Erik Brejls hjemmeside

Start

Skive byfoged
Skifteuddrag
1749-1819

[1749-1760]   [1760-1790]   [1791-1819]  

[Fattigvæsenet 1792-1823]  


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Skive byfoged
Skifteprotokol
1749-1760
B 43 - 231


1 Kongeligt proklama til alle over- og underretter vedrørende arvemidler i Skive købstad. 9.5.1749, fol.2.
Da skifteprotokollerne for Skive by er brændt ved ildebranden natten mellem 2 og 3 april 1749, skal alle, der har arv til gode i Skive, indsende deres krav inden år og dag til Skive by jurisdiktion.

2 Anne Jensdatter Vinde i Skive. 26.9.1749, fol.7.
E: Andreas Mikkelsen Schrøder, sadelmager.
Af første ægteskab B:
1) Valdemar Hessel i Randrup.

3 Peder Jensen Kjellerup i Skive.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Mikkel Sørensen. B:
1) Jens Pedersen Kjellerup i Højer
2) Mette Pedersdatter 38
3) Anne Pedersdatter g.m. Palle Pedersen Vium i Skive.
FM: Peder Terkildsen i Skive.

4 Maren Thomasdatter i Skive. 1749, fol.10.
E: Anders Madsen Bering, toldforpagter. B:
1) Dorthe Andersdatter 6
2) Mette Cathrine Andersdatter 3
3) Maren Andersdatter 1.
FM: morbror Christen Thomsen, byskriver i Nykøbing.

5 Rasmus Olufsen i Skive. 11.3.1750, fol.12.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Bertel Mogensen i Skive. B:
1) Oluf Rasmussen, degn på Fur
2) Niels Rasmussen på stedet
3) Else Rasmusdatter g.m. Niels Pedersen Kaas i Balling overmølle i Salling
4) Preben Rasmussen 21 i Niskilen i Norge
5) Christen Rasmussen 11.
FM: mosters mand Christen Lauridsen i Lyby mølle.
Arv i boet efter Christen Nielsen Møller, skifte 28.6.1732, var g.m. [Kirsten Pedersdatter Svindt], nu g.m. Søren Christensen Joensen i Skive til søn
Niels Christensen,
der også har arv efter farmor
Else Jepsdatter i Lyby mølle, skifte 15.1.1740. (Sml. lbnr.9).

6 Edel Frederikke Nielsdatter Lytken i Skive. 12.10.1750, fol.14B.
E: Peder Thomsen Stenhugger på Saltholm ved København. B:
1) Thomas Pedersen Stenhugger 15 hos faster g.m. Christian Esmann i Skive.
Arv efter afdødes far til afdødes søster [Else Nielsdatter Lytken] g.m. Johan [Christian] Theil.

7 Mads Poulsen Borbjerg i Skive. 14.8.1751, fol.16B.
E: Magdalene Nielsdatter. LV: Christen Esemann i Skive. B:
1) Niels Madsen 19
2) Dorthe Madsdatter 13
3) Marie Cathrine Madsdatter 12
4) Peder Madsen 11.
FM: Peder Vestergaard i Skive.

8 Johan Christian Theil, kirurg og barber i Skive. 16.8.1751, fol.17B.
E: Else Nielsdatter Lytken. LV: Nikolaj Spentrup i Skive.
Afdøde var født i Saxen i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkens søster Edel Frederikke [Nielsdatter] Lytken, [skifte 12.10.1750 lbnr.6], der var g.m. Peder [Thomsen] Stenhugger og hendes søn [Thomas Pedersen Stenhugger].

9 Søren Christen Joensen, skomager i Skive. 6.11.1751, fol.21.
E: Kirsten Pedersdatter Svindt. LV: Christen Svindt i Skive. A:
1) bror Christen Christensen, død. 2B:
a Peder Christensen Joensen, skomagersvend i Viborg
b Anne Christensdatter Hesselberg på Fyn.
Enkens første ægteskab med [Christen Nielsen Møller, skifte 28.6.1732]. 2B:
1) Søren Christensen, skipper i Skive
2) Niels Christensen Møller.
Disse to afdødes stedsønner har arv efter farmor [Else Jepsdatter] i Lyby mølle, [skifte 15.1.1740].

10 Eskild Poulsen Korsgaard, købmand i Skive. 1.12.1750, fol.24.
E: Maren Pedersdatter, der også døde.
Hans A:
1) mor Gertrud Hansdatter på stedet
2) bror Christen Poulsen Korsgaard i Skive
3) bror Hans Poulsen Korsgaard i Åsted
4) søster Maren Poulsdatter Korsgaard g.m. Peder Espersen Møller i Oddense
5) bror Anders Poulsen Korsgaard
6) søster Dorthe Poulsdatter g.m. Jens Christensen i Øster Møjbæk ved søn Poul Pedersen.
Hendes A:
1) bror Christen Pedersen Eskov i Skive, død. 1B:
a Christen Christensen
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Christen Nielsen Krog i Nykøbing
3) halvbror Hans Christensen i Eskov
4) halvbror Eskild Christensen i Eskov
5) halvsøster Dorthe Christensdatter g.m. Esper Christensen i Næstild
6) halvbror Christian Christensen Eskov i Nykøbing, død. 3B: 2 sønner og 1 datter, hvis navne ikke angives.
Afdøde kone havde arv efter forældre Peder Sørensen og hustru Helvig Hansdatter i Eskov i Selde sogn.

11 Gertrud Hansdatter i Skive. 26.1.1751, fol.47B.
Enke. B:
1) Christen Poulsen Korsgaard i Skive
2) Anders Poulsen Korsgaard i Skive
3) Hans Poulsen Korsgaard i Åsted
4) Maren Poulsdatter Korsgaard g.m. Peder Espersen Møller i Oddense
5) Dorthe Poulsdatter g.m. Jens Christensen i Øster Møjbæk ved søn Poul Pedersen sst.

12 Niels Pedersen Kortegaard, skomagersvend i Skive. 25.4.1752, fol.50.
E: Maren Christensdatter. LV: Johan Struthoff. A:
1) halvsøster Anne g.m. Jens Bertelsen i Thisted i Thy.

13 Andreas Schrøder, sadelmager i Skive. 30.12.1752, fol.50B.
E: Anne Cathrine Herbst. LV: Nikolaj Spentrup, farver i Skive.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Saxen i Tyskland, men kom til Skive 1713.

14 Erik Zachariasen, ugift barbersvend i Skive. 3.1.1753, fol.55.
A:
1) søster Anne Marie Zachariasdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Skive. 3B:
a Zacharias Lauridsen
b Jens Lauridsen
c Peder Lauridsen
2) søster Rachel Zachariasdatter. død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) søster Caritas Zachariasdatter i København
Afdøde var født i Viborg.

15 Jacob Langeland, skomagersvend i Skive. 19.6.1753, fol.55B.
E: Johanne Svendsdatter. LV: Jens Snedsted, skomager. B:
1) Birgitte Marie 3.

16 Bodil Nielsdatter Bache i Skive. 20.6.1753, fol.55B.
Enke. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Jens Christensen på stedet.

17 Rasmus Ramborg, skomager i Skive. 11.3.1754, fol.56.
E: Maren Christensdatter Holmsgaard. LV: Christen Kaasgaard. B:
1) Dorthe Johanne Rasmusdatter 7
2) Christen Rasmussen 5
3) Inger Rasmusdatter 3
4) Niels Rasmussen 6 mdr.
FM: farbror Jens Nielsen Ramborg.

18 Else Christensdatter Vejby i Skive. 1.10.1752, fol.57.
E: Peder Vestergaard, købmand. B:
1) Bodil Pedersdatter 3
2) Niels Pedersen 1 år og 3 mdr.
FM: mors morbror Mads Hesselberg i Nykøbing.

19 Jens Egeris i Skive. 14.5.1753, fol.83B.
E: Mette Christensdatter. LV: Mads Vejlgaard. B:
1) Else Jensdatter i Viborg
2) Maren Jensdatter g.m. Jens Pedersen (Peitersen).

20 Christiane Charlotte von Bülow i Skive. 23.2.1754, fol.85.
Enke efter Michael Riis til Nørlund [i Ravnkilde sogn] i Ålborghus amt. B:
1) Engel Gotfred Riis 21, sekretær i det kongelige danske kancelli
2) Johanne Christine Riis 19.
FM: Bertel Mogensen i Skive.

21 Sofie Sørensdatter i Skive. 3.9.1754, fol.90.
E: Villads Andersen Nittrup, skrædder. A:
1) søster Elisabeth Sørensdatter g.m. Jens Nielsen i Skibelund i Sahl sogn]
2) søster Maren Sørensdatter, enke i Hole [i Lovns sogn] ved Hvalpsund
3) bror [Knud Sørensen], død. 3B:
a Jens Knudsen
b Peder Knudsen i Kisum i Estvad sogn
c Anne Knudsdatter g.m. Hans Nielsen, skrædder, uvist hvor
4) bror Thor Sørensen, død. 2B:
a en søn
b en datter.

22 Maren Nielsdatter Møller i Skive. 5.7.1754, fol.91B, 136..
E: Rasmus Nielsen Vinde, købmand. B:
1) Agnethe Rasmusdatter 8
2) Niels Rasmussen 3½.
FM:
1) Hans Nielsen Møller i Bustrup mølle [i Ramsing sogn]
2) Mathias Christoffersen i Hjerk i Salling.
Bevilling til uskiftet bo 5.7.1754.
Skifte 27.8.1757.

23 Maren Lauridsdatter Vandel [eller Vinde] i Skive. 30.3.1755, fol.92.
Enke efter Jens Bysted. B:
1) Laurids Jensen Bysted, [skoleholder] i Nørre Vedby [på Falster]
2) Bodil Jensdatter Bysted på stedet.
FM: Rasmus Vinde i Skive.

24 Peder Terkildsen, købmand i Skive. 1.2.1756, fol.96B.
E: Johanne Sofie Nielsdatter. LV: Christian Esmann i Skive. B:
1) Niels Pedersen 22, i Thisted
2) Terkild Pedersen 18, i Ålborg
3) Inger Marie Pedersdatter 16
4) Jens Christen Pedersen.

25 Kirsten Pedersdatter Møller i Skive. 18.7.1758, fol.110B.
E: Rasmus [Nielsen] Vinde. købmand. A:
1) bror Anders Pedersen Møller i Norge
2) bror Jens Pedersen Møller, farer til skibs
3) bror Niels Pedersen Møller i Stistrup mølle
4) bror Peder Pedersen Møller i Stistrup mølle
5) søster Bodil Pedersdatter Møller, enke i Løgstør.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Nielsdatter Møller], skifte 27.8.1757 lbnr.22. Arv til 2 børn.

26 Inger Pedersdatter [Knoth] i Skive. 28.9.1758, fol.126.
Enke efter [Anders Villadsen Nittrup]. Afkald fra B:
1) Niels Andersen Nittrup, skrædder i Ringkøbing
2) Villads Andersen Nittrup, skrædder i Skive
3) Peder Andersen Nittrup, skrædder i Skive
4) [Marie Andersdatter Nittrup] g.m. Peder Christian [Christensen], snedker i Skive
5) [Gertrud Pedersdatter Nittrup, skifte Horsens 16.5.1754 lbnr.1119], var g.m. Søren Rasmussen Fisker, dansk skoleholder i Horsens
6) Johan Marie Andersdatter Nittrup.

27 Sidsel Olufsdatter i Skive. 20.12.1759, fol.127.
E: Jens Christensen Snedsted, skomager. B:
1) Oluf Jensen Snedsted 15
2) Christen Jensen Snedsted 6.

28 Laurids Christensen Hvidbjerg i Skive. 21.3.1759, fol.130.
E: Anne Nielsdatter. LV: Palle Pedersen Vium. B:
1) Anne Esther Lauridsdatter Hvidbjerg 6 mdr.
FM: farbror Jens Christensen Hvidbjerg, skomager.

29 Cathrine Christensdatter i Skive. 28.4.1759, fol.131.
E: Christen Lauridsen Haderup. B:
1) Laurids Christensen 5.
FM: Laurids Andersen, murer i Skive.

30 Søren Nielsen Fischer i Skive. 19.3.1759, fol.133.
E: Mette Andersdatter Battrup. LV: svoger Christen Snedker. A:
1) bror Peder Nielsen Fischer i Skive.

31 Maren Christensdatter i Skive. 6.11.1758, fol.135B.
E: Hans Iversen, skomager. A:
1) halvbror Jens Rus i Løgstør.

32 Jens Nielsen Colding i Skive. 15.4.1758, fol.139.
E: Mette Christensdatter Svindt. LV: bror Peder Svindt. B:
1) Marianne Jensdatter Colding g.m. Henrik Kloch, organist i Holstebro
2) Niels Jensen Colding, skipper i Skive
3) Christen Jensen Colding 19
4) Bodil Jensdatter Colding 17
5) Jacob Jensen Colding 12.
FM: farbror Morten Nielsen Colding i Skive.
Desuden nævnes Christen Svindt.

33 Laurids Jensen Grynderup, købmand i Skive. 4.3.1758, fol.147B.
E: Sofie Adamsdatter Møller. LV: Bertel Mogensen. B:
4) Anne Marie Lauridsdatter 11
5) Mette Cathrine Lauridsdatter 6
6) Svante Lauridsen 3
7) Laurids Jensen Grynderup, [f'dt 20.6.1758].
FM: mosters mand Henrik Lylow i Skive.
Første ægteskab med [Anne Marie Zachariasdatter, begravet Skive 11.10.1745]. B:
1) Zacharias Lauridsen 30
2) Jens Lauridsen 26
3) Peder Lauridsen 24.

34 Peder [Jensen] Brøndum, købmand i Skive. 1758, fol.199B.
E: Anne Nielsdatter Hesselberg.
Testamente af 18.4.1742.
Bevidnet af Mads Hesselberg.

35 Margrethe Adamsdatter Møller i Skive. 6.12.1759, fol.200.
E: Henrik Reutze Lylow, købmand. B:
1) Adam Henriksen Lylow.
FM:
1) Niels Winther g.m. moster Sofie Adamsdatter Møller
2) mors mosters mand Mathias Pagh, bager i Viborg
3) Christen Skyum, købmand i Skive.

36 Maren Pedersdatter i Skive. 14.12.1759, fol.209.
Enke efter Malte Smed. B:
1) Peder Maltesen i Skive
2) Karen Maltesdatter
3) Sidsel Maltesdatter
4) Hans Maltesen.

37 Peder Hansen Bruun, ugift skomagersvend i Skive. 1.2.1760, fol.210B.
A:
1) far Hans Bruun i Løgstør.
Desuden nævnes afdødes mosters mand Niels Lauridsen Hobro, skomager i Skive.

38 Anne Nielsdatter Majgaard i Skive. 31.3.1760, fol.211B.
A:
1) søster Helle Nielsdatter Majgaard i Skive.

39 Nikolaj Henrik Riemann, murer i Skive. 5.10.1759, fol.213.
E: Birgitte Jørgensdatter Schmidt.
Første ægteskab med [Anne Elsebeth Winther, begravet Skive 28.12.1747]. B:
1) Daniel Nikolaj Henriksen Riemann, kapellan i Hjortshøj, Egå og Elev
2) Nikolaj Henrik Nikolajsen Riemann
3) Christoffer Nikolajsen Riemann
4) Gert Nikolaj Henriksen Riemann.
Afdøde døde på Bidstrup [i Granslev sogn, hvor han blev begravet].

40 Niels Pedersen Aarhus, skomagersvend i Skive. 15.3.1760, fol.232B.
A:
0) forældre Peder Christensen, slagter i Århus g.m. Lisbeth Christensdatter, skifte Århus 23.11.1746 lbnr.1403]
1) bror Jens Hadsten, fuldmægtig på Katholm [i Ålsø sogn på Djursland]
2) søster [Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Jens Ebbesen, smed på Samsø]. 1B:
a Lisbeth Kirstine Pedersdatter i Århus
3) halvbror Christen Nielsen i Skødstrup
4) halvbror Jens Nielsen i Skødstrup.

41 Johan Johansen Struthoff, skomager i Skive. 11.4.1760, fol.236.
E: Else Marie Eliasdatter. LV: Peder Jensen Schaltz, skomager i Skive.
Afdøde var født i Køge på Sjælland.
Arvinger kendes ikke.

42 Jens Floss, kirurg i Skive. 4.8.1760, fol.241.
A:
1) mor Johanne Marie Jessensdatter, enke efter Peder Frederik Floss i Bergen
2) bror Frederik Christian Floss, kirurg i Hollen i Ammerland
3) bror Johan Frederik Floss, parykmager i Stockholm, død
4) søster Dorthe Margrethe Floss g.m. Johan Andreas Scheffer, parykmager i Skive
5) søster Malene Rebekka Floss.

43 Marie Cathrine Christensdatter Faarbæk i Skive. 2.9.1760, fol.262.
E: Anders Madsen Bering, der døde 14.9.1760. B:
4) Hylleborg Andersdatter Bering 9
5) Anne Marie Andersdatter Bering 7.
FM:
1) mors stedfar Peder Schaltz, parykmager i Viborg
2) Bertel Mogensen i Skive.
Hans første ægteskab med [Dorthe Olufsdatter Boller].
Hans andet ægteskab med Maren Thomasdatter, [skifte 1749 lbnr.4]. B:
1) Dorthe Andersdatter Bering 18
2) Mette Cathrine Andersdatter Bering 15
3) Maren Andersdatter Bering 12.
FM:
1) morbror Christen Thomsen, byskriver i Nykøbing.
2) morbror Christen Thomsen i Hjørring i Vendsyssel.
[Afdøde mands far var Mads Andersen Bering, præst i Kragelund og Funder].

44 Anne Christensdatter i Skive. 9.1.1762, fol.291.
E: Mathias Rebæk, parykmager. A:
1) mor Birgitte Nielsdatter i Ålborg, enke efter Niels Jacobsen i Nibe
2) halvsøster Anne Marie Nielsdatter g.m. Søren Jensen, grovsmed i Ålborg.

45 Anne Kirstine Jensdatter Dybech i Skive. 8.4.1760, fol.295.
Enke efter Laurids Hansen Haderup, købmand.
Hans A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Just [Henriksen Schonnemann]. 5B:
a Knud Justesen Haderup, degn i Houlbjerg og Granslev
b Otte Justesen, død. 1B:
1 Peder Ottesen i Viborg
c Anne Justsdatter gift i Holland, nu enke i Skive
d Kirsten Justsdatter g.m. Claus Christian [Jespersen] Skovbo, klokker i Skive
e Birgitte Justsdatter g.m. Aksel Pedersen, skrædder i Skive.
2) faster Pernille Pedersdatter, jordemor i Hinge, død. B:
a datter, død. 6B:
1 Christen Lauridsen i Elkær i Vinderslev sogn
2 Hans Lauridsen i Lysdal
3 Karen Lauridsdatter g.m. Jens Madsen i Hauge
4 Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Eriksen i Elkær
5 Anne Sofie Lauridsdatter g.m. Christen Christensen i Pederstrup
6 Pernille Lauridsdatter i København
3) farbror Rasmus Rasmussen, død
4) farbror Niels Rasmussen, død
5) far [Hans Rasmussen], død
6) faster Kirsten Rasmusdatter Haderup g.m. Oluf Pedersen Møller i Århus, døde. 1B:
a datter g.m. Thomas Spiger i København
Arvingerne 2), 3), 4), 5), og 6) arver ikke
Hendes A:
0) morfar Peder Lauridsen Grøn eller Grimstrup, præst i Nøvling og Sinding, g.m. Kirsten Andersdatter, datter af Anders [Christensen Tjørring] i Sunds.
Hendes andet ægteskab med [successor Søren Pedersen Vinding]. 5B:
1) morbror Laurids Pedersen Grøn, præst i Nørre Felding [og Tvis], [skifte Ulfborg gejstlig 20.6.1700 lbnr.12], g.m. Anne Ibsdatter. 5B:
a Christen Lauridsen Grøn i Viborg, død. 2B:
1 Jørgen Grøn, præst i Tårup og Kvols
2 Laurids Grøn, student i København
b Eleonora Lauridsdatter Grøn, enke efter Oluf Stengaard i Holstebro. Første ægteskab med Peder Andersen i Holstebro
c Dorthe Lauridsdatter Grøn, enke efter Andreas [Hansen], farver i Holstebro
d Anders Lauridsen Grøn i Holstebro, død. 5B:
1 Laurids Andersen Grøn i København
2 Knud Andersen Grøn i Holstebro
3 Peder Andersen Grøn i Holstebro
4 Anne Cathrine Andersdatter Grøn i Holstebro, (eneste barn af første ægteskab)
5 Inger Cathrine Andersdatter Grøn i Holstebro
e Peder Lauridsen Grøn i Holstebro, død. 1B:
1 Laurids Pedersen Grøn i Holstebro
2) morbror Peder Pedersen Grøn [købmand i Holstebro], g.m. Inger Alstrup, døde. 1B:
a Peder Pedersen Grøn, postmester i Holstebro, [skifte Holstebro 2.6.1749 lbnr.88]. 2B:
1 Peder Pedersen Grøn, postmester i Holstebro
2 Niels Pedersen Grøn, student
3) mor Inger Pedersdatter Grøn.
Første ægteskab med Jens [Nielsen] Dybech, præst i Snejbjerg og Tjørring. 2B:
a er død ugift
b Anne Kirstine Jensdatter Dybech, som er afdøde
Andet ægteskab med Poul Fabricius, byfoged i Skive
4) moster Birgitte Pedersdatter Grøn g.m. Hans Jacobsen Tønder i Ringkøbing. Måske børn.
5) mors halvbror Peder Sørensen Vinding, præst i Øster Velling, [Helstrup og Grensten], død. 4B:
a Margrethe Pedersdatter Vinding i Haslund præstegård, enke efter Mohr (Rumohr), kaptajn
b Jens Pedersen Torup Vinding, død. 5B:
1 Peder Jensen Vinding
2 Hans Jensen Vinding
3 Jacob Jensen Vinding
4 Christen Jensen Vinding
5 Else Magdalene Jensdatter Vinding
c Laurids Pedersen Vinding, [præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten], død. 1B:
1 Peder Lauridsen Vinding
d Birgitte [Kirstine] Pedersdatter Vinding g.m. Thomas [Andersen] Højer, præst i Fovlum før han blev forflyttet til Sønderholm [og Frejlev], begge døde. 2B:
1 Christen Friis Thomsen Højer, præst i Vester Ulslev på Lolland
2 Else Thomasdatter Højer
3 Abelone Thomasdatter Højer, død, var g.m. Niels Poulsen, degn i Vester og Øster Bølle. 1B:
x Poul 5
6) mors halvsøster Mette Cathrine Sørensdatter Vinding g.m. Poul Lauridsen Lund i Lund i Vinding sogn. 2B:
a Mette Poulsdatter Lund i Viborg, enke efter Niels Meyer i Viborg
b Christen Poulsen Lund, guldsmed i Viborg, død. 1B:
1 Mette Kirstine Christensdatter Lund g.m. Christian Vulfsen Ravn, handskemager i Viborg
7) mors halvsøster Edel Sørensdatter Vinding g.m. Christen Sørensen Svenstrup, præst i Nøvling, døde. 5B
a Søren [Christensen] Svenstrup, præst i Sunds, døde. 4B:
1 Christen Sørensen Svenstrup, skibsskriver ved flåden i København
2 Edel Sørensdatter Svenstrup g.m. Rasmus Krampe i Grejs mølle ved Vejle
3 Anne Cathrine Sørensdatter Svenstrup g.m. Terkild Madsen, rytter i Næstved på Sjælland
4 Abelone Sørensdatter Svenstrup i Østbirk præstegård ved Horsens
b Helvig Christensdatter Svenstrup, enke efter Hans Mortensen, møller i Fillerup mølle i Hads herred
c Birgitte Christensdatter Svenstrup, enke efter Manasse [Pedersen] Tuxen, præst i Sønder Felding [og Tvis] i Hammerum herred
d Sofie Amalie Christensdatter Svenstrup g.m. Knud Terkildsen i Arvad mølle i Brande sogn
e Claus Christensen Svenstrup i Sunds mølle.


Skive byfoged
Skifteprotokol
1760-1790
B 43 - 232


De nederste par cenimeter af næsten alle blade er mere eller mindre ulæselige på grund af fugt.

46 Maren Christensdatter Bysted, ugift i Skive. 16.4.1760, fol.327.
A:
1) søskendebarn Laurids Jensen Bysted, kongelig skoleholder [i Nørre Vedby sogn] på (Lolland)-Falster
2) søskendebarn Bodil Jensdatter Bysted i Skive
3) søskendebarn Bodil Knudsdatter Flovtrup g.m. Christen Pedersen Svindt, begge døde. 5B:
a Knud Christensen Svindt i Ålborg
b Jørgen Christensen Svindt i Løgstør
c Peder Christensen Svindt i Skive
d Mette Christensdatter Svindt, enke efter Jens Colding, [skifte 15.4.1758 lbnr.32]
e Anne Marie Christensdatter Svindt, enke efter Mikkel [Nielsen] Feld, [præst i Vammen, Bigum og Lindum]
4) søskendebarn Johanne Knudsdatter [Flovtrup] g.m. Aksel Anton Rosenkvist, kapellan i Skive, døde. 4B:
a Søren Rosenkvist, sukkermester ved sukkerraffinaderiet i Bergen
b Knud Rosenkvist i Ostindien, død
c Lene Cathrine Rosenkvist g.m. Jens Jensen i "Kanøens mølle ved Skælskør"
d Agathe Marie Rosenkvist, død, var g.m. Anders [Lambertsen] Guldager, kapellan i Rødding, [Løvel og Pederstrup]. 4B:
1 Aksel Andersen Guldager
2 Jens Andersen Guldager
3 Margrethe Andersdatter Guldager
4 Sidsel Andersdatter Guldager.

47 Jens Jensen Brøndum, krambodsvend i Skive. 28.8.1760, fol.334.
A:
1) søster Helle Jensdatter i Sønder Lem.
Afdøde boede hos Anne [Nielsdatter] Hesselberg, enke efter Peder Brøndum, [skifte 1758 lbnr.34].

48 Jens Sørensen Borgen, feldbereder i Skive. 3.2.1761, fol.334B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen Borgen, præst i Møborg og Nees
2) Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jørgensen Brøndum, kobbersmed i Skive
3) Mette Cathrine Jensdatter 44
4) Anne Margrethe Jensdatter g.m. Rasmus Hansen Ejdrup, snedker i Odense på Fyn
5) Karen Jensdatter 37.

49 Jens Jensen Bostrup, feldbereder i Skive. 11.7.1761, fol.335.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Nielsen Winther i Skive. Afkald fra A:
1) mor Kirsten Jensdatter i Bostrup [i Lyby sogn]
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Anders Villadsen, glarmester i Viborg
3) søster Anne Jensdatter g.m. Jens Thomsen i Sønder Lem
4) søster Karen Jensdatter.

50 Niels Jensen Ramborg i Skive. 14.12.161, fol.337.
Enkemand. B:
1) Jens Nielsen Ramborg, feldbereder i Skive
2) Søren Nielsen Ramborg, bødker i Haderslev
3) Just Nielsen Ramborg, feldbereder i Skive
4) Rasmus Nielsen Ramborg, [skifte 11.3.1754 lbnr.17]. 3B:
a Dorthe Johanne Rasmusdatter [15]
b Christen Rasmussen 13]
c Niels Rasmussen 10.
FM: stedfar Niels Lauridsen Hobro, skomager i Skive
5) Margrethe Nielsdatter Ramborg, enke efter Johan Rasmussen, skomager i Skive
6) Maren Nielsdatter Ramborg i Skive
7) Cathrine Nielsdatter Ramborg gift på Fyn.

51 Morten Ramborg i Skive. 4.11.1762, fol.340.
Af arvinger nævnes A:
1) Jens Ramborg i Skive
2) Søren Ramborg, uvist hvor
3) Just Ramborg i Skive
4) Johanne Jensdatter, [formentlig fejl for Rasmusdatter] i Skive
5) Margrethe Ramborg
6) Maren Nielsdatter Ramborg i Skive
7) Cathrine Ramborg, uvist hvor.
(Sml.lbnr.50).

52 Jens Christensen Møller, stykkusk i Skive. 11.11.1762, fol.341.
E: [Anne] Kirstine Andersdatter [Knoth]. LV: Jens Hvidberg. B:
1) Christen Jensen 10
2) Mette Kirstine 6
3) Anders Jensen 3.
FM: Laurids Poder.
Efter spargement (rygte) af de hjemvendte stykkarle, skal afdøde være død ved Rendsborg.

53 Auktion i Hjerk. 8.2.1763, fol.342B.
Auktion i dødsbo efter Jens Nielsen i Hjerk, [skifte Skivehus amt fol.193, 16.4.1761 lbnr.295]

54 Christen Svendsen, feldberedersvend i Skive. 21.2.1763, fol.343B.
A:
1) bror Peder Svendsen på Krastrup.
Afdøde var født i Kølby i Farstrup sogn på Krastrup gods.
Afdøde druknede ved Flyndersø mølle, [begravet Estvad 23.2.1763]

55 Laurids Fischer i Skive. 20.2.1763, fol.344B.
E: Maren Pedersdatter. LV: [Georg] Noa, parykmager i Skive. B:
1) Peder Lauridsen 16
2) Frands Lauridsen 14
3) Johanne Lauridsdatter 12
4) Anne Dorthe Lauridsdatter 8.
FM: Peder Nielsen Fisker i Skive, (ikke beslægtet).

56 Anders Jensen Ladefoged i Skive. 2.5.1764, fol.346.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Gunde Simonsen. B:
1) Jens Andersen 20
2) Anders Andersen 15
3) Inger Marie Andersdatter 10
4) Johanne Marie Andersdatter 4.
FM: Peder Christensen Joensen, skomager i Skive.

57 Jens Christensen Sand i Skive. 23.12.1763, fol.346B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Nielsen Fischer. B:
1) Jens Jensen 14
2) Anne Jensdatter 9.
FM: Aksel Pedersen i Skive.

58 Christen Pedersen Fischer i Skive. 19.5.1764, fol.347.
E: Elisabeth Hansdatter. B:
1) Anne Marie Christensdatter Fischer 1.
FM: farfar Peder Nielsen Fischer.

59 Mette Christensdatter Bache i Skive.11.5.1764, fol.347B.
B:
1) Bodil Knudsdatter.

60 Cathrine Christensdatter Hvidbjerg i Skive. 23.6.1764, fol.348.
A:
1) bror Poul Christensen Hvidbjerg, skomager i Skive
2) bror Jens Christensen Hvidbjerg, skomager i Skive, [skifte 7.5.1764 lbnr.68]. 1B:
a Dorthe Jensdatter Hvidbjerg 16.
FM: Peder Christensen Schaltz, skomager i Skive
3) søster Karen Christensdatter Hvidbjerg g.m. Laurids Christensen Kølsen
4) søster Johanne Kirstine Christensdatter Hvidbjerg.

61 Sidsel Poulsdatter i Skive. 20.6.1764, fol.348B.
Arvinger angives ikke.

62 Jeppe Jepsen Vinde i Skive. 2.2.1763, fol.348B.
E: Benned Jensdatter. LV: Jens Ramborg i Skive. A:
1) halvbror Jens Jensen i Vinde, død. 3B:
a Niels Jensen, uvist hvor
b Jeppe Jensen, uvist hvor
c Anne Jensdatter g.m. Hans Thomsen i Lund i Skive sogn.

63 Birthe Justsdatter Arktander i Skive. 30.8.1764, fol.351.
E: Aksel Pedersen, skrædder. B:
1) Peder Akselsen 25
2) Hans Akselsen 24
3) Laurids Akselsen 18
4) Anne Akselsdatter 15.
FM: Christian Skovbo i Skive.

64 Johanne Pedersdatter i Skive. 1.9.1764, fol.352.
E: Gunde Simonsen, feldbereder. B:
1) Anne Margrethe Gundesdatter
2) Simon Gundesen
3) Peder Gundesen
4) Agnethe Gundesdatter 6
5) Thomas Gundesen 5
6) Kirsten Gundesdatter 3½.
FM: Peder Christensen Schaltz i Skive.

65 Andreas Mathiasen Wilmann, snedker i Skive. 22.5.1764, fol.354.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Peder Christiansen, snedker i Skive, Niels Winther i Skive. B:
1) Anne Marie Andreasdatter 11
2) Jacob Andreasen 8
3) Jens Andreasen 7
4) Frederikke Elisabeth Sofie Christiane Andreasdatter 5.
FM: Laurids Andersen Poder.

66 Anne Marie Andersdatter Nittrup i Skive. 14.8.1764, fol.358.
E: Peder Christian Christensen, snedker. B:
1) Inger Pedersdatter, begravet 15.6.1764. 1B:
a Anne Marie Jensdatter 9 mdr.
FM: Laurids Andersen Poder.

67 Bevilling til uskiftet bo. 18.3.1763, fol.360.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1763 efter ansøgning af 16.2.1763 for Abraham Voss og hustru Else Nielsdatter Lytken i Skive.

68 Jens Christensen Hvidbjerg, skomager i Skive. 7.5.1764, fol.361.
E: Else Sofie Mathiasdatter. B:
[1) Dorthe Jensdatter Hvidbjerg 16].
Bevilling til uskiftet bo af 20.4.1759.

69 Mathias Olufsen, vægter i Skive. 1763, fol.361B.
Registrering af hans bortrømte bo.

70 Arent Peder [Lambertsen] Engvarii (Ingvarsen), prokurator i Skive, begravet 25.4.1764, fol.361B.
E: Margrethe Elisabeth [Idum]. LV: J. A. Lund.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1764.

71 Anne Jensdatter Ellidshøj i Skive. 17.7.1764, fol.362.
B:
1) Inger Poulsdatter Blytækker g.m. Laurids Hansen, urmager.
[Afdødes forældre var Jens Jensen Ellidshøj, degn i Højslev g.m. Maren Nielsdatter Skive].
Desuden nævnes [afdødes bror] Niels Ellidshøj, [skifte Estvad-Rønbjerg præstegods 24.10.1760, lbnr.2], var g.m. Ellen Marie Hørby.

72 Maren Christensdatter Hede i Skive. 13.7.1764, fol.364B.
Enke efter Christen Jellesen. B:
1) Jelle Christensen 12.
FM: morbror Laurids Christensen Hede i Håsum.

73 Gertrud Jensdatter i Skive. 17.11.1763, fol.367B.
E: Nikolaj Spentrup, farver, der også døde.
Hans første ægteskab med Engel Marie Pedersdatter Jessen, død for 16-17 år siden, men skiftebrev og skifteprotokol er brændt. B:
1) Jens Spentrup
2) Marianne Spentrup.
Daværende FM: Christian Esemann.
Desuden nævnes enkemandens afdøde bror Erik Christian Spentrup g.m. Margrethe Marie Aspach.

74 Maren Mortensdatter Kvist i Skive. 18.3.1764, fol.391B.
Enke efter Niels Jensen Colding, [begravet Skive 23.5.1730]. B:
1) Karen Nielsdatter Colding g.m. Fædder Højer
2) Jens Nielsen Colding, [skifte 15.4.1758 lbnr.32], var g.m. Mette Christensdatter Svindt, der endnu lever. 5B:
a Marianne Jensdatter Colding g.m. Henrik Kloch, organist i Holstebro
b Niels Jensen Colding, farer til skibs
c Christen Jensen Colding 23
d Bodil Jensdatter Colding
e Jacob Jensen Colding 18 i Løgstør hos sin morbror
.3) Morten Nielsen Colding, død, efter hvis arv også fordeles i dette skifte.
Bevilling til uskiftet bo af 7.7.1727.
Desuden nævnes Morten Olufsen Kvist i Løjstrup ny mølle [i Laurbjerg sogn].

75 Maren Pedersdatter Borgen i Skive. 24.12.1766, fol.409.
Enke efter Jens Sørensen, feldbereder, [skifte 3.2.1761 lbnr.48]. B:
1) Peder Jensen Borgen, præst i Møborg og Nees
2) Kirsten Jensdatter g.m. Jens Jørgensen Brøndum, kobbersmed i Skive
3) Mette Cathrine Jensdatter
4) Anne Margrethe Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Hansen Ejdorf i Odense på Fyn. B:
a
5) Karen Jensdatter.

76 Peder Nielsen Fischer i Skive. 1-10.1767, fol.411B.
E: Gedske Hansdatter Bredal. LV: Oluf Nielsen Rønbjerg i Skive. B:
1) Johanne Pedersdatter Fischer g.m. Claus Terman i Skive
2) Maren Pedersdatter Fischer i København
3) Christen Pedersen Fischer, [skifte 19.5.1764 lbnr.58], var g.m. Elisabeth Hansdatter. 1B:
a Anne Marie Christensdatter 1½. FM: [stedfar] Aksel Pedersen i Skive.

77 Christen Jensen, snedker i Skive. 6.7.1766, fol.413.
E: Kirsten Jensdatter Aalestrup. B:
1) Jens Severin Christensen 27
2) Mette Kirstine Christensdatter 24
3) Christiane Christensdatter 20
3) Christensdatter 16
4) Ellen Marie Christensdatter 12.
FM: Georg Noa i Skive.

78 Niels Pedersen, ugift i Skive. 20.3.1768, fol.415.
A: far Peder Jensen i Skive.

79 Anne Josefsdatter i Skive. 14.5.1768, fol.415.
E: Jens Olufsen. B:
1) Josef Jensen, 18 i skrædderlære i Skive
2) Maren Jensdatter 10
3) Anne Cathrine Jensdatter 6½..
FM: morbror Søren Josefsen, ladefoged på Krabbesholm.

80 Kirstine Marie Eriksdatter Hegelund, et kvindemenneske i Skive. 1.2.1768, fol.416.
B:
1) Erik Jespersen 6.
FM:
1) morbror Peder Eriksen i Hegelund i Torum sogn på Eskær gods
2) morbror Laurids Eriksen i Hegelund.

81 Kirsten Pedersdatter Svindt i Skive. 16.9.1768, fol.418.
Enke efter Søren Christensen Joensen, [skifte 6.11.1751 lbnr.9].
Første ægteskab med [Christen Nielsen Møller, skifte 28.6.1732]. B:
1) Søren Christensen Rohde i Skive
2) Niels Christensen Møller i Holland.

82 Inger Jensdatter Arrelstrup i Skive. 16.9.1768, fol.418.
E: Georg Noa, parykmager. B:
1) Mette Kirstine Noasdatter 18.

83 Herman Michael Ponich, student i Skive. 16.9.1768, fol.418B, 462.
Arvinger kendes ikke.
(Se skifte Stege 17.9.1752 lbnr.137 efter afdødes mor Bodil Cathrine Mikkelsdatter Leth, enke efter afdødes far Jens Hermansen Ponich, byfoged i Stege, begravet Stege 26.11.1742).

84 Anne Nielsdatter Hesselberg i Skive. 26.9.1766, fol.419, 473B.
Enke efter Peder Jensen Brøndum, skifte 1758 lbnr.34.
Testamente af 18.4.1742.
Hans A:
1) søsterdatter, død, var g.m. Frederik Christian Rask i Skive. B: (navne angives ikke)
2) søsterdatter g.m. Jens Lauridsen i Vejlgård i Rønbjerg sogn, søn af Anne Poulsdatter
3) søsterdatter g.m. Søren Jensen Lintrup i Bredsgård
4) halvbrordatter, død, var g.m. Jens Jensen, degn i Vrå. 3B:
a Anne Jensdatter g.m. Iver Mogensen i Gust [i Balling sogn]
b Maren Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Krejbjerg
c Helle Jensdatter g.m. Jens Nielsen i Sønder Lem
5) halvbrordatter Peder [mangler] Christensens datter Maren Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Brøndum
6) halv[ulæseligt] Peder Poulsen i Sønderby i Rønbjerg sogn

Hendes A:
1) bror Mads Nielsen Hesselbjerg, død. 4B:
a Niels Borbjerg i Skive
b Anders Madsen Hesselbjerg
c Dorthe Madsdatter Hesselbjerg, død, var g.m. Peder Langvad i Vestergård. 2B:
d Anne Hesselbjerg på Hegnet [i Tøndering sogn], enke efter Jens Feilberg Brøchner. LV: [Christoffer] Müller til Hegnet.
2) søster [Bodil Nielsdatter Hesselbjerg], død. 1B:
a [Else Vejby, død. var g.m. Peder Vestergaard i Skive]. 2B:
1 Niels Pedersen
2 Bodil Pedersdatter.

85 Rasmus Nielsen Vinde, købmand og hustru Anne Jensdatter Holm i Skive. 7.10.1768, fol.462.
B:
3) Markus Rasmussen Vinde 8
4) Karen Kirstine Rasmusdatter Vinde 5
5) Margrethe Kirstine Rasmusdatter Vinde 2.
FM:
1) morbror Hans Jensen, møller i Lundbæk mølle
2) mosters mand Laurids Jensen Møller i Lundbæk mølle.
Hans første ægteskab med Maren Nielsdatter Møller, skifte 5.7.1754 lbnr.22. B:
1) Agnethe Rasmusdatter Vinde 20
2) Niels Rasmussen Vinde 15.
Andet ægteskab med [Kirsten Pedersdatter Møller, skifte 18.7.1758 lbnr.25].
Arv kræves af
Birgitte Cathrine Sørensdatter gift Sønderhå 25.6.1765 med Oluf Sørensen i Sønderhå i Thy, datter af Søren Hjortsvang og afdødes søster Marie Nielsdatter Vinde for arv efter hendes mormor Agnethe Hansdatter, enke efter Niels Vinde i Skive.

86 [Christiane Vilhelmine Vigant i Skive.19.3.1766, fol.489B.
Enke efter Scheffer, kancelliråd. B:
1) Elisabeth Augusta Scheffer g.m. Ferdinand Anton Thomsen, kirurg.

87 Dorthe Mathiasdatter i Skive. 31.10.1767, fol.490B.
E: Jens Poulsen. B:
1) Poul Jensen 17
2) Mette Marie Jensdatter 16½.
FM: Mads Vejlgaard i Skive.

88 Anne Rasmusdatter i Skive. 7.3.1769, fol.491.
E: Tønnes Joensen Krog. A:
1) bror Hans Rasmussen i Fyrkilde i Ravnkilde sogn
2) søster Johanne Rasmusdatter. død. 1B:
a Jens Jensen 23 i Smorup præstegård [i Brorstrup sogn]
3) bror Jacob Rasmussen , død. 1B:
a Kirsten Jacobsdatter, død, var g.m. Jens Jørgensen i Hejring i Klejtrup sogn. 2B:
1 Karen Jensdatter 20
2 Kirsten Jensdatter15.

89 Else Christensdatter i Skive. 15.3.1769, fol.494B.
Enke. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Anders Lisegaard på Bornholm
2) Troels Lauridsen, hattemager i Viborg
3) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Lund, skipper i Skive
4) Margrethe Lauridsdatter g.m. Niels Olufsen Vridsted i Skive
5) Kirsten Lauridsdatter.

90 Oluf Sørensen Kold, hattemager i Skive. 20.6.1769, fol.494B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Søren Olufsen Kold
2) Margrethe Olufsdatter Kold
3) Ellen Marie Olufsdatter Kold.
FM: Laurids Christensen Kølsen.

91 Johanne Jacobsdatter i Skive. 20.6.1769, fol.495.
E: Niels Sørensen Poder. B:
2) Albert Nielsen Poder 28
3) Søren Nielsen Poder 27
4) Jens Nielsen Poder 25
5) Bodil Nielsdatter Poder 23
6) Anders Nielsen Poder 22.
FM: Niels Skaarup.
Første ægteskab med Albert Smed i Holstebro. B:
1) Jacob Albertsen.

92 Maren Poulsdatter i Skive. 28.8.1769, fol.495B.
A:
1) søster Anne Poulsdatter, enke efter Jens Poulsen i Åsted i Salling
2) søster Mette Poulsdatter i Skive
3) søster Anne Poulsdatter g.m. Peder Lauridsen i Skive
4) bror Steffen Poulsen i Sæby i Salling.

93 Niels [Olufsen] Falkenberg i Skive. 15.10.1769, fol.495B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Oluf Rønbjerg i Skive. B:
1) Nikolaj Nielsen Falkenberg 3½.
FM: mosters mand Niels Skals.

94 Anne Madsdatter Gedsted i Skive. 21.5.1770, fol.497B.
E: Peder Christensen Skals (Schaltz). B:
1) Anne Sofie Pedersdatter Skals16
2) Christen Pedersen Skals 14
3) Margrethe Pedersdatter Skals 10
4) Mads Pedersen Skals 7
5) Søren Pedersen Skals 4½.
FM: Niels Olufsen Vridsted i Skive.

95 Elisabeth Augusta Scheffer (Schæffer) i Skive. 4.12.1770, fol.498.
E: Ferdinand Anton Thomsen, kirurg. B:
1) Sabine Olivia Christiane Thomsen 5
2) Henrikke Charlotte Thomsen 3
3) Juliane Marie Thomsen 5 uger.
FM: Jesper Dam i Skive.

96 Christen Nielsen Skyum i Skive. 11.1.1771, fol.498B.
E: Dorthe Mortensdatter Halkjær. LV: søstersøn Daniel Berentreich i Århus. B:
1) Frederik Christensen Skyum 25.
FM: Jacob Rise Ring i Skive.
Afdøde døde 20.4.176. Bevilling til uskiftet bo af 5,5,1758.

97 Jens Pedersen Husted, købmand i Skive. 12.5.1772, fol.500.
Enkemand efter Else Bertelsdatter Jegind, begravet 19.11.1767.
Testamente konfirmeret 10.8.1764.
Hans A:
0) forældre Peder Jensen Husted og Maren Nielsdatter Bøgh, begge døde.
1) halvsøster Mette Nielsdatter g.m. Søren Christensen i Håsum, begge døde. 1B:
a Ellen Marie Sørensdatter, enke efter [Peder Jensen] Sommer, byskriver i Skive
2) morbror Kjeld Nielsen Bøgh g.m. Maren Pedersdatter Riis, begge døde. B:
a Niels Kjeldsen Bøgh ved Arendal i Norge
b Peder Kjeldsen Bøgh, [degn og] skoleholder [i Nørbæk] på Frijsenborg kanten
c Mette Cathrine Kjeldsdatter Bøgh i Skive
d Else Kjeldsdatter i Amsterdam.
Hendes A:
0) Bertel Jegind, død. B:
1) bror Daniel Peder Bertelsen Jegind.
...enke efter Nikolaj Brodersen i Gammelgård
...Mogensdatter i Lemvig.
(En del er ulæseligt på grund af fugt).

98 Henrik Reutze Lylow, købmand og toldforpagter i Skive. 17.5.1772, fol.505.
E: Margrethe [Henriksdatter] Barthling. LV: Laurberg, forvalter på Estvadgård kloster.
[Første ægteskab med Margrethe Adamsdatter Møller, skifte 6.12.1759 lbnr.35]. B:
1) Adam Henriksen Lylow.
Desuden nævnes:
1) afdødes mor Maren Thomasdatter Lund, enke efter Christoffer Lylow, degn på Holmsland, [begravet 3.2.1769]
2) enkens søster [Else Magdalene Barthling] g.m. Frederik Christian [Hansen] Wilrich, præst [i Højslev, Dommerby og Lundø]
3) enkens søster Jytte Cathrine Barthling, enke efter Sejer Sommer, [død Næsborg 9.1.1749, skifte Ålborghus amt nr.163, forpagter på Tolstrup Nørgård i Næsborg sogn]

99 Michael Uttrup, amtsforvalter i Skive. 16.11.1772, fol.519.
E: Eleonora Hedvig Hastrup. LV: Mads Bjørn til Grinderslevkloster. B:
1) Anne Dorthe Uttrup 9 mdr.
FM: morbror Niels Hastrup.
Det anføres at ingen fædrene frænder findes.

100 Benned Jensdatter i Skive. 11.1.1773, fol.536B.
Enke efter Jeppe Jepsen Vinde, [skifte 2.2.1763 lbnr.62]. A:
1) søskendebarn Jens Bertelsen i Viborg, død. 2B:
a Anne Cathrine Jensdatter g.m. Edvard Christensen i Skive
b Maren Jensdatter, død. 1B:
1 Maren Sørensdatter Laurberg
2) søskendebarn Maren Sørensdatter, død. 3B:
a Peder Christensen Skals
b Niels Jørgensen Skals
c Ingeborg Jørgensdatter Skals
3) søskendebarn Jens Henriksen Borcher, død. 1B:
a Benned Jensdatter Borcher i Nykøbing.
Desuden nævnes afdødes mands halvbror Jens Jensen i Vinde, hvis enke var g.m. afdøde kones bror Laurids Snedker. 3B:
a Anne Jensdatter g.m. Hans Thomsen Lund i Skive
b Niels Jensen, deserteret
c Jeppe Jensen, deserteret.

101 Niels Olufsen Vridsted i Skive. 18.6.1774, fol.538B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Oluf Rønbjerg i Skive.
Testamente af 2.12.1763.
Hans A:
1) bror Christen Olufsen i Vridsted
2) brorsøn Thøger Olufsen i København
3) bror Kjeld Olufsen i Vridsted. 2B:
a Visti Kjeldsen
b Oluf Kjeldsen.

102 Anders Poulsen Korsgaard, ugift og vanvittig i Skive. 17.11.1774, fol.539.
A:
1) bror Christen Poulsen Korsgaard i Skive, død, var g.m. Anne Mikkelsdatter, der nu er g.m. Gandorff. 2B:
a Gertrud Christensdatter Korsgaard g.m. Anders Hesselbjerg
b Pouline Christensdatter Korsgaard
2) bror Hans Poulsen Korsgaard [i Åsted]
3) søster Dorthe Poulsdatter g.m. Jens Christensen i Øster Møjbæk ved søn Poul Pedersen. 5B:
a Kirsten Pedersdatter i Øster Møjbæk i Torum sogn
b Dorthe Pedersdatter Kvist g.m. Peder [Christensen] Hoxer, [købmand] i Skive, der døde, nu med LV: Søren Nielsen i Vinde
c Jens Pedersen Kvist i Eskov [i Selde sogn]
d Poul Pedersen Kvist i Øster Møjbæk
e Peder Jensen i Øster Møjbæk.

103 Drude Vinde, ugift i Skive. 26.2.1775, fol.540.
A:
0) [forældre Søren Lauridsen Vinde i Skive, begravet 3.2.1728 g.m. Cathrine Bertramsdatter From]
1) bror Bertram [Sørensen] Vinde, rektor i Skive, død [1752]. 2B:
a Maren Vinde g.m. Mikkel Bering, forpagter på Støvringgård kloster [i Støvring sogn] ved Randers
b Cathrine From Vinde på Støvringgård kloster. FM: Laurids Juul, vejer og måler i Skive.

104 Frederik Kjær Helmich, by- og herredsfoged i Skive. 30.9.1774, fol.543B.
E: Anne Beate Jensen. LV: Jacob Rise Ring i Skive. B:
1) Jens Mathias Helmich 16 uger.
FM: farbror Andreas Kjær, over- og underrets prokurator i Ålborg.
Vedlagt overformynderiregnskab for Skive by 1758-1773.

105 Mads Jensen Vejlgaard i Skive. 28.6.1774, fol.597.
E: Mette Nielsdatter Bilstrup. LV: Anders Rønbjerg. A:
1) halvbror Jens Lauridsen i Vejlgård i Rønbjerg sogn på Estvad præstens anneksgård
2) halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Stig Nielsen Bundgaard i Kisum i Estvad sogn på Estvadgård gods, (kaldes også Stig Mortensen Bundgaard)
3) halvsøster Susanne Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Mikkelsen i Sahl på Handbjerg Hovgård gods. 4B:
a Mikkel Christensen 20
b Mette Christensdatter 19
c Anne Christensdatter 18
d Maren Christensdatter 17.
Desuden nævnes enkens søster Mette Nielsdatter Bilstrup.

106 Anne Jensdatter i Skive. 9.11.1779, fol.605.
E: Peder Christensen, snedker. A:
1) bror Niels Jensen, skrædder i Nørlem på Bustrup gods
2) søster Inger Jensdatter, død, var g.m. Lille Christen Pedersen i Sønder Andrup [i Ramsing sogn]. 2B:
a Jens Christensen 26
b Christen Christensen 21
3) søster Barbara Jensdatter g.m. Svend Olufsen, smed i Skive.

107 Margrethe Andersdatter i Skive. 10.4.1780, fol.606.
E: Johan Junge [dvs. Georg] Christoffer Fix, tambur. B:
1) Christine Marie Johansdatter 11½
2) Hans Jørgen Johansen 8
3) Birthe Marie Lisbeth Johansdatter 4½
4) Marie Johansdatter 3.
Enkemandens første ægteskab med Birthe Marie Elisabeth Pedersdatter. B:
1) Frederik Christian Johansen 13.

108 Bodil Jensdatter Bysted i Skive. 22.5.1779, fol.606B.
A:
0) [mor Maren Lauridsdatter Vandel, skifte 30.3.1755 lbnr.23]
1) bror Laurids [Jensen] Bysted, degn i Tingsted på Falster.

109 Christen Juul i Skive. 17.1.1780, fol.610.
E: Else Jensdatter Møller. LV: bror Henrik Møller i Halskovgård. B:
1) Jens Christensen 18
2) Johanne Christensdatter 16
3) Juul Christensen 14
4) Niels Christensen 11 hos enkens mor i Krarup Mølle
5) Christen Christensen 10
6) Simon Christensen 7
7) Thomas Just Christensen født 23.5.1780
FM:
1) morbror Christian Jensen Møller i Krarup mølle [i Hvidbjerg sogn]
2) morbror Niels Møller i Hvidbjerg
3) Morten Christensen Ørnhoved.
Desuden nævnes afdødes søster Julie Cathrine Juulsdatter.

110 Dorthe Bang Meldal i Skive. 17.2.1781, fol.619.
E: Thomas Winther, toldforvalter. B:
1) Marianne Winther 5½
2) Hans Winther 4½.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1780.

111 Margrethe Lauridsdatter i Skive. 23.5.1780, fol.620.
Enke efter Thomas Thomsen Møller.
Hans A:
1) bror Jens Thomsen i Høgild mølle
2) bror Hans Thomsen i Kragelund
3) bror Peder Thomsen i Vallerbæk i Karup sogn
4) søster Anne Cathrine Thomasdatter g.m. Niels Lauridsen i Resen
5) søster Inger Thomasdatter g.m. Thomas Christensen i Talund i Ørre sogn
Hendes A:
0) [mor Else Christensdatter i Skive, skifte 15.3.1769 lbnr.89]
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Anders Jensen Lisegaard i Åkirkeby på Bornholm
2) bror Troels Lauridsen, hattemager i Viborg, død, var g.m. Anne Kirstine Sørensdatter. B:
a Laurids Troelsen
3) søster Anne Lauridsdatter, død for 6 år siden, var g.m. Søren Lund, skipper i Skive
4) søster Kirsten Lauridsdatter i Viborg
Enkens første ægteskab med [Niels Olufsen Vridsted i Skive, skifte 18.6.1774 lbnr.101].
Testamente af 2.12.1763.
Hans A:
1) bror Christen Olufsen i Vrigsted
2) brorsøn Thøger Olufsen i København
3) bror Kjeld Olufsen i Vridsted. 2B:
a Visti Kjeldsen
b Oluf Kjeldsen.

112 Mette Poulsdatter i Skive. 26.11.1780, fol.662, 664B.
A:
1) søster Anne Poulsdatter, enke efter [Jens Poulsen] i Åsted sogn i Salling på Østergård gods
2) søster Anne Poulsdatter g.m. Peder Lauridsen på stedet
3) bror Steffen Poulsen [i Sæby i Salling], død. 2B:
a Peder Steffensen 11
b Poul Steffensen 9.

113 Ferdinand Anton Thomsen, kirurg i Skive. 12.3.1782, fol.663.
Enke efter Elisabeth Augusta Scheffer i Skive. 4.12.1770 lbnr.95. B:
2) Sabine Olivia Christiane Thomsen 16
3) Henrikke Charlotte Thomsen 14.
Første ægteskab med Johanne Christiane Engelsdatter. B:
1) Engel Salomon Thomsen 19.

114 Niels Borbjerg i Skive. 1.6.1782, fol.663B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Christen Tørch, snedker. B:
1) Malene Nielsdatter 13
2) Mads Nielsen 8
3) Margrethe Elisabeth Nielsdatter 7.
FM: Niels Skaarup, snedker i Skive.

115 Hans Akselsen i Skive. 1.10.1782, fol.664.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Mikkel Møller, skomager i Skive. B:
1) Peder Hansen 7
2) Melka Hansdatter 3.
FM: [farfar] Aksel Pedersen, skrædder i Skive.

116 Mette Marie Stenblok i Skive. 10.12.1782, fol.664B.
A:
0) forældre Villum Henriksen Stenblok, præst i Højslev, Dommerby og Lundø og Anne Lauridsdatter Bie, (hans 2. hustru), døde. 2B:
1) søster Inger Stenblok i Skive, enke efter [Søren Jensen] Bøgeskov, præst i Hjerk og Harre. LV: Frederik Skyum
2) bror Enevold Stenblok, præst i Saude og Nes i Bamble provsti i Akershus stift, død. 5B:
a Villum Stenblok, præst i Vester Moland og Horg i Neder Nes provsti i Christiania stift, død 31.3.1780. 4B:
1 Enevold Stenblok
2 Martha Stenblok g.m. Andreas Bugge, købmand i Drøbak ved Christiania, død 12.10.1781
3 Inger Stenblok g.m. Henning Jung Steen Bugge, præst i Moland i Øvre Telemark provsti i Christiania stift
4 Anne Birgitte Stenblok i Drøbak
b Cornelius Stenblok, kapellan i Byneset i Dalene provsti i Trondhjem stift, død 26.7.1772 efter at have været gift i 7 dage. 1B:
1 Cornelius
c Margrethe Stenblok g.m. Gerhardt Moss, præst i Bolund og Gårde i Bamble provsti i Akershus stift
d Martha Fransiska Stenblok g.m. Peder Nikolaj Høyum på Haug i Seife ved Skien
e Else Caroline Stenblok g.m. Christoffer Blom, købmand i Skien.

117 Gunnar Simonsen, feldbereder i Skive. 23.12.1783, fol.670, 675, 692.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen Aasted.
Første ægteskab med Johanne Pedersdatter, [skifte 1.9.1764 lbnr.64. B:
1) Anne Margrethe Gunnarsdatter 32
2) Simon Gunnarsen, feldbereder i Skive
3) Peder Gunnarsen, hattemager i Skive
4) Agnethe Gunnarsdatter 28
5) Thomas Gunnarsen 25, hattemagersvend i København
6) Kirsten Gunnarsdatter 24 i Viborg
FM: Peder Christensen Skals i Skive.

118 Birgitte Wartberg i Skive. 23.6.1784, fol.674, 678B, 682B, 694.
Enke efter [Ebbe Oluf] Lyster, herredsfoged [i Hammerum herred]. [Bevilling til uskiftet bo af 20.11.1767, Lundenæs og Bøvling amter lbnr.409]. B:
1) Christian Lyster, birkedommer på Herningsholm, nu på Alheden
2) Ulrik Frederik Lyster i København
3) Henrik Hornemann Lyster, hørkræmmer i København
4) Bendix Lyster 21, købmand i Århus
5) Anne Hornemann Lyster g.m. Niels Stenbjerg, degn i Skive
6) Anne Charlotte Lyster på Rydhave
7) Anne Marie Lyster i København.
Afdøde havde arv efter Ulrik Wartberg, hørkræmmer i København.

119 Anne Poulsdatter i Skive. 12.8.1784, fol.675B, 679B, 696B.
E: Peder Lauridsen, blegemand. A:
1) bror Steffen Poulsen [i Sæby i Salling], død. 2B:
a Peder Steffensen i Åsted på Østergård gods
b Poul Steffensen i Åsted på Østergård gods
2) søster Anne Poulsdatter i Åsted, enke efter [Jens Poulsen].

120 Ida Marie Christensdatter i Skive. 5.10.1784, fol.676B, 697B.
E: Anders Rønbjerg, købmand. B:
1) Christen Rønbjerg 11.
FM: Søren Lund, skipper.

121 Jens Friis i Skive. 14.12.1784, fol.677, 682B, 697.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Oluf Rønbjerg, købmand i Skive. B:
1) Margrethe Jensdatter Friis 16
2) Anders Christian Jensen Friis 14.
FM: Aksel Pedersen, skrædder i Skive.

122 Daniel Fiedler, galanterihandler, der døde i Skive. 30.5.1785, fol.678, 679B, 682, 698.
Afdøde, der var født i Bøhmen på herskabet Camitz i Stadt Kreibel, har været gift i Kolding og fået 2 børn, der begge er døde. Har været rytter ved Slesvigske regiment i 5 år, men er rømt og siden været omrejsende galanterihandler.

123 Auktion i Skive. 26.9.1785, fol.680.
Auktion for toldkontrollør [Oluf] Torstensen på embeds vegne.

124 Niels Jacobsen, landsoldat, der tjente i Skive. 18.3.1786, fol.683, 698B, 709, 710, 740B.
A:
1) bror Jens Jacobsen 40 i Junget på Jungetgård gods
2) søster Else Jacobsdatter 26, der ægter Mikkel Christensen i Hegelund [i Torum sogn]
3) halvsøster Kirsten Jacobsdatter g.m. Mogensen Jørgensen i Hinnerup på Jungetgård gods ved søn Jens Mogensen 29, smed i Grættrup [i Junget sogn]
4) halvbror Villads Jacobsen, død. 1B:
a Jacob Villadsen 24 på Thyholm
5) halvsøster Johanne Jacobsdatter g.m. Clemen Madsen i Humlum sogn.

125 Thomas Hinding, toldbetjent i Skive. 29.7.1782, fol.684.
A:
1) bror Laurids Nielsen i Hinding i Nors sogn i Thy
2) bror Anders Nielsen i Hinding
3) bror Christen Nielsen i Hinding
4) søster gift i Klitmøller, begge døde. 5B:
a Ingeborg Cathrine Mortensdatter
b Karen Marie Mortensdatter
c Maren Mortensdatter
d Else Mortensdatter
e Bodil Kirstine Mortensdatter
5) halvbror Niels Lauridsen i Nors
6) halvsøster , død, var g.m. Christen Bach i Hinding. 1B:
a Dorthe Christensdatter i Vorring i Nors sogn.

126 Jens Skjoldelev, skrædder i Skive. 4.1.1783, fol.686.
B:
1) Jens Jensen 28 i Thisted
2) Bodil Johanne Jensdatter 26 i København
3) Christen Jensen 22 i Hem.

127 Mette Graversdatter Skydsgaard i Skive. 31.5.1783, fol.686B.
E: Laurids Andersen Poder, murer. B:
1) Anders Lauridsen Poder 48, kommissionær i København
2) Kirsten Lauridsdatter Poder 46.

128 Henriette Elisabeth Gosmann i Skive. 4.10.1783, fol.688.
E: Frands Ilum i Vigsø i Thy.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens svoger [Jørgen] Mygind, ejer af Nørtorp [i Ræer sogn i Thy].

129 Jens Zieger, toldbetjent i Skive. 8.12.1783, fol.690.
E: Mette Sofie Agerholm. LV: Sonne Rohde i Skive. B:
1) Christen Agerholm 22, skræddersvend i Ålborg
2) Ursia Barbara Agerholm 16 i København
3) Mette Johanne Agerholm 12
4) Anne Marie Agerholm 6.
FM: Mads Jensen Hee, toldbetjent i Skive.

130 Hans Jensen Bruun, skomager i Skive. 17.11.1786, fol.699, 703, 704.
E: Kirstine Marie Jepsdatter Bilgrav. LV: Jesper Dam, købmand i Skive. A:
1) bror Søren Jensen Bruun, skomager i Viborg
2) bror Jens Jensen Bruun, vognmand i Viborg, (kaldes også Jens Jensen Holtegaard)
3) søster Maren Jensdatter Bruun g.m. Carsten Lauridsen, hattemager i Viborg, nu i Ålborg.

131 Else Cathrine Majone Krog i Skive. 12.1.1787, fol.701, 707, 711B.
E: Boye Feilberg. A:
1) bror Peder Krog i Flyndersø mølle, død. 6B:
a Hans Krog i Flyndersø mølle
b Peder Krog i Skive
c Niels Krog i Flyndersø mølle
d Jens Krog i Flyndersø mølle
e Marie Krog g.m. Poul Smed i Hammerum herred
f Gertrud Krog g.m. [Otte Marsvin] Laurberg, forvalter på Estvadgård kloster
2) søster Agnethe Cathrine Krog på Hollufgård [i Fraugde sogn] på Fyn.

132 Sofie Adolfsdatter Møller [fejl for Sofie Adamsdatter Møller] i Skive. 27.2.1787, fol.703B, 706, 707, 710B, 712B, 741B.
Enke efter Niels Winther.
Første ægteskab med Laurids [Jensen] Grynderup, [skifte 4.3.1758 lbnr.33]. B:
1) Anne Marie Grynderup på apoteket i Viborg
2) Mette Cathrine
3) Mathias Svante Lauridsen, foged på Mølholm
4) Laurids Jensen Grynderup, købmandskarl i Lemvig

133 Mette [Christensdatter] Svindt i Skive. 8.9.1787, fol.707B, 708B, 709B, 711, 737.
Enke efter Jens [Nielsen] Colding, [skifte 15.4.1758 lbnr.32]. B:
1) Marianne Jensdatter Colding g.m. Henrik Kloch, organist i Holstebro
2) Bolette Jensdatter Colding g.m. Christian Sørvad, [købmand] i Mariager.
Desuden nævnes afdødes A:
0) forældre Christen Pedersen Svindt g.m. [Bodil Knudsdatter Flovtrup], begge døde. B:
1) bror Peder Svindt. købmand i Skive, død, var g.m. Cathrine Høgh. LV: svigersøn Gamst. B:
a Caroline Frederikke Svindt g.m. Nikolaj [Rise] Ring, organist i Skive
b Casper Svindt. student
2) bror Knud Christensen Svindt, købmand i Ålborg, død. 7B:
a Bodil Marie Knudsdatter Svindt g.m. slotsforvalter #
b Abelone Knudsdatter Svindt
c Johanne Knudsdatter Svindt
d Susanne Knudsdatter Svindt
e Talke Knudsdatter Svindt
f Cathrine Knudsdatter Svindt g.m. Laurids Lassen, spisevært ved kasernen ved Det kongelige danske Livregiment
g Anne Knudsdatter Svindt
3) bror Jørgen Christensen Svindt i Løgstør, død. B:
a Bolette Svindt, døbt Løgstør 9.11.1752, g.m. Enevold Jensen, degn i Sebber og Lundby
b Jacob Svindt, døbt Løgstør 3.5.1761, i Frederikshald i Norge
c Laurids Svindt, døbt Løgstør 2.8.1763, i Frederikshald i Norge.
4) søster Anne Marie Christensdatter Svindt, enke efter [Michael Nielsen] Feld, [præst i Vammen, Bigum og Lindum], begge døde. 7B:
a Niels Feld, student og prokurator i Skanderborg
b Christen Feld
c Laurids [Svindt] Feld, præst på Hirtsholmene
d Michael Feld, præst i København
e Tryfana Feld
f Mette Bolette Feld, død, var g.m. Friis i Løgstør. 2B:
1 Michael Friis i Ostindien
2 Janus Friis i København.

134 Peder Gunnarsen, hattemagersvend i Skive, der er rømt til Nørre Sundby ved Ålborg. 8.10.1787, fol.707B, 738B, 755, næste protokol fol.41B.
Registrering.
Af arvinger nævnes A:
1) søster Kirsten Gunnarsdatter, hvis mand er rømt
2) søster Anne Margrethe Gunnarsdatter 30.

135 Maren Christensdatter Holmsgaard i Skive. 13.2.1788, fol.710B.
E: Niels [Lauridsen] Hobro, [skomager].
Første ægteskab med [Rasmus Nielsen Ramborg, skifte 11.3.1754 lbnr.17]. B:
1) Dorthe Johanne Rasmusdatter, enke efter Laurids Færch. LV: Peder Schmidt
2) Christen Rasmussen Ramborg g.m. Johanne Pedersdatter
3) Niels Rasmussen Ramborg 35.

136 Johanne Andersdatter Hvid i Skive. 31.5.1788, fol.713, 714B, 716, 730B, 733, 742B.
Enke efter Oluf Poulsen. B.
1) Anne Olufsdatter, enke efter [Niels Olufsen] Falkenberg, [skifte 15.10.1769 lbnr.93]. LV: Anders Rønbjerg i Skive
2) Birthe Olufsdatter g.m. Niels Skals i Skive.

137 Peder Lauridsen i Skive. 24.6.1788, fol.714, 715B, 729, 730B, 744B.
A:
1) mor Maren Pedersdatter. LV: Christen Roersen, smed i skive
2) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Herman Andersen
3) søster Anne Dorthe Lauridsdatter 35
4) bror Frands Lauridsen, smedesvend i København.

138 Frederik Georg Reichel, kirurg i Skive. 5.12.1788, fol.716B, 719B, 745B, 755, næste protokol fol.41B.
E: Anne Marie [Breyer]. LV: Jens Groth [Krag], kapellan i Skive [og Resen]. B:
1) Anne Cathrine 6 mdr.
FM: Peder Schmidt, guldsmed i Skive.

139 Johan Georg Christoffer Fix, [tambur] i Skive. 20.1.1789, fol.718B.
E: Anne Lisbeth [Pedersdatter Britzler]. LV: Andreas Juul i Skive. B:
1) Christoffer Johansen 8
2) Johannes Johansen 5
3) Anne Dorthe Johansdatter 2½.
FM: Niels Olufsen.
[Første ægteskab med Birthe Marie Elisabeth Pedersdatter].
[Andet ægteskab med Margrethe Andersdatter, skifte 10.4.1780 lbnr.107].

140 Oluf Jensen Snedsted i Skive. 24.1.1789, fol.718B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Andreas Juul i Skive. B:
1) Jens Olufsen 17
2) Ingeborg Olufsdatter 13
3) Sidsel Olufsdatter 10
4) Niels Olufsen 7
5) [Mette Olufsdatter] 3.
FM: Lyder Rademacher.

141 Opbudsbo i Skive. 22.1.1789, fol.719, 728B, 746, 750B, 754, 756, 759B, næste protokol fol.43, 43B, 46B.
Registrering af fallitbo for Frederik Skyum, toldkontrollør i Skive.

142 Bendix Zester, galanterihandler i Skive. 29.4.1789, fol.722B, 724B, 736, 748B, 754, 764B.
E: Johanne i bondebyen Stormarchendahl under herskabet Reidtzstadt i Tyskland.
B: en datter på 14 år.

143 Gertrud Marie Winther i Skive. 11.5.1789, fol.722B, 741B, 748.
E: Peder Vibe, brandinspektør. B:
1) Barbara Marie
2) Jens Peder 9 mdr.
FM:
1) mors stedfar Jens Peder Woydemann [købmand] i Nykøbing Mors
2) mors farbror [Christian] Winther, degn i Hillerslev [i Thy].

144 Claus Termansen, snedker i Skive. 7.11.1789, fol.729B, 731, 750, 751B, 761B, 763.
E: Johanne Pedersdatter Færch. LV: Anders Rønbjerg i Skive. A:
0) [mor, skifte Lemvig 18.9.1754 lbnr.27, g.m. far Terman Hansen, toldbetjent i Lemvig]
1) søster Ingeborg Termansdatter g.m. Jesper Kølsen, hattemager i Skive
2) bror Hans Termansen, død. 4B:
a Terman Hansen i Vium i Salling
b Mette Hansdatter g.m. Christen Pedersen Glattrup i Brøndum
c Else Hansdatter g.m. Niels Lauridsen i Vium
d Anne Hansdatter g.m. Frederik Mikkelsen, skomager i Skive
3) søster Anne Termansdatter, [skifte Lemvig 5.7.1760 lbnr.39, var g.m. Peder Thygesen, skomager i Lemvig]. 1B:
a Mette Sofie [Pedersdatter] i Lemvig.

145 Niels [Lauridsen] Hobro, skomager i Skive. 17.12.1789, fol.733B, 735, 757, næste protokol fol.43B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter Holmsgaard, skifte 13.2.1788 lbnr.135]. A:
1) søster Maren Lauridsdatter i Høndrup [i Vebbestrup sogn], død, var g.m. Laurids, skipper i Krogen, et sted mellem Hobro og Mariager. 4B: (Navne angives ikke).

146 Anne Clausdatter i Skive. 18.6.1790, fol.734736B, 750B.
E: Peder Skals, skomager.
Uden ægteskab B:
1) Peder Clausen Lund 40 i Nørre Sundby ved Ålborg.

147 Niels Frank, rebslager i Skive. 13.5.1790, fol.751, 753, næste protokol fol.41B.
B:
1) Else Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Skive
2) Peder Nielsen 30, i København, farer til søs
3) Anne Nielsdatter g.m. Hans Andersen Højer i Nyboder 14 i København
4) Christen Nielsen Frank 26 i Skive.

148 Elisabeth Andersdatter i Skive. 12.5.1790, fol.752B, 753B, næste protokol fol.41B.
Enke efter Jens Friis, [skifte 14.12.1784 lbnr.121]. B:
2) Margrethe Jensdatter Friis 23 i Thisted
3) Anders Christian Jensen Friis 22.
FM: Mikkel Møller i Skive.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Knudsdatter over 30.
FM: Aksel Pedersen, skrædder i Skive.

149 Anne Cathrine Bjørnholm i Skive. 25.5.1790, fol.753.
E: Gravers Baadsgaard. B:
1) Cathrine Graversdatter Baadsgaard 13
2) Anne Johanne Graversdatter Baadsgaard 9.

150 Johanne Pedersdatter i Skive. 13.9.1790, fol.755B, 761, næste protokol fol.41Bnæste protokol fol.47.
E: Christen Ramborg. B:
1) Rasmus Christensen 9
2) Peder Christensen 9.
FM: Søren Jepsen i Skive.

151 Kirsten Christensdatter Holmsgaard i Skive. 1.11.1790, fol.757B, 759B, 762B, næste protokol fol.47.
E: Peder Christoffersen Vium, skomager. A:
1) søster [Maren] Christensdatter [Holmsgaard]. Første ægteskab med Rasmus [Nielsen Ramborg, skifte 11.3.1754 lbnr.17]. 3B:
a Dorthe Johanne Rasmusdatter, enke efter [Laurids] Færch
b Christen Rasmussen Ramborg 42 i København
c Niels Rasmussen Ramborg nogle og tredive år
2) søster Karen Christensdatter Holmsgaard, i de fattiges hus i Skive
3) bror Morten Christensen, ikke hørt fra i 20 år.

152 Birgitte Mouridsdatter i Skive. 1.11.1790, fol.758B, 762.
E: Niels Skaarup. B:
1) Mourids Christian Nielsen 26, hos en hattemager i Ålborg
2) Mette Marie Nielsdatter 25
3) Ernst Nielsen 23
4) Peder Nielsen 14.


Skive byfoged
Skifteprotokol
1791-1819
B 43 - 233


153 Oluf Andreas Torstensen, toldkontrollør i Skive. 21.8.1791, fol.1B, 5, 39, 47B, 51.
E: Mette Cathrine Jacobsdatter. LV: Jesper Dam, bedemand i Skive. A:
1) mor Ingeborg Olufsdatter i Christiania i Norge, enke efter Torsten Andersen, bogbinder sst.
2) bror Frederik Birkenbusch, købmand i Christiania
3) søster Anne Elisabeth, enke efter Bertelsen, prokurator i København.

154 Niels Britzler i Skive. 6.1.1792, fol.4B.
E: Anne Cathrine Christiansdatter. A:
1) bror Gotfred Britzler 48
2) søster Anne Elisabeth Pedersdatter, enke efter [Johan Georg Christoffer] Fix, tambur i Skive, [skifte 20.1.1789 lbnr.139].

155 Maren Christensdatter i Skive. 6.3.1792, fol.5.
E: Visti Kjeldsen, købmand. B:
1) Niels Vistisen Kjeldsen 9
2) Mette Marie Kjeldsen 4.
FM: nærmeste fødte værge Anders Rønbjerg, købmand i Skive.

156 Jens Poulsen i Skive. 5.6.1792, fol.6B.
Enkemand efter [Dorthe Mathiasdatter, skifte 31.10.1767 lbnr.87]. B:
1) Poul Jensen 42 i Holland
2) Mette [Marie] Jensdatter i Skive.
FM: Peder Rønbjerg, købmand i Skive.

157 Ellen Andersdatter Muldbjerg i Skive. 13.11.1792, fol.7, 9, 39, 52.
Arvinger kendes ikke.

158 Peder Schmidt, guldsmed i Skive. 5.12.1792, fol.7, 9B, 16, 49, 49B, 57, 57B.
E: Kirsten Hansdatter, der døde 18.4.1793. B:
1) Niels Paulin Schmidt 32 i København
2) Ellen Birgitte Schmidt g.m. Hans Grønvold Helt, fuldmægtig i Ringkøbing
3) Elisabeth [Sofie] Schmidt g.m. [Jacob] Skovbo, degn i Stauning ved Ringkøbing.

159 Gravers Baadsgaard i Skive. 6.12.1792, fol.8, 56B, 59B, 60.
Enkemand efter [Anne Cathrine Bjørnholm, skifte 25.5.1790 lbnr.149]. B:
1) Anne Cathrine Graversdatter Baadsgaard 19
2) Anne [Johanne] Graversdatter Baadsgaard 11.
FM: morbror Jacob Bjørnholm ved toldboden i København.

160 Kirsten Jensdatter i Skive. 12.1.1793, fol.12.
E: Søren Jepsen. A:
1) brorsøn Niels Christensen i Kirkebæk i Romlund sogn i Hald amt.

161 Niels Andersen, tjenestekarl i Skive. 9.2.1793,, fol.12B, 13, 40, 49, 52B.
Enke efter Anne Sørensdatter, der døde for 12 år siden i Resen sogn i Salling uden skifte.
Hans A:
0) far Anders Carlsen i Storarden
1) bror Just Andersen 45 i Ejstrup mølle i Asferg sogn i Dronningborg amt
2) bror Anders Andersen 40 i Lundgård i Rostrup sogn på Villestrup gods i Ålborghus amt.
Hendes A:
1) far Søren Josefsen, ladefoged i Resen på Krabbesholm gods
2) bror Josef Sørensen i Stårup mølle i Højslev sogn
3) bror Frederik Sørensen, forpagter på Sophiendal ved Villestrup [i Astrup sogn i Hindsted herred].

162 Madam Lifland i Skive. 6.3.1793, fol.13, 40, 52B.
E: Lorents Lifland i København. B:
1) Elisabeth Lifland.
FM: mors svoger de Müller, løjtnant.

163 Opbudsbo i Skive. 14.5.1793, fol.20, 24, 45, 50, 53, 62, 73B, 89B, 91B, 92, 95B, 98B, 100B, 108, 123B, 124, 128B, 131B, 134, 134B, 137, 140, 143, 144, 147, 151B, 159B, 168.
Registrering af fallitbo for Laurids Juul, vejer og måler og købmand i Skive.

164 Anne Søndergaard, der døde i Skive. 30.4.1793, fol.23B, 57B, 60B.
E: Søren Søndergaard i Nørre Andrup Krejbjerg sogn.
Arvinger angives ikke.

165 Christen [Pedersen] Aarestrup, toldbetjent i Skive. 3.6.1793, fol.38.
E: Bodil Marie [Mathiasdatter] Rold. LV: Anders Lauridsen Koch. B:
3) Christian Hjørring Aarestrup 1.
FM: [Christian] Moth, toldbetjent i Skive.
Første ægteskab med Else Cathrine [Andersdatter Stenvad, begravet Viborg Gråbrødre 28.7.1787]. B:
1) Christen Aarestrup 21, hos en snedker i Ålborg
2) Hans Aarestrup 18, hos farbror Laurids Aarestrup, toldbetjent i Ålborg.

166 Jens Jensen Brøndum, toldbetjent i Skive. 6.12.1793, fol.55B, 80, 82.
E: Anne Andersdatter. LV: Jesper Dam, bedemand i Skive. B:
1) Jacob Jensen 14
2) Anders Jensen 8
3) Frederikke Kirstine Jensdatter 4½
4) Anne Cathrine Jensdatter 2½
5) Maren Jensdatter 6 mdr.
FM: søskendebarn Christian Brøndum, degn i Fly.

167 Anders Christian Skals, toldbetjent i Skive. 6.1.1794, fol.60B, 61.
E: Marentse Pedersdatter. LV: Søren Rohde i Skive. B:
1) Johanne Cathrine Andersdatter 5½
2) Birgitte [Barbara Busk] Andersdatter 3½
3) Peder Andersen 1.
FM: farfar Niels, Skals, skomager i Skive.

168 Ellen Nielsdatter i Skive. 12.1.1794, fol.60B.
E: Svend Roersen.
Testamente af 30.6.1788.

169 Johanne Marie [Jensdatter] Vejle i Skive. 10.3.1794, fol.61B.
E: [Christian] Sørensen, parykmager. B:
1) Johan Peder Sørensen 29, skomagersvend i København
2) Mette Kirstine Sørensen 23.

170 Anne Olufsdatter i Skive. 21.5.1794, fol.71B.
Enke efter Niels [Olufsen] Falkenberg, [skifte 15.10.1769 lbnr.93].
Testamente af 5.2.1794. A:
Afdødes søstersøn Anders Christian Skals' 3B:
1) Johanne Cathrine Andersdatter
2) Birgitte Barbara Busk Andersdatter
3) Peder Andersen.
FM:
1) [Christian] Renner, toldforvalter i Skive
2) Søren Zohnesen Rohde.

171 Frederik Skyum, toldkontrollør i Skive. 27.5.1794, fol.72, 81B, 82B, 85B.
E: Dorthe Bering. LV: Visti Kjeldsen, købmand i Skive. B:
1) Christen Skyum
2) Dorthe Marie Skyum.
FM:
1) [Oluf] Kvist, prokurator
2) Jesper Dam. bedemand i Skive.

172 Johan Ross, feldbereder i Skive. 1.9.1794, fol.72B, 78, 83B, 86.
E: Maren Hansdatter Kuur. LV: Jesper Dam. bedemand i Skive. A:
1) Niels Ross 47, uvist hvor
2) Peder Ross, hattemager i Grenå, død for 2 år siden.

173 Søren Kold i Skive. 2.2.1795, fol.82B, 84B.
E: Maren Jensdatter. LV: Ebbe Brogaard i Skive. B:
1) Oluf Sørensen 11
2) Anne Sørensdatter 9
3) Ellen Sørensdatter 5
4) Severine Margrethe Sørensdatter, født 22.2.1795.
FM: fasters mand Immanuel Kjær, skomager i Skive.

174 Jomfru Mygind i Skive. 17.6.1796, fol.87, 95, 98.
A:
1) bror Stig Mygind, købmand i Ebeltoft
2) søster Anne Johanne Mygind g.m. Anders Hald, selvejer i Tovsgård [i Vigsø sogn] i Thy.

175 Margrethe Lauridsdatter i Skive. 27.6.1796, fol.87.
E: Anders Koch. B:
1) Karen Andersdatter 9
2) Dorthe Andersdatter 8
3) Laurids Andersen 7
4) Niels Andersen 6
5) Mette Andersdatter 4
6) Christian Andersen 6 uger
7) Gundil Marie Andersdatter 6 uger.
FM: Laurids Andersen i Skive.

176 Kirsten Madsdatter, 50 år og ugift i Skive. 3.9.1796, fol.89, 91, 105B, 108B.
A:
1) søster Birthe Madsdatter 52, uvist hvor
2) bror Niels Madsen 46, uvist hvor
3) søster Johanne Madsdatter 40 i Vinde, enke efter Niels Jensen i Lille Torum
4) bror Laurids Madsen 30 i Krarup i Hem sogn i Salling.
FM: Engel Salomon Thomsen i Skive.

177 Josva Barner, pensioneret løjtnant i Skive. 24.1.1797, fol.93, 98B, 99, 99B, 100B, 107B, 109, 120B, 124B, 126, 127, 162B.
E: Christiane. LV: Nikolaj Rise Ring, postmester i Skive. B:
1) August Adolf Barner 11
2) Sofie Joachimine Barner 8
3) Louise Caroline Barner 3.
FM: Sonne Rohde i Skive.
Desuden nævnes afdødes søster, enke efter kammerherre Levetzau.

178 Carsten [Henriksen] Brask, parykmager i Skive. 1.5.1797, fol.99B, 105, 108B, 114B.
E: Mette Marie Nikolajsdatter hos datter Cathrine Olufsdatter i Setrup? A:
1) far [Henrik] Brask, bedemand i Randers.

179 Kirsten Sørensdatter i Skive. 10.6.1797, fol.100, 105B.
B:
1) Anne Jensdatter 23.
FM: Jens Hansen, skomager i Skive.

180 Christiane Mikkelsdatter i Skive. 3.7.1797, fol.101.
E: Hans Kølsen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 36 , stuepige på Hostrup i Salling
2) Mette Hansdatter 31 i Holsten
3) Jens Christian Hansen 29, skomager i Skive
4) Christiane Hansdatter 29, stuepige på Sønder Vosborg i egnen ved Ringkøbing
5) Laurids Hansen 27, rebslager i Skive
6) Henrik Hansen 22, smededreng i Viborg.

181 Gabriel Svejstrup, by- og herredsskriver i Skive. 25.7.1797, fol.102, 111, 119, 120B, 121B, 123B, 124, 124B, 127, 128B, 129, 132, 134, 136, 142B, 143B 146, 153 159B, 160.
E: Sofie Magdalene Hegelund. LV: Peder Rønbjerg, købmand i Skive. B:
1) Jens Jacob Svejstrup 12
2) Anton Vilhelm Svejstrup 10
3) Johannes Svejstrup 6.
FM: farbror Laurids Hillemann Svejstrup, præst i Levring [og Hørup].

182 Anders Roslev i Skive. 23.9.1797, fol.115.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Laurids Christian Andersen 12
2) Kirsten Andersdatter 8.
FM: Immanuel Kjær, skomager i Skive.

183 Michael Tvede, ugift i Skive. 24.9.1797, fol.115B, 121.
Testamente.

184 Morten Lauridsen i Skive. 24.2.1798, fol.126B.
E: Mette Mortensdatter. LV: Immanuel Kjær i Skive. B:
1) Peder Mortensen 10
2) en datter 2.
FM: Morten Lauridsen i Årbjerg i Skive sogn.

185 Mette Cathrine Holst i Skive. 3.9.1798, fol.129.
Enke efter Oluf [Andreas] Torstensen, toldkontrollør i Skive, [skifte 21.8.1791 lbnr.153].
Arvinger angives ikke.

186 Jens Andersen Glattrup, ugift fisker i Skive. 8.11.1798, fol.131, 132B, 150.
A:
1) søster Else Glattrup i Hagens mølle [i Resen sogn]
2) søster Maren Glattrup, enke i Holstebro
3) bror, død. 1B:
a Edel Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Dølby
4) bror [Niels Andersen Glattrup i Hagens mølle, [skifte Hald og Skivehus amter 25.3.1768 lbnr.331]. 1B:
a Verner Nielsen på Krabbesholm.

187 Elisabeth Hansdatter i Skive. 12.4.1799, fol.136B, 149, 150B.
Enke efter Aksel Pedersen, skrædder. B:
1) Birgitte Akselsdatter 30. FM: Mikkel Møller, skomager i Skive
2) Christen Akselsen 26, skomagersvend.
[Første ægteskab med Christen Pedersen Fischer, skifte 19.5.1764 lbnr.58].

188 Anne Hansdatter i Skive. 3.5.1799, fol.138B.
E: Frederik Møller, skomager. B:
1) Anne Frederiksdatter 11
2) Ann Sofie Frederiksdatter 8.
FM: morbror Terman Hansen i Vium i Hjerk sogn i Salling.

189 Sidsel Nielsdatter i Skive. 28.8.1799, fol.145B.
E: Christoffer Andreasen, podemester. B:
1) Andreas Christoffersen 13
2) Mette Christoffersdatter 3
3) Niels Christoffersen 9 mdr.
FM: morbror Christen Nielsen i Isenvad.

190 Peder Vigsø, en betler fra Vinde, der døde i Skive. 21.10.1799, fol.151, 157.
E: (Navn angive ikke). B:
3 børn, hvoraf den ældste er 6 år, hvis navne ikke angives.
Afdøde, der kom fra Thisted, havde været matros i 26 år, heraf 6 år i kongens flåde, hvorefter han til skade i Thisted vejrmølle, og derefter har sejlet færgefart på Limfjorden.

191 Kirstine Marie i Skive. 6.12.1799, fol.162.
E: Mads Mariager.
Arvinger angives ikke.

192 Maren Christensdatter Kopborg i Skive. 13.1.1800, fol.163.
Enke efter Christen Christensen. B:
1) Christian Christensen Aasted 32 i Skive.
2) slegfredsøn Jens Jensen Kopborg 42, uvist hvor.

193 Mette Mortensdatter i Skive. 19.1.1802, fol.164B.
E: Svend Roersen. A:
1) bror Frederik Mortensen 45
2) bror Christen Mortensen 41 i Sønder Feldingbjerg
3) bror Laurids Mortensen 36 i Kobberup
4) søster Maren Mortensdatter g.m. Christen [Sørensen] i Kobberup sogn
5) søster Anne Marie Mortensdatter, enke efter Christen Olufsen i Søby.
Testamente af 16.1.1800.

194

194 Peder Rønbjerg, købmand i Skive. 10.9.1800, fol.166B, 219.
E: Anne Dorthe [Iversdatter] Grønning.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1800.
Vedlagt testamente af 21.10.1791 for [afdødes morbror] Oluf [Nielsen] Rønbjerg.
Af arvinger angives A:
1) søstersøn Peder Rønbjerg, universalarving. som er afdøde
2) bror Jens Rønbjerg. B:
a Jens Jensen Rønbjerg
b Maren Jensdatter Rønbjerg
c Lisbeth Jensdatter Rønbjerg
d Ingeborg Jensdatter Rønbjerg
3) bror Anders Rønbjerg og søn Christen
4) søster [Gertrud Nielsdatter Rønbjerg] g.m. Søren Lund i Skive
5) brordatter [Maren Christensdatter] g.m. Visti Kjeldsen
6) "min pige" Dorthe Iversdatter.

195 Peder Maltesen, ugift i Skive. 26.5.1801, fol.167, 231B.
A:
1) søster Karen Maltesdatter, enke efter Christen Degn i Odense
2) søster Sidsel Maltesdatter i Holland.

196 Anne Dorthe Iversdatter [Grønning] i Skive. 4.7.1801, fol.170, 229, 231, 234B, 255, 270, 274, 277, 285, 288B, 295B, 325B.
Enke efter Peder Rønbjerg, [skifte 10.9.1800 lbnr.194]. B:
1) Oluf Pedersen Rønbjerg 5.
FM:
1) morbror Christen Iversen i Iglsø i Fly sogn
2) [Bagge] Lihme til Stårupgård [i Højslev sogn].
Desuden nævnes [afdødes mands søster] Gertrud Rønbjerg, enke efter Søren Lund.

197 Laurids Hansen Kølsen, rebslager i Skive. 14.11.1801, fol.227, 229B, 233, 235, 240, 249, 250, 250B, 306.
E: Inger Nielsdatter Bjerregaard. LV: Jesper Dam. bedemand. B:
1) Niels Lauridsen 8
2) Juliane Marie Lauridsdatter 5
3) Søren Lauridsen 1
4) Gertrud Lauridsdatter 1.
FM:
1) farbror Hans Kølsen i Skive
2) farfar Hans Kølsen i Skive.

198 Kjeld Nielsen, toldbetjent i Skive. 16.2.1802, fol.235, 239B, 249B, 251.
E: Cathrine Krofas. LV: Christian Moth, toldbetjent i Skive. B:
1) Louise Elisabeth 9.
FM:
1) farbror, uvist hvor
2) Svend Roersen i Skive.

199 Else Jensdatter [Møller] i Skive. 22.6.1802, fol.236, 240B, 264B, 306B.
Enke efter Christen Juul, [skifte 17.1.1780 lbnr.109]. B:
1) Jens Christensen Juul 34 i Randers
2) Johanne Christensdatter Juul 34
3) Juul Christensen Juul 32, ladefoged i Løgismose på Fyn
4) Niels Christensen Juul 30
5) Christen Christensen Juul 28, uvist hvor
6) Simon Christensen Juul 26
7) Thomas Just Christensen Juul 21, i rebslagerlære i Ålborg.
FM:
1) morbror Jens Møller, tømrer i Skive
2) morbror Christian Møller i Krarup mølle i Hvidbjerg sogn.

200 Lorents Christoffer Bischoff, skrædder i Skive. 26.7.1802, fol.245B, 263B.
E: Anne Margrethe [Pedersdatter] Skals. LV: bror Peder Skals. B:
1) Johan Daniel Lorentsen 15
2) Anne Marie Lorentsdatter 8
3) Anne Pouline Lorentsdatter 4
4) Henriette Cathrine Lorentsdatter 1.
FM: Jesper Dam, bedemand.

201 Dorthe Pedersdatter Kvist i Skive. 25.8.1802, fol.246B, 248, 250, 260B, 265, 266, 307B.
Enke efter Peder Christensen Hoxer, købmand.
Testamente af 11.3.1783.
Hans A:
1) bror Laurids Christensen, død. 2B:
a Jens Lauridsen i Lild sogn
b Christen Lauridsen i Øsløs
2) bror Jens Christensen, død. 4B:
a Christen Jensen i Hover?
b Peder Jensen i København
c Else Jensdatter, enke efter Peder Jørgensen i Nøttrup
d Maren Jensdatter g.m. Christen Jensen i København
3) søster Kirsten Christensdatter, død. 3B:
a Christen Christensen Frøkær, død. 4B:
1 Christen Christensen Frøkær 17 i Thisted
2 Just Christensen Frøkær 16 i Thisted
3 Christen Christensen Frøkær 4 i Thisted
4 Johanne Christensdatter Frøkær 6 i Thisted
b Anne Christensdatter Frøkær g.m. Anders Justesen i Thisted
c Dorthe Christensdatter Frøkær, død. 2B:
1 Søren Jensen Frost i Thisted
2 Anders Christian Jensen Frost i Thisted
4) søster Anne Christensdatter, enke efter Bo Jensen i Vesløs ved søn Niels Bosen sst.
5) søster Maren Christensdatter, død. 2B:
a Anders Jensen Vang på Thyholm
b Jens Christian Jensen Vang i Haderup.
Hendes A:
1) bror Jens Pedersen Kvist i Eskovgård i Junget sogn, over 80 år
2) bror Poul Pedersen Kvist i Vester Møjbæk i Torum sogn, død for 10-12 år siden. 1B:
a Esper Poulsen 13. FM: stedfar Niels Knudsen
3) halvbror Peder Pedersen Kvist i Møjbæk.

202 Maren, et ukendt fruentimmer, der døde i Skive. 25.9.1802, fol.247B.
Arvinger kendes ikke.

203 Henriette Holst Thorning i Skive. 10.1.1803, fol.251, 252B, 263B.
E: Laurids Juul, uvist hvor. B:
1) Inger Sofie Juul g.m. Hans Flint, bager i Skive
2) Andreas Juul, kopist ved søetaten i København
3) Jacobe [Marie] Lauridsdatter Juul i Skive.
FM: Laurids Haderup, købmand i Skive.

204 Oluf Torstensen, skrædder i Skive. 5.2.1803, fol.251B, 305B.
E: Lusine Anne Rakel Færch. B:
1) Torsten Olufsen 7
2) Laurids Olufsen 6
3) Even Christian Olufsen.
FM: Christian Moth, toldbetjent.

205 Mads Christensen Mariager i Skive. 10.3.1803, fol.253, 264.
E: Karen Christensdatter. A:
1) søster Anne Christensdatter i Junget.
FM: Christen Skals.

206 Bent Severinsen, skomagersvend i Skive. 21.3.1803, fol.253B, 264B, 305B.
En fremmed, der kun har været i Skive i 5 dage.
Arvinger kendes ikke.

207 Cathrine Marie Lindemann i Skive. 5.5.1803, fol.254.
E: Nikolaj Essemann, kobbersmed. B:
1) Caroline Essemann 18.
FM: Ebbe Brogaard.

208 Benedikte Rudolfine Ingenhaf i Skive. 19.10.1803, fol.256B, 265B, 267B, 269B, 309, 311.
E: Christian Ulrik Sundt, oberst. B:
1) Christoffer Frederik Ingenhaf Sundt, major i Rusland
2) Christian Ulrik Sundt, major i København
3) Carl Mathellus Sundt, major i Fredericia
4) Mette Margrethe Krabbe Sundt i Estvadgård kloster
5) Øllegaard Mikkeline Thomasine Sundt g.m. [Severin] Wartho, præst i Nørre Jernløse [og Kvanløse] på Sjælland.

209 Lauge Sivertsen, maler i Skive. 28.11.1803, fol.261B, 269.
Enkemand. B:
1) Anne Laugesdatter g.m. Jens Johansen i Skive
2) Margrethe Laugesdatter g.m. Jeppe Christensen Bilgrav, smed
3) Rebekka Laugesdatter 26 i Skive.

210 Mikkel Frederik Møller, skomager i Skive. 28.11.1803, fol.262B, 268.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jesper Dam, bedemand i Skive. B:
1) Birthe Mikkelsdatter Møller g.m. Christen Agerholm, skrædder i Århus
2) Frederik Mikkelsen Møller 36, skomager i Løgstør
3) Maren Mikkelsdatter Møller g.m. Niels Husted i Vejby
4) Oluf Mikkelsen Møller 28 i Skive
5) Else Mikkelsdatter Møller g.m. Christen Poulsen Tronsmark, spækhøker
6) Anne Mikkelsdatter Møller g.m. Jens Jørgensen i Ålborg.

211 Niels Simonsen, ugift i Skive. 20.5.1805, fol.270B.
Arvinger kendes ikke.

212 Maren Jensdatter i Skive. 5.11.1805, fol.271.
E: Engel Salomon Thomsen, skomager. B:
4) Søren Thomsen 9.
FM: morbror Josef Jensen, skrædder i Sønder Thise i Salling.
Første ægteskab med Søren Olufsen Kold, skomager. B:
1) Oluf Sørensen Kold 22
2) Anne Sørensdatter Kold 19
3) Ellen Marie Sørensdatter Kold 16.
FM: fasters mand Immanuel Kjær, skomager.

213 Dorthe Jensdatter i Skive. 11.11.1805, fol.272B.
E: Christen Jepsen Bilgrav. B:
1) Jens Christensen 36
2) Jeppe Christensen 34
3) Laurids Christensen
4) Frederik Christensen
5) Jens Jacob Christensen 25
6) Christen Christensen 18
7) Hans Christensen 16
8) Otte Christensen 14.

214 Peder Christian Lindskov, feldberedersvend i Skive. 10.1.1806, fol.275.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jesper Dam i Skive. B:
1) Christian Pedersen 28, skrædder i Tranekær på Langeland
2) Laurids Pedersen 22, snedkersvend i Viborg.

215 Mads Sørensen Post i Skive. 28.3.1806, fol.276, 282, 283, 304B, 306.
E: Birthe Cathrine Pedersdatter. LV: Christen Lauridsen Bjerg, der ægter enken. B:
1) Søren Madsen 11
2) Peder Madsen 8
3) Jens Christian Madsen 2½.
FM: farbror Jens Sørensen.

216 Karen Jespersdatter i Skive. 11.6.1806, fol.276B, 281B, 283B, 305.
Enke efter Jeppe Jespersen i Randers. B:
1) en søn, uvist hvor
2) Maren Jepsdatter på Vosnæsgård [i Skødstrup sogn] ved Århus.

217 Karen Christensdatter [Hvidbjerg] i Skive. 4.7.1806, fol.277B, 278B, 306.
E: Laurids Kølsen. A:
1) bror Jens Hvidbjerg i Skive, død. 1B:
a Dorthe Jensdatter, [skifte 11.11.1805 lbnr.213], var g.m. Christen Jepsen [Bilgrav], skomager i Skive. 8B:
1 Jens Christensen 36
2 Jeppe Christensen 34
3 Laurids Christensen 32 i Breum i Salling
4 Frederik Christensen 30 i Skive
5 Jens Jacob Christensen 26 i Selde sogn i Salling
6 Christen Christensen 18
7 Hans Christensen 17 i Neder Balling mølle
8 Otte Christensen 15
2) bror Poul Christensen, død. 1B:
a Jens Poulsen, skal være i slaget ved København 2. april 1801.

218 Hans Kølsen, skrædder i Skive. 28.11.1806, fol.278, 281, 283B, 306.
E: Anne Cathrine Christiansdatter. LV: Laurids Haderup i Skive. B:
7) Christen Hansen 5.
FM: farbror Laurids Kølsen, skomager i Skive.
Første ægteskab med [Christiane Mikkelsdatter, skifte 3.7.1797 lbnr.180]. B:
1) Anne Marie Hansdatter 50 på Hostrup i Salling
2) Mette Hansdatter, uvist hvor
3) Jens [Christian] Hansen 36 i Skive
4) Christiane Hansdatter 36 i Skive
[5) Laurids Hansen, [skifte 14.11.1801 lbnr.197] B:
a Niels Lauridsen
b Juliane Marie Lauridsdatter
c Søren Lauridsen
d Gertrud Lauridsdatter]
6) Henrik Hansen 28, i Trustrup i Dølby sogn i Salling.

219 Immanuel Kjær, skomager i Skive. 27.11.1806, fol.279B, 305.
E: Margrethe Olufsdatter Kold. B:
1) Anne Cathrine Kjær g.m. Søren Lauridsen, skomager i Skive
2) Oluf Immanuelsen Kjær 33, skomager i Skive
3) Christen Immanuelsen Kjær 30, skomagersvend i Viborg
4) Maren Immanuelsdatter Kjær g.m. Mathias Gedsted, hattemager i Skive
5) Rasmus Immanuelsen Kjær 16 i Viborg.
FM: Visti Kjeldsen i Skive.

220 Gunde Mikkelsdatter i Skive. 3.12.1806, fol.282B, 288, 313, 314, 362.
Enke efter Jacob Rise Ring. B:
1) Sofie Marie Ring g.m. Christian [Knudsen] Haderup, organist i Viborg, begge døde. 3B:
a Jacob Haderup 24, organist og skoleholder i Viborg
b Maren Haderup 20 på Rodsteenseje ved Århus
c Gunde Haderup 18 på Rodsteenseje
2) Nikolaj Rise Ring.

221 Anne Pedersdatter i Skive. 23.2.1807, fol.284.
Enke efter Jeppe Christensen. B:
1) Christen Jepsen 24, soldat i København
2) Peder Jepsen 22
3) Esper Jepsen 21
4) Johanne Cathrine Jepsdatter 19.

222 Johanne Cathrine Frandsdatter i Skive. 6.6.1807, fol.285.
E: Jens Hansen Kølsen, skomager. B:
1) Mikkel Jensen 14
2) Christiane Jensdatter 8
3) Anne Elisabeth Jensdatter 4.
FM: Engel Salomon Thomsen, skomager i Skive.

223 [Christiane] Mølmark, ugift i Skive. 9.10.1807, fol.286, 288, 305.
Arvinger kendes ikke.
[Skifte efter afdødes søster Anne Sofie Mølmark i Lollands Sønder herred gejstlig 6.3.1810 lbnr.16].

224 Jens Vinkel i Skive. 28.10.1807, fol.286.
E: Maren Christensdatter. LV: Christian Moth. B:
1) Christen Jensen 12
2) Christen Jensen 10
3) Niels Christian Jensen 1.
FM: Christen Jensen, murer i Skive.

225 Christen Rønbjerg, kancellisekretær og feltkasserer, der døde i Kiel. 21.11.1807, fol.287, 289.
Af arvinger nævnes A:
1) far Anders Rønbjerg, købmand i Skive
2) søster Gertrud [Nielsdatter Rønbjerg], enke efter Søren Lund.

226 Laurids Juul, fuldmægtig ved amtstuen og købmand i Skive. 9.7.1808, fol.292B, 293B, 305B, 312B, 315B.
Enkemand efter [Henriette Holst Thorning, skifte 10.1.1803 lbnr.203]. B:
1) Andreas Lauridsen Juul 34, kopist ved admiralitetet i København.
2) Inger Sofie Lauridsdatter Juul, død, var g.m. Hans Flint, bager i Skive. 7B:
a Laurids Flint 22
b Henriette Flint 18
c Peder Flint 16
d Ditlev Flint 14
e Marie Flint 14
f Julius Flint 13
g Nikoline Flint 7
3) Jacobe Marie Lauridsdatter Juul g.m. Peder Rosenørn de Lasson til Selbjerggård [i Tømmerby sogn].

227 Mads Jensen Bavnsgaard i Skive. 16.7.1808, fol.293, 314B, 361.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Haderup. B:
1) Margrethe Madsdatter 40, uvist hvor
2) Karen Madsdatter 36 i Lihme sogn [i Rødding herred] hos Jens Jensen Brunsgaard
3) Kirsten Madsdatter 33 på Mors.
FM: Engel Salomon Thomsen, skomager i Skive.

228 Vagn Sørensen i Skive. 22.9.1808, fol.309.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Maren Vagnsdatter 10
2) Søren Vagnsen 4.
FM: Niels Lauridsen i Skive.

229 Else Cathrine Christensdatter i Skive. 25.11.1808, fol.313.
E: Hans Andersen, smed. B:
1) Maren Hansdatter 15
2) Anne Cathrine Hansdatter 11.
FM: Laurids Haderup i Skive.

230 Anne Elisabeth Peitersdatter i Skive. 9.9.1809, fol.315, 317, 321B.
E: Niels Olufsen Ring. B:
1) Johanne Cathrine Frandsdatter, [skifte 6.6.1807 lbnr.222], var g.m. Jens Hansen [Kølsen], skomager i Skive. 3B:
a Mikkel Jensen 15
b Christiane Jensdatter 10
c Anne Elisabeth Jensdatter 7.
FM:
1) morbror Thomas Peitersen, feldbereder i Skive
2) morbror Jens Peitersen i Tastum.

231 Jesper Dam, [bedemand] i Skive. 1.10.1809, fol.316, 318, 322.
B:
1) Else Cathrine Dam 33.
FM: Ebbe Brogaard, sandflugtskommissær i Skive.

232 Christen Jahn, snedker i Skive. 4.10.1809, fol.316B, 318, 321.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Ebbe Brogaard i Skive. B:
1) Johanne Jahn 15
2) Christiane Jahn 13
3) Frederik Jahn 11
4) Inger Marie Jahn 9.
FM: Engel Salomon Thomsen, skomager i Skive.

233 Elisabeth Rønbjerg i Skive. 21.8.1810, fol.322B.
E: Frederik Christensen Bilgrav. B:
1) Jens Christian Frederiksen 5
2) Elisæus Marius Frederiksen, der døde 7 uger efter sin mor, der døde 30.11.1809.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1809.

234 Simon Christian Juul, ugift murer i Skive. 27.9.1810, fol.323B, 334, 335B, 337, 360B.
A:
1) bror Niels Juul i Bjerre mølle i Salling
2) bror Jens Juul i Lerkenfeld mølle
3) bror Just Christian Juul, skibstømrer på Holmen i København
4) bror Tønnes Jacob Christian Juul, rebslager i Skive
5) søster Johanne Juul g.m. Jens Møller, tømrer i Skive, der er afdødes morbror.

235 Carl Jansen, bortrømt fra Skive. 26.10, 1810, fol.325.
Fraskilte hustru Bodil Nielsdatter. LV: Jens Hansen, skomager i Skive.

236 Anne Marie Nielsdatter i Skive. 16.5.1811, fol.325B, 329, 331, 357, 359.
Enke efter Cort Andersen, sadelmager.
Testamente. A:
1) svoger og svigerinde i Kiel
2) svigerinde i København

237 Anne Andersdatter i Skive. 30.5.1811, fol.326, 327.
E: Christen Vang, toldbetjent.
Første ægteskab med Jens [Jensen] Brøndum, [skifte 6.12.1793 lbnr.166]. B:
1) Jacob Jensen 34, murer i Skive
2) Anders Jensen 25
3) Frederikke Kirstine Jensdatter 22
4) Anne Cathrine Jensdatter 21
5) Maren Jensdatter [19].

238 Anne Christensdatter i Skive. 30.5.1811, fol.326B, 330B.
E: Christen Skals, skomager. B:
1) Anne Christensdatter 18
2) Anne Christence Christensdatter 15.
FM: Christen Akselsen, skomager i Skive.

239 Laurids Kølsen i Skive. 11.1.1812, fol.331, 332, 336B, 364
E: Mette Jensdatter. LV: Ebbe Brogaard i Skive. A:
1) bror Hans Kølsen, skrædder i Skive, [skifte 28.11.1806 lbnr.218]. B:
a Anne Marie Hansdatter 49 på Hostrup i Salling
b Mette Hansdatter 47 i egnen ved Århus
c Jens [Christian] Hansen, skomager i Skive
d Christiane Hansdatter 38 i Skive
e Laurids Hansen, [skifte 14.11.1801 lbnr.197] B:
1 Niels Lauridsen 18, i smedelære i Ålborg
2 Juliane Marie Lauridsdatter 17
3 Søren Lauridsen 12
4 Gertrud Lauridsdatter 12. FM: stedfar Engel Thomsen i Skive
f Henrik Hansen, smed i Trustrup i Dølby sogn
g Christen Hansen 12.

240 Claus Knudsen, hattemagersvend i Skive. 18.1.1812, fol.331B.
Arvinger angives ikke.

241 Jens Pedersen, tjenestekarl i Skive. 10.2.1811, fol.332.
E: Else Andersdatter. LV: Peder Andersen. A:
1) mor Maren Pedersdatter g.m. Søren Madsen i Skive
2) bror Peder Pedersen, tjenestekarl.

242 Anders Davidsen, [skolemester] i Skive. 10.4.1812, fol.333B, 338.
E: Maren Nielsdatter. LV: Ebbe Brogaard, sandflugtskommissær i Skive. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter g.m. Jeppe Pedersen, snedker i Rærup [i Grinderslev sogn] i Salling
2) Anne Andersdatter g.m. Jens Dam i Højslev
3) Maren Andersdatter, enke efter Niels Christensen i Øster Grønning
4) Niels Andersen 32
5) Christen Andersen 28
6) Karen Andersdatter g.m. Morten Christensen Ølby.

243 Bodil Pedersdatter Kuhr, ugift i Skive. 25.6.1812, fol.334, 336, 337B, 364B.
A:
1) søster, død. 4B:
a Christen Nielsen
b Peder Nielsen 32, soldat på Møn
c Mette Marie Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Knud i Tårup sogn
d Kirsten Nielsdatter på Bustrup [i Ramsing sogn] i Salling
2) bror Jens Pedersen i Roslev.

244 B[irthe] M[arie] Steen, ugift i Skive. 3.7.1812, fol.334B.
Testamente af 16.6.1812.

245 Claus Knuth, hattemagersvend i Skive. 30.12.1812, fol.337.
Arvinger angives ikke.

246 Søren Jacobsen Lund, bager i Skive. 11.3.1813, fol.338B, 357, 360B, 421.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Kvist, prokurator. A:
1) bror Hans Jørgen Lund, gæstgiver i Kiel
2) søster Marie Lund i Kiel
3) søster Johanne Karen Marie Lund i Kiel, enke efter Grimmerstein.
Afdøde var døbt i Horsens 6.7.1781.
Afdøde forældre var Jacob Lund, dragon i Horsens og Margrethe Elisabeth Vindfeld.

247 Aksel Rosenkrantz de Lasson, etatsråd i Skive. 17.4.1813, fol.340.
Enkemand efter Margrethe Gersdorff. A:
1) Peder Rosenørn de Lasson til Selbjerggård [i Tømmerby sogn]
2) Lorents Lund til Liselund [i Sjørslev sogn].

248 Else Jensdatter Rønbjerg, ugift i Skive. 25.6.1814, fol.364B, 381, 403.
A:
1) søster Anne Jensdatter, død
2) halvbror Jens Rønbjerg. købmand i Skive
3) halvsøster Ingeborg Rønbjerg g.m. Didrik Svindt, købmand i Skive
4) halvsøster Maren Rønbjerg g.m. Søren Rohde, købmand i Skive
5) halvsøster [Elisabeth Rønbjerg, skifte 21.8.1810 lbnr.233], var g.m. Frederik [Christensen] Bilgrav, købmand i Skive. 1B:
a Jens Christian Bilgrav.
Afdøde, der var skrøbelig og vanvittig, hav de arv efter far Jens Nielsen på Estvadgård kloster gods.
Desuden nævnes afdødes afdøde farbrødre Oluf Rønbjerg, købmand i Skive og Peder Rønbjerg, købmand i Skive.

249 Karen Reedtz de Lasson i Skive. 18.3.1815, fol.365B, 378.
A:
1) Steen von Kjærulf til Aggersborggård [i Aggersborg sogn]
2) Volf Anker von Lüttichau
3) Peder Rosenørn de Lasson til Selbjerggård [i Tømmerby sogn]
4) Lorents Lund til Liselund [i Sjørslev sogn].
Desuden nævnes et testamente af 6.8.1813 med arv til afdødes søster Anne de Lasson.

250 Adolf Frederik Schuchardt, landinspektør i Skive. 9.11.1815, fol.370B, 373B, 381B, 420B.
A:
1) bror Johan Conrad Schuchardt til Nøragergård [i Durup sogn], generalkrigskommissær
2) søster Margrethe Elisabeth Schuchardt i Vordingborg
3) søster Cathrine Hedvig Schuchardt, enke efter Zimmermann. LV: Mathias Jørgensen, købmand
4) søster g.m. Mathias Jørgensen, købmand
4) søster Bernhardine Christine Schuchardt g.m. Christian Stab, skomager i Århus.

251 Nikolaj Rise Ring, postmester og organist i Skive. 12.2.1816, fol.371, 374, 378B, 384B, 395, 421B.
Enkemand efter Caroline Frederikke Svindt.
Bevilling til uskiftet bo af 14.5.1809. B:
1) Jacob Peder Rise Ring 28, destillatør i København
2) Frederik Christian Rise Ring 27, kirurg på Frederiks Hospital i København
3) Carl Vilhelm Rise Ring 26, købmand i Skive
4) Nikoline Ring 24, på Hindsgavl på Fyn
5) Louise Ring 23
6) Charlotte Vilhelmine Ring 22
7) Casperine Petrine Ring 17.

252 Margrethe Laugesdatter i Skive. 13.7.1816, fol.377B, 381B, 396B, 402, 411B.
E: Jeppe Christensen Bilgrav, snedker. B:
1) Birthe Marie Jepsdatter 16
2) Else Sofie Jepsdatter 12
3) Lauge Jepsen 11
4) Kjeld Jepsen 9
5) Christen Jepsen 7.
FM: mosters mand Jens Johansen Lund, købmand i Skive.

253 Josef Saidler i Skive. 23.9.1816, fol.379, 381B, 396.
Arvinger angives ikke.

254 Karen Pedersdatter i Skive. 22.10.1816, fol.379B, 382.
E: Anders Mortensen Lundø. B:
1) Kirstine Marie Andersdatter 22.
FM: født værge Christen Melchiorsen i Frammerslev i Salling.
Bevilling til uskiftet bo.

255 Karen Nielsdatter i Skive. 22.11.1816, fol.380B.
E: Laurids Bajlum. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Peder Skaarup, tjenestekarl i Viborg
2) Anders Lauridsen 19.
FM: Jacob Skals, skomager i Skive.

256 Didrik Svindt, købmand i Skive. 14.8.1817, fol.382B, 385, 395B, 397B, 403, 413, 415.
Enkemand efter Ingeborg Rønbjerg, der døde 17.5.1817. B:
1) Gertrud Marie Svindt 7
2) Marie Elisabeth Svindt 5.
FM: morbror Jens Rønbjerg, købmand i Skive.
Hans søskende A:
1) bror Frederik Svindt, løjtnant, der bor på en parcel af Vestervig hovedgård i Thy
2) søster Anne Cathrine Svindt
3) søster Abelone Svindt g.m. Erik Lauridsen, gørtler i Nykøbing Mors.

257 Christoffer Andreasen i Skive. 31.12.1817, fol.396.
E: Anne Bolette Jensdatter. B:
1) Anders Christoffersen, snedker på Tjele gods
2) Mette Christoffersdatter 21
3) Niels Christoffersen 19.
FM: Christen Akselsen, skomager i Skive.

258 Oluf Akselsen, tjenestekarl i Skive. 12.1.1818, fol.397.
A:
1) bror Peder Akselsen i Øksenvad
2) søster Bodil Akselsdatter g.m. Niels Jacobsen i Egeris
3) søster Mette Akselsdatter g.m. Jørgen Jensen i Egebjerg i Ringkøbing amt
4) søster Maren Akselsdatter.

259 Maren Sørensdatter i Skive. 2.9.1818, fol.400.
E: Michael Ditlev Flindt, bager. B:
1) Inger Sofie Flindt 3
2) Hans Sørensen Flindt 3 mdr.
FM: Jacob Skals, skomager i Skive.

260 Louise Ring, ugift i Skive. 28.12.1818, fol.400B, 403B, 414B.
A:
1) bror Jacob Peder Rise Ring i København
2) bror Carl Vilhelm Rise Ring 28, købmand i Skive
3) søster Nikoline Ring 26, på Grinderslev kloster
4) søster Charlotte Vilhelmine Ring 24
5) Casperine Petrine Ring 19.

261 Visti Kjeldsen, købmand i Skive. 29.12.1818, fol.401, 413.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 6.3.1792 lbnr.155]. B:
1) Niels Kjeldsen, købmand i Skive
2) Mette Marie Kjeldsen 21.
FM: farbror Oluf Kjeldsen i Vinde i Skive sogn.

262 Opbudsbo i Skive. 31.3.1819, fol.404, 410B.
Registrering af fallitbo for Mathias Møller, købmand i Skive.

263 Peder Pedersen Hald, tjenestekarl i Skive. 30.4.1819, fol.409.
A:
1) bror Christen Pedersen Hald 44
2) bror Jens Pedersen Hald 43
3) søster Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Anders Andersen ved Tårupgård. 5B:
a Anders Andersen 10
b Peder Andersen 9
c Kirsten Andersdatter 8
d Jens Andersen 5
e Dorthe Andersdatter.

264 [Frederik Rubæk Christian] von Bülow, generalmajor i Skive. 3.6.1819, fol.410.
E: Henriette Marie Kold. B:
3) Eva Louise Bülow 27 g.m. Sehested, brandinspektør i Skive
4) Lorents Peder von Bülow 26
5) Frederik Rubæk Henrik Bülow 25, stabskaptajn.
[Første ægteskab med Christiane Margrethe Claudius, begravet Almind 27.10.1772].
Andet ægteskab med [Eva Louise Lüttichau, død Næstved 8.1.1779]. B:
1) Christiane Margrethe Bülow g.m. [Johan Jacob] Bruun, toldkasserer og oberstløjtnant i Ålborg
2) Margrethe Kaas Bülow g.m. [Peder Markussen] Vodskov til Ryomgård, [i Marie Magdalene sogn.


Skive byfoged
Fattigvæsenets skifteprotokol
1792-1866
B 43 - 237


Her medtages kun 1792-1823.

265 Laurids [Andersen] Poder, almisselem i Skive. 6.1.1792, fol.1B.
[Enkemand efter Mette Graversdatter Skydsgaard, skifte 31.5.1783 lbnr.127]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter Poder.

266 Karen Christensdatter Holmsgaard, almisselem i Skive. 5.3.1792, fol.1B.
A:
1) søster [Maren Christensdatter Holmsgaard, død, Første ægteskab med Rasmus Nielsen Ramborg, skifte 11.3.1754 lbnr.17. 3B:
a Dorthe Johanne [Rasmusdatter], enke efter [Laurids] Færch
b Christen [Rasmussen] Ramborg i Sengeløse på Sjælland
c Niels Rasmussen Ramborg i Skive.

267 Aksel Pedersen, skrædder, almisselem i Skive. 11.2.1794, fol.2.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Peder Rønbjerg, købmand i Skive. B:
5) Christen Akselsen 34
6) Birthe Akselsdatter 27.
FM: Jens Andersen Glattrup i Skive.
Første ægteskab med Birthe Justsdatter [Arktander], [skifte 30.8.1764 lbnr.63]. B:
1) Peder Akselsen 55, uvist hvor, ej hørt fra i 30 år
2) Hans Akselsen, [skifte 1.10.1782 lbnr.115]. 2B:
a Peder Hansen 17
b Melka Hansdatter 15
3) Laurids Akselsen, klokker i Skive, død uden livsarvinger
4) Anne Akselsdatter 45
FM: Christian Skovbo i Skive.

268 Sørensen, parykmager, almisselem i Skive. 18.4.1795, fol.5, 7B.
Enkemand. B:
1) Johan Christian Peder Sørensen 24, skomagersvend i København
2) Mette Marie Sørensdatter i Viborg.

269 Maren Lauridsdatter, almisselem i Skive. 28.4.1795, fol.5B.
Arvinger angives ikke.

270 Maren Lauridsdatter Erslev, almisselem i Skive. 2.6.1795, fol.5B, 8.
Arvinger kendes ikke.

271 Kirsten Jensdatter, almisselem i Skive. 2.7.1795, fol.6.
E: Peder Hvidbjerg. B:
1) Jens Christian Hvidbjerg 30, skomagersvend i København.

272 Marie Elisabeth, almisselem i Skive. 29.8.1795, fol.6B, 7B.
Enke efter Lestina.
Første ægteskab med Anton Forstæder. B:
1) Johan Antonsen Forstæder 20
2) Eva Marie Forstæder 17.

273 Søren Jepsen, almisselem i Skive. 5.9.1795, fol.6B.
A:
1) bror Christen Jepsen, skomager
2) bror Hans Jepsen, skomager
3) søster Kirstine Marie Jepsdatter [Bilgrav], enke efter Hans Bruun, [skifte 17.11.1786 lbnr.130].

274 Kirsten Aarestrup, almisselem i Skive. 7.11.1795, fol.7, 9B.
Enke efter Christen Snedker. B:
1) Christiane Christensdatter 52 i Snejbjerg i Hammerum herred.
2) Mette Christensdatter 45 gift i København
3) Antoinette Christensdatter i København.

275 Niels Skals, almisselem i Skive. 7.1.1797, fol.8, 9.
Enkemand. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter 30 g.m. Buse, underofficer i København
2) Anne Nielsdatter 26 i Århus.
FM: Christen Pedersen Skals.

276 Kirsten Hvidbjerg, almisselem i Skive. 1.8.1797, fol.8B, 9.
A:
1) bror Poul Christensen Hvidbjerg
2) søster Karen Christensdatter g.m. Laurids Kølsen, skomager i Skive
3) bror [Jens Christensen Hvidbjerg, skifte 7.5.1764 lbnr.68]. 1B:
a Dorthe Jensdatter g.m. Christen Jepsen, skomager i Skive.

277 Poul Rytter, almisselem i Skive. 30.3.1799, fol.9B.
A:
1) bror [Jens Christensen Hvidbjerg, skifte 7.5.1764 lbnr.68]. 1B:
a Dorthe Hvidbjerg g.m. Christen Jepsen, skomager i Skive
2) søster Karen Hvidbjerg g.m. Laurids Kølsen, skomager i Skive.

278 Marianne Skarskov?, almisselem i Skive. 27.3.1800, fol.10.
Arvinger kendes ikke.

279 Niels Skaarup, almisselem i Skive. 19.12.1800, fol.10B, 13.
[Enkemand efter Birgitte Mouridsdatter, skifte 1.11.1790 lbnr.152]. B:
1) Mourids [Christian] Nielsen 30, hattemager i en købstad på Sjælland
2) Ernst Nielsen 26 i Skive
3) Peder Nielsen 25, hos sin ældste bror på Sjælland.

280 Johan Gottlieb Mensel, skrædder, almisselem i Skive. 8.5.1801, fol.12.
E: Cathrine Dorthe Rütlow.
Arvinger kendes ikke.

281 Maren Hansdatter, almisselem i Skive. 14.1.1803, fol.12B.
Enke efter Johan Rasser.
Arvinger kendes ikke.

282 Christen Steffensen, almisselem i Skive. 28.2.1805, fol.13B.
Arvinger kendes ikke.

283 Marie Madsdatter, almisselem i Skive. 20.5.1805, fol.14.
Enke efter Johan Frederik Væver. B:
1) Frederik Johansen 28.

284 Maren Richter, almisselem i Skive. 11.7.1806, fol.14B.
Enke. A:
1) bror Erik [Jensen] Ladekarl i Trustrup [i Dølby sogn] i Salling.

285 Anne Gyrials, almisselem i Skive. 23.10.1806, fol.15.
Enke.
Arvinger angives ikke.

286 Anne Mikkelsdatter Fisker, ugift almisselem i Skive. 9.12.1806, fol.15B.
Arvinger angives ikke.

287 Maren Christensdatter, almisselem i Skive. 25.5.1808, fol.17.
E: Johan Gottlieb Lyder, sadelmager.
Arvinger angives ikke.

288 Dorthe Borbjerg, ugift almisselem i Skive. 16.7.1808, fol.17.
A:
1) søster Marie Borbjerg.

289 Johanne Jensdatter, almisselem i Skive. 3.10.1808, fol.17B, 19, 22.
E: Terkild Snedker.
Arvinger angives ikke.

290 Johanne Pedersdatter [Færch], almisselem i Skive. 28.10.1808, fol.18B, 22B.
Enke efter Claus [Termansen], snedker, [skifte 7.11.1789 lbnr.144.
Arvinger angives ikke.

291 Herman Christensen, almisselem i Skive. 13.5.1809, fol.21.
E: Mette Pedersdatter. LV: Ebbe Brogaard i Skive. B:
1) Christen Hermansen 13.
FM: Niels Høgh, hattemager i Skive.

292 Christence Sørensdatter, almisselem i Skive. 23.7.1810, fol.21B.
E: Jens Pedersen, hattemager.
Arvinger angives ikke.

293 Herman Andersen, almisselem i Skive. 18.2.1811, fol.21B.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Anders Hermansen, landeværn i Randers
2) Laurids Hermansen 38 i Skive
3) Niels Hermansen 26, daglejer i Krarupgård
4) Kirsten Hermansdatter g.m. Jens Nielsen i Skive
5) Oluf Hermansen 22
6) Peder Hermansen 15
7) Karen Hermansdatter.

294 Margrethe Olufsdatter, almisselem i Skive. 25.3.1812, fol.23.
Enke efter Immanuel Kjær, [skifte 27.11.1806 lbnr.219]. B:
1) Anne Cathrine Kjær g.m. Søren Lauridsen, skomager i Skive
2) Oluf Immanuelsen Kjær, skomager i Skive
3) Christen Immanuelsen Kjær 30, skomagersvend i Viborg
4) Maren Immanuelsdatter Kjær g.m. Mathias Gedsted, hattemager i Skive
5) Rasmus Immanuelsen Kjær 25, skomagersvend i Viborg.

295 Karen Carlsdatter, almisselem i Skive. 10.4.1812, fol.23B.
E: Steffen Mars, vægter. B:
1) Mette Steffensdatter, død, var g.m. Frederik Niedermann. 2B:
a David Niedermann 28 i Lund
b Signe Engel Cathrine Niedermann 24 i Holmgård i Hvidbjerg sogn.

296 Anne Nielsdatter, ugift almisselem i Skive. 11.8.1812, fol.24.
Arvinger kendes ikke.

297 Anne Nielsdatter, almisselem i Skive. 11.5.1813, fol.25.
E: Niels Sørensen, der tjener i Hvalpsund.
Arvinger kendes ikke.

298 Hans Jepsen, skomager, almisselem i Skive. 30.11.1814, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

299 Anne Nielsdatter Kølbæk, almisselem i Skive. 30.11.1814, fol.25B.
Enke efter Sørensen Nielsen, smed.
Arvinger angives ikke.

300 Bodil Nielsdatter, almisselem i Skive. 11.1.1815, fol.26.
Enke efter Peder Christoffersen. Arvinger angives ikke.

301 Inger Hjardemaal, almisselem i Skive. 16.3.1815, fol.26.
Arvinger angives ikke.

302 Agathe Christensdatter, almisselem i Skive. 25.8.1815, fol.26B.
Arvinger angives ikke.

303 Mette Bering, almisselem i Skive. 11.1.1817, fol.26B, 29.
Enke efter Niels Jensen Salting.
Arvinger angives ikke.

304 Niels Lauridsen, almisselem i Skive. 3.5.1817, fol.27, 29B.
Arvinger angives ikke.

305 Anne Andersdatter, almisselem i Skive. 3.3.1819, fol.27B, 28B.
Arvinger angives ikke.

306 Birthe Diner, almisselem i Skive 7.11.1819, fol.27B.
Arvinger angives ikke.

307 Margrethe Christine Thimes, almisselem i Skive. 11.2.1820, fol.28.
Arvinger angives ikke.

308 Christiane Hansdatter, almisselem i Skive. 17.2.1820, fol.30.
Arvinger angives ikke.

309 Johanne Didriksdatter, almisselem i Skive. 18.11.1820, fol.30.
Arvinger angives ikke.

310 Anne Nielsdatter, almisselem i Skive. 14.12.1820.
Arvinger angives ikke.

311 Niels Rasmussen, almisselem i Skive. 15.12.1823, fol.30.
Arvinger angives ikke.