Erik Brejls hjemmeside

Start

Sakskøbing Byfoged
Skifteprotokol
1728-1815

    [1728-1739]    [1739-1770]    [1769-1815]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedSakskøbing Byfoged
Skifteprotokol
1728-1739


1 Jacob Rasmussen Bachen, købmand i Sakskøbing, der døde 22.4.1728, fol.2.
E: [Cathrine Marie Knudsdatter]. LV: Anders Pedersen. B:
3) [Knud Jacobsen Bachen 6]
4) [Sidsel Cathrine Jacobsdatter Bachen 2].
Skifte efter første hustru sluttet 11.8.1722. B:
1) Steffen Jacobsen
2) søn, død. skifte sluttet 15.5.1725, efter hvem, der er arv.
(Begyndelsen af skiftet mangler).

2 Anne Lauridsdatter Vedby i Sakskøbing. 25.8.1728, fol.12B.
E: Oluf Rasmussen, købmand. B:
2) Rasmus Olufsen 4
3) Laurids Olufsen 3
4) Peder Olufsen 2.
FM: mors morbror Peder Knudsen Sølling i Maribo.
Skifte efter første hustru sluttet december 1722. B:
1) Mathias Jochum Detmer 6.
FM: farbror Johan Detmer, købmand i Nakskov.

3 Hans Danielsen, grovsmed i Sakskøbing. 22.1.1729, fol.22B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Jensen. A;
1) far Daniel Christoffersen i Krønge
2) bror Peer Danielsen.

4 Adser Riis, skipper i Sakskøbing. 20.7.1729., fol.26B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Jensen, købmand. B:
1) Mads Adsersen i Oreby
2) Christoffer Adsersen 28
3) Maren Adsersdatter g.m. Morten Hansen, skomager
4) Anne Adsersdatter 22.

5 Cathrine Marie Knudsdatter i Sakskøbing. 27.1.1730, fol.28B.
E: Augustinus Herman Burmel.
Første ægteskab med [Jacob Rasmussen Bachen], skifte 22.4.1728 lbnr.1. B:
1) Knud Jacobsen Bachen 8
2) Sidsel Cathrine Jacobsdatter Bachen 4.
FM: morbror Peder Knudsen, købmand i Nysted.
Afdøde døde 20.1.1730.

6 Rise Andreasdatter Guldbech i Sakskøbing. 19.7.1729, fol.46.
E: Mathias Jacobsen, snedker. A:
1) bror Valentin Christoffer Guldbech, landstingsskriver på Lolland
2) bror Erik Guldbech i København
3) bror Christian Guldbech, uvist hvor
4) søster Christine Guldbech g.m. Oluf Pind, skrædder i Toreby.
Skifte efter enkemandens første hustru 25.10.1702. Arv til B:
1) Anne Mathiasdatter.

7 Sara Jensdatter Lerche i Sakskøbing. 12.11.1729, fol.49.
E: Niels Mikkelsen. A:
1) halvsøster Agnethe Nikolajsdatter Winther g.m. Oluf Jensen, bager.

8 Hans Pedersen Bert. 24.10.1730, fol.51B.
E: Sofie Kirstine Vinding. LV: svoger Hans Christensen. B:
1) Hildebrandt Hansen Bert 10
2) Christine Hansdatter Bert 4
3) Peder Hansen Bert 9 mdr.
FM: Oluf Rasmussen.
Desuden nævnes enkens svoger Niels Jensen.

9 Andreas Pohl, organist i Sakskøbing. 19.12.1730, fol.52.
E: Maren Mortensdatter. B:
2) Andreas Andreassen Pohl 9 mdr.
FM: Morten Olufsen.
Første ægteskab med Birthe Mouridsdatter Buchrad. B:
1) Anne Lisbeth Andreasdatter 15.
Afdøde døde 12.12.1730.

10 Mette Hansdatter Bert i Sakskøbing. 16.1.1731, fol.53B.
E: Niels Nielsen Krog. B:
1) Gundil Nielsdatter Krog 11
2) Kirsten Nielsdatter Krog 9
3) Niels Nielsen Krogh 8.
FM: Niels Jensen.

11 Anders Thorsen i Sakskøbing. 24.1.1731, fol.57B.
E: Eva Christoffersdatter. LV: Cornelius Kradepohl. A:
1) morbror Mathias Mikkelsen.

12 Jacob Mouridsen Rosendal i Sakskøbing. 5.9.1731, fol.60B.
Enkemand. B:
1) Mourids Jacobsen Rosendal
2) Anne Margrethe Jacobsdatter
3) Helvig Jacobsdatter.
FM:
1) fars [halv]bror Laurids Rasmussen
2) fasters mand Mourids Jensen Trolde.

13 Jørgen Nielsen i Sakskøbing. 13.11.1731, fol.64B.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Just Justesen. :
1) bror Johan Nielsen i Nykøbing Falster.

14 Mourids Jensen Trolde i Sakskøbing. 8.3.1732, fol.67B.
Enkemand. B:
1) Margrethe Mouridsdatter 5.
FM: født værge Christen Henriksen.
Arv i boet efter Jacob Mouridsen Rosendal, skifte 5.9.1731 lbnr.12 til 3 børn.

15 Sidsel Jørgensdatter i Sakskøbing. 9.7.1732, fol.72B.
E: Vincent Hansen, bødker. B:
1) Anne Vincentsdatter 9
2) Sidsel Kirstine Vincentsdatter 5
3) Immanuel Vincentsen 2
4) Hans Jørgen Vincentsen 5 uger.
FM: Jørgen Clausen, skomager.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jørgensdatter.
Afdøde døde 22.5.1732.

16 Augustinus Herman Burmel, købmand i Sakskøbing, der døde 3.7.1732, fol.78B.
E: Anne Margrethe Lauridsdatter Vedby. LV: Oluf Rasmussen.
Arvinger angives ikke.
Første ægteskab med Cathrine Marie Knudsdatter, skifte 27.1.1730 lbnr.5. Hendes første ægteskab med [Jacob Rasmussen Bachen, skifte 22.4.1728 lbnr.1]. Arv til B:
1) Knud Jacobsen Bachen
2) Sidsel Cathrine Jacobsdatter Bachen.

17 Anders Pedersen [Breder], prokurator i Sakskøbing, der døde 25.1.1733, fol.93.
E: Anne Andersdatter Beesk. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Cathrine Andersdatter 18
2) Peder Andersen 16
3) Anders Andersen 14.
FM: Samson Hansen.

18 Svend Joensen i Sakskøbing. 28.3.1733, fol.103B.
E: Abelone Frederiksdatter. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Jonas Svendsen 3
2) Ellen Svendsdatter 7 uger.
FM: morbror Peder Frederiksen, skomager.
Afdøde døde 14.3.1733.

19 Niels Nielsen Krog i Sakskøbing, der døde 7.4.1733. fol.106B.
Enkemand efter Mette Hansdatter Bert, skifte 16.1.1731 lbnr.10. B:
1) Gundil Nielsdatter Krog 13
2) Niels Nielsen Krogh 10½.
FM: Niels Jensen, købmand.

20 Hans Hansen Møller i Sakskøbing. 27.5.1733, fol.116.
E: Maren Eriksdatter. LV: Jørgen Lauridsen, skomager. B:
1) Dorthe Magdalene Hansdatter 2½.
FM: farbror Søren Hansen, skomager.
Afdøde døde 10.5.1733.

21 Karen Hermansdatter i Sakskøbing. 3.11.1733, fol.121.
E: Johan Danielsen Zidrik. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 2
2) Herman Johansen 9 mdr.
FM: morbror Herman Nielsen.

22 Margrethe Pedersdatter i Sakskøbing. 11.5.1734, fol.122B.
E: Christen Lydersen Møinich. B:
1) Lyder Christensen 19
2) Dorthe Christensdatter 17
3) Anders Christensen 15
4) Juul Christensen10.
FM: Just Justesen.

23 Jacob Wolch i Sakskøbing, der døde 26.5.1734, fol.127.
B:
1) Ida Jacobsdatter Wolch g.m. Niels Ursin i Dalby på Sjælland
2) Pernille Jacobsdatter Wolch g.m. Johan Gjørling, snedker i København
3) Gabriel Wolch 24
4) Christian Wolch 18.

24 Anne Marie Madsdatter i Sakskøbing. 14.9.1734, fol.129.
E: Rasmus Knudsen, væver. B:
1) Mathias Rasmussen 2½
2) Anne Cathrine Rasmusdatter 6 mdr.
FM: Morten Olufsen, pottemager.

25 Sidsel von Westen i Sakskøbing, der døde 23.2.1733, fol.131B.
Enke efter Hildebrandt Henriksen, [tingskriver i Musse herred, død 25.2.1703].
Testamente.
Hans A:
0) forældre [Henrik Hildebrandtsen og Lucie Jacobsdatter Fugl]
1) søster Johanne Henriksdatter g.m. Laurids Eriksen, begge døde. 2B:
a Erik Lauridsen, død. E: Cathrine. 3B:
1 Anne Barbara Eriksdatter g.m. Johan Abraham Trocher, tømrer i København
2 Lorents Gotfred Eriksen 18
3 Johan Christian Eriksen 13
b Jacob Lauridsen på Fangen under Strømsø i Norge, død 1730. E: Kirsten. 1B:
1 Johanne Abelone Jacobsdatter 12, i Drammen i Norge
2) bror Laurids Henriksen Drechsen, købmand i Nysted, død. 3B:
a Laurids Bert, tolder i Helsingør
b Laurids Lauridsen Bert, bager i Stubbekøbing
c Martha Bert g.m. Eskild Pedersen i København
3) bror Peder Henriksen Bert, [begravet Sakskøbing 1.5.1709]. 4B:
a Hans Pedersen Bert i Sakskøbing, [skifte 24.10.1730 lbnr.8]. 2B:
1 Hildebrandt Hansen Bert 16
2 Christine Hansdatter Bert 10
b Lucie Pedersdatter Bert g.m. Niels Jensen, købmand i Sakskøbing
c Hilleborg Pedersdatter Bert g.m. Hans Christensen i Sakskøbing
d Margrethe Pedersdatter Bert, [død 1704]. Af børn angives B:
1 Else Christence [Hincheldey] i Nykøbing
4) bror Albert Henriksen i Sakskøbing, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Bodil Hansdatter g.m. Poul Bruun, skrædder i Nykøbing Falster.
Hendes A:
0) far Mathias von Westen i Sakskøbing
1) bror Arnold von Westen, apoteker i Trondhjem i Norge, død. 1B:
a Inger Abigael Fabricius von Westen
og muligvis flere børn
2) bror Mathias von Westen i Kerteminde, død. 1B:
a en datter g.m. Peder Knudsen
og muligvis flere børn
3) bror Peder von Westen, apoteker i Odense, død. B: Uvist hvor mange
4) søster Abigael von Westen g.m. [Hans Hansen Faber] byskriver i Nysted, begge døde. Uvist om børn
5) søster Mette von Westen g.m. Wolrath i Nysted, begge døde. Uvist om børn
6) søster Kirsten von Westen g.m. Stæhr, rådmand i Nykøbing Falster, begge døde. Uvist om børn
7) søster Cathrine von Westen g.m. Rosenfeld i Nykøbing Falster, begge døde. 1B:
a en datter, uvist hvor
8) søster Sara von Westen g.m. Peder Henriksen Bert i Sakskøbing, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
1 Didrik Felthuusen på Skørringegård [i Falkerslev sogn] på Falster.
Litteratur: Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing Falster af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1928 side 165-184.

26 Niels Caspersen Siø i Sakskøbing, der døde 2.3.1735, fol.146B.
Enkemand efter Mette Nielsdatter. Testamente af 24.7.1714.
Hans A:
0) forældre Casper Mortensen og Anne, begge døde
1) farbror Niels Mortensen, skrædder i Sakskøbing, død. 9B:
a Morten Nielsen, tømrer i Øster Ulslev
b Søren Nielsen, møller i Ryde
c Hans Nielsen, møller i Krenkerup vandmølle, død. 2B:
1 Nikolaj Hansen, klejnsmed i Nykøbing
2 Malene Hansdatter g.m. Niels Lauridsen i Falsby? i Musse herred
d Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Christian Pedersen i Halsted. 1B:
1 Jochum Bolt, færgemand i Vordingborg, død. 2B:
x Hans Christian Bolt 8, i Stokkemarke
y Louise Jochumsdatter 5, hos sin mor i Bergen i Norge
e Dorthe Nielsdatter, død, var g.m. Niels Pedersen, degn i Kettinge, [skifte Musse herred gejstlig 10.4.1710, lbnr.55]. 6B:
1 Just Nielsen, skomager i Nysted
2 Hans Nielsen i Nysted
3 Margrethe Marie Nielsdatter g.m. Christoffer Slagter i Nykøbing
4 Elisabeth Nielsdatter, der tjener i en præstegård på Falster
5 Niels Nielsen i Herritslev
6 Søren Nielsen, klejnsmed i Maribo
f Lisbeth Nielsdatter, død uden børn
g Malene Sybille Nielsdatter, død, uvist om børn
h Mette Nielsdatter, død. 3B:
1 Kirsten Olufsdatter g.m. Bertel Bertelsen, avlsmand i Nysted
2 Anne Olufsdatter g.m. Peder Troelsen, grovsmed i Nysted
3 Niels Olufsen, tømrer på Holmen
i Ellen Nielsdatter, død, var g.m. Niels Møller ved Birkholm på Sjælland. 5B:
1 Jens Nielsen
2 Hans Nielsen
3 Marie Elisabeth Nielsdatter
4 Søren Nielsen
5 Christian Nielsen.
2) farbror Henrik Mortensen, død. 1B:
a Dorthe Henriksdatter g.m. Anders Pedersen Sick
3) farbror Søren Mortensen Møller i Maglebrænde på Falster, død. 1B:
a Dorthe Sørensdatter, døbt Tirsted kirke 24.3.1667, død, var g.m. Hans Hansen i Stubbekøbing. 6B:
1 Søren Hansen, skomager i Sakskøbing
2 Rasmus Hansen i Stubbekøbing
3 Niels Hansen, møller i Oreby
4 Oluf Hansen, skomagersvend i Maribo
5 Hans Hansen Møller i Sakskøbing, død. 1B:
x Dorthe Magdalene Hansdatter
6 Maren Hansdatter i Nykøbing
4) faster Cathrine Mortensdatter, død. Første ægteskab med Mogens Simonsen i København. B:
a Simon Mogensen, død. 6B:
1 Casper Simonsen, skipper i Nakskov
2 Peder Simonsen i Nakskov
3 Jens Simonsen i Nakskov
4 Cathrine Simonsdatter g.m. Hans Rasmussen i Helnisse?
5 Maren Simonsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Harpelunde [i Sandby sogn]
6 Elisabeth Simonsdatter i Sønderskov.
Cathrine Mortensdatters andet ægteskab med Oluf. 1B:
b Morten Olufsen på Sjælland, død. 1B:
1 Anders Mortensen, tømrer på Tøjhuset i København
5) faster Lisbeth Mortensdatter g.m. Jens Olufsen i Østofte, begge døde. 4B:
a Niels Jensen Vesterborg i Øster Skørringe
b Henrik Jensen i Reersnæs i Østofte sogn
c Christoffer Jensen i Blans, død. 5B:
1 Jens Christoffersen i Keldernæs
2 Dorthe Christoffersdatter i Flintinge, død. 2B:
x Lorents Hansen
y Birthe Hansdatter
3 Anne Christoffersdatter i Nebbelunde
4 Lisbeth Christoffersdatter g.m. Jørgen Terkildsen i Nebbelunde
5 Birthe Christoffersdatter g.m. Mads Andersen Sick i Strandby
d Morten Jensen Vesterborg i Østofte, død. 4B:
1 Henrik Mortensen i Østofte
2 Niels Mortensen i Østofte
3 Dorthe Mortensdatter g.m. Cornelius Rasmussen i Østofte
4 Anne Mortensdatter, død, var g.m. Niels Bødker i Nørreballe. 3B:
x Dorthe Nielsdatter
y Daniel Haagensen, slegfredsøn
z Helvig Hansdatter (måske en slegfreddatter) g.m. Niels Olufsen, smed i Blans
6) fars halvbror Hans Mortensen i Holte mølle, død. 2B:
a Laurids Hansen Møller i Lille Lindet
b Karen Hansdatter, død. 1B:
1 Maren Mikkelsdatter g.m. Henrik Jacobsen i Bandholm
7) morbror Laurids Nielsen Siø i Bandholm, skifte 12.9.1693. E: Karen Rasmusdatter. LV: Laurids Christoffersen i Bandholm. Uden ægteskab B:
a Niels Lauridsen Siø i Oreby, lyst i kuld og køn
Hendes A:
1) bror Jens Nielsen, død. 2B:
a Peder Jensen
b Anne Margrethe Jensdatter g.m. Jochum Blich.

27 Valentin Christoffer Guldbech, landstingsskriver i Sakskøbing, der døde 22.4.1735, fol.267.
E: Birgitte. B:
1) Christian Vincent Guldbech 14
2) Cathrine Helvig Guldbech 14
3) Cathrine Margrethe Guldbech 12
4) Andreas Severin Guldbech 11
Anne Sofie Guldbech 8.
FM:
1 farbror i København
2 fætter Frands Hagedorn på Stensøje [i Våbensted sogn].

28 Christine Marie Christensdatter i Sakskøbing. 10.5.1735, fol.285B.
E: Jonas Lillie. B:
1) Anne Jonasdatter Lillie 9 mdr.
FM: morfar Samson Hansen.

29 [Anne Elisabeth Frederiksdatter] i Sakskøbing. 28.5.1735, fol.289.
E: Morten Olufsen [Haugaard, pottemager]. A:
1) søster, død. 4B:
a Morten Nielsen 18, i Nykøbing
b Abel Nielsdatter 16
c Anne Nielsdatter 14
d Jens Nielsen 13.
FM: mors [sted]far Samson Hansen, tobakspinder i Sakskøbing.
Afdøde døde 22.5.1735.

30 Carl Pedersen, feldbereder i Sakskøbing. 26.7.1735, fol.294.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Cornelius Kradepohl. B:
1) Anne Cathrine Carlsdatter 11
2) Peder Carlsen 9
3) Henrik Carlsen 5
4) Cecilie Kirstine Carlsdatter 2½.
FM: mosters mans Niels Ambech i Våbensted.
Afdøde døde 22.6.1735.

31 Margrethe Christoffersdatter Trane i Sakskøbing. 7.9.1735, fol.298.
E: Niels Rasmussen, byskriver. B:
1) Rasmus Nielsen 14
2) Christian Nielsen 8
3) Maren Nielsdatter 7
4) Jacob Nielsen 3.
FM: Cornelius Kradepohl.

32 Niels Hansen Hasling i Sakskøbing. 9.4.1736, fol.302.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Morten Hasling. B:
1) Hans Nielsen Hasling 24
2) Maren Nielsdatter Hasling 20
3) Cathrine Margrethe Nielsdatter Hasling 18
4) Anne Birgitte Nielsdatter Hasling 14.
FM: Morten Olufsen.

33 Cornelius [Henriksen] Kradepohl, birkedommer i Knuthenborg og Christiansholm grevskaber, der døde 28.4.1736, fol.304B.
Enkemand efter [Mette Thomasdatter, begravet 2.6.1735]. B:
1) Sidsel Cathrine Kradepohl, der ægter Niels Rasmussen, byskriver, [enkemand efter Margrethe Christoffersdatter Trane, skifte 7.9.1735 lbnr.31]
2) Thomas Kradepohl 21
3) Aksel Kradepohl 17
4) Jacob Kradepohl 13
5) Henrik Kradepohl 12
6) Anne Marie Kradepohl 12.
FM: Christen Henriksen.

34 Gertrud Hansdatter i Sakskøbing. 3.6.1737, fol.318B.
E: Vincent Hansen. bødker. B:
1) Hans Jacob Vincentsen 3 uger.
FM: Niels Valentinsen.
Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Jørgensdatter, skifte 9.7.1732 lbnr.15]. Arv til B:
1) Anne Vincentsdatter
2) Sidsel Kirstine Vincentsdatter
3) Immanuel Vincentsen.
Afdøde havde arv efter sin morbror Jacob [Danielsen] Schrøder, præst [Hersted
øster og Herstedvester] på Sjælland, [død 18.4.1732].

35 Nikolaj Adeler, landsdommer i Sakskøbing. 3.7.1737, fol.320B.
E: Amalie Margrethe. LV: Fleischer. B:
1) Nikolaj Adeler, løjtnant
2) Frederik Christian Adeler
3) Vilhelm Mathias Adeler 18
4) Sofie Amalie Adeler
5) Else Margrethe Adeler
6) Anne Christiane Antoinette Adeler.
Afdøde døde 6.6.1737.

36 Malene Kirstine Jensdatter i Sakskøbing. 9.12.1737, fol.331.
E: Christian Hansen, skomager. A:
1) mor Anne Cathrine Mouridsdatter g.m. Christen Henriksen, skomager
2) halvbror Nikolaj Jensen Trolde, skomagersvend i Bergen
3) halvsøster Maren Jensdatter Trolde g.m. Ditlev Kajsen
4) halvsøster Anne Matte Jensdatter Trolde g.m. Johan Christoffer Matell, korporal i Odense.

37 Mathias Jacobsen, snedker i Sakskøbing. 29.10.1738, fol.334.
E: Cathrine Tøstesdatter. LV: Peder Sørensen, skrædder. B:
2) Rise Mathiasdatter 8
3) Tøste Mathiassen 7
4) Jacob Mathiassen 1½.
FM: Christen Tøstesen.
[Skifte efter første hustru 25.10.1702]. B:
1) Anne Mathiasdatter 40.
[Andet ægteskab med Rise Andreasdatter Guldbech, skifte 19.7.1729 lbnr.6].

38 Christoffer Reimer, købmand i Sakskøbing. 14.1.1739, fol.337.
E: Sara [Nielsdatter Vandel]. LV: Niels Jensen. B:
1) Laurids Christoffersen Reimer 3 mdr.
FM: farbror Thomas Reimer, købmand i Nysted.

39 Maren Adsersdatter Vind, ugift i Sakskøbing, der døde 5.3.1739, fol.342.
Arvinger angives ikke.

40 Karen [Pedersdatter] i Sakskøbing. 22.3.1739, fol.344B.
Enke efter Hans Danielsen, smed, [skifte 22.1.1729 lbnr.3].
Arvinger kendes ikke.

41 Jørgen Nikolajsen, snedker i Sakskøbing, der døde 29.3.1739, fol.349B.
E: [Navn ses ikke]. LV: Jonas.
Arvinger ses ikke.
(Skiftet meget utydeligt).

42 Morten Olufsen [Haugaard], pottemager i Sakskøbing. 8.4.1739, fol.353.
E: [Margrethe Jacobsdatter Rosendal]. LV: Laurids Rasmussen. B:
1) Maren Mortensdatter 2½.
FM: Morten Jacobsen Hasling, skomager.
[Første ægteskab med [Anne Elisabeth Frederiksdatter, skifte 28.5.1735 lbnr.29].
Afdøde døde 4.3.1739.

43 Poul Nørgaard, prokurator i Sakskøbing. 22.4.1739, fol.356.
E: Magdalene Haahr. B:
1) Augustinus Nørgaard 1
2) Ida Christine Nørgaard 5 uger.
FM: Augustinus Haahr.


Sakskøbing Byfoged
Skifteprotokol
1739-1770

44 Malene Kirstine Mortensdatter i Sakskøbing. 27.5.1739, fol.363.
E: Morten Hammer, byfoged. B:
1) Jens Hammer 3
2) Peder Hammer 2
3) Hans Jørgen Hammer 6 mdr.
FM: morfar Morten Jensen.

45 Iver Kræmmer i Sakskøbing. 10.11.1739, fol.368B.
E: Anne Danchel. LV: Poul [Zachariassen] Danchel, præst i Sellinge og Fjelde.
Arvinger angives ikke.

46 Anne Christine Thomasdatter i Sakskøbing, 9.1.1740, fol.373B.
E: Søren Hansen, skomager. B:
1) Thomas Sørensen 21
2) Casper Sørensen 19.
FM: Knud Jensen Holt.

47 Foe Lauridsdatter i Sakskøbing. 26.2.1740, fol.376.
E: Peder Sørensen, skrædder. B:
1) Søren Pedersen 16
2 Niels Pedersen 13
3) Bodil Kirstine Pedersdatter 9
4) Kirsten Pedersdatter 5
5) Karen Pedersdatter 3
6) Laurids Pedersen 9 mdr.

48 Morten [Jacobsen] Hasling, skomager i Sakskøbing. 19.3.1740, fol.378B.
E: Margrethe, der døde 19.3.1740.
Hans A:
1) bror Martinus Jacobsen Kainabel? i Nysted, død. 6B:
a Jochum Martinussen i København
b Hans Martinussen i København
c Malene Martinusdatter, død, var g.m. Oluf Skien? i Nykøbing. 4B:
1 Johan Olufsen Skien
2 Abel Olufsdatter Skien
3 Bader Olufsdatter Skien
d Elisabeth Martinusdatter, død. var g.m. Nikolaj Sadelmager i Nykøbing-. 1B:
1 Abel Nikolajsdatter
e Maren Martinusdatter i København
f Helvig Martinusdatter g.m. Morten Zahrt i København
2) bror Laurids Jacobsen i Maribo, død. 1B:
a Laurids Jacobsen
3) bror Hans Jacobsen Kainabel, død. 4B:
a Henrik Hansen Kainabel
b Anders Hansen Kainabel
c Jacob Hansen Kainabel
d Mathias Hansen Kainabel
4) søster Maren Jacobsdatter i Nysted, død. 3B:
a Martinus i kongens tjeneste til søs
b Sidsel i København
c Bodil
5) søster Mette Jacobsdatter i Nysted
6) søster Helvig Jacobsdatter i Nysted.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab. B:
1) Niels Hansen Hasling, skifte 9.4.1736 lbnr.32. 4B:
a Hans Nielsen Hasling
b Maren Nielsdatter Hasling g.m. en matros i København
c Cathrine Margrethe Nielsdatter Hasling i Nykøbing
d Anne Birgitte Nielsdatter Hasling i Sakskøbing
2) Maren Hansdatter, død, var g.m. [Jacob Mouridsen Rosendal, skifte 5.9.1731 lbnr.12]. 3B:
a Mourids Jacobsen [Rosendal]
b Anne Margrethe Jacobsdatter, enke efter Morten [Olufsen Haugaard] pottemager, [skifte 8.4.1739 lbnr.42]
c Helvig Jacobsdatter i Sakskøbing.

49 Johan Justesen, tobaksspinder i Sakskøbing. 15.3.1740.
B:
1) Hans Johansen i Lübeck.
FM: farbror Just Justesen.

50 Tobias Madsen i Sakskøbing. 4.8.1740, fol.398.
Skiftet ulæseligt.

De næste mange skifter er fuldstændig ulæselige.
Derfor standser jeg foreløbig her, men genoptager hvis protokollen bliver filmet igen.


Fortsættelse følger måske

Sidste opdatering: lbnr.1-50.