Erik Brejls hjemmeside

Start

Sorø amt gejstlige skifteuddrag
og
Sorø Akademi

[Alsted herred]    [Ringsted herred]    [Slagelse herred]    [Vester Flakkebjerg herred]    [Øster Flakkebjerg herred]   

[Sorø Akademi]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Alsted herred
Gejstlig skifteprotokol
1759-1814

1 Anne Christine Kluft i Næsby i Tybjerg herred, [der døde 1754], fol.2.
E: Simon Christian [Johansen] Plockross, præst i Næsby og Tyvelse, nu i Lynge og Broby. B:
1) Simon Birch Plockross, student
2) Bernt Anton Plockross
3) Anneke Cathrine Plockross
4) Marie Kirstine Plockross.
Bevilling af 5.10.1759 at overføre børnenes mødrene arv fra Tybjerg herred med citat af Tybjerg herred gejstlige skifteprotokol.

2 Johanne [Rasmusdatter] i Munke Bjergby. 20.1.1759, fol.3.
Enke efter [Christian Frederik] Winther, degn i Munke Bjergby, [død 20.10.1746]. B:
1) Rasmus Winther, hører i Slagelse latinskole fjerde lektie
2) Niels Winther, student i Gyrstinge præstegård
3) Mathias Winther i København
4) [Agnethe Winther] g.m. [Hans Henrik] Maylandt, degn i Munke Bjergby
5) Cathrine Winther g.m. Poul Jensen i Slagelse
6) Anne Elisabeth Winther på Skaftelevgård, der døde, skifte 29.2.1759 fol.4.
FM: født værge Niels [Jensen] Albæk, præst i Munke Bjergby og Bromme.

3 Hans Henrik Maylandt, degn i Munke Bjergby. 6.2.1759, fol.4B.
E: Agnethe Winther, der døde [11.3.1759]. B:
1) Christian Hansen Maylandt
2) Hans Dietzel Maylandt
3 en søn.
Afdøde hustru havde arv efter sin søster og efter sin mor, [skifte 20.1.1759 lbnr.2].

4 Christian [Gerhardsen] Langemach, kaldet til præst i Munke Bjergby og Bromme. 1.9.1757, fol.9B.
Forlovet med Anne Marie Jensdatter. A:
0) forældre [Gerhard Hieronymus Langemach, degn i Kongsted i Fakse herred, død 12.2.1723 og Helene Drachardt, død København Frue 3.5.1724]
1) bror [Johan Otto] Langemach, degn i Svallerup, [død 3.5.1744]. E: Maren [Jensdatter Sinding]. 1B:
a Johanne Margrethe Langemach.
FM:
1 født værge Claus [Frandsen] Reenberg, præst i Stigs Bjergby og Mørke
2 søskendebarn Thomas Terkildsen på Tersløsegård.
Afdøde døde 26.8.1757 i Jyderup præstegård.

5 Hans Christian Hammelev, præst i Lynge og Broby, der døde 13.1.1759, fol.21.
E: [Marie Dorthe Buchhalf]. LV: far Peder Henningsen Buchhalf (Buchalf) på Hellestrup [i Kirke Flinterup sogn], nu forrige amtsforvalter [i Ringsted og Sorø amter] ved søn Jacob Buchhalf, [konstitueret] amtsforvalter sst.
Arvinger angives ikke.
(Se skifte efter afdødes far Christian Sigfred Hammelev, bankbogholder i København, skifte Københavns originale skiftebreve 2.3.1755 lbnr.795).

6 Hans Johan Eller, skoleholder i Slaglille. 28.4.1762, fol.36.
E: Anne Margrethe. LV: Søren Lund, degn i Bjernede. B:
1) Dorthe Hansdatter 5½
2) Frederik Vilhelm Hansen 1 år 3 mdr.
FM: Bresson, successor.
Afdøde døde 24.3.1762.

7 Villads Olufsen, skoleholder i Lynge. 22.9.1762, fol.39.
E: Marie Mathiasdatter. LV: Jens Knudsen i Lynge. B:
1) Mathias Villadsen 20.
FM: født værge Niels Bentsen i Tersløse.

8 Jacob Vinsløv, degn i Alsted og Fjenneslev, der døde 12.1.1762, fol.40B.
E: Kirstine Sofie Stub. B:
1) Cathrine Jacobsdatter 12
2) Christian Jacobsen 10
3) Laurids Stub Jacobsen 8
4) Kirsten Jacobsdatter 6
5 Johanne Jacobsdatter 5
6) Jacob Jacobsen 1.
FM: Jens [Madsen] Brinch, degn i Bringstrup og Sigersted.
Arv i boet til Oluf Winther i Jylland.

9 Andreas Keinappel, skoleholder i Alsted. 4.5.1763, fol.47.
E: Marie Christine Clausdatter Borch. LV: Jens Brinch, degn i Bringstrup og Sigersted. A:
0) mor Else, død Nykøbing Falster 8.4.1758, enke efter Keinappel sst. B:
1) bror Mathias Keinappel, væver i Nykøbing Falster, begravet 9.3.1744. 2B:
a Hans Jacob Keinappel handskemagersvend, døbt Nykøbing Falster 17.2.1741
b Anne Sofie Keinappel, døbt 25.1.1743.
Afdøde døde 3.5.1763.

10 Benjamin [Lauridsen] Aagaard, degn i Stenmagle og Stenlille. 5.5.1763, fol.54B.
E: Marie [Ambrosiusdatter] Nyborg. LV: [Thomas Mandix] Stub, degn i Undløse. B:
1) Kirstine Marie Aagaard g.m. Gregers Lund i Undløse mølle
2) Louise Aagaard 33, på stedet
3) Marie Elisabeth Aagaard g.m. Jacob Vinsløv, degn i Finderup og Høng
4) Jens Aagaard 26, student i København.

11 Birgitte [Ottesdatter] Hosum i Sorø, der døde 8.8.1763, fol.73.
Enke efter [Clemen Hansen] Bartscher, kapellan i Ringsted. B:
1) Johanne Thalia Bartscher.
FM: H. Møller.
Desuden nævnes barnets bedstemor Madam Hansen.

12 Andreas [Pedersen] Møller, præst i Alsted og Fjenneslev. 4.12.1760, fol.82.
Enkemand efter [Kirsten Cathrine Nielsdatter Stub, død 16.2.1755]. B:
1) Peder Møller over 25 år, stud. theol.
2) Niels Stub Møller, 24½, stud. theol.
3) Andreas Møller 23, underofficer i København
4) Bolle Vilhelm Møller 20
5) Christian Frederik Møller 10.
Arv efter afdødes kones søster [Anne Nielsdatter Stub, der døde i Roskilde 19.5.1754, skifte Sømme herred gejstlig 19.5.1754 lbnr.84] og mand Hans Christian [Pedersen] Bladt, præst på Agersø, [død 9.6.1751] til B:
1) Anne Margrethe Bladt, hos moster justitsrådinde Stub på Lolland eller Faster
2) Peder Nikolaj Bladt, i Roskilde skole
3) Hans Bladt, i købmandslære hos søskendebarn Jørgen Bruun i Skælskør.

13 Søren [Rasmussen] Lund, degn i Slaglille og Bjernede, der døde 18.8.1764, fol.109, 142B.
E: Cathrine Mariager. LV: Jens Hansen Møller i Alsted, der ægter enken. B:
3) Laurids Peder Lund 8
4) Abel Sofie Lund 6
5) Marie Lund 2
6) Johannes Lund 22 uger.
FM: farbror Hans Lund, degn i Rislev og Fensmark ved Næstved.
Af første ægteskab B:
1) Charlotte Amalie Lund 19.
Andet ægteskab med Abel Sofie [Jonasdatter]. B:
2) Jonas Lund 12.
Arv efter enkens morbror renteskriver Mariager.

14 Anne Cathrine i [Vester] Broby. 10.7.1765, fol.118.
E: Hans Melchior Cassau, skoleholder i [Vester] Broby. B:
1) Anne Marie Hansdatter 9
2) Hans Christian Hansen 5.
FM:
1 skoleholder Christen Lind
2 Hans Hansen, skovfoged i Løvehavehuset i [Vester] Broby sogn.
Afdøde døde 7.12.1765.

15 Dorthe Cathrine Fyhn i Sasserbro Mølle i Slaglille sogn, der døde 11.6.1766, fol.119B.
Enke efter Søren Nielsen Viborg, degn i Ledøje og Smørum, [død 3.8.1750].
Testamente af 15.7.1750.
Hans A:
0) forældre [Niels Pedersen, feldbereder i Viborg, skifte 27.10.1719 lbnr.337 og Anneke Johansdatter Debant, skifte 24.1.1722 lbnr.355]. B:
1) bror [Mads Nielsen i København], død. 2B:
a Frands Madsen, hattemager i København
b Niels Madsen i København
2) søster [Else Nielsdatter], død, var g.m. Søren Mouridsen Klem, grovsmed i Viborg, [skifte Viborg 26.6.1722 lbnr.361]. 4B:
a Cathrine Sørensdatter Klem i Viborg
b Edel Kirstine Sørensdatter Klem g.m. Peder [Villadsen] Stilling, degn i Bårse og Beldringe
c Jannike Sørensdatter Klem g.m. Jacob Christian Fich, klejnsmed i Viborg
d Niels Sørensen Klem, klejnsmed i Viborg
3) søster [Birgitte Nielsdatter, skifte Viborg 28.3.1732 lbnr.508. Enkemand i 1732 E: Baltser Kramer, feldbereder. Første ægteskab med Jørgen Thomsen, feldbereder i Viborg, [skifte Viborg 1.2.1731 lbnr.486]. 3B:
a Else Jørgensdatter g.m. Markus Brinch, skibstømrer på Christianshavn
b Sidsel Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen Møller, møller i Oliemøllen på Christianshavn
c Niels Jørgensen, kobbersmed i Holstebro.
Hendes A:
0) forældre [Hans Poulsen Fyhn, præst i Tårnby, død 8.2.1701 og Dorthe eller Abel (eller begge navne) Lauridsdatter Grønbech, død 5.4.1747]. B:
1) søster Marie Christine Fyhn, død, var g.m. [Michael Andersen] Fjelsted, stadshauptmand i København, [skifte København skiftebreve 10.12.1742 lbnr.175]. 6B:
a Andreas Fjelsted i Bragernes, amtmand i Christiania stift i Norge
b Hans Fjelsted, krigsråd og tolder i Præstø
c Esajas Fjelsted, birkedommer i Vallø stift og forstander på Vallø hospital
d Karen Fjelsted i København, enke efter [Mathias Jensen] Hvid, [præst i København Holmen, rang med] biskop, [død 11.3.1759]
e Anne Marie Fjelsted, død [1756], var g.m. [Poul Mathias Lorentsen] Bildsø, biskop over Århus stift. 5B:
1 Michael Bildsø, visiterer ved toldstedet i Frederiksstad i Norge
2 Mathias Bildsø, løjtnant ved søetaten
3 Andreas Christoffer Bildsø
4 Marie Christine Bildsø g.m. [Steffen] Middelbo, præst i Århus [Frue]
5 Anne Sofie Bildsø
f Abel Johanne Fjelsted g.m. [Jens Jacobsen] Hegelund, præst [i København Frue]
2) søster Elisabeth [Hansdatter] Fyhn, død. Første ægteskab med Jonas Jonassen, birkeskriver på Amager. 3B:
a Hans Jonassen, degn i Boeslunde
b Anne Cathrine Jonassen, død, var g.m. Lange, sekretær i Kongsberg. 2 børn, hvis navn ikke kendes
c Abel Sofie Jonassen, død, var g.m. [Søren Rasmussen] Lund, degn i Slaglille og Bjernede, [skifte 18.8.1764 lbnr.13]. 1B:
1 Jonas Lund, hos sin stedmor
Elisabeth Fyhns andet ægteskab med Henrik Steuner, kapellan i Viborg Domkirke. 1B:
d Edvard Steuner, præst i Elmelunde på Møn.
Mors andet ægteskab med [Esajas Esajassen Fleischer, præst i Tårnby, død 26.9.1711]. B:
3) halvbror Hans [Esajassen] Fleischer, præst i Eggeslevmagle, død [23.3.1753]. 5B:
a Esajas Fleischer, regimentskvartermester i Vordingborg
b Rasmus Fleischer, student i København
c Ingeborg Augusta Fleischer g.m. Ulrik Warming, forvalter i Holsten
d Abel Marie Fleischer
e Karen Fleischer.
Litteratur: En oversigt over slægter ved navn Fyhn forekommende i Danmark og Norge af Hans Fyhn i: Personalhistorisk Tidsskrift 1944 side 225-250. Heri afsnit X side 242-250.

16 Jonas Andreas [Jacobsen] Zimmer, præst i Alsted og Fjenneslev. 22.6.1767, fol.131B, 148.
E: Anne Marie Sommer. LV: Simon Christian Plockross, præst i Lynge og Broby. B:
1) Andreas Zimmer 12
2) Maren Margrethe Zimmer 10
3) Birgitte Cathrine Zimmer 9.
Afdøde døde 21.6.1767.

17 Jens Brinch, degn i Bringstrup og Sigersted. 14.8.1767, fol.132.
E: Marie Kirstine Jacobsdatter. B:
1) Niels Brinch 22
2) Dorthe Kirstine Brinch 19
3) Johanne Christiane Brinch 10
4) Ellen Christence Brinch 7.
FM: Asmus Tjørnelund, skoleholder i Roskilde.

18 Samuel Hansen Møller, degn i Slaglille og Bjernede, der døde 17.10.1767, fol.137.
E: Kirsten Svendsdatter. A:
1) far Hans Lauridsen i Havrebjerg i Løve herred.

19 Peder Bredal, skoleholder i Kirke Flinterup, der døde 8.4.1768, fol.138B.
E: Anne Sofie Hjort. B:
3) Maren Elisabeth Pedersdatter.
Første ægteskab med Maren Elisabeth. B:
1) Jens Pedersen 17, i skomagerlære i Ringsted
2) Christen Pedersen 15, kramboddreng.
FM: fasters mand Henrik Buch, møller i Ske Old i Haraldsted sogn.

20 Mette Helvig Clausdatter Noly i Fulby [i Bjernede sogn]. 21.4.1768, fol.140B.
E: Christian Cortsen, skoleholder i Fulby. B:
1) Johanne Christiane Christiansdatter g.m. David Modemann, skovfoged i Stensby i Kalvehave sogn
2) Anne Christiansdatter, død. E: Andreas Bertelsen på Amager. 1B:
a Maren Andreasdatter.

21 Christoffer [Jochumsen] Nyholm, præst i Slaglille og Bjernede, der døde [14.6.1768], fol.142.
E: Else Birgitte Schrøder.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1768.

22 Karen Pedersdatter i Bromme. 7.10.1768, fol.146B.
E: Johan Lynbech i Bromme.
Afkald af 7.10.1768 fra A:
1) bror Christen Pedersen købmand i Sorø
2) bror Jeppe Pedersen, skovfoged i Suserup
3) bror Peder Pedersen i København
4) bror Jørgen Pedersen i Suserup
5) bror Johan Pedersen i Bjergby
6) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Hansen, sognefoged i Eskilstrup
7) halvbror Peder Jørgensen i Suserup
8) halvbror Ib Jørgensen i Bjergby.

23 Michael [Henriksen] Horst, organist i Ringsted. 15.12.1768, fol.147.
E: Elisabeth Pedersdatter.
Første ægteskab med Else Snebang. B:
1) Antoinette Michaelsdatter g.m. successor Laurids Severin.
Afdøde døde 2.11.1768.

24 Filip Ernst Fabricius, degn i Alsted og Fjenneslev. 12.2.1770, fol.148.
E: Elisabeth Højer. B:
1) Christian Frederik Filipsen 19
2) Hans Jacob Filipsen 13
3) Lisbeth Margrethe Filipsdatter 5
4) Jonas Andreas Zimmer Filipsen 2.
Afdøde døde 11.2.1770.

25 Lave Valerius Liebst, degn i Pedersborg. 17.4.1770, fol.153B.
E: Charlotte Amalie [Frederikke] Højer. LV: Rosbjerg, [købmand i Sorø].
Første ægteskab med Gedske Fæster, [død 12.1.1756]. B:
1) Didrik Christian Liebst, efter spargement i Pløn
2) Hans Liebst, skoleholder i Alsted
3) Maren Liebst g.m. Ib Boesen i Hårslev ved Skælskør på Fyrendal gods
4) Marie Elisabeth Liebst i København.
FM: Ruud.
Desuden nævnes enkens bror Johannes Højer i Ålborg.

26 Hans Joachim Vinge, klokker i Sorø, der døde 10.4.1771, fol.161.
E: Cathrine Beathe [Øgler]. A:
1) søster Ellen Cathrine Vinge hos bogholder Christensen i Guldhuset [dvs. Rigensgade kaserne i København]
2) søster, død. 1B:
a Ditlev Hvid, havde ejet Borupgård, men er nu hos sin moster i Guldhuset
3) søster, død. 1B:
a Albert Hansen i København, hvis enken erindrede rigtigt

27 Christiane Vivild i Alsted, [der døde 20.3.1772], fol.165.
E: Jens [Hansen] Mølsted, præst i Alsted og Fjenneslev.
Testamente af 14.9.1768.

28 Bolette Cathrine Elling, der døde 25.3.1772, fol.165B.
E: Johan Ludvig Christian Pontoppidan, præst i Sorø, Pedersborg og Kindertofte og professor på Sorø ridderlige Akademi. B:
1) Børge Pontoppidan 5
2) Frederikke Sofie Magdalene Pontoppidan 3
3) Bolette Cathrine Pontoppidan 1.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1772.
[Samfrændeskifte 26.1.1773 meddelt Sorø Akademi Hofret 2.8.1779 lbnr.17].

29 Jacob Lund, skoleholder i Gyrstinge, der døde 4.5.1772, fol.166.
Forlovet med Mette Mortensdatter i Tygestrup [i Kirke Flinterup sogn]. LV: P. Hvid, forvalter på Tersløsegård. B:
1) Jacob Lund, født efter fars død.
FM: [Arent] Hulegaard, fuldmægtig i Ringsted.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Johan Henrik Lund, degn i Pedersborg og Kindertofte
2 afdødes søster Margrethe Lund g.m. Terkild Pedersen, forpagter i Fuglebjerggård
3 afdødes søster Maren Lund g.m. [Laurids] Weischer, hofmaler på Frederiksborg
4 søster Antoinette Lund i København.
Mette Mortensdatter havde et barn uden ægteskab med en anden mand, nu 9 år gammel.
Afdøde, der havde hængt sig selv, blev begravet i stilhed og uden jordpåkastelse efter lovens 2.10.4 og 6.6.21.

30 Johan Henrik Lund, degn i Pedersborg og Kindertofte, der døde 19.4.1773, fol.177.
E: Christine Elisabeth Heinlein. LV: Terkild Pedersen. B:
1) Laurentse Lund 1½.
FM: Ruud.

31 Mette Nielsdatter [dvs. Mette Jensdatter] i Stenmagle. 1.6.1773, fol.186.
E: Thomas Madsen Neergaard, degn i Stenmagle og Stenlille. A:
0) forældre [Jens Lorentsen, præst i Kundby, død 18.7.1707 og Sofie Jørgensdatter, død 20.6.1718]
1) søster [Dorthe Jensdatter Sinding] i Odsherred, enke efter [Claus Frandsen] Reenberg, præst i Stigs Bjergby og Mørkøv, [begravet 20.11.1758]
2) søster Kirsten Jensdatter [Sinding] i Slagelse Hospital g.m. Søren Harding. [Første ægteskab med Nikolaj Hammer, kapellan i Ringsted og Benløse, skifte Ringsted herred gejstlig 4.7.1735 lbnr.33]
3) søster Maren Jensdatter [Sinding] i Kvislemark degnebolig, enke efter [Johan Otto] Langemach, degn [i Svallerup, død 3.5.1744]
4) halvbror Niels Sinding [dvs. Jens Nielsen Sinding, degn i Kundby, [skifte Tuse herred 26.5.1752 lbnr.29. Afkald for arv efter forældre Niels Pedersen Sinding og Sofie Jørgensdatter 11.6.1733 i Tuse herred gejstlig 11.11.1733 lbnr.8]. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 31.5.1773.

32 Christian Cortsen, skoleholder i Fulby i Bjernede sogn, der døde 8.9.1773, fol.189B.
Enkemand efter [Mette Helvig Clausdatter Noly, skifte 21.4.1768 lbnr.20]. B:
1) Johanne [Christiane] Christiansdatter g.m. David Modemann, skovfoged i Stensby i Kalvehave sogn
2) [Anne Christiansdatter], død. E: Andreas Bertelsen, savskærer på Holmen. 1B:
a Maren Andreasdatter g.m. Dines Christian, matros i København.

33 Thomas [Madsen] Neergaard, degn i Stenmagle og Stenlille. 16.11.1773, fol.191B.
E: Margrethe Cortsdatter. LV: afdødes svoger Arent Hulegaard i Ringsted.
Første ægteskab med [Mette Jensdatter Sinding], der døde 31.5.1773, [skifte 1.6.1773 lbnr.31].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.11.1773.

34 Christian Meisler, skoleholder i Bromme, der døde 4.2.1776, fol.198.
E: Johanne. A:
1) far Laurids Meisler, møller i Assersmølle [i Glim sogn] ved Roskilde.

35 Anne Margrethe Bering i Gyrstinge, der døde i oktober 1776, fol.198.
E: Jens Daniel [Pedersen] Vedel, præst i Gyrstinge og Flinterup. A:
1) far Johan Bering, degn i Snoldelev og Tune.

36 Morten Hansen Vadum, skoleholder i Pedersborg. 3.1.1776, fol.198B.
E: Johanne Georgia Kirkeberg. LV: M. Rosbjerg, købmand i Sorø. B:
1) Andreas Vadum 5¼
2) Anne Cathrine Vadum 2.
FM: Jochum Zahrt Adolf, degn i Pedersborg og Kindertofte.
[Afdødes forældre var Hans Mouridsen Treven, degn i Vadum, begravet Vadum 19.1.1747 og Anne Hansdatter Holm, begravet Vadum 27.8.1751].
Arv efter afdødes bror [Christen Hansen Vadum, ridefoged på Sneumgård, skifte Ribe Stiftamt 15.4.1755 lbnr.295].
Afdøde døde 2.1.1776.

37 Jørgen Svendsen, skoleholder i Fjenneslevmagle, der døde 4.10.1776, fol.200B.
Enkemand efter afdøde hustru, der døde 7.3.1764. B:
1) Oluf Jørgensen i Verup i Niløse sogn på Magistratens gods
2) Anne Marie Jørgensdatter, død uden børn
3) Abelone Jørgensdatter, død, E: Laurids Stub, skoleholder i Gilleleje. 1B:
a Maren Lauridsdatter
4) Maren Jørgensdatter, død uden børn
5) Anne Jørgensdatter i København
6) Dorthe Jørgensdatter g.m. Peder Frederiksen i Fjenneslev.

38 Charlotte Amalie [Frederikke] Højer i Pedersborg, der døde 19.7.1776, fol.203.
Enke efter Lave Valerius Liebst, degn i Pedersborg, [skifte 17.4.1770 lbnr.25]. A:
0) forældre [Frederik [Hansen] Højer, præst i Skivum og Giver, skifte Års herred gejstlig 13.4.1747 lbnr.42 og Elisabeth Margrethe Stenbjerg
1) bror Christian Højer, degn i Vallensbæk ved København, [skifte Smørum herred gejstlig 12.3.1759 lbnr.132]. 1B:
a Hans Nikolaj Højer
2) bror Johannes Højer i København
3) søster Bente Cathrine Højer, død, var g.m. løjtnant Sparre. 1B:
a en søn, uvist hvor
4) søster Elisabeth Højer i Fjenneslev, enke efter [Filip Ernst] Fabricius, degn i Alsted og Fjenneslev, [skifte 12.2.1770 lbnr.24].

39 Jacob Jacobsen, skoleholder i Slaglille. 7.12.1775, fol.211.
E: Maren Wederkinch. B:
1) Christiane Frederikke Jacobsen.
FM: mors brorsøn Wederkinch, landstingshører i Ringsted.
Tilgodehavende i stervboet efter Kaj [Jørgensen] Wederkinch, præst i Gyrstinge og Flinterup, skifte af 8.1.1775.
Desuden nævnes Jens Wederkinch, generalauditør.

40 Elisabeth Pedersdatter i Fjenneslevmagle, der døde 26.9.1776, fol.216.
Enke efter Michael Henriksen Horst, organist i Ringsted, [skifte 15.12.1768 lbnr.23]. A:
1) søskendebarn Mads Christensen i Broby, død. 5B:
a Jørgen Madsen i Broby
b Christen Madsen i Broby
c Peder Madsen i Suserup
d Anders Madsen i Lynge
e Cathrine Madsdatter forlovet med Jens Jensen i Fjenneslevmagle
2) søskendebarn Magdalene Christensdatter, død. 4B:
a en datter gift i Lerbæk i Jylland
b Anders Lauridsen hollænder på "Chgelse"?
c Karen Lauridsdatter g.m. Poul Lauridsen i Suserup
d Christen Lauridsen, bøssemager i Broby
3) søskendebarn Bodil Christensdatter, død. 2B:
a Christen Jacobsen i Borød [i Pedersborg sogn]
b Christian Jacobsen i Lynge
4) søskendebarn Marie Christensdatter, død, var gift i København. Børn, men uvist hvor.

41 Frederik Thornam, degn i Gyrstinge, der døde 20.1.1777, fol.218.
E: Else Christine Pedersen. LV: Reeberg, forvalter i Sorø. B:
5) Maren Thornam 15.
Første ægteskab med Maren [Madsdatter] Sorterup. B:
1) Peder Thornam 30, studiosus chirurgiæ i København
2) Jacob Thornam, præst i Ørslev og [Sønder] Bjerge på Sjælland
3) Mads Jørgen Thornam 22, malersvend i Sankt Petersborg i Rusland
4) Søren Thornam 21, nu skoleholder i Haldagerlille.

42 Markvard Ottesen, degn i Munke Bjergby, der døde [21.2.1779], fol.228.
E: Charlotte Hedvig [Hornemann].
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1779.

43 [Else Cathrine] Hansteen i Pedersborg, der døde 13.10.1779, fol.228B.
E: Wulf Christoffer Müller, personlig kapellan i Pedersborg og Kindertofte.
Der afholdes intet skifte efter ønske fra arvingerne.

44 Andreas Kyhl, skoleholder i Lynge. 22.4.1783, fol.228B.
E: Ida Sofie Beyer. LV: Sejer Malling Beyer, præst i Bringstrup og Sigersted. B:
1) Jens Severin Kyhl 1.
FM: farfar Henrik Kyhl, købmand i Køge.

45 Niels [Jensen] Albæk, præst i Munke Bjergby og Bromme. 22.3.1783, fol.232.
E: Christiane [Sofie Nikolajsdatter Brorson].
Bevilling til uskiftet bo af 21.3.1783.
Afdøde døde 18.2.1783.

46 Jens Holm, skoleholder i Kirke Flinterup. 12.7.1783, fol.232B.
Arvinger angives ikke.

47 Anne Margrethe Pedersdatter Preen i Ødemark [i Bromme sogn]. 5.5.1783, fol.235.
E: Hans David Bruun, skoleholder i Ødemark Hospital. B:
1) Søren Johansen Bruun, kommandersergent i Slesvig
2) Mette Johansdatter Bruun g.m. Hans Jørgensen Røhr, sergent i Frederiksort i Norge
3) Mette Margrethe Johansdatter Bruun i andet ægteskab med Niels Bjørn, prokurator i Slagelse. Hendes første ægteskab med [Jacob Jensen] Odderbæk, degn i Nordrup og Sønderup, [skifte Slagelse herred gejstlig 7.4.1781 lbnr.188].
Desuden nævnes:
1 afdødes søster [Anne Preen, begravet Viskinge 2.11.1763 efter andet ægteskab med Jørgen] Ogelby, præst i Viskinge [og Avnsø, død 9.9.1757. Hendes første ægteskab med Jacob Knudsen Vinding, degn i Tersløse og Skellebjerg, begravet 20.9.1749]
2 afdødes bror Anders Skytte i Sæby i Løve herred.
[Afdødes første ægteskab med Johan David Sørensen Bruun i Bechs Kro]
[Afdødes forældre var Peder Ernstsen Preen, degn i Sæby og Hallenslev, skifte Løve herred gejstlig 26.2.1743 lbnr.11og Dorthe Andreasdatter Skytte].
Afdøde døde 11.4.1783.

48 Mathias Claus [Ottesen] Høyt, ugift skoleholder i Slaglille. 28.4.1783, fol.236, 247B.
A:
0) forældre Otto Madsen Høyt, skomager i Thisted, [skifte 6.5.1765 lbnr.333]. Første ægteskab med [Anne Clausdatter, skifte 7.9.1748 lbnr.179].
[Andet ægteskab med Anne Madsdatter, skifte 18.9.1755 lbnr.229].
[Tredje ægteskab med Else Madsdatter Midholm]
01) farbror Peder Madsen Høyt, væver i Thisted, [skifte 29.1.1740 lbnr.113]. 3B:
1) Mads Pedersen Høyt, skrædder i Ikast i Hammerum herred
2) Jens Pedersen Høyt, snedker i Hvorup ved Sundby i Vendsyssel
3) Ingeborg Marie Pedersdatter Høyt g.m. Georg Møller, murer i Nykøbing Mors.
Desuden nævnes Mathias Midholm, søn af afdødes fars tredje hustrus første ægteskab.

49 Vilhelmine Augusta Hopmann i Bringstrup. 17.11.1783, fol.246.
E: Sejer Malling Beyer, præst i Bringstrup og Sigersted. B:
1) Levin Henrik Beyer 12
2) Peder Grove Beyer 11
3) Echardine Beyer 10
4) Regine Beyer 9
5) Conradine Augusta Beyer 8
6) Anne Kirstine Beyer 7
7) Constance Henriette Beyer 6
8) Frederik Christian Beyer 5.
FM:
1 farfar [Peder Grove Valentinsen] Beyer, præst i Glumsø og Bavelse
2 morfar Levin Henrik Hopmann i København.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1783.
Samfrændeskifte 17.11.1783.

50 Ida Sofie Brennicke i Sorø, der døde 24.7.1784, fol.251.
Enke efter Laurids [Laurberg Mogensen] Trane, degn i Herlufmagle, [død 23.8.1779]. B:
1) Nikoline Trane 16
2) Frederikke Louise Trane 10
3) Frederikke Christiane Trane 6.
FM:
1 farbror [Frederik Dannefer] Trane, skoleholder i Haldagermagle [i Krummerup sogn]
2 [Laurids Jensen] Divino, klejnsmed i Sorø g.m. afdødes søster [Gunild Marie].

51 Carl Vilhelm Frost, degn i Gyrstinge og Kirke Flinterup. 19.6.1781, fol.259B.
Degnen rømte fra kald og bolig [20.5.1781], uvist hvorhen.
Boet fordeltes mellem dets kreditorer.

52 Johan David Bruun, skoleholder i Ødemark Hospital. 23.4.1784, fol.269B.
Der henvises til skiftet efter afdødes hustru fol.235 lbnr.47.
Her anføres afkald fra sønnen Søren Johansen Bruun sergent i Slesvig til dennes svoger Niels Bjørn, prokurator i Slagelse.

53 Henrik Schmidt Aarhus, degn i Bringstrup og Sigersted. 14.12.1786, fol.269B.
Enke efter Anne Marie Reimer. A:
0) forældre [Gustav Simonsen Aarhus, præst i Ebeltoft og Dråby, skifte Mols herred gejstlig 13.2.1738 lbnr.28 og Anne Dorthe Henriksdatter Schmidt]
1) søster Charlotte Amalie Aarhus g.m. A. P. Thim, byskriver i Hillerød
2) bror Simon Peder Aarhus, degn i Kerte på Fyn.
Desuden nævnes hendes søstersøn J. N. Krag i København.
Fledføringskontrakt af 2.12.1786 med Sejer Malling Beyer, præst i Bringstrup og Sigersted.
Afdøde døde 8.12.1786.

54 Elisabeth [Højer] i Kirke Fjenneslev. 18.6.1787, fol.271B.
Enke efter [Filip Ernst] Fabricius, degn i Alsted og Kirke Fjenneslev, [skifte 12.2.1770 lbnr.24]. B:
1) Christian Frederik Fabricius, birkedommer i Hobro
2) Hans Jacob Fabricius, sadelmager i Lavendelstræde 82 i København, sadelmager på Tøjhuset
3) Lisbeth Margrethe Fabricius g.m. [Johannes Daniel] Reimert, skoleholder i Kirke Fjenneslev
4) Jonas Andreas [Zimmer] Fabricius.

55 Christen [Knudsen] Ruud, degn i Slaglille og Bjernede, der døde 17.9.1787, fol.274B.
E: Mette Marie [Christensdatter Nysted]. LV: [Johan Jørgen] Wildt, degn i Lynge og Broby. B:
1) Ellen Kirstine Christensdatter g.m. [Jens] Leth, skoleholder i Kirke Esbønderup ved Frederiksborg
2) Anne Sofie Christensdatter.
FM: [Jacob] Skov, forpagter på Bjernedegård.

56 Jens [Hansen] Mølsted, præst i Alsted og Kirke Fjenneslev. 2.3.1788, fol.281, 318B.
E: Anneke Cathrine Plockross. LV. B:
1) Hans Christian Mølsted 21, student
2) Anne Kirstine Mølsted 20 i Lynge præstegård
3) Simon Christian Mølsted 18, i Herlufsholm skole.
FM: morfar [Simon Christian Johansen] Plockross, præst i Lynge og Broby.
(Alder opgivet 1.9.1796).
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1788.
Skifte i Lynge præstegård 1.8.1796.

57 Nikolaj [Nikolajsen] Brorson, ugift præst i Stenmagle og Stenlille. 27.4.1788, fol.281B.
Testamente af 30.6.1779. A:
1) søster Barbara Hedvig Brorson
2) søster Cathrine Margrethe Brorson
3) søster Christiane Sofie Brorson, enke efter [Niels Jensen] Albæk, præst i Munke Bjergby og Bromme, [skifte 22.3.1783 lbnr.45]
4) brordatter Marie Brorson i Finderup.

58 [Johannes Daniel] Reimert, skoleholder i Kirke Fjenneslev. 17.8.1788, fol.282.
E: [Elisabeth Margrethe Fabricius].
Arvinger angives ikke.

59 Ulrikke Cassau i Ørslev Under Skoven [i Bringstrup sogn]. 22.4.1788, fol.282B.
E: Christen Lind, skoleholder i Ørslev Under Skoven. B:
1) Oluf Christensen Lind 31
2) Marie Sofie Lind 19
3) Frederikke Louise Lind 15.
Afdøde døde 21.4.1788.

60 Marie Christiane Henriette Ottesen i Bromme. 8.7.1788, fol.284.
E: [Frederik Christian] Bille, skoleholder i Bromme.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.7.1788.

61 Oluf Knapsted Frost, skoleholder i [Vester] Broby. 15.1.1789, fol.284.
E: Anne Cathrine Bai. LV: [Johan Jørgen] Wildt, degn i Lynge. B:
1) Anne Cathrine Frost 19
2) Andreas Frost 15.
FM: morbror Christen Bai, købmand i Skælskør ved dennes svoger Niels Jespersen Bruun sst.

62 Elisabeth Margrethe [Fabricius] i Alsted. 1.12.1788, fol.286B.
Enke efter Johan Daniel Reimert, skoleholder i Kirke Fjenneslev, [skifte 17.8.1788 lbnr.58]. B:
1) Christian Lemb Reimert 6
2) Louise Reimert 4.
FM: [Hans] Liebst, skoleholder i Alsted.

63 Frederikke Conradine Roed i Lynge. 29.3.1790, fol.288B, 293, 294B.
E: [Simon Christian Johansen] Plockross, præst i Lynge og Broby. A:
0) forældre [Lyder Pedersen Roed, præst i Herfølge og Sædder, skifte Bjæverskov herred gejstlig 13.12.1759 lbnr.91 og Marie Cathrine Weibel, skifte Bjæverskov gejstlig 6.10.1741 lbnr.69]
1) søster Frederikke Sofie Roed, enke efter [Didrik Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev, [skifte Ringsted herred gejstlig 7.9.1778 lbnr.129]. 6B:
a Casper [Abraham] Møller, præst i Vollerslev og Gørslev
b Lyder Roed Møller, hof- og stadsretsprokurator
c Jens Sander Møller, forpagter på Næsbyholm
d Christian Frederik Møller på Næsbyholm
e Anne Marie Møller i Vollerslev præstegård
f Marie Cathrine Møller i Vollerslev præstegård
2) bror Knud Becher Roed, død. 1B:
a Lyder Roed
3) søster Christence Roed på Næsbyholm
4) bror Jens Weibel Roed, forpagter, død. 2B:
a Lyder Roed, kontrollør i Randers
b Laurids Weibel Roed, forpagter på Juellinge
5) søster Helene Malene Roed i København, enke efter [Hans Jensen] Rosted, præst i Herfølge, [død 2.5.1776]
6) søster Sofie Magdalene Roed i Lynge præstegård, der døde, skifte 8.3.1792 fol.298B.
Afdøde døde 28.3.1790.

64 Christen Lind, skoleholder i Ørslev Under Skoven, der døde 4.12.1789, fol.290.
Enkemand efter [Ulrikke Cassau, skifte 22.4.1788 lbnr.59]. B:
1) Oluf Christensen Lind 33, på Basnæsgård
2) Marie Sofie Lind 21 g.m. successor Thomas Ingvardsen
3) Frederikke Louise Lind 14.
FM:
1 morbror [Hans Melchior] Cassau, degn i Ørslev og Bjerge
2 Ferdinand Anton Sørensen på Lille Svenstrup [i Bringstrup sogn].

65 Jens Jensen Dyrster, skoleholder i [Vester] Broby. 14.5.1791.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.4.1791.

66 Jens Daniel [Pedersen] Vedel, præst i Gyrstinge og Flinterup. 30.7.1792, fol.299B.
E: Petrine Anne Lucie [Kajsdatter] Wederkinch. LV: [Andreas Christian Christoffersen] Faith, præst i Slaglille og Bjernede. A:
0) far [Peder Nissen Vedel, præst i Frederiksborg slot, Herlev og Hillerød, død 9.10.1761og Maren Poulsdatter Stauning]
1) Nissen [Pedersen] Vedel, degn i Asminderød og Grønholt, [skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 17.6.1779 lbnr.146], død. 4 børn, hvis navn ikke angives
2) bror Gregor Vedel, købmand, død. 1B:
a en [Christiane Marie Vedel] g.m. [Christen Nikolaj] Bering, skoleholder i Ugerløse
3) søster [Cathrine Pedersdatter Vedel] g.m. [Niels Jensen] Vindekilde, præst i [Vilstrup] i Dansk Holsten
4) søster hos præsten Vindekilde
5) søster [Mette Cathrine Pedersdatter Vedel], enke efter Fertig, kirurg på Vemmetofte Kloster
6) bror Poul [Pedersen] Vedel, præst [i Jelling og Hover, skifte Tørrild herred gejstlig 2.2.1782 lbnr.64]. Børn, hvis navne ikke angives.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Bering, skifte oktober 1776 lbnr.35]. Ingen børn.
Testamente af 29.6.1792.

67 Birgitte Dorthe [Mortensdatter] Hylling i Lynge, der døde 10.1.1793, fol.301B, 304.
Enke efter [Peder Knapsted] Frost, degn i Lynge og [Vester] Broby, [død 26.4.1775].
[Første ægteskab med Jørgen Pedersen, skovrider i Vester Broby].
Arvinger angives ikke.

68 Peder von Bering, skoleholder i Pedersborg. 11.1.1793, fol.302B.
E: Anne Cathrine [Lagerstrøm]. LV: Thorsen, trompeter. A:
1) bror Frederik von Bering, kontrollør i Kerteminde
2) søster Sofie von Bering i Norge
3) søster, død. 1B:
a Vitus Deichmann von Bering i Norge.
Afdøde døde 9.1.1793.

69 Karen Sofie Mathiassen i Alsted. 1.2.1794, fol.304B.
E: Hans Liebst, skoleholder i Alsted. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 20
2) Christian Hansen 15
3) Frederikke Hansdatter 12
4) Vilhelmine Augusta Hansdatter 9
5) Hans Hansen 6.
FM: Christian Mathiassen, skomager i Sorø.

70 [Anne] Marie [Jørgensdatter] i Ødemark Hospital, der døde 19.3.1794, fol.306B, 313.
E: Andreas Olufsen Møller, skoleholder i Ødemark Hospital. B:
1) Birthe Møller g.m. Jesper Nielsen, klejnsmed i Sorø
2) Else Marie Møller, tjener på Vallø
3) Jørgen Møller, tømrer i Nordrup.

71 Anne Jensdatter i [Vester] Broby. 19.3.1794, fol.306B.
E: Andreas Severin Lindenblad, skoleholder i [Vester] Broby. B:
1) Jens Andreassen 7 uger.
FM: morfar Jens Jørgensen i [Vester] Broby.

72 Karen [Nielsdatter] Olivarius i Lynge. 15.10.1794, fol.308, 310.
Enke efter Peder [Arentsen] Kjærulf, præst i Slots Bjergby og Sludstrup, [skifte Slagelse herred gejstlig 11.11.1776 lbnr.165]. B:
1) [Johan] Kjærulf, købmand i Slagelse
2) Michael Peder Kjærulf, skoleholder i Lynge
3) Charlotte Amalie Kjærulf g.m. Otto Lytken, degn i Tystrup [og Haldagerlille]
4) Holger Kjærulf, degn i Balling og Volling i Viborg stift
5) Dorthe Kjærulf, død, var g.m. Oluf Beyerholm, skoleholder i København. 1B:
a Dorthe Olufsdatter 2.
Afdøde døde 14.10.1794.

73 Cathrine Marie Jørgensen i Pedersborg. 7.12.1794, fol.310.
E: Christian Ursin, emeritus i Pedersborg, tidligere præst i Kyndby. B:
1) Aksel Ursin 30, manglende forstand.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1795.
Afdøde døde 6.12.1794.

74 Johannes [Jørgensen] Plenge i Sigersted degnebolig. 10.12.1795, fol.313B.
Enkemand efter Lucretia [Bjørnsdatter] Drachardt, [død 18.1.1786]. B:
3) Johannes Plenge, porcelænshandler i København
4) Cathrine Margrethe Plenge g.m. Søren [Andreassen] Lund, degn i Bringstrup og Sigersted.
Første ægteskab med Gertrud Themsen, samfrændeskifte 27.10.1742. B:
1) Dorthe Eleonora Plenge, død, var g.m. Jens Berentsen Lange i Kokkegade 420 C i Nyboder i København. Børn, hvis navne ikke angives
2) Anne Johanne Plenge i Opslo Hospital i Norge. (Også kaldt Anne Amdisdatter Blichfeldt Plenge).
Arv efter første hustrus moster Cathrine Marie Blichfeldt, [skifte Århus 14.2.1761 lbnr.1790], enke efter Christen Nielsen Haarby i Århus.
Afdødes anden hustru var datter af Bjørn Christian Drachardt, præst i Ulfborg og Råsted, [skifte Ulfborg herred gejstlig april 1742 lbnr.74].
Afdøde, der havde været præst i Tersløse og Skellebjerg, døde 8.12.1795.

75 Mette Marie [Christensdatter Nysted] i Pedersborg. 21.9.1796, fol.322B.
Enke efter [Christen Knudsen] Ruud, degn [i Slaglille og Bjernede, skifte17.9.1787 lbnr.55].
1) Ellen Kirstine [Christensdatter] g.m. [Jens] Leth, degn i Kirke Esbønderup i Holbo herred
2) Anne Sofie [Christensdatter] i Pedersborg.

76 Simon Christian Plockross, præst i Lynge. 8.5.1797, fol.325.
Enkemand efter [Frederikke Conradine Roed, skifte 29.3.1790 lbnr.63]. B:
1) [Anneke Cathrine Plockross] g.m. [Jens Hansen] Mølsted, præst i Alsted og Fjenneslev
2) [Simon Birk Plockross, præst i Neksø og Bodilsker, skifte Bornholms provsti 7.4.1786 lbnr.3]. 1B:
a Inger Plockross g.m. [Hannibal] Brandt, præst i Randers Hospital.

77 Immanuel [Lauridsen] Walther, præst i Stenmagle og Stenlille. 20.6.1797, fol.325B, 342, 354, 356B.
E: Anne Christiane [Christensdatter] Halbo. LV: Alexander [Eskildsen] Holm, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg g.m. [enkens søster Birgitte Magdalene Halbo]. B:
1) Karen Henriette Margrethe Walther 7
2) Laurine Christiane Walther 5
3) Christian Laurids Walther 3.
FM: farbror Niels Walther, præst i Egebjerg i Ods herred.
Afdøde døde 19.6.1797.

78 Hans Jørgen Vilsgaard, ugift præst i Alsted og Fjenneslev. 12.9.1798, fol.333B, 365.
Testamente 8.1.1794. A:
1) Ancher Borch Hansen, præst i Allerslev.
Testamentet også underskrevet af Andreas Johannes Borch, degn i Glumsø og Bavelse.

79 Andreas Christian Faith, præst i Slaglille og Bjernede. 27.11.1798, fol.335B, 346, 355, 357, 364B, 365, 366B, 368B, 376B.
E: Dorthe Elisabeth Jessen, der døde 11.3.1801, skifte 12.3.1801 fol.366B. LV: [Peder] Reeberg i Sorø, forvalter [på Sorø Akademi gods i Søndre distrikt]. B:
1) Erik Johan Christoffer Faith 19. I 1801 er han løjtnant a la suite på Trankebar
2) Gertrud Cathrine Else Faith 18
3) Christoffer Frederik Faith 17. I 1801 er han på et apotek i København
4) Anne Marie Faith 17
5) Ancher Tamdrup Faith 15
6) Johan Hedvig Christine Faith 11
7) Dorthe Elisabeth Faith 10
8) Andrea Henriette Faith 9
9) Daniel Faith 7.
FM: [Christen] Faith, skrædder i Slagelse.
Desuden nævnes afdøde enkes søster Anne Marie Jessen i København og dennes mor sst.

80 Cathrine Beathe Øgler i Pedersborg. 14.5.1800, fol.363B, 366B, 375.
Enke efter [Hans Joachim] Vinge, klokker i Sorø, [skifte10.4.1771 lbnr.26].A:
1) søster, død. 2B:
a Knud Thillerup, toldbetjent i Roskilde
b Jens Severin Thillerup, kommandersergent i Rendsborg.
Afdøde døde 12.5.1800.

81 Anne Cathrine Meyer i Alsted. 10.1.1801, fol.365.
E: [Johan Vilhelm] Cardes, degn i Alsted og Fjenneslev. B:
1) Niels Henriksen Cardes 33.
Afdøde døde i Ringsted, [registrering Ringsted byfoged 1.12.1800 lbnr.72].

82 Christen Frederik Højer, ugift kirkesanger og skolelærer i Slaglille, der døde 6.9.1800, fol.366, 367B.
A:
1) mor Johanne Marie de Leth i Kovstrup mølle [i Sønderhå sogn] i Thy, enke efter Fædder [Christensen] Højer, præst i Junget og Torum, [skifte Salling Nørre herred 25.6.1765 lbnr.24]
2) søster Kirstine Birgitte Højer g.m. Hans Lillelund, købmand i Lemvig
3) søster Maren Linde Højer
4) søster Mette Cathrine Hedvig Højer.
FM: Jesper Højer i Rosholm præstegård, pastor emeritus fra Harring og Stagstrup.

83 Anne Cecilie Lerche i Munke Bjergby. 29.6.1801, fol.373.
E: [Peder] Pedersen, degn i Munke Bjergby og Bromme. B:
1) Jørgen Pedersen 19, student
2) Kirstine Marie Pedersen 18.
Bevilling til uskiftet bo af 27.7.1801.

84 Anne Marie Adolf i Pedersborg. 15.7.1802, fol.376, 381, 419B, 440B.
Enke efter Jacob Ulrik Hansen Grundtvig, præst [på Kysten Guinea, skifteslutning København 3. klasse 8.4.1808 lbnr.786]. B:
1) Cathrine Marie Grundtvig 4.
Afdøde døde hos sine forældre Jochum Zahrt Adolf, degn og skolelærer i Pedersborg og Kindertofte, [fra 1804] degn i Stigs Bjergby og Anne Marie Bech.
Bevilling til uskiftet bo af 18.9.1801.

85 Mikkel Peder Kjærulf, skoleholder i Lynge. 31.10.1803, fol.383, 394B.
E: Karen Jensdatter. LV: far Jens Nielsen i Stenstrup. B:
1) Peder Kjærulf 12
2) Frederik Kjærulf 10.
FM: født værge Johan Arent Kjærulf, købmand i Slagelse.

86 Mads Bergenhammer [Lauridsen] Sommer, præst i Stenmagle og Stenlille. 10.11.1803, fol.385, 389, 391B, 399B, 401, 402, 403B, 407.
E: Marie Kirstine Klingberg. LV: [farbror Christian] Klingberg, højesteretsadvokat i København. B:
1) Laurids Christian Madsen, født 21.10.1799.
FM: Lerbæk, kapellan i Stenmagle og Stenlille.
[Afdøde havde sin bolig Snaregade 13 i København, hvor han døde 6.11.1803 og blev begravet København Helliggejst 12.11.1803, skifte København Hof- og Stadsret 3. klasse 7.11.1803 lbnr.628].
Litteratur: Depechesekretær Laurits Klingbergs selvbiografi af E. Marquard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1918 side 225-244, heri side 240.

87 Christian [Akselsen] Ursin, pastor emeritus, der døde i Gyrstinge præstegård. 20.3.1804, fol.385B, 397B, 402, 405.
Enke efter Cathrine Marie Jørgensen, [skifte 7.12.1794 lbn.73]. B:
1) Aksel Ursin, student, lem i Sankt Hans Hospital i København.
Arv i boet til afdødes søsterdatter Johanne Kirstine Bang i Gyrstinge præstegård.
Afdøde, der havde været præst i Kyndby og Krogstrup i Horns herred, døde 18.3.1804 hos sin bror Nikolaj Henrik Ursin, præst i Gyrstinge.

88 Cathrine Elisabeth Keldskov i Gyrstinge, [begravet 6.4.1804, fol.391B.
E: Nikolaj Henrik [Akselsen] Ursin, præst i Gyrstinge og Flinterup.
Testamente af 19.6.1800.

89 [Johanne] Marine Josefa [Lytken Agerbæk] i Englerup mølle [i Sigersted sogn]. 30.4.1805, fol.400, 401.
Enke efter [Christian Valeur, præst i Svaneke og Ibsker, død 4.5.1779]. 4B:
1) [Christian Bendix Otto] Valeur, skrædder i København
2) Marie [Margrethe] Valeur g.m. [Christian Johannes Boese, tømrer] på Holmen i København
3) Karen [Lytken] Valeur g.m. [Gudmar Basse Lindholm], drejer i København
4) Christiane [Josefa] Valeur g.m. Didrik Bech, fuldmægtig hos professor Nissen i Sorø.

90 Kirsten Nielsdatter i Ødemark Hospital. 3.5.1806, fol.411, 416.
E: Andreas Olufsen Møller, skolelærer i Ødemark Hospital, der døde 8.5.1806.
Hans første ægteskab med [Anne Marie Jørgensdatter, skifte 19.3.1794 lbnr.70]. B:
1) Birthe Sofie Møller g.m. Jesper Nielsen, klejnsmed i Sorø
2) Else Marie Møller, gammelpige hos hertuginden af Augustenborg Louise Augusta
3) Jørgen Møller, snedker i Slagelse g.m. Lisbeth Nielsdatter.
Af hendes første ægteskab B:
1) Hans Madsen 36, på Skaftelevgård.
Afdøde døde 26.4.1806.

91 Christoffer Ernst Pallesen, skoleholder i Flinterup. 16.5.1806, fol.413B, 417B.
E: Gunild Kirstine Christensdatter, der døde 17.6.1806. B:
1) Kirstine Pallesen g.m. Niels Madsen i Bjernedehusene
2) Anne Sofie Pallesen i København
3) Kirsten Pallesen g.m. Christen Olufsen op Vilsted mark
4) Peder Pallesen 20, i skrædderlære i Sorø
5) Jens Pallesen, død. 2B:
a Frederikke Jensdatter 7
b Frederik Jensen 5.

92 Anne Jensdatter i Kirke Fjenneslev. 16.1.1807, fol.422B, 430+B.
E: Hans Højer, skolelærer i Kirke Fjenneslev. B:
1) Susanne Margrethe Højer 21, der tjener på Egeskovgård på Fyn
2) Maren Højer 12
3) Anders Højer 10
4) Jens Højer 6.
Afdøde døde 18.12.1806.

93 Peder Pedersen, degn i Munke Bjergby og Bromme. 16.2.1807, fol.424, 442B, 444B.
Enkemand efter Anne Cecilie Lerche, [skifte 29.6.1801 lbnr.83]. B:
1) Kirstine Marie Pedersen, der døde. E: Johan Krumhar, brændevinsbrænder og vognmand i Slagelse.
Afdøde døde 15.2.1807.

94 Anders Lauridsen, skolelærer i Borød. 24.10.1807, fol.430B, 434.
E: Anne Cathrine Frederiksdatter. LV: far Frederik Christiansen i Tersløse. B:
1) Christian Andersen 14 uger.
FM:
1 farfar Laurids Andersen i Fensmark
2 morbror Frederiksen, skolelærer i Døjringe [i Munke Bjergby sogn].

95 Frederik Hoff, degn i Gyrstinge. 26.10.1807, fol.432B, 438B.
A:
1) søster, død. 2B:
a Conrad Christian Grønbæk, kollektør i København
b Frederikke Christiane Grønbæk.
Afdøde døde 24.10.1807.

96 [Else Christine Pedersen] i Lynge. 30.12.1807, fol.435B.
Enke efter [Frederik] Thornam, degn [i Gyrstinge, skifte 20.1.1777 lbnr.41]. B:
1) Maren Thornam.

97 August Frederik Pauli, ugift student i Sorø. 28.4.1808, fol.436, 443B.
A:
1) bror Johannes Georg Pauli, degn i Viby på Fyn
2) bror Carl Johannes Pauli i Randers
3) bror Johan Ludvig Pauli, degn [i Krogsbølle på Fyn]
4) bror Johan Gotfred Pauli, degn i Gudme på Fyn
5) søster [Albertine Pauli] g.m. [Andreas] Preuert
6) søster Caroline Pauli på Stensballegård [i Vær sogn] i Jylland
Afdøde døde i sit logi hos Esben Lund, bager i Sorø, hvis datter Louise Lund nævnes.

98 Edvard de Place, degn i Stenmagle og Stenlille. 21.4.1810, fol.445B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Schmidt i Ugerløse. B:
1) Edvard de Place ved forstvæsenet i Frederikshåb [i Randbøl sogn] i Jylland
2) Oluf Mourids de Place, urtekræmmer i København
3) Anne Cathrine de Place g.m. Oksenbøl, skovfoged i Løvehavehuset [i Vester Broby sogn] ved Sorø.
Afdøde døde 19.4.1810.

99 Anne Elisabeth Høberg i Lynge. 1.11.1810, fol.447, 456B, 459.
E: Johan Jørgen Wildt, degn i Lynge, der døde 1.6.1811. B:
1) Mourids Høberg Wildt 36, uvist hvor
2) Karen Marie Wildt g.m. Stabel, byskriver i Slagelse
3) Frederikke Juliane Wildt g.m. Mørch, brygger i København
4) Johannes Wildt 29, skuespiller i København
5) Søren Høberg Wildt 27, handelsbetjent i Slagelse
6) Frederik Christian Wildt 25
7) Andreas Wildt 23, møller på Gyldenholm [i Kirkerup sogn]
8) Niels Severin Wildt 21, møllersvend i Røde Vejrmølle ved København
9) Sofie Magdalene Wildt 16
10) Caroline Margrethe Wildt 14
11) Jens Barfoed Wildt 12.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Høberg på stedet.
Afdøde døde 31.10.1810.

100 [Cathrine Margrethe Plenge] i Sigersted, der døde [i november 1811], fol.451B.
E: Søren Andreassen Lund, degn i Bringstrup og Sigersted. B:
1) Johannes Andreas Lund 23, i København.
FM: født værge Plenge, hørkræmmer på hjørnet af Gammeltorv og Frederiksberggade 36 i København.
Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1811, godkendt af sønnen i brev 26.11.1811.

101 Johan Vilhelm Cardes, degn i Alsted og Fjenneslev. 6.1.1812, 452, 457B.
Enkemand efter Anne Cathrine Meyer, [skifte 10.1.1801 lbnr.81]. B:
1) Niels Henriksen Cardes, kontrollør.
Desuden nævns afdødes søsterdatter Anne Cathrine Halling på Christianshavn.
Afdøde døde 3.1.1812.

102 Susanne Elisabeth [Fugl] i Sorø. 5.12.1812, fol.457, 458B.
Enke efter [Christian Lehmann] Haaber, præst i Vallensbæk. B:
1) Adam Frederik Haaber
2) Cathrine Marie Haaber g.m. [Christen] Olufsen jordehandler?
3) Eva Cathrine Haaber g.m. [Hans Joachim] Tronier, købmand i Sorø
4) Johanne Josefa Haaber, enke
5) Johanne Ottonia Haaber g.m. [Frands Frederik] Møller, skovrider i Sorø
6) Barbara Birgitte Haaber, død, var g.m. [Johan Joseph Mannel, kok på Store Frederiksdal i Kindertofte sogn]. 2B:
a Frederik Vilhelm Mannel
b Johanne Mannel.
Afdøde døde 18.2.1812.

SLUT

Ringsted herred.
Gejstlig skifteprotokol
1719-1808

[1719-1749]    [1748-1775]    [1775-1808]   


Ringsted herred
Gejstlig skifteprotokol
1719-1749

1 Frederik Hansen, klokker i Ringsted. 20.3.1719, fol.6.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hans Snedker. B:
Første ægteskab med Marie Jensdatter [Vittinge]. B:
1) Johan Frederiksen Steen 18, i Næstved
2) Johanne Kirstine Frederiksdatter 14
3) Christen Frederiksen 12
4) Mette Marie Frederiksdatter 10.
FM:
1 farbror Hans Hansen Steen, vognmand i København
2 successor Søren Sørensen.
(Sml. lbnr.48, 49).

2 Rasmus Davidsen, degn i Nordrup og Farendløse. 5.6.1719, fol.10, 46, 186B.
E: Maren Ibsdatter. LV: bror Jacob Ibsen i Roskilde. B:
1) Mette Marie Rasmusdatter, 8 uger den 30.8.1719.
FM: farfar David Thomsen, hattemager i Ringsted.

3 Christian Arent, degn i Vetterslev. 23.9.1720, fol.17.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Arent Christiansen 30
2) Inger Cathrine Christiansdatter g.m. Eskild Jensen, degn i Borup og Kimmerslev
3) Karen Christiansdatter g.m. Thomas Hecht, sergent
4) Maren Christiansdatter, der ægter successor Poul Clausen Hoff.

4 Christen [Christensen] Lemvig, præst i Lidemark og Bjæverskov. 17.9.1721, fol.19.
Enkemand efter [Birgitte Eriksdatter Kongerslev]. B:
1) Erik Christian Lemvig, præst i Ringsted og Benløse
2) Casper Lemvig, præst i Endeslev og Vråby
3) Ellen Cathrine Lemvig, enke efter Michael Steensen i Køge.
Datteren har gave fra moster Magdalene, enke efter Bertel Møller.

5 Niels Jørgensen Skipper, kapellan i Ringsted og Benløse. 4.6.1722, fol.23B, 34.
E: Kirsten Lauridsdatter Terner. LV: successor Nikolaj Hammer.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes Nikolaj Hammers hustru [Anne Cathrine Gram] og hendes bror Johan Vibe Gram, stud theol. samt Bertel Hansen Gram, degn i Eltang og Vilstrup i Jylland.

6 Jacob [Hansen] Faber, præst i Haslev og Bråby. 29.7.1722, fol.29B, 37B.
E: Kirsten [Eskildsdatter] Bartholin. LV Rasmus Mathiassen Drachardt. B:
1) Jens Faber, præst i Aversi og Teestrup
2) Mette Abelone Faber g.m. successor Ludvig Heerfordt
3) Anne Cathrine Faber
4) Hans Faber på Kappendrup [i Rolsted sogn] på Fyn.
[Første ægteskab med Inger Lauridsdatter].
Andet ægteskab med Else [Jensdatter] Kaalund.
Uvist hvilket ægteskab børnene er af. Kun vides, at Jens Faber er af andet ægteskab, og at sidste ægteskab har varet i 40 år.
Arv efter afdødes bror Niels Hansen Faber, købmand i Odense.

7 Mads Jacobsen Abild, degn i Vigersted og Kværkeby. 16.4.1723, fol.39B.
E: Sigrid (Cirred) Jørgensdatter. LV: Laurids Poulsen i Vigersted.
Arvinger kendes ikke.

8 Gertrud Jensdatter i Førslev præstegård. 26.5.1724, fol.43B, 53B.
Enke efter Jens Henriksen i Middelfart. B:
1) Elisabeth Jensdatter g.m. Jens Jacobsen Bruun, præst i Førslev og Sneslev
2) Johanne Cathrine Jensdatter, enke efter Niels Guldsmed i Fåborg
3) datter, død, var g.m. Brasch i Store Heddinge. 2B:
a Otto Pedersen Brasch, soldat i Slagelse
b Kirsten Brasch på Christianshavn
4) Arent Jensen , død. Uvist om børn.
Fledføringskontrakt af 5.2.1724 med Jens Bruun hvori oplyses, at hun nu er 83 år gammel, har været enke i 46 år og boet 18 år hos Frue Thott, først på Turebyholm, og senest på Næsbyholm og fra 1720 her i præstegården.

9 Agnete [Danielsdatter ] Kellinghusen i Vetterslev. 5.2.1725, fol.47, 213.
E: Claus [Johansen] Plum, præst i Vetterslev og Høm. B:
1) Bolle Frederik Plum 20. Afkald 11.6.1732
2) Else Cathrine Plum 18. Ved afkald 10.2.1735 g.m. [Valentin Holger] Tryde, præst i Sandby og Vrangstrup i Tybjerg herred
3) Daniel Plum 16
4) Johannes Plum 14
5) Carl Ulrik Plum 13
6) Adam Christoffer Plum 11
7) Claus Plum 8
8) Agnete Plum 5
9) Christian Plum 4.
Desuden nævnes enkemandens svoger Daniel Lindemand i København.

10 Kirsten Lauridsdatter Terner (Temen) i Ringsted. 4.4.1725, fol.55.
Enke efter Niels Jørgensen Skipper, kapellan i Ringsted og Benløse, skifte 4.6.1722 lbnr.5].
Arvinger angives ikke.

11 Anne Mette Christensdatter Hald i Ringsted. 20.2.1726, fol.57.
E: Søren Sørensen, klokker i Ringsted. A:
1) søster Mette Christensdatter Hald.

12 Hans Mortensen Schou, præst i Nordrup og Farendløse. 17.6.1726, fol.58B.
E: Agnethe Wenniche (Wienecken).
Bevilling til uskiftet bo af 17.3.1719.

13 Barbara Sofie Bichel i Førslev. 26.7.1728, fol.59B.
E: Herluf [Andersen] Dristrup, degn i Førslev og Sneslev. B:
1) Sigvard Dristrup 17
2) Børge Holger Dristrup 6.
Desuden nævnes afdødes søskende:
1 Anne Juliane Bichel i København
2 Sofie Amalie Bichel i København
3 Eva Kirstine Bichel på Tybjerg.

14 Afkald i Jystrup. 12.10.1728, fol.62B.
Afkald af 12.10.1728 til Søren [Jacobsen] Ørsted, præst i Haraldsted [og Allindemagle]
fra B:
1) Christian Ørsted
2) Jacob Ørsted
3) Cornelius Ørsted i Jystrup
for arv efter mor Engelke Kohlendal, skifte 26.11.1705.

15 Anne Cathrine Gram i Ringsted. 9.5.1729, fol.63B, 110B.
E: Nikolaj Hammer, kapellan i Ringsted [og Benløse]. B:
1) Barbara Kirstine Nikolajsdatter Hammer 12
2) Frederikke Marie Nikolajsdatter Hammer 8.
FM: Johan Vibe Gram, minister academia.
Bevilling til uskiftet bo af 8.4.1729.
Samfrændeskifte 14.7.1732.

16 Bertel Jensen Kølby, degn i Terslev [og Ørslev]. 3.3.1729, fol.64B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Johan Thomsen, skovrider. B:
1) Jambert Bertelsen 35
2) Anne Margrethe Bertelsdatter 30
3) Søren Bertelsen 26
4) Augustus Bertelsen 23
5) Augusta Cathrine Bertelsdatter 23 g.m. Mathias Jensen.

17 Anne Christensdatter Kjærulf i Terslev præstegård. 1.6.1729, fol.68.
Enke efter Adam [Hansen] Roy, præst i Majbølle, [skifte Musse herred gejstlig 1.9.1690 lbnr.17]. B:
1) Hans Adamsen Roy i Odense, død. Børn, hvis navne ikke angives
2) Adam Adamsen Roy
3) Niels Adamsen Roy, præst i Terslev [og Ørslev]
4) Anne Cathrine Adamsdatter Roy g.m. Morten Pedersen i Ørslev.

18 Afkald i Jystrup. (Dato mangler), fol.69.
Afkald til Peder Jacobsen Abild, præst i Jystrup og Valsølille
fra Morten Pedersen, skræddersvend
for arv efter
1 far Peder Mortensen, [degn i Jystrup og Valsølille]
2 mor Rebekka Frandsdatter
efter skifte 13.11.1713.

19 Afkald i Jystrup. 6.10.1729, fol.69B.
Afkald til Peder Jacobsen Abild, præst i Jystrup og Valsølille
fra Johanne Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Hansen Lund, degn i ?erup
for arv efter far, som Didrik Jacobsen, præst i Vigersted var værge for
og fra Hans Hansen Lunds svigermor Inger Hansdatter Lund.
Medunderskrevet af Jens [Jacobsen] Lund, degn i Jystrup.

20 Agnethe Wenniche i Vigersted. 30.1.1730, fol.70, 144B, 245B, 296.
Enke efter Hans Mortensen Skov, præst i Nordrup og Farendløse, [skifte 17.6.1726 lbnr.12]. B:
1) Gert Skov 35, i København
2) Henrik Skov, i Vestindien, død
3) Marie Skov g.m. Niels Rodsted
4) Margrethe Elisabeth Skov. Ved afkald 16.6.1739 g.m. Jochum Jochumsen Lund på Christianshavn
5) Birgitte Skov g.m. Joachim Didrik von Kaplau, kornet
6) Susanne Kirstine Skov. Ved afkald 17.6.1735 g.m. Johan Jacob Gotfred de Frahe i Nykøbing
7) Charlotte Amalie Skov. Ved afkald 19.1.1742 g.m. J. C. Conrad i København
8) Karen Skov.
FM: Jacob Olufsen i København g.m. moster Susanne Kirstine Wenniche.

21 Elisabeth Nygaard, et barn i Nordrup præstegård. 23.10.1730, fol.87, 220.
A:
1) mor Johanne Beate Johansdatter de Clerque g.m. Hans [Hansen] Nordrup, præst i Nordrup og Farendløse
2) søster Christiane Magdalene Nygaard 6.
Mors første ægteskab med [formanden i Sorterup Christen Nielsen Aarslev, død 10.3.1723]
3) halvsøster Karen Clerque Aarslev 16.
Afdøde havde arv efter far Christian [Andersen] Nygaard, præst i Sorterup og Ottestrup.

22 Didrik Jacobsen [Achton], præst i Vigersted og Kværkeby. 28.3.1731, fol.89, 100B.
E: Armgard Sofie [Markusdatter] Monrad. LV: Johannes Christensen i Sorø. B:
1) Jacob Didriksen 12
2) Markus Didriksen 11.
FM:
1 Frederik Qvist i Slaglille
2 morbror Jørgen [Markussen] Monrad, præst [i Tjæreby i Vester Flakkebjerg herred].

23 Afkald i Haraldsted14.11.1731, fol.100.
Afkald af 14.11.1731 til Søren [Jacobsen] Ørsted, præst i Haraldsted [og Allindemagle]
fra B:
1) Engelke Cathrine Sørensdatter Ørsted g.m. Jørgen [Markussen] Monrad, præst i Tjæreby
for arv efter mor Sofie Dorthe Trane
og for arv efter mormor Dorthe, der var g.m. Hr. Henrik Vissing.

24 Karen Andersdatter Hjort i Vigersted. 31.5.1731, fol.106.
E: Taddæus Hjort, degn i Vigersted, der ægter Maren Pedersdatter. B:
1) [Kirstine Marie 10]
2) [Christoffer 4].
FM: morbror Casper Hjort, musikant i Ringsted.

25 Maren [Madsdatter] Strøyer (Strøger) i Jystrup. 8.12.1732, fol.113B.
Enke efter Poul Munchgaard, [præst Herlufsholm, død 5.2.1717]. A:
1) bror Peder [Madsen] Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev
2) bror, død. 1B:
a Magdalene Strøyer g.m. Gert Madsen, tømrer i Lille Næstved
3) bror, død. 1B:
a Jacob Strøyer i Vallensved.
(Muligvis er 2 og 3 samme person).
Afdøde kom for kort tid siden fra Lille Næstved.

26 Karen Nielsdatter Hyld i Jystrup. 30.11.1733, fol.119, næste protokol fol.215B.
E: Jens [Jacobsen] Lund, degn i Jystrup og Valsølille. B:
1) Margrethe Lund g.m. Niels Faxe i Roskilde
2) Kirstine Marie Lund g.m. Jørgen Kastrup
3) Elisabeth Birgitte Lund 13
4) Mette Lisbeth Lund 12
5) Bente Cathrine Lund 9.
(Ved afkald 13.12.1765 til Mette Elisabeth Lund kaldes afdøde for Karen Høj).

27 Peder [Jacobsen] Abild, præst i Jystrup [og Valsølille]. 30.1.1734, fol.123.
E: Barbara Borch. 2B:
1) Jacob Pedersen Abild
2) Christian Pedersen Abild.

28 Herluf [Andersen] Dristrup, degn i Førslev og Sneslev. 20.2.1734, fol.128, næste protokol fol.24, 209B.
E: Gertrud [Hansdatter] Bøgvad. LV: Rasmus Mathiassen Drachardt, degn i Haslev. B:
2) Anne Kirstine Dristrup 2. Ved afkald 1768 g.m. Jens Mathiassen Højer.
FM: Hans [Knudsen] Plum, successor.
Første ægteskab med [Barbara Sofie Bichel, skifte 26.7.1728 lbnr.13]. B:
1) Sigvard Christian Dristrup.
FM: mosters mand Poul [Christensen] Friis, degn i Hollænderbyen på Amager g.m. moster [Sofie Amalie Bichel].
Desuden nævnes enkens bror Jens Bøgvad.

29 Christian Rasmussen Lamborg, degn i Ørslev. 6-4-1734, fol.128.
E: Karen Lauridsdatter [Leermann]. LV: Jens Juul, forvalter på Juellund [i Vollerslev sogn]. B:
1) Rasmus Lamborg 15
2) Frederik Lamborg 14
3) Mads Lamborg 9
4) Sidsel Lamborg 7
5) Zebulon Lamborg 6.
FM:
1 farbror Frederik Lamborg i Korsør.
2 mors morbror Laurids Christensen, præst i Vollerslev og Gørslev.

30 Marie Elisabeth [Frandsdatter] von Hagen i Ringsted. 21.6.1734, fol.132B. 134B.
E: Erik Christian Lemvig, præst i Ringsted og Benløse. B:
1) Cathrine Erik Christiansdatter g.m. Christen Engell, præst i Øsby i Haderslevhus amt.

31 Else Hansdatter i Ringsted. 28.7.1734, fol.133, 134B.
Enke efter Jørgen [Hansen] Rasch, degn i Undløse og Søndersted, [død 24.3.1731]. A:
1) bror Hans Lund, organist i Ringsted
2) søster, død. 1B:
a Casper Christian Hjort.

32 Jens [Jacobsen] Bruun, præst i Førslev og Sneslev. 6.9.1734, fol.133B.
E: Elisabeth [Jensdatter Lassen]. LV: Hans Nordrup, præst i Nordrup og Farendløse. A:
1) bror Jacob Bruun, ved søn Iver Bruun.
Arv i boet efter Hans Mortensen Skov, præst i Nordrup og Farendløse, skifte 30.1.1730 lbnr.20 til B: Karen Skov g.m. Andreas Pedersen, overvisitør ved Maleværket i København.

33 Nikolaj [Frederiksen] Hammer, kapellan i Ringsted [og Benløse]. 4.7.1735, fol.135, 144B, 210B, 217, 315B.
E: Kirsten [Jensdatter Lorentsen, der bruger sin stedfars slægtsnavn] Sinding. LV: Holger [Nielsen] Rørdam, præst i Vigersted [og Kværkeby].
Første ægteskab med Anne Cathrine Gram, skifte 9.5.1729 lbnr.15. B:
1) Barbara Kirstine Nikolajsdatter Hammer. Ved afkald 21.6.1743 g.m. Johan Bigum, bager i København
2) Frederikke Marie Nikolajsdatter Hammer. Ved afkald 2.12.1750 g.m. Otto Lauridsen Tausen, guldsmed i Århus.
FM:
1 farbror Adam Levin Hammer, præst i Levring [og Hørup]
2 Carl Henningsen Ermandinger, præst i Kragelund [og Funder g.m. Sofie Amalie Frederiksdatter Hammer]
3 morbror Johan Vibe Gram, pedel ved Københavns Universitet
4 enkens søster mand Claus Reenberg, [præst i Stigs Bjergby og Mørke.
Arv i boet efter
1 afdødes mor Barbara de Bally, var g.m. [Frederik Knudsen Hammer]
2 afdødes søster Erika Hammer.

34 Christian [Pedersen] Abild, kapellan i Ringsted og Benløse.19.3.1736, fol.151.
E: Elisabeth. LV: Andreas Vildmand.
A:
1) mor Barbara Borch, enke efter Peder [Jacobsen] Abild, præst i Jystrup og Valsølille, [skifte 30.1.1734 lbnr.27].
2) bror Jacob [Pedersen] Abild, præst i Haderup i Ginding herred.

35 Afkald i Høm Mølle. 18.4.1736, fol.155.
Afkald til Erik [Hansen] Randrup, degn i Aversi og Teestrup
fra
Bodil Pedersdatter g.m. Kaj Nielsen Foldsted, møller i Høm mølle
for arv efter far Peder Andersen, degn i Vigersted og Kværkeby, [begravet 13.2.1698].

36 Barbara Borch i Ringsted. 20.6.1736, fol.155B.
Enke efter Peder [Jacobsen] Abild, præst i Jystrup og Valsølille, [skifte 30.1.1734 lbnr.27]. B:
1) Jacob Pedersen Abild, præst i Haderup i Ginding herred.
Afdøde boede sammen med Elisabeth [Hansdatter Funch] Assendorph, enke efter hendes mands bror Christian [Pedersen] Abild, kapellan i Ringsted og Benløse, skifte 19.3.1736 lbnr.34.

37 Erik Hansen Randrup, degn i Aversi og Teestrup. 30.7.1736, fol.156, 178B, 184B.
E: Martha Svane. LV: Andreas Toftegaard, forvalter på Gisselfeld. A:
1) søster Mette Randrup.
2) søster Øllegaard Randrup.
FM: A[ndreas] M[elchior] Glückstadt, byfoged i Stege
3) halvsøster Maren Randrup g.m. Mourids Christian Pedersen [Bugge], skoleholder i Holtug på Stevns.

38 Søren [Jacobsen] Ørsted, præst i Haraldsted og Allindemagle. 26.11.1736, fol.164, 187, 226B, 305, 313B, næste protokol fol.65.
E: Johanne Marie Trap. LV: Johannes Christensen, justitsråd. B:
6) Laurids Ørsted 17, i Slagelse latinskole
7) Christoffer Hartmann Ørsted 16, i Slagelse latinskole
8) Magdalene Cecilie Ørsted 9. Ved afkald 8.1.1753 forlovet med Peder Bagge Gamst
9) Peder Kane Ørsted 4
10) Christian Luxdorph Ørsted 2.
Første ægteskab med [Engelke Kohlendal, skifte 26.11.1705, afkald 12.10.1728 lbnr.14]. B:
1) Christian Ørsted, præst i Slagelse og slotsprædikant på Antvorskov
2) Jacob Ørsted, rektor i Kolding
3) Cornelius Ørsted degn i Tølløse og Ågerup.
Andet ægteskab med [Sofie Dorthe Trane, afkald 14.11.1731 lbnr.23]. B:
4) Henrik Vissing Ørsted, stud. theol. Ved afkald dekan for Valkendorf kollegium i København
5) Engelke Cathrine Ørsted g.m. Jørgen [Markussen] Monrad, præst i Tjæreby.

39 Niels Adamsen Roy, præst i Terslev og Ørslev, [der døde 1.8.1736], fol.183.
Enkemand efter Mette Marie Frandsdatter Loumann, født på Ottestrup [i Ørslev sogn i Ringsted herred].
Testamente af 22.2.1733.
Afdøde var født i Majbølle præstegård på Lolland.

40 Vilhelm [Johansen] Warming (Verming), degn i Nordrup og Farendløse. 17.9.1737, fol.202B, 217.
E: Karen Thomasdatter. LV: Rasmus Mathiassen Drachardt, degn i Haslev og Bråby. B:
1) Hans Nikolaj Warming, 20 til Alle Helgen. skomager
2) Thomas Andreas Warming, 19 sidste pinsedag, i Ringsted skole.
FM: Tønnes Lorentsen, rektor og kantor på Christianshavn i København som beslægtet.

41 Peder Jacobsen Hald, degn i Haraldsted og Allindemagle, [begravet 18.10.1737], fol.206B.
E: Dorthe Jensdatter Busch.
Testamente af 9.6.1727.
Underskrevet af
1 hans [halv]bror Jacob Olufsen Lund i Allerslev
2 hendes bror Jens Jensen Busch i Valsømagle.

42 Valentin Sørensen Gram, degn i Haslev og Bråby, begravet 8.3.1718, fol.208.
E: [Mette Jensdatter Vibe] nu g.m. successor Rasmus Mathiassen Drachardt.
Afkald fra B:
1) Jens Valentinsen Gram, afkald af 16.8.1734
2) Søren Valentinsen Gram, afkald af 18.8.1737
3) Sofie Amalie Valentinsen Gram g.m. Herman Andreassen Schmidt, skytte, afkald af 16.9.1737
4) Margrethe Elisabeth Valentinsdatter Gram g.m. Mads Kehlet, degn i Gammel Haderslev St. Severin.

43 Afkald i Køge. 16.3.1729, fol.214.
Afkald til Hans Hansen Nordrup præst i Nordrup og Farendløse
fra Niels Christensen Aarslev (Arsleben), præst i Kongsted ved svoger Johannes Rasmussen, postmester i Køge
for arv efter far Christen Nielsen Aarslev, præst i Sorterup og Ottestrup, [død 10.3.1723].
(Sml. lbnr.44).

44 Afkald i Dalby. 11.6.1735, fol.214B.
Afkald til Hans Hansen Nordrup præst i Nordrup og Farendløse
fra steddatter Karen Christensdatter Aarslev g.m. Vilhelm Lindam, præst i Dalby og Tureby
for arv efter
1 far Christen Nielsen Aarslev, præst i Sorterup og Ottestrup, skifte 23.10.1723
2 halvsøster Elisabeth Nygaard, skifte 23.10.1730.
(Sml. lbnr.43).

45 Rasmus Mathiassen Drachardt, degn i Haslev og Bråby. 16.2.1739, fol.220B, 235, 246, 360, 372, 382, 382B.
E: Mette Jensdatter Vibe. LV: Just Olufsen Buchhorst, degn i Ulse. B:
1) Barbara Rasmusdatter Drachardt 19. Ved afkald 5.10.1748 g.m. Anders Lyngby, degn i Vigersted og Kværkeby
2) Valentin Rasmussen Drachardt 16
3) Mathias Rasmussen Drachardt 11.
FM:
1 farbror Bjørn Mathiassen Drachardt, skolebetjent i Fuglebjerg
2 Andreas Buch, degn i Terslev og Ørslev
3 Nikolaj Juul, degn i Aversi og Teestrup.
Enkens første ægteskab med [formanden Valentin Sørensen Gram, skifte 8.3.1718 lbnr.42]. Arv til B:
1) Lisbeth Sofie Valentinsdatter Gram. Ved afkald 16.8.1749 g.m. Peder Knudsen i Gammel Haderslev.
FM: successor i Hasle Niels Jensen Montan.

46 Dorthe [Hansdatter] Mossin i Haraldsted, [begravet 15.5.1739], fol.227, 257.
E: Søren [Mikkelsen] Steenstrup, præst i Haraldsted og Allindemagle. B:
1) Ulrikke Eleonora Steenstrup 1 år og 9 mdr.
FM:
1 morfar Hans [Hansen] Mossin, [præst i Køge og Ølsemagle, endnu] på Ørslev i Vester Gyrstinge sogn i Alsted herred
2 mosters mand Peder Brandt, købmand i København.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1739.
Samfrændeskifte 29.7.1740.

47 Claus Johansen Plum, præst i Vetterslev og Høm. 26.10.1739, fol.228, 237B, 264B, 271B, 284B, 288B, 372.
E: [Anne] Marie [Hansdatter] Klingenberg. LV: Jens Clausen, herredsfoged i Ringsted og Tybjerg herreder.
Første ægteskab med Agnete Danielsdatter Kellinghusen], skifte 5.2.1725 lbnr.9. B:
1) Bolle Frederik Plum, forvalter over halvdelen af Vordingborg Rytterdistrikt
2) Else Cathrine Plum g.m. Valentin [Holgersen] Tryde, præst i Sandby og Vrangstrup
3) Daniel Plum, student, skoleholder i den nyoprettede skole i Dyrlev i Bårse sogn
4) Carl Ulrik Plum i Frederikssund, født 1712
5) Adam Christoffer Plum i København, født 1714
6) Claus Plum i Sankt Petersborg, født 1716
7) Agnete Plum, født 1718. Ved afkald 11.6.1747 g.m. Frands Dajon, [bygningsskriver] i København
8) Christian Plum i København, født 1719.
FM: successor Hans [Christian Nielsen] Skjern.

48 Afkald i Ringsted. 28.8.1725, fol.247B.
Afkald til Søren Sørensen, klokker i Ringsted
fra
steddatter Johanne Kirstine Frederiksdatter g.m. Bent Olufsen Assens, rebslagersvend på Holmen i København
for arv efter
1 mor Johanne Jensdatter Vittinge, var g.m. [Frederik Hansen, klokker i Ringsted, skifte 20.3.1719 lbnr.1]
2 søster Mette Frederiksdatter Steen.
Desuden nævnes hendes bror Johan Frederiksen Steen, garder til hest.
(Sml. lbnr.1).

49 Afkald i Ringsted. 6.5.1728, fol.247B.
Afkald til Søren Sørensen, klokker i Ringsted
fra
Christen Frederiksen Steen
for arv efter
1 mor Marie Jensdatter Vittinge, var g.m. [Frederik Hansen, klokker i Ringsted, skifte 20.3.1719 lbnr.1]
2 søster Mette Frederiksdatter Steen.
(Sml. lbnr.1).

50 Erik Christian Lemvig, præst i Ringsted og Benløse. 1.6.1740, fol.248, 271B, 282B, 285B, 288B, 291, 297, 303B, 306B.
E: Alhed Ingeborg Friborg. LV: Hans Nordrup, præst i Nordrup og Farendløse.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth Frandsdatter von Hagen, skifte 21.6.1734 lbnr.30]. B:
1) [Cathrine Erik Christiansdatter] g.m. Christian Engell, præst i Øsby i Haderslevhus amt.
Desuden nævnes Christian Engells bror Hans Engell, degn i Sandby og Vrangstrup.

51 Udgår.

52 Cathrine Christensdatter Hager i Ortved [i Vigersted sogn]. 14.4.1741, fol.280, 297B.
E: Oluf Hansen Winther, vikar for Taddæus Hjort. A:
1) mor Margrethe Nielsdatter i Roskilde, enke efter Christen Madsen
2) bror Christen Hager, student, skoleholder i Sorterup kongelige skole
3) bror Niels Hager, hattemagersvend uden riget
4) søster Anne Margrethe Christensdatter Hager i Roskilde
5) søster Mette Christensdatter Hager i København.
Desuden nævnes enkemandens søster Birgitte Marie.

53 Dorthe Jensdatter Busch i Nordrup. 18.2.1742, fol.290, 299B, 305B.
E: Morten Nielsen Hofmann, degn i Nordrup og Farendløse, der ægter Mette Marie Rasmusdatter Knobloch (Knoplov)
Testamente af 6.12.1740.
Testamente efter hans første hustru af 23.2.1731.
Afkald af 18.2.1742 fra
1) bror Jørgen Busch
2) bror Peder Busch
3) bror Jens Jensen Busch i Kimmerslev
4) søster Gertrud Jensdatter Busch i Allindemagle
5) søster g.m. Søren Jensen i Østrup
6) søster Johanne Jensdatter Busch i Kragerup i Ørslev sogn [i Løve herred]
7) søster g.m. Peder Christiansen i Sigersted
8) søster Maren Jensdatter Busch i Dellinge mølle.
[Første ægteskab med [Peder Jacobsen Hald, degn i Haraldsted og Allindemagle, skifte 18.10.1737].
Afkald 11.12.1742 fra Mette Marie Rasmusdatter Knoplov til sin værge Hans Plum, degn i Førslev og Sneslev.

54 Steffen Pedersen Bruun, skoleholder i Benløse. 15.2.1742, fol.292, 299B.
E: Anne Cathrine Bielefeld. LV: Hans Knudsen Sølling, landstingshører.
Arvinger kendes ikke.

55 Kirsten Hansdatter i Haslev. 4.2.1743, fol.301B, 306.
E: Niels Jensen Montan, degn i Haslev og Brårup. A:
1) mor Ingeborg, enke efter Hans Poulsen
2) søster [Karen Hansdatter Poulsen], død, var g.m. Oluf [Knudsen] Lerche i Skalkendrup præstegård, præst i Avnslev og Bovense på Fyn. 1B:
a Anne Sofie Lerche g.m. [Jens Jørgensen] Torsager, degn i Avnslev
3) søster Anne Margrethe Hansdatter Poulsen
4) bror Poul Hansen, uvist hvor.

56 Taddæus Hjort, degn i Vigersted og Kværkeby. 19.5.1743, fol.316, 321.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Boesen Møller, møller i Osted mølle. B:
3) Peder Mathias Hjort 11
4) Hans Markus Hjort 5
5) Birgitte Hjort 1.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter Hjort, skifte 31.5.1731 lbnr.24. B:
1) Kirstine Marie 22, i Havndrup præstegård
2) Christoffer 16, i Roskilde latinskole.
FM: Morten Hofmann, degn i Nordrup og Farendløse.

57 Inger Magdalene Gedsted i Nordrup degnebolig. 6.11.1743, fol.318, 331B, 344, 364.
Enke efter Mads Bjørn. A:
1) søster Helvig Magdalene Gedsted, [begravet 16.6.1741], var g.m. [Christen Olufsen] Bech, degn i Dalby [og Tureby]. B:
a Sidsel Christine Bech g.m. Johan Henrik Lembke, møller i Farendløse mølle.
Første ægteskab med [formanden i Dalby Niels Hofmann, begravet 19.3.1717]. B:
b Morten Hofmann, degn i Nordrup og Farendløse
2) søster Mette Mortensdatter Gedsted, død. 3B:
a Morten Lauridsen Nørgaard, uvist hvor
b Jens Lauridsen Nørgaard, uvist hvor
c Mette Lauridsdatter, uvist hvor
3) bror Gregers Mortensen Gedsted på Endelave
4) bror Jens Mortensen Gedsted på Endelave.

58 Niels Jensen Montan, degn i Haslev og Bråby. 16.4.1744, fol.325B, 341B, 352, 360B.
E: Anne Cathrine Bolt. LV: Rasmus Søgaard, degn i Hagested og Gislinge.
[Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, skifte 4.2.1743 lbnr.55]. A:
1) søster Barbara Jensdatter, død, var g.m. Christen Thorsen i Bjerre. 2B:
a Karen Christensdatter g.m. Hans Lauridsen i Bjerre
b Maren Christensdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Olstrup i Holsteinborg sogn på Holsteinborg gods. 3 sønner, hvis navne ikke angives
2) søster Bodil Jensdatter, død, var g.m. Jens Gregersen i Hyllested. 5B:
a Jens Jensen i Hyllested
b Oluf Jensen i Hyllested
c Ellen Jensdatter i Hyllested
d Birthe Jensdatter i Kirkerup
e Anne Jensdatter i Store Røttinge
3) søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Hans Rasmussen i Hyllested. 3B:
a Jens Hansen på præsten i Hyllested Otto Ferslevs gods
b Rasmus Hansen på Otto Ferslevs gods
c Anne Hansdatter på Otto Ferslevs gods
4) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Rasmussen i Vemmeløse. 5B:
a Niels Jørgensen på Otto Ferslevs gods
b Rasmus Jørgensen på Otto Ferslevs gods
c Birthe Jørgensdatter på Otto Ferslevs gods
d Ellen Jørgensdatter på Otto Ferslevs gods
e Barbara Jørgensdatter på Otto Ferslevs gods
5) søster Ellen Jensdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Ulstrup. 5B:
a Jens Pedersen på Holsteinborg gods
b Jørgen Pedersen på Holsteinborg gods
c Margrethe Pedersdatter på Holsteinborg gods
d Maren Pedersdatter på Holsteinborg gods
e Ellen Pedersdatter på Holsteinborg gods.
Desuden nævnes enkens bror Hans Bolt.

59 Christine Eskildsdatter Bartholin i Haslev præstegård, der døde 2.3.1744, fol.332B.
Enke efter Jacob [Hansen] Faber, præst i Haslev og Bråby.
Afkald af 20.7.1744 fra B:
1) Anne Cathrine Juul Faber g.m. Oluf [Olufsen] Skytte, præst i Tårs og Vigsnæs på Lolland.
Desuden er B:
2) [Mette Abelone Jacobsdatter Faber] g.m. successor Ludvig Nikolaj Heerfordt, til hvem afkaldet gives.

60 Jens Jacobsen Lund, degn i Jystrup og Valsølille. 19.8.1745, fol.333, 357, 361, 381B, næste protokol fol.130.
E: Anne Kirstine Plum. LV: bror Hans [Knudsen] Plum, degn i Førslev og Sneslev.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter Hyld], skifte 30.11.1733 lbnr.26. B:
1) Margrethe Lund g.m. Niels Faxe i Roskilde
2) Kirstine Marie Lund g.m. Jørgen Kastrup
3) Elisabeth Birgitte Lund. Ved afkald 11.11.1751 g.m. Maltha Ulrik Engelsted på Glorup på Fyn
4) Mette Lisbeth Lund
5) Bente Cathrine Lund. Ved afkald 8.6.1748 g.m. Ulrik Knudsen Friis i Kongens mølle [i Avnsø sogn] i Kalundborg amt
FM: farbror Oluf [Jacobsen] Lund, degn i Osted og Allerslev.

61 Nikolaj Jensen Juul, degn i Aversi og Testrup. 28.12.1744, fol.347B.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: svoger Lind på Holmegård. A:
1) bror Peder Juul, præst i Lyster sogn i Bergen stift i Norge.
2) søster Maren Jensdatter g.m. Hans Nielsen Valby, skoleholder i Stubberup i Fakse sogn.

62 Anne Cathrine i Vigersted degnebolig. 31.8.1744, fol.359.
Enke efter Thomas Schott, degn [i Osted og Allerslev, begravet 13.2.1705]. B:
1) [Andreas Thomsen Schott], degn i Herslev og Gevinge, [begravet 3.11.1730], hvor afdøde boede til hans død
2) datter g.m. Laurids [Jørgensen] Ring], degn i Vigersted og Kværkeby.

63 Henrik Christian Pedersen, skoleholder i Skudeløse i Teestrup sogn. 30.7.1745, fol.362B, 369, 378B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Søren Sørensen, smed i Teestrup. A:
1) halvbror Holger Christian Pedersen, skomager i Kindertofte, anneks til Pedersborg ved Sorø.

64 Laurids Christensen, præst i Terslev og Ørslev, [der døde 2.4.1746], fol. 369B.
E: Magdalene Sibylle [Tidemannsdatter] Lend. LV: Jens Bremer.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1741.

65 Laurids Ring, degn i Vigersted og Kværkeby. 20.2.1747, fol.370, 372, næste protokol fol.96B.
E: Marie Christensdatter. LV: Jens Boesen i Ortved mølle. B:
1) Jørgen Ring 15
2) Christen Ring 13
3) Jens Bruun Ring 10
4) Adam Ring 8.
FM: Peder Pedersen Heding, degn i Jystrup.

66 Anne Sabine Holgersdatter Schandorph i Førslev. 2.10.1747, fol.376, 379B.
E: Jochum Hermansen Dreves, præst i Førslev og Sneslev. B:
1) Marietta Eleonora Dreves 12
2) Holger Dreves 11
3) Sabine Dreves 9
4) Antoinette Dreves 7
5) Herman Dreves 4
6) Maren Bay Dreves 6 mdr.

67 Nikolaj Hansen Buus, skoleholder i Havbyrd i Ringsted sogn. 22.1.1748, fol.381.
E: Anne Nielsdatter. LV: stedfar Søren Albertsen i Høm.
Afkald fra A:
1) far Hans Henrik Buus hos Niels Pedersen i Kimmerslev mølle.
Desuden nævnes enkens bror Peder Nielsen i Høm.Ringsted herred
Gejstlig skifteprotokol
1748-1775

68 Søren [Mikkelsen] Steenstrup, præst i Haraldsted og Allindemagle. 1.5.1748, fol.3, 19B, 24B, 129.
E: Engelke Marie Christensdatter Daldorph. LV: Hans Wosemose, amtsforvalter.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter Mossin, skifte 15.5.1739 lbnr.46]. B:
1) Ulrikke Eleonora Steenstrup 10. Ved afkald 1.8.1758 g.m. Hans Otto [Sørensen] Foss, præst i Emmerlev.
FM: morfar Hans [Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle g.m. Ann Vissing.

69 Sara Marie Nielsdatter i Førslev. 13.5.1748, fol.15B, 22B, 219.
E: Hans [Knudsen] Plum, degn i Førslev og Sneslev. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 15
2) Knud Hansen 13
3) Niels Hansen 10
4) Claus Hansen 7
5) Hans Nordrup Hansen 6.

70 Testamente i Nordrup. 1748, fol.18.
Testamente af 25.2.1743 oprettet af Elisabeth Jensdatter Lassen, enke efter Jens [Jacobsen] Bruun, præst i Førslev og Sneslev, [skifte 6.9.1734 lbnr.32]. A:
1) søster Johanne Cathrine Guldsmeds, enke, uden børn. LV: Vilhelm [Jacobsen] Lindam, præst i Dalby og Tureby
2) søster Jannike Sofie, død, var g.m. Peder Brask, degn i Herfølge. Uvist om børn.
Testamentarisk arv til Hans Nordrup, præst i Nordrup og Farendløse og hustru Johanne Beathe Clerque.

71 Hans Corvin, degn Aversi og Teestrup. 3.6.1749, fol.30, 39, 43, 219.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Christoffer Lindved Holmegård ting, boende i Dyrehaven ved Holmegård i Olstrup sogn. A:
1) bror Niels Pedersen Ravn, feldbereder i Holbæk.
2) søster Johanne Kirstine Ravn i København. Ved afkald 10.3.1766 g.m. Jacob Lebhardt, snedker i Guldhuset [i Rigensgade] i København.
FM: successor Svend Lund.
[Første ægteskab med forgængeren Nikolaj Jensen Juul, skifte 28.12.1744 lbnr.61].

72 Søren Sørensen, degn og klokker i Ringsted. 7.8.1749, fol.34B, 40, 48.
E: Barbara Cathrine Motzfeldt. LV: Jens Juul i Ringsted. B:
1) Peder Motzfeldt Sørensen, successor.

73 Anne Cathrine Bielefeld i Benløse. 30.9.1749, fol.38B, 41B.
Enke efter Steffen Pedersen Bruun, skoleholder i Benløse, [skifte 15.2.1742 lbnr.54].
Arvinger kendes ikke.

74 Ludvig Nikolaj Heerfordt, præst i Haslev og Bråby. 15.12.1749, fol.42B, 91B, 108, 150B.
E: Mette Abelone [Jacobsdatter] Faber. B:
1) Jacob Heerfordt
2) Hans Henrik Heerfordt, Ved afkald 16.7.1755 er han hørkræmmer i København
3) Dorthe Heerfordt g.m. Søren [Nielsen] Viborg, præst i Radsted
4) Christine Heerfordt g.m. Hans Christian [Hansen] Nimb, præst i Aversi og Teestrup.

75 Peder Holm, ugift skoleholder i Kværkeby. 30.1.1750, fol.45 bB, 48B.
A:
1) mor Anne Cathrine, enke efter Holm
2) søster g.m. Jens Rostgaard, brændevinsmand i København.

76 Anne Margrethe Thillerup i Terslev skolehus. 19.11.1750, fol.50B, 59B, 61, 248B.
Enke efter Niels Krabbe, organist i Terslev. A:
1) søster Karen Thillerup g.m. Otto [Hansen] Westh, præst i Bringstrup og Sigersted
2) bror Adam [Mortensen] Thillerup, [kapellan] i Kerteminde, [død november 1740]. E: Margrethe [Elisabeth] Breidendick. 2B:
a Henrik Martin Thillerup 14
b Cathrine Marie Thillerup 11
3) halvsøster g.m. Knud Jensen, byfoged og postmester i Sorø.

77 Clemen Bartskær, kapellan i Ringsted. 14.4.1751, fol.61B, 66, 69, 69B, 79, 83B, 110, 226, 236.
E: Birgitte [Ottesdatter] Haasum. LV: Søren Sølling, vice landstingshører ved Sjællandsfar landsting ved bror Hans Ulrik Sølling. B:
1) Johanne Thalia Bartskær 4
2) Johan Otto Bartskær 1, der døde.
FM: født værge [Christen Hansen] Schade, magister og rektor i København g.m. [Johanne Bartskær].

78 Afkald i København. 15.6.1751, fol.65B.
Afkald til Peder Sørensen Motzfeldt, kordegn i Ringsted
fra Marianne Rasch g.m. Johan Anton Rose i København
for arv efter mor.
(Sml. lbnr.31).

79 Andreas Buch, degn i Terslev. 20.9.1751, fol.66, 74B.
E: Karen Leermann. LV: Hans Faber, skoleholder i Terslev. A:
1) bror Søren Buch, klokker i Helsingør.
Der skal have været 4 søstre der var gift i Jylland, uvist hvor og om der er børn efter dem.

80 Hans Leegaard, degn i Terslev og Ørslev. 15.6.1752, fol.81, 87.
Forlovet med [Anne] Cecilie Lamborg. A:
1) bror justitsråd Leegaard i København
2) søster g.m. Torup.

81 Hans Testrup, degn i Vetterslev og Høm. 2.1.1754, fol.92, 97, 129B, 231, 236, 237B, 244, 258B, næste protokol side 8.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Plum, degn i Førslev. B:
1) Bolette Hansdatter 11. Ved afkald 24.11.1769 g.m. Hans Gertsen, skomager i København
2) Adam Christoffer Testrup 7
3) Rudolf Bølch Testrup 2.
FM: Rudolf Bølch, præst i Vetterslev og Høm.

82 Peder Holgersen Schmidt, skoleholder i Hjælmsømagle i Sneslev sogn. 17.2.1755, fol.99B, 107.
E: Margrethe Hedvig. LV: [Johan] Saaby til Eskilstrup [i Sneslev sogn] ved fuldmægtig Hans Ulrik Sølling sst. B:
1) Peder Pedersen 11
2) Holger Pedersen 7
3) Maren Pedersdatter 6.
FM: Hans Plum, degn i Førslev.

83 Dorthe Gerg i Førslev. 20.7.1755, fol.103, 110.
E: Jochum [Hermansen] Dreves, præst i Førslev og Sneslev. A:
1) søsterdatter Anne Heger g.m. Niels Lauridsen, lensmand i gården Falleide i Bergen stift.
Afdøde var født i Bergen.

84 Maren Hansdatter Brandt i Allindemagle. 18.1.1757, fol.115, 120, 140, 253B.
E: Johan Vilhelm Reisen, skoleholder i Allindemagle. A:
1) bror Oluf Hansen Brandt på Nyord ved Møn
2) søster Kirsten Hansdatter Brandt på Møn
3) søster Margrethe Hansdatter Brandt g.m. Johan Rousseau, bager i København
4) søster, død, var g.m. Frederik Gasman, købmand i København. 1B:
a Marie Dorthe Gasman.

85 [Hans] Faber, skoleholder i Terslev. 9.4.1757, fol.117B.
E: (Navn angives ikke). Afkald af 26.3.1757 fra B:
1) datter g.m. Jens Nielsen Møller i Kalundborg.

86 Claus Pedersen Fix, skoleholder i Skudeløse i Teestrup sogn. 13.4.1757, fol.118.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Peder Hebo i Skudeløse. B:
1) en pige født 8.7.1757, der døde kort tid efter fødslen.
A:
1) bror Jens Pedersen Fix, skoleholder i Fensmark.
Desuden nævnes enkens bror Torben Poulsen i København.

87 [Johannes] Ægidius [Andersen] Vedel, degn i Terslev og Ørslev. 10.4.1758, fol.123, 127B, 132B, 155B.
E: Anne Cecilie [Lamborg]. LV: Jens Sørensen i Terslev. 2 børn hvoraf angives B:
1) Andreas Vedel.
Gave fra afdødes stedmor Mette Christine [Vilhelmsdatter Buchholtz, var g.m. Anders Ægidiussen Vedel, præst i Daler, død 1730].

88 Mette Helene Friis i Freerslev. 9.5.1758, fol.125B, 143.
E: Laurids Nielsen, skoleholder i Freerslev. Afkald fra B:
1) Christen Lauridsen Friis, på søfarten
2) N. Lauridsen Friis
3) A. Lauridsen Friis
4) K. H. Friis.

89 Bevilling at være egen værge i Aversi. 15.12.1758, fol.130.
Bevilling at være egen værge for Christine [Ludvigsdatter ] Heerfordt g.m. Hans Christian [Hansen] Nimb, præst i Aversi og Teestrup, der ikke har sin fulde forstand og har forladt sin præstegerning 1753, nu da hun kan modtage arv efter sin mor Mette Abelone [Jacobsdatter] Faber, der døde, enke efter Ludvig Nikolaj Heerfordt, præst i Haslev og Bråby, [skifte 15.12.1749 lbnr.74].
Hans Christian [Hansen] Nimbs første ægteskab med [Sofie Cathrine Estenbach, begravet 25.4.1742]. Arv til en datter.

90 Niels Sørensen, skoleholder i Nordrup.31.4.1759, fol.131, 141B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Steffensen, væver i Nordrup. B:
2) Birthe Kirstine Nielsdatter 20
3) Hans Christian Nielsen 16
4) Karen Nielsdatter 13
5) Christen Nielsen 11
6) Børge Nielsen 8.
Af første ægteskab B:
1) Søren Nielsen, skrædder i Valsølille.

91 Barbara Drachardt i Vigersted. 4.5.1759, fol.134, 140.
E: Anders Lyngby (Lyndby), degn i Vigersted og Kværkeby. B:
1) Andreas Andersen Lyngby 11
2) Laurids Andersen Lyngby 7
3) Anne Cathrine Andersdatter Lyngby 5.

92 Else Jensdatter Sneebang i Ringsted. 21.2.1760, fol.143B, 147B.
E: Michael Horst, organist. B:
1) Antoinette Michaelsdatter Horst 18.

93 Mette Kirstine Hansdatter i Skudeløse. 10.4.1760, fol.144B, 148B.
E: Torben Poulsen Lindorff, skoleholder i Skudeløse. B:
1) Hans Torbensen 5 uger.
Desuden nævnes
1 enkemandens bror Christen Poulsen i København
2 enkemandens søster Dorthe Poulsdatter, [enke efter Claus Pedersen Fix, skoleholder i Skudeløse, skifte13.4.1757 lbnr.86].

94 Vendel Carstensdatter i Kværkeby. 16.4.1760, fol.146.
E: Christian Fich, skoleholder i Kværkeby. B:
1) Vibeke Fich 19
2) Anne Marie Fich 18
3) Carsten Christian Fich 10.

95 Regine Dorthe [Andreasdatter] Wøldike i Haslev. 25.6.1760, fol.149.
E: Johan [Johansen] Rehling, præst i Haslev og Bårse.
Bevilling til uskiftet bo af 14.4.1758.
[Afdøde døde 1758].

96 Peder Pedersen Heding, degn i Jystrup og Valsølille. 8.6.1761, fol.151, 156, 238, 245B.
E: Rebekka Isaksdatter Lund. LV: Peder Arp, degn i Haraldsted og Allindemagle. B:
3) Peder Pedersen 16.
FM: Friis, skoleholder i Valsølille.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Heding
2) Frederikke Marie Heding på Island g.m. Niels Hjørring, kok på de islandske skibe.

97 Christian Fich, skoleholder i Kværkeby. 22.2.1761, fol.161B.
E: Maren Kirstine Gerner. LV: Sigvard Jørgensen i Kværkeby. B:
4) Vendel Charlotte Fich 6 mdr.
FM: successor Ambrosius Friis.
Første ægteskab med [Vendel Carstensdatter, skifte 16.4.1760 lbnr.94]. B:
1) Vibeke Fich 20
2) Anne Marie Fich 19
3) Carsten Christian Fich 13.

98 Marie Elisabeth Tramen i Førslev. 26.3.1762, fol.164, 170, 176, 178, fol.198.
E: Jochum [Hermansen] Dreves, præst i Førslev og Sneslev, der døde 16.6.1762.
Testamente af 2.3.1759.
Hans første ægteskab med [Anne Sabine Holgersdatter Schandorph, skifte 2.10.1747 lbnr.66]. B:
1) Holger Dreves 26, skriver på kongens orlogsskibe
2) Sabine Dreves 23. Ved afkald 4.1.1765 g.m. Jens Sørensen i København
3) Antoinette Dreves 21
4) Herman Dreves 19
5) Maren Bay Dreves 15. Ved afkald 7.1.1767 g.m. Poul Daniel Frantz i København
FM: morbror Albert [Holgersen] Snedsted, præst i Blistrup i Holbo herred.
[Hans andet ægteskab med Dorthe Gerg, skifte 20.7.1755 lbnr.83].
Hendes A:
1) søster Margrethe Lucie Wittrock i Kappeln i Slesvig
2) bror Rasmus Tramen, død. 5B:
a Ditlev Tramen i Kiel
b Christoffer Mathias Tramen i Kiel
c Anne Margrethe Tramen g.m. Niels Simonsen, kromand i Herlufmagle
d Kirstine Marie Tramen, død, var g.m. Christen Nielsen, smed i Skjolde. 2B:
1 Peder Ulrik Christensen
2 Cathrine Christensdatter
e Magdalene Cathrine Tramen i Nyborg præstegård på Fyn.

99 Anne Cecilie [Lamborg] i Terslev. 12.8.1761, fol.175B.
Enke efter Johannes Ægidius [Andersen] Vedel, degn i Terslev og Ørslev, skifte 10.4.1758 lbnr.87].
Arvinger angives ikke.

100 Anne Kirstine Plum i Førslev. 15.1.1763, fol.176B, 187B.
Enke efter Jens Jacobsen Lund, degn i Jystrup og Valsølille, [skifte 19.8.1745 lbnr.60. A:
1) bror Hans Plum, degn i Førslev og Sneslev
2) bror Frederik Christian Plum, sergent
3) søster Susanne Elisabeth Plum g.m. Ejler Christoffer Linstou i Mecklenburg
4) søster, død. 5B:
a Knud Riis, sergent på Holmen i København
b Claus Riis, snedker i Kurland
c Cort Riis, hofstolemager i København
d Anne Margrethe Riis g.m. Simon Ottesen, student i København
e Inger Marie Riis g.m. Nikolaj Ottesen, billedhuggersvend i København
5) halvsøster, død. 4B:
a søn, død. 2B:
1 Niels Møller, skrædder i København
2 Martha Møller i København
b Knud Møller i København
c Laurids Møller, juveler i København
d Hans Møller, skrædder i København
6) halvsøster, død. 2B:
a datter, død. 4B:
1 Peder Jørgensen, præsteskrædder i København
2 Ambrosius Jørgensen, juveler i København
3 Nille Jørgensdatter g.m. Conrad Huusher, snedkersvend i København
4 Maren Jørgensdatter i København
b Birthe Sofie Pedersdatter i København.

101 Vilhelm Bentsen Høhne, student og skoleholder i Valsølille. 2.5.1764, fol.189.
A:
1) far Bent Villumsen Høhne, skomager i København
2) bror Jacob Bentsen Høhne.

102 Magdalene Hansdatter Højer i Skudeløse. 11.5.1764, fol.191B.
E: Torben Poulsen Lindorff, skoleholder i Skudeløse. B:
1) Mette Kirstine Torbensdatter, nyfødt, der døde 6 dage gammel.
Afdøde døde 13.11.1763.

103 Margrethe Schrøder i Vigersted præstegård. 22.10.1764, fol.192.
Enke efter Andreas [Hansen] Kollerup, degn i Hammer og Lundby, [28.2.1738]. A:
0) forældre [Daniel Schrøder, præst i Rørby, død 1695 og Maren Sørensdatter Gram, begravet Vallensved 30.1.1731]
1) søster, død. var g.m. kaptajn Terkildsen. 1B:
a en datter
2) søster Anne Schrøder i Odense, enke efter løjtnant Paludan.
Mors tredje ægteskab med successor i Hammer og Lundby Niels Holgersen Bruun, 24.1.1707]. B:
3) halvbror Holger Nielsen Rørdam, præst i Vigersted og Kværkeby
4) halvsøster, død, var g.m. Hans Siersted i Holbæk. 2B:
a Niels Siersted
b Bertel Siersted.

104 Hans [Knudsen] Plum, degn i Førslev og Sneslev. 8.2.1765, fol.199.
Enkemand efter [Sara Marie Nielsdatter, skifte 13.5.1748 lbnr.69]. B:
1) Knud Hansen Plum
2) Niels Hansen Plum
3) Claus Hansen Plum
4) Hans Nordrup Hansen Plum.

105 Niels [Ovesen] Guldberg i Ringsted. 20.11.1765, fol.210.
A:
1) bror Hans [Ovesen] Guldberg, præst i Ringsted og Benløse.
Afdøde var tidligere præst på Askø.

106 Regine Dorthe [Andreasdatter] Wøldike i Haslev præstegård. 5.9.1765, fol.211.
E: Johan Rehling, præst i Haslev og Bårse. B:
1) Martha Rehling g.m. Morten [Iversen] Qvistgaard til Gerdrup og Lyngbygård [i Eggeslevmagle sogn].
2) Andreas Rehling 18.
Bevilling til uskiftet bo af 14.4.1758.
Samfrændeskifte 5.9.1765.

107 Ingeborg [Roost] i Førslev præstegård. 5.5.1766, fol.217, 227B.
Enke efter [Broder Pedersen Brorson], præst i Ballum, [død 1732]. B:
1) Jacob Brodersen, præst i Førslev og Sneslev
2) Andreas Brodersen i Førslev
3) Peder Brodersen, præst på Kina, død. 1B:
a Hans Brodersen, student
3) [Sara Brodersdatter, død 11.11.1746], var g.m. successor i Ballum Frederik Danielsen Blechingberg. 1B:
a Broder Blechingberg.

108 Andreas Lyngby, degn i Vigersted og Kværkeby. 15.12.1766, fol.219B, 229B, 232, 238, 246, 254.
E: Anne Marie Haugslund. LV: Niels Friis, degn i Jystrup og Valsølille. B:
4) Barbara Andreasdatter
5) Amalie Andreasdatter.
FM: Gregers Hansen i Overdrevskroen [i Vigersted sogn], som mors beslægtede.
Første ægteskab med Barbara Drachardt, skifte 4.5.1759 lbnr.91. B:
1) Andreas Andersen Lyngby 18
2) Laurids Andersen Lyngby 15
3) Anne Cathrine Andersdatter Lyngby 13.
FM: morbror Valentin Drachardt, skoleholder i Allindemagle.

109 Anne Cathrine Marie Møller i Ringsted. 30.3.1767, fol.226B, 231B, 236B, næste protokol side 75.
E: Peder [Hansen] Fædder, kapellan i Ringsted og Benløse. B:
1) Christiane Johanne Fædder 13. Ved afkald 3.8.1778 g.m. [Ove Hansen] Guldberg, præst i Vetterslev og Høm
2) Anne Kirstine Fædder 12
3) Mette Marie Fædder 10.
FM:
1 fasters mand Henrik [Henriksen] Bytzov, præst i Reerslev og Vindinge
2 morbror Christian August Møller, fuldmægtig ved proviantgården i København.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1767.
Samfrændeskifte 30.3.1767.

110 Jens Christian Fusager, ugift skoleholder i Bråby. 16.11.1769, fol.238B, 244B, 247, 248B, 258B.
A:
0) forældre [Jens Jensen Fusager, skifte Viborg 10.2.1730 lbnr.477 og Anne Sørensdatter Blytækker]
1) søster [Bodil Jensdatter Fusager, skifte Viborg 7.4.1744 lbnr.753, var g.m. Daniel Lysgaard i Lysgård]. 3B:
a Mette Elisabeth Danielsdatter Lysgaard, død, var g.m. Andreas Hansen København i Amsterdam. Uvist om børn
b Anne Danielsdatter Lysgaard g.m. Claus Linderoth, degn i Gjellerup i Hammerum herred
c Anne Margrethe Danielsdatter Lysgaard, [skifte Hind herred gejstlig 27.10.1764 lbnr.5], var g.m. Mogens [Christensen] Guldager, degn i Stadil. 1B:
1 Daniel Mogensen Guldager 5
2) bror, [Jens Christian Fusager] hattemagersvend, uvist hvor.

111 Peder Danchel [Frederiksen Vest], tidligere præst i Bringstrup og Sigersted, nu i Ringsted. 24.3.1772, fol.245B, 254.
E: Frederikke Cathrine Viborg. B:
1) Frederik Niels Danchel 15
2) Maren Danchel 11.
FM:
1 Knud Falch, farver i Ringsted
2 Albert Krusberg på Sankt Jørgensbjerg ved Roskilde, forvalter på Københavns Universitets gods.
Afdøde begravet Ringsted 13.3.1770.
Bevilling til uskiftet bo i Ringsted. 9.3.1770.
Samfrændeskifte 24.3.1772.

112 Afkald i Vigersted 22.1.1772, fol.249.
Afkald af 22.1.1772 til Andreas Steenberg, præst i Vigersted og Kværkeby
fra Jacob Gotlob Zimmer, søn af Jacob Zimmer ved farbror Gregers [Christoffersen] Zimmer, præst i Vetterslev og Høm
for arv efter farfar Christoffer [Gregersen] Zimmer, præst [i Dannemarre og Tillitse] på Lolland, [død 8.8.1765].

113 [Frands Christian Jensen] Holbæk, præst i Haraldsted og Allindemagle. 24.3.1772, fol.254, 255B.
E: Cathrine Overberg [Johansdatter] Heerfordt, nu i Valsølille. LV: Andreas [Markussen] Giøe, præst i Høje Tåstrup. B:
1) Ulrikke Eleonora Holbæk, enke efter [Jeremias Wulff Pedersen] Monrad, præst [i Rorup og Glim, død 20.5.1772]. LV: [Andreas] Mølleskov, præst i Osted, [Allerslev og Ledreborg kapel]
2) Sofie Margrethe Holbæk.
FM: morbror Gregers [Johansen] Heerfordt, præst i Sengeløse.

114 Ambrosius Friis, skoleholder i Kværkeby. 22.9.1772, fol.250B.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Vilhelm Hansen i Kværkeby. B:
1) Jacob Friis, der er fyld 18, i Slagelse skole.

115 Anne Cathrine Marup i Nordrup. 28.9.1772, fol.252, 252B.
E: Søren Thorsen, skoleholder i Nordrup. A:
1) søster Cecilie Jacobsdatter.
FM: Peder Freiesleben. købmand i Ringsted.

116 Rasmus Bang, skoleholder i Bråby. 9.8.1773, fol.256B.
E: Frederikke Louise Klein. LV: Andreas Johan Rehling. A:
1) bror Jørgen Bang 17
2) søster Marie Christine Bang
3) søster i Jylland, hvis navn og opholdssted ikke kendes.

117 Alhed Ingeborg Friborg i Ringsted. 4.8.1774, fol.259.
Enke efter [Erik Christian] Lemvig, præst i Ringsted og Benløse, [skifte 1.6.1740 lbnr.50]. A:
1) bror [Christian] Friborg, [regimentskvartermester, begravet Ringsted 27.2.1768]. 7B:
a Thalia Friborg 16
b Kirstine Helene Friborg 15
c Vita Friborg 14
d Louise Friborg 12
e Frederikke Friborg 10
f Alhed Ingeborg Friborg 9
g Peder Friborg 7½.
Arv efter afdødes søster Kirstine Marie Friborg, der døde uden børn.

118 Thomas Christian Ungermann, skoleholder i Valsølille. 22.8.1774, fol.262.
E: Maren Thomasdatter. LV: Niels Friis, degn i Jystrup og Valsølille. B:
1) Abigael Thomasdatter 4
2) Anne Jochumine Thomasdatter 6 mdr.

119 Marie Kirstine [Danholm] i Ringsted. 7.11.1774, fol.263.
Enke efter Peder [Hansen] Wøldike, præst [i Soderup og Kirke Eskilstrup, død 16.11.1769].
Hans A:
1) mor Cathrine [Sebastiansdatter Dølner] i Odense, enke efter Hans [Pedersen] Wøldike, præst i Odense St. Hans, død 19.6.1754]
2) bror Sebastian Wøldike til Visselbjerg [i Alslev ved Varde, der døde 18.9.1774. E: Vibeke [Pedersdatter Endorf]. Ingen børn
3) søster Karen Wøldike, enke efter Ancher i Haderslev
4) søster Regine Wøldike g.m. Gregers Tjørnelund i Røjgård ved Kolding
5) Anne Wøldike g.m. Niels [Hansen] Bruun, præst i [Store] Tåstrup [og Ugerløse]
6) Jacobine Hansdatter Wøldike, hos mor i Odense.
Hendes A:
1) bror Christen Danholm
2) bror Johannes Danholm.


Ringsted herred
Gejstlig skifteprotokol
1775-1808

120 Barbara Lyngby i Ringsted. 2.1.1775, side 1, 60.
A:
1) mor Anne Marie [Haugslund], enke efter Andreas Lyngby, degn i Vigersted og Kværkeby, skifte 15.12.1766 lbnr.108
2) søster Amalie Lyngby.
Mors første ægteskab med [Barbara Drachardt, skifte 4.5.1759 lbnr.919. B:
3) halvbror Andreas Lyngby, skomager i Ringsted
4) Laurids Lyngby, der døde 4.8.1777. skifte 5.1.1778
5) Anne Cathrine Lyngby, der døde 5.10.1777, skifte 5.1.1778.
FM: morbror Valentin Drachardt, skoleholder i Allindemagle.

121 Gregers [Christoffersen] Zimmer, præst i Vetterslev og Høm. 25.1.1775, side 3, 16.
E: [Ingeborg Marie Tryde]. LV: Tryde, forpagter på Assendrup.
Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes
1 enkens bror Johannes Tryde i Frederikshald i Norge
2 Claus Tryde.

122 Sofie Amalie Krog i Jystrup. 13.2.1775, side 8, 34.
E: Niels Friis, degn i Jystrup og Valsølille. B:
1) Johannes Friis, født 8.8.1751
2) Helene Elisabeth Friis, født 17.4.1754
3) Petrine Severine Friis, født 13.12.1757
4) Rasmus Friis, født 27.12.1759
5) Mette Cathrine Friis, født 27.5.1762
6) Bertel Friis, født 23.3.1766.
FM: Conrad Krog, degn i Osted og Allerslev.

123 Søren Thorsen, skoleholder i Nordrup. 1.5.1775, side 19.
Enkemand efter [Anne Cathrine Marup, skifte 28.9.1772 lbnr.115].
Arvinger kendes ikke.

124 Elisabeth [Hansdatter Funch] Assendorph i Ringsted. 30.5.1775, side 23, 31, 42.
Enke efter Christen [Pedersen] Abild (Abel), præst i Ringsted og Benløse. Arvinger efter tingsvidne af Bogense A:
1) søster, død. 2B:
a Erik Christian Hjort
b Mette Johanne Hjort i Ringsted, enke efter Frost, musikantsvend. LV: Hvid, præst.

125 Christen Hager, degn i Benløse. 18.6.1775, side 29, 42.
E: Dorthe Sofie [Clausdatter]. B:
4) Inger Marie Hager g.m. Morten Lauridsen i Vigensdal huse
5) Mette Hager.
Første ægteskab med [Abelone Helene Albertsdatter, begravet Sorterup 3.4.1738]. B:
1) Albert Hager Holgersen, skoleholder i Aversi
2) Abelone Holgersen g.m. Jens Lauridsen i Helsingør
3) Margrethe Holgersen i Holbæk, enke efter en rytter.

126 Marie Elisabeth Rørdam i Vigersted. 2.10.1775, side 34, 44, 52.
Enke efter Hr. Mathias Aalholm. Af arvinger angives A:
1) far [Holger Nielsen] Rørdam, præst i Vigersted og Kværkeby
2) søster [Vita Rørdam], død, var g.m. [Christian] Friborg, regimentskvartermester, [begravet Ringsted 27.2.1768]. Af 7 børn angives B:
a Vita Friborg
3) søster [Mette Rørdam] g.m. Andreas Steenberg, adjungeret præst i Vigersted og Kværkeby.
(Sml. lbnr.117).

127 Anne Pedersdatter Holm i Terslev. 25.5.1776, side 47, 53.
E: Hans Nielsen Mundrup, skoleholder i Terslev. B:
1) Niels Hansen Mundrup 21, i snedkerlære i Køge
2) Peder Hansen Mundrup 17
3) Peder Hansen Mundrup 7
4) Adam Hansen Mundrup 5
5) Christen Hansen Mundrup 2.
(Alder angivet 20.11.1777).
FM: [Rasmus Jacobsen] Lund, degn i Terslev og Ørslev.

128 Niels Friis, degn i Jystrup og Valsølille. 27.1.1778, side 63.
Enkemand efter [Sofie Amalie Krog, skifte 13.2.1775 lbnr.122]. B:
1) Johannes Friis, født 8.8.1751
2) Helene Elisabeth Friis, født 17.4.1754, i Ålborg
3) Petrine Severine Friis, født 13.12.1757
4) Rasmus Friis, født 27.12.1759
5) Mette Cathrine Friis, født 27.5.1762
6) Bertel Friis, født 23.3.1766.
FM: morbror Conrad Krog, degn i Osted og Allerslev.

129 Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev, [der døde 7.9.1778], side 78.
E: Frederikke Sofie [Lydersdatter] Roed.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1778.

130 Andreas Steenberg, adjungeret præst i Vigersted og Kværkeby. 2.12.1778, side 83, 115, 126.
E: [Mette Rørdam]. LV: far Holger [Nielsen] Rørdam, præst her på stedet. A:
1) søster g.m. Peder Jacobsen, skomager i Roskilde
2) søster Else Steenberg, enke i Roskilde
3) bror Thor Steenberg, død. 2B:
a en søn
b en datter.
Desuden nævnes enkens bror løjtnant Rørdam.

131 Jens Christian Møller, degn i Haraldsted og Allindemagle. 25.5.1779, side 102, 121, 132.
E: Hedvig Cathrine [Jæger]. LV: Mathias Gjesing, forvalter på Skjoldenæsholm. B:
1) Andreas Christian Møller, født 13.12.1772
2) Anne Cathrine Møller, født 15.1.1775, der døde 7.2.1780.
FM:
1 født værge Peder Anton Jæger ved Banken i København
2 Niels Møller i Haraldsted kro.

132 Karen [Hansdatter] i Vetterslev. 25.4.1780, side 133.
Enke efter Hans Testrup, degn i Vetterslev og Høm, [skifte 2.1.1754 lbnr.81]. B:
1) Bolette Hansdatter g.m. Hans Gertsen, skomager i København
2) Adam Christoffer Testrup på Vesterskov
3) Rudolf [Bølch] Testrup på Frederiksberg.

133 Christian Helmich, degn i Vetterslev og Høm. 10.4.1781, side 136, 159.
E: Margrethe Elisabeth [Huss]. LV: Sejer Malling Beyer, degn i Bringstrup og Sigersted. 6 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Henrik Schmidt Aarhus, degn i Bringstrup og Sigersted..

134 Jens Jacob Bloch, degn i Førslev og Sneslev. 18.5.1781, side 141, 159, 166.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Lund, degn i Terslev og Ørslev. B:
1) Christian Ludvig Bloch 8
2) Christine Ulrikke Bloch 6.
FM: Lambert [Bagge] Selmer, degn i Ulsø og Freerslev.

135 Markus [Johansen] Heerfordt, degn i Haraldsted og Allindemagle. 29.5.1781, side 144, 162.
A:
0) forældre [Johannes Christiansen Heerfordt, præst i Holbæk, død 2.2.1738 og Sofie Margrethe Hellegaard]
1) bror Lorents Heerfordt, præst i Ørum og Ginnerup på Djursland
2) bror Gregers Heerfordt, præst i Sengeløse
3) bror Christoffer Heerfordt, præst i Høje Taastrup, [død 9.1.1766]. 5B:
a Jacob Heerfordt
b Johannes Heerfordt
c Anne Sofie Heerfordt g.m. [Andreas Markussen] Giøe, successor i Høje Tåstrup
d Sofie Margrethe Heerfordt g.m. Faxe, forpagter på Førslevgård
e Marie Heerfordt
4) bror Jacob Heerfordt, præst i Boeslunde, [død 10.4.1741]. 3B:
a Johan Heerfordt, præst [i Ferslev, Dall og Volsted] i Jylland
b Alexander Heerfordt i København, død. Uvist om børn
d [Sofie Magdalene Heerfordt] i København, enke efter [Peder Andreas Olufsen, præst i Glostrup] Aagaard
5) bror Jørgen Heerfordt, købmand i Holbæk, [skifte Holbæk 24.12.1751, var g.m. Elisabeth Marie Harding]. B:
a Øllegaard Heerford g.m. Jacob Vinsløv, degn i Finderup og Høng
6) søster Cathrine Overberg Heerfordt i Valsølille, enke efter [Frands Christian Jensen] Holbæk, præst [i Haraldsted og Allindemagle, skifte 24.3.1772 lbnr.113].

136 Margrethe StaggeMeyer i Ringsted, [der døde 26.7.1781], side 161, 295.
E: Henrik Ussing, kapellan i Ringsted og Benløse. B:
1) Vilhelmine Marie Ussing 8.
FM: [Johannes] Fuus, kontrollør i Ringsted.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1781.
Samfrændeskifte 1.12.1786.

137 Anne Pedersdatter Tofte i Hjelmsømagle i Sneslev sogn. 11.2.1782, side 169, 184.
E: Christian Frederik Stribolt, skoleholder i Hjelmsømagle. A:
1) bror Mikkel Pedersen Tofte i Grenå, død. 1B:
a Kirsten Mikkelsdatter i Grenå
2) søster Margrethe Pedersdatter Tofte i Grenå. 2 døtre, hvis navne ikke kendes.

138 Christian Ulrik [Jacobsen] Kastrup, degn i Haslev og Freerslev. 12.6.1782, side 172, 190, 359.
E: [Johanne Cathrine Toftegaard]. LV: Christen Bruun, skoleholder i Haslev. B:
1) Jacob [Jørgen] Kastrup, foged i Dalerne og Jæder fogederi i Norge
2) Niels Kastrup, snedker i København
3) Adam Gotlob Kastrup
4) Peder Kastrup, fuldmægtig i København
5) Emerentse [Christine] Kastrup
6) Kirstine [Marie] Kastrup
7) Abigael Kaastrup.

139 Peder Christian Gimshøj, dansk skoleholder i Ringsted. 26.6.1782, side 184.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Christiane Pedersdatter g.m. Johan Christian Møller, murer i Roskilde.

140 Christen Bruun, ugift skoleholder i Haslev. 12.2.1782, side 185
Arvinger angives ikke.

141 Holger Rørdam, præst i Vigersted og Kværkeby. 9.7.1783, side 193, 232.
Enkemand efter [Vita Pedersdatter Bering, død 2.6.1771]. B:
1) Peder Bering Rørdam
2) Mette Rørdam, enke efter Andreas Steenberg, adjungeret præst i Vigersted og Kværkeby, [skifte 2.12.1778 lbnr.130]
3) Christian Bolle Rørdam, præst i Kindservig i Bergen stift i Norge
4) Vita Rørdam, død, var g.m. [Christian] Friborg, [regimentskvartermester, begravet Ringsted 27.2.1768]. 7B:
a Thalia Friborg, død
b Kirstine Helene Friborg på Herlufsholm
c Vita Friborg g.m. Edvard [Tilemann] Schmidt, præst i Vetterslev og Høm
d Louise Friborg g.m. [Niels Rudolf] Suhr, kapellan i Nakskov og Branderslev
e Frederikke Friborg i Kindservig
f Alhed Ingeborg Friborg i Nakskov
g Peder Friborg, på de lange rejser
5) Marie Elisabeth Rørdam [skifte Vigersted. 2.10.1775 lbnr.126, var g.m.
Mathias Aalholm, præst [på Sankt Thomas, død 1768], efter hvem, der er arv.
Arv efter Alhed Ingeborg Friborg, [skifte 4.8.1774 lbnr.117], var g.m.[Erik Christian] Lemvig, præst i Ringsted og Benløse, [skifte 1.6.1740 lbnr.50].

142 Anne Margrethe Kuhr i Haslev. 29.12.1783, side 229, 286.
Enke. B:
1) Christian Kuhr i Vestindien
2) Michael Johannes Kuhr, skoleholder i Haslev
3) Anne Margrethe Kuhr g.m. le Maire, urmager i København.

143 Anne Margrethe Høgh i Jystrup. 5.10.1786, side 273.
E: Peder Christian Høgh, degn i Jystrup og Valsølille. B:
1) Valentin Pedersen 18
2) Oluf Pedersen 13
3) Anne Johanne Pedersdatter 10
4) Anne Lucie Pedersdatter 9.
FM: Mathias Gjesing, forvalter på Skjoldenæsholm.

144 Sofie [Mathiasdatter] Hjort i Ringsted. 23.4.1787, side 278, 294.
Enke efter Rasmus [Nielsen] Søgaard, degn i Hagested og Gislinge, [begravet 13.1.1755]. B:
1) Margrethe Birgitte Søgaard, død. E: [Jørgen] Knag, byskriver i Holbæk. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde hos sin søster i Ringsted, enke efter Gjersing.

145 Anne Lauridsdatter i Hjelmsømagle. 3.9.1781, side 281.
E: Johan Frederik Beitzel, skoleholder i Hjelmsømagle. B:
1)
Caroline Frederikke Beitzel 9
2) Christoffer Frederik Beitzel 5.
FM: Frederik Johansen i Hjelmsømagle.

146 Christine Marie Høgh i Haslev. 28.11.1787, side 280.
E: [Michael Johannes] Kuhr, skoleholder i Haslev. B:
1) Constantine Margrethe Kuhr.
Arv i boet efter enkemandens mor Anne Margrethe Kuhr, skifte 29.12.1783 lbnr.142.

147 Ove [Hansen] Guldberg, præst i Vigersted og Kværkeby. 29.12.1788, side 296, 311, 312, 324, 327, 353.
E: Christiane Johanne [Pedersdatter Fædder]. LV: [Carl Conrad] Knudsen, degn i Vigersted og Kværkeby, der ægter enken. B:
1) Hans Guldberg 12
2) Anne Cathrine Guldberg 8
3) Anne Margrethe Guldberg 7
4) Nicoline Guldberg 5
5) Jørgen Christian Guldberg 8 uger, der døde 17.6.1791
6) Peder Guldberg 8 uger.
FM:
1 farbror Jørgen Guldberg, tolder
2 Jørgen Christian Guldberg, præst på Bragernes i Norge.

148 Jørgen Hansen Schmidt, degn i Vigersted og Kværkeby. 3.7.1789, side 307312, 313, 324..
E: Marie Wulff. LV: Oluf Pedersen, bondefoged i Vigersted. A:
1) bror Mikkel Hansen Schmidt, degn i Vig og Asmindrup i Ods herred
2) søster Maren Hansdatter, død, var g.m. Aksel, grovsmed i en by nær Horsens. 6B:
a Søren Akselsen, grovsmed i Tønder
b Hans Akselsen, død uden børn
c Dorthe Akselsdatter, tjener i det fyrstelige palæ i Horsens
d Regine Akselsdatter g.m. Olsen, hårskærer i København
e Anne Kirstine Akselsdatter g.m. Adam Frederik Linders, handskemager i København
f Anne Margrethe Akselsdatter i Kristrup ved Randers.

149 Rebekka Isaksdatter [Lund] i Jystrup. 28.12.1789, side 315.
Enke efter Peder Pedersen Heding, degn i Jystrup og Valsølille, [skifte 8.6.1761 lbnr.96]. A:
1) søster Anne Isaksdatter [Lund] på stedet, enke efter Peder Arp, degn i Haraldsted og Allindemagle, [død 26.6.1776]
2) søster, død. 1B:
a Dorthe Kirstine Lindberg g.m. Jens Lauridsen Bøgh, møller i Vester mølle [i Fruering sogn] ved Skanderborg ved datters mand Lohmann Rasmussen i Burre? kro.

150 Morten Hofmann, degn i Nordrup og Farendløse. 12.2.1790, side 320.
E: Mette Marie [Knoplov]. B:
1) Niels Hofmann
2) Rasmus Hofmann
3) Helvig Magdalene Hofmann g.m. Niels Rosendal, forrige skoleholder i Ringsted
4) Maren Hofmann g.m. Laurids Lauridsen, tømrer på Holmen i København.
[Første ægteskab med Dorthe Jensdatter Busch, skifte 18.2.1742 lbnr.53].

151 Edvard Tilemann Schmidt, præst i Vetterslev og Høm. 20.12.1790, side 342.
E: Vita Friborg. LV: Knud Falch, farver. B:
1) Jens Christian Schmidt 9
2) Edvard Tilemann Schmidt 7.
FM: Iver Tønnesen i Vetterslev.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1788.
Samfrændeskifte 20.12.1790.

152 Niels Sørensen, skoleholder i Haraldsted. 4.7.1791, side 343.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Jacob Jacobsen i Haraldsted. A:
1) farbrorsøn Hans Jørgensen i Valsømagle
2) farbrordatter Anne Jørgensdatter g.m. Christen Knudsen, rytter i Haraldsted
3) fasterdatter og morbrordatter Anne Marie g.m. Hans Andersen i Valsømagle
4) fasterdatter og morbrordatter Bodil Hansdatter g.m. Hans Sørensen i Tåstrup
5) morbrorsøn Hans Ibsen i Allindemagle
6) morbrordatter Margrethe Olufsdatter g.m. Oluf Thomsen
7) morbrorsøn Carl Rasmussen i Tolstrup i Særløse sogn
8) [Anne Olufsdatter] g.m. Jacob Jørgensen i Assentorp i Stenmagle sogn.

153 Anne Marie Reenberg i Nordrup. 7.11.1791, side 348, 354, 358.
E: [Henning Ulrik Pedersen] Fugl, præst i Nordrup og Farendløse. A:
0) forældre [Peder Jensen Reenberg, præst i Toreby på Lolland og Else Elisabeth Gemsø, død 1740]
1) søster Marie Margrethe [Pedersdatter] Reenberg, [død København 2.9.1753], var g.m. Lorents [Lorentsen] Helt, præst i Ikast, [skifte Hammerum herred gejstlig 12.6.1771 lbnr.40]. 1B:
a Peder Reenberg Helt, degn i Øster Nykirke og Give.

154 Andreas Dahl, student i Førslev præstegård. 5.6.1792, side 357.
A:
0) forældre [Christen Jacobsen Dahl, præst i Asnæs, død 4.3.1765 og Margrethe Sofie Svane]
1) søster Vibeke Alhed Dahl
2) søster Anne Margrethe Dahl g.m. Frederik [Hansen] Dahl, præst i Skævinge og Gørløse.

155 Johannes [Mortensen] Zuschlag, præst i Haraldsted og Allindemagle, [begravet 28.11.1792, side 359.
E: Dorthe Joachimine Agnethe [Martens].
Afkald af 27.11.1792 fra B:
1) Frederik Ludvig Zuschlag.

156 Christiane Johanne [Pedersdatter] Fædder i Vigersted. 14.6.1793, side 359, 386, 416.
E: Carl [Conrad] Knudsen, degn i Vigersted og Kværkeby. B:
6) Anne Cathrine Knudsen 3 uger.
Første ægteskab med [Ove Hansen] Guldberg, præst i Vigersted og Kværkeby, [skifte 29.12.1788 lbnr.147]. B:
1) Hans Guldberg 16
2) Anne Cathrine Guldberg 13
3) Anne Margrethe Guldberg 12
4) Nicoline Guldberg 9
5) Peder Guldberg 5.

157 Karen Sofie [Nielsdatter] Bang i Valsølille anneksgård. 23.5.1794, side 371, 389.
Enke efter [Valentin] Kruse, [præst i Grevinge, død 14.6.1774]. B:
1) Niels Christian Bang Kruse, præst ved Sankt Hans Hospital
2) Christian Lodberg Friis Kruse, distriktskirurg i Lemvig
3) Cathrine Marie Kruse g.m. Joachim Bang, købmand i Holbæk
4) Birgitte Borch Kruse g.m. Vognsen i Hammerhusgård i Tystrup sogn
5) datter, død. 1B:
a Antoinette Skytte 8.

158 Rasmus [Jacobsen] Lund, degn i Terslev og Ørslev. 22.5.1795, side 399, 432.
E: Anne Sofie [Mehlen]. LV: Casper Møller, præst i Ejby og Dalby. B:
1) Frederikke Lund 31
2) Christiane Lund 24
3) Jacob Lund 22½, degn i Førslev og Sneslev
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1795.
Samfrændeskifte 8.4.1799.

159 Nikolaj With i Terslev. 28.11.1795, side 400, 403.
Enkemand. B:
1) søn, slagter i København, død. 1B:
a Niels Nikolaj With 6
2) Marie Kirstine With g.m. Edvard Røring Bedsted, degn i Terslev og Ørslev
3) Frederikke Birgitte With g.m. Hans Frandsen i Renge i Store Heddinge sogn.
Afdøde var tidligere skoleholder i Bjæverskov.

160 Christian Bagger, skoleholder i Bråby. 14.1.1796, side 404, 407.
E: Frederikke [Mikkelsdatter]. LV: [Johan Frederik] Johansen, degn i Ulse. B:
2) Ditlev Bagger i Duelund.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Marie Bagger g.m. Hans Jensen i Tømmerup på Frydendal [nu Torbenfeld] gods.

161 Christiane Rebekka [Kjær] i Freerslev. 8.3.1797, side 409.
E: Peder Andersen Holm, skoleholder i Freerslev. Afkald af 20.3.1797 fra A:
1) bror Christian Rasmussen Kjær, stolemager i København
2) søster, død. 4B:
a datter g.m. Johannes Lauridsen, kvartermester i København
b Hans Jørgen Pedersen Holm, konstabel i København
c datter, død. E: Erik Jacobsen i København på sine børns vegne
d datter g.m. Oluf Pedersen, matros i København.

162 Dorthe Poulsdatter i Kværkeby. 11.4.1797, side 409, 416.
E: Clemen Fischer, skoleholder i Kværkeby. A:
1) bror Niels Poulsen Lindorff på Klavsholm gods i Vendsyssel
2) bror Morten Poulsen Lindorff på gården Landvad [i Hellevad sogn] på Klavsholm gods
3) bror Christen Poulsen Lindorff på Christianshavn i København, død. 1B:
a Poul Christensen, skræddersvend
4) bror Torben Poulsen Lindorff, skoleholder i Skudeløse i Teestrup sogn
5) søster Margrethe Poulsdatter i Vendsyssel, død. Uvist om børn
6) søster Maren Poulsdatter i Vendsyssel, død. Uvist om børn
Desuden nævnes Torben Poulsen Lindorffs datter Anne Marie Poulsdatter.

163 Kirsten Hansdatter i Høed i Jystrup sogn. 2.10.1795, side 416.
E: Niels Lauridsen, skoleholder i Høed. B:
1) Gertrud Nielsdatter 18.
FM: fasters mand Hans Andersen i Høed.

164 Anne Gertrud [Hansdatter] Vejle i Vigersted. 27.12.1797, side 420.
E: [Thomas Pedersen] Husum. præst i Vigersted og Kværkeby. B:
1) Christian Ludvig Husum 24½, student
2) Agathe Johanne Husum 22
3) Mette Marie Husum 20
4) Karen Husum 18
5) Petra Husum 14
6) Hans Peder Husum 13
7) Thomas Laurentius Husum 8.
FM:
1 morbror Iver Vejle, degn i Soderup og Eskilstrup
2 [Carl Conrad] Knudsen, degn i Vigersted og Kværkeby.

165 Karen Nielsdatter i Allindemagle. 1.10.1798, side 427.
E: Peder Olufsen, skoleholder.
Testamente af 24.8.1798.

166 Henning Ulrik [Pedersen] Fugl, præst i Nordrup og Farendløse. 23.3.1799, side 428, 444, 453, 484.
Enkemand efter [Anne Marie Reenberg, skifte 7.11.1791 lbnr.153]. A:
1) bror Peder Fugl, skipper i Nakskov, død. 1B:
a Peder Pedersen Fugl, kordegn i Stege
2) bror Julius Henrik Fugl, fuldmægtig hos stiftamtmand Krog på Lolland, død. 7B:
a Michael Alrø Fugl, dansk konsul på Batavia
b Christian Herman Fugl, prokurator i Nakskov
c Frederik Christian Fugl, købmand i Nakskov
d Christen Godske Fugl, student i København
e Cathrine Sofie Fugl, enke efter [Jørgen Lauridsen] Kofoed, degn i Hillested på Lolland, [skifte Musse herred gejstlig 4.7.1795 lbnr.87]
f Sofie Amalie Fugl, enke efter Schritzmeyer, skrædder i Rødby
g Anne Magdalene Fugl, tjener hos hertugen af Augustenborg.
3) søster Sofie Elisabeth Fugl, død, var g.m. Ejler Frederik Wulff. 2B:
a Hans Wulff, geografisk landmåler
b Peder Rudolf Wulff, lærer i Vordingborg latinskole
4) søster Charlotte Amalie Fugl, død. Første ægteskab med Claus Clausen Biehl, præst i Ønslev og Eskilstrup på Falster, [død23.1.1733]. B:
a Karen Biehl, enke efter Mastman, købmand i Nykøbing Falster.
Charlotte Amalie Fugls andet ægteskab med [Johan Peder] Mulvad, [toldkontrollør] i Nykøbing Falster. 1B:
b Dorthe Christine [Mulvad] i Randers, enke efter [Søren] Sauer, [skytte på Hersomgård i Hersom sogn] i Jylland.

167 Hans [Hansen] Mørch, degn i Benløse. 18.6.1799, side 436. 448, 458.
E: Anne Cathrine Knudsdatter [Lund]. LV: Hans Lydeking, skoleholder i Haraldsted.
Af første ægteskab B:
1) Hans Peder Mørch, underofficer i Slesvig
2) Anne Cathrine Mørch g.m. Peder Bohne, skoleholder i Haglgård?

168 Morten Lauridsen Schmidt, præst i Ringsted og Benløse. 21.3.1800, side 455, 458, 489.
Enkemand efter [Mette Kirstine Pedersen, død ca. 1780]. B:
1) Jørgen Schmidt, fuldmægtig i Rentekammeret
2) Frederik Carl Schmidt, styrmand på det Ostindiske Compagnis skib på rejse fra Kina
3) Ejler Hagerup Schmidt, kapellan pro persona i Ringsted
4) Laurentius Martinus Schmidt 24, cand. theol.
5) Michael Schmidt 22, fuldmægtig i Vestindien
6) Johanne Margrethe Schmidt g.m. [Johan Martin] Schønheyder, kammeradvokat
7) Sofie Hedvig Schmidt g.m. [Johan] Collet Dedekam, købmand i Arendal i Norge
8) Engel Marie Schmidt g.m. Schønheyder, justitsassessor i Søretten
9) Vilhelmine Louise Schmidt.

169 Edvard Røring Bedsted, degn i Terslev og Ørslev. 26.9.1800, side 475, 494, 516, 529.
E: Marie Christine With. LV: [Jørgen Peder] Jørgensen, degn i Teestrup. B:
1) Mette Cathrine Bedsted 9½
2) Hans Nikolaj Bedsted 8
3) Christoffer Frimodt Bedsted 5½.
FM: Johannes Bedsted, skriver hos landinspektør Nyholm.

170 Peder Andersen Holm, skoleholder i Freerslev. 21.4.1801, side 491, 519.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Christen Andersen i Vester Egede.
Arvinger kendes ikke.

171 Opbudsbo i Nordrup. 10.2.1802, side 504.
Registrering af fallitbo hos Conrad Christian Gemsø, præst i Nordrup og Farendløse.

172 Anne Cathrine Knudsdatter [Lund] i Benløse. 31.3.1802, side 521.
Enke efter [Hans Hansen] Mørch, degn i Benløse, [skifte 18.6.1799 lbnr.167]. A:
1) søstersøn Niels Jørgensen, bødker i Slagelse
2) søstersøn Laurids Jensen i Høed i Jyderup sogn.

173 Hans Nielsen Mundrup, skoleholder i Terslev. 24.5.1802, side 524.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Jacobsen, værtshusholder.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Holm, skifte 25.5.1776 lbnr.127]. B:
1) Niels Hansen Mundrup, snedker i Frederiksberg ved København
2) Peder Hansen Mundrup, slagtersvend i København, død. 1B:
a Peder Holm
3) Peder Hansen Mundrup, skomager i Bomhuset mellem Ringsted og Sorø
4) Adam Gotlob Hansen Mundrup, tømrer, på rejse til Guinea
5) Christen Hansen Mundrup 26, skomager.

174 Birthe Margrethe Bjerregaard i Terslev. 21.7.1802, side 532.
E: Splid, degn i Terslev og Ørslev.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1802.

175 Opbudsbo i Jystrup. 8.1.1803, side 539, 548.
Registrering af fallitbo hos [Otto] Grundtvig, præst i Jystrup og Valsølille.

176 Dorthe Sofie Lauridsdatter i Benløse. 22.1.1803, side 546.
E: [Jens Hansen], degn i Benløse. B:
1) Kirsten Jensdatter 22
2) Karen Jensdatter 15
3) Hans Christian Jensen 12
4) Maren Jensdatter 8.
FM:
1 mors morbror Jens Lauridsen i Skee Tåstrup i Haraldsted sogn
2 mors morbrors søn Laurids Jepsen i Allindemagle.

177 Rasmus Hofmann, fæster af et hus i Farendløse, der tilhører degneembedet. 15.9.1802, side 553.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jens Jensen, sognefoged i Farendløse. B:
1) Maren Rasmusdatter 11
2) Morten Rasmussen Hofmann 8
3) Karen Marie Rasmusdatter 3.
FM: Simon Knudsen.

178 Peder Christian Høgh, degn i Jystrup og Valsølille. 17.8.1804, side 556.
E: Karen Hertz. LV: Otto Grundtvig, præst i Jystrup og Valsølille. B:
5) Hans Severin Høgh 15½
6) Dorthe Cathrine Høgh 13
7) Frederik Ludvig Høgh 11½.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Høgh, skifte 5.10.1786 lbnr.143]. B:
1) Valentin Høgh, uvist hvor
2) Oluf Høgh 31, købmandskarl i Hillerød
3) Anne Johanne Høgh g.m. [Georg] Hurup, skolelærer og kirkesanger i Torslundemagle [i Torslunde sogn]
4) Anne Cecilie Høgh i København.

179 Claus Pedersen, skoleholder i Farendløse. 30.9.1805, side 560.
E: Birthe Hansdatter. LV: bror Peder Hansen i Tolstrup. B:
1) Barbara Clausdatter 22, krøbling
2) Peder Clausen 17, i skomagerlære i Ringsted.
FM: farbror Anders Pedersen i Ulstrup.

180 Ingeborg Pedersdatter i Terslev. 19.7.1805, side 564.
E: Søren Tang, skoleholder. B:
1) Knud Christian Tang i Ostindien
2) Carl Julius Tang, feldbereder i Horsens
3) Johannes Tang, snedkersvend på stedet
4) Anne Dorthe Sørensdatter i København
5) Frederikke Susanne Sørensdatter g.m. Niels Søndersø i Nebel ved Kolding
6) Christine Magdalene Sørensdatter i København.

181 Christoffer Knudsvig, præst i Haraldsted og Allindemagle. 7.8.1806, side 567, 579.
Enkemand efter [Marie Danielsdatter Winther, død 29.11.1798]. B:
1) Christoffer Daniel Knudsvig 13
2) Kirsten Knudsvig 9.
FM: mosters mand [Jens] Andreassen, præst i Sandby og Vrangstrup.
[Første ægteskab med Birgitte Frich, død 27.10.1787].

182 Maren [Thomasdatter] i Jystrup. 15.8.1806, side 576.
E: [Ditlev Hansen] Bille, degn i Jystrup og Valsølille. B:
2) Georgine Bille 29.
FM: Engel forvalter på Skjoldenæsholm.
Første ægteskab med Thomas Christian Ungermann, skoleholder i Valsølille, [skifte 22.8.1774 lbnr.118]. B:
1) Abigael Thomasdatter Ungermann, enke efter [Tarald Ross Olufsen] Høyer, præst [i Tved] på Fyn, [død 10.2.1795].

SLUT

Slagelse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1682-1807

[1682-1728]    [1728-1768]    [1762-1805]    [1805-1807]   


Slagelse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1682-1728

1 Casper [Jørgensen] Hammermøller, præst i Slagelse Sankt Peder.19.12.1682, fol.2.
E: Magdalene [Nikolajsdatter] Klauman. LV: Peder Bentsen, rektor i Slagelse. B:
1) Mechtilde Hammermøller g.m. successor Jens [Pedersen] Munch
2) Anne Hammermøller.
Arv i boet efter [Johan Pedersen Motzfeldt, præst i Eggeslevmagle, død 19.8.1776] til B:
1) Cathrine Motzfeldt g.m. Hans Tredslev i Roskilde
2) Else Motzfeldt
ved stedfar successor i Eggeslevmagle Mathias Bjørnsen [Drachardt].
Desuden nævnes
1 enkens bror Nikolaj Klauman
2 enkens bror Peder Klauman i København.

2 Iver Hansen [Munch], præst i Boeslunde. 4.3.1684, fol.52.
E: Else Frederiksdatter [Ammerbach]. LV: Oluf Lauridsen, præst i Hejninge og kapellan i Slagelse Mikkel. B:
1) Claus Iversen, hæderlige og vellærde
2) Else Iversdatter g.m. successor Oluf Haagensen
3) Beathe Marie Iversdatter g.m. Morten Hansen, forpagter på Hellestrup [i Kirke Flinterup sogn].

3 Peder Bentsen, rektor i Slagelse. 15.9.1684, fol.77.
E: Sofie von Støcken. LV: Niels Holgersen [Olivarius], præst i Ørslev og [Sønder] Bjerge. B:
1) Cathrine Bentsen, liden datter.
FM: farbror Niels Bentsen, rektor i Stege.
Enkens første ægteskab med Peder Bruun, [amtsskriver i Antvorskov og Korsør amter], skifte 2.6.1679. Arv i boet til hans afdøde bror Enevold Bruuns 2 B:
1 Enevold Enevoldsen Bruun
2 Sofie Amalie Enevoldsdatter Bruun
ved FM: Anders Nielsen Vildsund, byfoged i Hillerød.

4 Niels [Lauridsen] Langaa, præst i Slagelse Mikkel. 16.12.1684, fol.115B, 247B.
E: Sofie [Christensdatter Gunderslev]. LV: Oluf Haagensen, præst i Boeslunde.
Første ægteskab med Abigael [Lauridsdatter] Hammer, [død ca.1682]. B:
1) Laurids Langaa
2) Abigael Langaa.
FM:
1 farbror Jesper Lauridsen på Egeskovgård [i Fuglsbølle sogn] på Fyn.
2 Hieronymus Lauridsen Hammer, vicepræst i Køng.
Desuden nævnes første hustrus stedfar Anders Skytte, præst i Lynge.

5 Jørgen Madsen Aarby, præst i Sorterup og Ottestrup. 30.9.1685, fol.143B, 211B, 247B, 382.
Enkemand efter Anne Jørgensdatter, [der døde 25.1.1680]. Skifte 9.5.1681, indført her i skiftet. B:
1) Jørgen Jørgensen, født 21.10.1662. Bliver værge for sin bror Thomas 27.6.1792 og er nu præst i Lyderslev og Frøslev med navnet Jørgen Sorterup
2) Mads Jørgensen, født 18.5.1666
3) Anne Marie Jørgensdatter, født 30.4.1668, der døde 20.1.1686
4) Maren Jørgensdatter, født 6.9.1670. Ved afkald 22.8.1688 g.m. Preben [Hansen] Vandal, præst i Korsør og Tårnborg
5) Thomas Jørgensen, født 16.4.1678.
FM:
1 successor Christen Hansen
2 Jens Pedersen Munch, præst i Slagelse Peder
3 Oluf Lauridsen, kapellan i Slagelse, Mikkel.

6 Ulrich [Hansen] Schnell, afsat præst i Sønderup og Nordrup. 24.8.1685, fol.166, 226B, 270.
Hustruen, [ægteskabet opløst 16.5.1685], kaldes enke: Anne [Olufsdatter] Bagger. LV: Jacob [Jørgensen] Kofoed, præst i Magleby.
Første ægteskab med Anne [Bertelsdatter] Wolch, skifte 8.1.1679. B:
1) Hans Schnell
2) Frederik Christian Schnell
3) Bertel Schnell
4) Peder Schnell
5) Bernhard Schnell
6) Ulrik Schnell.
FM:
1 født værge for de to yngste børn morbror Hans Bertelsen Wolch, bogbinder, kordegn og klokker i Viborg Domkirke
2 Oluf Haagensen, præst i Boeslunde
3 Hans Lauridsen, præst i Sønderup og Nordrup
4 Oluf Jensen, vicepræst i Lundforlund og Gerlev
5 Rasmus Snabel, vicepræst i Vemmelev og Hemmeshøj
6 Malte Radier, vicepræst i [Slots] Bjergby og Sludstrup.
Desuden nævnes enkens [sted?]mor Bente [Jensdatter Jahn] g.m. [Just Valentin Johansen] Stemann, [præst i Helsingør Marie].
Litteratur: Provst, magister Uldrich Schnell, præst i Sønderup af Paul Hennings i: Personalhistorisk Tidsskrift 1923 side 255-266.

7 Anne Jensdatter Bruun i Sorterup, der døde 4.1.1686, fol.213B.
E: Christen Hansen Thurau, præst i Sorterup og Ottestrup.
Afkald af 27.11.1686 fra A:
1) mor i Jylland
2) bror Mikkel Jensen Bruun på Borupgård
på egne, mors og søskende i Jylland's vegne
3) halvsøster Inger Johansdatter.

8 Dorthe Hansdatter Meirer i Hejninge. 24.3.1686, fol.214.
E: Oluf Lauridsen, præst i Hejringe og kapellan i Slagelse Mikkel.
Første ægteskab med [Henrik Plattenslager]. Afkald af 28.4.1686 og 22.3.1686 fra B:
1) Anne Marie Henriksdatter Plattenslager g.m. Mathias Bøtticher, kapitelfoged i Brudsdorf i Holsten (måske Brodersdorf i Pløn)
2) Hans Henriksen Plattenslager, død, efter hvem, der er arv
3) Anders Henriksen Plattenslager, organist i Næstved Peder
4) Cathrine Henriksdatter Plattenslager g.m. Villum Johansen, feldbereder i Slagelse.

9 Jens Gregersen, kapellan i Korsør og Tårnby. 6.9.1686, fol.215.
E: Villumiche Jacobsdatter. LV: Laurids Pedersen, byskriver i Korsør. B:
1) Sofie Jensdatter g.m. Jørgen Simonsen i Korsør.

10 Oluf Jensen, kapellan i Lundforlund og Gerlev. 13.9.1686, fol.218B.
E: Martha Madsdatter [Lund]. B:
1) Anne Lucie Olufsdatter 7
2) Susanne Olufsdatter 3.
FM: morbror Søren Madsen i Svebølle, herredsfoged i Ods herred.
Arv i boet til Peder Scheel søn af forrige magister Scheel.

11 Susanne Knudsdatter i Boeslunde. 14.2.1687, fol.223.
E: Peder Eriksen, degn i Boeslunde.
Første ægteskab med [formanden Jørgen Bruun, død 1680]. B:
1) Johan Jørgensen Bruun 14
2) Susanne Jørgensdatter 12.
FM: Bent Hattemager i Slagelse, som beslægtet.

12 Mads Sørensen Lemvig, præst i Lundforlund og Gerlev. 11.7.1687, fol.228.
E: Anne Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Susanne Frederiksdatter, død 1660]. B:
1) Søren Madsen [Lund], herredsfoged i Ods herred
2) Frederik Madsen, student
3) Christoffer Madsen [Lund], degn i Tystrup
4) Mikkel Madsen [Lund], stykjunker i artilleriet
5) Martha Madsdatter [Lund] g.m. successor Frederik Pedersen [Hobro]
6) Kirsten Madsdatter, enke efter Hans Carstensen, præst i [Slots] Bjergby [og Sludstrup]
7) Susanne Marie Madsdatter [Lund] g.m. Didrik Sivert, fyrstens paukeslager i Pløn
8) Gertrud Madsdatter, død. E: Christen Jacobsen [Danholm] i Øster Bybjerg. 1B:
a Mads Christensen 9.

13 Mette Jacobsdatter Lund i Slagelse. 21.8.1688, fol.246B.
E: Peder Møller, præst i Slagelse Mikkel. B:
1) Michael Vibe Møller 3
2) Ingeborg Møller 6 mdr.

14 Maren Hansdatter Rask i Korsør. 19.8.1689, fol.249B.
E: Preben [Hansen] Vandal, præst i Korsør og Tårnborg. B:
1) Hans Vandal 21
2) Sofie Vandal 19
3) Margrethe Vandal g.m. Mourids Mortensen, rådmand i Korsør
4) Niels Vandal 15
5) Marie Elisabeth Vandal 12
6) Anne Cathrine Vandal 11.

15 Christen Hansen Thurau, præst i Sorterup og Ottestrup. 27.6.1692, fol.271.
E: Sofie Christensdatter [Gunderslev].
På grund af testamente afholdes ikke skifte, men der gøres regnskab for arv til børn af formanden [Jørgen Madsen Aarby, skifte 30.9.1685 lbnr.5].
[Første ægteskab med Anne Jensdatter Bruun, skifte 4.1.1686 lbnr.7].

16 Anders Madsen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj. 27.7.1691, fol.273B.
"Ingen arvinger lod sig finde".
Afdøde døde 4.6.1691.

17 Jens Esbensen, klokker i Slagelse Peder. 24.8.1691, fol.281.
E: Birgitte Jensdatter. B:
1) Esben Jensen
2) Henrik Jensen
3) Anne Jensdatter
4) Marie Jensdatter.

18 Oluf Haagensen, præst i Boeslunde. 2.9.1691, fol.283B, 509B.
E: Else Iversdatter. LV: Mourids Mortensen, rådmand i Korsør. B:
1) Helvig Olufsdatter 12. Ved afkald 28.12.1713 g.m. Thomas Wolffeldt
2) Iver Olufsen 10. Ved søsters afkald 28.12.1713 er Iver Olufsen Boeslunde kollega i 4. lektie i Slagelse skole
3) Erik Jørgen Olufsen 9.
FM:
1 Oluf Lauridsen, præst i Hejninge og kapellan i Slagelse Mikkel
2 Jens [Pedersen] Munch, præst i Slagelse, Peder.

19 Peder Eriksen, degn i Boeslunde. 3.10.1692, fol.302.
E: Karen Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

20 Jens Pedersen Munch, præst i Slagelse Peder. 25.9.1693, fol.304B.
E: [Mechtilde Caspersdatter Hammermøller]. LV: Peder Møller.
Børns navne anføres ikke. (Se lbnr.27).
Arv i boet til A:
1) Iver Olufsen, der står hos hans mor og hos hans værge Christen Aarslev, præst i Sorterup
2) Jochum Burserus, der har arv efter far og efter søster.

21 Niels Hansen [Friis], underdegn i Tårnborg. 3.9.1694, fol.321B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hemming Jensen i Tjæreby. B:
7) Jens Nielsen 11
8) Anne Jensdatter 8
9) Maren Jensdatter 7.
FM:
1 Terkild Jensen i Gryderup [i Boeslunde sogn]
2 Christen Jensen i Tjæreby.
Første hustru [begravet 30.6.1676], efter hvem skifte ikke er afholdt. B:
1) Anders Nielsen i Kindertofte
2) Peder Nielsen, i kongens tjeneste
3) Hans Nielsen 20
4) Mette Nielsdatter g.m. Niels Mortensen i Eggeslevmagle
5) Sidsel Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Hemmeshøj
6) Maren Nielsdatter 24, væverpige i Slagelse.

22 Peder Nord, degn i Sønderup og Nordrup. 14.7.1696, fol.325.
E: Birgitte Olufsdatter. LV: Esben Esbensen.
Arvinger angives ikke.

23 Mathias Kassel, præst i Slagelse Peder. 29.4.1696, fol.326, 509B.
E: Anne Frederiksdatter Eisenberg. LV: far Frederik [Pedersen] Eisenberg, byfoged i København, successor Johan [Clemensen] Bartsker, der ægter enken. B:
1) Anne Cecilie Kassel, 1 år og 3 mdr den 3.11.1696
2) Mathias Mathiassen Kassel, født efter fars død, 3 mdr. den 3.11.1696, der døde 23.1.1697.
FM: farbror Johan Heerfordt, præst i Holbæk.
Afdøde døde 25.3.1696.

24 Hans Lauridsen, præst i Sønderup og Nordrup. 15.3.1697, fol.334B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Aarslev, præst i Sorterup og Ottestrup. A:
1) farbror Rasmus Hansen i Rolsted sogn, død. 3B:
a Margrethe Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen i Såderup [i Skellerup sogn]
b Lisbeth Rasmusdatter
c Karen Rasmusdatter, død, var g.m. Hans Madsen i Magtenbølle i Vissenbjerg sogn. 4B: 2 sønner og 2 døtre
2) farbror Anders Hansen i Rolsted sogn, død. 2B:
a Hans Andersen
b Margrethe Andersdatter g.m. Thomas Thomsen i Skellerup
3) farbror Peder Hansen i Rolsted sogn, død uden børn
4) faster Maren Hansdatter i Rolsted sogn, død. 1B:
a Hans Jensen i Torpe, død. 1B: Maren Hansdatter hos sin egen mor og stedfar Anders Lauridsen i Rolsted.
Afdøde døde 26.12.1696.

25 Peder [Pedersen] Møller, præst i Slagelse Mikkel. 18.1.1698, fol.337, 382, 453B, 510, 510B, 515B.
E: Anne Caspersdatter Hammermøller. LV: Henrik Hirnklov, præst i Magleby [i Vester Flakkebjerg herred]. B:
4) Casper Nikolaj Møller 6.
Første ægteskab med Ingeborg [Thøgersdatter] Rosenstand (Rosenstam). B:
1) Magdalene Møller 19
2) Kirsten Møller 16. Ved afkald 12.10.1703 g.m. Peder Thomsen, overformynder i Korsør.
Andet ægteskab med [Mette Jacobsdatter Lund. skifte 21.8.1688 lbnr.13]. B:
3) Ingeborg Møller 10. Ved afkald 17.7.1714 g.m. Anders Lauridsen, læderbereder i København.
FM:
1 Rasmus Snabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj
2 Peder [Jacobsen] Paulin, præst i Slagelse Peder
3 Henrik [dvs. Frederik Pedersen] Hobro, præst i Lundforlund og Gerlev
4 Christian [Steffen] Vidsted, præst i Sønderup og Nordrup.
Registrering 25.10.1697.

26 Jens Jacobsen [Gyrstinge], ugift rektor i Korsør. 9.5.1699, fol.364.
A:
0) far [Jacob Jensen Gyrstinge, præst i Korsør og Tårnborg, død 1668]
1) søster Karen Jacobsdatter, død. 1B:
a Hans Walther i Velden i Ørsten i Norge
2) halvsøster Barbara Jacobsdatter g.m. Gotfred Schrøder, borgmester i Haderslev
3) halvsøster Cathrine [Jacobsdatter], enke efter Rasmus [Nielsen] Smal, kapellan i Skælskør, [død 1689]
4) halvsøster Lisbeth Jacobsdatter, død. 2B:
a Karen Rasmusdatter g.m. Frederik Degn i Tybjerg
b Jacob Anton Cron, død. Hans børn
5) halvsøster Anne Jacobsdatter, død. 1B:
a Anne Dorthe Madsdatter g.m. Hans Eem, toldskriver i Drammen i Norge.
[Afdøde blev begravet 19.12.1698].

27 Mechtilde Caspersdatter Hammermøller i Slagelse. 26.6.1699, fol.375, 473B, 511.
Enke efter Jens Pedersen Munch, præst i Slagelse Peder, skifte 25.9.1693 lbnr.20. B:
1) Casper Munch 15
2) Kirstine Margrethe Munch 14
3) Peder Munch 13
4) Magdalene Marie Munch 12
5) Nikolaj Munch 10.
FM:
1 Hans Jensen, degn i Sorterup og Ottestrup
2 Andreas Nielsen, byfoged i Hillerød
3 Jacob Abel, præst i Bjergby og Sludstrup
4 Anders Jensen, degn i Vemmelev og Hemmeshøj.
Registrering 9.5.1699.

28 Henrik Sparre, præst i [Slots] Bjergby og Sludstrup. 26.7.1700, fol.382.
E: Johanne Jensdatter. LV: Malte [Jensen] Radier, præst i Ølstykke. B:
1) ældste datter [Elisabeth Henriksdatter Sparre] g.m. successor Jacob Abel
samt sønner på Fyn, hvis navn ikke angives.
Desuden findes slægt i Norge.
Registrering 30.11.1699.
[Se skifte efter Peder Berndrup i Slagelse 6.2.1709 lbnr.68. Hans enke er ældste datters søster Tolerantia Henriksdatter Sparre].

29 Preben [Hansen] Vandal, præst i Korsør og Tårnborg. 12.2.1700, fol.386B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Markus Snabel, rådmand i Korsør. B:
7) Maren Vandal 11
8) Anne Marie Vandal 9
9) Jørgen Vandal 8
10) Iver Mathias Vandal 7
11) Susanne Vandal 6
12) Johan Vandal 4½.
FM: morbror Jørgen Sorterup, præst i Lyderslev og Frøslev.
Første ægteskab med Maren Hansdatter Rask, skifte 19.8.1689 lbnr.14. B:
1) Hans Vandal, præst i Gauerslund
2) Sofie Vandal
3) Margrethe Vandal g.m. Mourids Mortensen, rådmand i Korsør
4) Niels Vandal i København
5) Marie Elisabeth Vandal
6) Anne Cathrine Vandal.
Litteratur: Nogle familie med rod i 1500-tallets Ribe. III. Slægten Vandel af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1995 side 31-85.

30 Peder Nielsen Stub, ugift kantor i Slagelse latinskole. 28.9.1701, fol.441B.
A:
1) bror Søren Nielsen Stub
2) bror Hans Nielsen Stub, byfoged i Skælskør
3) bror Anders Nielsen, død. E: Maren. 3B:
a Niels Andersen
b Bent Andersen
c Henrik Andersen
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Oluf Hansen Kolding
5) søster Marie Nielsdatter, enke efter Anders Bjørnsen, nu g.m. Ambrosius Jensen Nyborg
6) søster Mette Nielsdatter g.m. Jens Bjørnsen
7) halvbror Niels Tenor.
Afdøde døde 19.8.1701.

31 Christian Steffen [Lauridsen] Vidsted, præst i Sønderup og Nordrup. 30.6.1702, fol.454.
E: Dorthe Rohde. LV: Jacob Hansen Køng, præst i Havrebjerg og Gudum. B:
1) Margrethe Marie Christiansdatter 7¾
2) Anne Cathrine Christiansdatter 6¼
3) Maren Christiansdatter 4 år og 40 uger
4) Laurids Christiansen 3 år og 25 uger.
FM: farbror Morten Vidsted, degn i Tårnby på Amager.
Afdøde døde 23.6.1702.

32 Hans Jacobsen, degn i Tårnborg. 31.3.1704, fol.465.
E: Anne Schacksdatter. LV: Niels Lauridsen i Tårnborg. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter 12
2) Elisabeth Margrethe Hansdatter 7½
3) Jacob Hansen 6½
4) Jørgen Hansen 4½
5) Malene Cathrine Hansdatter 2½
6) Hans Hansen 7 uger.
FM:
1 farbror Laurids Jacobsen, præst i Tersløse og Skellebjerg
2 mors svoger Hans Pedersen i Jylland
3 Gunde Mogensen [Beneflorus], successor i Tårnborg.

33 Mette Gabrielsdatter [Althausen] på Antvorskov slot. 10.3.1797, fol.472B, 473B.
Enke efter Laurids Christensen, præst i Vallensved, [skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 15.6.1682 lbnr.15]. B:
1) Elsebeth Lauridsdatter g.m. Clemen Sivertsen, hos hvem afdøde døde
2) Inger Lisbeth Lauridsdatter.
Første ægteskab med [formanden i Vallensved Jens Pedersen Foss, begravet 19.3.1671]. B:
3) Maren Jensdatter g.m. Jeppe Olufsen i Holløse i Gunderslev sogn.

34 Niels Jensen, degn i [Slots] Bjergby. 12.12.1707, fol.474.
E: Sidsel Ibsdatter. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Bastian Bastiansen, rytter
2) Jens Nielsen, postkusk på Borreby
3) Jacob Nielsen, ladefoged på Sorø Ladegård
4) Jeppe Nielsen, rytterbonde i Bregninge ved Kalundborg
5) Rasmus Nielsen, korporal
6) Dorthe Nielsdatter 18
7) Karen Nielsdatter 17
8) Niels Nielsen 15.

35 Anders Jensen, degn i Vemmelev og Hemmeshøj. 13.4.1708, fol.475B.
E: Mette Ditlevsdatter. B:
1) Anders Andersen Schiøtt, kapellan i Nyborg
2) Jens Andersen, udenlands i kongens tjeneste
3) Rudolf Andersen
4) Kirsten Andersdatter g.m. Hans Handskemager i Slagelse.

36 Villum Rasmussen, klokker i Hejninge. 9.7.1708, fol.478B.
E: Else Nielsdatter. B:
1) Peder Villumsen.

37 Maren Jørgensdatter i Korsør. 13.2.1709, fol.481.
E: Peder Høst, kapellan i Korsør og Tårnborg.
Første ægteskab med Preben [Hansen] Vandal, præst i Korsør og Tårnborg, [skifte 12.2.1700 lbnr.29]. B:
1) Anne Marie Vandal
2) Jørgen Vandal, skal på Akademiet til Sankt Hans
3) Iver Mathias Vandal, skal på Akademiet til Sankt Hans
4) Helvig Susanne Vandal
5) Johan Vandal.
FM:
1 morbror Jørgen Sorterup, præst i Lyderslev og Frøslev.
2 morbror Mads Jørgensen i Boeslunde.

38 Anne Lucie Olufsdatter i Lundforlund. 14.11.1710, fol.488B.
E: Andreas Harland, kapellan i Lundforlund og Gerlev. A:
1) mor Martha Madsdatter [Lund] g.m. Frederik [Pedersen] Hobro, præst i Lundforlund og Gerlev
2) søster Susanne Olufsdatter.
Afdødes far var [Oluf Jensen, kapellan i Lundforlund og Gerlev. skifte 13.9.1686 lbnr.10].

39 Hans Pedersen Vejlø, præst i Boeslunde. 17.2.1711, fol.490.
E: Else Iversdatter [Munk]. LV: Laurids Henriksen, byfoged i Korsør. A:
0) forældre [Peder Nielsen Calundan, præst i Vejlø og Vester Egesborg, død ca. 1665 og Dorthe Jacobsdatter, død ca. 1684 efter andet ægteskab med successor Peder Jacobsen Spjellerup, død ca.1689]
1) bror Jacob Pedersen, præst i Skørpinge [og Fårdrup, død 1698]; (arver en broderlod 108 rdl). 5B:
a Peder Jacobsen
b Laurids Jacobsen
c Dorthe Jacobsdatter
d Sidsel Jacobsdatter
e Beathe Jacobsdatter.
FM: Laurids Opdal
2) søster, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Frederik [Andersen] Claudianus, præst i Skælskør; (arver en søsterlod 54 rdl)
3) søster, død. 1B:
a Karen Jacobsdatter g.m Christoffer Rasmussen Smal på egen og søskendes vegne arver en søsterlod 54 rdl.
[Peder Nielsen Calundans første ægteskab med Cathrine Nielsdatter. Formentlig er arving nr.4) datter af dette ægteskab]. 1B:
4) halvsøster Ellen [Pedersdatter] g.m. Rasmus [Rasmussen Dumetrius, præst i Toksværd død 2.2.1729] ved søn [af første ægteskab med formanden Frands Andersen Magleby], Anders Frandsen Toxværd [præst i Eggeslevmagle]; (arver en halv søsterlod 27 rdl).
Enkens første ægteskab med formanden Oluf Haagensen, [skifte 2.9.1691 lbnr.18]. Arv til B:
1) Helvig Olufsdatter
2) Iver Olufsen i Norge
3) Erik Jørgen Olufsen, der døde 29.10.1702, efter hvem der er arv.
Arven udgør 702 rdl.
Enken, [der er datter af Iver Hansen Munk, præst i Boeslunde, død 24.1.1684 og Else Frederiksdatter Ammerbach], arver halvdelen 351 rdl samt en broderlod af den anden halvdel 108 rdl., (jfr. Danske lov 5. bog, 2. kap, artikel 19).

40 Johan Vandal, der døde i Købehavn 18.8.1711, fol.502, 504.
A:
0) forældre [Preben Hansen Vandal, præst i Korsør og Tårnborg, skifte 12.2.1700 lbnr.20 og Maren Jørgensdatter, skifte 13.2.1709 lbnr.37]. E: Peder Høst, kapellan i Korsør og Tårnborg
1) søster Anne Marie Vandal
2) bror Jørgen Vandal
3) bror Iver Mathias Vandal
4) søster Helvig Susanne Vandal.
Fars første ægteskab med [Maren Hansdatter Rask, skifte 19.8.1689 lbnr.14]. B:
5) halvbror Hans Vandal, præst i Gauerslund, [død 1710]. Hans børn
6) halvsøster Sofie Vandal i Gauerslund
7) halvsøster Margrethe Vandal g.m. Mourids Mortensen, borgmester i Korsør
8) halvsøster Marie Elisabeth Vandal g.m. Anders Schiøtt, præst i Nyborg
9) halvsøster Anne Cathrine Vandal g.m. Cort Mouridsen.

41 [Anne Nielsdatter] i Sorterup, [der døde 15.8.1708], fol.503B.
E: Christen [Nielsen] Aarslev, præst i Sorterup og Ottestrup.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1708.

42 Iver Tøstesen, klokker i Hejninge. 23.1.1713, fol.504B.
E: Maren Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

43 Andreas Harland, kapellan i Lundforlund og Gerlev. 27.6.1713, fol.506.
Enkemand efter [Anne Lucie Olufsdatter, skifte 14.11.1710 lbnr.38]. A:
1) far Jens Andersen, der døde under skiftet.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.7.1712.

44 Jørgen Clemensen, degn i Lundforlund og Gerlev. 27.11.1713, fol.509.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: L. Friis.
Peder Jensen underskriver på sin hustru Sofies vegne.

45 Oluf Lauridsen, kapellan i Slagelse Mikkel, [der døde 31.12.1712], fol.510B, 515.
E: Elisabeth Jacobsdatter.
Aftale med successor Christoffer [Eriksen] Lynov om pension 10.1.1714.

46 Gunde Mogensen [Beneflorus], degn i Tårnborg. 11.7.1714, fol.511B.
E: Anne Schacksdatter. LV: Claus Jørgensen på Dyrehovedgård. B:
1) Anne Lisbeth Gundesdatter 7
2) Else Kirstine Gundesdatter 5.
Enkens første ægteskab med formanden Hans Jacobsen, skifte 31.3.1704 lbnr.32]. Arv til B:
1) Elisabeth Margrethe Hansdatter
2) Jacob Hansen
3) Jørgen Hansen
4) Malene Cathrine Hansdatter
5) Hans Hansen.
Desuden nævnes:
1 [enkens] svoger Hans Pedersen, [forpagter] på Clausholm [i Voldum sogn ved Randers] i Jylland
2 enkens søster g.m. Laurids Bager i Næstved og denne mands stedfar Anders Sørensen Bager i Næstved.

47 Jørgen Vandal, ugift hører i første lektie i Slagelse skole. 27.8.1714, fol.513.
A:
0) forældre [Preben Hansen Vandal, præst i Korsør og Tårnborg, skifte 12.2.1700 lbnr.20 og Maren Jørgensdatter, skifte 13.2.1709 lbnr.37]
1) søster Anne Marie Vandal
2) bror Iver Mathias Vandal, [personlig] kapellan Nakskov og Branderslev
3) søster Helvig Susanne Vandal.
Fars første ægteskab med [Maren Hansdatter Rask, skifte 19.8.1689 lbnr.14]. B:
4) halvbror Hans Vandal, præst i Gauerslund, [død 1710]. Hans børn
5) halvsøster Sofie Vandal i Gauerslund
6) halvsøster Margrethe Vandal
7) halvsøster Marie Elisabeth Vandal.

48 Peder [Jacobsen] Høst, kapellan i Korsør og Tårnborg. 30.6.1713, fol.516.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Hansen, rådmand i Korsør. A:
0) forældre [Jacob Pedersen Høst, præst i Nørre Nebel, død 8.11.1674 og Karen Christensdatter Solgaard]
1) bror Christen Solgaard
2) søster Anne Høst g.m. Villum [Christensen] Nybo, forpagter [af Krogsdal i Nørre Felding sogn] i Jylland
3) søster Margrethe [Jacobsdatter] Høst g.m. Rasmus Nielsen i Holstebro
4) søster Inger Høst g.m. Christen Jensen, murer i Holstebro.
[Mors andet ægteskab med successor i Nørre Nebel Hans Pedersen Friis, død 1682]. B:
5) halvbror Peder Friis, degn i Lejrskov.
[Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, skifte 13.2.1709 lbnr.37].
[Afdøde døde 7.5.1713].
Litteratur: Nogle familie med rod i 1500-tallets Ribe. III. Slægten Vandel af Ejnar C. Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1995 side 31-85.

49 Abraham Olufsen Schmidt, et barn i Slagelse. 28.10.1715, fol.519B.
A:
1) mor Anne Danielsdatter Weinholt i Slagelse, enke efter Oluf Pedersen Schmidt, præst i Tystrup og Haldagerlille, [død 9.11.1711].
[Mors første ægteskab med Christen Sørensen, borgmester i Slagelse, skifte 7.5.1684].
Mors andet ægteskab med [Michael Jørgensen Soel, rådmand og vinhandler i Slagelse]. B:
1) halvbror Christen Soel, successor i Tystrup og Haldagerlille
2) halvbror Jørgen Soel
3) halvbror Daniel Soel.
Afdøde døde 11.4.1715.

50 Johanne Frederiksdatter Kofoed i Vemmelev. 8.3.1716, fol.519B.
E: Jacob Nielsen Møller, degn i Vemmelev og Hemmeshøj. B:
1) Niels Jacobsen 7
2) Ursula Jacobsdatter 6
3) Maren Jacobsdatter 5
4) Frederik Jacobsen 3.
FM: mosters mand Peder Lauridsen i Korsør.
(Se skifte efter degnens stedfar Mathias Pedersen Dehn, skomager, skifte Randers. 5.4.1712 lbnr.317).

51 Henrik Madsen Hoflund, degn i Sønderup og Nordrup. 21.7.1716, fol.521.
A:
0) forældre [Mads Jørgensen, præst i Jystrup, død 1670 og Margrethe]
1) bror [Jørgen Madsen], død. 3B:
a Aksel Jørgensen
b Jacob Jørgensen
c Abelone Jørgensdatter
Mors første ægteskab med [Oluf Abild i Halmstad]. 2B:
2) halvbror [Jacob Olufsen Abild, præst i Jystrup, begravet 22.11.1698 ]. 5B:
a Ulrik Abild
b Peder [Jacobsen] Abild i Jystrup
c [Henrik Abild, klokker i Næstved Morten]
d [Mathias Jacobsen Abild, degn i Vigersted og Kværkeby]
e bror
3) halvsøster [Anne] Kirstine Olufsdatter Abild, enke efter Hans [Svendsen Hetting], præst i Magleby på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 27.2.1710 lbnr.31].
Litteratur: Hetting af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1961, side 97-114.

51A Søren Christensen [Stub], degn i Sorterup og Ottestrup. 21.7.1716, fol.522B.
E: Birthe Andersdatter [Gjersing]. B:
1) Christen Sørensen
2) Anders Sørensen, der døde.
FM: successor Godske [Nielsen] From, der ægter enken.

52 Elisabeth Jacobsdatter i Slagelse. 24.8.1716, fol.523B, 531B, 587B.
Enke efter Oluf Lauridsen, kapellan i Slagelse Mikkel, [skifte 31.12.1712 lbnr.45].
Testamente af 13.7.1708.
Hans A:
1) halvbror Peder Jørgensen i Gimlinge, død. 1B:
a Mette Pedersdatter, enke efter Albert Olufsen.
Hendes A:
1) bror Hans Jacobsen i Slagelse
2) bror [Thomas Jacobsen], død. 5B:
a Søren Thomsen i Eskilstrup
b Jacob Thomsen, død. Enken g.m. Jacob Pedersen i Boserup. 4B:
1 Thomas Jacobsen
2 Jens Jacobsen
3 Jørgen Jacobsen
4 Sidsel Jacobsdatter
c Maren [Thomasdatter]. død, var g.m. Josva Eidel. 4B:
1 Jens Josvasen
2 Sidsel Josvasdatter g.m. Beatus Schafner, barber i Slagelse
3 Anne Josvasdatter Eidel
4 Lene Josvasdatter
d Karen Thomasdatter g.m. Vilhelm Verninge
e Karen Thomasdatter g.m. Christian Lind.
(Se skifte efter afdødes søn Peder Berndrup i Slagelse, skifte Slagelse 6.2.1709 lbnr.68).

53 Iver Pedersen Morbæk, organist i Korsør. 15.4.1717, fol.527, næste protokol fol.175.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: bror Peder Lauridsen. B:
1) Peder Iversen
2) Laurids Iversen, født efter sin fars død.

54 Martha Madsdatter Lund i Lundforlund, [der døde 1716]. fol.532.
E: Frederik [Pedersen] Hobro, præst i Lundforlund og Gerlev.
Testamente af 16.5.1713.
Hendes A:
0) forældre [Mads Sørensen Lemvig, præst i Lundforlund og Gerlev, skifte 11.7.1687 lbnr.12 og fars første hustru Susanne Frederiksdatter, død 1660]
1) bror Søren Madsen Lund i Kalundborg, død. E: Jacobæa Annika. 3B:
a Susanne Sørensdatter, enke efter Mikkel Schmidt
b Cathrine Sørensdatter Lund
c datter g.m. Niels Hansen Bech
2) bror Christoffer Madsen Lund eller Wolff, degn i Tystrup
3) bror Mikkel Madsen Lund, løjtnant på Bornholm
4) søster Susanne Marie Madsdatter Lund g.m. Didrik Sivert, trompeter
5) søster Gertrud Madsdatter Lund, død. E: Christen [Jacobsen] Danholm [i Øster Bybjerg]. 1B:
a Mads Christensen Danholm, død. 1B: en søn i Helsingør.
[Afdødes første ægteskab med Oluf Jensen, kapellan i Lundforlund og Gerlev, skifte 13.9.1686 lbnr.10].

55 Birthe Lauridsdatter i Korsør. 26.8.1720, fol.533, 543B, 584.
E: Peder [Jensen] Saaby, rektor i Korsør. B:
3) Jens Pedersen 18 uger.
Første ægteskab med [Iver Pedersen Morbæk, organist i Korsør], skifte 15.4.1717 lbnr.53. B:
1) Peder Iversen 13
2) Laurids Iver Iversen Morbæk 3.
FM:
1 morbror Peder Lauridsen, købmand i Korsør
2 mosters mand Christian Andersen Frost, degn i Boeslunde.

56 Jacob Abel, præst i [Slots] Bjergby og Sludstrup. 10.1.1720, fol.538, næste protokol fol.59B.
E: Elisabeth [Henriksdatter] Sparre. LV: Christen Aarslev, præst i Sorterup og Ottestrup. B:
1) Kirstine Marie Abel. Ved afkald 28.3.1732 g.m. Peder Westermann, musikant i Viborg distrikt i Jylland.

57 Afkald i Tølløse 10.1.1720, fol.538.
Afkald fra Peder [Albertsen] Rold, præst i Korsør og Tårnborg
for arv til hans hustru [Margrethe Sofie Claudianus]s søster
Cathrine Claudianus
for arv efter far [Peder Andersen Claudianus, præst i Kværndrup] på Fyn, [død 26.11.1715] og mor [Abelone Nielsdatter, død 19.1.1700]
til Peder Kappel, provst i Merløse herred, da formynderen Peder Nielsen Trochiscus, præst i Tølløse var død 1718.

58 Johanne [Hansdatter Bartsker] i Slagelse. 17.4.1723, fol.544.
Første ægteskab med [Clemen Christiansen Clementin, præst i Sæby og Hallenslev, død 610.1680]. B:
1) Johan Clemensen Bartsker, præst i Slagelse Mikkel
2) Mette [Clemensdatter] Clementin, enke efter Anders Louis, [direktør i Navigationsskolen i Stege på Møn]
3) Jacob Clementin, præst i Ostindien.
Andet ægteskab med [Christen Hansen Schade, successor i Sæby og Hallenslev, død 1685]. B:
4) Clemen [Christensen] Schade, magister
5) Hans [Christensen] Schade, præst [i Sværdborg].
Afdøde døde 27.12.1722.

59 Christen Nielsen Aarslev (Arsleben), præst i Sorterup og Ottestrup. 19.8.1723, fol.549, 584B, 586B.
E: Johanne Beathe [Johansdatter] Clerque. LV: successor [Christen Andersen] Nygaard, der ægter enken. B:
1) Birgitte Aarslev g.m. Johannes Rasmussen, postmester i Køge
2) Niels Aarslev 16
3) Karen Clerque Aarslev 10.
FM:
1 Johan Adolf Clerque til Bjergbygård [i Stigs Bjergby sogn]
2 Didrik [Hansen] Fæster, præst i Sønderup og Nordrup
3 Daniel Pauli, præst i [Slots] Bjerg og Sludstrup.

60 Anne Kirstine Pram i Lundforlund. 31.1.1724, fol.563B, næste protokol fol.185B, 287.
E: Frederik [Pedersen] Hobro, præst i Lundforlund og Gerlev, begravet 16.8.1737. B:
1) Henrik Frederiksen Hobro. Ved fars død går han i Roskilde skole. Ved afkald 12.6.1748 er han stud. theol.
Registrering 6.12.1723.

61 Kirsten Hansdatter Wulff i Lundforlund. 4.10.1724, fol.566B.
E: Knud Hansen Ruud, degn i Lundforlund og Gerlev. B:
1) Hans Knudsen
2) Christen Knudsen
3) Marie Knudsdatter.

62 Alexander [Poulsen] Grønvald, præst i Boeslunde. 25.10.1724, fol.568B, næste protokol fol.178B.
E: Anne [Didriksdatter] Grubbe. LV: Holger Olivarius, præst [i Ørslev og Sønder Bjerge]. B:
1) Didrik Grønvald 10
2) Poul Zacharias Grønvald 8
3) Holger Grønvald 7
4) Niels Grønvald 6
5) Ove Grønvald 5
6) Øllegaard Grønvald 4
7) Anne Lisbeth Grønvald 3.
FM: Jacob Heerfordt.

63 Christoffer [Eriksen] Lynov, præst i Hejninge og kapellan i Slagelse Mikkel. 14.8.1725, fol.572B, 584.
E: Anne Marie Rohde. LV: Rasmus Brabrand, told- og familieskatteforpagter i Antvorskov og Korsør amter. B:
1) Margrethe Lynov, der ægter Laurids Jensen Saaby, kollega i tredje lektie i Slagelse skole.
Desuden nævnes
1 enkens afdøde bror Henrik Rohde, der har gage til gode hos kongen
2 Peder Rohde i Hamborg.
Aftale med successor Hans Rasmussen Kjep om pension.
[Afdøde døde 22.6.1724].

64 Jacob Nielsen Møller, degn i Vemmelev og Hemmeshøj. 15.8.1726, fol.585, næste protokol fol.66B, 117, 134B.
E: Eva Kirstine May. LV: Peder Knøtter, by- og rådstueskriver i Næstved. B:
5) Anne Margrethe Jacobsdatter 3.
Første ægteskab med Johanne Frederiksdatter Kofoed, [skifte 8.3.1716 lbnr.50]. B:
1) Niels Jacobsen Møller
2) Ursula Jacobsdatter. Ved afkald 27.8.1732 g.m. Knud Mathiassen Skytte, skræddersvend i København
3) Maren Jacobsdatter
4) Frederik Jacobsen Møller.
FM: farbror Hans Nielsen Møller i København.
Registrering 21.7.1726.Slagelse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1728-1762

65 Margrethe Jacobsdatter Ullits i Korsør. 16.3.1728, fol.2, 116B, 130.
Enke efter Niels [Hansen] Borch, kapellan i Korsør og Tårnborg, [død 1726].
Testamente af 25.1.1715.
Hans A:
0) forældre [Hans Børgesen i Odense og Maren Læsø]
1) [morbror Søren Pedersen Læsø], død. 1B:
a søskendebarn Hans Sørensen Læsø, birkedommer i Fåborg
2) [morbror Christen Pedersen Læsø, byskriver i Skælskør, skifte Skælskør 11.5.1726 lbnr.153. Første ægteskab med Petronelle Pedersdatter, skifte Skælskør 2.8.1700 lbnr.63[. 2B: a søskendebarn Bodil Christensdatter Læsø g.m. Johan Jæger
b søskendebarn Ingeborg Margrethe Læsø i Slagslunde ved Slangerup.
Christen Pedersen Læsøs [andet] ægteskab med Ellen Madsdatter Høfding. 4B:
c søskendebarn Mathias Herman Læsø i København
d søskendebarn Ejler Læsø, student
e søskendebarn Peder Læsø 20, i København. Ved afkald fra søsteren Ingeborg Margrethe Læsø 19.12.1736 er han skoleholder i Skørpinge
f søskendebarn Else Margrethe Læsø. Ved afkald 21.7.1738 er hun g.m. Johan Rasch, skoleholder i Hyllested.
FM: Peder Rold, præst i Korsør og Tårnborg.
Hendes A:
0) forældre [Jacob Christensen Ullits, præst i Viborg Gråbrødre, død 3.4.1685 og Karen Olufsdatter Kedelsmed, skifte Nørlyng herred gejstlig 4.6.1703 lbnr.17]
1) søster [Cathrine Christine Jacobsdatter Ullits] g.m. Daniel Snitler, rådmand i Nyborg
2) søster, [Dorthe Jacobsdatter Ullits, begravet Odense Gråbrødre 5.4.1695, gift Odense Gråbrødre 7.6.1694 med Søren [Christensen] Borring på Beldringegård i Lunde sogn på Fyn, herredsfoged i Lunde og Skam herreder, skifte Bogense 6.8.1722]. 1B:
a Mathias Borring, student.
Registrering 16.4.1727.

66 Christian [Andersen] Nygaard, præst i Sorterup og Ottestrup. 26.7.1728, fol.10B, 35B, 57.
E: Johanne Beathe [Johansdatter] de Clerque (Klerke). LV: Hans [Hansen] Nordrup, præst i Nordrup og Farendløse, der ægter enken. B:
1) Christiane Magdalene Nygaard 4
2) Elisabeth Clerque 2, der døde, efter hvem der er arv.
FM:
1 fars stedfar Peder Verming, brygger i København ved Niels Beverlin, student
2 farbror Thor Ancher Nygaard, brygger i København.
Enkens første ægteskab med Christen Nielsen Aarslev, [præst i Sorterup og Ottestrup, skifte 19.8.1723 lbnr.59]. Arv til B:
1) Karen Clerque Aarslev.

67 Peder Pedersen Bering, klokker og skoleholder i Korsør. 16.2.1729, fol.21.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jesper Nielsen, by- og rådstueskriver i Korsør. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter 12
2) Anne Marie Pedersdatter 10
3) Peder Pedersen 8
4) Sofie Pedersdatter 7.

68 Anne [Danielsdatter Weinholt] i Slagelse. 25.4.1729, fol.23.
Enke efter Oluf Pedersen Schmidt, præst [i Tystrup og Haldagerlille, død 9.11.1711].
[Første ægteskab med Christen Sørensen, borgmester i Slagelse, skifte 7.5.1684].
Andet ægteskab med [Michael Jørgensen Soel, rådmand og vinhandler i Slagelse]. B:
1) Christen Soel, successor i Tystrup og Haldagerlille
2) Jørgen Soel, politiassessor i Slagelse
3) Daniel Soel.

69 Didrik [Hansen] Fæster, præst i Sønderup og Nordrup. 4.7.1729, fol.27, 35, 67.
E: Anne Elisabeth [Jensdatter] Spend. LV: Niels Hejninge, præst i Reerslev. B:
1) Barbara Fæster g.m. Hans Terkildsen, [præst i Pedersborg og Kindertofte]
2) Jens Fæster
3) Claus Fæster. Ved afkald 6.7.1733 er han indrulleret livgarder
4) Niels Fæster
5) Gedske Fæster g.m. [Hans] Liebst, [skoleholder i Alsted]
6) Inger Marie Fæster. Ved afkald 9.7.1731 g.m. Jacob [Pedersen] Abel, præst i Jystrup [og Valsølille]
7) Anne Cathrine Fæster. Ved afkald før 13.7.1733 g.m. Simon Christen Ryge, skoleholder i Nordrup Sønder
8) Christian Fæster.
FM: morbror Hans [Jensen] Spend, præst i Raklev.

70 Christian Andersen Frost, degn i Boeslunde. 24.4.1730, fol.42B, 113B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jacob Heerfordt. B:
1) Anders Frost 28, kollega i Viborg skole
2) Peder Knapsted Frost 23
3) Laurids Frost 16
4) Kirstine Marie Frost g.m. Rasmus Skov i Korsør
5) Anne Sofie Frost g.m. Knud Ruud, degn i Lundforlund og Gerlev
6) Juliane Frost 21
7) Charlotte Frost 16.
FM: Hans Snabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.

71 Margrethe Hedvig [Hansdatter] Lund i Korsør. 6.2.1731, fol.49, 376B.
E: Henrik [Jacobsen] Hansteen, kapellan i Korsør og Tårnborg. Ved afkald fra datter 18.5.1751 er han præst i Tystrup og Haldagerlille. B:
1) Elisabeth Dorthe Henriksdatter Hansteen 1 år 10 mdr. Ved afkald 18.5.1751 g.m. Hans Lauridsen Fogh, forvalter i første halve Antvorskov Rytterdistrikt.
FM: morfar Hans [Nikolaussen] Lund, præst i Ågerup og Kirkerup.

72 Anneke Bie i Slagelse, der døde 10.2.1732, fol.58.
E: Niels Borch, rektor i Slagelse skole. Afkald fra eneste A:
1) bror Jens Nielsen Bøgvad, birkeskriver i Tybjerg birk.

73 Hans [Rasmussen] Snabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj. 4.10.1731, fol.58.
E: Elisabeth Margrethe [Andersdatter] Skytte. LV: [sted]far Elias Birkeris, præst i Lynge [og Broby]. B:
1) Ursula Hansdatter Snabel.
FM:
1 farbror Bent Snabel, rektor i Roskilde latinskole
2 farbror Poul Snabel i Sorø
3 morbror Bartholomæus Christian Skytte, præst i Jersie og Solrød
4 morbror Kjeld Didrik Skytte i Korsør.
[Afdøde døde 25.11.1730].
Samfrændeskifte 4.10.1731.

74 Christen Bjørnsen, degn i Sønderup og Nordrup. 3.11.1731, fol.60.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Andersen i Nordrup. A;
1) bror [Bertel Bjørnsen], død. 3B:
a [Johanne Christensdatter Bjørnsen] g.m. Niels Lunde, borgmester i Roskilde
b Magdalene Bjørnsen g.m. R. Hammelev, kaptajn i København
c Bjørn Bertelsen Bjørnsen.

75 Christen Jensen, klokker i Slagelse Mikkel. 4.6.1733, fol.68, 98B.
E: Maren Poulsdatter, der døde, skifte 4.6.1734. LV: Hans Kjep, kapellan i Slagelse Mikkel. B:
1) Poul Christensen Glob, kantor i Antvorskov og skoleholder i Bjergby, død, var g.m. Ellen Becher. 1B:
a Christen Poulsen Glob 1½
2) Jens Casper Hammermøller, klokker i Slagelse Mikkel
3) Anne Kirstine Christensdatter g.m. Anders Lauridsen, snedkersvend i København
4) Barbara Christensdatter g.m. Peder Thomsen Ungermann, skoleholder i Slagelse
5) Mette Christensdatter g.m. Andreas Lauridsen, skrædder i Slagelse
6) Else Christensdatter 30.
Bevilling til uskiftet bo af 5.8.1726.

76 Oluf Bruun, degn i Hejninge. 3.8.1733, fol.74.
E: Elisabeth Lorentsdatter. LV: Gotlieb Mylius, slagter i Korsør. A:
1) søster Ursula Nielsdatter g.m. Niels Lauridsen i Kirke Stillinge
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Store Valby.

77 Anne Didriksdatter Grubbe i Boeslunde. 20.4.1733, fol.79B, 114, 134B, 266.
E: Jacob [Johansen] Heerfordt, præst i Boeslunde. B:
8) Sofie Margrethe Heerfordt 7
9) Johannes Heerfordt 5
10) Alexander Heerfordt 4
11) Christian Heerfordt 5 mdr.
Første ægteskab med Alexander [Poulsen] Grønvald (Grønvold), formand i Boeslunde, [skifte 25.10.1724 lbnr.62]. B:
1) Didrik Grønvald 19
2) Poul Zacharias Grønvald 17
3) Holger Grønvald 16
4) Niels Grønvald 15
5) Ove Grønvald 14. Afkald 13.11.1738 for arven, der skal finansiere hans kinesiske rejse
6) Øllegaard Grønvald 13. Ved afkald 11.3.1748 g.m. Peder Torp, skriver ved Nørrejyllands landsting
7) Anne Lisbeth Grønvald 12, der døde 19.3.1734.
FM:
1 Christian Ørsted, slotspræst i Antvorskov og præst i Slagelse Peder og i Slagelse Hospital
2 Hans Kjep, præst i Hejninge og kapellan i Slagelse Mikkel
3 Henrik Herman Røeder, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.
[Afdøde begravet 10.12.1732].
Litteratur: Didrik Grubbes efterslægt af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 154-162.

78 Sofie Amalie Hopp i Sønderup. 20.7.1734, fol.101B.
E: Hans [Pedersen] Storm, præst i Sønderup og Nordrup. B:
1) Claus Storm 4
2) Peder Storm 2½.
[Afdøde begravet 3.3.1734].

79 Christian Keding, der døde 22.9.1735 i Sønderup, fol.115.
A:
1) halvsøster Karen Keding g.m. Niels Fæster, degn i Sønderup og Nordrup.
Øvrige arvinger angives ikke.
Afdøde havde boet et års tid hos sin halvsøster og svoger efter hjemkomst fra sin tjeneste på Grønland [som kirurg].

80 Ida Cathrine Thomasdatter Bregnholm i Sønderup. 22.8.1736, fol.116.
E: Hans Storm, præst i Sønderup og Nordrup.
Testamente af 19.7.1736.

81 Mathias Mantzius, degn i Tårnborg. 8.4.1737, fol.117B.
E: Anne Schacksdatter. LV: Peder Helt Raklev, kapellan i Korsør og Tårnborg.
Arvinger kendes ikke.
[Enkens første ægteskab med Hans Jacobsen, skifte 31.3.1704 lbnr.32]. Af børn nævnes B:
1) Jørgen Fersling, forpagter på Søllestedgård på Lolland.
Enkens andet ægteskab med [Gunde Mogensen Beneflorus, skifte 11.7.1714 lbnr.46].
Af børn nævnes, uvist af hvilket ægteskab, B:
2) datter g.m. Hans Jacobsen Lange i Korsør

82 Christian Luxdorph Ørsted, 3½ år gammel i Slagelse. 12.11.1738, fol.130B.
A: 1) mor Johanne Marie Trap, enke efter afdødes far Søren [Jacobsen] Ørsted, præst i Haraldsted og Allindemagle, [skifte Ringsted herred gejstlig 26.11.1736 lbnr.38]. LV: Johannes Christensen, landsdommer
2) bror Laurids Ørsted 19
3) bror Christoffer [Hartmann] Ørsted 18
4) søster Magdalene Cecilie Ørsted 10
5) bror Peder Kane Ørsted 6.
Fars første ægteskab med [Engelke Kohlendal, skifte Ringsted herred gejstlig 26.11.1705 med afkald 12.10.1728 lbnr.14]. B:
6) halvbror Christian Ørsted, slotspræst i Antvorskov og præst i Slagelse Peder og i Slagelse Hospital
7) halvbror Jacob Ørsted, rektor i Kolding latinskole
8) halvbror Cornelius Ørsted, degn i Tølløse og Ågerup.
[Fars andet ægteskab med Sofie Dorthe Trane, afkald 14.11.1731 lbnr.23]. B:
9) halvbror Henrik Vissing Ørsted, student på Valkendorf kollegium i København
10) halvsøster Engelke Cathrine Ørsted g.m. Jørgen [Markussen] Monrad, præst i Tjæreby.

83 Sara Hansdatter Plesner i Sorterup. 28.5.1739, fol.132B, 168, 182B.
E: Elias [Hansen] Svane, præst i Sorterup og Ottestrup. A:
1) mor Else Mathiasdatter Reutze g.m. Christen Drachardt, præst i Skellerup og Ellinge
Mors første ægteskab med afdødes far, formand i Skellerup og Ellinge [Hans Filip Plesner, død 14.3.1716]. B:
2) bror Johan Filip Plesner i Hjertebjerg, præst [i Elmelunde] på Møn
3) bror Mathæus Plesner, præst i Ørum og Daugård i Jylland
4) bror Henning Christoffer Plesner, præst Søllested og Vedtofte på Fyn
5) bror David Plesner, præst i Ruds Vedby på Sjælland. Ved afkald 17.5.1742 præst i Jyderup og Holmstrup. Ved afkald 30.7.1742 præst i Barrit og Vrigsted
6) bror Christian Carl Plesner 25, student på Akademiet i København, ved afkald 24.7.1741 er han personlig kapellan i Glud og på Hjarnø
7) søster Helvig Kirstine Plesner i Rønnebæk, enke efter Jørgen [Christian Ovesen] Guldberg, præst i Karrebæk, [død 1734]
8) søster Abel Cathrine Plesner. Ved afkald 24.7.1741 g.m. Christian Schrøder Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup
9) søster Christiane Frederikke Plesner
10) søster Benedikte Dorthe Plesner.

84 Bevilling arv at flytte til Slagelse herred. 5.6.1739, fol.134.
Bevilling at overflytte arv efter Søren Storm, præst i Svendborg [Nikolaj, død 18.3.1735] til søn Nikolaj Storm ved farbror Hans Storm, præst i Sønderup og Ottestrup fra Sunds herred på Fyn til Slagelse herred.

85 Maren Lauridsdatter i Lundforlund, der døde 16.4.1738, fol.135.
Enke efter Christian [Andersen] Frost, degn i Boeslunde, [skifte 24.4.1730 lbnr.70]. B:
1) Peder Knapsted Frost, degn i Lynge og Bråby
2) Laurids Frost 26, student, degn i Roskilde Jomfrukloster
3) Kirstine Marie Frost, død. E: Rasmus Skov i Korsør. 1B:
a Anne Marie Skov 11
4) Anne Sofie Frost g.m. Knud Ruud, degn i Lundforlund og Gerlev
5) Juliane Frost g.m. Jens Fæster, degn i Boeslunde
6) Charlotte Frost 25.
FM: børnenes fætter Peder Knapsted i Korsør.

86 Maren Hansdatter Guldberg i Sorterup. 25.7.1740, fol.137B.
Enke efter Laurids [Jensen] Krag, degn i Albæk og Voer, [skifte Ålborg bisp 4.6.1725 lbnr.322].
Første ægteskab med [Hans Eliassen Svane, forvalter på Langholt i Horsens sogn, senere i Løgstør], død. B:
1) Elias Svane, præst i Sorterup og Ottestrup
2) Hans Christian Svane, degn i Albæk og Voer, [død 28.2.1732]. 2B:
a Ingeborg Svane 11
b Hans Svane 8
3) Hans Svane, rektor i Nyborg latinskole.
Afdøde der døde 3.5.1739, havde nydt ophold i Sorterup præstegård i 10½ år.

87 Eva Kirstine May i Vemmelev. 3.11.1740, fol.138B.
E: Sander Sæby, degn i Vemmelev og Hemmeshøj. B:
2) Sofie Magdalene Sandersdatter 8.
Første ægteskab med Jacob Nielsen Møller, formand i Vemmelev og Hemmeshøj, [skifte 15.8.1726 lbnr.64]. B:
1) Anne Margrethe Jacobsdatter Møller.

88 Ursula Hansdatter i Espegård i Boeslunde sogn. 8.8.1740, fol.143.
Enke efter Rasmus Snabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj, [død 13.11.1727]. B:
1) Hans Snabel, successor i Vemmelev og Hemmeshøj, [skifte 4.10.1731 lbnr.73]. 1B:
a Ursula Hansdatter Snabel 14.
FM: stedfar Bartholomæus Bybjerg, præst i Stillinge
2) Bent Snabel, rektor i Roskilde skole
3) Poul Snabel til Espegård
4) Anne Snabel, enke efter Christen Haagensen
5) Mette Snabel, død. E: Niels Christensen. 2B:
a Peder Høst 21, student
b Maren Nielsdatter g.m. Hans Gyderup, købmand i Skælskør
6) Margrethe Snabel g.m. Didrik Fæster i Flekkefjord i Norge.
Gave fra afdøde til Poul Snabels "liden og eneste datter" Helene Marie Snabel.
Afdøde døde 3.3.1739.

89 Henrik Herman Røeder, præst i Vemmelev og Hemmeshøj. 21.7.1741, fol.169, næste protokol fol.66.
E: Anne Cathrine Zimmer. LV: Elias [Hansen] Svane, præst i Sorterup og Ottestrup, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Henriksdatter 10
2) Sofie Birgitte Henriksdatter 9
3) Gregers Henriksen 8. Ved afkald fra søster 20.7.1768 er han præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg.
FM:
1 farbror Carl Røeder, tolder på List
2 morbror Frederik Zimmer, kaptajnløjtnant i søetaten
3 morbror Christoffer Zimmer, præst i Dannemare og Tillitse på Lolland.
Arv forventes efter afdødes moster mademoiselle Elisabeth Dorthe Escher i Lübeck.
[Afdøde døde 14.3.1738].
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1738.
Samfrændeskifte 21.7.1741.

90 Karen Jensdatter Fogh i Slots Bjergby. 4.9.1741, fol.170B.
E: Hans Ulrik Runge, degn i Slots Bjergby og Sludstrup. B:
1) Markus Christian Runge 19
2) Jens Jørgen Runge 17
3) Hans Fogh Runge 11½.

91 Birgitte Andersdatter [Gjersing] i Slagelse. 11.12.1741, fol.175.
E: Godske [Nielsen] From, kapellan i Slagelse Peder og Slagelse Hospital. B:
2) Else From 24
3) Johanne Beathe From 22
4) Niels From 16.
Første ægteskab med Søren Christensen [Stub], degn i Sorterup og Ottestrup, [skifte 21.7.1716 lbnr.51A]. B:
1) Christen Sørensen, købmand i København.
[Afdødes mor var søster til Christen Nielsen Aarslev, præst i Sorterup og Ottestrup, skifte 19.8.1723 lbnr.59].

92 Jacob [Johansen] Heerfordt, præst i Boeslunde. 2.4.1742, fol.178, 178B, 417.
E: Dorthe [Nielsdatter] Holm. LV: Søren [Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj. B:
Første ægteskab med Anne Didriksdatter Grubbe, [skifte 20.4.1733 lbnr.77]. B:
1) Sofie Margrethe Heerfordt 16
2) Johannes Heerfordt 14
3) Alexander Heerfordt 13
4) Christian Heerfordt 10.
FM:
1 farbror Christoffer Heerfordt, præst i Høje Tåstrup
2 farbror Jørgen Heerfordt, købmand i Holbæk
3 farbror Frands Christian Heerfordt, præst i Jystrup [og Valsølille]
4 farbror Gregers Heerfordt, candidatus ministerii
Gave fra afdødes far Johannes [Christiansen] Heerfordt, præst i Holbæk, [død 2.2.1738].

93 Hans [Pedersen] Storm, præst i Sønderup og Nordrup. 28.10.1743, fol.192B, 370.
E: Anne From. LV: Saur. B:
3) Just Storm 5½
4) Ancher Storm 2.
FM: Godske Storm, kapellan i Slagelse Peder.
Første ægteskab med Sofie Amalie Hopp, [skifte 20.7.1734 lbnr.78].
1) Claus Storm 12½
2) Peder Storm 10 år 9 mdr.
Andet ægteskab med [Ida Cathrine Thomasdatter Bregnholm, skifte 22.8.1736 lbnr.80].
Arv i boet efter afdødes bror Søren Storm, præst i Svendborg Nikolajs hustru, skifte 28.4.1739 til B:
1 Nikolaj Nissen Storm.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jens Storm, præst [i Højen og Jerlev]
2 [afdødes bror Ancher Storm] toldskriver i København
3 enkens far Just [Sidenborg Bertramsen] From, præst i Jyderup.

94 Christian Fischer Bering, student og informator på Dyrehovedgård. 11.5.1744, fol.212B, 286B.
A:
0) forældre [Samuel Pedersen Bering, præst i Nørre Lyndelse på Fyn, begravet 28.9.1728 og Ingeborg Akselsdatter Vejle, død Odense 1743]
1) bror Peder Jacob Bering, student i Odense
2) bror Aksel Bering hos birkedommer Hagedorn på Stensø [i Vestenskov sogn] på Lolland
3) bror Eggert Mathias Bering 17, i Odense skole
4) søster Edel Margrethe Bering g.m. Aksel Thomsen på Hevringholm [i Vivild sogn] ved Randers.
Forsegling 12.2.1744.

95 Anne Elisabeth [Jensdatter] Spend i Boeslunde degnebolig. 21.9.1744, fol.216B.
Enke efter Didrik [Hansen] Fæster, præst i Sønderup og Nordrup, [skifte 4.7.1729 lbnr.69]. B:
1) Barbara Fæster, død. E: Hans Terkildsen, kapellan i Sorø og præst i Pedersborg og Kindertofte. 2B:
a Ingeborg Lyngby Terkildsen 17
b Didrik Terkildsen 16
2) Jens Fæster, degn i Boeslunde
3) Claus Fæster, skovfoged i Nordrup Sønder
4) Niels Fæster, degn i Ørslev og [Sønder] Bjerge
5) Gedske Fæster g.m. Lave [Valerius Christiansen] Liebst, degn i Pedersborg og Kindertofte
6) Inger Marie Fæster, enke efter Jacob [Pedersen] Abel, præst i Haderup i Jylland, [skifte Ginding herred gejstlig14.6.1741 lbnr.17]
7) Anne Cathrine Fæster g.m. Simon Christen Ryge, skoleholder i Nordrup Sønder
8) Christian Fæster, skoleholder i Vallensved.
Afdøde døde 4.4.1743.

96 Johan [Clemensen] Bartsker, præst i Slagelse Mikkel. 2.11.1744, fol.221B
Enkemand efter [Anne Frederiksdatter Eisenberg]. B:
1) Clemen Bartsker, kapellan i Ringsted og Benløse
2) [Johanne Sofie] Bartsker, enke efter [Hans Andersen] Tamdrup, krigsråd.

97 Knud Hansen Ruud, degn i Lundforlund og Gerlev. 26.7.1745, fol.229B, 286B, 444B, 484B.
E: Anne Sofie Frost. LV: bror Peder Knapsted Frost, degn i Lyne og Bråby. B:
3) Laurids Ruud 18, i smedelære i København
4) Kirsten Ruud 15. Ved afkald 14.9.1759 g.m. Antonius Acelnell i København.
Første ægteskab med [Bodil Jensdatter, begravet Gerlev 1.10.1714].
Andet ægteskab med [Kirsten Hansdatter Wulff, skifte 4.10.1724 lbnr.61]. B:
1) Marie Knudsdatter Ruud 27, i Lundhuset uden for Nørreport i København. Ved afkald uden dato indført 1748 på stemplet papir 1746 er hun g.m. Peder Anton Hylsberg i København
2) Christen Knudsen Ruud 26, student i Lynge.
Afdøde døde 4.12.1744.

98 Christian Vandel, degn i Sønderup og Nordrup. 2.8.1745, fol.233B.
E: Mette Eriksdatter. LV: bror Niels Eriksen, skoleholder på Stigsnæs. B:
1) Karen Marie Vandel 17
2) Pernille Vandel 16
3) Erik Vandel 11
4) Elisabeth Sofie Vandel 3.
FM: mors svoger Claus Fæster, skovfoged.
Afdøde døde 30.12.1744.

99 Jens Christensen Munch, klokker i Slagelse, Peder. 3.5.1745, fol.238B.
E: Anne Magdalene Jonasdatter Holst. B:
3) Christian Jensen Munch 3.
Første ægteskab med Else Markusdatter. B:
1) Karen Jensdatter i Slagelse, der døde, var g.m. afdøde Christoffer Krøyer. 1B:
a Dorthe Christoffersdatter g.m. Hans Bach, rytter
2) Kirsten Jensdatter g.m. Aage Mogensen Lyndborg, der har tilsagn om at blive successor som klokker.
Afdøde døde 21.4.1745.

100 Christian Jensen, præst i Slagelse Mikkel og hustru Margrethe Wind. 23.1.1747, fol.243.
B:
1) Mette Marie Christiansdatter
2) Dorthe Margrethe Christiansdatter.
FM:
1 [Herman Dominicus Didriksen] Bechmann, præst i Boeslunde
2 [Søren Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.
Afdøde døde 1.5.1746.

101 Jens Fæster, degn i Boeslunde. 14.11.1747, fol.262.
E: Juliane Frost. LV: Niels Juul i Korsør. B:
1) Didrik Christian Fæster 16
2) Jens Fæster 11
3) Maren Fæster 7.
FM:
1 farbror Niels Fæster, degn i Ørslev og [Sønder] Bjerge
2 morbror Peder Knapsted Frost, degn i Lynge og Bråby.
Afdøde døde 4.6.1747.

102 Karen Nielsdatter Bøg i Slagelse. 23.10.1747, fol.266.
E: Peder Humble Øgler, klokker i Slagelse Peder.
Første ægteskab med [Simon Lauridsen brændevinsbrænder i København, begravet Trinitatis 9.11.1711]. B:
1) Anne Marie Simonsdatter Kærumgaard (Kierumgaard) g.m. [Joen Lauridsen] Maarslet, hospitalsforstander i Helsingør
2) Mette Marie Simonsdatter Kærumgaard g.m. Peder Mølmark, forpagter på Gunderupgård
Af andet ægteskab B:
3) Maren Jørgensdatter Køhler g.m. Søren Sørensen, murer i København.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus [Bentsen] Øgler, [øverste] kapellan i Roskilde Domkirke.
Afdøde døde 19.2.1747.
Litteratur: Slægten Mølmark af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1964-65 side 27-49.

103 Peder Helt Raklev, kapellan i Korsør og Tårnborg, [der døde 16.5.1748], fol.275.
E: Kirsten [Andersdatter] Tamdrup.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1748.

104 Simon Pedersen Gyrstinge, skoleholder i Store Valby [Sankt Mikkels landsogn]. 14.4.1749, fol.275B, 444.
E: Christine Hansdatter, der døde 30.11.1748.
Hans A:
0) forældre [Peder Lollik, præst i Gyrstinge, død 4.4.1710 og Else Glob, død 24.7.1708]
1) bror Christian Glob Gyrstinge, degn i Skamstrup og Frydendal
2) bror Villum Gothardt Gyrstinge, degn i Vejlø og Vester Egesborg
3) bror Jacob Henrik Gyrstinge, kantor på Fredensborg slot
4) bror Hans Gyrstinge, postmester i Randers, [død 1719]. E: [Elisabeth Kirstine Bentzon] g.m. Levesen i København. 2B:
a Peder Bentsen Gyrstinge, herberger i Helsingør
b Else Gyrstinge i Helsingør
5) søster Elisabeth Gyrstinge g.m. [Christen] Wiinholt, [brygger i København], begge døde. 5B:
a Claus Wiinholt, præst i Horslunde og Nordlunde på Lolland
b Karen Wiinholt i Horslunde
c Peder Wiinholt, student på Akademiet i København
d Else Wiinholt i Fredensborg
e Anne Magdalene Wiinholt i Fredensborg
6) søster Thale Wiinholt, [død 27.7.1730 g.m. [Peder Johansen] Motzfeldt, [præst i Asnæs, død 5.12.1728]. 1B:
a Else Motzfeldt g.m. Jens Andersen, feldbereder i Ringsted
7) søster Anne Gyrstinge g.m. Henrik Jensen, begge døde. 4B:
a Jens Henriksen på Enø
b Christen Henriksen på Vajsenhuset
c Kirsten Henriksdatter g.m. Christen Lauridsen skovfoged i Kalby Ris ved Herlufsholm
d Else Henriksdatter i Karrebæk præstegård.
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.11.1748.

105 Dorthe Marie Faber i Lundforlund. 1749, fol.287.
E: Christian Frederik Klixbøl, skoleholder i Lundforlund. Afkald af 29.8.1749 fra A:
0) forældre Oluf Faber, rådmand i Nyborg og Else Bruun
1) bror Ulrik Faber i Nyborg
2) søster Edel Faber g.m. Hans Svane, rektor i Nyborg latinskole.

106 Jytte [Henriksdatter Lange] i Tårnborg, der døde 23.12.1749, fol.287B.
E: Anders Nyborg, degn i Tårnborg.
Hendes første ægteskab med [Laurids Friis]. Af kald fra B:
1) Henrik Lauridsen Friis
2) Johanne Lauridsdatter g.m. Henrik Schrøder, skoleholder i Gryderup.

107 Holger Nyholm, rektor i Slagelse latinskole. 27.6.1749, fol.288, 385B.
A:
0) forældre [Jochum Nielsen i Hillerød, død København 8.2.1729, skifte Hillerød 31.3.1730 og Anne Dorthe Buch, død Bavelsegård 10.4.1707].
Fars andet ægteskab med Dorthe Gustine Charlotte Christiansdatter Flesborg, skifte Hillerød 31.12.1752]. B:
1) [halv]bror Christoffer Nyholm, præst i Slaglille og Bjernede
2) [halv]søster Anne Dorthe Nyholm g.m. Kaj Anton Top, degn i Karlebo
3) [halv]bror Nikolaj Nyholm., student på Akademiet i København
4) [halv]søster Bolette Cathrine Nyholm g.m. Mogens Sandberg, kateket i København Helliggejst
5) [halv]søster Frederikke Sofie Nyholm g.m. Ingvar Petri, silkekræmmer i København.
Afdøde døde 17.6.1749.
Litteratur: Familien Nyholm af Gustav J. Nyholm, København 1983.

108 Peder Thomsen Ungermann, skoleholder i Slagelse. 26.8.1750, fol.370B.
E: Barbara Christensdatter. LV: Christoffer Fait i Slagelse. B:
1) Maren Ungermann 28, i København
2) Barbara Ungermann 23, i København
3) Christiane Ungermann 20
4) Thomas Ungermann 18, i Slagelse latinskole
5) Christian Ungermann 11, i Slagelse latinskole
6) Jens Ungermann 10.
FM: morbror Jens Casper Hammermøller., klokker i Slagelse Mikkel.
Afdøde døde 28.7.1750.

109 Marie Hansdatter Skov i Korsør. 26.10.1750, fol.372B.
E: Frederik Lohse (Loos), kordegn i Korsør. B:
1) Hans Jacob Frederiksen 22
2) Christian Frederiksen 20
3) Sofie Amalie Frederiksdatter 18
4) Anne Cathrine Frederiksdatter 14.
Afdøde døde 19.9.1750.

110 Anne Cathrine Didriksdatter Fæster i Nordrup Sønder. 18.2.1750, fol.376B, 443B.
E: Simon Ryge, skoleholder i Nordrup. B:
1) Didrik Ryge.
FM: morbror Niels Fæster, degn i Ørslev og [Sønder] Bjerge.
Afdøde døde 15.10.1749.

111 Christian Jacobsen Heerfordt, 18 år gammel, der døde i september 1750 i Roskilde. 16.12.1751, fol.382B, 444.
A:
0) forældre Jacob [Johansen] Heerfordt, præst i Boeslunde, [skifte 2.4.1742 lbnr.92 og Anne Didriksdatter Grubbe, skifte 20.4.1733 lbnr.77]
1) søster Sofie Margrethe Heerfordt
2) bror Johannes Heerfordt
3) bror Alexander Heerfordt
Mors første ægteskab med [Alexander Poulsen Grønvald, formand i Boeslunde, skifte 25.10.1724 lbnr.62]. B:
4) halvbror Didrik Grønvald, for 12 år siden udrejst af riget
5) halvbror Poul Zacharias Grønvald, degn på Christiansø ved Bornholm
6) halvbror Holger Grønvald, klokker eller degn i Fiet præstegæld i Nedre Rommerige i Norge
7) halvbror Niels Grønvald, for 10 år siden udrejst af riget
8) halvsøster Øllegaard Grønvald g.m. Peder Torp, rådmand i Ålborg
Afdøde havde været underholdt af sin farmor [Sophie Hellegaard i Holbæk, enke efter Johannes Christiansen Heerfordt, præst i Holbæk og Merløse, død 2.2.1738].
Afdøde havde gave fra stedmor Dorthe [Nielsdatter] Holm, der døde 1743 i Skælskør.

112 Peder [Albertsen] Rold, præst i Korsør og Tårnborg. 4.12.1752, fol.386.
E: Margrethe Sofie Claudiane. LV: Søren Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj. B:
1) Frederikke Sofie Rold g.m. successor Daniel [Rasmussen] Wohnsen.
Afdøde døde 4.11.1752.

113 Andreas Ambrosius Nyborg, degn i Tårnborg, der døde 6.12.1752, fol.403.
E: Kirsten Hansdatter. LV: successor Rasmus Brandt. B:
1) [Birthe Marie Nyborg].
FM: morbror Niels Hansen, skomager i Korsør.

114 Birgitte Kirstine Wederkinch i Slagelse. 8.11.1753, fol.123.
E: Andreas Brandt, student og dansk skoleholder i Slagelse. B:
1) Anne Cecilie Cathrine 1 år 9 mdr.
FM: Thomas Hochland i Slagelse.
Afdøde døde 11.10.1753.

115 Anders Motzfeldt, ugift student og skoleholder i Vemmelev. 20.5.1754, fol.412B, 444B.
A:
0) far [Johan Pedersen Motzfeldt, præst i Eggeslevmagle, død 19.8.1676 og Barbara Christensdatter]
1) farbror Peder [Johansen] Motzfeldt, præst i Asnæs, [død 5.12.1728]. B:
a Barbara Cathrine Pedersdatter Motzfeldt, enke efter Søren Sørensen, kordegn i Ringsted, [død 9.7.1749]
b Else Pedersdatter Motzfeldt g.m. Jens Andersen, feldbereder i Ringsted
Mors andet ægteskab med Mathias Bjørnsen Drachardt, præst i Sæby og Hallenslev, død 1715]. B:
2) fars halvbror Mathias Mathiassen Drachardt, successor i Sæby og Hallenslev, [død januar 1736]. 1B:
a Lukas Mathiassen Drachardt, farver i Ringsted, død. 2B:
1 Henrik Lukassen
2 en datter
3) fars halvbror Bjørn Mathiassen Drachardt, skoleholder i Fuglebjerg, død. 5B:
a en søn, der tjener kammerråd Teilmann
b en søn, uvist hvor
c Anne Cathrine Bjørnsdatter, der tjener i Frederiksborg
d en datter, uvist hvor
e en datter, uvist hvor
4) fars halvbror Rasmus Drachardt, degn i Haslev, [begravet 26.1.1739]. 3B:
a Mathias Drachardt på Saltø
b en søn, der tjener ridefoged Gram på Aggersvold
c [Barbara Drachardt g.m. [Anders Lyngby] degn i Vigersted
5) Jacob Drachardt, død ugift.
Afdøde døde 19.5.1754.

116 Hans Terkildsen, præst i Hejninge og kapellan i Slagelse Mikkel. 8.4.1755, fol.417.
E: Anne Elisabeth Monrad. LV: bror [Markussen] Jørgen Monrad, præst i Tjæreby. B:
3) Magdalene Terkildsen 20
4) Ellen Margrethe Terkildsen 16.
FM: Frands Testrup [Jensen] Stampe, præst i Slagelse Mikkel.
Første ægteskab med [Barbara] Didriksdatter Fæster. B:
1) Didrik Terkildsen, på de lange rejser
2) Ingeborg Terkildsen.

117 Jens Casper Hammermøller, klokker i Slagelse Mikkel. 24.2.1755, fol.425B.
E: Karen Dorph. LV: Hans Dinesen. B:
1) Benedikte Hammermøller 16
2) Christen Hammermøller 14½
3) Frands Hammermøller 14½
4) Johan Bartsker Hammermøller 2
5) Jens Casper Hammermøller, født efter fars død, der døde.
FM: morbror Niels Vinding Dorph, rådmand i Næstved.
Afdøde døde 24.1.1755.

118 Eleonora Clemensdatter i Nordrup. 27.7.1756, fol.433.
E: Simon Ryge, skoleholder i Nordrup. B:
1) Eleonora Simonsdatter 6 uger.
Afdøde døde 24.6.1756.

119 Anne Elisabeth Specht i [Slots] Bjergby. 1.8.1757, fol.154.
E: Hans Ulrik Runge, degn i [Slots] Bjergby. B:
1) Mette Lucie Hansdatter 16
2) Ellen Marie Hansdatter 11
3) Frederik Hansen 3.

120 Henrik Schrøder, skoleholder i Gryderup i Boeslunde sogn. 2.11.1757, fol.441.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Ambrosius Henriksen 21
2) Anders Henriksen 13
3) Johan Ludvig Henriksen
4) Jytte Henriksdatter 8.

121 Henrik Friis, skoleholder i Sønderup i Boeslunde sogn. 6.10.1757, fol.442.
E: Else Steenberg. B:
1) Jytte Henriksdatter 18
2) Sofie Cathrine Henriksdatter 15
3) Carl Vilhelm Henriksen 10
4) Søren Windfeld Henriksen 7
5) Maren Henriksdatter 4.

122 Iver Olufsen Boeslunde, præst i Lundforlund og Gerlev. 27.2.1758, fol.445, næste protokol fol.21.
Enkemand efter Charlotte Amalie Borthig (Bortvig), der døde for 7 år siden, oplyst 13.9.1758.
Testamente af 16.9.1750.
Hans A:
1) søster, død, var g.m. [Jochum Lorents Sandro (Sandrue), prokurator i Eggeslevmagle, begravet 28.3.1739. Han var søn af Christen Gabrielsen Sandro, præst i Eggeslevmagle, død 1703]. 1B:
a [Oluf Jochumsen Sandro, degn i Skørpinge og Fårdrup, død 24.4.1740]. 4B:
1 Erik Jørgen Sandro 25
2 Jens Sandro 23, i Slagelse skole
3 Iver Boeslunde Sandro 22, i Slagelse skole
4 Helvig Sofie Sandro, der ægter Peder Hjermind, kapellan i Lundforlund og Gerlev.
FM: stedfar Peder Christensen Læsø, successor i Skørpinge og Fårdrup.
Hendes A:
Første ægteskab med Albert Goische, amtsskriver i Kalundborg, [begravet 18.3.1723]. B:
1) Henrik Goische, præst i Tanderup på Fyn
2) Johan Christoffer Goische, købmand i Middelfart, død. 1B:
a Marie Bolt Goische g.m. [Hans Jørgen Jacobsen] Hvalsø, tolder i Fredericia
3) Peder Goische, bogtrykkersvend på Vajsenhuset i København
4) Cathrine Sofie Goische g.m. Christian Ditlev Berg i Sørbymagle, skovrider i Antvorskov distrikt, begge døde. 5B:
a Ulrik Berg 18, jæger på Birkholm
b Vilhelm Berg 16
c Albert Berg 13, i Lundforlund præstegård
d Kirstine Sofie Berg g.m. Hans Pedersen Grønbæk, jæger hos Løwenskiold
e Margrethe Berg i København.
Afdøde døde 11.1.1758.

123 Juliane Frost i Boeslunde. 12.11.1759, fol.484B.
Enke efter Jens Fæster, degn i Boeslunde, [skifte 14.11.1747 lbnr.101]. B:
1) Didrik Christian Fæster 28, i København
3) Maren Fæster 18.
FM: morbror Peder Knapsted Frost, degn i Lynge og Bråby.
Afdøde døde 17.10.1759.

124 Godske From, præst i Hejninge og kapellan i Slagelse Mikkel. 13.3.1760, fol.486B, 567, næste protokol fol.556, 558B.
E: Sofie Eleonora. LV: Borch, konrektor i Slagelse latinskole. B:
4) Lisbeth Cathrine From 15
5) Christian Traneklov From 13
6) Jens Konstantin From 10
7) Birthe Marie From 8. Ved afkald 21.11.1775 g.m. Laurids Top i Udby, viet 15.9.1775
8) Charlotte From 4.
FM: Rasmus Winther, 4. lektiehører i Slagelse latinskole og degn i Slagelse Mikkel.
Første ægteskab med Birgitte Aarslev, [dvs. Birgitte Andersdatter Gjersing, skifte 11.12.1742 lbnr.91]. B:
1) Else From, død. E: Thomas Krarup, købmand i Præstø. 2B:
a Birgitte Cathrine From 10
b Else Marie Krarup 8
2) Johanne Beathe From på Borreby
3) Niels From, præst i Oure i Romsdalen i Trondhjem stift i Norge
Afdøde døde 12.2.1760.

125 Mette Marie Jensen, ugift i Lille Næstved. 12.4.1760, fol.498, 566B.
A:
1) søster Dorthe Margrethe Jensen. Ved afkald 25.5.1762 g.m. Jonas Wulff, toldforpagter i Nysted.
FM: Søren [Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.
Arv efter afdødes far Christian Jensen, præst i Slagelse Mikkel, skifte 23.1.1747 lbnr.100.

126 Hans Ulrik Runge, degn i [Slots] Bjergby og Sludstrup. 21.3.1760, fol.501.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Specht, skifte 1.8.1757 lbnr.119]. B:
1) Mette Lucie Hansdatter 19
2) Ellen Marie Hansdatter 13
3) Frederik Hansen 6.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter Fogh, skifte 4.9.1741 lbnr.90]. B:
1) Markus Christian Runge, skoleholder i Keldby på Møn
2) Jens Jørgen Runge, død. Efterlader en datter
3) Hans Fogh Runge, skoleholder i Svebølle i Avnsø sogn.

127 Maren Nielsdatter i Hejninge. 29.5.1760, fol.507.
E: Christoffer Madsen, degn i Hejninge. B:
3) Mads Svanning, degn i Kvislemark
4) Gissel Christoffersdatter, død, var g.m. Gotfred Smed i Høve. 2B:
a Andreas Gotfredsen
b Marie Kirstine Gotfredsdatter
5) Kirsten Christoffersdatter g.m. Christen Hansen i Hejninge.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen, skoleholder i Gimlinge, død. 1B:
a Marie Elisabeth Pedersdatter g.m. Christian Lorentsen, bådsmand i Skælskør.

128 Birthe Margrethe [Sørensdatter] Hetting i Krudthuset ved Antvorskov. 5.9.1760, fol.510B.
Enke efter Rasmus Ottesen Bay, degn i Niløse, [død 8.12.1756], efter hvem der ikke er afholdt skifte. B:
1) Søren Bay.
FM: morbror [Frederik] Hetting, forvalter [over 2. halvdel af Antvorskov rytterdistrikt].
Rasmus Ottesen Bays første ægteskab med Anne Cathrine Bjørnsdatter, [død ca. 1741]. Hendes første ægteskab med formanden Mathias [Nielsen] Winther, [død februar 1717]. Arv til B:
1) Jacob Winther, skovrider hos greve Danneskjold i Tjennemarke i Stokkemarke sogn på Lolland
2) Frederik Lerche Winther, tjener amtmand [Hans] Landorph i Bådesgård [i Græshave sogn] på Lolland
3) Mathias Winther, død. 1B:
a Anne Cathrine Lerche.
[Afdødes forældre var Søren Jensen Hetting, kirke- og skoletjener i Store Heddinge, skifte Stevns herred gejstlig 22.10.1708 lbnr.28 og Anne Marie Frederiksdatter Spleth].

129 Frederik [Pedersen] Holm, præst i Slots Bjergby og Sludstrup. 23.9.1760, fol.523.
E: Margrethe [Christoffersdatter] Sommer. LV: Peder Holm, præst i Lundforlund og Gerlev. B:
1) Peder Frederiksen 8.

130 Ingeborg Pedersdatter Tuxen i Nordrup. 13.1.1762, fol.551B.
E: Peder Bischoff, degn i Sønderup og Nordrup. B:
1) Vilhelm Bischoff.

131 Elias [Hansen] Svane, præst i Sorterup og Ottestrup, [der døde 1.10.1761], fol.555, næste protokol fol.1.
E: Anne Cathrine [Gregersdatter] Zimmer.
Testamente af 30.10.1742.
Hans A:
1) bror Hans Christian Svane, [degn i Albæk og Voer, død 28.2.1732]. 2B:
a Ingeborg Svane
b Hans Svane
2) bror Hans Svane, rektor i Nyborg latinskole.
Hendes A:
Første ægteskab med Henrik Herman Røeder, præst [i Vemmelev og Hemmeshøj. 21.7.1741 lbnr.89]. Børn, hvis navne ikke angives B:
1) [Anne Margrethe Henriksdatter]
2) [Sofie Birgitte Henriksdatter]
3) [Gregers Henriksen].

132 Frederik Jacob Lohse, kordegn og klokker i Korsør. 21.1.1762, fol.555B, næste protokol fol.558.
Enkemand efter [Marie Hansdatter Skov, skifte 26.10.1750 lbnr.109]. B:
1) Hans Jacob Frederiksen, skoleholder og orgelmester i Førslev
2) Christian Frederiksen i Korsør
3) Sofie Amalie Frederiksdatter i Norge
4) Anne Cathrine Frederiksdatter, død, var g.m. Laurids Ruus, foged i Oster og Ou fogderi i Norge. 1B:
a Frederik Ruus 6 år gammel.
Afdøde døde 23.12.1761.Slagelse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1762-1805

133 Christian [Sørensen] Ørsted, præst i Slagelse Peder, Slagelse Hospital og Antvorskov, [der døde 8.5.1761], fol.2.
E: Barbara Albertine [Fochsdatter] With.
Bevilling til uskiftet bo af 19.6.1761.

134 Testamente i Slagelse. 1.7.1762, fol.2B.
Testamente af 1.7.1762 for Mette Kirstine [Rasmusdatter] Wohnsen i Slagelse, enke efter Peder [Frederiksen] Holmsted, præst i Magleby og Holtug, [skifte Mønbo herred gejstlig 16.9.1749 lbnr.68]. A:
1) søster Sofie Øllegaard Wohnsens B:
a Ingeborg Kirstine Møller
2) søster Kirsten Wohnsens B:
a Ingeborg Sofie Mantix.
Øvrige arvinger arver ikke.
Som eksekutorer blev ansat:
1 hendes svoger rådmand Møller
2 Otto Henrik Møller på Lille Antvorskov.
Afdødes far var [Rasmus] Wohnsen, borgmester og hospitalsforstander i Slagelse.

135 Frands Testrup [Jensen] Stampe, præst i Slagelse Mikkel, [der døde 20.6.1762], fol.3.
E: Dorthe Marie [Holgersdatter] Olivarius.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1762.

136 Hans Viger, skoleholder i Vedby Sønder i Ottestrup sogn. 29.4.1762, fol.3B.
E: [Navn angives ikke]. LV: successor Winther. B:
1) Henrik Hansen 20
2) Jacob Hansen 19.
Afdøde døde 29.3.1762.

137 Anne Villumsdatter i Sønderup Nørre. 3.8.1762, fol.7.
E: Johannes Barchmann, skoleholder i Sønderup Nørre. B:
1) Lorents Johansen 13
2) Villum Johansen 7
3) Ellen Cathrine Johansdatter 5.
Afdøde døde 5.7.1762.

138 Margrethe Sofie [Claudiane] i Korsør. 3.12.1762, fol.10B.
Enke efter Peder [Albertsen] Rold, præst i Korsør og Tårnborg, [skifte 4.12.1752 lbnr.112]. B:
1) [Frederikke Sofie Rold], enke efter [successor Daniel Rasmussen] Wohnsen, [død 1754].
Afdøde døde 10.11.1762.

139 Peder [Pedersen] Holm, præst i Lundforlund og Gerlev, [der døde 6.9.1763], fol.18, 21.
E: Mette Dorthe [Sørensdatter] Wedel.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1763.
(Se skifte efter afdødes søn Peder Severin Holm, farver i Sønder Omme, skifte Koldinghus amt 30.6.1784 lbnr.743).

140 Christen Trellund, skoleholder i Holmstrup. 13.4.1764, fol.18B.
E: Anne Marie. B:
1) Else Kirstine 6 mdr.

141 [Johan Martinsen] Braëm, præst i Korsør og Tårnby, [der døde 30.5.1764], fol.20B.
E: Christiane Rodsteen de Pors.
Bevilling til uskiftet bo af 13.7.1764.

142 Jacob [Didriksen] Achton, degn i Sorterup og Ottestrup. 2.10.1764, fol.21B.
E: Ida Sofie [Mikkelsdatter] Qvistgaard. LV: [Morten Iversen] Qvistgaard til Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn] ved forvalter Vildmose. B:
1) Diderikke Sofie Jacobsdatter 8
2) Markus Jacobsen 4.
FM: successor [Niels Christian] Winther.
Afdøde døde 3.9.1764.

143 Rasmus Winther, hører i 4.lektie i Slagelse latinskole. 1765, fol.27B, 62B, 558B.
E: Sidsel Marie [Hørberg]. Ved afkald fra søn 11.12.1778 er enken g.m. Niels Borch, konrektor i Slagelse latinskole. B:
1) Hans Christian Winther 8
2) Carl Frederik Winther 7
3) Johannes Winther 4
4) Rasmus Winther 3.
FM:
1 Niels Bjørn Tødslev, præst i Slagelse Mikkel
2 farbror Niels Winther, degn i Sorterup og Ottestrup.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1765.
Samfrændeskifte 20.10.1767.

144 Christoffer Madsen [Svanning], degn i Hejninge. 13.3.1766, fol.28B.
E: Sara Lauridsdatter [Ejby]. LV: Johan Bruun, skoleholder i Hejninge. B:
4) Laurids Christoffersen [Svanning] 3
5) Marianne Christoffersdatter [Svanning] 11 uger.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 29.5.1760 lbnr.127]. B:
1) Mads Svanning, degn i Kvislemark
2) [Gissel Christoffersdatter], død, var g.m. [Gotfred] Smed i Høve. 2B:
a Andreas [Gotfredsen] 18
b Marie Kirstine [Gotfredsdatter]
3) Kirsten Christoffersdatter g.m. Christen Hansen, sognefoged i Hejninge.

145 Anne Cathrine Oberkamp i Slagelse. 25.6.1765, fol.35, 557, 557B.
Enke efter Johan [Jensen] With, præst i Hunseby, [skifte Musse herred gejstlig 2.1.1758 lbnr.115]. B:
1) Elisabeth Margrethe Johansdatter 20. Ved afkald 18.11.1776 g.m. Christian Langeland, premierløjtnant i 1. sjællandske rytteri regiment
2) Anne Kirstine Johansdatter 20.
FM: farbror Morten Reenberg With, præst i Kettinge på Als.
Desuden nævnes afdødes farbrors søn Christian Oberkamp, kaptajn i Holstens geworbne infanteriregiment.
Afdøde døde 17.6.1765.

146 Peder Holm, præst i Lundforlund og Gerlev. 15.5.1767, fol.59.
E: Mette Dorthe Wedel. LV: Casper Peder Møller, forvalter på Sorø Akademi gods. B:
1) Anne Helvig Pedersdatter Holm 17
2) Peder Severin Pedersen Holm 13½
3) Søren Wedel Holm 12
4) Nikolaj Wedel Holm 9½.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1763.
Samfrændeskifte 15.5.1767, men slægt angives ikke.

147 Peder Hansen Fryd, skoleholder i Sønderup i Boeslunde sogn. 26.4.1769, fol.66B.
E: Birgitte Jørgensdatter. LV: Rasmus Thomsen. B:
1) Bodil Pedersdatter g.m. Ove Mortensen i Sønderup
2) Mads Pedersen 23
3) Anne Pedersdatter 18, der døde 13.5.1769
4) Hans Pedersen 16.
Afdøde døde 13.4.1769.

148 Marie Margrethe Kauster eller Kausler i Vemmelev. 1.6.1770, fol.69B.
E: Jens Aagaard, skoleholder i Vemmelev. B:
1) Benjamin.
Desuden nævnes enkemandens søster [Marie Elisabeth Aagaard] g.m. Jacob Vinsløv, degn i Finderup og Høng.
Afdøde døde 6.5.1770.

149 Rasmus [Bertelsen] Bruun, præst i Slagelse Peder og Slagelse Hospital, [der døde 17.1.1771], fol.74B.
E: Magdalene Cathrine [Jensdatter] Vindekilde.
Bevilling til uskiftet bo af 22.2.1771.

150 Søren [Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj, [der døde 27.1.1771], fol.75.
E: Rebekka [Olufsdatter] Bagger.
Testamente af 16.6.1748.

151 Niels Jørgensen Ringer, ugift skoleholder i Slagelse Mikkel. 26.11.1770, fol.75B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Niels Jensen Ringer, skomager i Assens
2) søster Marie, død. 3B:
a Niels, dragon i Odense
b Anne Margrethe Jensdatter på Brahetrolleborg på Fyn
c Jørgen Vejle i Kolding, avlet uden ægteskab
3) søster Anne, død. 3B:
a Jørgen Andersen, smed i Lyndelse, død 22.2.1771. 2B:
1 en datter 7 år
2 en søn 5 år
b Maren Andersdatter, enke efter Niels Rasmussen i Assens
c Anne Andersdatter, der ægter Peder Christian, færgekarl i Assens.
Afdøde døde 23.11.1770.

152 Johanne Marie Trap i Slagelse. 27.11.1770, fol.87B.
Enke efter Søren [Jacobsen] Ørsted, præst i Haraldsted og Allindemagle, [skifte Ringsted herred gejstlig 26.11.1736 lbnr.38]. Af børn nævnes B:
1) Christoffer [Hartmann] Ørsted i København
2) [Magdalene Cecilie Ørsted] på stedet, enke efter [Peder Bagge] Gamst, [premierløjtnant, død 1.2.1762]
3) Peder Kane Ørsted i Sorø.
Afdøde havde tidligere boet i Sorø.
Afdøde døde 22.11.1770.

153 Mette Johanne [Urbansdatter] Bruun i Korsør. 13.2.1770, fol.91B, 559.
Enke efter Johan Samuel [Felixen] Mentzer, præst i Kvislemark og Fyrendal, [død 7.12.1755].
Testamente af 30.1.1770. A:
0) forældre [Urban Jacobsen Bruun, amtsforvalter over Korsør og Antvorskov amter, død 15.4.1742, skifte Københavns Hofret. Skiftebreve i ordinære boer lbnr.35 og første hustru Anne Falchsdatter Leth, død 1.6.1736]
1) søster Anne Marie [Urbansdatter] Bruun, [død 8.1.1756] g.m. [Hans] Mossin [Rasmussen] Lange, præst [i Tjæreborg og Alsønderup, død 7.5.1754. [Første ægteskab med Hieronymus Lauridsen Aaskov, præst i Brønshøj og Rødovre, død 11.11.1744]. Arv til B:
a Anne Leth Lange
b Cathrine Marie Lange
c Hieronymus Lange, død, efter hvem der er arv.
FM: bror Urban Bruun Aaskov.
Desuden nævnes afdødes bror [Urban Urbansen] Bruun, justitsråd, [død Antvorskov 15.7.1768 g.m. Anne Elisabeth Abbestée, død Haderslev 3.4.1771], hvis to døtre
a [Anne Leth Bruun]
b [Cathrine Marie Bruun]
har boet hos afdøde med opholdet betalt af deres morfar [Johan Ludvig] Abbestée, [superkargo] i København.
Afdøde døde 4.2.1770.
Litteratur: Th. Hauch-Fausbøll & H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske Slægter III, side 34 & 38, København 1915.

154 Herman Dominicus [Didriksen] Bechmann, præst i Boeslunde. 6.2.1775, fol.125, 130, 260.
E: Maren [Hansdatter] Haagen. LV: [Morten Iversen] Qvistgaard til Gerdrup. B:
1) Didrik Barthold Bechmann, der døde for nylig
2) Anne Marie Bechmann, enke efter Hans Georg [Hansen] Keutel, præst i Vemmelev, [død 20.10.1773]
3) Susanne Franck Bechmann g.m. Johan Andreas [Johansen] Rehling, præst i Egebjerg i Ods herred
4) Johan Adolf Bechmann 11.
FM:
1 farbror Johan Didrik Bechmann, justitsråd i København
2 morbror Jacob [Hansen] Haagen, præst i Næstved [Morten].
Arv efter [enkens far] Hans Haagen [på Christianshavn].
Arv efter kammerråd Haagen i Vestindien.
Arv efter enkens søster, skifte 2.11.1771, der var g.m. Stavanger.
Afdøde døde 7.9.1772.
Bevilling til uskiftet bo af 2.10.1772.
Samfrændeskifte 6.2.1775.

155 Karen Eriksdatter i Sønderup i Boeslunde sogn. 1.7.1771, fol.126B.
E: Hans Hansen, skoleholder i Sønderup. B:
1) Maren Kirstine Hansdatter 24
2) Anne Cathrine Hansdatter 21
3) Melle Hansdatter 19.
Afdøde døde 30.5.1771.

156 Peder Humble Øgler, klokker i Slagelse Peder, der døde 23.2.1772, fol.137.
E: Anne Magdalene Holst, der døde 22.12.1772.
Af arvinger nævnes A:
1) enkens søster Cathrine Marie Jonasdatter Holst
2) enkens bror Jacob Holst.

157 Johanne Kirstine Veggerslev i Korsør, [begravet 6.5.1776], fol.142, 237.
E: Hans [Poulsen] Hammer, kapellan i Korsør og Tårnborg, der gifter sig igen. B:
1) Gunnar Hansen Veggerslev Hammer.
FM:
1 Claus Plum, præst i Korsør og Tårnborg, som afdødes beslægtede
2 Clemen Mathias Lyster, borgmester og byfoged i Korsør.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Hammer i Christiania i Norge, enke efter Røeder, konrektor.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1776.
Samfrændeskifte 19.3.1779

158 Maren Christoffersdatter Hochland i Korsør. 8.2.1774, fol.142B, 556.
E: Gregers Vallekilde, organist. B:
1) Elisabeth Dorthe Vallekilde g.m. Andreas [Johansen] Hochland, toldbetjent i Korsør
2) Anne Judith Vallekilde g.m. Henrik Mouridsen, [hjulmand]
3) Mads Christoffer Vallekilde 18.
Sønnen Mads Christoffer, der er svag og ønskes optaget i et hospital, har arv efter Lorents Pedersen i Korsør.
Afdøde døde 8.1.1774.

159 Poul Boesen Frich, hører i 4. lektie i Slagelse latinskole. 26.4.1774, fol.150.
E: Erika Christiane von Offenberg. LV: Niels Borch, konrektor i Slagelse latinskole.
Der er umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: enkens far.
Afdøde døde 14.4.1774.

160 Elisabeth Christoffersdatter i Slagelse. 26.2.1776, fol.155, 556B.
Enke efter Niels Stub Møller, degn i Rørby, skifte Kalundborg 1.3.1774. B:
1) Kirsten Møller
2) Christiane Augusta Møller.
FM: Niels Borch, konrektor i Slagelse.
Børnenes slægt:
1 farbror Peder Møller, degn i Kongens Lyngby ved København
2 farbror Bolle Møller, købmandskarl, for tiden i Suserup mølle
3 farbror Anders Møller i Suserup mølle
4 farbror Christian Møller, student i København
5 morbror Peder Christoffersen i Tølløse
6 morbror Christoffer Christoffersen
7 moster Sidsel Marie Christoffersdatter g.m. Svaldal, forvalter på Dragsholm.
Afdøde døde 3.2.1776.

161 Peder Berg, student i Slagelse. 5.2.1776, fol.160, 556B.
A:
0) forældre Søren Berg, garver i Slagelse og hustru, begge døde
1) bror Christian Berg, i Slagelse latinskole
2) bror Frederik Berg, i Slagelse latinskole
3) bror Jørgen Berg, i apotekerlære i København.
Afdøde døde 30.1.1776.

162 Johanne Marie Vinde i Slagelse. 23.8.1776, fol.162B.
E: Christian Frederik Vilgaard, klokker og bedemand i Slagelse Mikkel. B:
1) Regitse Sofie Elisabeth Vilgaard 19, i København
2) Holger Andreas Vilgaard 16, i Slagelse latinskole
3) Carl Frederik Vilgaard 11, i Slagelse latinskole.
Afdøde døde 6.8.1776.

163 Anne [Albertsdatter] Koch i Bjergby, [begravet 15.2.1776], fol.171B.
E: Jørgen [Jørgensen] Ejlersen (Eilertz), degn i Bjergby og Sludstrup. Afkald fra B:
3) Jørgen Ejlersen i Trondhjem i Norge. Afkald 16.3.1776
4) Tiliane Ejlersen g.m. Laurids Hornberg i Christiania i Norge. Afkald 6.4.1776
5) en ugift datter i Slagelse.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen Flindt i Trondhjem. Afkald 16.3.1776
2) Kirsten Flindt g.m. Clausen i Slagelse. Afkald 16.4.1776.

164 Hans Hansen Højstrup, skoleholder i Sønderup i Boeslunde sogn. 8.1.1777, fol.172B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: [Jacob Severin] Payngk, byskriver i Skælskør.
Af første ægteskab B:
1) Maren Kirstine Højstrup g.m. Mads Fryd, skoleholder i Eggeslevmagle
2) Anne Cathrine Højstrup 28, på Harritslevgård på Fyn
3) Mette Højstrup 25, på Bonderup. Ved afkald 8.12.1789 g.m. [Andreas] Jørgensen, skoleholder i Vemmelev.
Afdøde døde 29.12.1776.

165 Peder Arentsen Kjærulf, præst i [Slots] Bjergby og Sludstrup. 11.11.1776, fol.176.
E: Karen Olivarius. LV: Jørgen Ejlersen, degn i [Slots] Bjergby og Sludstrup. B:
1) [Johan] Kjærulf, købmand i Slagelse
på egen og mindreårige søskendes vegne.
Afdøde døde 9.11.1776.

166 Marie Jacobsdatter Brodersen i Slagelse. 24.6.1777, fol.213, 557.
Enke efter Laurids Jensen Krag, degn i Humble på Langeland, [begravet Humble 6.1.1773].
Første ægteskab med [Christian Frederik Stolpe, formand i Humble] B:
1) Nikolaj Jacob Stolpe, farver i Slagelse
2) Frederik Christian Stolpe, student i København
3) Charlotte Stolpe g.m. Ernst Vilhelm May, amtskirurg i Husum
4) Mette Kirstine Stolpe, død. E: Hans Hansen i Gudum. 1B:
a Marie Hansdatter.
Testamente af 18.11.1772.
Arv til Laurids Jensen Krags A:
0) forældre [Jens Lauridsen Krag, byfoged i Kerteminde, død april 1731 og Karen Hansdatter, begravet Assens 5.9.1766]
1) bror Hans Christian Krag, skrædder i Assens
2) bror Johan Krag, klejnsmed i Bogense
3) bror Frands Krag, skrædder i Troende på Tåsinge
4) søster Marie Elisabeth Krag. [skifte Ning herred gejstlig 30.3.1760 lbnr.77]. E: Claus Frederiksen Holst, degn i Ormslev og Kolt i Jylland. 2B:
a [Karen Clausdatter]
b [Christian Clausen]
5) søster Johanne [Cathrine] Krag g.m. Johan Casper Teisner, kirurg i Assens ved søn David Viktor Teisner.
Desuden nævnes Nikolaj Stolpes svoger. L. Andersen, rådmand og byfoged.
Afdødes forældre var [Jacob Brodersen, toldforvalter i Assens og Mette Kirstine From].
Afdøde døde 23.6.1777.
Litteratur: Slægten Krag fra Mesinge af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1929 side 101-121.

167 Margrethe Elisabeth Ostenfeld i Slagelse, der døde 5.10,1777, fol.227B.
E: Rasmus Ravn, dansk skoleholder i Slagelse. B:
1) Charlotte 5.
FM: morfar Ostenfeld i Slagelse.
Desuden nævnes afdødes bror [Hans Hansen] Ostenfeld, student på Fyn.

168 Ingeborg Hansdatter, fruentimmer i Slagelse. 4.1.1779, fol.238B.
B:
1) Anne Jensdatter 17¾.
FM: morbror Hans Hansen i Gudum.
Afdøde døde 2.1.1779.

169 Rasmus Brandt, degn i Tårnborg. 6.4.1779, fol.239B, 435.
E: Kirsten [Hansdatter]. LV: bror Niels Hansen Hvid, skomager i Korsør. B:
2) Sara Rasmusdatter 23. Ved afkald 11.6.1790 g.m. [Rasmus Jensen] Kirkerup degn i Eggeslevmagle
3) Sofie Rasmusdatter 22
4) Christian Brandt Rasmussen 20, i juvelerlære i København.
FM: Rasmus Langeland i Korsør.
Enkens første ægteskab med formanden [Andreas] Ambrosius Nyborg, skifte 6.12.1752 lbnr.113. B:
1) Birthe Marie Nyborg 26.
Afdøde døde 5.3.1779.

170 Else Marie [Steenberg] i Boeslunde. 4.5.1779, fol.242B.
Enke efter [Henrik] Friis, skoleholder i Sønderup, [skifte 6.10.1757 lbnr.121]. B:
1) Jytte Henriksdatter Friis gift i Hyllested
2) Sofie [Cathrine] Henriksdatter Friis, gift i Hyllested
3) Carl [Vilhelm] Henriksen Friis i Boeslunde
4) Maren Henriksdatter Friis i Skælskør.

171 Christine Dorthe Florentin (Florentz) i Boeslunde. 20.8.1779, fol.243, 435.
E: Hans Jonassen, degn i Boeslunde, død 2.8.1779. B:
1) Hans Fleischer Jonassen29, i København
2) Jonas Jonassen 28, hos tolder Florentin i Øster Risør
3) Marie Jonassen 27, i Øster Risør. Ved afkald 29.4.1790 g.m. Gert Gertsen Kæmpe, urmager i København
4) Conradine Elisabeth Jonassen, død, var g.m. Bøhm, degn på Agersø og Omø. 2B:
a Ulrik Frederik 6
b Johanne Sofie 4.
På de fraværende arvingers vegne mødte deres søskendebarn Jonas Lund, feldbereder i Slagelse.
Desuden nævnes afdøde kones søster Madam Kellinghusen i Boeslunde.
Afdøde døde 7.8.1779.

172 Johan Jacob Reuchlin Brasch, skoleholder i Slots Bjergby, der døde 25.12.1779, fol.250, 261.
E: Cathrine Pedersdatter. B:
3) Peder Johansen Brasch
4) Else Marie Brasch.
FM: Jørgen Ejlersen, degn i Slots Bjergby.
Ingen børn af 1. og 2.ægteskab.
Af 3. ægteskab B:
1) Reguline Brasch g.m. Niels Andersen, matros i Skælskør
2) Maren Brasch g.m. Jørgen Meyer, soldat i Korsør.

173 Frederik Christian [Isaksen] Grundtvig, præst i Lundforlund og Gerlev. 7.2.1781, fol.251B, 258B, 291B.
E: Anne Elisabeth [Georgsdatter] Weinschenk. LV: M. Klokker, forpagter på Borreby. B:
1) Isak Grundtvig
2) Georg Frederik Grundtvig
3) Andreas Grundtvig
4) Johan Grundtvig
5) Otto Grundtvig
6) Anne Kirstine Grundtvig
7) Frederikke Sofie Grundtvig.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1781.
Afdøde døde 8.1.1781.

174 Sander [Jensen] Sæby, degn i Vemmelev og Hemmeshøj, der døde 1.5.1780, fol.252B.
E: Mette [Christensdatter] Lemmich. LV: Peder Christian Bruun, degn i Tårnby. B:
2) Eva Kirstine Sæby, på Skjoldenæsholm.
FM: Jørgen Ejlersen, degn i Slots Bjergby og Sludstrup.
Første ægteskab med Eva Kirstine May, [skifte 3.11.1740 lbnr.87]. B:
1) Sofie Magdalene Sæby g.m. Jørgen Nielsen, smed i Lundforlund.
Eva Kirstine Mays første ægteskab med Jacob Nielsen Møller, formand i Vemmelev og Hemmeshøj, [skifte 15.8.1726 lbnr.64]. B:
1) Anne Margrethe Jacobsdatter Møller g.m. Martin Lauridsen Verninge, degn i
Tågerup og Torslunde på Lolland, der fik sin arv udbetalt 11.12.1766.

175 Claus [Clausen] Plum, præst i Korsør og Tårnborg. 31.10.1781, fol.296.
E: Elisabeth Amalie Rhon. LV: Falch, inspektør i Korsør. B:
1) Anton Christoffer Rhon Plum, født 1754, apotekersvend i Holbæk
2) Anne Christiane Plum, født 1755
3) Frederik Plum, født 1760, student i København
4) Jacob Severin Plum, født 1761
5) Dorthe Elisabeth Plum, født 1764
6) Christian Plum, født 1765
7) Daniel Ditlev Plum, født 1769.
Afdøde døde 2.10.1781.
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1782.

176 Immanuel Gerhardt [Levardsen] With, præst i Sønderup og Nordrup, [der døde 9.11.1784], fol.260B.
E: Anne Elisabeth [Christiansdatter] Wenniche.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1783.

177 Johanne Cathrine Brandt i ?, fol.260B.
Afkald Korsør 24.11.1785 fra bror og eneste arving E. Brandt.

178 Thomas Sandal i ?, fol.260B.
Afkald København 10.10.1785 fra bror Henrik Routh Sandal.

179 Otto Ruud, rektor i Slagelse latinskole, [begravet Slagelse Mikkel 21.4.1786], fol.260B.
E: Christiane Marie Mohr von Valt.
Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1786.

180 Rebekka [Olufsen] Bagger i Slagelse, der døde 4.2.1781, fol.265.
Enke efter Søren [Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj, [skifte 27.1.1771 lbnr.150].
Testamente af 16.6.1748.
Hans A:
0) forældre [Peder Sørensen Tuxen, præst i Kornum og Løgsted, skifte Slet herred gejstlig 3.6.1737 lbnr.33 og Cathrine Hansdatter Figenskov]
1) bror Mandrup Pedersen Tuxen, kapellan i Christianshavn, [død 9.5.1760]. 3B:
a Hans Tuxen, student i Nyborg på Fyn
b Elias Tuxen, løjtnant i søetaten, nu i Vestindien
c Marie Tuxen g.m. Rudolf [Moth Mariager], præst i Næstelsø [og Mogenstrup]
2) søster [Ingeborg Pedersdatter, skifte 13.1.1762 lbnr.130], var g.m. [Peder] Bischoff, kantor og kordegn i Korsør. 1B:
a Vilhelm Bischoff i København
3) søster Else Kirstine Tuxen g.m. Tønnes Olufsen, tøjhusforvalter i København.
Hendes A:
0) forældre [Oluf Pedersen Bagger, præst i Farum og Værløse, død 17.10.1759 og Anna Sophie Mathiasdatter Byssing, død 3.3.1759]
1) søster Elisabeth Bagger, død, var g.m. Røbe, klokker på Christianshavn. 2B:
a Henrik Oluf Røbe, officer i Norge
b Riegren Røbe, død, var g.m. Bech, fuldmægtig i Rentekammeret i København. 1B:
1 Elisabeth Bech i København
2) søster Martha Kirstine [Olufsdatter] Bagger g.m. Jacob [Nielsen] Muus, præst i Stenløse [og Veksø]. 5B:
a Oluf Muus, fuldmægtig hos Schmidt, notarius i København
b Jacob Muus, forvalter på Gunderslevholm
c Anne Kirstine Muus g.m. Rasmus [Poulsen] Gjellerup, successor i Stenløse [og Veksø]
d Anne Sofie Muus g.m. Høfding i Holløse mølle
e Elisabeth Rebekka Muus g.m. Laurids [Sørensen] Helbæk, præst på Rømø.

181 Mette Elisabeth Holst på Skaftelevgård i Nordrup sogn, der døde 26.5.1781, fol.292B.
Enke efter Søren Frederiksen Vichardt, præst i Stenmagle og Stenlille, [død 19.4.1760].
A:
1) bror Peder Johan Holst, apoteker på Bragernes i Norge, død. 1B:
a Lorents Angell Holst i Ringsted.
Arvingen Lorents Angell Holst beretter, at han blev kapellan pro person i Tind præstegæld i Kristiansand stift i 1773, kom til Kristiansand Domkirke 1775 og rejste til København juni 1781, hvor han af biskoppen blev anmodet om at passe embedet for den suspenderede Hr. Assing i Ringsted,
og at afdødes far kom fra Roskilde til Bragernes, hvor han døde.
[Afdøde begravet Bromme 31.5.1781].

182 Anne Margrethe [Jørgensdatter] Bruun på Frederikslund [i Kindertofte sogn], der døde 3.6.1782, fol.297.
Enke efter [Hans Ovesen] Guldberg, præst i Ringsted [og Benløse, død 23.4.1769]. B:
1) Ove Guldberg, præst i Nykøbing og Rørvig
2) Jørgen Guldberg, tolder i Dragør
3) Jørgen Christian Guldberg, kapellan i Frederiksstad i Norge, senere præst på Bragernes og i Strømsø
4) datter g.m. [Christen] Svejstrup til Frederikslund, birkedommer.
Afdøde havde arv efter sin bror Peder Friis Bruun, landstingshører [i Nyborg, skifte Nyborg 10.9.1773 lbnr.1000].
Desuden nævnes Gabriel Svejstrup, forvalter på Frederikslund.

183 Immanuel Gerhard With, præst i Sønderup og Nordrup, der døde 10.11.1783, fol.313B.
E: Anne Elisabeth Wenniche. LV: Johan Duus på Nordruplund. B:
1) Levard Christian With, personlig kapellan på stedet
2) Samuel With, forvalter på Nordrup
3) Margrethe Elisabeth With på stedet
4) Anne Elisabeth With på stedet
5) Ingeborg With i Stillinge præstegård.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1783.

184 Peder Thorberg, adjungerende og succederende organist i Slagelse, der døde 11.3.1785, fol.316.
E: Ellen Hove. LV: Rasmus Bisserup, [skoleholder] i Slagelse. B:
1) Nikolaj Christian Pedersen 11
2) Frederik Christian Pedersen 3
3) Barbara Margrethe Pedersdatter 1½.
FM: farfar N. Thorberg, organist i Slagelse.

185 Elisabeth Amalie Rhon i Korsør, der døde 25.7.1785, fol.318.
Enke efter [Claus Clausen] Plum, præst i Korsør og Tårnborg, [skifte 31.10.1781 lbnr.175]. B:
1) Anton Christoffer Rhon Plum 32, provisor i Holbæk apotek
2) Anne Christiane Plum 30, i biskop Balles hus i København
3) Frederik Plum 25, student i København
4) Jacob Severin Plum 24, overassistent i Olsvig havn på Island
5) Christian Plum 20, skriver på Næsbyholm
6) Daniel Ditlev Plum 17, på Island
7) Dorthe Elisabeth Plum 19, i Korsør.

186 Dorthe Kirstine Brandt i Sorterup, der døde 10.5.1786, fol.340B.
E: Oluf Harbo, skoleholder i Sorterup.
Arvinger kendes ikke.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1786.

187 Helene Nyborg i Slagelse, der døde 8.2.1781, fol.348.
Enke efter Bertel Prom, degn i Svallerup, [begravet 14.2.1752]. A:
1) bror i Nyborg, død. 3B:
a Ambrosius Stub Nyborg på Langeland
b Niels Stub Nyborg på Langeland
c Anne Marie Nyborg g.m. Schmidt, tobaksspinder i København
2) søster Hedvig Nyborg, død, var g.m. [Jørgen] Bang, postmester i Haderslev, [død 9.12.1751]. 2B:
a Christian Frederik Bang i Haderslev
b [Sofie Magdalene Bang] g.m. [Arnold Christian von] Neuhoeffel, borgmester i Haderslev
3) bror [Andreas] Ambrosius Nyborg, degn i Tårnborg, [skifte 6.12.1752 lbnr.113]. 1B:
a Birthe Marie Nyborg hos sin stedmor [Kirsten Hansdatter] i Korsør (se lbnr.169)
4) søster Marie [Ambrosiusdatter] Nyborg, død, var g.m. [Benjamin Lauridsen] Aagaard, degn i Stenmagle, [død 4.5.1763]. 3B:
a Jens Aagaard, degn i Kirke Stillinge
b Kirstine Marie Aagaard g.m. [Gregers] Lund, toldskriver på Skagen
c Marie Elisabeth Aagaard, [begravet 2.12.1772], var g.m. Jacob [Clausen] Vinsløv, degn i Finderup i Løve herred. 3B:
1 Claus Benjamin Vinsløv
2 Jacob Vinsløv
3 Jacobine Vinsløv.

188 Jacob [Jensen] Odderbech i Nordrup, degn i Sønderup og Nordrup, der døde 7.4.1781, fol.357B.
E: Mette Margrethe Bruun. LV: Niels Bjørn, der ægter enken. A:
0) forældre [Jens Christensen Odderbech på Holmgård i Sønder Lem sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 28.8.1741 lbnr.139 og Margrethe Mortensdatter Friede]
1) bror Christen Odderbech, [byskriver i Kragerø og sorenskriver i Bamble fogederi i Norge], død uden børn
2) bror Morten Odderbech, rådstuetjener i København, død. 1B:
a Antoinette Elisabeth Odderbech g.m. Jens Møller, skibskaptajn på Christianshavn, Strandstræde 109
3) bror Jens Odderbech [i Sig i Torstrup sogn], død. 3 børn, hvis navne ikke angives
4) bror Hans Peder Odderbech, auditør i Heigrefos ved Arendal i Norge
5) søster Maren Bjørn Odderbech, død, var g.m. Jens Minsted. 1B:
a Jens Minsted, prokurator og lensmand i Norge
6) søster Marianne Odderbech g.m. Poul Eggerts, prokurator i Kristiansand
7) søster Margrethe Odderbech, [skifte Ringkøbing 3.6.1765 lbnr.861], død uden børn.
Desuden nævnes Hans Peder Odderbechs svigerfar provst Niels Peder Jomblie, [dvs. Niels Pedersen, præst i Åmli, (Omblie) Kristiansands stift, provst i Råbyggelaget provsti g.m. Karen Lauridsdatter. Deres datter Maren, første ægteskab med Cornelius Corneliussen, foged i Råbyggelaget, skifte 1748, andet ægteskab med Hans Peder Odderbech].
Litteratur: J. Landgraff: Grimstadslægter side 194, Grimstad 1892/1901.

189 Simon Pedersen, skoleholder i Sønderup i Boeslunde sogn. 24.12.1781, fol.375.
Enkemand efter hustru, der døde 5.6.1772. B:
1) Peder Johansen, urtekræmmer i København
2) Christian Frank Pedersen 32, i Sønderup
3) datter g.m. J. C. Machene, løjtnant i Uggeløse
4) Susanne Magdalene Pedersen 18
5) Inger Dorthe Pedersen 14.
Arv efter afdødes halvbror Lorents Pedersen i Skælskør.

190 Anne Elisabeth [Georgsdatter] Weinschenk i Slagelse, der døde 8.1.1783, fol.386B.
Enke efter Frederik Christian [Isaksen] Grundtvig, præst i Lundforlund og Gerlev, skifte 7.2.1781 lbnr.173. B:
1) Isak Grundtvig, født 26.4.1765, på Island
2) [Georg] Frederik Grundtvig, født 13.3.1766, i København
3) Andreas Grundtvig, født 5.3.1769, i Slagelse latinskole
4) Anne Kirstine Grundtvig. født 29.3.1770
5) Johan Vilhelm Grundtvig, født 13.2.1771
6) Otto Grundtvig, født 10.6.1773
7) Frederikke [Sofie] Grundtvig, født 17.2.1779.
FM:
1 morbror F. W. Weinschenk i København
2 mosters mand M. Klokker, forpagter på Gunderslevholm.

191 Johan Peder Kretschmer, skoleholder i Slots Bjergby. 25.9.1783, fol.419.
E: Abelone. LV: C. Dreyer i Slagelse. B:
2) en datter
3) en datter.
FM: farbror J. Kretschmer i Sorø.
Af første ægteskab B:
1) en søn, soldat i København.

192 Anne Marie Jensdatter i Gryderup skole. 4.1.1790, fol.432B.
Enke efter [Oluf Jochumsen] Sandro, degn i [Skørpinge] og Fårdrup, [død 24.4.1740]. B:
1) Erik Jørgen Sandro, bedemand i København
2) Iver Boeslunde Sandro, skoleholder i Gryderup
3) Helvig Susanne Sandro, enke efter Peder Hjermind, præst i Hammer og Lundby, [død 3.7.1772]
4) Jens Sandro, skoleholder i Fårevejle, død. Enken nu g.m. Johannes Caspersen, slagter i Den grønne hest på Vesterbro ved København. 5B:
a Jochum Lorents Jensen
b Hans Frederik Jensen
c Frederikke Margrethe Jensdatter
d Anne Marie Jensdatter
e Regine Jensdatter.

193 Christiane Thomæa Ungermann i Tårnborg. 20.3.1789, fol.433B, 435B, 447.
E: Peder Christian Bruun, degn i Tårnborg. A:
0) forældre [Peder Thomsen Ungermann, skoleholder i Slagelse, skifte 26.8.1750 lbnr.108 og Barbara Christensdatter]
1) søster Barbara Pedersdatter Ungermann i Randers
2) bror Thomas Christian Ungermann, [skoleholder i Valsølille, skifte Ringsted herred gejstlig 22.8.1774 lbnr.118]. 1B:
a Abigael Thomasdatter, på Skjoldenæsholm
FM: stedfar Daniel [Hansen] Bille, skoleholder i Valsølille
3) bror Christian Pedersen Ungermann, toldbetjent i Ålborg
4) bror Jens Ungermann, drejer i Randers.
Arv efter afdødes faster Anne Thomasdatter Ungermann, skifte slut Randers 16.6.1790, der var g.m. Thomas Christensen Ravn.
Arv efter afdødes farbror Jens Thomsen Ungermann, ugift i Randers efter testamente af 4.7.1760.
Afdøde døde 19.3.1789.

194 Anne Marie i Slagelse. 3.2.1791, fol.434B.
Enke efter Andreas Christian Olai Bang, kordegn og klokker i Sorø. Af børn angives B:
1) Andreas Bang, gæstgiver i Slagelse.
Afdøde døde 2.2.1791.

195 Christine Charlotte Friboe i Korsør, [der døde 26.12.1788], fol.435.
E: Jørgen Andreas [Nielsen] Bang, præst i Korsør og Tårnborg.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1789.

196 Christian Frederik Vilgaard, klokker i Slagelse, der døde 3.5.1791, fol.444B, 450, 459B, 468, 480B, 484B.
E: Margrethe [Pedersdatter] Strande. der døde 14.8.1791.
Hans A:
Første ægteskab med [Johanne Marie Vinde, skifte 23.8.1776 lbnr.162]. B:
1) Holger Andreas Vilgaard, degn i Krummerup og Fuglebjerg
2) [Regitse Sofie Elisabeth Vilgaard, død København 1787]. E: Lambert Daniel Bruun, i 1787 kapellan i København Trinitatis, [fra 24.6.1791 præst i Tårnby]. 1B:
a Christian Frederik Bruun 4.
Arv efter testamente af 11.2.1788 fra afdøde mands bror legationsråd Vilgaard i Eutin.
Hendes A:
0) forældre Peder Pedersen, skrædder i Slagelse og Eleonora Strande, begge døde]
1) bror Peder Friis Strande, skrædder i Slagelse,
Hendes mors første ægteskab med [Elisabeth Nielsdatter]. B:
2) halvbrorbror Rasch Pedersen Strande, degn i Kalvehave, [død 12.3.1785]. 2B:
a Margrethe Strande
b Peder Strande 16.

197 Jørgen Andreas [Nielsen] Bang, præst i Korsør og Tårnborg, der døde 24.8.1791, fol.450B, 462B, 474.
Enkemand efter [Christine Charlotte Friboe, skifte 26.12.1788 lbnr.195]. B:
1) [Anne Dorthe Ulrikke Eleonora Bang] g.m. [Laurids] Leth [i København]
2) [Petrea Margrethe Svane Bang, skifte Skagen 8.9.1778 lbnr.184]. E: [Holger] Guldberg, tolder i Ribe. 1B:
a Christine Charlotte Guldberg 14.

198 Barbara Albertine [Fochsdatter] With i Slagelse, der døde 5.4.1793, fol.465, 476B.
Enke efter [Christian Sørensen] Ørsted, præst i Slagelse Peder, [skifte 8.5.1761 lbnr.133]. B:
1) Jacob Albert Ørsted, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, [død 16.8.1787]. 1B:
a Christiane Albertine Ørsted 10
2) Engelke Charlotte Ørsted. [Første ægteskab med Søren Hetting, toldforvalter i Sorø, begravet Slagelse Peder 31.8.1778], nu enke efter [Jens Schjelderup] Møller, farver i København, [begravet 28.7.1785 København Trinitatis] (se Personalhistorisk tidsskrift 1961 side 103-104)
3) Anne Benedikte Ørsted på stedet
4) Villum Fogh Ørsted, apotekersvend i København, født 8.8.1749
5) Søren Christian Ørsted, apoteker i Rudkøbing på Langeland, født 9.9.1750
6) Johannes Ørsted, skoleholder i København, født 3.6.1752
7) Laurids Gerhard Ørsted, uvist hvor, født 30.8.1754.

199 Andreas Severin Balle, præst i Vemmelev og Hemmeshøj, der døde 5.2.1794, fol.470B, 473, 478B, 481.
E: Christiane Rebekka [Dølner]. LV: Michael Ludvig Buch, præst i Lundforlund og Hemmeshøj. Af børn angives B:
1) Christoffer Balle.

200 Anne Cathrine Schneider i Nordrup, der døde 27.4.1793, fol.473.
E: Niels Iversen Møller, skoleholder i Nordrup. B:
1) Christoffer Nielsen 21
2) Kirsten Nielsdatter 20
3) Jesper Nielsen 17
4) en datter 14.

201 Kirsten Terkildsdatter Rosenqvist i Vedbysønder [i Ottestrup sogn], der døde 22.10.1793, fol.473.
E: Christian Henrik Luja Winther, skoleholder i Vedbysønder skole. B:
1) Anne Marie Winther 27.

202 [Iver Nielsen] Hersted, degn i Boeslunde, der døde 29.7.1794, fol.473B.
E: [Abelone Vejle]. B:
Alle børn er myndige undtagen den yngste:
1) Birgitte Kirstine Hersted
Af øvrige børn nævnes:
2) Larsine g.m. Hayd, købmand i Næstved.

203 Johannes Barchmann, skoleholder i Sønderup Nørre skole, der døde 4.11.1794, fol.480B.
E: Anne Cathrine Wulff. LV: Jacob Harder, degn i Sønderup og Nordrup. B:
1) [Ellen] Johansdatter g.m. Knud Madsen, smed i Sneslev i Førslev
2) Villum Barchmann i Virum'
3) Lorents Barchmann i Virum, død. 1B:
a Niels Lorentsen 14.

204 Niels Jørgensen Svansholm, skoleholder i Sønderup, der døde 2.5.1795, fol.481.
E: []. LV: [G. F. Koenig], degn i Boeslunde. Der er 7 børn: en urtekræmmerdreng i København samt 3 sønner og 3 døtre.

205 Didrik Top, præst i Slagelse Mikkel, der døde 20.2.1796, fol.482B, 567.
E: Anne Cathrine Eleonora Dorthe [Henriksen].
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1793.

206 Hans Mandrup Tuxen, degn i Hejninge, der døde 8.9.1796, fol.483, 484B, 489, 503B.
E: [Adeline Margrethe Møller]. B:
1) Mathilde Johanne Tuxen 22.
Enken har arv efter:
1 morbror Kjeld Lunds enke, der døde i begyndelsen af dette år i Brøndum i Kollerup sogn i Han herred
2 moster [Sinnet Kirstine Knudsdatter Lund i Ålborg, skifte Ålborg by provsti gejstlig 7.12.1810 lbnr.120, enke efter Arent Andersen] Thorning, præst [i Sønderup og Suldrup, død 10.8.1782].

207 Opbudsbo i Boeslunde. 7.12.1796, fol.485, 489B.
Registrering af fallitbo hos Henrik [Johansen] Bechmann, præst i Boeslunde.

208 Lave Hilarius, skoleholder i Lundforlund, der døde 16.2.1796, fol.488B, 499.
E: Ursula Marie Sørensdatter.
Arvinger kendes ikke.

209 Christian Henrik Luja Winther, skoleholder i Vedbysønder, der døde 18.11.1797, fol.500.
E: Anne Lucie Sørensdatter. LV: stedfar Søren Mortensen, smed i Slagelse. B:
2) Anne Kirstine Winther 1.
Første ægteskab med [Kirsten Terkildsdatter Rosenqvist, skifte 22.10.1793lbnr.201]. B:
1) Anne Marie Winther g.m. Niels Terkildsen, smed i Rosted.

210 Daniel Saaby, klokker i Slagelse Mikkel, der døde 5.7.1798, fol.502, 505.
A:
1) bror Ulrik Wartberg, murer på Christianshavn
2) bror Andreas Wartberg, dragon i Odense.

211 Bevilling til uskiftet bo i Slagelse11.3.1796, fol.502B.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1796 for
Carl Vilhelm Lund, præst i Slagelse Peder, [begravet Slagelse Peder 26.3.1801]
og hustru Ingeborg Cathrine Godsche, [begravet Slagelse Peder 7.8.1801].

212 Lukas Kaae [Johansen] Schmidt, præst i Vemmelev og Hemmeshøj. 17.9.1798, fol.503.
E: Charlotte Frederikke Wagrien.
Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1798.
Enken havde en søn af første ægteskab og en datter af dette ægteskab.
Afdøde døde 16.9.1798.

213 Michael Gotlieb Birchner, kapellan i Korsør og Tårnborg. 2.12.1798, fol.506.
E: [Henriette Christine Hornemann].
Bevilling til uskiftet bo af 14.12.17698.
Afdøde døde 1.12.1798.

214 Frands Testrup [Jensen] Stampe, præst i Slagelse Mikkel, der døde 20.1.1798, fol.506.
E: Dorthe Marie [Holgersdatter] Olivarius. B:
1) en søn, kaptajn i søetaten
2) [Christiane Amalie Stampe] g.m. Christian Ulrik von Westen, præst i Brændekilde på Fyn.

215 Charlotte Amalie [Høvelte] i Slagelse, der døde 8.2.1798, fol.506, 506B, 538, 559B.
E: Johan Christoffer Lund, klokker og skoleholder i Slagelse Peder. B:
1) Christian Lund 28. Ved afkald 16.3.1803 er han snedker i Slagelse
2) Louise Cathrine 24. Ved afkald 24.3.1803 er hun g.m. Johan Jacob Steffensen i København
3) Michael Lund 19. Ved afkald 24.3.1803 er han i København.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1798.

216 Peder Falch, skoleholder i Sorterup. 2.6.1799, fol.506B, 510B.
E: Anne Hansdatter. B:
3) Daniel Pedersen
4) Carl Pedersen 10
5) Frederik Pedersen 9
6) Christian Pedersen 7
7) Peder Pedersen 5
8) Vilhelm Pedersen 3
9) Anne Sofie Pedersdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen, urtekræmmersvend i København
2) Mette Sofie Pedersdatter.

217 Aksel Faber, degn i Lundforlund og Gerlev. 27.8.1799, fol.508.
E: Anne Sofie Svinninge, der døde 17.10.1799. B:
1) Hans Michael Faber, købmand i Slagelse
2) Jacob Faber i København
3) Christoffer Faber, købmand i Reykjavik på Island
4) Johan Frederik Faber, fuldmægtig i København
5) Erika Christine Faber g.m. Christian Frederik Jacobsen, præst i Stifts Bjergby [og Mørke]
6) Anne Marie Faber g.m. Christian Vilhelm Jensen, degn i Stifts Bjergby.

218 Jørgen Ejlersen, 80 år gammel degn i [Slots] Bjergby og Sludstrup, der døde 24.11.1799, fol.509B.
Enkemand efter [Anne Albertsdatter Koch, skifte 15.2.1776 lbnr.163]. B:
1) Jørgen Ejlersen i Lavmyr 6 mil fra Trondhjem i Norge, der døde. E: Susanne
2) datter, død. E: Christen Rasmussen i Bjergby. 1B:
a Vilhelmine Christensdatter
Arv efter [Anne Albertsdatter Koch]'s første ægteskab til B:
1) Mette Kirstine [Flindt] g.m. [Oluf] Clausen i Slagelse.

219 Christiane Rodsteen de Pors i Slagelse, der døde 28.3.1800, fol.511.
Enke efter [Johan Martinsen] Braëm, præst i Korsør og Tårnby, [skifte30.5.1764 lbnr.141]. B:
1) [Martin] Braëm til Nordruplund.
2) Rudolf Frisch i Korsør.

220 Ingeborg Cathrine Godsche i Slagelse, der døde 4.8.1801, fol.522, 529B, 530B, 539, 543B, 545, næste protokol side 3, 11, 18, 41.
Enke efter Carl Vilhelm Lund, præst i Slagelse Peder, [begravet Slagelse Peder 26.3.1801].B:
1) Cathrine Methea Lund, første ægteskab med nu afdøde Niels Høstmark, købmand i Horsens, nu g.m. Mecklenborg, kirurg i Hamborg
2) Jacob Lund 23, død på rejse til Ostindien
3) Henriette Vilhelmine Lund 21, der blev viet i Hirschholm 19.7.1802 med Jens Ebbesen Lund, sadelmager, der blev døbt København Trinitatis 13.9.1777
FM: Godsche, forvalter på Gottorp slot.
Bevilling til uskiftet bo 11.3.1796 lbnr.211].

221 Immanuel Reenberg, skoleholder i Bjergby, der døde 31.12.1801, fol.529, 532.
E: Florentine Margrethe Allerup. B:
1) Henriette Amalie Reenberg 23, i Helsingør
2) Conrad Vilhelm Reenberg 22, møllersvend i Roskilde
3) Christian Christoffer Reenberg 20, i København
4) Frands Lorents Reenberg 18, i hørkræmmerlære i København
5) Kirsten Reenberg 16
6) Anne Methea Reenberg 12
7) Frederik Teilmann Reenberg 8.

222 Anne Elisabeth Wenniche i Sønderup, der døde 3.2.1802, fol.531.
Enke efter [Immanuel Gerhard With, præst i Sønderup og Nordrup, skifte 10.11.1783 lbnr.183].
De myndige arvinger skifter selv, underskrevet af Levard Christian With, præst i Sønderup og Nordrup.

223 Johan Gotschalk, konrektor i Slagelse, der døde 4.9.1802, fol.532.
A:
0) forældre [Laurids Gotschalk, degn i Himmelev, død 6.7.1750 og Maren [Hansdatter] Tostrup, død 20.12.1749]
1) bror Hans Gotschalk, rektor i Ålborg
2) bror Gotschalk Larsen , snedker i Vordingborg
3) søster Karen Gotschalk, enke efter Johan Nissen, møller i Stevning i Svenstrup sogn på Als
4) søster Elisabeth Gotschalk, enke efter Jes Pedersen, skrædder i Åstorp i Taps sogn ved Christiansfeld
5) søster Maren Gotschalk, enke efter Peder von Ham, guldsmed i Oksbøl på Als
6) søster [Birgitte Marie Gotschalk, død 27.10.1791, var g.m. Andreas Lind, successor i Himmelev, død 18.6.1781]. 3B:
a Maren Lind g.m. Jørgen Hoven, successor i Himmelev og kantor ved Roskilde adelige jomfrukloster
b Birgitte Lind i København
c Magdalene Lind i Helsingør.

224 Christen [Christensen] Høst i Slagelse. 21.10.1803, fol.538.
Enkemand efter [Marie Paaske]. B:
1) Høst, toldforvalter i Helsingør
2) datter g.m. Hr. Møn i København
3) [Mette Ulrikke Kirstine Høst] g.m. [Ejler Christian] Sulkendorff, organist i Slagelse.
Afdøde havde været degn [i Ubby i Ars herred].
Afdøde var søn af Christen Høst, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, død 21.2.1758 og Karen Krag Frederiksdatter Hesselbjerg, begravet Kalundborg 27.8.1763].

225 Anne Cathrine Wulff i Sønderup Nørre, der døde 27.2.1804, fol.539B, 544B, 545B.
E: Enke efter [Johannes] Barchmann, skoleholder i Sønderup Nørre skole, [skifte4.11.1794 lbnr.203].
Arvinger kendes ikke.

226 Christiane Sofie Koch i Korsør. 7.3.1804, fol.540, 561.
E: Jens Michael Hertz, præst i Korsør og Tårnborg. B:
1) Hans Peder Boye Hertz 11
2) Christian Ehlers Hertz 9
3) Herman Adolf Hertz 8
4) Børge Theodosius Hertz 6
5) Lucie Elise Hertz 4
6) Jens Michael Hertz 2½.
FM:
1 Magnus von Lützen, kaptajn i landeværnet og overmåler i Korsør
2 Jacob Breinholt Klagenberg, borgmester, byfoged samt by- og rådstueskriver i Korsør
3 Jacob Lemvig, præst i Vemmelev og Hemmeshøj.
Bevilling til uskiftet bo.
Samfrændeskifte 14.11.1804.

227 Adam Didrik Holberg, skolelærer i Holmstrup. 17.4.1804, fol.540B, 546B, 547.
E: Maren Ravn. LV: Peder Jensen, sognefoged i Holmstrup. B:
1) Hans Hofmann Holberg 41, fuldmægtig i Sorø
2) Laurids Paludan Holberg, prokurator i Næstved, [begravet 19.10.1801]. 3B:
a Grethe Holberg 7
b Andrea Holberg 6
c Gert Holberg 4
3) Anne Sofie Holberg 35 i København, formentlig død
4) Else Holberg g.m. Christen Christensen i Holmstrup.

228 Ingeborg Bennichmann i Vemmelev. 10.8.1804, fol.542, 544.
E: Severin Christian Lindenblad, degn i Vemmelev og Hemmeshøj, der døde 4.10.1804. B:
1) Peder Christian Lindenblad 49, lærer i den danske skole på Christianshavn
2) Anne Marie Lindenblad 47 g.m. Jørgensen, rebslager i Slagelse, skilt efter bevilling 11.8.1797
3) Andreas Severin Jørgensen 44, skolelærer i Bråby
4) Charlotte Sørine Jørgensen 41.

229 Samuel Lilballe, kirkesanger og skolelærer i Lundforlund. 21.8.1804, fol.542B, 546B, 549B, 562B.
E: Elisabeth Jensen Pors. LV: K. Andersen, kirkesanger i Gerlev. B:
1) Peder Johan Lilballe 8
2) Henrik Lilballe 4
3) Anne Marie Lilballe 2.
FM: Morten Lauridsen i Lundforlund.
Afdøde døde 20.8.1804.

230 Hedvig Elisabeth Sparre i Sorterup. 23.5.1805, fol.548B.
E: Cort Vassmer, præst i Sorterup og Ottestrup.
Testamente af 18.6.1786; nyt testamente 15.6.1805.

231 Sofie Kirstine Rosengaard i Sorterup. 4.11.1805, 551, næste protokol side 6, 15, 37.
E: Niels Christiansen Winther, degn i Sorterup og Ottestrup. B:
1) Peder Christian Winther 38, sergent i Glückstadt
2) Karen Sofie Winther 35
3) Frederikke Christiane Winther 26.Slagelse herred.
Gejstlig skifteprotokol
1805-1807

232 Karen Hansdatter i Sønderup Sønder [i Boeslunde sogn]. 1.12.1806, side 43.
E: Mads Hansen, skolelærer i Sønderup Sønder skole.
Af første ægteskab B:
1) Hans Nielsen i Hyllested
2) Johanne Nielsdatter g.m. Rasmus Hansen i Hyllested
3) Else Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Sønder Jellinge.

233 Sidsel Marie [Hørberg] i Slagelse. 18.12.1806, side 43, 46.
E: Niels Borch, konrektor i Slagelse latinskole, der døde, skifte 14.2.1807. B:
5) Kirstine Marie Borch.
Første ægteskab med [Rasmus Winther, hører i 4.lektie i Slagelse latinskole, skifte 1765 lbnr.143]. B:
1) Hans Christian Winther
2) Carl Frederik Winther, præst i Fensmark [og Rislev]
3) Johannes Winther, klokker i Stege
4) Rasmus Winther, præst i Nykøbing og Systofte.

234 Margrethe Fogh i Slagelse. 13.2.1807, side 44.
Enke efter [Hans Frandsen] Hvas, præst i Jyllinge og Gundsømagle, [død 11.12.1787].
Testamente af 20.4.1787, hvor udarvinger opgives, men angives ikke her.

SLUT

Vester Flakkebjerg herred.
Gejstlig skifteprotokol
1753-1831

[1753-1789]    [1790-1825]    [1826-1831]    [1689 og 1704]   


Vester Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1753-1789

1 Hans [Esajassen] Fleischer, præst i Eggeslevmagle. 23.3.1753, side 3, 110.
E: Cathrine Marie Hoff. B:
1) Esajas Fleischer, kollega i Roskilde skole
2) Mikkel Fjelsted Fleischer, født 8.9.1741
3) Rasmus Fleischer, født 28.1.1744
4) Laurids Martin Fleischer, født 7.1.1745
5) Ingeborg Augusta Fleischer
6) Abel Marie Fleischer
7) Karen Fleischer.
FM:
1 Søren Franck, kapellan i Roskilde Domkirke, som mors beslægtede
2 fars søstersøn Hans Fjelsted, brygger i København.
Afdøde døde 23.3.1753.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1753.
Samfrændeskifte 10.7.1755.

2 Hans Christian [Pedersen] Bladt, præst på Agersø og Omø, [der døde 9.6.1751], side 4.
E: Anne [Nielsdatter Stub].
Pensionsansættelse.

3 Karen Svitzer i Hårslev. 19.6.1753, side 5.
E: Nikolaj Jacob Funch, degn i Hårslev og Ting Jellinge. B:
1) Jochum Frederik Funch, nogle uger gammel.

4 Peder Pedersen, skoleholder på Glænø [i Ørslev sogn]. 10.6.1753, side 8.
Enkemand. B:
1) Niels Pedersen, der døde for et år siden. 1B:
a Anne Nielsdatter 15
2) Christen Pedersen på Glænø
3) Anders Pedersen, skrædder i Ørslev
4) Birthe Pedersdatter 42, tjener hos degnen i Kvislemark
5) Margrethe Pedersdatter forlovet med Henrik Bendixen på Glænø
6) Cecilie Pedersdatter forlovet med Hans Pedersen, væver i Statformerhuset?.

5 Holger Nielsen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerge. 15.3.1753, side 14, 495, 515.
E: Kirstine Malene [Clemensdatter] Schmidt. B:
3) Clemen Schmidt Olivarius på Vibygård [i Syv sogn]
4) Arnold de Fine Olivarius, protokolist i den kongelige Bank i København
5) Johan Olivarius, successor
6) Barbara Olivarius g.m. [Johan Christoffer] von Westen, apoteker i Odense
7) Dorthe Marie Olivarius g.m. Frands Testrup [Jensen] Stampe, præst i Slagelse Sankt Mikkel
8) Kirstine Malene Olivarius 23
9) Anne Olivarius 20
10) Else Olivarius 19.
Første ægteskab med [Elisabeth Marie Christensdatter Bagge, død 1712]. B:
1) Niels Olivarius, kapellan i Ulsø og Freerslev, nu præst i Åstrup og Starup i Jylland
2) Elisabeth Marie Olivarius g.m Jens [Nielsen] Munch, præst i Hårslev og Ting Jellinge.

6 Christian Wohnsen, degn i Høve og Flakkebjerg. 5.6.1754, side 83.
E: Bodil Lauridsdatter. B:
1) Markus Wohnsen 26, underofficer
2) Marie Malene Wohnsen 23
3) Otto Wohnsen 20
4) Mette Kirstine Wohnsen 14.
FM: Christian Fischer, degn i Tjæreby.

7 Anne Marie Christensdatter i Hyllested. 8.5.1754, side 46.
Enke efter Julius Prom, degn i Hyllested og Venslev, [død 22.5.1747]. A:
1) bror Christen Christensen Basse, degn i Ørum, Viskum og Vejrum ved søn Hans Christensen Basse, guldsmedesvend i København
2) bror Jens Christensen, død. 1B:
a Maren Jensdatter g.m. Peder Olufsen i Skraverup [i Fodby sogn]
3) søster Maren Christensdatter, død, var g.m. Hans Burchardsen Møller i Krummerup. 2B:
a Burchard Hansen Burchardsen
b Maren Hansdatter g.m. Michael Mariager i Hårskov
4) halvbror Hans Levinsen, møller i Almtoft mølle, død. 1B:
a Marie Hansdatter, vanfør og blind, i Vetterslev hospital
5) halvsøster Sofie Levinsen g.m. Jens Olufsen i Holløse, begge døde. 1B:
a Anne Margrethe Jensdatter g.m. Johannes [Danielsen] Svejmar, degn i Idestrup.

8 Else Margrethe Rosenbech i Magleby. 24.1.1755, side 99.
E: Laurids Hjort Klarskov, præst i Magleby.
Testamente af 23.1.1749.

9 Ulrikke Eleonora Frigast, ugift tjenestepige i Hyllested præstegård. 24.10.1754, side 101.
A:
1) halvbror Hans Toxværd, parykmagerdreng i København.
FM: afdødes mosters mand Jørgen Hansen, urtekræmmer i København.

10 Jørgen Ursin Stemann, 13 år gammel i Hårslev præstegård på Fyn. 20.2.1755, side 105.
A:
0) forældre [Johan] Frederik [Johansen] Stemann, præst i Magleby, [død 1742] og Alhed Christine Ursin, [død 1740].
Fars første ægteskab med Anne Dorthe Henriksdatter Hirnklov. B:
1) halvbror Henrik Hirnklov Stemann hos farbror Stemann på amtstuen i Segeberg
2) halvsøster Dorthe Henriette Stemann hos moster Dorthe [Marie Henriksdatter] Hirnklov på Mørkegård, enke efter Peder [Severin Jacobsen] Lund, præst [i Sønder Jernløse og Søstrup, død 1.7.1751].

11 Laurids Jensen, skoleholder i Smidstrup [i Eggeslevmagle sogn]. 1.8.1755, side 122.
E: Anne Andersdatter, nu i Eggeslevmagle. LV: Successor Johan Jacob Brasch. B:
1) Inger Lauridsdatter 22, tjener i Boeslunde
2) Jens Lauridsen 14, i skrædderlære i Hyllested
3) Henrik Lauridsen 11.
FM: Eskild Holm, kordegn i Skælskør.

12 Margrethe Elisabeth Galskyt i Tjæreby. 18.11.1755, side 64, 193.
E: Christian Bagger, skoleholder i Tjæreby. B:
1) Sidsel Marie Bagger.
Arv i boet efter [afdødes far] Jens Galskyt, skoleholder i Tjæreby til dennes søn [og afdødes bror] Andreas Galskyt.

13 Hans Stribolt, degn i Høve og Flakkebjerg. 11.3.1755, side 132, 148.
E: Barbara Sofie Boldich. LV. forvalter Mannesen. B:
1) Gertrud Kirstine Stribolt 13
2) Hans Simonsen Stribolt 9
3) Hans Jacob Stribolt, født efter fars død.
FM: Jacob Lund, degn i Eggeslevmagle.
Desuden nævnes afdødes mor Gertrud [Clausdatter i Middelfart, enke efter Jacob Stribolt, birkedommer, død 1738].

14 Johanne Knudsdatter [Flovtrup] i Kanehøj mølle [i Eggeslevmagle sogn] på Gerdrup gods. 12.9.1755, side 138.
Enke efter Niels [Jensen] Snestrup, præst i Avlum, [død 26.5.1749].
Første ægteskab med Aksel [Antonsen] Rosenkvist, kapellan i Skive og Resen, [skifte Hindborg herred gejstlig 16.4.1721 lbnr.7]. B:
1) Agathe Marie Akselsdatter, død, var g.m. Anders [Lambertsen] Guldager, præst i Rødding, [Løvel og Pederstrup]. Uvist om børn
2) Knud Akselsen 40, i Ostindien
3) Lene Cathrine Akselsdatter 30 g.m. Jens Møller i Kanehøj mølle
4) Søren Akselsen 28, mester på sukkerhuset i Bergen.

15 Maren [Hansdatter] Trojel i Skælskør. 24.8.1756, side 153.
Enke efter Christian [Christiansen] Nold, præst i Karrebæksminde, død 1.8.1748]. B:
1) Bodil Sofie Nold g.m. Ludolf Conrad [Thomsen] Bargum, præst i Rorup og Glim
2) Margrethe Marie Nold, født 12.1.1740
3) Christian Nold, født 13.3.1742.
FM:
1 farbror Peder Nold, købmand i Skælskør
2 morbror Frands Trojel.
Desuden nævnes [afdødes bror] Albert Trojel, [kapellan i København Frelser].

16 Laurids Hjort Klarskov, præst i Magleby, [der døde 15.8.1756], side 166.
E: Anne Cathrine Framen (Frauen).
Hans første ægteskab med [Else Margrethe Rosenbech, skifte 24.1.1755 lbnr.8].
Testamente af 10.8.1756.
Hans A:
1) søster Anne Marie i Haderslev, enke efter premierløjtnant Haken. 1B:
a en datter
Hendes A:
1) søster Margrethe Elisabeth, enke efter kaptajn Kohlen. 1B:
a Lucie Helene.

17 Else Regine Cortsdatter i Smidstrup. 18.4.1757, side 168.
E: Johan Jacob Brasch, skoleholder i Smidstrup. B:
1) Maren Johansdatter 14
2) Rinkeline Marie Johansdatter 5
3) Frederik Jacob Johansen 9 mdr.

18 Daniel Pauli, præst i Slots Bjergby og Sludstrup i Slagelse herred, der døde i Magleby. 31.5.1757, side 170.
Enke efter [Bente Stub], der døde for nogle måneder siden i Slots Bjergby. B:
1) [Ellen Marie Pauli] g.m. Jens Knudsen Thillerup, præst i Magleby
2) Simon Pauli i København
3) Nikolaj Pauli i København
4) datter g.m. C. Flesby.

19 Visti [Knudsen] Hvas, kapellan i Skørpinge og Fårdrup. 3.5.1757, side 172.
E: Ingeborg Margrethe Jensdatter Hvid. LV: far Jens [Pedersen] Hvid, præst i Gimlinge. B:
6) Marie Cathrine Hvas 12
7) Petrine Hvas 9.
Første ægteskab med [Marie Cathrine Westermann, begravet 29.1.1740]. B:
1) Knud Eberhard Hvas, successor
2) Mette Hvas g.m. Carl Møller, rytter i Næstved
3) Maren Hvas
4) Marie Sofie Hvas g.m. Niels Nielsen i Tokkerup
5) Laurids Hvas 19, skriverdreng hos greve Laurvig.
(Se skifte efter første hustrus mor Maren Pedersdatter i Odense, skifte Odense 3.3.1730 lbnr.1760. Enke efter Gert Westermann, skifte Odense 24.9.1721 lbnr.1493].

20 Kirsten Mathiasdatter i Skælskør. 28.8.1757, side 181.
Enke efter [Adam Blume, feltskær].
[Første ægteskab med] Jens Christian Achtonius, degn på Agersø og Omø, [død 5.7.1743]. B:
1) Niels Christian Achtonius, skrædder.

21 Ingeborg [Andersdatter] i Fårdrup degnebolig. 23.8.1757, side 185.
Enke efter Hans [Rasmussen] Kjep, kapellan i Slagelse Mikkel og præst i Hejninge, [død 3.10.1746]. A:
1) søstersøn Søren Busch, skrædder
2) brordatter Karen Andersdatter g.m. Christen Skive i København.

22 Susanne Margrethe Hatting i Ørslev. 16.12.1757, side 190, 304.
E: Johan Holgersen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerge. B:
1) Henrik Olivarius 14
2) Kirstine Sofie Olivarius 9
3) Holger Olivarius 7.
(Alder angivet 28.2.1763).
Bevilling til uskiftet bo af 13.1.1758.
Samfrændeskifte 28.2.1763

23 Jens [Nielsen] Munch, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg. 20.1.1758, side 191, 201.
E: Elisabeth Marie [Holgersdatter] Olivarius.
Bevilling til uskiftet bo af 10.2.1758.

24 Aftale om nådsensår i Skælskør. 25.5.1758, side 193.
Aftale om hvad Johannes Monrad, nu kapellan i Skælskør, skal betale til antecessor Frederik Lytken Tanck, der er kaldet til præst i Tømmerup.

25 Karen [Pram] i Skælskør. 23.3.1758, side 195.
Enke efter Daniel Dedekam, degn i Sogndal ved Bergen i Norge.
Af arvinger angives A:
1) søster Agathe Marie [Pram] på stedet, enke efter [Rasmus Teglgaard, klokker i Skælskør.
Afdøde modtog hjælp fra fattigkassen.

26 Ellen Jensdatter i Bjerge. 6.9.1758, side 197.
E: Terkild Østrup, skoleholder i Bjerge i andet ægteskab. B:
1) Jens Terkildsen Østrup 9½.

27 Syn af præstegården i Tjæreby. 16.11.1758, side 198.
Vurdering af Tjæreby præstegård hos den nyudnævnte præst N. F[rederik Pedersen] Hegelund, da antecessor Jørgen [Markussen] Monrad er kaldet til præst i Våle og Undrumsdal i Akershus stift i Norge.

28 Peder Hansen Bruun, skoleholder i Gimlinge. 14.4.1759, side 200.
Enkemand. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter g.m. Christian Lorentsen Møller i Skælskør
2) Johan Thomas Bruunsmann, successor i Gimlinge.
Desuden nævnes afdødes [halv?]bror Mads Svanning, degn i Kvislemark.

29 Jacob [Rasmussen] Lund, degn i Eggeslevmagle. 14.10.1758, side 203.
E: Maren Hansdatter. B:
5) Marie Jacobsdatter Lund 16
6) Christiane Jacobsdatter Lund 10.
Første ægteskab med [Marie Eliasdatter, begravet 23.3.1740]. B:
1) Elias Jacobsen Lund 31, ridefoged på Mørup [i Fjenneslev sogn]
2) Rasmus Jacobsen Lund 26, degn i Terslev og Ørslev
3) Mette Jacobsdatter Lund 25
4) Martha Kirstine Jacobsdatter Lund 20.

30 Søren [Hansen] Sevel, præst i Eggeslevmagle. 12.2.1759, side 208.
E: Maren Hofmann [Jeremiasdatter] Møller. LV: Johan Holgersen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerge. B:
1) Clemen Poulsen Sevel 3
2) Søren Sevel, født i maj 1759, død november 1759.
FM: farbror professor Sevel.

31 Johan Thomas Bruunsmann, skoleholder i Gimlinge. 2.3.1760, side 228.
Forlovet med Anne Cathrine Hansdatter Ulf. LV: [Jens Knudsen] Thillerup, præst i Magleby. A:
1) søster Marie Elisabeth Pedersdatter g.m. Christian Lorentsen Møller, matros i Skælskør.

32 Jens Pedersen Hvid, præst i Gimlinge. 9.2.1760, side 230, 233, 278.
E: Margrethe Schmidt. B:
1) Jacob Hvid, præst i Kvislemark
2) Ingeborg Margrethe Hvid, der døde 20.4.1760 skifte lbnr.34, enke efter Visti [Knudsen] Hvas, præst i Skørpinge og Fårdrup, [skifte 3.5.1757 lbnr.19]. 1B:
a Petrine Hvas 14
3) Sofie Amalie Hvid, død, var g.m. Hans Hieronymus. 1B:
a Oluf Hansen 15.

33 Elisabeth Feldermann i Hyllested, begravet 22.4.1760, side 232.
E: Peder [Christensen] Aggerup, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg.
Bevilling til uskiftet bo af 9.5.1760.

34 Ingeborg Margrethe Hvid i Gimlinge præstegård. 20.4.1760, side 238.
Enke efter Visti [Knudsen] Hvas, præst i Skørpinge og Fårdrup, [skifte 3.5.1757 lbnr.19]. B:
1) Petrine Hvas 13.

35 Nikolaj Jacob Funch, degn i Hørslev og Ting Jellinge. 20.5.1760, side 240.
E: Maren. LV: bror [Knud Pedersen] Holm, skoleholder i Skafterup [i Fyrendal sogn]. B:
1) Jochum Didrik Nikolajsen 6.

36 Peder Christensen Læsø, degn i Skørpinge og Fårdrup. 30.4.1760, side 246.
E: Anne Marie Jensdatter. A:
1) bror Mathias Herman [Christensen] Læsø, præst i Reerslev og Ruds Vedby
2) halvsøster Bodil Christensdatter, død. 3B:
a Christen Mikkelsen 50
b Jens Mikkelsen 44, murer i Skælskør
c Herman Mikkelsen, ankersmedesvend i Det ostindiske Kompagni i København
3) halvsøster Ingeborg Christensdatter, død. 3B:
a Pernille Hansdatter g.m. Schwartz, skrædder i Næstved
b Christen Hansen, uvist hvor
c Karen Hansdatter i Slangerup, død. Uvist om børn.

37 Christiane Frederikke [Sørensdatter] Christensen i Høve. 27.7.1761, side 280, 328.
E: Johannes Thomsen Saur (Suhr), præst i Høve og Flakkebjerg. B:
1) Thomas Saur 18, der døde 22.5.1762
2) Anne Else Saur 16
3) Søren Saur 15
4) Johannes Saur 12
5) Nikolaj Wraa Saur 8
6) Margrethe Elisabeth Saur 7.
Bevilling til uskiftet bo af 15.5.1761.
Samfrændeskifte 28.4.1762.

38 Niels Vallund, skoleholder i den kongelige skole i Fårdrup. 18.6.1761, side 281.
E: Maren Andersdatter Glandorff. B:
1) Anne Cathrine Vallund g.m. Johan Georg Hertz, ridemester på Sorø Akademi
2) Sara Vallund g.m. Bent Tømmermand på Holmen i København
3) Regine Vallund 30. FM: farbror Ridsel, bogtrykker i det kongelige Vajsenhus i København
4) Dorthe Vallund, død. E: Jørgen Torsager, værtshusmand i København. 1B:
a Maren Jørgensdatter Torsager. FM: [Peder Hansen] Hejninge, degn i Fårdrup.

39 Frederik [Pedersen] Horrebow, præst i Eggeslevmagle, [begravet 21.8.1761], side 284.
E: Ulrikke Eleonora Langhorn.
Testamente af 24.2.1760.
Underskrevet af Christian Horrebow, professor ved Københavns Universitet.

40 Jacob [Juliussen] Prom, degn i Hyllested, Venslev og Holsteinborg. 3.3.1762, side 286, 297.
Anne Andreasdatter Danscher. LV: bror Jens Andreassen i Venslev B:
1) Julius Prom 22, i Slagelse latinskole
2) Andreas Lorents Prom 19, i isenkræmmerlære i København
3) Birgitte Helene Prom 17
4) Søren Prom 13
5) Johannes Nikolaj Prom 8.
FM:
1 morbror Andreas Danscher, gartner på Snedinge [i Ørslev sogn].
2 født værge Johan [Johansen] Prom præst i Hårslev og Ting Jellinge.

41 Enkepension i Eggeslevmagle. 18.6.1762, side 296.
Da der nu er tre enker, der nyder pension af Eggeslevmagle præstekald, frasiger
1) [Ulrikke Eleonora Langhorn], enke efter [Frederik Pedersen] Horrebow, [skifte21.8.1761 lbnr.39] sig sin pension, der så fordeles mellem
2) [Cathrine Marie Hoff], enke efter [Hans Esajassen] Fleischer, [skifte 23.3.1753 lbnr.1] og
3 [Maren Hofmann Jeremiasdatter Møller] enke efter [Søren Hansen] Sevel, [skifte 12.2.1759 lbnr.30].

42 Agathe Marie Pram i Skælskør. 15.1.1763, side 300.
Enke efter Rasmus Teglgaard, klokker i Skælskør. A:
1) søskendebarn Niels Bredal i Nyborg på Fyn
2) søskendebarn, død. 1B:
a Hans Bredal. forvalter på Borreby [i Magleby sogn].

43 Else Christiane [Hansdatter] Bircherod på Agersø. 14.3.1763, side 319.
E: Hans [Pedersen] Høyer, præst på Agersø og Omø. B:
1) Marie Cathrine Høyer 5½
2) Peder Høyer 2¼.

44 Peder Møller, skoleholder på Glænø. 10.2.1763, side 330.
E: Lisbeth Jørgensdatter. LV: Jens Hansen.
Arvinger angives ikke.

45 Magdalene Hansdatter i Hårslev.5.7.1763, side 333.
E: Christoffer Bresson, degn i Hårslev og Ting Jellinge. B:
1) Jørgen Bresson 4
2) Hans Bresson 2¼
3) Jens Bresson, nyfødt.

46 Anne Margrethe Wettersteen i Høve. 3.5.1764, side 336.
E: Steffen [Christiansen] Heegaard, degn i Høve og Flakkebjerg. B:
1) Christian Heegaard 13
2) Christiane Henriette Heegaard 12
3) Laurids Thor Wettersteen Heegaard 9
4) Kirstine Margrethe Heegaard 3.
Desuden nævnes enkemandens svoger Astrup, forvalter på Holmegård.

47 Hieronymus Aaskov Lange, der døde 30.7.1757 i Ørslev præstegård. 9.1.1765, side 342.
A:
0) forældre [Hans Mossin Rasmussen] Lange, præst i Tjæreby og Alsønderup i Strø herred, [død 7.5.1754] og Anne Marie [Urbansdatter] Bruun, der døde i København i uskiftet bo, skifte Sokkelund herred gejstlig sluttet 12.8.1757. B:
1) bror Hans Lange
2) bror Hans Mossin Lange
3) søster Anne Leth Lange
4) søster Cathrine Marie Lange.
Mors første ægteskab med [Hieronymus Lauridsen Aaskov, præst i Brønshøj og Rødovre, død 11.11.1744]. B:
5) halvbror Urban Bruun Aaskov.
FM: morbror Urban Bruun, amtsforvalter på Antvorskov.

48 Godtgørelse af kost og logi i nådsensåret. 1766, side 353.
Biskop Ludvig Harbos skrivelse, at Peder [Baggesen] Lakier ikke kan nyde godtgørelse for kost og logi i nådsensåret, da formanden [Peder Edvardsen] Friis ikke har nydt det, bevidnet af Friis, rådmand og herredsfoged i Roskilde som eneste arving på sin kærestes vegne.

49 Christian Pedersen Fischer, degn i Tjæreby. 15.5.1765, side 354.
E: Sara [Abrahamsdatter]. B:
1) Peder Fischer
2) Dorthe Marie Fischer, enke efter Timler
3) Pernille Fischer
4) Margrethe Elisabeth Fischer.
(Se skifte efter afdødes hustrus forældre Abraham Tønnesen og Margrethe Hansdatter i Nyborg 25.9.1725 lbnr.576).

50 Hans Frederik [Pedersen] Hegelund, præst i Tjæreby. 19.4.1765, side 359, 377, 383.
E: Ida Dorthe Pentz. LV: Jens Knudsen Thillerup.
Første ægteskab med Anne Lafrentz [død 1742]. 1B:
1) Vilhelm Hegelund 23, kommandersergent i det Bornholmske regiment.
Andet ægteskab med Mette Dorthe [Olufsdatter] Budde, [død 1755]. B:
2) Petronelle Kirstine Hegelund 16½
3) Peder Hegelund 14½.
FM: Peder [Christensen] Aggerup, præst [i Hyllested, Venslev og Holsteinborg].
[Første hustru var datter af Vilhelm Lafrentz, borgmester i Næstved, død 1729, skifte Næstved 22.2.1732, fol.248B og Ellen Clausdatter Mule, (datter af Claus Hansen Mule, rektor i Næstved og Anne Hansdatter Hornemann), der i 1732 ægtede regimentskvartermester Jens Vibe].

51 Niels Eriksen, ugift skoleholder i Stigsnæs [i Magleby sogn]. 1.4.1766, side 371.
A:
1) bror Søren Eriksen, skoleholder i Frankerup [i Eggeslevmagle sogn]
2) søster Mette Eriksdatter, enke i København
3) søster Barbara Eriksdatter i Årslev ved Slagelse g.m. skovfoged Fæster, der er rømt, uvist hvorhen
4) bror Jacob Eriksen på Universitetets gods, død. Enken Ellen nu g.m. Corfitz Nielsen på Glænø. 1B:
a Birthe Jacobsdatter på stedet.

52 Terkild Østrup, skoleholder i Bjerge. 1.7.1766, side 383.
E: Karen Olufsdatter. B:
2) datter, der døde lige efter faderen.
Andet ægteskab med [Ellen Jensdatter, skifte 6.9.1758 lbnr.26]. B
1) Jens Terkildsen Østrup.

53 Birthe Sofie Hansdatter i Gimlinge. 12.2.1767, side 385.
E: Erik Birk, skoleholder.
Afkald fra A:
1) søster Marie Hansdatter g.m. Peder Hansen i Gimlinge
2) søster Margrethe Hansdatter Nederhus, enke i Eggeslevmagle
3) søster, død. 2B:
a Hans Sørensen i Flakkebjerg
b Elisabeth Sørensdatter i Flakkebjerg.

54 Jens Maltesen Radier, præst i Sørbymagle og Kirkerup, [der døde 22.5.1768], side 387.
E: Ingeborg [Hansdatter] Lemvig.
Testamente af 20.2.1758.
Hans A:
1) søstersøn Malte Radier Bech, afdødes successor, der også skal væren enkens eneste testamentariske arving.
[Første ægteskab med Anne Berentsdatter Øgler, død 4.9.1728].
[Andet ægteskab med Ingeborg Andersdatter Vind, død 8.5.1749].

55 Karen Nielsdatter i Bjerge. 2.9.1768, side 389.
E: Torben Olufsen Møller, skoleholder i Bjerge. B:
1) Johanne Cathrine Torbensdatter 22
2) Jens Torbensen 11.

56 Maren Nielsdatter Hjort i Skørpinge. 27.9.1768, side 391.
E: Christen Nielsen Randers, skoleholder i Skørpinge. B:
1) Mette Christine Christensdatter 15
2) Ingeborg Christensdatter 11
3) Simon Christensen Randers 10
4) Eva Christensdatter 12 dage.
FM: Jens Grønholt g.m. afdødes søster Margrethe Nielsdatter Hjort.

57 Johan Pedersen Wulff, degn i Gimlinge. 31.7.1770, side 393.
Enkemand. B:
1) datter g.m. Barchmann, skoleholder [i Sønderup, hvortil afdøde flyttede før han døde, begravet 17,8,1770].
Syn af degneboligen da successor Nikolaj Thun flytter ind, [da den gamle degn måtte opsige kaldet, da han blev blind].

58 Peder [Hansen] Hejninge, degn i Skørpinge og Fårdrup. 24.6.1770, side 396.
E: Anne [Ludolfsdatter Lahmann]. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter 20
2) Christoffer Pedersen 15.
FM: Peder Generanus Kruse, degn i Eggeslevmagle.

59 Embedsoverdragelse af Skælskør kapellani. 9.8.1771, side 402.
Frederik Lytken Tanck, der nu er sognepræst i Skælskør overdrager embedet til Lauge Baggesen Rohde.

60 Margrethe Schmidt i Skørpinge. 16.7.1770, side 403.
Enke efter Jens [Pedersen] Hvid, præst i Gimlinge, [skifte 9.2.1760 lbnr.32]. B:
1) Jacob Hvid, præst i København Vor Frelser på Christianshavn
2) Ingeborg Margrethe Hvid, [skifte 20.4.1760 lbnr.34], enke efter Visti [Knudsen] Hvas, præst i Skørpinge og Fårdrup, [skifte 3.5.1757 lbnr.19]. 1B:
a Petrine Hvas g.m. Henrik Lange, feldbereder i Næstved
3) Sofie Amalie Hvid, død, var g.m. Hans Hieronymus i Skovbo. 1B:
a Oluf Hansen
4) Andreas Hvid, uvist hvor.

61 Manasse [Olufsen] Faxe, præst på Agersø og Omø. 29.12.1770, side 408.
A:
1) bror Niels von Faxe, løjtnant ved kavaleriet i Husum
2) halvbror Christen Friis Rottbøll, doctor medicinæ og professor designatus
3) halvbror Christian Michael [Christiansen] Rottbøll, præst København Trinitatis, nu biskop i Viborg stift.

62 Christian Carl Møller, skoleholder i Hyllested. 4.3.1772, side 426.
E: Mette Hvas. LV: bror Knud [Eberhard Vistisen] Hvas, præst i Skørpinge og Fårdrup.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var søn af Peder Hansen, i prins Carls liberi på Vemmetofte.

63 Johannes [Thomsen] Saur (Suhr), præst i Høve og Flakkebjerg. 27.2.1771, side 432.
E: Dorthe Elisabeth Bielefeld. LV: Michael Franck, successor og personlig kapellan her, enkens søn [af første ægteskab med Søren Mikkelsen Franck, kapellan i Roskilde Domkirke, begravet 29.10.1760].
Første ægteskab med Christiane Frederikke [Sørensdatter] Christensen, [skifte 27.7.1761 lbnr.37]. B:
1) Anne Else Saur 25
2) Søren Saur 24
3) Johannes Saur
4) Nikolaj Wraa Saur
5) Margrethe Elisabeth Saur 16.
FM: morbror Frederik Carl Christensen, skovrider.
Børnene har arv efter mormor kancellirådinde Christensen i Brandstrup på Kristianssæde gods efter samfrændeskifte 10.7.1770, [enke efter Søren Christensen, overførster i Flensborg, død 31.3.1751]. Arv til B:
1) Carl Christensen, fourageforvalter
2) Frederik Carl Christensen, skovrider [i Antvorskov skovdistrikt]
3) Margrethe Elisabeth Christensen g.m. [Poul Poulsen] Danchel, præst [i Fjelsted og Harndrup. Første ægteskab med Hans Frandsen Støedt, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby, skifte Fuglse herred gejstlig 11.3.1765 lbnr.22]
4) Christiane Frederikke Christensen, afdødes første hustru
5) Johanne Cathrine Christensen g.m. [Frands Henrik Jensen] Schade, præst i Rødby [og Ringsebølle].

64 Christian Pont, skoleholder i Smidstrup. 1.8.1772, side 490.
E: Karen Marie Hansdatter. A:
1) søster g.m. Nikolaj Tidemann, urtekræmmer i København.

65 Morten Sigvardsen Flakkebjerg, skoleholder i den kongelige skole i Flakkebjerg. 4.11.1772, side 496.
Enkemand. Skifte efter anden hustru 7.7.1749
Skifte efter første hustru slut 14.2.1736.
Enkemanden var for nylig kommet fra Slagelse.
Af begge ægteskaber B:
1) Sigvard Mortensen, rytter i Odense
2) Christiane Frederikke Mortensdatter, der ægter Johan Weitstein i Smidstrup
3) Ulrikke Mortensdatter g.m. Hans Jensen, rytter i Slagelse
4) Gertrud Mortensdatter g.m. Jens Christensen, skrædder i Gimlinge
5) Birgitte Sofie Mortensdatter i Tyvelse
6) Anne Sofie Mortensdatter i Flakkebjerg.
Afdøde havde skøde af 13.4.1739 fra far Sigvard Henriksen i Flakkebjerg og hustru Kirsten Jørgensdatter.

66 Mourids Tved, skoleholder i Kirkerup. 16.8.1773, side 506.
E: Anne Madsdatter. LV: F. C. Christensen. B:
1) Adele Margrethe Mouridsdatter 21
2) Mette Sofie Mouridsdatter 16.
FM: født værge Jørgen Madsen.
Desuden nævnes enkens mor Anne Christensdatter i Vemmeløse.

67 Niels Didriksen Fæster, degn i Ørslev og Bjerge. 25.1.1774, side 511.
E: Karen Keding. B:
1) Anne Kirstine Fæster g.m. successor Rasmus [Jensen] Kirkerup
2) Christiane Fæster g.m. Oluf Simonsen, skomager i Roskilde
3) Barbara Fæster.

68 Michael Jensen Skriver, skoleholder i Høve. 27.3.1774, side 516.
A:
1) bror Rasmus Skriver
2) bror [Peder Jensen Skriver] i Århus, angives som død med E: Maren Mogensdatter Skibby
3) søster Helle Marie Skriver i Århus.
Desuden angives i hans tegnebog:
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Thomsen, bager i Århus
(Sml. skifte efter Peder Jensen Skriver og hustru Maren Mogensdatter Skibby i Århus, skifte Århus 18.3.1785 lbnr.2664).

69 Johan Holgersen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerge. 8.7.1774, side 527, 618, 868.
E: Giese Kirstine [Hansdatter Fog]. LV: Frederik Garp, forvalter på Holsteinsborg.
Første ægteskab med Susanne Margrethe Hatting, [skifte 16.12.1757 lbnr.22]. B:
1) Henrik Olivarius 24, i Trankebar i Ostindien
2) Kirstine Sofie Olivarius
3) Holger Olivarius 17.
FM:
1 Clemen Olivarius i Næstved
2 bogholder Olivarius i København.
Arv til børnene efter deres mormor Mette Marie Pintzfeld, skifte slut 13.12.1763, enke efter [Christian] Lindam, inspektør [på Holsteinsborg].
Børnene giver deres stedmor afkald 17.9.1782, da hun agter at indlade sig i ægteskab med [Andreas Laurids] Lange, forvalter på Fyrendal.

70 Ingeborg Marie Tryde i Eggeslevmagle præstegård. 2.9.1776, side 611.
Enke efter [Thor] Rud, [birkedommer på grevskabet Samsø, død Onsbjerg 11.12.1755]. B:
1) [Johanne Marie Rud], død, var g.m. Claus Plum til Nørager [i Buerup sogn]. 1B:
a Claudine Marie Plum
2) Elisabeth Anne Rud g.m. Mathias Anker [Poulsen] Faber, præst i Eggeslevmagle.

71 Helge Pedersen Ørbæk, degn på Agersø og Omø. 1.3.1777, side 612.
E: Anne Elisabeth Hjort.
Hendes første ægteskab med [Peder] Høst, [købmand i Skælskør, død 27.8.1761]. B:
1) Petrine Johanne Høst.
Testamente af 21.9.1774.

72 Anne Barbara Eyer i Hyllested. 29.3.1778, side 615.
E: Andreas Dahl, skoleholder i Hyllested.
3 afkald i Vester Flakkebjerg justitsprotokol fol.207A.

73 Elisabeth Conradine Jonassen på Agersø. 5.1.1778, side 615.
E: Frederik Anton Bøhm, degn på Agersø og Omø. B:
1) Ulrik Frederik Bøhm 4½
2) Johanne Sofie Bøhm 2½.
FM: morfar Hans Jonassen, degn i Boeslunde.

74 Maren Hansdatter i Eggeslevmagle. 23.8.1779, side 621.
Enke efter [Jacob Rasmussen] Lund, degn [i Eggeslevmagle, skifte 14.10.1758 lbnr.29]. B:
1) Marie Jacobsdatter Lund.
FM: Erik Birk, skoleholder i Gimlinge g.m. halvsøster [Martha Kirstine Jacobsdatter Lund].

75 Karen Keding i Ørslev. 10.1.1780, side 624.
Enke efter Niels Didriksen Fæster, degn i Ørslev og Bjerge, skifte 25.1.1774 lbnr.67. B:
1) [Anne Kirstine Fæster] g.m. successor Rasmus [Jensen] Kirkerup
2) Christiane Fæster g.m. Oluf Simonsen, skomager i Roskilde
3) Barbara Fæster.

76 Malte Radier [Nielsen] Bech, ugift præst i Sørbymagle og Kirkerup. 23.12.1779, side 625, 794, 817, 868.
Testamente af 29.10.1779. A:
1) søstersøn Niels Fæderhof
2) søsterdatter Johanne Margrethe Suhm.
Arv i boet efter antecessor Jens Maltesen Radier, præst i Sørbymagle og Kirkerup, skifte 22.5.1768 lbnr.54 til dennes enke Ingeborg Ovidia [Hansdatter] Lemvig og hendes slægtninge A:
1) hendes søsterdatter Anne Sofie Skov
2) hendes søsterdatter Birgitte Skov.
Der fremlægges regnskab for Kirkerup hospital.

77 Embedsoverdragelse i Skørpinge. 12.1780 side 722.
[Severin Christian] Lindenblad, degn i Skørpinge og Fårdrup, der flytter til Vemmelev, overdrager embedet til successor Hans Hansen.

78 Mette Lomborg i Gimlinge, [der døde juni 1782], side 816.
E: Jørgen Nikolaj [Henriksen] Achen, præst i Gimlinge.
Testamente af 19.10.1774.

79 Peder Generanus Kruse, degn i Eggeslevmagle. 14.12.1781, side 839.
E: Anne Sofie Weldingh. LV: successor Rasmus Kirkerup. B:
1) Eleonora Susanne kruse, død
2) Sofie Kirstine Buchwald Kruse, døbt 23.1.1764
3) Christian Weldingh Kruse, døbt 31.8.1766.
FM: Mads Fryd, skoleholder.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Frederik Kruse, universitetsforvalter i København
2 afdødes bror Mads Kruse.

80 Embedsoverdragelse på Agersø. 15.7.1783, side 876.
Jens Finne Borchgrevinck, præst på Agersø og Omø, der flytter til Burdal i Akershus stift i Norge, overdrager embedet til Wulf Christoffer Møller.

81 Barbara Elisabeth Frich i Skørpinge. 15.7.1783, side 879.
E: Christen Nielsen Randers, skoleholder i Skørpinge.
Afkald fra børn af første ægteskab B:
1) Johan Vilhelm Jensen i København
2) Malene Jensdatter.
FM: Nikolaj Thun, degn i Gimlinge.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Nielsdatter Hjort, skifte 27.9.1768 lbnr.56]. Afkald for arv fra B:
1) Mette Christine Christensdatter
2) Ingeborg Christensdatter
3) Simon Christensen Randers.

82 Anne Elisabeth Pedersdatter Kalundborg i Smidstrup. 16.10.1783, side 884.
E: Johan Conrad Beikirk, skoleholder i Smidstrup. A:
0) far Peder Kalundborg, død. 1B:
1) søster, død efter 3 ægteskaber.
Første ægteskab med Jørgen Jensen i Eggeslevmagle.
Andet ægteskab med Christen Pedersen i Eggeslevmagle. 1B:
a Ingeborg Christensdatter g.m. Hans Jochum Clausen Carstensen, slagter i Skælskør.
Tredje ægteskab med Christen Pedersen.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Johan Didriksen i Borup.

83 Cathrine Elisabeth Nerger i Hyllested, [begravet 8.3.1784], side 887.
E: Falck Leth Langemark, degn i Hyllested, Venslev og Holsteinborg.

84 Lån i Høve. 8.7.1784, side 889.
Niels Jensen Fjelsted, degn i Høve og Flakkebjerg modtager lån til reparation af degneboligen af provst [Mathias Anker Poulsen] Faber, præst i Eggeslevmagle.

85 Peder [Christensen] Aggerup, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg. 29.7.1784, side 890, 1124.
Enkemand efter [Elisabeth Feldermann i Hyllested, skifte 22.4.1760 lbnr.33]. B:
1) Frands Aggerup, forvalter på Bregentved
2) Gundil Aggerup g.m. Christian Frederik With, skrædder i København
3) Peder Aggerup, fuldmægtig på Bregentved
4) Birgitte Aggerup på stedet
5) Nikolaj Peder Aggerup, hører i København latinskole
6) Elisabeth Aggerup på Svanholm.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Dorthe Marie Aggerup, husholderske på stedet
2 afdødes søsterdatter Ingeborg Kjærulf, skrøbelig, på stedet.

86 Anne Kirstine Fæster i Ørslev, [begravet 1.12.1789], side 936.
E: Rasmus Jensen Kirkerup, degn i Ørslev og Bjerge.
Testamente af 28.11.1777.

87 Skoleholderens hustru på Glænø. 15.11.1784, side 937.
E: Christen Pedersen skoleholder på Glænø. B:
1) Jens Christensen i Stenrode
2) Anne Christensdatter g.m. Søren Christensen i Bøgelund
3) Ellen Christensdatter g.m. Hans Olufsen på Glænø.
4) Mette Lauridsdatter 10 (kaldes steddatter, men er vel en afdød datters datter).
FM: Peder Andersen på Glænø.

88 Mathias Anker [Poulsen] Faber, præst i Eggeslevmagle, [begravet 4.2.1788], side 939, 1022.
E: Elisabeth Anne Ruud. LV: Morten [Iversen] Qvistgaard [til Gerdrup i Eggeslevmagle sogn].
Testamente af 27.6.1767.
Aftale om nådsensår 6.10.1788.

89 Jørgen Nikolaj [Henriksen] Achen, præst i Gimlinge. 11.12.1785, side 941.
E: Cecilie Schiønning. LV: successor [Just Anton] Tryde. B:
1) Peder Henrik 2
2) Michael Christian 1.
FM: farbror Henrik Michael [Henriksen] Achen, præst i Odense Sankt Hans.

90 Julius Prom, degn i Ørslev og Bjerge. 7.8.1786, side 978, 1013.
E: Johanne Ingeborg Søgaard. LV: Andreas Lange, forvalter [på Fyrendal].
Arvinger angives ikke.

91 Aftale om overdragelse af præstegården i Ørslev. 19.7.1787, side 1009, 1018.
Jacob Frederiksen Thornam, præst i Ørslev og Bjerge, entlediget 31.3.1787, indgår aftale med successor Peder Neergaard Skov om overdragelse af præstegården og om pension af kaldet til ham og hans hustru Ulrikke Cathrine [Pedersdatter] Fischer, [der får bevilling af 28.9.1787 til separation efter at han er umyndiggjort. (Sjællandske registre 1786-1787 fol. 899, sag nr. 797)].

92 Andreas Martin Sparre, stud. theol, informator på Gerdrup. 5.8.1788, side 1025.
A:
1) mor Anne Medea Bang i Sønder Vissing, enke efter [Niels Hjersing Svendsen] Sparre, præst [i Ring og Føvling, skifte Tyrsting herred gejstlig 9.6.1786 lbnr.81]
2) bror Svend Christian Sparre, degn i Ølsted i Strø herred
3) søster Vilhelmine Edel Sparre på Skjoldenæsholm
4) søster Conradine Mathiæ Christiane Sparre i Sønder Vissing.
FM: Iver Nybo, forvalter på Gerdrup.

93 Peder Lorents [Evensen] Kraft, præst i Boeslunde, nu i Skælskør. 20.12.1788, side 1039.
E: Elisabeth [Gotfredsdatter] Becher. LV: Nikolaj Frigast Schmidt, tolder og løjtnant i Skælskør. B:
1) Eva Marie Kraft
2) Johanne Sofie Kraft
3) Evan Nikolaj Kraft 26, løjtnant i Svendborg
4) Johan Christoffer Kraft 19, underofficer i Svendborg.
FM: Niels Sommerfeldt, amtsforvalter i Korsør.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth Evertsen, død Tjele 18.3.1763. Af hendes først ægteskab med Niels Christensen Lihme, begravet 24.7.1756 i København Helliggejst] er arv til B:
1 Dorthe Lihme g.m. Schmidt, løjtnant i Skælskør.
[Andet ægteskab med Sofie Koch.
Arv til børn af de to første ægteskaber hos [Didrik Pedersen] Top, præst i Slagelse Mikkel.

94 Henrik Hjort, degn i Magleby. 23.3.1789, side 1058.
E: Dorthe Marie [Riis]. LV: præstens ældste søn Johan Christian Kastrup. B:
1) Juliane Hjort
2) Cathrine Elisabeth Hjort g.m. Jacob Goldschmidt, forpagter i Eskilstrup præstegård på Falster.
FM: Johan Lehr, gartner på Borreby.
[Hans første ægteskab med Elisabeth Tronnier, død 1744].
[Hendes første ægteskab med formanden Rasmus Selleberg Oringius, begravet 23.2.1745].

95 Anne Cathrine Bresson på Agersø, [begravet 27.1.1790], side 1067.
E: Frederik Anton Bøhm, degn på Agersø og Omø.
Testamente af 5.11.1789.
Hans første ægteskab med [Elisabeth Conradine Jonassen, skifte 5.1.1778 lbnr.73]. 2B:
1) [Ulrik Frederik Bøhm]
2) [Johanne Sofie Bøhm].
Hendes A:
Afkald 7.4.1790 fra søskende ved [Daniel Georg] Bresson, degn i Tjæreby.

96 Bodil Sofie Schmidt i Skørpinge, [der døde 12.6.1782], side 1123, næste protokol side 200.
E: Knud Eberhard Vistisen Hvas, præst i Skørpinge og Fårdrup.
Testamente af 16.12.1771.
Hendes første ægteskab med [Simon Thomsen Trojel, prokurator i Hillerød, død 1738]. B:
1) Marie Anne Trojel.


Vester Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1790-1825

97 Embedsoverdragelse på Agersø. 12.1780 side 3
Wulf Christoffer Møller, præst på Agersø og Omø, der flytter til Bogø, overdrager embedet til successor Christoffer Vilhelm Brinch.

98 Sofie Charlotte Hertz i Magleby. 2.2.1791, side 5.
E: [Eliezer Jensen] Kastrup, præst i Magleby. B:
1) Johan Christian Kastrup 25
2) Jens Nikolaj Kastrup 23, student i Norge
3) Claus Ditlev Kastrup 22, svagtsynet
4) Vilhelm Henrik Frederik 18, på rejse til Bengalen på skibet Danmark
5) Bente Antoinette Augusta Kastrup 17.
FM: morbror [Claus Ditlev] Hertz, slotsforvalter på Fredensborg.
Afdøde døde 28.12.1786.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1786.
Samfrændeskifte 2.2.1791.

99 Christian [Ottesen] Ferslev, præst i Højslev og Ting Jellinge. 20.11.1791, side 11.
E: Ellen Marie Kærumgaard (Kierumgaard), der døde 19.8.1792. B:
1) Otto Ferslev
2) Jens Ferslev
3) Anne Kirstine Ferslev
4) Johanne Margrethe Ferslev.
FM:
1 [Niels] Skytte, successor
2 [Andreas] Lange, forvalter på Fyrendal.

100 Eliezer [Jensen] Kastrup, præst i Magleby. 27.10.1793, side 26, 68.
E: Johanne Dorthe Monrad. LV: Frederik Lytken Tanck, præst i Skælskør.
Første ægteskab med [Sofie Charlotte Hertz, skifte 2.2.1791 lbnr.98]. B:
1) Johan Christian Kastrup 27, i Slagelse
2) Jens Nikolaj Kastrup, student på Akademiet i København
3) Claus Ditlev Kastrup 24. Arver ikke, må være død før 9.7.1798?
4) Vilhelm Henrik Frederik 22, farer på Ostindien
5) Bente Antoinette Augusta Kastrup 19.
FM: [Peder Neergaard] Skov, præst i Ørslev og Bjerge.

101 Peder [Troelsen] Schmidt, pastor emeritus i Magleby præstegård. 2.1.1796, side 53, 60.
Enkemand efter [Edel Dorthe Clausdatter Barfoed, død Holbæk 20.6.1783]. B:
1) Lene Schmidt, død, var g.m. [Anders] Hartmann, foged og amtsforvalter i Gudbrandsdalen i Norge. 2B:
a Peder Hartmann 30
b Morten Hartmann 17
2) Karen Schmidt g.m. Hans [Hansen] Skovsbo, præst i Dalby og Tureby
3) Troels Schmidt, præst i Holbæk
4) Claus Schmidt, mønsterskriver i Bergen i Norge
5) Kirstine Cathrine Schmidt g.m. [Lago Mathias] Vedel, præst i Everdrup
6) Ejler Christoffer Schmidt, degn i Bregninge og Bjergsted
7) Mille Johanne Schmidt g.m. [August Vincent] Spleth, præst i Magleby.
Afdøde var præst i Mern, [entlediget 1794].

102 Oluf Pedersen Ørbæk, skoleholder på Omø. 7.4.1796, side 57.
E: [Mette Marie Bagge]. FM: Frederik Anton Bøhm, degn på Agersø og Omø.
Af første ægteskab B:
1) Hans Olufsen Ørbæk, degn og skoleholder i Systofte på Falster
2) Jens Olufsen Ørbæk, skoflikker på Langeland
3) Christian Olufsen Ørbæk, skomager i København g.m. Maren Vilhelmsdatter, begge døde uden børn.

103 Mette Marie [Bagge] på Agersø. 15.9.1797, side 62.
Enke efter Oluf Pedersen Ørbæk, skoleholder på Omø, [skifte 7.4.1796 lbnr.102]. A:
1) bror Jens Jensen Allemand i Askeby i Fanefjord sogn
2) bror Christen Jensen Lindby i Damsholte sogn
3) søster Malene Jensdatter 44 i Hjelm i Damsholte sogn.

104 Else Schade i Skælskør. 17.3.1798, side 65.
E: Eskild Holm, kordegn i Skælskør. B:
1) Christiane Holm g.m. Christian Pedersen, snedker i København
2) Marianne Holm g.m. Niels Øst, sejlmager i København
3) Hans Schade Holm, købmand i Frederikssund.

105 Johan Conrad Beikirk, skoleholder i Smidstrup. 4.12.1798, side 76, 80.
E: Maren Sørensdatter. LV: Meyer, købmand i Skælskør. B:
1) Christian Beikirk 7.
FM: Jens Poulsen Kløhn, kordegn og klokker i Skælskør.

106 Christen Nielsen Randers, skoleholder i Skørpinge. 14.3.1799, side 78, 83.
Enkemand efter [Barbara Elisabeth Frich, skifte 15.7.1783 lbnr.81]
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter Hjort, skifte 27.9.1768 lbnr.56]. B:
1) Mette Christine Christensdatter g.m. Morten Jørgensen i Holmstrup
2) Ingeborg Christensdatter g.m. Claus Heeberg, tømrersvend på stedet
3) Simon Christensen Randers, død. 2B:
a Niels Simonsen 20, i København
b maren Simonsdatter 16, i København.

107 [Erik] Birk, skoleholder i Gimlinge. [mangler].1799, side 81.
E: Martha Jacobsdatter Lund.
Testamente af 21.9.1787.
Hendes A:
1) søster Mette Lund i Odense, enke efter [Carl Frederik] Scharff, degn [i Hillested, skifte Fuglse herred gejstlig 7.12.1775 lbnr.48] og B:
a Ernestine Marie Scharff.

108 Anne Cathrine Cassau i Tjæreby. 15.11.1799, side 87.
E: [Hans] Christensen, skoleholder i Tjæreby. B:
1) Mettine Marie Kirstine 4 uger.
FM: morfar Hans Melchior Cassau, degn i Ørslev og Bjerge.

109 Anne Dorthe Sigersted i Hårslev. 4.3.1800, side 91.
E: Christoffer Bresson, degn i Hårslev og Ting Jellinge.
Først ægteskab med [Mathias Schmidt, skovrider i Holmstrup, død 1758]. B:
1) Peder Schmidt, præst i Kregme og Vinderød
2) Dorthe Wulff g.m. Anders Motzfeldt i Ringsted, begge døde. 2B:
a Anders Motzfeldt, skomagersvend
b Else Motzfeldt 30, uvist hvor
3) Sidsel Cathrine Schmidt g.m. Peder Henriksen i København, begge døde. 1B:
a Mathias Bruun, kvartermester ved husarerne i Roskilde, død for 3 mdr. siden. E: Anne Kirstine Dam. 1B:
1 Cecilie Elisabeth Benedikte Bruun 9 mdr.
Arv i boet efter enkemandens far [Ludvig Bresson, rytter i Slagelse] til enkemandens søskende:
1 Niels Bresson
2 Jens Bresson, skoleholder på Glænø
3 Daniel Bresson, degn i Tjæreby.

110 Jacob Lund, degn i Sørbymagle og Kirkerup. 11.1.1801, side 115.
E: Anne [Johansdatter] Galle.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1801.

111 Bevilling til uskiftet bo i Eggeslevmagle. 20.1.1801, side 117.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1801 for Rasmus Kirkerup, degn i Eggeslevmagle og hustru Sara Brandt.

112 Vilhelmine Ludovica Tanck, ugift i Skælskør. 24.2.1801, side 118, 172.
A:
0) far [Jens Jørgensen Tanck, præst i Rønne og Knudsker, død 4.8.1755]
1) bror [Frederik Lytken Jensen] Tanck, præst i Skælskør
2) bror Hans Christian Tanck, major i København
3) bror Jens Carl Tanck, afskediget løjtnant på Egholm
4) søster Amalie Rosine Tanck, død, var g.m. [Steffen Caspersen] Schade, præst i Tågerup og Torslunde, [skifte Fuglse herred gejstlig 18.10.1780 lbnr.60]. 3B:
a Casper Schade, præst i Nykøbing, Lødderup og Elsø på Mors
b Jens Tanck Schade, værthusholder og købmand i Esrum
c Elisabeth Birgitte Schade g.m. [Michael Overgaard] Asmussen, præst [i Them]i Jylland
5) Christiane Tanck, der døde 29.6.1804.

113 Frederik [Jensen] Fjelsted, degn i Høve og Flakkebjerg, [der døde marts 1802], side 124.
E: M[argrethe] E[lisabeth Saur].
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1801.

114 Abigael Marie [Jacobsdatter] Gamst i Fårdrup. 20.9.1802, side 125.
E: Hans Hansen, degn i Skørpinge og Fårdrup. B:
1) Anne Hedvig Hansen 19½.
FM: Søren Buchwald i Halkevad mølle.

115 Hans Melchior Cassau, degn i Ørslev og Bjerge. 8.4.1803, side 134, 148.
E: Anne Kirstine [Bay]. LV: [Hans] Christensen, skoleholder i Tjæreby A:
1) søster [Ulrikke Jochumsdatter] g.m. Christen Lind i Ørslev under Skoven i Bringstrup sogn i Alsted herred. begge døde. 3B:
a Oluf Lind, bødker i Stenstrup i Lynge sogn [i Alsted herred]
b Marie Sofie Lind g.m. Thomas Ingvardsen, før skoleholder i Ørslev under skoven, nu skomagersvend i Roskilde
c Frederikke Louise Lind g.m. Christian Jensen, bogtrykkersvend i Sorø.

116 Else Marie Nielsdatter i Fårdrup. 18.6.1803, side 142, 144, 154.
E: Haugtorn, skoleholder i Fårdrup. B:
1) Søren Haugtorn 48, skomager i Kerteminde
2) Zacharias Haugtorn 42 i Fårdrup
3) Hans Haugtorn 37, skomagersvend i Haderslev.

117 Isak [Abrahamsen] Falch, præst i Tjæreby. 3.6.1812, side 143.
E: Lorentze Christiane [Christensdatter] Brysting. B:
1) Helene Falch g.m. Christen Sørensen, løjtnant.

118 Michael Franck, pastor emeritus i Høve. 17.10.1803, side 153, 159.
E: A[nne] E[lse] Saur. LV: Johannes Saur. B:
1) Christiane Franck 28
2) Dorthe Elisabeth Franck 27
3) Johannes Franck 26, bogtrykkersvend i København
4) Anne Sofie Franck 25 g.m. Peder Frederiksen, brændevinsmand i Nyråd ved Vordingborg
5) Louise Christiane Franck 24
6) Maren Elisabeth Franck 23 g.m. Johan Frederik Gentz, gartner på Bækkeskov [i Everdrup sogn]
7) Martha Franck 19.

119 Anne Cathrine Aagesen i Skælskør. 20.8.1804, side 173, 187.
Enke efter Christen Hochland, degn i Hårslev og Ting Jellinge, skifte 15.5.1752. B:
1) Christine Sofie Christensdatter Hochland g.m. Abraham Bertelsen, møllersvend på stedet
2) Anne Judith Christensdatter Hochland g.m. Ejlersen, urtegårdsmand i København.

120 Margrethe Elisabeth Saur i Høve. 13.3.1805, side 179, 189.
Enke efter [Frederik Jensen] Fjelsted, degn i Høve og Flakkebjerg, [skifte marts 1802 lbnr.113]. B:
1) Søren Fjelsted 12.
FM: født værge Niels Jensen Fjelsted, degn i Karise.
Barnet opdrages hos sin moster [Anne Else] Saur, enke efter Michael Franck, [pastor emeritus i Høve, skifte 17.10.1803 lbnr.118].
Arv i boet til afdødes brordatter Dorthe Elisabeth Sauer.

121 Maren Nielsdatter i Flakkebjerg. 2.3.1805, side 185.
E: Niels Garf, skoleholder og kirkesanger i Flakkebjerg. B:
1) Peder Nielsen Garf 30, tjener hops kammerherre Lerche
2) Jørgen Nielsen Garf 26, møllersvend i Skovsø? mølle
3) Vilhelm Hartvig Garf 25, smed i Bisserup.

122 Frederik Anton Bøhm, degn på Agersø og Omø. 7.2.1806, side 196, 202.
E: [Ellen] Simonsen. LV: [Niels Christian] Alle, præst på Agersø og Omø. B:
3) Niels Simonsen Bøhm 15.
FM: morbror [Rasmus] Simonsen, forpagter på Sorø Store Ladegård [i Slaglille sogn].
Første ægteskab med [Elisabeth Conradine Jonassen, skifte 5.1.1778 lbnr.73]. B:
1) Ulrik Frederik Bøhm 33
2) Johanne Sofie Bøhm 31.
FM: morbror Jonassen, urtekræmmer i København.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Bresson, skifte 27.1.1790 lbnr.95].

123 Didrik Christian Howitz, ugift kapellan i Hyllested, Venslev og Holsteinborg. 12.8.1807, side 221.
A:
1) mor i København i Skolemestervænget 399, enke efter Howitz, bogholder
2) bror John Henrik Howitz.
Desuden nævnes arvinger, der ikke angives ved arvens fordeling A:
3) halvbror Suhm
4) halvsøster jomfru Suhm.

124 Henrik Kampmann, degn og skolelærer på Agersø. 14.4.1809, side 234, 243, 249, 257.
E: Lucie Kirstine Voss. LV: svoger Zacharias Bruun i lodshuset i Skælskør. B:
1) Anne Kirstine Charlotte Kampmann 7
2) Hans Peder Kampmann 5
3) Henriette Louise Kampmann 2
4) Henrik Ernst Kampmann, født efter faders død
5) Vilhelmine Augusta Kampmann, født efter faders død.
FM: morbror [Johan Henrik] Voss, forvalter på Førslevgård [i Førslev sogn].

125 Birthe Marie Jensdatter i Stigsnæs i Magleby sogn, [begravet 27.4.1809], side 241.
E: Søren Jensen Pind, skoleholder i Stigsnæs.
Testamente af 30.5.1792.

126 Christoffer Bresson, degn i Hårslev og Ting Jellinge. 19.5.1809, side 244, 253.
Enkemand efter [Anne Dorthe Sigersted i Hårslev. 4.3.1800 lbnr.109].
Første ægteskab med [Magdalene Hansdatter i Hårslev.5.7.1763 lbnr.45]. B:
1) Jens Bresson, skoleholder på Glænø.

127 Elisabeth [Gotfredsdatter] Becher i Skælskør. 24.1.1810, side 263, 275.
Enke efter [Peder Lorents Evensen] Kraft, præst i Boeslunde, [skifte 20.12.1788 lbnr.93]. A:
0) far [Gotfred Becher, hofapoteker i København, død 19.2.1750 og Johanne Henrikke Nørck, død 31.1.1765]. B:
1) bror [Johan Gotfred] Becher, apoteker og professor i København, [død 20.4.1790]. 5B:
a Erik Becher, revisor i København
b Becher, apoteker og professor i København
c Johanne Henrikke Becher, enke efter Immanuel Rosenhard, østrigsk kejserlig konsul i København
d Anne Becher g.m. Andreas Højer i København, tidligere amtmand i Hedemarken i Norge
e Christiane Becher, død, var g.m. Peder Frederik Suhm. 1B:
1 Petra Frederikke Christiane Suhm
2) søster Anne Margrethe Becher, død, var g.m. Wederkinch, generalauditør. 2B:
a Johanne Henrikke Wederkinch
b datter, død, var g.m. Collin. 1B:
1 Anne Margrethe Collin g.m. Bolvig, brygger i København
3) søster Charlotte Amalie Becher, enke efter Jens de Schouboe i København.
Fars første ægteskab med [Cathrine Schupp, død 30.6.1713]. B:
4) halvbror [Johan] Christian [Gotfredsen] Becher, præst i Græse [og Vester Sigersted, død 30.4.1755]. 1B:
a datter, død. 1B:
1 Oligera [Christiane Danholm] g.m. [Frederik Conrad] Gravenhorst, apoteker i Korsør.

128 Anne Kirstine [Mortensdatter] Væver i Tjæreby, [der døde 19.2.1810], side 274.
E: Daniel Georg Bresson, degn i Tjæreby.
Testamente af 14.2.1801.

129 Anne Johanne Bagge i Gimlinge. 5.11.1810, side 280.
E: [Hans Sørensen] Borreby, skolelærer i Gimlinge. B:
1) Karen Marie Hansdatter 10
2) Frederikke Dorthe Hansdatter 7
3) Ludvig Hansen 4.
FM:
1 morbror Rasmus Bagge i Asmindrup [i Værslev sogn] ved Kalundborg
2 mors svoger Johannes Højer, skomager i Sorø.

130 Søren [Jensen] Pind, skolelærer i Stigsnæs. 15.6.1811, side 285, 311, 315, 321, 326.
Enke efter Birthe Marie Jensdatter, [skifte 27.4.1809 lbnr.125].
Testamente af 30.5.1792.
Hans A:
1) søster Ingeborg Jensdatter g.m.[Jacob Svendsen i Odde i Klim sogn], begge døde. 1B:
a Jacob Svendsen i Odde
2) søster Else Jensdatter i Virnst?, enke efter Laurids Svendsen
3) bror Jeppe Jensen i Bisgård på Tinget?
4) søster Karen Jensdatter g.m. Mads Mørch i Stepping ved Christiansfeld.
Hendes arvinger kendes ikke.
Hun skal være født i Odense.

131 Marie Anne Trojel, ugift i Skørpinge. 8.4.1812, side 302, 314, 317, 324, 330, samt egen skifteprotokol 1813.
Testamente af 27.10.1808. A:
1) Simon Trojel, berider
2) Oluf Hansen på Vollerupgård [i Gimlinge sogn]
3) Jens Olufsen i Bjærup [i Gimlinge sogn]
4) Dine Cathrine Lange g.m. Møller, feldbereder i Næstved.
Afdødes biografi findes i den aparte skifteprotokol:
Afdøde er født 8.12.1739 i Frederiksborg med forældre Simon Trojel, prokurator og [anden hustru] Bodil Sofie Schmidt.
Da hendes far døde [august 1738] flyttede moderen til sin farbror [dvs. mosters mand] Jens [Pedersen] Hviid, præst i Gimlinge, hvor hun ægtede afdødes stedfar Knud Eberhard [Vistisen] Hvas, dengang kapellan i Gimlinge.
[Skifte efter afdødes mor 12.6.1782 lbnr.96 i Skørpinge].
[Afdødes stedfar døde som præst i Skørpinge og Fårdrup 8.1.1806].

132 Hans Hansen, degn i Skørpinge og Fårdrup. 12.1.1813, side 326, 333, 346.
E: Martha Kirstine [Jacobsdatter] Lund. B:
1) Anne Hedvig Hansen.
FM: C Læderborg, skoleholder i Skørpinge.
[Første ægteskab med Erik Birk, skoleholder i Gimlinge, skifte 1799 lbnr.107].

133 Bolette Sofie Nold i Skælskør, [der døde 11.6.1813], side 341.
E: Frederik Lytken Tanck, præst i Skælskør.
Testamente af 31.5.1813. A:
1) Peder Andreas Christiani, løjtnant i kavaleriet, der har været opdraget hos dem fra spæd.

134 Laurentse Christiane Brysting i Tjæreby. 20.4.1814, side 351, 362, 396, 399.
Enke efter Isak [Abrahamsen] Falch, præst i Tjæreby, [skifte 3.6.1812 lbnr.117].
Hans A:
1) bror [Knud Falch, farver i Ringsted, død. 3B:
a [Abraham] Falch, præst i Tjæreby
b Johanne Dorthe Falch g.m. Skov, fuldmægtig i Ringsted
c Grethe Falch, død, var g.m. Anthon, forpagter. 4B:
1 Cecilie Anthon
2 Inger Anthon
3 Søren Anthon, i urtekræmmerlære i København
4 Isak Anthon på Vipperødgård hos en farbror.
Hendes A:
1) søster, død, var g.m. Mørch, købmand i Næstved. 4B:
a Christen Mørch i København
b Helene Margrethe Mørch g.m. [Tønne] Tønnesen, præst i Herfølge. 4B: 2 sønner og 2 døtre
c Anne Marie Mørch g.m. Tønnesen, forpagter på Skellerup
d Clausine Mørch, enke efter Lerche, skovrider ved Køge.
Universalarving A:
1) Christen Sørensen, krigsassessor til Bredeshave [i Snesere sogn], enkemand efter afdødes datter Helene Falch.

135 Johanne Dorthe [Monrad] i Skælskør. 24.5.1814, side 360, 368.
Enke efter Eliezer [Jensen] Kastrup, præst i Magleby, [skifte 27.10.1793 lbnr.100]. A:
1) søster Gundil Marie [Monrad], enke efter Thees.
Afdøde kaldes Johanne Dorthe født Thees.

136 Hans Jespersen Rossing, kirkesanger og skolelærer i Høve. 13.11.1814, side 365, 376.
E: Frederikke Sofie Frederiksdatter. LV: [Peder Terkildsen] Just, præst i Høve og Flakkebjerg. A:
1) bror Søren Grenov Rossing, død. 3B:
a Frederik August Rossing 18, i lære i Køge
b Hans Jespersen Rossing 14, i klejnsmedelære
c Frands Christian Rossing 10, i København
2) søster Mette Cathrine Rossing, enke efter [Jens Poulsen] Kløhn, degn i Boeslunde, [død april 1813].

137 Karen Mandrup i Sønder Bjerge. 3.9.1814, side 369.
E: Jensen., kirkesanger i Sønder Bjerge på Holsteinborg gods. A:
1) forældre Mandrup Jensen og hustru i Nylykke.

138 Testamente i Flakkebjerg. 15.4.1814, side 370.
Testamente af 15.4.1814 for Hans Winther Eitzen, kirkesanger og skolelærer i Flakkebjerg og hustru Inger Marie Møller.

139 Sidsel Hansdatter i Hyllested. 14.3.1815, side 372.
E: Johannes Lerche, kirkesanger i Hyllested. B:
1) Nikolaj Lerche, skolelærer i Vemmeløse
2) Cathrine Lerche 35
3) Kirsten Lerche g.m. Niels Jensen i Oreby
4) Maren Lerche g.m. Peder Andersen i Holløse
5) Margrethe Lerche g.m. Hans Christensen i Hyllested
6) Karen Lerche 29.
FM:
1 født værge Oluf Hansen i Hyllested
2 født værge Hans Hansen i Hyllested.

140 [Anne Else Saur] i Høve. 23.5.1815, side 380, 391.
Enke efter Michael Franck, præst i Høve, [skifte 17.10.1803 lbnr.118]. B:
1) Christiane Franck 40
2) Dorthe Elisabeth Franck g.m. Christensen, skolelærer og kirkesanger på Falster
3) Johannes Franck 36, bogtrykker i København
4) Anne Sofie Franck, død, var g.m. Peder Frederiksen, møller. 3B:
a Christiane Frederiksen 15
b Hans Jørgen Frederiksen 12
c Anne Kirstine Frederiksen 9
5) Louise Christiane Franck 33, i København
6) Maren Elisabeth Franck 23 g.m. Johan Frederik Gentz, gartner på Falster
7) Martha Franck g.m. Henriksen på Ellebrudgård i Kalvehave sogn.

141 Nikolaj Thun, degn i Gimlinge. 30.10.1815, side 385, 398, 401, 406.
A:
0) forældre [Lorents Nikolaj Thun, kobbersmed i Ribe og Anne Cathrine Papke, skifte Ribe 24.4.1745 lbnr.853].
1) søster Marie Kirstine Thun, Frederiksberggade 16 i København, enke efter Torp, brændevinsbrænder.
Fars andet ægteskab med [Cecilie Marie Møller]. B:
2) halvbror Lorents Anholm Thun, guldsmed i Varde
3) halvsøster Bodil Marie Thun g.m. Niels Lorentsen, skipper i Randerup
4) halvsøster Anne Cathrine Thun i Randerup
5) halvsøster Cathrine Margrethe Thun i København, død uden børn.

142 Casper [Akselsen] Greve, præst i Sørbymagle og Kirkerup. 23.10.1816, side 403, 409, 416, 421.
E: Bolette [Jensdatter Mørk]. B:
1) Else Christence Greve 26
2) Niels Johan Høst Greve 24, købmand i København
3) Jens Greve 19, guldsmedesvend di København
4) Peder Greve 18, i Slagelse skole.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1816.

143 August Vincent Spleth, præst i Magleby. 25.5.1818, side 409.
E: [Mille Johanne Schmidt]. LV: [Peder Terkildsen], Just, præst i Høve og Flakkebjerg.
Enkens første ægteskab med [Munthe, skibskaptajn, død]. B:
1) Frederik Spleth, der var adopteret af afdøde.
Testamente af 10.6.1801.

144 Henrik Lynge, skolelærer og kirkesanger i Ting Jellinge. 27.3.1819, side 418, 434, 439.
A:
1) bror Jens Poulsen Lynge
2) søster Cathrine Lynge g.m. Laurids Sørensen i Stubberup.

145 Karen Steenbuch i Sørbymagle. 26.5.1819, side 420.
E: [Søren Bagge] Helms, præst i Sørbymagle og Kirkerup. B:
1) Karen Helms 9 mdr.
FM: [Peder Terkildsen], Just, præst i Høve og Flakkebjerg.
Arv i boet til afdødes bror [Adam] Helms, apoteker i Horsens efter afdødes far [Jacob] Helms, apoteker i Horsens, [død 7.6.1816].

146 Hedvig Anne Tryde i Gimlinge, [der døde 7.10.1819], side 425.
Enke efter [Niels Jochumsen Horster, præst i Aversi og Teestrup, død som præst i Næs, Goll, Hemsedal og Flå i Hallingdalen i Akershus stift].
Testamente af 17.8.1816. A:
1) bror Just Adam Tryde, præst i Gimlinge
2) bror Anders Holst Tryde, kontrollør på Christianshavn i København.

147 Anne Kirstine Bay i Tjæreby, [der døde 7.12.1819], side 426.
Enke efter Hans Melchior Cassau, degn i Ørslev og Bjerge, skifte 8.4.1803 lbnr.115.
Testamente af 23.3.1810. B:
1) datter, død. E: Hans Christensen, skolelærer i Tjæreby.

148 Frederik Lytken Tanck, præst i Skælskør. 26.2.1820, side 428.
Enkemand efter Bolette Sofie Nold i Skælskør, der døde 11.6.1813 lbnr.133.
Testamente af 31.5.1813 og 31.12.1816. A:
1) Peder Andreas Christiani, løjtnant i kavaleriet, der nu er g.m. lods og skipper Mentz enke, der har et barn af første ægteskab.
I testamentet afsættes penge til gravsten over begge hans hustruer.

149 Nikolaj Brorson, præst i Skørpinge og Fårdrup. 26.6.1820, side 437.
E: H[edvig] M[arie Lorentsen]. LV: [Hans] Lange, præst i Kirke Stillinge [g.m. Dorthe Lorentsen]. B:
1) Johannes Brorson, stud. theol.

150 [Jacob Christoffer] Hentzer, skolelærer i Smidstrup. 2.7.1820, side 438.
Arvinger angives ikke.

151 Opbudsbo i Skælskør. 31.12.1821, side 440.
Registrering af fallitbo hos [Morten Johansen] Bielmann, præst i Skælskør.

152 Niels Boder Kaarsberg, afgået degn i Magleby. 9.5.1822, side 441, 445.
E: [Karen Rantzau]. LV: [Niels Madsen] Harbo, præst i Magleby. B:
1) Jørgen Frederik Vilhelm Kaarsberg, kirkesanger og skolelærer i Magleby
2) Caroline Augusta Kaarsberg g.m. Schiøtt, murer på Agersø
3) Anne Kirstine Kaarsberg g.m. Svend Bergstrøm, snedker i København.

153 Cecilie Schiønning i Gimlinge, [der døde 13.10.1822], side 443.
E: Just Adam Tryde, præst i Gimlinge.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1813.
[Afdødes første ægteskab med formanden Jørgen Nikolaj Henriksen Achen, skifte 11.12.1785 lbnr.89].

154 Jens Aagaard, afgået degn fra Stillinge, nu i Høve. 289.12.1822, side 448, 451.
Enkemand. B:
1) Benjamin Aagaard 50, hårskærer i København
2) Marie Elisabeth Aagaard 38, i Århus, enke efter de Hemmer, urtekræmmer i København
3) Jacob Aagaard, død. 1B:
a Jens Jacobsen Aagaard 9
4) Louise Aagaard, død for 9 år siden uden børn
5) Christiane Marie Aagaard 15, på stedet.
FM: morbror Venslev, hørkræmmer i København.

155 Falck Leth Langemark, degn i Hyllested, Venslev og Holsteinborg, 8der døde 8.8.1793], side 450.
E: Sofie Amalie Lyster.
Testamente af 28.7.1792.
[Første ægteskab med Cathrine Elisabeth Nerger, skifte 8.3.1784 lbnr.83].
[Andet ægteskab med Dorthe Marie Aggerup, begravet 27.4.1792].

156 Frederik dvs. Henrik [Pontoppidan] Bøtcher, afgået præst fra Kvislemark og Fyrendal, nu på Stærredegård i Holsteinsborg sogn. 18.1.1825, side 458.
E: Anne [Christensdatter Møller]. B:
1) Christoffer Bøtcher 32, kvartermester i Næstved
2) Ludvig Pontoppidan Bøtcher, skriver hos herredsfogeden
3) Anne Dorthe Bøtcher g.m. [Wulf Henrik] Klüwer, birkedommer
4) Anne Methea Bøtcher g.m. [Joachim Frederik David] Schmiegelow, krigsassessor
5) Anne Sofie Bøtcher 25
6) Anne Henriette Bøtcher 23, i Skælskør
7) Anne Tobine Bøtcher 20.


Vester Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1826-1831

157 Marie [Kirstine] Hansdatter i Venslev. 10.6.1826, fol.1B.
E: Lerche, kirkesanger og skolelærer i Venslev.
På alle børns vegne underskriver Lerche, kirkesanger og skolelærer i Haldager [i Krummerup sogn].
Enkemanden agter at opsige sin stilling til 1.5.1827.

158 Birgitte Kirstine Hersted i Ting Jellinge. 10.9.1827, fol.3, 5B, 9, 142.
Enke efter Rasmus [Nielsen] Bloch, degn i Marvede og Hyllinge, [død 8.3.1821].
Testamente konfirmeret 24.6.1816. A:
1) Andreas Høj, købmand i Næstved. 2B:
a Anne Dorthe Høj g.m. [Thomas Hansen] Wellejus, degn og skolelærer i Rønnebæk
b Anne Cathrine Høj g.m. Henriksen, kirkesanger og skolelærer i Ting Jellinge.

159 Marie Elisabeth Gedeke i Ting Jellinge. 19.9.1827, fol.4.
Enke efter [Anton Carl] Luplau, [modelmester på Den kgl. Porcelænsfabrik i København]. B:
1) Carl Luplau, kantor i København
2) Sofie Frederikke Luplau, enke efter [Johan Frederik] Brieghel, fuldmægtig i Landsoverretten og i Hof- og Stadsretten i København
3) [Johan Elias] Ludvig Luplau, præst i Tostrup og Roum, [skifte Rinds herred gejstlig 9.5.1819 lbnr.51]. Hans børn
4) [Henrik] Daniel Luplau, præst i Hårslev og Ting Jellinge, hvor afdøde har logeret i 6 år.

160 Ingeborg Hvistendal, ugift i Hyllested præstegård. 30.1.1828, fol.6, 11B, 15.
A:
1) søster Margrethe Elisabeth Hvistendal, død, var g.m. [Jacob] Mandix, deputeret i Rentekammeret i København. 1B:
a Louise Marie Mandix g.m. [Bernhard Severin] Ingemann professor i Sorø
2) søster Karen Hvistendal 70 g.m. [Thomas Martin Braëm] Galskyt, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg
3) bror Jens Hvistendal, præst i Vollerslev og Gørslev, død 12.6.1823. 6B:
a Martin Severin Hvistendal 24, snedkersvend i Gørslev
b Jacob Hvistendal 23, på Vesterborg Seminarium på Lolland
c Knud Preben Skov Hvistendal 21, i smedelære i København
d Vilhelmine Hvistendal 14
e Ida Andrea Hvistendal 11
f Dorthe Petronelle Hvistendal 9.

161 [Sara Brandt] i Eggeslevmagle. 15.8.1828, fol.10B.
Enke efter [Rasmus] Kirkerup, degn i Eggeslevmagle, [skifte 20.1.1801 lbnr.111]. B:
1) Kirsten Kirkerup g.m. Nygaard, skolelærer i Sorø
2) Jensine Kirkerup g.m. Sørensen, skolelærer i Krummerup.

162 Thomas Martin Braëm Galskyt, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg. 19.5.1828, fol.12B, 143.
E: Cathrine Hvistendal.
Bevilling til uskiftet bo af 26.5.1828.

163 Morten [Johansen] Biilmann, præst i Skælskør. 16.10.1828, fol.13, 18.
E: [Jacobine Jacobsen]. LV: Niels Madsen Harbo, præst i Magleby.
Arvinger angives ikke.


Vester Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
Heri: 1689 og 1704

Københavns Byting
Københavns Skiftekommission
Originale skiftebreve 1764.


Skifte efter Helene Margrethe Bruun 22.4.1763, 1764 no.66, opslag 227, lbnr.1506.
Heri: Uddrag af Vester Flakkebjerg gejstlig skifteprotokol.
164    Elene Pedersdatter i Høve præstegård. 21.6.1689, side 223.
E: Christen Lauridsen [Drachardt], præst i Høve og Flakkebjerg. B:
1) Peder Christensen10
2) Bjørn Christensen 8
3) Christen Christensen 6
4) Karen Christensdatter 4
5) Laurids Christensen 2
6) Lene Christensdatter 2 mdr.
Afdøde døde 15.12.1688.

Skifte efter Helene Margrethe Bruun 22.4.1763, 1764 no.66, opslag 227, lbnr.1506.
Heri: Uddrag af Vester Flakkebjerg gejstlig skifteprotokol.
165    Christen Lauridsen Drachardt, præst i Høve og Flakkebjerg. 2.9.1704, side 363.
E: Lucretia Malsteen. LV: Bertel Christoffersen, herredsfoged i Vester Flakkebjerg herred.
Første ægteskab med [Elene Pedersdatter, skifte 21.6.1689 lbnr.164]. B:
1) Bjørn Christensen Drachardt 24, student
2) Christen Christensen Drachardt 23, student
3) Karen Christensdatter Drachardt 20
4) Laurids Christensen Drachardt 19
5) Lene Christensdatter Drachardt 16.
Afdøde døde 2.7.1704

SLUT


Øster Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1661-1808

[1661-1716]    [1717-1760]    [1759-1807]    [1807-1808]   


Øster Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1661-1716

1 Frederik Andersen Klyne, præst i Kvislemark og Vindinge, [d.v.s. Fyrendal]. 19.12.1661, fol.1.
Enkemand efter Elisabeth Andersdatter. B:
1) Dorthe Else Frederiksdatter g.m. Peder Mortensen [Damphius], præst i Hårslev og Ting Jellinge
2) Margrethe Frederiksdatter g.m. Hans Jørgensen [Hammer], præst i Førslev
3) Anders Frederiksen Klyne
4) Jacob Frederiksen Klyne
5) Maren Frederiksdatter
6) Karen Frederiksdatter, [død 17.11.1656], var g.m. Morten Pedersen Cheitum, præst i Hyllested og Venslev.

2 Gertrud Andersdatter i Vallensved. 21.4.1662, fol.2B, 5B.
E: Jens Pedersen Foss, præst i Vallensved.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen i Holbæk
2) Elsebeth Hansdatter, død. 3B:
a Hans Andersen
b Laurids Andersen
c Sofie Andersdatter
3) Kirsten Hansdatter, død. 2B:
a Anders Madsen
b Jens Madsen
4) Susanne Hansdatter g.m. Bertel Lauridsen i Næstved
5) Maren Hansdatter g.m. Laurids Villadsen i Harrested.
Litteratur: Erling Petersen: To Præster: Nogle oplysninger om hr. Jens Foss i Vallensved i: Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68 side 161-170.

3 Peder Andersen [Kalundborg], præst i Tystrup og Haldagerlille. 1.3.1667, fol.3B:
E: Tabita (Tabea) von Steinberg. LV: far Peder von Steinberg, øverste vagtmester i det danske provinsregiment til fods, successor Jørgen Jacobsen, der ægter enken. B:
2) Birgitte Pedersdatter 9
3) Dorthe Margrethe Pedersdatter 7
4) Henrik Andreas Pedersen 3
5) Anders Pedersen 1.
FM: Hans Jørgensen Hammer, præst i Førslev.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen i Vinstrup [i Tystrup sogn].

4 Jacob Pedersen Lynge, præst i Karrebæk. 2.4.1668, fol.25.
Arvinger angives ikke.

5) Else Christoffersdatter i Tystrup. 27.4.1671, fol.31B.
E: Oluf Carlsen, degn i Tystrup og Haldagerlille. B:
1) Else Olufsdatter.
Arv i boet til enkemandens søn af første ægteskab B:
1 Niels Olufsen.
Desuden nævnes Carl Olufsen i Næstved.

6 Maren Pedersdatter i Krummerup. 12.7.1671, fol.41.
E: Christen Jensen Farsø, præst i Krummerup og Fuglebjerg.
Flere umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: mosters mand Anders Mathiassen, præst i Københavns hospitaler.

7 Gregers Mikkelsen i Lille Næstved, præst i Herlufsholm. 2.3.1668, fol.49B.
E: Margrethe Danchelsdatter. B:
1) Anne Gregersdatter
2) Maren Gregersdatter
3) Bodil Gregersdatter.
FM:
1 Mikkel Pedersen [Hjort], præst i Skelby og Gunderslev
2 Peder Pedersen Syv, præst i Hellested
3 Thomas Frandsen [Trojel], præst i Himmelev.

8 Hans Jørgensen Hammer, præst i Førslev. 22.10.1677, fol.73.
E: Øllegaard Jacobsdatter. LV: morbror Jørgen [Hansen] Toxværd, præst i Ejby i Ramsø herred.
Første ægteskab med Margrethe Frederiksdatter. B:
1) Anne Hansdatter Hammer 28
2) Christian Hansen Hammer 27, student
3) Elisabeth Hansdatter Hammer 24 g.m. Simon Spend, præst i Nørre Alslev på Falster.
FM: morbror Anders Frederiksen Klyne, præst i Kvislemark og Fyrendal.

9 Terkild Lauridsen, substitut i Fodby. 13.6.1678, fol.94B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Christoffer Terkildsen i Solteby?
2) Kirsten Terkildsdatter.
FM: Peder Christensen, substitut i Fodby.

10 Peder Hansen, degn i Karrebæk. 27.6.1679, fol.100B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jacob Bang i Karrebæk.
Arvinger angives ikke.

11 Peder Svendsen Rohde, præst i Marvede og Hyllinge. 9.2.1680, fol.101.
E: Sofie Christensdatter [Gunderslev]. LV: [stedfar] Christian Gabrielsen, rådmand i Næstved.
[Første ægteskab med Mechtilde Lauridsdatter, død 19.11.1649].
Andet ægteskab med Marie Hansdatter, [død 9.6.1661]. B:
1) Johannes Pedersen Rohde 27, student
2) Jochum Frederik Pedersen Rhode 24
3) Anne Margrethe Pedersdatter Rohde 20.
FM: Poul Munchgaard, præst [i Herlufsholm].
Litteratur: Peder Svendsen Rohde, sognepræst i Marvede og Hyllinge1648-80 med nogle oplysninger om hans hustruer og børn af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1961 side 89-96.

12 Villum [Eriksen] Bredal, præst i Næstved Sankt Peder. 14.4.1680, fol.128.
E: Anne Elisabeth von Smalhausen. LV: Niels Krabbe. B:
1) Johanne Villumsdatter Bredal 11
2) Sibylle Marie Villumsdatter Bredal 10
3) Erik Villumsen Bredal 4.

13 Kirsten Tausen i Karrebæk. 7.2.1681, fol.141.
E: Cornelius Poulsen, præst i Karrebæk.
Første ægteskab med [antecessor Jacob Pedersen Lynge, skifte 2.4.1668 lbnr.4]. B:
1) Anne Jacobsdatter g.m. Jens Mogensen, præst i Øjestad i Norge
2) Johanne Jacobsdatter 22
3) Christian Jacobsen 19, uvist hvor
4) Kirsten Jacobsdatter 14.
FM: morbror Claus Tausen, kancellisekretær.

14 Clemen Davidsen, degn i Krummerup og Fuglebjerg. 27.4.1682, fol.151.
E: Karen Nielsdatter LV: successor Niels Hansen Vinding. B:
1) David Clemensen 19
2) Johanne Clemensdatter 16
3) Mette Clemensdatter 12
4) Niels Clemensen 10
5) Bodil Clemensdatter 6.
FM: farbror Oluf Davidsen i Roskilde.

15 Laurids Christensen i Lille Næstved, [præst i Vallensved]. 15.6.1682, fol.155.
E: Mette Gabrielsdatter [Althausen]. LV: Jens Mogensen i Næstved. B:
1) Elsebeth Lauridsdatter 9
2) Henrik Lauridsen 7
3) Kirsten Lauridsdatter 4
4) Inger Lisbeth Lauridsdatter 1½.
FM:
1 Cornelius Poulsen, præst i Karrebæk
2 Christen Mariager, degn i Gunderslev og Skelby
3 Morten Nielsen Brysting, kapellan i Fodby
4 Mathias Martin, præst i Vallensved.
Enkens første ægteskab med [formanden Jens Pedersen Foss, begravet 19.3.1671]. Arv til B:
1 Maren Jensdatter.
FM: morbror Peder Gabrielsen i Sorø.
(Sml. lbnr.2).
Litteratur: Erling Petersen: To Præster: Nogle oplysninger om hr. Jens Foss i Vallensved i: Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68 side 161-170.

16 Niels Vinding, degn i Krummerup og Fuglebjerg. 30.5.1683, fol.178B.
E: Margrethe Mathiasdatter. LV: Christian [Hansen] Højer, præst i Holtug.
Børn, hvis navne ikke angives.

17 Inger i Fodby præstegård. 20.6.1684, fol.180.
Enke efter hr. Mogens. B:
1) Laurids Christensen, [skifte 15.6.1682 lbnr.15].
Børn hvis navne ikke angives.

18 Oluf Carlsen i Vinstrup, tidligere degn i Tystrup og Haldagerlille. 2.6.1685, fol.181.
Enkemand efter [Else Christoffersdatter, skifte 27.4.1671 lbnr.5]. B:
2) Else Olufsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Olufsen, skriver i Næstved.

19 Anne Sørensdatter Bredekilde i Krummerup. 13.5.1685, fol.182B.
E: Jacob Madsen Prom, præst i Krummerup og Fuglebjerg. B:
1) Ellen Cathrine Prom 5
2) Jacob Prom 3.
FM:
1 farfar Mads Prom, præst i Sørbymagle og Kirkerup
2 Sebastian Laurenberg, professor i matematik [ved Sorø Akademi].

20 Christen Mariager, degn i Gunderslev og Skelby. 26.4.1686, fol.186.
E: Mette Hansdatter. LV: successor Christen Christensen Viborg, der ægter enken. A:
1) bror Hans Mariager, præst i Vinding og Vind i Jylland
2) bror Rasmus Abel i Bergen i Norge
3) bror Peder Christensen Mariager i Christiania i Norge
4) søster Margrethe Christensdatter, enke i Christiania
5) søster Karen Christensdatter, enke i Mariager
6) bror Anders Christensen, død. 3B:
a Dorthe Andersdatter g.m. Rasmus Jensen, guldsmed
b Georg Andersen
c Nikolaj Andersen.

21 Jørgen Jacobsen, præst i Tystrup og Haldagerlille. 22.11.1686, fol.196.
E: Tabita (Tabea) von Steinberg. LV: Holger Jensen, fuldmægtig hos amtmanden. B:
1) Peder Jørgensen 19
2) Jacob Jørgensen [Friis] 17
3) Johanne Jørgensdatter 13
4) Frederik Jørgensen 10
5) Anne Kirstine Jørgensdatter 8
6) Karen Jørgensdatter 6.
FM:
1 fasters mand Mads Lauridsen, borgmester i Ringsted
2 Just [Augustinussen] Ebbel (Eble), oberst på Gerdrup.

22 Anders Frederiksen Klyne, præst i Kvislemark og Fyrendal. 6.6.1687, fol.210B.
E: Sofie Walther, der døde 2.5.1687. B:
1) Magdalene Andersdatter 22
2) Frederik Andersen 19
3) Henrik Andersen 16
4) Luth Andersen 13
5) Christian Andersen 10.
FM:
1 Frederik Wedelmann i København
2 Vilhelm [Jørgensen] Kruchow (Krueg), præst i Marvede og Hyllinge
3 Didrik [Lauridsen] Grubbe, successor.
Afdøde døde 30.3.1687.

23 Oluf Sørensen, degn i Vallensved. 28.11.1687, fol.227B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: successor Alexander Pedersen Bech.
Arvinger angives ikke.

24 Anne Bondesdatter i Vallensved. 6.5.1689, fol.230B.
E: Alexander Pedersen Bech, degn i Vallensved. A:
1) bror, hvis navn ikke kendes.

25 Henrik Lauridsen i Lille Næstved. 28.4.1690, fol.232B.
A:
1) mor Mette [Gabrielsdatter], enke efter Laurids [Christensen, skifte 15.6.1682 lbnr.15]
1) søster Elsebeth Lauridsdatter
2) søster Kirsten Lauridsdatter
3) søster Inger Lisbeth Lauridsdatter
4) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Jeppe Olufsen
FM:
1 Cornelius Poulsen, præst i Karrebæk
2 Morten Nielsen Brysting, kapellan i Fodby
3 Mathias Martin, præst i Vallensved.

26 Vilhelm [Jørgensen] Krueg, præst i Marvede og Hyllinge. 28.7.1690, fol.233B.
E: [Marie].
Arvingerne skifter selv indbyrdes.
Underskrevet af begge parter:
1 magister [Jørgen] Qvirin Krueg og dennes søster
2 Søren [Hansen] Lollik.

27 Dorthe Marie Laurenberg i Krummerup. 25.6.1691, fol.234B.
E: Jacob [Madsen] Prom, præst i Krummerup og Fuglebjerg. B:
1) Sebastian Mathias Prom, født 18.4.1687
2) Johan Nikolaj Prom, født 5.12.1688
3) Dorthe Wolf Prom, født 2.7.1690.
FM:
1 morfar Sebastian Laurenberg, professor i matematik i København
2 farbror Gerhard Wolf Prom, apoteker i Næstved.

28 Alexander Pedersen [Bech], degn i Vallensved. 29.4.1692, fol.235B.
E: Johanne Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Nielsen på Strandgård. B:
1) Holger Alexandersen 43 uger.
FM: Mathias Martin, præst i Vallensved.
[Første ægteskab med Anne Bondesdatter, skifte 6.5.1689 lbnr.24].

29 Jacob Henriksen, degn i Marvede, begravet 25.4.1692, fol.237.
E: Maren Hansdatter, begravet 9.5.1692. B:
1) Marie Sofie Jacobsdatter 15
2) Martha Jacobsdatter 12
3) Hans Jacobsen 3½.
FM:
1 farbror Hans Henriksen på stedet
2 Morten Hansen, degn i Hyllinge
3 Anders Nielsen, degn i Karrebæk
4 Peder Hansen Haahr, degn i Marvede.

30 Maren Jørgensdatter i Lille Næstved. 26.4.1695, fol.242.
E: Jørgen Munch, degn i Herlufsholm. B:
1) Margrethe Jørgensdatter 17
2) Jørgen Jørgensen Munch 15
3) Rasmus Jørgensen Munch 10.
FM:
1 Frederik Jensen i Rønnebæk, som beslægtet
2 Jacob Didriksen, degn i Vallensved
3 Hans Kamp.

31 Andreas Evertsen, præst i Førslev. 25.2.1696, fol.244.
E: Øllegaard Jacobsdatter. LV: Didrik Grubbe, præst i Kvislemark. A:
1) bror Hans Evertsen, birkefoged i Harrested og Førslev birk
2) søster Maren Evertsdatter g.m. Christen Thomsen i Stubbekøbing
3) halvbror Vincent Evertsen, rektor i Skælskør
4) halvsøster Margrethe Evertsdatter
5) halvsøster Kirsten Evertsdatter.
FM: Johan Jensen [Guldsmed], præst i Rønnebæk og Olstrup.

32 Anne Carlsdatter i Hyllested. 27.5.1695, fol.261B.
E: Morten Hansen, degn i Hyllested.
Arvinger angives ikke.

33 Morten Hansen, degn i Hyllested. 27.7.1695, fol.265.
Forlovet med Kirsten Rasmusdatter. FM: Peder Andersen.
Første ægteskab med [Anne Carlsdatter, skifte 27.5.1695 lbnr.32]. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter ved søn Johan Meyer
2) bror Christian Hansen [Hylling], præst i Kongens Harrested [dvs. Haraldsted. Hans børn
3) bror Laurids Hansen [Bech], degn i [Stifts] Bjergby. Hans børn
4) bror Mandrup Hansen, uvist hvor
5) bror Niels Hansen i København. Hans børn
6) søster Mette Hansdatter, død. var g.m. [Christen Nielsen Bjergby] præst i Bjergby. Hendes børn.

34 Else [Sørensdatter] May i Lille Næstved. 28.2.1701, fol.276.
E: Poul Munkgaard, præst i Herlufsholm. B:
1) Cathrine Munkgaard g.m. Hans [Sørensen] Lynge, præst i Bårse og Beldringe
2) Johanne Margrethe Munkgaard
3) Helvig Cathrine Munkgaard
4) Pouline Munkgaard
5) Anne Marie Munkgaard.
FM: morbror Bertel [Sørensen] May, præst i Tystrup og Haldagerlille.

35 Anne Bondesdatter i Førslev. 19.9.1701, fol.292.
E: Anders Jensen Kjær, degn i Førslev. A:
1) bror Jens Bondesen, degn i Bov [i Sønderjylland], død. 1B:
a datter g.m.Anders Brodersen, successor i Bov.
Afdøde døde 27.5.1701.

36 Mathias Martin, præst i Vallensved. 10.10.1701, fol.299, 441B.
E: Helle Thomasdatter Hein. LV: Bertel Frandsen Bruun, successor, der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Mathiasdatter 17
2) Margrethe Elisabeth Mathiasdatter 14
3) Anne Sofie Mathiasdatter 11
4) Thomas Mathiassen 6
5) Holger Mathiassen 1½.
FM:
1 Johan Friis, herredsfoged i Stevns og Fakse herreder
2 Johan Georg Kanneworf
3 Bertel Frandsen Bruun, successor i Vallensved.

37 Maren Lauridsdatter i Karrebæk. 19.4.1703, fol.308.
E: Anders Nielsen, degn i Karrebæk. A:
1) bror, død. 1B:
a Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Hårslev
2) søster Bodil Lauridsdatter g.m. Peder Hemmingsen i Karrebæk
3) søster Margrethe Lauridsdatter, enke efter Peder Hansen ved søn Laurids Nielsen.
Afdøde døde natten før sidste Langfredag.

38 Annike Thomasdatter i Førslev. 12.9.1704, fol.309.
E: Claus Castan (Carstens), præst i Førslev.
A første ægteskab B:
1) Peder Rise 23.

39 Megtilde Christensdatter i Fodby. 11.3.1706, fol.309.
E: Peder Christensen, degn i Fodby. B:
1) Johannes Pedersen i Bidstrup
2) Maren Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Bidstrup
3) Margrethe Pedersdatter g.m. Thorkild Hansen i Fodby
4) Mette Pedersdatter 16.
Afdøde døde 17.2.1706.

40 Mads Henningsen, præst i Kvislemark og Fyrendal. 13.9.1706, fol.312B.
E: Sofie Amalie Mouridsdatter Højer. LV: Claus Castan, præst i Førslev. B:
1) Anne Madsdatter 9
2) Kirstine Sofie Madsdatter 5
3) Gertrud Madsdatter 2.
FM: morbror Offe Højer, præst i Uldum [og Langskov].
Desuden nævnes successor Mads [Pedersen] Holm.
Afdøde døde 9.5.1706.

41 Anne Margrethe Andersdatter i Vallensved. 2.12.1706, fol.334.
E: Jacob Didriksen, degn i Vallensved. B:
1) Helle Marie Jacobsdatter 9
2) Peder Jacobsen 8
3) Gouche Jacobsdatter 5.
FM: svoger Bjørn Mahler.
Afdøde døde 27.10.1706.

42 Morten Nielsen Brysting, præst i Fodby. 4.4.1709, fol.338.
E: Jytte Christensdatter. LV: Bertel Bruun, præst i Vallensved. B:
1) Niels Brysting, negotiant i Skælskør
2) Christen Brysting, negotiant i Skælskør
3) Jacob Brysting i Stege
4) Johannes Brysting 23
5) Laurids Brysting 22, alumne i Roskilde skole
6) Henrik Brysting 19
7) Cathrine Brysting 33.
Arv i boet til Inger Elisabeth Lauridsdatter ved FM:
1 Anders Strøger, degn i Førslev
2 Mads Jensen, degn i Hyllinge.

43 Søren [Hansen] Lollik, præst i Hyllinge og Marvede. 29.4.1709, fol.349B.
E: Marie Krueg. LV: Peder Andersen Stub, byskriver i Slagelse. B:
1) Christence Vilhelmine Sørensdatter 16
2) Barbara Marie Sørensdatter 15
3) Birgitte Elisabeth Sørensdatter 11
4) Maren Qvirin Sørensdatter 10.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen Lollik i Næstved
2 farbror Peder [Hansen] Lollik, præst i Gyrstinge og Flinterup.

44 Malene Sofie May i Tystrup. 25.11.1709, fol.374B.
E: Christoffer Madsen, degn i Tystrup. B:
1) Susanne Christoffersdatter 21
2) Søren May Christoffersen 17
3) Mads Christoffersen Wolf 14
4) Elias Christoffersen 10.
FM: morbror Bertel [Sørensen] May, præst i Tystrup og Haldagerlille.

45 Anders Nielsen, degn i Karrebæk. 3.2.1710, fol.381.
E: Pernille Mathiasdatter [Foss]. LV: Christoffer Henningsen, toldkontrollør. A:
1) Jens Jensen i Køge
2) Birgitte Jensdatter g.m. Anders Overskærer i Børnehuset
3) Maren g.m. Laurids Murmester i Næstved
4) Mads Rasmussen indrulleret.
[Første ægteskab med Maren Lauridsdatter i Karrebæk. 19.4.1703 lbnr.37].

46 Cornelius Poulsen, præst i Karrebæk. 27.4.1711, fol.386.
E: Alhed [Johansdatter Edinger]. LV: [bror] Nikolaj [Johansen] Edinger, rådmand i Køge.
Kontrakt om præstegården med successor Bendix Meisen Faxe, der af afdøde var kaldet som kapellan.

47 Afkald i Krummerup. 27.4.711, fol.386.
Afkald til Jacob Madsen Prom, præst i Krummerup og Fuglebjerg nu g.m. Sofie [Jacobsdatter] Borch (Burchard).
Jacob Madsen Proms første ægteskab med Anne Sørensdatter Bredekilde, [skifte 13.5.1685 lbnr.19]. Afkald fra B:
1) Ellen Cathrine Prom g.m. Christen Bertelsen, møller i Averup. Afkald Krummerup 21.1.1706
2) Julius Prom, degn i Hyllested og Venslev. Afkald Hyllested 14.12.1706.
Jacob Madsens Proms andet ægteskab med Dorthe Marie Laurenberg, [skifte 25.6.1691 lbnr.27]. Afkald fra B:
3) Johannes Nikolaj Prom, afkald Krummerup 24.7.1710
4) Sebastian [Mathias] Laurenberg Prom, afkald Krummerup 19.8.1709.

48 Bertel [Sørensen] May, præst i Tystrup og Haldagerlille. 2.11.1711, fol.387B.
E: Sofie Knub. LV: Claus Castan, præst i Førslev. B:
1) Cathrine Bodil May g.m. Peder [Andersen] Hegelund, kapellan i Næstved Sankt Peder
2) Anne Marie May g.m. Sebastian Laurenberg Prom, degn i Fuglede i Ods herred
3) Else Malene May 20
4) Eva Kirstine May 16.
FM: successor Oluf Pedersen Schmidt.

49 Oluf Pedersen Schmidt, præst i Tystrup og Haldagerlille. 25.4.1712, fol.407.
E: Anne [Danielsdatter Weinholt]. LV: Johan Lange i Slagelse. B:
1) Abraham Olufsen Schmidt 9.
FM: farbror Jens Pedersen Hvid, præst i Gimlinge.
Enkens første ægteskab med Michael Jørgensen Soel, rådmand og vinhandler i Slagelseskifte slut 17.2.1699. Arv til B:
1) Christen Soel, successor i Tystrup og Haldagerlille
2) Jørgen Soel
3) Johan Soel
4) Maren Soel, enke efter Frederik Lyegaard i København.

50 Øllegaard Jacobsdatter i Førslev. 22.9.1710, fol.433B.
Enke efter Andreas Evertsen, præst i Førslev, [skifte 25.2.1696 lbnr.31]
[Første ægteskab med formanden Hans Jørgensen Hammer, skifte 22.10.1677 lbnr.8].
A:
0) forældre [Jacob Clemensen, præst i Sandby og Vrangstrup i Tybjerg herred, Lisbeth Hansdatter, begge døde]
1) bror Aksel Jacobsen [Sandby], successor i Sandby og Vrangstrup, død.4B:
a Jørgen Akselsen [Sandby], præst [i Klemensker] på Bornholm
b Elisabeth Akselsdatter g.m. Jørgen Madsen [Schioldan], degn i Spjellerup og Smerup
c Akselia Akselsdatter Laurids Brinch, degn i Torkilstrup på Falster
d Barbara Akselsdatter g.m. [Christen Christensen Lind] præst [i Nyker] på Bornholm
2) bror Arent Jacobsen, degn i Tjæreby, død [26.1.1685]. 4B:
a Hans Arentsen i Skælskør
b Niels Arentsen i Skuldelev
c Aksel Arentsen, i København, nu uvist hvor
d Elisabeth Arentsdatter g.m. Morten Nielsen i Skælskør
3) søster Margrethe Jacobsdatter, død, var g.m. en borgmester i Præstø. 3B:
a Jørgen Hansen, degn i Allerslev
b Voldborg Hansdatter g.m. Thomas [Jensen] Frost, degn i Ejby
c Elisabeth Hansdatter g.m. Hans Evertsen, herredskriver i Flakkebjerg
4) søster Anne Jacobsdatter, [begravet 20.2.1701], var g.m. Laurids Jacobsen, degn i Haslev. [Muligvis fejl for Laurids Olufsen, degn i Haslev, begravet Haslev 30.5.1701, ellers i andet ægteskab med samme]. B:
[a Karen Lauridsdatter, gift Haslev 27.6.1681 med Christoffer Jensen Kaalund, præst i Torkilstrup på Falster, død 1696]. 3B:
a Jacob Kaalund, student
b Jens Kaalund, student
c [Cathrine Elisabeth Kaalund], hos sin stedfar Abraham [Mortensen Schrøder], successor i Torkilstrup
5) søster Karen Jacobsdatter g.m. Laurids [Pedersen], præst i Vetterslev, begge døde. 2B:
a Sofie Lauridsdatter, enke efter Søren [Rasmussen], degn i Terslev [og Ørslev]
b Johanne Lauridsdatter g.m. Hr. Jens, præst i Vedby i Skåne.

51 Peder Christensen, degn i Fodby. 20.3.1716, fol.441B.
E: [Navn ses ikke]. LV: Mikkel Rasmussen, forpagter på Fodbygård. B:
2) Anne Elisabeth [Pedersdatter].
Første ægteskab med [Megtilde Christensdatter, skifte 11.3.1706 lbnr.39]. Arv til B:
1) Johannes Pedersen i Bidstrup.
Desuden nævnes:
1 enkens mor [Anne Sørensdatter Bolt] g.m. Morten [Johansen] Hylling (Hylding), præst [i Sandby og Vrangstrup]
2 enkens søster Kirsten Hylling.

52 [Mette Mikkelsdatter] i Herlufsholm. 19.8.1716, fol.442B.
E: Henrik Busch, vicarius i Herlufsholm. B:
5) Barbara Margrethe Henriksdatter 17
6) Mette Henriksdatter 12
7) Poul Henriksen.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Eriksdatter g.m. Anders Andersen
2) Øllegaard Eriksdatter g.m. Anders
3) Marie Cathrine Eriksdatter 27 g.m. Christoffer Faber, skoleholder i Lille Næstved
4) Jesper Eriksen.
[Afdøde begravet Herlufsholm 15.7.1716].


Øster Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1717-1760

53 Poul [Jensen] Munkgaard, præst i Herlufsholm. 8.3.1717, fol.1B:
E: Maren [Madsdatter Strøyer]. LV: Jens Pedersen [Horsens], præst i Marvede og Hyllinge.
[Første ægteskab med Else Sørensdatter May, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 28.2.1701 lbnr.34]. B:
1) Cathrine Munkgaard g.m. Christian Venslev
2) Johanne Margrethe Munkgaard g.m. Poul Olufsen i København
3) Anne Marie Munkgaard g.m. Simon Krueg, kollega i Næstved skole
4) Pouline Munkgaard g.m. Landgraf, løjtnant
5) Helvig Cathrine Munkgaard, død, [skifte Kalundborg 26.2.1705 lbnr.178], var g.m. Ove Paulin, købmand i Kalundborg. 2B:
a [Else Kirstine Paulin]
b Helvig Cathrine Paulin].
FM: Peder Paulin.
Afdøde døde 5.2.1717.

54 Peder Caspersen, degn i Kvislemark og Fyrendal. 9.2.1717, fol.23.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Casper Pedersen Møller. kapellan i Skælskør.
Af enkens første ægteskab B:
1) Dorthe Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen Koch i Næstved ifølge et gældsbevis af 23.10.1696.

55 Anne Svendsdatter Schantz i Fodby. 31.3.1718, fol.29.
E: Jochum Switzer, degn i Fodby.
Arvinger findes ikke.
Afdøde døde 1.3.1718.

56 Kirsten [Nielsdatter] i Saltø mølle [i Vallensved sogn]. 16.6.1718, fol.34.
Enke efter Hans Pedersen Viborg, præst i Hyllested og Venslev, [død 1705].
Arvinger angives ikke.

57 Anne Kirstine Henriksdatter Holst i Marvede. 10.3.1719, fol.36B.
E: Jens Pedersen [Horsens], præst i Marvede og Hyllinge. B:
1) Ingeborg Jensdatter 8
2) Peder Jensen 6½
3) Inger Jensdatter 5
4) Henrik Jensen 4.
Testamentarisk gave til afdøde efter hendes 2 farbrødre:
1 Boye Holst i Flensborg
2 Poler Holst i Flensborg.
Arv i boet til
1 Birgitte Elisabeth Lollik, arv efter far, [formanden Søren Hansen Lollik, skifte 29.4.1709 lbnr.43]
2 Marthe Jacobsdatter, arv efter far [Jacob Henriksen, degn i Marvede, skifte 25.4.1692 lbnr.29].

58 Henrik Busch i Lille Næstved, substitut i Herlufsholm. 27.6.1719, fol.44.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Jespersen.
Første ægteskab med [Mette Mikkelsdatter, skifte 19.8.1716 lbnr.52]. B:
1) Barbara Margrethe Henriksdatter
2) Mette Henriksdatter
3) Poul Henriksen.
FM: halvbror Jesper Eriksen.
Enken har arv efter sin faster [Birgitte Jensdatter Brasen, død 24.3.1699], der var g.m. Peder [Andersen] Bøgvad, præst i Gedsted og Fjelsø i Rinds herred i Jylland, [død 7.1.1702].
Desuden nævnes enkens bror Jens Mortensen Gedsted.

59 Jytte Dorthe Beesk og bror Knud Beesk i Karrebæk præstegård. 15.7.1720, fol.48.
A:
1) mor Elisabeth [Nikolajsdatter] på stedet. [Første ægteskab med Hans Knudsen Beesk, præst i Gamtofte, død 1701]. B:
2) bror Knud Markus Beesk 20
3) søster Christiane [Birgitte] Beesk g.m. Bendix Meisen Faxe, præst i Karrebæk
4) søster Johanne Margrethe Beesk
5) søster Sofie Beesk.
Mors [andet] ægteskab med [Jørgen] Poulsen. B:
6) halvbror Hans Beesk [Jørgensen]
7) halvbror Mandrup Jørgensen.
Jytte Dorthe Beesk begravet Karrebæk 9.1.1720.
Knud Beesk begravet Karrebæk 23.1.1720.

60 Mads Jensen Bistrup, degn i Hyllinge. 27.8.1722, fol.51B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Thomas Martin. B:
1) Anne Madsdatter
2) Maren Madsdatter,
der begge er voksne.

61 Jacob [Knudsen] Vejbæk, ugift degn i Fodby, der døde 13.4.1723, fol.58.
A:
1) mor, hvis navn ikke angives.
Arvi boet Henrik Busch, [skifte 27.6.1719 lbnr.58] til ældste datter [Barbara Margrethe Henriksdatter].
Desuden nævnes successor Jeppe Jensen Venslev.

62 Jacob Madsen Prom, præst i Krummerup og Fuglebjerg. 2.11.1722, fol.60B.
E: Sofie [Jacobsdatter] Borch. LV: Niels Borch, rektor i Slagelse.
[Første ægteskab med Anne Sørensdatter Bredekilde, skifte 13.5.1685 lbnr.19].
[Andet ægteskab med Dorthe Marie Laurenberg, [skifte 25.6.1691 lbnr.27].
Af børn angives B:
1) Johannes Nikolaj Prom, successor
2) Julius Prom
3) Hans Hjorts hustru i Svallerup
4) Niels Bertelsen Sigersteds hustru af Averup
5) Henrik Sørensens hustru
6) Sebastian [Mathias] Laurenberg [Prom], degn i Store Fuglede.
Desuden nævnes [enkens søster] Elisabeth Marie [Jacobsdatter] Borch (Burchard), enke efter Poul [Poulsen] Bie, [præst i Grevinge, død 1.5.1712].
(Sml. lbnr.47).

63 Gertrud Villumsen Stendorf i Marvede. 19.4.1723, fol.69B.
E: Peder Hansen Gøde, degn i Marvede. A:
0) forældre [Villum Damianussen Stendorf, præst i Stenmagle og Stenlille, begravet 16.2.1671 og Anne Antonsdatter]
1) bror Frederik Villumsen, død. 1B:
a Villum Frederiksen, skrædder i Skælskør
2) bror Damianus Villumsen [Stendorf], præst [i Stenmagle og Stenlille], død [1685]. Hans børn
3) bror Johan Villumsen, livgarder, død. hans børn
4) søster Kirsten Villumsdatter, død. 1B:
a Johan Damianus, guldsmed i Holbæk
5) søster Maren Villumsdatter, død. 2B:
a Peder Jacobsen Hald, degn Haraldsted og Allingemagle
b Abelone Jacobsdatter g.m. Hans Møller i Vordingborg
6) halvbror Peder Villumsen, substitut i Soderup.

64 Christoffer Madsen Wolf, degn i Tystrup og Haldagerlille. 6.5.1726, fol.79.
E: Ingeborg Pram. LV: Iver [Olufsen] Boeslund, præst [i Lundforlund og Gerlev].
Første ægteskab med [Malene Sofie May], skifte 25.11.1709 lbnr.44. B:
4) Elias Christoffersen Wolf.

65 Johanne Margrethe Beesk, ugift i Karrebæk præstegård. 28.1.1728, fol.90, 99.
A:
1) mor Elisabeth [Nikolajsdatter] på stedet. Første ægteskab med [Hans Knudsen Beesk, præst i Gamtofte, død 1701]. B:
2) bror Knud Markus Beesk
3) søster Christiane Birgitte Beesk g.m. Bendix Meisen Faxe, præst i Karrebæk
4) søster Sofie Hansdatter Beesk.
Mors andet ægteskab med Jørgen Poulsen. B:
5) halvbror Hans Beesk [Jørgensen], ("fuld bror til Mandrup Jørgensen")
6) halvbror Mandrup Jørgensen.
FM: Hans Jacobsen, præst i Søby [og Turup] på Fyn.
Afdøde døde 18.5.1727.


Svendborg byfoged. Skifteprotokol 1707-1760

65A Elisabeth [Nikolajsdatter] i Svendborg. 17.8.1756, fol.595.
Enke efter Jørgen Poulsen. B:
3) Mandrup Jørgensen, forrige byfoged i Svendborg, vejer og måler
4) Hans Beesk [Jørgensen], toldkontrollør i Næstved.
Første ægteskab med [Hans Knudsen Beesk, præst i Gamtofte, død 1701]. B:
1) [Christiane Birgitte Beesk, død, var g.m. Bendix Meisen Faxe, præst i Karrebæk, død 15.1.1732]. 2B:
a Anne Faxe g.m. Knud Guldberg, toldkontrollør i Grenå
b Cathrine Faxe g.m. Hincheldey, købmand i Næstved
2) Sofie Besk, ugift i Assens.

65B Abelone Sofie Winther i Svendborg. 17.8.1756, fol.595B.
E: Mandrup Jørgensen, forrige byfoged i Svendborg, vejer og måler. B:
1) Helene Fugl 1
2) Margrethe Elisabeth Mandrupsdatter 16 uger.
FM: morfar Jørgen Graa.


66 Anders Madsen Strøger, degn i Førslev. 12.2.1728, fol.93.
E: Lene [Bertelsdatter]. LV: bror Rasmus Bertelsen i Tystrup.
Børn, hvis navne ikke angives.

67 Rasmus [Christensen] Perlestikker, præst i Fodby. 18.11.1728, fol.100, 121B.
E: Malene Pedersdatter [Møller]. LV: Børge Pontoppidan i Lille Næstved, vicepastor i Herlufsholm. B:
1) Peder Rasmussen, i Nysted latinskole på Lolland
2) Christen Rasmussen, hos faster [Alhed Christensdatter Perlestikker] g.m. Christian [Didriksen] Skovstrup i Bælum, herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder og birkedommer i Lindenborg birk
3) Karen Rasmusdatter
4) Else Rasmusdatter
5) Charlotte Rasmusdatter
6) Maren Rasmusdatter
7) Anne Marie Rasmusdatter
8) Alhed Rasmusdatter
9) Anne Margrethe Rasmusdatter
10) Johanne Rasmusdatter.
FM: Rasmus Pedersen, degn i Hyllinge.

68 Claus [Clausen] Castan (Carstens), præst i Førslev. 10.1.1729, fol.105, 132.
E: Judith Cathrine [Mouridsdatter] Højer. LV: Anders Sørensen, forpagter på Eriksholm. B:
1) Gertrud Rebekka Castan 19
2) Eva Marie Castan 17.
FM: morbror Mourids [Mouridsen] Højer, præst i Vejle [og Hornstrup].
[Første ægteskab med Annike Thomasdatter, skifte 12.9.1704 lbnr.38].

69 Ingeborg Pram (Prom) på Søgård i Tystrup sogn. 17.1.1729, fol.112, 128B.
Enke efter Christoffer Madsen Wolf, degn i Tystrup og Haldagerlille, [skifte 6.5.1726 lbnr.64]. A:
0) forældre [Christen Rasmussen Pram og Kirsten Henriksdatter, forpagter på Risingegård i Flødstrup sogn på Fyn]
1) bror Henrik [Christensen] Pram [i Skælskør, skifte Skælskør 9.9.1707 lbnr.87]. 4B:
a Christian Pram [i Sandnæs i Nummedalen i Norge]
b Kirsten Pram g.m. Lorents Arv [i Haldagermagle i Krummerup sogn på Sjælland]
c Sille Pram g.m. Anton Bartholomæus
d Anne Kirstine Pram, død. E: Frederik Hobro i Lundforlund. 1B:
1 Henrik Pram
2) søster Cathrine [Christensdatter Pram], [skifte Skælskør 21.3.1725 lbnr.150], var g.m. [Johan] Erhardt [Herman], bager. 2B:
b Anne Kirstine [Johansdatter] g.m. Hans Hansen [Møller], på Skibshuset i Odense
c Anne Marie [Johansdatter] g.m. Jens [Poulsen], murer i Skælskør.
[Cathrine Christensdatter Prams første ægteskab med Hans Christiansen, skifte Skælskør 24.4.1704 lbnr.68]. 1B:
a Christen [Hansen], bager i Skælskør
3) søster Dorthe Christensdatter Pram, død. 4B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen i Ladby
b Kirsten Lauridsdatter g.m. Christen Rasmussen
c Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Bertelsen i Over Kærby
d Karen Lauridsdatter g.m. Hans Lauridsen, smed.

70 Immanuel Wichmann, ugift hører i 2. lektie i Herlufsholm skole.16.5.1729, fol.116B, 126.
Af arvinger angives A:
1) mor [Magdalene Immanuelsdatter Cirsovius] i Fredericia, enke efter Nikolaj Wichmann, [præst i Fredericia Michaelis, skifte Elbo herred gejstlig 4.7.1707 lbnr.18]
2) bror Nikolaj Wichmann, vagtmester
3) bror Christian Wichmann, skriverkarl i Rentekammeret i København.

71 Anne Marie Amdisdatter Langaa i Marvede, der døde 24.5.1729, fol.139B.
E: Jens Pedersen Horsens, præst i Marvede og Hyllinge.
Testamente af 16.6.1725.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Kirstine Henriksdatter Holst, skifte 10.3.1719 lbnr.57]. B:
1) Ingeborg Jensdatter Horsens g.m. Nikolaj Østrup, forvalter på Førslevgård
2) Peder Jensen Horsens
3) Inger Jensdatter Horsens
4) Henrik Jensen Horsens.

72 Bendix Meisen Faxe, præst i Karrebæk.18.2.1732, fol.158B.
E: Christiane Birgitte Beesk. LV: Børge Pontoppidan. B:
1) Sofie Bendixdatter 18
2) Morten Bendixen 17
3) Hans Bendixen 16
4) Margrethe Bendixdatter 15
5) Anne Bendixdatter 13
6) Cathrine Bendixdatter 11.
FM:
1 mors [halv]bror Hans Beesk, toldkontrollør i Karrebæksminde
2 successor Jørgen Christian [Ovesen] Guldberg.
Arv i boet til Maren Qvinum Krueg efter sin far.
Arv i boet til Knud Markus Beesk efter sin søster Johanne Margrethe Beesk, [skifte 28.1.1728 lbnr.65].

73 Jacob Didriksen, degn i Vallensved. 6.7.1733, fol.174.
Enkemand efter [Anne Margrethe Andersdatter, skifte 2.12.1706 lbnr.41]. B:
1) [Helle Marie Jacobsdatter] g.m. Rasmus Jørgensen i Glumsø
2) Peder Jacobsen Vallensved, uvist hvor
3) Gouche Jacobsdatter g.m. Jacob Kløvermann, substitut på stedet.
Afdøde døde 16.6.1733.

74 Jørgen Christian Guldberg, præst i Karrebæk. 8.11.1734, fol.179.
E: Helvig Kirstine Plesner. LV: Elias [Hansen] Svane, præst i Sorterup. B:
1) Marie Elisabeth Jørgensdatter 5
2) Else Jørgensdatter 4.
FM: Vitus Guldberg i Hårlev.
Arv i boet efter [Bendix Meisen Faxe, præst i Karrebæk, skifte 18.2.1732 lbnr.72] til B:
1) Sofie Bendixdatter
2) Morten Bendixen
3) Hans Bendixen
5) Anne Bendixdatter.

75 Gogen Nielsdatter Bruun i Marvede. 21.1.1738, fol.208B.
E: Johan Frich, degn i Marvede. B:
1) Johan Vilhelm Johansen 23
2) Barbara Elisabeth Johansdatter 22
3) Hans Lorents Johansen 19
4) Rasmus Melvin Johansen 17
5) Christian Christoffer Johansen 14
6) Anne Marie Johansdatter 11.
FM: farbror Frich, skoleholder i Hyllinge.
Afdøde døde 8.1.1738.

76 Jens [Pedersen] Horsens, præst i Marvede og Hyllinge. 28.10.1738, fol.212B.
E: Karen [Pedersdatter]. LV: Filip Adam Gyrstinge, præst i Førslev.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Henriksdatter Holst, skifte 10.3.1719 lbnr.57]. B:
1) Ingeborg Jensdatter Horsens g.m. Nikolaj Østrup, forvalter på Lindenborg [i Blenstrup sogn] i Jylland
2) Peder Jensen Horsens, over 25 år
3) Henrik Jensen Horsens 23, student.
Andet ægteskab med Anne Marie Amdisdatter Langaa, skifte 24.5.1729 lbnr.71].
Enkens første ægteskab med Christen [Mikkelsen] Soel, præst i Tystrup og Haldagerlille, [død 1731].
Afdøde døde 1.4.1738.

77 Sidsel Ehlers (Elertz) i Tystrup. 25.7.1740, fol.276.
E: Henrik Hansteen, præst i Tystrup og Haldagerlille. B:
1) Jacob Hansteen 7
2) Anne Margrethe Hansteen 5
3) Margrethe Helvig Hansteen 4
4) Else Cathrine Hansteen 2.
Børnene har arv efter deres i disse dage afdøde moster.

78 Christiane Birgitte Beesk i Karrebæk. 4.12.1739, fol.282B.
Enke efter Bendix Meisen Faxe, præst i Karrebæk, [skifte18.2.1732 lbnr.72]. B:
1) Sofie Bendixdatter 25
2) Morten Bendixen 24m i hollandsk skibstjeneste
3) Margrethe Bendixdatter 22
4) Anne Bendixdatter 21
5) Cathrine Bendixdatter 19.
FM: mors [halv]bror Hans Beesk, toldkontrollør i Karrebæksminde
Afdøde døde 5.11.1739.

79 Pernille Mathiasdatter Foss i Karrebæk. 17.10.1740, fol.294.
E: Elias Bech, degn i Karrebæk. B:
1) Alethe Marie Eliasdatter g.m. Hans Pedersen, skomager i Næstved
2) Sidsel Margrethe Eliasdatter i København.

80 Maren Hellesdatter i Tornemark i Fyrendal sogn. 26.12.1742, fol.299B, 302.
Enke efter Mads [Pedersen] Holm, præst i København, Frue og tidligere præst i 34 år i Kvislemark og Fyrendal sogne, [død 8.10.1738].
Testamente af 20.12.1742.
A:
1) søster Anne Hellesdatter g.m. Hans Most i gården Sønder Flåten i Skove anneks under Sandehoved sogn i Jarlsberg grevskab
2) bror Morten Hellesen, toldkontrollør i Århus.
Afdødes mands første ægteskab med [Barbara Doserin]. B:
3 Ulrik Adolf Holm, købmand i Nibe i Jylland.

81 Maren Andersdatter i Kvislemark. 8.2.1743, fol.301B.
E: Christen Mariager, degn i Kvislemark. B:
1) Peder Andreas Christensen 22, i København
2) Michael Christensen 20, i København.
Afdøde døde 10.1.1743.

82 Niels [Steensen] Middelfart i Lille Næstved præstegård, kompastor i Herlufsholm. 1283 .4.1742, fol.302B.
E: Christine. LV: far Christen Jespersen, birkedommer i Lille Næstved. A:
1) mor Inger Wind i Trondhjem i Norge
2) søster Ingeborg Middelfart i Tronhjem.
Afdøde døde 14.3.1742.

83 Hans Pedersen Gødstrup i Lille Næstved, substitut og skoleholder i Herlufsholm danske skole. 5.4.1742, fol.312.
E: Anne Hedvig. LV: Christen Jespersen, birkedommer i Lille Næstved. B:
1) Hans Hansen, født efter fars død, død 3 uger gammel.

84 Filip Adam Gyrstinge, præst i Førslev. 17.4.1743, fol.314.
E: Barbara Margrethe Træsløv. LV: Daniel Høfding, præst i Marvede og Hyllerup. A:
1) bror Hans Gyrstinge, død. 2B:
a Peder Hansen Gyrstinge, fuldmægtig hos skifteforvalteren på Bornholm
b Else Hansdatter Gyrstinge, hos sin mor i Vajsenhuset i København
2) bror Christian Glob Gyrstinge, degn i Skamstrup og Frydendal
3) bror Villum Gothardt Gyrstinge, degn i Vejlø og Vester Egesborg
4) bror Jacob Henrik Gyrstinge kantor på Fredensborg
5) bror Simon Petrus Gyrstinge, skoleholder i Store Valby ved Slagelse
6) søster Elisabeth Gyrstinge, død. E: Vinholt i Frederiksborg. 7B:
a Claus Vinholt
b Peder Vinholt
c Else Vinholt
d Anne Malene Vinholt
e Anne Vinholt
f Karen Vinholt
g et barn, hvis navn ikke kendes
7) søster Thale, død, var g.m. Peder Motzfeldt. 1B:
a Else Motzfeldt g.m. Jens Andersen, feldbereder i Ringsted.

85 Thøger Christensen, skoleholder i Spjellerup [i Marvede sogn]. 28.4.1746, fol.332B.
E: Karen Christiansdatter. LV: Hans Frich, degn i Marvede.
Første ægteskab med [Sofie Kampmann, død 1740]. B:
1) Margrethe Thøgersdatter 14
2) Peder Thøgersen 10.
FM: morbror Amdi Kampmann, snedker i Tornemark.

86 Lassenius Drejer, skoleholder på Enø. 15.12.1746, fol.334B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: søsters mand Søren Hansen på Enø.
Arvinger kendes ikke.

87 Christian Nold, præst i Karrebæk. 23.9.1748, fol.336B.
E: Maren Trojel. LV: Daniel [Olufsen] Høfding, præst i Marvede og Hyllinge.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1748.

88 Henrik Christian [Saxesen] Ascanius i Lille Næstved præstegård, kompastor i Herlufsholm. 1.4.1748, fol.337B.
E: Sofie Stub. LV: far Niels Hansen Stub, byfoged i Skælskør. B:
1) Saxo Johannes Ascanius 2¾
2) Hans Ascanius ¾.
FM: farbror Mogens Ascanius, klokker i Næstved Sankt Peder.
Afdøde døde 29.2.1748.

89 Niels Nielsen, skoleholder i Skafterup i Fyrendal sogn. 15.1.1750, fol.348.
E: Kirsten Nieldatter. LV: Christian Frederik Jensen i Bisserup. A:
1) søster Sidsel Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Skafterup på Holsteinborg gods.
Afdøde der var født i Spjellerup i Marvede sogn, døde 17.12.1749, 51 år gammel.

90 Laurids [Jensen] Saaby, degn i Tystrup og Haldagerlille. 14.4.1751, fol.351B.
E: Anne Margrethe Lynov. LV: Dinesen, birkedommer. A:
1) bror Peder [Jensen] Saaby, rektor i Århus skole, død, [begravet Århus Domkirke 25.7.1732]. E: [Anne Marie Trane, datter af Malene Nielsdatter, skifte København konceptskifte 16.6.1742 lbnr.2399]. 2B:
b Frederikke Pedersdatter 23, hos sin mor i Århus
c Johan Pedersen 20, discipel i Århus skole
[Peder Jensen Saaby gift første gang i Korsør 10.1.1718 med Birthe Lauridsdatter, begravet Korsør 31.7.1720, skifte Slagelse herred gejstlig 26.8.1720 lbnr.55. Hun var først gift Korsør 21.5.1701 med Iver Pedersen Morbæk, organist, begravet Korsør 26.3.1717, skifte Korsør 15.4.1717 lbnr.53]. 1B:
a Jens Pedersen, degn i Mårslet, [døbt Korsør 18.4.1720]. [Han blev præst i Beder og Malling 13.8.1756].
2) bror Rasmus [Jensen] Saaby, skovfoged på Fodbygård gods, død. 5B:
a Christian Rasmussen, degn [i Vester Velling] i Jylland
b Jens Rasmussen, sadelmagersvend, uvist hvor
c Hans Rasmussen, stenhuggersvend, uvist hvor
d Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. en smed i Stenmagle Nyrup
e Inger Birgitte Rasmusdatter på Basnæs
3) søster Dorthe Jensdatter g.m. en bonde i Ågerup
4) søster Sidsel Jensdatter, død. E: ladefoged i Kirke Sonnerup. 2B:
d Søren Christiansen, hos sin far i Kirke Sonnerup
e Elisabeth Christiansdatter g.m. mølleren i Tølløse mølle.
Af Sidsel Jensdatter første ægteskab B:
a Niels Sørensen 30, møllersvend i Sorø vejrmølle
b Marie Sørensdatter i København
c Margrethe Sørensdatter i København.

91 Elias Bech, degn i Karrebæk. 18.10.1751, fol.355B.
E: Anne Cathrine Simonsdatter Been. LV: Peder Abel, skoleholder i Menstrup.
Første ægteskab med [Pernille Mathiasdatter Foss, skifte 17.10.1740 lbnr.79]. B:
1) Alethe Marie Eliasdatter g.m. Hans Pedersen, skomager i Næstved
2) Sidsel Margrethe Eliasdatter i København.
Afdøde døde 17.9.1751.

92 Helmuth Otto [Jørgensen] Sebbelov, ugift præst i Herlufsholm. 2.9.1751, fol.464B.
A:
0) forældre [Jørgen Clausen, præst på Strynø, der døde 12.7.1724 og Maren Jensdatter Groth, skifte Sunds herred gejstlig 13.6.1724 lbnr.30]
1) bror Rudolf [Jørgensen] Sebbelov, købmand i Rudkøbing
2) bror [Valdemar Christoffer Jørgensen Sebbelov i Næstved, død]. 1B:
a Jørgen Clausen Sebbelov, kapellan i Sakskøbing og Majbølle.

93 Drude Jacobsdatter Krag i Marvede. 3.12.1753, fol.375B.
E: Daniel [Olufsen] Høfding, præst i Marvede og Hyllinge. B:
1) Carl Adolf Danielsen 13
2) Oluf Danielsen 12
3) Jacob Danielsen 8
4) Daniel Danielsen 5
5) Anne Birgitte Danielsdatter, der døde straks efter sin mor.
FM: mors svoger Jens Radier, præst i Sørbymagle og Kirkerup.
Afdøde døde 3.11.1753.

94 Karen Pedersdatter i Tornemark i Fyrendal sogn. 25.7.1754, fol.379B, 382B, 390B.
Enke efter Jens [Pedersen] Horsens, præst i Marvede og Hyllinge, [skifte 28.10.1738 lbnr.76]. A:
0) forældre [Peder Clemensen, landstingshører, skifte Skælskør 19.4.1702 lbnr.65 og Ursula Mortensdatter Braad, skifte Skælskør 29.1.1700 lbnr.59]. B:
1) søster Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. Peder Lauridsen i Korsør, [skifte Korsør 14.11.1721 lbnr.224]. 4B:
a Peder Pedersen, rådmand i Korsør
b Laurids [Pedersen] Braad, præst i Haderup i Jylland, [skifte Ginding herred gejstlig 27.4.1747 lbnr.24]. 1B:
1 Anne Marie Cathrine Lauridsdatter 9
c Niels Juul, toldforpagter i Korsør
d Ursula Kirstine Pedersen g.m. Didrik Lundager, privilegeret gæstgiver i Korsør
2) søster Maren Pedersdatter, [skifte Ærø herred gejstlig 12.10.1747 lbnr.6], var g.m. Peder [Arentsen] Falenkamp, præst [i Jungshoved, død 1719]. 2B:
a Arent Falenkamp, præst i Bregninge og Søby på Ærø
b Ursula Falenkamp, enke efter Johan Christoffer Weinbach i København
3) søster Susanne Pedersdatter, skifte 25.7.1754 lbnr.95, var g.m. [Just] Buchhorst, degn i Ulse og Freerslev. 4B:
a Peder Buchhorst, kapellan i Kerteminde
b Oluf Buchhorst, skytte på Conradsborg
c Anne Marie Buchhorst g.m. Hans Pedersen, skomager i Næstved
d Ursula Buchhorst g.m. Andreas Richard, møller i Slagelse.
Mors første ægteskab med [Frederik Jørgensen Kofoed]. B:
4) halvbror Jørgen Kofoed, død. 3B:
a Jacob Kofoed, privilegeret gæstgiver i Korsør
b Maren Kofoed g.m. Lorents Schultz i Korsør
c Ingeborg Kofoed i Slagelse
5) halvsøster Johanne [Frederiksdatter] Kofoed, [skifte Slagelse herred gejstlig 8.3.1716 lbnr.50], var g.m. Jacob [Nielsen] Møller, degn i Vemmelev og Hemmeshøj, [skifte Slagelse herred gejstlig 15.8.1726 lbnr.64]. 4B:
a Niels Jacobsen Møller, død på rejse til Trankebar 1744, uden børn
b Ursula Jacobsdatter g.m. Knud Hytter, skrædder i Næstved
c Maren Jacobsdatter Møller g.m. Andreas Hansen, fuldmægtig ved lotteriet i København
d Frederik Jacobsen Møller, skrædder i København
6) halvsøster Gertrud Kofoed, død, var g.m. Søren Nielsen Stub i Slagelse. 1B:
a Ursula Stub g.m. Peder Abel, skoleholder i Menstrup
7) halvsøster Maren Kofoed, død, [begravet Korsør 23.3.1706], var g.m. Anders Hansen, borgmester i Korsør, [skifte Korsør 12.8.1729 lbnr.270]. 2B:
a Ursula Andersdatter, død, var g.m. [Kjeld Didrik] Skytte, rådmand i Korsør. 4B:
1 Anders Skytte, fyrværker i København
2 Elisas Birkeris Skytte, på Totterupholm
3 Hans Bartholomæus Skytte, på Nyborg apotek
4 Margrethe Elisabeth Skytte i Føllenslev præstegård
b Mette [Cathrine] Andersdatter, død, var g.m. [Frederik Ulriksen] Qvist, præst i Lynge [og Broby, død 5.10.1753]. 2B:
1 Benjamin Qvist, farer på Kina
2 Andrea Sofie Qvist g.m. [Jørgen] Christian [Gregersen] Vejle, præst i Føllenslev og Særslev.
Fars første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter]. B:
8) halvsøster Anne Margrethe [Pedersdatter, begravet 11.6.1714], var g.m. Hans [Pedersen] Sejer, præst i Allerslev, [begravet 15.6.1729]. 3B:
a Hans Sejer, birkedommer på Juellinge birketing på Lolland
b Peder Sejer, birkedommer på Jomfruens Egede og birkeskriver på Gisselfeld birketing
c Maren Pedersdatter g.m. Oluf [Christensen] Saxtorph, præst [i Mejrup] i Jylland, skifte Hjerm herred gejstlig 6.5.1745 lbnr.53]. 7B:
1 Hans Christian Saxtorph, magister i København
2 Oluf Saxtorph, student i København
3 Peder Saxtorph, student i København
4 Anne Margrethe Saxtorph i København
5 Christen Saxtorph
6 Karen Saxtorph
7 Mathias Saxtorph.
[Første ægteskab med Christen Mikkelsen Soel, præst i Tystrup og Haldagerlille, død 1731].
Afdøde døde 23.7.1754 af en forgiftning lige som søsteren Susanne Pedersdatter, skifte 25.7.1754 lbnr.95.

95 Susanne Pedersdatter i Tornemark i Fyrendal sogn. 25.7.1754 fol.382.
Enke efter [Just] Buchhorst, degn i Ulse og Freerslev. 4B:
a Peder Buchhorst, kapellan i Kerteminde
b Oluf Buchhorst, skytte på Conradsborg
c Anne Marie Buchhorst g.m. Hans Pedersen, skomager i Næstved
d Ursula Buchhorst g.m. Andreas Richard, møller i Slagelse.
Afdøde døde 23.7.1754 af en forgiftning lige som søsteren Karen Pedersdatter, skifte 25.7.1754 lbnr.94.

96 Anne Madsdatter i Spjellerup. 10.1.1755, fol.386B.
E: Anders Olufsen, skoleholder i Spjellerup. B:
1) Oluf Andersen 5
2) hans Andersen 3.
FM:
a morfar Mads Knudsen
2 morbror Niels Madsen.

97 Elisabeth Mortensdatter i Haldagermagle. 3.1.1755, fol.388.
E: Magnus Gyldensup, skoleholder i Haldagermagle. A:
1) søskendebarn Claus Hansen i Svallerup på greve Lerches gods
2) søskendebarn Karen Hansdatter Ambech, enke i Kalundborg og søster til nr.1
3) søskendebarn Sofie Jacobsdatter Ruttelmann g.m. Jacob Poul Ceech, afdanket korporal i København
4) søskendebarn Morten Jacobsen Ruttelmann i København og bror til nr.3
5) søskendebarn, død. 1B:
a Bodil Clausdatter g.m. Jens Christensen, tobaksspinder i Slagelse.
Desuden nævnes Peder Hegelund ved Holsteinsborg som sammenbragt barn og dennes bror Niels Hegelund, rytter.

98 Niels Svogerslev, degn i Tystrup og Haldagerlille. 30.5.1755, fol.400B, 406.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Aage Mogensen Landberg i Slagelse. B:
1) [Hans Nielsen]
2) [Christine Nielsdatter]
3) [Kirsten Nielsdatter].
FM: successor Ferdinand Anton Lund.

99 Christine Elisabeth Laurenberg Sigersted i Fuglebjerg. 1.4.1756, fol.402B.
E: Johannes Prom, personlig kapellan i Krummerup og Fuglebjerg. B:
6) Johanne Nikolaj Prom 12 uger.
FM: morbror Hans Sigersted.
Første ægteskab med Jørgen Heebo i Svallerup og siden skoleholder i Ørslev og Bringstrup. B:
1) Else Jørgensdatter 16
2) Hans Hjort Jørgensen 15
3) Anders Jørgensen 13
4) Vilhelm Laurenberg Jørgensen11
5) Jørgen Jørgensen Heebo 4.
Afdøde døde 31.3.1756.

100 Kirsten Nielsdatter i Tornemark, der døde 3.5.1758, fol.407.
E: Esben Pedersen, skoleholder i Tornemark. A:
1) søster g.m. Hans Hansen i Kvislemark
2) søster g.m. Poul Jørgensen i Tornemark, nu i Menstrup
3) søster Karen Nielsdatter, enke efter Oluf Jensen i Tornemark.

101 Anne Jørgensdatter i Tystrup, der døde 14.9.1758, fol.408B.
Enke efter Niels Svogerslev, degn i Tystrup og Haldagerlille, skifte 30.5.1755 lbnr.98. B:
1) Hans Nielsen
2) Christine Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.

102 Laurids Vejle, degn i Fodby. 7.11.1758, fol.410.
E: Else Hansdatter. B:
1) Anders Vejle i Herlufmagle
2) Abelone Vejle g.m. [Iver Nielsen] Hersted, skoleholder i Karrebækstorp
3) Anne Margrethe Vejle 27
4) Thomas Vejle 25
5) Søren Vejle 21
6) Kirsten Vejle 18.
FM: Peder Andreassen, skoleholder i Fodby.

103 Henrik [Jacobsen] Hansteen, præst i Tystrup og Haldagerlille. 16.7.1759, fol.416B.
Enkemand efter Conradine Nygaard, [begravet 9.5.1754]. B:
4) Hans Jacob Henriksen 16
5) Johannes Mathias Henriksen 15, hos borgmester Bruun i Frederikshald i Norge
6) Marie Cecilie Henriksdatter 13, i Skælskør hos søskendebarn g.m. Jørgen Bruun
7) Filippine Louise Henriksdatter 9
8) Engel Cathrine Henriksdatter 8
9) Gertrud Sofie Henriksdatter 7
10) Anne Kirstine Henriksdatter 5.
FM:
1 Lynge, vinhandler
2 Markus Mathiassen, postmester og byskriver i Sorø
3 Jacob Haagen, præst i Næstved. Sankt Morten
4 Hansteen i Præstø
5 Folsach
6 Romsgaard i Køge.
Første ægteskab med Margrethe Hedvig [Hansdatter] Lund [i Korsør, skifte Slagelse herred gejstlig 6.2.1731 lbnr.71]. B:
1) Elisabeth [Dorthe] Henriksdatter g.m. Hans Lauridsen Fogh, forvalter i Antvorskov Rytterdistrikt
Andet ægteskab med Sidsel Ehlers, [skifte 25.7.1740 lbnr.77]. B:
2) Margrethe Helvig Henriksdatter 22
3) Else Cathrine Henriksdatter 21.Øster Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1759-1807

I denne protokol anføres tallet på hvert folio på bagsiden, således at tallet 1 er anført på fol 1B.

104 Johan Nikolaj Prom, præst i Krummerup og Fuglebjerg.18.10.1759, fol.1B.
E: Barbara Neergaard. LV: [Peder Christensen] Aggerup, præst i Hyllested, [Venslev og Holsteinborg]. B:
1) Johannes Prom. præst i Hårslev og Ting Jellinge
2) Jacob Prom
3) Sebastian Laurenberg Prom
4) Dorthe Marie Prom g.m. Jens Vejbøl Roed, forpagter på Billesborg.

105 Maren Jensdatter Neyergaard (Nedergaard, Neergaard) i Krummerup. 12.8.1761, fol.15B.
E: Hans Pedersen Holst, præst i Krummerup og Fuglebjerg. B:
1) Johanne Margrethe Holst 7.
FM:
1 Ejler [Madsen] Holm, præst i Tystrup og Haldagerlille
2 Hans Rasmussen, slagter i København.
Samfrændeskifte.

106 Daniel Olufsen Høfding, præst i Marvede og Hyllinge. 14.2.1762, fol.16B, 30B.
E: Mette Marie Asmussen. LV: Bager, forvalter på Saltø.
Første ægteskab med Drude [Jacobsdatter] Krag, skifte 3.12.1753 lbnr.93. B:
1) Carl Adolf Danielsen 21
2) Oluf Danielsen 20, student
3) Jacob Danielsen 16
4) Daniel Danielsen 13.
FM:
1 Peder Abel
2 Albert Trojel.
Testamente af 6.12.1754, hvori nævnes hendes mor og søster.

107 Johan Frich, degn i Marvede og Hyllinge. 7.10.1762, fol.26, 29, 36.
E: Anne Been. LV: Niels Christian Lerche, skoleholder i Menstrup. B:
7) Simon Mourids Johansen 23
8) Frederik Christian Johansen 20
9) Peder Mathias Johansen 18.
Første ægteskab med Gogen Nielsdatter Bruun, [skifte 21.1.1738 lbnr.75]. B:
1) Johan Vilhelm Johansen, i Ängelholm i Skåne
2) Barbara Elisabeth Johansdatter g.m. Esben Pedersen, skoleholder i Tornemark
3) Hans Lorents Johansen, forpagter på Holsteinborg
4) Rasmus Melvin Johansen, i tjeneste hos kammerherre Juul på Tåsinge
5) Christian Christoffer Johansen, tømrer i København
6) Anne Marie Johansdatter g.m. Kull, orgelmester i Ängelholm.
FM: farbror Ahasverus Frich, skoleholder i Hyllinge.

108 Anne Margrethe Andersdatter [Schiøtt] i Fodby. 6.11.1762, fol.27, 33B.
E: Frederik Adolf Carlsen, degn i Fodby. B:
5) Michael Frederiksen
6) Carl Christian Frederiksen
7) Andreas Bredenberg Frederiksen
8) Birgitte Cathrine Frederiksdatter.
Første ægteskab med Michael Drejer, skoleholder i Holløse. B:
1) Jacob Michaelsen 20
2) Esther Michaelsdatter 18
3) Rebekka Michaelsdatter 14
4) Agnes Marie Michaelsdatter 12.
FM:
1 morbror Simon Andersen, visiterer i Sorø
2 Peder Jensen, skovrider i Fodby.

109 Anne Jørgensdatter i den danske skole ved Herlufsholm. 7.1.1763, fol.28, 35.
E: Christoffer Klintrup, kordegn og skoleholder. B:
1) Jørgen Klintrup 20, bagersvend i Næstved
2) Anne Lisbeth Klintrup 17.
FM: Frederik Schmeltz, gartner på Herlufsholm.

110 Hans Lorents Porth, degn i Vallensved. 7.5.1764, fol.38B, 43.
E: Armgard Margrethe Davidsdatter. LV: Christen Ambech, skoleholder i Saltø. B:
1) David Christian Nikolaj Porth på Sankt Croix
2) Peder Nikolaj Porth, kontrollør på St. Croix
3) Marie Anne Porth g.m. Christoffer Caspersen Andreæ.

111 Dorthe Helene Jørgensdatter i den danske skoleved Herlufsholm. 28.8.1764, fol.41.
E: Christoffer Klintrup, kordegn og skoleholder. B:
1) Jørgen Nikolaj Klintrup 14 dage.
FM: morbror Christian Neergaard.

112 Dorthe Helene Sivers i Karrebæk. 28.2.1765, fol.44B.
E: Laurids [Hansen] Aagaard, præst i Karrebæk. B:
1) Anne Cecilie Aagaard 18
2) Ernestine Margrethe Aagaard 16
3) Ernst Aagaard 15
4) Christen Aagaard 13
5) Laurids Aagaard 7.
FM: morbror Stachenschneider i København.

113 Johan Marse, degn i Marvede og Hyllinge. 26.2.1765, fol.48, 50B, 53B.
E: Lucie Cathrine Grevesmühl. LV: Frands [Kajsen] Byssing, præst i Marvede og Hyllinge.
Første ægteskab med Kirstine Marie Niebourn. B:
1) Cathrine Margrethe Johansdatter 4.
FM: farfar Niels Marse, gartner på Førslevgård.

114 Rebekka Michaelsdatter i Vallensved præstegård. 1.7.1765, fol.50B, 52.
A:
0) forældre Michael Drejer, skoleholder i Holløse, skifte Gunderslevholm gods sluttet 25.9.1754 og Anne Margrethe [Andersdatter] Schiøtt, skifte i denne protokol 6.11.1762 lbnr.108. B:
1) Jacob Michaelsen 22, matros i København
2) Esther Michaelsdatter 20, på Saltø
3) Agnes Marie Michaelsdatter 14.
FM: morbror Simon Andersen, visiterer i Sorø.
Mors andet ægteskab med Frederik Adolf Carlsen, degn i Fodby. B:
4) Michael Frederiksen 9
5) Carl Christian Frederiksen 5
6) Birgitte Cathrine Frederiksdatter 5.
Afdøde døde 5.6.1765.

115 Ingeborg Marie Pedersdatter i Vallensved. 2.9.1765, fol.51B, 53.
E: Hans Trap, skoleholder i Vallensved. A:
1) bror Mourids Christoffer Pedersen Bugge, skoleholder i Store Heddinge
2) bror Frederik Pedersen Bugge, visiterer i København
3) bror Jens Bugge, skrædder i Vemmetofte
4) bror Henrik Christoffer Bugge, degn i Højrup på Sjælland, død uden børn
5) søster Anne Christine Pedersdatter, død, var g.m. [Frands Andreas] Stahlfest, vagtmester i Randers. 2B:
a Christian Frederik Stahlfest, skrædder i København, [døbt Torrild 24.8.1727]
b Marianne Stahlfest, uvist hvor.

116 Esben Pedersen, skoleholder i Tornemark. 1.5.1766, fol.54.
E: Barbara Elisabeth Frich. LV: Hans Lorents Frich på Holsteinborg. A:
1) Mandrup Sørensen i Skelby
2) Peder Sørensen, død. 2B: en søn og en datter
3) Mads Sørensen i Skelby
4) Mette Sørensdatter, død, Hendes børn
5) Karen Sørensdatter, død. Hendes børn
6) Laurids Thomsen i Tornemark
7) Hans Thomsen, død. 3B:
a Oluf Hansen i Karrebækstorp
b Jens Hansen i Flemstofte
c Kirsten Hansdatter i Bendslev, død. Hendes børn
8) Peder Thomsen, død. Hans børn, der alle er døde
9) Hans Jørgensens hustru i Fodby
10) Esben Pedersen i Bjørnebjerghuset, død. Hans børn.

117 Ahasverus Frich, skoleholder i Hyllinge. 25.6.1767, fol.56.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Hans Sigvard Flakkebjerg, degn i Skelby og Gunderslev. B:
1) Hans Peder Frich.
FM: Johan Vilhelm Cardes, degn i Glumsø og Bavelse.

118 Maren Hermansdatter Gamst i Krummerup. 24.8.1767, fol.58B.
E: Hans [Pedersen] Holst, præst i Krummerup og Fuglebjerg. B:
1) Herman Gamst Hansen Holst.
FM: Jens Christian Weyse, brygger i København.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1763.
Samfrændeskifte 24.8.1767.
Afdøde døde 25.1.1763.
Litteratur: De fem ældste led af en familie Gamst fra Kolding af H. Hjorth-Nielsen i Personalhistorisk Tidsskrift 1955 side 77-100. Heri side 87: Herman Jacobsen Gamst og side 94: Maren Gamst.

119 Hans Jacob Lohse, organist og skoleholder i Førslev. 18.4.1768, fol.62B.
E: Anne Marie Løppenthin. LV: Peder Abel. birkeskriver i Førslev birk. B:
1) Johan Frederik Hansen 14
2) Jacob Martin Hansen 11
3) Marie Sofie Hansdatter 9
4) Anders Høstmark Hansen 4
5) Thomas Martin Hansen 2.
FM: farbror Christian Lohse, skoleholder og bedemand i Korsør.

120 Magnus Gyldensup, skoleholder i Haldagermagle i Krummerup sogn. 15.7.1771, fol.67.
E: [Anne Margrethe Andersdatter]. LV: Anders [Sørensen], med i Kvislemark, [der ægter enken].
Arvinger kendes ikke.
[Første ægteskab med Elisabeth Mortensdatter, skifte 3.1.1755 lbnr.97].
Afdøde døde 13.7.1771.

121 Laurids [Hansen] Aagaard, præst i Karrebæk. 20.11.1771, fol.68B.
E: Marie Sofie Knøtter. LV: Oluf Faxe, forvalter på Saltø slot.
Første ægteskab med Dorthe Helene Sivers, [skifte 28.2.1765 lbnr.112]. B:
1) Anne Cecilie Aagaard 24, der ægter Hans Ovesen i Vordingborg, forvalter i Lundby i Hammer sogn
2) Ernestine Margrethe Aagaard 22
3) Hans Ernst Aagaard 21
4) Christen Aagaard 19
5) Laurids Aagaard 13.
FM: morbror [dvs. mosters mand] Christian [Christensen] Hersom, kordegn i Næstved g.m. [Esther Cathrine Sivers].
(Se skifte efter første hustrus forældre lbnr.121A og 121B).


Næstved skifteprotokol 1727-1740

121A Ernst Sivers, apoteker i Næstved. 4.7.1731, fol.320B.
E: Sille Marie Lehn. LV: Christen Jespersen. B:
1) Anne Margrethe Sivers 7½
2) Dorthe Helene Sivers 6½
3) Esther Cathrine Sivers 5
4) Anne Judith Sivers 2½.
FM:
1 farbror Filip Jacob Sivers, præst i eller ved Hamborg
2) fasters mand Zimmermann, kandestøber i Hamborg.
Afdøde døde 14.11.1730.

121B Sille Marie Lehn i Næstved. 13.8.1733, fol.459.
Enke efter Ernst Sivers, apoteker, [skifte 4.7.1731 lbnr.121A]. B:
1) Anne Margrethe Sivers 9½, der døde 1.6.1733, [skifte 17.8.1733 fol.464]
2) Dorthe Helene Sivers 8½
3) Esther Cathrine Sivers 7
4) Anne Judith Sivers 4½.
FM:
1 Mathias Hansen i Næstved
2 Oluf Lellinge
3 Johan Henrik Schou, præst i Næstved, Sankt Morten.


122 Maren Johansdatter, ugift tjenestepige i Krummerup. 25.6.1772, fol.82.
A:
1) halvbror Niels Hansen, uvist hvor
2) halvbror Laurids Ingvorsen i Attrup i Glumsø sogn
3) halvbror Jørgen Ingvorsen i Attrup i Glumsø sogn.
Desuden nævnes børnenes moster, der tjener på Gunderslevholm.
Afdøde døde 19.3.1772.

123 [Vilhelmine Augusta Strambo] i Arløse i Førslev sogn. 29.5.1772, fol.83B.
E: Henrik [Frederiksen] Hobro, skoleholder i Arløse.
Børn, hvis navne ikke angives.

124 Fledføringskontrakt i Holmstrup [i Næstved Sankt Peders landsogn]. 1.9.1764, fol.85B.
Fledføringskontrakt for Anne Lund hos sin datter Anne g.m. Jørgen Musted, skoleholder i Holmstrup.
Af øvrige børn nævnes dem ældste datter Anne Kirstine Fabritius på Falster.

125 Anne Sofie Jacobsdatter i Lille Næstved. 18.9.1773, fol.86.
E: Christoffer Klintrup, skoleholder i Lille Næstved. B:
2) Hans Jacob Klintrup 6
3) Anne Lisbeth Klintrup 5½
4) Troels Klintrup 4
5) Marie Dorthe Klintrup 3.
FM: Christian Thomsen Neergaard, rådstuetjener i Næstved.
Første ægteskab med Søren Jensen i Stensby i Kalvehave sogn. 1B:
1) Kirsten Sørensdatter 10.
FM: morbror Otto Christoffer Jacobsen i Vordingborg amt.

126 Peder Guldager, skoleholder i Karrebæk. 26.3.1774, fol.93B.
E: [Karen Pedersdatter]. LV: far Peder Nielsen i Karrebæk. B:
3) Laurids Pedersen Guldager.
Første ægteskab med Anne Cramer, skifte på Saltø 1771. B:
1) Søren Pedersen Guldager
2) Mikkel Pedersen Guldager.

127 Anne Cathrine Søderberg i Menstrup. 21.2.1774, fol.95.
E: Niels Christian Lerche, skoleholder i Menstrup. N:
1) Andreas Christian Lerche 30
2) Carl Frederik Lerche 27
3) Johannes Lerche 24
4) Anders Lerche
5) Sofie Frederikke Lerche.

128 Knud [Pedersen] Holm, skoleholder i Skafterup i Fyrendal sogn. 2.1.1775, fol.99.
E: Kirstine Sofie Kampmann. LV: Kyster, birkedommer i Rude. B:
1) Henrik Holm 14
2) Peder Holm 11
3) Amdi Holm 8
4) Jacob Holm 4.
FM: morbror Peder Amdisen Kampmann i Kvislemark.
Afdøde døde 25.12.1774.

129 Hans Pedersen Holst, præst i Krummerup og Fuglebjerg. 22.6.1775, fol.102, 107B.
E: Johanne Margrethe Kirksteen. LV: Hansen, forvalter på Saltø. A:
1) bror Jens Pedersen Gram, præst i Flade, [Gerum og Fladstrand].

130 Christoffer Klintrup i Holsted skole, substitut for Herlufsholm menighed. 6.12.1775, fol.104.
Enkemand efter [Anne Sofie Jacobsdatter, skifte 18.9.1773 lbnr.125]. B:
2) Hans Jacob Klintrup 11
3) Anne Lisbeth Klintrup 9
4) Troels Klintrup 7
5) Marie Dorthe Klintrup 6.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 7.1.1763 lbnr.109]. Ingen børn.
Andet ægteskab med Dorthe Helene Jørgensdatter, [skifte 28.8.1764 lbnr.111]. B:
1) Jørgen Nikolaj Klintrup 12.
FM: [morbror] Christian Neergaard, rådstuetjener i Næstved.
Desuden nævnes afdødes steddatter Kirsten Sørensdatter af afdødes sidste hustru.

131 Frands [Kajsen] Byssing, præst i Marvede og Hyllinge. 26.6.1776, fol.110.
E: Anne Cathrine Fram. LV: [Hans] Ravn, birkedommer på Borrenakke. A:
1) bror Ferdinand Anton Byssing, birkedommer på Fejø
2) søster Dorthe Cathrine Byssing.
FM: Abel, birkedommer i Førslev.
Registrering 24.7.1775.

132 Anne Kirstine i Hyllinge. 22.10.1775, fol.115B.
Enke efter Dorph, degn i Marvede og Hyllinge. B:
1) Lorents Nikolaj Dorph, hyrekusk i København
2) Johan Dorph, på Sankt Croix i Vestindien
3) Magdalene Dorph, enke efter Amdi i Tornemark
4) Bodil Marie Dorph.

133 Johan Christoffer Johansen Kaulvell, præst i Vallensved. 18.11.1777, fol.116.
E: [Helene]. LV: Gerlev, forvalter på Herlufsholm. B:
1) en søn, hvis navn ikke angives
2) en søn, hvis navn ikke angives
3) en datter, hvis navn ikke angives.

134 Anne Jørgensdatter Flindorph i Tystrup. 15.7.1777, fol.117B.
E: Ferdinand Anton Lund, degn i Tystrup og Haldagerlille. B:
1) Filip Natanael Lund
2) Jørgen Telling Lund
3) Susanne Margrethe Lund
4) Lydia Rebekka Lund
5) Marie Kirstine Lund
6) Elisabeth Lund.
Afdøde døde 5.6.1777.

135 Jens Severin Brendstrup, præst i Krummerup og Fuglebjerg. 16.12.1777, fol.118B.
E: [Ida Sofie Beyer]. LV: far [Peder Grove Valentin] Beyer, præst i Glumsø.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde døde 4.6.1777].

136 Simon [Henrik] Pedersen, skoleholder i Haldagerlille. 10.3.1775, fol.127.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Jørgensen i Næblerød. B:
1) Jacob Simonsen, skovfoged på Lystager
2) Mette Simonsdatter g.m. Peder Didriksen i Gimlinge
3) Sidsel Kirstine Simonsdatter, var g.m. Mandrup, smed i Haldagermagle. 1B:
a Jens Mandrupsen 22.

137 Mathias Drachardt, skoleholder i Haldagerlille. 5.8.1777, fol.129.
E: Maren Hansdatter. LV: Niels Jørgensen i Næblerød. A:
0) forældre [Rasmus Mathiassen Drachardt, degn i Haslev og Bråby, skifte Ringsted herred gejstlig 16.2.1739 lbnr.45 og Mette Jensdatter Vibe]
1) søster [Barbara Rasmusdatter Drachardt], død, var g.m. Anders Lyngby, degn i Vigersted og Kværkeby, død i andet ægteskab med Anne Marie Gram, der nu bor i Ringsted. 2B:
a Andreas Lyngby 29, skomager i Ringsted
b Anne Cathrine Lyngby, hos stedmor i Ringsted
2) bror Valentin Rasmussen Drachardt, skoleholder i Allingemagle.
Mors første ægteskab med [Valentin Sørensen Gram, degn i Haslev og Bråby, skifte Ringsted herred gejstlig 8.3.1718 lbnr.42]. B:
3) halvbror Jens Gram, lensmand i Norge
4) halvsøster Margrethe Elisabeth Gram g.m. Mads [Kehlet], degn i Haderslev. begge døde. Deres børn, hvis navne ikke angives
5) halvsøster Elisabeth Margrethe Gram g.m. Peder Olufsen i Haderslev
6) halvsøster Sofie Amalie Gram g.m. Herman Andreassen Schmidt, skoleholder i Ordrup, begge døde. 2B:
a Valentin Schmidt, i Holsten
b Charlotte Amalie Schmidt g.m. Elias Sandberg, skomager i Sødrup ved Roskilde.

138    Niels [Christian] Lerche, skoleholder i Menstrup [i Marvede sogn]. 15.10.1778, fol.134.
E: [Maren Hansdatter].
Første ægteskab med [Anne Cathrine Søderberg, død 7.2.1774]. B:
1) Anders Christian Nielsen Lerche i København
2) Anders Nielsen Lerche i København
3) Carl Frederik Lerche, skoleholder i Tornemark
4) Johannes Nielsen Lerche, skoleholder i Høve
5) en datter g.m. Jacob Hansen i Fodby.

139    Anders Bay, ugift skoleholder i Tornemark i Fyrendal sogn. 4.4.1778, fol.136.
Arvinger kendes ikke.

140    Elisabeth [Pedersdatter Fodslette] i Krummerup præstegård. 3.5.1779, fol.137B.
Enke efter Adam Frederik [Poulsen] Fugl, præst i Snoldelev og Tune, [død 24.2.1769]. A:
1) bror Christen Pedersen [i Fodslette] på Langeland på Hjortholm gods
2) bror Rasmus Pedersen [i Fodslette] på Langeland på Hjortholm gods
3) søster Anne Pedersdatter på Langeland på Hjortholm gods.
[Første ægteskab med Cathrine Marie Mogensdatter Marsvin, skifte Båg herred gejstlig 11.9.1744 lbnr.3].
Afdøde døde 3.4.1779.

141    Ejler [Madsen] Holm, præst i Tystrup og Haldagerlille. 13.9.1779, fol.140.
E: Maren Hærsætter. LV: Møller, præst i Pedersborg. B:
1) Frederik Holm
2) Frederikke Holm
3) Stine Marie Holm.

142    Peder Bering, skoleholder i Holsted. 16.1.1781, fol.144B.
E: Sara Lauridsdatter [Ejby]. LV: Hans Rasmussen i Holsted.
Første ægteskab med Charlotte Christine Ebbesen. B:
1) Claus Pedersen Bering. lærer i Det kongelige Vajsenhus i København
2) Johannes Pedersen Bering 25, hørkræmmersvend i København
3) Karen Marie Pedersdatter Bering g.m. Niels Boesen, formand for studenterne på Regensen i København.
Enkens første ægteskab med [Christoffer Madsen Svanning, degn i Hejninge, skifte Slagelse herred gejstlig 13.3.1766 lbnr.144]. Arv til B:
1) Laurids Christoffersen Svanning 17.

143    Knud Møller, skoleholder i Lille Næstved. 13.8.1781, fol.146.
E: Maren Olufsdatter. LV: Mads Rasmussen. B:
1) Anne Methea Knudsdatter
2) Kirsten Knudsdatter.

144    Christen Thomas Sehested Langgreen, skoleholder i Hyllinge. 12.11.1781, fol.147.
E: [Karen Fugl]. LV: Weinholt på Saltø. B:
1) Kirsten Langgreen.
FM: Kleve, forvalter på Saltø.

145    Henrik [Frederiksen] Hobro, kapellan i Fodby. 7.11.1780, fol.149.
E: [Kirstine Margrethe Bruun, gift Førslev 23.7.1773].
Arvinger anføres ikke.
Af børn kan anføres B:
1) [Ursula Sofie Cathrine Hobro gift Fodby 21.1.1780 med successor Frederik Henrik Larsen Martner].
[Første ægteskab med Vilhelmine Augusta Strambo, gift Sørbymagle 20.10.1752, begravet Førslev 2.5.1772, skifte 29.5.1772 lbnr.123, datter af Peder Christian Strambo, major, død 5.6.1749 og Ursula Cathrine Sofie thor Straten].
[Afdøde havde været skoleholder i Sønderup ved Skælskør 1757-1762 og i Arløse i Førslev sogn 1762-1775].
Litteratur: V. og Ø. Flakkebjerg herreders skolehistorie af Johs. C. Jessen. Slagelse 1938. Heri side 84: Henrik Frederiksen Hobro.

146    Peder Bryde, degn i Marvede. 2.5.1782, fol.151.
E: Anne Cathrine. LV: Frederik Henrik Martner.
Arvinger angives ikke.

147    Ingeborg [Andreasdatter] Bredenberg i Førslev, [begravet 10.1.1783], fol.153.
E: Christian Hostrup Brasch, præst i Førslev.
Testamente af 16.10.1767.

148    Hans Møller, skoleholder i Vallensved. 3.12.1783, fol.153B.
E: Lucie Cathrine Gravesmülen. LV: [Frederik Christian Frederiksen] Bast, præst i Vallensved. B:
1) Christine Hansdatter Møller 9.
FM: Anders Markussen i Vallensved.
Afdøde døde 27.3.1783.

149    Elisabeth [Rested] i Marvede præstegård.7.1.1784, fol.154B.
Enke efter Johannes Stein, præst i Kvislemark og Fyrendal, [død 1771]. B:
1) Susanne Kirstine Stein g.m. Oluf Danielsen Høfding, præst i Marvede og Hyllinge
2) Hylleborg Sofie Stein 21
3) Martha Marie Stein 14.
Afdøde døde 30.8.1783.

150    Christiane Birgitte [Hansdatter] Beesk i Karrebæk. 14.4.1785, fol.159.
E: Jochum [Christian Jensen] Møller, præst i Karrebæk. B:
1) Agathe Jochumsdatter 9
2) Hedvig Jochumsdatter 7
3) Jens Jochumsen 6.
FM: morfar [Hans] Beesk, toldkontrollør i Karrebæk.

151    Barbara Neergaard i Kvislemark præstegård. 7.3.1785, fol.162B.
Enke efter Johan Nikolaj Prom, præst i Krummerup og Fuglebjerg, [skifte 18.10.1759 lbnr.104]. B:
1) Johannes Prom. præst i Kvislemark
2) Sebastian Laurenberg Prom, skoleholder i Ting Jellinge
4) Dorthe Marie Prom g.m. Jens Vejbøl Roed på Almerhøj.
Afdøde døde 19.11.1784.

152    Marie Kirstine Stjernfelt i Karrebæk. 11.3.1785, fol.163B.
E: [Jacob] Kamstrup, degn i Karrebæk. A:
1) søster [Ingeborg Stjernfelt, død Kalundborg 26.10.1761, var g.m. Ebbe Paulin Trane i Kalundborg. 6B:
a Niels [Simon] Trane, uvist hvor
b Juliane Sofie Trane g.m. Rasmus [Hansen] Kruse, snedker [i Fodslette] på Langeland på Hjortholm gods
c Anne Marie Trane g.m. Henrik Hune, tømrersvend i København
d Morten Gundersdatter Schmidt enskjold Trane, uvist hvor
e Kirsten Trane, husholderske i København
f Søren Windfeld Trane, uvist hvor.

153    Jørgen Frederik Hofmann, degn i Hyllinge. 3.11.1785, fol.166.
E: [Eva Marie Agernæs]. B:
1) Rasmus Parkam Hofmann 25
2) Christian Ludvig Hofmann 15.
FM: Misleth i Næstved.

154    Otto Hjort, degn i Vallensved. 3.11.1785, fol.167.
E: [Anne Kirstine Steenberg]. LV: [Niels Christian] Aarslev, skoleholder i Vallensved. B:
1) Temparance Hjort i København
2) Ingeborg Hjort i København
3) Caroline Hjort i København
4) Dorthe Hjort
5) Lotte Hjort
6) Anne Marie Hjort
7) Carl Frederik Hjort.
FM: [Frederik Christian Frederiksen] Bast, præst i Vallensved.

155    Christen Ambæk, degn i Vallensved. 15.8.1787, fol.169.
E: Anne Cathrine [Olufsdatter]. LV: Høfding i Holløse mølle. B:
1) Nikolaj Ambæk i Hule mølle på Ledreborg.

156    [Johan Daniel] Jastrau, degn i Førslev.10.9.1787, fol.170B.
E: [Anne Kirstine Jacobsdatter Rosted]. LV: successor [Johan Peder] Wulfsberg. B:
1) Johan Jastrau i Luderup
2) Anne Kirstine Jastrau g.m. Peder [Nielsen], bødker i Ringsted
3) Daniel Jastrau, daglejer i Ringsted.

157    Jens Sanddru, skoleholder i Fuglebjerg. 30.8.1788, fol.172B, 176.
E: Margrethe Hammer. LV: [Søren Henrik] Lund, prokurator i Næstved. B:
1) Frederikke Margrethe Sanddru 15
2) Anne Marie Sanddru 13
3) Jochum Lorents Sanddru 10
4) Hans Frederik Sanddru 6
Regine Sanddru 2½.
FM: Jens Jensen Horndrup, kromand i Fuglebjerg.

158    [Maren Hærsætter] i Fuglebjerg. 5.1.1789, fol.174B.
Enke efter [Ejler Madsen] Holm, præst [i Tystrup og Haldagerlille, skifte 13.9.1779 lbnr.141]. B:
1) Frederikke Holm 27, i Giesegård
2) Kirstine Marie Holm 26, i Roskilde
3) Frederik Christian Holm 21, på Ledreborg.
Afdøde døde 8.12.1788, [begravet Fuglebjerg 12.12.1788].

159    Susanne Haagen i Vallensved, der døde 6.10.1788, fol.177.
E: Frederik Christian [Frederiksen] Bast, præst i Vallensved. B:
1) Frederik Christian Bast 9
2) Jacob Haagen Bast 8
3) Anne Christine Bast 6
4) Dorthe Sofie Haberdorph Bast 4.
FM: morbror [Hans] Jacobsen Haagen, højesteretsadvokat i København.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1788.
[Afdøde var datter af Jacob Hansen Haagen, præst i Næstved Sankt Morten, død 9.4.1782].

160    Margrethe Nielsdatter på Enø. 15.4.1789, fol.186, 187.
E: Niels [Pedersen] Kofoed, skoleholder på Enø. B:
1) Jacob Nielsen, væver i Karrebæk
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, prammand på Enø
3) Bodil Nielsdatter g.m. Søren Rohde Erdrup, smed i Næstved.

161    Mette Helene i Holsted i Herlufsholm sogn. 5.8.1789, fol.186B, 197B.
Enke efter [Johan Christoffer Johansen] Kaulveld (Kaulval), præst [i Vallensved, død 8.6.1777]. B:
1) Johan Conrad Kaulveld snedkersvend i København
2) Henrik Kaulveld 17, købmandsdreng i Næstved
3) Margrethe Kaulveld 16, i København.
Afdøde døde 18.6.1789.

162    Anne Cathrine Meisler i Karrebæk degnebolig. 24.7.1789, fol.187.
E: [Jacob] Kamstrup, degn i Karrebæk. A:
1) søskendebarn Christian Jensen Møller Over Brydebæk mølle i Kongsted sogn på Gisselfeld gods
2) søskendebarn Søren Jensen Møller, skoleholder i Fulby i Slaglille [dvs. Bjernede] sogn
3) søskendebarn Anne Sofie Jens Christensens datter g.m. Knud Madsen, skomager i Fulby.

163    Joachim Christian [Jensen] Møller, præst i Karrebæk. 27.6.1789, fol.190B, 198B, 202B, 203B.
E: Karen [Jacobsdatter] Bagger. LV: Bagger, birkedommer i Rude. B:
4) Christiane Birgitte Møller 1.
FM: morbror [Jacob Jacobsen] Bagger, præst i Krummerup.
Første ægteskab med [Christiane Birgitte Hansdatter Beesk, begravet Karrebæk 27.9.1784]. B:
1) Agathe Jochumsdatter Møller 14
2) Hedvig Jochumsdatter Møller 12
Jens Jochumsen Møller 11.
FM: [Jacob] Kamstrup, degn i Karrebæk.

164    Ferdinand Anton Lund, degn i Tystrup og Haldagerlille. 21.9.1789, fol.193B, 200B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Rasmussen.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter Flindorph, [skifte 15.7.1777 lbnr.134]. B:
1) Filip Natanael Lund 34, skibstømrer i København
2) Susanne Margrethe Lund g.m. Peder Knudsen i Haldagerlille
3) Lydia Rebekka Lund g.m. Laurids Nielsen, skytte på Nøragergård
4) Marie Kirstine Lund g.m. Mads Madsen, smed i Vester Egede
5) Elisabeth Lund g.m. Claus Kastrup i Nede Brok mølle ved Gisselfeld.

165    [Frederik Henrik Larsen] Martner, kapellan i Fodby. 19.5.1790, fol.199B, 201B, 206B.
E: [Ursula] Sophie Cathrine [Hobro]. LV: Christian Fraas, forvalter på Saltø. B:
1) Henrik Martner 10
2) Vilhelmine Augusta Martner 8
3) Anne Dorthe Martner 5.
FM: [Frederik Adolf] Carlsen, degn i Fodby.
Registrering 28.7.1789.

166    Magnus [Jensen] Hammer, præst i Herlufsholm, der døde 6.5.1791, fol.207B, 231B, 234B, 240, 244, 291B.
Enke efter Ulrikke Christine [Pedersdatter] de Pharao, [begravet 20.1.1777].
Testamente af 11.1.1777.
Hans A:
0) forældre [Jens Hammer, præst i Fedt og Rellingen [i Nedre Rommerige] i Norge og Anne Margrethe Fyhr, skifte Hammer herred gejstlig 2.5.1758 lbnr.21]
1) søster Maren Jensdatter Hammer hos afdødes fætter Hammer, præst i Sande i Jarlsberg provsti i Norge
2) søster Anne Abigael Jensdatter Hammer, enke efter Peder Alsberg, holzførster på Tangen ved Drammen i Norge.
Hendes A:
0)  far [Peder de Pharao, løjtnant]
1) halvbror Schløsser, generalmajor i gården Moum ved Frederiksstad i Norge
2) halvbror Otto Ulrik Schløsser, major i Arenmark præstegård ved Frederikshald i Norge
3) halvsøster Birgitte Charlotte Schløsser, enke efter Leonard von Lybking, løjtnant i Trondhjem
4) halvsøster Edel Elisabeth Schløsser, død, var g.m. Kolbjørnsen, løjtnant. 1B:
a Frederikke Amalie Kolbjørnsen g.m. Leganger, toldskriver i Trondhjem.

167    Jeppe [Pedersen] Gundorph, skoleholder i Karrebæk. 24.10.1791, fol.228, 333.
E: Sidse Pedersdatter. LV: Fester, toldbetjent. B:
1) Peder Gundorph 16.
FM: Christian Fraas, forvalter på Saltø.

168    Karen Fugl i Haldagerlille. 18.2.1793, fol.239, 242B, 254B.
E: Søren Thormann, skoleholder i Haldagerlille.
Første ægteskab med [Christen Thomas Sehested] Langgreen, skoleholder i Hyllinge, skifte 12.11.1781 lbnr.144]. B:
1) Kirsten Langgreen 20.
FM: Beyer, præst i Eggeslevmagle g.m. [Frederikke Louise Fugl].

169    Jens Lauridsen, skoleholder i Saltø By i Vallensved sogn. 4.4.1793, fol.252B.
E: Anne Frandsdatter. LV: Jens Christensen i Jenstrup. A:
1) søster Cathrine Lauridsdatter, død, var g.m. Cornelius Rasmussen i Karrebæk. 3B:
a Lisbeth Corneliusdatter g.m. Jens Ebbesen i Kyse
b Karen Corneliusdatter g.m. Jacob Lauridsen på Karrebæk mark
c Kirsten Corneliusdatter 24
2) halvsøster Malene Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen i Vallensved
3) halvsøster Kirsten Lauridsdatter g.m. Lauris Olufsen i Øllerup
4) halvbror Jørgen Lauridsen i Vallensved, død. 1B:
a Laurids Jørgensen 20.

170    Anne Cathrine Fram i Marvede. 28.2.1794, fol.258B, 265B, 269B, 291B, 293B.
Enke efter Frands [Kajsen] Byssing, præst i Marvede og Hyllinge, [skifte 26.6.1776 lbnr.131]. A:
1) bror Rasmus Frederik Fram, kaptajn i Frederiksort, død. 1B:
a Lucie Cathrine Fram i Ekernførde
2) søster Engelke Fram, død, var g.m. justitsråd Dame. 6B:
a Johan Henrik Dame, kontrollør på Sankt Croix
b Christian Dame, kaptajn i Århus
c Lucie Frederikke Dame g.m. major Hofmann i København
d Augusta Henriette Dame i Frederiksort, enke efter Faldorff, tøjhusløjtnant
e Cathrine Christiane Dame
f Engelke Juliane Dorthe Dame i Frederiksort
3) søster Grethe Fram, død, var g.m. Kohl, kaptajn. 1B:
a Henrik August Kohl, formentlig død.

171    Cathrine Kjærulf i Ladby. 7.3.1794, fol.263, 268B.
E: Christian Olufsen Lange, skoleholder i Ladby.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født på Gjøl.

172    Mette Marie Asmussen i Tornemark, der døde 15.11.1793, fol.267, 278, 280B.
Enke efter Daniel Olufsen Høfding, præst i Marvede og Hyllinge, 8skifte 14.2.1762 lbnr.106]
Testamente af 6.12.1754.
Første ægteskab med [Drude Jacobsdatter Krag, skifte 3.12.1753 lbnr.93]. B:
1) Oluf Danielsen Høfding, præst i Marvede og Hyllinge
2) Jacob Danielsen Krag Høfding, hører i Slagelse Skole
3) Daniel Danielsen Høfding, doctor medicinæ i Fredericia.
Desuden nævnes afdødes afdøde søster Margrethe Dorthe Asmussen.

173    Poul Akselsen, skoleholder i Haldagerlille, der døde 2.8.1794, fol.270, 277, 280.
A:
1) bror Jens Akselsen i Nørre Søller i Vejrum sogn ved Holstebro
2) søster Sidsel Akselsdatter
3) søster Maren Akselsdatter, død. Efterlader 2 sønner og 2 døtre.

174    Jacob Kamstrup, degn i Karrebæk, der døde 17.9.1794, fol.271B, 279B, 287B, 313.
Testamente af 4.8.1794. A:
1) Fattige i Karrebæk sogn.

175    Hans Fraas på Saltø, 79 år gammel pensioneret degn i Karise og Alslev, der døde 12.8.1794, fol.278.
Enkemand efter [Margrethe Agerup, død 27.6.1788, datter af Christian Christoffer Nielsen Aggerup, præst i Glumsø og Bavelse, død 1.4.1738]. B:
1) Sofie [Elisabeth] Fraas g.m. [Peder] Skov, forpagter hos præsten i Skibby
2) Christian Fraas 37, forvalter på Saltø
3) Vibeke [Kirstine] Fraas g.m. Niels Poulsen, præstebonde i Fladså i Mogenstrup sogn
4) Gundel [Cathrine] Fraas g.m. [Herman] Nielsen, forvalter på Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn]
5) Filip Fraas 27, forvalter på Sejlstrupgård i Sejlstrup sogn.
[Første ægteskab med Gertrud Kirstine Richter, død Øster Egede 5.1.1753].

176    Niels [Pedersen] Kofoed, skoleholder på Enø, der døde 9.2.1795, fol.286B, 289, 295B, 299B.
E: Karen Carstensdatter. LV: Peder Olufsen, prammand på Enø. B:
4) Margrethe Nielsdatter 4.
FM: Anders Olufsen på Enø.
Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter, [skifte 15.4.1789 lbnr.160]. B:
1) Jacob Nielsen, væver i Karrebæk
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Nielsen, prammand på Enø
3) Bodil Nielsdatter g.m. Søren Rohde Erdrup, smed i Næstved.

177    Johan [Thomas Vilhelm Johansen] Prom i Tornemark, pensioneret præst i Kvislemark og Fyrendal. 7.10.1795, fol.296, 300, 303, 307.
E: Charlotte Sofie Amalie Lyster, der døde 22.6.1796. B:
2) Lucie Henriette Prom 27, på Juellinge på Sjælland
3) Laurids Prom 26, fuldmægtig i Køge
4) Johan Thomas Prom 25, i København.
Første ægteskab med Kirstine Elisabeth Laurenberg Siersted, enke efter Jørgen Andersen Hebo, skoleholder. B:
1) Johannes Nikolaj Prom 37, købmandskarl i Fredericia.
Enkens første ægteskab med [Tidemand Christian Lauridsen Lend, præst i Vollerslev og Gørslev, skifte Bjæverskov herred gejstlig 18.4.1759 lbnr.90]. B:
1) Tidemand Christian Lend.
Desuden nævnes enkens søster [Sofie] Amalie Lyster g.m. [Falch] Leth [Langemach, degn i Hyllested og Venslev].
Afdøde døde 5.10.1795

178    Johanne Nikoline [Iversdatter] Frydendal i Krummerup. Samfrændeskifte 10.5.1796, fol.298, 304.
E: Jacob [Jacobsen] Bagger, præst i Krummerup og Fuglebjerg. B:
1) Vibeke Marie Bagger 6
2) Iver Malte Bagger 4.
FM:
1 farbror Albert Frederik Bagger, birkedommer i Holsteinsborg grevskab
2 fars svoger Thomas Bruun, købmand i Skælskør.
Bevilling til uskiftet bo af 16.10.1795.
Registrering 2.10.1795.

179    Susanne Christiane i Holsted, der døde 5.9.1795, fol.299.
E: Nikolaj Berner. skoleholder i Holsted. B:
1) Mathias Peder Berner, i København
2) Berteline Dorthe Berner g.m. Hans Jensen i Fodby.

180    Mads Christoffersen Svanning, degn i Kvislemark og Fyrendal.19.6.1797, fol.313B, 317, 324B, 325B, 330, 332B, 338B.
E: Maren Breum. B:
1) Johan Christoffer Svanning 25, i København
2) Johan Peder Svanning 21, i urtekræmmerlære i København
3) Lucie Henriette Svanning g.m. [Johan Daniel] Jastrau, trompeter i Odense
4) Johanne Sofie Svanning g.m. Christen Nielsen i Menstrup
5) Anne Marie Svanning, død uden børn, var g.m. Risø, gartner i København.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Jacobsdatter Prom, død 1754]
Afdøde døde 18.6.1797.

181    Oluf [Danielsen] Høfding, præst i Marvede og Hyllinge, der døde 29.5.1797, fol.315B.
E: Susanne Kirstine [Johansdatter Stein].
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1797.

182    Christian [Olufsen] Lange, skoleholder i Ladby. 11.7.1797, fol.316B, 321B, 323B.
Enkemand efter [Cathrine Kjærulf, skifte 7.3.1794 lbnr.171].
Arvinger kendes ikke.

183    Lauge Baggesen Rohde i Haldagermagle i Krummerup sogn, pensioneret kapellan i Skælskør, der døde 18.10.1797, fol.322B, 325, 329.
E: Cathrine [Marie Frederiksdatter] Monrad. B:
1) Cathrine Adelgunde Rohde 28, i Helsingør.
Desuden nævnes [enkens bror Manasse Frederiksen] Monrad, krigsråd, forpagter af Niløsegård [i Niløse sogn].

184    Adam Bergen, skoleholder i Skafterup i Fyrendal sogn. 29.5.1798, fol.326, 330, 331B.
E: Christiane Sofie Jensdatter. LV: bror Joachim Jensen, skoleholder i Haldagerlille. B:
1) Frederikke Henriette Adamsdatter 10.
FM: farbror Ulrik Bergen, skovrider i Flinterup.
Afdøde døde 26.5.1798.

185    Elisabeth Magdalene Hofmann i Marvede, der døde 17.7.1798, fol.327B, 330B.
E: Rasmus Bloch, degn i Marvede. B:
1) Christian Ludvig Bloch 7.
FM: Engelbrecht Hansen, forvalter på Broksø [Herlufmagle sogn].

186    Margrethe Andersdatter i Menstrup i Marvede sogn. 9.2.1799, fol.333B, 337B.
E: Mogens Nielsen, skoleholder i Menstrup. B:
1) Rasmus Mogensen 10
2) Birgitte Eline Mogensdatter 8
3) Ellen Mogensdatter 6.
FM:
1 Jens Pedersen i Menstrup
2 Peder Andersen i Vallensved.
Afdøde døde 4.2.1799.

187    Sidse Pedersdatter i Bistrup i Fodby sogn. 9.2.1799, fol.334B.
E: Hans Nikolajsen, skoleholder i Bistrup. A:
1) far Peder Jørgensen, bødker i Vollerslev.

188    Frederik Dannifer Trane, skoleholder i Haldagermagle i Krummerup sogn. 14.5.1799, fol.335B, 338, 342.
E: Anne Kirstine Melchior. B:
1) Mogens Christian Trane 30, værtshusmand i Helsingør
2) Judith Juliane Trane 28, g.m. Hans Jørgen Emkjær, kældermand i København
3) Beathe Laurberg Trane
4) Christian Trane 23, guldsmedesvend i Slagelse.
Afdøde døde 13.5.1799.

189    Sofie Amalie Lyster på Fyrendalgård i Fyrendal sogn, der døde 26.6.1800, fol.344B, 352, 361B.’
Enke efter Falch Leth Langemach, degn i Hyllested og Venslev, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 8.8.1793 lbnr.155]
Testamente 28.7.1792.
Hans A:
[Hans første ægteskab med Cathrine Elisabeth Nerger, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 8.3.1784 lbnr.83].
[Hans andet ægteskab med Dorthe Marie Aggerup, begravet 27.4.1792].
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Hans Lyster, klokker ved København Helliggejst
2) bror Thue Lyster, død. 1B:
a [Karen Lyster] g.m. Jørgen Lauridsen, snedker i Dalby ved Bregentved
3) bror [Clemen Mathias Lyster], borgmester i Korsør, død uden børn
4)søster [Charlotte Sofie Amalie Lyster, død 22.6.1796, var g.m. [Johan Thomas Vilhelm Johansen] Prom i Tornemark, pensioneret præst i Kvislemark og Fyrendal, [skifte 7.10.1795 lbnr.177]. 3B:
b Lucie Henriette Prom på Juellinge på Sjælland
c Laurids Prom, fuldmægtig på amtskontoret i Køge
d Johan Thomas Prom, urtekræmmer i København.
[Charlotte Sofie Amalie Lysters] første ægteskab med [Tidemand Christian Lauridsen Lend, præst i Vollerslev og Gørslev, skifte Bjæverskov herred gejstlig 18.4.1759 lbnr.90]. 1B:
a Tidemand Christian Lend i Jylland
5) søster, død, var g.m. Kolpin doktor på Vemmetofte. 3B:
a Alexander Kolpin, toldkontrollør i Hasseldorf
b Margrethe [Marie Vibe] Kolpin g.m. [August Vilhelm] Ravn, landinspektør i Vejle
c Cathrine Kolpin g.m. [Bendix] Kamphøvener i Køge.

190    Marie Kirstine Olufsdatter i Rejnstrup i Gunderslev sogn. 25.6.1789, fol.351.
E: Frederik Johansen Roland, skoleholder i Rejnstrup.
Testamente af 25.6.1789.

191    Frederik Christian [Frederiksen] Bast, præst i Karrebæk, der døde 3.1.1801, fol.352B, 367B, 365, 371, 372B, 381, 384B, 387B.
E: Henriette Cathrine Fog. LV: svoger Dahl på Conradsborg.
Første ægteskab med Susanne Haagen, [skifte 6.10.1788 lbnr.159]. B:
1) Frederik Christian Bast 21
2) Jacob Haagen Bast 19, i Slagelse latinskole
3) Anne Christine Bast 17
4) Dorthe Sofie Haberdorph Bast 15, der døde 18.5.1802.
FM:
1 farbror [Poul Danchel Frederiksen] Bast, præst i København Vor Frue.
2 Fraas, landeværnsløjtnant i Næstved.

192    Nikolaj Berner, skoleholder i Holsted i Herlufsholm sogn. 14.3.1801, fol.365B.
Enkemand efter [Susanne Christiane, skifte 5.9.1795 lbnr.179]. B:
1) Mathias Peder Berner, murer i Næstved
2) Berteline Dorthe Berner g.m. Hans Jensen på Jenstrup mark.
Afdøde døde 11.3.1801.

193    Jacob [Frederiksen] Thornam i Fodby degnebolig, emeritus fra Ørslev og Bjerge. 16.3.1801, fol.366, 373B, 379B.
[Separeret fra Ulrikke Cathrine Pedersdatter Fischer]. A:
1) bror [Søren Frederiksen] Thornam, degn i Fodby.
Afdøde døde på Fladsø mark i Næstelsø sogn [dvs. Mogenstrup sogn] i Hammer herred, hvor han er begravet.
(Se aftale om overdragelse af præstegården i Ørslev i Vester Flakkebjerg gejstlige skifteprotokol 19.7.1787 lbnr.91).

194    Christian Carl Stenløse, degn i Bistrup i Fodby sogn. 23.3.1801, fol.367B, 372B, 373B, 379.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på Saltø mark.

195    Holger Andreas Vilgaard, degn i Krummerup og Fuglebjerg, der døde 14.5.1801, fol.368, 371B, 373, 378B, 385.
E: Sofie Hedvig Bregnholm. B:
1) Christian Frederik Holgersen 9
2) Johanne Marie Holgersdatter 8
3) Frederikke Elisabeth Holgersdatter 5
4) Peder Severin Holgersen 17 uger
5) Elias Holgersen 17 uger.

196    Cecilie Cathrine [Londemann] på Holsted Mark i Herlufsholm sogn. 6.7.1801, fol.368B, 376B, 380.
Enke efter Jens Terkild Langemark (Langemach), degn i Fensmark og Rislev, [skifte Tybjerg herred gejstlig 1.5.1791 lbnr.14].
[Første ægteskab med formanden Hans Lund, død 13.9.1768].
Testamente af 25.3.1801. A:
1) Jens [Pedersen] Fix, degn i Fensmark og Rislev, der døde [i Vridsløsemagle 8.7.1801].
E: Charlotte Sofie Due. LV: [Laurids] Norup i Fensmark. B:
a Anne Cathrine Jensdatter g.m. Laurids Jensen i Hammer
b Salome Jensdatter, død. var g.m. Jens Hansen i Kværkeby. 1B:
1 Hans Jensen i Kværkeby
c Marie Jensdatter g.m. Christoffer Christensen i Nørre Vedby på Falster, nu i Hammer
d Bodil Kirstine Jensdatter g.m. Niels Pedersen Mønbo i Næstelsø.
[Jens Pedersen Fix’ første ægteskab med Abelone Rasmusdatter, skifte Tybjerg herred gejstlig 30.9.1783 lbnr.2].

197    Sofie Hedvig [Lauridsdatter] Grüner i Fodby. 13.1.1802, fol.374.
E: Johannes [Mortensen] Nybo, præst i Fodby. B:
1) [Laurids Morten Johansen], der døde 15.1.1802,
hvorefter faderen er eneste arving.
Afdøde døde 7.1.1802.

198    Anne Kirstine Rosted i Tystrup præstegård. 24.2.1802, fol.376B.
Enke efter [Johan Daniel] Jastrau, degn [i Førslev, skifte 10.9.1787 lbnr.156].
Testamente, A:
1) Madam Bremer, der er opdraget af afdøde.
Desuden nævnes afdødes brorsøn [Jacob] Rosted til Edelgave.

199    Søren Vedel (Wædelee), præst i Tystrup og Haldagerlille, der døde 27.2.1802, fol.377B.
E: Ottine Birgitte Schack. LV: Thorsen, branddirektør. B:
1) Hans Vedel, student
2) Christoffer Ascanius Vedel, i Roskilde latinskole
3) Sofie Vedel.
FM: fars svoger [Magnus Husum] Klein, postmester i Sorø g.m. [Karen Vedel].
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1802.

200    Eva Margrethe Agernæs i Karrebæk, der døde 23.5.1802, fol.384.
Enke efter Jørgen Frederik Hofmann, degn i Hyllinge, [skifte 3.11.1785 lbnr.153]. B:
1) Rasmus Parkam Hofmann, skoleholder i Karrebæk
2) Christoffer Ludvig Hofmann, degn i Karrebæk.

201    Anne Eriksdatter på Enø i Karrebæk sogn. 4.10.1802, fol.387, 388B.
E: Nikolaj Ambæk, skoleholder på Enø. B:
1) Christian Ambæk 5.

202    Anne Lauridsdatter i Tornemark i Fyrendal sogn. 30.3.1803, fol.390B, 392.
E: Peder Amdi Kampmann, kirkesanger. B:
1) Amdi Kampmann, snedker på Espe i Boeslunde sogn
2) Henrik Kampmann, kirkesanger og skolelærer i Kvislemark
3) Kirstine Margrethe Kampmann g.m. Christian Brodthagen, murer i Tornemark på Holsteinborg gods
4) Frederik Christian Kampmann 16.
FM: Henrik Pontoppidan Bødtker, præst i Fyrendal og Kvislemark.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1803.

203    Susanne [Frederiksdatter] Bruun i Karrebæk. 22.2.1804, fol.391, 394.
E: Rasmus Parkam Hofmann, skoleholder i Karrebæk. A:
1) [halvbror?] Hans Gertsen i Kvislemark
2) [halvbror?] Peder Gertsen i Venslev
3) [halvbror? Rasmus] Bisserup, skolelærer i Slagelse Borgerskole
4) bror, død. 2B:
a en datter gift i Tornemark i Fyrendal sogn
b en datter i København.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1803.

204    Anne Margrethe Vejle i Fodby. 15.7.1804, fol.395.
Enke efter Frederik Adolf Carlsen, degn i Fodby. B:
1) [Else Carlsen] g.m. Søren Thornam, successor i Fodby
og øvrige myndige arvinger.
Afdøde døde 14.7.1804.

205    Kirstine Margrethe [Bruun] i Fodby. 25.1.1805, fol.395, 415, 423.
Enke efter Henrik Frederiksen Hobro, kapellan i Fodby, [skifte 7.11.1780 lbnr.145].
Fledføringskontrakt af 14.1.1805 med Ludvig Meisner, skomager i Fodby.

206    Christen Hostrup Brasch, præst i Førslev. 1.4.1805, fol.396, 417B, 418.
E: Karen Liebroth. LV: Voss, forvalter på Førslevgård. B:
1) Cecilie Marie Brasch 20½, der ægter Jens Christian Qvortrup på Åstrup
2) August Jensenius Brasch 18.
FM: morbror [Johan Henrik] Liebroth.
[Første ægteskab med Ingeborg Andreasdatter Bredenberg, skifte 10.1.1783 lbnr.147].
Afdøde døde 31.3.1805.

207    Christen Gerlev, skoleholder i Førslev. 20.1.1806, fol.414B, 416, 422.
E: Maren Sørensdatter. LV: [Johan Henrik] Voss, forvalter på Førslevgård. B:
1) Jørgen Gerlev, skomager i København
2) Birthe Gerlev g.m. Johan Obel, tømrer i Nyborg
3) Niels Gerlev 33, smed i Tårnby på Amager
4) Marie Kirstine Gerlev 30½, g.m. Niels Pedersen i Skelby
5) Charlotte Amalie Gerlev 26.
Afdøde døde 19.1.1806.

208    Jacob Bagger, præst i Krummerup. 29.12.1806, fol.424B, næste protokol side 1, 40, 58, 61, 68.
E: Else Møller. LV: [Caspar Christopher Schøller] Stabell, præst i Tystrup og Haldagerlille. B:
3) Johanne Nikoline Bagger 9
4) Cathrine Bagger 8
5) Jacob Anders Bagger 5
6) Charlotte Dorthe Marie Bagger 4.
FM: farbror [Albert Frederik] Bagger, birkedommer i Rude.
Første ægteskab med [Johanne Nikoline Iversdatter Frydendal, skifte 10.5.1796 lbnr.178]. B:
1) Vibeke Marie Bagger 17
2) Iver Malte Frydendal Bagger 15.

209    Maren Breum på Menstrup Mark. 21.2.1807, fol.428.
Enke efter Mads Christoffersen Svanning, degn i Kvislemark og Fyrendal, skifte 19.6.1797 lbnr.180. B:
1) Johan Peder Svanning
2) Lucie Henriette Svanning g.m. Johan Daniel Jastrau, trompeter i Odense
3) Johanne Sofie Svanning g.m. Christen Nielsen på stedet
Afdøde døde 20.2.1807.Øster Flakkebjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1807-1808210    Hans Andersen Møller, degn i Vallensved. 21.2.1807, side 30, 35, 63.
E: Anne Marie Krøyer. LV: Rasmus Pedersen i Vallensved. B:
1) Herman Møller 35
2) Anders Møller 32
3) Frederikke Christiane Møller 25, gift 18.3.1808 med Peder Nielsen, rytter
4) Christian Ludvig Møller 19
5) Poul Nikolaj Møller 16.
FM: farbror Peder Andersen, skomager i Roskilde.
Afdøde døde 2.2.1807.

211    Christian Johansen, kirkesanger og skolelærer i Holsted i Herlufsholm sogn. 13.3.1807, side 34, 38, 55.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Hansen i Toksværd. B:
1) Hans Frederik Christiansen 16¼
2) Marie Lisbeth Christiansdatter 8
3) Kirsten Christiansdatter 5
4) Louise Christiansdatter 10 mdr.
FM: farfar [Johan] Frederik Johansen, pensioneret degn i Ulse.

212    Kirstine Elisabeth Martin i Fuglebjerg. 8.10.1807, side 49, 91.
Enke efter Laurids Jensen Bremer, degn [i Jyderup, skifte Tuse herred gejstlig 26.7.1788 lbnr.85]. B:
2) Anne Charlotte Bremer.
Første ægteskab med [Nikolaj Fogt, gartner på Førslevgård]. B:
1) Christian Frederik Fogt, sømand, uvist hvor.

213    Birgitte Cathrine [Andersdatter] Ross på Herlufsholm. 14.11.1807, side 51, 53, 66.
Enke efter Knud Peder [Christensen] Søltoft, præst i Brande, [død 1762]. B:
1) Kirstine Marie Søltoft g.m. Peder Rosenmeyer, spisemester og økonom på Herlufsholm
2) Christian Søltoft, degn i Eltang, [begravet Eltang 8.10.1797]. 2B:
a Johannes Christian Søltoft 19
b Jacob Christian Søltoft 11.
FM: [Christian Olufsen] Søltoft, sekretær på Tyrrestrup [i Søvind sogn].

214    Henrik Hansen, skoleholder i Spjellerup [i Marvede sogn]. 21.12.1807, side 52, 59, 62.
E: Sidse Nielsdatter. LV: bror Oluf Nielsen i Spjellerup. B:
4) Johannes Henriksen 35, i Brorup [i Hyllinge sogn]
5) Daniel Henriksen 27, [skoleholder] i Ørslev
6) Johanne Henriksdatter g.m. Hans Jensen i Spjellerup
7) Anders Henriksen 22, på Bernstorffsminde Seminarium.
Af første ægteskab B:
1) Hans Henriksen, skrædder i København
2) Laurids Henriksen i Sankt Petersborg
3) Anne Henriksdatter g.m. Niels Simonsen i København.

SLUT
Sorø ridderlige Akademi Hofret
Skifteprotokol
1749-1816

1 Johan Elias Schlegel, professor på Sorø Akademi. 13.8.1749, fol.2.
E: Johanne Sofie. LV: Villumsen. B:
1) Henrik Frederik Schlegel 3 uger og 3 dage.
FM:
1 farbror Johan Henrik Schlegel, sekretær
2 Jens Kraft, professor.
Arv i boet efter afdødes forældre Frederik Schlegel, applikationsråd og stiftssyndicus i Meissen og Marie Rebekka Wille, død 1736.
Arv i boet efter afdødes bedstemor Sofie Elisabeth Wildvogel, død 21.7.1748.

2 Cathrine Christine Desmaris i Sorø. 13.3.1752, fol.12B.
E: Christian Gottlob Almer, sprogmester. B:
1) Frederik Efraim Almer
2) Johan Christian Almer.
Afdøde døde 21.2.1752.

3 Elemilia Dumas i Sorø. 25.9.1753, fol.21.
E: Johan Bernt Basedow, professor. B:
1) Henrik Josias Basedow 1 uge.
Afdøde døde 1.8.1753.

4 Frederik Sandberg, hofmester på Sorø Akademi. 22.5.1754, fol.22.
Arvinger kendes ikke.

5 Peder [Frederiksen] von Haven, professor og [dansk] præst på Sorø Akademi. 4.12.1758, fol.28.
E: Marianne [Eliasdatter] Grüner. LV; bror Laurids [Eliassen] Grüner, personlig kapellan i Stenmagle. B:
1) Birgitte Cathrine von Haven 9
2) Anne Marie von Haven 8
3) Frederik Christian von Haven 7
4) Mette Sofie Margrethe von Haven 6
5) Elias Christian von Haven 5
6) Carl von Haven 4.
FM:
1 farbror Jens von Haven, præst i Vester Velling [og Skjern]
2 farbror Niels von Haven, professor i Odense Gymnasium
3 farbror Salomon von Haven, præst i Odense Frue.
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1757.
Arv i boet efter [Frederik Ulriksen] Qvist, præst i [Lynge og Vester Broby], skifte sluttet 15.1.1755. Arv til B:
1) Bachard Qvist
2) Ulrik Mogensen Qvist
3) Frederikke Qvist, der ægter [Johannes Nikolajsen] Brodersen, præst i Pedersborg [og Kindertofte].
Afdøde døde 9.8.1757.

6 Mette Christine Brommos i Sorø. 8.5.1758, fol.32.
E: Johan Georg Herzog, ridsemester. B:
1) Johan Christian Johansen 6 mdr.
Afdøde døde 8.4.1758.

7 Christoffer Køhler, kok på Sorø Akademi, der døde 18.9.1761, fol.34.
A:
1) bror Johan Albert Køhler, fyrstelig kammertjener i Schwerin
2) søster Caroline Køhlerin g.m. F. C. Seehafe.
Afdøde var født i Mecklenburg.

8 Hans Lauridsen, ugift vægter på Sorø Akademi. 27.5.1762, fol.42B.
A:
1) mor Anne Hansdatter
2) bror Jens Lauridsen i Pedersborg
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Hans Henriksen i Fodby ved Korsør på Bonderups gods.

9) Cathrine Marie Nørlem i Sorø. 2.1.1763, fol.43B.
E: Ove Guldberg, professor. A:
1) mor Christence Lessow i Bygholm mølle ved Horsens, enke efter [Peder Jensen] Nørlem
2) bror Hans Nørlem, forvalter på Mattrup
3) søster Anne Margrethe [Pedersdatter] Nørlem g.m. Hans Schiernbech, forvalter på Merringgård
4) søster Lucie Emerentze Nørlem 25.
FM: Laurids Nyland i København.

10 Jens Kraft, professor på Sorø Akademi, der døde 19.3.1765, fol.46.
E: Sofie Magdalene Langhorn, LV: Henrik Jessen, by- og birkefoged. B:
6) Magnus Kraft 4
7) Dorthe Frederikke Kraft 2.
FM: Wernicke, doktor i Næstved.
Første ægteskab med [Bolette Cathrine Evertsen]. B:
1) Unse Marie Kraft 16
2) Severine Dorthe Kraft 15
3) Frederikke Kraft 11
4) Carl Kraft 9
5) Bolette Cathrine Kraft 7.
FM:
1 morfar Tillemann Evertsen
2 fars fætter Peder Kraft, inspektør på Sorø Akademi.

11 Svend Hurtigkarl, inspektør på Sorø Akademi, der døde 26.11.1765, fol.77.
E: Marie¨.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1765 for hende og hendes barn.

12 Johan Georg Herzog, ridsemester på Sorø Akademi. 30.1.1770, fol.77B.
E: Anne Cathrine Vallund. B:
2) Mette Kirstine Johansdatter 10
3) Frederikke Johansdatter 8
4) Anne Joachimine Johansdatter 6
5) Louise Johansdatter 4.
Første ægteskab med Mette Christine Brommos, [skifte 8.5.1758 lbnr.6]. B:
1) Johan Christian Johansen 13.
FM: Casper Peder Møller, forvalter på Sorø Akademis gods.

13 Jonas Lindgren, bogtrykker på Sorø Akademi. 14.8.1771, fol.85B.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1771 for enken, hvis navn ikke angives.

14 Christian Gottlob Almer, sprogmester på Sorø Akademi, der døde 15.8.1773, fol.86B.
E: Sofie Magdalene Grolau. LV: Jens Rasmussen, materielskriver på Sorø Akademi.
Første ægteskab med [Cathrine Christine Desmaris, skifte 13.3.1752 lbnr.2]. B:
1) Frederik Efraim Almer, født 1739, sekretær på Kokkedal
2) Johan Christian Almer født 1741, i udlandet.

15 Georg Frederik Majoll, staldmester og berider på Sorø Akademi. 5.3.1773, fol.105.
Enke, hvis navne ikke angives. LV: J. Rasmussen. B:
1) en datter, hvis navn ikke angives
2) Majoll, ritmester i Køge.

16 Andreas Skytte (Schytte), professor på Sorø Akademi, der døde 27.8.1777, fol.126.
E: Karen Stæhr.
Testamente af 23.9.1775.

17 Bolette Cathrine Elling i Sorø. 2.8.1779, fol.127.
E: Johan Ludvig Christian Pontoppidan, præst i Sorø, Pedersborg og Kindertofte og professor på Sorø ridderlige Akademi.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1772, [Alsted herred gejstlig 25.3.1772 lbnr.28].
Ved samfrændeskifte 26.1.1773 er følgende samfrænder:
1 afdødes far [Ove Jensen] Elling, byskriver i Sorø
2 Niels Jensen Albæk, præst i Munke Bjergby og Bromme.

18 Christian Albert Thorlund, fægtemester på Sorø Akademi. 11.7.1781, fol.127B.
E: Christine Jytte [Holst]. LV: Reeberg. B:
1) [Elisabeth Cathrine Thorlund].
Afdøde døde 1.7.1781.
[Afdøde var søn af Jørgen Henrik Poulsen Thorlund, degn i Rind og Herning, skifte Hammerum herred gejstlig 6.2.1801 lbnr.74].

19 Laurids Laurberg Kongslev, professor på Sorø Akademi. 4.4.1783, fol.132.
E: Helene Paludan. LV: bror Johan Paludan. B:
Der er 5 børn, 2 sønner og 5 døtre.
FM: Troels Pedersen, tegnemester.
Bevilling til uskiftet bo af 2.5.1783.

20 Louise Getreuer i Sorø. 29.2.1784, fol.133.
E: Jean Baptist Bachar, sprogmester på Sorø Akademi.
Testamente underskrevet i København 5.3.1766.

21 Johanne Sofie i Sorø, der døde 22.5.1784, fol.134.
Enke efter Johan Elias Schlegel, professor, [skifte 13.8.1749 lbnr.1]. B:
1) Henrik Frederik Schlegel, kammerråd i København.

22 Sofie Magdalene Grolau i Sorø, der døde 9.4.1786, fol.139B.
Enke efter Christian Gottlob Almer, sprogmester, [skifte 15.8.1773 lbnr.14]. A:
1) bror Ancher Grolau, kaptajn og konduktør i Jylland
2) bror Immanuel Grolau, kaptajn i Hamborg.
Desuden nævnes afdødes stedsøn [Frederik Efraim] Almer, sekretær i København.

23 Cathrine Drabe i Sorø. 9.1.1789, fol.152B.
E: Jean Francois Moreau, sprogmester. A:
1) søster, død, var g.m. en tømrer på Holmen i København, der skulle have 1 søn og en datter, men uvist om nogle af dem endnu lever.
Afdøde døde 8.1.1789.

24 Jean Baptist Bachar, sprogmester på Sorø Akademi. 13.4.1790, fol.154B, 159.
Fledføring med Oluf Rathsachs enke.

25 [Birgitte Borthuus] i Sorø. 3.1.1791, fol.157.
Enke efter [Peder] Kraft, [landsdommer]. B:
1) [Adam Gottlob Henrik Severin] Kraft til Ødemark [i Bromme sogn]
2) Erenius Kraft, løjtnant i Slagelse
3) Caroline Kraft g.m. [Jens] Bang, doktor.

26 Jytte Christine Holst i Sorø. 14.3.1791, fol.159.
Enke efter Christian Albert Thorlund, fægtemester, [skifte 11.7.1781 lbnr.18]. B:
1) Elisabeth Cathrine Thorlund.
FM: C. M. Holst, professor.
Afdøde døde 13.3.1791.

27 Karen Stæhr i Sorø. 2.1.1793, fol.160.
Enke efter Andreas Skytte, professor, [skifte 27.8.1777 lbnr.16]
Testamente af 23.9.1775 og 24.3.1791.
Hans A:
0) forældre [Rasmus Andersen Skytte, præst i Uggerslev og Bederslev, skifte Skam herred gejstlig 21.3.1740 lbnr.4 og Johanne Cathrine Faber]
1) bror Carl Gustav Schiøtt, regimentskvartermester i Næstved
2) søster Anne Margrethe Schiøtt, enke efter Morten [Jacobsen] Vemmenhøj, præst i Uggerslev og Bederslev, [død 31.12.1769]
3) søster Karen Skytte
4) søster Mette Margrethe Ovidia Skytte, død, var g.m. Pedersen, forvalter på Wormstoft. 2B:
a Karen Sofie Charlotte Georgine Pedersen, født 11.10.1765
b Andreas Gustav Pedersen, født 19.10.1774
5) søster Birgitte Helene Skytte g.m. Hans Schrøder i Saltø mølle [i Karrebæk sogn].
Hendes A:
0) forældre [Andreas Stæhr, rådmand i Århus, død i Aldrup mølle, skifte Havreballegård og Stjernholm amter 22.10.1780 lbnr.72 og Mette Marie Jesdatter Fæster, skifte Århus 24.10.1741 lbnr.1235]
Mors første ægteskab med [Niels Jensen Krogsgaard]. B:
1) halvsøster Mette Cathrine Krogsgaard, [begravet Holme 1.10.1783, var g.m. Rasmus Bagge, præst i Holme og Tranbjerg, død 26.1.1789]. 1B:
a Karen Bagge g.m. Frederik Christian Hjort, præst i Hyllested og Rosmus ved bror birkeskriver Hjort.
Fars andet ægteskab med [Dorthe Marie Skaarup, død 1746]. B:
2) halvsøster Mette Marie Stæhr i Aldrup mølle, enke efter [Christen Nielsen] Stauning, præst [i Viby og Tiset, begravet Viby 19.7.1786], ved svigersøn herredsfoged Andreas Kjær i Hedemølle [i Fruering sogn].

28 Marianne [Eliasdatter Grüner] i Sorø, der døde 8.7.1799, fol.178.
Enke efter [Peder Frederiksen] von Haven, [skifte 4.12.1758 lbnr.5]. B:
1) Birgitte Cathrine von Haven 50
2) Anne Marie von Haven, enke efter Riber, lærer på Blågårds Seminarium
3) Frederik Christian von Haven, præst i Lyngby ved København
4) Mette Sofie Margrethe von Haven 47
5) Elias Christian von Haven, præst i Odden
6) Carl von Haven, translatør i København.
Desuden nævnes afdødes søster madam Fohlmann.

29 Christian Vogelius Steenstrup, professor på Sorø Akademi. 28.10.1805.
E: Bolette Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 22.10.1801.
Samfrændeskifte 28.10.1805, men navne angives ikke.

30 Nikoline Cathrine von Bülow i Sorø, der døde 12.12.1804, fol.184, 186B.
E: Elias Witte, major og berider på Sorø Akademi. B:
1) Mette Euphrosyne Witte 18
2) Bolette Nikoline Witte 12.
Bevilling til uskiftet bo af 1.1.1805.

31 [Casper Abraham] Borch, professor på Sorø Akademi, [begravet 26.4.1805], fol.186.
E: Anne Margrethe [Rosenstand-Goiske].
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1805.

32 Marie Cecilie Berg i Sorø. 4.6.1810, fol.189B.
E: Jean Francois Moreau, sprogmester. B:
1) Sofie Helene Berg 21
2) Theresia Berg 17
3) Jeanette Berg 15.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1810.
Afdøde døde 29.5.1810.

33 Ane Dorthe i Sorø. 10.8.1811, fol.191B.
Enke efter Wittrock, staldmester på Sorø Akademi. B:
1) Anne Ludovika Wittrock g.m. Didrik Schou i Christiania i Norge
2) Sybille Wittrock g.m. Nikolaj Bøgh i Christiania
3) Juliane Marie Wittrock
4) Johan Georg Wittrock.
Afdøde døde 5.8.1811.

34 Johanne Dorthe Strætt i Sorø. 7.3.1812, fol.193.
E: Knud Nikolaj Carstensen, doctor medicinæ på Sorø Akademi, der ægter afdødes søster Mette Margrethe Strætt.
Testamente af 26.1.1794.
Hans A:
1) søskendebarn Knud [Andreassen] Bredenberg, præst i Ledøje og Smørum.
Hendes A:
1) bror Jørgen Strætt, doctor medicinæ i Helsingør
2) søster Mette Margrethe Strætt, der ægter enkemanden
3) søster Marie Elisabeth Strætt i København.
Desuden arver
1) Johanne Kirstine Krabidel
2) Juliane Cathrine Jakheller, ældste datter af major Jakheller
3) Caroline Dorthe Bay, ældste datter af kaptajn Bay.
Afdøde døde 6.3.1812.

35 Troels Pedersen, tegnemester på Sorø Akademi, der døde 3.4.1816, fol.195.
Dødsanmeldelse.

36 Cadet Supiot, fægtemester på Sorø Akademi, der døde 21.12.1819, fol.195B.
E: Cathrine Bidstrup.
Dødsanmeldelse.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1820 for enken og hendes ugifte datter Benedikte Marie Cadet. De øvrige børn er myndige.

37 Knud Nikolaj Carstensen, doctor medicinæ på Sorø Akademi. 8.5.1820, fol.195B.
E: [Mette Margrethe Strætt].
Dødsanmeldelse.
Testamente af 25.4.1820.
Efter enkens død indsættes Københavns Universitet som eneste arving.

SLUT