Erik Brejls hjemmeside

Start

Sorø by og birk
Sorø Købstad Skifteprotokol
1772-1834


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Sorø by og birk
Sorø Købstad
Skifteprotokol
1772-1790

1 Anne Hansdatter i Sorø. Slutning 1772, fol.2.
E: Peder Johansen, hjulmand.
Arvinger angives ikke.

2 Adam Nikolajsen, skomager i Sorø. 29.5.1773, fol.5.
E: Anne Albertsdatter. B:
1) Nikolaj Adamsen, død. 2B:
a Johanne Marie Nikolajsdatter
b Anne Cathrine Nikolajsdatter.
Registrering 15.12.1772.

3 Mette i Sorø. 6.12.1773, fol.8.
Enke efter Peder Bech, sadelmager.
Arvinger angives ikke.
Registrering 3.8.1773.

4 Peder Mangaard, skrædder i Sorø. 13.12.1773, 8B.
E: Marie Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 30.3.1773.

5 Bente Mortensdatter i Sorø. 9.7.1774, fol.9B.
E: Andreas Christian Reiss, guldsmed. B:
1) Johanne Andreasdatter 16
2) Frederik Andreassen 10
3) Stine Andreasdatter 3.
Registrering 5.5.1774.

6 Morten Hansen, skomager i Sorø. 1.11.1774, fol.10.
Af arvinger angives A:
1) svigersøn Peder Christian, skomager.
Afdøde døde 4.3.1774.

7 Marie Sofie Hamreisen i Sorø. 8.11.1774, fol.11.
E: Nikolaj Siemsen, bager. B:
1) Anne Margrethe Nikolajsdatter 5.
Registrering 21.6.1774.

8 Anne Marie Schou i Sorø. 7.11.1774, fol.12.
E: Jacob Kretschmer, materielskriver på Sorø Akademi. B:
1) Peder Christian Jacobsen 5
2) Andreas Jacobsen 3
3) Frederik Jacobsen, nyfødt, der døde.
Registrering 25.6.1774.

9 Niels Knudsen, portner og arrestforvarer på Sorø Akademi. 3.5.1775, fol.13.
E: Johanne Christiansdatter. B:
1) Peder Christian Nielsen 23
2) Hans Nielsen 19
3) Jørgen Nielsen 17
4) Christian Nielsen 12
5) Corfitz Nielsen 6.

10 Barbara Jørgensen Foss, ugift i Sorø. 1.3.1775, fol.13B.
A:
1) søster Anne Foss g.m. Jørgen Mohr, urtekræmmer i København.
Anne Foss første ægteskab med Bendix Bendixen. Arv til B:
a Susanne Marie Bendixen g.m. Vilhelm Mandal i København.
Arv efter afdødes bror Foss, præst i Holsten.
Afdøde døde 30.11.1774.

11 Maren Nikolajsdatter i Sorø. 12.12.1775, fol.21B.
E: Christen Lauridsen, kræmmer. B:
1) Anne Marie Christensdatter 20
2) Hans Henrik Christensen 15.
Registrering 6.6.1775.

12 Mads Hansen, handskemager i Sorø. 29.7.1776, fol.22B.
E: Kirsten Lundby. B:
1) Peder Christian Madsen 16.
Registrering 26.3.1776.

13 Michael Nielsen, handskemager i Sorø. 29.7.1776, fol.23B.
A:
1) far Niels Mikkelsen, handskemager
2) bror Niels Lindbo i Næstved.
Registrering 28.12.1775.

14 Daniel de Haan, sadelmager i Sorø. 27.11.1775, fol.24B, 30B.
E: Christiane Gotschalck, LV: Thuesen. B:
1) Sidse Dorthe Danielsdatter 4.
Registrering 2.12.1774.

15 Niels Jørgensen Schmidt, kammertjener i Sorø. 7.10.1776, fol.29.
A:
1) mor Beathe, enke efter Jørgen Lauridsen
2) bror Jørgen Schmidt i Randers
3) søster g.m. Søren Rantzau, bager i Slagelse.
Desuden nævnes afdødes morbror Mikkel Jørgensen, feldbereder i Slagelse.
Registrering 29.4.1776.

16 Opbudsbo i Sorø. 29.2.1776, fol.33.
Registrering af fallitbo hos Andreas Christian Reiss, guldsmed i Sorø g.m. Johanne Marie.

17 Lucie Ratlev i Sorø. 3.3.1775, fol.36B.
Enke efter Johan Adolf Foss. A:
1) bror Villum Ortved, birkeskriver på Falster
2) bror Gustav Ortved, rådmand i Holbæk
3) bror Jens Ortved, købmand i Holbæk
4) bror Bertel Ortved, købmand i Sorø
5) bror Laurids Ortved, møller i Suserup, død. 2B:
a Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Hans Christian Lund, møller i Boserup
b Oluf Lauridsen 15.
FM:
1 stedfar Anders Møller i Suserup
2 morbror Christian Holm, bager.

18 Jochum Haase, murer i Sorø. 25.5.1778, fol.94B.
E: Anne Marie. B:
1) Christen Nørgaard Haase i Korsør
2) Niels Frørup Haase 27, bagersvend
3) Maren Haase 15.
Registrering 20.9.1776.

19 Oluf Nielsen, skomager i Sorø. 21.9.1778, fol.100B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen Damgaard. A:
1) en søster g.m. en mand af krigsstanden i København.
Afdøde døde 9.12.1777.

20 Christine Vendelbo i Sorø. 13.10.1778, fol.101B.
Enke efter Torsten Knudsen, ekvipagemester i Det danske asiatiske Kompagni i Bengalen. B:
1) Christian Knudsen, oberst i engelsk tjeneste i Bengalen
2) Andreas Knudsen 24
3) Birgitte Marie Knudsen 21, i København.
FM: professor Pontoppidan.
Afdøde døde 10.5.1778.

21 Christian Hansen Holm, bager i Sorø. 13.9.1780, fol.109.
E: Barbara Sørensdatter Lyngbæk.
Testamente af 3.9.1768.

22 Frøken Helt i Sorø. 23.10.1780, fol.110.
Arvinger angives ikke.

23 Christen Pedersen, købmand i Sorø, der døde 13.5.1782, fol.110B.
E: Magdalene Cathrine. LV: Rosbjerg, købmand. B:
2) Aksel Krøyer Pedersen 28
3) Marianne Pedersen 21.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen 33, sværdfeger i Christiania i Norge.
Bevilling til uskiftet bo af 19.7.1782.

24 Jørgen Lauridsen, skomager i Sorø. 15.3.1780, fol.112.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Ibsen. B:
1) Johannes Jørgensen Damgaard i Holsten
2) Laurids Jørgensen Damgaard
3) en datter g.m. Johan C. Grønbjerg, snedker.
Registrering 13.2.1780.

25 Johanne Olufsdatter i Sorø. 10.6.1785, fol.118.
E: Anders Hansen Krag. B:
1) Ellen Andersdatter 6.
FM:
1 Jens Andersen i Lille Haldager
2 Jens Jørgensen. møller i Bromme mølle.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Olufsen i Vinstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1783
Samfrændeskifte 10.6.1785.

26 Magdalene Cathrine i Sorø, der døde 13.5.1784, fol.118B.
Enke efter Christen Pedersen, borgerkaptajn, [skifte 13.5.1782]. B:
1) Aksel Krøyer Pedersen 30
2) Marianne Sofie Pedersen 24, der ægter Søren Braadt.

27 Johannes Nielsen, klejnsmed i Sorø. 24.12.1784, fol.130.
E: Anne Cecilie Werling.
Testamente af 20.6.1784.

28 Johannes Solgren i Sorø. 1.9.1783, fol.131B.
E: Karen Torsager. LV: G. Bech, forpagter på Sorø lille Ladegård. B:
1) Christiane Frederikke Johansdatter 10.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Torsager.
Afdøde døde 31.8.1783.

29 Birgitte Sofie Boesgaard i Sorø. 20.10.1784, fol.136.
E: Nikolaj Siemsen, bager. B:
1) Euphrosyne Caroline Sofie Nikolajsdatter 9
2) Jens Nikolajsen 7
3) Marie Sofie Nikolajsdatter 3
4) Susanne Caroline Nikolajsdatter 38 dage.
FM: Hans Ibsen, slagter.
Enkemandens første ægteskab med Marie Sofie Hamreisen, skifte 8.11.1774 lbnr.7. Arv til B:
1) Anne Margrethe Nikolajsdatter 15.

30 Peder Christian Horn, taffeldækker på Sorø Akademi. 23.10.1786, fol.137.
B:
1) Anne Gertrud Horn, død. 1B:
a Christian Immanuel 4
2) Frederikke Horn
3) Henrik Horn 22, skomagersvend.
Registrering 4.3.1786.

31 Rasmus Olufsen, gårdskarl på Sorø Akademi. 28.11.1786, fol.140B.
E: Marie Nielsdatter. B:
1) Oluf Rasmussen 5
2) Christian Rasmussen 2.

32 Kirsten Lundby i Sorø. 31.3.1787, fol.141.
E: Jens Ørbæk, snedker.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.3.1787.

33 Marie Christensdatter i Sorø. 24.9.1787, fol.141B.
E: Peder Nielsen Holm, staldkarl på Sorø Akademi. A:
1) bror Laurids Christensen, skovfoged i Låsby i Århus stift
2) søster Anne Christensdatter g.m. Jacob Johansen i Sorø, nu i København
3) bror Laurids Christensen, død. uvist om børn.
Registrering 24.8.1787.

34 Antoinette Majoll, ugift i Sorø. 13.3.1788, fol.143.
Arvinger angives ikke.

35 Laurids Jensen Diveno, klejnsmed i Sorø. 4.2.1788, fol.144B.
E: Gundel Marie Brennicke. LV: Johan Ditlev Tidemann, murer. B:
1) Anders Jensen 18, i København
2) Frederikke Louise Lauridsdatter 14
3) Frederik Christian Lauridsen 6.

36 Søren Henriksen Gredsted, tjener på Sorø Akademi. 25.7.1788, fol.145.
A:
0) forældre Henrik [Sørensen] Gredsted, degn i Nørre Omme og Brejning, [skifte Bølling herred gejstlig 24.2.1763 lbnr.70] og Rebekka Sørensdatter [Gørding].
Mors første ægteskab med Knud [Hansen] Lang, degn sst, [skifte Bølling herred gejstlig 9.6.1753 lbnr.63]. B:
1) halvsøster Anne Elisabeth Lang i Holstebro
2) halvsøster Ingeborg Margrethe Lang g.m. Christen Christiansen, klejnsmed i Ringkøbing.
Afdøde. der var døbt Brejning 4.9.1757, død 24.11.1787.

37 Jens Andersen Birch, hovsmed på Sorø Akademi. 17.9.1788, fol.149.
E: Anne Kirstine. LV: Reeberg, forvalter. B:
3) Jørgen Jensen Birch 11
4) Martin Jensen Birch 6.
FM: morbror Niels Jørgensen Tarm.
Af første ægteskab B:
1) Anders Jensen Birch 27, smedesvend
2) Rasmus Jensen Birch 25, i København.
Desuden nævnes Christen Andersen Birch, smed i Slagelse.
Afdøde døde 27.3.1788.

38 Jacob Lerche, portbetjent i Sorø. 24.10.1788, fol.153B.
E: Johanne Amalie Bihl. B:
1) Peder Jacobsen 15½
2) Søren Jacobsen 6½
3) Otto Christian Jacobsen 3.

39 Frederik Ludvig Hartvig, bogtrykkersvend i Sorø. 20.12.1788, fol.154B.
B:
1) Frits Frederiksen 5.
FM: morfar Frederik Christiansen, skomager.
Afdøde døde 19.12.1788.

40 Bertel Ortved, købmand i Sorø. 20.12.1787, fol.155.
E: Susanne.
Testamente 18.9.1777. A:
0) far Ortved, skovrider, efter hvem, der er arv
1) bror Villum Ortved, birkeskriver på Falster
2) bror Gustav Ortved, rådmand i Holbæk
3) bror Jens Ortved, købmand i Holbæk
4) bror Laurids Ortved, møller i Suserup, død. 2B:
a [Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Hans Christian Lund, møller i Boserup]
b Oluf Lauridsen.
Arv i boet efter afdødes søster [Lucie Ratlev, skifte 3.3.1775 lbnr.17], enke efter [Johan Adolf] Foss.
Opbudsbo begyndte 20.6.1786.

41 Christiane Frederikke Hagedorn i Sorø. 28.6.1789, fol.180B.
Enke efter Mathias de Tønsberg, oberstløjtnant.
Testamente underskrevet Holbæk 15.1.1753.
Hans A:
1) brordatter Helene de Tønsberg g.m. Jacob Pagelsen (Pavel) i Drøbak ved Christiania i Norge.
Hendes A:
1) [faster Anne Elisabeth Filipsdatter Hagedorn g.m. Jørgen Christensen Paulin, præst i Klinte og Grindløse, skifte Skam herred gejstlig 28.6.1737 lbnr.2]. 2B:
1) søskendebarn Christiane Paulin g.m. Andreas Tamdrup Raklev, præst i Snoldelev og Tune
2) søskendebarn Gedske Sofie Paulin, på stedet.

42 Carl Immanuel Rudolf, feltskærsvend i Sorø, der døde 12.11.1789, fol.182.
Arvinger angives ikke.

43 Frands Hagel, skoflikker i Sorø. 28.4.1790, fol.182B.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Dines Guldberg, skoleholder. B:
1) Jørgen Vilhelm Frandsen 2.
FM: Johan Herling.

44 Hans Mathiassen Tønder, skomager i Sorø, der døde 21.6.1790.
E: Else Marie Hermansdatter. LV: Esben Lund, bager.
Der skal være en bror i Tønder.
Testamente af 6.6.1790.

45 Johan Frederik Wendel, afskediget løjtnant i Sorø. 22.7.1790, fol.185.
A:
1) søster Dorthe Elisabeth Wendel, på stedet
2) søster Margrethe Hedvig Wendel, på stedet
3) søster M. C. Wendel på Tersløse, enke efter Luther
4) søster g.m. Hentzel, løjtnant i Haderslev
5) søster g.m. P. Greve, præst i Frederiksort ved Kiel.

Herfra indføres kun slutningen af skifterne i denne protol.
Begyndelsen med angivelse af arvingerne er indført i en skiftebehandslingsprotokol, jeg ikke har fundet.

SLUT