Erik Brejls hjemmeside

Start

Rødby Byfoged
Skifteprotokol
1696-1718 og 1736-1806

    [1696-1718]    [1736-1753]    [1753-1769]    [1769-1806]    [1788-1799]    [1803-1814]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Rødby Byfoged
Skifteprotokol
1696-1718

1 Karen Christensdatter i Rødby. 21.11.1696, fol.1a.
E: Hans Jochumsen. B:
1) Mads Hansen i Maribo
2) Magdalene Hansdatter g.m. Laurids Hansen Haagen i Rødby
3) Anne Hansdatter, død. E: Rasmus Pedersen, bager i Nakskov. 2B:
a Hans Rasmussen
b Karen Rasmusdatter
4) Margrethe Hansdatter g.m. Peder Nielsen i Nakskov.

2 Anne Hansdatter i Rødby. 18.1.1697, fol.1B.
E: Christen Jensen. B:
1) Hans Christensen 9 mdr.
FM: Hans Lauridsen i Sønder Hoby, som beslægtet.

3 Mathias Pedersen, badskær i Rødby. 23.2.1697, fol.2B.
E: Sofie Hansdatter. LV: Laurids Tønnesen, skomager i Rødby. B:
1) Kirsten Mathiasdatter 19
2) Peder Mathiassen 17
3) Mikkel Mathiassen 11.
FM: Peder Pedersen Mess i Rødby.

4 Maren Jørgensdatter i Rødby. 27.3.1697, fol.5.
E: Jørgen Frandsen. B:
1) datter, død. E: Jacob Lauridsen, bødker i Rødby. 3B:
a Peder Jacobsen 15
b Laurids Jacobsen 10
c Mikkel Jacobsen 7.

5 Carsten Lauridsen i Rødby. 10.5.1697, fol.10.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Hans Pedersen Rød i Rødby. B:
1) Peder Carstensen i Rødby
2) Jørgen Carstensen 17.
FM: Jørgen Mortensen Gartner i Rødby.
Enken er skilt efter tamperretsdom af 18.3.1697 fra sin mand, der for en rum tid siden er bortrejst.

6 Johanne Sørensdatter i Rødby. 28.7.1697, fol.11.
E: Mads Jensen Vibe. B:
1) Søren Madsen 16.
FM: halvbror Niels Madsen Vibe i Rødby.
Skifte efter enkemandens første hustru 19.6.1680. Arv til B:
1 Peder Madsen Vibe
2 Anne Madsdatter g.m. Jørgen [Mortensen] Gartner i Rødby.

7 Hans Mikkelsen Foss i Rødby. 7.8.1697, fol.13B.
E: Karen Frandsdatter. LV: bror Jørgen Frandsen i Rødby. A:
1) far Mikkel Frandsen Foss.

8 Anne Rasmusdatter i Rødby. 15.9.1697, fol.17.
E: Otte Poulsen, smed. A:
1) bror Peder Rasmussen, smed i Rødby
2) søster Else Rasmusdatter, død. E: Anders Lund i Rødby.
3) søster Margrethe Rasmusdatter, død. B:
a Birgitte Lauridsdatter 18
b Hans Gabrielsen 14
c Søren Gabrielsen 9.
FM: Johan Koch i Rødby.

9 Rasmus Madsen Sunche i Rødby. 20.1.1698, fol.23.
E: Karen Thomasdatter. LV: Peder Pedersen Mess i Rødby. B:
1) Mette Rasmusdatter 1½.
FM: Rasmus Jensen Rød i Rødby.
Første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 23.3.1694. Arv til B:
1) Christen Jørgensen, [formentlig birkefoged i Vesterø på Læsø]
2) Jens Jørgensen.
Arv kræves efter afdøde mands forrige hustru af A:
1) Frederik Lauridsen
2) Jens Lauridsen
3) Sibylle Lauridsdatter.

10 Carsten Peder Valentinsen, ugift i Rødby. 19.1.1698, fol.28.
A:
1) mor Elisabeth Jørgensdatter [Lundt], enke efter Valentin Carstensen, præst [i Østofte, død 1695]. LV: bror Laurids Jørgensen [Lundt], præst i Toreby
2) bror Daniel Valentinsen
3) bror Jørgen Valentinsen
4) bror Peder Valentinsen 12
5) søster Engel Valentinsdatter g.m. Gert Eggertsen i Rødby
6) søster Anne Valentinsdatter g.m. Holger Jacobsen, præst i Østofte
7) søster Maren Valentinsdatter g.m. Frederik Jessen, præst i Idestrup på Falster.

11 Peder Olufsen i Rødby. 21.1.1698, fol.34.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Hans Jensen Wien i Rødby. B:
1) Anne Lisbeth Pedersdatter 6 mdr.
FM: Laurids Andersen Skaaning i Rødby.

12 Peder Mikkelsen, snedker i Rødby. 10.3.1698, fol.35B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Pedersen Mess. B:
1) Ellen Pedersdatter 11
2) Peder Pedersen 8.
FM: morbror Rasmus Jensen Jyde i Rødby.

13 Johanne Pedersdatter i Rødby. 23.3.1698, fol.38B.
E: Oluf Lauridsen. B:
2) Ingeborg Olufsdatter 10
3) Peder Olufsen 5
4) Laurids Olufsen 2.
FM: morbror Hans Pedersen Hvid i Maribo.
Første ægteskab med Peder Jespersen, skifte 13.4.1686. B:
1) Christen Pedersen 12.
FM: mosters mand Peder Mortensen i Rødby.

14 Maren Hansdatter Emmike i Rødby. 19.4.1698, fol.45B.
E: Christen Christensen, hattemager. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 5.
FM: morbror Rasmus Hansen Emmike i Vejleby.

15 Jens Lauridsen Stenholt, tolder i Rødby. 30.4.1698, fol.46B, 382B.
E: Anne Sofie Rumohr. LV: Johannes Sidenborg, præst i Tågerup og Torslunde. B:
1) Hans Jensen Stenholt 1½.
FM: Christian Augustinussen Stendorf, præst i Nebbelunde og Sædinge.
Arv i boet er en obligation af 1636 fra borgmesteren i Borg på Femern til Simon Walter i Lübeck på 2000 Rigsdaler i specie,
fornyet 7.6.1665 til Hans Jensen Stenholt, [dronningens] ridefoged i Nykøbing Amt,
som oprettede testamente af 10.10.1690 med sin hustru Barbara Jørgensdatter [Walter], hvorefter afdøde arvede 500 rdl.
Heraf har afdøde indløst 437 rdl i specie eller 1405 slettedaler af sine medarvinger, så der nu kun resterer:
1 [Johanne Cathrine Stenholt] g.m. Christen [Christensen Humble], præst i Stenderup i Holsten 25 rdl
2 hendes søster 25 rdl
3 Niels Madsen på Falster 12 rdl.
Afdøde døde 24.3.1697.

16 Peder Christensen Mønbo i Rødby. 30.5.1698, fol.52.
E: Magdalene Thygesdatter. LV: Peder Olufsen Løjet i Rødby. A: en bror og 2 søstre på Møn.

17 Maren Pedersdatter With i Rødby. 15.7.1698, fol.53B.
E: Hans Jensen Møller. B:
1) Jens Hansen 6 mdr.
FM: morfar Peder With på Stedet.

18 Jørgen Frandsen i Rødby. 29.11.1698, fol.54B.
A:
1) søster Karen Frandsdatter på stedet. LV: Henrik Clausen, organist i Rødby
2) søster Anne Frandsdatter, død. 3B:
a Sofie Rasmusdatter
b Anne Rasmusdatter
c en datter, død, E: Mads Hansen, hyrde i Rødby. 3B:
1 Rasmus Madsen
2 Sidsel Sofie Madsdatter
3 Anne Madsdatter.

19 Margrethe Hansdatter i Rødby. 9.12.1698, fol.56B.
E: Peder Nielsen Holbæk. B:
3) Anne Pedersdatter n4
4) Lene Pedersdatter 2.
FM: mosters mand Laurids Hansen Haagen.
Første ægteskab med Peder Jacobsen, skomager i Nakskov, skifte 15.7.1692. B:
1) Karen Pedersdatter 10
2) Hans Pedersen 7.

20 Ellen Poulsdatter i Rødby. 12.12.1698, fol.59.
E: Gabriel Jacobsen. A:
1) halvbror Mogens Mogensen i Nysted
2) halvbror Peder Mogensen i København.

21 Anne Hansdatter i Rødby. 19.12.1698, fol.60B.
E: Hans Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter 12.
FM: Mads Jensen Vibe i Rødby.

22 Karen Mikkelsdatter Winther i Rødby. 2.3.1699, fol.61B.
E: Jacob Olufsen. B:
1) Oluf Jacobsen,
der modtager arv i overværelse af:
1 Nikolaj Winther, visiterer i Rødby
2 Hans Christensen i Rødby.

23 Hans Madsen skrædder i Rødby. 31.7.1699, fol.62.
E: Magdalene Sibylle Pedersdatter. LV: Laurids Hansen Haagen i Rødby.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Hansen i Rødby
2) Christen Hansen i Rødby
3) Dorthe Hansdatter g.m. Peder Nielsen Holbæk i Rødby.

24 Laurids Jensen Møller i Rødby. 13.9.1699, fol.65B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Henrik Clausen, organist i Rødby. B:
1) Hans Lauridsen 2½.
FM: farbror Claus Jørgen Møller i et møllehus nord for byen.

25 Rasmus Thygesen, skomager i Rødby. 25.9.1699, fol.67B.
E: Signe Lauridsdatter. LV: Svend Eidenberg i Rødby. A:
1) bror Jacob Thygesen i Torslunde
2) bror Oluf Thygesen, skomagersvend i Rødby
3) søster Magdalene Thygesdatter g.m. Peder Davidsen, skomager i Rødby.

26 Mads Jensen Vibe i Rødby. 6.2.1700, fol.70B.
E: Maren Hansdatter.
Af første og andet ægteskab B:
1) Niels Madsen Vibe i Rødby
2) Hans Madsen Vibe, organist i Stege, død. Hans børn
3) Sidsel Madsdatter Vibe g.m. Peder Hansen i Hoby i Gloslunde sogn.
4) Peder Madsen Vibe i Thyghuse i Arninge sogn
5) Anne Madsdatter Vibe g.m. Jørgen [Mortensen] Gartner i Rødby.
Tredje ægteskab med [Johanne Sørensdatter], skifte 28.7.1697 lbnr.6.

27 Anne Sofie Rumohr i Rødby. 9.2.1700, fol.73.
E: Jacob Jacobsen Prip. B:
2) Anne Eleonora Jacobsdatter 1.
FM: Johannes Sidenborg, præst i Tågerup og Torslunde.
Første ægteskab med Jens Lauridsen Stenholt, tolder, skifte 30.4.1698 lbnr.15. B:
1) Hans Jensen Stenholt 3.
FM: Christian Augustinussen Stendorf, præst i Nebbelunde og Sædinge.
Desuden nævnes:
1 Jacob Prip, præst i Errindlev og Olstrup
2 Dorthe i København, enke efter Peder Rumohr.
Afdøde døde 18.7.1699.

28 Christen Jensen i Rødby. 12.7.1700, fol.85B.
E: Karen Hansdatter. LV: LV: Johan Eriksen i Rødby.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 18.1.1697 lbnr.2]. B:
1) Hans Christensen 4
FM: farfar Jens Christensen i Bursø.

29 Jørgen Mortensen Gartner i Rødby. 19.7.1700, fol.88.
E: Anne Madsdatter Vibe. B:
2) Elisabeth Jørgensdatter 5.
FM: morbror Niels Madsen Vibe i Rødby.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 24.2.1694. B:
1) Margrethe Jørgensdatter 7.
FM: fars stedsøn Henrik Hansen Gartner i Rødby.

30 Anders Andersen, skibsbygger i Rødby. 27.7.1700, fol.91.
E: Johanne Hansdatter. LV: Peder Pedersen Mess i Rødby. B:
1) Anders Andersen u i Rødby
2) Søren Andersen 25
3) Maren Andersdatter 18
4) Peder Andersen 15
5) Anne Andersdatter 13
6) Mette Andersdatter 12.
FM: fasters mand Hans Jensen, skomager i Nysted.

31 Christen Pedersen, væver i Rødby. 31.1.1701, fol.95B.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Cort Mortensen, snedker i Rødby. B:
1) Christen Christensen 2½.
FM: Jens Jørgensen, hjulmand.

32 Maren Hansdatter i Rødby. 4.3.1701, fol.96B.
E: Thomas Lauridsen, skomager. B:
2) Else Thomasdatter 17
3) Birgitte Thomasdatter 41½
4) Hans Thomsen 10½.
FM:
1 mosters mand Hans Jochumsen i Rødby
2 Hans Lauridsen Haagen.
Af første ægteskab B:
1) Bente Hansdatter g.m. Hans Jørgensen.

33 Dorthe Jensdatter i Rødby. 20.1.1701, fol.97B.
E: Peder Thorsen. B:
1) Karen Pedersdatter 11
2) Thor Pedersen 3½.
FM: svoger Anders Jensen, bødker i Rødby.

34 Peder Pedersen Mess i Rødby. 18.3.1701, fol.99.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Morten Sørensen i Rødby. B:
1) Johanne Pedersdatter 18
2) Anneke Pedersdatter 15
3) Rasmus Pedersen 11½
4) Martha Pedersdatter 7.
FM: farbror Jørgen Pedersen Mess i Rødby.

35 [Mangler] Lauridsen, ugift i Rødby. 3.8.1701, fol.105.
A:
1) bror Laurids Lauridsen på Sjælland, død. 2B:
a Elisabeth Lauridsdatter g.m. Jacob Jensen i Ring i Hammer sogn på Sjælland
b Sofie Lauridsdatter.

36 Anders Jørgensen Ploug i Rødby. 11.11.1701, fol.106.
E: Barbara Christoffersdatter. LV: Christen Sørensen, bager i Rødby. B:
1) Jørgen Andersen 6
2) Christoffer Andersen 3.
FM: Laurids Rasmussen Møller i Rødby, som beslægtet.

37 Erik Hansen i Rødby. 12.1.1702, fol.107B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Jens Jensen, skomager. B:
1) Hans Eriksen 5½
2) Rasmus Eriksen 3
3) Laurids Eriksen 1½.
FM:
1 morfar Rasmus Lauridsen Haagen på stedet
2 fars søskendebarn Jørgen Hansen, skrædder i Rødby.

38 Maren Pedersdatter Ruud i Rødby. 23.2.1702, fol.111B.
E: Evert Evertsen Willer. A:
0) forældre [Peder Rasmussen Ruud, præst i Øster Ulslev og Godsted, død 18.5.1673 og Elisabeth Troelsdatter, død 1763]
1) bror Christen Pedersen Ruud, tolder i Dragsminde
2) bror Troels Pedersen Knop, degn i Bas ved Christiania i Norge.
Fars første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, død 1650]
3) halvsøster Margrethe Pedersdatter Ruud, død. E: Zacharias [Poulsen] Danchel, præst i Øster Ulslev og Godsted. 4B:
a Kirsten Zachariasdatter Danchel g.m. Peder Jacobsen, bager i Rødby
b Maren Zachariasdatter Danchel
c Poul Zachariassen Danchel
d Peder Zachariassen Danchel.

39 Karen Jespersdatter i Rødby. 28.2.1702, fol.114.
E: Peder Pedersen With. B:
1) Bodil Pedersdatter g.m. Johan Pedersen
2) Marie Pedersdatter, død. E: Hans Jensen i Nysted. 1B:
a Jens Hansen 4.

40 Mads Hansen, hyrde i Rødby. 2.5.1702, fol.116.
Enkemand. B:
1) Rasmus Madsen 14
2) Sidsel Madsdatter 10
3) Anne Madsdatter 8.
FM: Laurids Rasmussen Møller, som beslægtet.

41 Anne Poulsdatter i Rødby. 4.10.1702, fol.117.
E: Laurids Rasmussen Møller.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen i Gurreby
2) Barbara Pedersdatter, enke efter Rasmus Hansen i Rødby. LV: Markus Jacobsen, skomager sst.

42 Karen Lauridsdatter i Rødby. 5.12.1702, fol.118B.
E: Jacob Thomsen. B:
1) Dorthe Jacobsdatter 2.
FM: morfar Laurids Rasmussen Møller.

43 Anne Hermansdatter Vævers i Rødby. 18.12.1702, fol.119B.
E: Christian Hansen, murer. B:
1) Herman Christiansen 23
2) Anne Elisabeth Christiansdatter 17.
FM: Niels Olufsen i Rødby.

44 Hans Hansen Bramsen i Rødby. 20.9.1703, fol.121.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Hans Hansen Bramsen, bager i Rødby
2) Jens Hansen Bramsen, handskemager i Nakskov
3) Peder Hansen Bramsen i Rødby
4) Mads Hansen Bramsen 19
5) Simon Bramsen 14
6) Jacob Bramsen 12.
FM: morbror Jens Jensen, smed i Rødby.

45 Rasmus Hansen i Rødby. 21.12.1703, fol.124B.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Jørgen Davidsen, der ægter enken. B:
1) Hans Rasmussen 4.
FM: mors stedfar Laurids Rasmussen Møller i Rødby.

46 Niels Rasmussen, bødker i Rødby. 21.12.1703, fol.125B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jacob Ottesen, væver. B:
1) Niels Nielsen 24.

47 Ellen Jørgensdatter i Rødby. 8.2.1704, fol.126B.
E: Laurids Rasmussen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Jensen 21
2) Else Jensdatter 17
3) Bodil Jensdatter 13.
FM: mors stedfar Laurids Jensen Carstensen i Rødby.

48 Søren Poulsen i Rødby. 8.2.1704, fol.129B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Rasmus Olufsen. B:
1) Marie Sørensdatter 26
2) Ingeborg Sørensdatter 24
3) Poul Sørensen 22
4) Margrethe Sørensdatter 13
5) Johanne Sørensdatter 11.
FM: morbror Niels Nielsen Mousing.

49 Sofie Hansdatter i Rødby. 8.2.1704, fol.130.
Enke efter Mathias Pedersen, badskær, [skifte 23.2.1697 lbnr.3]. B:
1) Kirsten Mathiasdatter 26
2) Peder Mathiassen 24, i Nykøbing latinskole
3) Mikkel Mathiassen 18, i Nykøbing latinskole.
FM:
1 Christen Pedersen Ruud
2 Nikolaj Winther, toldkontrollør i Rødby.

50 Anne Madsdatter Thølling i Rødby. 3.3.1704, fol.132B.
Arvinger angives ikke.

51 Marie Tønnesdatter i Rødby. 7.4.1704, fol.133.
E: Johan Henrik, væver. B:
1) Tønnes Johansen 2½.
FM: morbror Hans Tønnesen, skomager i Rødby.
Arv i boet til afdødes søster Cathrine Tønnesdatter.
Desuden nævnes enkemandens mor Barbara Peders.

52 Regitse Christensdatter i Rødby. 23.5.1704, fol.134B.
E: Hans Jørgensen, skomager. A:
1) bror Jens Christensen, uvist hvor
2) bror Christen Christensen, uvist hvor.
Enkemandens første ægteskab med Marie Lauridsdatter, skifte 27.9.1692. Arv til B:
1) Laurids Hansen
2) Regitse Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter.

53 Christen Simonsen, bager i Rødby. 22.1.1705, fol.139.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: svoger Daniel Danielsen, feldbereder i Rødby. B:
2) Simon Christensen 9
3) Margrethe Christensdatter 7
4) Steffen Christensen 5
5) Christen Christensen 2.
FM: fasters mand Mathias Eskildsen i Rødby.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 8.1.1695. B:
1) Cathrine Christensdatter 18.

54 Jens Jensen, smed i Rødby. 20.2.1705, fol.144.
E: Anne Cathrine Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christensen
2) Jørgen Christensen.

55 Laurids Olufsen, væver i Rødby. 23.1.1705, fol.144B.
E: Karen Hansdatter. LV: Johan Eriksen, købmand i Rødby. B:
1) Johanne Lauridsdatter 3.
FM: Niels Madsen Vibe i Rødby.
Enkens første ægteskab med Christen Jensen, skifte 12.7.1700 lbnr.28. Arv til hans B:
1) Hans Christensen.

56 Karen Christensdatter i Rødby. 12.5.1705, fol.147.
Enke efter Peder Mikkelsen, snedker, [skifte 10.3.1698 lbnr.12]. B:
1) Ellen Pedersdatter 18
2) Peder Pedersen 15.
FM: morbror Rasmus Jensen Jyde i Rødby.

57 Karen Hansdatter i Rødby. 27.11.1705, fol.149.
Enke efter Laurids Olufsen, væver, skifte 23.1.1705 lbnr.55. B.
1) Johanne Lauridsdatter 4.
FM: Hans Pedersen Møller på Sædinge mark.
Første ægteskab med Christen Jensen, skifte 12.7.1700 lbnr.28. Arv til hans B:
1) Hans Christensen.
FM: farbror Peder Jensen i Maribo.

58 Bodil [Jensdatter] i Rødby. 12.12.1705, fol.153.
E: Otto Poulsen, tækkemand. B:
1) Otto Didrik Ottesen 7.
FM:
1 morbror Christen Jensen, skrædder i Hyldtofte
2 mosters mand Hans Brøde, foged i Store Sædinge
3 mosters mand Peder Boesen i Fuglse.

59 Peder Rasmussen, smed i Rødby. 6.5.1705, fol.153B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Laurids Haagen. B:
3) Johannes Pedersen 10
4) Rasmus Pedersen 8
5) Christian Pedersen 5
6) Valentin Pedersen 2½
7) Lucie Pedersdatter 6 mdr.
FM: Otto Poulsen, tækkemand, som beslægtet.
Første ægteskab med Margrethe Arildsdatter, skifte 23.5.1694. B:
1) Hans Pedersen 23
2) Anne Pedersdatter 21.
FM: Mads Hansen Rød i Rødby.

60 Jacob Jacobsen Prip, købmand i Rødby. 11.11.1705, fol.156B, 298.
Enkemand efter Anne Sofie Rumohr, skifte 9.2.1700 lbnr.27. B:
1) Anne Eleonora Jacobsdatter Prip.
FM:
1 morfar Jacob [Poulsen] Prip, præst i Errindlev og Olstrup
2 morbror Rumohr, rådmand i Rødby.

61 Jørgen Nielsen, drejer i Rødby. 26.8.1706, fol.196.
E: Anne Madsdatter. LV: Otte Clausen, købmand i Rødby. B:
1) Mads Jørgensen 16
2) Magdalene Jørgensdatter 12.
FM: farbror Rasmus Nielsen i Kastager i Utterslev sogn på kronens gods.

62 Gertrud Lauridsdatter i Rødby. 4.10.1706, fol.199aB.
E: Jørgen Johan Mackeprang. B:
1) Hans Jørgensen Mackeprang 8
2) Laurids Jørgensen Mackeprang 5
3) Anne Magdalene Jørgensdatter Mackeprang 2.
FM: Svend Sidenborg i Rødby.

63 Karen Mikkelsdatter i Rødby. 30.12.1706, fol.200B.
E: Hans Jensen, skomager. B:
1) Jens Jørgen Hansen 4
2) Anne Margrethe Hansdatter 3 mdr.
FM: farbror Bendix Jensen i Rødby.

64 Mads Lauridsen i Rødby. 4.2.1707, fol.203B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jens Jensen i Rødby. B:
4) Oluf Madsen 10.
FM: Hans Lauridsen Haagen i Rødby.
Skifte efter første hustru 18.11.1686. B:
1) Mette Madsdatter g.m. Peder Hansen i Nysted
2) Dorthe Madsdatter 31, i Nysted
3) Mads Madsen 23, skomagersvend i Nykøbing.
FM: Rasmus Lauridsen Haagen i Rødby.

65 Hans Hansen Nagel, ugift i Rødby. 24.2.1707, fol.208.
A:
1) søster Dorthe Hansdatter g.m. Jacob Jørgensen i Alminde [i landet sogn].

66 Anne Rasmusdatter i Rødby. 7.4.1707, fol.213B.
E: Eskild Jørgensen, væver. B:
1) Jørgen Eskildsen 13
2) Ellen Eskildsdatter 6
3) Karen Eskildsdatter 5.
FM: morbror Peder Rasmussen i Rødby.

67 Hans Tønnesen, skomager i Rødby. 15.4.1707, fol.215.
E: Maren Hansdatter. LV: Jørgen Jørgensen Odder, skoleholder i Rødby. B:
1) Hans Hansen 8
2) Bodil Hansdatter 6.
FM: Hans Pedersen Marquard i Rødby.

68 Johanne Nielsdatter i Rødby. 29.8.1707, fol.222B.
E: Steffen Hansen Kruse. B:
1) Karen Steffensdatter 10
2) Hans Steffensen 6
3) Niels Steffensen 2.
FM: Niels Nielsen, handskemager i Rødby.

69 Rotger Davidsen i Rødby. 18.11.1707, fol.223B.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Christen Friis i Rødby. A:
1) søskendebarn Jørgen Rasmussen i Hyldtofte
2) søskendebarn Hans Rasmussen i Tågerup
3) søskendebarn Mette Rasmusdatter g.m. Mikkel Rasmussen i Hyldtofte

70 Anders Rasmussen Brønsdorph, forvalter på Højbygård. 31.3.1707.
E: Malene Johansen Ohl.
Testamente af 5.10.1699.
Hans A:
1) bror Mathias Rasmussen Brønsdorph, renteskriver g.m. Cathrine Westh. 3B:
a Kirsten Mathiasdatter Brønsdorph
b Anne Borch g.m. Nikolaj Braëm, renteskriver i Fyns stift
c Christiane Brønsdorph.
2) bror Søren Rasmussen Brønsdorph, renteskriver
3) bror Rasmus Rasmussen Brønsdorph, købmand i Nakskov, [skifte Nakskov 30.6.1701 lbnr.872]. B:
a Kirstine Marie Brønsdorph g.m. Claus Flindt i Nykøbing.
Hendes A:
1) bror Hans Ohl i Steinbeck i Holsten.

71 Barbara Christoffersdatter i Rødby. 25.4.1708, fol.287B.
E: Laurids Pedersen. B:
2) Anders Lauridsen 3 uger.
FM: mosters mand Niels Clausen, væver i Rødby.
Første ægteskab med Anders Jørgensen Ploug, skifte 11.11.1701 lbnr.36. B:
1) Christoffer Andersen 10.

72 Karen Jensdatter i Rødby. 31.5.1708, fol.290.
E: Jens Jensen, bådsmand. B:
1) Karen Jensdatter 1.
FM: Laurids Sørensen i Rødby.

73 Karen Eriksdatter i Rødby. 1.6.1708, fol.290B.
E: Rasmus Lauridsen. B:
1) Karen Rasmusdatter 14
2) Laurids Rasmussen 12
3) Birgitte Rasmusdatter 5.
FM: farbror Søren Lauridsen, degn i Græshave.

74 Margrethe Hedvig Jacobsdatter i Rødby. 21.7.1708, fol.291.
E: Christian Jacobsen Willer. B:
1) Margrethe Christiansdatter 6½.
FM: morbror Peder Jacobsen, bager i Rødby.

75 Laurids Pedersen, skrædder i Rødby. 12.7.1708, fol.291B.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Hansen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Lauridsdatter 3½.
FM: Rasmus Pedersen, snedker i Rødby.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Pedersen.

76 Bodil Mortensdatter Krog i Rødby. 20.7.1708, fol.293B.
E: Aksel Olufsen, smed. B:
1) Peder Akselsen 27
2) Margrethe Akselsdatter g.m. Hans Enevoldsen Rask
3) Karen Akselsdatter g.m. Laurids Nielsen, skinder i Rødby
4) Anne Akselsdatter i Maribo vandmølle.
FM: farbror Jacob Olufsen i Rødby.

77 Karen Hansdatter i Rødby. 18.10.1708, fol.298B.
E: Osvald Pedersen, væver. B:
1) Peder Osvaldsen, væver i Rødby
2) Hans Osvaldsen, væversvend i Rødby.
Uden ægteskab B:
1) Maren Pedersdatter.

78 Hans Jensen Wien i Rødby. 9.11.1708, fol.299.
E: Dorthe Hansdatter Willer. LV: bror Christian Willer. B:
1) Jens Hansen 27, udenlands
2) Mikkel Hansen 18, i skomagerlære i Rødby
3) Jacob Hansen 14
4) Anne Hansdatter g.m. Peder Nielsen, skomager i Rødby.
Arv i boet til Markus Willer, pensionær på Rungstedgård på Sjælland efter far og mor.

79 Morten Sørensen i Rødby. 25.1.1709, fol.302.
E: Maren Jørgensdatter Gynthers. LV: stedfar Johan Eriksen, købmand i Rødby. B:
1) Margrethe Mortensdatter 2.
FM: fasters mand Søren Andersen, skibsbygger i Rødby.

80 Magdalene Hansdatter i Rødby. 13.12.1708, fol.310B.
Enke efter Laurids Hansen Haagen, [skifte 6.9.1700]. B:
3) Jørgen Lauridsen 9
4) Karen Lauridsdatter 7.
FM: Hans Lauridsen Haagen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Madsen, skomager
2) Christen Jørgensen 15, i skrædderlære i Rødby.

81 Johan Hansen Koch i Rødby. 10.1.1709, fol.314.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Hansen Lind i Rødby. B:
1) Johanne Johansdatter 13
2) Cathrine Johansdatter 10
3) Hans Johansen 8
4) Johan Johansen 3½.
FM: farbror Hans Hansen Koch i Rødby.

82 Jens Sørensen, skinder i Rødby. 4.2.1709, fol.316.
Arvinger angives ikke.

83 Niels Olufsen i Rødby. 8.3.1709, fol.319.
E: Anne Madsdatter Vibe. LV: Peder Madsen Vibe i Rødby. B:
1) Jørgen Nielsen 7½
2) Oluf Nielsen 5
3) Anne Dorthe Nielsdatter 3.
FM: morbror Niels Madsen Vibe i Rødby.
Enkens første ægteskab med Jørgen Mortensen Gartner, [skifte 19.7.1700 lbnr.29]. Arv til B:
1 Margrethe Jørgensdatter
2 Elisabeth Jørgensdatter 14.

84 Laurids Rasmussen, skrædder i Rødby. 6.6.1709, fol.321.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Jens Jørgensen Nymann i Rødby. A:
1) bror Hans Rasmussen, kræmmer i Rødby
2) halvsøster Kirsten Rasmusdatter g.m. Anders Andersen, skibsbygger i Rødby
2) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen, skrædder i Rødby.
Arv til enkens børn af første ægteskab B:
1 Else Jensdatter
2 Bodil Jensdatter.
FM: Carsten Lauridsen i afdøde fars Laurids Carstensens sted.

85 Hans Svendsen Haagen, ugift i Rødby. 19.8.1709, fol.324.
Forlovet med Maren Clausdatter.
A:
1) mor Magdalene Hansdatter g.m. Hans Pedersen Rød i Rødby
2) bror Mikkel Svendsen 20
3) søster Margrethe Svendsdatter 16
4) søster Elisabeth Svendsdatter 14
5) halvbror Svend Hansen Rød 12.
Arv efter afdødes far Svend Hansen Rød, skifte 23.2.1695.

86 Maren Poulsdatter i Rødby. 15.2.1710, fol.325B.
E: Peder Jensen, skrædder. B:
1) Kirsten Poulsdatter g.m. Laurids Jørgensen, toldkontrollør i Nykøbing
2) Anne Poulsdatter 18
3) Karen Poulsdatter 13.
FM:
1 morbror Mads Poulsen, smed i Rødby
2 morbror Otto Poulsen, tækkemand i Rødby.

87 Kirsten Zachariasdatter Danchel i Rødby. 18.2.1710, fol.326, 383.
E: Peder Jacobsen, bager. B:
1) Margrethe Pedersdatter Ruud 8.
FM: morfar Zacharias Danchel, præst i Øster Ulslev og Godsted.
Enkemandens første ægteskab med Anne Kirstine, skifte 26.9.1692. Arv til broderbørn, som dog ikke kar meldt sig,
Desuden nævnes Hans Zachariassen, klokker i Rødby.

88 Johanne Pedersdatter i Rødby. 4.4.1710, fol.338B.
Enke efter Niels Hansen, skomager, skifte 9.5.1696. B:
1) Peder Nielsen, skomager i Rødby
2) Maren Nielsdatter 31.
FM: Claus Jensen Møller i Rødby.

89 Anne Pedersdatter i Rødby. 12.3.1710, fol.341.
E: Hans Nielsen Vestrup. A:
1) bror Claus Pedersen i Øster Ulslev
2) bror Hans Pedersen i Øster Ulslev
3) bror Mads Pedersen i Store Musse
4) søster Karen Pedersdatter, enke i Øster Ulslev
5) søster Margrethe Pedersdatter
6) søster, død. 1B:
a Rasmus Hansen 16, i væverlære.

90 Peder Andersen Løjet i Rødby. 3.4.1710, fol.342B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Christoffer Nielsen i Rødby. B:
1) Bodil Pedersdatter 19
2) Johanne Pedersdatter 16
3) Peder Pedersen 13
4) Hans Pedersen 5
5) Anne Pedersdatter 2.
FM: mosters mand Peder Mortensen i Rødby.

91 Peder Madsen Vibe i Rødby. 30.5.1710, fol.347B.
E: Anne Jochumsdatter. LV: Jørgen Jørgensen Odder. A:
0) far Mads Jensen Vibe, skifte 6.2.1700 lbnr.26]
1) bror Niels Madsen Vibe i Rødby
2) søster Anne Madsdatter Vibe, enke efter Niels Olufsen, [skifte 8.3.1709 lbnr.83]. LV: Christen Friis i Rødby
3) halvsøster Sidsel Madsdatter Vibe g.m. Peder Hansen i Hoby
Afdøde døde i København i kongens tjeneste.

92 Margrethe Markusdatter i Rødby. 26.6.1710, fol.352.
E: Peder Rasmussen. B:
1) Rasmus Pedersen 6.
FM: morfar Markus Jacobsen, skomager.

93 Hans Jørgensen, skipper i Rødby. 7.10.1710, fol.354B.
B:
1) Maren Hansdatter, enke efter Hans Thomsen. LV: Jørgen Jørgensen Odder i Rødby
2) Anne Hansdatter. FM: Otto Clausen i Rødby.

94 Hans Danielsen Læsø i Rødby. 27.11.1710, fol.357.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christian Jacobsen Willer i Rødby. A:
1) bror Jens Danielsen i Meltofte i Halsted sogn.
Enkens første ægteskab med Niels Madsen, skifte 24.11.1694. Arv til B:
1) Kirsten Nielsdatter
2) Sidsel Nielsdatter, død, efter hvem søsteren arver.

95 Rasmus Olufsen, bådsmand i Rødby. 26.9.1710, fol.359.
E: Bodil Olufsdatter. LV: Johan Eriksen, købmand i Rødby.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Rasmussen 31, bådsmand i Rødby.

96 Christen Jensen, smed i Rødby. 19.9.1711, fol.359B.
E: Karen Hansdatter. FM: Johan Eriksen, købmand i Rødby. B:
3) Maren Christensdatter 6 mdr.
FM: morfar Hans Rasmussen i Brandstrup i Tirsted sogn.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christensen, smed i Errindlev
2) Else Christensdatter g.m. Hans Lauridsen, smed i Dannemarre.

97 Bodil Pedersdatter With i Rødby. 10.11.1711, fol.365B.
E: Johan Pedersen. B:
1) Peder Johansen 8
2) Jørgen Johansen 4
3) Karen Johansdatter 3
4) Maren Johansdatter 1.
FM:
1 farbror Mikkel Pedersen i Rødby
2 farbror Tønnes Pedersen i Rødby
3 Johan Eriksen i Rødby, beslægtet på mors side
4 Christen Pedersen i Rødby, beslægtet på mors side.
Arv i boet efter afdødes mor [Karen Jespersdatter, skifte 28.2.1702 lbnr.39, der var g.m. Peder Pedersen With] til afdødes søstersøn Jens Hansen ved dennes farbror Claus Jensen Møller.

98 Johan Olufsen i Rødby. 3.9.1711, fol.370.
E: Kirsten Mathiasdatter. LV: Laurids Jensen, smed, der ægter enken. B:
1) Oluf Johansen 3.
FM: Henrik Hansen Gartner i Rødby.
Arver efter enkens forældre til.
1 enkens bror Peder Mathiassen på Sjælland
2 enkens bror Mikkel Mathiassen på Sjælland.

99 Sidsel Lauridsdatter Bødker i Rødby. 23.6.1712, fol.372.
E: Rasmus Lauridsen Rød. A:
1) bror Laurids Lauridsen Bødker, død. 2B:
a Jacob Lauridsen Bødker, død. 4B:
1 Else Jacobsdatter 20
2 Ingeborg Jacobsdatter 18
3 Bodil Jacobsdatter 16
4 Birgitte Jacobsdatter 14
FM: stedmors mand Anders Pedersen Bødker i Rødby
b Kirsten Lauridsdatter g.m. Sejer Jørgensen i Rødby
2) bror Rasmus Lauridsen Bødker, død. 3B:
a Hans Rasmussen i Rødby
b Kirsten Rasmusdatter g.m. Anders Andersen, skibsbygger i Rødby
c Maren Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen, skrædder i Rødby
3) søster Maren Lauridsdatter Bødker, død. 5B:
a Mads Hansen Rød, død. 5B:
1 Johanne Madsdatter 28
2 Maren Madsdatter g.m. Laurids Pedersen Thølling i Rødby
3 Arild Madsen 20
4 Maren Madsdatter 10
5 Karen Madsdatter.
FM: stedmors mand Rasmus Rasmussen i Rødby
b Karen Hansdatter Rød, [skifte 18.10.1708 lbnr.77]. 2B:
1 Peder Osvaldsen i Rødby
2 Maren Rød g.m. Hans Nielsen i Rødby
c Johanne Hansdatter g.m. Hans Hansen Ellegaard i Rødby
d Maren Hansdatter, død. E: Peder Sudder. 4B:
1 Kirsten Bertelsdatter 25, tjener ved Tårs færge
2 Maren Bertelsdatter 22, på Kærstrup
3 Gedske Pedersdatter 18, vanfør
4 Johanne Pedersdatter 10
e Hans Pedersen Rød, (halvbror til øvrige søskende)
4) søster Karen Lauridsdatter Bødker, død. 4B:
a Hans Lauridsen Brøde i Errindlev
b Maren Lauridsdatter g.m. Peder Due i Sjælstofte
c Kirsten Pedersdatter g.m. Jens Pedersen, snedker i Errindlev
5) søster Anne Lauridsdatter Bødker, død. 2B:
a Jacob Jørgensen i Rødby
b Poul Jacobsen i Amsterdam.

100 Anne Hansdatter i Rødby. 9.9.1712, fol.378B.
E: Peder Nielsen, skomager. B:
1) Johanne Pedersdatter 3½.
FM: mors morbror Christian Jacobsen Willer.

101 Hans Nielsen, væver i Rødby. 16.9.1712, fol.379.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Henrik Nielsen i Rødby. A:
1) morbror Abraham Hansen, skrædder i Stokkemarke
2) morbror Hans Hansen Rødby i Nakskov, død. 5 børn uvist hvor
3) morbror Lukas Hansen, snedker i Rødby, død. 3B: 3 døtre, hvoraf 2 i København og 1 i Rødby
4) moster Salome Hansdatter
5) moster Marie Hansdatter, død. 3B: 1 søn og 2 døtre
Arv i boet til Maren Henningsdatter, datter af Henning Danielsen Møller.

102 Jørgen Hansen, 17 år gammel i Rødby. 24.1.1713, fol.382.
A:
1) mor Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Hansen i Rødby
2) søster Karen Hansdatter 25.
FM: Jørgen Pedersen Mess i Rødby.
Arv efter afdødes far Hans Pedersen, skifte 20.7.1698.

103 Johanne Lauridsdatter i Rødby. 6.5.1713, fol.382B.
E: Otto Christoffer Clausen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1713.

104 Anne Kabbel i Rødby. 6.4.1713, fol.384B.
Enke efter Otto, Jensen, der for nogen tiden er borteblevet med skib og gods. B:
3) Anne Ottesdatter 16
4) Peder Ottesen 14
5) Maren Ottesdatter 9
6) Jens Ottesen 8
7) Mads Ottesen 6.
FM: Hans Hansen Haagen i Rødby.
Første ægteskab med Peder Jensen, skifte 13.7.1695. B:
1) Margrethe Pedersdatter 21
2) Hans Pedersen 18.

105 Elisabeth Nikolajsdatter i Rødby. 11.8.1713, fol.387.
E: Anders Lauridsen Hollænder. B:
2) Birgitte Andersdatter 6 mdr.
Skifte efter første mand 24.3.1711. B:
1) Peder Hansen 7.
FM: Bendix Jensen i Rødby.

106 Hans Pedersen Marquard i Rødby. 18.7.1713, fol.389.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Johan Eriksen, købmand i Rødby. B:
1) Peder Hansen Marquard 22
2) Hans Hansen Marquard 18.

107 Karen Lauridsdatter, ugift i Rødby. 13.1.1714, fol.392.
A:
0) forældre efter [Laurids Hansen Haagen], skifte 6.9.1700 og [Magdalene Hansdatter], skifte 13.12.1708 lbnr.80
1) bror Jørgen Lauridsen.
FM: Hans Lauridsen Haagen.
Af mors første ægteskab B:
2) halvsøster Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Madsen, skomager i Rødby
3) halvbror Christen Jørgensen, i skrædderlære i Rødby.

108 Thomas Lauridsen, skomager i Rødby. 22.2.1714, fol.393B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Christen Friis i Rødby. B:
3) Maren Thomasdatter 4
4) Mette Thomasdatter 9 uger.
FM: Hans Thiisen i Rødby.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 4.3.1701 lbnr.32]. B:
1) Else Thomasdatter g.m. Jørgen Eriksen i Rødby
2) Hans Thomsen 24.

109 Christen Hansen Schynemand i Rødby. 14.9.1714, fol.400.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Hans Henrik Nielsen i Rødby.
Skifte efter første hustru 28.2.1692. B:
1) Jens Christensen 24.
FM: farbror Jørgen Hansen, skrædder.

110 Niels Nielsen Bødker i Rødby. 4.10.1714, fol.400B.
E: Johanne Carstensdatter. LV: B:
1) Carsten Nielsen 9
2) Niels Nielsen 6
3) Birgitte Nielsdatter 2½.
FM: Carsten Lauridsen, som beslægtet.

111 Maren Jørgensdatter i Rødby. 10.12.1710, fol.401B.
E: Svend Eidenberg, tobaksspinder. A:
1) bror Jens Jørgensen Fogh, degn i Elmelunde på Møn, [skifte Mønbo herred gejstlig 23.5.1718 lbnr.41.6B:
a Hans Jensen Fogh, toldkontrollør og toldforpagter i Køge
b Cathrine Jensdatter g.m. Hans Hansen Bramsen i Rødby
c Kirsten Jensdatter i København, [var g.m. Peder Christensen Winther, begge døde i pestens tid]. 3B:
1 [Thale Pedersdatter]
2 [Abraham Pedersen]
3 [Kirsten Pedersdatter]
d Anneke Jensdatter g.m. Jørgen Johan Mackeprang, barber i Rødby
e Maren Jensdatter g.m. Jens Munch, degn i Elmelunde
f Karen Jensdatter, tjener i Horslunde sogn.

112 Elisabeth Svendsdatter i Rødby. 18.3.1715, fol.405a.
A:
1) bror Mikkel Svendsen i Rødby
2) søster Margrethe Svendsdatter
3) halvbror Svend Hansen 18.
FM: morbror Henrik Hansen Gartner i Rødby.

113 Karen Boes i Rødby. 20.5.1715, fol.407.
Enke. B:
1) Anne Danielsdatter g.m. Niels Nielsen
2) Kirsten Danielsdatter g.m. Rolf Svendsen, skomager i Nakskov
3) Niels Danielsen Boes, [skifte 15.4.1715 lbnr.114]. 4B:
a Peder Nielsen 10
b Karen Nielsdatter 8
c Anne Nielsdatter 4
d Maren Nielsdatter 15 uger.
FM: Mads Jørgensen, drejer i Rødby.

114 Niels Danielsen [Boes], skomager i Rødby. 15.4.1715, fol.409.
E: Mette Pedersdatter. LV: Svend Eidenberg i Rødby. B:
1) Peder Nielsen 10
2) Karen Nielsdatter 8
3) Anne Nielsdatter 4
4) Maren Nielsdatter 15 uger.
FM: Laurids Boesen.

115 Margrethe Jørgensdatter i Rødby. 16.2.1715, fol.410B.
E: Rasmus Jensen Jyde. A:
0) far Jørgen Jørgensen Sall, død
1) bror Mathias Sørensen Sall
2) bror Christen Jørgensen i Nykøbing
3) søster Maren Jørgensdatter g.m. Rasmus Madsen
4) søster Kirsten Jørgensdatter, død. 2B:
a Jørgen Davidsen i Rødby
b Jochum Davidsen i Nakskov.

116 Christoffer Hansen, byskriver i Rødby. 20.3.1715, fol.413.
E: Anne Thorsdatter. LV: Hans Henrik Nielsen. B:
1) Johannes Christoffersen Vind
2) Thor Christoffersen Vind
3) Voldborg Sofie Christoffersdatter i København. FM: Claus Rolighed.

117 Mads Mortensen i Rødby. 25.2.1715, fol.421.
E: Magdalene Jochumsdatter. LV: Eskild Væver. B:
1) Jochum Madsen 10
2) Morten Madsen 6.
FM: Tønnes Pedersen.

118 Hans [Hansen] Bramsen, tobaksspinder i Rødby. 7.11.1715, fol.422.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Jørgen Johan Mackeprang. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 15
2) Maren Hansdatter 3½
3) Karen Hansdatter 2.
FM: farbror Mads Bramsen.

119 Christian Murmester i Rødby. 15.8.1715, fol.425.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Christen Friis. B:
1) Herman Christiansen, murer
2) Anne Elisabeth Christiansdatter g.m. Peder Kønsberg
3) Peder Christiansen 2
4) Zacharias Christiansen 1½.
FM: Christen Hattemager.

120 Christen Pedersen Ruud, tolder i Rødby. 17.9.1715, fol.428.
E: Elisabeth Thorsdatter. LV: Johan Eriksen. B:
1) Edvard Christensen Ruud, tolder i Dragsminde
2) Peder Christensen Ruud, student
3) Thor Christensen Ruud 18
4) Christence Christensdatter Ruud 29.

121 Nikolaj [Thomsen] Winther, visiterer i Dragsminde. 20.12.1715, fol.433.
B:
1) Peder Nikolajsen Winther
2) Thomas Nikolajsen Winther, kapellan i Skovlænge, Gurreby og Søllested
3) Henrik Nikolajsen Winther, student
4) Arvid (Avid) Nikolajsen Winther.

122 Christence Vilhelmine Krueg i Rødby. 23.6.1716, fol.437.
E: Jørgen Sol. A:
1) mor Marie Krueg g.m. Mogens [Sørensen] Rahr, præst i Skovlænge, Gurreby og Søllested
Mors første ægteskab med [Vilhelm Jørgensen Kruchow, præst i Marvede og Hyllinge, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 28.7.1690 lbnr.26]
2) søster Barbara Marie Krueg
3) søster Birgitte Elisabeth Krueg
4) søster Maren Qvirin Krueg.
FM: Peder Winther i Rødby.

123 Henrik Clausen Lykke, organist i Rødby. 12.1.1717, fol.443B.
E: Dorthe Cathrine Henriksdatter. LV: Jørgen Kølle i Nakskov. B:
1) Henrik Henriksen Lykke i København
2) Jacob Henriksen Lykke i Rødby.

124 Jacob Olufsen i Rødby. 6.11.1716, fol.453.
E: Maren Nielsdatter. B:
3) Mikkel Jacobsen 15
4) Peder Jacobsen 11.
FM: Johan Eriksen i Rødby.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Jacobsen 40
2) Anne Jacobsdatter g.m. Peder Rasmussen.

125 Christoffer Lassen i Rødby. 18.2.1717, fol.457B.
E: Karen Gertsdatter. LV: Rasmus Lauridsen Rød, der ægter enken. B:
1) Margrethe Christoffersdatter 19
2) Gert Christoffersen 16
3) Karen Christoffersdatter 5.
FM: Johan Eriksen i Rødby.

126 Jørgen Johan Mackeprang i Rødby. 23.2.1718, fol.459.
E: Anne Jensdatter Foged. LV: Hans Christoffer Nielsen, præst i Nebbelunde og Sædinge. B:
1) Hans Mackeprang i Rødby.

127 Hans Jochumsen i Rødby. 17.3.1718, fol.460B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Johan Eriksen i Rødby.
Skifte efter første hustru 30.10.1685. B:
1) Augustinus Hansen.
Sønnen har arv efter morbror Mikkel Augustinussen Schandorph.

128 Kirsten Andersdatter Juul i Rødby. 11.11.1717, fol.465B.
E: Peder Zier. B:
1) Maren Pedersdatter 10
2) Kirsten Pedersdatter 7
3) Laurids Pedersen 3
4) Anneke Pedersdatter 6 mdr.
FM:
1 farfar Laurids Zier
2 fasters mand Hans Haagen
3 mosters mand Peder Haagen.

129 Johanne Danielsdatter i Rødby. 18.11.1717, fol.466.
E: Peder Bondesen. B:
1) Daniel Pedersen 2½.
FM: mors fasters mand Jens Nielsen i Rødby.Rødby Byfoged
Skifteprotokol
1736-1753

130 David Kørner, købmand i Rødby. 1735, fol.2.
E: [Øllegaard Grønvald Monrad]. LV: Mogens Hansen. B:
1) David Davidsen 3 mdr den 4.6.1736.
FM: Niels Hansen.
Anden skiftesamling var 12.12.1735.
(Fol. 1 og dermed begyndelsen af skiftet mangler).

131 Maren [Hansdatter] i Rødby. 21.2.1737, fol.13.
Enke efter Johan Hansen Koch, [skifte 10.1.1709 lbnr.81]. B:
1) Johanne Johansdatter
2) Cathrine Johansdatter
3) Hans Johansen, rytter i Odense
4) Johan Johansen, rytter i Odense.
FM: Jens Kølle i Rødby, herredsskriver i Fuglse herred.

132 Mikkel Madsen i Rødby. 31.7.1737, fol.15B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Jacob Willer, væver i Rødby. B:
1) Jens Mikkelsen 16.
FM: farbror Laurids Madsen i Nebbelunde.

133 Ludvig Frederik Hogve i Rødby. 8.8.1737, fol.16B.
Arvinger angives ikke.

134 Jens Bendixen i Rødby. 12.10.1737, fol.18.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Hans Hovmand, væver i Rødby. B:
1) Birthe Kirstine Jensdatter 25 uger.
FM: farbror Hans Bendixen i Rødby.

135 Niels Pedersen Jyde i Rødby. 12.10.1737, fol.19.
E: Margrethe Clausdatter. LV: far Claus Nielsen i Rødby.
Af tidligere ægteskab(er) B:
1) Peder Nielsen 20
2) Mikkel Nielsen 16
3) Maren Nielsdatter 12
4) Claus Nielsen 1½.
FM: Hans Mikkelsen i Rødby.
De tre ældste børn har arv efter deres mors farmor Karen Jørgen Mess.

136 Peder Edvardsen Mess, tobaksspinder i Rødby. 17.6.1736, fol.21.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Anders Pedersen.
FM: Mathias Henriksen Foss, bager i Rødby.

137 Laurids Pedersen Ploug i Rødby. 7.12.1737, fol.31B.
E: Maren Madsdatter. LV: Jens Kølle, herredsskriver. B:
1) Laurids Pedersen Ploug i Græshave
2) Mads Lauridsen Ploug 26, farer til søs
3) Barbara Lauridsdatter Ploug 23
4) Hans Lauridsen Ploug 20
5) Jens Lauridsen Ploug 18
6) Niels Lauridsen Ploug 12.

138 Morten Andersen, tømrer i Rødby. 30.1.1738, fol.33.
E: Ellen Eriksdatter. LV: Christen Dorenkrands i Rødby. B:
1) Hans Jørgen Mortensen 17.
FM: Jens Iversen i Rødby.

139 Maren Madsdatter i Rødby. 8.2.1738, fol.34B.
Enke efter Laurids Pedersen Ploug, skifte 7.12.1737 lbnr.137. B:
1) Peder Lauridsen Ploug i Græshave
2) Mads Lauridsen Ploug 26, farer til søs
3) Barbara Lauridsdatter Ploug 23
4) Hans Lauridsen Ploug 20
5) Jens Lauridsen Ploug 18
6) Niels Lauridsen Ploug 12.
FM: Jens Kølle, herredsskriver i Rødby.

140 Anne Pedersdatter i Rødby. 22.3.1738, fol.37.
E: Poul Olufsen Munch. A:
1) søster Cathrine Pedersdatter i Torslunde
2) søster Maren Pedersdatter i Rødby
3) halvbror Niels Rasmussen i Rødby.
FM: Rasmus Pedersen i Rødby.

141 Constance Christensdatter Rud i Rødby. 20.2.1738, fol.38B.
E: Jacob Lykke, byskriver. B:
1) Dorthe Cathrine Lykke 21
2) Christen Lykke 19, hos morbror Thor Rud, forvalter på Løvenholm [i Gjesing sogn] i Jylland
3) Elisabeth Lykke 16¼.
FM: morbror Edvard Rud, tolder ved Dragsminde.

142 Laurids Madsen, skomager i Rødby. 9.6.1738, fol.39B.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: bror Jacob Bødker i Rødby. B:
1) Mads Lauridsen 18
2) Jacob Lauridsen 16
3) Peder Lauridsen 12
4) Maren Johanne Lauridsdatter 7¾
5) Hans Lauridsen 4.
FM: farbror Peder Madsen, skomager i Rødby.

143 Mathias Davidsen i Rødby. 24.7.1738, fol.41.
A:
1) mor Ingeborg Mathiasdatter g.m. Peder Andersen, skomager på stedet
2) bror Rasmus Davidsen 16
3) søster Maren Davidsdatter 14
4) søster Dorthe Davidsdatter 12.
FM: farbror Niels Rasmussen, skomager i Rødby
5) halvbror David Pedersen 2.
Arv efter afdødes far David Rasmussen, skomager i Rødby, skifte 9.5.1735.
Arv efter afdødes farmor Kirsten Nielsdatter, skifte 16.1.1736.

144 Dorthe Pedersdatter i Rødby. 23.6.1738, fol.41B.
Enke efter [Jens Bendixen, skifte 12.10.1737lbnr.134]. Forlovet med Johan Jørgen. B:
1) Birgitte Kirstine Jensdatter 1 år 3 mdr.
FM: farbror Hans Bendixen i Rødby.

145 Peder Hansen Hvid, købmand i Rødby. 12.9.1738, fol.44.
E: Martha Hansdatter Lauge. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 13.
Bevilling til uskiftet bo af 4.5.1733.

146 Hans Mikkelsen i Rødby. 17.10.1738, fol.46B.
E: Anne Cathrine Mikkelsdatter. LV: Jens Kølle, herredsskriver. B:
1) Birthe Lisbeth Hansdatter 8
2) Sidsel Cathrine Hansdatter 4.
FM: Peder Johansen With i Rødby.

147 Cort Mortensen, snedker i Rødby. 21.11.1738, fol.50.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Mackeprang. købmand i Rødby. B:
1) Morten Cortsen, snedker i Rødby.

148 Cathrine Hansdatter i Rødby. 7.1.1739, fol.52.
E: Christian [Jensen] Feilberg, farver i Rødby. B:
1) Kirsten Christiansdatter 5.
FM: Peder Vendel, bagbinder i Rødby.

149 Øllegaard Grønvald Monrad i Rødby. 14.1.1738, fol.53B.
E: Mathias Reimer. B:
2) Johan Mathiassen Reimer 6 mdr.
Første ægteskab med [David Kørner, skifte 1735 lbnr.130]. B:
1) David Davidsen Kørner 1½.
FM:
1 Christian Frederik [Nielsen] Buchholtz, præst i Døllefjelde og Musse
2 morbror Frederik Hansen Monrad, præst [i Rø] på Bornholm.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Johan Reimer i Maribo
2 enkemandens bror Søren Reimer i Maribo.
[Afdødes forældre var Hans Rhumann Frederiksen Monrad, præst i Hesselager på Fyn, død juli 1725 og Birgitte Poulsdatter Grønvald, død 1718].

150 Maren Davidsdatter i Rødby. 15.5.1739, fol.64.
A:
1) mor Ingeborg Mathiasdatter g.m. Peder Andersen, skomager på stedet
2) bror Rasmus Davidsen 17
3) søster Dorthe Davidsdatter 13.
FM: farbror Niels Rasmussen, skomager i Rødby
4) halvbror David Pedersen 3
5) halvbror Anders Pedersen 10 uger.
Arv efter afdødes far David Rasmussen, skomager i Rødby, skifte 9.5.1735.
Arv efter afdødes farmor Kirsten Nielsdatter, skifte 16.1.1736.
Arv efter afdødes bror Mathias Davidsen, skifte 24.7.1738 lbnr.143.

151 Hans Jørgen Martzner i Rødby. 31.8.1739, fol.65.
Afdøde var født i Bøhmen.
Arvinger kendes ikke.

152 Hans Bendixen i Rødby. 15.8.1739, fol.67B.
B:
1) Kirsten Hansdatter 12.
FM: fasters mand Laurids Gregersen i Rødby.

153 Mads Hansen Kølle, ugift i Rødby. 26.6.1739, fol.69.
A:
1) farbror Jørgen Kølle, borgmester i Nakskov
2) farbror Jens Kølle, herredsskriver på stedet
3) farbror Peder Kølle i Rødby
4) farbror Rasmus Kølle, død. 1B:
a Anne Margrethe Rasmusdatter Kølle 7¾, i Rødby
5) morbror Thomas Thomsen i Errindlev
6) moster Kirsten Thomasdatter, død. E: Henrik Hansen i Ringsebølle. 7B:
a Thomas Jacobsen i Ringsebølle
b Rasmus Jacobsen 24
c Margrethe Jacobsdatter 21
d Anne Henriksdatter 18
e Hans Henriksen 16
f Dorthe Henriksdatter 12
g Maren Henriksdatter 7
7) moster Maren Thomasdatter g.m. Laurids Frederiksen i Hillested
8) mors halvbror Søren Thomsen i Vejleby, død. 4B: 2 sønner og 2 døtre, uvist hvor
9) mors halvsøster Ingeborg Thomasdatter g.m. Jørgen Boesen i Vejleby, begge døde. 2B:
a Birthe Jørgensdatter g.m. Jacob Kaltz i Rødby
b Ingeborg Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen i Rødby.
Arv efter afdødes far Hans Kølle, herredsskriver, skifte 27.6.1736
Arv efter afdødes mor Dorthe Thomasdatter, skifte november 1726.

154 Anne Cathrine Krop i Rødby. 27.7.1739, fol.74.
E: Morten Væver.
Første ægteskab med Jørgen Rask. A:
1) bror Hans Christoffer Krop i Ny Karelen o Oldenburg
2) bror, død. 2B:
a Johan Krop i Heiligenhafen
b Christoffer Krop i Grube i Holsten
3) halvbror Johan Peder Krop i Heiligenhafen.

155 Johan Harder, maler i Rødby. 29.1.1740, fol.78.
B:
1) Birthe Malene Johansdatter Harder i Glückstadt
2) Margrethe Johansdatter Harder i Nykøbing
3) Anne Marie Johansdatter Harder i Rødby
4) Johan Johansen Harder 15.
FM: Jacob Lauridsen Kaltz, bager i Rødby.

156 Anne Pedersdatter i Rødby. 3.2.1740, fol.80.
E: Rasmus Pedersen, skrædder. A:
1) bror Rasmus Pedersen, snedker i Rødby
2) søster, død. 3B:
a Laurids Madsen i Egebølle i Dannemarre sogn
b Peder Madsen, hattemagersvend, uvist hvor
c datter, død. E: Poul Rasmus i Torup. 1B:
1 Jacob Pedersen 2½
3) søster, død. 1B:
a datter, død. E: Hans Knudsen i Torup. 1B:
1 Peder Andersen 12 hos sin stedfar.

157 Karen Lauridsdatter i Rødby. 20.2.1740, fol.82B.
Enke efter Peder Akselsen, skifte 15.7.1737. B:
1) Bodil Pedersdatter 22
2) Aksel Pedersen 21.
FM: Mikkel Jacobsen, skomager i Rødby.

158 Maren Hansdatter i Rødby. 28.3.1740, fol.85B.
E: Simon Pedersen, skomager. B:
1) Anne Simonsdatter 2
2) Peder Simonsen 7 uger.
FM: mosters mand Anders Jensen, handskemager i Rødby.

159 Simon Jørgensen i Rødby. 6.8.1740, fol.87B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: far Rasmus Pedersen, snedker i Rødby. B:
1) Jørgen Simonsen
2) Rasmus Simonsen
3) Otto Simonsen
4) Maren Cathrine Simonsdatter.

160 Otto Lauridsen Willer, skomager i Rødby. 28.10.1740, fol.89B.
E: Else Nielsdatter. LV: Hans Jørgen Mackeprang, købmand og vinhandler i Rødby. A:
1) bror Rasmus Lauridsen, feldbereder i Nysted
2) bror Hans Lauridsen, feldbereder i Nysted, død. B: 3 sønner
3) bror Peder Lauridsen i Nysted
4) søster Maren Lauridsdatter g.m. Laurids Jørgensen i Grænge
5) søster Anne Lauridsdatter i Rødby
6) halvbror Laurids Rasmussen i Nysted
7) halvsøster Bodil Rasmusdatter i Nysted
8) halvbror Peder Lauridsen i Nysted
9) halvbror Peder Lauridsen i Nysted.

161 Carsten Mikkelsen Foss i Rødby. 5.11.1740, fol.91B.
E: Elisabeth Christoffersdatter. LV: [halv]bror Jacob Ottesen i Rødby. B:
2) Anneke Carstensdatter Foss 10
3) Johanne Carstensdatter Foss 6 mdr.
FM: farbrors søn Mathias Henriksen Foss, bager i Rødby.
Skifte efter første hustru 8.6.1723. B:
1) Margrethe Carstensdatter Foss 18.

162 Jens Kølle, herredsskriver og kirkeværge i Rødby. 13.8.1740, fol.94.
E: Johanne Kirstine Olufsdatter. LV: Mathias Haagen i Rødby. B:
3) Hans Jensen Kølle 4½
4) Laurids Jensen Kølle 2.
FM: Jørgen Kølle, borgmester i Nakskov.
Første ægteskab med Bodil Rasmusdatter, skifte 6.4.1725. B:
1) Mads Jensen Kølle 17½
2) Anne Jensdatter Kølle 15½.
Arv efter første hustrus mor Kirsten Rasmus Davidsen, skifte 16.6.1736.
Arv efter Jens Rasmussen, skomagersvend, skifte 17.6.1732.

163 Rasmus Nielsen Brylle, skipper i Rødby. 21.9.1739, fol.105.
E: Barbara Marie Pedersdatter. LV: Jens Markussen Willer.
Første ægteskab med Margrethe Hansdatter, skifte 19.11.1736. B:
1) Maren Rasmusdatter Brylle 18
2) Hans Brahms Rasmussen Brylle 9
3) Niels Rasmussen Brylle 6.
FM:
1 Peder Vendel. bogbinder i Rødby
2 Rasmus Pedersen i Rødby.

164 Anne Henriksdatter i Rødby. 4.5.1741, fol.117.
Enke efter Jens Jensen, bådsmand, skifte 26.6.1721. B:
1) Henrik Jensen, farer til søs
2) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Anders Mortensen, handskemager i Rødby.
Hans første hustru [Karen Jensdatter], skifte 31.5.1708 lbnr.72. Arv til B:
1) Karen Jensdatter.

165 Herman Christensen, murer i Rødby. 10.4.1741, fol.118B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Christian Smed i Rødby. A:
1) halvbror Zacharias Christensen, murer i Rødby
2) halvsøster Elisabeth Christensdatter g.m. Peder Rønsberg, skomager i Rødby.

166 Rasmus Pedersen, snedker i Rødby. 14.7.1741, fol.122.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Bentsen, væver. B:
3) Birgitte Cathrine Rasmusdatter 12
4) Anders Rasmussen 6.
FM: Rasmus Pedersen, skrædder i Rødby.
Af første ægteskab B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Laurids Rasmussen, begge døde. 2B:
a Bodil Lauridsdatter, uvist hvor
b Maren Lauridsdatter
2) Karen Rasmusdatter, enke efter Simon Jørgensen, [skifte 6.8.1740 lbnr.1599.

167 Bodil Pedersdatter i Rødby. 16.9.1741, fol.124B.
E: Peder Lauridsen Ploug. B:
1) Maren Pedersdatter Ploug 3.
FM: morbror Hans Pedersen i Skovby i Græshave sogn.

168 Anne Pedersdatter i Rødby. 29.1.1742, fol.125B.
Enke efter Peder Mouridsen, skifte 23.4.1725. B:
1) Mourids Pedersen, skomager
2) Peder Pedersen, skomager
3) Simon Pedersen, skomager
4) Maren Pedersdatter i Rødby
5) Kirsten Pedersdatter, uvist hvor.

169 Maren Knudsdatter i Rødby. 19.4.1742, fol.128.
E: Niels Mikkelsen. B:
1) Knud Nielsen 3.
FM: morbror Rasmus Knudsen, avlsmand i Rødby.
Skifte 15.7.1737 efter enkemandens første hustru. Arv til B:
1) Birgitte Nielsdatter.

170 Hans Henriksen i Rødby. 19.4.1742, fol.129B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: far Mads Jørgensen, snedker. B:
2) Barbara Hansdatter 10
3) Henrik Hansen 8
4) Hans Jørgen Hansen 3.
FM: Anders Andersen, skibsbygger.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 17.

171 Lucie Pedersdatter i Rødby. 9.11.1742, fol.132.
E: Hans Nielsen, tobaksspinder. B:
1) Margrethe Hansdatter 12
2) Mette Hansdatter 9
3) Ellen Hansdatter 6
4) Peder Hansen 4
5) Niels Hansen 2
6) Johannes Hansen 6 mdr.
FM: morbror Rasmus Pedersen, tobaksspinder.

172 Johanne Dorthe Friis i Rødby. 15.3.1741, fol.133B.
E: Edvard Danielsen, feldbereder i Nakskov, nu uvist hvor. B:
1) Christen Edvardsen Friis 10
2) Thomas Edvardsen Friis 6.
FM: morfar Christen Friis i Rødby.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Karen Jensdatter.

173 Maren Jensdatter i Rødby. 20.3.1743, fol.159.
E: Hans Christensen, smed. B:
1) Bente Hansdatter g.m. Anders Jensen, handskemager i Rødby
2) Bodil Hansdatter 29
3) [Maren Hansdatter, skifte 28.3.1740 lbnr.158]. E: Simon Pedersen, skomager. 1B:
a Anne Simonsdatter 5.

174 Jens Lauridsen Dalager, toldkontrollør i Dragsminde. 30.5.1743, fol.161B.
E: Anne Hansdatter Goe (Gøde). LV: Edvard Rahr, tolder i Dragsminde. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter Dalager g.m. Mathias Ferslev, borgmester i Helsingør
2) Maren Jensdatter Dalager g.m. [Jacob] Severin til Dronninglund, Dronninggård og Hals Ladegård
3) Laurids Jensen Dalager 21
4) Christoffer Carl Dalager 16
5) Frederikke Sofie Jensdatter Dalager 12.
FM: Niels Hansen i Rødby.

175 Thies Mathiassen, købmand i Rødby. 30.5.1743, fol.166B.
E: Anne Markusdatter Willer. LV: svoger Hans Jørgen Mackeprang, købmand og vinhandler i Rødby. A:
1) søster Ingeborg Mathiasdatter g.m. Peder Andersen, skomager i Rødby.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Jens Markussen.

176 Peder Nielsen, ugift i Rødby. 1?0.7.1743, fol.172B.
A:
1) bror Mikkel Nielsen 25
2) søster Marie Nielsdatter 18
3) bror Claus Nielsen 8.
FM: Poul Clausen, handskemager i Rødby.

177 Regitse Hermansdatter Lipper i Rødby. 6.7.1744, fol.174.
E: Christen Friis, vicedommer. B:
2) [Johanne Dorthe Friis, skifte 15.3.1741 lbnr.172]. 1B:
a Christen Friis Edvardsen 13 år gammel hos afdødes søsterdatter [Johanne Bergenhammer] g.m. Rasmus Stæhr på Rugballegård [i Hover sogn] ved Vejle.
Første ægteskab med [Edvard Willer]. B:
1) Anne Edvardsdatter Willer g.m. Joen Siebech i Vedbæk på Sjælland

178 Hans Thomsen i Rødby. 20.6.1744, fol.175B.
E: Maren. LV: Laurids Ottesen i Rødby.
Testamente af 18.8.1742. A:
1) søster, død. 2B:
a Erik Jørgensen Willer
b Maren Jørgensdatter g.m. Frederik Jessen
2) halvsøster Bente, enke efter Hans Zier. Hendes 3B:
a Hans Hansen Zier
b Maren Hansdatter g.m. Jacob Ottesen
c Anne Hansdatter g.m. Albert Boye
3) halvsøster Maren g.m. Rasmus Lang i Nakskov
4) hans steddatter Christiane Christensdatter
5) hans stedsøn Peder Christensen.

179 Christoffer Kønsberg i Rødby. 25.9.1744, fol.184B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Jørgen Mackeprang i Rødby. B:
4) Karen Christoffersdatter 7
5) Anne Christoffersdatter 4
6) Peder Christoffersen 1½.
FM: farbror Peder Kønsberg i Rødby.
Skifte efter første hustru 20.4.1736. B:
1) Thomas Christoffersen 23
2) Dorthe Christoffersdatter forlovet med en snedkersvend i Nakskov
3) Anne Cathrine Christoffersdatter 20, i Vestenskov præstegård.

180 Jens Markussen Willer, kirkeværge, fattigforstander og købmand i Rødby. 22.2.1743, fol.187.
E: Mette Cathrine Lossisdatter. LV: Peder Brabrand, købmand i Rødby. B:
1) Markus Jensen Willer 14½
2) Birthe Jensdatter Willer 11½
3) Anne Jensdatter Willer 9½
4) Maren Jensdatter Willer 7½
5) Karen Jensdatter Willer 7½
6) Else Jensdatter Willer 5½.
FM: Hans Jørgen Mackeprang, købmand og vinhandler i Rødby.

181 Niels Mikkelsen i Rødby. 8.1.1745, fol.217.
E: Barbara Johansdatter. LV: Mathias Haugen.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Nielsdatter 21
2) Maren Nielsdatter 9.
FM: Rasmus Knudsen, avlsmand i Rødby.
Andet ægteskab med [Maren Knudsdatter], skifte 19.4.1742 lbnr.169. B:
3) Knud Nielsen 6.
FM: farbror Niels Mikkelsen i Rødby.

182 Johan Johansen, ugift i Rødby. 7.1.1745, fol.218B.
A:
1) søster i Lübeck, hvis navn ikke kendes.

183 Anne Markusdatter Willer i Rødby. 20.12.1745, fol.224B.
A:
1) bror Jens Markussen Willer, [skifte 22.2.1743 lbnr.180. 6B:
a Markus Jensen Willer
b Birthe Jensdatter Willer
c Anne Jensdatter Willer
d Maren Jensdatter Willer
e Karen Jensdatter Willer
f Else Jensdatter Willer.
FM: stedfar Jens Berntz i Rødby
2) søster Johanne Markusdatter Willer g.m. Hans Jørgen Mackeprang i Rødby
3) søster, død. 1B:
a Karen Hansdatter g.m. Simon Pedersen Skomager i Rødby
4) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Peder Pedersen, skomager i Rødby.

184 Anne Jensdatter Fogh i Rødby. 15.1.1746, fol.235B.
E: Bertel Hansen Meyer. A:
0) forældre [Jens Jørgensen Fogh, degn i Elmelunde, død 10.5.1705 og Margrethe Madsdatter, 27.8.1718]
1) søster [Cathrine Jensdatter Fogh g.m. Hans Hansen Bramsen i Rødby, begge døde. 3B:
a Maren Hansdatter Brams g.m. Peder Vendel i Rødby
b Karen Hansdatter Brams g.m. Rasmus Andersen i Rødby
c Margrethe Hansdatter Brams, [skifte 19.11.1736, var g.m. Rasmus Nielsen Brylle, skifte 21.9.1739 lbnr.163]. 3B:
1 Maren Rasmusdatter Brylle 24
2 Hans Brahms Rasmussen Brylle 15
3 Niels Rasmussen Brylle 13
2) søster [Maren Jensdatter Fogh, død, var g.m. Jens Jensen Munch, degn i Elmelunde på Møn]. 1B:
a Judith Jensdatter Munch g.m. Frederik Hansen på Møn.
[Første ægteskab med Jørgen Johan Mackeprang, skifte 23.2.1718 lbnr.126].

185 Elisabeth Jørgensdatter i Rødby. 19.3.1746, fol.239.
E: Paaske Madsen. B:
1) Mads Paaskesen 12
2) Anne Margrethe Paaskesdatter 10.
FM: mors stedfar Niels Mikkelsen i Rødby.

186 Testamente i Rødby. 1746, fol.240.
Testamente af 7.6.1730 for Mogens Hansen og Johanne Nielsdatter [Brabrand] i Rødby.

187 Christen Friis, vicedommer i Rødby. 15.2.1745, fol.241.
E: Kirsten Carstensdatter. LV: Søren Christensen, handskemager i Rødby.
Første ægteskab med [Regitse Hermansdatter Lipper, skifte 6.7.1744 lbnr.177]. B:
1) [Johanne Dorthe Friis, skifte 15.3.1741 lbnr.172]. 1B:
a Christen Friis Edvardsen 14 år gammel hos afdødes første hustrus søsterdatter [Johanne Bergenhammer] g.m. Rasmus Stæhr på Rugballegård [i Hover sogn] ved Vejle.

188 Abel Cathrine Pedersdatter Giese i Rødby. 30.6.1745, fol.245.
B:
1) Anne Marie Johansdatter Kelner.
FM: morbror Jacob Giese, skovrider i Maribo.

189 Kirsten Ziers i Rødby. 4.11.1746, fol.248.
A:
1) Else Jacobsdatter g.m. Jacob Munch i Rødby
2) bror, død. 3B:
a Jørgen Knudsen 18
b Maren Knudsdatter 18
c Hans Knudsen 12
3) bror, død. 5B:
a Mads Lauridsen 27
b Jacob Lauridsen 20
c Peder Lauridsen 19
d Maren Lauridsdatter 15
e Hans Lauridsen 12
4) bror, død. 1B:
a Jacob Pedersen 16.

190 Anders Jensen, handskemager i Rødby. 18.1.1747, fol.250.
E: Birthe Hansdatter. LV: Simon Pedersen, skomager i Rødby. B:
1) Kirsten Andersdatter 20
2) Anne Marie Andersdatter 15
3) Morten Andersen 5.
FM: fasters mand Jacob Hansen i Rødby.

191 Dorthe Cathrine Jacobsdatter Lykke i Rødby. 10.3.1747, fol.252.
E: Peder Rudolf Wulff. B:
1) Hans Pedersen Wulff 1½.
FM: morfar Jacob Lykke, byskriver i Rødby.

192 Elisabeth Thomasdatter i Rødby. 1.4.1747, fol.259.
E: Jacob Thomsen, tømrer.
Af første ægteskab B:
1) Marie Frandsdatter Bruun g.m. Vitus Bering, skomager,. uvist hvor
2) Sidsel Sofie Frandsdatter Bruun g.m. Peder Kron, juveler, uvist hvor
3) Anne Elisabeth Frandsdatter Bruun g.m. Christian Hylse i Norge
4) Kirsten Frandsdatter Bruun 22.
FM: Rasmus Raad i Rødby.

193 Jens Pedersen, skomager i Rødby. 17.5.1747, fol.261.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Zier. B:
1) Birthe Marie Jensdatter 9.
FM: Poul Gertsen.
Desuden nævnes svoger Poul Gertsens søster Cathrine Margrethe Gertsdatter i Nakskov.

194 Karen Christoffersdatter i Rødby. 8.7.1747, fol.26B.
E: Gert Christoffersen skomager. B:
1) Christoffer Gertsen 12
2) Kirsten Gertsdatter 10.
FM: Anders Hansen Krog i Lundegård.

195 Anne Nielsdatter Boes i Rødby. 19.9.1747, fol.265.
E: Christian [Jensen] Feilberg, farver. B:
1) Jens Christian Feilberg 6¾
2) Niels Feilberg 5½
3) Peder Feilberg 3¼
4) Mette Feilberg 1¾
5) Cathrine Feilberg, der døde efter moderen.
FM: Peder Hartvigsen Holm, skoleholder [i Nørre Alslev] på Falster g.m. moster [Maren Nielsdatter Boes]
Enkemandens første ægteskab med [Cathrine Hansdatter], skifte 7.1.1739 lbnr.148. Arv til B:
1 Kirsten Christiansdatter Feilberg.

196 Jonas Boyesen, kirurg og bartskær i Rødby. 28.7.1747, fol.268B.
E: Hedvig Augusta Bertramsdatter. LV: Rasmus Pedersen. B:
1) Cathrine Margrethe Jonasdatter 11
2) Margrethe Jonasdatter 9
3) Bertram Frederik Jonassen 5.
FM: Rasmus Raae i Rødby.
Desuden nævnes enkens [halv]søster Margrethe Cathrine Pedersdatter.

197 Christoffer Pedersen Munch i Rødby. 22.11.1747, fol.270.
E: Anne Markusdatter Mess. LV: Mathias Haagen i Rødby. B:
1) Malene Christoffersdatter 23
2) Margrethe Christoffersdatter
3) Lucie Christoffersdatter 17
4) Peder Christoffersen 12.
FM: Peder Carstensen i Rødby.

198 Søren Madsen i Rødby.2.1.1748, fol.271B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: søsters mand Niels Løjet i Øster Skørringe eller Tirsted. B:
1) Mads Sørensen 3.
FM: Jørgen Gartner i Rødby.

199 Hans Christoffersen, smed og hustru Barbara Hansdatter i Rødby. 23.2.1748, fol.272B.
B:
1) Claus Hansen 22
2) Sidsel Hansdatter 15¼.
FM: farbror Niels Christoffersen, skrædder i Bursø.

200 Peder Kønsberg i Rødby. 15.7.1748, fol.277B.
E: Anne Elisabeth Christensdatter. B:
1) Peder Pedersen Kønsberg i Rødby
2) Christian Pedersen Kønsberg i Sakskøbing
3) Cathrine Pedersdatter Kønsberg 23.

201 Anders Mortensen i Rødby. 17.7.1748, fol.278B.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Peder Jensen, handskemager i Rødby. B:
1) Morten Andersen 14½
2) Anne Cathrine Andersdatter 10.
FM: Rasmus Rasmussen, skomager i Rødby.

202 Anne Lauridsdatter Fiil i Rødby. 31.10.1748, fol.280B.
E: Peder Johansen With, handskemager. B:
1) Johanne Pedersdatter With 11½
2) Laurids Pedersen With 8¾
3) Bodil Pedersdatter With 2½.
FM: Mourids Pedersen, skomager i Rødby.
Desuden nævnes enkemandens søsters mand Filip Lange, handskemager i Stubbekøbing.

203 Jørgen Bernt, købmand i Rødby. 19.10.1748, fol.282B.
E: Mette Cathrine Lossisdatter. LV: Jacob Ottesen i Rødby. B:
1) Anne Johanne Jørgensdatter 4.
FM: Bertel Meyer i Rødby.

204 Laurids Henriksen i Rødby. 21.5.1748, fol.291B.
E: Maren Pedersdatter Zier. LV: Jacob Ottesen i Rødby. B:
Skifte efter første hustru 23.5.1723. B:
1) Henrik Lauridsen Styrch 26½.
FM: Hans Zier i Rødby.
Afdøde døde i Korsør, [begravet dér 11.5.1748].

205 Mette Hansdatter i Rødby. 20.2.1749, fol.295B.
E: Hans Olufsen, skomager. B:
3) Karen Hansdatter 14
4) Otto Didrik Hansen 7½
5) Oluf Hansen 3¼.
FM:
1 Jacob Gabrielsen, skomager i Rødby
2 Laurids Hansen Bostrup, skomager i Rødby.
Skifte efter afdødes første mand 30.6.1732. B:
1) Hans Ottesen 15
2) Malene Sybille Ottesdatter 15.

206 Nikolaj Pedersen Winther, feldbereder i Rødby. 5.12.1748, fol.298B.
E: Cathrine Magdalene Christiansdatter. LV: Bertel Hansen Meyer. B:
1) Peder Nikolajsen Winther 5
2) Christian Nikolajsen Winther 4
3) Marie Judith Nikolajsdatter Winther 7 uger.
FM: Søren Winther.

207 Peder Rudolf Wulff i Rødby. 11.10.1748, fol.300.
E: Anne Rose. LV: Thomas [Thomsen] Dall, birkedommer i Råhavegård. B:
2) Andreas Pedersen Wulff 11 uger.
Første ægteskab med [Dorthe Cathrine Jacobsdatter Lykke, skifte 10.3.1747 lbnr.191]. B:
1) Hans Pedersen Wulff 3.
FM: morfar Jacob Lykke, byskriver i Rødby.

208 Peder Reersø i Rødby. 12.11.1749, fol.328B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Gartner i Rødby. B:
1) Maren Pedersdatter 22.
FM: Poul Vibe i Rødby.

209 Peder Lauridsen Ploug i Rødby. 23.1.1750, fol.331.
E: Maren Svendsdatter. LV: Rasmus Pedersen, tobaksspinder i Rødby. B:
2) Bodil Pedersdatter 7
3) Svend Pedersen 5
4) Laurids Pedersen 2½.
FM: Niels Pedersen, væver i Rødby.
Første ægteskab med [Bodil Pedersdatter, skifte 16.9.1741 lbnr.167]. B:
1) Maren Pedersdatter Ploug 3.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Lauridsen Ploug.

210 Hans Bentsen, væver i Rødby. 11.5.1750, fol.332B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Hans Zier.
Af første ægteskab B:
1) Bent Hansen, væver i Rødby
2) Poul Hansen, væver i Rødby
3) Margrethe Hansdatter g.m. Hans Sørensen, væver i Rødby
4) Dorthe Hansdatter g.m. Claus Broberg i Sakskøbing
5) Karen Hansdatter 23
6) Else Hansdatter 21
7) Anne Marie Hansdatter 17.

211 Jens Arildsen i Rødby. 9.6.1750, fol.333B.
E: Elisabeth Otto Christoffersdatter. LV: bror Jacob Ottesen i Rødby. B:
1) Carsten Jensen 6½
2) Arild Jensen 6½
3) Otto Jensen 4½.
FM: farbror Henrik Arildsen i Vantore.

212 Hans Andersen Bredder i Rødby. 17.4.1750, fol.336B.
E: Cathrine Hansdatter. LV: bror Jacob Munch i Rødby. A:
1) næstsøskendebarn Peder Olufsen Munch i Rødby
2) næstsøskendebarn Jens Madsen i Sakskøbing
3) næstsøskendebarn Anne Madsdatter i København
4) næstsøskendebarn Niels Rasmussen i København ved svoger Rasmus Nielsen i Vejleby
5) næstsøskendebarn Anne Rasmusdatter i Rødby
6) næstsøskendebarn Kirsten Rasmusdatter i Nykøbing.

213 Maren Jensdatter i Rødby. 15.6.1750, fol.338B.
E: Mads Hansen. A:
1) morbror Rasmus Haagen i København
2) morbror Laurids Haagen i København
3) morbror Jacob Haagen i Ålborg
4) morbror, død. 4B:
a Maren Pedersdatter i Stubbekøbing
b Kirsten Pedersdatter på Falster
c Birthe Pedersdatter 20, i Rødby
d Hans Pedersen 18, i Rødby
5) moster, død. 1B:
a Laurids Lauridsen 2 i Lundegårde
6) moster, død. 3B:
a Hylleborg Sørensdatter g.m. Niels Rasmussen, skomager i Rødby
b Birthe Sørensdatter g.m. Niels Pedersen, handskemager i Nysted
c Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Jepsen i Hyldtofte.

214 Testamente i Rødby. 1750, fol.340B.
Testamente af 21.11.1746 for Hans Jørgen Madsen og Abigael Sverrigs i Rødby.

215 Kirsten Danielsdatter i Rødby. 8.9.1750, fol.341.
E: Henrik Buhr, hattemager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen, død. 3B:
a Anne Kirstine Hansdatter i Bergen i Norge
b Anders Hansen 20, i Bergen
c Daniel Hansen 18, i Rødby.
FM: Peder Madsen Smed, bager i Rødby.

216 Bertel Hansen Meyer i Rødby. 18.9.1749, fol.342B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Hansen Zier, købmand i Rødby. B:
1) Hans Jørgen Bertelsen Meyer 2
2) Anneke Bertelsdatter Meyer 1.
FM: Peder Vandel, købmand i Rødby.

217 Niels Rasmussen Ellegaard i Rødby. 12.10.1750, fol.350.
B:
1) Anne Marie Nielsdatter.
FM: Rasmus Rasmussen skomager i Rødby.
Arv i boet efter Jørgen Davidsen, skifte februar 1719 til dennes børn.

218 Maren Nielsdatter i Rødby. 2.11.1750, fol.351B.
E: Morten Cortsen, snedker. B:
1) Johanne Mortensdatter 23
2) Else Mortensdatter 19
3) Hans Mortensen 13½.
FM: mosters mand Søren Asbjørnsen Dahl i Rødby.

219 Niels Rasmussen Brylle i Rødby. 19.1.1751, fol.353.
A:
1) søster Maren Rasmusdatter Brylle g.m. Morten Christensen i Rødby.
2) bror Hans Rasmussen Brahms 21.
FM: Rasmus Pedersen i Rødby.
Afdøde havde arv efter mor [Margrethe Hansdatter Brams], skifte 19.11.1736, var g.m. [Rasmus Nielsen Brylle, skifte 21.9.1739 lbnr.163].

220 Karen Lauridsdatter i Rødby. 22.12.1750, fol.353B.
E: Søren Christensen, handskemager. A:
1) halvbror Oluf Johansen Finde, farer på de lange rejser.
FM: Morten Verner i Rødby.

221 Mads Jensen, snedker i Rødby. 1.1.1751, fol.355.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Mikkel Jacobsen, skomager i Rødby. B:
1) Johanne Madsdatter 9
2) Jens Madsen 7.
FM: farbror Peder Jensen i Norre.

222 Morten Cortsen, snedker i Rødby. 9.12.1750, fol.357.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 2.11.1750 lbnr.218]. B:
1) Johanne Mortensdatter 23
2) Else Mortensdatter 19
3) Hans Mortensen 13½.
FM: mosters mand Søren Asbjørnsen Dahl i Rødby.

223 Hans Jørgensen Hovmand i Rødby. 6.3.1751, fol.360B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: bror Poul Hansen, væver i Rødby. B:
1) Birthe Hansdatter 18
2) Dorthe Cathrine Hansdatter 15
3) Jørgen Hansen 14
4) Hans Hansen 11
5) Bent Hansen 6.
FM: Peder Hansen, smed i Rødby.

224 Kirsten Rasmusdatter i Rødby. 22.3.1751, fol.361B.
E: Christoffer Amling. B:
1) Maren Rasmusdatter 16.
FM: Jørgen Gartner i Rødby.

225 Margrethe i Rødby. 30.1.1751, fol.363.
Enke efter Meyer. B:
1) datter g.m. Niels Hansen, begge døde. 5B:
a Laurids Nielsen 13
b Hans Meyer Nielsen 11½ hos fars søskendebarn Jacob Kruse i Rudkøbing på Langeland
c Mogens Nielsen 9
d Henrik Nielsen 2½
e Elsebeth Johanne Kirstine Nielsdatter 1 hos madam salig Mogens Hansen i Rødby.
FM: Peder Brabrand i Rødby.

226 Bodil Pedersdatter i Rødby. 2.6.1751, fol.370B.
E: Hans Mortensen. B:
1) Jens Hansen 3.
FM: morbror Aksel Pedersen, væver i Nebbelunde.

227 Hans Jørgen Hovmand i Rødby. 6.3.1751, fol.371B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: bror Poul Hansen, væver i Rødby. B:
1) Birthe Hansdatter 18
2) Dorthe Cathrine Hansdatter 15
3) Jørgen Hansen 14
4) Hans Hansen 11
5) Bent Hansen 6.
FM: Peder Hansen, smed i Rødby.

228 Laurids Gregersen i Rødby. 17.6.1751, fol.372B.
E: Birthe Bendixdatter. LV: Laurids Henriksen i Rødby. B:
1) Gregers Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter.

229 Anne Madsdatter [Vibe] i Rødby. 7.8.1751, fol.374.
Enke efter [Niels Olufsen, skifte 8.3.1709 lbnr.83]. B:
2) Jørgen [Nielsen] Gartner
3) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Christensen, skoleholder i Bukkehave
Første ægteskab med [Jørgen Mortensen Gartner, skifte 19.7.1700 lbnr.29]. B:
1 Elisabeth Jørgensdatter, [skifte 19.3.1746]. E: Paaske Madsen, skomager i Rødby. 2B:
a Mads Paaskesen 18
b Anne Margrethe Paaskesdatter 15.

230 Marie Kirstine Krop i Rødby. 6.10.1751, fol.376.
E: Johan Anton Clasen, galanterihandler. B:
1) Marie Magdalene Clas 11
2) Johan Anton Clas 8½
3) Anne Cathrine Clas 7
4) Hans Henrik Clas 2
5) Frands Josef Clas 7 uger
6) Otto Vilhelm Clas 7 uger.
FM: Morten Verner.

231 Maren Lauridsdatter Fiil i Rødby. 28.6.1751, fol.378B.
E: Peder Winther, [købmand]. B:
1) Peder Pedersen Winther, stud. theol. i København
2) Laurids Pedersen Winther i Litauen Kurland
3) Søren Pedersen Winther i Rødby
4) Nikolaj Pedersen Winther, skifte 5.12.1748 lbnr.206. B:
a Peder Nikolajsen Winther 7
b Christian Nikolajsen Winther 6
c Marie Judith Nikolajsdatter Winther 2¾.
FM: Hans Zier i Rødby.

232 Maren Iversdatter i Rødby. 13.9.1751, fol.384.
E: Peder Osvaldsen, væver. B:
1) Iver Pedersen ved Pederstrup
2) Niels Pedersen i Rødby
3) Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen List i Bursø
4) Margrethe Pedersdatter g.m. Mogens Pedersen i Rødby
5) Maren Pedersdatter i København
6) Ingeborg Pedersdatter g.m. Poul Vibe i Rødby
7) Hans Pedersen, død. 1B:
a Peder Hansen 5.

233 Karen Christoffersdatter i Rødby. 20.4.1752, fol.386.
E: Hans Henriksen, skomager. B:
1) Henrik Hansen 13
2) Anne Cathrine Hansdatter 11
3) Margrethe Hansdatter 9
4) Marie Hansdatter 4
5) Christoffer Hansen 6 uger.
FM: morbror Gert Christoffersen, skomager i Rødby.

234 Margrethe Jensdatter i Rødby. 24.10.1752, fol.388.
Enke efter Gert Christoffersen. B:
1) Bodil Cathrine Gertsdatter, nyfødt, der døde.
Hans første ægteskab med [Karen Christoffersdatter, skifte 8.7.1747 lbnr.194]. B:
1) Christoffer Gertsen 17
2) Kirsten Gertsdatter 15.
FM: Hans Henriksen, skomager i Rødby.
Hendes A:
1) mor g.m. Johan Kølle i Rødby
2) halvbror Henrik Jensen Nymann i Rødby
3) halvbror Hans Jensen Nymann i Rødby
4) halvsøster Sidsel Jensdatter g.m. Niels Corneliussen i Rødby
5) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Jacob Bruun i Rødby.

235 Edvard Ruud, toldkontrollør i Dragsminde. 29.5.1752, fol.396.
E: Abigael Marie Støedt. LV: Hans Jørgen Mackeprang, købmand i Rødby. B:
4) Gertrud Margrethe Ruud 17½.
FM: Hans [Frandsen] Støedt i Rubbeløkke præstegård, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby.
Skifte efter første hustru 16.4.1732. B:
1) Holger Ruud, forvalter på Conradsborg på Sjælland
2) Elisabeth Ruud 31
3) Anne Ruud 28.
FM:
1 farbror Peder [Christensen] Ruud, præst i Øster Ulslev og Godsted, der døde
2 farbrors søn successor Christen Pedersen Ruud ved bror [Peder] Danchel [Ruud, forvalter] på Bremersvold.

236 Claus Nielsen i Rødby. 17.1.1753, fol.410.
E: Anne Poulsdatter. LV: Mathias Haagen i Rødby. B:
1) Poul Clausen i Rødby
2) Karen Clausdatter g.m. Mourids Pedersen, skomager i Rødby
3) datter, død. 1B:
a Claus Nielsen 7.

237 Niels Rasmussen, skomager i Rødby. 21.2.1753, fol.411B.
E: Hylleborg Sørensdatter. LV: Søren Christensen i Rødby. B:
1) Rasmus Nielsen 19½
2) Else Margrethe Nielsdatter 17½
3) Birthe Nielsdatter 14½
4) Kirsten Nielsdatter 9½
5) Søren Nielsen 6
6) Bodil Nielsdatter 12 uger.
FM: farbror Rasmus Rasmussen, skomager i Rødby.

238 Laurids Nielsen Sakstorp i Rødby. 6.11.1752, fol.413B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Søren Christensen, handskemager i Rødby. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 10
2) Niels Lauridsen 7
3) Maren Lauridsdatter 5
4) Anders Lauridsen 2.
FM: Niels Rasmussen, skomager i Rødby.

239 Mette Cathrine Lossisdatter i Rødby. 1.6.1753, fol.416.
Enke efter [Jørgen Bernt, skifte 19.10.1748 lbnr.203]. B:
7) Anne Johanne Jørgensdatter 9.
FM: Hans Jørgen Mackeprang, købmand i Rødby.
Første ægteskab med [Jens Markussen Willer, skifte 22.2.1743 lbnr.180]. B:
1) Markus Jensen Willer i København
2) Birthe Jensdatter Willer
3) Anne Jensdatter Willer
4) Maren Jensdatter Willer
5) Karen Jensdatter Willer
6) Else Jensdatter Willer.Rødby Byfoged
Skifteprotokol
1753-1769

240 David Davidsen Kørner i Rødby. 20.8.1753, fol.417B.
A:
0) forældre David Kørner, skifte 12.12.1735 lbnr.130 og Øllegaard Grønvald Hansdatter Monrad, skifte 14.1.1738 lbnr.149.
Mors andet ægteskab med Mathias Reimer, skifte slut 10.9.1736.
1) halvbror Johan Mathiassen Reimer, 2 år i 1738, hvor han og afdøde kom til morbror Frederik Hansen Monrad, præst i Rø på Bornholm.
Afdøde druknede 2 pinsedag 1751 i Danzig.

241 Hans Olufsen, skomager i Rødby. 25.1.1754, fol.420B.
E: Kirsten Mikkelsdatter Ziegler. LV: Jacob Ottesen i Rødby.
Første ægteskab med [Mette Hansdatter], skifte 20.2.1749 lbnr.205. B:
1) Karen Hansdatter 19
2) Otto Didrik Hansen 12½
3) Oluf Hansen 7¼.
FM: Laurids Hansen Bostrup, skomager i Rødby.
Skifte efter [Mette Hansdatters] første mand 30.6.1732. B:
1) Hans Ottesen
2) Malene Sybille Ottesdatter.

242 Maren Rasmusdatter Haagen i Rødby. 7.12.1753, fol.423.
Enke efter [Erik Hansen i Rødby. 12.1.1702 lbnr.37]. B:
1) Hans Eriksen i Rødby
2) Rasmus Eriksen i København.
Af første ægteskab B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Peder Munch.

243 Hylleborg Sørensdatter i Rødby. 8.4.1754, fol.430.
Enke efter [Niels Rasmussen, skifte 21.2.1753 lbnr.237]. B:
1) Rasmus Nielsen 20
2) Else Margrethe Nielsdatter 18½
3) Birthe Nielsdatter 15
4) Kirsten Nielsdatter 10½
5) Søren Nielsen 7
6) Bodil Nielsdatter 1.
FM: farbror Rasmus Rasmussen, skomager i Rødby.

244 Maren Carstensdatter i Rødby. 6.5.1754, fol.432.
E: Rasmus Pedersen, skrædder. B:
1) Peder Rasmussen 10
2) Carsten Rasmussen 9.
FM: Christen Jensen Friis i Rødby.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Pedersdatter], skifte 3.2.1740 lbnr.156.

245 Andreas Stussenberg i Rødby. 30.3.1754, fol.434.
E: Anneke Pedersdatter Mess. LV: søn Peder Carstensen. B:
1) Niels Stussenberg, skomager i København
1) Hans Stussenberg, skomager i København.

246 Anne Lauridsdatter Willer i Rødby. 4.4.1754, fol.436B.
E: Hans Meyer Clausen. A:
1) bror, død. 2B:
a Johan Nobis Willer i Nysted
b Hans eller Laurids Nobis Willer i Nysted
2) søster, død. 1B:
a en datter i Flintinge på Fuglsang gods
3) halvbror Jacob Willer i Nysted, død. Uvist om børn.

247 Jens Poulsen, skomager og avlsmand i Rødby. 23.7.1754, fol.439.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Hansen. der ægter enken. A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Peder Madsen Smed, bager i Rødby.

248 Maren Rasmusdatter i Rødby. 13.11.1754, fol.439B.
B:
1) [Maren Christensdatter] g.m. Christian Smed
2) Søren Christensen
3) Morten Christensen.
Afdøde døde for 6 år siden.

249 Cathrine Jensdatter i Rødby. 23.12.1754, fol.441.
A:
1) mor g.m. Christian Bruun
2) søster Marie Cathrine Jensdatter.

250 Kirsten Mortensdatter i Rødby. 28.2.1755, fol.441B.
E: Hans Hansen Møller. B:
1) Maren Hansdatter Møller 24
2) Morten Hansen Møller 21.
FM: Jacob Ottesen i Rødby.

251 Magdalene Christensdatter i Rødby. 18.6.1755, fol.443B.
E: Søren Christensen, handskemager. B:
1) Christen Sørensen 4
2) Karen Sørensdatter 2½.
FM: morbror Jens Christensen, styrmand i Rødby.

252 Gertrud Madsdatter snedkers i Rødby. 10.4.1755, fol.445.
A:
01) farbror Christen Pedersen i Rå. 6B:
1) Peder Christensen i Rå
2) Jørgen Pedersen, død. 1B:
a Karen Jørgensdatter g.m. Peder Olufsen, rytter i Rå
3) Niels Christensen, død. 2B:
a Sofie Nielsdatter g.m. Holger Nielsen i Østofte
b Laurids Nielsen 21 i Hillested, af første ægteskab
4) Johanne Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Bursø Hospital
5) Margrethe Christensdatter g.m. Jens Olufsen i Nykøbing Vandhus
6) Gertrud Madsdatter, død. 1B:
a Gertrud Andersdatter g.m. Hans Hansen i Oreby.
00) mor Johanne, født i Hillested
001) morbror Peder Rasmussen i Vantore, død. 3B:
1) Rasmus Pedersen i Frejlev, død. 2B:
a Peder Rasmussen i Vantore
b Maren Rasmusdatter, enke i Sakskøbing
2) Mads Pedersen i Vantore, død. 2B:
a Sidsel Madsdatter g.m. Knud Madsen i Vantore
b Maren Madsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Vantore. 1B:
1 Mads Pedersen i Vantore, af første ægteskab
3) Margrethe Pedersdatter, død. 5B:
a Rasmus Hansen Ebbe i Nysted
b Birthe Hansdatter g.m. Jens Rask i Vester Ulslev
c Karen Hansdatter g.m. Niels Pedersen Voll i Flintinge
d Maren Hansdatter g.m. Hans Pedersen, matros i København
e Johanne Hansdatter, død. 2B:
1 Margrethe Pedersdatter i Flintinge
2 Anne Pedersdatter i Flintinge.

253 Michael Hansen Ancher, tobaksspinder i Rødby. 6.3.1754, fol.452.
E: Anne Andersdatter. LV: Mathias Haagen. B:
1) Peder Michaelsen Ancher 12.

254 Margrethe Hansdatter i Rødby. 8.4.1755, fol.466.
Enke efter [Hans Jørgensen Hovmand, skifte 6.3.1751 lbnr.223]. B:
1) Birthe Hansdatter 22
2) Dorthe Cathrine Hansdatter 19
3) Jørgen Hansen 18
4) Hans Hansen 15
5) Bent Hansen 10.
FM: morbror Poul Hansen, væver i Rødby.

255 Peder Jensen Koch, handskemager i Rødby. 1.9.1755, fol.467B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Jørgen Mackeprang i Rødby. B:
1) Johanne Pedersdatter, død. 1B:
a en datter 1
2) Kirsten Pedersdatter 18
3) Maren Pedersdatter 16
4) Anne Pedersdatter 14
5) Jens Pedersen 11.
FM: farbror Christian Georg Jensen i Rødby.

256 Christian Johansen, smed i Rødby. 19.11.1755, fol.471.
E: Maren Christensdatter. LV: bror Søren Christensen. B:
1) Christen Christiansen 12
2) Erik Christiansen 9
3) Peder Christiansen 2½.
FM: farbror Vincent Johansen, smed i Rødby.
Arv efter enkens mor Maren Rasmusdatter, skifte 13.11.1754 lbnr.248.
Desuden nævnes enkens bror Morten Christensen.

257 Anders Andersen, skibsbygger i Rødby. 8.4.1755, fol.474B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Andersen, skomager i Rødby. B:
1) Maren Andersdatter 24
2) Hans Andersen 22
3) Anders Andersen 20
4) Rasmus Andersen 18
5) Kirsten Andersdatter 14
6) Peder Andersen 11.
FM: farbror Peder Andersen.

258 Henrik Bur, hattemager i Rødby. 1.12.1755, fol477.
E: [Navn angives ikke]. LV: Søren Christensen i Rødby. B:
1) Kirsten Henriksdatter
2) Henrik Bur, født efter fars død.
FM: Peder Madsen. smed i Rødby.

259 Christen Handskemager i Rødby. 26.1.1756, fol.479.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Albert Boye i Rødby. B:
1) Dorthe Christensdatter 34
2) Malene Christensdatter 31
3) Peder Christensen 26.

260 Else Jensdatter i Rødby. 23.1.1756, fol.480.
E: Sander Nielsen, skomager. A:
1) søster Margrethe Jensdatter g.m. Carsten Nielsen i Rødby
2) bror Mads Jensen i Engebølle, død. 3B:
a Maren Madsdatter 15
b Otto Madsen 12
c Anne Madsdatter 7½.
FM: Brinch, ridefoged på Lungholm.

261 Jacob Lykke, by- og herredsskriver i Rødby. 10.12.1755, fol.483.
E: Anne Mackeprang. LV: far Hans Jørgen Mackeprang i Rødby. B:
1) Christen Lykke i København
2) [Dorthe Cathrine Jacobsdatter Lykke], skifte 10.3.1747 lbnr.191, var g.m. Peder Rudolf Wulff, skifte 11.10.1748 lbnr.207. B:
a Hans Pedersen Wulff 3
3) Henrik Jacobsen Lykke
4) Lorents Lykke
5) Constance Lykke
6) datter g.m. Jens Hollænder.

262 Rasmus Engebølle, daglejer i Rødby. 7.5.1756, fol.496.
E: Magdalene Pedersdatter. LV: Peder Andersen. B:
1) Maren Rasmusdatter 16
2) Johanne Rasmusdatter 7.
FM: Magnus Falentinsen.

263 Otto Jensen Arildsen i Rødby. 22.5.1756, fol.497.
A:
1) mor Elisabeth [Otto Christoffersdatter], enke efter afdødes far Jens Arildsen, skifte 9.6.1750 lbnr.211
1) bror Carsten Jensen 13
2) bror Arild Jensen 13.
FM: morbror Jacob Ottesen i Rødby.

264 Christian Nikolajsen Winther i Rødby. 22.5.1756, fol.497B.
A:
1) mor Cathrine Magdalene Christiansdatter g.m. Johan Anton Clausen
2) bror Peder Nikolajsen Winther 12
3) søster Marie Judith Nikolajsdatter Winther 7½.
FM: farbror Søren Winther.
Afdødes far var Nikolaj Pedersen Winther, skifte 5.12.1748 lbnr.206.

265 Maren Rasmusdatter i Rødby. 7.5.1756, fol.498.
E: Daniel Ludvig Johansen, snedker. B:
2) Johan Daniel Danielsen 1½.
Uden ægteskab B:
1) Laurids 8.
FM: Jørgen Nielsen Gartner, væver i Rødby.

266 Rasmus Pedersen, købmand i Rødby. 4.11.1755, fol.500B.
E: Karen Hansdatter Brahms. LV: Hans Zier, købmand i Rødby. A:
0) forældre Peder Rasmussen og Margrethe Markusdatter, [skifte 26.6.1710 lbnr.92]
1) farbror Rasmus Rasmussen, død. 1B:
a Hans Rasmussen Lykkesen i Rødby
2) fars halvbror Niels Rasmussen, daglejer i Rødby
3) faster Anne Rasmusdatter g.m. Eskild Jørgensen, begge døde. 3B:
a Jørgen Eskildsen
b Karen Eskildsdatter g.m. Jørgen Nielsen Gartner i Rødby
c Ellen Eskildsdatter g.m. Jacob Christensen Degn, skrædder i Nebbelunde på Højbygård gods
4) morbror Jacob Markussen, død. 2B:
a Markus Jacobsen
b Johanne Markusdatter, død. Af første ægteskab B:
1 Alhed Jacobsdatter, død. 1B:
x Jacob Hansen i Sædinge
Johanne Markusdatters andet ægteskab med Laurids Nielsen i Sædinge. 1B:
2 Christen Lauridsen 3½ år gammel i Sædinge på Højbygård gods.
5) moster, død. 1B:
a Jørgen Pedersen i Sædinge på Nebbelunde mensalgods
6) moster, død. 1B:
a søskendebarn Jacob Hansen, skrædder i Sædinge.

267 Anneke Carstensdatter i Rødby. 4.10.1756, fol.520B.
E: Mikkel Haagen. B:
1) Laurids Mikkelsen 3 uger.
FM: Mathias Haagen, avlsmand i Rødby.

268 Peder Knudsen i Rødby. 20.1.1757, fol.521.
E: Dorthe Poulsdatter. LV: Gabriel Møller i Nebbelunde. B:
1) Poul Pedersen 6
2) Maren Pedersdatter 3
3) Knud Pedersen 6 mdr.

269 Anne Jensdatter i Rødby. 24.12.1756, fol.521B.
E: Hans Frederiksen. B:
1) Maren Hansdatter 21.

270 Ellen Eriksdatter i Rødby. 16.2.1757, fol.522B.
B:
2) Peder Corneliussen i Rødby
3) Niels Corneliussen i Rødby.
Første ægteskab med [Morten Andersen, skifte 30.1.1738 lbnr.138]. B:
1) Hans [Jørgen] Mortensen.

271 Sander Nielsen i Rødby. 20.1.1757, fol.523.
E: Anne Knudsdatter. LV: Hans Hansen, købmand i Rødby. B:
1) Else Marie Sandersdatter 8 dage.
FM: Knud Nielsen Lindberg i Rødby.

272 Niels Lauridsen Ploug i Rødby. 4.11.1757, fol.525.
E: Helvig Rasmusdatter. LV: Eskild Jørgensen i Rødby. B:
1) Laurids Nielsen 3
2) maren Nielsdatter 1½.
FM: farbror Jens Lauridsen Ploug i Rødby.

273 Christiane Sofie Pedersdatter i Rødby. 11.3.1758, fol.526.
E: Morten Werner, købmand. B:
1) Cathrine Margrethe Mortensdatter 17
2) Erik Mortensen 16
3) Anne Sofie Mortensdatter 13
4) Birgitte Mortensdatter 12
5) Hans Christian Mortensen 3.
FM: Johan Anton Clausen i Rødby.

274 Christen Hansen, feldbereder i Rødby. 18.2.1758, fol.531B.
E: Kirsten Clausdatter. LV: Hans Mackeprang i Rødby. B:
1) Hans Christensen 8½
2) Peder Christensen 3
3) Anne Margrethe Christensdatter 14 uger.
FM: Peder Vendel i Rødby.

275 Vincent Johansen, smed i Rødby. 2.9.1757, fol.535B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Hans Hansen Zier i Rødby. B:
1) Christen Vincentsen 10
2) Erik Vincentsen 6
3) Søren Vincentsen 4
4) Christian Vincentsen 3
5) Karen Vincentsdatter 12 uger.
FM: Rasmus Davidsen i Rødby.

276 Jacob Christensen, feldbereder i Rødby. 20.1.1758, fol.537B.
E: Vibeke Marie Knudsdatter. LV: Poul Clausen. B:
1) Knud Jacobsen 24
2) Christoffer Jacobsen 21
3) Henrik Jacobsen 15
4) Christian Jacobsen 12.
FM: Hans Mackeprang i Rødby.

277 Hans Jacobsen i Rødby. 29.6.1759, fol.540.
E: Maren Nielsdatter. LV: Søren Christensen. B:
1) Niels Hansen 7
2) Margrethe Hansdatter 4
3) Jacob Hansen 2.

278 Karen Eskildsdatter i Rødby. 28.3.1758, fol.541B.
E: Jørgen Nielsen. B:
1) Anne Jørgensdatter 26 g.m. Jacob Thomsen, handskemager i Rødby
2) Eskild Jørgensen 23, handskemager i Rødby
3) Anne Dorthe Jørgensdatter 14.

279 Thomas Jacobsen i Rødby. 13.1.1759, fol.543.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Jørgen Mackeprang. B:
1) Jacob Thomsen 23
2) Hans Thomsen 20
3) Christine Thomasdatter 16.

280 Johanne Nielsdatter Brabrand i Rødby. 2.5.1757, fol.544B.
Enke efter Mogens Hansen.
Testamente af 7.6.1730 lbnr.186.
Hans A:
1) bror Niels Hansen, død. 5B:
a Laurids Nielsen
b Hans Jørgen Meyer Nielsen hos morbror Jacob Kruse i Rudkøbing på Langeland
c Mogens Nielsen, ridefoged på Højbygård
d Henrik Nielsen i Rødby
e Elsebeth Johanne Kirstine Nielsdatter
2) søster Anne Hansdatter, død. 1B:
a Elsebeth Hansdatter g.m. Niels Pedersen Osvald i Rødby.
Hendes A:
1) bror Rasmus Brabrand, død. 6B:
a Niels Rasmussen Brabrand, regimentskvartermester
b Frederik Rasmussen Brabrand, landsdommer til Sonnerupgård i [Kirke Hvalsø sogn] på Sjælland
c Christian Rasmussen Brabrand på Sonnerupgård
d Jørgen Henrik Rasmussen Brabrand, [skoleholder] i Dråby ved Ebeltoft i Jylland
e Elisabeth Cathrine Rasmusdatter Brabrand g.m. Ernst Voetmann i Rødby
f Cecilie Rasmusdatter Brabrand i Dråby
2) bror Jacob Nielsen Brabrand [på Binnitse i Hillested sogn], død. 4B:
a Mathias Jacobsen Brabrand, forpagter på Havgård [i Utterslev sogn]]
b Hans Jacobsen Brabrand, degn i Asminderød [og Grønholt] på Sjælland
c Peder Jacobsen Brabrand i Rødby
d [Christine Margrethe Jacobsdatter Brabrand, død 1747. E: Christoffer Gregersen] Zimmer, [præst i Dannemarre og Tillitse]. 6B:
1 Georg Zimmer
2 Jacob Zimmer
3 Barbara Hedvig Zimmer
4 Anne Zimmer
5 Ingeborg Zimmer
6 Ovidia Zimmer
3) søster Anne Nielsdatter Brabrand g.m. Johan Rubertz, toldbetjent i København.

281 Rasmus Pedersen, tobaksspinder i Rødby. 12.3.1753, fol.554B.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: Søren Christensen, handskemager i Rødby. B:
1) Peder Rasmussen 30
2) Daniel Rasmussen 28, i Stubbekøbing
3) Johannes Rasmussen 24.
FM: Peder Madsen i Rødby.

282 Margrethe Dorthe Forbus i Rødby. 11.12.1758, fol.556B.
E: Frederik Jessen, toldkontrollør og byskriver.
Første ægteskab med Mikkel Mikkelsen Nestius, præst i Landet og Ågeby, død 22.2.1747]. B:
1) Elisabeth Nestius 13
2) Johanne Sofie Nestius 12.
FM: M. Nestius, forvalter på ?
Desuden nævnes enkemandens bror Thycho Jessen, kongens lakaj.
Desuden nævnes enkemandens svoger Zier Rasmussen.

283 Jørgen Simonsen i Rødby. 28.12.1758, fol.571B.
E: Anne Nikolajsdatter. LV: Jens Johansen. Der er små umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: Søren Christensen, handskemager i Rødby.

284 Karen Andersdatter i Rødby. 2.6.1759, fol.573.
E: Hans Henriksen, skomager. B:
1) Anders Hansen 3.

285 Anders Baustau i Rødby. 19.11.1759, fol.574.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Hansen Zier, købmand i Rødby. B:
1) Anne Andersdatter 26
2) Cathrine Andersdatter 21
3) Maren Andersdatter 18.
FM: født værge Laurids Baustau, skomager i Rødby.

286 Jacob Gabrielsen i Rødby. 21.11.1759, fol.576B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: bror Laurids Hansen Baustau i Rødby. B:
1) Maren Jacobsdatter 18
2) Karen Jacobsdatter 15.

287 Hans Rasmussen Pilet i Rødby. 14.2.1760, fol.578.
E: Anne Christine Hansdatter. LV: Rasmus Raae. B:
4) Dorthe Hansdatter 13
5) Birthe Hansdatter 7
6) Anne Hansdatter 4.
FM: farbror Christoffer Rasmussen i Bjernæs [i Olstrup sogn].
Første ægteskab med Dorthe. B:
1) datter, enke efter Claus Skomager i Nakskov
2) Kirsten Hansdatter g.m. Rasmus, rådstuetjener i Nakskov
3) Bodil Hansdatter, enke efter Christen Skomager i Nakskov.

288 Kirsten Henriksdatter i Rødby. 15.2.1760, fol.579B.
E: Anders Pedersen, væver. A:
1) brordatter Anne Nielsdatter g.m. Anders Møller i Nakskov
2) brordatter Karen Nielsdatter i Nøbbet [i Horslunde sogn]
3) brordatter Anne Rasmusdatter g.m. Bertel Johansen, skrædder i Søllested
4) brorsøn Niels Pedersen i Gurreby, død. Børn, hvis navne ikke kendes
5) brorsøn Mikkel Pedersen på Langeland
6) søsterbørns børn, hvis farmor hedder Ellen Nielsdatter.

289 Rasmus Nielsen, skomager i Rødby. 24.12.1759, fol.581.
E: Dorthe Johansdatter Mørch. LV: Jacob Ottesen. B:
1) Marie Rasmusdatter. FM: farbror Rasmus Rasmussen, skomager i Rødby.

290 Oluf Olufsen, ugift skomagersvend i Rødby.
Arvinger angives ikke.

291 Elisabeth Ottesdatter i Rødby. 14.1.1760, fol.584.
Enke efter Jens Arildsen, skifte 9.6.1750 lbnr.211. B:
1) Carsten Jensen 16
2) Arild Jensen 16.
FM: farbror Henrik Arildsen i Vantore.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Carstensdatter g.m. Jørgen Jensen
2) Anneke Carstensdatter, [skifte 4.10.1756 lbnr.267]. E: Mikkel Haagen. 1B:
a Laurids Mikkelsen 3.
FM: morbror Laurids Ottesen.
Arv efter afdødes søn Otto Jensen Arildsen, skifte 22.5.1756 lbnr.263.

292 Dorthe Marie Mikkelsdatter i Rødby. 10.4.1760, fol.592.
Enke efter Mads Linde. B:
3) Christen Madsen Linde 24.
FM: Laurids Ottesen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Christensdatter
2) Birthe Christensdatter 30
FM: Hans Hansen Zier i Rødby.

293 Cathrine Magdalene [Christiansdatter] i Rødby. 18.3.1760, fol.593B.
E: Johan Anton Clausen. B:
3) Marie Kirstine Clausen 3
4) Nikolaj Clausen 6 mdr.
FM: Erik Mackeprang.
Første ægteskab med [Nikolaj Pedersen Winther, skifte 5.12.1748 lbnr.206]. B:
1) Peder Nikolajsen Winther 17
2) Marie Judith Nikolajsdatter Winther 11.
FM: farbror Søren Winther.

294 Karen Nielsdatter i Rødby. 28.5.1760, fol.605B.
Enke efter [Thomas Jacobsen], skifte 13.1.1759 lbnr.279. B:
1) Jacob Thomsen 28
2) Hans Thomsen 22
3) Christine Thomasdatter 18.

295 Christine Carstensdatter i Rødby. 19.7.1760, fol.607B.
E: Christen Jensen Friis. A:
1) søster, død. 4B:
a Laurids Jepsen 36, i Landet
b Laurids Jepsen 30, i Nøbbet
c Christen Jepsen 28, i Vejleby
d Anne Jepsdatter 27, i Vejleby
2) søster, død. 2B:
a Carsten Hansen 28, i Tirsted
b Johan Hansen 26, i Rubbeløkke præstegård
3) søster [Maren Carstensdatter, skifte 6.5.1754 lbnr.244, var g.m. Rasmus Pedersen]. 2B:
a Peder Rasmussen 17, i Rødby
b Carsten Rasmussen 16, i Nysted
4) søster, død. en søn i Tirsted, hvis navn ikke angives.

296 Karen Nielsdatter i Rødby. 5.5.1760, fol.610.
E: Henrik Nielsen, der også døde. B:
1) Niels Henriksen 17
2) Peder Henriksen 13.
FM: morbror Christen Nielsen Boyesen.

297 Dorthe Hansdatter i Rødby. 16.5.1760, fol.613.
Enke efter Jacob Gabrielsen, [skifte 21.11.1759 lbnr.286]. B:
1) Maren Jacobsdatter 18
2) Karen Jacobsdatter 15.
FM: morbror Laurids Hansen Baustau i Rødby.

298 Rasmus Davidsen Skomager i Rødby. 1.5.1760, fol.615B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Hans Hansen Zier, købmand i Rødby. B:
1) David Rasmussen 8
2) Karen Rasmusdatter 5
3) Maren Rasmusdatter 3.
FM: Peder Andersen.

299 Kirsten Hansdatter i Rødby. 27.2.1761, fol.618.
E: Peder Pedersen, skomager. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 26.
FM: Søren Winther, købmand i Rødby.

300 Dorthe Rasmusdatter i Rødby. 31.1.1761, fol.620.
E: Hans Nielsen, tobaksspinder. B:
2) Johannes Hansen 17
3) Rasmus Hansen 16
4) Lucie Hansdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 21.

301 Birthe Nielsdatter i Rødby. 13.7.1761, fol.622.
E: Johan Jørgensen. B:
1) Johanne Johansdatter 18
2) Niels Johansen 12
3) Anne Johansdatter 11
4) Maren Johansdatter 9.
FM: morbror Carsten Nielsen.

302 Maren Hansdatter i Rødby. 3.11.1761, fol.623.
E: Jacob Thomsen, tømrer. B:
1) Lisbeth Jacobsdatter 14
2) Dorthe Jacobsdatter 11
3) Maren Jacobsdatter 12 uger.

303 Anne Marie Ruud i Rødby. 8.2.1762, fol.626.
E: Mikkel Haagen. B:
1) Anneke Mikkelsdatter 3
2) Mathias Mikkelsen 14 dage.
FM: Hans Zier, købmand i Rødby.

304 Simon Mouridsen i Rødby. 11.1.1762, fol.626.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Mackeprang. B:
2) Peder Simonsen 12
3) Maren Simonsdatter 12
4) Anne Simonsdatter 7
5) Hans Simonsen 5.
FM: fars [halv]bror Peder Pedersen i Rødby.
Af første ægteskab B:
1) Anne Simonsdatter 24.

305 Malene Jørgensdatter i Rødby. 1.3.1762, fol.631.
E: Otto Jacobsen. B:
1) Birthe Jacobsdatter 5
2) Jørgen Ottesen 2
3) Barbara Ottesdatter 12 uger.
FM: morbror Christoffer Bresler i Rødby.

306 Oluf Pedersen i Rødby. 3.3.1762, fol.632.
E: Karen Eriksdatter. LV: Erik Voetmann i Rødby. B:
1) Frederik Christian Olufsen 2½.
FM: farbror Flemming Pedersen i Assenbølle [i Olstrup sogn].

307 Karen Hansdatter i Rødby. 6.4.1762, fol.634.
E: Hans Thomsen. A:
0) far [Hans Olufsen, skifte 25.1.1754 lbnr.241]
1) bror Otto Didrik [Hansen] 21
2) bror Oluf Hansen 9.
3) [halv]bror Hans Ottesen i Rødby
4) [halv]søster Malene Ottesdatter 29

308 Kirsten Madsdatter i Rødby. 21.4.1762, fol.636B.
E: Hans Jacob Willer, væver. B:
2) Hans Henrik Hansen 13.
Første ægteskab med [Hans Henriksen, skifte 19.4.1742 lbnr.170]. B:
1) Barbara Hansdatter g.m. Niels Willer, avlsmand i Rødby.

309 Jørgen Mackeprang, købmand i Rødby. 2.4.1762, fol.638.
E: Anneke [Lauridsdatter Ottesen]. LV: Peder Brabrand i Rødby. B:
1) Maren Jørgensdatter Mackeprang 10.
FM: farfar Hans Jørgen Mackeprang i Rødby.

310 Peder Madsen Smed, bager i Rødby. 2.11.1761, fol.647B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Handskemager i Rødby. A:
1) søster, død. 1B:
a Poul Munch i Rødby
2) bror, [skifte 30.6.1732], var g.m. Mette Hansdatter, skifte 20.2.1749 lbnr.205]. 2B:
a Hans Ottesen i Rødby
b Malene Ottesdatter
3) søster [Dorthe Hansdatter, skifte 16.5.1760 lbnr.297], var g.m. Jacob Gabrielsen, [skifte 21.11.1759 lbnr.286]. 2B:
a Maren Jacobsdatter Gabrielsen
b Karen Jacobsdatter Gabrielsen.
FM: Laurids Hansen Baustau i Rødby.
4) bror, smed i Slemminge, død. 1B:
a Birthe Marie g.m. Peder Christensen, skomager i Sakskøbing.

311 Mourids Pedersen, skomager i Rødby. 12.7.1762, fol.652.
E: Karen Clausdatter. LV: Poul Clausen. B:
2) Elisabeth Mouridsdatter 24
3) Niels Mouridsen 22.
Af første ægteskab B:
1) Anne Mouridsdatter g.m. Peder Hjulmand i Stokkemarke.

312 Anne Henriksdatter i Rødby. 3.3.1762, fol.653B.
E: Henrik Jensen. B:
1) Margrethe Henriksdatter 13uger.

313 Laurids Hansen, kræmmer i Rødby. 8.9.1762, fol.654B.
E: Else Marie Svendsdatter. LV: Hans Svendsen. B:
1) Mette Lauridsdatter 4
2) Svend Lauridsen 2.
FM: Søren Handskemager i Rødby.

314 Mogens Pedersen i Rødby. 15.9.1762, fol.657.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Snedker i Rødby. B:
1) Karen Mogensdatter 25
2) Dorthe Mogensdatter 21
3) Peder Mogensen 17.
FM: morbror Iver Pedersen.

315 Christian Hjort i Rødby. 22.3.1760, fol.658B.
E: Malene Rasmusdatter. LV: Hans Andersen. B:
1) Maren Christiansdatter g.m. Niels Andersen i Vester Ulslev
2) Anne Christiansdatter 25
3) Jens Christiansen 22
4) Dorthe Christiansdatter 16
5) Kirsten Christiansdatter 14
6) Cecilie Cathrine Christiansdatter 7.

316 Karen Hansdatter i Rødby. 22.6.1762, fol.660.
E: Jørgen Eskildsen, væver. B:
1) Peder Jørgensen 4.

317 Martha Hansdatter Lau i Rødby. 9.5.1763, fol.662.
E: Peder Brabrand, købmand. B:
1) datter, død. E: Didrik Suhr. 4B:
a Marianne 17
b Peder Hvid 15
c Martha 14
d Kjeld Bent 12.

318 Mogens Thomsen [Thømmesen] i Rødby. 14.2.1760, fol.670.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Peder Carstensen. B:
1) Niels Mogensen 5.
FM: morbror Thomas Hansen Engebølle i Rødby.

319 Lisbeth Bertelsdatter i Rødby. 12.7.1763, fol.671.
E: Jens Lauridsen Ploug. B:
1) Laurids Jensen 9
2) Anders Jensen 2.

320 Maren Christensdatter i Rødby. 21.9.1763, fol.672B.
Enke efter Christian [Johansen], smed, [skifte 19.11.1755 lbnr.256]. B:
1) Christen Christiansen 22
2) Erik Christiansen 17
3) Peder Christiansen 10.
FM: født værge Søren Handskemager i Rødby.

321 Anne Hansdatter i Rødby. 10.2.1764, fol.675.
E: Christen Jensen Friis. A:
1) bror Arild Hansen i Vester Skørringe
2) bror Peder Hansen i Brandstolpe på Tirsted sogns mensalgods. 1B:
a Hans Pedersen.

322 Hans Nielsen, tobaksspinder i Rødby. 6.4.1763, fol.678.
Enkemand efter [Dorthe Rasmusdatter, skifte 31.1.1761 lbnr.300].
5) Johannes Hansen 20
6) Rasmus Hansen 18
7) Lucie Hansdatter 17.
Første ægteskab med [Lucie Pedersdatter, skifte 9.11.1742 lbnr.171]. B:
1) Margrethe Hansdatter g.m. Hans Jørgen Didriksen, skrædder i Rødby
2) Mette Hansdatter 26
3) Ellen Hansdatter 24
4) Peder Hansen 25.

323 Peder Kønsberg i Rødby. 28.12.1763, fol.680.
E: Anne Andersdatter. LV: Peder Andersen. B:
1) Anders Pedersen 20
2) Peder Pedersen 16
3) Hans Pedersen 14
4) Rasmus Pedersen 11
5) Christoffer Pedersen 8
6) en datter, der tjener i Maribo.

324 Anne Marie Pedersdatter i Rødby. 4.7.1763, fol.682.
E: Mikkel Hansen, smed. B:
1) Anne Mikkelsdatter 22
2) Hans Mikkelsen 19
3) Peder Mikkelsen 17
4) Oluf Mikkelsen 10
5) Kirsten Mikkelsdatter 7.

325 Birthe Hansdatter i Rødby. 10.4.1764, fol.684B.
E: Iver Pedersen Meyer. B:
1) Jens Iversen 20
2) Kirsten Iversdatter 17
3) Jørgen Iversen 16
4) Helene Rebekka Iversdatter 11
5) Hans Iversen 9
6) Peder Iversen 6.

326 Johan Peder Hattemager i Rødby. 31.1.1764, fol.687.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Winther i Rødby. B:
1) Henrik Johansen 18
2) Jens Johansen 8.
FM: Rasmus Davidsen i Rødby.

327 Elisabeth Jacobsdatter i Rødby. 12.5.1764, fol.689.
E: jens Hollænder, tidligere kordegn i Rødby, nu afsindig i de fattiges tal. B:
1) Marie Jensdatter.
FM: Hans Zier i Rødby.

328 Anne Knudsdatter i Rødby. 28.3.1764, fol.692B.
E: Oluf Hansen. B:
1) Birthe Olufsdatter 23
2) Hans Olufsen 19
3) Knud Olufsen 11.
FM: søskendebarn Peder Rasmussen i Rødby.

329 Jacob Thomsen, (Thømmesen), tømrer i Rødby. 12.7.1764, fol.695.
E: Inger Haldstrøm. LV: Erik Mackeprang.
[Første ægteskab med Elisabeth Thomasdatter, skifte 1.4.1747 lbnr.192].
Andet ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 3.11.1761 lbnr.302]. B:
1) Lisbeth Jacobsdatter 17
2) Dorthe Jacobsdatter 14
3) Maren Jacobsdatter 3.
FM: Hans Willer i Rødby.

330 Dorthe Olufsdatter i Rødby. 12.2.1765, fol.698B.
E: Gregers Lauridsen [Borre]. B:
1) Anne Gregersdatter 17
2) Bendix Gregersen 14.

331 Marie Pedersdatter i Rødby. 14.7.1764, fol.700.
E: Christian Bruun. B:
2) Mathias Christiansen 18.
Første ægteskab med Jens Hansen. B:
1) Marie Jensdatter g.m. Christian Lohmann, snedker i Rødby.

332 Jens Danielsen i Rødby. 17.9.1764, fol.703.
E: Maren Hansdatter. LV: Christian Jensen Friis i Rødby. B:
1) Hans Jensen 34, i Holland
2) Daniel Jensen 19
3) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Peder Nielsen
4) Christine Jensdatter g.m. Anders Væver i Rødby
5) Karen Jensdatter 13.

333 Jacob Lorentsen Kolt i Rødby. 12.1.1765, fol.704.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Hans Willer i Rødby. B:
1) Gotfred Jacobsen i Holbæk
2) Oluf Jacobsen i København.

334 Lisbeth Jensdatter i Rødby. 12.2.1765, fol.706.
E: Jørgen Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Henriksdatter 12.

335 Johanne Pedersdatter i Rødby. 12.2.1765, fol.707.
E: Mogens Valentinussen. B:
1) Peder Mogensen 17
2) Abigael Mogensdatter 16
3) Birthe Mogensdatter 10.

336 Peder Brabrand, købmand i Rødby. 21.7.1764, fol.708.
Enkemand efter [Martha Hansdatter Lau, skifte 9.5.1763 lbnr.317].
Følgende frasiger arv og gæld:
1) Charlotte Amalie, enke efter Mathias Brabrand på sine børns vegne
2) Christoffer Zimmer, præst i Dannemarre og Tillitse på sine børns vegne.
Arv i boet til Jens Pedersen, søn af Peder Munch, efter farmor Else, enke efter Munch.

337 Hustru i Rødby. 21.10.1765, fol.735B.
Enke efter Jens Mikkelsen. B:
1) Mads Jensen
2) Jens Jensen
3) Bodil Jensdatter.

338 Anne Carstensdatter i Rødby. 1.5.1766, fol.737.
E: Rasmus Rasmussen, skomager. B:
1) Anne Rasmusdatter 24, i Errindlev præstegård
2) Bodil Kirstine Rasmusdatter 23, på Højbygård
3) Anneke Rasmusdatter 20
4) Maren Rasmusdatter 17
5) Margrethe Rasmusdatter 11.

339 Margrethe Jensdatter i Rødby. 18.8.1766, fol.739B.
E: Peder Tobiassen. B:
1) Hans Jacobsen, [skifte 29.6.1759 lbnr.277]. 1B:
a Niels Hansen 14.
FM: stedfar Christoffer Krag.

340 Hans Eriksen, ugift i Rødby. 18.11.1766, fol.741.
A:
1) søster g.m. Hans Knudsen i Rødby
2) søster, død. 2B:
a datter g.m. Hans Rasmussen Hagmard
b Dorthe Rasmusdatter.

341 Morten Christensen i Rødby. 9.6.1766, fol.743B.
E: Maren Rasmusdatter [Brylle]. LV: Hans Bramsen. B:
1) Anne Mortensdatter 17
2) Rasmus Mortensen 15
3) Maren Mortensdatter 13
4) Margrethe Mortensdatter 10
5) Rasmine Mortensdatter 7.
FM: farbror Søren Christensen.

342 Johanne Christensdatter i Rødby. 11.5.1767, fol.746B.
E: Peder Boye, købmand. B:
1) Christen Pedersen 1.
FM: Hans Svendsen.

343 Poul Rasmussen Vive i Rødby. 12.10.1767, fol.747B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Iver Pedersen. A:
1) bror Cornelius Rasmussen i Østofte, død. 1B:
a Sidsel Corneliusdatter g.m. Bent Gabrielsen i Oreby
2) bror i Østofte, død. 1B:
a Jacob Pedersen på Sjælland.

344 Cathrine Styrch i Rødby.8-10.1767, fol.749.
E: Michael Frederik Hansen Breder. A:
1) morbror Mikkel Jacobsen, skomager
2) morbror Peder Jacobsen
3) morbror Thor Jacobsen i København
4) morbror Oluf Jacobsen, død. 4B:
a datter, død. 4B:
1 Oluf Svendsen 22
2 Margrethe Svendsdatter 20
3 Jacob Svendsen 18
4 Maren Svendsdatter 12.

345 Maren Jacobsdatter i Rødby. 26.1.1768, fol.756.
E: Iver Meyer. A:
1) bror Hans Jacobsen, smed i Holleby i Arninge sogn
2) søster i Holleby.
Enkemandens første ægteskab med [Birthe Hansdatter, skifte 10.4.1764 lbnr.325]. Arv til børn.

346 Enke i Rødby. 14.12.1767, fol.758B.
Enke efter Jacob Kold. A:
1) søstersøn Christian Willer i Gloslunde.

347 Hustru i Rødby. 11.3.1760, fol.761B.
E: Anders Rasmussen, skipper. B:
1) Rasmus Andersen 1.
FM: morbror Albert Boye, skipper.

348 Abigael Sverrigs i Rødby. 5.9.1758, fol.766.
Enke efter Hans Jørgen Madsen, bådsmand, død i Batavia 1749.
Testamente af 21.11.1746 lbnr.214.
Hans A:
1) bror Peder Jørgensen, handskemager i Sakskøbing
2) søster Sidsel Jørgensdatter
3) søster Bodil Jørgensdatter, død. 3B:
a Niels Lauridsen, farversvend i Vordingborg
b Karen Lauridsdatter g.m. Peder Dinesen i Tvede i Halsted sogn
c Inger Lauridsdatter g.m. Laurids Pedersen i Torrig på Juellinge gods.
4) søster [Anne Lauridsdatter Fiil, skifte 31.10.1748 lbnr.202]. E: Peder Johansen With, handskemager i Rødby. 3B:
a Johanne Pedersdatter With 22
b Laurids Pedersen With 19
c Bodil Pedersdatter With 12

349 Bertel Ernst, organist i Rødby.21.12.1767, fol.793B.
E: Anne Cathrine. LV: Peder Vandel. A:
1) bror Oluf Ernstsen i Skovby på Falster
2) bror Nikolaj Ernstsen i Skovby på Falster.

350 Laurids Pedersen i Rødby. 30.5.1768, fol.798.
Afdøde var født i Rolykke i Købelev sogn.
Arvinger angives ikke.

351 Anne Rasmusdatter i Rødby. 7.7.1768, fol.799.
E: Jørgen Pedersen, hattemager. B:
1) Cathrine Margrethe Rasmusdatter 12
2) Otto Rasmussen 10.
FM: David Lauridsen.

352 Maren Nielsdatter i Rødby. 8.3.1769, fol.802.
E: Christoffer Thomsen Krag, skrædder. B:
2) Hedvig Margrethe Christoffersdatter 4.
Første ægteskab med [Hans Jacobsen, skifte 29.6.1759 lbnr.277].
1) Niels Hansen 17.
FM: Søren Handskemager.

353 Eskild Jørgensen i Rødby. 1.3.1769, fol.805.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Michael Skomager. B:
1) Mathias Eskildsen 13
2) Kirsten Eskildsdatter 10
3) Jens Eskildsen 7
4) Birthe Eskildsdatter 5½.
FM: Jørgen Eskildsen.

354 Kirsten Jørgensdatter i Rødby. 10.11.1769, fol.806B, næste protokol fol.422B.
Enke efter Christian Jessen, skifte 15.3.1757. B:
1) Peder Christiansen Jessen, arv fordeles 5.2.1788
2) Hans Christiansen Jessen, arv fordeles 5.2.1788
3) Johannes Christiansen Jessen, arv fordeles 5.2.1788
4) Frederik Christiansen Jessen
5) Anne Malene Christiansdatter 27, forlovet med Morten Andersen i Rødby. Enke efter Morten Andersen 5.2.1788
6) Christine Marie Christiansdatter. Gift med Peder Andersen i Rødby 5.2.1788
7) Christiane Christiansdatter. Gift med Niels Pedersen i København 5.2.1788
FM: Hans Madsen, smed i Rødby.

355 Jørgen Nielsen Gartner i Rødby. 10.5.1769, fol.811B.
E: Birthe Hansdatter [Hovmand]. LV: Hans Hovmand. B:
4) Karen Jørgensdatter 8.
Første ægteskab med [Karen Eskildsdatter, skifte 28.3.1758 lbnr.278]. B:
1) Anne Jørgensdatter, enke efter Jacob Thomsen i Rødby
2) Eskild Jørgensen, væver i Rødby
3) Anne Dorthe Jørgensdatter g.m. Peder Hansen i Rødby.

356 Jacob Thomsen i Rødby. 5.6.1769, fol.814.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Hansen i Rødby. B:
1) Thomas Jacobsen 7
2) Karen Jacobsdatter 5
3) Hans Jacobsen 9 mdr.
FM: Hans Hohmann i Rødby.

357 Christoffer Bresler, købmand i Rødby. 18.6.1769, fol.817, næste protokol fol.12.
E: Johanne Rasmusdatter Raad. LV: Hans Tage, præst i Fuglse og Krønge, der ægter enken.
Testamente af 15.10.1767. A:
1) hans søster [Malene Jørgensdatter, skifte 1.3.1762 lbnr.305], var g.m. Otto Jacobsen. Arv til 2B:
1) Bente Ottesdatter
2) Barbara Ottesdatter.

358 Peder Johansen With i Rødby. 28.9.1769, fol.819.
E: Dorthe Jensdatter. B:
4) Karen Pedersdatter 16
5) Johannes Pedersen 14
6) Dorthe Pedersdatter 12
7) Anne Pedersdatter 9.
Første ægteskab med [Anne Lauridsdatter Fiil, skifte 31.10.1748 lbnr.202]. B:
1) Johanne Pedersdatter With 31
2) Laurids Pedersen With
3) Bodil Pedersdatter With 23.

359 Peder Christoffersen Munch i Rødby. 30.10.1769, fol.821B.
E: Anne Marie Jacobsdatter. B:
1) Anne Pedersdatter 10.
FM: Hans Clausen, snedker i Rødby.
Afdøde var bortebleven og regnes for afdød.

360 Dorthe Jørgensdatter i Rødby. 16.10.1769, fol.824.
E: Peder Hansen. A:
0) forældre [Jørgen Nielsen Garner, skifte 10.5.1769 lbnr.355 og Karen Eskildsdatter, skifte 28.3.1758 lbnr.278]. B:
1) søster Anne Jørgensdatter g.m. Laurids Pedersen With i Rødby
2) bror Eskild Jørgensen, væver i Rødby.
Fars andet ægteskab med Birthe Hansdatter]. B:
4) Karen Jørgensdatter 8.
FM: Hans Hohmann.

361 Anne Jørgensdatter i Rødby. 5.12.1769, fol.828.
Enke efter Jens Mortensen. B:
1) Hans Jensen 14
2) Kirsten Jensdatter 8.
FM: Lasse Jørgensen i Rødby.

362 Poul Olufsen Munch i Rødby. 30.1.1769, fol.832B, næste protokol fol.1B.
Enkemand efter Lisbeth Mortensdatter. B:
1) Johanne Poulsdatter 27
2) Oluf Poulsen Munch 22.
Arv efter afdødes far Oluf Poulsen Munch og afdødes stedmor Ellen Rasmusdatter.Rødby Byfoged
Skifteprotokol
1769-1806

363 Oluf Hansen, murer i Rødby. 29.3.1770, fol.4.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Madsen, smed i Rødby. B:
1) Hans Olufsen 25
2) Knud Olufsen 20
3) Mads Olufsen 4½.

364 Maren Jensdatter i Rødby. 1.4.1770, fol.7.
E: Jacob Bruun. B:
1) Gjørel Nielsdatter.
FM: morbror Henrik Jensen Nymann.

365 Anne Knudsdatter i Rødby. 10.5.1770, fol.9B.
E: Andreas Sperling. B:
1) Regina Sperling 3 mdr, der døde 8 dage efter sin mor.

366 Søren Andersen i Rødby. 28.5.1770, fol.14.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mogens Valentinsen. B:
1) Peder Sørensen 8
2) Maren Sørensdatter 7
3) Birthe Sørensdatter 6.

367 Hans Ferslev i Rødby. 7.5.1770, fol.15.
A:
1) søsterdatter g.m. Poul Jensen i Blans [i Stokkemarke sogn].

368 Johanne Carstensdatter i Rødby. 24.9.1770, fol.17B.
E: Jørgen Jensen, skipper. B:
1) Lisbeth Jørgensdatter 10
2) Jens Jørgensen 7
3) Carsten Jørgensen 3
4) Erik Mathiassen 3 mdr.
FM: morbror Michael Haagen.

369 Christoffer Amelung i Rødby. 17.9.1770, fol.19.
E: Anne Clemensdatter. LV: Hans Haagen. B:
1) Anne Malene Christoffersdatter 4
2) Barbara Christoffersdatter 9 mdr.

370 Hans Pedersen Kølle i Rødby. 28.2.1771, fol.21B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Morten Andersen. B:
1) Anders Hansen Kølle 18
2) Peder Hansen Kølle 14
3) Jens Hansen Kølle 12
4) Jacob Hansen Kølle 7
5) Margrethe Hansdatter 6 mdr.
FM: Hans Jørgensen i Rødby.

371 Karen Jacobsdatter i Rødby. 18.3.1771, fol.23.
A:
1) mor [Anne Jørgensdatter] g.m. Laurids With
2) bror Thomas [Tømme] Jacobsen
3) bror Hans Jacobsen.
Arv efter afdødes far Jacob Thomsen (Tømmesen), skifte 5.6.1769 lbnr.356.

372 Karen Hansdatter i Rødby. 24.2.1771, fol.24.
E: Christoffer Jensen, skomager.
Førsteægteskab med [Simon Mouridsen, skifte 11.1.1762 lbnr.304]. B:
1) Peder Simonsen 22
2) Karen Simonsdatter g.m. Carsten Pedersen i Rødby
3) Anne Simonsdatter 16
4) Hans Simonsen 14.
FM: Meirr Mortensen i Rødby.

373 Else Marie Svendsdatter i Rødby. 7.3.1771, fol.28.
E: Hans Jacobsen Willer. B:
3) Kirsten Hansdatter 6½
4) Dorthe Hansdatter 3½
5) Johanne Hansdatter 19 uger.
FM: mors halvbror Hans Svendsen i Rødby.
Første ægteskab med Laurids Hansen, kræmmer, [skifte 8.9.1762 lbnr.313]. B:
1) Mette Lauridsdatter 14
2) Svend Lauridsen 12.

374 Karen Rasmusdatter i Rødby. 6.4.1771, fol.32.
E: David Lauridsen. B:
1) Rasmus Davidsen 8.
FM: Søren Handskemager i Rødby.

375 Bodil Hansdatter i Rødby. 21.3.1771, fol.34.
E: Hans Jensen Nymann. B:
1) Jørgen Hansen i Stokkemarke
2) Hans Hansen
3) Maren Hansdatter 25
4) Margrethe Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Bodil Cathrine Hansdatter
7) Bente Hansdatter.

376 Anne Madsdatter i Rødby. 18.7.1771, fol.36B.
E: Hans Pedersen, smed. B:
1) Mathias Hansen
2) Christian Hansen.

377 Hans Christiansen, feldbereder i Rødby. 10.7.1771, fol.42.
E: Margrethe Christine Johansdatter. LV: Anders Pedersen i Rødby. A:
1) halvbror Christoffer Jacobsen, feldbereder i Nakskov.

378 Jens Lauridsen Ploug i Rødby. 14.10.1771, fol.47B.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Peder Lauridsen. B:
1) Laurids Jensen 17.

379 Frederik Jessen, tolder samt by- og herredsskriver i Rødby. 8.2.1768, fol.49, 87B, 101, 202B.
E: Maren [Lauridsdatter Ottesen]. LV: Hans Hansen Zier i Rødby. A:
1) bror N. J. Jessen i København
2) bror Thycho Jessen, kongens lakaj i København
3) søster g.m. Bredstrup, maler i København.
Bevilling til separation af 1.11.1765.
Desuden nævnes enkens mor Margrethe [Mortensdatter], enke efter [Laurids] Ottesen i Rødby.
[Første ægteskab med Margrethe Dorthe Forbus, skifte 11.12.1758 lbnr.282].

380 Jacob Ottesen i Rødby. 10.3.1772, fol.87.
E: Margrethe. LV: bror Hans Hansen Zier i Rødby.
Arvinger angives ikke.

381 Hans Thomsen Lang, matros i Rødby. 11.5.1772, fol.97B.
A:
0) [forældre] Maren Lang g.m. Rasmus Lang, begge døde. 6B:
1) bror Jørgen Lang, død
2) bror Thomas Lang, død
3) søster Johanne Lang, død
4) bror Rasmus Lang, død
5) bror Peder Storm, død
01) mors halvbror Thomas Christoffersen, død uden børn
02) mors halvsøster Dorthe Christoffersdatter g.m. Midlerkamp, købmand i Nakskov
03) mors halvsøster Anne Cathrine Christoffersdatter i København.
(Sml. lbnr.179).

382 Morten Jensen i Rødby. 16.9.1772, fol.106.
Forlovet med Anne Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Mortensen 24
2) Rasmus Mortensen
3) Hans Mortensen 15
4) Abigael Mortensdatter 2.

383 Andreas Pedersen, væver i Rødby. 3.6.1773, fol.107B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Peder Andreassen.

384 Marie Jensdatter i Rødby. 2.8.1773, fol.110.
E: Christian Lohmann. B:
1) Margrethe Christiansdatter 12
2) Marie Christiansdatter 4.

385 Elisabeth Ruud i Rødby, 10.5.1774, fol.112, 115B.
E: Hans Hansen Zier, købmand. B:
1) Edvard Hansen Zier 21
2) Bente Cecilie Hansdatter Zier 18
3) Anne Hansdatter Zier 12.
FM:
1 Erik Mackeprang i Rødby, af mors slægt
2 Niels Haagen i Rødby, af mors slægt.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1758.
Samfrændeskifte 10.5.1774.

386 Hans Jensen, ugift i Rødby. 20.9.1773, fol.112B.
A:
1) søster Christine Jensdatter.

387 Lasse Henriksen, væver i Rødby. 2.2.1774, fol.114.
E: Maren Svendsdatter. LV: Peder Tobiassen. B:
1) Niels Lassen.

388 Jacob Bruun i Rødby. 12.4.1774, fol.117.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Mathias Jacobsen.

389 Hans Lykkesen i Rødby. 29.10.1774, fol.118B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Johansen. B:
1) Rasmus Hansen 27
2) Maren Hansdatter 18.

390 Jørgen Pedersen, matros i Rødby. 24.4.1775, fol.119B.
A:
1) mor g.m. Hans Madsen, smed
2) søster Anne Margrethe Pedersdatter, enke efter Christoffer Jensen
3) bror Hans Pedersen 23
4) bror Jacob Pedersen 17.

391 Mads Rasmussen, daglejer i Rødby. 23.5.1775, fol.121.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Hans Madsen, smed.
Arvinger angives ikke.

392 Fuglse herreds justitsprotokol. 27.6.1775, fol.121B.
Retssag mod Peder Olufsen i Sædinge fejlagtigt indført her.

393 Christoffer Jensen, skomager i Rødby. 20.3.1775, fol.123.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: stedfar Hans Madsen, smed i Rødby.
Afdødes søns farfar arver sammen med enken.
Desuden nævnes afdødes bror Rasmus Jensen, tømrer i Maribo.

394 Fuglse herreds justitsprotokol. 6.2.1776, fol.128B.
Retssag vedrørende afdøde Peder Snedker, skoleholder i Bukkehaves gæld fejlagtigt indført her.

395 Karen Eriksdatter i Rødby. 29.11.1775, fol.128B.
E: Rasmus Nielsen.
Første ægteskab med [Oluf Pedersen, skifte 3.3.1762 lbnr.306]. B:
1) Frederik Christian Olufsen 17.

396 Elsebeth Margrethe Hansdatter i Rødby. 18.2.1776, fol.131.
E: Niels Pedersen. B:
1) Hans Nielsen 20
2) Peder Nielsen
3) Laurids Nielsen
4) Johanne Nielsdatter
5) Elisabeth Nielsdatter.

397 Barbara Hansdatter i Rødby. 18.2.1776, fol.132.
E: Niels Willer. B:
2) Hans Nielsen
2) Jacob Nielsen
3) Jørgen Nielsen
4) Dorthe Nielsdatter
5) Kirsten Nielsdatter
6) Johanne Nielsdatter
7) Maren Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Hansdatter.

398 Karen Nielsdatter i Rødby. 18.2.1776, fol.133.
Enke efter Hans Lykkesen, [skifte 29.10.1774 lbnr.389]. B:
1) Rasmus Hansen 28
2) Maren Hansdatter 19.

399 Christen Friis, skomager i Rødby. 24.2.1776, fol.134B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Anders Andersen Boston i Rødby. B:
1) Jens Christensen 9
2) Jacob Christensen 4.
FM: Anders Pedersen, skomager i Rødby.

400 Knud Nielsen [Lindenberg] i Rødby. 24.2.1776, fol.138.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Andersen, skibsbygger i Rødby. B:
1) Henrik Knudsen 24
2) Marie Knudsdatter 22
3) Maren Knudsdatter
4) Anne Margrethe Knudsdatter 18.

401 Rasmus Hansen i Rødby. 13.3.1776, fol.139B.
E: Karen Joensdatter. LV: Jens Johansen. B:
1) Lucie Rasmusdatter 19
2) Anne Margrethe Rasmusdatter 15.

402 Rasmus Hovmand i Rødby. 13.3.1776, fol.141.
E: Birthe Hansdatter. LV: Jørgen Hovmand.
Arvinger angives ikke.

403 Hans Madsen, smed i Rødby. 27.3.1776, fol.142.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Mikkel Haagen i Rødby. B:
1) Peder Hansen 15
2) Maren Hansdatter 12.

404 Birthe Nielsdatter i Rødby. 1.3.1776, fol.145B.
Enke efter [Mogens Thomsen, skifte 14.2.1760 lbnr.318]. B:
1) Niels Mogensen 20½.
FM: Peder Lauridsen i Rødby.

405 Karen Simonsdatter, ugift i Rødby. 27.3.1776, fol.147.
A:
1) bror Simon Simonsen ved Høstedybet?
Afdøde var født her i landet på Østerleden.

406 Mette Margrethe Andersdatter i Rødby. 2.6.1776, fol.148.
E: Johan Michael Henschen, tolder samt by- og herredsskriver i Rødby.
Bevilling til uskiftet bo af 24.5.1776.

407 Maren Andersdatter, ugift tjenestepige i Rødby. 24.1.1776, fol.148B.
A:
1) morbror Laurids Pedersen i Sædinge
2) Peder Munch i Sædinge på Højbygård gods.
Afdødes far var Anders Kromand på Falster, sidst i Sædinge, hvor afdøde var født.

408 Rasmus Nielsen, daglejer i Rødby. 27.4.1776, fol.153.
A:
1) søster Birthe Nielsdatter g.m. Johan Christoffersen i Ryet
2) bror Jacob Nielsen, født i Vejleby, uvist hvor, bortrejst for 30 år siden.
Arv i boet til afdødes stedsøn Frederik Christian Olufsen efter hans forældre [Oluf Pedersen i Rødby, skifte 3.3.1762 lbnr.306] og Karen Eriksdatter.

409 Iver Pedersen Meyer i Rødby. 7.5.1776, fol.158B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Hans Hansen. B:
7) Laurids Iversen 9 mdr.
Første ægteskab med [Birthe Hansdatter, skifte 10.4.1764 lbnr.325]. B:
1) Jens Iversen, død. 3B:
a Laurids Jensen
b Hans Jensen
c Jens Jensen.
FM: stedfar Jacob Svendsen
2) Kirsten Iversdatter g.m. Peder Lauridsen Skinder, avlsmand i Rødby
3) Jørgen Iversen 28
4) [Helene Rebekka Iversdatter] g.m. Peder Hansen, handskemager i Rødby
5) Hans Iversen 26
6) Peder Iversen 19.

410 Maren Pedersdatter i Rødby. 18.5.1776, fol.163.
E: Peder Pedersen, smed. A:
1) Rasmus Strange i Bjernæs [i Olstrup sogn] på Højbygård gods, død. 1B:
a Rasmus Rasmussen hos sin mor.

411 Margrethe Mikkelsdatter Zingler i Rødby. 27.3.1776, fol.166B.
E: Poul Andreassen. A:
1) bror Henrik Mikkelsen i Sønder Ørslev på Nykøbing Hospitals gods, død uden børn.

412 Lasse Jørgensen i Rødby. 7.2.1777, fol.169B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Mogens Pedersen. B:
1) Maren Lasdatter.
FM: Laurids Pedersen With.

413 Ingeborg Mathiasdatter i Rødby. 13.3.1777, fol.173.
E: Peder Andersen, skomager. B:
2) Anders Pedersen, skomager.
Første ægteskab med David Rasmussen, [skifte 9.5.1735]. B:
1) Rasmus Davidsen, [skifte 1.5.1760 lbnr.298]. E: Margrethe Johansdatter. B:
a Karen Rasmusdatter
b Maren Rasmusdatter.

414 Gertrud Marie Ruud i Rødby. 10.6.1777, fol.177B, 187.
E: Erik Mackeprang, købmand. B:
1) Frands Støedt Mackeprang 14
2) Abigael Marie Mackeprang 10
3) Hans Mackeprang 7
4) Edvard Mackeprang 5
5) Johanne Mackeprang 5
6) Jørgen Mackeprang 4
7) Christen Mackeprang 2.
FM:
1 mors svoger Hans Hansen Zier i Rødby
2 mors svoger Mikkel Haagen i Rødby.
Desuden nævnes enkemandens svigermor [dvs. brors enke Cathrine Marie Børresen, enke efter Oluf Frandsen Støedt, præst i Gudbjerg på Fyn, død 6.2.1773], der bebor et hus, som enkemanden ejer.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1777.
Samfrændeskifte 20.10.1777.

415 Anne Mortensdatter i Rødby. 16.5.1777, fol.178.
E: Hans Hansen Willer. A:
1) mor [Maren Rasmusdatter, enke efter Morten Christensen, skifte 9.6.1766 lbnr.341]
2) bror Rasmus Mortensen
3) søster [Maren Mortensdatter] g.m. Jens Pedersen Munch
4) søster Margrethe Mortensdatter
5) søster Rasmine Mortensdatter g.m. Jørgen Henriksen.

416 Hans Jensen Nymann i Rødby. 10.5.1777, fol.180.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Haagen.
Første ægteskab med [Bodil Hansdatter, skifte 21.3.1771 lbnr.375]. B:
1) Jørgen Hansen Møller i Stokkemarke
2) Hans Hansen i Rødby
3) Maren Hansdatter i København
4) Margrethe Hansdatter i Viborg i Jylland
5) Anne Hansdatter g.m. Jacob Vogt i Maribo
6) Bodil Cathrine Hansdatter i Nakskov
7) Bente Hansdatter i København.

417 Ingeborg [Pedersdatter] Vibe i Rødby. 17.4.1777, fol.183.
A:
0) forældre [Peder Osvaldsen og Maren Iversdatter, skifte 13.9.1751 lbnr.232]
1) bror Niels Pedersen Meyer
2) søster Margrethe Pedersdatter Meyer g.m. Mogens Pedersen ved svigersøn Christoffer Kønsberg
3) søster Karen Pedersdatter i Bursø
4) bror Iver Pedersen Meyer, [skifte 7.5.1776 lbnr.409]. 7B:
a Jens Iversen Meyer, død. 3B:
1 Laurids Jensen
2 Hans Jensen
3 Jens Jensen
b Kirsten Iversdatter Meyer g.m. Peder Lauridsen Skinder
c Jørgen Iversen Meyer
d Helene [Rebekka] Iversdatter Meyer g.m. Peder Hansen, handskemager
e Hans Iversen Meyer
f Peder Iversen Meyer
g Laurids Iversen Meyer.

418 Peder Nielsen i Rødby. 28.10.1777, fol.189B.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Otto Jacobsen. B:
1) Johanne Pedersdatter 13
2) Jens Pedersen 11.
FM: Søren Christensen.
Afdøde har faret til søs fra København.

419 Kirsten Hansdatter i Rødby. 25.2.1778, fol.191.
Enke efter Knud Nielsen Lindenberg, [skifte 24.2.1776 lbnr.400]. B:
1) Henrik Knudsen
2) Marie Knudsdatter 27
3) Maren Knudsdatter 24
4) Anne Margrethe Knudsdatter 22.

420 Mogens Pedersen, skomager i Rødby. 1.6.1778, fol.192B.
E: Kirsten Clausdatter. LV: Anders Andersen. B:
1) Christen Mogensen
2) Mette Mogensdatter.
FM: Bertram Boyesen i Rødby.

421 Bertram Boyesen, handskemager i Rødby. 21.11.1778, fol.194B.
E: Birthe Cathrine [Pedersdatter0]. B:
1) Hedvig Bertramsdatter 3.
FM: født værge Søren Christensen, handskemager i Rødby.

422 Anne [Pedersdatter] i Rødby. 1.3.1779, fol.196.
Enke efter Søren [Andersen] Møller, [skifte 28.5.1770 lbnr.366].
1) Peder Sørensen
2) Maren Sørensdatter 14
3) Birthe Sørensdatter.
FM: Mogens Valentinsen.

423 Maren Pedersdatter i Rødby. 3.5.1779, fol.198B.
E: Christen Jensen Errebo. B:
1) Jens Christensen 4½
2) Karen Christensdatter 2.

424 Henrik Jensen, daglejer i Rødby. 3.5.1779, fol.200.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Jens Johansen, skomager i Rødby. B:
2) Jens Henriksen 12
3) Mette Marie Henriksdatter 6½.
FM: Helle Clausen, snedker i Rødby.
Første ægteskab med [Anne Henriksdatter, skifte 3.3.1762 lbnr.312]. B:
1) Anne Margrethe Henriksdatter.

425 Jens Christensen, 12 år gammel i Rødby. 3.5.1779, fol.201.
A:
1) mor Maren Jacobsdatter g.m. Claus Rasmussen, skomager i Rødby
2) bror Jacob Christensen 8.
FM: Anders Pedersen, skomager i Rødby.
Arv efter far [Christen Friis, skifte 24.2.1776 lbnr.399].

426 Johan Anton Claus, galanterikræmmer i Rødby. 11.8.1778, fol.203.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. B:
8) Peder Clausen 3.
FM: Hans Andersen, handskemager i Rødby.
Første ægteskab med [Marie Kirstine Krop, skifte 6.10.1751 lbnr.230]. B:
1) Marie Magdalene Claus 38
2) Johan Anton Claus
3) Anne Cathrine Claus g.m. Anders Pedersen, skovfoged i Maribo
4) Frands Josef Claus
5) Otto Vilhelm Claus
Andet ægteskab med Cathrine Magdalene Christiansdatter, [skifte 18.3.1760 lbnr.293]. B:
6) Marie Kirstine Claus i Lybæk
7) Nikolaj Clausen 6 mdr.

427 Hans Rasmussen Brahms i Rødby. 25.8.1780, fol.217.
E: Bente Albertsdatter Boye. LV: Hans Hansen Willer. B:
1) Rasmus Hansen 8
2) Albert Hansen 3.
Afdøde druknede som matros på hjemrejse fra Brasilien.

428 Rasmus Nikolajsen i Rødby. 7.3.1781, side 220B.
E: Eva Poulsdatter. LV: far Poul Clausen, handskemager i Rødby. B:
1) Karen Rasmusdatter 11.
FM: Adam Poulsen.

429 Cathrine Lauridsdatter i Rødby. 9.5.1781, fol.223.
A:
1) mor Anne Lisbeth i Keldernæs
2) bror Jonas Lauridsen, i tjeneste på flåden
3) halvsøster Anne Malene 8.
FM: Peder Tobiassen, væver i Rødby.

430 Helene Iversdatter i Rødby. 17.4.1781, fol.224.
E: Peder Hansen, handskemager. B:
1) Birthe Pedersdatter 8½
2) Iver Pedersen 3¼, der døde.
FM: Rasmus Hansen i Rødby.

431 Kirsten Jensdatter i Barakkerne i Rødby. 28.7.1781, fol.226B.
E: Krag, toldbetjent. B:
1) Mads Hansen 22, væversvend i Maribo
2) Christian Hansen 15, i skomagerlære i Rødby.
FM: Jens Johansen, skomager i Rødby.

432 Abelone Thomasdatter i Rødby. 17.5.1781, fol.228B.
E: Thomas Engebølle. B:
1) Thomas Thomsen 31, avlsmand i Rødby
2) Hans Thomsen, ikke ved sine sanser
3) Anne Marie Thomasdatter.
FM: Hans Nielsen, avlsmand i Rødby.

433 Johanne Hjort i Rødby. 4.8.1781, fol.235.
A:
1) søster Dorthe Hjort g.m. Christian Boesen, skomager i Nakskov
2) søster Sidsel Hjort i Nakskov
3) søster Malene Hjort
4) søster Karen Hjort
5) søster, død. 1B:
a Thomas Christoffersen Krag i Ringsebølle.

434 Mette Marie Vissing. 12.10.1781, fol.237.
E: Poul Brendstrup, toldkontrollør. A:
0) forældre [Niels Vissing, byskriver i Skanderborg, skifte Skanderborg 10.2.1780 lbnr.191 og Agnethe Christensdatter, skifte Skanderborg 2.4.1766 lbnr.142]
1) bror Christian Nikolaj Vissing, [skifte 13.1.1781 lbnr.193]. 1B:
a [Agnethe Kirstine]
2) bror Hans Vissing på Skanderborg Ladegård
3) søster Bodil Vissing g.m. Rasmus Baastrup i København
4) bror Christen Vissing i Skanderborg
5) søster Frederikke Vissing på Hovedgård ved Horsens.

435 Anne Christine Hansdatter i Rødby. 25.12.1781, fol.241.
E: Johan Pilet.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Mikkelsen i Errindlev.
Andet ægteskab med [Hans Rasmussen Pilet, skifte 14.2.1760 lbnr.287]. B:
2) Dorthe Hansdatter g.m. en parykmager i Rudkøbing på Langeland
3) Birthe Hansdatter g.m. Peder Rasmussen i Engestofte
4) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Oluf Snedker i Nakskov.

436 Birthe [Hansdatter] Hovmand i Rødby. 26.4.1781, fol.243.
Enke efter [Jørgen Nielsen] Gartner, [skifte 10.5.1769 lbnr.355]. B:
1) Karen Jørgensdatter 19.
FM: morbror Jørgen Hansen Hovmand.

437 Anne Cathrine Jensdatter i Rødby. 5.6.1781, fol.246.
E: Peder Nielsen. B:
1) Jens Pedersen 15
2) Johanne Pedersdatter.
FM: Claus Rasmussen i Rødby.

438 Ejler Hansen, murer i Rødby. 2.6.1782, fol.247.
E: Anne Margrethe Paaskesdatter. LV: Christen Madsen Linde i Rødby.
Arvinger angives ikke.

439 Søren Winther i Rødby. 30.10.1780, fol.250B.
E: Gertrud [Hansdatter]. LV: bror Erik Mackeprang. B:
1) Peder Winther 26
2) Maren Winther.

440 Christen Boesen, skomager i Rødby. 21.6.1782, fol.257.
E: Anne Marie Christiansdatter. LV: Anders Andersen Boest i Rødby. B:
1) Peder Christensen 32, i Radsted
2) Christian Christensen 26, i Nakskov
3) Mette Ellen Christensdatter 11.
FM: Peder Henriksen i Rødby.

441 Lisbeth Nielsdatter, ugift tjenestepige i Rødby. 17.1.1782, fol.260.
A:
1) bror Christoffer Nielsen, smed i Rødby
2) halvsøster Anne Nielsdatter i Ore
3) halvbror Jørgen Nielsen 12.
Arv efter afdødes mor, skifte 13.7.1776.
Arv efter afdødes søster Kirsten Nielsdatter.

442 Margrethe Mortensdatter i Rødby. 24.12.1781, fol.264B.
Enke efter Laurids Ottesen. B:
1) Morten [Lauridsen] Ottesen, silkefabrikant i København
2) Otto [Lauridsen] Ottesen, præst i Høyland [ved Stavanger] i Norge
3) Anneke [Lauridsdatter] Ottesen, enke efter [Johan Frederiksen] Volchersen, præst på Femø, [begravet 13.1.1769]
4) Maren [Lauridsdatter] Ottesen, enke efter [Frederik] Jessen, [skifte 8.2.1768 lbnr.379]
5) Christiane [Lauridsdatter] Ottesen g.m. Hans Zier i Rødby
6) Margrethe [Lauridsdatter] Ottesen
7) Lisbeth [Lauridsdatter] Ottesen i København
8) Johanne [Lauridsdatter] Ottesen, [død 6.5.1776]. E: [Preben Andersen] Schiøtt, øverste kapellan i København Frue. 4B:
a Preben Schiøtt, student
b Anne Laurentse Schiøtt
c Margrethe Schiøtt
d Johanne Marie Schiøtt
9) Anne [Lauridsdatter] Ottesen, død. E: Jens Tollesen, farver i Nakskov. 2B:
a Tolle Tollesen
b Anne Marie Tollesdatter.
Litteratur: Købmændene på Lolland-Falster ved midten af 1700'årene af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1981 side 29-46. (se side 40 og 44).

443 Dorthe Cathrine Hansdatter i Rødby. 17.11.1779, fol.277B.
E: Daniel Ludvig Johansen, snedker. B:
1) Hans Danielsen, i væverlære
2) Maren Danielsdatter 12
3) Peder Danielsen 10
4) Grethe Danielsdatter
5) Jørgen Hovmand Danielsen 1.
Enkemandens første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 7.5.1756 lbnr.265]. Arv til B:
1 Johan Daniel Danielsen 25, skomagersvend i Rødby.

444 Marie Elisabeth Jørgensdatter i Rødby. 30.1.1782, fol.280.
E: Mikkel Haagen. B:
1) Anna Caroline Haagen.

445 Jørgen Henriksen Munch i Rødby. 11.3.1782, fol.283.
E: Rasmine Mortensdatter. LV: Rasmus Mortensen. B:
1) Morten Jørgensen 2
2) Ingeborg Marie Jørgensdatter.

446 Henrik Jensen Nymann, daglejer i Rødby. 19.8.1782, fol.285B.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Jacobsen i Rødby. A:
1) brorsøn Hans Hansen Nymann 30
2) søsterdatter Anne Cornelius' 40.

447 Dorthe Cathrine Just i Rødby. 25.4.1782, fol.288.
E: Rasmus Schritzmeyer, skrædder. B:
1) Peder Schritzmeyer 10
2) Dorthe Cathrine Schritzmeyer 9
3) Anne Margrethe Schritzmeyer 5
4) Lisbeth Albertine Kirstine Schritzmeyer 2.

448 Ellen Mortensdatter i Rødby. 3.4.1782, fol.291.
Enke efter Jørgen Eskildsen. B:
1) Cathrine Jørgensdatter g.m. Thomas Knudsen, hjulmand i Vantore på Christiansholm gods
2) Anne Jørgensdatter, død, var g.m. Hans Jørgensen, hjulmand i Døllefjelde på Christiansholm gods. 2B:
a Kirsten Hansdatter 9
b Anne Hansdatter 7.

449 Peder Simonsen i Rødby. 26.2.1783, fol.294B.
E: Petronelle Eriksdatter. LV: Jørgen Jensen, skipper i Rødby. B:
1) Karen Pedersdatter 7
2) Simon Pedersen 3
3) Peder Pedersen 8 dage.
FM: farbror Hans Simonsen, skomager i Rødby.

450 Inger Brynildsdatter Halstrøm i Rødby. 22.4.1783, fol.297B.
E: Peder Tobiassen, væver. B:
1) en datter g.m. Johan Casper Godbech i Göteborg i Sverige, inspektør over sildefangsten.

451 Mikkel Jacobsen, skomager i Rødby. 22.1.1782, fol.301.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Cornelius Pedersen. B:
1) Maren Mikkelsdatter
2) Malene Mikkelsdatter, der døde
3) Margrethe Mikkelsdatter
4) Anne Mikkelsdatter.
FM: født værge Oluf Svendsen.

452 Knud Leonhardt Schritzmeyer i Rødby. 27.5.1783, fol.305.
A:
1) bror Rasmus Schritzmeyer, skrædder i Rødby
2) søster Anne Margrethe Schritzmeyer g.m. Christian Loumann, snedker i Maribo
3) søster Anne Birgitte Schritzmeyer.

453 Hans Simonsen, skomager i Rødby. 12.5.1784, fol.308B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Peder Zachariassen. A:
1) søster Maren Simonsdatter g.m. Carsten Pedersen, avlsmand
2) søster Anne Simonsdatter g.m. Christen Sørensen
3) bror [Peder Simonsen, skifte 26.2.1783 lbnr.449]. 3B:
a Karen Pedersdatter 6
b Simon Pedersen
c Peder Pedersen 1½.
FM: stedfar Anders Hansen Kølle, skomager.

454 Otto Jacobsen, skipper i Rødby. 28.8.1783, fol.314.
E: Margrethe Boyesen. LV: M. Haagen i Rødby. B:
1) Bente Ottesdatter
2) Barbara Ottesdatter
3) Johan Boyesen
4) Laurids Ottesen
5) Johannes Boyesen
6) Jørgen Ottesen
7) Malene Ottesdatter
8) Cathrine Ottesdatter.

455 Karen Joensdatter i Rødby. 16.10.1783, fol.324B.
Enke efter [Rasmus Hansen, skifte 13.3.1776 lbnr.401]. B:
1) Lucie Rasmusdatter i København
2) Anne Margrethe Rasmusdatter, der ægter Christen Vincentsen, skomager i Rødby.

456 Edvard Zier, købmand i Rødby. 5.6.1784, fol.327.
E: Margrethe [Mortensdatter] Brylle. LV: Oluf Groth, købmand i Rødby. A:
1) søster Anne Zier g.m. Lorents Lykke, købmand i Rødby.
Desuden nævnes
1 enkens mor Maren Rasmusdatter Brylle, enke efter Morten Christensen i Rødby, [skifte 9.6.1766 lbnr.341]
2 enkens søster [Rasmine Mortensdatter] g.m. Knud [Christensen] Møller i Rødby.

457 Hans [Hansen] Nymann, daglejer i Rødby. 8.6.1784, fol.334B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Linde. B:
1) Bodil Hansdatter 1¼.
FM:
1 født værge Jørgen Hansen Møller i Ravnsby i Vesterborg sogn
2 fars søskendebarn Morten Andersen.

458 Arild Jensen i Rødby. 8.12.1781, fol.337.
E: Margrethe Johansdatter. A:
0) forældre [Jens Arildsen, skifte 9.6.1750 lbnr.211 og Elisabeth Ottesdatter, skifte 14.1.1760 lbnr.291]
1) bror Carsten Jensen, død, efter hvem der er arv i boet.
Af mors første ægteskab B:
2) [halv]søster [Anneke Carstensdatter, skifte 4.10.1756 lbnr.267]. E: Mikkel Haagen. 1B:
a Laurids Mikkelsen Haagen
3) [halv]søster [Johanne Carstensdatter, skifte 24.9.1770 lbnr.368]. E: Jørgen Jensen, skipper. 4B:
a Lisbeth Jørgensdatter
b Jens Jørgensen
c Carsten Jørgensen
d Erik Mathiassen

459 Bendix Gregersen i Rødby. 290.11.1783, fol.341.
E: Dorthe [Sørensdatter]. B:
1) [Dorthe Cathrine Bendixdatter] 5.
FM: født værge Peder Jonassen, organist i Rødby.

460 Morten Andersen, skomager i Rødby. 18.12.1784, fol.344.
E: Anne Magdalene Jessens. LV: Anders Pedersen i Rødby. B:
1) Christian Mortensen 16
2) Anders Mortensen 11
3) Peder Mortensen 6.
FM: fars søstersøn Anders Hansen Kølle, skomager i Rødby.

461 Anders Hansen Kølle, skomager i Rødby. 23.5.1785, fol.346B.
E: Petronelle Eriksdatter. A:
1) bror [Hans Pedersen Kølle, skifte 28.2.1771 lbnr.370]. 4B:
a Peder Hansen Kølle, daglejer i Rødby
b Jens Hansen Kølle 26, snedkersvend i København
c Jacob Hansen Kølle 24
d Margrethe Hansdatter Kølle 14.
FM: Peder Simonsens søsters mand Christen Sørensen, handskemager i Rødby.
Enkens første ægteskab med Peder Simonsen, [skifte 26.2.1783 lbnr.449]. Arv til B:
a Karen Pedersdatter 9
b Simon Pedersen 5
c Peder Pedersen 2.

462 Ingeborg Hansdatter i Rødby. 1.4.1785, fol.354.
E: Christen Errebo. B:
1) Maren Christensdatter 5
2) Hans Christensen 4
3) Jørgen Christensen 2.
FM: Niels Willer.

463 Anne Margrethe Christensdatter i Rødby. 2.4.1785, fol.356B.
E: Peder Hansen, smed. B:
1) Maren Christiane Pedersdatter.

464 Anders Boest, skomager i Rødby. 13.5.1785, fol.359B.
E: Maren Andersdatter. LV: Erik Christiansen. B:
1) Karen Andersdatter
2) Maren Andersdatter
3) Anders Andersen.
FM: farbror Hans Andersen, handskemager i Rødby.

465 Kirsten [Hansdatter] i Rødby. 28.4.1785, fol.365.
Enke efter Hans Pedersen Kølle, [skifte 28.2.1771 lbnr.370]. B:
1) Anders Hansen Kølle, skomager i Rødby
2) Peder Hansen Kølle, tjenestekarl i Rødby
3) Jens Hansen Kølle, snedkersvend i København
4) Jacob Hansen Kølle, daglejer i Rødby
5) Margrethe Hansdatter 14.

466 Anne Marie Andersdatter i Rødby. 13.5.1785, fol.366B.
A:
1) mor Bente Hansdatter. LV: Meir Mortensen, skomager i Rødby
2) bror Morten Andersen, [skifte 18.12.1784 lbnr.460]. 3B:
a Christian Mortensen
b Anders Mortensen
c Peder Mortensen
3) søster Kirsten [Hansdatter, skifte 28.4.1785 lbnr.465]. Enke efter Hans Pedersen Kølle, [skifte 28.2.1771 lbnr.370]. 5B:
a Anders Hansen Kølle, skomager i Rødby
b Peder Hansen Kølle, daglejer i Rødby
c Jens Hansen Kølle, snedkersvend i København
d Jacob Hansen Kølle, daglejer i Rødby
e Margrethe Hansdatter 14.

467 Anne Jørgensdatter i Rødby. 2.4.1785, fol.372B.
E: Christen Christiansen, grovsmed. B_
1) Christian Christensen 15.
FM: farbror Erik Christiansen, skomager i Rødby.

468 Lorents Isak Hildebrandt, toldkontrollør ved Kramnitse toldsted. 9.10.1780, fol.375.
A:
0) forældre Christian Isak Hildebrandt og hustru Elisabeth i Rinkenæs
1) bror Peder Isak Hildebrandt i Strandtoft?, født Rinkenæs 1722
2) bror Thomas Isak Hildebrandt i Sønderhav, født Rinkenæs 1725.
Afdøde var født 1728 i Rinkenæs.

469 Anne Rasmusdatter i Rødby. 18.6.1786, fol.383.
E: Peder Jacobsen Willer, skipper.
Første ægteskab med Hans Hansen Nymann, skifte 8.6.1784 lbnr.457. B:
1) Bodil Hansdatter.

470 Elisabeth Jensdatter i Rødby. 1786, fol.387.
E: Jørgen Iversen.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.178[]. (sidste tal gemt i margin i kopien).

471 Hustru i Rødby. 2.5.1785, fol.387B.
E: Hans Kyll, møller i Nielstrup mølle.
4 børn, hvis navne ikke angives.

472 Bodil [Pedersdatter] i Rødby. 16.7.1786, fol.389B.
Enke efter Lasse Jørgensen, [skifte 7.2.1777 lbnr.412]. B:
1) [Maren Lasdatter], død. E: Erik Hansen, væver. 1B:
a Kirsten Lasdatter 5.
FM: Laurids Pedersen With, handskemager i Rødby.

473 Maren Jørgensdatter i Rødby. 13.2.1787, fol.390B.
E: Jacob Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

474 Christian Brandt i Rødby. 25.3.1784, fol.392.
E: Anne Regine. LV: Christen Linde. B:
1) Lorents Christian Brandt 4.
FM: født værge Jan [Samuel] Brandt, degn i Vestenskov.

475 Poul Brendstrup, toldkontrollør i Rødby. 16.5.1786, fol.394B.
E: Ida Sofie. LV: Peder Skibsbygger i Rødby. B:
1) Mette Marie Brendstrup 3.

476 Anne Cathrine Lauridsdatter i Rødby. 22.9.1780, fol.401B.
A:
1) mor Anne Lisbeth i Keldernæs
2) bror Jens Lauridsen, farer til søs
3) halvsøster, hvis navn ikke kendes, uvist hvor.

477 Anne Markusdatter i Rødby. 12.5.1782, fol.402.
E: Hans Clausen, snedker. B:
1) Lucie Hansdatter g.m. Anders Jacobsen i Rødby
2) Magdalene Hansdatter, død. 1B:
a Anne Margrethe Elisabeth g.m. Christian Frederik Vogt i Holsten.

478 Mads Jensen Tysk i Rødby. 30.7.1779, fol.403.
A:
1) søster Bodil Jensdatter g.m. Rasmus Mortensen Brylle i Rødby.

479 Gregers [Lauridsen] Borre, daglejer i Rødby. 24.12.1779, fol.403B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Winther, skipper i Rødby. B:
2) Peder Laurentius Gregersen 8.
Første ægteskab med [Dorthe Olufsdatter, skifte 12.2.1765 lbnr.330]. B:
11) Bendix Gregersen, søfarende matros.

480 Niels Henriksen Kye i Rødby. 30.5.1781, fol.404B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jørgen Jensen Errebo. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Christian Hansen, smed i Rødby
2) Cathrine Beathe Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Lund i Rønne på Bornholm.

481 Christoffer Kønsberg, matros i Rødby. 4.1.1787, fol.405B.
E: Karen Mogensdatter. LV: Jørgen Iversen, købmand i Rødby.
Arvinger angives ikke.
Afdøde blev begravet i Nakskov.

482 Kirsten Christensdatter, tjenestekvinde i Rødby. 20.2.1787, fol.406B.
B:
1) Christen 4.
FM: Peder Jonassen, organist i Rødby.

483 Meir Mortensen, skomager og hustru i Rødby. 25.4.1787, fol.407B.
B:
1) Kirsten Meirsdatter 17
2) Maren Meirsdatter 10.
FM: Lorents Lykke, brandinspektør i Rødby.
Desuden nævnes afdødes søsters datter [Maren Sørensdatter] g.m. Peder Mogensen i Rødby.

484 Daniel Ludvig Johansen, smed i Rødby. 26.4.1787, fol.410.
E: Birthe Marie. LV: Krummelin, tolder i Rødby. B:
[Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 7.5.1756 lbnr.265]. B:
1) Johan Danielsen 30, i Højreby.
[Andet ægteskab med Dorthe Cathrine Hansdatter, skifte 17.11.1779 lbnr.443]. B:
2) Hans Danielsen, væver
3) Peder Danielsen 16
4) Margrethe Danielsdatter 13
5) Jørgen Danielsen [5].

485 Hans Willer, skipper i Rødby. 26.7.1787, fol.412B.
E: Bente Albertsdatter. LV: Lykke, købmand i Rødby. B:
1) Hans Hansen 5
2) Jørgen Hansen 1½.
FM:
1 farfar Hans Jacobsen Willer i Rødby
2 farbror Hans Willer, bager i Rødby.

486 Mikkel Willer i Rødby. 30.6.1787, fol.415.
E: Hilleborg Poulsdatter. LV: Jonassen, organist i Rødby. B:
1) Poul Mikkelsen 11
2) Jacob Mikkelsen 9.
FM:
1 farbror Jørgen Willer i Rødby
2 farbror Peder Willer i Rødby.

487 Inger Regine Elisabeth Wulff i Rødby. 20.1.1787, fol.417.
E: Knud Gosmann, (Gasmann), købmand. A:
1) halvbror Vilhelm Wulff, der døde 17.2.1787.
Herefter arver hendes mor A[nne] H[enrikke] Hahn, enke efter afdødes far [Frands Georg] Wulff, præst [i Vesterborg og Birket, død 1.3.1779].

488 Morten Lytsen, organist i Rødby. 11.2.1783, fol.417B.
E: Bodil Birgitte. B:
1) Mourids Christian Lytsen
2) Niels Lytsen
3) Hans Lytsen
4) Elisabeth Sofie Mortensdatter
5) Bolette Marie Mortensdatter
6) Christiane Dorthe Mortensdatter.

489 Hans Hansen i Rødby. 4.10.1781, fol.419.
E: Frederikke [Clausdatter Wiinholt]. LV: Kølle, birkedommer i Maribo.
Børn af 2 ægteskaber, der ikke angives.
Desuden nævnes enkens bror [Christian Ditlev Clausen] Wiinholt, præst i Vesterborg og Birket.

490 Adam Poulsen, skomager i Rødby. 5.3.1788, fol.420B.
E: Else Andreasdatter. LV: Peder Jonassen, organist i Rødby. B:
1) Andreas Adamsen 19
2) Johanne Adamsdatter 17.
FM:
1 født værge Jørgen Willer, skipper
2 Niels Willer, væver.

491 Rasmus Pedersen i Rødby. 21.2.1788, fol.423B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Hans Clausen, snedker i Rødby. B:
1) Kirsten Rasmusdatter g.m. Laurids Soyer, parykmager i Nakskov
2) Peder Rasmussen, farer til søs
3) Margrethe Rasmusdatter g.m. Peder Hansen Kølle.

492 Karen Hansen i Rødby. 3.1.1788, fol.424B.
E: Jens Winther Krummelin, toldforvalter. B:
1) Frederikke Margrethe Henriette Krummelin 8.
FM:
1 Mikkel Haagen i Rødby
2 Christen Errebo Clausen, købmand i Rødby.
Desuden nævnes enkemandens mor Else Dorthe i Sakskøbing, enke efter Kølle, efter hvem enkemanden er eneste arving.
Bevilling til uskiftet bo af 29.11.1782.
Samfrændeskifte 3.1.1788.

493 Anders Jacobsen, bødker i Rødby. 22.12.1784, fol.425B.
E: Lucie Christoffersdatter. LV: Christoffer Gertsen. B:
1) Jacob Andersen
2) Anne Andersdatter.

494 Johanne Christensdatter i Rødby. 7.6.1788, fol.427.
Enke efter Peder Kamper. A:
1) bror Jacob Christensen i Vester Tirsted, død. 2B:
a Maren Jacobsdatter 19
b Peder Jacobsen 18.

495 Constance Jacobsdatter Lykke i Rødby. 1789, fol.428B, 452.
E: Jørgen Jensen, skipper. B:
1) Hans Jacob Jørgensen
2) Johanne Jørgensdatter
3) Petronelle Jørgensdatter
4) Anne Jørgensdatter
5) Christiane Jørgensdatter.
Enkemandens første ægteskab med [Johanne Carstensdatter], skifte 24.9.1770 lbnr.368. Arv til B:
1 Jens Jørgensen
2 Erik Mathiassen.
Arv efter første hustrus [halv]bror Arild Jensen, skifte 8.12.1781 lbnr.458.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1788.
Samfrændeskifte 18.2.1791.

496 Hans Jonassen, matros i Rødby. 26.11.1788, fol.429.
E: Maren Hansdatter. LV: far Hans Lauridsen Wiche.
Arvinger angives ikke.

497 Voldborg Nielsdatter i Rødby. 22.3.1789, fol.429B.
Enke. B:
1) Niels Hansen Errebo.

498 Morten Frandsen, møller i Rødby. 27.5.1789.fol.431.
E: Inger Marie Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

499 Jens Johansen, skomager i Rødby. 10.4.1789, fol.432.
E: Christine Mikkelsdatter. LV: Jørgen Iversen, købmand i Rødby. B:
1) Anne Jensdatter, enke efter Andreas Madsen i Nakskov.

500 Enke i Rødby. 17.5.1790, fol.434, 435.
Enke efter Ruud, tolder. A:
Fledføringskontrakt af 6.4.1779 med Erik Mackeprang, købmand i Rødby, hvis børn er arvinger i boet.

501 Anne Marie Jacobsdatter i Rødby. 28.6.1790, fol.434B.
E: Jørgen Suder.
Arvinger angives ikke.

502 Erik Mackeprang, købmand i Rødby. 27.9.1790, fol.436.
Enke, hvis navn ikke angives.
Første ægteskab med [Gertrud Marie Ruud], skifte 10.6.1777 lbnr.414. Af børn nævnes B:
1) Frands Støedt Mackeprang
2) Abigael Marie Mackeprang.

503 Hans Jacobsen Willer i Rødby. 2.11.1790. fol.448B.
E: Inger Pedersdatter. LV: Jonassen, organist i Rødby. B:
1) Peder Willer
2) [Dorthe Hansdatter] g.m. Peder Due i Rødby.

504 Mogens Valentinsen, vægter i Rødby. 4.11.1790, fol.449B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Christen Linde i Rødby. B:
1) Peder Mogensen Valentin
2) Hans Jørgen Mogensen 19
3) Abigael Mogensdatter g.m. Anders Væver i Rødby
4) Birthe Cathrine Mogensdatter g.m. Hans Jørgen Langelund i Fuglse
5) Johanne Mogensdatter i Rødby.

505 Hilleborg Poulsdatter i Rødby. 1.2.1791, fol.450B.
Enke efter Mikkel Willer, [skifte 30.6.1787 lbnr.486]. B:
1) Poul Mikkelsen 11
FM: morbror Laurids Humle i Rødby.

506 Anne Jørgensdatter i Rødby. 11.3.1791, fol.451B.
E: Laurids Pedersen With. B:
1) Jacob Lauridsen 14.

507 Bente [Hansdatter] i Rødby. 18.7.1791, fol.452B.
Enke efter Anders Mortensen. B:
1) Morten Andersen, skomager, [skifte 18.12.1784 lbnr.460]. 3B:
a Christian Mortensen, avlsmand i Rødby
b Anders Mortensen
c Peder Mortensen
2) [Kirsten Hansdatter, skifte 28.4.1785 lbnr.465. Enke efter Hans Pedersen Kølle, skifte 28.2.1771 lbnr.370]. 4B:
a Peder Hansen Kølle, murer i Rødby
b Jens Hansen Kølle, snedker i Maribo
c Jacob Hansen Kølle i Rødby
d Margrethe Hansdatter.

508 Anne [Mackeprang] i Rødby. 27.3.1792, fol.455, 460B.
Enke efter Jacob Lykke, byskriver, [skifte 10.12.1755 lbnr.261]. B:
1) Lorents Lykke
2) [Constance Jacobsdatter Lykke, skifte 1789, lbnr.495]. 5B:
a Hans Jacob Jørgensen
b Johanne Jørgensdatter
c Petronelle Jørgensdatter
d Anne Jørgensdatter
e Christiane Jørgensdatter.

509 Bodil Jensdatter i Rødby. 26.1.1792, fol.456, 468, 472, 473B.
E: Rasmus Mortensen Brylle, skipper. B:
1) Jens Rasmussen 10
2) Maren Rasmusdatter 8
3) Anne Rasmusdatter 8 uger.

510 Hans Bramsen, skipper i Rødby. 17.2.1792, fol.457.
B:
1) Jacob Hansen Bramsen
2) Niels Hansen Bramsen 25
3) Anne Margrethe Hansdatter Bramsen g.m. Didrik Hansen, skrædder i Rødby
4) Elisabeth Hansdatter Bramsen.

511 Hans Henriksen, skomager i Rødby. 15.3.1792, fol.458B.
E: Birthe Hansdatter.
Første ægteskab med [Karen Christoffersdatter, skifte 20.4.1752 lbnr.233]. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter, død. 1B:
a Niels Pedersen 17, i Nakskov
2) Margrethe Hansdatter, enke efter Jørgen Andreassen Berent i København
3) [Marie Hansdatter] g.m. Mogens [Rasmussen, matros] i Nakskov.

512 Karen Jensdatter i Rødby. 9.5.1792, fol.459, 461.
E: Niels Errebo. B:
1) Jens Nielsen
2) Mads Nielsen
3) Hans Nielsen
4) Johanne Nielsdatter.

513 Poul Mikkelsen Willer i Rødby. 9.5.1792, fol.459B, 473B, 475, 476B.
A:
0) forældre [Mikkel Willer, skifte 30.6.1787 lbnr.486 og Hilleborg Poulsdatter, skifte 1.2.1791 lbnr.505]
1) farbror Jørgen Willer
2) farbror Niels Willer
3) farbror Peder Willer
4) farbror Hans Willer, død. 6B:
a Peder Hansen Willer
b Hans Hansen Willer, [skifte 26.7.1787 lbnr.485]. 2B:
1 Hans Hansen
2 Jørgen Hansen
c Dorthe Hansdatter g.m. Peder Kjær
d Kirsten Hansdatter g.m. Poul Jensen i Vindeby
e Johanne Hansdatter
f Else Marie Hansdatter
5) morbror Laurids Humle
6) morbror Hans Humle, død. 2B:
a Johan Hansen i Flensborg
b [Sofie Kirstine Hansdatter] g.m. Peder Christensen, daglejer i Rødby.

514 Anne Cathrine Hansdatter i Rødby. 12.6.1792, fol.460, 469B, 471B.
Enke efter Jens Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Pedersen, avlsmand på stedet
2) Anne Pedersdatter g.m. Mads Eriksen Errebo, skomager i Rødby
3) Hans Pedersen, avlsmand, død. 1B:
a Jens Hansen 13.
Andet ægteskab med [Hans Madsen, skifte 27.3.1776 lbnr.403]. B:
4) Peder Hansen i Rødby
5) Maren Hansdatter g.m. Otto Rasmussen i Rødby.

515 Opbudsbo i Rødby. 16.8.1792, fol.461B, 463.
Registrering af fallitbo hos Peder Kruchow, købmand og prokurator i Rødby.

516 Martin Bruntzel, feltskær i Rødby. 3.9.1792, fol.462B, 468B, 470B, 473B, 481B.
E: []. LV: Peder Jonassen organist i Rødby.
Arvinger angives ikke.

517 Frederik Vejberg, forvalter i Rødby. 17.9.1792, fol.465B.
Arvinger angives ikke.

518 Peder Davidsen, daglejer i Rødby. 2.11.1792, fol.470B, 476, 477.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Henrik Johansen. A:
1) søster [Anne Magdalene Christensdatter] g.m. Nikolaj Frandsen i Maribo
2 søster Dorthe Christensdatter.

519 [Margrethe Pedersdatter] i Rødby. 13.2.1793, fol.477B.
Enke. B:
1) Peder Jonassen, organist i Rødby.
(Dødsanmeldelse).

520 Henrik Johansen, vægter i Rødby. 12.4.1793, fol.477B, 491.
E: Anne Cathrine Jespersdatter.
Arvinger angives ikke.

521 Josie Hansdatter i Rødby. 22.8.1793, fol.478.
E: Oluf Nielsen, feldbereder. B:
1) Niels Olufsen 10
2) Hans Jørgen Olufsen 1½.
Desuden nævnes enkemandens far Niels Poulsen, feldbereder.

522 Hans Jørgen Didriksen, skrædder i Rødby. 23.4.1793, fol.480.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Peder Zachariassen. B:
1) Didrik Hansen
2) Hans Hansen
3) Magdalene Hansdatter
4) Josie Hansdatter, [skifte 22.8.1793 lbnr.521]. E: Oluf Nielsen, feldbereder. 2B:
a Niels Olufsen
b Hans Jørgen Olufsen.

523 Boesen, ugift i Rødby. 7.5.1793, fol.481B.
A:
1) søskendebarn Hofmann, postmester og apoteker i Maribo.

524 Enke i Rødby. 22.6.1793, fol.484B.
Enke efter Eskild Jørgensen. B:
1) Karen Eskildsdatter 32 g.m. Jens Henriksen, væver
2) Ellen Eskildsdatter 30
3) Hans Eskildsen 27
4) Peder Eskildsen 25
5) Jørgen Eskildsen 20.

525 Peder Willer, skipper i Rødby. 27.8.1793,, fol.486B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jonassen, organist i Rødby. B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter.
FM: Niels Jacobsen Willer.

526 Niels Johansen Dahl i Rødby. 21.9.1793, fol.488B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Lykkesen. B:
1) Birthe Nielsdatter g.m. Johan Simonsen
2) Magdalene Cathrine Nielsdatter.
FM: Anders Møller i Rødby.

527 Lauge Jensen Ploug i Rødby. 28.9.1793, fol.490, 492.
E: Anne Hansdatter. LV: Svend Christian Hansen. B:
1) Lisbeth Laugesdatter9
2) Anne Laugesdatter 3.
FM: Laurids Nielsen, daglejer i Rødby.

528 Abel Schlegel i Rødby. 20.11.1793, fol.491, 492B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Conrad Andreassen. B:
1) Hans Christian Abelsen 4.
FM: Poul Hansen Prammand.

529 Gertrud Hansdatter i Rødby. 28.12.1793, fol.492B, 511.
Enke efter Søren Winther, [skifte 30.10.1780 lbnr.439]. B:
1) Peder Winther 34, uvist hvor
2) Maren Winther 30.
FM: Peder Jonassen, organist i Rødby.

530 Peder Carlsen, skipper i Rødby. 14.1.1794, fol.495.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Svend Christian Hansen. B:
1) Jens Pedersen 3 mdr.
FM: farbror Hans Carlsen, avlsmand i Rødby.

531 Christian Hansen, smed i Rødby. 15.1.1794, fol.496.
E: Karen Nielsdatter. LV: [Christian Frederik] Dall til Sædingegård. B:
1) Else Christiansdatter 15
2) Niels Christiansen Kye 12½
3) Hans Mads Christiansen 10½
4) Henrik Mathias Christiansen 7½.
FM: Svend Christian Hansen i Rødby.

532 Maren Pedersdatter i Rødby. 27.2.1794, fol.500B.
E: Peder Pedersen, købmand. B:
1) Anne Pedersdatter 2
3) Kirsten Pedersdatter 9 mdr.
FM: mors stedfar Hans Pedersen, avlsmand i Rødby.

533 Peder Sørensen, daglejer i Rødby. 5.3.1794, fol.503.
E: Anne Sofie Olufsdatter. Jonassen, organist i Rødby. B:_
1) Andreas Pedersen 25
2) Henrik Pedersen 19
3) Christoffer Pedersen 18.

534 Johannes Muth, købmand i Rødby. 20.3.1794, fol.504, 510B, 517, 518B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jonassen, organist i Rødby. A:
1) bror Muth, toldinspektør i Rødby
2) søster Grethe Muth g.m. Jessen, forvalter på Skjoldenæsholm
3) bror Conrad Muth i København
4) bror Anton Muth i København.

535 Hans Clausen, snedker i Rødby. 30.4.1794, fol.507B, 509.
E: Margrethe Jensdatter Schiønnemann. LV: Krummelin, tolder i Rødby. A:
1) Gregers Clausen, snedker i Rødby
2) bror Baltser Clausen Møller i Holeby, død. 1B:
a Malene Baltsersdatter g.m. Niels Møller på Gerringeskov [i Tirsted sogn]
3) halvbror Mikkel Clausen Møller i Errindlev
4) halvsøster Birthe Clausdatter gift i Opager.

536 Birthe Cathrine i Rødby. 21.5.1794, fol.508B.
Enke efter Bertram Boyesen, [skifte 21.11.1778 lbnr.421]. B:
1) Hedvig Bertramsdatter, der tjener i Maribo.
FM: Laurids Ottesen i Rødby.

537 Niels Poulsen, feldbereder i Rødby. 3.7.1794, fol.509B.
Enkemand. B:
1) Oluf Nielsen, feldbereder i Rødby.
(Dødsanmeldelse).

538 Oluf Nielsen, daglejer i Rødby. 10.7.1794, fol.509B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Niels Knudsen i Rødby. B:
1) Niels Olufsen 19
2) Anne Marie Olufsdatter.
FM: Hans Hansen Hagemann i Rødby.

539 Hedvig August Boyesen i Rødby. 3.11.1794, fol.512, 515, 516B.
Enke efter Søren Christensen. B:
1) Christen Sørensen
2) Bertram Boyesen, [skifte 21.11.1778 lbnr.421]. 1B:
a Hedvig August Boyesen
3) Margrethe Boyesen, enke efter Otto Jacobsen, [skifte 28.8.1783 lbnr.454], ved søn Laurids Ottesen
4) Karen Sørensdatter g.m. Jørgen Jacobsen
5) Cathrine Boyesen g.m. Hans Jepsen i Frenderup?.

540 [Bodil Kirstine Tønnesdatter] i Rødby. 20.11.1794, fol.513.
E: Gregers Clausen, snedker. B:
1) [Claus Gregersen], gift i Rødby
2) [Karen Johanne Gregersdatter], gift i Rødby.
(Dødsanmeldelse).

541 Barbara Christensdatter i Rødby. 7.2.1795, fol.513.
E: Christoffer Gertsen. B:
1) Karen Christoffersdatter g.m. Jens Andersen på Dornæs
2) Malene Christoffersdatter.

542 Anders Pedersen, skomager i Rødby. 10.2.1795, fol.513B, 514, 526B.
E: Margrethe Haagen. LV: Mikkel Haagen i Rødby. B:
1) Mathias Andersen 21
2) Peder Andersen 14
3) Karen Andersdatter.
FM: født værge Peder Andersen, skibsbygger i Rødby.

543 Rasmus [Mortensen] i Rødby. 18.4.1795, fol.516B, 560.
Enkemand efter [Bodil Jensdatter, skifte 26.1.1792 lbnr.509]. B:
1) Jens Rasmussen 17
2) Maren Rasmusdatter 15
3) Anne Rasmusdatter 8.
(Alder angivet 10.12.1799).
FM: Johan Krydsfelt.
Desuden nævnes afdødes svoger Jens Jacobsen, købmand i Rødby.
Afdøde døde på rejse.

544 Anne Birgitte [Beyerholm] i Rødby. 1.6.1795, fol.517B, 521, 522B.
E: Wentzel Benda. B:
1) Jacob Wentzel 21
2) Birthe Marie Wentzel 19
3) Daniel Edvard Wentzel 16
4) Caroline Wentzel 8.

545 Carl Gustav, ugift i Rødby. 5.8.1795, fol.521B, 527.
Af arvinger angives A:
1) Hans Carlsen.

546 Jørgen Iversen, købmand i Rødby. 10.10.1795, fol.523, 527B.
E: Abigael Marie. LV: Suhr, forvalter på Bandholmgård. B:
2) Poul Iversen 6 mdr.
FM: farbror Hans Iversen i Skovhus.
Første ægteskab med [Elisabeth Jensdatter, skifte 1786 lbnr.470]. B:
1) Johanne Iversdatter.
FM:
1 morbror Carsten Jensen i Rødby.

547 Jens Winther Krummelin, tolder i Rødby. 8.8.1796, fol.528B, 529B, 531.
E: Frederikke Sofie Tage.
Første ægteskab med [Karen Hansen, skifte 3.1.1788 lbnr.492]. B:
1) Frederikke [Margrethe Henriette] Krummelin.
FM: Rasmus Lykkesen i Rødby.

548 Christoffer Gertsen i Rødby. 15.9.1796, fol.529B.
Enkemand efter [Barbara Christensdatter, skifte 7.2.1795 lbnr.541].
Arvinger angives ikke.

549 Maren Andersdatter i Rødby. 9.11.1796, fol.530B.
Enke efter [Anders] Boest, [skifte 13.5.1785 lbnr.464]. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Jens Nielsen Boest
2) Maren Andersdatter g.m. Hans Jørgen Mogensen, skomager i Rødby
3) Anders Andersen 16.

550 Bente Nielsdatter i Rødby. 20.12.1797, fol.532B, 539, 542.
A:
1) søster [Kirsten Nielsdatter] g.m. Jens Hansen, smed i Hillestolpe [i Fuglse sogn]
2) søster i Sakskøbing.

551 Else Cathrine Pedersdatter i Rødby. 24.1.1798, fol.533.
Af børn angives B:
1) datter g.m. Hans Eskildsen, væver i Rødby.

552 Maren [Rasmusdatter] Brylle i Rødby. 8.3.1798, fol.533B.
Enke efter Morten Christensen, [skifte 9.6.1766 lbnr.341]. B:
1) Rasmus Mortensen Brylle, [skifte 18.4.1795 lbnr.543]. 3B:
a Jens Rasmussen 17
b Maren Rasmusdatter 11
c Anne Rasmusdatter 6
2) Maren Mortensdatter Brylle g.m. Jens Munch, avlsmand i Rødby
3) Margrethe Mortensdatter Brylle g.m. Jens Jacobsen, købmand i Rødby
4) Rasmine Mortensdatter Brylle g.m. Knud Christensen, betjent i Rødby.

553 Johannes Brostrøm Aagaard, overtoldbetjent i Rødby. 6.4.1798, fol.534, 537B, 546B.
E: Anneke Haagen. LV: far Mikkel Haagen i Rødby. A:
1) bror Gideon Aagaard i Rødby
2) søster Elisabeth Cathrine Aagaard på Sjælland.

554 Anne Cathrine Lauridsdatter i Rødby. 26.4.1798, fol.535, 539B.
E: Rasmus Lykkesen. B:
2) Iver Rasmussen 20.
Første ægteskab med [Iver Pedersen Meyer, skifte 7.5.1776 lbnr.409]. B:
1) Laurids Iversen 23.

555 Jacob Lauridsen, daglejer i Rødby. 11.5.1798, fol.538, 545.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Andersen. B:
1) Ingeborg Jacobsdatter 10.
FM: Gregers Clausen.

556 Opbudsbo i Rødby. 18.6.1798, fol.540. 542B, 545B, 547B, 549B, 562B.
Registrering hos [Peder] Jonassen, købmand og organist i Rødby.

557 Jacob Hansen Errebo i Rødby. 15.10.1798, fol.546B, 550, 551.
A:
0) far Hans Iversen, død
01) farbror Jens Iversen, død. 1B:
a [Iver Jensen], død. 3B:
1 datter g.m. Jens Henriksen i Rødby
2 Grethe Iversdatter
3 Mette Iversdatter
02) faster Kirsten Iversdatter, død. 1B:
a Johan Pilet.
Afdøde døde i Nakskov.

558 Daniel Nielsen, smedesvend i Rødby. 1.12.1798, fol.548B, 550B, 551B.
Arvinger angives ikke.

559 Anne Ammelogs i Rødby. 13.2.1799, fol.549B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes en datter g.m. Peder Jensen, hvor afdøde boede.

560 Peder Cornelius, skomager i Rødby. 20.3.1799, fol.552.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Himmerig i Sædinge. 3 børn, hvis navn e ikke angives.
FM: farfar Cornelius Pedersen i Rødby.

561 Birthe Sofie i Rødby. 9.5.1799, fol.553.
Enke efter Andreas Lauridsen, tømrer.
Arvinger angives ikke.

562 Wentzel Benda, tømrer i Rødby. 31.7.1799, fol.553B, 555, 564B, 566B.
E: Abigael Christiane Madsen. B:
7) Jacob Madsen Wentzel 2½
8) Anne Birgitte Wentzel 7 uger.
Af første ægteskab B:
1) Anne Wentzel, g.m. Jens Ibsen, smed i Næstved
2) Maren Wentzel g.m. Peder Ibsen, smed i Vindeby.
Andet ægteskab med [Anne Birgitte Beyerholm, skifte 1.6.1795 lbnr.544]. B:
3) Jacob Wentzel 26, tømrersvend
4) Birthe Marie Wentzel
5) Daniel Edvard Wentzel 22, tømrersvend
6) Caroline Dorthe Wentzel 15.

563 Morten Ottesen i Rødby. 21.8.1799, fol.554.
Af arvinger angives A:
1) søster Maren Ottesen, enke efter [Frederik] Jessen, [skifte 8.2.1768 lbnr.379]
2) søster Lisbeth Ottesen.
(Sml. lbnr.442).

564 Niels Mogensen Ølgaard i Rødby. 5.9.1799, fol.554B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: bror Hans Jensen, avlsmand i Rødby. B:
1) Birthe Margrethe Nielsdatter 10
2) Karen Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter 7
4) Mogens Nielsen 2.
FM: Hans Carlsen i Rødby.

565 Karen Nielsdatter i Rødby. 23.11.1799, fol.556, 560, 562, 568, 594B, 598B.
Enke efter Christian Hansen, smed, skifte 15.1.1794 lbnr.531. B:
1) Else Christiansdatter
2) Niels Christiansen Kye
3) Hans Madsen Christiansen
4) Henrik Mathias Christiansen.
FM: Svend Christian Hansen, toldbetjent i Rødby.

566 Andreas Lauridsen, matros i Rødby. 25.11.1799, fol.559B.
Arvinger angives ikke.

567 Johannes Lund Grønberg, smedesvend i Rødby. 6.12.1799, fol.559B, 568B, 602.
Arvinger angives ikke.

568 Maren Svendsdatter i Rødby. 16.12.1799, fol.560B.
E: Andreas Pedersen. B:
1) Peder Andreassen 22
2) Jens Andreassen 11
3) Maren Andreasdatter 9
4) Grethe Andreasdatter 6.
FM: Hans Nielsen.

569 Laurids Olufsen i Rødby. 16.12.1799, fol.561B.
E: Karen Danielsen.
Arvinger angives ikke.

570 Hustru i Rødby. 11.1.1800, fol.561B.
E: Andreas Studsenberg.
Arvinger angives ikke.

571 Anne Birgitte SchritzMeyer i Rødby. 3.3.1800, fol.565B, 569.
A:
1) bror Rasmus Schritzmeyer, skrædder i Rødby.
2) søster Anne Margrethe Schritzmeyer g.m. Christian Loumann, snedker i Maribo.

572 Kirsten Thomasdatter i Rødby. 16.4.1800, fol.569.
E: Hans Hansen Hovmand. B:
1) Thomas Hansen
2) [Karen Hansdatter] g.m. Jacob Christensen Friis, skomager i Rødby
3) Dorthe Hansdatter
4) Birthe Hansdatter.

573 Maren Lauridsdatter i Rødby. 17.4.1800, fol.571B.
E: Niels Hansen, rytter. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.
FM: Mads Jørgensen i Rødby.

574 Hans Lauridsen, kusk i Rødby. 28.4.1800, fol.572B, 596.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Laurids Ottesen. B:
1) Anne Hansdatter.

575 Rasmus Schritzmeyer, skrædder i Rødby. 27.5.1800, fol.573, 585, 596B.
E: Sofie Amalie [Fugl]. LV: Kruchow. B:
4) Christiane Schritzmeyer
5) Julius Schritzmeyer
6) Knud Schritzmeyer.
Første ægteskab med [Dorthe Cathrine Just, skifte 25.4.1782 lbnr.447].
1) Peder Schritzmeyer
2) Dorthe Cathrine Schritzmeyer
3) Anne Margrethe Schritzmeyer.

576 [Bodil Rasmusdatter] i Rødby. 7.6.1800, fol.573B.
E: Erik Christiansen, skomager. B:
1) Rasmus Eriksen 16.
FM: farbror Peder Christiansen.

577 Abigael Dorthe Møller i Rødby. 20.7.1800, fol.574B.
E: Hans Christian Hjort, købmand.
Første ægteskab med Jørgen Iversen, skifte 10.10.1795 lbnr.546.
1) Poul Iversen.
FM: Peder Iversen.

578 Jens Jacobsen, købmand i Rødby. 3.9.1800, fol.578B, 585, 594B, 602B, 606B, 610B, 640.
Enkemand efter [Margrethe Mortensdatter Brylle]. B:
3) Edvard Jacobsen
4) Jørgen Jacobsen
5) Jacobine Jacobsdatter
FM:
1 født værge farbror Jørgen Jacobsen
2 Jacob Bølle, forpagter på Bøllesminde, nu til Søllestedgård.
Første ægteskab med [Bodil Kirstine Hansdatter] B:
1) Marianne Jacobsdatter g.m. Peder Pedersen, købmand i Rødby
2) Karen Sofie Jacobsdatter g.m. H. Hjort, købmand i Rødby
Arv i boet efter Maren [Rasmusdatter] Brylle i Rødby. 8.3.1798 lbnr.552, enke efter Morten Christensen, [skifte 9.6.1766 lbnr.341]
1 [Maren Mortensdatter Brylle] g.m. Jens Munch, avlsmand i Rødby
2 [Rasmine Mortensdatter Brylle] g.m. Knud Christensen, betjent i Rødby.

579 Margrethe Boyesen i Rødby. 25.10.1800, fol.593, 601.
Enke efter [Otto Jacobsen, skifte 28.8.1783 lbnr.454].
1) Laurids Ottesen
2) Jørgen Ottesen 30
3) Malene Ottesdatter g.m. Peder Ambech, degn i Døllefjelde
4) Cathrine Lisbeth Ottesdatter i København.

580 Rasmus Hansen, ugift i Rødby. 3.11.1800, fol.594.
A:
1) bror Laurids Hansen Zier
2) bror Peder Hansen Zier, død. 3B:
a Svend Pedersen
b Hans Pedersen
c Maren, død, var g.m. Peder Pedersen, købmand i Rødby. 2B:
1 Anne Pedersdatter
2 Karen Pedersdatter
3) søster Bodil Kirstine Hansdatter, død, var g.m. Jens Jacobsen, købmand, [skifte 3.9.1800 lbnr.578]. 2B:
a Marianne g.m. Peder Pedersen, købmand i Rødby
b Karen Sofie g.m. Hjort, købmand i Rødby.

581 Malene Cathrine Nielsdatter i Rødby. 2.3.1801, fol.601B.
E: Peder Gregersen. B:
1) Maren Pedersdatter 2.

582 Dorthe Hartvigsdatter i Rødby. 6.5.1801, fol.602B.
Af arvinger angives B:
1) [Maren Sørensdatter] g.m. Peder Mogensen i Rødby.

583 Annette Rasmusdatter i Rødby. 9.5.1801, fol.603.
E: Hans Arielsen Friis, skomager.
Testamente af 3.5.1801.

584 Knud Christensen, toldbetjent i Rødby. 13.6.1801, fol.602B, 608.
E: Rasmine Mortensdatter. LV: søn Morten Jørgensen, skrædder i Rødby. B:
1) Christen Knudsen 17
2) Hans Jørgen Knudsen 16
3) Johannes Knudsen 11
4) Peder Knudsen 10
5) Hans Knudsen 8
6) Rasmus Knudsen 4
7) Jens Knudsen 1½.
FM: farbror Svend Christian Hansen.

585 Thomas Jacobsen With i Rødby. 5.9.1801, fol.606B, 614B.
E: Karen Lauridsdatter. Børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Hans Jacobsen With.

586 Anne Margrethe Pedersdatter i Rødby. 23.10.1801, fol.609B.
E: Johan Zanoni. B:
1) Markus Zanoni
2 Anton Zanoni
3) Grethe Zanoni
4) Johanne Zanoni
5) Anne Marie Zanoni.

587 Mikkel Haagen, skomager i Rødby. 24.3.1802, fol.614B, 616.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Jørgensdatter], skifte 30.1.1782 lbnr.444. B:
3) Anna Caroline Haagen.
Første ægteskab med [Anneke Carstensdatter, skifte 4.10.1756 lbnr.267]. B:
1) Laurids Mikkelsen, betjent.
Andet ægteskab med [Anne Marie Ruud, skifte 8.2.1762 lbnr.303]. B:
2) Anneke Mikkelsdatter g.m. Elivert Reiersen, skomager i Rødby.

588 Cornelius Pedersen, daglejer i Rødby. 12.5.1802, fol.615.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Kølle, avlsmand i Rødby. Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Rasmus Hansen.

589 Anne Andersdatter i Rødby. 31.7.1802, fol.616B.
E: Albert Madsen, væver. B:
1) Rasmus Albertsen
2) Anne Albertsdatter.

590 Anders Jensen, væver i Rødby. 2.8.1802, fol.617, 618, 619.
E: Marianne Jacobsdatter. LV: Hans Danielsen, væver. B:
1) Abigael Andersdatter 10 uger.
FM: Laurids Iversen.

591 Lisbeth Jensdatter i Rødby. 16.8.1802, fol.617B, 620.
E: Christian Mortensen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christensen Linde 19.
FM:
1 Jens Munch, avlsmand, som beslægtet
2 Svens Christian Hansen, toldbetjent, som beslægtet.

592 Ulrikke Frederiksdatter i Rødby. 30.9.1802, fol.618.
E: Rasmus Jørgensen. B:
1) Hans Christian Rasmussen 3
2) Niels Christian Rasmussen 10 uger.
FM: farfar Jørgen Nielsen.

593 [Anne Helvig] Vejle i Rødby. 4.6.1803, fol.621.
E: Muth, toldinspektør. A:
0) forældre [Hans Jacob Akselsen Vejle, præst i Skibby, død 1783 og Mette Cathrine Nielsdatter Selmer, død 1780]
1) søster g.m. Borglund, snedker i København
2) bror Iver Vejle, degn i Soderup og Eskilstrup på Sjælland
3) søster [Marie Cathrine Vejle] g.m. Skansgaard, toldbetjent i Slagelse
4) søster [Anne Cathrine Vejle] gift i Slagelse
5) søster [Anne Gertrud Vejle, død 27.11.1797]. E: [Thomas Pedersen] Husum, præst i Vigersted [og Kværkeby]. Børn, hvis navne ikke kendes
6) søster [Akselia Frederikke Vejle] g.m. [Christen Pedersen] Würtzel, degn i Hårlev ved Tryggevælde på Sjælland
7) søster Mette Vejle g.m. Meyer i Odense.

594 Henrik Jensen, snedker i Rødby. 27.8.1803, fol.622B.
E: Karen Hansdatter. LV: Svend Christian Hansen. B:
1) Jens Henriksen 15
2) datter 12
3) Hans Henriksen 4.
FM: Iver Lydersen, skomager.
Desuden nævnes enkens mor Kirsten, enke efter Ottesen bager. LV: Christen Sørensen.

595 Poul Hansen Prammand i Rødby. 6.12.1803, fol.624, 625.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Svend Christian Hansen. B:
1) Hans Poulsen 22
2) Anne Poulsdatter.
FM: Conrad Andreassen.

596 [Sidsel Rasmusdatter] i Rødby. 11.4.1804, fol.624.
Enke efter Hans [Lauridsen], kusk, skifte 28.4.1800 lbnr.574].
Arvinger angives ikke.

597 Kirsten Lauridsdatter i Rødby. 30.4.1804, fol.624B.
E: Christian Vincentsen, daglejer.
Arvinger kendes ikke.

598 Niels Knudsen, skomager i Rødby. 12.5.1804, fol.625B, 637B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Svend Christian Hansen i Rødby. B:
1) Bente Nielsdatter 32, g.m. Mathias Jacobsen Bruun i Rødby
2) Knud Nielsen 30
3) Karen Nielsdatter 28, i København.

599 [Lucie Christine] Reimer i Rødby. 5.6.1804, fol.626B, 631B, 632.
E: Andreas Andersen, købmand. B:
1) Lucie Andersdatter 2.
FM:
1 født værge Niels [Staal] Reimer, købmand i Nakskov
2 mors svoger Hans [Trap] Dorph, købmand i Nakskov.

600 Kirsten Jensdatter i Rødby. 7.8.1804, fol.630.
E: Niels Andreassen, skomager. B:
1) Andreas Nielsen 11
2) Anne Margrethe Nielsdatter 10
3) Jens Nielsen 8.
FM: Conrad Andreassen.

601 Christian Clausen, tømrer i Rødby. 18.8.1804, fol.631B, 638.
E: Johanne Adams. B:
1) Adam Christiansen 12
2) Johanne Christiansdatter 9
3) Nikolaj Christiansen 6
4) Bodil Christiansdatter 2
5) Claus Christiansen 6 mdr.
FM: Erik Clausen.

602 Johannes Pedersen [og hustru Ingeborg Christansdatter] i Rødby. 9.1.1805, fol.634B.
A:
1) Jacob Kølle, murer i Rødby
2) Jacob Pedersen, avlsmand i Rødby
3) Niels Henriksen
4) Johannes Henriksen
5) Henrik Johansen.

603 Anne Kirstine Knudsdatter i Rødby. 12.1.1805, fol.635, 639B.
E: [Peder] Kruchow, prokurator. B:
1) Jørgen Mathiassen Kruchow 19
2) Erik Mackeprang Kruchow 14.
FM: Christian Hansen.

604 Enke i Rødby. 1.2.1805, fol.637.
Enke efter Hans Knudsen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Christen Sørensen, handskemager.

605 Else Christensdatter i Rødby. 8.2.1805, fol.638.
E: Hans Boye. A:
1) g.m. Mads Jensen i Holeby.
samt medarvinger.

606 Margrethe Hansdatter i Rødby. 11.3.1805, fol.638B.
Enke efter Hans Jørgen Didriksen, [skifte 23.4.1793 lbnr.522].
1) Didrik Hansen
2) Hans Hansen
3) Magdalene Hansdatter
4) [Josie Hansdatter, skifte 22.8.1793 lbnr.521]. E: Oluf Nielsen Stub, feldbereder. 2B:
a Niels Olufsen
b Hans Jørgen Olufsen.

607 Kirsten Clausdatter i Rødby. 9.7.1805, fol.642.
Enke efter Mogens Pedersen, [skifte 1.6.1778 lbnr.420]. B:
4) Christen Mogensen 50
5) Mette Mogensdatter g.m. [Bertel Kjærulf] Todbjerg, skoleholder i Ringsebølle.
Første ægteskab med [Christen Hansen, skifte 18.2.1758 lbnr.274]. B:
1) Hans Christensen 65
2) Peder Christensen 56
3) Anne Margrethe Christensdatter, [skifte 2.4.1785 lbnr.463], var g.m. Peder Smed i Rødby. 1B:
a Christiane Pedersdatter.

608 Knud Leonhardt Gosmann, forligelseskommissær og overformynder i Rødby. 16.11.1805, fol.642B, 653, 663, næste protokol fol.100B.
Enkemand efter [Inger Regine Elisabeth Wulff, skifte 20.1.1787 lbnr.487].
Til stede var:
1 Peder Jensen, præst i Rødby og Ringsebølle, på sin hustrus vegne
2 [Christian Frederik] Dall til Sædingegård på øvrige arvingers vegne.
Gæld i boet til:
1 [afdødes svigermor Anne Henrikke Hahn] i Maribo, enke efter [Frands Georg] Wulff, præst [i Vesterborg og Birket, død 1.3.1779].
2 [afdødes søsterdatter Anne Kirstine] Stahlbuch.
[Afdødes forældre var Jørgen Gosmann, prokurator i Maribo, død1769 og Anne Elisabeth Schritzmeyer, begravet Rødby 3.1.1788].

609 Peder Hansen, handskemager i Rødby. 17.1.1806, fol.651, 659.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Svend Christian Hansen i Rødby. B:
1) Dorthe Pedersdatter, gift i København
2) Laurids Pedersen 17
3) Lucie Pedersdatter 14
4) Lene Pedersdatter 8
5) Dorthe Pedersdatter 3.
FM: Didrik Hansen, skrædder i Rødby.

610 Maren Henriksdatter i Rødby. 17.1.1806, fol.651B, 653.
E: Hans Mortensen. Arvinger er søskende og søskendebørn, hvis navne ikke angives.
Skiftet underskrevet af A:
1) Jacob Jørgensen i Skovby på sin hustrus vegne
2) Margrethe Iversdatter i Hyldtofte
3) Peder Mogensen i Errindlev
4) Anne Hansdatter i Ringsebølle.

611 Niels Olufsen, daglejer i Rødby. 17.1.1806, fol.652B, 657B.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Christian Hansen i Rødby.
Arvinger er søskende og søskendebørn, hvis navne ikke angives.

612 [Frederik With] Metmer, klokker i Rødby. 26.6.1806, fol.660B, næste protokol fol.98.
E: [Cathrine Marie Ploug]. B:
1) Anne Gertrud Metmer 23
2) Hans Metmer 18.
Rødby Byfoged
Skifteprotokol for avlsbrugere
1788-1799

Protokollen indeholder også skifter for Rødby
1803-1838
Her anføres 1803-1814.

613 Hans Knudsen, avlsmand i Rødby. 31.10.1788, fol.1.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. Peder Zachariassen, avlsmand i Rødby. A:
1) bror, død. 1B:
a Karen Jørgensdatter 8, hos stedfar Jens Pedersen, avlsmand i Rødby.

614 Niels Kaare, avlsmand i Rødby. 26.11.1789, fol.11, 31.
E: Else Pedersdatter. LV: Christian Hansen, smed i Rødby. B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Jens Nielsen
3) Maren Nielsdatter
4) Peder Nielsen
5) Mads Nielsen
6) Anne Nielsdatter.
FM: farbror Anders Kaare i Rødby.

615 Hans Svendsen, avlsmand i Rødby. 5.12.1789, fol.18.
E: Karen Justsdatter. LV: [Jacob Kofoed] Trojel, præst i Nebbelunde og Sædinge.
Af første ægteskab B:
1) Svend Christian Hansen, gift i Rødby.

616 Peder Pedersen Snedker, avlsmand i Rødby. 17.8.1790, fol.34.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Skibsbygger i Rødby. B:
1) Peder Pedersen i Rødby
2) Jens Pedersen, avlsmand i Rødby
3) Maren Pedersdatter g.m. Niels Knudsen, skomager i Rødby
4) Else Pedersdatter g.m. Laurids Madsen, avlsmand i Rødby
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Pedersen Kønsberg i Rødby
6) Karen Pedersdatter g.m. Jacob Christiansen Willer i Rødby.

617 Christen Madsen Linde, avlsmand i Rødby. 1.6.1791, fol.45B.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Peder Zachariassen, avlsmand i Rødby. B:
2) Jens Christensen Linde 8.
FM: Svend Christian Hansen i Rødby.
Af første ægteskab B:
1) Mads Christensen Linde, avlsmand i Rødby.

618 Hans Jørgensen, avlsmand i Rødby. 22.12.1797, fol.62.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen, der ægter enken. B:
4) Maren Hansdatter 16
5) Jørgen Hansen 14
6) Jens Hansen 8.
FM: Hans Carlsen i Rødby.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Hansdatter g.m. Laurids Nielsen i Rødby
2) Anne Hansdatter g.m. Jens Jensen i Rødby
3) Bodil Hansdatter g.m. Peder Jensen, hjulmand i Rødby.

619 Jacob Svendsen, avlsmand i Rødby. 6.10.1798, fol.76, 82, 88B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Erik Christiansen. B:
1) Marianne Jacobsdatter
2) Maren Jacobsdatter.
FM: Hans Nielsen, avlsmand,. som beslægtet.

620 Laurids Madsen Boest, avlsmand i Rødby. 27.10.1798, fol.80, 84B.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Munch, avlsmand i Rødby. A:
1) bror Erik Madsen, hjulmand i Østofte.

621 Testamente i Rødby. 21.11.1803, fol.95B.
Testamente af 22.11.1803 for Tønne Tønnesen og hustru Maren Aagesdatter.

622 Christian Mortensen, avlsmand i Rødby. 3.1.1805, fol.
A:
1) mor Anne Magdalene [Jessen], enke efter far [Morten Andersen, skifte 18.12.1784 lbnr.460]
2) bror Anders Mortensen 30
3) bror Peder Mortensen 25.

623 Maren Rasmusdatter i Rødby. 5.11.1806, fol.97, 99.
E: Andreas Adamsen, skomager. B:
1) Adam Andreassen 9
2) Rasmus Andreassen 8
3) Poul Andreassen 6.
FM: Claus Christiansen i Rødby.

624 Gertrud Jørgensdatter i Rødby. 4.2.1807, fol.99B, 102B.
E: Rasmus Lykkesen.
Arvinger angives ikke.

625 Kirsten Holst i Rødby. 4.4.1807, fol.103B, 104B, 119B.
Enke efter Klein, byfoged. B:
1) Klein, kommerceråd
2) Klein, forvalter
3) [Margrethe Klein] g.m. [Søren] Asmussen, farver i Kalundborg.

626 Karen Carstensdatter i Rødby. 21.4.1807, fol.104, 112B.
E: Christian Willer. B:
1) Maren Willer
2) Christiane Willer
3) Carsten Willer 5.
FM: Conrad Andreassen.

627 Henrik Gienet, sadelmager i Rødby. 18.8.1807, fol.105, 113B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Danielsen. B:
1) Else Malene Henriksdatter 5
2) Frederik Christian Henriksen 2½
3) Caroline Henriksdatter 3 mdr.
FM: Christen Sørensen.

628 Rasmine Mortensdatter i Rødby. 21.11.1807, fol.106, 114, 131B, 144.
Enke efter Knud Christensen, toldbetjent, [skifte 13.6.1801 lbnr.584]. B:
3) Christen Knudsen 25
4) Hans Jørgen Knudsen 23
5) Johannes Knudsen 19
6) Peder Knudsen 15
7) Hans Knudsen 14
8) Rasmus Knudsen 10
9) Jens Knudsen 7.
FM: Jens Munch.
[Første ægteskab med Jørgen Henriksen Munch, skifte 11.3.1782 lbnr.445]. B:
1) Morten [Jørgensen] 28
2) Ingeborg Marie [Jørgensdatter].

629 Ulrikke Christine Marie Pedersdatter i Rødby. 26.2.1808, fol.106B, 114B.
E: Svend Christian Hansen, toldbetjent. B:
1) Peder Svendsen 21
2) Bodil Svendsdatter 16
3) Dorthe Svendsdatter 14
4) Hans Svendsen 13.
FM: Conrad Andreassen.

630 Ida Cathrine Tage i Rødby. 26.2.1808, fol.107B.
E: [Gideon] Aagaard. B:
1) Hans Christian Aagaard 10
2) Jochum Bosius Aagaard 5.
FM: Conrad Andreassen.

631 Christen Vincentsen, skomager i Rødby. 26.2.1808, fol.108, 115B.
E: Anne Margrethe [Rasmusdatter]. B:
1) Vincent Christensen 24
2) Bodil Christensdatter 19
3) Karen Sofie Christensdatter 17.
FM: Erik Vincentsen.

632 Kirsten Jensdatter i Rødby. 25.3.1808, fol.108B.
E: Hans Peder Jørgensen.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Oluf Pedersen, hjulmand.

633 Anne Dorthe Jørgensdatter i Rødby. 7.4.1808, fol.109, 118.
E: Jørgen Egholm. B:
1) Jørgen Jørgensen 13
2) Peder Jørgensen 10
3) Dorthe Jørgensdatter 8
4) Hans Jørgensen 6
5) Christian Jørgensen 1¾.

634 Oluf Jacob Aspach, kateket i Rødby. 26.4.1808, fol.110B, 111, 130B.
[Enkemand efter Marie Magdalene Holm, begravet Rødby 22.10.1804. Flere børn].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes bror Aspach, kapellan i Ålborg.

635 Anders Markussen i Rødby. 26.4.1808, fol.110B, 119.
E: Maren Olufsdatter. LV: Kruchow, prokurator. B:
1) Markus Andersen 1¾.
FM: Laurids Olufsen.

636 Maren Andersdatter i Rødby. 15.10.1808, fol.112, 116B.
E: Hans Jørgen Mogensen. B:
1) Rasmus Hansen 6.

637 Bodil Marie Rasmusdatter i Rødby. 15.10.1808, fol.112, 117B.
E: Hans Jørgensen. B:
1) Karen Marie Hansdatter.
FM: Christen Sørensen.

638 Kirsten Jørgensdatter i Rødby. 10.11.1808, fol.116.
E: Hans Peder Jørgensen, skipper. Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jens Knudsen i Langet?

639 Laurids Nielsen i Øster Tirsted. 27.3.1809, fol.120.
Arvinger angives ikke.

640 Peder Due, skipper i Rødby. 26.4.1809, fol.123, 124.
E: Dorthe Hansdatter. LV: LV: Laurids Ottesen, bager i Rødby. B:
1) Dorthe Pedersdatter 18
2) Rasmus Pedersen 15
3) Else Marie Pedersdatter 13
4) Anne Johanne Pedersdatter 7
5) Hans Pedersen 4
6) søn 2.
FM: Peder Hansen Willer.

641 Margrethe Cathrine i Rødby. 27.4.1809, fol.123B, 124B.
E: Thomas Frederiksen. B:
1) Thomas Thomsen 13
2) Marie Margrethe Thomasdatter
3) Margrethe Dorthe Thomasdatter
4) Mette Margrethe Thomasdatter
5) Margrethe Christine Thomasdatter
6) Margrethe Frederikke Thomasdatter.
FM: Christen Sørensen.

642 Birthe Hansdatter i Rødby. 3.5.1809, fol.125, 129B, 140.
E: Niels Jørgensen, rebslager, der døde 11.5.1809. B:
1) Caroline Nielsdatter 9
2) Anne Nielsdatter 7
3) Anne Cathrine Nielsdatter 4
4) Hans Nielsen 2.
FM: farbror Jørgen Jørgensen, bødker i Rødby.

643 Laurids [Mikkelsen] Haagen, toldbetjent i Rødby. 10.5.1809, fol.129, 145.
E: Karen [Pedersdatter]. LV: Peder Pedersen, købmand. Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Svend Christian Hansen.

644 Karen Sørensdatter i Rødby. 13.5.1809, fol.131.
Uden ægteskab B:
1) Hans, født 4.11.1803.
FM: afdødes stedfar Mathias Christensen.

645 Hans Hovmand i Rødby. 29.6.1809, fol.132.
E: Maren Sørensdatter. LV: Svend Christian Hansen i Rødby. B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Anders Boest, skomager
2) Karen Hansdatter g.m. Jacob Friis, skomager
3) Birthe Hansdatter g.m. Johan Humble, daglejer.

646 Niels Olufsen, daglejer i Rødby. 5.6.1809, fol.133B, 135, 137B.
E: Anne Kirstine. B:
1) Dorthe Nielsdatter 10.
FM: Rasmus Eriksen, skomager.

647 Hans Jørgen Knudsen i Rødby. 15.6.1809, fol.134B.
Arvinger angives ikke.

648 Peder Hansen, daglejer i Rødby. 15.6.1809, fol.134B, 153, 158B.
E: Maren Rasmusdatter, der også døde. B:
1) Hans Pedersen 32
2) Margrethe Pedersdatter g.m. Christen Nielsen
3) Ingeborg Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Nielsen.

649 Christian Jensen, avlsmand i Rødby. 1.7.1809, fol.135B, 137B.
E: Charlotte Marie Christiansdatter. LV: Svend Christian Hansen. B:
1) Birthe Cathrine Christiansdatter
2) Susanne Christiansdatter 12
3) Thea Sofie Christiansdatter 10
4) Jens Peder Christiansen 20
5) Christian Christiansen 18
6) Anne Margrethe Christiansdatter g.m. Jørgen Ottesen, møller.
FM: Henrik Jensen.

650 Otto Jørgensen, avlsmand i Rødby. 4.6.1810, fol.145B, 147.
E: Maren Clausdatter. LV: Hans Wessel, betjent. B:
1) Anne Marie Ottesdatter 9
2) Jørgen Ottesen 7
3) Christen Ottesen 4
4) Maren Ottesdatter 9 mdr.
FM: Hans Jørgensen.

651 Karen Madsdatter i Rødby. 8.6.1810, fol.146B, 149.
E: Niels Hansen, daglejer. B:
1) Birthe Nielsdatter
2) Anne Cathrine Nielsdatter 8.
FM: Svend Christian Hansen.

652 Karen Pedersdatter i Rødby. 5.9.1810, fol.148.
E: Peder Danielsen. B:
Testamente, konfirmeret 6.5.1807.

653 Christen Sørensen, handskemager i Rødby. 18.9.1810, fol.148.
E: Anne [Simonsdatter].
Arvinger angives ikke.

654 Svend Sallemark? i Rødby. 30.9.1810, fol.148B.
Afdødes arvinger angives ikke.
Afdøde døde på Bornholm.

655 Kaptajn von Eisentraut i Rødby. 23.1.1811, fol.149B, 154, 156, 159B.
E: Frederikke. B:
1) Sofie Marie 9 mdr.

656 Christen Møller, skrædder i Rødby. 18.3.1811, fol.150B.
E: Marie Elisabeth. LV: Svend Christian Hansen. B:
1) Peder Cornelius Christensen
2) Frederik Vilhelm Christensen
3) Rasmus Christensen
4) Stinne Christensdatter.

657 Niels Rasmussen i Rødby. 8.4.1811, fol.151, 152.
E: Karen Ditlevsen. B:
1) Jørgen Ditlev Nielsen 1½
2) Mette Kirstine Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter
3) Anne Margrethe Nielsdatter.

658 Niels Jørgensen i Rødby. 12.4.1811, fol.151, 157B.
E: Anne Madsdatter. LV: Otto Rasmussen. B:
1) Bodil Nielsdatter
2) Anne Catherine Nielsdatter.
FM: Hans Danielsen.

659 Anne Nielsdatter i Rødby. 1811, fol.151B.
E: Anders Kønsberg, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 11.8.1803.

660 Henrik Wessel, betjent i Rødby. 6.5.1811, fol.152.
E: Abelone. B:
1) Jens Henriksen 22, på flåden i Antwerpen
2) Marie Henriksdatter, gift i København.

661 Elisabeth Jacobsdatter i Rødby. 24,8,1811, fol.152B.
E: Christen Jensen Errebo.
(Dødsanmeldelse).

662 Peder Gregersen i Rødby. 17.7.1811, fol.153B, 155.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Kølle.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Svend Christian Hansen.

663 Hans Nielsen Willer, avlsmand i Rødby. 4.10.1811, fol.155.
E: Grethe Svendsdatter..
Der er ingen umyndige arvinger og skifte afholdes ikke.

664 Peder Pedersen, avlsmand i Rødby. 14.12.1811, fol.155, 160.
E: Karen Akselsdatter. LV: Mathias Andersen. B:
1) Maren Pedersdatter 17
2) Peder Pedersen 15
3) Anne Pedersdatter 12.
FM: Peder Kølle.

665 David Lauridsen i Rødby. 23.3.1812, fol.159B, 160B.
E: Inger Jensdatter. LV: Otto Rasmussen.
Arvinger angives ikke.

666 Maren Rasmusdatter i Rødby. 16.4.1812, fol.161.
E: Peder Christoffersen. B:
1) Rasmus Pedersen 1½
2) Hans Pedersen 7 uger.
FM: Jens Rasmussen.

667 Kirsten Mikkelsdatter i Rødby. 6.5.1812, fol.161B, 165.
Enke efter Niels Olufsen, [skifte 17.1.1806 lbnr.611]. A:
1) bror, død. 3B:
a Jens Nielsen i Torslunde
b Rasmus Nielsen i Torslunde
c Anne Nielsdatter g.m. Mikkel Justesen i Torslunde
2) søster Johanne Mikkelsdatter g.m. Jens Pedersen i Rødby
3) søster, død. 1B:
a Ellen Pedersdatter g.m. Hans Knudsen i Torslunde.

668 Christoffer Torningsberg, daglejer i Rødby. 6.5.1812, fol.162.
Enke.
Der er ingen umyndige arvinger og skifte afholdes ikke.

669 Mathias Andersen Hovmand, avlsmand i Rødby. 17.7.1812, fol.162B, 164.
E: Maren Akselsdatter. LV: Peder Pedersen. A:
1) mor Margrethe Mathiasdatter Haagen, enke efter afdødes far [Anders Pedersen, skifte 10.2.1795 lbnr.542]
2) bror Peder Andersen
3) søster [Karen Andersdatter], død. 1B:
a Peder Hansen 14.
FM: Mathias Christiansen.

670 Niels Hansen, kusk i Kramnitse. 6.12.1812, fol.165B.
Arvinger kendes ikke.

671 Dorthe Henriksdatter i Rødby. 18.9.1813, fol.166.
E: Vincent Eriksen. B:
1) Henrik Vincentsen 5.
FM: Svend Christian Hansen.

672 Karen Rasmusdatter i Rødby. 20.1.1814m, fol.166.
E: Peder Svendsen, skomager.
Der er ingen umyndige arvinger og skifte afholdes ikke.

673 Anne Henriksdatter, tjenestepige i Rødby. 17.2.1814, fol.166B.
Ejendele overgives til afdødes far Henrik Foged i Bandholm.
Arvinger angives ikke.

674 Peder Hansen Willer i Rødby. 28.6.1814, fol.166B.
E: Sidsel. LV: Jørgen Eskildsen.
Arvinger angives ikke.

675 Josef Møller, købmand i Rødby. 1.8.1814, fol.167, 167.
E: Anne Elisabeth Martner.
Testamente af 3.10.1792.

676 Mads Jørgensen Errebo i Rødby. 10.8.1814, fol.167.
E: Stine Jacobsdatter.
Arvinger angives ikke.

677 Johanne Cathrine Dyrhauge i Rødby. 1814, fol.167B.
E: Valerius Grønnegaard, toldkontrollør.'
Testamente af 30.12.1784.

SLUT