Erik Brejls hjemmeside

Start

Sønderborg amt gejstlige skifteuddrag

[Als Sønder herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Als Sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1689-1834

[1689-1795]    [1795-1834]   


Als Sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1689-1795

Protokollen er brugt som provsteretsprotokol fol.199-224, der dog indeholder et enkelt skifte.

1 Carsten Lauridsen, præst i Ulkebøl. 24.1.1689.
Hustru og børn, hvis navne ikke angives.

2 Esben Jacobsen, kapellan i Hørup. 20.2.1694.
Enkemand. B:
1) Dorthe Esbensdatter g.m. Jens Jørgensen i Tandslet
2) Cathrine Esbensdatter g.m. Claus Hartvigsen i Ulkebøl
3) Anne Esbensdatter
4) Maren Esbensdatter
5) Eleonora Esbensdatter.

3 Afkald i Hørup. 15.3.1694.
Afkald fra:
1) Laurids Krag
2) Peder Krag
3) Sara Krag
4) Johannes Krag
5) Dorthe Cathrine Krag
6) Nikolaj Krag
til deres far Johannes Krag, præst i Hørup
for efter dennes første 2 hustruer.
(Sml. lbnr.6).

4 Anne Cathrine Lauridsdatter Harbo i Notmark, der døde 22.2.1695.
E: Frederik [Jørgensen] Kruckow, præst i Notmark. B:
1) Jørgen Kruckow 11
2) Margrethe Kruckow 3½.

5 Hustru i Asserballe. 8.3.1695.
E: Steffen Justesen, degn i Asserballe, der døde 31.10.1696. ´
Af første ægteskab B:
1) Just Steffensen
2) Rasmus Steffensen
3) Hans Steffensen
4) Christian Steffensen
5) Marie Cathrine Steffensdatter.
FM: morbror Hans Rasmussen i Sebbelev [i Ketting sogn].

6 Johan [Knudsen] Krag, præst i Hørup. 8.7.1697, fol.4, 12, 12B, 14B, 206.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter Harbo, begravet 21.7.1693]. B:
8) Margrethe Krag
9) Cathrine Krag
10) Christian Krag
11) Christiane Krag
12) Leonora Elisabeth Krag.
FM:
1 Johannes [Mathiassen] Poulsen, præst i Ketting
2 Frederik [Jørgensen] Kruckow, præst i Notmark
3 Nikolaus [Ludvigsen] Harbo, præst i Ulkebøl.
Første ægteskab med Cathrine Lorentsen, [begravet 28.5.1669]. B:
1) Laurids Krag, præst i Lysabild
2) Peder Krag
3) Sara Krag.
Andet ægteskab med Eleonora [Elisabeth Johansdatter] Brandt, [begravet 3.5.1681]. B:
4) Johannes Krag, successor i Hørup
5) Anne Marie Krag
6) Dorthe Cathrine Krag
7) Nikolaj Krag, student.
FM:
1 morbror Johannes Brandt, præst i Egen
2 morbror Otto Frederik Brandt, præst i Havnbjerg.

7 Jens Pedersen Roskilde, præst i Lysabild. 14.7.1688, fol.10B.
E: Clara Elisabeth [Christensdatter] Skytte. LV: successor Laurids [Johansen] Krag, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Søren Jensen Hvid, by- og rådstueskriver i Varde.
Enkens første ægteskab med [Edvard, Schultz, købmand i Viborg]. Arv til B:
1) Christian Skytte
2) Evert Skytte.
Arv efter enkens far Christen Christensen Skytte.

8 Samuel Sørensen Stenløse, præst i Tandslet. 16.2.1699, fol.11,12.
E: Sinnet [Mathiasdatter Poulsen]. LV: bror Johanne [Mathiassen] Poulsen præst i Ketting. B:
1) Mathias Stenløse, successor i Tandslet
2) Margrethe Cathrine Stenløse g.m. Didrik Ekenbroch, kræmmer i Sønderborg
3) Elisabeth Stenløse g.m. David [Johansen] Monrad, præst i Dybbøl
4) Johannes Stenløse, student i Norge
5) Severin Stenløse, studerer i Leipsig
6) Christian Stenløse.
FM: morbror Claus Poulsen, kongelig pensionær (forpagter) på Hjortholm [i Kegnæs sogn].

9 Elias Thillinger, præst i Notmark. 20.4.1702, fol.12, 13.
E: Anne Cathrine, der døde 20.4.1702.
På hans søskendes vegne mødte Mathias Stenløse, præst i Tandslet.
På hendes søskendes vegne mødte Hans Andersen Møller, ejer af Bromme mølle på Sjælland.
Afdøde døde 29.9.1701.

10 Christian Degn, degn i Hørup. 5.10.1701, fol.12B.
E: (Navn angives ikke). LV: Poul Degn i Ulkebøl. B:
1) en søn
2) en datter.
FM:
1 farfar Peder Christensen i Svingsbjerg [i Oksbøl sogn]
2 Jens Jørgensen i Tandslet.

11 Afkald i Asserballe præstegård. 28.12.1702, fol.12B.
Afkald fra Poul Steen Rhodius for arv efter mor [Magdalene Andersdatter Brandt], der lever, nu g.m. Christian [Joachimsen] Møller, præst i Asserballe.
Mors første ægteskab med far [formanden i Asserballe Steen Poulsen Rhodius, død 25.9.1679].

12 Samuel Frederik Kruckow, degn i Ulkebøl. 4.2.1704, fol.13B.
E: Agathe. B:
1) Frederik Samuelsen Kruchow
2) Poul Samuelsen Kruchow
3) Anne Bugislav i Holm
4) Maren Jørgens i Bro
5) Marie Elisabeth Gensmar i Sønderborg
6) Peder Jørgensen i Vollerup
7) Mads Jørgensens børn i Sendik?
(Tolkning usikker. Det er vel børn, børnebørn)?

13 Ingeborg Christiansdatter i Tandslet degnebolig. 27.11.1704, fol.15B.
A:
1) forældre Christian Degn i Tandslet og Clara Elisabeth Haut?
2) søskende; navne angives ikke.
3) Mors første ægteskab med Henrik Degn. Af børn angives B:
4) halvsøster Anne Marie Henriksdatter.
(Tolkning af skiftet er meget usikker).

14 Cathrine i Lysabild degnebolig. 20.1.1710, fol.16.
Evert Degn, degn i Lysabild. der ægter Anne Marie Hansdatter. B:
1) Clara Elisabeth Evertsdatter
2) Magdalene Evertsdatter
3) Margrethe Cathrine Evertsdatter.
FM:
1 Christian Degn i Tandslet
2 Henrik Nielsen i Glücksborg
3 Johannes Nielsen.

15 Karen [Hansdatter Aarhus] i Tandslet. 17.1.1709, fol.16B, 204.
E: Mathias [Samuelsen] Stenløse, præst i Tandslet. B:
1) Samuel Stenløse
2) Hans Stenløse
3) Sofie Stenløse
4) Cecilie Stenløse.
Christian Koldt, kongelig pensionær (forpagter) til Rønhave [i Ulkebøl sogn], anklager provsten for ikke at have indkaldt afdødes far Hans Jacobsen i Slagelse i rette tid.

16 Christian [Joachimsen] Møller, præst i Asserballe. 4.1.1710, fol.19.
E: Magdalene [Andersdatter Brandt]. LV: Jørgen Pedersen, præst i Notmark. B:
1) Margrethe Christiansdatter Møller
2) Christine Christiansdatter Møller.
FM: Johannes Thomsen, præst i Asserballe.
(Sml. lbnr.11).

17 Nikolaus [Ludvigsen] Harbo, præst i Ulkebøl. 7.1.1711, fol.23.
E: Anne [Nikolajsdatter Brandt]. B: svigersøn Peder Pedersen, amtsskriver og pensionær (forpagter) på Kegnæsgård
1) Carsten Ludvig Harbo
2) Kirstine Louise Harbo.
FM:
1 Nikolaj Lorentsen, præst i Lysabild
2 Johannes Harbo, præst i Broager.
Arv i boet efter [Johan Knudsen Krag, præst i Hørup, skifte 8.7.1697 lbnr.6] til B:
1) Leonora Elisabeth Krag ved FM: Johannes Krag.

18 Bagge [Hansen] Friis, præst i Ulkebøl. 1.8.1712, fol.26.
E: Cathrine [Carstensdatter Lorentsen]. LV: Jørgen Pedersen, præst i Notmark.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Carsten Friis.

19 Anne Marie [Johansdatter Brandt] i Notmark præstegård. 22.7.1716, fol.31.
E: Jørgen [Conradsen] Pedersen, præst i Notmark. B:
1) Cort Jørgensen
2) Hans Jørgensen
3) Jørgen Jørgensen
4) Nikolas Jørgensen
5) Cathrine Jørgensdatter.
FM:
1 morfar Johannes [Bugislav Johansen] Brandt, [præst i Igen]
2 Nikolas Poulsen. pensionær (forpagter) i Gammelgård.

20 Kirstine Louise [Nielsdatter Harbo] i Ulkebøl præstegård. 22.11.1723, fol.32.
E: Johan Frederik Lange, præst i Ulkebøl. B:
1) Christoffer Lange
2) Nikolas Lange
3) Johan Frederik Lange
4) Anne Cathrine Lange
5) Christine Louise Lange
6) Anne Margrethe Lange.
FM: morbror Nikolas Lorentsen, præst i Lysabild.
Desuden nævnes afdødes mor Anne [Nikolajsdatter Brandt], enke efter Nikolaus [Ludvigsen] Harbo, præst i Ulkebøl, [skifte 7.1.1711 lbnr.17.

21 Johannes [Johansen] Krag, præst i Hørup. 12.4.1728, fol.36B.
E: Margrethe [Christensdatter Lorentsen]. LV: Henrik [Simonsen] Lillius, kapellan i Broager. B:
1) Johannes Krag
2) Christian Krag
3) Leonora Elisabeth Krag g.m. Brandt
4) Johanne Krag.
FM:
1 Peder [Pedersen] Lorentsen, præst i Svenstrup
2 Nikolaj [Carstensen] Lorentsen, præst i Lysabild
3 Peder [Johansen] Brandt i Guderup, præst [i Egen].

22 Nikolas [Carstensen] Lorentsen, præst i Lysabild. 25.7.1729, fol.40.
E: Anne Marie [Hansdatter Poulsen]. LV: Peder Pedersen, amtsskriver på Kegnæsgård. B:
1) Hans Lorentsen, student
2) Nikolas Lorentsen
3) Peder Lorentsen
4) Poul Frederik Lorentsen
5) Anne Margrethe Lorentsen g.m. August [Henriksen] Esmark, præst i Ulsnæs i Angel
6) Anne Marie Lorentsen.
FM:
1 August Christian Poulsen, kancelliråd
2 Peder [Johansen] Brandt, præst i Egen
3 Severin [Samuelsen] Stenløse, kapellan i Sønderborg
4 Johannes Thomsen, præst i Asserballe.

23 Magdalene i Hørup degnebolig. 6.9.1731, fol.45.
E: Peder Jessen, degn i Hørup. B:
1) Peder Christiansen
2) Christian Pedersen
3) Jens Pedersen
4) Johannes Pedersen
5) Christine Marie Pedersdatter forlovet med Jes Nissen Møller.
FM:
1 Peder Christensen i Hørup
2 Thomas Jacobsen i Mjang.

24 Peder Martinussen, degn i Notmark. 12.11.1736, fol.45B.
E: Dorthe Sofie. LV: Gerhard Bertelsen Bruun. B:
1) en datter, hvis navn ikke angives.
FM: Peder Brandt, præst [i Egen].
Arv i boet til den gamle degnekone og dennes datter B:
1) Agathe Martinusdatter.
FM: Andreas Farver.

25 Johannes [Mathiassen] Poulsen, præst i Ketting. 23.5.1736, fol.47.
E: [Charlotte].
Som arvinger underskriver B:
1) Augusta Elisabeth g.m. Bøhne
2) Mathias Poulsen
3) Hans Vilhelm Poulsen.

26 Johannes Thomsen, præst i Asserballe. 9.3.1739, fol.58.
E: Margrethe [Christiansdatter Møller]. B:
1) Johannes Thomsen
2) datter g.m. Nikolaj Hansen Lorck i Flensborg
3) [Mette Thomsen] g.m. successor Morten [Jensen] Reenberg With
4) Mette Thomsen
5) Christine Thomsen
6) Magdalene Thomsen
7) Marie Christine Thomsen
8) Gertrud Margrethe Thomsen.
FM:
1 Andreas Stefan Thomsen, præst i Ketting
2 Christian August Brandt i Flensborg.
Desuden nævnes:
1 enken efter Thomas Hansen i Flensborg
2 afdødes bror Christian Thomsen i Flensborg.

27 Anne Marie [Hansdatter] Poulsen i Lysabild, der døde 14.1.1741, fol.63.
Enke efter [Nikolas Carstensen] Lorentsen, præst i Lysabild, [skifte 25.7.1729 lbnr.22]. B:
1) Nikolas Lorentsen, præst [i Rinkenæs]
2) Poul Frederik Lorentsen. Kurator: Hans Poulsen til Ballegård [i Ullerup sogn]
3) Anne Margrethe Lorentsen, død [13.2.1731], var g.m. [August Henriksen] Esmark, præst i Ulsnæs i Angel. 2B:
a Nikolaj Esmark i Ulsnæs
b Anne Marie Esmark i Ulsnæs.

28 Overdragelse af degnebolig i Asserballe. 30.10.1741, fol.76B.
Rasmus Steffensen, degn i Asserballe overdrager degneboligen til sin søn Johannes Rasmussen, substitut i Asserballe.

28 Margrethe i Asserballe degnebolig. 16.11.1741, fol.77B.
E: Rasmus Steffensen, degn i Asserballe. B:
1) Steffen Rasmussen
2) Hans Rasmussen
3) Christen Rasmussen
4) Johanne Rasmussen, substitut i Asserballe, der har overtaget degneboligen af kontrakt af 30.10.1741 fol.76B
5) Anne Margrethe Rasmusdatter.

29 Provsteret i Tandslet præstegård. 11.1.1743, fol.80.
Jørgen Pedersen, præst i Notmark og
Mathias With, student
anklager
Gerhard Bruun, degn i Notmark for uanstændig opførsel.

30 Margrethe [Pedersdatter] Brandt i Ulkebøl præstegård. 1.6.1745, fol.82B.
E: Johan Frederik Lange, præst i Ulkebøl. B:
1) Peder Lange
2) Dorthe Frederikke Vilhelmine Lange.
Da enkemanden vil indlade sig i nyt ægteskab, udbetales afdødes børn samme arv som enkemandens børn af første ægteskab fik.

31 Anne [Thomasdatter eller Thomsen] i Hørup degnebolig. 21.5.1745, fol.84.
E: Jens Pedersen, degn i Hørup. B:
1) Johannes Jensen
2) Peder Jensen
3) Anne Jensdatter.
FM: morbror Peder Thomsen i Egen.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Frederiks i Sjellerup [i Egen sogn].

32 Peder Martinussen, degn i Notmark. 9.2.1750, fol.84B, 199B.
E: Cathrine Pedersen. LV: Gerhard Bruun, degn i Notmark, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Pedersdatter.
Desuden nævnes enkens far Jørgen Pedersen.
Barnet bor nu hos Nikolaj Pedersen i København.

33 Vurdering af Asserballe præstegård. 30.6.1752, fol.84B.

34 Andreas Steffen Thomsen, præst i Ketting, der døde først i januar 1752, fol.84B.
E: [Cathrine Gude Esmark].
Testamente.

35 Peder Nikolaj Ibsen, personlig kapellan i Ulkebøl, der døde 28.4.1756, fol.87.
E: [Cathrine Dorthea Pedersdatter Juul]. B:
1) Hans Vilhelm Ibsen
2) Peder Ibsen
3) Rudolf Frederik Ibsen
4) Peder Nikolaj Ibsen.
FM:
1 morbror Niels Sass [Pedersen] Juul, kapellan i Ærøskøbing
2 Otto [Lambertsen] Franck, præst i Hørup
3 Visti [Hansen] Egebjerg, præst i Lysabild
4 Lorents [Pedersen] Lorentsen, præst i Ulkebøl.

36 Vurdering af Tandslet præstegård. 29.5.1759, fol.94B.

37 Cathrine Louise Lange, ugift i Ulkebøl kapellanbolig, der døde 30.12.1758, fol.94B, 112.
0) forældre [Johan Frederik Lange, præst i Ulkebøl, død 4.9.1756 og første hustru Christine Louise Nielsdatter Harbo]
1) bror Christoffer Lange
2) bror Johan Frederik Lange, [kapellan i Ulkebøl].
Fars andet ægteskab med [Margrethe Pedersdatter Brandt, skifte 1.6.1745 lbnr.30]. B:
3) halvbror Peder Lange i København
4) Dorthe [Frederikke Vilhelmine] Lange.
FM: stadsfoged Jepsen i Sønderborg.
Afkald 7.6.1771 fra Christoffer [Johansen] Lange, der som entlediget kapellan i Ulkebøl, får kost og pleje af sin stedmor [Sophie Amalie Christoffersdatter Nissen] i Ulkebøl præstegård, for arv efter sin morbror Harbo, kancelliråd i København.

38 Mathias [Samuelsen] Stenløse, præst i Tandslet, der døde 22.11.1758, fol.95.
E: Cecilie Hern, der døde 15.1.1759. B:
3) Mathias Stenløse, staldmester på Glücksborg
4) Johanne Stenløse, forpagter på Filipsdal
5) David Stenløse, ejer af Augård?
6) Cathrine Stenløse på stedet g.m. Christoffer [Johansen] Lange, kapellan i Ulkebøl, [entlediget 1744].
Første ægteskab med [Karen Hansdatter Aarhus, skifte 17.1.1709 lbnr.15]. B:
1) Sofie Stenløse g.m. Bøhne i København
2) Cecilie Charlotte Stenløse g.m. Ahlmann i Sønderborg ved svigersøn Frederik Harbo sst.

39 Johannes Steffensen, degn i Asserballe. 25.8.1763, fol.98, 110B.
E: Mette Hedvig. LV: Peder Pallesen Møller i Asserballe. B:
1) Rasmus Steffensen 21
2) Jacob Steffensen 20, der udnævnes til successor i Asserballe
3) Martin Steffensen 17
4) Sille Steffensen 15
5) Margrethe Amalie Steffensen 7.
FM:
1 morbror Hans Jacobsen i Sønderborg
2 morbror Jacob Jacobsen i Sønderborg.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Margrethe g.m. Harbo.

40 Gert Bruun, degn i Notmark. 4.11.1763, fol.98B.
E: Cathrine. LV: Johannes Brandt, pensionær på Frederikshof. 5B:
1) Johannes Bruun 24
2) Marie Bruun 18
3) Jørgen Bruun 16
4) Ernst Bruun 13
5) Dorthe Sofie Bruun 8.

41 Samuel Kruckow, skoleholder i Ulkebøl, der døde 31.3.1764, fol.100B.
E: Kirsten. LV: Niels Pedersen, bolsmand ved Ulkebøl kirke. A:
1) søster Cathrine g.m. Frederik Hammer, skoleholder i Ulkebøl
2) søster Marie g.m. Peder Christensen, skovfoged i Sønderskov
3) bror, død. 2B:
a Nikolaj Frederiksen
b søn, død. 2B:
1 Claus Frederiksen i Nordborg
2 Anne Augusta gift Lange i Nordborg.

42 Mette Bevermann i Ulkebøl præstegård, der døde 5.10.1764, fol.102B.
Enke efter [Johannes] Lorentsen, præst i Haderslev, [død 19.12.1763], efter hvem intet skifte er holdt.
Hans A:
0) forældre [Peder Lorentsen, rektor i Sønderborg og Dorthe Sofie Hansen]
1) søster Margrethe Lorentsen g.m. Pedersen, rektor i Sønderborg, begge døde. 2B:
a Johannes Pedersen i København
b Dorthe Sofie Pedersen i Hørup degnebolig
2) bror Peder Lorentsen, præst i Svenstrup, død [15.4.1745]. 3B:
a Dorthe Sofie Lorentsen, død [ca.1751], var g.m. [Johannes] Pedersen, præst på Føhr, [død 14.5.1756]. 1B:
1 Peder Pedersen i Nørre Løgum
b Margrethe Lorentsen i Guderup, enke efter [Georg Herman] Overbech, diakon [i Sønderborg, død 28.7.1759]
c Leonora Elisabeth Lorentsen i Nørre Løgum
3) søster Dorthe Lorentsen gift Kleff, død. 1B:
a Dorthe Sofie, der døde. E: Bolt i Hørup
4) søster Anne Eleonora Lorentsen g.m. Jens Pedersen, degn i Hørup
5) søster Dorthe Sofie Lorentsen g.m. [Johannes Johansen] Krag, præst i Nørre Løgum
6) bror Ratke Lorentsen, forpagter på Rumohrgård [i Notmark sogn]
7) bror Lorents Lorentsen, præst i Ulkebøl
8) søster Anne Marie Lorentsen i Ulkebøl, enke efter Lorentsen.
Hendes A:
1) farbror Peder Henrik Ottesen, død. 1B:
a Mette Kirstine Pedersdatter, død. 3B:
1 Peder Henrik Lindegaard
2 Karen Lindegaard
3 Dine Kirstine Lindgaard.
2) moster Kirsten Rasmusdatter, død. 2B:
a Jacob Fabricius på Fredensborg, kongelig sølvpop
b Mette Kirstine Pedersdatter, død. 3B:
1 Peder Henrik Lindegaard, købmand i Fåborg
2 Karen Lindegaard
3 Dine Kirstine Lindgaard.
FM: farbrors søn Las Lindegaard i Fåborg.

43 Anne Amalie Sanger (Sangarin) i Ulkebøl præstegård. 3.10.1765, fol.108.
E: Lorents [Pedersen] Lorentsen, præst i Ulkebøl. B:
1) Frederik Lorentsen 22, cand. jur.
2) Peder Lorentsen 21, cand. theol.
3) Margrethe Dorthe Lorentsen 16.
Datteren har faddergave fra sin oldemors brors enke i grevskabet Oldenburg.
Afdøde døde for 3 år siden.

44 Mette [Hansdatter] Thomsen i Ketting. 11.10.1765, fol.109B.
E: Morten Reenberg [Jensen] With, præst i Ketting. B:
1) Theodosius With, på universitetet i Helmstedt
2) Claus August With, på universitetet i Helmstedt
3) Johanne With g.m. Andreas Lorentsen, købmand i Flensborg
4) Margrethe With g.m. Mathias Fuglsang, forpagter på Hjortspring [i Svenstrup sogn]
5) Charlotte With
6) Louise With.

45 Otto Lambertsen Franck, præst i Hørup. 12.4.1768, fol.111.
E: [Lucie Hedvig Hansdatter Bøhm]. B:
1) Peder Franck
2) [Anne Marie Franck] g.m. successor [Heino Gerhard Melchiorsen] Brolund.

46 Visti [Hansen] Egebjerg, præst i Lysabild, der døde 16.9.1778, fol.112, 130.
E: Voldborg [Mortensdatter Aarby], der døde 1.9.1779. B:
1) Morten Egebjerg, successor
2) Hans Henrik Egebjerg, rådmand, samt by- og rådstueskriver i Fredericia
3) Visti Egebjerg i Sarup i Lysabild sogn, død. 3B:
a Visti Egebjerg
b Voldborg Egebjerg
c Sara Marie Egebjerg
4) Esther Egebjerg, død. E: Esben Esbensen i Tandslet. 2B:
a Visti Esbensen
b Esben Esbensen
5) Inger Sofie Egebjerg g.m. Henrik Petræus på Ærø.
Mindre biografi over afdødes børn fol.125.

47 Forlig i Asserballe. 14.2.1779, fol.130.
Forlig mellem
1 Ernst Ernstsen
2 Jacob Ernstsen og
3 Christen Ernstsen
med deres afdøde søsters mand Johannes Hansen Pade,
om hvilken arv afdødes søn Hans Johansen Pade, skulle have.

48 Christoffer [Johansen] Lange, entlediget kapellan i Ulkebøl, der døde 26.1.1780, fol.142.
E: Marie Cathrine Mathiasdatter Stenløse. A:
0) forældre [Johan Frederik Lange, præst i Ulkebøl, død 4.9.1756 og første hustru Christine Louise Nielsdatter Harbo]
1) bror Johan Frederik Lange, kapellan i Ulkebøl.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Pedersdatter Brandt, skifte 1.6.1745 lbnr.30]. B:
2) halvsøster Dorthe [Frederikke Vilhelmine] Lange, enke efter [Jens Pedersen] Juul, præst i Bredstrup, [død september 1779].
Afdøde, der havde fået kost og pleje af sin stedmor [Sophie Amalie Christoffersdatter Nissen] i Ulkebøl præstegård, havde arv efter sin morbror Harbo, kancelliråd i København.

49 Anne Marie Franck i Hørup, der døde 28.7.1780, fol.143B.
E: [Heino Gerhard Melchiorsen] Brolund, præst i Hørup, der ægter Christiane Amalie Burchard, datter af [Henrik Anton] Burchard, præst [i Sønderborg, død 15.11.1772]. B:
1) Otto Melchior Brolund 9½
2) Lucie Hedvig Beathe Brolund 8½.
Desuden nævnes afdødes mor [Lucie Hedvig Hansdatter Bøhm] på stedet, enke efter afdødes far Otto [Lambertsen] Franck, præst i Hørup, der døde 1.4.1767, [skifte 12.4.1768 lbnr.45].

50 Samuel Hammer, degn i Ulkebøl, der døde 21.12.1784, fol.145.
Enkemand. B:
1) Herman Asmus Hammer
2) Cathrine Dorthe Frederikke Hammer 18
3) Esther Hammer 15.
FM:
1 Hans Jørgensen, overskovfoged i Sønderskov
2 farbror Frederik Hammer, skoleholder i Ulkebøl.

51 Lucie Hedvig [Hansdatter Bøhm] i Hørup præstegård. 2.1.1784, fol.153.
Enke efter Otto [Lambertsen] Franck, præst i Hørup, [skifte 12.4.1768 lbnr.45]. B:
1) [Peder Franck]
2) Anne Marie Franck, [skifte 28.7.1780 lbnr.49. E: [Heino Gerhard Melchiorsen] Brolund, præst i Hørup. 2B:
1) Otto Melchior Brolund
2) Lucie Hedvig Beathe Brolund.
[Afdøde blev begravet Hørup 7.6.1782].

52 Otto Rise Carstensen,. personlig kapellan i Asserballe. 3.12.1788, fol.154.
A:
1) bror Bernhard Hieronymus, degn i Egen
samt 2 brødre.
Afdøde døde i begyndelsen af året 1788 i Sattrup sogn på hjemrejse fra Ribe.

53 Cathrine på Gundestrup i Ketting sogn. 17.7.1788, fol.154B.
Enke efter Steffens, degn i Ketting.
Testamente 5.2.1783. B:
1) Marie Steffens, enke efter Jacob Aagesen, forpagter på Gundestrup ved søn og eneste arving Jacob Christian Aagesen
2) Hans Filip Steffens, død. E: Kirsten. 1B:
a Steffen Hansen 10 år i 1783, der døde 8.12.1788.
FM: Thomas Andreas Lorentsen.
Afdøde døde juli 1788.

54 Dorthe [Christiansen Schultz] i Bromølle, der døde 17.6.1788, fol.155.
Enke efter [Hans] Pedersen, degn i Tandslet, [begravet Tandslet 27.4.1770]. B:
1) Anne Pedersdatter, død, var g.m. Beyerholm. 1B:
a Hans Christian Beyerholm, købmandssvend i Sønderborg.
2) Peder Pedersen,. kontrollør i Nordborg, død. 3B:
a Hans Pedersen 9
b Jens Fangel Pedersen 8
c Sofie Elisabeth Pedersen 6.
FM:
1 Holger Fangel, præst i Nordborg
2 Otto Frederik Ahlburg, købmand i Nordborg
3) Frederik Pedersen i Bromølle

55 Anne Margrethe i Lysabild. 7.8.1789, fol.159.
E: Johan Johansen, degn i Lysabild, der ægter pigen Cathrine Hansdatter i Mommark. B:
1) Cathrine Marie Johansdatter 15
2) Margrethe Johansdatter 14
3) Frederikke Johansdatter 10
4) Edvard Johansen 8.
Afdøde døde for 6 år siden.

56 Edvard Schultz, degn i Lysabild, der døde 8.3.1789, fol.159B.
Enkemand efter Anne Ragebøl.
Testamente konfirmeret 26.11.1759.
Hans A:
1) søster Cathrine, enke efter Jørgen Smed i Havnbjerg
2) søster Anne Marie g.m. Jes Møller i Sarup, begge døde. 2B:
a Cathrine Jesdatter g.m. Hans Christian Rasmussen, skoleholder i Tandslet
b Anne Marie Jesdatter g.m. Jørgen Jepsen i Jestrupgård [i Tandslet sogn]
3) søster Dorthe Sofie g.m. Peder Thomsen i Egen, begge døde. 6B:
a Anne Marie Pedersdatter g.m. Jørgen Smed i Havnbjerg
b Dorthe Sofie Pedersdatter, død, var g.m. Jørgen Christensen i Egen. 2B:
1 Christen Jørgensen 24
2 Peder Jørgensen 22
c Mette Cathrine Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Stevning [i Svenstrup sogn]
d Clara Elisabeth Pedersdatter, død, var g.m. Jes Hansen i Elsmark. 4B:
1 Hans Jessen 17
2 Dorthe Sofie Jesdatter 15
3 Peder Jessen 13
4 Jes Jessen 10
e Kirstine Margrethe Pedersdatter, død. Første ægteskab med Hans Christensen i Egen. 2B:
1 Dorthe Sofie Hansdatter 13
2 Mette Magdalene Hansdatter 8.
FM: farbror Jørgen Christensen.
Kirstine Margrethe Pedersdatters andet ægteskab med Peder Grav i Egen. 1B:
3 Hans Peder Pedersen 3
f Helene Pedersdatter, død. Første ægteskab med Peder Thomsen i Egen. 1B:
1 Peder Pedersen 9.
Helene Pedersdatters andet ægteskab med Jørgen Christensen Mose i Egen. 2B:
2 Dorthe Sofie Jørgensdatter 6
3 Christian Jørgensen 9 mdr.
4) søster Margrethe Cathrine, død. 2B:
a Charlotte Margrethe Degner ved søn Christoffer Martensen i Slesvig
b Hedvig Cathrine Elisabeth g.m. Oluf Jacobsen Breden.
Hendes A:
1) halvbror Johan Peder Nissen i Surinam
2) halvsøster Elisabeth Nissen g.m. Andreas Pedersen, skipper i Sønderborg.

57 Hans Reimuth, ugift præst i Asserballe, der døde 24.11.1792, fol.167B.
A:
0) forældre [Morten Hansen Reimuth i Ribe, skifte Ribe27.4.1779 lbnr.1222 og Dorthe Hansdatter, skifte Ribe 7.1.1746 lbnr.860]. B:
1) søster Cathrine Margrethe Mortensdatter 70 i Egen sogn
2) søster Bodil Mortensdatter, død, [skifte Ribe 23.9.1784 lbnr.1221]. E: Andreas Andersen Hornum, lærredshandler i Ribe. 4B:
a Dorthe Birgitte Hornum 25
b Birgitte Cathrine Hornum 23
3) søster Kirstine Marie Mortensdatter 55.
Fars andet ægteskab med [Anne Lauridsdatter Møller]. B:
4) halvbror Peder Mortensen Reimuth, præst i Egen.

58 Anne Magdalene i Hørup kapellanbolig, der døde 25.1.1794, fol.177B.
Enke efter Jacob Hansen Grav, degn i Hørup. B:
1) Anne Kirstine Grav 21
2) Anne Eleonora Grav 17
3) Johannes Jacobsen Grav 14.
FM:
1 farbror Peder Hansen Grav i Egen
2 mosters mand Peder Pedersen, præst i Moltrup [og Bjerning]
3 født værge Johannes Pedersen, kapellan i Egen.

59 Morten Reenberg [Jensen] With, præst i Ketting, der døde 25.4.1794, fol.183B.
Enkemand efter [Mette Hansdatter Thomsen, skifte 11.10.1765 lbnr.44]. B:
1) Theodor With, på universitetet i Helmstedt
2) Claus August With, på universitetet i Helmstedt
3) Johanne With g.m. Johan Vilhelm Herr, købmand i Flensborg
4) Margrethe With, død, var g.m. Mathias [Johansen] Vogelsang, forpagter på Solbjerggård [i Svenstrup sogn]. 5B:
a Morten Vogelsang på Solbjerggård
b Johan Christian Vogelsang i Trondhjem
c Mathias Vogelsang på Bommerlund på Als
d Mette Marie Vogelsang g.m. [Holger Jensen] Fangel, præst i Nordborg
e Anne Margrethe Vogelsang 15
5) Charlotte Sofie Frederikke With, død, var g.m. Janus Georg [Mathiassen] With, præst i Lysabild. 1B:
a Anne Dorthe Sofie With 11¾
6) Louise Ulrikke Marie Amalie With g.m. Jørgen Pedersen With, præst i Notmark.

60 Jørgen Christensen, skoleholder i Vollerup i Ulkebøl sogn, der døde 10.5.1795, fol.194.
E: Kirsten Pedersdatter.
Testamente af 26.3.1791.

61 Poul Hieronymus Hammer, degn i Ulkebøl. 24.12.1753, fol.211.
E: Cathrine. B:
1) Hieronymus Hammer 33
2) Mette Helene Hammer 30
3) Samuel Hammer 29, successor
4) Frederik Hammer 27.
FM: Peder Christensen i Sønderskov.Als Sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1795-1834

62 [Heino] Gerhard [Melchiorsen] Brolund, præst i Hørup. 3.6.1795, fol.2.
E: Christiane Amalie Burchard. LV: Peder Leymann, skibskaptajn i Majbøllegård.. B:
3) Christiane Marie Brolund 13
4) Henrik Anton Brolund 10¾.
FM: Christian August Burchard, præst i Ketting.
[Første ægteskab med Sara Marie Vistisdatter Egebjerg, død 1750].
Andet ægteskab med [Anne Marie Franck, skifte 28.7.1780 lbnr.49]. B:
1) Otto Melchior Brolund på Golsmaas i Angel
2) Lucie Hedvig Beathe Brolund 23.

63 Charlotte Sofie Frederikke [Mortensdatter] With i Lysabild præstegård. 22.9.1795, fol.3BB.
E: Jens Georg [Mathiassen] With, præst i Lysabild. B:
1) Anne Dorthe Sofie With, født 5.9.1782.
FM: morbror Theodor Reenberg With, student i København.
Bevilling til uskiftet bo af 18.9.1795.
Samfrændeskifte 22.9.1795.

64 Anne Cathrine Steffensen i Notmark degnebolig. 18.2.1796, fol.8B.
E: Christian Carl Trolle, degn i Notmark. B:
1) Hans Christian Trolle 10
2) Christiane Dorthe Sofie Trolle 5.
Afdøde døde 21.12.1794.

65 Mathias [Jensen] With, præst i Notmark, 19.5.1797, fol.12.
Enkemand efter [Dorothea Sophie Jørgensdatter Pedersen, død 19.2.1788]. B:
1) Janus Georg With, præst i Lysabild
2) Otto Jacob With, præst i Skrydstrup i Ribe stift
3) Jørgen Pedersen With, successor
4) Johannes With, præst i Bedsted i Åbenrå amt
5) Mathias With, klædehandler i København
6) Martin Reenberg With, landmåler i Slesvig
7) Dorthe Sofie With 44
8) Johanne Margrethe With g.m. Lorentsen i Schönhagen [i Kreis Rendsburg-Eckernförde i Slesvig]
9) Anne Marie With 38
10) Elisabeth Charlotte With 36.
Afdøde døde 18.5.1797.

66 Christian Moritzen i Lebøl, skoleholder i Tandslet sogn, der døde 25.3.1798, fol.31B.
E: Anne Kirstine Franck. LV: Jørgen Jørgensen Møller. B:
1) Boye Moritzen 17
2) Cathrine Moritzen 14
3) Peder Moritzen 12.
FM:
1 Hans Madsen i Lebøl
2 Hans Bertelsen i Lebøl
3 Jørgen Rasmussen i Lebøl.

67 Sofie Amalie Nissen i Ulkebøl, der døde 28.7.1801, fol.33B.
Enke efter [Johan Frederik] Lange, præst i Ulkebøl, [død 4.9.1756].
Testamente af 18.1.1793. A:
1) halvsøster Marie Elisabeth , død, var g.m. Christian Winhall, gæstgiver i Nyborg på Fyn. 3B:
a Anne Johanne Winhall g.m. Hans Juhler, møller ved Sønderborg
b Frederikke Winhall g.m. Jens Peder Pedersen, ejer af Filipsborg ved Sundeved
c Gertrud Winhall i andet ægteskab med Christian August Kamp, forvalter på Erholm på Fyn
2) halvsøster Marie Eleonora Husmann i Holland, død. Første ægteskab med Christian Krog, toldbetjent på Baroniet Brede. Andet ægteskab med Gert van Riet, toldbetjent sst., der lever. Børn, hvis navne ikke angives.

68 Janus Georg [Mathiassen] With, præst i Lysabild, der døde 27.3.1802, fol.59B.
E: [Mette Stokkemarke Wind].
Første ægteskab med [Charlotte Sofie Frederikke With]. 1B:
a Anne Dorthe Sofie With 19½.
FM: farbror Jørgen Pedersen[Mathiassen] With, præst i Notmark.
Se justitsprotokollen fol.10.

69 [Mette Stokkemarke Wind] i Lysabild, der døde 26.4.1802, fol.59B.
Enke efter Janus Georg With, præst i Lysabild, der døde 27.3.1802 lbnr.68.
Første ægteskab med [Søren Pedersen Schandorph, præst i Spandet, død 21.11.1789]. 1B:
1) Schandorph, cand. theol.

70 Johan Johansen, skoleholder i Lysabild., der døde 16.5.1802, fol.59B.
E: Cathrine [Hansdatter].
Første ægteskab med [Anne Margrethe, skifte 7.8.1789 lbnr.55]. B:
1) Cathrine Marie Johansdatter
2) Anne Margrethe Johansdatter
3) Frederikke Johansdatter
4) Edvard Johansen.
FM:
1 Christen Hansen i Sarup
2 Jørgen Christensen i Lysabild.
Testamente indført i justitsprotokollen fol.11B.
(Sml. lbnr.83).

71 Christen Christensen, skoleholder i Skovby, der døde 11.9.1802, fol.60.
E: Maren Jacobs.
Adskillige børn, hvis navne ikke angives.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1802 indført i justitsprotokollen fol.13B.

72 Christiane Amalie [Burchard] i Hørup enkesæde. 8.8.1804, fol.60.
Enke efter [Heino Gerhard Melchiorsen] Brolund, præst i Hørup, [skifte 3.6.1795 lbnr.62]. B:
1) Christiane Marie Brolund 22
2) Henrik Anton Brolund 20, der studerer theologi ved Københavns Universitet.
Afdøde døde 6.8.1804.

73 Anne Jørgensdatter i Ulkebøl skolehus, der døde 19.6.1805, fol.72.
Enke efter Frederik Hammer, skoleholder i Ulkebøl. B:
1) Hans Jørgen Hammer
2) Sofie Cathrine Hammer g.m. Nikolaj Frost i Varnæs
3) Samuel Hammer
4) Frederik Peder Hammer, gartner [på Ulstrup i Vinge sogn] i Jylland.
Afdøde døde i Varnæs på besøg hos sin datter.

74 Hans Christian Rasmussen, skoleholder i Favrholm [i Tandslet sogn]. 12.11.1806, fol.81.
E: Cathrine. B:
1) Edvard Rasmussen, skoleholder i Lebøl
2) Anne Marie Rasmussen g.m. Hans Bech, købmand
3) Cathrine Rasmussen g.m. Peder Bech, bolsmand
4) Christiane Marie Rasmussen 31.
Afdøde døde 31.7.1806.

75 Marie Jensen i Lysabild degnebolig. 8.6.1807, fol.82.
E: Lorents Lorentsen, degn i Lysabild. B:
1) Lorents Henrik Andreas Lorentsen, født 2.8.1797
2) Christian Ditlev Lorentsen, født 15.1.1801
3) Nikolette Anne Else Lorentsdatter, født 13.3.1803
4) Augustinus Frederik Markus Lorentsen, født 11.8.1805.
Afdøde døde 8.5.1807.

76 Peder Pedersen Høeck, præst i Ulkebøl. 18.11.1808, fol.86B.
E: Frederikke Sofie Juul. B:
1) Anne Christine Høeck g.m. Ebeling, husfoged på Gråsten.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Laurids Pedersen Høeck
2 afdødes søstersøn Peder Pontius Høeck
3 afdødes søsterdatter Anne Christine Thomie Høeck.

77 Christen Christensen Schmidt, skolelærer i Asserballe. 13.7.1809, fol.87B.
E: Anne Marie Andreasdatter. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter, døbt 13.11.1786
2) Eva Cathrine Christensdatter, døbt 13.11.1786
3) Louise Sofie Christensdatter, døbt 20.12.1790
4) Jacob Christian Christensen, født 8.3.1793
5) Frederikke Louise Christensdatter, født 2.9.1796
6) Andreas Henrik Christensen, født 5.8.1799.

78 Lucie Jessen i Hørup præstegård. 29.3.1810, fol.88B.
E: Christian Svendsen (Schwensen), præst i Hørup. B:
1) Peder Svendsen, født 12.7.1796
2) Justus Henrik Svendsen, født 13.10.1800
3) Anne Margrethe Svendsen, født 25.2.1802
4) Dorthe Margrethe Svendsen, født 27.6.1805
4) Cathrine Margrethe Svendsen, født 27.6.1805
5) Markus Svendsen, født 15.2.1707.
FM:
1 morfar Just Henrik Jessen, lensfoged i Christian Alberts Kog
2 morbror Boy Jessen i Marie Kog
3) morbror Carsten Jessen i Christian Alberts Kog.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1809.
Samfrændeskifte 29.3.1810.

79 Hans Christian Poulsen, skolelærer i Sebbelev. 15.9.1811, fol.91.
E: Cathrine. B:
1) Hans Peder Poulsen, født 24.4.1806
2) Christian Poulsen, født 28.10.1810.
FM: Hans Jessen i Ketting.
Afdøde døde 5.9.1811.

80 Maren i Helleved i Notmark sogn]. 11.1.1814, fol.94.
Enke efter Hans Christian Sørensen, skolelærer i Helleved. B:
1) Marie Sørensen, død. E: Peder Thorsen, styrmand i Notmarkskov. 1B:
a Sinnet Thorsen, født 19.12.1804
2) Dorthe Sørensen, døbt 8.10.1775
3) Thomas Sørensen, søfarende
4) Margrethe Marie Sørensen g.m. Vogelsang på Bommerlund
5) Cathrine Christine Sørensen, døbt 24.8.1788
6) Ellen Sørensen, døbt 14.8.1791.
Afdøde døde 13.12.1813.

81 Elisabeth i Kettinge. 11.1.1815, fol.96.
E: [Johannes Bartholin] Bruhn, degn i Kettinge.
Ansøgt om bevilling til uskiftet bo.
Afdøde døde 17.2.1814.

82 Borttig (Bortvig), skolelærer i Lysabild. 11.1.1815, fol.96.
E: Sinnet Christensen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.11.1814.

83 Lisbeth Cathrine i Lysabild, der døde 27.1.1815, fol.96.
Enke efter [Johan] Johansen, skoleholder i Lysabild, [skifte 16.5.1802 lbnr.70.
Første ægteskab med [Anne Margrethe, skifte 7.8.1789 lbnr.55]. Arv til B:
1) Cathrine Marie Johansen g.m. Christen Jørgensen på Kegnæs Høj
2) Anne Margrethe Johansen g.m. Jørgens Christensen Pors i Ertebjerg [i Tandslet sogn]
3) Frederikke Johansen g.m. Peder Pedersen i Lysabild
4) Edvard Johansen, død på søen 1807.

84 Jacob Steffensen, degn i Asserballe. 31.1.1820, fol.97, 100.
E: Eva Cathrine. LV: Jacobsen, forpagter på Gammelgård. A:
1) søster., død. 1B:
a Regine Thomsen i Kettinge
2) bror Rasmus Steffensen, død. Uvist om børn.
Afdøde døde 30.12.1819.

85 Johan Christoffer Bontrup, skolelærer i Lysabildskov. 1.3.1820, fol.98B.
E: Christine Marie. LV: Hans Jørgensen i Lysabildskov. B:
1) Mathias Johansen Bontrup.
Afdøde døde 10.2.1820.

86 Johannes Bartholin Bruhn, degn i Ketting. 30.3.1821, fol.101, 106.
Enkemand efter [Elisabeth, skifte 11.1.1815 lbnr.81]. B:
1) Henrik Peder Bruhn, født 11.1.1791, skibskaptajn
2) Johan Gerhard Bruhn, født 19.6.1793, skibskaptajn
3) Ernst Christian August Bruhn, født 9.10.1796, styrmand
4) Cathrine Margrethe Bruhn, født 14.5.1799
5) Christiane Elisabeth Bruhn, født 6.2.1804.
Afdøde døde 29.3.1821.

87 [Eva Cathrine] i Asserballe. 31.10.1821, fol.105B.
Enke efter Jacob Steffensen, degn i Asserballe, [skifte 31.1.1820 lbnr.84].
efter testamente A:
1) Eva Cathrine g.m. Hans Clausen i Asserballe.
Afdøde døde 29.10.1821.

88 Thomas Mathias Sabro, præst i Tandslet. 21.5.1822, fol.108B.
E: [Anne Christine Boisen].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.5.1822.

89 [Andreas] Esbensen, degn i Tandslet. 6.4.1826, fol.135.
E: [Cathrine Marie Lucie Døring]. B:
1) [Johan Riber] Esbensen, præst [i Langå og Øksendrup på Fyn]
2) Esben Esbensen.

90 Rasmussen, degn i Ulkebøl, der døde i april 1826, fol.135.
Enke. Hvis navn ikke angives.
Bevilling til uskiftet for enken og hans børn.

91 Lorents Lorentsen, degn i Lysabild, der døde 8.6.1827, fol.135B.
E: Kirstine Margrethe Jørgensen. LV: Andreas Jørgensen, styrmand i Mommark. B:
5) Andreas Lorentsen, født 18.5.1811
6) Anneke Marie Lorentsen, født 8.7.1813.
Første ægteskab med [Marie Jensen, skifte 8.6.1807 lbnr.75]. B:
1) Lorents Henrik Andreas Lorentsen
2) Christian Ditlev Lorentsen
3) Nikolette Anne Else Lorentsdatter
4) Augustinus Frederik Markus Lorentsen.

92 [Nikolaj Hansen] Pærehøj, præst i Asserballe. 29.10.1828, fol.144.
E: [Christine Margrethe Boisen]. B:
1) Peder Pærehøj, født 8.12.1809
2) Marie Magdalene Pærehøj, født 1.3.1811
3) Hans Pærehøj, født 18.7.1812
4) Nis Pærehøj, født 23.11.1815.
Afdøde døde 19.8.1828.

93 Augustinus Meldal, pastor emeritus i Lysabild. 24.5.1828, fol.144.
E: Nikolette Oligera [Christoffersdatter] Nyholm. B:
1) Martin Reenberg Meldal, successor i Lysabild
2) Louise Ulrikke Marie Amalie Meldal g.m. Thomas Thomsen, bager i Augustenborg
3) Georg Christoffer Meldal, gartner i Vejle
4) Elisabeth Christine Birgitte Meldal g.m. Jørgen Frands von Hammersheim, kaptajn og regimentskvartermester i København
5) Dorthe Sofie Meldal, født 18.9.1798.

94 [Christian Carl] Trolle, degn i Notmark. 12.3.1829, fol.147, 152B.
E: Dorthe Sofie With, der døde 31.3.1829.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Anne Cathrine Steffensen, skifte 18.2.1796 lbnr.64]. B:
1) Hans Christian Trolle
2) [Christiane Dorthe Sofie Trolle] g.m. Jørgen Jørgensen i Elstrup.
Hendes A:
0) forældre [Mathias Jensen With, præst i Notmark, skifte 19.5.1797 lbnr.65 og Dorothea Sophie Jørgensdatter Pedersen, død 19.2.1788]
1) bror Mathias With, [klædehandler i København]
2) bror Martin [Reenberg] With, [landmåler] i Slesvig
3) bror [Janus Georg] With, præst i Lysabild, [skifte 27.3.1802 lbnr.68. 1B:
a [Anne Dorthe Sofie With] g.m. Lorentsen i Flensborg
4) bror [Johannes] With, præst i Bedsted i Åbenrå amt, [død 3.1.1818]. 6B:
a [Mathias Carl] With, præst i Henstedt [i Nord Ditmarsken provsti
b [Johannes] With, præst i Garding [i Ejdersted provsti]
c With, brigaderlæge i Christiania
d With, lektor i København
e datter g.m. Henriksen, kirkesanger i Terp
f [Marie Sofie With] g.m. [Conrad Johan] Groth, præst i Sankt Annen [i Nord-Ditmarsken provsti]. [Hans første ægteskab med hustrus søster Christiane Hedvig With, død 2.9.1813]
4) søster Anne Marie With i Notmark
5) søster [Johanne Margrethe With], død, gift [Notmark 19.9.1777] med [Peder Andreas] Lorentsen på Frausinggård [i Hinge sogn]. 6B:
a Rathje Mathias Lorentsen, død. Hans børn
b Peder Andreas Lorentsen, død. Hans børn
c datter g.m. Bourjean i Altona
d [Elisabeth Charlotte Lorentsen] g.m. [Christian] Andreassen, præst i Nørre Lyndelse [og Højby] på Fyn
e Johanne Margrethe Lorentsen på Fyn
f Anne Marie Lorentsen på Fyn.
Afdøde døde 28.2.1829.

95 Christine Marie i et hus ved Ulkebøl kirke. 24.8.1829, fol.150B.
Enke efter Edvard Rasmussen, degn. B:
1) Cathrine Margrethe Rasmussen, født 20.2.1807
2) Christine Marie Rasmussen, født 30.1.1811
3) Anne Margrethe Rasmussen, født 1.2.1814.
FM:
1 Jens Pedersen Jørgensen, skolelærer i Ulkebøl
2 Peder Pedersen Poulsen i Sundsmark
3 Jacob Pedersen Bladt, møller i Svensmølle.

96 Anne Marie [Andreasdatter] i Asserballe. 12.5.1830, fol.156B, 158.
Enke efter Christen Christensen Schmidt, skolelærer i Asserballe, [skifte 13.7.1809 lbnr.77]. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Mikkel Thomsen i Sattrup
2) Eva Cathrine Christensdatter g.m. Hans Clausen Lampe på Bjerrum mark i Fraugde sogn på Fyn
3) Louise Sofie Christensdatter g.m. Peder Bonefelt, dyrlæge i Sattrup
4) Jacob Christian Christensen i Sattrup i Sundsmark sogn
5) Frederikke Louise Christensdatter 32 i Bromølle
6) Andreas Henrik Christensen i Asserballe.
Afdøde døde 21.5.1829.

97 [Svend Laurids] Svendsen, præst i Notmark. 26.2.1830, fol.157B.
E: [Margrethe Sofie Andersen].
Bevilling til uskiftet bo.

98 Jacob Knudsen, kandidat i Ketting. 20.9.1830, fol.158.
A:
0) forældre [Hans Peder Knudsen, gæstgiver i Ketting og Anne Kirstine Wrang]
1) bror Johan Peder Knudsen, ejer af Lysholm
2) bror Jørgen Knudsen, præst i Tranderup på Ærø
3) bror, død. 2B:
a Johan Peder Knudsen
b datter g.m. T. Thomsen.

99 Nikolaj Clausen, præst i Ulkebøl, der døde 22.9.1831, fol.158B, 194.
Enkemand efter Anne Margrethe Kellermann, død 28.2.1830. B:
1) August Carl Emil Clausen, præst i Vorde, [Fiskbæk og Romlund]
2) Magdalene Benedikte Clausen g.m. Oppermann
3) Anne Dorthe Christiane Clausen, død, var g.m. Pedersen, købmand i København. 3B:
a Nikoline Johanne Margrethe Pedersen
b Johannes Nikolaj Pedersen, født 27.7.1818
c Anne Emilie Antoinette Margrethe Pedersen.

100 Christoffer Christian P. Hansen, skolelærer i Kettrupskov. 20.3.1832,'
E: Gertrud Hansen.
Bevilling til uskiftet bo.

101 Rudolfsen, degn i Lysabild, der døde 29.9.1831, fol.194B.
Arvinger angives ikke.

102 Lorents Andersen, skolelærer i Asserballe, der døde 30.12.1831, fol.194B.
Arvinger angives ikke.

SLUT