen Spur i Stege. 16.11.1776, fol.56.
E: [Karen Hansdatter]. LV: Laurids Christensen, snedker. B:
1) Hans Nielsen Spur, skomager
2) Rasmus Nielsen Spur, skipper
3) Johanne Kirstine Spur 34, i København.
Afdøde døde 12.11.1776.

317    Hans Jacob Hansen, slagter i Stege. 28.6.1775, fol.58.
E: [Kirsten Jørgensdatter]. B:
1) Hans Christian Hansen 21
2) Anne Hansdatter g.m. Vilhelm Bødker i København
3) Christine Marie Hansdatter i København.

318    Sidsel Christensdatter [Schiøtt] i Stege, der døde 11.3.1777, fol.60B.
Enke efter Mikkel Pedersen, [skifte 2.9.1758 lbnr.169]. B:
1) Sidsel Sofie Mikkelsdatter i København, enke efter Pohl, kirurg i Næstved
2) Christiane Mikkelsdatter g.m. Johan Christoffer Kuntz, købmand i Stege
3) Bodil Mikkelsdatter g.m. Mathias Musmann, skovfoged i Hørsholm
4) Jytte Margrethe Mikkelsdatter g.m. Oluf Geding, toldkontrollør i København.

319    Hans Nielsen Holst, ugift i Stege. 12.2.1778, fol.62.
A:
0) forældre Niels Rasmussen Holst, skifte 12.7.1762 lbnr.212 og [Karen Hansdatter], skifte 6.5.1755 lbnr.142
Af fars andet ægteskab B:
1) [halv]bror Johan Nielsen Holst på Bogø
2) [halv]bror Hemming Nielsen Holst, skomager i Stege.
Afdøde døde i København.

320    Christian Lauridsen, snedker i Stege. 29.12.1777, fol.62B.
E: Anne Gødstrup. LV: Andreas Noldorph. B:
1) Laurids Christensen 7
2) Birgitte Cathrine Christensdatter 4
3) Johannes Christensen 2.
FM: Laurids Christiansen.

321    Testamente i Stege. 13.8.1778, fol.63B.
Testamente af 7.5.1778 for Anne Regine Borre g.m. Mathias [Christoffersen] Schmidt, amtsforvalter over Møns amt, [enkemand efter. A:
1) Hans børn af første ægteskab med [Anne Elisabeth Sølling, skifte 11.9.1775 lbnr.291]
2) Hendes 2 umyndige halvsøstre.

322    Johan Johansen Mitz, klejnsmed i Stege. 2.6.1778, fol.64B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Morten Zirach.
Testamente af 27.8.1773.

323    Lisbeth Carlsdatter i Stege. [begravet 8.9.1778], fol.68.
E: Hans Fabian, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo af 25.9.1778.

324    Bente Christensdatter i Stege, der døde 7.10.1778, fol.68B.
E: Poul Hansen, skomager.
Første ægteskab med Peder Lauridsen Schade, [skifte 4.4.1771 lbnr.281]. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter Schade 26 i København
2) Christiane Pedersdatter Schade 24 i København
3) Mette Pedersdatter Schade 15.
FM: Johan Henriksen, smed.

325    Christen Andersen Bryde i Stege. 27.10.1778, fol.69B, 208B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) Andreas Christensen 20, der døde 24.4.1785, skifte 25.4.1785
2) Hans Christensen 18
3) Laurids Christensen 14
4) Christian Danholm Christensen 12
5) Holger Christensen 10
6) Mads Christensen 9
7) Salomon Christensen 7
8) Karen Dorthe Christensdatter 1½.
FM: Jørgen Pedersen, skrædder.

326    Gabriel Hans Hintze, murer i Stege. 17.9.1778, fol.70B.
E: Karen Hansdatter. LV: Christoffer Hansen, slagter. B:
1) Anne Margrethe Gabrielsdatter 2½.
FM: Georg Schubert.

327    Jacob Schmidt, skomager i Stege. 30.8.1777, fol.72B.
E: Anne Thorberg. LV: Peder Hincheldey. B:
1) Jens Jesper Schmidt 1.
FM: født værge Jacob Schmidt, smed i Udby.

328    Jørgen Hansen Post, daglejer i Stege. 16.2.1779, fol.73B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Hincheldey. B:
1) Anne Jørgensdatter 8
2) Cathrine Jørgensdatter 3.
FM: Christen Hansen Nybøl.

329    Anne Wendel i Stege. 19.3.1778, fol.74.
Enke efter Anders Lauridsen, skomager, [skifte 19.2.1766 lbnr.252]. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter, død, var g.m. Nikolaj Giørtz, skomager i København. 1B:
a Andreas Nikolaj Giørtz 8
2) Peder Henrik Andersen 24
3) Laurids Andersen 18
4) Søren Michael Andersen 14.
FM: farbror Hans Henrik Lauridsen, skomager.

330    Andreas Noldorph i Stege. 7.10.1778, fol.76.
E: [Bodil Nielsdatter]. LV: Mads Jensen. B:
1) Karen Andreasdatter 8
2) Mads Andreassen 5½
3) Louise Andreasdatter 6 mdr.
FM: farbror Jacob Noldorph.

331    Bent Poulsen Horn, købmand og fattigforstander i Stege, der døde 18.7.1771, fol.77B.
Enkemand. B:
1) en datter g.m. Hans Krey, tolder
2) [Dorthe Bentsdatter, skifte 11.11.1763 lbnr.270], var g.m. Reenberg. 2B:
a Anne Petrine Reenberg 18
b Benedikte Reenberg 14
3) en datter, død. 1B:
a [Anne Marie Borch, skifte 5.12.1763 lbnr.235]. E: Leopold Busch. 1B:
1 Anne Marie Busch 9.

332    Laurids Frederiksen, skomager i Stege. 17.8.1779, fol.86B.
E: Bodil Kirstine [Christensdatter]. LV: Poul Jensen, hattemager. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 19.
FM: farbror Oluf Frederiksen.
Afdøde døde 29.7.1779.

333    Anne Jensdatter i Stege. 16.11.1779, fol.88.
E: Jørgen Andersen Bjørn, hjulmand. A:
1) bror Mads Jensen i Sønder Vestud
2) søster, død. 3B:
a Hans Pedersen Brysting i Sønder Vestud
b en datter g.m. Niels Christoffersen i Sønder Vestud
c en datter g.m. Anders Væver i Sønder Vestud.

334    Ellen Rasmusdatter i Stege. 23.12.1779, fol.89.
E: Niels Pedersen, daglejer. B:
1) Rasmus Nielsen 4
2) Johanne Nielsdatter 2.

335    Cathrine Nielsdatter i Stege. 15.2.1780, fol.89B.
E: Peder Hansen Himmerig, daglejer. B:
1) Nikolaj Pedersen 3 uger.

336    Hans Lauridsen Røed i Stege, der døde 16.12.1777, fol.90B.
Enkemand efter [Else Jensdatter, skifte 25.4.1770 lbnr.275]. B:
1) Laurids Hansen Røed 16.

337    Anne Rasmusdatter i Stege. 5.9.1778, fol.92.
E: Peder Christoffersen. A:
1) søster Gertrud Rasmusdatter, død, var g.m. Peder Røed. 3B:
a Hans Røed, skrædder i Stege
b Morten Sachau i København
c Anne Kirstine Sachau, [skifte 6.3.1776 lbnr.313], var g.m. Christian Hemmingsen. 4B:
1 Cathrine Christiansdatter i København
2 Christiane Christiansdatter i København
3 Anne Christiansdatter
4 Anne Petrine Christiansdatter
2) søster Trine Rasmusdatter, død, var g.m. Laurids Christiansen. 7B:
a Christian Lauridsen, død. 3B:
1 Laurids Christiansen
2 Birgitte Christiansdatter
3 Johannes Christiansen
b Asmus Lauridsen, snedker i Stege
c Jan Lauridsen, snedker i Stubbekøbing
d Jacob Lauridsen, skomager i Tostenæs
e Casper Lauridsen, snedker i Stege
f Laurids Lauridsen
g Christoffer Lauridsen
3) søster, død. 2B:
a Peder Pedersen i Dragør
b Trine Pedersdatter.

338    Niels Nielsen, daglejer i Stege, der døde 21.5.1778, fol.93.
A:
1) bror Peder Nielsen, død. 1B:
a Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Christensen.

339    Frands Nehrmann, fabrikant i Stege. 5.7.1777, fol.95.
E: Dorthe Else. LV: Leopold Busch, snedker. B:
4) Albert Severin Nehrmann 11
5) Anne Else Nehrmann 10.
FM: Anders Jacobsen Hetting.
Første ægteskab med [Susanne Barbara, skifte 16.2.1764 lbnr.222]. B:
1) Susanne Cathrine Nehrmann g.m. Anders Christensen, tobaksspinder i København
2) Henrik Nehrmann, fabriksmester i Greifenberg i Pommern
3) Johan Christoffer Nehrmann 21, snedkersvend i København.

340    Frederik Poulsen, hattemager i Stege. 26.1.1781, fol.98.
E: Anne Margrethe Henriksdatter. LV: Christen Madsen. B:
1) Anne Frederiksdatter 2.
FM: farfar Poul Jensen, hattemager.
Afdøde døde 13.1.1781.

341    Mette Hansdatter, ugift i Stege. 19.9.1781, fol.99.
A:
1) mor Marie Jensdatter g.m. Hans Isaksen, slagter
2) søster Kirsten Hansdatter 28
3) Hemming Hansen, slagter.
FM: Albert Nielsen, pottemager.
Arv i boet efter afdødes far Hans Fixen, skifte 15.4.1762 lbnr.195.
Afdøde døde p Hospitalet i København.

342    Rasmus Spur, skipper i Stege. 10.10.1781, fol.100.
E: Mette Jensdatter. LV: Johannes Jensen Hage, bedemand. B:
1) Niels Rasmussen 3
2) Margrethe Kirstine Rasmusdatter 1½
3) Rosine Bolette Cathrine Rasmusdatter, 6 uger den 9.1.1782.
FM: farbror Hans Nielsen Spur, skomager.

343    Johan Christoffer Kuntz, købmand i Stege, [begravet 14.5.1782[, fol.101.
E: Christiane [Mikkelsdatter] Pedersen.
bevilling til uskiftet bo af 8.6.1781.

344    Poul Pedersen i Stege. 21.8.1777, fol.101B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) bror Morten Pedersen i Frederiksdal mølle på Sjælland
2) bror Peder Pedersen Frederiksdal mølle
3) bror Morten Pedersen, hollænder på Marienborg
4) halvbror Hans Pedersen i København.

345    Anne Henningsdatter i Stege. 6.10.1780, fol.102.
Enke efter Hans Skov, avlsmand. B:
1) Hans Henrik Hansen Skov 33
2) Anne Kirsten Hansdatter Skov 31.
FM: Henning Knudsen, hattemager.

346    Kirsten Svendsdatter i Stege. 15.3.1782, fol.103.
E: Oluf Frederiksen, skomager. B:
1) Anders Olufsen 16.
Afdøde døde 3.3.1782.

347    Morten Zirach, skrædder i Stege. 24.7.1781, fol.104.
E: Anne Pedersdatter. LV: Arent Møller. A:
1) mor Johanne Cathrine [Josiasdatter] i første ægteskab med afdødes far [Niels Mortensen Zirach, degn i Kølstrup, begravet 13.10.1730] og nu enke efter [successor Laurids Nielsen] Flade, degn i Kølstrup, [begravet 24.11.1773]. LV: Jørgen Nielsen Schade.
Afdøde døde 6.7.1781.
(Se skifte efter afdødes halvsøster Marie Cathrine Flade i Odense, skifte Odense 10.10.1777 lbnr.3919).

348    Christian Abrahamsen, smed i Stege. 3.8.1772, fol.105.
E: [Navn angives ikke]. LV: Markus Mackeprang, doktor. B:
3) Magdalene Christiansdatter Hyltoft 14
4) Hans Christiansen Hyltoft 8
5) Peder Christiansen 7
6) Cathrine Christiansdatter Krey 5.
Første ægteskab med [Magdalene Hyltoft, skifte 25.5.1756 lbnr.152]. B:
1) Karen Hyltoft 21
2) Abraham Falch 10.
Arv i boet efter Christian Vilhelm Landgraf, [skifte 16.12.1762 lbnr.210].
Afdøde døde 2.8.1772.

349    Peder Svendsen, brændevinsmand i Stege. 4.1.1782, fol.111.
E: Cathrine Marie Andersdatter. LV: Højer, inspektør. B:
1) Peder Svend Pedersen, født efter fars død.
LV: Schweiderindt.

350    Registrering i Stege. 30.7.1782, fol.112B.
Registrering af ejendomme og indbo i Stege, der tilhører nu afdøde Christoffer Hansen i København, ved ældste søn Hans Christoffersen.

351    Hemming Christoffersen, brændevinsbrænder i Stege, der døde 20.7.1779, fol.113.
E: Edel Roth. LV: Jans Jensen. B:
6) Conrad Hemmingsen 11.
FM: Rasmus Schmidt, apoteker.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Hemmingsen 38, båndfabrikant i København
2) Hans Christoffersen 35, i Damme [i Fanefjord sogn]
3) Sidse Hemmingsdatter, enke efter Oluf Andersen Kyse
4) Maren Hemmingsdatter g.m. Bernt Sorgenfrei i København
5) Ellen Hemmingsdatter 29.

352    Niels [Jensen] Houmann, købmand i Stege, der døde 12.8.1777, fol.122.
E: Cathrine [Jacobsdatter Falch]. B:
4) Michael Nielsen Houmann 7
5) Mette Jacobe Houmann 4½
6) Hans Jochum Houmann 2.
FM: Niels Brandt, skipper.
Første ægteskab med [Mette Rasmusdatter Green, skifte 6.2.1770 lbnr.282]. B:
1) Rasmus Nielsen Houmann 23
2) Mikkel Nielsen Houmann 21
3) Nikolaj Nielsen Houmann 17½.
FM: Johan Christoffer Kuntz.

353    Anne Kirstine Rasmusdatter i Stege. 17.10.1782, fol.129.
E: Christoffer Iversen, daglejer. B:
1) Kirsten Christoffersdatter 11
2) Anne Kirstine Christoffersdatter 6
3) Rasmus Christoffersen 1.

354    Registrering i Stege.
Registrering af gods, der tilhører afdøde søkaptajn Mathias Bille, efter anmodning fra Københavns Hof- og Stadsrets skiftekommission.

355    Rasmus Reerslev, billedhugger i Stege. 24.1.1783, fol.130.
E: Bente Kirstine Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1782 for enken og deres umyndige datter.

356    Else Hansdatter i Stege. 23.12.1782, fol.130B.
E: Hans Røed, skrædder. B:
1) Hans Hansen Skov?
2) Gertrud Hansdatter 11
3) Anne Hansdatter 8
4) Karen Hansdatter 7
5) Jacobine Hansdatter 9 uger.
Afdøde døde 28.10.1782.

357    Cathrine Poulsdatter i Stege. 28.12.1782, fol.131B.
E: Niels Brandt, købmand. B:
1) Hans Brandt 10
2) Poul Brandt 8
3) Niels Brandt 6
4) Cathrine Brandt 2.
Afdøde døde 6.11.1782.

358    Niels Hansen, skoflikker i Stege, der døde 31.12.1782, fol.133.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Pedersen, skrædder. B:
1) Hans Nielsen 13
2) Levin Sander Nielsen 7.
FM: fars svoger Johan Filip Schiøn.

359    Johanne Irene Bredal i Stege. 12.11.1782, fol.134B.
E: [Offe Henrik Feddersen] Højer, toldinspektør. B:
1) Eva Margrethe Højer 1½
2) Cathrine Margrethe Højer 1½
3) Anne Rebekka Højer 5 uger.
Afdøde døde 13.10.1782.
(Afdøde var datter af Søren Bygballe Hansen Bredal, præst i Borre og Cathrine Jensdatter Engel).

360    Anne Jørgensdatter i Stege. 22.4.1783, fol.135B.
E: Knud Jessen, daglejer. B:
1) Karen Knudsdatter 3 uger.
Afdøde døde 8.4.1783.

361    Maren Clemensdatter i Stege. 23.12.1782, fol.136.
E: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Christoffer Pedersen 8
2) Maren Kirstine Pedersdatter 7
3) Poul Pedersen 3
4) Christian Pedersen 9 uger.
Afdøde døde 12.10.1782.

362    Jacob Pedersen, ugift toldbetjent i Stege, der døde 27.10.1781, fol.136B.
Afdøde efterlader en bror i Nærå ved Vordingborg.

363    Johanne Johansdatter i Stege. 23.3.1781, fol.137B.
E: Jørgen Hansen Schade, daglejer. B:
3) Inger Cathrine Jørgensdatter 18.
Første ægteskab med [Niels Rasmussen Holst, skifte 12.7.1762 lbnr.212]. B:
1) Johan Nielsen [Holst] på Bogø
2) Hemming Nielsen [Holst] 20, smedesvend på Elmelunde.

364    Karen Jensdatter, ugift i Stege. 2.9.1783, fol.138B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

365    Sidse Svendsdatter i Stege. 10.11.1783, fol.139.
E: Frands Hemmingsen, daglejer. B:
1) Hans Frandsen 3½.

366    Kirsten Jørgensdatter i Stege. 14.4.1784, fol.140.
Enke efter Hans Jacob Hansen, [skifte 28.6.1775 lbnr.317]. B:
1) Hans Christian Hansen, slagter
2) Christine Marie Hansdatter g.m. Jean Villing, skibshovmester i København.

367    Kirsten Madsdatter i Stege. 17.11.1783, fol.140B.
E: Hans Henrik Fuglsø, drejer. A:
1) bror Jørgen Madsen i Græsbjerg [i Ørslev sogn] på Sjælland
2) bror, død. 1B:
a Marie Pedersdatter, gift i Vordingborg
3) halvsøster Else Lauridsdatter g.m. Jens Kidhave i Græsbjerg.

368    Johan Henriksen, smed i Stege. 26.3.1783, fol.141B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jan Jensen.
Første ægteskab med [Gertrud Christensdatter], skifte 9.12.1763 lbnr.217. B:
1) Maren Johansdatter, der døde. E: Jeppe Andersen Vinderup i København. 1B:
a Anne Gram Vinderup 6½ hos sin faster i Holsten
2) Peder Johansen, smed
3) Marie Johansdatter 24, der ægter Hans Pedersen Spur i Stege
4) Birthe Johansdatter 22, i København
5) Christiane Johansdatter 21, i København.
Afdøde døde 25.3.1783.

369    Oluf Rasmussen Lund, snedker i Stege. 17.3.1783, fol.144.
E: Johanne Antonsdatter. LV: Leopold Busch. B:
1) Marie Cathrine Olufsdatter 34, i København
2) Margrethe Olufsdatter 22, i København.
FM: Christen Madsen i Stege.
Afdøde døde 16.3.1783.

370    Niels Olufsen, ugift styrmand i Stege. 26.2.1784, fol.146.
A:
1) far Oluf Mikkelsen på Nyord.

371    Rasmus Jacobsen Knag, købmand i Stege. 21.7.1767, fol.147B.
E: Cathrine Schønnebølle. LV: Otto Grum, herredsfoged. B:
3) Fosine Rasmusdatter g.m. Poul Grill.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter Bryde, skifte 5.12.1742 lbnr.57]. B:
1) Jacobe Kirstine Rasmusdatter Knag, død, var g.m. [Peder Genant]. 2B:
a David Genant 16, i Roskilde
b Rasmus Genant 10
2) Niels Rasmussen Knag, der døde, [skifte 23.3.1768 lbnr.268]. Hans børn
Afdøde døde 12.4.1767.

372    Opbudsbo i Stege. 12.10.1773, fol.613.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Werlin, apoteker i Stege, der havde købt Stege Apotek i juni 1773, og var rejst til Fyn under foregivende af at skulle holde bryllup, men i stedet var rejst til Sankt Petersborg.

373    Hans Krey, tolder i Stege, der døde 17.3.1776, fol.172B.
E: [Anne Marie Horn]. LV: [Mathias Christoffersen] Schmidt, amtsforvalter. B:
1) Knud Krey 21.
FM: Selmer.

374    Laurids Christiansen, snedker i Stege. 22.12.1778, fol.175B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Christian Lauridsen, [skifte 29.12.1777 lbnr.320]. 3B:
a Laurids Christensen 8
b Birgitte Cathrine Christensdatter 5
c Johannes Christensen 4
2) Asmus Lauridsen, snedker
3) Casper Lauridsen, snedker
4) Jan Lauridsen, snedker i Stubbekøbing
5) Jacob Lauridsen, skomager i Tostenæs
6) Laurids Lauridsen, snedkersvend
7) Christoffer Lauridsen, snedkersvend.

375    Kirsten Hansdatter i Stege. 7.2.1771, fol.183B.
Enke efter Rasmus Hansen Knægt, geworben soldat, skifte 8.11.1760 lbnr.185. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter 32
2) Anne Rasmusdatter 26
3) Villum Jes Rasmussen 20.

376    Maren Drachart i Stege, der døde 27.1.1772, fol.184.
Enke efter Peder Flykke. A
0) forældre: [Laurids Christensen Drachart i Skælskør, [skifte Skælskør 16.9.1722 lbnr.138 og Maren Christensdatter Højstrup, skifte 4.2.1733 lbnr.180]
1) søster Ellen Marie [Lauridsdatter Drachardt], enke efter Christen [Peder Jacobsen] Brysting. LV: Johan Jensen. købmand.

377    Helene Margrethe Ørn i Stege, der døde 22.4.1773, fol.184.
Enke efter Schønnebølle, kaptajnløjtnant.
Testamente. A:
1) søster, død. 1B:
a en datter, enke efter Poul Grill, [skifte 21.10.1769 lbnr.278].
Desuden nævnes afdødes søskendebarn frue kaptajninde Wagenstein.

378    Anders Franck, bødker i Stege. 18.4.1776, fol.184B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jens Joensen Franck. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 10
2) Else Kirstine Andersdatter 4.

379    Laurids Jensen Møller i Stege, der døde 2.7.1777, fol.184B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Albert Nielsen. B:
1) Jens Lauridsen, skomager i København
2) en søn, død. 1B:
a Michael Lauridsen i København
3) Ingeborg Lauridsdatter i København.
FM: morbror Erik Hansen i Busemarke.

380    Andreas Jørgensen, matros i Stege. 12.12.1778, fol.185.
E: Bodil Christensdatter. LV: Albert Nielsen, pottemager. B:
1) Anne Andreasdatter 8
2) Christian Andreassen 3
3) Anne Cathrine Andreasdatter 3.
FM: Jens Nielsen, skomager.
Afdøde døde 11.11.1778 i København.

381    Marie Andreasdatter i Stege. 12.12.1778, fol.185B.
E: Niels Pedersen, der er lovet en plads i Vartov Hospital i København.
Af første ægteskab B:
1) Christian Borch 58, snedker i Stege
2) Jacob Borch 39m vogter i Ulfkærhuset
3) Anne Kirstine, død, var g.m. Oluf Majmann, spækhøker i København. 4B:
a Peder Olufsen
b Marie Olufsdatter
c Lisbeth Olufsdatter
d Anne Marie Olufsdatter g.m. Joen Andersen, kromand i Herlev.
Afdøde døde 18.11.1778.

382    Dorthe Nielsdatter i Stege. 28.12.1780, fol.185B.
E: Niels Bjørn, kobbersmed. B:
1) Johannes Bjørn 5
2) Jens Peder Bjørn 2.
Afdøde døde 16.12.1780.

383    Inger Gregersdatter i Stege, der døde 24.11.1783, fol.186.
Enke efter Anders Franck. B:
1) Else Andersdatter 24.
FM: Anders Lauridsen, daglejer.

384    Hans Hansen, avlsmand i Stege. 14.5.1782, fol.186.
A:
1) bror Hans Hansen i Æbelnæs
2) bror, død. 1B:
a Kirsten Jacobsdatter g.m. Christen Jensen i Østermark.

385    Jens Poulsen i Stege. 7.7.1784, fol.186B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Jørgen Rasmussen. B:
1) Maren Jensdatter 17
2) Trine Jensdatter 15
3) Karen Marie Jensdatter 13
4) Hylleborg Jensdatter 11
5) Anne Kirstine Jensdatter 9
6) Kirsten Jensdatter 3.
FM: Johanne Tøjstrup.

386    Otto Grum, herredsfoged i Stege, der døde 12.7.1784, fol.186B.
E: Methea Cathrine Bech. LV: Rasmus Schmidt, apoteker. B:
1) Anne Sofie Ottesdatter 28
2) Johan Peder Ottesen Grum 27
3) Carl Christian Ottesen Grum 24
4) Margrethe Cathrine Ottesdatter Grum 22
5) Otto Ottesen Grum 15
6) Ulrik Thomas Ottesen Grum 8.
FM: Peder Selmer, kordegn.

387    Laurids Andersen Schade i Stege. 8.11.1784, fol.187.
E: Johanne Pedersdatter. B:
4) Mette Cathrine Lauridsdatter 7
5) Rasmus Lauridsen 1.
Af første ægteskab B:
1) Hans Lauridsen 25 i Ullemarke
2) Karen Lauridsdatter 20
3) Christian Lauridsen 12.
FM:
1 farbror Rasmus Schade i Hjertebjerg [i Elmelunde sogn]
2 farbror Anders Schade i Pollerup [i Keldby sogn].
Afdøde døde 7.11.1784.

388    Peder Christian Rheder i Stege. 9.12.1784, fol.187B.
E: Mette Cathrine Olufsdatter. LV: Hans Christian Hansen. slagter. A:
1) søskendebarn Christian Rheder, feldbereder på egne og øvrige arvingers vegne.

389    Niels Vinding Dorph, borgmester i Stege, der døde 18.2.1777, fol.188.
Enkemand efter [Cathrine Nielsdatter, begravet Næstved Sankt Peder 4.11.1773, gift Næstved Sankt Peder november 1729]. B:
1) Peder Dorph, herredsfoged i Stege
2) Frands Vinding Dorph, auditør i Christianstad på Sankt Croix i Vestindien.

390    Karen Hansdatter i Stege. 15.9.1778, fol.190.
Uden ægteskab B:
1) Anne Lauridsdatter hos Morten Stræde i Udby.
FM: morbror Christen Hansen i Sprove [i Damsholte sogn].
Afdøde havde arv efter far Hans Nielsen i Sprove, der står på Marienborg gods.

391    Anne Kirstine Christensdatter i Stege, der døde 5.6.1784, fol.191.
Enke efter Laurids Christiansen, snedker. A:
1) bror Jens Høj i Sprove, død. 3B:
a Anne Kirstine Jensdatter i Udby
b Maren Jensdatter i Pollerup
c Albert Jensen, en dreng i Sprove
2) bror Rasmus Spur i Keldby
3) søster Inger Christensdatter g.m. Søren Lauridsen i Pollerup.

392    Else Rasmusdatter i Stege. 13.5.1784, fol.192.
E: Jacob Noldorph, toldbetjent, der også døde. B:
1) Else Jacobsdatter 25, der ægter Magnus Schmidt.

393    Johan Casper Thiesen, murer i Stege. 26.11.1784, fol.192B.
E: Dorthe Poulsdatter Jessen. LV: Claus Jørgen Wulf. B:
1) Christoffer Jacob Thiesen 2.
FM: Christian Schade.
Arv efter afdødes far ved afdødes svoger i Zelle i Hannover.
Afdøde døde 14.11.1784.

394    Anne Pedersdatter i Stege. 9.5.1785, fol.193B.
E: Morten Pedersen. B:
1) Johannes Christoffer Mortensen 32, uvist hvor
2) Peder Mortensen 29
3) Maren Mortensdatter 27, i København.

395    Claus Wulf, skomager i Stege. 6.6.1785, fol.195.
E: Anne Christine Bøhm. LV: Leopold Busch, snedker. B:
1) Cathrine Marie Clausdatter Wulf
2) Anne Cathrine Clausdatter Wulf 11
3) Morten Clausen Wulf 2½.
FM: Jørgen Nielsen Schade, skomager.

396    Anne Christensdatter i Stege. 6.7.1785, fol.196.
E: Søren Pedersen Spinth.
Arvinger kendes ikke.

397    Morten Hansen Berg, feldbereder i Stege. 13.5.1786, fol.196B:
E: Susanne Lauridsdatter. LV: Christen Hansen, graver. B:
1) Mette Cathrine Mortensdatter 9
2) Caroline Mortensdatter 6.
FM: Peder Poulsen, skomager.

398    Karen Jensdatter i Stege Øster Mølle, der døde 13.12.1785, fol.197.
E: Jacob Nikolajsen [von Emden]. B:
2) Jens Nikolaj Jacobsen 8.
Første ægteskab med Jørgen Christensen Qvist. B:
1) Christen Jørgensen Qvist 21.
Desuden nævnes enkemandens svigermor Anne Andersdatter.

399    Christian Fritscher Paaske, byskriver i Stege. 29.12.1784, fol.198B.
E: Christence Marie [Caspersdatter Vandel]. LV: Jacob Canaris i Tjørnemarke. B:
2) Casper Lauridsen Paaske 14
3) Christian Ludvig Paaske 6
4) Peder Paaske 3.
FM: morfar Casper [Nielsen] Vandel, købmand i Nykøbing Falster, der døde under skiftet, [skifte Nykøbing Falster 2.10.1786 lbnr.973].
Første ægteskab med Marie Elisabeth Barmer, [skifte 15.1.1770 lbnr.258]. B:
1) Oluf Paaske 19.
FM: Peder Hincheldey, købmand.

400    Andreas Hansen, kusk i Stege, der døde 28.3.1783, fol.202.
Afdøde efterlader:
1) en bror, der er møllersvend i København
2) en søster der er gift med en kældermand i København.

401    Mette Olufsdatter i Stege, der døde 11.3.1785, fol.203.
E: Hans Henrik Lauridsen, skomager, der døde 24.3.1785.
Hans A:
Han første ægteskab med [Ellen Mathiasdatter, skifte 25.5.1752 lbnr.126]. B:
1) Jens Mathias Hansen, portbetjent i Stubbekøbing.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Poul Mortensen, skifte 3.8.1762 lbnr.199. B:
1) Cathrine Poulsdatter, [skifte 28.12.1782 lbnr.357]. E: Niels Brandt, købmand. 4B:
a Hans Peder Brandt
b Poul Brandt
c Cathrine Brandt
d Niels Brandt.
2) Oluf Poulsen 30.
Arv i boet efter afdøde mands bror [Anders Lauridsen, skifte 19.2.1766 lbnr.252] til B:
1) Laurids Andersen
2) Søren Michael Andersen.

402    Kirsten Pedersdatter i Stege, der døde 27.7.1786, fol.204B.
Enke efter Johan [Johansen] Mitz, [skifte 2.6.1778 lbnr.322]. A:
1) søster Karen Degns på Nyord, død. 1B:
a Peder
2) bror, død. 5B:
a Hans Pedersen på Nyord
b Hemming Pedersen, soldat i København
c Peder Pedersen på Nyord
d Maren Pedersdatter på Nyord
e Trine Pedersdatter g.m. Niels Kurremann, skipper i København.
Desuden nævnes afdødes søn, død. E: [Karen Mikkelsdatter] nu g.m. Jørgen Mohr, klejnsmed.

403    Jørgen Lund, toldkontrollør i Stege, der døde 20.12.1786, fol.205.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde var søn af Jørgen Lund, organist, skifte 3.5.1752 lbnr.125].

404    Inger Pedersdatter Holm i Stege. 24.5.1787, fol.205B.
E: [Johan Alexander] Leimann, tugthusmester på Manufakturhuset. B:
1) Hedvig Rebekka Leimann 9
2) Christian Carl Ludvig Leimann 4.

405    Peder Poulsen, skomager i Stege, der døde 24.5.1786, fol.206B.
Enkemand efter [Maren Clemensdatter, skifte 23.12.1782 lbnr.361]. B:
2) Christoffer Pedersen 11
3) Maren Kirstine Pedersdatter 9
4) Poul Pedersen 6.
FM: Hans Christoffersen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Mathias Pedersen 18, i København.

406    Anne Sofie Fabian i Stege. 12.7.1787, fol.207B.
Testamente af 14.8.1787. A:
1) søster Karen Fabian g.m. Peder Pedersen i Enkebølle [i Stege landsogn].

407    Maren Hansdatter i Stege. 4.4.1785, fol.208.
E: Johan Peders, geworben soldat. B:
1) Hans Peder Johansen 14.
FM: Jens Knudsen.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Hansen.

408    Christian Christensen, smed i Stege, der døde 24.6.1786, fol.208B.
E: Else Andersdatter. LV: Jens Joensen, snedker. A:
1) bror Jens Christensen
2) søster Kirsten Christensdatter, enke efter Frederik Skrædder
3) søster Anne Christensdatter g.m. Peder Vogter,
alle i Nyråd ved Vordingborg.

409    Christen Pedersen, matros i Stege. 20.6.1787, fol.209.
E: Marie Hansdatter. LV: Laurids Hansen Røed. B:
1) Peder Christensen, død. 1B:
a Christian Anton Pedersen 10.
FM: Peder Hansen Dahl. skipper.
Afdøde døde 25.4.1787 i Norge.

410    Anne Jensdatter i Stege. 24.2.1786, fol.209.
Enke efter Hans Rasmussen, [skifte 19.12.1771 lbnr.288]. B:
1) Ellen Hansdatter, forlovet med Laurids Villumsen, skipper
2) Mette Hansdatter, død. 1B:
a Hans Jørgen Lauridsen Skov
3) Cathrine Hansdatter g.m. Jacob Struve, guldsmed i København
4) Mathias Hansen 19.
Afdøde døde 23.2.1786.

411    Hans Fabian, glarmester i Stege. 24.3.1786, fol.211.
Enkemand efter Lisbeth Carlsdatter, [skifte 8.9.1778 lbnr.323]. B:
1) Anne Sofie Fabian 55, der døde
2) Karen Hansdatter Fabian g.m. Jens Fuglsø, der døde, [skifte 22.6.1786 lbnr.312], nu g.m. Peder Pedersen Enkebølle.

412    Jens Fuglsø, rokkedrejer i Stege. der døde 22.6.1786, fol.212B.
E: Karen Hansdatter Fabian. LV: Peder Pedersen Enkebølle, skomager, der ægter enken. B:
1) Carl Andreas Jensen Fuglsø 16
2) Anne Sofie Jensdatter Fuglsø 12
3) Agnethe Kirstine Jensdatter Fuglsø 8
4) Elisabeth Jensdatter Fuglsø 7.
FM: farfar Christian Fuglsø.
Arv i boet efter enkens far Hans Fabian, [skifte 24.3.1786 lbnr.411].

413    Niels Brandt, skipper og købmand i Stege, der døde 27.8.1787, fol.214.
E: Martha Cathrine Lauridsdatter. LV: Christian Brandt, organist.
Første ægteskab med Cathrine Poulsdatter, skifte 28.12.1782 lbnr.357. B:
1) Hans Peder Brandt 15
2) Poul Brandt 12
3) Cathrine Margrethe Christine Brandt 5
4) Niels Brandt 10.
FM: farbror Jens Brandt.
Desuden nævnes enkens far Laurids Villumsen.

414    Anders Hansen, vogter i Stege. 17.10.1787, fol.215B.
E: Kirsten Andersdatter, der døde 7.3.1788, fol.215B. B:
2) Bente Marie Andersdatter 31 g.m. Rasmus Augustinussen
3) Anne Margrethe Andersdatter 29, i København.
Første ægteskab med [Marie Frederiksdatter, skifte 26.4.1755 lbnr.143]. B:
1) Anne Andersdatter 42, g.m. Peder Hansen Lind, skibstømrer på Holmen.

415    Johanne i Stege. 4.2.1788, fol.216.
Enke efter Jens Juul, kalfatremester på Holmen i København. B:
1) Christian Jensen Juul, urtekræmmersvend, der døde 29.8.1785 som vanvittig i Sankt Hans Hospital i København uden børn.
A:
1) bror Jørgen Høj i Stege
2) søster Maren Høj, død. 1B:
a Johannes Keilow, bager i Stege
3) søster Inger Høj, død, var g.m. Christen Spur i Udby. 1B:
a Jens Høj i Sprove, død. 5B:
1 Anne Kirstine Jensdatter 18
2 Marie Jensdatter 16
3 Albert Jensen 15
4 Christen Jensen 14
5 Maren Jensdatter 11
4) halvbror Søren Høj, død. 3B:
a Jørgen Sørensen Høj i København
b Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Hans Pagh Ibsen, kræmmer i København
c Anne Thyra Sørensdatter Høj g.m. Peder Fugl, [skoleholder i Stege]
5) halvsøster [Birgitte Jensdatter] i Stege, enke efter Grønbæk.
Afdøde nød pension fra Søkvæsthusets pensionskasse.

416    Niels Hansen, ugift tjenestekarl i Stege. 2.3.1788, fol.220.
A:
1) bror Jeppe Hansen i Bussemark
2) bror Rasmus Hansen i Klintholm Skov.
Afdøde var født i Magleby.

417    Margrethe Nielsdatter, ugift i Stege. 7.4.1788, fol.220B.
A:
1) bror Johan Nielsen i Damme
2) bror Mads Nielsen i Hårbølle, død. 3B:
a Karen Madsdatter g.m. Christian Slagter i Stege
b Kirsten Madsdatter g.m. Jeppe Christensen i Hårbølle
c Anne Madsdatter g.m. Niels Rasmussen i Tostenæs
3) søster Maren Nielsdatter på Nyord, død. 5B:
a Hans Pedersen på Nyord
b Niels Pedersen i Stege
c Kirsten Pedersdatter g.m. Oluf Stolt på Nyord
d Sidsel Marie Pedersdatter
e Anne Pedersdatter
4) søster Kirsten Nielsdatter, død. B:
a Jens Brandt
b Johannes Brandt
c Niels Brandt i Stege, [skifte 27.8.1787 lbnr.413]. 4B:
1 Hans Peder Brandt
2 Poul Brandt
3 Cathrine Margrethe Christine Brandt
4 Niels Brandt
5) søster Maren Nielsdatter på Falster, død. 1B:
a en søn, hvis navn ikke kendes.

418    Ellen Jørgensdatter i Stege, der døde 22.5.1788, fol.221.
E: Jens Rasmussen. A:
1) mor Anne, enke efter Jørgen Nielsen i Æbelnæs
2) bror Laurids Jørgensen Seje i Æbelnæs
3) bror Niels Jørgensen Seje i Lerbæk
4) søster Anne Jørgensdatter, [skifte 22.4.1783 lbnr.360]. E: Knud Jessen i Stege. 1B:
a Karen Knudsdatter 5
5) søster Mette Jørgensdatter g.m. Laurids Jacobsen i Damme
6) søster Malene Jørgensdatter g.m. Christoffer Andersen i Æbelnæs
7) søster Karen Jørgensdatter 36 i Keldby
8) søster Kirsten Jørgensdatter, død. var g.m. Peder Carstensen i Æbelnæs. 3B:
a Hans Jørgen Pedersen 16
b Hemming Pedersen 12
c Bodil Pedersdatter
9) halvbror Hans Jørgensen i Æbelnæs
10) halvsøster Bodil Jørgensdatter, død. E: Jens Nielsen Staal i Trenderup.1B:
a Mette Jensdatter 24.

419    Karen Pedersdatter i Stege. 5.6.1788, fol.222.
E: [Hans] Hjort, urmager. B:
1) Anders Hjort 7½
2) Marie Kirstine Hjort 6
3) Johanne Petra Hjort 3.

420    Peder Clausen Nøhr i Stege. 22.1.1788, fol.222B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen. B:
1) Claus Pedersen Nøhr 18
2) Niels Pedersen Nøhr 14
3) Anne Kirstine Pedersdatter Nøhr 12
4) Laurids Pedersen Nøhr 10
5) Mette Christine Pedersdatter Nøhr 6
6) Jens Christoffer Pedersen Nøhr 4.
FM: Alber Pottemager.

421    Lucie Jensdatter i Stege. 22.8.1788, fol.223.
E: Niels Jensen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Pedersdatter 34, i København.
FM: Christian Brandt, organist.

422    Maren Nielsdatter i Stege, der døde 30.8.1788, fol.223B.
E: Knud Jessen. A:
1) mor Sofie Hansdatter g.m. Anders Johansen i Lendemarke
2) bror Hans Jørgen Andersen 27, i Udby
3) søster Margrethe Andersdatter g.m. Laurids Nielsen i Stege
4) Anne Andersdatter 28
5) Johan Andersen 26, i Udby
6) Mette Kirstine Andersdatter 12.

423    Helene Thomsen, der døde i Stege. 9.10.1788, fol.224.
E: Asmus Nissen, skipper i Flensborg.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på hjemrejse fra København til Flensborg.

424    Cathrine Kjær i Stege. 28.3.1788, fol.224B.
E: Christian Ditlev Schneidewind. B:
1) Ditlev Henrik Schneidewind 4.
Afdøde døde 20.2.1788.

425    Johannes Tøjstrup, skrædder i Stege. 29.4.1788, fol.225B.
E: Ellen Røed. LV: Jørgen Pedersen. B:
1) Mette Kirstine Tøjstrup 11½.
FM: Leopold Busch, snedker.

426    Niels Pedersen, daglejer i Stege, der døde 7.11.1788, fol.226.
E:Maren Albertsdatter. LV: Jens Nielsen, skomager. B:
1) Peder Nielsen 22, geworben soldat i København
2) Mette Kirstine Nielsdatter 12, i København.
FM: Albert Nielsen.

427    Anne Margrethe Henriksdatter i Stege, der døde 23.12.1781, fol.226B.
Enke efter Frederik Poulsen, hattemager, [skifte 26.1.1781 lbnr.340. B:
1) Anne Frederiksdatter 3.
FM: farfar Poul Jensen, hattemager.

428    Johanne Cathrine Jensdatter i Stege. 11.8.1789, fol.228.
E: Niels Pedersen, matros. B:
1) Marie Sofie Nielsdatter 26.
Afdøde døde 10.8.1789.

429    Jan Jensen [Hage], købmand i Stege, der døde 23.1.1787, fol.228B.
A:
0) forældre [Jens Jensen Hage, skifte 1.9.1746 lbnr.75 og Martha Jansdatter Tesch, begravet 17.9.1746]
1) bror Johannes Jensen Hage
2) søster [Anne Cathrine Jensdatter Hage], enke efter [Christoffer Henriksen] Hjort, [degn i Toksværd, skifte Hammer herred gejstlig 24.4.1780 lbnr.55]
3) bror [Jens Jensen Hage, skifte 6.9.1742 lbnr.61]. 1B:
a [Jensine Jensdatter Hage] g.m. Rasmus Schmidt, apoteker.

430    Peder Mortensen i Stege. 27.3.1790, fol.243B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Knudsen, murer. A:
1) bror Jens Mortensen i Stubberup
2) søster Karen Mortensdatter g.m. Jens Pedersen i Bussemark.
Arv i boet til enkens søn af første ægteskab B:
1) Jens Christensen.

431    Thyra Malene Jensdatter i Stege, der døde 21.1.1789, fol.235B.
AS:
1) søster, død. E: Jens Madsen i Sønder vestud. 1B:
a Jens Jensen 12
2) halvbror, død. 1B:
a Christen Pedersen i Østermark.
Afdøde havde arv efter:
1) Niels Jensen, ugift i Hjertebjerg, efter skifte 1750
2) Margrethe Hansdatter efter skifte 1757. E: Jacob Lauridsen i Elmelunde.

432    Niels Kamp, tjenestekarl i Stege. 23.3.1789, fol.236B.
B:
1) Bodil Nielsdatter.
FM: morbror Hans Møller, tømrer.

433    Morten Pedersen, smed i Stege, der døde 22.2.1788, fol.237B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Leopold Busch, snedker.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 9.5.1785 lbnr.395. B:
1) Johannes Christoffer Mortensen, der farer til søs og nu anses at være død
2) Peder Mortensen 31
3) Maren Mortensdatter 30.

434    Maren Lauridsdatter i Stege, der døde 16.10.1789, fol.240B.
E: Laurids Nielsen. A:
1) søster Lucie Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Kalvehave
2) halvbror Jens Olufsen 24, i Kalvehave.

435    Poul Jensen, hattemager i Stege. 14.7.1789, fol.241.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Oluf Frederiksen. B:
1) Frederik Poulsen, [skifte 26.1.1781 lbnr.340]. 1B:
a Anne Frederiksdatter 11.
FM: Christen Madsen, snedker
2) Laurids Poulsen, hattemager.
Afdøde døde 13.7.1789.

436    Anne Elisabeth Jørgensdatter, ugift tjenestepige i Stege. 20.10.1789, fol.241B.
A:
1) bror Jesper Jørgensen 27, i Kostræde [i Køng sogn] på Sjælland
2) bror Bent Jørgensen 25, i Ring [i Hammer sogn] på Sjælland
3) søster Maren Jensdatter 24, i Kostræde.
FM: Johan [Augustinussen] Tack, farver.

437    Johanne Hansteen i Stege. 14.3.1790, fol.242B.
E: Paulus von der Lippe, købmand.
Testamente af 26.1.1789.

438    Birgitte i Stege. 16.3.1790, fol.243, 254
Enke efter Jochum Grønbæk. B:
1) Anne Jacobe Grønbæk g.m. Nis Boyesen, postmester, begge døde uden børn.
Testamente af 30.12.1788. A:
1) bror Søren Høj, død. 3B:
a Jørgen Sørensen Høj i København
b Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Hans Pagh Ibsen, jernhandler i København
c Anne Thyra Sørensdatter Høj g.m. Peder Fugl, [skoleholder] i Stege
2) [halv]bror Jørgen Høj i Stege
3) [halv]søster Maren Jensdatter Høj, død. 1B:
a Johannes Keilow, bager i Stege
4) [halv]søster Inger Jensdatter Høj, død, var g.m. Christen Spur i Udby. 1B:
a Jens Høj i Sprove, død. 5B:
1 Anne Kirstine Jensdatter 21
2 Marie Jensdatter 19
3 Albert Jensen 18
4 Christen Jensen 17
5 Maren Jensdatter 14
(Sml. lbnr.415).

439    Christian Hemmingsen i Stege. 3.7.1790, fol.243B.
Enkemand efter [Anne Kirstine Sachau, skifte 6.3.1776 lbnr.313]. B:
1) Cathrine Christiansdatter g.m. en skibstømrer i København
2) Christiane Christiansdatter 27, i København
3) Anne Christiansdatter 23, i Stege
4) Anne Petrine Christiansdatter 18, i København.
FM: morbror Hans Røed.

440    Maren Didriksdatter i Stege. 3.7.1790, fol.244.
Enke efter Peder Hansen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter g.m. Michael Nielsen
2) Karen Pedersdatter g.m. en klejnsmed i København
3) Inger Pedersdatter g.m. Oluf Nielsen, matros i København
4) Anne Dorthe Pedersdatter 27, i København.
FM: Poul Hansen, skomager.

441    Oluf Poulsen i Stege. 24.7.1790, fol.244B, 245.
A:
0) forældre [Poul Mortensen, skifte 3.8.1762 lbnr.199 og Mette Olufsdatter]
1) søster Cathrine Poulsdatter, [skifte 28.12.1782 lbnr.357. var g.m. Niels Brandt]. B:
a Hans Peder Brandt
b Poul Brandt
c Niels Brandt
d Anne Cathrine Brandt.
Fars første ægteskab med [Cathrine Pedersdatter, skifte 2.8.1747 lbnr.70]. B:
2) halvsøster Rebekka Margrete Poulsdatter i København
3) halvsøster Bodil Christine Poulsdatter i København
4) halvbror Johan Peder Poulsen, skoflikker i København
5) halvsøster Gundel Marie Poulsdatter i København.

442    Margrethe Clausdatter i Stege Tugt- og Manufakturhus. 25.7.1790, fol.244B.
Arvinger angives ikke.

443    Inger Rasmusdatter i Stege. 28.8.1790, fol.244B.
E: Rasmus Jørgensen, vogter. B:
1) Dorthe Rasmusdatter 18
2) Jørgen Rasmussen 16
3) Anne Lisbeth Rasmusdatter 10
4) Hans Rasmussen 9.

444    Christen Jørgensen i Stege. 2.10.1790, fol.245B, 249B.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Birkholt, prokurator. A:
1) bror Oluf Jørgensen i Svendemark
2) bror Anders Jørgensen i Lendemarke
3) bror Peder Jørgensen i Spejlsby, død. 1B:
a Laurids Pedersen, død. Efterlader 2 børn
4) bror Jørgen Jørgensen i Udby, død. Efterlader 3 børn
5) søster Mette Jørgensdatter g.m. Laurids Jensen i Udby
6) halvsøster Margrethe g.m. Christen Jensen i Svendemark, begge døde. Efterlader 3 børn.
Afdøde døde 26.9.1790.

445    Maren Frederiksdatter i Stege. 19.10.1790, fol.246.
Enke efter [Poul Jensen, skifte 14.7.1789 lbnr.435]. B:
1) Frederik Poulsen, [skifte 26.1.1781 lbnr.340]. 1B:
a Anne Frederiksdatter 10.
FM: morbror Christen Madsen, snedker
2) Laurids Poulsen, hattemager.

446    Johanne Elisabeth Jestrup, ugift i Stege, der døde 28.10.1790, fol.246B, 247, 262B, 270.
A:
0) forældre Henrik Pedersen Jestrup, rådmand i Stege, skifte 30.12.1725 og Anne Cathrine, skifte 24.9.1754 lbnr.159]
1) brordatter Anne Cathrine Jestrup i Bergen
2) brordatter Jacobine Henriette Jestrup i Bergen
3) brordatter i Neustadt.
Desuden nævnes søskendebarn Christiane Bergen, på stedet.

447    Hans Severin Lorentsen på Stege Tugthus. 30.10.1790, fol.247.
Testamente af 5.10.1787. A:
1) søster Anne Marie Lorentsen, der døde, enke efter Mandix, herredsauditør. I hendes sted arver hendes stedbørn B:
a Jacob Mandix
b Jørgen Mandix
c Andrea Marie Mandix
2) søster Inger Kirstine Mandix 63, i København
3) søster Lorette Lorentsen 48, i København.
FM: Offe Henrik Højer, toldinspektør.

448    Hans Hansen, afskediget rytter, indsat i Stege Tugthus. 19.11.1790, fol.247.
Arvinger angives ikke.

449    Trine Pedersdatter i Stege. 15.12.1790, fol.248B, 249.
E: Christen Poulsen.
Hendes B:
1) Christen Hansen, død. 4B:
a Karen Christensdatter 17
b Kirsten Christensdatter 15
c Lucie Christensdatter 13
d Hans Christensen 11
2) Martha, død. 3B:
a Maren Hemmingsdatter g.m. Niels Nielsen i Lind
b Karen Hemmingsdatter g.m. Jens Nielsen i Frenderup
c Karen Hansdatter g.m. Peder Mathiassen i Sømarke.

450    Mads Pedersen, fattiglem i Stege Tugthus. 15.12.1790, fol.249.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.12.1790.

451    Margrethe Lauridsdatter i Stege. 18.1.1791, fol.250B.
E: Niels Hansen, tømrer. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Søren Landberg, skrædder i Præstø
2) Mette Nielsdatter 24.

452    Peder Hansen, indsat i Stege Tugthus. 18.1.1791, fol.250B.
Arvinger angives ikke.

453    Bodil Pedersdatter i Stege. 20.1.1791, fol.250B.
E: Peder Andersen Bjørn, væver. A:
1) bror, død. 2B:
a Peder Madsen, hjulmand i Råbylille
b [Margrethe Madsdatter] g.m. Holger [Hermansen], smed i Magleby
2) søster, død. 1B:
a Anne Marie [Lauridsdatter] g.m. Jens [Andersen] Bille i Østermark.
FM: Jørgen Andersen Bjørn.

454    Niels Jochum Brasen, købmand i Stege. Samfrændeskifte 3.8.1795, fol.251, næste protokol fol.386B.
E: Abelone Marie Landsperg. LV: Frederik Christian Jørgensen, byfoged. B:
1) Johan Henrik Christian Brasen 16.
FM:
1 Peder Christian Berntsen, urtekræmmer i København
2 Peder Søgaard, agent og stadskaptajn i København.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1782.

455    Johan Jensen Wenniche (Wienecken) i vogterhuset Strøm på Ulfhale ved Stege. 4.4.1791, fol.251B.
E: Anne Malene Olufsdatter. LV: Leopold Busch. B:
1) Oluf Johansen 30
2) Mette Elisabeth Johansdatter 14.
FM: fars brorsøn Jens Hansen Wenniche.

456    Kirsten Andersdatter, indsat i Stege Tugthus. 18.4.1791, fol.252B.
Arvinger angives ikke.

457    Else Margrethe Bredal i Stege. 19.4.1791, fol.252B.
E: Offe Henrik Højer, toldinspektør. B:
1) Karen Basse Højer 7
2) Søren Mourids Fædder Højer 2½
3) Christian Holger Højer 1½
4) Johannes Peder Engel Højer 4 uger.
Afdøde døde 19.3.1791.

458    Johanne Kirstine Spur i Stege. 29.6.1791, fol.256, 261B.
E: Rasmus Houmann. B:
1) Mette Houmann.

459    Cecilie Halling i Stege. 24.8.1791, fol.257.
Enke efter Rosenlund, hofretsadvokat og kommissær i Skåne. B:
1) Margrethe Helene Rosenlund 34
2) Jacobine Rosenlund 32
3) Johannes Rosenlund, toldkontrollør i Nordkøbing i Sverige
4) Nikolaj Rosenlund, hofkonditor i Stockholm i Sverige.

460    Elisabeth Sofie Hansdatter i Stege. 24.8.1791, fol.257B, 261.
E: Rasmus Svendsen. B:
1) Karen Rasmusdatter 28, i København.

461    Sofie Christine Heidenreich i Stege. 2.12.1791, fol.257B.
E: Georg Daniel Schubert. B:
1) Sofie Dorthe Schubert.

462    Mads Jensen, murer i Stege. 5.1.1792, fol.263B, 295B.
E: Anne Sofie Frandsdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Anne Dorthe Madsdatter 10
2) Niels Adolf Madsen 6
3) Caroline Sofie Madsdatter 3.
FM: Christoffer Lauridsen.

463    Anne Marie Jørgensdatter i Stege. 27.1.1792, fol.264.
E: Jens Olufsen Lund, snedker. A:
1) mor Trine Jørgensdatter g.m. Niels Aagesen i Lendemarke.
Af mors første ægteskab B:
2) søster Dorthe Jørgensdatter 20
3) bror Jørgen Jørgensen 18
4) søster Margrethe Jørgensdatter 14
5) søster Sidse Jørgensdatter 13
6) bror Peder Jørgensen 8
7) søster Lisbeth Jørgensdatter 6.

464    Opbudsbo i Stege. 28.1.1792, fol.265B, 269, 270B, 282, 292, 294, 300, 327, næste protokol fol.335B, 337, 340.
Registrering af fallitbo hos Simon Møller, toldkontrollør i Stege.

465    Kirsten Madsdatter i Stege. 4.2.1792, fol.268.
E: Christen Hansen, daglejer. A:
1) bror, død. 1:
a Bodil Lauridsdatter.

466    Karen Hansdatter i Stege. 16.2.1792, fol.269B.
E: Peder Mathiassen. B:
1) Maren Kirstine Pedersdatter.

467    Hans Madsen Kamp i Stege. 13.4.1792, fol.274B.
E: Anne Didriksdatter. LV: Jens Nielsen, skomager. B:
1) Johanne Hansdatter.
FM: Anders Hansen Nøhr.

468    Johannes Jensen Hage, købmand i Stege. Samfrændeskifte 19.4.1792, fol.275, 280, 286, 290, 291, 293 294B, 300B, 321, næste protokol fol.334B, 339B, 348, 361B, 368B, 381B, 396B, 420B, 433B, 436B, 442B, 456, 477, 486, 490.
E: Bolette Margrethe Friedenreich. LV: A. Friedenreich, kaptajn. B:
1) Jens Friedenreich Hage på Sankt Croix i Vestindien
2) Johan Hage, købmand i Nakskov
3) Peder Goische Hage, købmand på Sankt Croix
4) Christoffer Friedenreich Hage, købmand i Stege
5) Peder Hage, købmand i Stege
6) Martha Marie Hage, enke efter [Hans Pedersen] Coster, præst i Magleby på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 27.3.1786 lbnr.137]
7) Bolette Cathrine Hage, enke efter [Markus] Mackeprang, landfysikus på Møn
Bevilling til uskiftet bo af 19.51780.
Afdøde døde 19.11.1791.

469    Offe Henrik [Fæddersen] Højer, toldinspektør i Stege, der døde 20.4.1792, fol.279, 283, 288B, 292B, 294, 300, næste protokol fol.335B.
Enkemand efter [Else Margrethe Bredal, skifte 19.4.1791 lbnr.457]. B:
4) Karen Basse Højer 8, hos moster frue Bille i København
5) Søren Mourids Fædder Højer 4
6) Christian Holger Højer 3
7) Johannes Peder Engel Højer 2.
Første ægteskab med [Johanne Irene Bredal, skifte 12.11.1782 lbnr.359]. B:
1) Eva Margrethe Højer 12
2) Cathrine Margrethe Højer 12
3) Anne Rebekka Ida Højer 10.
FM: Christian Ditlev Schneidewind, toldkontrollør
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Judith Cathrine Højer.

470    Anne Jacobsdatter i Stege. 18.5.1792, fol.282B.
E: Casper Lauridsen, snedker. B:
1) Christian Frederik Caspersen 20
2) Marie Cathrine Caspersdatter 17
3) Jan Caspersen 13
4) Johan Henrik Caspersen 11.

471    Peder Christensen Vestrup Normann i Stege, der døde 20.6.1792, fol.287B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Christen Borg, snedker. A:
1) søster Johanne Christensdatter, enke efter Poul Christiansen i Odense ved søn Christian Poulsen, handskemagersvend.
Desuden nævnes afdødes stedbørn B:
1) Peder Jacobsen Munch i Stege
2) Mette Jacobsdatter, gift i København.

472    Peder Mathiassen, indsat i Stege Tugthus, der døde 15.8.1792, fol.291, 298B.
A:
1) bror [Mathias Jørgen Markussen] Mathiassen, præst i Rye på Sjælland.

473    Johanne Mogensdatter i Stege. 3.9.1792, fol.293.
E: Peder Pedersen, væver. B:
3) Niels Pedersen 29.
Første ægteskab med [Johan Poulsen, skifte 26.9.1759 lbnr.176]. B:
1) Johanne Johansdatter 34.
Andet ægteskab med [Niels Christensen, skifte 3.8.1762 lbnr.202]. B:
2) Sidse Nielsdatter 31, g.m. Hans Enkebølle, skomager.

474    Cathrine Regine Dorthe [Pedersen] i Stege. 5.12.1792, fol.295, 301B, 331, 339, 347B, 358, 360B.
Enke efter Christian Hjort, sadelmager, [skifte 19.1.1776 lbnr.306. A:
1) søster, død. 1B:
a Johan Jacob Oldenborg, buntmager i Osnabrück i Westphalen.
[Første ægteskab med Martin Pedersen i Stege. 9.3.1771 lbnr.276].

475    Maren Rasmusdatter i Stege. 7.12.1792, fol.297B.
A:
1) søster Lisbeth Rasmusdatter ved svigersøn Mads Johansen Møller.

476    Maren Hansdatter Fabian i Stege. 10.12.1792, fol.298.
E: Peder [Pedersen] Enkebølle, skomager.
Første ægteskab med [Jens Fuglsø, skifte 22.6.1786 lbnr.412]. B:
1) Carl Andreas Jensen Fuglsø 23
2) Anne Sofie Jensdatter Fuglsø 18
3) Agnethe Kirstine Jensdatter Fuglsø 16
4) Elisabeth Jensdatter Fuglsø 11.
FM: farbror Hans Henrik Fuglsø.

477    Peder Jensen Hage, ugift købmand i Stege, der døde 12.1.1793, fol.303B, 307B, 322B, 333, 337B, 343B, 344, 345, 353, 362B, 370, 380B, 396, 420B, 424B.
A:
1) mor Bolette Margrethe Friedenreich, enke efter afdødes far Johannes Jensen Hage, [skifte 19.4.1792 lbnr.468]
2) bror Jens Friedenreich Hage på Sankt Croix i Vestindien
3) bror Johan Hage, købmand i Nakskov
4) bror Peder Godske Hage, købmand på Sankt Croix
5) bror Christoffer Friedenreich Hage, købmand i Stege
6) [søster Martha Marie Hage, enke efter Hans Pedersen Coster, præst i Magleby på Møn, skifte Mønbo herred gejstlig 27.3.1786 lbnr.137]
6) søster Bolette Cathrine Hage, enke efter [Markus] Mackeprang, [landfysikus på Møn].
Desuden nævnes afdødes morbror Abel Charisius Friedenreich.
Afdøde kaldes også Johan Peder Hage.

478    Johan Alexander Leimann, spinde- og spisemester på Stege Tugt- og Manufakturhus, der døde 14.1.1793, fol.305B, 319, 329.
E: Christence Hansdatter. LV: von der Lippe, købmand.
3) Juliane Marie Leimann 4
4) Frederik Leimann 2
5) Johan Alexander Leimann 6 mdr.
Første ægteskab med [Inger Pedersdatter Holm, skifte 24.5.1787 lbnr.404]. B:
1) Hedvig Rebekka Leimann 15
2) Christian Carl Ludvig Leimann 10.
FM: Leopold Busch.

479    Anne Margrethe Lauridsdatter i Stege. 23.1.1793, fol.306.
E: Nikolaj Pihl, snedker. B:
1) Anne Frederikke Nikolajsdatter 6
2) Cathrine Elisabeth Nikolajsdatter 5
3) Bodil Kirstine Nikolajsdatter 1.

480    Anne Elisabeth Spang i Stege Tugthus, der døde 16.2.1793, fol.318B.
Arvinger angives ikke.

481    Sidse Hansdatter i Stege. 30.2.1793, fol.320.
E: Christen Borch, daglejer.
Testamente af 14.11.1792. A:
Hans første ægteskab med [Sidse Jensdatter, skifte 15.2.1771 lbnr.279]. B:
1) Christian Christensen Borch.

482    Andreas Poulsen, pottemager i Stege. 9.3.1793, fol.322, næste protokol fol.343, 344B, 347B, 355, 359B.
E: Marie Kirstine Lange. LV: Jørgen Pedersen, skrædder. B:
1) Anne Margrethe Andreasdatter 38
2) Frederik Christian Andreassen Lange 24
3) Poul Andreassen helt 23.

483    Martha Jørgensdatter i Stege. 18.3.1793, fol.326, 331.
E: Hans Køge, daglejer. B:
1) Johan Hansen 24
2) Anne Kirstine Hansdatter 13
3) Mette Grethe Hansdatter 8.
FM: morbror Hans Jørgensen i Udby.

484    Anne Pedersdatter Pihl i Stege, der døde 18.3.1793, fol.326B.
A:
1) bror [Peder Pedersen Pihl, skifte 1.8.1776 lbnr.311. Første hustru Cathrine Elisabeth Møller, skifte 24.10.1769 lbnr.267]. 2B:
a Anne Lorentse Pihl g.m. [Frands] Hausner, skovrider på Marienborg [i Damsholte sogn]
b Nikolaj Pihl, snedker
2) bror [Henrik Pedersen Pihl, skifte 28.10.1746 lbnr.67]. 1B:
a Anne Margrethe Henriksdatter skifte 23.12.1781lbnr.427, var g.m. Frederik Poulsen, skifte 26.1.1781 lbnr.340]. 1B:
1 Anne Frederiksdatter 15.
FM: mors [halv]bror Christen Madsen.

485    Jacob Nikolajsen von Emden, møller i Stege Øster Mølle. 13.4.1793, fol.327B, 332B, 338, 342B, 343B, 346.
E: Dorthe [Schneidewind]. LV: [Christian Ditlev] Schneidewind, toldkontrollør.
Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 13.12.1785 lbnr.398. B:
1) Jens Nikolaj Jacobsen 16.
FM: Jens Staal, møller.

486    Johan [Augustinussen] Tack, farver, forvalter af Mønbo Farveri i Stege, der ejes af Stege Tugt- og Manufakturhus. 16.4.1793, fol.330.
E: Bolette Benedikte Winther.
Testamente af 16.6.1779.Stege Byfoged
Skifteprotokol
1793-1808
(Anden del)

487    Niels Jensen, vogter i Stege. 27.7.1793, fol.339.
E: Kirsten Hansdatter. LV: stedfar Hans Isaksen. B:
1) Lucie Nielsdatter.
FM: Christian Schade.

488    Anne Didriksdatter i Stege. 13.9.1793, fol342B.
Enke efter Hans Madsen Kamp, [skifte 13.4.1792 lbnr.467]. B:
1) Johanne Hansdatter.
FM: Anders Hansen Nøhr.

489    Jørgen Høj, værtshusmand i Stege, der døde 7.2.1794, fol.349, 371B.
E: Johanne Sofie Hansdatter. LV: Peder Lassen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jørgensen Høj, uvist hvor
2) Amon Laurids Jørgensen Høj 48.
Desuden nævnes Jens Keilow, bager, som beslægtet.

490    Opbudsbo i Stege. 25.2.1794, fol.350, 353, 355B, 361, 364, 366B, 376B, 382B, 384, 389B.
Registrering af fallitbo hos Oluf Paaske, købmand i Stege.

491    Christine Margrethe Hillerød, ugift i Stege, der døde 8.6.1794, fol.359, 372.
A:
0) forældre [Mogens Hillerød, degn i Magleby på Møn, død 29.3.1744 og Anne Judith Haarlev, skifte Mønbo herred gejstlig 19.3.1744 lbnr.76]
1) søster Judith Margrethe Hillerød, enke efter Hans [Lauridsen] Schmidt, degn i Magleby, [død 10.4.1792], ved svigersøn [Christian] Birchholdt, prokurator i Stege g.m. Inger Marie Schmidt, datter af Hans Schmidt og dennes første hustru Inge Marie Rheders.
Mors første ægteskab med [Hans Pedersen Busch, degn i Elmelunde, skifte Mønbo herred gejstlig 19.5.1727 lbnr.50]. B:
2) halvbror Jacob [Hansen] Busch, fuldmægtig på det Hoffmannske Bogtrykkeri i København.

492    Sidse Jepsdatter i Stege, der døde 15.9.1794, fol.363, 364B, 375, 385B, 395, 400B, 405.
Enke efter Niels Boesen. A:
1) bror Peder Jepsen, død. 1B:
a Jørgen Pedersen, skrædder i Bussemark
2) bror Poul Jepsen, død. 3B:
a Laurids Poulsen, forpagter af Næstved vejrmølle, der døde under skiftet. I hans sted arver hans forlovede Kirsten Carlsdatter ifølge testamente af 8.2.1795
b Anne Christine Poulsdatter g.m. Jens Mortensen i Hjelm
c Kirsten Poulsdatter g.m. Peder Jacobsen Munch, snedkersvend i Stege
3) halvsøster Maren Jepsdatter i Stensby [i Kalvehave sogn, død. 4B:
a Sidse Rasmusdatter g.m. Esben Mortensen i Langebæk [i Kalvehave sogn]
b Hans Rasmussen i Stensby, død. 4B:
1 Laurids Hansen 43, på Kanonværket ved Frederiksværk
2 Rasmus Hansen 35, i Kalvehave
3 Niels Hansen 28, i Stensby
4 Peder Hansen 24, i Viemose [i Kalvehave sogn]
c Jens Rasmussen, død. 7B:
1 Peder Jensen 34, i Kalvehave færgested
2 Mads Jensen 33, i Stege
3 Rasmus Jensen 28, på Bogø
4 Hans Jensen 22, i Stensby
5 Maren Jensdatter g.m. Mathias, snedker i Langebæk
6 Mette Jensdatter 26, i Vordingborg
7 Sidse Jensdatter 23, hos sin mor nu g.m. Rasmus Erlandsen i Stensby
d Jørgen Rasmussen i Ørslev, død. 3B:
1 Rasmus Jørgensen 35, i Neder Vindeby
2 Laurids Jørgensen 34, i Ørslev
3 Jeppe Jørgensen 34 i Ørslev
4) halvsøster Maren Johansdatter, død, var i første ægteskab med Hans Lauridsen i Stensby. 2B:
a Hans Hansen i Stensby 31
b Maren Hansdatter g.m. Hans Esbensen i Langebæk.
Af Maren Johansdatters andet ægteskab 4B:
c Johannes Mortensen 25
d Kirsten Mortensdatter g.m. Hans Jacobsen i Stensby
e Agnethe Mortensdatter g.m. Anders Hansen, smed i Kalvehave
f Lucie Mortensdatter g.m. Hans Olufsen i Langebæk
5) halvsøster Margrethe Jepsdatter i Stensby, død. 1B:
a Anne Andersdatter, død, var g.m. Oluf Rasmussen i Over Vindinge. 5B:
1 Rasmus Olufsen i Kastrup
2 Anders Olufsen i Over Vindinge
3 Inger Olufsdatter g.m. Christoffer Olufsen i Ørnbjerg
4 Kirsten Olufsdatter g.m. Morten, smed i Svendborg
5 Margrethe Olufsdatter, død. var g.m. Hans Pedersen i Over Vindinge. 2B:
x Peder Hansen 24
y Johanne Hansdatter 22.

493    Christiane Lund i Stege. 3.11.1794, fol.367B, 373, 376, 377.
E: Johan Jacob Hildebrandt. A:
1) far Lund, skrædder i Trompetergangen 110 i København.

494    Birgitte Magdalene Hollænder i Stege, der døde 11.11.1794, fol368, 378B.
A:
0) forældre Erik Nielsen Hollænder, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 29.7.1746 lbnr.46 og Cathrine Margrethe Jespersdatter Engberg, skifte Falster Nørre herred gejstlig 27.12.1775 lbnr.110]
1) søster Anne Hollænder g.m. [Lorents] Krøyer, degn i Kippinge på Falster
2) søster Cecilie Marie Hollænder i Nykøbing Falster Hospital.

495    Sidsel Andersdatter i Stege, der døde 27.11.1794, fol.371.
A:
1) far Anders Vægter i Stubbekøbing.

496    Oluf Frederiksen, skomager i Stege. 14.1.1795, fol.376, 377B.
E: Inger Kirstine Antonsdatter. LV: Peder Kjeldsen, væver. B:
2) Kirstine Hedvig Olufsdatter 12
3) Anton Olufsen 7.
FM: Nikolaj Pihl, snedker.
Første ægteskab med Kirsten Svendsdatter, [skifte 15.3.1782 lbnr.346]. B:
1) Anders Olufsen, skomager.
Afdøde døde 13.1.1795.

497    Casper Lauridsen, snedker i Stege. 28.2.1795, fol.377B.
Enkemand efter [Anne Jacobsdatter, skifte 18.5.1792 lbnr.470]. B:
1) Christian Frederik Caspersen 24
2) Marie Cathrine Caspersdatter 22
3) Jan Caspersen 17
4) Johan Henrik Caspersen 13.
FM: farbror Christoffer Lauridsen.

498    Opbudsbo i Stege. 9.3.795, fol.378B, 383, 385B, 389, 394, 410.
Registrering af fallitbo hos Søren Nielsen Spur, skipper i Stege g.m. Martha Cathrine Villumsdatter.

499    Peder Hansen Dahl, skipper i Stege. 18.3.1795, fol.380, 385, 387B
E: Johanne Kirstine. LV: [Christian] Birchholdt, prokurator. B:
2) Johannes Pedersen Dahl 12
3) Helene Caroline Dahl 10
4) Anne Margrethe Dahl 6.
FM: Jørgen Pedersen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen Dahl 18.

500    Georg Daniel Schubert, toldbetjent i Stege. 4.5.1795, fol.383B, 392B.
Enke efter Sofie Christine Heidenreich, [skifte 2.12.1791 lbnr.461]. B:
1) Sofie Dorthe Schubert 25, i København.
FM: Niels Johansen, murer.

501    Separationsbevilling i Stege. 2.61795, fol.384.
Separationsbevilling af 6.3.1795 for Niels Henrik Groth, guldsmedesvend og hustru Else Cathrine Knudsen i Stege.

502    Pernille Dorthe Pedersdatter i Stege. 14.6.1795, fol.384B, 393B.
Enke efter Henrik Mode, skrædder. B:
1) Peder Buchstein Mode, skræddersvend i København
2) Svend Martin Mode, skrædder
3) Kirstine Marie Mode g.m. Christian Borch, snedker.

503    Karen Hansdatter i Stege. 4.9.1795, fol.385.
Enke efter Niels [Rasmussen] Spur, daglejer, [skifte 16.11.1776 lbnr.316]. B:
1) Hans Nielsen Spur, skomager
2) Rasmus Nielsen Spur, skipper, død. 2B:
a Niels Rasmussen Spur 17, farer til søs
b Grethe Rasmusdatter Spur 15, i Vordingborg
3) Johanne Kirstine Spur, [skifte 29.6.1791 lbnr.458]. E: Rasmus Houmann. B:
1) Mette Houmann 15.

504    Leopold Busch, snedker i Stege. 6.10.1795, fol.388, 391, 399.
E: Jytte Margrethe Tesch. LV: Nis Boyesen, postmester.
Første ægteskab med [Anne Marie Borch, skifte 5.12.1763 lbnr.235]. B:
1) Anne Marie Busch g.m. Jens Madsen, købmand og skipper i Nykøbing Falster.

505    Hans Nielsen, skrædder i Stege. 6.11.1795, fol.390, 693.
E: Inger Marie Pedersdatter. LV: far Peder Hansen Spur, fisker. B:
1) Maren Hansdatter 19
2) Karen Hansdatter 16.
FM: Casper Lauridsen, daglejer.
Afdøde døde 27.10.1795.

506    Christian Jensen Fuglsø, drejer i Stege. 6.1.1796, fol.397 415, 418B.
E: Cecilie Cathrine Zinhaft. B:
1) Hans Henrik Fuglsø, drejer
2) Jens Fuglsø, drejer, [skifte 22.6.1786 lbnr.412]. 4B:
a Carl Andreas Jensen Fuglsø 27, i Askeby [i Fanefjord sogn]
b Anne Sofie Jensdatter Fuglsø 24
c Agnethe Kirstine Jensdatter Fuglsø 21
d Elisabeth Jensdatter Fuglsø 16
3) Frederik Christian Fuglsø i Hårbølle [i Fanefjord sogn]
4) Anne Marie Fuglsø g.m. Børge Christiansen, skomager.
Afdøde døde 28.12.1795.

507    Anne Hansdatter i Stege, der døde 17.2.1796, fol.399B, 409.
E: Laurids Jensen, daglejer.
Første ægteskab med Jens Kurremann. B:
1) Niels Jensen Kurremann, skipper i København.

508    Oluf Pedersen, daglejer i Stege. 17.2.1796, fol.400, 413B, 416B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Anders Jørgensen. B:
1) Peder Olufsen 9
2) Mette Olufsdatter 8
3) Kirsten Olufsdatter 4
4) Johanne Olufsdatter 1.
FM: Hemming Hansen Fixen, slagter.

509    Opbudsbo i Stege. 29.2.1796, fol.402, 409, 417B, 422, 434.
Registrering af fallitbo hos jøden Falk Aron i Stege.

510    Jørgen Andersen Høj, daglejer i Stege. 26.4.1796, fol.402B, 413, 416.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Morten Hansen, skomager. B:
1) Ida Jørgensdatter Høj g.m. Ferdinand, væversvend i Guldhuset i København
2) Rasmus Jørgensen Høj 28, brændevinskarl i København
3) Christen Jørgensen Høj 23, brændevinskarl i København
4) Anders Jørgensen Høj 22, brændevinskarl i København
5) Kirsten Jørgensdatter Høj 18, i København
6) Anne Margrethe Jørgensdatter Høj 15.

511    Jens Christian Errebo, købmandsdreng i Stege, der døde 10.5.1795, fol.404, 404B.
A:
1) far [Hans Christian] Errebo, farver i Maribo.

512    Anne Marie Hansdatter i Stege. 11.5.1796, fol.404, 409B.
Enke efter Hemming Knudsen, hattemager.
Arvinger angives ikke.
Hemming Knudsens første ægteskab med [Inger Margrethe Hansdatter, skifte 4.6.1764 lbnr.228]. Arv til B:
1) Hans Jørgen Hemmingsen, hattemager.

513    Christen Krog, toldbetjent i Stege. 23.5.1796, fol.404B, 413, 417.
E: Anne Cathrine Boyesen.  LV: Christian Borch, snedker. B:
1) Karen Marie Krog 30, i København
2) Marie Cathrine Krog 24.
FM: Nikolaj Olufsen, bødker.

514    Svend [Martin] Mode, skrædder i Stege. 11.6.17196, fol.408B, 414, 416B.
E: Anne Mette Madsdatter. LV: F. Frigast, bager. B:
1) Anne Kirstine Frederikke Svendsdatter, nyfødt den 3.12.1796.
Desuden nævnes:
0) afdødes forældre [Henrik Mode, skrædder og Pernille Dorthe Pedersdatter, skifte 14.6.1795 lbnr.502]
1) afdødes bror Peder Buchstein Mode, skrædder i København
2) afdødes søster Kirstine Marie Mode g.m. Christian Borch, snedker.

515    Mathias [Christoffersen] Schmidt i Stege, amtsforvalter over Møns amt. 28.6.1796, fol.409, 410B.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Sølling, skifte 11.9.1775 lbnr.291]. B:
1) Cathrine Kirstine Schmidt g.m. Simon Møller, toldkontrollør
2) Mette Christine Schmidt g.m. Rasmus Frederiksen, amtsfuldmægtig
3) Christoffer Schmidt, stud theol.

516    Abelone Marie Landsperg i Stege. 7.8.1796, fol.411.
E: Frederik Blixencrone Collin.
Første ægteskab med Niels Jochum Brasen, skifte 3.8.1795 lbnr.454. B:
1) Johan Henrik Christian Brasen i København.
FM: Peder Søgaard, agent og stadskaptajn i København.

517    Bodil Kirstine Christensdatter i Stege. 3.9.1796, fol.411B, 414B, 417B.
E: Christen Madsen, snedker. B:
2) Anne Caroline Christensdatter 13.
Første ægteskab med Laurids Frederiksen, skomager, [skifte 17.8.1779 lbnr.332]. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter, [skifte 23.1.1793 lbnr.479]. E: Nikolaj Pihl, snedker. 3B:
a Anne Frederikke Nikolajsdatter Pihl 11
b Cathrine Elisabeth Nikolajsdatter Pihl 9
c Bodil Kirstine Nikolajsdatter Pihl 5.

518    Cecilie Cathrine Zinhaft i Stege. 4.9.1796, fol.412, 415, 418B.
Enke efter Christian Jensen Fuglsø, drejer, [skifte 6.1.1796 lbnr.506]. B:
1) Hans Henrik Fuglsø, drejer
2) Jens Fuglsø, drejer, [skifte 22.6.1786 lbnr.412]. 4B:
a Carl Andreas Jensen Fuglsø 28, i Askeby
b Anne Sofie Jensdatter Fuglsø 25
c Agnethe Kirstine Jensdatter Fuglsø 22
d Elisabeth Jensdatter Fuglsø 17
3) Frederik Christian Fuglsø 35 i Hårbølle
4) Anne Marie Fuglsø g.m. Børge Christiansen, skomager.
Afdøde døde 3.9.1796.

519    Peder Munch, snedkersvend i Stege. 8.11.1796, fol.415B, 420.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Hans Peder Johansen. B:
1) Niels Pedersen 8
2) Sidse Pedersdatter 6.
FM: Christian Schade, skomager.

520    Kirsten Hansdatter i Stege. 4.1.1797, fol.421.
Enke efter Peder Nielsen Bille i Keldby. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 30, på Marienborg.
FM: Hans Jørgen Pedersen Mode, bødker.

521    Isak Jonassen Bogø, skipper i Stege. 10.1.1797, fol.421B, 424.
E: Ellen Kirstine Lauridsdatter. LV: Hans Groth. B:
1) Jonas Isaksen 11
2) Tønnes Isaksen 9
3) Sidse Isaksdatter 5.
FM: Poul Nielsen Bjerg.

522    Hans Knudsen, tømrer i Stege. 7.4.1797, fol.422, 423B.
E: Abel [Cathrine] Olufsdatter. LV: Poul Hansen, skomager. B:
1) Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Henrik Pedersen Toft, styrmand i København. 3B:
a Stine Henriksdatter 9
b Henriette Cathrine Henriksdatter 3
c Hans Christian Henriksen 2
2) Dorthe Hansdatter 21
3) Oluf Hansen 19
4) Cathrine Hansdatter 14.
FM: farbror Anders Knudsen i Udby.

523    Cathrine Glød fra Stralsund, der døde 13.4.1797 under besøg i Stege, fol.422B.
Enke efter Meyer. B:
1) Johan Christian Meyer, købmand i Richtenberg
2) Bartholomæus Meyer i Stege
3) Cathrine Marie Meyer, enke efter Fredericii, apoteker i Stralsund.
Desuden nævnes Bartholomæus Meyers ældste datter madam Mørch i Næstved.

524    Johan Filip Schøn, skorstensfejer i Stege. 9.9.1797, fol.429B.
E: Marie Hansdatter. LV: Hans Enkebølle. B:
1) Johan Andreas Schøn 16, hos morbror Hans Jørgen Dam, skomager i København
2) Cathrine Margrethe Schøn 8.
FM: Jørgen Pedersen, skrædder.

525    Peder Andersen Dam, skomager i Stege. 9.9.1797, fol.430.
E: Dorthe Johanne Pedersdatter. LV: Henrik Pedersen, avlsbruger. B:
1) Anders Pedersen Dam 5.
FM: Ib Olufsen, skomager.

526    [Anne] Birgitte [Worm] i Stege. 16.12.1797, fol.431B, 437, 438, 439B.
Enke efter [Johan Henrik] Landsperg, skovrider [i Jordrup, skifte Koldinghus amt 5.2.1755 lbnr.51]. B:
1) Abelone Marie Landsperg, skifte 7.8.1796 lbnr.516. E: Frederik Blixencrone Collin.
Abelone Marie Landspergs første ægteskab med Niels Jochum Brasen, [skifte 3.8.1795 lbnr.454]. B:
a Johan Henrik Christian Brasen i København.
2) Maren Landsperg g.m. Knudsen, fuldmægtig på Jægerspris, nu i København
3) Anne Cathrine Landsperg g.m. Christen Falch, spækhøker i København
Afdøde døde 11.12.1797.

527    Adam Frederik Svendsen, smed i Stege. 29.12.1797, fol.432B, 435B.
E: Anne Elisabeth Holm. LV: far Jacob Platou. B:
1) Maren Margrethe Adamsdatter 10
2) Jens Adamsen 7
3) Svend Adamsen 4
4) Marie Adamsdatter 20 uger
5) Johanne Cathrine Adamsdatter 20 uger.
FM: farbror Svendsen, smed i Roneklint [i Jungshoved sogn] på Sjælland.

528    Kirsten Pedersdatter i Stege. 23.3.1798, fol.435, 439.
E: Søren Pedersen Spindt, kornmåler. B:
1) Peder Sørensen 10
2) Jørgen Sørensen 4.

529    Anne Cathrine Bastian i Stege. 23.3.1798, fol.435B.
E: Jens Schade, skomager. B:
1) Marie Ulrikke Jensdatter 15.

530    Jens Lauridsen, værtshusmand i Stege. 18.4.1798, fol.436B, 438M 439B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Nielsen, skomager. B:
1) Johanne Jensdatter 3
2) Peder Christian Jensen 1½.
FM: Rasmus Lind, sadelmager.

531    Gertrud Lauridsdatter, 66 år gammel i Stege. 18.5.1798, fol.437B.
E: Frederik Lytken Frigast, bager.
Første ægteskab med Erik Iversen, skomager.
Testamente af 9.3.1798.

532    Mourids Friedenreich, kaptajn i Stege, der døde 11.4.1798, fol.440, 443, 478, 507, 516B, 538.
A:
00) bedsteforældre [Christoffer Didrik Johansen Friedenreich, præst i Ålborg Budolfi, skifte Ålborg bisp 11.9.1726 lbnr.330 og anden hustru Abigael Marie Jensdatter Kuur]
0) forældre [Johannes Christoffersen Friedenreich, præst i Stege, død 27.6.1759 Marie Pedersdatter Goische, skifte Mønbo herred gejstlig 9.8.1780 lbnr.132]
1) søster Bolette Margrethe Friedenreich, enke efter Johan Jensen Hage, købmand i Stege, skifte 19.4.1792 lbnr.468 ved søn Christoffer Hage
2) bror [Christoffer] Didrik Friedenreich, præst i Farum og Kirke Værløse, [skifte Smørum herred gejstlig 15.5.1797 lbnr.78]. 3B:
a [Peder Johannes] Friedenreich, vinhandler i København
b [Marie Georgine Elisabeth] Friedenreich
c [Ingeborg Cathrine] Friedenreich
3) søster Ingeborg [Cathrine] Friedenreich i Stege, enke efter [Iver Dam Tønnesen] Just, præst i Vammen, [Bigum og Lendum, skifte Nørlyng herred gejstlig 19.4.1788 lbnr.217] ved søn Johan Frederik Just i Stege
4) søster Christiane Agnethe Friedenreich, [død 27.3.1774], var g.m. [Christian Frederik] Wadschier, professor i København, [skifte København Hof- og Stadsret 9.11.1779 lbnr.143]. 7B:
a Johanne Frederikke Wadschier g.m. Peder Goische Hage på Sankt Croix i Vestindien
b Emmerich Augustus Wadschier 29, stud. theol. på Sankt Croix
c Peder Calovius Wadschier 28, stud. theol. i Stege
d Thøger Løwenbalch Wadschier 26, løjtnant
e Thomasine Benedikte Wadschier g.m. [Johan Jacob] Kirchheiner, kapellan i Stubbekøbing
f Immanuel Wadschier 25. stud, med. i København
g Severine Wadschier 21, hos sin stedmor [Frederikke Hessecher] i København
5) søster Adolfine [Christine] Friedenreich, død, var g.m. [Mathias] Bille. 2B:
1 Karen Marie [Benedikte] Bille g.m. Kørbo, advokat i Norge
2 Michael Johan Bille, løjtnant i København.

533    Mette Cathrine Jensdatter, ugift tjenestepige i Stege. 14.10.1798, fol.453B, 454, 458B, 459B.
A:
1) bror Jens Jensen, handskemager i Køge
2) søster Anne Jensdatter g.m. Anders Lassen, daglejer i Stege.
Afdøde døde 13.10.1798.

534    Christian Schade, skomager i Stege. 13.12.1798, fol.454B, 459.
E: Marie Isaksdatter. LV: Poul Hansen, skomager.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 28.11.1771 lbnr.285]. B:
1) Johanne Christiansdatter Schade g.m. Peder Rasmussen, underkonstabel i København
2) Jens Christiansen Schade, skomager i Stege.

535    Niels Bjørn, kobbersmed i Stege. 15.12.1798, fol.455B.
Enkemand efter [Dorthe Nielsdatter, skifte 28.12.1780 lbnr.382]. B:
1) Johannes Bjørn 26, smedesvend i København
2) Jens Peder Bjørn 20, smedesvend i København.

536    Christen Jørgensen Møller, værtshusholder i Stege. 16.1.1799, fol.456, 460B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Jens Olufsen Lund, snedker. B:
1) Else Cathrine Christensdatter Møller 6
2) Anne Sofie Magdalene Frederikke Ulrikke Christensdatter Møller 4
3) Johanne Petrea Christensdatter Møller 2
4) Rasmus Christensen Møller, 12 uger den 3.6.1799.
FM: Peder Pedersen Fugl, skoleassistent i Stege.

537    Christian Caspersen, matros i Stege, der døde 10.2.1799, fol.457B.
A:
0) forældre Casper Lauridsen, snedker, død og Anne Jacobsdatter, skifte 18.5.1792 lbnr.470]
1) søster Marie Cathrine Caspersdatter g.m. Niels Christensen, matros på Pedersværk på Sjælland
2) Jan Caspersen 22.matrosdreng, der døde 20.2.1799
3) Johan Henrik Caspersen 20, rebslagerdreng.
FM: farbror Christoffer Lauridsen, snedker.

538    Andreas Hansen, portner på Tugt- og Forbedringshuset i Stege. 2.4.1799, fol.458, 462.
E: Inger Christensdatter. LV: Peder Lundager, tugthusskriver. A:
1) søster, død. 3B:
a Jens Andersen, skomager i Tåstrup
b Andreas Andersen i Nørre Vestud
c Margrethe Andersdatter.

539    Niels Hansen, tømrer i Stege. 21.5.1799, fol.460, 465.
Enkemand efter [Margrethe Lauridsdatter, skifte 18.1.1791 lbnr.451]. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Søren Landberg, skrædder i Præstø
2) Mette Nielsdatter g.m. Niels Madsen, brændevinskarl i Stege.

540    Christoffer Lauridsen Fisker, snedkersvend i Stege. 25.5.1799, fol.460, 465B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Kjeldsen, snedker. B:
1) Trine Christoffersdatter 15.
FM: farbror Laurids Lauridsen, snedker.

541    Isak Balle, kobbersmed i Stege. 1.7.1799, fol.462B, 467.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Rasmus Schmidt, apoteker. B:
1) Margrethe Elisabeth Isaksdatter 12.
FM: Peder Lauridsen, købmand.
Afdøde døde 21.6.1799.

542    Ingeborg Sofie Rejersen, ugift i Stege. 4.9.1799, fol.463, 467B.
Arvinger kendes ikke.

543    Margrethe Hansen i Stege. 6.9.1799, fol.463B.
Enke efter Jacob Isaksen Falch. B:
1) Hans Jacobsen Falch 50, skriver på Assistenshuset i København
2) Cathrine Jacobsdatter Falch, enke efter Niels [Jensen] Houmann, [skifte 12.8.1777 lbnr.352]
3) Anne Elisabeth Jacobsdatter Falch 54, i Korsør.

544    Anne Pedersdatter i Stege. 11.9.1799, fol.464, 466.
E: Laurids Nielsen Post. avlsbruger. A:
1) bror Niels Pedersen, daglejer i Stege
2) bror Hans Pedersen i Æbelnæs, død. 3B:
a Peder Hansen i Hårbølle
b Else Hansdatter
c Johanne Hansdatter
3) søster Bodil Pedersdatter g.m. Christen Nielsen Bech, værtshusholder i København.

545    Laurids Villumsen, skipper i Stege. 19.10.1799, fol.464B.
Enkemand. B:
1) Martha Cathrine Lauridsdatter g.m. Søren Spur, skipper.
(Sml. lbnr.413).

546    Christian Ditlev Schneidewind, toldkasserer i Stege. 24.12.1799, fol.467B, 468B, 472B, 473B, 474B, 476B, 483.
E: Birthe Christine Hansdatter [Wendorph]. LV: Niels Holm. B:
2) Frederik Christian Schneidewind 8.
FM: Esben Hansen Møller, som beslægtet.
Første ægteskab med [Cathrine Kjær, skifte 28.3.1788 lbnr.424]. B:
1) Ditlev Henrik Schneidewind 16, i Vordingborg skole.

547    Johanne Frederikke Sofie Gram i Stege. 10.1.1800, fol.468B, 476.
E: Oluf Andersen Jelling.
Arvinger kendes ikke
Dog nævnes afdødes svoger Peder Jeppesen, skipper.

548    Peder Lundager, skriver og fabriksmester i Stege Tugt- og Forbedringshus. Samfrændeskifte 13.8.1800, fol.472B, 481B.
E: Christence. LV: Peder Fugl kordegn. B:
1) Frederik Lundager 4½
2) Christence Lundager 3
3) Petra Lundager 6 mdr.
FM: Christian Brandt, stadsmusikant.
Bevilling til uskiftet bo af 14.2.1800.

549    Laurids Martinussen, bromand i Stege. 24.5.1800, fol.473, 475B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Peder Hjort. B:
1) Martin Lauridsen 30, matros på de lange rejser
2) Maren Lauridsdatter g.m. Christian Poulsen, handskemager
3) Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen, daglejer.

550    Peder Goische Hage i Stege. 8.9.1800, fol.474.
E: Johanne Frederikke Wadschier. LV: Christoffer Hage, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1800.

551    Karen Hansdatter i Stege. 27.9.1800, fol.474, 475.
E: Niels Jørgensen [Himmerig], daglejer. B:
1) Hans Jørgen Nielsen, skomager
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Madsen, daglejer.

552    Opbudsbo i Stege. 31.1.1801, fol.479B, 501.
Registrering af fallitbo hos Hans Peder Bastrup, spisemester i Tugt- og Forbedringshuset i Stege.

553    Inger Christensdatter i Stege. 27.2.1801, fol.481, 489B.
Enke efter Andreas Hansen, portner på Tugt- og Forbedringshuset, [skifte 2.4.1799 lbnr.538].
Første ægteskab med [Anders Nielsen Skov, skifte 18.4.1776 lbnr.308]. B:
1) Christen Andersen i Udby
2) Johanne Andersdatter g.m. Poul Hansen, handskemager, på stedet
3) Niels Andersen 24m matros i England.

554    [Nis] Bojesen, postmester i Stege. 27.2.1801, fol.481.
E: Maren [Christensdatter Sahl].
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1801.

555    Anne Pedersdatter i Stege. 23.4.1801, fol.482B, 486B, 488B.
E: Hans Jacobsen, matros, der også døde, skifte 5.11.1801. B:
1) Peder Hansen 35, matros, der farer til søs fra England.

556    Søren Pedersen Spindt, kornmåler i Stege. 23.4.1801, fol.483, 489B.
Enkemand efter [Kirsten Pedersdatter, skifte 23.3.1798 lbnr.528]. B:
1) Peder Sørensen 11
2) Jørgen Sørensen 7.
FM: Niels Madsen.
[Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 6.7.1785 lbnr.396].

557    Anne Kirstine [Sørensdatter] Holm i Stege. 8.6.1801, fol.484.
Enke efter Andreas Salling, skoleholder [i Mandemarke, skifte Mønbo herred gejstlig 23.11.1747 lbnr.90].
Testamente af 22.8.1798. A:
1) bror Jacob Holm, kasserer i Det ostindiske Compagni i København. Når han dør, da hans B:
1) Peder Holm
2) Søren Holm.

558    Christiane Nikolajsen i Stege. 15.10.1801, fol.485, 496B, 500, 506B, 511.
E: Rasmus Turø, skipper.
Første ægteskab med Thomas Werlin, købmand i Stubbekøbing, [skifte Stubbekøbing 9.5.1791 lbnr.431]. B:
1) Anne Cathrine Werlin g.m. [Hans] Drejer, fuldmægtig i Det engelske Brændevinsværk i Helsingør
2) Nikoline Werlin 22
3) Charlotte Frederikke Werlin 11.

559    Peder Madsen, landsoldat i Stege. 10.2.1802, fol.495B.
E: Gertrud Kirstine Jacobsdatter. LV: far Jacob Lauridsen i Udby. B:
1) Mette Pedersdatter 6
2) Mads Pedersen 3.
FM: Hans Pedersen i Bussemark.

560    Arvid Nelson, kaptajn i Kongshaven ved Göteborg i Sverige. der døde i Stege. 15.4.1802, fol.497.
Arvinger angives ikke.

561    Johanne Jensdatter Sahl i Stege. 10.2.1802, fol.498.
E: Christen Lauridsen i Mariager. B:
1) Laurids Christensen, klejnsmed i Mariager
2) Troels Christensen Kongerslev, købmand i Stege
3) Bodil Christensdatter g.m. Fly?, afskediget vagtmester i Randers
Karen Christensdatter g.m. Johannes Christian Ramm, købmand, på stedet.

562    Christian Christensen Borch, snedker i Stege. 15.5.1802, fol.498B, 505, 508B.
E: Kirstine Marie Henriksdatter. LV: Christian Brandt, stadsmusikant. B:
1) Jens Henrik Christiansen Borch 25, snedkersvend
2) Sidse Christiansdatter Boch g.m. Laurids Bille, snedker.

563    Joen Pedersen, avlsbruger i Stege. 1.6.1802, fol.500, 503.
E: Karen Hemmingsdatter. LV: Johan Johansen, skomager. B:
1) Bodil Kirstine Joensdatter 3
2) Maren Kirstine, født efter fars død, død 5 dage gammel.
FM: farbror Jens Joensen Frank, snedker.

564    Anne Kirstine Andersdatter i Stege. 16.8.1802, fol.502B, 504B, 511B.
E: Jørgen Rasmussen, daglejer. B:
1) Anne Jørgensdatter g.m. Bertel Lydiksen, skrædder
2) Anne Margrethe Jørgensdatter 20, i København
3) Karen Jørgensdatter 15.
FM: Jørgen Pedersen, skrædder.

565    Anne Kirstine Rasmusdatter i Stege. 19.10.1802, fol.504B, 506B.
E: Johan Martin Steinbrecher, skoflikker.
Uden ægteskab B:
1) Anne Kirstine Hansdatter, der ægter Peder Madsen i Råbylille.

566    Sidse Andersdatter i Stege. 10.1.1803, fol.507B, 514B.
E: Peder Knudsen, murer. B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter i København
2) Bodil Cathrine Pedersdatter i Stege
3) Karen Marie Pedersdatter i Vordingborg.
FM: Peder Nielsen.

567    Hans Jørgen Hemmingsen, hattemager i Stege. 10.1.1803, fol.508.
E: Anne Kirstine Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1802.

568    Karen Marie Pedersdatter i Stege. 14.3.1803, fol.509B.
E: Lydik Bertelsen, skoflikker. B:
1) Bertel Lydiksen, skrædder
2) Bodil Lydiksdatter g.m. Anders Rasmussen, bådsmand i København
3) Karen Lydiksdatter 18.

569    Engel Marie Hansdatter i Stege. 16.3.1803, fol.510B, 513.
Enke efter Johan Filip Schøn, skorstensfejer, [skifte 9.9.1797 lbnr.524]. B:
1) Johan Andreas Schøn 22, vantmagerdreng i København
2) Cathrine Margrethe Schøn 14.
FM: Jørgen Pedersen, skrædder.

570    Anne Marie Horn i Stege. 23.5.1803, fol.511B.
Enke efter Hans Krey, tolder, [skifte 17.3.1776 lbnr.373]. B:
1) Knud Krey, landeværnskaptajn og landinspektør i Grenå.

571    Karen Andersdatter Bille i Stege. 12.9.1803, fol.513B, 515B.
E: Frederik Scherning, glarmester. B:
1) Anne Kirstine Scherning.
FM: Troels Christensen Kongerslev.

572    Marie Lauridsdatter, ugift i Stege. 19.9.1803, fol.514.
A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter i København.

573    Poul Henrik Gnudtzmann, toldunderbetjent i Stege. 30.11.1803, fol.515, 517.
E: Anne Gertrud Grundfør. LV: Frederik Frelsen, toldbetjent. B:
1) Gebhard Frederik Ludvig Gnudtzmann 17, i København.
FM: farbror Gnudtzmann i København.

574    Bodil Margrethe Rasmusdatter i Stege. 14.2.1804, fol.517B, 524.
E: Jørgen Lauridsen Bille. A:
1) faster Johanne, død. 2B:
a Peder Madsen, bådfører i Råbylille
b [Margrethe Madsdatter], død, var g.m. Holger [Hermansen], smed i Magleby. 5B:
1 Peder Holgersen, daglejer i Stege
2 Herman Holgersen, daglejer i Stege
3 Niels Holgersen, smed i Magleby
4 Anne Kirstine Holgersdatter g.m. Saxe Nielsen i Ålebæk
5 Johanne Holgersdatter
2) halvmoster Inger g.m. Peder Andersen i Viemose
3) halvmoster i Kalvehave.
(Sml. lbnr.453).

575    Cathrine Pedersdatter i Stege. 23.3.1804, fol.518B.
A:
1) søster Alberg Pedersdatter g.m. Mads Madsen, avlsbruger i Stege
2) bror Niels Pedersen i Hårbølle, død. 4B:
a Anders Nielsen
b Anne Marie Nielsdatter, gift i København
c Mette Kirstine Nielsdatter i København
d Kirsten Nielsdatter g.m. Anders Kornerup i Roskilde.

576    Sidse Hansdatter i Stege. 9.4.1804, fol.519, 521B, 525B, 527, 530.
E: Rasmus Green, skipper. B:
1) Jacob Rasmussen 15
2) Hans Peder Jacobsen 13.

577    Christoffer Schmidt Reerslev, billedhugger i Stege. 28.4.1804, fol.519B, 521B524B.
E: Anne [Kirstine] Nielsdatter. B:
1) Rasmus Christoffersen 6
2) Benedikte Kirstine Rasmusdatter 6
3) Hans Henrik Rasmussen 4
4) Anne Cathrine Rasmusdatter 2.
FM: fars svoger Christian Brandt, stadsmusikant og organist.

578    Oluf Gustav, matros i Stege. 29.4.1804, fol.520B.
E: Marie Caspersdatter. LV: Casper Lauridsen. B:
1) Jan Gustavsen 1.
FM: Herman Holgersen, daglejer.

579    [Gustava Henrikke Michaelsen] i Stege. 1.5.1804, fol.521.
E: Johan Gotfred Koye, major og toldinspektør.
Bevilling til uskiftet bo af 5.31803.

580    Peder Knudsen, murer i Stege. 18.7.1804, fol.522B, 530, 539B.
Enkemand efter Sidse Andersdatter, [skifte 10.1.1803 lbnr.566]. B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter i København
2) Bodil Cathrine Pedersdatter i Stege
3) Karen Marie Pedersdatter i Vordingborg.
Afdøde var forlovet med Bodil Cathrine Carstensdatter ved bror Niels Jørgen Carstensen i Æbelnæs.

581    Hemming Jessen, avlsbruger i Stege. 26.7.1804, fol.523, 526, 528, 538.
Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter.
Testamente.
Hans A:
1) søskendebarn Marie Knudsdatter ved søn Peder Schierning, kandestøber
2) næstsøskendebarn Karen Andersdatter g.m. Jørgen Christiansen, sadelmager.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

582    Jørgen Laurids sen Clementin Thura, toldunderbetjent i Stege. 29.7.1804, fol.523B, 528B, 539.
E: Kirsten Errebo. A:
1) bror Albert Thura, kræmmer i København, død. Hans børn
2) søster Jacobe Thura g.m. Basmann, løjtnant i København
3) søster Magdalene Thura, gift i Slagelse.

583    Niels Jørgensen Himmerig i Stege. 7.9.1804, fol.526B, 529.
E: Sidse Jørgensdatter LV: Johan Johansen, skomager. B:
3) Rasmus Nielsen Himmerig 3.
Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 27.9.1800 lbnr.551]. B:
1) Hans Jørgen Nielsen Himmerig 42
2) Kirsten Nielsdatter Himmerig g.m. Hans Madsen, daglejer.

584    Jens Olufsen, skipper i Stege. 23.10.1804, fol.527B, 534, 542.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Claus Hansen, skipper. BV:
1) Hans Jørgen Jensen 1½.
FM: Peder Jepsen, skipper ved bror Oluf Jepsen på Nyord.

585    Jensine Jensdatter Hage i Stege. 16.11.1804, fol.528, 531, 573B, 587, 592, 610, næste protokol fol.12, 34.
Enke efter Rasmus Schmidt, apoteker.
Testamente af 21.2.1798.
Hans A:
1) søster Karen Schmidt i Skien i Norge.
Hendes A:
00) farfar og farmor [Jens Jensen Hage, skifte 1.9.1746 lbnr.75 og Martha Jansdatter Tesch, begravet 17.9.1746]
0) forældre [Jens Jensen Hage, skifte 6.9.1742 lbnr.61 og Anne Margrethe Viborg]
01) farbror [Johannes Jensen Hage, skifte 19.4.1792 lbnr.468 og Bolette Margrethe Friedenreich]. 6B:
a Jens Friedenreich Hage i København
b Johan Hage, købmand i Nakskov
c Christoffer Friedenreich Hage, købmand i Stege
d Peder Goische Hage, købmand på Sankt Croix, død. Hans datter
e Martha Marie Hage i København, enke efter [Hans Pedersen] Coster, præst i Magleby på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 27.3.1786 lbnr.137]
f Bolette Cathrine Hage i Frenderup, enke efter [Markus] Mackeprang, landfysikus på Møn
02) faster [Anne Cathrine Jensdatter Hage] i Stege, enke efter [Christoffer Henriksen] Hjort, [degn i Toksværd, skifte Hammer herred gejstlig 24.4.1780 lbnr.55].
Desuden arver:
1) Jens Jørgensen, byfogeds B:
a Cathrine Margrethe Jørgensen
b Jensine Jørgensen, der er opkaldt efter afdøde
c Rasmus Platon Jørgensen.

586    Hans Jessen, daglejer i Stege. 27.12.1804, fol.534.
E: Mette Madsdatter. LV: Niels Jørgensen, murer. A:
1) bror Peder Jessen i Bussemark ved søn Jens Pedersen
2) bror Rasmus Pedersen, død. 1B:
a Hans Rasmussen 24, smedesvend i København
3) bror Knud Jessen, daglejer i Stege
4) bror Jens Jessen i Bussemark
5) søster Kirsten Jesdatter på Falster.

587    Rebekka Dorthe Riber i Stege. 3.1.1805, fol.540B.
E: Johan Jacob Hildebrandt.
Testamente af 16.12.1795.

588    Anne Sofie Magdalene Frederikke Ulrikke, ugift kongelig pensionistinde i Stege, der døde 22.1.1805, fol.541, 543, 544, 572, 580B, 588, 599.
Arvinger kendes ikke.
[Afdøde var en bedrager, indsat i Stege Tugthus under gunstige forhold].
Litteratur: Dansk biografisk Leksikon. (her fra Dansk Wikipedia)

589    Hans Pedersen Wulf, skomager i Stege. 1.2.1805, fol.541B.
Enkemand. B:
1) Rasmus Hansen Wulf 17, i Vordingborg
2) Dorthe Hansdatter Wulf
3) Sidse Hansdatter Wulf.
FM: Laurids Jensen, skomager.

590    Jørgen Olufsen, ugift tjenestekarl i Stege. 17.2.1805, fol.542B, 545B, 563.
A:
1) Niels Pedersen i Frenderup
2) Christen Pedersen i Frenderup
3) Else Pedersdatter g.m. Rasmus Post i Udby
4) Marie Kirstine Olufsdatter g.m. Laurids Pedersen i Udby
5) Anne Elisabeth Olufsdatter, død, var g.m. Jørgen Andersen i Ullemarke. 6B:
a Anders Jørgensen i Keldby
b Oluf Jørgensen i Keldby
c Hans Jørgensen 30, i Ullemarke
d Karen Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen i Ullemarke
e Anne Marie Jørgensdatter g.m. Hans Rasmussen i Keldby
f Elle Kirsten Jørgensdatter
6) Karen Olufsdatter g.m. Peder Lauridsen i Tåstrup,
alle søskendebørn.

591    Børge Christiansen, skomager i Stege. 24.2.1805, fol.543B, 562B.
E: Anne Marie Fuglsø. LV: Erik Skov. B:
1) Peder Christian Børgesen 26
2) Jens Jørgen Børgesen 24
3) Cathrine Marie Børgesdatter i København.

592    Bolette Margrethe Friedenreich i Stege. 7.4.1805, fol.546, 564B.
Enke efter Johannes Jensen Hage, [skifte 19.4.1792 lbnr.468]. B:
1) Jens Friedenreich Hage i København
2) Johan Hage, købmand i Nakskov
3) Peder Goische Hage, købmand på Sankt Croix, død. 2B:
a Annette Hage
b Martha Hage, hos deres mor i København
4) Christoffer Friedenreich Hage, købmand i Stege
5) Martha Marie Hage, enke efter [Hans Pedersen] Coster, præst i Magleby på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 27.3.1786 lbnr.137]
6) Bolette Cathrine Hage i Frenderup, enke efter [Markus] Mackeprang, [landfysikus på Møn].

593    Anne Martha Schiøtz i Stege. 1.6.1805, fol.547, 550.
E: Johan Peder Gutenschwager, møller i Stege Øster Mølle. B:
1) Johan Gottlieb Jacob Johansen 4
2) Anne Petrea Marie Johansdatter 12 uger.
Afdøde døde 10.5.1805.

594    Claus Christensen, skipper i Stege. 4.6.1805, fol.548, 561B.
E: Johanne Margrethe. LV: Christian Brandt, musikant. B:
1) Regine Clausdatter g.m. Christen Hansen, matros
2) Bodil Cathrine Clausdatter, i København
3) Magnus Clausen 15, skrædderdreng.
Afdøde døde 20.5.1805.

595    Louise Dorthe Henriksdatter Brønning, ugift i Stege. 17.6.1805, fol.548B, 555B.
A:
1) far Henrik Lauridsen Brønning, afskediget rytter i København.

596    Anders Christiansen, daglejer i Stege. 2.7.1805, fol.549B.
E: Anne Dorthe Hansdatter.
Testamente af 19.2.1805.

597    Jørgen Olufsen, daglejer i Stege. 20.8.1805, fol.551.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Hans Peder Johansen, hårskærer. B:
1) Jens Jørgensen 5
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 1½.
FM: Poul Nielsen, værtshusholder.

598    Maren Rasmusdatter i Stege. 20.8.1805, fol.551B.
E: Peder Jepsen, skipper.
Testamente af 26.7.1796.

599    Henrik Nielsen i Stege. 30.8.1805, fol.552.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Jepsen, skipper. B:
1) Mette Marie Henriksdatter 8
2) Niels Henriksen 6
3) Henrik Henriksen 3.
FM: morfar Claus Hansen.

600    Peder Nielsen, købmand i Stege. 27.9.1805, fol.553B, 555, 563B, 571B, 575B, 581, 582B.
E: Karen Nielsdatter. LV: svoger Niels Johansen. A:
1) mor i Sakskøbing
2) bror Anders Nielsen, feldbereder i Vordingborg
3) bror Laurids Nielsen, husar
4) søster Grethe Nielsdatter g.m. Jens Hansen i Sakskøbing
5) søster Gertrud Nielsdatter g.m. Møller, handskemager i Vordingborg.

601    Karen Andersdatter i Stege. 5.10.1805, fol.554, 562.
E: Hans Pedersen, daglejer. B:
1) Karen Marie Hansdatter 5
2) Anders Hansen 4 uger.

602    Christian Gottlieb Kyntze, murer i Stege. 5.10.1805, fol.554B.
E: Anne Sofie Frandsdatter.
Testamente af 17.6.1805.
Hendes første ægteskab med [Mads Jensen, murer i Stege. 5.1.1792 lbnr.462], hvor deres børn indsættes som arvinger.

603    Johan Carl Gardial, sprogmester i Stege, der døde 25.10.1805, fol.556, 557B, 560B.
E: Dara Dorthe Falch. LV: Claus Adolf Lindgren.
Testamente af 31.12.1788.

604    Christian Frederik Lemvig, vanvittig i Stege. 1.11.1805, fol.556B, 558, 574, 578, 581B.
A:
0) far [Carl Alexandersen Lemvig, overkonduktør, død]
1) søskendebarn Christian Bergh 74, uvist hvor
2) søskendebarn Rasmus Berg 67, i Tuse
3) søskendebarn Georg Alexander Thaae, kommandørkaptajn, død. 1B:
a Claus Jørgen Thaae, 38, premierløjtnant i søetaten
4) søskendebarn Margrethe Lemvig, [skifte Sakskøbing 29.12.1765 lbnr.194], var g.m. Knud Møller, byfoged i Sakskøbing. 2B:
a Georg Alexander Bartholomæus Møller 51, vejpikør i København
b Marianne Christofferine Møller 46, i Birkerød.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Bartholomæus [Alexandersen] Lemvig, postmester og toldkontrollør i Helsingør
2 afdødes faster Marie [Alexandersdatter] Lemvig, enke efter Thaae.

605    Peder Hincheldey, købmand i Stege. 1.11.1805, fol.556B.
E: Karen.
Bevilling til uskiftet bo for enken og deres umyndige datter.

606    Hans Lauridsen, daglejer i Stege. 14.11.1805, fol.557.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Niels Jørgensen, murer i Stege. A:
1) halvsøster Birthe g.m. Christen Hansen, graver i Stege
2) halvsøster Mette, enke efter Niels Smed i Mandemarke
3) halvbror Henrik Lauridsen i Bussemark
4) halvbror Peder Lauridsen i Lendemark
5) halvsøster Maren g.m. Frederik Halkjær i Mandemarke.

607    Johannes Friedenreich Just, købmand i Stege. 1.12.1805, fol.559, 565, 567, 575, 579, 585B, 587B, 598B, 601, 609, 621B, næste protokol fol.11, 33B, 58, 65, 81B.
A:
1) mor Ingeborg Cathrine Friedenreich, enke efter Iver Dam [Tønnesen] Just, præst i Vammen, [Bigum og Lendum, skifte Nørlyng herred gejstlig 19.4.1788 lbnr.217]
2) bror Antonius Frands Just, sandflugtskommissær i Viborg
3) søster Marie Goische Just g.m. Jacob Ludvig Møller i Stege
4) søster Dorthe Cathrine Just i Kalundborg
5) søster Ingeborg Foss Just g.m. Niels Fogt, avlsbruger i Viborg
6) søster Petrea Agnethe Just
7) søster Christiane Annette Just g.m. C. F. Hage
8) søster Filippine Henriette Just g.m. Frederik Meyer, købmand på Sankt Croix i Vestindien.

608    Andreas Gjøer, kobbersmed i Stege. 11.12.1805, fol.561.
E: Kirstine Marie Henriksdatter ved svigersøn Laurids Bille, snedker. A:
1) far Nikolaj Gjøer, stadstambur i København.
Desuden nævnes afdødes morbror P. Lassen, købmand i Stege.

609    Methea Cathrine Bech i Stege, der døde 1.1.1806, fol.566B, 571, 590B.
Enke efter Otto Grum, herredsfoged, [skifte 12.7.1784 lbnr.386]. B:
1) Anne Sofie Ottesdatter, gift på Sjælland
2) Johan Peder Ottesen Grum, toldkontrollør i København
3) Otto Ottesen Grum, maler på Klintholm
4) Ulrik Thomas Ottesen Grum, væver i Stubbekøbing.

610    Oluf Dalstrøm, sadelmager i Stege. 12.2.1806, fol.571B, 572B, 580, 586, 586B, 588B, 600.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Karlstad i Värmland i Sverige.

611    Anne Cathrine Olufsdatter, ugift i Stege. 7.6.1806, fol.576B, 577B.
A:
1) halvbror Hans Jørgen Olufsen, bødker i Keldby, død. 3B:
a Hans Hansen i Tjørnemarke
b Esben Hansen, bødker i Magleby
c Margrethe Hansdatter g.m. Peder Nielsen, væver i Pollerup
2) halvbror Peder Olufsen, værtshusmand i Stege
3) halvbror Nikolaj Olufsen, bødker i Stege.

612    Frands Hemmingsen, daglejer i Stege. 14.6.1806, fol.577, 590.
E: Bodil Margrethe Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen, skrædder. B:
1) Jens Frandsen 11.
FM: Mads Johansen, skrædder.
[Første ægteskab med Sidse Svendsdatter i Stege. 10.11.1783 lbnr.365].

613    Abel Cathrine Olufsdatter i Stege. 27.6.1806, fol.477B, 578B.
Enke efter Hans Knudsen, tømrer, [skifte 7.4.1797 lbnr.522]. B:
1) Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Henrik Pedersen Toft, styrmand i København. 2B:
a Kirsten Henriksdatter
b Henriette Cathrine Henriksdatter
2) Dorthe Hansdatter g.m. en skomager i København
3) Oluf Hansen Knudsen 27, farer til søs som matros fra København
4) Cathrine Hansdatter g.m. Ammonsen, værtshusmand i København.

614    Peder Ditling i Stege rådstuearrest. 19.8.1806, fol.583B.
Arvinger angives ikke.

615    Sidse Cathrine Olufsdatter i Stege. 30.9.1806, fol.586, 591, 596.
E: Jens Christian Broholm, rebslager. B:
1) Kirstine Elisabeth Jensdatter
2) Johan Christoffer Jensen 14
3) Else Sofie Jensdatter.

616    Anne Pedersdatter i Stege. 30.11.1806, fol.588B, 593.
E: Niels Nielsen.
Første ægteskab med Christoffer Lauridsen Fisker, [skifte 25.5.1799 lbnr.540]. B:
1) Cathrine Christoffersdatter.
FM: farbror Laurids Lauridsen, snedker.

617    Oluf Paaske, købmand i Stege. 8.12.1806, fol.589B, 611B.
E: Caroline Marie Pedersdatter. LV: far Niels Pedersen, købmand. B:
1) Christian Frisker Paaske 15
2) Niels Peder Paaske 14
3) Laurids Barner Paaske 11
4) Jens Michael Paaske 9
5) Johannes Lytken Paaske 6
6) Anne Elisabeth Paaske.
FM: Laurids Hincheldey, købmand.

618    Niels Jørgensen, murer i Stege. 17.12.1806, fol.591B.
E: Kirsten Bertelsdatter.
Testamente af 20.8.1806.
Barn af enkens første ægteskab B:
1) Morten Hansen, skomager.
Afdøde døde 15.12.1806.

619    Hans Jochum Houmann, hattemagerdreng i Stege. 5.1.1807, fol.592.
A:
1) mor Cathrine [Jacobsdatter Falch], enke efter [Niels Jensen] Houmann, [skifte 12.8.1777 lbnr.352]
1) bror Jens Michael Houmann, bager i København
2) søster Mette Jacobe Houmann i København.
Fars første ægteskab med [Mette Rasmusdatter Green, skifte 6.2.1770 lbnr.282]. B:
3) halvbror Rasmus Houmann, toldbetjent i Stege.

620    Karen Jørgensdatter i Stege. 24.1.1807, fol.594B, 610.
E: Hans Pedersen, skipper. B:
5) Maren Hansdatter i Keldby
6) Martha Hansdatter i Ullemarke.
Første ægteskab med Jacob Hansen Schade i Hovedskov. B:
1) Jørgen Jacobsen 24, soldat
2) Mette Jacobsdatter
3) Anne Jacobsdatter
4) Karen Jacobsdatter.

621    Peder Lassen, købmand i Stege. Samfrændeskifte 25.7.1807, fol.594B, 605B.
E: Margrethe. LV: Jacob Hildebrandt. B:
1) Søren Lassen 18
2) Christian Lassen 16
3) Anne Levine Lassen 14.
FM: Christoffer Hage, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1807.

622    Mette Madsdatter i Stege, der døde 1.2.1807, fol.595.
Enke efter Hans Jessen, daglejer, [skifte 27.12.1804 lbnr.586]. A:
1) bror Christen Madsen i Vestud
2) bror Jens Madsen i Sønder Vestud
3) bror Niels Madsen i Sønder Vestud
4) halvbror Rasmus Madsen i Østermark
5) halvbror Jørgen Madsen, smed i Sønder Vestud
6) halvsøster Ellen Kirstine Madsdatter g.m. Knud Jessen, daglejer i Stege
7) halvsøster Anne Mette Madsdatter g.m. Peder Nielsen, daglejer i Stege.

623    Andreas Byghus, murer i Stege. 8.2.1807, fol.595B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var flyttet til Stege for nylig.

624    Judith Cathrine Højer, ugift i Stege. 11.2.1807, fol.596, 597, 609B, næste protokol fol.11B.
A:
0) far Mourids Offesen Højer, præst i Uldum, død 14.5.1760. 4B:
1) søster Gertrud Rebekka Højer, død, var g.m. [Johan Nikolaj] Hornemann, urmager i Horsens, [skifte 28.12.1781 lbnr.1664]. 6B:
a Eva Cathrine Marie Johansdatter g.m. en kromand i Bjerre i Jylland
b Mourids Henrik Johansen, kobbersmedesvend
c Christence Johansdatter
d Offe Johansen, pottemager i Horsens, død. 1B:
1 en datter
e Henrik Johansen, urmager i Holstebro
f Anne Johanne Johansdatter på Stensballegård i Jylland.
2) søster Anne Sofie Højer i København.

625    Peder Olufsen i Stege. 12.3.1807, fol.598.
E: Dorthe Esbensdatter. LV: H. P. Hansen, købmand. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Frederik C. Theisen.

626    Marie Christensdatter i Stege. 17.3.1807, fol.598.
E: Christoffer Martinsen, hestemøller. B:
1) Anne Magdalene Christoffersdatter g.m. Anders Olufsen, skomager
2) Christen Christoffersen, skovfoged på Ulfhale
3) Martin Christoffersen, hestemøller
4) Jørgen Christoffersen.

627    Peder Andersen, ugift krambodsvend i Stege. 3.6.1807, fol.601B, 609, 614, 617B.
A:
1) mor Anne Hansdatter i Vordingborg, enke efter Johan Adamsen, murer i København.
Mors første ægteskab med afdødes far Anders Pedersen, tømrer i Vordingborg.
2) bror Hans Andersen 28, brændevinsmand i Vordingborg
3) halvbror Lorents Johansen 25, bødkersvend
4) halvsøster Karen Johansdatter i Vordingborg.

628    Michael Bille Bilsted, apotekerdreng i Stege. 25.8.1807, fol.604B, næste protokol fol.8B.
A:
1) far Bilsted, kancelliråd i København.

629    Niels Henrik Groth, toldbetjent i Stege. 26.10.1807, fol.605, 612.
E: Hedvig Rebekka. LV: Mouridsen på Tugthuset. B:
1) Gustave Valentine Nielsdatter Groth
2) Johan Peder Alexander Nielsen Groth 3.
FM: Frederik Ladhoff, glarmester.

630    Peder Mads Mogensen, tømrer i Stege. 6.11.1807, fol.608, 611.
E: Bodil Cathrine Nikolajsdatter. LV: Ernst Breitenstein, der ægter enken. B:
1) Ellen Johanne Mogensen 6.
FM:
1 morfar Nikolaj Olufsen, bødker
2 morbror Niels Nikolajsen bødker.
Desuden nævnes enkens svoger Niels Jensen, skomager.

631    Jens Andersen, brændevinskarl i Stege. 25.11.1807, fol.608B, 610B.
E: Cathrine Marie Andersdatter. LV: Hans Hjort, urmager. B:
1) Johannes Andreas Jensen 25, skolelærer i Keldby
2) Jørgen Jensen 22, møllersvend i Præstø
3) Karen Kirstine Jensdatter
4) Mette Dorthe Jensdatter.

632    Mette Margrethe Hansdatter, ugift i Stege, der døde 28.1.1808, fol.612B, næste protokol fol.7B.
Uden ægteskab B:
1) Martha Arentsdatter.
FM: født værge Johan Hansen Høj i Udby.

633    Saxe Jørgensen i Stege. 1.2.1808, fol.613.
E: Marie [Kirstine] Hansdatter. LV: Laurids Peder Arentsen. B:
1) Jørgen Saxesen 10.
FM: Lydik Spur.

634    Laurids Nielsen Groth i Stege, der døde 2.2.1808, fol.613.
B:
1) Hemming Lauridsen.

635    Knud Hemmingsen i Stege. 29.3.1808, fol.614B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Morten Jensen i Stubberup. A:
1) far Hemming Olufsen, sognefoged i Nørre Vestud.

636    Anne Jensdatter i Stege. 21.5.1808, fol.617B, 619B.
E: Niels Hansen i Nybølle, næste protokol fol.9. B:
1) Jens Nielsen 14
2) Henrik Nielsen 12.

637    Hemming Nielsen Raae, brændevinsmand i Stege. 8.7.1808, fol.619B, næste protokol fol.1, 16B, 18B, 20B, 22, 29.
E: Anne Marie Habs på Bogø, separeret. B:
1) Karen Kirstine Hemmingsdatter g.m. Christian Rasmussen i Tostenæs
2) Anne Margrethe Hemmingsdatter g.m. Jørgen Jensen i Askeby
3) Niels Peder Hemmingsen 17.Stege Byfoged
Skifteprotokol
1808-1816
(Her: 1808-1814)638    Abel Charisius Friedenreich, ugift [sekretær] i Stege. 10.8.1808, fol.4, 5B, 24B, 26B, 33, 38B, 43B, 54, 56, 47B, 54, 56, 59B.
A:
00) bedsteforældre [Christoffer Didrik Johansen Friedenreich, præst i Ålborg Budolfi, skifte Ålborg bisp11.9.1726 lbnr.330 og anden hustru Abigael Marie Jensdatter Kuur]
0) forældre [Daniel Friedenreich i Nyborg, død 8.9.1789 og Anne Dorthe Pedersdatter, død 23.11.1790]
1) søster Anne Frederikke Caloria Friedenreich i Ålborg, [døbt Nyborg 30.10.1749]
2) søster Christiane Friedenreich g.m. Nikolaj Severin Wedel, toldkasserer i Nibe
3) søster Else Friedenreich i Nyborg.
Desuden nævnes Christoffer Hage, købmand i Stege som beslægtet. (Sml.lbnr.532).
[Afdøde født Nyborg 17.6.1748].
Litteratur: Begravede på Nyborg kirkegårde. Af F. Crone i: Personalhistorisk Tidsskrift 1887 side 46-61. Heri side 48: Daniel Friedenreich.

639    Johan Nielsen, matros fra Åbenrå, der døde i Stege. 6.12.1808, fol.9B.
A:
1) far Johan Nielsen i Åbenrå.

640    Rasmus Olufsen, avlsbruger i Stege, der døde 4.2.1809, fol.13B, 15B, 72B, 77.
E: Johanne Jensdatter Højer. LV: Jens Hansen Juul. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter g.m. Jørgen Juul ved Sarpør-korpset
2) Martha Cathrine Hansdatter g.m. Oluf Hemmingsen i Stege
3) Anne Kirstine Hansdatter 21, i Koster Færgegård
4) Bodil Cathrine Hansdatter 19, der ægter Jens Christian Brønderslev.
Bevilling til uskiftet bo af 6.3.1809.

641    Maren Hansdatter Holm, ugift tjenestepige, der døde i Stege. 5.4.1809, fol.14B, 23B, 31B.
A:
1) søster Sidse Hansdatter Holm 33, i Hovedskov
2) bror Laurids Hansen Holm i Tjørnemarke
3) bror Niels Hansen Holm 28
4) halvbror Laurids Hansen Holm 21, i Svensmarke
5) halvbror Hans Jørgen Hansen Holm 18, i Bussemark.

642    Peder Jørgensen, spisemester og portner i Stege Tugthus, [begravet 27.2.1809], fol.16.
E: Mette.
Bevilling til uskiftet bo af 6.3.1809.

643    Marie Knudsdatter i Stege. 4.6.1809, fol.18, 28.
Enke efter Thomas Scherning, kandestøber. B:
1) Frederik Scherning 60, kandestøber
2) Niels Ursin Scherning 50, skolelærer i Vester Kippinge på Falster
3) Mette Dorthe Scherning 48, enke efter Christen Jensen Holm, møller i Nykøbing Falster
4) Peder Scherning 46, kandestøber i Stege.

644    Anne Kirstine Nielsdatter i Stege, der døde 9.7.1809, fol.19, 25B, 27B.
E: Johan Rheinlænder, garver. B:
5) Elisabeth Johansdatter 5
6) Marie Johansdatter 2
7) Christoffer Johansen 14 dage.
Første ægteskab med [Christoffer Schmidt Reerslev, skifte 28.4.1804 lbnr.577]. B:
1) Benedikte Kirstine Rasmusdatter 12
2) Rasmus Christoffersen 11
3) Hans Henrik Rasmussen 10
4) Anne Cathrine Rasmusdatter 8.
FM: Christian Brandt, stadsmusikant og organist.

645    Johanne Margrethe Ovesdatter i Stege. 20.8.1809, fol.21, 24, 32.
Enke efter Claus Christensen, skipper, [skifte 4.6.1805 lbnr.594]. B:
1) Regine Clausdatter g.m. Christen Hansen, matros
2) Bodil Cathrine Clausdatter 24, i København
3) Magnus Clausen 20.
FM: Laurids Jensen, skomager.

646    Hans Lange, skipper i Stege, der døde 18.9.1809, fol.21B, 22B.
E: Johanne Kirstine. LV: Christoffer Hage, købmand. B:
1) Petra Cathrine Hansdatter 12
2) Karen Marie Hansdatter 10.
FM: Thidemann.
Bevilling til uskiftet bo af 4.10.1809.

647    Christoffer Martinsen, hestemøller i Stege. 23.11.1809, fol.22B.
Enkemand efter [Marie Christensdatter, skifte 17.3.1807 lbnr.626]. B:
1) Anne Magdalene Christoffersdatter g.m. Anders Olufsen, skomager
2) Christen Christoffersen 48, skovfoged på Ulfhale
3) Martin Christoffersen 40, hestemøller
4) Jørgen Christoffersen 29.

648    Christian Pedersen Lange, aktør, i Stege Teglhus. 30.11.1809, fol.25.
E: Agnethe. B:
1) Carl Christiansen Lange, farer til søs
2) Christian Christiansen Lange, farer til søs
3) Andrea Christiansdatter lange g.m. distriktskirurg i Tønningen.

649    Anne Kirstine Pedersdatter i Stege. 7.12.1809, fol.27.
E: Asmus Asmussen, snedker. B:
1) Anne Cathrine Asmusdatter 34
2) Laurids Peder Asmussen 31, snedker
3) Asmus Asmussen 29.

650    Cathrine Marie Sandberg i Stege. 13.1.1810, fol.36, 52B, 56B.
E: Hans Røed, vægter. B:
Peder Hansen 26
2) Else Hansdatter 24, g.m. Hans Henrik Madsen
3) Hemming Hansen 18.

651    Jens Christian Broholm, rebslager i Stege, der er bortrejst for et år siden. 2.2.1810, fol.36B, 50B, 55B.
Enkemand efter [Sidse Cathrine Olufsdatter, skifte 30.9.1806 lbnr.615]. B:
1) Kirstine Elisabeth Jensdatter 22, i Keldby
2) Johan Christoffer Jensen 19
3) Else Sofie Jensdatter 15.
FM: Ib Olufsen, skomager.

652    Karen Jensdatter i Stege. 22.2.1810, fol.38, 47B.
E: Laurids Hansen Røed, barber. B:
1) Anne Jørgensdatter g.m. Jens Sandersen, skrædder i Tostenæs
2) Cathrine Jørgensdatter 27, g.m. Hans Christoffersen på Sukkerraffinaderiet i København.

653    Anne Marie [Lauridsdatter] i Stege, der døde 17.4.1810, fol.41B, 51, 54B.
Enke efter Christen Andersen Bryde, lods, [skifte 27.10.1778 lbnr.325]. B:
1) Laurids Christensen Bryde 54, matros i København
2) Holger Christensen Bryde 59, matros i København
3) Mads Christensen Bryde 44, på stedet
4) Karen Dorthe Christensdatter Bryde g.m. en spækhøker i København.

654    Henrik Pedersen, avlsmand i Stege. 17.4.1810, fol.42.
E: Mette Jepsdatter. LV: Johan Jacob Hildebrandt, købmand. B:
1) Peder Henriksen 40
2) Jens Henriksen 37, hyrekusk i København.
Afdøde døde 26.3.12810.

655    Hemming Hansen Bille, daglejer i Stege. 24.4.1810, fol.42, 51B, 55.
E: Karen Nielsdatter. LV: svoger Niels Johansen, skomager. A:
1) søster Johanne Magdalene Hansdatter
2) søster Maren Hansdatter g.m. Laurids Rasmussen i Østermark
3) halvbror Laurids Bille, reservevægter
4) halvsøster Bodil Cathrine Hansdatter g.m. Jacob Høj i Frenderup.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Nielsen i Råbylille.

656    Peder Andersen, skrædder i Stege. 25.5.1810, fol.42B, 46.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Jensen, skomager. B:
1) Anders Pedersen 7
2) Laurids Pedersen 5
3) Søren Pedersen 2.
FM: Hans Pedersen. smed.

657    Niels Pedersen i Stege. 19.8.1810, fol.45.
E: Dorthe Spur.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1810.

658    Adolf Frederik Schneider, underofficer i Stege. 10.9.1810, fol.45B, 52B, 57, 95.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.9.1810.

659    Jens Knøfler, slagter i Stege. 24.10.1810, fol.48B, 68B, 71B, 75, 76, 77B.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: søsters mand Jeppe Jacobsen i Vollerup [i Fanefjord sogn]. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 14
2) Karen Kirstine Jensdatter 10
3) Bodil Kirstine Jensdatter 7
4) Niels Jensen 6
5) Mette Kirstine Jensdatter 3
6) Marie Kirstine Jensdatter, født efter fars død.
FM: farfar Jacob Knøfler i Landsled [i Keldby sogn].

660    Peder Lassen, matros, der døde i Stege. 25.10.1810, fol.50, 52, 56, 96B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Skåne og indrulleret matros i Flensborg.

661    Poul Andersen, brændevinskarl i Stege. 20.11.1810, fol.53B.
Enkemand. B:
1) Kirsten Poulsdatter g.m. Søren Skov
2) Mette Poulsdatter
3) Maren Poulsdatter
4) Ellen Poulsdatter.
Afdøde døde 19.11.1810.

662    Bodil Christoffersdatter i Stege. 10.1.1811, fol.58B, 84.
E: Poul Hansen, skomager. B:
1) Ingeborg Kirstine Poulsdatter g.m. [Martin Clausen] Wulf, snedker
2) Christoffer Poulsen 28
3) Hans Jørgen Poulsen 25, glarmester i Vordingborg
4) Mette Elisabeth Poulsdatter 23, der ægter Niel Albertsen
5) Peder Poulsen 18.

663    Peder Calovius Wadschier, toldbetjent i Stege, der døde 4.3.1811, fol.61B, 79, 93, 142B.
A:
0) forældre [Christian Frederik Wadschier, professor i København, [skifte København Hof- og Stadsret 9.11.1779 lbnr.143] og Christiane Agnethe Johansdatter Friedenreich, død 27.3.1774]
1) søster Johanne Frederikke Wadschier, enke efter Peder Goische Hage
2) bror Thøger Løwenbalch Wadschier, kaptajn i København
3) søster [Benedikte Erika] Thomasine Wadschier g.m. [Johan Jacob Johansen] Kirchheiner, præst på Fejø
4) bror Immanuel Wadschier, kaptajn
5) søster Severine Wadschier g.m. West, tømrer i København.
(Sml. lbnr.532).

664    Karen Hyltoft i Stege. 4.3.1811, fol.62.
E: Hans Jørgen Niemann.
Hendes B:
1) Gerhard Christian Tiedemann 27.

665    Christian Staal, musikantsvend i Stege. 18.2.1811, fol.62, 64.
E: Martha Marie. LV: Poul Hansen, skomager. B:
1) Christian Peder Staal 4.
FM: Christian Poulsen, skomager.
Afdøde døde 15.2.1811.

666    Marie Hansdatter i Stege. 28.3.1811, fol.62B, 86B.
E: Hans Pedersen, købmand. B:
1) Hans Peder Hansen 3
2) Anne Cathrine Hansdatter 2
3) Bodil Kirstine Hansdatter 3 mdr, der døde.
FM: Tiedemann, købmand.

667    Rasmus Houmann, toldbetjent i Stege, der døde 2.4.1811, fol.63B, 88.
E: Mette Marie Christensdatter. LV: Christian Jensen, skrædder. B:
2) Johanne Marie Rasmusdatter 16
3) Margrethe Charlotte Rasmusdatter 7.
FM: Hans Peder Johansen, hårskærer.
Første ægteskab med Johanne Kirstine Nielsdatter. B:
1) Mette Kirstine Rasmusdatter g.m. Jens Myhlendorph, kaperkaptajn i København.

668    Bent Rasmussen Freerslev, artillerist i Stege. 23.4.1811, fol.67, 90B, 94B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.4.1811.

669    Christen Christensen Mammen, soldat i Stege, der døde 1.5.1811, fol.67B, 89.
Arvinger kendes ikke.

670    Peder Jacobsen, soldat i Stege, der døde 2.5.1811, fol.67B, 89.
Arvinger kendes ikke.

671    Søren Jensen Suldrup, soldat i Stege, der døde 7.5.1811, fol.69B, 89B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Suldrup i Ålborg amt.

672    Bertel Bøhm, musketer i Stege. 25.5.1811, fol.70, 90B.
Arvinger kendes ikke.

673    Johan Vilhelm Ekmann, musketer i Stege. 20.5.1811, fol.70B, 94.
Arvinger kendes ikke.

674    Christoffer Kuntz, bortrømt musketer i Stege. 25.5.1811, fol.70B, 91B.
Arvinger kendes ikke.

675    Peder Steffensen, bortrømt musketer i Stege. 25.5.1811, fol.71, 91.
Arvinger kendes ikke.

676    Søren Andersen Lundgaard, soldat i Stege, der døde 13.6.1811, fol.72, 90.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Lundgård i Rostrup sogn i Ålborg amt.

677    Margrethe Nielsdatter i Stege. 3.8.1811, fol.76.
E: Johannes Madsen. B:
1) Niels Johansen 30, skomager
2) Mads Johansen 29, skrædder.

678    Jørgen Schiøtt, postmester i Stege. 14.8.1811, fol.76B, 187.
E: Karen. LV: Jørgensen, justitsråd. B:
1) Mogens Schiøtt 36, uvist hvor
2) Laurids Schiøtt 35, urtekræmmer i København
3) Mathias Schiøtt 33, uvist hvor
4) Johannes Schiøtt 30, uvist hvor
5) Søren Schiøtt 28, lærer på Kadetakademiet i København
6) Niels Schiøtt 21
7) Cathrine Schiøtt.
Afdøde døde 15.7.1811.

679    Cecilie i Stege. 20.8.1811, fol.79, 81.
Enke efter Højer. B:
1) Christian Højer 37, købmand i Nakskov
2) Jacob Højer, artilleriofficer i Nakskov
3) Engelke Højer g.m. Oluf Andersen, købmand i Stege.

680    Anne Marie [Hansdatter] i Stege. 23.9.1811, fol.79B, 85B.
E: Peder Jepsen, skipper. B:
3) Iver Jephard Jepsen 6.
Første ægteskab med [Henrik Nielsen, skifte 30.8.1805 lbnr.599]. B:
1) Mette Marie Nielsen
2) Niels Nielsen 12
FM: Claus Hansen, skipper.

681    Inger Marie Pedersdatter i Stege. 30.10.1811, fol.85, 87B.
E: Mads Jensen, brændevinskarl.
Første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 6.11.1795 lbnr.505]. B:
1) Maren Hansdatter, gift i København
2) Karen Hansdatter i København.
Født værge Hans Pedersen Spur.

682    Anne Kirstine i Stege. 9.12.1811, fol.92B.
Enke efter Mogens Jensen Brandt, skipper. B:
1) Christian Brandt, stadsmusikant og organist
2) Anne Kirstine Brandt i København.

683    Jørgen Pedersen, skrædder og formand for markvæsenet i Stege, der døde 24.12.1811, fol.92B, 97, 99, 134, 185, 212.
E: Anne Mortensdatter. LV: Laurids Jensen. B:
1) Ellen Kirstine Jørgensdatter.
FM: Niels Brandt, skrædder.

684    Claus Hansen, skipper i Stege, der døde 16.1.1812, fol.96B, 100, 101.
E: Mette Marie Rasmusdatter. LV: Frelle Frelsen, toldbetjent. B:
1) Hans Peder Hansen 40, i Bergen i Norge
2) [Anne Marie Hansdatter, skifte 23.9.1811 lbnr.680]. Første ægteskab med Henrik Nielsen, [skifte 30.8.1805 lbnr.599]. B:
1) Mette Marie Nielsen
2) Niels Nielsen 12.
[Anne Marie Hansdatters] andet ægteskab med Peder Jepsen, skipper. B:
3) Iver Jephard Jepsen.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1812.

685    Christine Dorthe Skjern, ugift i Stege. 30.1.1812, fol.98B, 186.
A:
0) forældre [Hans Christian Nielsen Skjern, præst i Halsted og Avnede, død 21.7.1764 og Cathrine Margrethe Berntsdatter Suhr, død i Maribo, skifte Musse herred gejstlig 2.7.1791 lbnr.244]
1) bror Niels Skjern, præst i Halsted og Avnede
2) bror Johan Frederik Skjern, oberstløjtnant, død. 3B:
a Christian Skjern 26
b Niels Skjern 20
c Amalie Skjern 17
3) bror Bernhard Skjern, overkrigskommissær i Slesvig, død. 5B:
a Christian Skjern, kaptajn
b Dorthe Skjern 15
c Frederikke Skjern 14
d Ida Skjern 10
e Henrik Skjern 8
4) bror Jens Frederik Skjern 50, på Linderumgård [i Ugilt sogn] i Jylland.
Afdøde døde 29.1.1812.

686    Niels Nielsen Kællingtand, soldat i Stege, der døde 30.3.1812, fol.99B, 125B, 140.
Arvinger kendes ikke.

687    Christen Poulsen Ølstrup, soldat i Stege, der døde 12.4.1812, fol.100B, 127B.
Arvinger kendes ikke.

688    Hans Sørensen Øster Hjermitslev, soldat i Stege. 16.4.1812, fol.101, 128.
Arvinger kendes ikke.

689    Søren Nielsen Gravlev, soldat i Stege. 19.4.1812, fol.101B, 128B.
Arvinger kendes ikke.

690    Anne Kirstine Jørgensdatter i Stege. 1.5.1812, fol.102, 132B.
E: Bertel Lydiksen, skrædder. B:
1) Anders Bertelsen 19
2) Marie Kirstine Bertelsdatter 14
3) Niels Bertelsen 12
4) Cathrine Bertelsdatter 9
5) Karen Marie Bertelsdatter 7
6) Hans Peder Bertelsen 4.
Afdøde døde 12.2.1812.

691    Maren Rasmusdatter i Stege. 2.5.1812, fol.103, 143B.
E: Laurids Nielsen Bille. A:
1) bror Jens Rasmussen, avlsmand i Stege
2) bror Laurids Rasmussen i Udby
3) bror Anders Rasmussen i Udby
4) søster Malene Rasmusdatter g.m. Christen Christensen i Stege
5) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Hans Jørgensen i Lendemarke.

692    Carl Vilhelm Mouridsen i Stege. 4.5.1812, fol.103B, 105, 106B.
E: Christine Holm. LV: Niels Albertsen.
Testamente af 12.12.1803.
Afdøde døde 3.5.1812.

693    Simon Lauridsen Møller, toldkasserer og postmester i Stege, der døde 17.5.1812, fol.103B, 112, 115B, 115B.
E: Cathrine Kirstine Schmidt. LV: Christoffer Hage, købmand. B:
1) Mette Elisabeth Regine Møller g.m. Krop, kirurg ved Hamborg
2) Ditte Magdalene Møller g.m. Edvard Hincheldey
3) Ludvig Møller 28
4) Andreas Christoffer Møller 24, månedsløjtnant
5) Anne Marie Møller 23
6) Bolette Margrethe Møller 19
7) Frederik Christian Møller 18
8) Markus Møller 15
9) Caroline Petrea Møller 14.

694    Sidse Hansdatter, ugift i Stege. 26.5.1812, fol.105B, 110B, 117B.
A:
1) mor Anne Mikkelsdatter i Sømarke
2) søster Maren Hansdatter 56, i Sømarke
3) søster Anne Kirstine Hansdatter 41.

695    Karen Hansdatter i Stege. 2.6.1812, fol.106.
E: Jens Hemmingsen, (Hemmesen), daglejer. B:
1) Sidse Jensdatter.

696    Laurids Jensen Brøndum, soldat i Stege, der døde 4.6.1812, fol.107, 129.
Afdøde var født i Store Brøndum sogn i Ålborg amt og efterlader sin mor samme sted.

697    Christen Jensen Sønder1ev, soldat i Stege. der døde 6.6.1812, fol.107B, 129B, 140B, 150B, 179B.
Arvinger kendes ikke.

698    Frederik Pilgaard., artillerikusk i Stege, der døde 9.6.1812, fol.108, 108B, 127B.
Afdøde kom fra Smøl under Gråsten gods.

699    Mads Sørensen i Stege. 10.6.1812, fol.108B.
B:
1) Søren Madsen.

700    Thyge Nielsen Vaarst, afskediget soldat i Stege, der døde 11.6.1812, fol.109, 130, 141, 151, 177.
Afdøde efterlader sin mor, nu g.m. Søren Nielsen Østergaard i Vårst i Gunderup sogn i Ålborg amt.

701    Søren Christensen Manna, soldat i Stege. 20.6.1812, fol.109B, 127.
A:
1) far Christen Christensen i Manna.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Anders Christensen Manna, soldat
2) afdødes søster Anne Marie Christensdatter 20, hos forældrene i Manna.

702    Jens Poulsen Nørholm, soldat i Stege. 24.6.1812, fol.110, 125B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Nørholm sogn i Ålborg sogn.

703    Rasmus Hansen, daglejer i Stege, der døde 10.7.1812, fol.111B, 131B, 137.
A:
1) søster Anne Cathrine Hansdatter, enke i Magleby.

704    Mette Marie Rasmusdatter, der døde 15.7.1812, fol.112, 113, 132, 137B, 141B.
Enke efter Claus Hansen, skipper, [skifte 16.1.1812 lbnr.684]. B:
1) Hans Peder Hansen 40, i Bergen i Norge
2) Anne Marie Hansdatter, [skifte 23.9.1811 lbnr.680]. Første ægteskab med Henrik Nielsen, [skifte 30.8.1805 lbnr.599]. B:
a Mette Marie Nielsen 15
b Niels Nielsen 13.
[Anne Marie Hansdatters] andet ægteskab med Peder Jepsen, skipper. B:
c Iver Jephard Jepsen 6.

705    Anders Lauridsen Assendrup, soldat i Stege. 16.7.1812, fol.112B, 130B, 141, 151, 178.
A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Christensen Sønderlev, artillerist i Løkken i Furreby sogn
2) søster Else Lauridsdatter i Løkken.
Afdøde var født i Assendrup i Vrensted sogn i Hjørring amt.

706    Carsten Bomholt, kramboddreng i Stege, der døde 22.7.1812, fol.115, 136B, 148, 179, 205.
A:
1) mor Johanne Marianne Samsø g.m. Jørgen Nørgaard, købmand i Ålborg.
Mors første ægteskab med [Mads Bertelsen Bomholt i Ålborg, begravet Ålborg Vor Frue 23.1.1808]
2) bror Christian Bomholt 11
3) bror Thomas Bomholt 10
4) søster Dorthe Bomholt
5) søster Ingeborg Bomholt
6) søster Madsine [Bartholine] Bomholt.

707    Christian Martin Birkholdt prokurator i Stege. 23.7.1812, fol.115B.
E: Inger Marie Schmidt. LV: Niels Albertsen, kæmner.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1812.

708    Albert Riber, bagersvend i Stege. 2.8.1812, fol.116B, 120, 155, 157, 181, 188B.
A:
1) bror Hans Drejer Riber, uvist hvor
2) bror Johanne Riber i Dyrlev [i Beldringe sogn] ved Vordingborg
3) bror Timoteus Riber, skolelærer i Knudsby ved Vordingborg
4) bror Adam Riber, uvist hvor.

709    Nikolaj Haagensen, toldbetjent i Stege, der døde 4.8.1812, fol.116B, 119, 122.
A:
1) far Haagen Olufsen i København.

710    Peder Christensen Hylleberg, soldat i Stege. 7.8.1812, fol.118B, 126B.
A:
1) bror Christen Christensen i Hylleberg sogn i Ålborg amt
2) søster Anne Christensdatter g.m. Oluf Christensen i Ranum i Bjørnsholm sogn
3) søster Maren Christensdatter, uvist hvor
4) søster Anne Marie Christensdatter.

711    Anne Cathrine Hansdatter, ugift i Stege. 15.8.1812, fol.121, 121B.
A:
1) far Hans Nielsen hjulmand i Svensmarke.

712    Peder Jepsen, skipper i Stege. 16.8.1812, fol.121, 123, 138B, 152B, 158B.
Enkemand efter [Anne Marie Hansdatter, skifte 23.9.1811 lbnr.680]. B:
3) Iver Jephard Jepsen 7.
FM: Oluf Brandt, skipper.

713    Anders Nielsen Torsted, soldat i Stege. 9.9.1812, fol.122B, 149.
A:
1) far [stedfar?] Poul Byrissen i Torsted i Årestrup sogn i Ålborg amt.

714    Nikolaj Pihl, snedker i Stege, der døde 23.9.1812, fol.123, 135, 138, 146B.
E:Sidse [Michaelsdatter]. LV: [Martin Clausen] Wulf, snedker. B:
4) Peder Michael Nikolajsen 18½, i Præstø.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Lauridsdatter, skifte 23.1.1793 lbnr.479]. B:
1) Anne Frederikke Nikolajsdatter, der ægter Jens Olufsen på Nyord
2) Cathrine Elisabeth Nikolajsdatter g.m. Johan Frederik Zarou, skrædder i København
3) Bodil Kirstine Nikolajsdatter.

715    Louise Carlsdatter i Stege. 28.9.1812, fol.131.
E: Laurids Andersen Bille.
Afdøde efterlader en svag datter.

716    Jens Joensen Franck, snedker i Stege. 28.9.1812, fol.131.
E: Maren Andersdatter. B:
1) en datter g.m. Oluf Johansen Wenniche i Strandhuset på Ulfhale
2) [Anne Jensdatter] g.m. Niels Nikolajsen, bødker
3) Anders Jensen 30, matros på Holmen i København.

717    Oluf Jensen Skov, skarpskytte i Stege. 6.10.1812, fol.134, 151B, 154B.
A:
1) bror Niels Jensen Skov på Ulfhale
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Jens Rasmussen Hincheldey i Stege
3) søster Karen Jensdatter g.m. Knud Andersen på Ulfhale
4) søster Anne Jensdatter i København.

718    Peder Lind, pensionist i Stege, der døde 7.10.1812, fol.134, 152, 165, 166B.
E: Mette Cathrine. LV: Morten Hansen, skomager. B:
1) Kirsten Pedersdatter.
FM: Laurids Lauridsen Hintze, snedker.

719    Gustav Adolf Stanley, artillerikaptajn i Stege. 5.12.1812, fol.144, 153, 156B, 160B, 163B, 168, 183, 191, 197B.
A:
1) far Stanley, professor.
Desuden nævnes afdødes halvbror Mastrup, postmester i Hirschholm.

720    Oluf Jacobsen, artillerist i Stege. 15.12.1812, fol.145, 182.
Arvinger kendes ikke.

721    Anne Mette Knudsdatter i Stege. 21.12.1812, fol.145B.
E: Jens Didriksen, daglejer. B:
1) Jens Peder Jensen 1.

722    Anne Nielsdatter Hauge i Stege. 23.12.1812, fol.146, 165B, 180, 203B.
Afdøde skal efterlade en søn i England.

723    Maren Andersdatter i Stege, der døde 24.12.1812, fol.148, 174.
B:
1) Henning Schierning 24.
FM: Hans Bjerregaard.

724    Niels Pedersen Raadved, stykkusk i Det kongelige Artillerikorps i Stege. 25.12.1812, fol.148B, 276.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Rådved i Hansted sogn i Århus amt.

725    Jochum Christoffer Schütz, skuespiller i Stege. 4.3.1813, fol.155B, 181B.
Afdøde skal efterlade 2 brødre.
Afdøde var født i Treptau an der Rega i Preussen.

726    Hans Pedersen Røed, vægter i Stege, der døde 6.3.1813, fol.156, 184B, 210B.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen Røed i Gundslevmagle på Falster
2) Anne Cathrine Hansdatter, død. 1B:
a Else Cathrine Winther 21, g.m. Poul Olufsen Skjern i København.
Af andet ægteskab B:
3) Else Hansdatter g.m. Hans Henrik Madsen
4) Peder Hansen 30., hattemager
5) Hemming Hansen 23, skomager.

727    Oluf Jensen, skipper i Stege. 13.4.1813, fol.156B, 166.
E: Maren Rasmusdatter. B:
2) Rasmus Olufsen 32, skipper
3) Peder Olufsen 23
4) Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Lauridsen, overkanoner i Nyboder i København
5) Sidse Olufsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Søren Olufsen 50, skipper.
Afdøde døde 11.3.1813.

728    Oluf Rasmussen, daglejer i Stege. 2.5.1813, fol.157B, 174B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Hans Arvesen, daglejer. B:
1) Esther Olufsdatter g.m. Jochum Hansen.
Afdøde døde 1.5.1813.

729    Hans Jørgen Christiansen Damme, artillerist i Stege. 8.5.1813, fol.158, 182B.
A:
1) søster [Malene Christiansdatter] g.m. Niels Nauer, vægter
2) søster Ellen Hansdatter g.m. Jørgen Bille, daglejer
3) søster Mette Cathrine Hansdatter g.m. Laurids Rasmussen i Damme
4) halvbror Sander Christiansen på Bogø
5) halvbror Hans Jørgen Christiansen i Lille Damme
6) halvsøster Else Christiansdatter, enke efter Niels Rasmussen, snedker i Næstved.

730    Kirsten Andersdatter i Stege. 4.6.1813, fol.161B, 175.
Enke efter Laurids Martinussen, [skifte 24.5.1800 lbnr.549]. B:
1) Martin Lauridsen 45, matros i København
2) Marie Lauridsdatter g.m. Christian Poulsen, handskemager
3) Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen, kornmåler.

731    Bente Marie Andersdatter i Stege. 9.6.1813, fol.161B, 173.
E: Rasmus Augustinussen, væver. B:
1) Anders Rasmussen 25, møllerkarl
2) Bodil Cathrine Rasmusdatter 17
3) Hans Henrik Rasmussen 14.

732    Christen Christensen Siem, soldat i Stege. 6.7.1813, fol.162, 180B, 207.
Arvinger angives ikke.

733    Maren Nielsdatter, indsat i Stege Tugthus. 13.7.1813, fol.162B, 170B, 176, 188B, 191B, 104.
E: Henrik Thuesen, urtekræmmer i København, fraskilt efter bevilling af 25.5.1813. B:
1) Inger Marie Henriksdatter, født 14.9.1796, [døbt København Nikolaj]
2) Morten Henriksen, født 18.9.1798, [døbt København Nikolaj]
3) Christiane Caroline Henriksdatter, født 2.9.1800, [døbt København Nikolaj]
4) Henriette Regine Henriksdatter, født 22.4.1804, [døbt København Nikolaj]
5) Laurids Valdemar Henriksen, født 16.12.1808, [døbt København Garnison]
6) Carl August Henriksen, født 14.12.1809, [døbt København Garnison]
7) Henrik Henriksen, født 8.12.1811.

734    Johan Weber, sergent i Stege, der døde 29.7.1813, fol.163B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Anne Johansdatter 10
2) Peder Johansen 8
3) Karen Johansdatter 6
4) Mogens Johansdatter 2½.

735    Niels Jensen Frejlev, soldat i Stege. 27.8.1813, fol.164B, 178B.
Arvinger angives ikke.

736    Johan Mathias Ferdinand Seitz, oboist i Stege. 18.9.1813, fol.107B, 169B, 183B.
E: Christence. LV: Niels Albertsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Potsdam i Preussen.

737    Peder Sørensen Lyngby, matros i Stege. 6.10.1813, fol.169, 179B, 208B.
Arvinger angives ikke.

738    Niels Madsen Dollerup, musketer i Stege. 14.11.1813, fol.171B, 177B.
Arvinger angives ikke.

739    Laurids Saltum, musketer i Stege. 17.11.1813, fol.171B, 176B.
Arvinger angives ikke.

740    Hans Nielsen Munch, daglejer i Stege. 20.11.1813, fol.172, 186.
Enkemand. B:
1) Niels Hansen 25
2) Karen Hansdatter 17
3) Anne Elisabeth Hansdatter 9.
FM: farbror Peder Nielsen Munch i Råbylille.

741    Hans Hansen Møller, brændevinsbrænder i Stege. Samfrændeskifte 28.3.1814, fol.172B, 189B, 192.
E: Mette Christiansdatter. LV: Jens Olufsen Lund, skrædder. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 18
2) Dorthe Marie Hansdatter 14
3) Bodil Kirstine Hansdatter 11
4) Vilhelmine Caroline Hansdatter 8
5) Hanne Sofie Hansdatter 6
6) Peder Valentin Hansen 5.
FM:
1 fars svoger Anders Lauridsen
2 Niels Adolf Madsen, murer.

742    Christen Andersen Vetterløse, artillerist i Stege. 16.1.1814, fol.188, 208.
Arvinger angives ikke.

743    Peder Jensen Arup, soldat i Stege. 1.3.1814, fol.190, 269.
Afdøde var født i Torslev sogn i Hjørring amt.

744    Peder Jensen, soldat i Stege. 9.3.1814, fol.190B, 209B.
Afdøde var født i Ørslev i Maribo amt.

745    Theisen i Stege. 13.3.1814, fol.191.
Arvinger angives ikke.
Afdøde bar født i Kassel i Hessen.

746    Hans Madsen, daglejer i Stege. 16.4.1814, fol.193B, 204.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Lindhard, toldbetjent. B:
1) Mads Hansen 30, skrædder
2) Bodil Hansdatter 24.

747    Karen Jensdatter i Stege. 4.6.1814, fol.195B, 202B.
E: Anders Jørgensen, slagter. B:
1) Jens Andersen 16.

748    Jørgen Pedersen Stauning, præst i Stege. 1.8.1814, fol.195B, 201, 213, 225, 245, 259B.
Enkemand efter Anne Kirstine Bille, samfrændeskifte 21.9.1809. B:
4) Jens Bille Stauning 11
5) Jørgen Stauning 9
6) Marianne Julie Stauning 8.
FM: fars svoger Nikolaj Bille til Randrup [i Vinkel sogn].
Første ægteskab med [Anna Kirstine Mortensdatter Kirketerp, død 10.8.88]. B:
1) Jacobine [Frederikke Antoinette] Stauning g.m. [Andreas Sørensen] Boye, kapellan i Stege
2) Seden Stauning, kompagnikirurg
3) Anne Elisabeth Stauning, død, var g.m. Hans Arrebo Gram, købmand i Nykøbing Falster. 2B:
a Frederik Hansen
b Anne Sofie Hansdatter.
[Andet ægteskab med Anne Olufsdatter Hulegaard, død 19.4.94. Hendes første ægteskab med Andreas Samsing Mathiassen Fibiger, præst i Fanefjord, skifte Mønbo herred gejstlig 2.6.1788 lbnr.140].
[Tredje ægteskab med Anne Elisabeth Poulsdatter Danchel, død 10.4.96].

749    Kirsten Hansdatter, ugift tjenestepige i Stege. 25.10.1814, fol.200B.
A:
1) Hans Terkildsen på Bogø.

SLUT