Erik Brejls hjemmeside

Start

Slangerup Byfoged
Skifteprotokol
1738-1814
for Slangerup og Frederikssund

[1738-1779]    [1799-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Slangerup Byfoged
Skifteprotokol
1738-17791    Johanne Pedersdatter i Slangerup.21.2.1738, fol.2.
E: Christen Nielsen, feldbereder. B:
1) Inger Christensdatter g.m. Johan Georg Fischer, hjulmand i København
2) Karen Christensdatter g.m. Johan Madsen Riis, svensk postrider i Slangerup.
Registrering 17.2.1738.

2    Anne i Slangerup. 7.3.1738, fol.2B, 6.
Enke efter Hans Nielsen, byfoged. B:
1) Vibeke Rise Ølgod g.m. Niels Bjørn
2) Hans Christian Ølgod, købmand på Kina.

3    Rasmus Hansen Lange, farver og købmand i Frederikssund. Samfrændeskifte 5.8.1738, fol.5B, 26.
E: Salome Torbensdatter Lidø (Ledøje). LV: Hans Lemming, præst i Ude- og Oppe Sundby. B:
1) Anne Elisabeth Lange 15
2) Abelone Lange 14
3) Anne Margrethe Lange 12
4) Hans Lange 10.
FM:
1 farfar Hans Rasmussen Lange, rådmand i Roskilde
2 fars svoger Oluf Pedersen Skytte, præst i Vallekilde og Hørve g.m. [Anne Margrethe Torbensdatter Lidø]
3 fars svoger Peder Møller, præst i Raklev g.m. [Anne Elisabeth Torbensdatter Lidø].
Desuden nævnes:
1 enkens bror [Hans] Christoffer Lidø, degn [i Østermarie] på Bornholm
2 Anders Rasmussen Lange, rådmand.
Arv i boet til Sidsel Langemark efter hendes far og mor.
Afdøde døde 21.5.1738.
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1738.

4    Kirsten Christensdatter i Slangerup. 8.12.1738, fol.8.
E: Laurids Jørgensen. B:
1) Karen Lauridsdatter
2) Else Lauridsdatter.

5    Kirsten Pedersdatter i Slangerup. 16.3.1739, fol.9B.
E: Niels Svendsen. B:
1) Svend Nielsen 13
2) Bodil Nielsdatter 10.

6    Birthe Markusdatter i Frederikssund. 5.5.1739, fol.10B.
E: Anders Hansen Rygaard. A:
1) bror Peder Markussen i Veng sogn i Jylland
2) søster Kirsten Markusdatter i Holsten.

7    Johanne Jørgensdatter i Slangerup. 27.6.1739, fol.13.
E: Jens Poulsen. B:
1) Poul Jensen 5
2) Mette Jensdatter 1.

8    Ellen Jensdatter i Slangerup. 18.8.1739, fol.15.
E: Peder Andersen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen, rytter
2) Peder Hansen, rytter
3) Herman Hansen
4) Maren Hansdatter g.m. Poul Jacobsen
5) Margrethe Sofie Hansdatter 20
6) Hans Hansen 16.

9    Niels Jensen Gønge i Slangerup. 23.1.1740, fol.19B.
E: Anne Lorentsdatter. LV: Jeppe Svendsen. A:
1) søster Gundil Jensdatter g.m. Svend Ibsen på Jægerspris
2) søster Ellen Jensdatter i Lynge, død. 1B:
a Anne Lauridsdatter 16
3) bror Herman Jensen i København. død. Efterlader en søn.

10    Karen Hansdatter i Slangerup. 22.2.1740, fol.23B.
Enke efter Jacob Mortensen, pottemager. B:
1) Morten Jacobsen, pottemager
2) Jens Jacobsen 16.

11    Gertrud Andreasdatter i Slangerup. 3.5.1743, fol.25.
E: Mikkel Nielsen. B:
1) Johan Drevitz Mikkelsen 12
2) Andreas Mikkelsen 6.
FM: morfar Andreas Langebæk, løjtnant i Stenløse.

12    Oluf Hansen Hagerup, ugift i Slangerup. 30.9.1741, fol.40B, 55.
A:
1) søster, død. 6B:
a Sidsel Olufsdatter g.m. Søren Thomsen
b Inger Olufsdatter g.m. Peder Jacobsen, tobaksspinder
c Hans Olufsen i Hillerød
d Morten Olufsen i Skævinge, død. 4B:
1 Oluf Mortensen 15
2 Jens Mortensen 13
3 Adser Mortensen 12
4 Maren Mortensdatter 6
FM: stedfar Christen Hansen i Skævinge
e Bodil Olufsdatter g.m. Jens Jørgensen i Hillerød
f Anne Olufsdatter g.m. Nilaus Ibsen i Skævinge.

13    Cathrine Hansdatter i Slangerup. 28.6.1741, fol.46.
E: Mogens Jørgensen, skomager. B:
1) Karen Mogensdatter 14
5) Johan Mogensen 8.
FM: Ambjørn Asmundsen, som beslægtet.

14    Vibeke Riise Ølgod i Slangerup. 4.8.1741, fol.48.
E: Niels Bjørn, købmand. B:
1) Karen Nielsdatter Bjørn 9
2) Hans Nielsen Bjørn 8.
FM: morbror Hans Christian Ølgod, superkargo i Det kinesiske Compagni i København.
Enkemandens første hustru [Karen Sørensdatter], skifte sluttet 28.7.1731. Arv til B:
1) Jørgen Bjørn.
Afdøde døde 6.7.1741.

15    Jochum Eberhard Rabe. toldbetjent i Slangerup. 2.4.1743, fol.52B.
E: Cathrine Simonsdatter Schmerz. LV: Boye Nielsen Møller. A:
1) bror Hans Baltser Rabe på Sankt Jørgensbjerg i Roskilde
2) søster Engel Marie Rabe g.m. Sivert Hansen, trompeter i Svallerup.

16    Anne Jørgensdatter i Slangerup. 15.7.1743, fol.54B.
E: Hans Nielsen Bruun. B:
1) Niels Hansen Bruun, artillerist i København
2) Villads Hansen Bruun 22, i malerlære i København
3) Mogens Hansen Bruun 16.
Afdøde døde i København.

17    Jacob Nielsen, skomager i Slangerup. 12.6.1744, fol.66.
E: Sofie Elsebeth Lauridsdatter. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 6
2) Laurids Jacobsen 5
3) Niels Jacobsen 3
4) Peder Jacobsen 6 mdr.
FM: farbror Anders Nielsen, tømrer.

18    Peder Andersen, skrædder i Slangerup. 15.7.1744, fol.67B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jens Thorsen. B:
1) Peder Pedersen, 6 uger den 9.9.1744.
FM: morbror Joen Olufsen i Rågårdshuset i Frederiksborg amt.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Karen Andersdatter g.m. Samuel Simonsen i Nedre Værebro Mølle
2 afdødes søster Bodil Andersdatter g.m. Hans Andersen.

19    Morten Svendsen, skipper i Frederikssund. 26.9.1744, fol.72, 80, 96, 100B, 117, 119.
Enke efter Karen Sørensdatter. B:
1) Rasmus Mortensen i Christiania.

20    Kirsten Markusdatter i Frederikssund. 3.12.1744, fol.74B.
E: Jens Andersen. B:
1) Inger Jensdatter g.m. Johan Adam, snedker i Frederikssund
2) Anders Jensen 24, smedesvend på Fyn
3) Bendix Jensen 16, i Roskilde
4) Hans Jensen 12.

21    Jens Nielsen Gad i Slangerup. 12.1.1745, fol.76B, 96.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: hendes søn Niels Pedersen i Kirke Værløse. A:
1) bror Anders Nielsen Gad i Hauge Mølle
2) bror Joen Nielsen Gad, byfoged i Slangerup
3) bror Laurids Nielsen Gad i Krat mølle
4) søster Karen Nielsdatter Gad i Slangerup, enke efter Jens Nielsen
5) søster Anne Margrethe Nielsdatter Gad, enke efter [Christoffer Andersen] Scheel, [byskriver] i Slangerup
6) søster Maren Nielsdatter Gad, g.m. Boye Nielsen Møller i Slangerup.

22    Drude Lauridsdatter i Slangerup. 25.2.1745, fol.78B.
E: Peder Andersen. B:
1) Arild Pedersen, degn i Strøby
2) Hans Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Ellen Pedersdatter g.m. en skoleholder
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Oluf Hansen i Harløse.

23    Margrethe Kørning i Frederikssund. 15.6.1745, fol.84, 88.
Enke efter Holstein, kaptajn. B:
1) Christian Frederik Holstein, kaptajnløjtnant i søetaten i København
2) Johan Henning Holstein
3) en datter g.m. Rosing, kaptajn.

24    Anne Margrethe Lange, ugift i Frederikssund. 15.6.1745, fol.85B.
A:
1) mor Salome Torbensdatter Lidø, enke efter Rasmus Hansen Lange, [skifte 5.8.1738 lbnr.3]. LV: Hans Lemming, præst i Ude- og Oppe Sundby
2) søster Anne Elisabeth Lange g.m. Carl Plum, købmand
3) søster Abelone Lange 21
4) bror Hans Lange 18, i Roskilde latinskole.

25    Anne i Slangerup. 26.8.1745, fol.87, 92B.
Enke efter Peder Lauridsen. B:
1) Marie Pedersdatter g.m. Hagedorn
2) Anne Margrethe g.m. Lindberg
3) datter g.m. Trane.

26    Dorthe Hyrens, fattiglem i Slangerup. 9.11.1745, fol.91B.
Arvinger angives ikke.

27    Karen Jydes, fattiglem i Slangerup. 9.11.1745, fol.91B.
Arvinger angives ikke.

28    Karen Andersdatter i Frederikssund. 20.11.1745, fol.93, 117, 120, 121.
E: Peder Jensen, smed. B:
4) Oluf Pedersen 17, i smedelære
5) Haagen Pedersen 14
6) Inger Pedersdatter 11.
Første ægteskab med Oluf Marstrand. B:
1) Anders Olufsen, smed i Jægersprisgade i Tørslev
2) Anne Louise Olufsdatter 22, i København
3) Anneke Olufsdatter 19, i København.

29    Søren Rasmussen, købmand i Frederikssund. 28.11.1745, side 94.
E: Anne Margrethe Overby. LV: Frederik Børgesen i Roskilde.
Testamente af 15.5.1722.
Af arvinger nævnes A:
1) halvbror Joen Nielsen i Værløse.

30    Karen Pedersdatter i Slangerup. 7.1.1746, fol.97B, 101B, 114, 119B, 120B.
E: Oluf Olufsen. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Jacob Esbensen, skoleholder i Ølstykke
2) Margrethe Olufsdatter g.m. Markus Andersen, smed
3) Dorthe Olufsdatter 30.

31    Frederik Jensen Drejer i Slangerup. 25.1.1746, fol.98B, 100B, 122B.
E: Abel Cathrine Nielsdatter. B:
1) Maren Frederiksdatter 5½.
FM: morbror Oluf Lind.

32    Joen Nielsen Gad, byfoged i Slangerup. 15.3.1746, fol.102B, 108B, 123B, 130B, 176.
E: Anne Kirstine [Lauridsdatter] Jordhøj. B:
3) Anne Kirstine Gad g.m. Niels Kinstrup Bang
4) Karen Gad 22
5) Laurids Gad 20
6) Maren Gad 19
7) Anders Gad 12.
Første ægteskab med [Anne Svendsdatter Cort, begravet 1.5.1718]. B:
1) Svend Cort Gad, byskriver
2) Niels Gad.

33    Karen Jensdatter i Slangerup. 20.3.1746, fol.106B, 112, 116.
E: Jens Thorsen. B:
5) Ellen Jensdatter 16
6) Oluf Jensen 11.
Første ægteskab med Oluf Nielsen. B:
1) Anne Olufsdatter g.m. Anders Scheel, snedker
2) Joen Olufsen 30
3) Niels Olufsen 26, bødkersvend
4) Maren Olufsdatter 23.

34    Winther Nielsen i Slangerup. 29.4.1746, fol.109, 114B, 142.
E: [Navn angives ikke]. LV: Mikkel Holst. B:
1) Malene Winthersdatter 12
2) Anders Winthersen 9
3) Niels Winthersen 7
4) Christian Winthersen 4
5) Børre Winthersen 3.
FM: Jacob Clausen.

35    Anders Alexandersen, bager i Slangerup. 7.5.1746, fol.110B, 117B.
E: Elsebeth Jensdatter. LV: Niels Bjørn. B:
1) Anne Marie Andersdatter 8.
FM: Søren Thomsen.

36    Opbudsbo i Slangerup. 24.9.1746, fol.122, 166B.
Registrering af fallitbo hos Laurids Osted i Slangerup.

37    Ambrosius Asmundsen i Slangerup. 7.3.1747, fol.127, 135.
E: Bodil Christiansdatter. LV: Boye Nielsen Møller. B:
1) Asbjørn Ambjørnsen, skomager
2) Karen Ambjørnsdatter 17.

38    Rasmus Pedersen i Slangerup. 30.3.1747, fol.131B, 137, 140.
E: Inger Jørgensdatter. LV: Boye Nielsen Møller. B:
1) Ellen Kirstine Rasmusdatter 11
2) Anne Margrethe Rasmusdatter 8
3) Marie Rasmusdatter 4
4) Karen Rasmusdatter 10 uger.
FM: født værge Jeppe Svendsen.

39    Nikolaj Pantzer, bager i Slangerup. 4.4.1747, fol.134, 139B, 143B, 146B, 152, 166, 187.
E: Johanne Mathiasdatter. LV: Samuel Jacobsen. B:
1) Mathias Nikolajsen 28
2) Johanne Nikolajsen 25
3) Hans Nikolaj Nikolajsen 19.

40    Jens Ebbesen i Slangerup. 25.5.1747, fol.143, 186B, 209B.
A:
1) bror Claus Ebbesen, i Hillerød, der døde. Hans børn
2) søster Bodil Ebbesdatter g.m. Anders Jensen Borch.

41    Testamente i Slangerup. 1747, fol.145B.
Testamente af 14.12.1742 for Karen Jørgensdatter Rohde til hendes mand Henning Jacobsen Hessel, postmester.

42    Sara Jørgensdatter i Slangerup. 15.12.1747, fol.149, 161B, 171, 184.
Enke efter Laurids Pedersen Bech, skifte 22.1.1735. A:
1) søster Anne Jørgensdatter
2) bror Jacob Jørgensen], død. 3B:
a Svend Jacobsen
b Anneke Jacobsdatter g.m. Jacob Adolf, skoleholder i Skævinge
c Anne Jacobsdatter g.m. Jens Boyesen, smed på Kronborg.
Gavebrev til afdødes steddatter Marie Sofie Lauridsdatter Bech.

43    Johan Martin Küster, kirurg i Slangerup. 5.1.1748, fol.150, 169B, 178, 202B, 204B.
E: Helene Kirstine. LV: Boye Nielsen Møller. B:
1) Helene Sofie Küster g.m. Peder Hansen, måttemager
2) David Johansen Küster 18
3) Elias Johansen Küster 14.

44    Niels Bjørn, købmand i Slangerup. 17.1.1748, fol.153, 163, 166B, 189, 190, 195, 197B, 208B, 211, 213, 215B.
E: Anne Marie [Qvist]. LV: Laurids Nielsen Gad, der ægter enken. B:
5) Christence Nielsdatter Bjørn 3
6) Niels Nielsen Bjørn.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter, [skifte sluttet 28.7.1731]. B:
1) Jørgen Nielsen Bjørn
2) Kirsten Nielsdatter Bjørn g.m. Jørgen Andersen.
Andet ægteskab med Vibeke Riise Ølgod, [skifte 4.8.1741 lbnr.14]. B:
3) Karen Nielsdatter Bjørn 16
4) Hans Nielsen Bjørn 14.
FM: morbror Hans Christian Ølgod i København.

45    [Anne] i Slangerup. 19.1.1748, fol.160, 172, 189.
E: Jørgen Poulsen. B:
1) Karen Jørgensdatter g.m. Johan Jensen Ejbæk, vævert
2) Anne Jørgensdatter 34, i Farum
3) Marie Jørgensdatter 29, i Gørløse
4) Anne Mette Jørgensdatter 25
5) Poul Jørgensen 20.

46    Dorthe Nielsdatter, ugift tjenestepige i Slangerup, der døde 19.1.1748, fol.161, 233B.
Arvinger angives ikke.

47    Svend Danielsen i Slangerup. 26.1.1748, fol.164B, 172, 176, 232.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Madsen. B:
1) Inger Kirstine Svendsdatter 18
2) Daniel Svendsen 15.
FM: Oluf Zachariassen.

48    Oluf Zachariassen i Slangerup. 9.2.1748, fol.168B, 177B, 196.
E: Karen Jensdatter. LV: Markus Andersen. B:
1) Niels Olufsen 8
2) Zacharias Olufsen 6
3) Christen Olufsen 4
4) Helvig Olufsdatter, født efter fars død.
FM: Andreas Christiansen.

49    Anne Lorentsdatter i Slangerup. 22.2.1748, fol.173, 181.
E: Jacob Clausen. A:
1) halvbror Peder Jørgensen i Lystrup
2) halvbror Hans Jørgensen i Uvelse
3) halvsøster Bodil Jørgensdatter g.m. Jens Lauridsen i Uvelse
4) halvbror Niels Jørgensen i Sigerslev
5) halvsøster Birthe Jørgensdatter g.m. Hans Andersensen i Sigerslev
6) halvsøster Johanne Jørgensdatter g.m. Jeppe Svendsen i Slangerup
7) halvsøster Inger Jørgensdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Slangerup, [skifte 30.3.1747 lbnr.38]
8) halvsøster Anne Jørgensdatter g.m. Villads Nielsen i Slangerup
9) halvsøster Margrethe Jørgensdatter, død. 1B:
a Jørgen i Lystrup
10) halvsøster Ellen Jørgensdatter, død. 2B:
 en søn og en datter.

50    Kirsten Pedersdatter i Slangerup. 11.3.1748, fol.174B, 179B.
E: Oluf Olufsen. B:
2) Kirsten Olufsdatter 15
3) Oluf Olufsen 13
4) Christence Olufsdatter 10
5) Cathrine Olufsdatter 6
6) Christen Olufsen 8 dage.
Af første ægteskab B:
1) Svend Christensen 24.

51    Morten Malmø, bødker i Slangerup. 22.3.1748, fol.177.
Arvinger angives ikke.

52    Andreas Gebler, murer i Slangerup. 23.4.1748, fol.179, 185B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Boye Nielsen Møller.
Afdøde efterlader børn i Tyskland med sin første hustru, der døde for over 22 år siden.

53    Hans Villumsen i Slangerup. 13.5.1748, fol.182B.
E: [Navn angives ikke]. B:
3) Karen Hansdatter 7.
Af første ægteskab B:
1) Lucie Hansdatter g.m. Niels Mikkelsen
2) Karen Hansdatter 31, i Roskilde.

54    Peder Meyer, toldbetjent i Frederikssund, der døde 26.5.1748, fol.183, 192B, 193B, 203B.
E: Else Beathe Printz. LV: Jens Burentoft. B:
1) Andreas Meyer 38, i Helsingør.

55    Karen Andersdatter i Slangerup, der døde 20.1.1749, fol.206, 221, 222B.
Enke efter Christen Thomsen i Lindholm, hendes sidste mand. A:
1) Anne Cathrine Poulsdatter g.m. Peder Poulsen
2) Anne Jensdatter g.m. Peder Nielsen, tambur.

56    Engel, fattiglem i Slangerup, der døde 20.2.1749, fol.210B.
Enke efter Søren Andersen, guldsmed, der døde for kort tid siden. B:
1) Cathrine Sørensdatter.

57    Laurids Jensen Polsmann i Slangerup. 15.4.1749, fol.212, 220.
E: Sisse Berntsdatter. B:
1) Jens Lauridsen Polsmann, skrædder.
Enken har en søn Bernt Lauridsen i Græse.

58    Jens Hansen, hjulmand i Slangerup. 1.5.1749, fol.214B, 222, 25B, 227B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Ingeborg Jensdatter 21
2) Christian Jensen 19, gartnersvend på Falster
3) Hans Jensen 17
4) Niels Jensen 15
5) Laurids Jensen 13
6) Anders Jensen 11
7) Bodil Kirstine Jensdatter 9
8) Marie Sofie Jensdatter 7
9) Anne Marie Jensdatter 5
10) Anne Cathrine Jensdatter 2.

59    Jens Hjort, toldkontrollør i Frederikssund. 19.7.1749, fol.221B.
E: Margrethe, i København.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i Roskilde.

60    Peder Jensen, smed i Frederikssund. 19.8.1749, fol.223B, 224B, 226.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christian Smed.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 20.11.1745 lbnr.28]. B:
1) Oluf Pedersen 20
2) Haagen Pedersen 18
3) Inger Pedersdatter.
FM: Poul Lemming.

61    Hans Andersen i Frederikssund. 9.11.1749, fol.229.
E: Lenniche. B:
1) Anders Hansen
2) Anne Hansdatter g.m. Niels Gad i Slangerup
3) Maren Hansdatter 30
4) Bertel Hansen 19
5) Karen Hansdatter 17.

62    Niels Nielsen, murer i Slangerup. 1749, fol.236.
E: Ellen. LV: Hans Nielsen.
Arvinger angives ikke.

63    Knud Sørensen, remmesnider i Slangerup. 15.4.1750, fol.236B.
Enkemand efter Sidsel Thomasdatter. A:
1) søster [Karen Sørensdatter, skifte sluttet 28.7.1731, var g.m. Niels Bjørn, skifte 17.1.1748 lbnr.44]. 2B:
a Jørgen Nielsen Bjørn
b Kirsten Nielsdatter Bjørn g.m. Jørgen Andersen.
Arv i boet til afdødes hustrus søn Thomas Jensen.

64    Carl Ulrik Plum, købmand i Frederikssund. 2.5.1750, fol.237B.
E: Anne Elisabeth [Rasmusdatter Lange]. LV: Bolle Frederik Plum, regimentsskriver. B:
1) Agnethe Plum 4.
FM: Adam Christoffer Plum, vinhandler i København.

65    Karen Nielsdatter Gad i Slangerup. 26.10.1750, fol.242.
Enke efter Jens Nielsen, [formentlig fejl for Jens Jensen, se lbnr.21]. B:
2) Karen Jensdatter 25.
FM: mosters mand Boye Nielsen Møller.
Andet ægteskab med Bernt [Mathiassen] Rosenmeier, [død 1712]. B:
1) Villads Berntsen Rosenmeier i Frydendal sogn.
[Første ægteskab med Rasmus Pedersen Fabjerg, død 1705].

66    Mathias Ebel, væver i Slangerup. 17.3.1751, fol.245, 247B, 250.
E: Inger Thomasdatter. LV: Frands Nielsen. B:
1) Søren Mathiassen 15
2) Jochum Mathiassen 10.
FM:
1 Jørgen Nielsen Bjørn of dennes svoger
2 Jørgen Andersen.

67    Niels Sørensen Lauridsen, bødker i Slangerup. 22.4.1751, fol.246B.
E: Anne Kirstine Svendsdatter.
Arvinger angives ikke.

68    Baltser Schreckengast, skomager i Frederikssund. 29.5.1751, fol.248B, 254B.
E: Ellen Andersdatter. B:
1) Marie Schreckengast, død. E: Peder Lauridsen, tømrer på Bremerholm i København.

69    Birthe Thomasdatter, 80 år gammel i Slangerup. 30.5.1751, fol.249B.
Enke. B:
1) Elisabeth Svendsdatter g.m. Johannes Jacobsen, smed
2) Thomas Svendsen i København
3) Svend Svendsen 30, i Ballerup
4) Kirsten Svendsdatter g.m. Knud Rasmussen i Karlslunde.

70    Opbudsbo i Slangerup. 27.7.1751, fol.251, 259.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Andersen, bødker i Slangerup.

71    Johan Ottesen, skomager i Frederikssund. 6.8.1751, fol.255.
E: Cathrine Margrethe Bruun. LV: bror Peder Bruun i Ude Sundby mølle. B:
1) Casper Ottesen 21, glarmestersvend hos sin farbrors enke i København
2) Steffen Ottesen 17, i skomagerlære
3) Anne Vibeke Ottesen 14.
FM: Jens Burentoft, skrædder.

72    Helene Sofie Küster i Slangerup. 17.9.1751, fol.260, 262B.
E: Peder Hansen, måttemager, der rejste fra hende for 4 år siden. B:
1) Johan Küster 5.
FM: Niels Troelsen.

73    Niels Andersen i Slangerup, der døde 7.10.1751, fol.260B, 262B, 264B, 268, 271.
E: Margrethe Villumsdatter. LV: Hans Madsen. B:
1) Karen Nielsdatter 13
2) Maren Nielsdatter 10
3) Sidsel Nielsdatter, født efter sin fars død.

74    Margrethe Ottesdatter i Slangerup, der døde 17.11.1751, fol.262, 263.
E: Anders Nielsen, tømrer. B:
1) Maren Andersdatter 10
2) Nille Andersdatter 4, der døde.

75    Udbetaling af arv til umyndige efter skifte i Frederikssund. 12.2.1752, fol.265.
Udbetaling af arv til de umyndige arvinger i skifte efter Anne Margrethe Overby i Frederikssund, fortaget af kommissarier 12.2.1752, Københavns Samfrænde og kommissariatsskifter no.32a. Enke efter Søren Rasmussen, [skifte Slangerup 28.11.1745 lbnr.29] til:
1) søster [Dorthe Olufsdatter], død. E: Frederik Børgesen i Roskilde. 8B:
a Børge Frederiksen 23
b Hans Frederiksen 14
c Niels Frederiksen 12
d Oluf Frederiksen 10
e Anne Margrethe Frederiksdatter 9
f Søren Frederiksen 8
g Frederik Christian Frederiksen 7
h Birgitte Kirstine Frederiksdatter 4
FM: morbror Peder Olufsen, visiterer i København.

76    Helene Kirstine i Slangerup. 31.8.1752, fol.267, 272.
Enke efter [Johan Martin] Küster, [skifte 5.1.1748 lbnr.43]. B:
1) Helene Sofie Küster, [skifte 17.9.1751 lbnr.72]. 1B:
a Johan Küster hos sin morbror Johan Lorents Gløde, skrædder i Roskilde
2) Johan David Küster 23
3) Elias Küster 19, i snedkerlære i København.

77    Registrering i Slangerup. 30.9.1752, fol.269B, 274B, 301.
Registrering af boet hos Niels Pfrenger, efter dom af 22.6.1752 og 23.1.1753 ved Frederiksborg Rytterdistrikt birketing for vold mod sin [sted]far [Michael Hansen] Holst, prokurator.

78    Sara Christensdatter i Bilidt-huset ved Frederikssund Færgested. 11.12.1752, fol.275.
E: Anders Hansen.
Arvinger angives ikke.

79    Hans Lilje (Lillie) i Slangerup, der døde 2.1.1753, fol.278, 297.
A:
1) søster Anne Elisabeth [Hansdatter Lilje] på stedet, enke efter [Hans Jensen] Heilskov. LV: [Henning Jacobsen] Hessel, postmester
2) søster, død. 1B:
a Sille Cathrine g.m. Johan David Seidentop, skomager i København.
[KB København Vor frue 13.10.1718 viet Hans Jensen Heilskov, tobaksspindersvend og Anne Lisbeth Hansdatter Lillie].

80    Peder Hansen Skov i Slangerup, der døde 4.1.1753, fol.278B, 281B, 284, 288B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Jacobsen Lund. B:
2) Anders Pedersen 8
3) Maren Pedersdatter 5½
4) Hans Pedersen 2.
FM: Hans Madsen, borgmester.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Marie Pedersdatter 13, hos sin mormor i Lillerød.

81    Anne Marie Rasmusdatter i Slangerup. 15.1.1753, fol.279B.
A:
1) mor Inger Jørgensdatter g.m. Jacob Olufsen
2) søster Ellen Kirstine Rasmusdatter
3) søster Anne Margrethe Rasmusdatter
4) søster Karen Rasmusdatter.
FM: Jeppe Svendsen.
Afdødes far var [Rasmus Pedersen, skifte 30.3.1747 lbnr.38].

82    Jens Andersen i Frederikssund. 22.1.1753, fol.280, 287.
Arvinger angives ikke.

83    Anne Jørgensdatter i Frederikssund, der døde 22.1.1753, fol.280B.
Enke.
Arvinger angives ikke.

84    Frederikke Pedersdatter i Slangerup. 17.2.1753, fol.282, 291, 297B, 307.
E: Anders Nielsen, tømrer. A:
1) søster g.m. Henrik Johansen i København.

85    Laurids Olufsen Granberg i Slangerup, der døde 4.4.1753, fol.284, 289B, 292, 297, 300B, 311, 313, 319, 322, 335, 341.
Arvinger angives ikke.

86    Anne Jørgensdatter i Slangerup, der døde 13.6.1753, fol.290, 295.
E: Villads Nielsen. A:
1) bror Hans Jørgensen i Lystrup
2) bror Niels Jørgensen i Sigerslevøster
3) søster Johanne Jørgensdatter g.m. Jeppe Svendsen i Slangerup
4) søster [Margrethe Jørgensdatter], død. 1B:
a Jørgen Mortensen 21
5) halvbror Peder Jørgensen i Lystrup
6) halvsøster [Ellen Jørgensdatter], død. 2B:
a Johanne Rasmusdatter g.m. en landsoldat i Ølstykke
b Mads Rasmussen 25
7) halvsøster Birthe Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Andersensen i Sigerslev. 2B:
a Jørgen Hansen i Sigerslevøster
b Anders Hansen i Sigerslevøster
8) halvsøster [Inger Jørgensdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Slangerup, [skifte 30.3.1747 lbnr.38], nu g.m. Jacob Olufsen i Slangerup.

87    Kirsten Pedersdatter i Slangerup. 25.7.1753, fol.284B, 299.
E: Laurids Riigaard.
Af første ægteskab B:
1) Inger Jørgensdatter 16.
FM: farbror Villum Olufsen i Skenkelsø [i Jørlunde sogn].

88    Mads Jensen Jyde, ugift tjenestekarl i Slangerup. 22.10.1753, fol.298B, 305, 322B, 323B.
Arvinger kendes ikke.

89    Søren Sørensen Schiøtt, murer i Frederikssund. 14.11.1753, fol.299B, 308B, 312, 313B.
B:
1) datter, død. E: Hans Christian, smed på Jægerspris
2) Sara Christiane Sørensdatter i København.

90    Jacob Henrik Burchard, feltskær i Slangerup. 17.12.1753, fol.300B, 305.
Arvinger angives ikke.

91    Kirsten Madsdatter i Slangerup. 4.3.1754, fol.302B, 309.
A:
1) bror Peder Madsen, rytterbonde i Ølstykke
2) bror Hans Madsen i Ugerløse
3) bror Frederik Madsen
4) mors søskendebarn Kirsten Andersdatter, datter af broderen Frederik Madsens farbror
5) søskendebarn Margrethe Christoffersdatter g.m. Peder Villumsen i Ølstykke
6) søskendebarn Kirsten Madsdatter g.m. Oluf Mikkelsen, sognefoged i Veksø
7) søskendebarn Karen Andersdatter g.m. Christoffer Jensen i Ølstykke
8) søskendebarn Hans Andersen i Ølstykke
9) søskendebarn Kirsten Andersdatter g.m. Bertel Pedersen i Ølstykke
10) søskendebarn Niels Pedersen, død. 1B:
a Peder Nielsen 14.
FM: stedfar Anders Hansen i Hauge på Vartov gods
samt muligvis flere arvinger.

92    Christen Lauridsen, smed i Slangerup, der døde 5.3.1754, fol.304, 306, 312B, 315B, 319B, 322B, 325B, 326.
E: Bodil Ibsdatter, der også døde. B:
3) Anne Elisabeth Christensdatter g.m. Hans Jensen Birk, 23 år gammel.
Bodil Ibsdatters første ægteskab med Zacharias Olufsen. B:
1) Karen Zachariasdatter g.m. Andreas Christiansen, stenhugger
2) Maren Zachariasdatter, død, var g.m. Markus Andersen. 1B:
a Anne Marie Markusdatter
3) Oluf Zachariassen, [skifte 9.2.1748 lbnr.48]. Hans børn.

93    Peder Nielsen Gønge i Slangerup. 11.3.1754, fol.305B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 16.8.1753.

94    Mette Hansdatter, ugift tjenestepige i Slangerup, der døde 20.5.1754, fol.311B, 314.
Arvinger angives ikke.

95    Mikkel Nielsen i Slangerup. 8.7.1754, fol.316, 323, 324B, 335B, 338.
E: Bente Rasmusdatter. B:
3) Peder Mikkelsen
4) Niels Mikkelsen
Første [eller andet] ægteskab med [Gertrud Andreasdatter, skifte 3.5.1743 lbnr.11]. B:
2) Johan Drevitz Mikkelsen, i København
3) Andreas Mikkelsen, skomagerdreng i København.
Hans B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Thue Nielsen.

96    Anne Margrethe Nielsdatter Gad i Slangerup. 8.11.1754, fol.320, 335B, 341, 342, 357.
Enke efter [Michael Hansen] Holst, prokurator.
Første ægteskab med [Jacob Jørgensen] Pfrenger, død [1731]. B:
1) Anne Dorthe Pfrenger g.m. Asmund Ambjørnsen, skomager
2) Niels Pfrenger, der er undveget. Hans B:
a Oluf Nielsen Pfrenger.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Nielsen Gad i Krat mølle.
[Andet ægteskab med Christoffer Andersen Scheel, byskriver, død 2.8.1744].

97    Karen Lauridsdatter i Slangerup. 13.1.1755, fol.325B, 342.
Enke. B:
1) Laurids Jørgensen Osted
2) Marthe Jørgensdatter g.m. Laurids Pedersen
3) Else Jørgensdatter i København.

98    Niels Hansen Hein i Slangerup. 23.3.1755, fol.327, 336B, 343, 352, 360B, 370, 375B.
E: Marie Hansdatter Normann. LV: Boye Nielsen Møller. A:
00) morfar [Niels Jacobsen] Lindberg, [birkefoged, død 30.9.1695 og Karen Mikkelsdatter, død marts 1693]. (Enken kalder ham for Laurids Lindberg)
0) forældre [Johan Hein, ridefoged på Sandholmgård, død 1705 i København, skifte København skiftekommission, konceptskifter no 46 den 26.3.1705 og Ellen Nielsdatter Lindberg]
1) moster Karen Lindberg, død, var g.m. [Bendix Nielsen Fox, præst i Ølsted i Frederiksborg amt, død 1738]. 2B:
a Margrethe Bendixdatter Fox g.m. Poul Bagger, degn i Lille Lyngby, [skifte Strø herred gejstlig 9.5.1777 lbnr.23]
b Karen Bendixdatter, død. E: Jens Svendsen i Hillerød. 4B:
1 Niels Jensen
2 Johannes Jensen
3 Svend Jensen
4 Ellen Jensdatter
2) moster Dorthe Lindberg, [død 1708], enke efter [Hans Jensen] Regelsen (Reigelsen)
a Else Regelsen, enke efter [Søren] Christensen, [overførster], kancelliråd, [død 1751]
b Dorthe Regelsen, enke efter Mogens [Andersen] Tulstrup, [ejer af Helsingør teglværk]
3) moster Anne Lindberg, død, var g.m. Seneca Bonnesen Friis. 2B:
a Niels Seneca Friis
b Margrethe Dorthe Friis
4) moster Marie Lindberg i Vartov Hospital i København, enke efter [Henrik] Høpfner, [købmand i Helsingør, død 1732]
5) morbror Laurids Nielsen Lindberg, degn i Kirke Såby og Kisserup, [skifte Voldborg herred gejstlig 3.8.1746 lbnr.21]. E: [Gertrud Bruun]. 1B:
a Anne Dorthe Lauridsdatter Lindberg.
Ingen arvinger på afdøde s fars side.
Litteratur: Slægten Lindberg. Birkefoged Niels Jacobsen i Ballerup af Arne Sund i: Personalhistorisk Tidsskrift 1959 side 24-33.

99    [Rasmus] Krag, admiral i Slangerup, der døde 6.10.1755, fol.344B.
Testamente af 28.8.1755. A:
1) søsterdatter Anne Sofie, enke efter Børresen.

100    Maren Hansdatter i Slangerup. 20.10.1755, fol.345B, 356B.
E: Oluf Olufsen. B:
1) Hans Olufsen 6
2) Søren Olufsen 3 mdr.

101    Peder Knudsen, ugift tjenestekarl i Slangerup, der døde 20.10.1755, fol.347B, 363.
Arvinger angives ikke.

102    Maren Joensdatter Gad i Slangerup. 28.10.1755, fol.374B, 366B, 526.
E: Jørgen Nielsen Bjørn. B:
1) Niels Jørgensen Bjørn 7
2) Karen Jørgensdatter 3
3) Joen Gad Bjørn 4 uger.
FM: morbror Laurids Joensen Gad i Stenløse.

103    Markus Andersen, smed i Slangerup, der døde 31.10.1755, fol.355, 358B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Boye Nielsen Møller. B:
2) Anders Markussen 20
3) Birthe Margrethe Markusdatter 14
4) Filip Markussen 11
5) Karen Markusdatter 3
6) Maren Markusdatter 11 uger.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Markusdatter 21, i Roskilde.

104    Johan Pedersen, vægter i Slangerup. 8.3.1756, fol.364, 373.
E: Johanne Jensdatter, 80 år gammel.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

105    Hans Andersen, guldsmed i Slangerup. 20.3.1756, fol.364B, 383B.
E: Inger Lauridsdatter. B:
1) Anders Hansen, guldsmed i Hirschholm amt.

106    Peder Jacobsen i Slangerup, der døde 1.4.1756, fol.365, 368B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Lauris Poulsen Rørvig. A:
1) søster Anne Margrethe Jacobsdatter g.m. Isak Møller i Sankt Mortens Mølle i Roskilde
2) bror Henrik Jacobsen i Assendrup Mølle på Gisselfeld gods
3) søster Malene Jacobsdatter g.m. Hans Pedersen i Vester Såby på Åstrup gods
4) bror Christen Jacobsen i Tadre Mølle på Sonnerup gods ved søn Laurids Christensen Tilberg, smed i Slangerup.

107    Bodil Nielsdatter i Slangerup. 24.4.1756, fol.367B, 373B.
E: Peder Andersen. A:
1) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Jens Jacobsen Jyde.

108    Johanne Andersdatter i Slangerup. 26.4.1756, fol.368.
E: Hans Nielsen.
Arvinger angives ikke.

109    Salome Torbensdatter Lidø i Slangerup. 5.5.1756. fol.372.
Enke efter Rasmus Hansen Lange, skifte 5.8.1738 lbnr.3. B:
1) Anne Elisabeth Rasmusdatter Lange, enke efter Carl Ulrik Plum [i Frederikssund, skifte 2.5.1750 lbnr.64]
2) Abelone Rasmusdatter Lange
3) Hans Rasmussen Lange.
FM:
1 Johan Nikolaj Lange i Roskilde
2 Plum, regimentsfeltkær på Kronborg.

110    Karen Jørgensdatter i Slangerup. 29.5.1756, fol.374.
E: Laurids Vallesen. B:
1) Jørgen Lauridsen 41, i København
2) Anne Lauridsdatter 35
3) Karen Lauridsdatter 31, g.m. Jørgen Hansen, bødkersvend i København.
FM: morbror Mogens Jørgensen, skomager.

111    Kirsten Thuresdatter i Slangerup. 11.10.1756, fol.380, 384B, 385B.
E: Niels Troelsen. A:
1) bror Niel Thuresen i Sakstorp i Skåne
2) bror Hagen Thuresen i Olstrup i Skåne
3) søster Trine Thuresdatter i Strå i Skåne
4) søster Anne Thuresdatter i Strå i Skåne
5) søster Sisse Thuresdatter i Strå i Skåne
6) halvsøster Margrethe Thuresdatter g.m. Christen Nielsen i København.

112    Peder Jacobsen, ugift tjenestekarl i Slangerup. 14.10.1756, fol.382, 384, 386.
A:
1) bror Jørgen Jacobsen i Lynge.

113    Registrering i Slangerup. 16.10.1756, fol.383.
Registrering af boet hos Hans Christoffersen, der er dømt for mordet på sit eget barn.

114    Svend Gudmannsen i Slangerup. 20.11.1756, fol.383B.
E: Maren Hansdatter.
Underskrevet af Hans Andersen på sin datters vegne.

115    Else Andersdatter i Slangerup. 20.11.1756, fol.385, 392B.
E: Laurids Olufsen, smed. B:
1) Christian Lauridsen 22, i lære i København
2) Niels Lauridsen 11
3) Anne Marie Lauridsdatter 10
4) Sisse Lauridsdatter 3.

116    Oluf Olufsen i Slangerup. 14.4.1757, fol.387.
Enkemand. B:
5) Hans Olufsen 7.
FM: fasters mand Frands Nielsen.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 11.3.1748 lbnr.50]. B:
1) Kirsten Olufsdatter g.m. Svend Andersen, drejer
2) Oluf Olufsen 22, i bødkerlære i København
3) Christence Olufsdatter 19
4) Cathrine Olufsdatter 15.

117    Peder Sørensen Tømmerby i Slangerup, der døde 28.8.1757, fol.389, 393, 397B.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Søren Pedersen 3
2) Peder Sørensen 16 uger.
(Børnenes alder angivet den 21.7.1758).

118    Cathrine Olufsdatter, ugift i Slangerup. 29.9.1757, fol.390, 393, 399.
A:
0) forældre [Oluf Olufsen], skifte 14.4.1757 lbnr.116 og [Kirsten Pedersdatter], skifte 11.3.1748 lbnr.50
1) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Svend Andersen, drejer
2) bror Oluf Olufsen, bødkersvend
3) søster Christence Olufsdatter 20, i København, der døde.
FM. farbror Rasmus Olufsen.
Af fars andet ægteskab B:
4) halvbror Hans Olufsen 8.
FM: fasters mand Frands Nielsen.
Af mors første ægteskab B:
5) halvbror Svend Christensen, bødkersvend.

119    Anders Hansen Rugaard i Frederikssund, der døde 11.10.1757, fol.390, 397B.
E: Kirstine Marie Bodemann. LV: Christian Schmidt, købmand. B:
1) Christen Andersen 2
2) Peder Andersen 1.
FM: fasters mand Rasmus Falch, bager.

120    Bent Mogensen i Slangerup, der døde 17.2.1758, fol.393, 398.
E: Else Pedersdatter. LV: Thue Nielsen. B:
1) Niels Bentsen, smed i Skenkelsø
2) Christen Bentsen 21, smededreng i København
3) Maren Bentsdatter på Amager.

121    Jens Rytter i Slangerup, der døde 14.3.1758, fol.394, 397B.
Afdøde efterlader enke og 3 små børn.

122    Anders Jørgensen Scheel i Slangerup. 7.6.1758, 394, 402B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Johan Riis. B:
1) Jørgen Andersen 12
2) Oluf Andersen 8
3) Karen Andersdatter 6.
FM: farbror Ebbe Scheel i Sandholm.
Enkens første ægteskab med [Peder Andersen, skifte 15.7.1744 lbnr.18]. Arv til B:
1) Peder Pedersen 15.

123    Oluf Lauridsen i Slangerup. 13.6.1758, 396, 412B.
E: Karen Jensdatter. A:
1) bror H. L. Bruun.

124    Karen Jensdatter i Slangerup. 13.6.1758, fol.396, 400B.
E: Peder Herbst. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 5
2) Karen Pedersdatter 3
3) Henrikke Pedersdatter 6 mdr.
FM:
1 morbror Villads Berents
2 søskendebarns mand Christen Hansen, købmand.

125    Gørel i Slangerup, der døde 28.6.1758, fol.397, 405B.
Enke efter Laurids Jørgensen.
Arvinger angives ikke.

126    Hessel, byfoged og postmester i Slangerup, der døde 1.18.1758, fol.400, 402B.
E: Marie Wichmann. B:
1) Engel Marie Hessel g.m. Peder Engel i Værløse mølle.
Desuden nævnes Hans Engel, murer, bror til afdødes svigersøn.

127    Peder Olufsen i Slangerup. 6.8.1758, fol.401, 406.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Oluf Pedersen.

128    Maren Nielsdatter Gad i Slangerup, der døde 14.10.1758, fol.403B, 407.
E: Boye Nielsen Møller. B:
1) Anne Kirstine Boyesdatter g.m. [Laurids Lauridsen] Granberg, byfoged
2) Anne Sofie Boyesdatter g.m. Christen Hansen, købmand
3) Anders Boyesen Møller
4) Niels Boyesen Møller i Ude Sundby mølle
5) Johan Jørgen Boyesen 9.
Bevilling til uskiftet bo af 3.11.1758.

129    Margrethe Harbo i Slangerup, der døde 20.11.1758, fol.405, 407.
Enke efter Carl Egberg. B:
1) Poul Egberg, kapellan i Slangerup
2) Lorents Egberg, uvist hvor.

130    Inger Hansdatter i Slangerup. 3.4.1759, fol.408, 410B, 411.
E: Peder Hansen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 25
2) Hans Pedersen 24
3) Maren Pedersdatter 20
4) Peder Pedersen 17
5) Jens Pedersen 13
6) Anne Kirstine Pedersdatter 6.

131    Johanne Jensdatter i Slangerup. 17.5.1759, fol.408B, 410B, 411B.
Enke efter Peder Vægter.
Arvinger angives ikke.

132    Martha Jørgensdatter i Slangerup. 1.8.1759, fol.409, 411B.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Dorthe Marie Lauridsdatter11
2) Anne Cathrine Lauridsdatter 3.

133    Søren Thomsen i Slangerup. 18.2.1760, fol.413, 418, 427, 430.
E: Sisse Olufsdatter. LV: Christen Hansen, købmand. B:
1) Poul Sørensen 27, i København
2) Niels Sørensen 25, livgarder
3) Johanne Marie Sørensdatter g.m. Knud Knudsen, snedker i Hillerød.

134    Ellen Mortensdatter i Slangerup. 26.2.1760, fol.417.
E: Bertel Akselsen. B:
1) Aksel Bertelsen 7
2) Anne Margrethe Bertelsdatter 6
3) Sisse Johanne Bertelsdatter 3.

135    Seqvestrationsforretning i Slangerup. 10.3.1760, fol.418.
Beslaglæggelse af boet der tilhører Jacob Olufsen, der er undveget på grund af tyveri, der er g.m. Johanne Nielsdatter.

136    Niels Seneca Friis i Slangerup. 28.3.1760, fol.418B, 427B.
E: Anne Dorthe Steen. B:
1) Seneca Nielsen Friis 12.

137    Mette Lauridsdatter i Slangerup, der døde 21.4.1760, fol.421, 430B, 432B.
E: Jens Andersen.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkemandens søn Hans Jensen.

138    Asmund Ambjørnsen i Slangerup, der døde 28.4.1760, fol.423, 428B, 431B, 433B.
E: Anne Dorthe Pfrenger. LV: Christen Hansen. B:
1) Ambjørn Asmundsen 13
2) Anne Margrethe Asmundsdatter 8
FM: fasters mand Mathias Pantzer, bager.

139    Niels Albertsen, ugift barber i Frederikssund, der døde 28.4.1760, fol.426, 430B, 432B, 434B, 437.
Arvinger angives ikke.

140    Margrethe i Slangerup. 1.9.1760, fol.433.
E: Peder Smed. B:
1) Hans Pedersen
2) en datter g.m. Jørgen Eskildsen.

141    Anders Lauridsen i Slangerup. 10.10.1760, fol.435B, 440.
E: Peternille Jensdatter. LV: Samuel Jacobsen, hattemager.
Afdøde efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde i Frederiks Hospital i København.

142    Seqvestrationsforretning i Slangerup. 14.10.1760, fol.436.
Beslaglæggelse af boet der tilhører Andreas Christiansen.

143    Peder Andersen i Slangerup. 6.12.1760, fol.438, 440.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jens Polsmann. B:
1) Johannes Pedersen 4.

144    Jens Thorsen i Slangerup. 29.12.1760, fol.438, 440B.
E: Ellen Christensdatter. LV: Johan Riis.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 20.3.1746 lbnr.33]. B:
1) Ellen Jensdatter g.m. Lave Jensen, bryggersvend i København
2) Oluf Jensen, bødkersvend.

145    Karen Jensdatter i Slangerup. 19.2.1761, fol.442B.
E: Laurids Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen
2) Bodil Hansdatter g.m. Han Nielsen i Maderup
3) en datter, død, var g.m. Oluf [Olufsen], bødker, [skifte 14.4.1757 lbnr.116]. 1B:
a Hans Olufsen 9 hos fasters mand Frands Nielsen.

146    Bodil Christoffersdatter i Slangerup. 1.5.1761, fol.443.
E: Hans Madsen. B:
1) Mads Hansen 7.

147    Hans Christensen i Slangerup. 21.8.1761, fol.446, 448B.
E: Gertrud Rasmusdatter. A:
1) far Christen Nielsen.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Christensen.

148    Jacob Olufsen, smed i Slangerup. 7.9.1761, fol.447, 449B.
E: [Inger Jørgensdatter]. LV: Michael Sørensen.
Mors første ægteskab med [Rasmus Pedersen, skifte 30.3.1747 lbnr.38]. Arv til B:
1) [Anne Margrethe Rasmusdatter] g.m. Just Christian Nielsen
2) Karen Rasmusdatter.

149    Dorthe Hansdatter i Slangerup. 15.10.1761, fol.447B, 449B, 450B.
E: Morten Jacobsen, pottemager. B:
1) Kirsten Mortensdatter
2) Anne Cathrine Mortensdatter
3) Ane Margrethe Mortensdatter.

150    Anne Mathiasdatter i Slangerup. 10.3.1762, fol.451B.
E: Laurids Lauridsen Granberg. B:
1) Laurids Lauridsen Granberg, byfoged. død. 5B:
a Anders Lauridsen Granberg
b Lambert Lauridsen Granberg
c Boye Lauridsen Granberg
d Sara Lauridsdatter Granberg
e Anne Marie Lauridsdatter Granberg
FM: stedfar Niels Bech i Hauge mølle
2) Anne Cathrine Granberg, død. 3B:
a Hans Frich Lauridsen Gad
b Laurids Lauridsen Gad
c Anne Cathrine Gad.

151    Malene i Frederikssund. 5.5.1762, fol.455, 464B.
Enke efter Holger. B:
1) en datter g.m. Peder Jacobsen, bødker
2) [Johan Henrik Holgersen, snedker] i Fåborg.

152    Joen Andersen, vangemand i Slangerup. 27.5.1762, fol.455, 469.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anders Joensen i Jordhøj
2) Niels Joensen i Jørlunde
3) Laurids Nielsen, dragon i Holsten
4) Birthe Joensdatter i København
5) Ellen Joensdatter i Slangerup.

153    Karen Nielsdatter i Frederikssund. 29.5.1762, fol.456.
E: Gudmann Rasmussen, skomager. B:
1) Niels Gudmannsen 10
2) Anne Sofie Gudmannsdatter 8
3) Mette Marie Gudmannsdatter 6
4) Bolette Dorthe Gudmannsdatter 2.
FM: morbror Jens Nielsen, snedker.

154    Cathrine Simonsdatter i Slangerup. 23.7.1762, fol.459, 469B.
E: Bent Bentsen. A:
1) søster Margrethe Simonsdatter i Kyndby på Svanholm gods, død. 2B: en søn og en datter
2) søster Vennike Simonsdatter i Fakse kro, enke efter Lassen
3) søster Karen Marie Simonsdatter g.m. Peder Bladt, skipper i Flensborg
4) søster Anne Simonsdatter g.m. en bager i Svendborg
5) bror Bernt Simonsen [Smertz], skoleholder i Måløv, [skifte Smørum herred gejstlig 9.3.1747 lbnr.120]. Uvist om børn.

155    Niels Bentsen, smed i Slangerup. 10.8.1762, fol.460B, 463B, 468.
E: Else Lauridsdatter. LV: far Laurids Lauridsen, smed i Store Rørbæk. B:
1) Niels Frederik Nielsen 5
2) Bent Nielsen 3
3) Laurids Nielsen 6 mdr.
Arv i boet til enkens ene søn i kongens tjeneste.

156    Niels Hansen Westerberg i Slangerup. 16.8.1762, fol.461B, 468, 468B.
E: Karen Andersdatter. LV: Hans Jordhøj. B:
1) Else Nielsdatter 12.
FM: Mogens Jensen.

157    Anne [Thuesdatter] i Slangerup. 16.9.1762, fol.463B, 513B.
E: Peder Christensen.
Afdøde efterlader små børn, hvis navne ikke angives.

158    Maren Lauridsdatter Kappel i Frederikssund. Samfrændeskifte 30.10.1762, fol.470.
E: Hans Rasmussen Lange, købmand. B:
1) Rasmus Hansen Lange 11
2) Salomon Lange 7
3) Marie Margrethe Lange 4
4) Laurids Hansen Lange 2.
FM: morbror Peder Kappel, student.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1756.

159    Anne Margrethe Pedersdatter i Slangerup. 6.4.1763, fol.471B, 503.
E: Rasmus Olufsen, skomager. B:
1) Christian Rasmussen 25, skomagersvend
2) Peder Rasmussen 23, i skomagerlære
3) Oluf Rasmussen 23, i skomagerlære
4) Frederik Rasmussen 12.

160    Andreas Christiansen i Slangerup. 6.4.1763, fol.473, 505B.
E: Karen Zachariasdatter. LV: Oluf Olufsen bødker. B:
1) Christian Andreassen 20.
FM: Mathias Pantzer, bager.

161    Jens Andersen i Frederikssund. 15.4.1763, fol.473B.
Enkemand efter [Mette Lauridsdatter], skifte 21.4.1760 lbnr.137.
Første ægteskab med [Kirsten Markusdatter, skifte 3.12.1744 lbnr.20]. B:
1) Inger Jensdatter g.m. Johan Adam, snedker i Frederikssund.
2) Anders Jensen, smed på Bremerholm i København, død. 1B:
a Kirsten Andersdatter 8, hos sin mor
3) Hans Jensen.

162    Mogens Jørgensen, skomager i Slangerup.10.6.1763, fol.474B, 503B.
E: Lucie Pedersdatter. LV: Christen Hansen. B:
2) Jørgen Mogensen 21, skomagersvend
3) Peder Mogensen 17
4) Johan Mogensen 13
5) Anne Cathrine Mogensdatter 7
6) Helvig Kirstine Mogensdatter 4.
Første ægteskab med [Cathrine Hansdatter, skifte 28.6.1741 lbnr.13]. B:
1) Karen Mogensdatter g.m. Frands Kyhn, i udlandet.
Desuden nævnes enkens søster i Hillerød.

163    Boye Nielsen Møller i Slangerup. 16.6.1763, fol.476, 498, 510, 516, 524, 528, 531, 531B, 550B.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter Gad, skifte 14.10.1758 lbnr.128]. B:
1) Anne Kirstine Boyesdatter g.m. Niels Poulsen Bech, møller i Hauge mølle
2) Anne Sofie Boyesdatter g.m. Christen Hansen, købmand
3) Anders Boyesen Møller, købmand
4) Niels Gad Boyesen Møller, død. 2B:
a Johan Riis Nielsen Møller 4
b Maren Nielsdatter Møller 3, der døde, skifte 1.10.1765
5) Johan Jørgen Boyesen Møller 14.

164    Ellen Christensdatter i Slangerup, der døde 22.8.1763, fol.494, 502.
E: Anders Christensen. B:
4) Christen Andersen 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen 15
2) Karen Jensdatter 6
3) Anne Jensdatter 4.
FM: halvbror Oluf Jensen, bødker i Roskilde.

165    Johanne Kirstine Bentsdatter i Slangerup. 31.8.1763, fol.496, 507.
E: Oluf Lind. B:
1) Anne Kirstine Lind 21
2) Sara Lind 16
3) Bent Lind 13
4) Niels Lind 9
5) Peder Lind 6.

166    Mogens Jensen, skrædder i Slangerup. 26.10.1763, fol.504, 513B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Johan Riis. B:
1) Kirstine Marie Mogensdatter, født efter fars død.
FM: farfar Jens Mogensen.

167    Birthe Ravn i Slangerup. 26.10.1763, fol.505, 514.
E: Laurids Mikkelsen.
Hendes B:
1) Jens Ravn 11, der døde [13.11.1763].
A:
1) halvsøster Agarieta g.m. en aftakket garder i København.

168    Christen [Nielsen] Lindholm i Slangerup. 2.11.1763, fol.506, 517.
E: [Navn angives ikke]. LV: Johan Riis. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter i København
2) Anne Kirstine Christensdatter i København
3) Birthe Christensdatter g.m. Anders Thomsen Lind i København
4) Niels Christensen Lindholm
5) Christian Christensen Lindholm.

169    Karen Rasmusdatter i Slangerup. 14.11.1763, fol.508, 514B.
E: Peder Mikkelsen.
Afdøde efterlader sin mor, 2 gifte søstre og 2 ugifte søstre, alle i København.

170    Laurids Vallesen, fattiglem i Slangerup. 28.11.1763, fol.509, 517B.
Enkemand efter [Karen Jørgensdatter, skifte 29.5.1756 lbnr.110].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin svigersøn Peder Herbst.

171    Anne Cathrine Rasmusdatter i Slangerup. 10.1.1764, fol.512B, 522.
E: Samuel Jacobsen, hattemager. B:
1) Jacob Samuelsen Richter, hattemager
2) Mette Samuelsdatter, enke.

172    Jens Mogensen i Slangerup. 30.1.1764, fol.515, 523.
Enkemand, nu forlovet med Maren Nielsdatter, der også døde, enke efter Joen Andersen, vangemand, [skifte 27.5.1762 lbnr.152]. B:
1) Mogens Jensen, [skifte 26.10.1763 lbnr.166]. 1B:
a Kirstine Marie Mogensdatter 3 mdr.
2) Inger Jensdatter g.m. Hans Pedersen Drejer.

173    Maren Nielsdatter i Slangerup. 30.1.1764, fol.515B, 522B.
Enke efter Joen Andersen, vangemand, [skifte 27.5.1762 lbnr.152]. B:
1) Anders Joensen i Jordhøj
2) Niels Joensen i Jørlunde
3) Laurids Nielsen, dragon i Holsten
4) Birthe Joensdatter i København
5) Ellen Joensdatter i Slangerup.

174    Mads Pedersen i Slangerup. 29.3.1764, fol.518, 522B, 525B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Møller.
Arvinger angives ikke.

175    Karen Ambjørnsdatter i Slangerup. 5.4.1764, fol.518, 529.
E: Mathias Pantzer. B:
1) Nikolaj Mathiassen Pantzer 11.

176    Sofie Pedersdatter i Slangerup. 10.9.1764, fol.527, 530B.
E: Christen Nielsen. B:
1) Niels Christensen, skrædder
2) Peder Christensen, skomager i Holbæk
3) Helvig Christensdatter g.m. Jens Graversen i Nørre Onsild i Jylland.

177    Søren Andersen i Slangerup. 20.2.1765, fol.540B, 542B.
E: [Navn angives ikke]. LV: svoger Hans Clausen. A:
1) bror Hans Andersen i Alsønderup
2) bror Peder Andersen i Kirke Sigerslev
3) bror Niels Andersen i Kregme
4) søster Birthe Andersdatter g.m. Hans Nielsen i Alsønderup.
Desuden nævnes enkens svigersøn Johannes Christiansen.

178    Anne Jensdatter i Slangerup. 11.3.1765, fol.541, 543.
E: Mikkel Hansen. B:
1) Jens Mikkelsen 21, i skomagerlære i København
2) Peder Mikkelsen 20, i skomagerlære i København.

179    Anne Kirstine Svendsdatter i Frederikssund. 2.4.1765, fol.541B, 547 549, 594.
E: Niels Bøtcher, maler. B:
1) Karen Nielsdatter Bøtcher 11.

180    Hans Jacobsen Maar i Slangerup. 1.6.1765, fol.543B, 551B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Jacob Maar 12
2) Hans Peder Maar 9
3) Hans Jacob Maar, 6 uger den 24.12.1765.
FM:
1 Peder [Jacobsen] Maar, præst i Fensmark og Rislev
2 Jørgen [Jacobsen] Maar i Hillerød.

181    Sara Lange i Slangerup. 15.6.1765, fol.546, 570.
E: Anders [Boyesen] Møller, [organist]. B:
1) Anne Margrethe Møller 3
2) Boye Møllet 16 uger, der døde.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1765.

182    Bertel Akselsen i Frederikssund. 22.7.1765, fol.546B, 548B.
E: Sisse Pedersdatter. LV: Niels Bøtcher. B:
4) Ellen Marie Bertelsdatter 5
5) Søren Bertelsen 3.
Første ægteskab med [Ellen Mortensdatter, skifte 26.2.1760 lbnr.134]. B:
1) Aksel Bertelsen 12
2) Anne Margrethe Bertelsdatter 10
3) Sisse Marie Bertelsdatter 8.
FM: Poul Nielsen.

183    Birthe Nielsdatter i Frederikssund. 22.7.1765, fol.547, 548B.
E: Poul Nielsen. B:
2) Ellen Nielsdatter 18, i København
3) Margrethe Nielsdatter
4) Marie Nielsdatter 7.
Af første ægteskab B:
1) Maren 20, i København.

184    Marie [Hansdatter] Normann i Slangerup. 24.9.1765, fol.549B, 552B, 554B, 556B.
Enke efter Niels Hansen Hein, [skifte 23.3.1755 lbnr.98]. A:
0) forældre [Hans Pedersen Nordmand til Gerumgård i Gerum sogn, skifte Åstrup, Børglum og Sejlflod amter 11.10.1714 lbnr.32 og Maren Mikkelsdatter, skifte Åstrup, Børglum og Sejlflod amter 6.11.1695 lbnr.1]
1) søster [Margrethe Hansdatter Normann, begravet 18.1.1716, var g.m. Rasmus Jensen Galskyt, degn i Åsted, begravet 29.4.11740]. 1B:
a Hans Rasmussen Galskyt, degn i Åsted i Vendsyssel, [begravet 20.6.1781]. 1B:
1 Margrethe Galschiøt.

185    Samuel Simonsen i Slangerup.31.12.1765, fol.553, 555, 557, 562B.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Riis, prokurator. B:
1) Edel Samuelsdatter g.m. Adolf Klerke i Fredericia
2) Sidsel Samuelsdatter 31
3) Simon Samuelsen 12
4) Karen Samuelsdatter 19
5) Mette Cathrine Samuelsdatter 17
6) Marie Samuelsdatter 15.
FM: svoger Johan Meyer.

186    Johan Madsen Riis, [svensk postrider] i Slangerup. 1765, fol.554.
E: Karen Christensdatter.
Meddelelse om arv efter samfrændeskifte 15.10.1765 til B:
1) Mathias Christian Riis 13.
FM: bror Niels Riis, prokurator.

187    Valborg Falkensteen i Slangerup. 1.2.1766, fol.554, 563B.
E: Christian Ørn. B:
1) Ingeborg Ørn 17
2) Hans Jørgen Ørn 9
3) Steen Ørn
4) Bartholin Ørn.

188    Laurids Andersen i Slangerup. 5.2.1766, fol.555B, 565.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Hans Madsen. B:
1) Laurids Lauridsen 21.

189    Laurids Olufsen i Slangerup. 3.3.1766, fol.556, 562.
E: Maren Hermansdatter. LV: Christian Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Mads Lauridsen i København.

190    Inger Lauridsdatter i Slangerup. 18.4.1766, fol.558, 564.
E: Iver Mortensen. A:
1) halvbror Christen Bentsen, smed på Holmen i København
2) halvbror Niels Bentsen, [skifte 10.8.1762 lbnr.155]. 2B:
a Niels Frederik Nielsen 10
b Bent Nielsen 7.
FM: stedfar Anders Arents, hjulmand i Udlejre
3) halvsøster Maren Bentsdatter g.m. en snedker på Drejø.

191    Jens Nielsen i Slangerup. 18.4.1766, fol.559, 563.
E: Ellen Hansdatter. A:
1) søster Inger Nielsdatter g.m. Laurids Lauridsen i Sperrestrup
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Svend i Sperrestrup
3) halvsøster Johanne Nielsdatter g.m. Jeppe Hansen i Skenkelsø
4) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Hans Herlufsen i Jørlunde
5) halvsøster Ellen Nielsdatter, enke i Ude Sundby
6) halvsøster g.m. Niels Olufsen i Ude Sundby
7) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Ferslev
8) halvsøster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Poul, tømrer i Ude Sundby. Hendes børn.

192    Jens Poulsen i Slangerup. 12.5.1766, fol.560, 565B.
E: Vibeke Lorentsdatter. LV: Christen Hansen. B:
3) Johan Bruun Jensen 20
4) Lorents Jensen 10.
Første ægteskab med [Johanne Jørgensdatter, skifte 27.6.1739 lbnr.7]. B:
1) Poul Jensen 32, snedkersvend i København
2) Mette Jensdatter 28.

193    Sisse Olufsdatter i Slangerup, der døde 23.11.1766, fol.567, 572.
Enke efter

193    Søren Thomsen i Slangerup. 18.2.1760, fol.413, 418, 427, 430.
2) Niels Sørensen 31
3) Johanne Marie Sørensdatter 29, enke. LV: Niels Riis, prokurator.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Lehmeyer i København.

194    Hans Madsen i Slangerup. 10.6.1767, fol.570B.
E: Inger Jensdatter. LV: Christen Hansen.
Første ægteskab med [Bodil Christoffersdatter, skifte 1.5.1761 lbnr.146]. B:
1) Mads Hansen 13
FM: Hans Engel.
Desuden nævnes enkens svoger Peder Sørensen, bager.

195    Villum Sørensen, handskemager i Slangerup. 8.9.1767, fol.572B, 575.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christian Frederik Ørn. B:
1) Søren Villumsen 6.
FM: Niels Christensen.

196    Hans Andersen i Slangerup. 27.10.1767, fol.573B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Maren Hansdatter 39, g.m. Johan Meyer, maler i Slangerup
2) Sejer Hansen 35, i København
3) Jens Hansen 31, bødker i København
4) Anders Hansen 24, slagtersvend i København
5) Karen Hansdatter 23, i København
6) Peder Hansen 19, i København.

197    Oluf Lind i Slangerup. 2.1.1768, fol.575, 585B.
E: Johanne Kirstine Bentsdatter. B:
1) Anne Kirstine Olufsdatter Lind, der døde, skifte 18.2.1768
2) Sara Lind 21
3) Bent Lind 18, i skomagerlære i København
4) Niels Lind 14
5) Peder Lind 11.
FM: Bent Bentsen.

198    Jacob Clausen, byens tjener i Slangerup. 16.1.1768, fol.575B, 590B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Rasmus Jensen. B:
1) Anne Cathrine Jacobsdatter 20
2) Karen Jacobsdatter 18
3) Claus Jacobsen 13
4) Anne Jacobsdatter 11
5) Else Jacobsdatter 8.
FM: Peder Meyer.

199    Niels Bentsen, drejer i Frederikssund. 11.1.1768, fol.576, 580, 582B, 583B, 587, 636.
E: Mette Lisbeth Knub. LV: Niels Ødegaard. B:
1) Malene Nielsdatter 34, der ikke er rigtig i hovedet
2) Marie Nielsdatter 31, der døde i Børnehuset i København, skifte Slangerup 19.12.1772
3) Bent Nielsen 20, matros.

200    Johanne Pedersdatter i Frederikssund. 2.3.1768, fol.578B, 582.
E: Peder Johansen Muus, bødker. B:
1) Hans Pedersen Muus 3.

201    Anne Mikkelsdatter i Slangerup.23.3.1768, fol.579, 583.
E: Mogens Nielsen, skrædder. B:
1) Niels Mogensen 14.

202    Anne Lauridsdatter i Slangerup. 6.4.1768, fol.581, 584B, 588B.
E: Peder Herbst. A:
1) søster Karen Lauridsdatter g.m. en bødker i København.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 13.6.1758 lbnr.124]. Arv til 2 børn.

203    Anne Jensdatter i Slangerup. 15.6.1768, fol.584, 591, 627B.
E: Niels Lindholm. B:
1) Christen Nielsen 3
2) Jens Nielsen 1¼.

204    Jørgen Brejnholt i Frederikssund. 27.5.1768, fol.586, 588, 589.
E: Bodil Marie Rasmusdatter. LV: Peder Sidelmann, degn i Ferslev. B:
1) Christiane Jørgensdatter 3
2) Anne Marie Jørgensdatter 1.
FM: Rasmus Rasmussen, skomager.

205    Carsten Olufsen Kruse, feldbereder i Slangerup. 12.10.1768, fol.589B, 591B, 593.
E: Else Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Carstensdatter Kruse 10
2) Martha Carstensdatter Kruse 6
3) Isak Carstensen Kruse 2
4) Inger Johanne Carstensdatter Kruse 3 uger.

206    Niels Troelsen i Slangerup. 3.12.1768, fol.592, 593B.
E: Ellen Lauridsdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Lorents Nielsen.
FM: Peder Lauridsen.

207    Niels Bøtcher, maler i Frederikssund. 19.3.1769, fol.594.
Enke efter Kirsten Svendsdatter.
Arvinger angives ikke.

208    Inger Grethe Pedersdatter i Slangerup. 30.10.11769, fol.595B.
E: Svend Nielsen. B:
1) Kirsten Svendsdatter 11
2) Else Cathrine Svendsdatter 9.

209    Marie Malers i Frederikssund. 22.11.1769, fol.597B.
B:
1) Frederik Holm, død. 1B:
a Frederik Frederiksen 2.
Registrering 12.8.1769.

210    Else Kirstine i Frederikssund. 29.11.1769, fol.598B, 600B.
E: Mogens Nielsen. B:
1) Christiane Mogensdatter 12 uger, der døde, begravet Ude Sundby 17.12.1769.

211    Anne Margrethe Rasmusdatter i Slangerup. 6.3.1770, fol.599B, 602B.
E: Just Christian Nielsen. B:
1) Niels Christian Justesen 6
2) Maren Justsdatter 4.

212    Lorents [Nikolajsen] Thun, kobbersmed i Slangerup. 12.5.1770, fol.600B.
E: Cecilie Marie Pedersdatter [Radoor]. LV: Anders Olufsen, skomager. B:
6) Anne Cathrine Thun 12
7) Bodil Marie Thun 6
8) Lorents Thun 4.
FM: morbror Anders [Pedersen] Radoor, præst i Rejsby.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Papke, skifte Ribe 24.4.1745 lbnr.853]. B:
1) Nikolaj Thun 30, student, [der blev degn i Gimlinge]
2) Cathrine Margrethe Thun i København
3) Marie Kirstine Thun i København.
[Andet ægteskab med Bodil Marie Nielsdatter Riis, skifte Ribe 17.7.1754 lbnr.958]. B:
4) Niels Thun, student
5) Peder Thun, drejersvend i København
[Afdøde havde været kobbersmed i Ribe].

213    Karen Andersdatter i Slangerup. 2.8.1770, fol.603, 608, 617.
Enke efter Peder Olufsen, [skifte 6.8.1758 lbnr.127]. B:
1) Oluf Pedersen, matros i København, g.m. Anne Cathrine.
Desuden nævnes enkemandens bror Christen Olufsen.

214    Gertrud Rasmusdatter i Slangerup, der døde 7.8.1770, fol.604B, 608B.
E: Mads Pedersen. A:
1) bror Niels Rasmussen Kjeld i Tårup på Holckenhavn gods
2) bror Anders Rasmussen Kjeld på Fyn, uvist hvor
3) søster Malene Rasmusdatter, enke i Tårup
5) søster Bodil Rasmusdatter g.m. Christen Steensen i Kogsbølle på Holckenhavn gods.

215    Peder Sørensen, bager i Slangerup. 20.9.1770, fol.605B, 608, 613B.
E: Elsebeth Jensdatter. LV: Christen Hansen. A:
1) bror Thomas Sørensen, død. 3B:
a Søren Thomsen 20
b Else Thomasdatter 18
c Karen Thomasdatter 14
FM: morbror Jacob Richter
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Pedersen i Kringel i Ingstrup sogn.
[Enkens første ægteskab med Anders Alexandersen, skifte 7.5.1746 lbnr.35].

216    Johan Adam, snedker i Frederikssund. 24.9.1770, fol.607B, 610.
E: Inger Jensdatter. B:
1) Baltser Johansen 28
2) Jørgen Johansen 24
3) Gotfred Johansen 21
4) Anne Cathrine Johansdatter 18
5) Florentine Johansdatter 15.
FM: fars svoger Hans Jensen.

217    Anne Johansdatter Riis i Slangerup. 27.11.1770, fol.610, 617B.
E: Gad, byskriver. B:
1) Joen Gad 23
2) Anne Cathrine Gad 17, gift i Knardrup mølle
3) Johan Riis Gad 14, i Frederiksborg latinskole
4) Karen Marie Gad 11.

218    Anne Jensdatter i Frederikssund. Samfrændeskifte 4.2.1772, fol.613, 623.
E: Anders Lauridsen Rugaard. B:
1) Birthe Andersdatter Rugaard 18
2) Rasmus Andersen Rugaard 16
3) Peder Andersen Rugaard 14
4) Dorthe Andersdatter Rugaard 9.
FM:
1) fars svoger Rasmus Falch
2 Niels Gad.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1770.
Afdøde døde 3.12.1770.

219    Else Hansdatter i Slangerup. 29.1.1771, fol.614B, 618, 618B.
Enke efter Carsten Olufsen Kruse, feldbereder, [skifte 12.10.1768 lbnr.205].
1) Anne Margrethe Carstensdatter Kruse 14
2) Martha Carstensdatter Kruse 9
3) Isak Carstensen Kruse 5
4) Inger Johanne Carstensdatter Kruse 3.
FM: morfar Hans Isaksen.

220    Peder Bastrup i Slangerup. 1.5.1771, fol.616B, 618B, 621.
E: Kirsten. LV: David Viborg. B:
1) Peder Bastrup
2) Jørgen Bastrup.

221    Anne Hansdatter Rugaard i Slangerup. 24.12.1771, fol.622, 632, 633.
E: Niels [Joensen] Gad. B:
1) Karen Nielsdatter Gad gift på Hirschholm
2) Lene Nielsdatter Gad 21
3) Joen Gad 18
4) Svend Cort Gad 16
5) Anders Gad 12
6) Marianne Gad 10.

222    Hans Pedersen Jordhøj i Slangerup. 7.4.1772, fol.623B, 631B.
E: Cathrine Magdalene Johansdatter. LV: Thue Nielsen. B:
1) Abraham Hansen Jordhøj 10.
FM: Jacob Richter.

223    Anne Abrahamsdatter i Frederikssund. 9.4.1772, fol.624.
E: Jacob Lange. B:
1) Jacob Jacobsen Lange 10.
FM: morbror Christoffer Abrahamsen, snedker.

224    Hans Clausen, remmesnider i Slangerup. 21.4.1772, fol.625B, 631, 635B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Hansen, brandinspektør.
Afdøde var født i Rønne på Bornholm og efterlader 2 arvinger på Bornholm, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes enkens søsterdatters mand Johanne Christian Mørch.

225    Mathias Pantzer i Slangerup. 22.4.1772, fol.627, 630, 634B.
E: Margrethe Ravn. LV: Oluf Olufsen. B:
1) Nikolaj Pantzer.
FM: Hans Engel.

226    Bodil i Slangerup. 6.5.1772, fol.627B, 632, 632B.
E: Niels Christensen Lindholm. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 9 mdr.

227    Jørgen Mogensen, skomager i Slangerup. 18.5.1772, fol.628B, 632, 634.
E: Sofie Cathrine Mørch. LV: Jens Polsmann. B:
1) Christian Jørgensen 5.
FM: morbror Peder Christensen.

228    Anne Christensdatter i Slangerup. 20.7.1772, fol.629B, 630.
E: Hans Jensen Birch. B:
1) Jens Hansen, der er opfostret hos enkemandens svoger agent Vaisfort i København.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Christian Ørn.

229    Johan Meyer i Slangerup. 29.9.1772, fol.631B, 633.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Møller. B:
1) Anne Marie Johansdatter 14
2) Johannes Meyer 10
3) Bodil Cathrine Johansdatter 8
4) Ingeborg Dorthe Johansdatter 3.
FM: Adolf Clerque.

230    Laurids Mikkelsen i Slangerup. 9.3.1773, fol.636B, 640, 642B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jens Mortensen. B:
1) en søn, død. 1B:
a Laurids Mikkelsen 10.
FM: Niels Ringstrøm.

231    Kirstine Marie [Jørgensdatter] Holm i Frederikssund. Samfrændeskifte 18.1.1773, fol.637.
E: Hans Rasmussen Lange, farver. B:
1) Maren Lange 8
2) Jørgen Lange 7
3) Anne Margrethe Lange 6
4) Torben Lange 3.
FM: morfar Jørgen Eriksen Holm, købmand i Holbæk.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Kappel, skifte 30.10.1762 lbnr.158]. Arv til børn.
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1770.

232    Anne Kirstine Jordhøj i Slangerup, der døde 1.5.1773, fol.638, 640B.
Enke efter Joen Nielsen Gad, byfoged, [skifte 15.3.1746 lbnr.32]. B:
1) Anne Kirstine Joensdatter Gad, død 27.1.1748. gift 2.7.1742 med Niels Kindstrup Bang, degn i Slangerup, død 1755]
2) Karen Joensdatter Gad, [skifte Ods herred gejstlig 9.5.1763 lbnr.60]. E: [Jens Christian] Fischer, degn i Odden og Nykøbing Sjælland. 1B:
1 Joen Gad Fischer 25
3) Laurids Joensen Gad, [kromand i Stenløse, begravet Stenløse 10.6.1762]. 3B:
a Joen Lauridsen Gad, vintapper
b Anne Kirstine Lauridsdatter Gad 18
c Sidsel Lauridsdatter Gad 15
4) Maren Joensdatter Gad, [skifte 28.10.1755 lbnr.102], var g.m. [Jørgen Nielsen] Bjørn i Slangerup, [begravet København Trinitatis 12.7.1772]. 3B:
a Niels Bjørn 24
2 Karen Bjørn
c Joen Bjørn
Desuden nævnes enkens stedsøn Niels Joensen Gads datter.
[Afdøde var datter af Laurids Pedersen Jordhøj, præst i Ude Sundby, [begravet 24.3.1710 og Birgitte Cathrine Gudmandsdatter Brochmann, død efter 1752].
Litteratur: Frederikssunds og købstaden Slangerups historie. I-II, 1931. Heri: Første del side 195: Familien Gad.

233    Maren [Jensdatter] i Slangerup. 31.5.1773, fol.639, 640, 642B.
Arvinger kendes ikke.

234    Mads Pedersen i Slangerup. 10.6.1773, fol.639, 641B.
E: Sara Dorwetter. LV: Christen Hansen. B:
1) Gertrud Madsdatter 2.

235    Rasmus Falch i Frederikssund. 1773, fol.643B.
E: Maren.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1773.

236    Peder Jensen Borch i Frederikksund, der døde 13.11.1773, fol.644, 646B, 651B, 654B, 661.
B:
1) Karen Pedersdatter Borch 18.
FM: Frederik Thomsen Hagedorn.

237    Anders Lauridsen Granberg, daglejer i Slangerup. 2.12.1773, fol.645.
A:
0) far [Laurids Lauridsen Granberg, byfoged], død
1) bror Boye Lauridsen Granberg 16
2) søster Sara Lauridsdatter Granberg
3) søster Anne Marie Lauridsdatter Granberg
Arv i boet efter:
1) bror Lambert Lauridsen Granberg
2) bror Arent Granberg.

238    Vibeke Lorentsdatter i Slangerup. 12.2.1774, fol.647, 650B, 652, 653B, 655.
E: Mads Lauridsen.
Jens Poulsen, skifte 12.5.1766 lbnr.192]. B:
1) Johan Bruun Jensen 28, rytter
2) Lorents Jensen 18, i skomagerlære i Roskilde.
FM: afdødes svoger Jørgen Hansen, feldbereder.

239    Bodil Andersdatter i Slangerup. 12.2.1774, fol.650, 651.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 27.10.1767 lbnr.196. B:
1) Maren Hansdatter, i andet ægteskab med Svend Ibsen i Slangerup
2) Jens Hansen, bødker i København
3) Anders Hansen, kromand i Stenløse
4) Karen Hansdatter, i København
5) Peder Hansen, slagter i Slangerup.

240    Dorthe Thorsdatter i Slangerup. 12.9.1774, fol.657, 659B.
E: Carl Frederiksen, væver. A:
1) bror, død. 1B:
a Henrik Kjeldsen
2) bror Jørgen Thuesen, død. Efterlader 2 sønner
3) søster Anne i Jylland.

241    Christen Olufsen i Slangerup. 19.9.1774, fol.657, 660.
E: Maren Olufsdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Niels Christensen 17.
FM: mors [halv]bror Oluf Jensen i Roskilde.

242    Mette Marie Lind i Frederikssund. 30.3.1775, fol.664, 670B, 674, 676B.
E: Jacob Hansen Werdelin, garver. B:
1) Hans Jørgen Werdelin 20 uger.

243    Hans Jensen, kornmåler i Frederikssund. 2.5.1775, fol.667, 674, 717.
E: Anne Cathrine Johansdatter Bølling. LV: Jørgen Schmidt. B:
1) Mette Hansdatter 13
2) Sisse Marie Hansdatter 12.
FM:
1 mors halvbror Søren Jensen Kolstrup i København
2 Oluf Schmidt, købmand.
3 Ditlev Bølling.

244    Anne Margrethe Carstensdatter Kruse, ugift i Frederikssund. 10.5.1775, fol.669, 670, 675.
A:
0) forældre Carsten Olufsen Kruse, [skifte 12.10.1768 lbnr.205] og Else Hansdatter, skifte 29.1.1771 lbnr.219]
1) søster Martha Carstensdatter Kruse 13
2) bror Isak Carstensen Kruse 9
3) søster Inger Johanne Carstensdatter Kruse 7.
FM:
1 morbror Abraham Hansen Werdelin i Frederikssund
2 morbror Jacob Hansen Werdelin, garver
Afdøde døde i Frederiks Hospital i København 17.2.1773.

245    Anders Joensen i Slangerup. 19.5.1775, fol.669B, 678B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Hansen. B:
1) Ellen Andersdatter 20
2) Laurids Andersen 16
3) Joen Andersen 12.
FM: Peder Rasmussen.

246    Hans Isaksen, garver i Frederikssund. 31.5.1775, fol.669B, 677B, 678.
Enkemand. B:
1) Abraham Werdelin, feldbereder
2) Jacob Werdelin, garver
3) Hans Werdelin, feldberedersvend
4) Else Hansdatter, skifte 29.1.1771 lbnr.219. Enke efter Carsten Olufsen Kruse, feldbereder, [skifte 12.10.1768 lbnr.205]. 3B:
a Martha Carstensdatter Kruse
b Isak Carstensen Kruse
c Inger Johanne Carstensdatter Kruse.

247    Just Christian Nielsen i Slangerup. 1.6.1775, fol.671, 675B, 678, 680B, 685.
E: Johanne Marie Sørensdatter. LV: Christen Hansen. B:
3) Søren Justesen 1
4) Poul Justesen 1.
FM: morbror Niels Sørensen.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Rasmusdatter, skifte 6.3.1770 lbnr.211]. B:
1) Niels Christian Justesen 10
2) Maren Justsdatter 13.
FM: Anders Møller.
Desuden nævnes:
1 første hustrus mor Inger Jørgensdatter
2 første hustrus søster [Karen Rasmusdatter] g.m. Riis, provisor i København.

248    Karen Jensdatter, ugift i Slangerup. 5.6.1775, fol.673B.
A:
0) mor [Ellen Christensdatter, skifte 22.8.1763 lbnr.164]. E: Anders Christensen.
1) bror Peder Jensen, bødkersvend i Roskilde
2) søster Anne Jensdatter 15
3) halvbror Oluf Jensen, bødker i Roskilde.

249    Mechtilde Hansdatter i Slangerup. 13.9.1775, fol.679, 684.
E: Oluf Nielsen, glarmester. B:
5) Niels Olufsen, snedkerdreng i København.
Første ægteskab med Herman Hansen. B:
1) Ingeborg Hermansdatter g.m. en skomager
2) Ellen Kirstine Hermansdatter g.m. Jørgen Thorsen, arbejdskarl ved Det kongelige Hof i København
3) Hans Hermansen 32, bødkersvend på Færøerne
4) Nikolaj Hermansen 30, skomager i Hamborg.

250    Jens Pedersen, vægter i Slangerup. 20.9.1775, fol.679B.
B:
1) Kirsten Jensdatter 19, tåbelig
2) Margrethe Jensdatter 17
3) Johanne Jensdatter 13
4) Inger Jensdatter 12
5) Maren Jensdatter 10.
Afdøde døde sidste år i arresten i Frederiksborg.

251    Jørgen Lauridsen i Slangerup. 2.10.1775, fol.684, 686B.
E: Birthe Andersdatter. B:
1) Anne Sofie Jørgensdatter 11
2) Karen Jørgensdatter 11
3) Bodil Jørgensdatter 5
4) Christian Jørgensen 3.
FM: Niels Christensen.

252    Johanne Marie Sørensdatter i Slangerup.8.12.1775, fol.687.
E: Hans Werdelin.
Første ægteskab med Just Christian Nielsen, skifte 1.6.1775 lbnr.247. B:
1) Poul Justesen 1¼.
FM: morbror Niels Sørensen.

253    Oluf Nielsen, glarmester i Slangerup. 17.5.1776, fol.691B, 693.
Forlovet med Anne Pedersdatter, enke i Hørup.
Første ægteskab med [Mechtilde Hansdatter, skifte 13.9.1775 lbnr.249].
1) Niels Olufsen 21, i snedkerlære i København.
FM: Rasmus Olufsen.

254    Anne Jonasdatter i Frederikssund. 15.7.1776, fol.693B.
E: Laurids Pedersen, slagter. B:
1) Jonas Pedersen 5.

255    Svend Jepsen i Slangerup. 29.8.1776, fol.694B, 695, 698.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Møller. A:
1) far Jeppe Svendsen.

256    Jens Polsmann i Slangerup. 18.10.1776, fol.694B, 696.
E: Sisse Hansdatter. LV: Christen Hansen, købmand. B:
1) Hans Jensen 20
2) Peder Jensen 14.
FM: morbror Hans Hansen.

257    Oluf Olufsen, brændevinsbrænder og avlsmand i Slangerup.2.3.1777, fol.697, 698B, 703.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Christen Hansen. A:
1) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Svend Andersen
2) halvbror Svend Olufsen, bødker i København
3) halvbror Hans Olufsen, snedker i Tønder.

258    Anders Hansen, guldsmed i Slangerup. 8.4.1777, fol.699, 700B, 703.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Christensen. B:
1) Laurids Andersen
2) Hans Andersen 12
3) Christian Andersen 10
4) Ingwer Andersdatter 8.
FM: Anders Olufsen.

259    Rasmus Jensen i Slangerup. 29.4.1777, fol.699, 701, 702.
E: Maren Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

260    Johan Lund, snedker i Frederikssund. 17.7.1777, fol.701, 706.
E: Sofie Hansdatter. LV: Bertel Hagedorn. B:
1) Gertrud Marie Johansdatter 10
2) Hans Johansen 5.
FM: Henrik Clausen Polsmann.

261    Niels Ravnsø, ugift tjenestekarl i Slangerup. 23.6.1777, fol.700B, 701B.
A:
1) far Laurids Ravnsø i Ostrup? ved Haderslev.

262    Karen Pedersdatter i Slangerup. 23.8.1777, fol.704, 705B.
E: Hans Clausen. A:
1) bror Niels Pedersen i Knardrup, død. Efterlader 4 børn. heraf B:
a Jens Nielsen i Slagslunde
b Karen g.m. Christen Pedersen i Ganløse
2) bror Peder Pedersen i Stenløse, død. 2B:
a Peder Pedersen i Stenløse
b Maren Pedersdatter i Smørumnedre
Desuden arver:
3) Johan Nielsen i Knardrup
4) og dennes søster i Knardrup
5) søsterdatter Inger Jørgensdatter g.m. Johannes Mørch.

263    Thomas Møller i Frederikssund. 7.10.1777, fol.704B, 706.
E: Karen Rugaard. LV: Jørgen Schmidt. B:
1) Hans Thomsen 22, bødker på Kysten Guinea
2) Lene Thomasdatter 17
3) Rasmus Thomsen 14
4) Karen Thomasdatter 10
5) Anne Thomasdatter 5
6) Hans Rasmus Thomsen 3.
FM: Anders Rugaard.

264    Anne Marie Andersdatter i Slangerup. 18.2.1778, fol.707, 711B, 713.
Forlovet med Thomas Bruun, bager. A:
1) mor Elsebeth Jensdatter, enke efter Peder Sørensen, bager, [skifte 20.9.1770 lbnr.215]. [Mors første ægteskab med Anders Alexandersen, skifte 7.5.1746 lbnr.35].

265    Peder Bevtoft, toldkontrollør i Frederikssund. 19.3.1778, fol.707B, 710, 712B, 713B, 714B.
E: Anne Sofie. LV: Valentin [Jensen] Würtzel, præst i Græse. B:
1) Christian Peder Pedersen Bevtoft 15.
FM: Niels Øgaard, strandkontrollør.

266    Møller, spindemester i Slangerup. 27.4.1778, fol.709B, 711B.
A:
1) far Georg Møller i København.

267    Bertel Hagedorn, købmand i Slangerup. 6.5.1778, fol.710, 712, 717.
E: Kirsten. LV: Hans Rasmussen Lange. B:
1) Peder Paulin Hagedorn 5¼
2) Thomine Hagedorn 3½
3) Marianne Hagedorn 1¾
FM: Thomas Hagedorn.

268    Hustru i Slangerup. 10.5.1778, fol.712, 714, 715, 715.
E: Jens Steffensen. B:
1) Bodil Jensdatter 22, i København
2) Steffen Jensen 21, rytter.

269    Niels Olufsen i Slangerup. 4.7.1778, fol.713B, 714, 715, 716.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: Riis, prokurator. B:
1) Dorthe Nielsdatter 9
2) Oluf Nielsen 6
3) Karen Nielsdatter 3.
FM: mosters mand Christen Schiermacher.

270    Ellen Borch i Slangerup. 24.8.1778, fol.715B.
E: [Carl] Schrøder, byfoged, [hof-og stadsprokurator]. B:
1) Anne Cathrine Schrøder 9.
Afdøde døde 2.6.1772 i Frederiks Hospital i København.

271    Stine Jacobsdatter Løvstrøm i Slangerup. 14.1.1779, fol.719.
E: Niels Ringstrøm. B:
1) Andreas Ringstrøm, musikant
2) Anne Stine Ringstrøm i København.Slangerup Byfoged
Skifteprotokol
1799-1822

Her: 1799-1814272    Registrering i Slangerup. 26.1.1799, side 3.
Registrering af boet hos Peder Christian Bech, pensioneret politibetjent i Slangerup efter krav fra hans fraskilte hustru Anne Marie i Borup.
Desuden nævnes hendes svoger Laurids Jørgensen i Borup.
Han havde været politibetjent i København.

273    Hans Pedersen Koy, fattiglem i Slangerup. 2.2.1799, side 6, 18.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kom fra Slaglille.

274    Laurids Hansen, arbejdsmand i Slangerup, der døde 6.2.1799, side 7.
E: Anne Madsdatter.
Afdøde der kom fra Jordhøj skal efterlade en søster i Ringsted gift med en arbejdsmand.

275    Sidsel Pedersdatter i Slangerup. 18.2.1799, side 9.
Enke efter Jens Pedersen, død for 3 år siden.
Første ægteskab med Niels Jensen, død for 17 år siden. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Anders Olufsen, arbejdsmand
2) Anne Kirstine Nielsdatter.

276    Jens Nielsen Gelstrup, skomager i Frederikssund. 12.3.1799, side 10, 103.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Anne Marie Jensdatter 3
2) Karen Sofie Jensdatter 1.
FM:
1 født værge Jørgen Nielsen Gelstrup i København
2 fars søskendebarn Niels Gudmandsen Gelstrup, skomager i Frederikssund.

277    Inger Jørgensdatter i Slangerup. 19.4.1799, side 12.
E: Johannes Mørch i Strøby. B:
1) Jørgen Johnsen Mørch, isenkræmmersvend i København
2) Cathrine Johansdatter Mørch g.m. Hagedorn, isenkræmmer i København
3) Karen Johansdatter Mørch i København.

278    Johannes Nielsen Riis, toldbetjent i Slangerup. 22.6.1799, side 14.
E: Maren Steffensen.
Første ægteskab med Anne Cathrine Gad. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter Riis 15
2) Mathias Christian Johansen Riis 8
3) Anne Kirstine Johansdatter Riis 5.
Afdøde var født i Helsingør.

279    Tobias Hansen Nakskov, toldkasserer i Frederikssund, der døde 13.10.1799, side 19, 135, 151, 202, 216.
E: [Dorthe Vium Langemach Bruun].
Første ægteskab med [Johanne Becher, skifte Kerteminde 24.4.1795 lbnr.490]. B:
1) Elisabeth Cathrine Tobiasdatter Nakskov
2) Christoffer Gleerup Nakskov
FM: farbror [Mathias Hansen] Nakskov, kapellan i Vordingborg
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Ane Sofie Marie Thomsen.
[Se skifte efter afdødes mor Anne Sofie Mørch, skifte Ålborg 25.11.1799 lbnr.4063, enke efter afdødes far Hans Jørgen Tobiassen Nakskov, byfoged i Ålborg, død 14.6.1775].

280    Maren Hansdatter i Slangerup. 19.11.1799, side 42, 49.
Enke.
Arvinger angives ikke.

281    Anne Madsdatter i Slangerup. 2.12.1799, side 42, 48.
E: Søren Olufsen. B:
1) Oluf Sørensen 9 mdr.

282    Margrethe Hansdatter i Slangerup, der døde 10.12.1799, side 45, 49.
E: Peder Nikolas Herbst, snedker. A:
1) bror Isak Hansen i Høveltsvang
2) bror Laurids Hansen, død. 3B:
a Hans Lauridsen 18
b Else Lauridsdatter
c Sidsel Lauridsdatter
3) halvbror Niels Hansen i Kvinderup.

283    Maren Adamsdatter i Slangerup, der døde 31.1.1800, side 50, 81, 124.
Enke efter Niels Rasmussen. B:
1) Jørgen Nielsen [Gelstrup] i København
2) Jens Nielsen [Gelstrup, skomager i Frederikssund, skifte 12.3.1799 lbnr.276]. E: Anne Mortensdatter. 2B:
a Anne Marie Jensdatter 4
b Karen Sofie Jensdatter 2
FM: [fars søskendebarn] Niels Gudmandsen [Gelstrup, skomager i Frederikssund].

284    Charlotte Cathrine i Slangerup. 16.2.1800, side 52, 115.
E: Jacob Deubel, toldbetjent.
Hendes B:
1) Vilhelmine Lebervost.
FM: Johan Jørgen Møller, garver.

285    Knud Kjær, pottemagersvend i Slangerup, der døde 19.2.1800, side 55, 86.
Afdøde efterlader en søn i Vordingborg i lære som bendrejer.

286    Sivert Andersen Lykke, tømrer i Frederikssund. 4.3.1800, side 56. 87.
Afdøde efterlader enken og en søn, hvis navne ikke angives.

287    Elisabeth Holm i Slangerup, der døde 16.4.1800, side 58, 82.
E: Henrik Hofmann, tømrer. B:
1) Christen Hofmann 12, der døde.

288    Erhard, sekretær i Frederikssund. 28.4.1800, side 65, 71, 146, 206, 211.
Arvinger angives ikke.

289    Sofie Hedvig Jensdatter i Frederikssund. 23.5.1800, side 66, 80, 88.
E: Niels Mogensen. B:
1) Inger Kirstine Nielsdatter 13½.
Bevilling til uskiftet bo af 3.1.1801.

290    Cathrine Johansdatter i Slangerup, der døde 31.5.1800, side 78, 88.
Enke efter Jørgen Frederiksen. B:
2) Frederik Jørgensen 25.
Hendes B:
1) Abraham Hansen 28, arbejdsmand i København.

291    Maren Kirstine Pedersdatter i Frederikssund. 3.9.1800, side 83.
E: Niels Gudmandsen Gelstrup, skomager. B:
1) Gudmand Nielsen Gelstrup 25
2) Hans Nielsen Gelstrup 18.
FM: Christian Vibe, skomager.

292    Anne Christensdatter i Slangerup. 21.2.1801, side 89, 92, 140.
Enke efter Bent Bentsen. A:
1) bror, død. 1B:
a Karen Rasmusdatter g.m. Jacob Olufsen
2) søster, død, 1B:
a Kirsten Jensdatter i Jørlunde præstegård.

293    Peder Pedersen, arbejdsmand i Slangerup. 25.2.1801, side 90.
E: Birthe Lauridsdatter. B:
1) Peder Hansen Pedersen 30
2) Anders Pedersen 22
3) Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Henrik Strø, glarmester i Oppe Sundby.
Desuden nævnes Anne Cathrine Henriksdatter i København, en datter af enkens mellemste ægteskab.

294    Peder Bendixen i Slangerup. 16.3.1801, side 96, 125.
Enkemand. B:
1) Laurids Pedersen 8
2) Birgitte Margrethe Pedersdatter 5.
FM:
1 farbror Jens Jacob Bendixen, pottemager
2 fasters mand Filip Markussen.

295    Niels Pilstrøm i Slangerup. 18.7.1801, side 100, 142.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Frederik Pedersen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter 10
2) Niels Nielsen 7
3) Inger Nielsdatter 4.
FM: Peder Broge, murer.
Afdøde døde 11.7.1801 i Frederiks Hospital i København.

296    Anne Sofie [Jensdatter] i Slangerup, der døde 14.12.1801, side 103 116.
E: Jens Winther, bager. B:
1) Kirsten Jensdatter 24
2) Johan Peder Jensen Winther 22
3) Anne Margrethe Jensdatter 19
4) Hans Filip Jensen Winther 16
5) Niels Peder Jensen Winther 12.
FM: født værge Jens Nielsen Frisk, skrædder.

297    Peder Hansen, slagter i Slangerup, der døde 29.12.1801, side 108, 153.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Peder Hansen i Jordhøj. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 15
2) Karen Pedersdatter 12
3) Maren Pedersdatter 10
4) Inger Pedersdatter 7
5) Hans Pedersen 5
6) Søren Pedersen 6 mdr.
FM: Nørager, postmester.

298    Anders Olufsen i Slangerup. 9.1.1802, side 113, 370.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Schiermacher. B:
1) Anne Andersdatter 9
2) Oluf Andersdatter 6
3) [Sidsel Andersdatter, født efter fars død].
FM: Oluf Andersen.

299    Hans Jørgen Ørn i Slangerup. 1.3.1802, fol.117, 208.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Olufsen, skomager. B:
1) Christian Hansen 19
2) Ingeborg Hansdatter 12.
FM: Jens Nielsen Frisk, skrædder.

300    Jacob Deubel, toldbetjent i Slangerup, der døde 18.5.
1802, side 119, 371.
Enke efter [Charlotte Cathrine, skifte 16.2.1800 lbnr.284]. A:
1) afdødes steddatter Vilhelmine Lebervost 40.

301    Christen Holst, bødker i Frederikssund, der døde 5.6.1802, side 120, 227.
E: Cecilie [Pedersen]. LV: Jochum Schmidt, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Christian Holst 26 i København
2) Christen Holst 19
3) Jes Holst 15
4) Anne Margrethe Holst g.m. David Dichschultz i København.

302    Margrethe Olufsdatter, fattiglem i Slangerup. 18.8.1802, 130.
Arvinger angives ikke.

303    Niels Mogensen i Frederikssund. 7.9.1802, side 131, 206, 214.
Enkemand efter [Sofie Hedvig Jensdatter, skifte 23.5.1800 lbnr.289]. B:
1) Inger Kirstine Nielsdatter 16.
FM: farbror Henrik Mogensen i Frederikssund.

304    Peder Christensen i Frederikssund, der døde 8.12.1802, side 144, 357.
Enkemand. B:
1) Gertrud Pedersdatter i København
2) Kirsten Pedersdatter gift i Holbæk
3) Cathrine Pedersdatter
4) Karen Pedersdatter i Holbæk.

305    Sofie [Hedvig] Børgesdatter i Slangerup, der døde 5.2.1803, side 145.
E: Peder Pedersen, den yngre. A:
1) bror Christen Børgesen
2) bror Peder Børgesen
3) søster Christiane Børgesdatter
4) søster Margrethe Børgesdatter
5) søster Maren Børgesdatter
6) søster Børgesdatter.
FM: Børge Børgesen.

306    Anne [Lauridsdatter] i Slangerup, der døde 28.3.1803, side 148, 368.
E: Oluf Andersen.
Af første ægteskab B:
1) Jens [Svendsen] 30, i slaveriet for forbrydelse
2) Bodil [Svendsdatter] 25, i København.

307    Malene Olufsdatter i Slangerup, der døde 6.6.1803, side 150.
E: Anders Isaksen, vægter. B:
4) Erik Andersen 28
5) Oluf Andersen 25.
Af første ægteskab B:
1) Marie Jacobsdatter 44
2) Karen Jacobsdatter gift i København
3) Margrethe Jacobsdatter.

308    Inger i Slangerup 14.10.1803, side 152.
Enke. B:
1) Anne g.m. Peder Andersen
2) Jens i Korsør 29
3) Karen
4) Marie.

309    Ida Lucie Hansen i Slangerup, der døde 6.2.1804, side 153.
E: [Schack Georg] Krog, købmand, forrige byfoged.
Bevilling til uskiftet bo.

310    Jørgen Schmidt, købmand i Frederikssund, der døde 20.3.1804, side 155.
E: [Marie Margrethe Sand].
Bevilling til uskiftet bo.

311    Laurids Olufsen, ugift tjenestekarl i Frederikssund. 30.3.1804, side 155.
Arvinger angives ikke.

312    Thomas Hagedorn, købmand i Frederikssund, der døde 12.4.1804, side 156, 159.
B:
1) Karen Thomasdatter g.m. Hans Lange, farver
2) Kirstine Marie Thomasdatter g.m. Frederik Vennike i Holbæk.
Desuden nævnes Jørgen Lange, farver.

313    Peder Rasmussen i Slangerup, der døde 19.4.1804, sid 157, 440.
Enkemand efter [Margrethe Olufsdatter]. B:
1) Mogens Pedersen
2) Hans Pedersen, husar.
Desuden nævnes afdødes bror Frederik Rasmussen.

314    [Birthe Marie Meinert] i Slangerup, der døde 9.10.1804, side 159.
E: [Isak] Lunde, toldinspektør.
Testamente.

315    Hans Christian Lassen i Slangerup, forpagter på Cathrineberg [i Sengeløse sogn]. Samfrændeskifte 27.1.1806, side 160, 358.
E: Anne Elisabeth Hansen. LV: Isak Lunde, toldinspektør. B:
1) Sofie Henriette Lassen 19
2) Thomasine Georgine Ottobine Lassen 19
3) Charlotte Frederikke Lassen 13
4) Frederik Anton Lassen 8.
FM:
1 mosters mand Thomas Ostenfeldt
2 fars fætter H. F. Hansen i Hillerød
3 Laurids Christian Hager, toldforvalter i Slangerup.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1804.
Afdøde døde 10.12.1804.

316    Jens Sejler, bager i Frederikssund, der døde 16.12.1804, side 160, 205.
E: Anne Cathrine. LV: Henrik Mogensen. B:
1) Dorthe Jensdatter 12
2) Christian Jensen 11
3) Else Kirstine Jensdatter 9
4) Christiane Jensdatter 7.
FM: farbror Niels Sejler.

317    Schack Georg Krog, købmand i Slangerup. 28.1.1805, side 164, 177, 198, 209, 226, 238, 394, 403, 425.
Enkemand efter [Ida Lucie Hansen, skifte 6.2.1804 lbnr.309]. B:
1) Christen Hansen Krog 22
2) Laurids Krog 20
3) Thomas Krog 18
4) Anne Sofie Krog 14.
FM: mosters mand Thomas Ostenfeldt.

318    [Else Joensdatter] i Slangerup, der døde 3.2.1805, side 176, 198.
E: Frederik Rasmussen. B:
1) Søren Frederiksen 25
2) Johan Frederiksen 23
3) Laurids Frederiksen 20
4) Rasmus Frederiksen 14.
FM: Henning Engelsen.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1805.

319    Peder Jensen Vibe, skomagersvend i Slangerup. 10.4.1805, side 198.
A:
1) bror Christian Vibe, skomager.

320    Christian Vibe, skomager i Slangerup. 11.7.1805, side 198, 207.
E: [Navn angives ikke].
Testamente

321    [Margrethe Olufsdatter] i Frederikssund. 16.8.1805, side 201, 205.
E: Peder Lauridsen, slagter. B:
1) Laurids Pedersen
2) [Dorthe Pedersdatter] g.m. Peder Raben, slagter
3) Johanne Pedersdatter 22, g.m. Peder Schønberg, sadelmager
4) Christian Ludvig Pedersen 16.

322    [Inger Jensdatter] i Slangerup. 27.8.1805, side 202.
E: Eskild Jørgensen.
A første ægteskab B:
1) Jens Hansen
2) Niels Hansen.

323    Niels Gudmandsen, skomager i Frederikssund. 10.9.1805, side 204.
E: [Karen Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

324    [Birthe Lauridsdatter] i Slangerup, der døde 10.4.1806, side 208.
Enke efter Peder Pedersen, [skifte 25.2.1801 lbnr.293]. B:
1) Peder Hansen Pedersen 37
2) Anders Pedersen 31
3) Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Henrik Strø.

325    Laurids Schiermacher i Slangerup, der døde 30.6.1806, side 221, 279.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jensen, købmand. B:
1) Frederik Lauridsen Schiermacher 35.

326    Karen Hansdatter i Frederikssund. Samfrændeskifte 16.11.1806, side 229, 363.
E: Niels Pedersenbrændevinsbrænder. B:
1) Hans Peder Nielsen 10
2) Birthe Margrethe Nielsdatter 8.
FM: Niels Nielsen i Store Havelse [i Ølsted sogn].
Afdøde døde 15.7.1806.

327    Mette Marie i Slangerup. 19.9.1806, side 242, 201, 385.
Enke efter Bendix Jensen. B:
1) Jens Jacob Bendixen, pottemager
2) datter g.m. Filip Markussen, hattemager
3) Ida Kirstine Bendixdatter 29
4) [Peder Bendixen, skifte 16.3.1801 lbnr.294]. 2B:
a Laurids Pedersen Bendixen 13
b Birgitte Margrethe Pedersdatter 8.

328    Opbudsbo i Slangerup. 20.9.1806, side 256, 370.
Registrering af fallitbo hos Samuel Clerque.

329    Poul Clemensen, smed i Slangerup, der døde 14.11.1806, side 265.
Arvinger angives ikke.

330    Niels Thuesen i Slangerup, der døde 2.12.1806, side 265.
E: [Kirsten Andersdatter]. LV: Filip Markussen, brændevinsbrænder. B:
1) Kirsten Nielsdatter 19, g.m. Hans Pedersen i Strø
2) Peder Nielsen 14.
FM:
1 født værge Mikkel Pedersen
2 morbror Niels Andersen i Uvelse
3 mors svoger Niels Berntsen i Uvelse
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1806.
Afdøde døde 2.12.1806.

331    Maren Malers i Slangerup. 19.1.1807, side 282.
Arvinger angives ikke.

332    Johannes Mørch i Slangerup, der døde 13.2.1807, side 282.
Enkemand efter [Inger Jørgensdatter, skifte19.4.1799 lbnr.277]. B:
1) Jørgen Johnsen Mørch, isenkræmmersvend i København
2) Cathrine Johansdatter Mørch 40, enke efter [Hagedorn, isenkræmmer] i København
3) Karen Johansdatter Mørch i København.


333    [Dorthe Nielsdatter] i Slangerup. 14.2.1807, side 285.
Enke efter [Anders Christensen]. B:
1) Christen Andersen.

334    Ingeborg Marie [Christensdatter] Hansen i Slangerup, der døde 26.3.1807, side 286, 300, 313, 340, 343, 348, 400, 409, 413.
E: Thomas Ostenfeldt, postfører, der også døde, [begravet Slangerup 31.3.1807]. B:
6) Isakbine Thomasine Marie Ostenfeldt
7) Ida Elisabeth Dorthe Ostenfeldt
8) Jens Georg Christian Ostenfeldt.
FM: Laurids Christian Hager, toldforvalter.
Første ægteskab med [Mathias Christian Johansen Riis, svensk postrider, begravet Slangerup 17.9.1795]. B:
1) Johan Christian Riis, postmester
2) Karen Sofie Riis, der døde, skifte 18.6.1807, side 340
3) Ingeborg Cathrine Riis
4) Frederikke Louise Riis
5) Christiane Marie Riis.
Desuden nævnes afdøde mands søskendebarn Madam Zwergius.

335    Isak] Lunde, toldinspektør i Slangerup, der døde 29.3.1807, side 297, 307, 389.
Enkemand efter [Birthe Marie Meinert, skifte 9.10.1804 lbnr.314].
Arvinger angives ikke.

336    Sofie Møller, ugift i Slangerup. 13.7.1807, side 352, 435.
A:
1) bror Jørgen Møller 30, i Varde
2) bror Christian Møller 28, i København
3) søster Marie Møller g.m. Christian Liebst, skolelærer i Græsted.

337    [Johanne Jensdatter] i Slangerup, der døde 6.11.1807, side 354, 441.
E: Jens Andersen. B:
1) Jacob Jensen 22
2) Anders Jensen 18.
FM: [Johan Jørgen] Møller, garver.

338    Niels Peder Suser, garver i Frederikssund, [begravet Frederikssund 19.8.1808], side 371.
E: Dorthe [Andersdatter] Rugaard.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1808.

339    Abraham Werdelin i Frederikssund. 15.7.1808, side 381, 391.
E: Karen [Pedersdatter]. LV: Christen Schmidt. B:
1) Isak Werdelin 32, feldberedersvend i Skanderborg
2) Peder Werdelin 21
3) Ananias Werdelin
4) Jacob Werdelin 17
5) Anne Kirstine Werdelin
6) David Werdelin 6.

340    Else i Slangerup. 27.2.1809, side 394.
Enke efter Peder Mikkelsen. B:
1) Bodil Pedersdatter 52
2) Mikkel Pedersen 44.

341    Karen Nielsdatter i Slangerup. 21.3.1809, side 397, 439.
Enke efter Anders Olufsen, [skifte 9.1.1802 lbnr.298]. B:
1) Anne Andersdatter 16
2) Oluf Andersen 13
3) Sidsel Andersdatter 7.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Kirstine Nielsdatter.

342    Niels Christensen Løber i Slangerup, der døde 31½.3.1809, side 398, 446.
E: Inger Olufsdatter. LV: Mikkel Pedersen. B:
1) Christen Nielsen 15
2) Sidsel Nielsdatter 13
3) Niels Nielsen 11
4) Dines Nielsen 9
5) Peder Nielsen 7.
FM: farbror Jens Christensen i Jørlunde.

343    Erik Ejler Ammundsen, toldbetjent i Frederikssund. 11.5.1809, side 404, 515.
E: Arine Lykke. LV: Peder Lerche. B:
1) Christiane Conradine Eriksdatter 10
2) Inger Kirstine Hedvig Eriksdatter 7.

344    Peder Qvist Gad i Slangerup. 29.5.1809, side 406, 423.
A:
1) bror Anders Lauridsen Gad, hjulmand.

345    Laurids Sørensen, brændevinsbrænder i Frederikssund. 21.6.1809, side 415.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmussen, toldinspektør. B:
1) Bente Lauridsdatter 1¼.
FM: Johannes Nielsen, brændevinsbrænder.
(Afdøde kaldes også Maren Jensdatter).

346    Lene Marie Føns i Frederikssund. Samfrændeskifte 16.12.1809, side 442.
E: Jørgen Lange, farver. B:
1) Louise Marie Christine Lange 16
2) Hans Rasmus Lange 13
3) Peder Adolf Lange 11
4) Carl Vilhelm lange 9
5) Ferdinand August lange 7.
FM:
1 morbror Hartvig Markus Føns, inspektør
2 morbror Frederik Vilhelm Føns
3 Torben Lange.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1805.

347    Jens Frøling, toldbetjent i Slangerup. 5.4.1810, side 448, 462, 470, 472.
E: Cathrine Møller. B:
1) Filip Frøling i København.
Sønnen har arv efter Dorthe Margrethe Frøling.

348    Johanne, fattiglem i Slangerup, der døde 8.12.1810, side 452.
Enke efter Lund, murer.
Arvinger angives ikke.

349    Kirsten i Frederikssund. 22.12.1810, side 455, 486.
E: Oluf Christian Schmidt, købmand. B:
1) Jacob Schmidt, købmand i Holbæk
2) Christian Schmidt, møller i Frederiksborg Ladegård Mølle
3) Frederik Schmidt, købmand i Frederikssund
4) datter, enke efter Sunesen
5) Mette Cathrine Schmidt g.m. Christian Lauridsen, grosserer i København
6) Marie Schmidt g.m. Herman Richard, assessor
7) Sofie Hedvig Schmidt g.m. [Peder Vilhelm] Lundholm, fuldmægtig [på Kronborg].
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1810.
Desuden mødte Beyer, regimentskvartermester og auditør i Helsingør.

350    Poul Lindemann, bager i Slangerup. 21.3.1811, side 457.
E: Anne Cathrine. LV: Henrik Mogensen, sadelmager. B:
1) Pouline Poulsdatter 4.
FM: Christian Schmidt, garver.

351    Pederine Cathrine i Slangerup. 30.3.1811, side 458, 461.
E: Peder Lerche, rebslager. B:
1) David Pedersen 2.
FM: Christen Holst, bødker.

352    Mette Kirstine Rønge i Frederikssund, der døde 13.5.1811, side 459.
Enke efter Schmidt, snedker. B:
1) Christian Schmidt 62, garver i Frederikssund
2) Jørgen Schmidt, hofsnedker i Hillerød, død. 2B:
a Johan Didrik Schmidt i København
b Cathrine Schmidt
3) Hedvig Schmidt g.m. Martin Abel i Frederiksborg
4) Johannes Schmidt i Frederikshald i Norge.

353    Israel Joel i Slangerup. 14.4.1812, side 469, 471.
B:
1) Joel Israel.
Testamente af 1.2.1812.

354    Georg Hemming Teisner, ugift købmandskarl i Frederikssund. 3.7.1812, side 472, 479, 483.
A:
1) mor Dorthe Randrum g.m. Johan Frederik Teisen i Bregninge sogn i Kalundborg amt
2) bror Christian Frederik Teisner 22
3) bror Carl Vilhelm Teisner 21
4) bror Samuel Teisner 13
5) søster Grethe Hedvig Teisner g.m. Lauridsen i Stenholtsmølle
6) Dorthe Teisner hos sin stedfar.
Afdødes kurator var Samuel Teisner, gartner i Frederiksborg.
Afdødes far døde for 12 å siden.

355    Juliane Marie Monefeldt i Frederikssund. 17.1.1813, side 482.
E: Hans Schade Holm, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 16.1.1813.

SLUT