Erik Brejls hjemmeside

Start

Sorø by og birk
Sorø Købstad Skifteprotokol
1772-1834


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Sorø by og birk
Sorø Købstad
Skifteprotokol
1772-1790

1 Anne Hansdatter i Sorø. Slutning 1772, fol.2.
E: Peder Johansen, hjulmand.
Arvinger angives ikke.

2 Adam Nikolajsen, skomager i Sorø. 29.5.1773, fol.5.
E: Anne Albertsdatter. B:
1) Nikolaj Adamsen, død. 2B:
a Johanne Marie Nikolajsdatter
b Anne Cathrine Nikolajsdatter.
Registrering 15.12.1772.

3 Mette i Sorø. 6.12.1773, fol.8.
Enke efter Peder Bech, sadelmager.
Arvinger angives ikke.
Registrering 3.8.1773.

4 Peder Mangaard (Mangor), skrædder i Sorø. 13.12.1773, 8B.
E: Marie Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 30.3.1773.

5 Bente Mortensdatter i Sorø. 9.7.1774, fol.9B.
E: Andreas Christian Reiss, guldsmed. B:
1) Johanne Andreasdatter 16
2) Frederik Andreassen 10
3) Stine Andreasdatter 3.
Registrering 5.5.1774.

6 Morten Hansen, skomager i Sorø. 1.11.1774, fol.10.
Af arvinger angives A:
1) svigersøn Peder Christian, skomager.
Afdøde døde 4.3.1774.

7 Marie Sofie Hamreisen i Sorø. 8.11.1774, fol.11.
E: Nikolaj Siemsen, bager. B:
1) Anne Margrethe Nikolajsdatter 5.
Registrering 21.6.1774.

8 Anne Marie Schou i Sorø. 7.11.1774, fol.12.
E: Jacob Kretschmer, materielskriver på Sorø Akademi. B:
1) Peder Christian Jacobsen 5
2) Andreas Jacobsen 3
3) Frederik Jacobsen, nyfødt, der døde.
Registrering 25.6.1774.

9 Niels Knudsen, portner og arrestforvarer på Sorø Akademi. 3.5.1775, fol.13.
E: Johanne Christiansdatter. B:
1) Peder Christian Nielsen 23
2) Hans Nielsen 19
3) Jørgen Nielsen 17
4) Christian Nielsen 12
5) Corfitz Nielsen 6.

10 Barbara Jørgensen Foss, ugift i Sorø. 1.3.1775, fol.13B.
A:
1) søster Anne Foss g.m. Jørgen Mohr, urtekræmmer i København.
Anne Foss første ægteskab med Bendix Bendixen. Arv til B:
a Susanne Marie Bendixen g.m. Vilhelm Mandal i København.
Arv efter afdødes bror Foss, præst i Holsten.
Afdøde døde 30.11.1774.

11 Maren Nikolajsdatter i Sorø. 12.12.1775, fol.21B.
E: Christen Lauridsen, kræmmer. B:
1) Anne Marie Christensdatter 20
2) Hans Henrik Christensen 15.
Registrering 6.6.1775.

12 Mads Hansen, handskemager i Sorø. 29.7.1776, fol.22B.
E: Kirsten Lundby. B:
1) Peder Christian Madsen 16.
Registrering 26.3.1776.

13 Michael Nielsen, handskemager i Sorø. 29.7.1776, fol.23B.
A:
1) far Niels Mikkelsen, handskemager
2) bror Niels Lindbo i Næstved.
Registrering 28.12.1775.

14 Daniel de Haan, sadelmager i Sorø. 27.11.1775, fol.24B, 30B.
E: Christiane Gottschalck, LV: Thuesen. B:
1) Sidse Dorthe Danielsdatter 4.
Registrering 2.12.1774.

15 Niels Jørgensen Schmidt, kammertjener i Sorø. 7.10.1776, fol.29.
A:
1) mor Beathe, enke efter Jørgen Lauridsen
2) bror Jørgen Schmidt i Randers
3) søster g.m. Søren Rantzau, bager i Slagelse.
Desuden nævnes afdødes morbror Mikkel Jørgensen, feldbereder i Slagelse.
Registrering 29.4.1776.

16 Opbudsbo i Sorø. 29.2.1776, fol.33.
Registrering af fallitbo hos Andreas Christian Reiss, guldsmed i Sorø g.m. Johanne Marie.

17 Lucie Ratlev i Sorø. 3.3.1775, fol.36B.
Enke efter Johan Adolf Foss. A:
1) bror Villum Ortved, birkeskriver på Falster
2) bror Gustav Ortved, rådmand i Holbæk
3) bror Jens Ortved, købmand i Holbæk
4) bror Bertel Ortved, købmand i Sorø
5) bror Laurids Ortved, møller i Suserup, død. 2B:
a Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Hans Christian Lund, møller i Boserup
b Oluf Lauridsen 15.
FM:
1 stedfar Anders Møller i Suserup
2 morbror Christian Holm, bager.

18 Jochum Haase, murer i Sorø. 25.5.1778, fol.94B.
E: Anne Marie. B:
1) Christen Nørgaard Haase i Korsør
2) Niels Frørup Haase 27, bagersvend
3) Maren Haase 15.
Registrering 20.9.1776.

19 Oluf Nielsen, skomager i Sorø. 21.9.1778, fol.100B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen Damgaard. A:
1) en søster g.m. en mand af krigsstanden i København.
Afdøde døde 9.12.1777.

20 Christine Vendelbo i Sorø. 13.10.1778, fol.101B.
Enke efter Torsten Knudsen, ekvipagemester i Det danske asiatiske Kompagni i Bengalen. B:
1) Christian Knudsen, oberst i engelsk tjeneste i Bengalen
2) Andreas Knudsen 24
3) Birgitte Marie Knudsen 21, i København.
FM: professor Pontoppidan.
Afdøde døde 10.5.1778.

21 Christian Hansen Holm, bager i Sorø. 13.9.1780, fol.109.
E: Barbara Sørensdatter Lyngbæk.
Testamente af 3.9.1768.

22 Frøken Helt i Sorø. 23.10.1780, fol.110.
Arvinger angives ikke.

23 Christen Pedersen, købmand i Sorø, der døde 13.5.1782, fol.110B.
E: Magdalene Cathrine. LV: Rosbjerg, købmand. B:
2) Aksel Krøyer Pedersen 28
3) Marianne Pedersen 21.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen 33, sværdfeger i Christiania i Norge.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1782.

24 Jørgen Lauridsen, skomager i Sorø. 15.3.1780, fol.112.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Ibsen. B:
1) Johannes Jørgensen Damgaard i Holsten
2) Laurids Jørgensen Damgaard
3) en datter g.m. Johan C. Grønbjerg, snedker.
Registrering 13.2.1780.

25 Johanne Olufsdatter i Sorø. 10.6.1785, fol.118.
E: Anders Hansen Krag. B:
1) Ellen Andersdatter 6.
FM:
1 Jens Andersen i Lille Haldager
2 Jens Jørgensen. møller i Bromme mølle.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Olufsen i Vinstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1783
Samfrændeskifte 10.6.1785.

26 Magdalene Cathrine i Sorø, der døde 13.5.1784, fol.118B.
Enke efter Christen Pedersen, borgerkaptajn, [skifte 13.5.1782]. B:
1) Aksel Krøyer Pedersen 30
2) Marianne Sofie Pedersen 24, der ægter Søren Braadt.

27 Johannes Nielsen, klejnsmed i Sorø. 24.12.1784, fol.130.
E: Anne Cecilie Werling.
Testamente af 20.6.1784.

28 Johannes Solgren i Sorø. 1.9.1783, fol.131B.
E: Karen Torsager. LV: G. Bech, forpagter på Sorø lille Ladegård. B:
1) Christiane Frederikke Johansdatter 10.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Torsager.
Afdøde døde 31.8.1783.

29 Birgitte Sofie Boesgaard i Sorø. 20.10.1784, fol.136.
E: Nikolaj Siemsen, bager. B:
1) Euphrosyne Caroline Sofie Nikolajsdatter 9
2) Jens Nikolajsen 7
3) Marie Sofie Nikolajsdatter 3
4) Susanne Caroline Nikolajsdatter 38 dage.
FM: Hans Ibsen, slagter.
Enkemandens første ægteskab med Marie Sofie Hamreisen, skifte 8.11.1774 lbnr.7. Arv til B:
1) Anne Margrethe Nikolajsdatter 15.

30 Peder Christian Horn, taffeldækker på Sorø Akademi. 23.10.1786, fol.137.
B:
1) Anne Gertrud Horn, død. 1B:
a Christian Immanuel 4
2) Frederikke Horn
3) Henrik Horn 22, skomagersvend.
Registrering 4.3.1786.

31 Rasmus Olufsen, gårdskarl på Sorø Akademi. 28.11.1786, fol.140B.
E: Marie Nielsdatter. B:
1) Oluf Rasmussen 5
2) Christian Rasmussen 2.

32 Kirsten Lundby i Sorø. 31.3.1787, fol.141.
E: Jens Ørbæk, snedker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.3.1787.

33 Marie Christensdatter i Sorø. 24.9.1787, fol.141B.
E: Peder Nielsen Holm, staldkarl på Sorø Akademi. A:
1) bror Laurids Christensen, skovfoged i Låsby i Århus stift
2) søster Anne Christensdatter g.m. Jacob Johansen i Sorø, nu i København
3) bror Laurids Christensen, død. uvist om børn.
Registrering 24.8.1787.

34 Antoinette Majoll, ugift i Sorø. 13.3.1788, fol.143.
Arvinger angives ikke.

35 Laurids Jensen Diveno, klejnsmed i Sorø. 4.2.1788, fol.144B.
E: Gundel Marie Brennicke. LV: Johan Ditlev Tidemann, murer. B:
1) Anders Jensen 18, i København
2) Frederikke Louise Lauridsdatter 14
3) Frederik Christian Lauridsen 6.

36 Søren Henriksen Gredsted, tjener på Sorø Akademi. 25.7.1788, fol.145.
A:
0) forældre Henrik [Sørensen] Gredsted, degn i Nørre Omme og Brejning, [skifte Bølling herred gejstlig 24.2.1763 lbnr.70] og Rebekka Sørensdatter [Gørding].
Mors første ægteskab med Knud [Hansen] Lang, degn sst, [skifte Bølling herred gejstlig 9.6.1753 lbnr.63]. B:
1) halvsøster Anne Elisabeth Lang i Holstebro
2) halvsøster Ingeborg Margrethe Lang g.m. Christen Christiansen, klejnsmed i Ringkøbing.
Afdøde. der var døbt Brejning 4.9.1757, død 24.11.1787.

37 Jens Andersen Birch, hovsmed på Sorø Akademi. 17.9.1788, fol.149.
E: Anne Kirstine. LV: Reeberg, forvalter. B:
3) Jørgen Jensen Birch 11
4) Martin Jensen Birch 6.
FM: morbror Niels Jørgensen Tarm.
Af første ægteskab B:
1) Anders Jensen Birch 27, smedesvend
2) Rasmus Jensen Birch 25, i København.
Desuden nævnes Christen Andersen Birch, smed i Slagelse.
Afdøde døde 27.3.1788.

38 Jacob Lerche, portbetjent i Sorø. 24.10.1788, fol.153B.
E: Johanne Amalie Bihl. B:
1) Peder Jacobsen 15½
2) Søren Jacobsen 6½
3) Otto Christian Jacobsen 3.

39 Frederik Ludvig Hartvig, bogtrykkersvend i Sorø. 20.12.1788, fol.154B.
B:
1) Frits Frederiksen 5.
FM: morfar Frederik Christiansen, skomager.
Afdøde døde 19.12.1788.

40 Bertel Ortved, købmand i Sorø. 20.12.1787, fol.155.
E: Susanne.
Testamente 18.9.1777. A:
0) far Ortved, skovrider, efter hvem, der er arv
1) bror Villum Ortved, birkeskriver på Falster
2) bror Gustav Ortved, rådmand i Holbæk
3) bror Jens Ortved, købmand i Holbæk
4) bror Laurids Ortved, møller i Suserup, død. 2B:
a [Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Hans Christian Lund, møller i Boserup]
b Oluf Lauridsen.
Arv i boet efter afdødes søster [Lucie Ratlev, skifte 3.3.1775 lbnr.17], enke efter [Johan Adolf] Foss.
Opbudsbo begyndte 20.6.1786.

41 Christiane Frederikke Hagedorn i Sorø. 28.6.1789, fol.180B.
Enke efter Mathias de Tønsberg, oberstløjtnant.
Testamente underskrevet Holbæk 15.1.1753.
Hans A:
1) brordatter Helene de Tønsberg g.m. Jacob Pagelsen (Pavel) i Drøbak ved Christiania i Norge.
Hendes A:
1) [faster Anne Elisabeth Filipsdatter Hagedorn g.m. Jørgen Christensen Paulin, præst i Klinte og Grindløse, skifte Skam herred gejstlig 28.6.1737 lbnr.2]. 2B:
1) søskendebarn Christiane Paulin g.m. Andreas Tamdrup Raklev, præst i Snoldelev og Tune
2) søskendebarn Gedske Sofie Paulin, på stedet.

42 Carl Immanuel Rudolf, feltskærsvend i Sorø, der døde 12.11.1789, fol.182.
Arvinger angives ikke.

43 Frands Hagel, skoflikker i Sorø. 28.4.1790, fol.182B.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Dines Guldberg, skoleholder. B:
1) Jørgen Vilhelm Frandsen 2.
FM: Johan Herling.

44 Hans Mathiassen Tønder, skomager i Sorø, der døde 21.6.1790.
E: Else Marie Hermansdatter. LV: Esben Lund, bager.
Der skal være en bror i Tønder.
Testamente af 6.6.1790.

45 Johan Frederik Wendel, afskediget løjtnant i Sorø. 22.7.1790, fol.185.
A:
1) søster Dorthe Elisabeth Wendel, på stedet
2) søster Margrethe Hedvig Wendel, på stedet
3) søster M. C. Wendel på Tersløse, enke efter Luther
4) søster g.m. Hentzel, løjtnant i Haderslev
5) søster g.m. P. Greve, præst i Frederiksort ved Kiel.

Herfra indføres kun slutningen af skifterne i denne protol.
Begyndelsen med angivelse af arvingerne er indført i en skiftebehandslingsprotokol, jeg ikke har fundet.

SLUT