Erik Brejls hjemmeside

Start

Roskilde amts gejstlige skifteuddrag

[Ramsø herred]    [Sømme herred]    [Tune herred]    [Voldborg herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Ramsø herred.
Gejstlig skifteprotokol
1737-1812

[1737-1801]    [1800-1812]   


Ramsø herred.
Gejstlig skifteprotokol
1737-1801

1 Svend [Villumsen] Lynge (Lieungh), præst i Ørsted og Dåstrup, der døde 17.9.1737, fol.2.
E: Elisabeth [Poulsdatter] Fugl. LV: bror Rasmus Fugl, amtsforvalter i Roskilde amt. B:
7) Cathrine Dorthe Lynge 2.
Første ægteskab med [Dorthe Cathrine Olufsdatter Maar], skifte sluttet 23.4.1732. B:
1) Oluf Lyng 27, præceptor i Akershus stift i Norge
2) Marie Lynge g.m. Bertel Lund, student
3) Birthe Lynge 21
4) Villum Lynge 17, i Roskilde latinskole
5) Anne Sofie Lynge 15
6) Christiane Lynge 11.
FM: fasters mand Simon Pedersen i Ørsted på Domkirkens gods.
Litteratur: Familien Lieungh af S. H. Finne-Grønn. Oslo, 1925.

2 Johan Nielsen, substitut i Højelse. 3.1.1738, fol.24B.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: bror Erik Lauridsen. B:
3) Kirsten Johansdatter 17
4) Laurids Johansen 9.
Af førsteægteskab B:
1) Niels Johansen
2) Hans Johansen.
Afdøde døde 25.12.1737.

3 Karen [Jacobsdatter] Becher i Køge, der døde 27.8.1739, fol.27B.
Enke efter Jørgen Hervig, kapellan i Køge, [død 17.12.1732].
Første ægteskab med [Jørgen Knudsen, Holmer, præst i Korup og Ubberud, skifte Odense herred 30.3.1716 lbnr.21]. B:
1) Birgitte Christiane Holmer g.m. Mathias Eilschou, præst i Fraugde på Fyn
2) Elisabeth Christine Holmer.
FM: Ebbe Jacobsen, borgmester i Køge.

4 Maren Jørgensdatter Velling i Køge, der døde 1740, fol.44.
E: Frands Pedersen Bering, klokker i Køge.
Testamente af 19.6.1733.
[Første ægteskab med Jacob Olufsen Heining, rektor i Køge, begravet 12.6.1716].

5 Morten Haugaard, præst i Køge og Ølsemagle, der døde 29.10.1740, fol.45.
E: Karen Adsersdatter. LV: Borreby, rådmand.
Testamente af 26.5.1730.
Han var født i Søndersø sogn på Fyn
Hun var født i København.

6 Jørgen [Lauridsen] Vidby, præst i Gadstrup og Syv, der døde 25.5.1742, fol.46B.
E: Anne Sofie [Nikolajsdatter] Sohl. LV: Rasmus [Berntsen] Øgler, øverste kapellan i Roskilde Domkirke. B:
1) Marie Cathrine Vidby 4.
FM: født værge Peder Lauridsen Vidby, skriver ved Det falsterske Ryttergods.

7 Birthe Marie Kaalund i Højelse, der døde 26.1.1743, fol.61B.
E: Mathias [Frederiksen] Bircherod, præst i Højelse og Lellinge. B:
1) Jens Bircherod, født 11.10.1725
2) Frederik Christian Bircherod, født 28.5.1731.

8 Karen Adsersdatter i Køge, der døde 8.4.1743, fol.77B.
Enke efter Morten Haugaard, præst i Køge og Ølsemagle, [skifte 29.10.1740 lbnr.5].
Testamente af 26.5.1730.
Hans A:
0) forældre [Hans Haugaard og Hanne Hansdatter Langholt]
1) bror Hans Haugaard, død. 2B:
a Mette Haugaard g.m. Peder Jensen [Jyde], vognmand i Odense
b Hanne Haugaard g.m. Peder Knudsen, feldbereder i Odense
2) bror Claus Hansen Haugaard, [guldsmed i Svendborg, skifte Svendborg 21.10.1718 lbnr.99]. 2B:
a Sofie Kirstine Haugaard g.m. Andreas Jensen Schmidt, skrædder i Rudkøbing
b Hanne Haugaard g.m. Augustus Nielsen, snedker i Tranekær
3) bror Jens Haugaard, død. 3B:
a Karen Haugaard g.m. Jens Henriksen, smed i Hennetved
b Marie Abel Haugaard g.m. Rasmus Jørgensen Drost i Humble
c Inger Haugaard hos stedfar Markus Pedersen i Humble
4) bror Mogens Haugaard præst i Humble
5) bror Frederik Haugaard i Majbølle [i Tillitse sogn] ved Rudbjerggård
6) søster Esther Haugaard g.m. Jacob Borreby, kapellan i Nakskov
7) søster Inger Haugaard g.m. Mads Pedersen i Havbølle i Humble sogn.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

9 Mogens [Jacobsen] Baden, præst i Borup og Kimmerslev, der døde 7.12.1743, fol.97B.
E: Edel Marie Jørgensen. LV: Søren Seidelin, forvalter på Svenstrupgård. A:
0) forældre [Jacob Jacobsen Baden, præst i Elmelunde, skifte Mønbo herred gejstlig 1.9.1721 lbnr.4 og Judith Mogensdatter, skifte Mønbo herred gejstlig 2.3.1713 lbnr.34]. B:
1) søster Dorthe Baden, død, var g.m. Fuchs, løjtnant. 3B:
a Andreas Johan Sigismund Fuchs
b Christian Carl Frederik Fuchs
c Judith Magdalene Fuchs på stedet
2) søster Sofie Baden g.m. Johan Henrik Neucrantz, kaptajn i Fredericia.
Mors første ægteskab med [Abraham Jacobsen, amtsforvalter på Møn, død 1685]. B:
3) halvsøster Regitse Sofie Elm g.m. Christoffer Jørgensen, birkeskriver i Lejre herred birk og forvalter og forpagter på Kondrup
4) halvsøster Marie Elm, enke efter Christoffer Zoëga (Zega) i Rorup
5) halvsøster Anne Cathrine Elm på stedet, enke efter Henrik Langemach.

10 Niels Lauridsen Barchmann, præst i Rorup og Glim. 19.1.1745, fol.139B.
E: Malene Hønnemann. LV: Jacob Krag, præst i Osted og Allerslev. B:
1) Poul Christian Barchmann 26, på rentekammeret i København
2) Barbara Laurentia Barchmann g.m. Steffen [Didriksen] Dresing, præst i Tranderup på Ærø.
Desuden nævnes enkens mor Madam Heinemann.
Afdøde døde 20.12.1744.

11 Hans Henrik Følsch, degn i Nørre Dalby, der døde 20.1.1744, fol.160B.
E: Johanne Margrethe Sørensdatter. LV: Mads [Jensen] Gedde, degn i Gadstrup og Syv. Der er 6 børn hvoraf
1) ældste datter er forlovet med Henrik Jochumsen, bagersvend i Roskilde.

12 Johan Wahl, personlig kapellan i Køge og Ølsemagle, der døde 23.4.1746, fol.162B.
E: Mette Cathrine Swendig. LV: Nikolaj Sporon, rektor i Køge Latinskole. B:
1) Birgitte Johanne Wahl 10.
FM: Jacob Iversen, købmand i Køge.
Desuden nævnes [afdødes?] søsterdatter Johanne Marie Kolding, på stedet.

13 Anne Margrethe [Sørensdatter] i Nørre Dalby, der døde 28.12.1747, fol.177B.
Enke efter Hans Henrik Følsch, degn i Nørre Dalby, [skifte 20.1.1744 lbnr.11]. B:
1) Anne Hansdatter, amme i København, g.m. Henrik Jochumsen, på rejse til Kina
2) Elisabeth Kirstine Hansdatter 24, i København
3) Johanne Marie Hansdatter g.m. Jørgen Mortensen, vognmand i Roskilde
4) Mette Hansdatter 20
5) Christian Hansen 14
6) Casper Johan Hansen 12.

14 Johannes Wulff, skoleholder i Højby i Rorup sogn, der døde 4.5.1748, fol.180B.
E: Anne Marie Kjærulf. LV: Laurids Meisler i Asserup mølle [i Glim sogn]. B:
1) Mathias Johansen 5
2) Conrad Frederik Hansen 3
3) Enevoldine Marie Hansdatter 6 mdr.
FM: Albert [Hansen] Trojel, præst i Rorup og Glim.

15 Karen Christensdatter [Qvist] i Ejby. 11.6.1748, fol.184B.
E: Hans Mikkelsen, degn i Ejby og Dalby. B:
1) Birthe Margrethe Hansdatter 15
2) Frederik Hansen 13
3) Christian Michael Hansen 11
4) Jørgen Hansen 7.
FM: Jørgen Pedersen i Ejby.

16 Juliane Jager, ugift i Højelse. 22.7.1749, fol.187B.
A:
1) mor Anne Cathrine Pedersdatter [Mørch] g.m. Albert [Hansen] Trojel, præst i Osted og Allerslev
2) bror Peder Anton Jager 18
3) søster Hedvig Cathrine Jager 14
3) halvbror Hans Lorents Trojel 4
4) halvsøster Helvig Trojel 2.
FM: Henrik Meyer, præst i Rorup og Glim.
Arv efter afdødes far [Lorents Jager, vestindisk kaptajn], samfrændeskifte København 19.12.1742.
Afdøde døde 31.3.1749 i Rosted præstegård.

17 Laurids Olufsen Sletting, ugift stud. theol. i Ejby præstegård, der døde 23.5.1751, fol.189.
A:
1) mor Elisabeth Christine Vejle, enke efter Oluf Sletting, præst i Ejby og Nørre Dalby, [død 17.1.1746]
2) bror Niels Sletting, successor
3) bror Joachim Sletting
4) søster Johanne Marie Sletting, død, var g.m. Jens Rosted, amtsforvalter [i Tryggevælde amt]. 4B:
a Ulrikke Antoinette Rosted 7
b Oluf Sletting Rosted 6
c Jacob Rosted 4
d Mette Kirstine Rosted 2.

18 Otto Bisted, ugift skoleholder i Grønholt skole på Svenstrup gods, der døde 1.9.1750, fol.191.
A:
1) mor Ellen [Grave] Ottesdatter, enke efter Niels Cortsen Bisted, præst i Them i Århus stift
2) bror Arent Bisted, præst i Skarrild og Arnborg
3) bror Cort Bisted, præst i Vejrum, [skifte Hjerm herred gejstlig 17.1.1730 lbnr.44]. E: Anne Poulsdatter 3B:
a Ellen Cortsdatter Bisgaard
b Johanne Cortsdatter Bisgaard
c Marianne Cortsdatter Bisgaard
4) bror Christian Grave, professor antiquitatum og præst i Eker og Fiskum i Norge
5) søster Inger Johanne Bisted g.m. Christian Jørgensen, skovrider i Silkeborg amt
6) bror Thomas Bisted, købmand i København
7) søster Marie Cathrine Bisted g.m. Jens [Jacobsen] Møller, præst i Ørting og Falling
8) bror Søren Bisted, præst i Levring og Hørup.

19 Christine [Rudolfsdatter] Bagger i Køge. 14.4.1755, fol.196.
Enke efter Jens [Jensen] Mariager, præst i Magleby og Holtug, [skifte Stevns herred gejstlig 17.1.1746 lbnr.63]. B:
1) Edel Margrethe Jensdatter 17
2) Jens Jensen Mariager 17, i Køge latinskole
3) Lene Margrethe Jensdatter 16
4) Rudolf Jensen Mariager 11, i Køge latinskole.
FM:
1 morbror Peder [Rudolfsen] Bagger , præst i Fuglse på Lolland
2 mosters mand [Jørgen Albert Johansen] Rathenburg, præst i Lyderslev og Frøslev
3 mosters mand [Jens Jensen] Buchhave, præst i Herlufmagle.
Afdøde døde 30.3.1755.

20 Hans [Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle, der døde 30.9.1755, fol.209.
E: Anne Vissing. LV: [søn] Søren Mossin.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1739.

21 Elisabeth Christine Vejle i Ejby, der døde 11.1.1756, fol.209B.
Enke efter Oluf Sletting, præst i Ejby og Nørre Dalby, samfrændeskifte 5.8.1746. B:
1) Niels Sletting, successor
2) Joachim Frederik Sletting, forvalter på Kristiansholm på Lolland
3) Johanne Marie Sletting, død, var g.m. Jens Rosted, amtsforvalter i Tryggevælde amt. 4B:
a Ulrikke Antoinette Rosted 12
b Oluf Sletting Rosted 11
c Jacob Rosted 9
d Mette Kirstine Rosted 7.
Desuden nævnes børnenes afdøde farbror Just Nielsen Schovert.

22 Christoffer Nielsen Røg, ugift kapellan i Køge, der døde 26.6.1757, fol.218.
A:
0) far Niels Hansen i Stensø sund i Smølens tinglav, Nordmøre fogderi i Trondhjem stift. Første ægteskab med Birthe Olufsdatter. Ingen børn.
Fars andet ægteskab med mor Margrethe Gabrielsdatter Røg. B:
1) bror Hans Nielsen Røg i Trondhjem, død 1743 uden børn
2) bror Gabriel Nielsen Røg, død 1738. Af sidste ægteskab med Margrethe Hansdatter Kongsvolden. B:
a Gabriel Gabrielsen Røg i Øreland tinglav, Fosen fogderi på gården Siversvig, født på gården Wahl i Næs annekssogn og døbt 20.7.1738.
FM: morbror Erik Hansen Kongsvolden i gården Kongsvolden
3) Christoffer Nielsen Røg, som er afdøde, døbt i Vejholmen kirke
4) bror Peder Nielsen Røg, død i udlandet, efter hvem, der er arv
5) bror Daniel Nielsen Røg, skræddersvend i København, død uden børn
6) bror Claus Nielsen Røg, født maj 1682.
Mors andet ægteskab med Henrik Madsen. B:
7) halvbror Mads Henriksen i Stensøsund, død uden børn
8) halvsøster Margrethe Henriksdatter, død uden børn, var g.m. Jacob Abelund, løjtnant i Trondhjem.

23 Ida Hedvig Møller i Ejby. 7.12.1758, fol.231.
Enke efter Polykarp Hartmann, præst i Kalvehave, [død 27.3.1717]. B:
1) Markus Hartmann 50, gift i København
2) Casper Ernst Hartmann, præst i Randlev i Jylland
3) Johannes Hartmann, bogtrykker i Königsberg i Preussen
4) Michael Hartmann 43, student i Støvring i Jylland
5) Cathrine Magdalene Hartmann g.m. Hans Mikkelsen Folsach, skoleholder i Pederstrup
6) Polykarpine Hartmann, enke efter Casper Ryge, kantor i Roskilde.
Afdøde døde 6.12.1758.

24 Anne Vissing i Køge, der døde 4.9.1759, fol.235B.
Enke efter Hans [Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle, [skifte 30.9.1755 lbnr.20]. B:
1) Hans Mossin 38, stud. jur. i København
2) Søren Mossin 33, successor
3) Birthe Mossin g.m. Peder Brandt, købmand i København
4) Dorthe Mossin, [skifte Ringsted herred gejstlig 15.5.1739 lbnr.46], var g.m. Søren [Mikkelsen] Steenstrup, præst i Haraldsted og Allindemagle, [skifte Ringsted herred gejstlig 1.5.1748 lbnr.68]. 1B:
a Ulrikke Eleonora Steenstrup g.m. Hans Otto [Sørensen] Foss, præst i Emmerlev
5) Mette Mossin g.m. Johannes Frands Gotlieb Schönheider, kirurg i København
6) Anne Mossin, død, var g.m. Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder. 1B:
a Marie Cathrine Roed 17.
FM:
1 født værge [halvbror] Knud Becher Roed, hospitalsforstander i Herfølge
2 Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev g.m. halvsøster [Frederikke Sofie Roed]
7) Charlotte Amalie Mossin g.m. Christian Frederik [Hartvigsen] Poppe, præst i Helsingør Olai
8) Barbara Marie Mossin, på stedet.
Desuden nævnes en sten i Køge kirke med inskription over afdøde og hendes mand.

25 Markus Flint, hører i Køge latinskole, der døde 29.6.1760, fol.254.
A:
0) forældre Andreas Flindt, [begravet 5.8.1745 og Marie Hansdatter Osted, død 12.10.1724]. Fars enke: stedmor Kirsten [Andreasdatter Fich] på stedet.
1 [søster Cathrine Flindt] g.m. Anders Olufsen, købmand i Køge
2 [søster Elisabeth Flindt] g.m. Hans Borg, vejer og måler i Stubbekøbing.
Litteratur: Gravskrifter og inskriptioner i Kjøge kirke af A. Pedersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1881 side 305-334. Heri side 327: Andreas Flindt og side 331: Cathrine Flindt.

26 Frands Bering, klokker i Køge, der døde 16.7.1759, fol.256, 271B.
E: Vita Hansdatter Hartvig. LV: Søren Gregersen, kæmner i Køge. B:
1) Else Bering 18
2) Peder Vitus Bering 17
3) Frands Bering 16
4) Hans Bering 13
5) Christen Bering 11
6) Frederik Bering 9
7) Henrik Sigismund Bering 7
8) Vita Bering, født 10.4.1760, der døde 11.10.1762
FM:
1 [Holger Nielsen] Rørdam, præst i Vigersted og Kværkeby g.m. afdødes næstsøskendebarn [Vita Pedersdatter Bering]
2 Peder Christian Pedersen, urtekræmmer i København, hos hvem ældste søn er i lære
3 Schlichtkrull, konditor og urtekræmmer i København, hos hvem næstældste søn er i lære.

27 Elias Ring, degn i Ørsted og Dåstrup, der døde 21.5.1761, fol.263B.
E: Karen Hansdatter Funch. LV: bror Frederik Funch i Køge. A:
1) far Jens Ring, skoleholder i Birket på Lolland
2) bror Hans Ring, død.
Desuden nævnes Niels Funch.

28 Albert Severin Curtius, kapellan i Køge og Ølsemagle, der døde 5.10.1761, fol.271.
E: Karen [Jensdatter] Holm. LV: far Jens Hansen, snedker i Køge. B:
2 sønner, heraf den ene født efter fars død, der begge døde.

29 Botilde Poulsdatter i Grønholt, der døde 13.2.1762, fol.271.
E: Frederik Ludvig Plenge, skoleholder i Grønholt.
Arvinger angives ikke.
Hans Møller, forvalter på Svenstrup påtager sig at betale al gæld.

30 Barbara Eskildsdatter [Egede] i Borup. 6.7.1765, fol.271B.
E: Laurids [Jensen] Sjøval, degn i Borup. B:
1) Jens Lauridsen 11
2) Anne Marie Lauridsdatter 9
3) Inger Cathrine Lauridsdatter 7.
FM: farbror Mathias Sjøval, hattemager i Ringsted.
Afdøde døde 4.7.1765.

31 Magdalene Sibylle Lend i Køge, der døde 12.8.1769, fol.279B.
Enke efter Laurids Christensen, præst i Laurids Christensen, præst [i Terslev og Ørslev, skifte Ringsted herred gejstlig 2.4.1746 lbnr.64]. B:
1) Niels Lauridsen Foss, kroholder i Gørslev på Juellund gods, død for 7 år siden uden børn. Skifte efter ham og hans hustru sluttet 7.2.1764
2) Tidemann Christian Lend
3) Else Cathrine Lend g.m. Jacob Henrik Bolt, degn i Rorup og Glim
4) Marie Barbara Lend g.m. Christoffer Hansen Schurtz
5) Frederikke Sofie Lend, død, var g.m. Jens Bremer. 2B:
a Rasmus Bremer i Veddinge [i Fårevejle sogn] i Ods herred
b Laurids Bremer, skoleholder i Skelby.

32 Jørgen [Rasmussen] Fogh, præst i Højelse og Lellinge, der døde [10.11].1769, fol.287B.
E: Edel Cathrine [Sørensdatter] Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 22.12.1769.

33 Vita Hansdatter Hartvig i Køge, der døde 25.7.1770, fol.288.
Enke efter Frands Bering, klokker i Køge, [skifte 16.7.1759 lbnr.26]. B:
1) Else Bering g.m. Hans Pedersen i København
2) Peder Vitus Bering, urtekræmmer i København
3) Frands Bering, urtekræmmer
4) Hans Bering i Helsingør
5) Christen Bering, i København
6) Frederik Bering i København
7) Henrik Sigismund Bering, i snedkerlære i København
8) Vita Bering, død, skifte 26.11.1762.

34 Hans Mikkelsen, degn i Ejby og Dalby. 18.6.1770, fol.294.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jørgen Pedersen i Ejby.
Første ægteskab med Karen Christensdatter Qvist, [skifte 11.6.1748 lbnr.15]. B:
1) Birthe Margrethe Hansdatter g.m. Andreas [Jensen] Højer i Brandstrup i Jylland, præst [i Vindum]
2) Christian Michael Hansen, snedker i København
3) Jørgen Hansen, skomagersvend, uvist hvor.
Afdøde døde 15.6.1770.

35 Albert [Christensen] Lemvig, præst i Ørsted og Dåstrup.15.8.1771, fol.300.
E: Elisabeth Fugl. B:
1) Christen Vilhelm Lemvig, købmand i Helsingør
2) Elisabeth Mule Lemvig g.m. C. C. Schumacher, major
2) Johanne Cathrine Ernestine Lemvig g.m. Jochum Levin von Mähren
3) Inger Helene Lemvig.
Afdøde døde 17.7.1771.

36 Christen Schiermann, degn i Ølsemagle, der døde 22.4.1772, fol.301B.
E: Anne Nielsdatter Lund. LV: [Hans Pedersen] Vording, degn i Jersie og Søllerød. B:
2) Hans Schiermann, sorenskriver i Lille Trosvig i Norge.
Af første ægteskab B:
1) en datter g.m. Peder Rasmussen i Ølsemagle på Gisselfeld gods.

37 Peder Holm, organist i Køge, der døde 19.2.1772, fol.302.
E: Cathrine Sofie Knudsen. LV: Jørgen Skovlund, klokker i Køge. B:
1) Ellen Andrea Pedersdatter 12
2) Jens Budolf Pedersen 11
3) Bodil Cathrine Pedersdatter 8
4) Peder Pedersen 5.
FM: Poul Brodersen, dansk skoleholder i Køge.

38 Jeremias Wulf [Pedersen] Monrad, præst i Rorup og Glim. 21.5.1772, fol.303B.
E: [Ulrikke Eleonora Frandsdatter] Holbæk. LV: Mølleskov, præst i Osted. A:
0) far [Peder Markussen Monrad, præst på Avernakø, skifte Sallinge herred gejstlig 4.4.1736 lbnr.72 og Gunder Sofie Jeremiasdatter Wulff, skifte Sallinge herred gejstlig 10.1.1735 lbnr.65]
1) bror Søren Serup Monrad, magister og konrektor i Christiania
2) bror [Markus Monrad], uvist hvor
3) søster [Magdalene Kirstine Monrad], enke efter [Markus Stuhr Mathiassen] Ravnsø, præst [i Norby på Samsø, død eller begravet 4.4.1771].
Arv efter enkens far Frands Christian [Jensen] Holbæk, præst i Harrested og Allindemagle; samfrændeskifte 19.1.1773 til
1 enkens mor Cathrine [Overberg Johansdatter] Heerfordt. LV: [Andreas Markussen] Gjøe, præst i Høje Tåstrup
2 enkens søster Sofie Margrethe Holbæk. FM: Gregers [Johansen] Heerfordt, præst i Sengeløse.

39 Christoffer Hansen Schurtz, skoleholder i Højelse, der døde 26.5.1773, fol.321B.
E: Marie Barbara [Lend].
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Andreas Schmidt, skoleholder i Ølby.

40 Henrikke [Jørgensdatter] Møller i Ørsted, der døde 30.5.1773, fol.323.
E: Oluf [Isaksen] Liwyn, præst i Ørsted og Dåstrup. A:
1) mor Mette, enke efter Jørgen Møller, brygger i Reverentsstræde i København
2) søster Kirsten Møller, død, var g.m. med Laurids Møller, brygger i Farvergade i København. 4B:
a Anders Lauridsen
b Jørgen Lauridsen
c Mette Lauridsdatter g.m. Abraham Flint, fuldmægtig hos generalfiskal Wivet
d Anne Lauridsdatter
3) søster Lene Marie Møller, [begravet Aversi 17.7.1766], var g.m. Niels Horster, [ptræst Aversi og Teestrup, fra 8.6.1770 præst i Næs i Christiania stift i Norge, der døde under dette skifte. 2B:
a Leonard Horster
b Jørgen Horster
4) søster Bente Møller.

41 Andreas Christian Schrøder, degn i Nørre Dalby, der døde 20.10.1773, fol.330.
E: Inger Marie. LV: Tim, degn i Lidemark og Bjerreskov. B:
1) Hans Christian Schrøder på Holmen i København
2) Johan Albert Schrøder i Borup
3) Cecilie Kirstine Schrøder, der tjener hos forvalteren på Rosenborg slot.

42 Mogens Hansen, skoleholder i Dalby, der døde 5.1.1775, fol.333.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Oluf Jensen Skov, forpagter på Dalby. B:
1) Else Marie Mogensdatter 7.
F: Anders Hansen i Dalby.

43 Helene Cathrine [Lauridsdatter] Weibel i Ejby. 2.5.1775, fol.334.
E: Niels [Olufsen] Sletting, præst i Ejby og Nørre Dalby. B:
1) Oluf Sletting, født 7.1.1747, degn i Ejby og Nørre Dalby
2) Ulrikke Antoinette Sletting, født 23.2.1748, g.m. Carl Frederik Monrad, kapellan og Asmindrup
3) Elisabeth Christine Sletting, født 17.3.1749, g.m. Hans Michael Seehus, kapellan i Århus Domkirke
4) Anne Cathrine Sletting, født 11.9.1751, g.m. Lunde, kommissariatsekretær
5) Ebbe Jacob Sletting, født 18.9.1754, discipel i Roskilde skole
6) Johanne Marie Sletting, født 14.10.1755
7) Laurids Weibel Sletting, født 20.2.1759, discipel i Roskilde skole
8) Søren Sletting, født 21.2.1761
9) Lyder Sletting, født 6.5.1762
10) Maren Elisabeth Sletting, født 1.2.1764.
Desuden nævnes enkemandens bror forvalter Sletting på Lolland.

44 Clemen Hjort, hører i Køge latinskole, der døde 13.4.1775, fol.351B.
A:
1) halvsøster Birgitte Margrethe Hjort i Køge, enke efter Benniche. LV: Peder Federholt
2) halvbror Niels Frandsen, først tolder i Mandal i Norge, siden i Danmark. B:
To døtre, der begge er gift i Norge, men uvist hvor.

45 Anne Kirstine Kjeldsdatter i Ølby i Højelse sogn, der døde 23.8.1776, fol.353B.
E: Christoffer Holm, skoleholder i Ølby. B:
1) Inger Birgitte Holm 26, i København
2) Jens Christian Holm 18
3) Johan Christoffer Holm 15.

46 Voldborg Marie Mariager i Køge. 3.6.1778, fol.355.
Enke efter [Konstantin Lydersen] Lassen, præst i Snoldelev og Tune, død 25.11.1746. B:
1) datter, død, var g.m. Jacob Fich, købmand i Køge. 1B:
a Ebbedine Fich
3) Jens Konstantin Lassen, købmand og kommissionær i Drammen i Norge.
Afdøde døde 2.6.1778.

47 Niels [Olufsen] Sletting, præst i Ejby og Nørre Dalby, der døde 22.2.1778, fol.362.
E: Ulrikke Eleonora Holbæk. LV: Fakse, forvalter.
Første ægteskab med Helene Cathrine [Lauridsdatter] Weibel, skifte 2.5.1775 lbnr.43. B:
1) Oluf Sletting, degn i Ejby og Nørre Dalby
2) Ulrikke Antoinette Sletting g.m. Carl Frederik Monrad, kapellan og Asmindrup og Vig
3) Elisabeth Christine Sletting g.m. Hans Michael Seehus, kapellan i Århus Domkirke
4) Anne Cathrine Sletting g.m. Lunde i København
5) Ebbe Jacob Sletting, på Billesborg
6) Johanne Marie Sletting på stedet
7) Laurids Weibel Sletting, discipel i Roskilde skole
8) Søren Sletting, på stedet
9) Lyder Sletting, i København
10) Maren Elisabeth Sletting, på stedet.

48 Cathrine Marie [Friis] i Køge. 10.7.1779, fol.391B.
Enke efter Mads [Simonsen] Bøes, degn i Endeslev [og Vråby, skifte Bjæverskov herred gejstlig 14.4.1765 lbnr,.96]. Af børn angives B:
1) Anne Sofie Bøes på Vallø.
Afdøde døde 7.7.1779.

49 Anne Schwartz i Køge. 14.2.1786, fol.392.
E: Jørgen Skovlund, klokker i Køge. B:
1) Holger Jørgen Vilhelm Skovlund 12¼
2) Johan Mathias Skovlund 10 år og 7 mdr.
3) Christian Skovlund 9¼.
Afdøde døde 5.3.1782.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1782.
Samfrændeskifte 14.2.1786.

50 Søren [Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle, der døde 20.6.1784, fol.393.
E: Cecilie Elisabeth [Christensdatter Hørby]. LV: Schiøtt, tolder i Køge. B:
1) Hans Mossin 19, kongens søkadet
2) Andreas Mossin 15, på rejse til Vestindien
3) Cecilie Elisabeth Mossin 12.
FM:
1 farbror Hans Mossin i København, 66 år gammel
2 fars søstersøn Brandt, sekretær i København
3 [Johan Christian] Schønheyder, præst i København Frue, [søn af Johannes Frands Gotlieb Schönheider, kirurg i København og faster Mette Mossin], som beslægtet.

51 Jørgen Brosbøl, degn i Borup og Kimmerslev, der døde 11.2.1785, fol.407B.
E: Anne Cathrine van Meurs. LV: Huscher, forvalter på Svenstrup. A:
0) far [Jørgen Nissen Brosbøl, guldsmed i Vejle, begravet Vejle 11.3.1776]
1) bror Johannes [Nissen] Brosbøl, guldsmed i Varde.
Gæld i boet til afdødes svoger Mathias Vinge, guldsmed i Vejle i første ægteskab med afdødes søster [Cathrine Jørgensdatter Brosbøl, begravet Vejle 31.12.1773, nu g.m. Marie Christoffersdatter Nielsen].

52 Oluf [Nielsen] Sletting, degn i Ejby og Nørre Dalby. 11.4.1785, fol.411B.
E: [Diderikke Sofie] Achton. LV: [Jørgen Pedersen] Qvistgaard til Vibygård [i Syv sogn]. B:
1) Lene Sofie Sletting 9
2) Niels Jacob Sletting 7
3) Peder Sletting 3.
FM: Rosted, stiftsforvalter på Billesborg [i Herfølge sogn].
Arv efter afdøde far [Niels Olufsen Sletting, præst i Ejby og Nørre Dalby, skifte 22.2.1778 lbnr.47] til:
1 afdødes bror Ebbe Jacob Sletting
2 afdødes søster Johanne Marie Sletting i Larvik i Norge.
FM: svoger Agent Klingberg i København.
Desuden nævnes afdøde Hans Michael Seehus, kapellan i Århus Domkirke, der var g.m. afdødes søster [Elisabeth Christine Sletting].
4) Charlotte Amalie Jensdatter Grejs, enke efter Peder [Nielsen] Vinge, [skibspræst på Kina].
Afdøde døde 25.2.1785.

53 Knud Christian Steffensen, skoleholder i Viby. 17.3.1785, fol.415.
E: [Hedvig] Kirstine [Nielsdatter]. LV: [Christian Frederik] Meyer, degn i Gadstrup og Syv. B:
1) Peder Steffensen 11
2) Jens Steffensen 9.
Afdøde skyldte 8 mark til kantor [Christoffer] Giessing i Roskilde for dennes jubellærer-skrifts 2. dels 1. bind, der var leveret, men ej betalt.
Afdøde døde 9.3.1785.

  giessing

54 Søren Lintrup, degn i Ørsted og Dåstrup, der døde 15.3.1785, fol.416B.
E: Cathrine Christine von Debenbroch.
Testamente indført i herredets gejstlige justitsprotokol fol.114.

55 Frederik Torril, ugift student og informator på Vibygård, der døde 6.4.1785, fol.416B.
A:
1) far Peder Torrild, købmand i Trondhjem i Norge.
Oplysninger i herredets gejstlige justitsprotokol fol.115.

56 Cathrine Christine von Debenbroch i Ørsted, der døde 21.4.1785, fol.417.
Enke efter Søren Lintrup, degn i Ørsted og Dåstrup, [skifte 15.3.1785 lbnr.54], fol.417.
[Af første ægteskab] B:
1) Johannes Schmidt, vinhandler i København
2) Nikolaj Finch Schmidt, urtekræmmer i København.
[Andet ægteskab med Fædder Fæddersen, degn i Ørsted og Dåstrup, død 2.4.1763].
[Tredje ægteskab med Knud Hallager, degn sst, død 23.12.1773].

57 Ida Sofie [Mikkelsdatter] Qvistgaard i Vibygård, der døde 28.12.1785, fol.417.
Enke efter [Jacob Didriksen] Achton, degn i Sorterup og Ottestrup, [skifte Slagelse herred gejstlig 2.10.1764 lbnr.142]. B:
1) Diderikke Sofie Jacobsdatter g.m. [Svend Peder] Bagge, degn i Ejby
2) Markus Achton, fuldmægtig på Odense amtstue med afkald i herredets gejstlige justitsprotokol fol.117.

58 Hans [Gerhardsen] Sidelmann, præst i Ejby og Nørre Dalby, der døde 26.3.1786, fol.417B.
E: [Frederikke Anne Sofie Skive].
Bevilling til uskiftet bo indført herredets gejstlige justitsprotokol fol.117.

59 Antoinette Horst i Køge. 7.7.1786, fol.417B.
E: Laurids Severin, organist i Køge, der døde 28.3.1787. B:
1) Else Marie Lauridsdatter 19, i København
2) Johannes Severin Lauridsen 15
3) Henriette Joachimine Lauridsdatter 11
4) Casper Martin Lauridsen 9
5) Sara Johanne Lauridsdatter 7.

60 Jacob Ebbesen, præst i Gadstrup og Syv, der døde 22.12.1788, fol.422B.
Enkemand efter [Anne Sofie Nikolajsdatter Sohl, død 8.7.1781]. B:
1) Jørgen Vidby Ebbesen 40.
Afdødes hustrus første ægteskab med formanden [Jørgen Lauridsen Vidby, skifte25.5.1742 lbnr.6]. Arv til B:
1) Marie Cathrine Vidby g.m. Christen Mogensen.

61 Otto Horland, skoleholder i Højby [i Rorup sogn], der døde 26.10.1789, fol.422B.
E:
Af børn angives B:
1) datter g.m. Frederik Christian Bille, student.

62 Frederik Ludvig Plenge, skoleholder i Grønholt i Kimmerslev sogn, der døde 20.2.1790, fol.422B.
E: Kirstine Marie Hansdatter. LV: Huscher, birkedommer. B:
5) Johanne Marie Frederiksdatter 18
6) Laurids Frederiksen 16.
Første ægteskab med . B:
1) Jørgen Vilhelm Frederiksen
2) Johannes Frederiksen
3) Christiane Frederiksdatter.
Andet ægteskab med [Botilde Poulsdatter, skifte 13.2.1762 lbnr.29]. B:
4) Frederik Frederiksen.

63 Marianne [Jensdatter] Wederkinch i Borup, der døde 26.12.1790, fol.423B.
E: Jonas [Andreassen] Collin, præst i Borup og Kimmerslev. B:
1) Anne Margrethe Lorentse Collin
2) Walt Gotfred Collin.
Desuden nævnes afdødes mor [Anne Margrethe] Becher i Køge, enke efter afdødes far Jens Wederkinch, generalauditør.
Litteratur: Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing Falster af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1974 side 165-184, heri side 179.
Litteratur: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt af Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1958 side 81-110, heri side 95.

64 Christian Frederik Meyer, degn i Gadstrup og Syv, der døde 21.8.1794, fol.425.
E: Kirstine Hedvig. LV: David Pedersen. B:
1) Frederik Immanuel Meyer 27
2) Andreas Christian Meyer 24
3) Jens Vilhelm Meyer 23
4) Anne Dorthe Meyer, der ægter Jens Jensen Tolstrup i København.

65 Hans Jørgen Kihl, præst i Ejby og Nørre Dalby, der døde 10.3.1796, fol.428, 443B, 449, næste protokol fol.2.
E: Louise [Charlotte Been]. LV: [Mandrup Pedersen] Kruse, præst i Højelse. B:
1) Georg Kihl
2) Margrethe Kihl.
FM: Niels Kampmann, forpagter på Spanager [i Ejby sogn].
Desuden nævnes afdødes stedfar Henrik Kruse i Dyrehaven? ved Viborg?.

66 Marie Cathrine Andersdatter i Gammerød i Borup sogn]. 29.11.1796, fol.442.
Jens Andersen, skoleholder i Gammerød, der døde 5.12.1797. B:
1) datter, død. 2B:
a Hans Knudsen 19, i bødkerlære i København
b Christen Knudsen 12, på stedet
2) Anders Jensen, der døde. E: Birthe Sørensdatter.

67 Birgitte Kirstine Solfelt i Borup. 18.10.1799, fol.447B.
E: Enevold Randrup, degn i Borup. B:
1) Louise Sofie Frederikke Enevoldsdatter 26
2) Hans Georg Enevoldsen 19
3) Johanne Kirstine Enevoldsdatter 13.

68 Peder Vejberg, skoleholder i Viby, der døde 8.7.1801, fol.450.
E: Margrethe Villumsdatter. B:
1) Peder Pedersen 21
2) Anne Pedersdatter g.m. Søren Lauridsen i Kisserup.
FM: [Svend Peder] Bagge, degn i Gadstrup.


Ramsø herred.
Gejstlig skifteprotokol
1800-1812

69 Gunild Margrethe Egeris i Ørsted. 19.6.1802, fol.5B:
E: Christen Jensen, degn i Ørsted og Dåstrup. B:
1) Mathea Nikolette Jensen 19.

70 Andreas [Nielsen] Køhler, præst i Køge, der døde 31.5.1804, fol.6, 32, 62.
Enkemand efter Anne Cathrine Seip, [død 1797]. A:
1) bror Johan Christian Seip, landinspektør i Ålborg, [begravet 30.5.1805]. 2B:
a Marie Petronelle Seip
b Inger Kirstine Seip.
FM: forvalter Svejstrup.

71 Peder Brylov, skoleholder i Højelse, der døde 5.1.1805, fol.23B, 30B, 46, 53, 59.
Enkemand. B:
1) Cecilie Brylov 31, i København
2) Ebbe Brylov 28, snedkersvend, på rejse i Tyskland
3) Anne Kirstine Brylov 27
4) Laurids Brylov 25, rejst til Amerika som handelsbetjent.
FM: møller, forpagter på Gammel Lellingegård.

72 Cecilie Ebbesen i Ørsted. 18.1.1805, fol.29B.
E: Carl Jesper Orslev, præst i Ørsted og Dåstrup.
Testamente af 18.11.1802.
Hans A:
1) bror Nikolaj Lambert, foged i Sunds og Nor-- i Norge, død. B:
a Carl Peder Lambert 50.
Hvis arving 1)a dør, da i stedet en brorsøn af navn Gabriel.
Hendes A:
1) bror Claus Ebbesen, der døde. 1B:
a Ebbe Clausen.

73 Øllegaard Stibolt i Dåstrup, der døde 14.4.1805, fol.30B, 32, 57, 59.
Enke efter Christen Røhr, skoleholder i Dåstrup.
Afdøde var født i Jylland.
Arvinger kendes ikke.
Hans A:
1) bror Søren Røhr i Asens mølle
2) søster Helene Røhr
3) søster Karen Sofie Røhr, død
4) søster Anne Cathrine Røhr, død
5) søster Helene Røhr, død
6) bror Poul Røhr.

74 Johan Christian Herman la Motte, klokker i Køge, der døde 10.12.1805, fol.36B, 39B, 51B, 55.
E: Johanne Charlotte Sommer. LV: R. Rasmussen kancelliråd i Køge. B:
1) Johanne Frederikke Amalie la Motte 17
2) Henriette Constantia Charlotte la Motte 14
3) Juliane Leopoldine Charlotte la Motte 10
4) Christian Jacob Daniel la Motte 4.
FM:
1 farbror Frederik la Motte i Nordberg
2 Kruse, feldbereder i Køge.
Optegnelse om kirkens inventar og embedsbøger, heriblandt sølv med navne.

75 Mikkel [Jespersen] Orslev i Ørsted. 16.7.1806, fol.49B, 58, 59,59B.
Enkemand efter [Edel Margrethe Mariager, begravet Holtug 22.4.1782]. B:
1) Jesper Mikkelsen Orslev, død
2) Peder Mikkelsen Orslev 41, doctor medicinæ i Narva i Rusland
3) Kirstine Margrethe Mikkelsdatter Orslev i Nibe, enke efter [Holger Andreas Christiansen] Vedsted, præst i Nørholm, [død 20.4.1800].
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Gabriel Orslev, farver og kaptajn i Ørsted
2 afdødes brorsøn [Carl Jesper Gabrielsen] Orslev, præst i Ørsted og Dåstrup.
Afdøde, der døde 15.7.1806, havde været degn i Magleby og Holtug på Stevns.

SLUT


Sømme herred
Gejstlig skifteprotokol
1689-1791

[1689-1704]    [1719-1730]    [1730-1791]   


Sømme herred
Gejstlig skifteprotokol
1689-17041 Jens [Johansen] Runchel, præst i Herslev og Gevninge. januar 1691, fol.2.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter Ystad, skifte 20.6.1686]. B:
1) Trine Runchel g.m. Steffen Piper i Roskilde
2) Johan Runchel, over 25
3) Claus Runchel, bliver 25 til august
4) Niels Runchel, bliver 22 den 11. august
5) Kirsten Runchel, bliver 19 den 3. juli
6) Henrik Runchel, bliver 18 den 25. november
7) Casper Runchel, bliver 11 den 18. februar.
FM:
1 farbror Johan Runchel, købmand i København
2 morbror Jacob Nielsen Saaby i Kattinge [i Herslev sogn]
3 Erik Rasmussen [Juul], præst i Såby og Kettrup g.m. moster [Cathrine Nielsdatter Saaby].

2 Thomas [Rasmussen] Ranch, præst i Ågerup og Kirkerup, der døde 15.3.1689, fol.34.
E: Lisbeth [Clausen]. LV: Hans Knudsen Viborg, assessor i Admiralitetet i København. B:
1) Christoffer Ranch, sekretær i Danske Kancelli.
Enken har arv efter
1 forældre, hvis navn ikke angives
2 bror Aksel Clausen
3 bror Jens Clausen, generalfiskal i København.

3 Anders Dinesen Mossin, præst i Roskilde Frue og kapellan i Roskilde Domkirke, der døde 3.8.1689, fol.64B.
E: Abel Cathrine [Christensdatter] Spend. LV: Jens Lauridsen Bjørn i Vordingborg.
Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter, død 1682]. B:
1) Dines Andersen
2) Lisbeth Cathrine Andersdatter.
FM
1 farbror Christoffer Dinesen, præst i Tønning og Træden
2 farbror Hans Dinesen, præst i Randers.
Enken har arv efter forældre:
Christen [Nielsen] Spend, præst i Vordingborg og Margrethe Elisabeth Mese.
Enkens mor har arv efter sin moster Abel Cathrine [von der Wisch] enke efter Hans Hansen [Osten] efter testamente af 27.12.1675.
Desuden nævnes:
1 Margrethe Elisabeth Meses bror Bendix Mese
2 Claus Sohn, beslægtet med Margrethe Elisabeth Mese.

4 Kjeld Iversen [Roskilde], præst i Kornerup og Svogerslev, der døde 2.5.1690, fol.95B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen [Jensen] Blichfeldt, præst i Ringsted [og Benløse]. A:
1) faster Kilde Gundel, enke efter Thomas Møller
2) søskendebarn Kjeld Pedersen, død. 1B:
a en søn ved stedfar Peder Hass i Roskilde
3) søskendebarn Thyra g.m. Christen Jacobsen i Tingerup
4) søskendebarn Kjeld Mogensen i Lille Karleby, død. 2B:
a Birgitte Kjeldsdatter
b Bente Kjeldsdatter
5) søskendebarn Karen Pedersdatter, død. E: Thomas Kruse i Lille Karleby. 2B:
a Maren Thomasdatter
b Anne Thomasdatter
6) søskendebarn Bente Mogensdatter g.m. Anders Hansen i Mandrup.

5 Niels May, ugift kollega i Roskilde Domskole, der døde 4.2.1690, fol.112B.
A:
0) forældre [Søren Nielsen May, præst i Holbæk og Merløse, død 16.9.1679 og Cathrine Pedersdatter Motzfeld]
1) søster Maren May, død, var g.m. Ludvig Stud. 2B:
a Otto Stud
b Cathrine Stud
2) søster Else May g.m. Poul Munkgaard, præst [i Herlufsholm]
3) søster Marie May g.m. Jens Pedersen i Larvik i Norge
4) søster Gundel May g.m. Herman Arentsen, præst i Ølsted
5) søster Cathrine Marie May g.m. Rasmus [Andersen Montoppidan], præst [i Brændekilde og Bellinge] på Fyn
6) søster Ellen May g.m. Poul Pedersen Fabritius, byfoged i Skive
7) søster [Magdalene Sofie] May g.m. Christoffer Ulf, degn i Tystrup
8) søster Agnethe May g.m. Claus Slot, ridefoged på Bistrup Ladegård
9) søster Margrethe Cathrine May i Ølsted præstegård
10) bror Bertel May, præst i Tystrup.
[Fars første ægteskab med Maren Bertelsdatter, skifte Holbæk 3.5.1642 lbnr.13. Ingen børn i live].

6 Laurids Hansen Rud (Rhud), ugift barbersvend i Hvedstrup præstegård. 10.12.1690, fol.127.
A:
0) forældre [Hans Jacobsen, øverste kapellan i Roskilde Domkirke og Karen Lauridsdatter]
1) søster Maren Hansdatter Rud g.m. Baltser [Hansen] Maler, præst i Gadstrup og Syv
2) bror Jacob Hansen Rud.
FM: nærmeste frænde Anders Andersen, borgmester i Roskilde
Mors andet ægteskab med [Anders Dinesen Mossin, præst i Roskilde Frue og kapellan i Roskilde Domkirke, skifte 3.8.1689 lbnr.3]. B:
3) halvbror Dines Andersen
4) halvsøster Lisbeth Cathrine Andersdatter.
Formynder for disse halvbrødre FM:
1 farbror Christoffer Dinesen, præst [i Tønning og Træden]
2 farbror Hans Dinesen, præst [i Randers].
Desuden nævnes afdødes moster [dvs. farbrors hustru] Bente, enke efter [farbror] Otte Jacobsen.
Afdøde, der boede hos sin formynder Hans Thomsen Borch, præst i Hvedstrup og Fløng, døde i Gadstrup præstegård i august 1689.

7 Eskild Dalhuus i Roskilde. 22.10.1688, fol.138B.
E: Ellen Enevoldsdatter Randulf. B:
1) Lisbeth Eskildsdatter Dalhuus g.m. Falle Pedersen til [Store] Østrupgård [i Kirkerup sogn]
2) Bente Eskildsdatter Dalhuus 24
3) Enevold Eskildsen Dalhuus 17, student
4) Helene Eskildsdatter Dalhuus 15.
[Enkens første ægteskab med Iver Schøller, lektor i Roskilde skole, død 11.9.1658]. B:
1 [Maren Schøller] g.m. Nikolaj Vesling, forvalter på Assistentshuset i København, der bliver formynder
2 [Anne Schøller] g.m. Peder Als, forstander på Herlufsholm, der bliver formynder.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Hans Lauridsen Dalhuus, skriver i Ringsted amt.
Litteratur: Slægtebogs-optegnelser om familien Schøller af C. E. A. Schøller i: Personalhistorisk Tidsskrift 1890 side 217-250, heri side 221.

8 Arnold Munch, ugift i Roskilde. 17.3.1693, fol.178.
Afdødes arvinger, der skal være i udlandet, kendes ikke.
Afdøde, der var fuldmægtig over magister Schades jordegods, døde 2.2.1692.

9 Jens Hansen Anslet, præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs. 15.5.1693, fol.182B.
E: Maren Clausdatter Borch. LV: Thomas Nielsen i Roskilde. B:
1) Mette Jensdatter 21
2) Emerentse Jensdatter 16
3) Margrethe Kirstine Jensdatter 14.
FM:
1 Oluf Hofmann, præst i Kornerup og Svogerslev
2 Laurids [Madsen] Lykke, præst i Roskilde Frue
3 Hans Kjeldsen [Tausen], præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ib.
Tillysning på Sjællandsfars landsting 3.5.1693.

10 Karen Thomasdatter i Roskilde. 5.3.1694, fol.208.
E: Steen Lauridsen, femte lektiehører i Roskilde Domskole. A:
1) søster Paula Thomasdatter.
FM: Otto Funch, økonom i Duebrødre Kloster i Roskilde.

11 Hans Pedersen, degn i Roskilde Frue, der døde 10.2.1694, fol.215B.
E: Kirsten Meyer. LV: Søren Christensen Viborg, klokker i Roskilde Domkirke. B:
1) Hans Hansen, 6 uger den 14.8.1694.
FM: successor Anders Pedersen Høgh.

12 Jens Lauridsen, degn i Hvedstrup og Fløng. 2.1.1695, fol.218.
E: [Navn angives ikke]. LV: Rasmus Andersen i Hedehusene, Thomas Christensen, byfoged i Roskilde. B:
1) Kirstine Marie Jensdatter 14½.
2) Laurids Jensen 9
3) Margrethe Jensdatter 6.
FM:
1 successor Jens [Nielsen] Kamstrup
2 Rasmus [Christensen] Veddelev, degn i Ågerup og Kirkerup
3 Anton [Vilhelm] Stendorf, degn i Himmelev.

13 Gerhard Burger, ugift kantor i Roskilde Domkirke, der døde 13.7.1696, fol.227B.
A:
1) bror Johannes Burger, vinhandler i København
2) søster Susanne Burger g.m. Jacob Krog i København
3) søster Marie Burger.

14 Elias Goldbech, musikantsvend i Roskilde, der døde 11.10.1697, fol.237B.
A:
1) bror Peder Caspersen Goldbech i København
2) halvsøster Ingeborg Jacobsdatter, der tjener på Vordingborg slot.

15 Mette i Roskilde. 15.8.1698, fol.242.
Enke efter Martin Radeck, organist i Roskilde Domkirke. B:
1) Johan Zacharias Radeck, organist i Helsingør Olai
2) Barbara Radeck g.m. Oluf Jensen, degn i Udby i Bårse herred.
Afdøde døde 31.7.1698.

16 Karen Bartholin i Roskilde. Uden dato, fol.250.
E: Peder Skade, rektor i Roskilde.
Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1698.

17 Anne Troelsdatter i Roskilde. 21.8.1699, fol.251.
E: Jens [Pedersen] Karleby, der [1.5.1702] blev udnævnt til præst i Mern i Bårse herred. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 5
2) Troels Jensen 3.
FM: morbror Hans Troelsen, skomager i Roskilde.
Afdøde døde 31.7.1699.

18 Inger [Lauridsdatter] i Roskilde.28.8.1699, fol.253B.
E: Otto Funch, der bestyrer Domkirkens og Duebrødre Klosters midler. A:
1) bror Erland Lauridsen, skipper i København
2) bror Poul Lauridsen i Helsingør
3) bror Hans Lauridsen død. 1B:
a Sidsel Hansdatter.
FM: fætter Aage Hansen, skipper
4) bror Oluf Lauridsen, uvist hvor.
Afdøde døde 20.5.1699.

19 Anders Pedersen Høgh i Karlstrup, degn i Roskilde Frue. 14.4.1700, fol.261.
E: Kirsten Adamsdatter Meyer. LV. Rasmus Mouridsen, birkeskriver i Bistrup birk. B:
1) Cathrine Kirstine Høgh 4
2) Helene Marie Høgh 2.
FM: Didrik Villumsen Grenaa, degn i Roskilde Frue.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Niels Pedersen, blegemand i Roskilde
2 afdødes bror Søren Pedersen Høgh, degn i Ledøje og Smørum
3 afdødes stedfar Peder Poulsen i Hove.

20 Jeppe Lauridsen, ugift tjenestekarl i Kirkerup, der døde 20.6.1700, fol.265B.
A:
1) morbror Jens Ibsen i Kirkerup.
Afdøde tjente hos Rasmus Christensen, degn i Kirkerup.

21 Anne Schrøder i Roskilde, der døde 31.8.1699, fol.267.
Enke efter Mathias Jacob, rektor i Roskilde. A:
1) mor Eva [Motzfeldt], enke efter Herman Schrøder, borgmester i Roskilde
2) bror Herman Schrøder, kaptajn i Moskovien
3) søster Kirsten Schrøder g.m. Meyercrone i Frankrig
4) søster Marie Schrøder, enke efter Bernt Meyer, borgmester i Roskilde.

22 Anne [Kirstine] Nielsdatter i Herslev, der døde 24.1.1701, fol.312B.
E: Peder Andersen, degn i Herslev. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter, der døde 10.3.1808
2) Niels Pedersen 10
3) Anders Pedersen 8
4) Sofie Cathrine Pedersdatter 4
FM: morbror Oluf Nielsen i Herslev.
Arv i boet til enkemandens 2 døtre af hans første ægteskab.

23 Laurids Hansen, væver i Vindinge. 5.12.1701, fol.325B.
E: Karen Badulsdatter. LV: Laurids Ibsen i Reerslev. B:
1) Hans Lauridsen 12½.
FM: Jens Christensen i Vindinge.
Stedets husbond er Søren Jonæsen, præst i Roskilde Domkirke.

24 Hans Thomsen Borch, præst i Hvedstrup og Fløng, der døde 20.3.1702, fol.333B.
E: Anne Lisbeth [Berntsdatter] Suhr. LV: Henrik Weldingh til Edelgave. B:
1) Margrethe Borch g.m. Hans [Thomsen] Trojel, præst i Himmelev
2) Dorthe Borch g.m. Henrik von Erden i København
3) Thomas Borch 18, stud. theol.
4) Lisbeth Sofie Borch 17
5) Christian Borch 14, discipel i Roskilde skole
6) Bernt Borch 12½
7) Johan Frederik Borch 8.
FM:
1 Henrik Plate, konrektor i Roskilde
2 Hans [Nikolaussen] Lundt, præst i Ågerup
3 Jacob Iversen Bruun, præst i Herslev og Gevninge
4 Albert [Kjeldsen] Schiøtt, successor på stedet.

25 Karen Clemensdatter i Kirkerup. 12.10.1703, fol.360B.
E: Rasmus Christensen [Veddelev], degn i Ågerup og Kirkerup. B:
1) Johanne Rasmusdatter 11
2) Kirstine Marie Rasmusdatter 7
3) Helvig Rasmusdatter 4.
FM:
1 Jens Nielsen Kamstrup, degn i Hvedstrup og Fløng
2 farbror Jens Christensen i Ågerup.

26 Kirsten [Johansdatter] i Jyllinge. Uden dato, fol.366B.
E: Søren Enoksen, præst i Jyllinge og Gundsømagle.
Bevilling til uskiftet bo af 5.4.1704.

27 Anton Stendorf, degn i Himmelev. 21.5.1704, fol.367B.
E: Maren Madsdatter. LV: Laurids Hulegaard, birkedommer i Bistrup birk. B:
1) Villum Damianus Antonsen 10
2) Mads Antonsen 8.
FM: Jens Nielsen Kamstrup, degn i Hvedstrup og Fløng.

28 Margrethe [Johansdatter] Bruun i Roskilde, der døde 14.4.1704, fol.371B.
Enke efter Jørgen Lintner, præst i Torslunde og Ishøj, [død ca. 1701].
Første ægteskab med [formanden Nikolaj Pedersen Helt, død 27.8.1689]. B:
1) Karen Helt g.m. Knud [Andersen] Assens, præst [i Horbelev og Falkerslev på Falster]
2) Peder Helt
3) Christian Ulrik Nikolajsen Helt, stud. theol.
4) Villum Helt 18, i Roskilde skole
5) Mathias Helt 17, i Roskilde skole
FM:
1 [farbror] Vilhelm Helt, justitsråd
2 [farbror] Ulrik [Pedersen] Helt, præst i Glostrup.
Desuden nævnes:
1 børnenes svoger Christian Berg, præst i Torslunde og Ishøj [g.m. Karen Lintner], men hun arver ikke.
2 Christen Jensen Lintner.
Arv i boet til Jørgen Lintners søster Christence Lintner ved FM: Enevold Bruun i København.

29 Peder Hansen Ulf, fjerde lektiehører i Roskilde Skole, der døde 17.3.1704, fol.383B.
E: Anne Cathrine Buch. LV: Otto Funch. B:
1) Johan Pedersen Ulf 9
2) Holger Pedersen Ulf 5.
FM: Henrik Plate, konrektor i Roskilde Skole.
Desuden nævnes enkens svoger Jochum Nielsen, ridefoged på Bavelsegård.

30 Kirsten [Knudsdatter] i Roskilde, der døde 17.5.1704, fol.401.
Enke efter Herman [Hermansen] Eggers, præst i Vollerslev og Gørslev, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 16.3.1685 lbnr.2]. A:
1) søster Sofie i København, enke efter Niels Pedersen, skriver i Tryggevælde amt.
[Afdødes første ægteskab med Jens Christensen Aalborg, præst i Store Heddinge, død 5.2.1678].

31 Anders Lauridsen Balch, kollega i 4 klasse i Roskilde Domskole. 7.7.1704, fol.405.
E: Margrethe Kirstine. LV: Peder Schade, rektor i Roskilde Domskole. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter, der bliver 2 år den 13.11.1704
2) Anders Andersen, 10 uger den 22.10.1704.
Afdøde boede hos enkens moster Kirsten, enke efter Jacob Lauridsen, rådmand i Roskilde.


Sømme herred
Gejstlig skifteprotokol
1719-1730

32 Hans [Kjeldsen] Tausen, præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs, der døde 18.5.1719, fol.2.
E: Bente [Eskildsdatter] Dalhuus. LV: svoger Laurids Ruud, prokurator i København.
Testamente af 7.7.1716.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Clara Kjeldsdatter
2 Enevold Dalhuus og dennes svoger Christian Lassen, kancelliråd i Odense.

33 Nikolaj Sørensen Lyngby i Roskilde, ugift øverste kapellan i Roskilde Domkirke og præst i Gadstrup. 15.6.1721, fol.26B.
A:
1) mor Anne [Nielsdatter] Rentz, enke efter formanden Søren [Nielsen] Lyngby, [død 31.5.1717]
2) søster Mette Lyngby, enke efter Mikkelsen, kommandør
3) søster Anne Sofie Lyngby g.m. successor Rasmus [Berntsen] Øgler
4) søster Anne Cathrine Lyngby g.m. Nikolaj Sohl, begge døde. 3B:
a Anne Marie Sohl
b Søren Sohl
c Anne Sofie Sohl.
FM: farbror Johan Sohl i København.

34 Esajas Fleischer Jonæsen, ugift på St. Thomas i Vestindien, der døde 1719, fol.55B.
A:
0) forældre Søren Jonæsen, præst i Roskilde Domkirke, [død 27.5.1717 og anden hustru Ellen Esajasdatter Fleischer]
1) bror Jonas Jonæsen
2) bror Hans Jonæsen
3) søster Anne Marie Jonæsen
4) søster Margrethe Jonæsen
5) søster Tabitha Jonæsen
6) søster Lucie Anne Sofie Jonæsen.
FM:
1 Rasmus Melvin, på Sorø
2 Niels Lunde, borgmester i Roskilde
3 Morten Munch i København
4 Hans Leegaard i København.
Afdøde var sin fars ældste søn.

35 Elisabeth Clausdatter [dvs. Clausen] i Ågerup, der døde 17.3.1721, fol.70B.
E: Hans [Nikolaussen] Lundt, præst i Ågerup og Kirkerup. B:
1) Thomas Lundt
2) Margrethe Helvig Lundt.
Afdødes første ægteskab med [Thomas Rasmussen Ranch, præst i Ågerup og Kirkerup, skifte 15.3.1689 lbnr.2].
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Jacob Lundt, i Trankebar i Ostindien
2 Hans Clausen [Højelse], præst i Snoldelev og Tune.

36 Anne [Nielsdatter] Rentz i Roskilde, der døde 20.2.1723, fol.120B.
Enke efter Søren [Nielsen] Lyngby, øverste kapellan i Roskilde Domkirke og præst i Gadstrup, [død 31.5.1717]. B:
1) Nikolaj Sørensen Lyngby, [skifte 15.6.1721 lbnr.33]
2) Mette Lyngby, enke efter Mikkelsen, kommandør
3) Anne Sofie Lyngby g.m. Rasmus [Berntsen] Øgler, øverste kapellan i Roskilde Domkirke og præst i Gadstrup
4) Anne Cathrine Lyngby g.m. Nikolaj Sohl, begge døde. 3B:
a Anne Marie Sohl
b Søren Sohl
c Anne Sofie Sohl.
FM: farbror Johan Sohl i København.

37 Steen Lauridsen Lind, konrektor i Roskilde Domskole, der døde 14.5.1723, fol.148.
E: Kirsten. LV: Niels Lunde, borgmester i Roskilde. B:
1) Laurids Lind, magister
2) Johan Lind
3) Anne Marie Lind
4) Elisabeth Lind.
FM: Hans Vesling, præst i Kornerup og Svogerslev.

38 Erik Villadsen Lykke, præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs, der døde 18.5.1723, fol.185.
E: Birgitte [Johansdatter Dajon]. LV: Laurids Nielsen i Roskilde. B:
1) Mette Sofie Eriksdatter 3
2) Erika Eriksdatter, født efter fars død.
FM: farbror Sigvard [Lauridsen] Lykke, præst i Ude Sundby.
Desuden nævnes afdødes afdøde mor Karen [Eriksdatter], enke efter Laurids [Sivertsen] Lykke.
Litteratur: Optegnelser om familien Dajon i Danmark af H. P. F. Barfod i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 45-53.

39 Hans Henrik Schmel, organist i Roskilde Domkirke, der døde 7-10.1724, fol.196.
E: Anne Berntsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1724.

40 Jørgen Mouridsen, degn i Rorup og Glim, der døde 16.7.1724, fol.197.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Svend Corfitzsen i Allerslev g.m. afdødes søster. B:
1) Lisbeth Jørgensdatter 30
2) Johan Jørgensen 26, i vintapperlære i København
3) Mourids Jørgensen 24
4) Hans Jørgensen 22
5) Karen Jørgensdatter 17
6) Rasmus Jørgensen 13
7) Christen Jørgensen 11.
FM:
1 Laurids Lauridsen, sognefoged i Glim
2 Niels Jensen kirkeværgen i Glim.

41 Gregers Andersen, substitut i Roskilde Frue kirke, der døde 13.7.1725, fol.205.
E: Ingeborg Nielsdatter. B:
1) Jens Gregersen 9
2) Gregers Gregersen, født efter fars død.

42 Peder Helt, degn i Jyllinge og Gundsømagle, der døde 25.1.1726, fol.207B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Frederik [Frederiksen] Fæderhof, degn i Ågerup og Kirkerup. B:
1) Ulrik Pedersen 14.
FM: halvbror Villum Berntsen Falenkamp, studen.
Enkens første ægteskab med [formanden Bernt Holgersen Falenkamp, begravet 3.6.1707].

43 Peder Andersen Ringsted, degn i Herslev og Gevninge, der døde 5.6.1727, fol.218B.
E: Anne Kirstine Berntsdatter. LV: Peder Rasmussen Tostrup i Øgård [i Herslev sogn].
Første ægteskab med [Lisbeth Hansdatter, begravet 23.4.1686. B:
1) Dorthe Pedersdatter i København, enke efter en grenader.
Andet ægteskab med [Anne Kirstine Nielsdatter, skifte 24.1.1701 lbnr.22]. B:
2) Niels Pedersen i Herringløse [i Hvedstrup sogn] ved København på Universitetets gods
3) Anders Pedersen i Brøndbyvester på Kongens gods
4) [Sofie] Cathrine Pedersdatter g.m. Jørgen Olufsen i Kattinge på Københavns magistrats gods.

44 Cathrine Hansdatter Holst, ugift tjenestepige i Roskilde, der døde 26.10.1727, fol.226.
A:
1) bror Henrik Hansen Holst i Skanderborg
2) bror Hans Hansen Holst på Møn
3) søster Johanne Cathrine Hansdatter Holst g.m. Wulf Segendorph i Yderholm [i Lellinge sogn]
4) søster Ellen Malene Hansdatter Holst g.m. Laurids Nielsen i Bellinge.

45 Jesper Schade, rektor i Roskilde Domskole, der døde 13.3.1726, fol.232.
E: Anne Cathrine Vandal, [gift København Frue 29-.7.1716].
Første ægteskab med Charlotte Amalie Braëm, skifte 11.7.1716. B:
1) Gothardt Schade 13.
FM: farbror Casper Schade, forvalter på Duebrødre Kloster gods.
Første hustru har arv efter:
1) [Margrethe Wilders, død 1708, var g.m. Frederik] Werdelmann på Tybjerggård, [hvis søsterdatter Margrethe von Heinen var gift første gang med Villum Braëm, oberstløjtnant].

46 Jens Arentsen og bror Jochum Arentsen i Ågerup. 20.9.1728, fol.283.
A:
0) mor Maren Jochumsdatter Grønbæk, død. Første ægteskab med afdødes far Arent Jensen, degn i Ågerup og Kirkerup, skifte begyndt 1705 i den gamle skifteprotokol fol.182B. Andet ægteskab med Hans Madsen, møller i Langvad mølle
1) søster Sofie Marie Arentsdatter.
FM: Hans Tostrup, degn i Himmelev
2) halvsøster Johanne Hansdatter.
De afdøde brødre døde på islandsrejse 1727 tillige med deres morbror Hans Grønbæk, islandsk købmand i København.

47 Bodil [Hansdatter] Schade i Roskilde, der døde 6.9.1729, fol.288.
Enke efter Damianus [Vilhelmsen] Stendorf, præst i Stenmagle og Stenlille, [død 1685]. B:
1) Abelone Stendorf, enke efter Anders [Pedersen] Hald, præst [i Kirke Hvalsø og Særløse. død 4.1.1725]
2) Bodil Stendorf, død. E: Christen Knudsen i Roskilde. 4B:
a Damianus Christensen
b Hans Christensen
c Søren Christensen
d Vibeke Christensdatter
3) Dorthe Malene Stendorf g.m. Hans [Nikolaussen] Lundt, præst i Ågerup og Kirkerup
4) Damiana Stendorf, en ugift datter.
FM: Casper Schade, [forvalter på Duebrødre Kloster gods], som beslægtet.

48 Anne Hansdatter Schade i Roskilde.8.12.1729, fol.308.
Enke efter Peder Nielsen Karise (Charisius), præst i Strøby og Varpelev, [skifte Stevns herred gejstlig 4.2.1695 lbnr.14].
Af børn nævnes B:
1) Immanuel Charisius, løjtnant.
Afdøde boede hos [sin søsterdatters mand] Christen Knudsen i Roskilde.

49 Peder [Jacobsen] Paulin, præst i Roskilde Domkirke, der døde 8.9.1729. fol.315.
E: Tabitha [Esajasdatter] Fleischer. LV: Jørgen Fogh, amtsforvalter. B:
1) Jacob Paulin 11
2) Helene Cathrine Paulin 10.
FM: Casper Schade, forvalter på Duebrødre Kloster gods.
Arv i boet efter:
1 Søren Jonæsen, præst i Roskilde Domkirke, skifte sluttet 18.11.1719, indført i forrige protokol pag.151, og Ellen Esajasdatter Fleischer til B:
a Tabitha Jonæsen
b Lucie Anne Sofie Jonæsen.
Disse børn har arv efter deres bror Esajas Fleischer Jonæsen, skifte sluttet 18.11.1721 lbnr.34.
Som bilag indføres skiftet lbnr.50.

50 Henrik Plate, konrektor i Roskilde Domskole, der døde 18.4.1711, fol.361.
Enkemand.
A:
1) bror Jacob Plate, død.8B:
a Johan Plate 39, i England
b Anders Plate 37, udenlands
c Villum Plate 35, prokurator i København
d Bernt Plate 35, i Kragerø
e Anne Plate 31, i Christiania
f Baltser Plate 28, i Malmø i Sverige
g Abelone Plate 24, i Christiania
h Elisabeth Plate 24, hos in mor i Kragerø
2) søster Trine Plate, enke efter Hannibal Skunk i Christiania
3) søster Anne Johansdatter Plate, død, var g.m. Romanus Møller. 2B:
a Anne Romanusdatter, døbt Christiania 16.11.1662
b Frederik Romanussen, døbt Christiania 4.8.1665
4) søster Margrethe Plate i Halland, død uden børn
5) bror Peder Plate i Marstrand, død. Af første ægteskab B:
a Cecilie Plate gift i Uddevalla.
Af Peder Plates andet ægteskab var der 3 sønner og 5 døtre. Heraf B:
b Johan Plate 22, i Roskilde skole
c Hans Plate 18
6) bror Jochum Plate, død uden børn
7) bror Bernt Plate, enten kapellan i Krokstad [Viken provsti, Båhuslen] i Sverige eller feltpræst i Sverige.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedsøn Laurids Lykke, magister
2 Mathias Lykke.
Skiftet indført som bilag til lbnr.49.

51 Johan Steensen Lind, ugift kollega i femte lektie i Roskilde Domskole, der døde 18.1.1730, fol.381B.
A:
1) mor [Kirsten], enke efter [Steen Lauridsen Lind] Lind, konrektor i Roskilde Domskole, [skifte 14.5.1723 lbnr.37]
2) bror Laurids Lind, magister i København
3) søster [Anne Marie Lind] g.m. Oluf [Pedersen] Unger, præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs
4) søster Elisabeth Lind.


Sømme herred
Gejstlig skifteprotokol
1730-1791

52 Hans [Rasmussen] Tostrup (Taastrup), degn i Himmelev, der døde 7.8.1730, side 1.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Busch, birkedommer i Bistrup birk.
Første ægteskab med [Maren Madsdatter Skarreskov], skifte 19.10.1715. B:
1) Anton Tostrup 26
2) Maren Tostrup, der ægter successor Laurids Gotschalk
3) Mathias Tostrup 19.
Første hustrus første ægteskab med [formanden Anton Vilhelm Stendorf, skifte 21.5.1704 lbnr.27].
FM:
1 halvbror Vilhelm Stendorf
2 farbror Peder Rasmussen Tostrup i Øgård.

53 Anne Elisabeth Berntsdatter Suhr i Hvedstrup, der døde 25.8.1730, side 25.
E: Albert [Kjeldsen] Skytte, præst i Hvedstrup og Fløng.
Første ægteskab med [formanden Hans Thomsen Borch, skifte 20.3.1702 lbnr.24]. B:
1) Margrethe Borch g.m. [Hans Thomsen] Trojel, præst i Himmelev
2) Dorthe Borch, død, var g.m. Henrik von Erden i København. 4B:
a Frederik von Erden 26, på Sankt Thomas i Vestindien
b Hans Albert von Erden 25, købmand i Nordlandene i Norge
c Johanne Elisabeth von Erden, enke efter Ditlev Møller, vinhandler i København
d Dorthe Henrik von Erden g.m. Hans Holst, toldbetjent på Kobbervejen ved Bergen i Norge
3) Thomas Borch, præst i Vejlø og Vester Egesborg
4) Lisbeth Sofie Borch, enke efter major Deman
5) Johan Frederik Borch, skriver på kongens gethus i København.

54 Hans [Nikolaussen] Lundt, præst i Ågerup og Kirkerup, der døde 6.4.1731, side 117.
E: Dorthe Magdalene [Damiansdatter] Stendorf, nu i Roskilde. LV: Christen Knudsen i Roskilde. B:
1) [Margrethe Hedvig Hansdatter Lundt, skifte Slagelse herred gejstlig 6.2.1731 lbnr.71]. E: Henrik [Jacobsen] Hansteen, kapellan i Korsør, nu præst i Tystrup og Haldagerlille. 1B:
a Elisabeth [Dorthe] Hansteen 3.
Afdødes første ægteskab med [Elisabeth Clausen, skifte 17.3.1721 lbnr.35].
fol.70B. Af børn nævnes B:
1 Thomas Lundt.
Desuden nævnes enkens afdøde morfar magister Hans [Pedersen] Kalundborg (Calundan), [rektor i Roskilde].

55 Christoffer Zoëga (Zega), økonom og spisemester på Duebrødre Kloster i Roskilde. 13.4.1733, side 204.
E: Marie [Abrahamsdatter Elm]. LV: [halv]bror Mogens [Jacobsen] Baden, præst i Borup og Kimmerslev. B:
1) Lene Zoëga 21
2) Morten Reenberg Zoëga 17
3) Mette Margrethe Zoëga 16.
FM: Christoffer Jørgensen, herredsskriver i Lejre herred g.m. moster [Regitse Sofie Abrahamsdatter Elm].
Desuden nævnes Mogens Badens fætter Baden, rektor i Vordingborg skole.
Skifte afholdtes, da bevilling til uskiftet bo ikke var at obtinere.

56 Søren Johansen i Jyllinge præstegård. 26.5.1734, side 228.
Afdøde var søn af Johannes Sørensen, præst i Jyllinge og Gundsømagle, [død 1714].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i oktober 1733.

57 Johan Filip Rohde, organist i Roskilde Domkirke. 5.8.1737, side 232.
E: Sofie Amalie Kein (Klein?). B:
1) Christine Sofie Amalie Rohde 25
2) Hans Christian Rohde 24
3) Carl Frederik Rohde 18
4) Frederikke Sofie Rohde 15.
Afdøde døde 6.7.1737.

58 Laurids Jensen Bredal, degn i Herslev og Gevninge. 4.9.1739, side 233.
E: Elsebeth Sivertsdatter Neergaard. LV: Christen Tuxen i Roskilde. B:
1) Jens Lauridsen Bredal.
FM: farbror Vilhelm Adolf Bredal, fuldmægtig på Lindholm.

59 Peder Top, degn i Rorup og Glim. 18.8.1740, side 256.
Enke hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

60 Maren Nielsdatter i Herslev. 21.11.1740, side 259.
E: Niels Serup, degn i Herslev og Gevninge. B:
1) Niels Nielsen
2) Mathias Nielsen
3) Karen Nielsdatter.
FM:
1 fars svoger Niels Lauridsen i Mandrup på Selsø gods
2 fars svoger Hans Lauridsen i Mandrup på Selsø gods.
Afdøde døde 18.7.1740.

61 Hans Jonassen Holst, skoleholder i Roskilde. 11.6.1742, side 265.
E: Sidse Prebensdatter. LV: Johan Nielsen Lange. A:
1) afdødes far [Jonas Holst].

62 Ove Knudsen Sander, klokker i Roskilde Domkirke, der døde 15.2.1742, side 271.
E: Maren Jensdatter Kruse. LV: Bech.
Arv i boet efter forrige klokker [Peder Jensen] Morup til B:
1) Birthe Morup
2) Anne Kirstine Morup.
FM: successor Henrik Skovby.

63 Tabitha [Esajasdatter] Fleischer i Roskilde. 18.5.1742, side 284.
Enke efter Peder [Jacobsen] Paulin, præst i Roskilde Domkirke, [skifte 8.9.1729 lbnr.49]. B:
1) Jacob Paulin 24, kollega i Roskilde Domskole
2) Helene Cathrine Paulin.
FM: Casper Bruun.

64 Anne Margrethe Nielsdatter Bech i Ågerup. 21.5.1743, side 321.
E: Frederik Fæderhof, degn i Ågerup og Kirkerup. B:
1) Niels Frederiksen
2) Frederik Frederiksen, der døde. Afkald fra far 20.2.1756.
Arv efter afdødes far Niels Bech, præst i Ølstykke, [skifte Ølstykke herred gejstlig 10.6.1744 lbnr.34].

65 Tabitha Jonassen, ugift i Roskilde, der døde 17.7.1744, side 331.
A:
0) forældre [Søren Jonassen, præst i Roskilde Domkirke, død 27.5.1717 og anden hustru Ellen Esajasdatter Fleischer]
1) søster Margrethe Joensen
2) søster Anne Marie Jonassen g.m. Hans Munch i København
3) bror Jonas Jonassen, student
4) søster Lucie Anne Sofie Jonassen g.m. Christen [Pedersen] Ostenfeld, præst i Spjellerup og Smerup.

66 Margrethe [Mogensdatter] Regel i Herslev. 2.9.1744, side 345.
E: Casper [Jacobsen] Bruun, præst i Herslev og Gevninge. A:
1) [bror] Andreas Regel.
Desuden nævnes enkemandens bror Iver Bruun, forvalter og forpagter på Gavnø.

67 Mette Sofie Andeløv i Roskilde. 29.6.1743, side 376.
E: Johan Christian Ryge, kantor i Roskilde Domkirke. B:
1) Andreas Nikolaj Ryge, student
2) Immanuel Christian Ryge
3) Josias Ryge
4) Else Cathrine Ryge
5) Dorthe Margrethe Ryge.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1742.
Samfrændeskifte 29.6.1743.

68 Anne Dorthe [Tullin] i Roskilde, der døde 9.9.1743, side 383.
Enke efter [Peder Jensen] Morup, klokker i Roskilde Domkirke. B:
1) Birthe Morup
2) Anne Kirstine Morup.

69 Niels [Mathiassen] Serup, degn i Herslev og Gevninge. 21.5.1744, side 395.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Anders From, fuldmægtig på Sonnerupgård [i Kirke Hvalsø sogn] og Skullerupholm [i Kisserup sogn].
Første ægteskab med Bodil Mathiasdatter i Sønderby, hvor afdøde dengang var skoleholder.
1) Nikolaj Nielsen Serup
FM: morbror Peder Mathiassen, smed i Kirke Hyllinge.
Andet ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 21.11.1740 lbnr.60]. B:
2) Niels Nielsen Serup
3) Mathias Nielsen Serup
4) Karen Nielsdatter Serup.
FM:
1 [fars svoger] Hans Lauridsen i Mandrup
2 morbror Jens Nielsen i Østby ved Selsø.
Desuden nævnes enkens far Oluf Sørensen i Lyby.
Afdøde døde 22.4.1744.

70 Mourids [Mouridsen] Mandix, præst i Jyllinge og Gundsømagle. 8.6.1744, side 410.
E: [Cathrine Margrethe Jensdatter Nygaard]. LV: L. Brogaard. B:
1) Jens Mandix
2) Inger Margrethe Mandix 24
3) Søren Lintrup Mandix 15.

71 Ellen Nielsdatter i Glim. 3.11.1744, side 435.
E: Erik Vind, degn i Glim.
Børn, hvis navne ikke angives.

72 Elisabeth Marie Becher i Roskilde.1.9.1747, side 439.
Enke efter Laurids Lykke, [præst i Roskilde Frue, død 19.4.1712]. B:
1) Mette, enke efter Lykke
2) A. M. H. Galskyt.

73 Anders Pedersen Falk, skoleholder i Jyllinge. 23.12.1747, side 441.
E: Sidsel Iversdatter. B:
2) Peder Andersen Falk 10
3) Hans Andersen Falk 6
4) Morten Andersen Falk 2.
FM: Anders Nielsen i Jyllinge på Jomfrukloster god
Skifte efter første hustru 6.8.1736. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter Falk.

74 Niels Hansen, degn i Hvedstrup og Fløng. 30.4.1748, side 452.
E: [Marie Mikkelsdatter Klingenberg]. LV: M. Hartmann, rådmand i Roskilde. B:
3) Mikkel Klingenberg Nielsen 13
4) Hans Nielsen 11
5) Anne Nielsdatter 9
6) Frederik Nielsen 6
7) Maren Nielsdatter 4.
FM: morbror Hans Klingenberg, grovsmed i København.
Første ægteskab med [Helvig Jensdatter, begravet 18.8.1734]. B:
1) Johan Christian Nielsen 17
2) Tabitha Kirstine Nielsdatter 16.
FM: fars halvbror Oluf Hansen, køkkenskriver hos enkedronningen.

75 Maren Hansdatter [Tostrup] i Himmelev. 18.1.1750, side 470.
E: Laurids Gotschalk, degn i Himmelev, der døde 6.7.1750. B:
1) Birgitte Marie Gotschalk 17, der ægter successor Andreas Lind
2) Hans Gotschalk 16, discipel i Roskilde Domskole
3) Gotschalk Lauridsen 13
4) Karen Gotschalk 10
5) Johan Gotschalk 7
6) Lisbeth Gotschalk 5
7) Christian Gotschalk 2
8) Maren Gotschalk 5 uger.
FM:
1 mors [halv]bror Vilhelm Stendorf, birkedommer i Sankt Jørgens birk
2 morbror Anton Tostrup, konrektor i Roskilde Domskole
3 morbror Mathias Tostrup, præst i Svenstrup på Als.

76 Hans [Jacobsen] Buch, præst i Roskilde Domkirke, der døde 28.11.1751, side 486.
E: [Birgitte Sørensdatter Lintrup], der døde 28.2.1752. B:
1) Marie Buch, der ægter F. A. Broe, fuldmægtig hos landsdommer Munthe.

77 Michael Franck i Roskilde, der døde 6.5.1752, side 525.
Enkemand efter [Karen Andersdatter Bruun], skifte Voldborg herred gejstlig 16.4.1748 lbnr.23. B:
1) Søren Franck, kapellan i Roskilde Domkirke, g.m. [Dorthe Elisabeth Bielefeld]
2) Jørgen Franck, degn i Kirke Såby og Kisserup
3) Sofie Amalie Franck
4) Marie Margrethe Franck g.m. Ludvig [Christiansen] Bielefeld, præst i Okholm i Bredstedt.
Afdødes første ægteskab med Cathrine Nielsdatter Saaby, død 1697.
Desuden nævnes afdødes søster g.m. Hagen på Christianshavn.
Afdøde havde været præst i Kirke Såby og Kisserup.

78 Christian [Knudsen] Ring, konrektor i Roskilde Domskole, der døde 11.3.1753, side 534.
Enke efter Ellen Hansdatter Rose. B:
1) Sofie Amalie Ring g.m. Niels Henriksen Hager, præst i Skyum og Hørdum i Thy
2) Birgitte Ring
3) Birgitte Kirstine Ring.
FM:
1 Christen Snabel, rektor i Roskilde Domskole
2 Anton Tostrup, konrektor i Roskilde Domskole.
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1741.

79 Anne Nielsdatter i Roskilde. 11.12.1752, side 570.
E: Niels Olufsen Boserup, substitut i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs, der døde 7.4.1753.
Testamente af 4.1.1717.
Hans A:
0) far Oluf [Nielsen], skolemester i Sankt Ibs sogn, [begravet 6.4.1703]. 2B:
1) bror Peder Olufsen, der døde ugift
2) Niels Olufsen som er afdøde
3) søster Lisbeth Olufsdatter i Kattinge, død. 1B:
a Ingeborg, død. 1B:
1 Jens Pedersen i Kattinge på Københavns Magistrats gods
00) mor Ellen Pedersdatter i Lejre, død.
4) moster Ingeborg Pedersdatter, død, var g.m. Christen Lauridsen, grovsmed i Roskilde. 1B:
a Anne Madsdatter hos datters mand Hans Ejlersen, grovsmed i Helsinge i Kronborg amt.
Hendes A:
0) forældre Niels Villadsen og Maren Sørensdatter i Sankt Ibs sogn, gift 1672. B:
1) Anne Nielsdatter, døbt Sankt Ibs døbt 10.8.1673, som er afdøde
2) bror Villads Nielsen, døbt Sankt Ibs 28.5.1676, død 29.4.1677
3) bror Villads Nielsen, døbt Sankt Ibs 10.3.1678, væver i Roskilde, død. 4B:
a Hans Nikolaj Villadsen, linnedvæver i Helsingør
b Jacob Villadsen, snedker i København
c Søren Villadsen, klejnsmed i Roskilde
d Anne Marie Villadsdatter, død, var g.m. Johan Henrik Haag i København. 1B:
1 Anne Marie Johansdatter Haag 13
Mors første ægteskab med Søren Skoflikker. B:
4) halvsøster Ellen Sørensdatter, døbt Sankt Ibs 6.5.1666, død, var g.m. Niels Jensen Møller. 2B:
a Maren Nielsdatter Møller i Roskilde, enke efter Jochum Krøyer, væver
b Marie Nielsdatter, død, var g.m. Andreas Smed. 4B:
1 Niels Andreassen, smed i udlandet
2 Ellen Andreasdatter g.m. Asmus Jørgensen, smed i Kappel ved Flensborg
3 Kirsten Andreasdatter g.m. Frands Simon Bert, skomager i Kappel
4 Inger Andreasdatter g.m. Niels Jensen, møller i Roskilde.
Fars andet ægteskab med Anne Pedersdatter. B:
5) halvbror Knud Nielsen. formentlig død, da han ikke arver
6) halvsøster Maren Nielsdatter, formentlig død, da hun ikke arver
7) halvsøster Abelone Nielsdatter, formentlig død, da hun ikke arver.

80 Abelone Marie [Damianusdatter] Stendorf i Roskilde, der døde 10.2.1754, side 608.
Enke efter Anders [Pedersen] Hald, præst i Hvalsø og Særløse, [død 4.1.1725]. B:
1) Damianus [Christian] Hald, præst i Ferslev, [Dall og Volsted]
2) Hans Peder Hald, materielskriver på Ledreborg
3) Kirstine Marie Hald
4) Bodil Kirstine Hald g.m. Villads [Knudsen] Gamborg, præst i Hvalsø og Særløse
5) Anne Sofie Hald.

81 Rasmus Berntsen Øgler, øverste kapellan i Roskilde Domkirke og præst i Gadstrup og Syv, [der døde 1.12.1772], side 631.
E: Margrethe [Sørensdatter] Jonassen. LV: Fugl.
Første ægteskab med Anne Sofie [Sørensdatter] Lyngby, [død 1747].
Testamente af 29.8.1748. A:
1) bror Bendix Berntsen Øgler i Helsingborg i Skåne, der døde
2) bror Peder Humble Øgler, klokker i Slagelse Mikkel
3) bror Jørgen Øgler, forpagter i Nislevgård på Fyn
4) bror Søren Øgler, rådmand i Korsør, skifte Korsør 30.1.1732 lbnr.297]. Enken har ophold i Fru Meyercrones enkehus. 5B:
a Jens Sørensen Øgler i Christiansborg i Guinea, død 27.6.1752. Hans børn
b Hylleborg Sørensdatter g.m. Rasmus Knudsen Thillerup i Sorø
c Beathe Øgler i København
d Mette Kirstine Øgler g.m. Jens Olai Gjølsen på Jarlsberg i Norge
e Anne Sofie Øgler i Norge.

82 Hans Jacob Korlp, dansk skoleholder i Roskilde, der døde 15.3.1755, side 644.
E: [Navn angives ikke]. LV: M. Hartmann, kancelliråd. B:
1) Hans Korlp 26 uger.

83 Søren Lintrup Mandix, student i Roskilde. 19.12.1755, side 661.
A:
1) mor Cathrine Margrethe Nygaard i Roskilde, enke efter afdødes far Mourids [Mouridsen] Mandix, præst i Jyllinge og Gundsømagle, [skifte 8.6.1744 lbnr.70]
2) bror Jens Mouridsen Mandix 40, i København
3) søster Inger Margrethe Mouridsdatter Mandix 36.
Mors første ægteskab med [formanden i Jyllinge Johannes Sørensen Jyllinge, død 1714]. B:
4) halvbror Johannes Johansen i Roskilde, død. 1B:
a Anne Margrethe Johansdatter 16.
FM: morfar Henrik Asmussen, tobaksbinder i Roskilde.
Afdøde døde 2.10.1755.

84 Anne Nielsdatter Stub i Roskilde, der døde 19.5.1754, side 666.
Enke efter Hans Christian Bladt, præst på Agersø og Omø, der døde 9.6.1751, skifte 19.7.1752. B:
1) Anne Margrethe Bladt 16
2) Peder Nikolaj Bladt 13
3) Hans Bladt 11.
FM: Anders [Pedersen] Møller, præst i Alsted og Fjenneslev g.m. moster [Kirsten Nielsdatter Stub].

85 Ingeborg [Berntsdatter] Snabel i Roskilde, [begravet 20.8.1756], side 685.
E: Peder Hersleb [Pedersen] Abildgaard, præst i Roskilde Frue.
Testamente af 15.7.1755.

86 Anne Magdalene Flug (Flygge) i Himmelev, begravet 2.9.1756 , side 687.
E: Johan Lime, præst i Himmelev.
Hendes testamente af 14.7.1750. A:
1) hendes søster. B:
a Jørgen Henrik Brabrand
b Sidse Brabrand.

87 Henrik [Melchiorsen] Meyer, præst i Roskilde domkirke, [der døde 29.8.1756], side 689.
E: Marie Elisabeth [Georgsdatter] Frederici. LV: M. Munthe.
Bevilling til uskiftet bo af 2.6.1756.

88 Margrethe Fleischer i Roskilde, der døde 28.1.1758, side 691.
A:
0) far Esajas [Esajassen] Fleischer, præst København Helliggeist, [død 5.2.1697]
1) søster Maren Esajasdatter Fleischer, g.m. Munch, kommerceråd, begge døde. 5B:
a Hans Munch, rådmand i København
b Rasmus Munch, brygger i København
c Ellen Kirstine Munck, enke efter Hirtznach, løjtnant
d Anne Margrethe Munch g.m. Niemann, begge døde. 1B:
1 Morten Niemann, borgmester i Frederiksstad i Norge
e Marie Sofie Munch, enke efter Henrik Lund, kommerceråd
2) søster Ellen Esajasdatter Fleischer g.m. Søren Jonassen, præst i Roskilde Domkirke, [død27.5.1717]. 3B:
a Anne Marie Jonassen g.m. [Hans] Munch, rådmand i København
b Margrethe Jonassen, enke efter [Rasmus Berntsen] Øgler, [øverste kapellan i Roskilde Domkirke]
c Lucie Anne Sofie Jonassen g.m. [Christian Pedersen] Ostenfeld, præst i Spjellerup og Smerup
3) søster Tabitha Esajasdatter Fleischer g.m. Peder [Jacobsen] Paulin, præst i Roskilde Domkirke, [skifte 8.9.1729 lbnr.49]. 1B:
a Helene Cathrine Paulin g.m. [Peder Henrik Johansen] Cold, [tysk] præst [i Vemmetofte Kloster 1740-1743, nu præst i Kongsberg i Norge
4) bror [Esajas Esajassen Fleischer, præst i Tårnby, død 26.9.1711]. 1B:
a Hans Fleischer, [præst i Eggeslevmagle, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 23.3.1753 lbnr.1]. 7B:
1 Esajas Fleischer 27, kollega i 2. klasse i Roskilde skole
2 Ingeborg Fleischer 24
3 Abel Fleischer 18
4 Mikkel Fjeldsted Fleischer 16
5 Rasmus Fleischer 15
6 Laurids Fleischer 13
7 Karen Fleischer 8.
Litteratur: Fleischer-Stamtavle i: Sofus Elvius, Danmarks Præstehistorie 1869-84 (Kbh. 1885-87), side 251.

89 Dorthe Malene [Damiansdatter] Stendorf i Roskilde, der døde 7.4.1758, side 713.
Enke efter Hans [Nikolaussen] Lundt, præst i Ågerup og Kirkerup, [skifte 6.4.1731 lbnr.54]. A:
0) forældre [Damianus Vilhelmsen Stendorf, præst i Stenmagle og Stenlille, død 1685 og Bodil Hansdatter Schade skifte 6.9.1729 lbnr.47]
1) søster Abelone Marie [Damianusdatter] Stendorf i Roskilde, [skifte 10.2.1754 lbnr.80], var g.m. Anders [Pedersen] Hald, præst i Hvalsø og Særløse, [død 4.1.1725]. B:
a Damianus [Christian] Hald, præst i Ferslev, [Dall og Volsted]
b Hans Peder Hald, birkedommer i Herlufsholm birk
c Kirstine Marie Hald
d Bodil Kirstine Hald g.m. Villads [Knudsen] Gamborg, præst i Hvalsø og Særløse
e Anne Sofie Hald
2) søster Bodil [Damianusdatter] Stendorf, død, var g.m. Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods. 4B:
a Damianus Christensen Knudsen, præst i [Nørre] Felding [og Tvis] ved Holstebro
b Hans Knudsen, kancellist i Danske Kancelli
c Søren Knudsen i Vestindien
d Vibeke Knudsen g.m. Peder Sørensen, forvalter i Eskilstrup.

90 Johan Christian Ryge, kantor i Roskilde Domkirke og Domskole, der døde 16.8.1758, side 734.
E: Polykarpine [Polykarpusdatter] Hartmann . LV: Brogaard, birkedommer i Svenstrup birk.
[Første ægteskab med Mette Sofie Anderløf]. B:
1) Andreas Nikolaus Ryge, kateket og kantor på Vallø slot
2) Immanuel Christian Ryge, fuldmægtig i København
3) Josias Ryge, stud. theol.
4) Else Cathrine Ryge g.m. Johan Christian Zahle, præst i Thumby og Struxdorf i Angel
5) Dorthe Margrethe Ryge g.m. Hans Brygmann, præst i Toreby på Lolland.

91 Anton Tostrup, konrektor i Roskilde, der døde 23.5.1760, side 758.
E: Maren Schade. LV: Olav Unger. A:
1) bror Mathias Tostrup, præst i Svenstrup på Als
2) søster Maren [Hansdatter] Tostrup, [skifte 18.1.1750 lbnr.75], var g.m. Laurids Gotschalk, degn i Himmelev, [død 6.7.1750]. 7B:
a Birgitte Marie Gotschalk g.m Andreas Lind, degn i Himmelev
b Hans Gotschalk, hører i fjerde lektie i København latinskole
c Gotschalk Lauridsen 24, snedker i Vordingborg
d Karen Gotschalk 22
e Johan Gotschalk 19, discipel i Roskilde skole
f Lisbeth Gotschalk 16
g Maren Gotschalk 11
3) halvbror Vilhelm Stendorf, birkedommer i Sankt Jørgens birk, der døde.

92 Frederik [Frederiksen] Fæderhof, degn i Ågerup og Kirkerup. 4.2.1766, side 784.
E: Anne [Holgersdatter] Lindam. LV: bror J. Lindam, forvalter på Cathrinebjerg. B:
1) Christiane Sofie Fæderhof.
Afdøde døde 31.1.1766.

93 Peder Schade, kantor ved Det adelige Jomfruklosters Kapel i Roskilde, der døde 3.12.1767, side 790.
A:
0) forældre [Casper Pedersen Schade, økonom og rådmand i Roskilde og Elisabeth Birgitte von Essen]
1) bror Johan Didrik Schade
2) bror Steffen [Caspersen] Schade, præst i Tågerup og Torslunde på Lolland
3) bror Albert Schade, skoleholder i Bjerreby på Tåsinge
4) bror Nikolaj Schade, kontrollør og skriver på Frederiks Hospital i København
5) søster Gertrud Marie Schade
6) søster [Maren Schade], enke efter [Anton] Tostrup, [konrektor i Roskilde, skifte 23.5.1760 lbnr.91]
7) søster Karen Schade, død, var g.m. Arv. 2B:
a Oluf Aagaard Arv, student
b Anne Elisabeth Arv g.m. Hans Peder Winther, feltskærsvend.

94 Erik [Pedersen] Vind, degn i Rorup og Glim, der døde 9.9.1761, side 800.
E: [Navn angives ikke]. LV: successor Jacob Henrik Bolt. B:
5) Lorents Eriksen 15
6) Johan Eriksen 14.
FM: From.
Første ægteskab med [Ellen Nielsdatter, død 13.11.1744]. B:
1) Niels Eriksen
2) Jonas Eriksen
3) Laurids Eriksen
4) Anne Marie Eriksdatter.

95 Sofie Amalie [Kein] i Sankt Jørgensbjerg. 3.10.1766, side 805.
Enke efter [Johan Filip] Rohde, organist i Roskilde Domkirke, skifte 5.8.1737 lbnr.57]. B:
1) Christine Sofie Amalie Rohde
2) Hans Christian Rohde, død. E: Marie Jørgensdatter nu g.m. Laurids Madsen, musketer. 6B:
a Johan Jørgen Hansen 24
b Hans Peder Hansen 22
c Henrik Hans Hansen 17½
d Sofie Kirstine Hansdatter 15¾
e Anne Hansdatter 10¾
f Hans Christian Hansen 6¾
3) Carl Frederik Rohde
4) Frederikke Sofie Rohde.

96 Anne Cathrine Pedersdatter i Jyllinge. 11.11.1766, side 807.
E: Niels Ramløse, skoleholder i Jyllinge. B:
1) Anne Dorthe Ramløse.
Afdøde døde 10.10.1766.

97 Lucie Anne Sofie [Sørensdatter] Jonassen i Roskilde.13.2.1769, side 808.
Enke efter Christen [Pedersen] Ostenfeld, præst i Spjellerup og Smerup, [død 23.11.1761]. B:
1) Ellen Marie Ostenfeld
2) Margrethe Ostenfeld
3) Maren Ostenfeld g.m. Iver [Iversen] Brink, præst i Hagested og Gislinge
4) Tabitha Sofie Ostenfeld i København.
FM: Claus Henrik Munch i Roskilde.
Afdøde boede hos sin søster Margrethe Jonassen i Roskilde, enke efter Rasmus [Berntsen] Øgler, øverste kapellan i Roskilde Domkirke, [skifte 1.12.1772 lbnr.81].

98 Margrethe [Sørensdatter] Jonassen i Roskilde. 2.12.1772, side 814.
Enke efter Rasmus [Berntsen] Øgler, øverste kapellan i Roskilde Domkirke og præst i Gadstrup og Syv, [der døde 1.12.1772 lbnr.81].
Første ægteskab med Anne Sofie [Sørensdatter] Lyngby, [død 1747].
Testamente af 29.8.1748.
Hans A:
0) far Bernt [Bendixen] Øgler, præst i Hesselager på Fyn [død 30.5.1704, og Hylleborg Rasmusdatter]
1) bror Bendix Berntsen Øgler i Helsingborg i Skåne, død uden børn
2) bror Peder Humble Øgler, klokker i Slagelse Mikkel, død uden børn
3) bror Jørgen Øgler, forpagter [i Nislevgård] på Fyn, død uden børn
4) bror Søren Øgler, rådmand i Korsør. 6B:
a Bernt Sørensen Øgler, død på rejse til Kina, uden børn
b Jens Sørensen Øgler i Vestindien, død uden børn
c Hylleborg Sørensdatter enke efter Rasmus Knudsen Thillerup i Sorø
d Beathe Cathrine Øgler, enke efter [Hans Jochum] Vinge, klokker i Sorø, [død 10.4.1771]
e Mette Kirstine Øgler g.m. Jens Olai Gjølsen i Norge
f Anne Sofie Øgler gift København Nikolaj 1756 med Niels Eriksen Vind, skrædder i Norge.
5) søster [Anne Øgler, død 4.9.1728], var g.m. Jens [Maltesen] Radier, præst i Sørbymagle og Kirkerup, [død 22.5.1768. Uden børn.
Hendes A:
0) forældre [Søren Jonassen, præst i Roskilde Domkirke, død27.5.1717 og Ellen Esajasdatter Fleischer]
1) søster Anne Marie Jonassen, død, var g.m. Munch, rådmand i København. 2B:
a Morten Munch, rådmand i København
b Søren Munch, sekretær i Postamtet i København
2) søster Lucie Anne Sofie Jonassen, [død 3.2.1769], var g.m. [Christian Pedersen] Ostenfeld, præst i Spjellerup og Smerup, [død 23.11.1761. 4B:
a Maren Ostenfeld g.m. Iver [Iversen] Brink, præst i Kundby
b Ellen Marie Ostenfeld, i Vemmetofte præstegård
c Margrethe Ostenfeld, her på stedet
d Tabitha Sofie Ostenfeld i København.

99 Else Cathrine Christensen i Rorup. 26.6.1771, side 831.
E: Jacob Henrik Bolt, degn i Rorup og Glim. B:
1) Cathrine Bolt 11.

100 Jacob Henrik Bolt, degn i Rorup og Glim. 25.1.1772, side 834.
E: Clara Marie Hansen. LV: far Claus Hansen, møller i Hulemølle. B:
2) Jacob Henrik Bolt, født efter fars død.
Første ægteskab med [Else Cathrine Christensen, skifte 26.6.1771 lbnr.99]. B:
1) Cathrine Bolt 12.
FM: født værge Casper [Henriksen] Bruun, præst i Herslev og Gevninge.

101 Birthe Marie Ditlevsdatter i Roskilde. 9.8.1776, side 838.
E: Christen Simonsen, degn i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 20½.
Enkemanden flytter ind på Duebrødre Kloster Hospital.

102 Rasmus Snabel, degn i Rorup og Glim. 6.8.1777, side 840.
E: Caroline Augusta. LV: bror Jens Christoffer Friborg. B:
1) Bernhardine Sofie Snabel 17½
2) Poul Snabel 14½
3) Egert Snabel 12½, i Slagelse latinskole
4) Frederik Snabel 10
5) Carl Christian Snabel 8½
6) Maren Kirstine Snabel 5
7) Andreas Snabel 6 mdr.
FM: farbror Søren Snabel. avlsbruger i Slagelse.

103 Niels Lunde, hører i tredje lektie i Roskilde latinskole, der døde 16.3.1781, side 853.
Arvinger angives ikke.

104 Andreas Lind, degn i Himmelev, der døde 18.6.1781, side 865.
E: Birgitte [Marie Gotschalk]. LV: Niels [Edvardsen] Haahr, præst i Himmelev. B:
1) Maren Lind, der ægter successor Jørgen Hoven
2) Anne Birgitte Lind
3) Anne Magdalene Lind.
FM: Otto Christian Ehlers, student i Roskilde.

105 [Anne Marie Busch] på Sankt Jørgensbjerg i Roskilde. 13.2.1782, side 881.
Enke efter [Peder] Justesen, præst i Fanefjord, [skifte Mønbo herred gejstlig 1.10.1769 lbnr.118]. B:
1) Anne Hedvig Justesen, der ægter Thomas Dyring
2) Just Justesen 20, discipel i Roskilde latinskole.
FM: mors svoger A. Krusbjerg, forvalter.

106 Oluf Christian Halkjær, degn i Kornerup og Svogerslev, der døde 21.1.1786, side 896.
E: Helene Sofie [Nielsdatter] Rosendal. LV: stedfar Peder Boserup, degn i Herslev og Gevninge. B:
1) Johanne Marie Halkjær 5.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Christian Halkjær, degn i Højbjerg i Lysgård herred i Århus stift.

107 Ida Amalie Heerfordt i Roskilde, der døde 28.7.1791, side 940.
A:
1) mor Anne Magdalene [Jacobsdatter] Muus i Farum, enke efter [Christoffer Hansen] Heerfordt, præst [i Høje Tåstrup, død 1767]. B:
2) bror Jacob Heerfordt, fuldmægtig på Jægersborg
3) bror Johannes Heerfordt, fuldmægtig hos forvalteren på Lille Værløse
4) søster Marie Hedvig Heerfordt i Farum
5) søster [Sofie Margrethe Heerfordt], død, var g.m. [Oluf] Faxe, forpagter på Fjællebro [i Herringe sogn på Fyn, død 15.12.1791]. 2B:
a Sofie Magdalene Faxe
b Christiane Agathe Johanne Fakse.
Fars første ægteskab med [Anne Sofie Lorentsdatter Vissing, død 4.3.1739]. B:
6) halvsøster Ida [dvs. Anne Sofie] Heerfordt, enke efter [Andreas Markussen] Gjøe, [successor i Høje Tåstrup, død 1784]. LV: Galskyt, landsdommer.

SLUT


Tune herred
Gejstlig skifteprotokol
1680-1809

[1680-1764]    [1764-1809]   


Tune herred
Gejstlig skifteprotokol
1680-17641 Johan Jacobsen [Roskilde], præst i Snoldelev og Tune. 13.12.1680, fol.1, 91B, 140, 173B.
E: Inger Nielsdatter [Karise], der døde, skifte 12.4.1681 fol.24. LV: Hans Jacobsen, rådmand i Roskilde og herredsfoged i Tune herred. B:
1) Sidsel Johansdatter 10
2) Pors Johansen Rhud 9
3) Jacob Johansen 7, der døde 14.6.1685 som discipel i Frederiksborg skole
4) Hans Johansen 5, der døde under skiftet
5) Niels Johansen 4, der døde. Regnskab for arv 25.2.1696 fol.140
6) Abelone Johansdatter 2. Ved afkald 27.2.1696 er hun g.m. Hans Rasmussen, købmand i Roskilde.
FM:
1 Mikkel Karmark, forpagter på Jomfruens Egede
2 Otto Christoffersen, præst i Ledøje og Smørum
3 Torben Christoffersen, præst i Herstedvester og Herstedøster
4 Kaj Mikkelsen, præst i Jersie og Solrød
5 Hans Olufsen, præst i Karlslunde og Karlstrup
6 Mandrup Steensen, præst i Snoldelev og Tune
7 Peder Andersen Claudianus, præst i Store Heddinge
8 morbror Peder Nielsen Karise, præst i Strøby og Varpelev.
Arv efter afdødes mor Abelone [Ottesdatter], enke efter Jacob [Nielsen, øverste kapellan] i Roskilde til B:
1) Hans Jacobsen, [øverste kapellan] i Roskilde. 3B:
a Jacob Hansen
b Laurids Hansen
c Maren Hansdatter.
FM:
1 stedfar Anders Dinesen Mossin, præst i Roskilde [Frue]
2 Søren Enoksen, præst [i Jyllinge og Gundsømagle] i Sømme herred
3 Hans Thomsen Borch, præst i Hvedstrup [og Fløng].
2) Otto Jacobsen, død. E: Bente, der bor i ejendommen Munkesø vænge i Snoldelev sogn. B:
a Jacob Ottesen
b Laurids Ottesen.

2 Bjørn Andersen Stub, præst i Reerslev [og Vindinge]. 22.3.1682, fol.59.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Jørgen [Hansen] Toxværd, præst i Ejby [og Nørre Dalby]. B:
1) Bertel Bjørnsen Stub, student
2) Christen Bjørnsen Stub, student.

3 Hans Olufsen Slangerup, præst i Havdrup og [Kirke] Skensved. 30.6.1684, fol.71B.
E: Maren Olufsdatter. A:
1) søster Karen [Olufsdatter] g.m. Niels Pedersen, smed i Viby.
Testamente af 21.5.1669.

4 Afkald i Reerslev. 7.7.1684, fol.73.
Afkald fra Karen Eriksdatter g.m. Laurids Sigvardsen Lykke, præst i Pedersker på Bornholm for arv efter far [Erik Andersen Norbag], præst i Snoldelev og Tune ifølge skifte efter successor Johan Jacobsen [Roskilde], skifte 13.12.1680 lbnr.1
til Niels Christensen Skræm, præst i Reerslev [og Vindinge].

5 Hans Olufsen, præst i Karlslunde og Karlstrup. 23.11.1683, fol.74, 219, 250B.
E: Barbara Mortensdatter Radeck. LV: morbror og svoger Jacob Lauridsen, rådmand i Roskilde. B:
1) Karen Hansdatter 2. Ved afkald 20.11.1710 er hun g.m. Peder Pedersen Knastrup, degn i Udby og Ørslev i Bårse herred
2) Johanne Sofie Hansdatter 12 uger. Ved afkald 24.12.1718 er hun g.m. Anders Vogt i København
FM: farbror Villads Olufsen, præst i Greve og Kildebrønde.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Karen [Hansdatter] enke efter Oluf [Christensen, præst i Roskilde Frue, død ca. 1666]. Hun boede før sin død [1679] i en gård på Bondetinget i Roskilde
2 Anne Olufsdatter g.m. Isak Enoksen [Jyllinge], præst i Kregme, der har fædrene arv i boet
3 Niels Villadsen i Roskilde Sankt Ib sogn.
Ved afkaldet 20.11.1710 har Karen Hansdatter også arv efter sin faster Sofie [Olufsdatter], der var g.m. Søren Poulsen [Judichær], præst i Slangerup [og Uvelse, død 1668].

6 Maren Olufsdatter i Havdrup. 14.6.1686, fol.94B.
E: Anders Jensen Frost, præst i Havdrup og Skensved. A:
1) bror Christen Olufsen, død. E: Anneke. 5B:
a Hans Christensen, stud. theol.
b Oluf Christensen, mønt-betjent i Norge
c Trine Christensdatter g.m. Christoffer Brøchner i København
d Else Christensdatter g.m. Niels Broch, løjtnant i Osted
e Inger Marie Christensdatter.
FM: morbror Hans Stenvinkel
2) bror, død. 1B:
a Jens Jensen i Norge
3) søster Margrethe Olufsdatter, enke efter Christian Schultz på Christianshavn ved svoger Johan Oümann sst.
4) søster Abelone Olufsdatter, død. 1B:
a Christoffer Johansen, søkaptajn, på rejse, uvist hvorhen.
Enkemanden venter arv efter sin farbror [Laurids Andersen Frost, præst i Århus Hospital, død 17.3.1686].

7 Laurids Jørgensen Bagge, præst i Karlslunde og Karlstrup. 30.3.1687, fol.112B.
E: Maren Andersdatter Aagaard. LV: Svend [Pedersen] Saxe, præst i Gierslev i Løve herred g.m. enkens søster [Cathrine Andersdatter Aagaard]. B:
1) Ida Kirstine Lauridsdatter 3
2) enken er frugtsommelig, men fødte ikke før skiftets afslutning, hvorfor en broderlod blev afsat til det ufødte barn.
Arv efter afdødes far [Jørgen Sørensen Bagge], præst i Grenå, [død 1673] til B:
1) Laurids Jørgensen Bagge, som er afdøde
2) Oluf Jørgensen Bagge, kapellan i Undløse og Søndersted
3) Søren Jørgensen Bagge
4) Jørgen Jørgensen Bagge
5) Anders Jørgensen Bagge.
Disse børn har arv efter en moster Anne, der var g.m. Peder Sørensen.

8 Afkald i Snoldelev præstegård. 19.7.1690, fol.128B.
Afkald fra Karen Lauridsdatter g.m. Hans Andersen i Torslundemagle [i Torslunde sogn]
for arv efter far Laurids Bjørnsen, substitut i Snoldelev.

9 Anders Jensen Frost, præst i Havdrup og Skensved. 15.11.1692, fol.129.
Enkemand efter [Maren Olufsdatter, skifte 14.6.1686 lbnr.6]. A:
1) bror Rafael Jensen Frost i Olstrup, informator for ungdommen på stiftamtmand Otto Krabbes gods
2) halvbror Thomas Jensen Frost, student
3) halvbror Niels Jensen Frost, student
4) halvbror Mikkel Jensen Frost 25
5) halvsøster Anne Jensdatter Frost.
Afdødes mor døde for over 30 år siden.
Afdødes far blev gift med Anne, nu enke efter Anders Kopsætter.
Halvsøsterens formynder, der nu er død boede i Køge.

10 Værgemålsregnskab i Karlslunde. 20.7.1696, fol.143B.
Da Gert [Jochumsen] Bonsach, præst i Karlslunde og Karlstrup er kaldet til provst og præst i Trondhjem Domkirke, gør han rede for sine 2 værgemål:
1) Kirsten Svendsdatter har arv efter sin far Svend [Pedersen] Saxe, præst i Gierslev g.m. Gert Bonsachs [første] hustrus søster [Cathrine Andersdatter Aagaard] og bor hos sin stedfar Iver [Lauridsen] Grøngaard, præst i Helsingør [Olai].
2) Ida Christine Lauridsdatter, Gert Bonsachs egen steddatter, har arv efter sin far Laurids [Jørgensen] Bagge, præst i Karlslunde og Karlstrup, [skifte 30.3.1687 lbnr.7].

11 Afkald i præstegård. 5.3.1697, fol.147B.
Afkald fra Laurids Lauridsen 21, der tjener i Karlslunde for arv efter far Laurids Pedersen Hugger, der boede i et hus ved degneboligen i Karlslunde, skifte 13.7.1676
til Mathias Valentinsens 2 sønner i Karlslunde Laurids Mathiassen og Mikkel Mathiassen.
Laurids Lauridsens første værge var morbror Niels Villadsen i Torslunde mølle og hans nuværende værge er hans søskendebarn Laurids Pedersen i Greve.

12 Kaj Mikkelsen. præst i Jersie og Solrød. 14.7.1697, fol.148B, 157B, 174, 223B.
E: Johanne Vognsdatter. LV: svoger Jens Madsen Hvid i Bårse, herredsfoged i Bårse herred. B:
1) Mikkel Kajsen Carstens 25, student
2) Henrik Kajsen Carstens 24, student
3) Anne Kajsdatter Carstens 21. Efter hendes død gives afkald 14.11.1712 for hendes fædrene arv
4) Adam Levin Kajsen Carstens 16. Ved afkald 7.1.1701 er han elev i Sorø skole. Ved afkald 14.11.1712 er han student.
FM:
1 farbror Claus Carstens, taksator ved toldboden i København
2 Mandrup Steensen, præst i Snoldelev og Tune, der døde og i hans sted Christoffer Lundt, præst i Greve og Kildebrønde, der kaldes Anne Kajsdatter Carstens plejefar.
Desuden nævnes afdødes svoger Peder Drejer i København.

13 Tre afkald i Greve præstegård. 27.9.1697, fol.156.
Hans Jacobsen i Køge Kro fremviser 3 afkald:
1) Afkald fra Susanne Eriksdatter g.m. Erik Nielsen Lynow, præst i Ørslev og Solbjerg ved fuldmægtig Hans Jacobsen i Køge Kro
for arv efter far [Erik Mogensen, præst i Greve og Kildebrønde, død 10.10.1661]
til stedfar Villads Olufsen, successor i Greve og Kildebrønde. Afkald 13.10.1686
2) fra Peder Eriksen Greve i Langebæk, forrige præst i Kalvehave, [død ca. 1695] ved fuldmægtig Hans Jacobsen i Køge Kro
for arv efter far [Erik Mogensen, præst i Greve og Kildebrønde, død 10.10.1661]
til stedfar Villads Olufsen, præst i Greve og Kildebrønde. Afkald 19.9.1695
3) fra Karen Olufsdatter g.m. Knud Rafn, rektor i Nykøbing Sjælland ved fuldmægtig Hans Jacobsen i Køge Kro
for arv efter:
a far Oluf Olufsen, præst i Fensmark, [død 1669]
b arv efter morbror Christoffer Hansen, præst i Roskilde
til morbror Villads Olufsen, præst i Greve og Kildebrønde. Afkald 30.6.1686.

14 Mandrup Steensen Holm, præst i Snoldelev og Tune. 13.7.1698, fol.158, 201B, 204.
E: Ingeborg Gregersdatter. LV: Peder Mikkelsen i Lellinge mølle, ridefoged. Ved afkald fra ældste søn 23.7.1704 bor hun i Ejby. B:
1) Casper Vilhelm Mandrupsen, student
2) Gregers Mandrupsen 14
3) Steen Mandrupsen 13.
FM:
1 Jens [Jensen] Kaalund, præst i Jersie og Solrød
2 Oluf Andersen Høfding, præst i Havdrup og Skensved
3 Hans Clausen [Højelse], successor.

15 Anne Mikkelsdatter i Greve. 28.2.1698, fol.175.
E: Villads Olufsen, præst i Greve og Kildebrønde.
4) [Karen Villadsdatter] g.m. Christoffer [Nikolajsen] Lund, [kapellan] her på stedet.
Første ægteskab med [formanden Erik Mogensen, død 10.10.1661]. B:
1) Mogens Eriksen, student
2) Mikkel Eriksen, student
3) Peder Eriksen [Greve] i Langebæk, præst i [Kalvehave], død [ca. 1695]. 2B:
a Nikolaj Pedersen
b Anne Margrethe Pedersdatter.
FM: Hans [Nikolaussen] Lundt, præst i Ågerup
4) [Susanne Eriksdatter] død. E: Erik Lynov, præst i Ørslev [og Solbjerg]. 5B:
2 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives
(Sml. lbnr.13).

16 Christoffer Nikolajsen Lund (Lundt), designeret præst i Greve og Kildebrønde, der døde 4.3.1699, fol.184, 256B.
E: Karen Villadsdatter. LV: far Villads Olufsen, præst i Greve og Kildebrønde. B:
1) Margrethe Lund 7
2) Nikolaj Lund 6
3) Christoffer Lund, født efter fars død. Ved afkald 27.6.1726 er han degn i [Jyllinge] og Gundsømagle.
FM: farbror Hans [Nikolaussen] Lund, præst i Ågerup.

17 Cathrine Gertrud [Kajsdatter] Langelo i Karlslunde. 7.8.1702, fol.191, 256.
E: Christoffer Didrik [Johansen] Friedenreich, præst i Karlslunde og Karlstrup. B:
1) Gotfred Christian Friedenreich 5, der døde 1705
2) Johannes Friedenreich 3. Ved afkald 22.8.1725 er han student
3) Magdalene Cathrine Friedenreich 1, der døde 1705.
FM:
1 morbror Frederik Christian Langelo
2 morbror Jørgen Langelo.
Arv efter enkemandens mor [Magdalene Calow, begravet Ålborg Budolfi 4.2.1701], enke efter enkemandens far [Johannes Frederik Friedenreich], apoteker i Ålborg, [begravet Ålborg Budolfi 20.5.1690].
Desuden nævnes enkemandens yngste bror Christian Friedenreich, der overtog Ålborg Apotek [1705].

18 Oluf Knudsen, substitut i Reerslev og Vindinge. 24.7.1704, fol.202.
E: Sidsel Andersdatter. LV: svoger Peder Sørensen i Sterkende [i Reerslev sogn]. B:
4) Nille Olufsdatter 9.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Olufsen i Vindinge, kaldet som klokker i Reerslev
2) Sidsel Olufsdatter g.m. Poul Thuesen i Vindinge
3) Karen Olufsdatter.

19 Niels Olufsen Jenstrup, degn i Greve og Kildebrønde. 2.3.1707, fol.210B, 241B.
E: Kirsten Madsdatter Strøyer (Strøger). LV: bror Svend Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev. Ved afkaldet 15.7.1717 er hun g.m. successor Mikkel Eriksen [Lynov]. B:
1) Susanne Malene Nielsdatter 12. Ved afkald 15.7.1717 er hun g.m. Christen Hansen, tømrersvend i København.

20 Anne i Jersie. 2.5.1707, fol.214B.
Enke efter Mads Mikkelsen [Buttrup], præst i Jersie og Solrød, [død 27.6.1670]. B:
1) Susanne Madsdatter, enke, på stedet
2) Johanne Madsdatter g.m. Peder Skrædder i Viemose i Kalvehave sogn.

21 Henrik Hansen, degn i Karlslunde og Karlstrup.19.12.1709, fol.215B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Hans Christian Henriksen, degn i Hjembæk og Svinninge
2) Henrik Henriksen 25, skrædder på stedet
3) Birgitte Henriksdatter g.m. Rasmus Pedersen i Karlslunde på Gjeddesdal gods.

22 Embedsoverdragelse i Karlslunde. 1.6.1711, fol.219B, 224.
Christoffer Didrik [Johansen] Friedenreich, præst i Karlslunde og Karlstrup, der er kaldet til præst i Korsør og Tårnborg, overdrager præstegården til successor Lorents [Nikolajsen] Lorentsen.

23 Villum Mogensen, degn i Jersie og Solrød. 30.6.1711, fol.222.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Frederik Busch. A:
1) bror Jacob Mogensen
2) søster Anne Marie Mogensdatter g.m. B. Fock
3) søster Juliane Mogensdatter.
Afdøde døde 29.6.1711.

24 Karen Villadsdatter i Greve. 2.3.1716, fol.224B, 252B, 253B, 258.
E: Knud Gamborg, præst i Greve og Kildebrønde. B:
4) Anne Gamborg 11
5) Villads Gamborg 7.
Første ægteskab med formanden [Christoffer Nikolajsen Lund, skifte 4.3.1699 lbnr.16]. B:
1) Margrethe Lund. Ved afkald 20.7.1721 er hun g.m. Laurids Meyer i København
2) Nikolaj Lund 22
3) Christoffer Lund 17. Ved afkald 27.6.1726 er han degn i [Jyllinge] og Gundsømagle.
FM:
1 farbror Hans [Nikolaussen] Lund, præst i Ågerup og Kirkerup
2 fasters mand Lorents Holst.

25 Christen Pedersen Schmidt, [personlig] kapellan i Reerslev og Vindinge. 20.5.1717, fol.236, 242.
E: Mette Nielsdatter Skræm. B:
1) Bodil Sofie Christensdatter 6
2) Niels Christensen Schmidt 2
3) Eliezer Christensen Schmidt 1.
FM:
1 farbror Frands Schmidt, degn i Kongens Lyngby
2 farbror Holger Schmidt, degn i Nørre Jernløse og Kvanløse
3 Jens [Pedersen] Hvid, præst i Gimlinge g.m. faster [Margrethe Schmidt]
4 morbror Peder Nielsen Skræm, købmand i Roskilde,

26 Niels Christensen Skræm, præst i Reerslev og Vindinge. 15.7.1717, fol.238, 243, 246B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Bertel Bjørnsen. B:
1) Jørgen Nielsen Skræm, bødker i København
2) Christen Nielsen Skræm degn i Reerslev og Vindinge
3) Peder Nielsen Skræm, købmand i Roskilde
4) Jens Nielsen Skræm 22
5) Niels Nielsen Skræm 20
6) Mette Nielsdatter Skræm, enke efter Christen Pedersen Schmidt, [skifte 20.5.1717 lbnr.25]
7) Else Nielsdatter Skræm g.m. Peder Rasmussen
8) Anne Nielsdatter Skræm
9) Marie Nielsdatter Skræm.
FM: farbror Jacob [Christensen] Dal, præst i Fårevejle.
Afdøde døde 31.5.1717.

27 Mikkel Eriksen [Lynov], degn i Greve og Kildebrønde. 2.5.1718, fol.244, 249, 250B 256B.
E: Kirsten Madsdatter Strøyer. LV: Johan Buch, degn i Karlslunde og Karlstrup. A:
0) forældre [Erik Mogensen, præst i Greve og Kildebrønde, død 10.10.1661 og Anne Mikkelsdatter, skifte 28.2.1698 lbnr.15]. B:
1) bror Mogens Eriksen, student
2) bror Peder Eriksen [Greve, præst i Kalvehave, død ca. 1695]. 2B:
a Nikolaj Pedersen, ridefoged på Tølløsegård
b Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Mikkel Ütrecht, præst [i Blovstrød og Lillerød]
2) søster Susanne Eriksdatter, død, var g.m. [Erik Nielsen Lynow, præst i Ørslev og Solbjerg, død 26.7.1704]. 4B:
a Ove Lynov , bogtrykker i København
b Anne Eriksdatter, enke efter Niels [Hansen] Grundtvig, præst i Svallerup
c Abelone Eriksdatter
d Kirsten Eriksdatter.
Mors andet ægteskab med [successor Villads Olufsen, død 1712]. B:
3) halvsøster Karen Villadsdatter, [skifte 2.3.1716 lbnr.24], var g.m. [Knud] Gamborg, præst i Greve og Kildebrønde. B:
d Anne Knudsdatter Gamborg.
e Villads Knudsen Gamborg.
Karen Villadsdatters første ægteskab med formanden [Christoffer Nikolajsen Lund, skifte 4.3.1699 lbnr.16]. B:
a Margrethe Lund
b Nikolaj Lund, korporal
c Christoffer Lund, i Roskilde skole
Afdøde døde 10.3.1718.

28 Peder Olufsen, degn i Havdrup og Skensved. 176.10.1718, fol.249B, 251.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jørgen Jensen. B:
1) Hans Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Margrethe Pedersdatter g.m. Poul Jensen i Gøderup på en gård, der tilhører Havdrup præsteembede
4) Maren Pedersdatter.

29 Johan Buch, degn i Karlslunde og Karlstrup, der døde 19.3.1721, fol.251B.
E: Else Nielsdatter. LV: Lorents Lorentsen. A:
1) søster, død. E: Jochum Nielsen. 3B: Tre børn, hvis navne ikke angives
2) søster Helvig Kirstine Buch g.m. Knud Pedersen Kaare i Odense
3) søster Anne Cathrine Buch, (der lever) g.m. Zacharias. Af hendes børn angives B:
a Johan Pedersen Ulf
b Holger Ulf.

30 Jens [Jensen] Kaalund, præst i Jersie og Solrød, der døde 30.12.1721, fol.253, 256, 257.
E: Else Marie Eggers. LV: Peder Eggers. B:
1) Vilhelm Kaalund 24
2) Johan Eggers Kaalund, er døde på Borchs Kollegium i København. Skifte under Københavns Universitet, sluttet 15.6.1723
3) Hans Vilhelm Kaalund, under 14 år
4) Jens Kaalund, under 14 år
5) [Birgitte Marie Kaalund] g.m. Mathias [Frederiksen] Bircherod, præst i Højelse
6) Barbara Helene Kaalund, under 14 år.
FM: farbror Hans Vilhelm Kaalund, assessor i Hofretten og sekretær i Danske Kancelli.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1722.

31 Peder Mogensen Flemming, degn i Vindinge. 14.6.1723, fol.253.
E: Maren Nielsdatter Skræm. LV: Jacob Jelstrup, præst i Reerslev og Vindinge. A:
1) mor Ingrid Hansdatter g.m. Peder Joensen i Gunnelunde i Flemminge sogn i Lugede herred i Malmøhus len i Skåne, lensmand i Malmøhus len
2) bror Knud Mogensen i Flemminge, død. 1B:
a Karen Knudsdatter 18
3) bror Gudmund Mogensen, død ugift i pesten 1711.
Afdøde døde 12.6.1723.

32 Ingeborg Lauridsdatter Vandel i Reerslev. 16.7.1737, fol.259.
E: Jacob [Hansen] Jelstrup, præst i Reerslev og Vindinge. B:
1) Marie Anne Jacobsdatter 20
2) Laurids Johannes Jacobsen 17.
FM: Niels Holgersen i København.

33 Hans Clausen Højelse, præst i Snoldelev og Tune. 9.1.1741, fol.260B.
E: Anne Elisabeth Mule. B:
1) Elisabeth Mule Hansdatter Højelse g.m. successor Konstantin [Lydersen] Lassen.

34 Elisabeth Mule Hansdatter Højelse i Snoldelev. 5.5.1741, fol.262, 268B.
E: Konstantin [Lydersen] Lassen, præst i Snoldelev og Tune. B:
1) Poul Herslev Lassen 24, stud. theol.
2) Anne Margrethe Lassen 19. Ved afkald 17.12.1743 er hun g.m. Jacob Christensen Kautrup, brygger i København
3) Hans Lassen 15
4) Dorthe Lassen 10.
Gave fra afdødes mor Anne Elisabeth Mule, enke efter Hans Clausen Højelse, [skifte 9.1.1741 lbnr.33]
Arv efter:
1 afdødes faster Dorthe, var g.m. Hr. Wolfgang
2 Lisbeth, var g.m. Peder Lauridsen i Køge, efter testamente.
Desuden nævnes børnenes "morbror" Lorents Lorentsen, præst i Karlslunde og Karlstrup.

35 Afkald i Snoldelev. 3.4.1744, fol.268B.
Afkald af 18.10.1736 fra Jørgen [Hansen] Kærgaard
for arv efter mor [Margrethe Lydersdatter Lassen i Haverslev, skifte Øster Han herred gejstlig 22.5.1719 lbnr.14, enke efter Hans Jørgensen Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup, skifte Øster Han herred gejstlig 9.1.1738 lbnr.21]
til morbror Konstantin [Lydersen] Lassen, præst i Snoldelev og Tune.

36 Else Marie Eggers i Jersie. 19.6.1743, fol.269B.
E: Bartholomæus Christian Skytte, præst i Jersie og Solrød.
Første ægteskab med formanden [Jens Jensen Kaalund, skifte 30.12.1721 lbnr.30]. B:
1) Vilhelm Kaalund 44, færgemand i Sundby på Lolland
2) Hans Vilhelm Kaalund 34, præst i Vorbasse og Grene
3) Jens Eggers Kaalund 32, i Amsterdam i Holland
4) Birthe Marie Kaalund, [skifte Ramsø herred gejstlig 26.1.1743 lbnr.7]. E: Mathias [Frederiksen] Bircherod, præst i Højelse. 2B:
a Jens Bircherod 18
b Frederik Christian Bircherod 11½
5) Barbara Helene Kaalund g.m. Thomas Tønder i Nykøbing Sjælland.
Afdøde døde 18.8.1743.

37 Cecilie Davidsdatter Lerche i Snoldelev. 19.3.1744, fol.289B, 449.
E: Johan [Nielsen] Bering, degn i Snoldelev og Tune. B:
1) Anne Margrethe Bering 9 mdr. Ved afkald 27.11.1764 er hun g.m. Jens Daniel [Pedersen] Vedel, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde.
FM: morbror Jørgen Davidsen.
Desuden nævnes afdødes mor Anne [Jørgensdatter], enke efter David Pedersen.

38 Dorthe Jacobsdatter i Jersie. 25.8.1744, fol.292B, 315B.
E: Peder Adamsen, degn i Jersie og Solrød. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter g.m. Hans Jensen, sadelmager i Jersie.
[Første ægteskab med formanden Villum Mogensen, skifte 30.6.1711 lbnr.23].

39 Anne Elisabeth [Hansdatter] Mule i Snoldelev. 18.6.1744, fol.293.
Enke efter Hans Clausen Højelse, præst i Snoldelev og Tune, [skifte 9.1.1741 lbnr.33]. B:
1) Elisabeth Mule Hansdatter, [skifte 5.5.1741, lbnr.34]. E: Konstantin [Lydersen] Lassen, successor. B:
1) Poul Herslev Lassen, brygger i København
2) Anne Margrethe Lassen g.m. Jacob Christensen Kautrup, brygger i København
3) Hans Lassen 19
4) Dorthe Lassen 13.
Arv efter testamente for afdødes bror Hans [Hansen] Mule, assessor og professor i København til A:
1) Michael Clausen Mule, præst i Nørre Broby, [skifte Salling herred gejstlig 29.5.1743 lbnr.90]. E: Anne Cathrine [Johansdatter] Dorschæus. B:
a Johannes Mikkelsen Mule, successor
b Mette Mikkelsdatter Mule gift i Nørre Broby.
FM: morbror Peder Dorschæus, præst i Ballerup og Herlev
2) Barbara [Henriksdatter] Mule g.m. Albert Fochsen With, præst i København Trinitatis, død 29.3.1715
3) Christian Henrik [Luja] Bertelsen, præst i Gladsakse og Herlev, død 1738

40 Kirsten Madsdatter, ugift tjenestepige i Karlslunde præstegård. 21.6.1746, fol.316B.
A:
1) bror Henrik Madsen 45, der tjener ved Nørreport i København
2) søster Ellen Madsdatter g.m. Frederik Due, smed i Havdrup.

41 Bartholomæus Christian Skytte, præst i Jersie og Solrød. 6.12.1745, fol.318B.
E: Magdalene Cathrine [Enevoldsdatter] Falsen. LV: Peder Andersen Fischer. B:
1) Bartholomæus Christian Skytte 10 uger.
FM: morfar [Enevold de] Falsen, [borgmester i København].
Første ægteskab med Else Marie Eggers, [skifte 19.6.1743 lbnr.36]. Arv til børn.

42 Konstantin [Lydersen] Lassen (Lasson), præst i Snoldelev og Tune. 25.11.1746, fol.359, 444B, næste protokol fol.53.
E: Valborg Marie Mariager. LV: kammerråd Fugl i Roskilde. B:
5) Jens Lassen 4. Ved afkald 2.10.1764 er han studiosus philosophiæ
6) Lene Margrethe Lassen 1. Ved afkald 3.11.1768 er hun g.m. Jacob Hansen Fich, købmand i Køge
Første ægteskab med [Elisabeth Mule Hansdatter Højelse, skifte 5.5.1741 lbnr.34]. B:
1) Poul Herslev Lassen, brygger i København
2) Anne Margrethe Lassen g.m. Jacob Christensen Kautrup, brygger i København
3) Hans Lassen, student
4) Dorthe Lassen.

43 Birthe Thuesdatter (Thoesdatter) i Reerslev. 30.1.1750, fol.396.
E: Thomas Mandix (Mantix), skoleholder i Reerslev. A:
1) bror Peder Thuesen i Sasserup [i Søstrup sogn] ved Holbæk på De højlærdes Gods
2) Else Thuesdatter, død. E: Oluf Hansen i Sasserup. 3B:
a Hans Olufsen i Hørup
b Mette Olufsdatter i Igelsø [i Kvanløse sogn]
c Thue Olufsen i Hollænderbyen på Amager
3) søster Maren Thuesdatter , død. 1B:
a Niels Ibsen, skomager i Roskilde
4) søster Dorthe Thuesdatter g.m. Rasmus Pedersen på Sankt Jørgens Bjerg
5) søster Karen Thuesdatter, død. E: Christen Nielsen i Lyngby ved Gevninge? 2B:
a Jacob Christensen
b Maren Christensdatter
6) halvbror Peder Andersen i København.

44 Bertel Lund, personlig kapellan i Reerslev og Vindinge. 14.4.1751, fol.397B.
E: [Navn angives ikke]. LV: P. Bruun, forvalter i Roskilde.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: farfar Oluf Lund, degn i Osted og Allerslev.
Desuden nævnes Jacob [Hansen] Jelstrup, præst i Reerslev og kapellan i Vindinge g.m. afdødes søster [Drude Olufsdatter Lund].
Afdøde døde 12.4.1751.

45 Poul Caspersen Brochmann, student og informator i Køge Kro i Kildebrønde sogn. 14.9.1753, fol.406.
A:
1) søster Helene Caspersdatter Brochmann i Christiania i Norge
2) bror Jacob Caspersen Brochmann, skomagersvend i København.
Afdødes fætter Christian Brochmann, student, er nu informator i Køge Kro.
Afdøde døde 6.9.1753.

46 Peder Adamsen, degn i Jersie og Solrød. 8.1.1754, fol.426.
E: [Anne Margrethe Nielsdatter]. LV: Peder Andersen.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Dorthe Jacobsdatter, skifte 25.8.1744 lbnr.38].

47 Jacob [Hansen] Jelstrup, præst i Reerslev og Vindinge. 5.4.1756, fol.427B.
E: Drude [Olufsdatter Lund]. LV: M. Munthe, justitsråd i København. Af børn angives B:
1) en datter g.m. Peder Lauridsen i Ålborg.
[Første ægteskab med Ingeborg Lauridsdatter Vandel, skifte 16.7.1737 lbnr.32].

48 Johannes [Johansen] Stenløse, præst i Jersie og Solrød. 6.10.1755, fol.436.
E: [Mette Pedersdatter Aagesen]. LV: Christian Frederik Irgens, præst i Greve og Kildebrønde.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.10.1755.

49 Jens Bertelsen Grejs, degn i Greve og Kildebrønde. 5.9.1760, fol.443B.
Enkemand efter [Anne Kirstine, begravet 13.10.1750]. B:
1) Kirstine Marie Jensdatter Grejs g.m. successor Jørgen Maarslet, der overtog kaldet 1755
2) Valborg Jensdatter Grejs g.m. Laurids [Lauridsen] Stub, præst i Hellested på Stevns
3) Sofie Hedvig Jensdatter Grejs
4) Charlotte Amalie Jensdatter Grejs, enke efter Peder Vinge.
Afdøde døde 4.8.1760.

50 Anders [Pedersen] Riegelsen, præst i Jersie og Solrød, [der døde 14.3.1763], fol.445.
E: Magdalene Cathrine [Enevoldsdatter] de Falsen.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1762.

51 Bertel [Madsen] Kolding, degn i Havdrup og Skensved, der døde 25.8.1762, fol.445B.
A:
0) far [Mads Bertelsen Kolding, vejer og måler samt smed i Ebeltoft, skifte Ebeltoft 6.11.1719 lbnr.109]
1) bror [Hans Madsen Kolding, underdegn klokker og graver i Ebeltoft, skifte Ebeltoft 17.10.1741 lbnr.202]. 4B:
a Mads Hansen, orgelbyggersvend, i udlandet
b Anne Hansdatter gift i Ebeltoft
c Birthe Cathrine Hansdatter i København
d Else Kirstine Hansdatter i Ebeltoft.

52 Morten Mikkelsen Holm, skoleholder i Solrød. 28.11.1763, fol.447.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Hans Andersen i Solrød.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Skåne, havde opholdt sig i Danmark i over 50 år.

53 Niels Hansen Klint, degn i Karlslunde og Karlstrup. 1.10.1764, fol.448.
E: Anne Nielsdatter [Kirkerup]. LV: Johannes Bering. B:
1) Henrik Klint, kobbersmed i Ringsted.
Første ægteskab med Ingeborg Henriksdatter, Afkald fra sønnen 28.5.1753.


Tune herred
Gejstlig skifteprotokol
1764-180954 Thomas Sørensen Mandix, skoleholder i Reerslev, der døde 4.5.1764, fol.1.
E: [Navn angives ikke]. LV: Wildschütz. 2B:
To drenge, hvis navne ikke angives.
FM: født værge Jens Jacobsen Boserup, birkeskriver i Bistrup birk.

55 Niels [Christensen] Qvist, degn i Havdrup og Kirke Skensved. 18.12.1766, fol.4.
E: Marie Pedersdatter. LV: Haldager.
Arvinger angives ikke.

56 Anne Marie Nielsdatter Fogh i Greve. 8.4.1767, fol.6.
E: Christian Frederik [Christensen] Irgens, præst i Greve og Kildebrønde. B:
1) Christen Irgens 22
2) Engelke Sofie Irgens 19
3) Niels Fogh Irgens 17
4) Jochum Johannes Irgens 15.
FM: Hans Møller , forpagter på Gjeddesdal.
Afdøde døde 7.4.1767.

57 Adam Frederik [Poulsen] Fugl, præst i Snoldelev og Tune. 15.2.1769, fol.9B.
E: Elisabeth (Else) [Pedersdatter Fodslette]. LV: Brogaard, birkedommer. B:
1) Poul Fugl
2) Susanne Fugl g.m. Christian Lehmann Haaber, degn i Karlslunde
3) Karen Fugl.
FM: Mellerup, forvalter.

58 Christian Frederik Klixbøl, degn i Jersie og Solrød, der døde 31.3.1770, fol.10B.
E: Agnethe Nielsdatter Rosted.
Testamente af 13.12.1759.
[Første ægteskab med Dorthe Marie Faber, død 8.11.1749].

59 Johan Caspersen Møller, præst i Havdrup og Skensved. 29.1.1771, fol.11B, 77.
E: Eva [Lucie Dorthe Henriksdatter Pechüle]. LV: [Andreas Tamdrup] Raklev, præst i Snoldelev og Tune. B:
1) Hans Nikolaj Caspersen Møller.
FM: farbror Didrik Caspersen Møller, præst i Terslev ved søn Casper Møller.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Christian Møller, fuldmægtig hos byfogeden i København.
Afdøde døde 28.1.1771.

60 Johan Rosener, skoleholder i Karlstrup, der døde 4.3.1771, fol.25B.
E: [Navn angives ikke]. Af børn angives B:
1) Jacob Rosener, skomager i Roskilde.
(Sml. lbnr.83).

61 Christian Frederik [Christensen] Irgens, præst i Greve og Kildebrønde, der døde 16.6.1773, fol.26B.
E: Marie Anne [Sørensdatter Bloch]. LV: [Peder Andreas Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup.
Første ægteskab med [Anne Marie Nielsdatter Fogh, skifte 8.4.1767 lbnr.56]. B:
1) Christen Irgens
2) Engelke Sofie Irgens g.m. Andreas Ebbesen Fich, vinhandler i Køge, nu i København
3) Niels Fogh Irgens, assistent på Grønland
4) Jochum Johannes Irgens.

62 Laurids Muus, præst i Havdrup og Skensved, der døde 12.4.1774, fol.41.
E: Louise Charlotte Been. LV: Andreas Raklev, præst i Snoldelev og Tune. B:
1) Ludvig Frederik
2) Laurentse.
FM:
1 farbror Thor Muus
2 Ove [Hansen] Guldberg, præst i Vetterslev [og Høm].
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1774.
Samfrændeskifte 25.7.1774.

63 Kirsten Jørgensdatter i Jersie. 9.5.1778, fol.43, 54, 62B.
E: Hans [Pedersen] Wording, degn i Jersie og Solrød. B:
3) Inger Hansdatter Wording g.m. Thøger Lassen, degn i Roskilde Frue.
Første ægteskab med Steffen Nielsen, smed i Viby. B:
1) Niels Steffensen i Øde Hastrup, død. 1B:
a Jens Nielsen 15, hos stedfar Laurids Pedersen i Øde Hastrup på Gjeddesdal gods
2) Christen Steffensen, skoleholder i Osted.
Gavebrev af 30.12.1780 til Christen Steffensens datter Mette Christensdatter.

64 Maren [Pedersdatter] Wording i Reerslev. 17.9.1770, fol.50.
E: Peder [Hansen] Egeløv, degn i Reerslev og Vindinge. B:
1) Anne Margrethe Birgitte Pedersdatter, der ægter Jens Borrig, skrædder i Roskilde
2) Sara Margrethe Pedersdatter.
FM: morbror Hans Wording, degn i Jersie og Solrød.

65 Niels Johansen Fritz, skoleholder i Kildebrønde, der døde 12.7.1782, fol.54B.
E: Johanne Cecilie Windfeld. LV: Kaas, forvalter på Benzonsdal [i Torslunde sogn. A:
1) moster Marie Lebel hos svigersøn [Peder Madsen] Rubjerg, skoleholder i Hvissinge [i Glostrup sogn g.m. Cathrine Margrethe Lebel]
2) moster Cathrine Nissen [Bruun] g.m. [Jens Nielsen] Brasch, prokurator [i Skive, nu i Ribe] i Jylland
3) søskendebarn Bruun, forvalter på Villestrup [i Astrup sogn i Hindsted herred] i Jylland
4) søskendebarn Jesper Lebel i Tyskland, ugift
5) søskendebarn Frederik Georg Lebel, skrædder i København, bror til Jesper Lebel.

66 Hans Andersen, skoleholder i Solrød, der døde 10.4.1784, fol.63.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids [Hansen] Gammerød, præst i Jersie og Solrød. B:
1) Elisabeth Hansdatter g.m. Hans Lauridsen i Solrød.

67 Johan [Nielsen] Bering, degn i Snoldelev og Tune. 10.6.1784, fol.64.
E: Frøjken Elisabeth Dessau. B:
1) Christian Nikolaj Bering, skoleholder i Ugerløse.

68 Peder Hansen Egeløv, degn i Reerslev og Vindinge. 26.3.1784, fol.64B.
E: Ellen Cathrine Friis.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter [Wording, skifte 17.9.1770 lbnr.64]. B:
1) Anne Margrethe Birgitte Pedersdatter Egeløv g.m. Jens Borrig, skrædder i Roskilde
2) Sara Margrethe Pedersdatter. Ved afkald 29.7.1785 er hun g.m. Christian Henrik Jørgensen, rebslagersvend i København.

69 Niels Pedersen, skoleholder i Solrød. 16.6.1785, fol.70B.
E: Sidse Jørgensdatter. B:
5) Jørgen Nielsen 2½
6) Birthe Nielsdatter 12 uger.
FM: morbror Niels Jørgensen i Jersie på Vartovs gods.
Første ægteskab med
Birthe Andersdatter. B:
1) Anders Nielsen 20
2) Ellen Nielsdatter 15
3) Maren Nielsdatter 12
4) Sidsel Nielsdatter 10.
FM: fars søskendebarn Jens Nielsen i Solrød på Magistratens gods.

70 Anders Bützow, skoleholder i Reerslev. 11.9.1785, fol.72B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Andreas Hansen, degn i Vindinge. B:
1) Dorthe Cathrine Marie Andersdatter 18, i København
2) Hedvig Marie Andersdatter 16.
FM: født værge Børge Frederiksen Bruun, tømrer i Roskilde.

71 Elisabeth Magdalene [Henriksdatter] Pechüle i Karlslunde, [begravet 17.12.1784], fol.75B.
E: Niels Hansen Aulum, præst i Karlslunde og Karlstrup.
Der er 2 myndige sønner og 3 gifte døtre heraf B:
1) Hans Nikolaj Aulum. Ved afkald indført 1.5.1794 er han præst i Vandborg.

72 Bevilling at være egen værge i Greve. 22.4.1788, fol.76B.
Bevilling af 28.3.1788 at være egen værge for
Marianne Maarslet, datter af Jens Maarslet, degn i Greve og Kildebrønde og Kirstine Marie Jensdatter Grejs.

73 Frederikke Sofie [Caspersdatter] Lemvig i Greve, der døde 28.2.1790, fol.77.
E: Jens Nikolaj [Lauridsen] Engelstoft, præst i Greve og Kildebrønde.
Testamente af 23.6.1774.
Afkald København 30.11.1791 fra A:
1) F. Lemvig
2) Casper Blad
3) Mathias Blad
4) Louise Blad
5) L[aurids] C[hristian] Blad
6) Johanne Blad.
[Afdødes søster Maren Elisabeth Caspersdatter Lemvig, død Herslev 23.12.1788, var g.m. Hans Mathiassen Blad, præst i Endeslev og Vråby, begravet 28.9.1764].

74 Johan Vilhelm Rejsen, degn i Karlslunde og Karlstrup, der døde 11.8.1794, fol.78B.
E: Else Cathrine Mathiæ Poulsdatter.
Testamente i Hvissinge skole af 28.12.1769.

75 Christiane [Jørgensdatter] Paulin i Snoldelev. 3.9.1794, fol.79.
E: Andreas Tamdrup [Pedersen] Raklev, præst i Snoldelev og Tune.
Testamente af 28.5.1790. A:
1) søster Gedske Sofie [Jørgensdatter] Paulin.
FM: Jacob Boserup i Snoldelev.

76 Jens Nikolaj [Lauridsen] Engelstoft, præst i Greve og Kildebrønde, der døde 8.9.1796, fol.80B.
E: Marie Elisabeth [Nielsdatter] Aulum.
Testamente af 1.8.1796.

77 Hans Pedersen Wording degn i Jersie og Solrød. 18.12.1796, fol.81B.
E: Sidse Sørensdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, skifte 9.5.1778 lbnr.63]. B:
1) Inger Hansdatter Wording g.m. Thøger Lassen, degn i Roskilde Frue.
Gavebrev af 30.12.1780 til Christen Steffensens datter Mette Christensdatter, nu g.m. Henrik Kreiner i Osted..

78 Anders [Andersen] Møller, skoleholder i Kildebrønde. 24.7.1797, fol.82B:
E: Elsebeth [Nielsdatter]. LV. Hans Folmersen i Kappelgårde [i Kildebrønde sogn]. B:
2) Niels Møller 17
3) Karen Møller 15
4) Hans Møller 10
5) Peder Didrik Møller 6
6) Kirsten Møller 1½.
FM: Peder Andersen Møller, degn i Kongens Lyngby.
Af første ægteskab B:
1) Anders Andersen Møller 30, i Frederiksdal mølle.
Afdøde døde 23.7.1797.

79 Sofie Frederikke Oppenheim i Snoldelev. 28.3.1798, fol.84.
E: Peder Adolf Knudsen, præst i Snoldelev og Tune. B:
1) Hans Christian Knudsen 9
2) Sofie Benedikte Knudsen 8
3) Filip Julius Knudsen 6
4) Elisa Christian Knudsen 3 (en søn)
5) Charlotte Louise Knudsen 1.
FM:
1 farfar Hans Christian Knudsen, arkivar i Danske Kancelli
2 farbror Hans Hansen Knudsen, førstesekretær i Danske Kancelli.
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1798.

80 Marie Sofie Snitler i Jersie. , der døde 31.12.1799, fol.85.
E: Laurids [Hansen] Gammerød, præst i Jersie og Solrød.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1790.

81 Hans Nikolaj Lassen, degn i Jersie og Solrød, der døde 1.10.1801, fol.85B, 88.
E: Birthe Marie Clausen. B:
1) Anne Kirstine Lassen 4.
FM: Niels Christian Lassen, inspektør på Rådvad Fabrikker.

82 Magdalene Kirstine Lassen i Vindinge. 14.7.1802, fol.85B.
E: A[ndreas] Hansen, degn i Vindinge. B:
1) Anne Kirstine Hansen 21
2) Maren Hansen 18
3) Antoinette Hansen 15
4) Lene Hansen 9.
FM: morbror [Thøger Hansen] Lassen, degn i Kamstrup [i Vor Frue sogn ved Roskilde].
Afdøde døde 29.5.1802.

83 Niels Nielsen, skoleholder i Karlstrup. 24.5.1803, fol.89.
E: Johanne Rosener. LV: Niels Hansen Læsø i Karlstrup mølle.
Første ægteskab med Ellen Nielsdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 35, g.m. Hans Nielsen, skoleholder i Skensved
2) Hans Nielsen 33.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Nielsen i Baldersbrønde.

84 Hans Nielsen, skoleholder i Kirke Skensved. 13.11.1806, fol.90B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Adolf Kynde, præst i Havdrup og Kirke Skensved. B:
1) Elsebeth Hansdatter 12
2) Niels Hansen 9
3) Sidsel Hansdatter 3½.
FM:
1 født værge Jørgen Nielsen i Karlstrup på Køgegård gods
2 Thomas Jensen, sognefoged i Skensved, gårdmand under Vallø gods
3 Thor Lauridsen i Kirke Skensved på Universitetets gods.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1806.
Samfrændeskifte 13.11.1806.

85 Andreas Hansen, degn i Reerslev og Vindinge. 19.1.1807, fol.94, 103B, 106B.
E: Birthe Marie Clausen. LV: Peder Salomon, forvalter på Langerød.
Første ægteskab med [Magdalene Kirstine Lassen, skifte 14.7.1802 lbnr.82]. B:
1) Anne Kirstine Hansen
2) Maren Hansen
3) Antoinette Hansen
4) Lene Hansen.
FM:
1 født værge Mourids Hansen, degn i Svogerslev og Kornerup
2 Niels Christian Lassen, inspektør på Rådvad Fabrikker.
Afdøde døde 17.1.1807

86 Marie Hansen i Snoldelev. 28.2.1807, side 98.
E: Laurids [Melchior] Nonnegaard, degn i Snoldelev og Tune. B:
1) Peder Nonnegaard 19, i skomagerlære i Roskilde
2) Anne Dorthe Nonnegaard 18
3) Louise Nonnegaard 16.
FM: født værge Sivert Ditlevsen, stadsmusikant i Roskilde.
Afdøde døde 28.1.1807.

87 Mathias Hammer, degn i Karlslunde og Karlstrup. 4.2.1808, fol.99B.
E: Bolette Hansen. LV: Hans Adolf Kynde, præst i Havdrup og Kirke Skensved. B:
1) Dorthe Elisabeth Mathiasdatter 4
2) Maren Judith Elisabeth Mathiasdatter 2.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1808.
Afdøde døde 3.2.1808.

88 Peder Otto Nees, kirkesanger og degn i Vindinge. 28.8.1808, fol.101.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Christen Jacobsen i Vindinge. B:
1) Peder Pedersen Nees 4 mdr.
FM: [Egert Christoffer] Broager, præst i Reerslev og Vindinge.
Der skal være en født værge i Odense.
Afdøde døde 27.7.1808.

89 Hans Adolf [Ebbesen] Kynde, præst i Havdrup og Skensved, der døde 5.5.1809, fol.104B.
E: Anne Cathrine Hansen. LV: Kall i Roskilde. B:
1) [Cathrine Marie Kynde].
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1809.

SLUT
Voldborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1724-1804

[1724-1785]    [1799-1804]   


Voldborg herred
Gejstlig skifteprotokol
1724-17851 Jørgen Møinichen, præst i Hyllinge og Lyngby, [der døde 13.5.1724], fol.2.
Enkemand efter [Kirsten Mortensdatter Hove, begravet 15.5.1699]. B:
1) Hans Møinichen i London i England, død. 2B:
a en søn, død i sin ungdom
b Marie Hansdatter Møinichen g.m. Edvard Halland, drejer i London
2) Margrethe Møinichen i Hyllinge præstegård, enke efter Søren [Rasmussen] Dolmer, præst i Rye og [Kirke] Sonnerup, [død 1708].

2 Anders Jensen Fogh, præst i Ry og Sonnerup. 14.5.1725, fol.3B.
E: Johanne Cathrine [Sørensdatter] Dolmer. LV: Claus Jensen. B:
1) Søren Dolmer Fogh 13
2) Jens Fogh 12
3) Holger Christian Fogh 11
4) Ingeborg Fogh 7
5) Birthe Marie Fogh 6
6) Elisabeth Fogh 1
7) Anders Fogh 4 mdr.
FM:
1 Thomas [Jensen] Kjærulf, successor
2 Christen [Eriksen] Starck, præst i Hyllinge og Lyngby
3 Jacob [Nielsen] Krag, præst i Osted og Allerslev
4 Knud Arild [Christensen] Friis, præst i Sæby og Gershøj.
Arv i boet til Niels Lauridsen Fogh ved FM: Michael Franck.
Afdøde i september 1724.

3 Anders Pedersen Hald, præst i Hvalsø og Særløse, der døde 4.1.1725, fol.4B.
E: Abelone Marie [Damianusdatter] Stendorf. LV: Christen Knudsen, universitetsfuldmægtig i Roskilde. B:
6) Damianus Christian Hald
7) Hans Peder Hald
8) Kirstine Marie Hald
9) Bodil Kirstine Hald
10) Anne Sofie Hald.
FM:
1 Søren Jacobsen, successor
2 Knud [Arild Christensen] Friis, præst i Sæby og Gershøj.
Første ægteskab med [Kirsten Hulegaard]. B:
1) Oluf Hald, kapellan Helligsø i Thy
2) Peder Hald, stud. theol.
3) Jacob Hald
4) Maren Hald g.m. Josias [Christensen] Kornbæk, præst i Rær, [Hansted og Vigsø]
5) Karen Hald g.m. kaptajn von Cappelen.
Arv i boet til afdødes brordatter Ingeborg Hansdatter efter dennes farfar.

4 Anne Christensdatter Kolding i Hvalsø, der døde 13.11.1725, fol.7B.
E: Laurids Hansen [Egby], degn i Hvalsø og Særløse. A:
1) bror Christen Christensen Kolding i Århus
2) søster Karen Christensdatter, død. 4B:
a Christen Lauridsen, død. 3 børn
b Maren Lauridsdatter, enke efter Jacob Sørensen i Jegstrup
c en datter
d en datter
3) søster Ingeborg Christensdatter, død. 3B:
a en datter g.m. Niels Knudsen i Assedrup i Nølev sogn
b en søn
c en søn
4) halvbror Søren Andersen, død. 5 små børn.
Afkald indført i justitsprotokollen fol.25 og 26.

5 Laurids Hansen Egby, degn i Hvalsø og Særløse. 22.10.1729, fol.8.
E: Maren Steffensdatter. LV: successor Casper Hancke, der ægter enken.
Testamente konfirmeret den 15.9.1727.
A:
1) søster, død. 1B:
a Mr. Jensen i København
2) bror, død. 2B:
a Gundel Andersdatter g.m. Jørgen Ibsen i Kisserup
3) Hans Andersen i Skinderhuset i Kisserup, død Hans børn.
[Første ægteskab med Anne Christensdatter Kolding. skifte 13.11.1725 lbnr.4].

6 Maren Steffensdatter i Hvalsø, der døde 23.3.1736, fol.8B.
E: Casper Hancke, degn i Hvalsø og Særløse.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Thisted i Thy.

7 Maren Jacobsdatter Majmand, der døde 6.8.1738, fol.11.
E: Casper Hancke, degn i Hvalsø og Særløse. B:
1) Johanne Margrethe, nyfødt.

8 Reinholdt [Knudsen] Berg, degn i Hyllinge og Lyngby, der døde 10.8.1739, fol.12B.
E: Johanne Margrethe [Pedersdatter Lund]. LV: Jacob Tjørnelund, degn i Soderup og Eskilstrup. B:
1) Christian Berg 14
2) Sofie Kirstine Berg 13.
FM:
1 Frederik Danchel, successor
2 Johan Frederik Achtonius, degn i Sæby og Gershøj
3 Oluf Lund, degn i Osted og Allerslev.

9 Jens Andersen Fogh, ugift i Rye præstegård, der døde 24.1.1740, fol.15B, 218B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin stedfar Thomas Kjærulf, præst i Rye og Sonnerup g.m. afdødes mor [Johanne Cathrine Sørensdatter Dolmer, enke efter afdødes far formanden Anders Jensen Fogh, skifte 14.5.1725 lbnr.2].
Desuden nævnes mosters mand Christen [Eriksen] Starck, præst i Hyllinge og Lyngby.

10 Casper Hancke, degn i Hvalsø og Særløse, der døde 1.10.1739, fol.19B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Lytken, forvalter på Skjoldenæsholm.
Første ægteskab med Maren Steffensdatter, [skifte 23.3.1736 lbnr.6]. Hendes første ægteskab med Laurids Hansen.
Andet ægteskab med Maren Jacobsdatter Majmand, [skifte 6.8.1738 lbnr.7]. B:
1) Johanne Margrethe 1.
FM: Laurids Jensen i Kirke Hvalsø, forrige forpagter på Sonnerupgård.

11 Johanne Margrethe Pedersdatter Lund, i Lyngby anneksgård, der døde 2.10.1740, fol.45.
Enke efter Reinholdt [Knudsen] Berg, degn i Hyllinge og Lyngby, [skifte10.8.1739 lbnr.8].
Afdøde var forlovet med Jørgen Franck i Ågerup, anneks til Tølløse. B:
1) Christian Berg
2) Sofie Kirstine Berg.
FM:
1 Thomas Kjærulf, præst i Rye og Sonnerup
2 Christen [Eriksen] Starck, præst i Hyllinge og Lyngby.

12 Johanne Birgitte [Clausdatter Danchel] i Hyllinge degnebolig. 1741, fol.52.
Enke efter Anders [Christoffersen] Textorf, degn i Tårs, [begravet Tårs 8.1.1739]. B:
1) Sofie Dorthe 20
2) Johanne Elisabeth 19
3) Poul Danchel 6.
[Afdøde første ægteskab med formanden i Tårs Thue Christian Bentsen Tranberg].
Desuden nævnes afdødes søster Ulrikke Sofie Danchel i København.
Afdøde, der var datter af [Claus Poulsen Danchel, præst i Tårs og Vigsnæs, skifte Musse herred gejstlig 27.4.1716 lbnr.65 og Abel Dorthe Berg], blev begravet i Slemminge 30.11.1740 under besøg hos sit søskendebarn Poul [Zachariassen] Danchel, præst i Slemminge og Fjelde, men boede ellers hos sin bror Frederik Danchel, degn i Hyllinge og Lyngby.

13 Maren [Sørensdatter] Dolmer i Hyllinge, der døde 14.2.1742, fol.56B.
E: Christen [Eriksen] Starck, præst i Hyllinge og Lyngby. B:
1) Søren Starck, udenlands
2) Jørgen Starck i Abbetved i Kirke Såby sogn
3) Anne Margrethe Starck g.m. Thomas Jensen [fejl for Christensen] Barfoed, præst i Hasle, Skejby og Lisbjerg
4) Kirsten Starck g.m. Niels Christensen i København.

14 Elisabeth Andersdatter Fogh, ugift i Rye, der døde 4.7.1742, fol.58.
A:
1) mor [Johanne Cathrine Sørensdatter Dolmer] g.m. Thomas [Jensen] Kjærulf, præst i Rye og Sonnerup
2) bror Holger Christian Fogh
3) halvbror Knud Thomsen Kjærulf
4) halvbror Georg Baltser Thomsen Kjærulf.
Arv efter afdødes far [Anders Jensen Fogh, skifte 14.5.1725 lbnr.2].

15 Søren Jacobsen, præst i Hvalsø og Særløse, der døde i juni 1744, fol.58B.
E: Anne Ingeborg [Bjørn]. A:
1) mor Birgitte Sørensdatter, enke efter Lauenstein.
Testamente af 19.6.1744.
Desuden nævnes Søren Jacobsen og Anne Ingeborg [Bjørns] svogre:
1 oberstløjtnant Adam Otto Rohweder
2 Otto Grundtvig, præst på Sejrø.

16 Clara Sørensdatter, ugift i Hvalsø, der døde 20.4.1744, fol.59B.
A:
0) forældre [Søren Enoksen, præst i Jyllinge og Gundsømagle og Kirsten Johansdatter, skifte Sømme herred 1704 lbnr.26]
1) søster Birgitte [Sørensdatter], enke efter Løvensten ved søn Søren Jacobsen, præst i Hvalsø og Særløse, [skifte juni 1744 lbnr.15]
2) bror Johannes Sørensen, præst i Jyllinge og Gundsømagle, [død 1714]. 1B:
a Johannes Johansen, der underholdes af Roskilde fattigkasse
3) søster Dorthe Sørensdatter, død. 2B:
a Søren Sorterup
b Anne Kirstine Sorterup g.m. Peder Rodsen i København.

17 Birthe [Andersdatter] Fogh i Rye, der døde 1.3.1745, fol.62.
E: Michael [Hansen] Møller, degn i Rye og Sonnerup.
Afkald fra børn indført i justitsprotokollen fol.35.

18 Lyder Frickmann, skoleholder i Gevninge, der døde 1.3.1745, fol.62.
Arvinger angives ikke.

19 Johanne Ulriksdatter Helt, der døde 21.7.1745, fol.62B.
E: Knud [Arild Christensen] Friis, præst i Sæby og Gershøj. B:
1) Dorthe Elise Friis g.m. Peder Herman von Ham, rådmand i Roskilde
2) Ulrik Friis, fuldmægtig i Holbæk amtstue
3) Birgitte Friis.

20 Christen [Eriksen] Starck, præst i Hyllinge og Lyngby, der døde 16.7.1745, fol.68.
Enkemand efter [Maren Sørensdatter Dolmer], skifte 14.2.1742 lbnr.13. B:
1) Søren Starck, udenlands
2) Jørgen Starck i Abbetved i Kirke Såby sogn
3) Anne Margrethe Starck, enke efter [Thomas Christensen] Barfoed, præst [i Hasle, Skejby og Lisbjerg, begravet Hasle 20.5.1743]
4) Kirsten Starck g.m. Niels Christensen i København.

21 Laurids [Nielsen] Lindberg, degn i Kirke Såby og Kisserup, der døde 3.8.1746, fol.116.
E: Gertrud Bruun. LV: Niels Jensen i Kirke Såby. B:
1) Anne Dorthe Lindberg.
FM: Busch i Himmelev.

22 Frederik [Clausen] Danchel, degn i Hyllinge og Lyngby, der døde 21.4.1748, fol.132.
E: Mette Cathrine Holm. LV: stedfar Mikkel Abelsen, degn i Ramløse. B:
1) Claus Danchel 7
2) Charlotte Eleonora Danchel 3.
FM: Michael Møller, degn i Rye og Sonnerup.
Arv i boet efter afdødes søster Johanne Birgitte [Clausdatter] Danchel, skifte 1741 lbnr.12. Enke efter Anders [Christoffersen] Textorf, degn i Tårs, [begravet Tårs 8.1.1739]. B:
1) Sofie Dorthe
2) Johanne Elisabeth
3) Poul Danchel.
Desuden nævnes Jacob Holm [Vandal], degn i Skibby.

23 Karen [Andersdatter] Bruun i Såby, der døde 16.4.1748, fol.145.
E: Michael Franck, præst i Såby og Kisserup. B:
1) Søren Franck, kapellan i Roskilde Domkirke, g.m. [Dorthe Elisabeth Bielefeld]
2) Jørgen Franck, degn i Kirke Såby og Kisserup
3) Sofie Amalie Franck
4) Marie Margrethe Franck g.m. Ludvig [Christiansen] Bielefeld, præst i Okholm i Bredstedt.

24 Jacob [Nielsen] Krag, præst i Osted og Allerslev, der døde 10.1.1749, fol.152.
E: Birgitte [Jensdatter] Thomsen. LV: Villads [Knudsen] Gamborg, præst i Hvalsø og Særløse. B:
1) Barbara Krag g.m. Jens Andreassen Møller, købmand i Holbæk
2) Kirsten Krag g.m. Johan Christoffer Haahr, præst i Voss præstegæld i Bergen stift i Norge
3) Drude Krag g.m. Daniel [Olufsen] Høfding, præst i Marvede og Hyllinge
4) Christiane Marie Krag. FM: født værge Jørgen Thomsen, kancelliråd i København.
Enkens første ægteskab med [Hans Sørensen Lemvig, præst i Ørsted og Dåstrup, død 1713]. Af børn nævnes B:
1 Hans Hansen Lemvig
2 Ingeborg Hansdatter Lemvig g.m. Lorents Hansen i København.

25 Anne Beathe Skaarup i Rye, der døde 27.4.1749, fol.187B.
Enke efter Laurids Fogh, degn i Kirke Hyllinge og Lyngby, [begravet 30.1.1722]. B:
1) Knud Aastersen
2) Niels Fogh, købmand i Holbæk
3) Else Fogh.

26 Gotfred Timler, skoleholder på Ledreborg. 12.5.1749, fol.195.
E: Dorthe Marie Fischer. B:
1) Frederik Gotfredsen 5
2) Marie Gotfredsdatter 6 mdr
3) Sara Gotfredsdatter 6 mdr.
FM: morfar Christian Fischer, degn i Tjæreby.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Dreyer i København.
Afdøde døde 4.5.1749.

27 Johan Frederik Achtonius, degn Sæby og Gershøj, der døde 20.4.1750, fol.197.
E: Sofie Frandsdatter Schrøder. A:
1) bror, død. 1B:
a Niels Christian Achtonius i Skælskør.

28 Anne Cathrine Pedersdatter [Mørch] i Osted, der døde 22.7.1750, fol.201.
E: Albert [Hansen] Trojel, præst i Osted og Allerslev. B:
4) Hans Lorents Trojel 5
5) Helvig Trojel 3
6) Johan Ludvig Trojel 7 uger.
Første ægteskab med Lorents Jager, vestindisk kaptajn. B:
1) Peder Anton Jager 19
2) Hedvig Cathrine Jager 15
3) Juliane Jager, død. Skifte Ramsø herred gejstlig 22.7.1749 lbnr.16, efter hvem, der er arv.
FM: Anders Olufsen Tofte, vestindisk kaptajn i København g.m. faster Eldrig Tofte.

29 Søren Due, skoleholder i Lyngby. 28.4.1758, fol.219.
E: Marie Jacobsdatter. LV: [Johan] Lambert Buchau, degn i Hyllinge og Lyngby. B:
1) Marie Cathrine Sørensdatter 13
2) Caroline Hedvig Sørensdatter 7
3) Søren Sørensen 2.
FM: Christen Simonsen i Lille Karleby.

30 Helene Marie Laurberg i Såby. 29.11.1758, fol.219B.
E: Jens [Jensen] Aagaard, præst i Såby og Kisserup.
Bevilling til uskiftet bo af 8.12.1758.

31 Mette Elisabeth Gorm i Hvalsø. 20.11.1758, fol.223B.
E: Mads [Mortensen] Aarby, degn i Hvalsø og Særløse. B:
1) Morten Madsen
2) Severin Madsen
3) Søren Madsen
4) Frederik Madsen
5) Sara Kirstine Madsdatter
6) Mette Margrethe Madsdatter
7) Charlotte Madsdatter.

32 Michael Hansen Møller, degn i Rye og Sonnerup. 10.8.1759, fol.226.
E: Drude Sofie [Hulegaard]. LV: bror Arent Hulegaard, prokurator på Gjeddesdal [i Greve sogn]. B:
1) Laurids Fogh Møller, guldsmed i Hamborg
2) Asmus Johannes Møller i København.
[Første ægteskab med Birthe Andersdatter Fogh, skifte 1.3.1745 lbnr.17].
Desuden nævnes:
1 enkens bror Laurids Hulegaard
2 børnenes halvbror Johan Henrik, skoleholder i Gevninge.

33 Elisabeth Lindhardt (Leenhardt) i Hyllinge. 2.11.1759, fol.238.
E: Johan Lambert Buchau, degn i Hyllinge og Lyngby. B:
1) Frits Carl Buchau
2) Frederik Christian Buchau
3) Anne Malene Buchau.
Afdøde døde 30.10.1759.

34 Karen Rasmusdatter Ørn, husholderske i Såby præstegård, der døde 20.5.1760, fol.246B.
A:
1) mor Anne Jensdatter g.m. Niels Lund, skytte på Sonnerupgård i Kirke Hvalsø
Mors andet ægteskab med afdødes far [Rasmus Andersen i Dumpedal mølle i Kirke Hvalsø sogn sogn, skifte Sonnerup 14.7.1730]. B:
2) bror Peder Rasmussen Ørn, skytte på Birkholm [i Butterups sogn]
3) bror Anders Rasmussen Ørn, død. Hans 4 børn
4) søster Anne Rasmusdatter Ørn g.m. Jørgen Musted, skoleholder i Rye i Gørlev sogn.
Mors første ægteskab med [Anders Pedersen, død 3.12.1714]. B:
5) halvsøster Anne Christine Aqualin g.m. Conrad Fabritius, organist i Nykøbing Falster.

35 Hustru i Lyngby. 10.12.1761, fol.254B.
E: Christen Holm, skoleholder i Lyngby.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.11.1761.

36 Jens [Jensen] Aagaard, præst i Såby og Kisserup. 29.3.1762, fol.259.
Enkemand efter Helene Marie Laurberg, [skifte 29.11.1758 lbnr.30]. B:
1) Christiane Jensdatter Aagaard
2) Palæmon Jensen Aagaard
3) Elisabeth Jensdatter Aagaard.
FM: farbror Aagaard, justitsråd i København.

37 Johan Lambert Buchau, degn i Hyllinge og Lyngby, der døde 10.4.1763, fol.311, 341B.
E: Karen. LV: Peder Sidelmann, degn i Ferslev og Vellev.
Første ægteskab med [Elisabeth Lindhardt, skifte 2.11.1759 lbnr.33]. B:
1) Frits Carl Buchau
2) Frederik Christian Lambert Buchau, der døde 29.9.1764 i Rye præstegård
3) Anne Malene Buchau.

38 Christian Frederik Thomsen, (Tamsen), degn i Hyllinge og Lyngby, der døde 17.12.1764, fol.326.
E: Marie Mathiasdatter. LV: Trane, birkedommer. A:
1) søster Vibeke Christiane Thomsen g.m. Salholt, prokurator i København
2) søster, hvis navn ikke kendes, i pesthuset i København, da hun er vanvittig.
Arv efter enkens far Mathias Jacobsen i Korsør.
Afdøde blev gift med enken sommeren 1764.

39 Oluf [Jacobsen] Lund, i Ledreborg gartnerhus, der døde 6.6.1767, fol.342.
E: Anne Bertelsdatter, [der døde, begravet 18.11.1767]. B:
1) Bertel Lund, personlig kapellan i Reerslev, [død 12.4.1751]. 7B:
a Svend Lund
b Oluf Lund
c Cathrine Lund
d Dorthe Lund
e Anne Lene Lund
r Drude Lund
g Christiane Lund
2) Ebbe Lund i København
3) Margrethe Lund g.m. Otto Jensen, skoleholder i Højby
4) Birgitte Lund, enke efter Rasmus Jørgensen i Gevninge kro
5) Drude Lund, enke efter [Jacob Hansen] Jelstrup, præst i Reerslev og [Vindinge, skifte Tune herred gejstlig 5.4.1756 lbnr.47]
6) Lene Lund g.m. Hans Christian Holst i Osted kro, begge døde. 2B:
a Oluf Holst
b Gertrud Holst.
Afdøde, der var afskediget degn fra Osted og Allerslev, døde hos Gotlob Gørlt, gartner på Ledreborg, enkemand efter afdødes datterdatter.

40 Elisabeth Cathrine Crone i Hyllinge. 6.12.1768, fol.344B.
E: Johannes [Simonsen] Aubertin, præst i Hyllinge og Lyngby. B:
1) Iver Aubertin 22
2) Simon Aubertin 16
3) Birgitte Margrethe Aubertin 15
4) Helene Kirstine Aubertin 10.
FM: morbror Hartvig Crone, kirkeværge i Kellinghusen i Holsten.
Afdøde døde 6.11.1768.
Bevilling til uskiftet bo af 25.11.1768
Samfrændeskifte 7.3.1769.

41 Johannes [Simonsen] Aubertin, præst i Hyllinge og Lyngby, der døde 30.7.1769, fol.347, 403B.
E: Margrethe [Rasmusdatter] Storm. LV: bror Thomas [Rasmussen] Storm, forvalter på Ryegård [i Rye sogn].
Første ægteskab med Elisabeth Cathrine Crone, [skifte 6.12.1768 lbnr.40]. B:
1) Iver Aubertin 22
2) Simon Aubertin 16
3) Birgitte Margrethe Aubertin 15
4) Helene Kirstine Aubertin 10.
FM: morbror Hartvig Crone, kirkeværge i Kellinghusen i Holsten.

42 Mads [Mortensen] Aarby, degn i Hvalsø og Særløse. 14.3.1770, fol.396.
E: Anne Sønder. LV: Jørgen Jensen, skoleholder i Hvalsø.
Første ægteskab med [Mette Elisabeth Gorm, skifte 20.11.1758 lbnr.31]. B:
1) Morten Madsen i København
2) Severin Madsen i Jylland
3) Søren Madsen i København
4) Frederik Madsen i København
5) Sara Kirstine Madsdatter i Roskilde
6) Mette Margrethe Madsdatter g.m. Holger Hansen, matros i København
7) Charlotte Madsdatter, der tjener på Holtegård.

43 Jørgen Franck, degn i Kirke Såby og Kisserup. 24.10.1770, fol.398.
E: Johanne Regine [Ludvigsdatter Grandjean]. LV: Christian Grandjean.
Arvinger angives ikke.

44 Jørgen Pedersen Fritz, degn i Rye og Sonnerup. 10.7.1775, fol.404B.
E: Kirstine Marie [Wellejus]. LV: Gechel, forvalter på Ryegård. B:
1) Peder Nikolaj Fritz 25, købmandskarl i Horsens i Jylland
2) Thomas Fritz 23, student i København
3) Erik Fritz 18
4) Gotlob Fritz 15
5) Niels Fritz 13, i Roskilde latinskole
6) Kirsten Fritz g.m. Bertel Hagedorn, købmand i Frederikssund
7) Helle Fritz, forlovet med successor Jacob Husum.
FM: morbror [Poul Thomsen] Wellejus, præst i Herlufmagle og Tybjerg.

45 Mathias Hamborg [Sørensen] Aagesen, præst i Rye og Sonnerup. 28.12.1776, fol.408.
E: Anne Marie Bie. LV: Skovbo. B:
1) Søren Aagesen 14.
FM: Christian Brabrand, præst i Hvalsø og Særløse.
Desuden nævnes enkens bror Mads Bie, ekvipageskriver i København.
Afdøde døde 27.12.1776.

46 Poul Zacharias Grønvald (Grønvold), skoleholder i Lyngby. 24.3.1777, fol.442B.
Enkemand efter Hedvig Holstebro, død 10.3.1777. B:
1) Anne Grønvald 36, på Isgård [i Tved sogn på Mols] i Jylland
2) Frederikke Eleonora Grønvald 32, i Roskilde
3) Ellen Elisabeth Grønvald 28, i København
4) Karen Lytken Grønvald 27, i København
5) Alexander Grønvald 25, i Sorø
6) Elsebeth Grønvald 20, i Roskilde
7) Sofie Margrethe Grønvald 14, i Glostrup.
FM: farbror [dvs. fars halvsøsters mand Peder Andreas Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup.
Afdøde døde 23.3.1777.

47 Johanne Cathrine [Rasmusdatter] i Gershøj. 18.1.1782, fol.450B.
Enke efter Knud [Olufsen] Hvalsø, degn i Nørre Jernløse og Kvanløse, [død 3.7.1773]. B:
1) Anne Cathrine Knudsdatter Hvalsø 36, i Sæby præstegård
2) Rasmus Knudsen Hvalsø 34, slagtersvend
3) Oluf Knudsen Hvalsø, slagtersvend i København
4) Kirsten Knudsdatter Hvalsø g.m. [Christian Ludvig] Spleth, [værtshusmand] i Store Heddinge
5) Hans Knudsen, slagtersvend i København
6) Helvig Knudsdatter Hvalsø g.m. Hans Nielsen Hvalsø på stedet
7) Christen Knudsen Hvalsø 18, i smedelære i Roskilde.
Afdøde døde 21.12.1781.

48 Niels Wiingaard, ugift student og informator på Egholm, der døde 12.10.1781, fol.454B.
A:
1) moster Anne Marie i Ålborg
2) moster, død. 3B:
a Niels Rebstrup Graa, stadsværge i København
b David Graa, accisseskriver i Ålborg, død. 7B:
1 Johanne Graa 28, i Ålborg
2 Oluf Graa 26, student i Lille Lyngby præstegård
3 Christen Graa 19, i København, død pinsedag 1781
4 Margrethe Cathrine Graa 17
5 Kirsten Graa 15
6 Anne Marie Graa 13
7 Knud Graa 12
c Mette Graa, [begravet Børglum 14.6.1776]. E: Otto Didrik [Schack] Dagnæs, degn og organist i Børglumkloster, [nu g.m. Margrethe Kirstine Møller]. 3B:
1 Thomas Sandholt Ottesen
2 Oline Ottesen
3 Charlotte Amalie Ottesdatter
FM: [stedmors bror] Søren [Johansen] Møller, kapellan i Hjørring
3) morbror Henrik Knudsen, død. 1B:
a Søren Henriksen i Skælskør.

49 Søren Møller, skoleholder i Skov Hastrup i Særløse sogn. 23.8.1784, fol.464.
E: [Navn anføres ikke ]. LV: bror Niels Olufsen, møller i Tadre mølle [i Kirke Såby sogn]. B:
1) Magnus Sørensen Møller.
FM: Anders Borch,. købmand i Roskilde.

50 Ulrik Frederik Lyster, skoleholder i Skov Hastrup [i Særløse sogn]. 4.7.1785, fol.464B.
A:
0) forældre [Ebbe Oluf Lyster, herredsfoged i Hammerum herred. Skifte Lundenæs og Bøvling amter 20.11.1767 lbnr.409] og Birgitte Wartberg i Skive, [skifte Skive 23.6.1784 lbnr.118]
1) bror Christian Lyster, birkedommer i Herningsholm birk i Hammerum herred
2) bror Henrik Hornemann Lyster, hørkræmmer i København
3) Bendix Lyster, købmand i Århus
4) Anne Hornemann Lyster g.m. Niels Stenbjerg, kordegn i Skive
5) Anne Charlotte Lyster på Rydhave
6) Anne Marie Lyster i København.
Afdøde døde 4.6.1785.Voldborg herred
Gejstlige skiftebreve
1799-1804

51 Anne Mikkelsdatter i Skov Hastrup. 10.12.1799, skiftebrev.
E: Jørgen Christensen, skoleholder i Skov Hastrup, der døde 24.1.1800.
Hans første ægteskab med Anne Cathrine Andersdatter, død 4.7.1799. B:
1) Johanne Jørgensdatter 29 g.m. Oluf Andersen i Klosterhusene ved Roskilde
2) Christen Jørgensen 25, væver
3) Anders Jørgensen 22
4) Peder Jørgensen 17
5) Rasmus Jørgensen 12
6) Karen Jørgensdatter 10.
FM: morbror Niels Andersen i Skov Hastrup.
Desuden nævnes afdøde mands bror Poul Christensen i Kyndeløse.
Hendes første ægteskab med Christen Christensen i Allerslev, der døde i julen 1798 efter 48 års ægteskab uden børn.
0) forældre Mikkel Sørensen i Nørre Hvalsø og Kirsten Andersdatter, begge døde
01) morbror Knud Andersen i Nørre Hvalsø, død. 1B:
1) Anders Knudsen i Nørre Hvalsø, død. 3B:
a Knud Andersen i Nørre Hvalsø
b Niels Andersen i Bukkerup
c Maren Andersdatter g.m. Jens Clausen, smed i Kirke Såby
02) morbror Jens Andersen i Kirke Hvalsø, død. 2B:
1) Marie Jensdatter, død, var g.m. Laurids Olufsen i Glim. 3B:
a Jens Lauridsen i Lerbjerg
b Laurids Lauridsen i Lejre
c Niels Lauridsen i Borup
2) Maren Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Vibe i Særløse. 5B:
a Morten Jørgensen Vibe i Sloruphuset, død. 8B:
1 Jens Mortensen, skovfoged i Lerbjerg
2 Jørgen Mortensen, rejser til skibs
3 Ellen Mortensdatter i København
4 Maren Mortensdatter i København
5 Sidse Mortensdatter g.m. Jens Jensen i Bukkerup
6 Kirsten Mortensdatter, uvist hvor
7 Anne Mortensdatter
8 Hans Mortensen
b Jens Jørgensen Vibe i Ebberup, død. 2 sønner og 4 døtre, heraf B:
1 Zacharias Jensen i Ebberup
c Sofie Jørgensdatter, død, var g.m. Casper i Ladegårdshuset. Uvis hvor mange børn
d Anne Jørgensdatter i Roskilde
e Mette Jørgensdatter g.m. Rasmus Andersen i Lejre
03) moster Anne Andersdatter g.m. Hans Jensen i Nørre Hvalsø. 2B:
1) Anders Hansen i Kirke Hvalsø, død. 2B:
a Jens Andersen i Kirke Hvalsø
b Anne Andersdatter i København, enke efter Laurids Christensen i Stedstrup
3) Else Hansdatter, død, var g.m. Augustinus Sørensen i Lerbjerg. 3B:
a Anne Augustinusdatter g.m. Niels Pedersen i Allerslev
b Kirsten Augustinusdatter g.m. Jens Lauridsen i Lerbjerg
c Sidse Augustinusdatter g.m. Anders Jensen i Algestrup
04) moster Maren Andersdatter, død, var g.m. Mikkel Jacobsen i Smidstrup. 2B:
1) Jacob Mikkelsen i Smidstrup, død. 2B:
a Mikkel Jacobsen i Smidstrup
b Peder Jacobsen i Avnserupgård
2) Petronelle Mikkelsdatter, død, var g.m. Peder Mortensen i Nørre Hvalsø. 4B:
a Christen Pedersen husmand ved Buske kro
b Hans Pedersen, uvist hvor
c Kirsten Pedersdatter, død, var g.m. Jens Hansen i Nørre Hvalsø. 6B:
d Sofie Pedersdatter g.m. Laurids Jacobsen i Nørre Hvalsø
05) moster, død. af børn kendes B:
1) Wenzel, død. 2B:
a en søn, død
b en datter i Tyskland.

52 Cornelius [Corneliussen] Müller, præst i Osted og Allerslev. 16.4.1799, skiftebrev.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Pedersdatter Ostenfeld, død Kornerup 19.11.1789]. B:
1) Ingeborg Corneliusdatter g.m. Jacob Hersleb Holst, personlig kapellan i København Trinitatis
2) Peder Frederik Müller 24, hos en apoteker på Christianshavn.
Afdøde døde 5.4.1799.

53 Christian [Rasmussen] Brabrand, ugift præst i Hvalsø og Særløse, der døde 17.3.1803, skiftebrev.
A:
0) forældre [Rasmus Brabrand i Slagelse og Cecilie Gross]
1) bror Frederik Brabrand til Sonnerupgård [i Kirke Hvalsø sogn, død 1799]. 2B:
a Johan Ludvig Brabrand, professor linguarum orientalium
b Anne Cecilie Brabrand, enke efter Helmich, major
2) søster Elisabeth Cathrine Brabrand g.m. Ernst Voetmann på Søholt [i Krønge sogn] på Lolland, begge døde. 2B:
a Rasmus Voetmann, skytte på Ødemark [i Bromme sogn, død 23.10.1787]. E: Anne Jacobsdatter, gift Sorø 8.10.1790 med Jens Christiansen i Slaglille. 2B:
1 Anne Margrethe Rasmusdatter, døbt Nordrup 12.11.1786, tjener i Haldagerlille i Tystrup sogn
2 Anne Elisabeth Cathrine Rasmusdatter, døbt Munke Bjergby og Bromme sogne 27.4.1788, tjener i Fulby i Bjernede sogn.
FM: Frederik Christian von Hansen, løjtnant på Hvilshøjgård i Skibby sogn
b Mogens Ernst Voetmann, arbejdsmand på Holmen i København, gift København Frelser 19.3.1784 med enken Mette Cathrine Jonasdatter. Han er død. 3B:
1 Christian Brabrand Voetmann, døbt København Frelser 25.5.1785. På vajsenhuset, nu i kobbersmedelære i København
2 Jonas Voetmann, døbt København Frelser 9.9.1787. På Vajsenhuset, nu i væverlære i København
3 Andreas Voetmann, døbt København Frelser 17.5.1789
3) halvsøster Cecilie Brabrand i Hvalsø præstegård, enke efter Hans Hansen Müller, degn i Mygind, Krogsbæk og Skørringe i Århus stift, [begravet Krogsbæk 6.7.1777].
Arvingerne bekoster en ligsten efter afdøde, hvis indskrift ses side 277.

SLUT