Erik Brejls hjemmeside

Start

Sæby byfoged
Skifteuddrag
1745-1813

[1692-1717]    [1755-1787]    [1772-1824]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Sæby byfoged
Skifteprotokol
1692-1717
B 28 - 120


1 Margrethe Langeland i Sæby, der døde 27.1.1692, fol.2.
E: Jens Pedersen Besich.
Arvinger angives ikke.

2 Peder Snedker i Sæby, der døde 26.2.1692, fol.2
Arvinger angives ikke

3 Laurids Jensen, fisker i Sæby, der døde 19.7.1692, fol.2.
Af arvinger angives B:
1) Anders Lauridsen.

4) Birgitte Christensdatter Prang i Sæby, der døde 10.12.1692, fol.2.
Enke efter Jens Pedersen Jennis, skifte 15.12.1684. B:
2) Anders Jensen 25, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Niels Jensen Batum i Sæby.
Litteratur En slægt Prang af C. Klitgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1947 side 110-113.

5 Ingeborg Sørensdatter i Sæby, der døde 17.4.1693, fol.3.
Enke efter Hans Pedersen, styrmand.
Arvinger angives ikke.

6 Johanne Pedersdatter, hospitalslem i Sæby, der døde 24.4.1693, fol.3.
Enke efter Peder Markussen.
Arvinger angives ikke.

7 Kirsten Henriksdatter pottemagers i Sæby, der døde 16.5.1693, fol.3.
Arvinger angives ikke.

8 Oluf Christensen Svin i Sæby, der døde 5.6.1693, fol.3.
Enkemand. B:
1) Laurids Olufsen
2) Niels Olufsen
3) en datter
4) en datter.

9 Margrethe Pedersdatter i Sæby, der døde 26.6.1693, fol.3.
E: Peder Salsbech. B:
1) datter g.m. Anders Rafn
2) datter g.m. Evert Clausen
3) [Birgitte Pedersdatter] g.m. Jesper [Thomsen] Rafn.

10 Anne Isaksdatter i Sæby, der døde 8.8.1693, fol.3.
Arvinger angives ikke.

11 Else Jacobsdatter, hospitalslem i Sæby, der døde 23.8.1693, fol.3.
Arvinger angives ikke.

12 Else Nielsdatter i Sæby, der døde 4.9.1693, fol.3.
E: Henrik Hjort?
Arvinger angives ikke.

13 Jørgen Ottesen, snedker i Sæby, der døde 8.10.1693, fol.3.
Af arvinger angives A:
1) svoger Peder Mallie i Fladstrand.

14 Anne Christensdatter i Sæby, der døde 21.11.1693, fol.3B.
E: Christen Christensen. B:
1) Laurids Christensen 22
2) Maren Christensdatter 21.

15 Hans Ambrosius, feldberedersvend i Sæby, der døde 3.1.1694, fol.4B.
Arvinger kendes ikke.

16 Karen Pedersdatter Brødløs i Sæby, der døde 29.1.1694, fol.5B.
E: Otto Skomager.
Børn, hvis navne ikke angives.

17 Rasmus Nielsen i Sæby, der døde 24.3.1694, fol.5B.
Arvinger angives ikke.

18 Margrethe Nielsdatter, hospitalslem i Sæby, der døde 8.4.1694, fol.5B.
Arvinger angives ikke.

19 Maren Thuesdatter, hospitalslem i Sæby, der døde 27.6.1694, fol.5B.
Arvinger angives ikke.

20 Lille Inger, hospitalslem i Sæby, der døde 21.8.1694, fol.5B.
Arvinger angives ikke.

21 Else Villadsdatter i Sæby, der døde 25.12.1694, fol.6.
E: Peder Pedersen, barberer. B:
1) Peder Pedersen, guldsmed i Sæby
2) Frands Pedersen 18
3) Christian Pedersen 17
4) Anders Pedersen 13
5) Johan Frederik Pedersen 11
6) Preben Pedersen 7
7) Anne Marie Pedersdatter, i Sverige.

22 Søren Andersen Bagge i Sæby, der døde 30.12.1694, fol.7B.
Arvinger angives ikke.

23 Jens Christensen i Sæby, der døde 14.4.1695, fol.7B.
E: Karen Ottesdatter. LV: Peder Jørgensen i Sæby. B:
4) Otto Jensen 17
5) Oluf Jensen 15
6) Johanne Jensdatter 12
7) Anders Jensen 3.
FM: farbror Niels Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jensen den ældre
2) Christen Jensen den yngre
3) Maren Jensdatter.

24 Ingeborg Bentskone i Sæby, der døde 28.9.1695, fol.9B.
Arvinger angives ikke.

25 Maren Pedersdatter i Sæby, der døde 28.3.1696, fol.9B.
Enke efter Jens Madsen Gris. A:
1) bror Mikkel Pedersen g.m. Anne Madsdatter
2) søster Else Pedersdatter i Norge.
Desuden nævnes Anne Madsdatters søster Karen Madsdatter.

26 Abelone Kottes i Sæby, der døde 7.4.1696, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

27 Niels Halle i Sæby, der døde 14.4.1696, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

28 Niels Pedersen Fæbro i Sæby, der døde 24.4.1696, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

29 Sidsel Poulsdatter i Sæby, der døde 1.5.1696, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

30 Thor Olufsen, sværdfeger i Sæby, der døde 3.7.1696, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

31 Steven Olufsdatter i Sæby, der døde 6.8.1696, fol.24B.
E: Anders Norsk.
Arvinger angives ikke.

32 Erik Pedersen, møller i Sæby mølle, der døde 15.10.1696, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

33 Karen Christensdatter i Sæby, der døde 4.12.1696, fol.25.
E: Peder Sørensen.
Arvinger angives ikke.

34 Anne Jensdatter i Sæby, der døde 27.12.1696, fol.25.
E: Svend Tømrer.
Arvinger angives ikke.

35 Svend Sørensen, tømrer i Sæby, der døde 23.1.1697, fol.25.
Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 27.12.1696 lbnr.34.
Af arvinger angives A:
1) svoger Christen Smed.

36 Søren Christensen Langtved i Sæby, der døde 15.3.1697, fol.25.
Af arvinger angives A:
1) svoger Laurids Nielsen.

37 Jens Christensen, snedker i Sæby, der døde 27.3.1697, fol.25.
Arvinger angives ikke.

38 Anders Mogensen, fisker i Sæby, der døde 12.4.1697, fol.25.
Arvinger angives ikke.

39 Peder Salsbech i Sæby, der døde 16.4.1697, fol.25.
Enkemand efter [Margrethe Pedersdatter, skifte 26.6.1693 lbnr.9].
Arvinger angives ikke.

40 Christen Sørensen, byens tjener i Sæby, der døde 22.4.1697, fol.25.
Arvinger angives ikke.

41 Birgitte Skytte, ugift i Sæby, der døde 1697, fol.25.
Arvinger angives ikke.

42 Maren Christensdatter, hospitalslem i Sæby, der døde 1697, fol.25.
Arvinger angives ikke.

43 Christen Jørgensen, væver i Sæby, der døde 8.8.1697, fol.25B, 28B.
E: Ingeborg Ovesdatter. Børn, hvis navne ikke angives.

44 Peder Sørensen Knudsen i Sæby, der døde 30.1.1698, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

45 Anders Pedersen Gleborg i Sæby, der døde 5.3.1698, fol.25B.
E: Bodil Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

46 Kirsten Enghus i Sæby, der døde 6.3.1698, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

47 Gert Lauridsen Hjulskov i Sæby, der døde 20.3.1698, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

48 Maren Jensdatter bødkers, hospitalslem i Sæby, der døde 23.3.1698, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

49 Jens Lauridsen, murer i Sæby, der døde 30.3.1698, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

50 Albert Hansen, pottemager i Sæby, der døde 25.4.1698, fol.25B.
E: Karen Mortensdatter. B:
1) Hans Albertsen 8.
FM: Jens Sørensen, skomager.

51 Christen Mikkelsen i Sæby, der døde 29.4.1698, fol.28.
Arvinger angives ikke.

52 Johanne Slots i Sæby, der døde 4.7.1698, fol.28.
Arvinger angives ikke.

53 Johanne Lauridsdatter i Sæby, der døde 21.8.1698, fol.28.
Enke efter Søren [Christensen] Langtved, [skifte 15.3.1697 lbnr.36].
Af arvinger angives A:
1) svoger Laurids Langtved.

54 Niels Nielsen Winther, fisker i Sæby, der døde 8.9.1698, fol.28, 28B.
E: Maren Lauridsdatter. Børn, hvis navne ikke angives.

55 Jens Christensen, byens tjener og vægter i Sæby, der døde 11.9.1698, fol.28.
Voksne børn, hvis navne ikke angives.

56 Mads Lauridsen Koldbro, 80 år gammel i Sæby, der døde 14.11.1698, fol.28.
Arvinger angives ikke.

57 Maren Hansdatter i Sæby, der døde 15.11.1698, fol.28, 29.
E: Morten Christensen, skomager.'
Arvinger angives ikke.

58 Alhed Hansdatter i Sæby, der døde 18.2.1699, fol.29.
Enke. Af børn angives B:
1) Peder Jensen [Holst] til Bøgsted [i Astrup sogn i Vennebjerg herred].

59 Maren Maltesdatter, hospitalslem i Sæby, der døde 20.3.1699, fol.29.
Arvinger angives ikke.

60 Inger Mikkelsdatter i Sæby, der døde 26.3.1699, fol.29.
E: Christen Jensen, podemester. B:
1) Mikkel Christensen i Rakkeby
2) Anne Christensdatter.

61 gamle Estrid i Sæby, der døde 27.3.1699, fol.30.
Arvinger angives ikke.

62 Kirsten Sørensdatter Gedsmann i Sæby, der døde 23.4.1699, fol.30.
E: Peder Pedersen, guldsmed. B:
1) Søren Pedersen 6.
FM: farfar Peder Pedersen Wolgast, barberer i Sæby.

63 Maren Andersdatter i Sæby, der døde 27.4.1699, fol.32.
Enke efter Niels Krog af Fuglsang.
Arvinger angives ikke.

64 Gertrud Christensdatter, ugift i Sæby, der døde 29.4.1699, fol.32.
Afdøde var datter af afdøde Christen Mortensen.
Arvinger angives ikke.

65 Niels Nielsen, hospitalslem i Sæby, der døde 1.5.1699, fol.32.
Arvinger angives ikke.

66 Anders Styrmands hustrus søster og dennes datter i Sæby, der døde 2.5.1699, fol.32.
Arvinger angives ikke.

67 Peder Jensen, smed på Læsø, der døde i Sæby 30.5.1699, fol.32.
Enke på Læsø.
Arvinger angives ikke.

68 Niels Madsen, hattemager i Sæby. 14.8.1699, fol.32B.
E: Gertrud Sørensdatter. B:
1) Søren Nielsen 18
2) Mads Nielsen 14
3) Jens Nielsen 5.
FM: Niels Rasmussen.
Afdøde døde 15.7.1699.

69 Lisbeth Christensdatter i Sæby. 2.2.1700, fol.33B.
E: Tomas Lydersen. B:
1) Margrethe Thomasdatter 4.
FM: morbror Christen Christensen i Lyngdrup.
Afdøde døde 2.1.1700.

70 Otto Mikkelsen i Sæby. 24.8.1700, fol.39B.
E: Lisbeth Christensdatter. LV: Niels Lauridsen Hjulskov i Sæby. B:
1) Christen Ottesen i Norge, død, Børn, hvis navne ikke angives
2) Peder Ottesen i København
3) Birgitte Ottesdatter 26
4) Maren Ottesdatter 24.
Afdøde 25.7.1700 på Kvæsthuset i København.

71 Peder Jørgensen i Sæby. 2.12.1700, fol.41.
E: Else Ottesdatter. LV: Søren Nielsen. B:
1) Anne Pedersdatter 29, g.m. Hejle Christensen i Hånbæk i Flade sogn
2) Barbara Pedersdatter 28, g.m. Nikolaj Lauridsen i Sæby
3) Johanne Pedersdatter 26
4) Jørgen Pedersen 24
5) Otto Pedersen 23
6) Ellen Pedersdatter 19
7) Peder Pedersen 17
8) Anneche Pedersdatter 14.
FM: farbror Christen Jørgensen i Gadensgård i Volstrup sogn.
Afdøde døde 2.11.1700.

72 Birgitte Madsdatter i Sæby. 30.6.1704, fol.46.
E: Jacob Olufsen Jelstrup. B:
1) Kirstine Marie Jacobsdatter 4
2) Oluf Mathias Jacobsen 3.
FM:
1 morbror Jens Madsen i Rugtved i Understed sogn
2 Melchior Christensen Hjardemaal, præst i Sæby.

73 Anne Pedersdatter i Sæby. 2.9.1704, fol.59B.
E: Jørgen Pedersen, garver. B:
1) Peder Jørgensen 4
2) Ebert Jørgensen 4
3) Johan Jørgensen 2.
FM: fars svoger Peder Pedersen, guldsmed i Sæby.
Afdøde døde 3.8.1704.

74 Christen Ibsen, møller i Sæby. 4.4.1705, fol.62.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Poul Christensen. A:
1) bror Jens Ibsen
2) søster Helle Ibsdatter i Øksenhede i Volstrup sogn.
Afdøde døde 5.3.1705.

75 Niels Madsen Skytte i Sæby. 2.7.1705, fol.64.
E: Kirsten Andersdatter. Anders Christensen, styrmand.
Arvinger angives ikke.

76 Peder Jensen i Sæby. 31.8.1705, fol.65.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Jacob Pedersen. B:
1) Søren Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Mette Margrethe Pedersdatter.

77 Peder Jacobsen, ugift i Sæby. 15.12.1705, fol.66B.
A:
1) far Jacob Thuesen i Kraftet [i Volstrup sogn]
2) bror Thue Jacobsen
3) bror Jens Jacobsen.

78 Christen Sørensen, toldbetjent i Sæby. 23.1.1706, fol.68.
B:
1) Voldborg Christensdatter.

79 Peder Madsen Hytter i Sæby. 21.8.1708, fol.69.
E: Margrethe Knudsdatter, der døde 10.12.1708. B:
1) Jacob Pedersen
2) Mads Pedersen
3) Anders Pedersen
4) Johanne Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter.
FM: forrige byskriver Christen Olufsen.

80 Karen Ottesdatter i Sæby. 22.3.1709, fol.74.
Enke efter [Jens Christensen, skifte 14.4.1695 lbnr.23]. B:
1) Otto Jensen
2) Oluf Jensen
3) [Johanne Jensdatter], død. 1B:
a Christian Holst 5.
FM: Søren Nielsen.

81 Birgitte Christensdatter i Sæby. 14.5.1709, fol.77B.
Enke. B:
1) Christen Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Kirsten Andersdatter g.m. Laurids Nielsen Winther.

82 Niels Nielsen Brødløs i Sæby. 14.5.1709, fol.78B.
E: (Navn angives ikke). LV: Oluf Pedersen. B:
1) Anne Nielsdatter 16
2) Karen Nielsdatter 14.
FM: farbror Rasmus Nielsen.

83 Søren Jensen Kotte i Sæby. 24.5.1709, fol.79B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Maren Nielsdatter g.m. Joen Nielsen.
Desuden nævnes Joens Nielsens stedfar Oluf Pedersen.

84 Karen Ebertsdatter i Sæby. 30.1.1710, fol.81.
E: Niels Lauridsen Munch. A:
1) forældre Ebert Clausen g.m. Maren Pedersdatter
2) søster Bodil Ebertsdatter
3) søster Anne Ebertsdatter.

85 Anne Madsdatter i Sæby, der døde 4.5.1710, fol.87B.
Enke efter Bjørn Jensen Gay. A:
1) bror Jens Madsen Lund
2) søster Margrethe Madsdatter g.m. Eskild Christensen på Læsø
3) søster Sofie Madsdatter på stedet.

86 Else Ottesdatter i Sæby. 11.7.1710, fol.90B.
Enke efter [Peder Jørgensen, skifte 2.12.1700 lbnr.71]. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Hejle Christensen i Hånbæk i Flade sogn
2) [Barbara Pedersdatter] g.m. Nikolaj Lauridsen Boye i Sæby
3) Johanne Pedersdatter g.m. Jacob Pedersen
4) Jørgen Pedersen, hæderlig og vellærde
5) Otto Pedersen
6) [Ellen Pedersdatter], død. E: Johan Barberer i Hjørring. 1B:
a Else Cathrine Johansdatter
7) Peder Pedersen
8) Anneche Pedersdatter g.m. Simon Christensen Løgstør.

87 Christen Olufsen, byskriver i Sæby. 26.8.1712, fol.94B.
E: Karen Jørgensdatter.
Skifte 1.12.1693 efter første hustru. B:
1) Laurids Christensen
2) Maren Christensdatter i København.

88 Karen Pedersdatter i Sæby. 18.12.1712, fol.96B.
Enke efter Jeppe Jensen. B:
1) Anne Jepsdatter 48
2) Mette Jepsdatter 30
3) Gertrud Jepsdatter i København
4) Maren Jepsdatter i København

89 Karen Pedersdatter i Sæby, der døde 15.11.1712, fol.97.
Enke efter Niels Andersen, smed. B:
1) Søren Nielsen, smed
2) Mathias Nielsen, smed
3) Anders Nielsen
4) Christen Nielsen
5) Johanne Nielsdatter g.m. Urban Christensen
6) Anne Nielsdatter g.m. Jørgen Christensen.

90 Otto Henriksen, spillemand i Sæby. 6.4.1713, fol.98B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Simon Christensen. B:
1) datter 8.
FM: Søren Lauridsen, bødker.
Afdøde døde 5.1.1713.

91 Kirsten Andersdatter i Sæby. 6.4.1713, fol.100B.
Enke efter Niels Madsen [Skytte, skifte 2.7.1705 lbnr.75]. B:
1) Christen Nielsen
2) Mads Nielsen, soldat
3) Mathias Nielsen, matros.

92 Thøger Pedersen, ugift i Sæby. 31.3.1713, fol.102B.
A:
1) halvsøster Maren Pedersdatter.

93 Jørgen Kjeldsen, skrædder i Sæby. 10.7.1713, fol.105.
E: Clara Christoffersdatter. LV: Hans Jørgensen, kræmmer. B:
3) Anne Leonora Jørgensdatter 18
4) Christoffer Jørgensen 15.
Af første ægteskab B:
1) Kjeld Jørgensen, ladefoged på Sæbygård
2) Vogn Jørgensen i København, død sidste vinter. 1B:
a Christen Vognsen.
Afdøde døde 9.6.1713.

94 Peder Jørgensen i Sæby. 31.7.1713, fol.109.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Melchior [Christensen] Hjardemaal, præst i Sæby. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 6
2) Anne Helvig Pedersdatter 3.
FM: Peder Nielsen Kragelund, købmand.
Arv efter enkens far efter skifte Thisted 30.3.1699.
Desuden nævnes afdødes bror Mads Mikkelsen.
Afdøde døde 30.6.1713.

95 Maren Madsdatter i Sæby. 27.9.1713, fol.119.
E: Jochum Clausen, skomager. A:
1) forældre Mads Christensen Thor og Kirsten Christensdatter i Sæby.
Afdøde døde 7.7.1713 i Hjørring, under lægebehandling.

96 Anne Lauridsdatter Rhuus i Sæby. 21.11.1713, fol.120, 136.
E: Peder Nielsen. B:
1) Laurids Pedersen, farver i Hjørring
2) Henrik Pedersen
3) Karen Pedersdatter g.m. Peder Pedersen
4) Anne Pedersdatter, [skifte 2.9.1704 lbnr.73]. E: Jørgen Pedersen, garver. 3B:
a Peder Jørgensen
b Ebert Jørgensen
c Johan Jørgensen
5) Marie Pedersdatter 28
6) Mette Margrethe Pedersdatter 21.
FM: Jacob Pedersen i Sæby.

97 Anders Thomsen Rafn i Sæby. 6.12.1713, fol.128.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Mads Andersen Rafn på Nøtterø i Norge i kongens tjeneste
2) Maren Andersdatter 23
3) Karen Andersdatter 18.
FM: farbror Jesper Thomsen Rafn.
Afdøde forliste med sit skib 6.11.1713 ved Skallerup Strand.

98 Hans Jørgensen Krammer, feldbereder i Sæby. 11.1.1714, fol.129B.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: morbror Anders Mikkelsen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 6
2) Ingeborg Hansdatter 4
3) Jørgen Hansen Krammer 1.
FM:
1 morbror Søren Jørgensen, feldbereder i Ålborg
2 mosters mand Hans Lauridsen, feldbereder i Sæby.
Opholdskontrakt af 17.7.1711 for enkens mor Anne Mikkelsdatter, enke efter enkens far Jørgen Sørensen, feldbereder.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Hans Lauridsen, feldbereder
2 enkens svoger Søren Nielsen, snedker
3 enkens søster Anne Jørgensdatter.

99 Christian Hansen Ferslev i Sæby. 28.5.1714, fol.136B.
E: Anne Ottesdatter. B:
1) Sofie Ferslev g.m. Christen Samuelsen [Gesmell]
2) Hans Ferslev, præst på Norderø på Færøerne, død [30.10.1705]. E: Anne Lorentse Lauridsdatter Boye, [nu g.m. successor Clemen Jensen Follerup]. 1B:
a Anne Hansdatter
3) Barbara Marie Ferslev 39
4) Otto Ferslev, magister
5) Christoffer Ferslev, tolder på Skagen
6) Enevold Ferslev, murersvend i København.
Litteratur: Ferslew-slægten fra Skagen, 1927, af Anna Levin.

100 Mette Pedersdatter Enghus i Sæby, der døde 4.7.1714, fol.137.
B:
1) Christen Andersen, soldat.

101 Gedske Lund i Sæby. 18.6.1714, fol.138.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kom fra Norge.

102 Anne Mikkelsdatter i Sæby, der døde 6.3.1714, fol.139.
Enke efter Jørgen Sørensen, feldbereder. B:
1) Søren Jørgensen, feldbereder i Ålborg
2) Hans Jørgensen, soldat
3) Maren Jørgensdatter g.m. Hans Lauridsen, feldbereder i Sæby
4) Anne Jørgensdatter
5) Cathrine Jørgensdatter g.m. Søren Nielsen, snedker i Sæby
6) Dorthe Jørgensdatter, enke efter Hans Jørgensen Krammer, skifte 11.1.1714 lbnr.98.

103 Claus Møller, tobaksinspektør i Sæby. 12.2.1715, fol.146B.
E: Magdalene Benchendorff. B:
1) Cathrine Møller 25
2) Johan Møller i Slesvig.

104 Johanne Nielsdatter i Sæby. 6.6.1715, fol.147B.
E: Urban Christensen, skomager. B:
1) Johanne Urbansdatter 14
2) Karen Urbansdatter 9
3) Maren Urbansdatter 4.
FM:
1 morbror Søren Nielsen, smed i Sæby
2 morbror Mathias Nielsen, smed i Sæby.
Afdøde døde 31.7.1713.

105 Mads Christensen Thor i Sæby. 7.9.1715, fol.149.
E: Kirsten Christensdatter. A:
1) søster Maren Christensdatter Thor g.m. Rasmus Nielsen
2) bror Peder Christensen Thor, degn i Vester Hassing, [begravet 19.5.1696]. 3B:
a Christen Pedersen
b Peder Pedersen
c Anne Pedersdatter
3) søster [Birgitte Christensdatter, skifte 14.5.1709 lbnr.81]. 3B:
a Christen Andersen
b Anne Andersdatter i København
c Kirsten Andersdatter g.m. Laurids Nielsen Winther.
Afdøde døde 7.8.1715.

106 Jesper Jensen Munch i Sæby. 22.1.1715, fol.150B.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Lauridsen Bagge. B:
1) Jens Jespersen i København
2) Laurids Jespersen i København
3) Maren Jespersdatter i København
FM: Jacob Pedersen i Sæby.
Afdøde døde 24.12.1714.

107 Jesper Thomsen Rafn i Sæby. 12.3.1716, fol.153.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Niels Lauridsen Munch. A:
1) bror Jens Thomsen Rafn
2) søster Anne Thomasdatter Rafn g.m. Henrik Jensen
3) søster Johanne Thomasdatter Rafn
4) bror Peder Thomsen Rafn, skipper i Ålborg
5) bror Anders Thomsen Rafn, [skifte 6.12.1713 lbnr.97]. 3B:
a [Mads Andersen Rafn på Nøtterø i Norge i kongens tjeneste]
b Maren Andersdatter Rafn
c [Karen Andersdatter Rafn].
Afdøde døde 12.2.1716.

108 Ellen Hansdatter i Sæby. 24.9.1716, fol.156.
E: Mikkel Hansen, murersvend. B:
1) Maren Mikkelsdatter 4.
Afdøde døde 1.10.1714.

109 Jørgen Lowson, farver i Sæby. 27.1.1717, fol.157.
A:
1) bror Peder Lowson.
Testamente af 5.11.1716.
Afdøde døde 20.12.1716.

110 Christen Andersen Aasted i Sæby. 24.3.1717, fol.158B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Maren Christensdatter 3.
Afdøde døde 24.2.1717.

111 Oluf Andersen Bagge, skipper, der døde 19.5.1717.
Arvinger angives ikke.

112 Poul Lauridsen [Bjerregaard] i Sæby. 22.6.1717, fol.159.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: [halv]bror Niels Iversen [Christensen Aarø], præst i Tolstrup og Stenum. B:
1) Mette Kirstine Poulsdatter 32
2) Birgitte Poulsdatter 29
3) Kirstine Cathrine Poulsdatter 22
4) Laurids Poulsen 20
5) Ingeborg Cathrine Poulsdatter 16.
FM:
1 fars [halv]bror Enevold Nielsen Bjerregaard (Berregaard) til Kølbygård [i Hunstrup sogn i Thy]
2 farbror Nils Lauridsen Bjerregaard, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 23.5.1717.Sæby byfoged
Skifteprotokol
1755-1787
B 28 - 126


113 Karen Sørensdatter i Sæby. 21.3.1755.
E: Niels Lindam. B:
1) Jørgen Lindam, løjtnant på Sjælland
2) Søren Lindam, fuldmægtig hos stiftsbefalingsmand Rantzau på Fyn
3) Otto Lindam, på stedet
4) [Anne Lindam] g.m. Broder Brodersen, præst i Dronninglund.

114 Morten Christensen, skrædder i Sæby. 6.4.1763.
E: Maren Lauridsdatter Jenning. LV: Hans Mondrup i Sæby. B:
1) Elisabeth Marie Mortensdatter 7.
FM: morbror Jens Lauridsen i Dorf i Dronninglund sogn.

115 Maren Andersdatter Rafn i Sæby. 26.11.1766.
A:
1) bror Mads Andersen Rafn, død. 4B:
a Mathias Madsen, skipper
b Maren Madsdatter
c Karen Madsdatter
d Kirsten Madsdatter.
FM: Mads Bister i Sæby, som beslægtet.

116 Jens Svendsen i Sæby. 20.4.1770.
E: Johanne Urbansdatter. LV: Mads Jensen, købmand i Sæby. B:
1) Johanne Jensdatter 38
2) Mette Marie Jensdatter 31.
FM: Niels Jørgensen, væver.

117 Maren Lauridsdatter i Sæby. 17.10.1771.
E: Jens Munksgaard, kobbersmed. B:
1) Mette Cathrine Jensdatter 7.
FM: morbror Jens Lauridsen i Dorf.
(Sml. lbnr.114).

118 Testamente i Sæby 7.12.1774.
Testamente for Mads Hansen, købmand og hustru Inger Helene Bech. A:
1) [hans] søstersøn Christoffer Jensen Schmidt
2) [hendes] brordatter Anne Marie Bech.
Testamentet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.82B.

119 Mads Jensen, købmand i Sæby. 22.3.1776.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Dahl. B:
1) Johanne Madsdatter g.m. Jens Munksgaard, kobbersmed
2) Anne Madsdatter
3) Mette Marie Madsdatter
4) Jens Christian Madsen 15.
FM: farbror Christen Jensen i Røllen i Volstrup sogn.
Afdøde døde 13.3.1776.
Skiftet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.50B.

120 Jacob Rasmussen Bruun i Sæby. 21.5.1776.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christian Hartvig. B:
3) Anne Jacobsdatter 10
4) Anne Marie Jacobsdatter 9 mdr.
FM: Jørgen Gertsen Tornby.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Jacobsen, farer til søs
2) Anne Marie Rasmusdatter, enke efter Niels Andersen Baadsmand.
Skiftet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.69.

121 Mads Sørensen Nebel i Sæby. 15.7.1776.
E: Else Jensdatter. LV: Adam Solberg i Sæby. B:
1) Søren Nebel, politimester og rådmand i Trondhjem i Norge
2) Anne Cathrine Nebel, enke efter Christian Gietz i Ølsted ved Fredericia
3) Else Inger Marie Nebel i Ølsted.
Skiftet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.48B.

122 Anne Elisabeth Lind i Sæby, [begravet 4.6.1778].
E: Henrik Leopold Gustav Nicolas, kirurg i Sæby.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1778.
Bevillingen også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.81B.

123 Christen Madsen, toldbetjent i Sæby. 4.4.1783.
E: Maren Antonsdatter. LV: Jacob Holst, skomager. B:
1) Christen Christensen, parykmager i Nibe
2) Mads Christensen 23, toldbetjent i Sæby
3) Maren Kirstine Christensdatter 22
4) Peder Christensen 19, i skrædderlære
5) Jens Jacob Christensen 15
6) Anton Christensen 11.

124 Anders Hansen Lund, murer i Sæby. 14.5.1783.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Christen Nielsen Krog, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen Lund 16
2) Jens Jacob Andersen Lund 14, i feldberederlære i Ålborg
3) Frederikke Edel Andersdatter 12.
FM: farbror Christen Hansen Lund, skrædder.
Skiftet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.128.

125 Iver Christensen i Sæby. 31.5.1783.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Mikkelsen. B:
1) Simon Iversen
2) Peder Iversen
3) Jens Iversen
4) Karen Iversdatter, enke efter Knud Andreassen Brochmann i Norge
5) Elisabeth Iversdatter g.m. Niels Pallesen, fisker i Sæby.

126 Christian Christiansen Bang, feldbereder i Sæby. 1.7.1785.
E: Karen Thomasdatter Lobbæk. LV: Jens Hansen Ell, købmand. B:
1) Maren Cathrine Christiansdatter 17 uger.
FM: Jens Sørensen Haslund.
Skiftet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.126B.

127 Opbudsbo i Sæby. 4.7.1785.
Registrering af fallitbo hos Frands Hancke i Sæby.

128 Laurids Thomsen Solsbæk i Sæby. 21.3.1787.
E: Johanne Christensdatter. LV: Markus Hansen Møller i Sæby. A:
1) far Thomas Christensen Solsbæk i Sæby, der døde 5.4.1787. 3B:
a Jens Christian Thomsen 23, feldberedersvend i Hals
b Karen Thomasdatter g.m. Hagen Kouse
c Kirsten Thomasdatter 15.
Skiftet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.131.

129 Thomas Christensen Solsbæk, snedker i Sæby. 5.7.1787.
Enkemand, B:
1) Jens Christian Thomsen 23, feldberedersvend i Ålborg
2) Karen Thomasdatter g.m. Hagen Kouse
3) Kirsten Thomasdatter 15.
Skiftet også indført i skifteprotokol 1772-1824 fol.133B.

130 Peder Simonsen Løgstør i Sæby, der døde 13.9.1787.
E: Anne Malene Schioldan. LV: bror Johannes Schioldan i Strandhavehuset [i Sæby]. B:
1) Anneche Pedersdatter 22, i København
2) Herman Pedersen 20, i København
3) Ursula Cathrine Pedersdatter 19
4) Else Pedersdatter
5) Barbara Pedersdatter 13
6) Aksel Pedersen 11
7) Charlotte Amalie Pedersdatter 6.


Sæby byfoged
Skifteprotokol
1772-1824
B 28-122


131 Herman Otto Wiirnfeld, toldforpagter i Sæby. 20.2.1772, fol.2.
E: Ida Sofie Unger.
Testamente af 11.10.1762.

132 Peder Rasmussen Hjulmand, toldbetjent i Sæby. 31.1.1773, fol.2B.
E: Ambo Marie Rasmusdatter. LV: Jørgen Jensen, skomager. A:
1) bror Bertel Rasmussen på Læsø
2) bror Oluf Rasmussen den ældre på Læsø
3) halvbror Oluf Rasmussen den yngre.

133 Oluf Hansen Ravn, matros i Sæby, der døde 19.2.1771, fol.3B.
A:
1) mor g.m. stedfar Laurids Thomsen Sadolin? Kaas
2) halvbror Thomas Pedersen, død. Hans børn
3) halvsøster Anne Marie g.m. Jens Nielsen Laurberg.

134 Rasmus Pedersen, toldbetjent og skrædder i Sæby. 19.6.1773, fol.4B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jørgen Jensen, skomager. B:
1) Marie Rasmusdatter 18
2) Peder Rasmussen 12.
FM: farbror Jacob Pedersen i Sterup i Jerslev sogn.

135 Niels Christensen, skrædder i Sæby. 6.1.1773, fol.5.
E: Sofie Amalie Jacobsdatter, der døde 1.5.1773.
Hans A:
1) søstersøn Christen Pedersen i Sahl [i Ginding herred] på Ålborg Hospital gods
2) brorsøn Hans Christensen i Bushen? i Hørby sogn
3) brorsøn Niels Jacobsen i Mølholt i Albæk sogn, død. 2B:
a Christen Nielsen
b Anne Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen i Mølholt
4) brordatter Anne, død. 1B:
a Jens Jensen i Bomhuset i Sæby
5) brorsøn, død. E: Maren Sørensdatter. 1B:
a Søren Andersen
6) brordatter Anne Christoffersdatter, uvist hvor. Har en søn og en datter i Sæby
7) brordatter Ingeborg Christensdatter g.m. Christen Sørensen i Dyrhedens huse
8) brordatter Kirsten Christensdatter g.m. Rasmus Pedersen.
Hendes A:
Hendes arvinger angives ikke.

136 Maren Kirstine Lauridsdatter i Sæby. 2.4.1770, fol.7.
Enke efter Søren Mortensen, handskemager. B:
1) Morten Sørensen
2) Maren Sørensdatter 22
3) Laurids Sørensen 17
4) Søren Sørensen 11
5) Maren Cathrine Sørensdatter 9.

137 Dorthe Johanne Troelsdatter i Sæby. 6.11.1773, fol.7.
E: Anders Hansen Lund, murer. B:
1) Hans Andersen 5
2) Jens Andersen 4
3) Frederikke Andersdatter 6 mdr.

138 Mads Pedersen, skrædder i Sæby. 8.9.1774, fol.8.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mads Jensen, købmand. B:
1) Anne Madsdatter 3
2) Peder Madsen 9 mdr.
FM: Jacob Holst, skomager i Sæby, som beslægtet på fars side.
Desuden nævnes:
1 enkens far Søren Jensen i Skovsgård i Volstrup sogn

139 Jens Urbansen i Sæby. 1.2.1773, fol.9.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Oluf Christensen Solsbæk i Sæby. B:
1) Urban Jensen 28, sadelmagersvend på Læsø
2) Mette Jensdatter 26, i Ålborg
3) Thomas Jensen 23, murersvend i Ålborg
4) Jens Jensen 20, farer til søs
5) Christen Jensen 14.
FM:
1 morbror Thomas Christensen Solsbæk i Sæby
2 morbror Anders Christensen Solsbæk i Sæby.

140 Johanne Akselsdatter i Sæby. 23.1.1775, fol.10.
Hans Christian Christensen. B:
1) Maren Hansdatter 7
2) Jens Hansen 4.
Afdøde døde 23.12.1774.

141 Laurids Thomsen, sadelmager i Sæby. 17.2.1775, fol.11.
E: Karen Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

142 Niels Andersen i Sæby, der døde 17.2.1775, fol.11.
A:
1) søster Maren Andersdatter på stedet
2) bror Thomas Andersen i Birket i Hørmested sogn
3) bror Peder Andersen ved Tolne kirke.

143 Karen Olufsdatter i Sæby. 25.10.1775, fol.11B.
E: Jacob Rasmussen Bruun. B:
1) Anne Jacobsdatter Bruun 9
2) Jacob Jacobsen Bruun 6 uger
3) Anne Marie Jacobsdatter Bruun 6 uger.

144 Inger Lene Løgstør i Sæby. 7.3.1775, fol.12.
E: Thor Madsen. B:
1) Simon Løgstør Thorsen 25
2) Mads Thorsen 23
3) Oluf Thorsen 20
4) Maren Thorsdatter 18.

145 Jens Sørensen, pottemager. 29.12.1775, fol.13.
Enkemand. B:
1) Jens Jensen
2) Johanne Jensdatter
3) Søren Jensen Møller, død. 1B:
a Maren Severin Møller
4) datter g.m. Jens Pedersen.

146 Maren Jensdatter Rafn i Sæby. 10.6.1774, fol.14.
E: Laurids Skipper. B:
1) Karen Lauridsdatter, enke efter Jørgen Pedersen Holm
2) Maren Lauridsdatter, død. B:
a Morten Sørensen, ældste søn på egne og søskendes vegne
3) Jesper Lauridsen.
Afdøde døde 8.6.1774.

147 Johanne Thomasdatter i Sæby. 8.11.1775, fol.16.
E: Jørgen Pedersen, skomager. B:
2) Jens Jørgensen 10
3) Peder Jørgensen 8½
4) Anne Jørgensdatter 4.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter 14.
Afdøde døde 7.11.1775.

148 Kirsten Jensdatter i Sæby. 19.2.1776, fol.17.
E: Jacob Cornelius Mørch. B:
1) Jens Jacobsen, rytter i kongens tjeneste
2) Christian Jacobsen, skrædder
3) Johanne Jacobsdatter
4) Mette Marie Jacobsdatter g.m. Jens Rasmussen Rysensten, thehandler i København.

149 Ida Marie [Hermansdatter] Gesmell i Sæby. 14.1.1774, fol.17B.
Enke efter Niels Sørensen [Wiirnfeld (Wirenfeldt)] til Lerbæk og Skårupgård, [begravet Elling 2.4.1762]. B:
1) Søren Wiirnfeld, byskriver i Thisted
2) Frederik Wiirnfeld til Lerbæk og Skårupgård, [skifte Ålborghus 26.9.1769]. 5B:
a Euphemia Ida Wiirnfeld
b Fakunda Severine
c Beathe Jacobine Wiirnfeld
d Florentse Nikoline Wiirnfeld
e Sostrate Cathrine Wiirnfeld
3) Jacob Severin Wiirnfeld på Lerbæk
4) Birgitte Ottonia Wiirnfeld g.m. Søren Ancher [Nielsen] Munch, præst i Kornum og Løgsted
5) Nikolaj Severin Wiirnfeld, toldforpagter i Sæby.
Desuden nævnes Jacob Severin Wiirnfelds fætter Peder Kragelund.
Afdøde døde 15.12.1773.

150 Niels Andersen Baadsmand i Sæby. 27.3.1776, fol.31B.
E: Anne Marie Jacobsdatter Bruun. LV: Christian Hartvig i Sæby. N:
1) Laurids Andreassen 9
2) Oluf Nielsen 7
3) Niels Nielsen
4) Niels Lauridsen 1 år 3 mdr.
FM: farbror Ambjørn Andersen på Bangsbo Strand.

151 Jørgen Jensen, skomager i Sæby. 20.6.1776, fol.32B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Munksgaard. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Mads Olufsen Bister i Sæby
2) bror Laurids Jensen, død. 5B:
a Urban Lauridsen i Lemvig
b Jens Lauridsen i Lemvig
c Peder Lauridsen i Sæby
d Maren Lauridsdatter i København
e Ingeborg Lauridsdatter i København.

152 Jørgen Semp, ugift i Sæby, der døde 29.4.1776, fol.35.
A:
0) far Hans Semp, tolder i Skagen, død
1) søster Anne Cathrine Semp, 78 år gammel i Dronningmølle ved Gilleleje på Sjælland, enke efter Leonhartz, tømrer.
2) bror, død. 1B:
a datter g.m. Hans Holm i Sæby.

153 Ida Sofie Unger i Sæby. 16.2.1776, fol.36B.
Enke efter Herman Otto Wiirnfeld, [skifte 20.2.1772 lbnr.131].
Testamente af 11.10.1762.
Hans A:
0) forældre [Niels Sørensen Wiirnfeld til Lerbæk og Skårupgård, begravet Elling 2.4.1762 og Ida Marie Hermansdatter Gesmell, skifte 14.1.1774 lbnr.149]
1) bror Søren Wiirnfeld, byskriver i Thisted
2) bror Frederik Wiirnfeld [til Lerbæk og Skårupgård, skifte Ålborghus 26.9.1769]. 5B:
a Euphemia Ida Wiirnfeld
b Fakunda Severine
c Beathe Jacobine Wiirnfeld
d Florentse Nikoline Wiirnfeld
e Sostrate Cathrine Wiirnfeld
3) bror Jacob Severin Wiirnfeld på Skoven i Elling sogn
4) søster Birgitte Ottonia Wiirnfeld g.m. Søren Ancher [Nielsen] Munch, præst i Kornum og Løgsted
5) bror Nikolaj Severin Wiirnfeld i Sæby.
Hendes A:
1) bror Hans Wulf Unger, kaptajn i Infanteriet i Bergen i Norge
2) søster Dorthe Galla Unger på stedet, enke efter Johan Christian Jünsche (Jänisch), [signetstikker].

154 Niels Nielsen i huset Strandhave i Sæby. 29.5.1777, fol.48.
Af døde logerede hos sin bror Christen Nielsen på stedet.
Øvrige arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.184).

155 Ingeborg Urbansdatter i Sæby. 16.4.1777, fol.73.
E: Oluf Christensen Solsbæk. A:
1) halvbror Jens Urbansen, skifte 1.2.1773 lbnr.139. 5B:
a Urban Jensen, sadelmager
b Mette Jensdatter
c Thomas Jensen, murer i Ålborg
d Jens Jensen, farer til søs fra Ålborg
e Christen Jensen
2) halvsøster Maren Urbansdatter g.m. Anders Solsbæk, snedker i Sæby
3) halvsøster Maren Urbansdatter g.m. Jens Bister, bødker i Dyrhedens huse i Volstrup sogn på Sæbygård gods.
Afdøde døde 15.4.1777.

156 Maren Sørensdatter i Sæby. 4.9.1777, fol.76B.
Enke efter Anders Christoffersen. B:
1) Søren Andersen 16, i skomagerlære.
Afdøde døde 21.7.1777.

157 Dorthe Falch, ugift i Sæby, der døde 15.11.1775, fol.77.
Af arvinger angives A:
1) svoger Jens Pedersen Rosted i København.

158 Peder Ørs (Øhrts), en aldrende ugift farversvend i Sæby. 17.3.1776, fol.79B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der havde været farversvend i Skagen og Hjørring og andre steder.
Afdødes far havde været værtshusmand i Frederiksborg på Sjælland.

159 Ambo Marie Rasmusdatter i Sæby. 10.7.1776, fol.80B.
Enke efter Peder Rasmussen Hjulmand, [skifte 31.1.1773 lbnr.132].
Arvinger kendes ikke.

160 Kirsten Pedersdatter i Sæby. 9.5.1778, fol.81B.
E: Anton Christensen.
Afkald fra B:
1) Peder Ottesen, der tjener på Hjermeslevgård
2) Maren Antonsdatter g.m. Christen Madsen, toldbetjent i Sæby.

161 Hans Andersen ved Stranden i Sæby. 25.1.1779, fol.82.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jens Sørensen Holm. B:
1) Jens Hansen 22
2) Johanne Marie Hansdatter 19
3) Karen Margrethe Hansdatter 15
4) Anne Cathrine Hansdatter 15.
FM: Niels Jensen Svenum, skomager, som beslægtet.

162 Søren Thøgersen i Sæby. 19.2.1778, fol.82B.
E: Martha Andersdatter. LV: Hans Olufsen Krag, feldbereder. A:
1) bror Christen Thøgersen i Koldbro i Torslev sogn [i Dronninglund herred], død. Hans børn
2) bror Thøger Thøgersen i Stisborg i Karup sogn, død. Hans børn
3) bror Lave Thøgersen i Norge, død. Hans børn
4) søster Else Thøgersdatter i Kragskov i Elling sogn, død. Hendes børn
5) søster Margrethe Thøgersdatter hos søn Niels Andersen i Barken i Karup sogn.
Afdøde døde 20.1.1778.

163 Maren Christensdatter Højer, ugift i Sæby, der døde 18.12.1778, fol.84B.
Afdøde , der var født i København, skal have haft en bror og 2 søstre sst.

164 Marie Magdalene Bloch i Sæby. 9.2.1781, fol.85B.
E: Casper Carl Lindstrøm, skrædder.
Testamente af 8.2.1781.

165 Niels Jensen Svennum, skomager i Sæby. 4.11.1781, fol.86.
E: Sidsel Lauridsdatter.
Testamente af 20.3.1780.

166 Kirsten Jensdatter i Sæby. 30.8.1781, fol.86B.
E: Hans Andersen Lund, murer. B:
1) Anders Hansen Lund, murer i Sæby
2) Christen Hansen Lund, skrædder i Sæby
3) Jens Hansen Lund, murersvend i København
4) Mette Kirstine Hansdatter i København.

167 Anne Cathrine Andersdatter Thybo, ugift i Sæby. 22.2.1782, fol.91B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde opholdt sig i Sæby i 40 år.

168 Jens Nielsen Fræer, skrædder i Sæby. 29.4.1782, fol.92B.
E: Anne Dorthe Sørensdatter. LV: Peder Rasmussen. B:
1) Karen Jensdatter 30, i Christiania i Norge
2) Cathrine Jensdatter 28, på stedet
3) Niels Jensen 22, i Christiania i Norge.
FM:
1 farbror Morten Fræer
2 Niels Mikkelsen Berg.

169 [Gunde Tollesen] Meldal, byfoged i Sæby. 20.6.1783, fol.94B.
Enkemand efter [Barbara Pedersdatter Kragelund, begravet Sæby 5.1.1762]. B:
1) [Birgitte Marie Meldal] g.m. Peder Qvist [Møller], [forpagter på Trudsholm i Katbjerg i Gjerlev herred]
2) [Dorthe Marie Meldal] g.m. Peder [Mikkelsen] Rold [til Nørre Ravnstrup i Ørum sogn i Dronninglund herred].

170 Margrethe Andersdatter i Sæby. 27.4.1782, fol.94B.
Enke efter Jens Wilsen. A:
1) næstsøskendebarn Else Lauridsdatter, død. 3B:
a Peder Christensen, murer i Christiania i Norge
b Else Christensdatter g.m Peder Andersen Holm, musketer i Fladstrand
c Anne Marie Christensdatter g.m. Jens Nielsen i Sæby
2) næstsøskendebarn Ann Marie Christensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen, kromand på Læsø, 1B:
a Christen Jensen Klit
3) næstsøskendebarn Jens Sørensen i Hallund på Kølskegård gods, død. 2B.
a Kirsten Jensdatter g.m. Jens Frederiksen i Hallund
b Anne Jensdatter i Hallund
4) næstsøskendebarn Niels Sørensen i Hallund på Kølskegård gods, død. 4B:
a Mads Nielsen i Hallund
b Christen Nielsen i Hallund
c Kirsten Nielsdatter
d Maren Nielsdatter, død. 3B:
1 Niels Nielsen 20 i Hallund
2 Niels Lauridsen 16
3 Anne Lauridsdatter 13.
Desuden nævnes Jens Wilsens bror Henrik Wilsen i Sæby.

171 Maren Thomasdatter Andrup, ugift i Sæby. 1.9.1782, fol.100.
A:
0) forældre Thomas Christensen Andrup, præst i Mosbjerg og Hørmested, død 1741 og Helvig Kirsten Melchiorsdatter, død 23.9.1773
1) bror Christen Andrup, død. 7B:
a Thomas Andrup, skoleholder i Ørsø i Dronninglund sogn
b Christian Conrad Andrup i København
c Melchior Andrup på Bangsbo
d Niels Georg Andrup, hos farver Vinding i Sæby
e Anne Cathrine Elisabeth Andrup i København
f Else Christiane Andrup på Bannerslund
g Beathe Marie Andrup ved Løgstør
2) bror Thomas Andrup, uvist hvor
3) søster Birgitte Cathrine Andrup g.m. Thomas [Pedersen] Tødslev, præst i Mosbjerg og Hørmested
4) søster Christiane Marie Andrup
5) søster Magdalene Meyer Andrup, enke efter Laurids Krog hos svigersøn Niels Hass, købmand og vinhandler i Ålborg
6) søster Christiane Marie Andrup på stedet
7) søster Birthe Cathrine Andrup på stedet.

172 Christen Madsen, toldbetjent i Sæby. 4.4.1783, fol.105.
E: Maren Antonsdatter. LV: Jacob Holst, skomager. B :
1) Christen Christensen, parykmager i Sæby
2) Mads Christensen 25, toldbetjent i Sæby
3) Kirstine Christensdatter 22
4) Peder Christensen 19, i skrædderlære i Ålborg
5) Jens Christensen 15
6) Anton Christensen 14.

173 Christian Hartvig, kobbersmed i Sæby. 10.6.1783, fol.106B, 137B, 166.
E: Marie Høyer. LV: [Thomas] Dahl, prokurator i Sæby. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 20, hos sin fætter Johan Christian Balslev i Nykøbing Falster
2) Lorentse Sofie Christiansdatter 15
3) Anne Kirstine Christiansdatter 11.
FM: farbror Poul Hartvig i Nykøbing Falster.

174 Christiane Øllegaard Friedlieb i Sæby, der døde 23.10.1783, fol.108B.
E: Hans Hjort, byfoged i Sæby. 1B:
1) [Birgitte Hjort].
] Bevilling til uskiftet bo af 21.11.1783.

175 Dorthe Høyer, ugift i Sæby. 13.4.1784, fol.109.
A:
1) søster Marie Høyer, enke efter Christian Hartvig, [skifte 10.6.1783 lbnr.173]
2) Elisabeth Cathrine Høyer, død. E: Poul Hartvig i Nykøbing Falster. 4B:
a Kirstine Marie Hartvig 28
b Lyder Hartvig 25
c Johan Hartvig 23
d Marie Sofie Hartvig 21.

176 Maren Christensdatter Glarmester, ugift i Sæby. 25.3.1784, fol.110.
A:
1) brordatter Else Jensdatter, enke efter Mads [Sørensen] Nebel, skifte 15.7.1776 lbnr.121
2) brordatter Maren Urbansdatter g.m. Anders Solsbæk, snedker i Sæby
3) brordatter Maren Urbansdatter g.m. Jens Christensen, tømrer i Dyrhedens huse
4) brordatter Margrethe Eriksdatter i Sæby.

177 Jørgen Gertsen i Sæby. 3.5.1784, fol.112.
Arvinger kendes ikke.

178 Hans Andersen, murer i Sæby, der døde 18.8.1783, fol.113.
Enkemand efter [Kirsten Jensdatter, skifte 30.8.1781 lbnr.166]. B:
1) Anders Hansen Lund, murer i Sæby
2) Christen Hansen Lund, skrædder i Sæby
3) Jens Hansen Lund, murersvend i København
4) Mette Kirstine Hansdatter i København.

179 Hans Wulff von Unger, kaptajn i Sæby. 22.6.1782, fol.116.
Enkemand. B:
1) Gerhard Nikolaj von Unger 30, i England
2) Anne Bergine von Unger g.m. Gesner, auditør i Skive
3) Elisabeth Marie von Unger g.m. Jeger, kaptajn i Bergen i Norge
4) Helvig Juline von Unger g.m. Niels Jacobsen Muus, præst i Sæby.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe Galle von Unger i Sæby, enke efter Juncher.
Afdøde døde 22.1.1782.

180 Elisabeth Svendsdatter i Sæby. 14.1.1785, fol.120B.
E: Niels Pallesen, fisker og lods. B:
1) Palle Nielsen 15
2) Jens Nielsen 12
3) Anne Nielsdatter 9
4) Peder Nielsen 6.

181 Jacob Holst, skomager i Sæby. 20.12.1784, fol.121B.
E: Karen Andersdatter. LV: Christen Lund. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 14
2) Birgitte Jacobsdatter 12
3) Else Cathrine Jacobsdatter 10
4) Madsen Jacobsdatter 8
5) Anders Christian Jacobsen 3
6) Anne Cathrine Jacobsdatter 6 mdr.
FM: farbror Niels Christian Holst, skomager.

182 Anne Marie Jensdatter i Sæby. 15.12.1784, fol.124B.
Enke efter Mads Gertsen. B:
1) Gert Madsen i Sæby
2) Jens Madsen på Læsø
3) Andreas Madsen i Fladstrand.

183 Inger Nielsdatter i Sæby. 2.7.1785, fol.125B.
E: Jørgen Nielsen, væver. B:
1) Niels Jørgensen 27, snedkersvend i København
2) Marie Jørgensdatter 19
3) Søren Jørgensen 15.
FM: Christen Hansen Lund.

184 Christen Nielsen i huset Strandhave i Sæby. 12.2.1786, fol.134B.
A:
1) søster Margrethe Nielsdatter på stedet
2) søster Johanne Nielsdatter i København
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Simonsen i Fuglsang. 4B:
a Niels Lauridsen i Kragelund
b Anne Marie Lauridsdatter i Sæby
c Maren Lauridsdatter, uvist hvor
d Anne Lauridsdatter, uvist hvor
4) bror Jens Nielsen i Mosbjerg sogn, død. 3 børn, hvis navne ikke angives.

185 Laurids Albertsen Gangsted, købmand i Sæby. 7.8.1789, fol.148B, 157B.
E: Margrethe Thorbjørnsdatter. LV: [Thomas] Dahl, prokurator i Sæby. B:
1) Anne Elisabeth Lauridsdatter.

186 Oluf Jørgensen i Sæby. 19.7.1790, fol.154, 158, 160.
A:
1) bror Jens Jørgensen ved Bangsbo Strand, mellem 50 og 60 år gammel
2) bror Mads Jørgensen i Rævdal i Flade sogn, der døde for 4 år siden. 5B:
a Oluf Madsen i Sønder Knuden i Understed sogn
b Jørgen Madsen i Rævdal hos sine stedforældre
c Thomas Madsen, var ladefoged på Bangsbo, nu uvist hvor
d en datter i Flade sogn
e Christen Madsen, uvist hvor
3) bror Laurids Jørgensen i Rosengård i Understed sogn, død. 11B:
a Jens Lauridsen i Rosengård
b Laurids Lauridsen 28, i Rosengård, svagelig
c Christen Lauridsen i Rugtved i Understed sogn
d Maren Lauridsdatter g.m. Niels Estrup i Sæby
e Karen Lauridsdatter, enke efter Johannes Nielsen i Fladstrand, hos sin datter g.m. Melchior Andrup
f Nille Lauridsdatter g.m. Laurids Lauridsen ved Bangsbo Strand
g Johanne Lauridsdatter g.m. Søren Lauridsen i Skølstrup i Volstrup sogn
h Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Hans Hansen Troels i Smedegård i Volstrup sogn. 5B:
1 Hans Hansen 26, i Smedegård
2 Karen Hansdatter 24
3 Kirsten Hansdatter
4 Anne Hansdatter 20
5 Johanne Hansdatter 16
i Margrethe Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Svendsen i Lille Ørtoft i Volstrup sogn. 1B:
1 [Margrethe Jensdatter] 15
j Kirsten Lauridsdatter 36 i Hørby sogn
k Mette Lauridsdatter 30, i Rosengård
4) bror Peder Jørgensen ved Bangsbo Strand, død. 3B:
a Jørgen Pedersen ved Bangsbo Strand
b Christen Pedersen ved Bangsbo Strand
c Karen Pedersdatter gift på Hirsholmene
5) bror Christen Jørgensen på Læsø, død. 1B:
a Margrethe Christensdatter g.m. Peder Klattrup på Læsø
6) søster Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Christen Vang i Nørre Knuden. 3B:
a Jens Christensen i Nørre Knuden
b Jørgen Christensen i Vrangbæk i Understed sogn
c Margrethe Christensdatter i Donbæk i Flade sogn
7) søster Margrethe Jørgensdatter i Vrangbæk, død. 2B:
a Knud [Christensen] i Sletten i Flade sogn
b Margrethe [Christensdatter] g.m. Laurids Olufsen i Understed sogn.
8) søster Anne Lauridsdatter, død, var g.m. Niels Nielsen, hattemagersvend, der efter sin kones død rejste til Norge, hvorfra han stammede. 1B:
a Jørgen Nielsen, nu i Norge.

187 Anne Marie Lauridsdatter Schmidt i Sæby. 22.1.1791, fol.158.
E: Johannes Schioldan. B:
1) Aksel Johansen 17
2) Christian Johansen 15
3) Laurids Johansen 12
4) Christiane Johansdatter 9
5) Jacob Johansen 8
6) Hans Johansen 6
7) Johannes Johansen 2
8) Jens Johansen 1.

188 Hans Lauridsen Laurberg i Sæby. 26.3.1791, fol.160, 163.
E: Marianne Madsdatter. B:
1) Anne Marie Hansdatter 5
2) Mads Hansen 3 mdr.
FM: farfar Jens Nielsen Laurberg i Sæby.

189 Maren Jensdatter i Sæby, der døde 30.4.1791, fol.161.
E: Jens [Sørensen] Haslund, feldbereder. B:
1) Anne Marie Jensdatter 34, i København
2) Niels Jensen 30, i Ålborg
3) Else Jensdatter 29, på stedet
4) Jens Christian Jensen 26, feldberedersvend, uvist hvor
5) Kirsten Jensdatter 25
6) Maren Jensdatter 24, i Christiania i Norge
7) Herman Christian Haslund 21, feldberedersvend, på stedet.

190 Karen Pedersdatter i Sæby. 29.8.1791, fol.163B.
Enke efter Jens Jensen Krag, smed. B:
1) Maren Jensdatter, sygelig og svagelig.
FM: morbror Jørgen Pedersen, skomager i Sæby.
Afdøde døde 25.6.1791.

191 Anne Pedersdatter Krag i Sæby, der døde 23.10.1789, fol.164.
A:
1) bror Jørgen Krag i Trend [i Overlade sogn] på Bjørnsholm gods.

192 Sofie Marie Bentsen i Sæby. 27.6.1792, fol.165B.
E: Hans Sørensen, strandkontrollør. B:
1) Peder Todbjerg Sørensen 6
2) Cecilie Elisabeth Sørensen 4
3) Christoffer Severin Sørensen 1.

193 Opbudsbo i Sæby. 11.4.1791, fol.166B, 173B.
Registrering af fallitbo hos Hans Sørensen Skovsgaard i Sæby.

194 Birgitte Cathrine Andrup i Sæby, der døde 15.1.1793, fol.170, 177, 178B.
Enke efter Thomas Pedersen Tødslev, præst i Mosbjerg og Hørmested, [skifte Horns herred gejstlig 21.9.1790 lbnr.96].
A:
0) forældre [Thomas Christensen Andrup, præst i Hjortlund og Kalvslund, død 1741 og Helvig Kirstine Melchiorsdatter Hjardemaal, død 23.9.1773]
1) søster jomfru Christiane Marie Andrup, [begravet Sæby 6.2.1790], testamente af 23,10.1781
2) søster Maren Andrup i Sæby, død
3) søster Magdalene Meyer Andrup g.m. Laurids Krog i Ålborg, begge døde. 4B:
a Schack Georg Krog, byfoged i Slangerup
b Thomas Christian Krog, stud. jur., amanuensis hos biskoppen i Ålborg
c [Hedvig Kirstine Krog] g.m. Niels Hass, vinhandler i Ålborg
d [Kirstine Birgitte Krog] g.m. [Henrik Leopold Gustav] Nikolas, kirurg i Sæby
4) bror Christen [Thomsen] Andrup i Ørsø, degn i Dronninglund, død [21.2.1777]. 7B:
a Thomas Andrup, [degn i Mosbjerg og Hørmested, skifte Horns herred gejstlig 19.4.1790 lbnr.94]. 4B:
1 Cathrine Elisabeth Thomasdatter 18
2 Brodera Cathrine Thomasdatter 16
3 Jens Christian Thomsen 12
4 Christiane Marie Thomasdatter 8
b Melchior Andrup i Fladstrand, død. 2B:
1 Christen Andrup 8
2 Cathrine Elisabeth Andrup 6
c Christian Conrad Andrup i København, død. 1B:
1 Anne Cathrine Elisabeth Andrup 6
d Niels Andrup, farversvend i København
e Anne Cathrine Elisabeth Andrup g.m. Jens Jessen i København
f Else Cathrine Andrup i København
g Beathe Marie Andrup g.m. vinhandler Møller i Ålborg.

195 Anne Marie [Jacobsdatter] Bruun i Sæby, der døde 9.2.1793, fol.172, 175, 177B, 198, 202.
Enke efter Niels [Andersen] Baadsmand, [skifte 27.3.1776 lbnr.150]. B:
3) Oluf Nielsen Baadsmand, død. 1B:
a Niels Olufsen Baadsmand 9 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen Kongsbach 40, på stedet
2) Jacob Lauridsen Kongsbach, skipper i Sæby.

196 Marianne Todbjerg i Sæby. 9.2.1793, fol.172B, 177.
E: Christian Ostenfeld, maler. B:
1) Christian Ostenfeld, maler i Studiestræde 97 i København
2) Erik Møller Ostenfeld 40, malersvend på Nørrevold 290 i København
3) Andreas Ostenfeld 37, malersvend
4) Thomas Todbjerg Ostenfeld, prokurator i Sæby
5) Anne Lucie Ostenfeld g.m. Jens Christian [Rasmussen] Lassen, præst i Bedsted og Grurup i Thy.
Afdøde døde 11.1.1793.

197 Malene Jensdatter Schmidt, ugift i Sæby. 2.3.1793, fol.173B, 189B.
A:
1) bror Gregers Jensen Schmidt i Holsten
2) halvbror Rasmus Jensen Schmidt i Albæk sogn, død. 2B:
a Jens Rasmussen Schmidt, forhenværende forpagter
b Malene Rasmusdatter Schmidt
3) halvbror Sindal Jensen Schmidt i Skellet i Dronninglund sogn
4) halvbror Jens Jensen Schmidt i Sudergård i Dronninglund sogn, død for mange år siden
5) halvsøster Sofie Jensdatter Schmidt i Dronninglund sogn, død. Hendes børn.

198 Dorthe Cathrine Nielsdatter i Sæby. 4.3.1793, fol.173B.
Af børn angives B:
1) Karen Marie Mikkelsdatter g.m. Søren Nørgaard på stedet.

199 Fædder Christian [Højer Christoffersen] Ferslev i Sæby, der døde 26.3.1793, fol.176B, 177B.
A:
0) forældre [Christoffer Christiansen Ferslev, tolder i Skagen, begravet Skagen 25.12.1746 og Margrethe Fæddersdatter Højer, begravet Sankt Laurentii kirke 24.9.1727]
1) bror [Hans] Ferslev, byfoged i Skagen ved søn Mathias Ferslev.

200 Anders Severin Vinding, farver i Sæby, der døde 22.6.1793, fol.179, 182, 206B, 207.
E: Margrethe Kirstine Kærumgaard (Kierumgaard). LV: Jes Hansen Ell i Sæby. B:
1) Magdalene Kirstine Vinding 32, på Fyn
2) Jacob Vinding 26, i Thy.
Desuden nævnes afdødes bror [Frederik] Vinding, [toldkasserer], kammerråd i Ålborg.
[Afdøde var søn af Anders Westenhoff Albertsen Vinding, præst i Vestervig og Agger, død 1768].

201 Christian Brandt Damsgaard, byfoged i Sæby. 5.7.1793, fol.179B, 182B, 191, 192B, 199, 200B, 203B, 206B, 209, 267.
E: Else Berntsdatter Isager. LV: Jes Hansen Ell, købmand i Sæby. A:
1) bror Simon Damsgaard i Sæby
2) søster Cecilie Cathrine Damsgaard på Fyn.
Afdøde døde 2.7.1793.

202 Anne Marie Christensdatter i Sæby. 16.11.1793, fol.190B, 193B.
E: Jens Nielsen, kromand på Læsø.
Afdøde døde hos sin datter Margrethe Jensdatter g.m. Christen Frederiksen Dahl i Sæby, men skiftet afholdes på Læsø.

203 Inger Helene Bech i Sæby. 23.1.1794, fol.191B, 194, 201, 203, 205B, 207, 209B, 210B, 213.
Enke efter Mads Hansen, købmand, [skifte 7.12.1774, lbnr.118].
Testamente af 7.9.1792.
Hans A:
1) bror Jens Hansen, tømrer i Klakring
2) bror Søren Hansen, død. [E: Johanne Frandsdatter, skifte Bjerre herred gejstlig 15.4.1799 lbnr.132]. 1B:
a Hans Sørensen, skoleholder i Klakring
3) søster Karen Hansdatter i Ærøskøbing, enke efter Schmidt
4) søster Anne Hansdatter, enke i Bjørnsknude i Klakring sogn
5) søster Kirsten Hansdatter, død. 3B:
a Lauge Mortensen
b Anne Mortensdatter
c Maren Mortensdatter.
Hendes A:
1) brorsøn Thomas Christian Jensen Bech, købmand i Sæby
2) brordatter Anne Marie Bech g.m. Thor Torstensen, købmand i Øster Risør i Norge.

204 Hans Olufsen Mølkjær, snedker i Sæby. 4.7.1794, fol.199B, 200B.
E: Ida Cathrine Bech. LV: Christoffer Bech. A:
1) far Oluf Pedersen, bødker ved Bangsbo Strand.

205 Jørgen Pallesen i Sæby. 15.6.1794, fol.200B, 202, 204.
E: Anne Poulsdatter. LV: Christen Lund, skrædder. B:
1) Anne Jørgensdatter 13
2) Palle Jørgensen 9½
3) Ingeborg Jørgensdatter 8
4) Poul Jørgensen 5
5) Ida Marie Jørgensdatter 5.
FM: farbror Jens Pallesen i Sæby.

206 Jens Olufsen Havredal fra Læsø, der døde i Sæby 28.9.1794, fol.204B, 205, 217.
A:
1) søster Sidsel Olufsdatter g.m. Didrik Nielsen i Halskov i Hellevad sogn
2) søster Karen Olufsdatter g.m. Jens Jensen i Hellevad
3) bror Christen Olufsen, død. 3B:
a Maren Christensdatter 21, i Ugilt
b Johanne Christensdatter 20
c Christen Christensen 13.

207 Opbudsbo i Sæby. 17.10.1794, fol.204B, 205B, 206, 208B, 217, 226, 226B.
Registrering af fallitbo hos Søren Nørgaard i Sæby.

208 Maren Antonsdatter i Sæby. 12.2.1795, fol.209, 215B.
Enke efter Christen Madsen, [skifte 4.4.1783 lbnr.172. B:
1) Christen Christensen 38, i Nibe
2) Mads Christensen Bach 36
3) Maren Kirstine Christensdatter 34
4) Peder Christensen 31, i København
5) Jens Jacob Christensen 27
6) Anton Christensen 25, i Fladstrand.

209 Margrethe Henriksdatter i Sæby. 3.3.1795, fol.209B, 229.
E: Urban Jensen [Lund], sadelmager. B:
2) [Marie Urbansdatter] 3 uger gammel
samt et slegfredbarn:
1) Maren 8, hos enkemanden.

210 Inger Lauridsdatter Lund, ugift i Sæby. 13.3.1795, fol.210, 212.
A:
1) søster Malene Lauridsdatter g.m. Søren Johansen på stedet
2) søster Antoinette Lauridsdatter g.m. Laurids Ammundsen, klejnsmed i København
3) Kirstine Malene Lauridsdatter, død, var g.m. Josef Evertsen Holm, tømrersvend i København. 1B:
a Johannes Josefsen 20.

211 Anders Christensen Solsbæk i Sæby. 26.3.1795, fol.211, 224B.
E: Maren Urbansdatter. LV: Søren Mørch. B:
1) Johannes Solsbæk i Sæby
2) Andreas Solsbæk i Randers
3) Frederik Solsbæk, skomager i København
4) Christian Solsbæk 53, sadelmagersvend, uvist hvor
5) Marianne Solsbæk 38, i Nykøbing Falster.

212 Jens Lassen Færch, ugift i Sæby. 26.3.1795, fol.211B.
A:
1) mor Else Marie Jensdatter, enke efter Anders Færch, [skifte 11.4.1795 lbnr.213]
2) bror Niels Peder Færch 29
3) bror Andreas Færch, snedker i Sæby
3) søster Anne Marie Færch 18
4) bror Peder Færch 11.

213 Anders Færch i Sæby. 11.4.1795, fol.212. 216.
E: Else Marie Jensdatter. LV: Christen Lund, skrædder i Sæby. B:
1) Niels Peder Færch 29
2) Andreas Færch, snedker i Sæby
3) Anne Marie Færch 18
4) Peder Færch 11.

214 Anne Marie Sørensdatter i Sæby. 23.4.1795, fol.213, 218.
Enke efter Hans Andersen, [skifte 25.1.1779 lbnr.161]. B:
1) Jens Hansen, skipper i Sæby
2) Johanne Marie Hansdatter g.m. Niels Pallesen i Sæby
3) Karen Margrethe Hansdatter g.m, en vognmand i Stormgade i København
4) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Jens Sørensen, matros i Borgergade 184 i København.

215 Anne Christensdatter i Sæby.15.6.1795, fol.216B.
Enke efter Jørgen Sand. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Christen Svendsen i Agerledet
2) bror Oluf Christensen Haarbech på Sæbygård gods.

216 Jes Hansen Ell i Sæby. 2.11.1795, fol.217B, 219, 220, 227B, 249.
E: Karen Sørensdatter. LV: [Thomas] Dahl, prokurator i Sæby. A:
1) søster Helene Hansdatter Ell.
Testamente af 12.9.1795.

217 Søren Bang, skomager i Sæby, der døde 25.11.1795, fol.218B, 224.
E: Maren Thomasdatter Spentrup. LV: kontrollør Sørensen i Sæby. A:
2 næstsøskendebørn avlet uden ægteskab A:
1) Lise Pedersdatter 40 i Dronninglund sogn
2) Jacob Christensen 30, soldat i Ålborg.

218 Niels Andersen, kromand i Sæby. 3.12.1795, fol.219B.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: [Jørgen] Abel, købmand i Sæby. A:
1) mor Anne Marie Nielsdatter i Skæve sogn.

219 Maren Christensdatter i Sæby. 11.3.1796, fol.225, 226, 228B, 230, 239.
Enke efter Mads Jensen, [skifte 22.3.1776 lbnr.119]. B:
1) Johanne Madsdatter, enke efter Jens [Pedersen] Munchgaard, kobbersmed i Nibe, [skifte Nibe 17.11.1794 lbnr.629]
2) Anne Madsdatter, enke efter Hancke
3) Mette Marie Madsdatter g.m. Zacharias Berbom, prokurator i Christiania i Norge
4) Jens Christian Madsen, toldbetjent i Hjørring.

220 Niels Peder Færch, skomager i Sæby. 9.5.1796, fol.229B, 244B.
E: Anne Marie Christensdatter. A:
1) mor Else Marie Jensdatter, enke efter [Anders Færch, skifte 11.4.1795 lbnr.213]
2) bror Andreas Færch, [snedker i Sæby]
3) Anne Marie Færch 20
4) Peder Andreas Færch 13.
Afdøde døde 8.5.1796.

221 Anne Pedersdatter i Sæby. 26.7.1796, 229B, 230, 245, 249B, 254.
E: Andreas Sahl, pensioneret toldkontrollør. B:
1) Marie Magdalene Johansdatter, død 1795, var g.m. Niels Krag i Admiralitetet i København. Formentlig uden børn.

222 Hans Christensen Stagsted i Sæby. 25.8.1796, fol.230.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Johannes Christiansen i Sæby. A:
1) bror Niels Christensen i Skæve sogn.
Desuden nævnes enkens far Jens Nielsen.

223 [Peder] Langebech, ugift i Sæby, birkedommer i Voergård og Sæbygård birk. 23.9.1796, fol.231, 240B, 245B, 246B, 250, 254B, 258, 261B, 263B, 265, 266, 266B, 288B.
A:
0) forældre [Magnus Langebech, degn i Ulsted, skifte Kær herred gejstlig 20.6.1771 lbnr.46 og Karen Ovesdatter]
1) bror Laurids Harlev Langebech, successor i Ulsted
2) søster Dorthe Marie Langebech g.m. Mads Eriksen Schmidt i Store Kongensgade 259 i København
3) bror Jens Stampe Langebech, har faret på Kina og er død i Indien. 1B:
a Caroline Jensdatter g.m. Mads Ratke Møller, urmager i København.
Desuden nævnes Dorthe Marie Langebechs ældste datter Cathrine Elisabeth Schmidt.
Testamente af 16.7.1796.

224 Sofie Simonsdatter i Sæby. 10.1.1797, fol.246B, 252, 253, 263.
E: Frederik Holst, kobbersmed.
Arvinger angives ikke.

225 Jens Jacob Christensen, ugift parykmager i Sæby. 14.4.1797, fol.252B, 257B.
A:
0) forældre [Christen Madsen, skifte 4.4.1783 lbnr.123 og Maren Antonsdatter]
1) bror Christen Christensen i Nibe
2) bror Mads Christensen, toldbetjent i Nibe
3) søster Maren Kirstine Christensdatter g.m. Christen Christensen, væver i Sæby.
4) bror Peder Christensen i København
5) bror Anton Christensen i Fladstrand.

226 Maren Pedersdatter i Sæby. 15.6.1797, fol.253B.
E: Peder Wilsen, fisker. B:
1) Peder Pedersen Wilsen 23
2) Johanne Pedersdatter 11.
FM: farbror Henrik Wilsen, toldbetjent i Sæby.

227 Niels Mathiassen, farver i Sæby. 30.4.1798, fol.261, 262B.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Sørensen, strandkontrollør. B:
1) Thomas Christian Nielsen 5.
FM: Søren Mørch i Sæby.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1798.

228 Thomas Nielsen, by- og herredsskriver i Sæby. 14.9.1798, fol.264B, 265, 266B, 275.
A:
1) søster jomfru Johanne Nielsdatter Thomsen 57.
FM: Sørensen, strandkontrollør.

229 Oluf Lauridsen Schiøtt i Sæby. 19.3.1799, fol.268B, 270.
E: Else Inger Marie. LV: Johannes Solsbæk, snedker. A:
1) bror Mikkel Lauridsen, død for 28 år siden uden børn
2) bror Jørgen Lauridsen pottemager i Sæby.

230 Jens Sørensen Haslund, feldbereder i Sæby. 3.4.1799, fol.269B, 270B, 278.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Johannes Solsbæk, snedker. B:
6) Christine Jensdatter 5
7) Cathrine Marie Jensdatter 3½.
FM: Hagen Kofse i Sæby.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, [skifte 30.4.1791 lbnr.189]. B:
1) Niels Jensen, podemester i Ålborg
2) Else Jensdatter 37
3) Kirsten Jensdatter 44, i Ålborg
4) Maren Jensdatter 31, i København
5) Herman Christian Haslund 28, feldberedersvend i Ålborg.

231 Jens Scharpholt i Sæby. 25.4.1799, fol.270.
E: Maren Knudsdatter. LV: Henrik Wilsen. B:
1) Christiane Jensdatter 8
2) Marianne Jensdatter 4
3) Knud Jensen 3.

232 Ursula Marie [Jensdatter] Windfeld i Sæby. 27.4.1799, fol.270B.
E: [Jens] Ørsted, toldkontrollør.
[Afdøde døde 16.4.1799 i Varde, hvor skiftet afholdtes 17.4.1799 lbnr.367].

233 Else Jensdatter i Sæby, der døde 23.5.1799, fol.272B, 274, 280, 287.
Enke efter [Mads Sørensen] Nebel, [skifte 15.7.1776 lbnr.121]. B:
1) Anne Cathrine Nebel i Randers, [skifte Randers 4.5.1799 lbnr.1466], var sidst g.m. Joachim Frederik Schmidt. 3B:
a Hans Adolf Hagemann i Christiania i Norge
b Carl Frederik Hagemann i Vestindien
c Caroline Hagemann g.m. [Andreas Albrecht] i Randers.
2) Else Inger Marie Nebel, enke efter [Oluf Lauridsen] Schiøtt, [skifte 19.3.1799 lbnr.229], der ægter Anders Lauridsen [Dahl].

234 Urban Jensen Lund, sadelmager i Sæby, der døde 16.6.1799, fol.273, 276, 280B, 281.
Enkemand efter [Margrethe Henriksdatter, skifte 3.3.1795 lbnr.209]. B:
1) Marie Urbansdatter 3, til opdragelse i Sletten i Flade sogn.
FM: morbror Christen Hjørring i Sæby.

235 Christian Ostenfeld i Sæby. 16.6.1799, fol.273B, 276B, 279.
Enkemand efter [Marianne Todbjerg, skifte 9.2.1793 lbnr.196]. B:
1) Christian Ostenfeld
2) Erik Møller Ostenfeld i København
3) Andreas Peder Ostenfeld i København
4) Thomas Todbjerg Ostenfeld, prokurator i Norge
5) Anne Lucie Ostenfeld g.m. [Jens Christian Rasmussen] Lassen, præst i Bedsted og Grurup i Thy.

236 Arnold Lund, skomager i Sæby. 27.6.1799, fol.274B, 277, 280, 289B, 292B.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter Thura, begravet Sæby 2.11.1797]. B:
1) Vibeke Marie Lund 16.
FM: [Oluf Frederik] Obel, præst i Tolstrup og Stenum.
Afdødes hustru var datter af [Laurids Lauridsen Thura, præst i Jelstrup og Lyngby, skifte Vennebjerg herred gejstlig 31.1.1777 lbnr.79 og Marie Vibeke Højer, skifte Vennebjerg herred gejstlig 13.7.1768 lbnr.68].
Afdøde døde 26.6.1799.

237 Urban Spentrup, skomager i Sæby. 7.10.1799, fol.278B, 280B, 281B, 282, 290.
E: Maren Thomasdatter, der døde 28.1.1800. B:
Peder Julius Spentrup 7
2) Carl Peder Spentrup 4.
FM: farbror Peder Spentrup, skrædder i Sæby.

238 Opbudsbo i Sæby. 3.6.1800, fol.282B, 288, 293.
Registrering af fallitbo hos Simon Damgaard i Sæby.

239 Opbudsbo i Sæby. 9.6.1800, fol.284, 294B.
Registrering af fallitbo hos Jens Christian Solsbæk, feldbereder i Sæby.

240 Jens Christensen Skoven i Sæby. 20.5.1801, fol.291B, 293B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Johansen. B:
1) Niels Christian Jensen 19 uger.
FM: Christian Hjørring, skoleholder i Sæby.

241 Magdalene Sybille Johansdatter Høvinghoff i Sæby, der døde 18.3.1802, fol.295, 297.
E: Even Hansen, toldbetjent.
Afdødes forældre var [Johan Pedersen Høvinghoff, degn i Thyregod, begravet Thyregod 26.6.1789 og Maren Pedersdatter].
Arvinger kendes ikke.

242 Christen Hjørring, tømrer i Sæby. 1.4.1802, fol.295B.
E: Anne Margrethe Olufsdatter. LV: Christen Lund, skrædder. B:
1) Oluf Christensen 21
2) Sofie Christensdatter 21
3) Sidsel Christensdatter 17
4) Thomas Christensen 10
5) Marianne Christensdatter 7.
FM: farbror Jens Christian Christensen, skomager ved Fladstrand.

243 Peder Mikkelsen List, hattemager i Sæby. 22.4.1802, fol.296B, 305, 316B.
E: Anne Cathrine Christoffersdatter, der døde januar 1804. B:
1) Christoffer Pedersen, brændevinsbrænder i Sæby
2) Anne Cathrine Pedersdatter 28.
FM: morbror Thron Christoffersen Kamp.

244 Peder Lybækker, branddirektør på Læsø. 15.5.1802, fol.298.
Arvinger angives.
Afdøde døde 19.4.1802 på hjemrejse fra Hjørring til Læsø.

245 Niels Vang, bødker i Søby. 14.6.1802, fol.298B,299B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Jensen. B:
1) Laurids Nielsen 18
2) Anne Nielsdatter 11
3) Christiane Nielsdatter 7
4) Christen Nielsen 4.
FM: Henrik Gaarsholt i Sæby.

246 Opbudsbo i Sæby. 17.8.1802, fol.298B, 301B.
Registrering af fallitbo hos Henrik Wilsen i Sæby.

247 Johanne Kirstine Nielsdatter Væver i Sæby. 21.12.1802, fol.299B.
E: Peder Høgh, skomager. B:
1) Cathrine Høgh 22
2) Nikolas Høgh 20.
FM: Christian Krog.

248 Anne Jensdatter i Sæby. 23.3.1803, fol.300.
E: Sivert From.
Af første ægteskab B:
1) Johan Lauridsen 44, vanvittig
2) Jens Lauridsen 38
3) Elisabeth Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter g.m. Hans Skovsgaard i Sæby
5) Grethe Lauridsdatter.

249 Anne Malene [Schioldan] i Sæby. 3.11.1803, fol.303, 310.
Enke efter Peder Simonsen Løgstør, [skifte 13.9.1787 lbnr.130]. B:
1) Anneche Pedersdatter 34, i København
2) Ursula Cathrine Pedersdatter 32, g.m. Christen Gaiensgaard
3) Else Pedersdatter g.m. Laurids Mørch, skomager i Ålborg
4) Barbara Pedersdatter 28, i København
5) Aksel Pedersen 26
6) Charlotte Amalie Pedersdatter 18.

250 Karen Sørensdatter i Ålborg. 23.1.1804, fol.304, 305, 317B.
Enke efter Jes Hansen Ell, [skifte 2.11.1795 lbnr.216].
Hans A:
1) bror Niels Hansen Ell i Helsingør, død. 2B:
a Laurids Severin Ell, der farer på Ostindien fra København
b Elisabeth Cathrine Ell g.m. bageren på Frederiksborg
2) søster Helene Hansdatter Ell
3) søster Anne Hansdatter Ell
4) søster Christine Hansdatter Ell, enke efter Mikkelsen
5) søster Cecilie Hansdatter Ell, død, var g.m. Hagensen. 1B:
a Hagensen, kaptajn.
Hendes A:
0) forældre [Otto Jacobsen Severin, degn på Læsø og Birthe Marie Nielsdatter Kirkemoe]
1) bror Johannes Severin, død. 6B:
a Birgitte Charlotte Severin g.m. Skov, sukkerbagersvend i København
b Martha Margrethe Severin
c Caroline Mathilde Severin
d Louise Constantia Severin
e Otto Severin
f Nikolaj Severin
2) søster Birgitte Severin g.m. Anders Christensen, degn i Ugilt
3) søster Martha Margrethe Severin g.m. Markus Zeuthen, kordegn i Sæby
4) søster Abelone Severin, [skifte Hammerum herred gejstlig 20.4.1804 lbnr.77], var g.m. Niels Kjærulf, præst i Ørre og Hodsager. 4B:
a Kirstine Marie Kjærulf
b Birgitte Marie Kjærulf
c Christian Henrik Kjærulf
d Otto Severin Kjærulf.

251 Gert Madsen, skrædder i Sæby. 2.6.1804, fol.311, 314B, 317.
E: Johanne Margrethe Madsdatter. LV: Niels Malmstrøm i Sæby. B:
1) Anne Masilie Gertsdatter 16
2) Marie Cathrine Gertsdatter 11
3) Mads Gertsen 9.
FM: Christen Lund, skrædder i Sæby.

252 Niels Nielsen Sørup, ugift i Sæby. 28.3.1805, fol.311B, 312B, 317, 334.
A:
1) bror Christen Nielsen Sørup i Sæby
2) bror Jens Nielsen Sørup, skrædder på Hornum Hede i Hornum sogn syd for Ålborg, der lader sig kalde Jens Molberg
3) bror Anders Nielsen Sørup i Søttrup [i Ulstrup sogn] ved Løgstør
4) søster Inger Nielsdatter g.m. Christen Træder ved Løgstør.

253 Hans Sørensen Donsted i Sæby. 29.3.1805, fol.312.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Laurids Hansen 42
2) Søren Hansen 31.

254 Maren Pedersdatter i Sæby, der døde 30.3.1805, fol.312.
E: Henrik Pallesen. B:
1) Peder Henriksen
2) Palle Henriksen.

255 Jens Sørensen Holm i Sæby. 23.4.1805, 312, 313.
E: Johanne Kirstine Pallesdatter. LV: Hans Søby i Sæby. B:
1) Peder Jensen Holm
2) Severin Jensen Holm
3) Palle Jensen Holm
4) Anne Marie Jensdatter Holm g.m. Jens Hansen Ljørslev i Randers
5) Johanne Marie Jensdatter Holm g.m. Peder Wilsen i Sæby
6) Mette Cathrine Jensdatter Holm g.m. Palle Henriksen Mørch
7) Else Jensdatter Holm 27.

256 Anne Marie Hansdatter i Sæby. 23.4.1805, fol.312B.
E: Jens Nielsen Laurberg. B:
1) Anne Kirstine Laurberg g.m. Jan Gotlieb Brandt i København
2) Karen Laurberg g.m. Johannes Arentsen i København
3) Christiane Laurberg g.m. Niels Hansen Fynbo i Sæby
4) Rebekka Laurberg g.m. Christen Pallesen i Fladstrand
5) Johanne Laurberg 43
6) Hans Jensen Laurberg, [skifte 26.3.1791 lbnr.188]. 2B:
a Anne Marie Hansdatter 18
b Mads Hansen 14.

257 Poul Kjær, murer i Sæby. 5.8.1805, fol.314B, 326, 327B.
E: Ida Cathrine Pedersdatter Bech. LV: Niels Jørgensen, handskemager. A:
1) Christen Nielsen Enghus, død. 3B:
a Ann Christensdatter 16
b Niels Christensen 13
c Karen Christensdatter 10
2) bror Jens Nielsen i Dal i Understed sogn, død. 2B:
a Anne Jensdatter g.m. Christen Christensen, smed i Nørvangen i Understed sogn
b Anne Jensdatter g.m. Christen Jensen i Dyrhede i Volstrup sogn
3) bror Niels Nielsen i Baskær i Hørby sogn
4) bror Anders Nielsen i Søndervangen i Understed sogn
5) søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Favrholt i Hørby sogn
6) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Christian Solsbæk, feldberedersvend i Hjørring.

258 Anders Gregersen i Sæby. 28.3.1806, fol.319B.
E: Frederikke Edel Lund. LV: Kehlet, forligelseskommissær. B:
1) Jens Gregersen 3
2) Birgitte Kirstine Gregersdatter 6 mdr.

259 Mads Hansen, ugift i Sæby. 31.3.1806, fol.320, 334B, 338B.
A:
1) bror Niels Hansen på Læsø
2) bror Thomas Hansen i Sæby
3) bror Palle Hansen i Øksenhede på Sæbygård gods
4) søster Maren Hansdatter på Læsø
5) søster Johanne Hansdatter g.m. Oluf Dahl i Sæby
6) søster Else Hansdatter, død. 1B:
a Hans 11.

260 Peder Andersen [klokker] i Sæby. 17.5.1806, fol.321.
E: Anne Sørensdatter. LV: Kehlet, forligelseskommissær. B:
1) Anders Severin Pedersen 8.
FM: Christen Lund.

261 Henrik Ditlev Meyer, købmand i Sæby. 21.6.1806, fol.322, 327, 337, 338, 347B, 350B, 361B, 379, 382.
E: Sofie Elisabeth. LV: Rasmussen, forvalter på Sæbygård. B:
1) Peder Møller Meyer
2) Jacob Meyer.
Afdøde døde 8.6.1806 i Uddevalla i Sverige, hvor han også er begravet.

262 Dorthe Jensdatter i Sæby, der døde 14.12.1806, fol.329B, 350.
Enke efter Niels Nielsen Krag, ringer.
Arvinger kendes ikke.

263 Andreas Riis, købmand i Sæby. 8.1.1807, fol.330B, 340B, 345B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Andreas Holm. A:
1) far Andreas Riis i Hjørring.

264 Andreas Færch, snedker i Sæby. 23.1.1807, fol.335, 342, 348.
E: Birgitte Jacobsdatter Holst. LV: Christen Lund. B:
1) Andreas Jacob Færch 12
2) Thomas Christian Færch 1¼.

265 Morten Jensen Allerup, snedker i Sæby. 24.1.1807, fol.335B, 341B.
E: Else Christensdatter. LV: Hans Søby. B:
1) Christen Mortensen 12
2) Jens Mortensen 11
3) Christian Mortensen 10.

266 Registrering i Sæby. 1.4.1807, fol.337B.
Registrering af det bo, som Søren Møller, møllebygger i Sæby, har forladt sammen med kone og barn.

267 [Bolle] Mørch, toldforvalter i Sæby. 8.9.1807. fol.339B, 359.
E: Christiane Elisabeth Mikkelsen. B:
1) Otto Frederik Mørch, successor.

268 Hans Sørensen, strandkontrollør i Sæby. 2.1.1808, fol.343, 352B, 357, 360B.
Enkemand efter [Sofie Marie Bentsen, skifte 27.6.1792 lbnr.192]. B.
1) Peder Todbjerg Sørensen 22
2) Cecilie Elisabeth Sørensen 19, der ægter Peder Tellefsen, købmand i Sæby
3) Christoffer Severin Sørensen 17.
Afdøde døde 1.1.1808.

269 Bevilling til uskiftet bo i Sæby. 1807, fol.346.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.1791 for Peder Lauridsen, fisker og Anne Marie Jensdatter.

270 Andreas Holm i Sæby, [begravet 22.10.1807], fol.346B.
E: Christiane Schioldan.
Testamente af 29.3.1803.
Heri nævnes forventet arv efter enkens far Johannes Schioldan i Sæby.

271 Maren Kirstine Jensdatter i Sæby. 16.9.1808, fol.349.
E: Henrik Christensen Gaarsholt, skomager. B:
1) Mette Hedvig Henriksdatter 6.

272 Thomas Bech, gæstgiver og postekspeditør i Sæby, der døde 27.2.1809, fol.352B, 358, 364B, 371.
E: Sofie Houmann. LV: Rasmussen, forvalter på Sæbygård. B:
1) Inger Helene Thomasdatter 9
2) Johanne Andrea Thomasdatter [6].

273 Jørgen Søby, [forligelseskommissær i Sæby, [begravet 3.3.1810], fol.359B.
E: Mette Marie Brandt.
Bevilling til uskiftet bo af 12.10.1798.

274 Oluf Nielsen Fjeldgaard, brændevinsbrænder i Sæby. 19.6.1810, fol.362, 365B, 368B, 373B, 377B, 385B, 389B, 393, 397.
E: Anne Jørgensdatter. LV: [Hans] Tyrrestrup, degn i Torslev. B:
3) Jens Christian Olufsen 25
4) Kirsten Olufsdatter 21, der ægter Niels Christensen Enghus.
Af første ægteskab B:
1) Mette Christensdatter g.m. Niels Christensen Fladbirk i Torslev
2) Anne Marie Christensdatter g.m. Niels Jensen, snedker i Råholt i Torslev sogn.

275 Christen Frederiksen, værtshusholder i Sæby. 7.1.1811, fol.375.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Christen Lund, skrædder. B:
1) Jens Frederiksen 19
2) Jens Lassen Frederiksen 16.
FM: Hans Søby.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1808.
Afdøde døde 14.5.1808.

276 Palle Jensen Mørch i Sæby. 8.1.1811, fol.276B.
E: Else Marie. LV: far Peder Holm, fisker. B:
1) Jens Pallesen 8
2) Peder Pallesen 4
3) Mette Marie Pallesdatter 3.
FM: farfar Jens Pallesen.
Afdøde døde 6.7.1809.

277 Mikkel Jensen With, fodjæger? af Randers amt. 13.8.1811, fol.378.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.8.1811.

278 Anne Sørensdatter i Sæby. 17.8.1811, fol.378B, 379, 389B, 393B.
Enke efter Peder Andersen, klokker, [skifte 17.5.1806 lbnr.260. B:
1) Anders Severin Pedersen 13.
FM: Henrik Gaarsholt, skomager.
Afdøde døde 16.8.1811.

279 Maren Christensdatter i Sæby. 19.10.1811, fol.384.
E: Søren Schmidt, ringer. B:
1) Niels Christian Sørensen 10
2) Birgitte Kirstine Christensdatter 6.
FM: Henrik Gaarsholt, skomager.
Afdøde døde 9.5.1811.

280 Karen Beldringe i Sæby. 18.9.1811, fol.384B.
E: Jørgen Cornelius Krag, toldforvalter. B:
1) Kirsten Caroline Krag 7.
FM: Ernst Vilhelm Abrahamsen.
Afdøde døde 4.5.1811.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1811.
Samfrændeskifte 18.9.1811.

281 Maren Sørensdatter [Holmgaard] i Sæby. 16.12.1811, fol.386.
E: Christen Jacobsen. B:
1) Søren Christensen 15
2) Johanne Christensdatter 13
3) Jacob Christensen 10
4) Niels Christensen 4, døv og stum
5) Elisabeth Christensdatter 2.
FM:
1 mors stedfar Niels Jensen, i Holmgård i Hellum sogn
2 morbror Laurids Sørensen i Holmgård.
Bevilling til uskiftet bo af 13.9.1811.
Samfrændeskifte 16.12.1811.

282 Johan Mangelsen Orning, major, næstkommanderende i Fladstrand og branddirektør i Hjørring amt samt ejer af Jegerum, [begravet Sæby 21.10.1811], fol.387B.
E: Christine Margrethe Tydell.
Enkens første ægteskab med Laurids Svendsen Hvid til Lundergård, [begravet Jetsmark 3.10.1800].
Testamente af 18.12.1807.

283 Magdalene [Lauridsdatter] i Sæby. 5.6.1812, fol.388, 401, 408.
Enke efter Søren Johansen.
Hans A:
1) halvsøster Anne Johansdatter i Hørby sogn.
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 28.5.1812.

284 Opbudsbo i Sæby. 21.7.1812, fol.390, 394B, 395B, 418.
Registrering af fallitbo hos Severin Christian Rodskov, garver i Sæby.

285 Anders [Christensen] Hedegaard, murer i Sæby, [begravet 18.2.1812], fol.393.
E: Sofie Cathrine Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1812.

286 Mette Kirstine Christensdatter, der døde 23.2.1813, fol.395.
E: Niels Jensen Malmstrøm, bødker.
Testamente af 24.4.1799.

287 Anne Cathrine Nielsdatter i Sæby, [begravet 8.6.1813], fol.396B.
E: Jens Schioldan.
Testamente af 1.7.1812.

288 Niels Nielsen, væger i Sæby. 27.10.1813, fol.398, 427.
Arvinger angives ikke.

289 Christen Nielsen Sørup i Sæby, der døde 8.1.1814, fol.398B, 427B, 453B.
Enke efter Karen Nielsdatter, der døde for 6 år siden.
Hans A:
2 brødre, uvist hvor.
Hendes A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Søren Hansen i Vangekær i Torslev sogn [i Dronninglund herred].

290 Laurids Lauridsen Dam i Sæby. 10.1.1814, fol.399B.
E: Anne Marie Bertelsdatter Schmidt.
Testamente af 1.12.1809.

291 Mads Nielsen i Sæby. 10.6.1814, fol.400B.
E: Maren Christensdatter Nygaard.
Testamente af 5.3.1812.'
Hans A:
1) bror Christen Nielsen i Gadholt i Understed sogn
2) bror Christen Nielsen i Tved i Understed sogn
3) bror Anders Nielsen i Nørre Hundslev i Understed sogn
4) søster Sofie Nielsdatter i Krattet i Understed sogn
5) søster Maren Nielsdatter i Donsted i Albæk sogn.
Afdøde boede i Nygård i Tolne sogn, da testamente blev oprettet.

292 Laurids Gustav Moberg, garversvend i Sæby. 18.3.1814, fol.402, 428B.
E: Inger i Ålborg.
Arvinger kende ikke efter afdøde, der var født i Sverige.

293 Peder Lauridsen, fisker i Sæby. 31.3.1814, fol.402B.
Testamente af 30.5.1809.
Arvinger haves ikke, hvorfor husværten arver boet.

294 Henrik Gustav Leopold Nikolas, distriktskirurg i Sæby. 29.4.1814, fol.403, 404B, 412, 420, 434B, 443B.
E: Kirstine Birgitte Krog. LV: Kehlet, forligelseskommissær. B:
1) Anton Frederik Nikolas, toldinspektør i Stubbekøbing.
Afdøde døde 28.4.1814.

295 Registrering i Sæby. 3.5.1814, fol.403B.
Registrering af ejendomme i Sæby der tilhører Anders Henriksen i Albækgård.

296 Anne Mette Cathrine Jensdatter Holm i Sæby. 24.5.1814, fol.404, 442.
E: Palle Henriksen, fisker. A:
1) søster Johanne Marie Holm g.m. Peder Wilsen i Sæby
2) bror Severin Holm
3) bror Palle Holm
4) søster Else Holm g.m. Hans Pedersen Rønneberg
5) søster Anne Marie Holm g.m. Jens Hansen Forlev ved Randers.

297 Christen Jacobsen i Sæby. 11.8.1814, fol.409, 410, 413B, 419.
E: Inger Nielsdatter. LV: Rasmussen, forvalter. B:
6) Kirstine Marie Christensdatter 9 uger.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter Holmgaard, [skifte 16.12.1811 lbnr.281]. B:
1) Søren Christensen 17
2) Johanne Christensdatter 15
3) Jacob Christensen 12
4) Niels Christensen 6
5) Elisabeth Christensdatter 4.
FM: farbror Jørgen Jacobsen i Bastrup i Hellevad sogn.
Af andet ægteskab ingen børn.

298 Marie Elisabeth Houmann i Sæby. 23.8.1814, fol.409B.
Testamente af 1.11.1813. A:
1) bror Hans Schioldan i Krog i Albæk sogn.

299 Mette Jensdatter i Sæby. 8.11.1814, fol.412B.
E: Thomas Sørensen i Strandhavehuset. B:
1) Jens Thomsen 15
2) Karen Thomasdatter 13
3) Kirsten Thomasdatter 10.
FM: Søren Lauridsen i Skølstrup i Volstrup sogn.
Afdøde døde 16.10.1814.

300 Jens Malmstedsmed i Sæby, der er bortrejst. 7.12.1814, fol.414B, 427B, 445.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Christen Lund.
Tilstede var sønnerne
1) Jens Frederiksen
2) Jens Lauridsen
med kurator Hans Søby.

301 Anne Margrethe Bech i Sæby. 10.12.1814, fol.415, 420B, 421B.
E: Hans von Benzon, oberstløjtnant. B:
4) Hans Benzon i København, født 6.5.1795
5) Gerhard Marinus Rosencrone Benzon, på kadetakademiet, født 27.11.1797
6) Cathrine Antoinette Ferdinandine Benzon, født 26.11.1799
7) Peder Severin Føns Benzon, født 5.3.1801.
Første ægteskab med Christian Barfoed, købmand i Nakskov. [død Nakskov 15.3.1791]. B:
1) Hans Peder Barfoed, informator på Overgård ved Randers, født 12.10.1786
2) Johan Valentin Barfoed i Christiania, født 18.9.1789
3) Christiane Elise Barfoed på stedet, født 24.4.1791.
Afdøde døde 20.11.1814.

302 Jens Rasmussen, bager i Sæby. 6.7.1815, fol.420B, 422, 423B, 435B, 452.
E: Elisabeth Rigelsen. LV: Rasmussen, forvalter i Sæby. B:
1) Jørgen Jensen 24, bagersvend på stedet
2) Niels Jensen 22, bager i Sæby
3) Elisabeth Cathrine Jensdatter.
FM: Søby, forligelseskommissær i Sæby.
Afdøde døde 5.7.1815.

303 Anne Dorthe Schønning. 21.11.1815, fol.424B, 425B.
E: Oluf Myrmann, garver. B:
2) Oluf Adam Olufsen 5
Første ægteskab med Jeppe Odense. B:
1) Johan Christian Jepsen 16.
FM: Herman Haslund, feldbereder.
Afdøde døde 20.11.1815.

304 Laurids Grønvold, skipper i Sæby. 12.12.1815, fol.425, 448.
E: Dorthe. B:
1) Elisabeth Winther.
FM: doktor Peder Thebrinsen Limkilde.

305 Christine Margrethe Tydell i Sæby. 1.3.1816, fol.429, 446.
Enke efter Johan Mangelsen Orning, [skifte 21.10.1811 lbnr.282].
Første ægteskab med Laurids Svendsen Hvid til Lundergård, [begravet Jetsmark 3.10.1800]. B:
1) Ingeborg Cathrine Hvid
2) Oline Christine Hvid.
FM: Otto Mørch, løjtnant.

306 Sofie Elisabeth i Sæby, der døde 9.10.1816, fol.432B, 450B, 454.
Enke efter Henrik Ditlev Meyer, [skifte 21.6.1806 lbnr.261]. B:
1) Peder Møller Meyer i København
2) Jacob Meyer i København.

307 Hagen Kouse (Kofse) i Sæby. 13.2.1817, fol.436, 443B, 451.
E: Mette Lund. LV: Christen Mikkelsen, hattemager.
Første ægteskab med Karen Thomasdatter. B:
1) Thomas Christian Kouse 30, i Boston i Amerika
2) Martha Kouse g.m. Jes Casper , lodsoldermand i Fladstrand
3) Frederik Kouse 25, garversvend i Århus.
Afdøde døde 11.2.1817.

308 Karen Christensdatter i Sæby. 6.5.1817, fol.441.
E: Severin Møller, lods. B:
1) Andreas Severinsen 13
2) Severin Severinsen 4.
Afdøde døde 15.3.1817.

309 Frederikke Cathrine Christensdatter i Sæby. 8.5.1817, fol.442B.
E: Niels Ammorsen (Amorsen). B:
1) Marianne Nielsdatter 19
2) Niels Christian Nielsen 16
3) Johanne Marie Nielsdatter 13
4) Ammor Nielsen 8.
FM: Lau Ammorsen.
Afdøde døde i januar 1816.

310 Opbudsbo i Sæby. 3,7,1818, fol.448, 462B.
Registrering af fallitbo hos Jens Christian Holst, gørtler i Sæby.

311 Anne Leth [Lange] i Sæby. 30.6.1820, fol.455.
Enke efter [Hans Juul Jordhøj, præst i Ringkøbing og Rindum, [skifte Ringkøbing 26.4.1809 lbnr.619. B:
1) Mette Marie Jordhøj
2) Sofie Amalie Jordhøj på stedet, enke efter [Henrik] Ejler, præst [i Slots Bjergby og Sludstrup] på Sjælland, [død 27.10.1817]
3) [Laurids] Jordhøj, præst i Understed [og Karup].

312 Opbudsbo i Sæby. 6.1.1821, fol.456, 463B, 465.
Registrering af fallitbo hos Peder Tellefsen i Sæby.

313 Louise Sofie Ryge i Sæby. 7.4.1822, fol.457B, 459, 464B, 467.
Enke efter [Christoffer Hansen] Ferslev, præst i Sæby, [begravet 8.11.1808].
Arvinger kendes ikke.

314 Jens Andersen Toftegaard i Sæby. 16.4.1822, fol.458.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Marie Jensdatter 6
2) Anders Christian Jensen 3.
FM: farbror Christen Andersen Toftegaard i Andrup i Vrensted sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 18.1.1820.
Afdøde døde 13.12.1819.

315 Christian Peder Lorentsen, kontorbetjent i Sæby. 12.8.1822, fol.462, 466.
A:
1) bror Rathje Mathias Lorentsen 23, på Vang
2) bror Peder Andreas Lorentsen 13, i Ålborg.
Afdøde døde 13.7.1822.

316 Niels Christian Groth, toldbetjent i Sæby.7.2.1824, 468.
E: Anne Marie Rodskov. B:
1) Louise Nielsdatter 5.
FM: Jacob Koch, toldbetjent.

SLUT