Erik Brejls hjemmeside

Start

Skælskør Byfoged
Skifteprotokol
1684-1814

[1684-1698]    [1699-1715]    [1716-1736]    [1731-1758]    [1773-1823]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Skælskør Byfoged
Skifteprotokol
1684-1698

1 Elisabeth Nielsdatter i Skælskør. 10.6.1784, fol.1.
Enke efter Oluf Gertz. B:
1) Gert Olufsen ved Horsens i Jylland
2) Niels Olufsen, sergent
3) Jacob Olufsen i Frankrig.

2 Ejler Henriksen, tømrer i Skælskør. 12.6.1683, fol.5.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Mette Ejlersdatter 7
2) Henrik Ejlersen 4
3) Lisbeth Ejlersdatter 2.
Registrering 5.4.1683.

3 Morten Hansen, rytter i Skælskør. 6.8.1683, fol.6B.
E: Birgitte Pedersdatter. B.
1) Anne Marie Mortensdatter 8.
Registrering 13.6.1683.

4 Bodil Hansdatter i Skælskør. 24.7.1683, fol.7.
Enke efter Erik Smed. B:
1) Hans Eriksen, smedesvend i Korsør
2) Niels Eriksen i Bårse præstegård
3) Iver Eriksen 11
4) Jens Eriksen.
Registrering 7.6.1683.

5 Peder Hansen Samsing i Skælskør. 27.9.1683, fol.8.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Bodil Pedersdatter 19
2) Birgitte Pedersdatter 12
3) Anne Pedersdatter 10.
Registrering 25.8.1683.

6 Karen Lavesdatter i Skælskør. 20.11.1684, fol.9.
E: Anders Olufsen Lang, væver. A:
1) bror Hans Lavesen i Tønder.
Registrering 8.10.1684.

7 Jacob Christensen, byskriver i Skælskør. 1.3.1684, fol.10.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Mikkel Rasmussen, væver. A:
1) en søster i den Haag i Holland.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Søren Baadsgaard i Bergen i Norge og dennes to søstre i Ålborg.
[Se skifte efter Johanne Jensdatter i Ålborg, skifte Ålborg 20.4.1683 lbnr.1137, der var g.m. Jens Sørensen Baadsgaard, skifte Ålborg 30.3.1682 lbnr.1122].
Opregning af protokoller og dokumenter i boet, heriblandt en del skiftebreve, hvor navnene på afdøde og indimellem hustruer og børn nævnes.

8 Thomas Jensen i Skælskør. 16.4.1684, fol.20.
A:
0) far Jens Christoffersen, [rådmand], død
1) bror Christoffer Jensen, død. E: Maren Jesdatter nu g.m. Mikkel Prott. 2B:
a Ingeborg Christoffersdatter 17
b Jens Christoffersen 14
2) bror Peder Jensen, død. 3B:
a Jens Pedersen 13
b Hans Vilhelm Pedersen 13
c Agathe Pedersdatter 8.
FM:
1 morbror Hans Eller, kongelig fægtemester
2 morbror Johan Henrik Eller
3) søster Sidsel Jensdatter g.m. Hans Olufsen, rådmand i Rønne på Bornholm
4) søster Karen Jensdatter.
Afdøde havde arv efter moster Gertrud Thomasdatter, skifte 2.6.1661.
Afdøde blev taget som krigsfange for 28 år siden.

9 Anne Danielsdatter i Skælskør. 22.1.1684, fol.35B.
E: Rasmus Markussen Lerche. B:
1) Markus Rasmussen 15
2) Oluf Rasmussen 8
3) Else Rasmusdatter 2.
Registrering 19.12.1683.

10 Peder Markussen i Skælskør. 1.7.1684, fol.36.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Markus Pedersen, skomagersvend
2) Anne Pedersdatter g.m. Mads Rasmussen [Trap], væver.
Registrering 2.6.1684.

11 Karen Bendixdatter i Skælskør. 20.1.1685, fol.37.
Enke efter Daniel Clausen. A:
1) morbror Søren Poulsen, død. 2B:
a Christen Sørensen i Rødding i Rødding sogn ved Viborg
b Christen Sørensen i Svebølle i Avnsø sogn ved Kalundborg
2) morbror Niels Poulsen, død. 3B:
a Sidsel Nielsdatter g.m. Anders Christensen Riber, skomager i Slagelse
b Christen Nielsen i Holland
c Alexander Nielsen, død. 1B:
1 Anne Alexandersdatter 14.
Tingsvidne 29.11.1684 af Nørlyng herredsting:
0) Poul Christensen, skomager i Rødding, død. 5B:
1) Søren Poulsen i Rødding, død, var g.m. Karen Svenningsdatter. 2B:
a Christen Sørensen i Rødding i Rødding sogn ved Viborg
b Christen Sørensen i Svebølle i Avnsø sogn ved Kalundborg
2) Niels Poulsen i Slagelse, død. Hans børn
3) Kirsten Poulsdatter g.m. Bendix Christensen, smed i Rødding. 1B:
a Karen Bendixdatter, som er afdøde
4) Anne Poulsdatter i Rødding sogn, død
5) Karen Poulsdatter i Løvel, død.
Afdøde døde 12.11.1684.

12 Morten Christian i Skælskør. 5.1.1685, fol.91.
E:Maren Davidsdatter. LV: Niels Nielsen Maler. B:
1) Anne Marie Mortensdatter g.m. Peder Christensen Ovesen.
Afdøde døde 4.1.1685.

13 Salomon Olufsen, snedker og hustru Maren i Skælskør. 20.3.1685, fol.97B.
Arvinger angives ikke.

14 Jørgen Pedersen, hestekøber i Skælskør. 20.3.1685, fol.100.
Arvinger angives ikke.

15 Niels Pedersen, tømrer i Skælskør. 15.4.1685, fol.100B.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 9
2) Frederik Nielsen 2.

16 Bodil Nielsdatter i Skælskør. 22.4.1685, fol.103.
Enke efter Jens Christensen Ovesen. B:
1) Christen Jensen
2) Maren Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter.
Afdøde døde 29.3.1685.

17 Maren Jesdatter i Skælskør. 24.4.1685, fol.105B.
E: Mikkel Prott. B:
3) Christoffer Mikkelsen Prott 7
4) Henrik Mikkelsen Prott 5.
Første ægteskab med [Christoffer Jensen]. 2B:
1) Ingeborg Christoffersdatter 20
2) Jens Christoffersen 15.
(Sml. lbnr.8).

18 Børnegods i Skælskør. 6.8.1685, fol.116.
Vurdering af en øde gård i Skælskør, der tilhørte Elisabeth Nielsdatter, [skifte 10.6.1784 lbnr.1], enke efter Oluf [Gertz] og var udlagt som børnegods for Abigael Jacobsdatter.

19 Karen Jensdatter, ugift i Skælskør. 19.4.1685, fol.117B.
A:
0) far Jens Christoffersen, rådmand i Skælskør, død
1) bror Christoffer Jensen, død. E: [Maren Jesdatter] nu g.m. Mikkel Prott. 2B:
a Ingeborg Christoffersdatter 21
b Jens Christoffersen 16
2) bror Peder Jensen, død. 3B:
a Jens Pedersen 14
b Hans Vilhelm Pedersen 14.
FM:
1 morbror Hans Eller, kongelig fægtemester i København
2 morbror Johan Henrik Eller, stadsfægtemester i København
3) søster Sidsel Jensdatter g.m. Hans Olufsen, rådmand i Rønne på Bornholm.
Af mors første ægteskab B:
4) halvbror Niels Nielsen i Nysted
5) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Skælskør
6) halvbror Christoffer Nielsen, død. E: [Cathrine Jacobsdatter], nu g.m. Rasmus Nielsen Smal, kapellan i Skælskør. 3B:
a Jacob Christoffersen 16
b Maren Christoffersdatter 15
c Else Marie Christoffersdatter 14.
Afdøde døde 12.3.1685.

20 Jacob Nielsen Maler i Skælskør. 6.9.1686, fol.124.
E: Mette Iversdatter. LV: bror Laurids Iversen. B:
1) Maren Jacobsdatter 25
2) Niels Jacobsen 22
3) Peder Jacobsen 17.
FM: Oluf Hansen, klejnsmed.
Arv i boet efter afdødes bror Iver Nielsen Maler til dennes børn.

21 Mikkel Hansen, skipper i Skælskør. 29.10.1686, fol.129.
E: Trine Davidsdatter. LV: Mikkel Prott. B:
1) Anneke Mikkelsdatter 3.
Registrering 24.8.1686.

22 Kirsten Andersdatter i Skælskør. 16.3.1687, fol.133, 241B.
E: Oluf Jensen Rotkær, skomager. B:
1) Jens Olufsen 10
2) Anders Olufsen 9
3) Birgitte Olufsdatter 7
4) Knud Olufsen 4½.

23 Mikkel Henriksen Prott i Skælskør. 26.4.1687, fol.134.
E: Maren Bentsdatter.
Første ægteskab med [Maren Jesdatter, skifte 24.4.1685 lbnr.17]. B:
3) Christoffer Mikkelsen Prott 9
4) Henrik Mikkelsen Prott 7.
FM:
1 Anders Olufsen Lang
2 Niels Olufsen, smed.
Maren Jesdatters første ægteskab med [Christoffer Jensen]. Arv til B:
1) Ingeborg Christoffersdatter
2) Jens Christoffersen.
Mulig arv fra Ribe til afdødes første hustru.

24 Oluf Jensen, skoflikker i Skælskør. 1.8.1688, fol.147.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Niels Jensen.
A: nogle broderbørn, uvist hvor.

25 Peder Christensen, overformynder i Skælskør. 24.7.1688, fol.149.
E: Anne Marie Mortensdatter. LV: Jens Christensen, urtegårdsmand.
[Første ægteskab med Magdalene Christensdatter]. B:
1) Peder Pedersen
2) Christen Pedersen
3) Markus Pedersen
4) Johanne Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
Arv i boet efter Claus Danielsen i Skælskør til dennes bror Bertel Danielsens børn på Sorø. 2B:
1) Bendix Bertelsen
2) Lisbeth Bertelsdatter.

26 Niels Nielsen Maler, fattigforstander i Skælskør. 5.6.1689, fol.156.
E: Karen Davidsdatter. LV: Frederik Vilhelm, feltskær. A:
1) halvbror Jacob Nielsen Maler, [skifte 6.9.1686 lbnr.20]. B:
a [Maren Jacobsdatter]
b [Niels Jacobsen]
c Peder Jacobsen
2) halvbror Iver Nielsen Maler, død. 4B:
a Christen Iversen
b Johanne Iversdatter
c Rebekka Iversdatter
d en datter 3) halvsøster Ingeborg g.m. Peder Christensen Loftrup
4) halvsøster Johanne g.m. Oluf Hansen. klejnsmed
5) halvsøster Karen Helle.
Afdødes stedsøn Peder Davidsen har fædrene arv efter skiftebrev 30.4.1661.

27 Oluf Nielsen Rohde i Skælskør. 3.7.1689, fol.162B.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Nielsen Gedde. A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Klokker i Eggeslevmagle ved søn Anders Degn i Fårdrup
2) søster Karen Nielsdatter, død. 2B:
a Gøde Esbensdatter i Bøgelund
b Karen Hansdatter i Næstved.

28 Jørgen Madsen i Skælskør. 25.10.1690, fol.164B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Johanne Jørgensdatter 6
2) [Maren Jørgensdatter, døbt 1.6.1691].

29 Christen Jensen Ovesen i Skælskør. 5.7.1692, fol.166B.
E: Kirsten Iversdatter. LV: bror Christen Iversen. B:
1) Karen Christensdatter 6
2) Jens Christensen 3
3) Christen Christensen 6 uger.

30 Peder Brodersen, skrædder i Skælskør. 27.5.1692, fol.169.
E: Margrethe Jespersdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 6
2) Broder Pedersen 4
3) Jesper Pedersen 2.
FM: morbror Mikkel Jespersen Lund.

31 Daniel Clausen, skomager i Skælskør. 9.8.1694, fol.176B.
E: Maren Hansdatter. LV: Morten Nielsen, handskemager. B:
1) Claus Danielsen 18.
FM: farbror Christoffer Clausen.

32 Anders Nielsen Gedde i Skælskør. 9.8.1694, fol.1277B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Jensen. B:
2) Dorthe Andersdatter
3) Hans Andersen 19.
FM: Bent Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Karen Andersdatter.
Afdøde døde i Arendal i Norge og er der begravet.

33 Peder Jacobsen Maler, ugift i Skælskør. 9.8.1694, fol.179.
A:
1) mor Mette Iversdatter, enke efter Jacob Nielsen Maler, [skifte 6.9.1686 lbnr.20]. LV: bror Laurids Iversen
2) søster Maren Jacobsdatter g.m. Joen Hansen, skipper
3) bror Niels Jacobsen Maler.

34 Laurids Iversen, fattigforstander i Skælskør. 22.1.1695, fol.180B.
E: Voldborg Hansdatter. LV: Jens Clausen, nu fattigforstander. B:
1) Peder Lauridsen
2) Iver Lauridsen
3) Maren Lauridsdatter.

35 Karen Hansdatter Steens i Skælskør. 12.2.1695, fol.183.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes Maren [Nielsdatter], der havde været g.m. afdødes bror Mathias Hansen Lund, præst på Agersø og Omø, [død 6.12.1693].

36 Anne i Skælskør. 29.11.1695, fol.184.
Enke efter Peder Hintz.
Arvinger kendes ikke.

37 Johanne Pedersdatter i Skælskør. 24.12.1695, fol.185.
E: Peder Nielsen, skomager. B:
1) Malene Pedersdatter 9
2) Anne Pedersdatter 2.
FM: morbror Peder Pedersen, skomager.

38 Trine Davidsdatter i Skælskør. 20.1.1696, fol.189B, 242.
E: Hans Christiansen, bager. B:
1) Anneke Mikkelsdatter 13.
FM: mosters mand Frederik Vilhelm, feltskær.
Gave fra afdødes mor Karen Davidsdatter.

39 Maren Christoffersdatter i Skælskør. 20.1.1696, fol.195.
E: Christen Lauridsen, klokker. B:
1) Christoffer Christensen 10
2) Laurids Christensen 6.
FM:
1 Markus Pedersen
2 Mads Rasmussen.
Arv i boet til Bendix Nikolajsen efter far Nikolaj Klokker.

40 Maren Jensdatter Fynbo i Skælskør. 27.1.1696, fol.197B.
Enke. B:
1) Jens Andersen, soldat
2) Peder Andersen 12
3) Abelone Andersdatter.
Afdøde døde hos sin søster Gertrud Jensdatter.

41 Anne Pedersdatter i Skælskør. 27.1.1696, fol.198.
E: Thomas Thomsen. B:
1) Maren Thomasdatter
2) Anne Thomasdatter
3) Ellen Thomasdatter.

42 Peder Nielsen, skomager i Skælskør. 11.4.1696, fol.199.
Enkemand efter [Johanne Pedersdatter, skifte 24.12.1695 lbnr.37]. B:
1) Malene Pedersdatter 9
2) Anne Pedersdatter 2.
FM:
1 morbror Peder Pedersen, skomager.
2 mosters mand Laurids Bentsen.

43 Karen Hansdatter i Skælskør. 5.10.1696, fol.203B.
E: Hans Nielsen Agersø. B:
1) Niels Hansen
2) Hans Hansen
3) Anders Hansen
4) Anne Hansdatter
5) Mette Hansdatter.

44 Maren Rasmusdatter i Skælskør. 19.10.1696, fol.205.
E: Peder Andersen Møller. B:
1) Karen Pedersdatter 6
2) Maren Pedersdatter 4
3) Rasmus Pedersen 2.
Arv efter afdødes mor [Bodil Andersdatter] i Næstved, [skifte Næstved 30.4.1696 lbnr.379].

45 Ellen Johansdatter i Skælskør. 7.12.1696, fol.212.
E: Troels Christensen, skomager. B:
1) Maren Troelsdatter 25
2) Malene Troelsdatter 24
3) Mette Troelsdatter 18
4) Johan Troelsen 17
5) Ellen Troelsdatter 10.
FM: farbror Peder Christensen Loftrup.

46 Hans Wichmann, snedker i Skælskør. 1.3.1697, fol.214.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thomas Thomsen. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Oluf Hansen, klejnsmed.
Fædrene arv i boet til Dorthe Pedersdatter g.m. Lorents Lorentsen, soldat.

47 Bodil Nielsdatter i Skælskør. 3.6.1697, fol.219.
Enke efter Oluf Smed. B:
1) Niels Olufsen, smed
2) Christen Olufsen
samt
3) Anne Villadsdatter.

48 Maren Pedersdatter i Skælskør. 3.6.1697, fol.221B.
E: Laurids Bentsen. B:
1) Bent Lauridsen 2
2) Peder Lauridsen 3 mdr.
FM: marjusRasmus Hansen, skrædder g.m. mors moster [Maren Christensdatter].
Arv i boet til Anne Pedersdatter efter far Peder Nielsen, skomager, [skifte 11.4.1696 lbnr.42].

49 Frederik Vilhelm, [feltskær] i Skælskør. 2.9.1697, fol.226B.
E: Maren Davidsdatter. LV: Peder Christensen Loftrup. B:
1) Vilhelm Frederiksen 1.
FM: Morten Nielsen, handskemager.

50 Oluf Nikolajsen, ugift i Skælskør. 20.9.1697, fol.235B.
A:
0) far [Nikolaj Klokker]
1) bror Hans Nikolajsen, soldat
2) bror Augustinus Nikolajsen
3) bror Bendix Nikolajsen
4) halvbror Laurids Mikkelsen.

51 Anders Olufsen Lang, [væver] i Skælskør. 19.11.1697, fol.237.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Olufsen, smed. B:
1) Ingeborg Andersdatter.
FM: Bent Sørensen, væver.
[Første ægteskab med Karen Lavesdatter, skifte 20.11.1684 lbnr.6].

52 Hans Nielsen Agersø i Skælskør. 29.11.1698, fol.243.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte 5.10.1696 lbnr.43]. B:
1) Niels Hansen
2) Hans Hansen
3) Anders Hansen
4) Anne Hansdatter g.m. Peder Andersen Møller
5) Mette Hansdatter.Skælskør Byfoged
Skifteprotokol
1699-1715

53 Christoffer Artmann, (Hartmann) i Skælskør. 20.6.1699, fol.2.
E: Dorthe Zachariasdatter. LV: Hans Pedersen Høgh. B:
1) Johan Christoffersen
2) Jørgen Christoffersen
3) Johan Christoffersen
4 Christoffer Christoffersen
5) Cathrine Christoffersdatter.
FM: Oluf Hansen, klejnsmed.
Arv i boet efter enkens mor i Korsør, skifte 10.1.1695.
Arv i boet efter Maren Pedersdatters anden mand Christen Christensen, skrædder, skifte Korsør 7.11.1684 til Kirsten Jørgensdatter g.m. Henrik Bilmann, rytter.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Christen Zachariassen i Korsør
2 enkens bror Hans Zachariassen, nu i Venedig.

54 Abraham Andersen, ugift i Skælskør. 29.11.1698, fol.10.
Arvinger angives ikke.

55 Margrethe Jespersdatter i Skælskør. 21.8.1699, fol.11B.
Enke efter Peder Brodersen, skrædder, [skifte 27.5.1692 lbnr.30]. B:
1) Maren Pedersdatter 13
2) Broder Pedersen 11
3) Jesper Pedersen 9.
FM:
1 Jens Christensen, urtegårdsmand
2 Joen Hansen.

56 Thomas Thomsen i Skælskør. 14.12.1698, fol.30B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 27.1.1696 lbnr.41]. B:
1) Maren Thomasdatter
2) Anne Thomasdatter
3) Ellen Thomasdatter.

57 Jacob Christoffersen Graa, toldbetjent i Larvik i Norge. 7.8.1699, fol.33B.
A:
1) mor Cathrine Jacobsdatter, enke efter Rasmus [Nielsen] Smal, kapellan i Skælskør, [død 1689]. LV: Herman [Jørgensen] Hass, kapellan i Skælskør.
Mors første ægteskab med afdødes far [Christoffer Nielsen]. B:
2) søster Maren Christoffersdatter
3) søster Else Marie Christoffersdatter.
FM: Laurids Henriksen, byfoged i Korsør.
Af mors andet ægteskab B:
4) halvbror Christoffer Rasmussen Smal 18
5) halvsøster Barbara Rasmusdatter
6) halvsøster Anne Rasmusdatter.
FM: Christen Pedersen, købmand i Skælskør.

58 Hans Hansen, organist i Skælskør. 29.3.1700, fol.37.
E: Kirsten Thomasdatter.
Arvinger angives ikke.

59 Ursula Mortensdatter [Braad] i Skælskør. 29.1.1700, fol.37B.
E: Peder Clemensen, landstingshører, [tilladelse til ægteskab 3.10.1682, Sjællandske Registre 1681-1682 fol.646B]. B:
6) Anne Marie Pedersdatter 16
7) Maren Pedersdatter 14
8) Susanne Pedersdatter 11
9) Karen Pedersdatter 10
10) Mette Pedersdatter 8
11) Ursula Pedersdatter 6.
Første ægteskab med [Frederik Jørgensen Kofoed, borgmester i Skælskør, tilladelse til ægteskab 10.6.1671, Sjællandske Registre 1670-1672 fol.457B]. B:
1) Jørgen Frederiksen Kofoed
2) Maren Frederiksdatter Kofoed g.m. Anders Hansen, rådmand i Korsør
3) Johanne Frederiksdatter Kofoed
4) Gertrud Frederiksdatter Kofoed
5) Anne Sofie Frederiksdatter Kofoed, død, efter hvem, der er arv.

60 Just Ebbel, oberst i Skælskør. 12.7.1700, fol.95.
E: Anneke von Stenberg. LV: Laurids Henriksen, byfoged i Korsør. B:
1) Augustinus Ebbel
2) Frederik Carl Ebbel
3) Christian Vilhelm Ebbel
4) Dorthe Margrethe Ebbel
5) Anne Lisbeth Ebbel.
Afdøde havde været kommandant i Korsør.

61 Morten Nielsen, handskemager i Skælskør. 30.8.1700, fol.105B.
E: Maren Jensdatter. LV: Oluf Olufsen. B:
1) Bodil Mortensdatter.
FM: Hans Christiansen, bager.

62 Esben Nielsen Møller, toldbetjent i Skælskør. 24.10.1701, fol.109.
E: Maren. LV: Bent Sørensen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.5.1701.

63 Petronelle Pedersdatter i Skælskør. 2.8.1700, fol.113B.
E: Christen Pedersen Læsø. byskriver. B:
1) Peder Christensen 16
2) Hans Jacob Christensen 14
3) Frederik Christensen 10
4) Ingeborg Margrethe Christensdatter g.m. Hans Hansen, murer
5) Bodil Christensdatter
6) Anne Cathrine Christensdatter.

64 Jens Christensen, urtegårdsmand i Skælskør. 2.3.1702, fol.119B.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Johan Arents i Korsør
2) Helvig Jensdatter g.m. Søren Nielsen Stub i Slagelse
3) Christen Jensen 16.

65 Peder Clemensen, landstingshører i Skælskør. 19.4.1702, fol.149B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Hans Danielsen Weinholt, byfoged i Slagelse. B:
Første ægteskab med [Maren Mikkelsdatter, enke efter Christen Olufsen, tilladelse til ægteskab 12.5.1677, Sjællandske Registre 1676-1678 fol.385B]. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Hans [Pedersen] Sejer i Rekkende, præst [i Allerslev]
Andet ægteskab med [Ursula Mortensdatter Braad, skifte 29.1.1700 lbnr.59, [tilladelse til ægteskab 3.10.1682, Sjællandske Registre 1681-1682 fol.646B]. B:
2) Anne Marie Pedersdatter 18
3) Maren Pedersdatter 16
4) Susanne Pedersdatter 13
5) Karen Pedersdatter 12
6) Mette Pedersdatter 10
7) Ursula Pedersdatter 8.
Afdøde døde 11.1.1702.

66 Niels Jensen, væver i Skælskør. 6.8.1703, fol.188B.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Christen Pedersen, farver. B:
1) Maren Nielsdatter 19
2) Karen Nielsdatter 16.
FM:
1 Niels Olufsen
2 Christen Olufsen, smed.

67 Joen Hansen, skipper i Skælskør. 17.10.1703, fol.192.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Anders Christensen Ravn. B:
1) Jacob Joensen 12.
Afdøde døde 10.5.1703.

68 Hans Christiansen, bager i Skælskør. 24.4.1704, fol.198.
E: Cathrine Christensdatter. LV: bror Henrik Christensen Pram. B:
1) Christen Hansen 7
2) Anders Hansen 3
3) Johannes Hansen 2.
FM: farfar Christian Hansen, bager.
Første ægteskab med [Trine Davidsdatter, skifte 20.1.1696 lbnr.38]. B:
1) Anneke Mikkelsdatter g.m. Anders Hansen Agersø.

69 Bodil Nielsdatter i Skælskør. 28.7.1704, fol.205B.
E: Laurids Pedersen, bager. B:
1) Peder Lauridsen
2) Niels Lauridsen
3) Laurids Lauridsen
4) Hans Lauridsen
5) Arent Lauridsen 18
6) Lisbeth Lauridsdatter
7) Sidsel lauridsdatter.

70 Peder Olufsen Møller i Skælskør. 11.12.1702, fol.208B.
E: [Navn anføres ikke].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens datters mand Ditlev Mikkelsen.

71 Barbara Jørgensdatter i Skælskør. 30.12.1704, fol.209B.
Enke efter Arent Degn. B:
1) Hans Arentsen
2) Niels Arentsen
3) Aksel Arentsen
4) Lisbeth Arentsdatter.
(Se skifte efter hendes far Jørgen Jepsen i Bogense 5.10.1689 lbnr.135).

72 Hans Pedersen Lavindsmand (Langelænder), ugift i Skælskør. 12.2.1705, fol.210B.
A:
0) forældre [Peder Lavindsmand og Johanne Christensdatter], begge døde
1) bror Christen Pedersen Lavindsmand
2) bror Mourids Pedersen
3) søster Maren Pedersdatter.

73 Jens Hansen, ugift møllersvend i Skælskør. 4.3.1705, fol.212B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kom fra Fyrendal gods.

74 Anne Christensdatter i Skælskør. 19.3.1705, fol.213.
E: Laurids Rasmussen.
Arvinger angives ikke.

75 Mette Pedersdatter Bachendorph i Skælskør. 19.10.1705, fol.217B.
E: Christen Pedersen, farver. B:
1) Else Kirstine Christensdatter 17
2) Kirsten Christensdatter 12.
FM: Peder Poulsen, bødker.

76 Ursula Pedersdatter, et barn i Skælskør. 26.11.1705, fol.221.
A:
0) forældre Peder Clemensen, [skifte 19.4.1702 lbnr.65] og Ursula Mortensdatter [Braad, skifte 29.1.1700 lbnr.59]. B:
1) søster Anne Marie Pedersdatter
2) søster Maren Pedersdatter
3) søster Susanne Pedersdatter
4) søster Karen Pedersdatter
5) søster Mette Pedersdatter.
Fars første ægteskab med [Maren]. B:
6) halvsøster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Hans [Pedersen] Sejer i Rekkende, præst [i Allerslev]
Af mors første ægteskab B:
7) Jørgen Frederiksen Kofoed
8) Maren Frederiksdatter Kofoed g.m. [Anders Hansen, rådmand i Korsør]
9) Johanne Frederiksdatter Kofoed
10) Gertrud Frederiksdatter Kofoed.
Afdøde døde hos sin farbror Jørgen Clemensen, amtsforvalter i Hirschholm amt.

77 Gedske Mikkelsdatter i Skælskør. 3.12.1705, fol.224.
Enke efter Jesper Hansen. B:
1) Mikkel Jespersen Lund
2) Hans Jespersen
3) Kirsten Jespersdatter g.m. Peder Jensen, brygger
4) Margrethe Jespersdatter, [skifte 21.8.1699 lbnr.55], var g.m. Peder Brodersen, [skifte 27.5.1692 lbnr.30]. 3B:
a Maren Pedersdatter
b Broder Pedersen
c Jesper Pedersen.

78 Laurids Pedersen, bager i Skælskør. 4.5.1706, fol.228B.
Enkemand efter [Bodil Nielsdatter, skifte 28.7.1704 lbnr.69]. B:
1) Peder Lauridsen
2) Niels Lauridsen
3) Laurids Lauridsen
4) Hans Lauridsen
5) Arent Lauridsen 22
6) Lisbeth Lauridsdatter
7) Sidsel lauridsdatter.

79 Sidsel Mogensdatter i Skælskør. 5.5.1706, fol.231.
E: Troels Christensen Loftrup, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Oluf Ejlersen
2) Didrik Ejlersen
3) Anne Marie Ejlersdatter
4) Lisbeth Ejlersdatter.

80 Anders Christensen Ravn i Skælskør. 30.7.1705, fol.233B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Peder Andersen i Haldager. B:
1) Søren Ravn 23
2) Niels Ravn 22.

81 Maren Davidsdatter i Skælskør. 13.4.1706, fol.251B.
Enke efter Frederik Vilhelm, [skifte 2.9.1697 lbnr.49]. B:
1) Vilhelm Frederiksen.

82 Niels Nielsen, væver i Skælskør. 11.1.1707, fol.255B.
E: Inger Olufsdatter. B:
1) Niels Nielsen.
FM: Jacob Hansen, murer.

83 Anne i Skælskør. 11.1.1707, fol.257.
Enke efter Jørgen. B:
1) Johanne Jørgensdatter, enke efter Niels Jensen, væver, [skifte 6.8.1703 lbnr.66]. LV: Niels Olufsen, smed.

84 Peder Jensen, brygger i Skælskør. 29.3.1707, fol.258.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Oluf Hansen, klejnsmed.
Hans B:
1) Jens Pedersen, musketer.

85 Christen Pedersen Højstrup, købmand i Skælskør. 25.6.1705, fol.261.
E: Kirstine Maren Nielsdatter. LV: Henrik [Lauridsen] Hirnklov, præst i Magleby. B:
1) Niels Christensen
2) Peder Christensen
3) Bodil Christensdatter g.m. Brostrup Jacob Mislet, kaptajn
4) Mette Cathrine Christensdatter g.m. Christen Mortensen
5) Maren Christensdatter
6) Lisbeth Christensdatter.
FM: farbror Peder Pedersen i Smidstrup.

86 Mads Rasmussen Pram i Skælskør. 10.6.1706, fol.311.
Enke efter Agnethe Kjeldsdatter, død 26.11.1701.
Afdøde, der havde været forpagter på Jershave på Fyn boede efter sin kones død hos Peder Bagger i Marslev på Fyn og sidst nogle år hos sin brorsøn Henrik Christensen Pram i Skælskør.
Muligvis børn og børnebørn på Fyn.

87 Henrik Christensen Pram, skipper i Skælskør. 9.9.1707, fol.317.
E: Inger Bertelsdatter. LV: Laurids Henriksen, byfoged i Korsør. B:
1) Christen Henriksen
2) Stine Henriksdatter
3) Sille Henriksdatter
4) Kirsten Henriksdatter.
FM: Christen Bertelsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes [halv]bror Christian Madsen Pram i Dalby i et brev af 19.2.1696
2 afdødes farbror Mads Rasmussen Pram.
Afdøde døde 28.7.1706.

88 Sofie Pedersdatter Mulvad i Skælskør. 24.7.1708, fol.340.
E: Hans Nielsen, Stub, byfoged. B:
1) Maren Hansdatter 16
2) Niels Hansen 14
3) Anne Hansdatter 12
4) Peder Hansen 10
5) Mogens Hansen 6.
FM:
1 morbror Clemen Pedersen Mulvad, præst i Ulsø og Freerslev
2 morbror Henrik Pedersen, købmand i Slagelse.
Afdøde døde 7.1.1708.

89 Markus Pedersen i Skælskør. 25.6.1709, fol.347B.
E: Sveeborg Sørensdatter. LV: Christen Iversen. B:
1) Mette Markusdatter.
FM: fasters mand Mads Rasmussen, væver.

90 Peder Mathiassen, smed i Skælskør. 18.7.1709, fol.349.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Mette Pedersdatter 18
2) Maren Pedersdatter 15
3) Kirsten Pedersdatter 13.
FM: farbror Mathias Mathiassen.

91 Maren Andersdatter i Skælskør. 14.2.1708, fol.354B.
E: Christian Hansen, bager. B:
1) Hans Christiansen, bager, [skifte 24.4.1704 lbnr.68]. 2B:
a Christen Hansen 12
b Johannes Hansen 6.
FM: stedfar Johan Erhard.

92 Christen Lauridsen, klokker i Skælskør. 8.1.1710, fol.363B.
E: Bodil Steffensdatter. LV: Peder Andersen Møller. B:
3) Johannes Christensen 10
4) Peder Christensen 6.
FM: Mads Rasmussen, væver.
[Første ægteskab med Maren Christoffersdatter, skifte 20.1.1696 lbnr.39]. B:
1) Christoffer Christensen, soldat
2) Laurids Christensen 21.

93 Karen Davidsdatter i Skælskør. 20.2.1710, fol.366B.
Enke efter Niels Nielsen Maler, [skifte 5.6.1689 lbnr.26].
Skifte 30.4.1661 efter første mand. B:
1) Peder Davidsen, død. Børn i Hamborg
2) [Trine Davidsdatter, skifte 20.1.1696 lbnr.38, var g.m. Hans Christiansen, skifte 24.4.1704 lbnr.68]. 1B:
a Anneke Mikkelsdatter g.m. Anders Hansen Agersø
3) [Maren Davidsdatter, skifte 13.4.1706 lbnr.81, var g.m. Frederik Vilhelm, skifte 2.9.1697 lbnr.49]. 1B:
1) Vilhelm Frederiksen.

94 Anne Joensdatter i Skælskør. 29.4.1710, fol.370B.
Enke efter Hans Mikkelsen. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Jacob Jacobsen
2) Lisbeth Hansdatter g.m. Peder Pedersen
3) Mette Hansdatter g.m. Christen Pedersen Loftrup
4) [Mikkel Hansen, skifte 29.10.1686 lbnr.21]. 1B:
a Anneke Mikkelsdatter g.m. Anders Hansen Agersø
5) [Joen Hansen, skifte 17.10.1703 lbnr.67]. 1B:
a Jacob Joensen. FM: stedfar Morten Hansen Koch.

95 Oluf Rasmussen Lerche i Skælskør. 10.7.1710, fol.372B.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Rasmussen, bager. B:
1) Hans Olufsen 7.
FM: Peder Pedersen Loftrup.

96 Cathrine Andreasdatter i Skælskør. 19.3.1711, fol.378.
E: Iver Pedersen Loftrup. B:
1) Peder Iversen.

97 Johanne Nielsdatter i Skælskør. 6.7.1712, fol.382.
E: Oluf Hansen, klejnsmed. A:
1) bror [Jacob Nielsen Maler, skifte 6.9.1686 lbnr.20]. 1B:
a Maren Jacobsdatter
2) bror Iver Nielsen Maler, død. 4B:
a Christen Iversen
b Johanne Iversdatter
c Rebekka Iversdatter
d en datter.
Disse 3 døtre er g.m.:
1 Oluf Olufsen
2 en datter er død: E: Jacob Pedersen Rytter på sine børns vegne
3 Rasmus Rasmussen i Gryderup
3) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Peder Christensen Loftrup
4) søster Karen [Nielsdatter] g.m. Helle ved søn Hans Hellesen i Slagelse.

98 Peder Lauridsen, smed i Skælskør. 2.8.1712, fol.389B.
E: Johanne Hansdatter Vinding. A;
1) søster, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen Urup i Bjerre.

99 Troels Christensen, skomager i Skælskør. 2.8.1712, fol.390B.
Enkemand efter [Ellen Johansdatter, skifte 7.12.1696 lbnr.45]. B:
1) Maren Troelsdatter
4) Johan Troelsen
5) Ellen Troelsdatter, enke efter Rasmus Nielsen, handskemager, [skifte 2.8.1712 lbnr.100].

100 Rasmus Nielsen, handskemager i Skælskør. 2.8.1712, fol.391B.
E: Ellen Troelsdatter. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Troels Rasmussen, der døde. I hans sted arver enken og hans fars forældre.

101 Brostrup Jacob Mislet, kaptajn i Skælskør. 24.1.1713, fol.393.
E: Bodil Christensdatter Højstrup. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Christen Mislet 7
2) Anne Marie Mislet 6.
FM:
1 Peder Christensen Højstrup
2 Laurids Christensen Drachart.
Afdøde boede hos in mor [Kirstine] Maren [Nielsdatter], enke efter Christen Pedersen Højstrup, [skifte 25.6.1705 lbnr.85].

102 Jørgen Christensen Svindt i Skælskør. 12.7.1713, fol.400.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Niels Mortensen Brysting. B:
1) Christen Jørgensen 23
2) Laurids Jørgensen 21
3) Jørgen Jørgensen 19
4) Hans Jørgensen 12.
FM:
1 Niels Lauridsen
2 Niels Pedersen, smed
3 Adolf Pedersen
FM: Niels Mortensen Brysting.

103 Maren Nielsdatter i Skælskør. 25.7.1713, fol.410.
Enke efter Christen Pedersen Højstrup, [skifte 25.6.1705 lbnr.85]. B:
1) Bodil Christensdatter g.m. Brostrup Jacob Mislet, kaptajn, [skifte 24.1.1713 lbnr.101]
2) Mette Cathrine Christensdatter g.m. Christen Mortensen Brysting
3) Maren Christensdatter g.m. Laurids Christensen Drachardt
4) Lisbeth Christensdatter g.m. Jacob Mortensen Brysting.

104 Christoffer Frederiksen, dansk skolemester i Skælskør. 20.2.1714, fol.455.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Christoffersdatter.
FM: Niels Mortensen Brysting.
Enkens første ægteskab med Jørgen Madsen, skifte 25.10.1690 lbnr.28. B:
1) Johanne Jørgensdatter
2) Maren Jørgensdatter.

105 Niels Jensen [Agersø], skipper i Skælskør. 5.4.1714, fol.456B.
E: Anne Jochumsdatter [Cassow]. LV: Jacob Jacobsen. B:
1) Maren Nielsdatter 7
2) Kirsten Nielsdatter 4
3) Anne Nielsdatter 1.
Litteratur: Meine Vorfahren und ihre Verwandtschaften II af A. Halling. Glückstadt 1905.
Heri side 86-87: Jochum Cassow in Skjelskør
Heri side 188-192: Niels Jensen Agersø in Skjelskør.

106 Ingeborg Nielsdatter i Skælskør. 11.9.1714, fol.466B.
E: Peder Christensen Loftrup. B:
1) Christen Pedersen Loftrup
2) Peder Pedersen Loftrup
3) Iver Pedersen Loftrup
4) Maren Pedersdatter g.m. Jens Christensen Skottenborg, [degn i Storvorde og Sejlflod] i Jylland
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Kolding.

107 Oluf Olufsen i Skælskør. 31.10.1715, fol.472.
E: Kirsten Iversdatter. LV: Niels Olufsen, smed. B:
1) Oluf Olufsen 21
2) Iver Olufsen 19
3) Jørgen Olufsen 17
4) Helvig Olufsdatter 12.
FM:
1 født værge Christen Iversen
2 Jacob Olufsen.

108 Karen Madsdatter i Skælskør. 31.10.1715, fol.476.
Enke efter Ejler [Henriksen], tømrer, [skifte 12.6.1683 lbnr.2]. B:
1) Henrik Ejlersen
2) Lisbeth Ejlersdatter, død. 1B:
a Gertrud Nielsdatter, for hvem Niels Jørgensen betaler underhold i 7 år.Skælskør Byfoged
Skifteprotokol
1716-1736

109 Anne Nielsdatter i Skælskør. 4.6.1716, fol.2.
Enke efter Oluf Jensen Rotkær, skomager. B:
1) Niels Olufsen.
FM: Niels Mortensen Brysting.
Afdødes første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 16.3.1687 lbnr.22]. Arv til børn og børnebørn:
1) Oluf Jensen Faxe og søn Niels Olufsen
2) Knud Faxe
3) Birgitte Olufsdatter g.m. Christen Flask.

110 Fledføringskontrakt i Skælskør. 3.5.1717, fol.5.
Fledføringskontakt af 13.4.1717 for Margrethe [Christensdatter, enke efter [Jørgen Christensen Svindt, skifte 12.7.1713 lbnr.102] med hendes ældste søn B:
1) Niels Lauridsen, skomager.
Arv til hendes øvrige børn B:
2) Christen Jørgensen
3) Laurids Jørgensen i Fårdrup
4) Jørgen Jørgensen
5) Hans Jørgensen.

111 Anders Hansen, organist og hustru Maren Lauridsdatter i Skælskør. 2.4.1717, fol.10.
B:
2) Hans Andersen
3) Maren Andersdatter.
Hendes barn B:
1) Laurids Nikolajsen.

112 Hans Arentsen Møller i Skælskør. 10.6.1717, fol.10B.
Kirsten. LV: Peder Andersen Møller. B:
1) Barbara Hansdatter 11
2) Margrethe Hansdatter 6
3) Arent Hansen 4.
FM: fasters mand Morten Nielsen.

113 Peder Andersen Møller i Skælskær. 8.2.1718, fol.114B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Olufsen Pind, rektor i Skælskør. B:
2) Anders Pedersen 16.
FM: morbror Hans Hansen Agersø, skipper.
Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 19.10.1696 lbnr.44]. B:
1) Rasmus Pedersen 25.

114 Peder Pedersen Loftrup, købmand i Skælskør. 13.4.1718, fol.20B, 388.
E: Eleonora Hansdatter. LV: Rasmus Jørgensen, rådmand. B:
1) Ellen Cathrine Pedersdatter Loftrup 10
2) Marie Pedersdatter Loftrup 8
3) Kirsten Pedersdatter 2, der døde 5.12.1718, skifte 8.12.1732.
FM:
1 født værge Christen Pedersen Loftrup
2 Hans Hansen Kolding.

115 Peder Pedersen Faxe, skomager i Skælskør. 5.7.1718, fol.26B.
E: Elisabeth Hansdatter. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Lauridsen
2) Hans Pedersen Faxe
3) Anne Pedersdatter
4) Maren Pedersdatter
5) Malene Pedersdatter g.m. Peder Akselsen
6) Peder Pedersen Faxe.

116 Elisabeth Arentsdatter i Skælskør. 19.7.1718, fol.30B.
E: Morten Nielsen, kusk. A:
0) forældre [Arent Degn og Barbara Jørgensdatter, skifte 30.12.1704 lbnr.71]
1) bror Hans Arentsen [Møller, skifte 10.6.1717 lbnr.112]. 3B:
a Barbara Hansdatter
b Margrethe Hansdatter
c Arent Hansen.
FM: stedfar Oluf Olufsen
2) bror Niels Arentsen
3) bror Jacob Arentsen, død. 1B:
a Anne Jacobsdatter

117 Christian Hansen, bager i Skælskør. 27.7.1718, fol.33.
E: Birgitte Thomasdatter. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Hans Christiansen, bager, [skifte 24.4.1704 lbnr.68]. 2B:
1) Christen Hansen, i Slagelse
2) Johannes Hansen 2.
FM: stedfar Johan Erhardt Herman, bager.

118 Iver Pedersen Loftrup i Skælskør. 20.9.1718, fol.42.
Enkemand efter Cathrine Andreasdatter, [skifte 19.3.1711 lbnr.96]. B:
1) Peder Iversen 11.
FM:
1 farbror Christen Pedersen Loftrup
2 fasters mand Hans Hansen Kolding.

119 Anne Olufsdatter i Skælskør. 27.9.1718, fol.46B.
E: Christen Pedersen Steffensen.
Af første ægteskab B:
1) Jonas Christoffersen
2) Oluf Christoffersen
3) Maren Christoffersdatter.

120 Christen Pedersen, farver i Skælskør. 7.12.1718, fol.50B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Laurids Rasmussen.
Første ægteskab med [Mette Pedersdatter Bachendorph, skifte 19.10.1705 lbnr.75]. B:
1) Else Kirstine Christensdatter g.m. Gert Madsen
2) Kirsten Christensdatter g.m. Hans Andersen.

121 Adolf Pedersen i Skælskør. 12.12.1718, fol.54B.
E: Inger Bertelsdatter. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Anne Adolfsdatter 10
2) Gertrud Adolfsdatter 8
3) Henrik Adolfsen 2.
FM: født værge Niels Møller i Halkevad mølle [i Skørpinge sogn].

122 Elisabeth Pedersdatter i Skælskør. 31.1.1719, fol.75B.
E: Peder Svensen. B:
1) Ellen Pedersdatter 30, der ikke arver, da hun tidligere har fået hjemgift
2) Svend Pedersen 29
3) Peder Pedersen 22
4) Maren Pedersdatter 13
5) Thomas Pedersen 12
6) Oluf Pedersen 10.

123 Jørgen Jensen, handskemager i Skælskør. 31.10.1719, fol.80.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Søren Jørgensen 3
2) Jørgen Jørgensen 1.
FM: Jørgen Sørensen, smed.

124 Kirsten Jespersdatter i Skælskør. 22.12.1718, fol.84.
Enke efter Peder [Jensen], brygger, [skifte 29.3.1707 lbnr.84]. A:
0) forældre [Jesper Hansen og Gedske Mikkelsdatter, skifte 3.12.1705 lbnr.77]
1) bror Mikkel Jespersen Lund
2) bror Hans Jespersen
3) søster Margrethe Jespersdatter, [skifte 21.8.1699 lbnr.55, var g.m. Peder Brodersen, skifte 27.5.1692 lbnr.30]. 3B:
a Maren Pedersdatter
b Broder Pedersen
c Jesper Pedersen.

125 Mikkel Jensen, klejnsmed i Skælskør. 31.10.1719, fol.87B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Christen Pedersen Læsø. B:
1) Christen Mikkelsen 7
2) Jens Mikkelsen 4
3) Herman Mikkelsen 1.
FM: født værge Jens Christensen, klejnsmed.

126 Karen Joensdatter i Skælskør. 30.1.1720, fol.97.
E: Hans Pedersen Faxe, skipper. B:
1) Maren Hansdatter 4.

127 Christen Mortensen Brysting, købmand i Skælskør. 7.2.1719, fol.100B.
E: Mette Cathrine Christensdatter [Højstrup]. LV: bror Niels Christensen Højstrup. B:
1) Maren Christensdatter 13½
2) Dorthe Christensdatter 12
3) Jytte Christensdatter 11.
FM:
1) født værge Jacob Mortensen Brysting, købmand i Stege
2) født værge Niels Mortensen Brysting, købmand i Skælskør
3) født værge Peder Christensen Højstrup.
Litteratur: Slægten Brysting fra Sydvestsjælland af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 161-183: Heri side 166: Christen Mortensen Brysting.

128 Anne Hermansdatter i Skælskør. 6.5.1720, fol.136.
Enke. B:
1) Karen Olufsdatter g.m. Peder Pedersen, snedker
2) Herman Olufsen, død. 1B:
a Oluf Hermansen.
FM: Peder Madsen.

129 Maren Nielsdatter i Skælskør. 6.5.1720, fol.137.
Enke. B:
1) Christian Clausen Møller, på stedet
2) Henrik Clausen, død. 1B:
a Claus Henriksen 15.

130 Maren i Skælskør. 6.5.1720, fol.138B.
Enke efter Peder Andersen. B:
2) Maren Pedersdatter g.m. Ib Møller
3) Dorthe Pedersdatter g.m. Rasmus Rytter
samt
1) Anne Hansdatter g.m. Peder Madsen.

131 Inger Jørgensdatter i Skælskør. 25.2.1721, fol.139.
E: Hans Pedersen Faxe, skipper. A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Peder Ibsen Møller i Fredericia.

132 Maren Pedersdatter i Skælskør. 27.2.1721, fol.142B.
E: Jørgen Sørensen, smed. B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Jørgen Mandal
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Jacob Barch
3) Maren Pedersdatter.

133 Karen Joensdatter i Skælskør. 27.6.1721, fol.154B.
E: Peder Svendsen, tømrer. A:
1) søster, hvis navn ikke angives.

134 Bodil Christensdatter Højstrup i Skælskør. 22.9.1718, fol.158B.
Enke efter Brostrup [Jacob] Mislet, kaptajn, [skifte 24.1.1713 lbnr.101]. B:
1) Christen Mislet 14
2) Anne Marie Mislet 13.
FM:
1 morbror Niels Christensen Højstrup
2 morbror Peder Christensen Højstrup.

135 Hans Pedersen Faxe i Skælskør. 13.11.1721, fol.169.
Enkemand efter [Inger Jørgensdatter, skifte 25.2.1721 lbnr.131].
[Første ægteskab med Karen Joensdatter, skifte 30.1.1720 lbnr.126]. B:
1) Maren Hansdatter 6.
FM: Jørgen Sørensen, smed.

136 Maren Kjeldsdatter i Skælskør. 10.4.1722, fol.175.
Arvinger angives ikke.

137 Niels Mortensen Brysting i Skælskør. 21.7.1722, fol.177.
E: Dorthe Zachariasdatter. LV: Jens Olufsen Pind, rektor i Skælskør. B:
1) Inger Nielsdatter 14.
FM: Anders Hertoft Møller.

138 Laurids Christensen Drachart, overformynder i Skælskør. 16.9.1722, fol.190B.
E: Maren Christensdatter [Højstrup]. LV: Lorents Pedersen, købmand. B:
1) Christen Lauridsen 12
2) Peder Lauridsen 9
3) Ellen Marie Lauridsdatter 8
4) Maren Lauridsdatter 4.
FM:
1 farbror Bjørn Christensen Drachart, præst i Ulfborg og Råsted
2 farbror Christen Christensen Drachart, præst i Skellerup og Ellinge
3 Andreas Bruun, prokurator i København, g.m. [faster Karen Drachart].

139 Anders Hansen Agersø i Skælskør. 20.5.1723, fol.201B.
E: Anneke Mikkelsdatter. B:
1) Hans Andersen 9
2) Bodil Andersdatter 9
3) Mikkel Andersen 6 mdr.
FM: farbror Hans Hansen Agersø.

140 Johanne i Skælskør. 5.4.1723, fol.205.
Enke efter Jens Simonsen. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Isak Mikkelsen, pottemager
2) Maren Jensdatter g.m. Laurids Benniche.

141 Christen Pedersen., ugift lavindsmand i Skælskør. 11.9.1722, fol.207.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.72).

142 Kirsten Olufsdatter Omling i Skælskør. 3.5.1723, fol.211.
Enke efter Christen Pedersen, farver, [skifte 7.12.1718 lbnr.120].
Hendes B:
1) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Laurids Rasmussen i Næstved
2 Niels Lauridsen, bager i Næstved.

143 Henrik Ejlersen i Skælskør. 22.2.1724, fol.213B.
E: Helle Lauridsdatter. LV: Christen Iversen. B:
1) Margrethe Henriksdatter 17
2) Ejler Henriksen 8.
FM: Niels Christensen, væver.

144 Anneke Hartvigsdatter i Skælskør. 29.7.1724, fol.216.
E: Rasmus Nielsen, skrædder. B:
1) Hartvig Rasmussen
2) Niels Rasmussen
3) Laurids Rasmussen
4) Christian Rasmussen
5) Dorthe Rasmusdatter
6) Mette Kirstine Rasmusdatter.

145 Maren Madsdatter i Skælskør. 19.9.1724, fol.218.
E: Niels Christensen, væver. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter.

146 Peder Madsen, væver i Skælskør. 26.9.1724, fol.221.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Olufsen. B:
1) Karen Pedersdatter 6
2) Maren Pedersdatter 3
3) Peder Pedersen 14 uger.
FM: farfar Mads Rasmussen [Trap], væver.

147 Johan Filip Kaas i Skælskør. 14.12.1724, fol.224B.
E: Bodil Nielsdatter. B:
1) Karen Johansdatter 21
2) Filip Johansen 16
3) Anne Marie Johansdatter 12
4) Maren Johansdatter 10.

148 Henrik Hansen Højberg, feltskær i Skælskør. 9.1.1725, fol.228.
E: Birgitte Andersdatter.LV: Johan Jæger. A:
1) bror Sivert Hansen Højberg
2) bror Jens Hansen Højberg
3) søster Sofie Hansdatter.

149 Johannes Hansen, ugift i Skælskør. 25.1.1725, fol.233B.
A:
1) mor Cathrine Christensdatter Pram g.m. Johan Erhardt Herman, bager
2) bror Christen Hansen.
Arv efter afdødes far Hans Christiansen, bager, [skifte 24.4.1704 lbnr.68].

150 Cathrine Christensdatter Pram i Skælskør. 21.3.1725, fol.234B.
E: Johan Erhardt Herman, bager. B:
2) Anne Kirstine Hermansdatter 18
3) Anne Marie Hermansdatter 16.
Første ægteskab med [Hans Christiansen, skifte 24.4.1704 lbnr.68]. B:
1) Christen Hansen.

151 Trine Pedersdatter i Skælskør. 18.9.1725, fol.247.
E: Anders Sørensen. B:
1) Mette Andersdatter 26
2) Anne Andersdatter 25
3) Ursula Andersdatter 23
4) Mathias Andersen 17
5) Peder Andersen 16
6) Karen Andersdatter 11
7) Dorthe Andersdatter 9
8) Søren Andersen 7.
FM: morbror Daniel Pedersen.

152 Christian Clausen Møller i Skælskør. 26.6.1725, fol.250B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Peder Olufsen. B:
1) Oluf Christiansen
2) Niels Christiansen
3) Maren Christiansdatter.

153 Christen Pedersen Læsø, byskriver i Skælskør. 11.5.1726, fol.257.
E: Ellen Madsdatter [Høfding]. LV: Jens Pind, rektor. B:
3) Mathias Herman Christensen Læsø, student
4) Ejler Christensen Læsø, student
5) Peder Christensen Læsø
6) Else Christensdatter Læsø.
FM:
1 Hans Henrik Cohn
2 Rasmus Jacobsen.
Første ægteskab med [Petronelle Pedersdatter, skifte 2.8.1700 lbnr.63]. B:
1) Ingeborg Margrethe Christensdatter Læsø g.m. [Hans Hansen, murer]
2) Bodil Christensdatter Læsø g.m. Johan Jæger.
Else Madsdatter [Høfding] har arv efter sin stedfar Herman [Ejlersen] Holm, præst [i Tjæreby, død 1.8.1717] g.m. hendes mor [Sidsel Jacobsdatter, død 24.1.1708, efter første ægteskab med hendes far Mads Nielsen Høfding, formand i Tjæreby, død 1682] efter testamente af 26.7.1717.

154 Kirsten Kjeldsdatter i Skælskør. 30.10.1726, fol.265B.
E: Johan Erhardt Herman, bager.
Afdødes farbror Jørgen Andersen Kras i København anmeldte arvingerne at være afdødes 10 fader- og moderløse søskende, hvis navne ikke angives.

155 Zacharias Hempel, ugift skærslipper i Skælskør. 17.5.1727, fol.275.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra Wickersdorf i Bøhmen, døde 16.5.1727.

156 Christian Jørgensen Krog i Skælskør. 20.12.1727, fol.276.
E: Maren Rasmusdatter. LV: far Rasmus Olufsen i Lundforlund. B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 2.
FM: Jacob Olufsen.

157 Sidsel Knudsdatter, ugift i Skælskør. 16.1.1728, fol.283B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Gert Madsen, tømrersvend.

158 Karen Nielsdatter i Skælskør. 30.11.1728, fol.284B.
E: Hans Jørgen Artmann. A:
1) søster Nille Nielsdatter g.m. Adrian Haagensen, matros i København.
Desuden nævnes enkemandens bror Christoffer Artmann.

159 Anne Nielsdatter Skræm i Skælskør. 31.1.1727, fol. 294.
E: Jacob Pedersen Flensborg.
Arvinger angives ikke.

160 Maren Nielsdatter i Skælskør. 20.3.1730, fol.319.
E: Christen Iversen. B:
1) Nils Christensen
2) Iver Christensen
3) Henrik Christensen 24.

161 Jens Hemmingsen, skomager i Skælskør. 8.3.1729, fol.322B.
E: Anne Christence Nielsdatter. B:
1) Niels Jensen 12
2) Anne Cathrine Jensdatter 6.

162 Lorents Urtegårdsmand i Skælskør. 24.3.1731, fol.325.
E: Bodil Mortensdatter. B:
1) Troels Lorentsen 17
2) Johannes Lorentsen 15
3) Peder Lorentsen 12
4) Holger Lorentsen 10
5) Nikolaj Lorentsen 7.

163 Rasmus Nielsen, skrædder i Skælskør. 23.4.1731, fol.325B.
E: Maren Pedersdatter. B:
7) Peder Rasmussen 2½
8) Jacob Rasmussen 1.
Første ægteskab med Anneke Hartvigsdatter, [skifte 29.7.1724 lbnr.144]. B:
1) Hartvig Rasmussen
2) Niels Rasmussen
3) Laurids Rasmussen
4) Christian Rasmussen
5) Dorthe Rasmusdatter
6) Mette Kirstine Rasmusdatter.
FM: født værge Christian Hartvigsen, hattemager.

164 Anders Sørensen i Skælskør.
Enkemand efter [Trine Pedersdatter, skifte 18.9.1725 lbnr.151]. B:
1) Mette Andersdatter 32 g.m. Herman Heitmann, murer i Eggeslevmagle
2) Anne Andersdatter 31
3) Ursula Andersdatter 29
4) Mathias Andersen 23
5) Peder Andersen 22
6) Karen Andersdatter 17
7) Dorthe Andersdatter 15
8) Søren Andersen 13.
FM: morbror Daniel Pedersen.

165 Bodil Nielsdatter i Skælskør. 28.7.1731, fol.331B.
Enke efter Johan Filip Kaas, [skifte 14.12.1724 lbnr.147]. B:
1) Karen Johansdatter g.m. Niels Jensen, rytter
2) Filip Johansen, rytter
3) Anne Marie Johansdatter 15
4) Maren Johansdatter 14.

166 Margrethe Nielsdatter Guldsmeds i Skælskør. 5.2.1731, fol.335.
E: Bent Sørensen, væver.
Første ægteskab med [Anders Olufsen Lang, væver], skifte 19.11.1697 lbnr.51
1) Ingeborg Andersdatter
2) Lorents, død. 1B:
a Charlotte Lorentsdatter 13, hos sin moster i Odense.

167 Jørgen Sørensen, smed i Skælskør. 10.1.1731, fol.344B.
E: Maren Poulsdatter. LV: stedfar Peder Sørensen, grovsmed i Nyborg. B:
1) Marie Cathrine Jørgensdatter 9
2) Anne Sofie Jørgensdatter 4.
FM: Hans Jørgen Mandal, skipper.

168 Hans Hansen Agersø i Skælskør. 4.9.1731, fol.360.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Ellen Hansdatter 30
2) Karen Hansdatter g.m. Anders Poulsen Busch, skipper
3) Laurids Hansen 25
4) Maren Hansdatter 20.
FM: Anders Herlufsen.

169 Laurids Rasmussen Galbjerg i Skælskør. 11.11.1730, fol.364B.
E: Ellen Johansdatter Barchmann. LV: Hans Jacob Crone. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 25
2) Johannes Lauridsen Barchmann 16.
FM: farbror Peder Rasmussen Galbjerg i Kanehøj mølle [i Eggeslevmagle sogn].

170 Christian Nold i Skælskør. 4.2.1732, fol.371.
Enkemand. B:
1) Peder Nold, købmand og
afdødes kommende svigersøn Jørgen Røer, købmand
på samtlige arvingers vegne.
Afdøde døde 7.1.1732.

171 Jacob Jacobsen og hustru Maren Hansdatter i Skælskør. 29.2.1732, fol.372.
Hendes første ægteskab med [Jens Christensen, skifte 2.3.1702 lbnr.64]. B:
1) [Kirsten Jensdatter] g.m. Johan Arents i Korsør
2) [Helvig Jensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen Stub i Slagelse]. 2B:
a Niels Sørensen
b Jens Sørensen
3) Christen Jensen, købmand i Stege.
Registrering efter afdøde mand 28.5.1725
Registrering efter afdøde kone 14.11.1725.

172 Niels Schultz, vagtmester i Skælskør. 23.12.1729, fol.377.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.11.1729.

173 Maren Hansdatter Stub i Skælskør. 5.6.1722, fol.380.
E: Peder Christensen Højstrup. B:
1) Sofie Pedersdatter
2) Kirsten Pedersdatter.
FM: morbror Niels Hansen Stub.

174 Maren Christensdatter Brysting i Skælskør. 1.9.1731, fol.385B.
E: Thomas Pedersen. B:
1) Mette Cathrine Thomasdatter 5 uger.
FM: farbror Lorents Pedersen.

175 Ulrik Jochumsen Cassow (Kassø) i Skælskør. 7.4.1732, fol.390.
E:Magdalene Hansdatter. LV: Hans Jørgen Artmann. B:
1) Jochum Cassow
2) Christiane Cassow 14.

176 Elisabeth Jacobsdatter Loss i Skælskør. 19.12.1732, fol.391B.
E: Johan Erhardt Herman. B:
1) Anne Cathrine Erhardtsdatter 5.
FM: morbror Frederik Loss, klokker i Korsør.

177 Maren Hansdatter Suelis i Skælskør. 17.3.1733, fol.403.
E: Peder Nielsen.
Arvinger angives ikke.

178 Bent Sørensen. væver i Skælskør. 28.5.1733, fol.405.
A:
1) søster Sofie Sørensdatter i Smidstrup, enke efter [Rasmus Engelmann] ved søn Engelmannb Rasmussen, (kaldes også Engelmann Christoffersen), organist i Skælskør
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Albert Hansen i Korsør.

179 Jacob Olufsen i Skælskør. 11.5.1733, fol.410B.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Hans Olufsen, præstebonde i Fårdrup, død. 5B:
a Dorthe Hansdatter g.m. Søren Pedersen i Fårdrup
b Maren Hansdatter g.m. Jens Nielsen i Sønder Jellinge
c Anne Hansdatter, død, var g.m. Niels Lerche i Fårdrup. 2B:
1 Dorthe Nielsdatter 14
2 Hans Nielsen 9
2) bror Oluf Olufsen, [skifte 31.10.1715 lbnr.107]. 3B:
a Oluf Olufsen
b Iver Olufsen
c Jørgen Olufsen., møllersvend i Rude mølle
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Jørgen Hansen i Vemmeløse.

180 Maren Christensdatter Højstrup i Skælskør. 4.2.1733, fol.417, næste protokol fol.37.
Enke efter Laurids Christensen Drachart, [skifte 16.9.1722 lbnr.138]. B:
1) Christen Lauridsen Drachart 23, student
2) Peder Lauridsen Drachart 20, der døde 10.6.1735 i Næstved og er der begravet. Skifte Skælskør 5.11.1735
3) Ellen Marie Lauridsdatter Drachart 19, hos fasters mand Andreas Bruun, prokurator i København
4) Maren Lauridsdatter Drachart 11.
FM:
1 morbror Niels Christensen Højstrup
2 morbror Peder Christensen Højstrup.

181 Dorthe Pedersdatter i Skælskør. 12.10.1733, fol.434.
E: Rasmus Madsen, rytter, nu matros ved Holmen i København.
Hendes B:
1) Peder Lauridsen
2) Elle Lauridsdatter g.m. Peder Zachariassen, skomager i Tystrup.

182 Ellen Pedersdatter i Skælskør. 17.5.1734, fol.436B.
E: Svend Jensen, feldbereder. B:
1) Anne Marie Svendsdatter 2½
2) Ellen Svendsdatter 3 uger.
Afdøde døde 28.4.1734.

183 Laurids Nikolajsen i Skælskør. 24.5.1734, fol.440B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Isak Mikkelsen, pottemager. B:
1) Malene Lauridsdatter 23.
FM: Laurids Christensen, klokker.

184 Rasmus Madsen Trap, væver. 2.8.1734, fol.443.
E: Ida Cathrine Sørensdatter. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter 21
2) Karen Rasmusdatter 18
3) Else Abigael Rasmusdatter 14
4) Ida Marie Rasmusdatter 12
5) Engelbrecht Rasmussen 9
6) Anne Rasmusdatter 6
7) Mette Marie Rasmussen 2.
FM: farfar Mads Rasmussen, væver.

185 Johan Erhardt Herman, overformynder i Skælskør. 18.8.1734, fol.446B.
Enkemand efter Elisabeth Jacobsdatter Loss, skifte 19.12.1732 lbnr.176. B:
3) Anne Cathrine Erhardtsdatter 7.
FM: morbror Frederik Loss, klokker i Korsør.
Første ægteskab med [Cathrine Christensdatter Pram, skifte 21.3.1725 lbnr.150]. B:
1) Anne Kirstine Erhardtsdatter g.m. Hans Hansen Møller ved Skibshuset i Odense
2) Anne Marie Erhardtsdatter g.m. Jens Poulsen, murer.
Andet ægteskab med Kirsten Kjeldsdatter, [skifte 30.10.1726 lbnr.154].
Afdøde havde fledføringskontrakt af 28.9.1733 med sin svigersøn Jens Poulsen.

186 Peder Madsen Møller i Skælskør. 20.12.1734, fol.459B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Niels Christensen Muus. B:
1) Anne Pedersdatter 14
2) Beathe Pedersdatter 11
3) Maren Pedersdatter 8.
FM: Niels Christensen Højstrup.
Arv efter Jens Madsen Møller i Boeslunde på Espegård gods.

187 Christen Hansen, bager i Skælskør. 20.5.1735, fol.462.
E: Marie Andersdatter Faith. LV: Rasmus Jacobsen. B:
1) Else Christensdatter 16
2) Hans Henrik Christensen 14
3) Johannes Christensen 10
4) Cathrine Christensdatter 1½.
FM: Jens Poulsen, murer, som fædrene frænde.

188 Mikkel Steensen. strandvisiterer i Skælskør, der døde 5.8.1735, fol.467.
Enkemand. B:
1) Henrik Steensen 20, i Nyborg.
FM: Thomas Nikolaj Holm, stadskirurg i Nyborg.

189 Rasmus Jacobsen i Skælskør. 13.2.1736, fol.471B.
E: Birthe Jørgensdatter. B:
1) Jacob Rasmussen 13
2) Anne Rasmusdatter 12.
FM: Isak Mikkelsen, pottemager.
Afdøde døde 10.2.1736.


Skælskør Byfoged
Skifteprotokol
1731-1758

190 Hans Nielsen, Stub, byfoged i Skælskør. 22.1.1731, fol.2.
Enkemand efter Karen Thomasdatter Mandix (Mantix), der døde for nylig. B:
5) Johanne Marie Stub 18
6) Anne Sofie Stub 15
7) Sara Charlotte Stub 10
8) Thomas Mandix Stub 11
9) Johan Frederik Stub 6.
FM:
1 morbror Rasmus Mandix
2 Hans Henrik Mandix på Lejregård
3 Johan Jacob Evens på Gisselfeld.
Første ægteskab med [Sofie Pedersdatter Mulvad], skifte 24.7.1708 lbnr.88. B:
1) Maren Hansdatter Stub, [skifte 5.6.1722]. E: Peder Christiansen Højstrup. 2B:
a Sofie Pedersdatter g.m. Morten Wulff
b Kirsten Pedersdatter
2) Niels Hansen Stub nu byfoged i Skælskør
3) Anne Hansdatter Stub g.m. Jens [Johansen Mogensen] Poscolan, præst i Sorø
4) Peder Hansen Stub i Skælskør
Arv i boet til afdødes søstersøn Poul Bondesen.

191 Anne Jørgensdatter Jydens, ugift i Skælskør, der døde 29.5.1734.
Afdøde var født i Jylland.
Arvinger kendes ikke.

192 Jacob Joensen, bager i Skælskør. 16.2.1736, fol.46B.
E: Dorthe Jensdatter Bay. LV: Niels Mathiassen, smed. B:
1) Joen Jacobsen 22
2) Sidsel Marie Jacobsdatter 18.
FM: Niels Lauridsen Busch.
Afdøde døde 13.1.1736.

193 Christen Olufsen, smed og hustru Johanne Hansdatter i Skælskør. 7.4.1736, fol.52.
B:
1) Oluf Christensen 36
2) Niels Christensen
3) Mikkel Christensen, snedkersvend
4) Maren Christensdatter g.m. Carl Olufsen
5) Bodil Christensdatter 25.

194 Dorthe Zachariasdatter i Skælskør. 16.2.1736, fol.54B.
Enke efter Niels Mortensen Brysting, [skifte 21.7.1722 lbnr.137]. B:
4) Inger Nielsdatter Brysting g.m. Johan Foppe, maler.
Første ægteskab med [Christoffer Artmann, skifte 20.6.1699 lbnr.53]. B:
1) Hans Jørgen Artmann, i København
2) Christoffer Artmann i Ostindien
3) Cathrine Artmann g.m. Frederik Schmidt på Lolland.

195 Vilhelm Frederiksen i Skælskør. 14.5.1736, fol.58.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jacob Hansen, murer. B:
1) Frederik Vilhelmsen 3.
FM: Oluf Olufsen.

196 Bent Mortensen, strandinspektør i Skælskør. 17.9.1736, fol.59B.
E: Anne Marie Bircherod. B:
1) Mourids Bentsen 20, i Frederiksborg latinskole
2) Henrik Bentsen 11.
FM: Jacob Møller, birkedommer i Borreby birk.
Afdøde døde 17.8.1736.

197 Henrik Christensen, væver i Skælskør. 13.11.1736, fol.64B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: svoger Oluf Christoffersen. B:
1) Christen Henriksen 1½.
FM:
1 farbror Niels Christensen
2 farbror Iver Christensen, væver.

198 Hans Nielsen Præst i Skælskør. 18.5.1737, fol.67.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Olufsen, bager. B:
1) Anne Hansdatter 15.
FM: Laurids Christensen Klokker.

199 Jens Christensen, skipper i Skælskør. 31.7.1736, fol.71B.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Olufsen, smed. B:
1) Rebekka Jensdatter 20
2) Christen Jensen 16
3) Marie Jensdatter 10
4) Kirsten Jensdatter 8
5) Niels Jensen 4.
FM: Hans Henrik Korn.
Afdøde døde 28.6.1736.

200 Maren Christiansdatter i Skælskør. 22.8.1737, fol.75B.
E: Bertel Ibsen Møller. B:
1) Anne Marie Bertelsdatter 7
2) Ib Bertelsen 5
3) Anne Kirstine Bertelsdatter 3.
FM: morbror Niels Christiansen.

201 Kirsten Olufsdatter i Skælskør. 28.4.1738, fol.79.
Enke efter Christian [Clausen] Møller, [skifte 26.6.1725 lbnr.152]. B:
1) Oluf Christiansen i Snedinge mølle [i Ørslev sogn i Vester Flakkebjerg herred]
2) Niels Christiansen 35
3) Maren Christiansdatter, [skifte 22.8.1737 lbnr.200]. E: Bertel Ibsen Møller. 3B:
a Anne Marie Bertelsdatter 7
b Ib Bertelsen 5
c Anne Kirstine Bertelsdatter 3.

202 Anne Christence Nielsdatter i Skælskør. 26.2.1738, fol.81B.
Enke efter Jens Hemmingsen, [skifte 8.3.1729 lbnr.161]. B:
1) Niels Jensen 22, skomagersvend
2) Anne Cathrine Jensdatter 15.
FM: Anders Herlufsen.

203 Maren Christensdatter, amme i Skælskør, der døde 28.3.1738, fol.83.
Hendes B:
1) Maren Pedersdatter g.m. en tambur på Sjælland.

204 Cathrine Rasmusdatter i Skælskør. 11.4.1738, fol.84B.
E: Svend Jensen, feldbereder. A:
1) mor g.m. Peder Lauridsen, skrædder i Slagelse
2) søster g.m. Jacob Nielsen, snedker i Slagelse
3) halvbror Rasmus Pedersen
4) halvbror Laurids Pedersen.

205 Johan Foppe, maler i Skælskør. 20.3.1738, fol.87B.
E: Ingeborg Nielsdatter Brysting. LV: Anders Herlufsen Møller.
Arvinger angives ikke.

206 Anders Herlufsen Møller i Skælskør. 15.7.1738, fol.90B.
E: Anne Hansdatter [Agersø]. A:
1) bror Peder Herlufsen i Slagelse
2) søster Anne Herlufsdatter, død. E: Rasmus Nielsen i Nordby Næsbyholm. 1B:
a Laurids Rasmussen 18, i snedkerlære i Slagelse.
Gave til afdødes brordatter Johanne Pedersdatter.
Enkens første ægteskab med [Peder Andersen Møller, skifte 8.2.1718 lbnr.113]. B:
1) Anders Pedersen Møller, kapellan i Skørpinge og Fårdrup.

207 Birthe Thomasdatter i Skælskør, der døde 14.1.1738, fol.96.
E: Peder Olufsen, bager, der døde 1.2.1738.
Hans A:
1) bror Laurids Olufsen, hummelmand i Slagelse
2) søster Maren Olufsdatter i Slagelse
3) bror Jacob Olufsen i Holbæk.
Hendes A:
Hendes B:
1) Maren Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen i København.

208 Mette Rasmusdatter Snabel i Skælskør. 23.7.1738, fol.106B.
E: Niels Christensen Højstrup. B:
1) Maren Højstrup g.m. Hans Hansen Gyderup, købmand
2) Peder Høst 19, i Roskilde latinskole.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Poul Snabel på Espegård
2 afdødes bror Berent Snabel, rektor i Roskilde
3 enkemandens svoger Carsten Haagensen.
Afdøde døde 1.7.1738.

209 Maren Johansdatter Kaas, ugift i Skælskør. 9.3.1739, fol.119.
A:
0) forældre [Johan Filip Kaas, [skifte 14.12.1724 lbnr.147 og Bodil Nielsdatter, skifte 28.7.1731 lbnr.165]
1) søster Karen Johansdatter Kaas, død, var g.m. Niels Jensen i Køge. Hendes børn
2) bror Filip Johansen Kas, rytter
3) søster Anne Marie Johansdatter Kaas, i København.

210 Anne Pedersdatter i Skælskør. 11.4.1739, fol.120B.
E: Mads Rasmussen Trap, væver. B:
1) Mette Madsdatter g.m. Niels Olufsen, skomager
2) Kirsten Madsdatter g.m. Peder Lorentsen
3) Rasmus Madsen [Trap, skifte 2.8.1734 lbnr.184]. 6 børn, hvis navne ikke angives.
FM: stedfar Laurids Hansen, hattemager
4) Peder Madsen, [skifte 26.9.1724 lbnr.146]. 2B:
a Karen Pedersdatter
b Maren Pedersdatter.

211 Anne Kirstine Christensdatter i Skælskør. 21.9.1739, fol.123.
E: Lorents Bay, afskediget løjtnant i søetaten. B:
1) Anne Dorthe Bay 20
2) Christen Bay 18
3) Jens Bay 16
4) Kirsten Bay 14
5) Anne Cathrine Bay 10
6) Didrik Bay 7.

212 Laurids Christensen Klokker i Skælskør. 10.12.1738, fol.127.
E: Maren Thomasdatter. LV: Hans Henriksen. B:
1) Maren Lauridsdatter 17
2) Christen Lauridsen 15.
FM: farbror Peder Christensen Klokker i Korsør.

213 Hans Jørgensen og hustru Maren Eliasdatter i Skælskør. 26.10.1739, fol.135.
B:
1) Anneke Hansdatter, på Agersø
2) Anne Dorthe Hansdatter.
FM: Peder Madsen Frisk.

214 Peder Svendsen, tømrer i Skælskør. 23.12.1728, fol.136B.
B:

[Første ægteskab med Elisabeth Pedersdatter, skifte 31.1.1719 lbnr.122]. B:
1) Ellen Pedersdatter
2) Svend Pedersen, i Flensborg
3) Peder Pedersen i Trælløse ved Næstved
4) Maren Pedersdatter
5) Thomas Pedersen, soldat
6) Oluf Pedersen 15.

215 Niels Christensen, væver i Skælskør. 7.3.1740, fol.138.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Claus Christoffersen, hendes nabo. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 18
2) Jacob Nielsen 3.
FM: farbror Iver Christensen.

216 Iver Christensen, væver i Skælskør. 3.5.1740, fol.140.
E: Helle Lauridsdatter. LV: Peder Ebbesen.
Arvinger angives ikke.
Skiftet underskrevet af Hans Pedersen Ravn på egen og hustrus vegne.

217 Anne Hansdatter Rohde i Skælskør. 18.5.1740, fol.141B.
E: Adam Blum, barber. B:
1) Johanne Margrethe Blum 18
2) Hans Christian Blum 16
3) Bente Cathrine Blum 8.
FM: morbror Laurids Hansen, hattemager.

218 Anne Knudsdatter i Skælskør. 24.10.1740, fol.145.
E: Peder Lindhardt. B:
1) Christian Pedersen 12
2) Anne Cathrine Pedersdatter 5.

219 Karen Nielsdatter i Skælskør. 7.3.1740, fol.146B.
E: Jens Jensen Ingelaue.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Præst, skifte 18.5.1737 lbnr.198]. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Hans Henrik Eeg.

220 Regel Henningsen, hattemager i Skælskør. 9.11.1740, fol.149B.
E: Anne Cathrine Isaksdatter. B:
1) Lene Margrethe Regelsdatter 2.
FM: morfar Isak Mikkelsen.

221 Maren Lauridsdatter i Skælskør. 20.2.1741, fol.150B.
E: Niels Christensen Møller. B:
1) Christen Nielsen 1 år og 3 mdr.

222 Opbudsbo i Skælskør. 10.3.1740, fol.152B.
Registrering af fallitbo hos Morten Flasby, snedkersvend i Skælskør, der havde absenteret sig fra byen 3 uger før jul 1739.
Desuden nævnes hans far Thomas Flasby.

223 Claus Danielsen i Skælskør. 4.2.1741, fol.160B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Daniel Clausen, murersvend i København
2) Hans Clausen.

224 Maren Poulsdatter i Skælskør. 12.12.1740, fol.163.
E: Niels Mathiassen, klejnsmed. B:
3) Kirstine Marie Nielsdatter 6
4) Johanne Marie Nielsdatter 4
3) Maren Kirstine Nielsdatter 2.
FM: Hans Olufsen Lerche.
Første ægteskab med [Jørgen Sørensen, skifte 10.1.1731 lbnr.167]. B:
1) Marie Cathrine Jørgensdatter g.m. Aage Nielsen Møller i Slagelse
2) Anne Sofie Jørgensdatter 15.
FM: mors stedfar Peder Sørensen, grovsmed i Nyborg ved søn Peder Sørensen sst.
Desuden nævnes enkemandens svoger Niels Møller i Boeslunde.

225 Carsten Haagens (Haagensen) i Skælskør. 9.4.1740, fol.171.
E: Anne Rasmusdatter Snabel. LV: Morten Wulff. B:
1) Bartholomæus Haagens, student
2) Maren Haagens g.m. Peder Nold, købmand
3) Rasmus Haagens 19
4) Ursula Haagens
5) Anne Cathrine Haagens.
FM: farbror Frederik Haagens i København.
Arv i boet efter enkens mor Ursula Hansdatter i Espegård i Boeslunde sogn, skifte Slagelse herred gejstlig 8.8.1740 lbnr.88, enke efter enkens far Rasmus Snabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj, [død 13.11.1727] til B:
1) enkens bror Hans Snabel, præst i Vemmelev og Hemmeshøj, [skifte Slagelse herred gejstlig 4.10.1731 lbnr.73]. 1B:
a Ursula Hansdatter Snabel
2) enkens bror Bent Snabel, rektor i Roskilde skole
3) enkens bror Poul Snabel til Espegård
4) enkens søster Mette Snabel, død. E: Niels Christensen, købmand. 2B:
a Peder Høst, student
b Maren Nielsdatter g.m. Hans Gyderup, købmand i Skælskør.

226 Anne Adolfsdatter Angel i Skælskør. 10.3.1741, fol.185B.
E: Arvid Lindeskov, skrædder. B:
1) Inger Marie Arvidsdatter 1½.
FM: mors stedfar Hans Henrik Korn.
Desuden nævnes enkemandens svoger Anton Bartholomæus, forpagter på Ringsted Kloster.
Afdøde døde 10.2.1741.

227 Sofie Hansdatter Langemarch i Skælskør. 18.5.1741, fol.190.
E: Jens Pedersen Baadmand, købmand. A:
1) bror Johannes Langemarch, skoleholder i Skævinge
2) søster Sidsel Langemarch
3) søster Salome Langemarch
4) søster Else Langemarch
5) halvsøster Johanne Henrikke Langemarch.
FM:
1 Isak Schwarzkopf, præst i Kregme [og Vinderød]
2 Bagge Ussing, præst i Lille Lyngby [og Ølsted]
3 Johan Otto Friis, præst i Skævinge [og Gørløse].
Desuden nævnes enkemandens svoger Niels Lauridsen Busch, farver i Skælskør.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1742.
Afdøde døde 17.5.1741.

228 Jacob Hansen Møller i Skælskør, ugift birkedommer i Borreby birk. 1.3.1742, fol.212.
A:
1) søster Gertrud Hansdatter i Svendborg ved søn Hans Hansen, snedker i Vordingborg
2) bror Peder Hansen i Gelskov mølle [i Hillerslev sogn] på Gelskovgård gods på Fyn.
Afdøde døde 28.2.1742.

229 Anne Lisbeth Mogensdatter i Skælskør. 4.9.1742, fol.215.
E: Bertel Ibsen, vejrmøller. B:
1) Maren Bertelsdatter 6 uger.
Enkemandens første ægteskab med Maren Christiansdatter, skifte 22.8.1737 lbnr.200. Arv til B:
1) Karen Bertelsdatter, (der tidligere blev kaldt Anne Marie Bertelsdatter)
2) Ib Bertelsen 10.
Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Obsen i Hårslev mølle.

230 Maren Bjørnsdatter i Skælskør. 23.1.1743, fol.218.
E: Jacob Knudsen, bødker. B:
1) Kirsten Jacobsdatter 4½.
FM: morfar Bjørn Jacobsen.
Afdøde døde i december 1742.

231 Esther Natanaelsdatter i Skælskør. 21.2.1743, fol.219B.
E: Svend Jensen, feldbereder. B:
1) Jens Svendsen 3.
Enkemandens første ægteskab med [Ellen Pedersdatter, skifte 17.5.1734 lbnr.182].
Enkemandens andet ægteskab med [Cathrine Rasmusdatter], skifte 11.4.1738 lbnr.204.
(Se skifte efter afdødes mor Edel Olufsdatter i Kalundborg. Kalundborg 3.8.1740 lbnr.439).

232 Peder Gregersen i Skælskør. 26.6.1743, fol.221.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Anders Pedersen 9.
FM: Claus Christoffersen.

233 Maren Hansdatter i Skælskør. 29.10.1743, fol.222B.
E: Adam Christian Blum., barber. A:
1) mor Sidsel Mortensdatter g.m. Christen Pedersen i Gimlinge
2) bror Oluf Hansen i Skælskør
3) halvbror Peder Christensen
4) halvbror Niels Christensen
5) halvbror Børge Christensen
Enkemandens første ægteskab med Anne Hansdatter Rohde, skifte 18.5.1740 lbnr.217. Arv til 2 børn.
Afdøde døde 29.9.1743.

234 Mads Rasmussen Trap, væver i Skælskør. 19.12.1743, fol.225B.
Enke efter Anne Pedersdatter, skifte 11.4.1739 lbnr.210. B:
1) Mette Madsdatter g.m. Niels Olufsen, skomager
2) Kirsten Madsdatter g.m. Peder Lorentsen, skomager
3) Rasmus Madsen [Trap, skifte 2.8.1734 lbnr.184]. 6 døtre, hvis navne ikke angives
4) Peder Madsen, [skifte 26.9.1724 lbnr.146]. 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Fledføringskontrakt af 4.3.1743 med svigersønnen Peder Lorentsen.
Afdøde døde 10.12.1743.

235 Niels Christiansen Møller i Skælskør. 2.4.1744, fol.228.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Oluf Olufsen. B:
1) Anne Nielsdatter. født 3 uger efter sin fars død.
FM: farbror Oluf Christiansen, møller i Snedinge mølle [i Ørslev sogn].

236 Hans Henrik Eeg i Skælskør. 3.12.1744, fol.230.
E: Maren Jørgensdatter, der døde 6.12.1744. LV: Christian Hartvigsen.
Hans A:
1) søster Inger Margrethe Eeg i Gerlev på Næsbygård gods 3 mil fra Malmø i Skåne.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde kone er født i Voldby 2 mil fra Århus.

237 Rasmus Hansen, snedker i Skælskør. 20.12.1743, fol.236B.
E: Cathrine Margrethe Frederiksdatter. B:
1) Else Rasmusdatter g.m. Jacob Knudsen, bødker
2) Hans Rasmussen 21
3) Christen Rasmussen 14
4) Cathrine Rasmusdatter 12.

238 Thomas Pedersen, toldforpagter i Skælskør. 19.3.1745, fol.240B.
Enkemand efter [Maren Christensdatter Brysting, skifte 1.9.1731 lbnr.174]. B:
1) Mette Cathrine Thomasdatter 5 uger.
FM:
1 farbror Lorents Pedersen, købmand
2 morbror Morten Christensen Brysting, feltpræst.

239 Jørgen Christensen, matros i Skælskør. 15.1.1743, fol.242.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: bror Hieronimus Pedersen. 2 børn, hvis navne ikke angives.

240 Peder Pedersen, maler i Skælskør. 4.3.1743, fol.245B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Oluf Olufsen. B:
1) Karen Pedersdatter 15
2) Kirsten Pedersdatter 8.
FM: Mikkel Rasmussen.
Enkens første ægteskab med Christian [Jørgensen] Krog, skifte 20.12.1727 lbnr.156. Arv til B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter Krog.

241 Ellen Cathrine Loftrup i Skælskør. 3.1.1746, fol.248B.
E: Jochum Bruun. B:
1) Dorthe Kirstine Bruun 10.
Bevilling til uskiftet bo af 19.9.1738.

242 Ellen Troelsdatter i Skælskør. 26.4.1745, fol.252.
E: Niels Christensen Muus. B:
1) Christen Nielsen Muus, skomager
2) Ellen Nielsdatter 28.

243 Isak Mikkelsen, pottemager i Skælskør. 4.3.1746, fol.254.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Thomsen, snedker. B:
1) Niels Isaksen 31
2) Peder Isaksen 22
3) Anne Cathrine Isaksdatter, enke efter Regel [Henningsen], hattemager, [skifte 9.11.1740 lbnr.220]
4) Maren Isaksdatter g.m. Peder Hansen, smed i Sønderup
5) Kirsten Isaksdatter g.m. Anders Mikkelsen, skomager.
Arvi boet til Jacob Olufsen Holbæks arvinger efter dennes bror Peder Olufsen og hustru Birthe Thomasdatter, skifte 14.1.1738 lbnr.207.

244 Knud Olufsen Rotkær, skomager i Skælskør. 18.4.1746, fol.257.
E: Kirsten Andersdatter. LV: søstersøn Anders Mikkelsen, skomager. A:
1) søster g.m. Christen Pedersen Flask
2) halvbror Niels Olufsen Rotkær.

245 Daniel Pedersen i Skælskør. 23.5.1746, fol.263.
E: Mette Frandsdatter. LV: Hans Jørgen Mandal, skipper. B:
1) Anders Danielsen 19
2) Esther Danielsdatter 19.

246 Niels Hansen Bromme, delinkvent i Skælskør.14.9.1746, fol.266B.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Lerche.
Arvinger angives ikke, da afdøde blev henrettet 13.12.1746 for efter tilståelse at have ihjelskudt Laurids Nielsen 9år gammel, søn af Niels Lauridsen Busch og arven tilfalder kongens kasse.
Desuden nævnes nu afdødes bror Johannes Hansen Bromme.

247 Anne Jespersdatter i Skælskør. 26.11.1746, fol.269.
E: Svend Jensen, feldbereder i hans 4. ægteskab. A:
1) mor Karen i Høng
2) bror Laurids Jespersen i Høng
3) bror Anders Jespersen i Frølund
4) bror Niels Jespersen i Høng
5) søster Margrethe Jespersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Frølund
6) søster Maren Jespersdatter, på stedet
7) søster Anne Jespersdatter i Frølund.

248 Else Pedersdatterugift tjenestepige i Skælskør. 10.3.1747, fol.272B.
A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Hans Jensen i Hyllested
2) bror Svend Pedersen på Falster, død for 5 år siden
3) bror Christian Pedersen i Bjernede, død. 1B:
a Johanne Christiansdatter
4) søster Sidsel Pedersdatter i Tåstrup i Kyringe sogn, død. 1B:
a Anne Knudsdatter hos farbror Hans Jacobsen i Ågerup, anneks til Tølløse
5) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Steffen Steffensen i Sorø Broby
6) halvsøster Helvig Pedersdatter 24, i Hyllested
7) halvbror Jens Pedersen i Hyllested 17.
FM: Otto Ferslev, præst i Hyllested.
Afdøde var født i Skjellerup i Marvede sogn på Fyrendal gods.

249 Vibeke Johansdatter, ugift tjenestepige i Skælskør, der døde 20.7.1746, fol.276.
Uden ægteskab B:
1) Johannes Nielsen, født 12.7.1746.
Udlagt barnefader: Niels Mathiassen, klejnsmed.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne Marie Jensdatter.

250 Anders Poulsen, skipper i Skælskør. 26.7.1747, fol.278B.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Laurids Hansen. B:
1) Hans Andersen
2) Christen Andersen
3) Peder Andersen
4) Anne Kirstine Andersdatter.
Afdøde sejlede til Norge 11.10.1745, men ingen har hørt fra ham siden.

251 Meinert Nielsen i Skælskør. 26.7.1747, fol.281B.
E: Bodil Jensdatter. B:
1) Niels Meinertsen, der 11.10.1745 sejlede til Norge som matros, 8 år gammel, men ingen har hørt fra ham siden.

252 Maren Thomasdatter i Skælskør, der døde 8.2.1746, fol.283.
Enke efter Laurids [Christensen] Klokker, [skifte 10.12.1738 lbnr.212]. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Jens Mikkelsen, murer
2) Christen Lauridsen 19, i snedkerlære i Korsør.

253 Testamente i Skælskør. 1747, fol.286.
Testamente af 14.7.1736 for Hans Mikkel Kellinghusen, tolder og hustru Anne i Skælskør.

254 Testamente i Skælskør. 1747, fol.287.
Testamente af 3.11.1748 for Lorents Pedersen, købmand i Skælskør, enkemand på 23 år efter Mette Cathrine Højstrup.
Hans A:
1) bror Thomas Pedersen, [skifte 19.3.1745 lbnr.238]. 1B:
a Mette Cathrine Thomasdatter
2) søster Karen Pedersdatter g.m. A. W. Koch, løjtnant i Slagelse. Hendes første ægteskab med [Christoffer Andreassen Hochland i Slagelse, skifte Slagelse 8.2.1737. Se Skælskør lbnr.254A]. B:
a Maren Christoffersdatter Hochland g.m. Gregor Vallekilde, organist i Korsør og hendes børn
b Thomas Hochland, købmand i Slagelse
c Christen Hochland, degn i Hårslev i Ting Jellinge og hans B:
1 Anne Judith Hochland
d Rasmus Hochland, student i København
e Johan Hochland, bager i Slagelse. Hans søn af første ægteskab B:
1 Andreas Hochland
f Magdalene Christoffersdatter Hochland g.m. Mads Jensen
3) halvbror Simon Pedersen, bager i Skælskør, hans 2B:
a Peder Johannes Simonsen
b Thomas Simonsen.
Hendes A:
1) bror Niels Christensen Højstrup
2) søster, [Bodil Christensdatter Højstrup, skifte 22.9.1718 lbnr.134, var g.m. Brostrup Jacob Mislet, kaptajn, skifte 24.1.1713 lbnr.101]. 1B:
a Anne Marie Mislet.

------------------------------------
Slagelse byfoged. Skifteprotokol 1729-1738.

254A Christoffer Andreassen Hochland i Slagelse. 8.2.1737, fol.183B.
E: Karen Pedersdatter. LV: A. W. Koch, løjtnant. B:
1) Andreas Hochland 28, købmand i Næstved
2) Peder Hochland 25
3) Maren Hochland g.m. Gregor Vallekilde, organist i Slagelse
4) Thomas Hochland 21
5) Christen Hochland 20
6)Rasmus Hochland 19
7) Johan Hochland 18
8) Magdalene Hochland 15.

----------------------------------

255 Jochum Bruun i Skælskør, der døde 20.11.1747, fol.290, 316.
E: Johanne Sofie Evens. LV: Michael Passau, der ægter enken. B:
2) Johan Jacob Bruun 11 mdr, der døde. skifte 4.9.1749.
FM: Morten Wulff, købmand.
Første ægteskab med [Ellen Cathrine Loftrup, skifte 3.1.1746 lbnr.241]. B:
1) Dorthe Kirstine Bruun 13.
Desuden nævnes:
1 enkens far Johan Jacob Evens, postmester i Skælskør
2 afdødes bror Jørgen Bruun.

256 Anne Wulff i Skælskør. 1.8.1748, fol.305.
E: Hieronimus Pedersen, skipper. A:
1) mor Margrethe i Flensborg, enke efter Wulff
2) bror Morten Wulff, købmand i Skælskør
3) bror Christian Wulff i Flensborg.
Desuden nævnes Morten Wulffs svigerfar Peder Christensen i Skælskør.

257 Dorthe Ravn i Skælskør. 10.4.1749, fol.309.
Enke efter Jens Schmidt.
Hendes testamente af 14.9.1747. A:
1) søster, død. 1B:
a Margrethe Lund
2) søster, død. 1B:
a Conrad Fermond. 2B:
1 Frands Fermond
2 Jochum Fermond
3) søster, død. 1B:
a Marie Tigh g.m. Benjamin Fontenay, kommandant.

258 Hans Olufsen Lerche i Skælskør. 10.1.1749, fol.312B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Simon Pedersen, bager. B:
1) Karen Marie Hansdatter 18
2) Anne Kirstine Hansdatter 14
3) Anne Dorthe Hansdatter 9
4) Maren Hansdatter 8
5) Johanne Hansdatter 7
6) Abigael Marie Hansdatter 5
7) Niels Hansen Lerche 3½
8) Agnethe Margrethe Hansdatter 3
9) Else Marie Hansdatter 13 uger.
FM: Jens Pedersen Baadmand, købmand.

259 Johan Jacob Evens, postmester i Skælskør, der døde 12.11.1749, fol.318B.
E: Sara Cathrine Mandix. B:
2) Thomas Mandix Evens, student
3) Johanne Sofie Evens g.m. Michael Passau
4) Magdalene Elisabeth Evens.
Af første ægteskab B:
1) Frederikke Margrethe Evens g.m. Andreas Toftegaard, forpagter på Assendrup.
Bevilling til uskiftet bo af 12.12.1749.

260 Mikkel Rasmussen. væver i Skælskør. 16.5.1749, fol.320B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Rasmus Nielsen i Eggeslevlille, der ægter enken. B:
2) Peder Mikkelsen 4
3) Maren Mikkelsdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Mikkelsen.

261 Gertrud Hansdatter i Skælskør, der døde 2.5.1748, fol.322B.
E: Johan Lange, snedker.
Arvinger angives ikke.

262 Ida Cathrine Sørensdatter i Skælskør. 29.5.1749, fol.324B.
Enke efter Rasmus Madsen Trap, [skifte 2.8.1734 lbnr.184]. B:
1) Anne Cathrine Rasmusdatter 36
2) Karen Rasmusdatter 33, i København
3) Ida Marie Rasmusdatter 26
4) Anne Rasmusdatter 21
5) Mette Marie Rasmussen 17.
FM:
1 Niels Olufsen
2 Peder Lorentsen, begge beslægtede.

263 Karen Pedersdatter i Skælskør. 27.6.1749, fol.326.
E: Niels Christensen Møller.
Arvinger kendes ikke.

264 Morten Olufsen Kaare i Skælskør. 23.4.1749, fol.327.
E: Rebekka Henriksdatter. LV: Hans Hansen, skrædder. B:
1) Mette Hansdatter 16.

265 Kirsten Andersdatter i Skælskør, der døde 29.6.1749, fol.329.
Enke efter Knud Olufsen [Rotkær], skomager, [skifte 18.4.1746 lbnr.244]. A:
1) søster, død. 1B:
a Anders Mikkelsen, skomager, på stedet
2) søster, død. 1B:
a Hans Johansen på Stigsnæs.

266 Oluf Christoffersen Norsk i Skælskør. 30.10.1749, fol.331B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Anders Mikkelsen, skomager. B:
1) Hans Olufsen 24
2) Christoffer Olufsen 18.

267 Anders Jacobsen i Skælskør. 25.3.1750, fol.333.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Oluf Aagesen. B:
1) Marie Kirstine Andersdatter 3.
FM: Arent Hansen.

268 Hans Pedersen i Skælskør, der døde 15.6.1750, fol.335B.
E: Margrethe Henriksdatter. B:
1) Kirsten Hansdatter 15
2) Peder Hansen 8
3) Henrik Hansen 5.
FM: morbror Ejler Henriksen.

269 Anne Poulsdatter Duus i Skælskør. 9.2.1751, fol.347B.
E: Peder Madsen Frisch, handskemager. B:
1) Clara Pedersdatter 24
2) Mads Pedersen 22
3) Esther Cathrine Pedersdatter 16.
Afdøde døde 30.1.1751.

270 Mette Hansdatter i Skælskør, der døde 21.1.1751, fol.350B.
E: Christian Hartvigsen, hattemager. A:
0) forældre Hans Nielsen Agersø, skifte 29.11.1698 lbnr.52 og Karen Hansdatter, skifte 5.10.1696 lbnr.43]
1) [bror Hans Hansen Agersø, skifte 4.9.1731 lbnr.168, var g.m. Kirsten Lauridsdatter]. 4B:
a [Ellen Hansdatter] g.m. Jacob Clausen, skomager
b Laurids Hansen, skipper
c Karen Hansdatter, enke efter Anders [Poulsen] Busch, skipper
d Maren Hansdatter g.m. Jacob [Rasmussen] Lund, degn i Eggeslevmagle.
2) [søster] Anne Hansdatter [Agersø], enke efter [Peder Andersen Møller, skifte 8.2.1718 lbnr.113] ved søn Anders [Pedersen] Møller, præst i Alsted og Fjenneslev.

271 Arvid Lindeskov, skrædder i Skælskør. 16.7.1751, fol.356.
E: Henriette Marie Bornstein. LV: Jens Poulsen, murer. B:
1) Anne Cathrine Arvidsdatter 8
2) Johanne Louise Arvidsdatter 5.
[Første ægteskab med Anne Adolfsdatter Angel, skifte 10.3.1741 lbnr.226].

272 Marie Kirstine Andersdatter, 5 år gammel i Skælskør. 16.2.1752, fol.358.
A:
1) mor Kirsten Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen
2) halvsøster Anne Nielsdatter.
Arv efter afdødes far Anders Jacobsen, skifte 25.3.1750 lbnr.267.

273 Cathrine Pedersdatter i Skælskør. 27.11.1751, fol.359.
E: Rasmus Mikkelsen, væver.
Første ægteskab med Henrik Christensen, væver, skifte 13.11.1736 lbnr.197
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: svoger Oluf Christoffersen. B:
1) Christen Henriksen 16.

274 Peder Christensen Højstrup i Skælskør. 3.1.1752, fol.361B.
Enkemand efter [Maren Hansdatter Stub, skifte 5.6.1722 lbnr.173]. B:
1) Sofie Pedersdatter Højstrup, [skifte 28.7.1757 lbnr.299]. E: Morten Wulff. 2B:
a Peder Johan Wulff 17
b Cathrine Wulff 12
2) Kirsten Pedersdatter Højstrup g.m. Lucoppidan, løjtnant.

275 Marie Christensdatter Faith i Skælskør. 22.9.1751, fol.365B.
Enke efter Christen Hansen, bager, [skifte 20.5.1735 lbnr.187]. B:
1) Else Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Henrik Pram i Glim kro ved Roskilde. 2B:
a Christen Henriksen 6
b Adolf Henriksen 4.
FM: Jens Poulsen, murer
2) Johannes Christensen 29
3) Cathrine Christensdatter 18.

276 Niels Jespersen, ugift maltgører i Skælskør, der døde 4.4.1750, fol.371B.
Arvinger kendes ikke.

277 Jacob Knudsen, bødker i Skælskør. 19.6.1752, fol.375.
E: Else Marie Rasmusdatter. LV: Christen Pedersen Flask. B:
2) Rasmus Jacobsen 8
3) Maren Jacobsdatter 4.
FM: morbror Hans Rasmussen, snedker.
Første ægteskab med [Maren Bjørnsdatter, skifte 23.1.1743 lbnr.230]. B:
1) Kirsten Jacobsdatter 14.

278 [Anne] Marie [Hansdatter Schiøler] i Skælskør. 24.2.1753, fol.378B.
Enke efter Jochum Cassow. B:
1) Hans Melchior Cassow 23, der læser med børnene hos degnen i Boeslunde
2) Ulrikke Jochumsdatter.
FM: mosters mand Jens Hansen i Smidstrup mølle.

279 Johannes Christensen, bager i Skælskør, der døde 27.6.1753, fol.381.
A:
0) forældre [Christen Hansen, bager, skifte 20.5.1735 lbnr.187 og Marie Christensdatter Faith, skifte 22.9.1751 lbnr.275]
1) søster Else Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Henrik Adolfsen Pram i Glim kro ved Roskilde. 2B:
a Christen Henriksen Pram 8
b Adolf Henriksen Pram 6.
FM: Henrik Antonisen Pram i Skælskør
2) søster Cathrine Christensdatter, der ægter Laurids Christensen.

280 Anne Marie Erhardtsdatter i Skælskør. 13.12.1753, fol.386.
E: Jens Poulsen, murer. B:
1) Cathrine Jensdatter g.m. Frands Clausen, slagter
2) Anne Kirstine Jensdatter, død10.11.1753. 1B:
a Mette Cathrine, død 4 uger gammel 26.12.1753
3) Sofie Amalie Jensdatter 22
4) Else Jensdatter 18
5) Ingeborg Jensdatter 15
6) Johanne Jensdatter 12
7) Anne Dorthe Jensdatter 9
8) Johan Erhardt Jensen4.
FM: Henrik Antonisen Pram.

281 Gertrud i Skælskør, der døde 29.11.1754, fol.392B.
Enke efter Mads Rytter.
Arvinger angives ikke.

282 Christen Hansen, murer i Skælskør. 29.1.1754, fol.394.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jens Mikkelsen, murer. B:
1) Sidse Marie Christensdatter 15
2) Inger Christensdatter 13
3) Kirsten Christensdatter 11.
FM: Hans Hansen, skrædder.

283 Niels Nielsen Møller, bager i Skælskør, der døde 11.10.1753, fol.395.
E: Dorthe Jensdatter Bay, der døde 30.1.1754. LV: Simon Pedersen, bager.
Hans A:
1) bror Knud Nielsen Møller, snedker i København
2) bror Laurids Nielsen, guldsmed i København
3) bror Hans Nielsen, skræddersvend på Østrup ved Kalundborg
4) Erik Nielsen, skrædder, død. 2B:
a Niels Eriksen 17
b Martha Eriksdatter 15
5) søster Anne Lisbeth Nielsdatter, død. 4B:
a Peder Jørgensen
b Ambrosius Jørgensen
c Marie Jørgensdatter 16
d Nille Marie Jørgensdatter 12.
FM: Hans [Knudsen] Plum, degn i Øde Førslev
6) halvsøster Birthe Sofie Nielsdatter i København
7) halvsøster Margrethe Nielsdatter g.m. Valentin Falch, islandsk købmand i København.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Jacob Joensen, skifte 16.2.1736 lbnr.192]. B:
1) Joen Jacobsen
2) Sidsel Marie Jacobsdatter.

284 Cathrine Ulriksdatter i Skælskør. 30.7.1754, fol.404.
Enke.
Af børn angives B:
1) Anne Lisbeth [Christensdatter], enke efter Niels Isaksen, pottemager, [skifte 11.5.1754 lbnr.285].

285 Niels Isaksen, pottemager i Skælskør. 11.5.1754, fol.404.
E: Anne Lisbeth Christensdatter. LV: Hans Nederhusen, snedker. B:
1) Niels Nielsen 4 uger.
FM: Peder Gregersen, feldbereder.

286 Peder Madsen Frisch, handskemager i Skælskør. 13.8.1754, fol.406B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Oluf Olufsen, væver. B:
4) Anne Kirstine Pedersdatter 2.
Første ægteskab med [Anne Poulsdatter Duus, skifte 9.2.1751 lbnr.269]. B:
1) Clara Pedersdatter 28
2) Mads Pedersen 26
3) Esther [Cathrine] Pedersdatter 20.
Afdøde døde 8.8.1754.

287 Karen Nielsdatter i Skælskør. 9.12.1754, fol.409B.
Enke efter Isak Mikkelsen, pottemager, [skifte 4.3.1746 lbnr.243]. B:
1) Niels Isaksen, der døde 12.4.1754. 1B:
a Niels Nielsen 6 mdr.
2) Peder Isaksen, pottemager i Korsør, død sidste år. 1B:
a Isak Pedersen 2
3) Anne Cathrine Isaksdatter g.m. Hans Nederhusen, snedker, [første ægteskab med Regel Henningsen, hattemager, skifte 9.11.1740 lbnr.220]
4) Maren Isaksdatter g.m. Peder Johansen, smed i Sønderup
5) Anne Kirstine Isaksdatter g.m. Anders Mikkelsen, skomager.
Afdøde døde 3.12.1754.

288 Anders Jørgensen, vægter i Skælskør. 22.5.1755, fol.411B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Oluf Olufsen. B:
1) Niels Andersen 20
2) Maren Andersdatter 14
3) Anne Marie Andersdatter 9.
FM: Oluf Aagesen.
Afdøde døde 20.4.1755.

289 Jens Jensen Ingelau i Skælskør. 7.8.1755, fol.412B.
E: Lisbeth Olufsdatter. LV: Peder Christensen Lavindsmand, væver. A:
1) søster g.m. Niels Falch, parykmager i København.
Afdøde døde 2.8.1755.

290 Birthe Graversdatter i Skælskør. 19.3.1756, fol.414.
E: Jens Høgh, landsoldat.
Hendes børn B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 32, på Antvorskov
2) Kirsten Nielsdatter 24, i Boeslunde kro
3) Poul Nielsen, på stedet.
FM: mosters mand Christen Hansen.

291 Johanne Hansdatter i Skælskør. 24.1.1756, fol.415B.
E: Hans Christian Poulsen. B:
1) Karen Margrethe Hansdatter 8
2) Anne Lisbeth Hansdatter 6
3) Dorthe Marie Hansdatter 2.
FM: Arent Hansen, væver.
Afdøde døde 19.12.1755.

292 Christian Hartvigsen i Skælskør. 4.9.1756, fol.418.
E: Marie Else Pedersdatter. LV: far Peder Hansen Bruun, skoleholder i Gimlinge. A:
1) [søster Anneke Hartvigsdatter, skifte 29.7.1724 lbnr.144, var g.m. Rasmus Nielsen, skrædder]. 4B:
a Hartvig Rasmussen på Rønnebæksholm gods
b Laurids Rasmussen, smed i Osted
c Christian Rasmussen, bager, ved Sundby Færge
d Dorthe Rasmusdatter g.m. Rasmus Antonisen, matros.
Afdøde døde 3.9.1756.

293 Kirsten Olufsdatter i Skælskør. 13.10.1756, fol.422B.
Enke efter Hans Nielsen. B:
1) Oluf Hansen 19, remmesnidersvend i København
2) Birthe Hansdatter 14
3) Laurids Hansen 11, hos sin farfar Niels Hansen, tømrer.
Afdøde døde 8.10.1756.

294 Maren Nielsdatter i Skælskør. 8.2.1757, fol.423B.
Enke efter Jens Christensen, skipper, [skifte 31.7.1736 lbnr.199]. B:
1) Rebekka Jensdatter g.m. Christian Grøndal, snedker på Jægersborg
2) Christen Jensen
3) Marie Jensdatter g.m. Peder Jørgensen, kældermand i København
4) Kirsten Jensdatter i København
5) Niels Jensen i Korsør.
Afdøde døde 3.2.1757.

295 Mikkel Christensen Lygaard, snedker i Skælskør. 26.1.1757, fol.425B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Baadmand. A:
0) forældre [Christen Olufsen, smed og hustru Johanne Hansdatter, skifte 7.4.1736 lbnr.193]
1) bror Oluf Christensen, i de fattiges huse
2) Niels Christensen, møllersvend på Helholm
4) Maren Christensdatter, død, var g.m. Carl Olufsen. 2B: 1 søn og 1 datter
5) Bodil Christensdatter g.m. Peder Olufsen på Tybjerg gods.
Afdøde døde 22.1.1757.

296 Maren Olufsdatter i Skælskør. 29.6.1757, fol.428B.
A:
1) bror Peder Olufsen, død. E: Kirsten Nielsdatter i Neble [i Boeslunde sogn]. 3B:
a Maren Pedersdatter 13
b Oluf Pedersen 11
c Anne Pedersdatter 9
2) søster Margrethe Olufsdatter på ryttergodset i Hemmeshøj
3) halvbror Oluf Olufsen 25, i Boeslunde
4) halvbror Peder Olufsen 22, i Neble.
Afdøde døde i Flensborg.

297 Christoffer Flek (Flieg), hattemager i Skælskør. 14.5.1757, fol.429B.
E: Anneke Hansdatter. LV: Oluf Olufsen, væver. B:
1) Christian Christoffersen 22, skomagersvend i Svendborg
2) Peder Christoffersen 21, skomagersvend
3) Hans Christoffersen 19
4) Iver Christoffersen 8
5) Regine Christoffersdatter.
Afdøde døde 4.4.1757.

298 Niels Olufsen, skomager i Skælskør. 12.8.1757, fol.431.
E: Mette Madsdatter. A:
1) søster, død. 1B:
a Peder Flask, skomager.
Afdøde døde 11.8.1757.

299 Sofie [Pedersdatter] Højstrup i Skælskør. 28.7.1757, fol.434B.
E: Morten Wulff. B:
1) Peder Johan Wulff 24
2) Cathrine Wulff 17, forlovet med Søren Henriksen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 24.3.1741.
Samfrændeskifte 28.7.1757.

300 Anne Lisbeth Christensdatter i Skælskør. 7.6.1757, fol.437B.
E: Carl Ludvigsen, pottemager. B:
2) Christian Ludvigsen 6 mdr.
FM: Hans Nederhusen, snedker.
Første ægteskab med [Niels Isaksen, skifte 11.5.1754 lbnr.285]. B:
1) Niels Nielsen 3.
Afdøde døde 3.6.1757.

301 Sara Cathrine Mandix i Skælskør. 4.7.1757, fol.441B.
Enke efter Johan Jacob Evens, postmester, [skifte 12.11.1749 lbnr.259]. B:
1) Thomas Mandix Evens
2) Johanne Sofie Evens g.m. Michael Passau
3) Magdalene Elisabeth Evens.
FM: Johan Saaby til Eskilstrup [i Sneslev sogn].
Skiftet blev afholdt i Aversi præstegård hvor også var til stede:
1 Eggert Christoffer Tryde på Assendrup, forvalter på Gisselfeld Kloster
2) Iver Bruun på Assendrup, forpagter på Gisselfeld Kloster

302 Niels Ibsen, bødker i Skælskør.3.10.444B.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Peder Ebbesen. B:
1) Christian Nielsen 26
2) Mette Nielsdatter g.m. Anders Danielsen
3) Maren Nielsdatter 20, i København.

303 Niels Mortensen, klejnsmed i Skælskør. 14.10.1757, fol.447.
Enkemand efter [Maren Poulsdatter, skifte 12.12.1740 lbnr.224]. B:
1) Kirstine Marie Nielsdatter.
FM: Christen Bay.
Afdøde døde 3.9.1757.

304 Anne Margrethe Henriksdatter Issing, der døde 8.12.1757, fol.450.
E: Bertel Ibsen Møller. B:
1) Abraham Bertelsen 10
2) Isak Bertelsen 4½
3) Jacob Bertelsen 2½
4) Anne Elisabeth Bertelsdatter 14
5) Johanne Bertelsdatter 9
6) Anne Cathrine Bertelsdatter, i Bromme mølle.
Enkemandens første ægteskab med Maren Christiansdatter, [skifte 22.8.1737 lbnr.200]. Arv til en datter.

305 Poul Pedersen, bødker i Skælskør. 4.1.1758, fol.453.
E: Karen Christensdatter. LV: Oluf Olufsen, væver. B:
1) Christen Poulsen 27
2) Peder Poulsen 22, skomagersvend i Odense
3) Bodil Poulsdatter 18
4) Rasmus Poulsen 14.
FM: Melchior Melchiorsen, skrædder.

306 Niels Edvard Friis, byskriver i Skælskør. 22.3.1758, fol.454.
E: Birthe Andersdatter Guldsmeds.
Testamente af 20.1.1751.

307 Hans Mortensen i Overdrevshuset på Skælskør bys grund. 29.7.1758, fol.455B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Henrik Hansen i Lindeskov. B:
1) Morten Hansen 14
2) Jens Hansen 4.
FM: Peder Jacobsen i Lindeskov.

308 Petrine Christine Rosenberg i Skælskør. 9.10.1758, fol.459B.
E: Peder Høst, købmand. B:
1) Peder Frederik Høst.

309 Jens Pedersen Baadmand i Skælskør. 24.9.1757, fol.464.
E: Jacobea Frederikke. LV: Mikkel Passau, farver. B:
1) Johannes Severin Baadmand 14
2) Bodil Sofie Baadmand 7
3) Peder Henriksen Baadmand 4
4) Martha Sofie Marie Baadmand 12 uger, der døde.
FM:
1 Simon Pedersen, bager
2 Peder Hartvigsen Wilchen, købmand.
Afdøde døde 19.8.1757.Skælskør Byfoged
Skifteprotokol
1773-1823

310 Thale Susanne Frank i Skælskør. 16.4.1773, side 3, 27.
E: Simon Pedersen, bager. B:
1) Peder Johannes Simonsen 28, urtekræmmersvend i København
2) Christian Frank Simonsen 24
3) Anne Cathrine Simonsdatter 20, g.m. Madsen i Veddingegård i Odsherred ved Nykøbing
4) Engel Cathrine Simonsdatter 18
5) Thomas Simonsen 15
6) Susanne Magdalene Simonsdatter 9
7) Inger Dorthe Simonsdatter 5½.
(Børnene kaldes som regel Pedersen i stedet for Simonsen og Simonsdatter.)
Arv i boet efter deres fars halvbror Lorents Pedersen, købmand i Skælskør efter testamente af 3.11.1748 lbnr.254.
Ved udbetalingen 10.6.1784 lever børnene Engel Cathrine og Tomas ikke.
Enkemanden havde været skoleholder i Sønderup [i Boeslunde sogn].

311 Jeppe Olufsen Lindeskov, skipper i Skælskør. 9.5.1783, side 20.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Laurids Læsø, skoflikker. A:
1) mor Bodil Jespersdatter g.m. Søren Lauridsen i Erdrup [i Hemmeshøj sogn]
2) søster g.m. Thomas Nielsen
3) halvbror Laurids Sørensen 21
4) halvbror Anders Sørensen 14.
Afdøde døde i Bergen i Norge 21.5.1782 og er der begravet.

312 Dorthe Eleonora Gymoes i Skælskør. 30.1.1784, side 22.
E: Lorents Pedersen Steenberg, skipper.
Hendes B:
1) Rasmus Frandsen, købmandskarl i Nykøbing Falster.
Afdøde døde 5.6.1782.

313 Anne Elisabeth Bertelsdatter i Skælskør. 24.4.1784, side 25.
E: Laurids Hansen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Bertel Johan David Sveinbrand 25, skomagersvend i Flensborg.
Afdøde døde 4.3.1784.

314 Oluf Lorentsen Steenberg, skibskaptajn i Skælskør. 12.6.1784, side 29, 133.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Postmester Christian. B:
1) Frederikke Sofie Olufsdatter 14
2) Ingeborg Marie Olufsdatter 8
3) Hans Olufsen 6.
(Børnenes aldre ved samfrændeskiftet 21.11.1787).
FM: Lambert Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 17.10.1783.
Samfrændeskifte 21.11.1787.
Afdøde døde på Sankt Croix i Vestindien.

315 Karen Sørensdatter i Skælskør. 17.7.1784, side 32.
E: Hans Frederik Nielsen, møller. A:
1) mor Maren Christensdatter g.m. Hans Rasmussen i Fulby [i Bjernede sogn] på Sorø ridderlige Akademi gods.
Afdøde døde 25.8.1782.

316 Henrikke Mathiasdatter [Orup] i Skælskør. 14.8.1784, side 35.
E: Peder Poulsen, skomager. B:
1) Mathias Pedersen 17.
Afdøde døde 31.8.1782.

317 Peder Christensen Flask, skomager i Skælskør.16.8.1784, side 37.
E: Sidsel Marie Jacobsdatter, LV: Johan Lange, kæmner og maler. B:
1) Birthe Sofie Pedersdatter.
FM: Thomas Nielsen, skomager.

318 Jens Pedersen Krytz, glarmester i Skælskør. 16.8.1784, side 39.
E: Else Marie Rasmusdatter.LV: Christen Rasmussen, snedker. B:
1) Jacob Pedersen Krytz 28, snedkersvend i København
2) Marie Kirstine Pedersdatter 25, i København
3) Hans Pedersen Krytz 23, glarmester i Skælskør.
Afdøde døde 4.1.1784.

319 Karen Hansdatter i Skælskør. 31.8.1784, side 41.
E: Otto Nielsen, matros. B:
1) Johanne Ottesdatter 4.
Desuden nævnes afdødes mor Bente Pedersdatter.
Afdøde døde 15.1.1784.

320 Kirstine Marie Nielsdatter i Skælskør. 11.9.1784, side 43.
E: Peder Jensen Trane, klejnsmed. B:
1) Maren Pedersdatter 24
2) Jens Pedersen 21, smedesvend i København
3) Niels Pedersen, smedesvend hos sin fader
4) Johanne Pedersdatter 15, i København.
Afdøde døde 12.6.1778.

321 Henrik Møller, væver i Skælskør. 11.9.1784, side 45.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jørgen Olufsen, skomager. B:
3) Johan Christian Henriksen 8
4) Anders Henriksen 5.
FM: Hans Christian Lavindsmand, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Henriksen 20
2) Margrethe Henriksdatter 17, hos sin morbror Mogens Smed i Ølby ved Køge.
Enkens første ægteskab med Anders Pedersen Gregersen.
Afdøde døde 31.5.1782.

322 Helle Pedersdatter i Skælskør. 10.12.1784, side 46.
E: Herman Nielsen Brøgger, snedker. B:
1) Maren Cathrine Hermansdatter 8
2) Jacobine Hermansdatter 7
3) Andrea Hermansdatter 3½.
Afdøde døde 31.10.1784.

323 Christen Jensen Langeland i Skælskør. 8.11.1784, side 48.
E: Anne Cathrine Simonsdatter. B:
2) Niels Christensen 8
3) Anne Lisbeth Christensdatter 4.
FM: Hans Christian Meisner, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen 40, skomager i København.
Afdøde døde 5.6.1784 ved Grossenbrode.

324 Birthe Christensdatter i Skælskør. 12.10.1785, side 53.
E: Arent Hansen, avlsmand.
Første ægteskab med Erik Jensen, udrider på Basnæs.
A: 2 brødre på Vemmetofte gods.
Afdøde døde 12.9.1784.

325 Beathe Monrad i Skælskør. 28.12.1785, side 58.
E: Peder Frederik Høst. købmand. B:
1) Peder Johannes Pedersen 2
2) Christine Marie Pedersdatter 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1785.
Afdøde døde 24.4.1785.

326 Arent Hansen, avlsmand i Skælskør. 12.4.1786, side 59.
Enkemand efter [Birthe Christensdatter, skifte 12.10.1785 lbnr.324]. A:
1) søster Barbara Hansdatter, død, var g.m. Nikolaj Pedersen i Korsør. 1B:
a Hans Pedersen, soldat i Køge, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter
2) søster Margrethe Hansdatter, død, var g.m. Peder Lavindsmand. 2B:
a Jens Christian Lavindsmand, skomager
b Maren Pedersdatter g.m. Peder Nielsen, bødker
3) halvbror Oluf Olufsen, væver i Skælskør, død. 3B:
a Jørgen Olufsen, skomager, død for kort tid siden
b Anne Olufsdatter, enke efter Henrik Møller, væver, [skifte 11.9.1784 lbnr.321]
c Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Nielsen, skoleholder i Skælskør.
Afdøde døde 12.1.1786.

327 Laurids Christensen, ugift tjenestekarl i Skælskør. 17.5.1786, side 64.
A:
1) bror Søren Christensen i Kirke Helsinge i Kalundborg amt på Universitetets gods
2) søster Kirsten Christensdatter g.m. Anders Pedersen i Slagelse.
Uden ægteskab med Karen Jørgensdatter, der nu er g.m. Jens Hansen i Sønderup i Boeslunde sogn på Gerdrup gods B:
3) Christen Lauridsen 10, der efter tilladelse arver lige med afdødes søskende.
Afdøde døde 9.1.1786 i Sorø.

328 Anne Marie Olufsdatter i Skælskør. 19.6.1786, side 78.
Enke efter Ebbe Rasmussen, handskemager. B:
1) Anne Marie Ebbesdatter g.m. Rasmus Kruse, matros i Korsør
2) Karen Ebbesdatter g.m. Hans Svendsen, skomager
3) Marie Kirstine Ebbesdatter g.m. Laurids Nielsen Schmidt, tømrer på Holmen i København.
Afdøde døde 20.1.1786.

329 Opbudsbo i Skælskør. 28.3.1786, side 80.
Registrering af fallitbo hos Baltser Helm, bager i Skælskør.

330 Maren Hieronimusdatter Hofmann i Skælskør. 28.6.1786, side 90.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 4.4.1786.

331 Søren Olufsen Gram, sadelmager i Skælskør. 12.6.1786, side 94.
E: Frederikke Arentsdatter.LV: Frederik Bromme, skomager. A:
1) halvbror, præst i Christiania i Norge.
Afdøde, der var født i Christiania, døde 2.2.1786.

332 Jens Aulung, daglejer i Skælskør. 10.11.1786, side 97.
Enkemand. B:
1) Hans Jensen Aulung 25
2) Niels Jensen Aulung 16
3) Karen Jensdatter 12.

333 Maren Esbensdatter i Skælskør. 21.12.1786, side 98.
Enke efter Mathias Orup, urtegårdsmand. B:
1) Christian Mathiassen Orup, gartner i Nyborg
2) Henrikke Mathiasdatter, [skifte 14.8.1784 lbnr.316], var g.m. Peder Poulsen, skomager
a Mathias Pedersen Orup 22, matros
3) Conradine Mathiasdatter g.m. Jes Hansen, tolder i Rudkøbing
4) Kirsten Mathiasdatter g.m. Niels Rasmussen Holbæk, koffardikaptajn i København
5) Birgitte Mathiasdatter 30, på Vosnæsgård [i Skødstrup sogn] ved Århus.
Afdøde døde 10.10.1786.

334 Ingeborg Christensdatter i Skælskør. 21.12.1786, side 103.
E: Knud Plum, toldbetjent. B:
1) Niels Plum 18, i skomagerlære
2) Sara Marier Plum 14
3) Anne Margrethe Plum 10
4) Hans Plum 8
5) Claus Plum 2.
Afdøde døde 23.11.1786.

335 Sidse Pedersdatter i Skælskør. 14.6.1787, side 105.
Enke efter Hans Hansen Højstrup, skoleholder i Sønderup i Boeslunde sogn, [død 1776]. B:
1) en datter, død, var g.m. Jeppe Nielsen Mørch. 1B:
a Margrethe Kirstine Jepsdatter 24.
FM: farbror Mogens Nielsen, værtshusmand i Helsingør.
Afdøde døde 28.3.1787.

336 Anne Marie Cortsdatter i Skælskør. 20.6.1787, side 109.
Enke efter Hans Olufsen Norsk, væver. B:
1) Oluf Hansen Norsk 35, væver
2) Anne Cathrine Hansdatter 30
3) Peder Hansen Norsk 25, skomagersvend i Korsør
4) Christen Hansen Norsk 22, smedesvend i København.

337 Jeppe Nielsen Brødbager, daglejer i Skælskør. 22,9,1787, side 112.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Ludvig Meisner, skrædder. B:
1) Niels Jepsen 24, møllersvend i Holløse mølle
2) Maren Jepsdatter 21
3) Jacob Jepsen 20, møllersvend i Næstved vindmølle
4) Markus Jepsen 18, skomagerdreng
5) Else Kirstine Jepsdatter 16½
6) Karen Jepsdatter 8½.
FM: Hans Christian Meisner, skrædder.
Afdøde døde 15.4.1786.

338 Jørgen Olufsen, skomager i Skælskør. 16.11.1787, side 114.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Maren Kirstine Jørgensdatter 11
2) Oluf Jørgensen 9.
FM: Thomas Nielsen, skomager.
Afdøde døde 8.3.1786.

339 Niels Hansen Lerche, hestemøller i Skælskør. 12.12.1787, side 117.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 14½
2) Christen Nielsen Lerche 9½
3) Oluf Nielsen Lerche 5
4) Hans Nielsen Lerche 3.
FM: morbror Jørgen Hansen, smed.
Afdøde døde 16.3.1787.

340 Christen Nielsen Muus, skomager i Skælskør. 19.12.1787, side 121.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Niels Jespersen. A:
1) søskendebarn Nismann, skomager i Slagelse, død. 2børn, hvis navne ikke kendes
2) søskendebarn Nismann g.m. en murer i Slagelse, begge døde. 1B:
a Else.
(De to søskendebørn er søskende).
Afdøde døde 9.7.1787.

341 Niels Andersen, væver og vægter i Skælskør. 13.12.1787, side 129.
E: Anne Cathrine Nikolajsdatter. B:
3) Ingeborg Nielsdatter 10
4) Nikolaj Nielsen 3.
FM: morbror Niel Nikolajsen Berg, snedker i Vedkilde.
Af første ægteskab B:
1) Anders Nielsen 19½, skomagersvend
2) Birthe Nielsdatter 13.
FM: Ludvig Meisner, skomager.

342 Sidsel Marie [Jacobsdatter] i Skælskør, der døde 15.6.1788, side 137.
Enke efter Peder [Christensen] Flask, skomager, [skifte 16.8.1784 lbnr.317]. B:
1) [Birthe Sofie Pedersdatter, skifte 12.9.1788 lbnr.343]. E: Laurids Hansen, handskemager. 1B:
a Peder Lauridsen 1, der døde i Korsør 18.6.1788 hos sin faster g.m. Jørgen Skovgaard, handskemager i Korsør.

343 Birthe Sofie Pedersdatter Flask i Skælskør. 12.9.1788, side 140.
E: Laurids Hansen, handskemager. B:
1) Peder Lauridsen 1, der døde i Korsør 18.6.1788 hos sin faster g.m. Jørgen Skovgaard, handskemager i Korsør.
Afdøde døde 4.3.1788.

344 Christoffer Olufsen Berg Norsk, købmand i Skælskør. 20.11.1788, side 144.
E: Sara [Cathrine] Poulsdatter. B:
1) Poul Berg 28, købmand i Korsør
2) Anne Kirstine Berg 24, i København
3) Oluf Berg, styrmand
4) Margrethe Berg 20
5) Anne Dorthe Berg 15
6) Anne Sofie Berg 11
7) Peder Berg 9.
Afdøde døde 20.10.1788.

345 Lorents Pedersen Steenberg, skipper i Skælskør. 15.11.1787, side 145.
E: Cecilie.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Lorentsen Steenberg, koffardikaptajn, [skifte 12.6.1784 lbnr.314]. B:
a Frederikke Sofie Olufsdatter 14
b Ingeborg Marie Olufsdatter 8
c Hans Olufsen 6
2) Anne Kirstine Lorentsdatter g.m. Hans Solberg, sukkerhuskarl i København
3) Anne Marie Lorentsdatter, død, var g.m. Zimmermann, forrige trompeter, nu toldbetjent i Slagelse. 1B:
a Carl Frederik Zimmermann 14, i urtekræmmerlære i København.

346 Johanne Cathrine Nielsdatter i Skælskør. 23.4.1789, side 172.
E: Hans Hansen, smed. B:
1) Maren Hansdatter 3½, hos mormor på Egholm under Agersø sogn.
Afdøde døde 3.2.1788.

347 Ellen Knudsdatter, ugift tjenestepige i Skælskør. 10.7.1789, side 174.
Uden ægteskab B:
1) Maren Knudsdatter 16.
Afdøde døde 29.4.1789.

348 Opbudsbo i Skælskør. 6.1.1791, side 176, 181.
Registrering af fallitbo hos Hans Christian Lavindsmand, skomager i Skælskør.

349 Maren Hansdatter i Skælskør. 13.5.1791, side 177.
Enke efter Anders Jensen Blik, daglejer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.2.1791.

350 Sara Cathrine Poulsdatter i Skælskør. 30.5.1792, side 190, 209, 218, 227, 256, 258, 260, 287.
Enke efter Christoffer Olufsen Berg Norsk, [skifte 20.11.1788 lbnr.344]. B:
1) Poul Berg 32, købmand i Korsør
2) Oluf Berg 26, skipper
3) Anne Margrethe Berg 23, der ægter Niels Aaris i Korsør
4) Anne Dorthe Berg 17
5) Anne Sofie Berg 13
6) Peder Berg 11.
Desuden nævnes:
1 afdødes afdøde bror Herluf Poulsen, fæster af Navnhøj mølle, ejet af justitsråd Qvistgaard til Gerdrup og Lyngbygård
2 afdødes afdøde søster Kirsten Poulsdatter, der var g.m. [Oluf Lorentsen] Steenberg, [skifte 12.6.1784 lbnr.314]
3 afdødes svoger Rasmus Gølberg, møller i Frederiksdal mølle i København amt.
Afdøde døde 2.1.1792.

351 Peder Poulsen, skomager i Skælskør, der døde 9.3.1792, side 198, 221, 240, 255, 258, 266, 273, 274, 285, 288, 296.
A:
0) forældre [Poul Pedersen, bødker i Skælskør. 4.1.1758 lbnr.305 og Karen Christensdatter]
1) bror Christen Poulsen i Amsterdam i Holland
2) søster Bodil Poulsdatter g.m. Johan Christian Lilie, konstabel i Det kongelige ostindiske Compagni.

352 Poul Simonsen, organist i Skælskør. 26.6.1792, side 217, 219.
Enkemand efter Abelone Marie Fogh, død for kort tid siden.
Arvinger angives ikke.

353 Anne Christine Christensdatter i Skælskør, der døde 4.10.1792, side 226, 229.
E: Henrik Pedersen Wilchen, skomager. A:
1) søster Abelone Christensdatter g.m. Hans Christian Nielsen, skrædder i Smidstrup ved Skælskør.

354 Maren Mortensdatter i Skælskør, der døde 17.11.1792, side 230, 243.
E: Laurids Christensen Møller, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Morten Nielsen, vognmand i Slagelse
2) Dorthe Kirstine Nielsdatter g.m. Thomas Schiøtt, skrædder i Roskilde.

355 Laurids Henriksen, hestemøller i Skælskør. 26.3.1793, side 247, 263, 266.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Laurids Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 11
2) Christen Lauridsen 10
3) Anne Margrethe Lauridsdatter 7
4) Anne Kirstine Lauridsdatter 4.
FM: bedstefar Jørgen Tarm i Nymølle ved Antvorskov.

356 Birthe Hansdatter i Skælskør. 27.3.1793, side 250.
Enke. B:
1) Jens Zachariassen over 40 år, matros
2) Maren Pedersdatter, død. E: Jeppe Johansen på Agersø. 1B:
a Maren Jepsdatter 14.

357 Jørgen Johansen Bruun, købmand i Skælskør. 18.4.1793, side 252, 264.
Enkemand efter [Anne Hansdatter Klingberg]. B:
1) Anne Christine Bruun, over 30 år, hos moster madam Olders i Næstved, der ægter [Bendix Jørgensen] Holm, præst i Næstved Sankt Peder.

358 Christian Hansen, skoflikker i Skælskør. 29.4.1793, side 254.
E: Else Nielsdatter. B:
1) Marie Christensdatter g.m. Hans Jensen Auling, skoflikker.

359 Tolluf Nielsen, afskediget korporal i Skælskør, der døde 11.6.1793, side 257.
Enken skal bo i Slagelse.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Norge.

360 Maren Hansdatter, ugift i Skælskør, der døde 1.7.1793, side 261, 271, 278.
A:
1) Rasmus Jochumsen i Fjordtoft på Basnæs gods, meldte sig men uden bevis.

361 Christian Meelhof, købmand i Skælskør. 9.8.1793, side 267.
E: Anne Marie. LV: Andreas Hansen, landvæsenskommissær. B:
1) Johan Michael Meelhof 19.
FM:
1 morbror Johan Lange
2 en farbror i Korsør.
Afdøde døde 6.7.1793.

362 Anne Marie Lauridsdatter i Skælskør. 26.8.1793, side 268, 275, 287, 291, 570, 590.
Enke efter Frederik Nielsen Thormann, bager, død 20.8.1793. B:
5) Niels Jacobsen Thormann 20, i hattemagerlære i Korsør
6) Michael Rohde Thormann 15
7) Johannes Valentin Thormann 11.
FM: Niels post, snedker.
Hendes første ægteskab med Johannes Valentinsen, købmand i Korsør. B:
1) Laurids Jensen Valentin 28, kvartermester på en Kinafarer
2) Maren Margrethe Valentin g.m. Hans Christoffersen Knudsen, bryggersvend i København
3) Bodil Valentin 27
4) Anne Cecilie Valentin g.m. Frederik August Jediksen, smede i Gumperup på Førslev gods.

363 Lorents Pedersen, skomager i Skælskør. 16.10.1793, side 273, 281, 292, 330, 334.
E: Dorthe Marie. LV: Niels Jespersen, købmand. B:
1) Peder Lorentsen 34, møllersvend i Kirke Stillinge mølle
2) Marie Kirstine Lorentsdatter g.m. Jørgen Thorn i Smidstrup mølle.
Afdøde døde 17.9.1793.

364 Poul Sørensen Sandberg, ugift møllersvend i Skælskør. 22.11.1793, side 277.
A:
1) far Søren Sandberg, uvist hvor
2) bror Andreas Sørensen 35, møllersvend i Vinstrup mølle
3) bror Simon Sørensen 33, møllersvend, uvist hvor
4) bror Christoffer Sørensen 20, uvist hvor
5) søster Anne Marie Sørensdatter i Korsør.

365 Miels Andreassen i Skælskør. 28.11.1793, side 280.
E: Reguline Marie. LV: Niels Jespersen, købmand. B:
1) Andreas Nielsen 18
2) Else Kirstine Nielsdatter 16
3) Anne Kirstine Nielsdatter 8.
FM: Johan Lange. maler.
Afdøde forliste på sørejse til Norge i 1786.

366 Nikolaj Frigast Schmidt, løjtnant og toldkasserer i Skælskør, der døde 17.10.1794, side 314, 321, 343, 351, 408, 411, 440, 621.
Enkemand.
Af 2 ægteskaber B:
1) Jacob Luxdorph Schmidt 34, bogholder på Trankebar i Ostindien
2) Peder Schmidt 33, toldfuldmægtig i Skælskør
3) Christian Schmidt 17
4) Beathe Hedvig Kirstine Schmidt, [skifte Fredericia 20.10.1794 lbnr.1425], var g.m. Carl Christian Sunkenberg i Fredericia. 1B:
a [Charlotte Sunkenberg] 9 mdr.
5) Anne Kirstine Schmidt g.m. von Kraft, løjtnant i Skælskør
6) Christiane Schmidt 29
7) Karen Schmidt 24.

367 Henriette Marie [Bornstein] i Skælskør. 21.10.1794, side 317.
E: Hans Christian Meisner, skrædder. B:
2) Johan Ludvig Meisner 40, skomager
3) Terkild Meisner 38, skrædder i Næstved
4) Christoffer Meisner 34
5) Marie Cathrine Hansdatter g.m. Niels Olufsen, hyrekusk i København.
Første ægteskab med [Arvid Lindeskov, skifte 16.7.1751 lbnr.271]. B:
1) Anne Cathrine [Arvids]datter g.m. Johan Albertsen Østerholt, skibstømrer, uvist hvor.
Afdøde døde 19.9.1794.

368 Iver Nielsen, toldbetjent i Skælskør. 23.10.1794, side 319, 347.
E: Johanne Marie Lauridsdatter. LV: Peder Jensen Trane, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Niels Cornelius Iversen 21, skomagersvend
2) Gregers Schack Iversen 16, i skomagerlære.
FM: Johan Lange.
Afdøde døde 4.7.1794.

369 Christian Henrik Rise, toldkontrollør i Skælskør, der døde 31.12.1794, side 329.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde hængt sig selv.

370 Judith Walleau, ugift i Skælskør, der døde 24.1.1795, side 330, 331.
A:
1) bror Isak Walleau, vinhandler i København, død. 2B:
a Johanne Cecilie Mathea Walleau g.m. Filip Mammen, kordegn og kantor i Mariager
b Anne Judith Walleau 32, i København
2) bror Iver Walleau, død. 1B:
a Anne Cecilie Walleau g.m. Frederik Anton Georg Muxoll, kantor ved Holmens kirke i København
3) søster Marie Magdalene Walleau, død, var g.m. Hans Caspersen Kruse i København. 2B:
a Anne Sofie Kruse 37, i København
b Pouline Kruse 35, i Holbæk.
Desuden nævnes [Anne] Sandø i Holbæk, enke efter afdødes bror Etienne] Walleau, vinhandler sst.

371 Marie Elisabeth Madsdatter i Skælskør, der døde 2.1.1794, side 333.
E: Christen Bay, købmand. B:
1) Mads Bay 27
2) Anne Kirstine Bay g.m. Christoffer Valdemar [Jørgensen] Sebbelov, præst i Glumsø [og Bavelse].
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1779.

372 Hans Nielsen, afskediget geworben soldat i Skælskør. 16.4.1795, side 340.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Christoffer Meisner, skomager. A:
1) søster Inger Nielsdatter g.m. Hans Madsen i Gindehavehus på Stigsnæs.

373 Else Marie [Rasmusdatter] i Skælskør. 24.6.1795, side 346, 369.
Enke efter Jens [Pedersen] Krytz, glarmester, [skifte 16.8.1784 lbnr.318]. B:
3) Jacob Pedersen Krytz 42, snedker i København
4) Marie Kirstine Pedersdatter 36, i København
5) Hans Pedersen Krytz 35, glarmester, på stedet.
Første ægteskab med Jacob Knudsen, bødker, [skifte 19.6.1752 lbnr.277]. B:
2) Rasmus Jacobsen 49, snedker
3) Maren Jacobsdatter, nu på Eskilstrup på Sjælland, enke efter Niels Dam, snedker i Fåborg.

374 Laurids Christensen, skomager i Skælskør, der døde 29.12.1795, side 357, 371, 571, 601.
Enkemand. B:
1) Else Marie Lauridsdatter g.m. Johannes Møller, løjtnant i København.

375 Frederik Michael Krabbe, gehejmeråd og kammerherre i Skælskør, der døde 26.10.1796, side 373, 400, 409.
E: Edel Margrethe Sehested. B:
5) Christiane Krabbe g.m. [Frederik Holger von] Barner til Eskilstrup [i Sneslev sogn].
Første ægteskab med Cecilie Andrea Bille. B:
1) Margrethe Eleonora Krabbe g.m. Hennings, amtmand i Plön
2) Cecilie Andrea Krabbe, død, var g.m. Rosenørn, deputeret i generaltoldkammeret, boende på sit gods p Fyn. 1B:
a Cicilius Ulrik Andreas Rosenørn 13½.
Andet ægteskab med Christiane Charisius. B:
3) Jens Krabbe 26, legationssekretær i Dresden
4) Regitse Sofie Krabbe g.m. [Leopold Theodor] Barner til Algestrup [i Føllenslev sogn].

376 Herman Jensen Worm, ugift møllersvend i Skælskør, der døde 19.1.1797, side 396, 399.
A:
1) søster Anne Johanne Jensdatter g.m. Laurids Hansen, handskemager
2) søster Marie Jensdatter g.m. Mads Jensen Lerager, vognmand i Korsør
3) søster Maren Jensdatter g.m. Rasmus Bahnsen, barber i Korsør.

377 Christen Lauridsen, vægter i Skælskør.21.1.1797, side 397, 412.
E: Johanne Jensdatter. LV: Oluf Andersen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Kirstin Christensdatter g.m. Jens Rasmussen, bryggerkarl i København.

378 Ursula Haagens, ugift i Skælskør, der døde 23.10.1797, side 415, 425, 432, 437, 552, 554.
A:
0) forældre [Carsten Haagens, skifte 9.4.1740 lbnr.225 og Anne Rasmusdatter Snabel]
1) Maren Haagens, død, var g.m. Peder [Christensen] Nold, købmand. 2B:
a Christian Nold
b Bolette Sofie Nold (dvs. Bodil Sofie Nold) g.m. [Frederik Lütken] Tanch, præst i Skælskør
2) søster Anne Cathrine Haagens, enke efter [Adolf] Meyer.

379 Maren Busch i Skælskør. 22.11.1797, side 421, 424, 428, 447.
E: Christian Julius, der er ved den faste stok på Holmen i København. B:
1) Johan Julius i Hørve sogn
2) Karen Julius.

380 Johannes Pedersen. klejnsmed i Skælskør. 8.12.1797, side 423, 434.
E: Anne Jensdatter. A:
1) bror Ebbe Pedersen, klejnsmed i Korsør
2) bror Andreas Pedersen i Freerslev på Bregentved gods
3) søster Anne Marie Pedersdatter i Venslev sogn på Holsteinborg gods
4) søster Birthe Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Peder Nielsen, smed i Neble. 3B:
a Anne Pedersdatter g.m. Christen Andersen, national soldat
b Kirsten Pedersdatter 24
c Johannes Pedersen 12.

381 Peder Baggesen, købmand i Skælskør. 24.1.1798, side 424.
E: Rebekka Margrethe. LV: Oluf Jelstrup, toldinspektør. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 19
2) Christiane Kreutzberg Pedersdatter 18
3) Jens Trudsen Baggesen 16.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1798.
Afdøde døde 6.1.1798.

382 Marie i Skælskør. 20.3.1798, side 427.
E: Laurids Jensen Læsø, skoflikker. B:
1) Herman Lauridsen 33, skipper.
Afdøde døde 10.3.1798.

383 Laurids Struer, hestemøller i Skælskør, der døde 3.4.1798, side 430, 438, 442.
E: Mette Marie. B:
1) Levin Lauridsen Struer 12
2) Else Cathrine Lauridsdatter 5
3) Caroline Lauridsdatter 2½.
Enken rejser til Stovstrup i Jylland til afdødes forældre Levin Struer, prokurator i Stovstrup, skifte Koldinghus amt 8.3.1777 lbnr.469 og Karen Lauridsdatter.
Desuden nævnes afdødes bror Bertel Struer, personlig kapellan i Ubby.

384 Anne Cathrine i Skælskør. 16.4.1798, side 432.
E: Johan Østerholt, der for 15 år siden rejste til Ostindien. B:
1) Christian Østerholt 16, i skomagerlære.
FM: morfar Hans Christian Meisner, skrædder, på stedet.

385 Johan Valentin Seelmann, toldbetjent i Skælskør. 26.4.1798, side 435, 454.
E: Marie. LV: Henrik Rolff, toldbetjent. B:
6) Carl Seelmann 10
7) Inger Margrethe Seelmann 6.
Af første ægteskab B:
1) Johan Christian Seelmann 29, smed i Holmdrup [i Skårup sogn] ved Svendborg
2) Johan Frederik Seelmann 27, smed på Tåsinge
3) Jens Seelmann 25, i Båslunde ved Gerdrup [i Eggeslevmagle sogn]
4) Johannes Seelmann 23, smedesvend i Holmdrup
5) Dorthe Cathrine Seelmann 19.

386 Johanne Jensdatter i Skælskør. 2.7.1798, side 441, 456
Enke efter Christen Lauridsen, vægter, skifte 21.1.1797 lbnr.377].
Arvinger angives ikke.

387 Peder Ulrik Pultz, sekundløjtnant i København, der døde i Skælskør 25.8.1798, side 444.
A:
1) bror [Bendix Ludvig] Pultz, toldkasserer i Skælskør
2) søster Birthe Sofie Pultz 23, klosterfrøken i Roskilde adelige Kloster
3) søster Hedvig Pultz g.m. Georg Vilhelm Palchow, fuldmægtig i det tyske assignations- og bogholderkontor i København.

388 Erik Pedersen, vægter i Skælskør. 3.9.1798, side 446, 464.
E: Maren Henriksdatter. LV: Ludvig Meisner, skomager. B:
1) Karen Sofie Eriksdatter 10
2) Peder Henrik Eriksen 9
3) Søren Eriksen 3
4) Erikgine Patine, 2 mdr. den 14.11.1798.
Afdøde døde 4.8.1798.

389 Andreas Henriksen Meyer, skomager i Skælskør. 25.9.1798, side 448, 461.
E: Dorthe Pedersdatter Helt. A:
1) bror Bendix Meyer, skomager i Nyborg, nu i Odense.
Afdøde døde 19.8.1798.

390 Johan Theodosius Thon, skrædder i Skælskør. 26.9.1798, side 451, 462.
E: Marie Kirstine Nielsdatter. LV: Henrik Rolff, toldbetjent. A:
0) forældre [Johan Georg Thon, skrædder i Århus, skifte Århus 3.9.1788 lbnr.2740 og Johanne Mortensdatter i Lille Fulden, skifte Vilhelmsborg gods 28.12.1773 lbnr.291]
1) bror Morten Johansen Thon, skovfoged i Fløjstrup [i Beder sogn] ved Århus.
Fars andet ægteskab med [Kirsten Mikkelsdatter]. B:
2) halvsøster [Johanne Marie Johansdatter] g.m. Johan Ludvig, handskemager i Århus.
Afdøde døde 23.8.1798.

391 Kirstine Westine Teisen i Skælskør. 27.9.1798, side 453, 483.
E: Poul Harder, farver, der ægter [Regine] Sejersdatter Beyer. B:
1) Kirstine Sofie Thisbech Harder 11.
FM:
1 Sejer Malling Beyer, præst i Eggeslevmagle, enkemandens svigerfar
2 Andreas Hansen, landvæsenskommissær i Skælskør
3 Bendix Ludvig Pultz, toldkasserer i Skælskør.
Desuden nævnes afdødes bror [Anders] Teisen, farver i Nyborg.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1798.
Samfrændeskifte 24.6.1799.
Afdøde døde 19.8.1798.

392 Johannes Clemen Wilchen, toldbetjent i Skælskør, der døde 29.10.1798, side 458, 471, 476, 572.
A:
1) bror Michael Wilchen, kanonikus ved domkapitlet i Hamborg
2) bror Bendix Wilchen, død i Amerika uden børn
3) søster Elisabeth Wilchen, enke efter Holtze, domherre i Hamborg
4) søster Margrethe Wilchen 60, i Preetz.

393 Johanne Malisse, ugift i Skælskør, der døde 6.11.1798, side 461, 469, 474, 574.
Arvinger kendes ikke.

394 Laurids Nielsen i Skælskør, der døde 4.12.1798, side 466.
E: Augusta Juliane Grandjean.
Testamente af 24.11.1797.
Hans A:
1) bror Frands Nielsen i Søholm, mølle, død. 1B:
a Niels Frandsen, død. 3B:
1 en datter g.m. skoleholderen i Strøby
2 en datter, enke efter Søren Nielsen i Klippinge
3 en datter, enke efter Hans Pedersen i Holtug
2) søster Bodil Marie Nielsdatter, død. 5B:
a Isak Christensen
b Mads Christensen
c Niels Christensen
d en datter, død, hendes børn, hvis navne ikke angives
e en datter, død, hendes børn, hvis navne ikke angives
3) bror Peder Nielsen, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Dorthe Sofie Westh g.m. Zacharias Bruun
4) bror Mads Nielsen i Klippinge, død. 7B:
a Anne Madsdatter
b Niels Madsen
c Inger Madsdatter g.m. Hans Bendixen i Store Heddinge
d Agnethe Madsdatter g.m. Christen Michaelsen
e Anne Marie Madsdatter g.m. mølleren i Sigerslev mølle
f Karen Madsdatter, gift i Køge
g Anne Kirstine Madsdatter g.m. Carsten Meyer i Skælskør.
Hendes A:
1) bror Ludvig Grandjean, kammerherre
2) bror Christian Grandjean.

395 Anne Kirstine i Skælskør. 18.3.1799, side 474, 476, 479, 493, 528, 531.
E: Christen Rasmussen, snedker, der døde 15.5.1799. B:
1) Hans Christensen 30, snedker
2) Rasmus Christensen 28
3) Margrethe Cathrine Christensdatter 25, i Trondhjem i Norge
4) Vilhelm Christensen 24.
Afdøde døde 1.9.1798.

396 Anne Cathrine [Arvidsdatter] Lindeskov i Skælskør. 19.6.1799, side 481.
Enke efter Johan Albertsen Østerholt, der i 1784 rejste til Ostindien og formentlig er død. B:
1) Christian Østerholt, møllersvend i Skælskør.
Afdøde døde 16.4.1798 hos sin stedfar Hans Christian Meisner, skrædder, enkemand efter afdødes mor [Henriette Marie Bornstein, skifte 21.10.1794 lbnr.367].

397 Anders Andersen, brændevinskarl i Skælskør. 13.8.1799. side 489.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Ovesen. B:
1) Maren Andersdatter 4
2) Anders Andersen 1½.
FM: Ludvig Meisner, skomager.
Afdøde døde 20.7.1799.

398 Opbudsbo i Skælskør. 16.11.1799, side 495, 529.
Registrering af fallitbo hos Thomas Bruun, købmand i Skælskør.

399 Carl Munthe (Mund), toldbetjent i Skælskør, der døde 13.4.1800, side 538.
Enkemand efter [Christiane Charlotte Amalie Kyhn, gift Kobberup 5.9.1762]. B:
1) Mogens Rosenkrantz Munthe, kaptajn i Ekernførde, døbt Kobberup [24.10.1762]
2) Marie Antoinette Elisabeth Henriette Munthe, født i Hohn i Holsten 6.6.1764, hvor hun også opholder sig nu
3) Christine Munthe, døbt Kobberup [21.6.1773], g.m. Erik Rasmussen, skomager i København.

400 Frederik Hansen Bjerre, ugift tømrersvend, der var ankommet til Skælskør og døde der 8.12.1800, side 553, 557, 576.
A:
1) søster Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Niels Olufsen, tømrer i Tvillingehøj på baroniet Holberg. 2B:
a Søren Henrik Nielsen 19, møllersvend i Bromme mølle
b Johannes Nielsen 15, i Kulby
2) halvsøster Inger Marie Hansdatter, enke efter Frederik Brasch i Sorø, nu g.m. Josef Schinkel sst.
3) halvsøster Helvig Hansdatter g.m. Hans Gabrielsen i Vanløse på Roskilde ladegård gods
4) halvsøster Maren hansdatter g.m. Oluf Jensen på Hammeldrupgård
5) halvsøster Riborg Hansdatter g.m. Jens Sørensen i Orebo på baroniet Holberg.

401 Anne Johanne Worm, 47 år gammel i Skælskør. 16.11.1801, side 362.
Laurids Hansen, handskemager.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.10.1801.

402 Dorthe Marie Frydendal i Skælskør. 19.8.1802, side 567, 641.
E: Thomas Bruun, kaptajn og købmand. B:
1) Malte Christoffer Frydendal
2) Martine Marie Christine Bruun
3) Niels Pedersen Gummesen Bruun
4) Johannes Nikolaj Bruun
5) Thomasine Dorthe Bruun
6) Eleonora Christine Bruun
7) Anne Sofie Bruun.
FM:
1 farbror Zacharias Bruun, fændrik
2) Jacob [Jacobsen] Bagger, præst i Krummerup og Fuglebjerg g.m. [Johanne Nikoline Frydendal].
Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1801.
Samfrændeskifte 19.8.1802.

403 Søren Henriksen, købmand i Skælskør. 15.12.1801, side 568.
Enkemand. B:
1) Henrik Sørensen
2) Morten Sørensen
3) Marie Elisabeth Sørensdatter g.m. Johan Frederik Drejer, matros på Holmen i København
4) Sofie Elisabeth Sørensdatter, uvist hvor.
Afdøde døde 9.1.1784.

404 Margrethe, 85 år gammel i Skælskør. 23.12.1801, side 613.
Enke efter Hans Jørgensen, smed. B:
1) Jørgen Hansen, smed
2) Peder Hansen, død. 1B:
a Margrethe Pedersdatter 24, i Slagelse
3) Hans Hansen, smed
4) Kirsten Hansdatter, enke efter Laurids Henriksen, [skifte 26.3.1793 lbnr.355]
5) Anne Hansdatter, enke efter Hans Henrik Lund i København.

405 Anne Johanne Worm i Skælskør. 23.12.1801, side 614, 620. 640.
E: Laurids Hansen, handskemager. B:
1) Jens Hansen 12
2) Anne Sofie Hansdatter 9
3) Oluf Herman Hansen 6
4) Peder Antonius Hansen 8 mdr.

406 [Johanne Sofie Evens], 81 år gammel i Skælskør, der døde 28.12.1801, side 615, 641, 643.
Enke efter [Michael] Passau. B:
1) Jacobine Elisabeth Passau 45.

407 Opbudsbo i Skælskør. 25.10.1802, side 643. 666, 693, 697, 709, 712, 729, 743, 758, 761, 762, 787, 789, 792.
Registrering af fallitbo hos Carsten Meyer, købmand i Skælskør.

408 Anne Cathrine Haagens i Skælskør, der døde 25.12.1802, side 661.
Enke efter [Adolf] Meyer. B:
1) Carsten Meyer, købmand.

409 Frederik Birch, 33 år gammel slagter i Skælskør. 15.4.1803, side 662, 678.
E: Anne Margrethe Bentsen. LV: [Henrik] Rolff, toldbetjent.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.4.1803.

410 Søren Justesen, daglejer, 30 år gammel i Skælskør. 16.4.1803, side 664, 703.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Carl Olufsen, skoflikker. B:
3) Maren Marie Sørensdatter 2.
FM: Niels Post.
Af første ægteskab B:
1) Maren Sørensdatter 9
2) Anders Sørensen 5.
Afdøde døde 15.4.1803.

411 Mads Wulff, brændevinskarl i Skælskør. 16.4.1803, side 665, 704.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Henrik Rolff, kæmner. B:
1) Karen Marie Nielsdatter 7
2) Caroline Nielsdatter 6
3) Anne Sofie Nielsdatter 1.
FM: Henning Lange, smed.
Afdøde døde 15.3.1803.

412 Peder Rasmussen Soel i Skælskør. 22.6.1803, side 666, 680.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Schmidt, toldbetjent. B:
1) Edel Margrethe Soel 12½.
FM:
1 Andreas Hansen, landvæsenskommissær
2 Oluf Jelstrup, toldinspektør.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1803.
Samfrændeskifte 22.6.1803.

413 Thomas Bruun, kaptajn og købmand i Skælskør, der døde 21.9.1803, side 666, 683, 705, 710, 728, 730, 736, 746, 751, 781.
E: Charlotte Vagnline Rosine Rosendal Holtsmose. LV: Niels Aaris i Korsør.
8) Niels Jespersen Bruun 18 uger.
Første ægteskab med [Dorthe Marie Frydendal, skifte 19.8.1802 lbnr.402]. B:
1) Malte Christoffer Frydendal Bruun 11
2) Martine Marie Christine Bruun 10
3) Niels Pedersen Gummesen Bruun 9
4) Johannes Nikolaj Bruun 6
5) Thomasine Dorthe Bruun 5
6) Eleonora Marie Kirstine Bruun 4
7) Anne Sofie Bruun 3.
FM: farbror Zacharias Bruun.

414 Anne Cecilie Harbo i Skælskør.
4.10.1804, side 732.
E: J. C. Gravenhorst, kirurg. B:
1) Anne Cathrine Marie Elisabeth Gravenhorst 2½.
FM: morfar Jørgen Harbo, bager.
Afdøde døde 4.9.1804.

415 Opbudsbo i Skælskør. 13.11.1804, side 735, 749, 751, 754, 756.
Registrering af fallitbo hos Laurids Lisner, rebslager i Skælskør.

416 Laurids Jensen Læsø, skoflikker i Skælskør. 24.11.1804, side 737, 744.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rolff, vejer og måler.
B:
2) Anne Marie Lauridsdatter 6
3) Peder Lauridsen 4.
FM: Oluf Carlsen.
Første ægteskab med [Marie, skifte 20.3.1798 lbnr.382]. B:
1) Herman Lauridsen Læsø, ved Holmens faste stok i København.

417 Otto Christoffersen, brændevinsbrænder i Skælskør. 17.12.1804, side 738, 761, 762, 765, 768.
E: Inger Marie. LV: Hans Danielsen. B:
1) Christoffer Christoffersen i Sneslev
2) Anders Christoffersen, brændevinsmand i København
3) Anne Christoffersdatter g.m. Borgvard, forpagter på Snertingegård ved Vordingborg
4) Birthe Marie Christoffersdatter g.m. Bille på Vemmetofte
5) Sidse Christoffersdatter g.m. Rødby, forpagter i Nyskov/Nakskov?
6) Ellen Sofie Christoffersdatter g.m. Rytter, smed i København
7) Maren Cathrine Christoffersdatter 24.
FM: Bøgvad.

418 Bevilling til uskiftet bo i Skælskør. 1805, side 745.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1805 for Zacharias Bruun, værtshusholder i Skælskør.

419 [Dorthe Pedersdatter] i Skælskør. 6.5.1805, side 750.
Enke efter Andreas Meyer.
Første ægteskab med [Jørgen Olufsen, skifte 16.11.1787 lbnr.338]. B:
1) Maren Kirstine Jørgensdatter 29
2) Oluf Jørgensen Meyer.
FM: Rolff, vejer og måler.

420 Johan Frederik Burchardt., toldunderbetjent i Skælskør. 20.7.1805, side 755, 759.
E:Marianner. LV: Schmidt, toldbetjent. B:
Afdøde var født i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.

421 Helene Marie Hansdatter i Skælskør. 31.7.1805, side 956.
E: Peder Pedersen Smed, daglejer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 30.7.1805.

422 Hans Christian Auling, skomager i Skælskør. 27.8.1805, side 757.
E: Marie Elisabeth Christiansdatter. LV: Rolff, vejer og måler. B:
1) Maren Christiane Hansdatter 13
2) Christian Hansen Auling 10.
Afdøde døde 28.7.1805.

423 Oluf Olufsen Hedemark i Skælskør, der døde 19.8.1805, side 757, 770, 787, 799, 804, 811, 862.
E: Karen Christensdatter, der døde 2.1.1806.
Testamente af 16.10.1792 for afdøde der er 51 år, født i Hedemarken i Norge og døbt i Strange kirke og enken, der er 54 år, født i Torpe ved Ringsted og døbt i Ringsted.
Hendes arvinger ifølge tingsvidne 14.1.1806 af Conradsborg birk. A:
1) morbror, død. 3B:
a Peder Hansen i Vetterslev
b Jacob Hansen i Høm
c datter g.m. Laurids Christensen i Vrangstrup
2) moster, død. 2B:
a Hans Christensen på Mulstrup mark
b Anne Christensdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Høm. 1B:
1 en datter g.m. Christen Lauridsen i Høm
3) moster, død. 1B:
a Peder Carstensen i Høm.

424 Dorthe Elisabeth Wich i Skælskør. 28.12.1805, side 766.
E: Zacharias Bruun. B:
1) Mettine Sofie Bruun 9
2) Laurine Nielsine Bruun 6
3) Thomas Christoffer Bruun 2
4) Juliane Augusta Bruun 1.
FM: Otto Lange, møller.
Bevilling til uskiftet bo af 29.2.1805.

425 Manasse Monrad, krigsråd i Skælskør. 1806, side 780.
E: Mette Regine.
Dødsanmeldelse.

426 Anne Hansdatter i Skælskør. 22.3.1806, side 782, 796.
E: Rasmus Bredal.
Første ægteskab med Peder Rasmussen Soel, [skifte 22.6.1803 lbnr.412]. B:
1) Edel Margrethe Soel 16.
FM: doktor Møller.
Desuden nævnes:
1 Jens Nikolaj Bredal i København
2 Peder Bredal i Sorø.

427 Jelstrup, toldinspektør i Skælskør, der døde 22.4.1806, side 788.
E: Sofie.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1806.

428 Jens Errebo Fischer, hestemøller i Skælskør, der døde 29.6.1806, side 790, 807.
E: Mette Marie Pagh. LV: Rolff, vejer og måler. B:
1) Andrea Marie Jensdatter 7.
FM: farbror Andreas Albert Fischer.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1806.
Samfrændeskifte 30.10.1806.

429 Hans Pedersen, daglejer i Skælskør. 8.12.1806, side 802.
E: Kirsten Ebbesdatter. LV: Hans Svendsen, skomager. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 11
2) Peder Hansen 8
3) Dorthe Marie Hansdatter 1¾.
FM: Hans Lauridsen, skipper.
Afdøde døde 9.11.1806.

430 Niels Sørensen, skipper i Skælskør. 10.2.1807, side 803.
E: Elisabeth Johannesdatter. LV: Rolff, vejer og måler. B:
1) Maren Nielsdatter 12
2) Søren Nielsen 10
3) Inger Nielsdatter 8
4) Marianne Nielsdatter 4
5) Mette Kirstine Nielsdatter 2
6) Nielsine Johanne Nielsdatter 8 uger.
FM: Jørgen Hansen, smed.
Afdøde døde 11.10.1806 på sørejse fra Trondhjem til Skælskør.

431 Testamente i Skælskør. 1807, side 809.
Testamente af 10.3.1807 for Christen Nielsen Lerche, 29 år og hustru Birthe Marie Nielsdatter 36 år i Skælskør.

432 Peder Qvistgaard i Skælskør, død [21.5.1807], side 810.
E: Anne Dorthe Jørgensen.
Testamente af 28.10.1796, hvor han kaldes forrige ejer af Nøragergård og hun kaldes af Lyngbygård i Korsør amt.

433 Sidse Hansdatter i Skælskør. 20.8.1807, side 811, 843, 902.
A:
1) bror Steffen Hansen, værtshusmand i Fredericia
2) Iver Hansen i Bramdrup ved Kolding
3) søster Anne Hansdatter, [skifte 22.3.1806 lbnr.426]. E: Rasmus Bredal. [Første ægteskab med Peder Rasmussen Soel, skifte 22.6.1803 lbnr.412]. B:
a Edel Margrethe Soel
4) søster, død. Efterlod 1 datter, uvist hvor
5) søster, uvist hvor.

434 Opbudsbo i Skælskør. 22.9.1807, side 813, 841, 846, 887, 898, 911.
Registrering af fallitbo hos Jens Bech, købmand i Skælskør.

435 Peder Thomsen, ugift tjenestekarl i Skælskør. 10.10.1807, side 839, 845, 895.
A:
1) bror Jacob Thomsen i Gimlinge, død. 3B:
a Jens Jacobsen i Store Haldager
b Laurids Jacobsen i Fuglebjerg
c Marie Jacobsdatter g.m. Hans Lauridsen i Fuglebjerg
2) søster Mette Thomasdatter g.m. Jens Nielsen i Avnstrup
3) søster Maren Thomasdatter g.m. Johannes Bødker i Snesere ved søn Niels Johansen sst.

436 Hustru i Skælskør. 1807, side 842.
E: Jørgen Hansen, smed.
Bevilling til uskiftet bo.

437 Anne Dorthe Jørgensen i Skælskør. 26.12.1807, side 864, 904, 909, 923, 937.
Enke efter Peder Qvistgaard i Skælskør, [skifte21.5.1807 lbnr.432]. B:
1) Cathrine Christine Qvistgaard 21
2) Claus Peder Qvistgaard 19, kontorist i København
3) Morten Qvistgaard 17, farer til søs på Ostindien.
FM: legationsråd Qvistgaard i København.
Gave til Anne Dorthe Nybo, der er opkaldt efter afdøde, datter af Peder Nybo, tugthusinspektør i Odense og hustru Cathrine Ulrikke.

438 Bertel Pedersen, brændevinsmand i Skælskør, der døde 14.7.1809, side 905.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Trane, smed. B:
1) Bertel Bertelsen, født 15.10.1809.
FM: Hans Hansen.
Før sønnen blev født blev anmeldt disse A:
1) mor Anne Kirstine i Næsby ved Frederikslund
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Laurids Jørgensen ved Frederikslund
3) søster Elisabeth Pedersdatter gift, men uvist hvor
4) bror Anders Pedersen i København, nu uvist hvor.

439 Christen Mortensen, ugift bødkersvend i Skælskør. 20.7.1809, side 907, 912.
A:
1) bror Hans Mortensen, matros i Skælskør
2) bror Oluf Mortensen, matros på Agersø, død. 3B:
a Niels Olufsen 13
b Morten Olufsen 12
c Karen Olufsdatter.
FM: Morten Møller på Agersø
3) bror Jens Mortensen 28
4) søster Kirsten Mortensdatter g.m. Christen Thomsen.

440 Niels Pedersen Post, snedker i Skælskør. 29.1.1810, side 916, 928.
Enkemand efter [Inger Olufsdatter Kruse]. B:
1) Oluf Nielsen Post, snedker
2) Hans Nielsen Lindeskov Post, [klejnsmed] i Sorø
3) Kirsten Post 46
4) Eleonora Post g.m. Mikkelsen, vinhandler i København.

441 Andreas Nielsen, matros og fisker i Skælskør, der døde 16.4.1810, side 919.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Herluf Nielsen, snedker. A:
1) mor Reguline Brasch, enke efter Peder Lollike. LV: Henning Wilchen
2) søster Ellen Kirstine Nielsdatter 32
3) søster Anne Cathrine Nielsdatter 24.
FM: Hans Lauridsen, skomager.

442 Hans Peder Thers, værtshusholder i Skælskør. 17.4.1810, side 921.
E: Gundel Marie Monrad. LV: Oluf Lange, møller. B:
1) Peder Christoffer Thers, købmand i Korsør
2) Johannes Monrad Thers, fuldmægtig i København
3) Christiane Thers 36, i København.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1810.

443 Thomas Jacobsen i Skælskør. 10.9.1810, side 926.
E: Sidse Marie Nørager. LV: Jørgen Hansen, smed. B:
1) Jacob Jacobsen 32, stud. theol. i København
2) Oluf Jacobsen 31, feldbereder i Kalundborg
3) Niels Jacobsen 29, møllersvend i Korsør
4) Hans Jacobsen 14, i snedkerlære i København.
Afdøde døde 9.9.1810.

444 Hans Lauridsen, skomager i Skælskør, der døde 18.10.1810, side 927, 930, 937.
E: Marie Elisabeth Christiansdatter. LV: Rolff, vejer og måler.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Hans Christian Auling, [skifte 27.8.1805 lbnr.422].

445 Lundi, toldunderbetjent i Skælskør, der døde 2.2.1811, side 931, 944, 965.
Arvinger kendes ikke.

446 Bolette Ruud, ugift tjenestepige i Skælskør, der døde 15.2.1811, side 933, 942.
A:
1) mor Johanne Farre g.m. Ammen Johansen Nygaard, toldunderbetjent i København
2) bror Ulrik Peder Ruud 37
3) søster Mette Ruud g.m. Anders Andersen, vognmandskarl i København
4) søster Louise Ruud g.m. Adolf Frederik Aardal, sadelmagersvend i København.

447 Anne Pedersdatter, ugift tjenestepige i Skælskør. 15.2.1811, side 935, 940.
A:
1) mor Karen Esbensdatter, fattiglem i Krummerup.

448 Mads Berntsen, skipper i Skælskør, der døde 29.6.1811, side 937.
E: [Kirsten Poulsdatter]. A:
1) bror Laurids Nielsen Berntsen, skipper i Korsør
2) bror Søren Berntsen i Skælskør
3) søster Anne Berntsen, enke efter Møller
4) søster Dorthe Berntsen g.m. Jens Sjøvald i Korsør
5) søster Maren Berntsen, enke efter [Laurids] Gotschalk i Nykøbing [Sjælland].

449 Hans Frederik Nielsen, møllebygger i Skælskør. 1811, side 939.
E: Maren Didriksdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1811.

450 Peder [Jensen] Trane, klejnsmed og aftægtsmand i Skælskør. 2.1.1812.
Enkemand efter [Kirstine Marie Nielsdatter, skifte 11.9.1784 lbnr.320]. B:
1) Maren Kirstine Trane g.m. Jens Frederik Hansen, klejnsmed i København
2) Niels Trane, klejnsmed.

451 Jens Bech, købmand i Skælskør. 5.2.1812, side 945.
E: Anne Cathrine Baggesen. LV: Bagger, birkedommer i Rude. B:
1) Rebekka Margrethe Bech 11.
FM: Scheel, prokurator i Slagelse.
Bevilling til uskiftet bo af 12.9.1809.
Samfrændeskifte 5.2.1812.

452 Elisabeth Aarestrup, ugift i Skælskør. 19.2.1812.
Hendes efterladenskaber blev leveret til hendes far Jacob Aarestrup, købmand i Roskilde.

453 Herman Michael Serridslev i Skælskør. 1.3.1812, side 949.
A:
1) far i Sneslev i Førslev sogn.

454 Anders Nielsen i Skælskør. 2.4.1812, side 949.
Afdøde havde fledføringskontakt af 10.1.1808 med Hans Lauridsen, spækhøker i Skælskør.

455 Hans Lauridsen, skipper i Skælskør. 16.7.1812, side 951, 960.
E: Cecilie Møller. LV: Stabel, byskriver i Slagelse. B:
1) Lorents Hansen 25
2) Eva Dorthe Hansdatter 22
3) Laurids Hansen 20.
FM: fars søskendebarn Mads Bay, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 20.4.1812.

456 Carl [Jeremias] Ferdinand Lincke, bataljonskirurg i Skælskør. 22.4.1812, side 951, 966, 973, 979.
A:
1) bror Johan Gustav Lincke, kirurg i Hamborg.

457 Hans Hansen, smed i Skælskør. 6.6.1812, side 954, 968.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Nagel, forvalter. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Christen Lauridsen, skomager
2) Hans Hansen, smedesvend
3) Johanne Cathrine hansdatter 16.
FM: farbror Jørgen Hansen, smed.

458 Mette Regine i Skælskør. 8.6.1812, side 955, 971.
Enke efter Manasse Monrad, krigsråd, dødsanmeldelse 1806 lbnr.425. B:
1) Cathrine Adelgunde Monrad 37, i Slagelse Hospital
2) Poul Monrad 36, i Vartov Hospital i København
3) Frederikke Monrad 35, på Sørupgård
4) Sofie Charlotte Monrad 31, på stedet
5) Inger Monrad 29, i Vartov Hospital
6) Frederik Monrad 27, i København
7) Anton Monrad 25, søfarende fra Norge.
Afdøde døde 7.6.1812.

459 Hans Hansen, daglejer i Skælskør. 17.6.1812, side 958, 969.
E: Sidse Jensdatter. LV: Carl Koch, skomager. B:
1) Hans Hansen 7.
FM: Hans Jensen, væver.
Afdøde døde 16.6.1812.

460 Bendix Ludvig Pultz, toldkasserer i Skælskør. 1812, side 959.
E: Dorthe Kirstine Dejbjerg.
Testamente af 10.9.1796.

461 Jens Øbo, matros i Skælskør. 20.7.1812, side 963.
B:
1) Hans Jensen.

462 Beyer, kammerråd i Skælskør, der døde 1.9.1812, side 963, 967.
Enkemand. B:
1) Peder Grove Beyer, grosserer i København
2) Johan Beyer, farer til søs
3) Anne Kirstine Beyer 16
4) Inger Beyer 13
5) Frederikke Beyer 13.
FM: farbror [Sejer Malling] Beyer, præst i Eggeslevmagle.

463 Registrering i Skælskør. 22.12.1812, side 968.
Registrering af effekter der tilhørte Jacob Jacobsen i Korsør.

464 Søren Berntsen i Skælskør. 4.1.1813, side 973, 984.
E: Anne Marie. LV: Rolff, kæmner. B:
1) Antoinette Sørensdatter 17
2) Anne Kirstine Sørensdatter 14
3) Bernt Sørensen 10.
FM: fars søskendebarn Bay, købmand.

465 Anne Kirstine Schmidt i Skælskør. 8.2.1813, side 975, 985.
Enke efter Kraft. B:
1) Lorents Kraft 20.
FM: morbror Peder Schmidt.

466 Christen Madsen, afskediget rytter i Skælskør. 17.2.1813, side 976, 993.
E: Anne Elisabeth Andersdatter. LV:
Hans Lauridsen, købmand. B:
2) Hans Christensen, væversvend
3) Birthe Cathrine Christensdatter 30.
Af første ægteskab B:
1) Mads Christensen, soldat.
Afdøde døde 16.2.1813.

467 Christen Zachariassen, pensionist i Skælskør. 16.3.1813, side 977, 987.
A:
1) bror Andreas Zachariassen i Flensborg
2) bror i Billeballe 3 mil fra Kolding, død. Børn uvist hvor.

468 Iver Nielsen, rebslager i Skælskør, der døde 3.4.1813, side 978, 989.
E: Marianne Jørgensdatter. LV: Kastrup, rebslager. B:
1) Niels Iversen 39, i Smidstrup
2) Anne Kirstine Iversdatter 30, i Næstved.

469 Rasmus Hansen, købmand i Skælskør. 1813, side 982, 991.
E:Mette Marie Pagh.
Testamente af 8.3.1813. A:
1) bror Iver Hansen, smed i Tune ved Roskilde
2) søster Karen Hansen, død, var g.m. Jørgen Lauridsen i Over Dråby. 2B:
a Dorthe Jørgensdatter
b Johanne Marie Jørgensdatter
3) halvbror Jens Nielsen i Over Dråby.

470 Oluf Nielsen Post, snedker i Skælskør. 1813, side 985.
E: Anne Cathrine Wulff.
Testamente af 18.9.1813.

471 Knud Nielsen, daglejer i Skælskør. 29.10.1813, side 986, 993, 995.
E: Christiane Nielsdatter. LV: Meelhoff, spækhøker. B:
1) Anders Knudsen 3.
FM: Andreas Meyer, murer.

472 Christoffer Pedersen, daglejer i Skælskør. 30.10.1813, side 987.
Enkemand. B:
1) Peder Christiani, løjtnant
2) Hans Christoffersen, skræddersvend
3) Mette Christoffersdatter g.m. Gerhardt Holst, snedker i Nykøbing Falster.

473 Frederik Christian Wildt, møllersvend i Skælskør, der døde 1.12.1813, side 990, 996, 1002, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1017, 1019.
A:
0) far [Johan Jørgen] Wildt, degn i Lynge [og Broby, død 1.6.1811 og Anne Elisabeth Høberg, skifte Alsted herred gejstlig 1.11.1810 lbnr.99]
1) bror Mourids Høberg Wildt 36, uvist hvor
2) søster [Karen Marie] Wildt, død, var g.m. Stabel, byskriver i Slagelse. 4B:
a Henriette Stabel 27
b Johan Henrik Stabel 12
c Mette Marie Stabel 10
d Peder Severin Stabel 7
3) søster Frederikke Juliane Wildt g.m. Mørch, brygger i København
4) bror Johannes Wildt i København
5) bror Søren Høberg Wildt, købmand i Skælskør
6) bror Andreas Wildt på Falster
7) bror Niels Severin Wildt, møller i Agerup mølle
8) søster Sofie Magdalene Wildt 19, der døde, skifte 27.5.1814
9) søster Caroline Margrethe Wildt 16
10) bror Jens Barfoed Wildt.

474 Knud Andersen, daglejer i Skælskør, der døde 7.12.1813, side 992.
E: Bente Mortensdatter. A:
1) søster Kirsten Andersdatter g.m. Niels Christian. bødker i Skælskør.

475 Henning Lange, klejnsmed i Skælskør. 22.1.1814, side 992.
E: Anne Sofie. LV: Anders Meyer, murer. B:
1) Frederikke Lange.
FM: søskendebarn Johan Meelhof, spækhøker.

476 Anne Marie i Skælskør, der døde 26.3.1814, side 993.
Enke efter [Christian] Meelhof, [skifte 9.8.1793 lbnr.361]. B:
1) Johan Michael Meelhof, spækhøker.

477 Kirsten Pedersdatter i Skælskør. 10.5.1814, side 994, 1006.
B:
1) Peder Pedersen 6½, hos mors stedfar Jens Jensen Holm i Høve.
FM: mors morbror Jørgen Christensen i Tjæreby.

478 Anne Kirstine Jacobsen i Skælskør. 6.6.1814, side 997, 1004.
E: Henrik Wilchen, skomager. B:
1) Anne Kirstine [Wilchen] g.m. Jacob Meisner, skomager
2) Peder Jacobsen [Wilchen] 17
3) Jacob Rasmussen [Wilchen] 12.
FM: Hans Lerche, skomager.

479 Kirsten Andersdatter i Skælskør. 10.6.1814, side 998.
E: Niels Christian, bødker. B:
1) Christian Nielsen, skrædder
2) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Berntsen, murer i Korsør.

480 Herman Nielsen Brøgger, snedker i Skælskør. 22.6.1814, side 999, 1003, 1010.
E: Karen Knudsdatter. LV: Rolff, kæmner. B:
4) Amalie Hermansdatter 18, der ægter Richardt, møller i Skælskør.
Første ægteskab med [Helle Pedersdatter, skifte 10.12.1784 lbnr.322]. B:
1) Maren Cathrine Hermansdatter g.m. Frederik Boesen, møller i Tornemark
2) Jacobine Hermansdatter g.m. Peder Christian Olufsen, skipper
3) [Andrea Hermansdatter] g.m. Johan Rolff, bødker

481 Gundil Kirstine Olufsdatter, ugift i Skælskør. 24.6.1814, side 1000, 1007.
A:
1) mor, enke på Bornholm
2) bror Jens Marker i København
3) søster Inger Olufsdatter g.m. Niels Poulsen i København.

482 Peder Scharris, fuldmægtig i Skælskør. 1.9.1814, side 1003.
E: Anne Kirstine Alfsen. LV: Alfsen, toldkasserer. B:
1) Karen Anne Scharris 8
2) Kirstine Sofie Scharris 6.

483 Charlotte Jørgensen ugift i Skælskør, der døde 17.9.1814, side 1004.
Afdøde var datter af Jørgensen, bogholder i København.
Dødsanmeldelse.

SLUT