Oversigt

Søndagsskolen i Gludsted

Kirkebladet for Ejstrup og Gludsted sogne. Nr.1/2020 - januar-Marts.
Heri side 6:
125 års jubilæum for Gludsted Søndagsskole.
Historisk tilbageblik før og nu.

125 år er vel nok værd at fejre og være en smule stolt af.
Et naturligt tilbageblik tegner hurtigt et billede af en kæde af engagerede mennesker
der med deres frivillige indsats op gennem tiden
blev den direkte årsag til at der kan festes og fejres jubilæum.
Det handler om evangelium og missionsbefaling,
eller som Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
udtrykker det ”At give det største til de mindste”
Det er også historien om børn, som har oplevet at være blevet set af voksne i søndagsskolen,
i klubarbejdet eller på sommerlejren,
så det blev til inspiration for en senere ledergerning blandt børn i næste generation.
Beretninger fra de mange Lyngsbo lejre og sommerfester på Granly og ved Rørbæk sø
taler et tydeligt sprog herom.

Et kort resume fra protokollen som rækker 100 år tilbage kan berette,
at det hele starter med at Knud Peder Knudsen (kaldet Knud Brejl)
deltager i et søndagsskolemøde i Hygild i 1894, hvor ledere fra flere sogne deltog.
K.P. Knudsen tilbyder efter dette møde at stille sit hjem til rådighed for en ny søndagsskole i Gludsted.

Med tiden kom der så mange nye børn til fra Smedebæk, Malmkær og Nørlund,
at der måtte holdes søndagsskole på skift mellem Nørlund og Gludsted i en periode.
I 1906 blev Missionshuset i Gludsted bygget og søndagsskolen blev flyttet hertil.
Der blev dog stadig afholdt søndagsskole i Nørlund frem til 1968.

I 50 året for oprettelsen af søndagsskolen i Gludsted oprettes Knud Brejls Søndagsskolefond på 1000 kr,
hvoraf renterne tilfalder søndagsskolen, der nu er delt i to, en i Gludsted og en i Nørlund.
Nørlund og Gludsted søndagsskoler bliver i 1968 slået sammen og Søndagsskolen holdes herefter i Gludsted Missionshus.
Frem til 1980 bliver søndagsskolen stadig holdt om søndagen,
dette ændres imidlertid til lørdag formiddag og senere i 1986 bliver det besluttet at ændre tidspunktet til mandag eftermiddag.
Samtidig besluttes det at ændre navn til Gludsted Børneklub.
I 2000 bliver børneklubben udvidet til også at omfatte Juniorklubben, som har været et populært tilbud for de lidt ældre børn i gennem årene.
Klubberne er i dag fortsat aktive under ledelse af frivillige
og hver klub har hver mandag besøg af 15-20 børn i perioden fra september til april.
Nuværende leder af Børneklub og Juniorklub er Inge Jørgensen, Gludsted.

Ingeborg Kviesgaard