Erik Brejls hjemmeside

Start

Stauning kirke

red Stauning epitafium
Billede af hele epitafiet i Stauning kirke
red Stauning epitafium
Giveren af epitafiet i Stauning kirke
red Stauning epitafium
Navnene på epitafiet i Stauning kirke, venstre halvdel
red Stauning epitafium
Navnene på epitafiet i Stauning kirke, højre halvdel
red Stauning epitafium
Toppen af epitafiet i Stauning kirke
red Stauning alter
Billede af alteret i Stauning kirke
red  Stauning epitafium
Præster på epitafium i Stauning kirke
red Stauning præster
Præster i Stauning sogn

Præstetavlen i Stauning kirke

Øverste rækkes felter
Original

1) Hans Jespersen Ugelbjerg, præst i Ferring *
Margrethe Pedersdatter Hegelund

2) Hans Gregersen Hemmet, præst i Stauning *
Sofie Lavesdatter Stauning*

3) Peder Jørgensen Hegelund, præst i Stauning

4) Lave Hansen Stauning, præst i Møgeltønder *
Anne Jørgensdatter Hegelund
U Pedersdatter Vessel fra Tønder

5) Gregers Hansen, præst i Døstrup *
Mette Andersdatter Ballum

6) Niels Hansen Stauning, præst i Gørding *
Kirsten Jensdatter Haderup

7) Jørgen Pedersen Hegelund født i Stauning *

Mellemste rækkes felter
Original

1) Hans Pedersen Hegelund, præst i Omme *
Lisbeth Andersdatter Gamsted

2) Jep Nielsen Colding, præst i Velling *
Maren Pedersdatter Hegelund

3) Jens Sørensen Saes, præst i Lydum *
Lene Pedersdatter Hegelund

4) Peder Jørgensen Jelling, præst i Stauning *
Anne Pedersdatter Hegelund

5) Jens Nielsen Colding, borger i Ringkøbing *
Malene Pedersdatter Hegelund

6) Oluf Thuesen, borger i Ringkøbing *
Sara Pedersdatter Hegelund

Nederste rækkes felter
Original

1) Salig Hr. Peder Jørgensen Jellings børn og ægtefæller

2) Jørgen Stauning, præst i Grees *
Else Jensdatter

3) Maren Pedersdatter Stauning *
Niels Lindvig og
Mads Kølholt i Horsens

4) Sofie Pedersdatter Stauning *
Oluf Mandix og
Jacob Kruse *

5) Inger Pedersdatter Stauning *
Christen Thott på Låge og
Hiramis Ollifsen, præst i Aael (1644 -1721)

6) Kirsten Pedersdatter Stauning *
Poul Pedersen, præst i Stauning

7) Peder Stauning, præst i Borris *
Sofie Christensdatter Tiim

8) Søren Stauning, præst i Gørding *
Anna Margrethe Lang *

9) Anna Pedersdatter Stauning, ugift.Præstetavlen i Stauning kirke med årstal og henvisning til Wiberg

Øverste rækkes personer

1) Hans Jespersen Ugelbjerg, (1635-1682), præst i Ferring *
2) Margrethe Pedersdatter Hegelund ( -1700), af Stauning W5, (5)

3) Hans Gregersen Hemmet (1603 -1640), præst i Stauning W4 *
4) Sofie Lavesdatter af Stauning W3 *

5) Peder Jørgensen Hegelund, ( -1659), præst i Stauning W5, af Møgeltønder, g.m. fm enke (4)

6) Gregers Hansen, (1639-1685), præst i Døstrup, af Stauning W4, (3) *
7) Mette Andersdatter Ballum, enke efter fm

8) Niels Hansen Stauning, ( -1696) præst i Gørding, af Stauning W4 (3) *
9) Kirsten Jensdatter Haderup

10) Lave Hansen Stauning (1633-1707), præst i Møgeltønder, af Stauning W4 (3) *
11) Anne Jørgensdatter Hegelund ( -1673), af Møgeltønder
12) Ursula Pedersdatter Vessel fra Tønder

13) Jørgen Pedersen Hegelund ( - ) af Stauning W5 (5) *

Mellemste rækkes personer

14) Hans Pedersen Hegelund ( -1684), præst i Sønder Omme, af Stauning W5 (5) *
15) Lisbeth Andersdatter Gamsted

16) Jep Nielsen Colding (1648-1708), præst i Velling *
17) Maren Pedersdatter Hegelund (1652-1701) af Stauning W5 (5)

18) Jens Sørensen (Ravnsø) Saes, præst i Lydum, af Vester Nykirke *
19) Lene Pedersdatter Hegelund, af Stauning W5 (5)

20) Peder Jørgensen Jelling (1639-1684), præst i Stauning W6, af Jelling *
21) Anne Pedersdatter Hegelund, ( -1696), af Stauning W5 (5)

22) Jens Nielsen Colding, borger i Ringkøbing *
23) Malene Pedersdatter Hegelund, af Stauning W5 (5)

24) Oluf Thuesen, borger i Ringkøbing *
25) Sara Pedersdatter Hegelund, af Stauning W5 (5)

Nederste rækkes personer

Salig Hr. Peder Jørgensen Jellings børn og ægtefæller W5A (20)

26) Jørgen Pedersen Stauning (1660-1700), præst i Grejs *
27) Else Jensdatter

28) Maren Pedersdatter Stauning *
29) Niels Lindvig og
30) Mads Kølholt i Horsens

31) Sofie Pedersdatter Stauning *
32) Oluf Mandix og
33) Jacob Kruse *

34) Inger Pedersdatter Stauning ( -1702) *
35) Christen Thott på Låge og
36) Rasmus Olesen, præst i Åle (1644 -1721)

37) Kirsten Pedersdatter Stauning *
38) Poul Pedersen ( -1722), præst i Stauning W7, kom fra Vejle

39) Peder Pedersen Stauning, ( -1722), præst i Borris *
40) Sofie Christensdatter Tim

41) Søren Pedersen Stauning ( -1754), præst i Gørding *
42) Anna Margrethe Knudsdatter Lang, ( -1734) *

(43) Anna Pedersdatter Stauning, ugift.


Stauning præster

Start

1)  Ole Christensen Lønborg? ( -c.1578)

2)  Jacob Sindels ( -c.1600)

3)  Lauge Johannes Odderup, præst i Stauning 1600-1628

4)  Hans Gregersen Hemmet, præst i Stauning 1628-1640, af Hemmet
~ f.d. Sofie Laugesdatter af Stauning. 3B:
 a Lauge Hansen Stauning (1633-1707), præst i Møgeltønder (1659-1707) ~1 Anna Jørgensdatter Hegelund af Møgeltønder, ~2 Ursula Pedersdatter Vessel fra Tønder
 b Niels Hansen Stauning, præst i Gørding Vemb og Bur (1666-1696) ~Kirsten Jensdatter af Haderup
 c Gregers Hansen Stauning (1639-1685), præst i Døstrup (1668-1685) ~Mette Andersdatter fra Ballum

5)  Peder Jørgensen Hegelund (1612-1659), præst i Stauning 1640-1659 af Møgeltønder
~Sofie Laugesdatter af Stauning, enke efter fm. (4). Hun levede 1689, hvor hun var fadder hos præsten i Velling. 8B:
 a Jørgen Pedersen Hegelund, døde formentlig ung og ugift
 b Hans Pedersen Hegelund, præst i Sønder Omme og Hoven, ~Lisbeth Andersdatter fra Gamsted
 c Maren Pedersdatter Hegelund (1652-1701) ~Jeppe Nielsen Colding, præst i Velling i Hind herred (1675-1708) [Kolding studenter 93]
 d Lene Pedersdatter Hegelund ~1 Jens Sørensen Ravnsø, præst i Lydum, død 1677, ~2 successor Laurids Lambertsen Barfoed, død 1681, ~3 successor Christen Lauridsen Bang, fra 1.4.1683 præst i Nørre Nebel og Lydum
 e Anne Pedersdatter Hegelund i Ringkøbing
 f Malene Pedersdatter Hegelund ~Jens Nielsen Colding i Ringkøbing
 g Sara Pedersdatter Hegelund ~Oluf Thuesen
 h Margrethe Pedersdatter Hegelund ~Hans Jespersen Uglbjerg, præst i Ferring

5A)  Peder Jørgensen Jelling (Ribe 1612 -1684), præst i Stauning (1659-1684), af Jelling.
~Anne Pedersdatter Hegelund af Stauning (5) [Bølling herred gejstligt skifte 15.9.1696 lbnr.11]. 8B:
 a Jørgen Pedersen Stauning, præst i Grejs og Sindbjerg (1688-1700) ~ Else Jensdatter Grejs af Grejs-S, [Nørvang herred gejstlig skifte7.2.1717 lbnr.2],  hun ~2 Laurids Hansen Billeskov, præst i Grejs-S
 b Maren Pedersdatter Stauning (-1739)  ~1 Niels Lauridsen Lindvig, forpagter af Alsted i Øster Nykirke sogn (-1689),  ~2 Mads Jørgensen Kølholt i Horsens (-1706)
 c Sofie Pedersdatter Stauning ~1 Oluf Pedersen (Mandix), ~2 Jacob Kruse til Hvolgård
 d Inger Pedersdatter Stauning ~1 Christen Thott, ~2 Rasmus Olesen Aale, præst i Åle og Tørring (1670-1721)
 e Kirsten Pedersdatter Stauning, ~Poul Pedersen Stauning, præst i Stauning (1688-1722), [Bølling herred gejstligt skifte 30.11.1722 lbnr.36 (W7)
 f Peder Pedersen Stauning, præst i Borris og Faster (1701-1722), [Bølling herred gejstligt skifte 27.5.1722 lbnr.34], ~Sofie Christensdatter af Tim
 g Søren Pedersen Stauning, præst i Gørding, Vemb og Bur (1704-1754) ~.. Anne Margrethe Knudsdatter Lang fra Lemvig, [skifte Hjerm herred gejstlig 12.8.1718 lbnr.32]
 h Anne Pedersdatter Stauning. [Horsens skifte 4.3.1728 lbnr.629].

6)  Frederik Clausen Wildschiødt, præst i Stauning (1684-1688). [Bølling herred gejstligt skifte 2.12.1689 lbnr.6].
~Maren Christensdatter. 3B:
 a Claus Wildschiødt, løjtnant
 b Margrethe Wildschiødt
 c Anne Wildschiødt

7)  Poul Pedersen Stauning, præst i Stauning (1688-1722), Hed oprindeligt Vedel og kom fra Vejle, men tog navn efter stedet. [Bølling herred gejstligt skifte 30.11.1722 lbnr.36].
~ Kirsten Pedersdatter Stauning af Stauning (5A). 5B:
 a Karen Poulsdatter g.m. Thomas Hansen Wellejus, præst i Sønder Omme og Hoven
 b Sofie Poulsdatter g.m. Jørgen Knudsen Lang, præst i Dejbjerg og Hanning
 c Maren Poulsdatter g.m. Peder Nissen Vedel, præst i Stauning (8)
 d Peder Poulsen (1708-1780), degn i Ude- og Oppe Sundby sogne i Nordsjælland, ~Anne Marie Klie
 e Marie Sofie Poulsdatter g1.m. Mogens Christensen Vendelbo (Brasch), præst i Lihme, skifte Rødding herred gejstlig 18.10.1743 lbnr.71, g2.m. Hans Christian Christensen Sinding, præst i Rødding og Krejbjerg, [skifte Rødding herred gejstlig 17.3.1769 lbnr.89.
[Skifte efter præstens søster Maren Pedersdatter, Fredericia 17.4.1694 lbnr.131].
[Skifte efter præstens bror Christen Pedersen, Fredericia 4.11.1724 lbnr.410].
[Kilde: Hardsyssels årbog 1939: Jørgen Jørgensen Borup: Fra adel til bonde].

8)  Peder Nissen Vedel, præst i Stauning (1722-1738), præst i Frederiksborg-H-H (1738-1761), af Døstrup.  ~f.d. Maren Poulsdatter [1706c - Løgumkloster 1775). 6B:
 a Poul Vedel, præst i Jelling (1724-1782)
 b Jens Daniel Vedel, præst i Gyrstinge (1731-1792)
 c Nis Vedel, degn i Asminderød
 d Gregorius Vedel, købmand på Grønland
samt 2 døtre

9)  Andreas Kjeldsen Balslev (1712-1787), præst i Stauning 1738-1787, af Oure-V.
~1 Anne Kirstine Olufsdatter Hjortebjerg, skifte Bølling herred gejstlig 16.2.1768 lbnr.75. Forældre Oluf Corneliussen Lip i Hjortebjerg i Vissenbjerg sogn, birkedommer ved Ulriksholm birk på Fyn, (søn af Cornelius Olufsen Lip, præst i Rynkeby og Revninge på Fyn) og Sidsel Kirstine Thomasdatter Købke, skifte Odense 6.7.1754 lbnr.2673. 5B: Oluf, Jeremias, Cornelius, Frederik, Birgitte Kirstine.
[se skifte efter Hedvig Cathrine Hjortebjerg Lundenæs Amt 10.12.1777 lbnr.631].
~2 Gudum 17.2.1769 Maren Møller, død Rindum 27.2.1821 hos svigersøn Peder Nielsen Trankær.