Erik Brejls hjemmeside

Start

Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1729-1814

[1729-1737]    [1737-1744]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1729-17371    Johanne Jensdatter i Roskilde. 8.3.1729, fol.2.
E: Niels Pedersen Post. B:
1) Frederik Nielsen 14
2) Peder Nielsen 13
3) Lene Nielsdatter 11
4) Dorthe Nielsdatter 10
5) Niels Nielsen 8
6) Else Nielsdatter 7
7) Inger Nielsdatter 3
8) Johan Nielsen 6 mdr.
Afdøde døde 24.8.1728.

2    Bodil Damianusdatter Stendorph i Roskilde. 15.7.1729, fol.5.
E: Christen Knudsen, ridefoged på universitetets gods. B:
1) Vibeke Christensdatter 14
2) Damianus Christensen 11
3) Hans Christensen 5
4) Søren Christensen 3.
FM:
1 mosters mand Hans Lund, præst i Ågerup og Kirkerup
2 mors [halv]bror Casper Schade, forvalter på Duebrødre Kloster.
Litteratur: Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere af H. F. Garde i: Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68 side 139-153.

3    Laurids Meldtsen i Roskilde. 18.7.1729, fol.15.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Christoffer Birch, kræmmer. B:
1) Johanne Lauridsdatter 27
2) Meldt Lauridsen 26, bødkersvend i Hälsingborg
FM: Hans Sørensen, tømrer.
Afdøde døde 5.2.1729.

4    Ellen Nielsdatter i Roskilde. 18.7.1729, fol.18B.
E: Hans Birch, tømrer. B:
1) Peder Hansen 5½
2) Niels Hansen 4
3) Knud Hansen 1, der døde kort efter sin mor
4) Inger Hansdatter 9 mdr.
Registrering 14.1.1729.

5    Inger Jensdatter Håndlangers i Roskilde. 18.7.1729, fol.21B.
A:
1) halvsøster Kirsten g.m. Mikkel Hybertz.
Registrering 2.1.1729.

6    Maren Simonsdatter i Roskilde. 26.9.1729, fol.22.
E: Christen Poulsen, murer. A:
1) bror Rasmus Simonsen i Lillerød, død. 6B: 4 sønner og 2 døtre
2) søster Kirsten Simonsdatter, død. E: Vincent Rasmussen i Sengeløse. 4B:
a Anne Vincentsdatter 23
b Maren Vincentsdatter 20
c Simon Vincentsen 12
d Rasmus Vincentsen 10.
Afdøde døde 14.8.1729.

7    Peder Pedersen, ladefoged i Roskilde. 26.9.1729, fol.24B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Jens Rasmussen, vognmand. A:
1) søster Sidsel Pedersdatter g.m. Peder Skolemester i Ruds Vedby
2) søster Maren Pedersdatter.
FM: Peder Thomsen, hattemager.
Afdøde døde 2.5.1729.

8    Søren Jensen, pottemager i Roskilde. 26.9.1729, fol.27.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Matte Marie Sørensdatter 16, i København.
FM: Christen Simonsen.
Desuden nævnes enkens søn Anders Pedersen Falch.

9    Didrik Eberhard Negenborn, sadelmager i Roskilde. 27.9.1729, fol.28B.
E: Maren Thomasdatter LV: Niels Hansen, bødker. B:
1) Salome Eberhardsdatter 5½
2) Marie Elisabeth Eberhardsdatter 1.
FM: morbror Arent Thomsen, snedker.
Afdøde døde 24.6.1729.

10    Mikkel Hansen, murer i Roskilde. 5.10.1729, fol.32.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Hans Mikkelsen i Hauge mølle ved Ringsted
2) Ebbe Mikkelsen i Næstved
3) Bodil Mikkelsdatter g.m. Frederik Dahl.

11    Jørgen Hansen i Roskilde. 19.12.1729, fol.32B.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: Johan Frederik Lauridsen, kræmmer. B:
1) Elisabeth Jørgensdatter g.m. Jacob Olufsen i Holbæk
Marie Jørgensdatter 24, i Holbæk.
FM: Niels Johansen.
Registrering 15.8.1729.

12    Erik Olufsen, skomager i Roskilde. 19.12.1729, fol.34B.
E: Kirsten Carlsdatter. LV: Johan Frederik Lauridsen, kræmmer. B:
5) Lucie Eriksdatter 19.
FM: Niels Johansen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Eriksen, tømrersvend i København
2) Johannes Eriksen, rytter
3) Oluf Eriksen 26, brændevinskarl i København
4) Maren Eriksdatter, gift i Skåne.
Registrering 3.11.1729.

13    Jens Nielsen i Roskilde. 20.12.1729, fol.37.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Niels Falch. B:
1) Mette Jensdatter 6
2) Birthe Marie Jensdatter 4
3) Laurids Jensen 1.
FM: Anders Jensen.

14    Elisabeth Clausdatter Olrog i Møllegården i Roskilde. 8.12.1727, fol.38, 201B.
E: Jacob Sørensen Randers, købmand.
Første ægteskab med Hans Borring (Bording), bøssemager i København. B:
1) Jens Borring, fabrikant ved Det kongelige Sølvværk i Norge
2) Barbara Elisabeth Borring, død 10.5.1727, E: [Ulrik Frederik] Halving (Alvin), søløjtnant, i udlandet.
Barbara Elisabeth Borrings første ægteskab med Markus [Christensen Sytkam], præst [i Års og Havbro] i Jylland, [død 30.11.1712]. 4B:
a Hans Markussen, myndig
b Jørgen Markussen 16
c en søn i udlandet
d Marie Elisabeth Markusdatter
3) Claus Borring, død. 1B:
a Hans Jørgen Clausen Borring, i guldsmedelære i København.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Clausen Olrog, brygger i København.
Afdøde, [der var datter af Claus Olrog og Mette Nielsdatter i København], døde 3.5.1727 i København.

15    Abelone Rasmusdatter i Roskilde. 19.7.1729, fol.109.
E: Peder Nielsen Skræm (Skrem), kræmmer. B:
1) Claus Pedersen
2) Magdalene Pedersdatter g.m. Hans Nielsen, møller.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Nielsen Skræm, degn i Reerslev og Vindinge.
(Se skifte efter enkemandens far Niels Christensen Skræm, præst i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred gejstlig 15.7.1717 lbnr.26).

16    Anders Krabbe, skomager i Roskilde. 20.3.1730, fol.114B.
E: Cathrine, der døde 26.9.1729.
Hans B:
1) Bodil Andersdatter i København.
FM: Hans Lauridsen, skoleholder.
Afdøde døde 24.9.1729.

17    Morten Strikkertsen, murer i Roskilde. 20.3.1730, fol.115B.
E: Anne Nilausdatter. LV: Christen Pedersen, møller i Kappelmølle. B:
1) Nilaus Mortensen 21
2) Jens Mortensen 18.
FM: Hans Lauridsen, skoleholder.
Registrering 28.1.1730.

18    Anne Christensdatter i Roskilde. 24.4.1730, fol.116B.
E: Søren Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen 27.
Afdøde døde 303.1730.

19    Henrik Wielandt, bager i Roskilde. 3.5.1730, fol.117.
Enkemand efter Anne Olufsdatter. B:
1) Oluf Henriksen 1¼.
FM: morfar Oluf Jensen i Pederstrup i Ballerup sogn.
Arv i boet efter Johanne Olufsdatter, skifte 13.4.1725, enke efter David Pedersen til B:
1) Andreas Jacobsen, død. E: Anne Marie. 1B:
a Anne Andreasdatter, dengang 16 år gammel.

20    Karen Olufsdatter i Roskilde. 24.5.1730, fol.125B.
Enke efter Hans Hansen Møller.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.2.1730.

21    Jens Christensen i Roskilde. 27.6.1730, fol.127B.
E: Thyra Yndersdatter. LV: Hans Sørensen, tømrer. B:
1) Ynder Jensen 19
2) Ellen Jensdatter 12.
FM: Esben Danielsen, snedker.

22    Andreas Jensen, møller i kobbermøllen i Roskilde. 27.6.1730, fol.130.
E: Johanne Jensdatter. LV: Verner Depenbroch, [farver]. B:
1) Jørgen Andreassen 5
2) Jens Andreassen 1.
FM: Hans Sørensen, tømrer.

23    Karen Christoffersdatter Villing i Roskilde. 29.6.1730, fol.133B.
E: Niels Nielsen Farsø, købmand. B:
1) Niels Nielsen 6½
2) Anne Nielsdatter 9 mdr.
FM: morfar Christoffer Villing.
Afdøde døde 12.6.1730.

24    Christine Olufsdatter i Roskilde. 4.7.1730, fol.136B.
E: Frederik Andersen Wulf, pottemager. B:
1) Anne Christine Frederiksdatter g.m. Hans Jørgensen Schmidt
2) Anders Frederiksen Wulf 20.

25    Bolle Jensen i Roskilde. 24.7.1730, fol.140B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Karen Bollesdatter 8
2) Jens Bollesen 19 uger, der døde.
FM: Niels Johansen.

26    Maren Nielsdatter i Roskilde. 7.8.1730, fol.142B.
E: Morten Isaksen. A:
1) far [Niels Christensen Krøg i Vester Tværsted] i Tværsted sogn i Vendsyssel.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Margrethe Nielsdatter 16 år gammel
2 afdødes faster Johanne Christensdatter g.m. Christen Christensen i Roskilde.
Afdøde døde 15.7.1730.

27    Else Christensdatter i Roskilde. 24.1.1731, fol.148.
E: Thomas Pedersen, murer. B:
1) Christen Thomsen 19
2) Maren Thomasdatter 14
3) Niels Thomsen 9.
FM: Oluf Hansen.
Registrering 16.9.1730.

28    Inger Jacobsdatter i Roskilde. 30.1.1731, fol.150, 214.
E: Johan Isaksen, kobbersmed. B:
1) Maren Johansdatter 11
2) Isak Johansen 8
3) Anne Johansdatter, 4, der døde, skifte 26.12.1731 fol.214.
FM: morfar Jacob Christoffersen, skomager.

29    Jacob Jensen, bødker i Roskilde. 31.1.1731, fol.153.
E: Maren Andreasdatter.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Jensen, bødker på Farø
2) Anne Jacobsdatter g.m. en matros i København
3) Maren Jacobsdatter g.m. Søren Jensen Post.
Afdøde døde 29.12.1730.

30    Jens Svendsen, ugift i Roskilde. 31.1.1731, fol.156.
Afdøde, der var født i Sverige efterlader 1 bror og 2 søstre.

31    Johan Mikkel Pisk, pottemager i Roskilde. 1.2.1731, fol.157B.
E: Christine Christensdatter. LV: Niels Christensen, tømrer.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Anders Jørgensen, skifte 6.4.1728. Arv til B:
1) Christen Andersen 9.
Afdøde døde 2.10.1730.

32    Anne Christine Calmer i Roskilde. 30.10.1730, fol.160.
E: Vilhelm Gnaust, bager. B:
1) Christine Vilhelmsdatter 4
2) Cathrine Vilhelmsdatter 2
3) Christian Vilhelmsen 6 mdr.
FM: morfar Christen Calmer.
Afdøde døde 11.10.1730.

33    Maren Olufsdatter i Roskilde. 12.2.1731, fol.162B.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 7.

34    Else Marie Hermansdatter i Roskilde. 28.2.1731, fol.163B.
E: Andreas Christensen, grovsmed. B:
1) Niels Andreassen 19
2) Ellen Andreasdatter 17
3) Inger SAndreasdatter
4) Christine Andreasdatter 6.
FM: Christen Tausen.

35    Thor Andersen, snedker i Roskilde. 13.3.1731, fol.166B.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Tausen. B:
5) Else Marie Thorsdatter 4½
6) Thora Thorsdatter 10 uger.
Første ægteskab med Else Mortensdatter. B:
1) Morten Thorsen, snedker
2) Frederik Thorsen, snedkersvend i Ålborg
3) Andreas Thorsen, snedkersvend
4) Gertrud Thorsdatter g.m. Niels Hansen, handskemager.
Afdøde døde 31.12.1730.

36    Claus Jensen Hollænder i Roskilde. 26.2.1731, fol.170B.
E: Anne Joensdatter. LV: Christen Tausen. B:
1) Henrik Clausen i København
2) Christine Clausdatter g.m. Peder, kanslerbud
3) Birthe Margrethe Clausdatter g.m. Rasmus, kældermand i København
4) Lorents Clausen 16, i snedkerlære i København.

37    Anne Nielsdatter, ugift tjenestepige i Roskilde. 24.1.1731, fol.174.
A:
1) søster Sofie Nielsdatter, død, var gift i Blovstrød sogn. Efterlader et barn.

38    Johan Aagesen i Roskilde. 4.4.1731, fol.176B.
E: Bodil Nielsdatter Andeløv. LV: svoger Lorents Kleist, forvalter og ridefoged på Bidstrup. B:
1) Else Margrethe Johansdatter 6
2) Ellen Johansdatter 3.
FM: fasters mand Lorents Nielsen, slagter.
Desuden nævnes afdødes mor Margrethe Hansdatter, enke efter afdødes far Aage Olufsen. LV: Christen Tausen.

39    Troels Rasmussen i Clara mølle i Roskilde. 2.4.1731, fol.183.
E: Bente Jensdatter. LV: Niels Olufsen Bostrup.
Første ægteskab med Anne Marie Ottesdatter, skifte 19.6.1713. B:
1) Peder Troelsen 18.
Andet ægteskab med Marie Simonsdatter, skifte 1.6.1727. B:
2) Anne Marie Troelsdatter 14
3) Kirsten Troelsdatter 9
4) Maren Troelsdatter 6.
FM: Niels Christensen.
Arv til børn af Anne Marie Ottesdatters første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Frederik Buch, grenader
2) Karen Pedersdatter.

40    Hans Rasmussen Rud, matros i Roskilde. 4.7.1731, fol.189.
E: Maren Pedersdatter. LV: Johannes Isaksen. B:
1) Rasmus Hansen 14
2) Oluf Michael Hansen 2.
FM: morbror Svend Pedersen Lund, toldbetjent.

41    Niels Sørensen Krag, byfoged i Roskilde. 25.4.1731, fol.189B, 220.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Christen Tausen.
Arvinger angives ikke.

42    Hans Jacob Salzberg i Roskilde. 20.7.1731, fol.195.
E: E: Anne Margrethe Asmundsdatter. LV: Jochum Gamst. B:
1) Johan Carl Salzberg 16 i lære hos farbror Christoffer Daniel Salzberg, bogbinder i Lund i Skåne.
FM: morbror Henrik Asmundsen i Roskilde.

43    Peder Jacobsen Brønniche, drejer i Roskilde. 13.71731, fol.196B.
E: Anne Ibsdatter. LV: Christen Tausen. B:
7) Brønniche Pedersen Brønniche 10.
FM: Peder Rasmussen Veddelev, vagtmester i Roskilde.
Første ægteskab med Anne Markusdatter, skifte 8.8.1718. B:
1) Jacob Pedersen Brønniche, drejer
2) Markus Pedersen Brønniche i Køge
3) Anders Pedersen Brønniche 27, hos kongens skildrer i København
4) Karen Pedersdatter Brønniche g.m. Rasmus Veddelev, grenader
5) Edel Pedersdatter Brønniche i Frederiksstad i Norge
6) Abelone Pedersdatter Brønniche i København.

44    Andreas Nielsen i Roskilde. 9.10.1731, fol.212.
E: Else Sørensdatter. LV: Rasmus Jepsen, handskemager.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 28.9.1731.

45    Birgitte Hansdatter i Roskilde. 29.1.1732, fol.215.
E: Christen Poulsen Erslev, murer.
Første ægteskab med Morten Jørgensen Vibe. B:
1) Karen Mortensdatter 12.
FM: Jochum Gnaust, bager.
Afdøde døde 6.12.1731.

46    Johan Casper Grim, kaptajn i Roskilde. 21.6.1730, fol.226B.
Arvinger angives ikke.

47    Christoffer Due, grovsmed i Roskilde. 14.8.1731, fol.232.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Christen Calmer. A:
1) bror Gotfred Due i Grohen i Uttermarch i Brandenburg
2) halvsøster Eva Sofie Due g.m. Christian, grovsmed i Grohen
3) halvsøster Anne Elisabeth Due g.m. Theophilus, avlsmand i Grohen
4) halvbror Michael Due i militæret i Brandenburg
5) halvsøster Marie Due, enke his sin far Peder Due i Grohen.
Afdøde døde 10.3.1731.

48    Christian Fugl, musikantsvend i Roskilde. 15.3.1731, fol.238B.
Arvinger angives ikke.

49    Andreas Nielsen Skaaning, ugift møllersvend i Roskilde. 3.3.1732, fol.240.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Skåne.
Registrering 31.3.1731.

50    Laurids Christensen Wulf, fuldmægtig hos rådstueskriveren i Roskilde. 12.3.1732, fol.242.
A:
1) far Christen Nielsen, kusk i København.
Desuden nævnes afdødes morbror Christen Calmer i Roskilde.
Afdøde døde 30.10.1731.

51    Niels Christensen Dommer, vognmand i Roskilde. 18.6.1732, fol.247.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen Taastrup i Øgård [i Herslev sogn]. A:
1) søstersøn Laurids Hansen.

52    Karen Madsdatter i Roskilde. 27.6.1732, fol.251.
E: Esben Danielsen, snedker. B:
1) Lisbeth Esbensdatter 11
2) Rasmus Esbensen 11
3) Karen Esbensdatter 9½
4) Niels Esbensen 8
5) Mads Esbensen 6½
6) Carsten Esbensen 3¼.
FM: Christoffer Villing.

53    Rasmus Madsen, købmand i Roskilde. 25.6.1732, fol.254.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. A:
1) far Mads Hansen i Valsølille på Skjoldenæsholm gods.
Registrering 1.3.1732.

54    Mette Pedersdatter i Roskilde. 23.7.1732, fol.263B.
E: Niels Jørgensen, bager. A:
1) far Peder Rasmussen Lange.
Registrering 10.1.1732.

55    Dorthe Hansdatter i Roskilde. 16.3.1732, fol.266.
Enke efter Mogens, vognmand. A:
1) bror Hans Hansen, væver, på stedet
2) søster Abelone Hansdatter Hans eller Laurids Skrædder i Svogerslev
3) søster Inger Hansdatter g.m. Jens Jessen i Tågerup
4) bror Hemming Hansen, død. 2B:
a Andreas Hemmingsen i Parkhuset ved Jomfruklosteret
b Anne Hemmingsdatter g.m. Erik Skolemester i Gundsømagle.

56    Peder Christensen Adkjær, farver i Roskilde. 2.9.1732, fol.267.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Verner Depenbroch, [farver]. A:
1) bror Mads Christensen Adkjær i Kær ved Sønderborg på Als.
Afdøde døde 9.51732.

57    Testamente i Roskilde. 25.11.1732, fol.278.
Testamente af 14.2.1728 for Hans Sørensen, tømrer og hustru Karen Jørgensdatter.

58    Hans Andersen, slagter i Roskilde. 16.1.1733, fol.279B.
Enkemand. B:
1) Anders Hansen 26
2) Peder Hansen 23, feldberedersvend
3) Anne Hansdatter 19
4) Jørgen Hansen 16.
FM: Peder Lauridsen.
Afdøde døde 6.9.1732.

59    Peder Christensen Fischer, murer i Roskilde. 20.1.1733, fol.282.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Christen Simonsen Mørch, herredsskriver i Ramsø og Tune herreder.
B:
1) Dines Pedersen 24, murersvend
2) Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Anders Christensen, grovsmed
3) Ellen Pedersdatter g.m. Peder Hald, murer
4) Rasmus Pedersen 16, i murerlære.
Alder ved registreringen 15.3.1732.

60    Peder Hall (Hald), murer i Roskilde. 21.1.1733, fol.286B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Christen Simonsen Mørch, herredsskriver i Ramsø og Tune herreder. B:
1) Karen Pedersdatter 6
2) Marie Christine Pedersdatter 1½.
FM: mosters mand Anders Christensen, grovsmed.
Afdøde døde 22.4.1732.

61    Anne Christine i Roskilde. 10.4.1733, fol.292.
E: Steffen Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Steffensen 18
2) Hans Henrik Steffensen 15.
Afdøde døde 11.3.1733.

62    Oluf Holm, skrædder i Roskilde. 14.4.1733, fol.295.
E: Birgitte Eriksdatter. LV: Morten Lillevang. B:
4) Sidse Cathrine Olufsdatter 14.
Første ægteskab med Sidse Cathrine B:
1) Søren Olufsen 26
2) Erik Olufsen 24
3) Oluf Olufsen 23.
Afdøde døde 23.12.1732.

63    Christen Madsen, vægter i Roskilde. 5.5.1733, fol.297.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Anders Christensen, grovsmed. B:
1) Margrethe Christensdatter 34
2) Christen Christensen 28, skoleholder i Sorterup ved Slagelse
3) Mette Christensdatter 25
4) Niels Christensen 24, hattemagersvend
5) Cathrine Christensdatter 24.

64    Knud Svendsen Lund, handskemager i Roskilde. 30.6.1733, fol.299B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Lauridsen, sadelmager. A:
1) mor Bodil Svends i Nejlinge [i Helsinge sogn] ved Helsingør
2) bror Laurids Svendsen Lund, handskemager i Helsingør
3) bror Peder Svendsen Lund i Helsingør
4) søster Kirsten Svendsdatter Lund g.m. Laurids Pedersen i Grønholt [i Borup sogn].
Enkens første ægteskab med Niels Olufsen, skifte 31.3.1716. Arv til B:
1) Sidsel Nielsdatter.
FM: nu afdøde morfar Niels Andersen. slagter, død 1719, nu Rasmus Hansen, handskemager.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Nielsen.

65    Andreas Augustussen Peitsch, grenader i Roskilde. 22.5.1833, fol.303.
E: Anne Marie Sørensdatter. B:
1) Søren Andreassen 14
2) Augustus Andreassen 12.

66    Joen Pedersen i Roskilde. 17.7.1733, fol.305.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jochum Gransted, bager. B:
1) Ellen Kirstine Joensdatter 14
2) Johanne Margrethe Joensdatter 12
3) Peder Joensen 10
4) Mathias Joensen 8
5) Dorthe Elisabeth Joensdatter 4½.
FM: Albert Mathiassen.

67    Birthe Nielsdatter i Roskilde. 28.8.1733, fol.307.
E: Christian Snedker. B:
1) Peder Christensen 22
2) [Ulæseligt] Christensdatter 20.

68    Laurids Pedersen i Roskilde. 29.8.1733, fol.308.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Anders Jensen Post. B:
1) Karen Lauridsdatter, født efter fars død.
FM: farfar Laurids Pedersen i Gerdrup [i Kirkerup sogn] g.m. Sidsel Ibsdatter.

69    Birgitte Marie Hansdatter i Roskilde, der døde 3.11.1733, fol.314B.
E: Christen Poulsen, murer. B:
1) Hans Christensen, nyfødt, der døde 16.11.1733.

70    Hans Andersen, skrædder i Roskilde. 23.10.1733, fol.315.
Johanne Jensdatter. LV: Peder Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen, grovsmed i Maribo
2) Jacob Hansen, visitør i Helsingør.

71    Helvig Cathrine Paulin i Roskilde. 14.9.1731, fol.318.
E: Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods. B:
1) Peder Paulin Knudsen.
FM:
1 Laurids Nielsen [Spangberg], præst i Roskilde Frue g.m. afdødes søster [Else Christine Paulin]
2 Jørgen Fogh, amtsforvalter [i Roskilde amt].
Arv i boet efter afdødes anden hustru Bodil [Damianusdatter] Stendorph, skifte 15.7.1729 lbnr.2.
[Afdøde var datter af Ove Paulin, købmand i Kalundborg, skifte Kalundborg 24.5.1712, fol.91B og Helvig Cathrine Munkgaard, skifte Kalundborg 26.2.1705, fol.304].

72    Niels Pedersen Post i Roskilde. 5.5.1734, fol.320B.
E: Bente Mikkelsdatter. LV: Christen Calmer. B:
6) Johanne Nielsdatter 4
7) Johannes Nielsen 2
8) Søren Nielsen 1.
FM: Boye Pedersen, bager.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 8.3.1729. B:
1) Frederik Nielsen 19
2) Peder Nielsen 18
3) Dorthe Nielsdatter 13
4) Niels Nielsen 12
5) Else Nielsdatter 10.
Registrering 1.3.1734.

73    Christoffer Villing i Roskilde. 14.4.1734, fol.323B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jacob Pedersen Brønniche, drejer. A:
1) far Christoffer Villing.

74    Christen Christensen i Roskilde. 29.3.1734, fol.325B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Nielsen Skræm. A:
0) forældre Christen Nielsen og Karen Christensdatter i Ranum i Slet herred i Ålborg amt, begge døde
1) søster Johanne Christensdatter, død. E: Jens Andersen i Ranum. 1B:
a Christen Jensen Winther.
Johanne Christensdatters slegfredbarn:
b Maren Jensdatter.

75    Anne Margrethe Melby i Roskilde. 31.3.1734, fol.329B.
E: Jens Anton Holman, byfoged. B:
1) Hedvig Magdalene Holman 8
2) Kirstine Marie Holman 4½
3) Magnus Jensen Holman 1½.
FM:
1 Johan Frederik Lange
2 Christian Loof (Loff).
Desuden nævnes afdødes mor [Kirstine Marie Lund] g.m. afdødes far [Andreas] Melby, postmester i Odense.
Registrering 12.11.1733.

76    Peder Johansen Møller i Roskilde. 30.7.1734, fol.337B.
E: Helvig Clausdatter. LV: Christen Tausen. B:
1) Ellen Kirstine Pedersdatter 22, g.m. Søren Blik
2) Anne Margrethe Pedersdatter 17
3) Johanne Helvig Pedersdatter 14
4) Claus Pedersen 11
5) Johan Pedersen 8.
FM: Søren Terkildsen.
Registrering 25.5.1734.

77    Anne Marie Christensdatter i Hedehusene på Roskilde by grund. 17.12.1734, fol.342.
E: Søren Knudsen Berntsen. B:
1) Cathrine Dorthe Sørensdatter 15
2) Christian Sørensen 12.
FM:
1 Johan Bruun, skrædder, som mødrene slægt
2 Christian Bruun, skrædder, som mødrene slægt.
Afdøde døde 21.9.1734.

78    Jens Lauridsen, kalkslager i Roskilde. 31.12.1734, fol.348B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Isak Majland, plantør. B:
2) Inger Jensdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter 19.
Registrering 16.12.1734.

79    Ib Nielsen, skomager i Roskilde. 9.2.1735, fol.350.
E: Karen Thomasdatter. LV: Arent Thomsen, snedker. B:
1) Margrethe Ibsdatter 2
2) Niels Ibsen 9 mdr.
Registrering 6.12.1734.

80    Joen Madsen i Roskilde. 28.4.1735, fol.353B.
E: Karen Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 30.3.1735.

81    Lorents Lorentsen, strandinspektør i Roskilde. 4.5.1735, fol.354.
E: Sofie. LV: Casper Schade.
6) Lorents Lorentsen 7
7) Sofie Lorentsdatter 5
8) Ingeborg Lorentsdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Mette Sofie Lorentsdatter 33
2) Cathrine Helvig Lorentsdatter 26
3) Sofie Lorentsdatter 25
4) Jacob Lorentsen 23
5) Peder Lorentsen.
Afdøde døde 1.4.1732.

82    Ellen i Roskilde. 14.5.1736, fol.357.
E: Hans Nielsen, væver. B:
2) Maren Hansdatter g.m. Jochum Krøyer.
[Af første ægteskab] B:
1) [Else Marie Hermansdatter, skifte 28.2.1731 lbnr.34]. E: Andreas Christensen, grovsmed. 4B:
1) Niels Andreassen
2) Ellen Andreasdatter
3) Inger Andreasdatter
4) Christine Andreasdatter.
Desuden nævnes Efraim Krøyer, væver.

83    Margrethe Knudsdatter i Roskilde. 14.5.1735, fol.363B.
E: Knud Knudsen.
Arvinger angives ikke.
Registrering 17.3.1735.

84    Kirsten Christensdatter i Roskilde. 6.7.1735, fol.364B.
E: Andets Jensen Post. B:
1) Johanne Andersdatter 13.
Registrering 27.5.1735.

85    Anne Pedersdatter i Roskilde. 19.7.1735, fol.368B.
E: Jacob Christoffersen, skomager. B:
1) Peder Jacobsen, skomager
2) Inger Jacobsdatter, [skifte 30.1.1731 lbnr.28]. E: Johan Isaksen, kobbersmed. 2B:
a Maren Johansdatter
b Isak Johansen.
Registrering 24.5.1735.

86    Maren Christensdatter Calmer i Roskilde. 29.7.1735, fol.374.
E: Hans Sørensen, tømrer. B:
1) Søren Hansen 14 dage.
FM: Christen Calmer.

87    Christen Poulsen, murer i Roskilde. 20.12.1735, fol.379.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: bror Christen Lauridsen, sadelmager. B:
1) Maren Christensdatter, nyfødt.
FM: Niels Hansen, bødker.
Andet ægteskab med Birgitte Hansdatter, skifte 29.1.1732 lbnr.45. Hendes første ægteskab med Morten Jørgensen Vibe. Arv til B:
1) Karen Mortensdatter.
[Tredje ægteskab med Birgitte Marie Hansdatter, skifte 3.11.1733 lbnr.69].
Desuden nævnes afdødes bror Anders Poulsen.
Registrering 2.11.1735.

88    Marie Sørensdatter i Roskilde. 6.2.1736, fol.388.
E: Laurids Madsen. B:
1) Anne Lauridsdatter 7
2) Maren Lauridsdatter 2½.
FM: Jens Sørensen, købmand.

89    Jens Thomsen, ugift i Roskilde. 10.2.1736, fol.393.
A:
1) søster Anne Thomasdatter
2) søster [mangler] Thomasdatter.
Afdøde, der var født i Vendsyssel, var i tjeneste hos sin morbror Jens Jensen i Roskilde.
Registrering 6.9.1735.

90    Laurids Nielsen Buus, købmand i Roskilde. 10.2.1736, fol.395B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Madsen, kræmmer. B:
1) Karen Lauridsdatter 20
2) Margrethe Lauridsdatter 19
3) Niels Lauridsen 14
4) Mette Cathrine Lauridsdatter 13.
FM: Niels Jacobsen, hattemager.
Registrering 23.7.1735.

91    Jens Pedersen i Roskilde. 17.4.1736, fol.400B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jochum Gnaust, bager.
Afdøde skal efterlade 2 brødre på ryttergodset.
Afdøde døde 1.1.1736.

92    Jacob Christoffersen, skomager i Roskilde. 17.41736, fol.405.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, skifte 19.7.1735 lbnr.85. B:
1) Peder Jacobsen, skomager
2) [Inger Jacobsdatter, skifte 30.1.1731 lbnr.28]. E: Johan Isaksen, kobbersmed. 2B:
a Maren Johansdatter g.m. Jens Sørensen
b Isak Johansen 14.
Afdøde døde 4.10.1735.

93    Karen Mortensdatter i Roskilde. 6.2.1736, fol.407B.
E: Niels Pedersen, hattemager.
Første ægteskab med Knud Nielsen, hattemager. B:
1) Salome Knudsdatter g.m. Søren Terkildsen, møller
2) Karen Knudsdatter g.m. Markus Pedersen Brønniche, drejer i Køge.
Afdøde døde 4.12.1735.

94    Esben Danielsen, snedker i Roskilde. 5.9.1736, fol.411.
E: Else Mogensdatter Ørbæk. LV: Oluf Hermansen, feldbereder.
Første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 27.6.1732 lbnr.52. B:
1) Lisbeth Esbensdatter 18½
2) Rasmus Esbensen 16
3) Karen Esbensdatter 14
4) Niels Esbensen 12½
5) Mads Esbensen 10½
6) Carsten Esbensen 7½.
FM: Sindel Lauridsen, snedker.

95    Laurids Nielsen, byfoged i Roskilde. 6.9.1736, fol.418.
E: Birthe Andersdatter. LV: Henrik Anton Westphaler. A:
1) en brorsøn, der er graver på Matroskirkegården uden for København Østerport
2) en søster.

96    Anders Jensen i Roskilde. 6.9.1736, fol.418B.
E: Sidsel Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Andersen 34, kældermand i København
2) Anders Andersen 26, møllersvend i København
3) Anne Andersdatter 18, i Roskilde.
Afdøde døde 4.6.1736.

97    Peder Nielsen Post i Roskilde. 10.9.1736, fol424.
E: Marie Børresdatter. A:
1) søster Lene Nielsdatter g.m. Morten Gunnarsen, tømrersvend.
Registrering 11.6.1736.

98    Niels Hansen Bruun i Roskilde. 6.7.1735, fol.424B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Jacobsen, skomager. A:
1) far Hans Nilsen Bruun i Barløse på Fyn på Brahesborg gods.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Laurids Hansen
2 afdødes søster Maren Hansdatter.

99    Peder Andersen, skomager i Roskilde. 27.10.1736, fol.433.
E: Bodil Madsdatter. LV: Arent Thomsen, snedker. B:
2) Cathrine Pedersdatter 23.
Første ægteskab med Cathrine Arentsdatter. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jacob Madsen, hjulmand.
Afdøde døde 17.8.1736.

100    Christian Loof, rodemester i Roskilde. 25.10.1736, fol.436B.
E: Helvig Marie Møller. LV: Lorents Brogaard, prokurator. B:
1) Martin Christian Loof 3½
2) Susanne Elisabeth Loof 2
3) Christian Loof 4 uger.
FM: mosters mand Jens Jensen.
Registrering 20.3.1736.

101    Niels Hansen Lunde, borgmester i Roskilde. 9.8.1734, fol.439B.
E: Johanne Bjørnsen. LV: Jørgen Fogh, renteskriver, nu amtsforvalter.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Vejle, begravet Roskilde Domkirke 6.5.1722]. B:
1) Christiane Kirstine Lunde g.m. Mathias Hansteen, købmand i Næstved
2) Anne Elisabeth Lunde 16
3) Hans Lunde 14
4) Kirsten Lunde 13.
FM:
1 farbror Peder Paludan, præst i Kalundborg
2 farbror Jens Paludan, præst i Torslunde og Ishøj.
Afdøde døde 9.7.1734.
(Se skifte efter afdødes morbror Peder Nielsen Hebo, student i Janderup præstegård, skifte Vester Horne herred gejstlig 22.2.1719 lbnr.1).

102    Jens Pedersen i Sankt Ibs sogn i Roskilde. 18.3.1737, fol.494B.
E: Maren Magnusdatter. LV: Andreas Christensen, grovsmed. B:
2) Elisabeth Jensdatter 8.
FM: Anders Sørensen.
Første ægteskab med Anne Jensdatter. B:
1) Mette Marie Jensdatter g.m. Hans Lauridsen i Jyllinge på Det højadelige Jomfruklosters gods.
Afdøde døde 6.2.1737.

103    Margrethe Hansdatter i Roskilde. 19.3.1737, fol.497B.
Enke efter Aage Olufsen. B:
1) Johan Aagesen, [skifte 4.4.1731 lbnr.38]. 2B:
a Else Margrethe Johansdatter 13
b Ellen Johansdatter 10.
FM: stedfar Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods
2) Inger Aagesdatter g.m. Lorents Nielsen, slagter.
Afdøde døde 7.12.1736.

104    Rasmus Ibsen, handskemager i Roskilde. 20.3.1737, fol.503.
E: Kirsten Jensdatter. B:
2) Anne Marie Rasmusdatter 7
3) Abelone Rasmusdatter 5
4) Laurids Rasmussen 1½.
FM: Peder Jacobsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Niels Rasmussen.
Afdøde døde 3.6.1736.

105    Laurids Nielsen, ugift i Roskilde. 15.4.1737, fol.505>B.
A:
0) forældre Niels Pedersen og Lucie Lauridsdatter i Nyhuse i Tureby sogn på Turebyholm gods, begge døde
1) morbror Niels Lauridsen Koch i Algestrup i Sædder sogn ved søn Niels Nielsen Koch i Algestrup.
Afdøde døde 12.12.1736.

106    Laurids Bertelsen i Roskilde. 16.4.1737, fol.512.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Andersen Blik. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Lorents Hansen i Ringsted
2) Maren Lauridsdatter g.m. Peder Steffensen, feldbereder
3) Bertel Lauridsen, vognmand
4) Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Hansen, vognmand
5) Anders Lauridsen 21, i snedkerlære i København.
Afdøde døde 3.2.1737.

107    Karen Rasmusdatter i Roskilde. 25.6.1737, fol.518B.
Enke efter Niels Christensen Dommer, [skifte 18.6.1732 lbnr.51]. A:
1) bror Peder Rasmussen Tostrup i Øgård i Herslev sogn
2) bror Hans Rasmusen Tostrup, [degn i Himmelev, skifte Sømme herred gejstlig 7.8.1730 lbnr.52]. 3B:
a Anton Hansen Tostrup 32, hører i Roskilde latinskole
b Mathias Hansen Tostrup 25, student, på Regensen i København
c Maren Hansdatter Tostrup g.m. Laurids Gotschalck, degn i Himmelev
3) bror Troels Rasmussen Tostrup, død. 4B:
a Peder Troelsen 25
b Anne Marie Troelsdatter 20
c Kirsten Troelsdatter 16
d Maren Troelsdatter 14.
Afdøde døde 19.12.1736.

108    Margrethe Nielsdatter i Roskilde. 25.6.1737, fol.528, 555.
E: Jens Hansen, tømrer.
Af første ægteskab B:
1) Niels Lauridsen [Busch], farver i Skælskør
2) Dorthe Cathrine Lauridsdatter g.m. Peder Jacobsen, skomager i Roskilde
3) Peder Lauridsen [Busch], degn i Hårlev [og Himlingøje, skifte Bjæverskov herred gejstlig 21.8.1733 lbnr.66]. 1B:
a Laurids Pedersen 13.
FM: stedfar successor Jesper Nielsen Øgaard.

109    Birthe i Roskilde. 10.9.1736, fol.535.
Enke efter Jørgen Fischer. B:
1) Christoffer Jørgensen Fischer 24, skomagersvend, uvist hvor.
Desuden nævnes:
1 afdødes søsterdatters mand Jørgen Vinkler, skrædder i København
2 Maren Christoffersdatter, enke efter Peder Christensen Adkjær, farver, [skifte 2.9.1732 lbnr.56]
3 barnets søskendebarn Anders Christensen, grovsmed
4 Dines Pedersen, som beslægtet.
Registrering 18.1.1736.

110    Ellen Kirstine [Hansdatter] Mouridsen i Roskilde. 5.9.1737, fol.542B.
E: Morten Hartmann, rådmand. B:
1) Ellen Kirstine Mortensdatter 9 mdr.
FM: morfar Hans Mouridsen i Mølle Borup [i Store Tåstrup sogn].
Afdøde døde 20.11.1736.

111    Johanne Christensdatter i Roskilde. 7.11.1736, fol.555B.
Enke efter Christen Christensen, [skifte 29.3.1734 lbnr.74]. A:
1) bror Søren Krøg, død uden børn
2) bror Christen Christensen Krøg i Hulsig i Skagen sogn, død for 20 år siden. 7B:
a Anders Christensen Krøg i Skagen
b Jens Christensen Krøg i Skagen
c Christen Christensen Krøg i Hulsig
d Søren Christensen Krøg i Høgenhave i Råbjerg sogn
e Margrethe Christensdatter Krøg g.m. Christen Christensen Gayehede i Skagen
f Johanne Christensdatter, enke i Gayehede i Råbjerg sogn
g Maren Christensdatter g.m. Peder Nielsen Krag i Ålbæk i Råbjerg sogn
3) bror Jens Christensen Krøg, død uden børn
4) bror Anders Christensen Krøg i Herstedvester
5) bror Niels Christensen Krøg i Vester Tværsted i Tværsted sogn. 4B:
a Margrethe Nielsdatter g.m. Christen Jensen, drejer i Roskilde
b Inger Nielsdatter g.m. Nikolaj Mortensen, skomager i Roskilde
c Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Andersen, skomager i Vester Tværsted
d [Maren Nielsdatter i Roskilde, skifte 7.8.1730 lbnr.26. E: Morten Isaksen]
6) søster Bodil Christensdatter i Krøgholt i Mygdal sogn, død for 3 år siden. 4B:
a Christen Nielsen Krøg i Sakstrup i Bjergby sogn
b Anders Nielsen Krøg i Bjergby i Bjergby sogn
c Christen Nielsen Krøg i Sakstrup
d Frands Nielsen Krøg i Skarndal i Mygdal sogn, død for 1 år siden. 3B:
1 Niels Frandsen
2 Mette Frandsdatter
3 Maren Frandsdatter
7) søster Mette Christensdatter i Retholt i Mygdal sogn, død. 3B:
a Niels Olufsen i Retholt
b Dorthe Olufsdatter i Retholt
c Maren Olufsdatter, [skifte 12.2.1731 lbnr.33]. E: Laurids Sørensen i Roskilde. 1B:
a Mette Marie Lauridsdatter.
Afdøde, der var født i Krøgholt i Mygdal sogn på Odden gods, døde 16.10.1736.Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1737-1744

112    Else Jensdatter i Roskilde. 4.12.1737, fol.2.
E: Niels Andersen, vognmand.
Afdøde var født i Saltum ved Ålborg.
Arvinger kendes ikke.

113    Registrering i Roskilde. 29.1.1738, fol.7B:
Registrering af gods, der tilhørte [Christiane Hermansdatter Schrøder, begravet København Nikolaj 14.2.1737], enke efter [Henning] Meyercrone i København, [død 28.7.1707]. A:
1) søster, død. 1B:
a Marie Kirstine Meyer.
FM: justitsråd von der Maase, afdødes mands slægtning.
Skiftet forrettet af Hof-og Stadsretten i København.

114    Bente Mikkelsdatter i Roskilde. 1.2.1738, fol.10B.
E: Laurids Jørgensen. B:
4) Kirsten Lauridsdatter 1½, der døde efter sin mor.
Første ægteskab med [Niels Pedersen Post, skifte 5.5.1734 lbnr.72]. B:
1) Johanne Nielsdatter 9
2) Johannes Nielsen 6
3) Søren Nielsen 5.
FM: Niels Nielsen Bornholm.
Afdøde døde 10.10.1737.

115    Peder Olufsen, ugift toldbetjent i Roskilde. 4.12.1737, fol.14.
Afdøde var forlovet med Maren Sørensdatter, der nu er g.m. Børge Børgesen.
Afdøde var født i Roskilde.
Arvinger kendes ikke.

116    Niels Christensen, ugift i Roskilde. 19.4.1738, fol.23B.
Arvinger angives ikke.

117    Oluf Christensen i Roskilde. 28.4.1738, fol.24B.
E: Inger Christensdatter. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Anders Olufsen.
Skifteattest for afdøde, der døde for 2½ år siden.

118    Niels Rasmussen lange, købmand i Roskilde. 1.8.1738, fol.25B.
E: Sidsel Johansdatter. B:
1) Johan Nielsen Lange.
Afdøde døde 29.3.1738.

119    Lorents Nielsen, slagter i Roskilde. 19.8.1738, fol.30.
E: Inger Aagesdatter. LV: Christian Christensen, rådmand i Holbæk. B:
1) Margrethe Lorentsdatter 14
2) Ellen Lorentsdatter 9.
FM: farbror Hans Nielsen på Sankt Jørgensbjerg.
Afdøde døde 29.5.1738.

120    Else Margrethe Johansdatter, 14 år gammel i Roskilde. 8.12.1738, fol.48B.
A:
1) mor Bodil Nielsdatter Andeløv, enke efter Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods, død 9.3.1738, [skifte 13.6.1738 lbnr.141]. LV: svoger Lorents Kleist, forvalter og ridefoged på Bidstrup. B:
1) søster Ellen Johansdatter 12
2) halvbror Johannes Christensen 6¾.
FM: morbror Immanuel Andeløv.
Arv efter afdødes far Johan Aagesen, skifte 4.4.1731 lbnr.38.
Arv efter afdødes farmor Margrethe Hansdatter, skifte 19.3.1737 lbnr.103, enke efter afdødes farfar Aage Olufsen.

121    Marie Nielsdatter i Roskilde. 9.12.1738, fol.52B.
E: Niels Christoffersen, handskemager. B:
1) Niels Nielsen 36
2) Jacob Nielsen 33
3) Maren Nielsdatter 30.
Registrering 18.10.1738.

122    Anders Nielsen Winther i Roskilde. 26.7.1738, fol.55.
E: Anne Lauridsdatter. LV: hendes søn Oluf Mouridsen, korporal. A:
1) bror Mads Nielsen Winther i Elling i Ovsted sogn på Skanderborg Rytterdistrikt ved søn Niels Madsen Winther i København.
Afdøde døde 19.2.1738.

123    Peder Rasmussen, ugift vognmand i Roskilde. 28.1.1739, fol.61B.
A:
1) bror Jens Rasmussen, vognmand i Roskilde
2) bror Niels Rasmussen i Nykøbing Sjælland, død. 3B:
a Tønnes Nielsen i Nykøbing
b Sofie Nielsdatter g.m. Jørgen Rasmussen Juul i Nykøbing
c Marie Nielsdatter, død. 1B:
a Jens Pedersen, Bredal 16
3) søster Mare Rasmusdatter, død. 1B:
a Sofie Cortsdatter.
Afdøde døde 24.10.1738.

124    Morten Mortensen Lillevang. skrædder i Roskilde. 29.1.1739, fol.67.
E: Margrethe Ottesdatter. LV: Børge Børgesen Falch, skoflikker. A:
1) bror Hans Mortensen på Langeland.
Afdøde efterlader et slegfredbarn Peder Mortensen 12, der ikke arver.
Afdøde døde 22.10.1738.

125    Registrering i Roskilde. 12.12.1738, fol.73.
Registrering af boet hos Morten Ibsen, tobaksplantør, for begået horeri med enken Anne Dorthe Bertramsdatter.

126    Hans Lauridsen, tjener hos klokkeren ved Roskilde Domkirke. 18.4.1739, fol.77.
E: Inger Jensdatter. LV: Børge Børgesen Falch. B:
1) Elisabeth Hansdatter 17
2) Birthe Marie Hansdatter 14.
FM: morfar Jens Lauridsen.
Afdøde døde 10.3.1739.

127    Boye Pedersen, bager i Roskilde. 10.9.1739, fol.79B.
E: Rebekka Nielsdatter. LV: Christen Tausen. B:
1) Else Margrethe Boyesdatter 7
2) Peder Boyesen 6
3) Jochum Boyesen 5
4) Dorthe Boyesdatter 2.
FM: farmors mand Claus Lentz, bager.
Arv i boet til enkens 5 børn af første ægteskab med Peder Hansen, bager, skiftet sluttet 9.1.1719.
Afdøde døde 9.4.1739.

128    Frederik Andersen Wulf, pottemager i Roskilde. 12.9.1739, fol.83B.
E: Johanne Kirstine Christensdatter. LV: Christen Tausen.
Første ægteskab med [Christine Olufsdatter i Roskilde. 4.7.1730 lbnr.24]. B:
1) Anne Christine Frederiksdatter g.m. Hans Jørgensen Schmidt
2) Anders Frederiksen Wulf 30.
Afdøde døde 24.7.1739.

129    Christen Knudsen 26 år gammel., ugift i Roskilde. 1.10.1739, fol.90.
A:
1) mor Karen Hansdatter i Gevninge, enke efter Knud Nielsen
2) bror Hans Knudsen 30, uvist hvor
3) søster Maren Knudsdatter g.m. Niels Nielsen Bornholm, på stedet.
Registrering 11.8.1739.

130    Hans Sørensen, tømrer i Roskilde. 26.8.1739, fol.93B.
E: Dorthe Hansdatter Bruun. LV: Christen Tausen, prokurator.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.
Desuden nævnes enkens datter madam Hoff.
Afdøde døde 24.6.1739.

131    Anne Jensdatter i Roskilde. 19.12.1739, fol.105B.
E: Bartholomæus Hansen, væver. A:
1) far Jens Pedersen i Kragehave i Høje Tåstrup sogn på Universitetets gods.
Registrering 29.10.1739.

132    Maren Andersdatter i Roskilde. 16.2.1740, fol.108B.
E: Jens Jensen Krus, bødker. A:
1) bror Christen Andersen i Kølby [i Farstrup sogn] ved Nibe
2) søster, død. 2B:
a Sidse Markusdatter g.m. Anders Børresen i Roskilde
b Kirsten Markusdatter, død. var g.m. Jens Gudmandsen, skomager i Roskilde. 1B:
1 Markus Jensen 13
3) bror, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Roskilde
b Knud Nielsen, ladefoged på Krastrup [i Farstrup sogn] i Jylland.
Afdøde døde 7.12.1739.

133    Birthe Marie Jacobsdatter i Roskilde. 1.8.1739, fol.112B.
E: Johan Hansen, skomager. B:
1) Jacob Johansen 16
2) Hans Johansen 7.
FM: farbror Nikolaj Hansen, skomager.
Afdøde døde 30.5.1739.

134    Steffen Andersen, vognmand i Roskilde. 22.12.1739, fol.117B.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Jens Sørensen, vognmand. B:
1) Anne Elisabeth Steffensdatter 18
2) Christian Frederik Steffensen 14
3) Cathrine Margrethe Steffensdatter 11.
FM: Niels Jørgensen.
Afdøde døde 22.11.1739.

135    Anne Lauridsdatter i Roskilde. 9.4.1740, fol.125B.
E: Nikolaj Jacobsen. B:
1) Jacob Ni9kolajsen 14.
Registrering 9.3.1740.

136    Maren Løgstrup i Roskilde. 8.3.1740, fol.128.
E: Jacob Helm. A:
1) mor Christine Jensdatter g.m. Jacob Frederiksen i gården Løgstrup i Fiskbæk sogn ved Viborg på Tårupgård gods.
Mors første ægteskab med afdødes far [Adolf af Løgstrup, begravet Fiskbæk 12.11.1713]
2) bror Jens Løgstrup 29, hos degnen i Lynge på Sjælland
3) halvsøster Mette Løgstrup 17
4) halvbror Frederik Løgstrup 14
5) halvsøster Cathrine Løgstrup 11
6) halvbror Rasmus Løgstrup 10.
Afdøde døde 5.2.1740.
Litteratur: Slægten Løgstrup af T. Løgstrup 1887.

137    Jacob Helm i Roskilde. 9.5.1740, fol.134B.
Enkemand efter Maren Løgstrup, skifte 8.3.1740 lbnr.136. A:
1) bror Vincent Helm
2) Jens Helm.

138    Margrethe Nielsdatter i Roskilde. 9.9.1739, fol.135B.
E: Niels Jensen Trolle. B:
1) Jens Nielsen 13
2) Mette Marie Nielsdatter 10.
FM: Falch Pedersen.
Registrering 11.8.1739.

139    Hans Hansen, væver i Sankt Ibs sogn i Roskilde. 28.4.1740, fol.140B.
Maren Lauridsdatter. LV: Herman Werchmester Clerque. B:
1) Johan Hansen 25
2) Mogens Hansen 18
3) Marie Hansdatter 14
4) Maren Hansdatter 12.
FM: Efraim Krøyer, væver.
Registrering 13.2.1740.

140    Hans Nielsen, slagter i Roskilde. 3.10.1739, fol.143B.
E: Malene Pedersdatter. LV: morbror Hans Rasmussen Lange, rådmand. B:
1) Abelone Hansdatter 15
2) Margrethe Hansdatter 8
3) Lorents Hansen 4
4) Niels Hansen 3 mdr.
FM: Carl Henriksen.
Afdøde 10.7.1739.

141    Christen Knudsen i Roskilde, ridefoged på Universitetets gods. 13.6.1738, fol.146B.
E: Bodil Nielsdatter Andeløv. LV: Lorents Kleist, på Bidstrup Ladegård.
Første ægteskab med Sille Bertelsdatter.
Andet ægteskab med Bodil Damianusdatter Stendorph, skifte 15.7.1729 lbnr.2. B:
1) Vibeke Knudsen 23
2) Damianus Knudsen 20
3) Hans Knudsen 14
4) Søren Knudsen 12.
FM: [mors halvbror] Casper Schade, økonom på Duebrødre Kloster.
Tredje ægteskab med Helvig Cathrine Paulin, skifte 14.9.1731 lbnr.71. B:
5) Peder Paulin Knudsen 8.
FM: født værge Knud Lerche, forpagter på Lindholm.
Arv i boet efter anden hustrus mor Bodil [Hansdatter] Schade, skifte Sømme herred gejstlig 6.9.1729 lbnr.47, enke efter Damianus [Villumsen] Stendorph, præst [i Stenmagle og Stenlille, død 1685].
Desuden nævnes anden hustrus søskende:
1) Abelone Marie Damianusdatter Stendorff, enke efter Anders Pedersen Hald, præst [i Hvalsø og Særløse, skifte Voldborg herred gejstlig 4.1.1725 lbnr.3]
2) Dorthe Magdalene Damianusdatter Stendorff, enke efter Hans [Nikolausen] Lundt, præst i Ågerup og Kirkerup, [skifte Sømme herred gejstlig 6.4.1731 lbnr.54].
Enkens første ægteskab med Johan Aagesen, skifte 4.4.1731 lbnr.38. Arv til B:
1) Else Margrethe Johansdatter
2) Ellen Johansdatter.
FM: fasters mand Lorents Nielsen, slagter.
Disse børn har arv efter deres farmor Margrethe Hansdatter, skifte 19.3.1737 lbnr.103, enke efter farfar Aage Olufsen.
Litteratur: Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere af H. F. Garde i: Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68 side 139-153.

142    Niels Hansen, ugift tjenestekarl i Roskilde. 11.8.1740, fol.242B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Salling i Jylland, døde 18.1.1740.

143    Malene Torstensdatter i Roskilde. 16.8.1740, fol.244.
E: Johan Meyer, korporal. A:
1) søster, død i Køge ved kyndelmisse tide 1739 og hendes mand død Køge ved Mortensdags tide 1739. 2B:
a Torsten Pedersen Karp 27, i Fredericia
b Gundil Pedersdatter Karp 24 på stedet.

144    Jørgen Haberlau, tømrer i Roskilde. 1.9.1740, fol.248B.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Cathrine Jørgensdatter 7.
Skifteattest for afdøde, der døde for 2½ år siden.

145    Jens Jensen i Roskilde. 20.7.1740, fol.249.
E: Johanne Elisabeth Møller. LV: Christen Tausen. B:
1) Martin Jensen 13
2) Margrethe Jensdatter 11.
FM: Hans Birch, tømrer.
Afdøde døde 27.4.1740.

146    Anne Marie [Andersdatter] i Roskilde. 13.9.1740, fol.254.
Enke efter Anders Joensen [Gad]. B:
3) Johanne Cathrine Andersdatter Gad g.m. Baltser Staal, hattemager i København
4) Anne Andersdatter Gad 30, på Veddelevgård [i Himmelev sogn].
FM: født værge Anders Rasmussen Lange, rådmand.
Første ægteskab med [Peder Olufsen Unger, rådmand]. B:
1) Oluf Unger, præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs
2) Anders Pedersen Unger 39.

147    Marie Skræm i Roskilde. 13.6.1740, fol.258.
E: Henrik Jørgensen von Achen, guldsmed. B:
1) Jørgen Nikolaj von Achen 14.
FM: morbror Peder Skræm.
Desuden nævnes:
1 enkemandens svigerfar Niels Christensen Andeløv
2 enkemandens svoger Lorents Kleist på Bidstrup.

148    Rasmus Gudmandsen, skomager i Roskilde. 17.11.1739, fol.262.
E: Johanne Kirstine Nielsdatter. LV: Rasmus Pedersen Veddelev, skomager. B:
1) Gudmand Nikolaj Rasmussen 13
2) Niels Rasmussen 11
3) Henrik Rasmussen 8
4) Anders Rasmussen 5
5) Anne Marie Rasmusdatter 2½.
FM: farbror Jens Gudmandsen, skomager.
Afdøde døde 28.9.1739.

149    Margrethe Jensdatter i Roskilde. 14.12.1740, fol.265.
Enke efter Jørgen Nielsen, pottemager. B:
1) Anne Elisabeth Jørgensdatter 24, vanvittig
2) Marie Jørgensdatter 19.
FM: morbror Jens Hjort.
Afdøde døde 20.3.1740.

150    Anne Margrethe i Roskilde, der døde 22.12.1739, fol.268.
E: Cornelius Riis. B:
1) Anne Sofie Riis g.m. Johan Pedersen, grenader
2) Anne Marie Riis 27
3) Thomas Poulsen Riis.

151   
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.112-150.