Erik Brejls hjemmeside

Start

Ringsted Byfoged
Skifteprotokol
1790-1814

[1790-1808]    [1808-1814]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Ringsted Byfoged
Skifteprotokol
1790-1808

1 [Michael Blunch] i Ringsted. Dato mangler, side 3.
Slutningen af et skifte, hvor ingen navne ses.

2 Johanne Dorthe Klein i Ringsted. 13.8.1790, side 4.
E: Markus Sehested, toldbetjent. B:
1) Margrethe Marie Sehested 1½.
Registrering 9.1.1790.

3 Oluf Nielsen, avlsbruger og vognmand i Ringsted. 28.8.1790, side 8, 12.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Arent Pedersen, farver.
Arvinger kendes ikke.
Registrering 14.7.1789.

4 Afkald i Ringsted. 23.8.1790, side 12.
Afkald af 23.8.1790 fra Jens Søvald, skomager i Korsør
for arv efter far Mathias Søvald
til mor Stine Hansdatter Steenberg i Ringsted.

5 Birgitte Sofie Lorentsdatter i Ringsted. 30.11.1790, side 13, 16.
Enke efter Berends, spindemester.
Arvinger angives ikke.

6 Carl Bergmann, vægter i Ringsted. 30.11.1790, side 16.
E: Marie Lauridsdatter.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Jørgen Mouridsen.
Registrering 15.1.1790.

7 Anne Margrethe Hansdatter i Ringsted. 10.3.1791, side 16, 37.
E: Niels Tudse, daglejer.
Arvinger angives ikke.
Registrering 1.5.1790.

8 Christian Poulsen, ugift i Ringsted, der døde 12.3.1791, side 17, 26, 41, 44.
A:
1) far Poul Christiansen i Nordrup.
Efter testamente arver også: Kirsten Christensdatter.

9 Karen Jensdatter i Ringsted, der døde 25.3.1791, side 20, 55.
E: Niels Rasmussen, snedker. B:
1) Sidse Nielsdatter 39, g.m. Jacob Jysk i Roskilde
2) Rasmus Nielsen 37
3) Kirsten Nielsdatter 30, g.m. Jens Lind, husar på Jægersborg
4) Anne Cathrine Nielsdatter 24, i København
5) Birgitte Nielsdatter 22, på Jægersborg.

10 Peder Pedersen, musikantsvend i København, der døde i Ringsted 19.4.1791, side 23.
A:
1) bror Poul Pedersen, feltskærsvend i København
2) bror Frederik Pedersen i København
3) bror Bøye Pedersen
4) søster g.m. en møller i København.

11 Birthe Christensdatter i Ringsted, [begravet 21.2.1791], side 25.
E: Herman Helm skrædder.
Testamente af 26.10.1790.

12 Anne Hansdatter i Ringsted. 25.8.1791, side 29, 32.
E: Peder Andersen, Skytte, skomager. B:
1) Hans Pedersen 8½
2) Dorthe Kirstine Pedersdatter 5½.
Afdøde døde 27.7.1791.

13 Charlotte Sørensdatter i Ringsted. 11.10.1791, side 34, 51.
E: Poul Christoffersen.
Arvinger angives ikke.

14 Ellen Marie Jansen i Ringsted. 19.10.1791, side 35.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde nydt pension af Generalitet- og kommissariatkollegiet.

15 Bredo Frich i Ringsted, der døde 22.12.1791, side 36, 50, 58.
E: Anne Cathrine Martin. LV: Johannes Viderich. B:
1) Anne Margrethe Frich 14
2) Frederik Christian Frich 11½
3) Hans Lorents Frich 10
4) Haagen Frich 9
5) Marie Sofie Frich 6.
FM: farbror Haagen Frich.

16 Claus Meyer, væver i Ringsted. 28.1.1792, side 42, 47, 69.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Hans Jensen, snedker. B:
1) Laurids Clausen
2) Michael Clausen.
FM: Jørgen Roed.

17 [Kirsten] i Ringsted, 16.2.1792, side 44, 72.
Enke efter Esben Post. B:
1) Mette Esbensdatter, der tjener på Falkensgård ved København.
Afdøde døde 14.2.1792.

18 Holger Danholm i Ringsted. 28.2.1792, side 47, 71.
Arvinger kendes ikke.

19 Hanas Vilhelm Rolf, parykmager i Ringsted. 18.3.1792, side 48, 63.
Arvinger angives ikke.

20 Hans Frost, musikant i Ringsted. 5.5.1792, side 48, 54, 61.
A:
1) bror Erik Christian Frost i København
2) søster Lisbeth Frost g.m. Peder Madsen i Smedegård mølle ved Slagelse
3) søster Dorthe Frost g.m. Hjort, hårskærer i København.

21 Niels Christensen Fuhr, skrædder i Ringsted. 11.5.1792, side 49, 65.
A:
1) søster Anne Marie Fuhr i Tistidal i Norge.

22 Jacob Dam i Ringsted. 23.6.1792, side 52.
A:
1) far Iver Dam, postmester i Korsør.

23 Valborg Sørensdatter i Ringsted. 27.11.1792, side 60, 72.
E: Svend Ørbæk. A:
1) bror Peder Fuhrmann, stadsmusikant
og søskende, hvis navne ikke angives.

24 Peder Mathias Kyhn, købmand i Ringsted, der døde 20.3.1806, side 73, 101, 106, 108, 119, 185, 653, 692, 730, 738.
E: Anne Dorthe Pramand (Praman). LV: Hans Jensen. B:
1) Anne Marie Kyhn 14
2) Mathias Kyhn 12
3) Inger Kyhn 11
4) Peder Kyhn 9
5) Johan Kyhn 6
6) Carl Kyhn 2.
FM: morbror [Niels] Pramand, skomager i Ringsted.

25 Kirsten Pedersdatter i Ringsted. 26.6.1793, side 80, 266, 270.
Arvinger kendes ikke.

26 Rasmus Olufsen i Ringsted. 14.8.1793, side 80, 82.
Enkemand. B:
1) Johanne Rasmusdatter i København.

27 Thyge Jessen, hoffourer i Ringsted. 3.11.1793, side 81, 85.
A:
1) bror [Nikolaj Jacob] Jessen, etatsråd [og tolder] i Helsingør.

28 Anne i Ringsted. 9.11.1793, side 84.
Enke efter Peder Pedsel.
Arvinger angives ikke.

29 Søren Nielsen i Ringsted. 18.10.1793, side 85.
E: Marie Jørgensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.10.1793.

30 Gotfred Sperling, bagersvend i Ringsted. 3.12.1793, side 987, 117.
Afdøde skal efterlade en søster i Danzig.
Afdøde døde 1.12.1793.

31 Jens Nielsen Saaby i Ringsted. 11.1.1794, side 98, 96, 101.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Jensdatter g.m. Johannes Lauridsen, tømrer på Holmen i København.

32 Oluf Skovby, toldbetjent i Ringsted, der døde 11.1.1794, side 90, 98, 113.
E: Cathrine Marie Hansdatter. LV: Jørgen Jørgensen, skomager. B:
4) Dorthe Marie Olufsdatter 5
5) Christen Olufsen 4
6) Anne Kirstine Olufsdatter 2½
7) Margrethe Olufsdatter 6 mdr.
FM: Adam Poulsen, skomager.
Første ægteskab med Maren [Jensdatter]. B:
1) Kirsten Olufsdatter 14
2) Anne Marie Olufsdatter 11½
3) Maren Olufsdatter 8.
FM: mors morbror Henrik Pedersen, forpagter på Jomfruens Egede.
Desuden nævnes første hustrus nu afdøde mor Margrethe Pedersdatter, [skifte 13.2.1794 lbnr.33].

33 Margrethe Pedersdatter i Ringsted. 13.2.1794, side 100, 110.
B:
1) Maren Jensdatter, død, var g.m. Oluf Skovby, [skifte 11.1.1794 lbnr.32]. 3B:
a Kirsten Olufsdatter 14
b Anne Marie Olufsdatter 12
c Maren Olufsdatter 9.
FM: mors morbror Henrik Pedersen, hollænderiforpagter på Jomfruens Egede.

34 Mette Marie Poulsdatter Møller, ugift i Ringsted. 31.3.1794, side 105, 123.
A:
1) søster Karen Poulsdatter g.m. Oluf Lauridsen, tømrer i Valsølille på Skjoldenæsholm gods
2) søster Else Marie Poulsdatter i København
3) søster Anne Kirstine Poulsdatter i København.
FM: Møller, skovrider i Valsølille.

35 Anne Pedersdatter, fattiglem i Ringsted. 1.4.1794, side 107, 266, 270.
Arvinger angives ikke.

36 Anton Freiesleben, [farver] i Ringsted. 12.8.1794, side 120, 130.
E: Else Margrethe [Huusher]. LV: [halvbror Ferdinand Anton] Huusher, birkedommer. B:
1) Jørgen Freiesleben 10
2) Johanne Freiesleben 9
3) Peder Freiesleben 3.
FM: farbror Hans Henrik Freiesleben, forpagter på Bavelse.
Afdøde var universalarving efter testamente af 5.7.1787 for sin farbror Jørgen Freiesleben, der døde år før testamentets oprettelse. Dennes E: Anne Nielsdatter.

37 Ebbe Jensen, klejnsmed i Ringsted. 19.8.1794, side 121, 125.
E: Anne Kirstine. LV: Rasmus Frederiksen, snedker. B:
3) Rasmus Ebbesen 15
4) Mathias Ebbesen 12
5) Hans Ebbesen 10
6) Sofie Ebbesdatter 6
7) Christiane Ebbesdatter 4
8) Cathrine Ebbesdatter 2
9) Sofie Magdalene Ebbesdatter.
Første ægteskab med Sofie Magdalene Becher. B:
1) Jens Ebbesen 20
2) Maren Ebbesdatter 18.
FM: Peder Nohr, skomager.

38 Haagen Frich i Ringsted. 11.6.1795, side 142, 266, 271, 303, 324, 340, 616, 618, 628, 652, 705, 726, 739, 865, 873, 881, 887, 901.
A:
1) mor Anne Margrethe på stedet, enke efter Hans Lorentsen Frich. LV: Hans Jensen
2) bror Bredo Frich, død. E: Anne Cathrine [Martinsdatter]. 5B:
a Anne Margrethe Frich18. Ved samlingen 1.2.1808 er hun g.m. Christian Lund
b Frederik Christian Frich 16
c Hans Lorentsen Frich 15
d Haagen Frich 14
e Marie Sofie Frich 10. Ved samlingen 9.10.1806 er hun g.m. Hans Olufsen, skomager.
FM: Johannes Viderich
3) søster [Margrethe Frich], død [23.10.1793], uden børn, var g.m. Laurids [Hansen] Nyland, præst [i Havnbjerg] på Als.

39 Hedvig Cathrine Lilje i Ringsted. 27.7.1795, side 149, 162, 165.
E: Peder Andersen, handskemager. B:
1) Margrethe Kirstine Pedersdatter 10
2) Jonas Pedersen 6.

40 Peder Bjørring, ugift fuldmægtig i Ringsted. 30.8.1795, side 150, 154, 203, 267, 287, 288, 291, 305, 324.
A:
1) halvbror Niels Ravn ved søn Peder Ravn, købmand
2) halvbror Rasmus Ravn, [skoleholder] i Slagelse, død. [Første ægteskab med Margrethe Elisabeth Ostenfeld i Slagelse, skifte Slagelse herred gejstlig 5.10,1777 lbnr.167]. 1B:
a Anne Charlotte Ravn.
FM: morbror [Hans Hansen] Ostenfeldt, præst i Undløse.
Rasmus Ravns [andet] ægteskab med Marie Iversdatter, nu i Skælskør. 1B:
b Frederikke Ravn 9.

41 Simon Henriksen i Ringsted. 3.11.1795, side 152, 267, 273, 274, 276, 283, 617.
E: Karen Andersdatter. A:
1) mor i Slagelse Hospital
2) halvsøster gift i Slagelse.
Afdøde døde 2.11.1795.

42 Henrik Rasmussen, tømrersvend i Ringsted. 7.1.1796, side 153, 162.
A:
1) søster Ellen Rasmusdatter g.m. Carl Johansen, snedker i Næsby på Næsbyholm gods.
Afdøde havde tidligere været tømrersvend i Slagelse.

43 Dorthe Marie [dvs. Dorthe Sofie] Haberdorph (Habendorph), ugift i Ringsted. 25.1.1796, side 155, 267, 274, 275, 277, 283, 293, 296, 325, 588, 633.
A:
1) søster [Frederikke Louise Haberdorph, skifte Fuglse herred gejstlig 16.8.1775 lbnr.47], var g.m. [Frederik Bast, degn i Stokkemarke, begravet Stokkemarke 30.4.1754]. 2B:
a [Christian Frederik] Bast, præst i Karrebæk
b [Poul Danchel] Bast, præst i København Vor Frue.

44 Mads Bertelsen, værtshusholder i Ringsted. 29.1.1796, side 158, 163.
E: Else Cathrine [Holm]. LV: Elias Abel. B:
1) Anders Madsen 8
2) Bodil Kirstine Madsdatter 5.
FM: farbror Niels Bertelsen i Ejlstrup.
Enkens første ægteskab med [Anders Agersted]. Arv til B:
1) Laurids Agersted 14
2) Marie Lisbeth Agersted 12.

45 Magdalene Koch i Ringsted. 1.7.1796, side 166, 171, 174, 267.
E: Poul Klink, skomager. B:
1) Karen Marie Poulsdatter 6.

46 Poul Klink, skomager i Ringsted. 24.4.1797, side 175, 267, 275, 277, 284, 615. 618, 619, 621, 626, 628, 641, 649, 697, 707, 722, 737.
Enkemand efter Magdalene Koch skifte 1.7.1796 lbnr.45. B:
4) Karen Marie Poulsdatter 6, der døde i Næstved, meddelt 25.9.1806.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Kirstine Poulsdatter 17. Hun blev gift København Garnison 27.11.1803 med Claus Pedersen Ditmer, der var født i Ditmarsken
2) Arent Johan Poulsen 13. Ved samlingen 20.9.1805 er han g.m. Johanne Sofie
3) Anne Cathrine Poulsdatter 11. Hun blev gift 15.11.1803 med Christian Jørgensen, pottemager.

47 Johannes Nielsen, ugift i Ringsted, [begravet 1.10.1796], side 169.
Testamente af 3.1.1787. A:
1) søskendebarn Dorthe Møller, enke efter Jens Schmidt, postmester og hendes 2 B:
a Knud Arild Friis, succederende præst i Skellerup og Ellinge
b Jens Friis, kopist i Rentekammeret i København
2) søskendebarn jomfru Drude Møller.

48 Maren Pedersdatter i Ringsted. 24.2.1797, side 172.
E: Jacob Jensen. B:
2) Jens Jacobsen, 16, i skomagerlære
3) Peder Jacobsen 12
4) Jacob Jacobsen 9.
FM: morbror Oluf Pedersen i Jystrup.
Første ægteskab med Jacob Tullesen. B:
1) Anne Jacobsdatter 20.

49 Ellen i Ringsted. 24.4.1797, side 174.
E: Simon Werner. B:
1) Inger Marie Simonsdatter 9
2) Ingeborg Simonsdatter 3.

50 Johannes Viderich i Ringsted. 26.4.1797, side 177, 267, 278, 297, 301.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Elisas Abel. A:
1) søster Maren g.m. en bødker ved Bavelse
2) halvbror Peder Bidstrup, bager
3) halvsøster Cathrine g.m. Tade, fægtemester i Sorø
4) halvsøster Marie g.m. Erik.

51 Gunild [Jacobsdatter Baden] i Ringsted. 22.5.1797, side 179, 204, 222, 226.
Enke efter [Peder] Staal, [degn i Nørre Jernløse og Kvanløse, død 24.4.1796]. B:
1) Hans Jacob Staal, toldskriver i København
2) Johanne Margrethe Staal
3) Charlotte Helene Staal.
FM: Huusher, birkedommer.

52 Niels Jørgensen, skomager i Ringsted. 26.10.1797, side 197, 267, 280, 285, 291, 306.
E: Anne Margrethe Johansdatter. LV: Hans Jensen, snedker. B:
1) Marie Nielsdatter 26, g.m. Christian Pedersen Sorø, skomager
2) Lisbeth Nielsdatter 25, g.m. Christen Handrup
3) Maren Nielsdatter 24
4) Johan Nielsen 22
5) Hans Nielsen 20
6) Jørgen Nielsen 8.
FM: farbror Jørgen Jørgensen.

53 Ellen Hansdatter i Ringsted. 2.12.1797, side 198, 267, 282, 300, 307.
E: Niels Nielsen. A:
1) bror Jens Hansen i Sørup på Sparresholm gods
2) halvsøster Karen, død. 2B:
a Selibilette
b Karen g.m. Oluf Sørensen i Rønnebæk.
Enkemandens første ægteskab med Karen Thomasdatter. Af dette ægteskab nævnes B:
1) Peder Nielsen.

54 Iver Tønnesen i Ringsted. 20.12.1797, side 200, 204.
E: Charlotte Sofie. LV: Arent Pedersen. B:
1) Jonas Tønnesen i Næstved.

55 Afkald i Ringsted. Dato mangler, side 201.
Afkald fra Anders Jacobsen Sjøvald, skomagersvend ved Kelstrup skov i Vissenbjerg sogn på Fyn
for arv efter far Jacob Sjøvald, skomager i Ringsted efter lodseddel 9.6.1796.

56 Constance Henriksen, ugift i Ringsted, der døde 23.1.1798, side 202, 267, 285, 296, 325, 360, 469, 480.
A:
0) forældre [Søren Nielsen Henriksen, præst i Hårslev, skifte Skovby herred gejstlig 18.7.1778 lbnr.18 og Anne Margrethe Dahlin, begravet 22.4.1758]
1) bror [Niels] Henriksen, postmester i Ringsted.
Fars andet ægteskab med [Anne Marie Elisabeth Christensdatter Errebo]. B:
2) halvsøster Sofie Augusta Henriksen g.m. Skaarup, forpagter på Lille Svenstrup
3) halvsøster Anne Margrethe Henriksen g.m. [Nikolaj Jacobsen] Bierfreund i Ronæs, præst [i Udby på Fyn under Wedellsborg gods.

57 Maren Ibsdatter i Ringsted. 27.4.1798, side 205, 213, 220.
E: Oluf Madsen. B:
3) Mads Olufsen 18
4) Anne Marie Olufsdatter 17
5) Hans Olufsen 15.
Første ægteskab med Bertel Pedersen i Bringstrup. B:
1) Christen Bertelsen 29
2) Niels Bertelsen 26.

58 Engel Madsdatter i Ringsted. 25.5.1798, side 208, 267, 288, 325, 341.
E: Jørgen Mikkelsen, tømrer. B:
1) Sidse Dorthe Jørgensdatter 5
2) Michael Jørgensen 2½.

59 Johanne Marie Nielsdatter i Ringsted. 5.6.1798, side 208, 219.
E: Jacob Mathias Steenbech, glarmester. A:
1) mor Gertrud, gift ved Fakse på Sorø gods
2) søster Mette Marie Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen, bødker i Tislehuset
3) søster Karen Nielsdatter, enke efter Jacob Bertelsen i Søby på Gyldenholm gods.

60 Hans Knudsen, smed i Ringsted. 8.7.1798, side 212, 213, 482.
E: Kirsten Jensdatter. A:
1) Anne Cathrine Hansdatter.
FM: Søren Jørgensen, smedesvend.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Margrethe Jensdatter, enke efter enkens far Jens Nielsen, smed. LV: Elias Abel
2 enkens bror Hans Jensen, bødker.

61 Kirsten i Ringsted. 12.10.1798, side 216.
Enke efter Johan. B:
1) Jens Johansen, smed i Ordrup
2) Christen Johansen, bødkersvend i København
3) Anne Johansdatter, død uden børn.

62 Testamente i Ringsted. 1798, side 217.
Testamente af 3.10.1798 for Oluf Ibsen, værtshusmand og hustru Maren Johansdatter i Ringsted.

63 Afkald i Fårdrup 1.2.1798, side 218.
Afkald fra
1) Anne Lauridsdatter g.m. Hans Eriksen i Fårdrup
2) en person i Fårdrup, død. 3B:
a Marie Pedersdatter i Fårdrup
b Peder Pedersen i Fårdrup, døbt Fårdrup 25.3.1770
c Anne Pedersdatter g.m. Christen Hansen i Snekkerup [i Fårdrup sogn]
for arv efter Mette Cathrine, skifte sluttet i Ringsted 1785.

64 Henrik Gustav Lange, feltskær i Ringsted. 30.4.1799, side 224, 227, 245, 247, 268, 292, 319, 326, 328, 331, 616, 618, 620, 621, 626, 628, 652, 727, 737.
E: [Anne Holst Krog]. LV: Elias Abel. A:
1) mor Cathrine Wölner.

65 Opbudsbo i Ringsted. 22.9.1799, side 227, 232, 235, 243, 245, 246, 254, 268, 325, 465.
Registrering af fallitbo hos Augustinus Richter i Ringsted.

66 von Bartholin, major i Ringsted. 30.9.1799, side 231, 245, 253, 268, 292, 436, 458, 483, 586.
A:
0) forældre [Otto Vincent Bartholin, slotsforvalter i Helsingør og Margrethe Cathrine Fritz]
1) bror Ditlev Bartholin
2) søster Margrethe Christiane Bartholin
3) søster Sofie Caroline Bartholin
4) søster Sofie Margrethe Bartholin
5) søster Elisabeth Birgitte Bartholin, [skifte Morsø Sønder herred gejstlig 30.7.1796 lbnr.67], var g.m. [Frederik Lorentsen Juul, præst i Klim, Vester Torup og Vust, skifte Vester Han herred gejstlig 25.10.1773 lbnr.36]. 3B:
a Lorents Juul, præst i Rødding og Krejbjerg
b Otto Christian Juul i Rødding præstegård
c [Charlotte Sofie] Juul g.m. [Johan Frederik Levin], snedker [i Nykøbing Mors]
6) søster Sofie Amalie Bartholin, død. 1B:
a W. O. Lassen.
Afdøde havde arv efter ritmesterinde Kaas i Assens.

67 Maren Jensdatter i Ringsted. 5.12.1799, side 242, 268, 289, 290.
E: Laurids Olufsen, daglejer. B:
1) Hans Lauridsen 13.

68 Mikkel Thorbjørnsen i Ringsted, der døde 31.3.1800, side 248, 268, 293, 324.
E: Ellen Cathrine Pedersdatter. LV: Jørgen Mikkelsen, tømrer.
Første ægteskab med Jens Thomsen. B:
1) Peder Jensen 34, i Jyderup.

69 Anders Skytte, skomager i Ringsted, der døde 15.5.1800, side 250, 255.
E: Else Jensdatter. LV: Elias Abel. B:
4) Dorthe Kirstine Andersdatter 30 g.m. Oluf Andersen, skomager
5) Marie Andersdatter 28, der ægter Johan Lem
6) Jens Skytte 25, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Peder Skytte 50
2) Karen Andersdatter 47, g.m. Christen Nohr, skomager i Haraldsted
3) Lucretia Andersdatter g.m. Clemen Nohr.

70 Hedvig Stub i Ringsted. 14.10.1800, side 257, 259, 268, 294, 324.
Enke efter Rohde, major. B:
1) Hans Rohde i Kalundborg
2) Ferdinand Rohde, løjtnant i Helsingør
3) Christian Rohde, løjtnant i Kastellet
4) Elisabeth Rohde i København
5) Vilhelmine Rohde g.m. Bentsen, officer i Rusland
6) Hedvig Rohde i Rusland
7) [Ingeborg] Sabine [Martha] Rohde g.m. [Gotfred] Walbom, kirurg i Ringsted.

71 Hans Jensen, bødker i Ringsted. Samfrændeskifte 9.9.1800, side 258.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: Elias Abel. B:
1) Jens Hansen 9.
FM:
1 morbror Søren Jørgensen, smedesvend
2 fasters mand Mogens Lauridsen, smed.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1800.

72 [Anne Cathrine Meyer], fattiglem i Ringsted, der døde 1.12.1800, side 261, 268, 296.
E: [Johan Vilhelm] Cardes, degn i Alsted og Fjenneslev. [Separeret 12.8.1785]. B:
1) [Niels Henriksen Cardes 33].
Registrering.
[Skifte afholdes i Alsted. Skifte Alsted herred gejstlig 10.1.1801 lbnr.81].

73 Oluf Madsen, værtshusmand i Ringsted. 9.12.1800, side 262, 295, 311, 315, 322, 335.
Enkemand efter [Maren Ibsdatter, skifte 27.4.1798 lbnr.57]. B:
1) Mads Olufsen 21, der døde efter sin far, skifte 11.4.1801
2) Anne Marie Olufsdatter 20, der ægter Hans Jørgensen, skomager
3) Hans Olufsen 17, i skomagerlære.
Afdøde døde 8.12.1800.

74 Arent Pedersen, garver i Ringsted, [begravet 21.2.1801], side 264.
E: Anne Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1801.

75 Mette Svendsdatter i Ringsted. 11.4.1801, side 308, 318, 353, 358, 359, 438, 460, 468, 470, 478, 484.
E: Rasmus Frederiksen, snedker. B:
1) Svend Rasmussen 27
2) Jens Rasmussen 25
3) Mette Cathrine Rasmusdatter g.m. Henrik Schrøder, klejnsmed
4) Sidsel Marie Rasmusdatter 18
5) Kirsten Rasmusdatter 11
6) Frederik Rasmussen 8½.

76 Marie Pedersdatter i Ringsted. 11.4.1801, side 309, 357, 358, 359, 429, 435, 446, 454, 461.
Enke efter Niels Jensen i Slangerup. A:
0) forældre Peder Nielsen og hustru i Slangerup
1) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Jens Olufsen i Ejlstrup. 4B:
a Bertel Jensen, værtshusmand i Ringsted
b Hans Jensen
c Laurids Jensen i Holthuset
d Margrethe Jensdatter, enke efter Niels Svendsen, [skifte 11.4.1801 lbnr.77]
2) bror Laurids Pedersen i Allingemagle
3) bror Niels Pedersen i Slangerup
4) halvsøster Anne Mikkelsdatter, død. 1B:
a Mette Tobiasdatter g.m. Oluf Hansen i Allindemagle.
5) halvsøster Mette Mikkelsdatter, død, var g.m. Hans Jørgensen i Gyrstinge. 5B:
a Rasmus Hansen i Gyrstinge
b Jacob Hansen i Nørskovhuset på Nordruplund gods
c en datter, død, var g.m. Peder Andersen i Farendløse. 5B:
1 Anders Pedersen
2 Peder Pedersen
3 Mette Pedersdatter
4 Trine Pedersdatter
5 [mangler] Pedersdatter
d Anne Hansdatter g.m. Hans Christensen i Gyrstinge
e Karen Hansdatter g.m. Nikolaj Pedersen, skomager i Nyrup ved Stenmagle.
Af fars ægteskab med Margrethe Christensdatter B:
6) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Frederik, smed i Valsølille
7) halvbror Jørgen Pedersen 23 i Ringsted
8) halvsøster Birthe Pedersdatter, hos sin stedfar Jens Jensen på Frederikslund gods.

77 Niels Svendsen i Ringsted. 11.4.1801, side 310.
Enkemand efter [Margrethe Jensdatter]. B:
1) Maren Nielsdatter 18
2) Svend Nielsen 17
3) Jens Nielsen 14
4) Laurids Nielsen 10
5) Peder Nielsen 5
6) Hans Nielsen 5
7) Frederik Nielsen 2½.
FM: Hans Jensen, snedker.

78 Hans Jacobsen, vægter i Ringsted. 11.4.1801, side 311, 319.
Enkemand. B:
1) Jacob Hansen 54, skomagersvend
2) Anne Hansdatter g.m. Laurids Bjørn
3) Else Hansdatter 43.

79 Susanne Møller, ugift i Ringsted. 19.4.1801, side 312, 316.
Testamente af 19.2.1800. A:
1) søster [Marie Møller], enke efter Winther.

80 Niels Rosendal i Ringsted. 1.9.1801, side 313, 328.
E: Hedvig Magdalene Hofmann. B:
1) Christiane Elisabeth Rosendal 26, i København.

81 Peder Andersen, handskemager i Ringsted. 9.9.1801, side 314, 355, 361.
E: Cathrine Marie Hansdatter.
Første ægteskab med [Hedvig Cathrine Lilje, skifte 27.7.1795 lbnr.39]. B:
1) Margrethe Kirstine Pedersdatter 18
2) Jonas Pedersen 12.
FM: Skov, glarmester.

82 Johan Dubiger, pottemager i Ringsted, [begravet 16.3.1802], side 326.
E: Kirsten Lauridsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1802.

83 [Marie Lauridsdatter], fattiglem i Ringsted, [begravet 29.3.1802], side 334.
Enke efter Carl Bergmann, [skifte 30.11.1790 lbnr.6].
Arvinger angives ikke.

84 Johan Langemann i Ringsted. 26.4.1802, side 336, 354, 359, 463.
E: Kirsten Hansdatter. B:
1) Jens Johansen 24
2) Sidse Marie Johansdatter 18.
FM: Elisas Abel.

85 Kirsten Eriksdatter i Ringsted. 26.4.1802, side 336, 353.
E: Hans Madsen, gårdskarl.
Arvinger kendes ikke.

86 Kirsten Nielsdatter i Ringsted. 30.8.1802, side 337, 360.
E: Christian Pallesen, rebslager. B:
1) Inger Cathrine Christiansdatter 9 mdr.
Afdøde døde 22.8.1802 på Frederiks Hospital i København.

87 Gertrud Marie Olufsdatter i Ringsted, [begravet 7.9.1802], side 338.
E: Knud Pedersen.
Testamente af 8.7.1777.

88 Bodil Nielsdatter i Ringsted. 19.11.1802, side 342, 360, 363, 419, 422.
E: Jacob Hansen, vognmand. B:
1) Louise Jacobsdatter 12
2) Hans Nielsen Jacobsen 11.
FM: morbror Laurids Nielsen.
Desuden nævnes afdødes mor Dorthe Jensdatter.

89 Anne Margrethe i Ringsted. 23.11.1802, side 347.
Enke efter [Hans Lorentsen] Frich. B:
1) [Bredo] Frich, død. E: Anne Cathrine Martinsdatter på Førslevgård. LV: Hans Iversen, snedker. 5B:
a Anne Margrethe Frich24, i København
b Frederik Christian Frich 23
c Hans Lorentsen Frich 22
d Haagen Frich 20
e Marie Sofie Frich 18.

90 Gotfred Ulrik Bruun, organist i Ringsted. 3.12.1802, side 349, 361.
E: Else Kirstine Hansdatter. LV: Peder Thurmann, organist.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Holsten døde i juli 1800.

91 Christian Pallesen, rebslager i Ringsted. 11.1.1803, side 351, 364, 420, 427, 434.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter, [skifte 30.8.1802 lbnr.86].
Arvinger angives ikke.

92 Jørgen Mikkelsen, tømrer i Ringsted. 15.3.1803, side 362, 455.
Enkemand efter [Engel Madsdatter, skifte 25.5.1798 lbnr.58]. B:
1) Sidse Dorthe Jørgensdatter 9
2) Michael Jørgensen 8.

93 Stine Samuels, fattiglem i Ringsted. 1.4.1803, side 362.
Enke efter Elias Arentsen.
Arvinger angives ikke.

94 Opbudsbo i Ringsted. 21.4.1803, side 364, 424, 431, 440, 447, 462, 470, 482, 584, 639, 732, 740, 901, næste protokol side 15, 17B, 26B, 31, 36, 40, 43B, 44B, 48, 50, 58.
Registrering af fallitbo hos Peder Freiesleben, ritmester i Ringsted.

95 Anne Kirstine i Ringsted. 5.7.1803, side 443, 577, 584, 590.
E: Daniel Schwartz, værtshusmand, der også døde, skifte 22.12.1804. B:
1) Jens Hansen 11.
FM:
1 Mogens Lassen
2 farbror Peder Schwartz.
Afdøde døde 26.6.1803.

96 Jacob Hansen, vognmand i Ringsted, der døde 2.8.1803, side 448, 471, 483, 536.
Enkemand efter Bodil Nielsdatter, [skifte 19.11.1802 lbnr.88]. B:
1) Louise Jacobsdatter 13
2) Hans Nielsen Jacobsen 11.
FM:
1 morbror Jens Nielsen i København
2 Søren Corneliussen, køgepost i Ringsted.

97 Jacob Abraham. af den jødiske nation i Ringsted. 23.8.1803, side 456, 529.
E: [Esther]. LV: Peder Thurmann, organist. B:
1) Abraham Jacob i Køge
2) Wulf Jacob i Næstved
3) Fiche Jacob g.m. Wulf Selig i København
4) Pesche Jacob g.m. Heiman Isak i København
5) Maren Jacob g.m. Benjamin Isak i Korsør
6) Klugie Jacob g.m. Salomon Isak, slagter i Slagelse
7) Lene Jacob g.m. David Falch i Slagelse
8) Ellen Jacob 13½.
[Afdøde døde hos sin svigersøn David Falch i Slagelse. Registrering i Slagelse 28.9.1803 lbnr.978].

98 Anders Ibsen, hattemager, fattiglem i Ringsted, der døde 15.9.1803, side 457, 484, 576.
Arvinger angives ikke.

99 Johanne Marie Simonsdatter i Ringsted. Samfrændeskifte 2.11.1803, side 473, 484, 544.
E: Jørgen Rohde. B:
1) Simon Rohde, skomager
4) Peder Rohde, vognmand
2) Jens Rohde 22, skriverkarl på Næsbyholm
3) Hans Henrik Rohde 14, i slagterlære i København
5) Anne Marie Rohde g.m. Daniel Kryger, murer
6) Dorthe Cathrine Rohde 12.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1803.

100 Knud Pedersen i Ringsted, der døde 13.3.1804, side 487, 494, 518, 520, 533, 541, 550, 589, 591, 608, 622, 626, 632, 652, 657, 665, 682, 686, 697, 703, 708, 724, 741, 854, 888, 891, 896, 902, 906, 909, 922, næste protokol. fol.17, 29, 35B, 42B, 44, 47B, 49B, 57, 61, 72B, 87, 119, 149.
Enkemand efter Gertrud Marie Olufsdatter, skifte 7.9.1802 lbnr.87.
Testamente af 8.7.1777.
Hans A:
1) bror Anders Pedersen, skomager i Holbæk, død. 1B:
a Anne Pedersen g.m. Johan Frederik Rasch, skomager i Holbæk.
Hendes A:
1) bror Jens Olufsen, død. 3B:
a Oluf Jensen 57 ved skiftets slutning 22.8.1814
b Hans Jensen, møller, 42 ved skiftets slutning
c Rasmus Jensen, død. 2B:
1 Elisabeth Rasmusdatter
2 Marie Rasmusdatter
2) søster Kirsten Olufsdatter, død. 1B:
a Anne Marie g.m. Jeppe Hansen Rønne
3) søster Bodil Olufsdatter, død. 2B:
a Anne Marie g.m. Peder Ibsen Dam, købmand i Svaneke
b Sidsel Cathrine, død. 1B:
1 Hans Lauridsen.

101 Birgitte Kirstine Kafmann i Ringsted. 24.3.1804, side 492, 589, 634, 642, 711, 725.
Enke efter Wortmann (Wurtmann), [afskediget ritmester]. B:
1) Anne Cathrine Wortmann.
FM: Søren Jørgensen, skomager.

102 Jacob Hansen, skomagersvend i Ringsted, der døde 31.3.1804, side 493, 536, 574.
A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Laurids Bjørn i Ringsted
2) søster Else Hansdatter i København.

103 Peder Olufsen, daglejer i Ringsted, der døde 13.4.1804, side 517, 548, 586.
E: Mette Henriksdatter. A:
1) bror Adam Olufsen i Tåstrup
2) bror Jørgen Olufsen på Skjoldenæsholm
3) søster Maren Olufsdatter, enke efter Jacob Smed i Haraldsted.

104 Else Cathrine Holm i Ringsted. Samfrændeskifte 3.12.1804, side 519, 555, 559.
E: Carl Pedersen, værtshusmand.
Første ægteskab med Anders Agersted. B:
1) Laurids Agersted 22
2) Marie Lisbeth Agersted 19.
Andet ægteskab med Mads Bertelsen, skifte 29.1.1796 lbnr.44. B:
1) Anders Bertelsen 16
2) Bodil Kirstine Bertelsen 14.
FM:
1 farbror Niels Bertelsen i Ejlstrup
2 Elias Abel, skolekasserer og forligelseskommissær
3 Adolf Nielsen, forvalter på Ringsted kloster.
Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1804.

105 Jacob Christian Mørch, ugift i Ringsted. 3.4.1804, side 524.
Testamente af 5.5.1803. A:
1) bror Christian Mørch, købmand i Næstved.
Afdøde døde 8.5.1803.

106 Karen Hansdatter i Ringsted, der døde 1.6.1804, side 531, 572.
Enke efter Simon Christensen. B:
1) Henriette Louise Simonsdatter g.m. Niels Vallø
2) Johanne Marie Simonsdatter, skifte 2.11.1803 lbnr.99]. E: Jørgen Rohde på stedet. B:
1) Simon Rohde 30
4) Peder Rohde 28
2) Jens Rohde 20
3) Hans Henrik Rohde 16
5) Anne Marie Rohde g.m. Daniel Kryger, murer
6) Dorthe Cathrine Rohde 13.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1803.

107 Engelbrecht Hagen, toldbetjent i Ringsted. 6.11.1804, side 544, 636, 643.
E: Karen Knudsdatter. B:
1) Elin Edvard Hagen 6
2) Louise Eline Hagen 4
3)Sofie Ulrikke Hagen 1½.
Afdøde døde 5.11.1804.

108 Rasmus Andersen i Ringsted. 6.11.1804, side 545.
E: Helvig Cathrine Hansdatter.
Testamente af 23.9.1804.

109 Anne Kirstine Pedersdatter, ugift, 22 år gammel i Ringsted. 22.11.1804, side 547, 636, 644, 693, 736.
A:
1) mor Lisbeth Mouridsdatter. LV: Jørgen Mouridsen
2) søster Christiane Pedersdatter 16.
FM: Jens Mouridsen.
Afdøde døde 20.11.1804.

110 Kirsten Lauridsdatter i Ringsted, der døde 5.3.1805, side 593.
Enke efter Johan Dubiger, pottemager, [skifte 16.3.1802 lbnr.82]. B:
1) Jochum Dubiger, pottemager i Sorø
2) Ingeborg Dubiger g.m. Wittesen, pottemager i Slagelse
3) en datter, død. E: Arent Klink i København. 2B:
a Sidsel Kirstine Klink g.m. Claus Pedersen, skomager
b Anne Cathrine Klink g.m. Christen Jørgensen i Ringsted.

111 Anne Sanders, fattiglem i Ringsted. 12.4.1805, side 597.
E:Poul Christoffersen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.4.1805.

112 Karen Hylds, fattiglem i Ringsted. 16.4.1805, side 597.
Arvinger angives ikke.

113 Gotfred Walbom, distriktskirurg i Ringsted. 4.5.1805, side 599, 611, 743.
E: Ingeborg Sabine Martha Rohde. LV: Elias Abel. B:
1) Johan Walbom 5
2) Jens Christian Walbom 4.
FM: Peder Thurmann.

114 Johanne Pedersdatter i Ringsted, der døde 29.5.1805, side 606, 613, 643.
E: Peder Rasmussen, daglejer. B:
1) Rasmus Pedersen 4
2) Johanne Dorthe Pedersdatter 1.

115 Kirsten Mathiasdatter, fattiglem i Ringsted. 7.6.1805, side 607.
Arvinger angives ikke.

116 Anne Christensdatter i Ringsted, [begravet 30.9.1805], side 617.
E: Conrad Schou, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1805.

117 Anne Marie Mouridsdatter i Ringsted, [begravet 20.9.1805], side 624.
E: Steffen Tidemann, bukseskrædder.
Testamente af 2.9.1805.

118 Johan Stock, væver i Ringsted. 1.12.1805, side 629, 643, 688, 736.
E: Johanne Marie. LV: Søren Johansen. A:
1) en bror, der er skrædder i København
2) en søster, der er enke i Tyskland
3) en søster, der er enke i Tyskland
4) en bror i Norge.
Desuden nævnes enkens bror Jørgen Rasmussen på Gisselfeld, nu snedker i Ringsted.
Afdøde døde 30.11.1805.

119 Casper Andersen Blimer, handskemager i Ringsted, [begravet 6.12.1805], side 631.
E: Birgitte Cathrine Pedersdatter.
Testamente af 11.11.1805.

120 Gotfred Kneisler, murersvend i Ringsted. 24.12.1805, side 638.
E: Johanne Kirstine. LV: Søren Johansen. B:
1) Johan Barved Kneisler 5
2) Birthe Kirstine Kneisler 14 uger.

121 Karen Madsdatter i Ringsted, der døde 17.1.1806, side 640, 662, 735.
E: Rasmus Pedersen i Torpet, separeret efter bevilling af 24.5.1798. A:
søsterbørn:
1) Laurids Nielsen i Herlufmagle
2) Karen Jensdatter g.m. Christen Mikkelsen i Herlufmagle
3) Laurids Madsen, landkadet
4) Hans Madsen i Orup
5) Mads Hansen i Herlufmagle
6) Hans Hansen i Herlufmagle
7) Jens Hansen i Herlufmagle.

122 Birgitte Schou i Ringsted, [begravet 20.1.1806], side 644.
E: [Thomas Christian] Werlin, toldkasserer.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1806.

123 Carl Ludvig Pedersen., vægter i Ringsted. 5.2.1806, side 646, 718, 734.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Danielsen, skomager. B:
1) Hans Carlsen 25, skomager i Jylland
2) Peder Carlsen 19, i snedkerlære i København
3) Maren Carlsdatter 36 g.m. Dyring, skomager i København
4) Anne Cathrine Carlsdatter 22
5) Anne Marie Carlsdatter g.m. Jørgensen, snedker
6) Anne Helvig Carlsdatter 15.
Afdøde døde 4.2.1806.

124 Hans Olufsen, arrestforvarer i Ringsted. 21.2.1806, side 648, 720, 735.
E: Mette Pedersdatter. LV: Hans Danielsen. B:
1) Jens Hansen 27
2) Laurids Hansen 24
3) Kirsten Hansdatter, i København.
Afdøde døde 20.2.1806.

125 Christoffer Ravn, feldbereder i Ringsted, [begravet 13.3.1806], side 655.
E: Agnethe Rughave.
Testamente af 23.11.1805.

126 Jens Hansen, værtshusmand i Ringsted, [begravet 5.4.1806], side 656, 713, 736.
E: Else Jensdatter. B:
1) Hans Jensen 14
2) Christian Jensen 12
3) Anne Kirstine Jensdatter 8.
FM: Christian Nielsen, toldbetjent.

127 Jørgen Pedersen Rohde, møller i Ringsted, der døde 16.4.1806, side 658, 675, 684, 690, 696, 733, 739, 892, 899, næste protokol fol.9, 14, 16B.
E: Marie Mathiasdatter.
[Første ægteskab med Johanne Marie Simonsdatter, skifte 2.11.1803 lbnr.99]. B:
1) Simon Rohde, skomager
4) Peder Rohde, vognmand
2) Jens Rohde 24
3) Hans Henrik Rohde 17
5) Anne Marie Rohde g.m. Daniel Kryger, murer
6) Dorthe Cathrine Rohde 14.

128 Poul Christoffersen, fattiglem i Ringsted, der døde 21.4.1806, side 664, 721, 735.
Arvinger angives ikke.

129 Testamente i Ringsted 1806, side 557.
Testamente af 19.4.1804 for Marie Lorentsdatter Nohr, ugift i Ringsted. A:
1) søster Sidse Lorentsdatter Nohr g.m. Niels Christensen, skomager og deres datter:
a Johanne Nielsdatter, der ægter Hans Nielsen Vallø
2) bror Christen Lorentsen Nohr
3) søsters 2B:
a Anne Vernersdatter, enke efter Christian Christoffersen, konstabel
b Sofie Vernersdatter g.m. Christen Jensen i Glumsø.

130 Johan Frederik Stig, snedkersvend fra Roskilde, der døde i Ringsted. 26.7.1806, side 691, 739, 901, næste protokol fol.14B, 16B.
Arvinger angives ikke.

131 Laurids Olufsen, snedkersvend i Ringsted. 12.8.1806, side 693, 720.
Arvinger angives ikke.

132 Karen [Arentsdatter] Pedersen i Ringsted, [begravet 15.12.1806], side 733.
E: August Jørgensen, garver og sadelmager.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1806.

133 Johanne Kirstine Bang, ugift i Ringsted. 25.6.1807, side 848, 857, 889.
A:
1) bror Niels Bang, over 40, skriverkarl i København
2) bror Aksel Bang, omtrent 40, styrmand
3) bror Just Bang, over 30, skolelærer i Ordrup i Horns herred
4) bror Jørgen Bang, omtrent 30, skolelærer i Skuldelev
5) søster Anne Marie bang 28, på stedet.

134 Anne Johansdatter i Ringsted. 24.6.1807, side 850, 853.
E: Christen Jensen, tømrer. B:
1) Karen Christensdatter 9
2) Johannes Christensen 3.
FM: morbror Niels Johansen i Torpet.

135 Oluf Andersen, værtshusmand i Ringsted, der døde 19.7.1807, side 851, 875.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Hans Jensen, værtshusmand. B:
1) Anders Olufsen 9
2) Jens Olufsen 3.
FM: August Richter, værtshusmand.

136 [Thomas Christian] Werlin, toldkasserer i Ringsted, der døde 5.12.1807, side 859, 866, 884, 893, 898, 904, næste protokol fol.15B, 22B, 25, 26, 28B, 31, 33B, 37B, 40B, 51.
Enkemand efter Birgitte Schou, [skifte 20.1.1806 lbnr.122]. B:
2) Petrus Arinus Werlin 19, i Odense latinskole.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Trane. B:
1) Andreas Frederik Werlin 36, bogholder i København.

137 Engholm, barbersvend i Ringsted. 24.12.1807, side 879, 893.
Arvinger angives ikke.

138 Jørgen Thielsen, skrædder i Ringsted. 27.12.1807, side 879, 894.
E: Dorthe Pedersdatter. LV; Hans Jensen, værtshusmand. B:
1) Frederik Christian Jørgensen6 mdr.
FM: Niels Pramand, skomager.

139 Markus Sehested, toldbetjent i Ringsted. 29.12.1807, side 880, 894, næste protokol fol.38B.
E: Birthe Kirstine. LV: Søren Jørgensen, skomager.
Første ægteskab med Cathrine. B:
1) Johanne Frederikke Markusdatter 48, g.m. Johan Frederik Werner, kattuntrykker i København.
Andet ægteskab med Johanne Dorthe Klein, [skifte 13.8.1790 lbnr.2]. B:
2) Margrethe Marie Sehested 22.

140 Bente Christiansdatter, fattiglem i Ringsted. 8.2.1808, side 887, næste protokol fol.38B.
Enke efter Christian Natmand.
Arvinger angives ikke.

141 Jens Thomsen, gårdskarl i Ringsted, [begravet 5.3.1808], side 895, 908.
E: Lorentse Marie. B:
1) Thomas Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1808.

142 Jørgen Jørgensen den yngre, skomager i Ringsted. 28.2.1808, side 896, næste protokol fol.12B, 16B.
E: Sofie Magdalene Sejer. LV: Christen Pedersen, skomager. B:
1) Hans Vilhelm Jørgensen 4
2) Anne Marie Jørgensdatter 2.
FM: Jørgen Jørgensen den ældre, skomager.

143 Hans Vallø, slagter i Ringsted, samfrændeskifte 21.4.1810, side 905, næste protokol fol.46B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Augustinus Runther. B:
1) Johannes Vallø 4
2) Anne marie Vallø 2.
FM:
1 født værge Christen Vallø
2 Niels Jørgensen Vallø
3 Niels Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1808, side 905.

144 Johanne Jørgensdatter i Ringsted, [begravet 17.2.1808], side 908.
Søren Jørgensen, smed.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1808 for ham og deres umyndige barn.

145 Anne Nielsdatter i Ringsted. 2.6.1808, side 912, 920, næste protokol fol.16.
Enke efter Peder Pedersen Hummer, (Hommer), daglejer. B:
1) Peder Pedersen 22, i København
samt øvrige arvinger.

146 Registrering i Ringsted. 6.6.1808, side 913.
Registrering af Spinderiet i Ringsted, der tilhører boet efter afdøde Henrik Neermann, fabrikant i København.

147 Testamente i Ringsted. 1808, side 918.
Testamente af 14.7.1807 for Christen Jørgensen, pottemager og hustru Anne Cathrine Klink.


Ringsted Byfoged
Skifteprotokol
1808-1824
her 1808-1814

148 Morten Lauridsen i Ringsted, der døde 25.10.1808, fol.2, 16, 19B.
Forlovet med Anne Stausdatter, der erklæres for at være enke efter afdøde. LV: far Staus Christoffersen i Hjelmsømagle. A:
1) far Laurids Mortensen i Høm.

149 Adam Poulsen i Ringsted. 18.11.1808, fol.4, 12, 16.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christian Handrup. B:
1) Jens Adamsen 17, i skomagerlære.

150 Anne Frederikke Lund i Ringsted. 5.5.1809, fol.17B, 21B.
E: Jacobi, tambur. B:
1) Johan Henrik Jacobi 25.

151 Anne Kirstine Mouridsdatter i Ringsted. 5.5.1809, fol.18B, 39B.
E: Lorents Jensen. B:
1) Sofie Lorentsdatter 20
2) Frederikke Lorentsdatter 14
3) Trine Lorentsdatter 12.
FM: morbror Jørgen Mouridsen, skoflikker.

152 Birgitte Cathrine Sølling, ugift i Ringsted. 5.5.1809, fol.19.
A:
1) mor Maren, enke efter Sølling.

153 Bertel Siersted, byfoged i Ringsted. 28.7.1809, fol.24, 25B, 30, 33B, 38, 41.
E: Barbara. B:
1) Mathea Petrine Siersted
2) Elisabeth Siersted g.m. Heiberg, klokker
3) Anne Cathrine Siersted.
FM: morbror Christensen, fuldmægtig.
Børnene har arv efter deres tante frue Oschatz i Flensborg.
Afdøde døde 12.5.1809.

154 Poul Christiansen i Nordrup. 24.10.1809, fol.30B.
A:
1) bror Niels Christiansen, død. 3B:
a Hans Christian Nielsen
b Maren Nielsdatter g.m. Christen Hansen i Ørslev
c Anne Nielsdatter g.m. Mathias Tornborg i Nordrup
2) søster, død. 7B:
a Christen Andersen, hollænder på Fyrendal
b Oluf Andersen ved Fyrendal
c Hans Andersen på Sparresholm
d Anne Andersdatter g.m. Søren Jensen i Terslev
e Karen Andersdatter g.m. Niels Andersen ved Turebyholm
f Maren Andersdatter g.m. Niels Christensen, kældermand i København
g Sidse Andersdatter g.m. Niels Sørensen i Tårup på Bregentved gods
3) halvbror Christian Hansen, død. 9B:
a Peder Christiansen, artillerist i Ørslev sogn
b Jacob Christiansen i Ørslev
c Biels Christiansen 16
d Maren Christiansdatter g.m. Niels Hansen på Ørslev Mark
e Dorthe Christiansdatter g.m. Morten Nielsen i Ørslev
f Marie Christiansdatter g.m. Jens Hansen i Simmendrup
g Anne Christiansdatter
h Ellen Christiansdatter
i Karen Christiansdatter
4) halvsøster Maren Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Ørslev
5) halvsøster Anne Hansdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Simmendrup
6) halvsøster Sidse Hansdatter g.m. Hans Jepsen i Ørslev.
(Skiftet er indført ved en fejltagelse, da det henhører under amtet, hvor det også er indført).

155 Anders Christensen, ugift toldbetjent i Ringsted, der døde 23.11.1809, fol.32, 60, 64B.
A:
1) søster Anne Marie Christensdatter, enke efter Christen Ibsen i Ringkøbing
2) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Poul Christensen i Rindum. 3B:
a Inger Marie Poulsdatter
b Mette Cathrine Poulsdatter
c Christiane Poulsdatter g.m. Niels Pedersen i Sønder Løgum.

156 Maren Hansdatter i Ringsted, [begravet 6.12.1809], fol.34B.
E: Herman Helm, skrædder.
Testamente af 25.8.1792.

157 Knud Falch, farver i Ringsted, [begravet 1.11.1809], fol.35.
E: Else Kirstine Freiesleben.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1809.

158 Cathrine Nielsdatter i Ringsted. Samfrændeskifte 5.2.1812, fol.36B, 101, 108B.
E: Jørgen Jørgensen, skomager. B:
1) Peder Jørgensen 30
2) Niels Jørgensen 28
3) Laurids Jørgensen 26
4) Jørgen Jørgensen. [skifte 28.2.1808 lbnr.142]. 3B:
a Hans Vilhelm Jørgensen 8
b Anne Marie Jørgensdatter 6
c Jørgen Jørgensen 4
5) Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Jørgensen, skomager
6) Marie Jørgensdatter 30.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1809.

159 Testamente i Ringsted. 1810, fol.37.
Testamente af 12.3.1799 for Zacharias Jacobsen og hustru Else Margrethe Ryberg i Ringsted.

160 Anne Kirstine Dahl i Ringsted. 16.4.1810, fol.46, 72.
E: Peder Nielsen, bødker. B:
1) Johan Pedersen 41, bødker i Sorø
2) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Schwartz, skolelærer i Ørslev
3) Ellen Marie Pedersdatter g.m. Søren Gudmandsen, møllersvend i Boeslunde.

161 Mette [Pedersdatter], fattiglem i Ringsted, der døde 24.5.1810, fol.49, 75.
Enke efter Hans Olufsen, [skifte 21.2.1806 lbnr.124].
Arvinger angives ikke.

162 Elisabeth Christoffersdatter. Samfrændeskifte 17.8.1810, fol.50B, 62B.
E: Søren Hansen. B:
1) Hans Christian Sørensen 11
2) Anne Lisbeth Sørensdatter 10
3) Martie Kirstine Sørensdatter 8½
4) Christiane Sørensdatter 5½
5) Kirstine Sofie Sørensdatter 3.
FM: morfar Christoffer Hansen, sognefoged i Jystrup.
Afdøde døde 14.6.1810.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1810.

163 Søren Johansen, politibetjent i Ringsted. 3.7.1810, fol.54, 73B, 85B.
E: Sille Marie Jacobsdatter. LV: Hans Jensen, værtshusmand. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Herman Jørgensen, skrædder
2) Mette Kirstine Sørensdatter.

164 Anne Madsdatter i Ringsted. 4.7.1810, fol.55, 62, 70, 84B, 111.
E: Jacob Jensen, vognmand. B:
1) Niels Jacobsen 12
2) Maren Jacobsdatter 10.
FM: morbror Christoffer Madsen i Bringstrup.

165 Birgitte Cathrine Pedersen i Ringsted, der døde 20.7.1810, fol.58, 66B, 72, 73, 77B, 78B.
Enke efter Casper Andersen Blimer, handskemager, [skifte 6.12.1805 lbnr.119]
Testamente af 11.11.1805.
Hans A:
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Hans Christian Pedersen, skomager, død. 2B:
a Johannes Pedersen, skomagersvend
b Marie Pedersen i København.

166 Maren Jensdatter i Ringsted. 1.11.1810, fol.67, 74B.
E: Hans Christoffersen, vægter. B:
1) Kirsten Kirstine Hansdatter g.m. Niels Pedersen Holm, spækhøker i København.

167 Sidsel Lorentsdatter i Ringsted. 2.11.1810, fol.67B, 75.
E: Niels Christensen, skomager. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Carl Frederik Burchard, garver.

168 Herman Helm, skrædder i Ringsted. 12.11.1810, fol.68B, 77B, 80, 91B, 104B.
Enkemand efter Maren Hansdatter, [skifte 6.12.1809 lbnr.156].
Testamente af 25.8.1792.
Hans A:
Hans første ægteskab med Birthe Christensdatter, efter hvem der ikke er afholdt skifte. Testamente af 26.10.1790. Hendes A:
1) bror Jørgen Christensen.
Afdødes egne A:
1) bror Baltser Helm, bager i Slagelse
2) bror Frederik Helm, død. 4B:
a Christen Helm 39, skovfoged i Kær Hauge
b Henrik Helm 42, i Arnæs i Holsten
c Kirsten Helm g.m. Jens Jensen i København
d Anne Margrethe Helm i København.
Hendes A:
1) bror Enok Hansen i Krummerup
2) søster Kirsten Hansdatter, død. 5B:
a Peder Ditmersen i Arløse
b Hans Ditmersen i Bindslev
c Oluf Ditmersen i Store Halager
d Else Ditmersdatter g.m. Peder Conradsen i Temstrup
e Margrethe Ditmersdatter, enke efter Henrik Rasmussen i Temstrup
3) søster Inger Hansdatter g.m. Zacharias Zachariassen i Kvislemark
4) søster Anne Hansdatter, død. 3B:
a Hans Olufsen, soldat i København
b Anders Olufsen, skrædder i Gimlinge
c Anne Olufsdatter
5) søster Karen Hansdatter, død. 3B:
a Hans Jensen i Vinstrup
b Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen i Tebstrup
c Kirsten Jensdatter g.m. Peder Hansen i Højberg.

169 Knud Pedersen, bødker i Ringsted. 22.1.1811, fol.75B, 100B, 104B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Jørgensen, skomager. B:
1) Trine Knudsdatter 6
2) Lene Knudsdatter 4
3) Grethe Knudsdatter 1½.
FM: Jens Johansen, slagter.

170 Sofie Marianne Leverentz, ugift i Ringsted. 9.2.1811, fol.76, 81, 104B.
A:
0) far Johan Martin Leverentz, kirurg på Holmen i København, død
1) søster Cathrine Margrethe Leverentz 30, i Helsingør
2) bror Jørgen Martin Leverentz, skibsoverkirurg ved flotillen i Norge.
Afdøde døde 6.2.1811.

171 Søren Jensen, avlsfuldmægtig i Ringsted. 13.4.1811, fol.82B, 85B.
Afdøde efterlader kone og børn i Jylland, hvis navne ikke angives.

172 Margrethe Jensdatter i Ringsted. 13.4.1811, fol.83.
Enke efter Jens Nielsen, smed. B:
1) Hans Jensen, bødker
2) Kirsten Jensdatter, enke efter Hans Knudsen, smed, [skifte 8.7.1798 lbnr.60]

173 Johanne Lauridsdatter, fattiglem i Ringsted. 8.6.1811, fol.86B.
Arvinger angives ikke.

174 Ingeborg Davidsdatter i Ringsted. 3.7.1811, fol.88B, 96.
Enke efter Peder Madsen, handskemager. B:
1) Gertrud Marie Pedersdatter g.m. Norup, brændevinsbrænder i Borgergade i København
2) Christiane Pedersdatter på stedet
3) Frederikke Pedersdatter på stedet.

175 Jens Thomsen, gårdskarl i Ringsted. 8.8.1811, fol.89B.
E: Lorentse Marie. LV: Christen Pedersen Sorø. B:
1) Thomas Jensen 12.
FM: Svend Rasmussen, snedker.

176 Anne Cathrine Knudsdatter i Ringsted. 1.10.1811, fol.90B, 95, 104B, 105B.
E: Niels Bruun, smed. B:
1) Hans Peder Bruun 8
2) Frederik Ludvig Bruun 6.
FM: Mogens Lassen, smed.
Desuden nævnes enkemandens bror Jesper Bruun.

177 Conrad Schou, glarmester i Ringsted. 13.1.1812, fol.97B, 107, 110, 113B, 124, 129B, 135.
Enkemand efter Anne Christensdatter, [skifte 30.9.1805 lbnr.116]. B:
1) Søren Schou 28, nu i Rørby præstegård ved Kalundborg
2) Henrik Schou 23
3) Anne Kirstine Schou 23
4) Anne Marie Schou 19, der ægter Hans Nielsen, nu post i Roskilde.

178 Jens Olufsen, ugift tjenestekarl i Ringsted, der døde 3.4.1812.
A:
1) far Oluf Madsen, sognefoged i Glumsø.

179 Mette Jørgensdatter i Ringsted. 10.7.1812, fol.105B.
E: Bertel Jensen, brændevinsbrænder. B:
1) Inger Jensdatter g.m. Hans Jensen, snedker.

180 Karen Pedersdatter i Ringsted. 1812, fol.106.
E: Christian Bolhorn, spækhøker.
Bevilling til uskiftet bo af 29.7.1812.

181 Marie Jørgensdatter i Ringsted. 7.10.1812, fol.106B.
Enke efter Søren Nielsen, værtshusmand, [skifte 18.10.1793 lbnr.29]. B:
1) Bartholine Sørensdatter g.m. Jens Thomsen, tømrer.

182 Jens Peder Dalberg, ugift hattemagersvend i Ringsted. 6.4.1813, fol.109, 118, 125.
Arvinger angives ikke.

183 Rasmus Oding, musketer i Ringsted. 15.5.1813, fol.109B, 119, 125.
Arvinger kendes ikke.

184 Christiane Amalie Freiesleben i Ringsted. 18.5.1813, fol.110, 117B, 125.
E: Peder Schmidt, købmand.
Testamente af 24.12.1804.

185 Hans Mortensen i Ringsted. 6.7.1813, fol.6.7.1813, fol.111.
Enkemand efter [Christine Olufsdatter]. B:
1) Martin Vesterbo, kapellan i Ringsted og Benløse.
Afdøde havde været brændevinsbrænder i København

186 Johanne Thielsdatter i Ringsted. 21.11.1813, fol.119B.
E: Frederik Lund, toldbetjent.
Afdøde efterlader 2 sønner og en gift datter.

187 Laurids Jørgensen, skomager i Ringsted. 6.4.1814, fol.121, 190.
E: Anne Stausdatter. LV: Ludvig Jensen, der ægter enken. B:
1) Margrethe Charlotte Lauridsdatter 4
2) Marie Cathrine Lauridsdatter 2¼
3) [Larsine Louise] Lauridsdatter 14 dage.
FM: farbror Peder Jørgensen.

188 Ellen Rasmusdatter i Ringsted. 9.4.1814, fol.122, 190B.
E: Christian Klint, skomager. B:
1) Peder Hansen Klint 1.
FM: Hans Lauridsen.

189 Jørgen Jørgensen, skomager i Ringsted. 10.4.1814, fol.125B.
Enkemand efter [Cathrine Nielsdatter, skifte 5.2.1812 lbnr.158].
Afdøde havde fledføringskontrakt af 13.3.1812 med sin søn Peder Jørgensen.
Desuden nævnes afdødes datter Marie Jørgensdatter.

190 Søren Jørgensen, skomager i Ringsted. 12.4.1814, fol.125B.
A:
1) bror Hans Jørgensen, skomager.

191 Niels Schou, kræmmer i Ringsted. 26.4.1814, fol.126, 192B.
E: Johanne Dorthe Falch.
Testamente af 15.2.1814.

192 Johanne Marie Hansdatter i Ringsted. 16.5.1814, fol.126, 193.
Enke efter Thomas Wallin, skomager. A:
1) søster Else Kirstine Hansdatter, enke efter Bruun, organist, [skifte 3.12.1802 lbnr.90]. LV: Peder Thurmann, stadsmusikant.
Hendes afdøde mands arvinger kendes ikke, da han er født på Gulland (Gotland) i Sverige.

193 Marie Margrethe Sehested i Ringsted. 21.5.1814, fol.128, 189.
E: Henrik Michaelsen, pottemagersvend. A:
1) halvsøster Louise Sehested, død, var g.m. Rand, på kanonværket. 3B:
a Dorthe Rand, der er skilt fra sin mand
b Sofie Rand
c Frits Rand, snedker på kanonværket.

194 Else Kirstine Hansdatter i Ringsted, der døde 2.6.1814, fol.131B, 135B.
Enke efter [Gotfred Ulrik] Bruun, organist, [skifte 3.12.1802 lbnr.90]. A:
1) bror Christen Hansen, skomager i Sorø, død. 5B:
a Nikolaj Christensen, guldsmed i København
b Hans Christensen, skomager i Sorø
c Birgitte Christensdatter, enke efter Sørensen, værtshusmand i København
d Christiane Christensdatter g.m. Hans Pedersen, skrædder i Sorø
e Kirsten Christensdatter i Sorø
2) søster Maren Hansdatter g.m. Bech, skrædder i Holbæk.

195 Hans Ruhe Noer, ugift skomager i Ringsted, der døde 23.6.1814, fol.135B.
A:
1) far Peder Noer, skomager.

196 Mette Olufsdatter i Ringsted. 13.6.1814, fol.139.
E: Christen Nielsen, toldbetjent. B:
1) Anne Kirstine Nielsen i København, enke efter Niels Clemensen, fuldmægtig på fodpostkontoret
2) Frederik Nielsen, skomager
3) Hans Nielsen, der rejste til Vestindien 1807
4) Trine Nielsen g.m. Mosgraf, snedker
5) Christian Nielsen, bødkersvend i København.

197 Arent Pedersen, garver i Ringsted. Samfrændeskifte 13.6.1814, fol.142B.
E: Anne Hansdatter. LV: Abel. B:
1) Else Margrethe Arentsdatter g.m. August Richter, værtshusmand
2) Karen Arentsdatter, [skifte 15.12.1806 lbnr.132]. E: August Jørgensen, garver. 2B:
a Arent Peder Jørgensen 7
b Mette Cathrine Jørgensen.

198 Ignatius Richter, købmand i Ringsted. 2.9.1814, fol.164, 169, 170B, 185B, 188B, 207, 215B, 221B, 230B.
E: Mette Dorthe Jensen. LV: far Jensen, forpagter på Gundeslevholm. A:
0) forældre Elisabeth g.m. Christian Richter, tømrer i Kreibitz i Böhmen, begge døde
1) søster Fransiska Richter g.m. Josef Fetter i Kreibitz
2) søster Elisabeth i Kreibitz
3) halvbror Frands Josef Richter i Kreibitz, der døde. Hans børn
4) halvbror August Richter, værtshusholder i Ringsted
5) halvbror Christian Richter i Ringsted
6) halvbror Dominus Richter i Ringsted.
Afdøde døde 1.9.1814.

199 Dorthe Kirstine i Ringsted. 19.10.1814, fol.169, 191B.
E: Oluf Andersen, skomager.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1815 for enkemanden og deres 7 børn.

200 Niels Poulsen, tjenestekarl i Ringsted, der døde 29.10.1814, fol.170B, 187.
A:
1) søster g.m. Jens Nielsen
2) bror, hvis navn ikke angives.

201 Anders Ottesen, grøftegraver i Ringsted, der døde 10.11.1814, fol.185, 190.
Enkemand. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Christian Jensen Holte, tømrer i København.

SLUT