Erik Brejls hjemmeside

Start

Skanderborg Købstad
Skifteprotokol
1738-1820

[1738-1744]  [1745-1750]  [1751-1758]  [1756-1820]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Skanderborg Amtstue
Skifteuddrag
1738-1744
B 61-82


1 Johanne Christensdatter Faber i Skanderborg. 3.3.1738, fol.8.
Enke efter Peder Brorson, løjtnant. B: Laurids Pedersen Brorson i Skanderborg, Dorthe Brorson 40, Johanne Brorson 40 [dvs. ca. 30], Anne Kirstine Brorson g.m. Johan [Sørensen] Bering, præst i Romdrup og Klarup ved Ålborg.

2 Laurids Mikkelsen, ugift i Skanderborg. 15.3.1738, fol.23.
A: halvsøster Anne Christoffersdatter g.m. Johan Christiansen, skomager i Høver.

3 Kirsten Nielsdatter i Skanderborg. 26.3.1738, fol.29.
E: Rasmus Sørensen Fynbo, skomager. B: Mette Sofie 4.

4 Mikkel Lund i Skanderborg. 19.4.1738, fol.41.
Vurdering af enkens bo, for at udregne arv i følge testamente til afdødes datter g.m. Casper Pedersen.

5 Birgit Johansdatter i Skanderborg. 10.7.1738, fol.43.
E: Christen Jespersen. B: Johan 6, Niels 4. FM: morbror Carl Johansen i Sjelle.

6 Karen Lauridsdatter i Skanderborg. 25.10.1738, fol.47.
E: Jørgen Christensen Skrædder. B: Mads, degn i Hundslund, Bent 23, der farer til skibs fra Horsens, Laurids 17.

7 Maren Pedersdatter i Skanderborg. 4.12.1738, fol.61.
E: Jørgen Nielsen Fogh. B:
1) Dorthe 17 uger den 18.3.1738.
FM:
1 morbror Hans Pedersen i Skanderborg
2 [morbror] Jens Pedersen [Pallesen] i Skanderborg
3 [morbror] Christen Pedersen [Pallesen] i Skanderborg
4 [morbror] Palle Pedersen [Schandorff] i Århus 5 [morbror] Mikkel Pedersen [Schandorff] i Hasle 6 Niels Vissing i Skanderborg [g.m. Agnethe Christensdatter, datter af moster Bodil Pedersdatter].
Bevilling til uskiftet bo 11.4.1738.
Samfrændeskifte 4.12.1738.

8 Søren Koch, slagter i Skanderborg. 27.1.1739, fol.73.
E: Maren Jespersdatter. LV: Rasmus Bagger sst, Jens Rasmussen Bagger sst. B: Peder 6, Jacob 1. FM: Christen Pallesen sst.

9 Bodil Pedersdatter i Skanderborg. 28.2.1739, fol.77.
A:
1) bror Christen Pedersen, tømmermand i Vrold, død. 2B:
a Peder Christensen, aftakket rytter i Randers
b Anne Christensdatter 65, ugift i Vrold
2) bror Peder Pedersen, hjulmand i Vrold, død. 3B:
a Esther Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen Vandmand, hyrde i Svinsager
b Maren Pedersdatter, enke i Vrold
c Lisbeth Pedersdatter g.m. Niels Jensen Overgaard i Vrold.
3) søster Kirsten Pedersdatter i Skanderborg
4) søster Maren Pedersdatter i Skanderborg. FM: Christen Thiil sst.

10 Anne Cathrine Mikkelsdatter i Skanderborg. 23.3.1739, fol.85.
E: Casper Pedersen Blytækker. A:
1) mor Anne Cathrine [Christensdatter], enke efter Mikkel [Jensen] Lund i Skanderborg, [skifte 18.11.1739 lbnr.11]. LV: Jesper Rasmussen sst
2) bror Jens Mikkelsen Lund 24, tjener i Horsens
3) søster Anne Mikkelsdatter Lund 12. FM: Jørgen Fogh i Skanderborg.

11 Mikkel Jensen Lund i Skanderborg. 18.11.1739, fol.96.
E: Anne Cathrine Christensdatter, der har siddet i uskiftet bo efter bevilling 27.2.1733. LV: Hannibal Brandt sst. B: Jens 25, der tjener i Horsens, Anne Cathrine, skifte 23.3.1739 lbnr.10, var g.m. Casper Pedersen Blytækker sst, Anne 12. FM: Søren Pedersen.

12 Anne Cathrine Christensdatter i Skanderborg. 9.2.1740, fol.104.
E: Christian Sove, parykmager. Første ægteskab med Mikkel Jensen Lund sst, [skifte 18.11.1739 lbnr.11]. B: Jens 25, der tjener i Horsens, Anne Cathrine, [skifte 23.3.1739 lbnr.10], var g.m. Casper Pedersen Blytækker sst, Anne 12. FM: Mogens Friis på Skanderborg Ladegård, Christian Thiil i Skanderborg.

13 Herman Sterm i Skanderborg. 24.2.1740, fol.124.
A:
1) farmor Margrethe Luciusdatter i Nibe, enke efter Peder [Andersen] Sterm, præst i Rye
2) søster Anne Marie Christensdatter Sterm i Skanderborg.

14 Ellen Eriksdatter, ugift i Skanderborg. 14.5.1740, fol.142.
A: søster gift i København, søster gift på Sjælland, søster gift i Bøgeskov. Intet at arve.

15 Peder Adslev i Skanderborg. 16.9.1740, fol.146.
B: Mikkel i Bergen i Norge.

16 Poul Jochumsen Maler i Skanderborg. 25.9.1741, fol.152.
E: Mette Pedersdatter. B: Anne Marie 16.

17 Niels Sørensen Skrædder i Skanderborg. 13.11.1741, fol.154.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Andersen sst. B: Søren 8. FM: Mads Mikkelsen sst.

18 Christian Knudsen Gyberg, krigsråd og regimentsskriver i Skanderborg. Ekstrakt af skifte 29.3.1740, fol.157.
[Enkemand efter Cathrine Elisabeth Melbour]
B:
1) [Anne Elisabeth Gyberg], død, var g.m. [Hans] Folsach. 4B:
a Charlotte Amalie 17
b Sofie Magdalene 16
c Christian Michael 14
d Cathrine Kirstine 13
2) [Clara Eleonora Gyberg] g.m. Jørgen [Hansen] Seidelin, præst i [Eltang og Vilstrup]
3) Christine Sofie Gyberg i Harlev, enke efter [Jens Jensen] Harlev, præst i [Harlev og Framlev]
4) Lene Margrethe Gyberg, død.
Første ægteskab med [Laurids Jensen Harlev, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum, død 1730]. 8B:
a [Kirstine Lauridsdatter Harlev] g.m. [Just Ulriksen] Schandorff, præst i [Ugilt og Tårs]
b [Elisabeth Lauridsdatter Harlev] g.m. Frederik Hansen [Curtz, præst i Sønder Vissing]
c [Christiane Magdalene Lauridsdatter Harlev] g.m. Anders [Hansen] Haasum, præst i [Gjerrild og Hemmet]
d [Birthe Lauridsdatter Harlev] g.m. Laurids [Bertelsen] Bay, præst i [Højbjerg og Elsborg]
e Clara Eleonora Harlev, der er forlovet
f Anne Sofie Harlev
g Christian Ludvig Harlev 21
h [ukendt], død. 2B:
Andet ægteskab med Christian [Mathiasen] Faber, præst i [Bjerregrav, Ålum og Tånum].2B:
i Mathias Gyberg Faber 8
j Lene Marie Faber

19 Anne Nielsdatter i Skanderborg. 16.4.1742, fol.161.
E: Rasmus Jensen Bagger. B: Kirsten Marie 33 uger.

20 Anne Elisabeth Andreasdatter i Skanderborg. 24.4.1742, fol.163.
Enke efter Niels Mikkelsen. B: Mikkel i Skanderborg, for tiden i Viborg Tugthus, Anne, enke i Horsens Hospital, Lene g.m. en rytter i generalmajor Kaa's regiment, Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Jørgen Kruchow, visiterer i København.

21 Nikolaj Clausen Skomager og hustru Mette Christensdatter i Skanderborg. 1.8.1742, fol.171.
B:
1) Maren 12 hos Christen Jacobsens enke i Overby og dennes søn Jacob Christensen sst.
2) Cathrine Marie 9 hos Hans Olufsen i Vestermølle
3) Christian 8 hos Jens Smed i Skanderborg
4) Søren 6 hos fru Brockdorff i Skanderborg
5) Regine 5
6) Hans 2
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B: Frederik 25, Elsebeth Margrethe 19.
Desuden nævnes afdøde kones søster Karen Christensdatter.

22 Karen Villumsdatter i Skanderborg. 7.8.1742, fol.185.
E: Niels Basse. B: Else Birgitte 13, Andreas 11, Claus Vilhelm 9, Søren 7.

23 Anne Marie Christoffersdatter i Skanderborg. 1.10.1742, fol.193.
E: Henrik Jochumsen Bech, snedker. B: Christoffer 9. Enkemandens første ægteskab med Marie Andersdatter. B: Jochum 19, Anders 17.

24 Anders Mikkelsen i Skanderborg. 1.10.1742, fol.203.
E: Karen Ibsdatter. LV: Erik Hem i Skanderborg, bror Jens Rasmussen i Randlev. B: Sofie Amalie 5, Maren 1. FM: Niels Pedersen i Skanderborg, Niels Ustrup sst. (måske samme mand). Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 12.7.1729. B: Mikkel 13. FM: morbror Oluf Christensen i Stilling. Desuden nævnes Maren Christensdatters afdøde far Christen Olufsen i Fastrup.

25 Karen Olufsdatter i Skanderborg. 24.11.1742, fol.213.
E: Knud Eriksen. B: Maren, der døde, Anne 28. Første ægteskab med Mads Sørensen. B: Oluf, bryggersvend i København, Anne Elisabeth g.m. Rasmus Sørensen, kældermand i København, Kirsten g.m. Andreas Væver, der tjener på Testrupgård.

26 Sofie Hedvig Scholten i Skanderborg. 2.12.1742, fol.215.
Enke efter vagtmester Hadler. B: Gustav Carl Hadler, degn i Hylke, Sofie Magdalene Hadler 19, Johan Theobart Hadler 16 i Vordingborg Latinskole, Eva Marie Hadler 15.

27 Knud Nielsen Leeger i Skanderborg. 25.1.1743, fol.224.
E: Marie Lucie Hachen. LV: Hannibal Brandt sst. Af første ægteskab B: Niels, der døde for nogle år siden på rejse til Ostindien, Anne, Birgitte, Sara. FM: fars halvbror Knud Nielsen Leeger den ældre i Skanderborg, Christen Pallesen sst.

28 Christian Sove, parykmager i Skanderborg. 6.4.1743, fol.236.
Registrering og vurdering af fallitbo.

29 Maren Jensdatter i Skanderborg. 26.4.1743, fol.240.
Forlovet med Ove Madsen. B: Hans Nielsen i Vrold, Maren Sørensdatter g.m. Hans Vend i Fredericia.

30 Jørgen Hansen i Skanderborg. 26.4.1743, fol.242.
B: Niels, livgarde i København. Afdøde var aftakket livgarde. Registrering 30.6.1740.

31 Anne Elisabeth Møller i Skanderborg. 26.4.1743, fol.244.
Enke efter Jørgen Ladefoged. B: Karen gift på Århuskanten, Søren 29, rytter i Oberst Juels Regiment, Maren gift i København, Jochum, gift i København, Jens i Grenå, der døde.

32 Knud Eriksen i Skanderborg. 7.5.1743, fol.246.
[Enkemand efter Karen Olufsdatter, skifte 24.11.1742 lbnr.25]. B: Anne. FM: Herluf Bamberg i Skanderborg.

33 Niels Sørensen Glarmester i Skanderborg. 15.5.1743, fol.248.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Lauridsen Bech, der ægter enken. B: Anne Cathrine 16, Hans Peder 10, Søren 7. FM: fasters mand Johan Bernhard Grønvald, sadelmager i Skanderborg, Hans Pedersen Pallesen.

34 Maren Madsdatter i Skanderborg. 15.7.1743, fol.256.
E: Niels Markussen, tobaksspinder. B: Anne Margrethe 9.

35 Jørgen Jensen, kleinsmed i Skanderborg. 15.7.1743, fol.268.
E: Eva Andersen. LV: Rasmus Fynbo i Skanderborg. B: Maren 26 i København, Malene 24 g.m. Oluf Smed i Skanderborg, Jens 22 i København, Eva 20, Rasmus 17, Charlotte 15. FM: Rasmus Poulsen i Skanderborg.

36 Karen Augustinusdatter i Skanderborg. 30.11.1743, fol.270.
E: Andreas Bendixen, skomager. B: Bendix 19, Sofie 16, Karen 13, Else Cathrine 11, Margrethe 5, Augustinus 10 uger. FM: mosters mand Niels Pedersen sst.

37 Thor Joensen, murermester i Skanderborg. 30.6.1744, fol.279.
E: Margrethe Jensdatter. B: Anne 12, Jens 10. FM: Hans Fynbo.Skanderborg Amtstue
Skifteuddrag
1745-1750
B 61-83


38 Kirstine Marie Mortensdatter i Skanderborg. 13.2.1745, fol.6.
E: Jens Rasmussen Bagger. B: Rasmus 40, Niels 27, Maren g.m. Hans Fynbo, Kirsten g.m. Peder Normann, Anne Cathrine 21.

39 Karen Jeppes i Skanderborg. 29.4.1745, fol.14.
Et liderligt og letfærdigt kvindemenneske, der forsøgte at hænge sig selv. Naboerne tog strikken fra hende. Hun er i sikker forvaring i Skanderborg Slotsportstue indtil sagens videre behandling. Hendes 2 børn er hos Maren Rasmusdatter.

40 Karen Mikkelsdatter i Skanderborg. 12.5.1745, fol.16.
Enke efter Augustinus Henriksen. B: Anne g.m. Niels Pedersen sst, Else g.m. Erik Hem sst, Karen, [skifte 30.11.1743 lbnr.36], var g.m. Andreas Bendixen, skomager i Skanderborg. 6B: [Bendix, Sofie, Karen, Else Cathrine, Margrethe, Augustinus].

41 Hans Nielsen Smed i Skanderborg. 28.5.1745, fol.24.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Andersen. B: Karen 23, Niels 14, Anders 8. FM: farbror Jens Nielsen sst, Hannibal Brandt sst, Peder Nielsen sst. Desuden nævnes enkens bror Anders Overgaard i Vrold.

42 Karen Jacobsdatter i Skanderborg. 14.7.1745, fol.30.
E: Christen Jensen Væver. A: søskende Rasmus Jacobsen i Lille Fulden Mølle, Anne Jacobsdatter g.m. Jens Nielsen [formentlig fejl for Jens Jensen] i Seldrup, Birgitte Jacobsdatter g.m. Peder Nielsen [formentlig fejl for Peder Hansen] i Lille Fulden, Johanne Jacobsdatter g.m. Laurids Storm, rytter ved ritmester Brockdorffs kompagni i Århus.

43 Anne Christiansdatter i Skanderborg. 12.9.1745, fol.36.
Enke efter Niels [Mortensen] Brøchner, [vinhandler, begravet Skanderup 1.7.1732]. B:
1) Maren Brøchner g.m. Johan [Christensen] Brun, præst i Kobberup
2) Else Brøchner, enke efter Peder [Olufsen] Kryssing, præst i Odense [Frue, skifte Odense herred gejstlig 30.6.1749 lbnr.71]
3) Margrethe Brøchner g.m. Peder Wern i Skanderborg
4) Marie Brøchner, død 1733, var g.m. [Mads Pedersen] Galten, [vinhandler] i Århus. Første ægteskab med Andreas Nygaard, [vinhandler i Århus]. 3B: Niels Nygaard, [skifte i Horsens 6.6.1746 lbnr.1015], Christen Nygaard, vinhandler i Viborg, Richard Nygaard 18, hos farbror vinhandler Poul Nygaard [i København].

44 Anne Marie i Skanderborg. 22.1.1746, fol.74.
Enke efter korporal Rabe. Arvinger angives ikke. Intet at arve.

45 Maren Jensdatter i Skanderborg. 24.1.1746, fol.76.
E: Peder Jensen Skomager. B: Jens 6. FM: Mads Mikkelsen sst. Desuden nævnes enkemandens søster Anne Kirstine Jensdatter.

46 Anne Lauridsdatter i Skanderborg. 11.3.1746, fol.80.
E: Frederik Nikolajsen Skomager. A: søster Karen Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen sst.

47 Anne Pedersdatter i Skanderborg. 2.6.1746, fol.84.
E: Andreas Bendixen Skomager. A: far Peder Kjeldsen i Brejning i Koldinghus Amt ved søn Jens Pedersen. Desuden nævnes afdødes stedmor Anne Hansdatter.

48 Anne Cathrine Pontoppidan i Skanderborg. 30.6.1746, fol.96.
E: Enke efter Jørgen Pedersen, slotsfoged. B: Carl, arbejder ved Guldhuset i København, Anne Elisabeth g.m. Ejler Sillemann på stedet, Anne g.m. Jesper [Nielsen] Hutfeld, præst i Saksild, Lene g.m. David Kyhl på Sankt Thomas i Vestindien, Laurids, uvist hvor.

49 Knud Bendixen, [sadelmager] i Skanderborg. 28.1.1747, fol.102.
E: Karen Hansdatter. Første ægteskab med Johanne Nielsdatter. B: Bendix Knudsen, død på Andrup. 4B: Else g.m. Niels Lauridsen Skov, snedker i Skanderborg, Jens på Andrup, Knud sst, Markus sst.

50 Mikkel Bergen i Skanderborg. 6.3.1747, fol.105.
E: Marie Pedersdatter. A: Kendes ikke, men skal være i Kejserriget.

51 Ludvig Georg von Cøln, birkeskriver i Skanderborg. 26.4.1747, fol.107, 137.
E: Anne Dorthe Borchof. LV: Niels Vissing, birkeskriver sst. B: Johan Daniel 16. FM: Jens Adslev.

52 Peder Rasmussen Wern i Skanderborg. 4.5.1747, fol.129.
E: Elisabeth Margrethe Brøchner. B: Maren 11. FM: mosters mand Johan [Christensen] Brun, præst i Kobberup og Feldingbjerg, farbror Mads Rasmussen Wern i Århus.

53 Sofie Amalie [Christiansdatter] Torup i Skanderborg. 7.7.1747, fol.186.
E: Hannibal Brandt. B: 2 sønner og 1 datter. (Navne angives ikke). Til stede afdødes søster Mette Sofie Ravn.

54 Just Bentsen Skomager og hustru Anne Jensdatter i Skanderborg. 27.9.1747, fol.204.
B: Christian, skomagersvend.

55 Karen Pedersdatter i Skanderborg. 3.10.1747, fol.206.
E: Herluf [Jensen] Bamberg, skrædder. A: søskende Christen Pedersen i Adslev, Peder Pedersen på Lolland, død. 3B: 2 sønner og 1 datter, Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Fregerslev, Karen Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Dørup i Hørning sogn, halvsøster Edel Sørensdatter, død, var g.m. Otte Johansen i Hørning. 2B: Maren 6, Johan 2.

56 Else Marie Christensdatter i Skanderborg. 31.10.1747, fol.216.
E: Jacob Andersen Brun, feldbereder. B: Ulrik Christian 18, Agathe Christiane Marie 15.

57 Maren Olufsdatter i Skanderborg. 22.11.1747, fol.223.
E: Jens Pedersen Skomager. B: Peder 32 i Skanderborg, Anne Kirstine 27, Søren 25 på Sjælland.

58 Mette Jørgensdatter i Skanderborg. 22.1.1748, fol.228.
E: Jens Rasmussen Balle. B: Jørgen 15. FM: Hannibal Brandt sst.

59 Mette Pedersdatter i Skanderborg. 25.1.1748, fol.240.
Enke efter Poul Jochumsen Maler, [skifte 25.9.1741 lbnr.16]. B: Marie g.m. Niels Thorsen, murermester i Horsens.

60 Jochum Lorentsen Rabe og hustru Sidsel Lauridsdatter i Skanderborg. 12.2.1748, fol.242.
B: Anne Marie 12.

61 Oluf Søholm, klejnsmed i Skanderborg. 8.4.1748, fol.246.
E: Malene Jørgensdatter. LV: Niels Nielsen Dørup i Skanderborg. B: David 9, Ulrik 6, Marianne 4.

62 Maren Andersdatter i Skanderborg. 23.4.1748, fol.250.
E: David Tonnesen, daglønner. B: Sidsel 9.

63 Jacob Kritlau Skrædder og hustru Marie Esbensdatter i Skanderborg. 28.5.1748, fol.254.
B: Else 6, Ida Pauline Piper 1. FM: Rasmus Pedersen, vægter i Skanderborg.

64 Marie Filipsdatter Feldballe, der lever i Skanderborg. 1.6.1748, fol.256.
Vurdering af boet, for at dække omkostningerne for hendes ophold i Skanderborg arrest. Dom af Skanderborg Birketing 6.5.1748 (B 61F-6 fol.458): 4 års arbejde i Viborg Tugt- og Manufakturhus. Hun var født i Randers og er 66 år, gift 1714 i Haderslev med Niels Nielsen med hvem hun har 5 børn. Niels Nielsen lever måske endnu i Grenå, men hun forlod ham for 20 år siden, fordi hun fik et barn uden for ægteskab med Mads Mikkelsen, enkemand i Ebeltoft ved navn Mathias Madsen, der nu er 27 år. Hun udstod kirkens straf efter skudsmål 24.10.1728 i Øster Tørslev. Hun fik endnu et barn uden for ægteskab med en karl Christen Juul fra Randers. Barnet var dødfødt. Hun har i nogle år uden ægteskab levet sammen med Niels Feldballe, en rytter i Skanderborg. Desuden dømt for tyveri og hæleri.

65 Søren Andersen Hjort i Skanderborg. 31.8.1748, fol.260.
E: Anne Pedersdatter. A: bror Laurids Andersen skomager i Randers, død. B: navne kendes ikke. Enkens første ægteskab med Niels Sørensen Skrædder, [skifte 13.11.1741 lbnr.17].

66 Andreas Bendixen Skomager i Skanderborg. 11.2.1749, fol.265.
Enkemand efter Karen Augustinusdatter, skifte 30.11.1743 lbnr.36. B: Bendix 25, Sofie Magdalene 22, Karen 19, Else Cathrine 18, Anne Margrethe 11, Augustinus 5. FM: Niels Pedersen i Skanderborg, Anders Pedersen Guldsmed sst.

67 Jørgen Fischer, murermester i Skanderborg. 27.4.1749, fol.281.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. Af første ægteskab B: Anne Magdalene, uvist hvor. FM: Casper Pedersen i Skanderborg.

68 Dorthe Sofie Udsen i Skanderborg. 28.4.1749, fol.287.
E: Christoffer Ermandinger. B: Elisabeth Marie 5.

69 Dorthe Olufsdatter i Skanderborg. 8.10.1749, fol.294.
E: Herluf Jensen Bamberg Skrædder. A: mor Anne Madsdatter i Saksild, enke efter Oluf Simonsen sst. LV: Niels Nielsen i Skvætmølle, søskende Mads Olufsen Saksild, tjener i København, Johanne Olufsdatter g.m. Jes Pedersen Jessen, kontrollør på øen List, Mette Olufsdatter g.m. Peder Esbensen, matros på Holmen i København, Maren Olufsdatter i Skvætmølle.

70 Anne Kirstine Rasmusdatter i Skanderborg. 29.11.1749, fol.300.
E: Søren Jensen Snedker. B: Anne Margrethe 14.

71 Peder Lumberg, guldsmed i Skanderborg. 2.12.1749, fol.304.
E: Else Margrethe. LV: Hans Olufsen. B: Johan Frederik 8. FM: Rasmus Fynbo. (Enken kaldes også Helene Margrethe).

72 Johan Christoffer Leitz i Skanderborg. 2.1.1750, fol.307.
E: Abelone Christiansdatter. LV: Mads Mikkelsen. A: mor Mette Leitz, søskende Johan Christian Leitz i Tønder, Johan Henrik Leitz sst, Else Cathrine Leitz. FM: Niels Dørup i Skanderborg.

73 Mette Rasmusdatter i Skanderborg. 27.6.1750, fol.311.
E: Jens Hansen Skov, skomager. B: Niels 5, Else Marie 3.

74 Karen Jacobsdatter i Skanderborg. 20.7.1750, fol.316.
E: Jørgen Jensen. B: Kirsten g.m. Christen Nielsen Snedker i Skanderborg, Cathrine 18. Af første ægteskab B: Mikkel Nielsen, uvist hvor, Jacob Nielsen i Skanderborg, Johanne Marie Nielsdatter i København.

75 Herluf Jensen Bamberg, skrædder i Skanderborg. 29.7.1750, fol.320.
[Enkemand efter Karen Pedersdatter, skifte 3.10.1747 lbnr.55]. A:
A) søskendebørn på fars side:
1) Jens Herlufsen [i Galten, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 18.11.1724 lbnr.1182]. 2B:
a Knud Jensen i Galten
b Niels Jensen i Galten
2) Peder Herlufsen, død. 4B:
a Knud Herlufsen i Skovsrode Skole
b Anders Pedersen Herlufsen på Kalbygård
c Anne Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen på Kalbygård
d Maren Pedersdatter g.m. Niels Nielsen i Lundgård
B) søskendebørn på mors side
3) Edel Sørensdatter, død, var g.m. Otte Johansen i Hørning. 2B:
a Maren Ottesdatter 10
b Johan Ottesen 6
C) halvsøskendebørn på mors side
4) Christen Pedersen i Adslev
5) Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Fregerslev
6) Karen Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Dørup
7) Peder Pedersen Skriver, død. B: 3 børn hos mor på Lolland

76 Else Bendixdatter i Skanderborg. 24.9.1750, fol.332A.
E: Niels Lauridsen Skov, snedker. B: Laurids 6.

77 Karen Jensdatter i Skanderborg. 19.10.1750, fol.335.
E: Peder Lauridsen Bech. B: Dorthe 14.

78 Anne Rasmusdatter i Skanderborg. 24.10.1750, fol.348.
E: Jens Nielsen Bech, handskemager. A: søskende Peder Rasmussen i Århus, landsoldat, Maren Rasmusdatter.


Skanderborg Amtstue
Skifteuddrag
1751-1758
B 61-84


79 Johanne Sørensdatter i Skanderborg. 29.3.1751, fol.5.
E: Rasmus Poulsen. A:
1) bror Poul Sørensen i Bering
2) halvbror Rasmus Sørensen, død. 4B:
a Jens Rasmussen i Bering
b Rasmus Rasmussen [Bach] i Ormslev
c Kirsten Rasmusdatter g.m. Mikkel Jensen [Loft] i Ormslev
d Niels Rasmussen i True.
3) halvbror Jens Sørensen, død. 2B:
a Laurids Jensen i Brabrand
b Rasmus Jensen i Skjoldelev.

80 Vibeke Jespersdatter i Skanderborg. 31.3.1751, fol.10.
E: Frederik Benner, parykmager. B: Christian Ludvig 13, Anne Marie 11, Laurids 6, Christence 4, Regine 2.

81 Anne Marie Hansdatter i Skanderborg. 17.7.1751, fol.18.
E: Isak Nielsen, knapmager. B:
1) Niels Isaksen Buchsen, degn i Hasle, død. 2B:
a Inger Nielsdatter 22, tjener i København
b Mette Marie Nielsdatter 15 hos mor i Århus
2) Hans Isaksen 42 i Vestindien
3) Hans Bang Isaksen Buchsen 39 i Ostindien
4) Kaj Isaksen Buchsen 34
5) Anders Buchsen 32 på rejse til Vestindien
6) Anne Cathrine g.m. Jan van den Berg, gartner i Holland, nu enke i Skanderborg
7) Anne Isaksdatter g.m. Jan Thomsen i Amsterdam
8) Malke Isaksdatter g.m. Christian Pedersen i Amsterdam
9) Christine Isaksdatter 23, tjener i Amsterdam.

82 Peder Lauridsen Bech i Skanderborg. 11.8.1751, fol.25.
E: Johanne Nielsdatter. LV: far Niels Nielsen Møller i Skvætmølle. Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 19.10.1750 lbnr.77. B: Dorthe 14. FM: Niels Pedersen i Skanderborg, Jens Højrup sst. Ophold efter kontrakt 8.5.1745 til Karen Jensdatters moster Mette Johansdatter g.m. Christoffer Thim, hvis søn var regimentskvartermester [Johan Christoffer] Thim, død, var g.m. Sofie Kirstine Hauch i Ålborg. LV: regimentskvartermester Jørgen Hauch sst. 2B: Johannes Thim, Elisabeth Thim.

83 Niels Nielsen Dørup i Skanderborg. 31.1.1752, fol.48.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jens Højrup i Skanderborg. B: Anders 20, Søren 18, Mette Kirstine g.m. Otte Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg på Samsø, Deliane 8. FM: Anders Pedersen i Skanderborg. Desuden nævnes afdødes bror Søren Dørup, vejer og måler på Samsø.

84 Jens Nielsen Vrold i Skanderborg. 2.2.1752, fol.57.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Peder Nielsen sst, Jacob Brun sst. B: Anne g.m. Casper Pedersen, blytækker i Skanderborg, Karen g.m. Hans Nielsen i Vrold.

85 Christen Nielsen, portbetjent i Skanderborg. 21.2.1752, fol.69.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Niels Ustrup i Skanderborg. B: Maren 6, Jørgen 3, Niels, der døde. FM: farfar Niels Rasmussen i Yding. Desuden nævnes enkens mor Maren Christensdatter i Ustrup, afdødes bror Jens Nielsen i Yding, afdødes søster Maren Nielsdatter.

86 Rasmus Andersen Brun, feldbereder i Skanderborg. 8.4.1752, fol.79.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Andersen Brun sst. B: Erik Rasmussen 27, Anders Rasmussen 20, Mette Rasmusdatter, [skifte 27.6.1750 lbnr.73], var g.m. Jens [Hansen] Skov i Skanderborg. 2B: Niels 7, Else Marie 5. FM: Niels Andersen sst.

87 Abelone Christiansdatter i Skanderborg. 15.5.1752, fol.85.
E: Jørgen Jensen Feldbereder. A: søskende Sofie Christiansdatter g.m. Oluf Borchof, brygger i Helsingør, der døde, nu g.m. Jens Johansen, brygger sst, Juliane Christiansdatter g.m. Jørgen Nielsen Ølsted i Uth i Bjerre herred, Cathrine Christiansdatter i Nørre Vissing.

88 Dorthe Bertelsdatter i Skanderborg. 20.6.1752, fol.89.
E: Søren Pedersen Bager. A: søskende Anne Bertelsdatter g.m. Niels Lauridsen i Sejstrup i Hunderup sogn, Maren Bertelsdatter, død, var g.m. Søren Sørensen i Årslev. 1B: Inger Marie. FM: Jens Thøjerup i Skanderborg.

89 Johan Landtz, trompeter i Skanderborg. 27.7.1752, fol.103.
E: Anne Knudsdatter. LV: Niels Klokker. 1B: (Navn angives ikke). FM: Christen Jensen sst.

90 Rasmus Lauridsen i Skanderborg. 15.9.1752, fol.105.
E: Bodil Steffensdatter. LV: Niels Markussen sst. B: Laurids 6, Maren 3. FM: Jens Stilling, farbror Niels Lauridsen i Venggård.

91 Johanne Villumsdatter i Skanderborg. 17.1.1753, fol.110.
E: Bertel Andreasen, aftakket rytter, der rømte for 14 år siden. A: søster [Karen Villumsdatter, skifte 7.8.1742 lbnr.22], var g.m. afdøde Niels Basse i Skanderborg. 4B: [Else Birgitte, Andreas, Claus Vilhelm, Søren].

92 Peder Normann i Skanderborg. 17.1.1753, fol.114.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Rasmus Fynbo. B: Kirstine Marie 15, Jens 6. FM: Rasmus Jacobsen Boes i Skanderborg.

93 Jens Rasmussen Balle i Skanderborg. 8.3.1753, fol.118.
Cathrine Johansdatter. LV: Jens Stilling. B: Jørgen 21. FM: Christen Pallesen sst.

94 Marie Eriksdatter i Skanderborg. 20.3.1753, fol.128.
Enke efter løjtnant Burchart. Arvinger kendes ikke.

95 Andreas Byhner i Skanderborg. 14.4.1753, fol.138.
E: Magdalene Byhners. LV: Brorson i Skanderborg. B: Carl Christian på stedet, Cathrine Marie g.m. Christian August Bertelsen, købmand i Slesvig, Joachim Johan 24. FM: Sorterup i Skanderborg. Afdøde var regimentsslagter og stabs-marketender.

96 Marie Mortensdatter i Skanderborg. 24.11.1753, fol.150.
E: Søren Pedersen, skovfoged. A: Kendes ikke.

97 Anne Margrethe Reinholtsdatter i Skanderborg. 30.3.1754, fol.168.
Enke efter kaptajn Hans Ernst Boye i Hem i Voerladegård sogn, skifte 18.4.1742. Tingsvidne Vends herred på Fyn af 17.5.1754 angiver A:
1) søster Margrethe Reinholtsdatter i Odense Hospital
2) søster Abelone Reinholtsdatter g.m. Theodosius Dassovius i Sanderum ved Odense
3) bror Jacob Reinholtsen, død, var g.m. afdøde Maren Lauridsdatter. 3B:
a Ellen Jacobsdatter i Barløse på Fyn
b Anne Margrethe Jacobsdatter, tjener i Smejrup på Fyn
c Anne Jacobsdatter, tjener i Turup på Fyn.
4) Henrik Reinholtsen, død uden livsarvinger.
5) Peder Reinholtsen, død uden livsarvinger.
Afdødes forældre var Reinholt Valentin Frey og Ellen Jørgensdatter i Filshuse i Sandager sogn.

98 Morten Mortensen Bagger i Skanderborg. 1.5.1754, fol.192.
E: Karen Henriksdatter. LV: Niels Ustrup i Skanderborg. A: søster [Kirstine Marie Mortensdatter, skifte 13.2.1745 lbnr.38, var g.m. Jens Rasmussen Bagger]. 5B: Rasmus Jensen Bagger på Sjælland, Niels Jensen Bagger i Vitved, Maren Jensdatter g.m. Hans Fynbo i Skanderborg, Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Normann, [skifte 17.1.1753 lbnr.92], nu g.m. Christen Nielsen, aftakket rytter i Skanderborg.

99 Anne Jensdatter i Skanderborg. 23.7.1754, fol.204.
E: Casper Pedersen, blytækker. B: Karen 10, Cathrine Elisabeth 7, Bodil 5, Anne Margrethe 5 uger. FM: mors søskendebarn Anders Pedersen, guldsmed i Skanderborg.

100 Anne Nielsdatter i Skanderborg. 27.7.1754, fol.210.
E: Hans Peder Gjerling. B: Hans 17.

101 Johan Bernhard Grønvald, sadelmager i Skanderborg. 23.1.1755, fol.216.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Mads Mikkelsen sst. B: Ingeborg 7, Christian 4, Niels 2, Johan Bernhard 3 mdr. FM: Jacob Brun sst.

102 Casper Pedersen, blytækker i Skanderborg. 9.2.1755, fol.224.
Enkemand efter Anne Jensdatter, [skifte 23.7.1754 lbnr.99]. B: Karen 11, Cathrine Elisabeth 9, Bodil 6, Margrethe er død. FM: birkedommer Gundorph, Anders Pedersen, guldsmed i Skanderborg, Søren Møllemand. (Sml. lbnr.10).

103 Cathrine Johansdatter i Skanderborg. 27.2.1755, fol.232.
E: Poul Sørensen Fynbo, skomager. A: søster Ellen Johansdatter, søster Johanne Johansdatter, halvsøster Mette Margrethe Rasmusdatter, alle i København.

104 Maren Jørgensdatter i Skanderborg. 12.4.1755, fol.240.
E: Søren Pedersen Bager, bager sst. Første ægteskab med [Niels Nielsen Dørup i Skanderborg], skifte 31.1.1752 lbnr.83. B: Mette Kirstine Nielsdatter g.m. Otte Luja, [kapellan i Besser og Onsbjerg] på Samsø, Anders Nielsen Dørup 23, tjener i Hedemølle, Søren Nielsen Dørup 21. tjener på Skanderborg Amtstue, Deliane 10. FM: farbror Søren Dørup, vejer og måler på Samsø.

105 Jens Pedersen Smed i Skanderborg. 28.6.1755, fol.256.
E: Anne Cathrine Vellersdatter. FM: Christen Leegaard. Arvinger kendes ikke.

106 Jens Sørensen Højrup i Skanderborg. 25.12.1755, fol.272.
E: Anne Margrethe Gothardsdatter Boller. A:
1) bror Peder Sørensen 45, rytterbonde i Højrup i Lejrskov sogn
2) bror Hans Sørensen 38, kusk ved Den Kongelige Toldbod i København
3) søster Magdalene Sørensdatter 58, enke efter Niels Olufsen, rytterbonde i Øster Gesten i Gesten sogn
4) søster Anne Sørensdatter 47 g.m. Hans Jepsen, anneksbonde i Bramdrup
5) søster Kirsten Sørensdatter 40 g.m. Laurids Jensen, rytterbonde i Vrå i Lejrskov sogn
6) søster Else Sørensdatter, død, var g.m. Thomas Møller, rytterbonde i Lejrskov. 1B: et barn der døde.
Afdødes forældre var Søren Hansen og Lene Hansdatter i Højrup i Lejrskov sogn.

107 Isak Nielsen, knapmager i Skanderborg. 11.5.1756, fol.283.
Enkemand efter [Anne Marie Hansdatter], skifte 17.7.1751 lbnr.81. Af arvingerne nævnes kun Kaj Isaksen og Hans Isaksen Buchsen i Vestíndien.

108 Elisabeth Ovesdatter i Skanderborg. 27.4.1756, fol.289.
E: Laurids Brodersen. A:
1) søster Clara Ovesdatter g.m. Ernst Birksted i Ladegård
2) søster Maren Ovesdatter, død, var g.m. Ernst Dencker i Alken. [Første ægteskab med Hans Lauridsen sst, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 25.9.1723 lbnr.1122] 1B: Ove Hansen, hospitalsforstander i Kolding
3) Maren Ovesdatter, død, var g.m. Anders [mgl] i Ladegård. 1B: Anne gift, men navn angives ikke.

109 Anne Marie Magdalene [navn mangler] i Skanderborg. 28.7.1757, fol.314.
E: Johan Martin Meyer, trykker sst. B: Christoffer 15, Birthe 10, Marie Clara 3, Lene 3 mdr, der døde. FM: Christian Thiil i Skanderborg, Jørgen Knudsen sst.

110 Karen Hansdatter i Skanderborg. 23.9.1757, fol.322.
Enke efter Knud Bendixen, sadelmager, [skifte 28.1.1747 lbnr.49]. A:
1) bror Jens Hansen, død. 2B:
a Thomas Jensen i Hvolbæk
b Maren Jensdatter g.m. Morten Poulsen i Hørning
2) søster Anne Hansdatter, død. 2B:
a Maren Pedersdatter g.m. Jens Villumsen i Virring,
b Anne Pedersdatter, død. 2B: Maren Rasmusdatter 13, Peder Rasmussen 11

111 Anne Dorthe Borchof i Skanderborg. 27.2.1758, fol.329.
Enke efter Ludvig Georg von Cøln, birkeskriver, [skifte 26.4.1747 lbnr.51]. B: Johan David von Cøln, ridefoged på Bonderupgård på Sjælland.Skanderborg Byfoged
Skifteuddrag
1756-1820
B 61-85


112 Christian Gundorph, birkedommer over Skanderborg Rytterdistrikt, der døde 2.8.1756, fol.2.
Enkemand efter [Agathe Schandorff]. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Toftnæs i Alslev sogn, Ribe amt
2) søster Margrethe Nielsdatter, enke efter Hans Tranbjerg, nu i Årre
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. afdøde Niels Jessen i Gunderup. 5B:
a Peder Nielsen i Rovst
b Jørgen Nielsen i Gunderup
c Hans Nielsen, tjener ved Ribe
d Niels Nielsen, tjener hospitalsforstanderen i Ribe
e Niels Nielsen, der er rejst til Holland for en del år siden
4) bror Jeppe Nielsen i Gunderup, død. 7B:
a Niels Jepsen Gundorph 27, tjener på Skanderborg Ladegård
b Margrethe Jepsdatter
c Gregers Jepsen
d Peder Jepsen
e Enne Jepsdatter
f Hans Jepsen
g Maren Jepsdatter, alle hos moderen i Gunderup
5) bror Hans Nielsen Gundorph, fuldmægtig ved Krenkerup, Rosenlund og Nørregård på Lolland, død. 2B:
a Margrethe Hansdatter g.m. Claus Eriksen, konstabel i Fredericia
b Margrethe Hansdatter, avlet uden ægteskab med Ingeborg Hansdatter Friis, enke efter Iver Krabbe til Ovstrup og Starup. LV: svoger Jens Sørensen på Alsbro ved Ribe, [Hunderup sogn].
I citerede skøder nævnes:
1) Agathe Scandorhps forældre amtsforvalter Ulrik Christian Schandorff og Charlotte Amalie Justesen, hvis bror er amtsforvalter Hans Justesen
2) af Agathe Schandorffs søskende:
a Frederik Schandorff, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup
b Christiane Magdalene Schandorff.
(Begyndelsen af skiftet mangler, idet fol.2-6 mangler).

113 Søren Pedersen Skovfoged i Skanderborg. 7.7.1759, fol.31.
[Enkemand efter Marie Mortensdatter, skifte 24.11.1753 lbnr.96]. A: søskende Rasmus Pedersen i Skørping ved Ålborg, Mads Pedersen, lem i Horsens Hospital, Niels Pedersen i København, Karen Pedersdatter, enke efter Jørgen Rasmussen i Grumstrup ved søn Rasmus Jørgensen sst.

114 Rasmus Jensen i Skanderborg. 14.8.1759, fol.38.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Søren Andersen. B: Anne Kirstine 13. FM: Rasmus Jespersen, skomager. Af første ægteskab B: Jens 19, i skomagerlære.

115 Christen Jensen Hedegaard i Skanderborg. 6.12.1760, fol.39B.
E: Anne Jespersdatter. LV: bror Rasmus Jespersen. B: Jesper 4, Jens 2. FM: Hans Friis sst.

116 Peder Sørensen i Skanderborg. 6.12.1760, fol.41B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Anders Jensen Væver sst. A: halvbror Mads Nielsen i Svinsager.

117 Peder Helt i Skanderborg 24.2.1762, fol.42.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Hans Friis sst. B: Johanne Cathrine 6. FM: Niels Nielsen Møller i Skvætmølle. Enkens første ægteskab med Peder Lauridsen Bech, skifte 19.10.1750 lbnr.77.

118 Christen Leegaard i Skanderborg. 1.2.1762, fol.45.
E: Anne Marie Ørting. LV: Jens Stilling. B: Poul 9, Christen 7, Anne Margrethe 4.

119 Sidsel Sørensdatter i Skanderborg. 10.5.1762, fol.46B.
A: søstersøn Søren Rasmussen i Hvolbæk, søstersøn Søren Akselsen, uvist hvor.

120 Henrik Jochumsen Bech, snedker i Skanderborg. 17.5.1762, fol.49.
E: Anne Olufsdatter. LV: Hans Friis sst. B: Jochum Bech, fontænemester i København, Anders Bech i Århus, Christoffer Bech, købmandskarl i København. (Navnet staves også Becher).

121 Jens Adslev og hustru Elisabeth Margrethe Brøchner, vinhandler i Skanderborg. 18.5.1762, fol.51.
Testamente 20.7.1759.
Hendes første ægteskab med Peder [Rasmussen] Wern, [skifte 4.5.1747 lbnr.52]. B: Maren Pedersdatter Wern, død, var g.m. Niels Rodenborg i Horsens. 1B: Hans Peder 5.

122 Mette Kirstine Eskildsdatter i Skanderborg. 8.1.1762, fol.75B.
E: Jacob Nielsen Skrædder. B: Cathrine Marie 12, Christiane Dorthe 8. FM: Jørgen Jensen sst.

123 Peder Gierling, hyrde i Skanderborg. 13.5.1763, fol.77B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Jensen Smed sst. Arvinger kender ikke. Afdøde var født i Tyskland.

124 Jens [Pedersen] Pallesen i Skanderborg. 9.5.1763, fol.78B.
E: Cathrine Gabrielsdatter. LV: Jens Stilling, skoleholder i Skanderborg, Peder [Pedersen] Pallesen sst. B: Jørgen, skomager sst, Mette 28, Marie 26, Maren 22. FM: farbror Christen [Pedersen] Pallesen i Skanderborg, farbror Hans Pedersen sst.

125 Johan [Martin] Meyer Trykker i Skanderborg. 10.9.1763, fol.80B.
E: Cathrine Jørgensdatter. LV: Christen Nielsen Snedker sst. B: Anne Magdalene 5, Martin Vilhelm 3, Johan Martin, nyfødt. FM: morfar Jørgen Jensen sst. Første ægteskab med [Anne Marie Magdalene, skifte 28.7.1757 lbnr.109]. B: Johan Christoffer 19, Birthe Cathrine 13. FM: Frederik Nikolajsen i Skanderborg.

126 Søren Jensen Snedker i Skanderborg. 12.11.1763, fol.82.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen Murmand. B: Anne Kirsten 7, Mette 4. FM: Anders Pedersen Guldsmed i Skanderborg. Af første ægteskab B: Thomas over 40 ved Det Bornholmske Regiment, Anders i Virring, Jens 30 på Fyn, Marie g.m. Jens Jensen i Skanderborg. Andet ægteskab med [Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 29.11.1749 lbnr.70]. B: Anne Margrethe.

127 Martha Rasmusdatter i Skanderborg. 8.2.1764, fol.84B.
Arvinger angives ikke.

128 Karen Henriksdatter i Skanderborg. 17.2.1764, fol.84B.
E: Hans Henrik Kørber, korporal. A: halvbror Frands Christensen Holst på Christianshavn i København, halvbror Mikkel Holgersen i Mesing, død. 2B: Christian 28, Maren g.m. Bertel Jacobsen i Forlev.

129 Maren Vognsdatter Torup i Skanderborg. 12.10.1764, fol.88B.
B:
1) Rasmus [Eskildsen] Havnstrup, præst i Nørup og Randbøl
2) Peder Havnstrup, farver i Kolding, død. 1B: Maren 21. FM: stedfar Hans Jacobsen, farver i Kolding
3) Anne Marie Havnstrup g.m. Johan Hensken Beyer i Skanderborg
4) Cathrine Marie Havnstrup, død, var g.m. August Lobedantz, købmand i Fredericia. 2B: Eskild 8, Nikolaj 5.

130 Kirsten Jensdatter Graves i Skanderborg. 20.10.1764, fol.106B.
E: Jens Christensen Skrædder. B: Jens 5, Bodil Johanne 4, Christen 1.

131 Birgitte Mortensdatter i Skanderborg. 20.11.1764, fol.108.
A: søskende Niels Gjesing, garver i København, Rasmus Gjesing, garver i Bergen i Norge, Jørgen Gjesing, isenkræmmer i København, død. 1B: Pouline.

132 Hans Hansen Drejer i Skanderborg. 3.12.1764, fol.111.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Christensen Skrædder sst. B: Hans 7, Søren 5, Jørgen Baltser 2. FM: Peder Jensen Smed.

133 Bertel Sørensen Hass i Skanderborg.15.5.1765, fol.113.
A: mor Anne Cathrine Jespersdatter. LV: Rasmus Boes i Skanderborg, søskende Jens 33 i Norge, Anneke 26, Maren 23, Karen 18. FM: morbror Rasmus Jespersen i Skanderborg.

134 Maren Eriksdatter i Skanderborg. 4.2.1765, fol.115B.
E: Frederik Nikolajsen. B: Anne Marie 18, Erik 9, Karen 6. FM: fasters mand Christoffer Rasmussen sst.

135 Knud Nielsen Leger i Skanderborg. 11.2.1765, fol.118.
A: halvbror Laurids Jensen i Forlev, død. 2B: Karen g.m. Jørgen Mathiasen i Forlev, Maren.

136 Mads Mikkelsen i Skanderborg. 18.2.1766, fol.119.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Rasmus Jespersen sst. B: Mikkel 26, Niels 24. FM: Hans Friis i Skanderborg.

137 Niels Markussen i Skanderborg. 21.2.1766, fol.119B.
E: Karen Jensdatter. LV: Ulrik Tolstrup i Skanderborg. B: Cathrine Marie g.m. Hans Peder Them, glarmester i Skanderborg.

138 Jørgen Borchart Oberhausen i Skanderborg, hjemsendt premierløjtnant i Det Slesvigske Kyrasser Regiment. 15.4.1766, fol.120B.
E: Inger Marie. LV: Jørgen Fogh, byskriver i Skanderborg. B: Otte Henrik 27, Mette Christine 24.

139 Karl Frederik Astrup i Skanderborg. 30.5.1766, fol.124B.
Registrering og auktion på grund af stor gæld for en rømt norsk mand, der drev købmandshandel i Skanderborg uden borgerskab. Hustruen er også rejst, uvist hvorhen.

140 Søren Eriksen, klejnsmed i Skanderborg. 27.1.1766, fol.127.
E: Christine Sofie Vellersdatter. LV: Peder Jensen Smed i Skanderborg. B: Erik 8, Johanne Margrethe 6, Jens Peder 7 uger.

141 Johanne Jacobsdatter i Skanderborg. 30.6.1766, fol.129.
E: Rasmus Baastrup. A: bror Niels Jacobsen, degn i Saksild.

142 Agnethe Christensdatter i Skanderborg. 2.4.1766, fol.129B.
E: Niels Vissing, by- og birkeskriver i Skanderborg. B: Christian Nikolaj 28, Hans 24, Bodil Marie 21, Mette Marie 19, Christen 11, Frederikke Louise 9. FM: Ulrik Christian Tolstrup i Skanderborg, farbror Rasmus Rasmussen, skovfoged i Emborg.

143 Karen Jensdatter Galskyt i Skanderborg. 5.8.1766, fol.133.
A: søstersøn Peder Hansen på Sølvkammeret i København.

144 Dorthe Pedersdatter Brorson, ugift i Skanderborg. 14.7.1767, fol.136B.
A:
1) søster Johanne Pedersdatter Brorson i Skanderborg
2) bror Laurids Brorson i Skanderborg
3) søster Anne Kirstine Brorson, død, var g.m. Johan [Sørensen] Bering, præst i Romdrup og Klarup. 4B:
a Marianne Bering g.m. [Iver Iversen] Wagaard, præst i Romdrup og Klarup
b Christence Bering, enke efter [Oluf Nikolaj] Brodersen [Brorson], præst i Understed [og Karup]
c Johanne Malene Bering g.m. Andreas Brønnum på Hørbylund
d Severine Bering i Romdrup.

145 Jens Hansen Skov i Skanderborg. 27.2.1767, fol.140, 516.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Thorsen sst. B: Niels 22.

146 Kirsten Hansdatter i Skanderborg. 29.7.1767, fol.142.
A: Anders Rasmussen Hattemager. B: Engel 21, Rasmus 17, Maren 13.

147 Cathrine Jørgensdatter i Skanderborg. 26.4.1768, fol.144.
E: Peder Hald. Første ægteskab med [Johan Martin Meyer Trykker i Skanderborg, skifte 10.9.1763 lbnr.125]. B: Lene Meyersdatter 10, Martin Meyersen, der døde. FM: mosters mand Christen Nielsen sst.

148 Hans Pedersen og hustru Karen Rasmusdatter i Skanderborg. 25.12.1767, fol.146B.
Hans A:
0) far [Peder Pallesen, begravet Skanderborg 19.5.1725]
1) bror Christen [Pedersen] Pallesen i Skanderborg
2) bror Jens [Pedersen] Pallesen i Skanderborg, [skifte 9.5.1763 lbnr.124]. 4B:
a Jørgen Pallesen, skomager i Skanderborg
b Mette 34 i Skanderborg
c Marie 32
d Maren g.m. Hans Pedersen, skomager i Horsens
3) bror Mikkel Pedersen Schandorff, kapellan i Linå og Dallerup
4) bror Palle Pedersen [Schandorff, guldsmed] i Århus, død [1745]. 1B:
a Peder Pallesen, skipper i Århus
5) søster Bodil Pedersdatter i Hylkegård, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 7.10.1728 lbnr.1360]. 1B:
a Agnethe [Christensdatter, skifte 2.4.1766 lbnr.142, var g.m. Niels Vissing i Skanderborg]. 6B:
1 Christian [Nikolaj] Vissing i Skanderborg
2 Hans Vissing 25
3 Bodil [Marie] g.m. Rasmus Baastrup i Skanderborg
4 Mette Marie
5 Christen Vissing 13
6 Frederikke [Louise] 11. FM: byskriver Fogh i Skanderborg
Afkald 29.10.1725 for arv efter hans første hustru Karen Pedersdatter til hendes arvinger.
Afkald 24.2.1735 for arv til Niels Vissings hustru efter dennes mor.
Hendes A:
1) Anne Gustavsdatter g.m. Laurids Jensen Kølsing, skomager i Skive
2) Kirsten Gustavsdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen Kølsing, handskemager i Nykøbing Mors. 3B:
a Gustav Jensen 21
b Bente Marie Jensdatter
c Johanne Jensdatter.

149 Jens Christensen Skjoldelev i Skanderborg. 19.3.1768, fol.150B.
Registrering af bohave på grund af tyveri.

150 Hans Henrik Kørber, pensioneret korporal i Skanderborg. 4.7.1769, fol.153B.
[Enkemand efter Karen Henriksdatter, skifte 17.2.1764 lbnr.128]. B: Frederik Kørber ved fodgarden, Sofie Kørber g.m. Poul Lauridsen i København, Margrethe Kørber g.m. en slagter på Falster.

151 Jens Sørensen Drejer i Skanderborg. 19.9.1772, fol.155B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Jensen Skomager. B: Søren 9 mdr.

152 Søren Pedersen Bager i Skanderborg. 10.5.1772, fol.157B.
E: [navn mangler]. LV: Peder Todbjerg sst, Hans Friis sst. A:
1) søster Maren Pedersdatter i Hørning Hospital ved Clausholm
2) bror Peder Pedersen, bager i Ribe, død. 4B:
a Gotfred 28, feldberedersvend i "Wahr"
b Maren Pedersdatter 25 hos mor i Ribe
c Peder Pedersen 23, skræddersvend i Ribe
d Anne Pedersdatter 19.
FM: Ulrik Toldstrup i Skanderborg.

153 Kirstine Marie Malling i Skanderborg. 13.12.1773, fol.161.
E: Jørgen Knudsen. B: Rasmus 12, Jørgen 8.

154 Niels Basse i Skanderborg. 4.12.1774, fol.163B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Kaj Isaksen Bøchsen i Skanderborg. B: Birgitte Basse, enke efter Anders Jensen Væver i Skanderborg, Søren Basse i Hørning, Claus Vilhelm Basse, skrædder i Horsens, død. 2B: Niels Peder 7, Karen 5.

155 Anne Margrethe Gothardsdatter Boller i Skanderborg. 30.5.1774, fol.165.
E: Hans Friis. A:
1) bror Gothard Boller i Rye
2) bror Frands Boller i Hansted Hospital
3) bror Johan Boller i Kvakmølle, død. 3B:
a Søren, møllersvend i Labing Mølle
b Anne Judit g.m. Anders Poulsen i Jeksen
c Vilhelmine g.m. Jens Christoffersen i Jeksen
4) bror Lukas Boller i Adslev, død. 5B:
a Bertel 24
b Johan 23
c Anne Margrethe g.m. Hans Mortensen i Hørning
d Kirsten, tjener i Adslev
e Anne Marie hos mor i Adslev
5) bror Jacob Boller i Kollens Mølle, død. 3B:
a Gothard 17 i Kollens Mølle
b Anne Marie
c Juliane hos slægt i Gjern.

156 Peder Jensen Skomager i Skanderborg. 5.2.1774, fol.166.
E: Kirsten Rasmusdatter. B: Jens Pedersen, skomager i Gosmer i Hads herred, Hedvig Christiane 17.

157 Charlotte Amalie Reedtz i Skanderborg. 24.6.1774, fol.167B.
Enke efter oberst [Henrik] Brockdorff. A: søster Ingeborg Reedtz i Skanderborg, enke efter generalmajor [G. Balthasar] Samitz, bror [Tønne Reedtz], død. 1B: Dorthe Reedtz g.m. Frederik [Christian] Rosenkrantz til Rosenholm.

158 Rasmus Rasmussen, ugift i Skanderborg. 29.2.1772, fol.168B.
Uden ægteskab B: Johanne Rasmusdatter. FM: morfar Mikkel Jensen i Hem. Barnets mor er død. Desuden nævnes afdødes far Rasmus Sørensen i Galten.

159 Rasmus Pedersen, murermester i Skanderborg. 3.1.1774, fol.171B.
E: Anne Marie Mortensdatter. LV: Peder Hald sst. B: Peder 19, Bodil Marie 17, Anne Dorthe 11, Niels Ibsen 10, Poul 5.

160 Anne Cathrine Pedersdatter i Skanderborg. 26.8.1774, fol.173.
Enke efter Niels Basse, [skifte 4.12.1774 lbnr.154]. A: bror Casper Henrik Severin, kobbersmed i Løgstør, søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Henning Jessen, snedker i Velling. Desuden nævnes afdødes steddatter Birgitte Basse.

161 Johanne Knudsdatter i Skanderborg. 27.6.1774, fol.175.
E: Christian Thiil. B: Hans 44 i Ostindien, Birgitte g.m. Bendix Andreasen i Skanderborg, Cathrine Lisbeth g.m. justitsvagtmester Foss ved kammergreve Numsens regiment i Olberg, Anne Marie, enke efter Johan Jacob Lihme i Skanderborg, [skifte 7.3.1774 lbnr.162], Karen g.m. Conrad Ziller, sergent ved Det Oldenborgske Regiment i København, Cathrine Marie 25, Christiane Magdalene 24.

162 Johan Jacob Lihme i Skanderborg. 7.3.1774, fol.177B.
E: Anne Marie Thiil. LV: Hans Friis sst. B: Frands 15, Peder 14, Elisabeth 12, Hans 10, Christian 8, Johanne Margrethe 6, Frederik 9 mdr. FM: morfar Christian Thiil i Skanderborg.

163 Ulrik Christian Brun i Skanderborg. 6.12.1774, fol.179B.
E: Maren Jørgensdatter [Ustrup]. LV: Todbjerg i Skanderborg, Niels Ustrup sst. B: Else Marie, der døde, Karen 19, Anne Marie 17.

164 [Ingeborg] Reedtz i Skanderborg. 31.1.1775, fol.180B.
Enke efter [generalmajor G. Balthasar] Samitz. A: bror Tønne Reedtz, død. 1B: [Dorthe Reedtz] g.m. Frederik Christian Rosenkrantz i København.

165 Anne Dorthe Ditlevsdatter i Skanderborg. 11.2.1775, fol.181B.
E: Søren Christensen. B: Ellen Marie 3.

166 Karen Jensdatter i Skanderborg. 12.6.1775, fol.182B.
E: Rasmus Sørensen Roigaard. A: halvsøskende Peder Pedersen i Kysing, Niels Pedersen sst.

167 Mette Jesdatter i Skanderborg. 27.7.1775, fol.183.
E: Søren Sørensen Loumann Skrædder. A: søskende Jens Jessen i København, Maren Jesdatter.

168 Anne Jørgensdatter i Skanderborg. 9.12.1775, fol.185B.
E: Anders Rasmussen Brun. A: søskende Christen, tjener i Grumstrup, Jens, i Tvingstrup, Rasmus, smed i Hansted, død. 1B: en datter, Søren ved Christiania i Norge, søster Karen i Kattrup.

169 Anne Elisabeth Nielsdatter i Skanderborg. 3.3.1775, fol.186B.
E: Niels Christensen Vejle. B: Christen 23, Holger 21, Maren 15.

170 Mathias Mørk, farver i Skanderborg. 2.2.1776, fol.188.
E: Kirstine Mørk. LV: Niels Vissing, byskriver i Skanderborg. A: halvbror Peder [Hansen] Lund, præst i [Nørre Åby og Ingslev] på Fyn, død, uvist om børn, halvsøster Agathe Kirstine, død, var g.m. Peder Rode, farver i Korsør, søster Ingeborg Marie i et hus på Lunde Præstegårds jord ved Odense.

171 Kirstine Stilling i Skanderborg. 16.3.1776, fol.192B.
E: Johan Markus Bagge, guldsmed. A:
1) mor i Viborg, enke efter kapellanen Stilling
2) bror Peder Stilling, bager i Viborg
3) søster Bodil Stilling i Viborg
4) Anne Marie Stilling g.m. Jens Sørensen, skoleholder i Åstrup
5) bror Jacob Stilling, bager i Århus, død. 3B:
a Mikkel 22, bagersvend i Århus
b Ib Mørk
c Anne Marie hos mor i Fredericia.

172 Maren Rasmusdatter i Skanderborg. 16.7.1776, fol.195B.
Enke efter Niels Rasmussen, hyrde. B: Peder 12, i skrædderlære. FM: Søren Loumann, skrædder i Skanderborg.

173 Søren Jensen Linaa, skrædder i Skanderborg. 14.7.1776, fol.197.
E: Anne Sørensdatter Saksild. LV: Anders Brun i Skanderborg. A: far- og morbrødrebørn i Linå og Gødvad.

174 Anne Olufsdatter i Skanderborg. 28.10.1776, fol.198.
Enke efter Henrik [Jochumsen Bech], snedker i Skanderborg, [skifte 17.5.1762 lbnr.120]. Arvinger kendes ikke.

175 Maren Jensdatter Ustrup i Skanderborg. 11.1.1777, fol.200B.
Enke efter Ulrik [Christian] Brun, [skifte 6.12.1774 lbnr.163]. B: Karen g.m. Jørgen Gimlinge på Skanderborg Ladegård, Anne Marie g.m. Laurids Christian Norge i Skanderborg. Af første ægteskab B: Jørgen Christensen Yding, feldbereder i Horsens.

176 Anne Christensdatter i Skanderborg. 19.6.1777, fol.201B.
E: Niels Jensen Skov. B: Mette 10, Christen 6 mdr.

177 Maren Esbensdatter i Skanderborg. 10.11.1777, fol.202B.
E: Niels Skov, snedker. B: Esben 19, Oluf 15, Hans Peder 14, Else g.m. Søren Lohmann, skrædder i Skanderborg, Marie Margrethe g.m. Søren Jensen i Fregerslev, Cathrine Kirstine 10.

178 Kirsten Sørensdatter i Skanderborg. 11.4.1778, fol.203B.
E: Jens Stilling. B: Mette Marie 10, Maren 6, Anne Kirstine 4.

179 Maren Lauridsdatter i Skanderborg. 15.4.1778, fol.205.
E: Peder Pedersen. B: Ingeborg Georgine 19.

180 Frederik Nikolajsen i Skanderborg. 3.4.1778, fol.206.
[Enkemand efter Maren Eriksdatter, skifte 4.2.1765 lbnr.134]. B: Anne Marie g.m. Jørgen Bering i Horsens, Erik i København, Karen på Sjælland. FM: fars svoger Christoffer Rasmussen i Skanderborg.

181 Frederik Benner i Skanderborg. 8.7.1778, fol.208.
E: Christine Nielsdatter. LV: Niels Vejle i Skanderborg. B: Niels Jesper 28 i København, Hans Adolf 23, Hans Peder 14, Anne Cathrine 12, Amalie 8. Første ægteskab med [Vibeke Jespersdatter, skifte 31.3.1751 lbnr.80]. B: Christian i Veng, Anne Marie 35, tjener i Nordborg, Christence 33, tjener på Stovgård, Regine 27 i København.

182 Karen Sørensdatter i Skanderborg. 20.11.1778, fol.209.
E: Jens Bech. A: 3 søstre, hvoraf de 2 er døde uden livsarvinger, og den sidste er død ugif,t men med et slegfredbarn, der også er død og måske kan have haft børn.

183 Laurids Christian Norge i Skanderborg. 1.3.1778, fol.210.
E: Anne Marie Brun. LV: Hans Friis i Skanderborg. A: søster Dorthe Norge, enke efter en bager i Nykøbing Sjælland. Skøde 27.9.1777 på afdødes hus fra Jacob Brun. Desuden nævnes afdødes svoger Jørgen Yding i Horsens, afdødes stedfar Laurids Jespersen, feldbereder i Nykøbing. (Sml. lbnr.175).

184 Anne Marie Christensdatter i Skanderborg. 9.12.1778, fol.213.
E: Hans Esbensen. Afdøde havde ophold i Randers Hospital, der arver.

185 Jacob Nielsen Holm i Skanderborg. 22.3.1779, fol.214.
E: Ingeborg Charlotte Jensdatter. LV: Niels Ustrup i Skanderborg. B: Hans Nikolaj 27, Caroline Christiane 15, Carl Christian 12, Frederikke Louise 8.

186 Christen Nielsen Snedker i Skanderborg. 31.3.1779, fol.214B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Anders Brun i Skanderborg. B: Karen g.m. Laurids Mikkelsen i Ladegård, Niels 19, Mette Kirstine 15, Anne Cathrine 9.

187 Maren Nielsdatter i Skanderborg. 29.6.1780, fol.215B.
E: Niels Jensen Skov. B: Jens 2, Anne 5 uger.

188 Major Staffeldt, der døde i København. 8.4.1780, fol.216.
Vurdering af hans ejendom i Skanderborg.

189 Anne Nielsdatter Hestbæk i Skanderborg. 23.6.1781, fol.218B.
E: Christen Bering, skomagersvend. B: Jens 2.

190 Anne Cathrine Nielsdatter, ugift i Skanderborg. 25.3.1780, fol.219.
A: søster Anne Elisabeth Nielsdatter, [skifte 3.3.1775 lbnr.169], var g.m. Niels Vejle i Skanderborg. 3B: Christen, Holger, Maren. FM: Rasmus Jespersen, brandinspektør i Skanderborg.

191 Niels Vissing, byskriver i Skanderborg. 10.2.1780, fol.220.
E: Sara Cathrine Bang. LV: doktor Munkeberg. Første ægteskab med [Agnethe Christensdatter], skifte 2.4.1766 lbnr.142. B:
1) Christian [Nikolaj] Vissing i Skanderborg, der døde, [skifte 13.1.1781 lbnr.193]. E: Bodil Marie Hvas. LV: [Rasmus] Schade i Skanderborg
2) Hans Vissing, gartner på Lundbæk, nu på Ladegård
3) Bodil Marie Vissing g.m. Rasmus Baastrup i København
4) Mette Marie Vissing g.m. Poul Brendstrup, konsumptionskontrollør i Maribo
5) Christen Gundorf Vissing, fuldmægtig på Hvolgård, nu i Skanderborg.
6) Frederikke Louise Vissing. FM: Peder Pallesen i Skanderborg.
Skøde på et hus kaldet Saraberg, som enken bebor.

192 Anne Iversdatter i Skanderborg. 31.4.1781, fol.225B.
E: Jacob Olufsen Lystrup. Af første ægteskab B: Mette Mortensdatter 15. FM: Rasmus Jespersen, brandinspektør i Skanderborg, morbror Søren Iversen i Mallinggård.

193 Christian Nikolaj Vissing i Skanderborg. 13.1.1781, fol.226B.
E: Bodil [Marie] Hvas. LV: Rasmus Schade i Skanderborg. B: Agnethe Kirstine. FM: farbror Christen Vissing sst. Afdøde var søn af [Niels] Vissing, byskriver i Skanderborg, skifte 10.2.1780 lbnr.191.

194 Christen Christensen Bendsgaard, tjenestekarl i Skanderborg. 21.10.1780 fol.228.
A: søskende Morten Christensen i Skovslyngholm i Fabjerg sogn, Jeppe Christensen i Dal i Ramme sogn, Christen Christensen i Kørup sogn, Anne Marie, alle på Rysensten gods, hvor afdøde var reservemandskab, men udstationeret i Skanderborg.

195 Jens Pedersen, skomagersvend i Skanderborg. 14.5.1781, fol.229.
A: søster Kirsten Marie Pedersdatter i Skanderup Skole, halvsøskende Niels Christensen, Anne Christensdatter. FM: mosters mand Rasmus Boes, skomager i Skanderborg.

196 Johanne Nielsdatter Møller i Skanderborg. 6.1.1781, fol.230.
E: Kaj Isaksen Buchsen. B: Isak 10, Anne Marie. Første ægteskab med Peder Helt, [skifte 24.2.1762 lbnr.117]. B: Johanne g.m. Hans Thorn i Hylke Mølle.

197 Niels Jensen Ustrup, købmand i Skanderborg. 24.3.1782, fol.232B.
E: Karen Jensdatter. Testamente 11.1.1760.

198 Maren Knudsdatter i Skanderborg. 25.5.1781, fol.233.
Enke efter Niels Skrædder sst. B: Knud, Søren, Christiane Dorthe, Anne Mette. FM: Poul Sørensen, skomager i Skanderborg.

199 Jørgen Knudsen, slagter i Skanderborg. 12.1.1781, fol.234B.
E: Else Nielsdatter. LV: Peder Pallesen, skomager sst. Første ægteskab med Margrethe Simonsdatter, skifte 1758. B: Knud i Nyborg i Langskov sogn, Koldinghus Amt. Andet ægteskab med Kirstine [Marie] Malling, skifte 13.12.1773 lbnr.153. B: Rasmus 27, Jørgen 15. FM: Baltser Terp, bager i Skanderborg.

200 Peder Nikolaj Todbjerg, maler i Skanderborg. 24.7.1781, fol.238B.
Enkemand. Testamente 17.8.1781, der angiver arv til afdødes kones søsterdatter Anne Margrethe Grønbæk. FM: far Georg Gundersen Grønbæk i Adslev.

201 Niels Thorsen i Skanderborg. 24.9.1782, fol.242B.
E: Anne Marie Poulsdatter. LV: Mikkel Madsen sst. B: Johanne Marie g.m. Niels Nikolajsen, snedker i Skanderborg, Mette Helene g.m. Søren Pedersen på "Vimeltoft Coster" i Holland, Kirstine Cathrine.

202 Karen Justsdatter i Skanderborg. 18.12.1781, fol.243B.
E: Christian Benner. B: Vibeke Louise 17, Johan Conrad 11, Christian Ludvig 8, Anne Birthe Frederikke 5.

203 Christian Thiil i Skanderborg. 18.3.1781, fol.245.
[Enkemand efter Johanne Knudsdatter, skifte 27.6.1774 lbnr.161]. B:
1) Hans Thiil, rejste til Holland for 30 år siden
2) Birthe Thiil g.m. Bendix Andreasen i Skanderborg
3) [Cathrine] Elisabeth Thiil g.m. Frands Foss, justitsvagtmester i Randers
4) Anne Marie Thiil, enke efter Johan Lihme, sadelmager i Skanderborg, [skifte 7.3.1774 lbnr.162]
5) Karen Thiil g.m. Conrad Ziller i København
6) Cathrine [Marie] Thiil g.m. Laurids Esbensen i Skanderborg
7) Christiane [Magdalene] Thiil g.m. Rasmus Feldt, hårskærer i København.

204 Ingeborg Jørgine Pedersdatter i Skanderborg. 18.3.1782, fol.247B.
E: Jens Hem. B: Else. FM: morfar Peder Dørup i Skanderborg. Desuden nævnes afdødes moster Else Lauridsdatter i Kolt og enkemandens søster Ingeborg Hem i Skanderborg.

205 Niels Jensen Smed i Skanderborg. 6.6.1782, fol.249.
A:
1) søster Anne Cathrine Jensdatter g.m. Rasmus [Jacobsen] Boes, skomager i Skanderborg
2) søster Maren Jensdatter, enke efter Hans Fynbo i Skanderborg hos søn Søren Fynbo sst.
3) søster Kirsten Jensdatter, død, var g.m. [Christen Nielsen i Skanderborg]. 3B:
a Niels Christensen
b Kirstine Marie Christensdatter
c Anne Christensdatter
4) bror Rasmus Jensen, død. 1B:
a Kirstine Marie Rasmusdatter g.m. Svend Tøysen i Ustrup.
(Sml. lbnr.38, 92, 98).

206 Søren Christensen Tysk i Skanderborg. 18.2.1782, fol.250.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Jens Hem i Skanderborg. Af første ægteskab B: Eva Marie. FM: Thomas Vissing, prokurator i Saraberg.

207 Jens Møller og hustru Mette Andersdatter i Skanderborg. 7.3.1782, fol.251B.
Hans A: bror Hans Jensen, vides ikke hvor.
Hendes A: halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Morten Nielsen i Åstrup, [Føvling sogn].

208 Morten Nielsen Møller, gårdskarl i Skanderborg. 7.9.1782, fol.254B.
A: bror Laurids Nielsen i Addit, søster [Dorthe Nielsdatter] g.m. Anders Jensen i Burgårde.

209 Anne Marie Pedersdatter i Skanderborg. 28.7.1783, fol.255.
A: søster Mette Marie Pedersdatter g.m. Hans Guldberg i Skanderborg, søster Kirsten Pedersdatter hos stedfar Rasmus Andersen i Kørup, halvbror Peder Christian Pedersen 13 hos stedfar Rasmus Andersen i Kørup. FM: Peder Møller i Lundum Mølle. Afdødes far var Peder Joensen i Herlykke [Tamdrup sogn, skifte Hansted Hospital 19.1.1773 lbnr.220]. Arv hos overformynder på Hanstedgård efter søster Christence.

210 Karen Hansdatter i Skanderborg. 5.10.1783, fol.256B.
Enke efter Rasmus Møllmann. A: bror Niels Hansen Smed i Skrejrup på Kalø gods, bror Andreas Hansen, voldmester i Frederiksstad.

211 Cathrine Marie Nielsdatter i Skanderborg. 15.1.1785, fol.259.
E: Hans Peder Them, glarmester i Skanderborg. B: Niels Them 18, Karen 14, Hans Frederik 10, Erik 8.

212 Otto Ludvig Fiehn, major af Kavaleriet og hustru Anne Cathrine Nørckencrone. Bekræftelse af testamente 23.9.1768, fol.261B.
Af hans første ægteskab B: Marie Christiane Fiehn, Johanne Louise Fiehn. FM: hofjunker de Løvenstjerne.

213 Christian Justesen Lund, amtsforvalter i Skanderborg. 29.6.1786, fol.263.
E: Cathrine Hansdatter Amager. Testamente i Kolding 25.6.1784.

214 Anne Nielsdatter i Skanderborg. 8.6.1787, fol.263B.
E: Niels Andersen Gødvad. B: Maren 2.

215 Anne Margrethe Pedersdatter i Skanderborg. 1.2.1784, fol.266.
E: Mads Andersen Ringer. Første ægteskab med [Søren Jensen Snedker i Skanderborg, skifte 12.11.1763 lbnr.126]. B: Anne Kirstine, Mette. FM: Mads Pedersen i Alken.

216 Jens Pedersen, brændevinsmand i Skanderborg. 31.7.1784, fol.267B.
E: Mette Eriksdatter. LV: bror Laurids Eriksen i Stjær, Christoffer Nielsen, der ægter enken. B: Anne 9, Erik 6, Johanne 4, Peder 3, Anders 1. FM: Oluf Pedersen i Mesing.

217 Niels Christensen Vejle, skomager i Skanderborg. 25.6.1787, fol.269.
[Enkemand efter Anne Elisabeth Nielsdatter, skifte 3.3.1775 lbnr.169]. B: Christen Nielsen Vejle 36, Holger Nielsen Vejle 34, Maren Nielsdatter 27. FM: Rasmus Jespersen, skomager i Skanderborg.

218 Niels Ustrup og hustru Karen Jensdatter Hvas i Skanderborg. 27.12.1785, fol.270B.
Hans A:
1) bror Rasmus Gregersen i Ustrup
2) bror Jacob Ustrup i Horsens, død. 4B:
a Jørgen Ustrup ved konsumptionsvæsenet i Ålborg
b Maren Ustrup g.m. Jens Fevejle, købmand i Vejle
c Marie Ustrup g.m. farver Henningsen i Horsens
d Helene Ustrup hos mor i Horsens
3) søster Johanne Jørgensdatter, død, var g.m. Søren Olufsen i Ringkloster. 4B:
a Oluf Sørensen, købmand i Horsens
b Søren Sørensen, tjener i Horsens
c Jørgen Sørensen, købmand i Christiania
d Maren Sørensdatter, enke efter Rasmus Pedersen i Hørning, nu g.m. Jens Sørensen Bjerregaard i Hørning
4) søster Mette Jørgensdatter, død, var g.m. Johan Elfring på en porcelænsfabrik i Amsterdam i Holland. 4B:
a Peder Elfring i Amsterdam
b Jacob Elfring i Amsterdam. (kaldes også Jens Elfring)
c Henrik Elfring i Amsterdam
d Alida Elfring g.m. Jens Frederik Leiser i Amsterdam
5) søster Maren Jørgensdatter, død. Første ægteskab med Christen Nielsen i Skanderborg, [21.2.1752 lbnr.85]. 1B:
a Jørgen Yding, købmand i Horsens
Andet ægteskab med Ulrik [Christian] Brun, [skifte 6.12.1774 lbnr.163]. 2B:
b Karen Ulriksdatter Ustrup g.m. Jørgen Gimling i Randers
c Anne Marie Ulriksdatter g.m. Thomas Estrup i Randers
6) søster Bodil Jørgensdatter, død, var g.m. afdøde Rasmus Iversen i Hørning. 6B:
a Jørgen Rasmussen i København, død. 1B: Nikolaj Jørgensen i København. (kaldes også Rasmus Jørgensen 8)
b Iver Rasmussen i Østbirk
c Maren Rasmusdatter, enke i Hørning, nu g.m. Jens Sørensen i Hørning
d Anne Margrethe Rasmusdatter, tjener i København
e Karen Rasmusdatter nu g.m. Laurids Andersen, snedker i Vejle
f Mette Marie Rasmusdatter i Hørning.
Hendes A:
1) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Niels Post i Århus. 1B:
a Anne Marie Nielsdatter g.m. Knud Podemester i Århus
2) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. afdøde Peder Jensen i Galten. 6B:
a Jens Pedersen i Galten
b Karen Pedersdatter g.m. Hans Nielsen Bødker i Morsholt
c Anne Pedersdatter g.m. en skomager i Christiania
d Margrethe Pedersdatter i Århus
e Karen Pedersdatter i Århus
f Helle Pedersdatter, enke i København
3) Niels Jensen i Holmstol, død. 2B:
a Jens Nielsen Hvas her på stedet
b Johan Nielsen Hvas i Skanderup, død. 1B: Niels 11. FM: morbror Peder Rasmussen i Skørring.

219 Martholomæus Marchii i Skanderborg. 17.10.1785, fol.277B.
Afdøde var italiener og billedhandler, enkemand og hjemmehørende i Hamborg. B: en datter på 8 år i Hamborg.

220 Steffen [Pedersen] Langballe, fuldmægtig på Skanderborg Amtstue. 30.6.1777, fol.279.
A:
1) mor Dorthe Nielsdatter, enke efter Søren Knudsen i Langballe. [Første ægteskab med Peder Sørensen i Langballe, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 5.7.1752 lbnr.2241]
2) bror Niels [Pedersen] Langballe i København
3) bror Peder [Pedersen] Langballe i Amsterdam
4) søster Karen [Pedersdatter] g.m. [Peder Nielsen] Ring i Båstrup, degn i [Hylke
5) søster Else Cathrine [Pedersdatter], død, var g.m. Christen Sørensen i Vinding. [Første ægteskab med Henrik Bremer i Vinding, skifte Horsens Hospital 13.7.1773 lbnr.491]. 4B:
a Maren Henriksdatter 8
b Ulrik Henriksen 7
c Peder Henriksen 5
d Søren Christian Henriksen 4
6) halvbror Peder Sørensen 24 i Langballe
7) halvsøster Maren Sørensdatter 20 i Langballe
8) halvbror Søren Langballe, byfoged i Hobro, død. 5B:
a Morten 17
b Anne Marie 16
c Peder 15
d Maren Margrethe 12
e Anders 9

221 Mette Olufsdatter i Skanderborg. 22.2.1788, fol.289.
E: Poul Sørensen Fynbo. B: Cathrine g.m. Søren Jensen Smed i Grundfør på Haraldslund gods, Oluf i Skanderborg, Edel Marie 28, tjener i Århus, Anne Marie 21, tjener sst.

222 Daniel Thyrresen Bøggild i Skanderborg. 4.10.1788, fol.290.
[Enke efter Johanne Marie Olufsdatter]. B: Johannes Bøggild 23, tjener i Århus, Thyrre Bøggild 20, tjener på Fyn, Nille Dorthe 30 hos apoteker Bøggild i Århus, Margrethe Bøggild 29, Johanne Dorthen26, Christiane Margrethe. Afdøde boede hos sin søster Kirsten Bøggild, enke efter Friis i Skanderborg.

223 Anders Jensen, snedker i Skanderborg. 20.6.1788, fol.290B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jørgen Baltser Ro sst, Poul Leegaard sst. B: Else Cathrine 20, Bodil Johanne. FM: Peder Schandorff i Skanderborg.

224 Peder Saksild, kontrollør i Skanderborg. 30.11.1790, fol.292B, 300B.
A: søskende Hans Saksild, fuldmægtig på et jernværk i Norge, Oluf Saksild 43, degn i Fjelstrup i Holsten, Kirsten g.m. Peder Galten i Skanderborg, halvsøskende Rasmus Saksild 38, inspektør ved Skagens Fyr, Jacob Saksild 36 i København.

225 Niels Madsen, skomager i Skanderborg. 26.4.1791, fol.293.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Peder Them i Skanderborg. A: bror Mikkel Madsen sst.

226 Jens Bech, handskemager og almisselem i Skanderborg. 23.8.1791, fol.293B, 295B.
E: Engel Andersdatter. LV: Rasmus Jespersen sst. A: fattigkassen.

227 Anne Marie Christensdatter i Skanderborg. 28.9.1791, fol.293B, 310.
E: Andreas Basse. A: søskende Jacob Christensen, Johanne Christensdatter g.m. Hans Baastrup i Skanderborg, Anne Sofie Christensdatter.

228 Inger Lauridsdatter i Skanderborg. 7.12.1791, fol.296B, 310.
B: Mathias Johansen 19, Anne g.m. skoleholderen i Overby. FM: Jens Alrø, drejer i Skanderborg.

229 Rasmus Rasmussen Solgaard i Skanderborg. 17.12.1791, fol.297.
E: Frederikke Louise Stilling. LV: Jens Terndrup i Skanderborg. B: Cathrine 4. FM: Peder Pallesen sst.

230 Hans Baastrup, købmand i Skanderborg. 20.12.1791, fol.298, 309B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Hem, snedker i Skanderborg, Jens Terndrup sst. B: Peder 5. FM: farbror Søren Pedersen i Ustrup.

231 Christian Storm, konsumptionsforvalter i Skanderborg. 29.2.1792, fol.301, 318.
E: Marie Elisabeth Storm. LV: Rasmus Schade i Skanderborg, Glahn sst. Af første ægteskab B: Anne Helene 17, Marie Christiane 15, Rasmus Malling 14, Charlotte Hylleborg 11, Petronelle 9. FM: farbror Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe.

232 Johan Gotfred Schwarzwald og hustru Marie Magdalene Krag i Skanderborg. 2.4.1792, fol.304, 310.
B: Johan Henrik 9, Hans Peder 5. FM: Rasmus Schade i Skanderborg.

233 Hans Eskildsen, skomager i Skanderborg. 24.4.1792, fol.305.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Jespersen. B: Jens 12, Anne 6. FM: Peder Ovesen i Skanderborg.

234 Anne Marie Sørensdatter i Skanderborg. 4.7.1792, fol.306.
E: Niels Christensen Lind. B: Christen 8, Søren 6, Niels 3.

235 Johan Baltser Leidner i Skanderborg. 7.8.1792, fol.306B, 329B.
E: Mette Ørsted. LV: Glahn i Skanderborg. A:
0) forældre [Johan Georg Leidner og Inger Christine Zuch, København konceptskifte 26.2.1771 lbnr.3232] 1) søster Elisabeth Christiane Leidner i København
2) søster Sofie Christiane Leidner i København, der døde 18.9.1793
3) bror Hans Georg Leidner, guldsmed i København, der døde 5.4.1788
4) halvbror Christian Frederik Veflinge i København, død. Børn.
5) halvsøster [Inger Kirstine Veflinge], død [19.4.1750], var g.m. Adam Vilhelm [Henriksen] Glahn, præst i Alling og Tulstrup. Børn.
Testamente 1.9.1781 i Linå, hvorefter kun søskende arver. Hvis alle søskende er døde så arver halvsøskende. Medunderskrevet af svoger Jens Jensen Hasselager i Linå.

236 Jens Olufsen i Skanderborg. 20.8.1792, fol.307B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Daniel Knudsen i Vrold. B: Anne 9, Karen 4, Mette 3 mdr. FM: fars morbror Christen Nielsen i Javngyde. Skifte efter første hustru 23.7.1782. B: Anne 23, Oluf 20.

237 Jens Christensen Stilling, konsumptionsbetjent i Skanderborg. 25.2.1793, fol.311, 328, 516.
B: Maren 24. FM: Rasmus Jensen i Stilling, Peder Pallesen. (Sml.lbnr.178).

238 Gertrud Jensdatter i Skanderborg. 18.5.1793, fol.312B, 313B.
Enke efter Baltser Terp. A: Rasmus Pedersen Terp ved Peder Pallesen. søster Dorthe Jensdatter. FM: Niels Rasmussen i Illerup.

239 Dorthe Cathrine Møller i Skanderborg. 8.6.1792, fol.313.
E: Peder Andreas Holm, amtsforvalter over Skanderborg og Åkær amter. Testamente.

240 Hans Schubert, møllebetjent i Skanderborg. 17.6.1793, fol.314, 328B.
Arvinger angives ikke.

241 Mette Ørsted i Skanderborg. 8.9.1793, fol.314.
Enke efter Johan Baltser Leidner, [skifte 7.8.1792 lbnr.235]. Ifølge testamente af 1.9.1781 A: Elisabeth Christine Leidner, 80 år i København.

242 Anders Rasmussen Brun i Skanderborg. 3.2.1794, fol.319B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Jespersen sst. B: Rasmus 16, Anne 15, Erik 13, Inger 11, Jacob 7, Jesper 4, Niels 2. FM: morfar Rasmus Jespersen i Skanderborg.

243 Ingeborg Malene Andersdatter i Skanderborg. 10.2.1794, fol.321, 373.
E: Hans Gyrsting, kirurg. B: Henrik 16, Peder 15, Ingeborg 11, Jacob 12, Anders 7, Mette Sofie 5, Inger 4, Vilhelm 3. Hans Gyrstings opbudsbo 26.5.1800.

244 Jens Eriksen Hem i Skanderborg. 24.3.1794, fol.322B, 323B, 325B.
E: Anne Andersdatter. LV: Oluf Sørensen i Vrold. B: Maren 7, Anders 5, Jens, nyfødt. Af første ægteskab B: Else 12. FM: farbror Augustinus Eriksen i Horsens, der døde, Rasmus Jespersen i Skanderborg.

245 Mette Jensdatter, 1 år i Skanderborg. 7.4.1794, fol.323.
A: mor Kirsten Jensdatter g.m. Mads Christensen, søskende Anne Meulengracht 10, Karen 5, halvsøskende Anne Jensdatter 24, Oluf Jensen 22, Jens Madsen 2 mdr. Afdødes far var Jens Olufsen, skifte 20.8.1792 lbnf.236.

246 Anne Marie Hansdatter Gødvad i Skanderborg. 6.5.1794, fol.324B.
E: Erik Sørensen Møller. A: søskende Villum Hansen i Gødvad, Niels Hansen i Linå, Laurids Hansen i Gødvad, Jens Hansen sst, halvsøster Johanne Hansdatter 34.

247 Abigael Marie Hejde Hoff i Skanderborg. 25.8.1794, fol.326B, 381B.
A:
1) søster Gunhild Marie Hoff g.m. Johan Skovlund ved Kronborg Artilleriregiment i Helsingør
2) søster Petronelle Hoff g.m. Christen Mehl, skovridder, begge døde. 2B:
a Christiane Frederikke Johanne Mehl g.m. Niels Rye, strandridder i Hornbæk, begge døde. 2B: Christian Frederik Rye 12 i Ostindien, Hastor Henrik Rye 4 i København
b Mette Marie Mehl 25 på Bernstorffs Hovmark ved Lyngby
Afdøde havde mødrene arv i overformynderiet i Assens.

248 Kirsten Jensdatter i Skanderborg. 9.1.1795, fol.329.
E: Mads Christensen. B: Jens 1. Første ægteskab med Jens Olufsen , skifte 20.8.1792 lbnr.236. B: Anne Meulengracht 11, Karen 7. FM: Christen Nielsen i Javngyde. Anne og Karen har arv efter mor, skifte 23.7.1782 og efter søster Mette Jensdatter, skifte 7.4.1794 lbnr.245.

249 Nikolaj Dalstrøm, konsumptionsinspektør og hustru Sofie Magdalene [Sulkendorff] i Skanderborg. 7.4.1795, fol.325, 326, 345B.
B: Mathias Peder 12, Nikolaj Christian 9, Ove Christian 7, Anne Margrethe 6, Jacob Ludvig 2. FM: morbror Christian Sulkendorff i Skanderborg.

250 Dorthe Kirstine [Conradsdatter] i Skanderborg. 2.6.1795, fol.328.
E: Jacob [Rasmussen] Boes. B: Anne Kirstine 1.

251 Rasmus Jørgensen i Skanderborg. 11.6.1795, fol.328B.
Registrering på grund af gæld.

252 Elisabeth Anker i Skanderborg. 25.12.1795, fol.330B, 344B, 354B.
Enke efter Oluf Stausholm, birkefoged og -skriver ved Herningsholm Birk. A:
1) bror Jochum Christian Anker, konsumptionsskriver i Slagelse
2) søster Inger Margrethe [Jørgensdatter] Anker g.m. Anders [Nielsen] Ammentorp i Rubbelykke Præstegård, præst i [Tirsted og Vejleby], begge døde. 5B:
a Hans Jørgen Ammentorp, præst i [Vester Åby og Åstrup] på Fyn
b Christian Ditlev Ammentorp, præst i [Dalum og Sanderum] på Fyn
c Niels Anker Ammentorp, forvalter på Fyn
d Ludvig Ammentorp, ejer af Vellinggård ved Fredericia
e Christiane Frederikke Ammentorp g.m. [Jens Sørensen], præst i [Stadager og Nørre Kirkeby] på Falster
3) søster Christine Anker g.m. Brochmann, degn i Grindsted, begge døde. 2B:
a Abraham Nielsen Brochmann
b Hans Anker Brochmann i København.
Testamente af 12.12.1757.

253 Jørgen Baltser Roe, feldbereder i Skanderborg. 15.2.1796, fol.332, 349.
E: Maren Christiansdatter. B: Johanne g.m. Gert Vibert i Skanderborg.

254 Alexander Ballin, jøde i Skanderborg. 10.4.1796, fol.334, 347.
E: Anne Marie Reise. B: Josef 5.

255 Anne Cathrine Nørckencrone i Skanderborg. 15.6.1796, fol.334B, 351.
Enke efter [Otte Ludvig] Fiehn, major, [testamente 23.9.1768 lbnr.212]. Af hans første ægteskab B: Marie Christiane Fiehn g.m. major Sommerfeldt i Århus, Johanne Louise Fiehn g.m. Dines Simonsen.

256 Peder Hovenbeck Pultz, ritmester i Skanderborg. 16.8.1796, fol.341.
Testamente af 9.9.1785 for afdøde og bror Flemming Pultz.

257 Johanne Christensdatter i Skanderborg. 9.11.1796, fol.342, 347.
E: Søren Jespersen. B: Hans 3, Mette 2, Inger 1. FM: morbror Jacob Christensen i Skanderborg. Første ægteskab med Hans Baastrup, [skifte 20.12.1791 lbnr.230]. B: Peder 9. FM: farbror Søren Pedersen i Ustrup, der døde, farbror Thomas Pedersen i Båstrup.

258 Jens Hørning i Skanderborg. 26.5.1797, fol.348.
E: Ingeborg Charlotte. Arvinger angives ikke.

259 Johan Vilhelm i Skanderborg. 3.6.1797, fol.348B, 357B.
E: Anne Kirstine. LV: Krarup. B: Kirsten 13. FM: Oluf Fynbo i Skanderborg.

260 Madam Siersted i Skanderborg. 30.5.1797, fol.348, 349B, 361B.
Enke efter Siersted. B: Christiane Siersted g.m. Adam Schade i Skanderborg, Nikoline Siersted 25, Charlotte [Amalie] Siersted g.m. [Søren] Rømer, præst i Fjaltring og [Trans].

261 Poul Fynbo i Skanderborg. 21.10.1797, fol.350, 358.
[Enkemand efter Mette Olufsdatter, skifte 22.2.1788 lbnr.221]. B: Cathrine g.m. Søren Jensen, smed i Skanderborg, Oluf i Skanderborg, Edel [Marie] g.m. en bødker i Sønderborg, Anne Marie 29.

262 Ingeborg Charlotte [Jensdatter] i Skanderborg. 10.11.1797, fol.350B.
E: Carl Christian Bühner, købmand. Første ægteskab med [Jacob Nielsen Holm, skifte 22.3.1779 lbnr.185]. B: Hans Nikolaj Holm, Carl Christian Holm, Caroline Christiane Them, Frederikke Louise Holm 26, alle i Skanderborg.

263 Ejler Sivertsen, urmager i Skanderborg. 21.2.1798, fol.353, 353B, 368B.
E: Ingeborg Nikoline Vindekilde. LV: Martin Rode i Skanderborg. B: Ejler 6, Ingeborg Helene 4, Frederik Christian 2. FM: Jens Linde i Skanderborg.

264 Løjtnant Brun i Skanderborg. 5.3.1798, fol.353, 369.
Arvinger kendes ikke.

265 Mads Andersen, murermester i Skanderborg. 30.3.1798, fol.353B, 357, 369B.
E: Mette Pedersdatter. LV: R. Søgaard. A: bror Bund Andersen i Yderup på Sjælland.

266 Anne Charisius i Skanderborg. 27.4.1798, fol.353B, 355, 365B.
Enke efter Trappaud, oberstløjtnant. B: Ulrik Adolf Trappaud, sekretær på vagtskibet St. Thomas ved Helsingør, Sofie Magdalene Trappaud i Vejle, Anne Margrethe Trappaud i Skanderborg.

267 Simon Olufsen Kabel i Skanderborg. 23.6.1798, fol.357, 370.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Mønster, skrædder sst. B: Mette Marie 8. FM: Oluf Fynbo, skomager sst.

268 Karen Jacobsdatter i Skanderborg. 5.9.1798, fol.358B.
E: Thomas Nielsen Dyngby. A: søskende Laurids Jacobsen, Anne Cathrine Jacobsdatter g.m. Christen Vejle, skomager i Skanderborg.

269 Anne Kirstine Pedersdatter i Skanderborg. 8.9.1798, fol.360.
E: Søren Eriksen. B: Peder 17, Erik 15, Jens 13, Anne 8, Christen 5.

270 Hans Lemme, feltskærsvend i Skanderborg. 19.3.1799, fol.362, 370B.
A: mor Anne Marie Thielsdatter, enke efter Johan Lemme i Skanderborg. LV: Søren Pedersen sst, søskende Frands Lemme sst, Peder Lemme, sadelmager i Randers, Christian Lemme 29 i Randers, Elisabeth Lemme i Viborg, Johanne Margrethe Lemme i Horsens.

271 Kirsten Rasmusdatter, ugift i Skanderborg. 19.3.1799, fol.362, 373.
Uden for ægteskab B: Anne 17 hos Anders Stougaard i Ustrup. FM: Mads Friis i Skanderborg.

272 Elisabeth Sofie Anchersen i Skanderborg. 20.3.1799, fol.362B, 367B, 376, 472B, 474B.
E: Jens Grønbæk. B: Anne Marie 21, der ægter Laurids Jensen i Århus.

273 Else Pedersdatter i Skanderborg. 26.3.1799, fol.363.
E: Søren Jensen Væver. B: Jens 2.

274 Adam Schade, bedemand i Skanderborg. 26.3.1799, fol.363B, 378.
E: Christiane Siersted. B: Niels 7, Frederik 4, Hansine 3. FM: Rasmus Christoffersen.

275 Ingeborg Hald i Skanderborg. 29.4.1799, fol.364, 366.
E: Andreas Gath. B: Jacob 4, Peder 2. FM: Peder Hald, Carl Hald.

276 Dorthe Louise Thorbull, ugift i Skanderborg. 31.5.1799, fol.365, 382B.
A:
1) bror [Gravers Mathias Thorbul], præst i [Kobberup og Feldingbjerg]
2) [søster Anne Kleistrup Thorbull i Nykøbing Mors, enke efter Poul Nielsen Fogh, præst i Flade og Dråby]
3) [søster Christiane Caroline Thorbull på Jungetgård i Salling]
4) søster [Marianne Thorbull] i Vejle, [skifte Vejle 1804, B69-209, fol.600, 605, 623, 632].
[Afdøde var datter af Søren Graversen Thorbull, præst i Nykøbing Mors]

277 Maren Christensdatter i Skanderborg. 17.6.1799, fol.366.
E: Gunde Pedersdatter. B: Anne 10, Maren 9, Elisabeth 6, Edel 4.

278 Maren Andersdatter i Skanderborg. 21.8.1799, fol.367B.
E: Mads Pedersen, rebslager. B: Peder 11 uger. FM: morfar Anders Lauridsen sst.

279 Maren Pedersdatter i Skanderborg. 1.2.1800, fol.370B, 375B.
E: Søren Eriksen. A: mor Mette Andersdatter i Gram, søskende Jens Pedersen i Svinsager, Johanne Pedersdatter g.m. Søren Rasmussen i Gram, Anders Pedersen i Snærild, [skifte Skanderborg og Åkær Amter 13.11.1795 lbnr.1074]. 2B: Peder 7, Rasmus 5.

280 Jens Nielsen Degn i Skanderborg. 16.5.1800, fol.373.
Testamente af 18.11.1796.

281 Dorthe Marie Rasmusdatter i Skanderborg. 12.7.1800, fol.375.
E: Bent Nielsen. B: Otte Christian Gulmann 12, Marie Kirstine 9, Caroline 6, Niels Møller 3, søn 4 mdr.

282 Andreas Schmidt, strandkontrollør i Skanderborg. 27.2.1801, fol.378B.
E: Madam Schmidt. LV: Nutzhorn, Frands Lemme i Skanderborg. Arvinger angives ikke.

283 Helene Sørensdatter i Skanderborg. 30.11.1801, fol.381.
E: Oluf Poulsen. B: Anne 14, Poul 9, Mette 8, Søren 6. FM: Søren Bech sst.

284 Søren Jensen og hustru Anne Marie Jensdatter, der lever i Skanderborg. 17.3.1802, fol.383B, 392.
Forligelseskommissions-forlig med registrering.

285 Cecilie Christiane Nørckencrone i Skanderborg. 27.4.1802, fol.385, 388B, 396B.
Enke efter oberst Friis. B:
1) Christian Friis i Nysted på Lolland, død. 5B:
a Ditlev Friis, officer på Sjælland
b Christian Herman Friis, kaptajn ved Landeværnet på Sjælland
c Nikolaj Friis, sekundløjtnant ved husarregimentet på Sjælland
d Cecilie Christiane Friis g.m. Christian Christoffer von Flint, ritmester ved husarerne i Frederiksborg på Sjælland
e Anne Cathrine Elisabeth Friis g.m. Bredo Henrik Munthe af Morgenstierne, assessor ved Hof- og Stadsretten.

286 Udskrift af Århus Amts forligelseskommissions protokol. 23.5.1801, fol.385B.
Søren Jensen som klager og Rasmus Poulsen som skyldner.

287 Carl Pedersen Hald, farver i Skanderborg. 8.5.1802, fol.385B, 390B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mads Christensen Thybo. B: Anne Kirstine 3 mdr. FM: farfar Peder Hald.

288 Niels Pedersen Møller, handelsmand i Skanderborg. 18.5.1802, fol.387B.
E: Johanne Knudsdatter. A: søskende Peder Pedersen i Lundum, Birthe Kirstine Pedersdatter g.m. Ib August i Lundum Mølle, Helvig Sofie [Pedersdatter] g.m. Johannes Jensen i Egebjerg Mølle.

289 Ingeborg Cathrine Aagaard, ugift i Skanderborg. 25.5.1802, fol.393.
Testamente af 25.5.1802. Afdødes far var [Christian Frederik Lauridsen Aagaard], præst i Them. Afdøde havde ophold hos søsters mand Jørgen Bang, købmand i Skanderborg.

290 Laurids Veng, handelsmand i Skanderborg. 2.8.1802, fol.393B, 395.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jacob Baastrup. B: Kirstine Marie 21, Rasmus 17, Anne Marie 11, Peder 10. FM: fødte værger Rasmus Rasmussen i Veng, Søren Nielsen i Hårby, Niels Andersen i Veng.

291 Rasmus Jensen Søgaard i Skanderborg. 25.9.1802, fol.398.
E: Maren Knudsdatter. LV: Frederik Tolstrup. B: Abigael, Knud, Rasmus. Første ægteskab med Anne Jensdatter. B: Jens, Niels, Anne g.m. Rasmus Hansen i Vrold.

292 Marie Cathrine Madsdatter i Skanderborg. 19.10.1802, fol.399, 403, 407B.
E: Abraham Amonsen, skomager, der er rejst til København for et år siden. B: Hans Peder 2. FM: morfar Mads Mortensen.

293 Bertel Bjørn i Skanderborg. 16.11.1802, fol.399B, 404, 407.
Arvinger kendes ikke.

294 Anne Marie Holm i Skanderborg. 12.2.1803, fol.400, 401, 402, 404B.
E: Carl Christian Rathsack, separeret for 12 år siden i Nyborg. B: Johan Theodor Rathsack, løjtnant i søetaten i København, Henrik Rathsack, skibskirurg i København, Dorthe Kirstine Rathsack g.m. [Hans] Gyrsting, distriktskirurg i Skanderborg. Afdøde havde arv efter en bror i Vestindien.

295 Kirsten Sørensdatter, tjenestepige i Skanderborg. 5.4.1803, fol.400B, 408.
A: søskende Søren Sørensen i Alken, Ove Sørensen i Illerup, Rasmus Sørensen, tjener i Vissing, Maren Sørensdatter i København. FM: Christen Pallesen i Skanderborg.

296 Hans Jochumsen , skomagersvend i Skanderborg. 5.5.1803, fol.401B, 404, 407B.
A:
1) bror Peder Jochumsen i Århus
2) søster i København
3) søster i København
4) søster, uvist hvor.

297 Anne Margrethe Hansdatter i Skanderborg. 22.6.1803, fol.403, 408B, 410B.
E: Jørgen Hvejsel, maler. B: Anne Margrethe 16.

298 Jørgen Nielsen og hustru Marie Pallesen i Skanderborg. 7.5.1803, fol.407B.
Testamente af 28.2.1803.

299 Søren Lind, feldbereder i Skanderborg. 23.11.1803, fol.409.
E: Maren Rasmusdatter. LV: postmester Jespersen. B: Anders 8, Hans 6. FM: organist Skov.

300 Søren Brædstrup, skrædder og hustru Johanne Rasmusdatter i Skanderborg. 28.2.1804, fol.410B, 452, 455.
B: Marianne 11, Niels 9, Rasmine 7, Maren 5, Rasmus 3, Søren 3 uger. FM: fasters mand Laurids Frandsen, handskemager i Skanderborg.

301 Søren Nielsen Trane i Skanderborg. 7.3.1804, fol.413.
E: Maren Nielsdatter. LV: Gert Hvejsel i Skanderborg. B: Niels 7, Maren 4. FM: Jørgen Christian, møllebygger i Skanderborg.

302 Eva Marie Sørensdatter i Skanderborg. 14.4.1804, fol.414, 451B, 454B, 470, 471B.
E: Peder Jensen Holm. B: Anne Margrethe 8, Karen Marie 4, Jens Christian 2. FM: Gert Hvejsel, bødker i Skanderborg. Desuden nævnes enkemandens søster Birthe Jensdatter g.m. Jens Andgaard i Odder.

303 Jens Overgaard, snedker og hustru Maren Madsdatter i Skanderborg. 15.4.1804, fol.415, 419, 453, 455B.
B: Bodil Adolfine Sofie 4, Anders Christian 3, der døde. FM: Christian Schandorff, postmester i Skanderborg.

304 Mikkel Madsen, skomager i Skanderborg. 18.4.1804, fol.415, 477, 478.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Christian Brædstrup i Skanderborg. B: Mads 27, student i København, Niels 25 i Randlev, Jens 23 på Lolland, Bodil 21, Frederik 16, Karen 10, Louise 8. FM: Mads Friis i Skanderborg.

305 Christian Christiansen i Skanderborg. 28.4.1804, fol.416B, 421B, 441B, 448B.
E: Anne Marie i Velling, der har været skilt i 32 år. B: Christian 36. Desuden nævnes afdødes svoger Gert Vibert, feldbereder i Skanderborg.

306 Søren Sørensen, tjenestekarl i Skanderborg. 9.5.1804, fol.417, 422, 450, 454.
A:
1) farbror Jens Eriksen, død. 1B:
a Erik Jensen i Blegind.
2) faster Anne Eriksdatter, død. 3B:
a Kirsten Pedersdatter, enke i Balle
b Anne Pedersdatter, død. 3B: Peder Rasmussen, tjener i Balle, Anne Kirstine Rasmusdatter i København, Kirsten Rasmusdatter sst.
c Niels Pedersen, død. 4B: Anne Cathrine i Balle, Kirsten sst, Anne i Snærild, Maren på Rindelevgård
3) morbror Jens Sørensen, død. 5B:
a Søren Jensen i Bøgeskov
b Birthe Jensdatter g.m. Peder Eriksen i Astrup
c Maren Jensdatter g.m. Peder Hansen i Astrup
d Anne Jensdatter g.m. Søren Jensen i Astrup
e Johanne Jensdatter, død. 1B: Birthe Rasmusdatter i Astrup
4) moster Birthe Sørensdatter, død. 1B:
a Søren Lauridsen i Bøgeskov
5) moster Anne Sørensdatter, død. 2B:
a Niels Pedersen, død. 2B: en søn og en datter i Fillerup
b Maren Pedersdatter, enke efter Thomas [Sørensen Grauballe], skovridder i Torrild
6) moster Kirsten Sørensdatter, død. 2B:
a Maren Poulsdatter g.m. Søren Knudsen i Løjenkær
b Karen Poulsdatter g.m. en husmand i Holme.

307 Anne Marie Jensdatter i Skanderborg. 11.5.1804, fol.418, 422, 447.
Enke efter Gregers Damgaard. B: Morten, Jens. FM: Peder Røhr i Skanderborg.

308 Niels Jensen Skov, ringer og bedemand i Skanderborg. 22.5.1804, fol.421, 426, 427B, 478B, 497.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Gert Hvejsel, Søren Jespersen, postmester på Mallinggård, Mads Friis. Første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 19.6.1777 lbnr.176]. B: Christen over 30, matros på Holmen i København, Mette over 30, tjener i Horsens. FM: Christen Vejle, skomager i Skanderborg. Afdøde havde sin datter Mettes barn til opdragelse.

309 Peder Hansen, skomager i Skanderborg. 2.6.1804, fol.422B, 425B, 447B, 448B.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: postmester Jespersen på Mallinggård. B: Maren 7, Inger 5, Rasmus 2. FM: farbror Hans Hansen, skomager i Skanderborg. Arv i boet efter enkens forældre Rasmus Jespersen og hustru Inger Sørensdatter til disses B: Søren Jespersen, Benedikte Rasmusdatter g.m. Rasmus Terp, Maren Rasmusdatter g.m. Søren Lind, Cathrine Marie Rasmusdatter, Karen Rasmusdatter. Desuden nævnes Søren Jespersens stedsøn Peder Hansen Båstrup. (Sml. lbnr.257).

310 Hein Nølf Daman, skomagersvend i Skanderborg. 6.6.1804, fol.424B, 440B.
A: mor, der lever i Nebel ved Kolding, bror Johan Adam Daman, skomager i Horsens. Afdøde var født i Sverige.

311 Johannes Lund, skomagersvend i Skanderborg. 6.6.1804, fol.425, 441.
Arvinger kendes ikke.

312 Jørgen Nielsen Doktor i Skanderborg. 30.6.1804, fol.427, 428, 439B, 442, 463, 467B.
A: bror Anders Nielsen, død, var g.m. Bodil Jensdatter i Stjær. 1B: Mette 8. FM: stedfar Peder Nielsen Terp i Stjær.

313 Hans Haderslev, skomager i Skanderborg. 7.7.1804, fol.428B, 432, 446B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jørgen Pallesen sst. B: Niels 8. FM: Didrik Pedersen sst.

314 Birthe Pedersdatter i Skanderborg. 11.7.1804, fol.429, 438B.
E: Andreas Basse. B: Anders 12, Anne Marie 9, Peder 6, Christen 4, Niels 6 mdr, Maren 6 mdr. FM: morbror Niels Pedersen i Svejstrup.

315 Jacob [Rasmussen] Boes, skomager i Skanderborg. 26.7.1804, fol.430B, 433, 489B, 492.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Anders Dresler i Skanderborg. Første ægteskab med Dorthe Kirstine [Conradsdatter, skifte 2.6.1795 lbnr.250]. B: Anne Kirstine 10. FM: Niels Basse, hattemager i Skanderborg. Desuden nævnes afdødes far Rasmus Boes.

316 Johan Meyer, gørtler i Skanderborg, der lever, men er bortrejst. 31.7.1804, fol.431, 432, 454, 471, 472.
Registrering på grund af gæld.

317 Otte Nikolaj Rotenberg i Skanderborg. 19.9.1804, fol.438, 439, 457.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Jens Linde i Skanderborg. A:
1) søster Stine Margrethe Lauridsdatter g.m. en fisker i Rong i Slesvig
2) søster Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Jerum Ungern i Kappel i Holsten
3) halvsøster, ugift og aldrende i Holsten.

318 Else Andersdatter i Skanderborg. 2.1.1805, fol.457B, 461, 463, 479B.
E: Jacob Olufsen Lystrup. A:
1) søster Anne Marie Andersdatter i Forlev
2) søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen i Forlev. 2B:
a Anders Andersen 24, tjener i Tammestrup
b Else Andersdatter
3) søster Maren Andersdatter, død. 3B:
a Else Jørgensdatter g.m. Christen Snedker i Firgårde
b Maren Jørgensdatter i Forlev
c Anne Jørgensdatter, død. 4B: Niels Nielsen 8, Maren Nielsdatter 5, Mette Nielsdatter 4, Dorthe Nielsdatter 4. FM: farbror Mikkel Nielsen i Forlev
4) søster Mette Andersdatter, død. 1B:
a Anders Nielsen, død. 1B: Mette hos stedfar Peder Terp i Stjær. (Sml. lbnr.312).
(Sml. lbnr.192).

319 Isak Jacob Filip i Skanderborg. 9.1.1805, fol.458, 464B, 488, 491.
Registrering på grund af gæld. Han er jøde og har været bortrejst siden maj sidste år.

320 Christian Jensen Gyberg, skomagersvend i Skanderborg. 29.4.1805, fol.467B, 469, 477B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Linde i Skanderborg. A: mor Maren Jensdatter i København, søster Mette Jensdatter, der er gift, men uvist hvor, bror Jens Jensen, toldbetjent i Vestindien.

321 Testamente i Århus. 28.2.1799, fol.469B.
Testemente for Søren Lauridsen, tømmersvend i Århus og hustru Lise Amalie Jensdatter.

322 Johannes Thone, købmand i Skanderborg. 16.8.1805, fol.472, 474B, 476, 547.
E: Frederikke Louise Holm. LV: købmand Møller sst, bror Carl Holm. B: Jacobine Andersine Charlotte 9 mdr. FM: Oluf Thone, snedker i Horsens. (Samfrændeskifte 27.12.1810).

323 Anne Kirstine Frederiksdatter i Skanderborg. 25.10.1805, fol.476B.
E: Jens Jensen, daglejer sst. B: Frederik 16, Else Marie 14.

324 Mette Kirstine Christensdatter i Skanderborg. 13.12.1805, fol.478B, 480.
E: Jørgen Drejer, skomager. B: Marie Kirstine 17.

325 Holger Nielsen Vejle, skomagersvend i Skanderborg. 14.3.1806, fol.480B, 483, 494B.
A: bror Christen Nielsen Vejle i Skanderborg, søster Maren Nielsdatter gift i Amsterdam i Holland.

326 Maren Rasmusdatter i Skanderborg. 17.3.1806, fol.481, 482, 485B, 487, 498.
Enke efter Søren Lind, [skifte 23.11.1803 lbnr.299]. B: Anders 11, Hans 9. Første ægteskab med Anders [Rasmussen] Brun i Skanderborg, [skifte 3.2.1794 lbnr.242]. B: Rasmus 27, feldbereder sst, Anne, Erik 24, Inger, der ægter Ditlev Wohlert i Skanderborg, Jacob 18, Jesper 15, Niels 14. FM: Søren Jespersen, postmester på Mallinggård.

327 Hans Hansen, skomager der lever i Skanderborg. 5.4.1806, fol.481B, 484.
Fraskilt hustru: Edel Margrethe Sørensdatter Gyde. B: Hans Peder 8. FM: Eskild Søgaard, købmand i Skanderborg. Bevilling til nyt ægteskab.

328 Simon Johansen, handskemagersvend i Skanderborg. 7.5.1806, fol.483B, 495.
A: far Johan Skrædder , fattiglem i Mesing.

329 Christen Jensen, ugift tjenestekarl i Skanderborg. 24.5.1806, fol.487, 487B, 494, 495B.
Arvinger kende ikke.

330 Anders Andersen Fruegaard i Skanderborg. 22.1.1807, fol.496, 497, 499.
A: far Anders Fruegaard, en bror og en søster i Thisted.

331 Anne Christine Christoffersdatter i Skanderborg. 26.1.1807, fol.496, 500.
E: Andreas Gath. B: Ingeborg 3, Christoffer 1. [Hans første ægteskab med Ingeborg Hald, skifte 29.4.1799 lbnr.275]. B: Jacob 10.

332 Iver Jensen, skoflikker i Skanderborg. 26.1.1807, fol.496B.
E: Johanne Jensdatter. B: Ingeborg. FM: Christen Christensen sst.

333 Testamente i Skanderborg 7.2.1807, fol.497B.
Testamente af 25.2.1806 for Jørgen Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter.

334 Louise Aastrup i Skanderborg. 27.11.1807, fol.499B.
E: Erik Jensen Møller, købmand. Bevilling til uskiftet bo.

335 Maren Arctander Horslund, ugift i Skanderborg. 11.12.1807, fol.500, 500B, 503B, 530, 532.
Testamente af 12.12.1804 angiver arv til:
søster Mette Cathrine Horslund g.m. Oluf Gjørup, landmåler i Viborg søndre sogn. Begge døde. 5B: Ellen Cathrine Gjørup 26, Niels Severin Gjørup 25 i Viborg, Christian Gjørup 21, Christiane Marie Gjørup 16, Søren Horslund Gjørup 14. FM: Niels Gjørup, købmand i Viborg, farbror Christian Gjørup sst. De 3 ældste børn er født i Vorsøhus i Norge, hvor deres far var observatør på et observatorium.

336 Jens Alrø, drejer i Skanderborg. 19.3.1808, fol.503, 507.
E: Anne Sørensdatter. LV: Oluf Lohmann i Skanderborg. B: Søren 15, Anne Marie, Karen Marie, Frederikke, Johanne. FM: Niels Boes i Skanderborg.

337 Bent Henriksen og hustru Anne Sofie Christensdatter i Skanderborg. 18.6.1808, fol.504, 510B, 513B, 516, 517, 521, 536, 537B.
Ifølge testamente af 7.6.1808 arver alene mandens børn: Christian 20, Niels 12, Marie Kirstine, Caroline. FM: Poul Rasmussen i Tørring, Peder Sørensen sst. (Skifte efter afdøde mand begynder 1809)

338 Birgitte Thiil i Skanderborg. 11.7.1808, fol.504B, 509, 512.
Enke efter Bendix Andreasen. B: Eskild i Randers, Christian, skomager i Grenå, Karen, enke efter Frederik Rommel, trompeter i Horsens, Johanne i Skanderborg, Anne Margrethe g.m. konsumptionsbetjent Pedersen sst.

339 Peder Dahlsen, forvalter på Kjellerupgård med embedsbolig i Skanderborg. 14.10.1808, fol.505B, 507B.
E: Mette Hedvig Kirstine Winther. LV: Markus Wolder i Skanderborg. B: Frederik Anton Sofus 6, Juliane Marie 4. FM: degnen Lunde i Skanderborg.

340 Birgitte Andersdatter i Skanderborg. 19.10.1808, fol.506B, 507B, 508, 511, 533B.
E: Mads Mortensen. B: Morten, Peder, Anders, Knud, der døde, Thomas, Karen, der ægter stenhugger Krogsgaard på Gammel Strand i København, Marie Cathrine, [skifte 19.10.1802 lbnr.292, var g.m. Abraham Amonsen i Skanderborg]. 1B: Hans Peder 9. (Registrering og vurdering i Hjelmslev-Gjern herreds skifteprotokol 1806-1808. Denne protokol må ikke fremtages. Film i Rigsarkivet med nr. M 9.754).

341 Christoffer Dresler i Skanderborg. 25.10.1808, fol.507B, 508, 509B.
B: Anders sst, Anne Christine, død, Christoffer i Horsens, Ingeborg, Grethe, enke efter Christen Nielsen, sadelmager i Horsens, Marianne g.m. Søren Nielsen, murermester i Skanderborg.

342 Sidsel Nielsdatter i Skanderborg. 10.1.1809, fol.510, 512B, 516.
E: Laurids Christensen, murermester. B: Christian 13, Johanne 10, Karen Marie 8. FM: født værge Rasmus Jensen i Javngyde ved Christen Jensen sst.

343 Maren Jensdatter i Skanderborg. 20.2.1809, fol.512B.
E: Peder Thomsen, drejer. B: Thomas Pedersen Møller 6.

344 Anne Margrethe Trappaud, ugift i Skanderborg. 8.3.1809, fol.516, 519, 521B, 522B, 528.
A:
1) bror Ulrik Adolf Trappaud, sekretær i søetaten, der opholder sig hos sin svigerfar [Jens Jørgen] Fæster, toldinspektør i Ringkøbing
2) søster Sofie [Magdalene] Trappaud hos fætter Krabbe på Sophienholm ved Vejle.
Afdøde fik betalt sit ophold i Skanderborg af Roskilde Kloster.

345 Jens Grønbæk i Skanderborg. 27.5.1809, fol.521, 522B, 523B, 530B, 538B, 541B.
[Enkemand efter Elisabeth Sofie Anchersen i Skanderborg, skifte 20.3.1799 lbnr.272]. B: Anne Marie g.m. Laurids Jensen, tømmermand i Århus.

346 Steffen Nielsen Smed i Skanderborg. 11.6.1809, fol.522, 527, 531B, 535, 537, 606B.
E: Christiane Rothaus. LV: Markus Wolder sst, Jens Ottesen. B: Martha. FM: Didrik Pedersen sst, Andreas Rothaus i Hylke Mølle. Første ægteskab med Karen Christensdatter. B: Christen, brændevinsbrænder i Horsens, Johanne g.m. Hans Andersen i Hornum, Karen g.m. Jeppe Lauridsen, daglejer i Vejle, Anne Cathrine i København, Christian på Vejlekanten, Niels, soldat i 1. Jyske Infanteriregiment, Jens på Horsenskanten, Anne Christine. Skøde 1805 til Steffen Nielsen Smed fra Vejle.

347 Anne Cathrine Jensdatter i Skanderborg. 26.9.1809, fol.533, 554.
E: Mads Christensen Thybo. A: bror Niels Jensen i Vrold, død. 4B: Kirsten 14, Christen 11, Maren 10, Jens 6. (Samfrændeskifte 12.4.1811).

348 Martin Rosenstrøm, skræddersvend i Skanderborg. 17.11.1809, fol.533B, 540, 543B.
B: Jens Christian Rosenstrøm, pelsmager i Sankt Petersborg i Rusland, søn, pelsmager sst, datter, navn og opholdssted ukendt.

349 Testamente i Skanderborg. 25.2.1809, fol.534B.
Testamente af 17.2.1809 for Christen Nielsen Vejle og hustru Anne Cathrine Jacobsdatter i Skanderborg.

350 Registrering i Skanderborg. 6.9.1810, fol.540B, 543B.
Registrering og vurdering af et hus og noget løsøre, der tilhørte afdøde Laurids Christiansen, murer i Vitved.

351 Peder Røhr, karetmager i Skanderborg. 6.9.1810, fol.541, 543B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Rasmus Brun. B: Anneke 32, Anne Birgitte 24. FM: Hans Hansen, skomager i Skanderborg.

352 Dorthe Sofie Holm i Skanderborg. 3.12.1810, fol.544, 546, 548.
E: Carl Christian Holm, købmand. B: Jacobine. Første ægteskab med [Clemen] Poulsen Gyberg. B: Marianne. FM: Jens Gyberg i Søballe.

353 Jens Oluf Simonsen, ugift, der døde på Skanderborg Sygehus. 9.1.1811, fol.546, 558B, 560B.
Afdøde var fra Åle sogn, Vrads herred, 15 år gammel.

354 Hans Frederik Levetzau, hofjunker i Skanderborg. 16.3.1811, fol.548B, 549B, 553B, 554B, 556, 563B, 366B.
A:
1) mor Elisabeth Nikoline Sehested g.m. [Christian] Fabricius, præst i Skanderborg
2) søster Sofie Henriette Levetzau i Skanderborg
3) søster Edel Margrethe Øllegaard Levetzau, der ægter Casper Frederik Behrmann, kaptajn.

355 Otte Christian Bentsen, ugift i Skanderborg. 27.3.1811, fol.549B, 552B, 561B, 565B.
A: søskende Marie Kirstine 20 i Århus, Caroline i Skanderborg, Niels Tørring. FM: Poul Rasmussen i Tørring. Skøde 1808 fra afdødes far Bent Nielsen i Skanderborg. (Sml. lbnr.281). Arv efter afdødes mor, enke efter Gartner Gulmann i Eg.

356 Søren Sørensen, snedkersvend i Skanderborg. 1.7.1811, fol.553, 553B, 555B, 562.
A: søskende Niels Sørensen, udkommanderet soldat, Simon Sørensen i Horsens, Hans Sørensen sst, Mette Sørensdatter i Århus.

357 Karen Christensdatter i Skanderborg. 22.1.1812, fol.559, 565, 568.
B: Marie Lauridsdatter, Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Peder Jensen Ravn, Mette Marie Lauridsdatter g.m. Erik Simonsen.

358 Christian Schandorff, postmester i Skanderborg. 25.7.1812, fol.561, 563, 566.
E: Ellen Vinkel. B: Mathias 8, Laurids 6, Carl Christian 4, Jens Erik 3. FM: født værge Laurids Fangel på Urup Mark.

359 Hans Nikolaj Holm, købmand i Skanderborg. 31.10.1812, fol.563, 566.
E: Anne Sofie Sadolin, der har siddet i uskiftet bo. LV: Johan Frederik Nutzhorn i Skanderborg. B: Christian Holm.

360 Testamente i Skanderborg. 25.7.1800.
Testamente for Thomas Rasmussen Fisker og hustru Kirstine Andersdatter, farver i Skanderborg. Arv til følgende:
Hendes første ægteskab med Mathias Mørk, farver i Skanderborg. 2B:
1) Birgitte Kirstine Mathiasdatter Mørk, enke efter Jens Nielsen i Tyrsted
2) Frederikke Louise Mathiasdatter Mørk g.m. Jens Mogensen Linde, brændevinsbrænder i Skanderborg
3) hans bror Niels Rasmussen i København
4) hans bror Poul Rasmussen, død. 1B: Rasmus Poulsen i København.
Sml. lbnr.170.

361 Peder Madsen, ugift i Skanderborg. 29.3.1813, fol.569B, 571B.
A:
1) søster Sidsel Marie Madsdatter g.m. Mikkel Jensen i Adslev
2) søster Karen Madsdatter, tjener i Horsens. FM: Jens Olufsen i Tebstrup, Gert Mikkelsen i Skanderborg
3) halvsøster Abelone Madsdatter g.m. Christian Jacobsen i Galten
4) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Christian Wolder i Frydenlund på Adslev Mark ved bror Markus Wolder i Skanderborg.

362 Peder Pedersen Fregerslev i Skanderborg. 3.7.1813, fol.570B, 579.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. LV: M. Jensen i Skanderborg. B: Gertrud 12, Johanne 10, Laurids 5, Else Marie 3, Marianne 2. FM: farbror Rasmus Pedersen i Bjerre, fars svoger Jens Nielsen i Edslev. Desuden nævnes afdødes søster Anne Marie Pedersdatter i Adslev. Børns alder angivet ved samfrændeskifte 11.10.1814.

363 Mette Sørensdatter i Skanderborg. 2.11.1813, fol.571.
E: Mads Friis, brændevinsbrænder. Bevilling til uskiftet bo.

364 Anders Jensen, der døde på Skanderborg Sygehus. 14.12.1813, fol.571, 581, 589.
A: søskende Jens Jensen i Sorring, Hans Jensen i Skanderborg, Laurids Jensen, udkommanderet soldat, Maren Jensdatter g.m. Jørgen Madsen i Låsby, halvbror Christen Sørensen i Flensted. Afdøde var fra Flensted og soldat i 1. Jyske Regiment.

365 Abraham Gies, urmager i Skanderborg. 30.12.1813, fol.574.
E: Christine Marie Gies. LV: Niels Pedersen Drejer i Skanderborg. B: Abraham 16 uger. FM: Niels Horndrup i Skanderborg.

366 Peder Vinge, regimentfeltskær i Skanderborg. 1.2.1814, fol.574B, 575B, 576B, 581B, 587B, 589B.
A: far proviantforvalter Vinge i København.

367 Christian Ludvig Uch, konsumptionsforvalter i Skanderborg. 9.2.1814, fol.574B, 575B, 576, 577, 578B.
E: Bente Christine Pedersen. LV: Anders Grumstrup. B: Bartoline 20, Sofie 18, Mikkel 16, Grethe 15, Juliane 12, Charlotte 10. FM: Erik Møller, købmand sst.

368 Johanne Andersdatter, ugift, der døde på Skanderborg Sygehus. 22.2.1814, fol.575B, 581B, 593B, 604B.
Arvinger angives ikke. Afdøde var fra Svinballe i Hundslund sogn.

369 Carl Frederik Didriksen, guldsmedesvend i Skanderborg. 15.6.1814, fol.577, 609B, 611, 661.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var preusser.

370 Mads Mortensen i Skanderborg. 20.6.1814, fol.577B, 582.
[Enkemand efter Birgitte Andersdatter, skifte 19.10.1808 lbnr.340]. B: Morten i København, Anders i Horsens, Thomas sst, Marie [Cathrine, skifte 19.10.1802 lbnr.292, var g.m. Abraham Amonsen i Skanderborg]. 1B: [Hans] Peder 14, Karen g.m. stenhugger Krogsgaard i København. FM: Jacob Baastrup i Skanderborg.

371 Mads Pedersen, rebslager i Skanderborg. 24.12.1814, fol.580, 588.
E: Mette Cathrine Sørensdatter. LV: Anders Grumstrup i Skanderborg. B: Peder 13, Anders 11, Maren 7, Søren 5, Hans 2. FM: Gert Vibert i Skanderborg.

372 Anne Pedersdatter Bang i Skanderborg. 14.1.1815, fol.582B.
E: Jens von Haven Høst. B: Henning Frederik på Mols, Frederikke Petrine , tjener på Favrskov, Anne Anchersen, enke i København, Gertrud g.m. Niels Olufsen i Skanderborg, Adolfine Mathilde i Horsens, Petrine Kirstine sst.

373 Johanne Christoffersdatter i Skanderborg. 15.4.1815, fol.583B, 592B, 602B.
Enke efter Jacob Stilling, skoleholder i Skanderborg. Afdøde havde sit ophold betalt af Randers Hospital, der arver alt.

374 Maren Bjøstrup i Skanderborg. 15.6.1815, fol.584B, 601.
E: Eskild Søgaard, købmand, der har siddet i uskiftet efter bevilling af 22.7.1814. B: Søren 5, Frederikke Louise Charlotte 3, Jens 1. FM: født værge Jørgen Bjøstrup i Hornslet.

375 Anne Mette Nielsdatter Skanderborg. 13.10.1815, fol.586, 601B.
E: Laurids Frandsen, handskemager. B: Frederikke Anne Sofie 16, Julius Carl 14, Frands 12, Maren 10, Niels Christian 8. FM: Christian Frederik Boes, skomager i Skanderborg.

376 Carl Vilhelm Bøckel, rømt afskediget underofficer i Skanderborg. 5.12.1815, fol.589B, 612B.
E: Christence Marie Johanne Tanke. B: Henrik Frederik Christian 4, Caroline Vilhelmine Marie 2, Vilhelm Bernhard Christian 15 uger.

377 Anne Rasmusdatter i Skanderborg. 14.12.1815, fol.590B, 602B.
E: Laurids Pedersen Iversen, brændevinsbrænder. B: Peder 28, Mette Kirstine 23, Anne Marie Magdalene 21, Niels 18, Elisabeth Nikoline 15. Slegfreddatter Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Søren Hansen i Jeksen. 2B: Hans 6, Else Marie 3.

378 Anne Marie Rasmusdatter, der døde på Skanderborg Sygehus. 21.12.1815, fol.593B, 612, 662.
E: Søren Mortensen i Randlev. 2 børn.

379 Poul Madsen, bondekarl, der døde på Skanderborg Sygehus. 23.12.1815, fol.594, 604B.
Afdøde var fra Tørring i Vrads herred.

380 Laurids Mogensen, skomagersvend i Skanderborg. 1.4.1816, fol.598B, 609, 660B.
A: søskende Jens Mogensen i Århus, Anne Mogensdatter g.m. Anders Hjulmand i Vejlby, Birthe Mogensdatter g.m. Niels Smed sst, Else Marie Mogensdatter sst, Sidsel Mogensdatter. FM: Rasmus Pedersen, skomagersvend i Skanderborg.

381 Carl Christian Holm, købmand i Skanderborg. 10.4.1816, fol.599, 606, 626B, 634, 635, 640B, 641, 642, 643B. Næste protokol fol.12, 13.
E: Mette Kirstine Bering. LV: Thomas Fisker, farver i Skanderborg. Første ægteskab med Dorthe Sofie Poulsdatter, [skifte 3.12.1810 lbnr.352]. B: Jacobine Charlotte 6. FM: købmand Jansen i Skanderborg.
Registrering af fallitbo 11.3.1816, fol.594B.

382 Hans Jensen Graver og hustru Mette Pedersdatter, der begge lever i Skanderborg. 24.7.1816, fol.603B, 631.
B: Peder 9, Marie 2. Separationsbo.

383 Testamente i Skanderborg. 9.9.1815, fol.605.
Testamente for Akseline Christine Bertelsen, der har haft ophold hos søster Marie Dorthe Bertelsen gift Lauridsen i Skanderborg.

384 Anne Marie Lauridsen i Skanderborg. 7.11.1815, fol.605B.
E: Frederik Tolstrup, sagfører. Bevilling til uskiftet bo. (Sml. lbnr.403).

385 Hans Lundorff, ordineret kateket i Skanderborg. 21.3.1816, fol.607.
E: Anne Kirstine Dahlsen. Bevilling til uskiftet bo.

386 Testamente i Skanderborg. 18.1.1806, fol.607B.
Testamente for Thomas Nielsen og hustru Mette Marie Rasmusdatter i Skanderborg.

387 Testamente i Skanderborg 28.3.1804, fol.608.
Testamente for Oluf Poulsen og hustru Cathrine Mikkelsdatter, skomager i Skanderborg.

388 Jacob Nielsen, ugift, der døde på Skanderborg Sygehus. 9.11.1816, fol.608B, 614.
A: halvsøster Else Jensdatter, der tjener i Århus. FM: Søren Mogensen i Tustrup.

389 Jens Nielsen Holm, der døde på Skanderborg Sygehus. 2.7.1817, fol.610, 615, 663.
Afdøde var soldat fra Stilling. Arvinger kendes ikke.

390 Maren Sørensdatter i Skanderborg. 13.11.1817, fol.610B.
E: Thomas Thomsen, skomager. B: Thomas 14, Mads Friis 9, Søren 3, Kirsten 3. FM: Frederik Jensen, rebslager i Skanderborg.

391 Abel Cathrine Ebbesen i Skanderborg. 17.12.1817, fol.613.
Enke efter Christian Schandorff, residerende kapellan i Skanderborg. Testamente af 4.8.1788. Af arvinger nævnes: søsterdatters barn Rasmus Munch og Mads Lauridsen, snedker ved Kolding
Skifte efter Birthe Jensdatter i Skanderborg 17.12.1817 lbnr.392 anfører Mads Lauridsens forhold:
1) afdødes søster Magdalene Sybille Ebbesen, der er død for nylig
2) afdødes søster Anne Justine Ebbesen, død, var g.m. Anders Antonsen Buch i Nagbøl. En datter af hende Anne Amalie Andersdatter var g.m. Erik Eriksen Koch, der overtog hendes forældres gård. De havde 3B:
a Anne Magdalene Eriksdatter g.m. Mads Lauridsen, tømmermand i Lindeballe
b Sara Eriksdatter g.m. Hans Andersen i Vester Vamdrup
c Anne Justine Eriksdatter g.m. Otte Nielsen i Højrup i Lejerskov sogn

392 Birthe Jensdatter i Skanderborg. 17.12.1817, fol.613B, 615B, 623, 624B, 625, 627B, 629B, 633, 634B, 640, 641, 641, 642B, 646. Ny protokol fol.4, 8, 10B, 11.
E: Rasmus Jensen Munch, brændevinsbrænder og avlsmand. A: bror Jens Jensen i Søby på Gersdorffslund gods, søster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Poulsen i Skårup ved Poul Nielsen sst. Enkemanden har arv efter Abel Cathrine Ebbesen i Skanderborg, [skifte 17.12.1817 lbnr.391], der endnu ikke er udbetalt på grund af strid om arv til Mads Lauridsen i Lindeballe ved Kolding. Tingsvidne Anst-Slavs herred 13.1.1818, B61-86 fol.1B angiver arvinger, der anføres under lbnr.391.

393 Maren Kjeldsdatter i Skanderborg. 26.1.1818, fol.622.
E: Christen Pallesen, degn og skolelærer sst. B: Jens 10, Peder Baltser 8, Johanne Marie 3. FM: Poul Nielsen, skovfoged i Tyrrestrup Hovedskov.

394 Anne Gotfredsdatter, der døde på Skanderborg Sygehus. 18.4.1818, fol.624, 629.
A: bror Laurids Christoffersen i Linå. Afdøde var fra Linå.

395 Johanne Jensdatter i Skanderborg. 24.9.1818, fol.626, 630.
B: Christen Frandsen i Århus, Laurids Frandsen i Skanderborg, Ingeborg Frandsdatter, enke i Galten, Elisabeth Frandsdatter, død, var g.m. Andreas Kraul i Horsens. 2B: Jacob Peder sst, Trine Margrethe sst.

396 Birthe Pedersdatter i Skanderborg. 26.11.1818, fol.628, 629, 633, 650.
E: Thor Rasmussen, skoflikker, der også døde efter at være gift igen. [Navn angives ikke]. LV: Jens Jensen Kolt. B: Anne Marie 6, Rasmus 3. FM: Frederik Pedersen, skrædder sst.

397 Conrad Arentz, skræddersvend i Skanderborg. 27.11.1818, fol.629. Ny protokol fol.84B.
Arvinger angives ikke. Afdøde var født i Husum.

398 Christen Pallesen, kirkesanger og skolelærer i Skanderborg. 22.2.1819, fol.634, 635B.
E: Mette Hedvig Kirstine. LV: postmester Boserup i Skanderborg. Første ægteskab med Maren Kjeldsdatter, [skifte 26.1.1818 lbnr.393]. B: Jens 12, Baltser 10, Hanne Marie 5. FM: borgmester Brædstrup i Skanderborg.

399 Thomas Andreas Borup, præst i Skanderborg. 10.4.1819, fol.637, 643, 647B, 659B. Ny protokol fol.23B.
E: Antoinette Thorsager. LV: Frederik Tolstrup. B: Judith 18, Birgitte 12, Sofie 7, Anton Mathias 2. FM: født værge Palle Lassenius Borup, præst i Sahl i Salling. Desuden nævnes afdødes svigermor Vibeke Judith Nøhr i København.

400 Niels Rasmussen, der døde på Skanderborg Sygehus. 18.9.1819, fol.646B. Ny protokol fol.85, 130, 152B.
A: svoger Johan Poulsen i Knudlund i Them sogn. Afdøde var fra Them sogn og soldat i Fynske Infanteri Regiment.

401 Niels Olufsen, feldbereder i Skanderborg. 16.10.1819, fol.646B.
E: Gertrud Høst. LV: Oluf Bergkvist, skomager. B: Hans Peder, Andreas Høst. FM: Christian Boes, skomager.

402 Jens Nikolaj Boserup, postmester i Skanderborg. 26.11.1819, fol.649, 653, 660B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Johan Frederik von Nutzhorn. Testamente.

403 Marie Dorthe [Bertelsen Høver] i Skanderborg. 15.1.1820, fol.652, 654.
Enke efter Hans Lauridsen, amtsfuldmægtig. B:
1) Laurids Lauridsen, fuldmægtig på Kronborg Amtstue
2) Troels Bertelsen Lauridsen
3) [Anton Frederik Christian] Lauridsen, præst i Serup
4) Bartholomæus Lauridsen i Randers
5) Hans Lauridsen, prokurator i København
6) Lorents Lauridsen, kopist i København
7) [Ellen] Margrethe Lauridsdatter, død, var g.m. [Jens] Bering, præst i Kolind. 7B:
a Henrik Bering i Ålborg
b Hans Lauridsen Bering i Randers
c Troels Bertelsen Bering 24 på Hessel ved Grenå.
d Jens Bering 23 i Kolind
e Malte Hoff Bering 19 i Århus
f Mette Marie Dorthe Bering på Møldrup
g Akseline Christine Bering på Ryumgård ved Grenå
8) Anne Marie Lauridsen, [skifte lbnr.384], var g.m. Frederik Tolstrup i Skanderborg. 6B:
a Hans Lauridsen 19
b Anne Marie 15
c Ulrikke Christiane 13
d Peder Andreas Holm 10
e Christian Tolstrup 7
f Marie Elisabeth 7

404 Hans Allerup Steenberg i Skanderborg. 5.2.1820, fol.653B, 660.
E: Olivia [Bang]. LV: Wartho i Edelsborg. B: Claus Bang Steenberg i Horsens, Hans Buhl Steenberg, Grethe Stenberg, død, var g.m. købmand Olufsen i Horsens. 3B: Kirstine, Hansine, Anne Cathrine, Kirsten Bang Steenberg. Første ægteskab med [Anne] Margrethe [Hansdatter] Schousbo. B: Barbara Helene Martine Steenberg g.m. skolelærer Velling i Bredstrup ved Fredericia. Afdøde var præst i Gauerslund og Vinding.

SLUT