Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Ringkøbing amt

[Borbjerg og Ryde]    [Estvad og Rønbjerg]    [Lemvig og Nørlem]    [Navr og Sir]   

[Ølby, Asp og Fovsing]    [Ørre og Hodsager]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Borbjerg og Ryde Præstearkiv
Skifteprotokol
1792-1815
C 499A-251 Peder Sørensen Fur i Skavehus i Borbjerg sogn. 1792, fol.1B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Søren Tovstrup i Vejrup. B:
1) Jens Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Søren Pedersen
4) Peiler Pedersen
5) Knud Pedersen 19
6) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: farbror Niels Sørensen Fur i Skave.

2 Ellen Lauridsdatter i Skave. 2.11.1792, fol.6.
E: Christen Pilgaard. B:
1) Laurids Christensen i Egelund i Haderup sogn
2) Jens Christensen 25 i Vejrum sogn
3) Niels Christensen 22 i Tinkerdal
4) Karen Christensdatter g.m. Anders Jensen Bundgaard i Holstebro
5) Else Christensdatter på stedet.
FM: Christen Zachariassen i Tinkerdal.

3 Mette Eriksdatter i Nørre Hvam i Borbjerg sogn. 11.11.1793, fol.7B.
E: Johannes Christensen. A:
1) bror Søren Eriksen i Volstrupby i Hjerm sogn
2) søster Maren Eriksdatter g.m. Daniel Jacobsen i Østerby [i Hjerm sogn]
3) bror Jacob Eriksen, drejlsvæver i Gudum.

4 Maren Christensdatter i Borbjerg. 15.2.1813, fol.11.
E: Niels Christensen [Veftrup]. B:
1) Sofie Nielsdatter g.m. Christen Christensen i Nørre Hvam
2) Kirsten Nielsdatter 23.
Desuden nævnes børnenes halvbror Jacob Nielsen.

SLUT


Estvad og Rønbjerg præstearkiv
Diverse dokumenter
Heri: Skiftebreve 1750-1789
og fæstebreve 1736-1789
C 506-57


Skiftebreve

1 Anders Lauridsen i Over Vejlgård i Rønbjerg sogn. 27.5.1750, Nr.1.
E: Anne Henriksdatter. LV: Morten Jensen i Hesselbjerg [i Estvad sogn]. B:
1) Susanne Andersdatter 15
2) Laurids Andersen 11
3) Henrik Andersen 5.
FM: morbror Morten Henriksen i Estvad.

2 Niels Jensen Ellidshøj i Mogenstrup i Sevel sogn. 24.10.1760. Nr.2.
E: [Ellen Marie Hørby]. LV: [Jens] Hørby, præst [i Kobberup]. A:
0) [forældre Jens Jensen Ellidshøj, degn i Højslev g.m. Maren Nielsdatter Skive].
1) søster Anne Jensdatter Ellidshøj i Skive.

3) hustru i Mogenstrup i Sevel sogn. 30.5.1765. Nr.3 og 4.
E: Mogens (Mourids) Pedersen, der også døde, skifte 16.6.1766 på 30. dag. B:
1) Inger Mogensdatter 34
2) Peder Mogensen 31
3) Anne Dorthe Mogensdatter 20.

4 Peder Mogensen i Mogenstrup i Sevel sogn. 16.1.1789. Nr.5.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Thomsen i Mogenstrup. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 8.
FM: morbror Mikkel Pedersen, ladefoged på Nygård [i Sevel sogn].


Fæstebreve

5 Over Vejlgård i Rønbjerg sogn af htk. 2511. 16.7.1736. Nr.6.
Jens Lauridsen, født samme sted, fæster denne halve gård efter faderen Laurids Christensen.

6 Mogenstrup i Sevel sogn af htk. 3021. 1.5.1750. Nr.7.
Peder Mogensen fæster denne gård efter faderen Mogens Pedersen.

7 Over Vejlgård i Rønbjerg sogn. 10.10.1750. Nr.8.
Niels Christensen fæster denne gård efter afdøde Anders Lauridsen.

8 Mogenstrup i Sevel sogn af htk. 3021. 1789. Nr.9.
Jens Nielsen, født i Tastum [i Kobberup sogn], ægter Peder Mogensens enke [Maren Pedersdatter] og fæster gården.

SLUT


Lemvig og Nørlem Præstearkiv
Skifteprotokol
1796-1812
C 483-431) Dorthe Frandsdatter i Sønder Ravndal i Nørlem sogn. 3.10.1796, fol.1B.
E: Mads Jensen Ravndal. B:
1) Jens Madsen 39
2) Anne Madsdatter 36.
FM: Christen Aggersborg i Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1796.

2) Karen Jørgensdatter i Tonsbjerg i Nørlem sogn. 7.11.1798, fol.3.
E: Niels Christensen Tonsbjerg. B:
1) Kirsten Nielsdatter 3.
FM: morbror Christen Jørgensen i Broksgård i Nørre Nissum sogn.

3 Mads Jensen i Sønder Ravndal i Nørlem sogn. 20.11.1802, fol.5B.
Enkemand efter [Dorthe Frandsdatter, skifte 3.10.1796 lbnr.1]. B:
1) Anne Madsdatter 42, der blev gift 30.9.1803 med Søren Christensen Makholm.
FM: Christen Aggersborg i Lemvig.

4) Kirsten Christensdatter i Nørre Ravndal i Nørlem sogn. 12.5.1807, fol.8B.
E: Christen Nielsen. B:
1) Niels Christensen 7
2) Christen Christensen 6
3) Anne Christensdatter 2
4) Anne Marie Christensdatter 3 mdr.
FM: Mads Christensen Balle i Nørre Nissum.

5) Karen Jensdatter i Vester Skellerhøj i Nørlem sogn. 17.1.1810, fol.11.
E: Christian Olufsen.
Arvinger findes ikke.

SLUT


Navr og Sir Præstearkiv
Skifteprotokol
1793-1810
C 504-251 Christen Pedersen i Godrim i Sir sogn. 10.6.1793, fol.2, 15B.
E: Christiane Lauridsdatter. LV: Niels Pedersen i Ballegård. B:
1) Else Margrethe Christensdatter 7, døbt 10.9.1786, der døde 1810, skiftet forrettet af herredsfogeden
2) Maren Christensdatter 5, døbt 15.2.1788
3) Peder Christensen 3, født 12.1.1790
4) Laurids Christensen 1, født 1.5.1792.
FM:
1) farbror Jacob Pedersen i Lund i Sir sogn, der døde
2) farbror Bertel Pedersen i Lille Bjerre.

2 Laurids Christensen i Godrim i Sir sogn. 4.4.1794, fol.12.
A:
1) mor Christiane Lauridsdatter gift igen med en mand af samme navn: Christen Pedersen
2) søster Else Margrethe Christensdatter 8
3) søster Maren Christensdatter 6
4) bror Peder Christensen 4.
FM: [farbror] Bertel Pedersen i Lille Bjerre.
Afdøde, der var født 1.5.1792, var søn af Christen Pedersen, skifte 10.6.1793 lbnr.1.

3) Oluf Svenningsen i Fiskgård i Sir sogn. 9.5.1807, fol.13.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Andersen i Fiskgårdhus. B:
1) Christen Olufsen 25
2) Svenning Olufsen 23, vanvittig
3) Anders Christian Olufsen 15, vanvittig.
FM: Anders Christensen i Neder Telling i Hjerm sogn.

SLUT.


Ølby, Asp og Fovsing Præstearkiv
Skifteprotokol
1805-1807
C 503-341) Mette Christensdatter i Asp. 29.4.1805, fol.2.
E: Niels Henriksen. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 20
2) Henrik Nielsen 18
3) Karen Nielsdatter 16
4) Christiane Nielsdatter 14
5) Anne Nielsdatter 12.
FM:
1) farbror Jens Henriksen i Kvolsbæk i Møborg sogn
2) farbror Søren Henriksen på Krogsdal [i Nørre Felding sogn] ved Holstebro.

2) Niels Henriksen i Asp. 2.3.1807, fol.5.
Enkemand efter [Mette Christensdatter, skifte 29.4.1805 lbnr.1]. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 22
2) Henrik Nielsen 20
3) Karen Nielsdatter 18
4) Christiane Nielsdatter 17
5) Anne Nielsdatter 14.
FM:
1) farbror Jens Henriksen i Kvolsbæk i Møborg sogn
2) farbror Søren Henriksen på Krogsdal i [Nørre] Felding sogn ved Holstebro.

SLUT


Ørre-Hodsager Præstegods
Skiftesager
1758-1801 og 1782-1789

Ørre-Hodsager Præstegods
Skifteprotokol
1758-1801
C 514A-151 Villum Alexandersen i Hodsager Kirkegård. 29.5.1758, fol.1.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Christen Pedersen i Omgård. B: Alexander 3, Villum nyfødt. FM: farbror Mads Alexandersen.

2 Mette Jensdatter i Hodsager Kirkegård. 30.6.1797, fol.7B.
Enke efter Morten Pedersen i Nybro Mølle i Ørre sogn. B: Peder sst, Jens i Ørre, Else g.m. Villum Villumsen i Hodsager Kirkegård. Første ægteskab med [Palle Rasmussen i Sinding Mølle, skifte Sindinggård gods 10.11.1755 lbnr.63]. B: Mette Margrethe g.m. Peder Børsting i Hejlskov i Ørslevkloster sogn, Anne Marie, død, var g.m. Jacob Brøndum, degn i Avlum sogn nu i Almind sogn.

3 Eva Cathrine Schandorff i Hodsager Kirkegård. 19.11.1800, fol.8.
Enke. B: Jacob Christoffer 43, Hans Adolf 40, Mads Jacob 38, Georg Vilhelm, død, Charlotte Amalie 35, Marie Sofie 33. FM: Jens Mortensen i Ørre, Peder Isen, degn sst.

SLUT


Ørre-Hodsager Præstegods
Skifteforretninger
1782, 1786, 1789.
C 514 A-16

4 Christen Christensen i Hodsager Kirkegård. 6.7.1782, fol.1.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Anders Olufsen i Gammelby i Hanbjerg sogn, Laurids Knudsen i Brogård. B: Ellen Marie. FM: født værge Niels Christensen i Vestergård i Hogager, Alexander Villumsen.

5 Anne Marie Olufsdatter i Hodsager Kirkegård. 13.10.1786, fol.9.
Enke efter Christen Christensen sst, skifte 6.7.1782 lbnr.4. B: Ellen Marie. FM: født værge Niels Christensen i Hogager. Første ægteskab med Villum Alexandersen, [skifte 29.5.1758 lbnr.1]. B: Alexander i Naltoft i Borbjerg sogn, Villum i Hodsager Kirkegård.

6 Niels Christensen Søndergård i Ørre. 16.10.1789, fol.11.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Svend Lauridsen Overkær, Peder Isen, degn. B: Anne Marie. FM: født værge Mikkel Simmelkær, Mads Brændgaard.

SLUT