Erik Brejls hjemmeside

Start


Skanderborg distrikt birk skifteprotokol
1794-1801
og
Hjelmslev-Gjern herred skifteprotokol
1802

B 61F - 29

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Fra 1802 dækker skifteprotokollen Hjelmslev og Gjern herreder. Skifterne fortsætter i B 61 G - 142

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedSkanderborg Distrikt Birk
Skifteprotokol
1794-1801

1 Anders Rasmussen i Mollerup. 23.6.1794, fol.3, 5, 7.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Mikkelsen i Tvilum. B: Mikkel, Rasmus. FM: Jens Rasmussen i Tovstrup. Ophold til afdødes far Rasmus Jensen. Desuden nævnes afdødes søskende Christen Jensen i Vadsted, Søren Rasmussen i Mollerup, Sidsel Rasmusdatter. (Begyndelsen af skiftet mangler.)

2 Søren Jørgensen i Linå. 23.6.1794, fol.4B, 6B, 9B.
E: Karen Simonsdatter. LV: Peder Christensen sst. B: Jørgen 7, Else Marie 3. FM: farbror Palle Jørgensen i Folby.

3 Rasmus Jensen i Mollerup. 22.9.1794, fol.8, 11.
B: Jens Rasmussen i Tovstrup, Søren Rasmussen i Mollerup, Anders Rasmussen, [skifte 23.6.1794 lbnr.1], var g.m. Maren Andersdatter på stedet. LV: Niels Mikkelsen i Tvilum.

4 Morten Nielsen i Mollerup. 22.9.1794, fol.8B, 11B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Knud Knudsen Galten i Mollerup. B: Karen Marie 15, Niels 12, Peder 5. FM: Knud Lauridsen i Mollerup.

5 Mette Andersdatter i Ny Tvilum. 4.10.1794, fol.12.
E: Søren Jensen. B: Johanne 2. FM: morfar Anders Lauridsen i Horngård. Desuden nævnes enkemandens far Jens Nielsen i Tvilum.

6 Peder Sørensen i Gjern. 20.12.1794, fol.14B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Jens Nielsen sst. B: Søren 2. FM: farbror Jens Sørensen sst.

7 Sidsel Andersdatter i Farre. 9.2.1795, fol.15B.
E: Niels Nielsen. B: Niels 3.

8 Anders Andersen i Skellerup Nygårde. 25.2.1795, fol.17, 23B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Christen Rasmussen i Mollerup. B: Anders 16, Gertrud 14, Maren 12, Peder 10, Anne 8, Inger 6, Jens 3, Anne Cathrine 2. FM: farbror Rasmus Andersen i Laven.

9 Anders Sørensen Møller i Gjern. 1.7.1795, fol.17B.
E: Ida Dorthe Gotfredsdatter. LV: Mikkel Hansen sst. B: Søren 23, Margrethe 21, enke. LV: Jens Nielsen sst, Nikolaj 15, Anne Cathrine 11. FM: Peder Møller sst, farbror Laurids Sørensen Møller sst.

10 Anders Christensen i Skannerup. 1.12.1795, fol.20.
E: Inger Jensdatter. LV: Søren Christensen sst. B: Anne 20. FM: farbror Søren Christensen sst.

11 Anne Pedersdatter i Laven. 24.5.1796, fol.20B.
E: Laurids Christiansen. B: Christian 4, Inger 2, Anne 6 uger. FM: farfar Christian Nielsen i Linå, morfar Peder Christensen sst, morbror Niels Nielsen sst.

12 Karen Lauridsdatter i Horn. 25.5.1796, fol.21B, 26.
E: Niels Lauridsen. B: Peder 7, Ingeborg 4. FM: morfar Laurids Thøgersen sst.

13 Karen Jensdatter i Fårvang. 26.5.1796, fol.22, 25.
E: Jens Nielsen. B: Jens 11, Karen 9, Sidsel 7, Peder 4. FM: morbror Rasmus Pedersen i Skorup.

14 Christen Pedersen i Linå. 20.9.1796, fol.23, 27B.
B: Anne Cathrine g.m. Peder Rasmussen sst, Mette 40, Peder 28. FM: Morten Rasmussen i Øster Lerhuset.

15 Anne Pedersdatter i Farre. 2.11.1796, fol.27.
E: Søren Andersen. B: Niels 16, Anders 10, Kirsten 8, Malene 7, Johanne 5, Peder 3.

16 Else Jensdatter i Voel. 27.1.1797, fol.28.
E: Mogens Lauridsen Hyrde. B: Sidsel 15, Birgitte 13, Else Marie 10, Anne 7, Jens 5, Laurids 5, Maren 3. FM: Anders Andersen sst.

17 Jørgen Nielsen i Voel. 27.1.1797, fol.28B, 30.
E: Karen Marie Christensdatter. LV: Jens Pelsen sst. B: Christen 12, Peder 10, Anne 5. FM: Jens Jensen sst. Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte [Silkeborg gods] 24.2.1783 lbnr.78. B: Kirsten 20, Niels 18. FM: Mikkel Pedersen i Skorup.

18 [Karen Christiansdatter] i Skannerup Mølle. 8.2.1797, fol.29B.
E: Mikkel Andersen Gesager. B: Andreas Christian, Kirsten, Karen Johanne Cathrine, Christine Elisabeth.

19 Jens Nielsen i Gjern. 7.4.1797, fol.32.
E: Anne Sørensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

20 Erik Mortensen Kristrup i Farre. 28.6.1797, fol.32B, 35.
E: Eleonora Margrethe Sørensdatter. LV: Søren Jørgensen i Farre. B:
1) Morten Eriksen 49, der døde for 5 år siden på rejse til Ostindien uden livsarvinger
2) Christoffer Eriksen 42, skomagersvend i Horsens
3) Sofie Amalie Eriksdatter, [skifte Søbygård gods 14.11.1794 lbnr.125], var g.m. Laurids Pedersen Bilidt i Farre. 5B: Marie 21, Eleonora Margrethe 20, Erik 17, Mette Marie 12, Anne Kirstine 8
4) Mette Marie Eriksdatter, [skifte Søbygård gods 14.11.1792 lbnr.113], var g.m. Hans Henrik Fencher i Søbyvad. 2B: Hans Henrik 19, Eleonora Kirstine Margrethe 16. FM: forvalter [Niels] Saaby i Snorum [i Haurum sogn].

21 Karen Nielsdatter i Ellerup. 15.9.1797, fol.34, 36B.
E: Søren Jensen. A: søster Anne Nielsdatter på Frijsenborg.

22 Inger Jensdatter i Skannerup. 16.11.1797, fol.37.
E: Rasmus Olufsen. B: Oluf, Maren. FM: Thomas Jensen, Peder Rasmussen.

23 Peder Christensen Vest i Gjern. 3.1.1798, fol.37B, 41.
E: Maren Simonsdatter. LV: Peder Sørensen Villumsen i Farre. B: Christen 13, Mette 8, Simon 6, Karen 4. FM: Jens Sørensen i Gjern, Jens Andersen sst.

24 Anne Andersdatter i Skellerup. 16.1.1798, fol.38B, 41.
E: Jens Kusk. Første ægteskab med [Erik Christensen Væver sst, skifte Silkeborg gods 7.9.1790 lbnr.133]. B: Edel 16, Karen 7. FM: Mogens Lauridsen i Voel, Jens Nielsen i Svostrup.

25 Niels Rasmussen Væver i Farre. 22.2.1798, fol.39, 42.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Niels Andersen i Grundfør. B: Rasmus 10. FM: fars stedfar Jens Rasmussen i Hinnerup, Laurids Christensen i Rødikgård.

26 Peder Jensen i Farre. 22.2.1798, fol.40, 42B.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Jørgensen sst. B: Rasmus 25, Else 19, Niels 8. FM: Jesper Rasmussen i Farre.

27 Christen Pedersen Søballe i Horn. 24.2.1798, fol.40B, 47.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Lauridsen sst. B: Anne 39 g.m. en tjener i København, Niels 37 i Fårvang, Anne Dorthe 33 g.m. Aksel Akselsen i Horn. FM: morbror Sejer Rasmussen i Horn.

28 Mette Marie Nielsdatter i Fårvang. 13.3.1798, fol.42B, 82B.
E: Hans Jensen. Af første ægteskab B: Niels Nielsen 30 i Granslev Mølle. Af andet ægteskab B: Niels Jensen 28, Anne Jensdatter 21, der døde, Christian Jensen 17 i Granslev, Niels Jensen 16 i Nørup, Inger Jensdatter 12. FM: enkemandens bror Christen Jensen i Gjern.

29 Hans Christian Ramsland i [Søby], birkedommer i Frijsenborg Birk. 23.3.1798, fol.43B.
E: Karen Lassen. Bevilling til uskiftet bo.

30 Jens Nielsen i Sminge Nygård. 1.5.1798, fol.43B, 47B.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Grølsted, degn i Skorup, Laurids Jensen Fischer, der ægter enken. B: Else 11, Niels 10, Anne Marie 8, Peder 4, Anne 6 mdr. FM: farbror Jens Nielsen i Trasborg på Palstrup gods. Af første ægteskab B: Anne 28, Christoffer 26, Maren 24, Karen 22, Sidsel 20, Søren 16. FM: morbror Niels Sørensen, pottemager i Sorring.

31 Anker Danielsen i Skannerup. 26.5.1798, fol.45, 48.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Nielsen i Låsby, bror Jens Nielsen i Sorring. B: Marianne 4, Daniel 3, Niels 2. FM: Christen Pedersen i Skannerup.

32 Testamente i Fårvang. 10.12.1797, fol.45B.
Testamente for Mathias Jensen og hustru Maren Sørensdatter.

33 Oluf Pedersen i Skannerup. 19.11.1798, fol.46B, 48.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Peder Nielsen sst. B: Karen 18, Niels 16, Anne 14, Jørgen 12, Laurids 10, Peder 8, Rasmus 6, Sidsel 4. FM: Christen Pedersen sst.

34 Anne Cathrine Andersdatter i Hårup. 9.1.1799, fol.49B.
E: Laurids Nielsen. B: Maren 17, Anders 14, Mette Marie 13, Else 10, Kirsten Marie 8, Anne 6, Karen 3. FM: Søren Thomsen sst, Laurids Nielsen i Skellerup, Jens Pedersen sst.

35 Just Lund, pensioneret skytte i Søbyvad Kro. 22.1.1799, fol.50B.
A: bror Kammerråd Lund i Holbæk på Sjælland.

36 Anne Rasmusdatter i Over Skellerup. 22.2.1799, fol.51B.
E: Thomas Rasmussen. B: Gertrud 8. FM: morbror Christen Rasmussen i Alling.

37 Frands Kjærsgaard, der lever i Farre. 24.4.1799, fol.54, 202B.
Registrering og opbudsforretning på grund af tiltale for røveri.

38 Oluf Mortensen i Linå. 26.4.1799, fol.55B, 59B.
Enke efter Inger Pedersdatter. B: Mette 10, Anne 8, Morten 6. FM: Simon Lauridsen i Linå, Christen Pedersen sst, Anders Sørensen i Balle.

39 Anne Rasmusdatter i Hårup. 20.6.1799, fol.56B.
E: Jens Hansen. B: Anne 9, Maren 6, Ellen Marie 2. FM: morbror Thomas Rasmussen i Skellerup Nygårde.

40 Mette Jensdatter i Hårup. 24.7.1799, fol.57B.
E: Jens Jensen. B: Jens 9 uger. FM: farbror Morten Jensen.

41 Søren Jensen i Hårup. 9.8.1799, fol.58B, 60B.
E: Anne Ambrosiusdatter. LV: Peder Lauridsen i Linå. B: Anne 28 g.m. Laurids Hansen Bæhr i Hårup, Jens 26, Mette 24. FM: morbror Christoffer Ambrosius i Søballe.

42 Birthe Christensdatter i Jeksen. 13.8.1799, fol.59, 184.
E: Peder Sørensen. B: Jens Sørensen i Stjær, Christen Sørensen sst, Niels Sørensen, død. 1B: Karen. FM: stedfar Rasmus Jensen i Stjær.

43 Oluf Hermansen i Forlev. 28.8.1799, fol.61, 78.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jacob Ernstsen sst. A: søster Sidsel Hermansdatter, enke efter Niels Christensen i Dørup. LV: Jens Jensen sst, søster Maren Hermansdatter, rejst til Holsten for nogle år siden. FM: Niels Lauridsen i Skanderborg.

44 Søren Jensen, ugift i Hårby. 2.9.1799, fol.61B, 203B.
A:
1) bror Steffen Jensen 48 i Hårby
2) bror Rasmus Jensen, død, var g.m. Maren Jensdatter i Veng. 1B: Gertrud 14. FM: stedfar Laurids Jensen sst.
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Veng
4) søster Anne Kirstine Jensdatter, enke efter Rasmus Sørensen i Jeksen. LV: Mads Rasmussen i Stjær.

45 Bodil Mortensdatter i Mesing. 22.10.1799, fol.63B, 69B.
E: Søren Sørensen. B: Morten 7, Søren 4. FM: Groes Sørensen.

46 Karen Nielsdatter i Høver. 21.10.1799, fol.64, 68B, 70B.
E: Jens Rasmussen. Første ægteskab med Rasmus Hansen. B: Hans 18, Niels 15, Cathrine 10, Maren 6, Søren 3. FM: Bent Sørensen i Høver, morbror Rasmus Sørensen i Svenstrup på Sjælland. Afdøde var fæster under Sophiendal gods.

47 Anne Marie Helstrup i Sjørupgård i [Nimtofte sogn, Djurs Nørre Herred]. 30.10.1799, fol.64B, 73.
Enke efter Frederik Hansen. B: Hans Hansen i Jeksen, Frederik Hansen i Sjørup Ladegård, Marianne Hansen g.m. løjtnant Lange.

48 Maren Andersdatter i Horndrup. 1.11.1799, fol.65B.
E: Søren Jensen. B: Anders 4, Mette Kirstine 5 uger. FM: morfar Anders Jensen sst.

49 Knud Rasmussen i Rye. 4.11.1799, fol.67B, 185.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: Laurids Nielsen sst. B: Karen 16, Anne Marie 14. FM: Peder Mortensen i Vissingkloster, Niels Christensen i Rye.

50 Knud Rasmussen Galten i Stjær. 25.11.1799, fol.71B.
E: Anne Mikkelsdatter. Bevilling til uskiftet bo.

51 Kirsten Sørensdatter i Siim. 29.11.1799, fol.72, 88, 118, 140, 144, 159, 173B.
Enke efter Rasmus Rasmussen. B: Rasmus Rasmussen i Siim, Johanne Rasmusdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Rye. 5B: Kirsten g.m. Rasmus Thomsen i Rye, Jens 19, Søren 12, Karen 11, Johanne 9. Første ægteskab med [Laurids Jensen i Siim]. B: Jens Lauridsen i Nygårde, Maren Lauridsdatter g.m. Morten Salomonsen i Emborgkloster, Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Simonsen i Fårehuset.

52 Mikkel Pedersen Stærk, der døde i Bjedstrup i Dover sogn. 3.12.1799, fol.74B, 81.
B: Cathrine, ophold hos mor i Søballe, der var separeret fra afdøde.
Afdøde beboede tidligere et hus Mikkelsballe på Søballe Mark, men havde ikke fast bopæl.

53 Anders Andersen i Alling. 3.3.1797, fol.75, 81B.
E: Inger Ambrosiusdatter. LV: Niels Andersen sst. B: Ambrosius 26, Anne g.m. Peder Nielsen i Firgårde, Mette g.m. Mathias Pedersen Smed i Alling, Abelone. FM: farbror Jørgen Andersen i Alling, morbror Jens Ambrosiussen i Søballe.

54 Kirsten Jespersdatter i Grølsted. 11.11.1799, fol.78B.
E: Søren Rytter. B: Jørgen 32 i Tovstrup, Niels 28, Søren 26, Peder 24, Marianne 20, Karen 18. FM: Christen Jensen Fisker i Vellev.

55 Anne Marie Andersdatter i Rye. 27.11.1799, fol.79B, 81B.
E: Christian Eriksen. B: Erik 7, Ingeborg 5, Karen 3. FM: Niels Jensen Smed i Rye.

56 Christen Nielsen i Firgårde. 7.12.1799, fol.80B, 180.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christen Sørensen sst. A:
1) morbror Vogn Poulsen i Stjær
2) mosters søn Poul Jørgensen Holst i Salten
3) mosters datter Anne Jørgensdatter g.m. Niels Kolt i Skivholme
4) farbrors søn Christen Sørensen i Skannerup
5) farbrors datter Else Sørensdatter, enke i Skannerup
6) farbrors søn Poul Sørensen, død. 2B: Kirsten, Johanne. FM: stedfar Niels Pedersen i Skannerup.

57 Jens Lauridsen i Hylke. 4.1.1800, fol.84B, 159B.
A: søster Mette Lauridsdatter g.m. Jacob Stougaard i Båstrup ved Anders Jacobsen, bror Christen Lauridsen i Vrold, død. 2B: Anne Christensdatter g.m. Peder Rasmussen i Vrold, Maren Christensdatter, død, var g.m. Jens Terkildsen i Hem. 3B: Karen, Marie, Terkild 14.

58 Jens Sørensen i Gantrup. 21.1.1800, fol.85B, 94B, 129B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Olufsen sst. B: Maren Marie 6 mdr. FM: farbrødre Knud Sørensen sst, Peder Sørensen sst. Enkens første ægteskab med Jens Nielsen Bødker. 2B: Anne 10, Jens 3.

59 Karen Pedersdatter i Grumstrup. 24.1.1800, fol.86, 158.
E: Søren Jensen. B: Bodil Marie 6. FM: morfar Peder Velling i Grumstrup ved Peder Pedersen.

60 Anne Nielsdatter i Illerup. 7.2.1800, fol.88B.
E: Jens Jørgensen. Uden for ægteskab B: Anne Johanne Justsdatter. FM: Søren Rasmussen i Illerup.

61 Jørgen Jensen i Båstrup. 10.2.1800, fol.89, 152.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Jacob Andersen Stougaard i Båstrup. B: Karen 19, Rasmus 17, Jens 12, Anne 9, Laurids 7, Jørgen 5, der døde, Peder 3, Maren 4 mdr 4.10.1800. FM: farbror Rasmus Jensen i Båstrup, Morten Mikkelsen sst.

62 Kirsten Nielsdatter i Galten. 11.2.1800, fol.91B, 125B.
E: Jens Albertsen. B: Niels 20, Anne 15, Kirsten 12, Albert 9. FM: morbror Jens Nielsen i Mesing, mosters mand Oluf Nielsen Skov i Fregerslev. Af første ægteskab, [dvs. uden for ægteskab med udlagt far Christen Frandsen] B: Anne Cathrine Christensdatter g.m. Peder Mogensen i Galten.

63 Anne Marie Jensdatter i Firgårde. 17.2.1800, fol.93B, 107B.
E: Jens Nielsen. A: søskende Christian Jensen i Skårup, Simon Jensen, rejst til udlandet for 17 år siden, Mette Jensdatter, død, var g.m. Bertel Lukassen, fisker i Dyrehavehuset i Skanderborg. 3B: Lukas, Hans, Margrethe, halvsøster Ellen Jensdatter i Veng.

64 Bodil Pedersdatter i Hårup. 4.2.1800, fol.96B, 253B.
E: Mads Jensen. B: Maren 10, Jens 7, Anne 4. FM: morten Jensen i Hårup.

65 Jens Mikkelsen Nebel, ugift i Rødemølle ved Skårup [i Fruering sogn]. 24.2.1800, fol.97, 188.
A: brordatter Bodil Sørensdatter 13 hos mor Anne Margrethe Frandsdatter g.m. Anders Jensen, møller på stedet.

66 Karen Nielsdatter i Grumstrup. 26.2.1800, fol.98.
E: Morten Rasmussen. B: Maren 20, Jens 17. FM: Claus Nielsen, hjulmand i Skårup.

67 Ellen Sørensdatter i Mesing. 28.2.1800, fol.98B, 121.
E: Rasmus Mikkelsen. B: Søren 5, Jens 3. FM: morbror Niels Nielsen i Veng. Uden for ægteskab B: Anne Jensdatter 14.

68 Bodil Eskildsdatter i Møballe. 3.3.1800, fol.100B.
E: Jens Sørensen Smed. B: Søren 3 uger. FM: Peder Nielsen i Ørskov. Første ægteskab med Søren Nielsen, skifte 20.4.1798. B: Niels 18, Jens 13, Rasmus 4. FM: Jens Nielsen i Ørskov. Ophold til afdødes mor Maren Nielsdatter. Desuden nævnes enkemandens bror Niels Sørensen i Sejet.

69 Villum Jensen og hustru Maren Andersdatter, der lever i Virring. 27.1.1798, fol.103.
Testamente.
Hans A.
1) bror Laurids Jensen i Veng
2) søster Maren Jensdatter i Virring
3) brors børn i Vitved
4) søster Anne Jensdatter i Vitved
Hendes A:
1) bror Jens Andersen i Gram
2) brordatter Mette Marie Nielsdatter i Virring
3) søster i Gram, død: 2B:
a Anders Jensen
b Kirsten Jensdatter i Fastrup
4) brordatter Anne Rasmusdatter i Virring
5) Kirsten Andersdatters børn i Olufgård.

70 Jens Jensen, ugift i Adslev. 5.3.1800, fol.103B.
A: bror Peder Jensen i Adslev, halvbror Niels Rasmussen i Jeksen, død. 1B: Kirsten Nielsdatter, død. 2B: Anne Jensdatter 12, Anne Marie Jensdatter 5 i Jeksen. FM: farbror Søren Jensen på Jeksen Mark.

71 Mette Nielsdatter i Javngyde. 28.2.1800, fol.104B.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab med Laurids Rasmussen. B: Rasmus 29, Jens 22, Anders 20, Niels 18, Anders 13. FM: morbror Søren Nielsen i Vissing, fars halvbror Peder Andersen i Firgårde.

72 Anne Jensdatter i Voerladegård. 8.3.1800, fol.105B.
E: Jens Jensen. B: Søren 27, Bodil g.m. Rasmus Sørensen i Møldrup, Maren 23. FM: Søren Nielsen i Dørup.

73 Anne Jacobsdatter i Rye. 15.3.1800, fol.108.
E: Peder Pedersen. A: mor Inger Pedersdatter sst. LV: Peder Pedersen sst, søskende Johanne Jacobsdatter 25, Peder Jacobsen 23, Niels Jacobsen 15, Rasmus Jacobsen 13, Maren Jacobsdatter 12. FM: Peder Christensen, sst, Niels Christensen sst.

74 Anne Marie Jensdatter på Vitved Mark. 3.3.1800, fol.110.
E: Jens Nielsen. B: Anne Margrethe 7. FM: Peder Andersen på Fruering Mark.

75 Testamente i Skårup. 26.6.1798, fol.111B.
Testamente for Rasmus Eriksen og hustru Anne Marie Rasmusdatter i Skårup i Fruering sogn.

76 Dines Pedersen i Farre. 11.3.1800, fol.112, 212.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Aagaard i Farre. A:
1) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen i Herskind. 3B:
a Peder Rasmussen i Herskind, død. 3B: Jens Pedersen 40 i Espergærde på Sjælland, Rasmus Pedersen 36 i Herskind, Anne Pedersdatter g.m. Niels Andersen True i Galten
b Jens Rasmussen i Herskind, død. 2B: Dorthe Jensdatter, død, var g.m. Peder Simonsen i Borum. 1B: Anne Margrethe 6, Anne Jensdatter g.m. Jesper Nielsen i Herskind
c Anne Rasmusdatter, død, var gift første gang med Niels Jensen i Herskind, anden gang med Frands Simonsen. 7B: Jens Nielsen i Fajstrup, Rasmus Nielsen i Kalundborg, Peder Nielsen i Hørslev, Anne Nielsdatter, død, var g.m. Jens Enevoldsen i Lading. 2B: Maren 20, Enevold 9, Niels Frandsen 36 i Herskind, Simon Frandsen sst, Else Frandsdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen sst. 3B: Rasmus 9, Frands 8, Anne 6. FM: stedfar Rasmus Pedersen i Herskind
2) søster Voldborg Pedersdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Herskind. 3B:
a Peder Jensen i Herskind, død, 2B: Jens Pedersen i Havrum, Anne Pedersdatter g.m. Samuel Jensen i Fastrup
b Laurids Jensen i Herskind, død. 1B: Jens Lauridsen i Farre
c Karen Jensdatter, død, var g.m. Laurids Frederiksen i Sabro
3) søster Johanne Pedersdatter, død, var g.m. Poul Mikkelsen i Fajstrup. 3B:
a Dorthe Poulsdatter g.m. Christen Pedersen i Skivholme ved svigersøn Jens Hvas sst.
b Maren Poulsdatter g.m. Niels Jensen i Skovby
c Maren Poulsdatter g.m. en korporal i Vejle
4) søster Barbara Pedersdatter gift i København.

77 Laurids Nielsen, ugift i Hårby. 19.3.1800, fol.113B, 260B.
A: mor Anne Jensdatter, søskende Jens Nielsen i Nørre Vissing, Søren Nielsen i Hårby, Niels Nielsen 39, tjener i Vrold, Maren Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Vrold, begge døde. 6B: Niels 25, Jens 23, Maren g.m. Jesper Jensen, snedker i Vrold, Anne g.m. Jens Mikkelsen i Hårby, Lisbeth 31, Karen 19.

78 Jens Rasmussen i Framlev. 28.3.1800, fol.114B.
E: Mette Marie Andersdatter. LV: Jørgen Mogensen sst. A: søskende Mads Rasmussen i Hørslevgård over 60, Daniel Rasmussen i Høver over 50, Kirstine Marie Rasmusdatter, enke efter Søren Rasmussen i Labing, Bodil Rasmusdatter g.m. Jens Kanne i Årslev ved søn Rasmus Pedersen sst, Dorthe Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Jacobsen i Framlev. 2B: Birthe Marie g.m. Niels Andersen sst, Kirsten 20, halvbror Rasmus Madsen i Lillering, død. 2B: Johan 40 i Låsby, Anne Kirstine g.m. Mikkel Rasmussen i Lyngby. Testamente af 30.3.1799, hvorefter enkens brordatter Marianne Pedersdatter arver forlods.

79 Anne Kirstine Mouridsdatter i Sorgenfri i Harlev sogn. 20.2.1800, fol.119.
B: Birthe Kirstine Grelsdatter 12, Anders Grelsen 6. FM: Jens Mortensen i Harlev, Anders Birk i Lemming. Afdøde har tidligere opholdt sig i Kragelund sogn i Viborg Amt og var gift med Grels Wichegreen, en soldat svensk af fødsel, der rømte for 6 år siden.

80 Karen Jensdatter i Voel. 5.4.1800, fol.120.
E: Rasmus Hansen. B: Ellen 2. FM: morfar Jens Pedersen sst.

81 Christen Rasmussen i Tørring. 18.5.1800, fol.121B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen i Tulstrup. B: Rasmus 8, Kirsten 6. FM: farbror Jørgen Rasmussen i Alling. Første ægteskab med Karen Andersdatter. B: Inger 21, Kirsten, Anne. FM: Peder Andersen i Firgårde. Andet ægteskab med Kirsten Clausdatter. B: Karen 14.

82 Anne Sørensdatter i Galten. 23.5.1800, fol.124B.
E: Laurids Nielsen. B: Niels 20, Anne Kirstine 16, Søren 12, Karen 8, Jens 5. FM: morbror Groes Sørensen i Mesing.

83 Rasmus Eskildsen i Ustrup. 27.5.1800, fol.126B, 153B.
E: Cathrine Jonasdatter. LV: Peder Olufsen sst. B: Margrethe 13, Eskild 11, Bodil Marie 7, Rasmus 4 mdr den 6.10.1800. FM: farbror Jens Eskildsen i Elling.

84 Johan [Rosendal] Skomager i Rye. 12.4.1800, fol.128B, 240B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. B: Maren 7, Hans 3. FM: Rasmus Baltsersen, Hans Jacobsen i Rye.

85 Jens Nielsen, smed i Rye. 12.5.1800, fol.128B, 184B.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Peder Christensen i Trebjerg i Hvirring sogn, Peder Pedersen i Rye. B: Anne Cathrine 5, der døde, Johanne Margrethe 2. FM: farbror Hans Nielsen i Ejer, Mikkel Nielsen i Underup.

86 Mette Olufsdatter i Såbylund på Ejer Mark. 30.6.1800, fol.130B.
E: Poul Sørensen. B: Margrethe 10, Anne 9, Abelone 6, Karen 4. FM: mosters mand Christen Rasmussen i Horndrup.

87 Johannes Pedersen i Horndrup. 2.7.1800, fol.132.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen i Vestergård på Tåning Mark. B: Maren 27, Karen 23, Rasmus 19. FM: farbror Søren Pedersen i Tåning.

88 Søren Madsen på Vitved Mark. 5.7.1800, fol.133B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Eskildsen i Vitved. B: Else 19, Mads 7, Helle Marie 5, Peder 3. FM: farbror Jens Madsen i Vitved.

89 Just Rasmussen, der lever i Justenborg [i Skanderup sogn]. 8.4.1800, fol.135.
Arv fordeles til bror Jesper Rasmussen i Emborg, og børn Jesper Justesen, Peder Justesen på Sjælland, Anne Justsdatter, Sidsel Marie Justsdatter. FM: morbror Laurids Pedersen, Maren Justsdatter g.m. Søren Skov i Horsens, Rasmus Justesen i Tåning.

90 Anders Jensen i Nygårde [i Dover sogn]. 8.4.1800, fol.135B.
E: Maren Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo.

91 Rasmus Rasmussen Fulden i Lillering. 10.4.1800, fol.136, 191.
Af første ægteskab B: Maren 20 i København. Afdøde var netop flyttet fra Århus til sin svoger Mathias Sørensen i Lillering.

92 Sidsel Jensdatter i Riselund på Javngyde Mark. 21.4.1800, fol.136B, 192.
E: Rasmus Nielsen. B: Anne 13, Maren 9. FM: farbror Thomas Nielsen.

93 Knud Nielsen i Stilshuset på Elling Mark. 30.4.1800, fol.137B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Nielsen Them på stedet. B: Jens 8. FM: morbror Niels Jensen i Horsens.

94 Testamente i Kattrup. 2.5.1800, fol.137B.
Testamente for Morten Sørensen og hustru Sidsel Jensdatter i Kattrup.

95 Mette Gregersdatter i Ris. 20.5.1800, fol.138.
E: Oluf Madsen. B: Maren 3, Anne Marie 2. FM: morfar Gregers Madsen i Bjødstrup.

96 Jens Lauridsen i Skårup. 24.5.1800, fol.138B, 146B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Sørensen Hvolbæk i Skårup. A: søskende Maren Lauridsdatter gift ved Ring ved søn Laurids Jensen i Ring, Anne Lauridsdatter gift ved Ring, Anne Lauridsdatter g.m. Mads Nielsen i Demstrup.

97 Maren Rasmusdatter i Alken. 6.6.1800, fol.139.
E: Jens Christensen Smed. B: Bodil 7, Kirsten 7. FM: Rasmus Lauridsen, Jens Rasmussen i Nørre Vissing.

98 Peder Mikkelsen i Ustrup. 4.7.1800, fol.140, 155.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. LV: Anders Rasmussen Stougaard i Ustrup. A: søskende Jens Mikkelsen 34 på Tåning Mark, Rasmus Mikkelsen 32 i Tebstrup, Niels Mikkelsen, død. 1B: Mikkel 10. FM: morbror Hans Jensen i Kattrup.

99 Jørgen Sørensen i Boes. 19.8.1800, fol.141.
E: Maren Andersdatter. LV: Laurids Andersen i Emborg. B: Gunder Jørgensdatter 16, Maren 12, Kirsten 6, Johanne 2, Søren 2. FM: farbrødre Anders Sørensen i Illerup, Laurids Sørensen i Hem.

100 Birthe Jensdatter i Horn. 18.4.1800, fol.144B, 147B.
E: Niels Sørensen Aagaard. B: Jens 16, Søren 13, Søren 10. FM: morbror Peder Jensen Smed i Borre.

101 Jens Thomsen i Rye. 23.6.1800, fol.145B, 159B.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Nielsen. B: Anne 2. FM: Mathias Jensen i Rye.

102 Kirsten Andersdatter i Mollerup. 6.8.1800, fol.146.
E: Jens Sørensen. B: Kirsten 6, Søren 2. Uden for ægteskab B: Anders Poulsen 7. FM: morbror Oluf Andersen i Skovsrod.

103 Eleonora Kirstine Margrethe Sørensdatter i Farre. 4.8.1800, fol.147, 186.
[Enke efter Erik Mortensen Kristrup i Farre, skifte 28.6.1797 lbnr.20]. B:
1) Christoffer Eriksen Kristrup, skomager i Horsens
2) Sofie Amalie Eriksdatter, [skifte Søbygård gods 14.11.1794 lbnr.125], var g.m. Laurids Pedersen Bilidt i Farre. 5B: Elene 24, Eleonora Kirstine Margrethe 22 g.m. Mikkel Sørensen i Farre, Erik 20, Mette Marie 14, Anne Kirstine 10
3) Mette Marie Eriksdatter, [skifte Søbygård gods 14.11.1792 lbnr.113], var g.m. Hans Henrik Fencher i Søbyvad. 2B: Hans Henrik 21, Eleonora Kirstine Margrethe 18. FM: Søren Jørgensen i Farre.

104 Anne Lauridsdatter i Vitved. 20.9.1800, fol.148.
E: Jørgen Jensen. B: Jens 14, Laurids 8, Maren 6, Mette 2. FM: morbror Peder Galten i Skanderborg, Niels Lauridsen i Hårby.

105 Rasmus Pedersen i Vitved. 20.9.1800, fol.150.
E: Gertrud Marie Nielsdatter . LV: Laurids Lauridsen sst. B: Anne, Mette, Mette Marie. FM: Mikkel Pedersen Taarup i Stilling.

106 Ellen Marie Olufsdatter i Skovsgårde. 22.9.1800, fol.151.
E: Laurids Clausen. B: Claus 9, Mette Marie 6. FM: Morten Jensen i Hørning.

107 Maren Jensdatter i Virring. 7.10.1800, fol.156.
E: Oluf Christoffersen. B: Anne Kirstine 27, Peder 25, Christen 23, Anne 17. FM: morbror Laurids Jensen i Veng.

108 Maren Rasmusdatter i Dørup. 8.11.1800, fol.161.
E: Søren Nielsen. B: Niels 15, Rasmus 13, Anne 9, Jens 6. FM: morbror Rasmus Rasmussen sst.

109 Poul Jensen Due i Dørup. 21.11.1800, fol.163B.
E: Christine Lauridsdatter. LV: Mads Lauridsen i Fastrup. B: Sidsel 19, Jens 16, Laurids 15, Mads 12, Kirsten 10, Søren 7. FM: Morten Jensen i Hørning.

110 Jens Pedersen i Overby. 25.11.1800, fol.166.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Christen Thomsen sst. A: bror Anders Pedersen 40 på Overby Engmark, søster Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Niels Lund i Hoved, halvbror Peder Daugaard 35 i Jordbjerggård.

111 Sidsel Pedersdatter, ugift i Sønder Galten. 1.7.1800, fol.170.
A: stedfar Laurids Nielsen sst.

112 Maren Jørgensdatter i Sjelle. 15.6.1799, fol.170B.
E: Jens Rasmussen. B: Anne g.m. C. Brabrand i København, Rasmus 19, Johanne 17. FM: Niels Andersen, skovfoged i Sjelle. Af første ægteskab B: Mads Mikkelsen, uvist hvor.

113 Jens Andersen i Tåning. 12.10.1800, fol.172B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Anne 12, Maren 10, Anders 6. FM: farbror Laurids Andersen i Mesing.

114 Maren Jensdatter i Fastrup. 1.12.1800, fol.174.
E: Anders Pedersen. Første ægteskab med [Christen Rasmussen], skifte 13.3.1797. B: Birthe 19, Jens 12, Rasmus 8, Anders 6. FM: Claus Rasmussen i Vitved, Rasmus Rasmussen i Fastrup, Rasmus Jensen i Stilling, Mikkel Jensen i Hørning.

115 Anne Cathrine Nielsdatter i Rye. 22.10.1800, fol.176, 214B.
E: Rasmus Jensen. B: Karen 9, Niels 7, Thomas 2. FM: Christoffer Nielsen i Skanderborg.

116 Mads Markussen i Skårup. 23.10.1800, fol.176B, 206.
A: bror Niels Markussen, død. 3B: Markus 37 i Skårup, Karen g.m. Claus Nielsen sst, Maren g.m. Rasmus Pedersen i Stilling.

117 Anne Sørensdatter i Harlevholm. 10.12.1800, fol.177.
E: Jens Mortensen. B: Hans Frederik 15, Maren 13, Søren 11, Bodil 8, Morten 5. FM: morbror Peder Christensen i Sabro.

118 Jens Lauridsen på Mallinggård Mark. 24.6.1798, fol.179B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen i Hvilsted. B: Jens 5, Simon 3. FM: Poul Nielsen sst. Første ægteskab med Maren Christensdatter. B: Laurids 16, Christen 13, Rasmus 10.

119 Rasmus Rasmussen Skov i Illerup. 20.12.1800, fol.181B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Maren 17, Anne 14, Kirsten Marie 10, Johanne 8, Karen 5, Anne Marie 1. FM: Anders Sørensen i Illerup.

120 Anne Jørgensdatter, ugift i Boes. 29.12.1800, fol.187B, 224.
A: søskende Jens Jørgensen 22 i Nygårde, Søren Jørgensen 19 i Vrold, halvsøskende Knud Jørgensen 5 i Vrold, Jens Jørgensen 4 sst, Sidsel Marie 2. FM: Jacob Jensen i Svejstrup, Johan Jensen sst, Jørgen Jensen i Bjedstrup. Arv efter far, skifte 15.7.1799 og efter mor, skifte 11.2.1792. Afdødes FM var Rasmus Rasmussen i Siim. (Sml. lbnr.136, 139).

121 Rasmus Jensen i Tåning. 12.1.1801, fol.188.
E: Karen Nielsdatter. LV: Laurids Jørgensen sst. B: Mette 7, Johanne 3, Hans 1. FM: Jens Truust i Høver ved søn Mogens Jensen. Arv til afdødes stedbørn: Niels Hansen, Anne Hansdatter, Anne Marie Hansdatter.

122 Anne Knudsdatter i Vrold. 16.1.1801, fol.191B.
E: Rasmus Hansen, smed. B: Karen 14, Hans 12, Anne 3 uger. FM: Daniel Knudsen sst.

123 Maren Rasmusdatter i Vitved. 26.1.1801, fol.193B.
E: Niels Rasmussen. B: Rasmus 2. FM: Poul Pedersen Nørgaard i Vitved. Første ægteskab med Rasmus Olufsen, skifte 14.7.1797. B: Oluf 8, Rasmus 5.

124 Gotfred Gotfredsen i huset Marientoft på Skovsrod Mark. 26.1.1801, fol.195, 217B.
E: Inger Marie Poulsdatter. LV: bror Poul Poulsen i Javngyde. A: mor Grethe Christensdatter i Linå, enke efter Gotfred Sander, søskende Hans Gotfredsen 30, Anne Gotfredsdatter 28, Laurids Gotfredsen 25, Christen Gotfredsen 19. FM: morbror Bertel Christensen i Alling, Laurids Christensen i Linå.

125 Peder Pedersen og hustru Mette Pedersdatter i Mesing. 2.2.1801, fol.196, 206B, 226B.
B: Dorthe 25 g.m. Poul Christensen i Mesing, Anne Cathrine 18, Johanne 15, Anne 13. FM: morbror Niels Pedersen i Hørning, Peder Christensen i Skårup.

126 Jens Jørgensen i Gram. 9.2.1801, fol.197.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Laurids Sørensen sst. B: Maren 24, Anders 21, Søren 19. FM: Jens Andersen i Mesing.

127 Knud Pedersen i Stjær. 23.2.1801, fol.198B.
E: Else Andersdatter. LV: Anders Jensen Juul i Skejby. B: Marie Kirstine 7, Kirsten 5, Peder 2. FM: Niels Pedersen i Bjertrup.

128 Mette Lauridsdatter i Båstrup. 7.3.1801, fol.200.
E: Jacob Andersen. Testamente af 13.4.1791. Til stede var:
1) den myndige søn Anders Jacobsen
2) svigersøn Mikkel Hansen i Båstrup g.m. enkemandens datter Maren Jacobsdatter
3) Jens Terkildsen i Hem, der var g.m. Maren Christensdatter på sin 3 børns vegne
4) Peder Rasmussen i Vrold på hustru Anne Christensdatters vegne.

129 Jens Ovesen i Hørslevgård. 9.3.1801, fol.201, 235B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Edslev i Hørslev. B: Jens 11 uger den 30.10.1801. FM: farfar Ove Jensen i Hørslevgård.

130 Peder Jensen i Javngyde. 19.6.1801, fol.208B, næste protokol fol.53B.
E: Johanne Danielsdatter. LV: Peder Christensen i Nørre Vissing. B: Anne Cathrine g.m. Niels Sørensen i Siim, Kirsten g.m. Thomas Lauridsen i Javngyde, Anne g.m. Peder Sørensen i Boes, Karen 18.

131 Laurids Nielsen i Galten. 20.6.1801, fol.209B.
Enkemand efter [Anne Sørensdatter, skifte 23.5.1800 lbnr.82]. B: Niels 21, Anne Kirstine 17, Søren 13, Karen Marie 9, Jens 6. FM: Groes Sørensen i Mesing.

132 Hans Pedersen Basse i Adslev. 21.6.1801, fol.210B, 249.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Christen Mikkelsen sst. B: Maren 12, Peder 8. FM: Jens Nielsen sst, Christen Mikkelsen sst.

133 Maren Christoffersdatter i Ejer. 20.7.1801, fol.212B.
E: Jacob Pedersen Hvejsel. B: Christiane 5, Anne Margrethe 3, Anne 1. FM: Rasmus Møller i Skårup.

134 Peder Rasmussen i Stilling. 31.7.1801, fol.215.
E: Mette Christoffersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Hårby. B: Kirsten Marie 4, Rasmus 1. FM: Christen Jensen i Bjertrup.

135 Jens Jacobsen i Møballe. 19.8.1801, fol.219.
Enkemand efter Maren Jensdatter. B: Marie 28, Anne 25, Jacob 22, Anne Margrethe 16, Kirsten 11, Jens Peder 8. FM: født værge Mads Jensen i Tvingstrup.

136 Jacob Jørgensen i Svejstrup. 25.9.1801, fol.225.
A: søskende Jens Jørgensen 22 i Nygårde, Søren Jørgensen 20 i Vrold., halvsøskende Knud Jørgensen 5, Jens Jørgensen 4, Sidsel Marie Jørgensdatter 2. FM: Jacob Jensen i Svejstrup, Johan Jensen sst, Jørgen Jensen i Bjedstrup. (Sml. lbnr.120, 139).

137 Christen Hansen Stougaard i Brørup. 3.10.1801, fol.227B.
E: Maren Olufsdatter. LV: A. Rothaus i Hylkemølle. B: Anne g.m. Peder Thomsen i Ustrup, Oluf 22, Maren 18. FM: Anders Rasmussen Stougaard i Ustrup.

138 Anne Cathrine Pedersdatter i Mesing. 19.10.1801, fol.233.
E: Christen Pedersen. B: Maren. FM: Peder Pedersen i Forlev, Jens Pedersen i Mesing.

139 Jens Jørgensen i Vrold. 20.10.1801, fol.234.
A: mor Maren Jensdatter g.m. Jens Sørensen sst, søskende Knud Jørgensen 5, Sidsel Marie Jørgensdatter 4, halvsøskende Jens Jørgensen 22, Søren Jørgensen 20. FM: Jacob Jensen i Svejstrup, Johan Jensen sst, Jørgen Jensen i Bjedstrup. (Sml. lbnr.120, 136).

140 Ellen Rasmusdatter i Stjær. 9.11.1801, fol.237.
E: Niels Jensen. Første ægteskab med Anders Jensen, skifte 17.2.1789. B: Jens 34, Rasmus 32, Niels 30, Søren 28, Karen 21.

141 Poul Madsen i Storring. 9.11.1801, fol.238B.
A: mor Maren Sørensdatter g.m. Niels Sørensen Lundgaard på stedet, søskende Bodil Madsdatter g.m. Christoffer Jensen i Tulstrup, Kirsten Madsdatter 21, Søren Madsen 17.

142 Anne Christensdatter i Vrold. 11.11.1801, fol.240, 253.
E: Peder Rasmussen Nørgaard. B: Johanne 8, Karen 6, Anne Marie 4. FM: Rasmus Lauridsen i Tåning.

143 Karen Sørensdatter [Leth] i Blegind. 24.11.1801, fol.241.
E: Hans Christensen Basse. B: Christen 9, Søren 8, Johanne 6, Else Marie 4. FM: Peder Leth i Blegind.

144 Ellen Christensdatter i Forlev. 25.11.1801, fol.243.
E: Erik Rasmussen. B: Anne Margrethe 8. FM: Rasmus Nielsen i Fruering.

145 Niels Pedersen i Vodderslund på Forlev Mark. 25.11.1801, fol.244.
A: mor Maren Nielsdatter g.m. Peder Pedersen på stedet, søskende Troels Pedersen 27, Peder Pedersen 25, Hans Fris Pedersen 18, Jens Peder Pedersen 15, Rasmus Pedersen 13, halvsøskende Karen Pedersdatter 10, Peder Pedersen 8. FM: Niels Pedersen i Yding, Anders Nielsen sst.

146 Peder Johansen, ugift i Snåstrup. 26.11.1800, fol.245.
A: halvsøskende Johanne Johansdatter 59, Peder Johansen 51 i Storring, Johan Jensen 40 i Galten.

147 Abel Marie Pontoppidan i Klostermølle [i Voerladegård sogn]. 18.12.1801, fol.246B.
E: Hans Peder Møller. B: Dines 10, Frederik 6. FM: [Jens] Urskov i Pindsmølle [i Sønder Vissing sogn].

148 Clara Eleonora Sørensdatter i Forlev. 23.12.1801, fol.249B.
E: Søren Rasmussen. B: Peder 10. FM: Christen Nielsen i Alken. Første ægteskab med [Peder Sørensen sst]. B: Maren 21, Søren 20, Christen 16, Anne Kirstine 13. FM: Jørgen Jensen i Forlev, Søren Bonde i Vrold.

149 Anne Margrethe Pedersdatter i Hylke. 28.12.1801, fol.252B.
A: mor Maren Rasmusdatter g.m. Jens Eriksen i Hylke, bror Rasmus Pedersen 18, halvsøskende Peder Jensen 9, Maren Jensdatter 6, Erik Jensen 4, Anne Jensdatter 2. FM: Rasmus Jørgensen i Hylke.

150 Anne Madsdatter i Stjær. 29.12.1801, fol.254.
A: søskende Peder Madsen 15, Sidsel Madsdatter 12, Karen Madsdatter 10, halvsøskende Maren Nielsdatter, 19, Abelone Madsdatter 17. FM: Jens Olufsen i Forlev Stampemølle, Niels Pedersen i Bjertrup, Hans Mortensen i Adslev.

151 Maren Ditlevsdatter i Stjær. 29.12.1801, fol.255.
A: mor Mette Pedersdatter g.m. Jens Juul på stedet, søskende Bertel Ditlevsen 20, Peder Ditlevsen 18, Jens Ditlevsen 14. FM: Mads Rasmussen i Stjær, Oluf Pedersen i Bjertrup.

152 Johanne Jensdatter i Lillering. 30.12.1801, fol.255B.
E: Peder Olufsen. B: Anne Cathrine 18, Kirsten 15, Oluf 8. FM: Peder Mikkelsen sst.

153 Niels Frandsen i Skørring. 30.12.1801, fol.258.
A: søster Mette Frandsdatter, enke efter Thomas Poulsen i Østerby. LV: Peder Thomsen sst, halvbror Peder Frandsen, død. 6B: Frands 50 i Sjelle, Maren g.m. Peder Jensen i Farre, Dorthe 30 i Herskind, Anne 28 i Sjelle, Jørgen 26 sst, Mette 24 sst. FM: Hans Madsen i Sjelle.

154 Mikkel Pedersen Stærk i Bjedstrup. 31.12.1801, fol.261B.
E: Maren Christensdatter i Søballe, der er separeret. B: Cathrine. FM: Jens Christensen Gåsholm i Hylkemølle.


Hjelmslev og Gjern herred
Skifteprotokol
1802

155 Ingeborg Pedersdatter i Linå. 25.1.1802, fol.263, 289B.
E: Simon Lauridsen. Af første ægteskab B: Christian Eriksen 40 i Rye, Peder Eriksen 34 på stedet, Maren Eriksdatter 30, Jens Eriksen 28 i Skellerup. FM: Laurids Christensen Skov i Linå.

156 Mikkel Albertsen i Forlev. 6.2.1802, fol.265, 272B, 278.
A: søskende Niels Albertsen 62 i Stilling ved søn Jens Nielsen, Christian Albertsen 54, gartner på Bjedstruplund, der døde, boet repræsenteret af Niels Jørgensen i Herskindgård, Margrethe Albertsdatter g.m. [Nikolaj] Stabell, prokurator i Viborg ved søn Nikolaj Stabell.

157 Maren Mikkelsdatter i Forlev. 6.2.1802, fol.265B, 272.
E: Niels Andersen. A: bror Christian Mikkelsen Basse i Adslev.

158 Christen Eriksen i Røgen. 15.2.1802, fol.266B, 271B.
B: Erik 25, Mourids 24, Mette Marie 46, Karen 40, Edel, død, var g.m. Thomas Nielsen i Ølsted. 3B: 1 søn og 2 døtre. FM: Thøger Nielsen i Røgen, Anne g.m. Niels Andersen i Farre.

159 Else Sørensdatter i Hvolbæk. 21.2.1802, fol.268B.
E: Peder Sørensen. Første ægteskab med Knud Jørgensen, skifte 30.3.1784. B: Kirsten g.m. Jacob Pedersen i Ejer, Maren 18. FM: Erik Sørensen i Forlev.

160 Peder Filip Rohde, sergent i Hårby. 11.3.1802, fol.273, 291B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Jensen i Veng. Første ægteskab med Magdalene Sofie. B: Frederik Carl Rohde 36, Johannes Ditlev Rohde 28, Anne Margrethe Elisabeth Rohde g.m. Christian Jolle, der rejste til Holsten for 3 år siden.

161 Anne Jørgensdatter i Forlev. 15.3.1802, fol.274, næste protokol fol.113.
E: Niels Nielsen, der også døde. B: Maren 12, Mette 10, Niels 5, Dorthe 1. FM: Christen Christensen, snedker i Firgårde.

162 Inger Christensdatter i Voel. 17.3.1802, fol.274B, 279.
E: Søren Lauridsen. B: Laurids 3, Anne Kirstine 1 måned. FM: morfar Christen Pedersen i Mollerup i Linå sogn. Desuden nævnes enkemandens søskende Thomas Lauridsen, der tjener på Kalbygård, Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Christensen i Skannerup.

163 Else Rasmusdatter i Nårup. 17.3.1802, fol.276B, næste protokol fol.30B.
E: Rasmus Jensen. B: Øllegaard 20, Jens 13, Anne Margrethe 2. FM: morbror Oluf Nielsen i Tinning på Frijsenborg gods, Mads Knudsen i Nårup.

164 Maren Jacobsdatter i Siim. 5.4.1802, fol.279B.
E: Niels Nielsen. B: Jacob 16, Niels 12, Peder 10, Søren 4. FM: Jens Jacobsen i Hårby, Poul Olufsen i Hemstok.

165 Johanne Lauridsdatter i Blegind. 10.4.1802, fol.281, 282.
E: Peder Sørensen. B: Karen 10. FM: morbror Anders Lauridsen sst.

166 Christen Pedersen i Blegind. 10.4.1802, fol.282.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Johannes Frandsen sst. A: far Peder Nielsen sst.

167 Søren Pedersen i Hemstok. 26.4.1802, fol.282B, næste protokol fol.86B.
A:
1) bror Rasmus Pedersen i Firgårde
2) bror Oluf Pedersen, død. 5B:
a Peder Olufsen i Hemstok
b Jacob Olufsen i Vitved
c Anne Olufsdatter g.m. Søren Rasmussen i Hårby
d Margrethe Olufsdatter g.m. Niels Thomsen i Boes
e Cathrine Olufsdatter, død, var g.m. Jørgen Jensen i Bjedstrup. 1B: Oluf 3
3) søster Cathrine Pedersdatter, død, var g.m. Thomas Rasmussen i Nygårde. Af første ægteskab 2B:
a Peder Jensen, død. 4B: Erik 22, Oluf 15, Cathrine 14, Jens 12, alle i Boes
b Cathrine Jensdatter, død, var g.m. Knud Rasmussen i Svejstrup. 1B: Rasmus 36, tjener i Boes
4) søster Anne Pedersdatter, død. 5B:
a Jacob Sørensen i Firgårde
b Jens Sørensen i Javngyde
c Anne Sørensdatter g.m. Niels Mikkelsen i Javngyde
d Margrethe Sørensdatter g.m. Søren Nielsen i Siim
e Maren Sørensdatter g.m. Jacob Eriksen i Nørre Vissing.

168 Sara Cathrine Bang i huset Saraberg [i Skanderup sogn]. 3.5.1802, fol.286B, 294B, næste protokol fol.98B.
Enke efter Niels Vissing, birkeskriver.
Hendes A:
1) byfoged Bang i Bogense
Hans B:
1) Christian Vissing, død. 1B:
a Agnethe g.m. Gert Hvejsel i Skanderborg
2) Hans Vissing i Viborg
3) Christen Vissing, død. 1B:
a Hans Kruse 19 i København
4) Bodil Vissing, enke efter Rasmus Baastrup i København
5) Frederikke Louise Vissing i Viborg

169 Niels Jørgensen i [Nørre] Vissing. 4.5.1802, fol.286B, 293.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Oluf Pedersen. B: Kirsten 15, Else 10, Anne Cathrine 9, Anne 3, Anne Marie 2. FM: Jens Hansen i Svejstrup, Rasmus Andersen i Hjarsbæk ved Rye. Første ægteskab med Karen Rasmusdatter. B: Rasmus 32. Tredje ægteskab med Kirsten Jensdatter. B: Jens 24, Jørgen 18.

170 Jens Rasmussen i [Nørre] Vissing. 4.5.1802, fol.288, 292B.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Steffen Rasmussen i Veng. B: Anne 14, Anne Marie 11, Sidsel 5, Kirsten 3, Johanne 1. FM: Peder Rasmussen, Jacob Rasmussen i Vissing. Første ægteskab med Anne Christoffersdatter. B: Maren 22. FM: Peder Frederiksen i Rye.

171 Rasmus Rasmussen i Tulstrup. 15.5.1802, fol.294, 296.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen sst. B: Anne 9. FM: farbror Thomas Rasmussen i Skellerup Nygårde i Linå sogn.

172 Jens Jensen, ugift i [Nørre] Vissing. 11.1.1802, fol.297, 299B, næste protokol fol.4.
A:
1) bror Peder Jensen i [Javngyde, skifte 19.6.1801 lbnr.130]. 4B:
a Cathrine Pedersdatter g.m. Niels [Sørensen] Skrædder i Siim
b Kirsten Pedersdatter g.m. Thomas Lauridsen i Javngyde
c Anne Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Boes
d Karen Pedersdatter 20
2) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Niels Jensen i [Nørre] Vissing. 4B:
a Rasmus Nielsen 35 i Høver
b Jens Nielsen 30 i Høver
c datter g.m. Dines Olufsen i Flensborg
d Anne Nielsdatter 26
3) søster [Birthe Jensdatter] g.m. Jens Mikkelsen i [Nørre] Vissing
4) søster [Kirsten Jensdatter] g.m. Jens Rasmussen Javngyde i [Nørre] Vissing.

173 Jochum Harlev i Søballe.17.3.1802, fol.298B, 300B, næste protokol fol.132.
Enke efter Karen Olufsdatter. Testamente af 8.6.1792, hvor de boede i Storring, [Skanderborg og Åkær Amter B 5C-215 fol.118B]. B: [Christine Helene], død, var g.m. Søren Stilling i Dyrehuset, birkedommer ved Frijsenborg Birk. 1B: Jochum Sørensen Stilling 15 i Randers. Afkald fra Andreas Rothaus i Hylke for arv efter far og mor i Bodilmølle, skifte sluttet 9.7.1793, for hvem afdøde var formynder. Desuden nævnes afdødes svoger Jens Maarslet, købmand i København.

174 Rasmus Jensen i Linå. 30.4.1802, fol.304, næste protokol fol.48B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Nielsen sst. B: Gertrud 16, Bodil 8, Anne 5, Jens [3]. FM: farbror Niels Jensen i Skørring, Erik Møller i Linå.

175 Niels Pedersen Roed i Linå. 30.4.1802, fol.304B, næste protokol fol.55B.
E: Else Sørensdatter. LV: Anders Nielsen i Dallerup, der ægter enken. B: Peder 14, Søren 7. FM: Erhard Gam i Skanderborg. Af første ægteskab B: Christen Nielsen 25 i Javngyde, Laurids Nielsen Rytter 23.

SLUT