Erik Brejls hjemmeside

Start

Sakskøbing Byfoged
Skifteprotokol
1728-1815

    [1728-1739]    [1739-1770]    [1769-1815]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Sakskøbing Byfoged
Skifteprotokol
1728-1739


1 Jacob Rasmussen Bachen, købmand i Sakskøbing, der døde 22.4.1728, fol.2.
E: [Cathrine Marie Knudsdatter]. LV: Anders Pedersen. B:
3) [Knud Jacobsen Bachen 6]
4) [Sidsel Cathrine Jacobsdatter Bachen 2].
Skifte efter første hustru sluttet 11.8.1722. B:
1) Steffen Jacobsen
2) søn, død. skifte sluttet 15.5.1725, efter hvem, der er arv.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

2 Anne Lauridsdatter Vedby i Sakskøbing. 25.8.1728, fol.12B.
E: Oluf Rasmussen, købmand. B:
2) Rasmus Olufsen 4
3) Laurids Olufsen 3
4) Peder Olufsen 2.
FM: mors morbror Peder Knudsen Sølling i Maribo.
Første ægteskab med [Mathias Jochum Ditmer] skifte sluttet 3.12.1722. B:
1) Mathias Jochum Ditmer 6.
FM: farbror Johan Ditmer, købmand i Nakskov.

3 Hans Danielsen, grovsmed i Sakskøbing. 22.1.1729, fol.22B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Jensen. A;
1) far Daniel Christoffersen i Krønge
2) bror Peder Danielsen.

4 Adser Riis, skipper i Sakskøbing. 20.7.1729, fol.26B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Jensen, købmand. B:
1) Mads Adsersen i Oreby
2) Christoffer Adsersen 28
3) Maren Adsersdatter g.m. Morten Hansen, skomager
4) Anne Adsersdatter 22.

5 Cathrine Marie Knudsdatter i Sakskøbing. 27.1.1730, fol.28B.
E: Augustinus Herman Burmel.
Første ægteskab med [Jacob Rasmussen Bachen], skifte 22.4.1728 lbnr.1. B:
1) Knud Jacobsen Bachen 8
2) Sidsel Cathrine Jacobsdatter Bachen 4.
FM: morbror Peder Knudsen, købmand i Nysted.
Afdøde døde 20.1.1730.

6 Rise Andreasdatter Guldbech i Sakskøbing. 19.7.1729, fol.46.
E: Mathias Jacobsen, snedker. A:
1) bror Valentin Christoffer Guldbech, landstingsskriver på Lolland
2) bror Erik Guldbech i København
3) bror Christian Guldbech, uvist hvor
4) søster Christine Guldbech g.m. Oluf Pind, skrædder i Toreby.
Skifte efter enkemandens første hustru 25.10.1702. Arv til B:
1) Anne Mathiasdatter.

7 Sara Jensdatter Lerche i Sakskøbing. 12.11.1729, fol.49.
E: Niels Mikkelsen. A:
1) halvsøster Agnethe Nikolajsdatter Winther g.m. Oluf Jensen, bager.

8 Hans Pedersen Bert. 24.10.1730, fol.51B.
E: Sofie Kirstine Vinding. LV: svoger Hans Christensen. B:
1) Hildebrandt Hansen Bert 10
2) Christine Hansdatter Bert 4
3) Peder Hansen Bert 9 mdr.
FM: Oluf Rasmussen.
Desuden nævnes enkens svoger Niels Jensen.

9 Andreas Pohl, organist i Sakskøbing. 19.12.1730, fol.52.
E: Maren Mortensdatter. B:
2) Andreas Andreassen Pohl 9 mdr.
FM: Morten Olufsen.
Første ægteskab med Birthe Mouridsdatter Buchrad. B:
1) Anne Lisbeth Andreasdatter 15.
Afdøde døde 12.12.1730.

10 Mette Hansdatter Bert i Sakskøbing. 16.1.1731, fol.53B.
E: Niels Nielsen Krog. B:
1) Gundil Nielsdatter Krog 11
2) Kirsten Nielsdatter Krog 9
3) Niels Nielsen Krogh 8.
FM: Niels Jensen.

11 Anders Thorsen i Sakskøbing. 24.1.1731, fol.57B.
E: Eva Christoffersdatter. LV: Cornelius Kradepohl. A:
1) morbror Mathias Mikkelsen.

12 Jacob Mouridsen Rosendal i Sakskøbing. 5.9.1731, fol.60B.
Enkemand. B:
1) Mourids Jacobsen Rosendal
2) Anne Margrethe Jacobsdatter
3) Helvig Jacobsdatter.
FM:
1) fars [halv]bror Laurids Rasmussen
2) fasters mand Mourids Jensen Trolde.

13 Jørgen Nielsen i Sakskøbing. 13.11.1731, fol.64B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Just Justesen. :
1) bror Johan Nielsen i Nykøbing Falster.

14 Mourids Jensen Trolde i Sakskøbing. 8.3.1732, fol.67B.
Enkemand. B:
1) Margrethe Mouridsdatter 5.
FM: født værge Christen Henriksen.
Arv i boet efter Jacob Mouridsen Rosendal, skifte 5.9.1731 lbnr.12 til 3 børn.

15 Sidsel Jørgensdatter i Sakskøbing. 9.7.1732, fol.72B.
E: Vincent Hansen, bødker. B:
1) Anne Vincentsdatter 9
2) Sidsel Kirstine Vincentsdatter 5
3) Immanuel Vincentsen 2
4) Hans Jørgen Vincentsen 5 uger.
FM: Jørgen Clausen, skomager.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jørgensdatter.
Afdøde døde 22.5.1732.

16 Augustinus Herman Burmel, købmand i Sakskøbing, der døde 3.7.1732, fol.78B.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter Vedby. LV: Oluf Rasmussen.
Arvinger angives ikke.
Første ægteskab med Cathrine Marie Knudsdatter, skifte 27.1.1730 lbnr.5. Hendes første ægteskab med [Jacob Rasmussen Bachen, skifte 22.4.1728 lbnr.1]. Arv til B:
1) Knud Jacobsen Bachen
2) Sidsel Cathrine Jacobsdatter Bachen.

17 Anders Pedersen [Breder], prokurator i Sakskøbing, der døde 25.1.1733, fol.93.
E: Anne Andersdatter Beesk. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Cathrine Andersdatter 18
2) Peder Andersen 16
3) Anders Andersen 14.
FM: Samson Hansen.

18 Svend Joensen i Sakskøbing. 28.3.1733, fol.103B.
E: Abelone Frederiksdatter. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Jonas Svendsen 3
2) Ellen Svendsdatter 7 uger.
FM: morbror Peder Frederiksen, skomager.
Afdøde døde 14.3.1733.

19 Niels Nielsen Krog i Sakskøbing, der døde 7.4.1733. fol.106B.
Enkemand efter Mette Hansdatter Bert, skifte 16.1.1731 lbnr.10. B:
1) Gundil Nielsdatter Krog 13
2) Niels Nielsen Krogh 10½.
FM: Niels Jensen, købmand.

20 Hans Hansen Møller i Sakskøbing. 27.5.1733, fol.116.
E: Maren Eriksdatter. LV: Jørgen Lauridsen, skomager. B:
1) Dorthe Magdalene Hansdatter 2½.
FM: farbror Søren Hansen, skomager.
Afdøde døde 10.5.1733.

21 Karen Hermansdatter i Sakskøbing. 3.11.1733, fol.121.
E: Johan Danielsen Ziderik. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 2
2) Herman Johansen 9 mdr.
FM: morbror Herman Nielsen.

22 Margrethe Pedersdatter i Sakskøbing. 11.5.1734, fol.122B.
E: Christen Lydersen Møiniche. B:
1) Lyder Christensen 19
2) Dorthe Christensdatter 17
3) Anders Christensen 15
4) Juul Christensen10.
FM: Just Justesen.

23 Jacob Wolch i Sakskøbing, der døde 26.5.1734, fol.127.
B:
1) Ida Jacobsdatter Wolch g.m. Niels Ursin i Dalby på Sjælland
2) Pernille Jacobsdatter Wolch g.m. Johan Gjørling, snedker i København
3) Gabriel Wolch 24
4) Christian Wolch 18.

24 Anne Marie Madsdatter i Sakskøbing. 14.9.1734, fol.129.
E: Rasmus Knudsen, væver. B:
1) Mathias Rasmussen 2½
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 6 mdr.
FM: Morten Olufsen, pottemager.

25 Sidsel von Westen i Sakskøbing, der døde 23.2.1733, fol.131B.
Enke efter Hildebrandt Henriksen, [tingskriver i Musse herred, død 25.2.1703].
Testamente.
Hans A:
0) forældre [Henrik Hildebrandtsen og Lucie Jacobsdatter Fugl]
1) søster Johanne Henriksdatter g.m. Laurids Eriksen, begge døde. 2B:
a Erik Lauridsen, død. E: Cathrine. 3B:
1 Anne Barbara Eriksdatter g.m. Johan Abraham Trocher, tømrer i København
2 Lorents Gotfred Eriksen 18
3 Johan Christian Eriksen 13
b Jacob Lauridsen på Fangen under Strømsø i Norge, død 1730. E: Kirsten. 1B:
1 Johanne Abelone Jacobsdatter 12, i Drammen i Norge
2) bror Laurids Henriksen Drechsen, købmand i Nysted, død. 3B:
a Laurids Bert, tolder i Helsingør
b Laurids Lauridsen Bert, bager i Stubbekøbing
c Martha Bert g.m. Eskild Pedersen i København
3) bror Peder Henriksen Bert, [begravet Sakskøbing 1.5.1709]. 4B:
a Hans Pedersen Bert i Sakskøbing, [skifte 24.10.1730 lbnr.8]. 2B:
1 Hildebrandt Hansen Bert 16
2 Christine Hansdatter Bert 10
b Lucie Pedersdatter Bert g.m. Niels Jensen, købmand i Sakskøbing
c Hilleborg Pedersdatter Bert g.m. Hans Christensen i Sakskøbing
d Margrethe Pedersdatter Bert, [død 1704]. Af børn angives B:
1 Else Christence [Hincheldey] i Nykøbing
4) bror Albert Henriksen i Sakskøbing, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Bodil Hansdatter g.m. Poul Bruun, skrædder i Nykøbing Falster.
Hendes A:
0) far Mathias von Westen i Sakskøbing
1) bror Arnold von Westen, apoteker i Trondhjem i Norge, død. 1B:
a Inger Abigael Fabricius von Westen
og muligvis flere børn
2) bror Mathias von Westen i Kerteminde, død. 1B:
a en datter g.m. Peder Knudsen
og muligvis flere børn
3) bror Peder von Westen, apoteker i Odense, død. B: Uvist hvor mange
4) søster Abigael von Westen g.m. [Hans Hansen Faber] byskriver i Nysted, begge døde. Uvist om børn
5) søster Mette von Westen g.m. Wolrath i Nysted, begge døde. Uvist om børn
6) søster Kirsten von Westen g.m. Stæhr, rådmand i Nykøbing Falster, begge døde. Uvist om børn
7) søster Cathrine von Westen g.m. Rosenfeld i Nykøbing Falster, begge døde. 1B:
a en datter, uvist hvor
8) søster Sara von Westen g.m. Peder Henriksen Bert i Sakskøbing, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Didrik Felthuusen på Skørringegård [i Falkerslev sogn] på Falster.
Litteratur: Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing Falster af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1928 side 165-184.

26 Niels Caspersen Siø i Sakskøbing, der døde 2.3.1735, fol.146B.
Enkemand efter Mette Nielsdatter. Testamente af 24.7.1714.
Hans A:
0) forældre Casper Mortensen og Anne, begge døde
1) farbror Niels Mortensen, skrædder i Sakskøbing, død. 9B:
a Morten Nielsen, tømrer i Øster Ulslev
b Søren Nielsen, møller i Ryde
c Hans Nielsen, møller i Krenkerup vandmølle, død. 2B:
1 Nikolaj Hansen, klejnsmed i Nykøbing
2 Malene Hansdatter g.m. Niels Lauridsen i Falsby? i Musse herred
d Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Christian Pedersen i Halsted. 1B:
1 Jochum Bolt, færgemand i Vordingborg, død. 2B:
x Hans Christian Bolt 8, i Stokkemarke
y Louise Jochumsdatter 5, hos sin mor i Bergen i Norge
e Dorthe Nielsdatter, død, var g.m. Niels Pedersen, degn i Kettinge, [skifte Musse herred gejstlig 10.4.1710, lbnr.55]. 6B:
1 Just Nielsen, skomager i Nysted
2 Hans Nielsen i Nysted
3 Margrethe Marie Nielsdatter g.m. Christoffer Slagter i Nykøbing
4 Elisabeth Nielsdatter, der tjener i en præstegård på Falster
5 Niels Nielsen i Herritslev
6 Søren Nielsen, klejnsmed i Maribo
f Lisbeth Nielsdatter, død uden børn
g Malene Sybille Nielsdatter, død, uvist om børn
h Mette Nielsdatter, død. 3B:
1 Kirsten Olufsdatter g.m. Bertel Bertelsen, avlsmand i Nysted
2 Anne Olufsdatter g.m. Peder Troelsen, grovsmed i Nysted
3 Niels Olufsen, tømrer på Holmen
i Ellen Nielsdatter, død, var g.m. Niels Møller ved Birkholm på Sjælland. 5B:
1 Jens Nielsen
2 Hans Nielsen
3 Marie Elisabeth Nielsdatter
4 Søren Nielsen
5 Christian Nielsen.
2) farbror Henrik Mortensen, død. 1B:
a Dorthe Henriksdatter g.m. Anders Pedersen Sick
3) farbror Søren Mortensen Møller i Maglebrænde på Falster, død. 1B:
a Dorthe Sørensdatter, døbt Tirsted kirke 24.3.1667, død, var g.m. Hans Hansen i Stubbekøbing. 6B:
1 Søren Hansen, skomager i Sakskøbing
2 Rasmus Hansen i Stubbekøbing
3 Niels Hansen, møller i Oreby
4 Oluf Hansen, skomagersvend i Maribo
5 Hans Hansen Møller i Sakskøbing, død. 1B:
x Dorthe Magdalene Hansdatter
6 Maren Hansdatter i Nykøbing
4) faster Cathrine Mortensdatter, død. Første ægteskab med Mogens Simonsen i København. B:
a Simon Mogensen, død. 6B:
1 Casper Simonsen, skipper i Nakskov
2 Peder Simonsen i Nakskov
3 Jens Simonsen i Nakskov
4 Cathrine Simonsdatter g.m. Hans Rasmussen i Helnisse?
5 Maren Simonsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Harpelunde [i Sandby sogn]
6 Elisabeth Simonsdatter i Sønderskov.
Cathrine Mortensdatters andet ægteskab med Oluf. 1B:
b Morten Olufsen på Sjælland, død. 1B:
1 Anders Mortensen, tømrer på Tøjhuset i København
5) faster Lisbeth Mortensdatter g.m. Jens Olufsen i Østofte, begge døde. 4B:
a Niels Jensen Vesterborg i Øster Skørringe
b Henrik Jensen i Reersnæs i Østofte sogn
c Christoffer Jensen i Blans, død. 5B:
1 Jens Christoffersen i Keldernæs
2 Dorthe Christoffersdatter i Flintinge, død. 2B:
x Lorents Hansen
y Birthe Hansdatter
3 Anne Christoffersdatter i Nebbelunde
4 Lisbeth Christoffersdatter g.m. Jørgen Terkildsen i Nebbelunde
5 Birthe Christoffersdatter g.m. Mads Andersen Sick i Strandby
d Morten Jensen Vesterborg i Østofte, død. 4B:
1 Henrik Mortensen i Østofte
2 Niels Mortensen i Østofte
3 Dorthe Mortensdatter g.m. Cornelius Rasmussen i Østofte
4 Anne Mortensdatter, død, var g.m. Niels Bødker i Nørreballe. 3B:
x Dorthe Nielsdatter
y Daniel Haagensen, slegfredsøn
z Helvig Hansdatter (måske en slegfreddatter) g.m. Niels Olufsen, smed i Blans
6) fars halvbror Hans Mortensen i Holte mølle, død. 2B:
a Laurids Hansen Møller i Lille Lindet
b Karen Hansdatter, død. 1B:
1 Maren Mikkelsdatter g.m. Henrik Jacobsen i Bandholm
7) morbror Laurids Nielsen Siø i Bandholm, skifte 12.9.1693. E: Karen Rasmusdatter. LV: Laurids Christoffersen i Bandholm. Uden ægteskab B:
a Niels Lauridsen Siø i Oreby, lyst i kuld og køn
Hendes A:
1) bror Jens Nielsen, død. 2B:
a Peder Jensen
b Anne Margrethe Jensdatter g.m. Jochum Blich.

27 Valentin Christoffer Guldbech, landstingsskriver i Sakskøbing, der døde 22.4.1735, fol.267.
E: Birgitte [Fischbert]. B:
1) Christian Vincent Guldbech 14
2) Cathrine Helvig Guldbech 14
3) Cathrine Margrethe Guldbech 12
4) Andreas Severin Guldbech 11
5) Anne Sofie Guldbech 8.
FM:
1 farbror i København
2 fætter Frands Hagedorn på Stensøje [i Våbensted sogn].

28 Christine Marie Christensdatter i Sakskøbing. 10.5.1735, fol.285B.
E: Jonas Lillie. B:
1) Anne Jonasdatter Lillie 9 mdr.
FM: morfar Samson Hansen.

29 [Anne Elisabeth Frederiksdatter] i Sakskøbing. 28.5.1735, fol.289.
E: Morten Olufsen [Haugaard, pottemager]. A:
1) søster, død. 4B:
a Morten Nielsen 18, i Nykøbing
b Abel Nielsdatter 16
c Anne Nielsdatter 14
d Jens Nielsen 13.
FM: mors [sted]far Samson Hansen, tobakspinder i Sakskøbing.
Afdøde døde 22.5.1735.

30 Carl Pedersen, feldbereder i Sakskøbing. 26.7.1735, fol.294.
E: Cathrine Pedersdatter, [fejl for Cathrine Henriksdatter]. LV: Cornelius Kradepohl. B:
1) Anne Cathrine Carlsdatter 11
2) Peder Carlsen 9
3) Henrik Carlsen 5
4) Cecilie Kirstine Carlsdatter 2½.
FM: mosters mand Niels Ambech i Våbensted.
Afdøde døde 22.6.1735.

31 Margrethe Christoffersdatter Trane i Sakskøbing. 7.9.1735, fol.298.
E: Niels Rasmussen, byskriver. B:
1) Rasmus Nielsen 14
2) Christian Nielsen 8
3) Maren Nielsdatter 7
4) Jacob Nielsen 3.
FM: Cornelius Kradepohl.

32 Niels Hansen Hasling i Sakskøbing. 9.4.1736, fol.302.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Morten Hasling. B:
1) Hans Nielsen Hasling 24
2) Maren Nielsdatter Hasling 20
3) Cathrine Margrethe Nielsdatter Hasling 18
4) Anne Birgitte Nielsdatter Hasling 14.
FM: Morten Olufsen.

33 Cornelius [Henriksen] Kradepohl, birkedommer i Knuthenborg og Christiansholm grevskaber, der døde 28.4.1736, fol.304B.
Enkemand efter [Mette Thomasdatter, begravet 2.6.1735]. B:
1) Sidsel Cathrine Kradepohl, der ægter Niels Rasmussen, byskriver, [enkemand efter Margrethe Christoffersdatter Trane, skifte 7.9.1735 lbnr.31]
2) Thomas Kradepohl 21
3) Aksel Kradepohl 17
4) Jacob Kradepohl 13
5) Henrik Kradepohl 12
6) Anne Marie Kradepohl 12.
FM: Christen Henriksen.

34 Gertrud Hansdatter i Sakskøbing. 3.6.1737, fol.318B.
E: Vincent Hansen. bødker. B:
1) Hans Jacob Vincentsen 3 uger.
FM: Niels Valentinsen.
Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Jørgensdatter, skifte 9.7.1732 lbnr.15]. Arv til B:
1) Anne Vincentsdatter
2) Sidsel Kirstine Vincentsdatter
3) Immanuel Vincentsen.
Afdøde havde arv efter sin morbror Jacob [Danielsen] Schrøder, præst [Hersted
øster og Herstedvester] på Sjælland, [død 18.4.1732].

35 Nikolaj Adeler, landsdommer i Sakskøbing. 3.7.1737, fol.320B.
E: Amalie Margrethe. LV: Lorentz Holmer Fleischer. B:
1) Nikolaj Adeler, løjtnant
2) Frederik Christian Adeler
3) Vilhelm Mathias Adeler 18
4) Sofie Amalie Adeler
5) Else Margrethe Adeler
6) Anne Christiane Antoinette Adeler.
Afdøde døde 6.6.1737.

36 Malene Kirstine Jensdatter i Sakskøbing. 9.12.1737, fol.331.
E: Christian Hansen, skomager. A:
1) mor Anne Cathrine Mouridsdatter g.m. Christen Henriksen, skomager
2) halvbror Nikolaj Jensen Trolde, skomagersvend i Bergen
3) halvsøster Maren Jensdatter Trolde g.m. Ditlev Kajsen
4) halvsøster Anne Mette Jensdatter Trolde g.m. Johan Christoffer Matell, korporal i Odense.

37 Mathias Jacobsen, snedker i Sakskøbing. 29.10.1738, fol.334.
E: Cathrine Tøstesdatter. LV: Peder Sørensen, skrædder. B:
2) Rise Mathiasdatter 8
3) Tøste Mathiassen 7
4) Jacob Mathiassen 1½.
FM: Christen Tøstesen.
[Skifte efter første hustru 25.10.1702]. B:
1) Anne Mathiasdatter 40.
[Andet ægteskab med Rise Andreasdatter Guldbech, skifte 19.7.1729 lbnr.6].

38 Christoffer Reimer, købmand i Sakskøbing. 14.1.1739, fol.337.
E: Sara [Nielsdatter Vandel]. LV: Niels Jensen. B:
1) Laurids Christoffersen Reimer 3 mdr.
FM: farbror Thomas Reimer, købmand i Nysted.

39 Maren Adsersdatter Vind, ugift i Sakskøbing, der døde 5.3.1739, fol.342.
Arvinger angives ikke.

40 Karen [Pedersdatter] i Sakskøbing. 22.3.1739, fol.344B.
Enke efter Hans Danielsen, smed, [skifte 22.1.1729 lbnr.3].
Arvinger kendes ikke.

41 Jørgen Nikolajsen, snedker i Sakskøbing, der døde 29.3.1739, fol.349B.
E: [Navn ses ikke]. LV: Jonas.
Arvinger ses ikke.
(Skiftet meget utydeligt).

42 Morten Olufsen [Haugaard], pottemager i Sakskøbing. 8.4.1739, fol.353.
E: [Margrethe Jacobsdatter Rosendal]. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Maren Mortensdatter 2½.
FM: Morten Jacobsen Hasling, skomager.
[Første ægteskab med [Anne Elisabeth Frederiksdatter, skifte 28.5.1735 lbnr.29].
Afdøde døde 4.3.1739.

43 Poul Nørgaard, prokurator i Sakskøbing. 22.4.1739, fol.356.
E: Magdalene Haahr. B:
1) Augustinus Nørgaard 1
2) Ida Christine Nørgaard 5 uger.
FM: Augustinus Haahr.


Sakskøbing Byfoged
Skifteprotokol
1739-1770

44 Malene Kirstine Mortensdatter i Sakskøbing. 27.5.1739, fol.363.
E: Morten Hammer, byfoged. B:
1) Jens Hammer 3
2) Peder Hammer 2
3) Hans Jørgen Hammer 6 mdr.
FM: morfar Morten Jensen.

45 Iver Kræmmer i Sakskøbing. 10.11.1739, fol.368B.
E: Anne Danchel. LV: Poul [Zachariassen] Danchel, præst i Sellinge og Fjelde.
Arvinger angives ikke.
(Se skifte efter enkens far Claus Poulsen Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs, skifte Musse herred gejstlig 27.4.1716 lbnr.65].

46 Anne Christine Thomasdatter i Sakskøbing, 9.1.1740, fol.373B.
E: Søren Hansen, skomager. B:
1) Thomas Sørensen 21
2) Casper Sørensen 19.
FM: Knud Jensen Holt.

47 Fro Lauridsdatter i Sakskøbing. 26.2.1740, fol.376.
E: Peder Sørensen, skrædder. B:
1) Søren Pedersen 16
2 Niels Pedersen 13
3) Bodil Kirstine Pedersdatter 9
4) Kirsten Pedersdatter 5
5) Karen Pedersdatter 3
6) Laurids Pedersen 9 mdr.

48 Morten [Jacobsen] Hasling, skomager i Sakskøbing. 19.3.1740, fol.378B.
E: Margrethe, der døde 19.3.1740.
Hans A:
1) bror Martinus Jacobsen Kainabel? i Nysted, død. 6B:
a Jochum Martinussen i København
b Hans Martinussen i København
c Malene Martinusdatter, død, var g.m. Oluf Skien? i Nykøbing. 4B:
1 Johan Olufsen Skien
2 Abel Olufsdatter Skien
3 Bader Olufsdatter Skien
d Elisabeth Martinusdatter, død. var g.m. Nikolaj Sadelmager i Nykøbing-. 1B:
1 Abel Nikolajsdatter
e Maren Martinusdatter i København
f Helvig Martinusdatter g.m. Morten Zahrt i København
2) bror Laurids Jacobsen i Maribo, død. 1B:
a Laurids Jacobsen
3) bror Hans Jacobsen Kainabel, død. 4B:
a Henrik Hansen Kainabel
b Anders Hansen Kainabel
c Jacob Hansen Kainabel
d Mathias Hansen Kainabel
4) søster Maren Jacobsdatter i Nysted, død. 3B:
a Martinus i kongens tjeneste til søs
b Sidsel i København
c Bodil
5) søster Mette Jacobsdatter i Nysted
6) søster Helvig Jacobsdatter i Nysted.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab. B:
1) Niels Hansen Hasling, skifte 9.4.1736 lbnr.32. 4B:
a Hans Nielsen Hasling
b Maren Nielsdatter Hasling g.m. en matros i København
c Cathrine Margrethe Nielsdatter Hasling i Nykøbing
d Anne Birgitte Nielsdatter Hasling i Sakskøbing
2) Maren Hansdatter, død, var g.m. [Jacob Mouridsen Rosendal, skifte 5.9.1731 lbnr.12]. 3B:
a Mourids Jacobsen [Rosendal]
b Anne Margrethe Jacobsdatter, enke efter Morten [Olufsen Haugaard] pottemager, [skifte 8.4.1739 lbnr.42]
c Helvig Jacobsdatter i Sakskøbing.

49 Johan Justesen, tobaksspinder i Sakskøbing. 15.3.1740, fol.394.
B:
1) Hans Johansen i Lübeck.
FM: farbror Just Justesen.

50 Tobias Madsen i Sakskøbing. 4.8.1740, fol.398.
Skiftet ulæseligt.

51    Birgitte Rasmusdatter i Sakskøbing. 20.9.1740, fol.399B.
E: Hans Jørgen With, murer. B:
1) Hans Jørgen Hansen 14 dage.
FM: Vincent Hansen.

52    Andreas Pedersen Lund, handskemager i Sakskøbing. 13.12.1740, fol.400.
(Skiftet ulæseligt).

53    Mette Magdalene Pedersdatter Buchhalf i Sakskøbing. 19.9.1741, fol.404B.
E: Carl Vilhelm Markvard, kobberhandler.
(Skiftet ulæseligt. Se lbnr.135).

54    Birthe Bjørnsdatter i Sakskøbing. 1741, fol.405B.
E: Peder Jørgensen, handskemager.
(Skiftet ulæseligt).

55    Christen Carstensen, smed i Sakskøbing. 10.11.1741, fol.406B.
E: Sofie Nielsdatter. LV: Mads Læsø. B:
1) Martha Christensdatter 2
2) Niels Christensen 1.
FM: morbror Hans Nielsen.

56    Peder Jensen Berth, købmand i Sakskøbing. 1742, fol.409B.
E: Anne Elisabeth Markusdatter. A:
1) mor Lucie Pedersdatter Berth g.m. Niels Jensen, købmand.
Mors første ægteskab med afdødes far Jens Nielsen, død 1712.
a søster Anne Margrethe Jensdatter g.m. Jochum Blich
b halvsøster Else Christence Nielsdatter Vandel g.m. Oluf Rasmussen
c halvbror Jens Nielsen Vandel
d halvsøster Sara Nielsdatter Vandel g.m. Hans Christian Fritcher
e halvbror Casper Nielsen Vandel
f halvsøster Anne Marie Nielsdatter Vandel
g halvsøster Cecilie Margrethe Nielsdatter Vandel.
(Skiftet delvis ulæseligt).

57    Else Nielsdatter i Sakskøbing. 2.1.1743, fol.413.
E: Peder Henriksen.
(Skiftet ulæseligt).

58    Sofie Nielsdatter i Sakskøbing. 21.5.1743, fol.420.
E: Peder Nielsen, smed.
Første ægteskab med Christen Carstensen, [skifte 10.11.1741 lbnr.55].
(Skiftet ulæseligt).

59    Ove Dalstrøm, byfoged i Sakskøbing. 18.5.1731, fol.423.
Arvinger angives ikke.
(Skiftet ulæseligt).

60    Anne Cathrine Mouridsdatter Rosendal i Sakskøbing.7.7.1740, fol.437B.
E: Christen Henriksen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Nikolaj Jensen Trolde
2) Maren Jensdatter Trolde, død, var g.m. [Ditlev Kajsen]. 5B:
a Hans Ditlevsen
b Jens Ditlevsen
c Frederik Ditlevsen
d Jochum Ditlevsen
e Anne Cathrine Ditlevsdatter
3) Anne Mette Jensdatter Trolde g.m. Johan Christoffer Matell, korporal.

61    Margrethe Christiansdatter i Sakskøbing. 8.1.1744, fol.441B.
E: Thor Christiansen, handskemager. A:
1) far Christian Pedersen.

62    Niels Rasmussen, byskriver i Sakskøbing. 7.10.1743, fol.441B.
E: Sidsel Cathrine Kradepohl. LV: Mourids Lytzen (Lysing). B:
5) Cornelius Nielsen
6) Christoffer Nielsen 1½.
Første ægteskab med Margrethe Christoffersdatter Trane, skifte 7.9.1735 lbnr.31. B:
1) Rasmus Nielsen 21
2) Christian Nielsen 16
3) Maren Nielsdatter 15
4) Jacob Nielsen 12.
FM: Oluf Nielsen, klejnsmed.

63    Eskild Andersen, ugift skibskarl i Sakskøbing, der døde 8.2.1744, fol.445B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Skåne.

64    Jochum Frederiksen i Sakskøbing. 26.3.1744, fol.446B.
E: Christine Hansdatter. LV: Mourids Lytzen. B:
1) Hans Jochumsen 8.
FM: Mads Knudsen.

65    Christoffer Krog, skrædder i Sakskøbing, der døde 10.3.1744, fol.447.
Arvinger angives ikke.

66    Anne Pedersdatter i Sakskøbing. 6.7.1744, fol.450.
E: Niels Lauridsen. B:
2) Anne Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Villumsen.

67    Niels Lauridsen, ugift tjenestekarl i Sakskøbing. 28.12.1744, fol.451B.
A:
1) bror i Våbensted, død. Efterlader 2 døtre
2) søster Mette Lauridsdatter g.m. Jens Jessen i Kørup
3) søster Anne Lauridsdatter, død. E: Christian Christensen i Olstrup. Efterlader 3 sønner og 3 døtre
4) søster g.m. Christian Iversen i Oreby.
Alle på Nielstrup gods.

68    Jens Nyrup, daglejer i Sakskøbing. 27.4.1745, fol.453.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mourids Lytzen.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til Margrethe Sørensdatter efter dennes far Søren Jørgensen.

69    Peder Joensen, skipper i Sakskøbing. 20.4.1746, fol.454.
E: [Anne Cathrine Pedersdatter]. LV: Rasmus Clausen i Oreby. B:
1) Peder Pedersen 2½.
FM: Peder Sørensen.
Afdøde døde på sørejse til Bergen.

70    Anne Marie Christensdatter i Sakskøbing. 14.10.1746, fol.459.
E: Christen Markvardsen. B:
1) Birthe Cecilie Christensdatter 5 uger.

71    Hans Christensen i Sakskøbing. Samfrændeskifte 25.3.1746, fol.460.
E: Hilleborg Sofie. B:
1) Else Marie Hansdatter, enke efter Gelstrup
2) Anne Margrethe Hansdatter.
FM:
1 Hans Smed
2 Mourids Lytzen.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1744.

72    Mikkel Nielsen Trane, snedker i Sakskøbing. 2.3.1747, fol.461B.
E: Birthe Cathrine Nielsdatter. LV: Thor Christiansen. B:
1) Anne Cathrine Mikkelsdatter 13
2) Marie Mikkelsdatter 11
3) Agnes Mikkelsdatter 8
4) Niels Jørgen Mikkelsen 5
5) Salome Johanne Mikkelsdatter.
FM: Anders Lauridsen Buch.

73    Birgitte Fischbert i Sakskøbing. 5.4.1747, fol.464.
Enke efter Valentin Christoffer Guldbech, landstingsskriver, [skifte 22.4.1735 lbnr.27]. B:
1) Christian Vincent Guldbech 26
2) Cathrine Helvig Guldbech 26
3) Cathrine Margrethe Guldbech 24
4) Andreas Severin Guldbech 23
5) Anne Sofie Guldbech 8.
FM: fætter Frands Hagedorn, birkedommer.

74    Rasmus Nikolajsen, skomager i Sakskøbing. 12.9.1747, fol.467.
E: Sofie Jensdatter. B:
1) Sidsel Cathrine Rasmusdatter 16
2) Christian Rasmussen 13.
FM: Oluf Clausen, skomager.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Peder Nikolajsen i Nykøbing Falster
2) afdødes bror Poul Nikolajsen i Nykøbing Falster
3 afdødes stedsøn Jens Frederiksen.

75    Bodil Jørgensdatter i Sakskøbing. 13.12.1747, fol.469.
E: Anders Andersen. B:
1) Margrethe Andersdatter 20, g.m. Mourids Jacobsen Rosendal
2) Bodil Andersdatter 14
3) Anders Andersen 12
4) Peder Andersen 9
5) Christence Andersdatter 2½
6) Jørgen Andersen 11 dage.
FM: Mourids Lytzen.

76    Jens Pedersen i Sakskøbing. 9.1.1748, fol.471B.
E: Anne Henriksdatter. FM: Esben Thomsen. B:
1) Peder Jensen
2) Johanne Jensdatter 26.

77    Cornelius Johan Lerche, kammerjunker i Sakskøbing, der døde 25.8.1746, fol.472.
Enkemand efter [Louise von Reichau], skifte begyndt 21.12.1745. B:
1) Amalie Margrethe Lerche 23
2) Christiane Ernestine Lerche 22
3) Carl Lerche 19
4) Ulrikke Cathrine Lerche 15
5) Cecilie Elisabeth Lerche 12
6) Armgard Sofie Lerche 12.
FM: Mourids Lytzen.

78    Thomas Sørensen, skomager i Sakskøbing. 14.3.1748, fol.477B.
E: Cathrine Carstensdatter. LV: Claus Broberg, skomager. A:
1) far Søen Hansen, skomager.

79    Niels Hansen, handskemager i Sakskøbing. 24.4.1748, fol.478B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Peder Nielsen. B:
1) Cornelia Louise Nielsdatter 3½.
FM: Jens Madsen.

80    Knud Hansen Mule i Sakskøbing. 23.3.1748, fol.479.
E: Sara Holm. B:
1) Lisbeth Kirstine Knudsdatter 7.
FM: farfar Hans Abrahamsen Mule.

81    Anne Nielsdatter i Sakskøbing. 11.7.1748, fol.480.
E: Anders Lauridsen, daglejer. B:
1) Niels Andersen 13.
FM: Jørgen Jacobsen.

82    Niels Valentinsen Gerner, snedker i Sakskøbing. 3.4.1748, fol.481.
E: Anne Cathrine Ejlersdatter. LV: [halv]bror Niels Jensen. B:
1) Valentin Nielsen Gerner 12.
Arvi boet til afdødes søster Anne Marie Valentinsdatter g.m. Bernt Frederik Ertmann.

83    Peder Lind i Sakskøbing, birkedommer i Berritsgård birk, der døde 29.4.1748, fol.483B.
E: Kirsten Giese. LV: Christen Kold, birkedommer.
Arvinger angives ikke.

84    Jochum Martin Ertmann, skomager i Sakskøbing. 1.10.1748, fol.487B.
E: Karen Christensdatter. LV: far Christen Christensen. B:
1) Anne Marie Jochumsdatter 2½.
FM: Mourids Lytzen.

85    Margrethe Jensdatter i Sakskøbing. 1.4.1749, fol.489B.
E: Peder Lydersen, skomager. B:
1) Maren Pedersdatter 39
2) Karen Pedersdatter 38
3) Stine Pedersdatter 36
4) Dorthe Pedersdatter 32
5) Sindel Pedersdatter 29
6) Louise Pedersdatter 27.

86    Anne Nielsdatter i Sakskøbing. 1.4.1749, fol.490.
Enke efter Adser Riis, [skifte 20.7.1729 lbnr.4]. B:
1) Mads Adsersen i Oreby, død. 1B:
a Niels Madsen Riis i Oreby
2) Maren Adsersdatter Riis 58, g.m. Morten Hansen, skomager
3) Christoffer Adsersen 55
4) Anne Adsersdatter 40, g.m. Just Justesen.

87    Anders Lauridsen, daglejer i Sakskøbing. 17.5.1749, fol.491.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Jonas Lilje.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 11.7.1748 lbnr.81]. B:
1) Niels Andersen 14.
FM: Jørgen Jacobsen.

88    Mourids Jacobsen Rosendal, skomager i Sakskøbing. 15.7.1749, fol.492B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Mourids Mouridsen, birkedommer. B:
1) Bodil Mouridsdatter Rosendal 1.
FM: Jonas Lilje.

89    Hans Rasmussen Bachen, bødker i Sakskøbing. 2.9.1749, fol.495.
E: Maren. LV: Peder Nielsen. B:
1) Birthe Hansdatter 30, g.m. en rytter
2) Sara Hansdatter 28, gift i København
3) Johanne Cathrine Hansdatter 27.

90    Karen Lauridsdatter i Sakskøbing. 19.8.1749, fol.496B.
E: Niels Olufsen, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Marie Christensdatter 5.
FM: morfar Laurids Bentsen.

91    Niels Olufsen. klejnsmed i Sakskøbing. 17.12.1749, fol.500.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Mourids Mouridsen, birkedommer. A:
1) far Oluf Nielsen, klejnsmed.
Arv i boet til afdødes steddatter Marie Christensdatter.

92    Laurids Jørgensen Bentsen i Sakskøbing. 18.11.1749, fol.505.
E: Sofie Mortensdatter. LV: Mourids Lytzen. B:
4) Sofie Marie Lauridsdatter 5
5) Cathrine Margrethe Lauridsdatter 4
6) Karen Marie Lauridsdatter 2½.
FM: Claus Broberg, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Elisabeth Lauridsdatter 32, g.m. Niels Hansen
2) Karen Lauridsdatter, [skifte 19.8.1749 lbnr.90]. Af første ægteskab B:
1) Marie Christensdatter 6.

93    Anne Andersdatter Beesk i Sakskøbing. 25.7.1750, fol.508B.
Enke efter Anders Pedersen [Breder, skifte 25.1.1733 lbnr.17]. B:
1) Cathrine Andersdatter i Holland
2) Peder Andersen i Norge
3) Anders Andersen 34.
FM: Mourids Mouridsen, birkedommer. B:

94    Oluf Nielsen, klejnsmed i Sakskøbing. 29.10.1750, fol.511.
E: Inger Henriksdatter. LV: Mourids Lytzen. B:
1) Henrik Olufsen.

95    Florents Ejlersen, snedker i Sakskøbing. 17.11.1750, fol.513B.
E: Gundel Nielsdatter Krog. LV: Poul Christensen. B:
1) Niels Florentsen 14
2) Mette Florentsdatter 2.
FM: Niels Jensen.

96    Anne Mathiasdatter i Sakskøbing. 29.10.1750, fol.516.
A:
0) far [Mathias Jacobsen, skifte 29.10.1738 lbnr.37].
Fars tredje ægteskab med [Cathrine Tøstesdatter]
1) Rise Mathiasdatter 20
2) Tøste Mathiassen 18
3) Hans Jacob Mathiassen 13.

97    Peder Jørgensen Durup i Sakskøbing. 10.8.1750, fol.517.
Forlovet med Maren Lauridsdatter, der døde 29.10.1750.
Hans A:
1) mor Maren [Mortensdatter], enke efter Jørgen Durup
2) søster Anne Cathrine Durup g.m. Peder Nielsen, smed.
Mors første ægteskab med [Andreas Pohl, skifte 19.12.1730 lbnr.9]
3) halvbror Andreas Pohl i København.
Hendes A:
1) far Laurids Jensen, skomager i Utterslev.

98    Hans Rasmussen, vægter i Sakskøbing. 9.12.1750, fol.523.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Esben Thomsen. A:
1) søster Ellen Dorthe Rasmusdatter i København.

99    Cathrine Elisabeth i Sakskøbing. 25.6.1750, fol.524B.
Enke efter Gebler. B:
1) Johan Peder Gebler, kobbersmedesvend i København.

100    Johan Ziderich (Siderich), skrædder i Sakskøbing. 18.5.1751, fol.529.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. B:
3) Jørgen Ernst Johansen 11
4) Jacob Johansen 8
5) Jens Johansen 6
6) Daniel Johansen 3
7) Karen Sofie Johansdatter 3.
FM: Mourids Lytzen.
Første ægteskab med Karen Hermansdatter, [skifte 3.11.1733 lbnr.21]. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 20
2) Herman Johansen 19.

101    Marie Peders i Sakskøbing. 21.5.1751, fol.531.
A:
1) Else Margrethe Pedersdatter 30, g.m. Anders Sørensen i Glostrup
2) Peder Pedersen 21.

102    Sidsel Kirstine Christiansdatter i Sakskøbing. 28.9.1751, fol.532B.
E: Anders Olufsen. B:
1) Oluf Andersen 6 uger.
FM: født værge Christian Simonsen.

103    Maren Sørensdatter i Sakskøbing. 1.12.1751, fol.533B.
Enke. B:
1) en søn, død. 1B:
 a Jørgen Jørgensen 12.
FM: Peder Frederiksen.

104    Niels Lauridsen i Sakskøbing. 29.4.1752, fol.535.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Claus Christiansen, væver. B:
1) Anne Nielsdatter 11.
FM: Laurids Jørgensen.

105    Sidsel Jensdatter, ugift tjenestepige i Sakskøbing. 18.7.1752, fol.536.
A:
1) søster Anne Christine Jensdatter.

106    Karen Rasmusdatter i Sakskøbing. 7.11.1752, fol.536B.
E: Jens Jochumsen, skomager. B:
1) Jochum Jensen
2) Ellen Jensdatter 7
3) Rasmus Jensen 5
4) Abelone Jensdatter 2.

107    Samson Hansen, tobaksspinder i Sakskøbing. 7.9.1752, fol.539.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jonas Lilje. B:
1) Else Cathrine Samsonsdatter 30.

108    Oluf Rasmussen, købmand i Sakskøbing. 7.4.1751, fol.540B.
Enkemand efter Else Christence Nielsdatter [Vandel], død 6.6.1744. B:
2) Peder Olufsen
3) Anne Marie Olufsdatter, nu g.m. Cort [Jørgen Pedersen] Værløse, præst i Vester Ulslev
4) Lucie Olufsdatter.
Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter Vedby, skifte 25.8.1728 lbnr.2]. B:
1) Rasmus Olufsen, forpagter på Knuthenborg.
Desuden nævnes første hustrus bror Peder Lauridsen Vedby, forvalter i Stubbekøbing.
Arv i boet efter afdødes bror Hans Rasmussen i Hjelm, skifte 22.6.1747.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Carsten Vinding, der ægter enken. B:
1) Rasmus Hansen
2) Jens Hansen
3) Hans Hansen
4) Oluf Hansen
5) Anne Marie Hansdatter g.m. Anders Sørensen i Vigsnæs.
Desuden nævnes børnenes halvbror Hans Carstensen.
Litteratur: Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing Falster af Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1974 side 165-184. Heri side 173: Ole Rasmussen, købmand i Sakskøbing.

109    Anne Christine Jensdatter, ugift i Sakskøbing. 13.1.1753, fol.606B.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet efter afdødes søster Sidsel Jensdatter, [skifte 18.7.1752 lbnr.105.
Arv efter afdødes farmor, enke efter Jørgen Johansen.

110    Inger Henriksdatter i Sakskøbing. 25.6.1754, fol.608.
Enke efter Oluf Nielsen, klejnsmed, [skifte 29.10.1750 lbnr.94]. B:
1) Henrik Olufsen.

111    Ingeborg Jepsdatter i Sakskøbing. 12.11.1754, fol.609B.
E: Johan Henrik Hylmann. B:
3) Henrik Johan Hylmann 18.
FM: Jens Jochumsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter 30
2) Bodil Christensdatter 25.

112    Mette Marie Andersdatter i Sakskøbing. 12.11.1754, fol.610B.
E: Jens Henriksen, hattemager. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 17
2) Anne Cathrine Jensdatter 16
3) Sofie Mathia Jensdatter 10
4) Sindel Marie Jensdatter 8
5) Anders Jensen 2
6) Sidsel Cathrine Jensdatter 10 uger.
FM: mors søskendebarn Hans Pedersen.

113    Anne Margrethe Evertsdatter von Nissen i Sakskøbing. 24.10.1754, fol.612.
Enke. B:
1) Dorthe Poulsdatter i Stubbekøbing
2) Anne Danielsdatter g.m. Peder Hansen i Idestrup på Falster.

114    Dorthe Magdalene Mortensdatter i Sakskøbing. 8.1.1755, fol.613.
E: Mourids Lytzen. B:
1) Morten Lytzen 27
2) Marie Lytzen g.m. Hofmann i København
3) Anne Sofie Lytzen 16
4) Hans Lytzen 13
5) Mette Sofie Lytzen 9.

115    Anne Margrethe Jensdatter i Sakskøbing. Samfrændeskifte 30.6.1755, fol.615B.
E: Jochum Blich, købmand. B:
1) Jens Blich 26
2) Jochum Blich 19
3) Lucie Blich 14½.
FM:
1 Jens [Nielsen] Vandel, præst på Fejø
2 Casper [Nielsen] Vandel, købmand i Nykøbing Falster.
(Sml. lbnr.56).

116    Peder Lydersen, skomager i Sakskøbing. 23.9.1755, fol.616B.
Enkemand efter [Margrethe Jensdatter, skifte 1.4.1749 lbnr.85]. B:
1) Maren Pedersdatter 45
2) Karen Pedersdatter 44, g.m. Anders Hjedding, murer i København
3) Anne Christine Pedersdatter 43, g.m. Peder Sørensen, skrædder
4) Dorthe Pedersdatter 41, i København
5) Sindel Pedersdatter 39, i København
6) Louise Pedersdatter i København.

117    Esther Margrethe [Aagesdatter] Falch i Sakskøbing. 2.10.1755, fol.617B.
E: Peder Dietrich. B:
1) Simon Adam Pedersen 7 uger.
Arv i boet efter enkemandens far Filip Adam Dietrich, præst i Ønslev og Eskilstrup, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 8.1.1742 lbnr.42].

118    Sofie Rasmusdatter i Sakskøbing. 9.1.1756, fol.621.
E: Peder Pedersen.
Arvinger angives ikke.

119    Jørgen Jørgensen, murer i Sakskøbing. 28.1.1756, fol.621B.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Jens Jochumsen, skomager. B:
1) Jørgen Jørgensen 12
2) Oluf Jørgensen 8
3) Jacob Jørgensen 6
4) Jens Jørgensen 5
5) Christen Jørgensen 3
6) Peder Jørgensen 27 uger.
FM: Claus Broberg.

120    Peder Nielsen, grovsmed i Sakskøbing. 19.11.1755, fol.622B.
E: Anne Cathrine Duruser. LV: svoger Mourids Lytzen. B:
1) Christiane Sofie Pedersdatter 12
2) Henrik Christian Pedersen 6
3) Niels Pedersen 5
4) Maren Pedersdatter 2½.
FM: Poul Christensen.

121    Peder Henriksen i Sakskøbing. 25.11.1755, fol.625.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Jørgensen, skomager.
Arvinger angives ikke.

122    Anne Elisabeth Markusdatter i Sakskøbing. 21.2.1756, fol.627.
E: Kreinhoft Junior, købmand. B:
1) Cathrine Elisabeth Junior 10½
2) Abelone Junior 4.
FM: Jochum Blich, købmand.

123    Peder Giese i Sakskøbing. 19.1.1756, fol.630.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Abel Cathrine Pedersdatter g.m. Jacob Rohde. parykmager i Nysted
2) Marie Sofie Pedersdatter i København
3) Bodil Birgitte Pedersdatter 21
4) Margrethe Cathrine Pedersdatter 19.
FM: Nikolaj Hansen.

124    Hans Nielsen Hasling i Sakskøbing. 2.3.1756, fol.631.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Christen Kølle, birkedommer. B:
1) Hylleborg Hansdatter 14
2) Anne Margrethe Hansdatter 12
3) Niels Hansen 10
4) Juliane Hansdatter 7.
FM: Christian Simonsen.

125    Mourids Lytzen, organist i Sakskøbing. 1.5.1756, fol.633.
Enkemand efter [Dorthe Magdalene Mortensdatter, skifte 8.1.1755 lbnr.114]. B:
1) Morten Lytzen 30, i Bergen i Norge
2) Marie Lytzen g.m. Hofmann i København
3) Anne Sofie Lytzen 17
4) Hans Lytzen 15
5) Mette Sofie Lytzen 11.

126    Peder Sørensen, skrædder i Sakskøbing. 21.9.1756, fol.637B.
E: Anne Christine Pedersdatter. LV: Christen Kølle, birkedommer. B:
7) Fro Pedersdatter 12.
FM: Peder Frederiksen.
Første ægteskab med Kirsten Jepsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Rasmus Henriksen i Præstø.
Andet ægteskab med Fro Lauridsdatter, [skifte 26.2.1740 lbnr.47]. B:
2) Søren Pedersen 30, væver i Dyrlev [i Beldringe sogn] på Sjælland
3) Bodil Kirstine Pedersdatter 26
4) Kirsten Pedersdatter 22, g.m. Niels Rasmussen, snedker i Nykøbing Falster
5) Karen Pedersdatter 19, i Præstø
6) Laurids Pedersen 18.
Afdøde døde 20.9.1756.

127    Niels Knudsen, ugift tjenestekarl i Sakskøbing. 9.11.1756, fol.641.
Arvinger angives ikke.

128    Maren Rasmusdatter i Sakskøbing. 15.12.1756, fol.642.
E: Christen Jacobsen. B:
1) Marie Dorthe Christensdatter 20
2) Malene Elisabeth Christensdatter 18
3) Maren Christensdatter 15
4) Anne Margrethe Christensdatter 6.
FM: Christen Kølle, birkedommer.

129    Maren Adsersdatter i Sakskøbing. 9.11.1756, fol.643.
E: Morten Hansen, skomager, der også døde, [begravet 2.12.1756].
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes brordatter g.m. Laurids Snedker.

130    Birthe Margrethe Jacobsdatter i Sakskøbing. 7.1.1757, fol.644.
E: Mikkel Kruchow. B:
1) Johan Kruchow 30, rytter i Næstved
2) Augustus Kruchow i Kalø
3) Jacob Kruchow 23, i Vesterborg
4) Cathrine Elisabeth Kruchow 20
5) Birthe Margrethe Kruchow 18.
FM: Peder Jensen, skomager.

131    Margrethe Sørensdatter i Sakskøbing. 12.2.1757, fol.645.
E: Knud Madsen. B:
1) Mads Knudsen.
FM: farfar Mads Hjulmand.

132    Margrethe Hansdatter i Sakskøbing. 13.4.1757, fol.645B.
E: Jørgen Lauridsen, vægter. B:
1) Hans Jørgensen 5.
FM: Hans Pedersen, skrædder.

133    Anne Cathrine Pedersdatter i Sakskøbing. 7.6.1757, fol.646B.
Enke efter Johan [Ziderich, skifte 18.5.1751 lbnr.100]. B:
3) Jørgen Ernst Johansen 17
4) Hans Jacob Johansen 15
5) Jens Johansen 11
6) Daniel Johansen 8.
FM: Anders Olufsen.
Desuden nævnes enkens stedsøn Herman Johansen, skræddersvend i Maribo.

134    Cecilie Cathrine [Johansdatter] von Wettberg i Sakskøbing. 24.3.1757, fol.649.
Enke efter [Nikolaj Christoffer] von Bülow, oberstløjtnant [på Agerupgård i Våbensted sogn, begravet Våbensted 5.1.1741]. B:
1) Conrad Hartvig Bülow, kaptajn i Eggeslevmagle ved Næstved
2) Johan Didrik Bülow, løjtnant i Fåborg
3) Nikolaj Christoffer, løjtnant i Kerteminde
4) Christian Frederik Bülow, kaptajn i Sakskøbing
5) Sidsel Cathrine Bülow i Trondhjem i Norge, enke efter Wind, oberstløjtnant
6) Else Sofie Bülow i Sakskøbing
7) Hilleborg Cathrine Bülow i København, enke efter Lowzow, major
8) Dorthe Ulrikke Bülow i Rendsborg
9) Johanne Ingeborg Bülow i Sakskøbing
10) Amalie Cathrine Bülow i Sakskøbing.

135    Carl (Charles) Markvard, kobberhandler i Sakskøbing. 30.4.1757, fol.654B, 688B.
E: Kirsten Mule. LV: Georg Christian Møller, kobberhandler, der ægter enken. B:
4) Anne Cathrine Markvard 15
5) Hans Abraham Markvard 12
6) Mette Magdalene Markvard 13
7) Jørgen Erik Markvard 7, der døde.
FM: Hans Abrahamsen Mule.
Første ægteskab med [Mette Magdalene Pedersdatter Buchhalf], skifte 19.9.1741 lbnr.53. B:
1) Marie Dorthe Markvard 22
2) Henning Peder Markvard 20, der døde, skifte 30.3.1758
3) Tobias Markvard 19.

136    Lucie [Pedersdatter Berth] i Sakskøbing. 4.10.1757, fol.669B.
E: Niels Jensen, købmand.
Hans A:
1) [Else Christence Nielsdatter Vandel, begravet 6.6.1744], var g.m. Oluf Rasmussen, [skifte 7.4.1751 lbnr.108]. 3B:
a Anne Marie Olufsdatter, nu g.m. Cort [Jørgen Pedersen] Værløse, præst i Vester Ulslev
b Peder Olufsen
c [Lucie Olufsdatter] g.m. Hans Peder Koch, præst i Horbelev og Falkerslev
2) Jens Nielsen Vandel, præst på Fejø
3) Sara Nielsdatter Vandel g.m. Hans Christian Fritcher
4) Casper Nielsen Vandel, købmand i Nykøbing Falster
5) Anne Nielsdatter Vandel g.m. Niels Jensen, købmand i Nykøbing
6) Cecilie Margrethe Nielsdatter Vandel g.m. Jochum Brockdorff Suhr, præst i Utterslev.
Hendes A:
3) [Else Christence Nielsdatter Vandel, begravet 6.6.1744], var g.m. Oluf Rasmussen, [skifte 7.4.1751 lbnr.108]. 3B:
a Anne Marie Olufsdatter, nu g.m. Cort [Jørgen Pedersen] Værløse, præst i Vester Ulslev
b Peder Olufsen
c [Lucie Olufsdatter] g.m. Hans Peder Koch, præst i Horbelev og Falkerslev
4) Jens Nielsen Vandel, præst på Fejø
5) Sara Nielsdatter Vandel g.m. Hans Christian Fritcher
6) Casper Nielsen Vandel, købmand i Nykøbing Falster
7) Anne Nielsdatter Vandel g.m. Niels Jensen, købmand i Nykøbing
8) Cecilie Margrethe Nielsdatter Vandel g.m. Jochum Brockdorff Suhr, præst i Utterslev.
Hendes første ægteskab med Jens Nielsen, [død 1712]. B:
1) [Anne Margrethe Jensdatter, skifte 30.6.1755 lbnr.115]. E: Jochum Blich, købmand. 3B:
a Jens Blich
b Jochum Blich
c Lucie Blich.
2) [Peder Jensen Berth, skifte 1742 lbnr.56, død uden børn, var g.m. Anne Elisabeth Markusdatter, skifte 21.2.1756 lbnr.122. E: Kreinhoft Junior, købmand].

137    Cecilie Dorthe Kolding i Sakskøbing. 23.2.1758, fol.682.
E: Jochum Blich. A:
0) forældre [Mads Jensen Kolding, rådmand i Nykøbing Falster, skifte Nykøbing Falster 25.4.1725 lbnr.296 og Abigael Jørgensdatter Wiel, begravet Stokkemarke 3.9.1757]
1) søster Bodil Marie Kolding, enke efter [Peder Jensen] Blicher, præst i Stokkemarke, [død 10.6.1746]
2) søster [Elisabeth Christine] Kolding, skifte 3.12.1757. E: Vilhelm Kaalund, færgemand i Sundby. 2B:
a Else Marie Kaalund 23
b Sofie Amalie Kaalund 17.
Litteratur: Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1986 side 175-195. Heri side 184: Cecilie Dorthe Kolding

138    Peder Hansen, skrædder i Sakskøbing. 20.12.1757, fol.683B.
E: Anne Dorthe. LV: Kreinhoft Junior, købmand. B:
5) Dorthe Cathrine Pedersdatter.
FM: morbror Just Justesen.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Pedersen, skrædder i København
2) Jochum Pedersen, skrædder i København
3) Jørgen Pedersen, skrædder
4) Sidsel Cathrine Pedersdatter i København.

139    Maren Rasmusdatter i Sakskøbing. 3.1.1758, fol.685B.
Enke efter [Hans Rasmussen], vægter, [skifte 9.12.1750 lbnr.98]. A:
1) bror Peder Rasmussen, busskriver i Vantore.

140    Margrethe Blom (Blomme) i Sakskøbing. 4.1.1758, fol.687.
E: Markus Tambur. B:
1) Christian Markussen i Nakskov.

141    Laurids Nielsen, snedker i Sakskøbing, der døde 15.5.1758, fol.690.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Kreinhoft Junior, købmand. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 3½
2) Svend Lauridsen 1½.
FM: Mourids Lytzen.

142    Mette Cathrine Hansdatter i Sakskøbing. 1.8.1758, fol.691.
E: Christian Danielsen Sveimer. B:
1) Mette Christiansdatter 19
2) Maren Christiansdatter 17
3) Hans Christiansen 15
4) Martin Christiansen 6.
FM: Daniel Christiansen.

143    Anne Rosine Hermansdatter Rohde i Sakskøbing. 1.8.1758, fol.691B.
E: Jacob Finger. B:
1) Christian Jacobsen.

144    Daniel Hansen Møller i Sakskøbing. 14.8.1758, fol.693.
E: Bodil Marie Pedersdatter. B:
1) Cathrine Marie Danielsdatter 21
2) Abraham Danielsen 18
3) Laurids Danielsen 15
4) Maren Danielsdatter 13.
FM: Knud Olufsen.

145    Marie Christiansdatter i Sakskøbing. 3.11.1758, fol.693B.
E: Peder Pedersen, hattemager. A:
1) [halv]søster Bodil Rasmusdatter g.m. Knud Olufsen, væver i Stubberup på Falster.

146    Nikolaj Hansen, handskemager i Sakskøbing. 27.7.1758, fol.694.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Jens Blom. A:
1) søster Ellen Hansdatter i Nykøbing Falster.

147    Kirsten [Giese] i Sakskøbing. 30.4.1758, fol.696.
Enke efter Peder Lind i Sakskøbing, birkedommer, [skifte29.4.1748 lbnr.83]. B:
1) Peder Lind, død 1747 uden børn.
2) Jacob Lind, død 1741. E: Engel Margrethe Talbech. 2B:
a Kirstine Margrethe Lind 15
b Cathrine Marie Lind 13.
FM: stedfar siden 1749 Christian Gottlieb Mengel.

148    Niels Winther i Sakskøbing. 13.7.1759, fol698B.
Afdøde var forlovet med Anne Kirstine Eichelsdatter.
Første ægteskab med Cathrine Hansdatter. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 42
2) Cathrine Elisabeth Nielsdatter 40, g.m. Heche, korporal i Toreby
3) Malene Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Lauridsen i København.
Andet ægteskab med Anne Madsdatter. B:
4) Dorthe Nielsdatter 10
5) Mads Nielsen 6.
FM: Claus Broberg.

149    Margrethe Andersdatter i Sakskøbing. 19.3.1760, fol.700.
E: Frederik Pedersen, skomager. B.
2) Birthe Frederiksdatter 9
3) Marie Dorthe Frederiksdatter 7
4) Anne Frederiksdatter 5
5) Ellen Frederiksdatter 3
6) Mourids Frederiksen 6 mdr.
FM: morfar Anders Andersen.
Første ægteskab med Mourids Jacobsen Rosendal, skifte 15.7.1749 lbnr.88]. B:
1) Bodil Mouridsdatter Rosendal 12.

150    Peder Meyer i Sakskøbing. 31.3.1760, fol.701.
E: Birthe Mikkelsdatter. B:
1) Laurids Pedersen Meyer
2) Bodil Pedersdatter Meyer.
Afdøde døde 26.3.1760.

151    Claus Olufsen, [skrædder] i Sakskøbing. 30.1.1760, fol.701B.
E: Agnethe [Jacobsdatter] Rasch. LV: Jens Eskildsen, degn i Radsted. B:
1) Jacob Rasch 4
2) Dorthe Eleonora Clausdatter 4 uger.
FM: farfar Oluf Clausen [Mønich], skoleholder i Øster Ulslev.

152    Peder Dietrich, der døde i Amsterdam. 14.3.1758, fol.703.
Enkemand efter [Esther Margrethe Aagesdatter Falch i Sakskøbing, skifte 2.10.1755 lbnr.117]. B:
1) Simon Adam Pedersen Dietrich 2½.
FM: farbror Johan Henrik Dietrich i Nordborg på Als.
Afdøde døde 24.12.1757 i Amsterdam.

153    Kirsten Nikolajsdatter i Sakskøbing. 16.10.1759, fol.709.
Enke efter Hans Knudsen. A:
1) bror Hans Nikolajsen i Soesmarke, død. 2B:
a Jørgen Hansen i Soesmarke
b Margrethe Hansdatter g.m. Christoffer Rasmussen i Soesmarke
2) bror Henning Nikolajsen, død. 2B: en søn og en datter
3) bror Peder Nikolajsen i Vålse, død. 2B:
a Christen Pedersen, begravet Vålse 28.10.1749. 2B:
1 Peder Christensen, døbt Vålse 10.9.1747
2 Christiane Christensdatter, døbt Vålse 15.1.1750
b Margrethe Pedersdatter g.m. Oluf Rasmussen i Sundby på Falster.
Afdøde havde tjent som mejerske på Orebygård og flere andre steder.

154    Maren Hansdatter i Sakskøbing, der døde 23.7.1760, fol.712.
Enke efter Hans Jørgensen, smed. B:
5) Karen Hansdatter 12.
Første ægteskab med Niels Hansen, hjulmand i Våbensted. B:
1) Cathrine Nielsdatter 26
2) Jens Nielsen 22, på Korselitse
3) Hans Nielsen i Våbensted
4) Sidsel Nielsdatter 18.

155    Marianne Esbensdatter i Sakskøbing. 20.1.1761, fol.713.
E: Rasmus Jørgensen, skomager. B:
1) Peder Rasmussen 6
2) Esben Rasmussen 4 uger.
FM: morfar Esben Thomsen.

156    Peder Pedersen Gravenhorst i Sakskøbing, der døde 17.4.1760, fol.714.
E: Maren Mathiasdatter Lytzen. LV: far Mathias Lytzen. B:
1) Peder Pedersen Gravenhorst.

157    Cathrine Henriksdatter i Sakskøbing. 13.12.1760, fol.715B.
E: Peder Pantlis, feldbereder. B:
5) Abigael Pedersdatter Pantlis 24.
Første ægteskab med [Carl Pedersen, skifte 26.7.1735 lbnr.30]. B:
1) Anne Cathrine Carlsdatter 37
2) Peder Carlsen 35
3) Henrik Carlsen 31
4) Cecilie Carlsdatter 28.

158    Morten Hammer, byfoged i Sakskøbing. 29.12.1757, fol.717B.
E: Mette Sybille Valikortsen. B:
4) Magdalene Kirstine Hammer 16
5) Anne Hammer 15
6) Ellen Cathrine Hammer 13
7) Marie Hammer 3.
FM: farbror Gert Hammer, toldkontrollør i Rønne på Bornholm.
Første ægteskab med Malene Kirstine Mortensdatter, [skifte 27.5.1739 lbnr.44]. B:
1) Jens Hammer 23
2) Peder Hammer 20
3) Hans Jørgen Hammer 19.

159    Anne Cathrine Hansdatter i Sakskøbing. 18.5.1761, fol.724.
Enke efter Niels Hansen, handskemager, [skifte 24.4.1748 lbnr.79]. B:
2) Cornelia Louise Nielsdatter.
[Af første ægteskab] B:
1) Malene Nielsdatter g.m. Oluf Hansen, daglejer i Nykøbing Falster.

160    Gundil Lorentsdatter i Sakskøbing. 17.10.1761, fol.725B.
E: Peder Jacobsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Lorents Andersen Brun.

161    Hans Pedersen, skrædder i Sakskøbing. 17.10.1761, fol.726.
E: Karen Christiansdatter. LV: Anders Olufsen. B:
1) Anne Hansdatter 11
2) Peder Hansen 9
3) Sidsel Kirstine Hansdatter 6
4) Christen Hansen 2½.
FM: Christen Simonsen, skrædder.

162    Birthe Mikkelsdatter i Sakskøbing. 19.10.1761, fol.727.
Enke efter Peder Meyer, [skifte 31.3.1760 lbnr.150]. B:
1) Laurids Pedersen Meyer
2) Bodil Pedersdatter Meyer.

163    Hans Jørgen With, murer i Sakskøbing. 9.8.1761, fol.728.
E: Anne Lauridsdatter. A:
1) søster Christiane Hansdatter i Odense Hospital.

164    Jørgen Jacobsen og hustru Maren Hansdatter i Sakskøbing. 31.10.1762, fol.730.
Hans A:
1) brorsøn Peder Lauridsen på Holmen i København.
Hendes A:
1) hendes søn Claus Christiansen.

165    Anders Andersen, skipper i Sakskøbing. 26.12.1761, fol.733.
E: [Ellen Jørgensdatter]. LV: Claus Christiansen, væver. B:
5) Jørgen Andersen 13
6) Mourids Andersen 8
7) Jens Andersen 5
8) Ida Marie Andersdatter.
FM: Frederik Pedersen.
Første ægteskab med [Bodil Jørgensdatter, skifte 13.12.1747 lbnr.75]. B:
1) Margrethe Andersdatter, [skifte 19.3.1760 lbnr.149]. 5B:
a Bodil Mouridsdatter Rosendal
b Birthe Frederiksdatter
c Marie Dorthe Frederiksdatter
d Anne Frederiksdatter
e Ellen Frederiksdatter
2) Bodil Andersdatter
3) Anders Andersen 25
4) Else Christiane Andersdatter

166    Maren i Sakskøbing 21.11.1761, fol.735.
Enke efter Rasmus Rohde.
Afdøde skal efterlade en datter i København.

167    Kirsten Poulsdatter i Sakskøbing. 22.6.1762, fol.7636.
E: Jens Jørgensen, snedker. B:
1) Jørgen Jensen 2.

168    Jens Jochumsen, skomager i Sakskøbing. 13.12.1761, fol.736B.
E: Sidsel Cathrine Carstensdatter. LV: Casper Sørensen, skomager. B:
5) Laurids Jensen 4.
FM: Mathias Lytzen.
Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 7.11.1752 lbnr.106]. B:
1) Jochum Jensen 25
2) Ellen Jensdatter 16
3) Rasmus Jensen 15
4) Abelone Jensdatter 12.

169    Hans Vilhelm Meritz, kobberhandler i Sakskøbing, der døde 25.9.1762, fol.738.
E: Else Kirstine. LV: Rasmus Jørgensen. A:
1) morbror Frands Luplau i Radsted.

170    Frederik Ertmann, skomager i Sakskøbing. 23.11.1762, fol.739.
E: Anne Marie Valentinsdatter. B:
1) Anne Malene Frederiksdatter 11½
2) Valentin Frederiksen Ertmann 10
3) Ertmann Frederiksen Ertmann 9
4) Jochum Frederiksen Ertmann 3
5) Anne Cathrine Frederiksdatter 1½.

171    Karen Madsdatter i Sakskøbing. 30.11.1762, fol.740.
E: Knud Olufsen, drejer. B:
1) Christine Knudsdatter 7
2) Karen Marie Knudsdatter 5
3) Mads Knudsen 14 dage
4) Margrethe Knudsdatter 14 dage.
FM: Jacob Christiansen Finger.

172    Daniel Christiansen [Sveimer], skomager i Sakskøbing. 22.11.1762, fol.740B.
E: Agnethe Margrethe Ejlersdatter. LV: Poul Christensen. B:
1) Anne Elisabeth Danielsdatter 5
2) Mette Danielsdatter 1.
FM: farfar Christian Danielsen [Sveimer].

173    Bodil Kirstine Høj i Sakskøbing. Samfrændeskifte 16.5.1763, fol.741.
E: Jens Jochumsen Blich, købmand. B:
1) Laurids Jensen Blich 7
2) Jochum Jensen Blich 6
3) Anne Margrethe Jensen Blich 4.
FM:
1 Flint til Nielstrup
2 Edvard Hincheldey, rådmand i Nykøbing Falster, [g.m. Karen Christensdatter Høj]
Bevilling til uskiftet bo 2.4.1762.

174    Anne Margrethe Jacobsdatter Rosendal i Sakskøbing. 30.4.1763, fol.742.
E: Jonas Jonathansen Lilje, skrædder. B:
2) Jacob Jonassen Lilje 22
3) Stine Jonasdatter Lilje 18
4) Jonathan Jonassen Lilje 14
5) Helvig Jonasdatter Lilje 11
6) Birthe Elisabeth Jonasdatter Lilje 7.
FM: Mourids Rasmussen.
Første ægteskab med Morten Olufsen [Haugaard], pottemager, [skifte 8.4.1739 lbnr.42]. B:
1) Maren Mortensdatter g.m. Frederik Hansen, tømrer i Nykøbing Falster.

175    Johan Hartvig, skipper i Sakskøbing. 21.11.1761, fol.744.
E: Anne Kirstine Poulsdatter. LV: Christen Kølle, birkedommer. B:
1) Poul Hartvig i Nykøbing Falster
2) Christian Hartvig, kobbersmedesvend i København
3) Johan Hartvig i Stettin i Pommern
4) Gertrud Marie Hartvig g.m. Søren Balslev i Maribo
5) Lorentse Sofie Hartvig på Sjælland
6) Anne Johanne Hartvig g.m. Wedege, købmand i Christiania i Norge.

176    Lisbeth Pedersdatter i Sakskøbing. 9.7.1763, fol.746.
Enke. B:
1) Peder Sørensen 26
2) Hans Sørensen 15.
FM: farbror Casper Sørensen.

177    Eva Elisabeth Fibiansdatter i Sakskøbing, der døde 8.4.1762, fol.747.
E: Poul Christensen. A:
1) søster Mette Cathrine Fibiansdatter, død, var g.m. [Johan Otto] Warniche, toldkontrollør i Nysted. 3B:
a Frederik Christian Warniche 27
b Christoffer Warniche 19
c Cathrine Warniche 15
2) søster Esther Fibiansdatter i København, død uden børn
3) halvbror Peder Andrup i Kragevig på Lolland på Nielstrup gods, død uden børn
4) halvbror Nikolaj Andrup i Sverige, død uden børn.
(Afdøde kaldes Eva Elisabeth Christoffersdatter ved vielsen i Sakskøbing 11.7.1735).

178    Niels Christensen, skrædder i Sakskøbing. 1.6.1763, fol.750.
E: Inger Cathrine Madsdatter. B:
1) Frederik Christian Nielsen i Nakskov
2) Bodil Christiane Nielsdatter g.m. Casper Sørensen, skomager
3) Else Margrethe Nielsdatter 31
4) Lucie Nielsdatter 25.

179    Just Justesen, tobaksspinder i Sakskøbing. 6.4.1763, fol.750B.
E: Gundel Nielsdatter [Krog]. B:
3) Anne Marie Justsdatter 9.
Af første ægteskab B:
1) Niels Justesen 26
2) Mette Justsdatter 24.
Enkens første ægteskab med [Florents Ejlersen, skifte 17.11.1750 lbnr.95]. Arv til B:
1) Niels Florentsen
2) Mette Florentsdatter.

180    Hans Jensen, ugift smedesvend i Sakskøbing. 16.9.1763, fol.752.
A:
1) far Jens Johansen.

181    Margrethe Elisabeth Pedersdatter i Sakskøbing. Samfrændeskifte 20.2.1764, fol.752B.
E: Christen Kølle, birkedommer i Berritsgård og Nielstrup birk. B:
1) Bodil Birgitte Kølle g.m. Morten Lytzen, kandestøber i Maribo
2) Anne Dorthe Kølle g.m. Frederik Winding, kobberhandler i Nykøbing Falster
3) Jacob Kølle 26
4) Claus Kølle 19
5) Marie Elisabeth Kølle 17.

182    Anne Hansdatter i Sakskøbing. 7.5.1764, fol.753B.
E: Mathias Lytzen. B:
1) Niels Mathiassen Lytzen
2) Maren Mathiasdatter Lytzen.
FM: Jens Blom, skomager.

183    Maren Jespersdatter Rostrup, ugift i Sakskøbing, der døde 20.3.1764, fol.754B.
A:
0) forældre [Jesper Hansen i Nakskov, skifte Nakskov 7.5.1738 lbnr.1517 og Barbara Marie Kruch, skifte Nakskov 2.11.1756 lbnr.1888]
1) søster Anne Jespersdatter Rostrup
2) bror Hans Jespersen Rostrup, student i Horslunde præstegård
3) søster Marie Jespersdatter.
[Fars første ægteskab med Ellen Pedersdatter Bøgvad, skifte Nakskov 6.9.1720 lbnr.1134].
Fars andet ægteskab med [Anne Rostrup, skifte Nakskov 10.1.1724 lbnr.1191]. B:
4) halvsøster Ellen Jespersdatter Rostrup gift, nu i København.

184    Claus Christiansen i Sakskøbing, der døde 28.8.1764, fol.756.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Kreinhoft Junior. A:
1) Gaarmann, prokurator i Maribo.

185    Karen Helene Mouridsdatter i Sakskøbing. 7.1.1763, fol.757.
E: Laurids Christoffersen Reimer. A:
1) mor Hedvig Christine [Lauridsdatter], enke efter [Mourids] Mouridsen, [birkedommer i Krenkerup birk]
2) søster Gertrud Laurentse Mouridsdatter g.m. Niels Boye, forvalter på Brahetrolleborg på Fyn
3) bror Rasmus Mouridsen i København
4) søster Magdalene Mouridsdatter
5) bror Mourids Mouridsen på Brahetrolleborg
6) bror Laurids Mouridsen på Christianshavn
7) søster Else Christine Mouridsdatter
8) bror Jens Mouridsen
9) bror Esben Mouridsen.

186    Jochum Schmidt, skomagersvend i Sakskøbing. 20.12.1764, fol.760.
A:
1) mor Anne Schmidt
2) søster Engel Broch i Bramsted i Holsten.

187    Kirsten Andersdatter i Sakskøbing. 16.7.1764, fol.760B.
E: Peder Hasling.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Hasling, skifte 2.3.1756 lbnr.124]. B:
1) Hylleborg Hansdatter 23
2) Niels Hansen 19.
FM: Peder Jacobsen.

188    Kirsten Pedersdatter i Sakskøbing. 11.12.1764, fol.763.
E: Christian Pedersen. B:
1) Peder Christiansen.

189    Karen Hansdatter Franck i Sakskøbing. 11.2.1765, fol.764.
E: Christian Dahl. A:
1) bror Hans Hansen Franck på Møn, død. Hans børn
2) søster Sidsel Hansdatter Franck, død, var g.m. Hans Meyer i Stege på Møn. Hendes børn.

190    Anne Mortensdatter i Sakskøbing. 27.3.1765, fol.765.
E: Esben Thomsen. B:
1) Frederik Esbensen, skipper i Nakskov
2) Daniel Esbensen
3) [Marianne Esbensdatter, skifte 20.1.1761 lbnr.155]. E: Rasmus Jørgensen, skomager. 1B:
1) Peder Rasmussen.

191    Anne Cathrine Pedersdatter i Sakskøbing. 26.5.1765, fol.767B.
E: Peder Jensen. B:
3) Christian Pedersen.
Første ægteskab med Peder Joensen, [skifte 20.4.1746 lbnr.69]. B:
1) Peder Pedersen 22
2) Joen Pedersen 20.

192    Anne Cathrine Dannefer i Sakskøbing, der døde 13.2.1765, fol.769B.
E: Poul Christensen.
Første ægteskab med Frederik Bertelsen. B:
1) Bodil Kirstine Frederiksdatter 9
2) Jacob Frederiksen 5.
FM: fasters mand Christen Kølle, birkedommer.

193    Christian Danielsen Sveimer i Sakskøbing. 23.12.1765, fol.772B.
E: Cathrine Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Daniel Christiansen Sveimer, [skifte 22.11.1762 lbnr.172]. 2B:
a Anne Elisabeth Danielsdatter
b Mette Christiane Danielsdatter.
Andet ægteskab med [Mette Cathrine Hansdatter, skifte 1.8.1758 lbnr.142]. B:
2) Anne Cathrine Christiansdatter Sveimer
3) Maren Christiansdatter Sveimer i Nysted
4) Hans Christiansen Sveimer 23
5) Martin Christiansen Sveimer 13.

194    Margrethe Lemvig i Sakskøbing. Samfrændeskifte 29.12.1765, fol.773.
E: Knud Møller, byfoged i Sakskøbing og herredsfoged i Musse herred. B:
1) Georg Alexander Bartholomæus Møller 10
2) Marianne Christofferine Møller 5.
FM:
1 Christoffer [Hansen] Gundelach, præst i Sakskøbing og Majbølle
2 Jens Blich, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 8.1.1761.
[Afdøde var datter af Bartholomæus Alexandersen Lemvig, kontrollør og norsk postmester i Helsingør, skifte 23.8.1735 i Helsingør skifteprotokol 1742-1758 fol. 385].

195    Esben Thomsen i Sakskøbing. 25.1.1766, fol.773B.
Enkemand efter [Anne Mortensdatter, skifte 27.3.1765 lbnr.190]. B:
1) Frederik Esbensen, skipper i Nakskov
2) Daniel Esbensen
3) [Marianne Esbensdatter, skifte 20.1.1761 lbnr.155]. E: Rasmus Jørgensen, skomager. 1B:
1) Peder Rasmussen.

196    Claus Broberg, skomager i Sakskøbing. 12.2.1766, fol.775B.
E: Dorthe Hansdatter Bram. B:
1) Anne Kirstine Clausdatter.

197    Morten [Jensen] Møller i Sakskøbing. 26.4.1766, fol.777B.
E: Johanne Gabrielsdatter. LV: Laurids Ziderich.
Arvinger angives ikke.

198    Anne Lauridsdatter i Sakskøbing. 5.12.1766, fol.778.
E: Rasmus Knudsen. A:
1) bror Anders Lauridsen Buch i Sakskøbing
2) bror Thyge Lauridsen Buch i Odense
3) søster, død. 1B:
a Karen Nielsdatter, død. Hendes børn.

199    Jørgen Lauridsen Schmidt i Sakskøbing, der døde 15.4.1767, fol.778B.
E: Maren Hansdatter. LV: Frederik Toft. A:
1) bror Hans Lauridsen i Maribo.

200    Anne Cathrine Ejlersdatter i Sakskøbing. 3.11.1767, fol.780.
Enke efter Niels Valentinsen [Gerner], snedker, [skifte 3.4.1748 lbnr.82. A:
1) bror Florents Ejlersen, [skifte 17.11.1750 lbnr.95]. 2B:
a Niels Florentsen på Falster
b Mette Florentsdatter i Sakskøbing
2) halvbror Niels Jensen, død, var g.m. [Lucie Pedersdatter Berth, skifte 4.10.1757 lbnr.136]. 6B:
a [Else Christence Nielsdatter Vandel, begravet 6.6.1744], var g.m. Oluf Rasmussen, [skifte 7.4.1751 lbnr.108]. 3B:
1 [Anne Marie Olufsdatter, nu g.m. Cort Jørgen Pedersen Værløse, præst i Vester Ulslev]
2 [Peder Olufsen]
3 [Lucie Olufsdatter g.m. Hans Peder Koch, præst i Horbelev og Falkerslev]
b Jens Nielsen Vandel, præst på Fejø
c [Sara Nielsdatter Vandel] g.m. Hans Christian Fritcher
d Casper Nielsen Vandel, købmand i Nykøbing Falster
e [Anne Nielsdatter Vandel] g.m. Niels Jensen, købmand i Nykøbing
f [Cecilie Margrethe Nielsdatter Vandel] g.m. Jochum Brockdorff Suhr, præst i Utterslev.

201    Jørgen Jensen Berth i Sakskøbing, der døde på sin rejse 6.4.1768, fol.781.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen. B:
1) Sofie Agnethe Jørgensdatter.
FM: farbror Rasmus Jensen.

202    Hans Christian Fritcher, købmand i Sakskøbing. 7.8.1766, fol.781B.
E: Sara [Nielsdatter Vandel]. LV: Christen Kølle, birkedommer. B:
1) Christoffer Fritcher
2) Christian Fritcher 18
3) Niels Fritcher 14
4) Christine Marie Fritcher
5) Lucie Fritcher.
Desuden nævnes afdødes svigermor Lucie Pedersdatter Berth g.m. Niels Jensen, købmand.

203    Casper Sørensen, skomager i Sakskøbing. 22.4.1768, fol.792.
E: Bodil Christine Nielsdatter. LV: Barchhausen. B:
1) Knud Caspersen 22
2) Niels Caspersen 16
3) Anne Christine Caspersdatter 5.
FM: født værge Peder Sørensen, skomager.

204    Vincent Hansen, bødker i Sakskøbing. 24.6.1767, fol.793B.
E: Anne Marie. B:
4) Anne Christine Vincentsdatter 8
5) Hans Nikolaj Vincentsen 6.
FM: Laurids Jørgensen, skomager.
Første ægteskab med Sidsel Jørgensdatter, [skifte 9.7.1732 lbnr.15]. B:
1) Anne Vincentsdatter g.m. Christen, skibstømrer på Holmen i København
2) Sidsel Kirstine Vincentsdatter g.m. Christoffer Lauridsen
3) Immanuel Vincentsen.

205    Bodil Marie Pedersdatter i Sakskøbing. 3.3.1769, fol.794B.
E: Jens Henriksen Basmark.
Første ægteskab med [Daniel Hansen Møller, skifte 14.8.1758 lbnr.144]. B:
1) Cathrine Marie Danielsdatter g.m. Johan Bertramsen Skytte, matros
2) Abraham Danielsen Møller i Døllefjelde
3) Maren Danielsdatter g.m. Hans Nielsen, skomager.

206    Henrik Saltvig, skipper i Sakskøbing. 27.6.1768, fol.795.
E: Karen Lerche From. LV: Johan Frederik Kunckel, bedemand, der ægter enken. B:
1) Niels Henriksen Saltvig 6 mdr.
FM: farbror Laurids Saltvig i Oreby.

207    Jørgen Lauridsen, skomager i Sakskøbing 22.4.1769, fol.798.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Jens Blich. A:
0) mor [Karen Danielsdatter, skifte 21.7.1753 lbnr.1811]
1) halvsøster Elisabeth Jacobsdatter g.m. Christian Hansen i Nakskov
2) halvbror Daniel Jacobsen.

208    Jonas Lilje, tømrer i Sakskøbing, der døde 4.9.1768, fol.798B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Jacobsdatter Rosendal, skifte 30.4.1763 lbnr.174]. B:
1) Jacob Jonassen Lilje 27
2) Christine Marie Jonasdatter Lilje
3) Jonathan Jonassen Lilje 20
4) Helvig Cathrine Jonasdatter Lilje
5) Birthe Elisabeth Jonasdatter Lilje
6) Anne Jonasdatter Lilje g.m. Christoffer Heidelberg i Keldernæs [i Stokkemarke sogn].

209    Anne Kirstine [Poulsdatter] i Sakskøbing, der døde 22.6.1767, fol.800B.
Enke efter Johan Hartvig, [skifte 21.11.1761 lbnr.175]. B:
1) Poul Hartvig i Nykøbing Falster
2) Christian Hartvig, kobbersmed i Sæby i Jylland
3) Johan Herman Hartvig i Stettin i Pommern, død. 1B:
a Frederikke Sofie Hartvig, enke i København
4) Gertrud Marie Hartvig g.m. Søren Balslev i Maribo
5) Lorentse Sofie Hartvig, enke efter doktor Martin på Sjælland
6) Anne Johanne Hartvig, død, var g.m. Josef Krøyer, bager i Maribo.1B:
a Ellen Kirstine Krøyer.

210    Magdalene Lauridsdatter i Sakskøbing, der døde 4.5.1767, fol.803B.
E: Hans Junior. B:
1) Laurids Hansen Junior 15½
2) Jørgen Hansen Junior 9.

211    Hans Junior i Sakskøbing. 4.10.1768, fol.804B.
Enkemand efter [Magdalene Lauridsdatter, skifte 4.5.1767 lbnr.210.
2) Laurids Hansen Junior
3) Jørgen Hansen Junior.
FM: farbror Kreinhoft Junior.
Af første ægteskab B:
1) Lisbeth Hansdatter g.m. Jochum Blich, købmand.

212    Christian Jensen, væver i Sakskøbing. 6.2.1770, fol.810.
E: Kirsten [Jørgensdatter]. B:
1) Jørgen Christiansen i København
2) Bodil [Kirstine] Christiansdatter g.m. Valentin [Jørgensen Kiødt], slagter i Nykøbing Falster.

213    Rasmus Olufsen i Sakskøbing. 18.3.1770, fol.810.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Tobias Markwirt.
Afdøde efterlader 2 døtre.
FM: Jens Sædding.

214    Anne Cathrine Jacobsdatter i Sakskøbing. 15.3.1770, fol.810B.
E: Henrik Sibrandt (Zibrandt), sadelmager. B:
1) Frederik Sibrandt 9
2) Johan Sibrandt 4.

215    Simon Adam Pedersen Dietrich, et barn i Sakskøbing, der døde 202.3.1770, fol.811.
A:
0) forældre Peder Dietrich, skifte 14.3.1758 lbnr.152 og Esther Margrethe Aagesdatter Falch, skifte 2.10.1755 lbnr.117.
00A) farfar [Filip Adam Dietrich, præst i Ønslev og Eskilstrup, skifte Falster Nørre herred gejstlig 8.1.1742 lbnr.42]. 1B:
1) farbror Johan Henrik Dietrich, byskriver på Sankt Croix.
00B) morfar Aage Simonsen Falch, stadsmusikant i Odense, skifte Odense 31.3.1734 lbnr.1911 og mormor Bodil Cathrine Munthe, [skifte Odense 28.2.1744 lbnr.2334]. B:
2) morbror Gabriel Aagesen Falch, degn i Ollerup og Kirkeby på Fyn
3) morbror Hans Aagesen Falch, skoleholder [i Horbelev, skifte Falster Sønder herred gejstlig 21.1.1768 lbnr.79]. Død uden børn
4) moster Karen Sofie Aagesdatter Falch g.m. Nikolaj Christiansen Getreuer, præst i Gundslev på Falster
5) mor Esther Aagesdatter Falch, skifte 2.10.1755 lbnr.117, der var g.m. afdødes far Peder Dietrich, skifte 14.3.1758 lbnr.152. 1B:
a Simon Adam Pedersen Dietrich, som er afdøde
6) moster Ingeborg Malene Aagesdatter Falch.
Morfars første ægteskab med Cathrine Sofie [Jacobsdatter, skifte Odense 15.5.1724 lbnr.1502]. B:
7) mors halvbror Simon Aagesen Falch, fuldmægtig på Hellebæk Marmorværk i Norge
8) mors halvbror Christian Aagesen Falch, død uden børn.Sakskøbing Byfoged
Skifteprotokol
1769-1815216    Opbudsbo i Sakskøbing. 5.8.1769, fol.4.
Registrering af fallitbo hos Nikolaj Godske i Sakskøbing, der er undveget.

217    Abelone Johansdatter i Sakskøbing. 9.2.1771, fol.5.
Enke efter Peder Jørgensen, handskemager. B:
1) Johan Pedersen 30.

218    Johan Albert Tripsø (Tribsee), væver i Sakskøbing. 26.2.1771, fol.5B.
E: Sara Jacobsdatter. B:
1) Johan Henrik Tripsø.

219    Jørgen Leopold, murer i Sakskøbing. 9.2.1771, fol.6.
E: Ellen Svendsdatter. LV: Jonas Svendsen. B:
1) Hans Jørgen Leopold 13
2) Abelone Leopold 9
3) Dorthe Marie Leopold 6
4) Anne Margrethe Leopold 2½.
FM: mors stedfar Peder Christensen.

220    Maren Olufsdatter, huskone i Sakskøbing. 23.2.1771, fol.6B.
A:
1) søster, død. 2B:
a en datter g.m. Thomas Væver
b en datter g.m. Niels Pedersen, skomager i Maribo.

221    Bodil Pedersdatter i Sakskøbing. 15.1.1771, fol.7.
E: Morten Feldbereder. B:
1) Karen Mortensdatter
2) Birthe Cathrine Mortensdatter.

222    Kirsten Jørgensdatter i Sakskøbing. 9.1.1771, fol.7B.
Enke efter [Christian Jensen, skifte 6.2.1770 lbnr.212]. B:
1) Jørgen Christiansen i København
2) Bodil [Kirstine] Christiansdatter g.m. Valentin [Jørgensen Kiødt], slagter i Nykøbing Falster.

223    Jørgen Rasmussen Fangel, farver i Sakskøbing. 2.1.1771, fol.8.
E: Karen Morland [Barfoed]. LV: Hans Peder Loft. B:
1) Anne Lene Fangel.
FM: Rasmus [Nielsen] Kejlgaard.

224    Christoffer Lauridsen, [prammand] i Sakskøbing. 10.4.1771, fol.10B.
E: Sidsel Kirstine Vincentsdatter. LV: Laurids Jørgensen. B:
1) Morten Christoffersen 23
2) Vincents Christoffersen 6
3) Hans Jørgen Christoffersen 3.
4) Anne Johanne Christoffersdatter.
FM: Laurids Jørgensen, den yngre.

225    Rasmus Jyde i Sakskøbing. 3.6.1771, fol.11.
E: Gundel Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.

226    Henrik Hansen i Sakskøbing, der døde 13.7.1771, fol.11.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen, skomager. B:
1) Hans Henriksen 3½.
FM: Christen Hansen, feldbereder.

227    Peder [Henriksen] Jordan, tobaksplantør i Sakskøbing. 5.6.1771, fol.12.
E: Elisabeth [Lambertsdatter] Dufresne. LV: Jacob Bernitz, tobaksplantør. B:
1) Lisbeth Pedersen Jordan g.m. Niels Just
2) Susanne Pedersdatter Jordan 22
3) Henrik Pedersen Jordan 20
4) Jacob Pedersen Jordan 17
5) Cathrine Pedersdatter Jordan 13
6) Abraham Pedersen Jordan 5.

228    Christian Dahl i Sakskøbing. 1.2.1771, fol.12B.
E: Anne Jochumsdatter. A:
1) søster, død. B:
a Christen Nielsen i Krungerup
b Rasmus Nielsen i Langet
c Frederik Nielsen i Langet
d Anne Margrethe Nielsdatter.

229    Hans Jacob Bech, sadelmager i Sakskøbing. 10.4.1771, fol.13.
E: Rebekka Jochumsdatter. LV: Thomas Meyer. B:
1) Hedvig Cathrine Jacobsdatter
2) Jørgen Hansen Bech 21
3) Laurids Scherning 19
4) Villads Martin Bech 11.
FM: Peder Pedersen.

230    Marie Hansdatter i Sakskøbing. 15.6.1771, fol.14B.
E: Christian Christiansen, smed. B:
1) Christian Christiansen 20
2) Hans Christiansen 11.

231    Tobias Almis i Sakskøbing. 6.8.1771, fol.15.
Arvinger angives ikke.

232    Karen Samuelsdatter i Sakskøbing, der døde 14.7.1771, fol.15.
Arvinger angives ikke.

233    Else Christine Andersdatter i Sakskøbing. 24.3.1772, fol.15B.
E: Ernst Pedersen.
Arvinger angives ikke.

234    Hans Henrik Mastman, krambodssvend i Sakskøbing. 22,9,1771, fol.16.
E: Karen [Clausdatter] Biehl, nu i Jylland. B:
1) Eva Cathrine Mastman i Nordrup præstegård
2) en datter i Hamborg.

235    Abraham David Schultz, glarmester i Sakskøbing. 14.2.1772, fol.17B.
E: [Agnethe Jacobsdatter Rasch]. LV: Hans Bachhausen. B:
1) Dorthe Lisbeth.
FM: Eskildsen.

236    Elisabeth [Lambertsdatter] Dufresne i Sakskøbing. 3.3.1772, fol.18.
Enke efter Peder [Henriksen] Jordan, [skifte 5.6.1771 lbnr.227]. B:
1) Elisabeth Pedersen Jordan g.m. Niels Just
2) Susanne Pedersdatter Jordan 21
3) Henrik Pedersen Jordan 20
4) Jacob Pedersen Jordan 16
5) Cathrine Pedersdatter Jordan 15
6) Abraham Pedersen Jordan 6.

237    Karen Christensdatter i Sakskøbing. 20.4.1772, fol.19B.
E: Laurids Jørgensen Kray, skomager. B:
1) Jochum Lauridsen 21
2) Birthe Lauridsdatter 19.

238    Thomas Pedersen Zinch i Sakskøbing. 1.1.1772, fol.20.
E: Dorthe Margrethe. LV: Peder Ryssel.
Arvinger angives ikke.

239    Mathias Lytzen i Sakskøbing. 15.5.1772, fol.23B.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Maren Mathiasdatter Lytzen, enke efter Claus Schultz, hattemager i Nakskov, [skifte Nakskov 28.3.1772 lbnr.2287].

240    Abelone Junior i Sakskøbing. Samfrændeskifte 26.2.1773, fol.26.
E: Oluf Vandel, købmand. B:
1) Marie Elisabeth Vandel 9 uger.
Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1773.

241    Laurids Jørgensen Kray, skomager i Sakskøbing. 19.3.1773, fol.27.
Enkemand efter [Karen Christensdatter, skifte 20.4.1772 lbnr.237]. B:
1) Jochum Lauridsen 23
2) Birthe Lauridsdatter 20.
FM: Rasmus Jørgensen.

242    Maren Durup, fattiglem i Sakskøbing. 22.2.1774, fol.29.
Arvinger angives ikke.

243    Cathrine Snedkers i Sakskøbing. 12.10.1774, fol.29B.
Enke. B:
1) Jørgen Sørensen, pottemager i Nykøbing
2) Carsten Sørensen
3) Sidse Sørensdatter.

244    Christian Bredal, smed i Sakskøbing. 9.10.1773, fol.30.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jens Blich.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Kruchow.
FM: Nikolaj Jensen, handskemager.

245    Hans Madsen i Sakskøbing. 8.6.1775, fol.31B.
E: Anne Christensdatter. LV: Thomas Thomsen. A:
1) søster, død. 4B:
a Mads Nielsen i Kalø
b Laurids Nielsen i Kalø
c [Marie Nielsdatter g.m. Jacob Johansen], skoleholder i Nagelsti [i Toreby sogn]
d Mads Pedersen i Tårs
3) bror, død. 1B:
a Peder Ditlevsen i Majbølle.

246    Margrethe Christensdatter i Sakskøbing. 30.11.1774, fol.32B.
Enke efter Rasmus Greve. B:
2) Anne Kirstine Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Hansdatter.
FM: Jørgen Caspersen.

247    Anne Cathrine Ditmer i Sakskøbing. 7.8.1775, fol.33.
E: Tobias Scharl, kobbersmed. B:
1) Mette Malene Tobiasdatter.

248    Rasmus Jørgensen, skomager i Sakskøbing. 13.6.1775, fol.34.
E: Sidsel Marie Nielsdatter. LV: Frederik Ostenfeld. B.
2) Marianne Rasmusdatter
3) Birthe Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Marianne Esbensdatter, skifte 20.1.1761 lbnr.155]. B:
1) Peder Rasmussen 22.
FM: Jens Hansen, feldbereder.

249    Jacob Langsted i Sakskøbing. 21.6.1776, fol.35B.
E: Anne Else. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Abigael Jacobsdatter.
FM: Jens Sædding, snedker.

250    Lucie Nielsdatter i Sakskøbing. 24.6.1776, fol.36B.
E: Hans Sørensen, skomagersvend. B:
1) Inger Cathrine Hansdatter 3.

251    Johanne Marie Bertelsdatter i Sakskøbing. 26.6.1776, fol.37.
E: Henrik Sibbern, sadelmager. B:
1) Christian Henriksen
2) Anne Cathrine Henriksdatter 6.

252    Dorthe [Hansdatter Bram] i Sakskøbing. 25.1.1777, fol.38.
Enke efter Claus Broberg, [skifte 12.2.1766 lbnr.196]. B:
3) Anne Kirstine Clausdatter g.m. Johan Henrik Hansen, underofficer i Sandby på Lolland.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Hansdatter Lyderich g.m. Niels Jensen Lind, matros i København
2) Gertrud Hansdatter Lyderich 43, i Sakskøbing Hospital.

253    Anne Marie Kramer i Sakskøbing. 22.11.1776, fol.40B.
E: Christian Finger, feldbereder. B:
1) Anne Margrethe Christiansdatter, der døde.

254    Thomas Meyer, skrædder i Sakskøbing. 20.5.1777, fol.41.
E: Barbara Madsdatter Saltvig. LV: Jens Blich, købmand.
Testamente af 4.11.1770.

255    Daniel Esbensen, maler i Sakskøbing. 10.5.1777, fol.43.
E: Marie Gelf. LV: Niels Just. B:
1) Marianne Danielsdatter11
2) Frederik Christian Danielsdatter 7.
FM: Rasmus Pedersen.

256    Christen Madsen i Sakskøbing. 3.7.1777, fol.44.
E: Voldborg Lauridsdatter. LV: Peder Nielsen, væver. B:
1) Margrethe Christensdatter 4 uger.
FM: Peder Sørensen, skomager.

257    Jens Jensen, skovfoged i Sakskøbing. 9.8.1777, fol.44B.
E: Beathe Jacobsdatter. LV: Ernst Pedersen. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 25.
FM: Tobias Markvard.

258    Laurids Rasmussen, byskriver samt vejer og måler i Sakskøbing. 30.8.1777, fol.45.
B:
1) Hedvig Kirstine [Lauridsdatter], enke efter [Mourids] Mouridsen, [birkedommer i Krenkerup birk] ved søn Mourids Mouridsen i Øster Ulslev
2) [Magdalene Lauridsdatter, skifte 4.5.1767 lbnr.210, var g.m. Hans Junior, skifte 4.10.1768 lbnr.211]. 2B:
a Laurids Hansen Junior
b Jørgen Hansen Junior.

259    Margrethe i Sakskøbing. 16.9.1777, fol.48B.
Enke efter Anders, smed.
Arvinger angives ikke.

260    Peder Jørgensen Hasling, [skomager] i Sakskøbing. 21.6.1778, fol.49.
E: Karen Pedersdatter. LV: Frederik Ostenfeld. B:
1) Hans Pedersen 6.
FM: Henrik Pedersen, skomager.

261    Birgitte Caspersdatter i Sakskøbing. 8.9.1778, fol.50.
E: Johan Møller. B:
1) Sofie Johansdatter 8
2) Hans Johansen 6
3) [Navnet ulæseligt].

262    Peder Christensen, snedker i Sakskøbing, der døde 31.10.1778, fol.50B.
E: Anne Margrethe Markusdatter. LV: Carl Trap.
Første ægteskab med [Ellen Svendsdatter]. B:
1) Christen Pedersen 40, vanvittig.
FM: morbror Jonas Svendsen.

263    Christen Jacobsen, skipper i Sakskøbing. 18.8.1778, fol.52.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Blich. B:
5) Anders Christensen i Tjørneby [i Utterslev sogn]
6) Marie Lisbeth Christensdatter gift i København
7) Abigael Margrethe Christensdatter.
Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 15.12.1756 lbnr.128]. B:
1) Marie Dorthe Christensdatter g.m. Hans Jørgen Drachmann, snedker på Frijsenborg i Jylland
2) Malene Elisabeth Christensdatter g.m. Hans Schmidt i Nysted
3) Maren Christensdatter g.m. Hans Jørgensen, tømrer i Nysted
4) Anne Margrethe Christensdatter g.m. Jens Kroll i Nysted.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Jochum Andersen Blich i Tjørneby
2 enkens svoger Schude i Glostrup.

264    Johanne Gabrielsdatter i Sakskøbing. 15.12.1778, fol.54B.
E: Christian Pedersen. A:
1) søskendebarn Flemming Simonsen i Reersø
2) søskendebarn Jens Simonsen i Tårs.

265    Foss, auditør i Sakskøbing. 31.1.1779, fol.56.
Arvinger angives ikke.

266    Hans Nielsen i Sakskøbing. 3.3.1779, fol.58B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Staalesen. A:
1) søster, død. 10B:
a Anne Rasmusdatter
b Inger Rasmusdatter
c Rasmus Rasmussen i Maribo
d en datter g.m. Henrik Foged i Våbensted
e Peder Rasmussen i Østofte
f Jens Rasmussen i Østofte
g Jacob Rasmussen i Østofte
h en datter g.m. Hans Skrædder i Østofte
i en datter g.m. Hans Pedersen i Sørup
j Maren Rasmusdatter g.m. Ib i Erikstrup.

267    Eskild Pedersen, fattiglem i Sakskøbing. 11.8.1779, fol.61.
Enkemand efter Maren Valentinsdatter, registrering efter hende 10.4.1771.
Arvinger angives ikke.

268    Inger Hjulmands i Sakskøbing. 23.11.1779, fol.61B.
Enke. B:
1) Knud Spore
2) en datter, død. 2B:
a Kirsten
b Marianne.

269    Jens Jørgensen, handskemager i Sakskøbing. 1.2.1780, fol.62.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Oluf Jørgensen. B:
1) Mads Jørgen Jensen 5
2) Sidsel Marie Jensdatter 3
3) Maren Jensdatter 6 mdr.
FM: Jens Feldbereder.

270    Hans Jørgen Keil, galanterihandler i Sakskøbing. 8.10.1778, fol.63.
E: Cecilie Marie Mouridsdatter. B:
1) Marie Lisbeth Hansdatter 7
2) Dorthe Rosine Hansdatter 5
3) Anton Hansen Keil 2.
FM: mosters mand Anton Dam i Nykøbing Falster.

271    Frederikke Margrethe Ziersted i Sakskøbing. 17.12.1778, fol.79.
E: Kreinhoft Junior.
Første ægteskab med Jens Pfeiffer, kobberhandler i Maribo. B:
1) Christian Pfeiffer 16.
FM: fars brorsøn Laurids [Hansen] Junior.

272    Laurids Thomsen Hassing, guldsmed i Sakskøbing. 1.1.1780, fol.92B.
E: Marie Elisabeth Lorentsen.
Arvinger angives ikke.

273    Frederik Pedersen, skomager i Sakskøbing. 6.3.1780, fol.95B.
E: Anne Malene Mortensdatter. LV: Peder Christensen, skomager. B:
5) Morten Frederiksen 19
6) Laurids Frederiksen 17
7) Peder Frederiksen 12
8) Anne Margrethe Frederiksdatter 8
9) Christence Frederiksdatter 5
10) Anne Marie Frederiksdatter 2½.
FM: Ernst Pedersen.
Første ægteskab med [Margrethe Andersdatter, skifte 19.3.1760 lbnr.149]. B:
1) Birthe Frederiksdatter 29
2) Marie Dorthe Frederiksdatter g.m. Frederik Ostenfeld, organist
3) Anne Frederiksdatter 25
4) Ellen Frederiksdatter 23.

274    Maren Olufsdatter i Sakskøbing. 7.4.1780, fol.98.
E: Rasmus Pedersen, skomager. B:
1) Frederik Rasmussen 20
2) Marie Rasmusdatter 18
3) Peder Rasmussen 10
4) Oluf Rasmussen 4
5) Johannes Rasmussen 2½.

275    Marie Rasmusdatter i Sakskøbing. 8.7.1780, fol.99B.
E: Jacob Lund, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Vibeke Sofie Sejer 17, der ægter Jacob Pedersen.
Desuden nævnes afdødes mand Thyge Nielsen, bager.

276    Maren Nielsdatter i Sakskøbing. 7.4.1781, fol.103.
E: Rasmus Pedersen, skomager. A:
1) søster Sidsel Hvid, enke i Våbensted
2) halvbror Nielsen, klokker
3) halvbror Gregers Nielsen i Krungerup
4) halvbror Jørgen Nielsen i Krungerup
5) halvsøster Barbara Nielsdatter g.m. en præst på Sjælland.

277    Barbara Madsdatter Saltvig i Sakskøbing. 19.3.1781, fol.106.
Enke efter Thomas Meyer, skrædder, skifte 20.5.1777 lbnr.254.
Testamente af 4.11.1770.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) forældre [Mads Pedersen Saltvig i Oreby, skifte Oreby gods 16.12.1730 og Sidsel Clausdatter]
1) bror Laurids [Madsen] Saltvig
2) bror [Niels Madsen Saltvig, skipper i Oreby, skifte Oreby gods 10.3.1762, var g.m. Sidsel Pedersdatter, skifte Oreby gods 13.1.1763]. 2B:
a Mads Saltvig i Nysted
b Peder Saltvig i Ostindien.
Fars første ægteskab med [Barbara Johansdatter, gift Nysted 8.1.1699].
3) halvsøster [Maren Madsdatter Saltvig, død, gift Nysted 24.10.1724 med Hans Pedersen Stadager, degn i Kettinge]. 1B:
a Anne Johanne Stadsager g.m. Jens [Andersen] Zimmermann, degn i Kettinge.
Thomas Meyer havde været kæmner i Sakskøbing.

278    Hedvig Christine [Lauridsdatter] i Sakskøbing. 20.5.1780, fol.118B.
Enke efter Mourids Mouridsen, birkedommer [i Krenkerup birk]. B:
1) Gertrud Laurentse Mouridsdatter i Vrejlev mølle, [skifte Ålborghus amt 22.10.1776 lbnr.535]. E: Niels Boye, forpagter i Vrejlev mølle. 10B:
a Pouline Frausing Nielsdatter Boye 18
b Christiane Nielsdatter Boye 17
c Hans Nielsen Boye 16
d Marie Christine Laurentse Nielsdatter Boye 15
e Gertrud Helene Nielsdatter Boye 14
f Nikoline Nielsdatter Boye 12
g Mourids Nielsen Boye 11
h Laurids Nielsen Boye 10
i Johannes Erland Nielsen Boye 8
j Hans Kynde Nielsen Boye 6
2) Rasmus Mouridsen, købmand på Sankt Thomas i Vestindien
3) Magdalene Mouridsdatter, der ægter Hans Lindvold i Sakskøbing
4) Mourids Mouridsen i Øster Ulslev
5) Laurids Mouridsen, toldkontrollør på Sant Thomas
6) Else Christine Mouridsdatter g.m. Gustav Jørgensen, forpagter på Sømarkegård [i Magleby sogn] på Møn
7) Erland Mouridsen.

279    Thyge Nielsen, bager i Sakskøbing. 20.6.1780, fol.129B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Knud Caspersen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

280    Anne Margrethe Markusdatter i Sakskøbing. 28.11.1781, fol.133B.
Enke efter Peder Christensen, snedker, [skifte 31.10.1778 lbnr.262].
Af første ægteskab B:
1) Markus Mikkelsen Hammer 27
2) Mathias Mikkelsen Hammer 26, i Nysted
3) Mikkel Mikkelsen Hammer 21
4) Maren Kirstine Børgesdatter 17, (kaldes også Maren Kirstine Rasmusdatter).
FM: Jonas Svendsen, snedker.

281    Vibeke Sejersdatter i Sakskøbing. 15.3.1782, fol.136.
E: Jacob Pedersen, tobaksplantør og skomagersvend. A:
1) Kirsten Rasmusdatter, enke efter Thyge Nielsen, bager, [skifte20.6.1780 lbnr.279]
2) søskendebarn Hans Hermansen, uvist hvor.

282    Ann Margrethe Pedersdatter i Sakskøbing. 1.4.1782, fol.139B.
E: Hans Just, skomager, der også døde. B:
1) Peder Hansen Just 20
2) Johan Christian Hansen Just 18.
FM:
1 Rasmus Rasmussen
2 Jens Sædding.

283    Anne Margrethe Nielsdatter i Sakskøbing. 10.5.1782, fol.147.
E: Hans Sørensen, vægter. A:
1) bror Anders Nielsen 25, i Tårs på Berritsgård gods.

284    Karen Marie Lauridsdatter i Sakskøbing. 28.5.1782, fol.148B.
E: Jochum Lauridsen, skomager. B:
1) Laurids Jochumsen 8, der døde
2) Karen Jochumsdatter 6
3) Henrik Jochumsen 2
4) Oluf Jochumsen 1½.

285    Jonas Svendsen, snedker i Sakskøbing. 21.4.1782, fol.150.
E: Bodil Birgitte. LV: Hans Just. B:
1) Svend Jonassen 20.

286    Jørgen Hansen Bech, sadelmager i Sakskøbing. 24.5.1782, fol.153.
E: Johanne Hansdatter. LV: Jens Sædding. A:
1) mor Rebekka [Jochumsdatter], enke efter Hans Jacob Bech, [skifte 10.4.1771 lbnr.229]
2) søster Hedvig Cathrine Jacobsdatter g.m. Rasmus Nielsen Kejlgaard, farver
3) bror Villads Martin Bech 23.

287    Maren Christiansdatter Kromands i Sakskøbing. 29.1.1782, fol.161.
B:
1) Maren Cathrine Pedersdatter.

288    Marie Dorthe Frederiksdatter i Sakskøbing. Samfrændeskifte 16.6.1781, fol.162.
E: Frederik Ostenfeld, organist. B:
1) Hans Jochum Ostenfeld 4
2) Charlotte Amalie Ostenfeld 2.
FM:
1 mors farbror Ernst Pedersen
2 mors farbror Rasmus Pedersen.

289    Johan Michael Kleinerts, murer i Sakskøbing. 5.11.1782, fol.162B.
E: Karen Mathiasdatter. LV: Frederik Ostenfeld. B:
1) Johan Gottlieb Kleinerts, bødker i København
2) Anne Karine Kleinerts g.m. Jacob Lund, snedker
3) Karen Marie Kleinerts g.m. Christian Sitzau, feldbereder.

290    Sidsel i Sakskøbing. 28.4.1783, fol.165B.
Enke efter Christoffer [Lauridsen], prammand, [skifte 10.4.1771 lbnr.224]. B:
1) Anne Johanne Christoffersdatter i København.
FM: farbror Jens Møller.

291    Anne Palten i Sakskøbing. 30.4.1783, fol.167.
Enke. B:
1) Morten Andersen 22, husar i Nakskov
2) Mette Andersdatter 15
3) Dorthe Andersdatter 12.
FM: Rasmus Rasmussen.

292    Anne Margrethe Hildebrandt Sørensdatter i Sakskøbing. 27.5.1782, fol.169.
E: Jørgen Gorrits, daglejer.
Hendes B:
1) Mette Marie Lauridsdatter.
FM: Jørgen Bruus.

293    Ellen Jørgensdatter i Sakskøbing. 10.9.1783, fol.169B.
E: Peder Nielsen, klejnsmed.
Første ægteskab med Anders Andersen, skipper, [skifte 26.12.1761 lbnr.165]. B:
1) Jørgen Andersen 30, på Sjælland
2) Mourids Andersen 28, klejnsmed
3) Ida Marie Andersdatter.

294    Rasmus Hansen, møller i Sakskøbing. 4.7.1782, fol.172B.
Enkemand efter Anne Jacobsdatter, død 16.12.1781. B:
1) Sidsel Rasmusdatter
2) Hans Jacob Rasmussen 8.
FM:
1 farbror Jens Lind, snedker i Nysted
2 morbror (dvs. mosters mand) Daniel Willer i Nysted g.m. [Sidsel Jacobsdatter]
Desuden nævnes:
1) Jens Lind i Nysted g.m. [Maren Filipsdatter], datter af Filip Johansen i Nysted og hendes bror Rasmus Filipsen, møller i Rørbæk Strandmølle
2) Anne Jacobsdatters søster Inger Jacobsdatter g.m. Lorents Christian Zitzou i Østre Møllehus ved Nysted, med arv efter første mand Jørgen Pedersen sst, skifte sluttet 28.10.1769 med arv til hendes datter Maren Jørgensdatter.

295    Ulrik Adolf Schiøtt, skrædder i Sakskøbing. 26.9.1782, fol.185.
E: Cecilie Margrethe Felthus. LV: Felthus, forvalter på Orebygård. A:
1) mor Ellen i Vordingborg, enke efter Jens Jensen Jæger
2) bror Frederik Jensen Holst, skytte på Jægerspris
3) bror Joachim Jensen på Liselund
4) søster Lucie Henriette Jensdatter g.m. Boy, købmand i Vordingborg.

296    Ellen Svendsdatter i Sakskøbing. 24.5.1782, fol.188.
E: Johan Adam Walle, murer. B:
3)Marie Elisabeth Walle.
Første ægteskab med Jørgen Leopold Scharff, murer, [skifte 9.2.1771 lbnr.219]. B:
1) Dorthe Marie Leopold
2) Anne Margrethe Leopold.

297    Christian Jepsen, ugift brændevinskarl i Sakskøbing. 11.1.1783, fol.189B.
A:
0) far [Jeppe Jacobsen i Skærbæk i Taulov sogn, skifte Koldinghus amt 5.2.1781 lbnr.1443]
1) bror Anders Jepsen 41, i Taulov sogn
2) bror Niels Jepsen 32, husar i København
3) søster Helene Jepsdatter 29, hos sin stedfar i Skærbæk
4) bror Peder Jepsen, døbt Taulov 5.11.1758, i Middelfart.
Afdøde var født i Skærbæk og døbt Taulov 26.4.1744.

298    Niels Nielsen Revsø, skipper i Sakskøbing. 3.10.1780, fol.191B.
A:
1) halvbror Anders Nielsen Revsø
2) halvsøster Pernille Nielsdatter Revsø 24½
3) halvsøster Anne Christine Nielsdatter Revsø 21
4) halvsøster Anne Margrethe Nielsdatter Revsø 19
5) halvbror Poul Nielsen Revsø 18
6) halvsøster Maren Nielsdatter Revsø 15½
7) halvbror Jacob Nielsen Revsø 9.
Afdøde døde på Frederiks Hospital i København.

299    Maren Joensdatter i Sakskøbing. 8.12.1781, fol.197.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv stående på Christiansholm gods.

300    Sara Jacobsdatter i Sakskøbing. 11.6.1784, fol.198.
E: Christian Ludvig, skomager. B:
2) Sofie Christiansdatter 11
3) Marie Elisabeth Christiansdatter 9
4) Jochum Walther Christiansen 7
5) Malene Christiansdatter 3
6) Gedske Christiansdatter 1¼.
Første ægteskab med Johan Albert Tribsee, skifte 26.2.1771 lbnr.218. B:
1) Johan Henrik Tribsee 22, i Løgstør.

301    Hustru i Sakskøbing. 5.10.1784, fol.200.
E: Morten Andersen Palthusen, husar. B:
1) Anne Mortensdatter 6 mdr.

302    Laurids Andersen, ugift tjenestekarl i Sakskøbing. 7.6.1785, fol.200B.
A:
1) bror Rasmus Suhr i Kartofte på Krenkerup gods
2) søster Anne Andersdatter g.m. Laurids Christoffersen Svarre i Brandstolpe i Slemminge
3) søster Karen Andersdatter i Radsted Hospital.
Desuden nævnes Abraham Suhr på Krenkerup.

303    Abigael Bødkers, fattiglem i Sakskøbing. 26.10.1786, fol.203B.
Arvinger angives ikke.

304    Sofie Amalie Jensdatter i Sakskøbing. 15.12.1786, fol.203B.
E: Johan L. Meister. B:
1) Mette Sabine Johansdatter 8
2) Sidsel Marie Johansdatter 6
3) Anne Margrethe Johansdatter 3½
4) Johan Christoffer Johansen 1½.

305    Maren Olufsdatter i Sakskøbing. 31.5.1786, fol.204B.
E: Hans Lange, bødker. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 17
2) Sara Hansdatter 11
3) Oluf Hansen 8
4) Johan Nielsen 5.

306    Jørgen Vægter, fattiglem i Sakskøbing. 11.2.1787, fol.205.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hans Jørgensen.
Arvinger angives ikke.

307    Christian Pedersen i Sakskøbing. 3...4.1787, fol.205B.
A:
1) halvsøster Bodil Pedersdatter.
FM: Morten Andersen.

308    Ernst Pedersen i Sakskøbing. 18.4.1787, fol.208.
E: Sidsel Clausdatter. LV: Peder Christensen, skomager.
Første ægteskab med Else Christine Andersdatter, [skifte 24.3.1772 lbnr.233]. B:
1) Anders Ernstsen 19, i skomagerlære.
FM: morbror Mourids Andersen, skomager.

309    Kreinhoft Junior i Sakskøbing. 22.11.1786, fol.211.
Enkemand efter Frederikke Margrethe [Ziersted, skifte 17.12.1778 lbnr.271].
Første ægteskab med [Anne Elisabeth Markusdatter, skifte 21.2.1756 lbnr.122]. B:
1) Cathrine Elisabeth Junior, enke efter [Jens Jochumsen] Blich, købmand, [begravet 18.4.1786]. LV: Jørgen Junior, købmand
2) [Abelone Junior, skifte 26.2.1773 lbnr.240. E: Oluf Vandel]. B:
a Marie Elisabeth Vandel.
FM: farbror Peder Vandel, købmand.

310    Frederik Sibbern. sadelmager i Sakskøbing. 24.7.1787, fol.212.
E: Anne Cathrine Simonsdatter. LV: Johan Finger. B:
1) Johan Frederiksen Sibbern 1½.
FM: farfar Henrik Sibbern.

311    Peder Jacobsen, skomager i Sakskøbing. 7.10.1784, fol.212B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Frederik Ostenfeld. A:
1) bror Mikkel Jacobsen, skomager i Rødby, [skifte Rødby 22.1.1782 lbnr.451]. 3B:
a Maren Mikkelsdatter
b Margrethe Mikkelsdatter
c Anne Mikkelsdatter.
FM: morbror Cornelius Pedersen.

312    Jens Lauridsen Møller i Sakskøbing. 31.3.1784, fol.214B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Boye. B:
3) Margrethe Jensdatter
4) Poul Jensen
5) Bodil Jensdatter
6) Maren Jensdatter
7) Gertrud Cathrine Jensdatter.
FM:
1 Frederik Ostenfeld, organist
2 Poul Jensen.
Første ægteskab med Karen Simonsdatter. B:
1) Sidsel Cathrine Jensdatter i Grænge
2) Karen Jensdatter.
FM: Rasmus Olufsen.

313    Karen Nielsdatter i Sakskøbing. 11.7.1784, fol.217.
E: Knud Olufsen, drejer. B:
1) Marianne Knudsdatter 20
2) Oluf Knudsen 15
3) Karen Knudsdatter 12
4) Anne Marie Knudsdatter 7
5) Anne Magdalene Knudsdatter 3.

314    Else Christine, fattiglem i Sakskøbing. 10.3.1783, fol.218.
Enke efter Merritz.
Arvinger angives ikke.

315    Cathrine Dyhrs, fattiglem i Sakskøbing. 14.11.1783, fol.219.
Arvinger angives ikke.

316    Bodil Skrædders, fattiglem i Sakskøbing. 29.5.1784, fol.219B.
Arvinger angives ikke.

317    Jochum Blich, købmand i Sakskøbing. 21.6.1785, fol.220B.
E: Johanne Christine Lindhardt. LV: Jørgen H. Junior.
Hans A:
0) forældre [Jochum Blich og Anne Margrethe Jensdatter, skifte 30.6.1755 lbnr.115]
1) bror Jens Jochumsen Blich, postmester
2) søster Lucie Jochumsdatter Blich, død 1780, var g.m. Laurids Hansen Reimer i Nysted, skifte Nysted 8.9.1808 lbnr.137]. B:
a Anne Margrethe Reimer
b Sindel Marie Reimer g.m. Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
c Jochum Blich Reimer 18
d Laurentse Margrethe Reimer
e Niels Staal Reimer 17
f Lucie Christine Reimer
g Johan Corfitz Reimer 12
h Margrethe Reimer.
Testamente af 20.6.1785.
Hendes A:
1) søster Mette Christine Johansdatter Lindhardt g.m. Oluf Jørgensen. Arv til hans datter Cathrine Elisabeth Olufsdatter
2) bror Hans Johansen Lindhardt, discipel i latinskolen.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74.

318    Johan Henrik Herman Ritterhausen i Sakskøbing. 10.4.1786, fol.222B.
E: Cathrine Margrethe Henriksdatter. LV: Mourids Andersen, hattemager. B:
1) Henrik Johansen 17
2) Else Cathrine Elisabeth Johansdatter 14
3) Malene Johansdatter 6
4) Johan Herman Johansen 3.
FM: Niels Hasling.

319    Anne Margrethe Hansdatter i Sakskøbing. 23.4.1786, fol.223B.
E: Niels Hansen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Christiane [Flemine Holm], død, var g.m. Hans Christian Thueseng, [kongelig kammerfourer] i København. 4B:
a Margrethe Thueseng
b Marie Elisabeth Thueseng
c Frederik Christian Thueseng
d Juliane Marie Thueseng.
FM: Frederiksen, forvalter på Krenkerup.

320    Agathe Jensdatter i Sakskøbing. 15.5.1787, fol.228B.
E: Morten Andersen, handskemager. A:
1) bror Nikolaj Jensen, handskemager
2) bror Henrik Jensen, død. 3B:
a Jens Henriksen i Maribo
b Dorthe Henriksdatter g.m. Rasmus Falstring i Maribo
c en datter, død. var g.m. Tobias Carl i København. Efterlader en søn.

321    Anne Margrethe Pedersdatter i Sakskøbing. 31.5.1786, fol.229B.
A:
1) Gundel Cathrine Pedersdatter g.m. Christian Finger i Sørup i Østofte sogn.

322    Niels Poulsen Hjort, brændevinskarl i Sakskøbing. 28.4.1788, fol.230B.
A:
1) bror Jens Poulsen Hjort i Hyrup
2) søster Elisabeth Marie Hjort g.m. Hans Jørgensen, kniplingshandler i Haderslev
3) halvsøster Inger Marie Hjort g.m. Morten Jacobsen i Haderslev
4) halvsøster Mette Hjort, enke efter Niels Poulsen i Gelballe [i Skanderup sogn] i Koldinghus amt.

323    Thomas Dahl, birkedommer i Sakskøbing. 8.5.1790, fol.233.
E: Marie Oldeland. B:
8) Bartholomæus Dahl, prokurator i Sakskøbing
9) Jacob Dahl 23, stud theol.
10) Dorthe Sofie Henriette Dahl i Sakskøbing
11) Poul Abraham Dahl 16, i Helsingør latinskole
[Første ægteskab med Anne Margrethe Christiane Nielsdatter Lyndesø, begravet Holeby 4.4.1766]. B:
1) Christian Ditlev Dahl, birkedommer på Åserup [i Tirsted sogn]
2) Niels [Lyndesø] Dahl, præst i Vester og Øster Hassing i Jylland
3) Frederik Dahl, birkeskriver i Krenkerup birk
4) Thomas Dahl, fuldmægtig på Kalkbrænderiet i København
5) Gertrud Dahl i Jylland
6) Cecilie Dahl på Fuglsang
7) Margrethe Christiane Dahl i København.
Registrering 24.2.1790.

324    Maren Olufsdatter i Sakskøbing. 17.8.1790, fol.235B.
E: Peder Nielsen, smed. B:
1) Niels Pedersen 5.
FM: Henrik Pedersen.

325    Knud Madsen Sparre, matros i Sakskøbing. 17.9.1790, fol.238.
E: Ellen Hansdatter. LV: Anders Jensen. A:
1) bror, død. 2B:
a Marie Mogensdatter, på Aagerup
b Kirsten Mogensdatter.

326    Frederik Øllingslegel, toldbetjent i Sakskøbing. 1.11.1790, fol.239, 254, 255B, 313.
E: Ellen Ejlersdatter, der også døde, skifte 6.7.1791. B:
1) Hans Øllingslegel 25, i Maribo
2) Cathrine Øllingslegel.
FM: Niels Hasling.

327    Marianne Danielsdatter, ugift tjenestepige i Sakskøbing. 19.11.1790, fol.240, 311.
A:
1) mor Marie Gielf, enke efter Daniel Maler. LV: Rasmus Pedersen
2) bror Frederik Danielsen 19.

328    Bodil Pedersdatter i Sakskøbing. 2.12.1791, fol.241, 259B, 262B, 315.
Enke efter Jens Blom (Blomme).
Testamente, der er brændt i byens brand 1784.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Sidsel Cathrine, død, var g.m. Christian Wiberg, skrædder i Nysted. 5B:
1 Rasmus Ulrik Wiberg i København
2 Søren Wiberg, skrædder i København
3 Christian Wiberg, skrædder i København
4 Jens Wiberg, skomagersvend i Nysted
5 Sofie Magdalene Wiberg g.m. Jens Christian Ambt, toldskriver i Nysted.
Hendes A:
1) bror [Engel Pedersen], død. 3B:
a Christen Engelsen i Sakskøbing
b Anders Engelsen i Maribo
c Peder Engelsen i Nysted
2) halvbror Claus Jensen, død. 1B:
a Malene Clausdatter, død, var g.m. Søren Rasmussen, skomager. 3B:
1 Søren Sørensen i Nysted
2 Karen Sørensdatter
3 Bodil Sørensdatter
3) halvsøster Maren Møller, død. 1B:
a Christiane g.m. Jan Møller i Nysted
4) halvhalvsøster Karen Brygger, død. 2B:
a Peder Mikkelsen, død. 1B:
1 Mikkel Pedersen
b Malene Mikkelsdatter g.m. Hans Lauridsen Fejø, skipper i Nysted
5) halvsøster Anne, død, var g.m. Christen Bager i Nysted. 2B:
a Laurids Christensen 26
c Maren Christensdatter
6) halvsøster, død, var g.m. Cornelius Dyrhauge, degn i Løjtofte. 2B:
a Anne Birgitte Bech i København
b Stine Bech i København.

329    Peder Boye, købmand i Sakskøbing. 31.12.1790, fol.243, 255, 297B, 302B, 307B, 315B, 322B, 328B, 334B, 338, 396.
Enkemand. Skifte efter afdødes hustru 11.5.1767. B:
1) Christen Boye, købmand
2) Ernst Boye 17
3) Peder Boye 11
4) Ane Cathrine Boye
5) Sara Boye.

330    Dorthe Christence i Sakskøbing. 4.6.1791, fol.252.
E: Peder Christensen. B:
1) Birthe Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Christian Nielsen, skomager
2) Christiane Pedersdatter
3) Marie Pedersdatter.
Afdøde døde 24.5.1791.

331    Jeppe Lauridsen, toldbetjent i Sakskøbing. 15.7.1791, fol.254B.
Arvinger angives ikke.

332    Henrik Pedersen, skomager i Sakskøbing. 16.7.1791, fol.255B, 282.
E: Bodil Mouridsdatter. LV: Rasmus Fynbo. B:
1) Mourids Pedersen 14
2) Margrethe Elisabeth Pedersdatter 10
3) Else Christence Pedersdatter
4) Marie Dorthe Pedersdatter
5) Peder Pedersen 3
6) Jacob Pedersen.
FM: Jacob Pedersen.

333    Maren Thorsdatter i Sakskøbing. 10.9.1791, fol.256, 310.
E: Niels Jørgensen, parykmager.
Arvinger kendes ikke.

334    Anne Rasmusdatter i Sakskøbing. 17.11.1791, fol.256B.
E: Markus Mikkelsen. B:
1) Mikkel Markussen 8
2) Margrethe Markusdatter
3) Maren Markusdatter.

335    Christen Bang, ugift brændevinskarl i Sakskøbing. 15.3.1792, fol.257B, 298, 302, 306.
A:
1) bror Rasmus Bang i København
2) halvbror Peder Sørensen i Thorsø [i Voldby sogn] i Kalø amt
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter i Hemmed i Kalø amt
4) halvsøster Karen Sørensdatter i Hemmed i Kalø amt
5) halvsøster Gertrud Sørensdatter i Dolmer [i Gammelsogn] ved Grenå
6) halvsøster Anne Marie Sørensdatter, enke i København.

336    Peder Bentsen, skrædder i Sakskøbing. 17.3.1792, fol.258B, 271B, 274, 282B, 290B.
E: Cecilie Margrethe [Felthus]. LV: Mads Kolding. prokurator. A:
1) farbror Jens Ove Bentsen.
Enkens første ægteskab med [Ulrik Adolf] Schiøtt, [skifte 26.9.1782 lbnr.295].

337    Mathias Rosfelder, strandkontrollør i Sakskøbing. 10.6.1792, fol.261, 264B.
E: Birthe Kirstine [Brunø]. LV: Dahl, prokurator. B:
1) Anne Gertrud Mathiasdatter g.m. Andreas Milner
2) Cathrine Magdalene Mathiasdatter.
FM: [Frederik Christian] Achton, farver.
Bevilling til uskiftet bo 29.6.1792.

338    Maren Eriksdatter i Sakskøbing. 11.7.1792, fol.264.
E: Erik Pedersen. B:
1) Niels Eriksen 11.

339    Sidsel Cathrine [Carstensdatter] i Sakskøbing, der døde 14.9.1792, fol.265B, 287B.
Enke efter Jens Jochumsen, [skifte 13.12.1761 lbnr.168]. A:
1) søster, død. E: Carsten Mathiassen i Bandholm. B:
a Mathias Carstensen 35, på Bogø
b Søren Carstensen 33, i Stokkemarke.

340    Else Marie i Sakskøbing. 16.11.1792, fol.266B, 272B.
Enke efter Peder Carlsdorf forpagter. B:
1) Frederik Carlsdorf, forpagter på Rosenlund [i Toreby sogn]
2) Jens Carlsdorf, købmand i Sakskøbing
3) Peder Carlsdorf på Rosenlund
4) Amalie [Christiane] Carlsdorf g.m. [Frederik Christian] Achton, farver
5) Birthe Carlsdorf, død for 3 år siden, var g.m. Jens Olufsen, assistent på Kanalkompagniet i København. B:
a Else Marie Olufsen 10
b Peder Olufsen 8
c Karen Cathrine Olufsen 6
d Charlotte Olufsen.

341    Jens Henriksen Basmark, fattiglem i Sakskøbing. 21.2.1793, fol.284B.
Enkemand efter Bodil Marie Pedersdatter, skifte 3.3.1769 lbnr.205].
Arvinger angives ikke.

342    Anne Finken i Sakskøbing. 3.5.1793, fol.285B, 312.
A:
1) Christen Finger.

343    Dorthe Sofie Thorsen i Sakskøbing. 7.5.1793 fol.286, 288B, 292B.
E: Jacob Johansen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Christian.
FM: Christian Glob.

344    Opbudsbo i Sakskøbing. 24.6.1793, dol.289B, 293, 319B.
Registrering af fallitbo hos Thomas Jensen, brændevinsmand i Sakskøbing.

345    Johan Christian Bachhausen, kirurg og birkeskriver i Sakskøbing. 3.5.1794, fol.296, 298B, 303, 307, 313B, 423B.
E: Anne Nielsdatter. B:
2) Henrik Bachhausen 19
3) Christine Pouline Amalie Bachhausen 17
4) Johan Christian Bachhausen 15
5) Margrethe Sofie Ernestine Bachhausen 13
Frederikke Bachhausen 12.
Alder angivet ved samfrændeskifte 4.7.1798.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1786.

346    Maren Jørgensdatter i Sakskøbing. 21.5.1794, fol.301.
E: Johan L. Meister, snedker. A:
1) søster Karen Jørgensdatter i Pårup
2) søster, død. E: Jørgen Mikkelsen i Østofte. 1B:
a Jørgen Jørgensen i Østofte.

347    Gedske Neander i Sakskøbing. 17.7.1794, fol.309, 326B.
Enke efter Peder Feilberg, farver i Nykøbing, skifte Nykøbing 3.4.1766 lbnr.799. B:
1) Jørgen Henrik Feilberg
2) Anne Birgitte Feilberg i Vester Ulslev
3) Bertel Fester Feilberg i Ringsted.

348    Jens Henriksen Bachhausen i Sakskøbing. 19.7.1794, fol.311B.
Af arvinger angives afdødes svigersøn Johan Meister, snedker.

349    Lange, bødker i Sakskøbing. 19.7.1794, fol.312B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Jørgensen, parykmager.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: Johan Meister, snedker.
(Sml. lbnr.305).

350    Frederik Ostenfeld, organist, vejermester, kirkeværge og kollektør i Sakskøbing. 24.10.1794, fol.315, 333B, 339, 413, 414, 558B.
E: Anne Birgitte [Vincentsdatter Thuge]. LV: bror David Thuge, stud. theol, skoleholder. B:
3) Poul Moth Ostenfeld 11.
Første ægteskab med Marie Dorthe Frederiksdatter, [skifte 16.6.1781 lbnr.288]. B:
1) Hans Jochum Ostenfeld 17
2) Charlotte Amalie Ostenfeld.
FM: mors farbror Rasmus Pedersen.

351    Karen Rasmusdatter i Sakskøbing. 4.11.1794, fol.318B.
E: Peder Nielsen Wiskom, daglejer. B:
1) Niels Pedersen 4.
Afdøde døde september 1793 i Radsted på Krenkerup gods.

352    Christen Boye, købmand i Sakskøbing. 11.9.1794, fol.320, 325B, 327B, 339, 340B.
E: Anine Christiane. LV: Stadager, købmand. B:
1) Peder Christensen 4½
2) Stine Christensdatter 1½.

353    Inger Margrethe [Justsdatter] i Sakskøbing. 21.3.1795, fol.336B.
E: Niels Pedersen. B:
1) Cathrine Marie Nielsdatter
2) Sofie Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Peder Nielsen 6
5) Just Nielsen 4.

354    Jochum Kjøl, daglejer i Sakskøbing. 17.4.1795, fol.340.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. A:
1) bror Hans Jørgen Rasmussen [Bech] i Stokkemarke
2) søster Margrethe [Marie] Rasmusdatter, der døde, skifte Nakskov 30.11.1795 lbnr.2769], var g.m. Frederik Hobel, [toldbetjent] i Nakskov.

355    Christen Jørgensen Skov, ugift bryggerkarl i Sakskøbing. 1.8.1795, fol.342, 344, 361, 362, 384, 398.
A:
0) forældre Jørgen Jensen Skov i Jennum i Skibet sogn og Maren Madsdatter
1) bror Jens Jørgensen Skov, døbt Skibet 13.12.1939, i Anbækhuset [i Hammel sogn] på Frijsenborg gods, skifte 3.5.1790 lbnr.909. 5B:
a Ellen Jensdatter 20
b Jørgen Jensen, 18
c Maren Jensdatter 16
d Anne Jensdatter 13
e Jacob Jensen 10
2) bror Mads Jørgensen Skov, døbt Skibet 5.6.1741, død
3) bror Mikkel Jørgensen Skov, døbt Skibet 5.5.1743, i Starup
4) bror Christen Jørgensen Skov, døbt Skibet 12.9.1745, død
5) søster Maren Jørgensdatter Skov, døbt 8.1.1749, død 12.2.1783. 3B:
a Maren Thomasdatter, døbt Skibet 25.9.1774
b Anne Thomasdatter, døbt Skibet 4.2.1776
c Anders Thomsen, født 19.6.1778
6) bror Hans Jørgensen Skov, døbt Skibet 22.2.1750, i Brønshøj
7) bror Christen Jørgensen Skov, døbt Skibet 16.4.1752
8) søster Anne Jørgensdatter Skov, døbt Skibet 12.5.1754, begravet 21.7.1754
9) bror Christen Jørgensen Skov, døbt Skibet 28.9.1755, død, som er afdøde
10 bror Christian Jørgensen Skov, døbt Skibet 11.6.1758, på Vesterbro i København.

356    Peder Bech Brandrup, organist i Sakskøbing. 29.8.1795, fol.343B.
E: Inger Marie. LV: Johan Henrik Friis. A:
1) mor Engel Kirstine [Hansdatter], enke efter [Laurids Jochumsen Brandrup, degn i Hunseby, skifte Musse herred gejstlig 3.12.1793 lbnr.253]
2) bror Laurids Jørgen Brandrup i Preussisk Pommern
3) søster [Ingeborg Kirstine Brandrup g.m. Frederik Carstensen, feldbereder i Maribo]
4) bror Christian Brandrup på en herregård på Sjælland

357    Christine Sara i Sakskøbing. 10.11.1795, fol.344.
Arvinger angives ikke.

358    Karen Jørgensdatter i Sakskøbing. 22.1.1797, fol.345.
E: Jens Hansen Sahl. B:
1) Birthe Georgine Jensdatter.
Første ægteskab med Henrik Schultz. B:
1) Hans Henriksen Schultz, maler i Nykøbing Falster.

359    Jens Hansen Sahl, feldbereder i Sakskøbing. 3.2.1797, fol.349B, 360B, 361B, 386, 393B, 401B, 404, 412B, 414, 415B, 416B, 417B, 419B, 477B, 539, 563B.
Enkemand efter [Karen Jørgensdatter, skifte 22.1.1797 lbnr.358]. B:
1) Birthe Georgine Jensdatter, der ægter Niels Jensen Møller.
FM: halvbror Hans Henriksen Schultz, maler i Nykøbing Falster.
Desuden nævnes Hans Henriksen Schultz stedsøn Adam Hjort, søn af [Andreas Hjort, maler i Nykøbing, skifte Nykøbing 12.11.1793 lbnr.1030].
Birkedommer Peder Frederiksen, forvalter på Krenkerup, var formynder for datteren før ægteskabet. Han blev senere ejer af Vrejlevkloster, og døde [31.5.1805].

360    Johan David Vich, toldbetjent i Sakskøbing. 15.2.1797, fol.359B.
E:
Arvinger kendes ikke.

361    Cathrine Elisabeth [Junior] i Sakskøbing. 3.4.1797, fol.364, 382B, 388B, 400B, 405, 413B, 414B, 416, 417, 421, 422, 425B, 426B, 432B, 496, 498.
Enke efter [Jens Jochumsen] Blich, købmand, [begravet 18.4.1786]. A:
0) forældre [Kreinhoft Junior, skifte 22.11.1786 lbnr.309 og Anne Elisabeth Markusdatter, skifte 21.2.1756 lbnr.122]
1) søster [Abelone Junior, skifte 26.2.1773 lbnr.240. E: Oluf Vandel]. 1B:
a Marie Elisabeth Vandel.
FM: farbror Peder Vandel, købmand.

362    Else Pedersdatter i Sakskøbing. 15.4.1797, fol.382, 389B.
E: Søren Jensen, brændevinsmand. A:
1) bror Peder Pedersen
2) søster Bodil Pedersdatter g.m. Peder Lejrup
3) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Peder, husmand i Skårup.
Testamente af 6.4.1797.

363    Karen Rasmusdatter i Sakskøbing. 21.4.1797, fol.384B, 388.
E: Rasmus Nielsen Jyde, daglejer. B:
1) Jacob Nielsen 11
FM: Knud Olufsen.

364    Christian Carstensen, skomagersvend i Sakskøbing. 24.4.1797, fol.385, 390.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus Rasmussen. B:
1) Sidsel Christiansdatter 5½.
FM: morfar Niels Hasling.

365    Johan Henrik Sebelin, toldkasserer i Sakskøbing. 10.6.1797, fol.392B.
E: Anne Magdalene Brandt. LV: Oluf Olufsen, toldinspektør.
Testamente af 28.2.11793.

366    Knud Caspersen, skomager i Sakskøbing. 7.6.1797, fol.394, 399B.
E: Anne Rasmusdatter. Johan Henrik Tripsø. B:
4) Rasmus Knudsen 3.
FM: Niels Græsberg.
Af første ægteskab B:
1) Peder Knudsen, skomager i Nakskov
2) Casper Knudsen 17
3) Johanne Knudsdatter.
FM: Anders Henriksen, brygger.

367    Bodil Johansen, fattiglem i Sakskøbing. 16.6.1797, fol.395B.
Arvinger angives ikke.

368    Bodil Pedersdatter i Sakskøbing. 5.8.1797, fol.402.
E: Niels Hansen Hasling. B:
1) Kirsten Nielsdatter, enke
2) Hans Jørgen Nielsen Hasling 23
3) Peder Nielsen Hasling 18.

369    Jens Hansen, bryggerkarl i Sakskøbing, der døde 22.2.1798, fol.418, 525B.
Afdøde var født på Lerkenfeld gods i Jylland.
Arvinger angives ikke.

370    Niels Pedersen Lehm, toldbetjent i Sakskøbing. 28.6.1796, fol.418.
E: Sofie Amalie [Berntsdatter Suhr]. LV: Rasmus Rasmussen. B:
1) Bernt Lehm, bager i Nakskov
2) Johan Frederik Lehm 27, i Ringsted
3) Dorthe Margrethe Lehm g.m. Johannes Friis, garver på Marienlyst ved Helsingør
4) Anne Cathrine Lehm.

371    Elisabeth Pedersdatter, [begravet 6.1.1798], fol.421.
E: Niels Just, slagter og værtshusholder.
Testamente af 1.5.1793.

372    Karen Kirstine Mikkelsdatter i Sakskøbing, der døde 20.10.1798, fol.426B.
E: G. Visløf, auditør.
Bevilling til uskiftet bo.

373    Niels Jørgensen [Hellenæs], parykmager i Sakskøbing, der døde 27.10.1798, fol.427B, 432, 525.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Jacob Lund, snedker. A:
0) forældre [Jørgen Olufsen Hellenæs i Nakskov, skifte Nakskov 14.9.1768 lbnr.2187 og Birthe Cathrine Nikolajsdatter, skifte Nakskov 28.10.1776 lbnr.2351]
1) bror Peder Jørgensen [Hellenæs], degn i Våbensted.

374    Anne Jørgensdatter, fattiglem i Sakskøbing, der døde 23.11.1798, fol.428B.
Arvinger angives ikke.

375    Opbudsbo i Sakskøbing. 23.1.1799, fol.429.
Registrering af fallitbo hos Peder Lauridsen i Sakskøbing.

376    Knud Olufsen, toldbetjent i Sakskøbing. 30.1.1799, fol.430, 525B.
E:Anne Magdalene Mortensdatter. LV: Laurids Frederiksen. B:
1) Karen Marie Knudsdatter g.m. Knud Skytte i Tårs
2) Bodil Knudsdatter g.m. Andreas Skomager i Vigsnæs
3) Marianne Knudsdatter g.m. Johan Hansen, daglejer i Nakskov
4) Karen Knudsdatter
5) Oluf Knudsen 27
6) Malene Knudsdatter.
FM: søskendebarn Oluf Thorsen, skomager.

377    Anne Kirstine Frichsdatter i Sakskøbing. 2.2.1799, fol.430B.
E: Johan Wulf.
Af første ægteskab B:
1) Jens Thomsen, rytter
2) [ulæselig] Thomsen, købmand i Oreby
3) Kirsten Thomasdatter g.m. Oluf Thorsen
4) Cathrine Thomasdatter.

378    Registrering i Sakskøbing. 5.3.799, fol.430B, 431.
Registrering af boet hos den bortrejste feldbereder Mads Hansen.

379    Ida Margrethe Hoe i Sakskøbing. 8.5.1799, fol.434.
Enke efter Peder Olufsen, [begravet 23.9.1771]. B:
1) [Else Christence Pedersdatter, begravet 11.4.1780], var g.m. Christen Jensen Søndal, forvalter på Klintholm på Møn. 2B:
a Charlotte Christine Søndal. FM: svoger Carlsdorf, købmand
b [Cathrine Margrethe Søndal g.m. [Oluf Christian Thøgersen] Uttermøhlen
[Afdøde var datter af Mourids Hoe, præst i Døllefjelde og Musse, død 1730 og Charlotte Kirstine Nielsdatter Friborg, skifte Fuglse herred gejstlig 21.10.1766 lbnr.27].
[Afdødes mand var søn af Oluf Rasmussen, købmand, skifte 7.4.1751 lbnr.108 og Else Christence Nielsdatter Vandel, død 6.6.1744].
Litteratur: Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing Falster af Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1974 side 165-184. Heri side 176: Ida Margrethe Hoe.

380    Markus Mikkelsen Hammer i Sakskøbing. 6.8.1799, fol.442, 447B.
E: Anne Cathrine [Henriksdatter]. LV: Oluf Jørgensen. B:
3) Markus Markussen 3
4) Claus Madsen 1¼
5) Dorthe Kirstine.
FM: morfar Henrik Sibbern.
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, [skifte 17.11.1791 lbnr.334]. B:
1) Mikkel Markussen 17
2) Margrethe Helvig Markusdatter.

381    Laurids Nielsen, daglejer i Sakskøbing. 21.8.1799, fol.447, 525B.
Arvinger kendes ikke.

382    Karen Pedersdatter, husholderske i Sakskøbing. 14.10.1799, fol.448B.
A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Hans Mortensen i Radsted
2) søster. død. 1B:
a Jens Balle i Radsted
3) halvbror Oluf Nielsen i Radsted
4) halvbror Peder Nielsen i Radsted
5) halvsøster Margrethe Nielsdatter g.m. Jørgen Ebbe i Kartofte
6) halvsøster Johanne Nielsdatter g.m. Peder Suhr i Kartofte.

383    Marianne Mogensdatter i Sakskøbing. 12.11.1799, fol.449B.
E: Peder Pedersen Svarre, daglejer. B:
1) Sidsel Pedersdatter 8¾
2) Christen Pedersen 2½
3) Peder Pedersen 16 dage.

384    Sidsel Clausdatter i Sakskøbing. 6.12.1799, fol.452.
E: Rasmus Olufsen. A:
1) bror Bent Clausen, død. 1B:
a Anne Bentsdatter.
FM: Jacob Hansen i Hillested
2) søster Maren Clausdatter, skrædderenke i Hillested.

385    Jochum Lauridsen, skomager i Sakskøbing. 30.12.1799, fol.455, 516.
Enkemand efter [Bodil Birgitte Pedersdatter].
Første ægteskab med [Karen Marie Lauridsdatter, skifte 28.5.1782 lbnr.284]. B:
2) Karen Marie Jochumsdatter i København
3) Henrik Jochumsen 20, i skomagerlære
4) Oluf Jochumsen 18, i smedelære.
FM: fars morbror Rasmus Pedersen, skomager.
Afdøde døde 28.12.1799.

386    Jørgen Hauch Hjerrild, toldkasserer i Sakskøbing, der døde 10.1.1800, fol.455B, 467B, 474B, 478, 496, 501B, 553.
E: Edel Dorthe Lindved. A:
1) [mor Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, enke efter afdødes far Oluf Hansen Hjerrild, præst i Øse og Næsbjerg, død 18.9.1788]
2) bror [Hans] Hjerrild, successor i Øse og Næsbjerg
3) søster [Magdalene Kirstine] Hjerrild g.m. [Niels] Frølund, købmand i Varde
4) søster [Marie Kirstine] Hjerrild g.m. [Carl Trane], farver i Frederiksborg.

387    Jens Jochumsen, møller i Sakskøbing Kuskemølle. Samfrændeskifte 5.12.1799, fol.463.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Jens Carlsdorf, købmand og gæstgiver. B:
1) Christen Handrup Jensen 12
2) Jochum Jensen 10
3) Niels Jensen 3.
FM:
1 Christen Hansen Werlin
2 Hans Jochumsen i Skellerup mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1798.

388    Christian Poulsen Glob, pottemager i Sakskøbing. 18.1.1800, fol.465.
E: Kirstine Marie Hansdatter. B:
1) Perine Ulrikke Glob g.m. Jørgen Pedersen Schiøtt.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1796.

389    Laurids Møller, slagter i Sakskøbing, der døde 30.4.1800, fol.470B, 538B.
E: Ingeborg Dorthe. B:
1) Johan Michael 5.

390    Anne Margrethe Christensdatter i Sakskøbing. 21.5.1800, fol.471B.
E: Niels Hansen, murer. B:
1) Hans Nielsen 12.

391    Separationsskifte i Sakskøbing. 2.11.1800, fol.479.
Skifte af boet hos Magnus Aystrup og Anne Lucie Reimer i Sakskøbing.

392    Thomas Mandix Toftegaard, bager i Sakskøbing. 17.3.1801, fol.485, 491, 525B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen. A:
1) bror, skoleholder i Stensby på Sjælland.

393    [Hans] Clausen, informator i Sakskøbing. 21.3.1801, fol.486, 526.
Arvinger kendes ikke.

394    Thyge Bagers enke, fattiglem i Sakskøbing. 27.3.1801, fol.487, 524.
Arvinger angives ikke.

395    Separationsskifte i Sakskøbing. 1.8.1801, fol.487B.
Skifte hos Jørgen Pedersen [Schiøtt], hattemager i Sakskøbing og hustru Perine Ulrikke Glob. LV: Hans Christoffer Høgh.

396    Cathrine Jørgensdatter i Sakskøbing, der døde 29.1.1802, fol.492, 498, 500.
E: Peder Pedersen, skomager.
Testamente af 19.6.1799.
Hans A:
1) søsterdatter Maren, enke efter Otto Vilhelm, [skifte 20.4.1802, lbnr.397.
Hendes A:
1) søskendebarn Henrik Lauridsen, død. E: Margrethe Sørensdatter i Skovfogedhuset i Krarup skov. 2B:
a Laurids Henriksen
b Anne Henriksdatter
2) søskendebarn Laurids Pedersen Romme, død. 4B:
a Jens Lauridsen Romme i Kalø
b Peder Lauridsen Romme
c Anne Lauridsdatter Romme g.m. Poul Mortensen Øgaard i Kalø
d [datter g.m.] Knud Pedersen, død. 2B:
1 Niels Knudsen Romme
2 Sidsel Knudsdatter g.m. Anders Nielsen Romme.

397    Otto Vilhelm i Sakskøbing. 20.4.1802, fol.496.
E: Maren. LV: Niels Græsberg. B:
1) Nikolaj Ottesen 12.
FM: Peder Svarre.

398    Opbudsbo i Sakskøbing. 27.7.1802, fol.520B, 526.
Registrering af fallitbo hos jøden Aron Nathan i Sakskøbing.

399    Margrethe Christensdatter i Sakskøbing, der døde 2.10.1802, fol.507, 512B.
E: Christian Nielsen.
Første ægteskab med Jens Jochumsen, skifte 5.12.1799 lbnr.387. B:
1) Christen Handrup Jensen 15
2) Jochum Jensen 12
3) Niels Jensen 6.
FM: Hans Jochumsen i Skellerup mølle.

400    Dahl, birkeskriver i Sakskøbing. 16.11.1802, fol.509, 513.
Testamente af 21.8.1802. A:
1) bror Dahl, skoleholder på Sjælland
2) søster Anne Gelstrup Dahl
3) søster Anne Margrethe Dahl.

401    Anne Magdalene Frederiksdatter i Sakskøbing. Samfrændeskifte 1.8.1800, fol.511B.
E: Niels Rasmussen, murer. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 9
2) Frederikke Nielsdatter 7
3) Rasmine Nielsdatter 6
4) Rasmus Nielsen 1.
FM: Frederiksen, birkedommer og proprietær i Jylland.
Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1799.

402    Johanne Jensdatter i Sakskøbing. 12.1.1803, fol.513B.
E: Laurids Poulsen, sadelmager.
Første ægteskab med [Jørgen Vægter, skifte 11.2.1787 lbnr.306]. B:
1) Jens Jørgensen 26
2) Dorthe Jørgensdatter på Rosendal på Sjælland.

403    Andreas Stadager i Sakskøbing, [begravet 20.1.1803], fol.514.
E: Maren Madsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1791.

404    Niels Rasmussen, murer i Sakskøbing. 25.2.1803, fol.514, 517B, 518B, 521B, 527B.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Niels Pedersen, smed.
Første ægteskab med [Anne Magdalene Frederiksdatter, skifte 1.8.1800 lbnr.401]. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 11
2) Frederikke Nielsdatter 10
3)  Rasmine Nielsdatter 9
4) Rasmus Nielsen 4.
FM: Frederiksen, birkedommer og proprietær i Jylland.

405    Peder Viskum i Sakskøbing. 17.3.1803, fol.517.
E: Voldborg. LV: Isak Finger. B:
1) (Navn ulæseligt).
FM: Oluf lange, skrædder.

406    Anne Bolette Elisabeth Knudsen i Sakskøbing. 22.3.1803, fol.517B.
E: Henning Abraham Berg.
Ansøgning om uskiftet bo.

407    Christian Jansen, toldbetjent i Sakskøbing. 13.5.1803, fol.519B, 523B.
Arvinger kendes ikke.

408    Maren i Sakskøbing. 12.7.1803, fol.520B, 522B.
Enke efter Otto [Vilhelm, skifte 20.4.1802 lbnr.397]. A:
1) søskendebarn Karen Hansdatter g.m. Svend Vægter.

409    Morten Andersen, handskemager, fattiglem i Sakskøbing. 10.8.1803, fol.521, 527.
Arvinger angives ikke.

410    Cathrine Elisabeth Kiel i Sakskøbing. 17.11.1803, fol.522, 524, 535B.
E: Mathias Selmer, der også døde, skifte 29.1.1804.
Arvinger kendes ikke.

411    Christence Eskildsen i Sakskøbing. 28.12.1803, fol.524B.
E: Laurids Frederiksen, slagter. A:
1) G. Michael.

412    [Frederik August] Klein, organist i Sakskøbing. 8.3.1804, fol.527B, 536.
E: Mette Elisabeth Caspersdatter. LV: Oluf Jørgensen. B:
1) Lorents Klein 21
2) Bodil Klein 17.
FM: Rasmus Rasmussen.

413    Karen [Pedersdatter], fattiglem i Sakskøbing. 2.5.1804, fol.531B, 539.
Enke efter [Peder Jørgensen] Hasling, [skomager, skifte 21.6.1778 lbnr.260].
Arvinger angives ikke.

414    Laurids Hansen Junior, købmand i Sakskøbing. 14.5.1804, fol.532.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.210).

415    Karen Lerche [From] i Sakskøbing. 18.5.1804, fol.532, 537.
Enke efter [Johan Frederik] Kunckel, klokker.
[Første ægteskab med Henrik Saltvig, skifte 27.6.1768 lbnr.206].
(Skiftet er ulæseligt).

416    Mette Christine Lindhardt i Sakskøbing. 2.6.1804, fol.532B, 538B.
E: Oluf Jørgensen, skomager. B:
1) Else Olufsdatter 26, g.m. Lund, købmand
2) Johanne Olufsdatter på Christiansdal
3) Jochum Olufsen 14.

417    Rasmus Pedersen, ugift tjenestekarl i Sakskøbing. 31.7.1804, fol.533B.
A:
1) bror Hans Pedersen i Nagelsti
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Christensen i Nagelsti
3) halvbror Peder Andersen på Priorskov
4) halvbror Mads Andersen i Nagelsti.

418    Elisabeth Cathrine Fers Bølle, ugift i Sakskøbing. 18.8.1804, fol.534B, 537B.
A:
0) forældre [Peder Johansen Bølle, købmand i Nakskov, skifte Nakskov 11.8.1787 lbnr.2611 og Nielsmine Olufsdatter Læsø, skifte Nakskov 13.12.1790 lbnr.2685]
1) søster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Hansen, bager
2) søster Anne Kirstine Pedersdatter
3) bror Niels Pedersen Bølle, snedkersvend ved Nakskov
4) søster Petrea Pedersdatter.
5) halvbror Hans Pedersen Bølle i Utterslev ved Nakskov
6) halvbror Johan Pedersen Bølle i Jylland.

419    Marie Elisabeth [Boesen] i Sakskøbing. 20.11.1804, fol.536.
Enke efter [Frederik] Berg, kobbersmed [i Nakskov, skifte Nakskov 3.2.1799 lbnr.2817]. B:
1) Henning Abraham Berg
2) Sofie Amalie Berg
3) Frederik Berg.

420    Birthe Kirstine [Brunø] i Sakskøbing. 15.5.1805, fol.540, 611B.
Enke efter [Mathias] Rosfelder, [skifte 10.6.1792 lbnr.337].
Af arvinger nævnes en datter [Cathrine Magdalene Mathiasdatter Rosfelder] g.m. [David Vincentsen] Thuge, degn i Svendborg [Sankt Nikolaj].

421    Johanne Frederikke [Lehn] i Sakskøbing, død 17.5.1805, fol.541.
E: Frederik Wallmoden til Fuglsang og Priorskov [i Toreby sogn].
Testamente af 9.6.1800.

422    Dorthe Cathrine Pedersdatter i Sakskøbing, [død 15.5.1805], fol.541.
E: Niels Nielsen Græsberg, skomager.
Testamente af 13.9.1791.

423    Hans Møller i Sakskøbing. 6.6.1805, fol.541B, 612B.
Marie Cathrine Sander. LV: Rasmus Rasmussen. B:
1) Ellen Marie Hansdatter 19
2) Marie Cathrine Hansdatter 18
3) Agathe Stine Hansdatter 13
4) Christian Carl Hansen 12
5) Stine Marie Hansdatter 10
6) Anne Cathrine Hansdatter 6
7) Frederikke Hansdatter 3.
FM: Christian Jørgensen, skrædder.

424    Morten Pedersen, sadelmagersvend i Sakskøbing. 21.6.1805, fol.543, 613.
Arvinger kendes ikke.

425    Agnethe [Jacobsdatter] Rasch i Sakskøbing. 5.7.1805, fol.544.
E: Vilhelm Royal, glarmester.
Første ægteskab med Claus Olufsen Møiniche, skrædder, [skifte 30.1.1760 lbnr.151]. B:
1) Jacob Rasch Møiniche.
Tredje ægteskab med Abraham David Schultz, glarmester, [skifte 14.2.1772 lbnr.235]. B:
2) Dorthe Elisabeth Schultz g.m. Schou, løjtnant i København.

426    Malene Mortensdatter, fattiglem i Sakskøbing. 22.1.1806, fol.546, 558.
Enke efter Knud Drejer.
Arvinger angives ikke.

427    Mourids Mouridsen, slagter i Sakskøbing. 24.3.1806, fol.546B, 558.
E: Marie Elisabeth Christensdatter. LV: Kølle, købmand. B:
1) Abraham Mouridsen 7
2) Jochum Mouridsen 3.
FM: Søren Jensen.

428    Opbudsbo i Sakskøbing. 3.5.1806, fol.547B, 549.
Registrering af fallitbo hos Møller, fuldmægtig på Sakskøbing Postkontor.

429    Gertrud Lyders, fattiglem i Sakskøbing Hospital. 14.5.1806, fol.548, 557B.
Arvinger angives ikke.

430    Svend Joensen, vægter i Sakskøbing. 13.6.1806, fol.551.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Fynbo. B:
1) Abelone Svendsdatter 19, i Nakskov
2) Birthe Marie Svendsdatter 4.
FM: Rasmus Rasmussen, skomager.
Afdøde døde 23.7.1804.

431    Marie, fattiglem i Sakskøbing. 31.11.1806, fol.551B.
Arvinger angives ikke.

432    Adrian Staalesen, fattiglem i Sakskøbing. 12.1.1807, fol.552.
Arvinger angives ikke.

433    Marie Elenora Entner i Sakskøbing. 26.1.1807, fol.552, 613B.
E: Johan Henrik Wippel, skorstensfejer.
Arvinger angives ikke.

434    [Carl August] Trap, kobbersmed i Sakskøbing. 1.6.1807, fol.554, 614.
E: A. C. LV: Christian Jørgensen, skrædder. B:
1) Ditlev Trap 30, kobbersmed
2) Magdalene Trap 26, på Fjellebro på Fyn
3) Andreas Trap 22.

435    Niels Just, købmand i Sakskøbing. 4.7.1807, fol.555, 614B.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) søster Mette Just g.m. Hans Møller
2) halvsøster Marie Just g.m. Johan Meisler, snedker.

436    Herman Bierfreund, skipper i Sakskøbing. 13.7.1807, fol.555B, 559, 563B.
A:
0) forældre [Herman Bierfreund i Fåborg, skifte Fåborg 19.11.1802 lbnr.692 og Anne Dorthe Repsø, skifte Fåborg 24.3.1798 lbnr.648]
1) bror Niels Andersen Bierfreund 58, skipper
2) bror Peder Bierfreund 46, købmand i Fåborg
3) bror [Jacob Bierfreund], død. 1B:
a Frederikke Bierfreund 12, i København
4) søster Susanne Bierfreund g.m. Kruse, snedker i København.

437    Anne Kleinerts i Sakskøbing. 11.8.1807, fol.556.
Enken efter Jacob Lund, snedker. B:
1) Marie Lund 24, g.m. Erik Andersen på Søgård ved Nakskov.

438    Maren Sofie Henriksdatter, ugift tjenestepige i Sakskøbing. 19.2.1808, fol.559, 561B.
Arvinger angives ikke.

439    Christian Johansen Zitzow, feldbereder i Sakskøbing, [der døde 24.5.1808, fol.559B.
E: Karen Marie Kleiner.
Testamente af 6.6.1786.

440    Laurids Frederiksen i Sakskøbing, der døde 1.7.18708], fol.560.
E: Anne Marie Christensdatter.
Testamente af 30.6.1803.

441    Kirsten Lauridsdatter i Sakskøbing. 25.10.1808, fol.562.
E: Laurids Brusen, skomager. B:
1) Oluf Lauridsen 21
2) Laurids Lauridsen 17.

442    Lassen, portbetjent i Sakskøbing. 3.11.1808, fol.563, 615.
Arvinger angives ikke.

443    Enke i Sakskøbing. 25.10.1809, fol.565, 616B.
Enke efter Silberitsen. B:
1) Henrik Silberitsen.

444    Thomas Jensen, værtshusholder i Sakskøbing. 14.11.1809, fol.566.
E: Birthe Jensdatter. LV: Mourids Andersen, klejnsmed. B:
1) Jens Christian Thomsen 18.

445    Berg, lotterikollektør i Sakskøbing. 2.2.1810, fol.567B, 571B, 589, 594B, 633B.
E: Claudia Birgitte. LV: Hans Andersen, møller i Rørbæk mølle.
Af første ægteskab B:
1) Maren Cathrine Berg 16.
FM: farbror Frederik Berg i Bukkehave.

446    Carlsdorf i Sakskøbing. 29.1.1810, fol.569, 595B.
A:
0) forældre Peder Carlsdorf forpagter og Else Marie, skifte 16.11.1792 lbnr.340]
1) bror [Jens] Carlsdorf, købmand i Sakskøbing
2) søster Amalie [Christiane] Carlsdorf g.m. [Frederik Christian] Achton, farver
3) søster [Birthe Carlsdorf, død, var g.m. Jens Olufsen, assistent på Kanalkompagniet i København]. 4B:
a Else Marie Olufsen
b Peder Olufsen 22, fuldmægtig på Maribo amtstue
c Karen Cathrine Olufsen
d Charlotte Olufsen.
Afdøde døde 28.1.1810.

447    Christiane Sofie Pedersdatter i Sakskøbing, [begravet 18.6.1810], fol.570.
E: Mourids Andersen, klejnsmed.
Testamente af 10.9.1792.

448    Perine Ulrikke Glob i Sakskøbing. 5.12.1810, fol.525, 589B.
E: Jørgen Pedersen [Schiøtt]m pottemager. A:
1) [Ulæselig].
FM: Christian Jørgensen, skrædder.

449    Isak Jacobsen Finger i Sakskøbing. 11.12.1809, fol.580, 641.
Arvinger angives ikke.

450    Opbudsbo i Sakskøbing. 13.1.2.1810, fol.581, 590B, 594B, 597, 617.
Registrering af fallitbo hos Hansa Jørgen Højberg, købmand i Sakskøbing.

451    Hans Midtballe, portbetjent i Sakskøbing. 17.12.1810, fol.584, 642.
E: [Navn ulæseligt]. A:
1) søster Cathrine Hansdatter Midtballe
2) søster Anne Hansdatter Midtballe
3) bror [Mads Hansen Midtballe], død. 2B:
a Palle Madsen Midtballe
b Johanne Madsdatter Midtballe.

452    Mette Marie i Sakskøbing. 16.12.1810, fol.587.
E: Rasmus Pedersen. B:
1) Peder Rasmussen 14
2) Søren Rasmussen 10
3) Grethe Rasmusdatter 8.

453    Anne Hansdatter i Sakskøbing. 21.1.1811, fol.590, 641B.
E: Henrik Fornæs.
Arvinger angives ikke.

454    Opbudsbo i Sakskøbing. 27.2.1811, fol.591B, 655B.
Registrering af fallitbo hos Jens Lund, købmand i Sakskøbing.

455    Marie Jensdatter i Sakskøbing. 15.3.1811, fol.593B, 615B.
E: Jens Mensel, murer. B:
1) Christian Jensen 5.
FM: Christian Jørgensen, skrædder.

456    Jacob Flindt Reimer i Sakskøbing, forhenværende forpagter på Agerupgård [i Våbensted sogn]. 18.5.1811, fol.597, 620, 626, 638.
Enkemand efter [Anne Sofie Albertsdatter Madsen, begravet Våbensted 9.6.1809]. B:
1) Thomas Reimer på Ottelundsgård [i Rødby sogn]
2) [Anne Marie Reimer, begravet Østofte 12.12.1806]. E: [Simon Hoff] Clausen, forpagter på Havlykkegård. 3B:
a Jacob Clausen 7
b Dorthe Laurence Clausen 6
c Anne Sofie Clausen 5.
Desuden nævnes afdødes kones søster jomfru Madsen.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74. Heri side 66: Jacob Flindt Reimer.

457    Johan Henrik Tripsø, skomager i Sakskøbing. 14.9.1811, fol.620B, 647.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Sara Johansdatter g.m. Klein, købmand
2) Mads Johansen 18
3) Jacob Johansen 16
4) Marie Johansdatter 14
5) Daniel Johansen12.

458    Jens Hansen, købmand i Sakskøbing. 23.9.1811, fol.621, 626B.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

459    Separationsskifte i Sakskøbing. 27.9.1811, fol.625, 630B.
Skifte hos Søren Lilje, skrædder og fraseparerede hustru Anne Cathrine Holst i Sakskøbing.

460    Margrethe Beverod i Sakskøbing. 17.4.1812, fol.636.
E: Rappert, portbetjent. B:
1) Niels Christian Rappert 15
2) Søren Rappert 11.
(Skiftet næsten ulæseligt).

461    Hans Christian Henne, tømrer i Sakskøbing. 29.5.1812, fol.636B, 643B, 645B, 656B.
E: Henriette Birgitte. der også døde, [begravet 2.6.1812].
Af første ægteskab B:
1) Marie Henne
2) en datter, død. E: Jens Pedersen i Slemminge. 3B:
a Peder Jensen 5
b Grethe Jensdatter
c Marie Jensdatter 7.

462    Anne Marie i Sakskøbing. 1812, fol.645B, 647.
E: Peder Normann, skomager. B:
1) Kirstine Dorthe Pedersdatter 10
2) Pouline Pedersdatter 5.

463    Bentsens enke, fattiglem i Sakskøbing. 10.12.1812, fol.646B.
Arvinger angives ikke.

464    Anne Cathrine [Henriksdatter] i Sakskøbing. 9.3.1813, fol.648.
Enke efter Johan Henrik Herman Ritterhausen, [skifte 10.4.1786 lbnr.318].
Arvinger angives ikke, dog nævnes sønnen Johan Herman Ritterhausen.

465    Carl Hertz i Sakskøbing. 18.4.1813, fol.648B, 651B.
E: Anne Magdalene. B
3) Andreas Christian Carlsen 11
4) Anne Kirstine Amalie Vilhelmine Carlsdatter 8.
Første ægteskab med Mette Kirstine. B:
1) Anne Christine Carlsdatter 16
2) Peder Christian Carlsen 13.
(Skiftet næsten ulæseligt).

466    Niels Hansen Hasling, skomager i Sakskøbing. 9.5.1813, fol.649.
E: Birthe Hansdatter. B:
3) Hans Nielsen 12.
Første ægteskab med [Bodil Pedersdatter, skifte 5.8.1797 lbnr.368]. B.
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Nikolaj
2) Hans Jørgen Nielsen Hasling i Næstved.

467    [Jochum] Holm, toldbetjent i Sakskøbing. 28.7.1813, fol.652B.
E: Karen Christiane Thorsen? LV: [Jørgen Peder] Skovgaard, toldinspektør.
Af første ægteskab B:
1) Jens Peder Holm 20
2) Johanne Dorthe Holm 16.
(Se skifte efter afdødes far Peder von Westen Holm, degn i Simmerbølle, skifte Langelands Nørre herred gejstlig 17.4.1804 lbnr.46].

468    Maren Andersdatter i Sakskøbing. 5.12.1813, fol.658.
Enke. B:
1) [Karen Olufsdatter] g.m. Johan Herman Ritterhausen
2) Christian Olufsen.

469    Prammand, skomager i Sakskøbing. 11.5.1814, fol.659.
Afdøde efterlader enken og en søn, der er maler i København.

470    Niels Hansen, fattiglem i Sakskøbing. 22.5.1814, fol.659.
Arvinger angives ikke.

471    Laurids Andersen, tjenestekarl i Sakskøbing. 11.6.1814, fol.659B, 660B.
A:
1) mor Ellen Jensdatter
2) bror Christen Andersen
3) bror Jens Andersen
4) bror Niels Andersen
5) bror, død. 3B:
a Jens
b Peder
c Anders
6) søster Dorthe Andersdatter
7) Anne Kirstine Andersdatter
8) Ellen Andersdatter.

472    Anders Rasmussen, brygger i Sakskøbing. 21.10.1814, fol.660, 662B.
Arvinger angives ikke.

473    Oluf Jørgensen, undertoldbetjent i Sakskøbing. 6.4.1815, fol.661B.
Enkemand B:
1) Peder Olufsen 24, i Århus
2) en datter g.m. Bagger, købmand.

474    Ellen Cathrine Albertsdatter i Sakskøbing, der døde 22.5.1815, fol.22.5.1815, fol.663.
E: Jens M. Nissen, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Karen Boyes
2)Ellen Cathrine.
FM: Rønne, købmand.

SLUT