Erik Brejls hjemmeside

Start

Skagen Byfoged
Skifteuddrag
1702-1815

[1661]    [1702-1733]    [1734-1748]    [1773-1800]    [1800-1814]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder

Jordebøger
Christoffer Ferslev, tolder i Skagen 1728 lbnr.64
Christoffer Ferslev, tolder i Skagen 1735 lbnr.99

Skagen Købstad omfatter også:
1 Højen, (fiskerlejet Gammel Skagen)
2 Vesterby
3 Østerby
4 Bunken i Skagen landsogn
5 Karred i Skagen landsogn.Skagen Byfoged
Skifteprotokol
1702-1733
B 25 - 110

Hele protokollen mangler de øverste få centimeter.


1 Peder Madsen Houmann i Skagen. 26.1.1702, side 3.
E: Helvig Hansdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Mads Pedersen 16
2) Inger Pedersdatter 12
3) Thomas Pedersen 8
4) Sara Pedersdatter 6.
FM: morbror Mads Hansen.

2 Mette Pedersdatter i Skagen. 4.3.1702, side 4.
E: Christen Madsen Hovkær. A:
1) søster Maren Pedersdatter
2) bror Niels Pedersen, død. 5B:
a Christen Nielsen
b Anders Nielsen
c Peder Nielsen
d Niels Nielsen
e Corfitz Nielsen
3) halvsøster, [mangler] Jacobsdatter, død. 1B:
a Jacob Rasmussen.

3 Anders Sørensen i Skagen. 10.3.1702, side 5.
E: Karen Nielsdatter. LV: Anders Pedersen Skriver.
Børns navne ulæselige.
FM: Christen Bondesen.

4 Christen Ibsen i Skagen. 2.5.1702, side 7.
Enkemand. B:
1) Laurids Christensen
2) Jeppe Christensen
3) Aksel Christensen
4) Anne Christensdatter, død. 1B:
a Maren Sørensdatter
5) Kirsten Christensen g.m. Christen Bondesen
6) Maren Christensdatter g.m. Bertel Jacobsen
7) Ellen Christensdatter ved søn Jens Sørensen
8) Johanne Christensdatter ved søn Mads Jensen.

5 Jacob Eriksen i Skagen. 8.5.1703, side 21.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Christensen. B:
1) Erik Jacobsen 11
2) Christen Jacobsen 5.
FM:
1 farbror Thomas Eriksen
2 fasters mand Anders Pedersen Skriver.

6 Jens Jensen [Karred] i Skagen. 8.[måned mgl].1703, side 23.
E: Maren Villadsdatter. LV: Christen Jensen Karred. B:
1) Else Jensdatter 3
2) Anne Jensdatter 6 mdr.
FM: morbror Søren Rasmussen.

7 Maren Sørensdatter, ugift i Skagen. 20.8.1703, side 24.
A:
1) halvsøster Maren Sørensdatter.
FM: morbror Jeppe Christensen.

8 Niels Nielsen i Højen. 21.11.1703, side 32.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Laurids Andersen. B:
1) Helle Nielsdatter g.m. Svend Rasmussen
2) Anne Nielsdatter g.m. Niels Svendsen
3) Maren Nielsdatter.

9 Johanne Christensdatter i Højen. 21.11.1703, side 37.
E: Anders Olufsen. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Oluf Andersen.

10 Thomas Andersen Picher i Skagen. 18.7.1704, side 40.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Thorsen. B:
1) Johanne Thomasdatter 14
2) Anders Thomsen 11
3) Christen Thomsen 10
4) Margrethe Thomasdatter 8.
FM:
1 Laurids Boyesen
2 Søren Lauridsen Bruun
3 Niels Jensen Tornby
4 Hans Boyesen.

11 Boye Hansen, byfoged i Skagen. 19.7.1704, side 42.
E: Ingeborg Andersdatter. B:
1) Hans Boyesen
2) Laurids Boyesen
3) Peder Boyesen
4) Anders Boyesen
5) Kjeld Boyesen
6) Lyder Boyesen
7) Niels Boyesen
8) Ingeborg Boyesdatter
9) Maren Boyesdatter
10) Anne Boyesdatter
11) Karen Boyesdatter
12) Sara Boyesdatter.
FM:
1 Hans Henriksen
2 Jeppe Christensen.
Desuden nævnes afdødes bror Fædder Hansen.
Registrering 13.2.1704.

12 Sidsel Jensdatter i Højen. 10.10.1705, side 47.
E: Mads Rasmussen. B:
1) Jens Madsen 14
2) Rasmus Madsen 12
3) Anders Madsen 10.
FM:
1 farbror Svend Rasmussen i Højen
2 farbror Niels Rasmussen i Højen.
Registrering 25.6.1705.

13 Laurids Sørensen Bag i Skagen. 13.12.1707, side 50.
E: Maren Madsdatter. LV: Mikkel Christensen. B:
1) bror Niels Sørensen Bag
2) bror Knud Sørensen Bag
3) søster Maren Sørensdatter Bag
4) bror Christen Sørensen Bag, død. 2B:
a Maren Christensdatter
b Johanne Christensdatter.
Registrering 30.9.1707.

14 Hans Hansen, rådmand i Skagen. 8.2.1708, side 54.
E: Maren Iversdatter. LV: Christen Jensen Brøndum. B:
1) Anne Marie Hansdatter 17.
FM: farbrors søn Anders Bøyesen.
Desuden nævnes enkens bror Peder Iversen i København.
Registrering 13.12.1707.

15 Anders Bøyesen i Skagen. 9.6.1708, side 60.
E: Helvig Hansdatter. A:
1) mor Ingeborg Andersdatter, enke efter [Boye Hansen, skifte 19.7.1704 lbnr.11]
2) bror Hans Boyesen
3) bror Laurids Boyesen
4) søster Ingeborg Boyesdatter
5) søster Maren Boyesdatter
6) søster Anne Boyesdatter
7) bror Peder Boyesen
8) bror Lyder Boyesen
9) bror Niels Boyesen
10) søster Karen Boyesdatter
11) søster Sara Boyesdatter.

16 Mikkel Christensen i Skagen. 9.4.1709, side 61.
E: Margrete Andersdatter. B:
1) Johanne Mikkelsdatter 5
2) Ellen Mikkelsdatter 3
3) Anders Mikkelsen 1.
Registrering 14.12.1708.

17 Anders Jensen Brøndum i Højen, rådmand i Skagen. 30.4.1709, side 64.
E: Abelone Hansdatter. LV: bror Knud Hansen på Kærgård. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Peder Andersen 5½
3) Anne Kirstine Andersdatter 4
4) Jens Andersen
5) Johanne Andersdatter 1.
FM: morbror Mads Hansen.
Registrering 24.12.1708.

18 Søren Knudsen i Skagen. 28.6.1709, side 72.
E: Bente Johansdatter. LV: Niels Jensen Tornby. B:
1) Johannes Sørensen 10
2) Maren Sørensdatter 9
3) Knud Sørensen 7.
FM: Jeppe Christensen.
Registrering 14.12.1708.

19 Fædder Hansen [Høyer, borgmester] i Skagen. 28.8.1709, side 76.
E: [Helvig Christensdatter]. LV: Hans Pedersen Normann. B:
1) Hans Fæddersen
2) Christen Fæddersen
3) Fædder Fæddersen
4) Erik Fæddersen
5) en datter
6) en datter.
FM:
1 Hans [Christensen] Elling præst [Elling og Tolne]
2 Jens Elling, præst i Skallerup [og Vennebjerg].

20 Søren Rasmussen Skierp i Skagen. 3.12.1709, side 77.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jeppe Christensen. B:
1) Rasmus Sørensen 16
2) Maren Sørensdatter 12
3) Johanne Sørensdatter 9
4) Margrethe Sørensdatter 3.
FM:
1 Jens Thorsen
2 Jens Clemensen.
Registrering 8.10.1709.

21 Christen Lykkesen Høgh, byfoged og toldforpagter i Skagen. 7.7.1711, side 80.
E: Sidsel Nielsdatter Paal. LV: bror Niels Paal. A:
1) bror Herre Lykkesen i Fussing i Norge
2) bror Johan Lykkesen i Norge
3) bror Høgh Lykkesen i Norge.
Registrering 30.5.1710.

22 Hans Henriksen Holst i Skagen. 16.2.1712. side 86.
E: Anne Boyesdatter. LV: Mads Hansen. B:
1) Boye Hansen 10
2) Henrik Hansen 7
3) Kirsten Hansdatter 5
4) Ingeborg Hansdatter 3
5) Maren Hansdatter 2
6) Hans Hansen 8 uger.
FM:
1 Hans Boyesen
2 Laurids Boyesen.
Registrering 29.7.1711.

23 Jeppe Christensen i Skagen. 22.3.1712, side 92.
E: Ingeborg Boyesdatter. LV: Niels Jensen Tornby. B:
1) Anders Jepsen 13
2) Boye Jepsen 5
3) Christen Jepsen 3
4) Anne Jepsdatter 6 mdr.
FM:
1 Mads Jensen
2 Søren Jensen.
Registrering 19.1.1712.

24 Maren Jensdatter Muur i Skagen. 13.12.1712, side 98.
Enke efter Thomas Andersen Picher, skifte 18.7.1704 lbnr.10. B:
1) Johanne Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Paal
2) Anders Thomsen
3) Christen Thomsen
4) Margrethe Thomasdatter.
FM:
1 Hans Boyesen
2 Jacob Pedersen Picher.
Registrering 8.11.1712.

25 Maren Andersdatter i Skagen. 17.3.1713, side 120.
E: Jacob Lauridsen Gay. B:
1) Anders Jacobsen 14
2) Peder Jacobsen 12
3) Johanne Jacobsdatter 6.
FM: morbror Christen Andersen Bruun.
Registrering 16.10.1713.

26 Karen Nielsdatter i Skagen. 30.1.1713, side 122.
E: Christen Jensen Brøndum. B:
6) Peder Christensen
7) Johanne Kirstine Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Niels Pedersen
4) Jacob Pedersen
5) Fædder Pedersen.
FM:
1 Hans Boyesen
2 Laurids Boyesen
3 Mads Jensen.

27 Mikkel Jensen i Skagen. 14.12.1713, side 132.
E: Karen Olufsdatter. LV: Christen Madsen Hovkær. B:
1) Thøger Mikkelsen 18
2) Margrethe Mikkelsdatter 13
3) Else Mikkelsdatter 6
4) Mette Mikkelsdatter 3.
FM: farbror Christen Jensen.

28 Jens Mikkelsen i Skagen. 1713, side 134.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Christen Madsen Hovkær. B:
1) Christen Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Johanne Jensdatter g.m. Thomas Eriksen
4) Ellen Jensdatter g.m. Søren Jensen
5) Mikkel Jensen, [skifte 14.12.1713 lbnr.27]. 4B:
a Thøger Mikkelsen
b Margrethe Mikkelsdatter
c Else Mikkelsdatter
d Mette Mikkelsdatter.

29 Mads Hansen, rådmand i Skagen. 2.6.1714, side 136.
E: Anne Nielsdatter Viingaard. B:
1) Anne Kirstene Madsdatter Hop g.m. Jacob Pedersen Picher.

30 (Navn mangler) i Skagen. 13.6.1714, side 155.
E: (Navn mangler) Boyesdatter. LV: Christen Andersen Bruun. B:
1) Mikkel Johansen
2) Anders Johansen
3) Sidsel Johansdatter.
FM: morbror Hans Boyesen.

31 Ellen Christensdatter i Skagen. 27.9.1714, side 158.
En ældgammel enkekone, der endnu lever. B:
1) Christen Andersen Bruun
2) Thomas Andersen Bruun
3) Birgitte Andersdatter.

32 Niels Sørensen Koch i Skagen. 20.7.1715, side 160.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Søren Nielsen Bruun. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Christen Sørensen Koch.
Registrering 16.7.1715.

33 Christen Nielsen, bødker i Skagen. 21.8.1715, side 162.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Rasmussen.
Arvinger angives ikke.

34 Karen Sørensdatter i Skagen. 7.1.1716, side 163.
E: Niels Sørensen Bag.
Af første ægteskab B:
1) Karen Jensdatter g.m. Christen Nielsen
2) Maren Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter g.m. Vigel Christensen på Hirsholmene.
Registrering 22.11.1715.

35 Laurids Pedersen Skive i Skagen. 24.8.1717, side 166.
E: Helvig Christensdatter. A:
1) bror Claus Skive i Holstebro.

36 Peder Eriksen i Skagen. 26.10.1717, side 166.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Anders Pedersen Skriver. B:
1) Sofie Pedersdatter 19
2) Dorthe Pedersdatter17
3) Anne Pedersdatter 14
4) Erik Pedersen 11
5) Maren Pedersdatter 8
6) Else Pedersdatter 7
7) Christen Pedersen 5
8) Niels Pedersen 2.
FM:
1 Thomas Andersen Bruun
2 Jens Eriksen i Bunken i Råbjerg sogn.

37 Ellen Nielsdatter i Skagen. 23.11.1717, side 169.
E: Anders Mikkelsen. B:
1) Else Andersdatter 9
2) Maren Andersdatter 4.
FM:
1 Søren Lauridsen Bruun
2 Christen Nielsen Bruun.

38 Jacob [Rasmussen] i Skagen. 11.10.1717, side 171.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Søren Jacobsen
2) Sidsel Jacobsdatter.
FM:
1 Rasmus Rasmussen
2 Søren Nielsen Bruun.

39 Niels Jacobsen Bødker i Skagen. [Dato mangler], side 173.
E: Maren Thomasdatter. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Frands Nielsen
2) Margrethe Nielsdatter
3) Dorthe Nielsdatter.

40 Maren Nielsdatter i Højen. 12.1.1720, side 174.
E: Niels Andersen. B:
1) Peder Nielsen 16
2) Else Nielsdatter 10
3) Anne Nielsdatter 9.
FM:
1 farbror Christen Andersen i Højen
2 farbror Oluf Andersen i Højen.

41 Jørgen Børgesen i Skagen. 3.10.1721, side 176.
E: Ellen. B:
1) Børge Jørgensen.
Afdøde, der var fuldmægtig på Kokkedal [i Torslev sogn], døde 28.4.1721.

42 Maren Sørensdatter i Højen. 25.11.1721, side 190.
E: Jens Lauridsen. A:
1) søster Kirsten Sørensdatter ved søn Christen Jensen i Højen.

43 Maren Christensdatter, ugift i Skagen. 12.12.1721, side 191.
Arvinger angives ikke.

44 Niels Eriksen i Skagen. 24.2.1722, side 193.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 23
2) Christen Nielsen 9.

45 Søren Nielsen Bruun i Skagen. 18.8.1722, side 196.
E: Margrethe Villadsdatter. LV: Anders Mikkelsen. A:
1) bror Christen Nielsen Bruun
2) bror Thomas Nielsen Bruun
3) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Christen Sørensen Koch.
Registrering 3.8.1722.

46 Thomas Nielsen Bruun i Skagen. 28.1.1723. side 201.
E: Karen Nielsdatter. LV: Mads Jensen. B:
1) Niels Thomsen.
FM: farbror Christen Nielsen Bruun.
Arv i boet efter afdødes mor Kirsten Christensdatter til B:
1) Søren Nielsen Bruun, [skifte 18.8.1722 lbnr.45]. E: Margrethe Villadsdatter
2) Ingeborg Nielsdatter g.m. Christen Sørensen Koch.
Registrering 8.12.1722.

47 Karen Mikkelsdatter i Højen. 17.2.1723, side 209.
E: Christen Nielsen, skrædder.
På arvingernes vegne underskriver afdødes brorsøn Ove Pedersen.

48 Thomas Andersen Bruun i Skagen. 21.5.1723, side 211.
E: Karen Olufsdatter. LV: Christen Jensen. A:
1) bror Christen Andersen Bruun
2) søster Margrethe Andersdatter
3) søster Birgitte Andersdatter
4) søster Maren Andersdatter, skifte 17.3.1713 lbnr.25]. 3B:
a Anders Jacobsen 25
b Peder Jacobsen 23
c Johanne Jacobsdatter 14.

49 Boye Nielsen i Skagen. 23.3.1724, side 213.
E: Sidsel Nielsdatter Paal. LV: bror Jens Nielsen Paal. A:
1) mor Anne, enke efter Niels Holst i Møgeltønder
2) bror Jens Nielsen Holst i Møgeltønder
3) søster Gunder Nielsdatter g.m. Carsten Nielsen i Møgeltønder
4) søster Marie Nielsdatter.

50 Herman Mercher, borgmester i Skagen. 16.5.1724, side 215.
E: Malene Albertsdatter. LV: søs, Jørgen Nielsen Birch, forpagter på Knudseje. A:
1) bror, død. 1B:
a Cathrine Sofie Mercher.
FM: Jacob Pedersen Picher.
Afdøde døde 31.12.1722.

51 Maren Sørensdatter Bag i Skagen. 23.5.1724, side 291.
A:
1) [bror Christen Sørensen Bag], død. 2B:
a Maren Christensdatter Bag g.m. Jens Christensen Goische
b Johanne Christensdatter Bag g.m. Niels Mikkelsen
2) [bror Niels Sørensen Bag], død. 1B:
a Niels Nielsen Bag.
FM: stedfar Oluf Andersen Øster
3) [bror] Knud Sørensen Bag, død. Hans børn.
Registrering 4.5.1724.

52 Mads Rasmussen i Højen. 1724, side 293.
E: Maren Christensdatter. B:
1) [mangler] Madsdatter
2) Rasmus Madsen
3) Anders Madsen
4) Christen Madsen.
FM: farbror Svend Rasmussen i Højen.

53 Mads Thøgersen i Skagen. 12.1.1725, side 293.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Jensen. A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Thomasdatter.
FM: Niels Sørensen, skibsbygger.
Registrering 23.12.1724.

54 Else Steffensdatter i Skagen. 12.1.1725, side 297.
E: Niels Nielsen, kræmmer. B:
2) Ingeborg Nielsdatter 3.
Af første ægteskab B:
1) Engel Margrethe Andersdatter 6, i Norge.
FM: Christen Jørgensen i Skagen.
Registrering 11.1.1725.

55 Niels Jensen Tornby i Skagen. 6.3.1725, side 300.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: bror Jacob Pedersen. B:
1) Jens Nielsen 16
2) Peder Nielsen 11
3) Niels Nielsen 3 mdr
4) Margrethe Nielsdatter
5) Ellen Nielsdatter.
FM:
1 Hans Boyesen
2 Laurids Boyesen.

56 Christen Andersen Bruun i Skagen. 11.6.1725, side 307.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Johannes Sørensen, der ægter enken. B:
1) Anders Christensen 10
2) Laurids Christensen 9
3) Johanne Christensdatter 8
4) Jens Christensen 6, der døde
5) Ellen Christensdatter1½, der døde
6) Christen Christensen 9 uger.
FM:
1 Christen Nielsen Bruun
2 Peder Sørensen
3 Jørgen Bertelsen.
Registrering 30.11.1724.

57 Jens Sørensen Holmbo i Skagen. 20.9.1725, side 312.
E: Helle Sørensdatter. LV: Jens Pedersen Paal. A:
1) søster Maren Sørensdatter i Skagen ved søn Rasmus Sørensen Skierp
2) søster Kirsten Sørensdatter i Ålbæk.
Registrering 3.7.1725.

58 Johanne Thomasdatter Picher i Skagen. 18.12.1725, side 315.
E: Jens Nielsen Paal. B:
1) Maren Jensdatter
2) Anne Jensdatter
3) Sofie Jensdatter
4) Johanne Jensdatter
5) Karen Jensdatter.
FM:
1 morbror Anders Thomsen Picher
2 morbror Christen Thomsen Picher
3 Jacob Pedersen Picher
4 fasters mand Henrik Pedersen.
Registrering 20.11.1725.

59 Cathrine Mikkelsdatter i Skagen. 2.3.1726, side 329.
E: Jørgen Frandsen. B:
1) Frands Jørgensen.
FM: Søren Jensen.

60 Jens Pedersen i Højen. 30.1.1727, side 334.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Anne Jensdatter 13
2) Maren Jensdatter 11
3) Peder Jensen 9
4) Simon Jensen 7
5) Jens Jensen 4
6) Søren Jensen.
FM:
1 morbror Christen Jensen
2 Bent Pedersen.
Registrering 7.1.1727.

61 Anders Hansen i Skagen. 20.3.1727, side 338.
E: Maren Thomasdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Hans Andersen
2) Peder Andersen
3) Anne Marie Andersdatter
4) Henrik Andersen 17
5) Mads Andersen 14.
FM:
1 Jens Christensen Paal
2 Thomas Pedersen Houmann
3 Erik Andersen.
Registrering 4.2.1727.

62 Anders Madsen i Højen. 2.12.1727, side 341.
E: Helle Nielsdatter. LV; Christen Jacobsen i Højen. A:
1) bror Jens Madsen
2) bror Rasmus Madsen
3) bror Christen Madsen, alle i Skagen.
Registrering 18.9.1727.

63 Svend Rasmussen i Højen. 2.12.1727, side 344.
E: Helle Nielsdatter. B:
1) Karen Svendsdatter g.m. Anders Ovesen i Højen.

64 Margrethe Fæddersdatter Høyer i Skagen. 29.1.1728, side 345.
E: Christoffer [Christiansen] Ferslev, tolder. B:
1) Fædder Christian Christoffersen Ferslev 6
2) Hans Christoffersen Ferslev 5
3) Anne Helvig Christoffersdatter Ferslev 7 uger.
FM:
1 morbror Johan [Fæddersen] Højer, præst i Ålborg Budolfi
2 morbror Fædder Fæddersen Højer i Skive.
Jordebog 1728 side 355-357.
Registrering 4.11.1727.

65 Jens Andersen i Skagen. 15.4.1728, side 359.
E: Maren Villadsdatter. LV: Jens Clemensen, B:
1) Jens Jensen
2) Johanne Jensdatter
3) Mette Jensdatter 17.
FM:
1 farbror Oluf Andersen
2 Christen Pedersen
3 Knud Christensen.
Enkens første ægteskab med [Jens Jensen, skifte 1703 lbnr.6. Arv til B:
1) Else Jensdatter.

66 Iver Jacobsen i Skagen. 15.4.1728, side 362.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Joni i Skagen. V:
1) Anne Iversdatter 23, g.m. Simon Christensen i Højen
2) Maren Iversdatter 20
3) Johanne Iversdatter 18
4) Kirsten Iversdatter 15
5) Margrethe Iversdatter 13
6) Mette Iversdatter 12
7) Sofie Iversdatter 7
Karen Iversdatter 4.
FM: Jørgen Bertelsen.

67 Helle Sørensdatter i Skagen. 13.5.1728, side 367.
E: Søren Thorsen. A:
1) [søster], død. 2B:
a Christen Jespersen i Skagen
b Kirsten Jespersdatter i Ålbæk
2) søster Karen Sørensdatter i Skagen.

68 Maren Christensdatter i Skagen. 1728, side 370.
Enke efter [Niels Eriksen, skifte 24.2.1722 lbnr.44 9. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Christen Nielsen.
FM:
1 farbror Thomas Eriksen
2 Erik Andersen.

69 Karen Christensdatter i Skagen. 30.8.1728, side 373.
E: Jens Christensen, tømrer. B:
1) Maren Jensdatter 3
2) Christen Jensen 6 uger.
FM: farbror Christen Christensen i Snævre i Bjergby.
Registrering 21.6.1728.

70 Niels Mikkelsen Hiermann (Hermann) i Skagen. 7.10.1728, side 377.
E: Ida Nielsdatter Birch. LV: Otto Klein, der ægter enken, [viet Skæve sogn 8.10.1728]. B:
1) Gertrud Margrethe Hiermann
2) Ida Sofie Hiermann 21.
FM: Mathias [Foss Christoffersen] de Hemmer, præst i Skagen, enkemand efter [Magdalene Nielsdatter Bugge, skifte Horns herred gejstlig 29.8.1724 lbnr.4, datter af enken og dennes første mand Niels Mortensen, forpagter på Egebjerg i Ugilt sogn].
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Birch på Hjermeslevgård.
[Afdøde blev begravet Skæve 9.7.1725].
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1725, da boende på Dybvad.

71 Helvig Hansdatter i Skagen. 29.11.1728, side 383.
Enke efter Peder Madsen Houmann, [skifte 26.1.1702 lbnr.1]. B:
1) Mads Pedersen Houmann ved Randers Fjord
2) Inger Pedersdatter Houmann g.m. Peder Ovesen, murer i Hjørring
3) Thomas Pedersen Houmann i Skagen
4) Sara Pedersdatter Houmann.
FM: morbror Knud Hansen.
Afdøde døde 27.8.1728.

72 Johanne Jacobsdatter i Skagen. 10.3.1729, side 400.
E: Niels Pedersen Holst, fyrmand. B:
1) Kirsten Nielsdatter [Bechmann] g.m. doktor Nikolaus Grimberg [stadsfysikus i Ålborg].

73 Else Jacobsdatter i Højen. 1729, side 401.
E: Niels Christensen Aalbæk. B:
1) Christen Nielsen
2) Anne Nielsdatter 23
3) Helle Nielsdatter 20
4) Anders Nielsen 16.
FM: morbror Christen Jacobsen i Højen.

74 Birgitte Andersdatter i Skagen. 23.8.1729, side 404.
E: Jørgen Bertelsen. B:
1) Maren Jørgensdatter 14
2) Anders Jørgensen 10.
FM:
1 Christen Sørensen Koch
2 Peder Sohnisen.

75 [Frands Nielsen] i Skagen, [begravet 19.5.1729], side 407.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Jensen. B:
1) Mette Frandsdatter 25
2) Ellen Frandsdatter 23
3) Niels Frandsen 20
4) Jacob Frandsen 17
5) Maren Frandsdatter 12.
FM:
1 Christen Lauridsen
2 Hans Jensen.

76 Karen Lauridsdatter i Skagen. 17.4.1730, side 409.
E: Jens Pedersen Paal. B:
1) Kirsten Pedersdatter 23.

77 Maren Nielsdatter i Skagen. 17.4.1730, side 411.
E: Niels Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Jacobsdatter g.m. Søren Thorsen.

78 Søren Mortensen i Skagen. 18.4.1730, side 412.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Niels Sørensen 22.
FM: Jens Pedersen Paal.

79 Anne Nielsdatter i Skagen. 1730, side 414.
Enke. B:
1) Johanne Knudsdatter 30
2) Thomas Knudsen 25
3) Kirsten Knudsdatter 20.
FM: Jens Nielsen Paal.

80 Knud Christensen i Skagen. 18.4.1730, side 415.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Pedersen Paal. A:
1) søster Inger Christensdatter i Højen
2) søster Johanne Christensdatter i Skagen.
FM: Peder Hansen i Skagen.

81 Thomas Eriksen i Skagen. 24.4.1730, side 418.
E: Johanne Jensdatter. LV: Christen Jensen. B:
1) Erik Thomsen
2) Mette Thomasdatter.
(Da dele af siden mangler kan der være flere børn).

82 Peder Thorsen i Skagen. 24.4.1730, side 419.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Thomsen. B:
1) Anders Pedersen
2) Margrethe Pedersdatter, død. 1B:
a Anne Christensdatter 5
3) Ellen Pedersdatter
4) Christen Pedersen.
FM: Jens Nielsen Paal.

83 Margrethe Villadsdatter i Skagen. 14.6.1730, side 420.
Enke efter [Søren Nielsen Bruun, skifte 18.8.1722 lbnr.45]. A:
1) Jørgen Mikkelsen Horn i Højen
2) Kirsten Nielsdatter ved søn Niels Christensen
3) Peder Sørensen Schaltz
4) Maren Mikkelsdatter ved søn Niels Christensen
5) Maren Nielsdatter Horn,
alle søskendebørn.

84 Dette skifte efter en afdød mand mangler alle oplysninger undtagen om en arving: Søren Christensen 17 år gammel. Registrering 18.4.1730.

85 Boye Hansen i Skagen. 16.11.1730, side 428.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Christen Jensen. B:
1) Karen Boyesdatter 3¼.
FM: Thøger Mikkelsen.

86 [Anne Olufsdatter] i Skagen. 24.4.1731, side 430.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Oluf Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM:
1 Bonde Christensen
2 Søren Jensen Degn i Skagen.

87 Karen Jensdatter i Skagen. 6.5.1732, side 434.
E: Clemen Sørensen. B:
1) Jens Clemensen 32
2) Maren Clemensdatter g.m. Christen Christensen Lundholm på stedet.

88 Christen Koch i Skagen. 1732, side 435.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: Christen Nielsen Bruun. B:
1) Ellen Christensdatter 23
2) Rasmus Christensen 21.
FM:
1 Rasmus Madsen Kruse
2 Rasmus Christensen
3 Peder Hansen Højer.

89 Johanne Nielsdatter i Skagen. 14.1.1733, side 438.
E: Peder Andersen Houmann.
Første ægteskab med Simon Jensen. B:
1) Dorthe Simonsdatter g.m. Christen Knudsen
2) Maren Simonsdatter 25
3) Anne Simonsdatter g.m. Anders Pedersen i Sørig [i Råbjerg sogn]
4) Johanne Simonsdatter g.m. Jens Christensen i Gårdbo i Råbjerg sogn
5) Anne Simonsdatter den yngre 23.

90 Jens Poulsen Borup, toldforpagter i Skagen, der døde 10.1.1732, side 444.
Arvinger kendes ikke.
[Afdøde var degn i Skagen 1719-1721].

91 Christen Jespersen i Skagen. 10.2.1733, side 462.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Rasmus Sørensen. A:
1) Jens Risager i Ålbæk
2) Søren Tømmermand.


Skagen Byfoged
Skifteprotokol
1734-1748
B 25 - 111

Hele protokollen mangler de øverste få centimeter.


92 Peder Sonnesen i Skagen. Dato mangler, side 1.
Enkens navn mangler. Der er kun 1 arving, men enken har flere børn.

93 Christen Jensen Kotte i Skagen. 29.4.1734, side 1.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Mikkelsen. B:
1) Jens Christensen Kotte 26
2) Birgitte Christensdatter 24.
FM: Johannes Sørensen.

94 Hans Thomsen i Højen. 8.1.1735, side 5.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Thomas Hansen 25
2) Johanne Hansdatter 18
3) Anne Hansdatter 15
4) Dorthe Maren Hansdatter 12.
FM:
1 farbror Christen Thomsen
2 farbror Niels Thomsen.

95 Anders Thomsen i Højen 12.1.1735, side 7.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jacob Pedersen Holst i Skagen. B:
1) Thomas Andersen
2) Niels Andersen
3) Jens Andersen
4) Johanne Andersdatter.
FM: Oluf Andersen i Højen.

96 Ove Pedersen i Højen. 16.1.1735, side 9.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Mikkel Ovesen
2) Anders Ovesen
3) Christen Ovesen
4) Sidsel Ovesdatter gift i København.

97 Jens Lauridsen i Højen. 23.1.1735, side 11.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Murer i Skagen. A:
1) søster Karen Lauridsdatter.
Desuden nævnes enkens datter Johanne Lauridsdatter g.m. Thomas Andersen.

98 [Maren Vi]lladsdatter i Østerby. 16.2.1735, side 14.
Enke efter Jens Andersen, skifte 15.4.1728 lbnr.65. B:
3) Jens Jensen
4) Johanne Jensdatter 28
5) Mette Jensdatter 23.
Første ægteskab med Jens Jensen Karred [skifte 1703, lbnr.6]. B:
1) Else Jensdatter g.m. Erik Christensen
2) Anne Jensdatter g.m. [Laurids] Jensen Friis i Skagen.

99 Gertrud [Jensdatter] Schalsdorph i Skagen. [Dato mangler].1735, side 17.
E: Christoffer [Christiansen] Ferslev, tolder i Skagen. B:
1) Jens Ferslev 3
2) Simon Lund Ferslev 2.
FM: mosters mand Mads Lohmann, forpagter på Asdal.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Fæddersdatter Høyer, skifte 29.1.1728 lbnr.64. Arv til 3B:
1) [Fædder Christian Christoffersen Ferslev]
2) [Hans Christoffersen Ferslev]
3) [Anne Helvig Christoffersdatter Ferslev].
Desuden nævnes afdødes mor Pernille Dinesdatter [Pontoppidan], forpagterske på Odden, enke efter [Simon] Lund.
Jordebog 1735 side 24-25.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

100 Jens Clemensen i Østerby. 20.9.1735, side 30.
E: Anne Villadsdatter. LV: Mads Jensen. B:
1) Clemen Jensen
2) Jens Jensen
3) Nille Jensdatter 27.

101 Anne Baltsersdatter i Østerby. 20.9.1735, side 33.
Enke. B:
1) Niels Nielsen Bag.
FM: Niels Mikkelsen i Skagen.

102 Oluf Pedersen Baader i Skagen. 14.9.1734, side 36.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen Picher. B:
1) Karen Olufsdatter 8.
FM: farbror Peder Pedersen Baader i Fladstrand.
Desuden nævnes enkens mor Margrethe Vigelsdatter [Brøndum], nu i Skagen, enke efter Frands Andersen [Storup], præst [på Hirsholmene, skifte Ålborg bisp 27.8.1710 lbnr.210. Første ægteskab med enkens far, formentlig Peder Andersen Picher, begravet Skagen 3.5.1697].
Afdøde døde 16.8.1734.

103 Tønnes Christensen i Skagen. 3.1.1736, side 55.
E: [Navn angives ikke], 83 år og affældig. A:
1) bror Peder Christensen i Tværsted
2) bror Niels Christensen i Skagen
3) søster Maren Christensdatter 50, i Tværsted
4) halvbror Søren Christensen i Skagen.

104 Maren Thomasdatter i Skagen. 9.2.1736, side 61.
E: Christen Lauridsen.
Første ægteskab med Niels Jacobsen Bødker, skifte lbnr.39. B:
1) Maren Nielsdatter, enke efter [Frands Nielsen, skifte 19.5.1729 lbnr.75]
2) Margrethe Nielsdatter ved søn Lykke Christensen
3) Dorthe Nielsdatter g.m. Hans Jensen, bødker.

105 Maren Thomasdatter i Skagen. 17.9.1736, side 64.
E: Niels Knudsen. B:
1) Boye Nielsen 10
2) Knud Nielsen 6.

106 Maren Madsdatter i Skagen. 23.4.1736, side 66.
E: Anders Mikkelsen. B:
1) Ellen Andersdatter 15
2) Mikkel Andersen 12
3) Peder Andersen 9
3) Anne Marie Andersdatter 6
4) Kirsten Andersdatter 3
5) Søren Andersen 2
6) Christen Andersen 1.

107 Maren Ibsdatter i Skagen. 16.1.1737, side 75.
E: Niels Jensen Muur. B:
1) Maren Nielsdatter 21.

108 Christen Jørgensen Aaby i Skagen. 12.2.1737, side 77.
E: Else Nielsdatter. LV: Christen Jensen. A:
1) bror Peder Jørgensen i Frederikshald i Norge
2) søster Anne Jørgensdatter, enke, nu i Hjørring
3) søster Johanne Jørgensdatter i Albæk sogn
4) søster Karen Jørgensdatter.

109 Ann Marie i Højen. 31.5.1737, side 81.
E: Mikkel Lauridsen. B:
1) Mette Mikkelsdatter 6
2) Anne Mikkelsdatter 6 mdr.

110 Laurids Boyesen Højer i Skagen. 20.11.1737, side 83.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Jacob Pedersen Picher. B:
1) Peder Lauridsen Højer
2) Boye Lauridsen Højer
3) Thomas Lauridsen Højer
4) Mourids Lauridsen Højer
5) Vigel Lauridsen Højer
6) Anne Margrethe Lauridsdatter.

111 Christen Jensen i Skagen. 21.5.1738, side 87.
E: Ingeborg Jensdatter. LV: Mads Jensen. A:
1) bror Mads Jensen
2) bror Søren Jensen den ældre
3) bror Søren Jensen den yngre
4) søster Helle Jensdatter g.m. Niels Jensen Møller.

112 Sidsel Nielsdatter Paal i Skagen. 26.6.1738, side 89.
E: Christen Thomsen Picher. A:
1) bror Jens Nielsen Paal i Skagen
2) halvbror Anders Christensen Paal på Hirsholmene.

113 Jens Nielsen Paal i Skagen. 27.11.1738, side 98.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
6) Niels Jensen Paal 11
7) Christen Jensen Paal 8.
Første ægteskab med Johanne Thomasdatter Picher. B:
1) Maren Jensdatter Paal 29
2) Johanne Jensdatter Paal, skrøbelig
3) Anne Jensdatter Paal
4) [Sofie Jensdatter Paal]
5) Karen Jensdatter Paal 19.
FM:
1 morbror Niels Jensen Muur i Skagen
2 Christen Thomsen Picher.
Desuden nævnes afdødes afdøde søster Sidsel Nielsdatter Paal, [skifte 26.6.1738 lbnr.112], der var g.m. Christen Thomsen Picher.

114 Anders Jacobsen Gay i Skagen. 27.1.1739, side 115.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Aarholm i Skagen. B:
1) Jens Andersen 15
2) Maren Andersdatter 14
3) Thomas Andersen 11
4) Ellen Andersdatter 6.
FM:
1 Niels Lauridsen Gay
2 Søren Jacobsen Kjær.

115 Thomas Christensen, smed i Skagen. 28.1.1739, side 117.
E: Maren Nielsdatter Gay. LV: Christen Jensen. B:
1) Anders Thomsen 3
2) en datter 1¾.
FM: morbror Niels Lauridsen Gay.

116 Karen Risager i Skagen. 1.3.1739, side 119.
Enke efter Hans Fynbo.
På arvingernes vegne underskriver Christen Christensen Lundholm.

117 Margrethe Hansdatter Højer i Skagen. 29.12.1738, side 120.
E: Jacob Pedersen Holst. B:
1) Peder Jacobsen 12
2) Maren Jacobsdatter 10
3) Hans Jacobsen
4) Fædder Jacobsen.
FM:
1 morbror Peder Hansen, toldforpagter i Skagen
2 morbror Jacob Hansen.

118 Hans Junge (Junger), byfoged i Skagen. 8.6.1739, side 128.
E: Maren Lauridsdatter Gram. LV: Laurids Thorsen, forpagter på Stensbæk.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Hansen Junge, student.

119 Mette Andersdatter i Skagen. 27.7.1739, side 182.
E: Laurids Andersen Højbo. A:
1) bror Jens Andersen, [skifte 15.4.1728 lbnr.65]. 3B:
a Jens Jensen
b Johanne Jensdatter
c Mette Jensdatter
2) søster Anne Andersdatter.

120 Anne Nielsdatter i Højen. 4.3.1740, side 186.
E: Niels Svendsen. B:
1) Christen Nielsen i Højen
2) Svend Nielsen i Højen
3) Niels Nielsen i Skagen
4) datter g.m. Christen Jensen i Højen
5) datter g.m. Laurids Andersen i Klitten
6) Mette Nielsdatter på Hirsholmene.

121 Anne Christensdatter i Skagen. 1.6.1740, side 190.
B:
1) Karen Eriksdatter.
FM: Henrik Hansen.

122 Anne Juuels i Skagen. 25.8.1740, side 198.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.7.1740.

123 Dorthe Pedersdatter i Skagen. 3.10.1740, side 199.
E: Christen Sørensen, skibsbygger. B:
1) Kirsten Christensdatter 13
2) Ellen Christensdatter 10.
FM: morbror Jens Kruse i Skagen.

124 Karen Gregersdatter i Skagen. 22.8.1740, side 202.
E: Erik Eliassen.
Arvinger angives ikke.

125 Jens Friis i Højen. 17.12.1740, side 212.
Eneste arving er A:
1) unge Laurids Friis i Skagen.

126 Jens Christensen, tømrer i Skagen. 31.1.1741, side 216, 237.
E: Else Mikkelsdatter, der døde, skifte 23.12.1741. B:
2) Jens Jensen, 18 uger den 23.12.1741.
FM:
1 farbror Christen Christensen i Tolstrup
2 morfar Niels Boyesen.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 30.8.1728 lbnr.69]. B:
1) Maren Jensdatter 15.
FM: Christen Bertelsen.

127 Else Nielsdatter i Højen. 12.7.1741, side 221.
E: Simon Olufsen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Jensen i Jerup [i Elling sogn].

128 Ingeborg Jensdatter i Skagen. 1.6.1741, side 224.
A:
1) søster, død. 2B:
a Søren Husmand
b Anne Sørensdatter g.m. Simon Simonsen
2) halvsøster Johanne Eriksdatter
3) halvsøster, død. 1B:
a Karen Sørensdatter g.m. Christen Ovesen.

129 Ellen Christensdatter i Skagen. 24.7.1741, side 227.
E: Christen Madsen. B:
1) Maren Christensdatter 5
2) Ingeborg Christensdatter 3.
FM: Rasmus Koch.

130 Bent Pedersen i Højen. august 1741, side 230.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Bentsen 33
2) Maren Bentsdatter 28
3) Christen Bentsen 27
4) Hans Bentsen 24.

131 Mads Jensen i Skagen. 18.10.1741, side 232.
E: Anne Boyesdatter. LV: Morten Fladstrand. B:
1) Jes Madsen
2) Jeppe Madsen.

132 Jens Madsen Kruse i Skagen. 23.12.1741, side 250.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Boye Ibsen i Skagen. B:
1) Peder Jensen 24

133 Karen Pedersdatter i Skagen. 19.1.1742, side 252.
E: Søren Christensen. A:
1) bror Jens Pedersen Paal.

134 Jens Thorsen i Skagen. 19.1.1742, side 254.
E: [Mangler] Rasmusdatter. B:
1) Thomas Jensen
2) datter g.m. Jacob Villadsen
3) Kirsten Jensdatter
4) Ellen Jensdatter.

135 Niels Jensen Muur i Skagen. 12.2.1742, side 257.
Enke efter Maren Ibsdatter, [skifte 16.1.1737 lbnr.107]. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Christensen Krog.

136 Hans Jersin Niemand, strandforpagter i Skagen. 8.3.1742, side 263.
A:
1) mor Johanne Margrethe, enke efter Ejler Hansen Niemand i Arendal
2) søster g.m. Jacob Severin i København
3) bror Jacob Jersin Niemand i Arendal på egne og øvrige søskendes vegne ved Jacob Severin til Dronninglund.
Afdøde døde 27.7.1741.

137 Niels Mikkelsen i Skagen. 18.4.1742, side 278.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Sørensen i Skagen. A:
1) bror Anders Mikkelsen i Skagen
2) bror Søren Mikkelsen i København
3) bror Laurids Mikkelsen i Lodskovvad [i Råbjerg sogn]
4) bror Jens Mikkelsen i Komfage [i Råbjerg sogn].

138 Henrik Pedersen Holst i Skagen. 25.101741, side 287.
E: Margrethe Thomasdatter Picher. B:
1) Peder Henriksen 25
2) Thomas Henriksen 23
3) Karen Henriksdatter 14
4) Maren Henriksdatter 12.
FM: fars halvbror Peder Christensen Brøndum.

139 Jacob Pedersen Holst i Skagen. 6.9.1740, side 302.
Enke efter [Margrethe Hansdatter Højer, skifte 29.12.1738 lbnr.117]. B:
1) Peder Jacobsen 14
2) Maren Jacobsdatter 112
3) Hans Jacobsen 9
4) Fædder Jacobsen 5.
FM:
1 morbror Peder Hansen Højer i Fladstrand
2 morbror Jacob Hansen Højer i Højen
3 farbror Niels Boyesen i Skagen
4 fars [halv]bror Peder Christensen Brøndum i Skagen.
Desuden nævnes børnenes mormor Maren Jacobsdatter i Skagen.

140 Christen Pedersen Normann i Østerby i Skagen. 21.4.1744, side 353.
E: Maren Christensdatter. A:
1) søster Johanne Pedersdatter g.m. Iver Olufsen i Østerby.

141 [Johanne Thomasdatter] i Skagen. 9.11.1744, side 357.
E: Christen Bertelsen. B:
1) Thomas Christensdatter 15
2) Bertel Christensen 10.
FM:
1 morbror Thomas Thomsen
2 Hans Thomsen.

142 Erik Thomsen i Skagen. 1745, side 362.
E: Nille Jensdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Jens Eriksen
2) Mette Eriksen
3) Anne Margrethe Eriksdatter.
FM:
1 morbror Clemen Jensen
2 fasters mand Christen Olufsen.

143 Sidsel Jacobsdatter. 6.4.1745, side 368.
E: Hans Andersen. B:
1) Anders Hansen 8.

144 Karen Jensdatter i Skagen. 4.2.1746, side 371.
E: Lykke Christensen. B:
1) Sidsel Lykkesdatter 3
2) Maren Lykkesdatter 2.

145 Jens Sørensen, købmand i Skagen. 16.2.1746, side 375.
E: Maren Jensdatter Paal. LV: Morten Fladstrand. B:
1) Ellen Jensdatter 3
2) Johanne Jensdatter 2.
Arv i boet efter enkens far [Jens Nielsen Paal, skifte 27.11.1738 lbnr.113 og Johanne Thomasdatter Picher] til B:
1) Sofie Jensdatter Paal 31
2) Johanne Jensdatter Paal 29
3) Karen Jensdatter Paal.
FM:
1 morbror Christen Thomsen Picher
2 stedfar Anders Ibsen.

146 Anne Jensdatter i Skagen. 18.1.1746, side 385.
E: Erik Andersen. A:
0) forældre [Jens Mikkelsen, skifte 1713 lbnr.28 og Mette Lauridsdatter]
1) bror Christen Jensen
2) søster Johanne Jensdatter [g.m. Thomas Eriksen]
3) søster Ellen Jensdatter g.m. Søren Jensen
4) bror Mikkel Jensen, [skifte 14.12.1713 lbnr.27]. 2B:
a Margrethe Mikkelsdatter g.m. Hans Thomsen
b Mette Mikkelsdatter g.m. Henrik Jensen.

147 Christen Bruun i Skagen. 25.4.1746, side 393.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Niels Christensen Bruun
2) Maren Christensdatter.

148 Søren Pedersen i Skagen. 4.5.1746, side 396.
A:
1) bror Jens Pedersen Koch i Sønder Bindslev på Stensbæk gods.

149 Hustru i Højen. 20.7.1746, side 401.
E: Jens Andersen.
Arvinger angives ikke.

150 Christen Thomsen Bruun i Skagen. 19.8.1746, side 404.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hans Eifler. A:
1) bror Anders Thomsen Picher i Hals
2) søster Margrethe Thomasdatter Picher, enke efter Henrik Pedersen [Holst, skifte 25.101741 lbnr.138]
3) Johanne Thomasdatter Picher, død, var g.m. Jens Nielsen Paal, [skifte 27.11.1738 lbnr.113]. 5B:
a Maren Jensdatter Paal, enke efter Jens Sørensen, [skifte 16.2.1746 lbnr.145]
b Johanne Jensdatter Paal
c Anne Jensdatter Paal g.m. Søren Lauridsen Karred
d Sofie Jensdatter Paal
e Karen Jensdatter Paal.

151 Anne Olufsdatter i Højen. 1746, side 408.
E: Peder Olufsen. Uden ægteskab B:
1) Christen Thomsen 8.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Olufsdatter.

152 Maren Christensdatter i Højen. 18.11.1748, side 410.
E: Anders Olufsen. B:
1) datter g.m. Peder Jensen
2) Anne Andersdatter.

153 Christen Christensen Lundholm i Skagen. 10.1.1747, side 414.
E: Maren Clemensdatter. B:
1) Christen Christensen
2) Hans Christensen 17
3) Karen Christensdatter 6
4) Margrethe Christensdatter 1.
FM: farbror Peder Christensen Lundholm.

154 Maren Nielsdatter i Skagen. 1747, side 418.
E: Iver Nielsen. A:
1) søster Karen Nielsdatter
2) søster Dorthe Nielsdatter.

155 Helle Christensdatter i Højen 31.7.1747, side 421.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Johanne Christensdatter 14
2) Karen Christensdatter 9.
FM:
1 Anders Olufsen
2 Simon Christensen.

156 Johanne Lauridsdatter i Skagen. 1.12.1747, side 425.
E: Tønnes Andersen. A:
1) mor Mette Jepsdatter
2) bror Jens Lauridsen i Skagen
3) bror Mikkel Lauridsen i Højen
4) søster Anne Lauridsdatter.

157 Søren Christensen Starholm i Østerby. 1.5.1748, side 430.
E: Else Nielsdatter. B:
1) Mette Sørensdatter 13.

158 Johanne Sørensdatter i Skagen. 1.10.1748, side 433.
E: Christen Sørensen, skibsbygger. B:
1) en datter.
FM: morbror Rasmus Skierp.

159 Christoffer [Christiansen] Ferslev, tolder, samt by- og rådstueskriver i Skagen. 18.5.1748, side 437.
E: [Marie Cathrine Martinsdatter Bøtticher]. LV: Jens Brøndlund til Elkær.
Første ægteskab med [Margrethe Fæddersdatter Høyer, skifte 29.1.1728 lbnr.64]. B:
1) [Fædder Christian Ferslev]
2) Hans Ferslev
3) [Anne Helvig Ferslev] 24.
FM:
2 Jørgen Pallesen Kjærulf på Stensbæk.
Andet ægteskab med [Gertrud Jensdatter Schalsdorph, skifte1735 lbnr.99]. B:
4) Jens Ferslev 16
5) Simon Lund Ferslev 15.
FM: mosters mand Mads Sørensen Lohmann, forpagter på Asdal.
Litteratur: Ferslew-slægten fra Skagen af Anna Levin, 1927.Skagen Byfoged
Skifteprotokol
1773-1800
B 25 - 112

160 [Anders Lauridsen Kruse] i Skagen, [der døde 29.10.1771], fol.2.
E: Else Andersdatter [Aalbæk]. B:
3) [Anne Andersdatter, født 26.2.1772]
FM: Christen Lauridsen Kruse.
Første ægteskab med Kirsten Andersdatter [Aalbæk], skifte 29.4.1768. B:
1) Laurids Andersen
2) Maren Andersdatter.
(Begyndelsen af skiftet mangler.

161 Jens Nielsen Tornby i Skagen. 25.11.1773, fol.4B.
E: Maren Jensdatter. LV: [Hans] Semp tolder. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Thomas Tønnesen på stedet
2) Margrethe Jensdatter 24
3) Ellen Jensdatter 19.
FM: fasters mand Jens Sørensen.

162 Abelone Hansdatter i Skagen. 9.5.1774, fol.8.
E: Christen Christensen Bruun. B:
1) Johanne Christensdatter 10
2) Dorthe Christensdatter 8
3) Maren Christensdatter 6
4) Johannes Christensen 2.

163 Maren Sørensdatter i Højen. 7.11.1774, fol.9.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Maren Nielsdatter 2
2) Johanne Nielsdatter, spæd.

164 Maren Madsdatter i Højen. 9.12.1774, fol.11.
E: Laurids Sørensen. A:
1) bror Christen Madsen i Skagen
2) søster Maren Madsdatter g.m. Anders Andersen i Højen
3) søster Margrethe Madsdatter, død. E: Christen Tønnesen i Skagen. 3B:
a Christen Christensen
b Anne Marie Christensdatter
c Karen Margrethe Christensdatter.
Enkemandens første ægteskab med Else Simonsdatter.
Hendes forældre Simon Olufsen og Mette Jørgensdatter har opholdskontrakt af 26.4.1768.

165 Maren Andersdatter i Højen. 17.12.1774, fol.13.
E: Morten Pedersen, der mangler sin fornuft.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen 25
2) Søren Pedersen 22
3) Maren Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter.

166 Maren Rasmusdatter i Højen. 30.12.1774, fol.15.
E: Simon Klarup.
Af første ægteskab B:
1) Maren Knudsdatter g.m. Jens Sørensen i Højen
2) Rasmus Knudsen 15.

167 Niels Christensen i Højen. 3.10.1775, fol.17.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen. B:
1) Niels Nielsen 3
2) Christen Nielsen 1.
FM: farbror Peder Christensen i Højen.

168 Ellen Frandsdatter i Skagen. 21.10.1775, fol.18B.
E: Peder Nielsen Skriver. A:
1) bror Jacob Frandsen
2) søster Mette Frandsdatter, død. 2B:
a Frands Thomsen
b Maren Thomasdatter, død. E: Jens Simonsen. B:
1 [Thomas Jensen]
3) søster Maren Frandsdatter, død. E: Niels Sørensen. 3B:
a Maren Nielsdatter
b Inger Nielsdatter
c Johanne Nielsdatter.

169 Anne Christensdatter i Skagen. 11.11.1775, fol.20B.
E: Peder Sjælland. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Poulsen
2) Christen Pedersen 24
3) Niels Pedersen 22
4) Maren Pedersdatter 19.

170 Margrethe Iversdatter i Skagen. 4.12.1775, fol.22.
E: Mikkel Henriksen.
Første ægteskab med Laurids Sørensen. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter g.m. Mads Henriksen
2) Anne Lauridsdatter.
FM: farbror Jens Sørensen.

171 Mette Nielsdatter Gay, ugift i Skagen. 13.10.1775, fol.25.
A:
1) bror Peder Nielsen Gay på stedet
2) søster Maren Nielsdatter Gay, død. 7B:
a Anders Thomsen Skriver i Skagen
b Johanne Rasmusdatter g.m. Jacob Pedersen Gay i Skagen
c Ingeborg Rasmusdatter g.m. Jens Svendsen i Fladstrand
d Gertrud Rasmusdatter g.m. Hans Henrik Jacobsen i Fladstrand
e Ellen Rasmusdatter i Fladstrand
f Kirsten Rasmusdatter i Skagen
g Anne Rasmusdatter i Skagen.

172 Thomas Christensen, byens tjener i Skagen. 7.3.1776, fol.28B.
E: Karen Christensdatter. B:
1) Laurids Thomsen i Højen
2) Karen Thomasdatter.

173 Jacob Hansen Højer i Gammel Skagen. 20.6.1776, fol.31.
E: Margrethe Dorthe Pedersdatter. LV: Søren Lodberg, præst i Skagen. B:
1) Hans Jacobsen Højer, gift i Hjørring
2) Fædder Jacobsen Højer
3) Anders Jacobsen Højer
4) Boye Jacobsen Højer
5) Mathias Jacobsen Højer
6) Marie Jacobsdatter Højer g.m. Thomas Christian Holm i Fladstrand
7) Margrethe Jacobsdatter Højer g.m. Anders Riis i Hjørring
8) Maren Jacobsdatter Højer g.m. Læsø, by- og herredsskriver i Hjørring
9) Inger Jacobsdatter Højer
10) Anne Marie Jacobsdatter Højer.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1776.

174 Mette Marie Andersdatter Paal i Skagen. 7.6.1775, fol.33.
E: Peder Lauridsen Højer. B:
1) Anne Pedersdatter Højer g.m. Mads Jacobsen Picher i Skagen
2) Margrethe Pedersdatter Højer i København
3) Marie Pedersdatter Højer 26, på stedet
4) Trine Pedersdatter Højer 20, på stedet.
FM: Thomas Lauridsen.

175 Karen Lauridsdatter i Skagen. 20.5.1776, fol.50.
E: Hans Christensen, fyropvarter. B:
1) Maren Hansdatter 6
2) Christen Hansen 4
3) Laurids Hansen 2
4) Bodil Marie Hansdatter, spæd.

176 Anne Marie Andersdatter i Skagen. 17.6.1776, fol.52.
E: Christen Andersen. B:
3) Maren Christensdatter 4.
Første ægteskab med Anders Gay (Gajhede). B:
1) Anders Christensen 15
2) Jens Christensen 11.
FM:
1 farbror Christen Jensen i Råbjerg sogn
2 mosters mand Niels Christensen Bruun.
Afdøde døde 18.5.1776.

177 Thomas Lauridsen Højer i Skagen. 7.1.1777, fol.55B.
E: Else Pedersdatter. LV: Søren Lodberg, præst i Skagen. B:
1) Laurids Thomsen Højer
2) Peder Thomsen Højer
3) Maren Thomasdatter Højer g.m. Fædder Jacobsen Holst i Bindslev præstegård.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1776.
Afdøde døde 9.12.1776.

178 Anne Margrethe Lauridsdatter Højer i Skagen. 8.4.1777, fol.56.
E: Niels Pedersen, skriver. B:
1) Peder Nielsen Skriver
2) Laurids Nielsen Skriver
3) Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Lauridsen.

179 Kirsten Tønnesdatter i Skagen. 12.4.1777, fol.56B.
E: Jens Nielsen Højbo. B:
1) Niels Jensen 8
2) Tønnes Jensen 6
3) Anne Marie Jensdatter 4
4) Peder Jensen 2
5) Søren Jensen, spæd.

180 Kirsten Christensdatter i Højen. 20.5.1777, fol.58B.
E: Mogens Rasmussen. B:
1) Margrethe Mogensdatter, voksen
2) Helle Mogensdatter 12
3) Christen Mogensen 8.

181 Maren Nielsdatter i Højen. 15.5.1777, fol.60.
A:
1) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Anders Nielsen Aalbæk i Højen. 3B:
a Jens Andersen 24
b Else Andersdatter g.m. Jens Lauridsen i Skagen
c Johanne Andersdatter g.m. Peder Svendsen i Højen
2) halvbror Peder Nielsen i Ålbæk, død. 4B:
a Niels Pedersen i Ålbæk
b Peder Pedersen, på farten
c Maren Pedersdatter g.m. Christen Bruun i Ålbæk
d Dorthe Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Bunken i Råbjerg sogn.

182 Bente Johansdatter i Højen. 31.7.1777, fol.64.
E: Jens Houmann. B:
1) [Sofie Jensdatter].
Desuden nævnes
1 enkemandens bror Mads Houmann
2 enkemandens bror Anders Houmann
3 enkemandens søster Helvig Houmann ved søn Erik Christensen.

183 Svanneke Cathrine Albæk i Højen, der døde 22.11.1777, fol.66.
E: Fædder Jacobsen Højer.
Testamente af 11.10.1777.
Afdøde boede hos sin mor Dorthe Pedersdatter, enke efter Jacob Hansen Højer, [skifte 20.6.1776 lbnr.173].

184 Petrea Margrethe Svane Bang i Skagen. 8.9.1778, fol.68.
E: Holger [Vitussen] Guldberg, tolder. B:
1) Christine [Charlotte] Hansdatter 2
2) Peder Svane Guldberg, nyfødt.
FM: morfar Jørgen Andreas [Nielsen] Bang, præst i Store og Lille Fuglede på Sjælland.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1778.
Samfrændeskifte afholdt 2.8.1779 i Store Fuglede præstegård
Afdøde døde 10.8.1778.

185 Thomas Christian Paal, (Pohl), uvist hvor. 13.1.1779, fol.68B.
A:
1) søster Maren Andersdatter Paal g.m. David Sørensen i Skagen
2) søster Mette Marie Andersdatter Paal, [skifte 7.6.1775 lbnr.174], var g.m. afdøde Peder Lauridsen Højer. 4B:
1) Anne Pedersdatter Højer g.m. Mads Jacobsen Picher i Skagen
2) Margrethe Pedersdatter Højer, gift i København
3) Marie Pedersdatter Højer, i København
4) Cathrine Pedersdatter Højer, i København.
Thomas Christensen havde ikke afhentet sin arv efter forældrene Anders Paal og Maren Thomasdatter på Hirsholmene efter skifte 1762, hvorfor arven skulle tilfalde kongens kasse, men der var kongelige bevilling af 15.10.1778, at dele arven med søskende.

186 Kirsten Nielsdatter i Skagen. 25.3.1779, fol.70.
A:
0) far Niels Helgesen, skiftet sluttet 6.8.1771. E: afdødes stedmor Karen Rasmusdatter
1) halvbror Hans Christian Nielsen
2) halvsøster Else Marie Nielsdatter
3) halvsøster Maren Nielsdatter.
Afdøde havde arv efter sin morfar Rasmus Sørensen Skierp, efter skifte 1764.
Afdøde, der var tåbelig og havde en ubetalt lejermålsbøde, døde 24.2.1779.

187 Maren Christensdatter i Skagen. 4.10.1779, fol.72.
Enker efter Anders Lauridsen. B:
1) Christen Andersen
2) Laurids Andersen
3) Simon Andersen
4) Kirsten Andersdatter, enke efter Anders Paal
5) Maren Andersdatter g.m. Mads Houmann
6) Johanne Andersdatter 25.

188 Knud Christensen, ugift tjenestekarl i Skagen, der døde 26.2.1780, fol.72B.
A:
1) halvbror Morten Christensen 32, i Asdal sogn
2) halvsøster Anne Christensdatter hos stedfar Peder Ovesen i Horne
3) halvsøster Maren Christensdatter hos stedfar Peder Ovesen
4) halvsøster Kirsten Christensdatter
5) halvsøster Sidsel Christensdatter,
alle på Asdal gods.

189 Jens Sørensen i Skagen. 30.5.1780, fol.75B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Mikkel Sørensen. B:
1) Søren Jensen
2) Anne Jensdatter 25
3) Niels Jensen 23
4) Christen Jensen 20.

190 Peder Jacobsen Holst, købmand i Skagen. 10.1.1781, fol.76B, 96.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Christian [Christensen] Højmark, præst i Harreslev, [Sejlstrup og Rakkeby]. B:
1) Anne Margrethe Holst g.m. [Holger Vitussen] Guldberg, tolder i Ribe
2) Jacob Holst 23
3) Laurids Holst 22
4) Hans Boye Holst 21
5) Thor Holst 20
6) Inger Marie Holst 16
7) Marianne Holst 15
8) Karen Marie Holst 12
9) Christiane Holst 11.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1781.

191 Christen Ottesen, tjenestekarl i Skagen. 8.1.1781, fol.79.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der stammede fra Hørmested sogn på Høgholt gods, døde 8.12.1780.

192 Johanne Mikkelsdatter i Skagen. 30.1.1781, fol.81.
Enke efter Peder Poulsen. A:
1) bror Anders Mikkelsen i Nibe, uvist om børn.
Afdøde nød pension af Ålborg Hospital.

193 Jens Thiisen, toldbetjent i Skagen. 3.5.1781, fol.83B.
B:
1) P. Vognsen, købmand og hørkræmmer i København.

194 Christen Mikkelsen i Skagen. 30.5.1782, fol.86B.
E: Maren Andersdatter. LV: Anders Houmann. B:
1) Mikkel Christensen 21
2) Anders Christensen 14.
FM: farbror Rasmus Mikkelsen i Råbjerg.

195 Dorthe Christensdatter i Skagen. 24.4.1782, fol.88B.
E: Jens [Andersen] Grønning. A:
1) bror Mads Roed på Rimmen i Råbjerg sogn g.m. Maren Jensdatter ved ældste søn Søren Madsen
2) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. [Thomas Christensen, skifte 7.3.1776 lbnr.172]. 2B:
a Laurids Thomsen i Højen
b Karen Thomasdatter g.m. Christen Tolstrup på stedet.

196 Iver Andersen Krøg i Skagen. 3.1.1782, fol.90.
E: Anne Thomasdatter. A:
1) bror Anders Andersen Krøg i Skagen
2) søster Kirsten Andersdatter g.m. Christen Markmand i Skagen.
Afdøde døde 22.9.1780 som matros i Kanton i Kina.

197 Peder Nielsen Gay i Skagen, der døde 23.8.1782, fol.93B.
Enke. A:
1) søster Maren Nielsdatter Gay, død. 7B:
a Anders Thomsen Skriver i Skagen
b Johanne Rasmusdatter g.m. Jacob Pedersen [Gay] i Skagen
c Ingeborg Rasmusdatter g.m. Jens Svendsen i Fladstrand
d Gertrud Rasmusdatter g.m. Hans Henrik Jacobsen, konstabel i Fladstrand
e Ellen Rasmusdatter g.m. Niels Andersen Flading i Fladstrand
f Kirsten Rasmusdatter i Skagen
g Anne Rasmusdatter g.m. Christen Sjælland på stedet.

198 Jens Jensen Rebslager, fisker i Skagen. 12.5.1783, fol.94B.
E: Sidsel Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) unge Jens Jensen Rebslager, død. 3B:
a Else Jensdatter
b Maren Jensdatter
c Malene Jensdatter
2) Laurids Jensen, uvist hvor
3) Maren Jensdatter g.m. Anders Jensen i Skagen.
Af andet ægteskab B:
4) Mikkel Jensen, på stedet.

199 Peder Jensen i Skagen. 3.10.1783, fol.116B.
E: Inger Nielsdatter. LV: far Niels Christensen Bruun. B:
1) Christen Pedersen 6
2) Jens Pedersen 4.
FM: farbror Simon Pedersen i Ålbæk.

200 Christine Marie Aagaard i Skagen, der døde 25.8.1783, fol.118.
E: Gregers Lund, toldskriver. A:
0) forældre [Benjamin Lauridsen Aagaard, degn i Stenmagle og Stenlille, skifte Alsted herred gejstlig 5.5.1763 lbnr.10 og Marie Ambrosiusdatter Nyborg]
1) bror Jens Aagaard, degn i Kirke Stillinge på Sjælland
2) søster [Marie Elisabeth Aagaard, begravet Finderup 2.12.1772], var g.m. Jacob Vinsløv i Høng, degn i Finderup på Sjælland. 2B:
a Claus [Benjamin] Vinsløv i København
b [Jacobine Vinsløv]
3) søster Louise Aagaard, var g.m. [Jørgen Nielsen], musikant i Nykøbing Sjælland, død uden børn.

201 Mikkel Sørensen, købmand i Skagen, der døde 1.3.1784, fol.120.
Enkemand. B:
1) Jacob Mikkelsen
2) Søren Mikkelsen
3) Anne Margrethe Mikkelsdatter g.m. Laurids Thomsen Højer
4) Ellen Mikkelsdatter g.m. Peder Holm.

202 Christian Jensen, toldbetjent i Skagen. 12.3.1784, fol.121.
E: Ida Margrethe Christiansdatter Frausing. LV: Mads Jacobsen Picher. B:
2) Johan Christiansen 13.
Af andet ægteskab B:
1) Jens Christiansen i Kristiansand i Norge.

203 Frands Thomsen Ræv i Skagen. 24.5.1784, fol.122B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Laurids Christensen, bødker. B:
1) Maren Frandsdatter 10
2) Thomas Frandsen 6
3) Mette Frandsdatter 3
4) Frands Frandsen, født efter fars død.
FM: fars søskendebarn Anders Jacobsen.
Arv i boet efter:
1) afdødes forældre Thomas Jensen og Mette Frandsdatter, døde 1770
2) afdødes søster Maren Thomasdatter. E: Jens Simonsen. Arv til B:
a Thomas Jensen.
Afdøde døde 24.4.1784.

204 Jens Andersen Grønning i Skagen, der døde 5.6.1784, fol.125.
Enkemand efter Dorthe Christensdatter, skifte 24.4.1782 lbnr.195. A:
1) bror Mathias Andersen Grønning ved Odense på Fyn
2) bror Jens Andersen Grønning ved Voerså i Albæk sogn.

205 Richard Frith i Skagen. 10.11.1784, fol.127B.
E: Maren Rasmusdatter Friis. LV: Jens Nielsen Kielder. B:
1) Richard Richardsen 10
2) Margrethe Richardsdatter 7.
FM: Christen Lauridsen.
Desuden nævnes afdødes halvbror Peder Skov.
Afdøde døde på rejse med det forulykkede orlogsskib Indfødsretten.

206 Niels Bertelsen i Skagen. 11.11.1784, fol.129B.
E: Inger Christensdatter. LV: far Christen Trane. B:
1) Bertel Nielsen 5
2) Maren Nielsdatter 4.
Afdøde døde på rejse med det forulykkede orlogsskib Indfødsretten.

207 Niels Christensen, matros i Skagen. 12.11.1784, fol.130B.
E: Maren Lauridsdatter Friis. LV: Niels Pedersen Kielder. A:
1) far Christen Trane.
Afdøde døde på rejse med det forulykkede orlogsskib Indfødsretten.

208 Simon Christensen i Højen eller Gammel Skagen. 31.1.1785, fol.131B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Niels Jacobsen. B:
1) Anne Marie Simonsdatter, der ægter Søren Nielsen Høgenhav.

209 Christen Jensen Nittrup, skrædder i Skagen. 15.2.1785, fol.133.
E: Karen Jensdatter. LV: Thomas Jacobsen Schmidt. B:
1) Jens Christensen i Skagen
2) Mette Kirstine Christensdatter g.m. Oluf Christensen Krøg i Skagen
3) Maren Christensdatter g.m. Henrik Møller, buntmager i Teglgårdsstræde 213 i København.

210 Lykke Christensen i Skagen. 18.7.1785, fol.136.
E: Helle Sørensdatter. B:
1) Søren Lykkesen 28, stedse hjemsøgt af svaghed
2) Thor Lykkesen 20
3) Mette Lykkesdatter g.m. Søren Pedersen i Østerby i Skagen.

211 Maren Andersdatter i Skagen. 3.12.1785, fol.136B.
E: Christen Lundholm. B:
1) Christen Christensen Lundholm, på farten fra København
2) Ellen Christensdatter g.m. Jens Simonsen i Skagen
3) Anne Christensdatter g.m. Niels Simonsen på stedet.

212 Anne Marie Bering i Skagen. 30.7.1785, fol.138.
E: Jacob Pedersen Holst. B:
1) Inger Margrethe Holst 2.
Desuden nævnes:
1 enkemandens morbror Thor Lauridsen i Barkholt i Bindslev sogn.
2 afdødes mor [Christiane Cathrine Mathiasdatter Holm], enke efter [Søren Jensen] Lodbjerg, præst i Skagen, [skifte Horns herred gejstlig 6.7.1777 lbnr.76. Første ægteskab med [Peder Sørensen Bering, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev, skifte Horns herred gejstlig 8.12.1761 lbnr.44].
Afdøde døde 1.7.1785.

213 Anders Sørensen Knep i Skagen. 16.3.1786, fol.146B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Kielder. B:
1) Jens Andersen Knep 21
2) Anne Marie Andersdatter Knep
3) Johanne Andersdatter Knep.
FM: fars [halv]bror Jacob Pedersen Knep.

214 Hans Simonsen Albæk i Skagen, der døde 8.1.1786, fol.147B.
A:
1) søster Maren Simonsdatter i Faldet i Albæk sogn, enke efter Morten Christensen ved svigersøn Knud Pedersen.

215 Mads Thomsen Houmann i Skagen. 7.4.1786, fol.152.
E: Maren Andersdatter Brøndum. LV: Peder Thomsen Højer. B:
1) Thomas Madsen 15
2) Anders Madsen 7
3) Maren Sofie Madsdatter 5
4) Anne Kirstine Madsdatter 6 mdr.
FM: farbror Peder Thomsen Houmann.
Afdøde døde 9.3.1786.

216 Karen Rasmusdatter i Skagen. 2.5.1786, fol.154B.
Enke efter Niels Helgesen, [skiftet sluttet 6.8.1771]. B:
1) Hans Christian Nielsen 20
2) Else Marie Nielsdatter g.m. Søren Ottesen i Skagen
3) Maren Nielsdatter.
FM: Rasmus Knudsen, som beslægtet.

217 Thomas Thomsen i Højen. 24.5.1786, fol.156.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Anders Thomsen
2) Thomas Christoffer Thomsen
3) Ingeborg Thomasdatter g.m. Laurids Andersen i Højen
4) Anne Marie Thomasdatter.

218 Jens Eriksen i Skagen. 26.5.1786, fol.156B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Christensen. B:
1) Erik Jensen 19.
FM: Laurids Rasmussen, som beslægtet.

219 Boye Thomsen Trane i Skagen. 31.3.1786, fol.158.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Knud Nielsen. B:
1) mor Karen Boyesdatter
2) bror Jens Thomsen Trane
3) søster Hedvig Thomasdatter
4) søster Anne Margrethe Thomasdatter
5) halvbror Søren Thomsen Trane, død. 4B:
a Oluf Sørensen Trane
b Thomas Sørensen Trane
c Peder Sørensen Trane
d Anne Marie Sørensdatter.

220 Peder Holm, købmand i Skagen. 1.5.1786, fol.159B.
E: Ellen Mikkelsdatter. LV: bror Jacob Mikkelsen, købmand. B:
1) Thomas Christian Pedersen Holm 4½.
FM: Christen Thomsen på Hirsholmene.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1786.
Afdøde døde 2.4.1786.

221 Mette Eriksdatter i Skagen. 8.7.1786, fol.160B.
E: Jens Christensen, skrædder. B:
1) Karen Jensdatter 9
2) Christen Jensen 8.
Afdøde døde 9.6.1786.

222 Jens Nielsen Kielder i Skagen. 26.5.1786, fol.162.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Laurids Christensen, bødker. B:
1) Jens Jensen Kielder, født efter sin fars død.
FM: farfar Niels Jensen Kielder.
Afdøde døde 27.4.1786.

223 Simon Nielsen Klarup i Østerby i Skagen. 29.7.1786, fol.164B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Søren Nielsen Klarup i Skagen. B:
1) Maren Simonsdatter 8.
FM: farbror Jens Nielsen Klarup i Skagen.
Afdøde døde 30.6.1786.

224 Jørgen Lauridsen, skomager i Skagen. 15.6.1786, fol.166B.
E: Maren Nielsdatter Skriver. LV: Mads Lauridsen Picher. B:
1) Ingeborg Jørgensdatter 10
2) Johanne Jørgensdatter 8
3) Niels Jørgensen 7
4) Anne Margrethe Jørgensdatter 3.
FM: morbror Peder Nielsen Skriver.
Afdøde, der 1784 var arresteret for mistanke om tyveri, men undveget, var for 8 dage siden hjemkommet, syg og elendig, og døde 15.4.1786.

225 Oluf Christensen Uld i Østerby i Skagen. 4.8.1786, fol.169.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Anders Skriver. B:
1) Christen Olufsen 3
2) Mette Olufsdatter 2
3) Thomas Olufsen 9 mdr.
FM: Knud Lauridsen, beslægtet på fars side.

226 David Sørensen i Skagen. 16.6.1786, fol.170B.
E: Maren Andersdatter Paal. A:
1) bror Christen Sørensen
2) bror Frederik Sørensen.
Afdøde havde uden ægteskab en 2 år gammel søn.
FM: morbror Hans Ottesen Frende.

227 Christen Eriksen Frende i Skagen. 2.6.1786, fol.172.
Enkemand efter Anne Christensdatter. B:
2) Jens Christensen 17
3) Erik Christensen 13
4) Niels Christensen 6 mdr.
FM: mosters mand Niels Ovesen.
Af første ægteskab B:
1) Else Christensdatter 18.
Begge ægtefæller døde i april 1786.

228 Mads Pedersen Fisker og hustru Maren Christensdatter Apholm i Skagen. 20.2.1786, fol.173B.
Hans A:
1) bror Peder Pedersen, død. 6B:
a Steffen Pedersen i Hæstrup
b Niels Pedersen i Kyllesbæk [i Råbjerg sogn]
c Peder Pedersen, degn i Hundborg og Jannerup i Thy
d Henrik Pedersen i Kyllesbæk
e Frands Pedersen i Kyllesbæk
f Ellen Pedersdatter g.m. Laurids Sørensen i Skibby?
2) søster Maren Pedersdatter, enke i Ålbæk
3) søster Karen Pedersdatter, død. 6B:
a Peder Nielsen, skrædder ved Bækken i Skagen sogn
b Hans Nielsen i Råbjerg
c Niels Nielsen i Skiveren
d Jens Nielsen i Rannerød [i Råbjerg sogn]
e Dorthe Nielsdatter g.m. Simon Skriver i Tværsted sogn
f Maren Nielsdatter, død, var g.m. Christen Svendsen i Klitlund. 2B:
1 Christen Christensen
2 Niels Christensen
4) halvbror Laurids Nielsen, død. 4B:
a Birgitte Lauridsdatter g.m. Jørgen Frøkær i Strandby
b Maren Lauridsdatter g.m. Peder Isaksen i Skørbækshede [i Tolne sogn]
c Margrethe Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen i Kyllesbæk
d Anne Sofie Lauridsdatter, der tjener på Sjælland.
5) halvbror Niels Nielsen i København.
Hendes A:
1) bror Peder Christensen i Apholm i Flade sogn
2) bror Christen Christensen i Rævdal [i Gerum sogn], død. 6B:
a Christen Christensen, uvist hvor
b Søren Christensen, uvist hvor
c Jens Christensen, uvist hvor
d Sofie Christensdatter gift i Åby sogn
e Maren Christensdatter, uvist hvor
f Anne Christensdatter, uvist hvor.

229 Oluf Christensen Trane og hustru Inger Jacobsdatter i Skagen. 11,7,1786, fol.178.
B:
1) Frands Olufsen 14
2) Christen Olufsen 9
3) Niels Olufsen 6
4) Maren Olufsdatter 5
5) Margrethe Olufsdatter 3
6) Anne Kirstine Olufsdatter 6 mdr.
FM:
1 morbror Anders Jacobsen
2 morbror Hans Jacobsen.

230 Peder Christensen Holm i Skagen. 22.11.1786, fol.181.
E: Ellen Mikkelsdatter. LV: bror Jacob Mikkelsen. B:
1) Thomas Christian Holm 5.
FM:
1 farfar Christen Thomsen Malle på Hirsholmene.
2 farbror Otto Christensen Malle på Hirsholmene.
Arv efter afdødes mor.
Desuden nævnes enkens svoger Laurids Thomsen Højer.

231 Kirsten Mortensdatter i Skagen. 30.11.1786, fol.185.
E: Oluf Jensen. B:
1) Marianne Olufsdatter 9 uger.

232 Else Jensdatter i Skagen. 26.4.1786, fol.187.
Enke efter Boye Ibsen.
Testamente af 2.9.1765.
Hans A:
1) søster Anne Ibsdatter g.m. Peder Brøndum, begge døde. 6B:
a Jeppe Pedersen Brøndum
b Jacob Pedersen Brøndum i Trankebar i Ostindien
c Søster Pedersdatter Brøndum g.m. Boye Lydersen, kaptajn i København
d Karen Pedersdatter Brøndum, enke i Rendsborg
e Ingeborg Pedersdatter Brøndum g.m. Jens Simonsen Holmbo i Skagen
f Margrethe Pedersdatter Brøndum g.m. Søren Jensen i Skagen.
Hendes A:
1) farbror Mikkel Merkur i Råbjerg, død. 4B:
a Christen Mikkelsen, død. 2B:
1 Mikkel Christensen
2 Anders Christensen
b Rasmus Mikkelsen, død. 2B:
1 Anne Rasmusdatter g.m. Peder Lyngshede i Råbjerg
2 Margrethe Rasmusdatter
c Hans Mikkelsen, død. 3B:
1 Peder Hansen i Drastrup
2 Mikkel Hansen i Drastrup
3 Anne Hansdatter
d Maren Mikkelsdatter i Råbjerg, død. 4B:
1 Laurids Sørensen i Skiveren
2 Anne Sørensdatter g.m. Bent Pedersen i Råbjerg
3 Birgitte Sørensdatter
4 Dorthe Sørensdatter
2) morbror Anders Sørensen, degn i Ajstrup, død. 1B:
a Søren Andersen i Ajstrup på Vrå gods, død for 2 år siden. 3B:
1 Anders Sørensen 43, i Nejsigbro i Øster Hassing
sogn
2 Morten Sørensen 41 i Ajstrup
3 Anne Sørensdatter g.m. Jens Andersen, smed i Nørre Halne i Biersted sogn.

233 Mette Nielsdatter i Højen. 7.2.1787, fol.198B.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Maren Nielsdatter 10
2) Mette Nielsdatter 7
3) Jacob Nielsen 4
4) Niels Nielsen 1.
Afdøde døde 9.1.1787.

234 Dorthe Marie Christensdatter i Skagen. 20.10.1787, fol.201.
E: Hans Ottesen. B:
1) Christen Hansen 10.

235 Christen Pedersen Uld i Skagen. 3.12.1787, fol.202.
E: Karen Olufsdatter. LV: bror Christen Olufsen. A:
1) halvbror Niels Pedersen Kielder
2) halvbror Jens Pedersen Kielder.
Enken har en slegfreddatter g.m. Peder Nielsen Starholm på stedet.
Afdøde døde 4.11.1787.

236 Margrethe Højer i Skagen. 22.12.1787, fol.203.
E: Jacob Mikkelsen. B:
1) Thomas Jacobsen 8
2) Søren Jacobsen 7
3) Mikkel Jacobsen 4
4) Peder Jacobsen 4.
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1787.
Afdøde døde 23.11.1787.

237 Maren Christensdatter i Skagen. 20.8.1788, fol.204.
E: Palle Vilhelmsen Westhoff, toldbetjent. B:
1) Vilhelm Christian Pallesen 3.

238 Mikkel Jensen i Skagen. 28.11.1788, fol.207.
E: Anne Kirstine Madsdatter. LV: Erik Christensen, skibsbygger. B:
1) Anne Mikkelsdatter 4
2) Anne Marie Mikkelsdatter 1.
FM: fasters mand Anders Jacobsen.

239 Margrethe Dorthe [Pedersdatter] Agge i Højen, der døde 20.12.1787, fol.209B.
Enke efter Jacob Hansen Højer, [skifte 20.6.1776 lbnr.173. B:
1) Hans Jacobsen Højer, købmand i Hjørring
2) Fædder Jacobsen Højer, uvist hvor
3) Anders Jacobsen Højer, på stedet
4) Boye Jacobsen Højer, uvist hvor
5) Mathias Jacobsen Højer, på stedet
6) Marie Jacobsdatter Højer g.m. Oluf Andersen Hjelm i Fladstrand
7) Margrethe Jacobsdatter Højer g.m. Anders Riis, købmand i Hjørring
8) Maren Jacobsdatter Højer g.m. [Martin Georg] Zachoun, læge på Dronninglund
9) Inger Jacobsdatter Højer på stedet
10) Anne Marie Jacobsdatter Højer.

240 Søren Simonsen i Skagen. 25.11.1789, fol.245.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Christensen. B:
1) Ingeborg Sørensdatter 7
2) Maren Sørensdatter 6
3) Karen Sørensdatter 4
4) Simon Sørensen 9 mdr.
FM:
1 farbror Jens Simonsen
2 farbror Niels Simonsen.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Pedersdatter på stedet.

241 Margrethe Simonsdatter i Skagen. 14.10.1789, fol.246.
E: Anders Lauridsen Højbo. B:
1) Maren Andersdatter 15
2) Laurids Andersen 13
3) Anne Marie Andersdatter 7.
FM: Søren Svendsen, som beslægtet.

242 Peder Jacobsen Schmidt, overstyrmand i Skagen.12.11.1787, fol.248.
E: Caroline, i København. A:
1) bror Thomas Jacobsen Schmidt på stedet.
Afdøde døde 14.10.1787.

243 Peder Nielsen Starholm i Skagen. 15.2.1790, fol.258.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Olufsen. A:
1) far Niels Pedersen Starholm
2) bror Knud Nielsen Starholm
3) bror Søren Nielsen Starholm.
Desuden nævnes enkens mor Karen Olufsdatter på stedet.
Afdøde døde i København som matros i Kongens flåde.

244 Peder Pedersen Skov i Skagen. 16.2.1790, fol.260.
E: Maren Christensdatter. LV: stedfar Jens Sørensen Bagh. B:
1) Peder Pedersen, nyfødt.
FM: Jacob Christensen, som beslægtet.
Afdøde sidste efterår i København i kongens søtjeneste.

245 Kirsten Jensdatter i Skagen. 2.3.1791, fol.261B.
Enke efter Rasmus Friis. B:
1) Laurids Rasmussen Friis
2) Anne Rasmusdatter g.m. Niels Jensen Kielder
3) Karen Rasmusdatter, enke efter Jens Eriksen, [skifte 26.5.1786 lbnr.218]
4) Maren Rasmusdatter g.m. Thomas Jensen
5) Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Jacob Christensen.
Afdøde døde 1.2.1791.

246 Maren Simonsdatter i Skagen. 1.4.1791, fol.262B,265B.
E: Hans Jacobsen. A:
1) bror Jens Simonsen Holmbo
2) bror, død. 2B:
a Simon Simonsen
b Anne Marie Simonsdatter g.m. Laurids Christensen, bødker.
Afdøde døde 31.3.1791.

247 Sofie Iversdatter i Skagen. 6.4.1791, fol.263.
Enke efter Poul Clemensen. B:
1) Jens Poulsen
2) Iver Poulsen, på stedet
3) Ingeborg Poulsdatter g.m. Jens Christensen, skrædder
4) Anne Marie Poulsdatter.

248 Niels Christensen Bruun i Skagen. 8.4.1791, fol.264.
E: Ellen Andersdatter. LV: Jacob Mikkelsen. B:
1) Anders Nielsen Bruun
2) Inger Nielsdatter Bruun g.m. Hans Boyesen
3) Karen Nielsdatter Bruun i København
4) Kirsten Nielsdatter Bruun.

249 Johanne Lauridsen, skomager i Skagen. 11.7.1789, fol.266B.
E: Johanne Madsdatter, der døde 13.1.1790.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) farbror Hans Andersen, død. 1B:
a Anders Hoppe
2) farbror Peder Andersen, død. 3B:
a Mette Pedersdatter g.m. Christen Schioldan
b Sofie Pedersdatter gift i København
c Margrethe Pedersdatter g.m. Christen Corneliussen
3) faster Anne Marie Andersdatter, død. 1B:
a Cathrine Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen Vaadbinder, skipper
4) morbror Laurids Christensen, død. 2B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Anders Hansen Hoppe
b Maren Lauridsdatter, død. 1B:
1 Karen Madsdatter.
Afdøde døde 12.6.1789.

250 Hans Boyesen i Skagen. 26.9.1791, fol.278.
E: Inger Nielsdatter. LV: Christen Andersen. B:
1) Peder Hansen 6.
FM: farfar Boye Hansen.
Afdøde døde 27.8.1791.

251 Maren Christensdatter i kagen. 1.5.1792, fol.280, 284B, 290.
Arvinger angives ikke.

252 Ann Christensdatter i Skagen. 14.6.1792, fol.280B.
E: Niels Simonsen. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 6
2) Maren Nielsdatter 4
3) Simon Nielsen 3
4) Søren Nielsen 9 mdr.
Afdøde døde 16.5.1792.

253 Christen Andersen Brøndum i Skagen. 10.7.1792, fol.282, 285, 286B, 290.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Bertel Krejbjerg. B:
1) Maren Christensdatter.
FM: farbror Simon Andersen Brøndum.
Afdødes stedsøn Jens Christensen Gajhede har arv efter sin far Christen Jensen Gajhede.
Desuden nævnes afdødes halvbror Peder Thomsen Højer, hvis arv er indskrevet i skifte for 15 år siden efter afdødes første hustru.
Afdøde døde 6.6.1792.

254 Thomas Sørensen Knep i Skagen. 22.9.1792, fol.286, 293.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Christensen Leer. B:
1) Laurids Thomsen Knep
2) Søren Thomsen Knep
3) Anne Marie Thomasdatter.
FM: farbror Jacob Sørensen Knep.
Afdøde døde 2.9.1792.

255 Jens Kragedal, toldskriver i Skagen. 6.10.1792, fol.288, 293B, 299.
E: Kirsten Møller , i København. B:
1) Christian Kragedal i Hals
2) Jens Kragedal i Dverretved [i Tolne sogn]
3) Morten Kragedal
4) Laurids Kragedal
5) Hedvig Kragedal.
Afdøde døde 7.9.1792.

256 Niels Frandsen, fisker i Skagen. 6.4.1793, fol.298B, 300.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Laurids Christensen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter, gift i København
2) Inger Nielsdatter
3) Johanne Nielsdatter g.m. Christen Christensen Hedebo.

257 Niels Jacobsen i Højen. 11.5.1693, fol.301B, 313.
E: Helle Frederiksdatter. LV: Anders Andersen. B:
6) Frederik Nielsen 3
7) Tønnes Nielsen 1.
FM: morbror Anders Frederiksen.
Første ægteskab med [Maren Sørensdatter, skifte 7.11.1774 lbnr.163]. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: morbror Laurids Sørensen.
Andet ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 7.2.1787 lbnr.233]. B:
2) Maren Nielsdatter
3) Mette Nielsdatter
4) Jacob Nielsen 11
5) Niels Nielsen 6.
Desuden nævnes enkens bror Anders Frederiksen.

258 Jens Ottesen i Højen. 11.5.1793, fol.302B, 314.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Andersen. A:
1) bror Christoffer Ottesen i Højen
2) søster Stine Ottesdatter i København
3) søster Ellen Ottesdatter
4) halvsøster Anne Margrethe Jensdatter i Skagen.

259 Niels Christensen i Højen. 11.5.1793, fol.303B, 316.
E: Helle Christensdatter. LV: Peder Christensen på stedet. B:
1) Christen Nielsen 10
2) Anne Marie Nielsdatter 8
3) Anders Nielsen 4
4) Mikkel Nielsen 2.
FM: farfar Christen Christensen.

260 Laurids Andersen Krøg i Højen. 11.5.1793, fol.304B, 315B.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: far Christen Christensen. B:
1) Anders Lauridsen Krøg 4
2) Mette Marie Lauridsdatter Krøg 2.
FM: fars svoger Christen Lauridsen i Skagen.

261 Søren Nielsen i Højen. 11.5.1793, fol.305B, 317.
E: Anne Marie Simonsdatter. LV: Anders Andersen i Højen. B:
1) Mette Marie Sørensdatter 8
2) Simon Sørensen 5
3) Niels Sørensen 2.
FM: farbror Hans Nielsen i Klarup i Skagen sogn.

262 Karen Tønnesdatter i Skagen. 20.6.1793, fol.306B, 318.
Enke efter Jens Thomsen. B:
1) Jens Jensen Thomsen i København.
Afdøde døde 22.5.1793.

263 Maren Andersdatter i Skagen. 2.7.1793, fol.307B.
E: Simon Simonsen. B:
1) Jens Simonsen 5
2) Marie Sofie Simonsdatter 3.
Afdøde døde 3.6.1793.

264 Jens Thomsen Trane i Skagen. 8.7.1793, fol.309, 314B, 323.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Christensen, skibsbygger. B:
1) Cathrine Jensdatter 5.
FM: morbror Peder Jensen Skriver.

265 Søren Katt i Skagen. 22.7.1793, 310B, 319.
Arvinger angive ikke.
Afdøde der kom fra Horne sogn og arbejde so kalkslager i Skagen, døde 24.6.1793.

266 Christen Christensen Bruun i Skagen. 29.7.1793, fol.311.
E: Maren Christensdatter. B:
4) Christen Christensen 14
5) Laurids Christensen 12
6) Abelone Christensdatter 12.
Første ægteskab med [Abelone Hansdatter, skifte 9.5.1774 lbnr.162]. B:
1) Johanne Christensdatter
2) Dorthe Christensdatter
3) Johannes Christensen.

267 Jeppe Madsen i Skagen. 18.10.1793, fol.319, 322.
E: Inger Christensdatter. LV: bror Jens Christensen Aaby. B:
1) Mads Jepsen
2) Kirsten Jepsdatter
3) Anne Jepsdatter.

268 Thomas Jensen, skibskarl i Skagen. 28.10.1793, fol.321, 322B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Jens Thomsen 6.
FM: farbror Oluf Jensen i Rannerød.

269 Karen Sørensdatter Møller i Skagen. 23.12.1793, fol.324B, 326B, 336, 340B.
Enke efter Christen Saxtorph, tinstøber i Ålborg. B:
1) Johanne Christensdatter Saxtorph g.m. [Bertel Christian] Greiberg. [degn] i Skagen
2) Ellen Saxtorph g.m. Simon Hansen Engmark, assistentsgraver i København
3) Anne Lorentse Saxtorph, husholderske på Boller.
Afdøde havde arv efter testamente af 30.4.1768 for Aksel Nielsen Møller, købmand i Ålborg og hustru Anne Møiniche Cortsen.
Afdøde døde 24.11.1793.

270 Christen Pedersen Møller i Skagen. 20.2.1794, fol.325, 335B, 338B, 339B, 342B.
E: Karen Christensdatter. LV: Palle Mikkelsen. B:
1) Peder Christensen 8
2) Søren Christensen.

271 Maren Højer i Højen. 10.3.1794, fol.327B, 337, 339, 342, 348B, 353B, 387B.
E: Laurids Melsen. B:
1) Frederikke Laurentse Melsen 5
2) Cathrine Marie Melsen 3.
Afdøde døde 8.2.1794.

272 Helle Frederiksdatter i Højen. 27.3.1794, fol.333B.
E: Christoffer Nielsen.
Første ægteskab med [Niels Jacobsen, skifte 11.5.1693 lbnr.257]. B:
1) Frederik Nielsen 4
2) Tønnes Nielsen 2.
FM:
1 morbror Anders Frederiksen
2 morbror Morten Frederiksen.
Niels Jacobsens første ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 7.11.1774 lbnr.163]. Arv til B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: morbror Laurids Sørensen i Højen.
Niels Jacobsens andet ægteskab med Mette Nielsdatter, [skifte 7.2.1787 lbnr.233]. Arv til B:
2) Maren Nielsdatter
3) Mette Nielsdatter
4) Jacob Nielsen 12
5) Niels Nielsen 7.

273 Christen Pedersen Møller, smed i Skagen. 17.5.1794, fol.338B, 339B, 342B.
E: Karen Christensdatter. LV: Palle Vilhelm, toldbetjent. B:
1) [Sofie Christensdatter]
2) [Peder Christensen].

274 Hans Ottesen i Skagen. 23.1.1795, fol.343, 344.
E: [Dorthe Christensdatter]. Af børn kendes B:
1) Christen Hansen.
FM:
1 farbror Søren Ottesen
2 farbror Peder Ottesen.

275 Maren [Christensdatter] i Skagen. 7.2.1795, fol.343B, 344B.
Enke efter [Jens Christensen] Leer. B:
1) Else [Jensdatter]
2) Maren [Jensdatter]
3) Malene [Jensdatter].
FM: farbror Niels [Christensen] Leer.

276 Margrethe Christensdatter Krøg i Skagen.25.3.1795, fol.345.
A:
1) far Christen Olufsen Krøg
2) bror Peder Christensen Krøg på egne og øvrige søskendes vegne.

277 Johanne Andersdatter i Skagen. 20.6.1796, fol.345B, 356.
E: Erik [Christensen] Skibsbygger. B:
1) Anders Eriksen Skibsbygger
2) Thomas Eriksen Skibsbygger
3) Maren Kirstine Eriksdatter Skibsbygger.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Laurids Andersen
2 afdødes bror Simon Andersen Brøndum
3 afdødes søster [Kirsten Andersdatter] g.m. Peder Thomsen Højer
4 afdødes søster g.m. Christen Degn
5 enkemandens mor, enke efter Christen Skibsbygger.

278 Christine Svendsdatter i Skagen. 29.12.1795, fol.349, 371, 384.
E: Peder Nielsen Skriver, skipper. A:
1) søster Maja [Svendsdatter] g.m. Gabrielsen i Göteborg i Sverige.

279 Jens [Christensen], skrædder i Skagen. 8.2.1796, fol.350, 369.
E: Ingeborg Poulsdatter. B:
3) Poul Jensen.
FM: morbror Iver Poulsen.
Første ægteskab med [Mette Eriksdatter, skifte 8.7.1786 lbnr.221]. B:
1) Karen Jensdatter
2) Christen Jensen.
FM:
1 Oluf Krøg
2 Niels Sørensen.

280 Jens Nielsen Højbo i Skagen.2.3.1796, fol.350B, 370.
E: Karen Henriksdatter. B:
5) Anne Jensdatter.
FM: morbror Mikkel Henriksen.
Første ægteskab med [Kirsten Tønnesdatter, skifte 12.4.1777 lbnr.179]. B:
1) Niels Jensen
2) Tønnes Jensen
3) Anne Marie Jensdatter
4) Peder Jensen.
FM: morbror Thomas Tønnesen.

281 Anne Andersdatter i Skagen.2.3.1796, fol.351B, 3831.
E: Hans Christian Nielsen. B:
1) Niels Hansen
'2) Anders Hansen.
FM: mors svoger Søren Olufsen.

282 Laurids Bødker i Skagen. 2.3.1796, fol.352.
E: Anne Marie Simonsdatter. B:
1) Christen Lauridsen
2) Simon Lauridsen
3) Knud Lauridsen
4) Niels Lauridsen
5) Kirsten Lauridsdatter
6) Else Marie Lauridsdatter.
FM: morbror Simon Simonsen.

283 Jens Pohl i Skagen. 12.4.1796, fol.353, 370B.
E: []. B:
1) Anne Jensdatter
2) Ellen Jensdatter
3) Martha Jensdatter.

284 Hans Christoffersen Ferslev, byfoged i Skagen, der døde 3.6.1796, fol.354B, 356B, 371B, 395B, 401B, 415.
E: Cathrine Marie [Mathiasdatter] Holm. LV: Pors Bastholm Munch til Odden. B:
4) Mathias Christian Hansen Ferslev
5) Fædder Hansen Ferslev i København
6) Regine Hansdatter Feilberg g.m. [Johan Georg] Lybecker, toldinspektør i Hjørring
7) Cathrine Marie Hansdatter Ferslev g.m. [Rasmus] Brorson, kancellisekretær [samt by- og herredsfoged] i Sæby
8) Anne Hedvig Hansdatter Ferslev
9) Otto Christian Hansen Ferslev i Hjørring.
Første ægteskab med [Regine Henriksdatter Himmerig, begravet Skagen 16.2.1753]. B:
1) Christoffer Hansen Ferslev, præst i Rold og Vebbestrup
2) Karen Margrethe Hansdatter Ferslev, [skifte Nørhald herred gejstlig 23.7.1794 lbnr.73], var g.m. []Jens Frederiksen] Feilberg, præst i Vester Tørslev. 7B:
a Abelone Feilberg 14¾
b Regine Feilberg 13¾
c Frederik Feilberg 13
d Maren Christine Feilberg 11½
e Frederikke Louise Feilberg 10½
f Henrik Himmerig Feilberg 9½
g Hans Christoffer Feilberg 8
3) Palle Hansen Ferslev, overstyrmand, død. 1B:
a Hans Pallesen Ferslev.

285 Jeppe [Pedersen] Brøndum, skipper i Skagen. 22.8.1797, fol.373, 397B, 448, 452.
E: Inger Nielsdatter. LV: Peder Thomsen Højer, købmand. A:
0) forældre [Peder Brøndum og Ane Ibsdatter]
1) bror Jacob Scavenius, justitsråd i København
2) søster Søster Cecilie Pedersdatter Brøndum g.m. Højer, kaptajn i København
3) søster Karen Pedersdatter Brøndum, død. 1B:
a en søn, uvist hvor
4) søster Ingeborg Pedersdatter Brøndum g.m. Jens [Simonsen] Holmbo i Skagen ved søn Peder Brøndum
5) søster Margrethe Pedersdatter Brøndum g.m. Søren Jensen Degn i Skagen.
Afdøde døde 11.7.1797.

286 Poul Christensen, smed i Skagen, der døde 22.8.1797, fol.374, 381, 398B, 426B.
Arvinger angives ikke

287 Peder Thomsen Houmann [Homann], skipper i Skagen. 25.8.1797, fol.374B, 378, 386, 404B, 428B.
E: Maren Jensdatter. LV: Otto Christian Ferslev. A:
1) Anders Thomsen Houmann, købmand i Skagen
2) søster Helvig Thomasdatter
3) bror Mads Thomsen Houmann, [skifte 7.4.1786 lbnr.215]. 4B:
a Thomas Madsen
b Anders Madsen
c Maren Sofie Madsdatter
d Anne Kirstine Madsdatter
4) bror Hans Thomsen Houmann, død. 4B:
a Thomas Houmann, skipper
b Hans Houmann, skipper
c Sofie Hansdatter, død, var g.m. Niels Krøg på Hirsholmene. 4B:
1 Hans Nielsen
2 Oluf Nielsen
3 Jesper Nielsen
4 Anne Marie Nielsdatter
d Birgitte Hansdatter g.m. Niels Degn i Skagen
5) bror Jens Houmann, død, var g.m. [Bente Johansdatter i Højen, skifte 31.7.1777 lbnr.182]. 1B:
a Sofie Jensdatter g.m. Hans Christensen i Højen.

288 Maren Pedersdatter i Skagen. 1.9.1797, fol.376.
E: Jens Andersen. B:
1) Anders Jensen 3
2) Maren Kirstine Jensdatter 1.

289 Jens Andersen, fisker i Skagen. 1.9.1797, fol.377, 407.
E: Anne Christensdatter. LV: søn Zacharias Clemensen. B:
1) Christen Jensen 10
2) Johanne Marie Jensdatter 6.
FM:
1 farbror Niels Jensen i Tværsted
2 Jens Jensen i Skårup mølle
3 Christen Jensen i Voer.

290 Ingeborg Thomasdatter i Skagen. 23.10.1797, fol.380, 399B, 403, 409B, 436.
E: Christian Hansen Ruth.
Af første ægteskab B:
1) Maren Lauridsdatter 16
2) Niels Christian Lauridsen 3.
FM: morbror Thomas Thomsen.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Marie Thomasdatter i Ålborg.

291 Inger Højer, ugift i Gammel Skagen. 1.1.1798, fol.385, 409B, 435..
Af arvinger angives A:
1) svoger Hans Aars i Hjørring.
Afdøde døde i Hjørring.

292 Christen Tønnesen, fisker i Skagen. 8.6.1798, fol.393B, 408, 432B.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Jens Simonsen. B:
3) Karen Christensdatter 17
4) Ellen Christensdatter 15.
FM: Anders Bruun i Skagen.
Første ægteskab med Margrethe Madsdatter. B:
1) Anne Marie Christensdatter 29, g.m. Niels Ottesen i Højen
2) Karen Margrethe Christensdatter 25.

293 Niels Jensen Kielder i Skagen. 27.9.1798, fol.399.
E: [Anne Rasmusdatter, begravet 7.10.1798]. B:
1) Rasmus Kielder
2) Niels Kielder, toldbetjent
3) Kirsten [Nielsdatter]
4) Inger [Nielsdatter]
5) Anne Marie [Nielsdatter].

294 Margrethe Jensdatter i Skagen, der døde 5.3.1799, fol.412, 437, 450.
E: Erik Skibsbygger, købmand. B:
1) Anne Eriksdatter g.m. Hans Houmann, skipper
2) Ellen Eriksdatter
3) Martha Eriksdatter.
FM: født værge Niels Sørensen i Skagen.

295 Thomas Jensen i Højen. 14.5.1799, fol.439B, 445B, 451.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Pedersen, der ægter enken. B:
1) Karen Thomasdatter 7
2) Maren Thomasdatter 5
3) Niels Thomsen 4
4) Johanne Thomasdatter 9 mdr
5) Anne Thomasdatter, 7 uger den 20.12.1799.
FM: farbror Niels Jensen.
Desuden nævnes enkens [sted]far Laurids Thomsen.

296 Margrethe Nielsdatter i Skagen. 31.8.1799, fol.441, 449, 453.
E: Anders Thomsen.
Første ægteskab med Frands Thomsen [Ræv, skifte 24.5.1784 lbnr.203]. B:
1) Mette Frandsdatter, der ægter Peder Højbo.

297 Anne Lauridsdatter i Højen eller Gammel Skagen. 25.11.1799, fol.444, 447, 451B.
E: Svend Lauridsen. B:
1) Jens Svendsen 18
2) Christian Svendsen 14
3) Niels Svendsen 11.
FM: Anders Andersen senior i Højen.

298 Peder Christensen Krøg i Skagen. 7.3.1800, fol.453B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Thomas Jacobsen. B:
1) Peder Pedersen 5
2) Margrethe Pedersdatter 3
3) Peder Christian Pedersen 6 uger.
FM: farfar Christen Olufsen Krøg.

299 Karen Jensdatter i Skagen. 8.3.1800, fol.455, næste protokol fol.63B, 170, 175.
Enke efter Christen Jensen [Nittrup], skrædder, [skifte 15.2.1785 lbnr.209]. B:
2) Jens Christensen, skrædder, død. 2B:
a Christen Jensen 21
b Poul Jensen 10
3) Mette Kirstine Christensdatter på stedet, enke efter Oluf Christensen Krøg
4) Maren Christensdatter i København.
Af første ægteskab B:
1) Karen Christensdatter g.m. Peder Bentsen, skipper.


Skagen Byfoged
Skifteprotokol 1800-1814 i:
Skifteprotokol 1800-1830
B 25 - 113

300 Oluf Christensen Krøg i Skagen. 10.3.1800, fol.1B, 74, 75, 114B, 174B.
E: Mette Kirstine. LV: Anders Bruun. B:
1) Anne Olufsdatter 23
2) Christen Olufsen 20
3) Laurids Olufsen
4) Karen Olufsdatter 11.
FM: farfar Christen Ovesen Krøg.

301 Christen Olufsen Trane i Skagen. 10.3.1800, fol.2, 71, 75B, 171, 176.
E: Kirsten Sørensdatter Riis. LV: Søren Ottesen. B:
1) Christen Christensen Trane 9 uger.
FM: farbror Frands Olufsen.

302 Erik Christensen Skibsbygger i Skagen, der døde 9.4.1800, fol.3, 10B, 13B, 31, 62, 82B, 85, 92B, 138, 154B, 189, 193.
E: Maren Bastholm. LV: Mathias Ferslev.
Første ægteskab med Johanne Andersdatter Brøndum, [skifte 20.6.1796 lbnr.277]. B:
1) Anders Eriksen Brøndum Skibsbygger 18
2) Thomas Eriksen Skibsbygger 14
3) Maren Kirstine Eriksdatter Skibsbygger 12.
FM:
1 Peder Thomsen Højer g.m. moster [Kirsten Andersdatter]
2 morbror Simon Andersen Brøndum
Desuden nævnes afdødes steddatter Martha [Jensdatter] Pohl.

303 Anne Lauridsdatter i Skagen. 26.4.1800, fol.8B, 28B, 30, 71B, 171B, 172B.
Enke efter Thomas Sørensen Knep, [skifte 22.9.1792 lbnr.254]. B:
1) Laurids Thomsen Knep 36
2) Søren Thomsen Knep 31
3) Anne Marie Thomasdatter 28.

304 Margrethe Pedersdatter i Skagen. 6.5.1800, fol.11. 29. 70, 98, 170B, 180.
Enke efter Peder Christensen Krøg, [skifte 7.3.1800 lbnr.298]. B:
1) Peder Pedersen 5
2) Margrethe Pedersdatter 3
3) Peder Christian Pedersen 6 uger.
FM:
1 farfar Christen Olufsen Krøg
2 fasters mand Peder Thomsen Højrup.

305 Jacob Mikkelsen, købmand og overformynder i Skagen. 1.7.1800, fol.36B, 46B, 63, 64, 67B, 111, 144, 151, 182.
E: Margrethe Thomasdatter Todbjerg. LV: Anders Andersen, der ægter enken. B:
5) Peder Jensenius Todbjerg 7
6) Anne Todbjerg 4
7) Thomas Behr Todbjerg 9 mdr.
FM: født værge Rasmus Todbjerg i Lille Krogen i Torslev sogn.
Første ægteskab med Margrethe Thomasdatter Højer, [skifte 22.12.1787 lbnr.236]. B:
1) Thomas Jacobsen 20, i København
2) Søren Jacobsen 19, farer som styrmand fra Norge
3) Mikkel Jacobsen 14
4) Peder Jacobsen 13.
FM: født værge Peder Thomsen Højen i Skagen.
Afdøde døde 21.6.1800 på handelsrejse i Lübeck

306 Karen Christensdatter i Skagen. 5.7.1800, fol.45, 73B, 174.
E: Rasmus Nielsen Kielder. B:
1) Jens Rasmussen 11
2) Anne Rasmusdatter 10
3) Sofie Rasmusdatter 7
4) Niels Rasmussen 2.
FM: Jacob Christensen.

307 Jens Andersen i Gammel Skagen. 2.11.1800, fol.65, 92, 177B.
E: Anne Jensdatter i Astrup. LV: bror Jørgen Jensen i Starholm. B:
1) Anne Marie Jensdatter 17
2) Anders Christian Jensen 6.
Afdøde døde 28.10.1800.

308 Mogens Rasmussen i Gammel Skagen. 25.11.1800, fol.66.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte 20.5.1777 lbnr.180]. B:
1) Margrethe Mogensdatter
2) Helle Mogensdatter g.m. Jens Gajhede i Skagen
3) Christen Mogensen i Skagen.

309 Maren Pedersdatter i Højen. 25.11.1800, fol.67.
A:
1) bror Jens Pedersen i Højen
2) bror Søren Pedersen
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Thomas Mikkelsen.

310 Peder Madsen, fisker i Skagen. 6.2.1801, fol.76B, 99B, 180B.
E: Maren Eriksdatter. LV: Peder Thomsen Højer, købmand. B:
3) Anne Marie Pedersdatter g.m. Thomas Christensen, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Mads Pedersen, skipper
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Fædder Nielsen.

311 Inger Sørensdatter i Skagen. 9.3.1801, fol.80, 96, 176B, 178B.
E: Laurids Thomsen, bysvend.
[Af første ægteskab] B:
1) Anne Malene Hansdatter 8.
FM:
1 født værge Peder Ottesen
2 født værge Christen Pedersen Lundholm.

312 Anders Karred i Skagen. 27.3.1801, fol.81B, 100B, 181.
A:
1) søskendebarn Christen Mogensen.

313 Maren Lauridsdatter Fynbo i Skagen. 10.4.1801, fol.82, 84, 97B, 176, 179.
A:
1) søster [Anne Lauridsdatter, skifte 26.4.1800 lbnr.303, var g.m. Thomas Sørensen Knep, skifte 22.9.1792 lbnr.254]. 3B:
1) Laurids Knep
2) Søren Knep
3) Anne Marie Thomasdatter Knep.

314 Thomas Pedersen Højrup, fisker i Skagen. 15.6.1801, fol.89B, 151, 176B, 186B.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Brems. B:
1) Anne Thomasdatter g.m. Thomas Olufsen
2) Karen Thomasdatter g.m. Gregers Lund i København
3) Peder Thomsen Højrup.

315 Anne Jensdatter Pohl i Skagen. 15.1.1802, fol.101BV, 110, 191B, 198, 203B, 223B.
E: Hans Houmann, skipper. B:
1) Anne Marie Hansdatter 2.
FM: født værge Niels Sørensen, fisker.
Fledføringskontrakt af 1.4.1798 for enkemandens stedfar Søren Christensen Skibsbygger, skipper og hustru Anne Marie Jensdatter

316 Martha Jensdatter Pohl i Skagen. 18.1.1802, fol.109, 153, 187B.
A:
1) søster Anne Jensdatter, Pohl, skifte 15.1.1802 lbnr.315. E: Hans Houmann. 1B:
a Anne Marie Hansdatter 2.
2) søster Ellen Jensdatter Pohl 19.

317 Hans Christian Nielsen, skipper i Skagen. 20.7.1802, fol.195, 207, 208B, 210B, 213B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Otto Ferslev, borgerkaptajn og strandingskommissær. B:
2) Anne Cathrine Hansdatter 3½
3) Hansine Christiane Hansdatter 9 uger.
Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 2.3.1796 lbnr.281. B:
1) Niels Hansen 12.
FM:
1 Søren Ottesen, skipper
2 Thomas Trane.

318 Laurids Berntsen, toldbetjent i Skagen, der døde 21.8.1802, fol.196, 211B, 214B.
E: Johanne Jensdatter Skødelund (Skølum). LV: Palle Vilhelm Vistoft, toldbetjent. B:
1) Bertel Lauridsen, matros
2) Jens Lauridsen, skomager
3) Karen Lauridsdatter 22
4) Maren Lauridsdatter 20
5) Niels Lauridsen 16
6) Christian Lauridsen 16.

319 Birthe Pedersdatter i Skagen, der døde 24.8.18702, fol.197, 206B, 208B, 209B.
E: Jørgen Skrædder. B:
1) Peder Jørgensen 12
2) Anne Marie Jørgensdatter 6
3) Jens Christian Jørgensen 4
4) Christoffer Jørgensen.
FM: morbror Christen Krøg.

320 Anne Eriksdatter, fattiglem i Skagen. 16.9.1802, fol.203.
Arvinger angives ikke.

321 Søren Rytter i Skagen Vesterby. 18.9.1802, fol.203.
Enkemand. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Hans Jacobsen, skipper
2) Anne Marie Sørensdatter g.m. Christen Pedersen
3) Margrethe Sørensdatter.
FM: Jes Gajhede, fisker, der er hendes søskendebarn på mors side.

322 Jens Sørensen, fisker i Højen. 24.11.1802, fol.209, 216B, 217, 219.
E: Maren Knudsdatter. LV: bror Rasmus Knudsen i Skagen. B:
1) Maren Jensdatter 25
2) Else Marie Jensdatter 24 g.m. Hans Christensen Gajhede i Højen
3) Johanne Jensdatter 21
4) Anne Marie Jensdatter 13
5) Maren Jensdatter 11
6) Anne Jensdatter 9
7) Karen Jensdatter 5.
FM: farbror Laurids Sørensen, fisker i Højen.
Afdøde døde 23.11.1802.

323 Testamente i Skagen. 16.2.1802, fol.215, 285B.
Testamente af 13.7.1795 for
Thomas Hansen Houmann og hustru Anne Christensdatter, skifte 22.2.1806, fol.285B.
Hendes første ægteskab med Anders Thomsen Skriver.
Udbetaling af arv til hendes A:
1) søster Sofie Christensdatter, død, var g.m. Christen Krøg på Holmen i København. 3B:
a Hans Christensen 15, hos moster [Birgitte Christensdatter Houmann] g.m. Niels Degn i Skagen
b Christian Christensen 12, hos moster [Kirsten Christensdatter] g.m. Peder Thomsen Højrup i Skagen
c Anne Marie Christensdatter 11, hos morbror Hans Houmann.

324 Thomas Jacobsen Schmidt, fisker i Skagen. , der døde 24.12.1802, fol.216B, 217, 222, 261B, 263.
Enkemand. B:
1) Jacob Thomsen, død på sørejse på Middelhavet for 5 år siden
2) Anders Thomsen 30, farer til søs
3) Anne Margrethe Thomasdatter g.m. Jacob Busch, lods i Fladstrand
4) Christen Thomsen 24, der farer til søs fra Ålborg
5) Marianne Thomasdatter 21, på stedet.
FM: født værge Niels Leer, skipper i Skagen.

325 Laurids Thomsen Knep, skomager i Skagen. 14.5.1803, fol.221B, 242B, 247, 257.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Søren Andersen Kobbeltved. B:
1) Thomas Christian Lauridsen 8
2) Anne Lauridsdatter 6
3) Maren Sofie Lauridsdatter 3.
FM: farbror Søren Thomsen Knep.

326 Anders Lauridsen Højbo i Skagen. 4.7.1803, fol.227, 239, 240, 247.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Thomsen Højer, købmand. B:
4) Thomas Christian Andersen 10
5) Peder Andersen 8
6) Niels Andersen 6
7) Maren Kirstine Andersdatter 3.
FM: farbror Knud Lauridsen i Østerby.
Første ægteskab med [Margrethe Simonsdatter, skifte 14.10.1789 lbnr.241]. B:
1) Maren Andersdatter
2) Laurids Andersen 38
3) Anne Marie Andersdatter.

327 Jacob Jacobsen Knep i Skagen. 8.7.1803, fol.229, 243, 250, 255.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Bertel Nielsen, der ægter enken. B:
1) Peder Jacobsen 13
2) Søren Jacobsen 10
3) Anne Margrethe Jacobsdatter 6
4) Jacob Jacobsen 3.
FM: fasters mand Thomas Jensen Højbo, fisker.

328 Anne Cathrine Sørensdatter Frænde i Skagen. 17.7.1803, fol.231, 237.
Enke. B:
1) Søren Frende
2) Anne Marie Thomasdatter.
Desuden nævnes afdødes halvsøster Kirsten Sørensdatter Riis.

329 Kirsten Nielsdatter i Skagen, der døde 29.7.1803, fol.231B, 235, 244B, 250, 255B.
E: Oluf Jensen, fisker. B:
1) Kirsten Olufsdatter 14
2) Jens Olufsen 11.
FM: Jens Frende, fisker g.m. moster Maren Nielsdatter.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Mortensdatter, [skifte 30.11.1786 lbnr.231]. Arv til B:
1) Marianne Olufsdatter 16.

330 Mette Olufsdatter i Østerby. 2.8.1803, fol.232, 233B.
E: Jacob Holst, skipper. B:
1) Anne Margrethe Jacobsdatter 3.
FM: mors stedfar Niels Sørensen i Østerby.

331 Laurids Hansen Aaby, ugift skipper i Skagen. 14.8.1803, fol.233, 236, 238B, 268B, 340B.
A:
1) søster Maren Hansdatter ved København
2) søster Bodil Marie Hansdatter g.m. Jens Christensen Bag
3) halvsøster Karen Hansdatter i København
4) halvsøster Kirsten Hansdatter.

332 Christen Christensen Dommer i Højen. 31.8.1803, fol.234, 235B.
Enkemand. B:
1) Christen Christensen Dommer
2) Ingeborg Christensdatter g.m. Peder Olufsen
3) datter g.m. Henrik Fage i Skagen Østerby
4) Niels Christensen [i Højen, skifte 11.5.1793 lbnr.259]. 3B:
a Christen Nielsen 19
b Anne Marie Nielsdatter 18
c Anders Nielsen 12.
FM: stedfar Hans Nielsen Trane i Højen.

333 Christen Nielsen Klarup i Skagen. 7.9.1803, fol.336.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Palle Christensen i Højen
2) Niels Christensen i Skagen Vesterby
3) Christen Christensen 33
4) Maren Christensdatter.

334 Helvig Thomasdatter Houmann i Skagen. 2.11.1803, fol.237B, 239, 241, 244, 256.
Enke efter Christen Nielsen Skibsbygger. B:
1) Søren Christensen Skibsbygger
2) Erik Christensen Skibsbygger, [skifte 9.4.1800 lbnr.302]. 3B:
a Anders Eriksen [Brøndum] Skibsbygger 23
b Thomas Eriksen Skibsbygger 18
c Maren Kirstine Eriksdatter Skibsbygger 16.

335 Margrethe Christensdatter i Skagen. 4.1.1804, 245B, 252B.
E: Jens [Rasmussen] Bergen, fisker. B:
1) Rasmus Jensen 23
2) Christen Jensen 20
3) Maren Jensdatter 18.
FM: Peder Thomsen Højrup g.m. moster Kirsten Christensdatter.

336 Anne Christensdatter Risager i Skagen. 6.1.1804, fol.246, 263B.
Enke efter Jens Andersen Skriver, [fisker, skifte 1.9.1797 lbnr.289]. B:
2) Christen Jensen 16
3) Johanne Marie Jensdatter 13.
FM: Mads Jensen.
en slegfredsøn B:
1) Zacharias Clemensen 36, fisker.

337 Ellen Mikkelsdatter i Skagen, der døde 10.1.1804, fol.248, 250B, 255.
E: Simon Andersen Brøndum.
Første ægteskab med [Peder Christensen Holm, skifte 22.11.1786 lbnr.230]. B:
1) Thomas Christian Holm 23, i Arendal i Norge.
Testamente af 10.5.1796.

338 Mikkel Jacobsen, matros i Skagen. 28.1.1804, fol.251B, 261, 265B, 277, 294B.
A:
0) forældre [Jacob Mikkelsen, skifte 1.7.1800 lbnr.305 og Margrethe Højer, skifte 22.12.1787 lbnr.236]. B:
1) bror Thomas Jacobsen 25, i København
2) bror Søren Jacobsen 23, styrmand
3) bror Peder Jacobsen19.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Thomasdatter Todbjerg]. B:
4) halvbror Peder Jensenius Todbjerg Jacobsen 11
5) halvsøster Anne Todbjerg Jacobsdatter 8
6) halvbror Thomas Behr Todbjerg Jacobsen 4.
Født værge Henrik Holst i Skagen.

339 Jens Rasmussen Bergen i Skagen Vesterby. 18.2.1804, fol.254, 259, 270, 341B.
Enkemand efter [Margrethe Christensdatter, skifte 4.1.1804 lbnr.335]. B:
1) Rasmus Jensen Bergen 23
2) Christen Jensen Bergen 20
3) Maren Jensdatter Bergen 18.
FM: Anders Houmann, købmand.
Afdøde døde 17.2.1804.

340 Margrethe Fladstrand i Skagen Vesterby, der døde 13.3.1804, fol.256, 259B, 271.
A:
1) en søn, der er død for længst uden børn
2) en søsterdatter Sara Oman, enke i Ålborg.

341 Anders Jacobsen, fisker i Skagen Vesterby, der døde 27.3.1804, fol.257B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Jacob Andersen, skipper, på stedet
2) Jens Andersen, fisker
3) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Niels Sørensen Vaadbinder.

342 Maren Sofie Christensdatter i Skagen. 4.4.1804, fol.258, 263, 271B.
E: Niels Leer, skipper. B:
1) Anne Marie Nielsdatter, enke efter Laurids Thomsen Knep, skomager, [skifte 14.5.1803 lbnr.325]
2) Ingeborg Nielsdatter g.m. Christen Pedersen, toldbetjent i Gammel Skagen
3) Anders Nielsen Leer 31
4) Christen Nielsen Leer 25
5) Anne Nielsdatter 25
6) Marie Nielsdatter 18.

343 Margrethe Jacobsdatter Picher i Skagen. 14.5.1804, fol.260.
Enke efter Peder Henriksen Holst. B:
1) Henrik Pedersen Holst
2) Jacob Pedersen Holst
3) Mikkel Jacobsen.

344 Ellen Jensdatter i Bunken i Skagen. 20.6.1804, fol.263, 268, 343.
Enke efter Peder Nielsen, skrædder. A:
1) far Niels Nielsen i Bunken, over 70 år gammel.

345 Søren Jensen Degn, fisker i Skagen. 26.11.1804, fol.267, 278B, 347B.
E: Margrethe Pedersdatter Brøndum, separeret for 6 år siden. B:
1) Jens Sørensen Degn 15, i København.
FM: farbror Christen Degn, købmand.
Afdøde 25.11.1804.

346 Maren Pedersdatter, almisselem i Skagen Vesterby. 30.3.1805, fol.273, 281B, 344.
A:
1) bror Mads Pedersen, sognefoged i Skagen
2) bror Christen Pedersen, toldbetjent i Højen
3) halvbror Peder Christensen Lundholm
4) halvsøster Johanne Christensdatter i Ålbæk.
Afdøde døde 29.3.1805.

347 Mette Pedersdatter i Skagen Vesterby, der døde 13.4.1805, fol.273B, 345.
E: Christen Andersen Vorsø. B:
1) Anne Marie Christensdatter 25.

348 Mads Henriksen, fisker i Skagen Vesterby. 2.5.1805, fol.274, 280B, 346.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter. LV: Jens Aaby i Skagen. B:
1) Laurids Madsen 37
2) Henrik Madsen 27
3) Jens Madsen 24
4) Mette Madsdatter 22.
FM: farbror Mikkel Henriksen i Skagen Østerby.

349 Anne Margrethe Jensdatter i Højen. 24.5.1805, fol.274B, 282, 346B.
E: Christen Tønnesen. B:
1) Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Ottesen
2) Karen Margrethe Christensdatter g.m. Søren Nielsen Starholm.

350 Jens Jørgen Schmidt, toldbetjent i Skagen Vesterby, der døde 22.6.1805, fol.275B, 277B, 288B.
Enkemand. A:
1) søster Anne Jørgensdatter g.m. Thomas Poulsen Roepstorff i Rurup i Branderup sogn i Nørre Rangstrup herred.

351 Anders Thomsen, fiskemand i Vesterby. 26.6.1805, fol.276, 296B.
A:
1) bror Thomas Thomsen i Højen
2) søster Anne Marie Thomasdatter i Ålborg
3) søster Ingeborg Thomasdatter, [skifte 23.10.1797 lbnr.290], var g.m. Laurids Andersen Højen. 2B:
a Maren Lauridsdatter 23, der ægter Christen Leer i Skagen
b Niels Christian Lauridsen 10.
FM: stedfar Christen Hansen Ruth i Højen.

352 Maren Madsdatter i Højen. 9.9.1806, fol.277B, 284.
E: Anders Andersen, fisker. B:
1) Anders Andersen 32, i Skagen Vesterby
2) Mads Andersen 24
3) Karen Andersdatter g.m. Thomas Thomsen i Højen
4) Maren Andersdatter g.m. Samuel Lund Sandberg i Højen.

353 Mads Jacobsen Picher i Vesterby, der døde 6.2.1806, fol.283, 303B.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter Højer]. B:
1) Anne Kirstine [Madsdatter], død. 1B:
a Peder Andersen Picher 10, i Ålborg.
FM: afdødes søstersøn Henrik Holst.

354 Laurids Thomsen, bysvend i Skagen Vesterby. 10.2.1806, fol.283B, 292.
E: Inger Christensdatter. LV: Christen Christensen Brems i Vesterby. A:
1) søster Karen Thomasdatter g.m. Christen Tolstrup, skrædder
2) bror Christen Thomsen, død. 2B:
a Peder Christensen Karred i Skagen Østerby
b Karen Christensdatter 40, hos sin mor.
[Afdøde første ægteskab med Inger Sørensdatter, skifte 9.3.1801 lbnr.311].

355 Mikkel Henriksen i Østerby. 15.2.1806, fol.285, 293.
E: Karen Nielsdatter. LV: Fædder Nielsen, skipper. B:
1) Mette Mikkelsdatter 25
2) Annike Mikkelsdatter 23
3) Henrik Mikkelsen 20
4) Anne Margrethe Mikkelsdatter 13.
FM: Peder Jensen Holmbo i Østerby.

356 Elisabeth Højer i Skagen. 17.4.1806, fol.286.
E: Rasmus Bergen. A:
1) mor Anne Margrethe, separeret fra afdødes far Laurids Thomsen Højer
2) bror Thomas Lauridsen Højer i København.

357 Jørgen Jensen, jordbruger i Karred i Skagen Landsogn. 3.5.1806, fol.287, 300.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Thomas Christian Hansen. B:
5) Peder Jørgensen 2.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jørgensen 16
2) Anne Marie Jørgensdatter 10
3) Jens Christian Jørgensen 7
4) Christoffer Jørgensen 6.
FM: Christen Krøg.

358 Maren Christensdatter i Skagen, der døde 23.5.1806, fol.289, 304B.
Enke efter Thomas Pedersen [Højrup, skifte 15.6.1801 lbnr.314]. B:
1) Karen Thomasdatter 45, enke efter Gregers Lund i Bagsværd på Sjælland
2) Anne Thomasdatter 36, g.m. Thomas Olufsen, landsoldat
3) Peder Thomsen Højrup.

359 Søren Christensen Skibsbygger, skipper i Skagen. 30.5.1806, fol.290, 305.
A:
0) forældre [Christen Nielsen Skibsbygger og Helvig Thomasdatter Houmann, skifte 2.11.1803 lbnr.334]
2) bror [Erik Christensen Skibsbygger, skifte 9.4.1800 lbnr.302]. 3B:
a Anders Eriksen [Brøndum] Skibsbygger i Vesterby
b Thomas Eriksen Skibsbygger 21
c Maren Kirstine Eriksdatter Skibsbygger 17.
FM:
1 Peder Thomsen Højer i Østerby
2 Jens Pedersen Fage.

360 Bertel Christensen i Vesterby. 30.6.1806, fol.292, 293B.
E: Maren Christensdatter. B:
2) Jørgen Bertelsen, skipper
2) [Anne Marie Bertelsdatter] g.m. Jacob Andersen, skipper i Skagen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Bertelsen, fisker.

361 Søren Pedersen i Østerby. 6.12.1806, fol.294, 297B.
E: Mette Lykkesdatter. LV: Christen Bertelsen. B:
1) Maren Sørensdatter 28
2) Sidsel Sørensdatter 25.
FM: Jens Pedersen Kielder i Skagen.

362 Anders Andersen i Højen. 9.3.1807, fol.298B.
Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 9.9.1806 lbnr.352. B:
E: Anders Andersen, fisker. B:
1) Anders Andersen, styrmand og skipper
2) Mads Andersen, fisker
3) Karen Andersdatter g.m. Thomas Thomsen, fisker i Højen
4) Maren Andersdatter g.m. Samuel Lund Sandberg i Højen.
Afdøde døde 8.3.1807.

363 Else Andersdatter i Østerby. 29.4.1807, fol.299, 306B.
Enke efter Jens Lauridsen, fisker. B:
1) Anders Jensen 28
2) Maren Jensdatter 26
3) Anne Marie Jensdatter 22.
FM: farbror Knud Lauridsen, fisker i Skagen.
Afdøde døde 28.4.1807.

364 Søren Nielsen Klarup i Østerby, der døde 15.5.1807, fol.299B, 311.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
4) Sofie Sørensdatter 34 g.m. Jens Knep, fisker i Skagen
5) Christen Sørensen Gajhede 32, fisker i Østerby
6) Niels Sørensen 25, farer til søs.
Første ægteskab med Sofie Christensdatter, død for 36 år siden. B:
1) Johanne Sørensdatter 46, g.m. Niels Simonsen, fisker i Vesterby
2) Margrethe Sørensdatter 42
3) Maren Sørensdatter 40, g.m. Erik Jensen, fisker i Østerby.

365 Conrad Frederik Fabricius, ugift fuldmægtig i Skagen, der døde 16.7.1807, fol.301, 313.
Testamente af 5.5.1807. A:
1) bror [Christen Jensen] Fabricius, præst i Skagen, der døde 29.7.1807, [skifte Horns herred gejstlig 4.1.1809 lbnr.113]. B:
1) Jens Martin Fabricius.

366 Maren Jacobsdatter i Skagen Vesterby, der døde 17.12.1807, fol.303.
E: Rasmus Knudsen, skipper. B:
1) Knud Rasmussen, skipper.

367 Johanne Lauridsdatter i Vesterby. 3.3.1808, fol.307.
E: Niels Pedersen Kielder, fisker. B:
1) Laurids Nielsen Kielder 31, cand. theol. i København
2) Anne Nielsdatter g.m. Simon Lauridsen Bødker, lods i Skagen Vesterby.

368 Hans Houmann, fisker i Vesterby. 26.3.1808, fol.307B, 311B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Laurids Friis, lods i Vesterby. B:
1) Søren Skibsbygger Hansen 4
2) Laurids Hansen 1½.
FM: fasters mand Niels Degn i Skagen.
Afdøde døde 25.3.1808.

369 Anne Marie Christensdatter i Højen. 7.5.1808, fol.308, 312B.
E: Niels Ottesen, fisker. B:
1) Niels Nielsen 12
2) Johanne Nielsdatter 10.
FM: Søren Starholm.

370 Maren Christensdatter i Skagen. 19.6.1808, fol.308B, 322.
E: Oluf Markstrøm, fisker. B:
5) Anders Olufsen, nyfødt.
FM: Christen Bertelsen, fisker i Østerby.
Første ægteskab med Anders Lauridsen Højbo, [skifte 4.7.1803 lbnr.326]. B:
1) Thomas Christian Andersen 15
2) Peder Andersen 13
3) Niels Andersen 11
4) Maren Kirstine Andersdatter 8.
FM: farbror Knud Lauridsen i Østerby.
Første mands første ægteskab med [Margrethe Simonsdatter, skifte 14.10.1789 lbnr.241]. Arv til B:
1) Laurids Andersen, vanvittig.

371 Samuel Lund Sandberg, matros i Højen. 26.7.1808, fol.309B, 316B.
E: Maren Andersdatter. LV: Thomas Thomsen, strandfoged.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.

372 Maren Hansdatter i Skagen. 13.10.1808, fol.310, 316.
E: Knud Starholm, fisker. B:
1) Peder 3.
FM: Christen Brems i Skagen.

373 Mette Sørensdatter i Østerby. 2.2.1809, fol.314, 321.
E: Christen Jacobsen, strandfoged. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 1½.
FM: Peder Brøndum, lods i Østerby.

374 Maren Christensdatter i Skagen landsogn. 26.2.1809, fol.314B, 316B.
E: Peder Sørensen Trane, jordbruger. B:
1) Kirsten Pedersdatter 15
2) Maren Pedersdatter 10
3) Anne Pedersdatter 8
4) Ingeborg Pedersdatter 2.
FM: morbror Christen Christensen i Hvidemose [i Råbjerg sogn].
Afdøde døde 25.2.1809.

375 Christen Pedersen Smed, skipper i Østerby. 25.3.1809, fol.315, 321B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Anders Leer, skipper. B:
1) Peder Christensen 1½.
FM: Peder Brøndum, strandfoged i Østerby.
Afdøde døde 24.3.1809.

376 Thor Lykkesen, fisker i Skagen. 27.6.1809, fol.315B, 323.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jørgen Bertelsen, skipper i Skagen. B:
1) Thor Thorsen
2) Sidsel Thorsdatter 20
3) Anne Thorsdatter 18
4) Karen Marier Thorsdatter 14
5) Helle Thorsdatter 10
6) Mette Marier Thorsdatter 5.
FM: Christen Markussen, fisker i Skagen.
Afdøde døde 25.6.1809.

377 Jens Pedersen Fage, købmand i Skagen. 8-.2.1810, fol.317.
E: Maren Bastholm. LV: Rasmus Bergen, købmand og skipper. B:
1) Erik Peder Jensen 9
2) Christian Bastholm Jensen 5.
FM:
1 Christen Pedersen Fage i Ålbæk
2 Jørgen Bertelsen, skipper g.m. fars brordatter.

378 Peder Nielsen, skipper i Skagen. 4.6.1810, fol.319, 333B.
E: Kirsten Lauridsdatter Friis. LV: Christen Bødker. B:
1) Niels Pedersen 13
2) Anne Margrethe Pedersdatter 9
3) Christine Pedersdatter 6
4) Laurids Pedersen 4
5) Mette Marie Pedersdatter 11 uger.
FM: morbror Laurids Friis.

379 Mathias Christian [Hansen] Ferslev, ugift artillerikaptajn i Skagen. 1.8.1810, fol.320.
A:
1) mor [Cathrine Marie Mathiasdatter Holm], enke efter [Hans Christoffersen] Ferslev, [byfoged i Skagen, skifte 3.6.1796 lbnr.284]
2) søster Regine Ferslev g.m. [Johan Georg] Lybecker, toldinspektør i Hjerting
3) søster Cathrine [Marie] Ferslev g.m. [Rasmus] Brorson, kancelliråd i Ålborg
4) søster Anne Hedvig Ferslev, død [17.2.1801]. E: [Christian August] Tetens, kammerråd i Varde. 1B:
a Ananie 12
5) bror Otto Christian Ferslev, kaptajn i Skagen.

380 Henrik Pedersen Fage, fisker i Vesterby. 5.12.1810, fol.323.
E: Maren Christensdatter. LV: Bent Hansen, skipper i Skagen. B:
1) Mette Henriksdatter 20.
FM: Hans Bentsen, skipper i Skagen.
Enkens første ægteskab med [Søren Simonsen, skifte 25.11.1789 lbnr.240]. Arv til B:
1) Simon Sørensen 9 mdr.

381 Søren Svendsen, fisker i Østerby. 4.6.1811, fol.324B.
E: Johanne Simonsdatter. LV: Laurids Friis. B:
1) Svend Sørensen
2) Christen Sørensen
3) Simon Sørensen
4) Margrethe Sørensdatter g.m. Anders Leer, skipper i Østerby
5) Anne Marie Sørensdatter g.m. Henrik Mikkelsen i Østerby.

382 Johanne Jensdatter i Skagen. 21.4.1812, fol.325.
E: [Anders] Houmann, købmand. B:
1) Sofie Houmann, død sommeren 1810, var g.m. Thomas Bech i Sæby, [skifte Sæby 27.2.1809 lbnr.272]. B:
1) Inger Helene Bech 13
2) Johanne Andrea Bech 10.

383 Margrethe Pedersdatter Brøndum i Østerby. 19.5.1812, fol.327B, 328B, 334.
Enke efter Søren Jensen Degn, fisker, [skifte 26.11.1804 lbnr.345]. B:
1) Jens Sørensen Degn 25, i København.
FM: Peder Brøndum, lods og strandfoged.

384 Knud Nielsen Starholm, fisker i Vesterby. 20.6.1812, fol.328, 329, 337B.
Enkemand efter [Maren Hansdatter, skifte 13.10.1808 lbnr.372]. B:
1) Peder 3.
FM: Christen Brems.

385 Niels Christensen Klarup, skipper i Vesterby. 9.10.1812, fol.331.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Jens Hjørring. B:
1) Jens Nielsen 11
2) Mette Kirstine Nielsdatter 5
3) Christen Nielsen 2.
FM: Jens Pedersen Kielder, skipper i Østerby.

386 David Jensen, styrmand i Højen. 17.11.1812, fol.332, 353.
E: Karen Marie Thomasdatter. LV: far Thomas Thomsen, strandfoged. B:
1) Eva Marie Davidsdatter 5.
FM: Jens Peder Saksild, cand. jur. i Højen.

387 Maren Hansdatter i Vesterby. 25.2.1813, fol.334B, 351B.
E: Laurids Dam, fisker. B:
1) Cathrine Lauridsdatter g.m. Otto Sørensen på stedet.

388 Jens Troldborg i Vesterby. 29.3.1813, fol.335, 355.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Niels Pedersen Kielder. B:
1) Niels Jensen 8
2) Marianne Jensdatter 6
3) Anne Kirstine Jensdatter 3
4) Maren Jensdatter 1.
FM: Peder Thomsen Højrup, fisker i Vesterby.

389 Henrik Holst, skipper i Vesterby. 3.7.1813, fol.335B, 337.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Jens Hjørring, degn i Skagen. B:
1) Peder Henriksen, der døde 1808
2) Margrethe Henriksdatter 19, der ægter Laurids Foss Steenberg.
Afdøde døde 28.6.1813.

390 Mette Jensdatter i Østerby. 9.9.1813, fol.336, 352
E: Oluf Eriksen. B:
1) Erik Olufsen 27
2) Anne Margrethe Olufsdatter 24
3) Jens Olufsen 18
4) Clemen Severin Olufsen 15
5) Marie Olufsdatter 12.
FM: Rasmus Bergen.
Afdøde døde 7.9.1813.

391 Cathrine [Marie Mathiasdatter] Holm i Skagen. 3.2.1814, fol.338B, 378B, 380, 382B, 383, 389B, 398.
Enke efter [Hans Christoffersen] Ferslev, byfoged i Skagen, [skifte 3.6.1796 lbnr.284]. B:
1) Regine Ferslev g.m. [Johan Georg] Lybecker, overkrigskommissær i Hjerting
2) Cathrine Marie Ferslev g.m. [Rasmus] Brorson, by- og rådstueskriver i Ålborg
3) Anne Hedvig Ferslev, død [17.2.1801]. E: [Christian August] Tetens i Varde. 1B:
a Ananie 15
4) Otto Christian Ferslev, borgerkaptajn og strandingskommissionær i Skagen.

392 Christen Andersen Mahler, fisker i Vesterby. 28.9.1814, fol.348B, 350.
E: Karen Thomasdatter. LV: Rasmus Bergen, kaptajn. B:
1) Karen Marie Christensdatter 9.
FM: Christen Jensen, fisker i Vesterby.
Afdøde døde 26.9.1814.

393 Christen Nielsen Højen, matros i Vesterby. 6.11.1814, fol.349B, 351.
E: Mette Marie Thomasdatter. LV: Knud Rasmussen. B:
1) Niels Christensen 9
2) Thomas Christensen 5½
3) Helle Christensdatter 3½.
FM: Hans Nielsen Trane, fisker.
Afdøde druknede i oktober 1813 ved Nyborg på Fyn.


Skagen Byfoged
Skiftebreve
1661, 1789-1831
B 25 - 124

394 Anne Christensdatter, ugift i Skagen. 27.9.1661.
A:
1) søster Maren Christensdatter, enke efter Laurids Hansen
2) søster Johanne Christensdatter, enke efter Thøger Fisker i Malmø.
Arven blev udbetalt til Simon Christensen i Skagen efter fuldmagt.
Afdøde, der var 67 år gammel, blev begravet 26.9.1661.

SLUT