Erik Brejls hjemmeside

Start

Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1624-1814

[1624-1646]    [1673-1693]    [1693-1710]    [1710-1727]    [1747-1797]    [1798-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1624-1646Fol 1-11 mangler.

1    Jørgen Pedersen Bagenkop i Rudkøbing. dato mangler, fol.1, 12.
Enkemand. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Karen Jørgensdatter.
FM: Mads Pedersen, udnævnt til værge 1.1.1631.

2    Henrik Jensens hustru, fol.4.
Siderne mangler.

3    Mikkel Glarmester og hans hustru i Rudkøbing, fol.11.
Siderne mangler.

4    Knud Nielsen, væver i Rudkøbing. 7.10.1634, fol.13.
E: Karen. B:
1) Mads Knudsen i Nebbelunde på Lolland
2) Rasmus Knudsen i Dannemare på Lolland
3) Maren Knudsdatter i Dannemare
4) Elisabeth Knudsdatter i Dannemare
5) Niels Knudsen, død. 2B:
a Niels Nielsen
b Christoffer Nielsen
FM: morfar Hans væver i Frelsvig
6) Mads Knudsen
7) Anders Knudsen
8) Hans Knudsen.

5    Poul Skomager i Rudkøbing. 1.10.1632, fol.14.
Mette.
Arvinger angives ikke.

6    Sinne i Rudkøbing. 6.10.1632, fol.16, 39.
E: Jacob Pedersen. B:
1) Peder Jacobsen
2) Mads Jacobsen
3) Knud Jacobsen.
FM: [farbror] Carsten Pedersen.

7    Jesper Iversen i Rudkøbing. 6.10.1632, fol.16B.
E: Sidsel Mortensdatter, nu g.m. Jacob Pedersen. B:
1) Anne Jespersdatter
2) Iver Jespersen.
FM: farbror Peder Iversen i Hegnet.

8    Anders Jensen, bager i Rudkøbing. 15.11.1632, fol.18.
Enkemand. B:
1) Jens Andersen i Norge ved Peder Thomsen, borgmester
2) en datter, hvis navne ikke angives
3) en datter, hvis navne ikke angives.

9    Hans Jørgensen, skrædder i Rudkøbing. 6.3.1633m, fol.22B.
E: Anne. LV: Peder Lauridsen, bager. B:
1) Hans Hansen.

10    Jacob Jacobsen Holt i Rudkøbing. 10.7.1635, fol.24.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.1.1635.

11    Jacob Jensen, skrædder i Rudkøbing. 22.9.1635, fol.28.
Arvinger angives ikke.

12    David Adam i Rudkøbing. 2.9.1633, fol.29.
E: Thale. LV: Markus Møller.
Enkens første ægteskab med Steen. Arv til B:
1) Steen Steensen
2) Ingeborg Steensdatter g.m. Niels Hermansen.

13    Mads Pedersen junior i Rudkøbing. 3.10.1633, fol.32.
E: Mette. LV: Peder Lauridsen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morbror Rasmus Smed.

14    Rasmus Jørgensen, skomager i Rudkøbing. 3.3.1635, fol.34.
E: Dorthe. LV: bror Markus Skrædder. B:
3) Niels Rasmussen.
FM: Morten Markussen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Rasmussen, uvist hvor
2) Karen Rasmusdatter.

15    Rasmus Nielsen Svarre i Rudkøbing. 30.6.1635, fol.36.
E: Anne. LV: Peder Carstensen. BV:
1) Niels Rasmussen
2) Hans Rasmussen.
FM: Hans Kjeldsen.

16    Afkald i Rudkøbing. 4.3.1636, fol.38B.
Afkald fra Jacob Andersen
for arv efter far Anders Skriver i Rudkøbing
til mor Maren.
Medunderskrevet af Jacob Andersens svigersøn Anders Christensen, rådmand.

17    Johan Koch i Rudkøbing. 24.6.1629, fol.40.
E: Maren, nu g.m. Bent Hansen. B:
1) Herman Johansen.
Mødrene arv i boet til Bent Hansens B:
1) Bodil Bentsdatter
2) Ingeborg Bentsdatter
3) Birthe Bentsdatter.

18    Karen i Rudkøbing. 30.8.1624, fol.40B.
E: Carsten Pedersen. B:
1) Peder Carstensen
2) Jørgen Carstensen
3) Maren Carstensdatter
4) Anne Carstensdatter.
FM:
1 farbror Jacob Carstensen
2 morbror Mikkel Jørgensen.

19    Karen Thomasdatter i Rudkøbing. Mikkelsdag 1630, fol.41.
E: Morten Markussen. B:
1) Markus Mortensen
2) Christen Mortensen.
FM: morbror Henrik Thomsen.

20    Mads Jensen, skinder i Rudkøbing. 28.9.1636, fol.42.
E: Johanne. B:
1) Maren Madsdatter
2) Jørgen Madsen
3) Johanne Madsdatter
4) Inger Madsdatter
5) Jens Madsen 8.
FM: farbror Hans Jensen, skinder.

21    Anders Jespersen i Rudkøbing. september 1635, fol.43.
E: Karen, nu g.m. Anders Christensen, skinder. B:
1) Jesper Andersen 10
2) Johanne Andersdatter
3) Anders Andersen 3.
FM: Jens Lauridsen, skriver.

22    Morten Jensen Taasinge i Rudkøbing. 13.10.1638, fol.47.
E: Anne. B:
1) Jørgen Mortensen
2) Maren Mortensdatter
3) Anne Mortensdatter
4) Bodil Mortensdatter
5) Kirsten Mortensdatter.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Hans Jensen på Tåsinge
2 Maren Nielsdatter på Tåsinge, der efter tingsvidne havde penge til gode for lejermål.

23    Peder Hansen, slagter i Rudkøbing. 28.9.1636, fol.52.
Arvinger angives ikke.

24    Anders Christensen, rådmand i Rudkøbing. 4.2.1643, fol.52B.
E: Sidsel Rasmusdatter. B:
1) Maren Andersdatter
2) Christen Andersen
3) Rasmus Andersen
4) Margrethe Andersdatter, der døde efter sin far.

25    Carsten Andersen, bødker og hustru Else Lavesdatter i Rudkøbing. 17.6.1642, fol.56, 120.
B:
1) Anders Carstensen
2) Peder Carstensen
3) Hans Carstensen
4) Dorthe Carstensdatter.
FM:
1 morfar Lave Henriksen
2 Jørgen Thomsen, skomager.
Afdødes bror Jens Andersen, bødker i Vingårdstræde i København, solgte boets gård til sin svoger Peder Jensen Riber i Rudkøbing.

26    Christen Pedersen, skinder i Rudkøbing. 27.1.1641, fol.60.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Ibsen. B:
1) Anders Christensen
2) Peder Christensen
3) Rasmus Christensen
4) Margrethe Christensdatter
5) Karen Christensdatter
6) Abelone Christensdatter.

27    Afkald i Rudkøbing. 23.8.1643, fol.62.
Afkald fra Niels Rasmussen
for arv efter bror Jacob Rasmussen, født i Rudkøbing
til morbror Markus Nielsen i Stense
med udlæg i Morten Markussens bo.

28    Hans Pedersen, skipper i Rudkøbing. 5.4.1630, fol.63.
Enke efter Inger, skifte 12.7.1621. B:
1) Joen Hansen
2) Niels Hansen, død, efter hvem, der er arv
3) Peder Hansen, død 1628, efter hvem, der er arv
4) Rasmus Hansen, død 1630, efter hvem, der er arv.
FM: svoger lille Mads Pedersen.
Sønnen Joen Hansen har også arv efter:
1 farbror Jens Thygesen, skifte 20.6.1625
2 morbror Jørgen Pedersen.

29    Thomas Christoffersen, ugift latinsk skolemester i Rudkøbing. 11.8.1637, fol.64.
A:
1) søster [uvist om hel- eller halvsøster] Sofie g.m. Ingvard [Henriksen Bruun], præst i Svanninge
2) [halv]bror Christoffer Frederiksen.

30    Jeppe Borre i Rudkøbing. 11.1.1638, fol.65.
E: Johanne Mikkelsdatter. B:
1) Oluf Jepsen Borre i Brønderslev?
2) datter g.m. Rasmus Jensen i Fuglsbølle
3) datter g.m. Palle Jensen i Bøstrup
4) datter g.m. Knud Rasmussen i Tranekær præstegård.

31    Mogens Hansen og hustru Johanne i Rudkøbing. 3.8.1638, fol.66.
B:
1) Hans Mogensen.
FM:
1 farbror Rasmus Hansen i Vindeby
2) morbror Søren Jensen, præst på Lyø
3) morbror Niels Jensen, bager i Rudkøbing

32    Simon Andersen, hører i Rudkøbing. 15.9.1638, fol.67B.
E: Else.
Børn, hvis navne ikke angives.

33    Erik Bager i Rudkøbing. 11.3.1639, fol.69B.
Arvinger angives ikke.

34    Mads Hansen Priergaard i Rudkøbing. 1.4.1639, fol.70.
E: Anne.
A:
1) bror Jørgen Hansen i Bjerre
2) bror Poul Hansen, byfoged i Rudkøbing
3) bror Rasmus Smed i Spartofte
4) bror Jesper Hansen i Bønnelykke
5) søster g.m. Morten Hansen i Søvertorp [i Longelse sogn]
6) søster Anne Hansdatter g.m. Anders Lauridsen
7) søster Marie Hansdatter
8) søster Lisbeth Hansdatter
9) søster, død, var g.m. Anders Panch. 3B:
a Jørgen Andersen
b Mads Andersen
c Laurids Andersen
10) søster død. E: [Henrik Jensen]. B:
a Maren Henriksdatter
b Ellen Henriksdatter
c Bodil Henriksdatter.
(Usikker angivelse af den sidste søsters børn).

35    Johanne i Rudkøbing. 6.8.1639, fol.72.
Enke efter Jacob Holst. B:
1) Jacob Jacobsen
2) Hans Jacobsen
3) Malene Jacobsdatter.
FM: morbror Rasmus [Hansen Smed] i Hågerup, præst i Højrup og Krarup (dvs. Brahetrolleborg og Krarup).

36    Bertel Jensen Lange og hustru Trineke Markusdatter i Rudkøbing. 28.10.1639, fol.77.
Deres A:
1) Henrik Markussen i Løjt Kirkeby
2) Mathias Koch i Åbenrå.

37    Rasmus Simonsen, skinder i Rudkøbing. 21.11.1639, fol.78B, 119.
E: Johanne. LV: Claus Gødske. B:
1) Mads Rasmussen
2) Simon Rasmussen, der døde, skifte 1.4.1643
3) Hans Rasmussen.
FM: Jens Olufsen, snedker.

38    Mads Pedersen i Rudkøbing. 23.1.1640, fol.81.
E: Karen. LV: Thomas Sinkler. B:
1) Peder Madsen
2) Hans Madsen
3) Lene Madsdatter.
FM: Albert Dorvardt.

39    Claus Bartholt Remmer og hustru Cathrine i Rudkøbing. 22.6.1640, fol.83.
B:
1) Daniel Bartholtsen
2)Peder Bartholtsen.
FM:
1 Johan Buus i Sønderborg
2 Peder Jacobsen i Rudkøbing.

40    Niels Aand i Rudkøbing. 21.4.1641, fol.85B.
Arvinger angives ikke.

41    Marine i Rudkøbing. 19.12.1640, fol.87.
E: Mikkel Jensen, bager.
Arvinger angives ikke.

42    Margrethe Kremmers i Rudkøbing. 18.1.1641, fol.88.
Arvinger angives ikke.

43    Henrik Jensen i Rudkøbing. 25.1.1641, fol.88B.
E: Anne Thøgersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Marine Henriksdatter
2) Ellen Henriksdatter.
FM:
1 Jørgen Hansen i Bjerreby
2 Henrik Foged i Nørre herred
3 Poul Hansen, byfoged i Rudkøbing.
(Sml. lbnr.34).

44    Laurids Thygesen i Rudkøbing. 25.2.1641, fol.90.
E: Johanne. LV: Jens Pedersen Lyding.
Fælles små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

45    Karen i Rudkøbing. 18.3.1641, fol.92.
Enke efter Mads Pedersen, [skifte 23.1.1640 lbnr.38]. B:
1) Peder Madsen
2) Hans Madsen
3) Lene Madsdatter.
FM: Albert Dorvardt.

46    Ingeborg Friises, fattiglem i Rudkøbing. 22.3.1641, fol.94.
Arvinger angives ikke.

47    Johanne i Rudkøbing. 24.3.1641, fol.94B.
Enke efter Rasmus Simonsen, [skifte 21.11.1639 lbnr.37]. B:
1) Mads Rasmussen
2) Simon Rasmussen
3) Hans Rasmussen.
FM:
1 Jens Olufsen, snedker
2 Morten Simonsen
3 Mikkel Jørgensen.

48    Henrik Hansen, vognmand i Rudkøbing. 10.4.1641, fol.98.
Enke efter Sidsel. B:
1) Hans Henriksen
2) Mikkel Henriksen
3) Bodil Henriksdatter.
FM: Jacob Andersen.

49    Ellen i Rudkøbing. 25.8.1641, fol.100.
E: Anders Jørgensen. B:
4) Jørgen Andersen
5) Marie Andersdatter.
Første ægteskab med Knud. B:
1) Hans Knudsen
2) Kirsten Knudsdatter
3) Anne Knudsdatter.
FM: Jacob Pedersen.

50    Niels Hermansen i Rudkøbing. 4.2.1642, fol.103.
E: Ingeborg Steensdatter. LV: Jens Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Gunder Nielsdatter.
FM: morbror Steen Steensen.
Arv i boet efter afdødes bror Claus Hermansen.

51    Rasmus Slagter i Rudkøbing. 11.2.1642, fol.104.
E: Karen. B:
1) Laurids Rasmussen
2) Niels Rasmussen.

52    Broder Pedersen i Rudkøbing. 29.2.1642, fol.106.
E: Ellen. B:
1) Peder Brodersen
2) Hans Brodersen
3) Karen Brodersdatter
4) Ingeborg Brodersdatter
5) Kirsten Brodersdatter.
FM: Oluf Nielsen.
Børnene har arv efter deres faster, der står hos Laurids Nielsen Priergaard.

53    Claus Plovmand i Rudkøbing. 3.6.1642, fol.109.
E: Ingeborg. LV: Morten Andersen Panch, der ægter enken. B:
1) Jacob Clausen 9.
FM: Mathias With.

54    Anne [Jespersdatter] i Rudkøbing. 16.6.1642, fol.110.
E: Steen Steensen. A:
0) far Jesper Iversen, [skifte 6.10.1632 lbnr.7], var g.m. Sidsel Mortensdatter
1) bror Iver Jespersen.
Sidsel Mortensdatter andet ægteskab med Jacob Pedersen. B:
2) halvsøster Sinne Jacobsdatter
3) halvsøster Karen Jacobsdatter.

55    Anders Panch i Rudkøbing. 5.8.1642, fol.110B.
Enkemand efter Margrethe. B:
1) Jørgen Andersen
2) Laurids Andersen
3) Mads Andersen
4) Morten Andersen
5) Laurids Andersen
6) Hans Andersen
7) Marie Andersdatter g.m. Joen Hansen.

56    Jacob Knudsen Stryhn i Rudkøbing. 12.9.1642, fol.113.
E: Else.
Fælles børn, hvis navne ikke angives.
FM: Daniel Hansen, badskær.

57    Karen i Rudkøbing. 15.9.1642, fol.114B.
E: Johan Mortensen.
Fælles børn, hvis navne ikke angives.

58    Magdalene i Rudkøbing. 25.1.1643, fol.116.
E: Hans Jørgensen, skrædder. B:
1) Peder Hansen
2) Christian Hansen
3) Johan Hansen
4) Margrethe Hansdatter.

59    Registrering i Rudkøbing. 26.4.1643, fol.117B.
Registrering af gods og ejendom i Rudkøbing, der tilhørte Hans Markussen, skriver på Nyborg Slot.
Registreringen blev begæret af
Mogens Kaas, høvedsmand på Nyborg Slot ved fuldmægtig Jørgen Karl, ridefoged i Nyborg len og
Iver Hansen i Fåborg.

60    Hans Jensen, skinder i Rudkøbing. 22.8.1644, fol.120B.
E: Karen. LV: Morten Simonsen. A;
1) bror Mads Jensen, [skifte 28.9.1636 lbnr.20]. B:
1) Maren Madsdatter
2) Johanne Madsdatter
4) Inger Madsdatter.
FM: Hans Pedersen, kræmmer.

61    Peder Madsen i Rudkøbing. 7.8.1645, fol.121B.
E: Anne Nielsdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jørgen Rasmussen, rådmand.

62    Otto Svarre i Rudkøbing. 27.6.1644, fol.124B.
E: Anne.
Børn, hvis navne ikke angives.

63    Henrik Thomsen i Rudkøbing. 1.2.1645, fol.126.
E: Maren. LV: Anders Jørgensen, bager. A:
1) Christen Christensen i Rudkøbing
2) Hans Christensen i Rudkøbing
3) Thomas Christensen i Rudkøbing
4) Maren Christensdatter i Rudkøbing
5) Elsebeth Christensdatter i Rudkøbing
6) Anne Christensdatter i Rudkøbing
7) Thomas Thomsen i Bagenkop
8) Elsebeth Thomasdatter i Bagenkop
9) Elsabe Hansdatter i Bagenkop
10) Maren Hansdatter i Bagenkop
11) Karen Hansdatter g.m. Christen Smed i Bagenkop
12) søster [Karen Thomasdatter, skifte Mikkelsdag 1630 lbnr.19]. B:
a Markus Mortensen i Rudkøbing.

64    Jacob Andersen i Rudkøbing. 24.3.1645, fol.128.
Afdødes myndlinge anses som arvinger i dette bo. A:
1) Henrik Hansen, vognmand, [skifte 10.4.1641 lbnr.48]. 3B:
a Hans Henriksen
b Mikkel Henriksen
c Bodil Henriksdatter.

65    Peder Rasmussen i Rudkøbing. 21.8.1645, fol.131B.
Afdødes myndlinge anses som arvinger i dette bo. A:
1) Jacob Jacobsen Holst, død, g.m. Johanne, skifte 6.8.1639 lbnr.35. 3B:
a Jacob Jacobsen
b Hans Jacobsen
c Malene Jacobsdatter.

66    Alexander Anthoni, hører i latinskolen i Rudkøbing. 31.7.1646, fol.133B.
A:
1) Oluf Sandersen, rådmand i Køge.

67    Sidsel Rasmusdatter i Rudkøbing. 15.2.1644, fol.135.
E: Jacob Saxe.
Første ægteskab med Anders Christensen, rådmand, skifte 4.2.1643 lbnr.24. B:
1) Maren Andersdatter
2) Christen Andersen
3) Rasmus Andersen
4) Margrethe Andersdatter, der døde efter sin far.
FM:
1 Poul Hansen, rådmand
2 Morten Andersen Panch
3 Thomas Zincher
4 Peder Jacobsen
5 Mathias With
6 Steen Steensen.
Desuden nævnes Anders Christensens svoger Peder Simonsen, rådmand i Svendborg.
I boet findes sølvtøj med følgende navne:
1 Hans Richardsen
2 Rasmus Lauridsen
3 Robert Pors våben
4 Maren Jørgen Harch
5 Hans Lauridsen
6 Sidsel Rasmusdatter
7 Anders Christensen
8 Peder Simonsen
9 Hr. Erik
10 Karen Clemens
11 Susanne Rasmusdatter
12 Niels Jørgensen
13 Peder Lauridsen af Flensborg
14 Frederik Bauer
15 Jens Nielsen
16 Jens Jørgensen
17 Morten Nielsen Panch
18 Niels Jørgensen og Karen Clausdatter.Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1673-169368    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 18.12.1673, side 1.
E: Vincent Ibsen. B:
1) Johanne Vincentsdatter 12
2) Hans Vincentsen 9½.

69    Maren Fæddersdatter i Rudkøbing. 5.3.1674, side 4.
Enke efter Borchert Jacobsen, guldsmed, skifte 1.8.1672. B:
1) Margrethe Borchertsdatter 6, hos sin fars forældre i Kolding
2) Frederik Borchertsen 3½.
FM: morbror Niels Fæddersen, rådmand i Rudkøbing.

70    Peder Mikkelsen, væver i Rudkøbing. 11.6.1674, side 14.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Christian Hansen, skrædder. B:
2) Maren Pedersdatter 11
3) Johanne Pedersdatter 7½
4) Dorthe Pedersdatter 5.
FM: Peder Ravsted.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen i Nakskov, død. 1B:
a Christen Nielsen.

71    Sinnet Poulsdatter i Rudkøbing. 12.6.1674, side 17.
E: Niels Christoffersen, skrædder.
Hendes B:
1) Inger Andersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Højreby i Søllested sogn på Lolland.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Poulsen.

72    Bertel Hansen, dansk skolemester i Rudkøbing. 16.10.1674, side 20.
E: Elsebeth Hansdatter. B:
1) Kirsten Bertelsdatter 16½
2) Karen Bertelsdatter 13
3) Maren Bertelsdatter 7½
4) Bodil Bertelsdatter 5.
FM: morbror Peder Hansen Krøyer.

73    Birgitte Mikkelsdatter i Rudkøbing. 19.10.1674, side 38.
E: Christen Ibsen, foged. B:
1) Jacob Christensen 11½
2) Mette Christensdatter 11½
3) Mikkel Christensen 8
4) Jens Christensen 5.
FM: Arent Frandsen.

74    Niels Christoffersen, skrædder i Rudkøbing. 3.12.1674, side 41.
Enkemand efter Sinnet Poulsdatter, [skifte 12.6.1674 lbnr.71].
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes B:
1) Inger Andersdatter g.m. Rasmus Nielsen i Højreby i Søllested sogn på Lolland.
Desuden nævnes afdøde kones bror Jens Poulsen i Rudkøbing.
Afdøde døde 12.11.1674.

75    Knud Clausen, snedker i Rudkøbing. 20.1.1675, side 51.
E: Maren Poulsdatter. LV: Peder Hansen Krøyer, kirkeværge. A:
1) [halv]bror Jeppe Hansen i Store Rise på Ærø, død. 2B:
a Karen Jepsdatter g.m. Jeppe Jørgensen i Store Rise
b Ellen Jepsdatter g.m. Nis Hansen
2) [halv]søster Maren Hansdatter i Leby [i Bregninge sogn] på Ærø, død. 3B:
a Sidsel Christensdatter g.m. Niels Christensen i Skovby [i Bregninge sogn] på Ærø
b Ellen Christensdatter g.m. Hans Knudsen, underdommer i Bregninge på Ærø
c Morten Christensen i Udlandet.

76    Anders Joensen, sejrmager i Rudkøbing. 25.2.1675, side 59.
E: Elisabeth Walther. LV: Mogens Hansen, borgmester. B:
1) Salomon Andersen 2.
FM: farbror Niels Joensen, klejnsmed.

77    Hans Hansen Kjeldsen i Rudkøbing. 3.6.1675, side 70.
E: Ingeborg Brodersdatter. B:
1) Hans Hansen 13
2) Niels Hansen 8
3) Broder Hansen 5.
FM: Christen Thomsen.
Arv i boet til afdødes søster Anne Hansdatter.

78    Maren Andersdatter i Rudkøbing. 24.7.1675, side 75.
E: Søren Hansen, stodderkonge.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen
2) Eggert Nielsen
3) Jørgen Nielsen i Tyskland
4) Ida Nielsdatter i Tyskland
5) Anne Nielsdatter i Davinde Torp
6) Mette Nielsdatter g.m. Poul Lauridsen, skomager i Davinde Torp.

79    Jens Andersen, skomager i Rudkøbing. 6.3.1676, side 77.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Andersen. B:
1) Frands Jensen 19
2) Sofie Jensdatter 19
3) Susanne Jensdatter 17
4) Maren Jensdatter 12
5) Johanne Jensdatter 12
6) Anders Jensen 10
7) Oluf Jensen 8.
FM: Christen Pedersen Ravsted

80    Hans Johansen, skomager i Rudkøbing. 8.3.1676, side 86.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Krøyer. B:
1) Johan Hansen 6
2) Karen Hansdatter 4
3) Rasmus Hansen 2
4) Jens Hansen 11 uger.
FM: Niels Christensen, glarmester.

81    Jørgen Jørgensen, byfoged i Rudkøbing. 6.4.1676, side 93.
E: Sofie Thomasdatter. LV: bror Mathias Thomsen.
Første ægteskab med Lene Madsdatter. B:
1) Mads Jørgensen
2) Jørgen Jørgensen, død
3) Karen Jørgensdatter i København.
FM: Steen Jensen.
Gave fra børnenes afdøde morbror Peder Madsen, rådmand.
Registrering 7.1.1674.

82    Vincent Ibsen i Rudkøbing. 23.5.1676, side 115.
E: Johanne Madsdatter. LV: Niels Christensen, glarmester. B:
3) Mads Vincentsen 1½.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter], skifte 18.12.1673 lbnr.68. B:
1) Johanne Vincentsdatter 15
2) Hans Vincentsen 12.
FM: Christen Pedersen Flint, hattemager.
Arv i boet efter første hustrus far Hans Clausen i Fuglsbølle på Langeland.

83    Agathe Dam i Rudkøbing. 16.8.1676, side 119.
E: Niels Lauridsen, dansk skolemester. A:
1) bror Herman Dam, apoteker i Flensborg.

84    Rasmus Pedersen Møller i Rudkøbing. 25.9.1676, side 122.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Johan Kruse. B:
1) Anne Rasmusdatter 6.
FM: Hans Hansen, snedker.

85    Ingeborg Pedersdatter Wolf i Rudkøbing. 12.2.1677, side 124.
Enke efter Hans Mortensen, købmand. B:
1) Morten Hansen, blev 7 år den 10.12.1676
2) Kirsten Hansdatter blev 6 år den 15.12.1676
3) Peder Hansen blev 3 år den 24.11.1676
4) Laurids Hansen blev 3 år den 24.11.1676
5) Karen Hansdatter bliver 2 år den 31.5.1777.
FM:
1 Steffen Jensen
2 Mads Pedersen
3 Peder Hansen Krøyer
4 Søren Jensen, kræmmer.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Ebbe Pedersen Wolf i Tønder
2 dennes svoger Peder Hansen i Tønder
3 afdødes søster Christine Wolf i Tønder
4 afdødes søster Bodil Wolf g.m. Peder Rudbøl i Tønder
5 afdødes svoger Mogens Jespersen, byfoged i Rudkøbing
6 afdødes svoger Falle Christensen Nygaard
7 afdødes mands søster Lene Mortensdatter
8 afdødes mor Karen i Tønder, enke efter Peder Wolf.
Afdøde døde 26.1.1677.

86    Mathias Thomsen Zinkler i Rudkøbing. 15.3.1677, side 161.
E: Mette Eriksdatter. B:
1) Thomas Mathiassen Zinkler, hjulmand
2) Margrethe Mathiasdatter Zinkler 15
3) Erik Mathiassen Zinkler 10
4) David Mathiassen Zinkler 8.
FM: farbror Johan Thomsen Zinkler.

87    Karen Villemsdatter i Rudkøbing. 14.6.1677, side 173.
E: Mads Simonsen. A:
1) bror Laurids Villemsen i Oure på Langeland, død. 2B:
a Hans Lauridsen i Helsned
b Gertrud Lauridsdatter g.m. Hans Mikkelsen, snedker i Nakskov
2) bror Jens Villemsen den gamle i Hesselbjerg, død. 2B:
a Jens Jensen i Hesselbjerg
b Gertrud Jensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Havbølle
3) bror Jens Villemsen den unge. død. Hans børn hvis navne ikke er angivet, hvorfor de to børn af Jens Villumsen den gamle, måske er børn af Jens Villumsen den unge
4) bror Søren Villemsen, død. 1B:
a Sidsel Sørensdatter
5) søster Margrethe Villemsdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Hesselbjerg.

88    Niels Madsen Bang, rådmand i Rudkøbing. 28.12.1677, side 181.
E: Elsebeth Pedersdatter. B:
1) Mathias Nielsen Bang 16
2) Hans Nielsen Bang 14
3) Jens Nielsen Bang 12
4) Ingeborg Nielsdatter Bang 11
5) Peder Nielsen Bang 7
6) Christen Nielsen Bang 6.
FM:
1 Jørgen Jørgensen Kræmmer
2 Søren Jensen Kræmmer
3 Poul Harder
4) Jesper Christoffersen.

89    Arent Frandsen, overformynder i Rudkøbing. 30.6.1679, side 199.
E: Maren Thomasdatter. LV: Poul Andersen. B:
1) Thomas Arentsen 8
2) Cathrine Arentsdatter 2.
FM: Jens Madsen.

90    Niels Jørgensen Bendixen i Rudkøbing. 21.7.1679, side 222.
E: Birgitte. LV: Christen Thomsen. B:
1) Jørgen Nielsen 12
2) Hans Nielsen 11
3) Peder Nielsen 8
4) Bendix Nielsen 4.

91    Kjeld Hansen, kirkeværge i Rudkøbing. 1.12.1679, side 232.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Knudsen. B:
1) Laurids Kjeldsen 18
2) Hans Kjeldsen 16
3) Rasmus Kjeldsen 13.

92    Mads Pedersen, overformynder og hustru Margrethe Jensdatter Kajbjerg i Rudkøbing. 17.12.1679, side 248.
Afdøde efterlader 4 børn, hvoraf kun den yngste datter navngives. B:
1) Dorthe Madsdatter, under 1 år.
FM:
1 Hans Knudsen
2 Dines With
3 Christian Hansen, skrædder
4 Christoffer Madsen, snedker
5 Peder Nielsen, skrædder
6 Hans Pedersen Ravsted.

93    Johanne Rasmusdatter i Rudkøbing. 29.1.1680, side 279.
E: Peder Nielsen, fattigforstander. B:
1) Rasmus Pedersen 19
2) Niels Pedersen 16
3) Oluf Pedersen 12
4) Inger Pedersdatter 10
5) Peder Pedersen 7.
FM:
1 Jesper Christoffersen
2 Jørgen Jørgensen.

94    Laurids Pedersen Liding i Rudkøbing. 8.3.1680, side 280.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Niels Christensen, glarmester. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Johansen, bødker i Nordlunde på Lolland.

95    Christen Thomsen i Rudkøbing. 17.3.1680, side 289.
E: Inger Jensdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Hans Nielsen i Ravnstrup ved Næstved
2) Johanne Christensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Holmegård på Sjælland
3) Barbara Christensdatter i København
4) Anne Christensdatter 15
5) Erik Christensen 12.
FM: Rasmus Jensen Bjerg.

96    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 28.4.1680, side 298.
E: Terkild Hansen, bager. B:
1) Bendix Terkildsen 12
2) Hans Terkildsen 10
3) Niels Terkildsen 7
4) Terkild Terkildsen 5
5) Jens Terkildsen 1½.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Sivertsdatter, skifte 15.4.1671. Arv til B:
1) Hans Terkildsen
2) Peder Terkildsen
3) Sidsel Terkildsdatter
4) Johanne Terkildsdatter.

97    Maren Pedersdatter i Rudkøbing. 3.7.1680, side 301.
E: Johan Kruse, skipper. B:
1) Elisabeth Johansdatter Kruse 15
2) Henrik Kruse 14
3) Peder Kruse 12
4) Johan Kruse 9
5) Jørgen Kruse 4
6) Rasmus Kruse 2.
FM: morfar Peder Rasmussen Møller.

98    Jens Poulsen i Rudkøbing. 17.3.1681, side 303.
A:
1) søster Kirsten Poulsdatter, død. 2B:
a Rasmus Christensen i Bagenkop
b Christen Christensen i Bagenkop
2) søster Inger Poulsdatter, død. 3B:
a Karen Hermansdatter g.m. Hans Jensen i Marstal
b Ellen Hermansdatter g.m. Hans Eriksen i Marstal
c Sofie Hermansdatter g.m. Jens Nielsen i Marstal
3) søster Anne Poulsdatter, død. 2B:
a Niels Olufsen, farer til søs fra Rudkøbing
b Anne Olufsdatter.

99    Rasmus Christensen i Rudkøbing. 21.3.1681, side 312.
E: [Margrethe Pedersdatter]. B:
1) Maren Rasmusdatter, der blev 8 år den 28.11.1680
2) Magdalene Rasmusdatter, der bliver 6 år den 18.7.1681
3) Peder Rasmussen, der bliver 2 år den 4.5.1681.
Desuden nævnes afdødes mor Inger Jørgensdatter.

100    Jørgen Jensen, byskriver i Rudkøbing. 19.9.1681, side 318.
E: Sofie Nielsdatter. B:
1) Jens Jørgensen 12
2) Karen Jørgensdatter 10
3) Ingeborg Jørgensdatter 7
4) Niels Jørgensen 4
5) Anne Sofie Jørgensdatter 2.
FM: Jochum Mikkelsen, feldbereder.

101    Inger Rasmusdatter i Rudkøbing. 17.10.1681, side 330.
E: Anders Jensen Løve. B:
1) Jens Andersen Løve
2) Rasmus Andersen løve
3) Jørgen Andersen Løve
4) Anders Andersen Løve.
FM: farbror Christen Jensen Løve.

102    Karen Rasmusdatter i Rudkøbing. 19.10.1681, side 332.
Enke efter Jens [Andersen], skomager, [skifte 6.3.1676 lbnr.79]. B:
1) Frands Jensen 27
2) Sofie Jensdatter 27
3) Susanne Jensdatter 26
4) Maren Jensdatter 21
5) Johanne Jensdatter 21
6) Anders Jensen 18
7) Oluf Jensen 15.
FM: Christen Pedersen Ravsted.

103    Ingeborg Bentsdatter i Rudkøbing. 8.6.1682, side 335.
E: Mads Jensen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jacobsen
2) Hans Jacobsen.

104    Anne Mikkelsdatter i Rudkøbing. 21.11.1682, side 339.
Enke. B:
1) Henrik Ottesen i Rudkøbing
2) Mikkel Ottesen, død. E: Anne Hansdatter nu g.m. Troels Hansen Holst i København. 1B:
a Bodil Mikkelsdatter.
Desuden nævnes Troels Hansen Holsts svoger Mathias Jensen.

105    Maren Hansdatter i Rudkøbing. 12.2.1683, side 340.
E: Dines With, købmand. B:
1) Jacob Dinesen 17
2) Anne Dinesdatter, blev 15 år den 10.12.1682
3) Mathias Dinesen, blev 11 år den 19.1.1683
4) Hans Dinesen, blev 9 år den 22.9.1682
5) Dines Dinesen, blev 7 år den 26.9.1682
6) Ditlev Dinesen, blev 3 år den 24.12.1682.
FM: morbror Niels Hansen Vang, præst i Tranekær og Tullebølle.

106    Sara Madsdatter i Rudkøbing. 20.3.11683, side 341.
E: Jørgen Jørgensen, købmand. A:
1) søster, død. B:
a Mathias Hansen i Ørberg
b Karen Hansdatter g.m. Hans Hansen, rytter i Tårup i Frørup sogn
2) søster, død. B:
a Agnethe Ditlevsdatter, enke efter Thomas Degn i Magleby ved søn Hans Christian Thomsen
b Ditlev Ditlevsen, død. E: Anne Nielsdatter. Hans børn
3) søster, død. E: Heck Carstensen i Hagenby. B:
a Hans Pedersen i København
b Sara Pedersdatter
4) søster, død. B:
a Maren Hansdatter g.m. Morten Nielsen, bager i Åskov.

107    Margrethe Mikkelsdatter i Rudkøbing. 30.5.1683, side 342.
E: Claus Bertelsen, birkedommer. B:
4) Henrik Clausen 10.
Af første ægteskab B:
1) Maren Henriksdatter 25, i København
2) Anne Henriksdatter 23
3) Mikkel Henriksen 20, farer til søs.
FM:
1 født værge Mikkel Lauridsen
2 født værge Mikkel Hansen.

108    Kirsten Rasmusdatter i Rudkøbing. 4.7.1683, side 344.
E: Knud Hansen. A:
1) søster Bodil Rasmusdatter g.m. Poul Andersen, drejer
2) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Bjørn Andersen.

109    Mette i Rudkøbing. 29.8.1683, side 353.
Enke efter Peder Ditmersen. B:
1) Anne Pedersdatter 19
2) Laurids Pedersen 16
3) Ditmer Pedersen 15
4) Sofie Pedersdatter 14.
FM:
1 Rasmus Nielsen Skytte
2 Nis Feddersen.

110    Henrik Henriksen, bødker i Rudkøbing. 30.8.1683, side 357.
E: Margrethe Johansdatter. B:
1) Johan Henriksen 30
2) Gert Henriksen 27
3) Peder Henriksen, klejnsmed 23
4) Anne Lisbeth Henriksdatter 20
5) Elisabeth Henriksdatter 16
6) Margrethe Henriksdatter 12.
FM: Johan Kruse.

111    Hans Pedersen Ravsted (Rabsted), skrædder i Rudkøbing. 14.3.1684, side 365.
E: Anne Christensdatter. B:
1) Christen Hansen 11.
FM: Christen Pedersen Ravsted den yngre.

112    Gertrud Svelund i Rudkøbing. 7.5.1684, side 368.
E: Casper Møller, bartskær.
Arvinger angives ikke.
Registrering 27.8.1683.

113    Gertrud Jensdatter i Rudkøbing. 12.5.1684, side 370.
E: Peder Nielsen, skrædder. A:
1) bror Rasmus Jensen i Vistorp på Fyn
2) bror Anders Jensen i Svendborg
3) bror Bertel Jensen i Vistorp, død. Hans børn
4) søster Maren Jensdatter g.m. Christen Pedersen Flint i Rudkøbing.
Registrering 17.9.1683.

114    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 24.5.1684, side 375.
E: Steen Jensen, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Mads Pedersen. 2B:
a Peder Madsen
b Jens Madsen Kajbjerg
2) Elsebeth Pedersdatter g.m. Søren Jensen
3) Karen Pedersdatter g.m. Christen Andersen.

115    Rasmus Nielsen, vognmand i Rudkøbing. 17.7.1684, side 376.
E: Anne Christensdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Niels Rasmussen 19.

116    Christen Pedersen Ravsted den yngre, skomager i Rudkøbing. 23.2.1685, side 380.
E: Kirsten Pedersdatter. A:
1) bror Christen Pedersen Ravsted den ældre i Rudkøbing
2) bror Peder Pedersen Ravsted i Nakskov
3) bror Søren Pedersen Ravsted i Nakskov
4) bror Hans Pedersen Ravsted, [skifte 14.3.1684 lbnr.111]. 1B:
a Christen Hansen Ravsted
5) søster Anne Pedersdatter g.m. Bendix Rasmussen i Rifbjerg [i Simmerbølle sogn].
Registrering 26.1.1685.

117    Christen Andersen i Rudkøbing. 4.2.1685, side 387.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Anders Christensen 22, i smedelære i Flensborg
2) Sidsel Christensdatter 20, i København
3) Elsebeth Christensdatter 18
4) Anne Christensdatter 16
5) Peder Christensen 13
6) Hans Christensen 8
7) Mads Christensen 3.

118    Terkild Hansen, vognmand i Rudkøbing. 10.4.1685, side 399.
E: Johanne Madsdatter. B:
7) Jens Terkildsen 1.
Første ægteskab med Margrethe Sivertsdatter, [skifte 15.4.1671]. B:
1) Hans Terkildsen 28, i Holsten
2) Peder Terkildsen 26
3) Sidsel Terkildsdatter 23
4) Johanne Terkildsdatter 20.
Andet ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 28.4.1680 lbnr.96. B:
5) Bendix Terkildsen 17
6) Terkild Terkildsen 10.

119    Hans Krøyer (Krøger) den yngre i Rudkøbing. 23.4.1685, side 406.
E: Lene Hansdatter. B:
1) Bodil Hansdatter g.m. Peder Henriksen, klejnsmed
2) Maren Hansdatter 28, i København
3) Kirsten Hansdatter 26, i København
4) Hans Hansen 23
5) Poul Hansen 20, på Lolland
6) Elsebeth Hansdatter 18, i København
7) Jørgen Hansen 16, på Lolland
8) Bertel Hansen 9.
Desuden nævnes Jørgen Krøyer i Simmerbølle.

120    Carsten Egebech i Rudkøbing. 13.2.1686, side 409.
E: Donate Augusta. B:
1) Rasmus Egebech 9, i Flensborg
2) Lisbeth Egebech 7
3) Margrethe Malene Egebech 1.
FM: Poul Harder.
Registrering 29.l10.1684.

121    Anne Jensdatter i Rudkøbing. 15.6.1686, side 425.
E: Mikkel Lauridsen, fattigforstander. B:
1) Jens Mikkelsen 5
2) Johanne Mikkelsdatter 3.
FM: morbror Søren Jensen, byskriver.

122    Anders Rasmussen, færgemand i Rudkøbing. 5.7.1686, side 427.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Bodil Andersdatter 24
2) Mads Andersen 22.

123    Laurids Lauridsen, færgemand i Rudkøbing. 5.7.1686, side 431.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Inger Lauridsdatter 3
2) Karen lauridsdatter 1½.
FM: Jens Jørgensen.

124    Maren Thomasdatter i Rudkøbing. 4.3.1687, side 434.
E: Jens Poulsen Krøyer.
Første ægteskab med Arent Frandsen, skifte 30.6.1679 lbnr.89. B:
1) Thomas Arentsen 16
2) Cathrine Arentsdatter 10.

125    Dorthe Mogensdatter i Rudkøbing. 3.8.1687, side 441.
E: Laurids Pedersen, skomager. B:
1) Johanne Lauridsdatter 5.
FM:
1 morbror Jens Mogensen i Gammel Skrøbelev
2 mors morbror Peder Andersen i Nordenbro i Magleby sogn
3 barnets svoger Niels Gødesen, præst i Rudkøbing og Skrøbelev.

126    Maren Jensdatter i Rudkøbing. 21.1.1688, side 443.
E: Christen Pedersen Flint, hattemager.
Hendes B:
1) Martha Akselsdatter.

127    Christen Hansen, bager i Rudkøbing. 22.3.1688, side 446.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Claus Bertelsen på Søvertorp [i Longelse sogn]. B:
1) Anne Christensdatter 16
2) Elsebeth Christensdatter 14
3) Christen Christensen 11
4) Hans Christensen 6.
FM: morbror Christian Hansen, skrædder.

128    Laurids Jørgensen, skoflikker i Rudkøbing. 29.3.1688, side 454.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Jens Poulsen Krøyer. A:
1) bror Christen Jørgensen i Lübeck
2) bror Oluf Jørgensen i parken under kurfyrsten
3) bror Hans Jørgensen.

129    Dines With, købmand i Rudkøbing. 16.6.1689, side 457.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Hans Rasmussen.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 12.2.1683 lbnr.105. B:
1) Jacob Dinesen With 23
2) Anne Dinesdatter g.m. Jørgen Jørgensen, kirkeværge
3) Mathias Dinesen With 17, i Horsens
4) Hans Dinesen With 15
5) Dines Dinesen With 13
6) Ditlev Dinesen With 9.
FM: morbror Niels Hansen Vang, præst i Tranekær og Tullebølle.

130    Johanne Pedersdatter i Rudkøbing. 13.3.1689, side 481.
E: Christen Pedersen Flint, hattemager.
Hendes B:
1) Bertel Frandsen 8.

131    Hans Hansen, snedker i Rudkøbing. 28.10.1689, side 486.
E. Maren Poulsdatter. LV: Peder Hansen Krøyer. A:
1) mor Maren Hansdatter i Stengade [i Tullebølle sogn], enke efter Hans Hansen, snedker i Stengade, skifte 26.1.1686
2) søster Johanne Hansdatter, død. E: Tønnes Hansen i Lykkeby. Hendes børn
3) søster Maren Hansdatter g.m. Bent Bentsen, smed i Stengade.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Hansen.

132    Rasmus Rasmussen i Rudkøbing. 1.8.1690, side 500.
E: Bodil Andersdatter, der døde straks efter ham. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 23
2) Maren Rasmusdatter
3) Anders Rasmussen
4) Abel Rasmusdatter.
Registrering 13.2.1690.

133    Nis Feddersen, kirkeværge og købmand i Rudkøbing. 13.2.1691, side 503.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Jørgen Jørgensen. B:
1) Cathrine Feddersdatter g.m. Claus Hansen Holst, toldbetjent
2) Marie Feddersdatter, død. E: Ditlev Nikolaj Mehl. Hendes børn
3) Anne Lucie Feddersdatter g.m. Frederik Markussen
4) Peder Feddersen 26
5) Frederik Feddersen 24
6) Nikolaj Feddersen 15.

134    Jens Madsen, sejlingsmand i Rudkøbing. 29.6.1691, side 530.
E: Johanne Madsdatter. B:
1) Anne Jensdatter 8
2) Mads Jensen 6.

135    Maren Nielsdatter i Rudkøbing. 5.8.1691, side 538.
E: Mikkel Hansen, kirkeværge. B:
1) Hans Mikkelsen 11
2) Maren Mikkelsdatter 6
3) Niels Mikkelsen 4
4) Rasmus Mikkelsen 3.
FM: morbror Corfitz Nielsen Sølle.

136    Sidsel Reimersdatter i Rudkøbing. 19.8.1691, side 539.
E: Morten Hansen, soldat. B:
1) Jacob Mortensen 23.

137    Bjørn Andersen i Rudkøbing. 20.8.1691, side 543.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Rasmus Bjørnsen 21, i Flensborg
2) Christoffer Bjørnsen 20
3) Anders Bjørnsen 16
4) Inger Bjørnsdatter 14.

138    Maren Pedersdatter i Rudkøbing. 27.8.1691. side 547.
E: Hans Hansen Hov. B:
1) Rasmus Hansen 9.

139    Margrethe Mortensdatter i Rudkøbing. 28.12.1691, side 548.
E: Claus Hansen, bådsmand.
Hendes B:
1) Jørgen Jørgensen Due, i udlandet.

140    Marie Nisdatter i Rudkøbing. 8.1.1692, side 550.
E: Ditlev Nikolaj Mehl. B:
1) Henrik Mehl 6.
FM: morbror Peder Feddersen.
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine [Pedersdatter], enke efter Nis Feddersen, [skifte 13.2.1691 lbnr.133].

141    Anne i Rudkøbing. 17.2.1692, side 551.
E: Kjeld Hansen. B:
4) Laurids Kjeldsen
5) Hans Kjeldsen
6) Rasmus Kjeldsen.
Af første ægteskab B:
1) Inger Lauridsdatter, enke efter Laurids Pedersen [Liding, skifte 8.3.1680 lbnr.94]
2) Elsebeth Lauridsdatter i København
3) Morten Lauridsen.

142    Frands Bertelsen Bolt, toldforpagter i Rudkøbing. 18.2.1692, side 557.
E: Anne Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen i Skallebøllegård. B:
1) Bertel Frandsen 9
2) Cathrine Marie Frandsdatter 6
3) Anne Margrethe Frandsdatter 4.
FM: morbror Henrik Jørgensen på Møllegård.

143    Peder Nielsen i Rudkøbing. 13.2.1693, side 574.
E: Stineke Jørgensdatter. LV: bror Jørgen Jørgensen. B:
6) Johanne Cathrine Pedersdatter 12
7) Jørgen Pedersen 10
8) Jacob Pedersen 7
9) Peder Pedersen 4.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 29.1.1680 lbnr.93. B:
1) Rasmus Pedersen, købmand
2) Niels Pedersen, farer til skibs på de lange rejser
3) Oluf Pedersen, i Flensborg
4) Inger Pedersdatter g.m. Ditlev Nikolaj Mehl
5) Peder Pedersen, i Odense latinskole.
FM: farbror Erik Nielsen Møller.

144    Maren Rasmusdatter i Rudkøbing. 10.3.1693, side 593.
E: Erik Nielsen Møller. B:
3) Niels Eriksen 26
4) Karen Eriksdatter 20
5) Lisbeth Eriksdatter 15
6) Anne Eriksdatter 11.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen Riber i Svendborg
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Knudsen, skomager.

145    Anne Hansdatter i Rudkøbing. 18.3.1693, side 597.
Arvinger angives ikke.

146    Søren Jensen Lundemann i Rudkøbing. 27.3.1693, side 598.
Arvinger angives ikke.

147    Peder Amling, kaptajn i Rudkøbing. 22.5.1693, side 598.
A:
1) søster g.m. Magnus Gärtner, magister i But Jarland i Oldenburg
2) søster Vibeke Amling gift i Dønn ved Frederikshof i Ditmarsken.

148    Mogens Hansen, borgmester og hustru Margrethe Dorthe Bilenberg i Rudkøbing. 4.3.1693, side 608.
B:
1) Elsebeth Margrethe Mogensdatter g.m. Hans Nielsen, præst i Rødby og Ringsebølle
2) Abel Cathrine Mogensdatter g.m. Jacob Dinesen With
3) Susanne Mogensdatter g.m. Frederik Feddersen
4) Anne Augusta Mogensdatter forlovet med Laurids Nielsen
5) Hans Henrik Berghof Mogensen 6.

149    Hans Rasmussen, rådmand og købmand i Rudkøbing. 9.8.1693, side 635.
A:
1) bror Laurids Rasmussen (Asmussen), skomager i Danzig ved søn Henrik Asmussen med fuldmagt til Hans Christoffer Wardinghausen, kaptajnløjtnant og forrige tolder i Rudkøbing
2) bror Niels Rasmussen, død. 3B:
a Melchior Nielsen
b Rasmus Nielsen
c Karen Nielsdatter.
FM:
1 Laurids Kjeldsen
2 Mathias Nielsen Bang
3 Hans Albert Sax
4 Johan Byssing, tobaksspinder.Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1693-1710

150    Søren Jensen, by- og rådstueskriver i Rudkøbing. 8.1.1694, side 3.
E: Elsebeth Pedersdatter. LV: Steen Jensen, kirkeværge. B:
1) Anne Margrethe Sørensdatter 15
2) Niels Sørensen 12.
Enkens første ægteskab med Niels Madsen Bang, [skifte 28.12.1677 lbnr.88]. Arv til B:
1) Hans Nielsen Bang
2) Jens Nielsen Bang
3) Ingeborg Nielsdatter Bang
4) Peder Nielsen Bang
5) Christen Nielsen Bang.

151    Mikkel Lauridsen, rådmand, købmand og fattigforstander i Rudkøbing. 22.3.1694, side 23.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Søren Sørensen Ancher, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev. B:
5) Anne Mikkelsdatter 6
6) Johanne Mikkelsdatter 4.
Første ægteskab med Johanne Mikkelsdatter. B:
1) Laurids Mikkelsen i Fredericia
2) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Corfitz Nielsen.
Andet ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 15.6.1686 lbnr.121. B:
3) Jens Mikkelsen 13
4) Johanne Mikkelsdatter 11.
FM: morbror Anders Jensen, guldsmed i Odense.

152    Hans Thomasen Gerner, tolder i Rudkøbing. 27.5.1694, side 60.
Arvinger angives ikke.

153    Magdalene Eggertsdatter i Rudkøbing. 30.11.1694, side 65.
E: Jens Poulsen Krøyer. A:
1) bror Christian Eggertsen til Vestergård [i Humble sogn]
2) søster Dorthe Eggertsdatter g.m. Niels Nielsen, ridefoged på Ørbæklunde [i Ørbæk sogn]
3) søster g.m. Peder Madsen, fuldmægtig på Bejerholm, nu boende på Nielstrup [i Ollerup sogn].

154    Sofie Nielsdatter i Rudkøbing. 4.3.1695, side 76.
Enke efter Jørgen Jensen, byskriver, [skifte 19.9.1681 lbnr.100]. B:
1) Jens Jørgensen, i Jylland
2) Karen Jørgensdatter, i Jylland
3) Ingeborg Jørgensdatter
4) Niels Jørgensen
5) Anne Sofie Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Steen Jensen
2 morbror Laurids Nielsen
3 morbror Søren Nielsen i København.

155    Christian Hansen, skrædder i Rudkøbing. 24.4.1695, side 83.
Enkemand. B:
1) Jørgen Christiansen
2) Magdalene Christiansdatter g.m. Peder Nielsen, skrædder.

156    Hans Albertsen i Rudkøbing. 15.5.1695, side 101-
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Hansen 9
2) Erik Hansen 6
3) Marie Cathrine Hansdatter 4.
FM: Hans Andersen. bødker.

157    Ellen Clausdatter i Rudkøbing. 19.11.1695, side 112.
E: Hans Hansen Hov. B:
1) Claus Hansen 1 år og 7 uger.

158    Ingeborg Brodersdatter i Rudkøbing. 3.12.1695, side 119.
Enke efter Hans Kjeldsen, [skifte 3.6.1675 lbnr.77].
Arvinger angives ikke.
Afdøde søstersøn Frederik Henriksen, snedker, var tilstede.

159    Claus Hansen Holst, toldkontrollør i Rudkøbing. 11.12.1695, side 123.
E: Cathrine Nisdatter. LV: Ditlev Nikolaj Mehl. B:
1) Frederik Clausen Holst blev 16 år den 26.4.1695
2) Nis Clausen Holst blev 4 år den 7.10.1695.
FM: mosters mand Frederik Markussen.

160    Anne Dinesdatter With i Rudkøbing. 11.1.1696, side 142.
E: Jørgen Jørgensen, overformynder. B:
1) Sara Cathrine Jørgensdatter bliver 10 år den 22.4.1696
2) Anne Marie Jørgensdatter bliver 5 år den 18.4.1696.
FM: morbror Jacob Dinesen With, købmand.

161    Jacob Hofmann i Rudkøbing. 8.2.1696, side 156.
E: Marie Hansdatter. B:
1) Johan Jacobsen Hofmann 25
2) Hans Jacobsen Hofmann 19, i Odense hos en musikant
3) Magdalene Lisbeth Jacobsdatter 12.
FM: Hans Madsen, snedker.

162    Johan Wild, guldsmed i Rudkøbing. 8.2.1696, side 163.
E: Karen Brodersdatter. LV: Frederik Henriksen, snedker.
Arvinger angives ikke.

163    Sidsel Mikkelsdatter i Rudkøbing. 9.6.1696, side 169.
E: Corfitz Nielsen Sølle. B:
1) Niels Corfitzen 15
2) Mikkel Corfitzen 10.
FM: morbror Mikkel Hansen, fattigforstander.
Arv i boet efter afdødes moster [Maren Mikkelsdatter] i Mariager, [skifte Onsild herred gejstlig 15.10.1694 lbnr.11].

164    Frederik Feddersen, købmand i Rudkøbing. 14.7.1696, side 176.
E: Susanne Mogensdatter, der døde i barselsseng 3 måneder efter sin mands død. B:
1) Margrethe Dorthe Frederiksdatter 2.
FM: farbror Peder Feddersen, købmand i Flensborg.
Barnet opdrages hos Niels Gødesen, præst i Rudkøbing og Skrøbelev.
Desuden nævnes afdødes svogre:
1 Jacob Dinesen With
2 Laurids Nielsen.
Arv i boet efter [enkens forældre [Mogens Hansen og hustru Margrethe Dorthe Bilenberg, skifte 4.3.1693 lbnr.148] til [enkens bror] Hans Henrik Berghof [Mogensen] ved morbror Henrik Bilenberg i Holsten.

165    Sofie Thomasdatter i Rudkøbing. 26.3.1697, side 230.
Enke efter Jørgen Jørgensen, byfoged, [skifte 6.4.1676 lbnr.81].
Afdøde svoger Jens Jørgensen Alsing mødt på arvingernes vegne.

166    Bodil Hansdatter i Rudkøbing. 15.5.1697, side 233.
E: Søren Jensen Due. B:
1) Jens Sørensen 11
2) Anne Margrethe Sørensdatter 9.

167    Anne Gotfredsdatter i Rudkøbing. 15.5.1697, side 235.
Afdøde var forlovet med Carsten Pedersen. A:
1) mor Anne Hansdatter
2) søster Johanne Gotfredsdatter
3) søster Kirsten Gotfredsdatter.
FM: Frands Jensen, skomager.

168    Jens Pedersen Errebo i Rudkøbing. 8.6.1697, side 239.
E: Anne Nielsdatter. LV: søn Niels Rasmussen, væver.
Arvinger angives ikke.
Registrering 23.3.1797.

169    Hans Christoffer [Johansen] Wardinghausen, tolder i Rudkøbing, forrige inspektør på grevskabet Langeland. 7.1.1697, side 244.
E: Marie Dorthe [Thomasdatter Nissen]. LV: Ditlev Nikolaj Mehl. B:
1) Thomas Wardinghausen 29
2) Hans Christoffer Wardinghausen 28
3) Christian Henrik Wardinghausen 26, i Nyborg
4) Dorthe Cathrine Wardinghausen g.m. Hartvig [Jensen] Hauge, kapellan i Kliplev
5) Elisabeth Margrethe Wardinghausen 22, forlovet med Peder Hansen, hører i Rudkøbing latinskole
6) Charlotte Amalie Wardinghausen 19
7) Frederik Wardinghausen 17
8) Augusta Margrethe Wardinghausen 15
9) Sofie Gertrud Wardinghausen 11
10) Nikolaj Wardinghausen 8.
(Afdøde, der var født i Rendsborg, blev begravet 21.2.1695, 60 år gammel).

170    Steen Jensen, kirkeværge og købmand i Rudkøbing. 12.7.1697, side 325, 432.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Rasmus Kjeldsen, der ægter enken. B:
1) Dines Steensen 7
2) Jacob Steensen 3.
FM: morbror Poul Jacobsen, præst i Svendborg Frue.
Enkens første ægteskab med Dines With, skifte 16.6.1689 lbnr.129. Arv til B:
1) Ditlev Dinesen With
ved FM: morbror Niels Hansen Vang, præst i Tranekær og Tullebølle.
Arv i boet efter Jørgen Jensen, [skifte 19.9.1681 lbnr.100] til B:
1) Jens Jørgensen
2) Karen Jørgensdatter.

171    Mester Martinus Koll (Kold), bartskær i Rudkøbing. 20.9.1697, side 362.
E: Anne Magdalene. LV: Casper Møller, bartskær. B:
1) Henrik Koll 14, i København
2) Ernst Gynther Koll 13
3) Anne Elisabeth Koll 12
4) Peder Koll 5.
FM: Johan Henriksen, bødker.

172    Anne Elisabeth Henriksdatter i Rudkøbing. 20.9.1697, side 364.
E: Mester Casper Møller, bartskær. B:
1) Elisabeth Cathrine Caspersdatter 6.
FM: morbror Johan Henriksen, bødker.

173    Christoffer Madsen, snedker i Rudkøbing. 21.12.1697, side 372.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Mads Christoffersen, rytter
2) Birthe Christoffersdatter gift i Kiel
3) Johanne Christoffersdatter g.m. Anders Christensen
4) Karen Christoffersdatter g.m. Jacob Mortensen.

174    Mads Simonsen i Rudkøbing. 21.12.1697, side 380.
Enkemand. B:
1) Frands Madsen
2) Anne Madsdatter g.m. Oluf Rasmussen i Skuldebølle.

175    Morten Simonsen i Rudkøbing. 21.12.1697, side 382.
Enkemand. B:
1) Niels Mortensen, remmesnider.

176    Karen Mikkelsdatter, ugift i Rudkøbing. 4.3.1698, side 385.
A:
1) søster Margrethe Mikkelsdatter, [skifte 30.5.1683 lbnr.107, var sidst g.m. Claus Bertelsen, birkedommer]. 1B:
c Henrik Clausen
Af Margrethe Mikkelsdatters første ægteskab 2B:
a Maren Henriksdatter 25, i København
b Anne Henriksdatter 23.
2) [halv]søster Johanne Mikkelsdatter, død. 1B:
a Mikkel Hansen
3) [halv]bror Laurids Mikkelsen i Fredericia
4) [halv]søster Sidsel Mikkelsdatter, [skifte 9.6.1696 lbnr.163]. E: Corfitz Nielsen Sølle. 2B:
1 Niels Corfitzen
2 Mikkel Corfitzen
5) [halv]søster Anne Mikkelsdatter, død, var g.m. Hr. Gert [Christensen Bredkær], præst [i Dalbyneder, Råby og Sødring] i Jylland, [død. 22.3.1677]. 3B:
a Christen Gertsen [i Dalbyneder]
b Eggert Gertsen [i Dalbyneder]
c Mikkel Gertsen [i Dalbyneder]

177    Anne Jensdatter i Rudkøbing. 17.3.1698, side 387.
A:
1) far Jens Kruse i Longelse
2) bror Hans Jensen, soldat i København
3) bror Isak Jensen i Jellebølle
4) halvsøster Maren Jørgensdatter i Bønnelykke i Longelse sogn.

178    Karen Eriksdatter i Rudkøbing. 29.3.1698, side 390.
E: Hans Hansen, guldsmed. B:
1) Hans Hansen 6 mdr.
FM:
1 morfar Erik Nielsen
2 morbror Niels Eriksen.

179    Magdalene Pedersdatter i Rudkøbing. 25.6.1698, side 397.
E: Christen Pedersen Ravsted.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen Lyding, gift i Larvik i Norge
2) Karen Christensdatter i Skien i Norge.
Desuden nævnes enkemandens bror Søren Ravsted.

180    Niels Frederiksen Møller i Rudkøbing. 5.7.1698, side 401.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Jens Nielsen Møller
2) Maren Nielsdatter g.m. Johan Hofmann
3) Kirsten Nielsdatter
4) Karen Nielsdatter på Skovsgård.

181    Bendix Rasmussen, vognmand i Rudkøbing. 5.7.1698, side 403.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Poulsen Krøyer. B:
1) Inger Bendixdatter 20
2) Anne Bendixdatter 15.

182    Jørgen Christensen i Rudkøbing. 5.7.1698, side 405.
E: Karen Mathiasdatter. LV: Ditlev Nikolaj Mehl. B:
1) Christen Jørgensen, snedkersvend.

183    Jonas Galde, slagter i Rudkøbing. 19.7.1698, side 411.
E: Abelone Pedersdatter. B:
1) Justine Jonasdatter 18
2) Andreas Jonassen 14
3) Marie Jonasdatter 13
4) Israel Jonassen 9.
FM: Hans Madsen, snedker.

184    Inger Jørgensdatter i Rudkøbing. 21.10.1698, side 414.
Enke. B:
1) Rasmus Christensen, [skifte 21.3.1681 lbnr.99]. 2B:
a Magdalene Rasmusdatter
b Peder Rasmussen.
FM: Peder Hansen Krøyer
2) Lene Christensdatter i København, død. Hendes børn
3) Kirsten Christensdatter på Sjælland.

185    Frands Jensen, skomager i Rudkøbing. 9.5.1699, side 418.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Niels Lauridsen. B:
1) Hans Frandsen 8.
FM: farbror Anders Jensen, skomager.
Arv i boet til afdødes søster Maren Jensdatter efter [mor Karen Rasmusdatter], skifte 19.10.1681 lbnr.102.

186    Sidsel Jensdatter i Rudkøbing. 31.5.1699, side 425.
E: Rasmus Kjeldsen. B:
1) Anne Rasmusdatter 12 uger.
FM: morfar Jens Hansen Kjeldsen.

187    Maren Lauridsdatter i Rudkøbing. 1.6.1699, side 430.
Enke efter Christoffer Madsen, snedker. skifte 21.12.1697 lbnr.173. B:
1) Mads Christoffersen, rytter
2) Birthe Christoffersdatter gift i Kiel
3) Johanne Christoffersdatter g.m. Anders Christensen
4) Karen Christoffersdatter g.m. Jacob Mortensen.

188    Kirsten Rasmusdatter i Rudkøbing. 2.3.1700, side 433.
E: Hans Pedersen.
Arvinger kendes ikke.

189    Johan Byssing i Rudkøbing. 26.3.1700, side 445.
E: Anneke Mortensdatter. LV: Jacob Dinesen With. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 12
2) Tønnes Johansen 10.
FM: mors [halv]bror Hans Steffensen i Rudevangen ved Rudkøbing.

190    Johanne Pedersdatter i Rudkøbing. 22.6.1700, side 463.
E: Jens Nielsen Møller. B:
1) Niels Jensen 3
2) Frederik Jensen 1.
FM: mors stedfar Mads Sørensen i Lollegård på Langeland.
Arv i boet efter [enkemandens far Niels Frederiksen Møller, skifte 5.7.1698 lbnr.180] til:
1) enkemandens mor Johanne Jensdatter
2) enkemandens søster Karen Nielsdatter.

191    Ingeborg Hansdatter i Rudkøbing. 16.11.1700, side 467.
E: Claus Clausen. B:
1) Cathrine Marie Clausdatter 3.
FM: mosters mand Rasmus Navnesen.

192    Laurids Thomsen, ugift sejlingsmand i Rudkøbing. 20.1.1701, side 470.
A:
Søskendebørn på fars side:
1) Christen Steffensen i Kædeby
2) Sidsel Steffensdatter g.m. Hans Rasmussen i Hennetved [i Lindelse sogn]
3) Johanne Steffensdatter, død. E: Niels Jørgensen i Vesterby. 2B:
a Jørgen Nielsen
b Karen Nielsdatter
4) Maren Steffensdatter, død. 2B:
a Johanne Pedersdatter g.m. Peder Rasmussen i Hennetved
b Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Møller i Rudkøbing
5) Anders Madsen i Hennetved
6) Cathrine Madsdatter g.m. Christoffer Hansen i Vindeby
7) Anne Madsdatter, død. 2B:
a Dorthe Hansdatter g.m. Daniel Hansen i Kædeby
b Cathrine Hansdatter g.m. Christian Jensen, skrædder i Tryggelev.
Søskendebørn på mors side:
8) Hans Hansen i Kassebølle
9) Laurids Hansen i Rifbjerg
10) Karen Hansdatter
11) Anne Hansdatter g.m. Frands Hansen i Ennersbølle.
Desuden nævnes afdødes stedfar Jens Mortensen Bay i Rifbjerg.
Afdøde døde i Lübeck, hvor han blev begravet.

193    Birthe i Rudkøbing. 20.1.1701, side 478.
Enke efter [Niels Jørgensen] Bendixen, [skifte 21.7.1679 lbnr.90].
Af børn angives B:
1) Bendix Nielsen.
Afdøde døde 5.4.1700.

194    Hans Hansen, feldbereder i Rudkøbing. 20.1.1701, side 479.
E: Maren Christiansdatter. LV: Frands Madsen, handskemager. B:
1) Hans Hansen i Burg på Femern
2) Anne Hansdatter g.m. Anders Rasmussen, snedker i Nakskov
3) Kirsten Hansdatter på Lolland
4) Karen Hansdatter i Nakskov
5) Maren Hansdatter i Magleby
6) Knud Hansen på Femern.
Afdøde døde på Ærø på sin rejse.

195    Thale Gotfredsdatter i Rudkøbing. 3.2.1701, side 482.
E: Johan Kruse, kirkeværge.
Første ægteskab med [Christen Pedersen Lindelse, præst i Snøde og Stoense, død 1690]. B:
1) Christen Christensen 11.
FM:
1 født værge Hans Gotfredsen, degn i Snøde og Stoense
2 mosters mand Niels [Hansen] Vang, præst i Tranekær og Tullebølle.
[Afdødes far ses i Rudkøbing kirkebog fol.296B: 3.1.1701 begravet Tale Godfredsdatter, sl. Hr Godfreds datter i Snøde, 30 år 6 mdr og 2 dage gammel].

196    Maren Pedersdatter i Rudkøbing. 1.3.1701, side 488.
E: Jørgen Rasmussen Møller. A:
1) far Peder Pedersen, møller i Skovsgård mølle.
Afdøde havde arv efter Laurids Thomsen, [skifte 20.1.1701 lbnr.192].

197    Maren Pedersdatter i Rudkøbing. 25.4.1701, side 491.
E: Jens Christensen Lolle.
Første ægteskab med [Hans Albertsen], skifte 15.5.1695 lbnr.156. B:
1) Peder Hansen 15
2) Erik Hansen 11
3) Marie Cathrine Hansdatter, død, efter hvem, der er arv.
FM: Hans Andersen. bødker.

198    Niels Christensen, glarmester i Rudkøbing. 7.6.1701, side 495.
E: Agnethe Mortensdatter.LV: Søren Skomager. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Jensen i Kulepile [i Simmerbølle sogn]
2) Karen Nielsdatter g.m. Anders Jensen, skomager i Rudkøbing.

199    Rasmus Jensen Bjerg i Rudkøbing. 26.7.1701, side 499.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Christen Rasmussen Bjerg, købmand i Svendborg
2) Niels Rasmussen Bjerg i Ostindien
3) Mads Rasmussen Bjerg i Frankrig
4) Kirsten Rasmusdatter i København
5) Maren Rasmusdatter i København.

200    Hans Frederiksen Fich, hattemager i Rudkøbing. 26.7.1701, side 503.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Morten Lauridsen. B:
1) Hans Hansen 2.
FM: Anders Jensen, skomager.

201    Inger Christoffersdatter i Rudkøbing. 2.8.1701, side 506.
E: Hans Knudsen. B:
1) Knud Hansen
2) Christoffer Hansen
3) Hans Hansen, guldsmed
4) Anders Hansen
5) Dorthe Hansdatter g.m. Laurids Kjeldsen.

202    Magdalene Christiansdatter i Rudkøbing. 6.12.1701, side 510.
E: Peder Nielsen, skrædder. B:
1) Maren Pedersdatter 15
2) Voldborg Pedersdatter 13
3) Niels Pedersen 11
4) Magdalene Pedersdatter 9
5) Christian Pedersen 3 mdr.
FM: født værge Jørgen Christiansen, skrædder.

203    Dorthe Hansdatter i Rudkøbing. 24.1.1702, side 516.
E: Laurids Kjeldsen, skipper og købmand. B:
1) Kjeld Lauridsen 15
2) Hans Lauridsen 9
3) Inger Lauridsdatter 7
4) Jens Lauridsen 4
5) Rasmus Lauridsen 1.
FM: morbror Hans Hansen, guldsmed.

204    Birthe Lauridsdatter i Rudkøbing. 3.2.1702, side 548.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Laurids Lauridsen 8.
FM: mosters mand Jens Jørgensen Alsing.
Desuden nævnes Jens Jørgensen Alsings datter Elsebeth Jensdatter.

205    Henrik Krøyer i Rudkøbing. 22.2.1702, side 555.
E: Elsebeth Christensdatter. LV: [halv]bror Hans Madsen, snedker. B:
1) Margrethe Henriksdatter 7
2) Mette Henriksdatter 5
3) Magdalene Henriksdatter 2
4) Henrik Henriksen Krøyer 8 uger.
FM: farfar Peder Hansen Krøyer.

206    Peder Jespersen i Rudkøbing. 23.2.1702, side 564.
E: Bodil Frederiksdatter. LV: brorsøn Jens Nielsen Møller. A:
1) halvsøster på mors side Maren Rasmus Buttens i Humble.

207    Jens Hansen i Rudkøbing. 13.3.1702, side 567.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Hans Jensen 15.
FM: født værge Hans Hansen Højmann.

208    Niels Olufsen i Rudkøbing. 14.3.1702, side 573.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Knudsen, skomager. B:
1) Anne Nielsdatter 14
2) Oluf Nielsen 9
3) Peder Nielsen 4.
FM: fasters mand Oluf Pedersen Norsk.

209    Jacob Dinesen With i Rudkøbing. 29.3.1702, side 582.
E: Abel Cathrine Mogensdatter. LV: Niels Gødesen, præst i Rudkøbing og Skrøbelev. B:
1) Marie Dorthe Jacobsdatter With.
FM: født værge Mathias [Dinesen] With.
Arv i boet efter [afdødes far Dines With, skifte 16.6.1689 lbnr.129] til B:
1) [Anne Dinesdatter] g.m. Hans Henrik Berghof
2) Mathias Dinesen With
3) Hans Dinesen With
4) Dines Dinesen With
5) Ditlev Dinesen With
ved børnenes morbror Niels Hansen Vang, præst i Tranekær og Tullebølle.
Arv i boet efter [enkens far] Mogens Hansen, borgmester [og hustru Margrethe Dorthe Bilenberg], skifte 4.3.1693 lbnr.148 til B:
B:
1) Hans Henrik Berghof Mogensen,
der stod hos søsters mand Frederik Feddersen, der døde, skifte 14.7.1696 lbnr.164 og nu står hos barnets morbror Henrik Bilenberg i Münsterdorf i Holsten.

210    Hans Steffensen i Rudkøbing. 22.3.1702, side 624.
E: Charlotte Amalie Wardinghausen. LV: Hans Madsen, snedker. B:
1) Marie Dorthe Hansdatter 4
2) Hans Christoffer Hansen 2.
FM: fasters mand Niels Sørensen.

211    Hans Knudsen i Rudkøbing. 25.4.1702, side 644.
Enkemand efter [Inger Christoffersdatter, skifte 2.8.1701 lbnr.201]. B:
1) Knud Hansen
2) Christoffer Hansen
3) Hans Hansen, guldsmed
4) Anders Hansen
5) Dorthe Hansdatter, [skifte 24.1.1702 lbnr.203]. E: Laurids Kjeldsen. B
1) Kjeld Lauridsen
2) Hans Lauridsen
3) Inger Lauridsdatter
4) Jens Lauridsen
5) Rasmus Lauridsen.

212    Hans Hansen Højmann i Rudkøbing. 1.6.1702, side 651.
E: Anne Madsdatter. LV: Herman Schierff. B:
1) Sidsel Hansdatter 20 uger.
FM: Hans Nielsen Bang.

213    Bodil Bertelsdatter. 2.6.1702, side 656.
E: Clamor Frederiksen, organist. B:
1) Elsebeth Clamorsdatter 7
2) Bertel Clamorsen 6
3) Frederik Clamorsen 2.
FM: mors morbror Peder Hansen Krøyer.

214    Niels Lauridsen, dansk skolemester og klokker i Rudkøbing. 7.6.1702, side 664.
E: Elsebeth Hansdatter [Krøyer]. LV: Peder Hansen Krøyer.
[Første ægteskab med Agathe Dam, skifte 16.8.1676 lbnr.83].
Arvinger kendes ikke.

215    Anne Jørgensdatter Møller i Rudkøbing. 20.6.1702, side 671.
E: Niels Eriksen. B:
4) Maren Nielsdatter 4.
Første ægteskab med [Frands Bertelsen Bolt], skifte 18.2.1692 lbnr.142. B:
557.
1) Cathrine Marie Frandsdatter 17
2) Anne Margrethe Frandsdatter 15
3) Bertel Frandsen 2½.
FM:
1 morbror Henrik Jørgensen, nu død
2 Henrik Clausen
3 Hans Hansen, guldsmed.

216    Angenis Hedvig Glomann i Rudkøbing. 5.9.1702, side 696.
E: Mathias Dinesen With. B:
1) Dines Christian Mathiassen With 34 uger.
FM: født værge Hans Gommesen Brandt, præst i Lindelse.
Afdøde havde arv efter Glomann (Glaumann), borgmester i Sønderborg.
Arv i boet efter [Jacob Dinesen With, skifte 29.3.1702 lbnr.209] til B:
Marie Dorthe Jacobsdatter With.

217    Barbara Marie Arentsdatter Folchmar i Rudkøbing. 11.9.1702, side 714.
E: Mathias [Nielsen] Bang, byskriver. B:
1) Abigael Mathiasdatter Bang 11
2) Niels Mathiassen Bang, der bliver 8 år den 3.10.1702
3) Anne Mathiasdatter Bang, der bliver 4 år den 29.12.1702
4) Barbara Mathiasdatter Bang, der blev 2 år den 15.8.1702.
FM: mors næstsøskendebarn Christian Poulsen, pensionist på Søgård.
Arv i boet efter Jørgen Jensen, byskriver, [skifte 19.9.1681 lbnr.100] til B:
1) Jens Jørgensen, på Island
2) Karen Jørgensdatter
3) Ingeborg Jørgensdatter
4) Niels Jørgensen
5) Anne Sofie Jørgensdatter.

218    Maren Rasmusdatter i Rudkøbing. 10.10.1702, side 730.
E: Jochum Mikkelsen, feldbereder. B:
1) Mikkel Jochumsen 23
2) Rasmus Jochumsen 21
3) Peder Jochumsen 14
4) Christen Jochumsen 11
5) Hans Jochumsen 6.
FM: Hans Andersen. bødker.

219    Jens Rasmussen Møller i Rudkøbing. 29.11.1702, side 736.
E: Maren Mortensdatter. LV: Peder Hansen Krøyer. B:
1) Hans Jensen 8.
FM: farbror Laurids Rasmussen Møller.

220    Karen Mathiasdatter i Rudkøbing. 5.12.1702, side 739.
Enke efter Jørgen Christensen, [skifte 5.7.1698 lbnr.182]. B:
1) Christen Jørgensen, snedker.

221    Thale Jensdatter i Rudkøbing. 20.3.1703, side 741.
Enke. B:
1) Ingeborg Holgersdatter g.m. Hans Zachariassen i Ærøskøbing
2) Anne Margrethe Holgersdatter i Ærøskøbing
3) Aarsele Cathrine Holgersdatter, der tjener i Preetz Kloster.

222    Anders Hansen i Rudkøbing. 31.5.1703, side 747.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Poul Andersen, drejer. B:
1) Inger Andersdatter 8 uger.
FM: farbror Knud Hansen.

223    Christoffer Hansen, skrædder. 31.5.1703, side 754.
E: Elsebeth Johansdatter Kruse. LV: [bror] Johan Johansen Kruse. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter 15
2) Hans Christoffersen 13.
FM: morfar Johan Kruse.

224    Kirsten Bertelsdatter i Rudkøbing. 1.6.1703, side 764.
E: Rasmus Hansen. B:
1) Elsebeth Cathrine Rasmusdatter, der bliver 8 år den 7.8.1703.
FM: morbror Peder Hansen Krøyer.
Afdøde døde 4.4.1702.

225    Peder Hansen Lind, toldkontrollør i Rudkøbing. 6.6.1703, side 783.
E: Helvig [Ottesdatter Teigel]. LV: Niels Hansen. B:
1) Frederik Christian Lind.
FM: mors morbror Christian Antonsen Prytz (Prydtz), præst i Longelse og Fuglsbølle.
Afdøde døde 24.3.1703.

226    Johanne Jensdatter i Rudkøbing. 6.9.1703, side 798.
E: Hans Henriksen Bremholm. B:
1) Johanne Hansdatter 6
2) Henrik Hansen 4
3) Dorthe Hansdatter 3
4) Kirsten Hansdatter 1.
FM:
1 mors stedfar Hans Rasmussen i Lykkeby
2 mors morbror Peder Hansen i Lykkeby.

227    Maren Lauridsdatter i Rudkøbing. 22.5.1704, side 805.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Peder Lauridsen, der blev 1 år den 16.5.1704.
FM: Christen Hansen Ravsted.
Enkemandens første ægteskab med [Birthe Lauridsdatter]. skifte 3.2.1702 lbnr.204. Arv til B:
1) Laurids Lauridsen.

228    Inger Jensdatter, ugift i Rudkøbing. 22.7.1704, side 812.
A:
1) søster Gertrud Jensdatter.

229    Opbudsbo i Rudkøbing. 6.9.1704, side 816.
Registrering af fallitbo hos Hans Henrik Bever, farver, der var undveget 26.7.1704.

230    Karen Rasmusdatter i Rudkøbing. 2.12.1704, side 837.
E: Østen Hansen. B:
1) Hans Østensen 9 uger.

231    Jacob Sørensen Tysk i Rudkøbing. 2.4.1705, side 840.
E: Kirsten Hansdatter. B_
1) Maren Jacobsdatter 27.
FM: Anders Christensen.

232    Jens Rasmussen Lybsk i Rudkøbing. 25.8.1705, side 843.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Jørgensen, snedker. B:
1) Cathrine Jensdatter 38, uvist hvor.

233    Margrethe Hansdatter i Rudkøbing. 22.1.1706, side 845.
Enke efter [Christen Hansen], bager, [22.3.1688 lbnr.127]. B:
3) Anne Christensdatter g.m. Hans Hansen, murer
4) Elsebeth Christensdatter g.m. Markus Bertelsen
5) Christen Christensen, snedker in Ærøskøbing
6) Hans Christensen 23, bager, på stedet.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Madsen, bager i Odense
2) Hans Madsen, snedker.

234    Henrik [Johansen] Kruse i Rudkøbing. 3.2.1706, side 852.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Claus Henriksen 8
2) Johan Henriksen 4½
3) Iver Henriksen 2.
FM: født værge Peder Johansen Kruse.

235    Rasmus Frandsen i Rudkøbing. 5.5.1706, side 860.
E:Maren Madsdatter. LV: Jørgen Christiansen, skrædder. A:
1) far Frands Madsen, handskemager.
Enkens første ægteskab med [Jens Hansen, skifte 13.3.1702 lbnr.207]. Arv til B:
1) Hans Jensen.

236    Mette Lauridsdatter i Rudkøbing. 12.6.1706, side 868.
E: Hans Hansen Hov. B:
1) Maren Hansdatter, der blev 10 år den 19.1.1706.
FM: mosters mand Laurids Rasmussen Møller.
Enkemandens [første] ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 27.8.1691 lbnr.138]. Arv til B:
1) Rasmus Hansen Hov.
Enkemandens [andet] ægteskab med [Ellen Clausdatter], skifte 19.11.1695 lbnr.157. Arv til B:
2) Claus Hansen Hov.

237    Inger Rasmusdatter i Rudkøbing. 12.6.1706, side 871.
E: Mads Madsen, væver. B:
1) Anne Madsdatter g.m. Laurids Rasmussen
2) Kirsten Madsdatter 28
3) Karen Madsdatter 26
4) Mads Madsen 24.
FM: Peder Hansen Krøyer.

238    Sidsel Lauridsdatter Struch i Rudkøbing. 3.3.1707, side 878.
E: Claus Bertelsen, byfoged. B:
1) Riborg Margrethe Clausdatter g.m. Peder Pedersen.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Mikkelsdatter, skifte 30.5.1683 lbnr.107]. Arv til B:
1) Henrik Clausen.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten, enke efter Laurids Iversen.

239    Margrethe Pedersdatter i Rudkøbing. 26.7.1707, side 882.
E: Morten Lauridsen. B:
2) Laurids Mortensen der bliver 25 år den 25.3.1708.
FM: fars [halv]bror Laurids Kjeldsen.
Første ægteskab med Rasmus Christensen, skifte 21.3.1681 lbnr.99. B:
1) Peder Rasmussen, der blev 28 år den 4.5.1707.

240    Abel Cathrine Mogensdatter i Rudkøbing. 27.10.1707, side 885.
E: Laurids Kjeldsen, købmand. B:
1) Margrethe Dorthe Lauridsdatter, der blev 2 år den 12.3.1707.
FM: mosters mand Laurids Nielsen, kirkeværge.
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Hansdatter, skifte 24.1.1702 lbnr.203]. Arv til børn, hvis navne ikke angives.

241    Erik Jensen, skomager i Rudkøbing. 2.12.1707, side 899.
E: Eleonora Olufsdatter. LV: Mathias Bang. B:
1) Inger Margrethe Eriksdatter 15.
FM: Mads Madsen, væver.

242    Karen Pedersdatter i Rudkøbing. 1.5.1708, side 902.
Enke efter Jens Styrmand. A:
1) søster, død. 1B:
a en søn, uvist hvor.
Afdøde døde 26.2.1708.

243    Hans Christoffer Wardinghausen i Rudkøbing. 12.3.1708, side 904.
B:
1) Christian Hans Christoffer Wardinghausen 7, lyst i kuld og køn 29.11.1707.
FM:
1 [farbror] Christian Henrik Wardinghausen
2 Jens Christensen Lolle.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Marie Dorthe [Thomasdatter Nissen], enke efter Hans Christoffer [Johansen] Wardinghausen, [skifte 7.1.1697 lbnr.169]. LV: afdødes fætter Ditlev Nikolaj Mehl
2 afdødes bror Thomas Wardinghausen
3 afdødes bror Frederik Wardinghausen
4 afdødes søster Dorthe Cathrine Wardinghausen g.m. Hartvig [Jensen] Hauge, præst i Simmerbølle
5 afdødes søster Charlotte Amalie Wardinghausen, enke efter Hans Steffensen, [skifte 22.3.1702 lbnr.210]
6 afdødes søster Elisabeth Margrethe Wardinghausen g.m. Peder Hansen, hører i Rudkøbing latinskole

244    Sidsel Christensdatter i Rudkøbing. 7.8.1708, side 939.
E: Anders Pedersen Møller. B:
1) Peder Andersen 16
2) Johanne Andersdatter 14
3) Christen Andersen 12
4) Karen Andersdatter 10
5) Rasmus Andersen 6.
FM: Steffen Mogensen, overformynder.

245    Anne Augusta Mogensdatter i Rudkøbing. 8.8.1708, side 941.
E: Laurids Nielsen, kirkeværge. B:
1) Margrethe Dorthe Lauridsdatter, bliver 13 år den 15.11.1708
2) Niels Lauridsen, blev 9 år den 16.4.1708.
FM: Laurids Kjeldsen, købmand.

246    Anne Christensdatter i Rudkøbing. 10.1.1709, side 949.
E: Hans Hansen, murer. B:
1) Margrethe Hansdatter 13
2) Kirsten Hansdatter 11
3) Anne Hansdatter, der blev 9 år den 2.8.1708
4) Hans Hansen, der bliver 6 år den 26.2.1709.
FM: morbror Hans Madsen, snedker.

247    Mads Andersen, færgemand i Rudkøbing. 1.2.1709, side 955.
E: Maren Madsdatter. LV: bror Mathias Madsen. B:
1) Anne Helvig Madsdatter 13
2) Sille Marie Madsdatter 10.
FM: fars farbrors søn Rasmus Hansen.

248    Morten Lauridsen i Rudkøbing. 5.2.1709, side 960.
Enkemand efter [Margrethe Pedersdatter, skifte 26.7.1707 lbnr.239]. B:
1) Laurids Mortensen.
Desuden nævnes:
1 afdødes [halv]bror Laurids Kjeldsen g.m. Marie Elisabeth [Jesses, enke efter Dominicus Andersen] Brandt, [præst i Rise og Marstal, død 2.10.1703]
2 [afdødes halvbror] Rasmus Kjeldsen g.m. Karen Jacobsdatter
3 afdødes søster Inger Lauridsdatter.

249    Niels Christensen Ladefoged i Rudkøbing. 7.3.1709, side 967.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Hansen Hov. B:
1) Kirsten Nielsdatter 15.
FM: Hans Andersen, bødker.

250    Frederik Markussen Pahl, købmand i Rudkøbing. 12.12.1708, side972.
E: Anne Lucie Nisdatter. LV: Rasmus Pedersen, toldforvalter. B:
1) Markus Christoffer Frederiksen Pahl 18, i Hamborg
2) Nikolaj Frederiksen Pahl, der bliver 13 år den 5.3.1709
3) Frederik Frederiksen Pahl, der bliver 10 år den 3.5.1709
4) Cathrine Marie Frederiksdatter Pahl, der bliver 6 år den 17.12.1708
5) Margrethe Sofie Frederiksdatter Pahl, der blev 2 år den 10.12.1708.
FM: Hans Nielsen Bang.

251    Mette Eriksdatter i Rudkøbing. 25.4.1709, side 984.
E: Jens Jørgensen Alsing.
Første ægteskab med [Mathias Thomsen Zinkler, skifte 15.3.1677 lbnr.86]. B:
1) Thomas Mathiassen, bager i Nykøbing, død. 1B:
a Bodil Thomasdatter i Trondhjem
2) Erik Mathiassen, bager
4) David Mathiassen, bager i Holland.
Arv i boet til enkemandens datter Karen Jensdatter.

252    Jens Jørgensen, skrædder i Rudkøbing. 11.6.1709, side 987.
E: Agnethe Brandt. LV: Hans Madsen, snedker. B:
1) Johan Jensen 20
2) Jacob Jensen 15.
FM: Johan Christiansen, skrædder.
Registrering 6.5.1709.

253    Frederik Wardinghausen, ugift købmand i Rudkøbing. 16.1.1710, side 989.
A:
1) mor Marie Dorthe [Thomasdatter Nissen], enke efter [Hans Christoffer Johansen] Wardinghausen, [skifte 7.1.1697 lbnr.169]. LV: Ditlev Nikolaj Mehl
2) bror Thomas Wardinghausen, død på fortet Christiansborg i Guinea 2.6.1707, uden børn
3) bror Hans Christoffer Wardinghausen, [skifte 12.3.1708 lbnr.243]. 1B:
a Christian Hans Christoffer Wardinghausen
4) bror Christian Henrik Wardinghausen
5) søster Dorthe Cathrine Wardinghausen g.m. Hartvig [Jensen] Hauge, præst [i Simmerbølle]
6) søster Elisabeth Margrethe Wardinghausen, enke efter Peder Hansen, hører i Rudkøbing latinskole
7) søster Charlotte Amalie Wardinghausen g.m. Erik Eriksen
8) søster Augusta Margrethe Wardinghausen g.m. Niels Iversen i Illebølle
9) søster Sofie Gertrud Wardinghausen g.m. Hans Lauridsen i Illebølle
10) Nikolaj Wardinghausen.
Afdøde døde i Bergen.
Registrering 20.7.1709.

254    Jørgen Henrik Mandix, guldsmed i Rudkøbing. 29.1.1710, side 993.
E: Margrethe Rasmusdatter Tochsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Köln am Rhein.

255    Hilleborg Jensdatter i Rudkøbing. 7.2.1710, side 994.
E: Hans Bang. B:
1) Mette Hansdatter Bang g.m. Christian Pedersen Krøyer
2) Hans Hansen Bang, bliver 6 år den 8.4.1710.

256    Rasmus Kjeldsen i Rudkøbing. 31.3.1710, side 998.
E: Karen Jacobsdatter.
Første ægteskab med [Sidsel Jensdatter], skifte 31.5.1699 lbnr.186. B:
1) Anne Rasmusdatter, blev 11 år den 6.3.1710.
FM: morfar Jens Hansen Kjeldsen i Vemmenæs.

257    Jens Poulsen Krøyer i Rudkøbing. 24.4.1710, side 1003.
Enkemand efter [Magdalene Eggertsdatter, skifte 30.11.1694 lbnr.153].
[Første ægteskab med Maren Thomasdatter, skifte 4.3.1687 lbnr.124].
A:
1) farbror Peder Hansen Krøyer
2) farbror Hans Hansen Krøyer, død. 7B:
a Hans Hansen Krøyer i Ristinge
b Jørgen Hansen Krøyer i Skovbølle [i Købelev sogn] på Lolland
c Bertel Hansen Krøyer i Roløkke [i Købelev sogn] på Lolland
d Bodil Hansdatter Krøyer g.m. Peder Henriksen, klejnsmed på Gråsten gods
e Maren Hansdatter g.m. Poul Hansen, færgemand i København
f Elsebeth Hansdatter g.m. Johan Pedersen Køng i Simrishamn i Skåne
g Kirsten Hansdatter g.m. Laurids Pedersen i Rudkøbing
3) faster Elsebeth Hansdatter Krøyer, [skifte 26.4.1710 lbnr.259. Første ægteskab med Bertel Hansen, dansk skolemester, skifte 16.10.1674 lbnr.72]. 4B:
a Kirsten Bertelsdatter, [skifte 1.6.1703 lbnr.224]. E: Rasmus Hansen. 1B:
1 Elsebeth Cathrine Rasmusdatter
b Karen Bertelsdatter g.m. Hans [Christensen], smed i Bagenkop
c Maren Bertelsdatter g.m. Gert Pedersen, [drejer] i Rudkøbing
d Bodil Bertelsdatter, [skifte 2.6.1702 lbnr.213]. E: Clamor Frederiksen, organist i Rudkøbing, nu i Kragerø i Norge. 3B:
1 Elsebeth Clamorsdatter
2 Bertel Clamorsen
3 Frederik Clamorsen.
Desuden skal der være to mostre i Holsten, hvis navne ikke kendes.

258    Gertrud Hansdatter i Rudkøbing. 25.4.1710, side 1005.
E: Frands Madsen, handskemager. B:
1) Anne Frandsdatter g.m. Hans Nielsen, skomager i Magleby.
Registrering 22.4.1710.

259    Elsebeth Hansdatter Krøyer i Rudkøbing. 26.4.1710, side 1006.
Enke efter Niels Lauridsen, [dansk skolemester og klokker, skifte 7.6.1702 lbnr.214].
Første ægteskab med [Bertel Hansen, dansk skolemester, skifte 16.10.1674 lbnr.72]. 4B:
1) Kirsten Bertelsdatter, [skifte 1.6.1703 lbnr.224]. E: Rasmus Hansen. 1B:
a Elsebeth Cathrine Rasmusdatter
2) Karen Bertelsdatter g.m. Hans Christensen, [smed] i Bagenkop
3) Maren Bertelsdatter g.m. Gert Pedersen, drejer i Rudkøbing
4) Bodil Bertelsdatter, [skifte 2.6.1702 lbnr.213]. E: Clamor Frederiksen, organist i Rudkøbing, nu i Kragerø i Norge. 3B:
a Elsebeth Clamorsdatter
b Bertel Clamorsen
c Frederik Clamorsen.

260    Johan Jensen i Rudkøbing10.5.1710, side 1008.
E: Jørgen Rasmussen. A:
1) far Jens Poulsen i Svenstrup [i Skrøbelev sogn].

261    Kirsten Hansdatter i Rudkøbing. 1.12.1710, side 1011.
E: Hans Hansen, murer. A:
1) mor Karen Mortensdatter g.m. Christian Christensen i Brønneslette [i Bøstrup sogn]
2) søster Johanne Hansdatter i Strandby [i Tranekær sogn]
3) søster Kirsten Hansdatter i Tjørnetved [i Tullebølle sogn]
4) bror Morten Hansen.
FM: Hans Madsen, snedker.Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1710-1727262    Johan Kruse, kirkeværge og købmand i Rudkøbing. 3.12.1710, fol.2.
E: Anne Marie Buttener. LV: Laurids Nielsen, kirkeværge.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 3.7.1680 lbnr.97]. B:
1) Elsebeth Johansdatter Kruse g.m. Rasmus Hansen
2) Henrik Johansen Kruse, [skifte 3.2.1706 lbnr.234]. 3B:
a Claus Henriksen
b Johan Henriksen
c Iver Henriksen
3) Peder Johansen Kruse
4) Johan Johansen Kruse
5) Jørgen Johansen Kruse.
Elsebeth Johansdatter Kruses første ægteskab med [Christoffer Hansen, skifte 31.5.1703 lbnr.223]. Arv til B:
1) Hans Christoffersen.

263    Anne Rasmusdatter i Rudkøbing. 10.12.1710, fol.21B.
E: Bendix Nielsen. B:
1) Niels Bendixen 9
2) Hans Bendixen, der blev 3 år den 16.4.1710
3) Anne Cathrine Bendixdatter, født 1.10.1710.
FM: morbror Jørgen Rasmussen.

264    Bendix Knudsen i Rudkøbing. 4.2.1711, fol.24.
E: Ellen Pedersdatter. B:
1) Peder Bendixen 28
2) Hans Christian Bendixen 26, i Norge
3) Ingeborg Bendixdatter 22
4) Lene Bendixdatter 16.
FM: farbror Søren Knudsen, skomager.

265    Jørgen Rasmussen Vogel (Fogel) i Rudkøbing. 23.12.1710, fol.26.
E: Anne Rasmusdatter. LV: morbror Jørgen Lauridsen. A:
1) bror Niels Rasmussen Vogel i Frellesvig
2) søster Anne Rasmusdatter Vogel g.m. Jacob Jørgensen i Stengade
3) søster Abelone Rasmusdatter Vogel g.m. Laurids Mikkelsen i Snøde.
Desuden nævnes Jacob Jørgensens halvbror Hans Rasmussen.
Afdøde døde i kongens tjeneste på flåden.

266    Østen Hansen i Rudkøbing. 15.4.1711, side 29.
E: Bodil Jepsdatter. B:
1) Hans Østensen 6.
FM: Rasmus Hansen.
Desuden nævnes enkens søster Maren Jepsdatter g.m. g.m. Jørgen Maler i Vester Åby.
Afdøde døde i kongens tjeneste i orlogsflåden.

267    Susanne Marie Pedersdatter i Rudkøbing. 16.4.1711, fol.31.
E: Jørgen Christiansen, skrædder. B:
1) Maren Jørgensdatter, bliver 13 år den 14.5.1711
2) Dorthe Jørgensdatter, bliver 5 år den 21.4.1711.
FM: Johan Hofmann, snedker.

268    Laurids Rasmussen, ugift tjenestekarl i Rudkøbing. 6.8.1711, fol.33B.
A:
1) bror Hans Rasmussen
2) søster Anne Rasmusdatter
3) halvbror Henrik Rasmussen i Longelse
4) halvbror Christen Rasmussen i Fuglsbølle.
FM: farbrors søn Jens Christensen Lolle.
Desuden nævnes Henrik Rasmussens stedfar Hans Lassen i Østerby.

269    Poul Harder i Rudkøbing. 2.9.1711, fol.35B.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Bang g.m. enkens søster [Inger Bang]. B:
1) Mette Poulsdatter i Kragerø i Norge, enke efter Clamor Frederiksen, organist. LV: Laurids Kjeldsen i Rudkøbing.
(Sml. lbnr.213 og 259).

270    Knud Nielsen i Rudkøbing. 27.10.1711, fol.39.
E: Marie Jonasdatter. LV: Hans Madsen, snedker. A:
1) far Niels Knudsen i Svalebølle i Bøstrup sogn.
Afdøde døde som fange i Göteborg.

271    Laurids Rasmussen i Rudkøbing. 28.10.1711, fol.40.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Inger Lauridsdatter 7
2) Rasmus Lauridsen 3.
FM: Mads Madsen, væver.
Afdøde døde som fange i Göteborg.

272    Jørgen Pedersen i Rudkøbing. 6.4.1712, fol.41.
E: Anne Marie Buttener. LV: Niels Lauridsen. A:
1) mor Stineke Jørgensdatter g.m. Thomas Panch i Horsens. Første ægteskab med [Peder Nielsen i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 13.2.1693 lbnr.143]
2) søster Johanne Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Madsen, bager i Rudkøbing
3) bror Jacob Pedersen i København
4) bror Peder Pedersen på Stensballegård.
Fars første ægteskab med [Johanne Rasmusdatter, skifte 29.1.1680 lbnr.93]
5) halvbror Rasmus Pedersen
6) halvbror Oluf Pedersen, i Tønder
7) halvsøster Inger Pedersdatter g.m. Ditlev Nikolaj Mehl
8) halvbror Peder Pedersen, tolder i Rudkøbing
9) halvbror Peder Panch
10) halvbror Hans Panch.
Desuden nævnes afdødes morbror Jørgen Jørgensen.
Afdødes ægteskab havde kun varet 5 uger og 3 dage.
Registrering 19.7.1711.

273    Marie Dorthe [Thomasdatter Nissen] i Rudkøbing. 8.6.1712, fol.47B.
Enke efter [Hans Christoffer Johansen] Wardinghausen, [skifte 7.1.1697 lbnr.169]. B:
1) Hans Christoffer Wardinghausen, [skifte 12.3.1708, lbnr.243].
1B:
a Christian Hans Christoffer Wardinghausen
2) Christian Henrik Wardinghausen
3) Dorthe Cathrine Wardinghausen g.m. Hartvig [Jensen] Hauge, præst i Simmerbølle
4) Elisabeth Margrethe Wardinghausen, enke efter Peder Hansen, hører i Rudkøbing latinskole
5) Charlotte Amalie Wardinghausen g.m. Erik Eriksen
6) Frederik Wardinghausen, død, skifte 16.1.1710 lbnr.253, uden børn
7) Augusta Margrethe Wardinghausen g.m. Niels Iversen
8) Sofie Gertrud Wardinghausen g.m. Hans Lauridsen
9) Nikolaj Wardinghausen.

274    Hans Hansen, guldsmed i Rudkøbing. 15.6.1711, fol.49.
Enkemand efter Ellen Pedersdatter. B:
2) Christoffer Hansen
3) Peder Hansen 2
4) Karen Hansdatter
5) Inger [Cathrine] Hansdatter.
FM:
1 Rasmus Hansen, færgemand
2 Søren Knudsen, skomager
3 fars svoger Henrik Clausen
4 Hans Jørgensen.
Første ægteskab med [Karen Eriksdatter, skifte 29.3.1698 lbnr.178]. B:
1) Hans Hansen.
FM:
1 morfar Erik Nielsen
2 morbror Niels Eriksen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Knud Hansen
2 afdødes svoger Rasmus Hansen.

275    Niels Sørensen Harslev, tobaksspinder i Rudkøbing. 13.4.1712, fol.74.
E: Anneke Mortensdatter. LV: Henrik Clausen. A:
1) søster Birgitte Sørensdatter g.m. Poul Andersen Schytte, præst i Bjerreby på Tåsinge
2) bror, død. 1B:
a Barbara Hermansdatter
3) søster død, var g.m. Johan Stiboil Schytte. 1B:
a en søn.
Enkens første ægteskab med [Johan Byssing], skifte 26.3.1700 lbnr.189. Arv til B:
1) Anne Margrethe Johansdatter, der også har halvdelen af sin afdøde bror Tønnes Johansens fædrene arv.

276    Peder Madsen, toldkontrollør i Rudkøbing. 21.6.1713, fol.79B.
E: Helvig Ottesdatter Teigel. LV: Niels Hansen til Skovsbo, herredsfoged. B:
1) Christian Pedersen 9.
FM: Laurids Stub, degn i Longelse og Fuglsbølle.
Enkens første ægteskab med Peder Hansen Lind, [skifte 6.6.1703 lbnr.225]. Arv til B:
1) Frederik Christian Lind.
FM: mors morbror Christian Antonsen Prytz, præst i Longelse og Fuglsbølle.

277    Anne Eriksdatter i Rudkøbing. 28.6.1713, fol.86.
E: Peder Poulsen. A:
1) bror [Anders Eriksen] død. 2B:
a Rasmus Andersen, snedker
b Erik Andersen, bagersvend i København.
Desuden nævnes Jochum Mikkelsen, feldbereder, enkemand efter [Maren Rasmusdatter, skifte 10.10.1702 lbnr.218], søster til [Anders Eriksens] kone.

278    Mathias Sønnichsen, hattemager i Rudkøbing. 30.6.1713, fol.87B.
E: Cathrine Jessen. LV: mester Casper Møller, bartskær.
Hans B:
1) Anne Mathiasdatter 15.
FM: Hans Knudsen, hattemager.

279    Else Mortensdatter i Rudkøbing. 18.7.1713, fol.90B.
Jens Rasmussen, bager. B:
1) Rasmus Jensen, bager i Svendborg
2) Maren Jensdatter g.m. Hans Liliendal. glarmester
3) Anne Jensdatter g.m. Peder Jochumsen, bager.

280    Erik Nielsen i Rudkøbing. 15.8.1713, fol.93B.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter, skifte 10.3.1693 lbnr.144]. B:
1) Niels Eriksen
2) Karen Eriksdatter, [skifte 29.3.1698 lbnr.178, var g.m. Hans Hansen, guldsmed, [skifte 15.6.1711 lbnr.274]. 1B:
a Hans Hansen i guldsmedelære i Flensborg
3) Lisbeth Eriksdatter g.m. Henrik Clausen
4) Anne Eriksdatter g.m. Johan Johansen Kruse, snedker.

281    Margrethe Rasmusdatter Tochsen i Rudkøbing. 8.12.1713, fol.102B.
E: Egert Andersen Højsgaard, guldsmed. B:
1) Jørgen Henrik Egertsen 3
2) Anders Didrik Egertsen 1.
FM: Rasmus Hansen.
[Første ægteskab med Jørgen Henrik Mandix, guldsmed, skifte 29.1.1710 lbnr.254].

282    Claus Hansen Nogel i Rudkøbing. 19.12.1713, fol.104.
E: Karen Rasmusdatter.
FM: [fasters mand] Peder Rasmussen skipper.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Hans Albertsen i Marstal på Ærø g.m. afdødes mor Cathrine Margrethe, enke efter afdødes far Hans Nogel af Gudsgave
2 afdødes bror Peder Hansen Nogel
3 afdødes bror Johan Hansen Nogel.

283    Birthe Nielsdatter i Rudkøbing. 2.3.1714, fol.110B.
E: Mogens Hansen. B:
2) Karen Mogensdatter.
FM: Mathias Pedersen.
Hendes B:
1) Tønnes Pedersen i Skovbølle i Købelev sogn på Lolland.

284    Anne Margrethe Sørensdatter i Rudkøbing. 12.6.1715, fol.111B.
E: Jørgen Johansen Kruse. B:
1) Maren Jørgensdatter 4.
FM: morbror Niels Sørensen Bang.

285    Peder Johansen Kruse i Rudkøbing. 26.2.1715, fol.115B.
E: Sidsel Rasmusdatter Lind. LV: Mathias Ulrik Krag. B:
1) Jacob Pedersen Kruse, bliver 14 år den 2.3.1715
2) Marie Kirstine Pedersdatter, blev 7 år den 15.7.1714
3) Anne Margrethe Pedersdatter, blev 5 år den 9.7.1714.
Arv i boet efter [Johan Kruse], skifte 3.12.1710 lbnr.262 til sønnen som er afdødes bror B:
1) Henrik Johansen Kruse, [skifte 3.2.1706 lbnr.234], hans 3B:
a Claus Henriksen
b Johan Henriksen
c Iver Henriksen.

286    Mogens Hansen i Rudkøbing. 25.10.1715, fol.123.
Enkemand efter [Birthe Nielsdatter, skifte 2.3.1714 lbnr.283]. B:
1) Karen Mogensdatter.
FM: Johan Hofmann, snedker.

287    Niels Rasmussen, væver i Rudkøbing. 29.10.1715, fol.124.
E: Johanne Jensdatter. LV: bror Anders Jensen, skomager. B:
1) Brandt Nielsen 26
2) Anne Cathrine Nielsdatter 23
3) Rasmus Nielsen 22
4) Karen Nielsdatter 20
5) Marie Nielsdatter 15
6) Helvig Nielsdatter 13.
FM: Rasmus Olufsen, skomager.

288    Maren Lauridsdatter. 6.11.1715, fol.126.
E: Peder Jacobsdatter, færgemand. B:
2) Elsebeth Pedersdatter g.m. Christoffer Melchiorsen, færgemand.
Første ægteskab med [Laurids Lauridsen, færgemand, skifte 5.7.1686 lbnr.123]. B:
1) Inger Lauridsdatter g.m. Peder Trugesen, hjulmand i Gloslunde på Lolland.

289    Birgitte Jacobsdatter i Rudkøbing. 11.11.1715, fol.128B.
E: Mikkel Hansen, købmand og fattigforstander. B:
1) Peder Mikkelsen 22, hos en bager i Flensborg
2) Pernille Margrethe Mikkelsdatter 17
3) Elsebeth Dorthe Mikkelsdatter 15.
FM: Urban Bohnsen, farver, g.m. halvsøster [Maren Mikkelsdatter].

290    Terkild Jørgensen, hattemager i Rudkøbing. 24.1.1716, fol.132B.
E: Cathrine Jessen. LV: Hans Madsen, snedker.
Afdøde efterlader sin mor, en bror, der er soldat og 2 gifte søstre, der er kendt af afdødes læremester i Horsens, hvis navne ikke angives.
Enkens første ægteskab med [Mathias Sønnichsen], skifte 30.6.1713 lbnr.278. Arv til dennes søn.

291    Peder Hansen Krøyer i Rudkøbing. 20.5.1716, fol.135.
Enkemand. B:
1) Henrik Krøyer, [skifte 22.2.1702 lbnr.205. 4B:
a Margrethe Henriksdatter
b Mette Henriksdatter, i Flensborg
c Magdalene Henriksdatter
d Henrik Henriksen hos stedfar Markus Bertelsen
2) Christian Krøyer, skipper
3) Hans Krøyer i Vestindien
4) Bodil Pedersdatter g. m. Mathias Madsen, færgemand

292    Rasmus Hansen i Rudkøbing. 22.6.1716, fol.136B.
E: Elsebeth Johansdatter Kruse. LV: bror Jørgen Johansen Kruse.
Første ægteskab med [Kirsten Bertelsdatter], skifte 1.6.1703 lbnr.224. B:
1) Elsebeth Cathrine Rasmusdatter.
FM: Christian Pedersen Krøyer, skipper.
Enkens første ægteskab med [Christoffer Hansen, skifte 31.5.1703 lbnr.223]. Arv til B:
1) Anne Marie Christoffersdatter g.m. Andreas [Pedersen] Wøldike, præst i Helsingør Olai.
Arv i boet efter Hans Hansen, guldsmed, [skifte 15.6.1711 lbnr.274] til B:
1) Christoffer Hansen.

293    Karen Pedersdatter i Rudkøbing. 8.12.1716, fol.150.
E: Hans Madsen, snedker. B:
1) Anders Christensen
2) Mads Christensen g.m. Maren lauridsdatter
3) Sidsel Christensdatter g.m. Adam Pedersen Schmidt i København
4) Anne Christensdatter g.m. Hans Christian Pedersen i København.
Desuden nævnes Anne Christensdatters søskendebarn Hans Bang.

294    Anne Olufsdatter i Rudkøbing. 9.7.1717, fol.166.
E: Oluf Pedersen Norsk. A:
1) bror Niels Olufsen, [skifte 14.3.1702 lbnr.208]. 2B:
a Anne Nielsdatter 29, i København
b Oluf Nielsen 25, hos stedfar Christen Jørgensen, snedker.

295    Anne Lauridsdatter i Rudkøbing. 20.7.1717, fol.170B.
E: Hans Bang. B:
1) Laurids Hansen Bang, bliver 4 år den 3.11.1717
2) Hilleborg Sofie Hansdatter Bang, bliver 1 år den 27.11.1717.
FM: Mathias With.
Enkemandens første ægteskab med [Hilleborg Jensdatter], skifte 7.2.1710 lbnr.255.
Desuden nævnes enkemandens bror Mathias Bang.

296    Hans Hansen Hov i Rudkøbing. 14.9.1717, fol.178, 227.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Bang.
Første ægteskab med ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 27.8.1691 lbnr.138]. B:
1) Rasmus Hansen Hov g.m. Johanne Mikkelsdatter.
[Andet ægteskab med Ellen Clausdatter, skifte 19.11.1695 lbnr.157]. B:
2) Claus Hansen Hov.
[Tredje ægteskab med Mette Lauridsdatter, skifte 12.6.1706 lbnr.236]. B:
3) Maren Hansdatter.
FM:
1 Laurids Rasmussen Møller
2 svoger Corfitz Nielsen.

297    Mathias Nielsen Bang, by- og rådstueskriver i Rudkøbing. 28.7.1718, fol.186.
E: Elisabeth Carstensdatter Egebech. LV: Mathias With, købmand. B:
4) Barbara Mathiasdatter Bang 14½
5) Carsten Mathiassen Bang 11½
6) Jørgen Mathiassen Bang 9
7) Arent Mathiassen Bang 7
8) Mathias Mathiassen Bang 4.
FM:
1 farbror Hans Nielsen Bang
2 farbror Jens Nielsen Bang.
Første ægteskab med [Barbara Marie Arentsdatter Folchmar, skifte 11.9.1702 lbnr.217]. B:
1) Abigael Mathiasdatter Bang g.m. Johan Bruun, møntmestersvend i København
2) Niels Mathiassen Bang 24
3) Barbara Mathiasdatter Bang 18.
FM: fars [halv]bror Niels Sørensen Bang, købmand.
Arv i boet efter Mads Jensen, præst i Simmerbølle, [død 1701, var g.m. Inger Hansdatter, nu g.m. Peder Nielsen Bang i Rudkøbing] til B:
1) Maren Madsdatter.
FM: Jens Marstrand, præst i Snøde og Stoense.
Arv i boet efter [Jørgen Jensen, byskriver, skifte 19.9.1681 lbnr.100] til B:
1) Jens Jørgensen
3) Ingeborg Jørgensdatter
4) Niels Jørgensen
5) Anne Sofie Jørgensdatter.

298    Cathrine [Pedersdatter] i Rudkøbing. 25.8.1718, fol.215B.
Enke efter Nis Feddersen, [skifte 13.2.1691 lbnr.133].
1) [Cathrine Feddersdatter], død, var g.m. Claus Hansen Holst. 2B:
a Frederik Holst
b Nis Holst.
FM: stedfar Gotfred Becher, apoteker
2) Anne Lucie Feddersdatter g.m. Pahl
3) Peder Feddersen i Flensborg ved søn Ditlev Feddersen
4) Nikolaj Feddersen.

299    Johanne Cathrine Pedersdatter i Rudkøbing. 24.11.1718, fol.220.
E: Peder Madsen, bager. B:
1) Peder Pedersen, bliver 16 år den 24.1.1719
2) Mads Pedersen, bliver 14 år den 28.12.1718
3) Kirstine Margrethe Pedersdatter 9½
4) Anne Dorthe Pedersdatter 6½.

300    Hans Jørgensen Ohnsorg, postmester i Rudkøbing. 23.1.1719, fol.223B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Peder Rasmussen, købmand og skipper. B:
1) Hans Hansen Ohnsorg 12
2) Erika Kirstine Hansdatter Ohnsorg 9½
3) Dorthe Sofie Hansdatter Ohnsorg 4.
FM: Mathias Pedersen, købmand.

301    Mathias Bloch, urmager på Ærø, der druknede ved Langeland. 8.6.1719.
Arvinger angives ikke.

302    Johan Henriksen Kruse, ugift i Rudkøbing. 17.7.1719, fol.228.
A:
1) mor Margrethe Lauridsdatter g.m. Mads Christensen
2) bror Claus Henriksen Kruse
3) bror Iver Henriksen Kruse.
FM: farbror Johan Johansen Kruse.
Arv efter afdødes far [Henrik Johansen Kruse], skifte 3.2.1706 lbnr.234.
Afdøde døde 15.5.1719 i København.

303    Birgitte Sofie Andersdatter i Rudkøbing. 6.7.1719, fol.229B.
B:
1) Elisabeth Sofie Jespersdatter 7.
FM: Christian Hansen Ravsted.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Anne Nielsdatter
2 afdødes søster Cathrine Andersdatter.
Afdøde døde 23.2.1719.

304    Niels Lauridsen, negotiant i Rudkøbing. 16.2.1719, fol.231B.
E: Dorthe Hansdatter Nogel. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Laurids Nielsen Kruse, kirkeværge og negotiant
2) Johan Nielsen 18
3) Henrik Nielsen 17
4) Jørgen Ditlev Nielsen 12
5) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Jochum Tollesen, købmand
6) Christine Nielsdatter g.m. Henrik Lauridsen, negotiant i Fåborg, nu i Svendborg.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Cathrine Elisabeth Nogel
2 enkens bror Hans Hansen Nogel.

305    Karen Rasmusdatter i Rudkøbing. 14.6.1719, fol.247.
E: Hans Mikkelsen. B:
1) Claus Hansen 4½
2) Maren Hansdatter, der bliver 3 år den 6.1.1720.
FM: fars svoger Hans Christensen Vindeby i Rudkøbing.

306    Maren i Rudkøbing. 25.5.1719, fol.258.
Enke efter Jens [Hansen] Kjeldsen.
Hendes B:
1) Maren Jensdatter, død. 3B:
a Rasmus Madsen, færgemand i Vemmenæs på Tåsinge
b Anne Madsdatter g.m. Mads Rasmussen i Hagenby [i Humble sogn]
c Birgitte Madsdatter
2) Sidsel Jensdatter, [skifte 31.5.1699 lbnr.186], var g.m. Rasmus Kjeldsen. 1B:
a Anne Rasmusdatter
3) Hans Jensen, død. 1B:
a Mette Marie Hansdatter hos en islandsk købmand i København
4) Hilleborg Jensdatter, [skifte 7.2.1710 lbnr.255], var g.m. [Hans Nielsen] Bang. 1B:
a Mette Hansdatter Bang g.m. Christian [Pedersen] Krøyer.

307    Johanne Vincentsdatter, ugift i Rudkøbing. 5.7.1719, fol.262.
A:
0) forældre [Vincent Ibsen, skifte 23.5.1676 lbnr.82 og Anne Hansdatter, skifte 18.12.1673 lbnr.68]
1) bror Hans Vincentsen, død. 1B:
a Anne Hansdatter.
FM: stedfar Anders Nielsen, bødker i Kragholm [i Skrøbelev sogn].
[Fars andet ægteskab med Johanne Madsdatter].
2) [halv]bror Mads Vincentsen, død. 2B:
a Karen Madsdatter
b Johanne Madsdatter.

308    Niels Eriksen, købmand i Rudkøbing. 16.10.1719, fol.264B.
E: Maren Knudsdatter. LV: farbror Niels Hansen til Skovsbo, herredsfoged. B:
2) Anne Elisabeth Nielsdatter, der blev 15 år den 7.6.1719
3) Erik Nielsen, der bliver 13 år den 26.10.1719
4) Knud Nielsen, der blev 9 år den 21.9.1719
5) Niels Hansen Nielsen, der bliver 8 år den 16.12.1719
6) Laurids Nielsen, der blev 2 år den 6.4.1719
7) Hans Knudsen Nielsen 22 uger
8) Claus Bertelsen Nielsen 22 uger.
FM:
1 Henrik Clausen, negotiant
2 Johan Johansen Kruse, snedker.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter Møller], skifte 20.6.1702 lbnr.215. B:
1) Maren Nielsdatter, der blev 21 år den 26.9.1719.
FM: Peder Pedersen, tolder.

309    Hans Hansen Helletoft, sejlingsmand i Rudkøbing. 19.10.1719, fol.281.
E: Maren Sørensdatter. LV: Henrik Clausen, købmand. B:
1) Sidsel Kirstine Hansdatter 3½.
FM: Johan Johansen Kruse, snedker.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Hans Rasmussen Helletoft i Helletoft
2 enkens far Søren Skomager.

310    Sidsel Terkildsdatter i Rudkøbing. 19.10.1719, fol.285B.
E: Mathias Lauridsen, bødker. B:
1) Margrethe Mathiasdatter 10½.

311    Anders Mikkelsen, matros i Rudkøbing. 22.1.1720, fol.287.
E: Mette Jensdatter. LV: bror Jens Jensen i Lismose [i Tullebølle sogn].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror Poul Jensen.

312    Hans Rasmussen Holsemose, sejlingsmand i Rudkøbing. 13.11.1719, fol.289.
A:
1) bror Jens Rasmussen Holsemose på Hov på Nedergård gods.
Afdøde havde arv efter sin far hvilket fremgår af skifte på Snøde præsts mensalgods 21.2.1716 efter Elisabeth Hansdatter, hvis mand Anders Jørgensen i Tressebølle [i Snøde sogn], der nu er rømt, var værge for afdøde.
Jens Rasmussen har arv efter sin mor, der står hos hans farbror Hans Jensen i Snøde på Steensgård gods.

313    Laurids Nielsen i Rudkøbing. 16.5.1720, fol.293B.
E: Kirstine Margrethe Rasmusdatter. LV: Mathias Ulrik Krag. B:
3) Rasmus Gregersen Lauridsen 2.
FM: mosters mand Christian Mikkelsen.
Første ægteskab med [Anne Augusta Mogensdatter, skifte 8.8.1708 lbnr.245]. B:
1) Margrethe Dorthe Lauridsdatter g.m. Peder Schiær (Sier) i Rødby
2) Niels Lauridsen 21, i København.
FM: morbror Hans Henrik Berkov, kongelig arkivsekretær i København.
Afdøde døde 25.2.1720.

314    Maren Jacobsdatter i Rudkøbing. 27.6.1720, fol.302.
E: Christen Jørgensen, skrædder. B:
1) Kirsten Christensdatter 12
2) Anne Christensdatter 8, der døde efter sin mor.
FM: Rasmus Olufsen, skomager.

315    Marie Baltsersdatter i Rudkøbing. 3.7.1720, fol.303B.
E: Vilhelm Lorents Alsleben, barber. B:
1) Cathrine Marie Vilhelmsdatter Alsleben 10 uger.

316    Bertel Frandsen, skrædder i Rudkøbing. 1.4.1720, fol.307.
E: Karen Jensdatter. LV: Henrik Clausen. A:
1) søskendebarn Johanne Frandsdatter.
FM: Peder Bang.

317    Mads Madsen, væver i Rudkøbing. 1.8.1720, fol.307B.
E: Birgitte Svendsdatter. LV: Christen Jørgensen, snedker. B:
5) Inger Madsdatter 14
6) Svend Madsen 12
7) Arine Madsdatter 4½
8) Jacob Rasmus Madsen 38 uger.
FM: Mathias Madsen.
Første ægteskab med [Inger Rasmusdatter, skifte 12.6.1706 lbnr.237]. B:
1) Anne Madsdatter, enke efter [Laurids Rasmussen, skifte 28.10.1711 lbnr.271]
2) Kirsten Madsdatter 45
3) Karen Madsdatter g.m. Iver Væver i Kassebølle
4) Mads Madsen, matros i København.
Arv i boet efter Erik Jensen, skomager, [skifte 2.12.1707 lbnr.241] til B:
1) Inger Margrethe Eriksdatter.

318    Peder Jacobsen, færgemand i Rudkøbing. 1.8.1720, fol.309.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Mikkel Jensen i Troense på Tåsinge.
B:
2) Maren Pedersdatter 3½
3) Peder Pedersen 2½.
FM: Jørgen Lauridsen, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Pedersdatter g.m. Christoffer Melchiorsen.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Jensdatter i Det nørre sogn på Tåsinge, [dvs. Bregninge sogn].

319    Urban Bohnsen, farver i Rudkøbing. 19.9.1720, fol.312B.
Enkemand efter Maren Mikkelsdatter, død 26.6.1720. B:
1) Mikkel Hansen Urbansen Bohnsen, der bliver 13 år den 26.4.1721
2) Salome Marie Urbansdatter Bohnsen, der bliver 11 år den 5.3.1721
3) Birgitte Cathrine Urbansdatter Bohnsen, der bliver 7 år den 4.1.1721
4) Anne Margrethe Urbansdatter Bohnsen, der blev 4 år den 18.9.1720.
FM:
1 morfar Mikkel Hansen, købmand
2 Peder Madsen, bager g.m. mors halvsøster [Pernille Mikkelsdatter].
Desuden nævnes afdødes kones bror Hans Mikkelsen, [degn] i Sandby på Lolland.

320    Anne Hansdatter Siø i Rudkøbing. 4.9.1720, fol.326.
E: Mads Hansen Siø. B:
1) Johanne Cathrine Madsdatter Siø 5.
FM: morbror Jens Hansen Siø.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Jensdatter.

321    Mette Hansdatter Bang i Rudkøbing. 5.9.1720, fol.328B.
E: Christian Krøyer, skipper, der døde 10.10.1720. B:
1) Peder Christiansen Krøyer 12
2) Hans Christiansen Krøyer 11.
FM:
1 morfar Hans Nielsen Bang, købmand
2 fasters mand Mathias Madsen Krøyer, færgemand.

322    Bodil Jepsdatter i Rudkøbing. 5.12.1720, fol.337.
E: Hans Hansen, skrædder.
Første ægteskab med Østen Hansen, skifte 15.4.1711 lbnr.266. B:
1) Hans Østensen 15.
FM: Hans Knudsen.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Jepsdatter g.m. g.m. Jørgen Maler i Vester Åby.

323    Søren Knudsen, skomager i Rudkøbing. 7.11.1720, fol.339B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Johan Johansen Kruse, snedker. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Anton Jacobsen
2) Christen Sørensen 31, der for 9 år siden blev taget som krigsfange af svenskerne i Pommern og ført til Karlskrona i Sverige.

324    Anne Christensdatter i Rudkøbing. 16.1.1721, fol.344.
E: Claus Clausen, bådsmand. B:
1) Christen Clausen 17, i snedkerlære
2) Claus Clausen 13.
Enkemandens første ægteskab med [Ingeborg Hansdatter], skifte 16.11.1700 lbnr.191. Arv til B:
1) Cathrine Marie Clausdatter.

325    Rasmus Andersen Strynbo, snedker i Rudkøbing. 24.1.1721, fol.346B.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter enken. B:
1) Anders Rasmussen 2
2) Johanne Marie Rasmusdatter 17 uger.
FM: Jacob Jensen Strynbo.
Desuden nævnes enkens bror Niels Jensen Hov.

326    Henrik Clausen og hustru Elisabeth Eriksdatter i Rudkøbing. 30.1.1721, fol.348B.
B:
1) Margrethe Cathrine Henriksdatter Lütche 21, g.m. Hans Kjeldsen, købmand
2) Sidsel Henriksdatter 9
3) Erika Marie Henriksdatter, der bliver 4 år den 24.2.1721.
FM: Kjeld Lauridsen, købmand.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands far Claus Bertelsen
2 afdøde mands [halv]søster Riborg Margrethe Clausdatter g.m. Peder Pedersen, tolder
3 afdødes mands svoger Johan Kruse, snedker.
(Sml. lbnr.107, 238).

327    Jørgen Rasmussen i Rudkøbing. 26.5.1721, fol.401B.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Poulsen. B:
1) Johanne Jørgensdatter 8
2) Karen Jørgensdatter 7
3) Rasmus Jørgensen 5.
FM: Bendix Nielsen, købmand.

328    Laurids Pedersen, arbejdsmand i Rudkøbing. 21.5.1721, fol.404B.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Christiansen Rosendal, skrædder. B:
3) Mette Lauridsdatter 10
4) Birgitte lauridsdatter 8.
Første ægteskab med [Birthe Lauridsdatter], skifte 3.2.1702 lbnr.204. B:
1) Laurids Lauridsen 27.
Andet ægteskab med [Maren Lauridsdatter], skifte 22.5.1704 lbnr.227. B:
1) Peder Lauridsen 18.
FM: Christen Hansen Ravsted, skomager.
Registrering 26.3.1721.

329    Mester Casper Møller, bartskær i Rudkøbing. 24.9.1721, fol.406B.
E: Johanne Madsdatter. LV: Jens Nielsen Bang.
[Første ægteskab med Gertrud Svelund, skifte 7.5.1684 lbnr.112].
Andet ægteskab med [Anne Elisabeth Henriksdatter], skifte 20.9.1697 lbnr.172. B:
1) Elisabeth Cathrine Caspersdatter Møller.
FM: Didrik Lauridsen, skipper.
Enkens første ægteskab med [Jens Madsen], skifte 29.6.1691 lbnr.134. Arv til B:
1) Anne Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Longelse
2) Mads Jensen, snedkersvend i København.

330    Mikkel Hansen, købmand og fattigforstander i Rudkøbing. 1.6.1722, fol.410B.
Enkemand efter [Birgitte Jacobsdatter, skifte 11.11.1715 lbnr.289]. B:
3) Peder Mikkelsen, bager i Odense
4) Pernille Margrethe Mikkelsdatter g.m. Peder Madsen, bager
5) Elsebeth Dorthe Mikkelsdatter.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 5.8.1691 lbnr.135]. B:
1) Hans Mikkelsen. degn i Sandby på Lolland
2) Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Urban Bohnsen, farver, skifte 19.9.1720 lbnr.319. 4B:
a Mikkel Hansen Urbansen Bohnsen, der bliver 14 år den 26.4.1722
b Salome Marie Urbansdatter Bohnsen, der blev 12 år den 5.3.1722
c Birgitte Cathrine Urbansdatter Bohnsen, der blev 8 år den 4.1.1722
d Anne Margrethe Urbansdatter Bohnsen, der bliver 6 år den 18.9.1722

331    Claus Clausen, bådsmand i Rudkøbing. 19.8.1722, fol.420.
E: Abelone Mikkelsdatter. LV: Bendix Nielsen, købmand.
Første ægteskab med
Ingeborg Hansdatter, [skifte 16.11.1700 lbnr.191]. B:
1) Cathrine Marie Clausdatter 23.
FM: Rasmus Navnesen.
Andet ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 16.1.1721 lbnr.324]. B:
1) Christen Clausen 19, i snedkerlære
2) Claus Clausen 14.
FM: Hans Jørgensen, bådsmand.
Afdøde døde 16.7.1722.

332    Abelone Andersdatter i Rudkøbing. 17.2.1723, fol.427B.
E: Mathias Pedersen Lange. B:
1) Peder Mathiassen, der bliver 22 år den 8.10.1723, soldat
2) Anders Mathiassen, der bliver 19 år den 30.3.1723
3) Hans Christoffer Mathiassen, der blev 15 år den 6.1.1723.
Afdøde døde 11.1.1723.

333    Maren Jensdatter i Rudkøbing. 2.4.1723, fol.432.
E: Claus Hansen Hov. B:
3) Hans Clausen Hov 8 uger.
FM: Jørgen Lauridsen Fisker i Flensborg.
Første ægteskab med [Peder Jacobsen, skifte 1.8.1720 lbnr.318]. B:
1) Maren Pedersdatter 6
2) Peder Pedersen 5.
FM:
1 morbror Mikkel Jensen i Troense på Tåsinge
2 Rasmus Hansen Løve i Troense.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Hansdatter.
Afdøde døde 14.3.1723.

334    Hans Jørgensen i Rudkøbing. 2.12.1722, fol.434B.
E: Riborg Andersdatter. LV: Hans Rasmussen Ristinge. B:
1) Claus Hansen, født 13.5.1710, der døde 20.2.1723
2) Anne Marie Hansdatter, født 1.4.1715
3) Jørgen Hansen, født 7.5.1718.
FM:
1 farbror Peder Jørgensen i Lindelse
2 Hans Christian Vindeby, købmand.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Bertel Andersen
2 enkens afdøde morbror Claus Bertelsen, byfoged.
Afdøde døde 25.9.1722.

335    Hans Hansen Bankemand, skomager i Rudkøbing. 29.6.1723, fol.463.
A:
0)  forældre Hans Hansen og Maren Madsdatter på noget præstejord uden for Sankt Jørgens Port i Odense, begge døde
1) søster Anne Cathrine Hansdatter, enke efter Laurids Jensen Schreppe, vognmand i Odense
2) søster Johanne Hansdatter gift Barrit sogn 16.11.1704 med Jens Sørensen Elef, urtegårdsmand på Lundbæk [i Bislev sogn] ved Nibe, født i Sankt Jørgens gård i Odense.
Afdøde døde 11.4.1723.

336    Anne Cathrine [Pedersdatter] i Rudkøbing. 13.1.1723, fol.469.
E: Hans Nielsen Bang. B:
1) Laurids Hansen Bang
2) Hilleborg Hansdatter Bang.
Enkemandens første ægteskab med [Hilleborg Jensdatter, skifte 7.2.1710 lbnr.255]. Arv til B:
1) Mette Hansdatter Bang, [skifte 5.9.1720 lbnr.321], var g.m. Christian Pedersen Krøyer. Hendes børn.
Desuden nævnes:
1 enkemandens mor Elsebeth [Pedersdatter i første ægteskab] med enkemandens far Niels Madsen Bang, [skifte 28.12.1677 lbnr.88]
2 enkemandens bror Jens Nielsen Bang.
Afdøde døde 1720, [begravet 23.9.1720].

337    Bent Lilliengren, sadelmager i Rudkøbing. 13.1.1724, fol.487B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Knud Hansen, bedemand. B:
1) Kirstine Margrethe Bentsdatter 4
2) Arve Abraham Bentsen 2.

338    Kirsten Hansdatter i Rudkøbing. 2.8.1724, fol.489.
E: Frederik Henriksen, snedker. A:
1) bror Morten Hansen, barber i Eilenburg i Leipsig
2) bror Peder Hansen, bager i Roskilde
3) bror Laurids Hansen, sadelmager i Magdeburg
4) søster Karen Hansdatter g.m. en sadelmager i Tønningen i Tolsten.
Afdøde døde 11.5.1724.

339    Inger Cathrine Hansdatter, ugift i Rudkøbing. 16.8.1724, fol.495.
A:
0) forældre [Hans Hansen, guldsmed, skifte 15.6.1711 lbnr.274 og Ellen Pedersdatter, død]
1) bror Christoffer Hansen, i snedkerlære i Flensborg
2) bror Peder Hansen
3) søster Karen Hansdatter, på Steensgård.
Fars første ægteskab med [Karen Eriksdatter, skifte 29.3.1698 lbnr.178]. B:
4) halvbror Hans Hansen i Wardingbjerg [i Simmerbølle sogn], guldsmed.
Afdøde døde 18.8.1723 hos sin farbror Knud Hansen, bedemand.

340    Anne Rasmusdatter i Rudkøbing. 3.8.1724, fol.499.
E: Hans Andersen, bødker. B:
1) Rasmus Hansen, snedker.
Arv i boet efter [Maren Pedersdatter], skifte 25.4.1701 lbnr.197 til B:
1) Peder Hansen Lange, soldat i Ostindien
2) Erik Hansen, der døde.
FM: stedfar Jens Christensen Lolle.

341    Morten Rasmussen i Rudkøbing, der døde 8.7.1724, fol.503.
B:
1) Maren Mortensdatter, forlovet med Hans Henrik Wardinghausen. FM: Peder Gemshøj, rektor.

342    Anne Margrethe Johansdatter Byssing i Rudkøbing. 1.12.1725, fol.504.
E: Hans Rasmussen Ristinge, skipper. B:
1) Johan Hansen, der blev 10 år den 24.10.1725
2) Anne Cathrine Hansdatter, der blev 4 år den 20.6.1725
3) Sidsel Margrethe Hansdatter, der blev 2 år den 8.7.1725.
Desuden nævnes enkemandens svigermor Anneke [Mortensdatter], enke efter Niels Sørensen [Harslev, skifte 13.4.1712 lbnr.275].

343    Kirsten Hansdatter i Rudkøbing. 24.4.1726, fol.505B.
E: Simon Jensen, skomager. B:
1) Maren Simonsdatter 19.
Afdøde døde 29.2.1726.

344    Thomas Svendsen i Rudkøbing. 26.4.1726, fol.509B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Hans Rasmussen Ristinge. B:
1) Svend Thomsen 20
2) Peder Thomsen 17
3) Hans Thomsen 12
4) Mette Cathrine Thomasdatter 4.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Svendsen i Tryggelev.

345    Steen Nielsen, smed i Rudkøbing. 25.4.1726, fol.510B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Johan Hofmann, snedker. B:
1) Niels Steensen 25.

346    Anne Rasmusdatter Kjeldsen i Rudkøbing. 29.5.1726, fol.511.
E: Hans Mikkelsen, købmand. B:
1) Rasmus Hansen Kjeldsen, der blev 2 år den 12.11.1725
2) Karen Hansdatter 4
3) Jens Hansen Kjeldsen, der blev 6 uger den 24.1.1726.
FM: morfars bror Laurids Kjeldsen, købmand.
Enkemandens første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 14.6.1719 lbnr.305. Arv til B:
1) Claus Hansen
2) Maren Hansdatter.
Afdøde døde 29.12.1725.

347    Hans Madsen, snedker i Rudkøbing. 13.3.1726, fol.524B.
E: Marie Mortensdatter Femern. LV: Christen Jørgensen, snedker. A:
0) mor [Margrethe Hansdatter, skifte 22.1.1706 lbnr.233]
1) bror Rasmus Madsen, bager i Odense, død. 4B:
a Hans Rasmussen, bager i Odense
b Rasmus Rasmussen Becher, snedker i Narva
c Maren Rasmusdatter g.m. Jens Ludvigsen, bager i Odense
d Margrethe Rasmusdatter g.m. Johan Jensen Handberg, snedker i Odense.
Mors andet ægteskab med [Christen Hansen, skifte 22.3.1688 lbnr.127]
2) halvbror Christen Christensen, vejer i Ærøskøbing ved søn Christen Christensen, der bliver 25 år den 2.2.1727
3) halvbror Hans Christensen, bager i Rudkøbing
4) halvsøster Anne Christensdatter, [skifte 10.1.1709 lbnr.246], var g.m. Hans Hansen, murer, død. 4B:
a Margrethe Hansdatter g.m. Christen Steffensen, skrædder i København
b Kirsten Hansdatter 26, i København
c Anne Hansdatter 24, i København
d Hans Hansen, murer i Rudkøbing
5) halvsøster Elsebeth Christensdatter g.m. Markus Bertelsen, skrædder i Rudkøbing.
Desuden nævnes enkens søster Anne Mortensdatter.
Afdøde døde 11.2.1726.

348    Hanne Christophera Pedersdatter i Rudkøbing. 5.9.1726, fol.552B.
E: Hans Hansen, guldsmed. B:
1) Peder Hansen, der blev 3 år den 30.7.1726
2) Cathrine Elisabeth Hansdatter, der blev 1 år den 7.7.1726.
FM: mormors bror Christian Henrik Wardinghausen.
Arv i boet til:
1 enkemandens søster Karen Hansdatter
2 enkemandens bror Christoffer Hansen.
Desuden nævnes enkemandens svigermor Elisabeth Marie Wardinghausen, enke efter Peder Hansen, hører.

349    Christoffer Poulsen i Rudkøbing. 6.9.1726, fol.561B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Mehl, købmand. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter g.m. Laurids Jensen Helletoft, søfarende mand
2) Cathrine Christoffersdatter 20.
FM: farbror Peder Poulsen, søfarende mand.

350    Christoffer Melchiorsen, færgemand i Rudkøbing. 7.9.1726, fol.565.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: svoger Rasmus Poulsen Buus. B:
1) Melchior Christoffersen 4
2) Anne Margrethe Christoffersdatter 6 mdr.
FM: født værge Hans Wulf, skrædder.
Desuden nævnes enkens svoger Morten Hansen Wulf, skrædder.

351    Peder Pedersen, tolder i Rudkøbing. 31.5.1724, fol.567.
B:
1) Claus Pedersen 22
2) Peder Pedersen 12
3) Christen Pedersen 7.
FM: Rasmus Pedersen, der døde.
(Dette er slutningen af kommissariernes skifte af 31.5.1724).

352    Johan Johansen Kruse, snedker i Rudkøbing. 2.12.1726, fol.568.
E: Anne Eriksdatter. LV: Anton Jacobsen. B:
1) Erik Johansen Kruse 25
2) Henrik Johansen Kruse 19.
Afdøde døde 31.10.1726.

353    Maren Mortensdatter i Rudkøbing. 15.1.1727, fol.573.
E: Christian Henrik Wardinghausen. A:
1) farbror Hans Rasmussen på Lolland
2) farbror Niels Rasmussen i Bergen i Norge
3) faster Anne Rasmusdatter g.m. Peder Nielsen Samsing i Nakskov. Hendes første ægteskab med Nikolaj Højer, [kirurg, skifte Nakskov 19.2.1720 lbnr.1126]
4) faster Else Rasmusdatter
5) moster Cathrine Boyesdatter g.m. Herman Schierff
6) mors halvbror Peder Knötter.Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1747-1797

354    Anne Margrethe Jørgensdatter i Rudkøbing. 3.11.1747, fol.2.
E: Mads Pedersen, drejer. A:
1) farbror, død. 1B:
a Rasmus Clausen, snedker i Lykkeby ved Jørgen Hansen, ridefoged på Nedergård.

355    Mathias Pedersen Lange i Rudkøbing. 10.1.1749, fol.4.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Christian Tornfeldt. B:
3) Peder Rasmussen Mathiassen 25
4) Christian Vennike Mathiassen 21, studerer i Odense.
Første ægteskab med [Abelone Andersdatter, skifte 17.2.1723 lbnr.332]. B:
1) Peder Mathiassen Lange
2) Hans Christoffer Mathiassen Lange
Registrering 4.12.1748.

356    Dorthe Olufsdatter i Rudkøbing. 28.2.1750, fol.5.
E: Laurids Pedersen, skrædder. B:
1) Birgitte Cathrine Lauridsdatter 22
2) Margrethe Cathrine Lauridsdatter 20
3) Anne Marie Lauridsdatter 15
4) Anders Lauridsen Trap 11.
FM: Niels Fugl.
Registrering 3.3.1749.

357    Peder Jensen Helletoft i Rudkøbing. 19.3.1750, fol.6.
E: Margrethe Dorthe Johansdatter Hofmann. LV: Jens Mogensen. B:
1) Johan Pedersen Helletoft 28
2) Maren Pedersdatter Helletoft 26.
FM: Claus Hansen, skrædder.
Registrering 30.3.1749.

358    Jørgen Lauridsen, fisker i Rudkøbing. 12.3.1750, fol.6B:
Formodentlig arvinger i København og på Langeland. hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde i Århus på sin rejse og blev der begravet.
Registrering 24.5.1749.

359    Kirsten Madsdatter i Rudkøbing. 12.3.1750, fol.8.
A:
0) forældre [Mads Madsen, skifte 1.8.1720 lbnr.317 og Inger Rasmusdatter, skifte 12.6.1706 lbnr.237]
1) søster Anne Madsdatter, enke efter [Laurids Rasmussen, skifte 28.10.1711 lbnr.271]
2) søster [Karen Madsdatter, død, var g.m. Iver Væver i Kassebølle]. 1B:
a Knud Iversen i Rifbjerg
3) [halv]søster, død. 1B:
a Mads Kjær i Lysemose.
Muligvis flere arvinger.
Registrering 4.6.1749.

360    Karen Jensdatter i Rudkøbing. 22.8.1749, fol.8B:
E: Jens Christian Tornfeldt, sadelmager. B:
1) Andreas Tornfeldt 20, student.
FM: Hans Henrik Olufsen, købmand.
Registrering 23.7.1749.

361    Maren Jepsdatter i Rudkøbing. 19.3.1750, fol.8B.
Arvinger angives ikke.
Registrering 9.9.1749.

362    Hans Wulf, skrædder i Rudkøbing. 5.2.1751, fol.9.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Peder Schrøder, måler og vejer.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 10.7.1750.

363    Sara Cathrine Jørgensdatter With i Rudkøbing. 5.2.1751, fol.10.
Enke efter Bendix Nielsen. B:
1) Anne Bendixdatter 28.
FM: halvbror Niels Bendixen.
Afdøde havde arv efter morbror Hans With i Kalundborg efter testamente af 16.10.1747.
Registrering 5.8.1749.
(Sml. lbnr.263).

364    Sofie Kirstine Haugaard i Rudkøbing. 13.5.1751, fol.11.
E: Andreas Schmidt, skrædder. B:
1) Birthe Sofie Andreasdatter 21
2) Jens Andreassen 14
3) Dorthe Kirstine Andreasdatter 12
4) Abel Scharffenberg Andreasdatter 8.
FM: Laurids Pedersen, skrædder.
Registrering 18.11.1750.

365    Anne Cathrine Hermansdatter i Rudkøbing. 24.4.1751, fol.11B.
E: Christian Svane, orgelbygger. B:
1) Jens Christiansen Svane 1.
FM: Hans Henrik Olufsen, købmand.
Desuden nævnes afdødes mor [Anne Christine Jensdatter] g.m. Hans Pedersen [Lund], klokker i Ærøskøbing. [Afdødes far var formanden som klokker Herman Iversen, begravet Ærøskøbing 25.12.1729].

366    Mette Rasmusdatter i Rudkøbing. 27.2.1749, fol.16.
Enke efter Jens Nielsen Bang.
Testamente af 4.6.1723.
Hans A:
0) forældre [Niels Madsen Bang, skifte 28.12.1677 lbnr.88 og Elsebeth Pedersdatter]
1) bror Mathias Nielsen Bang, [skifte 28.7.1718 lbnr.297. E: Elisabeth [Carstensdatter Egebech]. 5B:
c Barbara Mathiasdatter Bang g.m. Gregers Henriksen, skipper i Svendborg
d Carsten Mathiassen Bang
e Jørgen Mathiassen Bang
f Arent Mathiassen Bang
g Mathias Mathiassen Bang.
Mathias Nielsen Bangs første ægteskab med [Barbara Marie Arentsdatter Folchmar, skifte 11.9.1702 lbnr.217]. 2B:
a Abigael Mathiasdatter Bang i København, enke efter Peder Sønderborg
b Barbara Mathiasdatter Bang g.m. Johan Peder Bech, kongens skomager i København
2) bror Hans Nielsen Bang. [Første ægteskab med Hilleborg Jensdatter, skifte 7.2.1710 lbnr.255]. 1B:
a [Mette Hansdatter Bang, skifte 5.9.1720 lbnr.321, var g.m. Christian Pedersen Krøyer]. 1B:
1 Hans Krøyer, færgemand i Rudkøbing.
[Hans Nielsen Bangs andet ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 13.1.1723 lbnr.336].1B:
b Laurids Hansen Bang i Odense
3) bror Peder Bang, død. 1B:
a Mads Pedersen Bang, drejer i Rudkøbing
4) bror Christen Bang i Næstved, hvis kone ligger for døden. Af børn nævnes B:
a Niels Bang i Hjerting
5) søster Ingeborg Bang, død. 1B:
a Elsebeth Lisbeth Gludstrup i Viborg
Mors andet ægteskab med [Søren Jensen, skifte 8.1.1694 lbnr.150]. B:
6) halvsøster Anne Margrethe Sørensdatter, [skifte 12.6.1715 lbnr.284]. 1B:
a Maren Jørgensdatter Kruse.
FM: farbrors søn Jan Kruse
7) halvbror Niels Sørensen i København, død for 16 år siden. 1B:
a Ingeborg Nielsdatter i Viborg
Hendes A:
0) forældre Rasmus Pedersen og Karen Andersdatter i Torrild i Åkær amt, begge døde
1) søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Rasmus Pedersen i Hesselager. 3B:
b Hans Pedersen Blegind i Århus. Af hans børn nævnes:
1 Anne Margrethe Hansdatter
2 Peder Hansen
c Anne Sofie Rasmusdatter i København, enke efter en grenader
d Karen Rasmusdatter, døbt Gislev 30.11.1710, g.m. Søren Andersen, klejnsmed i Hesselager.
Maren Rasmusdatter havde uden ægteskab et barn med Niels Sørensen fra Bastrup i Jylland. B:
a Anne Cathrine Nielsdatter, døbt Onsbjerg på Samsø 10.12.1702, begravet Hesselager 13.1.1728, efter at være ankommet fra Langå sogn
2) søster Birthe Rasmusdatter gift Torrild 13.1.1689 med Mikkel Nielsen i Ballegård i Blegind sogn og sidst i Tebstrup, hvor begge gårde tilhørte [Nickel Jørgensen] Seidelin, præst i Skanderborg, begge døde. 5B:
a Niels Mikkelsen, født i Blegind, degn i Tebstrup i Ovsted sogn
b Rasmus Mikkelsen i Tebstrup, født i Blegind, død for ca. 9 år siden, var g.m. Anne Jensdatter. 3B:
1 Mikkel Rasmussen i Tebstrup
2 Jens Rasmussen i Båstrup i Hylke sogn
3 Birthe Rasmusdatter, hos sin mor, enke i Tebstrup
c Maren Mikkelsdatter, døbt Torrild 13.12.1691, enke efter Niels Mikkelsen i Balle i Odder sogn på Kanne gods. Af børn nævnes B:
1 Jens Nielsen i Snærild i Odder sogn
2 Mikkel Nielsen
d Kirsten Mikkelsdatter, født i Blegind g.m. Poul Rasmussen, bødker i Tebstrup
e Karen Mikkelsdatter, født i Blegind, død, gift Odder 1725. E: Peder Hansen i Gram i Skanderborg amt. 4B:
1 Hans Pedersen, født 8 dage før Sankt Hans dag 1728, nu skræddersvend i Lindholm [i Toftlund] i Haderslevhus amt
2 Birthe Pedersdatter i Horsens, døbt Odder 24.6.1725
3 Karen Pedersdatter, født ved kyndelmisse 1728 i Fregerslev i Hørning sogn, nu i Lindholm hos farbror Jørgen Hansen
4 Margrethe Pedersdatter, døbt Stilling 16.3.1738 ifølge Gram kirkebog, hos sin far i Gram.

367    Laurids Christensen, handskemager i Rudkøbing. 13.9.1752, fol.75B.
E: [Anne] Marie Pedersdatter Lindegaard. LV: Niels Hansen Kruse. B:
1) Kirstine Elisabeth Lauridsdatter 16
2) Pernille Lauridsdatter 8
3) Laurids Lindegaard 5.

368    Niels Fugl, skipper i Rudkøbing. 6.11.1752, fol.77.
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Fasting Olufsen, kobbersmed. B:
1) Rasmus Nielsen 11
2) Hans Jørgen Nielsen 8.
FM: fasters mand Hans Lauridsen, tømrer.

369    Kirstine Marie Bull i Rudkøbing. 18.5.1752, fol.79.
E: Mads Pedersen Bang, drejer. A:
1) farbror Mathias Johansen Bull, drejer i Rudkøbing
2) morbror Thomas Jørgensen, død. 1B:
a Anne Cathrine Thomasdatter 16, hos sin mor Christine Thomasdatter i Krukholm i Nakskov landsogn
3) moster Cathrine Jørgensdatter
4) moster Marie Kirstine Jørgensdatter i Tullebølle sogn.
FM: søskendebarn Rudolf Bech på Bjerrebygård
5) mors halvsøster Sara Cathrine Jørgensdatter [With, skifte 5.2.1751 lbnr.363]. 1B:
a Anne Bendixdatter g.m. [Laurids Pedersen Møller], skipper i Kalundborg.

370    Jørgen Rasmussen Busch, købmand i Rudkøbing. 26.3.1754, fol.83B.
E: Kirstine Marie. LV: Jørgen Gultzau. B:
1) Claus Jørgensen Busch.
Afdøde døde 1744 i Amsterdam.

371    Anne Christensdatter i Rudkøbing. 14.5.1752, fol.84.
E: Jørgen Pedersen, rebslager. B:
2) Peder Jørgensen 2.
Hendes B:
1) Johannes Hansen 12.

372    Mikkel Hansen [Urbansen] Bohnsen, farver i Rudkøbing. 2.5.1756, fol.85B.
Enkemand efter Anne Hansdatter.
Hans A:
0) forældre [Urban Bohnsen, farver i Rudkøbing. 19.9.1720 lbnr.319 og Maren Mikkelsdatter, død 26.6.1720]
1) søster Salome Marie Urbansdatter Bohnsen, død, var g.m. Hans Pedersen Tornfeldt, sadelmager [i Odder] i Jylland. 3B:
a Urban Tornfeldt 25, i København
b Peder Tornfeldt 18, i Jylland
c Dorthe Pedersdatter, i København
2) søster Birgitte Cathrine Urbansdatter Bohnsen, enke efter Mads Bager i Ærøskøbing
3) søster Anne Margrethe Urbansdatter Bohnsen g.m. Johan Christian Johansen i Ærøskøbing.
Hendes A:
0) mor Maren Rasmusdatter død, var g.m. Hans Christiansen i Rudkøbing
1) søskendebarn Maren Hansdatter g.m. unge Hans Nielsen i Henninge [i Skrøbelev sogn], der døde under skiftet
2) mors halvbror Christen Hansen i Stengade, død. 6B:
a Jeppe Christensen i Skebjerg [i Tullebølle sogn]
b Rasmus Christensen, møller i Henninge mølle
c Hans Christensen i Rudkøbing
d Markus Christensen i Pusseløkke [i Skrøbelev sogn], død. 3B:
1 Niels Markussen i Bønneløkke [i Longelse sogn]
2 Christen Markussen 25, i Frellesvig [i Tullebølle sogn]
3 Peder Markussen 22, i Pusseløkke
e Sofie Christensdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Klavsebølle [i Tullebølle sogn]
f Karen Christensdatter g.m. Laurids Madsen i Spodsbjerg
3) mors halvsøster Dorthe Hansdatter, død, var g.m. Mads Eriksen på Hjortholm [i Fodslette sogn]. 4B:
a Maren Madsdatter i Rudkøbing, enke efter Mads Due
b Hans Madsen i Brandsby [i Humble sogn]
c Erik Madsen i Tryggelev præstegård
d Johanne Madsdatter, død, var g.m. Nikolaj Pedersen, underofficer i Holsten. 4B:
1 Maren Nikolajsdatter
2 Kirsten Nikolajsdatter
3 Anne Nikolajsdatter
4 Dorthe Nikolajsdatter.

373    Anne Marie Jensdatter, husholderske i Rudkøbing. 25.12.1756, fol.90.
A:
1) søster Johanne Jensdatter i Svalebølle [i Bøstrup sogn]. FM: Oluf Jepsen i Rudkøbing
2) bror Rasmus Jensen, død. 2B:
a Jens Rasmussen i Næstebølle [i Bøstrup sogn], skovfoged på Egeløkke
b Dorthe Rasmusdatter 28.

374    Armgard Margrethe [Hansdatter] Thomsen i Rudkøbing. 26.4.1756, fol.91B.
E: Peder [Henriksen] Hoppensach, der rejste for 9 år siden, uvist hvorhen.
Hans A:
0) forældre [Henrik Pedersen Hoppensach, begravet Kerteminde 16.4.1729 gift Humble 3.6.1697 med Dorthe Hansdatter Bager, begravet Rudkøbing 14.1.1756]
1) søster Anne Marie Henriksdatter Hoppensach i Rudkøbing, enke efter Hans Madsen, nu forlovet med Anders [Pedersen] Wulf, kapellan i Rudkøbing og Skrøbelev
2) søster Sofie Kirstine Hoppensach
3) bror Rudbech Hoppensach.
Hendes A:
0) [forældre Hans Thomsen, død Tranekær, skifte Grevskabet Langeland gods 29.3.1713 lbnr herunder 374A og Cathrine Mortensdatter, død Tranekær, skifte Grevskabet Langeland gods 12.10.1736 lbnr herunder 374B].
Hendes første ægteskab med [Hans Ditlev Gotfredsen, død 10.7.1723 på Hegnedsgård i Bøstrup sogn]. B:
1) Hans Ditlev Hegned, forpagter på Pæregård [i Tranekær sogn, døbt Bøstrup 29.10.1723].
[Afdøde kone gift Bøstrup 20.11.1725 i andet ægteskab med Rasmus Johansen, begravet Rudkøbing 14.7.1742].
[Afdøde kone gift Rudkøbing 22.5.1744 i tredje ægteskab med Peder Hoppensach].


Grevskabet Langeland gods
Skifteprotokol 1713-1719

374A    Hans Thomsen i Tranekær. 29.3.1713, fol.108B.
E: Cathrine Mortensdatter. LV: Mads Jørgensen i Lejbølle. B:
1) Frederik Thomsen, født 4.8.1687
2) Marie Elisabeth Hansdatter, født 11.11.1689, g.m. Niels Sørensen Bang
3) Cathrine Hansdatter, født 13.8.1693
4) Thomas Hansen, født 13.8.1796
5) Morten Hansen, født 23.3.1699
6) Armgard Margrethe Hansdatter, født 16.9.1702
7) Henrik Thomsen, født 2.2.1711.
FM: farbror Henrik Thomsen i Flensborg.

Grevskabet Langeland gods
Skifteprotokol 1733-1737

374B    Cathrine Mortensdatter i Tranekær. 12.10.1736, fol.360.
E: Mathias Valenkamp.
Første ægteskab med [Hans Thomsen, skifte 29.3.1713]. B:
1) Frederik Thomsen i Borch, præst på Femern
2) Marie Elisabeth Hansdatter, gift i Tyskland
3) Cathrine Hansdatter g.m. Christian Basballe, forpagter på Egeløkke
4) Thomas Hansen, født 13.8.1796
5) Morten Hansen i Tranekær
6) Armgard Margrethe Hansdatter g.m. Rasmus Johansen i Rudkøbing
7) Henrik Thomsen, på de Ostindiske rejser.375    Charlotte Juliane Carlsen i Rudkøbing. 26.9.1758, fol.95B.
E: Hieronymus Basballe. B:
1) Christian Carl Basballe 1½
2) Cathrine Basballe 4 uger.
FM: morbror Carl Carlsen junior.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Carl Carlsen i Tranekær
2 enkemandens bror Peder Basballe
3 enkemandens bror Hans Thomsen Basballe.

376    Mogens Christensen Pusseløkke, bådsmand i Rudkøbing. 9.11.17458, fol.99.
Enkemand. B:
1) Jørgen Christian Mogensen 30, farer til søs fra Amsterdam
2) Karen Mogensdatter 16.
FM: Nikolaj Lund, som beslægtet.

377    Knud Madsen, matros i Rudkøbing. 20.1.1759, fol.100.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Christen Christensen, feldbereder. B:
1) Karen Knudsdatter 27
2) Anne Marie Knudsdatter 20.
Afdøde døde på sørejse fra København til Danzig.

378    Johan Ballieu (Baslien), daglejer og aftakket underofficer i Rudkøbing. 16.2.1759, fol.100B.
E: Cathrine Markusdatter. B:
1) Mathias Johansen Ballieu 25, skræddersvend
2) Johan Johansen Ballieu 17, farverdreng.

379    Svend Ryberg i Rudkøbing. 19.1.1759, fol.102.
E: Anne. LV: Markus Brodersen. B:
1) Johan Filip Ryberg 9
2) Niels Ryberg 5
3) Søren Ryberg 2
4) Christian Ryberg 1.
FM: Florian Mehl.
Afdøde døde på sørejse til Sjælland.

380    Andreas Schmidt, skrædder i Rudkøbing. 9.2.1759, fol.103.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Schrøder, postmester.
Første ægteskab med [Sofie Kirstine Haugaard, skifte 13.5.1751 lbnr.364]. B:
1) Birthe Sofie Andreasdatter 28
2) Jens Andreassen, skræddersvend i Kiel
3) Dorthe Kirstine Andreasdatter 20
4) Abel Scharffenberg Andreasdatter 16.
FM: Jørgen Nielsen Blom, som beslægtet.

381    Ulrik Henrik Møller, byskriver og postmester i Rudkøbing. 18.5.1758, fol.104B.
E: Cathrine Marie. LV: Jacob Kruse. A:
1) søster Cathrine Møller, enke i Altona
2) søster Hedvig Møller g.m. Johan Georg Møller i Altona.

382    Christine Lauridsdatter Stub i Rudkøbing. 28.4.1759, fol.108.
E: Markus Brodersen, skoleholder. B:
1) Christine Marie Markusdatter 12
2) Laurids Nikolaj Markussen 10
3) Gertrud Markusdatter 9
4) Margrethe Christine Markusdatter 5
5) Hans Markussen 12 uger
6) Maren Markusdatter 12 uger.

383    Jørgen Christensen, snedker i Rudkøbing. 7.5.1759, fol.109.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen, murer. B:
1) Christen Jørgensen 23
2) Peder Jørgensen 21
3) Anne Jørgensdatter 19
4) Niels Jørgensen 17
5) Jørgen Jørgensen 14
6) Jens Jørgensen 12
7) Ellen Jørgensdatter 5.

384    Claus Eriksen Post, daglejer. 23.8.1759, fol.110.
E: Riborg Andersdatter. LV: søn Jørgen Hansen, skomager.
Afdøde efterlader sig arvinger på Tåsinge, hvis navne ikke angives.

385    Christen Madsen, ugift daglejer og landsoldat i Rudkøbing. 26.11.1759, fol.110.
A:
1) faster, død. 3B:
a Hans Hansen Basse i Magleby
b Gertrud Hansdatter g.m. Laurids Christensen i Nørreballe [i Tryggelev sogn]
c Maren Hansdatter g.m. Jens Bertelsen i Østerballe?
2) faster, død. 2B:
a Anne Lauridsdatter i Helsned
b Karen lauridsdatter på Tryggelevgård
3) fars halvbror Hans Hansen i Hesselbjerg.
Desuden nævnes Peder Madsen i Lindelse som ikke arveberettet slægtning.

386    Hans Lorentsen, tobakspinder i Rudkøbing. 2.1.1760, fol.110B.
E: Marie Cathrine Christoffersdatter. LV: Hans Henrik Olufsen. B:
1) Lorents Christian Hansen10
2) Christoffer Hansen 4
3) Mathias Hansen 2.
FM: Gregers Wrangel.
Afdøde druknede på vej til Ærø.

387    Christen Rasmussen, skrædder i Rudkøbing. 24.4.1760, fol.111.
E: Mette Henriksdatter Krøyer (Krøyer). LV: [halv]bror Bertel Markussen. B:
1) Henrik Christensen, skrædder
2) Rasmus Christensen, skipper
3) Bodil Christensdatter 30.

388    Jochum Reinholt Schultz, søfarende mand i Rudkøbing. 10.1.1761, fol.111B.
E: Christine. LV: Jørgen Nielsen Blom. B:
1) Adelheit Jochumsdatter 24, i København
2) Michael Reinholt Schultz 16, i snedkerlære
3) Sofie Hedvig Schultz 15.
FM: Peder Johansen, tømrer.
Afdøde døde i København.

389    Kirsten Christensdatter i Rudkøbing. 10.1.1761, fol.112.
E: Christen Pedersen, daglejer. A:
1) bror Christen Christensen i Hennetved
2) bror, død. 1B:
a Karen Rasmusdatter i Fuglsbølle
3) søster, død. 1B:
a Christine Mikkelsdatter i Vindeby.

390    Christine Pedersdatter i Rudkøbing. 21.3.1761, fol.112B.
E: Mads Hansen Krøyer. B:
1) Hans Krøyer 19, sejlingsmand i København
2) Peder Krøyer 17
3) Anne Marie Krøyer 13
4) Søren Krøyer 10
5) Mads Krøyer 9
6) Jørgen Krøyer 2
7) Ellen Krøyer 5 uger.

391    Ellen Pedersdatter i Rudkøbing. 5.7.1761, fol.113.
E: Peder Jørgensen, murer. B:
1) Peder Pedersen 22, murersvend i Holsten
2) Jørgen Pedersen 20, skomagersvend
3) Holger Pedersen 19
4) Godtfred Pedersen 14
5) Mads Pedersen 7.

392    Knud Olufsen, matros i Rudkøbing. 10.12.1761, fol.113B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Bertel Markussen, skrædder. B:
1) Karen Knudsdatter 25
2) Mikkel Knudsen 24
3) Oluf Knudsen 22
4) Rasmus Knudsen 20
5) Anne Marie Knudsdatter 16
6) Peder Frandsen Knudsen 12.
Afdøde døde i København.

393    Sofie Amalie Henriksdatter i Rudkøbing. 30.12.1761, fol.114.
E: Erik Rasmussen, skipper. B:
1) Henrik Kjeldsen Eriksen 5.
Desuden nævnes afdødes mor Margrethe Sofie, enke efter Henrik Nielsen.

394    Dorthe Andersdatter i Rudkøbing. 10.5.1762, fol.114B.
E: Christen Christoffersen, feldbereder. B:
1) Anne Christine Christensen 10
2) Jens Christensen 8
3) Anne Christensdatter 3
4) Anders Christensen 5 uger.

395    Kirsten Jensdatter i Rudkøbing. 4.5.1762, fol.115.
E: Anders Christensen, daglejer. B:
1) Johanne Marie Andersdatter 3
2) Anne Andersdatter 4 uger.
Desuden nævnes fars svoger Christen Jensen, kusk på Tranekær slot.

396    Anne Cathrine [Andersdatter] i Rudkøbing. 2.6.1762, fol.115.
Enke efter Andreas Schmidt, skrædder, [skifte 9.2.1759 lbnr.380]. A:
1) søster g.m. Schrøder, postmester
2) søster Mette [Andersdatter], enke efter Rasmus Pedersen i Ærøskøbing
3) søster Egidia [Andersdatter], enke efter Jens Madsen.

397    Anne Rasmusdatter i Rudkøbing. 14.9.1762, fol.115B.
E: Laurids Lauridsen, skomager. B:
1) Anne Lauridsdatter 25
2) Rasmus Lauridsen 20.
FM: Jens Andersen, skomager.

398    Laurids Hansen Kjeldsen, matros i Rudkøbing. 4.10.1762, fol.115B.
E: Bodil Jacobsdatter. LV: Peder Nielsen Stage. B:
1) Margrethe Cathrine Lauridsdatter 9
2) Bodil Lauridsdatter 7.
Afdøde døde i København.

399    Sofie Marie Brinck i Rudkøbing. 15.2.1762, fol.116.
E: Andreas Jørgensen, apoteker. A:
1) mor [Vibeke Christiane Hansdatter Hjort] i Svendborg, enke efter [Niels Pedersen] Brinck [til Tiselholt i Vejstrup sogn, død 1755, skifte Nyborg-Tranekær amt 8.9.1755 lbnr.399A herunder]
2) søster Ellen Dorthe Brinck g.m. [Niels Christian Lauridsen] Bendz, præst i Rønninge og Rolsted
3) bror Hans Christian Brinck, løjtnant
4) søster Bolette Cathrine Brinck g.m. W. J. Hølg, regimentskvartermester i København.
Fars første ægteskab med [Sofie Marie Christensdatter, begravet Lunde sogn Svendborg amt 14.8.1724]. B:
5) halvbror Peder Brinck, fuldmægtig hos amtmand Lente Adeler på Lykkesholm [i Ellested sogn]
6) halvsøster [Marie] Elisabeth Brinck g.m. [Christian] Leth, [herredsfoged] i Lunde på Fyn
7) halvsøster Else Brinck g.m. [Herman Didrik Hansen] Holst, præst i Gudme og Brudager.

------------------------------------
Nyborg-Tranekær amt
Skifteprotokol
1749-1761

399A    Niels [Pedersen] Brinck til Tiselholt [i Vejstrup sogn]. 8.9.1755, side 458.
E: Vibeke Christiane [Hansdatter] Hjort. LV: Oluf Borchlund til Vejstrupgård. B:
4) Sofie Marie Brinck på Tiselholt
5) Ellen Dorthe Brinck g.m. Niels Christian [Lauridsen] Bendz, præst i Rønninge og Rolsted
6) Hans Christian Brinck, født 21.12.1728, på Tiselholt
7) Bolette Cathrine Brinck på Tiselholt.
FM: morbror Gregers [Hansen] Hjort, præst i Svendborg Vor Frue.
Første ægteskab [gift Lunde sogn i Svendborg amt 17.7.1716] med Sofie Marie Christensdatter, [begravet Lunde sogn Svendborg amt 14.8.1724]. B:
1) Peder Brinck, fuldmægtig hos amtmand Lente Adeler
2) Marie Elisabeth Brinck g.m. Christian Leth, herredsfoged i Lunde på Fyn
3) Else Brinck g.m. Herman Didrik [Hansen] Holst, præst i Gudme og Brudager.
------------------------------------

400    Anne Rasmusdatter i Rudkøbing. 25.9.1761, fol.118B.
E: Christian Svane, orgelbygger. B:
1) Abraham Christiansen Svane 6
2) Anne Christiane Margrethe Christiansdatter Svane 3.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Cathrine Hermansdatter, skifte 24.4.1751 lbnr.365]. Arv til B:
1) Jens Christiansen Svane.

401    Laurids Jensen, daglejer i Rudkøbing. 16.9.1761, fol.119.
E: Johanne Madsdatter. LV: Jørgen Pedersen, rebslager. B:
1) Jens Lauridsen, handskemager, uvist hvor
2) Jørgen Ditlev Lauridsen 21
3) Hans Lauridsen 16.

402    Jacob Pohl i Rudkøbing. 30.7.1761, fol.119B.
E: Anne Marie. B:
3) [Christian Jacobsen Pohl 9].
Af første ægteskab B:
1) Kirstine Marie Pohl g.m. Laurids Olufsen, pottemagersvend i Odense
2) Mathias Pohl, pottemager i Svendborg.
Afdøde havde været toldbetjent flere andre steder.
(Sml.lbnr.125).

403    Oluf Jepsen, daglejer i Rudkøbing. 12.2.1763, fol.120.
E: E: Karen Clausdatter. LV: Peder Johansen, tømrer. B:
1) Jeppe Olufsen, matros
2) Hans Olufsen 27, sejlende fra København
3) Karen Olufsdatter g.m. Peder Knudsen, slagter i København.

404    Laurids Helletoft, skipper i Rudkøbing. 16.2.1763, fol.120B.
E: Anne Marie Christoffersdatter. LV: Jens Christian Tornfeldt. B:
1) Jens Lauridsen Helletoft 32, styrmand på Kina-rejsen
2) Christoffer Lauridsen Helletoft, død. 1B:
a Anne Marie Christoffersdatter 3
3) Christine Magdalene Lauridsdatter 36, i Tryggelev præstegård
4) Anne Margrethe Lauridsdatter 21.

405    Hans Rasmussen, vognmand i Rudkøbing. 18.2.1763, fol.121B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Rasmus [Mogensen] Spurre, skoleholder. B:
1) Niels Hansen 12
2) Margrethe Hansdatter 7
3) Morten Hansen 2.
FM: søskendebarn Jørgen Mogensen i Snaremose [i Fuglsbølle sogn].

406    Poul Hansen, toldbetjent i Rudkøbing. 4.2.1763, fol.122.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Hansen Krøyer. B:
1) Johanne Margrethe Poulsdatter 21
2) Hans Poulsen 18, matros
3) Marie Poulsdatter 15
4) Anne Cathrine Poulsdatter 11
5) Christian Poulsen 4
6) Johan Poulsen 1.

407    Marie Conradsdatter i Rudkøbing. 3.2.1763, fol.122B.
Enke efter Peder Albertsen, skifte 1748.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Margrethe Pedersdatter g.m. Jeppe Olufsen, matros
2) Karen Pedersdatter 30
3) Maren Pedersdatter 26
4) Marie Christiane Pedersdatter 22.
FM: Knud Ristinge, skrædder.
Desuden nævnes afdødes søster Bodil Conradsdatter på stedet.

408    Rasmus Clausen Snedker, stykkusk i Rudkøbing. 22.2.1763, fol.123.
E: Anne Christensdatter. LV: Christian Rasmussen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Claus Rasmussen 24, skrædder i Kalundborg
2) Ingeborg Marie Rasmusdatter 22
3) Niels Rasmussen 18
4) Christian Rasmussen 15.

409    Marie i Rudkøbing. 21.1.1763, fol.123B.
E: Casper Sander, gartner.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Tønder.

410    Peder Rasmussen Møller i Rudkøbing. 7.3.1763, fol.124.
E: Anne Marie Hansdatter, der også døde, [begravet 29.3.1763]. B:
1) Rasmus Pedersen 28, i Svendborg
2) Agnethe Pedersdatter 24
3) Johanne Pedersdatter 22
4) Hans Pedersen 16
5) Peder Pedersen 15.

411    Anne Helvig i Rudkøbing. 3.2.1763, fol.124B.
Enke efter Mads Rasmussen, færgemand.
Hendes B:
1) Marie Dorthe Jensdatter 40, vanvittig
2) Jens Hellesen, død. E: Marie Elisabeth [Rasmusdatter]. 1B:
a Jens Jensen Hellesen 2½.
FM: Claus Clausen Wild.

412    [Anne] Marie i Rudkøbing. 23.2.1763, fol.125.
Enke efter Jacob Pohl, [skifte 30.7.1761 lbnr.402]. B:
1) Christian Jacobsen Pohl 11.
FM: Christian Olufsen, væver.

413    Peder Himmelev, skoleholder i Rudkøbing. 11.3.1763, fol.125B.
E: Karen Andersdatter. LV: Carl Carlsen. B:
1) Anne Mette Cathrine Pedersdatter 7
2) Mette Marier Pedersdatter 2.

414    Mette Jensdatter i Rudkøbing. 11.3.1763, fol.126.
E: Knud Pedersen Ristinge, skrædder. B:
2) Pernille Marie Knudsdatter 16.
Hendes B:
1) Johanne Cathrine [Poulsdatter] Busch g.m. Rasmus [Mogensen] Spurre, skoleholder.

415    Karen [Pedersdatter] i Rudkøbing. 8.8.1761, fol.127.
Enke efter Jens Handskemager. A:
1) bror Mathias Pedersen Lange, [skifte 10.1.1749 lbnr.355 i første ægteskab med Abelone Andersdatter, skifte 17.2.1723 lbnr.332]. 2B:
a Peder Mathiassen Lange
b Hans Christoffer Mathiassen Lange
[Mathias Pedersen Langes andet ægteskab med Karen Pedersdatter]. 2B:
c Peder Tønnesen Mathiassen
d Christian Vennike Mathiassen, degn i Kværndrup
2) søster Marie Pedersdatter, død. 1B:
a Peder Skytte på Egeskov.

416    Sidsel Jensdatter i Rudkøbing. 14.5.1763, fol.127B.
Enke efter Peder Jørgensen. B:
1) Jørgen Pedersen 36, uvist hvor
2) Jens Pedersen 32, skibskarl
3) Christoffer Pedersen 29, matros
4) Karen Pedersdatter 27
5) Cathrine Margrethe Pedersdatter 23.

417    Marie Cathrine Thomasdatter i Rudkøbing. 14.5.1763, fol.128.
E: Christian Oldenborg, parykmager. A:
1) bror [Peder Thomsen, skifte 6.6.1763 lbnr.419]. 1B:
a Marie Henrikke Christine Thomasdatter.

418    Maren Andersdatter i Rudkøbing. 12.8.1763, fol.129.
E: Niels Lauridsen, rebslager. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Stengade [i Tullebølle sogn]
2) Christine Nielsdatter 18, forlovet med Casper Riber, skomager
3) Henrik Nielsen 14, i skomagerlære
4) Karen Nielsdatter 13
5) Dorthe Nielsdatter 7
6) Johanne Nielsdatter 5
7) Anders Nielsen 1.
FM: mors [halv]bror Jeppe Christensen i Skebjerg.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Anders Rasmussen i Stengade
2 afdødes [halv]bror Rasmus Christensen, møller i Henninge mølle, død.

419    Peder Thomsen, skomager i Rudkøbing. 6.6.1763, fol.129B.
E:Mette Lauridsdatter. LV: Knud Pedersen Ristinge, skrædder. B:
1) Marie Henrikke Christine Pedersdatter 20.
FM: Christen Rasmussen, snedker.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Cathrine [Thomasdatter, skifte 14.5.1763 lbnr.417].

420    Else Hansdatter i Rudkøbing. 6.6.1763, fol.130B.
E: Hans Lauridsen, tømrer. B:
1) Sidsel Christine Hansdatter g.m. Rasmus Jensen Norsk, skipper
2) Hans Hansen, død. 2B:
a Maren Hansdatter 10
b Else Christine Hansdatter 7.
FM: Søren Rasmussen, bødker.

421    Christine Johansdatter i Rudkøbing. 17.4.1762, fol.131.
Enke efter Hans Olufsen, skipper. A:
1) søskendebarn Mathias Johansen Bull.
Arv i boet til Birthe Pedersdatter forlovet med Christen Pedersen, daglejer med afkald 12.2.1763.

422    Kirsten Hansdatter i Rudkøbing. 23.8.1762, fol.131.
Enke efter Claus Hansen Hov. B:
1) Maren Clausdatter Hov 38
2) Karen Clausdatter Hov 36
3) Hans Clausen Hov 30, sejler fra København.
FM: Jacob Lauridsen, skomager.
Afdøde døde 22.8.1762.

423    Johanne Jørgensdatter i Rudkøbing. 30.4.1763, fol.131B.
E: Hans Jørgensen, snedker. B:
1) Sidsel Marie Hansdatter 12.

424    Jeppe Poulsen, daglejer i Rudkøbing. 25.4.1763, fol.132B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Andreas Hansen, handskemager. B:
1) Bodil Jepsdatter 10.

425    Anne Marie [Christoffersdatter] i Rudkøbing. 2.5.1763, fol.132B.
Enke efter Laurids Helletoft, [skifte 16.2.1763 lbnr.404]. B:
1) Jens Lauridsen Helletoft 32, på rejse til Kina
2) Christoffer Lauridsen Helletoft, død. 1B:
a Anne Marie Christoffersdatter 3.
FM: Carl Lange.
3) Christine Magdalene Lauridsdatter 37
4) Anne Margrethe Lauridsdatter 32, der døde, [skifte 26.7.1763 lbnr.428].

426    Anders Jensen Husum, skomager i Rudkøbing. 26.5.1763, fol.133B.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Steensen, klejnsmed. B:
1) Christoffer Andersen 2
2) Niels Andersen 6 mdr.
Afdøde døde 25.5.1763.

427    Karen Drost, tjenestekvinde i Rudkøbing. 17.6.1763, fol.134.
A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Laurids Hansen Kjær i Fuglsbølle
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Andersen Krag i Fuglsbølle
3) bror Hans Nielsen i Longelse, død. E: Karen. 4B:
a Anne Hansdatter 18
b Maren Hansdatter 15
c Karen hansdatter 12
d Hans Hansen 7
4) søster Ingeborg Nielsdatter, død. E: Rasmus Andersen i Vesterby. 5B:
a Niels Rasmussen 22
b Anders Rasmussen 20
c Claus Rasmussen 18
d Anne Rasmusdatter 12
e Kirsten Rasmusdatter 7.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Anne Cathrine Lauridsdatter.

428    Anne Margrethe Lauridsdatter Helletoft. 26.7.1763, fol.134B.
A:
0) forældre [Laurids Helletoft, skifte 16.2.1763 lbnr.404 og Anne Marie Christoffersdatter, skifte 2.5.1763 lbnr.425]
1) bror Jens Lauridsen Helletoft, styrmand på Kinarejsen
2) bror Christoffer Lauridsen Helletoft, død. 1B:
a Anne Marie Christoffersdatter 3
3) søster Christine Magdalene Lauridsdatter Helletoft 37.
FM: Jens Christian Tornfeldt.

429    Bodil Christensdatter i Rudkøbing. 11.8.1763, fol.135.
E: Mads Hansen Krøyer. B:
1) Christen Madsen Krøyer 33 uger.
Enkemandens første ægteskab med [Christine Pedersdatter, skifte 21.3.1761 lbnr.391]. Arv til B:
1) Hans Krøyer
2) Anne Marie Krøyer
3) Søren Krøyer
4) Mads Krøyer
5) Jørgen Krøyer.

430    Jørgen Poulsen, bedemand i Rudkøbing. 25.11.1763, fol.136.
E: Kirstine Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Johansen, tømrer. B:
1) Johanne Cathrine Jørgensdatter g.m. Hans Peder Hansen, skomager i Ærøskøbing
2) Jørgen Poul Jørgensen 16
3) Peder Jørgensen 12.
FM: morbror Peder Pedersen Bager, tolder.

431    Kirsten Jensdatter i Rudkøbing. 11.1.1764, fol.136B.
E: Jørgen Lorentsen Lange, væver.
Hendes B:
1) Mette Sofie Christiansdatter 20.

432    Anne Marie [Pedersdatter Lindegaard] i Rudkøbing. 12.12.1763, fol.137.
Enke efter Laurids Christensen, handskemager, [skifte 13.9.1752 lbnr.367]. B:
1) Kirstine Elisabeth Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen, handskemager
2) Pernille Lauridsdatter
3) Laurids Lindegaard Lauridsen 14.
FM: Rasmus Spurre, bedemand.

433    Mads Olufsen, væver i Rudkøbing. 28.5.1764, fol.138.
E: Christine Margrethe Lind. A:
1)  mor Maren Christensdatter i Longelse
2) bror Christen Olufsen, væver i Rudkøbing
3) bror Anders Olufsen i Svendborg
4) bror Hans Olufsen, død. 2B:
a Rasmus Hansen 15
b Maren Hansdatter 10
5) bror Peder Olufsen i Longelse, død. 4B:
a Christen Pedersen 11
b Peder Pedersen 9
c Maren Pedersdatter 6
d Dorthe Pedersdatter 1½
6) søster Anne Olufsdatter i Longelse.

434    Johanne Marie Steffensdatter i Rudkøbing. 24.12.1763, fol.138B.
E: Mikkel Hansen Knudsen Svarre. B:
1) Anne Marie Mikkelsdatter 6 uger.
FM: morbror Steffen Steffensen, snedker.

435    Hieronymus Basballe, købmand i Rudkøbing. 19.1.1764, fol.138B.
E: Mette [Nissen]. LV: stedfar Hans Ditlev Hegnet i Pæregård. B:
2) Charlotte Basballe 3.
FM: farbror Peder Basballe, købmand.
Første ægteskab med [Charlotte Juliane Carlsen], skifte 26.9.1758 lbnr.375. B:
1) Christian [Carl] Basballe 7.

436    Karen Hansdatter i Rudkøbing. 4.10.1766, fol.143B.
E: Jonas Olufsen. B:
1) Oluf Jonassen 2.
FM: morbror Hans Hansen.

437    Gregers Henriksen Wrangel i Rudkøbing. 20.5.1767, fol.144B.
E: Frederikke Louise [Streichel, gift Svendborg Vor Frue 18.12.1759]. LV: Peder Tønnesen Lange, der ægter enken. B:
2) Henrik Wrangel 6
3) Johan Frederik Wrangel 3.
Første ægteskab [gift Svendborg Vor Frue 19.12.1755 med Mette Cathrine Madsdatter Graa]. B:
1) Mads Wrangel 10.
FM: [morbror] Urban Madsen Graa, købmand.

438    Margrethe Hansdatter i Rudkøbing. 6.5.1768, fol.145B.
E: Christen Rasmussen, snedker. B:
4) Anne Christensdatter 26
5) Maren Christensdatter 24.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Madsdatter 40, husholderske på Tranekær slot
2) Anne Marie Madsdatter g.m. Christen Jørgensen, snedker
3) Jens Madsen, snedker.

439    Christian Møller, byfoged i Rudkøbing. Samfrændeskifte 14.4.1769, fol.146, 204B.
E: Birthe Cathrine Trane. LV: Jørgen Hansen til Fårevejle [i Skrøbelev sogn]. B:
1) Riborg Margrethe Møller 14
2) Peder Oluf Borch Møller 13.
FM: morbror Frederik Christian [Rasmussen] Trane, præst i Humble.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1768.
Afdøde var ejer af Vejstrupgård [i Vejstrup sogn], Biskopstorp [i Simmerbølle sogn] og Søvertorp [i Longelse sogn].

440    Judith Schultz i Rudkøbing, [begravet 29.7.1768], fol.146.
E: Carsten Mathiassen Bang.
Testamente af 22.3.1760.

441    Anne Christine Bertelsdatter Dam i Rudkøbing, der døde 20.8.1768, fol.146B.
E: Knud Pedersen Ristinge, skrædder. A:
1) bror Christoffer Bertelsen Dam, købmand i Svendborg
2) søster Sidsel Bertelsdatter g.m. Jens Rasmussen Alsing, tømrer i Strandgården i Sank Jørgens sogn på Hvidkilde gods.

442    Fasting Olufsen Rhein, kobbersmed i Rudkøbing. 30.1.1765, fol.147.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Johan Christoffer Pop (Paap), der ægter enken. B:
1) Pernille Marie Fastingsdatter 18
2) Margrethe Fastingsdatter 16
3) Christine Fastingsdatter 16
4) Peder Fastingsen 11.
FM: morbror Mikkel Hansen Pedersen, bager.

443    Mads Rasmussen, bager i Rudkøbing. 11.8.1768, fol.148.
E: Elsebeth Dorthe Pedersdatter. LV: Christian Poulsen Bay, købmand. B:
1) Marie Madsdatter 7.
FM: fars søstersøn Mathias Hansen, bager.
Afdøde døde 10.8.1766.

444    Jacob Lauridsen, skomager i Rudkøbing. 28.12.1767, fol.150B.
B:
1) Mette Jacobsdatter 30.
FM: Jonas Olufsen.

445    Hans Rasmussen, skomager i Rudkøbing. 24.8.1768, fol.151B.
E: Maren Madsdatter. LV: Rudolf Jensen, glarmester. B:
1) Mads Hansen, feldbereder i Maribo
2) Karen Hansdatter 22.
FM: farbror Niels Rasmussen.

446    Søren Pedersen, bådsmand i Rudkøbing. 28.12.1767, fol.152.
A:
1) bror Claus Pelle i Torpe
2) bror Hans Pedersen i Rudkøbing, død. 6B:
a Rasmus Pedersen, købmand
b Peder Hansen
c Mads Hansen
d Dorthe Hansdatter g.m. Peder Jørgensen, snedker
e Johanne Cathrine Hansdatter
f Anne Marie Hansdatter
3) bror Jørgen Pedersen i Klavsebølle, død. 6B:
a Anders Jørgensen
b Peder Jørgensen
c Niels Jørgensen
d Claus Jørgensen
e Karen Jørgensdatter, gift
f Johanne Jørgensdatter, gift
4) søster, død, var g.m. Jens Pedersen i Fæbæk [i Bøstrup sogn]. 1B:
a Johanne Jensdatter, død. 2B:
1 Mikkel Rasmussen 22 i Bønnelykke
2 Peder Rasmussen 18 i Bosgård [i Tryggelev sogn].

447    Karen Hansdatter i Rudkøbing. 11.1.1769, fol.153.
E: Laurids Pedersen, skrædder. B:
1) Dorthe Margrethe Lauridsdatter 16
2) Marie Christine Lauridsdatter 14
3) Cornelius Lauridsen 10.
FM: Jørgen Lauridsen, feldbereder.

448    Rasmus Hansen, feldberederdreng i Rudkøbing. 14.2.1769, fol.153B.
A:
1) far Hans Olufsen i Frellesvig, nu uvist hvor.

449    Claus Clausen Wild i Rudkøbing. 27.2.1769, fol.153B.
E: Sille Marie Madsdatter. LV: Peder Hansen, smed. B:
1) Mathias Clausen Wild 36
2) Maren Clausdatter 32
3) Anders Clausen Wild 26.
FM: Laurids Nielsen, færgemand.

450    Kirsten Andersdatter [Bager] i Rudkøbing. 3.2.1769, fol.154.
E: Rasmus Pedersen Schrøder, postmester samt vejer og måler. B:
1) Anne Kirstine Schrøder g.m. Niels Havndrup
2) Salome Schrøder
3) Anne Marie Schrøder, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 12.2.1770 lbnr.83], var g.m. Christian Henrik Bjerring i Moseby, præst [i Åstrup]. 3B:
a Johan Christian Bjerring
b Abigael Bjerring
c Niels Peder Bjerring.
FM:
1 Urban Hansen Graa
2 Rasmus Pedersen.

451    Rasmus Hansen, skibsmand i Rudkøbing. 7.12.1756, fol.156.
E: Anne Kirstine From. LV: Peder Basballe. B:
1) Hans Christian Rasmussen 9
2) Bodil Kirstine Rasmusdatter 8
3) Peder From Rasmussen 3.
FM: Christian Svane, orgelbygger.

452    Cathrine Marie Carstensdatter i Rudkøbing. 17.6.1766, fol.156B.
E: Mathias Johansen Bull. B:
1) Johan Mathiassen 40, i København
2) Carsten Mathiassen 35
3) Ingeborg Mathiasdatter 30
4) Anne Kirstine Mathiasdatter 22
5) Peder Mathiassen 16.
FM: Hans Wolder, smed.

453    Mogens Pedersen, tambur i Rudkøbing. 29.1.1769, fol.157.
Boet overgives til afdødes bror Christen Pedersen.

454    Anne Jensdatter i Rudkøbing. 8.6.1753, fol.157.
B:
1) Johanne Margrethe Rasmusdatter.

455    Dorthe Hansdatter i Rudkøbing. 28.2.1769, fol.157B.
E: Jørgen Hansen, skomager. B:
1) Johanne Margrethe Jørgensdatter 22, der ægter Niels Sørensen, væversvend
2) Hans Jørgensen 14
3) Bodil Christine Jørgensdatter 10.
FM: Christen Rasmussen, snedker.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Hans Jensen.

456    Kirstine Margrethe Pedersdatter i Rudkøbing. 6.5.1769, fol.160.
Enke efter Jørgen Poulsen, [skifte 25.11.1763 lbnr.430]. B:
1) Johanne Cathrine Jørgensdatter g.m. Hans Peder Hansen i Ærøskøbing
2) Jørgen Jørgensen 22, skomagersvend i Ærøskøbing
3) Peder Jørgensen 18, farer til skibs.
FM: morbror Peder Pedersen Bager, tolder.

457    Niels Steener, murer i Rudkøbing. 21.7.1767, fol.161.
E: Marie Christine. B:
1) Mathias Steener 27
2) Johanne Margrethe Nielsdatter 21
3) Frederik Christian Steener 19
4) Anne Magdalene Nielsdatter 17
5) Hans Steener 11.
FM: Oluf Knudsen, skrædder.

458    Frederik Liliendal, glarmester i Rudkøbing. 11.11.1768, fol.161B.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Cathrine Marie Frederiksdatter 16
2) Hans Peder Frederiksen 9.
FM: farbror Morten Liliendal.

459    Andreas Hansen, handskemager i Rudkøbing. 11.9.1768, fol.161B.
E: Mette Rasmusdatter. B:
1) Maren Andreasdatter 10
2) Anne Andreasdatter 8
3) Frederikke Louise Andreasdatter 5
4) Hilleborg Andreasdatter 3.
FM: Christen Rasmussen, snedker.

460    Cathrine [Hansdatter] i Rudkøbing. 27.1.1767, fol.162.
Enke efter Christian Basballe, begravet 30.10.1756, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Peder Basballe, købmand
2) Hans Thomsen Basballe, på stedet
3) Karen Basballe g.m. Jeppe Krogsgaard
4) Hieronymus Basballe, død december 1763. E: Mette Nissen. 1B.
c Charlotte Basballe 7.
FM: stedfar Christian Johansen Olufsen.
Hieronymus Basballes første ægteskab med Charlotte Juliane Carlsen, skifte 26.9.1758 lbnr.375. 2B:
a Christian Carl Basballe 10
b Cathrine Basballe, begravet 5.1.1764.

461    Florian Mehl i Rudkøbing. 7.5.1764, fol.170.
E: Hanniballine Cathrine [Christensdatter, gift Ærø 2.3.1734]. B:
1) Oluf Mehl 29
2) Ditlev Mehl 24
3) Peder Mehl 21
4) Sidsel [Margrethe] Mehl 12.
FM: Peder Schrøder, postmester.
[Gift første gang Rudkøbing 2.11.1731 med Sidsel Henriksdatter, begravet 21.2.1732].

462    Christine Lykke i Rudkøbing. 6.5.1767, fol.170B.
Enke efter Uttrup. A:
1) søstersøn Morten Birkholm i Ærøskøbing
2) søsterdatter Sofie Dorthe, død, var g.m. Carl Carlsen. 2B:
a Gregers Carlsen 13
b Carl Carlsen 12
3) søstersøn Oluf Magnussen i København
4) søsterdatter Anne Marie [Henriksdatter Lind], enke efter Tolle Jensen, [farver] i Nakskov
5) søsterdatter Anne Henriksdatter, enke efter Niels Kruse
6) søsterdatter [Johanne Cathrine Henriksdatter] g.m. Jørgen Kjeldsen
7) søsterdatter Margrethe Kirstine g.m. Christen Nass, skrædder.

463    Terkild Lauridsen, skomager i Rudkøbing. 26.12.1768, fol.171B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Claus Hansen.
Arvinger angives ikke.

464    Mathias Johansen Bull, drejer i Rudkøbing, der døde 24.2.1769, fol.171B.
Enkemand efter Cathrine Marie Carstensdatter, [skifte 17.6.1766 lbnr.452]. B:
1) Johan Mathiassen Bull
2) Carsten Mathiassen Bull
3) [Ingeborg Mathiasdatter]
4) [Anne Kirstine Mathiasdatter]
5) Peder Mathiassen Bull.

465    Peder Zachariassen Bruus, tobaksspinder i Rudkøbing. 10.4.1769, fol.173.
E: Marie Cathrine Christoffersdatter Brandt. LV: Peder Basballe. B:
1) Zacharias Pedersen 5
2) Else Pedersdatter 2½.
FM: A. M. Graa.

466    Anne i Rudkøbing. 23.6.1769, fol.173.
Enke efter Jacob Strynbo.
Arvinger angives ikke.

467    Marie Elsebeth Pedersdatter, ugift i Rudkøbing. 23.8.1769, fol.173B.
A:
1) bror Peder Pedersen Bay, bødkersvend
2) halvsøster Karen Knudsdatter 18 i Simmerbølle
3) halvsøster Stine Knudsdatter 16
4) halvbror Hans Knudsen 14.
FM: Knud Hansen Bay i Simmerbølle.

468    Christian Abraham Svane, fattiglem i Rudkøbing. 18.12.17169, fol.173B.
Arvinger angives ikke.

469    Gotfred Olufsen i Rudkøbing
A:
1) mor Anne Marie Christoffersdatter, enke efter Oluf Gotfredsen
2) søster Johanne Christine Olufsdatter.

470    Karen Pedersdatter i Rudkøbing. 25.1.1770, fol.173B.
A:
1) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Jeppe Olufsen
2) søster Marie Cathrine Pedersdatter
3) søster Maren Pedersdatter.

471    Christian Pedersen, skrædder i Rudkøbing. 25.4.1770, fol.174.
E: Birthe Hansdatter. LV: Erik Rasmussen. A:
0A) [søster Anne Marie Pedersdatter, død, var g.m. og Jørgen Christensen, skifte 7.5.1759 lbnr.383]. 6B:
1) Christen Jørgensen, skipper
2) Peder Jørgensen, snedker
3) Anne Jørgensdatter
4) Jørgen Jørgensen, skræddersvend
5) Jens Jørgensen, skomagersvend
6) Ellen Jørgensdatter 10
0B) [søster Ellen Pedersdatter i Rudkøbing. 5.7.1761 lbnr.391]. E: Peder Jørgensen murer. 5B:
7) Peder Pedersen Bang, murer
8) Jørgen Pedersen, skibskarl
9) Holger Pedersen
10) Godtfred Pedersen, rebslagersvend
11) Mads Pedersen
0C) [søster Christine Pedersdatter, skifte 21.3.1761 lbnr.391. E: Mads Hansen Krøyer]. 5B:
12) Hans Krøyer, skibskarl, uvist hvor
13) Anne Marie Madsdatter
14) Søren Madsen
15) Mads Madsen
16) Jørgen Madsen
0D) [bror eller søster], død. 5B:
17) Niels Jørgensen, skibskarl
18) Peder Jørgensen, rebslager
19) Mads Jørgensen 6
20) Inger Jørgensdatter
21) Anne Jørgensdatter.

472    Christine Nielsdatter i Rudkøbing. 10.4.1770, fol.174B.
Enke efter Hans Øster.
Arvinger angives ikke.

473    Abigael Luja von Haven i Rudkøbing. 12.4.1770, fol.175.
E: [Rasmus Pedersen] Schrøder, postmester.
Testamente af 11.4.1770.
Arvingerne er afdødes søskende, hvis navne ikke angives.

474    Marie Jonasdatter i Rudkøbing, der døde 15.6.1770, fol.175B.
Enke efter Peder Ristinge, død for ca. 30 år siden. B:
1) Hans Pedersen Ristinge, klokker i Drammen i Norge
2) Jonas Andreas Pedersen, klokker 2 mil fra Kongsberg i Norge
3) Knud Pedersen Ristinge, skrædder
4) Abelone Sofie Ristinge, enke efter Johan Jørgen Thiesen.

475    Niels Jørgensen, skibskarl i Rudkøbing. 3.8.1770, fol.176.
A:
0) forældre [Jørgen Christensen, skifte 7.5.1759 lbnr.383 og Anne Marie Pedersdatter, død]
1) bror Christen Jørgensen, skipper
2) bror Peder Jørgensen, snedker
3) søster Anne Jørgensdatter
4) bror Jørgen Jørgensen, skræddersvend i Svendborg
5) bror Jens Jørgensen, skomager
6) søster Ellen Jørgensdatter.
Afdøde døde i Finmarken sidste vinter på et skib fra København.

476    Mette Jacobsdatter i Rudkøbing. 20.1.1771, fol.20.1.1771, fol.176.
E: Jonas Olufsen, skipper. B:
1) Karen Jonasdatter 8 dage.
FM: mors søskendebarn Laurids Terkildsen.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Hansdatter], skifte 4.10.1766 lbnr.436. Arv til B:
1) Oluf Jonassen.

477    Anne Jørgensdatter i Rudkøbing, der døde 30.4.1771, fol.176B.
E: Bertel Markussen, skrædder. A:
1) bror, død. 2B:
a Jørgen Hansen i Ærøskøbing
b Christine Hansdatter i Ærøskøbing.

478    Anne i Rudkøbing. 7.7.1766, fol.177.
Enke efter Hans Henrik Olufsen, købmand. B:
1) Dorthe Helene Olufsdatter g.m. Christian Poulsen Bay
2) Christian Johan Olufsen
3) Johan Hansen Olufsen 23
4) Anne Olufsdatter 20
5) Agathe Marie Olufsdatter 18
6) Claus Henrik Olufsen 11, der døde i sommeren 1768
7) Hans Henrik Olufsen 9.
FM: mosters mand Rasmus Pedersen.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Hans Poulsen
2 afdødes bror R. P. Clausen.

479    Karen Danielsdatter i Rudkøbing. 5.4.1771, fol.192.
E: Peder Mathiassen Lange.
Arvinger angives ikke, dog angives som overværende ved skiftet:
1) Daniel Jørgensen, skoleholder i Illebølle [i Lindelse sogn] og dennes søster
2) Inger Jørgensdatter.
Afdøde havde modtaget hjælp fra fattigkassen.
(Se skifte efter afdødes bror Jørgen Danielsen, skoleholder i Hennetved i Lindelse sogn, skifte Langelands søndre herred gejstlig 2.2.1785 lbnr.10).

480    Hans Pedersen, vognmand i Rudkøbing. 14.1.1758, fol.193.
E: Marie Madsdatter. LV: Peder With. B:
1) Rasmus Hansen 28, ved skiftets slutning 2.3.1772 er han købmand
2) Johanne Cathrine Hansdatter 25
3) Dorthe Hansdatter 23, ved skiftets slutning 2.3.1772 er hun g.m. Peder [Jørgensen], snedker
4) Anne Marie Hansdatter 18, ved skiftets slutning 2.3.1772 er hun g.m. Carsten Mathiassen Bang, købmand
5) Peder Hansen 15
6) Mads Hansen 10, der døde inden skiftets slutning.
FM: mosters mand Hans Sørensen Fich.

481    Casper Lauridsen Riber, skomager i Rudkøbing. 9.4.1772, fol.194B.
E: Christine Nielsdatter. LV: [halv]bror Henrik Lauridsen, skomagersvend. B:
1) Maren Caspersdatter 6
2) Laurids Caspersen 9 mdr.
FM: mosters mand Niels Hansen i Stengade [i Tullebølle sogn] på Fårevejle gods.
Afdøde døde 11.3.1772.

482    Johanne Cathrine Pedersdatter i Rudkøbing. 24.6.1772, fol.195B.
E: Peder Johansen, tømrer. B:
1) Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Jens Madsen, snedker
2) Peder Madsen 18.
FM: Johan Pop, rådmand.
Afdøde døde 26.5.1772.

483    Marie Christiane Pedersdatter i Rudkøbing. 12.6.1772, fol.196B.
A:
0) mor [Marie Conradsdatter, skifte 3.2.1763 lbnr.407]
1) søster Sidsel Margrethe Pedersdatter g.m. Jeppe Olufsen
2) søster Maren Pedersdatter.
FM: Søren Rasmussen, bødker.

484    Ellen Knudsdatter i Rudkøbing. 27.6.1772, fol.196B.
Enke efter Rasmus Lauridsen, snedker. B:
1) Jørgen Rasmussen 21½.
FM: Christian Oldenborg, parykmager.

485    Maren Jensdatter i Rudkøbing. 8.7.1772, fol.197.
E: Søren Rasmussen, bødker. A:
1) halvbror Hans Bay i Rifbjerg
2) halvbror Jens Bay i Torpe, død. 3B:
a Jens Bay
b Maren Jensdatter
c Anne Jensdatter
3) halvbror Christen Bay i Rifbjerg, død. 3B:
a Morten Bay
b Hans Bay, skytte på Nedergård
c Marie Christensdatter g.m. Peder Navne i Kulepile
4) halvbror Morten Bay i Pederstrup, død. 1B:
a Karen Mortensdatter g.m. Peder Pedersen i Longelse
5) halvsøster Cathrine Bay i Kassebølle, død. 2B:
a Jens Hansen
b Oluf Hansen
6) halvbror Peder Bay i Simmerbølle, død. 1B:
a Peder Pedersen, bødker.

486    Jens Jensen Husum, skomager i Rudkøbing. 3.1.1772, fol.197B.
E: Maren Jensdatter. LV: Graa. B:
1) Jens Jensen Husum, skipper
2) Hans Jensen Husum, skomager
3) Anne Elsebeth Jensdatter g.m. Hans Wolder, smed
4) Anders Jensen Husum, [skifte 26.5.1763 lbnr.426]. 2B:
a Christoffer Andersen 12
b Niels Andersen 10.

487    Dorthe Jensdatter, fattiglem i Rudkøbing. 22.2.1772, fol.198B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.2.1772.

488    Hans Bruus, skomager i Rudkøbing. 3.9.1772, fol.198B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Sparre. B:
1) Hans Krøyer Bruus 7½.
FM: Jacob Mortensen, slagter.

489    Maren Margrethe i Rudkøbing. 25.7.1772, fol.200.
1) Johan Frørup.
Arvinger angives ikke.

490    Christen Jørgensen, skipper i Rudkøbing, der døde 26.12.1772, fol.201.
E: Ernestine Ertmannsdatter. LV: far Ertmann Pedersen. A:
1) bror Peder Jørgensen, snedker
2) bror Jørgen Jørgensen 25, skræddersvend i Svendborg
3) bror Jens Jørgensen 24, skomagersvend i Longelse
4) søster Anne Jørgensdatter på Tranekær slot
5) Ellen Jørgensdatter i Longelse.

491    Rasmus Nielsen Ploug, feldbereder i Rudkøbing. 3.5.1756, fol.201B.
Enkemand efter Anne Marie Rasmusdatter, hvis skifte begyndte 15.1.1754. B:
1) Niels Rasmussen 15
2) Ellen Kirstine Rasmusdatter 9
3) Johanne Cathrine Rasmusdatter 7
4) Rasmus Rasmussen 3.
FM: morbror Hans Rasmussen, rebslagersvend.

492    Hans Rasmussen, snedker i Rudkøbing. 6.3.1758, fol.202.
E: Inger, Lauridsdatter, der også døde. LV: Niels Sørensen, drejer. B:
1) Rasmus Hansen 12
2) Mette Hansdatter 9.

493    Jørgen Nielsen, snedker i Rudkøbing. 19.2.1773, fol.202B.
E: Margrethe Carstensdatter. LV: Niels Pilgaard. B:
1) Maren Jørgensdatter 28
2) Cathrine Jørgensdatter 26
3) Anne Jørgensdatter 24
4) Niels Jørgensen 21.
FM: Rasmus Spurre.

494    Hans Pedersen, smed i Rudkøbing. 15.8.1772, fol.203B.
E: Maren Clausdatter. LV: bror Mathias Clausen Wild. B:
1) Hans Hansen, født 1.3.1773.
FM: farfar Peder Hansen, smed.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Jens Pedersen
2 enkens bror Anders Wild.

495    Rasmus Pedersen, købmand i Rudkøbing, [begravet 17.4.1773], fol.205.
E: Sidsel Halmø Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1773.

496    Birthe Hansdatter Tranekær i Rudkøbing. Samfrændeskifte1774 uden dato, fol.205, 216.
E: Johan Frederik Schrøder, byskriver. B:
1) Andreas Frederik Schrøder 13
2) Hans Schrøder 12
3) Marie Elisabeth Schrøder 10
4) Johan Frederik Schrøder 8
5) Christine Sofie Schrøder 7
6) Christian Schrøder 3.
FM: morfar Hans Rasmussen Tranekær, degn i Tranekær og Tullebølle g.m. afdødes mor Anne Marie Stub.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1773.

497    Peder Mathiassen Lange i Rudkøbing, der døde 5.12.1771, fol.205B.
Enkemand efter [Karen Danielsdatter, skifte 5.4.1771 lbnr.479].
A:
0) forældre [Mathias Pedersen Lange, skifte 10.1.1749 lbnr.355 og Abelone Andersdatter, skifte 17.2.1723 lbnr.332]
1) bror Hans Christoffer Mathiassen Lange, død. 4B:
a Mathias Hansen, bager
b Rasmus Hansen, sejlmager
c Peder Hansen, sejlmager i Svendborg
d Abelone Hansdatter g.m. Hans Hansen, murer.
Fars andet ægteskab med [Karen Pedersdatter]
2) halvbror Peder Tønnesen Mathiassen g.m. Frederikke Louise
3) halvbror Christian Vennike Mathiassen, degn i Kværndrup.

498    Knud Buch, skibsmand, almisselem i Rudkøbing. 8.4.1772, fol.206B.
Arvinger angives ikke.

499    Mads Rasmussen, matros i Rudkøbing. 24.9.1773, fol.207.
E: Birthe Christoffersdatter. LV: Jørgen Hansen.
A: halvsøster Johanne.
Afdøde døde på Kvæsthuset i København.
Enken fremviser et brev fra Christoffer Hansen.

500    Anne Ingvardsdatter i Rudkøbing.7.1.1774, fol.207B.
E: Laurids Pedersen, skrædder.
1) søster Kirsten Ingvardsdatter, død. E: Gotfred Hansen Nør i Simmerbølle. 4B:
a Karen Gotfredsdatter 20
b Maren Gotfredsdatter 14
c Kirsten Gotfredsdatter
d Sidsel Kirstine Gotfredsdatter
2) bror Rasmus Ingvardsen, død. 1B:
a Kirsten Rasmusdatter 14 i Kragholm
3) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Jørgen Blangstrup
4) halvsøster Maren [Rasmusdatter] g.m. Laurids Gotfredsen i Assemose
5) halvbror Niels Rasmussen i Henninge, død. 6B:
a Anne Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Svalebølle
b Kirsten Nielsdatter hos stedfar Peder Lauridsen i Henninge
c Maren Nielsdatter i Vindeltorp
d Cathrine Nielsdatter
e Karen Nielsdatter
f Rasmus Nielsen.

501    Johanne Marie Knudsdatter, fattiglem i Rudkøbing, der døde 1.4.1774, fol.208.
Enke efter Knud Madsen. B:
1) Karen Knudsdatter
2) Anne Marie Knudsdatter.

502    Maren Madsdatter i Rudkøbing. 5.12.1773, fol.208.
Enke efter Mads Due. A:
0) forældre [Mads Eriksen og Dorthe Hansdatter på Hjortholm i Fodslette sogn]
1) bror Hans Madsen i Brandsby [i Humble sogn], død. 4B:
a Mads Hansen, degn i Longelse
b Anne Hansdatter g.m. Jacob Pedersen i Kædeby
c Ingeborg Hansdatter g.m. Hans Lauridsen, skomager i Rudkøbing
d Dorthe Hansdatter hos in mor i Brandsby
2) søster Johanne Madsdatter, død, var g.m. [Nikolaj Pedersen, underofficer i Holsten]. 4B:
a Maren Nikolajsdatter
b Kirsten Nikolajsdatter
c Anne Nikolajsdatter
d Dorthe Nikolajsdatter.
FM: farbror Laurids Pedersen, skrædder.

503    Anne Smeds, fattiglem i Rudkøbing. 26.3.1774, fol.209.
Arvinger angives ikke.

504    Laurids Stoense, toldbetjent i Rudkøbing, der døde 21.5.1774, fol.209B.
Enkemand. B:
1) Hans Stoense, snedker
2) Peder Stoense
3) Karen Lauridsdatter.

505    Rasmus Paludan, glarmester i Rudkøbing. 30.4.1774, fol.209B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Møller, skomager. B:
1) Hans Rasmussen 10.
FM: født værge Carl Hansen Lange, købmand.
Afdøde havde boet i København indtil for et år siden.

506    Hanniballine Cathrine [Christensdatter] i Rudkøbing. 25.9.1774, fol.209B.
Enke efter Florian Mehl, [skifte 7.5.1764 lbnr.461]. B:
1) Ditlev Mehl, kapellan i Barrit og Vrigsted
2) Peder Mehl 30
3) Sidsel Margrethe Mehl 23.
FM: Christian Johansen.

507    Stinne Stubs, fattiglem i Rudkøbing. 20.12.1774, fol.210B.
Arvinger angives ikke.

508    Johannes Hansen, rebslager i Rudkøbing. 4.2.1774, fol.210B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Christian Schiøsler, bogbinder. B:
1) Jørgen Johansen 7
2) Christian Johansen 3¼
3) Anne Johansdatter 9 mdr.
FM: morfar Hans Lauridsen Møller.
Afdøde døde 6.1.1774.

509    Jens Kjeldsen, fattiglem i Rudkøbing, der døde 13.12.1774, fol.214.
E: Marie Elisabeth [Jørgensdatter Rose]. LV: Peder Basballe.
Arvinger angives ikke.

510    Birthe Hansdatter, fattiglem i Rudkøbing. 20.1.1775, fol.214B.
Enke efter Christian Pedersen, skrædder, [skifte 25.4.1770 lbnr.471].
Arvinger angives ikke, dog nævnes Peder Lauridsen Stoense som beslægtet.

511    Christian Henrik Schiøsler, bogbinder i Rudkøbing, der døde 13.5.1775, fol.214B.
E: Cathrine Elisabeth [Hansen]. LV: Pop, kobbersmed. B:
1) Hans Christoffer Schiøsler 20, i guldsmedelære i København.
FM: Peder With.

512    Christen Christensen Skibsbygger i Rudkøbing. 20.9.1775, fol.215B.
A:
1) mor Maren Olufsdatter g.m. Claus Christian Stage
2) søster Dorthe Helene Christensdatter 25
3) søster Gertrud Margrethe Christensdatter 21
4) bror Oluf Christensen 19.
FM: Jørgen Degn, købmand.
Afdøde havde arv efter sin far Christen Skibsbygger, [begravet 6.3.1758], skifte 12.8.1759.
Afdøde døde for 12 år siden i sit tolvte år.

513    Hans Bendixen, skipper i Rudkøbing. 6.10.1775, fol.215B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Bendixen, købmand
2) Johanne Cathrine Hansdatter g.m. Mikkel Hansen Svarre
3) Anne Marie Hansdatter g.m. Peder Pedersen, murer i Rudkøbing, nu uvist hvor.

514    Laurids Christensen, fangefoged i Rudkøbing. 10.1.1775, fol.216B.
E: Sidsel Christine Rasmusdatter i Naverhuset i Nyborg. B:
1) Anders Lauridsen 12
2) en datter, hvis navn ikke kendes.
FM: Ertmann Pedersen, daglejer.

515    Christen Jørgensen, murer i Rudkøbing. 19.4.1775, fol.217.
E: Birthe Marie Jørgensdatter. LV: Hans Casper Vejrup, skomager. B:
1) Sidsel Christensdatter 27
2) Jørgen Christensen 26, snedkersvend
3) Anders Christensen 25, murersvend
4) Anne Marie Christensdatter 20
5) Christen Christensen 18, i skomagerlære
6) Jens Christensen 15
7) Agathe Sofie Christensdatter 12
8) Johannes Christensen 10
9) Lisbeth Christensdatter 9
FM: morbror Christen Jørgensen, snedker.

516    Mads Bang, fattiglem i Rudkøbing, der døde 3.7.1775, fol.217B.
Arvinger angives ikke.

517    Johanne Hansdatter i Rudkøbing. 13.8.1775, fol.217B.
Forlovet med Niels Rasmussen, skomager. A:
1) halvbror Morten Hansen 36 i Kulepile på Fårevejle gods
2) halvbror Peder Hansen 33, smed i Stoense på Stensgård gods
3) halvbror Jeppe Hansen 26, i Henninge
4) halvsøster Mette Hansdatter hos sin stedfar Jens Jørgensen i Henninge
5) halvsøster Stine Hansdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Tryggelev på Hjortholm gods. 4B:
a Maren Pedersdatter 11
b Hans Pedersen 8
c Anne Pedersdatter 7
d en datter, hvis navn ikke angives.

518    Karen, fattiglem i Rudkøbing. 7.6.1776, fol.219.
Enke efter Oluf Post.
Arvinger angives ikke.

519    Carl Bergsted i Rudkøbing. 24.6.1776, fol.219.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Jørgensen, snedker. B:
1) Inger Margrethe Carlsdatter 29.
FM: Hans Wolder, smed.

520    Anne Dorthe i Rudkøbing. 8.8.1776, fol.219.
E: Claus Rasmussen, skrædder. B:
1) Oluf Clausen 5¼
2) Rasmus 9 mdr.
FM: Christen Jørgensen, snedker.

521    Enevold Høgh Rosenstand, fuldmægtig i Rudkøbing, der døde 18.4.1776, fol.219B.
A:
1) mor Kirsten Høgh, enke efter Rosenstand
2) bror N. J. Rosenstand, lottokasserer i København
samt 4 andre søskende, hvis navne ikke angives.

522    Anne Christine Nielsdatter i Rudkøbing. 2.9.1776, fol.220B.
E: Morten Hansen Liliendal, glarmester. B:
1) Marie Elisabeth Mortensdatter g.m. Andreas Mikkelsen Funch, lærredshandler i København
2) Anne Elisabeth Mortensdatter g.m. Andreas Svendsen, sukkerhussvend i København
3) Cathrine Margrethe Mortensdatter g.m. Jens Hansen Ditlev, maler i Rudkøbing
4) Agathe Mortensdatter i København
5) Johannes Liliendal, fraskilt i København, nu på de lange rejser.
Afdøde døde 21.12.1775 i København, hvor hun havde opholdt sig i nogle år.

523    Anne Margrethe i Rudkøbing. 18.1.1775, fol.221B.
E: Johan Frederik Riber, kirurg. B:
1) Frederik Riber 16
2) Christian Riber 15
3) Anne Margrethe Riber 11
4) Johan Georg Riber 10.
FM: mosterdatters mand Palle Møller, sadelmager.

524    Hans Christian From, snedkersvend i Rudkøbing, der døde 27.4.1773, fol.223.
A:
1) mor Anne Kirstine From, enke efter Rasmus Hansen, [skifte 7.12.1756 lbnr.451].
2) søster Bodil Kirstine Rasmusdatter g.m. Rasmus Møller
3) bror Peder From Rasmussen 22½.

525    Christian Jørgensen Wulf, apotekersvend i Rudkøbing, der døde 15.7.1775, fol.223.
A:
0) far Jørgen Wulf
1) bror Joachim Wulf, skrædder i Flensborg, død. 5B:
a Jørgen Wulf, skolemester i Randers
b Margrethe Wulf g.m. en væver i Adelby sogn
c Elsebeth Wulf i Flensborg
d Anne Marie Wulf
e Anne Dorthe Wulf
2) bror Jørgen Wulf, der tjente hos byfoged Thomsen på Sjælland, død uden børn
3) bror Hans Christian Wulf, købmandssvend, død uden børn
4) bror Frederik Wulf, skrædder i Kolding, død. 1B:
a Frederikke Wulf
5) bror Carsten Wulf, skrædder i Flensborg. Af første ægteskab B:
a Margrethe Wulf gift i Tønningen
b Jørgen Wulf, farer til søs
c Nis Wulf, farer til søs.
FM: stedfar Magnus Vilhelm Fillberg
6) søster Margrethe Sofie Wulf, enke efter Gustav Vetten i Flensborg
7) søster, død, var g.m. Hans Joachim Møllendorff i Flensborg. 2B:
a Margrethe Møllenbdorff g.m. Christian Franch, maler
b Johan Henrik Møllendorff, kommandersergent på Sjælland.

526    Johan Frederik Riber, kirurg og fattiglem i Rudkøbing. 14.1.1777, fol.224B.
Enkemand efter [Anne Margrethe, skifte 18.1.1775 lbnr.523].
Børn hvis navne ikke angives.
FM: [mosterdatters mand] Palle Møller, sadelmager.

527    Mette Marie i Rudkøbing, der døde 11.12.1776, fol.225.
E: Niels Steensen, klejnsmed, der døde 17.12.1776. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter g.m. Christian Clausen
2) Kirsten Nielsdatter forlovet med Hans Clausen Hov.

528    Karen Harbo, ugift i Rudkøbing. 1.2.1777, fol.226.
A:
0) forældre Niels Jørgensen Harbo, bager i Odense, skifte Odense byfoged 30.1.1776 og [Anne Cathrine Gundersdatter, skifte Odense byfoged 29.12.1769]
1) søster Marie Elisabeth Harbo 32, i Odense tugthus
2) søster Elisabeth Sofie Harbo 28, i Odense tugthus
3) søster Anne Harbo 25, der tjener på Odense Jomfrukloster
4) bror Jørgen Harbo 23, bagersvend i København
5) bror Gunder Harbo 18, i skrædderlære i Odense
6) bror Peder Harbo 15, i skrædderlære i Odense.
FM: Johannes Møller, skrædder i Odense.
Afdøde døde 31.1.1777.

529    Christen Rasmussen, snedker i Rudkøbing, der døde 25.11.1777, fol.227B.
Enkemand efter Margrethe Hansdatter, skifte 6.5.1768 lbnr.438. B:
1) Anne Christensdatter 38
2) Maren Christensdatter 35, på Tranekær slot.
Arv til børn af afdødes hustrus første ægteskab B:
1) Johanne Madsdatter
2) Anne Marie Madsdatter g.m. Christen Jørgensen, snedker
3) Jens Madsen, snedker.

530    Frederik Christian Brochmann, ugift bogbindersvend i Rudkøbing. 25.10.1777, fol.229.
0) forældre Adam [Joachim] Brochmann, bager og rådstuetjener i Odense, [begravet Odense St. Knud 26.11.1774 og Anne Clausdatter, skifte Odense byfoged 18.5.1760 fol.353B]
1) bror Vilhelm Brochmann på Steensgård
2) søster Magdalene Christine Brochmann g.m. Lorentsen, tobaksspinder i Åbenrå.
Fars første ægteskab med [Bodil Hansdatter, skifte Odense byfoged 24.4.1751 fol.22B]. B:
3) halvsøster Juliane Brochmann på Hverringe
4) halvsøster Elisabeth Fode på Brahesborg på Fyn.

531    Johan Joachim Frorip, der døde 29.4.1778, fol.229B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Mecklenburg.

532    Jens Hansen, hestemøller i Rudkøbing. 21.11.1778, fol.229B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

533    Niels Hansen, ugift i Rudkøbing. 5.1.1780, fol.230.
Arvinger kendes ikke.

534    Kirsten Lauridsdatter, ugift i Rudkøbing, der døde 19.2.1779, fol.230.
A:
1) søster Karen Christiansdatter 28
2) søster Anne Margrethe Henriksdatter 18.
FM:
1 morbror Hans Pedersen i Frellesvig
2 morbror Christen Pedersen i Bøstrup på grevskabets gods.

535    Johanne Hansdatter i Rudkøbing. 23.11.1778, fol.230B.
E: Bertel Markussen, skrædder. A:
1) søster Bodil Hansdatter g.m. Peder Hansen i Hesselbjerg på grevskabets gods.
Afdøde døde 22.11.1778.

536    Reinholt Kjeldsen i Rudkøbing, der døde 21.10.1776, fol.231.
[Enkemand efter Birthe Margrethe Knudsdatter, begravet 26.11.1748, gift 16.3.1747]. A:
0) forældre [Laurids Kjeldsen, begravet 22.4.1729 gift Rudkøbing 10.1.1708 med Marie Elisabeth Jesses, begravet 14.12.1747].
Fars første ægteskab med [Dorthe Hansdatter i Rudkøbing. 24.1.1702 lbnr.203]
1) halvbror Kjeld Lauridsen, død. 1B:
a Jørgen Kjeldsen
2) halvbror Hans [Lauridsen] Kjeldsen, død, var g.m. [Margrethe Henriksdatter, begravet 14.8.1730]. 4B:
a Laurids Hansen Kjeldsen, [skifte 4.10.1762 lbnr.398]. 2B:
1 Margrethe Cathrine Lauridsdatter i København
2 Bodil Lauridsdatter g.m. Jens Lauridsen Kjær i Østerby
b Henrik Hansen Kjeldsen, trompeter i Roskilde, død. Uvist om børn
c Hanne Dorthe Hansdatter Kjeldsen g.m. Casper Markussen i København
d Elisabeth Hansdatter Kjeldsen g.m. Poul Carlsted, skovfoged og snedker på Lerchenborg på Sjælland, begge døde. 1B:
1 Margrethe Cathrine Poulsdatter, døbt 11.8.1748 i Kalundborg, g.m. Jørgen Ernst, snedker i Bogense
3) halvsøster Inger [Lauridsdatter Kjeldsen], død, var g.m. Nedergaard. 1B:
a Anneke Nedergaard g.m. Peder With i Rudkøbing
4) halvbror [Jens Lauridsen Kjeldsen, skifte 13.12.1774 lbnr.509], død uden børn
5) halvbror Rasmus [Lauridsen] Kjeldsen, død. 1B:
a Marie Elisabeth Rasmusdatter, enke efter Jens Hellesen.
Fars andet ægteskab med [Abel Cathrine Mogensdatter i Rudkøbing. 27.10.1707 lbnr.240]
6) halvsøster Margrethe Dorthe [Lauridsdatter Kjeldsen], død, var g.m. [Jacob Pedersen] Kruse, [skifte 9.3.1763 lbnr.610]. 1B:
a Abel Cathrine Kruse g.m. Peder [Nielsen] Stage i Rudkøbing.
[Afdødes mors første ægteskab med Dominikus Andersen Brandt, præst i Rise og Marstal, død 2.10.1703]

537    Stine Bager i Rudkøbing. 15.4.1780, fol.236B.
Arvinger angives ikke. Dog angives det at afdøde efterlader en afsindig datter.

538    Maren Hansdatter i Rudkøbing. 9.5.1780, fol.236B, 255.
E: Niels Rasmussen Løve, sømand. B:
1) Rasmus Nielsen 7 uger.
FM: Rasmus Jensen, Norsk.
Afdøde døde 8.5.1780.
Skiftet er indført igen fol.255.

539    Jens Andersen, brødbager og skomager i Rudkøbing. 4.4.1780, fol.237, 248B.
E: Jytte Magdalene Christensdatter. LV: Steffen Krag, farver. B:
1) Christen Jensen 34
2) Karen Jensdatter g.m. Hans Pedersen
3) Anne Jensdatter 24, i København
4) Maren Jensdatter 21.
Skiftet er indført igen fol.248B.

540    Oluf Juul, fuldmægtig i Rudkøbing. 18.3.1780, fol.237B, 282.
A:
1 far Jørgen Jørgensen, degn i Gamborg.
Desuden nævnes afdødes mosters mand Boye, forvalter på Bandholmgård ved Maribo.

541    Peder Pedersen Bager, tolder i Rudkøbing. 6.1.1779, fol.241.
E: Margrethe Charlotte Tranekær.
Testamente 27.9.1764 fol.215.
Hans A:
1) bror Mads Pedersen, død. 4B:
a Urban Madsen i Ærøskøbing
b Peder Madsen, farer på Vestindien
c Maren Madsdatter i Ærøskøbing
d Johanne Pernille Madsdatter g.m. Hans Jacob Bager i Marstal
2) søster Anne Dorthe Pedersdatter, nu enke efter Claus Bloch
3) søster Kirstine Margrethe Pedersdatter, [skifte 6.5.1769 lbnr.456], var g.m. Jørgen Poulsen, [skifte 25.11.1763 lbnr.430]. B:
a Johanne Cathrine Jørgensdatter g.m. Hans Peder Hansen, skomager i Ærøskøbing
b Jørgen Jørgensen i Amsterdam
c Peder Jørgensen 28
4) halvbror Mikkel Hansen Pedersen, bager
5) halvsøster Birthe Pedersdatter g.m. Christoffer Pop, kobbersmed
6) halvsøster Elisabeth Pedersdatter g.m. Christen Bonesen
7) halvsøster Johanne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.6.1772 lbnr.482]. E: Peder Johansen, tømrer. 2B:
a Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Jens Madsen, snedker
b Peder Madsen.
Hendes A:
1) bror Georg Tranekær, præst i London.

542    Jørgen Pedersen, rebslager i Rudkøbing. 13.12.1763, fol.250B.
E: Inger Madsdatter, der døde 17.12.1763. B:
2) Johanne Marie Jørgensdatter 3
3) Anne Jørgensdatter 2
4) Mads Jørgensen 1½.
FM: farbror Christian Pedersen, skrædder.
Hans første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 14.5.1752 lbnr.371]. B:
1) Peder Jørgensen 14.
Desuden nævnes hans første hustrus B:
1) Johannes Hansen.

543    Kirsten Jørgensdatter i Rudkøbing. 3.1.1781, fol.253B.
E: Hans Fich. B:
1) Mads Hansen
2) Anne Margrethe Hansdatter.
FM: morbror Niels Jørgensen.

544    Christine Marie Lorentsdatter i Rudkøbing. 16.1.1781, fol.254B.
E: Peder Pedersen, bødker. B:
1) Peder Lorents Pedersen 4¾
2) Anne Marie Pedersdatter 2¾
3) Johan Christian Pedersen 6 uger.
FM: morbror Hans Christian Lange, møller i Ennebølle.

545    Hans Rasmussen Schrøder i Rudkøbing. 17.2.1780, fol.255B.
E: Anne Margrethe Friis. LV: Christen Pedersen Bay. B:
1) Rasmus Hansen Schrøder 18¼
2) Else Margrethe Hansdatter Schrøder 16.
FM:
1 farbror Christian Schrøder i Ærøskøbing
2 mors stedfar Niels Juul Rathlov på Blegholm [i Tullebølle sogn].

546    Peder Frimann, snedker, fattiglem i Rudkøbing.
10.4.1781, fol.258.
Arvinger angives ikke.

547    Christen Christoffersen, feldbereder i Rudkøbing. 26.3.1781, fol.258.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Niels Hansen, købmand.
Første ægteskab med [Dorthe Andersdatter, skifte 10.5.1762 lbnr.394]. B:
1) Anne Christensdatter 23.
FM: Christen Christensen Ravn, feldbereder.

548    Jørgen Lauridsen, feldbereder i Rudkøbing. 5.4.1781, fol.260.
E: Anne Margrethe Christiansdatter. B:
1) Laurids Jørgensen 26
2) Christian Henrik Schaltz Jørgensen 23
3) Hans Jørgensen 19
4) Carsten Jørgensen 17.
FM: farbror Anders Lauridsen, bager
5) Ingeborg Jørgensdatter g.m. Niels Pedersen, skibstømrer på Holmen i København
6) Christine Jørgensdatter i Svendborg, enke efter [Jacob Ursin] Fabricius, degn [i Tved i Svendborg amt, død 3.12.1776]
7) Birgitte Jørgensdatter, død, var g.m. Carl Terckel, savskærer i København. 1B:
a Charlotte Margrethe Carlsdatter 3.

549    Charlotte Juliane Basballe, ugift i Rudkøbing. 29.5.1781, fol.261B.
A:
1) mor Mette [Nissen] g.m. Christian Johan Olufsen.
Mors første ægteskab med afdødes far Hieronymus Basballe, skifte 19.1.1764 lbnr.435.
3) halvbror Hieronymus Olufsen 15
4) halvbror Hans Henrik Olufsen 14
5) halvbror Christian Nissen Olufsen 11.
FM: afdødes farbror Peder Basballe.
Fars første ægteskab med [Charlotte Juliane Carlsen], skifte 26.9.1758 lbnr.375. B:
2) halvbror Christian [Carl] Basballe 24, søkadet i Sankt Petersborg
Arv i boet efter afdødes farmor Cathrine [Hansdatter], skifte 27.1.1767, enke efter [Christian] Basballe, [begravet 30.10.1756].

550    Rudolf Jensen, glarmester i Rudkøbing, der døde 1.6.1781, fol.263.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Peder Basballe. B:
1) Hans Rudolfsen 37
2) Kirstine Margrethe Rudolfsdatter g.m. Christian Slejmann
3) Rebekka Rudolfsdatter g.m. Oluf Knudsen, skrædder
4) Regine Rudolfsdatter 29, i København.

551    Laurids Nielsen, færgeskipper i Rudkøbing. 14.4.1781, fol.264.
E: Anne Cathrine Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1781.
Desuden nævnes afdødes svigersøn Peder Johansen, tømrer.

552    Hans Casper Vejrup, skomager i Rudkøbing. 18.7.1781, fol.264.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Wolder, smed. B:
1) Birgitte Hansdatter 8
2) Marie Hansdatter 5
3) Cecilie [Cathrine] Hansdatter 2
4) Anne Christine Hansdatter 1.
FM: morbror Henrik Nielsen, skomager.

553    Lisbeth Withbech, fattiglem i Rudkøbing. 23.7.1781, fol.266B.
Arvinger angives ikke.

554    Marie Madsdatter i Rudkøbing. 18.8.1781, fol.266B.
Enke efter Hans Pedersen, skifte 14.1.1758 lbnr.480. B:
1) Rasmus [Hansen] Pedersen, død. 3B:
a Hans Rasmussen 19
b Erik Rasmussen 13
c Anne Ramusdatter
2) Johanne Cathrine Hansdatter
3) Dorthe Hansdatter g.m. Peder Jørgensen, snedker
4) Anne Marie Hansdatter g.m. Carsten Mathiassen Bang, købmand
5) Peder Hansen, købmand.

555    Carl Hansen Lange i Rudkøbing, [begravet 22.9.1781], fol.267.
E: Inger Rasmusdatter Krog.
Testamente Svendborg 28.4.1750.

556    Anne [Jensdatter], fattiglem i Rudkøbing. 25.11.1781, fol.267B.
Enke efter Anders Nielsen.
Første ægteskab med [Rasmus Andersen Strynbo], snedker, [skifte 24.1.1721 lbnr.325]. Af børn angives B:
1) [Johanne Marie Rasmusdatter], enke efter Jens Rebslager.
(Se skifte efter afdødes datter Kirsten Andersdatter Torp i Københavns originale skiftebreve 12.2.1756 lbnr.719).

557    Karen Basballe i Rudkøbing, der døde 17.5.1781, fol.268.
Enke efter Jeppe Madsen Krogsgaard, død 13.4.1781. B:
6) Jørgen Kjær Krogsgaard 26, student.
7) Johanne Marie Krogsgaard.
Af første ægteskab B:
1) Bernt Kjær, thehandler i København
2) Hans Kjær 31, købmand, der ægter Claus Stages datter
3) Christian Kjær, ejer af Polleholm [i Lindelse sogn]
4) Cathrine Kjær g.m. Christian Hansen, [forpagter af Rugård i Rosmus sogn] i Jylland, bror til Niels Hansen til Fårevejle
5) Gertrud Kjær, død, var g.m. M. B. Købke i København. 3B:
a Christian Købke
b Karen Købke
c Charlotte Jacobine Købke.
FM:
1 mors morbror Peder Basballe, købmand
2 mors morbror Hans Frederik Thomsen Basballe, købmand.

558    Ertman Pedersen i Rudkøbing. 19.11.1781, fol.281B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Hans Wolder, smed. B:
1) Peder Ertmansen 30, mastehugger på Holmen i København
2) Christine Ertmansdatter g.m. Mikkel Lange, fanesmed i Slagelse
3) Anne Ertmansdatter g.m. Cetmann, musketer i livvagten
Desuden nævnes afdødes bror Dines Pedersen i Kassebølle.

559    Johanne Kirstine i Rudkøbing. 19.9.1782, fol.285, 289.
E: Mikkel Hansen Pedersen Bager. B:
1) Peder Mikkelsen Bager, birkeskriver på baroniet Lehn [nu Hvidkilde, i Egense sogn]
2) Laurids Mikkelsen Bager 29, styrmand på Vestindien
3) Hans Mikkelsen Bager 16
4) Pernille Margrethe Mikkelsdatter g.m. Hans Bendixen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 21.12.1781.
Afdøde døde 9.5.1782.

560    Anders Christensen, daglejer i Rudkøbing, der døde 1.5.1782, fol.285B.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter, skifte 4.5.1762 lbnr.395. B:
1) Johanne Marie Andersdatter 23
FM:
1 fasters mand Hans Jacob Andersen i Havbølle på Hjortholm gods
2 morbror Hans Jensen i Kassebølle på Fårevejle gods.
561    Johan Peder Warneck, skomager i Rudkøbing. 24.5.1782, fol.287.
E: Cecilie Juliane. LV: Hans Thomsen Basballe. B:
1) Peder Christian Johansen 17½
2) Anne Cathrine Johansdatter 16
3) Christoffer Nellebuch Johansen 13.
FM: Hans Wolder, klejnsmed.
Afdøde døde 26.4.1782.

562    Johan Frederik Schrøder, byskriver i Rudkøbing og skifteforvalter på Grevskabet og på Mølholm, der døde 5.1.1784, fol.291, 317.
E: Christine Dorthe [Hensler]. LV: Hansen, prokurator. B:
7) Christoffer Schrøder 7
8) Birthe Sofie Schrøder.
FM: Hans Kjær.
Første ægteskab med Birthe Hansdatter Tranekær, [skifte1774 lbnr.496]. B:
1) Andreas Frederik Schrøder, student på Fårevejle
2) Hans Schrøder 21, i London
3) Marie Elisabeth Schrøder 19, på Fyn
4) Johan Frederik Schrøder 18
5) Christine Sofie Schrøder 16
6) Christian Schrøder 13.

563    Karen [Andersdatter] i Rudkøbing, der døde 21.8.1783, fol.291.
Enke efter Peder Himmelev, [skoleholder, skifte 11.3.1763 lbnr.413]. B:
1) Anne [Mette] Cathrine Pedersdatter i København
2) Mette Marie Pedersdatter g.m. Niels Rasmussen Løve, matros.

564    Vincent Lassen i Rudkøbing. 8.2.1783, fol.291B.
Enkemand efter Gertrud Sofie Muus. B:
1) Anders Lassen 36, bogholder og kasserer i København
2) Laurids Muus Lassen, købmand i Rudkøbing
3) Johanne Kirstine Vincentsdatter g.m. Hans Rasmussen i Longelse
4) Cathrine Marie Vincentsdatter, død, var g.m. Sebbelow på Pæregård. 3B:
a Gertrud Sofie Sebbelow 14
b Vincent Lassen Sebbelow 11
c Maren Sebbelow 10
5) Hedvig Susanne Vincentsdatter, død, var g.m. Peder Groth, købmand i Ærøskøbing. 3B:
a Simon Ernst Groth 10
b Gertrud Sofie Groth 8
c Anne Lotchen Groth 7.
Afdøde sad i uskiftet bo efter bevilling af 28.4.1768, dengang forpagter på Korsebøllegård [i Tranekær sogn].

565    Erik Rasmussen, skipper i Rudkøbing. 30.6.1783, fol.299B.
E: Maren Andersdatter. LV: Johan Henrik Ferber, der ægter enken. B:
1) Rasmus Eriksen 15
2) Anne Sofie Eriksdatter 9
3) Maren Eriksdatter 3.
FM: Peder Hansen.
Første ægteskab med [Sofie Amalie Henriksdatter, skifte 30.12.1761 lbnr.393]. B:
1) Henrik Kjeldsen Eriksen i København, død, hvis skifte er under behandling af Hof- og Stadsretten i København.

566    Anne Dorthe Pedersdatter i Rudkøbing. 29.11.1782, fol.302.
Enke efter Claus Jacobsen Bloch, afskediget tolder, død 23.11.1779 51 år gammel.
Testamente af 23.2.1763, indført fol.227.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Mads Pedersen Bager, død. 4B:
a Urban Madsen i Ærøskøbing
b Peder Madsen, farer på Vestindien
c Maren Madsdatter g.m. Rasmus Peder i Ærøskøbing
d Johanne Pernille Madsdatter g.m. Hans Jacob Peder Bager i Marstal
2) søster Kirstine Margrethe Pedersdatter, [skifte 6.5.1769 lbnr.456], var g.m. Jørgen Poulsen, [skifte 25.11.1763 lbnr.430]. 3B:
a Johanne Cathrine Jørgensdatter g.m. Hans Peder Hansen, skomager i Ærøskøbing
b Jørgen Poulsen
c Peder Poulsen, købmand
3) halvbror Mikkel Hansen Pedersen Bager
4) halvsøster Birthe Pedersdatter g.m. Johan Pop, kobbersmed
5) halvsøster Elisabeth Pedersdatter g.m. Christen Bonesen
6) halvsøster Johanne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.6.1772 lbnr.482]. E: Peder Johansen, tømrer. 2B:
a Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Jens Madsen, snedker
b Peder Madsen Møller i København.

567    Rasmus Jensen Norsk i Rudkøbing. 28.10.1783, fol.306.
E: Sidsel Kirstine Hansdatter. LV: Christen Jørgensen, snedker. B:
1) Jens Rasmussen 26, farer fra Hamborg.

568    Absalon von Zumbildt i Rudkøbing, pensioneret kaptajn af infanteriet. 18.12.1783, fol.307B.
A:
0) far [Johan Christoffer Zumbildt, kaptajn]
1) søster [Jacobine Ernestine] Zumbildt, enke efter [Erik Iversen] Kolding, præst i Magleby, [skifte Langelands Sønder herred gejstlig 9.4.1783 lbnr.7]
2) søster [Christine Zumbildt, ejer af Hjortholm, begravet Fodslette 12.4.1780], var g.m. [Dines Christian Frandsen] Krag, [præst i Tranekær og Tullebølle, begravet 4.5.1749]. 7B:
a Elisabeth Sofie Krag g.m. [Gotlieb Vilhelm] Silchmüller, doktor
b [Johan Christoffer] Kragenskjold, major på Hjortholm
c Maren Krag, enke efter [Jens Hansen] Hvid, præst i Longelse og Fuglsbølle, [skifte Langelands Sønder herred gejstlig 3.3.1775 lbnr.4]
d [Anne Kirstine Krag, død 30.9.1783], var g.m. [Nikolaj Olufsen] Bagge, præst i Snøde og Stoense, [skifte Langelands Nørre herred 28.5.1788 lbnr.26]. 5B:
1 [Frederik] Bagge, forvalter
2 [Dines Christian von] Bagge, kaptajn
3 [Oluf] Bagge, student
4 [Christine] Bagge g.m. [Jens Finne] Borchgrevinck, [præst i Aurdal i Akershus stift]
5 [Marie Antoinette] Bagge
e [Frederikke Ulrikke] Krag, [begravet 8.8.1758], var g.m. [Frederik Christian Rasmussen] Trane, præst [i Humble]. 1B:
1 [Frederikke Christine] Trane g.m. [Carl Conrad] Lund i København
f [Birthe] Krag, død, var g.m. [Hans Jensen] Dreyer, præst [i Avnslev og Bovense, død marts 1769]. 3B:
1 [Frederikke Dreyer] g.m. Rasmus [Frandsen] Holst i Skalkendrup, [præst i Avnslev og Bovense]
2 Dines Christian Dreyer, regimentskvartermester
3 [Anne Elisabeth Dreyer] g.m. Johan Georg Floor i Vårø præst i Bjerreby på Tåsinge
g Christine Krag, død [begravet Vejstrup 10.9.1760], var g.m. Claus Plum [til Tiselholt i Vejstrup sogn]. 3B:
1 [Frederik Christian Plum]
2 [Dines Christian Krag Plum]
3 [Agnethe Cathrine Plum].
Litteratur: Fynske familier i ældre tid ved P. C. B. Bondesen: XIV Krag i: Personalhistorisk Tidsskrift 1895 side 145-148.

569    Ursula Pedersdatter i Rudkøbing, der døde 15.12.1783, fol.310B.
E: Knud Pedersen Ristinge. A:
1) bror Hans Bruun, færgemand i Spodsbjerg
2) bror Jørgen Ditlev Bruun på Hov
3) søster Bodil Marie Pedersdatter g.m. Hans Steen i Pederstrup på Møllegård gods.

570    Anne Marie Hov, fattiglem i Rudkøbing, der døde 17.1.1784, fol.312.
Enke efter Niels Bendixen.
Arvinger angives ikke.

571    Inger Pedersdatter i Rudkøbing. 28.1.1784, fol.312B.
E: Gottlieb Ernst Ullich. B:
1) Anne Elisabeth Gottliebsdatter 20
2) Carl Hansen Gottliebsen Ullich 17.
FM: mors halvbror Laurids Krog.

572    Anne Pedersdatter i Rudkøbing. 29.3.1784, fol.313B.
E: Hans Pedersen Møller, skomager. B:
1) Peder Hansen 3½
2) Niels Rasmus Hansen 16 uger.5.1.1784 lbnr.573]. 2B:
FM: Otto Vilhelm Krøyer.
Desuden nævnes enkemandens bror Peder Pedersen, snedker.
Afdøde døde 29.2.1784.

573    Karen Knudsdatter i Rudkøbing, der døde 5.1.1784, fol.314B.
[Uden ægteskab] B:
1) Knud Madsen 17
2) Anne Margrethe 13
FM: Hans Jensen Drejø g.m. moster Anne Marie Knudsdatter.
Desuden nævnes afdødes [mors halv]bror Claus Andersen på Hov på grevskabets gods, skifte 19.1.1784 lbnr her 573B.Grevskabet Langeland
Skifteprotokol 1763-1787

573A    Claus Andersen, ugift på Hov. 19.1.1784, fol. 599 no.474.
A:
1) bror Mikkel Andersen i Tullebølle på præstegodset
2) Sidsel Andersdatter, enke efter Hans Rasmussen på Nedergård gods ved søm Jørgen Hansen
3) søster Susanne Andersdatter g.m. Jacob Madsen på Hov
4) halvsøster Sidsel, død, var g.m. Knud Madsen i Rudkøbing, [skifte Rudkøbing 20.1.1759 lbnr.377]. 2B:
a Karen Knudsdatter, død, [skifte Rudkøbing 5.1.1784 lbnr.573]. 2B:
1 Knud Madsen 17
2 Anne Margrethe 13
b Anne Marie Knudsdatter g.m. Hans Jensen Drejø.
574    Claus Lauridsen, daglejer i Rudkøbing, der døde 16.8.1784, fol.315.
E: Birthe Christoffersdatter. LV: Rasmus Bruus. A:
1) farbror Hans Steffensen i Strandby på Grevskabets gods
Enkens første ægteskab med Mads Rasmussen, [skifte 24.9.1773 lbnr.499].

575    Anne Cathrine i Rudkøbing. 27.9.1784, fol.316.
E: Christen Rasmussen, bødker. B:
1) Christen Christensen 28, bødker
2) Maren Christensdatter 23
3) Margrethe Christensdatter 21
4) Rasmus Christensen 18.
Afdøde døde 29.8.1784.

576    Peder Hansen, toldbetjent i Rudkøbing. 13.11.1784, fol.316B.
E: Abelone Christine. LV: Christian Rasmussen. B:
1) Johanne Kirstine Pedersdatter 11
2) Hans Pedersen 10
3) Frederik Christian Pedersen 7.
FM: Mathias Hansen, bager.

577    Bertel Markussen, skrædder i Rudkøbing, der døde 17.1.1785, fol.321B.
A:
0) far [Markus Bertelsen og Elsebeth Christensdatter]
1) søster Cathrine Markusdatter, død, var g.m. [Johan Ballieu, skifte 16.2.1759 lbnr.378]. 1B:
a Mathias Johansen Ballieu, skrædder.
Mors første ægteskab med [Henrik Krøyer, skifte 22.2.1702 lbnr.205]
2) halvsøster Mette Henriksdatter [Krøyer], død, var g.m. [Christen Rasmussen, skifte 24.4.1760 lbnr.387]. 3B:
a Henrik [Christensen] Krøyer, skrædder og toldbetjent
b Rasmus Christensen i København
c Bodil [Christensdatter, skifte 11.8.1763 lbnr.429, var g.m. Mads Hansen Krøyer]. 1B:
1 Christen Madsen, handskemager
3) halvsøster Margrethe Henriksdatter, død. Uvist om børn
4) halvsøster Magdalene Henriksdatter, død. Uvist og børn.

578    Abel Cathrine i Rudkøbing. 22.12.1783, fol.322.
E: Mads Pedersen, handskemager. B:
1) Peder Henrik Madsen 18 uger.
FM: Niels Hansen, købmand.
Afdøde døde 24.11.1783.

579    Anne Kirstine Fabricius i Rudkøbing. 23.3.1785, fol.322B.
E: Peder Basballe.
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1778.
Påtegnet af
1 sønnen Hans Fabricius Basballe
2 svigersønnen Peder Jørgensen Poulsen
3 enkemandens bror Hans Thomsen Basballe på afdødes sønnesøns vegne.
Afdøde døde 19.1.1785.

580    Jørgen Rasmussen, snedker i Rudkøbing. 9.12.1784, fol.323.
E: Anne Madsdatter. LV: Knud Hansen, snedker. B:
1) Sofie C. Jørgensdatter 10
2) Ellen Cathrine Jørgensdatter 5.
FM: Hans Bendixen.

581    Christen Pedersen, skipper i Rudkøbing. 12.5.1785, fol.324B.
E: Inger Marie [Jensdatter]. LV: Christen Ravn, feldbereder. B:
1) Peder Christensen 31 i København
2) Anne Marie Christensdatter 19.
FM: Peder Jørgensen, snedker.
Afdøde døde 14.4.1785.

582    Bertel Mortensen i Rudkøbing. 2.6.1785, fol.325.
E: Lisbeth Hansdatter.
Afkald fra B:
1) Hans Bertelsen. Underskrevet Amsterdam 9.4.1785
2) Peder Thomsen Bertelsen, Underskrevet Rudkøbing 30.5.1785
3) Kirsten Bertelsdatter g.m. Martin Jensen Møller. Underskrevet Rudkøbing 23.5.1785
4) Johanne Bertelsdatter g.m. Poul Jensen. Underskrevet København 24.5.1785
5) Anne Cathrine Bertelsdatter g.m. Anders Jørgensen. Underskrevet Ore Mølle [i Åstrup sogn] på Falster 16.5.1785.

583    Peder Lauridsen Stoense, bådsmand i Rudkøbing. 4.6.1785, fol.325.
E: Mette Kirstine [Christensdatter]. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 31
2) Johanne Kirstine Pedersdatter 27
3) Christen Pedersen, skipper
FM: farbror Hans Stoense, snedker.

584    Peder With i Rudkøbing, der døde 30.9.1785, fol.326.
E: Anneke.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1763.

585    Peder Hansen, smed i Rudkøbing. 11.6.1785, fol.326B.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Jens Pedersen i Stoense
2) Gertrud Pedersdatter g.m. Rasmus Lauridsen, skomager
3) Anne Pedersdatter.
Afdøde døde 4.6.1785.

586    Simon Rasmussen Groth, matros i Rudkøbing. 16.12.1783, fol.326B.
E: Karen Jensdatter.LV: Christen Ravn. B:
1) Jens Simonsen Groth 12
2) Peder Rasmussen Groth 8.
FM: født værge Andreas Glad, parykmager.

587    Arent Bang, ugift i Rudkøbing, der døde 22.1.1785, fol.328.
A:
0) forældre [Mathias Nielsen Bang, skifte 28.7.1718 lbnr.297 og Elisabeth Carstensdatter Egebech]
1) søster Barbara Marie Mathiasdatter Bang i København, enke efter Johan Becher, skomager. Hendes datter nævnes: Henrikke Marie Becher i København
2) bror Carsten Mathiassen Bang. Hans søn nævnes: Mathias Bang
3) bror Jørgen Mathiassen Bang.
Fars første ægteskab med [Barbara Marie Arentsdatter Folchmar, skifte 11.9.1702 lbnr.217]
4) Abigael Mathiasdatter Bang. Første ægteskab med [Johan Bruun, møntmestersvend i København. Andet ægteskab med Sønderborg. 1B:
a Ulrikke Sønderborg. Første ægteskab med Melchior Drinch, overskriver i København. 3B:
1 Susanne Drinch, død. E: Andreas Auer, tømrer i Ordrup i Københavns amt. 1B:
x Jacob Auer 10
2 Abigael Drinch 36, i København
3 Anne Sofie Drinch, død, var g.m. Job Hansen, styrmand. 2B:
x Hans Jobsen 16, i bødkerlære på Christianshavn
y Johan Christian Jobsen 10, på opfostringshuset i København.
Ulrikke Sønderborgs andet ægteskab med Johan Christoffer Wahl, tømrer. 1B:
4 Johan Christoffer Wahl 26, tømrer i København.

588    Karen Jensdatter i Rudkøbing, der døde 22.12.1785, fol.331B.
E: Johannes Hansen, murer. A:
1) bror Mads Jensen i Frellesvig på grevskabets gods ved svigersøn Hans Hansen i Klavsebølle
2) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Jens, grenader. 1B:
a Anne Margrethe Jensdatter g.m. Christian Hansen, smed i Lejbølle
3) søster Gertrud Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Christensen. 1B:
a Maren Jørgensdatter, enke i Klavsebølle
4) søster Maren Jensdatter, død, var g.m. Erik Thomsen. 3B:
a Jens Eriksen 31
b Johan Jørgen Eriksen 30
c en datter g.m. Oluf Hansen i Stengade.

589    Maren Pedersdatter, fattiglem i Rudkøbing. 14.12.1786, fol.332B.
E: Nikolaj Lund, uvist hvor.
Arvinger angives ikke.

590    Poul Christian Dreyer i Rudkøbing. 24.1.1787, fol.333, 369.
E: Barbara Cathrine With. B:
1) Pernille Dorthe Dreyer 20
2) Poul Christian Dreyer 18
3) Mathias Dreyer 13.
FM: farbror Hans Poulsen i Ærøskøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1781.

591    Christine Caroline Eriksdatter i Rudkøbing, der døde 28.7.1786, fol.333.
E: Mads Rasmussen, arrestforvarer og fattigfoged. B:
3) Christen Madsen 26, i Holsten
4) Rasmus Madsen 24, i Bogense
5) Jens Jacob Madsen 13.
FM: Thomas Kingo Lund.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Rasmussen på Ristinge
2) Else Kirstine Rasmusdatter 38, i Holsten.

592    Hans Nikolaj, toldbetjent i Rudkøbing. 14.9.1786, fol.334.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter
2) Richa Dorthe Hansdatter 10.
FM: Johan Christoffer Pop, kobbersmed.

593    Rasmus Spurre, dansk skoleholder i Rudkøbing. 23.12.1785, fol.334B.
E: Pernille Marie Ristinge.
Testamente af 25.4.1785.

594    Peder Basballe, købmand, kirkeværge og brandinspektør i Rudkøbing, der døde 31.7.1785.
Enkemand efter Anne Kirstine Fabricius, [skifte 23.3.1785 lbnr.579]. B:
E: Peder Basballe. B:
1) Karen Basballe g.m. Peder Jørgensen Poulsen, købmand
2) Christian Basballe i Fladstrand, død. 1B:
a Peder Christiansen Basballe 8, på stedet.
FM: farbror Hans Thomsen Basballe, købmand og fattigforstander.

595    Anne Cathrine [Johansdatter] Warneck i Rudkøbing. 7.4.1786, fol.350.
E: Christoffer Hansen Wolder. A:
1) mor Cecilie Juliane, enke efter Johan Peder Warneck, [skifte 24.5.1782 lbnr.561]
2) bror Peder Christian Johansen 22, skomagersvend
3) Christoffer Nellebuch Johansen 16.
FM: Vilhelm Krøyer skomager.
Desuden nævnes enkemandens far Hans Wolder, klejnsmed.

596    Rasmus Pedersen Schrøder, postmester samt vejer og måler i Rudkøbing, der døde 11.5.1786, fol.352B.
E: Kirsten Basse. LV: Jens Thygesen. B:
4) Abigael Lucie Kirstine Schrøder 15
5) Anne Marie Schrøder 13
6) Frederik Christian Schrøder 11
7) Jens Basse Schrøder 7
8) Marie Elisabeth Schrøder 5.
Første ægteskab med Kirsten Andersdatter [Bager, skifte 3.2.1769 lbnr.450]. B:
1) Anne Kirstine Schrøder g.m. Niels Havndrup, nu postmester i Rudkøbing
2) Salome Schrøder g.m. Mikkel Hansen Pedersen Bager, overformynder i Rudkøbing
3) Anne Marie Schrøder, [skifte Falster Sønder herred gejstlig 12.2.1770 lbnr.83], var g.m. [Christian Henrik] Bjerring i Moseby, præst [i Åstrup]. 3B:
a Johan Christian Bjerring 24
b Abigael Bjerring, [skifte Stubbekøbing 10.2.1785 lbnr.402]. E: Niels Benzon, postmester. 2B:
1 Anne Marie Benzon 4
2 Christian Benzon 3.
c Niels Peder Bjerring 20.

597    Anne Jørgensen, ugift i Rudkøbing. 7.11.1786, fol.360.
A:
1) bror [Hans] Jørgensen, toldinspektør i Rudkøbing
2) bror Henrik Jørgensen, købmand i Kolding
3) halvbror Niels Jørgensen, handskemager i Kolding.

598    Karen Stoense i Rudkøbing. 11.1.1787, fol.361.
A:
0) far [Laurids Stoense, skifte 21.5.1774 lbnr.504]
1) bror Hans Stoense
2) bror Peder Stoense, [skifte 4.6.1785 lbnr.583]. 3B:
a Anne Sofie Pedersdatter 33
b Johanne Kirstine Pedersdatter 31
c Christen Pedersen 27.

599    Andreas Jørgensen, apoteker i Rudkøbing, der døde 27.2.1787, fol.361B.
Enkemand efter [Sofie Marie Brinck, skifte 15.2.1762 lbnr.399]
[Første ægteskab med Beate Christine Nielsdatter Holst, begravet 4.9.1752]. B:
1) Niels Holst Jørgensen, præst i Kolding [Hospital]
2) Johan Henrik Jørgensen, medicinstuderende i Næstved.

600    Anne Cathrine Pedersdatter i Rudkøbing. 8.3.1787, fol.363B.
Enke efter Laurids Nielsen, [skifte 14.4.1781 lbnr.551]. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter g.m. Peder Johansen, tømrer
2) Karen Lauridsdatter i København
3) Maren Lauridsdatter på stedet
4) Hans Lauridsen 22, vanvittig, der døde.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1781.

601    Karen Pedersdatter Norsk i Rudkøbing. 30.4.1787, fol.364B.
A:
1) bror Christoffer Norsk, sømand
2) bror Jens Norsk, sømand
3) søster Cathrine Pedersdatter på stedet.

602    Marie Elisabeth Nielsdatter i Rudkøbing. 19.5.1787, fol.365.
E: Hans Jørgensen, snedker. B:
1) Johanne Margrethe Hansdatter 22, på Lolland
2) Anne Marie Hansdatter 13.
FM: morbror Jørgen Nielsen Pelle i Tullebølle.
Enkemandens første ægteskab med [Johanne Jørgensdatter], skifte 30.4.1763 lbnr.423. Arv til B:
1) Sidsel Marie Hansdatter på Hasselborg [i Kreis Plön] i Holsten.

603    Karen Jensdatter Staaby i Rudkøbing. 18.5.1787, fol.366.
Enke efter Carl Bentsen, [begravet 12.3.1763].
Hendes testamente af 6.3.1784, hvor hun var 71 år gammel og havde siddet i enkestand i 21 år uden slægtninge. A:
1) Maren Christensdatter Ravn 5 år gammel, datter af Christen Ravn, der havde udvist godhed mod testator.

604    Marie Elisabeth [Jørgensdatter] Rose i Rudkøbing. 19.5.1788, fol.368.
Enke efter Jens Kjeldsen, købmand, skifte 13.12.1774 lbnr.509.
Testamente af 27.6.1747. Af arvinger angives:
1) hans bror Jørgen Kjeldsen
2) hendes søster, enke efter Knudsen.

605    Birthe Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Rudkøbing. 22.2.1788, fol.370.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter g.m. Filip Vilhelm König, sergent i Korsør
2) søster Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Ditlev Lange, tømrer på Frederiksborg. 3B:
a Kirsten Ditlevsdatter, døbt Frederiksborg 3.10.1775
b Anne Cathrine Ditlevsdatter, døbt Frederiksborg 6.2.1778
c Johanne Kirstine Ditlevsdatter, døbt Frederiksborg 24.4.1784
3) halvbror Niels Lauridsen, rytter i Slagelse.
Afdøde var datter af Laurids Schmidt på Svenstrup gods [i Borup sogn på Sjælland] og havde pas derfra 1765.

606    Johanne Rasmusdatter i Rudkøbing. 23.5.1788, fol.372.
Enke efter Frederik [Liliendal], glarmester, [skifte 11.11.1768 lbnr.458]. B:
1) Cathrine Marie Frederiksdatter 30.

607    Henrik Krøyer, skrædder i Rudkøbing. 25.5.1788, fol.372B.
E: Karen Ibsdatter. LV: Hans Jørgen Bager. B:
1) Mogens Henriksen, rømt fra Rudkøbing arrest, uvist hvorhen
2) Gertrud Kirstine Henriksdatter 23, i Magleby præstegård.

608    Johan Olufsen, ugift købmand i Rudkøbing, der døde 19.4.1787, fol.373.
A:
1) bror Christian Johansen Olufsen
2) søster Dorthe Helene Olufsdatter g.m. Christian Poulsen Bay, købmand
3) søster Anne Olufsdatter g.m. Ambrosius Nyborg, birkedommer og prokurator
4) søster Agathe Marie Olufsdatter g.m. en buntmager i København.

609    Hans Hov i Rudkøbing. 27.6.1788, fol.379B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Andreas Glad. B:
1) Mette Kirstine Hov 10
2) Kirsten Hov 8
3) Claus Hov 5.
FM: Oluf Knudsen, skrædder.

610    Jacob Pedersen Kruse, købmand i Rudkøbing. 9.3.1763, fol.380.
Enkemand efter [Margrethe Dorthe Lauridsdatter Kjeldsen]. B:
1) [Abel Cathrine Jacobsdatter Kruse] g.m. Peder Nielsen Stage.

611    Inger Rasmusdatter Krog i Rudkøbing, der døde 1.5.1788, fol.395B.
Enke efter Carl Hansen Lange, død 20.9.1781 lbnr.555.
Testamente af 28.4.1750.
Hans A:
1) bror Hans Hansen, død. 3B:
a Hans Hansen Lange, snedker i Ærøskøbing
b Knud Hansen, bødker
c Marie Dorthe Hansdatter, død. 1B:
1 Karen g.m. Niels Rasmussen, smed i Rudkøbing.
Hendes A:
1) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Frederik Vilhelm i Lejbølle
2) bror Peder Rasmussen Krog i Lindelse, død. 5B:
a Hans Pedersen Krog i Rudkøbing
b Karen Pedersdatter 49, der ægter Hans Christoffer i Longelse
c Anne Pedersdatter g.m. Mads Thomasen, skytte på Ravnstrup på Sjælland
d Inger Pedersdatter, [skifte 28.1.1784 lbnr.571]. E: Gottlieb Ernst Ullich. 2B:
1 Anne Elisabeth Gottliebsdatter 23
2 Carl Hansen Gottliebsen Ullich 21
e Marie Pedersdatter g.m. Jørgen Andersen, skrædder i Illebølle
3) halvbror Laurids Rasmussen Krog i Rudkøbing
4) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Knud Hansen, bødker
5) halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Knud Pedersen Ristinge.

612    Kirstine Marie Busch i Rudkøbing. 26.7.1788, fol.409B.
A:
1) morbrors datter Anne Marie Christensdatter g.m. Hans Hansen, bødker i Kragholm
2) søskendebarn g.m. Johan Martin, smed i Hennetved.

613    Frederik Jespersen Dahl, der døde i Rudkøbing. 28.7.1788, fol.412.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var hjemmehørende i Frederikshald i Norge.

614    Morten Hansen Liliendal, glarmester i Rudkøbing. 24.9.1788, fol.413.
E: Kirsten Madsdatter. B:
5) Andreas Funch 11
6) Johannes Mortensen 9
7) Anne Kirstine Mortensdatter 6
8) Mads Mortensen 4
9) Mikkel Mortensen 11 uger.
Første ægteskab med [Anne Christine Nielsdatter, skifte 2.9.1776 lbnr.522]. B:
1) Marie Elisabeth Mortensdatter. enke efter [Andreas Mikkelsen] Funch, 8lærredshandler i København]
2) Anne Elisabeth Mortensdatter, enke efter [Andreas] Svendsen, [sukkerhussvend i København]
3) Cathrine Margrethe Mortensdatter g.m. Jens Hansen Ditlev, maler i Rudkøbing
4) Agathe Mortensdatter g.m. Jonas Krøll, hyrekusk i København.

615    Hans Hansen, murer i Rudkøbing. 1.10.1788, fol.413B.
EN: Abelone [Hansdatter]. B:
1) Mads Jensen, uvist hvor
2) Hans Hansen
3) Karen Hansdatter i Flensborg
4) Maren Hansdatter i Flensborg
5) Kirsten Hansdatter i Flensborg.

616    Christine Margrethe Lind i Rudkøbing, begravet 2.8.1788, fol.414.
Enke efter Morten Andersen Bay.
Testamente af 26.5.1766.
Hans børn af første ægteskab:
1) Christen Poulsen Bay
2) Hilleborg Bay.
[Hendes første ægteskab med Mads Olufsen, skifte 28.5.1764 lbnr.433].

617    Christen Jørgensen, snedker i Rudkøbing. 10.2.1789, fol.414B.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Jens Madsen, snedker. B:
1) [Mangler] Christensdatter g.m. Andreas Rasmussen i Rudkøbing
2) Jørgen Christensen, snedker
3) Sidsel Marie Christensdatter 22
4) Mads Christensen 16
FM: farbror Hans Jørgensen, snedker.

618    Peder Johansen, tømrer i Rudkøbing. 20.2.1789, fol.416.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Christoffer Pop, bedemand og kobbersmed. B:
3) Laurids Nielsen 15
4) Johanne Cathrine Pedersdatter 13
5) Marie Cathrine Pedersdatter 10
6) Nikoline Pedersdatter 7.
Første ægteskab med Johanne Cathrine Pedersdatter, skifte 24.6.1772 lbnr.482. B:
1) Sidsel Marie Pedersdatter g.m. Jens Madsen, snedker
2) Peder Madsen Pedersen, lysestøber i København.

619    Karen Jørgensdatter i Rudkøbing. 3.2.1789, fol.420.
E: [Steffen] Krag, farver. B:
1) Jørgen Krag 23
2) Hans Krag 14
3) Armgot Krag 10
4) Anne Krag 7.
FM: morbror Christian Rødby, forpagter på Gisselfeld [i Bråby sogn] på Sjælland.

620    Mette Bindeballe i Rudkøbing. 29.4.1789, fol.421.
E: Abraham Hyphoff, guldsmed. B:
1) Anne Margrethe Hyphoff g.m. Lassen, købmand i Rudkøbing
2) Poul Christian Hyphoff, guldsmed i København.
[Enkemandens forældre var: Jacob Johansen Hyphoff, præst i Nykøbing og Rørvig, død 2.8.1756] og Anne Margrethe Hofmann, skifte Ods herred gejstlig 9.9.1748 lbnr.22].

621    Arent Nikolajsen Busch, maler i Rudkøbing, der døde 1.5.1789, fol.421B.
E: Johanne Kirstine Olufsdatter. A:
1) søskendebarn g.m. Erik i Stoense
2) søskendebarn Jacob i Fodslette
3) søskendebarn Rasmus Jørgensen i Brandsby
4) søskendebarn Niels Jørgensen i Brandsby
5) halvsøstersøn Claus Rytter, kræmmer i Rudkøbing
6) halvsøsterdatter og søster til Claus Rytter g.m. Laurids Barnemose
7) søskendebarns søn Niels.
Testamente af 25.4.1789.

622    Anne Madsdatter i Rudkøbing. 3,5,16789, fol.422B.
E: Hans Madsen, på Lolland. B:
2) Mads Hansen, feldberedersvend i Rudkøbing.
Uden ægteskab B:
1) Claus Madsen på Polleholm.
Desuden nævnes enkemandens halvbror Mathias Madsen, feldbereder.

623    Mads Rasmussen i Rudkøbing. 5.10.1789, fol.423.
E: Anne Rasmusdatter i Vemmenæs færgegård. LV: Leth. B:
1) Anne Marie Madsdatter g.m. Mikkel Clausen.
Afdøde havde tidligere boet i Herslev og siden i Nordenskovhuset i Lindelse sogn.

624    Cathrine Margrethe i Rudkøbing. 5.10.1789, fol.424.
E: Palle Johansen Møller, sadelmager. B:
1) Anne Henrikke Pallesdatter 14
2) Caroline Elisabeth Pallesdatter 13
3) Frederikke Amalie Pallesdatter 10
4) Charlotte Sofie Pallesdatter 9
5) Elisabeth Birgitte Pallesdatter 6.
Afdøde døde 26.9.1789.

625    Johan Anton Møller, galanterihandler i Rudkøbing. 27.11.1789, fol.426B, 431, 433B.
Enken, hvis navn ikke kendes, skal leve i Böhmen.
Arvinger angives ikke.

626    Peder Tønnesen, skipper i Rudkøbing. 28.2.1790, fol.430B, 431B.
E: Frederikke Louise. LV: Jens Thygesen, købmand. B:
1) Karen Pedersdatter.
Afdøde druknede 26.2.1790 ud for Turø.

627    Anne Birgitte Poulsdatter i Rudkøbing, der døde 17.3.1790, fol.430B, 432.
E: Oluf Jepsen Post, matros. B:
1) Jeppe Olufsen 9 dage.
FM: Peder Frandsen.

628    Anne Christensdatter, fattiglem i Rudkøbing. 3.5.1790, 432B, 433B.
Enke efter Rasmus Clausen Snedker, [skifte 22.2.1763 lbnr.408].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Christian Rasmussen.

629    Marie Pedersdatter, delinkvent i Rudkøbing. 8.5.1790, fol.433, 434B.
Arvinger angives ikke.

630    Holger Pedersen Bang i Rudkøbing. 18.7.1790, fol.433.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Jørgensen. B:
1) Anne Holgersdatter 18
2) Ellen Holgersdatter 15
3) Pernille Cathrine Holgersdatter 8.
FM: farbror Gotfred Pedersen Bang.

631    Knud [Pedersen] Ristinge, skrædder i Rudkøbing. 31.10.1790, fol.435, 435B.
Skilt fra Anne Rasmusdatter [Krog, enke efter Rasmus] Paludan, [skifte 30.4.1774 lbnr.505].
[Første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 11.3.1763 lbnr.414]. B:
1) [Pernille Marie Knudsdatter] g.m. Christen [Christensen] Rasch, skoleholder i Rudkøbing.
[Andet ægteskab med Anne Kirstine Bertelsdatter Dam, begravet 30.12.1783].

632    Elisabeth Margrethe, fattiglem i Rudkøbing. 21.11.1790, fol.435, 435B.
Enke efter [Peder Voltersen].
[Første ægteskab med] Hans Gotfred Steensen Much, skoleholder i Nørre Vedby på Falster, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 24.11.1778 lbnr.115].
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes mands brorsøn Johan Pedersen Much.

633    Ellen Jørgensdatter i Rudkøbing. 29.3.1791, fol.436, 438.
E: Mads Rasmussen, slutter (arrestforvarer). A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Laurids Krønling i Stoense
2) søster på Hov.

634    Anne Marie [Hansdatter] i Rudkøbing. 24.5.1791, fol.436B.
E: Vilhelm Krøyer, skomager.
Første ægteskab med [Hans Bruus, skifte 3.9.1772 lbnr.488]. B:
1) Hans Krøyer [Bruus].

635    Peder Jørgensen Bang, murer i Rudkøbing, der døde 23.9.1791, fol.437B, 441B, 443.
E: Karen Mouridsdatter. LV: Peder Jørgensen, snedker.
Første ægteskab med [Ellen Pedersdatter, skifte 5.7.1761 lbnr.391]. B:
1) Peder Pedersen Bang, død. 2B:
a Hans Pedersen 22, i Åbenrå
b Ellen Pedersdatter 14, hos mor i Åbenrå
2) Jørgen Pedersen Bang
3) Holger Pedersen Bang, [skifte 18.7.1790 lbnr.630]. 3B:
a Anne Holgersdatter
b Ellen Holgersdatter
c Pernille Cathrine Holgersdatter
FM: farbror Gotfred Pedersen Bang.
4) Godtfred Pedersen Bang
5) Mads Pedersen Bang.

636    Hans Graa, vægter, fattiglem i Rudkøbing. 5.11.1791, fol.438B.
Enkemand. B:
1) Inger Cathrine Graa 39
2) Rasmus Jørgen Graa i Marstal.

637    Bodil Christensdatter i Rudkøbing. 16.11.1791, fol.438B, 440B.
E: Hans Rasmussen. B:
1) Rasmus Hansen 36, uvist hvor
2) Christen Hansen 34, i Kristiansund i Norge
3) Hans Hansen 27, i Kristiansund i Norge.

638    Hans Fich i Rudkøbing. 21.11.1791, fol.439, 441, 443B, 446.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Bendixen.
Første ægteskab med Karen Madsdatter. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Lambert, væver i Snøde.
Andet ægteskab med Kirsten Jørgensdatter, [skifte 3.1.1781 lbnr.543]. B:
2) Mads Hansen Fich 27, i Troense
3) Anne Margrethe Hansdatter 15.
FM: Peder Jørgensen, snedker.
Arv i boet til enkens søskende A:
1 bror Anders Hansen i Simmerbølle
2 søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels i Henninge
3 halvbror Hans Hansen i Klavsebølle
4 halvbror Jørgen Hansen i Kædeby
samt øvrige søskende på Lolland.

639    Marie Lauridsdatter i Rudkøbing, der døde 8.12.1791, fol.439B, 441B, 446B.
Enke efter Peder [Johansen], tømrer, [skifte 20.2.1789 lbnr.618]. B:
1) Laurids Nielsen 17
2) Marie Cathrine Pedersdatter 13
3) Nikoline Pedersdatter 11.
FM: Jens Madsen, snedker, g.m. afdødes steddatter Sidsel Marie Pedersdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Lauridsdatter.

640    Hans Jørgensen, snedker i Rudkøbing. 12.1.1792, fol.442B, 449.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Nielsdatter, skifte 19.5.1787 lbnr.602]. B:
2) Johanne Margrethe Hansdatter Mads Hansen, feldbereder
3) Anne Marie Hansdatter.
[Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter, skifte 30.4.1763 lbnr.423]. B:
1) Sidsel Marie Hansdatter g.m. Henrik Gerhardt Bloch, skomager på Hasselborg [i Kreis Plön] i Holsten.

641    Bodil Conradi, 40 år gammel, ugift fattiglem i Rudkøbing. 28.1.1792, fol.444.
Arvinger angives ikke.
Dog angives:
1) søster Sidsel Margrethe
2) søsterdatter Maren Pedersdatter.

642    Niels Jørgensen, daglejer i Rudkøbing. 8.2.1792, fol.444, 448B.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Frederik Bimmer. A:
1) søster Kirsten Jørgensdatter, [skifte 3.1.1781 lbnr.543]. B:
a Mads [Hansen] Fich på Tåsinge
b Anne Margrethe [Hansdatter] på Tåsinge
FM: Peder Barfoed
2) halvbror Hans Jørgensen, smed i København.

643    Hans Thomsen Basballe i Rudkøbing. 24.11.1791, fol.445.
E: Anne Grøn.
Bevilling til uskiftet bo af 11.11.1791.

644    Laurids Rasmussen i Rudkøbing. 22.2.1792, fol.445B.
E: Sidsel mathiasdatter. LV: Peder Barfoed. B:
1) Mathias Lauridsen 14.

645    Sidsel Ristinge, fattiglem i Rudkøbing. 9.3.1792, fol.445B, 455.
Arvinger angives ikke.

646    Marie Christine i Rudkøbing.10.3.1792, fol.446, 454B.
Enke efter Niels [Steener], murer, [skifte 21.7.1767 kbnr.457]. B:
1) Frederik Christian Nielsen, murer
samt øvrige børn, hvis navne ikke angives.

647    Abraham Hyphoff i Rudkøbing. 4.4.1792, fol.447B, 459, 454B.
Enkemand efter [Mette Bindeballe, skifte 29.4.1789 lbnr.620}. B:
1) Anne Margrethe Hyphoff g.m. Lassen, købmand i Rudkøbing
2) Poul Christian Hyphoff, urmager i København.

648    Anne Henriksdatter i Rudkøbing. 28.4.1792, fol.449B, 451B.
Enke efter [Niels] Kruse. A:
1) søster Anne Marie [Henriksdatter Lind] i Nakskov, skifte Nakskov 31.5.1784 lbnr.2548], var g.m. Tolle Jensen, farver i Nakskov. 3B:
a Tolle Tollesen, farver i Christiania
b Jens Tollesen, farver, [skifte 8.7.1782 lbnr.2522]. 2B:
1 Tolle Jensen Tollesen i Nakskov
2 Anne Dorthe Jensdatter i Nakskov
c Gregers Lind Tollesen i Christiania i Norge, død. 2B:
1 Tolle Christian Tollesen 11
2 Birthe Marie Tollesen 7
2) søster Johanne Cathrine Henriksdatter, død, var g.m. [Jørgen Kjeldsen]. 1B:
a Mathias Jørgensen Kjeldsen, toldbetjent i Rudkøbing
3) søster Margrethe Kirstine Henriksdatter g.m. [Christen] Nass, skrædder i Rudkøbing.

649    Mathias Madsen, feldbereder i Rudkøbing. Samfrændeskifte 29.7.1796, fol.450B, 508B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jørgen Christensen. B:
1) Mads Lauridsen Mathiassen 25
2) Anne Mathiasdatter 16.
FM: Mads Pedersen, handskemager.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1791.
Afdøde døde 19.4.1792.

650    Birthe Pedersdatter, fattiglem i Rudkøbing. 1.6.1792, fol.451, 455B.
E: Christen Pedersen, færgemand, der døde, skifte 21.7.1792.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes hendes2 børn af første ægteskab B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter, gift i Holsten, uvist hvor
2) Maren Pedersdatter, gift i Holsten, uvist hvor,
og
3) hans søsters mand Mads Krøyer.

651    Sidsel Marie Rasmusdatter, fattiglem i Rudkøbing. 20.8.1792, fol.451B.
E: Henrik Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Steffen Steffensen, snedker
2) Anne Kirstine Steffensdatter g.m. Mathias Ballieu.

652    Jens Madsen, snedker i Rudkøbing. 9.9.1792, fol.453, 454.
E:Sidsel Marie Pedersdatter. LV: Peder Bager, byskriver i Svendborg. A:
0) mor [Margrethe Hansdatter, skifte 6.5.1768 lbnr.438]
1) søster Johanne Madsdatter
2) søster Anne Marie Madsdatter, enke efter [Christen Jørgensen, skifte 10.2.1789 lbnr.617]
Mors andet ægteskab med [Christen Rasmussen, skifte 25.11.1777 lbnr.529].
3) halvsøster Anne Christensdatter
4) halvsøster Maren Christensdatter.

653    Johanne Cathrine Hansdatter i Rudkøbing, [begravet 22.9.1792], fol.454.
E: Mikkel Hansen [Knudsen Svarre], skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1792.

654    Niels Lauridsen, rebslager i Rudkøbing. 19.10.1792, fol.456.
E: [Johanne Margrethe].
[Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 12.8.1763 lbnr.418].
Af børn angives B:
1) Anders Nielsen.

655    Jeppe Olufsen Post i Rudkøbing. 27.2.1793, 456B.
E: Sidsel Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Frandsen. B:
1) Oluf Jepsen
2) Maren Jepsdatter 26.
FM: eder Jørgensen, snedker.

656    Christen Rasmussen, bødker i Rudkøbing. 22.3.1793, fol.457, 462B.
Enkemand efter [Anne Cathrine, skifte 27.9.1784 lbnr.575]. B:
1) Christen Christensen, bødker i Nakskov
2) Maren Christensdatter g.m. Peder From, værtshusholder
3) Margrethe Christensdatter g.m. en matros på Holmen i København
4) Rasmus Christensen, skibskarl i København.

657    Kirsten Nielsdatter i Rudkøbing. 25.3.1793, fol.457B.
E: Laurids Rasmussen Krog, vognmand. B:
2) Karen Lauridsdatter g.m. Rasmus Olufsen, vognmand
3) Inger Lauridsdatter g.m. Peder Thomsen, slagter.
Første ægteskab med [Hans Rasmussen, skifte 18.2.1763 lbnr.405]. B:
1) Niels Hansen, købmand.

658    Maren Hansdatter i Rudkøbing, der døde 4.5.1793, fol.460, 467.
E: Jens Husum, matros. B:
1) Anne Marie Jensdatter i Kædeby præstegård [i Humble sogn]
2) Ida Cathrine Jensdatter g.m. Mogens Rasmussen, vognmand
3) Maren Jensdatter.

659    Karen, fattiglem i Rudkøbing. 6.5.1793, fol.461, 467B.
Enke efter [Jørgen] Stengade. B:
1) Hans Stengade
2) Peder Stengade.

660    Ingeborg Jørgensdatter, ugift fattiglem i Rudkøbing. 6.5.1793, fol.461B.
A:
0) far [Jørgen Danielsen, skoleholder i Hennetved, skifte Langelands Sønder herred gejstlig 2.2.1785 lbnr.10]
1) bror Laurids [Jørgensen], skolemester i Humble
2) bror Hans [Jørgensen] Danielsen i Søndenbro [i Magleby sogn].

661    Kirsten, fattiglem i Rudkøbing. 15.6.1793, fol.461B, 466B.
Enke efter Hempel. B:
1) en datter g.m. Hansen, postskriver i København.

662    Ingeborg, fattiglem i Rudkøbing. 21.7.1793, fol.463, 466B.
Enke efter Jørgen Lauridsen, feldbereder. B:
1) [Christian] Schultz
2) Laurids Jørgensen
3) Hans Jørgensen
4) Carsten Jørgensen.

663    Karen Hermansen i Rudkøbing. 5.7.1793, fol.463B, 469B.
E: Søren Christian Ørsted, apoteker. B:
1) Hans Christian Ørsted, bliver 17 år den 14.8.1794
2) Anders Sandø Ørsted, bliver 16 år den 21.12.1794
3) Jacob Albert Ørsted, bliver 14 år den 18.5.1794
4) Niels Randulf Ørsted, bliver 12 år den 29.7.1794
5) Albertine Ørsted, bliver 11 år den 20.10.1794
6) Herman Ørsted bliver 9 år den 27.5.1795.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1793.
Afdøde døde 15.6.1793.

664    Johanne Madsdatter, fattiglem i Rudkøbing. 13.8.1793, fol.463B, 466B.
Arvinger angives ikke.

665    Mathias Wild, toldbetjent i Rudkøbing. 19.8.1793, fol.464, 467.
E: Anne Margrethe. LV: Frederik Højer. B:
1) Sille Marie Mathiasdatter 8
2) Inger Mathiasdatter 7
3) Hanne Christiane Claudine Mathiasdatter 4
4) Thomas Kingo Mathiassen 2.
FM: fasters mand Thomas Kingo Lund.

666    Jens [Hansen], maler i Rudkøbing. 28.8.1793, fol.464B.
E: [Grethe Mortensdatter].
Afdøde efterlader 4 små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

667    Johanne Kirstine [Jacobsdatter] i Rudkøbing, der døde 24.9.1793, fol.465.
E: Morten Olufsen, skrædder. B:
1) Johannes Mortensen 4
2) Rebekka Mortensdatter 2
3) Jacob Mortensen 1 dag.

668    Johanne Marie, fattiglem i Rudkøbing. 28.10.1793, fol.465B, 467.
Enke efter Jens Rebslager.
Af børn angives B:
1) en datter, der er enke efter Simon Skrædder.

669    [Karen], fattiglem i Rudkøbing. 5.11.1793, fol.466.
Enke efter Bergsted.
Af børn angives B:
1) Inger Margrethe Bergsted.

670    Jørgen Hansen, skomager i Rudkøbing. 22.1.1794, fol.468, 469.
E: Cathrine Marie [Christensdatter]. LV: Anders Christensen, murer.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter, skifte 28.2.1769 lbnr.455]. B:
1) Johanne Margrethe Jørgensdatter, nu i Longelse, enke efter Niels Sørensen, væver
2) Bodil Kirstine Jørgensdatter i København.

671    Peder [Olufsen] Vogn, fattiglem i Rudkøbing. 24.1.1794, fol.468B.
E: Marie [Hansdatter].
Arvinger angives ikke.

672    Mette Marie Jensdatter, fattiglem i Rudkøbing. 25.7.1794, fol.470B.
Enke efter Peder Smed.
Arvinger angives ikke.

673    Peder Stage, toldbetjent i Rudkøbing. 5.7.1794, fol.471, 474.
E: Abel Cathrine. LV: Krogsgaard. B:
1) Niels Stage, skrædder i Assens
2) Magnus Theodor Stage
3) Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Ugle Klein, underofficer i København. 1B:
a Carl Frederik Klein 13.

674    Elsebeth Margrethe i Rudkøbing, der døde 12.7.1794, fol.471B.
472.
Enke efter Niels Juul Ratlev, forpagter.
Hendes B:
1) Anne Margrethe, enke efter Schrøder
2) Anne Cathrine g.m. Erik Bertelsen Braad, købmand i Ærøskøbing.
Desuden nævnes:
1 madam Schrøders svigersøn Iversen, skovrider
2 Erik Bertelsen Braads datter Egidia Elisabeth.

675    Dorthe Helene i Rudkøbing, [begravet 3.7.1794], fol.471B.
E: Christian Poulsen Bay.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1787.
Påtegnet af afdødes svigersøn Jesper Holgersen Fanø.

676    Poul Hansen Oppenhagen i Rudkøbing. 26.8.1794, fol.472B, 477B, 483.
A: far Hans Poulsen Oppenhagen, organist i Ringkøbing, der frasiger arv og gæld.
I hans sted arver:
1) bror Hans Frederik Oppenhagen, organist i Rudkøbing
2) søster Maren Hansdatter g.m. Josef Kloffert, der bor Rosengade 120 i København
3) søster Anne Hansdatter g.m. en søn af tolder Hansen i Rudkøbing
4) bror Frederik Christian Lange på stedet.

677    Pernille Margrethe Mikkelsdatter, der døde 26.8.1794, fol.473, 475B.
E: Hans Bendixen. B:
1) Hans Mikkel Hansen 15
2) Johanne Kirstine Hansdatter 11
3) Niels Peder Hansen 10
4) Laurids Hansen 4
5) Peder Hansen 2.
Afdøde var datter af Mikkel Hansen Bager i Rudkøbing.
Desuden nævnes enkemandens svoger [Johannes] Bager, byskriver i Svendborg.

678    Karen Mouridsdatter i Rudkøbing. 26.9.1794, fol.474B, 478B.
Enke efter Peder [Jørgensen Bang], murer, [skifte 23.9.1791 lbnr.635]. A:
1) bror David Mouridsen, musikant
2) søster Lisbeth Mouridsdatter enke efter Morten Bertelsen ved søn Peder Thomsen Bertelsen, slagter
3) søster Marie Mouridsdatter i Vartov i København.

679    Johan Hansen, daglejer i Rudkøbing. 29.9.1794, fol.476, 481B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Hansen, daglejer. B:
1) Karen Johansdatter 40 uger.
FM: farbror Rasmus Hansen.

680    Anne Marie Hansdatter i Rudkøbing, der døde 29.9.1794, fol.476B, 482B.
E: Johannes Hansen, murer. B:
2) Anne Cathrine Johansdatter 7.
FM: Hans Jørgensen, skomager.
Første ægteskab med [Johannes Hansen, skifte 4.2.1774 lbnr.508]. B:
1) Christian Johansen 28, i Nordenbro Mølle i Magleby.

681    Knud Hansen, bødker i Rudkøbing. 16.10.1794, fol.479B, 484B, 487B, 494B.
E: [Karen Rasmusdatter]. LV: Hans Krog. B:
1) Anne Cathrine Knudsdatter 17
2) Marie Kirstine With 14.
FM: Morten Olufsen, skrædder.

682    Rasmus Mortensen, daglejer i Rudkøbing. 20.10.1794, fol.480, 485, 486, 497B, 498.
Enke efter Dorthe Pedersdatter.
Hans A:
1) Anders Mortensen, død. 2B:
a Morten Andersen i Rifbjerg
b Maren Andersdatter g.m. Hans Frandsen i Rifbjerg
2) bror Niels Mortensen, død. 4B:
a Hans Nielsen i Simmerbølle
b Rasmus Nielsen i Longelse
c Maren Nielsdatter i Kassebølle
d Christen Nielsen i Rifbjerg, død. 2B:
1 Kirsten Christensdatter
2 Grethe Christensdatter
3) søster Margrethe Cathrine Mortensdatter, død. 5B:
a Jørgen Jensen i Skrøbelev
b Morten Jensen, mensalbonde i Skrøbelev
c Maren Jensdatter g.m. Oluf Jensen i Svenstrup
d Anne Jensdatter
e Rasmus Jensen, død. 3B:
1 Jens Rasmussen 14
2 Margrethe Cathrine Rasmusdatter
3 Riborg Rasmusdatter.
Hendes A:
1) bror Jens Pedersen, smed i Gislev, død. 4B:
a Niels Jensen i Holme
b Steffen Jensen i Gislev
c Kirsten Jensdatter g.m. Henrik Jørgensen i Lamdrup
d Anne Marie Jensdatter g.m. Claus Madsen i Gislev
2) søster Karen Pedersdatter, enke efter Hans Christensen i Gislev
3) søster Sara Pedersdatter, enke efter Jørgen Jørgensen i Gislev.

683    Frederik Bimmer, toldbetjent i Rudkøbing. 12.11.1794, fol.483B, 485B.
E: Karen Christensdatter. LV: Rasmus Møller, brændevinshandler. B:
1) Inger Marie Frederiksdatter 12
2) Johan Thomas Frederiksen 9
3) Hans Christian Frederiksen 6.
FM: Peder From, brændevinsbrænder.

684    Peder Stengade, matros i Rudkøbing. 13.11.1794, fol.484, 502B.
E: Else Kirstine Hansdatter. LV: Jørgen Christensen, snedker. B:
1) Maren Pedersdatter 19
2) Else Cathrine Pedersdatter 18
3) Karen Pedersdatter 15
4) Jørgen Pedersen 11
5) Hans Pedersen 6
6) Anne Pedersdatter 4
7) Pernille Pedersdatter 1.
FM: farbror Hans Jørgensen Stengade.

685    Johanne Margrethe, fattiglem i Rudkøbing. 4.2.1795, fol.487, 490B, 494.
Arvinger angives ikke.

686    Mikkel Hansen Knudsen Svarre, skipper i Rudkøbing, der døde 2.3.1795, fol.488, 493, 494B, 496B, 502.
Enkemand efter [Johanne Cathrine Hansdatter, skifte 22.9.1792 lbnr.653]. B:
1) Johanne Cathrine Mikkelsdatter g.m. Anders Gertner, kobbersmed
2) Johanne Marie Mikkelsdatter i Svendborg.
FM: Mathias Ballieu, skrædder.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1792.
Første ægteskab med [Johanne Marie Steffensdatter, skifte 24.12.1763 lbnr.434].

687    Johannes Hansen, murer i Rudkøbing. 17.4.1795, fol.491B, 493B, 495B.
Enkemand efter [Anne Marie Hansdatter, skifte 29.9.1794 lbnr.680]. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 7.
FM: mosters mand Jens Jørgensen, skomager.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Christian Johansen i Nordenbro Mølle [i Magleby].

688    Christen Ravn, feldbereder i Rudkøbing. 9.8.1795, fol.497B, 502, 502B, 507.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Rasch, skoleholder. B:
2) Maren Christensdatter 13
3) Dorthe Christensdatter 11
4) Christen Christensen 9
5) Sidsel Christensdatter 5
6) Johanne Christensdatter.
FM: Mads Pedersen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Marie Cathrine Christensdatter g.m. Niels Hansen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 21.8.1795.
Afdøde døde 8.8.1795.

689    Anne Marie [Hansdatter] i Rudkøbing. 21.8.1795, fol.498.
Enke efter [Carsten Mathiassen Bang]. B:
1) Mathias Carstensen Bang
2) [Judith Elisabeth Carstensdatter Bang] g.m. Johan Andreas Hofmann, bager.

690    Hans Wolder i Rudkøbing. 24.11.1795, fol.500, 501B, 514B.
Enkemand efter Anne Elsebeth Jensdatter, død 15.9.1795. B:
1) Markus Wolder i Kolding
2) Marie Elisabeth Wolder g.m. Ambrosius Fyn, portner på Koldinghus
3) Gertrud Sofie Wolder g.m. Casper Nelleblad i Kolding mølle
4) Jens Wolder, klejnsmed
5) Christoffer Wolder, skomager
6) Anders Wolder, smedesvend
7) Carsten Wolder, smedesvend.

691    Martin Jensen, møller i Rudkøbing. 18.11.1795, fol.500B, 503B, 505B.
E: Christine Bertelsdatter. LV: morbror David Mouridsen, musikant. B:
1) Bertel Mortensen 15
2) Jens Mortensen 12
3) Anne Dorthe Mortensdatter 7
4) David Mortensen 1½.
FM: morbror Peder Thomsen [Bertelsen], slagter.
Afdøde døde 17.11.1795.

692    Anne Kjærs, fattiglem i Rudkøbing. 22.11.1795, fol.501, 502B.
A:
1) brordatter [Kirsten Madsdatter], enke efter Morten [Hansen Liliendal], glarmester, [skifte 24.9.1788 lbnr.614]
samt nogle broderbørn, uvist hvor.

693    Christian Bohnsen, [toldbetjent] i Rudkøbing, [begravet 14.12.1795], fol.503.
E: Elsebeth Dorthe.
Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1793, påtegnet af søn og steddatter.

694    Anne Christensdatter, ugift tjenestepige i Rudkøbing. 11.4.1796, fol.503B, 506B, 510.
A:
Fasterbørn:
1) Hans Rasmussen i Hverken, en broderlod
2) Mads Rasmussen i Longelse, broderlod
3) datter g.m. Niels Hansen i Longelse, en søsterlod
4) Hans Lassen i Østerby, en søsterlod
5) Mathias Hansen i Longelse, en søsterlod
6) datter g.m. Hans Hansen i Fodslette, en søsterlod
7) Anne Rasmusdatter, enke efter Jørgen Christiansen i Hverken, en søsterlod
Mosterbørn:
8) Claus Bruun i Brandsby ved stedfar Christen Rasmussen, en broderlod
9) Hans Pedersen i Rudkøbing, en broderlod
10) Hans Andersen i Helsned, en broderlod
11) Rasmus Hansen i Helsned, en søsterlod
12) Anders Andersen i Tryggelev, en broderlod.
Desuden nævnes afdødes stedfar Christen Madsen i Brandsby på Hjortholm gods.

695    Cathrine Kjær, død i Odense, Samfrændeskifte 9.7.1796, fol.508B.
E: Christian Hansen, nu i Rudkøbing. B:
1) Sara Verhagen 22, på Boller [i Uth sogn] i Jylland
2) Karen Riegels 21, på Fårevejle
3) Jørgen Hansen 19, i Odense
4) Jeppe Krogsgaard Hansen 14, i Odense.
FM:
1 farbror Niels Hansen til Fårevejle
2 fars svoger Hans Kjær, købmand i Rudkøbing
3 fars svoger Krogsgaard, vejermester i Rudkøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1794.

696    Mathias Madsen, feldbereder i Rudkøbing. Samfrændeskifte 25.7.1796, fol.508B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jørgen Christensen. B:
1) Mads Lauridsen Mathiassen 25
2) Anne Mathiasdatter 16.
FM: Mads Pedersen, handskemager.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1791.
Afdøde døde 15.4.1792.

697    Dorthe Hansdatter i Rudkøbing, der døde 2.8.1796, fol.509B.
E: Peder Jørgensen, snedker. B:
1) Hans Pedersen 33
2) Anne Marie Pedersdatter g.m. Morten Olufsen, skrædder
3) Marie Cathrine Pedersdatter g.m. Oluf Post
4) Kirstine Sofie Pedersdatter.

698    Johanne Kirstine Pedersdatter i Rudkøbing. 5.9.1796, fol.511B.
E: Rudolf Christiansen, skomager. B:
2) Kirstine Margrethe Rudolfsdatter
3) Peder Christian Rudolfsen 4
4) Mette Kirstine Rudolfsdatter
5) Johanne Kirstine Rudolfsdatter.
FM: morbror Christian Pedersen, skipper.
Uden ægteskab B:
1) Christian Nielsen 15.

699    Hans Rudolfsen, glarmester i Rudkøbing. Samfrændeskifte 12.10.1796, fol.512, 512B, 516.
E: Hilleborg Hansdatter. LV: Niels Hansen, købmand. B:
1) Regine Hansdatter 10
2) Rudolf Hansen 9
3) Hans Ditlev Hansen 6
4) Margrethe Hansdatter 2.
FM:
1 Oluf Knudsen, skrædder
2 Rasmus Johansen Knudsen.
Bevilling til uskiftet bo af 25.10.1796.

700    Cathrine [Nielsdatter Rosenstjerne] Krag i Rudkøbing, der døde 30.11.1796, fol.512B.
Enke efter [Johannes] Korndrup, toldkontrollør, [begravet 2.5.1793]. B:
1) Nikoline Korndrup på Sanderumgård [i Davinde sogn
2) Caroline Korndrup i København
3) Maren Krag på Sanderumgård.
FM: [Steffen] Krag, farver i Rudkøbing.
Litteratur: Slægten Krag fra Mesinge af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1929 side 101-121. Heri side 115-116.

701    Anders Lauridsen, bager i Rudkøbing. 28.12.1796, fol.513, 517, 518B, 523B, 524, næste protokol fol.3.
E: Johanne Hansdatter. LV: Claus Bang. B:
1) Christiane Magdalene Andersdatter g.m. Laurids Mortensen, gørtler
2) Barbara Marie Andersdatter g.m. Christen Paaske Schmidt, skibstømrer
3) Ellen Cathrine Andersdatter g.m. Laurids Sørensen, skipper i København
4) Peder Hjort, bogbinder i København.

702    Mads Hansen Krøyer i Rudkøbing, der døde 26.1.1797, fol.515, 516B, 517B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Johan Mathiassen Ballieu.
Første ægteskab med [Christine Pedersdatter, skifte 21.3.1761 lbnr.391]. B:
1) Mads Krøyer i Marstal
2) Jørgen Krøyer, skrædder i København
3) Anne Marie Krøyer i København
4) Søren Krøyer.
Andet ægteskab med Bodil Christensdatter, skifte 11.8.1763 lbnr.429]. B:
5) Christen Madsen Krøyer.

703    Dorthe Hansdatter i Rudkøbing. 13.2.1797, fol.515B, 517B.
E: Hans Olufsen, daglejer. B:
1) Dorthe Hansdatter 5 uger.

704    Christine Lauridsdatter [dvs. Kirsten Nielsdatter] i Rudkøbing. 20.4.1797, fol.518, 523B.
E: Jens Svendsen Randers, skomager.
Første ægteskab med Hans Casper Vejrup, [skifte 18.7.1781 lbnr.552]. B:
1) Birgitte Vejrup
2) Marie Vejrup
3) Cecilie Vejrup på Hvedholm på Fyn
4) Anne Kirstine Vejrup 17.
FM: morbror Henrik Lauridsen, [dvs. Henrik Nielsen], skomager.
Andet ægteskab med Casper Reimer.

705    Opbudsbo i Rudkøbing. 19.6.1797, fol.518B, 526B, 528, næste protokol fol.5, 6, 9, 14B, 21, 26B, 28, 29B.
Registrering af fallitbo hos Johan Thomas Furtenbach, galanterihandler i Rudkøbing g.m. Johanne Kirstine Olufsdatter.

706    Maren Rasmusdatter i Rudkøbing. 29.6.1797, fol.523B.
E: Rasmus Hansen Møller, daglejer. B:
1) Hans Rasmussen 10
2) Peder Rasmus Pedersen 5.

707    Frederik Højer, skomager i Rudkøbing, der døde 9.10.1797, fol.525, næste protokol fol.4.
Enken skal leve i Nyborg. A:
1) en bror i København.

708    Christian Oldenborg, parykmager i Rudkøbing. 10.10.1797, fol.526.
E: Magdalene Grundahl. LV: Søren Ørsted, apoteker.
Arvinger angives ikke.

709    Martha Kolding i Rudkøbing. 2.12.1797, fol.527B.
E: Gotfred Bang, rebslager. B:
1) Gotsine Gotfredsdatter 22, g.m. Peder Christensen, sømand
2) Johan Østrup Bang 21
3) Peder Jørgensen 19
4) Jens Esling 16
5) Andreas Kolding 10
6) Hedvig Sofie Kolding 8
7) Anne Margrethe Kolding 3½.

710    Registrering i Rudkøbing. 13.12.1797, fol.529, næste protokol fol.9B, 10B, 12B, 17, 18, 20B, 23.
Registrering af boet hos jøden Jacob Joel Rechnitz, der er bortrejst for 7 måneder siden, uvist hvorhen.

Rudkøbing Byfoged
Skifteprotokol
1798-1825
her:1798-1814
711    Henrik [Pedersen] Strynbo, fattiglem i Rudkøbing. 29.1.1798, fol.5B.
Arvinger angives ikke.

712    [Frederikke Hansen] i Rudkøbing. 11.2.1798, fol.6B.
Enke efter [Hans Ditlev] Heineth, [forpagter på Vestergård i Humble sogn, begravet Humble 8.9.1781]. B:
1) [Anne Gunild] Heineth g.m. [Otto Hansen] Fabricius, præst i Vor Frelser kirke på Christianshavn
2) [Marie Elisabeth] Heineth g.m. [Johan Frederik] Dame, præst i Tømmerup ved Kalundborg
3) Hans Ditlev Heineth, præst i Holeby og Bursø på Lolland
4) [Gotfred] Heineth, forpagter på Vestergård.

713    Niels Rasmussen, skomager, fattiglem i Rudkøbing. 1.3.1798, fol.7.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Claus Christian Bang.
Arvinger angives ikke.

714    Magdalene Grundahl i Rudkøbing. 27.6.1798, fol.11B, 13, 20, 22.
Enke efter [Christian] Oldenborg, parykmager, [skifte 10.10.1797 lbnr.708]. A:
0) forældre [Christian Grundahl, byfoged i Kolding fra 1722 og i Vejle fra 1741, skifte Vejle 10.1.1757 lbnr.720 og Johanne Margrethe Pedersdatter, skifte Horsens 27.8.1787 lbnr.1797]
1) søster [Marie Cathrine Grundahl] i Horsens
2) søster [Agathe Grundahl] i Horsens
3) bror Schack Grundahl i Vejle.
Fars første ægteskab med [Agathe Clausdatter Møller, skifte Kolding 12.1.1732 lbnr.491]. B:
4) halvbror [Laurids] Grundahl, præst i Ribe Domkirke.

715    Jørgen Pedersen Bang, murer i Rudkøbing. 9.8.1798, fol.17B, 46.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Christoffer Wolder, skomager. B:
1) Birthe Marie Jørgensdatter 28
2) Peder Madsen 25
3) Ellen Cathrine Jørgensdatter 19
4) Mette Marie Jørgensdatter 13.
FM: Gotfred Bang, rebslager.

716    Registrering i Rudkøbing. 27.8.1798, fol.19.
Registrering af boet hos den afsindige Christoffer Rasmussen, sejlmager i Rudkøbing, der indsættes i Odense Hospital, gift med Maren Jensdatter.

717    Jørgen Ploug, feldbereder i Rudkøbing. 22.10.1798, fol.21.
E: Cathrine. B:
1) Oluf Ploug
2) Johan Peder Ploug 23.

718    Kirstine Sofie [Pedersdatter] i Rudkøbing. 3.12.1798, fol.25B.
E: Anders Wolder. B:
1) Hans Markussen
FM: Peder Jørgensen, snedker.

719    Marie Hansdatter, fattiglem i Rudkøbing, der døde 16.3.1799, fol.28.
Enke efter Peder [Olufsen] Vogn, [skifte 24.1.1794 lbnr.671].
Arvinger angives ikke.

720    Registrering i Rudkøbing. 30.3.1799, fol.28B, 34B, 42B.
Registrering af boet hos den bortrejste Niels Jensen, snedker i Rudkøbing.

721    Karen Hansdatter i Rudkøbing. 10.4.1799, fol.29B.
E: Johan Cornelius Weidemann, [hattemager]. B:
1) Johan Henrik Weidemann 9 uger.

722    Birthe Christoffersdatter Brandt i Rudkøbing. 19.5.1799, fol.33B, 34B.
Enke. B:
1) Kirsten Madsdatter 37
2) Maren Elisabeth Madsdatter 33.
FM: Peder From, brændevinsbrænder.

723    Margrethe Sofie Degn i Rudkøbing. 1.7.1799, fol.35B, 44.
E: [Peder] Copmann, byskriver. B:
1) Frederik Christian Copmann 15
2) Jørgen Copmann 12
3) Albertine Christiane Copmann 7
4) Peder Copmann 5
5) Sybille Copmann 3
6) Hanne Copmann 2
7) Steffen Copmann 9 mdr.
FM:
1 morfar Jørgen [Hansen] Degn
2 mors morbror Christian Poulsen Bay, købmand ved søn Hans Henrik Bay.
Enkemandens første ægteskab med Birgitte [Andreasdatter] Molpidan, [død Tranekær august 1783], skifte Langeland amt 16.9.1783 (løbenummer 723A herunder). Arv til B:
1) Marie Elisabeth Copmann
2) Anne Pouline Copmann.


Grevskabet Langeland amt
Skifteprotokol
1773-1827

723A    Birgitte [Andreasdatter] Molpidan ved Tranekær slot. 16.9.1783, fol.37B.
E: Peder Copmann, by- herred- og birkeskriver. B:
1) Marie Elisabeth Copmann 14
2) Frederik Copmann 12, der døde 16.9.1783
3) Anne Pouline Copmann 10.
FM: Jørgen Hansen, degn i Bøstrup g.m. afdødes søster [Anne Marie Molpidan].
724    Christian Clausen, kaldsmand i Rudkøbing. 24.7.1799, fol.43.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Didrik Christiansen, død. B.
a en datter i Avenbølle ved Gråsten
2) Mette Kirstine Christiansdatter g.m. Christoffer Wolder, skomager
3) Hans Christiansen 23, skomagersvend i Odense
4) Claus Christiansen 20
5) Anne Marie Christiansdatter 18.
FM: Christian Poulsen, sadelmager.
Afdøde døde 13.7.1799.

725    Hans Arentsen, vægter i Rudkøbing. 31.10.1799, fol.45.
E: Johanne Pedersdatter [Stryhn]. LV: Claus Rasmussen, skrædder. A:
1) bror Oluf Arentsen i Vindeltorp, død. 4B:
a Arent Olufsen i Skebjerg
b Peder Olufsen på Klæsø [i Lindelse sogn]
c [Maren] Olufsdatter g.m. Peder Navne i Kulepile
d [mangler] Olufsdatter g.m. Erik Rasmussen i Rudkøbing.
Afdøde døde 30.10.1799.

726    Sidsel Jacobsdatter i Rudkøbing. 4.1.1800, fol.46.
E: Christen Christensen, skomager. B:
1) Christen Christensen 9½
2) Jacob Christensen 6
3) Birgitte Christensdatter 5
4) Jørgen Christensen 6 uger.
FM: farbror Jørgen Christensen, snedker.

727    Hans Rasmussen i Rudkøbing. 2.4.1800, fol.47, 50.-
Enkemand efter Bodil Christensdatter, skifte 16.11.1791 lbnr.637].
Afdøde skal efterlade en sønnesøn på 14 år i Flensborg.

728    Rasmus Hansen, sejlmager i Rudkøbing. 10.4.1800, fol.47B, 51.
E: Ingeborg [Andreasdatter]. LV: Hans Hansen, færgemand. B:
1) Andreas Rasmussen, skipper
2) Christoffer Rasmussen, vanvittig, i Odense Hospital
3) Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Jørgen Christensen, den yngre, snedker
4) Kirsten Rasmusdatter g.m. [Christoffer] Berg, musikant.

729    Anne Rasmusdatter i Rudkøbing. 17.6.1800, fol.48B.
E: Jens Jensen, vægter. B:
1) Agnethe Jensdatter 12.

730    Mads Rasmussen i Rudkøbing. 19.6.1800, fol.49.
E: Mette Carstensdatter.
Første ægteskab med [Christine Caroline Eriksdatter, skifte 28.7.1786 lbnr.591].
Af børn angives B:
1) Christen Madsen.

731    Maren Olufsdatter, jordemoder i Rudkøbing. 19.8.1800, fol.49B, 51B, 61B.
Separeret fra Hans Iversen.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Andersen Boe, rebslager i Svendborg
2) Hans Jacob Boe 20, skræddersvend i Tranekær
3) Jørgen Peder Bo 17, i feldberederlære i Rudkøbing
4) Ulrikke Kirstine Boe i Odense.
FM: Christen Rasch, skoleholder i Rudkøbing.

732    Jacob Alsbach, toldinspektør i Rudkøbing. 24.9.1800, fol.53B, 64, 72B, 78B, 83.
E: Louise Brockdorff. LV: Hans Kjær, købmand. A:
0) forældre [Laurids Jacobsen Alsbach, præst i Stubbekøbing og Maglebrænde, begravet Stubbekøbing 12.11.1762 og Kirsten Hansdatter Egede, død København 19.4.1786]
1) bror Casper Alsbach på Grønland, død. B:
a Laurids Alsbach, i guldsmedelære i Svendborg
og hans søskende, hvis navne ikke kendes
2) bror Hans Alsbach, død uden børn
3) søster Mette Jacobæa Alsbach, [skifte Mønbo herred gejstlig 2.7.1779 lbnr.142[, var g.m. Jacob Johan [Pedersen] Lund, præst i Stege, [Skifte Mønbo herred gejstlig 13.7.1798 lbnr.153]. 3B:
a Kirstine Theodora Lund g.m. [Jørgen] Berg, apoteker i Stege
b Hans Peder Egede Lund, kapellan i Middelfart
c Gertrud Methea Lund hos stedmor, provstinde Lund [Cathrine Margrethe Krenchel] i København.

733    Hans Jørgen Palme, galanterihandler i Rudkøbing. 13.10.1800, fol.58, 62B, 73.
E: Anne Marie Elisabeth.
Arvinger angives ikke.

734    Gottlieb Ernst Ullich (Ulib), væver i Rudkøbing. 6.11.1800, fol.63, 69.
E: Marie Hansdatter. B:
3) Inger Gottliebsdatter 15.
Første ægteskab med [Inger Pedersdatter, skifte 28.1.1784 lbnr.571]. B:
1) [Anne Elisabeth Gottliebsdatter] g.m. Niels Skytte på Hov
2) Carl [Hansen] Gottliebsen Ullich, farer til søs fra København.

735    Abeline Sofie Ristinge i Rudkøbing.22.11.1800, fol.65B, 76B.
E: Peder Rasmussen.
Første ægteskab med [Johan Jørgen Thiesen]. B:
1) Hans Peder Thiesen, underofficer i Det nordenfjeldske Regiment i Norge
2) Christian Anton Thiesen, maler i Tryggelev
3) Christine Marie Thiesen g.m. Henning Broholm, skolelærer i Svendborg.

736    Rasmus Pedersen Bruus, toldbetjent i Rudkøbing. 13.2.1801, fol.70B, 74.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Krøyer, skomager. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Erik Rasmussen på Sejerø
2) Cathrine Marie Rasmusdatter i Ærøskøbing
3) Johanne Pernille Rasmusdatter
4) Peder Hansen 13.

737    Margrethe Sofie Rose i Rudkøbing. 2.3.1801, fol.71B, 77B, 84, 85B, 87B, 90, 96B, 99, 102B, 108, 111, 112B, 147B, 157, 159, 162B, 166, 171B, 173B, 234B.
Enke efter Henrik Nielsen. B:
1) Kjeld Henriksen eller Kjeld Nielsen, guldsmed
2) Dorthe Nielsen 66
3) Jørgen Christoffer Nielsen Rose, guldsmed i Maribo, [skifte Maribo 10.3.1795 lbnr.140], var g.m. Karen Christiansdatter. 3B:
a Nikolaj Wardinghausen Rose, skoleholder i Rørbæk på Lolland
b Hans Christian Christoffer Nielsen Rose
c Henrikke Margrethe Sofie Rose, døbt Maribo 1.6.1766 g.m. Frederik Thomsen, feldbereder i Nakskov.
Afdøde var 85 år gammel.

738    Peder Rasmussen, eksercermester i Rudkøbing, der døde 28.4.1801, fol.75B.
Enkemand.
Testamente.
B:
1) Marie Sofie Pedersdatter g.m. Christian Anton Thiesen i Tryggelev. Deres datter er universalarving mod ophold og pleje. B:
a Marie Sofie Thiesen.
Universalarvingen har en bror og en søster i Norge.

739    Cathrine Margrethe Christensdatter i Rudkøbing. 14.7.1801, fol.79.
E: Christen Madsen Krøyer. B:
1) Jørgen Chistensen 10
2) Bodil Christine Christensdatter 9
3) Hilleborg Margrethe Christensdatter 7
4) Johan Christian Christensen 5.
FM: Abraham Thomsen, feldbereder.

740    Johanne Cathrine Hansdatter, pensionist i Rudkøbing. 7.8.1801, fol.81, 89.
A:
0) forældre [Hans Pedersen, skifte 14.1.1758 lbnr.480 og Marie Madsdatter]
1) bror [Rasmus Hansen, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter g.m. [Ambrosius] Nyborg, birkedommer
2) søster Dorthe Hansdatter, [skifte 2.8.1796 lbnr.697], var g.m. Peder [Jørgensen], snedker. 4B:
a Hans Pedersen
b Anne Marie Pedersdatter g.m. Morten Olufsen, skrædder
c Marie Cathrine Pedersdatter g.m. Oluf Post
d Kirstine Sofie Pedersdatter, [skifte 3.12.1798 lbnr.718]. E: Anders Wolder. 1B:
a Hans Markussen
3) søster Anne Marie Hansdatter, [skifte 21.8.1795 lbnr.689]. Enke efter [Carsten Mathiassen Bang]. 2B:
a Mathias [Carstensen] Bang
b Judith Elisabeth [Carstensdatter] Bang g.m. [Johan Andreas] Hofmann, bager.

741    Jørgen Rasmussen i Rudkøbing, der døde 14.10.1801, fol.85.
E: Anne Marie Poulsdatter. B:
1) Pouline Marie Jørgensdatter g.m. Hans Krøyer
2) Johanne Christiane Jørgensdatter 19.
FM: morbror Hans Poulsen, skipper.

742    Karen Kjær i Grubemøllen ved Rudkøbing. 16.11.1801, fol.87, 100B.
E: Claus Henrik Schnor. B:
1) Cathrine Clausdatter 7
2) Karen Clausdatter 6
3) Claus Henrik Clausen 2½
4) Christian Clausen 12 dage.
FM: morfar Christian Kjær, forpagter på Nordenbro.
Bevilling til uskiftet bo af 24.11.1801.
Afdøde døde 15.11.1801.

743    Christian Poulsen, sadelmager i Rudkøbing. 1.12.1801, fol.88B.
E: Maren Christiansdatter. LV: [Jens Nielsen] Lundegaard, glarmester. B:
1) Laurids Horne Christiansen 10
2) Henrik Christiansen 6
3) Lisbeth Rebekka Christiansen 5
4) Jacobine Frederikke Christiansdatter 3
5) Frederik Christian Christiansen 9 mdr.
FM: [Martin] Kleinsorg, skrædder.

744    Else Carstensdatter, ugift i Rudkøbing. 28.12.1801, fol.92, 93, 107.
A:
1) bror Laurids Carstensen i Kædeby, død. 3B:
a Maren Lauridsdatter, her på stedet
b Riborg Lauridsdatter g.m. Christen Jørgensen i Brandsby på Hjortholm gods
c Anne Margrethe Lauridsdatter i Tryggelev
2) bror Peder Carstensen
3) søster, død uden børn, var g.m. Hans Bruun i Skrøbelev
4) søster, død uden børn, var g.m. Anders Sørensen i Torpe.

745    Jonas Olufsen i Rudkøbing. 30.1.1802, fol.93B.
E: Susanne Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
1) Rasmus Jonassen 28
2) Mette Kirstine Jonasdatter g.m. Jens Hansen, matros.
[Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 4.10.1766 lbnr.436].

746    Laurids [Lauridsen] Engelbrecht, [rebslager] i Rudkøbing. 8.2.1802, fol.94, 97B.
E: Johanne Goldapfel. LV: Christoffer Wolder, skomager.
Første ægteskab med Abelone Knudsdatter. B:
1) Andreas Engelbrecht 20
2) Anne Margrethe Lauridsdatter g.m. Hans Christiansen, geworben soldat på Lykkesholm gods på Fyn.

747    Kirstine [Margrethe Rudolfsdatter] i Rudkøbing. 9.2.1802, fol.94, 158B.
Enke efter Schleimann. B:
1) Rudolf Christensen
2) [Cathrine Margrethe Christensdatter, skifte 14.7.1801 lbnr.739]. E: Christen Madsen Krøyer. 4B:
a Jørgen Chistensen
b Bodil Christine Christensdatter
c Hilleborg Margrethe Christensdatter
d Johan Christian Christensen.

748    Jens Rasmussen Haugaard i Rudkøbing. 2.3.1802, fol.95B, 103, 104, 105B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Margrethe g.m. Erik Hansen, brandfoged i Illebølle
2) halvbror, død. 3B:
a Laurids Jørgensen i Larvik i Norge
b Rasmus Jørgensen i Bønnelykke
c Mogens Jørgensen, død. 2B:
1 Frederik Mogensen
2 Jørgen Mogensen
3) halvbror Niels Rasmussen i Barnemose, død. 3B:
a Marie Dorthe Nielsdatter g.m. Hans Hansen, forpagter på Palleholm
samt 2 børn, hvis navne ikke kendes
4) halvbror Hans Christoffer Rasmussen i Skeborg, død. 2 børn, Hvis navne ikke kendes
5) halvsøster Elsebeth Rasmusdatter g.m. Mads Lauridsen, sognefoged i Lindelse.

749    Cathrine Elisabeth Hansen i Rudkøbing. 25.4.1802, fol.101B, 106, 109.
E: Probst, bogbinder.
Første ægteskab med [Christian Henrik Schiøsler, bogbinder, skifte 13.5.1775 lbnr.511]. B:
1) Hans Christoffer Schiøsler i Fåborg.

750    Anne Marie Hansdatter, ugift tjenestepige i Rudkøbing. 28.4.1802, fol.102B.
A:
0) forældre [Hans Jørgensen og Marie Elisabeth Nielsdatter, skifte 19.5.1787 lbnr.602
1) søster Johanne Margrethe Hansdatter.
Fars første ægteskab med [Johanne Jørgensdatter, skifte 30.4.1763 lbnr.423]. B:
2) halvsøster Sidsel Marie Hansdatter i Holsten.

751    Bevilling at være egen værge i Rudkøbing. 1802, fol.103B.
Bevilling 29.1.1802 at være egen værge for Johanne Henriette Grønlund, datter Oluf Grønlund, provincialkirurg i Rudkøbing.

752    Niels Jørgensen, blomstersnedker i Rudkøbing. 11.7.1802, fol.109B, 111B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Gertner, kobbersmed. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 20, hos faster, enke efter Peder Hansen
2) Pernille Marie Nielsdatter 18½
3) Jørgen Nielsen 14¾
4) Cathrine Frederikke Nielsdatter 9
5) Maren Nielsdatter 5¼.
FM: Christen Rasch, skoleholder.

753    Pernille Marie Rhein i Rudkøbing. Samfrændeskifte 26.5.1803, fol.111, 126B
E: Mads Pedersen, handskemager. B:
1) Fasting Olufsen Rhein 15, (alder ved samfrændeskiftet)
2) Abel Cathrine Rhein
3) Birgitte Rhein.
FM:
1 Hans Henrik Bay, købmand
2 Jørgen Krogsgaard, kongelig væver.
Bevilling til uskiftet bo af 9.11.1798.

754    Peder From, værtshusholder i Rudkøbing. 2.9.1802, fol.113B.
E: Maren Christiansdatter. LV: Jens Lundegaard, glarmester. B:
1) Rasmus Pedersen 15
2) Kirsten Pedersdatter 11
3) Ingeborg Pedersdatter 4
4) Birthe Cathrine Pedersdatter 3.
FM: Rasmus Møller, forvalter på Skovsgård.

755    Ingeborg Andreasdatter i Rudkøbing. 22.11.1802, fol.115B.
Enke efter Rasmus Hansen, [skifte 10.4.1800 lbnr.728]. B:
1) Andreas Rasmussen
2) Christoffer Rasmussen, vanvittig, i Odense Hospital, død. E: [Maren Jensdatter]. 2B:
a Hans Christoffersen 17
b Marie Christoffersdatter 10
3) Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Jørgen Christensen, den yngre, snedker
4) Kirsten Rasmusdatter g.m. [Christoffer] Berg, musikant.
Afdøde døde 19.11.1802.

756    Anne Marie Bruun i Rudkøbing. 23.11.1802, fol.116.
E: Christian Frederik [Lund]. A:
1) søster Else Bruun i Odense.

757    Claus Hartmann, skomager i Rudkøbing, [begravet 3.12.1802], fol.116B.
E: Ellen Margrethe Madsdatter.
Testamente af 22.11.1802.
Hans A:
1) bror Johan Hartmann, skomager i Fåborg.
Hendes A:
1) bror Laurids Madsen på Brahetrolleborg.

758    Opbudsbo i Rudkøbing. 14.12.1802, fol.117B, 141, 156.
Registrering af fallitbo hos Peder Christensen Lejbølle, bådfører i Rudkøbing.

759    Birthe Pedersdatter i Rudkøbing. 3.1.1803, fol.118B, 123, 124B.
E: Johan Christoffer Pop, bedemand og toldbetjent.
Første ægteskab med Fasting Olufsen Rhein, [skifte 30.1.1765 lbnr.442]. B:
1) Pernille Marie Rhein, [skifte 2.7.1802 lbnr.753]. E: Mads Pedersen, handskemager. 3B:
a Abel Cathrine Rhein 17
b Birgitte Rhein16
c Fasting Olufsen Rhein 14
2) Margrethe Rhein g.m. Mads Hansen, feldbereder i Maribo
3) Christine Rhein 54
4) Peder Fasting Rhein, kobbersmed i Svendborg, død. 3B:
a Niels Fasting 19
b Oluf Rhein 16
c Ellen Cathrine Rhein 14, hos sin stedfar Scheel, kobbersmed i Svendborg.

760    Peder Frandsen, murer i Rudkøbing. 11.3.1803, fol.119.
E: Johanne Margrethe Lorentsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1794.
Underskrevet af B:
1) datter g.m. Peder Jørgensen
2) Lorents Lange Pedersen.
Afdøde døde 7.12.1802.

761    Registrering i Rudkøbing. 10.2.1803, fol.120, 129, 132B, 134, 139, 142, 147B.
Registrering 10.2.1803 hos Martin Zirach Fich, maler i Rudkøbing, der er berøvet sin forstands brug og derfor indsættes i Odense Hospital og hustru Elsebeth Marie [Biehl].

762    Claus Ahrensberg, sprogmester i København. 4.3.1803, fol.121B, 133B.
E: Agathe i Rudkøbing. B:
1) Hans Ludvig August 11.
Afdøde døde i København 2.1.1793.

763    Maren Andersdatter i Rudkøbing. 9.5.1803, fol.122B, 141.
Enke efter [Johan Henrik Ferber].
Første ægteskab med Erik Rasmussen, [skifte 30.6.1783 lbnr.565]. B:
1) Rasmus Eriksen 37, i Hamborg
2) Anne Sofie Eriksdatter 29
3) Maren Eriksdatter 22.

764    Rasmus Hansen Møller, daglejer i Rudkøbing. 10.6.1803, fol.124, 136B.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter, skifte 29.6.1797 lbnr.706]. B:
1) Hans Rasmussen 17
2) Peder Rasmus Pedersen 10.

765    [Abel Cathrine], fattiglem i Rudkøbing. 4.1.1803, fol.126.
Enke efter Peder Stage, [skifte 5.7.1794 lbnr.673].
Arvinger angives ikke.

766    Opbudsbo i Rudkøbing 25.6.1803, fol.131, 138, 140, 146, 157B.
Registrering af fallitbo hos Hans Hansen den yngre, skipper og hustru Maren Christensdatter Ravn.

767    Johanne Cathrine Mikkelsdatter i Rudkøbing. Samfrændeskifte 1.6.1803, fol.134B.
E: Anders Gertner, kobbersmed. B:
1) Johanne Cathrine Gertner 9
2) Anne Marie Gertner 8.
FM:
1 Steffen Ballieu på mors side
2 Christen Madsen Krøyer på fars side.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1802.

768    Adolf Isen, 44 år gammel ugift snedkersvend i Rudkøbing. 28.12.1803, fol.144B, 147.
A:
1) bror, snedker i Fredericia.

769    Opbudsbo i Rudkøbing 31.1.1804, fol.145.
Registrering af fallitbo hos Hans West, snedker.

770    Johan Carl Ziegler, galanterihandler i Rudkøbing. 15.2.1805, fol.146B, 163B, 178, 204B, 212, 214.
E: Maren Milling. LV: Børge Hofmann. B:
1) Anne Marie Frederikke Johansdatter 11.
FM: Christen Bøye, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1796.
Desuden nævnes Johan Frands Ziegler, galanterihandler i Nyborg.

771    Anne Kirstine Pedersdatter i Rudkøbing. Samfrændeskifte 4.1.1806, fol.148B, 192B.
E: Peder Christian Basballe, styrmand. B:
1) Christian Hansen Basballe 2½.
FM:
1 Oluf Knudsen, skrædder
2 Peder Jørgensen, skipper.
Bevillig til uskiftet bo 2.6.1804.
Afdøde døde 23.5.1804.

772    Johanne Madsdatter, ugift i Rudkøbing. 5.6.1804, fol.149, 155, 168.
A:
0) mor [Margrethe Hansdatter, skifte 6.5.1768 lbnr.438]
1) søster Anne Marie Madsdatter, enke efter Christen Jørgensen, snedker, [skifte 10.2.1789 lbnr.617] ved søn Jørgen Christensen, snedker.
Mors andet ægteskab med [Christen Rasmussen, skifte 25.11.1777 lbnr.529].
2) halvsøster Anne Christensdatter
3) halvsøster Maren Christensdatter.
FM: Christian Pedersen, skipper.

773    Maren Olufsdatter i Rudkøbing, der døde 20.5.1804, fol.150B.
E: Claus Christensen Stage.
Testamente af 9.10.1765
hvor arvingerne er afdødes børn af første ægteskab med [Christen Skibsbygger, [begravet 6.3.1758].

774    Registrering i Rudkøbing. 21.6.1804, fol.151B, 154B.
Registrering af boet hos Jens Svendsen, skomager og hustru Anne Henriksdatter, der har begæret skilsmisse. For hustruen mødte hendes far Henrik Lauridsen.

775    Niels Tønnesen, daglejer i Rudkøbing. 27.6.1804, fol.152, 154.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Ploug, skomager. B:
1) Peder Nielsen 4
2) Anne Nielsdatter 1½.
FM: Christian Poulsen Bay, købmand.
Afdøde døde 24.56.1804.

776    Anne [Olufsdatter], fattiglem i Rudkøbing, der døde 21.8.1804, fol.152B, 154.
Enke efter Ertman [Pedersen, skifte 19.11.1781 lbnr.558].
Arvinger angives ikke.

777    Mads Rasmussen, daglejer i Rudkøbing. 12.9.1804, fol.153.
E: Anne Cathrine Christensdatter. B:
1) Karen Madsdatter 6½
2) Kirsten Madsdatter 5
3) Rasmus Madsen 3
4) Christen Madsen 10 uger.
FM: Laurids Hansen, væver.

778    Elisabeth Mouridsdatter i Rudkøbing. 12.12.1804, fol.154B, 161, 165B, 169, 170B, 178B, 180, 181, 182B, 186B, 190B, 194, 214, 217B, 218B, 219, 220, 222, 249B, 255B, 258, 263, 265B, 266B, 267B, 274B, 283B, 304B, 306B, 310B, 330.
Enke efter Bertel Mortensen, [skifte 2.6.1785 lbnr.582]. B:
1) Hans Bertelsen, død. 2B:
a Christian Hansen 10
b Gertrud Hansdatter 8
2) Peder Thomsen Bertelsen
3) [Kirsten Bertelsdatter] g.m. Johan Henrik Schnor, møller
4) Johanne Bertelsdatter, død, var g.m. Poul Jensen, daglejer i København. 2B:
a Grethe Poulsdatter 18
b Bertel Poulsen 16, sejlmagerdreng
5) Anne Cathrine Bertelsdatter g.m. Anders Jørgensen Møller i Ærøskøbing.
[Afdøde kaldes Lisbeth Hansdatter ved skiftet 1785].

779    Oluf Conrad Jepsen Post, matros i Rudkøbing. 16.1.1805, fol.161B, 171, 211B.
E: Marie Cathrine Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen, snedker. B:
2) Mads Olufsen 11½
3) Anne Dorthe Olufsdatter 8
4) Peder Jørgensen 5½
5) Johan Olufsen 2.
FM: Hans Olufsen Post, som beslægtet, der døde, nu fødte værge Peder Albertsen.
Første ægteskab med Anne Birgitte Poulsdatter, skifte 17.3.1790 lbnr.627. B:
1) Jeppe Olufsen 14½.

780    Johan Poulsen, matros i Rudkøbing. 16.1.1805, fol.162, 171B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Hansen, væver. B:
1) Christine Dorthe Johansdatter 20
2) Johanne Caroline Johansdatter 14½.
FM: Jørgen Christensen junior, snedker.

781    Mads Andreassen i Rudkøbing. Samfrændeskifte9.3.1805, fol.163.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) Niels Hansen 6
2) Christen Ravn 4
3) Andreas Madsen 2.
FM:
1 Hans Henrik Bay
2 Claus Christian Bang.
Bevilling til uskiftet bo 3.3.1804.
Afdøde døde 1.1.1805.

782    Christen Christensen, skomager i Rudkøbing. 18.3.1805, fol.167B, 171, 183, 197B, 210.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Jørgen Christensen, snedker. B:
5) Sidsel Christensdatter 3.
Første ægteskab med Sidsel Jacobsdatter, [skifte 4.1.1800 lbnr.726]. B:
1) Christen Christensen 9½
2) Jacob Christensen 6
3) Birgitte Christensdatter 5
4) Jørgen Christensen 6 uger.
FM: Martin Kleinsorg, skrædder.

783    Dorthe Helene Skibsbygger i Rudkøbing. 26.3.1805, fol.168B.
E: Hans Jørgensen Kjær.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1794 for enkemanden og deres umyndige datter.

784    Henrik Leopold Binau, balletmester i Rudkøbing. 7.5.1805, fol.169B.
E: Ernestine Marie Scharff. LV: Rasmus Møller, forvalter. B:
3) Johanne Cathrine Henriksdatter 7½
4) Frands Ludvig Henriksen 6½
5) Emilie Augusta Henriksdatter 5
6) Christine Frederikke Henriksdatter 3
7) Ferdinand Exaverius Henriksen 9 mdr.
Af første ægteskab i Tyskland B:
1) Johanne Margrethe Henriksdatter, uvist hvor
2) Frederikke Henriksdatter, uvist hvor.

785    Peder Christensen, tjenestekarl i Rudkøbing. 29.5.1805, fol.172.
A:
1)  mor Maren Mortensdatter, enke efter Christen Pedersen i Illebølle. LV: Hans Jepsen i Illebølle
2) bror Morten Christensen i Illebølle
3) søster Karen Christensdatter g.m. Christen Madsen i Torpe
4) søster Mette Christensdatter g.m. Hans Christensen, skrædder i Herslev
5) søster Bodil Christensdatter, enke efter Morten Hansen i Illebølle.

786    Henriette Cathrine [Ebsen] i Rudkøbing. Samfrændeskifte 30.4.1805, fol.173.
E: Christian Ditlev Vestengaard, by- og herredsfoged i Rudkøbing. B:
1) Jens Victor Christian Vestengaard, født 1.5.1801
2) Laura Dorthe Johanne Vestengaard, født 11.5.1805
3) Henriette Christiane Victoria Ditlovia Vestengaard, født 22.6.1804.
FM:
1 Christian Boye, købmand
2 Johan Andreas Hofmann, bager.
Testamente af 1.6.1800.

787    Anne Nielsdatter, fattiglem i Rudkøbing. 1.8.1805, fol.175B, 177, 188B.
A:
1) søster g.m. Hans Hansen, færgemand.

788    Opbudsbo i Rudkøbing. 1.8.1805, fol.176, 180B, 188.
Registrering af fallitbo hos Johan Frederik Jensen, snedker og hustru Hanne Hansdatter i Rudkøbing.

789    Ingeborg Marie Hansdatter i Rudkøbing. 18.9.1805, fol.181B.
E: Jørgen Fyrsterling, sadelmager. B:
2) Hanne Cathrine Jørgensdatter 11½
3) Dorthe Louise Christence Jørgensdatter 10
4) Marie Christine Jørgensdatter 8
5) Frederik Vilhelm Jørgensen 6
6) Ingeborg Marie Jørgensdatter 3.
FM: Morten Olufsen, skrædder.
Uden ægteskab B:
1) Hans Tillebæk 16, tjener ved Fåborg på Fyn.

790    Bodil Jensdatter, der døde 4.10.1805, fol.183B.
E: Frederik Christian Nielsen, murer.
Bevilling til uskiftet bo af 9.11.1792.

791    Dorthe Helene Mikkelsdatter Lollesgaard i Rudkøbing. 15.10.1805, fol.184.
E: Anders Gertner, kobbersmed. A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke efter Mikkel Pedersen i Lollesgård [i Simmerbølle sogn]
2) bror Peder Mikkelsen Lollesgaard 36, forpagter i Nedergård
3) bror Hans Mikkelsen Lollesgaard 32, forpagter i Simmerbølle
4) søster Kirsten Mikkelsdatter Lollesgaard 30, g.m. Laurids Eskebæk, forpagter på Egeløkke
5) søster Inger Margrethe Mikkelsdatter Lollesgaard 28
6) bror Niels Mikkelsen Lollesgaard 22
7) søster Marie Dorthe Mikkelsdatter Lollesgaard 17
8) søster Frederikke Mikkelsdatter Lollesgaard 15.

792    Hilleborg Bay, der døde 14.12.1805, fol.187, 189, 194B, 198, 201B.
E: Jørgen Hansen Degn. B:
1) Anne Marie Degn g.m. Peder Nielsen, skipper i Sønderborg
2) Margrethe Sofie Degn, [skifte 1.7.1799 lbnr.723], var g.m. [Peder] Copmann, byskriver. 6B:
1) Frederik Christian Copmann 21, farversvend i København1
2) Jørgen Poulsen Copmann 20, fuldmægtig hos sin far
3) Albertine Christiane Copmann 13
4) Peder Copmann 11
5) Sybille Hedvig Copmann 9
6) Steffen Copmann 7.
FM: [Hans Frederik] Oppenhagen, organist.

793    Opbudsbo i Rudkøbing. 3.1.1806, fol.191.
Registrering af fallitbo hos Peder Jørgen, rugbrødsbager i Rudkøbing.

794    Hans Bendixen, købmand i Rudkøbing. 27.1.1806, fol.192, 195B, 209.
Enkemand efter [Pernille Margrethe Mikkelsdatter, skifte 26.8.1794 lbnr.677]. B:
1) Hans Mikkel Hansen Bendixen 26
2) Johanne Kirstine Hansdatter 23
3) Laurids Hansen Bendixen 16
4) Peder Hansen Bendixen 12.

795    Johannes Mortensen, matros i Rudkøbing. 13.2.1806, fol.196B, 211.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Hans Hansen, færgemand. B:
1) Marie Kirstine Johansdatter 6
2) Maren Johansdatter 1.
FM: farbror Anders Funch.

796    Johan Pedersen Much, snedker i Rudkøbing. 23.5.1806, fol.198B, 238B, 239B, 241, 255.
E: Dorthe Margrethe Lauridsdatter. LV: Hans Christian Rude. A:
1) halvbror Jørgen Christensen, tømrer.

797    Birthe Sofie Christensdatter i Rudkøbing. 31.5.1806, fol.199, 210B.
E: Peder Christensen Bromann, daglejer. B:
1) Marie Cathrine Pedersdatter 3½.
FM: Johannes Madsen, galanterihandler.

798    Andreas Glad, parykmager og toldbetjent i Rudkøbing. 21.6.1806, fol.199B.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Jens Andreassen 37
2) Hans Andreassen 32
3) Christen Andreassen 28, skrædder i Troense
4) Andreas Andreassen 25, skomager i Rudkøbing
5) Urseline Andreasdatter 23.

799    Gedske Margrethe Roche i Rudkøbing. 30.6.1806, fol.200B, 203B.
Enke efter Moltz, stadskaptajn. B:
1) [Anne Christine Moltz] g.m. [Frederik Vilhelm] Berg, sekretær ved Øresundstolden i Helsingør
2) en søn, død. 1B:
a Christian Edvard Moltz i Vestindien, født St. Croix 22.12.1784.
Afdøde døde i Helsingør.

800    Johan Christoffer Pop, kobbersmed, bedemand og toldbetjent i Rudkøbing. 24.10.1806, fol.207, 254, 257B, 266B, 279.
Enkemand efter [Birthe Pedersdatter, skifte 3.1.1803 lbnr.759]. A:
1) søster Sidse Marie, enke efter Jens Seidenhoff i Bergen i Norge.
Desuden nævnes afdødes hustrus slægtning Hans Christian Rude, snedker.

801    Jørgen Jørgensen, skrædder i Rudkøbing. 27.10.1806, fol.208B.
E: Birthe Sofie Andreasdatter.
Testamente af 24.6.1793.

802    Abelone Kirstine i Rudkøbing, der døde 26.1.1807, fol.213, 230B.
Enke efter Peder Hansen, toldbetjent, [skifte 13.11.1784 lbnr.576]. B:
2) Johanne Kirstine Pedersdatter, død. E: Kling, skomager i København. Af første ægteskab B:
a Christian Guldberg 17 på Wedellsborg
3) Hans Pedersen, skomager i København
4) Frederik Christian Pedersen, forvalter på Wedellsborg.
Hendes B:
1) Andreas Ondegaard, sømand i Flensborg.

803    Armgot Krag i Rudkøbing. 10.2.1807, fol.214B.
E: Oluf Conrad Hansen Post. B:
1) Karen Krag 2
2) Johan Krag 1.
FM:
1 morfar Steffen Krag, farver.
2 farbror Peder Albertsen Hansen Post, skipper.

804    Anne Christensdatter, fattiglem i Rudkøbing. 11.2.1807, fol.215.
Arvinger angives ikke.

805    Maren Sørensdatter Pop, tjenestepige i Rudkøbing. 11.2.1807, fol.215B, 217, 254B, 267, 271B.
B:
1) Anne Kirstine Jacobsen 21.
FM: [Jens Nielsen] Lundegaard, glarmester.

806    Christian Rasmussen Løve, snedker i Rudkøbing, der døde 27.2.1807, fol.216, 219B, 227B, 228B, 242B.
E: Marie Dorthe Næs. LV: Morten Olufsen. B:
1) Kirstine Margrethe Løve 20
2) Johanne Cathrine Løve 18
3) Marie Dorthe Løve 16
4) Johan Rasmussen Næs 15
5) Christian Immanuel Næs 14
6) Jørgen Kjeldsen Næs 11.
FM: farbror Niels Rasmussen Løve.

807    Opbudsbo i Rudkøbing. 10.4.1807, fol.218B, 224, 226B.
Registrering af fallitbo hos Christoffer Wolder, skomager i Rudkøbing.

808    Opbudsbo i Rudkøbing. 8.6.1807, fol.220B, 225B, 236, 240B, 255B, 258B, 266, 272.
Registrering af fallitbo hos Jens Lundegaard, glarmester i Rudkøbing.

809    Opbudsbo i Rudkøbing. 23.6.1807, fol.221B, 223B, 239.
Registrering af fallitbo hos Mads Pedersen Madsen Holm, murer i Rudkøbing.
Mads Holm har arv efter sin mor Dorthe, skifte 26.2.1805, der skal deles med A:
1) bror Frederik Madsen
2) halvbror Johan Holm
3) halvbror Ejler Holm.

810    Jens Sørensen, ugift skibstømrer i Rudkøbing. 6.11.1807, fol.223, 225.
A:
1) bror, spækhøker i København.
Afdøde, der var født i Jylland, boede i Flensborg, men arbejdede i Rudkøbing.

811    Marie [Hansdatter], fattiglem i Rudkøbing. 18.12.1807, fol.223B.
Enke efter Gottlieb [Ernst Ullich], væver, [skifte 6.11.1800 lbnr.734].
Arvinger angives ikke.

812    Opbudsbo i Rudkøbing. 22.1.1808, fol.224B, 262B.
Registrering af fallitbo hos Frederik Christian Eriksen Bødker, skipper i Rudkøbing.

813    Cathrine Elisabeth Faith i Rudkøbing. Samfrændeskifte 5.8.1809, fol.228, 248.
E: Anton Jacobsen, apoteker. B:
1) Lykke Cathrine Antonsdatter, født 15.7.1805
2) Henrik Wellejus Antonsen, født 15.2.1807.
FM:
1 Jes Hansen, toldkasserer
2 Hans Kjær, købmand.
Bevilling til uskiftet bo 28.1.1808.
Afdøde døde 26.1.1808.

814    Claus Christensen Stage, købmand i Rudkøbing.21.3.1808, fol.229, 231B, 235, 253, 256, 258B.
Enkemand efter Maren [Olufsdatter, skifte 20.5.1804 lbnr.773].
Testamente 9.10.1765.
Hans A:
1) bror Jens Birkholm i Ærøskøbing, død. 5B:
a Bodil Birkholm, død, var g.m. Wessel. 1B:
1 Claus Wessel i Ærøskøbing
b Christiane Birkholm g.m. Carl Sudek i Rendsborg
c Magdalene Birkholm, gift Ærøskøbing 8.1.1806 med Christian Anton Vilhelm Hahnemann, brandinspektør i Ærøskøbing
d Anne Marie Birkholm, død, var g.m. Erik Lauridsen, kromand i Vrå ved Ærøskøbing. 1B:
1 Claus Stage Birkholm på Ærø
e Anne Cathrine Birkholm, der døde, var g.m. Christen Knudsen, købmand i København. 1B:
a Claus Stage, døbt København Nikolaj 22.1.1797
Hendes første ægteskab med Christen Skibsbygger, [begravet 6.3.1758, skifte 12.8.1759]. B:
1) Dorthe Helene Christensdatter, død. E: Hans Kjær, købmand. 1B:
a Martha Cathrine Kjær 16
2) Gertrud Margrethe Christensdatter, død. E: Christen Boye i Ærøskøbing. 4B:
a Eline Boye 21
b Niels Boye 20
c Claus Stage Boye 19, født Rudkøbing 31.10.1789
d Herman Boye 15
3) Oluf Christensen Skibsbygger.

815    Steffen Krag, farver i Rudkøbing, der døde 23.5.1808, fol.230.
E: Anne Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 21.2.1807.

816    Opbudsbo i Rudkøbing. 31.10.1808, fol.235B.
Registrering af fallitbo hos Peder Jensen, bager i Rudkøbing.

817    Niels Havndrup, postmester i Rudkøbing, der døde 16.9.1808, fol.236B.
E: Anne Kirstine [Schrøder].
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1797.

818    Karen [Hansdatter] i Skrøbelev, der døde i Rudkøbing. 6.11.1808, fol.237, 245B.
Enke efter Hans Fich [i Rudkøbing, skifte 21.11.1791 lbnr.638]. A:
1) bror Anders Hansen, skrædder i Simmerbølle ved søn Hans Andersen i Bostofte
2) Inger Hansdatter, død. E: Peder Lauridsen Flint på Lolland. 1B:
a Laurids Pedersen Flint i Marstal
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Hans Niels Hansen i Henninge
4) Anne Lisbeth Hansdatter, død, var g.m. Knud Grath, væver. 3B:
a Karen Hansdatter g.m. Hans Hansen Osten i Skrøbelev
b Iver Knudsen i Kulepile
c Hans Knudsen i Tranebjerg
5) halvsøster Anne Marie Hansdatter g.m. Søren Hansen i Rifbjerg
6) halvbror Hans Hansen i Klavsebølle
7) halvbror Jørgen Hansen i Hesselberg, død. 1B:
a Hans Jørgensen 18.

819    Hanne Madsdatter i Rudkøbing, der døde 17.10.1808, fol.241B.
E: Hieronymus Olufsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1805.

820    Cathrine Marie [Christensdatter], fattiglem i Rudkøbing. 15.1.1809, fol.242, 246.
Enke efter Jørgen Hansen, [skifte 22.1.1794 lbnr.670].
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søsterdatter Lisbeth Madsdatter.

821    Dorthe Nielsdatter Kjeldsen i Rudkøbing. 4.2.1809, fol.242B, 251B.
Testamente. A:
1) bror Kjeld Nielsen, guldsmed i Ærøskøbing.
Der skal også være nogle broderbørn på Lolland, der ikke arver ifølge testamentet.

822    Bodil [Mogensdatter] i Rudkøbing. 9.5.1809, fol.243B.
E: Peder [Jensen] Norsk, skomager.
Arvinger angives ikke.

823    Johanne Kirstine Olufsdatter, fattiglem i Rudkøbing. 24.5.1809, fol.244, 261B.
E: [Johan Thomas] Furtenbach, galanterihandler, der er bortrømt.

824    Peder Jensen i Rudkøbing. 24.5.1809, fol.244B.
E: Johanne Margrethe [Christiansdatter]. LV: Claus Clausen, snedker. B:
1) Jens Eskild Pedersen 6
2) Jørgen Christian Pedersen 3.

825    Anne Marie Rasmusdatter i Rudkøbing. 24.5.1809, fol.245.
E: Peder Møller, snedker. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 30
2) Rasmus Pedersen 27.
FM: Johannes Madsen, galanterihandler.
Afdøde døde 11.5.1809.

826    [Marie Cathrine], fattiglem i Rudkøbing. 1809, fol.247.
Enke efter [Niels] Bech.
Arvinger angives ikke.

827    Inger Margrethe Bergsted, fattiglem i Rudkøbing. 1809, fol.247.
Arvinger angives ikke.

828    Peder Albertsen, skipper i Rudkøbing. 6.7.1809, fol.247, 270.
E: Anne Dorthe [Mathiasdatter] Lange. LV: Mads Lange. B:
1) Johannes Pedersen 10
2) Hans Pedersen 5
3) Martha Pedersdatter 3.
FM: født værge Oluf Conrad Hansen.

829    Peder Rasmussen Høj, skipper i Rudkøbing. 7.7.1809, fol.247B, 269B.
E: Pernille Marie [Christensdatter]. LV: Rudolf Christiansen, skomager. B:
1) Peder Christian Pedersen 13
2) Hans Peder Pedersen 10
3) Kirsten Pedersdatter 6
4) Johannes Pedersen 5.
FM: Peder Rasmussen, sømand.

830    Bevilling at være egen værge i Rudkøbing. 2.8.1809, fol.249.
Bevilling at være egen værge af 2.6.1809 for
1) Andriette Christine Rifbjerg i Rudkøbing
2) Anne Margrethe Rifbjerg
under kurator [Peder] Copmann, byskriver.

831    Rasmus Madsen, kornmåler i Rudkøbing. 7.9.1809, fol.250B, 270B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Niels Frederiksen, murer. B:
1) Mads Rasmussen i Vejle, død for 3 år siden.
2B:
a Madsine Madsdatter 4
b Mads Madsen 3
2) Anne Rasmusdatter g.m. Søren Nielsen
3) Maren Rasmusdatter 18
4) Jens Rasmussen 11.
FM: Hans Pedersen, snedker.

832    Anne Marie Nielsdatter [Maale] i Rudkøbing. 26.9.1809, fol.251.
E: Frederik Vilhelm Meyer, murer. B:
1) Jens Christian Frederiksen 3.
FM: Niels Frederiksen.

833    Hans Hansen, skipper i Rudkøbing. 28.12.1809, fol.260B.
E: Karen [Jacobsdatter]. LV: Frederik Christiansen, bødker. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Hans Nielsen, købmand
2) Abelone Hansdatter 25.
Afdøde døde 13.2.1808.

834    Anne Cathrine, fattiglem i Rudkøbing, der døde 28.9.1809, fol.263.
Arvinger angives ikke.

835    Christoffer Berg, musikant i Rudkøbing. 16.1.1810, fol.265.
E: Kirsten [Rasmusdatter]. B:
1) Cathrine Margrethe Berg 23
2) Ingeborg Berg 21
3) Christiane Berg 9.
FM: Jørgen Christensen.
Afdøde døde 18.10.1809.

836    Bernhard Conrad Tidemann, katolik og toldbetjent i Rudkøbing, der døde  4.3.1810, fol.271, 285B.
Arvinger angives ikke.

837    Maren Jensdatter i Rudkøbing. 2.4.1810, fol.273.
E: Christoffer Rasmussen, sindssvag. indsat i Odense Hospital. B:
1) Hans Christoffersen 23
2) Marie Helene Christoffersdatter 18.
FM: Jørgen Christensen, snedker.

838    Kirsten Rasmusdatter i Rudkøbing. 10.4.1810, fol.273B, 277B, 284B.
Enke efter Christoffer Berg, musikant, [skifte 16.1.1810 lbnr.835]. B:
1) Cathrine Margrethe Berg
2) Ingeborg Berg
3) Christiane Berg.
FM:
1 Jørgen Christensen, snedker
2 Andreas Rasmussen, sejlmager.
Afdøde døde 16.1.1810.

839    Laurids Mortensen, gørtler i Rudkøbing. Samfrændeskifte 29.5.1810, fol.274B.
E: Christiane Magdalene Charlotte Andersdatter. LV: Hofmann, bager. B:
1) Martinus Lauridsen Mortensen 7.
FM: Jørgen Krogsgaard, vejer og måler.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1804.

840    Martin Colbrann, kaptajn fra Trondhjem der døde i Rudkøbing. 23.6.1810, fol.276B.
Enke i Trondhjem. B:
1) en søn.
Afdøde døde 20.6.1810 hos sine søstersønner Christen Basballe og Jens Basballe, købmænd i Rudkøbing.

841    Christen Jessen, ugift i Rudkøbing. 11.7.1810, fol.278, 286B.
A:
1) søster Karen Jensdatter, enke efter Hans Pedersen Borre i Hennetved på grevskabets gods
2) søster Anne Jensdatter, enke efter Mathias Kjeldsen Jessen
3) søster Maren Jensdatter, død. E: Johan Arent Andreassen i Marstal. 1B:
a Anders Jensen Hansen Jacobsen 11½.
Afdøde døde 10.7.1810.

842    Majus, sekundløjtnant i Rudkøbing. 11.10.1810, fol.280.
Arvinger kendes ikke.

843    Hanne Madsdatter i Rudkøbing. Samfrændeskifte 6.3.1810, fol.281B.
E: Hieronymus Olufsen, købmand. B:
1) Martha Marie Hieronymusdatter 10
2) Charlotte Hieronymusdatter 9
3) Christian Johansen 7.
FM: Hans H. Olufsen.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1805.
Afdøde døde 17.10.1808.

844    Anne Marie Nielsdatter i Rudkøbing. 30.3.1811, fol.287B, 299B, 350.
E: Laurids [Rasmussen] Krog. B:
1) Jørgen Hansen 24
2) Hans Rasmussen 15
3) Kirsten Lauridsdatter 9
4) Niels Lauridsen 7.
FM: Lorents Lange, købmand.

845    Anne Pedersdatter Salomon i Rudkøbing. 1.4.1811, fol.288B, 348.
E: Andreas Gertner, kobbersmed.
Testamente af 10.7.1809. A:
1) bror Hans Pedersen, død. 2B:
a en datter g.m. en sømand på Ærø
b Rasmus Pedersen 24
2) bror Laurids Pedersen i Kædeby, død. 1B:
a en datter
3) søster Anne Pedersdatter, enke efter Laurids Pedersen i Roskilde
4) en søster i Kædeby, død. 1B:
a en søn
5) søster [Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 4.1.1806 lbnr.771], var g.m. Peder Christian Basballe, [skifte 13.7.1812 lbnr.858]. 1B:
a Christian Hansen Basballe.
Afdøde døde 31.3.1811.

846    Hans Rasmussen, styrmand i Rudkøbing. 26.4.1811, fol.290, 290B.
E: Anne Mogensen. LV: Rasmus Jacobsen, købmand. B:
1) Fritz Hansen 7 uger.
FM: Claus Rasmussen Bagenkop.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Rasmus Rasmussen Bagenkop
2 afdødes bror Jens Rasmussen Bagenkop.
Afdøde døde 25.4.1811.

847    Maren Clausdatter Wild i Rudkøbing. 12.6.1811, fol.291, 293B.
Enke efter Thomas Kingo Hansen Lund, bager.
Testamente af 6.4.1803. A:
1) bror Mathias Wild, [skifte 19.8.1793 lbnr.665]. 4B:
a Sille Marie Mathiasdatter g.m. Johan Henriksen Mogensen, smed i Tranekær
b Inger Mathiasdatter g.m. Hans Hov, forvalter
c Hanne Christiane Claudine Mathiasdatter
d Thomas Kingo Mathiassen, død. 1B:
a Thomas Kingo Hansen Lund.
FM: stedfar Adolf Wilsø.
[Første ægteskab med Hans Pedersen, skifte 15.8.1772 lbnr.494].

848    Niels Rudolf Suhr, præst i Rudkøbing og Skrøbelev, der døde 15.7.1811.
E: Louise [Friborg].
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1811.

849    Johan Nielsen, skipper i Rudkøbing, [begravet 16.8.1811], fol.295B.
E: Cathrine Frederikke Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1801.

850    Salome Schrøder i Rudkøbing, der døde 30.10.1811, fol.296.
E: Mikkel Hansen, bager.
Testamente af 18.5.1811.
Enkemandens første ægteskab med [Johanne Kirstine, skifte 19.9.1782 lbnr.559]. B:
1) [Pernille Margrethe Mikkelsdatter, skifte 26.8.1794 lbnr.677]. 1B:
a Hans Mikkel Bendixen.

851    Jes Hansen, toldkasserer i Rudkøbing. 19.11.1811, fol.297B.
E: Birgitte. LV: [Anton] Jacobæus, apoteker. B:
1) Frederik Hansen, kontrollør i København.
Afdøde døde 18.11.1811.

852    [Anne Gertrud] Marstrand i Rudkøbing. 6.2.1812, fol.302B, 304.
Enke efter [Jørgen Valerius] Thormøhlen, præst [i Bregninge på Tåsinge, død 8.10.1799]. A:
1) bror Jørgen Christian Marstrand, degn i Ringe
2) bror [Jacob Christian Fischer Frederiksen] Marstrand, [præst i Ryslinge, skifte Gudme herred gejstlig 17.5.1793 lbnr.111]. 1B:
a Joachim Marstrand, avlsforvalter på Ravnholt.

853    Mads Pedersen, handskemager i Rudkøbing. 12.2.1812, fol.303B, 310B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Nielsen. B:
3) Christian Madsen 8
4) Mads Madsen 6
5) Pernille Marie Madsdatter 3.
FM:
1 farbror Niels Pedersen, skomager i København
2 farbror Hans Pedersen, hattemager i Svendborg.
Første ægteskab med Pernille Marie Rhein, skifte 26.5.1803 lbnr.753]. B:
1) Abel Cathrine Madsdatter 26
2) Birgitte Madsdatter 24.

854    Peder Hansen, tømrer i Rudkøbing, der døde 29.2.1812, fol.305.
E: Karen Mortensdatter. LV: Jacob Troelsen, rebslager. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter, [skifte 4.1.1806 lbnr.771]. E: Peder Christian Basballe, styrmand. 1B:
1) Christian Hansen Basballe 9.
2) Mads Pedersen 8.

855    Johanne Pedersdatter Stryhn i Rudkøbing. 7.3.1812, fol.306B, 342B.
Enke efter [Hans Arentsen, skifte 31.10.1799 lbnr.725]. A:
1) bror Peder Olufsen på Strynø, der døde. 2B:
a Hans Pedersen på Strynø
b Søren Pedersen på Strynø
2) søster Kirsten Pedersdatter i Lindelse
3) søster Margrethe Pedersdatter, død. 2B:
a Jørgen Andersen i Vindeby på Tåsinge
b Peder [Andersen] Barfoed, vægter i Rudkøbing, [begravet 26.11.1811]. 3B:
a Hans Barfoed
b Jacob Barfoed
c Søren Barfoed.

856    Vilhelm Krøyer, befordringsopsynsmand og skomager og hustru Anne Cathrine. 31.3.1812, fol.308, 312, 328.
B:
1) Salomon Vilhelmsen 12
2) Anne Kirstine Vilhelmsdatter
3) Eleonora Marie Vilhelmsdatter
4) Anne Sofie Vilhelmsdatter
5) Leopoldine Cathrine Vilhelmsdatter.
FM: Kleinsorg.

857    Peder Copmann, byskriver i Rudkøbing. 25.4.1812, fol.312B, 323.
Enkemand efter [Margrethe Sofie Degn, skifte 1.7.1799 lbnr.723]. B:
2) Frederik Christian Copmann, farversvend
3) Jørgen Copmann, landsoverret samt hof- og stadsprokurator
4) Albertine Christiane Copmann
5) Peder Copmann 18
6) Sybille Hedvig Copmann
7) Steffen Copmann 13.
FM: Pilegaard, købmand.
Første ægteskab med [Birgitte Andreasdatter Molpidan, skifte Langeland amt 16.9.1783 lbnr.723A her under Rudkøbing]. B:
1) Anne Pouline Copmann g.m. [Hans] Møller, forpagter på Brændegård [i Vester Åby sogn] på Fyn.

858    Peder Christian Basballe, styrmand i Rudkøbing. 13.7.1812, fol.320, 343B.
E: Anne Marie. LV: Jacob Troelsen, rebslager. B:
2) Jacob Pedersen 2
3) Kirstine Marie Pedersdatter
4) Petrine Christiane Pedersdatter, født efter fars død.
FM født værge Krogsgaard, vejermester.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 4.1.1806 lbnr.771]. B:
1) Christian Hansen Basballe 9.

859    Rasmus Jørgensen Boesgaard i Rudkøbing 16.8.1812, fol.321, 344, 348B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Claus Schnor, møller. B:
1) Jørgen Rasmussen 15
2) Dorthe Rasmusdatter
3) Bodil Rasmusdatter.
FM: Thomas Nielsen Boesdal.

860    Frederik Pedersen Kuld, væver i Rudkøbing. 24.12.1812, fol.327.
E: Karen Christensdatter.LV: Johan Henrik Mikkelsen Møller. B:
4) Hans Frederiksen 9
5) Christian Frederiksen 7.
FM: morbror Peder Christensen, skolelærer i Kædeby.
Af første ægteskab B:
1) Christen Frederiksen 18
2) Karen Frederiksdatter 14
3) Peder Frederiksen 12.
FM: fars frænde Jørgen Pedersen i Kragholm.

861    Dorthe Hansdatter i Rudkøbing. 1.3.1813, fol.330.
Enke efter [Andreas] Glad, parykmager, [skifte 21.6.1806 lbnr.798]. B:
1) Jens Glad, degn på Strynø
2) Hans Glad, smed i Brandsby
3) Christen Glad, skrædder i Troense på Tåsinge
4) Andreas Glad, skomager i Rudkøbing
5) Urseline Glad 29, i Kerteminde.

862    Oluf Christensen Skibsbygger i Rudkøbing. 5.3.1813, fol.330B, 332B.
Testamente af 1.3.1809. A:
0) forældre [Christen Skibsbygger, [begravet 6.3.1758, skifte 12.8.1759 og Maren Olufsdatter, skifte 20.5.1804 lbnr.773]
1) [søster Dorthe Helene Christensdatter], død, var g.m. Hans Kjær, købmand. 1B:
a [Martha Cathrine Kjær] g.m. løjtnant [Jens] Sehested i [Gadbjerg] Jylland, [herefter på Testrupgård i Kattrup sogn]
2) [søster Gertrud Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Christen Boye i Ærøskøbing]. 2B:
c Claus Stage Boye i Rudkøbing
d Herman Boye i København.

863    Peder Pedersen, toldbetjent i Rudkøbing. 27.3.1813, fol.332, 341B.
B:
1) Marie Pedersdatter i København.

864    Dorthe [Christensdatter] Ravn i Rudkøbing. 4.9.1813, fol.339B.
E: Hans Jacob [Hansen] Krag. B:
1) Anne Ulrikke Hansdatter 9
2) Christiane Hansdatter 5
3) Hans Christian Hansen 4.
FM: mors [sted]far Abraham Thomsen, feldbereder.

865    Anne Kirstine Bull i Rudkøbing. 30.10.1813, fol.340.
Enke efter [Jens Madsen Lindrup i København]. A:
0) forældre [Mathias Johansen Bull, skifte 24.2.1769 lbnr.464 og Cathrine Marie Carstensdatter, skifte 17.6.1766 lbnr.452]
1) bror Peder Mathiassen Bull, drejer
2) bror Carsten Mathiassen Bull, død. 2B_
a Mathias Carstensen Bull
b Pernille Carstensdatter, død. 4B:
1 Claus Clausen, snedker
2 Marie Clausdatter
3 Maren Clausdatter
4 Anne Clausdatter
3) bror Johan Mathiassen Bull, død. 1B:
a Karen Kirstine Johansdatter, enke i København
4) søster Ingeborg Cathrine Mathiasdatter, død. 1B:
a Christian Pedersen.

866    [Cathrine Frederikke Pedersdatter] i Rudkøbing. 14.2.1814, fol.345B, 352.
Enke efter Johan Nielsen, skipper og kirkeværge, [skifte 16.8.1811 lbnr.849]. B:
1) Anne Marie Nielsen 25
2) Maren Dorthe Nielsen 23, der ægter løjtnant Buch
3) Niels Pedersen Nielsen 22
4) Johanne Cathrine Nielsen 20
5) Kirsten Nielsen 16.
FM: Jacob Troelsen, rebslager.

867    Jørgen Christian Jensen, færgemand i Rudkøbing. 28.12.1814, fol.351.
E: Anne Dorthe Jørgensdatter. LV: Rudolf Schleimann, skomager. B:
1) Christiane Jørgensdatter 1.
FM: Hans Christian Rohde.

868    Christian Madsen Pedersen 10 år gammel i Rudkøbing. 29.12.1814, fol.354B.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter g.m. [Hans Henrik] Schumann, handskemager
2) bror Mads Madsen 8
3) søster Pernille Marie Madsdatter 5.
Fars første ægteskab med [Pernille Marie Rhein, skifte 26.5.1803 lbnr.753]. B:
4) halvsøster Abel Cathrine Madsdatter 28
5) halvsøster Birgitte Madsdatter 26
6) halvbror Johan Frederik ½.
Afdøde var søn af Mads Pedersen, handskemager, [skifte 12.2.1812 lbnr.853].

SLUT