Erik Brejls hjemmeside

Start

Skanderborg amt gejstlige skifteuddrag

[Gjern herred]    [Hjelmslev herred]    [Nim herred]    [Tyrsting-Vrads herred]    [Voer herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Gjern herreds gejstlige skifteuddrag

[1792]    [1764-1788]   Gjern herred
Gejstligt skiftebrev
1792
C 29F-6

1 Jens Lassen [Pedersen] Høgh, præst i Hammel, Voldby og Sall. 15.3.1792.
E: [Elisabeth Bang]. LV: [Niels] Saaby, forvalter i Snorum [i Haurum sogn].
Første ægteskab med [Else Kirstine Ottosdatter Lihme]. B:
1) Christen Høgh i Sjelle
2) [Christine Elisabeth Sofie Høgh] g.m. Niels [Nielsen] Bay i Randers
3) Erhardt Høgh i Randers
4) [Johan Henrik] Høgh, prokurator i Randers
4) Peder Høgh
5) Otto Christian Høgh i Randers
6) Anne Cathrine Høgh.

SLUT


Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1764-1777
C 3 - 1189

Her uddrag af de indberetninger, der er fra Gjern herred.

2 Hans Bendixen Graa, degn i Røgen og Sporup, der døde 14.6.1768.
2B:
1) Bendix Hansen Graa 24
2) Maren Hansdatter Graa 22.
FM: Andreas [Jensen] Grønbæk, præst i Røgen og Sporup.

3 Mikkel [Pedersen] Schandorff, kapellan og skoleholder i Linå, der døde 30.11.1773.
E: [Ellen Dorthe Munch].
Første ægteskab med [Helle Mikkelsdatter Klii, begravet 18.8.1753]. 2B: 2 sønner.

4 [Mette Magdalene Hermansdatter Esmann i Alling, der døde 7.5.1776.
E: [Adam Vilhadt Henriksen] Glahn, præst i Alling og Tulstrup. 3B:
1) Bendix Abel Glahn
2) Johan Henrik Glahn
3) Bente Marie Glahn.


Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1778-1788
C 3 - 1190

5 Mikkel [Pedersen] Schandorff, [kapellan i Linå og Dallerup, død 30.11.1773].
[E: Ellen Dorothea Christoffersdatter Munch].
[Første ægteskab med Helle Mikkelsdatter Klii, begravet 18/8 53].
Arv udbetalt til 2 sønner, der har opnået deres myndige alder B:
1) Peder Schandorff
2) Mikkel Schandorff.

6 [Kirsten Andersdatter i Gjern, begravet 30.4.1761].
E: Niels [Pedersen] Vissing, degn i Gjern.
Arv til en søn, der endnu står hos faderen.

7 Frederik Holmbo, degn i Røgen og Sporup, [begravet Sporup 14.6.1740].
Arv til B:
1) Kirsten Holmbo
2) Marie Holmbo

8 Oluf Joensen Fanø, skoleholder i Tovstrup, skiftet sluttet 8.9.1778.

9 Andreas Søby, degn i Røgen og Sporup. 13.5.1778.
Skiftet sluttet 8.7.1779. Intet at arve.
Arvinger angives ikke.

10 Søren Høberg, skoleholder i Gjern, skifte 19.6.1779.
E: Anne Margrethe Christensdatter, der døde, skifte 3.11.1779. B:
1) Mette Sørensdatter 21
2) Anne Sørensdatter 20
3) Henrik Budtz 19
4) Anne Margrethe Sørensdatter 15
5) Christen Høberg 12
6) Søren Høberg 10
7) Mathias Høberg 8
8) Jens Høberg 1½.

11 Anne Margrethe Christensdatter i Tovstrup [i Dallerup sogn]. 3.11.1779.
E: Jacob Gedsted, skoleholder i Tovstrup. A:
1) en bror
2) en bror, død. Hans børn.

12 [Ellen Christine Ottesdatter Lime] i Hammel præstegård, [der døde 26.1.1783].
E: [Jens Lassen Pedersen Høgh], præst i Hammel.
En lille arv til børnene står hos faderen.

SLUTDe 2 pakker

Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1789-1797
C 3 - 1191

og

Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1798-1805
C 3 - 1192

har begge 2 røde prikker og må ikke fremtages.

Hjelmslev herreds gejstlige skifteuddrag


Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1764-1777
C 3 - 1189

Her uddrag af de indberetninger, der er fra Hjelmslev herred.

1 Christen Jensen Høgh, præst i Skanderborg, der døde 27.12.1764.
Ingen hustru eller børn.
Udarvinger i Norge.
Testamente.

2 Niels Klokker, skoleholder i Skanderborg, der døde 14.2.1764.
Enke og 2 børn.

3 Henrik Jensen Horsenius, degn i Fruering og Vitved, der døde 16.1.1764.
E: Pernille Pedersdatter Lingenqvist, der døde 17.4.1764.
Arvinger i udlandet.

4 Johannes Hygum, degn i Skanderborg. 2.3.1764.
Enke og 2 umyndige børn.

5 Anne Cathrine Jacobsdatter Møller i Veng. 15.4.1768.
E: Laurids Schmidt, degn i Veng. 4B: 2 sønner og 2 døtre.

6 Nikolaj Casper Høvinghoff, skoleholder i Skanderborg. 12.7.1768.
E: Elisabeth Cathrine Amalie Torp. 1B:
1) Nikolaj Casper Høvinghoff, født 21.7.1768, efter fars død.

7 Anne Margrethe Bang i Adslev, [død 6.4.1766]. Samfrændeskifte 16.9.1768.
E: Jørgen Seidelin [Pallesen] Møller, præst i Adslev og Mesing. 3B: 2 sønner og 1 datter.

8 Just Vimmelmann, skoleholder i Mesing, der døde 15.1.1771.
Arvinger angives ikke.

9 Niels Knap, degn i Dover og Veng, der døde 20.1.1771.
E: [Maren Sørensdatter Bygum]. 2B: 2 umyndige sønner.

10 Anne Nielsdatter Borch i Veng, der døde 18.6.1771.
Enke efter [Søren Rasmussen Knap], degn [i Feldballe og Nødager, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 5.11.1755 lbnr.82. Første ægteskab med Jesper Dixen].
Fledføringskontrakt med søsterdatteren Maren Sørensdatter Bygum, enke efter [Niels Knap], degn [i Dover og Veng, skifte 20.1.1771 pobnr.9].

11 Frederik Georg [Samuelsen] Baufein, præst i Dover og Veng, der døde 15.6.1770.
Testamente af 8.5.1770. A:
1) bror Samuel Baufein, kapellan i Horsens
2) søster [Dorthe Samuelsdatter Baufein] g.m. Mathias [Gregersen] Stenholt, degn i Nebsager og Bjerre
3) husholderske for afdøde [Anne] Marie [Nielsdatter] Østenberg
4) [husholderskens søsterdatter Maren Rasmusdatter g.m. Søren Jensen, husmand i Boes i Dover sogn]. 1B:
a Frederik Sørensen i Boes
5) [Christian Baufein, kirurg i Helsingør's umyndige søn: Poul Baufein i Helsingør.

12 [Gertrud Kirstine Hansdatter Lønborg] i Skanderborg, der døde 14.11.1770.
Enke efter [Niels Mikkelsen] Møller, præst [i Fruering og Vitved, død 1737]. Alle børn er myndige.

13 Hustru i Stilling, der døde 21.4.1771.
E: Jens Krag, skoleholder i Stilling. 3B: 3 små umyndige børn.

14 Dorthe [Christensdatter Vinding] i Skanderborg, der døde 30.3.1773.
Enke efter [Michael Christoffer Offesen] Friis, præst i Sandby på Lolland, [død 1728].
Arvinger angives ikke.

15 [Maren Poulsdatter i Jeksen] i Adslev sogn, der døde 28.4.1773.
E: Mikkel Sørensen, degn i Adslev og Mesing.
Arvinger angives ikke.

16 Charlotte Amalie Andersdatter i Skanderborg, der døde 17.4.1774.
Enke efter , degn i Saksild.
Arvinger angives ikke.

17 Jens [Sørensen] Stilling, degn i Fruering og Vitved, der døde 24.4.1775.
E: [Margrethe Christensdatter]. Umyndige børn.

18 Alhed Hansdatter i Mesing, der døde 23.6.1775.
E: Christen Sandby, skoleholder i Mesing. 2B: 1 søn og 1 datter.

19 Sofie Thorsdatter i Skanderborg, der døde 23.6.1777.
Enke efter Niels Klokker, skoleholder i Skanderborg. 2B:
1) datter g.m. Thomas Christian Sørensen, skrædder i Kattrup
2) Niels Nielsen, myndig.


Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1778-1788
C 3 - 1190

20 Judith Christiane [Jacobsdatter] von Ophoven i Skanderborg, der døde 10.6.1778.
Enke efter Christian Sommerfeldt, præst i Trondhjem Frue, [død 1734]. B:
1) Frederik Christian Sommerfeldt, student, i København
2) Frederikke Margrethe Sommerfeldt, enke efter Rasmus Eriksen Møller, borgmester i Århus, [skifte Århus 12.7.1774 lbnr.2308]. LV: Ulrik Tolstrup, toldforpagter i Skanderborg.

21 Jørgen Seidelin [Pallesen] Møller, præst i Adslev og Mesing, der døde 14.3.1779.
Enkemand efter [Inger Marie Nielsdatter Arrøe, død 12.4.1774]. B:
2 sønner og 3 døtre, hvor den ældste søn tjener på posthuset i Randers.
FM:
1 farbror Tuxen, generalkrigskommissær i Helsingør
2 morbror [Iver Nielsen Arrøe], præst på Fur
3 morbror [Laurids Nielsen Arrøe], præst i Hjerk.
[Første ægteskab med Anne Margrethe Bang, død 6.4.1766].

22 [Johanne Kirstine Hansdatter Hatting] i Fruering. 20.8.1779.
E: Christian Brøndsted, præst i Fruering og Vitved. B:
3 sønner og 1 datter.
FM:
1 [Johannes Thorsen Conradsen] Hildebrandt, provst [og præst i Torrild og Vedslet]
2 Laurberg, toldforvalter i Skanderborg.

23 [Anneke Cathrine Jacobsdatter Steenstrup] i Skanderborg, [begravet 4.3.1782].
Enke efter [Hans Henriksen] Hatting, præst [i Hatting, død 16.7.1763].
Arvinger angives ikke.

24 Nikolaj Svendsen, degnens substitut i Veng, skifte sluttet 21.10.1783.
Afdøde var født i Skåne.
Arvinger kendes ikke.

25 Peder [Hansen] Fædder, præst i Skanderborg, Skannerup og Stilling, der døde 17.8.1784.
Enken angives ikke, men nådsensåret udløber 29.10.1785.
Af børn angives B:
1) en datter g.m. Brandt, forvalter
2) en umyndig søn Hans Fædder, søkadet.
FM: farbror [Jens Jørgen] Fædder til Constantinsborg [i Ormslev sogn].De 2 pakker

Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1789-1797
C 3 - 1191

og

Århus Stift. Bispeembedet
Indberetninger om gejstlige skifter
1798-1805
C 3 - 1192

har begge 2 røde prikker og må ikke fremtages.

Nim herred
Gejstlig skifteprotokol
1740-1813
C 30E-1

1 Anne Marie Brorson, der døde i Horsens. 21.11.1740, fol.2.
Enke efter Jens [Nielsen] Hjersing, præst i Ørting og Falling. A:
1) søster [Anne Cathrine Brorson], død, var g.m. Jacob [Nielsen] Stenstrup, præst i Torrild [og Vedslet]. 6B:
a Hedvig Margrethe Stenstrup
b Anneke Cathrine Stenstrup
c Dorthe Sofie Stenstrup
d Øllegaard Stenstrup
e Dorthe Johanne Stenstrup
f Magdalene Sybille Stenstrup.
Gavebrev til 2 børn af [afdødes farbror Peder Lauridsen Brorson, skifte efter hans hustru Johanne Christensdatter Faber, Skanderborg lbnr.1]. B:
1) Dorthe Brorson
2) Johanne Brorson.

2 Oluf Severin [Didriksen] Kræfting (Krefting), præst i Hvirring, Tamdrup og Hornborg. 19.3.1742, fol.8B, 89, 91, 203B.
E: Else Marie [Madsdatter Rosenberg]. LV: Hans Cramer, præst i Åle og Tørring, Mogens Brask, præst i Horsens Hospital og Torsted. B:
1) Didrik Kræfting 7
2) Sofie Kræfting 5
3) Mads Kræfting 4, skifte 4.12.1747, fol.91
4) Søren Kræfting 2
5) Oline Severine Kræfting, nyfødt, skifte 10.8.1745, fol.89
6) Else Marie Kræfting, nyfødt.
FM:
1) mors morbror Erik [Jensen] Kjær, præst i Tønning og Træden
2) født værge [farmors søsters mand søn] Jens [Danielsen] Winther, præst i Nysted og Herritslev på Lolland
3) Steen [Danielsen] Winther, præst i Kettinge og Bregninge på Lolland.
4) Frands [Hansen] Toxværd, præst i Nim og Underup
5) Peder [Lauridsen] Holst, præst i Hvirring og Hornborg
6) Peder [Jensen] Kjærulf, præst [i Tamdrup].

3 Christoffer Bie, rektor i Horsens latinskole. 17.6.1743, fol.31, 80, 128.
Enkemand efter [Helene Johanne] Selmer. B:
1) Marie Magdalene Bie, ved afkald 1755 g.m. Johan Rindelev,degn i Klovborg, Tyrstring og Grædstrup
2) Mathias Bie, skifte 26.7.1745, fol.86
3) Ceciliane Bie, skifte 31.8.1744, fol.80.
FM:
1) morbror Johan [Henrik Mathiasen] Selmer, præst i Øster Snede
2) fasters mand Hieronymus [Markussen] Ulsø, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup
3) mosters mand Peder Hansen Staal, tolder og postmester i Vejle,
Arv i boet efter afdødes svigerfar Mathias [Hansen] Selmer, præst i Øster Snede til denne søn Conrad Selmer.

4 Johan Henrik Prehn, doktor i Horsens. 12.11.1742, fol.69.
A:
1) far Johan Henrik Prehn, rådmand i Flensborg
2) bror Peder Prehn
3) bror Christian Prehn.

5 Niels Mikkelsen Brun , kollega i Horsens latinskole. 27.4.1744, fol.70.
A:
1) far Mikkel Christensen i Ribe.

6 Søren Lauridsen Vejen, skoleholder i Underup. 23.11.1746, fol.90.
E: Mette Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

7 Bodil Ibsdatter i degneboligen ved Tamdrup kirke. 27.3.1747, fol.90B.
Enke efter Niels Nielsen Hillerslev, degn i Hvirring, Tamdrup og Hornborg. B:
1) Karen Nielsdatter 45.
FM: født værge Oluf [Rasmussen] Rask, præst i Urlev, Stenderup og Dalby.

8 Mogens Brask, præst i Horsens Hospital og Torsted. 4.3.1748, fol.92.
E: Kirsten Mortensdatter Morville. LV: morbror Jesper Norup, magister. B:
1) Else Mogensdatter
2) Anne Dorthe Mogensdatter.
FM: Clemen Toldorph, stud. theol. og kollega i Horsens latinskole.

9 Frands [Hansen] Toxværd, præst i Nim og Underup. 4.7.1748, fol.95.
E: Christine Lygaard. LV: Niels Bang, birkedommer i Overby. B:
1) Hans Christian Toxværd 15
2) Oluf Toxværd 10
3) Sara Toxværd 8
4) Jesper Norup Toxværd 6
5) Sofie Toxværd 3
6) Marie Dorthe Toxværd 1½.
FM: Christen Kvist, degn i Nim og Underup.

10 Gertrud Marie [Nielsdatter] Bang i Nim degnebolig. 21.3.1749, fol.103.
Enke efter Jørgen [Jensen] Torup, præst i Ring og Føvling, [skifte Tyrsting herred gejstlig 26.1.1730 lbnr.32]. B:
1) Sofie Amalie Torup, død, [var g.m. Niels Reimer, rektor i Store Heddinge]. 1B:
a Jørgen [Lorents] Reimer på Christianshavn i København
2) Else Marie Torup, død.
[Hendes første ægteskab med Frederik Svane på Bisgård i Tamdrup sogn]. 1B:
a Elise Cathrine Svane på Bisgård i Tamdrup sogn
[Hendes andet ægteskab med Jens Mandix på Bisgård]. 1B:
b Oluf Mandix
3) Niels Torup, skoleholder i Sønder Vissing, død. 3B:
a Jørgen Torup, degn i Hatting
b Erik Kjær Torup i Horsens latinskole
c Niels Holmbo Torup i Horsens latinskole
4) Jens Christian Torup, regimentskvartermester i København
5) Ellen Marie Torup g.m. Mikkel Malling, degn i Torrild og Vedslet
6) Anne Sofie Torup g.m. Christen Kvistgaard, degn i Nim og Underup
7) Elisabeth Kirstine Torup g.m. Frederik Soetmann, holzførster i Kristiansand i Norge.

11 Johan Gotfred Hansen, degn i Hvirring, Tamdrup og Hornborg. 24.4.1749, fol.108B.
Enkemand efter Anne Regine Reutze, der døde 3 uger før ham. B:
1) Hans Johansen Brangstrup
2) Helvig Johansdatter gift 18.10.1747 med Rasmus Jensen Holm i Horsens
3) Ellen Johansdatter Brangstrup
4) Else Cathrine Johansdatter Brangstrup
5) Anne Margrethe Johansdatter Brangstrup, der ægter Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg.
FM:
1) fætter på mors side Mathias [Hansen] Plesner, præst i Ørum og Daugård
2) fætter på mors side Christian Carl [Hansen] Plesner, præst i Barrit og Vrigsted.

12 Steffen Sunds, kapellan i Hvirring, Tamdrup og Hornborg, der døde på Årupgård i Tamdrup sogn. 16.2.1750, fol.116.
A:
1) halvsøster Elisabeth Sofie Steffensdatter [Aale], enke efter Søren [Christensen] Svenstrup, præst i Sunds
2) halvsøster Birgitte Christensdatter Sunds i Arvad mølle [i Brande sogn] hos FM: Knud Terkildsen.

13 Cecilie [Stensdatter Fasche] i Nim degnebolig. 9.3.1750, fol.120B.
Enke efter Didrik [Sørensen] Kræfting, [byfoged i Viborg og herredsfoged i Fjends og Nørlyng herreder, død 1708]. B:
2) Elisabeth Cathrine Kræfting g.m. Jens Juul, skoleholder i Grænge og Toreby på Lolland
3) Oluf Severin Kræfting, præst i Hvirring, Tamdrup og Hornborg, [skifte 19.3.1742 lbnr.2], var g.m. Else Marie [Madsdatter Rosenberg], nu i Horsens. 3B:
a Didrik Kræfting
b Sofie Kræfting
c Søren Kræfting
4) Anne Dorthe Kræfting, død, var g.m. Christen Krum. 1B:
a Niels Christensen Krum.
Første ægteskab med Oluf Vormstrup. B:
1) Steen Vormstrup.
FM: [Jesper Jacobsen] Norup, præst i Horsens.
[Afdøde var datter af Sten Mikkelsen Fasche, præst i Våbensted og Engestofte på Lolland].

14 Henning [Nielsen] Viby, latinskoleelev i Horsens. 10.1.1754, fol.124.
Afdøde døde i Østbirk hos farbror [Christian Rasmussen Viby], degn i Østbirk og Yding.
A:
1) [halv]bror Rasmus Jørgensen Viby.

15 Charlotte Amalie Helt i Kørup. 16.10.1755, fol.129.
Enke efter Peder [Jensen] Kjærulf, præst i Tamdrup.
Hans A:
1) bror Thomas [Jensen] Kjærulf, præst i Rye og [Kirke] Sonnerup på Sjælland ved søn Knud Kjærulf, student
2) bror Bertel Kjærulf, by- og rådstueskriver i Nykøbing F.
Hendes A:
1) bror Helt, kommandørkaptajn
2) bror, død. 3B:
a Frederik Helt i København
b Adolf Carl Helt, løjtnant i Christiania i Norge
c Carl Ludvig Helt i Christiania i Norge
3) søster Charlotte Amalie Helt g.m. Harling, kaptajn i København.

16 Jesper [Jacobsen] Norup, præst i Horsens. 13.2.1758, fol.144B, 151B, 198B.
E: Hylleborg Andersdatter Raarup. LV: [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted.
Testamente af 7.5.1755.
Hans A:
1) bror Ananias Norup, vejer og måler i Kerteminde
2) bror Jacob Norup i Kerteminde
3) søster Anne Dorthe Norup, død, var g.m. Morten Morville i Kerteminde. 2B:
a Kirsten Morville, død. Hendes første ægteskab med Mogens Brask, præst i Horsens Hospital og Torsted, [skifte 4.3.1748 lbnr.8]. 2B:
1 Else Mogensdatter Brask
2 Anne Dorthe Mogensdatter Brask.
Kirsten Morvilles andet ægteskab med [Jacob Johansen] Hyphoff, præst i Nykøbing Sjælland [og Rørvig]. 1B:
3 Anne Margrethe Hyphoff
b Sara Morville g.m. Herman Bolten i Nyrup mølle, birkeskriver i Jomfruens Egede birk, begge døde. 3B:
1 Herman Bolten
2 Martha Bolten
3 Ingeborg Bolten.

17 Laurids Pedersen, ugift skoleholder i Vrønding skolehus [i Tamdrup sogn]. 25.6.1759, fol.148.
A:
1) mor Bodil Pedersdatter, enke efter Peder Lauridsen
2) bror Peder Pedersen, væver i Uldum
3) bror Anders Pedersen, feldberedersvend i Lemvig
4) bror Christen Pedersen, væversvend i Uldum
5) bror Jens Pedersen, væver i Trollerup [i Nørup sogn].

18 Justinus Wichmann Hylle, kapellan i Horsens. 28.10.1759, fol.151.
E: Karen Sørensdatter.
Testamente af 27.8.1753.

19 [Peder Lauridsen] Holst, præst i Hvirring og Hornborg. 5.6.1762, fol.152.
Enkemand efter Christiane Sofie Frank. B:
1) Laurids Holst 19, student
2) Hans Jacob Holst 18
3) Ulrik Christian Holst 17
4) Johan Frederik Holst 16
5) Øllegaard Cathrine Holst.
FM:
1) fasters mand Jonas Dalhof, danske skolemester i Horsens
2) morbror Hans Christian Frank, gartner på Boller.
Desuden nævnes enkens mor Levine Christiansdatter, der døde på Boller, [skifte Boller 7.7.1763 lbnr.397].

20 Barbara Christensdatter Skive i Vinten skolehus [i Tamdrup sogn]. 27.10.1766, fol.198B.
E: Johan Christian Hauballe, skoleholder i Vinten, der døde 5.2.1767. B:
1) Knud Christian Johansen 7
2) Hans Peder Johansen 5
3) Sofie Amalie Johansdatter 9 mdr.
FM: morfar Christian Skive, degn i Tamdrup.

21 Anne Sofie Torup i Nim. 21.1.1767, fol.195B.
Enke efter Christian Kvist, degn i Nim og Underup. B:
1) Frederikke Elisabeth Christensdatter Kvist.
FM:
1) [morbrors søn] som født værge Erik Kjær [Nielsen] Torup, præst i Løsning og Korning
2) mors søstersøn Oluf Mandix til Bisgård i Tamdrup sogn.

22 Agathe [Elisabeth Rasmusdatter] Stage i Hvirring præstegård. 4.11.1768, fol.204.
E: Mourids [Meyer Jespersen] Thygesen, præst i Hvirring og Hornborg.
Bevilling til uskiftet bo.

23 Johanne Christine Adamsdatter Berner i Horsens. 29.3.1769, fol.204B.
Enke efter Peder Nielsen Bentzon, præst i Vær og Nebel.
Testamente af 10.9.1749.
Hans A:
1) bror Ernst Christoffer Bentzon, præst i Kundby på Sjælland
2) bror Jens Bentzon i Nyborg på Fyn, der døde. 1B:
a Inger Bentzon g.m. Christian Aagesen, mønsterskriver i Nyborg
3) bror Christian Bentzon, byfoged i Stubbekøbing på Falster, død. 10B:
a Lorents Jacob Bentzon, hofmester hos overpræsident Lyhne i København
b Niels Bentzon 21 i Stubbekøbing
c Christian Bentzon 20 i København
d Claus Bentzon 16, elev i skolen i Nykøbing F
e Eggert Christoffer Bentzon 10
f Peder Bentzon 9
g Jacob Bentzon 4
h Dorthe Marie Gjøvik Bentzon
i Cathrine Marie Bentzon
j Gundil Bentzon
4) søster Gundil Bentzon, død, var g.m. Folmer Danchel, købmand i Nykøbing F. 2B:
a Poul Christian Danchel, elev i skolen i Nykøbing F
b Maren Danchel hos farbror Poul [Poulsen] Danchel, præst i Fjelsted og Harndrup i Vends herred på Fyn
5) søster, død, var g.m. Claus Buch til [Gislingegård i Gislinge sogn] på Sjælland. 1B:
a [Vibeke Clausdatter Buch] g.m. Jacob [Jacobsen] Bagger, præst i Skamstrup og Frydendal på Sjælland.
Hendes A:
1) søsterdatter g.m. Peder Oluf Helgerud, kontrollør i Sønderborg
2) søstersøn Johannes Stub, død. 3B:
a Erland Stub i København
b Laurids Stub 23 i København
c Karen Stub i København.

24 Anne Cathrine Fohlmann i Horsens. 5.10.1770, fol.235B.
Enke efter Peder [Sørensen] Aagaard, kapellan i Horsens. B:
1) Jacob Aagaard, over 25, student i København
2) Peder Aagaard 20 i Ålborg
3) Margrethe Kirstine Aagaard.
FM: født værge Gotfred Schmidt, kammer assessor i Horsens.
Hans første hustru [Margrethe Jacobsdatter Borchorst, begravet 27.6.1737]. B:
1) Søren Aagaard, konrektor i Helsingør, afkald 1.6.1748.
Hans anden hustru Kirsten Kruse, død uden børn.

25 Hylleborg Andersdatter Raarup i Horsens. 19.8.1772, fol.246.
Enke efter Jesper [Jacobsen] Norup, præst i Horsens, [skifte 13.2.1758 lbnr.16].
Testamente af 7.5.1755.
Hans A:
1) bror Jacob Jacobsen [Norup], købmand i Kerteminde, der døde, [begravet Urlev 27.4.1774, var g.m. Hedvig Cathrine Kajsdatter Hjort. 3B:
a Sara Norup
b Anne Norup
c Jacob Norup, præst i Urlev og Stenderup, der lever. B:
1 Jesper Norup.
Hendes A:
0) [far Anders Frandsen Raarup, præst i Rårup]
1) søster Kirsten Andersdatter Raarup (Kirsten Juul) g.m. Jens Foss Olufsen Zeuthen, præst i Gangsted og Søvind]. B:
a Elisabeth Zeuthen.
[Første ægteskab med Villads Bendixen Kop, præst i As og Klakring].
Andet ægteskab med Ditlev [Johansen] Mehl, præst i As og Klakring.
b Anne Marie Zeuthen, død, var g.m. Arp Lytken Kop. B:
1 Johan Kop i bogtrykkerlære i Horsens
c Oluf Zeuthen, degn i Stifts Bjergby på Sjælland
d Anne Zeuthen, [skifte Voer herred gejstlig 14.10.1760 lbnr.26, var g.m. Johan Wicher, skoleholder i Hylke]. 1B:
1 Johan Wicher hos Peder [Jacobsen] Maar, præst i Fensmark og Rislev på Sjælland
2) [bror Frands Andersen Raarup, præst i Stadil]. B:
a Anders Frandsen Raarup, præst [i Ølsted]. 2B:
1 Frands Raarup
2 Hylleborg Raarup
3) bror Jens Juul, død. B:
a Christen Juul, degn i Grønbæk
b Johanne Juul, degne enke i Grønbæk
c Andreas Juul, snedker i Øster Snede
d Kirsten Juul Skive ved Hans [Boesen Iversen] Kolding i Kørup præstegård, præst [i Tamdrup]
e Sidsel Juul i Toldsted mellem Haderslev og Flensborg
f Dorthe Juul i Brøstrup i [Sønder] Hygum sogn, død. B: Navne angives ikke
4) søster Marie Kirstine Raarup i Horsens, enke efter [Hans] Lytken [Friis], organist, [skifte Horsens 1.8.1727 lbnr.620].

26 Marie Elisabeth Guldberg i Vrønding. 30.9.1774, fol.249B.
E: Søren Hyld, skoleholder i Vrønding. B:
1) Hans Jørgen Sørensen 15
2) Johan Bent Sørensen 15.
FM: Jens Peitersen, møller i Urup mølle g.m. moster Hedvig Guldberg.

27 Christen Jacobsen Skive, student i Vinten skolehus. 24.7.1777, fol.252.
E: Anne Hansdatter, der også døde, skifte 10.2.1779. B:
1) [Barbara Christensdatter Skive], skifte 27.10.1766, var g.m. [Johan Christian Hauballe, skoleholder i Vinten, der døde 5.2.1767]. 2B:
a Knud Christian Hauballe 18, hos toldforvalter Frederik Vinding i Slagelse
b Hans Peder Hauballe 16, hos sin bedstemor.
FM:
1) Christian Ulrik Bartholin, degn i Vinten
2) Hans [Boesen Iversen] Kolding i Kørup præstegård, præst [i Tamdrup]

28 Mourids Meyer [Jespersen] Thygesen, degn i Hvirring og Hornborg. 1.6.1778, fol.262B.
Enke efter Agathe [Elisabeth Rasmusdatter] Stage, bevilling til uskiftet bo af 4.11.1768 lbnr.22. B:
1) Rasmus Thygesen 13
2) Margrethe Thygesen
3) Anne Kirstine Thygesen
4) Maren Karine Thygesen.
FM:
1) farbror Thyge Jespersen [Thygesen], præst i Klim, [Vester] Torup og Vust
2) farbror Jens Thygesen i Århus, amtsforvalter i Kalø, Havreballegård og Stjernholm amter.

29 Johanne Rind i Horsens. 17.8.1781, fol.295.
Enke efter Frederik Schandorff, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup.
Testamente af 20.9.1757.
Hans A:
1) bror Christian Schandorff, kapellan i Skanderborg
2) bror Just [Ulriksen] Schandorff, præst i Ugilt og Tårs, død. 2B:
a Helene Charlotte Amalie Schandorff, enke efter Hans [Hansen] Boye, præst i Ugilt og Tårs
b Charlotte Amalie Schandorff g.m. Thomas Hansen, købmand i Randers
3) halvsøster Cecilie Marie [Ulriksdatter] Schandorff, død, var g.m. Ludvig Bertelsen, præst i Assens på Fyn. 1B:
a Ulrik Christian Ludvigsen, byfoged i Kalundborg.
Hendes A:
1) bror Jacob Rind [i Vadsmølle], forvalter på Åkær og Dybvad, [skifte Skanderborg og Åkær amter 15.11.1762 lbnr.119, var g.m. Cathrine Hjersing, begravet Falling 20.5.1744]. 3B:
a Bendix Rind, generalauditør og regimentskvartermester i Bergen i Norge
b Christen Rind i Vadsmølle
c Anne Marie Rind, død, var g.m. Thomas Steffensen, vejer og måler i Horsens, [skifte Horsens 31.7.1779 lbnr.1633]. 2B:
1 Sidsel Cathrine Steffensen
2 Johanne Marie Steffensen.
FM: Søren Brædstrup, købmand i Horsens.

30 Eva Marie [Clausdatter] Castan i Horsens. 26.6.1782, fol.310.
Enke efter Mourids [Offersen] Højer, [præst i Uldum og Langskov]. B:
1) Claus Castan Højer 33, student i København
2) Judith Cathrine Højer
3) Gertrud Rebekka Højer, enke efter [Johan] Nikolaj Hornemann, urmager i Horsens, [skifte Horsens 28.12.1781 lbnr.1664]
4) Anne Sofie Højer i København.
FM: Frederik Grundahl, skoleholder i Horsens.

31 Samuel [Samuelsen] Baufein, kapellan i Horsens og hustru Karen [Ananiasdatter] Norup i Horsens. 11.9.1782, fol.315.
Hans A:
1) søster [Dorthe Samuelsdatter Baufein] g.m. Mathias [Gregersen] Stenholt, degn i Nebsager og Bjerre.
Hendes A:
0) [far Ananias Norup, vejer og måler i Kerteminde]
1) søster Sara Norup g.m. Hans Anchersen Bagger i København, begge døde. 2B:
a Jesper Anchersen Bagger
b Kirstine Birgitte Bagger hos Friis Bagger, rådmand i Roskilde
2) søster Anne Marie Norup, død.
Første ægteskab med Adolf Ulrik Wetche (Wetke), skrædder i Nyborg. B:
a Gertrud Marie Wetche.
Andet ægteskab med Albert Lilje, skrædder i Nyborg. B:
b Anne Cathrine Lilje
3) søster Maren Norup i Kerteminde
4) søster Anne Dorthe Norup i Kerteminde, enke efter Jens [Sørensen] Skriver, skipper i Horsens, [skifte Horsens 26.8.1767 lbnr.1384].
Skøde 15.5.1753 fra afdøde kones farbror Jesper Norup.

32 [Karen Poulsdatter Stauning] i Horsens. 26.4.1784, fol.334B.
Enke efter [Thomas Hansen] Wellejus, præst [i Sønder Omme og Hoven]. B:
1) Hans [Thomsen] Wellejus, præst i Nebsager og Bjerre, død. 5B: (Navne angives ikke)
2) Poul [Thomsen] Wellejus, præst i Herlufmagle og Tybjerg
3) Peder Nikolaj Wellejus, købmand i Horsens, [ejer af Årupgård i Tamdrup sogn]
4) Johannes Wellejus, degn i Grindsted og Hejnsvig
5) Anne Kirstine Wellejus g.m. [Niels] de Hofmann, amtmand på Als
6) Kirstine Marie Wellejus, enke efter Jørgen Pedersen Frits, degn [i Rye og Kirke Sonnerup] på Sjælland
7) Inger Cathrine Wellejus, enke efter Hansen, regimentskvartermester
8) Marie Anne Wellejus, enke efter Friis, købmand i Ringkøbing
9) Malene Cathrine Wellejus, enke efter Mogens Brasch [på Årupgård].

33 Jacob Hansen, kapellan i Horsens. 16.5.1786, fol.335B, 390.
Enkemand efter [Vilhelmine Augusta Mathiasdatter Sparre]. B:
1) Anne Margrethe Benedikte Hansen 18
2) Christian Severin Hansen 15
3) Birgitte Kirstine Hansen 12
4) Anne Sofie Hansen 11
5) Peder Henning Hansen 10
6) Nikoline Dorthe Cornelia Hansen 7.
FM: født værge [Christian Frederik] Hansen, amtmand i Ringkøbing.
Desuden nævnes afdødes bror Hansen, rektor i Fredericia.

34 Anne Margrethe [Brangstrup] i Hvirring degnebolig. 23.1.1788, fol.351.
E: Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg. B:
1) Anne Regine Dalhof 33
2) Peder Dalhof 31, hører i Vordingborg latinskole
3) Nikolaj Vandal Dalhof 24, cand.phil.

35 Barbara Sofie Boldich, der døde på rejse i Horsens. 21.2.1788, fol.356.
Enke efter Hans Stibolt, degn i Høve og Flakkebjerg på Sjælland. B:
1) Hans Jacob Stibolt
2) Gertrud Kirstine Stibolt, død, var g.m. Laurids Pedersen Skærbæk, brændevinsmand i Middelfart. 6B:
a Gertrud Helene Skærbæk 24
b Jacobine Frederikke Skærbæk 21
c Christiane Elisabeth Skærbæk 19
d Poul Boldich Skærbæk 13
e Steffen Henrik Skærbæk 10
f Hans Petersen Skærbæk 9.

36 Anne Nielsdatter i Hornborg. 16.4.1787, fol.358.
E: Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg. B:
1) Ellen Jensdatter Bang 8
2) Mikkel Jensen Bang 6
3) Sara Jensdatter Bang 3.

37 Cecilie Cathrine Steffensen i Horsens. 7.4.1790, fol.360.
E: Claus Hansen, skoleholder. B:
1) Mette 1.

38 Andreas Fischer, degn i Nim. 24.8.1790, fol.360B, 364B.
E: Mette Cathrine Zachariasdatter. LV: Jens Hansen i Nim. B:
1) Rasmus Fischer i Warszava i Polen
2) Johanne Andreasdatter Fischer g.m. Daniel Been, degn i Nim og Underup.

39 Sara Hansdatter i Hornborg. 19.1.1791, fol.363.
Enke efter Mikkel Jensen, skoleholder i Hornborg. B:
1) Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg
2) Jørgen Bang.

40 Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg. 13.2.1792, fol.365, 371.
E: Kirsten Møller. LV: Jacob [Nielsen] Danæus, præst i Åle og Tørring. B:
4) Kirstine Margrethe Dalhof 9 mdr.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Brangstrup, skifte 23.1.1788 lbnr.34]. B:
1) Anne Regine Dalhof 36
2) Peder Dalhof, præst i Ring og Føvling
3) Nikolaj Vandal Dalhof i København.

41 Jens Mikkelsen Bang, skoleholder i Hornborg. 4.9.1792, fol.370B, 371B.
E: Cathrine Knudsdatter. LV: Christen Knudsen i Vrønding, bror Peder Knudsen i Fleming. B:
3) Anne Jensdatter 2.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 16.4.1787 lbnr.36]. B:
1) Ellen Jensdatter Bang 13
2) Mikkel Jensen Bang 10.
FM: Jørgen Mikkelsen bang, skoleholder i Bækskov i Urlev sogn.

42 Erik [Kjær Nielsen] Torup, præst i Løsning og Korning. 25.9.1788, fol.374B.
E: Anne Friborg, nu i Hvirring. B:
1) Niels Torup 20 i Hvidbjerg præstegård på Thyholm
2) Jochum Christoffer Torup 8
3) Gedske Kirstine Torup 24, husjomfru på Bygholm
4) Karen Torup 22 g.m. Rasmus Vilstrup i Tarskov mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1782.

43 Anne Clara [Madsdatter] Spentrup i Hvirring præstegård. 25.9.1788, fol.375B.
E: Morten Frandsen Voldum, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup, [nu i Hvirring og Hornborg]. B:
1) Frands Voldum 25, student i København
2) Anne Kirstine Voldum g.m. Peder Spentrup i København
3) Inger Voldum 20 i København.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1772.

44 Anne Friborg i Hvirring præstegård. 23.12.1794, fol.377, 392.
E: Morten [Frandsen] Voldum, præst i Hvirring og Hornborg.
Første ægteskab med Erik [Kjær Nielsen] Torup, præst i Løsning og Korning, [skifte 25.9.1788 lbnr.42]. B:
1) Niels Friborg Torup 26, student i København
2) Jochum Christoffer Torup 13
3) Gedske Kirstine Torup g.m. Hans Rosendal, præst i Hatting
4) Karen Torup 22 g.m. Rasmus Vilstrup i Harlev mølle, nu i Høver.

45 Thomas Christensen, degn i Fruering og Vitved. 26.7.1796, fol.391.
E: Ingeborg Helene Saaby i Horsens. B:
1) Andreas Saaby 17, der døde 10.4.1796
2) Christine Saaby 14
3) Anne Cathrine Saaby 10
4) Christiane Cathrine Saaby 5½, der døde 15.5.1796.
FM:
1) Saaby, forvalter
2) mors svoger Jørgen Troelsen, bager i Horsens.

46 Frederik Grundahl, skoleholder i Horsens frie skole for fattige børn, [begravet 11.5.1797], fol.391B.
E: Nille Dalhof. LV: Jens Monberg, købmand i Horsens.
Testamente af 8.7.1792.

47 Hedvig Guldberg i Nim degnebolig. 8.11.1797, fol.392B, 394.
E: Anders Nedergaard, degn i Nim og Underup.
Første ægteskab med [Jens Peitersen, møller i Urup mølle, skifte Urup gods 14.7.1775 lbnr.2159] B:
1) Marie Cathrine Jensdatter, enke efter Oluf Olufsen, matros i København
2) Hans Jørgen Jensen i Egholm mølle
3) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Jørgensen, skibstømrer i Sønderborg
4) Jørgen Jensen, skoleholder på Falster
5) Erik Jensen i Brestenbro
6) Else Cathrine Jensdatter g.m. Rasmus Rye, feldbereder i Horsens
7) Jens Jensen, snedkersvend i Egholm mølle
8) Mette Sofie Jensdatter i København.

48 Hans [Jochum Andersen] Tørslev, lærer i Spindeskolen og i fri- og fattigskolen i Horsens. 7.4.1798, fol.394, 395, 400.
E: Maren [Jensdatter] Bram. LV: Jens Monberg, købmand og fattigforstander i Horsens. B:
1) Charlotte Emerentse 4
2) Casper Herman 1¾
3) [Hansine Jochumine, født efter fars død].
FM:
1) farbror Morten Andersen, væver i Hjerrild
2) farbror Jens Andersen.

49 Oluf Jørgensen, skoleholder i Honum skole [i Hvirring sogn]. 18.2.1799, fol.397.
E: Birgitte Rasmusdatter. B:
1) Jørgen Honum, toldinspektør i Holbæk på Sjælland
2) Rasmus Olufsen
3) Christen Olufsen.

50 Terkild Bostrup, degn og skoleholder i Torsted [i Hatting herred]. 23.8.1799, fol.398.
E: Anne Johanne Molbo. LV: Niels Stovnbjerg. B:
1) Bodil Terkildsdatter 1
2) Terkeline 6 uger den 7.4.1800.
FM: mosters mand Jørgen Andersen i Gammelsole.

51 Anne [Pedersdatter] Stauning i Kørup [i Tamdrup sogn]. 18.8.1802, fol.401.
Enke efter Peder [Jensen] Borgen, præst i Møborg og Nees, [død 1776]. B:
3) Jens Pedersen Borgen, præst i Tamdrup
4) Sidsel Borgen, enke efter [Søren] Møller, farver i Holstebro, [skifte Holstebro 13.4.1819l bnr.601, bevilling til uskiftet bo af 22.8.1788]
5) [Maren Borgen, død]
6) Cathrine Borgen g.m. [Frederik Gram] Jordhøj i Elbæk, præst [i Gangsted og Søvind].
Første ægteskab med Johan Gabrielsen von Cappelen, præst i Møborg og Nees, skifte Skodborg herred gejstlig 7.2.1752 lbnr.31]. B:
1) [Gabriel Johansen von Cappelen, skifte Skodborg herred gejstlig 18.6.1777 lbnr.63]
2) Else [Johansdatter Stauning] von Cappelen g.m. [Niels] Grave, præst i Dejbjerg og Hanning.

52 Sofie Jørgensdatter i Honum [i Hvirring sogn]. 1803, fol.403B.
E: Jens Svane, skoleholder i Honum.
Testamente af 11.6.1803.

53 Lorents Nikolaj Mancin, kapellan i Horsens, [begravet Slagelse Peder 25.8.1803], fol.404.
E: Else Margrethe Beyer.
Testamente af 25.3.1793.

54 Testamente i Horsens. 1803, fol.404.
Testamente af 29.9.1801 for Markus Henriksen, skoleholder og hustru Kirsten Hofman Sevel i Horsens.

55 Ida Hedvig Hartmann i Horsens. 29.10.1804, fol.404B, 410, 418.
Enke efter Peder [Lauridsen Vitusen] Bering, [præst i Gylling i Hads herred, død 25.2.1789]. B:
1) Thøger Benedikt Bering, landmåler
2) Elisabeth Marie Bering g.m. Christian Frederik Ingerslev, præst i Gylling
3) Maren Mørk Bering g.m. [Niels Lauridsen] Lisbjerg, præst i Holme og Tranbjerg
4) Malene Margrethe Bering
5) Vita Bering g.m. Jacob Abel Ingerslev, præst i Saksild og Nølev
6) Casper Ernst Bering, student i Göteborg i Sverige
7) Cathrine Margrethe Bering, der ægter August Pohl, snedker i København
8) Margrethe Magdalene Bering på Mattrup
9) Anne Bering. Ved afkald 9.6.1806 g.m. Laurids Lisbjerg i Århus
10) Christiane Bering g.m. Pachness, toldbetjent i København
11) Hans Bering, lærer i Skovboe Institut i København
12) Petrea Bering i Holme
13) Marie Henriette Bering i København
14) Jens Carl Bering, student
15) Laurids Sommer Bering, student.

56 Hans Henriksen Schiemt, degn og skolelærer i Underup. 6.4.1805, fol.408B, 412.
E: Johanne [Steffensdatter] Overby, der også døde, skifte 24.10.1806 fol.414. LV: Hans Jensen i Underup.
Hans A:
1) far Henrik [Mortensen] Schiemt, skoleholder i Hornborg.
Hendes arvinger kendes ikke.

57 Poul [Adamsen] Helms, pastor emeritus i Horsens. 19.7.1806, fol.412B, 414.
Enkemand efter [Susanne Hansdatter Hatting]. B:
1) Magdalene Helms, enke efter [Christoffer Nikolaj] Lindenhagen, landinspektør
2) Sofie Christine Helms hos morbror, [dvs. moster mand,] [Christen Vendelbo] Brasch, præst i Hillerslev [og Kåstrup] i Thy [g.m. Henriette Hatting]
3) Johanne Henrikke Helms g.m. Jochum Svanberg, trompeter ved regimentet i Horsens.
[Afdøde var præst i Kristrup og Hornbæk].

58 Christian Ulrik Bartholin Winther, degn i Tamdrup, [begravet 13.10.1806], fol.414.
E: Pouline Sofie [Hansdatter] Ørbæk.
Testamente af 16.10.1806.

59 Maren [Jensdatter] Bram i Horsens. 25.11.1806, fol.414B.
Enke efter Hans [Jochum Andersen] Tørslev, [skifte 7.4.1798 lbnr.48]. B:
1) Charlotte Emerentse Tørslev 12
2) Casper Herman Tørslev 11
3) Hansine Jochumine Tørslev 8.
FM:
1) morbror [Peder Jensen] Bram, præst [i Gjesing og Nørager]
2) farbror Morten Andersen Tørslev
3) farbror Jens Andersen Tørslev.

60 Kirsten Møller i Hvirring degnebolig. 27.1.1808, fol.418.
E: Christian Grundahl, degn i Hvirring og Hornborg. B:
2) Kirstine Lorentse Grundahl 14
3) Herluf Grundahl 12
4) Johanne Erasmine Grundahl 9
5) Mette Augusta Grundahl 6
6) Daniel Grundahl
7) Charlotte Nikoline Grundahl 1½.
FM: Jens Svane, skoleholder i Honum.
Første ægteskab med Herluf Dalhof, [skifte 13.2.1792 lbnr.40]. B:
1) Kirstine Margrethe Dalhof 17.

61 Amalie Elisabeth Brasch i Hvirring præstegård. Død 8.7.1809, fol.421.
E: Hans Gram Bechmann, præst i Hvirring og Hornborg.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1809, fol.421.

62 Andreas Nedergaard, degn og skoleholder i Underup. 13.6.1810, fol.421, 422B.
E: Vilhelmine Marie Cathrine Volter. LV: Johan Cramer i Underup. B:
1) Anne Hedvig 11
2) Georg Vilhelm 6
3) Niels Jørgen 1½.
FM: farbror Oluf Nielsen i Saksild.

63 Henrik Mortensen Schiemt, skoleholder i Hornborg. 29.10.1810, fol.422.
E: Anne Christensdatter. LV: Thor Mikkelsen i Hornborg. B:
2) Christoffer Henriksen 7
3) Hans Christian Henriksen 3.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter]. B:
1) Morten Henriksen i Kragelund.

64 Christian Grundahl, degn i Hvirring degnebolig. 8.1.1811, fol.424, 427B.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Niels Olufsen.
Første ægteskab med [Kirsten Møller, skifte 27.1.1808 lbnr.60]. B:
1) Herluf Grundahl 15
2) Johanne Erasmine Grundahl 12
3) Mette Augusta Grundahl 9
4) Daniel Grundahl 7
5) Charlotte Nikoline Grundahl 4.
FM: farbror Niels Bentsen i Horsens.
Kirsten Møllers første ægteskab med [Herluf Dalhof, skifte 13.2.1792 lbnr.40]. B:
1) [Kirstine Margrethe] Dalhof hos farbror [Peder] Dalhof, præst [i Ønslev og Eskilstrup] på Falster.

65 Specifikation i Horsens. 29.4.1811, fol.424.
Anne Dorthe [Nielsdatter] Møller i Horsens, enke efter Jacob [Mathiasen] Selmer, degn i Hundslund [i Hads herred] har arv i sit bo til datter Cecilie Helene Selmer g.m. Niels Johansen, købmand i Horsens, som han nu har givet til sin steddatter Elisabeth Cathrine Kruse.

66 Nille Dalhof i Horsens. 8.5.1811, fol.425, 430.
Enke efter [Frederik] Grundahl, skolelærer, [begravet 11.5.1797] lbnr.46. A:
1) søsterdatter Zippora Regnersdatter, skifte Wedelslund gods 10.11.1809 lbnr.73, var g.m. Søren Roersen i Sjelle. 4B:
a Christiane 9
b Christian 4
c Laurids Nikolaj 3, der døde
d Kirstine Sofie 1½, der døde
2) søsterdatter Sara Dalhof g.m. Jens Jensen Schiemt [i Haurum], skovfoged på Frijsenborg

67 Amalie Elisabeth Brasch i Hvirring præstegård. 2.4.1811, fol.429.
E: Hans Gram Bechmann, præst i Hvirring og Hornborg. B:
1) Anne Sofie Bechmann 12
2) Jens Ludvig Bechmann 10
3) Louise Bechmann 8
4) Morten Bechmann 6
5) Niels Kirkmo Bechmann 4.
FM: Laurids Ammitzbøll i Klaks mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1809.

68 Anne Christensdatter i Hornborg. 30.10.1812, fol.434B.
E: Christen Nielsen Kovsgaard, skoleholder. B:
3) Anne Kirstine Christensdatter 4 uger.
FM: født værge Jens Christensen i Addit.
Første ægteskab med [Henrik Mortensen Schiemt, skifte 29.10.1810 lbnr.63]. B:
1) Christoffer Henriksen 9
2) Hans Christian Henriksen 5.
FM: halvbror Morten Henriksen, murer i Kragelund.

SLUT


Tyrsting og Vrads herreders gejstlige skifteuddrag

[Tyrsting 1688-1726 og Vrads 1691-1722]
[Tyrsting 1730-1772]    [Tyrsting 1773-1805]   
[Vrads 1734-1767]    [Vrads 1766-1809]   Gejstlig skifteprotokol
Tyrsting herred 1688-1726
Vrads herred 1691-1722
C 30 G - 2

Øverste hjørne mangler af en del af bladene.
Fol.180-218 er brugt som provsteretsprotokol.1 Karen Jensdatter i [Sønder] Vissing. 2.4.1688, fol.1.
E: Gregers Sørensen, degn i [Sønder] Vissing og [Voer]ladegård. B: Jens, Erik, Anne.

2 Morten Luther, tjenestekarl i [Sønder] Vissing. 6.2.1688, fol.3.
A: søskende Lisbeth Mortensdatter, Cathrine Mortensdatter.

3 Niels Jørgensen Kattrup, præst i Ring og Føvling. 14.3.1692, fol.5.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Nielsen. A: Niels Nielsen Bang, præst i Nim [og Underup].

4 Peder Sørensen [Ørum], præst i [Nørre] Snede. 7.9.1692, fol. 11B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Niels Jensen i Lille Thorlund. B: Jens Pedersen i Snede, Susanne Pedersdatter g.m. Poul Knudsen [Kolding], præst i Borbjerg, Birgitte Pedersdatter g.m. Jacob Jensen Grøn i Seit, Ingeborg Pedersdatter g.m. Svend Pedersen i Velgårde.

5 Niels Olufsen Skipper, præst i [Sønder] Vissing. 24.9.1694, fol.16.
E: Sofie Eriksdatter Grøn. LV: Niels Cort[sen Bisted], præst i Them. B: Oluf Nielsen Vissing, studiosus, Jens Nielsen, Holger Nielsen, Lene Nielsdatter, Niels Nielsen. FM: Jørgen Jensen Torup, præst i Ring og Føvling, Niels Nielsen Bang, præst i Nim og Underup, Christoffer [Dinesen] Mossin, præst i Tønning og Træden.

6 Ingeborg Pedersdatter i Them. 12.4.1694, fol.24B.
E: Niels Cort[sen Bisted], præst. B: Nikolaj Jacobsen Holm, medpræst i Hammer i Vendsyssel, [Kirsten Jacobsdatter Holm] g.m. Christen Lauridsen Brunholt, forpagter på Hørbylund i Vendsyssel, Peder Jacobsen Holm, studiosus, Maren Jacobsdatter, Else Jacobsdatter, Anne Jacobsdatter g.m. Johan Buch i København, Elisabeth Jacobsdatter. FM: farbror Jens [Nielsen] Krag, præst i Hagested på Sjælland.

7 Lucius Pedersen Græse, præst i Rye. 15.4.1695, fol.29.
E: Elisabeth Thomasdatter. B: Peder Luciussen , Engel Luciussen, Thomas Luciussen, død. 1B: Just, Jens Luciussen, Margrethe Luciusdatter g.m. Peder Andersen Sterm, præst i Rye, Olivia Luciusdatter, Maren Luciusdatter, død uden børn.

8 Christoffer Dinesen Mossin, præst i Tønning. 9.1.1697, fol.31B.
E: Ingeborg Olufsdatter. LV: Niels Cortsen [Bisted] i Them. B: Bertel i Tønning, Dines 17, Oluf 15, Cathrine, Mette, Dina, Johanne. FM: Christian Dinesen i Mariager, Hans Dinesen Mossin i Randers.

9 Otte Vejs, præst i [Sønder] Vissing. 14.1.1697, fol.40.
E: Ingeborg Clausdatter. LV: Mathias Olufsen i Bjerge sogn. B: Else.

10 Niels Thomsen, degn i Them. 24.4.1699, fol.42B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Rasmus Lauridsen, der ægter. B: Niels 3, Henrik 17 uger.

11 Anne Ottesdatter i [Nørre] Snede. [dato mgl.], fol.44.
E: Jens Pedersen, præst. B: Anne Elsabe 2. Arv efter enkemandens søster, skifte 4.10.1698 til dennes datter Else Poulsdatter i Borbjerg Præstegård.

12 Birgitte Hansdatter i Klovborg. 16.7.1706, fol.50.
E: Frands Hansen, degn. B: Anne Marie 17 g.m. Christen Vilsted, degn, Birgitte 15, Maren 12, Anne 10.

13 Frands Busk i Ring Præstegård. 15.10.1706, fol.54.
Ingen arvinger nævnes.

14 Anne Marie Ottesdatter i Tønning. 20.10.1707, fol.54B.
E: Mads Mand, degn i Tønning og Træden. Ingen arvinger nævnes.

15 Maren Sørensdatter i Ring. 24.4.1708, fol.55B.
E: Bertel Christoffersen [Mossin], degn. Ingen arvinger nævnes. (Sml. lbnr.49).

16 Peder Christensen, degn i Linnerup. 25.10.1708, fol.56B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Christen Jespersen, der ægter. B: Maren 22, Anne 18, Cathrine 14, Christen 13, Poul 10. FM: [del af navnet mgl.] Christensen i Bjerlev.

17 Frands Hansen [degn] i Klovborg. 14.1.1709, fol.57B.
Enkemand efter [Birgitte Hansdatter], skifte 6.7.1706 lbnr.12. B: Anne Marie g.m. Christen Vilsted, degn i Klovborg, Birgit 17, Maren 14, Anne 12.

18 Jens Pedersen, præst i [Nørre] Snede. 27.2.1709, fol.60B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Peder [Christensen] Mulvad, præst i Ringive. [Første ægteskab med Anne Ottesdatter, skifte lbnr.11]. B: Anne Elsabe 11.

19 Kirsten Nielsdatter Borch i Skade Præstegård i Klovborg. 13.8.1709, fol.68B.
E: Holger Jensen Bredal, præst. B: Anne Marie 25, Jens Jørgen 22.

20 Jørgen Justesen, degn i Åle. 15.4.1716, fol.70.
E: Else Andersdatter. LV: Christen Jensen Feldbereder i [del af navnet mangler]bro. Ingen arvinger kendes. Desuden nævnes enkens søster Anne Andersdatter i Tørring.

21 Maren Thomasdatter i Hjortsvang. 1.6.1717, fol.71B.
E: Christen Jespersen, degn. [Første ægteskab med Peder Christensen, degn i Linnerup, skifte 25.10.1708 lbnr.16]. B: Maren 31 g.m. Jens Nielsen sst, Anne 27, Cathrine 25, Christen 22, Poul 19. FM: mosters mand Thomas Nielsen i Lindet, morbror Hans Thomsen i Grarup, Hans Nielsen i Skovborg, Christen Christensen i Linnerup.

22 Hans Hjortsvang, præst i Linnerup [og Hammer]. 7.1.1719, fol.73.
E: Anne [Steffensdatter]. B: Søren Hansen, præst, Rasmus Hansen, Deliane Hansdatter g.m. Jacob Brygmann, præst i Linnerup [og Hammer].

23 Jørgen Lauridsen Hjort, præst i Tønning. 19.4.1719, fol.75B.
E: [Maren Aagaard]. Ingen arvinger nævnes.

24 Peder Andersen Sterm, præst i Rye. 25.8.1710, fol.80.
E: Margrethe Luciusdatter. B: Lucius, Søren, Christian, Jacob, Anne, Elisabeth, Margrethe.

25 Syn af Præstegården i Skade [i Klovborg]. 13.8.1723, fol.88.

26 Christine Nagel i Vinding. 6.8.1723, fol.90B.
E: Mourids [Christensen] Meyer, præst. B: Hans Mouridsen Meyer, præst i Vistoft, Christen, Sofie Amalie, Anne Christine.

27 Christen [Knudsen] Friis, præst i Rye. 13.9.1723, fol.92B.
E: Dorthe Vedsted. LV: Jacob [Jensen] Møller, præst i Dover [og Veng]. Ingen arvinger nævnes.

28 Maren Hansdatter i Vinding. 18.2.1726, fol.99B.
E: Jørgen Nielsen, degn. A: halvsøster g.m. Christen Sørensen i Voerladegård.

29 Bolette Nielsdatter i Ejstrup. 8.2.1797, fol.100B.
E: Anders Møller, skoleholder. Ingen arvinger nævnes.

30 Peder Nielsen, degn i Sønder Vissing. 18.6.1696, fol.218B.
Kun registrering.Gejstlig skifteprotokol
Tyrsting herred 1730-1772
C 30 G - 3


Fol.1-7 mangler.

31 Lisbeth Pedersdatter Søltoft i Vinding Præstegård. ca.1730, fol.8.
Enke efter Holger [Jensen] Bredal, [præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup]. A:
1) bror Knud Pedersen, [foged i Hammerum herred], død. 5B:
a Christian [Knudsen] Søltoft. præst i Nørre Snede
b Just Søltoft, død. 1B: Hylleborg
c Øllegaard Sofie Knudsdatter g.m. major Kraft
d Margrethe Cathrine Søltoft i Horsens
e Hylleborg Knudsdatter g.m. Christen Jespersen i Snejbjerg
2) bror Mathias Pedersen, død. 2B:
a Peder Mathiasen i Ebeltoft
b Margrethe Kirstine Mathiasdatter
3) søster Anne Pedersdatter, død. 2B:
a Peder [Hansen] Billeskov, præst i Engum
b Karen Margrethe, enke efter Søren Brun, præst
4) søster Karen Pedersdatter, død. 2B:
a Falk Alexandersen [Falk], præst i Nørup
b Else Cathrine Alexandersdatter i Varde.

32 Jørgen [Jensen] Torup, i Ring Præstegård, præst i Ring og Føvling. 26.1.1730, fol.10B.
E: Gertrud Marie [Nielsdatter Bang]. LV: Søren Glud, provst i Voer herred. B: [Sofie Amalie Jørgensdatter Torup], død, var g.m. Niels Reimer, rektor i Store Heddinge. 1B: Jørgen Lorents Reimer, Else Marie Jørgensdatter nu g.m. Jens Mandix på Bisgård, hendes første ægteskab med Frederik Svane på Bisgård, Niels Jørgensen Torup, skoleholder i Sønder Vissing, Jens Christian Torup 22, Ellen Marie Torup 20, Anne Sofie Torup 17, Lisbeth Christine Torup 15. FM: Erik [Jensen] Kjær, præst i Tønning, farbror Christian [Jensen] Torup, præst i Vinkel [og Rind], morbror Erik [Nielsen] Bang, præst i Nim [og Underup].

33 Barbara Ørsted i Sønder Vissing. 14.11.1731, fol.26, 31B, 33B, 34.
A: mor Karen Pedersdatter Nørholm i Sønder Vissing, enke efter Fogh Jacobsen Ørsted, præst i Sønder Vissing og Voerladegård, skifte 17.8.1722. LV: bror Johannes [Pedersen] Nørholm, præst i Østbirk og Yding, søskende Kirstine Marie Ørsted, Karen Ørsted, Mette Ørsted, Dorthe Sofie Ørsted. FM: Mourids [Christensen] Meyer, præst i Vinding, Bryrup og Vrads, Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård, Hans Knudsen Ravn, borgmester i Viborg. Afdøde var 11 år den 14.3.1730

34 Birgitte Kirstine Jensdatter Bay i Tønning. 18.4.1732, fol.27B.
E: Erik Jensen Kjær, præst i Tønning og Træden. Bevilling til uskiftet bo.

35 Niels Pedersen Gjerding, degn i Sønder Vissing og Voerladegård. 19.8.1732, fol.28B, 121B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Andersen i Sønder Vissing. B: Jens 12, Niels 10. FM: Peder Jensen i Pindsmølle, Jens Jensen i Sønder Vissing.

36 Niels Nielsen, degn i Rye. 18.4.1733, fol.30B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Poul Rasmussen. Af første ægteskab B: Christen Nielsen, der bliver degn i Rye efter sin far, Sara Nielsdatter, Maren Nielsdatter g.m. Jens Knudsen.

37 [Karen Hansdatter Brun] i Sønder Vissing. 27.4.1733, fol.31.
E: Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård. B: Margrethe Cathrine 9, Hans 8, Kirsten 2, Peder 11 uger. Bevilling til uskiftet bo. (Sml. lbnr.41).

38 Mathias Nielsen [Vinding] i Brædstrup, degn i Ring og Føvling. 26.2.1737, fol.31B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: far Bertel Christoffersen Mossin, der nu er degn i Ring og Føvling. B: Mette Marie, født 7.4.1737. FM: Niels Jensen i Ring.

39 Mourids Christensen Meyer, præst i Vinding, Bryrup og Vrads. 22.9.1740, fol.34B.
E: Anne Marie Bredal. LV: bror Jens Jørgen Bredal til Hammergård. Første ægteskab med [Christine Nagel, skifte 6.8.1723 lbnr.26]. B:
1) Hans Meyer, præst i Vistoft på Mols, død, var g.m. Else Margrethe Sørensdatter Aagaard. LV: Anders Langballe, fuldmægtig i Tønning
2) Sofie Amalie Meyer g.m. Frederik [Carlsen] Ermandinger, præst i Vejerslev og Blistrup på Mors
3) Anne Kirstine Meyer g.m. Jesper Thygesen, præst i Vinkel og Rind ved bror Niels Thygesen til Mattrup.

40 Kirsten Christensdatter Agerholm i Tønning. 16.3.1740, fol.121B.
E: Peder Pedersen Schmidt, skoleholder sst. B: Anne Marie Pedersdatter Agerholm 29, Else Cathrine Pedersdatter Schmidt 28 i København, Peder Holm 26, studiosus, Christiane Pedersdatter Agerholm 22.
Afdøde var datter af [Christen Pedersen Agerholm, præst i Vester og Øster Vandet, skifte Ålborg bisp 24.3.1690 lbnr.82 og Anne Melchiorsdatter].

41 Afkald i Kolding. 19.9.1740, fol.124.
Afkald fra Margrethe Cathrine Frederiksdatter g.m. Nikolaj Mortensen Lehmeyer, købmand i Kolding for arv efter mor [Karen Hansdatter Brun], skifte 27.4.1733 lbnr.37 til far Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård.

42 Christen Olufsen, skoleholder i Åstrup. 29.7.1741, fol.124B.
E: Mette Pallesdatter. LV: Jens Jensen på Våbensholm. A: søsterdatter Maren Jensdatter, enke efter Oluf Andersen, byfoged i Århus, dennes halvsøster Martha Mogensdatter g.m. Laurids [Vognsen] Glerup, præst i Knebel på Mols.

43 Agnes Lisbeth Lytken i Vinding. 6.9.1741, fol.125.
E: Søren Christoffersen Gjesing, præst i Vinding, Bryrup og Vrads. B: Christoffer Gjesing 11, Daniel Lytken Gjesing 7, Anne Sofie Gjesing 3.

44 Johanne Johansdatter [Hagensen] i Rye Mølle. 27.9.1741, fol.134.
Enke efter Mikkel Christian Weschefeldt, kapellan i Skanderborg, Skanderup og Stilling. B:
1) Johan Mikkelsen Weschefeldt.
Til stede: 1 afdødes mor Anne Poulsdatter, enke efter Johan Hagensen, [herredsskriver i Rye Mølle, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 17.7.1731 lbnr.1504]
2 afdødes bror Poul Johansen
3 afdødes bror Søren Johansen.

45 Søren Christoffersen Gjesing, præst i Vinding, Bryrup og Vrads. 29.6.1744, fol.136B.
[Enkemand efter Agnes Lisbeth Lytken, skifte 6.9.1741 lbnr.43]. B: Christoffer Gjesing 13, Daniel Lytken Gjesing 9, Anne Sofie Gjesing 4. FM: morbror Hans Lytken, forvalter på Skjoldenæsholm på Sjælland. [Første ægteskab med Anne Rasmusdatter Rodskov]. B: Else Margrethe Christoffersen 18, Kirstine Cathrine Marie Christoffersen 16, Theoklara Gjesing 14. FM: Hieronymus [Markussen] Ulsø, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. Desuden nævnes afdødes kones søster Eva Lytken, afdødes første kones søsters mand Niels Christoffersen Hjørring, prokurator i
Løgstør.

46 Niels Jørgensen Torup, skoleholder i Sønder Vissing. 21.2.1746, fol.171.
E: Gedske Kirstine Krag. LV: Anders Langballe. B: Jørgen Torup 25, Erik Kjær Torup 16, Niels Holmbo Torup 13.

47 Niels Verling i Vinding, degn i Vinding, Bryrup og Vrads. 5.12.1746, fol.174B.
E: Cathrine Hansdatter. B: Marie Kirstine 18, Christine 14, Hans 11, Helvig Lisbeth 8, Anne Mette 5.

48 Hans [Jensen] Serridslev i Vissing skole, degn i Sønder Vissing og Voerladegård. 29.12.1746, fol.177.
E: [Anne Margrethe Mikkelsdatter]. B: de umyndige børns navne mangler. (Sml. lbnr.92).

49 Bertel Christoffersen Mossin, degn i Ring og Føvling. 30.12.1746, fol.180.
E: Mette Frandsdatter. Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 24.4.1708 lbnr.15]. B: Christoffer Mossin, degn i Ring og Føvling, Gertrud Marie Bertelsdatter Mossin i Åstrup.

50 Hans Lambert [Henriksen] Holm i Vinding, præst i Vinding, Bryrup og Vrads. 8.11.1748, fol.181B.
E: Marie Kirstine Biedermann. LV: Skovrider Schultz i Vinding. A:
0) far [Henrik Hansen Holm, skifte Københavns Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 22.8.1743 lbnr.41]
1) bror Henrik Christian Holm, løjtnant
2) bror Peder Vilhelm Holm, løjtnant
3) bror Johan Jacob Holm, hoffourer
4) bror Frederik Holm
5) søster, død. 1B:
a Frederik Manniche, underkonduktør ved den Holstenske Fæstning, hvis far er regimentfeldskær ved det Oldenborgske Regiment
6) halvbror Hans Henrik Holm 11
7) halvsøster Antoinette Augusta Holm 10
8) halvbror Ludvig Christian Holm 8.

51 Anne Clausdatter From i Vinding. [dato mangler].1749, fol.212B.
E: Palle Fischer, degn i Vinding, Bryrup og Vrads. A: mor Maren Pedersdatter Gabel g.m. Christen Ørting, herredsskriver i Tyrsting-Vrads herred, søskende Peder Clausen From 21, Anne Kirstine Clausdatter From g.m. Jens Mortensen i Åstrup, halvsøskende Anne Marie Christensdatter Ørting, Johanne Christensdatter Ørting.

52 Christine Charlotte Rohem i Sønder Vissing. 11.12.1749, fol.215B.
E: Peder Vinding, degn i Sønder Vissing og Voerladegård. B: Frederik 16, Anne Marie 14, Gert Christian 12, Martha 9, Anne 3. Af første ægteskab B: Jens Vinding.

53 Christian [Nissen] Schandorff i Ring, præst Ring og Føvling. 6.7.1751, fol.222.
E: Marie Cathrine Skygge. LV: Ulrik Bremer i Mattrup Mølle, Hans Bolund i Bolund. B: Anne Margrethe Schandorff g.m. Christoffer Mossin, skoleholder i Åstrup og degn i Ring og Føvling, Cecilie Schandorff, nu g.m. Mikkel Jensen Grøn i Ring.

54 Erik [Jensen] Kjær i Tønning, præst i Tønning og Træden. 27.9.1751, fol.237B.
E: Christiane Benedikte Sørensdatter. LV: Niels Thygesen til Mattrup. B:
1) Jens Eriksen Kjær 13
2) Ægidia Christine Eriksdatter Kjær 10.
FM: Hans Thomsen, forvalter på Hevringholm, Essenbæk og Tustrup.
[Første ægteskab med Birgitte Kirstine Jensdatter Bay, skifte 18.4.1732 lbnr.34].

55 Margrethe Lisbeth Schandorff i Åstrup skole. 30.4.1753, fol.239.
E: Christoffer Mossin, degn i Ring og Føvling og skoleholder i Åstrup. B: Christian Jørgen Mossin 10. FM: Niels Hjersing [Svendsen] Sparre, præst i [Ring og Føvling], Mikkel Grøn i Ring.

56 Andreas [Hansen] Klein, præst i Vinding, Bryrup og Vrads. 16.5.1754, fol.241, 286B.
E: Margrethe Dorthe [Mogensdatter] Haasum. B: Mogens Haasum Klein 9, Anne Magdalene Klein 8, Dorthe Johanne Klein. Bevilling til uskiftet bo.

57 Afkald i Sønder Vissing. 3.12.1754, fol.241B.
Afkald fra Hans Frederiksen Brun og Kirsten Frederiksdatter g.m. Hans Jørgensen Haar, farver i Vejle for arv efter mor Karen Hansdatter Brun, skifte 27.4.1733 lbnr.37 til far Frederik Hansen [Curtz], præst i Sønder Vissing og Voerladegård g.m. Cathrine Lisbeth [Lauridsdatter] Harlev.

58 Peder Christensen Bager, skoleholder i Rye. 21.6.1756, fol.242B.
E: Anne Jensdatter. B: Maren 9, Anne Marie 7, Christine 5.

59 Hanne Hansdatter i Åstrup skole. 20.4.1757, fol.244B.
E: Christoffer Mossin, degn i Ring og Føvling. B: Margrethe Lisbeth 2. Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Lisbeth Schandorff, skifte 30.4.1753 lbnr.55. B: Christian Jørgen], der nu er død.

60 Frederik Hansen Curtz, præst i Sønder Vissing og Voerladegård. 24.11.1760, fol.246B.
E: Cathrine Lisbeth Harlev. B: Christian Frederiksen Gyberg, studiosus theologiæ, Cathrine Lisbeth g.m. [Christen Ottesen] Sommer, præst i Sønder Vissing og Voerladegård. Første ægteskab med [Karen Hansdatter Brun, skifte 27.4.1733 lbnr.37]. B: Margrethe Cathrine, enke efter [Nikolaj Mortensen] Lehmeyer. LV: Levin Struer i Stavstrup, Hans Frederiksen Brun, Peder Frederiksen Brun i Kolding, canditatus philosophiæ, [Kirsten Frederiksdatter] g.m. Hans [Jørgensen] Haar.

61 Christoffer Mossin i Åstrup skole, degn i Ring og Føvling. 14.9.1761, fol.250B.
E: Maren Mikkelsdatter Stilling . LV: Peder Ditmar Stilling i Skanderborg, Claus Bolund. [Første ægteskab med [Margrethe Lisbeth Schandorff, skifte 30.4.1753 lbnr.55]. Andet ægteskab med [Hanne Hansdatter, skifte 20.4.1757 lbnr.59]. B: Margrethe Lisbeth 6. FM: fasters mand Jens Nielsen i Vinding.

62 Margrethe Dorthe [Mogensdatter] Haasum i Vinding. 22.12.1763, fol.254B, 272B.
Enke efter Andreas [Hansen] Klein, præst i Vinding, Bryrup og Vrads, [skifte 16.5.1754 lbnr.56]. B: Mogens Haasum Klein, i apotekerlære i Åbenrå, Anne Magdalene Klein 18, Dorthe Johanne Klein 15. FM: mors morbror Hans [Christoffer Hansen] Elers, præst i Horbelev og Falkerslev på Falster.

63 Niels Rasmussen Aarupgaard, skoleholder i Tønning skole. 12.5.1765, fol.267B.
E: Anne Marie Agerholm. LV: Christen [Ottesen] Sommer, præst i Sønder Vissing. A:
1) søster [Marie Rasmusdatter] g.m. Jacob Pedersen Lundum, snedker i Underup
2) bror [Jens Rasmussen] i Belle Mølle i Stouby sogn, død. 2B: Rasmus 10, Maren 7. FM: morbror Rasmus Andersen i Vilholt i Sønder Vissing sogn, stedfar Rasmus Andersen i Belle Mølle.

64 Anne Cathrine [Bøhme] i Tønning. 8.3.1768, fol.274.
E: Jørgen Carstensen, præst i Tønning og Træden. Bevilling til uskiftet bo 21.6.1765. B: Anne Sofie 22, Christian Ehrenfried 19, Mathias 16, Christiane Theodora 3.

65 Frøken Marie Louise von Dückern i Vinding Præstegård. 12.8.1768, fol.274B.
A: mor Pernille Gudridur de Rosencrone, enke efter kaptajn [Christian] von Schmidten, der har ophold i Gunderupgård. LV: bror etatsråd [Hans Christoffer Londemann] Rosencrone til Nøragergård, bror Edvard Carl Dückern i Holland.

66 Christine Lygaard i Tønning Skole. 1.10.1771, fol.282.
Enke efter Frands [Hansen] Toxværd, præst i Nim og Underup. B: Sara Toxværd g.m. Jens Jørgen Serridslev, skoleholder i Tønning, Hans Christian Toxværd, kontrollør i Nibe, Oluf Toxværd, kordegn i Mariager, Jesper Toxværd, degn i Thorsager og Bregnet, Sofie Toxværd i København. FM: Andreas Fischer i Nim, Marie Dorthe Toxværd g.m. Peder Billeskov Grimstrup i Mesing, sergeant ved 3. Jyske Nationale Batalion.

67 Peder Andersen, skoleholder i Davding. 9.11.1773, fol.285B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Jensen i Davding, der ægter enken. Af første ægteskab B: Morten 30, Peder 27, Cathrine i Flensborg.Gejstlig skifteprotokol
Tyrsting herred 1773-1805
C 30 G - 4


68 Jørgen Carstensen, præst i Tønning og Træden. 3.8.1773, fol.3, 48B, 50B, 51B.
E: Bodil Marie Lucassen. LV: morbror Hans [Jørgensen] Skytte, præst i Nim og Underup, Kynde Schmidt i Klodemølle, Hans Bolund, prokurator i Bolund. Første ægteskab med Anne Cathrine Bøhme, skifte 8.3.1768 lbnr.64. B: Anne Sofie 27, Christian Ehrenfried 25, residerende kapellan i Hem og Sem, Mathias 22 ved akademiet i København, Christiane Theodore 8. FM: morbror Mathias Christian Bøhme, præst i Oksenvad og Jels, [Jens Melchiorsen] Holst, præst i Vinding, Bryrup og Vrads. Desuden nævnes enkens bror Rasmus Lukassen, privilegeret værtshusholder i Nim.

69 Andreas [Nielsen] Såby, præst i Rye. 8.11.1773, fol.38, 49B, 51.
E: Cathrine Ulsø. LV: Peder Nielsen Bloch, møller i Rye Mølle. B: Ingeborg Helene 23, der ægter Thomas Christensen, degn i Fruering og Vitved, Margrethe 16, Niels 15. FM: morbror Henrik Ulsø i København, regnemester for de kongelige pager, bor ved Sukkerhuset ved Gammelstrand, Niels Munk i Pindsmølle i Sønder Vissing sogn.

70 Erhardine Marie [Christiansdatter] von Hoff i Vinding Præstegård. 11.11.1777, fol.47, 65B.
E: Jens [Melchiorsen] Holst, præst i Vinding, Bryrup og Vrads. B: Christian Markus Christoffer Gerhard Holst, 17 år den 9.1.1784. FM: Niels Hjersing [Svendsen] Sparre, præst i Ring og Føvling, herredsfoged Enevold Bang i [Brædstrup].

71 Marie Gertsdatter i Tyrsting. 22.10.1778, fol.50B.
E: Hans Andersen Bech i Store Hjøllund. Afkald fra B: Kirsten Hansdatter, enke efter Laurids Andersen i Store Hjøllund. LV: Christen Jensen i Favrholt, Magdalene Hansdatter g.m. Peder Knudsen i Hjortsballe.

72 Afkald i København. 17.6.1780, fol.52.
Afkald fra Margrethe Elisabeth Mossin g.m. Samuel Thomsen Rye for arv efter far Christoffer Mossin, degn i Ring og Føvling, skifte [14.9.1761 lbnr.61] og efter mor Hanne Hansdatter, [skifte 20.4.1757 lbnr.59].

73 Jens Jørgen Serridslev, degn og skoleholder ved den kongelige danske skole i Tønning. 14.6.1779, fol.53.
E: Sara Toxværd. LV: herredsfoged Bang i Brædstrup. A: bror Jens Serridslev, degn i Dover og Veng. 2B: Frederik 9, Agathe Lisbeth 2.

74 Palle Fischer, degn i Vinding, Bryrup og Vrads. 20.9.1779, fol.54B.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Jens Schandrup i Vinding. B: Sidsel Kirstine 23, Jens Henrik 21 i Odense Skole, Anne 14, Ernst Christian 12 i Odense Skole, Mette Pallene 9. FM: farbror Christian Fischer i Sillerup Mølle.

75 Anne Henriksdatter i Stidsmølle 30.4.1782, fol.60.
E: Hans Andersen Bech, skolemester i Tyrsting. Første ægteskab med Jens Mikkelsen i Nørre Vonge. B: Henrik 18, Thyge 16, Laurids Christian 13, Marie Cathrine 10, Jens 7. FM: morbror Laurids Henriksen Møller i Stidsmølle. Til stede afdødes mor Maren Vilsted, enke efter Henrik Møller.

76 Anne Cathrine Jensdatter Møller i Rye. 3.1.1783, fol.61B.
E: Jens Hansen Ravn, degn i Rye. A: bror Niels Jensen Møller i Torsdal Mølle på Nøragergård gods, søster Kirsten Jensdatter Møller, død, var g.m. Thomas Møller i Høgild Mølle [i Resen sogn i Fjends herred]] ved Skive. 5B: Hans, Peder, Jens, Anne Cathrine, Inger, søster Mette Jensdatter g.m. Thomas Hansen i Vium på Aunsbjerg gods.

77 Peder Jacobsen Lundum, degn i Tønning og Træden. 12.7.1785, fol.66B.
Enkemand. B: Sidsel Pedersdatter Lundum g.m. U[lrik] A[dolf] Toxværd, degn i Ring og Føvling, Anne Cathrine Pedersdatter Lundum, der døde i Træden. Børn. FM: Jørgen Mortensen.

78 Sara Frandsdatter Toxværd i Tønning. 9.4.1786, fol.69B.
E: Anders Langballe, degn. B: Jensine Christine Langballe. FM: Erik Pedersen i Tønning. Første ægteskab med Jens Jørgen Serridslev, skifte 14.6.1779 lbnr.73. B: Frederik 16, Agathe Lisbeth. FM: Født værge Jens Serridslev, degn i Dover og Veng, fars stedfar Gerding, skoleholder i Sønder Vissing.

79 Ursula Cathrine Ørting i Sønder Vissing. 12.12.1785, fol.73.
E: Peder Vinding, degn. A:
1) bror Christen [Simonsen] Ørting, herredsskriver i Vinding, [skifte Skanderborg Åkær Amter 21.2.1755 lbnr.79]. 2B: Anne Marie g.m. byfoged Tolstrup i Skanderborg, Johanne, død, var g.m. Anders Dyhr, kromand i Rye, nu i Ballesgårde mellem Vejle og Kolding. Flere børn, hvis navne ikke angives
2) bror Peder Simonsen i Vinding, død. 1B: Anne Marie g.m. Christen Jensen i Mattrup Ladegård
3) søster Anne Simonsdatter g.m. Jens Andersen, korporal i Velling.

80 Jens [Melchiorsen] Holst, præst i Vinding. 23.11.1784, fol.81.
E: Else Marie [Falkenskjold]. LV: Christian Schultz i Kolpen, birkedommer Hoffmann i Viborg. Første ægteskab med [Erhardine Marie Christiansdatter von Hoff, skifte 11.11.1777 lbnr.70]. B: Christian Markus Christoffer Gerhard Holst 18. FM: herredsfoged Bang i Brædstrup.

81 Niels Hjersing [Svendsen] Sparre, præst i Ring og Føvling. 9.6.1786, fol.108.
E. Anne Medea Bang. Uskiftet bo.
(Se skifte efter sønnen Andreas Martin Sparre på Gerdrup, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 5.8.1788 lbnr.92).

82 Christoffer [Lauridsen] Worsøe, præst i Tønning og Træden. 5.5.1787, fol.108B.
E: Margrethe Juliane [Lauridsdatter] Hvid. Uskiftet bo.

83 Rudolf Pedersen i Grædstrup, vicedegn i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. 13.5.1787, fol.108B.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen i Tranholm. B: Anders, [Maren] g.m. Jens [Sørensen] Søndergaard, Peder.

84 Christiane Frederikke [Henriksdatter] Bie i Rye. 7.8.1787, fol.109B.
Enke efter [Laurids Christensen Tranberg kaldet] Laurids Bie, degn i Gloslunde og Græshave på Lolland. A: brordatter Marie Magdalene Bie g.m. Johan [Rasmussen] Rindelev, degn i Klovborg, brordatter Lisbeth Helene Bie, død, var g.m. [Jens Pedersen] Voydemann, borgmester i Varde. 2B: [Øllegaard, Benedikte Margrethe].

85 Mathias [Clemen] Toldorph, præst i Rye. 23.12.1788, fol.111B.
E: Marie Louise [Kandelsdorph]. LV: forvalter Andersen i Rye. B: Christian 25, Clemen 18, Dorthe Helene 17, Johan 15, Gerhard Eskild 12, Bodil Hylleborg 7. Arv efter afdødes bror Christian Toldorph i Risør. Skifte i Nedenæs len skifteprotokol 7.10.1784.

86 Peder Vinding, degn i Sønder Vissing og Voerladegård. 7.3.1789, fol.117.
Enkemand efter Ursula Cathrine Ørting, skifte 12.12.1785 lbnr.79. B: Anne Marie Vinding, død, var g.m. Poul Adolf Andt. 2B: Anne 23, Christiane 16, Jens Vinding, degn i Ris, død. 2 sønner i København. FM: Søren Pedersen Kjær i Sønder Vissing, Gert Vinding, død. 2B: Niels, Peder.

87 Anne Sofie Lund i Rye. 19.6.1789, fol.118B.
E: Jens Ravn, degn. Svigersønnen Peder Pedersen var til stede på egne og øvrige arvingers vegne.

88 Margrethe Constantine Becher i Brædstrup. 2.8.1789, fol.119B.
Enke efter Johan Adolf [Rasmussen] Stage, præst i Junget og Torum i Salling. B: Henrik Vilhelm 29 i Holsten, Gottlieb 28 på hjemrejse fra Kina, Anne Johanne Lisbeth 26, Agathe Frederikke Louise 18.

89 Anne Simonsdatter Ørting i Velling. 9.3.1790, fol.122B.
E: Jens Andersen, skoleholder. Afkald fra stedsøn Laurids Jørgen Bech. FM for øvrige arvinger: Rasmus Schmidt i Kolpengård.

90 Jens Hansen Ravn, degn i Rye. 27.5.1793, fol.124, 127B.
[Enke efter Anne Sofie Lund, skifte 19.6.1789 lbnr.87]. Svigersønnen Peder Pedersen i Rye var til stede på egne og øvrige arvingers vegne.

91 Ulrik Adolf Toxværd, degn i Ring og Føvling. 7.11.1793, fol.125, 126, 129B.
E: Sidsel Pedersdatter Jacobsen. LV: Niels Jacobsen Smed, Christian Jensen. B: Anne Margrethe 31 i København, Søren Høstmark 27, Fransiska 23, Frederikke Louise 20, Johan Adolf Stage 17. FM: Niels Adsersen i Ring, Christen Sørensen, Gylling, degn i Ring.

92 Niels Gerding, degn i den kongelige skole i Sønder Vissing. 7.11.1793, fol.125B, 126B, 130B.
E: Anne Margrethe Mikkelsdatter. LV: Laurids Jensen i Sønder Vissing. B: Hans Gerding på Lolland, Peder Gerding, studiosus i København. FM: halvbror Frederik Serridslev i Boes. Desuden nævnes afdødes steddatter Anne Margrethe.

93 Anne Cathrine Ulsø i Rye. 16.6.1796, fol.131B.
E: [Andreas Nielsen] Såby, præst i Rye, [skifte 8.11.1773 lbnr.69]. B: Ingeborg Helene, enke efter [Thomas] Christensen, degn i Fruering og Vitved, Margrethe g.m. bager Troelsen i Horsens, Niels Såby. Afdøde døde i Horsens.

94 Peder Ring, degn i Hylke. 2.11.1792, fol.134.
E: Karen Pedersdatter Langballe, der nu bor i Langballe i Vinding sogn.. LV: Peder Sørensen Langballe i Langballegård. B: Marie Kirstine 26, Anne Dorthe 21, Marie Lisbeth 18, Niels Langballe 13, Maren 12, Niels Ring 7, Søren 6, Else Cathrine 6. Desuden nævnes enkens bror Niels Langballe i København.

95 Jens Sørensen Svejstrup, skoleholder i den kongelige skole i Åstrup. 24.2.1799, fol.135.
E: Maren Mikkelsdatter Stilling. LV: Peder Andersen i Føvling. B: Johanne Marie g.m. Jens Rasmussen i Sønder Vissing, Anne Marie 29, der ægter Niels Svejstrup. FM: Jens Henriksen i Føvling.

96 Hans Jacob Sadolin, degn i Rye. 8.4.1802, fol.138.
E: [Else Kirstine Pedersen]. Afkald fra afdødes far.

97 Ellen Marie Christensdatter i Åstrup Skole. 27.9.1802, fol.138
E: Morten Lauridsen, skoleholder. A: mor Sidsel Pedersdatter i Gedved i Tolstrup sogn. LV: Morten Jensen, bror Peder Christensen sst.

98 Marie Louise [Kandelsdorf] i Rye. 14.11.1802, fol.139.
Enke efter [Mathias Clemen] Toldorph, skifte 23.12.1788 lbnr.85]. B: Christian over 40 i Norge, Clemen over 30 i Norge, Dorthe 29, Johan 28, Gerhard, studerende i København, Bodil Hylleborg 23. FM: Peder Udby, degn i Rye.

99 Caroline Dorthe Sadolin i Rye. 4.6.1804, fol.140.
E: [Johan] Henrik Pedersen, præst. B: Olivia Cathrine 17, Hans Henrik 14, Sidsel Dorthe 12, Annenine 11, Thomas Vissing 9, Helene Sofie 7, Henrikke Caroline 4, Christian Immanuel 1. FM: morbror Sadolin, konsumptionsbetjent i Viborg.


Gejstlig skifteprotokol
Vrads herred 1734-1767
C 30 H - 2


100 Rasmus Lauridsen Aaby, degn i Them. 12.3.1734, fol.2.
[Enkemand efter Ellen Nielsdatter]. B: Laurids Rasmussen Aaby, birkedommer i Clausholm Birk, Henrik Rasmussen Aaby, Just Rasmussen Aaby, Thomas Aaby. Desuden nævnes afdødes svoger Christian Jørgensen i Them. (Sml. lbnr.10).

101 Inger Steffensdatter i Hjortsvang Præstegård. 9.1.1736, fol.11B.
Enke efter Oluf Simonsen, præst i Frosten ved Trondhjem i Norge, der døde i Vejle, skifte 10.7.1719.
Hans A:
1) søster Maren Simonsdatter g.m. Hans Frandsen i Møs-Vrå
2) søster Anne Simonsdatter g.m. Niels Nielsen i Møs-Vrå
3) søster Kirsten Simonsdatter g.m. Søren Hansen
4) søster Ingeborg Simonsdatter g.m. Christoffer Christoffersen i Højrup
5) bror Søren Simonsen, død. 1B: Anne. FM: Jeppe Nielsen Bredstrup i Nybjerg Mølle.
Hendes A:
1) bror Steffen Steffensen Middelfart, der døde 20.6.1707 i Trondhjem. B:
a Margrethe Steffensdatter g.m. Knud Sommerfeldt, medtjener ved Orkdal menighed i Trondhjem amt
b Marithe Steffensdatter g.m. Christoffer Evensen
c Anne Steffensdatter g.m. Erik Grøn
d Steffen Steffensen, død uden livsarvinger
e Joen Steffensen, død. 1B: Anne Birgitte 25. FM: Joen Danielsen i Hveding
f Mette Steffensdatter, død. 1B: Karen Andersdatter g.m. Hans Hansen i Buketsund i Trondhjem amt
2) bror Theus Steffensen Meyer, præst i Bredstrup og Kongsted, død. 1B:
a Mette Theusdatter g.m. Christen Christensen Riis i Donslund Mølle
3) søster Margrethe Steffensdatter Brun, død. 1B:
a Steffen Pedersen Brun, degn i Benløse på Sjælland
4) søster Anne Steffensdatter, død, var g.m. Hans Sørensen Hjortsvang, præst i Linnerup og Hammer. 1B:
a Deliane Hansdatter g.m. Jacob Brygmann, præst i Linnerup og Hammer

102 Hylleborg Justsdatter i Nørre Snede Præstegård. 25.1.1742, fol.41B.
Afdødes far Just Knudsen, var skoleholder i Nyboder i København, men begge forældre døde i pestens tid og hun har haft ophold hos farbror Christian [Knudsen] Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup. Afdøde havde arv efter faster Lisbeth Pedersdatter i Vinding, [skifte ca. 1730 lbnr.31].

103 Jens Thomsen, degn i Åle og Tørring. 27.4.1743, fol.44.
E: Ellen Didriksdatter. LV: Christen Gram i Åle. B: Margrethe 20, Ida Sofie Helvig 18, Thomas 16. FM: farbror Erik Thomsen i Gauerslund.

104 Sidsel Lauridsdatter i Asklev Skole. 7.10.1745, fol.49.
E: Henrik Rasmussen. B: Ellen, Mads, Inger, Maren.

105 Christian [Knudsen] Søltoft, præst i Nørre Snede og Ejstrup. 6.12.1745, fol.50.
E: Dorthe Kirstine [Pedersdatter] Bang. Bevilling til uskiftet bo af 24.5.1743 underskrevet af søn og svigersønner
1) Christen [Jensen] Degnbol, præst i Hundborg og Jannerup g.m. [Lisbeth Øllegaard Søltoft]
2) Johannes Vogelius [Michaelsen] Stenstrup, præst i Sjørring g.m. [Helene Cathrine Søltoft]
3) Oluf Poulsen i Vester Vandet g.m. [Petronelle Kirstine Søltoft]
4) Jørgen [Christoffer Bendixen] Schurmann, præst i Nørre Snede g.m. Anne Kirstine Søltoft]
5) Knud Søltoft.
[Børnene angived i skiftet efter Jens Pedersen Kraft til Råstrup i Hundborg sogn, skifte Dueholm, Ørum og Vesterig amter 20.9.1751 lbnr.313].

106 Jacob Hansen Brygmann (Bröchmann) i Hjortsvang Præstegård, præst i Linnerup og Hammer. 25.7.1746, fol.62.
E: Deliane Hansdatter. LV: Niels Kjær, borgmester i Ringkøbing. B: Hans Jacobsen Brygmann 27, garder til hest, Peder Jacobsen Brygmann 26, vagtmester ved generalmajor Kaas kavalleri regiment, Øllegaard Jacobsdatter Brygmann 24, Benedikte Marsille Brygmann 22.

107 Oluf Høvinghoff og hustru, skoleholder i Ejstrup Skole. 20.1.1749, fol.80B.
Der er umyndige børn, hvis navne ikke angives.
[Et af børnene er Magdalene Olufsdatter].
FM: morbrødre Poul Jensen i Vium, Niels Jensen i Åstrup.

108 Rasmus [Pedersen] Lihme, præst i Them. (Dato mangler).1747, fol.91.
E: Ingeborg [Lauridsdatter] Højsgaard. LV: Poul Splid. Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1734.

109 Johanne Kirstine [Rasmusdatter] Lihme i Them Præstegård. (Dato mangler).5.1749, fol.91, 92.
E: Poul [Jensen] Splid, præst i Them. B: Karen 7, Jens 6, Rasmus 3. Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1749, skifte 19.6.1752.

110 Jørgen Christoffer [Bendixen] Schurmann, præst i Nørre Snede og Ejstrup. (Dato mangler).5.1750, fol.91B.
E: Anne Kirstine [Christiansdatter] Søltoft. Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1750.

111 [Anne Rasmusdatter Müller] i Hjortsvang Præstegård. 24.10.1750, fol.92.
E: Erik Nielsen Gjern, præst i Linnerup og Hammer. Bevilling til uskiftet bo af 16.10.1750.

112 Christen Jespersen i Hjortsvang Degnebolig, degn i Linnerup og Hammer. 26.7.1753, fol.93B.
E: Maren Thomasdatter. LV: Oluf Mikkelsen i Hjortsvang. A:
1) søster Anne Jespersdatter, enke i Lindved i Sindbjerg sogn. LV: Hans Højer, skoleholder ved Sindbjerg Kirke. 1B: Jesper Sørensen i Lindved
2) halvbror Peder Hansen i Sindbjerglund
3) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Christen Christensen i Sparkær i [Nørre] Borris sogn i Fjends herred på Lundgård gods.

113 Ingeborg Helene [Henriksdatter] Bie i Skade Præstegård. 5.7.1756, fol.98B.
E: Hieronymus [Markussen] Ulsø, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. B: Anne Cathrine Ulsø g.m. Andreas [Nielsen] Saaby, præst i Rye, Henrik Ulsø 28, studiosus i København, Nikolaj Ulsø 23 i København, Markus 21. FM: Christoffer Hørup, forvalter på baroniet Juellinge på Lolland, Niels [Pedersen] Bøg i Ravnsø Præstegård, præst i Vester Nykirke og Fåborg.

114 Maren Thomasdatter i Åle Præstegård. 30.1.1758, fol.100B.
Enke efter [Christen Jespersen], degn i Linnerup og Hammer, [skifte 26.7.1753 lbnr.112]. Af arvingerne, der bor i Tamdrup sogn, indfandt sig kun en søstersøn Peder Jensen i Lund.

115 Helvig Sofie Sinding i Ejstrup Skole. 5.8.1758, fol.102.
E: Jens Madsen Lindet, skoleholder i Ejstrup. B: Mette Benedikte Cathrine 15, Else Marie 13, Christoffer Frederik 10, Hylleborg Cathrine 6 mdr. FM: morbror Hans [Christensen] Sinding i Ålbæk Præstegård, [præst i Lime].

116 Ingeborg Marie Jensdatter i Nørre Snede Degnebolig. 18.6.1759, fol.105.
B: Anne Cathrine Olufsdatter. FM: morbrødre Peder Jensen Bidstrup, kobbersmelter i Nørremølle, nu i Skanderborg, Troels Jensen i Knud i Fjelstrup sogn i Haderslev Amt. Afdøde opholdt sig hos plejefar Anker Jahn Thott, degn i Nørre Snede.

117 Anne Marie Pilschmidt i Nørre Snede Præstegård. 7.11.1759, fol.107.
E: Christian [Bentsen] Lohmann, præst i Nørre Snede og Ejstrup. B: Johannes Lohmann 7. FM: morbror Niels Pilschmidt, degn i Nebbelunde og Sædinge på Lolland.

118 Ellen Ottesdatter Grønbæk [eller Grave] i Them Præstegård. 12.4.1756, fol.109.
Enke efter Niels Cortsen [Bisted], præst i Them, [begravet Them 14.10.1707]. B:
1) Arent Bisted, præst i Skarrild
2) Cort Bisted, præst i [Vejrum], [skifte Hjerm herred gejstlig 17.1.1730 lbnr.44]. 3B:
a Ellen Cortsdatter Bisted g.m. Thue Holst, [klokker i Viborg Gråbrødre]
b Johanne Cortsdatter Bisted
c Marianne Cortsdatter Bisted
3) Christian Grave, professor antiquit. i Egerlen præstegård i Norge
4) Thomas Bisted i København
5) Søren Bisted, præst i Levring og Hørup
6) Inger Johanne Bisted g.m. Christian Jørgensen, skovrider i Them
7) Marie Cathrine Bisted g.m. Jens [Jacobsen] Møller, præst i Ørting.

119 Hieronymus [Markussen] Ulsø i Skade Præstegård, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. 2.1.1760, fol.118B.
E: Maren Paulin. LV: H. Kruse til Hvolgård og Hammergård. Første ægteskab med Ingeborg Helene [Henriksdatter] Bie, [skifte 5.7.1756 lbnr.113]. B: Anne Cathrine Ulsø g.m. Andreas [Nielsen] Saaby, præst i Rye, Henrik Ulsø 32, studiosus i København, Nikolaj Ulsø 27, garder til fods, Markus Ulsø 26.

120 Jens Jensen, skoleholder i Tørring Skole. 5.5.1762, fol.164B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mads Madsen i Urskov, Christian Udsen, by- og herredsskriver til Brandbjerg. B: Hans 12, Jacob 10. FM: Henning Hansen i Tørring Kro.

121 Oluf Hansen Rasmussen, student i Åle Præstegård. 8.1.1759, fol.170 og 13.3.1776, C30H-3, fol.26B.
A:
1) bror Rasmus Rasmussen, regimentskvartermester i Vejle, død, var g.m. Magdalene Sofie Fogh. 6B:
a Laurids Rasmussen, vinhandler i København
b Rasmus Rasmussen, student med ophold på en herregård på Sjælland
c Else Rasmusdatter g.m. [Christian] Høyer, præst i [Skyum og Hørdum] i Thy
d Christiane Eleonora Rasmusdatter g.m. Peder Christian Pedersen i Vejle
e Henriette Ulrikke Rasmusdatter
f Anne Sofie Rasmusdatter i Kolding
2) bror Jens Rasmussen, kancelliråd og mønsterskriver i København, død. 3B:
a Christian Rasmussen, kordegn i Rudkøbing
b Frederik Rasmussen, student i Drammen i Norge
c Sofie Rasmusdatter, francoise hos etatsråd Løvenørn
3) bror Frederik Rasmussen, præst i Roholte på Sjælland, død. 6B:
a Thomas Rasmussen, præst i Grevinge i Odsherred
b Tage Rasmussen, sekretær i Kiel
c [Ingeborg Frederiksdatter Rasmussen] g.m. [Johannes] Sevel, præst i [Idestrup] på Falster
d [Ellen Rasmussen] g.m. [Thomas Andreasen] Møller, præst i Store Heddinge
e datter g.m. Sr. Ørre, femte lektiehører ved Roskilde Latinskole
f Frederikke Rasmusdatter hos mor i Roskilde
4) bror Johannes Rasmussen, postmester i Køge, død. 2B:
a Rasmus Rasmussen, borgmester i Køge
b Jens Rasmussen i Hamborg
(i 1759 angives i stedet:
4 søster, død, var g.m. rektor Snabel i Roskilde)
5) søster, død, første ægteskab med Jens Weibel, købmand. 2B;
a Wolfgang Weibel, urtekræmmer på Christianshavn
b Ingeborg Weibel, enke i Helsingør efter Glückstad, byfoged i Store Heddinge
andet ægteskab med Voldemar i Køge, kaptajn ved landmilitsen på Sjælland. 1B:
c Johanne Marie Voldemar
6) søster, død, var g.m. Thron Pedersen, kongens grynmøller på Christianshavn, senere forvalter og sidst bogholder på Det Kongelige Saltværk. 1B:
a Peder Pedersen, overkøbmand på Grønland
7) søster, død, var g.m. Frederik von Schnitter, oberst i Rendsborg. 3B:
a kaptajn von Schnitter
b premierløjtnant von Schnitter ved det Slesvigske Infanteriregiment med ophold i Ringkøbing
c premierløjtnant von Schnitter ved det Bornholmske Infanteriregiment i Rendsborg

122 Laurids Højsgaard i Them Degnebolig. 30.1.1762, fol.181.
A:
1) mors halvbror Jens [Lauridsen] Splid, præst i Skorup og Tvilum, død. 1B:
a Poul Splid, præst i Them
2) mors halvsøster Ingeborg [Lauridsdatter] Højsgaard, enke efter Rasmus [Pedersen] Lihme, præst i Them.

123 Ingeborg [Lauridsdatter] Højsgaard i Them. 4.9.1762, fol.187.
Enke efter Rasmus [Pedersen] Lihme, præst i Them, [skifte 1747 lbnr.108]. B:
1) [Johanne Kirstine Rasmusdatter Lihme, skifte maj 1749 lbnr.109], var g.m. Poul [Jensen] Splid, præst i Them. 3B: Karen 18, Jens 16, Rasmus 14
2) Marie Kirstine [Rasmusdatter] Lihme
3) Tønne [Rasmussen] Lihme, præst i Sejling og Sinding
4) Anne Birgitte [Rasmusdatter] Lihme i Viborg, enke efter [Hans Olufsen] Ravn, præst i Hinge og [Vinderslev]
5) Kirsten [Rasmusdatter] Lihme i Århus, enke efter Søren Sørensen Kragenfeldt
6) Christiane [Rasmusdatter] Lihme i Resendal, enke efter Jacob Ostenfeldt [Jensen Nørholm], præst i Gødvad og Balle.

124 Anker Jahn Christensen Thott, degn i Nørre Snede og hustru Anneke Jensdatter Bidstrup i Nørre Snede Degnebolig. 2.10.1764, fol.192B.
Hans A:
1) søster [Anne Margrethe Christensdatter Thott, død, var g.m. Hans Hansen Cramer, præst i Åle og Tørring]. 4B:
a Hans Christian [Hansen] Cramer, præst i Lundum og Hansted
b Niels [Hansen] Cramer, præst i Allerup og [Davinde] på Fyn
c Inger Kirstine [Hansdatter] Cramer g.m. Anders [Christian Andersen] Vinding, præst i Storring, [Stjær og Galten]
d Ida Sofie [Hansdatter] Cramer, død, var g.m. afdøde Jens [Henriksen] Kampmann, præst i [Østbirk og Yding]. 2B: Henrik 16 i Horsens Latinskole, Anne Margrethe
Hendes A:
1) søster Rebekka Bidstrup, der døde i Vartov i København, var g.m. Niels Mikkelsen i Ladegård i Klovborg sogn. 2B: Jens Bidstrup, student i København, Mikkel David Bidstrup, død.

125 Christian Zerlang, skoleholder i Hage i Hammer sogn. 1.3.1766, fol.198.
E: Maren Tideriksdatter. B: Tiderik 33, Voldborg g.m. Hans Andersen, der tjener i Bregnholm Mølle, Mette g.m. Fester Nielsen i Oksenbjerge i Øster Nykirke sogn, Lene g.m. Christen Mikkelsen i Vonge.

126 Hans [Hansen] Cramer, præst i Åle og Tørring. 27.5.1766, fol.199.
[Enkemand efter Anne Margrethe Christensdatter Thott]. B:
1) Hans Christian [Hansen] Cramer, præst i Lundum og Hansted
2) Niels [Hansen] Cramer, præst i Allerup og Davinde på Fyn
3) Inger Kirstine [Hansdatter] Cramer g.m. Anders [Christian Andersen] Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten
4) Ida Sofie [Hansdatter] Cramer, død, var g.m. afdøde Jens [Henriksen] Kampmann, præst i Østbirk og Yding. 2B: Henrik 16 i Horsens Latinskole, Anne Margrethe 18. FM: Jens [Sørensen] Krag, præst i Hjortshøj, Elev og Egå, Henrik Krag, stadsmusikant i Århus, Jens Skibsted, degn i Åle og Tørring.


Gejstlig skifteprotokol
Vrads herred 1766-1809
C 30 H - 3


127 Poul [Jensen] Splid, præst i Them. 7.4.1766 fol.1.
E: M[aren Ottesdatter] Sommer. LV: Ulrik Christian Tolstrup i Skanderborg. B: Otte Splid, Johanne Kirstine Splid g.m. [Christian Frederik Lauridsen] Aagaard, præst i Them. FM: morbror Christen Ottesen Sommer, præst i Sønder Vissing. Første ægteskab med Johanne Kirstine [Rasmusdatter] Lihme, skifte maj 1749 lbnr.109. B: Karen Splid, Jens Splid i Århus Latinskole, Rasmus Splid. FM: Christen [Eskildsen] Vinding, præst i Skorup og Tvilum.

128 Anne Clara [Madsdatter] Spentrup i Klovborg. 29.5.1772, fol.26.
E: Morten Frandsen Voldum, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. Bevilling til uskiftet bo.

129 Christian [Bentsen] Lohmann, præst i Nørre Snede og Ejstrup. 18.3.1774, fol.26B.
E: Johanne Cathrine [Pedersdatter] Schiønning. Bevilling til uskiftet bo.

130 Margrethe Ebbesdatter Sandholt i Åle. 20.4.1778, fol.32, 52.
Enke efter Jens Skibsted Eissel, degn i Åle og Tørring.
Hans A:
søskendebørn
1) Jens Skibsted i Neder Mølle, død. 1B:
a Niels Skibsted
2) Maren Skibsted g.m. Just[Nielsen] Ramborg, feldbereder i Skive
3) Karen Skibsted g.m. Jens Møller i Krarup Mølle ved Skive ved søn Henrik Møller, foged på Herningsholm
4) Ove Krag, konsumptionskontrollør i Horsens
5) Anders [Johan Andersen] Krag, præst i [Kolby] på Samsø
6) Anders Krag, guldsmed i Næstved
7) Jens [Sørensen] Krag, præst i Hjortshøj ved Århus
8) Niels Krag i Askov Mølle ved Næstved, død. 8B: 6 sønner og 2 døtre
9) Bente Marie Krag, død. 2B:
a Hans Frederik Guldberg, konsumptionsforvalter i Sundby ved Ålborg
b Anne Margrethe Sofie Guldberg i København
10) Henrik Krag, musikant i Århus, død. 2B:
a Henrik Krag
b Else Margrethe Krag
11) Jens [Henriksen] Kampmann, præst i Østbirk, død. 1B:
a Henrik Kampmann, student
Hendes A:
1) søster Johanne Ebbesdatter Sandholt, der opholder sig hos Bertel Stabsholm, guldsmed i Hjørring
2) søster Anne Kirstine Sandholt, død, var g.m. Bendix Hammer, degn i Aggersborg. 1B: Anne Margrethe Hammer
3) bror Poul Sandholt, skoleholder i Frederiksborg på Sjælland, død. 3B:
a Frederikke Sandholt g.m. Nikolaj Nyholm i Græsted på Sjælland
b Magdalene Sandholt
c Louise Sandholt
4) bror Thomas Sandholt, degn i Børglum, død. 4B:
a Abraham Sandholt
b Ebbe Sandholt
c Lassenius Sandholt
d Inger Malene Sandholt

131 Inger Høst i Them. 17.4.1781, fol.49B.
E: Johan Frederik Vindekilde, degn i Them. B: Ingeborg Nikoline 16.

132 Christian Brun, studiosus på Stovgård. 21.1.1779, fol.54.
Intet at arve.

133 Laurentia Billeskov i Skade Præstegård. 18.6.1784, fol.55.
E: Carl Skytte, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. B: Thyge Jesper 1. FM: Justitsråd Thygesen til Mattrup, Christoffer L[auridsen] Worsøe, præst i Tønning og Træden.

134 Johanne Cathrine Brasch i Sillerup Mølle i Vrads sogn. 8.12.1784, fol.56B.
E: Christian Fischer, skoleholder. A: bror Søren [Michael Christensen] Brasch, præst i Tim og flere søskendebørn.

135 Gertrud Cathrine Vindekilde, ugift i Them degnebolig. 15.4.1785, fol.59B, 63, 65.
A:
1) bror Johan Frederik Vindekilde, degn i Them
2) halvsøster Ingeborg Marie [Nielsdatter] Vindekilde i Odense, der døde, var enke efter Niels Cramer, præst i Allerup og Davinde på Fyn, [skifte Åsum herred gejstlig 16.4.1772 lbnr.47]. 3 børn
3) halvsøster Rebekka Margrethe Vindekilde g.m. købmand Baggesen i Skælskør.
Afdøde havde arv efter far [Niels Trudsen Pedersen Vindekilde, præst i Nørre Lyndelse på Fyn, [skifte Åsum herred gejstlig 12.8.1771 lbnr.48].

136 Christian Frederik [Lauridsen] Aagaard, præst i Them. 24.8.1787, fol.63.
E: Johanne Kirstine Splid. Bevilling til uskiftet bo.

137 Søren Jensen, skoleholder i Asklev skole. 27.1.1788, fol.63B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Pedersen i Boskov. Af første ægteskab B: Christen Sørensen, kromand i Them. (Afkald).

138 Poul Friis, degn i Åle og Tørring og hustru Marie Lucie Pfalsgaard, der lever i Åle degnebolig. 14.2.1788, fol.64.
Testamente.

139 Birthe Sørensdatter Busch i Nørre Snede degnebolig. 24.12.1789, fol.66.
E: Oluf Ibsen, degn i Nørre Snede og Ejstrup. B: Søren Olufsen i Nørre Snede sogn, Ib Olufsen, skriverkarl hos Frederik Vinge, tøjhusforvalter i Søetaten i København, Gertrud Marie Olufsdatter i Snekkersten, enke efter skoleholder Volkersen.

140 Oluf Ibsen i Leret, degn i Nørre Snede og Ejstrup. 8.9.1790, fol.71.
Enkemand efter [Birthe Sørensdatter Busch, skifte 24.12.1789 lbnr.139]. B: Søren Olufsen i Langholm, Ib Olufsen, skriverkarl i København, Gertrud Marie Olufsdatter, enke efter Volkersen i Snekkersten ved Helsingør. Desuden nævnes afdødes søsterdatter Else Jensdatter.

141 Daniel [Andersen] Been, degn i Linnerup og Hammer i Hjortsvang degnebolig. 11.1.1792, fol.74B.
E: [Marie Pedersdatter]. LV: Morten Pedersen Østergaard i Hjortsvang. B: Mogens Danielsen Been, der døde i engelsk tjeneste til søs 1775, Jørgen Danielsen Been, degn i Mårslet i Ning herred, Daniel Been, degn Nim og Underup, Maren Been g.m. Morten Pedersen Skovborg i Hjortsvang, Dorthe Sofie Been g.m. Niels Jensen i Hjortsvang.

142 Jacob [Nielsen] Danæus, præst i Åle og Tørring. 7.3.1793, fol.79B, 96, 111B, 113, 115, 117B.
E: [Johanne] Corvine [Helene Cathrine] Sadolin. LV: far Albert Sadolin, præst i Øster Tørslev, Morten [Frandsen] Voldum, præst i Hvirring og Hornborg, Malte Chronius, degn i Åle, morbror Tønne Ravn, præst i Hem i Salling. B: Vitus Johannes 2. FM: Erik Poulsen i Åle.
[Første ægteskab med Vita Nikolajsdatter Langballe, død 14.7.1782]
[Andet ægteskab med Cathrine Johanne Knakkergaard, død 1.9.1786].

143 Jens Madsen Lindet, skoleholder i Nørre Snede og Ejstrup, der døde 26.4.1793 i Ejstrup Skole. 29.4.1793, fol.92B.
E: Margrethe [Andersdatter]. LV: Niels Hansen i Rosendal, Anders Malta, degn. B: Christen Leth Lindet, skriverdreng hos tolderen i Frederiksstad i Norge, Andreas Lindet, guldsmededreng hos Brandt i Horsens, Helvig Sofie Lindet, tjener degnen Viby på Frederiksberg ved København, Anne Marie Lindet, Anne Cathrine Lindet. FM: som beslægtet: Jens Sørensen i Lille Thorlund, Jens Pedersen sst. Første ægteskab med [Helvig Sofie Sinding, skifte 5.8.1758 lbnr.115]. B: Christoffer Frederik Lindet, degn i Norge, Else Marie Lindet g.m. Hans Jørgen Guldrath, podemester på en herregård på Sjælland.

144 Anne Marie Pedersdatter i Hjortsvang. 22.2.1794, fol.100.
E: Jens Andersen, degn. B: Johanne 11, Anders 8, Anne Marie 6, Peder 4, Christian 5 mdr. FM: morbrødre Peder Pedersen i Kollerup sogn i Koldinghus Amt, Jeppe Pedersen i Føvling sogn i Skanderborg Amt.

145 Johanne Kirstine [Poulsdatter Splid] i Them Præstegård. 24.3.1794, fol.101B, 110, 115, 116B.
Enke efter [Christian Frederik Lauridsen] Aagaard, præst i Them. [Bevilling til uskiftet bo 24.8.1787 lbnr.136]. B: Abelone 23, Laurids 22, Hans 18, Anne Deichmann 16, Maren Sommer 15, Ingeborg Cathrine 11, Anne Pouline 10. FM: Niels Voetmann i Salten, Aagaard på Låge.

146 Marie Lisbeth Guldberg i Tørring skole. 28.4.1794, fol.107B, 112B.
E: Søren Jensen. B: Johanne Marie 23, der ægter Thomas Nielsen i Tørring. FM: Johannes Nygaard, forvalter i Egholm Mølle, født værge [Hans Frederik Mathæussen] Plesner, præst i Rårup.

147 Bolette Nielsdatter i Ejstrup Skolehus. 26.11.1796, fol.124B.
E: Anders Møller, skoleholder. B: Marianne 6, Christine Nikoline 5, Niels Christian 4. FM: Mads Bundgaard i Ejstrup.

148 Mette Hansdatter i Hage i [Hammer sogn]. 13.8.1800, fol.129B.
E: Henrik Børgesen, skoleholder. B: Johannes 40 i Ringsted, Børge 38 i Slagelse, Hans 34 i København, Jens 32 i Kalundborg, Gertrud Kirstine 31 i Slagelse, Peder 30 i Tørrild, Steffen 26, Christiane 25, Mads 19 i Kalundborg, Mette Kirstine 17 i Åle. FM: Christen Christensen i Hage.

149 Albert Pedersen, skoleholder i Tørring. 14.4.1807, fol.130B.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Bødker i Hauge. B: Peder 11, Christen 7, Marianne 6. FM: farbror Jens Pedersen i Båstrup i Øster Snede sogn.

150 Christiane Cathrine Passow i Hjortsvang Præstegård. 12.5.1807, fol.132.
E: Christian Julius Wittendorff, præst i Linnerup og Hammer. Testamente.

151 Conradine Christiane Toxværd i Them. 30.8.1808, fol.132B.
E: [Johan Frederik] Vindekilde, degn i Them. Arvinger kendes ikke. Underskrevet af O. C. Arentsen Vindekilde.


SLUTVoer herreds gejstlige skifteuddrag

[1742-1759] [1760-1809]Voer herred
Gejstlig skifteprotokol
1742-1759
C 30D-1

1 Nikolaj Nielsen Vinding, ugift student og skoleholder i Gangsted. 23.10.1744, fol.2.
A:
1) bror Jens Nielsen i Vinding
2) bror Rasmus Nielsen i Burgårde i Grædstrup sogn
3) bror Peder Nielsen Vinding, kyrasser i Kolding
4) bror Mathias Nielsen Vinding, degn i Ring og Føvling, [skifte Tyrsting herred 26.2.1737 lbnr.38]. 1B:
a Mette Marie Mathiasdatter Vinding 8. FM: stedfar Markus Hansen Vingaard, skomager i Horsens.
Afdøde var født i Vinding.

2 Jørgen Bertelsen Mossin i Båstrup, degn i Hylke.12.1.1745, fol.7, 76, 99B, 112, næste protokol fol.150.
E: Elisabeth Cecilie Hirtznach. LV: Niels Bang i Overby i Kattrup sogn. B:
1) Bertel Jørgensen Mossin 13
2) Niels Jørgensen Mossin 11
3) Drude Mette Jørgensdatter Mossin 2. Afkald 12.5.1772 fra [Niels] Sandager for arv til nu afdøde hustru.
FM:
1) Erik Jacobsen Lüchsdorff på Nissumgård [i Hylke sogn]
2) Niels Mortensen Damsgaard på Ringkloster [i Hylke sogn]
3) Christoffer Bertelsen Mossin i Åstrup, degn i Ring og Føvling.
Enken har arv efter sin mor [Drude Mette Jensdatter Krabbe g.m. Niels Christiansen Hirtznach, præst i Blegind og Hørning], der var eneste datter af Inger Hansdatter Eeg, skifte 1712, [måske fejl for 1722], der var g.m. [Jens Pedersen Krabbe, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup], og derefter var successor [Søren Nielsen] Gluds første hustru.

3 Johannes [Pedersen] Nørholm, præst i Østbirk og Yding. 15.12.1746, fol.25B.
E: Karen Foss. LV: Jens Kampmann, præst i Østbirk og Yding. B:
1) Christian Ulrik Nørholm.

4 Indkaldelse af alle præster, degne og skoleholdere i Voer herred. 7.8.1748, fol.39.
Da præstegården i Kattrup brændte 1742 og hermed 2 protokoller, indkaldes alle præster, degne og skoleholder i Voer herred for at angive krav.

5 Hedvig Ovesdatter Guldberg i Lundum præstegård. 8.2.1742, fol.42B, 75B.
E: Anders Jensen Krag, præst i Lundum og Hansted. B:
1) Ove Andersen Krag, bliver 5 år den 30.9.1742
2) Maren Andersdatter Krag, bliver 3 år den 3.9.1742
3) Jens Andersen Krag, bliver 2 år den 25.9.1742.
FM:
1) fars ældste bror Niels Jensen Skibsted i Halborg i Salling på Kærgårdsholm gods
2) farbror Jens Skibsted, præst i Strø på Sjælland
3) morbror Dines Ovesen Guldberg, præst i Gylling.
Desuden nævnes Barbara Reutze, enke efter afdødes far Ove [Hansen] Guldberg, præst i Hvirring, Tamdrup og Hornborg.
Bevilling til skiftet bo af 11.11.1740.

6 Niels Pallesen, skoleholder i rytterskolen i Dørup i Voerladegård sogn. 7.11.1747, fol.47, 63.
E: Anne Pedersdatter, der døde 4.11.1747. B:
2) Ingeborg Nielsdatter 25.
FM:
1) farbror Christoffer Jensen i Lille Fulden i Beder sogn
2) mors halvbror Jens Lauridsen i Skåbling i Malling sogn.
Af første ægteskab B:
1) Mogens Nielsen Halling, rytter på Rathlousdal gods. Er deserteret
1749 og har dermed forbrudt sin arv.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Pallesdatter i Åstrup i Føvling sogn.

7 Jens Foss [Olufsen] Zeuthen, præst i Gangsted og Søvind, [død 1737]. 23.10.1747, fol.53B, 55, 84.
E: Kirsten Andersdatter Raarup.
Afkald for arv efter far og efter afdødes datter Karen Zeuthen, der døde i Hedensted præstegård 19.5.1743 fra B:
1) Oluf Jensen Zeuthen 19 i Horsens latinskole
2) Elisabeth Zeuthen g.m. Villads [Bendixen] Kopp, præst i As og Klakring
3) Anne Zeuthen
4) Maren Bork Zeuthen
5) Anne Marie Zeuthen.

8 Oluf Christensen Zeuthen, præst i Gangsted og Søvind, [død 1720]. 14.3.1749, fol.53B, 54B.
E: Maren [Jensdatter] Burchard.
Afkald fra B:
1) Anne Marie Zeuthen
2) Ingeborg Cathrine Zeuthen
3) Jørgen Burchard Zeuthen

9 Christen Rotved, degn i Gangsted og Søvind. 9.4.1750, fol.63.
E: Ellen Nielsdatter.
Afkald fra B:
1) Karen Christensdatter Rotved g.m. Mathias Pedersen, skrædder i Kattrup.

10 Niels Pedersen Møller, skoleholder i Østbirk. 11.6.1751, fol.64B.
E: Christine Sofie Chor. LV: Jens Kampmann, præst i Østbirk og Yding. B:
1) Maren Nielsdatter 21.
FM: Christen Viby, degn i Østbirk og Yding.

11 Morten Mathiasen Pfeiffer, degn i Lundumskov. 1.4.1751, fol.67.
E: Marianne Kirstine Pedersdatter Blichfeldt. LV: Bartholomæus Deichmann, forvalter på Urup. A:
1) søster Elisabeth Mathiasdatter Pfeiffer, død, var g.m. Jørgen Hieronymussen Schmidt, vejer og måler i Mariager. 1B:
a Margrethe Schmidt
2) halvbror Johan Schmidt, rektor i Århus latinskole.

12 Jørgen Hansen Kollerup, skoleholder i Gedved. 30.4.1751, fol.70B.
E: Kirsten Thuesdatter Vinberg. LV: Bertel Jørgensen i Gedved. B:
1) Mette Marie Jørgensdatter 34 i Holsten
2) Hans Jørgensen 31, underofficer i Skærbæk
3) Frederik Jørgensen 28, barbersvend i København
4) Margrethe Lene Jørgensdatter 24 i Kolding
5) Maren Jørgensdatter 28 på Samsø
6) Sille Deliane Jørgensdatter 20 i Skærbæk.

13 Johan Wicher, præst i Hylke. 10.7.1753, fol.76.
E: Margrethe [Johansdatter] Schrøder. LV: Bartholomæus Deichmann, fuldmægtig på Urup.
Afkald fra B:
1) Johan Wicher, skoleholder i den kongelige skole i Hylke
2) James Wicher, degn i Hylke.

14 Peder Jensen, degn i Kattrup, Tolstrup og Ørridslev. 20.9.1751, fol.77.
E: Karen Thomasdatter. LV: Niels Bang, landstingsprokurator og birkedommer i Stensballegård birk. B:
1) Karen Pedersdatter 43, dum og døv
2) Jens Pedersen 37, dum og døv, men har dog lært urmagerhåndværk
3) Thomas Kattrup 36, degn i Kattrup, Tolstrup og Ørridslev og skoleholder i den kongelige skole i Overby
4) Maren Pedersdatter 26, dum og døv.

15 Holger [Hansen] Seidelin, degn i Ovsted og Tåning og skoleholder i den kongelige skole i Tåning. 28.3.1753, fol.84B, 94.
E: Ida Elisabeth Lauridsdatter Møller. LV: Oluf Steffensen i Tåning. A:
1) bror Jørgen [Hansen] Seidelin i Stenderup, præst i Eltang og Vilstrup
2) [søster Ida Birgitte Hansdatter Seidelin]
3) bror Søren [Hansen] Seidelin, over auditør i Svendborg
4) søster Cathrine Mette [Hansdatter] Seidelin g.m. [Niels Jørgensen] Møller til Skovgård [i Kollerup sogn], begge døde. 5B:
a Anne Dorthe Møller, født 27.9.1736
b Anne Cathrine Møller, født 11.5.1738
c Jørgen Møller, født 13.8.1739
d Maren Møller, født 5.12.1740
e Hans Møller, født 21.2.1743
5) søster Birthe Kirstine [Hansdatter] Seidelin g.m. Hans [Andreasen] Gesten, præst i Sevel.

16 Christian Tøxen, skoleholder i den aparte skole i Dørup i Voerladegård sogn. 11.7.1753, fol.100.
E: Mette Sørensdatter. LV: Terkild Pedersen i Hem. A:
1) mor Birgitte [Christensdatter] Svenstrup, enke efter Manasse [Pedersen] Tøxen, præst i Sønder Felding og Assing
2) bror Niels Tøxen, student fra Kolding latinskole
3) søster Margrethe Tøxen på Gammel Estrup
4) søster Edel Tøxen i Horsens.

17 Anne Cathrine Højsgaard i Stensballe degnebolig i Vær sogn. 19.9.1755, fol.107.
E: Jacob Møller, degn. B:
1) Edel Louise Jacobsdatter 7
2) Jørgen Jacobsen 6
3) Ellen Marie Jacobsdatter 5
4) Diderikke Jacobsdatter 7 uger.
FM: fars svoger Hans Knudsen Seden, degn i Seden på Fyn.
Desuden nævnes afdødes mor Ellen Christoffersdatter, var g.m. afdødes far Eggert Højslev, guldsmed i Odense].
[Se skifte efter afdødes moster Anne Christoffersdatter i Odense herred gejstlig 28.11.1756 lbnr.108].

18 Christen Rasmussen Viby, degn i Østbirk og Yding. 3.8.1758, fol.112B.
E: Anne Balling. LV: Christian Ulrik Nørholm. A:
1) bror Vilhelm Rasmussen Viby i Naboløs i København
2) bror Peder Rasmussen Viby i preussisk krigstjeneste
3) bror Hans Rasmussen Viby [i Brestenbro], [skifte Skanderborg og Åkær amter 6.4.1753 lbnr.78]. 1B:
a Marie Trige. FM: stedfar Broder Frederiksen Glasou i Brestenbro
4) bror Niels Rasmussen Viby i Velling, [skifte Skanderborg og Åkær amter 18.3.1755 lbnr.85]. 2B:
a Rasmus Nielsen 18
b Mikkel Nielsen 14
5) søster Ingeborg Rasmusdatter i Lundum g.m. Lorents Belinsky, kok på Urup
6) søster Anne Rasmusdatter Viby g.m. Ove Nielsen Hylleberg, matros
7) søster Rebekka Rasmusdatter Viby g.m. Christian Jørgensen Søllerød, skrædder i København
8) søster Karen Rasmusdatter Viby i Rye, død. 6B:
a Rasmus Christensen i Ulstrup i Vinding sogn
b Otto Christensen i Træden
c Christen Christensen i Vinding
d Anne Margrethe Christensdatter i Skade præstegård [i Klovborg sogn]
e Maren Christensdatter i København
f Rebekka Christensdatter i København.

19 Morten Rasmussen, skoleholder i Ås i Søvind sogn. 12.6.1759, fol.151B, næste protokol fol.92B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Nielsen i Gangsted. Ved afkald fra børn 8.4.1767 g.m. Frands Jensen i Tvingstrup. B:
1) Mette Mortensdatter 6
2) Rasmus Mortensen 9 mdr.
FM:
1) farbror Laurids Rasmussen i Ås.
2) Hans Lauridsen Jordhøj, ridefoged på Tyrrestrup i Søvind sogn, søn af Laurids Hansen Jordhøj, præst i Gangsted og Søvind, (ved afkald 8.4.1767).


Voer herred
Gejstlig skifteprotokol
1760-1809
C 30D-2

20 Jens [Henriksen] Kampmann, præst i Østbirk og Yding. 18.12.1760, fol.2.
E: Margrethe Cathrine [Christiansdatter] Pontoppidan. LV: Nikolaj [Nielsen] Langballe, præst i Ovsted og Tåning.
Første ægteskab med Ida Sofie [Hansdatter] Cramer, død 8.5.1756, bevilling til uskiftet bo 2.6.1756. B:
1) Anne Margrethe Kampmann 12
2) Henrik Kampmann 11.
FM:
1) fars farbror Anders [Jensen] Krag, [præst] i Lundum
2) morbror Hans Christian [Hansen] Cramer, præst i Lundum og Hansted
3) Anders [Christian Andersen] Vinding, præst i Storring, [Stjær og Galten] g.m. moster [Inger Kirstine Hansdatter Cramer]
4) Frederik Cramer, købmand i København.

21 Anne Marie Zeuthen i Gangsted. 8.5.1761, fol.65, 76.
E: Arp Lytken Kopp, kapellan i Højby i Ods herred. B:
1) Johan Kopp Lytken 9.
FM: Oluf Zeuthen, skoleholder på Frydendal skole.
Afdøde og søn boede hos svigermor Kirsten [Andersdatter] Raarup, enke efter Jens [Foss Olufsen] Zeuthen, præst i Gangsted og Søvind, [skifte 23.10.1747 lbnr.7].
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1761, hvor han var præst på Christiansborg i Guinea.
Desuden nævnes afdødes svoger Ditlev [Johansen] Mehl, præst i As og Klakring.

22 Jens Pedersen Møller, skoleholder i Grumstrup [i Vedslet sogn]. 29.12.1762, fol.70B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Johannes [Thorsen Conradsen] Hildebrandt, præst i Torrild. B:
1) Niels Jensen Møller 30, adjungeret faderen
2) Anne Jensdatter Møller 24.
FM: Peder Jensen Velling i Grumstrup.

23 Peder [Nielsen] Benzon, præst i Vær og Nebel. 20.6.1763, fol.74B.
E: Johanne Kirstine Adamsdatter Berner.
Testamente af 10.9.1749.

24 Karen Elisabeth [Poulsdatter] Glud i Ovsted præstegård. 14.9.1764, fol.77B.
E: Nikolaj [Nielsen] Langballe, præst i Ovsted og Tåning.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1764.

25 Anne Felsen i Hylke præstegård. 11.4.1765, fol.78.
E: Thomas [Pedersen] Kattrup, præst i Hylke.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1765.

26 Anne Jensdatter Zeuthen i Hylke skole, [begravet 14.10.1760], fol.78B.
E: Johan Wicher, skoleholder i Hylke skole. B:
1) Johan 2.
FM:
1) Thomas Kattrup, præst i Hylke
2) farbror James Wicher, degn i Hylke.
(Dette er Thomas Kattrups begæring om fritagelse for formynderskabet den 11.4.1765. Selve skiftet ses ikke indført).

27 Anders Jensen Krag, præst i Lundum og Hansted. 24.5.1764, fol.79.
E: Anne Margrethe [Kolding]. LV: Hans [Bodsen Iversen] Kolding, præst i Tamdrup. B:
3) Anders Krag 17.
FM: fars brorsøn Jens Skibsted i Nedermølle i Hatting sogn
Første ægteskab med Hedvig Ovesdatter Guldberg, [skifte 8.2.1742 lbnr.5]. B:
1) Ove Krag 27, stud. jur.
2) Maren Krag 25.
FM:
1) morbror Hans Ovesen Guldberg, præst i Ringsted, 70 år gammel
1) Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg g.m. mors søskendebarn [Johan Gotfred] Brangstrups yngste datter [Anne Margrethe Johansdatter Brangstrup]
Desuden nævnes Hedvig Guldbergs mor Barbara Reutze, enke efter Ove [Hansen] Guldberg, [præst i Hvirring og Hornborg].

28 Øllegaard Malene Lauridsdatter Alling i Søvind degnebolig. 9.7.1765, fol.87.
E: Niels Krarup, degn. B:
1) Anne Nielsdatter Krarup g.m. Niels Hinnerup, degn i Storring, Stjær og Galten
2) Anne Marie Krarup g.m. Jens Høvinghoff, møller i Harlev mølle
3) Nille Marie Krarup i Blegind præstegård
4) Laurids Udsen i Vestindien.
FM: Ude [Udsen] Løwenhertz, kapellan i Gosmer og Halling.

29 Erik From, degn i Ovsted og Tåning. 11.6.1765, fol.89.
E: Anne Poulsdatter. LV: bror Morten Poulsen i Møballe [i Kattrup sogn]. B:
1) Sidsel Marie Eriksdatter 15
2) Cathrine Eriksdatter 10
3) Svend Eriksen 7.
FM: Enevold Hvid i Tammestrup i Ovsted sogn.

30 James Wicher i Båstrup degnebolig, degn i Hylke. 9.10.1767, fol.93.
E: Sidsel [Hansdatter] Langemark. LV: Peder Hansen i Båstrup. A:
1) bror Johan Wicher, skoleholder i Hylke og søn Johannes 8 år gammel.
Afkald 30.11.1789 fra enken hos Peder Maar, der nu er præst i Gausdal i Norge g.m. enkens søster [Else Langemark]. (forrige protokol fol.156).

31 Gundil Pedersdatter i Tvingstrup skolehus [i Ørridslev sogn]. 4.8.1768, fol.96.
E: Jens Thormann. B:
1) Hans Julius Jensen 14
2) Mette Cathrine Jensdatter 10.

32 Karen Andersdatter i Tåning skolehus. 13.6.1768, fol.97.
E: Claus Vilstrup, skoleholder, der også døde. B:
1) Hans Clausen 15
2) Andreas Clausen 13
3) Kirsten Clausdatter 10
4) Anne Clausdatter 8
5) Anne Cathrine Clausdatter 6
6) Peder Clausen 3
7) Niels Christian Clausen 9 mdr.
FM:
1) mosters mand Laurids Nielsen i Vrold
2) Enevold Hvid i Tammestrup [i Ovsted sogn]
3) Rasmus Mikkelsen i Tåning
4) Oluf Steffensen i Tåning.

33 Johan Wicher, skoleholder i Hylke. 16.3.1769, fol.100, 130B.
Enkemand efter [Anne Jensdatter Zeuthen, begravet 14.10.1760 lbnr.26]. B:
1) Johannes [døbt Hylke 27.8.1758].
FM: Peder Jacobsen Maar, præst i Fensmark og Rislev på Sjælland.

34 Peder Steuning (Stevning), kapellan i Kattrup, Tolstrup og Ørridslev. 7.1.1770, fol.102B.
A:
1) bror Oluf Steuning i Nakskov
2) bror Rasmus Steuning i Nakskov
3) søster Anne Kirstine Steuning g.m. Oluf Madsen Møller, feldbereder i Nakskov.

35 Thomas [Pedersen] Kattrup, præst i Hylke. 30.1.1770, fol.108B.
Enkemand efter [Anne Felsen, skifte 11.4.1765 lbnr.25]. B:
1) Henrik Peder Kattrup 21, student
2) Johannes Kattrup 13.
FM: [Andreas] Bjørn til Testrupgård [i Kattrup sogn].

36 Søren Nielsen, skoleholder i Stensballe skole [i Vær sogn]. 30.11.1770, fol.117.
E: Karen Jørgensdatter. LV: bror Claus Jørgensen i Stensballe. B:
1) Niels Sørensen 10
2) Lisbeth Sørensdatter 8.
FM: mosters mand Frederik Winther, gartner på Stensballegård.

37 Johan Ruprecht, skoleholder i Stensballe skole [i Vær sogn]. 22.1.1771, fol.118.
A:
1) far Israel Ruprecht i Horsens.

38 Anne Nielsdatter i Grumstrup skole [i Vedslet sogn]. 13.3.1771, fol.120B.
E: Niels Jensen Møller. B:
1) Niels Nielsen, nyfødt
2) Anne Nielsdatter, nyfødt.
FM: morbror Peder Nielsen i Grumstrup.
Desuden nævnes afdødes stedfar Niels Jørgensen i Grumstrup g.m. Mette Andersdatter.
Arv i boet efter enkemandens forældre, skifte 15.2.1763 til B:
1) enkemandens søster Anne Jensdatter Møller
2) enkemandens bror Anders Jensen i Vedslet.

39 Jacob Møller i Stensballe, degn i Vær og Nebel. 14.3.1771, fol.123B.
E: Else Kirstine Fugl. LV: bror Peder Fugl, degn i Lundum og Hansted, Ramsland, forvalter på Stensballegård.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Højsgaard, skifte 19.9.1755 lbnr.17]. B:
1) Edel Louise Jacobsdatter i Urlev præstegård
2) Jørgen Jacobsen 21, i parykmagerlære hos Mads Krag
3) Ellen Marie Jacobsdatter.
FM: Hans Krag, sadelmager i Horsens.
[Afdødes far var Jørgen Nielsen, murer i Odense, skifte Odense 1.10.1746 lbnr.2420].

40 [Tønne Ditlevsen] Schiøll, præst i Vær og Nebel. 21.5.1771, fol.127.
E: Ellen [Sørensdatter] Rasmussen. LV: J. C. Ramsland, forvalter på Stensballegård. A:
1) mor Ellen [Tønnesdatter], enke efter [Ditlev Andreassen] Schiøll, [borgmester i Nakskov, død 3.1.1752]. LV: Didrik Didriksen.

41 Edel Frederikke Wegner i Stensballe [i Vær sogn]. 9.10.1771, fol.128B.
E: Peder Ullerslev, degn i Vær og Nebel. A:
1) søskendebarn Laurids Bertelsen Møller på Christianshavn
2) søskendebarn Anne Marie Bertelsdatter Møller.

42 Hans Christian [Hansen] Cramer, præst i Lundum og Hansted. 7.1.1773, fol.130B, 154.
Enkemand efter [Maren Andersdatter Krag]. A:
1) søster Inger Kirstine [Hansdatter] Cramer g.m. Anders Christian [Andersen] Vinding, præst i Storring, Stjær og Galten
2) søster [Ida] Sofie [Hansdatter] Cramer, død [15.5.1756], var g.m. [Jens Henriksen Kampmann, [skifte 18.12.1760 lbnr.20]. 2B:
a Anne Margrethe Kampmann g.m. Peder Møller i Lundum mølle
b Henrik Kampmann, student i København
3) bror Niels [Hansen] Cramer, præst i Allerup [og Davinde] på Fyn, [skifte Åsum herred gejstlig 16.4.1772 lbnr.47], var g.m. Ingeborg Marie [Nielsdatter] Vindekilde. 5B:
a Vibeke Julie Cramer 6
b Cathrine Hedvig Cramer 5
c Anne Margrethe Cramer 4, der døde Rønninge 17.7.1774
d Nikoline Christiane Frederikke 3, der døde Rønninge 8.5.1774
e Hans Cramer 1.
FM: Jens Skibsted i Nedermølle [i Hatting sogn].

43 Maren Vandal Nielsdatter Møller i Dørup skolehus [i Voerladegård sogn]. 1.6.1773, fol.150.
E: Poul [Pedersen] Calmer, skoleholder. B:
1) Christen Calmer 21 uger.

44 Las Rasmussen, skoleholder i Ås [i Søvind sogn]. 17.7.1774, fol.151B, 277B.
E: Sidsel Simonsdatter. B:
1) Mette Lasdatter g.m. Christian Christiansen i Ås
2) Maren Lasdatter i Ørridslev
3) Johanne Lasdatter i Ås. Ved afkald 24.11.1792 g.m. Anders Terkildsen, tømrer i Horsens.
FM: farbror Anders Rasmussen i Ås.

45 Karen [Jensdatter] Kragballe i Sneptrup præstegård [i Ovsted sogn]. 16.5.1775, fol.153.
E: Nikolaj [Nielsen] Langballe, præst i Ovsted og Tåning. B:
1) Karen Elisabeth Glud 7
2) Jens Kragballe 4.
FM:
1) morfar Jens [Andreasen] Kragballe, [præst i Odder]
2) farbror Søren Langballe.
Bevilling til uskiftet bo af 16.9.1774.

46 Else Kirstine Sørensdatter Fugl i Grumstrup [i Vedslet sogn]. 29.5.1775, fol.154B.
E: Niels Møller, skoleholder. B:
1) Jacob Nielsen Møller 3.
FM: morbror Peder Fugl, degn i Lundum og Hansted.
[Første ægteskab med Jacob Møller, degn i Vær og Nebel, skifte 14.3.1771 lbnr.39].

47 Niels Krarup i Søvind, degn i Gangsted og Søvind. 13.5.1775, fol.156B.
Enkemand efter [Øllegaard Malene Lauridsdatter Alling, skifte 9.7.1765 lbnr.28]. B:
1) Anne Nielsdatter Krarup g.m. Niels Hinnerup, degn i Storring, Stjær og Galten
2) Anne Marie Krarup g.m. Jens Høvinghoff, kobbersmed i Galten
3) Nille Marie Krarup g.m. Rasmus Busk, drejlsvæver i Galten
4) Laurids Udsen i Afrika.
Desuden nævnes Niels Hinnerups bror Peder Jensen i Hinnerup.

48 Peder Hvejsel i Ris, degn i Ovsted og Tåning. 27.5.1775, fol.159.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Hvid i Tammestrup. B:
1) Niels Hvejsel 24
2) Anneke Marie Pedersdatter 22
3) Jørgen Pedersen Hvejsel 19
4) Frederik Gerhardt Pedersen Hvejsel 16
5) Jacob Pedersen Hvejsel 14
6) Ingeborg Pedersdatter 12
7) Gedske Pedersdatter 8.

49 Jacob [Lauridsen] Aagaard, præst i Østbirk og Yding. 1.4.1776, fol.163, 275B.
Enkemand efter Margrethe Cathrine [Christiansdatter] Pontoppidan. B:
1) Margrethe Øllegaard Aagaard 10. Angives ved søskendes afkald 12.6.1793 at være død på Sjælland
2) Christiane Aagaard 5. Ved afkald 12.6.1793 g.m. Rudolf Abraham Winther, præst i Durup og Stenild
3) Anne Lorentse Aagaard 3. Ved afkald 12.6.1793 g.m. Johannes Struch, præst i Lovns og Alstrup.
FM:
1) farbror Christian Frederik [Lauridsen] Aagaard. præst i Them
2) farbror Peder Deichmann [Lauridsen] Aagaard i Julstrup præstegård, præst i Årestrup, Buderup, Gravlev
3) farbror Ove [Lauridsen] Aagaard, præst i Butterup og Tuse på Sjælland.
(Sml. lbnr.20).

50 Sidsel Marie Simonsdatter i Tåning skole. 10.4.1777, fol.186B.
E: Rasmus Poulsen, skoleholder i Tåning. Afkald fra A:
1) søster Else Simonsdatter, enke efter Jens Christensen i Horsens
2) søster [Anne Simonsdatter] i Horsens, død. 3B:
a Else Andersdatter g.m. Morten Christensen i Horsens
b Niels Andersen i Stenderup
c Rasmus Andersen i Stubberup
3) søster [Abel Simonsdatter], død. 1B:
a Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jens Hjarnø i Horsens

51 Rasmus Lorck, skoleholder i Hylke. 31.5.1782, fol.187.
A:
0) [far Thomas Hansen Lorck, købmand, skifte Horsens 4.2.1747 lbnr.1033]
1) søster Cathrine Lorck
2) søster Gedske Lorck g.m. Jens Saxe, begge døde, [skifte Horsens 25.8.1785 lbnr.1746]. 3B:
a Jens Offer Saxe i Horsens
b Mourids Saxe i Horsens
c Bodil Saxe i Horsens.

52 Niels Jensen Møller, skoleholder i Grumstrup kongelige skole [i Vedslet sogn]. 10.4.1782, fol.193, 275.
E: Maren Rasmusdatter i Ris. LV: svoger Hans Bolund på Bolund i Nim sogn. B:
3) Jacob Nielsen 10.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 13.3.1771 lbnr.38]. B:
1) Niels Nielsen 12. Ved afkald 16.6.1796, toldbetjent i Horsens
2) Anne Nielsdatter 12.
FM:
1) Søren Christensen, skoleholder i Ås
2) Anders Nielsen i Ås.

53 Claus [Henrik] Becher, skoleholder i Overby skole [i Kattrup sogn]. 21.3.1783, fol.207B.
E: Karen Eriksdatter. LV: Søren Nielsen i Kattrup. B:
1) Vendel Cathrine Clausdatter 30
2) Andreas Becher, skoleholder i Kolding
3) Dorthe Margrethe Clausdatter 25 i Horsens
4) Niels Becher 24, snedkersvend i Horsens.
FM:
1) Jens Pedersen i Overby
2) [Mads Thomsen] Lillelund i Overby, kapellan i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup.

54 Jens Vinding i Ris, degn i Ovsted og Tåning. 20.6.1784, fol.212.
E: Maren Ebbesdatter. LV: Rasmus Poulsen, skoleholder i Tåning. B:
1) Christen Jensen Vinding 19, i snedkerlære i Horsens
2) Peder Vinding 16, i snedkerlære i Horsens.
FM: Jens Pedersen i Ris.

55 Jens Justesen, degn i Kattrup Ørridslev og Tolstrup. 22.8.1786, fol.219.
E: Kirsten Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1778.

56 Ida Birgitte [Hansdatter] Seidelin i Tebstrup i Ovsted sogn. 19.9.1786, fol.220.
Enke efter Schmidt, præst i Ovsted og Tåning. A:
1) bror [Jørgen Hansen] Seidelin i Stenderup i Koldinghus amt, [var præst i Eltang og Vilstrup]

57 Poul Pedersen Calmer, skoleholder i Dørup i Voerladegård sogn. 18.7.1787, fol.221B.
E: Cecilie Marie From. B:
1) Erik Calmer 12
2) Frederik Calmer 9
3) Abelone Calmer 4.
FM: fars brorsøn Peder Pedersen, smed i Lemming.
Første ægteskab med [Maren Vandal Nielsdatter Møller, skifte 1.6.1773 lbnr.43].

58 Peder Pedersen Ullerslev, degn i Vær og Nebel. 22.4.1788, fol.225.
E: Margrethe Nielsdatter Lysgaard. LV: Otto Frederiksen Winther, gartner på Stensballegård.
Testamente af 12.6.1782.

59 Elisabeth Marie [Christoffersen Elmer] i Yding. 17.11.1788, fol.228B.
Enke efter Conrad Frederik Gerlach, præst i Rye [i Tyrsting herred]. B:
1) Christiane Sofie Gerlach, død, var g.m. en møller. 4B: 2 sønner og 2 døtre, alle i København
2) Joachimine Henriette Gerlach, død, var g.m. Hartmann, gibser i Gothersgade 216 i København. 2B: 2 børn
3) Conradine Frederikke Gerlach g.m. Vedbo i Norge
4) Vilhelmine Eleonora Gerlach g.m. Adam Christensen, smed i Østbirk
5) Nikolaj Gerlach i København, død 1769, enken bor nu i Horsens. 1B:
a Else Gerlach, der døde 1774.

60 Christian Frederik Skørring i Ris degnebolig, degn i Ovsted og Tåning. 10.12.1788, fol.232.
E: Benedikte Marie Soetmann. LV: Rasmus Poulsen i Tåning, Peder Sørensen i Ris, der ægter enken. B:
1) Elisabeth Marie Skørring 13
2) Christen Skørring 10
3) Gertrud Kirstine Skørring 7
4) Marie Magdalene Skørring 5
5) Frands Jacob Skørring 6 mdr.
FM: Peder Møller i Ris.

61 Søren Thorsen i Søvind degnebolig, degn i Gangsted og Søvind. 23.4.1789, fol.241.
E: Karen Christensdatter Rotvig. LV: Jens Steensen, degn i Hundslund. B:
1) Mathia Cathrine 15.
FM: Anders Jensen Møller i Haldrup.

62 Hans Clausen Vilstrup, skoleholder i Tvingstrup i Ørridslev sogn. 9.12.1789, fol.251B, 256.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Hans Thomsen i Tvingstrup. B:
1) Jørgen Hansen 16
2) Anne Cathrine Hansdatter 10
3) Claus Hansen 4
4) Hans Hansen, nyfødt.
FM:
1) morbror Jørgen Sørensen i Ørridslev
2) mors stedfar Søren Andersen i Ørridslev.

63 Nikolaj [Nielsen] Langballe i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning. 22.3.1790, fol.255B, 257B, 267, 270, 276B, 301B.
E: Karen [Jensdatter] Kragballe, [skifte 16.5.1775 lbnr.45]. B:
9) Karen Elisabeth Glud Langballe 22, i Barrit præstegård. Ved afkald 24.6.1796 g.m. Christian Vilhelm Lund, præst i Vester Velling og Skjern
10) Jens Kragballe Langballe 19, korporal i Randers.
FM: morbror Anders [Jensen] Kragballe, præst i Odder.
Første ægteskab med Karen Elisabeth [Poulsdatter] Glud, [bevilling til uskiftet bo af 7.9.1764 lbnr.24]. B:
1) Vita Langballe, død [1782], var g.m. Jacob [Nielsen] Danæus, præst i Åle og Tørring
2) Anne Langballe g.m. Søren [Pedersen] Bagge, præst i Ovsted og Tåning
3) Anne Margrethe Langballe g.m. Poul Christian Clausen, præst i Glud [og Hjarnø]
4) Marie Margrethe Langballe, død, var g.m. Oluf Jørgen Bang, præst i Nebsager [og Bjerre]. 1B:
a Karen Elisabeth Bang 18 i Svejstrup præstegård
5) Poul [Glud] Langballe til Hammergård [i Hammer sogn] i Vrads herred, over 30
6) Niels Langballe, korporal i Holsten, over 30,
7) Ingeborg Dorthe Langballe 29 på stedet. Ved afkald 22.6.1793 g.m. Oluf Andersen Thone, snedker i Horsens
8) Johanne Marie Langballe, enke efter Melchior Sommerfeldt Boserup, forrige ejer af Hammergård.
FM:
1) farbror Søren Langballe i Grenå
2) farbror Jørgen Langballe i Århus.
Arv til børnene af andet ægteskab efter [Christen] Lyngby i Klaks mølle, [skifte Havreballegård og Stjernholm amter 12.3.1787 lbnr.107].

64 Kirsten Brendstrup i Hylke præstegård. 11.3.1793, fol.269, 272, 274.
E: Peder Fabricius Dorschæus, præst i Hylke. B:
1) Peder Dorschæus 20
2) Johannes Ellerup Dorschæus 18
3) Michael Riis Dorschæus 17
4) Anne Marie Dorschæus 16
5) Frederik Ludvig Christian Dorschæus 14
6) Jacob Dorschæus 11
7) Casper Dorschæus 9
8) Mathias Dorschæus 8
9) Hans Bentzon Dorschæus 7
10) Ida Charlotte Dorschæus 5
11) Elisabeth Cathrine Dorschæus 2.
FM: mors halvbror Andreas Brendstrup i Hobro.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1791.

65 Ida Barbara Hørup i Vær præstegård. [begravet 27.8.1791], fol.273.
E: Jens [Henriksen] Schmidt, præst i Vær og Nebel.
Bevilling til uskiftet bo af 30.9.1791.

66 Dines [Børgesen] Pontoppidan, præst i Lundum [og Hansted], [død 24.7.1791], fol.269B.
E: Birthe Marie Sidenius.
Bevilling til uskiftet bo af 17.12.1790.

67 Peder [Nielsen] Ring i Båstrup, degn i Hylke. [død 15.8.1792], fol.274.
E: Karen Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1792.

68 Elias Emborg i Hansted, degn i Lundum og Hansted. [begravet 8.9.1792], fol.274.
E: Maren Pedersdatter Fugl.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1792.

69 Peder Jacobsen Rosenkilde, degn i Østbirk og Yding. 27.8.1795, fol.277, 278, 293.
E: Karen Mouridsdatter Holm, der også døde.
Hans A:
0) [far Jacob Rosenkilde, organist i Holbæk]
[1) søster Anne Margrethe Jacobsdatter Rosenkilde, født Holbæk 13.11.1723 død Hatting 16.10.1789, skifte Hatting herred gejstlig lbnr.52, var g.m. Niels Simonsen Elkær, præst i Hatting]
2) søster Ingeborg [Jacobsdatter] Rosenkilde, [døbt Holbæk 3.9.1725], på Sneumgård, enke efter [Vilhelm Christian Jørgensen] Zoëga, præst [i Møgeltønder].
[Første ægteskab med Hans Lange, præst i Halk i Haderslev amt]
3) søster Jacobæa [Jacobsdatter] Rosenkilde, [døbt Holbæk 9.7.1727], på Sneumgård
[4) søster Mette Marie Jacobsdatter Rosenkilde, døbt Holbæk 25.11.1728, død].
Hendes A:
1) bror Niels Mouridsen Rold i Viborg, død. 6B:
a Karen Nielsdatter Rold, enke i Viborg
b Jacob Nielsen Rold, skrædder i Ålborg, død. 3B:
1 Niels Rold, farversvend i Ålborg
2 Talke Rold g.m. Pedersen, hårskærer i Ålborg
3 Christine Rold i Fladstrand
c Jochum Nielsen Rold i Flensborg, død uden livsarvinger
d Mathias Rold, skomagersvend i Viborg
e Thomas Nielsen Rold, betjent i Løgstør, død. 4B:
1 Oluf Rold, skomagersvend i Nibe
2 Niels Rold, skomagersvend i Nibe
3 [Karen Rold] g.m. [Casper Pretzmann], skoleholder [i Løgsted] ved Løgstør
4 Christine Rold i Ålborg
f Henrik Nielsen Rold, tolder i Fladstrand
2) bror Christen Mouridsen Rold, død. 3B:
a Mourids Christensen Rold i Rebildtved i Skørping sogn, død. 3B:
1 Anne Marie Mouridsdatter
2 Karen Mouridsdatter
3 Anne Mouridsdatter
b Niels Christensen Rold i Oplev Tved i Gravlev sogn
c Anne Marie Christensdatter Rold g.m. en smed i København
3) søster Anne Marie Rold, død, var g.m. Søren Mørk, degn i Gunderup. 3B:
a Mourids Sørensen Mørk, præst i Ferslev, Dal og Volsted
b Anne Sørensdatter Mørk, enke efter Niels Bertelsen Egeskov i Ålborg, hos svigersøn Laurids Nørregaard, købmand i Ålborg
c Anne Kirstine Sørensdatter Mørk, død, var g.m. Peder Lerche i Ridemands mølle. 3B:
1 Oluf Lerche i Børglum anneksgård
2 Cathrine Lerche g.m. Mads Vodskov, degn i Sankt Hans og Sankt Olai ved Hjørring
3 Karen Lerche, død, var g.m. Christian Lund, degn i Storvorde og Sejlflod. 4B: Niels Peder, Anne Cathrine, Karen Sofie, Anne Laurine Dorthe, der døde.
Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1774.

70 Sofie Magdalene Sandager i Hansted skolehus. 5.7.1796, fol.284B, 285B.
E: Rasmus Haslev, degn. A:
1) far Niels Sandager på Brahesborg [i Gamtofte sogn] på Fyn.

71 Johanne Christiansdatter i Gedved skolehus i Tolstrup sogn. 16.7.1796, fol.285, 286, 301.
E: Peder [Nielsen] Asklev, skoleholder i Gedved. B:
1) Birgitte Johanne, nyfødt.
FM: Terkild Christiansen i Holm i Østbirk sogn.

72 Margrethe Nielsdatter Lysgaard i Stensballe. 24.9.1796, fol.288.
Enke efter Peder Pedersen Ullerslev, degn i Vær og Nebel, [skifte 22.4.1788 lbnr.58].
Han skal have en bror på Fyn.
Hun har ingen arvinger.

73 Søren Pertou, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup. 23.9.1797, fol.302B, 327, 329, 331.
E: Birgitte Bull. LV: Søren [Pedersen] Bagge, præst i Ovsted og Tåning. A:
1) bror Hans Henrik Pertou i Horsens.
[Første ægteskab med Anne Elisabeth Lassen, død 1780].
[Andet ægteskab med Abelone Christensdatter Sommer, død 1781].

74 Øllegaard Utzen i Vestbirk. 20.10.1797, fol.320, 328, 329B.
Enke efter Jacob [Jacobsen] Norup, præst i Urlev og Stenderup, [død 1793]. B:
1) Hans Jacobsen Norup i Vestbirk
2) Elisabeth Jacobsdatter Norup der ægter Broch, løjtnant på Østbygård ved Frederikshald i Norge
3) Gertrud Marie Jacobsdatter Norup 29 i Østbirk præstegård
4) Dorthe Sofie Jacobsdatter Norup 28
5) Hedvig Margrethe Jacobsdatter Norup, død, var g.m. Johannes Nygaard, forvalter på Petersbjerre [i Åle sogn]. 7B:
a Abel Marie Nygaard, født [10].7.1784 [på Gammelgård i Ryde sogn, Maribo amt, døbt Ryde 18.8.1784 som Abel Cathrine]
b Jacob Christian Nygaard, født 11.3.1787 [på Lilliendal i Øster Egesborg sogn Præstø amt, døbt Øster Egesborg 16.3.1787]
c Malte Bruun Nygaard, født 3.9.1789, [døbt Urlev 22.10.1789]
d Thyge Jesper Nygaard, født 27.10.1791 [i Egholm mølle, døbt Tørring 26.12.1791]
e Jens Borgen Nygaard, født 18.7.1793 [i Egholm mølle, døbt Tørring 18.9.1793]
f Laurids Nygaard, født 8.3.1795 [i Egholm mølle, døbt Tørring 19.4.1795]
g Øllegaard Nygaard, født 28.2.1797 [på Petersbjerre, døbt Åle 8.3.1797].
FM:
1 [Verner] Meyer, præst i Skjold, som pårørende
2 [Erik Christian Grave] Hoppe, forvalter på Urup [i Østbirk sogn]
6) Laurids Jacobsen Norup, forpagter på Trollesgave [i Fensmark sogn] ved Næstved
7) Jesper Jacobsen Norup, degn i Nebsager
8) Erhardt Jacobsen Norup, forvalter på Sophiendal [i Veng sogn].
(Litteratur: Personalhistorisk Tidsskrift 1960, side 129-133: Præstekonen Øllegaard Utzens identitet opklaret; af Anna Rosenstand Christensen gift Myrhøj).

75 Frederik Johansen, skoleholder i Serridslev skole. 18.9.1798, fol.334.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Jensen i Nebel. B:
1) Niels Frederiksen, skoleholder i Stensballe
2) Anne Frederiksdatter
3) Kirsten Frederiksdatter.

76 Laurids Baggesen, kapellan Kattrup, Ørridslev og Tolstrup. 30.11.1798, fol.335B.
A:
1) mor Anne Cathrine Jahn g.m. Alexander Henrik Flock, kirurg i Horsens
Af mors første ægteskab B:
2) bror Jens Baggesen, cand. theol. i København
3) søster Øllegaard Baggesen på Serridslevgård.
Af mors andet ægteskab B:
4) halvbror Bagge Baggesen Flock 18
5) halvsøster Vilhelmine Christine Flock 16
6) halvbror Gert Immanuel Flock 11.

77 Maren Jørgensdatter i Tvingstrup skolehus i Ørridslev sogn. 24.5.1799, fol.338B.
E: Peder Vinding, skoleholder i Tvingstrup. B:
4) Gert Christian Vinding 5.
FM: Jens Andersen i Tvingstrup.
Første ægteskab med Hans Clausen, skoleholder i Tvingstrup, [skifte 9.12.1789 lbnr.62]. B:
1) Jørgen Hansen 24 i København
2) Anne Cathrine Hansdatter 21 på Serridslevgård
3) Hans Hansen 9½.
FM: Niels Jensen Winther i Tvingstrup.

78 Hans Steffensen Overby i Ingerslyst på Vestbirk mark, degn i Østbirk og Yding. 28.1.1800, fol.341B, 346, 353B.
E: Inger Pedersdatter Rold. LV: Jens Knudsen i Birknæs. B:
1) Sara Kirstine Hansdatter Overby, født 4.12.1784
2) Abelone Elisabeth Hansdatter Overby, født 21.4.1786
3) Steffen Peder Hansen Overby, født 3.4.1788
4) Niels Christian Hansen Overby, født 18.6.1790
5) Laurids Hansen Overby, født 23.4.1792
6) Jørgen Saaby Hansen Overby, født 9.3.1794
7) Mette Sofie Hansdatter Overby, født 8.3.1796
8) Johan Ludvig Hansen Overby, født 1.4.1798
9) Hans Hansen Overby, født 1.4.1800.
FM: Hans Schiemt, skoleholder i Underup.

79 Anne Jensdatter i Overby skole [i Kattrup sogn]. 12.8.1800, fol.343B.
E: Peder Gylling. B:
1) Margrethe Pedersdatter Gylling 11
2) Maren Pedersdatter Gylling 7
3) Anne Pedersdatter Gylling 4
4) Rasmus Pedersen Gylling 1.

80 Jens [Henriksen] Schmidt i Vær præstegård. 17.8.1801, fol.346B.
Enkemand efter [Ida Barbara Hørup, bevilling til uskiftet bo af 30.9.1791 lbnr.65]. B:
1) Vibeke Sofie Elisabeth Jensdatter Schmidt 28
2) Henrik Christoffer Jensen Schmidt, præst i Vær og Nebel
3) Daniel Ludvig Jensen Schmidt 24, stud. theol. i København
4) Sofie Magdalene Jensdatter Schmidt 21 på Serridslevgård.

81 Kirsten Rasmusdatter i Haldrup [i Vær sogn].30.4.1802, fol.353.
E: Hans Rasmussen, skolelærer.
Testamente af 10.6.1799.

82 Mette Sofie Olrog i Lundum præstegård. 18.2.1803, fol.353.
E: Christoffer Tikøb, præst i Lundum [og Hansted].
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1803.

83 Sofie Ernestine Thorsen i Stensballe [i Vær sogn]. 14.6.1803, fol.353B.
E: Niels Rasmussen Lund, degn i Stensballe.
Testamente af 10.11.1801.

84 Anne Christiane Gamst i Vær præstegård. 12.3.1804, fol.355, 379.
E: Henrik Christoffer [Jensen] Schmidt, præst i Vær og Nebel. B:
1) Jens Christian Henriksen Schmidt 18 uger.

85 Peder Fabricius Dorschæus, præst i Hylke. 14.4.1804, fol.355.
E: Helene Engel Reinfranch. LV: Søren Bagge i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning. B:
12) Knud Reinfranch 10
13) Frederikke Christiane Sofie Reinfranch 9
14) Hektor Frederik Jansen Reinfranch 5
15) Søren Bagge Reinfranch 6 mdr.
Første ægteskab med [Kirsten Brendstrup, bevilling til uskiftet bo af 2.9.1791 lbnr.64]. B:
1) Peder Dorschæus 31
2) Johannes [Ellerup] Dorschæus 29
3) Michael Riis Dorschæus, degn i Onsild herred
4) Anne Marie Dorschæus 27
5) Frederik Ludvig [Christian] Dorschæus 25
6) Jacob Dorschæus 22
7) Casper Dorschæus 20
8) Mathias Dorschæus 19
9) Hans [Bentzon] Dorschæus 18
10) Ida Charlotte Dorschæus 16
11) Elisabeth Cathrine Dorschæus 13.

86 Kirsten Hansdatter i Kattrup degnebolig. 14.1.1807, fol.377B.
E: Niels Bech, degn i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup. B:
1) Frederik Ludvig Christian Bech, født 22.7.1787.

87 Anne Jensdatter i Yding skole. 26.5.1807, fol.377B.
E: Christen Sørensen Bjerre, skoleholder i Yding. B:
1) Juliane Marie Christensdatter, født 30.4.1805.

88 Margrethe Christensdatter i Gangsted skolehus. 13.6.1808, fol.380.
E: Knud Nielsen, skoleholder i Gangsted. B:
1) Niels Christian Knudsen 9½
2) Anne Knudsdatter 7½
3) Christen Knudsen 5.
FM: Søren Christensen, degn i Gangsted og Søvind.

89 Søren Christensen, degn i Gangsted og Søvind. 18.1.1809, fol.381.
E: Edel Louise Jacobsdatter Møller i Søvind degnebolig. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Mogens Mikkelsen i Ørbæk
2) Jacob Christian Sørensen, forvalter på Søholt på Lolland
3) Ellen Marie Sørensdatter 22.

90 Rasmus Poulsen, degn i Ovsted og Tåning. 3.4.1809, fol.384B.
E: Sara Bisted.
Testamente af 16.6.1797.

SLUT