Erik Brejls hjemmeside

Start

Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1729-1814

[1729-1737]    [1737-1744]    [1744-1753]    [1753-1762]    [1762-1778]    [1778-1789]    [1789-1809]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1729-17371    Johanne Jensdatter i Roskilde. 8.3.1729, fol.2.
E: Niels Pedersen Post. B:
1) Frederik Nielsen 14
2) Peder Nielsen 13
3) Lene Nielsdatter 11
4) Dorthe Nielsdatter 10
5) Niels Nielsen 8
6) Else Nielsdatter 7
7) Inger Nielsdatter 3
8) Johan Nielsen 6 mdr.
Afdøde døde 24.8.1728.

2    Bodil Damianusdatter Stendorff i Roskilde. 15.7.1729, fol.5.
E: Christen Knudsen, ridefoged på universitetets gods. B:
1) Vibeke Christensdatter 14
2) Damianus Christensen 11
3) Hans Christensen 5
4) Søren Christensen 3.
FM:
1 mosters mand Hans Lund, præst i Ågerup og Kirkerup
2 mors [halv]bror Casper Schade, forvalter på Duebrødre Kloster.
Litteratur: Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere af H. F. Garde i: Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68 side 139-153.

3    Laurids Meldtsen i Roskilde. 18.7.1729, fol.15.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Christoffer Birch, kræmmer. B:
1) Johanne Lauridsdatter 27
2) Meldt Lauridsen 26, bødkersvend i Hälsingborg
FM: Hans Sørensen, tømrer.
Afdøde døde 5.2.1729.

4    Ellen Nielsdatter i Roskilde. 18.7.1729, fol.18B.
E: Hans Birch, tømrer. B:
1) Peder Hansen 5½
2) Niels Hansen 4
3) Knud Hansen 1, der døde kort efter sin mor
4) Inger Hansdatter 9 mdr.
Registrering 14.1.1729.

5    Inger Jensdatter Håndlangers i Roskilde. 18.7.1729, fol.21B.
A:
1) halvsøster Kirsten g.m. Mikkel Hybertz.
Registrering 2.1.1729.

6    Maren Simonsdatter i Roskilde. 26.9.1729, fol.22.
E: Christen Poulsen, murer. A:
1) bror Rasmus Simonsen i Lillerød, død. 6B: 4 sønner og 2 døtre
2) søster Kirsten Simonsdatter, død. E: Vincent Rasmussen i Sengeløse. 4B:
a Anne Vincentsdatter 23
b Maren Vincentsdatter 20
c Simon Vincentsen 12
d Rasmus Vincentsen 10.
Afdøde døde 14.8.1729.

7    Peder Pedersen, ladefoged i Roskilde. 26.9.1729, fol.24B.
E: Sofie Jensdatter. LV: Jens Rasmussen, vognmand. A:
1) søster Sidsel Pedersdatter g.m. Peder Skolemester i Ruds Vedby
2) søster Maren Pedersdatter.
FM: Peder Thomsen, hattemager.
Afdøde døde 2.5.1729.

8    Søren Jensen, pottemager i Roskilde. 26.9.1729, fol.27.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Mette Marie Sørensdatter 16, i København.
FM: Christen Simonsen.
Desuden nævnes enkens søn Anders Pedersen Falch.

9    Didrik Eberhard Negenborn, sadelmager i Roskilde. 27.9.1729, fol.28B.
E: Maren Thomasdatter LV: Niels Hansen, bødker. B:
1) Salome Eberhardsdatter 5½
2) Marie Elisabeth Eberhardsdatter 1.
FM: morbror Arent Thomsen, snedker.
Afdøde døde 24.6.1729.

10    Mikkel Hansen, murer i Roskilde. 5.10.1729, fol.32.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Hans Mikkelsen i Hauge mølle ved Ringsted
2) Ebbe Mikkelsen i Næstved
3) Bodil Mikkelsdatter g.m. Frederik Dahl.

11    Jørgen Hansen i Roskilde. 19.12.1729, fol.32B.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: Johan Frederik Lauridsen, kræmmer. B:
1) Elisabeth Jørgensdatter g.m. Jacob Olufsen i Holbæk
Marie Jørgensdatter 24, i Holbæk.
FM: Niels Johansen.
Registrering 15.8.1729.

12    Erik Olufsen, skomager i Roskilde. 19.12.1729, fol.34B.
E: Kirsten Carlsdatter. LV: Johan Frederik Lauridsen, kræmmer. B:
5) Lucie Eriksdatter 19.
FM: Niels Johansen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Eriksen, tømrersvend i København
2) Johannes Eriksen, rytter
3) Oluf Eriksen 26, brændevinskarl i København
4) Maren Eriksdatter, gift i Skåne.
Registrering 3.11.1729.

13    Jens Nielsen i Roskilde. 20.12.1729, fol.37.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Niels Falch. B:
1) Mette Jensdatter 6
2) Birthe Marie Jensdatter 4
3) Laurids Jensen 1.
FM: Anders Jensen.

14    Elisabeth Clausdatter Olrog i Møllegården i Roskilde. 8.12.1727, fol.38, 201B.
E: Jacob Sørensen Randers, købmand.
Første ægteskab med Hans Borring (Bording), bøssemager i København. B:
1) Jens Borring, fabrikant ved Det kongelige Sølvværk i Norge
2) Barbara Elisabeth Borring, død 10.5.1727, E: [Ulrik Frederik] Halving (Alvin), søløjtnant, i udlandet.
Barbara Elisabeth Borrings første ægteskab med Markus [Christensen Sytkam], præst [i Års og Havbro] i Jylland, [død 30.11.1712]. 4B:
a Hans Markussen, myndig
b Jørgen Markussen 16
c en søn i udlandet
d Marie Elisabeth Markusdatter
3) Claus Borring, død. 1B:
a Hans Jørgen Clausen Borring, i guldsmedelære i København.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Clausen Olrog, brygger i København.
Afdøde, [der var datter af Claus Olrog og Mette Nielsdatter i København], døde 3.5.1727 i København.

15    Abelone Rasmusdatter i Roskilde. 19.7.1729, fol.109.
E: Peder Nielsen Skræm (Skrem), kræmmer. B:
1) Claus Pedersen
2) Magdalene Pedersdatter g.m. Hans Nielsen, møller.
Desuden nævnes afdødes bror Christen Nielsen Skræm, degn i Reerslev og Vindinge.
(Se skifte efter enkemandens far Niels Christensen Skræm, præst i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred gejstlig 15.7.1717 lbnr.26).

16    Anders Krabbe, skomager i Roskilde. 20.3.1730, fol.114B.
E: Cathrine, der døde 26.9.1729.
Hans B:
1) Bodil Andersdatter i København.
FM: Hans Lauridsen, skoleholder.
Afdøde døde 24.9.1729.

17    Morten Strikkertsen, murer i Roskilde. 20.3.1730, fol.115B.
E: Anne Nilausdatter. LV: Christen Pedersen, møller i Kappelmølle. B:
1) Nilaus Mortensen 21
2) Jens Mortensen 18.
FM: Hans Lauridsen, skoleholder.
Registrering 28.1.1730.

18    Anne Christensdatter i Roskilde. 24.4.1730, fol.116B.
E: Søren Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen 27.
Afdøde døde 303.1730.

19    Henrik Wielandt, bager i Roskilde. 3.5.1730, fol.117.
Enkemand efter Anne Olufsdatter. B:
1) Oluf Henriksen 1¼.
FM: morfar Oluf Jensen i Pederstrup i Ballerup sogn.
Arv i boet efter Johanne Olufsdatter, skifte 13.4.1725, enke efter David Pedersen til B:
1) Andreas Jacobsen, død. E: Anne Marie. 1B:
a Anne Andreasdatter, dengang 16 år gammel.

20    Karen Olufsdatter i Roskilde. 24.5.1730, fol.125B.
Enke efter Hans Hansen Møller.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.2.1730.

21    Jens Christensen i Roskilde. 27.6.1730, fol.127B.
E: Thyra Yndersdatter. LV: Hans Sørensen, tømrer. B:
1) Ynder Jensen 19
2) Ellen Jensdatter 12.
FM: Esben Danielsen, snedker.

22    Andreas Jensen, møller i kobbermøllen i Roskilde. 27.6.1730, fol.130.
E: Johanne Jensdatter. LV: Verner Depenbroch, [farver]. B:
1) Jørgen Andreassen 5
2) Jens Andreassen 1.
FM: Hans Sørensen, tømrer.

23    Karen Christoffersdatter Villing i Roskilde. 29.6.1730, fol.133B.
E: Niels Nielsen Farsø, købmand. B:
1) Niels Nielsen 6½
2) Anne Nielsdatter 9 mdr.
FM: morfar Christoffer Villing.
Afdøde døde 12.6.1730.

24    Christine Olufsdatter i Roskilde. 4.7.1730, fol.136B.
E: Frederik Andersen Wulf, pottemager. B:
1) Anne Christine Frederiksdatter g.m. Hans Jørgensen Schmidt
2) Anders Frederiksen Wulf 20.

25    Bolle Jensen i Roskilde. 24.7.1730, fol.140B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Poulsen. B:
1) Karen Bollesdatter 8
2) Jens Bollesen 19 uger, der døde.
FM: Niels Johansen.

26    Maren Nielsdatter i Roskilde. 7.8.1730, fol.142B.
E: Morten Isaksen. A:
1) far [Niels Christensen Krøg i Vester Tværsted] i Tværsted sogn i Vendsyssel.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Margrethe Nielsdatter 16 år gammel
2 afdødes faster Johanne Christensdatter g.m. Christen Christensen i Roskilde.
Afdøde døde 15.7.1730.

27    Else Christensdatter i Roskilde. 24.1.1731, fol.148.
E: Thomas Pedersen, murer. B:
1) Christen Thomsen 19
2) Maren Thomasdatter 14
3) Niels Thomsen 9.
FM: Oluf Hansen.
Registrering 16.9.1730.

28    Inger Jacobsdatter i Roskilde. 30.1.1731, fol.150, 214.
E: Johan Isaksen, kobbersmed. B:
1) Maren Johansdatter 11
2) Isak Johansen 8
3) Anne Johansdatter, 4, der døde, skifte 26.12.1731 fol.214.
FM: morfar Jacob Christoffersen, skomager.

29    Jacob Jensen, bødker i Roskilde. 31.1.1731, fol.153.
E: Maren Andreasdatter.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Jensen, bødker på Farø
2) Anne Jacobsdatter g.m. en matros i København
3) Maren Jacobsdatter g.m. Søren Jensen Post.
Afdøde døde 29.12.1730.

30    Jens Svendsen, ugift i Roskilde. 31.1.1731, fol.156.
Afdøde, der var født i Sverige efterlader 1 bror og 2 søstre.

31    Johan Mikkel Pisk, pottemager i Roskilde. 1.2.1731, fol.157B.
E: Christine Christensdatter. LV: Niels Christensen, tømrer.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Anders Jørgensen, skifte 6.4.1728. Arv til B:
1) Christen Andersen 9.
Afdøde døde 2.10.1730.

32    Anne Christine Calmer i Roskilde. 30.10.1730, fol.160.
E: Vilhelm Gnaust, bager. B:
1) Kirsten Vilhelmsdatter 4
2) Cathrine Vilhelmsdatter 2
3) Christian Vilhelmsen 6 mdr.
FM: morfar Christen Calmer.
Afdøde døde 11.10.1730.

33    Maren Olufsdatter i Roskilde. 12.2.1731, fol.162B.
E: Laurids Sørensen. B:
1) Mette Marie Lauridsdatter 7.

34    Else Marie Hermansdatter i Roskilde. 28.2.1731, fol.163B.
E: Andreas Christensen, grovsmed. B:
1) Niels Andreassen 19
2) Ellen Andreasdatter 17
3) Inger SAndreasdatter
4) Christine Andreasdatter 6.
FM: Christen Tausen.

35    Thor Andersen, snedker i Roskilde. 13.3.1731, fol.166B.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Tausen. B:
5) Else Marie Thorsdatter 4½
6) Thora Thorsdatter 10 uger.
Første ægteskab med Else Mortensdatter. B:
1) Morten Thorsen, snedker
2) Frederik Thorsen, snedkersvend i Ålborg
3) Andreas Thorsen, snedkersvend
4) Gertrud Thorsdatter g.m. Niels Hansen, handskemager.
Afdøde døde 31.12.1730.

36    Claus Jensen Hollænder i Roskilde. 26.2.1731, fol.170B.
E: Anne Joensdatter. LV: Christen Tausen. B:
1) Henrik Clausen i København
2) Christine Clausdatter g.m. Peder, kanslerbud
3) Birthe Margrethe Clausdatter g.m. Rasmus, kældermand i København
4) Lorents Clausen 16, i snedkerlære i København.

37    Anne Nielsdatter, ugift tjenestepige i Roskilde. 24.1.1731, fol.174.
A:
1) søster Sofie Nielsdatter, død, var gift i Blovstrød sogn. Efterlader et barn.

38    Johan Aagesen i Roskilde. 4.4.1731, fol.176B.
E: Bodil Nielsdatter Andeløv. LV: svoger Lorents Kleist, forvalter og ridefoged på Bistrup. B:
1) Else Margrethe Johansdatter 6
2) Ellen Johansdatter 3.
FM: fasters mand Lorents Nielsen, slagter.
Desuden nævnes afdødes mor Margrethe Hansdatter, enke efter afdødes far Aage Olufsen. LV: Christen Tausen.

39    Troels Rasmussen i Clara mølle i Roskilde. 2.4.1731, fol.183.
E: Bente Jensdatter. LV: Niels Olufsen Bostrup.
Første ægteskab med Anne Marie Ottesdatter, skifte 19.6.1713. B:
1) Peder Troelsen 18.
Andet ægteskab med Marie Simonsdatter, skifte 1.6.1727. B:
2) Anne Marie Troelsdatter 14
3) Kirsten Troelsdatter 9
4) Maren Troelsdatter 6.
FM: Niels Christensen.
Arv til børn af Anne Marie Ottesdatters første ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Frederik Buch, grenader
2) Karen Pedersdatter.

40    Hans Rasmussen Rud, matros i Roskilde. 4.7.1731, fol.189.
E: Maren Pedersdatter. LV: Johannes Isaksen. B:
1) Rasmus Hansen 14
2) Oluf Michael Hansen 2.
FM: morbror Svend Pedersen Lund, toldbetjent.

41    Niels Sørensen Krag, byfoged i Roskilde. 25.4.1731, fol.189B, 220.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Christen Tausen.
Arvinger angives ikke.

42    Hans Jacob Salzberg i Roskilde. 20.7.1731, fol.195.
E: E: Anne Margrethe Asmundsdatter. LV: Jochum Gamst. B:
1) Johan Carl Salzberg 16 i lære hos farbror Christoffer Daniel Salzberg, bogbinder i Lund i Skåne.
FM: morbror Henrik Asmundsen i Roskilde.

43    Peder Jacobsen Brønniche, drejer i Roskilde. 13.71731, fol.196B.
E: Anne Ibsdatter. LV: Christen Tausen. B:
7) Brønniche Pedersen Brønniche 10.
FM: Peder Rasmussen Veddelev, vagtmester i Roskilde.
Første ægteskab med Anne Markusdatter, skifte 8.8.1718. B:
1) Jacob Pedersen Brønniche, drejer
2) Markus Pedersen Brønniche i Køge
3) Anders Pedersen Brønniche 27, hos kongens skildrer i København
4) Karen Pedersdatter Brønniche g.m. Rasmus Veddelev, grenader
5) Edel Pedersdatter Brønniche i Frederiksstad i Norge
6) Abelone Pedersdatter Brønniche i København.

44    Andreas Nielsen i Roskilde. 9.10.1731, fol.212.
E: Else Sørensdatter. LV: Rasmus Jepsen, handskemager.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 28.9.1731.

45    Birgitte Hansdatter i Roskilde. 29.1.1732, fol.215.
E: Christen Poulsen Erslev, murer.
Første ægteskab med Morten Jørgensen Vibe. B:
1) Karen Mortensdatter 12.
FM: Jochum Gnaust, bager.
Afdøde døde 6.12.1731.

46    Johan Casper Grim, kaptajn i Roskilde. 21.6.1730, fol.226B.
Arvinger angives ikke.

47    Christoffer Due, grovsmed i Roskilde. 14.8.1731, fol.232.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Christen Calmer. A:
1) bror Gotfred Due i Grohen i Uttermarch i Brandenburg
2) halvsøster Eva Sofie Due g.m. Christian, grovsmed i Grohen
3) halvsøster Anne Elisabeth Due g.m. Theophilus, avlsmand i Grohen
4) halvbror Michael Due i militæret i Brandenburg
5) halvsøster Marie Due, enke his sin far Peder Due i Grohen.
Afdøde døde 10.3.1731.

48    Christian Fugl, musikantsvend i Roskilde. 15.3.1731, fol.238B.
Arvinger angives ikke.

49    Andreas Nielsen Skaaning, ugift møllersvend i Roskilde. 3.3.1732, fol.240.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Skåne.
Registrering 31.3.1731.

50    Laurids Christensen Wulf, fuldmægtig hos rådstueskriveren i Roskilde. 12.3.1732, fol.242.
A:
1) far Christen Nielsen, kusk i København.
Desuden nævnes afdødes morbror Christen Calmer i Roskilde.
Afdøde døde 30.10.1731.

51    Niels Christensen Dommer, vognmand i Roskilde. 18.6.1732, fol.247.
E: Karen Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen Taastrup i Øgård [i Herslev sogn]. A:
1) søstersøn Laurids Hansen.

52    Karen Madsdatter i Roskilde. 27.6.1732, fol.251.
E: Esben Danielsen, snedker. B:
1) Lisbeth Esbensdatter 11
2) Rasmus Esbensen 11
3) Karen Esbensdatter 9½
4) Niels Esbensen 8
5) Mads Esbensen 6½
6) Carsten Esbensen 3¼.
FM: Christoffer Villing.

53    Rasmus Madsen, købmand i Roskilde. 25.6.1732, fol.254.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. A:
1) far Mads Hansen i Valsølille på Skjoldenæsholm gods.
Registrering 1.3.1732.

54    Mette Pedersdatter i Roskilde. 23.7.1732, fol.263B.
E: Niels Jørgensen, bager. A:
1) far Peder Rasmussen Lange.
Registrering 10.1.1732.

55    Dorthe Hansdatter i Roskilde. 16.3.1732, fol.266.
Enke efter Mogens, vognmand. A:
1) bror Hans Hansen, væver, på stedet
2) søster Abelone Hansdatter Hans eller Laurids Skrædder i Svogerslev
3) søster Inger Hansdatter g.m. Jens Jessen i Tågerup
4) bror Hemming Hansen, død. 2B:
a Andreas Hemmingsen i Parkhuset ved Jomfruklosteret
b Anne Hemmingsdatter g.m. Erik Skolemester i Gundsømagle.

56    Peder Christensen Adkjær, farver i Roskilde. 2.9.1732, fol.267.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Verner Depenbroch, [farver]. A:
1) bror Mads Christensen Adkjær i Kær ved Sønderborg på Als.
Afdøde døde 9.51732.

57    Testamente i Roskilde. 25.11.1732, fol.278.
Testamente af 14.2.1728 for Hans Sørensen, tømrer og hustru Karen Jørgensdatter.

58    Hans Andersen, slagter i Roskilde. 16.1.1733, fol.279B.
Enkemand. B:
1) Anders Hansen 26
2) Peder Hansen 23, feldberedersvend
3) Anne Hansdatter 19
4) Jørgen Hansen 16.
FM: Peder Lauridsen.
Afdøde døde 6.9.1732.

59    Peder Christensen Fischer, murer i Roskilde. 20.1.1733, fol.282.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Christen Simonsen Mørch, herredsskriver i Ramsø og Tune herreder.
B:
1) Dines Pedersen 24, murersvend
2) Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Anders Christensen, grovsmed
3) Ellen Pedersdatter g.m. Peder Hald, murer
4) Rasmus Pedersen 16, i murerlære.
Alder ved registreringen 15.3.1732.

60    Peder Hall (Hald), murer i Roskilde. 21.1.1733, fol.286B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Christen Simonsen Mørch, herredsskriver i Ramsø og Tune herreder. B:
1) Karen Pedersdatter 6
2) Marie Christine Pedersdatter 1½.
FM: mosters mand Anders Christensen, grovsmed.
Afdøde døde 22.4.1732.

61    Anne Christine i Roskilde. 10.4.1733, fol.292.
E: Steffen Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Steffensen 18
2) Hans Henrik Steffensen 15.
Afdøde døde 11.3.1733.

62    Oluf Holm, skrædder i Roskilde. 14.4.1733, fol.295.
E: Birgitte Eriksdatter. LV: Morten Lillevang. B:
4) Sidse Cathrine Olufsdatter 14.
Første ægteskab med Sidse Cathrine B:
1) Søren Olufsen 26
2) Erik Olufsen 24
3) Oluf Olufsen 23.
Afdøde døde 23.12.1732.

63    Christen Madsen, vægter i Roskilde. 5.5.1733, fol.297.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Anders Christensen, grovsmed. B:
1) Margrethe Christensdatter 34
2) Christen Christensen 28, skoleholder i Sorterup ved Slagelse
3) Mette Christensdatter 25
4) Niels Christensen 24, hattemagersvend
5) Cathrine Christensdatter 24.

64    Knud Svendsen Lund, handskemager i Roskilde. 30.6.1733, fol.299B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Lauridsen, sadelmager. A:
1) mor Bodil Svends i Nejlinge [i Helsinge sogn] ved Helsingør
2) bror Laurids Svendsen Lund, handskemager i Helsingør
3) bror Peder Svendsen Lund i Helsingør
4) søster Kirsten Svendsdatter Lund g.m. Laurids Pedersen i Grønholt [i Borup sogn].
Enkens første ægteskab med Niels Olufsen, skifte 31.3.1716. Arv til B:
1) Sidsel Nielsdatter.
FM: nu afdøde morfar Niels Andersen. slagter, død 1719, nu Rasmus Hansen, handskemager.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Nielsen.

65    Andreas Augustussen Peitsch, grenader i Roskilde. 22.5.1833, fol.303.
E: Anne Marie Sørensdatter. B:
1) Søren Andreassen 14
2) Augustus Andreassen 12.

66    Joen Pedersen i Roskilde. 17.7.1733, fol.305.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jochum Gransted, bager. B:
1) Ellen Kirstine Joensdatter 14
2) Johanne Margrethe Joensdatter 12
3) Peder Joensen 10
4) Mathias Joensen 8
5) Dorthe Elisabeth Joensdatter 4½.
FM: Albert Mathiassen.

67    Birthe Nielsdatter i Roskilde. 28.8.1733, fol.307.
E: Christian Snedker. B:
1) Peder Christensen 22
2) [Ulæseligt] Christensdatter 20.

68    Laurids Pedersen i Roskilde. 29.8.1733, fol.308.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Anders Jensen Post. B:
1) Karen Lauridsdatter, født efter fars død.
FM: farfar Laurids Pedersen i Gerdrup [i Kirkerup sogn] g.m. Sidsel Ibsdatter.

69    Birgitte Marie Hansdatter i Roskilde, der døde 3.11.1733, fol.314B.
E: Christen Poulsen, murer. B:
1) Hans Christensen, nyfødt, der døde 16.11.1733.

70    Hans Andersen, skrædder i Roskilde. 23.10.1733, fol.315.
Johanne Jensdatter. LV: Peder Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen, grovsmed i Maribo
2) Jacob Hansen, visitør i Helsingør.

71    Helvig Cathrine Paulin i Roskilde. 14.9.1731, fol.318.
E: Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods. B:
1) Peder Paulin Knudsen.
FM:
1 Laurids Nielsen [Spangberg], præst i Roskilde Frue g.m. afdødes søster [Else Christine Paulin]
2 Jørgen Fogh, amtsforvalter [i Roskilde amt].
Arv i boet efter afdødes anden hustru Bodil [Damianusdatter] Stendorff, skifte 15.7.1729 lbnr.2.
[Afdøde var datter af Ove Paulin, købmand i Kalundborg, skifte Kalundborg 24.5.1712, fol.91B og Helvig Cathrine Munkgaard, skifte Kalundborg 26.2.1705, fol.304].

72    Niels Pedersen Post i Roskilde. 5.5.1734, fol.320B.
E: Bente Mikkelsdatter. LV: Christen Calmer. B:
6) Johanne Nielsdatter 4
7) Johannes Nielsen 2
8) Søren Nielsen 1.
FM: Boye Pedersen, bager.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte 8.3.1729. B:
1) Frederik Nielsen 19
2) Peder Nielsen 18
3) Dorthe Nielsdatter 13
4) Niels Nielsen 12
5) Else Nielsdatter 10.
Registrering 1.3.1734.

73    Christoffer Villing i Roskilde. 14.4.1734, fol.323B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jacob Pedersen Brønniche, drejer. A:
1) far Christoffer Villing.

74    Christen Christensen i Roskilde. 29.3.1734, fol.325B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Nielsen Skræm. A:
0) forældre Christen Nielsen og Karen Christensdatter i Ranum i Slet herred i Ålborg amt, begge døde
1) søster Johanne Christensdatter, død. E: Jens Andersen i Ranum. 1B:
a Christen Jensen Winther.
Johanne Christensdatters slegfredbarn:
b Maren Jensdatter.

75    Anne Margrethe Melby i Roskilde. 31.3.1734, fol.329B.
E: Jens Anton Holman, byfoged. B:
1) Hedvig Magdalene Holman 8
2) Kirstine Marie Holman 4½
3) Magnus Jensen Holman 1½.
FM:
1 Johan Frederik Lange
2 Christian Loof (Loff).
Desuden nævnes afdødes mor [Kirstine Marie Lund] g.m. afdødes far [Andreas] Melby, postmester i Odense.
Registrering 12.11.1733.

76    Peder Johansen Møller i Roskilde. 30.7.1734, fol.337B.
E: Helvig Clausdatter. LV: Christen Tausen. B:
1) Ellen Kirstine Pedersdatter 22, g.m. Søren Blich
2) Anne Margrethe Pedersdatter 17
3) Johanne Helvig Pedersdatter 14
4) Claus Pedersen 11
5) Johan Pedersen 8
6) Frederik Pedersen 7.
FM: Søren Terkildsen.
Registrering 25.5.1734.

77    Anne Marie Christensdatter i Hedehusene på Roskilde by grund. 17.12.1734, fol.342.
E: Søren Knudsen Berntsen. B:
1) Cathrine Dorthe Sørensdatter 15
2) Christian Sørensen 12.
FM:
1 Johan Bruun, skrædder, som mødrene slægt
2 Christian Bruun, skrædder, som mødrene slægt.
Afdøde døde 21.9.1734.

78    Jens Lauridsen, kalkslager i Roskilde. 31.12.1734, fol.348B.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Isak Majland, tobaksplantør. B:
2) Inger Jensdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter 19.
Registrering 16.12.1734.

79    Ib Nielsen, skomager i Roskilde. 9.2.1735, fol.350.
E: Karen Thomasdatter. LV: Arent Thomsen, snedker. B:
1) Margrethe Ibsdatter 2
2) Niels Ibsen 9 mdr.
Registrering 6.12.1734.

80    Joen Madsen i Roskilde. 28.4.1735, fol.353B.
E: Karen Andersdatter.
Arvinger angives ikke.
Registrering 30.3.1735.

81    Lorents Lorentsen, strandinspektør i Roskilde. 4.5.1735, fol.354.
E: Sofie. LV: Casper Schade.
6) Lorents Lorentsen 7
7) Sofie Lorentsdatter 5
8) Ingeborg Lorentsdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Mette Sofie Lorentsdatter 33
2) Cathrine Helvig Lorentsdatter 26
3) Sofie Lorentsdatter 25
4) Jacob Lorentsen 23
5) Peder Lorentsen.
Afdøde døde 1.4.1732.

82    Ellen i Roskilde. 14.5.1736, fol.357.
E: Hans Nielsen, væver. B:
2) Maren Hansdatter g.m. Jochum Krøyer.
[Af første ægteskab] B:
1) [Else Marie Hermansdatter, skifte 28.2.1731 lbnr.34]. E: Andreas Christensen, grovsmed. 4B:
1) Niels Andreassen
2) Ellen Andreasdatter
3) Inger Andreasdatter
4) Christine Andreasdatter.
Desuden nævnes Efraim Krøyer, væver.

83    Margrethe Knudsdatter i Roskilde. 14.5.1735, fol.363B.
E: Knud Knudsen.
Arvinger angives ikke.
Registrering 17.3.1735.

84    Kirsten Christensdatter i Roskilde. 6.7.1735, fol.364B.
E: Andets Jensen Post. B:
1) Johanne Andersdatter 13.
Registrering 27.5.1735.

85    Anne Pedersdatter i Roskilde. 19.7.1735, fol.368B.
E: Jacob Christoffersen, skomager. B:
1) Peder Jacobsen, skomager
2) Inger Jacobsdatter, [skifte 30.1.1731 lbnr.28]. E: Johan Isaksen, kobbersmed. 2B:
a Maren Johansdatter
b Isak Johansen.
Registrering 24.5.1735.

86    Maren Christensdatter Calmer i Roskilde. 29.7.1735, fol.374.
E: Hans Sørensen, tømrer. B:
1) Søren Hansen 14 dage.
FM: Christen Calmer.

87    Christen Poulsen, murer i Roskilde. 20.12.1735, fol.379.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: bror Christen Lauridsen, sadelmager. B:
1) Maren Christensdatter, nyfødt.
FM: Niels Hansen, bødker.
Andet ægteskab med Birgitte Hansdatter, skifte 29.1.1732 lbnr.45. Hendes første ægteskab med Morten Jørgensen Vibe. Arv til B:
1) Karen Mortensdatter.
[Tredje ægteskab med Birgitte Marie Hansdatter, skifte 3.11.1733 lbnr.69].
Desuden nævnes afdødes bror Anders Poulsen.
Registrering 2.11.1735.

88    Marie Sørensdatter i Roskilde. 6.2.1736, fol.388.
E: Laurids Madsen. B:
1) Anne Lauridsdatter 7
2) Maren Lauridsdatter 2½.
FM: Jens Sørensen, købmand.

89    Jens Thomsen, ugift i Roskilde. 10.2.1736, fol.393.
A:
1) søster Anne Thomasdatter
2) søster [mangler] Thomasdatter.
Afdøde, der var født i Vendsyssel, var i tjeneste hos sin morbror Jens Jensen i Roskilde.
Registrering 6.9.1735.

90    Laurids Nielsen Buus, købmand i Roskilde. 10.2.1736, fol.395B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Madsen, kræmmer. B:
1) Karen Lauridsdatter 20
2) Margrethe Lauridsdatter 19
3) Niels Lauridsen 14
4) Mette Cathrine Lauridsdatter 13.
FM: Niels Jacobsen, hattemager.
Registrering 23.7.1735.

91    Jens Pedersen i Roskilde. 17.4.1736, fol.400B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jochum Gnaust, bager.
Afdøde skal efterlade 2 brødre på ryttergodset.
Afdøde døde 1.1.1736.

92    Jacob Christoffersen, skomager i Roskilde. 17.41736, fol.405.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, skifte 19.7.1735 lbnr.85. B:
1) Peder Jacobsen, skomager
2) [Inger Jacobsdatter, skifte 30.1.1731 lbnr.28]. E: Johan Isaksen, kobbersmed. 2B:
a Maren Johansdatter g.m. Jens Sørensen
b Isak Johansen 14.
Afdøde døde 4.10.1735.

93    Karen Mortensdatter i Roskilde. 6.2.1736, fol.407B.
E: Niels Pedersen, hattemager.
Første ægteskab med Knud Nielsen, hattemager. B:
1) Salome Knudsdatter g.m. Søren Terkildsen, møller
2) Karen Knudsdatter g.m. Markus Pedersen Brønniche, drejer i Køge.
Afdøde døde 4.12.1735.

94    Esben Danielsen, snedker i Roskilde. 5.9.1736, fol.411.
E: Else Mogensdatter Ørbæk. LV: Oluf Hermansen, feldbereder.
Første ægteskab med Karen Madsdatter, skifte 27.6.1732 lbnr.52. B:
1) Lisbeth Esbensdatter 18½
2) Rasmus Esbensen 16
3) Karen Esbensdatter 14
4) Niels Esbensen 12½
5) Mads Esbensen 10½
6) Carsten Esbensen 7½.
FM: Sindel Lauridsen, snedker.

95    Laurids Nielsen, byfoged i Roskilde. 6.9.1736, fol.418.
E: Birthe Andersdatter. LV: Henrik Anton Westphal. A:
1) en brorsøn, der er graver på Matroskirkegården uden for København Østerport
2) en søster.

96    Anders Jensen i Roskilde. 6.9.1736, fol.418B.
E: Sidsel Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Andersen 34, kældermand i København
2) Anders Andersen 26, møllersvend i København
3) Anne Andersdatter 18, i Roskilde.
Afdøde døde 4.6.1736.

97    Peder Nielsen Post i Roskilde. 10.9.1736, fol424.
E: Marie Børgesdatter (Børresdatter). A:
1) søster Lene Nielsdatter g.m. Morten Gunnarsen, tømrersvend.
Registrering 11.6.1736.

98    Niels Hansen Bruun i Roskilde. 6.7.1735, fol.424B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Peder Jacobsen, skomager. A:
1) far Hans Nilsen Bruun i Barløse på Fyn på Brahesborg gods.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Laurids Hansen
2 afdødes søster Maren Hansdatter.

99    Peder Andersen, skomager i Roskilde. 27.10.1736, fol.433.
E: Bodil Madsdatter. LV: Arent Thomsen, snedker. B:
2) Cathrine Pedersdatter 23.
Første ægteskab med Cathrine Arentsdatter. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Jacob Madsen, hjulmand.
Afdøde døde 17.8.1736.

100    Christian Loof, rodemester i Roskilde. 25.10.1736, fol.436B.
E: Helvig Marie Møller. LV: Lorents Brogaard, prokurator. B:
1) Martin Christian Loof 3½
2) Susanne Elisabeth Loof 2
3) Christian Loof 4 uger.
FM: mosters mand Jens Jensen.
Registrering 20.3.1736.

101    Niels Hansen Lunde, borgmester i Roskilde. 9.8.1734, fol.439B.
E: Johanne Bjørnsen. LV: Jørgen Fogh, renteskriver, nu amtsforvalter.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Vejle, begravet Roskilde Domkirke 6.5.1722]. B:
1) Christiane Kirstine Lunde g.m. Mathias Hansteen, købmand i Næstved
2) Anne Elisabeth Lunde 16
3) Hans Lunde 14
4) Kirsten Lunde 13.
FM:
1 farbror Peder Paludan, præst i Kalundborg
2 farbror Jens Paludan, præst i Torslunde og Ishøj.
Afdøde døde 9.7.1734.
(Se skifte efter afdødes morbror Peder Nielsen Hebo, student i Janderup præstegård, skifte Vester Horne herred gejstlig 22.2.1719 lbnr.1).

102    Jens Pedersen i Sankt Ibs sogn i Roskilde. 18.3.1737, fol.494B.
E: Maren Magnusdatter. LV: Andreas Christensen, grovsmed. B:
2) Elisabeth Jensdatter 8.
FM: Anders Sørensen.
Første ægteskab med Anne Jensdatter. B:
1) Mette Marie Jensdatter g.m. Hans Lauridsen i Jyllinge på Det højadelige Jomfruklosters gods.
Afdøde døde 6.2.1737.

103    Margrethe Hansdatter i Roskilde. 19.3.1737, fol.497B.
Enke efter Aage Olufsen. B:
1) Johan Aagesen, [skifte 4.4.1731 lbnr.38]. 2B:
a Else Margrethe Johansdatter 13
b Ellen Johansdatter 10.
FM: stedfar Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods
2) Inger Aagesdatter g.m. Lorents Nielsen, slagter.
Afdøde døde 7.12.1736.

104    Rasmus Ibsen, handskemager i Roskilde. 20.3.1737, fol.503.
E: Kirsten Jensdatter. B:
2) Anne Marie Rasmusdatter 7
3) Abelone Rasmusdatter 5
4) Laurids Rasmussen 1½.
FM: Peder Jacobsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Niels Rasmussen.
Afdøde døde 3.6.1736.

105    Laurids Nielsen, ugift i Roskilde. 15.4.1737, fol.505>B.
A:
0) forældre Niels Pedersen og Lucie Lauridsdatter i Nyhuse i Tureby sogn på Turebyholm gods, begge døde
1) morbror Niels Lauridsen Koch i Algestrup i Sædder sogn ved søn Niels Nielsen Koch i Algestrup.
Afdøde døde 12.12.1736.

106    Laurids Bertelsen i Roskilde. 16.4.1737, fol.512.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Andersen Blich. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Lorents Hansen i Ringsted
2) Maren Lauridsdatter g.m. Peder Steffensen, feldbereder
3) Bertel Lauridsen, vognmand
4) Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Hansen, vognmand
5) Anders Lauridsen 21, i snedkerlære i København.
Afdøde døde 3.2.1737.

107    Karen Rasmusdatter i Roskilde. 25.6.1737, fol.518B.
Enke efter Niels Christensen Dommer, [skifte 18.6.1732 lbnr.51]. A:
1) bror Peder Rasmussen Tostrup i Øgård i Herslev sogn
2) bror Hans Rasmusen Tostrup, [degn i Himmelev, skifte Sømme herred gejstlig 7.8.1730 lbnr.52]. 3B:
a Anton Hansen Tostrup 32, hører i Roskilde latinskole
b Mathias Hansen Tostrup 25, student, på Regensen i København
c Maren Hansdatter Tostrup g.m. Laurids Gottschalck, degn i Himmelev
3) bror Troels Rasmussen Tostrup, død. 4B:
a Peder Troelsen 25
b Anne Marie Troelsdatter 20
c Kirsten Troelsdatter 16
d Maren Troelsdatter 14.
Afdøde døde 19.12.1736.

108    Margrethe Nielsdatter i Roskilde. 25.6.1737, fol.528, 555.
E: Jens Hansen, tømrer.
Af første ægteskab B:
1) Niels Lauridsen [Busch], farver i Skælskør
2) Dorthe Cathrine Lauridsdatter g.m. Peder Jacobsen, skomager i Roskilde
3) Peder Lauridsen [Busch], degn i Hårlev [og Himlingøje, skifte Bjæverskov herred gejstlig 21.8.1733 lbnr.66]. 1B:
a Laurids Pedersen 13.
FM: stedfar successor Jesper Nielsen Øgaard.

109    Birthe i Roskilde. 10.9.1736, fol.535.
Enke efter Jørgen Fischer. B:
1) Christoffer Jørgensen Fischer 24, skomagersvend, uvist hvor.
Desuden nævnes:
1 afdødes søsterdatters mand Jørgen Vinkler, skrædder i København
2 Maren Christoffersdatter, enke efter Peder Christensen Adkjær, farver, [skifte 2.9.1732 lbnr.56]
3 barnets søskendebarn Anders Christensen, grovsmed
4 Dines Pedersen, som beslægtet.
Registrering 18.1.1736.

110    Ellen Kirstine [Hansdatter] Mouridsen i Roskilde. 5.9.1737, fol.542B.
E: Morten Hartmann, rådmand. B:
1) Ellen Kirstine Mortensdatter 9 mdr.
FM: morfar Hans Mouridsen i Mølle Borup [i Store Tåstrup sogn].
Afdøde døde 20.11.1736.

111    Johanne Christensdatter i Roskilde. 7.11.1736, fol.555B.
Enke efter Christen Christensen, [skifte 29.3.1734 lbnr.74]. A:
1) bror Søren Krøg, død uden børn
2) bror Christen Christensen Krøg i Hulsig i Skagen sogn, død for 20 år siden. 7B:
a Anders Christensen Krøg i Skagen
b Jens Christensen Krøg i Skagen
c Christen Christensen Krøg i Hulsig
d Søren Christensen Krøg i Høgenhave i Råbjerg sogn
e Margrethe Christensdatter Krøg g.m. Christen Christensen Gayehede i Skagen
f Johanne Christensdatter, enke i Gayehede i Råbjerg sogn
g Maren Christensdatter g.m. Peder Nielsen Krag i Ålbæk i Råbjerg sogn
3) bror Jens Christensen Krøg, død uden børn
4) bror Anders Christensen Krøg i Herstedvester
5) bror Niels Christensen Krøg i Vester Tværsted i Tværsted sogn. 4B:
a Margrethe Nielsdatter g.m. Christen Jensen, drejer i Roskilde
b Inger Nielsdatter g.m. Nikolaj Mortensen, skomager i Roskilde
c Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Andersen, skomager i Vester Tværsted
d [Maren Nielsdatter i Roskilde, skifte 7.8.1730 lbnr.26. E: Morten Isaksen]
6) søster Bodil Christensdatter i Krøgholt i Mygdal sogn, død for 3 år siden. 4B:
a Christen Nielsen Krøg i Sakstrup i Bjergby sogn
b Anders Nielsen Krøg i Bjergby i Bjergby sogn
c Christen Nielsen Krøg i Sakstrup
d Frands Nielsen Krøg i Skarndal i Mygdal sogn, død for 1 år siden. 3B:
1 Niels Frandsen
2 Mette Frandsdatter
3 Maren Frandsdatter
7) søster Mette Christensdatter i Retholt i Mygdal sogn, død. 3B:
a Niels Olufsen i Retholt
b Dorthe Olufsdatter i Retholt
c Maren Olufsdatter, [skifte 12.2.1731 lbnr.33]. E: Laurids Sørensen i Roskilde. 1B:
a Mette Marie Lauridsdatter.
Afdøde, der var født i Krøgholt i Mygdal sogn på Odden gods, døde 16.10.1736.Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1737-1744

112    Else Jensdatter i Roskilde. 4.12.1737, fol.2.
E: Niels Andersen, vognmand.
Afdøde var født i Saltum ved Ålborg.
Arvinger kendes ikke.

113    Registrering i Roskilde. 29.1.1738, fol.7B:
Registrering af gods, der tilhørte [Christiane Hermansdatter Schrøder, begravet København Nikolaj 14.2.1737], enke efter [Henning] Meyercrone i København, [død 28.7.1707]. A:
1) søster, død. 1B:
a Marie Kirstine Meyer.
FM: justitsråd von der Maase, afdødes mands slægtning.
Skiftet forrettet af Hof-og Stadsretten i København.

114    Bente Mikkelsdatter i Roskilde. 1.2.1738, fol.10B.
E: Laurids Jørgensen. B:
4) Kirsten Lauridsdatter 1½, der døde efter sin mor.
Første ægteskab med [Niels Pedersen Post, skifte 5.5.1734 lbnr.72]. B:
1) Johanne Nielsdatter 9
2) Johannes Nielsen 6
3) Søren Nielsen 5.
FM: Niels Nielsen Bornholm.
Afdøde døde 10.10.1737.

115    Peder Olufsen, ugift toldbetjent i Roskilde. 4.12.1737, fol.14.
Afdøde var forlovet med Maren Sørensdatter, der nu er g.m. Børge Børgesen.
Afdøde var født i Roskilde.
Arvinger kendes ikke.

116    Niels Christensen, ugift i Roskilde. 19.4.1738, fol.23B.
Arvinger angives ikke.

117    Oluf Christensen i Roskilde. 28.4.1738, fol.24B.
E: Inger Christensdatter. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Anders Olufsen.
Skifteattest for afdøde, der døde for 2½ år siden.

118    Niels Rasmussen Lange, købmand i Roskilde. 1.8.1738, fol.25B.
E: Sidsel Johansdatter. B:
1) Johan Nielsen Lange.
Afdøde døde 29.3.1738.

119    Lorents Nielsen, slagter i Roskilde. 19.8.1738, fol.30.
E: Inger Aagesdatter. LV: Christian Christensen, rådmand i Holbæk. B:
1) Margrethe Lorentsdatter 14
2) Ellen Lorentsdatter 9.
FM: farbror Hans Nielsen på Sankt Jørgensbjerg.
Afdøde døde 29.5.1738.

120    Else Margrethe Johansdatter, 14 år gammel i Roskilde. 8.12.1738, fol.48B.
A:
1) mor Bodil Nielsdatter Andeløv, enke efter Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods, død 9.3.1738, [skifte 13.6.1738 lbnr.141]. LV: svoger Lorents Kleist, forvalter og ridefoged på Bistrup. B:
1) søster Ellen Johansdatter 12
2) halvbror Johannes Christensen 6¾.
FM: morbror Immanuel Andeløv.
Arv efter afdødes far Johan Aagesen, skifte 4.4.1731 lbnr.38.
Arv efter afdødes farmor Margrethe Hansdatter, skifte 19.3.1737 lbnr.103, enke efter afdødes farfar Aage Olufsen.

121    Marie Nielsdatter i Roskilde. 9.12.1738, fol.52B.
E: Niels Christoffersen, handskemager. B:
1) Niels Nielsen 36
2) Jacob Nielsen 33
3) Maren Nielsdatter 30.
Registrering 18.10.1738.

122    Anders Nielsen Winther i Roskilde. 26.7.1738, fol.55.
E: Anne Lauridsdatter. LV: hendes søn Oluf Mouridsen, korporal. A:
1) bror Mads Nielsen Winther i Elling i Ovsted sogn på Skanderborg Rytterdistrikt ved søn Niels Madsen Winther i København.
Afdøde døde 19.2.1738.

123    Peder Rasmussen, ugift vognmand i Roskilde. 28.1.1739, fol.61B.
A:
1) bror Jens Rasmussen, vognmand i Roskilde
2) bror Niels Rasmussen i Nykøbing Sjælland, død. 3B:
a Tønnes Nielsen i Nykøbing
b Sofie Nielsdatter g.m. Jørgen Rasmussen Juul i Nykøbing
c Marie Nielsdatter, død. 1B:
a Jens Pedersen, Bredal 16
3) søster Maren Rasmusdatter, død. 1B:
a Sofie Cortsdatter.
Afdøde døde 24.10.1738.

124    Morten Mortensen Lillevang. skrædder i Roskilde. 29.1.1739, fol.67.
E: Margrethe Ottesdatter. LV: Børge Børgesen Falch, skoflikker. A:
1) bror Hans Mortensen på Langeland.
Afdøde efterlader et slegfredbarn Peder Mortensen 12, der ikke arver.
Afdøde døde 22.10.1738.

125    Registrering i Roskilde. 12.12.1738, fol.73.
Registrering af boet hos Morten Ibsen, tobaksplantør, for begået horeri med enken Anne Dorthe Bertramsdatter.

126    Hans Lauridsen, tjener hos klokkeren ved Roskilde Domkirke. 18.4.1739, fol.77.
E: Inger Jensdatter. LV: Børge Børgesen Falch. B:
1) Elisabeth Hansdatter 17
2) Birthe Marie Hansdatter 14.
FM: morfar Jens Lauridsen.
Afdøde døde 10.3.1739.

127    Boye Pedersen, bager i Roskilde. 10.9.1739, fol.79B.
E: Rebekka Nielsdatter. LV: Christen Tausen. B:
1) Else Margrethe Boyesdatter 7
2) Peder Boyesen 6
3) Jochum Boyesen 5
4) Dorthe Boyesdatter 2.
FM: farmors mand Claus Lentz, bager.
Arv i boet til enkens 5 børn af første ægteskab med Peder Hansen, bager, skiftet sluttet 9.1.1719.
Afdøde døde 9.4.1739.

128    Frederik Andersen Wulf, pottemager i Roskilde. 12.9.1739, fol.83B.
E: Johanne Kirstine Christensdatter. LV: Christen Tausen.
Første ægteskab med [Christine Olufsdatter i Roskilde. 4.7.1730 lbnr.24]. B:
1) Anne Christine Frederiksdatter g.m. Hans Jørgensen Schmidt
2) Anders Frederiksen Wulf 30.
Afdøde døde 24.7.1739.

129    Christen Knudsen 26 år gammel, ugift i Roskilde. 1.10.1739, fol.90.
A:
1) mor Karen Hansdatter i Gevninge, enke efter Knud Nielsen
2) bror Hans Knudsen 30, uvist hvor
3) søster Maren Knudsdatter g.m. Niels Nielsen Bornholm, på stedet.
Registrering 11.8.1739.

130    Hans Sørensen, tømrer i Roskilde. 26.8.1739, fol.93B.
E: Dorthe Hansdatter Bruun. LV: Christen Tausen, prokurator.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.
Desuden nævnes enkens datter [Bodil Mikkelsdatter], enke efter [Hans] Hoff.
Afdøde døde 24.6.1739.

131    Anne Jensdatter i Roskilde. 19.12.1739, fol.105B.
E: Bartholomæus Hansen, væver. A:
1) far Jens Pedersen i Kragehave i Høje Tåstrup sogn på Universitetets gods.
Registrering 29.10.1739.

132    Maren Andersdatter i Roskilde. 16.2.1740, fol.108B.
E: Jens Jensen Krus, bødker. A:
1) bror Christen Andersen i Kølby [i Farstrup sogn] ved Nibe
2) søster, død. 2B:
a Sidse Markusdatter g.m. Anders Børgesen (Børresen) i Roskilde
b Kirsten Markusdatter, død. var g.m. Jens Gudmandsen, skomager i Roskilde. 1B:
1 Markus Jensen 13
3) bror, død. 2B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Roskilde
b Knud Nielsen, ladefoged på Krastrup [i Farstrup sogn] i Jylland.
Afdøde døde 7.12.1739.

133    Birthe Marie Jacobsdatter i Roskilde. 1.8.1739, fol.112B.
E: Johan Hansen, skomager. B:
1) Jacob Johansen 16
2) Hans Johansen 7.
FM: farbror Nikolaj Hansen, skomager.
Afdøde døde 30.5.1739.

134    Steffen Andersen, vognmand i Roskilde. 22.12.1739, fol.117B.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Jens Sørensen, vognmand. B:
1) Anne Elisabeth Steffensdatter 18
2) Christian Frederik Steffensen 14
3) Cathrine Margrethe Steffensdatter 11.
FM: Niels Jørgensen.
Afdøde døde 22.11.1739.

135    Anne Lauridsdatter i Roskilde. 9.4.1740, fol.125B.
E: Nikolaj Jacobsen. B:
1) Jacob Nikolajsen 14.
Registrering 9.3.1740.

136    Maren Løgstrup i Roskilde. 8.3.1740, fol.128.
E: Jacob Helm. A:
1) mor Christine Jensdatter g.m. Jacob Frederiksen i gården Løgstrup i Fiskbæk sogn ved Viborg på Tårupgård gods.
Mors første ægteskab med afdødes far [Adolf af Løgstrup, begravet Fiskbæk 12.11.1713]
2) bror Jens Løgstrup 29, hos degnen i Lynge på Sjælland
3) halvsøster Mette Løgstrup 17
4) halvbror Frederik Løgstrup 14
5) halvsøster Cathrine Løgstrup 11
6) halvbror Rasmus Løgstrup 10.
Afdøde døde 5.2.1740.
Litteratur: Slægten Løgstrup af T. Løgstrup 1887.

137    Jacob Helm i Roskilde. 9.5.1740, fol.134B.
Enkemand efter Maren Løgstrup, skifte 8.3.1740 lbnr.136. A:
1) bror Vincent Helm
2) Jens Helm.

138    Margrethe Nielsdatter i Roskilde. 9.9.1739, fol.135B.
E: Niels Jensen Trolle. B:
1) Jens Nielsen 13
2) Mette Marie Nielsdatter 10.
FM: Falch Pedersen.
Registrering 11.8.1739.

139    Hans Hansen, væver i Sankt Ibs sogn i Roskilde. 28.4.1740, fol.140B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Herman Werchmester Klerke. B:
1) Johan Hansen 25
2) Mogens Hansen 18
3) Marie Hansdatter 14
4) Maren Hansdatter 12.
FM: Efraim Krøyer, væver.
Registrering 13.2.1740.

140    Hans Nielsen, slagter i Roskilde. 3.10.1739, fol.143B.
E: Malene Pedersdatter. LV: morbror Hans Rasmussen Lange, rådmand. B:
1) Abelone Hansdatter 15
2) Margrethe Hansdatter 8
3) Lorents Hansen 4
4) Niels Hansen 3 mdr.
FM: Carl Henriksen.
Afdøde 10.7.1739.

141    Christen Knudsen i Roskilde, ridefoged på Universitetets gods. 13.6.1738, fol.146B.
E: Bodil Nielsdatter Andeløv. LV: Lorents Kleist, på Bistrup Ladegård.
6) Johannes Christensen Knudsen 6.
Første ægteskab med Sille Bertelsdatter.
Andet ægteskab med Bodil Damianusdatter Stendorff, skifte 15.7.1729 lbnr.2. B:
1) Vibeke Knudsen 23
2) Damianus Knudsen 20
3) Hans Knudsen 14
4) Søren Knudsen 12.
FM: [mors halvbror] Casper Schade, økonom på Duebrødre Kloster.
Tredje ægteskab med Helvig Cathrine Paulin, skifte 14.9.1731 lbnr.71. B:
5) Peder Paulin Knudsen 8.
FM: født værge Knud Lerche, forpagter på Lindholm.
Arv i boet efter anden hustrus mor Bodil [Hansdatter] Schade, skifte Sømme herred gejstlig 6.9.1729 lbnr.47, enke efter Damianus [Villumsen] Stendorff, præst [i Stenmagle og Stenlille, død 1685].
Desuden nævnes anden hustrus søskende:
1) Abelone Marie Damianusdatter Stendorff, enke efter Anders Pedersen Hald, præst [i Hvalsø og Særløse, skifte Voldborg herred gejstlig 4.1.1725 lbnr.3]
2) Dorthe Magdalene Damianusdatter Stendorff, enke efter Hans [Nikolausen] Lundt, præst i Ågerup og Kirkerup, [skifte Sømme herred gejstlig 6.4.1731 lbnr.54].
Enkens første ægteskab med Johan Aagesen, skifte 4.4.1731 lbnr.38. Arv til B:
1) Else Margrethe Johansdatter
2) Ellen Johansdatter.
FM: fasters mand Lorents Nielsen, slagter.
Disse børn har arv efter deres farmor Margrethe Hansdatter, skifte 19.3.1737 lbnr.103, enke efter farfar Aage Olufsen.
Litteratur: Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere af H. F. Garde i: Personalhistorisk Tidsskrift 1967-68 side 139-153.

142    Niels Hansen, ugift tjenestekarl i Roskilde. 11.8.1740, fol.242B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Salling i Jylland, døde 18.1.1740.

143    Malene Torstensdatter i Roskilde. 16.8.1740, fol.244.
E: Johan Meyer, korporal. A:
1) søster, død i Køge ved kyndelmisse tide 1739 og hendes mand død Køge ved Mortensdags tide 1739. 2B:
a Torsten Pedersen Karp 27, i Fredericia
b Gundil Pedersdatter Karp 24 på stedet.

144    Jørgen Haberlau, tømrer i Roskilde. 1.9.1740, fol.248B.
E: Johanne Andersdatter. B:
1) Cathrine Jørgensdatter 7.
Skifteattest for afdøde, der døde for 2½ år siden.

145    Jens Jensen i Roskilde. 20.7.1740, fol.249.
E: Johanne Elisabeth Møller. LV: Christen Tausen. B:
1) Martin Jensen 13
2) Margrethe Jensdatter 11.
FM: Hans Birch, tømrer.
Afdøde døde 27.4.1740.

146    Anne Marie [Andersdatter] i Roskilde. 13.9.1740, fol.254.
Enke efter Anders Joensen [Gad]. B:
3) Johanne Cathrine Andersdatter Gad g.m. Baltser Staal, hattemager i København
4) Anne Andersdatter Gad 30, på Veddelevgård [i Himmelev sogn].
FM: født værge Anders Rasmussen Lange, rådmand.
Første ægteskab med [Peder Olufsen Unger, rådmand]. B:
1) Oluf Unger, præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs
2) Anders Pedersen Unger 39.

147    Marie [Nielsdatter] Skræm i Roskilde. 13.6.1740, fol.258.
E: Henrik Jørgensen von Achen, guldsmed. B:
1) Jørgen Nikolaj von Achen 14.
FM: morbror Peder Skræm.
Desuden nævnes:
1 enkemandens svigerfar Niels Christensen Andeløv
2 enkemandens svoger Lorents Kleist på Bistrup.

148    Rasmus Gudmandsen, skomager i Roskilde. 17.11.1739, fol.262.
E: Johanne Kirstine Nielsdatter. LV: Rasmus Pedersen Veddelev, skomager. B:
1) Gudmand Nikolaj Rasmussen 13
2) Niels Rasmussen 11
3) Henrik Rasmussen 8
4) Anders Rasmussen 5
5) Anne Marie Rasmusdatter 2½.
FM: farbror Jens Gudmandsen, skomager.
Afdøde døde 28.9.1739.

149    Margrethe Jensdatter i Roskilde. 14.12.1740, fol.265.
Enke efter Jørgen Nielsen, pottemager. B:
1) Anne Elisabeth Jørgensdatter 24, vanvittig
2) Marie Jørgensdatter 19.
FM: morbror Jens Hjort.
Afdøde døde 20.3.1740.

150    Anne Margrethe i Roskilde, der døde 22.12.1739, fol.268.
E: Cornelius Riis. B:
1) Anne Sofie Riis g.m. Johan Pedersen, grenader
2) Anne Marie Riis 27
3) Thomas Poulsen Riis.

151    Laurids Madsen i Roskilde. 15.12.1738, fol.270.
Enkemand efter Marie Sørensdatter, skifte 6.2.1736 lbnr.88. B:
1) Anne Lauridsdatter
2) Maren Lauridsdatter.
FM: Jens Sørensen, købmand.
Afdøde døde 21.6.1738.

152    Nille Mortensdatter i Roskilde. 27.12.1739, fol.277.
E: Christen Jensen.
Af førte ægteskab B:
1) Jacob Abel, købmand i Hillerød
2) Helvig Abel g.m. Peder Jacobsen i Hillerød.
Afdøde døde 28.10.1739 i Hillerød og er der begravet.

153    Simon Mathiassen, maler og hustru Judith Poulsdatter i Roskilde. 1.3.1741, fol.281B.
B:
1) Poul Simonsen, maler
2) Abraham Simonsen i Guinea, død uden børn.
Bege ægtefæller døde sidst i maj 1740.

154    Cathrine Dehon i Roskilde. 20.1.1741, fol.283B.
E: Abraham Libenau. A:
1) bror Abraham Dehon, tobaksplantør i Køge
2) bror Peder Dehon, tobaksplantør i Holbæk.
Afdøde døde 17.1.1741.

155    Helvig Lauridsdatter [formentlig fejl for Helvig Clausdatter] i Roskilde. 22.2.1741, fol.286.
E: Johan Jensen møller.
Første ægteskab med Peder Johansen, skifte 30.7.1734 lbnr.76. B:
1) Ellen Kirstine Pedersdatter g.m. Søren Andersen Blich
2) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Jørgen Tresløv, snedker
3) Johanne Helvig Pedersdatter
4) Claus Pedersen 17
5) Johan Pedersen 15
6) Frederik Pedersen 11.

156    Jens Madsen Lyndberg, købmand i Roskilde. 1.2.1741, fol.300B.
E: Anne Jensdatter. LV: svoger Vilhelm Stendorff, birkefoged. A:
1) mor Sidsel Jensdatter
2) søster Inger Madsdatter.
Afdøde døde 27.9.1740.

157    Else Jørgensdatter i Roskilde. 29.1.1742, fol.339B.
E: Henning Regelsen. B:
1) Regel Henningsen i Skælskør, [skifte Skælskør 9.11.1740 lbnr.220]. 1B:
a Lene Margrethe Regelsdatter
2) Anne Marie Henningsdatter g.m. Oluf Tranqvist, bager
3) Johanne Henningsdatter 27, i København
4) Oluf Didrik Henningsen 25, snedkersvend.
Afdøde døde 8.12.1741.

158    Maren Jochumsdatter i Roskilde. 1.2.1742, fol.342B.
E: Rotkjær Christoffer Schultz, kandestøber. B:
1) Ditlev Christoffer Schultz, sadelmager
2) Kirsten Schultz 22.

159    Olai Holst, ugift by- og rådstueskriver i Roskilde. 14.2.1742, fol.345B.
A:
0) forældre [Peder Holst, præst i Stenbjerg, død 23.3.1716 og Anne Christine Johansdatter Henningius]
1) bror Johannes Holst, præst i Stenbjerg ved Flensborg
2) søster [Anne Marie Pedersdatter Holst g.m. Andreas Ambders, præst i Sønder Løgum].
Afdøde døde 4.1.1742.

160    Anne Kirstine Nielsdatter i Roskilde.16.11.1741, fol.351B.
E: Hans Pedersen Særløse. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter 2½.
Afdøde døde 20.10.1741.

161    Ellen Jensdatter i Roskilde. 5.7.1742, fol.361.
E: Oluf Hansen. B:
1) Hans Olufsen 10.
Afdøde døde 27.6.1742.

162    Cathrine Jensdatter i Roskilde. 6.7.1742, fol.362B.
E: Anders Pedersen Bornholm.
Afdøde, der døde for 2 år siden, efterlader et barn.

163    Kirsten Christensdatter i Roskilde. 11.7.1742, fol.363.
E: Anders Olufsen. B:
1) Gundil Andersdatter i København
2) Oluf Andersen 18, i snedkerlære.
Registrering 11.9.1741.

164    Christian Lyders, klejnsmed i Roskilde. 12.7.1742, fol.364B.
E: Birthe Marie Andersdatter.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

165    Anne Margrethe [Hieronymusdatter] i Roskilde. 20.7.1742, fol.365.
Enke efter Jacob Ibsen Ring, købmand, død for kort tid siden. B:
1) [Mette Marie] Ring g.m. Henrik Klerke
2) Hieronymus Ring
3) Ib Ring
samt umyndige børn. (Se lbnr.602).
Afdøde døde 10.7.1742.

166    Marie Iversdatter i Roskilde. 4.8.1742, fol.367B.
E: Jørgen Mogensen, møller i Sankt Mortens Mølle. B:
1) Bodil Jørgensdatter 11
2) Johanne Jørgensdatter 9
3) Iver Jørgensen 13 uger.
Fæstebrev af 11.5.1728 fra Roskilde Domkirke øverste Kapellani.
Afdøde døde 2.7.1742.

167    Niels Poulsen, pottemager i Roskilde. 24.7.1742, fol.373B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Arent Thomsen, snedker. A:
1) bror Johan Poulsen 30, pottemagersvend i København
2) søster Kirsten Poulsdatter g.m. Peder Tollesen, smed i Holmens faste stok i København
3) søster Karen Poulsdatter g.m. Hans Pedersen på Gammel Køgegård gods.
Afdøde døde 6.4.1742.

168    Christoffer Birch, købmand i Roskilde. Samfrændeskifte 27.9.1742, fol.378, 409B.
E: Elisabeth Eriksdatter Stub. LV: svoger Hans Ditzel, rådmand i Holbæk ved dennes svoger Jørgen Holm. B:
1) Sidsel Cathrine Birch 20
2) Børge Birch 15
3) Jørgen Birch 12
4) Helene Birch 11
5) Mogens Birch 8.
FM:
1 født værge Niels Jørgensen, smed
2 Henrik Rodsted på Bistrup.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1742.

169    Verner Depenbroch, farver i Roskilde, der døde 26.9.1742, fol.379B.
E: Anne Helvig Askelund. B:
1) Henrik Depenbroch 24
2) Anne Depenbroch 21.
Bevilling til uskiftet bo af 9.11.1742.

170    Mette Marie [Jacobsdatter] Ring i Roskilde. 4.9.1742, fol.385.
E: Henrik Bornemann Klerke. B:
1) Johan Adolf Klerke 6
2) Magdalene Klerke 5.
Afdøde døde 5.8.1742.

171    Jens Hansen, tømrer og købmand i Roskilde. 8.1.1743, fol.390.
E: Else Christensdatter. LV: Christen Tausen, landfiskal. B:
1) Hylleborg Jensdatter 5
2) Hans Christian Jensen 6 mdr.
FM: farbror Jacob Hansen, forpagter af Himmelev præstegård.
Afdøde døde 17.9.1742.

172    Isak Majland, tobaksplantør i Roskilde. 12.2.1743, fol.400B.
E: Anne Sellert.
Afdøde efterlader en søn og en datter, hvis navne ikke angives.
Registrering 10.2.1739.

173    Laurids Mortensen i Roskilde. 14.1.1743, fol.403B.
Enkemand efter Kirsten Jørgensdatter, død kort tid før sin mand. B:
1) Johanne Cathrine Lauridsdatter 1½.
FM: farfar Morten Hansen i Ovsager i Ørsted sogn [formentlig fejl for Ovsted sogn] på Universitetets gods.
Arv i boet efter Hans Christian Jacobsen i Lejre Mølle, skifte 20.6.1740 til B:
1) Christiane Hansdatter 3
2) Jørgen Hansen 2.
Afdøde døde 5.9.1742.

174    Christen Lauridsen, remmesnider i Roskilde. 19.3.1743, fol.411B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Peder Sørensen Arent. B:
1) Mads Christensen 21
2) Sidsel Christensdatter 19
3) Laurids Christensen 17
4) Anders Christensen 14
5) Inger Christensdatter 12
6) Johanne Christensdatter 9
7) Birthe Christensdatter 5.
FM: fasters mand Bertel Lauridsen, vognmand.
Afdøde døde 3.11.1742.

175    Ingeborg Hansdatter i Roskilde Hedemølle. 20.3.1743, fol.414B.
E: Thomas Væssing.
Testamente af 28.1.1732. A:
1) bror Niels Hansen i Hørve, død. 4B:
a Niels Nielsen i Kirke Helsinge på Ågård gods
b Jens Nielsen i Sandhuset i Sæby sogn på Sæbygård gods
c Johanne Marie Nielsdatter, enke i Agerup [i Soderup sogn] ved Holbæk på Eriksholm gods
d Henriette Nielsdatter g.m. Niels Smed i Ugerløse ved Kalundborg på Østrup gods
2) søster Birgitte Hansdatter, død. 3B:
a Ellen Jensdatter i Slagelse Hospital, død uden børn
b Elisabeth Jensdatter i Slagelse Hospital
c Kirsten Jensdatter i Holbæk, død. 3B:
1 Rasmus Malling, skoleholder i Vig sogn [i Odsherred]
2 Niels Malling, skomagersvend i Holbæk
3 Mette Malling i Holbæk
3) søster Anne Hansdatter g.m. Oluf Carlsen, begge døde. 4B:
a Carl Olufsen, kroholder i Vindekilde kro [i Fårevejle sogn]
b Torben Olufsen i Engelstrup mølle [i Grevinge sogn]
c Hans Olufsen
d Jochum Olufsen hos [sted]moderen i Asnæs.

176    Christian Ditlev Hypfeld, ugift barbarsvend i Roskilde. 20.3.1743, fol.417.
Afdøde skal efterlade en bror der er præst i Holsten og en søstersøn, der er grenader i København og muligvis flere søskende.
[Johan Ernst Hypfeld er præst i Langhorn, død 10.11.1718]
Afdøde døde 27.9.1742.

177    [Inger Sørensdatter] i Roskilde. 18.4.1743, fol.420.
E: Simon Bentsen. B:
1) Anne Simonsdatter 14
2) Anne Marie Simonsdatter 12
3) Kirsten Simonsdatter 8
4) Cathrine Simonsdatter 5.

178    Anders Andersen, ugift klejnsmed i Roskilde. 12.8.1742, fol.421B.
A:
1) mor Dorthe Andersdatter g.m. Christian Ranov i Søllerup i Herfølge sogn
2) søster Anne Marie Andersdatter g.m. Christen Jørgensen, smed i Ulstrup i Terslev sogn på Juellund gods
3) søster Mette Andersdatter g.m. Jesper Andersen, hjulmand i Bøgeskovhuset i Sædder sogn på Turebyholm gods.
Afdøde døde 2.8.1742.

179    Kirsten Pedersdatter i Roskilde, der døde 19.4.1743, fol.437.
E: Abraham Teglers. A:
1) søster Cathrine Pedersdatter g.m. Gerhard Been
2) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Joen Pedersen
3) søster Marie Pedersdatter g.m. Johan Byskov, skrædder.
Afdøde døde 19.4.1743.

180    Oluf Tranqvist, bager i Roskilde. 12.9.1742, fol.438.
E: Anne Marie Henningsdatter. B:
1) Siri Elsebeth Olufsdatter, født efter fars død, der døde 11 uger gammel.
Afdøde døde 18.8.1742.

181    Judith Soyeaux (Sojo) i Roskilde. 19.7.1743, fol.441.
E: Abraham Libenau, tobaksplantør. B:
1) Cathrine Libenau 6 mdr.
FM: morfar Abraham Soyeaux, tobaksplantør i Køge g.m. mormor Marie Sine.
Afdøde døde 8.5.1743.

182    Jens Knudsen Møller, klejnsmedesvend i Roskilde, der døde 24.7.1743, fol.444B.
A:
1) far Knud Jensen Møller i Alrikby? i Skåne i Sverige ved søn og afdødes bror Peder Knudsen Møller i Helsingør.

183    Mikkel Nielsen, remmesnider i Roskilde. 7.11.1742, fol.445.
E: Maren Thomasdatter. LV: bror Arent Thomsen, snedker. B:
1) Anne Mikkelsdatter 7½
2) Didrik Eberhard Mikkelsen 3.
FM: farbror Christen Nielsen i kobbermøllen.
Enkens første ægteskab med Didrik Eberhard Negenborn, skifte 27.9.1729 lbnr.9. Arv til B:
1) Salome Eberhardsdatter
2) Marie Elisabeth Eberhardsdatter.
Afdøde døde 20.9.1742.

184    Maren Vincentsdatter i Roskilde. 22.1.1744, fol.451.
E: Arent Thomsen, snedker. B:
1) Thomas Arentsen 11.
Afdøde døde 1.10.1743.

185    Maren Jørgensdatter i Roskilde. 25.1.1744, fol.457B.
E: Anders Frederiksen Wulf, pottemager. B:
1) Frederik Andersen Wulf 8 uger.
Afdøde døde 26.11.1743.

186    Poul Witters, blikkenslager i Roskilde. 25.2.1744, fol.460B.
E: Anne Marie. LV: Søren Andersen Blich. B:
1) Marie Elisabeth Witters 23
2) Johanne Lucie Witters 21
3) Johanne Marie Kirstine Witters 19
4) Mette Cathrine Witters 16
5) Poul Witters 12
6) Johannes Witters 9
7) Hans Peder Witters 3½.
FM:
1 Steffen Pedersen, feldbereder
2 Knud Christensen, fodgarde
3 Niels Jacobsen, hattemager.

187    Niels Johansen i Roskilde. 17.12.1743, fol.465B.
E: Mette Margrethe Sørensdatter. LV: Christen Tausen, landfiskal. A:
1) bror Haagen Johansen i Gundsømagle på Roskilde Jomfrukloster gods
2) bror Hans Johansen i Gundsølille på Roskilde Domkirkes gods
3) bror Jens Johansen i Gundsømagle, død. 1B:
a Anne Jensdatter hos sin halvbror Christen Haagensen i Gundsømagle
4) søster Anne Johansdatter g.m Henrik Knudsen i Oppe Sundby på Kongens gods
5) søster Birthe Johansdatter g.m. Hans Olufsen i Strølille
6) søster Maren Johansdatter g.m. Jens Olufsen i Strølille
7) halvsøster Sidsel Hermansdatter, død. E: Andreas Pedersen i Gundsømagle. Hendes børn.
Arv i boet til afdødes stedsøn Hans Thomsen efter dennes far.Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1744-1753188    Rotkjær Christoffer Schultz, kandestøber i Roskilde. 2.11.1743, side 1.
E: Marie Christensdatter. LV: Børge Falch. B:
3) Helene Schultz, 6 uger den 23.4.1744.
Første ægteskab med Maren Jochumsdatter, skifte 1.2.1742 lbnr.158. B:
1) Ditlev Christoffer Schultz, sadelmager
2) Kirsten Schultz.
Afdøde døde 23.8.1743.

189    Rasmus Hansen, handskemager i Roskilde. 29.4.1744, side 9.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Sørensen Arent. B:
1) Sidsel Rasmusdatter 30, i København
2) Johanne Rasmusdatter 29
3) Dorthe Rasmusdatter 22, i København
4) Hans Rasmussen 20.
FM: farbror Niels Hansen, handskemager.
Afdøde døde 11.3.1744.

190    Anne Ibsdatter i Roskilde. 29.4.1744, side 15.
E: Martin Pedersen, drejer.
Første ægteskab med Peder Jacobsen Brønniche, [skifte 13.71731 lbnr.43]. B:
1) Brønniche Pedersen Brønniche 26.
Afdøde døde 9.1.1744.

191    Ellen Christensdatter i Roskilde. 8.4.1744, side 21.
E: Jens Rasmussen. B:
1) Rasmus Jensen 53
2) Mette Jensdatter, død, var g.m. Nikolaj Nielsen, smed i Tostrup Valby på Geddals gods. 2B:
a Niels Nikolajsen 10
b Jens Nikolajsen 5.
Arv i boet efter enkemandens bror Peder Rasmussen, skifte 28.1.1739 lbnr.123.

192    Villum Frederiksen Rasch, ugift sadelmagersvend i Roskilde. 24.7.1743, side 35.
Afdøde var forlover med [Kirsten Madsdatter], enke efter Christen Lauridsen, sadelmager, [skifte 19.3.1743 lbnr.174]. A:
1) bror Jens Frederiksen Rasch, sadelmager i Køge
2) søster Ingeborg Frederiksdatter Rasch i Køge.

193    Inger Sofie Joensdatter i Roskilde. 1.10.1743, side 47.
E: Christian Hansen, murer. A:
1) søster Anne Joensdatter g.m. Niels Jørgensen, grovsmed
2) bror Jørgen Joensen, aftakket soldat ved Middelfart
3) søster Ida Øllegaard Joensdatter g.m. Rasmus Cramer, murer i Skårup ved Svendborg.

194    Niels Nikolajsen i Roskilde. 12.10.1744, side 56.
E: Bodil Josefsdatter.
Afdøde efterlader 3 børn.
Skifteattest for afdøde, der døde for 4-5 år siden.

195    Anne Rasmusdatter Spraa i Roskilde. 17.7.1743, side 57.
E: Johan Casper Seifert, kirurg. B:
2) Johan Casper Seifert, tømrer i Bogense
3) Peder Leonhard Seifert, barbersvend i Drammen i Norge
4) Rosine Cathrine Seifert g.m. Gregers Christensen Lund, perlestikker i København
5) Rebekka Kirstine Seifert 23
6) Anne Elisabeth Seifert 21.
Første ægteskab med Peder Nikolajsen. B:
1) Rasmus Pedersen, kirurg i Den Heller i Holland.
Desuden nævnes Gregers Christensen Lunds svoger Nikolaj Mehl, juvelerer i København.
Afdøde døde 16.5.1743.

196    Jens Lauridsen, skriver i snedkerlauget i København. 20.1.1744, side 74.
E: Ellen Jensdatter i Roskilde, der ægter Søren Pedersen Bomholt, musketer.
Skifteattest til enken og hendes mange små børn efter hendes afdøde mand, der døde sidste år i København.

197    Jens Anton Holmann, byfoged i Roskilde. 12.1.1743, side 76.
E: Susanne Elisabeth Smel. LV: Christen Tausen, landfiskal. B:
4) Sofie Magdalene Holmann 6.
FM: Soel, prokurator.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Melby, skifte 31.3.1734 lbnr.75]. B:
1) Hedvig Magdalene Holman 17, i København
2) Kirstine Marie Holman 14
3) Magnus Holman 12.
FM: morfar [Andreas] Melby, postmester i Odense.
Arv efter afdødes bror Magnus Holmann, sølvpop i København.

198    Niels Christensen, ugift bagersvend i Roskilde. 28.9.1743, side 102.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 6.8.1743.

199    Jochum Krøyer, væver i Roskilde. 9.3.1745, side 107.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Holm, farver. B:
1) Herman Jochumsen Krøyer 32
2) Ellen Marie Jochumsdatter Krøyer 18.
FM: mors halvsøsters mand Andreas Christensen, grovsmed.
Afdøde døde 3.2.1745.

200    Registrering i Roskilde. 16.12.1745, side 114.
Registrering af boet hos Filip Holzmann, skomager efter dom af 22.10.1744.

201    Arent Thomsen, snedker i Roskilde. 5.4.1745, side 119.
E: Inger Hansdatter. LV: Christen Tausen, landfiskal.
Første ægteskab med Maren Vincentsdatter, skifte 22.1.1744 lbnr.184. B:
1) Thomas Arentsen 12.
FM: fasters mand Niels Hansen, bødker.
Afdøde døde 13.1.1745.

202    Hans Jensen, slagter i Roskilde. 6.4.1745, side 146.
E: Inger Nielsdatter. LV: Henrik Westphal. B:
1) Jens Hansen 6 mdr.
FM: Christen Villing, klejnsmed.
Afdøde døde 17.11.1744.

203    Gertrud Ibsdatter i Roskilde. 7.4.1745, side 154.
E: Hans Birch, tømrer.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter, gift i Rønne på Bornholm.
Afdøde døde 12.2.1745.

204    Johanne Hansdatter Ballerup, ugift i Roskilde. 1.5.1745, side 171.
A:
1) mor Sidsel i Duebrødre Hospital. enke efter Hans Andersen
2) bror Otto Hansen Ballerup, kældermand i København
3) bror Niels Hansen i Madebjerg
4) bror Anders Hansen, skrædder i Roskilde
5) søster Sidsel Hansdatter g.m. Hans Christensen i Tåstrup i Holbæk amt
6) søster Anne Hansdatter g.m. Henrik von Achen, guldsmed i Roskilde
7) søster Margrethe Hansdatter, død. E: Niels Ibsen, kongelig materialkusk i København. 1B:
a Margrethe Kirstine Nielsdatter 8.

205    Johan Meyer, korporal i Roskilde. 12.5.1745, side 190.
E: Johanne Andersdatter. E: Børge Falch. B:
1) Johan Jørgen Meyer 3½.
FM: Christian Villing, klejnsmed.
Afdøde døde 5.11.1744.

206    Anne Knudsdatter i Roskilde. 24.5.1745, side 194.
E: Niels Madsen, musikantsvend.
Skifteattest for afdøde.

207    Christen Hansen, klokker i Rosilde. 24.5.1745, side 195.
E: Marie Pedersdatter.
Attest til enken efter hendes mand, der døde 25.8.1744 i Slaveriet i København efter dom for begået misgerning.

208    Jacob Madsen, hjulmand i Roskilde. 3.8.1745, side 196.
E: Maren Pedersdatter. LV: Børge Børgesen Falch. B:
1) Karen Jacobsdatter 12
2) Peder Jacobsen 7
3) Verner Jacobsen 2½.
FM: mosters mand Jacob Johansen, skomager.
Afdøde døde 8.5.1745.

209    Registrering i Roskilde. 26.9.1745, side 203.
Registrering af boet hos Christen Christensen, øltapper i Roskilde efter dom af 22.10.1744 for tyveri ved nattetide af nogle kålhoveder.

210    Johan Jacobsen, møller i Sankt Mortens mølle i Roskilde. 7.12.1745, side 209.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: Frederik Børgesen på Sankt Jørgensbjerg. B:
1) Jacob Johansen 11.
FM: Laurids Hansen, møller i Strandmøllen i Roskilde.
Afdøde, der havde fæstebrev fra Roskilde Domkirkes øverste kapellani, døde 11.10.1745.

211    Mikkel Hansen i Klaras mølle i Roskilde. Samfrændeskifte 26.1.1746, side 221.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Laurids Brogaard. B:
1) Anne Kirstine Mikkelsdatter 11½
2) Laurids Mikkelsen 5.
FM:
1 morbror Bolle Lauridsen i Rimors mølle i Roskilde.
2 Peder Bruun, ridefoged på Universitetets gods.

212    Morten Davidsen i Roskilde. 22.6.1746, side 234.
E: Anne Cathrine Zachariasdatter. LV: Brogaard, birkefoged. A:
1) mor Anne Jørgensdatter i Snoldelev, enke efter [David Pedersen]
2) bror Jørgen Davidsen 32, i Snoldelev
3) søster Anne Marie Davidsdatter g.m. Peder Lauridsen, kongelig forvalter på Falster
4) søster Cecilie Davidsdatter [Lerche, skifte Tune herred gejstlig 19.3.1744 lbnr.37]. E: Johan [Nielsen] Bering, degn i Snoldelev. 1B:
a Anne Marie Bering 3
5) bror Peder Davidsen i Tjæreby, død. 2B:
a David Pedersen
b Oluf Pedersen.
FM: stedfar Christoffer Mortensen i Tjæreby.
Afdøde, der tidligere havde boet i Hedegårdene ved Roskilde. døde 10.4.1746.

213    Johan Olufsen, handskemager i Roskilde. 19.7.1746, side 257.
E: Inger Jensdatter. LV: Børge Falch. B:
5) Karen Johansdatter 21
6) Sidsel Marie Johansdatter 17
7) Jens Johansen 14.
Skifte efter første hustru 26.1.1722. B:
1) Jørgen Johansen, bukseskrædder i København
2) Oluf Johansen, snedker i Næstved
3) Peder Johansen 30, snedkersvend i Roskilde
4) Anne Johansdatter 36, i København.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Olufsen i Kisserup.
Afdøde døde 29.5.1746.

214    Johanne Kirstine Kragelund i Roskilde. 8.2.1747, side 270.
E: Niels Jørgensen, bager. B:
1) Jørgen Nielsen 14
2) Maren Nielsdatter 12
3) Mogens Nielsen 10
4) Birthe Nielsdatter 6 mdr.
Afdøde døde sidst i december 1746.

215    Villads Nielsen, væver i Roskilde. 14.2.1747, side 281.
E: Bodil Hansdatter. LV: svoger Anders Olufsen, tømrer. B:
1) Hans Nikolaj Villadsen, linnedvæver i Helsingør
2) Jacob Villadsen, snedker i København
3) Søren Villadsen 28, klejnsmedsvend, uvist hvor
4) Anne Marie Villadsdatter g.m. Johan Henrik Hage, linnedvæver i København.
Afdøde døde 12.1.1747.

216    Vendel Nielsdatter i Roskilde. 2.5.1747, side 289.
E: Anders Jensen, postrytter. A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Anders [Pedersen] Schiermann, degn i Ølsemagle
2) søster Sidsel Nielsdatter, enke i Roskilde
3) bror Poul Nielsen i København, død. Uvist om børn.
Afdøde døde 13.2.17747.

217    Peder Nielsen Lindberg, vognmandskarl i København. 10.5.1747, side 311.
A:
0) forældre Niels Pedersen Post i Roskilde. 5.5.1734 lbnr.72 og [Johanne Jensdatter], skifte 8.3.1729 lbnr.72
1) bror Frederik Nielsen
2) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen i København
3) bror Niels Nielsen
4) søster Else Nielsdatter.
Fars andet ægteskab med [Bente Mikkelsdatter, skifte 1.2.1738 lbnr.114]
5) halvbror Johannes Nielsen
6) halvbror Søren Nielsen.
Afdøde døde i København 11.6.1736 og er begravet på Frue kirkegård.

218    Anne Olufsdatter i Roskilde. 17.5.1747, side 314.
E: Christen Andersen, pottemager. A:
1) mor Sidsel Jensdatter. LV: Mathias Ejlersen, grovsmed.
Desuden nævnes enkemandens mor Johanne Kirstine Christensdatter, enke efter Niels Poulsen, pottemager.
Afdøde døde 6.4.1747.

219    Salome Mortensdatter i Roskilde. 8.7.1747, side 322.
Enke efter Rasmus Nielsen, snedker. B:
1) Maren Thomasdatter g.m. Gregor Pedersen, bager
2) Salome Thomasdatter g.m. Niels Hansen, bødker
3) Karen Thomasdatter g.m. Jørgen Altewelt, geworben soldat
4) Arent Thomsen, snedker, [skifte 5.4.1745 lbnr.201]. 1B:
a Thomas Arentsen 15.
FM: stedfar Oluf Didrik Henningsen, snedker.
Afdøde døde 16.2.1747.

220    Niels Yndersen i Roskilde. 12.7.1747, side 329.
E: Marie Poulsdatter. LV: Rasmus Jacobsen. B:
1) Ynder Yndersen 9.
FM: Gregor Pedersen, bager.

221    Jens Gudmandsen, skomager i Roskilde. 31.5.1747, side 333.
E: Sidsel Vesensdatter (Fisensdatter). LV: Peder Sørensen Arent. B:
2) Cathrine Marie Jensdatter 10
3) Mette Kirstine Jensdatter 4.
FM: Niels Hansen, handskemager.
Første ægteskab med Kirsten Markusdatter, skifte 13.1.1729. B:
1) Markus Jensen 20.
FM: Nikolaj Isaksen, hattemager.

222    Anne Hansdatter i Roskilde. 4.9.1747, side 350.
E: Anders Olufsen, tømrer. A:
1) søster Bodil Hansdatter, enke efter Villads Nielsen, væver, [skifte 14.2.1747 lbnr.215]
2) halvbror Oluf Hansen 27, landsoldat
3) halvsøster Anne Hansdatter 24.

223    Laurids Hansen, ugift sadelmagersvend i Roskilde. 8.9.1747, side 366.
A:
1) mor Kirsten Madsdatter, enke efter Christen Lauridsen, remmesnider, [skifte 19.3.1743 lbnr.174]
2) bror Mads Christensen 24, sadelmagersvend
3) søster Sidsel Christensdatter g.m. Henrik Abeldom, remmesnider
4) søster Inger Christensdatter
5) søster Johanne Christensdatter
6) søster Birthe Christensdatter.

224    Christen Jensen Calmer i Roskilde. 29.11.1747, side224.
E: Abigael Hansdatter Sølling. LV: Hans Knudsen Sølling, landstingshører i Ringsted. B:
1) Anne Christine Calmer, [skifte 30.10.1730 lbnr.32], var g.m. Vilhelm Gnaust, bager. 2B:
a Kirsten Vilhelmsdatter i København
b Cathrine Vilhelmsdatter i København
2) Rise Marie Calmer 14
3) Christian Calmer 12.

225    Birgitte [Johansdatter] Dajon i Roskilde. 24.1.1748, side 386.
Enke efter Erik [Villadsen] Lykke, [præst i Sankt Jørgensbjerg og Sankt Ibs, skifte Sømme herred gejstlig 18.5.1723 lbnr.38]. B:
1) Mette Sofie Lykke 26
2) Erika Lykke 24.
FM: mosters mand Peder [Andersen] Fischer, forpagter på Bistrup ladegård.

226    Niels Hansen, bødker i Roskilde. 27.3.1748, side 393.
E: Salome Thomasdatter. LV: Børge Børgesen Falch. B:
1) Hans Nielsen 16
2) Thomas Nielsen 13
3) Birthe Nielsdatter 8
4) Oluf Nielsen 4½.
FM: mosters mand Gregers Pedersen, bager.
Arv i boet efter:
1 enkens mor Salome Mortensdatter, skifte 8.7.1747 lbnr.219
og efter enkens bror Arent Thomsen, skifte 5.4.1745 lbnr.201til B:
a Thomas Arentsen.

227    Niels Christoffersen, handskemager i Roskilde. 20.3.1748, side 405.
Enkemand efter [Marie Nielsdatter, skifte 9.12.1738 lbnr.121]. B:
1) Niels Nielsen 44
2) Jacob Nielsen 42
3) Maren Nielsdatter 40.
Afdøde døde 22.2.1748.

228    Sidsel Nielsdatter i Roskilde. 5.6.1748, fol.414.
Enke. B:
1) Claus Jacobsen 31, overkonstabel
2) Karen Nielsdatter 26, i København
3) Otto Jacobsen 21.
Afdøde døde 26.5.1748.

229    Inger Markusdatter Skanderup i Roskilde. 27.6.1748, side 418.
Enke efter Iver Skytte. B:
1) Mikkel Ditlev Iversen i Grønholt [i Borup sogn], skytte på Svenstrup gods
2) Augusta Iversdatter g.m. Hans Pedersen, skovfoged på Svenstrup
3) Charlotte Iversdatter g.m. Jens Olufsen i Estrup i Allindemagle sogn
4) Anne Margrethe Iversdatter, [skifte 1.7.1748 lbnr.230]. E: Mathias Ejlersen, grovsmed. 8B:
a Iver Ejler Mathiassen 26, smed i Allindemagle på Skjoldenæsholm gods
b Elisabeth Kirstine Mathiasdatter 25
c Sybille Sofie Mathiasdatter 22
d Marie Kirstine Mathiasdatter 19
e Cathrine Helvig Mathiasdatter 17
f Frederik Mathiassen 14
g Christian Mathiassen 11
h Inger Mathiasdatter 8.
Registrering 23.4.1748.

230    Anne Margrethe Iversdatter. 1.7.1748, side 424.
E: Mathias Ejlersen, grovsmed. 8B:
1) Iver Ejler Mathiassen 26, smed i Allindemagle på Skjoldenæsholm gods
2) Elisabeth Kirstine Mathiasdatter 25
3) Sybille Sofie Mathiasdatter 22
4) Marie Kirstine Mathiasdatter 19
5) Cathrine Helvig Mathiasdatter 17
6) Frederik Mathiassen 14
7) Christian Mathiassen 11
8) Inger Mathiasdatter 8.
Afdøde døde i april 1748.

231    Christen Simonsen, daglejer i Roskilde. 15.7.1748, side 434.
E: Thyra Thomasdatter.
Attest til enken og hendes 3 børn efter hendes mand, der døde sidst på året 1736.

232    Johan Baltser Machholdt, tømrer i Roskilde. 29.5.1748, side 434.
E: Bodil Vognsdatter. A:
1) bror Jørgen Machholdt i Nebs mølle [i Valsølille sogn] på Skjoldenæsholm gods
2) en søster i Thüringen i Tyskland.
Afdøde døde 13.5.1748.

233    Søren Jensen Post i Roskilde. 10.31749, side 442.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Christen Tausen. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Ejler Metzner, glarmester
2) Karen Sørensdatter 19
3) Inger Sørensdatter 16.
Afdøde døde 20.1.1749.

234    Karen Olufsdatter i Roskilde. 8.2.1749, side 452.
Enke efter Christen Lauridsen. LV: Christen Tausen. B:
1) Else Christensdatter g.m. Anders Andersen Svane
2) Laurids Christensen, murer.

235    Andreas Clemensen Post i Roskilde. 29.3.1749, side 465.
E: Marie Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen, smed. B:
1) Mette Marie Andreasdatter 19
2) Lisbeth Andreasdatter 17
3) Ellen Sofie Andreasdatter 10.
FM: Melchior Mortensen Nonnegaard.
Afdøde døde 29.1.1749.

236    Registrering i Roskilde. 29.3.1749, side 471.
Registrering af gods, der tilhører Oluf Olufsen, landsoldat på Universitetets gods i Roskilde, til betaling af lejermålsbøde.
Uden ægteskab med Cathrine Margrethe Steffensdatter B:
1) [Johan Michael Olufsen], døbt Roskilde Domkirke 18.3.1749.

237    Dorthe Hansdatter Møller i Roskilde. 31.71748, side 473.
Enke efter Hans Sørensen, tømrer.
Første ægteskab med [Mikkel Hansen, skifte 5.10.1729 lbnr.10]. B:

1) Hans Mikkelsen Tim i København
2) Ebbe Mikkelsen Tim i Næstved, [skifte Næstved 17.10.1744 lbnr.753]. E: [Johanne Cathrine Hansdatter Puch] i Næstved. B:
1) Hans Bruun
3) Bodil Mikkelsdatter i København, enke efter hans Hoff.
Afdøde døde 25.5.1748.

238    Charlotte Sofie Fabricius i Roskilde. 28.5.1748, side 503.
E: Johan Libenau, tobaksplantør. B:
1) Christian Jacob Libenau 12
2) Louise Libenau 10
3) Årsele Marie Libenau 8
4) Adam Frederik Libenau 7
5) Johannes Libenau 6
6) David Cordico Libenau 4
7) Georg Libenau 19 uger.
FM: Henrik Jensen Lindeballe i Lindeborg kro.
Afdøde døde 9.5.1748.

239    Oluf Nielsen i Roskilde. 26.6.1749, side 512.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Thomsen, hattemager. B:
1) Knud Olufsen 11.
Afdøde døde i tredje ægteskab i april 1749.

240    Søren Pedersen, arbejdsmand i Roskilde. 28.6.1749, side. 516B.
E: Karen Bentsdatter. LV: Børge Falch, skomager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.4.1749.

241    Sidsel Pedersdatter i Roskilde. 23.8.1749, side 519.
E: Reinholt Henriksen, slagter. B:
1) Henrik Reinholt 2.

242    Salome Thomasdatter i Roskilde. 7.5.1749, side 523.
Enke efter Niels Hansen, bødker, [skifte 27.3.1748 lbnr.226]. B:
1) Hans Nielsen 17
2) Thomas Nielsen 14
3) Birthe Nielsdatter 9
4) Oluf Nielsen 5.
FM: mosters mand Gregers Pedersen, bager.
Desuden nævnes afdødes mands faster Birgitte Nielsdatter, enke efter Oluf Hansen.
Afdøde døde 19.3.1749.

243    Morten Ibsen, tobaksplantør i Roskilde. 19.9.1749, side 555.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Jeppe Mortensen 6.
FM: Børge Falch, skomager.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Ibsdatter.
Afdøde døde 27.3.1749.

244    Margrethe Sørensdatter i Roskilde. 3.12.1749, side 562.
E: Niels Andersen, tobaksspinder. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 14
2) Karen Nielsdatter 13
3) Marie Nielsdatter 11
4) Anders Nielsen 6.
Afdøde døde 25.10.1749.

245    Niels Jacobsen, hattemager i Roskilde. 28.2.1750, side 568.
E: Mode Marie Madsdatter. LV: Børge Børgesen Falch, skomager. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Ditlev Christoffer Schultz, sadelmager
2) Else Nielsdatter g.m. Hiberius Ebbesen, hattemager i København
3) Anne Nielsdatter
4) Gertrud Nielsdatter.
Arvi boet efter Poul Witters, [skifte 25.2.1744 lbnr.186] til B:
1) Poul Witters
2) Johannes Witters.
Afdøde døde 17.12.1749.

246    Kirsten Andersdatter i Roskilde. 3.3.1750, side 576.
Enke efter Anders Jensen. B:
1) Maren Andersdatter 23.
FM: Jens Hansen.
Afdøde døde 29.11.1749.

247    Albert Mortensen, snedker i Roskilde. 7.3.1750, side 581.
E: Dorthe Marie Nielsdatter. LV: Hans Birch, tømrer. B:
1) Margrethe Albertsdatter g.m. Henrik Schrøder, underofficer
2) Niels Albertsen 19
3) Anne Marie Albertsdatter 16.
FM: farbror Nikolaj Mortensen, skomager.
Afdøde døde 7.1.1750.

248    Peder Poulsen Kjær, toldbetjent i Roskilde. 16.4.1750, side 588.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Bertel Christensen. A:
1) halvbror Peder Kjær i Guldbæk [i Øster Hornum sogn] i Jylland
2) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Laurids Thybo i Vokslev i Jylland.
Afdøde døde 12.2.1750.

249    Knud Christensen, værtshusholder i Roskilde. 29.4.1750, side 591.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Søren Mortensen Lindberg, farver. B:
1) Sille Knudsdatter 15
2) Niels Knudsen 10.
FM: Poul Ibsen, slagter.
Afdøde døde 26.2.1750.

250    Peder Jacobsen, skomager i Roskilde. 29.7.1750, side 601.
Enkemand efter Dorthe Cathrine Lauridsdatter, død sidst i januar 1750. B:
1) Laurids Pedersen 25
2) Inger Pedersdatter 19
3) Jacob Pedersen 15
4) Peder Pedersen 13, blind
5) Niels Pedersen 3.
FM: fasters mand Johan Isaksen, kobbersmed.
Afdøde døde 6.2.1750.

251    Marie Børgesdatter i Roskilde. 2.9.1750, side 609.
E: Oluf Olufsen, øltapper. A:
1) halvbror Børge Børgesen, vognmand.
Registrering 31.7.1750.

252    Charlotte Andreasdatter i Roskilde. 9.5.1750, side 613.
E: Bartholomæus Hansen, væver. B:
1) Jesper Hansen 3.
Afdøde døde december 1749.

253    Peder Pedersen, ugift musikantsvend i Roskilde. 23.9.1750, side 615.
A:
1) mor Anne Cathrine Bendixen i Sønderborg.
Afdøde døde 24.6.1750.

254    Inger Pedersdatter Veddelev i Roskilde. 23.10.1750, side 620.
E: Frederik Christoffersen, skomager. B:
1) [Bodil Frederiksdatter] g.m. Mathias Hjort, skomager i København
2) [Anne Frederiksdatter] g.m. Andreas Østrup, degn i Nørre Herlev
3) Jørgen Frederiksen.

255    Niels Andersen, tobaksspinder i Roskilde. 25.6.1750, side 621.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter, skifte 3.12.1749 lbnr.244]. B:
1) Anne Catrine Nielsdatter 16
2) Karen Nielsdatter 13
3) Marie Nielsdatter 11
4) Anders Nielsen 6.
FM: Johan Hansen, skomager.

256    Mikkel Kønig, kræmmer i Roskilde. 7.1.1750, side 636.
E:Sidsel Andersdatter. B:
1) Jochum Mikkelsen Kønig 25, matros på Holmen i København
2) Maren Mikkelsdatter 21, i København.
Afdøde døde 17.10.1749.

257    Jørgen Altewelt, skomager i Roskilde. 17.11.1750, side 647.
E: Esther Lauridsdatter. LV: bror Hans Lauridsen, bødker. B:
2) Laurids Jørgensen Altewelt 24, skomagersvend.
Af første ægteskab B:
1) Johan Jørgensen Altewelt, musketer g.m. Karen Thomasdatter.
Afdøde døde i maj 1750.

258    Opbudsbo i Roskilde. 8.5.1749, side 651.
Registrering af fallitbo hos Christian Faber, købmand i Roskilde gift 18.6.1743 med [Elisabeth Eriksdatter Stub], enke efter Christoffer Birch, skifte 27.9.1742 lbnr.168.

259    Bodil Nielsdatter Andeløv i Roskilde. 19.12.1750, side 709.
E: Lorents [Christiansen] Brogaard, birkefoged og prokurator.
Første ægteskab med Johan Aagesen, [skifte 4.4.1731 lbnr.38]. B:
1) Ellen Johansdatter g.m. Peder [Andersen] Bruun, ridefoged på Universitetets gods.
Andet ægteskab med Christen Knudsen, ridefoged på Universitetets gods, [skifte 13.6.1738 lbnr.141]. B:
2) Johannes Christensen Knudsen 19.
Registrering 30.12.1749.

260    Jørgen Mogensen, møller i Sankt Mortens Mølle i Roskilde. 23.12.1750, side 719.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christen Tausen. B:
2) Kirsten Jørgensdatter 7
3) Marie Jørgensdatter 4.
FM: Anders Andersen Borch, købmand.
Første ægteskab med [Marie Iversdatter], skifte 4.8.1742 lbnr.166. B:
1) Johanne Jørgensdatter 17.
Afdøde døde 30.10.1750.

261    Christian Villing, klejnsmed i Roskilde. 16.1.1751, side 735.
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: Anders Olufsen, tømrer. B:
1) Christoffer Christiansen Villing 6
2) Hans Christiansen Villing 3.
FM: farbror Casper Villing, hattemager.
Afdøde døde 16.12.1750.

262    Else Nielsdatter Skræm i Roskilde. 3.2.1751, side 742B.
Enke efter Peder Rasmussen Lange. A:
0) forældre [Niels Christensen Skræm, præst i Reerslev og Vindinge, skifte Tune herred gejstlig 15.7.1717 lbnr.26 og Karen Pedersdatter, død]
1) bror Peder Skræm
2) bror Christen Nielsen Skræm degn i Reerslev og Vindinge
3) bror Peder Nielsen Skræm, købmand i Roskilde
4) bror Niels Nielsen Skræm, skoleholder i Dragsholm
5) søster [Marie Nielsdatter Skræm, skifte 13.6.1740 lbnr.147. E: Henrik Jørgensen von Achen, guldsmed]. 1B:
a Jørgen Nikolaj von Achen 25, student.

263    Frederik Christoffersen, skomager i Roskilde, der døde 3.2.1751, side 745.
Enke efter Inger Pedersdatter Veddelev, [skifte 23.10.1750 lbnr.254]. B:
1) Bodil Frederiksdatter g.m. Mathias Hjort, skomager i København
2) Anne Frederiksdatter g.m. Andreas Østrup, degn i Nørre Herlev
3) Jørgen Frederiksen 26.

264    Jens Pedersen, snedker i Roskilde. 12.12.1750, side 747.
E: Karen Sørensdatter. LV: Lorents Thega, snedker. B:
1) Maren Jensdatter 6 mdr. der døde.
FM: farfar Peder Benzon, tømrer.

265    Dorthe Lorentsdatter i Roskilde. 2.3.16751, side 753.
E: Niels Jensen Gedde. B:
1) Maren Nielsdatter 24, i København.

266    Christian Lauridsen i Roskilde. 20.4.1751, side 756.
E: Elisabeth Sørensdatter. LV: Thomas Væssing. B:
1) Cathrine Christiansdatter 10
2) Hans Christiansen, der døde
3) Christian Christiansen 9 uger.
FM: Henning Struch, tobaksspinder.
Afdøde døde 20.8.1750.

267    Hans Rasmussen Lange, rådmand i Roskilde, der døde 7.7.1750, side 763.
Enkemand efter [Anne Margrethe von Essen, begravet Roskilde Domkirke 17.3.1749].
Første ægteskab med [Abelone Johansdatter Rhud, begravet Roskilde Domkirke 16.8.1713]. B:
1) [Rasmus Hansen Lange, farver og købmand i Frederikssund, skifte Slangerup 5.8.1738 lbnr.3 og Salome Torbensdatter Lidø]. 4B:
a Anne Elisabeth Rasmusdatter Lange, enke efter Carl Ulrik Plum
b Abelone Rasmusdatter Lange i Frederikssund
c [Anne Margrethe Rasmusdatter Lange] g.m. Jacob [Sørensen] Lerche, borgmester i Nyborg
d Hans Rasmussen Lange.
[Andet ægteskab med Anne Clausdatter Olrog, begravet Roskilde Domkirke 15.7.1723].

268    Markus Wohnsen, gæstgiver i Roskilde, der døde 2.4.1751, side 768.
E: Margrethe Abigael. LV: Lorents Brogaard.
bevilling til uskiftet bo af 16.4.1751.

269    Herman Didrik Lehmann, skrædder i Roskilde. 22.6.1751, side 770.
E: Margrethe Ottesdatter. LV: Børge Falch.
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Morten Mortensen Lillevang, [skifte 29.1.1739 lbnr.124].

270    Johan Isaksen, kobbersmed i Roskilde.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Laurids Hulgaard, prokurator. B:
3) Hans Johansen Bomann 16½
4) Anders Johansen Bomann 12.
FM: fasters mand Hans Lauridsen, bødker.
Første ægteskab med [Inger Jacobsdatter, skifte 30.1.1731 lbnr.28]. B:
1) Maren Johansdatter Bomann g.m. Jens Sørensen
2) Isak Johansen Bomann 29.
Afdøde døde 6.6.1751.

271    Kirsten Nielsdatter i Roskilde. 30.6.1751, side 797.
E: Børge Børgesen Falch, skomager.
Testamente af 6.4.1751, side 797.
Arvinger kendes ikke.

272    Christoffer Frederik Dehn, tobaksplantør i Roskilde. 16.9.1751, side 804.
E: Anne Lise Belming. LV: Peder Christensen Balling. B:
1) Jacob Dehn 30, tobaksplantør
2) Christoffer Frederik Dehn 28, tobaksplantør
3) Anne Lisbeth Dehn g.m. Abraham Meyer, tobaksplantør i Nykøbing Sjælland
4) Frederik Dehn 23, i Lellinge
5) Marie Lisbeth Dehn 20
6) Marie Dehn 18
7) Louise Dehn 16
8) Johan Dehn 12
9) Sofie Charlotte Dehn 8.
FM: svoger Martin Suchard, tobaksplantør.
Afdøde døde 14.7.1751.

273    Christian Ulrik Bech, gæstgiver i Roskilde. 1751, side 811.
E: Margrethe.
Bevilling til uskiftet bo af 1.10.1751.

274    Laurids Leth, ridefoged på Duebrødre Kloster i Roskilde, der døde 10.5.1750, side 813.
E: Johanne Rasmusdatter Ferslev. LV: Lorents Brogaard, birkedommer.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens bror Hans Rasmussen Ferslev i København.

275    Anne Marie Henningsdatter i Roskilde. 8.11.1751, side 829.
E: Claus Henriksen, bager. B:
1) Dorthe Elisabeth Clausdatter 7
2) Henrik Clausen 5.
Afdøde døde 9.10.1751.

276    Jacob Lauridsen, daglejer i Roskilde. 18.12.1751, side 825.
E: Vibeke Christoffersdatter. LV: Anders Olufsen, tømrer. B:
1) Christoffer Jacobsen 13
2) Jens Jacobsen 2.
FM: Niels Frederiksen, bødker.
Afdøde døde 20.61751.

277    Nikolaj Mortensen, skomager i Roskilde. 18.12.1751, side 838.
E: Inger Nielsdatter. LV: Ejler Metzner, glarmester. B:
1) Johanne Margrethe Nikolajsdatter 14
2) Elias Nikolajsen 12
3) Marie Kirstine Nikolajsdatter 9
4) Anne Marie Nikolajsdatter 7.
FM: Sindel Lauridsen, snedker.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Conrad Hansen, klædevæver i København.
Registrering 5.7.1751.

278    Bodil Hansdatter i Roskilde. 27.4.1751, side 841.
E: Villads Nielsen, væver, [skifte 14.2.1747 lbnr.215]. B:
2) Hans Nikolaj Villadsen, linnedvæver i Helsingør
3) Jacob Villadsen, snedker i København
4) Søren Villadsen, klejnsmed
5) Anne Marie Villadsdatter, død. E: Johan Henrik Hage, linnedvæver i København. 1B:
a Anne Marie Hage.
Af første ægteskab B:
1) Bartholomæus Hansen, væver.
Afdøde døde 21.4.1751.

279    Hans Nielsen, handskemager i Roskilde. 22.12.1751, side 853.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Morten Thorsen, snedker. B:
1) Gertrud Hansdatter 1½.
FM: farfar Niels Hansen, handskemager.

280    Opbudsbo i Roskilde. 23.6.1751, side 856.
Registrering af fallitbo hos Søren Sørensen, vognmand, der er bortrejst, i boet hos hans stedbørn og hustru Lucie Margrethe Hansdatter.

281    Henrik Jørgensen von Achen, guldsmed i Roskilde. 18.9.1751, side 864.
E: Anne Hansdatter. LV: Lorents Brogaard, birkefoged. B:
2) Henrik Michael von Achen 6½
3) Laurids Christian von Achen 3½.
FM: Hans Lauridsen, bødker.
Første ægteskab med [Marie Nielsdatter Skræm 13.6.1740 lbnr.147]. B:
1) Jørgen Nikolaj von Achen 24, student i Skælskør.
Afdøde døde 18.8.1751.

282    Peder Nielsen Schiøtz, vagtmester og bedemand i Roskilde. 9.3.1752, side 871.
E: Elisabeth Baltsersdatter Schmidt. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Baltser Herman Schiøtz 19
2) Niels Lunde Schiøtz 12.
FM: Ephraim Krøyer, væver.
Afdøde døde 22.1.1752.

283    Karen Andreasdatter Svanbæk, ugift tjenestepige i Roskilde, der døde 18.9.1751, side 875.
A:
1) søster Anne Marie Andreasdatter Svanbæk 21, i København.
Afdøde var datter af afdøde Andreas Pedersen, Svanbæk, skomager i København.

284    Anne Christoffersdatter i Roskilde. 30.5.1752, side 882.
E: Oluf Hansen, vangefoged. B:
1) Christoffer Olufsen.

285    Dorthe Jacobsdatter i Roskilde. 8.2.1752, side 884.
E: Christen Lauridsen Sigersted. B:
1) Jacob Christensen 33, i København
2) Maren Christensdatter 30, hos forvalter Sigersted i Holbæk
3) Birthe Christensdatter 28
4) Cathrine Christensdatter 26, i Merløse kro
5) Laurids Christensen 18.

286    Gundil Svendsdatter i Roskilde. 8.7.1752, side 893.
E: Johan Gotfred Kruse, tambur. B:
1) Sofie Marie Kruse 18
2) Gotfred Kruse 16.

287    Pernille Pedersdatter i Roskilde. 2.8.1752, side 894.
E: Rasmus Mogensen, kældermand. B:
1) Hans Rasmussen 19½, i Roskilde latinskole
2) Maren Kirstine Rasmusdatter 18
3) Bodil Sofie Rasmusdatter 9.

288    Anders Hansen Ballerup, skrædder i Roskilde. 19.7.1752, side 899.
E: Anne Gregersdatter. LV: Peder Hørlind, skrædder. B:
1) Sidsel Margrethe Andersdatter 7
2) Hans Gregers Thomsen 4.
FM: Palle Brønniche, drejer.

289    Hans Rasmussen, daglejer i Roskilde. 26.8.1752, side 902.
E: Mette Poulsdatter.
Attest til enken efter hendes mand, der døde 23.3.1752.

290    Birthe Marie Nielsdatter i Roskilde. 13.9.1752, side 903.
E: Peder Nielsen Skræm. A:
1) bror Anders Nielsen i Vartov Hospital i København
2) bror Svend Nielsen, smed.

291    Cathrine Poulsdatter i Roskilde. 2.10.1752, side 913.
E: Frederik Andersen, landsoldat. B:
1) Anders Frederiksen 8 uger.

292    Maren Ibsdatter i Roskilde. 2.11.1752, side 916.
E: Bernt Thomsen. A:
1) bror Joen Aagesen i Kirke Sonnerup
2) bror Peder Aagesen i Langetvedhus
3) søster Else Aagesdatter g.m. Niels Jørgensen, skrædder i Kirke Sonnerup.

293    Mette Kirstine Jensdatter i Roskilde. 12.12.1752, side 921.
E: Jørgen Vilhelm Pedersen. B:
1) Anne Dorthe Jørgensdatter 22
2) Ane Marie Jørgensdatter 18
3) Anne Kirstine Jørgensdatter 13.

294    Anne Marie [Johansdatter] Lubsh i Roskilde. 28.11.1752, side 923.
E: Laurids Nielsen, vognmand.
Første ægteskab med Steffen Andersen Jyde, [skifte 22.12.1739 lbnr.134]. B:
1) Anne Elisabeth Steffensdatter g.m. Rasmus Lauridsen Lange
2) Christian Frederik Steffensen28
3) Cathrine Margrethe Steffensdatter 25.
Afdøde døde 24.5.1752.

295    Jens Nielsen Egedal, hjulmand i Roskilde. 7.2.1753, side 938.
E: Karen Pedersdatter. LV: Børge Børgesen Falch, skomager. A:
1) halvbror Christian Pedersen, hjulmandssvend i København
2) halvbror Peder Pedersen i Egtved på Koldinghus rytterdistrikt, formentlig død
3) halvsøster Anne Pedersdatter, enke i Ammitsbøl i Ødsted sogn på Koldinghus rytterdistrikt, formentlig død.

296    Elisabeth Hansdatter i Roskilde. 29.11.1752, side 942.
Enke efter Knud Christensen, [skifte 29.4.1750 lbnr.249]. B:
1) Sille Knudsdatter 18, der ægter Hans Hansen
2) Niels Knudsen 13.
FM: Oluf Olufsen Toft.
Afdøde døde 23.8.1752.Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1753-1762


297    Christian Ulrik Bech, ridefoged i Det højadelige Jomfrukloster og gæstgiver i Roskilde. Samfrændeskifte 24.2.1753, side 3.
E: Margrethe Sejer. LV: Lorents Brogaard. B:
1) Aarsele Bech 13
2) Johanne Sofie Bech 12
3) Christian Christoffer Bech 8
4) Hans Bech 6.
FM:
1 farbror Laurids Bech
2 Munthe.
Bevilling til uskiftet bo af 1.10.1751.
Afdøde døde 26.8.1751.

298    Hustru i Roskilde. 1753, side 9.
E: Adolf Pedersen, stadskirurg.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1753.

299    Svend Ibsen, feldbereder i Roskilde. 18.4.1753, side 10.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Børge Falch. B:
1) Johanne Margrethe Svendsdatter 8
2) Erik Svendsen 2¼.
FM:
1 farbror Poul Ibsen, købmand
2 fars stedfar Oluf Hermansen, feldbereder.
Registrering 10.4.1753.

300    Kirsten Mortensdatter i Roskilde. 9.5.1753, side 16.
E: Albert Jensen, toldbetjent. B:
1) Maren Albertsdatter 6
2) Anne Marie Albertsdatter 3
3) Kirsten Albertsdatter 9 mdr.
Afdøde døde 15.1.1753.

301    Maren Christiansdatter i Roskilde. 25.5.1753, side 18.
E: Andreas Lund, toldbetjent. B:
1) Birthe Kirstine Andreasdatter 7
2) Gertrud Andreasdatter 2.
Registrering 24.5.1753.

302    Johan Christoffer Siebert, markedskræmmer i Roskilde. 9.7.1753, side 24.
E: Cathrine i Niedergrund i Bøhmen.
Afdøde efterlader 3 brødre og 2 søstre i Bøhmen.
Afdøde døde 4.7.1753 i Hillerød.

303    Rasmus Lauridsen Lange i Roskilde. 24.10.1753, side 43.
E: Anne Elsebeth Steffensdatter. LV: Oluf Olufsen. B:
1) Laurids Rasmussen 8
2) Steffen Rasmussen 3.
FM: farbror Johan Frederik Lange.
Registrering 9.8.1753.

304    Jørgen [Hansen] Stæhr, apoteker i Roskilde. 25.10.1753, side 48.
E: Lykke Marie [Andersdatter Eilschou].
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1737.

305    Peder Nielsen Heurlin, skrædder i Roskilde. 9.12.1752, side 50.
E: Birthe Eriksdatter. LV: Peder Jacobsen Brønniche.
Afdøde efterlader 3 søskende: 2 præster og en præstekone i Skåne i Sverige.

306    Sindel Lauridsen, snedker i Roskilde. 1.12.1753, side 53.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Jørgensen, grovsmed. B:
1) Mette Kirstine Sindelsdatter 21, i København
2) Karen Sindelsdatter 18
3) Laurids Sindelsen 16.
FM: Melchior Nonnegaard.
Afdøde døde 9.10.1753.

307    Dorthe Clausdatter i Roskilde. 7.1.1754, side 61.
E: Claus Lentz.
Af første ægteskab B:
1) Claus Pedersen, bager i København.
Skifte efter anden mand 24.11.1728. B:
1) Boye Pedersen, [skifte 10.9.1739 lbnr.127]. 4B:
a Else Margrethe Boyesdatter 25
b Peder Boyesen 20, bagersvend i København
c Jochum Boyesen 18
d Dorthe Boyesdatter 16.
Testamente af 23.5.1746.

308    Peder Pedersen, ugift kusk i Roskilde. 9.1.1754, side 79.
A:
1) far Peder Pedersen Svane i Ugerløse på Tølløsegård gods.

309    Hans Holm, købmand i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke13.12.1753], side 81.
E: Abelone Brønniche.
Testamente af 4.7.1752.

310    Anne Eskildsdatter i Roskilde. 27.2.1754, side 84.
E: Knud Rasmussen, sukkerbager. B:
1) Jens Knudsen i Hillerød
2) Rasmus Knudsen, i Citadellet Frederikshavn, nu på de lange rejser
3) Else Cathrine Knudsdatter g.m. Johan Gertsen Fritjof i Det kongelige Værtshus ved Frederiksborg Slot
4) Anne Benedikte Knudsdatter g.m. Christoffer Pedersen, skoleholder i Soderup sogn
5) Anne Marie Knudsdatter 27.
Afdøde døde 24.4.1753.

311    Birthe Nielsdatter i Roskilde. 28.31753, side 95.
Enke efter Oluf Hansen Trægaard.
Testamente af 5.3.1723, afløst af hendes testamente af 6.7.1741. A:
1) bror, død. 1B:
a Niels Hansen, bødker, skifte 27.3.1748 lbnr.226, var g.m. Salome Thomasdatter, skifte 7.5.1749 lbnr.242. B:
a Hans Nielsen
b Thomas Nielsen
c Birthe Nielsdatter
d Oluf Nielsen.
FM: mosters mand Gregers Pedersen, bager.
2) søster, død. 1B:
a Karen Mortensdatter g.m. Laurids Henriksen.
Afdøde døde 12.1.1753.

312    Søren Andersen Blich i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 8.2.1754], side 122.
E: Ellen Kirstine Pedersdatter.
Testamente af 29.10.1742.

313    Anne Olufsdatter i Roskilde. 14.3.1754, side 124.
E: Niels Nielsen Bank. B:
1) Johannes Nielsen 16
2) Niels Nielsen 14.
Afdøde døde 11.2.1754.

314    Lisbeth Hansdatter i Roskilde. 30.3.1754, side 125.
E: Jørgen Mouridsen, daglejer.
Uden ægteskab B:
1) Hans Peder 8.
FM: mors stedfar Rasmus Pedersen Fischer, murer.
Desuden nævnes afdødes søster Birthe Marie Hansdatter g.m. Peder Lauridsen, soldat.

315    Anne Marie Busch i Roskilde. 30.3.1754, side 129.
E: Peder Nielsen, slagter. B:
5) Hans Pedersen 16.
Af første ægteskab B:
1) Else Christine Hansdatter Falch 30, i København
2) Arent Hansen Falch, slagtersvend 27, på rejse til Kina
3) Birthe Hansdatter Falch 25, i København
4) Gertrud Hansdatter Falch 21, i København.
Afdøde døde 30.6.1753.

316    Kirsten Olufsdatter i Roskilde. 13.4.1754, side 131.
Enke efter Niels Lauridsen i Assendrupgårde. B:
1) Søren Nielsen i Lerbæk
2) Johanne Nielsdatter g.m. Oluf Pedersen i Vindinge
3) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. David Pedersen i Dalby præstegård
4) Bonde Nielsen 21, kramboddreng
5) Karen Nielsdatter 18, i Ejby præstegård
6) Ellen Nielsdatter 16, i Dalby præstegård.
Afdøde døde 11.10.1753.

317    Rasmus Rasmusen, konferensråd i Roskilde. 14.5.1753, side135.
E: Bodil Cathrine From i Maribo.
Arvinger angives ikke.
Kontrakt af 3.1.1737 angående Engestofte og Anderstrup godser, som enken har fri rådighed over, hvor i der arv til afdøde Bertel Wichmanns, skifte 28.2.1735 til B:
1) Hans Wichmann
2) Poul Wichmann
3) Bertel Wichmann
4) Laurids Wichmann
5) Thomas Wichmann
6) Jørgen Wichmann
7) Anne Elisabeth Wichmann
8) Mette Christiane Wichmann.
Afdøde døde 18.1.1753.

318    Niels Nielsen Farsø i Roskilde. 30.4.1754, side 162.
E: Margrethe Lund. LV: Laurids Hulegaard. B:
3) Jens Nielsen Farsø 23, i tømrerlære i København
4) Frederik Nielsen Farsø 19, i drejerlære.
Første ægteskab med [Karen Christoffersdatter Villing, skifte 29.6.1730 lbnr.23]. B:
1) Niels Nielsen Farsø, tømrer
2) Anne Nielsdatter Farsø g.m. Anders Olufsen, tømrer.
Afdøde døde 9.3.1754.

319    Inger Olufsdatter i Roskilde. 1.7.1754, side 171.
E: Niels Hansen, aftakket soldat. A:
1) søster Ellen Olufsdatter
2) søster Kirsten Olufsdatter, død, var g.m. Christoffer Selner, underofficer. 1B:
a Marie Selner i Melby præstegård.
Afdøde døde 28.4.1754.

320    Henrik Anton Westphal, herredsskriver i Roskilde. 13.7.1754, side 175.
E: Anne Margrethe. LV: Oluf Schiøtt, papirfabrikant. B:
1) Antoinette Westphal g.m. Reinholt Henriksen, slagter
2) Gertrud Westphal 24
3) David Westphal 21, student i København.
Afdøde døde 25.10.1753.

321    Margrethe Ottesdatter i Roskilde. 19.9.1754, side 184.
Enke efter Herman Didrik Lehmann, skrædder, [skifte 22.6.1751 lbnr.269]. A:
1) halvbror Otto Knudsen i Skuldelev på Selsø gods.
Afdøde døde 24.5.1754.

322    Dorthe Kirstine Pils i Roskilde. 28.9.1754, side 195.
E: Anders Nielsen, rebslager. B:
1) Niels Andersen 14
2) Rasmus Andersen 9
3) Birgitte Andersdatter 3.

323    Hans Frederik Lytken i Roskilde. Samfrændeskifte 21.6.1754, side 198.
E: Anne Christine Frigast. LV: Hans Peder [Pedersen] Lund, præst i Kirke Merløse og kapellan i Holbæk, der ægter enken. B:
1) Frederik Ludvig Lytken 16
2) Ferdinand Anton Lytken 11
3) Christian Conrad Lytken 10
4) Christine Magdalene Lytken 7½
5) Ulrik Carl Lytken 5½
6) Ulrikke Joachimine Lytken 1½.
FM:
1 morfar Jacob Frigast i Kirkerup ved Slagelse, 83 år gammel
2 morbror Peder Christoffer Frigast, brygger i København.
Bevilling til uskiftet bo af 16.3.1753.
Afdøde havde været ridefoged og forvalter på Skjoldenæsholm.

324    Maren Hansdatter Trige i Roskilde. 5.10.1754, side 208.
E: Christian Martin Møller, stadsmusikant. A:
0) forældre [Hans Lauridsen Carlby (Trige), præst i Virring og Essenbæk, død 1704 og Anne Cathrine Christensdatter Blichfeldt, begravet Virring 10.3.1732]
1) bror Laurids Hansen Trige, [successor i Virring og Essenbæk, [begravet Virring 2.7.1724]. 2B:
a Susanne Lauridsdatter Trige g.m. Christian Ludvig Skov i Gammelmølle [i Ørum sogn] i Djurs Nørre herred i Jylland
b Mariche Christiane Lauridsdatter Trige, [begravet Gjesing 26.1.1746], var g.m. Anders [Jensen] Bang, præst i Gjesing og Nørager. Efterlader 2 sønner og 1 datter
2) søster Birgitte Hansdatter Trige, [begravet Vejlby 7.5.1721, var g.m. Christian Lindberg i Tøjstrup i Vejlby sogn i Sønderhald herred, begravet Vejlby 22.2.1730]. 1B:
a Cathrine Margrethe Lindberg g.m. Niels Nielsen i Roskilde.
Afdøde døde 26.4.1754.

325    Dines Pedersen Fischer, murer i Roskilde. 5.10.1754, side 211.
E: Lisbeth Madsdatter. LV: Anders Olufsen, tømrer. B:
1) Maren Dinesdatter 19.
FM: Peder Jacobsen Brønniche, bager.
Afdøde døde 1.6.1754.

326    Christen Ibsen Orø, daglejer i Roskilde. 28.9.1754, side 217.
E: Else Sørensdatter. A:
1) bror Mikkel Ibsen i Bybjerg på Orø
2) bror Niels Ibsen i Vindinge, død. 2B:
a Jeppe Nielsen 15
b Jens Nielsen 5
3) bror Jørgen Ibsen i Søndersted ved Holbæk
4) halvsøster Bodil g.m. Oluf Knudsen i Bybjerg
5) halvsøster Birthe g.m. Hans Nielsen i Bybjerg
6) halvsøster Kirsten i Rye i Volborg herred, død. Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde døde i juni 1754.

327    Peder Sørensen Arent i Roskilde, der døde i oktober 1754, side 223.
E: Ingel Marie Henningsdatter.
Testamente af 29.1.1738.

328    Frederik Børgesen på Sankt Jørgensbjerg i Roskilde. 24.10.1754, side 225.
Enkemand efter Dorthe Olufsdatter. B:
1) Sofie Børgesdatter g.m. Peder Kornerup
2) Børge Frederiksen 22, tømrersvend i København
3) Niels Frederiksen 18, i skrædderlære
4) Hans Frederiksen 16, tømrerdreng
5) Oluf Frederiksen 15, i Frederiksborg latinskole
6) Anne Margrethe Børgesdatter 14
7) Søren Frederiksen 13
8) Frederik Christian Frederiksen 9
9) Birthe Kirstine Børgesdatter 6.
Bevilling til uskiftet bo af 3.5.1748.

329    Johanne Rasmusdatter i Roskilde. 13.12.1754, side 230.
E: Mads Christensen, sadelmager. A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter [Rasmus Hansen, skifte 29.4.1744 lbnr.189]
2) søster Sidsel Rasmusdatter
3) søster Dorthe Rasmusdatter
4) bror Hans Rasmussen, rytter.
Registrering 9.11.1754.

330    Karen Jensdatter i Roskilde. 13.12.1754, side 233.
E: Peder Christensen, murersvend. B:
1) Christen Pedersen 14
2) Karen Pedersdatter 12
3) Jens Pedersen 10.
FM: Niels Olufsen.
Registrering 9.11.1754.

331    Bolle Lauridsen i Rimors mølle i Roskilde. 7.12.1754, side 235.
E: Sille Jensdatter. LV: Jacob Hansen. B:
1) Laurids Bollesen 18
2) Kirsten Bollesdatter 13
3) Jens Bollesen 10
4) Mette Margrethe Bollesdatter 8.
FM: fasters mand Peder Christensen Balling i kobbermøller i Roskilde.

332    Jørgen Pedersen Træslev i Roskilde. 29.1.1755, side 240.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Frederik Thorsen, snedker. B:
1) Birthe Jørgensdatter 14
2) Anne Jørgensdatter 6.
FM: Claus Fleischer, købmand.
Afdøde døde i oktober 1754.

333    Laurids Jensen, klokker i Roskilde Domkirke. 1.3.1755, side 245.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 5½
2) Gertrud Lauridsdatter 4
3) Maren Lauridsdatter 2
4) Dorthe Elisabeth Lauridsdatter 6 mdr.
FM: Hans Jørgensen.

334    Hans Gertsen Ternant, sadelmager i Roskilde. 13.12.1754, side 248.
Enkemand. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter 23
2) Christian Hansen 10, i det Det kongelige Vajsenhus i København.
FM: fasters mand Johan Frederik Lange.
Afdøde døde 6.9.1754.

335    Christen Pedersen, snedkersvend i Roskilde. 26.4.1755, side 252.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jens Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christensen, murersvend
2) Else Christensdatter g.m. Christen Andersen, pottemager.
Afdøde døde 12.1.1755.

336    Niels Nielsen Bornholm, vognmand i Roskilde. 1.5.1755, side 254, 436.
E: Maren Knudsdatter. LV: Anders Nielsen, vognmand, der ægter enken. B:
1) Karen Nielsdatter 17
2) Rasmus Nielsen 17
3) Christen Nielsen 13
4) Niels Nielsen 7, der døde, skifte 22.12.1756 side 436
5) Johan Nielsen 5.
FM: Niels Jørgensen, smed.
Afdøde døde 22.2.1755.

337    Anne Elisabeth Sørensdatter i Roskilde. 3.5.1755, side 263.
E: Anders Nielsen, vognmand. B:
3) Johanne Kirstine Andersdatter 3
4) Rebekka Andersdatter 6 uger.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Christiansdatter 15
2) Christian Christiansen 4.
FM: Henning Struch, tobaksspinder.
Afdøde døde 21.3.1755

338    Casper [Pedersen] Schade, vicerådmand og forvalter i Duebrødre Kloster i Roskilde. 4.7.1742, side 271.
E: Elisabeth Birgitte von Essen, der døde, [skifte 11.1.1755 lbnr.339]. B:
1) Maren Schade 26
2) Karen Schade g.m. Jacob Lorentsen Arff, købmand
3) Peder Schade 22, student i København
4) Steffen Schade 20
5) Albert Schade 19
6) Nikolaj Schade 17
7) Gertrud Marie Schade 17
8) Johan Didrik Schade 15.
FM:
1 mosters mand Hans Rasmussen Lange
2 Rasmus Fugl, amtsforvalter.
Afdøde døde 12.3.1742.

339    Elisabeth Birgitte von Essen i Roskilde. 11.1.1755, side 292.
Enke efter Casper Schade, skifte 4.7.1742 lbnr.338. B:
1) Maren Schade g.m. Anton Thostrup. konrektor i Roskilde
2) Karen Schade g.m. Jacob Lorentsen Arff, købmand
3) Peder Schade 35, student i Roskilde
4) Steffen Schade 34, præst på Avernakø
5) Albert Schade 31, farversvend
6) Nikolaj Schade 30, student i København
7) Gertrud Marie Schade 29
8) Johan Didrik Schade 28, på grønlandsfarten.

340    Oluf Jørgensen, avlsmand i Roskilde. 1.7.1755, side 299.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Anders Nielsen, rebslager. B:
1) Kirsten Olufsdatter 13
2) Jørgen Olufsen 10.
FM: Oluf Olufsen, værtshusmand.
Afdøde døde 13.12.1754.

341    Nikolaj Isaksen, hattemager i Roskilde. 2.5.1755, side 303.
E: Inger Olufsdatter. LV: Jacob Winther, skomager. B:
1) Isak Olufsen i Sankt Mortens mølle
2) Marie Kirstine Nikolajsdatter 32
3) Svendborg Nikolajsdatter 31
4) Else Nikolajsdatter 22
5) Rasmus Nikolajsen 21
6) Birthe Marie Nikolajsdatter 19
7) Oluf Nikolajsen 13.
Afdøde døde 20.3.1755.

342    Margrethe Hansdatter Schlimming i Roskilde, død i august 1755, side 306.
E: Christian Ernst Puhan, skarpretter.
Testamente af 20.2.1741.

343    Jens Christensen i Tøvemosehuset i Roskilde. 10.9.1755, side 307.
E: Gundel Andersdatter. LV: Isak Olufsen, snedker.
Arvinger kendes ikke, da afdødes eneste bror er død uden børn.
Afdøde, der var født i Jylland, døde 28.3.1755.

344    Bodil Margrethe i Fru Meyercrones enkehus i Roskilde. 7.5.1755, side 311.
Enke efter [Søren Berntsen] Øgler, rådmand i Korsør, [skifte Korsør 30.1.1732 lbnr.297]. B:
1) Hylleborg Øgler, enke efter Rasmus [Knudsen] Thillerup i Sorø
2) Beathe Cathrine Øgler i Sorø
3) Anne Sofie Øgler
4) Mette Kirstine Øgler g.m. Jens Gjølsen på grevskabet Jarlsberg i Norge.
Afdøde døde i oktober 1755.

345    Martin Suchard, tobaksplantør i Roskilde. 5.3.1755, side 320.
E: Anne Sellers. LV: Anders Nielsen, skoflikker.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, de tilhørte den reformerte religion, døde 15.10.1754.

346    Kirsten Bentsdatter i Roskilde. 18.10.17555, side 328.
E: Peder Bentsen. tømrer. B:
1) Sidsel Pedersdatter, [skifte 23.8.1749 lbnr.241]. E: Reinholt Henriksen, slagter. 1B:
a Henrik Reinholt 8.
Registrering 9.10.1755.

347    Christian Simonsen Mørch, herredsskriver i Roskilde. 1.10.1755, side 330, 335.
E: Anne Marie Pedersdatter Bilberg. LV: Anton Westphal.
Første ægteskab med Anne Dorthe Friis. B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter Mørch 29, g.m. Peder Christiansen i Assendløse [i Dåstrup sogn]
2) Maren Christiansdatter Mørch 26, der ægter Niels Jensen Vestergaard, rebslager
3) Anne Kirstine Christiansdatter Mørch 24, (g.m. Thomas Ascanius, skomager i Køge)
4) Sidsel Christiansdatter Mørch 21, (25)
5) Simon Christiansen Mørch 15, (24, staldkarl på Kastrupgård)
6) Peder Christiansen Mørch 10, (16, i købmandslære i Køge)
7) Casper Christiansen Mørch 10, (16, i handelsmagerlære)
8) Niels Christiansen Mørch 7 (13).
FM: David Pedersen.
Fordeling 7.2.1756 af arv efter børnenes morbror Carl Nielsen Friis, som har arv efter sin søster Sidsel Friis ved skifte Løgismose 2.5.1741. (Oplysninger i parentes ved fordelingen 1756).

348    Jens Nielsen, daglejer i Roskilde. 4.2.1756, side 333.
E: Bodil Josefsdatter. B:
1) Maren 9.

349    Kirsten Hansdatter Mølle i Roskilde. 22.5.1756, side 341.
E: Jacob Jensen Farsø.
Af første ægteskab B:
1) Hans Mouridsen 40, i Vestindien eller i Guinea, gift 5.9.1738 med Maren Nielsdatter.
Testamente underskrevet København 1.4.1739.
Registreret 19.3.1756.

350    Christiane Bolt i Roskilde. 11.5.1756, side 357.
E: Johan Soltau Jacobsen, stadskirurg. B:
1) Frederik Ludvig Jacobsen 1½.
Registrering 4.5.1756.

351    Frederik Ebbesen, farver i Roskilde. 15.7.1756, side. 369.
E: Johanne Sybille Bachmann. LV: Mads Christensen, sadelmager. B:
1) Frederik Andreas Ebbesen 9
2) Charlotte Amalie Ebbesen 7
3) Inger Louise Ebbesen 3
4) Johanne Cathrine Ebbesen 1½.
FM: farbror Abraham Ebbesen.
Afdøde døde 24.1.1756.

352    Peder Poulsen, ugift avlskarl i Roskilde. 14.4.1756, side 397.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1711.1755.

353    Nikolaj Richter, vægter i Roskilde. 14.4.1756, side 400.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Lauridsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.12.1755.

354    Birthe Mikkelsdatter i Roskilde. 8.9.1756, side 403.
Enke efter Peder Pedersen Post. B:
1) Anne Marie Pedersdatter
2) Ellen Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM: Niels Andersen Blich.
Afdøde døde 20.12.1755.

355    Simon Berntsen, markedskræmmer i Roskilde. 8.9.1756, side 410.
E: Trone Nielsdatter. LV: søn Hans Hansen. B:
1) Anne Simonsdatter 28
2) Anne Marie Simonsdatter 24
3) Kirsten Simonsdatter 20.
FM: Rasmus Pedersen, fisker.
Afdøde døde 21.3.1756.

356    Johan Hansen, skomager i Roskilde. 15.11.1756, side 417.
E: Kirsten Christensdatter.
Første ægteskab med [Birthe Marie Jacobsdatter, skifte 1.8.1739 lbnr.133]. B:
1) Jacob Johansen, myndig
2) Hans Johansen, myndig.

357    Niels Rasmussen, pottemager i Roskilde. 22.11.1756, side 418.
E: Salome Jensdatter. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Svend Malmberg.
Afdøde døde 11-11-1755.

358    Andreas Andreassen i Roskilde. 24.11.1756, side 419.
E: Martha Nielsdatter. LV: Bertel Christensen. B:
1) Maren Andreasdatter 11.
FM: Nikolaj Jacobsen.
Af første ægteskab B:
1) Gregers Andreassen, tømrer i Slagelse.
Afdøde døde 1.9.1756.

359    Anne Pedersdatter i Roskilde. 8.12.1756, side 423.
Enke efter Sindel Lauridsen, snedker, [skifte 1.12.1753 lbnr.306]. B:
1) Mette Kirstine Sindelsdatter
2) Karen Sindelsdatter
3) Laurids Sindelsen 19.
FM: Oluf Christensen.
Afdøde døde 10.8.1756.

360    Birthe Sørensdatter i Roskilde. 8.12.1756, side 428.
E: Mads Christensen, sadelmager. B:
3) Johanne Madsdatter 7 uger.
Første ægteskab med Johan Hansen, væver i Himmelev ved Roskilde, skifte 8.6.1755. B:
1) Else Marie Johansdatter 7.
Registrering 3.5.1756.

361    Birthe Jensdatter i Roskilde. 21.12.1756, side 432.
E: Oluf Olufsen, værtshusmand. B:
1) Oluf Olufsen 5
2) Margrethe Olufsdatter 4
3) Marie Olufsdatter 2.

362    Poul Ibsen, købmand i Roskilde. Samfrændeskifte 18.8.1757, side 437, 462.
E: Helene Margrethe Grubner. LV: Erik Hansen Lerbæk, der ægter enken. B:
1) Didrik Ibsen 10½
2) Hans Ibsen 8½
3) Karen Ibsdatter 6½
4) Erik Ibsen 3¼.
FM: Oluf Hermansen, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1757.
Afdøde døde 25.1.1757.

363    Sofie Frederiksdatter i Roskilde. Samfrændeskifte 27.1.1757, side 438.
E: Peder Kornerup, købmand. B:
1) Christen Kornerup 5
2) Dorthe Kornerup 9 mdr.
FM:
1 Christian Schmidt, købmand i Frederikssund
2 Anders Borch, købmand i Roskilde.
Bevilling til uskiftet bo af 23.7.1756.
Arv i boet til afdødes søskende efter deres moster [Anne] Margrethe [Overby, skifte Slangerup 12.2.1752 lbnr.75], der var g.m. Søren Rasmussen i Frederikssund.

364    Peder Tommerup i Roskilde. 23.2.1757, side 444.
E: Bodil Andreasdatter. LV: Christian Kyhn, murer. B:
1) Jens Tommerup 26, student
2) Andreas Tommerup 24, skræddersvend i Paris i Frankrig
3) Karen Tommerup 20.
FM: Bertel Lauridsen.

365    Mathias Henriksen, skrædder i Roskilde. 23.2.1757, side 449.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Bertel Lauridsen, vognmand. B:
1) Dorthe Marie Mathiasdatter 9
2) Henrik Mathiassen 7
3) Christian Mathiassen 9 mdr.
FM: farbror Claus Henriksen, bager.
Registrering 22.1.1757.

366    Anders Frederiksen i Roskilde. 23.2.1757, side. 452.
E: Johanne Henningsdatter. LV: Oluf Didrik Henningsen, snedker. B:
2) Henning Andersen 7.
FM: Christen Andersen.
Første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Frederik Andersen 14.

367    Karen Ibsdatter i Roskilde. 23.2.1757, side 454.
E: Hans Jensen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Karen Mortensdatter 25
2) Anne Mortensdatter 22.
FM: Jeppe Mortensen.
(Afdøde kaldes også Karen Jensdatter).

368    Registrering i Roskilde. 18.3.1756, side 455.
Registrering af boet hos Knud Caspersen Villing, hattemager i Roskilde på grund af tyveri.
Desuden nævnes
1 hans hustru Anne Cathrine Pedersdatter
2 hans far Casper Christoffersen Villing.
Knud Caspersen Villing bliver rytter i Skælskør.

369    Registrering i Roskilde. 30.7.1757, side 460.
Registrering af boet hos Hans Jørgensen i Roskilde, der er udlagt som barnefader af Maren Olufsdatter.

370    Rasmus Christiansen Lerbæk, postillon i Roskilde. 2.11.1757, side 466.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Ebbe Koch. B:
1) Hans Rasmussen 15
2) Johanne Rasmusdatter 13
3) Anne Marie Rasmusdatter 8
4) Christian Rasmussen 3.
FM: Herman Klerke i Strandmøllen ved Sankt Jørgensbjerg.
Afdøde, der var postrytter mellem Roskilde og Ringsted, døde i Ringsted, hvor han er begravet 21.1.1757.

371    Hans Ravn, hestehandler i Roskilde. 9.11.1757, side 474, næste protokol fol.147.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Christensen Kyed, der ægter enken. B:
1) Gertrud Hansdatter 5 (12)
2) Margrethe Hansdatter 4, (der døde 11 år gammel, skifte 7.12.1765)
3) Anne Hansdatter 2 (9)
4) Johanne Hansdatter 9 mdr, (8).
FM: Peder Thomsen, hattemager.
Afdøde døde i juli måned 1757.
(Oplysninger i parentes ved skiftet 7.12.1765).

372    Anne Margrethe Christoffersdatter i Roskilde. 26.11.1757, side 485.
E: Jeppe Mortensen, værtshusmand. B:
1) Morten Jepsen 7
2) Christoffer Jepsen 5
3) Christen Jepsen 2.
Registrering 8.10.1757.

373    Niels Ibsen, skomager i Roskilde. 21.12.1757, side 491.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Zacharias Koch, bager. B:
1) Jacob Nielsen 9
2) Thor Nielsen 3.
FM: Jens Rosen, skomager.

374    Karen Christensdatter i Roskilde. 4.1.1758, side 495.
E: Poul Andersen, daglejer. B:
1) Niels Andersen 23, vognmandskarl i København
2) Jens Poulsen 12.
Registrering 10.11.1757.

375    Maren Olufsdatter i Roskilde. 1.3.1758, side 497.
E: Søren Sørensen, bryggersvend. B:
2) Søren Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Filipsen i Valsølille på Skjoldenæsholm gods.
Afdøde døde 24.1.1758.

376    Sidsel Vesensdatter i Roskilde. 5.4.1758, side 502.
E: Jacob Winther, skomager.
Første ægteskab med Jens Gudmandsen, [skifte 31.5.1747 lbnr.221]. B:
1) Cathrine Marie Jensdatter 22
2) Mette Kirstine Jensdatter 16.
FM: Jacob Johansen, skomager.
Afdøde døde 11.1.1758.

377    Karen Pedersdatter i Roskilde. 12.8.1758, side 507.
E: Anders Olufsen, værtshusmand. B:
1) Karen Andersdatter 10
2) Peder Andersen 8
3) Maren Andersdatter 4.

378    Hans Rasmussen i Roskilde. 15.11.1758, side 513.
E: Martha Nielsdatter. LV: Bertel Lauridsen, vognmand. A:
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. g.m. Niels Lauridsen i Marbjerg på Københavns magistrat gods
2) søster, død. 1B:
a Hans Rasmussen, avlskarl i Hedegården ved Roskilde.
Registrering 1.6.1758.

379    Knud Jensen, ugift tjenestekarl i Roskilde. 15.11.1758, side 518.’Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født på Fyn.

380    Johan Nielsen Lange, købmand i Roskilde, der døde 26.6.1758, side 519.
E: Anne Margrethe Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 26.6.1758.

381    Niels Sørensen, rebslager i Roskilde, der døde 6.10.1757, side 520.
E: Maren Christiansdatter Mørch. LV: Niels Jørgensen, grovsmed. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 10
2) Søren Nielsen 2.
FM: mosters mand Simon Mørch.

382    Niels Hansen, handskemager i Roskilde. 2.12.1758, side 537.
E: Gertrud Thorsdatter. LV: Morten Thorsen, snedker. B:
1) Thor Nielsen 33, handskemager
2) Anders Nielsen 30, student i Vigersted præstegård
3) Frederik Nielsen 27, student i Lille Heddinge præstegård
4) Ellen Nielsdatter 27
5) Dorthe Nielsdatter 25.
Afdøde døde 27.9.1758.

383    Hans Rasmussen, vægter i Roskilde. 2.12.1758, side 541.
E: Marie Pedersdatter. LV: Søren Villadsen, klejnsmed. B:
1) Rasmus Hansen 1.
FM: Niels Farsø.
Afdøde døde 13.3.1758.

384    Charlotte Amalie Nielsdatter, ugift i Roskilde. 2.12.1758, side 544.
A:
1) halvsøster, død, var g.m. Hans Jacobsen, skovfoged i Haderslev amt. Efterlader en del børn.
Desuden nævnes husværten Melchior Nannestad g.m. afdødes søskendebarn.
Afdøde døde 22.5.1758.

385    Anne Joensdatter i Roskilde, der døde i oktober 1758, side 551.
E: Niels Jørgensen.
Testamente af 19.10.1739.

386    Marie Holm i Roskilde. 28.12.1758, side 552.
E: Christoffer Schultz, væver. A:
1) Anne i København, enke efter Holm
samt 2 brødre og 3 søstre, hvis navne ikke angives.

387    Gregorius Pedersen, bager i Roskilde. 13.3.1759, side 554.
Enkemand efter Maren Thomasdatter, død 13.3.1758.
Hans A:
1) søster Else Pedersdatter g.m. Hans Pedersen, bager i Helsingør
2) søster Sidsel Pedersdatter, død. E: Jørgen Koch, glarmester i Helsingør. 2B:
c Malene Koch
d Gundel Cathrine Koch.
Af Sidsel Pedersdatters første ægteskab B:
a Peder Johansen
b Niels Johansen
3) søster Malene Cathrine Pedersdatter i Rødby, enke efter Olufsen.
Hendes A:
Hendes andet ægteskab med Mikkel Nielsen, sadelmager, [skifte 7.11.1742 lbnr.183]. B:
1) Anne Mikkelsdatter i København
2) Didrik Eberhard Negenborn Mikkelsen 20.
Hendes første ægteskab med [Didrik Eberhard Negenborn, skifte 27.9.1729 lbnr.9]. B:
3) Salome Eberhardsdatter g.m. Rasmus Henriksen, bødker i Roskilde
4) Marie Elisabeth Eberhardsdatter, død, var g.m. Peder Arvidsen, bødker i Køge. 1B:
a Marie Pedersdatter 4.
Da afdøde døde for egen hånd 17.4.1758, arver hans arvinger ikke, men arven går i kongens kasse.

388    Laurids Pedersen Bastrup, hestepranger i Roskilde. 11.7.1759, side 579.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jacob Hansen, værtshusmand. A:
1) far Peder Børgesen i Bastrup i Uggeløse sogn.

389    Simon Mørch, slagter i Roskilde. 11.7.1759, side 583.
E: Cathrine Marie Pedersdatter eller Frederiksdatter. LV: Jacob Hansen. B:
1) Anne Marie 9 uger.
FM: fars svoger Ove Juul, rebslager.
Afdøde døde 17.1.1759.

390    Anders Olufsen, værtshusmand i Roskilde. 28.7.1759, side 586, 741.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Jens Jensen Løgten, der ægter enken. B:
4) Anders Andersen, nyfødt, der døde, skifte 17.12.1760.
FM: farbror Niels Olufsen, værtshusmand.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter, skifte 12.8.1758 lbnr.377. B:
1) Karen Andersdatter 10
2) Peder Andersen 9
3) Maren Andersdatter 4.
Afdøde døde 16.12.1758.

391    Mette Marie Mejlby i Roskilde. 17.1.1760, side 595.
E: Mathias Saul, klejnsmed. B:
1) Anne Mathiasdatter Saul.

392    Laurids Nielsen, vognmand i Roskilde, der døde 27.6.1759, side 598.
Enkemand efter [Anne Marie Johansdatter Lubsh, skifte 28.11.1752 lbnr.294]. A:
1) farbror, død. 2B:
a Laurids Jensen Jørgensmark i København
b Kirsten Jensdatter i København.

393    Cornelius Trane, musikantdreng i Roskilde. 7.5.1760, side 603.
A:
1) bror Christian Nielsen Trane ved svoger Peder Nielsen i Svogerslev.
Afdøde døde 1.1.760.

394    Kirsten Erlandsdatter i Roskilde. 21.5.1760, side 607.
E: Albert Jensen, toldbetjent. B:
1) Johanne Kirstine Albertsdatter 3
2) Jens Albertsen 4 uger.

395    Poul Andersen, landsoldat og daglejer i Roskilde. 21.6.1760, side 609.
E: Lisbeth. B:
1) Poul Pulsen 14 dage.
FM: Thomas Nielsen, snedker.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 4.1.1758 lbnr.374]. B:
2) Jens Poulsen 14, i snedkerlære.
Afdøde døde 25.2.1760.

396    Hans Ditlevsen, stadsmusikant i Roskilde. 28.11.1759, side 612.
E: Anne Johanne Sillesdatter Rosendal, der døde 5.12.1759. B:
1) Marie Cathrine Hansdatter Ditlevsen 11
2) Sivert Hansen Ditlevsen 9
3) Jens Hansen Ditlevsen 7
4) Anne Marie Hansdatter Ditlevsen 5.
FM: Børge Falch, skomager.

397    Anders Lauridsen, snedker i Roskilde. 7.11.1759, side 673.
E: [navn angives ikke], nu i Roskilde Hospital.
Af arvinger angives A:
1) bror Bertel Lauridsen, vognmand.
Afdøde døde 5.11.1759.

398    Anne Cathrine Hansdatter i Roskilde. 4.86.1760, side 688.
E: Hans Svendsen, møller. B:
1) Marie Margrethe Hansdatter 7
2) Svend Hansen 3
3) Hans Hansen 6 mdr.

399    Hans Nielsen, bødker i Roskilde. 1.10.1760, side 690.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Niels Lauridsen, skomager. B:
1) Birthe Nielsdatter g.m. Niels Johansen, skomager
2) Thomas Nielsen, snedker
3) Oluf Nielsen 18, i snedkerlære i København.
Desuden nævnes enkens bror Peder Johan.

400    Anne i Roskilde. 13.12.1760, side 697.
Enke efter Laurids Pedersen Hove, afskediget fodgarde.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.4.1760.

401    Lene Pedersdatter, ugift tjenestepige i Roskilde. 13.12.1760, side 705.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 20.3.1760.

402    Lorents Hansen, vangefoged i Roskilde. 13.12.1760, side 711.
E: Birthe Christensdatter. B:
1) Hans Lorentsen 7.
FM: farbror Jacob Hansen.
Registrering 1.7.1760.

403    Sille Knudsdatter i Roskilde. 13.12.1760, side 713.
E: Hans Hansen. B:
1) Knud Hansen 3
2) Hans Hansen 10 uger.
Registrering 17.11.1760.

404    Mette Cathrine Schmidt i Roskilde. 5.10.1760, side 715.
Enke efter Laurids Sørensen Hildebrandt, [skovfoged]. B:
1) Anne Medea Hildebrandt 11
2) Birgitte Hildebrandt 10
3) Søren Hildebrandt 8.
FM: morbror Christian Schmidt, justitsråd i København ved svoger Christoffer [Johansen] Schultz, præst i Roskilde Domkirke.
[Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1759 indført Sorø Akademi gods fol.343].
[Laurids Sørensen Hildebrandt døbt Everdrup 11.5.1710, søn af Søren Hildebrandt, ridefoged på Bækkeskov gods].

405    Lykke Marie [Andersdatter Eilschou] i Roskilde, der døde 29.8.1760, side 721.
Enke efter Jørgen [Hansen] Stæhr, apoteker, bevilling til uskiftet bo af 23.8.1737, [indført 25.10.1753 lbnr.304]. B:
1) Andreas Peder Stær, provisor, der døde, skifte 5.10.1760, side 721
2) [Alhed Jacobine] Stæhr g.m. [Antonius] Schmith, apoteker i Slagelse
3) Hans Stæhr, rådmand i Holbæk, forlovet med Lene Dorthe Jacobsdatter Fugl
4) [Medea Johanne] Stæhr g.m. [Johan Christoffer] Reisiger, regimentsfeltskær i Husum ved Ove Christensen i Roskilde.

406    Marie Gertsdatter Ternant i Roskilde. Samfrændeskifte 2.12.1760, side 731.
E: Johan Frederik Lange, købmand. B:
1) Cathrine Marie Lange 28
2) Gerhard Lange 20.
FM:
1 Niels Lange, købmand
2 Laurids Hansen, vognmand.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1759.
Afdøde døde 22.5.1759.

407    Peder Christensen, murer i Roskilde. 4.6.1760, side 735.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Oluf Didrik, snedker. B:
4) Birthe Marie Pedersdatter 4
5) Jens Pedersen 9 mdr.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 13.12.1754 lbnr.330]. B:
1) Christen Pedersen 21
2) Karen Pedersdatter 19
3) Jens Pedersen 17.
Afdøde døde 3.5.1760.

408    Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Roskilde. 17.12.1760, side 737.
Arvinger kendes ikke.

409    Mette Marie Andersdatter i Roskilde. 17.12.1760, side 739.
E: Niels Hansen Haderup, parykmager. B:
1) Anders Nielsen Haderup 3.

410    Peder Pedersen, arbejdskarl på tømmerpladsen i Roskilde. 17.12.1760, side 742.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Niels Olufsen, værtshusmand. B:
1) Morten Pedersen 15.
Registrering 28.6.1760.

411    Joen Rasmussen, vægter og daglejer i Roskilde. 17.12.1760, side 744.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Niels Andersen. B:
1) Jens Joensen 14
2) Kirsten Joensdatter 6.
Registrering 22.7.1760.

412    Margrethe Danielsdatter i Roskilde. 13.12.1760, side 745.
E: Jacob Feyer, tobaksplantør.
Hendes B:
1) Susanne Danielsdatter, enke i København
2) Dorthe Danielsdatter g.m. en arbejdskarl i København.

413    Elisabeth [Baltsersdatter] Schmidt i Roskilde. 7.7.1761, side 746,
Enke efter Peder Nielsen Schiøtz, [skifte 9.3.1752 lbnr.282. B:
1) Baltser Herman Schiøtz 28, student i Tersløse præstegård
2) Niels Lunde Schiøtz 23, student på Vallø.
FM: Jens Rasmussen.
Afdøde døde 7.1.1761.

414    Dorthe Lisbeth i Roskilde. 7.7.1761, side 758.
E: Christian Henrik Gedeke, væversvend på en fabrik i København.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 13.3.1761.

415    Villum [Damianus Antonsen] Stendorf i Roskilde, birkedommer i Sankt Jørgensbjerg birk. 8.7.1761, side 761.
Enkemand efter [Bodil Jensdatter, begravet Roskilde Sankt Ib 9.11.1756]. B:
1) Anton Stendorf 30, kusk i København
2) Jens Stendorf 28 student i Ulfborg præstegård
3) Hans Stendorf 26, snedkersvend i Ålborg
4) Bodil Stendorf 25, i København
5) Marie Stendorf 21
6) Ellen Stendorf 17.
Afdøde døde 27.9.1760.

416    Gertrud Kirstine Pedersdatter i Roskilde. 8.7.1761, side 772.
Enke efter Peder Rewald, møller i Kapelmøllen i Roskilde. B:
1) Gertrud Malene Pedersdatter 15
2) Drude Kirstine Pedersdatter 11.
FM:
1 [Poul] Høj, degn i Fløng, som beslægtet
2 Isak Nikolajsen.
Afdøde døde 7.3.1761.

417    Lorents Hieronymus Thega, snedker i Roskilde, død 4.8.1761, side 776.
E: Anne Dorthe Rathgen.
Testamente af 28.11.1754.

418    Knud Nielsen Starup, slagtersvend i Roskilde. 25.7.1761, side 778.
A:
0) far Niels Knudsen Starup, slagter i Store Heddinge, død
1) søster Maren Nielsdatter Starup g.m. Knud Thorsen, grenader i København
2) halvsøster Kirsten Nielsdatter Starup
3) halvsøster Johanne Nielsdatter Starup g.m. Niels Henriksen i Sigerslev ved Store Heddinge på Gjorslev gods
4) halvsøster Inger Niels Starup
5) halvsøster Martha Nielsdatter.

419    Rasmus Poulsen Fugl, amtsforvalter i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 13.11.1761], side 783.
E: Inger [Nielsdatter] Fogh.
Bevilling til uskiftet bo af 13.4.1754.

420    Sidse Jensdatter i Roskilde. 18.11.1761, side 784.
E: Oluf Eriksen.
Første ægteskab med Christen Sørensen. B:
1) Maren Christensdatter 25.
FM: Morten Thorsen, snedker.
Registrering 9.9.1761.

421    Maren Budtz Lassen, ugift i Roskilde. 4.11.1760, side 787.
Testamente af 14.11.1760. A:
1) søster [Sidsel Christiansdatter] Lassen i Ålborg, enke efter [Jens Christensen] Splid, præst i Brovst og Svenstrup, [begravet Brovst 9.4.1742]
2) søster Anne Lassen i Ålborg.
Det angives, at øvrige søskende ikke arver.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Anne Albertsdatter, død, var g.m. Christian Lassen, [skifte Ålborghus amt 26.3.1715 lbnr.33]
2 afdødes bror Laurids Christian Lassen.
Afdøde døde 29.10.1760.

422    Peder Markvard Otzen, rådmand og postmester i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 6.9.1759], side 792.
E: Elisabeth Christine [Høpfner]. LV: Lorents Brogaard.
Bevillig til uskiftet bo af 29.5.1750.
[Første ægteskab med Birgitte Torbrygger].

423    Johan Henrik Kolb, ugift papirmagersvend i Roskilde. 29.12.1761, side 793.
Afdøde, der døde 25.7.1761, skal efterlade mor og søskende i Det Hannoveranske.

424    Peder Christensen, ugift møllersvend i Roskilde. 24.12.1761, side 796.
A:
1) søster Johanne Christensdatter i Allerup mellem Holbæk og Tuse.
Afdøde døde 27.6.1761.

425    Inger Olufsdatter i Roskilde. 29.12.1761, side 804.
Enke efter Nikolaj Isaksen, hattemager, [skifte 2.5.1755 lbnr.341]. B:
1) Isak Olufsen, møller
2) Svendborg Nikolajsdatter g.m. en hyrekusk i København
3) Martha Nikolajsdatter 30
4) Else Nikolajsdatter 28
5) Rasmus Nikolajsen, hattemager
6) Birthe Marie Nikolajsdatter 25
7) Oluf Nikolajsen 24, student i København.

426    Peder Bjørn, murer i Roskilde. 30.12.1761, side 809.
E: Anne Marie Knudsdatter. LV: Jacob Hansen. B:
1) Jens Bjørn 22
2) Hans Christian Bjørn 8
3) Birthe Marie Bjørn 6
4) Jørgen Bjørn 1½.
FM: Niels Olufsen, øltapper.
Afdøde døde 25.2.1761.

427    Hans Jørgensen, melmand i Roskilde. 30.12.1761, side 813.
E: Marie Pedersdatter. LV: Laurids Rasmussen, skomager. B:
1) Cathrine Hansdatter 18
2) Jørgen Hansen 15
3) Karen Hansdatter 15
4) Peder Hansen 14.
FM: Laurids København, skomager.

428    Anne Margrethe Pedersdatter i Roskilde. 30.12.1761, side 816.
E: Peder Thomsen, hattemager, nu lem i Duebrødre Hospital. B:
1) Christoffer Pedersen, degn i Asmindrup
2) Karen Pedersdatter 29
3) Ellen Pedersdatter 21.

429    Haagen Nielsen, arbejdskarl i Roskilde. 31.12.1761, side 817.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Anders Svane. B:
1) Christen Haagensen.
FM: Daniel Rose.

430    Mathias Henriksen, pottemagersvend i Roskilde. 29.12.1761, side 819.
E: Cathrine Leonhardt, der døde 17.10,1761.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 22.7.1761.

431    Jørgen Albertsen, tjener i Roskilde. 9.3.1762, side 821.
A:
1) mor Karen Jørgensdatter i Ålborg
2) søster Anne Albertsdatter g.m. Mads Andersen Holst i København
3) søster Agnete Albertsdatter i Ålborg.
Afdødes far Albert Christensen er rømt for en del år siden, uvist hvorhen.

432    Christian Ernst Puhan, skarpretter i Roskilde, der døde 25.9.1760, side 825.
Enkemand efter Margrethe Hansdatter Schlimming, født i Sverige, begravet Roskilde Domkirke 23.8.1755, skifte august 1755 lbnr.342.
Testamente af 20.2.1741.
Hans A:
0) forældre Johan Christian Puhan, skarpretter i Colberg i Preussisk Pommern og Dorthe Mühlhausen, begge døde for ca. 30 år siden
1) søster Anne Marie Puhan i Kraghave, født i Colberg 1702, enke efter Johan [Pauli] Ingermann, skarpretter i Nykøbing Falster ved søn Johan Gotfred Ingermann. konstitueret skarpretter på Falster
samt en bror og en søster, der begge er døde 1711 i København i pestens tid.
Attest af 30.9.1760 fra Frands Mühlhausen, skarpretter i København og fra Gottschalck Mühlhausen i København.
Hendes A:
0) forældre [Hans Lauridsen og Else Hansdatter Schiønnemann, senere g.m. Hans Nikolaj Mühlhausen i København] og derefter med Bertel Seiler i København
1) søster [Mette Hansdatter, skifte Næstved 15.7.1710 lbnr.485 g.m. Jochum Ernst Reeberg, skarpretter i Næstved, skifte Næstved 15.8.1719 lbnr.565]. 1B:
a Ernst [Nikolaj] Reeberg, skarpretter i Næstved.

433    Sidse Marie Johansdatter i Roskilde. 21.4.1762, side 853.
E: Jacob Rose, skomager. B:
1) Johan Jacobsen 8
2) Frederikke Louise Jacobsdatter 5.

434    Dorthe Pedersdatter, ugift tjenestepige, 17 år gammel i Roskilde. 10.7.1762, side 857.
A:
1) far Peder Jensen i Bybjerg på Orø.
Desuden nævnes afdødes farbror Laurids Jensen, blegemand i Roskilde.Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1762-1778435    Gundel Kirstine Hansdatter i Roskilde. 18.5.1762, fol.2.
E: Søren Villadsen, klejnsmed. B:
1) Hans Sørensen 8.
Registrering 12.2.1762.

436    Andreas Christensen, grovsmed i Roskilde, der døde 3.4.1760, fol.4.
E: Anne Dorthe Pedersdatter [Fischer]. LV: Niels Jørgensen, smed. B:
5) Sidse Kirstine Andreasdatter 24
6) Peder Nikolaj Andreassen 21, grovsmedesvend
7) Birthe Andreasdatter 17.
Første ægteskab med [Else Marie Hermansdatter, skifte28.2.1731 lbnr.34]. B:
1) Niels Andreassen ca. 50, grovsmed i udlandet
2) Ellen Andreasdatter i Kappel i Holsten, død for år siden. 1B:
a en søn
3) Inger Andreasdatter g.m. Niels Jensen Møller
4) Christine Andreasdatter, enke efter Simon Berg, grovsmed i Kappel.

437    Jacob Winther, skomager i Roskilde. 17.7.1762, fol.9B.
E: Karen Sørensdatter. FM: Jacob Johansen, den yngre, skomager. B:
1) Jørgen Winther 2½.
FM: Hans Johansen, skomager.
Første ægteskab med [Sidsel Vesensdatter], skifte 5.4.1758 lbnr.376. B:
[Sidsel Vesensdatters] første ægteskab med Jens Gudmandsen, [skifte 31.5.1747 lbnr.221]. Arv til B:
1) Cathrine Marie Jensdatter, vanfør, nu i fattighuset
2) Mette Kirstine Jensdatter.
Afdøde døde i august 1761.

438    Dorthe Marie Nikolajsdatter i Roskilde. 4.8.1762, fol.12.
E: Markus Jensen, skomager. B:
1) Jens Markussen 8
2) Kirstine Lisbeth Markusdatter 4.

439    Peder Steffensen, feldbereder i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 7.6.1762], fol.13B.
E: Maren [Lauridsdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 6.8.1762 for enken og hendes umyndige datter.

440    Anne Jacobsdatter Brønniche i Roskilde. Samfrændeskifte 9.8.1762, fol.13B.
E: Anders Borch, købmand. B:
1) Karen Andersdatter Borch 17
2) Anne Marie Andersdatter Borch 13
3) Inger Marie Andersdatter Borch 11
4) Anders Andersen Borch 10
5) Jacob Andersen Borch 4
6) Jens Andersen Borch 3.
FM:
1 Jacob Pedersen Brønniche
2 Ebbe Andersen Borch.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1762.

441    Herman Klerke, møller i Strandmøllen i Roskilde. Samfrændeskifte 15.10.1762, fol.15B.
E: Marie Sofie [Thomasdatter]. B:
1) Else Sofie Klerke 14.
FM:
1 Anders Borch, købmand
2 Ebbe Borch.

442    Niels Olufsen, værtshusmand i Roskilde. 30.10.1762, fol.17.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Bertel Lauridsen, vognmand. B:
1) Oluf Nielsen 16
2) Else Nielsdatter 15
3) Morten Nielsen 13
4) Karen Nielsdatter 13
5) Christen Nielsen 9
6) Marie Nielsdatter 7
7) Niels Nielsen 4
8) Andreas Nielsen 2.
FM: Jørgen Mortensen, værtshusmand.
Registrering 18.9.1762.

443    Mette Lisbeth Mørch i Roskilde. 3..11.1762, fol.19.
E: Jens Lauridsen, møller i Clara Mølle. B:
1) Johanne Jensdatter, nyfødt, der døde.
Registrering 17.9.1762.

444    Christian Hansen, murer i Roskilde. 6.11.1762, fol.19B.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 4.2.1762.

445    Johan Wenzel Gotsche, ugift kræmmerkarl i Roskilde. 6.11.1762, fol.20B.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 23.6.1762.

446    Anne Margrethe Frederiksdatter Bruun, ugift i Roskilde. 13.11.1762, fol.21B.
A:
0) forældre Frederik Børgesen, [skifte 24.10.1754 lbnr.328 og Dorthe Olufsdatter, død]
1) søster Sofie Frederiksdatter,
Peder Kornerup. 1B:
a Christen Kornerup 10
2) bror Børge Frederiksen
3) bror Niels Frederiksen
4) bror Hans Frederiksen
5) bror Oluf Frederiksen 24
6) bror Søren Frederiksen 22
7) bror Frederik Christian Frederiksen 16
8) søster Birthe Kirstine Børgesdatter.
Afdøde havde arv efter moster Anne Margrethe Overby i Frederikssund, skifte Slangerup 12.2.1752 lbnr.75.

447    Registrering i Roskilde. 18.11.1762, fol.22B.
Registrering hos Niels Nielsen, værtshusholder i Roskilde, der er udlagt som barnefader af Marie Hansdatter, enke efter Henrik Kjeldsen.

448    Søren Mortensen Lindberg, farver i Roskilde, [begravet 27.11.1762], fol.23B.
E: Anne Margrete Pedersdatter [Svane].
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1762.

449    Laurids Pedersen, murer i Roskilde. 9.12.12762, fol.23B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Hans Birch, tømrer. B:
1) Mette Kirstine Lauridsdatter 26
2) Karen Lauridsdatter 17
3) Anne Marie Lauridsdatter 10
4) Johanne Margrethe Lauridsdatter 8
5) Johannes Lauridsen 6.
FM: Morten Thorsen, snedker.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Jensen, bager i Slagelse.

450    Kirsten Andersdatter i Roskilde. 14.12.1762, fol.25B.
E: Peder Jensen, møllersvend.
Uden ægteskab B:
1) Karen Jensdatter16.
Registrering 16.1.1762.

451    Gertrud Dajon i Roskilde. 21.12.1762, fol.26B.
Enke efter Magnus [Pedersen] Herluf (Herlaaff), kaptajnløjtnant i søetaten, [begravet 22.4.1729 i Fjellerup på Djursland]. B:
1) Gertrud Marie Herluf g.m. Henrik Aarby Ryberg, forvalter på Eriksholm [i Ågerup sogn], ved søn Peder Fischer Ryberg
2) Nikolaj Herluf, gift i Amsterdam
3) Christian Herluf, gift i Amsterdam.
Afdøde døde 21.12.1760.
Litteratur: Optegnelser om familien Dajon i Danmark af H. P. F. Barfod i: Personalhistorisk Tidsskrift 1915 side 45-53. Heri side 52: Gertrud Dajon.

452    Jacob Lorentsen Arff, måler og vejer i Roskilde. 6.3.1762, fol.30.
E: Karen Schade. LV: Munch. B:
1) Anne Lisbeth Jacobsdatter 21
2) Sofie Birgitte Jacobsdatter 18
3) Oluf Aagaard Jacobsen Arff 16½.

453    Jørgen Mortensen, værtshusmand og avlsmand i Roskilde. 29.12.1762, fol.32B.
E: Johanne Marie Hansdatter. LV: Anders Lange, købmand. B:
1) Karen Jørgensdatter 14
2) Anne Marie Jørgensdatter 12
3) Morten Jørgensen 10 uger.
FM: farbror Christoffer Mortensen i Tjæreby.

454    Hans Olufsen, tømrersvend i Roskilde. 30.12.1762, fol.34.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Peder Olufsen, tømrer. A;
1) mor g.m. Anders Lauridsen i Højbjerg på Sjælland
samt 8 søskende: 6 brødre og 2 søstre, hvis navne ikke angives.
Registrering 23.11.1762.

455    Ellen Danielsdatter, ugift tjenestepige i Roskilde. 30.12.1762, fol.35.
Afdøde skal efterlade en bror i Odense, der er skomager.
Registrering 25.7.1762.

456    Sara Juliane Andreasdatter i Roskilde. 29.1.1763, fol.36.
E: Jens Jensen, murersvend. B:
1) Andreas Jensen 18 uger.
Registrering 23.12.1762.

457    Rasmus Rasmussen, værtshusmand i Roskilde. 3.11.1762, fol.36B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen, kobbersmed.
Arvinger kendes ikke.

458    Margrethe Christensdatter i Roskilde. 2.5.1763, fol.38.
E: Peder Olufsen. tømrer. B:
1) Christen Pedersen 2.
Registrering 29.1.1763.

459    Anne Sørensdatter i Roskilde. 26.8.1761, fol.39.
E: Ejler Metzner, glarmester. B:
1) Karen Ejlersdatter 16
2) Dorthe Marie Ejlersdatter 14.
Afdøde døde 12.8.1761.

460    Marie Gertrud Dehm i Roskilde. 29.6.1763, fol.42B.
E: Christian Mathiassen, urmager. B:
1) Christian Elias Peder Christiansen 12
2) Johan Justinius Christiansen 10.
Registrering 16.6.1763.

461    Hans Lylow i Roskilde, birkeskriver i Sankt Jørgensbjerg birk, der døde 24.10.1762, fol.44B.
E: Abigael Sølling. LV: Claus Høfding, møller i Dellinge mølle [i Allerslev sogn]. A:
1) mor Johanne Marie Johansdatter [Assens] i Torsted ved Ringkøbing, enke efter [Christian Christoffersen] Lylow, præst [i Torsted, død 1739]
2) bror Henrik Lylow, hestekræmmer i København
3) bror Christoffer Lylow, degn på Holmsland
4) søster Birthe Kirstine Lylow g.m. Boumann, bager i København
5) søster Dorthe Lylow, enke efter [Jens Pedersen Vejlgaard i Holstebro, skifte Holstebro 21.8.1759 lbnr.161]
6) søster Bodil Lylow i Sorø
7) søster Cecilie Lylow i Torsted.
Litteratur: Stamtavle over familien Lylow af H. Friis-Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1944, side 137-147.

462    Jens Sørensen, vagtmester og bedemand i Roskilde. 30.1.1762, fol.51.
E: Maren Johansdatter. LV: Andreas Jensen. B:
1) Anne Jensdatter 21
2) Inger Marie Jensdatter 16
3) Søren Jensen 12
4) Johanne Birgitte Jensdatter 9.
FM: Jørgen Mortensen.
Afdøde døde 31.12.1761.

463    Hans Birch, tømrer og slagter i Roskilde, der døde 6.8.1763, fol.55.
E: Inger Nielsdatter.
Første ægteskab med [Ellen Nielsdatter, skifte 18.7.1729 lbnr.4]. B:
1) Peder Hansen Birch.
[Andet ægteskab med Gertrud Ibsdatter, skifte 7.4.1745 lbnr.203].

464    Niels Jørgensen, bager i Roskilde. 13.8.1763, fol.56.
E: Johanne Kirstine Christensdatter. LV: Christen Andersen, pottemager.
Første ægteskab med [Johanne Kirstine Kragelund, skifte 8.2.1747 lbnr.214. B:
1) Jørgen Nielsen 39, bager
2) Maren Nielsdatter 28, der ægter Hans Kjær, bager
3) Mogens Nielsen 26, farversvend i København
4) Birthe Nielsdatter 17.

465    Claus Henriksen, bager i Roskilde, der døde 6.5.1762, fol.58B.
E: Anne Nielsdatter, der døde. skifte 31.8.1762. B:
3) Niels Clausen 7.
Første ægteskab med [Anne Marie Henningsdatter, skifte 8.11.1751 lbnr.275]. B:
1) Dorthe Elisabeth Clausdatter 18
2) Henrik Clausen 16.
FM: morbror Oluf Didrik Henningsen, snedker.
Første hustrus første ægteskab med Oluf Tranqvist, [skifte 12.9.1742 lbnr.180].
Enkens forældre Niels Jacobsen, [skifte 28.2.1750 lbnr.245] og Mode Marie Madsdatter.
Gave fra Mode Marie Madsdatter til:
1 dattersønnen Niels Clausen
2 dattersønnen Niels Ditlevsen, i lære hos sin morbror (dvs. mosters mand) Hiberius Ebbesen, hattemager i København

466    Anne Mikkelsdatter i Roskilde. 14.12.1762, fol.68B.
E: Christian Jensen, hugger. A:
1) søster i Stenløse, uvist om i live
2) halvbror Laurids Mikkelsen, smed i Jeshøj
3) halvbror Peder Mikkelsen i Jeshøj
4) halvsøster, gårdmandsenke i Tågerup
5) halvsøster g.m. Vasby på Vartov gods.
Afdøde døde 10.4.1762.

467    Anne Marie Hansdatter i Roskilde. 19.10.1763, fol.70.
E: Oluf Jensen, bødker. B:
1) Jens Hansen Olufsen 2.
Første ægteskab med Hans Nielsen, bødker, [skifte 1.10.1760 lbnr.399].

468    Anders Nielsen, skoflikker i Roskilde. 26.11.1763, fol.71.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Andreassen, værtshusmand. B:
1) Svend Andersen 15
2) Niels Andersen 5.
FM: Jeppe Mortensen.

469    Bonde Nielsen Kjærulf, ugift købmand i Roskilde, der døde 5.10.1761, fol.72B.
Arvinger angives ikke.

470    Bertel Lauridsen, vognmand i Roskilde. 30.11.1763, fol.82.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Laurids Hansen, vognmand. B:
1) Christen Bertelsen 26, krambodsvend i Frederikssund
2) Laurids Bertelsen 25.
Registrering 2.9.1763.

471    Anders Christensen i Roskilde, portner ved Roskilde Jomfrukloster. 28.12.1763, fol.85.
E: Anne Hansdatter. LV: Jacob Hansen. A:
1) bror Mads Christensen, sadelmager
2) søster Inger Christensdatter 28, i København
3) søster Sidse Christensdatter g.m. Henrik Abeldorn, sadelmager
4) søster Johanne Christensdatter 26, i København
5) søster Birgitte Christensdatter i Holsten.
Afdøde døde 24.9.1763.

472    Niels Andersen, brolægger i Roskilde. 14.12.1762, fol.86.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Rasmus Knudsen, skoflikker. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 26, i København.
Registrering 16.1.1762.

473    Inger Sørensdatter i Roskilde. 28.12.1763, fol.86B.
E: Tim Henriksen, vognmand. B:
1) Jens Tim 8
2) Søren Tim 5
3) Maren Tim 4
4) Anne Thim 1½.
Registrering 17.9.1763.

474    Nikolaj Jacobsen, vognmand i Roskilde. 30.12.1763, fol.88.
E: Lucie Pedersdatter. LV: Isak Olufsen, snedker. B:
2) Anne Marie Nikolajsdatter.
Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter, skifte 9.4.1740 lbnr.135]. B:
1) Jacob Nikolajsen [Vognsen] 34, degn i Sønder Jernløse.

475    Abelone i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 16.12.1763], fol.88B.
E: Markus Jacobsen Suhm, købmand.
Testamente af 28.12.1758.

476    Anne Lauridsdatter i Roskilde. 30.12.1762, fol.89.
E: Jørgen Mouridsen, fiskebløder. B:
1) Christen Jørgensen 4½
2) Anne Johanne Jørgensdatter, der døde.
Registrering 14.9.1762.

477    Peder Christensen, tømrer i Roskilde. 30.12.1763, fol.89B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Ove Juul. rebslager. B:
1) Mads Pedersen 14
2) Christen Pedersen 4
3) Maren Pedersdatter 4 uger.
Børnenes alder angiver ved registreringen den 12.10.1763.

478    Engel Marie Thorsdatter i Roskilde. 30.12.1763, fol.90B.
E: Carl Qvist, galanterikræmmer. A:
1) far Thor Pedersen i København, switser på Fredensborg Slot.
Registrering 16.6.1763.

479    Cecilie Marie Lund i Roskilde, der døde 14.10.1763, fol.92.
E: David Bergau, amtskirurg. A:
1) søster Margrethe Cathrine Lund g.m. Langewald, materialforvalter i Det asiatiske Kompagni
2) søster Anne Dorthe i København, enke efter Pedersen
3) søster Kirsten i København, enke efter Picard
4) søster g.m. Sørensen, regimentsfeltskær i Horsens
5) halvsøster g.m. L. M. Voldsgaard, brygger i København.

480    Maren Christiansdatter Mørch i Roskilde. 18.2.1764, fol.93B.
E: Ove Henrik Juul, rebslager. B:
2) Mikkel Ovesen 3.
Første ægteskab med Niels Sørensen, rebslager, [skifte 6.10.1757 lbnr.381. B:
1) Søren Nielsen 8.

481    Anders Pedersen Møn, pottemager i Roskilde. 30.12.1762, fol.94B.
E: Salme Jensdatter. LV: Rasmus Knudsen, skoflikker. A:
1) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Vilhelm Jørgensen i Svogerslev
2) halvbror Hans 14, et slegfredbarn, i parykmagerlære.
FM: Søren Villadsen.
Afdøde døde 15.2.1762.

482    Ursula Ursie Stolpe i Roskilde. 29.2.1764, fol.95B.
E: Henrik Jensen Lindeballe, papirmagersvend. A:
1) søster Maren Stolpe g.m. Abraham Libanori, tobaksplantør, uvist hvor
2) søster Drude Stolpe, enke efter Andreas Leitz i Slagelse.
Afdøde døde i december 1762.

483    Inger Klokkersdatter i Roskilde. 3.3.1764, fol.96B.
E: Rasmus Fischer, murer.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 29.2.1764.

484    Inger Cathrine Christensdatter i Roskilde. 20.10.1763, fol.97.
E:Jacob Andersen, slagter. A:
1) moster Else Jensdatter, enke efter Henrik Snedker.
Registrering 28.4.1763.

485    Niels Lauridsen, skomager i Roskilde. 31.1.1763, fol.98B.
E: Kirsten Christensdatter, der døde 1.4.1763.
Hans A:
1) far Laurids Nielsen i Jeshøj.
Desuden nævnes afdøde mands bror Jens Lauridsen i Baldersbrønde.
Hendes A:
1) Else Hansdatter, død. 1B:
a Hans Jacobsen Faber, skoleholder i Høje Tåstrup
2) Maren Hansdatter, død. 3B:
a Thyra Thomasdatter g.m. Christen Christensen, fodgarder i Roskilde
b Birthe Thomasdatter, enke i København
c Maren Thomasdatter i København, enke efter Peder Andersen Fischer.
Afdøde kones første ægteskab med Johan Hansen, skomager, [skifte 15.11.1756 lbnr.356].

486    Peder Nielsen, slagter i Roskilde. 30.12.1763, fol.109.
E: Ellen Christensdatter, i København. B:
2) Ulvig Pedersdatter 9.
Første ægteskab med [Anne Marie Busch, skifte 30.3.1754 lbnr.315]. B:
1) Hans Pedersen 28, matros i København.
Registrering 7.9.1763.

487    Cathrine Lindberg i Roskilde. 28.12.1763, fol.110.
E: Niels Nielsen, værtshusmand. B:
1) Niels Nielsen 10
2) Birthe Nielsdatter 2
3) Marie Nielsdatter 1.
Afdøde døde 21.6.1763.

488    Marie Sofie Thomasdatter i Strandmøllen på Sankt Jørgensbjerg i Roskilde, der døde 16.2.1764, fol.111.
Enke efter Herman Klerke, skifte 15.10.1762 lbnr.441]. B:
1) Else Sofie Klerke 15, der ægter Jacob Johansen, der overtager møllen.

489    Johan Johansen Svensk i Sankt Ibs sogn i Roskilde. 4.4.1764, fol.112.
E: Karen Sofie Christensdatter. LV: Peder Lauridsen, pranger.
Af første ægteskab B:
1) Niels Johansen, rytter
2) Peder Johansen 26.
Registrering 1.3.1764.

490    Vibeke i Roskilde. 11.4.1764, fol.113.
Enke efter Søren Christensen, daglejer.
Afdøde, der døde 10.7.1763, efterlader en sø, der er rytter, uvist hvor.

491    Børge Børgesen, vognmand i Roskilde, der døde 20.7.1763, fol.114.
Enkemand efter Maren Sørensdatter, død 17.7.1763. B:
2) Birgitte Børgesdatter g.m. Mads Sadelmager i Roskilde
3) Cathrine Børgesdatter 19
4) Anne Børgesdatter 16.
Hendes B:
1) Anne Marie g.m. Bent Jensen, kusk i København.

492    Anne Lorentsdatter i Roskilde. 19.5.1762, fol.121B.
E: Hans Frederiksen Rehling, sadelmager.
Første ægteskab med [Johan Lorents Wilmann, skifte Odense 19.10.1734 lbnr.1919]. B:
1) Marie Wilmann i Sorø
2) Else Cathrine Wilmann g.m. [Christian Ludvig] Martini, apoteker i Sorø
3) Anne Wilmann i Odense
4) Maren Wilmann g.m. Hans Rasch, sadelmager i Odense

493    Jens Rasmussen, værtshusmand i Roskilde. 14.6.1764, fol.124.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Niels Hansen Haderup, parykmager. B:
3) Rasmus Jensen Kirkerup 27, degn i Ørslev [i Vester Flakkebjerg herred]
4) Bodil Margrethe Jensdatter g.m. Johan Frederik Stasius, skomager
5) Sidse Jensdatter 17.
Af første ægteskab B:
1) Mads Jensen i Østrup
2) Inger Jensdatter g.m. Peder Skrædder i Gundsømagle.
Afdøde døde 15.9.1763.

494    Louise Schultz i Roskilde. Samfrændeskifte 30.1.1765, fol.125B, 140B.
E: Bertel Michael Rosted, amtsforvalter i Roskilde amt. B:
1) Peder Pauli Schultz Rosted 7½
2) Henrik Rosted 3½.
FM:
1 Anton Helbo
2 H. Rosted
3 Søren Jensen Cramer.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1764, forevist for skifteforvalteren 19.7.1764.

495    Margrethe Carstensdatter i Roskilde, der døde 9.11.1762, fol.126.
Enke efter Oluf Hermansen Kruse, feldbereder, død 11.7.1762.
Hans A:
1) Herman Olufsen, drejersvend i Udlandet, uvist hvor
2) Carsten Olufsen, feldbereder i Frederikssund
3) Peder Olufsen, feldbereder i Roskilde.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Ib Svendsen, feldbereder. B:
1) Poul Ibsen, købmand, [skifte 18.8.1757 lbnr.362]. 4B:
a Didrik Poulsen 17
b Hans Poulsen 15
c Karen Poulsdatter 14
d Erik Poulsen 10.
FM: stedfar Erik Hansen Lerbæk.
2) Svend Ibsen, feldbereder, [skifte 18.4.1753 lbnr.299]. 2B:
a Johanne Margrethe Svendsdatter 17
b Erik Svendsen 11.
FM: stedfar Peder Clausen, feldbereder.
Arv i boet efter Dorthe Jacobsdatter, skifte 8.2.1752 lbnr.285. E: Christen Lauridsen Sigersted til B:
1) Cathrine Christensdatter.

496    Johanne Alexandersdatter i Roskilde. 11.8.1764, fol.132B, 135.
E: Hans Clausen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Johannes Christensen i Ramsømagle.
Udlægsforretning 12.12.1764 hos enkemanden til betaling af lejermålsbøde, da han er blevet udlagt som barnefader til Anne Kirstine Sørensdatters barn.

497    Anne Hansdatter i Roskilde. 27.10.1764, fol.133B.
E: Zacharias Koch, bager. B:
1) Anne Kirstine Zachariasdatter 8.
Registrering 17.9.1764.

498    Hans Hansen, daglejer i Roskilde. 22.12.1764, fol.135B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Oluf Nørgaard, markedskræmmer.
Første ægteskab med [Sille Knudsdatter, skifte 13.12.1760 lbnr.403]. B:
1) Knud Hansen 6
2) Hans Hansen 3½.
FM: Villum Simonsen, skoflikker.

499    Frederik Andersen, daglejer i Roskilde. 22.12.1764, fol.136.
E: Maren Christensdatter. LV: Morten Thorsen, snedker. B:
1) Christian Frederiksen 9
2) Anders Frederiksen 4.
FM: Villum Simonsen, skoflikker.
Registrering 28.1.1764.

500    Karen Schade i Roskilde. 29.12.1764, fol.136B.
Enke efter Jacob Lorentsen Arff, måler og vejer, [skifte 6.3.1762 lbnr.452]. B:
1) Anne Lisbeth Jacobsdatter 23
2) Sofie Birgitte Jacobsdatter 21
3) Oluf [Aagaard] Jacobsen Arff 19.
FM: morbror Peder Schade, student.

501    Anne Marie [Knudsdatter] i Roskilde. 29.12.1764, fol.137B.
Enke efter Peder Bjørn, murer, [skifte 30.12.1761 lbnr.426]. B:
1) Jens Pedersen Bjørn, murersvend, gift i København
2) Hans Christian Pedersen Bjørn 11
3) Birthe Marie Pedersdatter 7.
FM: Isak Olufsen, snedker.
Afdøde døde 12.8.1764.

502    Johan David Knæbus, skomager i Roskilde. 18.2.1764, fol.138.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Zacharias Koch, bager. A:
1) en bror, sadelmager i København, død. Hans 2 sønner.
Enkens første ægteskab med Niels Ibsen, skomager, [skifte 21.12.1757 lbnr.373]. Arv til B:
1) Jacob Nielsen 16
2) Thor Nielsen 9.

503    Johan Frederik Lemmiche, barbersvend i Roskilde. 31.12.1763, fol.139.
Afdøde var født i Hamborg.
Arvinger angives ikke.
Registrering 21.10.1763.

504    Anders Christensen Lund, toldbetjent i Roskilde. 28.12.1763, fol.140.
E: Maren Josefsdatter. LV: Anders Nielsen, rebslager. A:
1) bror Laurids Christensen i Skals i Jylland
2) bror i Skals, død. Hans 2 sønner.
Afdøde døde 5.1.1763.

505    Martin Jensen, møllersvend i Roskilde. 27.12.1763, fol.141B.
E: Anne Sofie Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Martinsdatter 9
2) Anne Marie Martinsdatter 6
3) Johanne Lisbeth Martinsdatter 4.

506    Maren Jacobsdatter Ring i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 30.1.1765], fol.141B.
E: Elias Linderod, ridefoged på Roskilde Adelige Jomfrukloster.
Testamente af 25.1.1765.

507    Karen Jacobsdatter i Roskilde. 30.3.1765, fol.142.
E: Søren Andersen, værtshusmand og rodemester. B:
1) Anders Sørensen 6
2) Jacob Sørensen 3
3) Jens Sørensen 2.

508    Christoffer Dehm, tobaksplantør i Roskilde. 30.3.1765, fol.143B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Søren Andersen, værtshusmand. B:
1) [Isak Ludvig Dehm] 2) Anne Lisbeth Christoffersdatter 16
3) Louise Christoffersdatter 12
4) Christoffer Christoffersen 10
5) Frederikke Christoffersdatter 4.
FM: farbror Jacob Dehm, tobaksplantør.
Registrering 29.1.1765.

509    Else Marie Steen i Roskilde. 18.5.1765, fol.144.
E: Mathias Saul, klejnsmed. B:
1) Else Marie Mathiasdatter 14.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Marie Mejlby, skifte 17.1.1760 lbnr.391]. Arv til B:
1) Anne Mathiasdatter Saul 18.

510    Udlægsforretning i Roskilde. 27.7.1765
Udlægsforretning hos Andreas Ginnerup, kobbersmed i Roskilde, til betaling af lejermålsbøde, da han er blevet udlagt som barnefader til Anne Marie Johansdatters barn.
Arv i boet til hans stedsøn Hans Isaksen.

511    Peder Frederiksen, daglejer i Roskilde. 17.8.1765, fol.146B.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Niels Frederiksen, bødker. B:
1) Anders Frederiksen 13
2) Dorthe Frederiksdatter 11
3) Maren Frederiksdatter 9.
FM: Jørgen Nielsen, bager.

512    Maren Rasmusdatter i Roskilde. 12.10.1765, fol.147.
E: Peder Lauridsen, hestepranger. A:
1) bror Rasmus Rasmussen i Kattinge
2) bror Anders Rasmussen i Lyndby ved Borrevejle [i Kirke Såby sogn]
3) søster Karen Rasmusdatter, enke efter Hans Hansen i Svogerslev.

513    Bodil Nielsdatter i Roskilde. 28.1.1765, fol.148.
E: Jens Jensen, værtshusmand. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 2.

514    Niels Madsen, ugift sukkersvend i Roskilde. 18.12.1765, fol.151.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.9.1764.

515    Hans Christiansen Villing, bødkerdreng i Roskilde. 21.12.1765, fol.152B.
A:
1) mor Lisbeth Nielsdatter g.m. Børge Falch, skomager
2) bror Christoffer Christiansen Villing 19
3) halvbror Christian Børgesen Falch 11.
Arv i boet efter afdødes far Christian Villing, skifte 16.1.1751 lbnr.261.
Afdøde døde 21.11.1765.

516    Albert Jensen, toldbetjent i Roskilde. 21.12.1765, fol.153.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Sejer Sejersen, maler. B:
4) Caroline Albertsdatter 3 uger.
Første ægteskab med [Kirsten Mortensdatter, skifte 9.5.1753 lbnr.300]. B:
1) Maren Albertsdatter g.m. en urtegårdsmand på Næsbyholm
2) Anne Marie Albertsdatter 16
3) Kirsten Albertsdatter 11.
Alder angivet ved registreringen 9.3.1765.
[Andet ægteskab med Kirsten Erlandsdatter, skifte 21.5.1760 lbnr.394].

517    Anne Margrethe Nielsdatter i Roskilde. 11.10.1765, fol.153B.
Enke efter Andreas Lund i Svogerslev, skytte på Bistrup Ladegård. B:
1) Christen Andreassen Lund, skoleholder i Sonnerup i Højby sogn i Ods herred
2) Otto Andreassen Lund, skytte på Knabstrup
3) Jens Andreassen Lund i Svogerslev.
Afdøde døde 11.11.1764.

518    Jørgen Jacobsen, møllersvend i Roskilde. 21.12.1765, fol.156.
E: Johanne Marie Lauridsdatter. LV: Niels Jørgensen, smed. B:
1) Laurids Jørgensen 25, tømrersvend i København
2) Anders Jørgensen 11
3) Thomas Jørgensen 10
4) Jørgen Jørgensen 7.
FM: Mads Christensen.
Registrering 2.3.1764.

519    Anne Lisbeth Olufsdatter i Roskilde. 18.1.1766, fol.157.
E: Jens Andersen. B:
1) Cathrine Marie Jensdatter 8
2) Inger Sofie Jensdatter 5.
Registrering 3.1.1766.

520    Ellen Jensdatter i Roskilde. 8.2.1766, fol.158.
Enke efter Søren Pedersen [Bomholt], musketer. B:
4) Peder Sørensen Bomholt 25, murersvend.
Første ægteskab med [Jens Lauridsen, skifte 20.1.1744 lbnr.196]. B:
1) Jens Jensen
2) Christian Jensen i København
3) Johanne Jensdatter 26.
Registrering 4.2.1766.

521    Helene Margrethe Grubner i Roskilde. Samfrændeskifte 28.10.1767, fol.159, 223B.
E: Erik Hansen Lerbæk, købmand. B:
5) Anne Kirstine Lerbæk 8.
Første ægteskab med Poul Ibsen, [skifte 18.8.1757 lbnr.362]. B:
1) Didrik Ibsen, der døde, [begravet Roskilde Domkirke 18.4.1766]
2) Hans Ibsen 19
3) Karen Ibsdatter 17
4) Erik Ibsen 13½.
FM: Peder Olufsen, feldbereder.
Bevilling til uskiftet bo af 28.10.1767.
Afdøde døde 2.2.1766.

522    Maren Nielsdatter i Roskilde. 17.5.1766, fol.160.
E: Hans Kjær. B:
1) Niels Christian Hansen Kjær 2
2) Anne Marie Hansdatter Kjær 3 uger.
Desuden nævnes afdødes bror Mogens Nielsen, farversvend.

523    Sidse Jensdatter i Roskilde. 23.5.1766, fol.161.
E: Jørgen Andersen.
Hendes B:
1) Rasmus Nielsen Stenhus, degn i Ruds Vedby.

524    Oluf Pedersen Schiøtz, papirfabrikant i Roskilde, [begravet 14.7.1766], fol.161B.
E: Mette Kirstine.
Bevilling til uskiftet bo for enken og hendes umyndige datter af 25.7.1766.

525    Niels Nielsen, værtshusmand i Roskilde. 22.12.1766, fol.162.
E: Anne Hansdatter. LV: Jacob Hanen, værtshusmand. B:
1) Niels Nielsen 14
2) Birthe Nielsdatter 8
3) Marie Nielsdatter 6.
FM: Gunder Hansen Lindgren, værtshusmand.
Registrering 10.10.1766.

526    Sidse Olufsdatter i Roskilde. 22.12.1766, fol.164.
E: Niels Frederiksen, bødker. A:
1) søster Johanne Olufsdatter, enke i Roskilde
2) søster Anne Olufsdatter g.m. Niels Mortensen i Brordrup? [i Gadstrup sogn?].

527    Johanne Andersdatter i Roskilde. 24.12.1766, fol.165B.
E: Troels Ibsen, vognmand. B:
3) Anders Troelsen 6.
Første ægteskab med Jørgen Mogensen, møller, [skifte 23.12.1750 lbnr.260]. B:
1) Kirsten Jørgensdatter g.m. Johan Gottlieb Høhne, murer
2) Marie Jørgensdatter 20.
FM: Anders Andersen Borch, købmand.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Morten Ibsen i Helsingør
2 enkemandens bror Johan Ibsen, skrædder i København.
Afdøde døde 19.11.1766.

528    Laurids Christensen, murer i Roskilde. 9.4.1763, fol.169B.
E: Abelone Jochumsdatter Gnaust. LV: Carl Qvist, markedskræmmer, der ægter enken. B:
1) Jochum Lauridsen 8.
FM: morbror Jens Jochumsen Gnaust.
Arv i boet efter afdødes mor Karen Olufsdatter, skifte 8.2.1749 lbnr.234 til afdødes søster Else Christensdatter g.m. Anders Svane, slagter.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Karen Jochumsdatter g.m. Jacob Horn, tømrer
2 enkens søster Kirsten Jochumsdatter.
Afdøde døde 23.12.1762.

529    Claus Lentz, bager i Roskilde. 21.1.1765, fol.173B.
Enkemand efter Dorthe Clausdatter, skifte 7.1.1754 lbnr.307. A:
1) bror August Lentz, pottemager i Lauenborg, død. 2B:
a Johan Henrik Lentz, bødker i Roskilde
b Cathrine Dorthe Lentz g.m. Jens Jensen, skrædder i København
2) søster Trine Lentz, død, var i første ægteskab med Stilche, bødker i Lauenborg. 1B:
a Johan Jochum Stilche, bødker i Lauenborg.
Trine Lentz andet ægteskab med Hans Henrik Lyders, bødker i Lauenborg. 1B:
b Johan Henrik Lyders, bødker i Lauenborg, død. 2B:
1 Magdalene Sofie Marie Lyders 7
2 Anne Marie Cathrine Lyders 6.
Afdøde døde 30.12.1764.

530    Johan Frederik Lange, købmand i Roskilde. 2.8.1766, fol.179B.
E: Anne Kirstine Boserup. LV: far Jens Jacobsen Boserup, birkeskriver. B:
3) Marie Kirstine Johansdatter 4
4) Bodil Kirstine Johansdatter 3.
FM:
1 Anders J. Lange, måler og vejer.
2 Niels Lange, købmand.
Første ægteskab med [Marie Gertsdatter Ternant, skifte 2.12.1760 lbnr.406]. B:
1) Cathrine Marie Johansdatter Lange
2) Gerhard Johansen Lange 26.
Desuden nævnes afdødes svoger Jacob Jensen Boserup i Snoldelev.

531    Anne Pedersdatter i Roskilde, der døde 1.10.1765, fol.185.
E: Niels Jørgensen, grovsmed. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Jørgen Eskildsen, slagter i Slangerup
2) bror Hans Pedersen, skomager i Slangerup
3) bror Jens Pedersen, slagtersvend i Rusland.

532    Judith Meyer i Roskilde. 21.2.1767, fol.189B.
E: Jacob Dehm, tobaksplantør. B:
1) Marie Jacobsdatter Dehm 4.
Desuden nævnes enkemandens bror Christoffer Dehm.

533    Gedske Nielsdatter Fogh i Roskilde. 7.7.1766, fol.191.
Enke efter Engelbrecht Hansen, tolder i Præstø, skifte Præstø 28.6.1760 lbnr.49.
Testamente af 5.2.1760. Af arvinger angives A:
0) forældre [Niels Lauridsen, rådmand i Århus, skifte Århus 15.9.1711 lbnr.705 og Margrethe Henriksdatter Blichfeldt, skifte Århus 23.12.1715 lbnr.760]
1) søster Anne Gedske Nielsdatter Fogh, der arver efter testamentet
2) søster Inger [Nielsdatter] Fogh, enke efter [Rasmus Poulsen] Fugl, amtsforvalter i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 13.11.1761 lbnr.419].
[Fars første ægteskab med Anne Jensdatter Veggerslev, skifte Århus 18.2.1691 lbnr.287]
3) [halv]bror [Jørgen Nielsen Fogh, skifte Næstved 12.5.1762 lbnr.952]. 3B:
a Johan Michael Fogh, degn i Jyllinge og Gundsømagle
b Margrethe Fogh, der arver efter testamentet
c Cathrine Sofie Fogh, der arver efter testamentet.
(Se skifte efter afdødes søster Anne Marie Nielsdatter Fogh, skifte Århus 30.12.1762 lbnr.1930).

534    Opbudsbo i Roskilde. 8.2.1766, fol.196B.
Registrering af fallitbo hos Markus Jacobsen Suhm. købmand i Roskilde.

535    Laurids Johansen, arbejdsmand i Roskilde. 17.5.1767, fol.215B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Søren Andersen, rodemester. B:
1) Johannes Lauridsen 7
2) Rasmus Lauridsen 3.
FM: Peder Andreassen, værtshusmand.
Afdøde døde 20.5.1765.

536    Oluf Nielsen, daglejer i Roskilde. 23.5.1767, fol.216.
E: Sidse Olufsdatter. B:
1) Anne Olufsdatter 7
2) Oluf Olufsen 4.
Afdøde døde 15.12.1763.

537    Bodil Pedersdatter i Roskilde. 17.4.1767, fol.216B.
E: Herman Lauridsen, der døde 29.4.1767. B:
1) Laurids Hermansen 19
2) Peder Hermansen 17
3) Margrethe Hermansdatter 15
4) Frederik Hermansen 13.

538    Anne Mortensdatter, ugift i Roskilde. 18.4.1767, fol.216B.
Uden ægteskab B:
1) Anne 24, i København.

539    Maren Dinesdatter i Roskilde. 20.6.1767, fol.217.
E: Thomas Nielsen, snedker. B:
1) Anne Dine Thomasdatter 2.
Afdøde døde 19.5.1767.

540    Laurids Bertelsen, vognmand i Roskilde. 22.10.1767, fol.208.
E: Mette Marie Jensdatter. LV: Bjerregaard, birkedommer. B:
1) Bertel Lauridsen 2
2) Anne Marie Lauridsdatter 1, der døde.
FM: farbror Christen Lauridsen, vognmand i København.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Marie Lauridsdatter, enke efter afdødes far Bertel Lauridsen, [skifte 30.11.1763 lbnr.470].

541    Niels Andersen Blich i Roskilde. 6.2.1767, fol.220B.
E: Johanne Rasmusdatter Dam. LV: Peder Friis.
Testamente af 15.1.1762.

542    Jeppe Mortensen, værtshusmand i Roskilde. 24.10.1767, fol.221.
E: Gertrud Marie Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen, rebslager. B:
4) Laurids Jepsen 8
5) Bertel Jepsen 3.
FM: Bertel Ring, snedker.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Christoffersdatter, skifte 26.11.1757 lbnr.372]. B:
1) Morten Jepsen 18
2) Christoffer Jepsen 12
3) Christen Jepsen 11.
Registrering 28.4.1767.

543    Anne Marie Ovesdatter i Roskilde. 16.1.1768, fol.225B.
E: Laurids Vinterberg, maler. B:
1) Margrethe Lauridsdatter, gift i København.
Registrering 16.5.1767.

544    Johan Christoffer Køhler i Roskilde. 4.7.1767, fol.226.
E: Margrethe Pedersdatter Lund.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Køhler, uvist hvor
2) Pouline Køhler 44, g.m. Oluf Michael Hansen Rud, klejnsmed i København.

545    Mette Marie Nielsdatter i Roskilde. 30.1.1768, fol.226B.
E: Herman Henriksen, vognmand. A:
1) bror Jens Nielsen, møllersvend i Kornerup mølle.

546    Cathrine Marie Lange, ugift i Roskilde. 21.11.1767, fol.227B.
A:
0) forældre Johan Frederik Lange, skifte 2.8.1766 lbnr.530 og [Marie Gertsdatter Ternant], skifte 2.12.1760 lbnr.406
1) bror Gerhard Lange, købmandssvend i København.
Fars andet ægteskab med [Anne Kirstine Boserup]. B:
3) Marie Kirstine Lange 6
4) Bodil Kirstine Lange 5.
FM: morbror Niels Jørgensen, grovsmed.

547    Jacob Pedersen Brønniche, drejer i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 28.4.1767], fol.231.
E: Karen Sørensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1763.

548    Peder Hansen i Roskilde. 1768, fol.231B.
E: Karen.
bevilling til uskiftet bo for enken og hendes umyndige datter af 24.6.1768.

549    Johan Lorents Gløde, ugift skrædder i Roskilde. 2.6.1767, fol.232.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.5.1767.

550    Registrering i Roskilde. 29.10.1768, fol.236.
Registrering hos Niels Knudsen i Roskilde, deserteret korporal, der havde arv efter forældre Knud Christensen, fodgarde, [skifte 29.4.1750 lbnr.249 og [Elisabeth Hansdatter i Roskilde. 29.11.1752 lbnr.296].

551    Morten Knudsen, pottemager i Roskilde. 5.11.1768, fol.243.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Mads Christensen, sadelmager. A:
0) forældre [Knud Mortensen i Svendborg, skifte Svendborg 8.2.1762 lbnr. 460 og Marie Elisabeth Johansdatter, død]
1) søster [Kirsten Knudsdatter] i København, død uden børn.
Registrering 6.10.1767.

552    Statius Helmer Schiebel, papirsvend i Roskilde. 12.10.1768, fol.246.
Afdødes forældre skal leve et sted i Tyskland.
Afdøde døde 6.5.1768.

553    Anne Dorthe Bøgvad i Roskilde. 16.11.1767, fol.249.
Enke efter Henrik Schupp, mønsterskriver i Flensborg.
A:
1) Frederikke Sofie Rold, enke efter Daniel [Rasmussen] Wohnsen, præst i Korsør [og Tårnborg, død 1754],
og datter af Peder [Albertsen] Rold, præst i Korsør [og Tårnborg, skifte Slagelse herred gejstlig skifteprotokol 4.12.1752 lbnr.112],
og havde arv efter fars halvbror Albert Pedersen Bøgvad, præst i Skærbæk, [død 1741] g.m. Benedikte Øllegaard Stahl i Ribe, skifte Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti gejstlig skifteprotokol 16.11.1766 lbnr.29.
Afdøde døde 17.10.1767.

554    Sejer Sejersen, maler i Roskilde. 29.12.1768, fol.261.
E: Sidse Jensdatter. LV: svoger Johan Frederik Stasius, skomager. B:
1) Jens Sejersdatter 2½
2) Oluf Jensen 6 mdr.
FM: Henning Struch, tobaksspinder.
Desuden nævnes:
1 enkens mor [Kirsten Simonsdatter], enke efter Jens Rasmussen, [skifte 14.6.1764 lbnr.493]
2 enkens bror Rasmus Jensen Kirkerup, degn i Ørslev [i Vester Flakkebjerg herred].

555    Anne Marie Sørensdatter i Roskilde. 29.12.1768, fol.264B.
E: Christian Jensen, avlsmand. B:
1) Søren Christiansen på Bistrup
2) Ellen Cathrine Christiansdatter 24
3) Anne Kirstine Christiansdatter 18.
Afdøde døde 21.10.1768.

556    Christian Jensen, hugger i Roskilde. 30.12.1768, fol.266.
Enkemand efter [Anne Mikkelsdatter, skifte 14.12.1762 lbnr.466].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.7.1768.
(Afdøde kaldes også Christen Jensen Hjulmand).

557    Margrethe Marie Nielsdatter i Roskilde. 31.12.1768, fol.267B.
E: Brønniche Pedersen, drejer. B:
1) Mette Kirstine Brønnichesdatter 16
2) Peder Brønniche 10.
Afdøde døde 6.12.1768.

558    Maren Jensdatter Andreassen i Roskilde. 30.1.1769, fol.269B.
Enke. B:
1) Asbjørn Andreassen 30, i Vestindien, død uden børn
2) Engel Christian Andreassen 26, vognmandskarl på Postgården i København.

559    Peder Pedersen, hyrden i Roskilde. 30.1.1769, fol.270.
Arvinger angives ikke.

560    Marie Pedersdatter i Roskilde. 28.12.1768, fol.270.
Enke efter Hans Jørgensen, melmand, [skifte 30.12.1761 lbnr.427]. B:
E: Marie Pedersdatter. LV: Laurids Rasmussen, skomager. B:
1) Cathrine Hansdatter g.m. Ib Poulsen bødker
2) Jørgen Hansen 23, bødker i Ousted i Roskilde amt
3) Karen Hansdatter 23
4) Peder Hansen 20.

561    Abel Kirstine Eliasdatter i Roskilde. 17.5.1769, fol.272.
E: Christen Helsingberg, urtegårdsmand. B:
1) Just Christensen Helsingberg 16.
Afdøde døde 20.2.1769.

562    Johan Mach, ugift skomagersvend i Roskilde. 5.8.1769, fol.273.
A:
1) far Jochum Mach i Henstedt ved Hamborg.
Registrering 30.4.1769.

563    Jens Hansen, blegemand i Roskilde. 30.12.1769, fol.274.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Troels Ibsen, vognmand. B:
1) Haagen Jensen 6.
FM: Jens Lauridsen i Kildehuset i Roskilde.
Afdøde døde 27.11.17169.

564    Niels Krarup, gæstgiver i Roskilde. 1770, fol.275.
E: Anne Cathrine Schreiber.
Bevilling til uskiftet bo af 13.11.1767.

565    Christoffer Jørgensen Fischer i Roskilde. 12.9.1770, fol.275B.
Fordeling af arv efter Christoffer Jørgensen Fischer i Roskilde A:
0) forældre [Jørgen Fischer og Birthe, skifte 10.9.1736 lbnr.109]
1) [farbror Peder Christensen Fischer, skifte 20.1.1733 lbnr.59]. 4B:
a Dines Pedersen Fischer, skifte 5.10.1754 lbnr.325. 1B:
1 Maren Dinesdatter, [skifte 20.6.1767 lbnr.539]. E: Thomas Nielsen, snedker. 1B:
x Anne Dine Thomasdatter
b Anne Dorthe Pedersdatter, enke efter Anders Christensen, grovsmed
c Ellen Pedersdatterdød, var g.m. Peder Hald, murer. 1B:
1 Anne Pedersdatter
d Rasmus Pedersen Fischer, murer

566    Frands Schiemer, skrædder i Roskilde. 24.12.1770, fol.276.
Enkemand. B:
1) Frands Gustav Schiemer 24, skræddersvend i København
2) Anne Cathrine Schiemer 21
3) Agathe Margrethe Schiemer 19
4) Marie Lisbeth Schiemer 18
5) Johanne Margrethe Frederikke Schiemer 16.
FM: Rasmus Knudsen.
Afdøde døde 27.12.1769.

567    Elisabeth i Roskilde. 24.12.1770, fol.277.
Enke efter Henrik Munch. A:
1) søster Karen i Helsingør.

568    Niels Pedersen, 20 år gammel ugift skomagersvend i Roskilde. 24.12.1770, fol.278.
A:
1) bror Christen Pedersen
2) Peder Pedersen hos sin stedfar i ?
3) søster Kirsten Pedersdatter.
Afdøde døde 13.3.1770.

569    Jørgen Winther, væver i Roskilde. 27.12.1770, fol.279.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Villum Sørensen, vognmand. B:
1) Johanne Jørgensdatter 9
2) Hans Jørgensen 4
3) Jacob Jørgensen 2.
FM: Anders Svane, slagter.
Registrering 21.5.1770, fol.279.

570    Laurids Madsen, daglejer i Roskilde. 27.12.1770, fol.280.
E: Marie Johansdatter. LV: Anders Svane, slagter. A:
1) bror Jørgen Madsen
2) bror Oluf Madsen.
Afdøde døde 15.7.1770.

571    Ingeborg Andersdatter i Roskilde. 28.12.1770, fol.281.
E: Henrik Lauge, urmager. B:
1) Dorthe Henriksdatter 9.
Afdøde døde 7.8.1770.

572    Johanne Jensdatter i Roskilde. 28.12.1770, fol.282.
E: Jørgen Mouridsen, arbejdsmand. B:
1) Peder Pedersen 19, i København.
Afdøde døde 1.11.1770.

573    Bernt Thomsen, tobaksspinder i Roskilde. 22.12.1770, fol.283.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Veste Mikkelsen. B:
1) Bernt Berntsen 11.
FM: Thor Frederiksen, snedker.

574    Johanne Knudsdatter i Roskilde. 29.12.1770, fol.284.
E: Henrik Madsen. B:
1) Karen Henriksdatter 21
2) Mads Henriksen 19, i København.
Afdøde døde 29.9.1769.

575    Peder Pedersen Torsager i Roskilde. 31.12.1770, fol.284B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Rasmussen, skomager. B:
Niels Pedersen i Frederikssund
2) Niels Pedersen i Roskilde.
Afdøde døde 26.10.1769.

576    Maren Knudsdatter i Roskilde, der døde 16.10.1770, fol.285.
E: Anders Nielsen, vognmand, [skifte 1.5.1755 lbnr.336]. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Lorents Sørensen, vognmand
2) Rasmus Nielsen
3) Christen Nielsen 25, bødkersvend
4) Johan Nielsen 20, bødkersvend.
FM: Niels Jørgensen, smed.

577    Niels Iversen, avlsmand i Roskilde. 8.5.1771, fol.292.
E: Karen Knudsdatter. LV: Anders Nielsen, kalkslager. A:
1) bror Christen Iversen i Bjerregrav i Jylland
2) søster maren Iversdatter
3) bror, død. 1B: en datter.
Afdøde døde 24.10.1770.

578    Opbudsbo i Roskilde. 8.7.1770, fol.293B.
Registrering af fallitbo hos Mikkel Ibsen, markedskræmmer i Roskilde.

579    Opbudsbo i Roskilde. 10.7.1770, fol.297B.
Registrering af fallitbo hos Hans Hansen, markedskræmmer i Roskilde.

580    Jørgen Listo, ugift byfogedfuldmægtig i Roskilde. 20.5.1771, fol.300B.
A:
1) far Anders Madsen Listo, forpagter på Himmestrup [i Lee sogn] i Jylland ved søn og afdødes bror Richard Listo, hovmester hos stiftsbefalingsmand Knuth.
Litteratur: Slægten Lønborg af E. Marquard (Slutning) i Personalhistorisk Tidsskrift 1907 side 166-178. Heri side 176: Jørgen Listo.

581    Christian Martin Møller, pensioneret stadsmusikant i Roskilde. 10.3.1770, fol.302B.
Enkemand efter [Maren Hansdatter Trige, skifte 5.10.1754 lbnr.324]. A:
1) bror Jonas Martin Møller, præst i Sæby og Hallenslev i Løve herred
2) søster Johanne Elisabeth Møller, død, var g.m. Jens Jensen, bager i Roskilde, [skifte 20.7.1740 lbnr.145]. 2B:
a Martin Jensen, møllersvend, [skifte 27.12.1763 lbnr.505]. 3B:
1 Margrethe Martinsdatter
2 Marie Martinsdatter
3 Johanne Martinsdatter
b Margrethe Jensdatter g.m. Casper Villing, hattemager
3) søster Helvig Marie Møller, død, var g.m. Christian Loof i Roskilde, [skifte 25.10.1736 lbnr.100]. 1B:
a Christian Christiansen Loof, snedkersvend, uvist hvor.

582    Dorthe Sofie Jørgensdatter i Roskilde. 14.3.1772, fol.306B.
E: Lorents Thomsen, snedkersvend. B:
1) Johanne Dorthe Lorentsdatter 2.

583    Christian Jensen, avlsmand i Roskilde, der døde 3.3.1771, fol.309B.
Enke efter Anne Marie Sørensdatter, skifte 29.12.1768 lbnr.555. B:
1) Søren Christiansen, død. 2B:
a Karen Sørensdatter 16
b Henrik Sørensen 8.
FM: Mathias Saul, klejnsmed
2) Anne Kirstine Christiansdatter 19, forlovet med Christen Haagensen, dragon.

584    Elsebeth Christine Christensdatter i Roskilde. 24.3.1772, fol.315B.
E: Anders Koch, toldbetjent. B:
1) Marie Kirstine Andersdatter 21
2) Karen Andersdatter 15.
Afdøde døde 5.2.1772.

585    Søren Christiansen, kusk i Roskilde, der døde 27.2.1771, fol.316B.
E: Marie Christensdatter. Niels Pedersen, kobbersmed.
Første ægteskab med Marie Kirstine Frederiksdatter. B:
1) Karen Sørensdatter 14
2) Henrik Sørensen 9.
FM:
1 farfar Christian Jensen, der døde
2 Mathias Saul, klejnsmed.

586    Christen Christensen, værtshusmand i Roskilde. 26.3.1772, fol.323B.
E: Kirsten Eriksdatter. LV: Morten Thorsen, snedker. B:
1) Anders Christensen 24, tømrersvend
2) Jørgen Christensen 19, i slagterlære i København.
FM: Reinholt Henriksen, slagter.
Afdøde døde 14.6.1771.

587    Gertrud Nielsdatter i Roskilde. 31.10.1770, fol.324B.
E: Herman Jochumsen Krejer, væver. B:
1) Anne Marie Hermansdatter 22
2) Jochum Mander Hermansen 21
3) Henrik Hermansen 12
4) Hans Hermansen 9
5) Margrethe Hermansdatter 7
6) Johan Christian Hermansen 5
7) Laurids Hermansen 2.
Afdøde døde 9.6.1770.

588    Anne Frederiksdatter i Roskilde. 23.4.1772, fol.326.
E: Mathias Saul, klejnsmed. B:
1) Johan Markus Saul 5.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Marie Mejlby, skifte 17.1.1760 lbnr.391]. Arv til B:
1) Anne Mathiasdatter Saul.
Enkemandens andet ægteskab med [Else Marie Steen], skifte 18.5.1765 lbnr.509. Arv til B:
1) Else Marie Mathiasdatter.

589    Laurids [Thomsen] Hulegaard, prokurator i Roskilde. 11.7.1770, fol.327.
E: Anne Margrethe [Holgersdatter]. LV: Lindved, forvalter. B:
1) Laurids Hulegaard på Akademiet i København
2) Holger Hulegaard på Akademiet i København
3) Thomas Hulegaard på Akademiet i København
4) Anne Martha Hulegaard g.m. Schmidt, købmand i Bragernes i Norge.
Afdøde døde 18.5.1770 i København.

590    Anne Mikkelsdatter i Roskilde. 10.8.1772, fol.331.
E: Troels Runegren, skrædder. B:
1) Anders Runegren 6.
Afdøde døde 6.2.1772.

591    Anne Margrete Pedersdatter Svane i Roskilde. 16.7.1771, fol.332.
Enke efter Søren Mortensen Lindberg, farver, [skifte 27.11.1762. B:
1) Peder Lindgren 28, i Frederikssund
2) Anne Lindberg 26
3) Anders Lindberg 24
4) Nikolaj Lindberg 19, i farverlære
5) Andrea Cathrine Lindberg 18
6) Anne Lucie Lindberg 13.
FM:
1 Rasmus Schiøtz, brygger i København
2 morbror Hagedorn, købmand i Frederikssund.
Bevilling til uskiftet bo af 27.11.1762.
Afdøde døde 17.6.1771.

592    Karen Andersdatter i Roskilde. 25.9.1772, fol.343.
E: Bertel Jacobsen Ring, snedker. A:
1) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Oluf Pedersen Tandberg, tømrersvend i København
2) halvsøster i Holsten.

593    Elias Nikolajsen, skomager i Roskilde. 30.12.1772, fol.345.
E: Engel Margrethe Madsdatter. LV: Mathias Saul, klejnsmed. B:
1) Nikolaj Eliassen 4
2) Niels Eliassen 2.
FM: fars stedfar Laurids Rasmussen, skomager.

594    Lave Jensen, daglejer i Roskilde. 30.12.1772, fol.346B.
E: Sidse Marie Lauridsdatter. LV: Carl >Jensen. B:
1) Jens Lavesen 25
2 Karen Lavesdatter.
FM: Rasmus Nikolajsen.
Afdøde døde 24.2.1772.

595    Peder Andreassen, værtshusmand i Roskilde. 24.3.1773, fol.347B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Anders Nielsen. A:
1) mor Anne Dorthe [Pedersdatter] Fischer i Duebrødre Hospital. enke efter [Andreas Christensen, skifte 3.4.1760 lbnr.436]
2) søster Sidse Kirstine Andreasdatter g.m. en skrædder i København
3) søster Birthe Andreasdatter g.m. en visiterer i København
Fars første ægteskab med [Else Marie Hermansdatter, skifte28.2.1731 lbnr.34]. B:
4) halvsøster Ellen Andreasdatter i Kappel i Holsten, død uden børn
5) halvsøster Inger Andreasdatter g.m. Niels Jensen Møller i Roskilde
6) halvsøster Christine Andreasdatter, enke efter Simon Berg, grovsmed i Kappel
7) halvbror Niels Andreassen, smedesvend i udlandet, formentlig død.
Afdøde døde 9.1.1773.

596    Troels Ibsen, vognmand i Roskilde. 17.3.1773, fol.349.
E: Ellen Nielsdatter Møller. LV: bror Søren Nielsen i Lerbæk. B:
2) Johanne Troelsdatter 2.
Første ægteskab med Johanne Andersdatter, [skifte 24.12.1766 lbnr.527]. B:
1) Anders Troelsen 12.
Johanne Andersdatter første ægteskab med Jørgen Mogensen, [skifte 23.12.1750 lbnr.260].
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Morten Ibsen i Helsingør
2 afdødes bror Johan Ibsen, skrædder i København.
Afdøde døde 31.1.1773.

597    Elias Linderod, ridefoged på Roskilde adelige Jomfrukloster. Samfrændeskifte 28.6.1782, fol.356B, næste protokol fol.189B.
E: Anne Brønniche. LV: Boas Lauridsen, købmand. B:
1) en søn 14 år gammel.
FM:
1 Morten Trane Brønniche, professor ved København Universitet
2 Andreas Brønniche, måler og vejer i Roskilde
3 Andreas Nikolaj Gerlev, rådmand og byfoged i Roskilde.
[Første ægteskab med Maren Jacobsdatter Ring, skifte Roskilde 30.1.1765 lbnr.506].

598    Anders Mikkelsen, skomagersvend i Roskilde. 3.7.1773, fol.357.
E: Karen Jensdatter. LV: Oluf Didrik Henningsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Jylland, døde 26.3.1773.

599    Christiane Lucie von Seggern (Segern), ugift i Roskilde, der døde 4.5.1772, fol.358B.
A:
0) forældre Johan Frederik von Seggern, kaptajn og Johanne Sofie Kaas, begge døde
1) bror Litonius Frederik von Seggern 20, sergent i Rusland.
FM: morbror Johan Vilhelm Kaas.

600    Marie Kirstine Nikolajsdatter i Roskilde. 23.10.1773, fol.361B.
E: Otto Jensen, skomager. A:
1) mor Inger Nielsdatter g.m. Laurids Rasmussen, skomager
2) søster Johanne Margrethe Nikolajsdatter g.m. Peder Christiansen, skomager i Frederiksborg
3) søster Anne Marie Nikolajsdatter 28, i København
4) halvbror Nikolaj Lauridsen 20, i Roskilde latinskole
5) halvbror Karen Lauridsdatter 14
6) halvbror Anne Birthe Lauridsdatter 11.
[Afdødes far var Nikolaj Mortensen, skifte 18.12.1751 lbnr.277].
Afdøde døde 22.4.1773.

601    Marie Dorthe Jensdatter i Roskilde. 6.5.1774, fol.362B.
E: Mathias Saul, klejnsmed. B:
1) Mette Marie Mathiasdatter 1.
FM: Johan Lentz, bødker, som beslægtet.
Arv i boet til enkemandens døtre af tidligere ægteskaber, se lbnr.588.
Afdøde døde 24.4.1774.

602    Anne Dorthe Rathgen i Roskilde. 10.4.1773, fol.364B.
Enke efter Lorents Hieronymus Thega, snedker, [skifte 4.8.1761 lbnr.417].
Testamente af 28.11.1754.
Hans A:
1) moster Anne Margrethe Hieronymusdatter g.m. Jacob Ibsen Ring, købmand, begge døde, [skifte 20.7.1742 lbnr.165]. 9B:
a Pernille Kirstine Jacobsdatter Ring, døbt Roskilde Domkirke 24.11.1713, g.m. Christian Schiønning, skoleholder i Ude Sundby
b Mette Marie Jacobsdatter Ring, døbt 1.11.1715, begravet 25.11.1715
c Mette Marie Jacobsdatter Ring, døbt 2.10.1716, [skifte 4.9.1742 lbnr.170], g.m. Henrik [Bornemann] Klerke, død. 5B:
1 Johan Adolf Klerke, døbt Sankt Ibs 25.9.1735, begravet 17.1.1736
2 Johan Adolf Klerke, døbt 19.10.1736, snedker i Slangerup
3 Malene Kirstine Klerke, døbt 28.2.1738
4 Karen Klerke, døbt 1.5.1739, begravet 7.4.1741
5 Albert Ibsen Klerke, døbt 25.7.1734 begravet 12.6.1742
d Hieronymus Jacobsen Ring, døbt 2.9.1718, inspektør på Frederiks Hospital i København, død for et år siden. 5B:
1 Jacob Ring, død. 1B:
x Hieronymus Ring hos morfar Thormann, skriver
2 Mette Ring g.m. [Peder Lauridsen] Wiimbh til Bonderup [i Store Tåstrup sogn] ved Holbæk
3 Nikoline Ring g.m. Mønster, inspektør på Frederiks hospital
4 Frederikke Ring g.m. Michael Lassen, forpagter på Tryggevælde
5 Christiane Ring
e Ib Jacobsen Ring, døbt 12.4.1720, informator på Bjergbygård, død 11.3.1751 uden børn
f Peder Jacobsen Ring, døbt 27.4.1721, bagersvend i Frederikssund, død 23.9.1772, uden børn
g Magdalene Jacobsdatter Ring, døbt 2.9.1722, g.m. Peder Hansen, the- og porcelænshandler i Odense
h Jacob Jacobsen Ring, døbt 15.10.1724, begravet 19.1.1725
i Maren Jacobsdatter Ring, døbt 18.2.1725 skifte Roskilde 30.1.1765 lbnr.506, var g.m. Elias Linderod, ridefoged på Roskilde adelige Jomfrukloster, [skifte 28.6.1782 lbnr.597]
j Karen Jacobsdatter Ring, døbt 11.7.1726, g.m. Laurids Walther, taxadør ved Københavns Toldbod
k Marie Kirstine Jacobsdatter Ring, døbt 5.12.1727, g.m. Peder Lorentsen, snedker i København
l Bertel Jacobsen Ring, døbt 6.4.1729, begravet 27.9.1732
m Anne Elisabeth Jacobsdatter Ring, døbt 5.12.1730, begravet 4.4.1731
n Bertel Jacobsen Ring, døbt 10.10.1732, snedker i Roskilde.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Jochum Johan Henningsen, snedkersvend i Mecklenburg.

603    Herman Henriksen, vognmand i Roskilde. 3.8.1774, fol.369.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. LV: Christen Nielsen, der ægter enken. B:
1) Henrik Hermansen 5
2) Helle Hermansdatter 3
3) Niels Hermansen 6 mdr, der døde.
FM:
1 farbror Tim Henriksen
2 farbror Reinholt Henriksen.
Afdødes første ægteskab med Mette Marie Nielsdatter, skifte 30.1.1768 lbnr.545. Arv til A:
1) bror Jens Nielsen i Lille Kornerup mølle.
Afdøde døde 4.4.1774.

604    Bodil Vognsdatter i Roskilde. 21.8.1771, fol.372.
E: Jacob Eriksen Devith, pottemager. A:
1) søster Maren Vognsdatter, enke i Duebrødre Hospital
2) bror Poul Vognsen i Nibe
3) bror Hans Vognsen i Jylland, uvist hvor.
Afdøde døde 20.6.1771.

605    Anders Jensen, ugift bryggersvend i Roskilde.27.6.1772, fol.375B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Peder Jensen.
Afdøde døde for egen hånd 20.6.1772 i Roskilde Arresthus.

606    Johan Henrik Lauge, urmager i Roskilde. 28.12.1773, fol.379B.
Enke efter Ingeborg Andersdatter, skifte 28.12.1770 lbnr.571. B:
1) Dorthe Henriksdatter 11.
FM: morbror Børge Andersen, slagter.
Afdøde døde 28.3.1773.

607    Andreas Blichfeldt, bogbinder i Roskilde. 28.12.1773, fol.382B.
E: Johanne Marie Hansdatter, død 1.4.1773. B:
1) Christian Andreassen Blichfeldt 5.
FM:
1 morbror Andreas Gennerup, kobbersmed
2 morbror Mads Hansen Gemsø.
Afdøde døde 31.12.1772.

608    Opbudsbo i Roskilde. 23.6.1773, fol.385.
Registrering af fallitbo hos Jens Nielsen, avlsmand i Roskilde, der er bortrejst, uvist hvorhen.

609    [Mechtele Christine Jacobsdatter Berg] i Roskilde. 21.3.1774, fol.387B.
Enke efter [Frederik] Platou, kommandør, [begravet Holmen 17.3.1765].
Første ægteskab [København Holmen 1.7.1721] med Christian Frands Harbo, oberst, [død 29.4.1753 på Mæle ved Trondhjem], samfrændeskifte 15.9.1760. B:
1) Frands Christian Harbo, kaptajn på fæstningen Frederiksværn i Norge
2) Henrik Harbo, major i Norge
3) Frederik [Christoffer] Harbo, kaptajn i Norge
4) Henriette Harbo, død, var g.m. Johan Wessel Brown, generalauditør i Trondhjem. 1B:
a Henriette Magdalene Wessel Brown 17
5) Christiane [Christine] Harbo, død, var g.m. Ulrik Ferdinand] Klyver, kaptajn i Trondhjem. 1B:
a Christiane Klyver 18
6) Jacob Harbo, kaptajn i København
7) Charlotte Julie Harbo g.m. [Hans Christian] Testrup, præst i Roskilde Frue.
Afdøde døde 11.3.1774.
Litteratur: To officersfamilier Harboe af H. W. Harbou i: Personalhistorisk Tidsskrift 1893 side 131-144.

610    Morten Thorsen, snedker i Roskilde, [begravet 6.12.1774], fol.392B.
E: Johanne Lauridsdatter.
Testamente af 31.5.1774.

611    Peder Møller, fuldmægtig i Roskilde. 8.10.1773, fol.393.
A:
1) mor Sidsel Pedersdatter [Bærder, skifte Hammerum herred gejstlig 24.7.1791 lbnr.56]. Enke efter Thomas Poulsen Møller, degn i Snejbjerg, [skifte Hammerum herred gejstlig 17.7.1764 lbnr.28]
2) bror Poul Thomsen Møller, tjener i København
3) søster Margrethe Thomasdatter Møller g.m. Mathias Hansen Kaare, degn i Gerlev og Dråby på Sjælland
4) søster Karen Thomasdatter Møller g.m. Johannes Hansen Gesten, degn i Snejbjerg
5) søster Hylleborg Thomasdatter Møller 27, hos mosters mand Thomas Madsen på Jægerspris.
Afdøde døde 26.9.1773.

612    Anne Cathrine Bøtcher i Roskilde. 28.11.1773, fol.397.
Enke efter [Rasmus] Mørch, rådmand og byfoged i Slagelse [og herredsfoged i Løve herred]
Testamente af 29.10.1771. A:
0) forældre [Henrik Bøtcher, rådmand i Ribe, skifte Ribe 6.2.1739 lbnr.791 og Abigael Johansdatter Vandel, skifte Ribe 17.1.1766 lbnr.1093]
1) bror Henrik Bøtcher, præst i Sahl og Gullev
2) bror Johan Bøtcher, præst i Moltrup og Bjerning ved Haderslev, død, efter hvem, der er arv
3) bror Nikolaj Christian Bøtcher, amtsforvalter i Ringsted
4) bror Jochum Bøtcher, guldsmed i Ribe, [skifte Ribe 1.7.1767 lbnr.1122]. B:
a [Henrik Jochumsen]
b [Karen Jochumsdatter]
c [Anders Jochumsen]
5) søster Cathrine Elisabeth Bøtcher i Ribe
6) søster Abigael Marie Bøtcher g.m. Jens Kølholt, vejer og måler i Ribe
7) søster Marie Susanne Bøtcher, død [10.6.1772]. E: Bagge [Nielsen] Ussing, præst i Lille Lyngby og Ølsted. 6B:
a Niels Ussing 32, amtsfuldmægtig i Ribe
b Henrik Ussing 31, student
c Peder Gotthilf Ussing 25, fuldmægtig i Ribe
d Frederik Ussing 21, student, hører i Ribe Skole
e Anne Ussing
f Abigael Marie Ussing
8) søster Eleonora Bøtcher g.m. [Frederik Jørgensen] Abelskov, slotspræst på Fredensborg og præst i Asminderød og Grønholt.

613    Inger Nielsdatter i Roskilde. 21.10.1775, fol.403B.
E: Laurids Rasmussen, skomager. B:
5) Nikolaj Lauridsen 22
6) Karen Lauridsdatter 16, der døde
7) Anne Cecilie Lauridsdatter 13.
Første ægteskab med Nikolaj Mortensen, [skifte 18.12.1751 lbnr.277]. B:
1) Johanne Margrethe Nikolajsdatter Peder Christiansen Kjeldhagen skomager i Frederiksborg
2) Elias Nikolajsen, død, efter hvem, der er arv
3) Andreas Nikolajsen, skomager, død. 3B:
a Nikolaj Andreassen 7
b Niels Andreassen 5
c Inger Andreasdatter 3.
FM: stedfar Anders Nielsen Lindberg, skomager
4) Anne Marie Nikolajsdatter 28, i København.

614    Jacob Rose, skomager i Roskilde. 20.4.1776, fol.406B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Anders Nielsen, rebslager. B:
3) Sidsel Marie Jacobsdatter 13.
FM: Johan Stasius, skomager.
Første ægteskab med Sidse Marie Johansdatter, [skifte 21.4.1762 lbnr.433]. B:
1) Johan Jacobsen 22, skomagersvend
2) Frederikke Louise Jacobsdatter 21.

615    Thor Nielsen, handskemager i Roskilde. 2.11.1776, fol.408.
E: Else Nielsdatter. LV: Anders Nielsen, rebslager. B:
1) Gertrud Cathrine Thorsdatter 2
2) Thor Thorsen 6 mdr.
FM:
1 farbror Niels Nielsen. handskemager
2 morbror Peder Jacobsen, skomager.
Afdøde døde 5.12.1775.

616    Johan Peder Stilhorn i Roskilde. 5.11.1776, fol.409.
E: Helene Andersdatter. LV: Anders Nielsen, rebslager. B:
1) Otto Andreas Stilhorn 2.
FM: Søren Bruun, købmand.
Afdøde døde 24.3.1776.

617    Kirsten Olufsdatter i Roskilde. 2.2.1776, fol.410.
Enke efter Laurids Jørgensen i Tessebølle i Herfølge sogn, død 1756. B:
1) Jørgen Lauridsen Elsberg, købmand i Køge, død. 3B:
a Jacob Elsberg
b Laurine Elsberg g.m. Buch, sergent på Holmen i København
c Jacobine Elsberg i København
2) Boas Lauridsen, på stedet
3) Oluf Elsberg, hørkræmmer i København
4) Anne Lauridsdatter, død. 9B:
a Hans Møller, forpagter på Bistrup Ladegård
b Laurids Møller, hørkræmmer i København
c Jørgen Møller, fuldmægtig
d Karen Møller g.m. Jens Møller, rustvognskusk i København
e Mette Møller
f Kirsten Møller
g Ellen Møller g.m. Andreas Brønniche, købmand i Roskilde
h Annike Møller
i Bodil Kirstine Møller
5) Birgitte Lauridsdatter.
Afdøde døde 2.1.1776.

618    Testamente i Roskilde. 1776, fol.413B.
Testamente af 22.10.1759 for Lorents Brogaard, birkedommer i Svenstrup birk og hustru Birgitte Friis.

619    Anne Marie Lauridsdatter i Roskilde. 4.9.1775, fol.414.
Enke efter Bertel Lauridsen, vognmand, skifte 30.11.1763 lbnr.470. B:
1) Christen Bertelsen, vognmand i København
2) Laurids Bertelsen, vognmand, skifte 22.10.1767 lbnr.540. 1B:
a Bertel Lauridsen 10.
FM: stedfar Villum Sørensen.
Afdøde døde 25.5.1775.

620    Morten Jepsen, 30 år gammel snedkersvend, der døde i Hamborg. 25.10,1775, fol.415B.
Afdøde havde arv efter sin mor Anne Margrethe Christoffersdatter, skifte 26.11.1757 lbnr.372m der var g.m. med afdødes afdøde far Jeppe Mortensen, værtshusmand i Roskilde.
Arvinger angives ikke.

621    Hans Henriksen Tilberg, tømrersvend i Roskilde. 25.1.1777, fol.416.
A:
1) mor Anne Christine, enke efter Henrik Tilberg på Gisselfeld gods
2) bror Jacob Henriksen Tilberg, skriverkarl i Roskilde
3) søster Anne Margrethe Henriksdatter Tilberg g.m. Torben [Poulsen] Lindorff, skoleholder [i Skuderløse i Teestrup sogn] på Holmegård gods.
Afdøde døde 17.6.1776.

622    Maren Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Roskilde, der døde 15.6.1777, fol.416B.
A:
1) far Laurids Mogensen, pottemager i Vig i Ods herred.

623    Jørgen Mortensen, værtshusmand i Roskilde. 12.7.1777, fol.417.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Oluf Didrik Henningsen, snedker. B:
1) Inger Elisabeth Jørgensdatter 11.
FM: søskendebarn Rasmus Mortensen i Brorfelde på Tølløsegård gods.

624    Hans Clausen, murer i Roskilde. 16.8.1777, fol.418.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Bertel Ring, snedker. B:
1) Claus Hansen 12
2) Oluf Hansen 10
3) Daniel Hansen 7
4) Johanne Hansdatter 4
5) Karen Kirstine Hansdatter 2.
FM: Andreas Brønniche.

625    Sofie Charlotte Amalie Fischer i Roskilde. Samfrændeskifte 18.9.1777, fol.419.
E: Bertel Michael Rosted, amtsforvalter i Roskilde amt. B:
1) Christian Ludvig Rosted 11
2) Anton Nebe Rosted 6.
Enkemandens første ægteskab med Louise Schultz, skifte 30.1.1765 lbnr.494. Arv til B:
1) Henrik Rosted.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1777.

626    Anne Rasmusdatter i Roskilde. 14.12.1776, fol.420.
E: Bertel Christensen, avlsmand. B:
1) Maren Bertelsdatter 25.

627    Maren Lisbeth Pedersdatter i Roskilde. 25.3.1775, fol.422.
E: Rasmus Sibrandtsen, natmand. B:
1) Rasmus Rasmussen 23, i Køge
2) Marie Lisbeth Rasmusdatter 12
3) Anne Cathrine Rasmusdatter 10
4) Clemen Rasmussen 9
5) Anneke Rasmusdatter 5
6) Martin Rasmussen 4.
Afdøde døde 29.8.1774.

628    Herman [Jochumsen] Krejer, væver i Roskilde. 29.7.1775, fol.422B.
Enkemand efter [Gertrud Nielsdatter], skifte 31.10.1770 lbnr.587. B:
1) Anne Marie Hermansdatter 25
2) Jochum Mander Hermansen 24
3) Henrik Hermansen 15
4) Hans Hermansen 12
5) Martha Hermansdatter 9
6) Johan Christian Hermansen 7
7) Laurids Hermansen 5.
Afdøde døde 9.9.1773.

629    Peder Kjeldsen, rådstuetjener og rodemester i Roskilde. 26.7.1775, fol.424.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Terkild Thura, glarmester.
Afdøde efterlader 5 børn: 3 sønner og 2 døtre, heraf B:
1) Jens Pedersen
2) Johanne Pedersdatter g.m. Bernt Jasmin Haahr, kommissær i København.
Afdøde døde 11.5.1773.

630    Anne Marie Jensdatter i Roskilde, der døde 18.10.1774, fol.425.
E: Hans Lauridsen Hvalsø.
Af første ægteskab B:
1) Jens Frederiksen, pottemager i Køge.

631    Christen Helsingberg, gartner i Roskilde. 17.10.1775, fol.426.
E: Else Kirstine Schiønning.
Andet ægteskab med [Abel Kirstine Eliasdatter, skifte 17.5.1769 lbnr.561]. B:
E: Christen Helsingberg, urtegårdsmand. B:
1) Just Christensen Helsingberg, færgekarl i Helsingør.

632    Opbudsbo i Roskilde. 24.7.1773, fol.426B.
Registrering af fallitbo hos Johannes Knudsen, prokurator med hustru og 5 umyndige børn.

633    Casper Johan Hansen, ugift i Roskilde. 20.4.1776, fol.429B.
A:
1) søster Anne Hansdatter 54, g.m. Johan Bager i København
2) søster Johanne Marie Hansdatter 46, g.m. Mads Jensen Post
3) søster Elsebeth Kirstine Hansdatter 44, g.m. Niels Olufsen Brinch ved toldkammeret i Bergen i Norge
4) søster Mette Hansdatter 42, g.m. Jens Kusk i Hvidovre
5) søster Christiane Hansdatter 30, på Christiansborg Slot i København.

634    Opbudsbo i Roskilde. 17.2.1776, fol.429B.
Registrering af fallitbo hos Villum Sørensen, vognmand i Roskilde, der ægter sin debitor Mette Marie Jensdatter, enke efter Laurids Bertelsen, [skifte 22.10.1767 lbnr.540].

635    Anders Nielsen, rebslager i Roskilde. 2.1.1777, fol.436B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Bertel Jacobsen Ring, snedker.
Første ægteskab med Dorthe Kirstine Pihl, [skifte 28.9.1754 lbnr.322]. B:
1) Niels Andersen, rebslager i København
2) Rasmus Andersen i København.

636    Hans Arentsen, forstander i Duebrødre Hospital, der døde 15.4.1774, fol.440B.
Arvinger angives ikke, men som mulige arvinger anføres:
1) Broberg i København
2) Fogh, justitsråd.Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1778-1789637    Registrering i Roskilde. 14.12.1777, fol.2.
Registrering af gods der tilhørte Thomas [Nikolaj] Ebbesen Gimlinge fra Harlev Mølle, der døde 16.11.1777 i Roskilde.
Desuden angives:
1) afdødes bror Ebbe Gimlinge [på Urup]
2) Afdødes svigerfar Jens Bødker, forpagter på Constantinsborg.
[Kommissorium 12.12.1777 for Peder Vostrup på Ristrup at udføre skiftet, indført Skanderborg og Åkær amter fol.542 og 658B lbnr.359].
[Kommissionsskifte i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland 20.12.1777 lbnr.600]

638    Anne Elisabeth Adamsdatter i Roskilde. 7.8.1776, fol.4.
E: Casper Feig, møller og tømrer. B:
1) Johan Frederik Feig 13
2) Anne Marie Feig 4½
3) Johannes Feig 2½.

639    Niels Lange, vognmand i Roskilde, der døde 27.4.1776, fol.9B.
E: Ellen Kirstine Pedersdatter. LV: Søren Bruun, købmand. A:
1) bror Anders Lange, vejer og måler
2) bror Hans Lange, bødker i Sakskøbing
3) søster Sara Lange, [skifte Slangerup 15.6.1765 lbnr.181], E: Anders Boyesen Møller, organist i Slangerup. 1B.
a Anne Margrethe Møller 12.

640    Anders Lindberg, maler i Roskilde, der døde 8.8.1776, fol.16B.
E: Sidse Jensdatter. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
1) Rasmus Lindberg 3.
FM: Johan Frederik Stasius, skomager, som beslægtet.
Enkens første ægteskab med Sejer Sejersen, [skifte 29.12.1768 lbnr.554].

641    Jonas Danielsen i Roskilde. 5.11.1778, fol.18B.
E: Margrethe Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

642    Isak Nikolajsen i Roskilde, møller i Sankt Mortens mølle, der tilhører Roskilde Domkirkes kapellani, der døde 6.7.1778, fol.19.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Bohnacher, papirfabrikant. A:
0) far Rasmus Werdelin, død. efter hvem, der er arv
1) bror Rasmus Werdelin, vagtmester
2) bror Oluf Werdelin, skoleholder i Højelse
3) søster Martha Werdelin g.m. Jens Knudsen, kældermand i København
4) søster Svendborg Werdelin g.m. Jacob Mortensen, afskediget garder i København
5) søster Else Werdelin g.m. Jensen, fuldmægtig i Tyske Kancelli i København
6) søster Birthe Werdelin g.m Peder Muus i Frederikssund.

643    Mette Lauridsdatter i Roskilde. 25.4.1778, fol.22B.
Enke efter Laurids Hansen, vognmand. B:
1) Simon Lauridsen Møller 30, student på Møn
2) Karen Lauridsdatter g.m. Niels Farsø, tømrer
3) Gertrud Lauridsdatter g.m. Niels Madsen, vognmand
4) Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Zacharias Koch, bager. 3B:
a Christian Zachariassen
b Laurids Zachariassen
c Cathrine Zachariasdatter.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Maren Christoffersdatter.

644    Cathrine Sofie Fogh, ugift i Roskilde. 2.2.1779, fol.29B.
A:
0) far [Jørgen Nielsen] Fogh, [skifte Næstved 12.5.1762 lbnr.952]
a bror Johan Michael Fogh, degn i Jyllinge og Gundsømagle
b Margrethe Fogh.
Afdøde boede hos sin faster [Inger Nielsdatter Fogh, enke efter [Rasmus Poulsen] Fugl, amtsforvalter i Roskilde, [begravet Roskilde Domkirke 13.11.1761 lbnr.419] og dennes datter Frederikke Louise Fugl.

645    Veste Mikkelsen, værtshusmand i Roskilde. 3.2.1779, fol.31.
E: Sidse Andersdatter. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
2) Marie Lisbeth Vestesdatter.
FM: Thor Frederiksen, snedker.
Første ægteskab med Lotte Lisbeth. B:
1) Henrik Vestesen 26.
Afdøde døde 13.6.1778.

646    Bertel Ring snedker i Roskilde. Samfrændeskifte 2.3.1779, fol.33B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mathias Saul, klejnsmed. B:
1) Jacob Ibsen Ring 5½
2) Anne Dorthe Ring 2½
3) Anne Margrethe Ring 1½.
FM: Johan Lentz, bødker.

647    Sidsel Christensdatter i Roskilde. 10.3.1779, fol.34.
E: Henrik Appeldorn, sadelmager. B:
1) Anne Marie Henriksdatter g.m. Jacob Hein, snedker i Stubbekøbing
2) Bodil Henriksdatter 27
3) Trine Henriksdatter 26
4) Christen Henriksen 25
5) Adolf Henriksen 23
6) Kirsten Henriksdatter 19.

648    Jacob Enevoldsen i Roskilde. 13.3.1779, fol.35B.
E: Lisbeth Pedersdatter. B:
1) Hans Jacobsen 15.

649    Jacob Caspersen Fischer, snedker i Roskilde. 21.3.1778, fol.36.
E: Anne Marie Schiønning. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
1) Anders Jacobsen 3, der døde
2) Marie Kirstine Jacobsdatter 2.
FM: morbror Gerhard Eberhard, maler.
Afdøde døde 19.2.1778.

650    Else Lauridsdatter i Roskilde. 12.1.1780, fol.38B.
E: Hans Jensen, pottemager. B:
1) Frederik Hansen 5
2) Laurids Hansen 3
3) Jens Hansen 3 mdr.
FM: Hans Lauridsen Hvalsø, pottemager.
Afdøde døde 12.11.1779.

651    Christian Falch, værtshusmand i Roskilde. 24.4.1782, fol.40B.
E: Anne Malene Jensdatter. LV: Jacob Kammann, snedker. B:
1) Børge Christoffersen 3½
2) Hans Villing 2.
FM: Markus Jensen, skomager.

652    Birgitte Hansdatter i Roskilde. 18.7.1782, fol.43.
E: Jens Hansen, hugger.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.1.1782.

653    Sidse Kirstine Andersdatter i Roskilde. 19.7.1782, fol.44B.
E: Hans Hansen, vangefoged. B:
1) Jens Hansen 32, skibstømrersvend i København
2) Kirsten Hansdatter 29
3) Else Hansdatter 26, g.m. Peder Brønniche, drejer
4) Hans Hansen 24, i Vestindien.
Afdøde døde 17.1.1782.

654    Frederik Just Jørgensen, murersvend i Roskilde. 17.10.1782, fol.45.
Arvinger angives ikke.

655    Mette Poulsdatter i Roskilde. 14.12.1782, fol.46.
E: Wolfgang Frederiksen Habermeyer, sadelmager. B:
1) Johan Christian Habermeyer 27.

656    Johan Frederik Schiøtz, skomager i Roskilde. 14.2.1783, fol.47B.
E: Cathrine Johansdatter. LV: Hans Valentin, murer. B:
1) Clara Johansdatter18
2) Jochum Frederik Johansen 10
3) Karen Johansdatter 5.
FM: Markus Jensen.

657    Jens Jochumsen, hattemager i Roskilde. 13.1.1783, fol.49B.
E: Anne Marie Markusdatter. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
1) Marie Jensdatter 18
2) Markus Jensen 15
3) Jochum Jensen 7½.
FM: Andreas Gennerup, kobbersmed.

658    Henrik Gad, toldbetjent i Roskilde. 16.6.1783, fol.51B.
E: Marie Kirstine Andersdatter. LV: Christian Kragelund.
[Af første ægteskab] B:
1) Peder Gad, arbejdsmand på Holmen i København
2) Jens Gad i Ejby ved Køge, død. 3B:
a Daniel Jensen 12, i skomagerlære i Køge
b Henrik Jensen 11, hos sin mor i Lellinge
c Anne Cathrine Jensdatter 8.
FM: Jens Christensen, værtshusmand.

659    Sofie Amalie Meyer, ugift i Roskilde. 16.8.1783, fol.53B.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 20.4.1782.

660    Anne Rasmusdatter i Roskilde. 24.6.1784, fol.55.
E: Laurids Johansen, skomager. A:
1) bror Søren Rasmussen på Sejerø ved Kalundborg.
Afdøde døde 303.12.11783.

661    Petronelle Hallengren i Roskilde. 20.11.1783, fol.56.
E: Laurids Brunsted, skrædder. B:
1) Christian 7.
FM: Thomas Schiøtz, skrædder.

662    Birthe Christensdatter, brødkone i Roskilde. 26.4.1784, fol.57B.
Enke efter Lorents Hansen, [skifte 13.12.1760 lbnr.402]. B:
1) Hans Lorentsen, matros i København.
Registrering 26.4.1783.

663    Hans Pedersen, ugift i Roskilde, der døde 3.5.1783, fol.58B.
Arvinger angives ikke.

664    Anne Elisabeth i Roskilde. 15.3.1783, fol.59B.
Enke efter Hoffgaard. B:
1) Dorthe Hoffgaard g.m. Lorents Juul, birkeskriver.
Arv i boet efter afdødes bror Laurids Grønnegaard efter testamente af 27.7.1775.
Afdøde døde 5.3.1783.

665    Johan Gottlieb Høhne, murer i Roskilde. 13.6.1784, fol.64B.
E: Kirsten Jørgensdatter Mogensen. LV: Jørgen Kammann. B:
1) Marie Lisbeth Johansdatter 21
2) Sofie Johansdatter 16
3) Marie Johansdatter 12.
FM: Oluf Didrik Henningsen, snedker.

666    Inger Christiansdatter i Roskilde. 6.9.1784, fol.66B.
E: Christoffer Melchiorsen Due. B:
1) Christiane Christoffersdatter g.m. [Niels Nielsen] Basse, forvalter på Frijsenborg [i Hammel sogn]
2) Ellen Christoffersdatter 33, på Lerchenborg
3) Ingeborg Christoffersdatter 32, på Frijsenborg
4) Frederikke Christoffersdatter 28
5) Frederik Due 25, husar
6) Melchior Christoffersen 25, skildrer i Trankebar
7) Jens Christoffersen 15, skriverdreng på Lerchenborg
8) Anne Dorthe Christoffersdatter 13.

667    Joen Simon Stein i Roskilde. 3.3.1784, fol.68.
E: Ulrikke Møller. LV: [Johan Frederik] Kass, maler.
Første ægteskab med Dorthe. B:
2) Reimuth Kirstine Stein 18, i København.
FM: Johan Peder Stein, kirurg.

668    Dorthe Sofie Haagensdatter i Roskilde. 19.11.1784, fol.69B.
E: Rasmus Lund, skrædder. B:
1) Jens Rasmussen 5.
Afdøde døde 5.10.1784.

669    Birthe Olufsdatter Møller i Roskilde. 4.12.1784, fol.71.
E: Laurids Lauridsen, høker.
Uden ægteskab B:
1) Hans Pedersen, skomager i København.
Første ægteskab med Oluf Møller. B:
2) Ellen Pedersdatter.
Afdøde døde 12.9.1784.

670    Karen Sørensdatter i Roskilde. 17.11.1784, fol.73B.
E: Markus Jensen, skomager. B:
2) Dorthe Malene Markusdatter i Roskilde Jomfrukloster.
Første ægteskab med Jacob Winther, [skifte 17.7.1762 lbnr.437. B:
1) Jørgen Winther 25, købmandskarl.

671    Peder Nielsen, matros i Roskilde. 17.3.1785, fol.76.
E: Anne Margrethe Carlsdatter, forlovet med Frederik Lange, husar. A:
1) mor Marie Andersdatter g.m. Jens Nielsen, daglejer
2) søster Bodil Nielsdatter g.m. Morten Thomsen, daglejer
3) søster Karen Nielsdatter 21
4) søster Anne Nielsdatter 19.
Afdøde døde på rejse til Guinea og skiftet blev begyndt i Københavns Hof- og Stadsret, men afsluttet her i Roskilde.

672    Laurids Jørgensen, vognmand i Roskilde. 13.7.1784, fol.77.
E: Anne Andersdatter. LV: Terkild Thura, bedemand og glarmester. A:
1) mor Inger Lauridsdatter, enke efter Jørgen Lauridsen. LV: Morten Olufsen, vognmand.
Afdøde døde for egen hånd 13.6.1784.

673    Anne Marie i Roskilde. 5.10.1783, fol.83B.
E: Bendixen, vinhandler, nu på Møn.
Første ægteskab med Brasen (Brasch). B:
1) Hans Eliassen, fuldmægtig på Det vestindiske Compagni.

674    Hans Frederiksen Rehling, sadelmager i Roskilde. 1.2.1785, fol.86B.
E: Anne Cathrine. LV: hendes søn Johan Eriksen Wind, sadelmager.
[Første ægteskab med Anne Lorentsdatter, skifte 19.5.1762 lbnr.492].
Arvinger kendes ikke.

675    Niels Nielsen, vognmand i Roskilde. 19.12.1779, fol.87B.
E: Ellen Nielsdatter [Møller]. LV: Erik Lerbæk. B:
1) Troels Nielsen 5.
FM:
1 født værge Niels Møller i Roskilde
2 Jens Lauridsen i Clara Mølle.
Enkens første ægteskab med Troels Ibsen, [skifte 17.3.1773 lbnr.596].

676    Anne Sofie Hellerfelt i Roskilde. 3.4.1780, fol.90.
E: Gunder Hansen, skomager. B:
1) Hans Christian Gundersen 15
2) Anne Dorthe Gundersdatter 6½
3) Johanne Gundersdatter 3½.
FM: Hans Lauridsen, pottemager.

677    Otto Jensen Trane. skomager i Roskilde. 1.7.1780, fol.92B.
E: Johanne Margrethe Pedersdatter. LV: Terkild Thura, glarmester.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.10.1778.

678    Else Hansdatter i Roskilde. 15.7.1780, fol.97.
E: Christian Ditlev Andersen, feldbereder. B:
1) Birthe Kirstine Christiansdatter g.m. Jacob Nolde, skoflikker i København
2) Anne Cathrine Christiansdatter 15.
Afdøde døde 4.6.1780.

679    Karen Mortensdatter i Roskilde. 12.6.1779, fol.99B.
Enke efter Peder Hansen Møller. B:
1) Morten Pedersen, værtshusmand
2) Inger Kirstine Pedersdatter 29, der ægter Hans Lauridsen Møller.

680    Opbudsbo i Roskilde. 30.11.1778, fol.104.
Registrering af fallitbo hos Gerhard Lange, købmand.

681    Thomas Nielsen, snedker i Roskilde. 11.11.1779, fol.114.
E: Kirstine Marie Møller. LV: Mathias Saul, klejnsmed. B:
2) Anne Elisabeth Thomasdatter 12
3) Maren Thomasdatter 8
4) Marie Dorthe Thomasdatter 4.
FM: fasters mand Hans Johansen Moen i København.
Første ægteskab med Maren Dinesdatter, [skifte 20.6.1767 lbnr.539]. B:
1) Anne Dine Thomasdatter 15.
Afdøde døde 6.11.1779.

682    Niels Nielsen, handskemager i Roskilde. 28.11.1780, fol.118.
E: Else Nielsdatter. LV: Terkild Møller, værtshusmand. B:
1) Niels Nielsen 6.
FM: morbror Peder Jacobsen, skomager.
Registrering 6.5.1777.

683    Oluf Henningsen, klejnsmed i Roskilde. 9.12.1780, fol.120B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Terkild Thura, glarmester. A:
1) søster, død. 3B:
a Peder Pedersen vejle, klejnsmed i København
b Henrik Pedersen Vejle i Jyllinge
c Anne Pedersdatter Vejle g.m. Niels Pedersen i Sæby
2) søster, død. 2B:
a Hans Christensen i Kyndby
b Anne Christensdatter på Gammel Køgegård.
Afdøde døde 30.3.1773.

684    Jørgen Frederiksen, skomager i Roskilde. 3.1.1776, fol.123.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Jacob Johansen, skomager. B:
1) Inger Jørgensdatter 16
2) Anne Dorthe Jørgensdatter, der ægter Daniel Elbæk, fabrikantsvend i København
3) Sofie Jørgensdatter
4) Belmarie Jørgensdatter 12.
FM: Børge Bruun, tømrer.

685    Charlotte Amalie Danielsdatter i Roskilde. 9.12.1780, fol.125.
E: Børge Andersen, slagter. B:
1) Marie Louise Børgesdatter 14
2) Sofie Kirstine Børgesdatter 13.
FM: Jens Gnaust, hattemager.
Registrering 11.8.1780.

686    Bodil Jensdatter i Roskilde. 27.12.1780, fol.127B.
E: Christoffer Mortensen, møller. B:
1) Morten Christoffersen 1½
2) Ingeborg Christoffersdatter 1½.
FM: David Pedersen i Kapelmøllen.
Arv i boet til enkemandens børn af første ægteskab B:
1) Michael Christoffersen
2) Jørgen Christoffersen.
Afdøde døde 12.1.1780.

687    Niels Iversen, ugift bryggersvend i Roskilde, der døde 15.10.1780, fol.131.
A:
1) mor Anne Knudsdatter i Allum sogn i Skåne
2) bror Niels Iversen i Krøgshult i Skåne
3) bror Niels Iversen i Allum sogn.
Afdøde var født 282.6.1746.

688    Kirsten Nielsdatter i Roskilde. 31.12.1779, fol.133.
E: Hans Valentin, murer. B:
1) Abel Marie Valentin, død døde, var g.m. Peder Nielsen, værtshusholder i København, der efterlader en datter
2) Anne Cathrine Valentin 29
3) Niels Valentin 28, murersvend
4) Poul Valentin 26.
Afdøde døde 13.12.1779.

689    Johan Frederik Stasius (Statzius), skomager i Roskilde. 28.10.1780, fol.135.
E: Bodil Margrethe Jensdatter. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
1) Margrethe Stasius 19
2) Anne Kirstine Johansdatter Stasius 15
3) Anne Marie Johansdatter Stasius 10
4) Stasius Johansen Stasius 8
5) Jens Johansen Stasius 6.
Afdøde døde 19.2.1780.

690    Dorthe Gedde i Roskilde. 3.1.1780, fol.137.
E: Rasmus Villumsen, handskemager. B:
1) Villum Rasmussen 20.
Registrering 9.12.1779.

691    Anne Marie Jørgensdatter i Roskilde. 26.4.1780, fol.138.
A:
1) mor Johanne Marie Hansdatter, enke efter Mads Jensen, [skifte 31.7.1780 lbnr.692].
Mors første ægteskab med afdødes far [Jørgen Mortensen, skifte 29.12.1762 lbnr.453]
2) søster Karen Margrethe Jørgensdatter g.m. Johan Jacob Neuhausen, murer
3) halvsøster Kirsten Madsdatter 14.

692    Mads Jensen Post, avlsmand i Roskilde. 31.7.1780, fol.140B.
E: Johanne Marie Hansdatter. LV: Jacob Johansen, skomager. B:
1) Kirsten Madsdatter 14.
FM: født værge Jørgen Jensen i Tjæreby.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Christiane Funk i København
2 enkens svigersøn Johan Jacob Neuhausen, murer.

693    Dorthe Clausdatter i Roskilde. Samfrændeskifte 27.4.1781, fol.143.
E: Jørgen Nielsen, bager. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter 17
2) Anne Marie Jørgensdatter 6.
FM:
1 mors morbror Oluf Didrik Henningsen, snedker
2 Mathias Saul, klejnsmed.

694    Henrik Mathiassen Piper, skrædder i Roskilde. 29.6.1781, fol.144B.
E: Mette Kirstine Johansdatter. B:
1) Johan Mathias Henriksen 6.
FM: Oluf Didrik Henningsen, snedker.
Registrering 22.4.1778.

695    Iver Kjær, markedskræmmer i Roskilde, der døde 1.7.1775, fol.146.
E: Cathrine Elisabeth. LV: Erik Lerbæk, købmand. B:
1) Dorthe Kjær g.m. Johan Kass, maler
2) Cathrine Lisbeth Kjær g.m. Fyrst, student i Roskilde
3) Frederikke Kjær g.m. Hans Møller, snedker i Næstved
4) Frands Christian Kjær 16.

696    Jacob Reimer Lau, stadskirurg i Roskilde. 30.9.1778, fol.163B.
E: Eilitz i København. LV: bror Eilitz, kancelliråd i København.
Hans A:
1) far Lau, stadskirurg i Bergen.
Afdøde døde 24.8.1778.

697    Niels Jensen, møller i Roskilde, der døde 2.5.1780, fol.180.
E: Inger Andersdatter. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
1) [Niels Nielsen, skifte 19.12.1779 lbnr.675]. 1B:
1) Troels Nielsen 5.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Lisbeth Tim.

698    Karen Sørensdatter i Roskilde, der døde 6.11.1781, fol.185.
Enke efter Jacob Pedersen Brønniche, drejer, [skifte 28.4.1767 lbnr.547]. B:
1) Peder Jacobsen Brønniche, gæstgiver
2) Søren Jacobsen Brønniche ved søn Jacob Brønniche
3) Karen Jacobsdatter Brønniche, [skifte 9.8.1762 lbnr.440]. E: Anders Borch, købmand. 6B:
a Karen Andersdatter Borch, død, var g.m. Højer, bogholder ved Sukkerhuset i København. 1B:
1Anne Alsted Hage
b Anne Marie Andersdatter Borch g.m. [Carl Christian] Rosted, forpagter på Skullerupgård
c Inger Marie Andersdatter Borch
d Anders Andersen Borch, købmand i Holbæk
e Jacob Andersen Borch 24
f Jens Andersen Borch 23, købmandskarl i Helsingør.

699    Cathrine Pedersdatter i Roskilde. 10.6.1782, fol.190B.
E: Jens Lind, møller. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter 8 uger i Ny Mølle i Tybjerg sogn, hvor hun døde 24.6.1782.

700    Jørgen Andersen, ugift vognmandskarl i Roskilde. 20.2.1782, fol.193.
A:
1) mor Bodil Olufsdatter i Lille Skensved, enke efter Anders Jørgensen
2) Oluf Andersen 22
3) Maren Andersdatter 20
4) Niels Andersen
5) Jens Andersen
6) Sidse Andersdatter 9
7) Hans Andersen 6.

701    Christian Nielsen, ugift tømrersvend i Roskilde. 25.10.1782, fol.195B.
A:
1) mor Kirsten Mortensdatter, enke efter Peder Andreassen.
Mors første ægteskab med afdøde far [Niels Olufsen, skifte 30.10.1762 lbnr.442]
2) bror Oluf Nielsen 36, købmand
3) søster Else Nielsdatter g.m. Henrik Kreutzberg, handskemager
4) bror Morten Nielsen 28, snedkersvend i udlandet
5) søster Karen Nielsdatter g.m. Johan Eriksen Wind
6) søster Marie Nielsdatter
7) bror Niels Nielsen 24, handskemagersvend i Ålborg
8) bror Andreas Nielsen 23, musikantsvend i Ålborg.
Afdøde døde 11.4.1782.

702    Hans Christian Hoven i Roskilde. 23.2.1781, fol.197.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Hoven 24, degn i Himmelev
2) Dorthe Hoven 24 g.m. Rasmus Lund, skrædder
3) Else Hoven 22, der ægter Prentzbach?, skrædder
4) Maren Hoven 15
5) Kirsten Hoven 13.

703    Susanne Cathrine [Hansdatter] Guldberg i Roskilde. 20.7.1782, fol.199B.
E: Terkild [Hansen] Thura, bedemand og glarmester. B:
1) Ferdinand Thura 23, student på Regensen i København
2) Charlotte Thura 19
3) Anne Mine Thura.
FM: Henning Struch, tobakshandler.

704    Ellen Jensdatter i Roskilde, [begravet 16.8.1783], fol.203.
Enke efter Oluf Henningsen, klejnsmed, [skifte 9.12.1780 lbnr.683].
Testamente af 4.12.1782. A:
1) Henrik Johansen Lange.

705    Mathias Saul, klejnsmed i Roskilde. 28.11.1782, fol.204.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Jørgen Nielsen, bager. B:
3) Niels Mathiassen
4) Marie Dorthe Mathiassen.
Første ægteskab med [Mette Marie Mejlby, skifte 17.1.1760 lbnr.391]. B:
1) Anne Mathiasdatter g.m. Laurids Rasmussen, skomager.
Andet ægteskab med [Else Marie Steen, skifte 18.5.1765 lbnr.5099.
Tredje ægteskab med [Anne Frederiksdatter, skifte 23.4.1772 lbnr.588].
Fjerde ægteskab med [Marie Dorthe Jensdatter, skifte 6.5.1774 lbnr.601]. B:
2) Mette Marie Mathiasdatter 9.

706    Sofie Dorthe Blich i Roskilde. Samfrændeskifte 8.2.1783, fol.210.
E: Johan Jacobsen, bager. B:
1) Marie Dorthe Johansdatter 5
2) Søren Jacobsen 3
3) Johan Jacobsen 3.
FM:
1 Peder Friis, viceborgmester og rådmand
2 Sigvard Ditlevsen, stads- og amtsinstrumentist.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1782.

707    Marie Villadsdatter i Roskilde. 4.1.1782, fol.211B.
E: Andreas Schønbech, væver, der også døde, skifte 12.1.1782.
Hans A:
1) Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Sidse Villadsdatter g.m. Poul Olufsen i Snekkerup.

708    Brønniche Pedersen, drejer i Roskilde. 1.3.1783, fol.216B.
E: Anne Sofie Christensdatter. LV: Jens Nielsen Trolle i Lille Kornerup Mølle, der ægter enken. B:
2) Jacob Brønniche 8.
FM: Niels Mausing.
Første ægteskab med Margrethe Marie Nielsdatter, [skifte 31.12.1768 lbnr. 557]. B:
1) Peder Brønniche, drejer.

709    Jacob Dehm, tobaksplantør i Roskilde, der døde 9.8.1783, fol.220.
E: Cathrine Schultz. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
2) Lisbeth Dehm 7.
FM: Johan Lentz, bødker.
Første ægteskab med Judith Meyer, skifte 21.2.1767 lbnr.532. B:
1) Marie Jacobsdatter Dehm 21.

710    Jens Lauridsen, møller i Clara Mølle i Roskilde. 1.10.1783, fol.222B.
E: Johanne Cathrine Børgesdatter. LV: Terkild Thura, glarmester. B:
1) Johannes Jensen 19
2) Mette Marie Jensdatter 16
3) Børge Jensen 10
4) Hans Jensen 7.
FM: David Pedersen, møller i Kappel Mølle.

711    Opbudsbo i Roskilde. 14.5.1783, fol.229.
Registrering af fallitbo hos Oluf Nielsen, købmand i Roskilde.

712    Maren Brandrup i Roskilde papirmølle. Samfrændeskifte 18.7.1785, fol.233B.
E: Johan Conrad Bonacher, papirfabrikant. B:
1) Johanne Magdalene Bonacher 12
2) Johanne Sofie Bonacher 10
3) Christian Frederik Bonacher 7
4) Christiane Bonacher 4.
FM:
1 C. Svejstrup
2 L. Juul.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1785.

713    Niels Mortensen i Roskilde, der døde 8.4.1784, fol.235B.
Arvinger kendes ikke.

714    Gertrud Henriksdatter, ugift tjenestepige i Roskilde. 29.7.1785, fol.236B.
Afdøde efterlader sin mor i Holbæk.
Afdøde døde 17.7.1785.

715    Hans Due, ugift skræddersvend i Roskilde. 29.7.1785, fol.238.
Arvinger angives ikke.

716    Hans Georg Spæter, ugift papirmagersvend i Roskilde. 29.7.1785, fol.238B.
Arvinger angives ikke.

717    Maren Pedersdatter i Roskilde. 20.7.1785, fol.239B.
E: Niels Hansen, undermåler. B:
1) Peder Nielsen 6
2) Hans Nielsen 5
3) Simon Nielsen 3.
Afdøde døde 11.6.1785.

718    Peder Jacobsen, skomager i Roskilde. 8.7.1785, fol.242B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Vogn Frederiksen Bruun. A:
1) søster Inger Jacobsdatter g.m. Johannes Nikolajsen, skibstømrer i København.

719    Ejler Pedersen i Roskilde. 20.8.1785, fol.245.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Sørensen. B:
1) Peder Ejlersen 14.
FM: Niels Pedersen.
Afdøde døde 14.1.1785.

720    Peder Clausen Bechmann, feldbereder i Roskilde. 21.11.1784, fol.246B.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Christian Hansen Berg, grovsmed. A:
1) bror Nikolaj Clausen Bechmann, værtshusmand og slagter i Flensborg
2) bror Hans Clausen Bechmann i Flensborg, død. 1B:
a Anne Clausen g.m. Johan Ehrenfeld Poppenhusen, slagter i Flensborg
3) halvsøster Anne Dorthe g.m. Michael Pedersen i Flensborg.
Enkens første ægteskab med Svend Ibsen, [skifte 18.4.1753 lbnr.299].

721    Niels Madsen, vognmand i Roskilde, der døde 24.1.1785, fol.354B.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen, vognmand. B:
1) Mette Margrethe Nielsdatter 12
2) Mads Nielsen 8
3) Karen Nielsdatter 5.
FM: Hans Kye.
Desuden nævnes enkens stedsøn Bertel Ibsen. (Se lbnr.542).

722    Marie Kirstine Andersdatter i Roskilde. 6.3.1784, fol.260.
Enke efter Henrik Gad, [skifte 16.6.1783 lbnr.658]. B:
1) Henrik Henriksen Gade, der døde.
Hans A:
1) halvbror Peder Gad, [arbejdsmand på Holmen i København]
2) halvbror Jens Gad [i Ejby ved Køge], død. 3B:
a [Daniel Jensen 12, i skomagerlære i Køge]
b [Henrik Jensen 11, hos sin mor i Lellinge]
c [Anne Cathrine Jensdatter 8].
Desuden nævnes afdødes far Anders Koch.

723    Inger Pedersdatter, ugift tjenestepige i Roskilde. 18.11.1785, fol.263.
Arvinger kendes ikke.

724    Rasmus Nielsen, værtshusmand i Roskilde. 24.1.1786, fol.264.
E: Dorthe Sofie Lentz. LB: Henrik Lange. B:
1) Petronelle Kirstine Rasmusdatter 4
2) Johan Henrik Rasmussen 2
3) Karen Rasmusdatter, nyfødt, der døde.
FM: morfar Johan Henrik Lentz, bødker.

725    Opbudsbo i Roskilde. 15.6.1785, fol.269.
Registrering af fallitbo hos Markus Jensen, skomager i Roskilde.
Desuden nævnes:
1 hans søn Jens Markussen
2 hans stedsøn Jørgen Winther. (Se lbnr.670).

726    [Michael Christian Jørgensen] Graner, skovrider i Sankt Ibs sogn i Roskilde. 19.5.1785, fol.273.
E: Johanne [Møller]. B:
1) Hans Jørgen Ernst Graner 10
2) Johan Frederik Christian Graner 7
3) Ingeborg Cecilie Marie Graner 3.
FM: Jens Jensen.

727    Inger Clausdatter i Roskilde. 16.6.1786, fol.276B.
E: Niels Mortensen, skomager. B:
1) Anne Kirstine Nilsdatter 2½.
FM: Laurids Rasmussen, skomager.
Afdøde døde 12.2.1786.

728    Opbudsbo i Roskilde. 2.6.1785, fol.278B.
Registrering af fallitbo hos Knud Bjerring, skomager i Roskilde.

729    Anne Cathrine Brønniche i Roskilde. Samfrændeskifte 10.8.1786, fol.281B.
E: Johan Jacob Aarestrup, købmand. B:
1) Johanne Cathrine Johansdatter 13
2) Karen Johansdatter 11
3) Anne Petrea Johansdatter 9.
FM:
1 Peder Jacobsen Brønniche
2 Søren Jacobsen Brønniche.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1786.

730    Ellen Cathrine Schiøtt i Roskilde. 2.11.1785, fol.284.
E: Zacharias Melander, skrædder. B:
1) Kirstine Birgitte Zachariasdatter 16 uger.
FM: morbror Thomas Schiøtt, skrædder.

731    Maren Christensdatter i Sankt Ibs sogn i Roskilde. 7.10.1786, fol.286.
E: Hans Thurmann, daglejer. B:
1) Thurmann Hansen 9.
Afdøde døde 17.9.1786.

732    Anne Marie Jensdatter, ugift tjenestepige i Roskilde, der døde 22.8.1786, fol.287B.
Arvinger angives ikke.

733    Cathrine Elisabeth i Roskilde, der døde 3.8.1786, fol.288B.
Enke efter Iver Kjær, [skifte 1.7.1775 lbnr.695].
1) Dorthe Kjær g.m. Johan Kass, maler
2) Cathrine Elisabeth Kjær, enke efter Henrik Fyrst
3) Frederikke Kjær g.m. Hans Møller, snedker i Næstved.

734    Opbudsbo i Roskilde. 22.8.1786, fol.290B.
Registrering af fallitbo hos Niels Mortensen, skomager i Roskilde.

735    Louise Dehm i Roskilde. 10.2.1787, fol.292.
E: Martin Vigant (Bigant), vejpikør. A:
1) mor Anne Jacobsdatter g.m. Svend Bomann på Jægersborg
2) bror Isak Ludvig Dehm i København
3) søster Anne Lisbeth Dehm g.m. Carl Møller, bager på Vilhelmsdal ved Jægerspris
4) bror Christoffer Dehm, på de lange rejser
5) søster Frederikke Dehm g.m. en færgemand i Helsingør
6) halvsøster Sara Bomann på Jægersborg.
Arv efter afdødes far Christoffer Dehm, skifte 30.3.1765 lbnr.508.
Desuden nævnes afdødes farbror Frederik Dehm.
Afdøde døde 16.7.1786.

736    Børge Bruun, tømrer i Roskilde. 16.2.1787, fol.294B.
E: Anne Rosenlund. LV: Jacob [Mathiassen] Kammann, snedker. B:
1) Dorte Marie Bruun 15
2) Niels Frederik Bruun 11.
FM: farbror Søren Bruun i København.

737    [Anne Margrethe Birgitte Pedersdatter Eklev] i Roskilde. 30.8.1786, fol.298.
E: Jens Peder Borg, skrædder. B:
1) Peder Jensen 4½.
FM: [Jørgen Jørgensen] Selstrup, skrædder.

738    Kirstine Marie Møller i Roskilde. 14.9.1786, fol.298B.
E:Peder Wessel, snedker.
Første ægteskab med Thomas Nielsen Bruun, [skifte 11.11.1779 lbnr.681]. B:
1) Anne Elisabeth Thomasdatter 19
2) Maren Thomasdatter 15½
3) Marie Dorthe Thomasdatter 11.
FM: Rasmus Werdelin, hattemager.

739    Gerhard Lange, vejpikør i Roskilde. 6.6.1787, fol.303B.
E: Cathrine Elisabeth. LV: Henrik Appeldorn, sadelmager. B:
1) Marie Margrethe Gerhardsdatter 5
2) Johan Frederik Gerhardsen 2.
FM: Oluf Didrik Henningsen, snedker.
Registrering 7.10.1785.

740    Else Marie Nielsdatter i Roskilde. 20.6.1787, fol.305.
Enke efter Peder Clausen Bechmann, [skifte 21.11.1784 lbnr.720].
Første ægteskab med [Svend Ibsen, skifte 18.4.1753 lbnr.299]. B:
1) Johanne Margrethe Svendsdatter, død, var g.m. Johannes Tambur. 2B:
a Svend Johansen 16
b Nikolaj Johansen 10
2) Erik Svendsen, feldbereder i Svendborg.
FM: Christian Hansen Berg, grovsmed
Afdøde døde 8.3.1787.

741    Opbudsbo i Roskilde. 1.9.1785, fol.311.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Selstrup, skrædder.

742    Opbudsbo i Roskilde. 11.2.1785, fol.313.
Registrering af fallitbo hos jøden Pincus Moses i Roskilde.

743    Albert Krusbjerg [på Sankt Jørgensbjerg], forvalter [på Københavns Universitets gods] i Roskilde, der døde 26.10.1786, fol.320B.
Enkemand efter [Jensine Errebo Busch, død 1782]. B:
1) Niels Peder Krusbjerg 27, forvalter
2) Kirstine Hedvig Krusbjerg 24
3) Caroline Marie Krusbjerg 22
4) Birgitte Sofie Krusbjerg 21
5) Jens Jacob Krusbjerg 21, i Roskilde Latinskole
6) Jensine Albertine Krusbjerg 18.
7) Hans Henrik Krusbjerg 15, i Roskilde Latinskole.
Desuden nævnes afdødes formand i ægteskabet [Peder Andersen] Fischer, [forpagter på Bistrup ladegård, død 15.10.1757].

744    Reinholt Henriksen, slagter i Roskilde. 27.10.1787, fol.328B.
E: Antoinette. B:
1) Anne Margrethe Reinholtsdatter 33
2) Henrik Reinholtsen 28, g.m. [Kirsten Olufsdatter], enke efter Hans Clausen, murer, [skifte 16.8.1777 lbnr.624]
3) Sidse Reinholtsdatter 25
4) Inger Reinholtsdatter 23
5) Christian Reinholtsen 18
6) Anne Reinholtsdatter 14.
Registrering 24.4.1787.

745    Frederikke Esmark i Roskilde, der døde 21.5.1787, fol.330B.
Enke efter [Ib Christian] Holmer, postforvalter [i København, død ]. B:
1) Claus Henrik Holmer 24
2) Johanne Holmer 19
3) Marie Holmer 17
4) Christian Holmer 8.
FM: Peder Hersleb.

746    Opbudsbo i Roskilde. 15.7.1782, fol.335.
Registrering af fallitbo hos Svend Hansen, smedesvend i Roskilde.
Desuden nævnes hans steddatter Madam Bigant.

747    Laurids Simonsen, daglejer i Roskilde. 26.5.1787, fol.338B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jacob Kammann, snedker. B:
1) Laurids Lauridsen 12
2) Ingeborg Lauridsdatter 7
3) Peder Lauridsen 5
4) Sofie Christine Lauridsdatter 3.

748    Johan Jacob Neuhausen, murer i Roskilde. 14.10.1786, fol.340.
E: Karen Margrethe Jørgensdatter. LV: Vogn Frederiksen, snedker. B:
1) Jørgen Johansen 17
2) Christine Johansdatter 13
3) Anne Kirstine Johansdatter 11
4) Christen Johansen 8
5) Anne Margrethe Johansdatter 7
6) Morten Johansen 2
7) Jacobine Johansdatter, født efter fars død.
FM: farbror Hans Neuhausen i Frederiksborg.

749    Isak Olufsen, snedker i Roskilde. 11.9.1786, fol.344B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Jens Isaksen 31, snedkersvend
2) Maren Isaksdatter 29, g.m. Gunder Lauridsen, kældermand i København
3) Anne Isaksdatter 23
4) Anne Marie Isaksdatter 21
5) Oluf Isaksen 17.

750    Oluf Blach, tømrersvend i Roskilde. 5.8.1786, fol.345B.
E: Lisbeth Mogensdatter. LV: Vogn Frederiksen, snedker. B:
1) Christoffer Olufsen 11.
FM: Tim Henriksen.
Afdøde 6 børn med første hustru i Alleslev, er alle døde.
Afdøde døde 25.5.1786.

751    Anders Olufsen Zimmer, tømrer i Roskilde. Samfrændeskifte 29.12.1786, fol.347.
E: Anne Nielsdatter Farsø. B:
1) Oluf Zimmer, postmester i Roskilde
2) Niels Zimmer, tømrer i København
3) Birthe Malene Zimmer på stedet.
FM:
1 Frederik Hansen, rådmand, birkedommer i Dueholm Kloster Birk og herredsskriver i Ramsø herred
2 Jørgen Møller, rådmand i Roskilde.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1783.

752    Opbudsbo i Roskilde. 22.5.1787, fol.349.
Registrering af fallitbo hos Niels Jensen, værtshusmand i Roskilde.

753    Gundil Pedersdatter i Roskilde. 5.1.1787, fol.352B.
E: Knud Kjær. B:
2) Thomas Knudsen 1 år og 3 mdr.
Første ægteskab med Hans Lauridsen, pottemager. B:
1) Hans Hansen.
Afdøde døde 4.1.1787.

754    Jens Andreassen, blegemand i Roskilde. 10.10.1787, fol.355.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Thor Frederiksen, snedker. B:
1) Andreas Jensen 21
2) Niels Jensen 17
3) Oluf Jensen 12
4) Anne Margrethe Jensdatter 10
5) Marie Sofie Jensdatter 4.
FM: Johan Christian Habermeyer, sadelmager.
Afdøde døde 12.9.1787.

755    Jacob Johansen, møller i Strandmøllen i Roskilde. 19.6.1788, fol.356.
E: Else Sofie Klerke. LV: David Pedersen i Kapelmøllen. B:
1) Johan Herman Jacobsen 22
2) Henrik Bornemann 16
3) Christian Peder Jacobsen 11
4) Albert Johan Jacobsen 9.
FM: Johan Conrad Bonacher, papirfabrikant.
Afdøde døde 18.5.1788.

756    Peder Enevoldsen, farver i Roskilde. 4.4.1787, fol.358B.
E: Clara Margrethe Brinch.
Arvinger angives ikke.

757    Hustru i Roskilde. 2.7.1788, fol.359.
E: Niels Sørensen, fangefoged. B:
1) Kirsten Nielsdatter 16
2) Karen Nielsdatter 15
3) Jens Nielsen 12
4) Ingeborg Nielsdatter 5.
FM: Jonas Eriksen.
Afdøde i året 1787.

758    Peder Thuesen, ugift røgter i Roskilde. 22.12.1788, fol.359B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 20.12.1788.

759    Henrik Ermand Pedersen, ugift malersvend i Roskilde. 22.12.1788, fol.359B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.12.1788.

760    Erik Andersen i Roskilde. 6.4.1788, fol.360.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Rasmus Werdelin.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 5.4.1788.

761    Johanne Lauridsdatter i Roskilde. 5.3.1787, fol.361.
Enke efter Morten Thorsen, snedker, [skifte 6.12.1774 lbnr.610].
Testamente af 31.5.1774.
Hans A:
0) forældre [Thor Andersen, skifte 13.3.1731 lbnr.35 og Else Mortensdatter, død]
1) bror Frederik Thorsen, snedkersvend i Ålborg. 6B:
a Frederik Thorsen, snedker i Roskilde
b Vogn Thorsen, snedker i Roskilde
c Kirsten Thorsdatter g.m. Essen, værtshusmand i København
d Else Thorsdatter, på opfostringshuset i København, enke efter Søren Jacobsen
e Helle Thorsdatter g.m. Ole Birch på Kanonværket
f Maren Thorsdatter
2) søster Gertrud Thorsdatter, død, var g.m. Niels Hansen, handskemager, [skifte 2.12.1758 lbnr.382]. B:
a Thor Nielsen, handskemager, skifte 2.11.1776 lbnr.615]. 2B:
1 Gertrud Cathrine Thorsdatter 12
2 Thor Thorsen 11
b Ellen Nielsdatter g.m. Køge, handskemager i Roskilde
c Dorthe Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen, skomager i Roskilde.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Johan Henrik Hansen i Gevninge. B:
1) Tobias Johansen, smed i Gevninge
2) Laurids Johansen i Sengeløse
3) Hans Johansen, snedker i Roskilde
4) Anne Johansdatter, enke efter Poul Olufsen i Lejre.

762    Bertel Michael Rosted, amtsforvalter i Roskilde amt. 4.8.1785, fol.364.
E: Cecilie Margrethe.
[Første ægteskab med Louise Schultz, skifte 30.1.1765 lbnr.494].
Andet ægteskab med Sofie Charlotte Amalie Fischer, [skifte 18.9.1777 lbnr.25].
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søn Christian Rosted på Amtskontoret.

763    Jens Rasmussen, i Roskilde. 1789, fol.399.
E: Maren Sørensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1789.

764    Bevilling at være egen værge i Roskilde. 6.3.1789, fol.400.
Bevilling at være egen væge af 6.3.1789 for:
1) Else Olufsdatter
2) Marie Olufsdatter.

765    Melchior Nonnegaard, birkeskriver i Roskilde. 26.4.1786, fol.400.
Enkemand. B:
1) Morten Nonnegaard 34, i Vestindien
2) Peder Nonnegaard 30, krambodsvend i København
3) Laurids Melchior Nonnegaard, degn i Snoldelev
4) Abelone Nonnegaard g.m. Køster, møller i Langsted? mølle på Møn.

766    Jens, postkarl fra Slangerup, der døde i Roskilde. 4.11.1789, fol.410B.
Arvinger angives ikke.

767    Opbudsbo i Roskilde. 9.11.1785, fol.411.
Registrering af fallitbo hos Israel Levin, jøde i Roskilde.

768    Daniel [Frederik Rasmussen] Hansen, fuldmægtig på Roskilde Postkontor. 12.5.1788, fol.417.
A:
1) mor Anne Dorthe Friis, enke efter [Rasmus Hansen, skoleholder i Hvilsom, skifte Rinds herred gejstlig 18.10.1779 lbnr.23]
2) bror Frederik Hansen
3) søster Leopoldine Hansen
4) bror Hans Gotfred Hansen
5) søster Anne Kirstine Hansen
6) søster Mette Marie Hansen.Roskilde Byfoged
Skifteprotokol
1789-1809


Skifteprotokollen 1789-1809 er opfølgning af skiftets begyndelse i Registreringsprotokollen, hvor arvingerne opgives.
Registreringsprotokollen er ikke på nettet.
Fortsættelse følger måske, når registreringsprotokollen kommer på nettet