Erik Brejls hjemmeside

Start

Ringkøbing byfoged
Skifteuddrag
1663-1819

[1663-1670]   [1668-1682]   [1683-1697]   [1687-1717]   [1717-1728]

[1744-1751]   [1761-1807]   [1764-1773]   [1778-1789]   [1807-1819]  

Dokumenter

[1646-1715]   [1650-1662]   [1664-1699]   [1700-1727]   [1728-1750]   [1751-1763]

[1754-1761]   [1762-1772]   [1773-1779]   [1780-1786]   [1787-1792]   [1794-1799]

Jordebøger

[Jordebøger]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Det anføres, hvis der er dokumenter til skifterne.
Skifter, der ikke er indført i skifteprotokollen, anføres under de respektive dokumentpakker.
En del af de dokumenter, der er ældre end den første skifteprotokol, har kun registrering i forbindelse med afvikling af gæld, og anfører ikke arvinger, og mange af de øvrige er kladde til de i protokollerne indførste skifter.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedJordebøger over hovedgårde:

Sønder Holmgård 1776 lbnr.464

Sønder Holmgård 1778 lbnr.464

Søgård 1699 lbnr.230

Åbjerg 1723 lbnr.372

 


1 Maren Dinesdatter i Ringkøbing. 19.2.1663, fol.1.
Enke. B:
1) Gravers Christensen
2) Kirsten Christensdatter.

2 Christen Andersen Bollerup i Ringkøbing. 13.3.1663, fol.2.
E: Maren Lauridsdatter. A: Jens Laugesen i Røjklit [i Nysogn].

3 Anne Jensdatter i Ringkøbing. 1.4.1663, fol.6.
Enke efter Koch.
Arvinger angives ikke.

4 Mogens Olufsen, borgmester i Ringkøbing. 4.8.1663, fol.6B.
[Enkemand efter Anne Jensdatter, skifte 7.10.1661 lbnr.756]. Afdødes stedbørn A:
1) Karen Jensdatter g.m. Jacob Nielsen
2) Oluf Jensen
3) Karen Jensdatter. FM: Niklas Benjaminsen.
(Sml. lbnr.47).

5 Niels Jensen, skomager i Ringkøbing. 14.12.1663, fol.22B.
E: Kirsten Graversdatter. B: Anne.

6 Jens Jensen Kærgaard i Ringkøbing. 14.12.1663, fol.24.
Enkemand. B: Jens, Mette.

7 Maren Jensdatter Paaske i Ringkøbing. 9.2.1664, fol.24B.
Arvinger angives ikke.

8 Anne Madsdatter i Ringkøbing. 16.4.1664, fol.26.
E: Jacob Mikkelsen, sadelmager, der ægter Kirsten Andersdatter. B: Mathias, Christian, Mikkel, Ottilie, Anne Marie.
Dokumenter 1661, 1664.

9 Frederik [Nielsen] Busch i Ringkøbing. 19.4.1664, fol.28.
E: Magdalene Jensdatter. LV: Jeppe Jepsen Tarm. B: Adelus Frederiksdatter, Johanne Frederiksdatter. FM: Niklas Benjaminsen.
Desuden nævnes enkens bror Hans Jensen og afdødes morbror Niels Jensen, snedker.
[Afdøde var søn af Niels Frederiksen Busch, (1590-1645) foged over Sunnfjord i Norge og Adelus Jacobsdatter, (1585c-1657) og sønnesøn af Fredrik Busch, (1550c-1603), borgmester i Ringkøbing og Lisbeth Iversdatter (død efter 1603)].
[Kilde: Wiesener, A. M: Om fogeden Niels Busch og hans slekt. Særtryk af Bergens historiske forenings skrifter nr.50, 1944].

10 Vibeke Madsdatter i Ringkøbing. 6.11.1664, fol.40B, 122B, 249.
E: Thomas Christensen Blaksmark, rådmand. B: Kirsten.
Første ægteskab med Oluf Thuesen. B: Mads, Thue. FM: Jeppe Jepsen Tarm, Jacob Nielsen, Jens Sørensen, Christen Christensen, Ib Thygesen.
Børnene af første ægteskab har arv efter farbror Christen Thuesen, rådmand, skifte 9.11.1659. Børnenes datidige FM: fasters søn Thue Jensen, rådmand.
I boet et billede af Hr. Mads [Hansen Trane] i Torstrup og Regine, præst [i Torstrup og Horne].

11 Jens Jensen, borgmester i Ringkøbing. 2.12.1664, fol.84.
E: Ingeborg Pedersdatter [Baggesen]. LV: Jesper Urbansen. B: [Jens, Peder, Vibeke, Mette, Margrethe].

12 Jens Pedersen Plovsgaard i Ringkøbing. 13.11.1664, fol.104, næste protokol fol.221B.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Jacob Hansen. B: Dorthe, Regine, Mads. FM: Niels Jørgensen.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Pedersdatter i Norge.
Dokumenter 1664, 1676.

13 Kirsten Nielsdatter Abildgaard i Ringkøbing. 30.9.1664, fol.109.
Arvinger angives ikke.

14 Anne Mortensdatter [Beesk] i Ringkøbing. 25.11.1664, fol.109B.
A:
0) [far] Morten [Sylvestersen] Beesk, [skifte 13.2.1661 lbnr.734, rådmand, var g.m.(2) Anne Marie Gregersdatter], død. 4B:
1) bror Sylvester Beesk
2) bror Gregers Beesk
3) søster Birgitte Mortensdatter [Beesk] g.m. Jeppe Jepsen Tarm
4) søster Margrethe Mortensdatter
5) halvsøster Anne Madsdatter g.m. Peder Christensen Buch, kapellan i Ringkøbing
6) halvbror Hans Madsen
7) halvsøster Maren Madsdatter g.m. Knud Jensen Madum
8) halvsøster Margrethe Madsdatter, enke efter Jens Plovsgaard, [skifte 13.11.1664 lbnr.12]. LV: Jacob Hansen.

15 Poul Nielsen i Ringkøbing. 20.2.1665, fol.117.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jørgen Nielsen Staby. B: Christen.
Dokumenter.

16 Jens Jepsen Strandgaard i Ringkøbing. 21.4.1665, fol.119, 197.
E: Else Nielsdatter. LV: Hans Jensen, rådmand. B: Niels. FM: morbror Jens Nielsen i Brejning, Anders Pedersen, skrædder.

17 Peder Andersen Kast i Ringkøbing. 11.9.1665, fol.121.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Mikkel Sørensen. B: (Navne angives ikke). FM: Jørgen Andersen Koch.

18 Niels Nielsen, væver i Ringkøbing. 22.7.1665, fol.126B, 183.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Thue Jensen, rådmand.
A:
1) mor Mette Nielsdatter
2) bror Jacob Nielsen
3) bror Bertel Nielsen
4) bror Niels Nielsen
5) bror Laurids Nielsen.

19 Øllegaard Lauridsdatter i Ringkøbing. 29.1.1666, fol.133, 174.
E: Thue Jensen, rådmand. B: Oluf, Christen, Anne Margrethe, Bodil. FM: [morfar] Laurids Jensen [Varbjerg], præst i Stadil.

20 Thomas Christensen Blaksmark i Ringkøbing. 13.3.1666, fol.144.
Enkemand efter [Vibeke Madsdatter, skifte 6.11.1664 lbnr.10]. B: Kirsten. FM: Thue Jensen, Peder [Christensen Buch], kapellan i Ringkøbing.
I boet et billede af Hr. Mads [Hansen Trane] og Regine, præst [i Torstrup og Horne].

21 Abel Lauridsdatter i Ringkøbing. 4.9.1665, fol.149B.
E: Bartholomæus Seidel, barber. B: Henrik, Marie.

22 Margrethe Jensdatter i Ringkøbing. 24.2.1666, fol.150.
E: Ib Jepsen Fiskbæk. B: "Små umyndige børn".
Enkemandens første ægteskab med Kirsten [Jensdatter, skifte 12.11.1656 lbnr.753]. Af børn nævnes B: Anne.
Dokumenter.

23 Kirsten Jacobsdatter i Ringkøbing. 22.4.1666, fol.152.
B:
1) Jacob Jensen
2) Oluf Jensen
3) Laurids Jensen.

24 Cathrine Wridtz i Ringkøbing. 16.6.1666, fol.155B.
Arvinger angives ikke.

25 Sidsel Eriksdatter i Ringkøbing. 10.7.1666, fol.156B, 248.
Af arvinger angives kun A: bror Claus Eriksen.

26 Anders Snedker i Ringkøbing. 12.7.1666, fol.157B.
E: [Maren Jepsdatter]. B:
1) Christen Andersen, snedker
2) Peder Andersen
3) Kirsten Andersdatter
4) Mette Andersdatter g.m. Jens Jørgensen.

27 Maren [Christensdatter] i Ringkøbing. 12.11.1666, fol.159.
Enke efter Christen Finderup. Arvinger angives ikke.

28 Peder Eskildsen Borris i Ringkøbing. 22.11.1666, fol.160B.
E: Anne Christensdatter. LV: Ib Jessen. B: Kirsten, Maren i Holland. FM: Peder Jessen.

29 Margrethe Wridtz i Ringkøbing. 11.3.1667, fol.162B.
E: Lorents Hammerslo, toldinspektør. B: Johan Frederik, Lorents, Agathe, Margrethe. FM: morbror Johan Grenstim i Rendsborg.

30 Christen Pedersen Toft i Ringkøbing. 13.12.1666, fol.166B.
E: Maren. B: Niels, Anne den ældre, Anne den yngre. FM: mors morbrors søn Niels Madsen i Stadil, Simon Mortensen, smed.

31 Kirsten i Ringkøbing. 13.12.1666, fol.167.
E: Hans Feldbereder. B: Jens, Christen, Hildebrandt, Maren.

32 Herman Høgh, [tolder] i Ringkøbing. 5.5.1667, fol.168, 172B.
E: Margrethe Clausdatter [Finke]. LV: Jesper Urbansen, rådmand. B:
1) Johan Høgh 26, i fremmede lande
2) Christian [Frederik] Høgh 23
3) Hans Herman Høgh 13½
4) Magdalene Sybille forlovet med Jørgen Bertelsen Rindum i Lemvig
5) Margrethe 5¾.
FM: Knud Nielsen.

33 Mette Nielsdatter i Ringkøbing. 29.5.1667, fol.172.
Arvinger angives ikke.

34 Kirsten Christensdatter i Ringkøbing. 1.5.1668, fol.194B.
E: Thomas Jespersen. A:
1) bror Gravers Christensen
2) bror Dynes Christensen.

35 Anne Hansdatter i Ringkøbing. 1.8.1667, fol.197B.
A:
1) søster Karen Hansdatter g.m. Niklas Benjaminsen
2) søster Johanne Hansdatter g.m. Peder Hansen Emmerlev
3) søster Maren Hansdatter.

36 Johanne Jensdatter i Ringkøbing. 5.8.1667, fol.201.
Arvinger kendes ikke.

37 Christen Lauridsen, dansk skolemester i Ringkøbing. 20.1.1668, fol.203B.
A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Tarm
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Peder Christensen
3) bror Frederik Lauridsen
4) søster Anne Lauridsdatter
5) søster Kirsten Lauridsdatter
6) søster Maren Lauridsdatter
7) søster Else Lauridsdatter.
Desuden frasiger Anne Jensdatter, enke efter Jens Thomsen i Herning, arv og gæld.

38 Anders Christensen Stadil i Ringkøbing. 5.8.1668, fol.204B.
E: Mette Laugesdatter. LV: Niels Christensen Bøvling. A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Anders Jensen i Alrum i Stadil sogn
2) søster Anne Christensdatter i Skive
3) søster Kirsten Christensdatter på Stadilø
4) søster Karen Christensdatter gift ved Randers.
Arv i boet til Poul Poulsen og søskende efter deres far, hvoraf Mads Poulsen har fået udbetalt sin arv.

39 Jesper Urbansen i Ringkøbing. 4.9.1668, fol.208.
E: Maren Baggesdatter. LV: Jens Bredal, borgmester. A:
1) bror Niels Urbansen
2) søster Kirsten Urbansdatter
3) søster Anne Urbansdatter i Bergen i Norge
4) søster Barbara Urbansdatter g.m. Christian Høgh i Ringkøbing
5) søster Johanne Urbansdatter g.m. Niels Nielsen i Ålborg.

40 Niels Jøssen i Ringkøbing. 7.9.1668, fol.228, 245B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Terkild Ebbesen. B:
1) Christen Nielsen
2) Anne Nielsdatter. FM: Bartholomæus Seidel.
Arv i boet efter afdødes bror Christen Jøssen til dennes søn.
Dokumenter.

41 Kirsten Christensdatter i Ringkøbing. 28.12.1668, fol.230B.
Enke efter Søren Mikkelsen. Arvinger angives ikke.
Mikkel Sørensen bor i et 8 fag hus på gårdens grund.

42 Lisbeth Hansdatter, sypige i Ringkøbing. 25.1.1669, fol.231B.
Arvinger angives ikke.

43 [Navn angives ikke] i Ringkøbing. 1.6.1669, fol.232B.
E: Christen Lassen. B: Else g.m. Christen Thomsen i Kovtrup i Hammer sogn.
(Sml. lbnr.76).

44 Anders Kliksgaard i Ringkøbing. 28.2.1669, fol.233B.
E: Johanne Christensdatter. B: (Børn, hvis navne ikke angives. FM: Peder Madsen Vesterager.

45 Hans Nielsen i Ringkøbing. 22.4.1669, fol.234.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Nielsen. B: Kirsten 6½.

46 Maren Lauridsdatter i Ringkøbing. 16.4.1669, fol.234B.
Enke efter Christen Bollerup, [skifte 13.3.1663 lbnr.2].
Arvinger angives ikke.

47 Gurre Clemensdatter i Ringkøbing. 25.10.1666, fol.236B.
E: Oluf Jensen. B: Mogens.
Arv efter enkemandens [sted]far Mogens Olufsen, borgmester i Ringkøbing, skifte 4.8.1663 lbnr.4, til enkemandens søster [Karen Jensdatter] g.m. Jacob Nielsen.
Dokumenter.

48 Else Madsdatter Hargaard i Ringkøbing. 13.5.1670, fol.241B, næste protokol fol.42.
A:
1) Kirsten Pedersdatter, enke. LV: Jacob Madsen i Kærgård i Rindum sogn, 1 lod
2) Mads Christensen i Ganer på sin søsters barn vegne, B: Mette Jensdatter, 2 lodder
3) Mads Christensen i Fruergård i Stauning sogn på sin hustrus vegne, 1 lod.

49 Karen Christensdatter i Ringkøbing. 12.10.1670, fol.243.
E: Thomas Jespersen. B: Christen.

50 Maren Hansdatter i Ringkøbing. 3.11.1670, fol.245.
E: Peder Pedersen, skipper. B: Ellen, Anne.

51 Inger Madsdatter i Ringkøbing. 7.10.1669, fol.247.
Enke efter Laurids Mortensen. A:
1) bror Christen Madsen den ældre
2) bror Anders Madsen
3) bror Jens Madsen
4) bror Christen Madsen den yngre
5) søster Karen Madsdatter g.m. Poul Christensen.


Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1668-1682
B 80 - 121


52 Thue Jensen. rådmand i Ringkøbing. 6.7.1668, fol.2.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Laurids Jensen, forpagter på Søndervang. B:
5) Jens Thuesen.
Første ægteskab med [Øllegaard Lauridsdatter, skifte 29.1.1666 lbnr.19]. B:
1) Oluf Thuesen
2) Christen Thuesen
3) Anne Margrethe Thuesdatter
4) Bodil Thuesdatter.
FM: Jens Nielsen Colding, Knud Nielsen, fars svoger Jens Andersen, Jacob Jensen.
De 4 ældste børn har arv efter olde[mor, var g.m. morfar Laurids Jensen Varbjerg], præst i Stadil, der endnu lever.

53 Lorents Hammerslo i Ringkøbing. 6.4.1670, fol.32B.
E: Cathrine Jacobsdatter Sidenborg. LV: Niels Urbansen. B:
5) Margrethe. LV: Uffe Kærgaard.
Første ægteskab med [Margrethe Wridtz, skifte 11.3.1667 lbnr.29]. B:
1) Johan Frederik, i glarmesterlære i Hamborg
2) Agathe i Viborg at lære syning, nu på Langtved
3) Lorents
4) Margrethe. FM: Peder Hansen Stauning.

54 Jørgen Nielsen Staby i Ringkøbing. 12.4.1670, fol.37B.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Morten Pedersen, borgmester. A:
1) bror, død. 1B:
Christen Poulsen i Vorgod
2) søster i Kærgård i Vedersø sogn, død. 5B:
2 sønner og 3 døtre.

55 Anne Christensdatter i Ringkøbing. 6.7.1670, fol.43.
Enke efter Peder [Eskildsen] Borris, skifte 22.11.1666 lbnr.28. B:
1) Kirsten Pedersdatter, [enke efter Mads]. LV: Jeppe Jensen, birkefoged ved Lønborg birketing. 1B:
a Peder Madsen Borris
2) Maren Pedersdatter. FM: Anders Pedersen.
3) Niels Pedersens børn på Fyn.
(Sml. lbnr.48).

56 Kirsten Pedersdatter Borris i Ringkøbing. 12.11.1670, fol.45.
[Enke efter Mads].
Da afdøde og afdødes mor har levet sammen uskiftet, deles således mellem A:
1) søn Peder Madsen Borris
2) søster Maren Pedersdatter. FM: Anders Pedersen, skrædder.

57 Dorthe Steffensdatter i Ringkøbing. 27.2.1671, fol.45B, 46.
B:
1) Maren Thomasdatter. FM: Peder Mikkelsen, murer
2) Peder Thomsen
3) datter, død. 1B:
a Margrethe Christensdatter g.m. Anders Ebbesen
4) søster i København, død. 3B:
a Laurids Hansen
b Hans Hansen
c Anne Hansdatter i Ringkøbing. FM: Peder Christensen Vasegaard.

58 Hans Christensen i Ringkøbing. 19.11.1670, fol.45B.
A:
1) søster Maren Christensdatter, enke efter Christen Finderup og hendes datter Kirsten.

59 Mette Andersdatter i Ringkøbing. 25.6.1671, fol.46B.
E: Jens Jørgensen [Dorschæus]. B: Magdalene, Anne, Anders.

60 Bodil Gregersdatter i Ringkøbing. 26.6.1671, fol.47.
E: Niels Pedersen Skjern.
Arvinger angives ikke.

61 (Navn angives ikke) i Ringkøbing. 1.3.1671, fol.47B.
E: Jesper Jensen. B:
1) Thomas Jespersen [Klit] den ældre
2) Jens Jespersen
3) Anders Jespersen
4) Laurids Jespersen
5) Thomas Jespersen [Klit] den yngre
6) Mette Jespersdatter g.m. Mads Villadsen
7) Kirsten Jespersdatter [Klit] g.m. Jacob Christensen [Hammelsvang]
8) Else Jespersdatter g.m. Christian Schmidt, instrumentist i Fredericia
9) Anne Jespersdatter g.m. Christen Andersen.

62 Ingeborg Rasmusdatter i Ringkøbing. 27.6.1671, fol.50B.
E: Oluf Jensen. B: Rasmus, Jens, der døde.
Enkemandens første ægteskab med [Gurre Clemensdatter, skifte 25.10.1666 lbnr.47]. B: Mogens.

63 Anne Jensdatter i Ringkøbing. 15.8.1671, fol.53.
E: Jens Nielsen Colding. A:
1) søster g.m. Niels Stengaard
2) søster [Karen Jensdatter] g.m. Peder Vabis
3) Thue Jensen, [skifte 6.7.1668 lbnr.52]. B:
a Oluf Thuesen
[ b Christen Thuesen
c Anne Margrethe Thuesdatter
d Bodil Thuesdatter
e Jens Thuesen].
FM: Terkild Ebbesen, Jens Nielsen.

64 Poul Christensen Degnbol i Ringkøbing. 29.12.1671, fol.58.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Christensen i Holmen. B: Christen 22, Maren, Mads, Kirsten. FM: Terkild Ebbesen.

65 (Navn angives ikke) i Ringkøbing. 27.2.1672, fol.59.
E: Ib Thygesen. B:
1) Maren Ibsdatter
2) Hans Ibsen
3) Karen Ibsdatter
4) Gunder Ibsdatter.
Arv i boet til Thue Olufsen.

66 Jacob Hansen i Ringkøbing. 11.10.1671, fol.61B.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Hans Jacobsen, den ældre
2) Hans Jacobsen, den yngre
3) Maren Jacobsdatter. FM: Peder Christensen Møller.

67 Karen Nielsdatter Schmidt i Ringkøbing. 19.4.1672, fol.65B.
Arvinger angives ikke.

68 Bodil Jensdatter i Ringkøbing. 14.9.1671, fol.65B.
Enke efter Christen Mogensen. B: Niels, Maren, Jens, Christen. FM: Jens Andersen.

69 Dorthe i Ringkøbing. 20.7.1672, fol.66B.
E: Jens Christensen Stadil. A:
1) bror Christen Madsen på Sjælland
2) søster, død. 1B:
a Maren Knudsdatter i No sogn.

70 Karen Hansdatter i Ringkøbing. 23.9.1672, fol.67B.
E: Niklas Benjaminsen. A:
1) søster Maren Hansdatter. FM: Christen Christensen
2) søster Johanne Hansdatter g.m. Peder Hansen Emmerlev i Ringkøbing.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 12.12.1655 lbnr.752. B:
1) Benjamin Niklasen
2) Karen Niklasdatter.
(Sml. lbnr.160).

71 Jørgen Lauridsen i Ringkøbing. 4.7.1673, fol.79B.
E: Karen. B:
1) Niels Jørgensen
2) Jens Jørgensen
3) Christen Jørgensen
4) Anne Jørgensdatter g.m. Peder Madsen
5) Kirsten Jørgensdatter g.m. Alexander [Mikkelsen].

72 Peder Sørensen i Ringkøbing. 5.2.1673, fol.80, 81B.
E: [Anne Andersdatter]. Af børn nævnes B: Jens, Hans, en datter. (Sml. lbnr.118).

73 Hieronymus Mortensen i Ringkøbing. 7.2.1673, fol.81.
E: [Karen Pedersdatter]. B:
1) [Kirsten] Hieronymusdatter
2) Morten Hieronymussen
3) Christen Hieronymussen.

74 Christen Andersen, byfoged i Ringkøbing. 3.2.1673, fol.82.
B:
1) Christen Christensen i Thy
2) Maren Christensdatter g.m. Christen Poulsen.

75 Morten Pedersen, borgmester i Ringkøbing. 12.4.1673, fol.83B.
E: Anne Pedersdatter.
B: [Mette g.m. Niels Mogensen, borgmester i Lemvig].

76 Christen Lassen, tækker i Ringkøbing. 8.7.1673, fol.85.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Peder Christensen i Klegod, Christen Jørgensen. A:
1) [Else Christensdatter] g.m. Christen Thomsen i Kovtrup [i Hammer sogn]
2) Maren Christensdatter g.m. Bertel Nielsen, væver.
Desuden arv i boet til:
1) Enkens datter Maren Jensdatter efter obligation af 10.2.1663
2) Else Andersdatter i Norge. FM: Christen Nielsen, skrædder, bror til Bertel Nielsen.
(Sml. lbnr.43).

77 Dorthe Pedersdatter i Ringkøbing. 13.10.1673, fol.89.
E: Jens Sørensen, den ældre. A: næstsøskendebørn, A:
1)
a Anne Villadsdatter g.m. Jens Enggrob på Holmsland
2)
a Karen Sørensdatter g.m. Mads Jensen i Lambæk
b Mads Sørensen i Gammelgård
c Anne Mette Sørensdatter
d Johanne Sørensdatter
3)
a Oluf Markussen i Ringkøbing, død. 3B: 3 brødre, uvist hvor
4)
a Jens Joensen i Nygård
b Bodil Joensdatter
5)
a Niels Jensen i Holmgård i Lem sogn, født i Øster Lem
b Mette Jensdatter
6)
a Oluf Jensen, født i Langagergård i Brejning sogn, nu hos Maren Finderup
b Kirsten Jensdatter
7)
a Anne Christensdatter g.m. Lauge Møller i Lem
8)
a Christen Christensen i Ringkøbing
b Peder Christensen
c Johanne Christensdatter
d Anne Christensdatter g.m. Peder Klejnsmed i Holstebro
e Anne Christensdatter g.m. Peder Vesterager
9)
a Kirsten Finderup i Ringkøbing
b Anne Finderup i Ringkøbing. FM: Christen Christensen.

78 Johan Wesselink, rådmand i Ringkøbing. 6.4.1674, fol.93B.
Ingen arvinger meldte sig.

79 Peder Christensen Møller i Ringkøbing. 5.1.1675, fol.97B.
E: Else Christensdatter.
A:
1) Hans Christensen
2) Jørgen Pedersen og søn Peder Jørgensen, som enken opdrager.

80 Hans Jensen, rådmand i Ringkøbing. 23.6.1674, fol.100.
E: Mette Christensdatter. B: Jens, Christen.

81 [Navn angives ikke] i Ringkøbing. 10.7.1674, fol.102.
E: Niels Jensen, snedker. B: Jens, Laurids, Niels, Karen.

82 Maren Nisdatter i Ringkøbing. 7.1.1675, fol.103.
E: Anders Pedersen Allerup, skrædder. A:
1) søster Gørret Nisdatter g.m. Niels Jensen i Skobæk i Borris sogn
2) bror Mads Nissen i Lønborg
3) bror Laurids Nissen i Galstho i [Vester] Starup sogn
4) søster Kirsten Nisdatter g.m. Torben Jørgensen i Kyvling i Lønborg sogn
5) søster Kirsten Nisdatter i Vostrup i Lønborg sogn, død. 3B:
a Kirsten Jensdatter i Vostrup
b Karen Jensdatter g.m. Frands Andersen
c Maren Jensdatter i Bølling "sønden Egtv", [formentlig i Egtved sogn].

83 Maren Nielsdatter i Ringkøbing. 20.3.1675, fol.107B.
E: Thomas Knudsen, skomager. A:
1) Christen Mortensen, smed i Ringkøbing angav at afdøde og hans far var søskendebørn på fars side
2) Maren Nielsdatter, datter af Niels Lassen, angav at afdøde og hun havde samme far, men ikke samme mor
3) Jens Christensen i Velling angav at afdødes mor og hans far var søskendebørn
4) Anne Christensdatter, søster til Jens Christensen (3) angav det samme
5) Inne Christensdatter, søster til Jens Christensen (3) angav det samme
6) Jeppe Christensen, tømrer i Odense, bror til Jens Christensen (3) angav det samme
7) Niels Christensen i Nyborg, bror til Jens Christensen (3) angav det samme.

84 Jens Bredal, borgmester i Ringkøbing. 11.3.1674, fol.109B.
E: Helvig Borchertsdatter. LV: svoger Frederik Poppins i København, Laurids Tordsen, borgmester i Varde, Laurids Jensen, forpagter på Søndervang. B:
1) Karen Sofie Jensdatter Bredal
2) Lisbeth Marie Jensdatter Bredal
3) Rebekka Jensdatter Bredal
4) Peder Borchert Jensen Bredal.
FM:
1 Jens Nielsen Colding
2 Jens Sørensen, den yngre.
Desuden nævnes magister Erik Bredal.

85 Christen Lassen Blaksmark, ugift købmand i Ringkøbing. 4.9.1675, fol.125.
A:
1) mor Maren Madsdatter i Dalgård i Finderup. LV: bror Niels Madsen i Hestkær i Hanning sogn, der døde, Christen Thomsen i Langergård.
Dokumenter.

86 Niels Eskildsen, tolder i Ringkøbing. 9.4.1674, fol.151B.
E: Lisbeth Wichman. LV: Jens Jensen, rådmand, der ægter enken. B:
1) Frederik Christian, der døde
2) Eskild Nielsen
3) Christian Nielsen
4) Cathrine Elisabeth Nielsdatter
5) Ingeborg Margrethe Nielsdatter.
FM: farbror Mikkel Eskildsen, tolder.

87 Lisbeth Lauridsdatter i Ringkøbing. 18.11.1674, fol.168.
E: Jens Andersen, købmand. B: Øllegaard 10.

88 Jens Andersen, købmand i Ringkøbing. 24.3.1676, fol.170B, 208.
Enkemand [efter Lisbeth Lauridsdatter, skifte 18.11.1674 lbnr.87]. B: Øllegaard. FM: farbror Niels Andersen, forpagter på Åbjerg, Jens Sørensen Velling i Ringkøbing.
Arv i boet til afdødes søskende Birgitte Andersdatter, Kirsten Andersdatter hos stedfar Knud Nielsen Gørding, borgmester i Holstebro.
Arv i boet til Oluf Thuesen og Christen Thuesen. (Se lbnr.52, 63).
Dokumenter.

89 Karen Andersdatter i Ringkøbing. 5.4.1675, fol.195B.
Arvinger angives ikke.

90 Alexander Mikkelsen i Ringkøbing. 13.1.1676, fol.196.
E: Kirsten Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

91 Maren Christensdatter i Ringkøbing. 9.12.1676, fol.197.
E: Niels Mikkelsen Tranmose.
A:
1) Christen Christensen
2) Jens Christensen.
Dokumenter.

92 Christen Skrædder i Ringkøbing. 5.12.1676, fol.199.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Snedker. B:
1) Niels Christensen, [skrædder]
2) Kirsten Christensen g.m. Jens Christensen, [skrædder].
Arv i boet til Else, gift i Bergen i Norge, steddatter af afdøde Christen Tækker.
Dokumenter.

93 Jacob Christensen Hammelsvang i Ringkøbing. 22.8.1676, fol.200B, 214B.
E: Kirsten Jespersdatter [Klit]. LV: Christen Jensen. B: Lisbeth, Christen, Maren, Jacobine, nyfødt. FM: [morbror] Thomas Jespersen [Klit] den ældre.
Desuden nævnes [mosters mand] Christian Schmidt, instrumentist i Fredericia.
Dokumenter 1676, 1677.

94 Christen Pedersen, ugift i Ringkøbing. 26.1.1677, fol.202, 206B.
A:
1) [Niels Jøssen, skifte 7.9.1668 lbnr.40], død. 2B:
a Anne Nielsdatter g.m. Niklas Benjaminsen
b Christen Nielsen, skomager
2) [person], død. 2B:
a datter g.m. Terkild Jensen i Rindum
b Birgitte
3) Jens Jøssen i Rindum, død. 2B:
a søn
b datter
4) Laurids Jøssen ved Lyne Kirke, død. 2B:
a søn
b datter
5) Karen Jøsdatter på Lolland, død. B: (Navne angives ikke).
Dokumenter.

95 Magdalene Pedersdatter Hegelund i Ringkøbing. 7.12.1676, fol.202B.
E: Jens Nielsen Colding, købmand.
Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.116, 157).
Dokumenter.

96 Karen Pedersdatter i Ringkøbing. 9.12.1676, fol.206.
Enke efter Hieronymus [Mortensen], skrædder, skifte 7.2.1673 lbnr.73. B:
1) Kirsten Hieronymusdatter
2) Morten Hieronymussen
3) Christen Hieronymussen.
Dokumenter.

97 Anders Pedersen, skrædder i Ringkøbing. 19.11.1677, fol.209.
E: Abelone Mathiasdatter. A:
1) søster gift med Jørgen Hansen i Allerup ved Ribe.
Dokumenter.

98 Mogens Jepsen i Ringkøbing. 21.7.1677, fol.212B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Niels Mogensen
2) Jens Mogensen.
Desuden nævnes enkens datter Maren Nielsdatter.
(Sml. lbnr.138).
Dokumenter.

99 Jens Hansen, feldbereder i Ringkøbing. 21.7.1677, fol.213.
E: Maren Madsdatter. B: [Maren, Birgitte, Kirsten, Else]. FM: farfar Hans Jensen, feldbereder.
Dokumenter.

100 Sidsel Sørensdatter i Ringkøbing. 24.7.1677, fol.213B.
Enke. B:
1) Rudolf Johansen, kaldes også Rolf Johansen
2) Lisbeth Johansdatter
3) Anne Johansdatter.
FM: Niels Jørgensen.
Dokumenter.

101 Gertrud Christensdatter i Ringkøbing. 3.1.1678, fol.218B.
E: Søren Ejlersen. A:
1) mor Anne Joensdatter, [enke efter Christen Jensen Sundby, præst i Vedersø]
2) søster Anne Christensdatter g.m. Daniel Christensen Graa, præst i Vedersø
3) søster Ingeborg Christensdatter, enke efter Laurids Jensen
4) søster Else Christensdatter på Nørklit
5) bror Herman Christensen
6) bror Søren Christensen
7) datter, død, var g.m. Paaske Christensen. 1B:
a Christen Paaskesen.
Dokumenter.

102 Iver Jensen Kærgaard i Ringkøbing. 15.1.1676, fol.220.
E: Anne Madsdatter. B: Jens i Fredericia, der døde.
Dokumenter.

103 Peder Pedersen, stadstjener i Ringkøbing. 21.7.1678, fol.223B.
E: (Navn angives ikke).
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

104 Maren Jensdatter i Ringkøbing. 6.2.1679, fol.224.
E: Iver Christensen, murer. B: Maren 14, Karen 12, Mette 8, Christen 4½.
Dokumenter.

105 Maren Jensdatter i Ringkøbing. 8.5.1679, fol.225B.
E: Christen Nielsen Skjern. A:
1) bror i København, der menes at have børn
2) søster i Skydebjerg sogn på Fyn.
Arvingerne blev anmeldt af Gravers Christensen i Østerby i Stauning sogn.
Dokumenter.

106 Peder Thomsen i Ringkøbing. 22.12.1679, fol.228.
E: Anne Vilsdatter. B:
1) Thomas Pedersen hos morbror i Hygum sogn
2) Maren Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter
4) Mette Pedersdatter
5) Johanne Pedersdatter. FM: Terkild Ebbesen.
Dokumenter.

107 Karen Thomasdatter Mastrup i Ringkøbing. 22.12.1679, fol.229.
Boet forevist af afdødes mor.
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

108 Jesper Jensen Klit i Ringkøbing. 10.1.1680, fol.229B.
B:
1) Thomas Jespersen den ældre
2) Thomas Jespersen den yngre
3) Laurids Jespersen, vanfør
4) datter g.m. Mads Vilsen
5) datter g.m. Christen Andersen Stauning.
Dokumenter.

109 Maren Jepsdatter i Ringkøbing. 24.5.1680, fol.230B.
[Enke efter Anders Snedker, skifte 12.7.1666 lbnr.26]. B:
1) Christen Andersen Stauning g.m. Anne Jespersdatter
2) Peder Andersen
3) [Mette Andersdatter], død, var g.m. Jens Jørgensen. B: (Navne angives ikke).
Dokumenter.

110 Bartholomæus Seidel i Ringkøbing. 23.6.1680, fol.231.
E: Magdalene Jensdatter. LV: Jens Sørensen den ældre. B:
3) Abel Bartholomæusdatter. FM: Peder Andersen Stauning.
[Første ægteskab med Abel Lauridsdatter, skifte 4.9.1665 lbnr.21]. B:
1) Henrik Bartholomæussen
2) Marie Bartholomæusdatter.
Dokumenter.

111 Christen Hansen, bådfører i Ringkøbing. 26.5.1681, fol.234B.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Jacobsen. B:
1) Hans Christensen i Holland
2) Foss Christensen på Fyn
3) Jens Christensen på Fyn
4) Anne Christensdatter gift på Fyn.
Dokumenter.

112 Niels Madsen Birk og hustru Mette Jensdatter i Ringkøbing. 26.5.1681, fol.237B.
B: Karen.
Dokumenter.

113 Christen Christensen Harbo i Ringkøbing. 28.5.1681, fol.237B.
E: Bodil Christensdatter. B: [Christen, Anders, Christen, Peder, Mette].
Dokumenter.

114 Ib Thygesen i Ringkøbing. 8.9.1681, fol.238B, 251.
E: Margrethe Clausdatter Finke. LV: søn [af første ægteskab med Herman Høgh, skifte 5.5.1667 lbnr.32] Christian Frederik Høgh.
[Skifte efter første hustru 27.2.1672 lbnr.65]. B:
1) Maren Ibsdatter, død. var g.m. Laurids Knudsen. B: (Navne angives ikke)
2) Hans Ibsen
3) Karen Ibsdatter g.m. Peder Mark
4) Gunder Ibsdatter g.m. Gregers Mortensen.
Dokumenter.

115 Fædder Hansen, skipper i Ringkøbing. 31.10.1681, fol.242, 249B.
E: Margrethe Mortensdatter. LV: brødre Gregers Mortensen, Sylvester Mortensen Beesk. B: Hans 2½. FM: Peder Hansen Emmerlev.
Dokumenter.

116 Anders Nielsen Colding, ugift i Ringkøbing. 24.2.1682, fol.246B.
A:
1) mor Karen Jepsdatter Tarm i Ringkøbing, [enke efter Niels Jensen Kræmmer i Kolding]
2) bror Jeppe Nielsen Colding, præst i Velling
3) bror Torben Nielsen
4) bror Poul Nielsen
5) bror Jens Nielsen Colding, rådmand, skifte 16.9.1680.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 15.8.1671 lbnr.63].
[Andet ægteskab med Magdalene Pedersdatter Hegelund, skifte 7.12.1676 lbnr.95].
[Tredje ægteskab med Margrethe Jensdatter].
3B: Peder Anne, Maren. FM: Jeppe Nielsen, Oluf Thuesen, Rasmus Pedersen, rådmand.
Dokumenter.

117 Niels Christensen, skrædder i Ringkøbing. 27.2.1682, fol.248.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Ejlersen. B: Vibeke 17½, Anne Marie 14. FM: Peder Andersen Stauning.
Arv efter afdødes far Christen Skrædder, [skifte 5.12.1676 lbnr.92]. til Else, gift i Bergen i Norge, steddatter af Christen Tækker, [skifte 8.7.1673 lbnr.76].
Dokumenter.

118 Anne Andersdatter i Ringkøbing. 7.12.1682, fol.254B.
Enke efter Peder Sørensen, [skifte 5.2.1673 lbnr.72]. B:
1) Jens Pedersen i Rendsborg
2) Hans Pedersen i Amsterdam
3) Christen Pedersen i Bork
4) Kirsten Pedersdatter.
Dokumenter.

119 Anne Christensdatter i Ringkøbing. 7.12.1682, fol.255.
E: Hildebrandt Hansen, feldbereder. B: Kirsten, Jacob, Jens, Hans.
Dokumenter.

120 Søren Villumsen, tolder i Ringkøbing. 23.1.1682, fol.256.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jean Mach, tolder i Ringkøbing. A: alle uden for Jylland og nogle udenlands. (Navne angives ikke).
Dokumenter.

121 Peder Vabis i Ringkøbing. 20.8.1683, fol.263.
E: Karen Jensdatter. LV: Oluf Thuesen. B:
1) Christen Pedersen, gift i Amsterdam
2) Jens Pedersen, i militæret
3) Jacob Pedersen i Ålborg
4) Magdalene Pedersdatter i Holland
5) Maren Pedersdatter i Ringkøbing.
FM: Niels Nielsen Stengaard.
Afdøde kaldes Pitter Vabis.
Dokumenter.

122 Niels Jensen, snedker i Ringkøbing. 13.5.1680, fol.264B.
E: Else Christensdatter. LV: Terkild Ebbesen. B: Jens, Karen 20, Laurids 14, Niels 13. FM: Christen Jørgensen.
Desuden nævnes afdødes bror Laurids Jensen.
Dokumenter.


hind herreder

Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1683-1697
B 80 - 122


123 Peder Jespersen, vejer og måler i Ringkøbing. 2.5.1683, fol.1.
E: Anne Lasdatter. LV: Peder Jensen, Hans Jensen Isager, der ægter enken. B: Mette. FM: Christen Hansen Rønnum, der er beslægtet.
Dokumenter.

124 Anne Pedersdatter i Ringkøbing. 20.8.1683, fol.7B.
Enke efter Simon Mortensen. B: Peder i Ringkøbing.
Dokumenter.

125 Christen Jensen i Ringkøbing. 24.8.1683, fol.8, 40B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Thomas Jespersen den ældre. B:
2) Anne Christensdatter g.m. Frands Jochumsen i Horsens
3) Jens Christensen Holm, i kongens tjeneste på flåden, der døde 8.9.1683 på skibet Svanen
4) Mette Christensdatter. FM: Terkild Ebbesen.
Af tidligere ægteskab B:
1) Maren Christensdatter g.m. Peder Andersen Stauning
Desuden nævnes enkens søskende:
1) Anne Nielsdatter
2) Gunder Nielsdatter gift i Horsens, begge ægtefæller døde.
Dokumenter.

126 Anne Christensdatter i Ringkøbing. 27.8.1683, fol.18B.
E: Peder Madsen Vesterager. B: Mads 1.
Desuden nævnes enkemandens bror Iver Madsen i Vesterager.
Dokumenter.

127 Peder Jespersen, tækkemand fra Trondhjem, der døde i Ringkøbing. 25.4.1683, fol.25B.
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

128 Ove Eriksen, borgmester i Ringkøbing. 9.7.1683, fol.26.
A:
1) bror Jens Eriksen [Westengaard] til Hollufgård, borgmester i Odense, amtsskriver
2) bror Christen Eriksen i Tvenstrup [i Odder sogn] i Hads herred
3) bror Jørgen Eriksen på Hollufgård
4) [halv?]søster Karen Jørgensdatter i Elmose [i Malling sogn] i Ning herred, død. 3B:
a Jørgen Pedersen
b Maren Pedersdatter g.m. Peder Mikkelsen i Tvenstrup
c Birgitte Pedersdatter i Odder
5) søster Maren Eriksdatter i Odder ved søn Niels Nielsen sst.
Dokumenter.

129 Bodil Hansdatter i Ringkøbing. 24.11.1683, fol.33.
E: Erik Davidsen, klokker. B: David 18, Rasmus bliver 18 den 11.4.1684, Maren 14.

130 Poul Nielsen Colding, ugift i Ringkøbing. 12.9.1683, fol.35B.
A:
1) mor Karen Jepsdatter, enke efter Niels Jensen Colding
2) bror Jeppe Nielsen Colding, præst i Velling
3) bror Torben Nielsen Colding
4) bror Jens Nielsen Colding, [rådmand, skifte 30.8.1680 lbnr.768].
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 15.8.1671 lbnr.63].
[Andet ægteskab med Magdalene Pedersdatter Hegelund, skifte 7.12.1676 lbnr.95] 2B:
a Peder Jensen
b Anne Jensdatter. FM: Oluf Thuesen.
[Tredje ægteskab med Margrethe Jensdatter]. 1B:
a Maren. FM: Rasmus Pedersen, rådmand.
5) bror Anders Nielsen Colding, [skifte 24.2.1682 lbnr.116].
Dokumenter.

131 Hans Jensen, feldbereder i Ringkøbing. 12.1.1684, fol.42B.
B:
1) Hildebrandt Hansen
2) Jens Hansen, feldbereder, [skifte 21.7.1677 lbnr.99]. 4B: Maren, Birgitte, Kirsten, Else
3) Christen Hansen
4) Maren Hansdatter.
Dokumenter.

132 Lisbeth Johansdatter i Ringkøbing. 4.4.1684, fol.45.
E: Benjamin Nikolajsen. A:
1) bror Rolluf Johansen
2) søster Anne Johansdatter 42. FM: Erik Davidsen.

133 Kirsten Christensdatter Finderup i Ringkøbing. 19.2.1684, fol.46B.
B: Maren Jensdatter 22½. FM: Thomas Jespersen.
Dokumenter.

134 Thomas Knudsen, skomager i Ringkøbing. 31.5.1684, fol.48.
A:
1) brorsøn Knud Christensen i Brede i Lø herred i Holsten
2) brorsøn Niels Knudsen i Brede.
Dokumenter.

135 Cathrine Elisabeth Nissen i Ringkøbing. 26.7.1684, fol.53.
Arvinger angives ikke.

136 Karen Jensdatter i Ringkøbing. 11.9.1684, fol.53B.
E: Niels Nielsen Stengaard. B:
1) Thue Nielsen i Ostindien
2) Margrethe Nielsdatter i Holland.
Dokumenter.

137 Bodil Christensdatter Harbo i Ringkøbing. 14.2.1685, fol.56.
[Enke efter Christen Christensen Harbo, skifte 28.5.1681 lbnr.113]. B:
1) Christen Christensen den ældre
2) Anders Christensen
3) Christen Christensen den yngre
4) Peder Christensen
5) Mette Christensdatter.
Dokumenter.

138 Maren Jensdatter i Ringkøbing. 29.3.1685, fol.57.
Enke efter Mogens Jepsen, [skifte 21.7.1677 lbnr.98]. B:
2) Niels Mogensen, død
3) Jens Mogensen
4) Jeppe Mogensen, soldat.
Af første ægteskab B:
1) Maren Nielsdatter.
Dokumenter.

139 Mads Hansen i Ringkøbing. 3.4.1685, fol.58B.
E: Johanne Madsdatter. LV: Henrik Engelbrechtsen. B:
1) Jens Madsen i Ringkøbing
2) Hans Madsen i Ribe
3) Mads Madsen på stedet.
Dokumenter.

140 Christen Mortensen, smed i Ringkøbing. 12.1.1684, fol.60.
E: Johanne Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

141 Anne Madsdatter, ugift i Ringkøbing. 27.5.1685, fol.60.
A:
1) søster Johanne Madsdatter, enke efter Mads Hansen, [skifte 3.4.1685 lbnr.139]
2) bror ved Ribe, død. 3B: 1 dreng og 2 piger.
Dokumenter.

142 Karen Jensdatter i Ringkøbing. 22.4.1685, fol.61, 70B.
Enke efter Peder Vabis, [skifte 20.8.1683 lbnr.121]. B:
1) Christen Pedersen, gift i Amsterdam
2) Jens Pedersen, i militæret
3) Jacob Pedersen i Ålborg
4) Magdalene Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
Dokumenter.

143 Benned Thomasdatter Heegaard, ugift i Ringkøbing. 6.5.1685, fol.61B.
A:
1) søster Mette Thomasdatter gift i København
2) søster Maren Thomasdatter gift i København
3) søster Kirsten Thomasdatter gift i Ribe
4) søster, død. 4B:
a Niels Lauridsen på Holmsland
b Anders Lauridsen i Århus
c Maren Lauridsdatter gift i København
d Anne Lauridsdatter i København.
Dokumenter.

144 Villum Andersen, rebslager i Ringkøbing. 27.10.1684, fol.63.
E: Sofie Andersdatter. LV: Sylvester Beesk. B: Anne 10, Birgitte 7, Magdalene 6. FM: Las Jørgensen, skomager.
Dokumenter.

145 Kirsten Nielsdatter, ugift væver i Ringkøbing. 12.7.1685, fol.68.
A: halvbror Gregers Lassen i Kærgård Hede i Skjern sogn.
Dokumenter.

146 Peder Madsen Vesterager i Ringkøbing. 20.12.1685, fol.71B.
[Enkemand efter Anne Christensdatter, skifte 27.8.1683 lbnr.126]. B: Mads, der bliver 17 år til marts 1686. FM: Christen Hansen.

147 Anders Ebbesen Tarm i Ringkøbing. 26.1.1686, fol.75, 103B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jep Jepsen Tarm, borgmester i Ringkøbing.
Afkald fra A:
1) mor Maren Jørgensdatter, enke efter Ebbe Poulsen i Tarm
2) bror Poul Ebbesen i Tarm
3) bror Anders Ebbesen, skrædder i Ringkøbing.

148 Niels Pedersen Bjerg, ugift i Ringkøbing. 24.9.1686, fol.76.
A:
1) Hans Madsen
2) Johanne Nielsdatter
3) bror Jens Pedersen Bjerg
4) søster Kirsten Pedersdatter
5) søster Anne Pedersdatter.
En af arvingerne, formentlig Johanne Nielsdatter, er enke og hendes LV: Christen Jørgensen Dorschæus.

149 Kirsten Olufsdatter i Ringkøbing. 1.1.1687, fol.81B.
Enke efter Christen Christensen, skifte 12.7.1677. A:
0) mor Maren Jensdatter [Busch]. død
1) moster, død. 1B:
a Mikkel Sørensen i Ringkøbing
2) morbror [Frederik Jensen Busch, præst i Haraldsted og Allindemagle, skifte 12.9.1660 g.m. Gertrud Damianusdatter, skifte Skjoldenæsholm gods 26.2.1674 fol.25]. 2B:
a Damianus Busch i København ved Christen Høgh i Ringkøbing
b Gertrud Frederiksdatter Busch, g.m. Elias [Sørensen Holbech], præst i Urlev
3) morbror Jens Jensen [Busch], degn i Haraldsted og Allindemagle, død. 5B:
a Henrik Jensen i Ringsted
b Christen Jensen i Ringsted Torp
c Jens Jensen [Busch], successor som degn i Haraldsted og Allindemagle
d Frederik Jensen Busch i Skien i Norge
e Maren Jensdatter g.m. Nilaus Lauridsen i Allindemagle.
Det oplyses at alle arvinger er afdødes søskendebørn "i een linie".
Litteratur: Busch - fra Sjælland? af Anton Blaabjerg i: Slægten nr. 19 side 54ff, genoptrykt i Gemmesider IIB side 140-144.

150 Hildebrandt Hansen, feldbereder i Ringkøbing. 12.1.1687, fol.92.
E: Maren Christensdatter. LV: Las Staby.
[Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 7.12.1682 lbnr.119. B: Kirsten, Jacob, Jens, Hans]. FM: farbror Christen Hansen, feldbereder.

151 Maren Madsdatter i Ringkøbing. 29.1.1687, fol.93.
Enke efter Jens [Hansen], feldbereder, [skifte 21.7.1677 lbnr.99]. B: Maren i Tønder, Kirsten sst, Birgitte, Else. FM: farbror Christen Hansen, feldbereder.

152 Niels Jacobsen, prokurator i Ringkøbing. 1.2.1787, fol.94.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen, hattemager. B: Bodil, Karen, Johanne, Jacob. FM: morbror Christen Nielsen i Sædding.
Første ægteskab med Bodil Christensdatter. B: Maren g.m. Morten Dellerup i Holstebro.

153 Johanne Hansdatter i Ringkøbing. 27.9.1686, fol.96B.
E: Peder Hansen Emmerlev. A:
1) [halv?]søster Anne g.m. Hans Orgelmester i Varde
2) [halv]søster Maren Pedersdatter g.m. en skomager i København
3) [halv]søster Maren Pedersdatter den yngre g.m. Peder Sørensen Aargab i Ringkøbing.

154 Kirsten Pedersdatter, ugift i Ringkøbing. 26.4.1687, fol.102B.
A:
1) søster Kirsten, enke efter Frederik Lauridsen, der lever. 2B:
a Søren Pedersen
b Maren Frederiksdatter, der døde.

155 Anne Thomasdatter i Ringkøbing. 1.6.1687, fol.104B.
E: Christen Hansen, feldbereder. B: Kirsten 1.
Desuden nævnes enkemandens far Hans Jensen, feldbereder, skifte 12.1.1684 lbnr.131.

156 Margrethe Clausdatter Finke i Ringkøbing. 3.4.1689, fol.108.
Enke efter Herman Høgh, tolder i Ringkøbing, [skifte 5.5.1667 lbnr.32]. B:
1) Christian Frederik Høgh, konfiskationsforpagter i Ringkøbing g.m. Barbara Urbansdatter
2) Hans Høgh i Holland
3) Magdalene Høgh, død, var g.m. Jørgen Bertelsen i Lemvig. 3B: 1 søn og 2 døtre
4) Margrethe Høgh g.m. Anders Pedersen, skrædder i Norge.

157 Karen Jepsdatter i Ringkøbing. 19.6.1688, fol.109B.
Enke efter Niels Jensen Colding.
1) Jeppe Nielsen Colding, præst i Velling
2) Torben Nielsen Colding i Skærumbro [dvs. Skærum Mølle i Ulfborg sogn]
3) Jens Nielsen Colding, [rådmand, skifte 30.8.1680 lbnr.768].
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 15.8.1671 lbnr.63].
Andet ægteskab med Magdalene Pedersdatter [Hegelund, skifte 7.12.1676 lbnr.95]. 2B:
a Peder Jensen
b Anne Jensdatter. FM: Oluf Thuesen.
Tredje ægteskab med Margrethe Jensdatter. 1B:
a Maren Jensdatter. FM: Rasmus Pedersen, rådmand.
Desuden nævnes Torben Nielsen Coldings hustrus bror Niels Simonsen og afdødes bror Jeppe Tarm, borgmester i Ringkøbing

158 Peder Simonsen, smed i Ringkøbing. 10.9.1688, fol.117.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Mikkel Pedersen. B: Simon 2½, Peder 7 uger. FM: morfar Peder Mikkelsen.

159 Hans Hansen Aargab og hustru Margrethe Pedersdatter i Ringkøbing. 24.1.1689, fol.121B.
A:
1) søster Maren Hansdatter i Ringkøbing
2) bror Peder Hansen i Endersted i Hunrup sogn? på denne side Tønning, formentlig død
3) søster Benned Hansdatter g.m. Christen Hieronymussen på Tranmose [i Velling sogn]
4) søster Inger Hansdatter g.m. Niels Skrædder i Ånum i Skjern sogn.

160 Maren Pedersdatter Isager i Ringkøbing. 25.1.1689, fol.122B.
A:
1) bror Søren Pedersen
2) søster, død, [var g.m. Niklas Benjaminsen]. 2B:
a Benjamin Nikolajsen
b Karen Niklasdatter, udenlands.

161 Karen Christensdatter Hee, ugift i Ringkøbing. 25.1.1689, fol.123.
A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Iver Lauridsen i Lybæk i Hee sogn
2) søster Johanne Christensdatter g.m. Hans Frandsen i Henne sogn
3) bror gift med en enke på sjælland, ikke hørt fra i 30 år
4) bror på Sjælland, ikke hørt fra i 30 år.

162 Anne Lauridsdatter i Ringkøbing. 15.3.1689, fol.126B.
E: Peder Christensen, bådfører. B:
1) Else Pedersdatter gift i København
2) Christen Pedersen 24, i kongens tjeneste
3) Jens Pedersen 15 i Heager i Hee sogn.

163 Peder Hansen Stauning i Ringkøbing. 15.3.1689, fol.127, 128B.
E: Karen Christensdatter. B: Jens 27, Anders 21.

164 Knud Jensen Madum i Ringkøbing. 30.3.1689, fol.127B.
E: Maren Madsdatter. LV: [halv]bror Cort Christensen, skrædder. B:
1) Regina Knudsdatter 25 i Holland
2) Mads Knudsen 22 i København.

165 Johanne Madsdatter i Ringkøbing. 25.3.1689, fol.129.
Enke efter Mads Hansen, [skifte 3.4.1685 lbnr.139]. B:
1) Jens Madsen i Ringkøbing
2) Hans Madsen i Ribe
3) Mads Madsen i Ringkøbing.

166 Maren Jensdatter Foss i Ringkøbing. 3.4.1689, fol.130.
Enke efter Christen Hansen, [skifte 26.5.1681 lbnr.111]. B:
1) Hans Christensen i Holland
2) Foss Christensen i Holland
3) Jens Christensen på Fyn
4) Anne Christensdatter gift på Fyn.
Afdødes mand Christen Hansen var formynder for sin brorsøn Jens Pedersen.

167 Lisbeth Iversdatter, ugift i Ringkøbing. 4.5.1689, fol.132B.
A:
1) søster Maren Iversdatter i Sønderby på Holmsland
2) bror Niels Iversen, død. 5B: Niels, Maren, Margrethe, Gertrud, Mette.

168 Jens Ottesen, ugift i Ringkøbing. 4.5.1689, fol.133B.
A:
1) mor Anne Jensdatter i Brande præstegård [g.m.Otte Sørensen, præst i Brande]
2) bror Søren Ottesen, i Brande præstegård.
(Afdødes bror højlærde og velærværdige Søren Ottesen i Brande præstegård er formentlig personlig kapellan for faderen, der lever, da broderen overbringer gods til forældrene i Brande præstegård).
Dokumenter.

169 Laurids Hellebæk, byfoged i Ringkøbing. 18.3.1689, fol.136.
E: Bodil Nielsdatter. B: Johanne 3½, Maren 1½, der døde.
Der betales skolepenge for de to børn: Peder og Margrethe.

170 Bodil Jensdatter i Ringkøbing. 28.7.1689, fol.140B.
Enke efter Gert Møller. B:
1) Henrik Gertsen i militæret
2) Else Gertsdatter g.m. Christen Andersen i Lind Mølle ved Randers.

171 Maren Jespersdatter i Ringkøbing. 10.9.1689, fol.142.
E: Jens Jespersen. B:
1) Jesper Jensen i Ringkøbing
2) Maren Jensdatter g.m. Henrik Engelbrechtsen i Ringkøbing
3) Inger Jensdatter i gården Kelstrup i Thy.

172 Gøde Ibsen i Ringkøbing. 8.9.1689, fol.145.
E: Mette Jørgensdatter. LV: bror Christen Jørgensen, tømrer. B: Jørgen 30, Anne 22.

173 Maren Christensdatter i Ringkøbing. 23.2.1689, fol.146B.
Enke efter Hildebrandt [Hansen], feldbereder, [skifte 12.1.1687 lbnr.150]. B:
2) Jens Hildebrandtsen. FM: farbror Christen Hansen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Christen Jensen.
Hildebrandt [Hansens] første ægteskab med [Anne Christensdatter, skifte 7.12.1682 lbnr.119]. B: [Kirsten], Jacob, Jens, Hans.

174 Mikkel Eskildsen, tolder og hustru Vibeke Jensdatter i Ringkøbing. 28.4.1689, fol.149B, 251.
B:
1) Jens Mikkelsen, født 4.12.1676
2) Eskild Mikkelsen, født 8.12.1677
3) Thomas Mikkelsen, født 14.2.1679
4) Niels Mikkelsen, født 12.8.1682
5) Christian Mikkelsen, født 2.12.1683.
FM:
1) Rasmus Pedersen, rådmand g.m. børnenes moster Mette Jensdatter
2) Peder Pedersen, toldforpagter
3) Jens Knudsen, farver
4) Christen Agerholm, kapellan i Ringkøbing.
Børnene har arvet gården Ebbensgård i Ulfborg sogn efter Thomas Jensen.
Dokumenter.

175 Peder Jensen, rådmand i Ringkøbing. 3.4.1689, fol.170.
E: Anne Marie Hass. LV: Rasmus Pedersen, rådmand. B: Hylleborg 11½, Jens 10½, Jacob 8. FM: Hans Jensen Isager i Ringkøbing.
Arv i boet til enken, hendes bror Peder Hass og søster Hylleborg Hass efter deres bror Just Hass i Ringkøbing, og arv til Margrethe, enke efer enkens far Jacob Hass.
Desuden nævned enkens [halv?]bror Just Arctander i Viborg.
Desuden nævnes afdødes far Jens Jensen, borgmester i Ringkøbing, [skifte 2.12.1664 lbnr.11] og afdødes mor Ingeborg Pedersdatter [Baggesen], enke efter Christian Leegaard, doktor.
Dokumenter.

176 Peder Hansen Emmerlev i Ringkøbing. 26.11.1690, fol.184, 248B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Hass.
Enken fragår arv og gæld.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var formynder for Peder Christensens B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Hans Poulsen, organist i Ringkøbing
2) Maren Pedersdatter g.m. Peder Sørensen
3) Maren Pedersdatter.
Dokumenter.

177 Christen Jensen Sevel i Ringkøbing. 19.5.1690, fol.191.
E: Maren Jensdatter. LV: Las Jørgensen, skomager. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Christen Madsen i Mundbjerg i Sevel sogn
2) søster Johanne Jensdatter, enke i Møborg sogn
3) søster Maren Jensdatter g.m. Laurids Lauridsen i Ringkøbing
4) bror, død. 1B:
a Jens Nielsen i Møborg sogn.

178 Jørgen Nielsen Hvingel i Ringkøbing. 3.6.1691, fol.196B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Christen Pedersen Rindum. A:
1) bror Jens Nielsen i Fredericia
2) søster Anne Nielsdatter i Tim
3) bror, død. 6B:
a Christen Lauridsen
b Jens Lauridsen
c Niels Lauridsen
d Ellen Lauridsdatter
e Mette Lauridsdatter
f Kirsten Lauridsdatter
4) søster Sidsel Nielsdatter ved søn Lambert Mogensen.

179 Oluf Thuesen, købmand i Ringkøbing. 1.7.1689, fol.199.
E: Sara Pedersdatter [Hegelund]. LV: Jeppe Nielsen Colding, præst i Velling. B:
1) Øllegaard Olufsdatter, født 8.4.1680
2) Peder Olufsen, født 25.6.1681
3) Magdalene Olufsdatter, født 19.6.1683
4) Thue Olufsen, født 25.10.1686.
FM:
1) mors [halv]bror Lauge Hansen Stauning, præst i Møgeltønder
2) mors [halv]bror Niels Hansen [Stauning eller Hegelund], præst i Gørding, Vemb og Bur.
Arv i boet efter [enkens søster] Magdalene Pedersdatter [Hegelund, skifte 7.12.1676 lbnr.95], var g.m. Jens Nielsen Colding, rådmand i Ringkøbing, [skifte 16.9.1680] til B: Peder, Anne. FM: farbror Torben Nielsen Colding i Skærumbro [dvs. Skærum Mølle] i Ulfborg sogn.
Desuden nævnes Lauge Hansen Staunings grunde til at frasige sig formynderskab:
1) han har selv fem moderløse børn
2) han er formynder for sin søster [Margrethe Pedersdatter Hegelund]s 4 børn i Ferring præstegård
3) han er formynder for sin afdøde [halv]bror Hans [Pedersen Hegelund], præst i [Sønder] Omme [og Hoven]'s 2 børn
4) han er formynder for sin fader- og moderløse søstersøn i Nebel præstegård. [Denne søster må være Lene Pedersdatter Hegelund, sidst g.m. Christen Lauridsen Bang, præst i Nørre Nebel og Lydum].

180 Christen Christensen Winther, borgmester i Ringkøbing. 12.2.1690, fol.214.
E: Ida Sofie Rasmusdatter. LV: farbror Peder Andersen, forpagter på Lergrav, Mogens Henriksen, der ægter enken. B:
2) Rasmus Christensen 6 den 18.8.1691
3) Christen Christensen 5
4) Laurids Chriswtensen 3
5) Christen Christensen 1.
(Alder angivet 13.7.1691).
FM:
1 farfar Christen Jensen Winther i Ålborg, over 73 år
2 morfar Rasmus Andersen til Søgård
3 farbror Jens Christensen Winther g.m. Mette Lukasdatter.
Arv efter enkens mor Dorthe Lauridsdatter, der døde 7.1.1690 til :
1) enkemand Rasmus Andersen til Søgård
2) datter Maren Rasmusdatter g.m. Knud Hansen Ravn på Østertoft [i Stadil sogn]
3) datter Ida Sofie Rasmusdatter, afdødes enke.
[Afdøde havde et barn med Aarsele Schwartz, født i København, der ikke nævnes som arving] B:
1) [Frederik Christian Winther, skudsmål 9.12.1695 i Ålborg justitsprotokol 1692-1699 fol.296]. (Se lbnr.180A herunder).
Dokumenter.


Ålborg Byfoged
Justitsprotokol
1692-1699
B 37-37

180A Skudsmål i Ålborg 9.12.1695, fol.296.
Skudsmål 9.12.1695 for Frederik Christian Winther, født i København, søn af Christen Winther, der tjente hos generaladmiral Niels Juel og Aarsele Schwartz, der tjente hos baron Jens Juel.
Frederik Christian Winther blev i sit tredje år sendt til sin farfar Christen Jensen Winther i Ålborg, hvor han var i 12 år, hvorefter han kom i tjeneste hos by- og rådstueskriver Søren Nielsen Lunge i Ålborg. Efter at hans far var blevet borgmester i Ringkøbing, var han hos ham i 2 år, indtil han døde 12.2.1690, hvor han kom i tjeneste hos sin fars hustrus far Rasmus Andersen til Søgård.

Ses her

181 Anders Mortensen, skipper i Ringkøbing. 5.8.1691, fol.252B.
E: Margrethe Mortensdatter Beesk. LV: Svend Christensen Heebo. B: Anne 9, Dorthe 7, Fædder 6, Anders 1½. FM: Peder Pedersen, købmand.
Arv efter enkens første mand Fædder Hansen, skipper, skifte 31.10.1681 lbnr.115 til B: Hans.
Afdøde er begravet i Kragerø i Norge.

182 Oluf Jensen Finderup, ugift i Ringkøbing. 2.1.1693, fol.257B.
Arvinger angives ikke.

183 Pernille Cort i Ringkøbing. 18.5.1693, fol.260.
E: Johan Mach, tolder, der flytter fra byen. B: Margrethe 22, Sara 20, Pernille 16, Cort 11, Christian 7.
Afdøde døde 29.12.1686.

184 Jens Jensen, rådmand i Ringkøbing. 19.6.1689, fol.263.
E: Lisbeth Wichmann. LV: Peder Andersen Stauning.
Enkens første ægteskab med Niels Eskildsen, tolder, skifte 9.4.1674 lbnr.86. B:
1) Eskild Nielsen
2) Christian Nielsen, nu (i 1696) forpagter på Vennergård?
3) Cathrine Elisabeth Nielsdatter
4) Ingeborg Margrethe Nielsdatter.
Afdødes far Jens Jensen, borgmester, skifte 2.12.1664 lbnr.11, var g.m. afdødes mor Ingeborg Pedersdatter [Baggesen], der ægtede [Christian Hansen] Leegaard, doktor.
Dokumenter.

185 Christen Jensen, skrædder i Ringkøbing. 26.5.1691, fol.274.
E: Bodil Madsdatter. B: Dorthe Margrethe 12, Bodil 11, Jens 10, Kirsten 2. FM: farbror Frands Jensen i Ovtrup.

186 Margrethe Hansdatter Skærup i Ringkøbing. 3.4.1690, fol.276.
0) [forældre Hans Hansen i Skærup, delefoged i Holman herred og Ellen Villumsdatter]
E: Thue Olufsen, rådmand. A:
1) bror Hans Hansen Skærup, død. B:
a Anne Hansdatter g.m. Laurids Christensen i Skærup
b Sofie Hansdatter g.m. Jens Høgh i Skovgård
c Dorthe Hansdatter g.m. Peping i København
d Anne Hansdatter, død var g.m. Søren Pedersen på Fyn. 4B: Hans Jensen Bøgvad i Moskva, Anne Jensdatter, Bodil Jensdatter, Sofie Jensdatter
e Mette Hansdatter, død. B: Uvist hvilke.

187 Bodil Pedersdatter i Ringkøbing. 3.8.1693, fol.282.
E: Mathias [Bentsen] Schmidt, snedker. B:
1) Henrik Mathiassen i Holland
2) Malene Mathiasdatter gift i Holland
3) Anne Mathiasdatter i Ringkøbing.

188 Mads Villadsen i Ringkøbing. 23.10.1693, fol.283B.
E: Anne Madsdatter. LV: Christen Sørensen. B:
1) Maren Madsdatter
2) (Datter hvis navn ikke angives).

189 Christen Mikkelsen Rosenberg, ugift vejer og måler i Ringkøbing. 25.4.1689, fol.285B.
A:
1) bror Peder Mikkelsen, ikke hørt fra i 20 år
2) søster Sofie Mikkelsdatter, enke efter Peder [Nielsen] Vissing, byfoged i Fredericia, [skifte Fredericia 5.3.1692 lbnr.88]
3) søster Anne Marie Mikkelsdatter i København, død. 1B: Susanne Rosenberg. FM: født værge Christen Hansen Ronum.
Dokumenter.

190 Mette Nielsdatter i Ringkøbing. 26.3.1694, fol.310.
Enke efter Christen Jensen, skifte 24.8.1683 lbnr.125. B:
1) Mette Christensdatter g.m. Christen Harbo den ældre
2) Anne Christensdatter i Horsens, [skifte Horsens 6.5.1684 lbnr.7, var g.m. Frands Jochumsen]. 6B:
a Margrethe Frandsdatter
b Gunder Frandsdatter
c Knud Frandsen
d Elisabeth Frandsdatter
e Jochum Frandsen
f Mette Frandsdatter.
Desuden nævnes afdødes dattersøn Torben Andersen.
Dokumenter.

191 Anne Pedersdatter Plovsgaard i Ringkøbing. 13.6.1694, fol.312B.
E: Peder Pedersen, købmand. A:
1) bror Jens Pedersen Plovsgaard, [skifte 13.11.1664 lbnr.12]. 3B:
a Mads Jensen
b Regine Jensdatter g.m. Henrik Jensen
c Dorthe Jensdatter, død. 1B: Anne Margrethe Nielsdatter 4
2) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Jørgensen i Ringkøbing
3) søster Mette Pedersdatter g.m. Børge Lauridsen, tømrer i København.
Testamente af 17.7.1688.
Afdøde, der er født i Ringkøbing, havde været gift tidligere.
Ophold til afdødes mor Maren Jensdatter.
Enkemanden var født i Hohn herred i Tønder amt [dvs. Rendsborg amt].
Desuden nævnes enkens steddøtre Ellen Pedersdatter, Anne Pedersdatter.

192 Mette Christensdatter i Ringkøbing. 8.5.1693, fol.315.
Enke. B:
1) Christen Hansen Ronum, købmand i Ringkøbing
2) Johan Hansen Ronum, død. 4B: Hans, Else, Mette, Marie.
Dokumenter.

193 Margrethe Madsdatter i Ringkøbing. 12.9.1690, fol.316B.
Enke efter Jens Pedersen Plovsgaard, [skifte 13.11.1664 lbnr.12]. B:
1) Mads Jensen i København
2) Dorthe Jensdatter g.m. Niels Reinholt i København
3) Regine Jensdatter g.m. Henrik Jensen.

194 Anne Thygesdatter, ugift i Ringkøbing. 1.5.1694, fol.319:II.
Arvinger kendes ikke.

195 Maren Baggesdatter i Ringkøbing. 7.2.1692, fol.320.
[Første ægteskab med Oluf Jensen ( - før 1650), rådmand i Ringkøbing].
[Andet ægteskab med Poul Jensen, rådmand i Ringkøbing].
Tredje ægteskab med Jesper Urbansen, rådmand i Ringkøbing, [skifte 4.9.1668 lbnr.39]. A:
0) [forældre Bagge Pedersen (1578-1621), rådmand i Ribe g.m. Margrethe Lauridsdatter (1582-1637)]. 8B:
1) bror Peder Baggesen, [rådmand i Ribe (1604c-1650), g.m. Marine Lauridsdatter]. 2B:
a Margrethe Pedersdatter g.m. Claus Svane, borgmester i Vejle
b Johanne Pedersdatter [(1632-1670) g.m. Jørgen Hansen Ostindienfarer, rådmand i Ribe (-1689)]. 3B:
1 Margrethe Jørgensdatter [( -1730)] g.m. Johan Nielsen Sengeløse, præst i Hodde og Tistrup
2 Maren Jørgensdatter
3 Jens Jørgensen
2) søster Dorthe Baggesdatter, [-1648), g.m. Peder Olufsen Rohde (1597c.-1659), borgmester i Ribe]. 1B:
a Bagge [Pedersen Rohde (1626-1659)], præst i Møgeltønder. Børn
3) bror Laurids Baggesen [(1607-1685), rådmand i Ribe g.m. Mette Jensdatter (1613c-1659)]. 4B:
a Margrethe Lauridsdatter [(1640-1729)], enke efter Niels [Nielsen Holstebro], præst i Ho [(1635-1692)]
b Laurids Lauridsen, [(1643-1695), borgmester] i Varde
c Peder Lauridsen [(1647-1707) til Lunderup], rådmand i Ribe
d Jens Lauridsen [(1650-1702)], rådmand i Ribe
4) søster Else Baggesdatter [g.m. Laurids Lauridsen Suhr (-1649), rådmand i Ålborg]. 5B:
a Bagge Lauridsen, [rådmand i Ålborg, (1631c-1678 Ålborg Frue). Børn
b Laurids Lauridsen, [( -1664c)]. Børn
c Margrethe Lauridsdatter, [( -1641c)]. Børn
d Karen Lauridsdatter, død. Børn
e Ingeborg Lauridsdatter, [( -1689), Første ægteskab med Ludvig Joensen, præst i Ingstrup, Vester Hjermeslev og Alstrup. Andet ægteskab med Jacob Ottesen, præst sst]. Børn
5) søster Sidsel Baggesdatter, [(-1651) g.m. Thomas Lauridsen Suhr (-1654), rådmand i Ålborg]. 2B:
a Maren Thomasdatter g.m. Oluf Jensen i Nibe ved mandens bror Jens Jensen Sæby, herredsfoged i Bølling herred
b Johanne Thomasdatter i Ribe
[c Bagge Thomsen, student, død]
6) bror Bagge Baggesen [(1615-1681), rådmand i Ribe, var g.m. Kirsten Hansdatter Friis (1624-1674)]. 5B:
a Lene Baggesdatter, [(1643-), [enke efter Mathias Nielsen Verst i Ribe, skifte Ribe 4.7.1687 lbnr.470. Børn. Første ægteskab med Niels Øgaard i Varde, proviantforvalter i Vardesyssel]. 1B:
x [Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Pedersen Badskær, præst i Jerne og Skast]
b Kirsten Baggesdatter [(1647-1704)] g.m. [Casper] Christoffer Carstensen [(-1715)], borgmester i Ribe
c Dorthe Baggesdatter [(1649-1695) g.m. Frederik Hansen Friis (1628-1704), præst i Gram]
d Anne Baggesdatter [(1650-1731) g.m. Hans Hansen Vandel (1642-1686)]
e Ingeborg Baggesdatter [(1662-1685) g.m. Søren Nielsen Seerup, præst i Ribe Domkirke]. Børn. [Kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1994, side 39]
7) bror Lambert Baggesen, [(-1659) g.m. Lene Johansdatter Pouch (1633-)]. 1B:
a datter, død. 3B:
1 Margrethe
2 Peder
3 Johan
8) søster Ingeborg Baggesdatter, død, [var g.m. Jacob Hansen Bruun eller Brunov, præst i Ålborg Budolfi, død 1675 eller 1676]. B:
a [Søren Jacobsen] Bruun [(1651-1713)], borgmester i Ålborg
b [Hans Jacobsen Bruun (1643-1690, præst i Skivum og Giver)]
c Margrethe Jacobsdatter, død, [var g.m. Iver Jacobsen Wolff, præst i Nykøbing Mors]. Børn
d [Bagge Jacobsen Bruun (1641-1686), præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby]
Desuden nævnes Laurids [Lauridsen] i Ålborg g.m. [Johanne Jacobsdatter] Bruun, [datter af Jacob Hansen Brunov og første hustru Maren Hemmer].
[Litteratur: Ole Degn: Rig og fattig i Ribe. Bd. 2, 1981].
[Litteratur: Personalhistoriske notitser om embeds- og bestillingsmænd i Ålborg i fortid og nutid, samlede af A. Tauber. 1880].

196 Kirsten Hieronymusdatter i Ringkøbing. 13.9.1690, fol.329B.
Af arvinger angives ældste søn B: Søren Pedersen.

197 Søren Pedersen, ugift i Ringkøbing. 25.9.1690, fol.330.
A: Benjamin Nikolajsen.
(Sml. lbnr.94, 160).

198 Anne Thomasdatter, ugift i Ringkøbing. 26.9.1690, fol.330B.
A:
1) søster Kirsten Thomasdatter, enke efter Peder Vasegaard i Ringkøbing
2) bror Christen Thomsen i Rindum, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m. Anders Pedersen i Vesterby i Rindum sogn
3) bror Peder Thomsen, død. 5B: 1 søn og 4 døtre
4) bror Jeppe Thomsen i Brejning. 2B: 1 søn og 1 datter
5) søster Maren Thomasdatter, enke efter Anders Nielsen i Vesterby i Rindum.

199 Ib Jepsen Fiskbæk i Ringkøbing. 1.2.1691, fol.331B.
[Enkemand efter Margrethe Jensdatter, skifte 24.2.1666 lbnr.22.
Første ægteskab med Kirsten]. Af B:
1) Anne Ibsdatter g.m. Sylvester Mortensen Beesk
2) Jens Ibsen i København.

200 Magdalene [Jensdatter] Busch i Ringkøbing. 23.4.1691, fol.333.
Enke efter Bartholomæus [Seidel], bartskær, [skifte 23.6.1680 lbnr.110]. B:
1) Abel Bartholomæusdatter.
Bartholomæus Seidels første ægteskab med Abel Lauridsdatter, skifte 4.9.1665 lbnr.21. B:
1) [Henrik Bartholomæussen]
2) [Marie Bartholomæusdatter].

201 Kirsten Christensdatter i Ringkøbing. 25.5.1691, fol.333B.
A:
1) bror Jens [Christensen], død. 1B:
a Jacob Jensen, glarmester i Ringkøbing
2) bror Christen Christensen i Vedersø, død. 2B:
a Peder Christensen i Vedersø
b Jens Christensen i Vedersø.
FM: stedfar Oluf Lassen, morbror Knud Pedersen i Vedersø Kærgård.

202 Sylvester Mortensen Beesk, vejer og måler i Ringkøbing. 25.4.1692, fol.334B.
E: Anne Ibsdatter. Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.266).

203 Hans Isager i Ringkøbing. 3.6.1692, fol.336B.
[Enkemand efter Anne Lasdatter].
Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.123, 219)

204 Anne Marie Hass i Ringkøbing. 12.4.1694, fol.337B.
Enke efter Peder Jensen, rådmand, [skifte 3.4.1689 lbnr.175].
Af børn angives B: Hylleborg. FM: morbror Peder Hass i Viborg.
Desuden angives barnets faster Hylleborg Jensdatter.
Dokumenter.

205 Oluf Jensen, byfoged i Ringkøbing. 3.3.1697, fol.341B.
[Enkemand efter Ingeborg Rasmusdatter, skifte 27.6.1671 lbnr.62]. B:
2) Rasmus Olufsen.
[Første ægteskab med Gurre Clemensdatter, skifte 25.10.1666 lbnr.47]. B:
1) Mogens Olufsen i Bredvig i Norge.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Jensdatter.
Dokumenter.Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1687-1717
B 80 - 123


206 Thomas Jespersen Klit den ældre, købmand og overformynder i Ringkøbing. 26.7.1687, fol.2.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Erik Danielsen, klokker i Ringkøbing. B: Casper 16, Ingeborg 14½, Zacharias 12, studerende, Karen 10, Maren 7, Jeremias 6, Isak 3, Margrethe 1 den 20.10.1687. FM: morbror Laurids Christensen i Ulfborg, mors søstersøn Claus Jensen Tang, herredsskriver ved Ulfborg-Hind herred.
Første ægteskab med Karen Christensdatter Finderup. B: Christen Thomsen Klit 18 den 23.11.1687.
Christen har arv efter morbror Anders Christensen Finderup, præst i Ferslev, [Dal og Volsted] ved Ålborg.
Afdøde var formynder for børn af Jacob Christensen Hammelsvang, [skifte 22.8.1676 lbnr.93], var g.m. afdødes søster Kirsten Jespersdatter Klit.

207 Maren Pedersdatter i Ringkøbing. 12.1.1695, fol.14.
Enke efter Jørgen [Nielsen] Hvingel, [skifte 3.6.1691 lbnr.178]. A: bror Christen Pedersen Rindum.
Dokumenter.

208 Kirsten Nielsdatter i Ringkøbing. 12.6.1695, fol.15.
E: Jens Pedersen Bjerg. B: Niels 2½, Peder 6 uger.

209 Mette Bartskær i Ringkøbing. 11.3.1695, fol.18.
Enke. B: Regine Poulsdatter, der dogså døde 18.12.1696. FM: Christen Sørensen, maler.
Registrering 10.9.1692.
Dokumenter.

210 Niels Nielsen Stengaard i Ringkøbing. 18.2.1695, fol.19B.
Enkemand efter Karen Jensdatter, skifte 11.9.1684 lbnr.136. B: Margrethe.
Dokumenter.

211 Anne Lauridsdatter i Ringkøbing. 8.4.1695, fol.20.
E: Las Jørgensen, skomager. B:
1) Jørgen Lassen, rytter i Ungarn, formenes død
2) Laurids Lassen 26
3) Else Lasdatter g.m. Børge Gudmandsen i Plovstrup i Tørring sogn [i Skanderborg amt]
4) Ellen Lasdatter 16
5) Lene Lasdatter 14.

212 Ellen Christoffersdatter, væverske i Ringkøbing. 11.3.1695, fol.23.
A: søsterdatter Kirsten Madsdatter g.m. Christen Hansen, feldbereder.

213 Anne Nielsdatter i Ringkøbing. 10.6.1695, fol.23B.
Enke efter Peder Thomsen, skifte 22.12.1679 lbnr.106. B:
1) Thomas Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Laurids Hansen, stenhugger i Ringkøbing
3) Karen Pedersdatter
4) Mette Pedersdatter
5) Johanne Pedersdatter. FM: Terkild Ebbesen.

214 Anne Christensdatter i Ringkøbing. 14.3.1696, fol.25.
Enke efter Eskild Vasegaard.
Arvinger angives ikke.

215 Maren Thomasdatter i Ringkøbing. 28.1.1697, fol.26.
Boet forevises af afdødes søsterdatter g.m. Anders Ebbesen skrædder.

216 Anne Nielsdatter i Ringkøbing. 15.3.1697, fol.26B.
E: Terkild Ebbesen. B:
1) Hans Terkildsen, død. 1B:
a Vibeke Hansdatter, født i Horsens.

217 Johan Koch, kirurg og barberer i Ringkøbing. 12.12.1689, fol.28B.
E: Anne Clausdatter, der agter at flytte til København til sine børn.
B: Johan 18, Frederik 12, Six Ulrik 8½. FM: halvbror Claus Møinichen ved bror Henrik Møinichen, kongens livlæge.
Dokumenter.

218 Anne Lasdatter, ugift i Ringkøbing. 17.1.1698, fol.37B.
A:
1) søskendebarn Peder Mikkelsen, smed i Lem sogn
2) søskendebarn Sidsel Mikkelsdatter i Heegård i Ringkøbing
3) søskendebarn Erik Mikkelsen Stengaard i Gammelsogn, død. 4B:
a Mads Eriksen
b Christen Eriksen
c Niels Eriksen
d Jens Eriksen
4) søskendebarn, død, var g.m. Eskild Knudsen i Sirsbæk i Hee sogn. 4B:
a Christen Eskildsen
b Knud Eskildsen
c Mikkel Eskildsen
d Maren Eskildsdatter
5) søskendebarn g.m. Thomas Jensen i Sønderby i Hee sogn, begge døde. 5B:
a Anders Thomsen i Sønderkær
b datter g.m. Mogens Jensen i Sønderkær
c Hans Thomsen i Sønderby
d Mette Thomasdatter g.m. Knud Thorsen i Haelby i Hee sogn
e Karen Thomasdatter i Ejstrup.
Dokumenter.

219 Anne Jensdatter Isager, ugift i Ringkøbing. 15.1.1698, fol.39B.
A:
1) søster Lisbeth Jensdatter Isager
2) bror Hans Jensen Isager, [skifte 3.6.1692 lbnr.203]. 1B:
a Peder Hansen. FM: Peder Jensen Bjerg.
Dokumenter.

220 Margrethe Jensdatter i Ringkøbing. 15.2.1698, fol.41B.
E: Laurids Christensen Krag.
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

221 Regine Knudsdatter i Ringkøbing. 31.5.1698, fol.42.
E: Thue Olufsen, rådmand. B:
1) Margrethe Thuesdatter, født 23.11.1694
2) Oluf Thuesen, født 22.4.1696
3) Knud Thuesen, født 24.4.1698.

222 Torben Andersen, ugift i Ringkøbing. 15.6.1698, fol.47.
Forlovet med Maren Christensdatter, datter af Maren Christensdatter i toldbodgården ved stranden, enke efter Christen Poulsen Sevel. LV: Christen Hansen Ronum, købmand. A:
1) halvsøster Gunder Christensdatter 13
2) halvsøster Bodil Christensdatter 12
3) halvbror Christen Christensen den ældre 11
4) halvbror Christen Christensen den yngre 7
5) halvsøster Dorthe Christensdatter 3½
6) halvsøster Mette Christensdatter 15 uger.
FM: farbror Christen Harbo den yngre.
Desuden nævnes Anders Harbo i Lyngvig.
Afdødes mor var Mette Christensdatter g.m. Christen Harbo den ældre.
Dokumenter.

223 Kirsten Lauridsdatter i Ringkøbing. 6.6.1698, fol.51.
Enke efter Peder Tarm. B:
1) Laurids Pedersen Tarm, dansk skoleholder i Ringkøbing
2) Kirsten Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Maren Pedersdatter.
Dokumenter.

224 Jørgen Andersen Koch i Ringkøbing. 25.6.1698, fol.52B.
E: Helvig Clemensdatter. B:
1) Maren Jørgensdatter. FM: Jens Jørgensen Dorschæus i Ringkøbing
2) Clemen Jørgensen i Norge
3) Jørgen Jørgensen, soldat i Roskilde.
Dokumenter.

225 Maren Jensdatter i Ringkøbing. 24.9.1698, fol.53.
Enke efter Christen Sevel, skifte 19.5.1690 lbnr.177. A:
1) søster, død. 3B:
a Kirsten Andersdatter g.m. Mads Gerialsen i Rindum sogn
b Abelone Andersdatter
c Anne Andersdatter.
Dokumenter.

226 Knud Jensen, hattemager i Ringkøbing. 30.12.1698, fol.54B.
E: Inger Pedersdatter. B: Peder i Norge, Anne Marie.
Dokumenter.

227 Anne Andersdatter i Ringkøbing. 9.1.1699, fol.55.
E: Christen Jørgensen Dorschæus, købmand. B:
1) Jørgen Christensen Dorschæus, købmand i Ringkøbing
2) Anders Christensen Dorschæus, student og hører i Ringkøbing latinskole
3) Jens Christensen Dorschæus 25
4) Johanne Christensdatter g.m. Peder Andersen, skipper i Ringkøbing
5) Karen Christensdatter 15.

228 Anne Olufsdatter Dahl i Ringkøbing. 16.5.1699, fol.62.
E: Poul Pedersen. A:
1) far Oluf Knudsen Dahl i Horsens
2) bror Peder Olufsen Dahl, feldbereder i Horsens.
Dokumenter.

229 Laurids Christensen Krag i Ringkøbing. 19.4.1699, fol.63B.
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

230 Elias Lauridsen til Søgård i Nysogn og tolder i Ringkøbing. 22.2.1699, fol.64.
E: Ida Sofie Rasmusdatter. LV: Mads Pedersen på Brunbjerg, Mogens [Henriksen] Vendelbo, også kaldt Mogens Fischer, der ægter enken. B:
1) Barbara Eliasdatter (5).
FM: Jens Thuesen, købmand.
Ophold til afdødes mor Margrethe Eliasdatter, [enke efter Laurids Pedersen i Kerteminde].
Desuden nævnes enkens søster Maren Rasmusdatter, enke efter Knud Ravn [til Østertoft i Stadil sogn].
Jordebog 1699 over Søgård hovedgård med bøndergods og underliggende strøgods fol.82-87B.
[Enkens første ægteskab med Christen Christensen Winther, skifte 12.2.1690 lbnr.180].
(Se skifte efter Christen Jensen og hustru Karen Nielsdatter i Kerteminde. 13.10.1700 lbnr.204).
Dokumenter.

231 Regine Jensdatter i Ringkøbing. 27.2.1699, fol.99B.
E: Henrik Jensen by- og rådstueskriver. A:
1) Mads Jensen, tømrersvend i København
2) søster, død. 1B:
a Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Reinholtsen i København.
Dokumenter.

232 Peder Andersen, skipper i Ringkøbing, der druknede på vej hjem fra Moskva. 20.12.[1699], fol.105.
E: Johanne Christensdatter Dorschæus. LV: bror Andreas Christensen Dorschæus, præst i [Nørre] Omme og Brejning. B: Anders 1½. FM: farfar Anders Pedersen, skipper i Emmerlev.

233 Karen Hansdatter i Ringkøbing. 30.9.1699, fol.109B.
E: Anders Jensen Dorschæus.
Af første ægteskab B: Hans Lauridsen 7. FM: David Eriksen, smed.

234 Jens Christensen Stadil i Ringkøbing. 23.11.1699, fol.110B.
E: Kirsten Hansdatter. B: Dorthe. FM: Anders Pedersen, rebslager i Ringkøbing.

235 Christen Hansen Ronum, købmand i Ringkøbing. 8.3.1699, fol.112.
E: Mette Jepsdatter Tarm. LV: bror Las Jepsen Tarm, købmand i Varde. A:
1) bror Johan [Hansen] Ronum i København, død. 4B:
a Hans Ronum
b Marie Ronum
c Else Ronum
d Mette Ronum, der ægter Laurids Jensen [Berg] i Ringkøbing.
FM: Jens Thuesen i Ringkøbing, Jens Knudsen, farver sst, Peder Sørensen sst.
Afdødes første ægteskab med Johanne Mikkelsdatter.
Hendes første ægteskab med Thue Jensen, [skifte 6.7.1668 lbnr.52]. B:
Jens Thuesen g.m. Gedske Christiansdatter, hvis datter Johanne, der er opkaldt efter afdødes første hustru, arver Dejbjerg Hedegård.
(Sml. lbnr.192).
Dokumenter.

236 Elisabeth Jensdatter Isager, ugift i Ringkøbing. 6.12.1699, fol.195B.
A: brorsøn Hans Isager. FM: Jens Pedersen Bjerg.

237 Anne Lauridsdatter i Ringkøbing. 28.12.1699, fol.196.
Enke efter Hans [Jensen] Isager, [skifte 3.6.1692 lbnr.203]. B: Peder 16. FM: Christen Pedersen Lakier, Jens Pedersen Bjerg.
Første ægteskab med [Peder Jespersen, skifte 2.5.1683 lbnr.123]. B: Mette g.m. Troels Pedersen i Hundkær.

238 Christen Christensen i Ringkøbing. 16.4.1700, fol.197B.
E: Anne Jensdatter. LV: far Jens Jørgensen. B: Bodil.
Dokumenter.

239 Anne Mortensdatter i Ringkøbing. 3.6.1700, fol.198.
E: Jens Jørgensen Dorschæus. A:
1) brordatter Mette Madsdatter i Tim sogn
2) søsterdatter Maren Nielsdatter i Vedersø sogn.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 25.6.1671 lbnr.59]. Af børn angives B: Magdalene, Anders.
Dokumenter.

240 Mathias Bentsen Schmidt, snedker i Ringkøbing. 17.3.1698, fol.199.
E: Karen Pedersdatter. LV: Rasmus Enevoldsen.
Første ægteskab med Bodil [Pedersdatter], skifte 3.8.1693 lbnr.187. B:
1) Henrik Mathiassen i Amsterdam
2) Malene Mathiasdatter g.m. Niels Christensen i Amsterdam
3) Anne Mathiasdatter g.m. Peder Jensen i Amsterdam.
Dokumenter.

241 Jens Sørensen Klem i Ringkøbing. 12.3.1701, fol.203.
E: Use Andersdatter. LV: Anders Pedersen, rebslager. B:
1) Margrethe Jensdatter 25
2) Anders Jensen 15
3) Søren Jensen 9.
FM: morbror Anders Andersen Torning, præst i Højbjerg og Elsborg.

242 Christen Pedersen Lakier, købmand i Ringkøbing. 11.8.1700, fol.206.
E: Gunder Bosdatter. LV: Mikkel Jacobsen, sadelmager. B: Peder 3, Kirsten 6 mdr. (Alder angivet 28.7.1701). FM: morbror Mikkel Bosen i Holstebro.

243 Peder Christensen, bådfører i Ringkøbing. 10.10.1700, fol.211B.
E: Birgitte Lauridsdatter. B: Laurids 9.
Dokumenter.

244 Mette Lauridsdatter, ugift i Ringkøbing. 1.8.1701, fol.212.
A:
1) søster Else Lauridsdatter i Ringkøbing
2) bror Christen Lauridsen i Foersum i Egvad sogn
3) bror Peder Lauridsen i Emmerlev, død. 3B: Niels 15, Jens 9, Karen 7
4) søster Bodil Lauridsdatter, enke i Bovsøgård i Stauning sogn ved søn Laurids Lauridsen sst.
5) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jeppe Nielsen i Lønborg sogn
6) søster Else Lauridsdatter i Ringkøbing. FM: Christen Harbo den yngre, købmand.

245 Maren Madsdatter Trane i Ringkøbing. 29.6.1701, fol.214B.
Arvinger angives ikke. Boet forevistes af afdødes svoger Thue Olufsen, rådmand i Ringkøbing.

246 Niels Jørgensen Dorschæus i Ringkøbing. 10.6.1701, fol.215B.
E: Margrethe Pedersdatter Plovsgaard. B:
1) Peder Nielsen Dorschæus g.m. Maren Poulsdatter Østergaard. B:
a Anne Cathrine Pedersdatter Dorschæus
2) Jørgen Nielsen Dorschæus i Ringkøbing
3) Christoffer Nielsen Dorschæus, hører i Ringkøbing latinskole
4) Karen Nielsdatter Dorschæus g.m. Jens Nielsen [Hass], byfoged i Ringkøbing.
Peder Nielsen Dorschæus (1) i udlandet, uvist om død. Hans hustru Maren Poulsdatter Østergaard er nu g.m. Zacharias Thomsen Klit på Tanderup i Snejbjerg sogn.

247 Maren Slumstrup i Ringkøbing. 8.3.1701, fol.218B.
B: slegfreddatter Maren. Udlagt far Benjamin Nikolajsen i Ringkøbing.
Mathias Jensen, byens tjener, har taget barnet til sig.

248 Henrik Engelbrechtsen i Ringkøbing. 31.10.1701, fol.219.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Pedersen, skomager. B: Engelbrecht 18, Jens Christoffer 6, Niels 5. FM: morbror Jesper Jensen.
Dokumenter.

249 Kirsten Madsdatter i Ringkøbing. 18.2.1702, fol.219B.
E: Niels Lauridsen Heegaard. B: Laurids 16, Christen 15, Else 14, Mads 10, Anne 9, Anne Marie 7.
Uden ægteskab B: Peder Hansen.
Dokumenter.

250 Mikkel Sørensen, by- og rådstueskriver i Ringkøbing. 9.3.1701, fol.220B.
Afdøde, der er født i Ringkøbing var 73½ år gammel i 1696.
Arvinger kendes ikke.

251 Dorthe Lauridsdatter, ugift i Ringkøbing. 24.4.1702, fol.224B.
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

252 Christian Cortsen, hattemager i Ringkøbing. 27.7.1702, fol.225.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Hansen. B: Karen 6, Cort 3½, Anne 2½, Mette 9 mdr. FM: Jørgen Lauridsen.

253 Anne Nielsdatter i Ringkøbing. 9.10.1702, fol.227.
E: Mads Eskildsen, bådfører. B: Else 16, Anne Kirstine 14, Elisabeth 11, alle i kniplelære i Emmerlev.
Dokumenter.

254 Inger Terkildsdatter i Ringkøbing. 20.10.1702, fol.227B.
E: Anders Pedersen Rindum. B: Barbara Margrethe 7, Anne 5, Else 5 uger.

255 Terkild Ebbesen i Ringkøbing. 19.1.1703, fol.229.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Benjamin Nikolajsen.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 15.3.1697 lbnr.216]. B: Hans Terkildsen, død. 1B: Vibeke. FM: Niels Cortsen.
Dokumenter.

256 Maren Pedersdatter i Ringkøbing. 23.5.1703, fol.232.
E: Peder Sørensen, købmand. A:
1) søster Maren Pedersdatter i København, enke efter Niels Christensen, skomager. LV: Laurids Jensen
2) søster Anne Pedersdatter, enke efter Hans Organist i Varde. LV: Rasmus Sørensen Leth.

257 Maren Nielsdatter Sandal, ugift i Ringkøbing. 30.10.1703, fol.240B.
A:
1) søster Anne Nielsdatter Sandal på Urup i Grindsted sogn
2) søster, død. 3B:
a Niels Nielsen på Holmsland
b Anne Nielsdatter i København
c Lambert Nielsen.
Dokumenter.

258 Else Christensdatter Toft i Ringkøbing. 5.1.1704, fol.241B.
Af arvinger angives A: brordatter g.m. Mikkel Jacobsen.

259 Margrethe Pedersdatter Plovsgaard i Ringkøbing. 8.12.1704, fol.243B.
Enke efter Niels Jørgensen Dorschæus, skifte 10.6.1701 lbnr.246. B:
1) Peder Nielsen Dorschæus [formentlig død, var g.m. Maren Poulsdatter Østergaard]. B:
a Anne Cathrine Pedersdatter Dorschæus. FM: stedfar Zacharias Thomsen Klit [på Tanderup i Snejbjerg sogn]
2) Jørgen Nielsen Dorschæus i Ringkøbing
3) Christoffer Nielsen Dorschæus, hører i Ringkøbing latinskole
4) Karen Nielsdatter Dorschæus g.m. Jens Nielsen [Hass], byfoged i Ringkøbing.
Dokumenter.

260 Johan Henriksen Kloch, guldsmed i Ringkøbing. 6.11.1703, fol.244B.
E: Use Andersdatter. LV: Niels Jensen, smed. A:
1) bror Hans Henriksen Kloch i Gødvad i Silkeborg amt
2) halvbror Lukas Henriksen Kloch, instrumentist i Ringkøbing
3) halvbror Henrik Henriksen Kloch i Gødvad
4) halvsøster Anne Cathrine Henriksdatter i Amsterdam
5) halvsøster Cathrine Dorthe Henriksdatter, uvist hvor
6) halvsøster Johanne Henriksdatter, uvist hvor
7) halvsøster Sidsel Cathrine Henriksdatter, uvist hvor.
Dokumenter.

261 Rasmus Enevoldsen i Ringkøbing. 24.4.1704, fol.248, 254B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jørgen Christensen Dorschæus, der ægter enken. B: Anne 6. FM: farbror Jens Enevoldsen, rytterbonde i Bomholt [i Alling sogn i Gjern herred], Peder Andersen Stauning. Desuden nævnes Peder Enevoldsen i Bomholt.

262 Mette Jensdatter i Ringkøbing. 18.5.1705, fol.250B.
B: Kirsten Sørensdatter 2. FM: Mads Pedersen Vesterager i Ringkøbing.

263 Joen Nielsen Havrvig og hustru Anne Margrethe Thuesdatter i Ringkøbing. 10.2.1705, fol.251B.
Hans A:
1) mor Sidsel Christensdatter i Havrvig
2) bror Jens Nielsen Havrvig g.m. Karen Iversdatter
3) bror Christen Nielsen i Havrvig
4) bror Oluf Nielsen i Havrvig
5) søster Anne Nielsdatter g.m. Jørgen Jespersen i Nørre Bork
6) søster Abelone Nielsdatter g.m. Christen Terkildsen i Hemmet
7) søster Dorthe Nielsdatter i Havrvig.
Hendes første ægteskab med Søren Ejlersen. 3B:
1) Thue Sørensen
2) Ejler Sørensen
3) Gertrud Sørensdatter.
Hendes andet ægteskab med Anders Jensen, skifte 14.12.1694. 2B:
4) Karen Andersdatter
5) Øllegaard Andersdatter.
FM: Benjamin Nikolajsen.
Desuden nævnes afdøde kones søskende
1) Bodil Thuesdatter
2) Jens Thuesen i Dejbjerg Hedegård.
Dokumenter.

264 Svend Christensen Heebo, måler og vejer i Ringkøbing. 17.3.1705, fol.257.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Olufsen Franck, købmand i Ringkøbing. B:
1) Christen Svendsen Heebo, korporal
2) Elisabeth Svendsdatter Heebo g.m. Morten Madsen Handbjerg, købmand i Lemvig
3) Anne Svendsdatter Heebo.
Dokumenter.

265 Anne Nielsdatter Lambæk, ugift i Ringkøbing. 6.4.1706, fol.260B.
A:
1) bror Jens Nielsen Lambæk i Kovstrup i Velling sogn
2) søster Maren Nielsdatter i Ringkøbing, der døde 5.4.1706
3) søster Mette Nielsdatter
4) bror Claus Nielsen Lambæk, død. 2B:
a Niels Clausen i Holsten
b Maren Clausdatter i Brejning.

266 Anne Ibsdatter i Ringkøbing. 7.6.1703, fol.263.
Enke efter Sylvester [Mortensen] Beesk, [skifte 25.4.1692 lbnr.202]. B:
1) Anne Kirstine Sylvestersdatter g.m. Anders Nielsen, smed på Holmen i København
2) Anne Marie Sylvestersdatter 21. FM: farbror Gregers Mortensen Beesk i Kloster i Ny Sogn.
Desuden nævnes [afdødes far] Ib [Jepsen] Fiskbæk, [skifte 1.2.1691 lbnr.199].
Dokumenter.

267 Dorthe Andersdatter i Ringkøbing. 23.9.1707, fol.265.
E: Anders Andersen, skipper. B: Maren 3 uger. FM: Mikkel Arentsen, skipper g.m. mormor Margrethe Mortensdatter Beesk.

268 Benjamin Nikolajsen, glarmester i Ringkøbing. 22.6.1706, fol.266B.
E: Kirsten Lasdatter. LV: Peder Nielsen, snedker. B: Nikolaj 7. FM: Laurids Jensen, købmand.
Dokumenter.

269 Karen Madsdatter i Ringkøbing. 30.9.1707, fol.269B.
E: Mads Eskildsen. Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

270 Hans Fæddersen, købmand i Ringkøbing. 9.8.1706, fol.271.
E: Johanne Christensdatter Dorschæus. LV: far Christen Jørgensen Dorschæus. B: Peder 4¼, Margrethe 1¼. FM: morbror Andreas Christensen Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning.
Enkens første ægteskab med Peder Andersen, skifte 20.12.1699 lbnr.232. B: Anders. FM: farfar Anders Pedersen, skipper i Emmerlev.

271 Maren Pedersdatter i Ringkøbing. 9.7.1706, fol.277B.
E: Jørgen Christensen Dorschæus, købmand.
Første ægteskab med Rasmus Enevoldsen, [skifte 24.4.1704 lbnr.261]. B: Anne. FM: Peder Andersen Stauning.
Enkemandens far er Christen Jørgensen Dorschæus.
Arv efter enkemandens mor [Anne Andersdatter], skifte 9.1.1699 lbnr.227 til B:
1) Andreas Christensen Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning
2) Jens Christensen Dorschæus
3) Karen Christensdatter Dorschæus.

272 Else Lauridsdatter, ugift i Ringkøbing. 5.12.1707, fol.282B.
A:
1) bror Peder Lauridsen i Emmerlev, død. 2B:
a Niels Pedersen i Emmerlev
b Jens Pedersen i Emmerlev
2) bror Christen Lauridsen i Foersum i Egvad sogn, (hvis fæstegård ejes af Las Jepsen Tarm, rådmand og købmand i Varde), død, var g.m. Kirsten Sørensdatter. 2B:
a Else 4 den 23.2.1708
b Christen 4 uger den 23.2.1708
FM: Christen Christensen Harbo den yngre
3) søster Bodil Lauridsdatter i Bovsøgård i Stauning sogn, død. 4B:
a Laurids Lauridsen i Bovsøgård
b Christen Lauridsen på Lellingegård på Sjælland
c Bodil Lauridsdatter g.m. Milter Villadsen på Bovsøgård
d Kirsten Lauridsdatter på Bovsøgård.

273 Sara Pedersdatter [Hegelund] i Ringkøbing. 19.1.1707, fol.285B, 298B.
E: Casper Thomsen Klit. B: Sofie 12, Oluf 10, Sidsel 9.
Første ægteskab med [Oluf Thuesen, skifte 1.7.1689 lbnr.179]. B:
1) Øllegaard Olufsdatter Hegelund 26
2) Peder Olufsen Hegelund 25 i Kolding latinskole
3) Magdalene Olufsdatter Hegelund 23½
4) Thue Olufsen Hegelund 20¼.
FM:
1) mors [halv]bror Lauge Hansen Stauning, præst i Møgeltønder, 73 år gammel
2) Poul [Pedersen Stauning], præst i Stauning [g.m. Kirsten Pedersdatter Stauning, datter af Peder Jørgensen Jelling, præst i Stauning og hustru Anne Pedersdatter Hegelund]
3) Jeppe [Nielsen Colding], præst i Velling, [g.m. Maren Pedersdatter Hegelund]
4) Bent Jørgensen Tranberg, præst i Dejbjerg, hvis kone [Bodil Thuesdatter] er fætterske til børnene af første ægteskab.

274 Henrik Juel til Lindbjerg, der boede og døde i Ringkøbing. 16.3.1708, fol.290.
Første ægteskab med Sofie Høeg, skifte i København 14.6.1682, [datter af Just Høeg til Gjorslev på Stevns]. B:
1) Just Juel, kommandør til søs
2) Henrik Juel, major
3) Ide Juel, enke efter Balthazar Gebhart von Obelitz til Åbjerg [i Vedersø sogn]
4) Anne Sofie Juel g.m. Frederik Budde, kaptajn i Norge
5) Christiane Birgitte Juel.
Andet ægteskab med Ide Margrethe Rosenkrantz. B:
6) Peder Nikolaj Juel i Brüggen i Flandern
7) Sofie Juel.
FM: morbror Holger Rosenkrantz til Brusgård [i Ølst sogn], fætter Preben Brahe til Engelsholm.
Afdødes forældre Jens Juel, [død 1636] og hustru Ide Gjøe, skifte 4.10.1655.
Desuden nævnes afdødes søster Margrethe Juel i Hamborg, testamente af 10.2.1703.
Afdødes testamente af 10.10.1707.
Afdøde begraves i sine forældres grav i Viborg Domkirke uden præst eller ligprædiken.
Afdøde har arv efter sin afdøde søn Jørgen Juel.

275 Hans Brygmann, toldkontrollør i Ringkøbing. 24.3.1707, fol.305B.
E: Anne [Jacobsdatter] Bjørn. LV: Niels Olufsen Franck, købmand i Ringkøbing.
Første ægteskab med Christine Frederiksdatter Wildschiøtt B:
1) Kirsten Hansdatter Brygmann, [født i Hjerting 26.6.1685] g.m. Peder Boesen, købmand i Ringkøbing
2) Hans Hansen Brygmann i København, født i Hälsingborg i Skåne
3) Jacob Hansen Brygmann
4) Marie Hansdatter Brygmann på Totterupgård, 8 mil fra København
5) Anne Hansdatter på Totterupgård
6) Margrethe Cathrine Hansdatter Brygmann 9.
FM: farbrødre Rasmus Brygmann, hofskriver i København, Johan Brygmann, stykjunker på Tøjhuset i København.
Arv i boet efter Morten Christensen, tolder i Varde, [der var g.m. enkens søster Maren Jacobsdatter Bjørn], til B: Margrethe Mortensdatter g.m. Jens Odderbech i Holmgård i Sønder Lem sogn.

276 Mikkel Jacobsen Keunberg, sadelmager i Ringkøbing. 8.11.1707, fol.323B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Christensen i Holm i Ringkøbing. A:
1) søster Anne Marie Jacobsdatter g.m. Thomas Jespersen Klit
2) bror Mathias Jacobsen i Nysted på Lolland
3) søster Ottilie Jacobsdatter gift i Norge.
Dokumenter.

277 Maren Jensdatter i Ringkøbing. 17.9.1708, fol.328.
Enke efter Jens Sørensen Velling. B:
1) Jens Jensen i Amsterdam
2) Kirsten Hansdatter [formentlig fejl for Jensdatter] g.m. Hans Jacobsen i Enkesing?
3) Anne Jensdatter g.m. Mathias Winther i Enkesing?
4) Johanne Jensdatter i Den Haag.

278 Las Jensen Kjeldal i Ringkøbing. 16.1.1709, fol.329B.
E: Anne Simonsdatter. LV: Anders Pedersen, rebslager. B:
1) Simon Lassen Kjeldal, student i København
2) Jens Lassen Kjeldal i Holland
3) Kirsten Lasdatter g.m. Peder Christensen Harbo
4) Agathe Lasdatter 32. FM: Anders Jensen Dorschæus.

279 Jens Pedersen Fjord i Ringkøbing. 25.6.1705, fol.331.
E: Cathrine Madsdatter. LV: Hans Jacobsen. B: Elisabeth 12, Christoffer 11.

280 Birgitte Jensdatter, ugift i Ringkøbing. 26.2.1706, fol.332.
A:
1) søster Kirsten Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Tønder
2) søster Maren Jensdatter g.m. Christen Andersen i Tønder.

281 Maren Christensdatter Holm i Ringkøbing. 18.11.1706, fol.332B.
E: Peder Hansen i Holm. B:
1) Jens Pedersen, soldat i Rendsborg
2) Anders Pedersen i Nyborg.
Desuden nævnes afdødes 2 brødre
1) Peder Christensen i Holm i Ringkøbing
2) Cort Christensen, skrædder i Ringkøbing.

282 Christen Hansen, feldbereder i Ringkøbing. 7.2.1707, fol.333B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Christen Harbo den yngre. B: Kirsten i Brejning. FM: farbrors søn Hans Hildebrandtsen, feldbereder.
Dokumenter.

283 Abraham Jacobsen Bruun, organist i Ringkøbing. 22.1.1709, fol.335B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Sørensen Nørring. A: halvsøster Anne Nielsdatter, uvist hvor. FM: Christen Pedersen Maler i Viborg.

284 Jørgen Christensen Dorschæus, købmand i Ringkøbing. 19.1.1709, fol.341, næste protokol fol.300B.
E: Cathrine Olufsdatter. der døde 21.2.1709.
Hans A:
1) far Christen Jørgensen Dorschæus
2) søster Johanne Christensdatter Dorschæus.
Hendes arvinger kendes ikke.
Kongelig bevilling af 13.4.1711 til krohold på Holmsland for Thomas Jensen i afdødes sted.
Dokumenter.

285 David Eriksen, smed i Ringkøbing. 1.4.1710, fol.350B.
E: Maren Pedersdatter. LV: bror Mikkel Pedersen. B: Erik 19. FM: Erik Davidsen, klokker i Ringkøbing.
Enkens første ægteskab med Peder Simonsen, [skifte 10.9.1688 lbnr.158]. B: Simon, Peder.
Dokumenter.

286 Maren Nielsdatter i Ringkøbing. 28.7.1710, fol.354.
E: Laurids Jacobsen No. B: Margrethe 6 uger.
Dokumenter.

287 Claus Ibsen Bang, borgmester i Ringkøbing. 21.7.1710, fol.355B.
E: Barke Bjørn. LV: Jørgen [Sørensen] Jelling, tolder i Ringkøbing, [præstesøn fra Jelling]. B: Ellen Margrethe . FM: Jens Knudsen, farver, morbror Peder Bjørn i København.
Arv til afdødes stedsøn Jacob Andersen Bjørn efter far Anders Markussen i Varde.
Dokumenter.

288 Hans Sørensen Aargab i Ringkøbing. 19.5.1711, fol.364B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen Tarm. B: Maren 11, Søren 4. FM: Christen Christensen Harbo.
Dokumenter.

289 Las Jørgensen, skomager i Ringkøbing. 19.5.1711, fol.365B.
E: Maren Nielsdatter. Af arvinger nævnes B: Laurids Lassen, skomager i Ringkøbing..
Afdøde var fattiglem.
Dokumenter.

290 Laurids Hansen, stenhugger i Ringkøbing. 19.5.1711, fol.366.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Jensen Holm.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var fattiglem.

291 Christen Christensen Harbo den ældre i Ringkøbing. 6.8.1711, fol.366B.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Bodil Christensdatter 25
2) Christian Christensen Harbo 23 i Ribe
3) Christen Christensen Harbo 19½ i Dejbjerg Kærgård
4) Dorthe Christensdatter 17½
5) Mette Christensdatter 13.

292 Barbara Urbansdatter i Ringkøbing. 7.8.1711, fol.367.
Enke efter Christian Frederik Høgh, købmand. B: Marie ved Det kongelige Hof. FM: Jens Knudsen, farver.
Dokumenter.

293 Johan Zachariassen, snedker i Ringkøbing. 30.9.1711, fol.377.
E: Maren Madsdatter. LV: Casper Klit. B: Zacharias 8. FM: Poul Pedersen Holm i Ringkøbing.

294 Jens Christensen Dorschæus i Ringkøbing. 12.10.1711, fol.379B.
E: Margrethe Mogensdatter [Torning]. LV: Rasmus Sørensen Nørring. B:
1) Anne Jensdatter Dorschæus 10
2) Christen Jensen Dorschæus 9
3) Anne Cathrine Jensdatter Dorschæus 7
4) Dorthe Jensdatter Dorschæus 5.
FM: farbror Andreas [Christensen] Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning.

295 Christen Jørgensen Dorschæus, købmand i Ringkøbing. 18.5.1712, fol.381B.
E: Johanne Christensdatter.
[Første ægteskab med Anne Andersdatter, skifte 9.1.1699 lbnr.227]. B:
1) Andreas Christensen Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning
2) Johanne Christensdatter Dorschæus, enke efter Hans Fæddersen, [skifte 9.8.1706 lbnr.270]
3) Jens Christensen Dorschæus, [skifte 12.10.1711 lbnr.294]. B: Anne, Christen, Anne Cathrine, Dorthe.

296 Christen Christensen Harbo, overformynder i Ringkøbing. 29.7.1712, fol.383.
E: Mette Nielsdatter. LV: Johan Eilertz, præst i Ringkøbing. A:
1) bror Christen [Christensen] Harbo den ældre, [skifte 6.8.1711 lbnr.291]. B:
a Bodil Christensdatter 27
b Christian Christensen Harbo i København
c Christen Christensen Harbo 20 i Ringkøbing
d Dorthe Christensdatter 18
e Mette Christensdatter 15. FM: Anders Pedersen Stauning i Ringkøbing
2) bror Peder Christensen Harbo, skomager i Ringkøbing
3) søster Mette Christensdatter g.m. Jørgen Clausen Tim, også kaldt Jørgen Clausen Reimer, i Tønder
4) halvsøster Johanne Christensdatter, enke efter Mads Sløk i Lemvig ved søn Christen Madsen Sløk sst.
5) halvsøster Anne Christensdatter, [skifte 7.12.1682 lbnr.119], var g.m. Hildebrandt Hansen, [skifte 12.1.1687 lbnr.150]. B:
a Hans Hildebrandtsen, feldbereder i Ringkøbing
b Kirsten Hildebrandtsdatter i Ringkøbing
c Jens Hildebrandtsen i Brejning, død. 3B: Thomas, Hildebrandt, Anne.
Arv til Christen Christensen Harbo den ældres børn efter [deres halvbror] Torben Andersen, skifte 15.6.1698 lbnr.222
Desuden nævnes enkens bror Peder Nielsen.
Dokumenter.

297 Mette Christensdatter Bang i Ringkøbing. 4.7.1712, fol.412B.
E: Christen Lauridsen Kjær. B: Marie Cathrine 9, Mette 2.

298 Hans Christoffer Rasmussen, ugift toldbetjent i Ringkøbing. 16.12.1712, fol.413B.
A: far Rasmus Christoffersen i Ringkøbing.
Dokumenter.

299 Mette Jepsdatter Tarm i Ringkøbing. 4.10.1713, fol.415.
E: Niels Olufsen Franck, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 4.11.1712.
[Første ægteskab med Christen Hansen Ronum, skifte 8.3.1699 lbnr.235].
Dokumenter.

300 Anne Cathrine Madsdatter i Ringkøbing. 9.10.1713, fol.416.
E: Anders Andersen, skipper. B: Dorthe.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Andersdatter, [skifte 23.9.1707 lbnr.267]. B: Maren.

301 Anders Hansen Nyland i Ringkøbing. 9.9.1713, fol.417B, 444B.
E: Johanne Christensdatter Dorschæus. LV: bror Andreas Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning, Conrad Thomsen Karmark i Randers, der ægter enken. B: Hans 7 uger, der døde. FM: farbror Laurids Hansen Nyland, købmand i Ringkøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1713.
Enkens første ægteskab med Peder Andersen, skifte 20.12.1699 lbnr.232]. B:
1) Anders Pedersen. Arv efter farfar Anders Pedersen, skipper i Emmerlev og farmor Merild Pedersdatter.
Andet ægteskab med Hans Fæddersen, [skifte 9.8.1706 lbnr.270]. B:
2) Peder Hansen
3) Margrethe Hansdatter.
Dokumenter.

302 Rasmus Pedersen, borgmester i Ringkøbing. 10.2.1714, fol.423.
E: Mette Jensdatter. Bevilling til uskiftet bo 3.11.1713.

303 Christen Iversen i Ringkøbing. 6.10.1713, fol.423B.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Christensen Holm. B: Maren. FM: morbror Poul Pedersen Holm.
Dokumenter.

304 Edel Pedersdatter, ugift i Ringkøbing. 29.3.1713, fol.429.
A:
1) bror Mads Pedersen
2) søster Maren Pedersdatter. LV: Peder Boesen i Ringkøbing
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Nybo i Tvis sogn
4) søster Inger Pedersdatter g.m. Bertel Lassen Smedegaard i Holstebro ved søn Las Bertelsen Smedegaard
5) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Steffen Nielsen i Nørre Sejerslev i Emmerlev sogn.

305 Barke (Barbara) Jacobsdatter Bjørn i Ringkøbing. 5.9.1713, fol.434B.
Enke efter Claus Ibsen Bang, borgmester, [skifte 21.7.1710 lbnr.287]. B:
2) Ellen Margrethe Bang g.m. Simon Lassen Tarm, papirforvalter og købmand i Varde.
Første ægteskab med [Anders Markussen i Varde]. B:
1) Jacob Andersen Bjørn, der døde 10.3.1710 i slaget i Skåne.
Dokumenter.

306 Christen Lauridsen Norsk i Ringkøbing. 9.6.1714, fol.440.
E: Anne Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.
Boet forevist af enkens søsterdatter Else Jensdatter g.m. Christen Holm i Ringkøbing.

307 Peder Sørensen i Ringkøbing. 6.12.1714, fol.441.
E: Lene Hansdatter. LV: Peder Boesen, købmand i Ringkøbing.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var formynder for Hans Hansen Brygmann, der havde arv efter far Hans Brygmann, toldkontrollør i Ringkøbing. (Sml. lbnr.769, 834).
Dokumenter.

308 Jens Rasmussen [Rosborg], måler og vejer i Ringkøbing. 1.5.1715, fol.444.
E: Karen Thomasdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.1709.
Dokumenter.

309 Magdalene Villumsdatter i Ringkøbing. 25.9.1715, fol.446B.
E: Hans Pedersen Holm. B: Sofie 11. FM: Anders Pedersen, rebslager, som beslægtet.
Dokumenter.

310 Erik Davidsen, klokker, kordegn og klejnsmed i Ringkøbing. 13.1.1716, fol.449.
E: Anne Christensdatter. LV: Claus Jensen Tang, herredsskriver i Ulfborg-Hind herreder. B:
1) David Eriksen, smed, [skifte 1.4.1710 lbnr.285]. B:
a Erik Davidsen
2) Thomas Eriksen, klokker og kordegn i Ringkøbing
3) Ingeborg Marie Eriksdatter 17.
Dokumenter.

311 Poul Ottesen Kjærulf, guldsmed i Ringkøbing. 15.9.1716, fol.452B.
E: Karen Madsdatter. LV: Laurids Jensen [Berg], kirkeværge. B: Hans 7½, Kirsten 6, Johanne Cathrine 4, Laurids 1½. FM: Poul Pedersen Holm.
Dokumenter.

312 Anne Marie Sylvestersdatter Beesk i Ringkøbing. 26.1.1717, fol.456B.
E: Elias Brasen, tidligere guldsmed i Skive, nu bosat i Ringkøbing. B: Sylvester 8, Peder 5, Jacob 4.

313 Jens Nielsen Hass, byfoged i Ringkøbing. 8.3.1715, fol.458.
E: Karen Nielsdatter Dorschæus. LV: Peder Boesen købmand. Af børn angives B: Laurids Jensen, Karen Jensdatter.

314 Henrik Jensen, by- og rådstueskriver i Ringkøbing. 7.1.1717, fol.463B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Rasmus Nørring. B: Jacob Severin. FM: farbror Arent Jensen, uvist hvor, morbror Hans Jacobsen Tønder i Randers.
Desuden nævnes enkens mor Lisbeth, enke efter Søren Friis.

315 Bodil Madsdatter i Ringkøbing. 21.4.1716, fol.469B.
Enke efter Christen Jensen, skrædder, skifte 26.5.1691 lbnr.185. B:
1) Dorthe Margrethe Christensdatter i Århus. FM: Jacob Jensen, glarmester
2) Bodil Christensdatter g.m. Peder Vistisen, skomager i Ringkøbing
3) Jens Christensen i Amsterdam i Holland, der døde 1717 og har enke Karen Sørensdatter og 3 børn
4) Christine Christensdatter g.m. Hans Christian, skomager i Ringkøbing.
Dokumenter.


Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1717-1728
B 80 - 124


316 Kirsten Nielsdatter i Ringkøbing. 1.10.1717, fol.2.
E: Christen Borum. B: Maren 2, Kirsten 7 uger. FM: morfar Niels Madsen, skrædder.

317 Jørgen Lassen i Ringkøbing. 31.5.1717, fol.4B.
E: Anne. LV: Peder Boesen. B: Maren 20, Anne 18, Lene 12, Peder 7. FM: morbror Anders Pedersen Stauning.

318 Niels Olufsen Franck, borgmester i Ringkøbing. 4.8.1717, fol.13, 200.
[Enkemand efter Mette Jepsdatter Tarm, skifte 4.10.1713 lbnr.299].
B: Oluf, [født 7.7.1703] i latinskolen i Ribe.
FM: føde værger
1) Jeppe Jepsen Tarm, præst i Oddum
2) Las Jepsen Tarm, rådmand i Varde
3) Morten Jepsen Tarm på Rækkergård
4) Hans Olufsen Frank i Skodborg i Haderslevhus amt.
Desuden nævnes Mette Jepsdatter Tarms mor Birgitte Beesk.
Dokumenter.

319 Jens Rasmussen [Rosborg], måler og vejer i Ringkøbing. 1.10.1717, fol.18B.
E: Karen Thomasdatter Klit. LV: Mathias Sass i Hamborg, der ægter enken, bror Casper Klit. B:
1) Mette Jensdatter 18
2) Sidsel Jensdatter 16
3) Rasmus Jensen 12
4) Thomas Jensen 11
5) Vibeke Jensdatter7.
FM:
1) på fars side Jens Mikkelsen Rude, rådmand og købmand i Ringkøbing
2) på mors side Claus Jensen Tang, herredsskriver i Ulfborg-Hind herreder.
Bevilling til uskiftet bo af 27.9.1709 lbnr.308.

320 Peder Pedersen i Ringkøbing. 13.4.1717, fol.20.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter Plovsgaard, skifte 13.6.1694 lbnr.191], over 80 år gammel..
B:
1) Ellen Pedersdatter, enke efter Hans Hansen. LV: Laurids Jensen, kirkeværge. Enken har 4 børn
2) Anne Pedersdatter g.m. Niels Bertelsen, rådmand i Kolding, begge døde, [skifte Kolding 13.4.1708 lbnr.125]. 3B:
a Hans Nielsen
b Maren Nielsdatter g.m. Hans Hansen i Kolding
c Johanne Nielsdatter.
FM: Mikkel Hansen i Kolding og dennes bror Steffen Hansen i Vejle.

321 Johanne Christensdatter Dorschæus i Ringkøbing. 4.4.1716, fol.23B.
E: Conrad [Thomsen] Karmark, købmand.
Første ægteskab med Peder Andersen, [skifte 20.12.1699 lbnr.232]. B:
1) Anders Pedersen.
Arv efter farfar Anders Pedersen og farmor efter tingsvidne Tønder herred 13.5.1713.
Andet ægteskab med Hans Fæddersen, skifte 9.8.1706 lbnr.270. B:
2) Peder Hansen 14
3) Margrethe Hansdatter 12. FM: Mikkel Arentsen, skipper.
Arv efter fars faster Kirsten Hansdatter, enke efter Jens Jacobsen i Højer, skifte 6.6.1709.
Tredje ægteskab med Anders Hansen Nyland, [skifte 9.9.1713 lbnr.301].
Desuden nævnes enkemandens stedfar Søren Steen i Randers.
Enkemanden og afdøde havde kun været gift 28 uger.
Dokumenter.

322 Helvig Borchertsdatter i Ringkøbing. 13.8.1718, fol.145B.
Enke efter Jens Bredal, borgmester, [skifte 11.3.1674 lbnr.84]. B:
1) Karen Sofie Bredal, enke efter [Efraim] Lesle, [præst i Vorgod og Nørre Vium]. FM: Johan Eilertz, præst i Ringkøbing
2) Lisbeth Marie Bredal 44. FM: Laurids Jensen [Berg], kirkeværge
3) Rebekka Bredal g.m. Sebald Bielefeld.

323 Kirsten Lasdatter i Ringkøbing. 8.11.1718, fol.150B.
Enke efter Benjamin Nikolajsen, [skifte 22.6.1706 lbnr.268]. B: Nikolaj 20, student.
Afdøde døde på Brejninggård.

324 Jens Knudsen, farver i Ringkøbing. 11.1.1719, fol.151.
E: Margrethe Christensdatter. Bevilling til uskiftet bo af 7.12.1714.

325 Abelone Andersdatter i Ringkøbing. 26.1.1719, fol.151B.
Enke efter Hans Jacobsen. A:
1) bror Hans Andersen i Sædding sogn
2) bror Christen Andersen i Hanning sogn
3) søster Maren Andersdatter, enke efter Iver Pedersen i Dejbjerg sogn.

326 Mikkel Arentsen, skipper i Ringkøbing. 17.2.1719, fol.152B.
E: Margrethe [Mortensdatter Beesk]. LV: søn Fædder Andersen. A:
1) bror Anders Arentsen, skipper i Ringkøbing, g.m. Anne Andersdatter
2) bror Ib Arentsen i Emmerlev sogn
3) søster Maren Arentsdatter i Emmerlev sogn, enke efter Mikkel Jensen
4) bror Claus Arentsen, død. 2B:
a Anne Clausdatter g.m. Hans Nissen Friis i Emmerlev sogn
b Arent Clausen i Emmerlev sogn
5) bror Hans Arentsen i Emmerlev sogn, død. 2B:
a Jens Hansen i Emmerlev sogn
b Maren Hansdatter i Emmerlev sogn
6) bror Jens Arentsen i Sejerslev.
Enkens første ægteskab med [Fædder Hansen, skifte 31.10.1681 lbnr.115]. B:
1) Hans Fæddersen, [skifte 9.8.1706 lbnr.270]. 2B:
a Peder Hansen
b Margrethe Hansdatter.
[Enkens andet ægteskab med Anders Mortensen, skifte 5.8.1691 lbnr.181].

327 Gedske [Christiansdatter] i Ringkøbing. 30.4.1719, fol.157.
Enke efter Jens Thuesen. B:
1) Christian Jensen 25 i Amsterdam
2) Thue Jensen 21 i Vordingborg
3) Johanne Jensdatter hos moster Margrethe [Christiansdatter], enke efter Jens Knudsen, farver, [skifte 11.1.1719 lbnr.324]. LV: Laurids Jensen [Berg], kirkeværge
4) Malene Jensdatter hos morbror i Ribe
5) Ingeborg Jensdatter.

328 Søren Pedersen Post i Ringkøbing. 12.3.1719, fol.159B.
E: Else Lasdatter. LV: Casper Klit. B:
1) Peder Sørensen i Holstebro
2) Mads Sørensen i Ostindien
3) Christian Sørensen
4) Anne Sørensdatter gift i Amsterdam
5) Børge Sørensen 6. FM: Laurids Lauridsen Gram.
Afdøde døde i Ålbæk Mølle [i Vester Nykirke sogn].

329 Thue Olufsen, borgmester i Ringkøbing. 9.10.1718, fol.167, 205.
E: Kirsten Hofgaard. LV: Laurids Jensen. B:
2) Vibeke Thuesdatter 19
3) Regine Thuesdatter 16.
FM: farbror Mads Olufsen Buch, præst i Avlum ved søn Oluf Thuesen Buch, student, Laurids Nielsen Rindum, købmand i Ringkøbing.
[Første ægteskab med Margrethe Hansdatter Skærup, skifte 3.4.1690 lbnr.186].
Andet ægteskab med Regine Knudsdatter, skifte 31.5.1698 lbnr.221. B:
1) Margrethe Thuesdatter 23.

330 Margrethe Thomasdatter Klit i Ringkøbing. 29.3.1719, fol.183.
E: Louis Cannart, kirurg. A:
1) mor Sidsel [Christensdatter], enke efter Thomas [Jespersen] Klit, [skifte 26.7.1687 lbnr.206]
2) bror Casper Thomsen Klit
3) søster Ingeborg Thomasdatter Klit, død, var g.m. Mikkel Thomsen i København. 3B:
a [Hans Bruun]
b [Christian Bruun]
c [Sidsel Marie]
4) bror Zacharias Thomsen Klit, død. 3B:
a Poul Martin Klit
b Sidsel Klit
c Bodil Klit.
FM: Just Andersen Holst på Trøstrup, Claus Jensen Tang, herredsskriver i Ulfborg-Hind herreder
5) søster Karen Thomasdatter Klit g.m. Mathias Sass
6) søster Maren Thomasdatter Klit
7) bror Jeremias Thomsen Klit
8) bror Isak Thomsen Klit, død. 1B:
a [Anne Henrikke]
9) halvbror Christen Thomsen Klit, død. B: uvist hvor mange.
(Sml. skifte efter Claus Jensen Tang, Lundenæs og Bøvling amter 18.4.1731 lbnr.93).

331 Jacob Jensen, glarmester i Ringkøbing. 15.6.1719, fol.194.
E: (Navn angives ikke). A:
1) brorsøn Jens Christensen i Tarp i Vedersø sogn.
Desuden nævnes enkens søsterdatter Anne Nielsdatter og dennes stedfar Hans Mortensen i Nørre Lyngvig og enkens datter Mette Iversdatter g.m. Mads Eskildsen.

332 Laurids Jensen [Berg], kirkeværge i Ringkøbing. 19.10.1719, fol.199B.
E: Mette Ronum. LV: Nikolaj Fleury. B: Marie 18, Maren 17, Johanne Christine 13, Cathrine Margrethe 7. FM: Anders Pedersen Rindum.
Bevilling til uskiftet bo af 4.12.1719.

333 Anne Christensdatter i Ringkøbing. 4.4.1720, fol.201.
E: Mads Pedersen Vesterager. B: Peder 15.
Af første ægteskab B: Maren Andersdatter 24. FM: mosters mand Anders Pedersen, bødker.
Dokumenter.

334 Mette Bertelsdatter i Ringkøbing. 31.10.1719, fol.202.
Enke. B: Christian 7. FM: Niels Løgstør.

335 Christen Jensen Ødum i Ringkøbing. 29.1.1720, fol.203B.
E: Ellids Christensdatter. LV: Laurids Pedersen Tarm. B: Maren 11, Søren 6, Jens 3, Christen, nyfødt. FM: mosters mand Niels Nielsen.

336 Mads Pedersen Vesterager i Ringkøbing. 21.8.1720, fol.205B.
Enkemand efter [Anne Christensdatter, skifte 4.4.1720 lbnr.333]. B: Peder 15. FM: mosters mand Anders Pedersen, bødker, Jens Pedersen Bjerg.

337 Karen Lauridsdatter i Ringkøbing. 24.7.1720, fol.208B.
Enke efter Hans Sørensen [Aargab, skifte 19.5.1711 lbnr.288]. B: Maren 19, Søren 13. FM: Hans Pedersen Holm.

338 Niels Jensen Holm, smed i Ringkøbing. 28.11.1720, fol.210B.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Poulsen, sadelmager. B: Kirsten 25, Rasmus 22, Anne Cathrine 19. FM: Christen Jensen Graae.

339 Jeppe Christensen Havrvig, skipper i Ringkøbing. 1.7.1720, fol.213B.
E: Else Jensdatter. LV: Laurids Jacobsen No. B: Christen 16, Mathias 10, Joen 8. FM: farbror Peder Christensen Havrvig.

340 Maren Madsdatter i Ringkøbing. 21.1.1721, fol.219B.
Enke efter Johan Zachariassen, [skifte 30.9.1711 lbnr.293]. B: Zacharias 17 i latinskolen. FM: Anders Thomsen Klit, beslægtet i 2. og 3. led og Thomas Jespersen Klit, som beslægtet.

341 Anders Arentsen, skipper i Ringkøbing. 3.10.1720, fol.223.
E: Anne Andersdatter. LV: Laurids Nielsen Rindum. B: Maren 16, Dorthe 13, Arent Claus 10. FM: morbror Fædder Andersen.
Desuden nævnes enkens bror Anders Andersen.
Afdøde døde i landsbyen Lunden i Tønningen i Holsten.

342 Sidsel Christensdatter i Ringkøbing. 5.7.1720, fol.226B.
Enke efter Thomas [Jespersen] Klit, [skifte 26.7.1687 lbnr.206]. B:
1) Casper Thomsen Klit i Ringkøbing, enkemand efter Sara Pedersdatter [Hegelund], skifte 19.1.1707 lbnr.273
2) Ingeborg Thomasdatter Klit i Fredericia, [skifte Fredericia 12.7.1710 lbnr.260], var g.m. Mikkel Thomsen, nu i København. 3B:
a Cecilie Marie Mikkelsdatter
b Hans Mikkelsen
c Christian Mikkelsen
FM: Just Andersen til Trøstrup
3) Zacharias Thomsen Klit, forpagter på Søndervang, [skifte slut 27.5.1710]. 3B:
a Poul Martin Zachariassen klit
b Sidsel Zachariasdatter Klit
c Bodil Zachariasdatter Klit
[Se indberetning om formynderskab Lundenæs og Bøvling amter 2.5.1724 lbnr.51]
4) Karen Thomasdatter Klit g.m. Mathias Sass i Ringkøbing
5) Maren Thomasdatter Klit. FM: Claus Jensen Tang, herredsskriver i Ulfborg-Hind herreder
6) Jeremias Thomsen Klit i Ostindien
7) Isak Thomsen Klit i Bork, død 1709. 1B:
a Anne Henrikke hos moster Karen, enke efter Henrik Pflug i Bork. FM: svoger Louis Cannart i Ringkøbing.
Dokumenter.

343 Kirsten Olufsdatter Hofgaard i Ringkøbing. 27.11.1720, fol.261B.
Enke efter Thue Olufsen, borgmester, skifte 9.10.1718 lbnr.329. B: Vibeke, Regine. FM: Laurids Nielsen Rindum, mosters mand Tønne Mikkelsen [Sommer], rådmand i Århus.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Hansdatter Skærup, skifte 3.4.1690 lbnr.186.
[Enkemandens andet ægteskab med Regine Knudsdatter, skifte 31.5.1698 lbnr.221].

344 Peder Ibsen Buch, toldkontrollør i Ringkøbing. 23.10.1721, fol.273B.
E: Anne Marie Lauridsdatter Vejle.
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1717.

345 Christine Hansdatter Brygmann i Ringkøbing. 2.1.1722, fol.273B.
E: Peder Boesen, rådmand.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1712.

346 Joen Christensen Havrvig i Ringkøbing. 11.3.1721, fol.274B.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Peder Nielsen, snedker. A:
1) bror Christen Christensen i Havrvig
2) bror Oluf Christensen i Bork
3) bror Jeppe Christensen Havrvig i Ringkøbing, [skifte 1.7.1720 lbnr.339]. B: [Christen 17, Mathias 11, Joen 9].
4) bror Peder Christensen i Ringkøbing
5) søster Anne Christensdatter i Kyvling i Lønborg sogn
6) halvbror Erik Christensen
7) halvsøster Mette Christensdatter
8) halvsøster Anne Christensdatter hos stedfar Joen Christensen Grønborg i Havrvig.
Afdøde døde i kongens tjeneste på flåden den 16.10.1711.
Enkens mor Kirsten Nielsdatter levede ved registreringen 23.2.1712.

347 Sidsel Lauridsdatter i Ringkøbing. 2.12.1721, fol.277B.
E: Jørgen Nielsen Dorschæus.
Afdøde nød fattighjælp.
Arvinger angives ikke.

348 Mads Pedersen i Ringkøbing. 3.1.1722, fol.278.
Afdøde nød fattighjælp.
Arvinger angives ikke.

349 Karen Hansdatter Høgsbro i Ringkøbing. 14.7.1722, fol.278.
E: Laurids Hansen Nyland, rådmand og købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1715.

350 Israel Mathiassen i Ringkøbing. 14.6.1722, fol.279.
E: Johanne Pedersdatter Leth. LV: søsters mand Niels Cortsen.
Afdøde var født i Kalmar i Sverige.
Arvinger kendes ikke.

351 Andreas Madsen Riber, berider i Ringkøbing. 18.8.1722, fol.281.
B: Mads.

352 Jens Steffensen, skomager i Ringkøbing. 30.10.1722, fol.281B.
E: Anne Jespersdatter.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens forældre Jesper Jensen og Maren Finderup.

353 Karen Thomasdatter Klit i Ringkøbing. 1.1.1722, fol.282.
E: Mathias Sass, købmand. B:
1) Margrethe Cathrine Mathiasdatter 3.
Første ægteskab med Jens Rasmussen [Rosborg], skifte 1.10.1717 lbnr.319. B:
1) Mette Jensdatter 22
2) Sidsel Jensdatter 20
3) Rasmus Jensen 17
4) Thomas Jensen 15
5) Vibeke Jensdatter 12.
FM:
1 farbror Christian Rasmussen Leegaard, toldkontrollør i Helsingør
2 morbror Casper Thomsen Klit i Ringkøbing.
Desuden nævnes enkemandens bror Henrik Sass i Hamborg.

354 Anne Christensdatter i Ringkøbing. 4.4.1722, fol.305B.
E: Casper Thomsen Klit. A:
1) halvbror Niels Christensen Jøsen
2) halvsøster Anne Christensdatter, enke i Amsterdam.
Enkemandens første ægteskab med Sara Pedersdatter [Hegelund, skifte 19.1.1707 lbnr.273].
Desuden nævnes enkemandens mor Sidsel [Christensdatter], enke efter Thomas [Jespersen] Klit, [skifte 26.7.1687 lbnr.206] og
Claus Jensen Tang i Madum, herredsskriver i Ulfborg-Hind herreder som beslægtet.

355 Kirsten Christensdatter Lakier i Ringkøbing. 22.10.1723, fol.322.
E: Anders Møller, købmand. B: Gunder Andersdatter 10 uger. FM: morbror Peder Christensen Lakier, mors stedfar Andreas Stauning, overformynder i Ringkøbing.

356 Laurids Jacobsen No i Ringkøbing. 30.1.1724, fol.325B.
E: Maren Iversdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 8.10.1723.

357 Bertel Bertelsen, skomager i Ringkøbing. 21.5.1724, fol.326.
E: Ellids Jensdatter. LV: søstersøn Gravers Ibsen Vognbjerg. A: mor Dorthe Sørensdatter i Skive.
Desuden nævnes enkens søster Maren Jensdatter g.m. Ib Graversen.
Dokumenter.

358 Niels Christensen Jøsen i Ringkøbing. 26.5.1724, fol.328B.
E: Maren Nielsdatter Lem. LV: Hans Pedersen Holm. A: halvsøster Anne Christensdatter, enke i Amsterdam.
Desuden nævnes enkens bror Christen Nielsen i Skive.

359 Lene Madsdatter Brink i Ringkøbing. 23.7.1724, fol.331B.
E: Hans Pedersen Holm. Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1724.

360 Maren Madsdatter Sløk i Ringkøbing. 18.6.1724, fol.332B.
E: Peder Havrvig, skipper. B: Christen 17, Mette 11½, Malene 7, Joen 4.
Desuden nævnes Kirsten Hildebrandtsdatter af afdødes slægt.

361 Ellen Reinholtsdatter Fischer i Ringkøbing. 5.6.1725, fol.337B.
E: Svenning Andersen, rådmand og regimentskvartermester. B: Karen 3 år i 1728.
Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1725. Skifte 14.6.1728.

362 Anne Pedersdatter i Ringkøbing. 5.6.1725, fol.338.
Enke efter Hans Organist [i Varde]. A: Mette Ronum, enke efter Laurids Jensen [Berg], [skifte 19.10.1719 lbnr.332].
Gæld: Svenning Andersen, rådmand i Varde. (Sml. lbnr.361).

363 Jens Mikkelsen Rude, borgmester i Ringkøbing. 16.11.1725, fol.343B.
E: Else Jensdatter Augsburg.
Testamente af 31.1.1721.

364 Peder Hansen, krambodsvend i Horsens. 10.7.1724, fol.345.
A:
1) søster Margrethe Hansdatter. FM: farbror Fædder Andersen
2) halvbror Anders Pedersen Stork, over 25 i Hamborg.
Arv efter afdødes mor Johanne [Christensdatter] Dorschæus, skifte 4.4.1716 lbnr.321, var g.m. Conrad [Thomsen] Karmark.
Desuden nævnes afdødes farmor Margrethe Mortensdatter [Beesk], enke efter Mikkel Arentsen, [skifte 17.2.1719 lbnr.326].
Skifte efter afdøde i Horsens 14.6.1724 lbnr.555.

365 Anne Andersdatter i Ringkøbing. 18.7.1725, fol.352.
E: Christen Jensen Thybo, skipper. B: Kirsten 4½. .
Første ægteskab med Anders Arentsen, skifte 3.10.1720 lbnr.341. B: Maren forlovet med Peder Balvig, dansk skolemester i Ringkøbing, Dorthe 17, Arent Claus 13.

366 Lene Madsdatter Brink i Ringkøbing. 13.7.1726, fol.362B.
E: Hans Pedersen Holm. B: Malene Sofie 9, Mads 7, Peder 5, Thøger Lytsen 2. FM: morbror Nis Madsen Brink.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1724.

367 Margrethe Christensdatter i Ringkøbing. 15.5.1726, fol.366.
Enke efter Jens Knudsen, farver, [skifte 11.1.1719 lbnr.324].
Testamente af 20.2.1726. A:
1) søsterdatter Johanne Jensdatter g.m. Nis Madsen Brink
2) søsterdatter Ingeborg Jensdatter.
(Sml. lbnr.327).

368 Dorthe Jensdatter Stadil i Ringkøbing. 18.9.1726, fol.367B.
E: Christen Poulsen, sadelmager. B: Poul 23.

369 Gert Davidsen i Ringkøbing. 28.6.1725, fol.370.
E: Karen Pedersdatter. LV: Fædder Andersen. A:
1) søster Kirsten Davidsdatter i Amsterdam
2) Marie Adamsdatter i Amsterdam
3) bror i København.

370 Laurids Cortsen i Ringkøbing. 12.6.1726, fol.377.
E: Karen Thuesdatter. LV: Nis Madsen Brink. A:
1) bror Christen Cortsen
2) bror Niels Cortsen
3) bror Oluf Cortsen, død. 3B: Cort, [Jens, Kirsten].

371 Laurids Hansen Nyland, rådmand og købmand i Ringkøbing. 9.3.1725, fol.380.
Enkemand efter Karen Hansdatter Høgsbro, [bevilling til uskiftet bo af 11.3.1715 lbnr.349]. B: Hans 13, Niels 11, Anne Cathrine 10, Peder 8, Johanne 7. FM:
1) mors morbror Steffen Hansen, købmand i Vejle
2) mors morbror Peder Hansen i Varde
3) mors morbror Jørgen Hansen i Varde
4) mosters mand Mikkel Filskov i Varde
5) morbror Hans Hansen i Kolding
6) fars søskendebarn Peder Boesen, rådmand i Ringkøbing.
Dokumenter.
(Kilde: Kelstrup, Gudmund: Oversigt over Sofus Høgsbros forslægt, 1977).

372 Ide Juel i Ringkøbing. 2.5.1727, fol.438.
Enke efter Balthazar Gebhart von Obelitz til Åbjerg [i Vedersø sogn]. B:
1) Balthazar von Obelitz, fændrik i København.
Desuden nævnes
1) afdødes søster Sofie Juel
2) afdødes søster Christiane Birgitte Juel, ugift i Roskilde jomfrukloster
3) afdødes svoger Christoffer Falk, regimentskvartermester.
Jordebog for Åbjerg hovedgård og underliggende bøndergods, dateret 5.4.1723, fol.444-444B.
Åbjerg hovedgård 49 400
Kirketiende 9702¾
VEDERSØ sogn
Vedersø kær

Christen Jacobsen 4302
Søren Mouridsen 3131
Jørgen Jensen 3200
Jesper Hansen 4102 1/3
Anders Jensen 4132 1/3
Jens Nielsen 4102 1/3
Hans Jensen 0731½
Christen Jørgensen 3512
Mads Mouridsen 4010
Niels Jensen 4600
Christen Jensen 0630
Niels Mortensen 4500
Mogensbjerg
Jens Jensen 2620
Poul Bjerregaard 3211
Christen Dyekjær 3311
Tarp
Anders Christensen 6602½
Niels Christensen 6602½
Jesper Thomsen 4401
Knud Andersen 4401
Jens Hovensgaard 3320
Knud Hovensgaard og Knud Vang 3323
Oluf Lillegaard 4311
Mads Nielsen 5311
Kirkeby
Jeppe Christensen 2120
Christen Christensen 1510
Christen Andersen 2722
Christen Skrædder 0632
Oluf Kast og Claus Frederiksen 2312
Anders Fisker og Anders Nielsen 4632
Niels Graversen 4302
Christen Thomsen 3300
Jørgen Søndergaard 2120
Trankær
Christen Nielsen 3122
Peder Jørgensen 3122
Laurids Nielsen 2102
Simon Nielsen 4410
Christen Nielsen 5730
Christen Jørgensen 5701
Knud Ørgaard 6600
Christen Olufsen 5530
Erik Pedersen 2100
Anne Johansdatter 0020
et stykke eng 0311½
STADIL sogn
Jørgen Mejlby 3421
HUSBY sogn
Christen Christensen i Øby 3400
Mads Adsersen 3400
Jacob Sand 1201
Jens Bred 0730
Simon Krog 3301
Auge ved søen 3030
STABY sogn
Kirkegård

Jens Christensen 4300
Jeppe Jørgensen 4300
Jens Jacobsen 4300
Peder Jepsen 3212
Christen Solbjerg 0401½
Anders Jørgensen 0401½
Niels Christensen i Sønderby 4701
et hus i Sønderby 0010
TORSTED sogn
Christen Lystbæk 3532
Bertel Aaberg 1531.
I alt 264 tønder 7 skæpper 3 fjerdingkar 2/3 album.
(Sml. lbnr.274).

373 Vendel Kirstine Reinholtsdatter Fischer i Ringkøbing. 1728, fol.456B.
E: Rasmus Nørring.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1720.

374 Margrethe Riegel i Ringkøbing. 1728, fol.457B.
E: Laurids Pedersen Helvad, amtsforvalter over Lundenæs og Bøvling amter.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1706.

375 Maren Jørgensdatter i Ringkøbing. 23.3.1728, fol.458.
Enke. B:
1) Mathias Christoffersen g.m. Abelone Sørensdatter
2) Helvig i Norge.Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1744-1751
B 80 - 125


376 Skriveøvelser med latinsk skrift på hollandsk. fol.2-18.

377 Skriveøvelser med gotisk skrift på dansk. fol.18B.20.

378 Peder Bølling i Ringkøbing. 2.9.1744, fol.21.
E: Anne Cathrine Colding. B: Maren 14, Jens 12, Jens Christian 10, Cathrine Elisabeth 5, Johanne Dorthe 2. FM: Thomas Møller.

379 Thomas Folmersen, skrædder i Ringkøbing. 26.2.1745, fol.24.
E: Anne Jensdatter. LV: Albert Olufsen. B: Folmer 13. FM: morbror Anders Jensen i Vinge i Stadil sogn.

380 Anne Dorthe Hansdatter i Ringkøbing. 14.4.1749, fol.31.
Enke efter Herman Papke, birkedommer i Vesterland Føhr og Amrum. B:
1) Christian Nikolaj Papke, birkefoged i Vesterland Føhr og Amrum, død, var g.m. Agathe i Nieblum på Føhr. 7B: (Navne angives ikke)
2) Hans Frederik Papke, købmand i Husum
3) Anne Cathrine Papke, [skifte Ribe 24.4.1745 lbnr.853], var g.m. Lorents Thun, kobbersmed i Ribe. B: (Navne angives ikke)
4) Agnethe Dorthe Papke g.m. Niels [Christensen] Foersum, byfoged i Hobro
5) Anton Herman Papke
6) Regine Marie Papke. FM: Hans Clausen Fischer.
Dokumenter.

381 Kirsten Jepsdatter i Ringkøbing. 23.9.1751, fol.47.
Enke efter Mathias Christoffersen.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes hans søn Christen Mathiasen.

382 Jens Andersen, hattemager i Ringkøbing. 6.5.1745, fol.71.
E: Anne Andersdatter. B: Peder 25, Dorthe Margrethe 22, Margrethe 18, Maren 14, Søren 10.

383 Sidsel Caspersdatter Hegelund, ugift i Ringkøbing. 9.11.1746, fol.79.
A:
1) bror Oluf Caspersen Hegelund i København
2) halvsøster Øllegaard Olufsdatter g.m. Hans Ebbesen, løjtnant i Ringkøbing
3) halvsøster Magdalene Olufsdatter Hegelund i Ålborg
4) halvbror Thue Olufsen Hegelund i Ålborg.
Afdøde var datter af Casper [Thomsen] Klit og [Sara Pedersdatter Hegelund, skifte 19.1.1707 lbnr.273].

384 Anne Kirstine Andersdatter Lund i Ringkøbing. 9.10.1747, fol.89.
E: Peder Christensen. B: Inger Kirstine 2.
Desuden nævnes afdødes søster Sofie Amanda Andersdatter Struck.Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1761-1807
B 80 - 126


385 Svenning Andersen, generalauditør i Ringkøbing. 28.8.1760, fol.2, 28, 29B.
E: Anne Elisabeth [Hansdatter] West. LV: [Jens] Fuglsang, amtsforvalter i Lundenæs og Bøvling amter. B:
2) [Helene Fischer Svenningsdatter], død, var g.m. H[ans] V[ilhelm] Rosenvinge til Viumgård [i Sønder Vium sogn]. 1B:
a Svenning Vilhelm Rosenvinge 11.
Første ægteskab med Ellen [Reinholtsdatter] Fischer, [bevilling til uskiftet bo af 25.6.1725 lbnr.361]. 1B:
1) [Maren Svenningsdatter] g.m. [Sinnel] Lange, rektor i Ribe, begge døde. 1B:
a Svenning Sinnelsen Lange 14. FM: Christian Krarup til Dejbjerglund ved søn Niels Bygum Krarup, Rabæk, toldskriver i København.
Dokumenter.

386 Inger Cathrine Friis i Ringkøbing. 5.6.1767, fol.25.
E: Anders Balvig, købmand. B: Marianne 6.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1765.
Arv efter enkemandens far Peder Balvig, skifte 24.7.1760, der anføres her som lbnr.387.

387 Peder [Nielsen] Balvig, [dansk og tysk skolemester] i Ringkøbing. 24.7.1760, fol.25.
E: Maren Andersdatter Beesk. B:
1) Anders Balvig, købmand i Ringkøbing
2) Morten Balvig i København
3) Martin Balvig i Haderslev
4) Maren Balvig i København
5) [Marie Cathrine Balvig] g.m. [Jacob Elias] Hofmann, apoteker i Holstebro. 1B:
a Marie Cathrine Hofmann, der døde.
(Dette skifte er en del af foregående skifte lbnr.386).

388 [Mette Bagger Kjær] i Ringkøbing. 5.10.1767, fol.27.
E: Peder Lauridsen Tang, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1767 for ham og hans umyndige søn [Niels Kjær Tang, nyfødt]
[Afdødes forældre var Niels Mikkelsen Kjær, borgmester og hustru Susanne Marie Eilertz].

389 Maren Nielsdatter Lyne i Ringkøbing. 31.4.1770, fol.28B.
Enke efter Laurids Iversen Bøndergaard. Testamente af 18.11.1743. A:
1) bror [Iver Nielsen Lyne], død. B:
a Andreas Nikolaj [Iversen] Lyne, degn i Durup og Tøndering i Salling
b Niels Iversen Lyne, der døde 1769 i Holland
c Johanne Iversdatter Lyne g.m. Jens Andersen i Emmerlev
d Anne Iversdatter Lyne hos moster g.m. Jens Christensen i Agerbæk i Velling sogn. FM: Jeppe Kolby i Ringkøbing
2) søster Kirsten Nielsdatter Lyne, død, var g.m. Joen Christensen Havrvig, [skifte 11.3.1721 lbnr.346]. A:
a hans bror Jeppe Christensen Havrvig, [skifte 1.7.1720 lbnr.339]. 2B:
1 Christen Jepsen
2 Mathias Jepsen
3) søster Anne Cathrine [Nielsdatter Lyne], enke efter [Mikkel Jochumsen] Købke, [hattemager i Ringkøbing]
4) brorsøns datter Anne Marie Jensdatter 12.
Problematiske arvinger i dokumenter:
1) Jens Lyne i Ringkøbing
2) Jens Christensen Post's hustru.
Dokumenter.

390 Christen Jepsen, skipper i Ringkøbing. 11.4.1772, fol.31.
E: Maren Mikkelsdatter Stauning. LV: Jens Bjerg Rindum.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1763.

391 Mathias Jepsen, skipper i Ringkøbing. 29.7.1773, fol.32B.
E: Karen Tobiasdatter. LV: Hans Christian Iversen. B: Kirsten.
Kirsten har arv efter bror Jeppe Mathiasen.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1773.

392 Jens Nielsen Husted i Ringkøbing. 24.6.1773, fol.33B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Christen Madsen Vorgod. A: søster Anne Marie Nielsdatter 33 i Rindum sogn. FM: Jens Croner, købmand i Ringkøbing.
Boet betaler lejermålsbøde for arvingen.
Dokumenter.

393 Misligholdt skifteprotokol i Ringkøbing. 10.1.1774, fol.36B.
Ved borgmester [Niels Jensen] Bjergs død, fandt rådstueskriver Niels Hvid forrige skifteprotokol "aldeles confus og incomplet".

394 Maren Sørensdatter i Ringkøbing. 11.10.1773, fol.37.
E: Peder Stauning. A:
1) halvsøster Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Jens Nissen, skrædder på Mors
2) halvsøster Dorthe Jørgensdatter, som de ikke har hørt fra i 22 år.

395 Gert Jørgensen i Ringkøbing. 23.4.1774, fol.40.
E: Anne Nielsdatter Lyngvig. LV. Andreas Skytte, fuldmægtig på amtskontoret i Ringkøbing.
Af første ægteskab B: Christiane Birgitte 22, Bodil Cathrine 20. FM: Jeppe Kolby.

396 Maren Hansdatter i Ringkøbing. 13.7.1774, fol.46B.
Enke efter Jeppe Slagter. B:
1) Karen Jepsdatter g.m. Iver Corneliussen Vig ved en raspemølle i Amsterdam
2) Kirsten Jepsdatter, død. Enkemanden lever. 3B:
a Jacob Christiansen
b Cathrine Christiansdatter
c Rikke Christiansdatter, alle i Amsterdam
3) Marianne Jepsdatter, død. 3B:
a Jacob Christiansen
b Evert Christiansdatter
c Christian Christiansen, alle på børnehuset i Amsterdam, da faderen også er død.
Til stede afdødes bror Søren Hansen i Stauning.

397 Johanne Nielsdatter Jensen, ugift i Ringkøbing. 17.12.1774, fol.50B.
A:
1) bror Hans Læsø [Lessow], by- og herredsskriver i Hjørring
2) søster [Sofie Marie Nielsdatter Jensen] g.m. [Frederik Christian] Lang, amtsforvalter i Ringkøbing
3) søster Anne Kirstine Jensen på Rodsteenseje
4) søster Christence Jensen i Ålborg
5) søster Maren Bakkendrup Jensen på [Gammel] Vrå [i Ajstrup sogn, Ålborg amt].
Afdøde have arv efter mor Christiane Læsø [Lessow] og efter søster Mette Cathrine, skifte 24.9.1773, samt gave fra moster [Christence Lessow] i Bygholm mølle, enke efter [Peder Jensen] Nørlem, forvalter.
Dokumenter.

398 Ingeborg Iversdatter i Ringkøbing. 29.3.1775, fol.54.
Enke efter Christen Andersen. B:
1) Hans Christensen Holm
2) Anne Christensdatter 36
3) Mads Christensen Holm i Mejlby i Rindum sogn
4) Elisabeth Marie Christensdatter g.m. Iver Christensen i Brejning sogn.
Dokumenter.

399 Lauge Sørensen i Ringkøbing. 28.4.1775, fol.56.
E: Barbara Thomasdatter. LV: Christian Smed. B:
1) Mette Laugesdatter g.m. Jens Iversen, daglejer
2) Else Laugesdatter
3) Marianne Laugesdatter
4) Thomas Laugesen 20.
FM: farbror Anders Sørensen i Sønderby på Holmsland.
Dokumenter.

400 Kirsten Mikkelsdatter i Ringkøbing. 19.10.1775, fol.58.
E: Sylvester Nielsen. B: Niels 23, Mikkel 21, Christen 18, Karen 16.
Dokumenter.

401 Niels Jensen Bjerg, borgmester i Ringkøbing. 10.1.1774, fol.60.
Enke efter Margrethe Kirstine Nielsdatter Ravn, [død 1763].
[Hendes første ægteskab med Anders Pedersen Stauning, rådmand, død 1738].
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [død 1743].
Arvinger angives ikke.
Af beslægtede angives
1) Niels Rindum, købmand i Ringkøbing
2) Jens Bjerg Rindum, købmand i Ringkøbing
3) Villum Fischer i Ringkøbing [g.m. Gunder Marie Andersdatter Stauning].
Desuden nævnes Kirsten Ravn i Holstebro.
Dokumenter.

402 Kirsten Jensdatter Stauning i Ringkøbing. 11.11.1775, fol.97.
Enke efter Christian Christensen Holm. Testamente af 24.4.1742.
Hans A:
0) far Christen Pedersen Holm, død. 7B:
1) Niels Christensen Holm, død. 4B:
a Christian Nielsen Holm, kammerlakaj hos dronning Juliane Marie
b Oluf Bjørn Holm, byskriver i Bergen i Norge, død. 1B: Nikolaj Christian 4
c Ellen Nielsdatter Holm, død, var g.m. Christoffer Madsen Linnemann, feltskær i Trondhjem i Norge. 1B: Carl Christian 10
d Anne Kirstine Holm g.m. Christian Weber i Ringkøbing
2) Karen Christensdatter Holm, født 1689, g.m. Henrik Henke i Amsterdam. 1B:
a Christian Henke g.m. Johanne Christine Nagel sst.
3) Anne Marie Christensdatter Holm, g.m. Jan Kvist. 1B:
a Anne Marie Kvist g.m. Jan Henrik Ostermeier
4) Peder Christensen Holm, født 1698, g.m. Anna Ten Kate. 1B:
a Mette Holm, enke efter Henrik Fruichdenburg
5) Else Marie Christensdatter Holm, født 1703, g.m. Conrad Hilkær. 4B:
a Henrik Hilkær g.m. Ariantje Bormann
b Johannes Hilkær g.m. Henrikke Elders
c Cathrine Hilkær g.m. Jan Gert Menslage
d Helene Marie Hilkær g.m. Jan Zacharias Dergen
6) Anne Kirstine Christensdatter Holm, født 1708, sidst enke efter David Dankmeier
7) Kirsten Christensdatter Holm, født 1710, g.m. Balthus Aldewereld. 2B:
a Jurian Aldewereld g.m. Helene Willenberg
b Johannes Aldewereld g.m. Berdina Scherphout.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Thomas Andersen, rytter i Karsbæk i Sønder Lem sogn
2) søster Kirsten Jensdatter, der døde som fattiglem i Sønder Vium sogn, var enke efter Christen Pedersen Holm sst. 1B:
a datter g.m. Morten Jensen, væver i Sønder Vium.
Dokumenter.

403 Maren Christensdatter Holm i Ringkøbing. 6.5.1776, fol.139B.
E: Niels Simonsen. A:
1) bror Jens Christensen i Bjergene på Holmsland
2) søster Anne Christensdatter, enke på Holmsland
3) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Terkild Jørgensen, daglejer i Ringkøbing. 5B:
a Christen Terkildsen
b Maren Terkildsdatter g.m. Iver Graversen i Rindum
c Kirsten Terkildsdatter g.m. Laurids Pedersen i Heager i No sogn
d Ellen Terkildsdatter i Ringkøbing
e Karen Terkildsdatter i Rindum
4) søster Mette Christensdatter, død. 3B:
a Jens Jensen Lodbjerg i København
b Christen Jensen Lodbjerg i København
c Maren Jensdatter i Ringkøbing.
Dokumenter.

404 Cathrine Alexandersdatter i Ringkøbing. 25.3.1778, fol.143B.
E: Jens Christian Bruun. klejnsmed. B: Cathrine 8, Jens Dahl 3, Anne Barbara 1 md.
Dokumenter.

405 Karen Tobiasdatter i Ringkøbing. 25.11.1776, fol.144B.
Enke efter Mathias Jepsen, skipper, [skifte 29.7.1773 lbnr.391]. B: Kirsten 18. FM: farbrors søn Mikkel Christensen Havrvig i Ringkøbing.
Desuden nævnes afdødes mor Marie Cathrine Tobiassens i Thy og afdødes søsters mand Junge ved Holmen i København.
Dokumenter.

406 Thomas Montagne, rådmand i Ringkøbing. 8.4.1790, fol.150, 167, 170B, 177, 188B, 189B, 197B, 198B, 228, 239, 241B, 245, 247, 249B, 251B, 263B, 276, 323.
E: [Anne Jensdatter Foss, datter af Jens Lauridsen Foss, præst i Sønderho på Fanø]. LV: [Peder] Grønlund, birkedommer. B: [Kirsten de Fine Montagne, skifte 16.1.1790 lbnr.596] var g.m. [Valentin] Beyer, vejer og måler i Ringkøbing. Børn, hvis navn ikke angives.
Skiftet begyndt i heftet for uafsluttede skifter side 70-81.
Dokumenter.

407 Peder Isaksen Friis, sadelmager i Ringkøbing. 13.4.1790, fol.150, 163B.
A:
1) Jens Friis
2) Jens Christian Friis
3) Anne Friis
4) Margrethe Friis.
FM: Peder Friis i Ringkøbing, Peder Stauning Friis.
Desuden nævnes afdødes stedmor Else Friis. LV: Peder Grønlund.
Skiftet begyndt 9.6.1789 i heftet for uafsluttede skifter side 404.
Dokumenter.

408 Christen Nielsen Bro i Ringkøbing. 12.5.1790, fol.152, 171, 172, 174B, 175B, 177.
A: bror Peder Nielsen Bro i Engsig i Skjern sogn.
Skiftet begyndt i heftet for uafsluttede skifter side 3-8.
Dokumenter.

409 Jens Lauridsen Asp i Ringkøbing. 28.5.1790, fol.153B, 155B.
E: Maren Jensdatter Riis. LV: Hans Stauning. B:
1) Laurids Iversen Asp
2) Kirsten Jensdatter Asp g.m. Gravers Pedersen Holmgaard i Tiphede
3) Birthe Jensdatter Asp over 30 på Krogsdal.
Dokumenter.

410 Mogens Christensen, vægter i Ringkøbing. 1.6.1778, fol.155B.
E: Kirsten Nielsdatter. B: Niels 23, Sidsel 18.
Dokumenter.

411 Sidsel Christensdatter Holm i Ringkøbing. 3.6.1778, fol.156.
Enke efter [Peder Pedersen]. B: Cathrine 24, Christen 23, Margrethe 19, Karen 15, Peder 15, Jens 12. FM: farbror Christen Pedersen i Ungersensgård på Holmsland, fasters mand Jens Pedersen i Nygård på Holmsland.
Dokumenter.

412 Johan Henrik Bettenhausen, tambur og skomager i Ringkøbing. 20.3.1779, fol.157.
E: Kirsten Lauridsdatter, gift med afdøde 1.12.1757. LV: Jacob Lauridsen Holm Post. B: Anne Barbara 16, Vilhelmine 11, Poul Frederik 10, Frederikke 7. FM: født værge Jens Croner, købmand.
Af første ægteskab B: Anne Hedvig i Holland.
Dokumenter.

413 Ingeborg Jensdatter Løgstør i Ringkøbing. 29.5.1779, fol.158B.
E: Laurids Colding, skomager. B: Jens 20.
Dokumenter.

414 # i Ringkøbing. 3.6.1779, fol.158B.
E: Peder Andersen Kusk, daglejer. B: Anne Cathrine 24, Maren 22, Else Marie 20, Anders 18.
Dokumenter.

415 Sofie Andersdatter i Ringkøbing. 10.4.1779, fol.159.
E: Bo Struch. A:
1) søster Mette Beesk ved svigersøn Christen Jespersen
2) søster Maren Andersdatter g.m. Jacob Kølle i Nørre Omme sogn ved svigersøn Christian Bent i Nygård i Nørre Omme sogn.
Dokumenter.

416 Jens Vedersø, købmand i Ringkøbing. 2.6.1790, fol.160B, 167, 168.
Testamente af 12.3.1788. A:
1) bror Christen Vedersø, [skifte 9.4.1781 lbnr.562]. 2B:
a Niels Vedersø
b Peder Vedersø.
FM: farbror Anders Agger Vedersø i Øster Vedsted.
Arvingerne har arv efter Anne Marie [Christensdatter], enke efter Christen Nielsen Post, [skifte 17.4.1782 lbnr.568].
Skiftet begyndt i heftet for uafsluttede skifter side 10-64.
Dokumenter.

417 Laurids Hansen. murer i Ringkøbing. 15.1.1780, fol.161.
E: Rebekka Christensdatter. LV: Villum Fischer, købmand. B: Hans Christian 14. FM: farbror Hans Hansen på Clausholm.
Dokumenter.

418 Jens Stauning i Ringkøbing. 22.10.1779, fol.161B.
A:
1) bror Peder Stauning, købmand
2) bror Hans Stauning, købmand
3) bror [Poul Pedersen Stauning, død, var g.m. Margrethe Jensdatter Odderbech i Ringkøbing, skifte 3.6.1765 lbnr.861]. 1B:
a Jens Odderbech 19, styrmand på Vestindien
4) søster Anne Marie g.m. Jan Gerritz i Amsterdam.
Dokumenter.

419 Anne Sofie i Ringkøbing. 30.5.1780, fol.162.
E: Isak Friis, sadelmager. B: Anne 21, Peder 17, Jens 11, Jens Christian 9, Margrethe 6.
Dokumenter.

420 Johan Frederik Hein, apoteker i Ringkøbing. 18.4.1780, fol.162B.
E: Birthe Sofie [Mogensdatter Tim]. B: Sofie Dorthe. FM: farbror Hans Hein.
Dokumenter.

421 Niels Bjerg Fischer, ugift i Ringkøbing. 17.6.1790, fol.164.
A:
1) mor [Gunder Marie Andersdatter Stauning], enke efter Villum Fischer. LV: Mads Fischer
2) bror Claus Fischer
3) bror Peder Lundager Fischer
4) søster Claudiane Fischer i København.

422 Christen Sylvestersen, ugift i Ringkøbing. 25.6.1790, fol.164B.
A:
1) bror Niels Sylvestersen
2) bror [Mikkel Sylvestersen]
3) søster [Karen Sylvestersdatter].
(Sml. lbnr.400).
Skiftet begyndt 26.9.1788.
Dokumenter.

423 Bevilling til uskiftet bo i Ringkøbing.1790, fol.165.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1750 for Oluf Bertelsen og hustru Maren Jørgensdatter.

424 Testamente i Ringkøbing. 1790, fol.165.
Testamente af 1.9.1775 for Jens Dørcher, vejer og måler i Ringkøbing og hustru Agnethe Lyngby.
Hendes første ægteskab med [Poul] Søltoft, [tolder] og kammerråd. B:
1) Jens Christian Søltoft, underofficer.

425 Else Eichel Bartholin i Ringkøbing. 18.10.1776, fol.165B.
E: Christian Frederik Hansen, amtmand for Lundenæs og Bøvling amter.
Bevilling til uskiftet bo.
(Se skifte efter afdødes far Casper Christoffer Bartholin Eichel, skifte Københavns Hofret. Skiftebreve i ordinære boer 26.1.1765 lbnr.109).

426 Susanne Fjord i Ringkøbing. 1790, fol.166.
E: Anders Balvig.
Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1786.

427 Testamente i Ringkøbing. 1790, fol.166.
Testamente af 3.7.1789 for Peder Madsen og hustru Anne Marie Nielsdatter.
Hans A:
1) hans barn uden ægteskab B: Oluf Pedersen, skomagersvend
2) Anne Marie Madsdatter, datter af Mads Olufsen i Kirkeby på Holmsland.
Hendes A:
1) søskendebarn Margrethe [Elisabeth] Hammerich g.m. [Frederik] Meiner, degn i Lønborg
2) søskendebarn Jens Stadil i [Vesterby] i Rindum sogn.

428 Johan Martin Gotfred Gerlev, stadstambur i Ringkøbing. 8.7.1790, fol.166B, 167B, 170, 177, 179, 181B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Grønlund, birkedommer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde der var født i Helsingør og fik afsked som kommandant i 1766.
Dokumenter.

429 Kirsten Bork i Ringkøbing. 3.9.1790, fol.169.
E: Hans [Pedersen] Stauning. B: Hans Bork 14, Abel Cathrine 11, Claudiane 9, Claus Peder 4.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Bork, herredsfoged og forvalter på Boller.
Skiftet begyndt 1.8.1788 i heftet for uafsluttede skifter side 65.
Dukumenter.

430 Inger Thuesdatter, ugift i Ringkøbing. 31.12.1790, fol.171, 178B.
A: søster Bodil Thuesdatter i Sønder Lem sogn. FM: Peder Jensen Refstrup i Sønder Lem sogn, som beslægtet.
Arvingen har fledføringskontrakt med Jørgen Hindhede i Hindhede i Sønder Lem sogn.
Dokumenter.

431 Laurids Kjær i Ringkøbing. 31.12.1790, fol.171B.
E: (Navn angives ikke).
Skiftet begyndt 19.4.1786 i heftet for uafsluttede skifter side 1.
Dokumenter.

432 Kirsten Knudsdatter i Ringkøbing. 15.1.1791, fol.171B.
E: Iver Jensen. B: Knud 1.

433 Anders Pedersen, rebslager i Ringkøbing. 28.3.1791, fol.172B, 176B.
B: Margrethe født 25.5.1766, forlover med Hans Christian Lauridsen.

434 Ulrik Christian Friis, toldkontrollør i Ringkøbing. 16.4.1791, fol.174B, 178B, 179, 182.
E: Karen Elisabeth. LV: Peder Grønlund, birkedommer. B: Johannes Christian 10, Christian 8. FM: morbror Peder Andreas Kop i Wilster.
Dokumenter.

435 Kirsten Frisenberg i Ringkøbing. 27.5.1791, fol.175B, 177B, 179B.
E: Bendix Andreas Heide, krigsråd og strandinspektør.
Første ægteskab med Søren Harslund i Viborg. B:
1) Else Cathrine Harslund g.m. [Jørgen Frederik] Voigt, tolder i Ringkøbing
2) Johannes Laurentius Harslund 14.
Ægtepagt af 18.5.1780. Separation af 18.11.1790.

436 Ida Falk i Ringkøbing. 18.6.1791, fol.177B, 179, 179B, 180.
Enke efter Mads Aargab.
Testamente af 7.5.1789. A:
Af hans første ægteskab B: Agathe Aargab.

437 Hans Pedersen Stauning, tolder i Ringkøbing. 6.9.1791, fol.180B, 182B, 187, 187B, 189, 191, 196.
Enkemand efter [Kirsten Bork, skifte 3.9.1790 lbnr.429]. B: Hans Bork 17 i København, Abel Cathrine 15, Claudiane 11, Claus Peder 7. FM: morbror Niels Bork, herredsfoged på Boller ved Horsens.
Dokumenter.

438 Lauge Nissen i Ringkøbing. 13.9.1791, fol.182, 185B, 187B, 188, 188B, 189B, 191, 191B.
E: Mette Lene Eenrod. LV: Peder Grønlund, birkedommer.
Første ægteskab med Christiane Friis. B: Bodil Christiane Mathilde 9. FM: morfar [Malte Christian] Friis til Donneruplund ved Kolding, Clemen Nødskov i Ringkøbing.
Dokumenter.

439 Maren Thomasdatter i Ringkøbing. 16.1.1792, fol.189, 190, 191B, 194B.
Enke efter Christen Frandsen, [skifte 5.6.1764 lbnr.549]. A:
1) halvbror Jesper Pedersen i Halby i Hee sogn
2) halvsøster Maren Pedersdatter i Halby, enke efter Knud Iversen i Hvingel. LV: Jens Croner, købmand.
Dokumenter.

440 Karen Andersdatter Hedegaard, ugift i Ringkøbing. 15.3.1792, fol.192, 193.
A:
1) mor Abelone Pedersdatter, enke efter Anders Hedegaard
2) bror Peder Andersen Hedegaard
3) søster Maren Andersdatter g.m. Niels Flinker i Ringkøbing
4) søster Marianne Andersdatter g.m. Mikkel Havrvig, skipper i Ringkøbing
5) søster Anne Andersdatter 30.

441 Johanne Dorthe Bølling, ugift i Ringkøbing. 31.8.1790, fol.192B, 231.
Testamente. konfirmeret 30.5.1788. A:
0 [far Peder Bølling, skifte 2.9.1744 lbnr.378]
00 [søster Cathrine Elisabeth Bølling g.m. Christian Frederik Thyme, degn og skoleholder i Vor Frue sogn, Sømme herred, København amt. B]:
1) Anne Kirstine Thyme, der ægter Christen Holm, skrædder i Ringkøbing
2) Cathrine Elisabeth Bølling g.m. Hesse, løjtnant
3) Peder Gotfred Thyme
4) Jens Christian Thyme i Vestindien, der døde 12.2.1792
5) Anne Cathrine Thyme
6) Charlotte Juliane Thyme.
Arv efter afdødes søster Maren Bølling.
Dokumenter.

442 Gert Jensen Lund, guldsmed i Ringkøbing. 31.5.1792, fol.195B, 196B.
E: Anne Sofie Hansdatter. LV: Jens Croner, købmand.
Testamente af 27.10.1791.
[Afdødes far var Jens Mikkelsen Lund, skifte Horsens 21.7.1762 lbnr.1267].

443 Anne Marie Kvistgaard i Ringkøbing. 20.7.1792, fol.198, 205B.
Enke efter Peder Christensen Brøllund på Udstrup [i Sønder Nissum sogn]. Bevilling til uskiftet bo [Lundenæs og Bøvling amter] 16.4.1751, lbnr.296. B:
1) Anne Brøllund g.m. Johan Leonard Broager, apoteker i Ringkøbing.
Hendes første ægteskab med Johan Sebastian Stabel, apoteker i Ringkøbing
2) Christiane Brøllund
3) [Else Cathrine Brøllund, skifte Lundenæs og Bøvling amter 28.7.1775 lbnr.554], var g.m. Jens Tang til Udstrup.
Dokumenter.

444 Maren Pedersdatter i Ringkøbing, der er rejst i 1792. 24.9.1792, fol.202B, 207, 240B, 349, 374.
E: Jens [Pedersen] Toft, arbejdskarl ved tobaksfabrikken. B: Johanne, Christen, Mette, Jens.
Hendes første ægteskab med [Christen Vedersø]. B: Niels Vedersø, Peder Vedersø.
Registrering af fallitbo, skifte 14.9.1796.
(Sml. lbnr.416).

445 Bent [Nielsen] Skaarup i Hanning, der døde i Ringkøbing. 17.1.1793, fol.207B.
E: [Karen Jensdatter].
Til stede var hans rejseledsagere:
1) Jens Jensen i Kærgård i Skjern sogn
2) Laurids Christensen Skaarup.

446 Martin Foss, afskediget musketer i Ringkøbing. 7.2.1793, fol.207B, 220, 222B.
Manden, der var født i Tyskland, rejste fra byen september 1792.
Hans hustru Anne Kirstine bor i Ringkøbing.

447 Johan Vestermann, ugift rådstuetjener i Ringkøbing. 5.3.1793, fol.209, 211B, 219B.
Afdøde, der var født i Sverige, ankom for 2 år siden til Ringkøbing som afskediget soldat.
Arvinger kendes ikke.

448 Anders Fjord, skipper i Ringkøbing. 21.3.1793, fol.209, 212, 220B, 223B.
A:
1) bror Christen Christensen Fjord i Klegod
2) bror Niels Christensen Fjord i Røjklit
3) bror Peder Christensen Fjord i Røjklit
4) bror Mogens Fjord i Ringkøbing
5) bror Thomas Fjord i Lambæk i Sønder Lem sogn
6) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Anders Christensen i Nørre Lyngvig. 1B: Christen 10
7) søster Kirsten Christensdatter g.m. Niels Hansen i Nørre Lyngvig
8) søster Maren Christensdatter g.m. Peder Jensen i Sønderby på Holmsland.

449 David Madsen i Ringkøbing. 2.7.1793, fol.213.
Enkemand. A: søster Marie Kirstine Madsdatter [Bjerg] g.m. Christen Mortensen i Abildtrup i Vorgod sogn.
[Afdøde var søn af Mads Justesen Bjerg, glarmester i Ringkøbing og Ellen Jochumsdatter Købke].

450 Niels [Jensen] Hvid, rådmand og byskriver i Ringkøbing. 17.7.1793, fol.213B.
E: Elisabeth Vorgod. LV: Peder Grønlund, birkedommer. A:
1) søster Anne Marie Hvid g.m. Mads Jessen Hoger i Tarm, begge døde. 5B:
a Margrethe Madsdatter Hoger g.m. Clemen Nødskov i Ringkøbing
b Gertrud Madsdatter Hoger på Sankt Hans Hospital i København
c Marie Madsdatter Hoger i København
d Karen Madsdatter Hoger i Tim præstegård
e Dorthe Madsdatter Hoger i Tønder.
FM: farbror Abraham Jessen Hoger i Langelund mølle [i Ringive sogn] ved Vejle.
Desuden nævnes enkens søster Sidsel Vorgod.
Dokumenter.

451 Anne Brøllund i Ringkøbing. 13.1.1794, fol.226, 305.
E: Johan Leonard Broager, apoteker. B: Johan Peder 14, Iver Nikolaj 12, Anne Marie 10, Kirstine Margrethe 8. FM: [Peder Andreas] Groos, byskriver, [Niels] Timmermann, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 13.12.1790.
Dokumenter.

452 Anne Cathrine [Nielsdatter Lyne]. i Ringkøbing. 24.1.1794, fol.226B, 230, 231B.
Enke efter Mikkel Købke, hattemager. B:
1) Jochum Mikkelsen Købke i Odense
2) Niels Jochumsen Købke
3) Cornelius Mikkelsen Købke, kaptajn i Amsterdam.
Dokumenter.

453 Niels Frandsen i Ringkøbing.11.6.1794, fol.229.
E: Anne Rindum. LV: Thomsen, købmand i Ringkøbing. B: Frederikke Dorthe 19, Christiane 15. FM: morbror Bent Rindum.

454 Mette Lene Eenrod i Ringkøbing. 28.6.1794, fol.232B, 240B, 246, 250B, 262, 264B, 276, 279, 306B.
Enke efter Lauge Nissen, [skifte 13.9.1791 lbnr.438]. A:
1) bror Peder Eenrod, død. 1B:
a Christiane Eenrod g.m. Brasch, skomager
2) bror Mathias Eenrod, død, var g.m. Sidsel Tang. 1B:
a Marie Cathrine Eenrod g.m. Jens Jørgensen Nymann
3) bror Johannes Eenrod, skoleholder i Nørre Omme sogn i Hammerum herred, [dvs. i dag Hind herred]
4) søster Margrethe Eenrod, død, var g.m. Jens Løgstør i Stauning. 2B:
a Anne Marie Løgstør
b Else Cathrine Løgstør. FM: Jens Harpøth
5) søster Maren Harbo Eenrod i Amsterdam
6) søster Cathrine Eenrod i Amsterdam.
Dokumenter.

455 Christen Christiansen, smed i Ringkøbing. 14.7.1794, fol.236, 240, 242, 245B, 247, 251B, 263B, 323B, 326B.
E: Ingeborg Margrethe Lang. LV: Peder Grønlund, birkedommer. B: Christian 14, Rebekka 11. FM: født værge [fasters mand Mads Nielsen] Meldgaard i Vesttarp i Velling sogn, Jens Bech.
Dokumenter.

456 Jens Frølund i Ringkøbing. 22.9.1794, fol.242B, 324, 328.
E: Kirsten Bagger. LV: Bertel Kolby, købmand. B:
1) Oluf Bagger Frølund i Flensborg
2) Thomas Bording Frølund 19 i Skjern
3) Laurids Bagger Frølund 11
4) Dorthe Margrethe Frølund 30 i Amsterdam
5) Magdalene Marie Frølund forlovet med Peder Pedersen Lem, skomager i Ringkøbing.
FM: Niels Stengaard, skomager i Ringkøbing.
Dokumenter.

457 Marie Kirstine Wad i Ringkøbing. 27.11.1794, fol.247B, 341.
E: Christen Husted, købmand. B: Mette Claudiane 3 den 11.4.1796. FM: morfar Niels Wad til Stenumgård [i Råsted sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 18.1.1793.

458 Ulrikke Eleonora Falk i Ringkøbing. 17.2.1795, fol.249, 324B.
Enke efter [Johan Frederik] Reichardt, strandinspektør, [skifte 26.8.1780 lbnr.570].
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

459 Anders Weie, ugift rådstuetjener i Ringkøbing. 25.2.1795, fol.249, 324B.
Arvinger kendes ikke.
Dokumenter.

460 Johan David Kressin, kirurg i Ringkøbing. 1795, fol.249B.
E: Johanne [Jørgensdatter] Bruun
Hendes første ægteskab med Christoffer [Andreasen] Frausing, præst i Velling.
Testamente af 22.7.1788.

461 Opbudsbo i Ringkøbing. 31.3.1795, fol.251B, 261B, 265, 278, 306, 315, 316B, 320, 334, 336B, 339B, 342, 344, 349, 351, 353, 357B, 368.
Vurdering af fallitbo hos Laurids Rindum, købmand i Ringkøbing.
Desuden nævnes hans svigermor Maren [Brodersen], enke efter [Jacob] Jepsen [til Rybjerg].
Dokumenter.

462 Bent Rindum, ugift i Ringkøbing. 17.4.1795, fol.260B, 263B, 327.
A:
1) bror Jens Rindum, gårdskarl i København
2) søster Anne Margrethe Rindum g.m. Gravers Bruun ved Helligåndskirken i København
3) bror Hans Rindum, død. 1B:
a Birthe Hansdatter g.m. en gørtler i København
4) søster [Anne Rindum], enke efter Niels Frandsen, [skifte 11.6.1794 lbnr.453]. B: 2 døtre.
Dokumenter.

463 Hans Peder Nissen, overtoldbetjent i Ringkøbing. 22.5.1795, fol.266.
E: Anne Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1795.
Dokumenter.

464 Niels Lauridsen Rindum, købmand i Ringkøbing. 1.6.1795, fol.266B, 276, 280, 282B, 295, 309B, 311B, 314, 315B, 317, 319, 320B, 325, 337B, 339B, 342B, 345, 350, 352B, 369B, 373B, 375.
E: Anne Cathrine [Olufsdatter Bertelsen]. B:
[Enkens første ægteskab med Jens Bjerg Rindum, købmand i Ringkøbing, skifte 19.8.1782 lbnr.585]. 4B:
1) Christiane Dorthe Rindum g.m. Christen Strandbygaard, købmand i Ringkøbing
2) Bertel Rindum
3) Karen Rindum. FM: morfar Oluf Bertelsen.
4) Oluf Rindum
[Jens Bjerg Rindums første ægteskab med Christiane Dorthe Møller, skifte slut 2.5.1767]. 2B:
5) Laurids Rindum
6) Maren Rindum g.m. Andreas W[ulff Didriksen] Meiner, præst i Lønborg.
[Afdødes søster?] Maren Lauridsdatter Rindum g.m. Christen Madsen Vorgod den ældre, farver i Ringkøbing, skifte 11.7.1757 lbnr.833]. 3B:
7) [Mads Christensen Vorgod, farver i Ringkøbing, skifte 26.5.1786 lbnr.586, var g.m. Karen Olufsdatter Bertelsen]. 1B:
a Christen Vorgod, farver i Ringkøbing
8) Sidsel [Christensdatter] Vorgod g.m. Jens Bech på Holmsland
9) Elisabeth [Christensdatter] Vorgod, enke efter [Niels Jensen] Hvid, rådmand, [skifte 17.7.1793 lbnr.450]. LV: Niels Timmermann, prokurator.
Afdøde var ejer af Sønder Holmgård i Sønder Lem sogn.
Jordebog 1776 og 1778 over Sønder Holmgård i dokumenterne, (opslag 260, 251).
Henvisning til skifte under Sønder Holmgård. Se lbnr.908.
Dokumenter.

465 Niels Hansen Clausen, der døde i Ringkøbing. 20.6.1795, fol.278B.
Enke og børn på Fanø.
Meddelt af afdødes svoger Jens Pedersen Rødhus.

466 Maren [Pedersdatter] Tang i Ringkøbing. 22.8.1795, fol.313B.
Enke efter Laurids Tang, [kaldet, egentlig Laurids Christensen]. B:
1) Anne Tang i Christiansfeld, enke efter Peder Christensen Harpøth ved søn Jens Harpøth
2) [Mette Tang] g.m. Niels Vad
3) Sidsel Tang i Ringkøbing
4) Peder Tang
5) Christen [Holm] Tang
6) Søren Tang
7) Laurids Tang
8) Maren Tang g.m. [Anders Nielsen] Vestergaard
9) [Margrethe Tang g.m. Jacob] Møller, [præst i Ølstrup og Hover].
Dokumenter.

467 Christen Madsen Vorgod den yngre, [avlsmand] i Ringkøbing. 16.10.1795, fol.317B.
E: Marie Kirstine Lauridsdatter. LV: [Johan Leonard] Broager, apoteker. B:
1) Elisabeth Christensdatter Vorgod 47
2) Hans Stenbuk Vorgod 42 i København
3) Kirstine Christensdatter Vorgod 40
4) Christen Christensen Vorgod 38 i Ringkøbing
5) Maren Rindum Vorgod 36
6) Anders Madsen Vorgod 32 i København.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1753.
Dokumenter.

468 Niels Sylvestersen i Ringkøbing. 16.12.1795, fol.322, 326B, 336, 355B..
E: Else Lauridsdatter. LV: Mads Fischer. B: Kirsten 11, Anne 7, Barbara 6. FM: Simon Christensen i Ringkøbing.
Dokumenter.

469 Ingeborg Margrethe Lang i Ringkøbing. 4.1.1796, fol.329, 335, 341, 371B.
Enke efter Christen Christiansen, smed, [skifte 14.7.1794 lbnr.455]. B: Christian 17, Rebekka 12. FM: Niels Meldgaard i Vesttarp i Velling sogn, Jens Bech.

470 Josef Etienne Plaisence og Marie Poulsdatter, der døde i Ringkøbing. 22.3.1796, fol.338B.
Han var født i Greifswald og var rejsende uden fast bopæl.
Hun var døbt i Horsens 23.4.1740 af forældre Poul Pedersen og Birgitte Knudsdatter, og var enke efter en afskediget soldat Christian Anthony, der havde en søn Hans Jørgen Winther, fuldmægtig sst.
Dokumenter.

471 Anne Margrethe Olufsdatter, tjenestepige i Ringkøbing. 7.10.1796, fol.350, 382B.
A:
1) søster i Bork præstegård
2) søster i et hus ved Nygård i Stadil sogn
3) halvsøster g.m. Thomas Langager i Stadil.
Afdøde var født i Vedersø.

472 Laurids Madsen Nibe, daglejer i Ringkøbing. 3.12.1796, fol.352, 353B, 383.
E: Anne Marie Husted.
Fra breve i dokumenter kendes følgende A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Jens Thorsen i Nibe, begge døde 1788. 2B:
a Tobea Anne Marie Jensdatter Thorsen g.m. Johan Jensen Kølbæk i Nibe
b Anne Jensdatter Thorsen, der døde
2) søster Else Madsdatter, enke efter Jens Hansen, skipper i Hjerting
3) bror Mikkel Madsen g.m. Anne Nielsdatter i Nibe, begge døde. 3B:
a Mads Mikkelsen
b Erik Mikkelsen
c Gertrud Mikkelsdatter.
Afdøde døde i Nørre Bork.

473 Ingeborg Knudsdatter, 68 år gammel tjenestepige i Ringkøbing. 9.12.1796, fol.352B, 354B, 381B.
A: 2 brødre i København.
Dokumenter.

474 Elisabeth Vorgod i Ringkøbing. 11.1.1797, fol.358, 369B, 379.
Enke efter Niels Hvid, rådmand, [skifte 17.7.1793 lbnr.450]. A:
1) søster Sidsel Vorgod g.m. Jens Bech, møller i Klapmølle [i Velling sogn]
2) bror [Christen] Vorgod, farver i Ringkøbing.
Afdøde har arv efter Niels Rindum, [skifte 1.6.1795 lbnr.464].

475 Hans Nikolaj Hammer, stadsmusikant i Ringkøbing. 1.2.1798, fol.384, 406, 414B.
E: Dorthe. LV: J[ohan] C[hristian] Weber. B: Anne Sofie 29, Hedvig Nikoline 17. FM: Christen Husted, købmand.
Dokumenter.

476 Jens Huus i Ringkøbing. 7.3.1798, fol.386.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Moelberg, købmand. A:
1) bror Niels Huus
2) søster Maren Huus g.m. Flinker
3) bror Knud Huus i Ny sogn på Holmsland
4) halvbror Christen Huus ved søn Jørgen Christensen Huus.

477 Oluf Thomsen, smed i Ringkøbing. 12.4.1798, fol.388, 405B.
E: Marie Kirstine Iversdatter. LV: Mads Fischer. B: Anne Kirstine 26 på Sønder Vosborg, Margrethe 23, Dorthe på Voldbjerg, Thomas 13, Iver 10. FM: morbror Oluf Iversen Vanting.
Dokumenter.

478 Knud Samuelsen, ugift i Ringkøbing. 1.7.1798, fol.389B, 405.
A:
1) mor Anne [Thomasdatter Aasted] i Ringkøbing, enke efter Samuel [Knudsen, smed i Haderslev]. Første ægteskab med Jens Hildebrandt Rasmussen, [skifte 12.3.1760 lbnr.848]
2) bror Thomas Jensen [Samuelsen], underofficer i Rendsborg
3) bror Jens Hildebrandt [Samuelsen], smedesvend i Ringkøbing
4) søster Karen Samuelsdatter.

479 Mathias Christensen Koch i Ringkøbing. 9.7.1798, fol.389B, 391, 406B, 413B, 433.
Enkemand. B: Christen 17½. FM: morbror Anders Madsen i Sønderby på Holmsland, Christen Strandbygaard, købmand i Ringkøbing, til Pallisbjerg.
Ophold til afdødes søster Abelone Christensdatter.
Dokumenter.

480 Andreas Jørgensen Brink, der er rejst for 9 år siden fra Ringkøbing. 16.7.1798, fol.390B, 407.
E: Anne Andersdatter Holland. LV: Hans Christensen Holm.
Arvinger angives ikke.

481 Opbudsbo i Ringkøbing. 19.8.1798, fol.394B, 406B, 408B, 410, 414, 415B, 425, 430B, 437.
Vurdering af fallitbo hos Jens Stovgaard, købmand i Ringkøbing, der døde 1799.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes far Peder Stovgaard og afdødes bror Niels Stovgaard, begge i Ringkøbing.
Dokumenter.

482 Casper Fink, [skrædder] i Ringkøbing. 14.3.1799, fol.407B.
E: Anne. LV: Hans Holm, snedker.
[Af første ægteskab] B:
1) Oluf Fink i Hygum i Ribe amt
2) Johanne Marie Fink g.m. Christian Salberg på Hobro egnen
3) Birthe Marie Fink 30
4) Caroline Juliane Fink 26 i Jerne sogn.

483 Johan Henrik Rudolf Fourneau, en rejsende, der døde i Ringkøbing. 26.3.1799, fol.408, 428.
Afdøde var født i Berlin 1768, og havde været skuespiller ved teatret i Berlin.
Afdødes far var Peder Fourneau, billedhugger i Berlin.
Dokumenter.

484 Marie Kirstine Lauridsdatter i Ringkøbing. 15.5.1799, fol.409B, 411B, 418, 427, 432.
Enke efter Christen Madsen Vorgod, [avlsmand, skifte 16.10.1795 lbnr.467]. B:
1) Elisabeth Christensdatter Vorgod 49
2) Hans Stenbuk Vorgod i København
3) Kirsten Christensdatter Vorgod 46
4) Christen Christensen Vorgod i Ringkøbing
5) Maren Rindum Vorgod 40
6) Anders Madsen Vorgod i København.

485 Abelone Christensdatter Koch i Ringkøbing. 3.6.1799, fol.410B, 412B, 434.
A:
1) bror Mathias Koch, [skifte 9.7.1798 lbnr.479]. B:
a Christen 18. FM: Christen Strandbygaard
2) bror Søren Christensen Koch i København, død. 2B: 1 søn og 1 datter
3) bror i København, død uden livsarvinger.
Dokumenter.

486 Niels Busch, toldbetjent i Ringkøbing. 10.6.1799, fol.410B, 427B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Anne Cathrine Busch 29 på Tønder egnen
2) Marianne Busch 27 på Tønder egnen
3) Inger Marie Busch g.m. Johan Frederik Stock.
FM: morbror Andreas Jensen i Madumgård.

487 Nikolaj Lundberg, kobbersmed i Ringkøbing. 17.6.1799, fol.411B, 415B, 426B, 436.
E: Maren Jacobsdatter. LV: [Johan Christian] Weber. B: Anne Kirstine 24. FM: morbror Peder Jacobsen i Styg i Lønborg sogn.
Dokumenter.

488 Anders Christensen Træholt, ugift tjenestekarl i Ringkøbing. 6.8.1799, fol.415, 417, 424, 444.
A:
1) halvbror Christen Christensen i Træholt i Levring sogn
2) halvbror Anders Christensen i Vium [i Viborg amt]
3) halvbror Christen Christensen i Døssing i Levring sogn
4) halvbror Jens Christensen
5) halvsøster Kirsten Christensdatter 32 på Barslund.
Afdøde, der var født 1747 var søn af Christen Andersen i Træholt.
Dokumenter.

489 Christoffer Nislev, amts- og stadsmusikant samt amtstuefuldmægtig i Ringkøbing. 20.9.1799, fol.418, 424B, 430, 435.
A: bror Rasmus Nislev på Frederiksværk [teglværk] i Bording sogn.
Dokumenter.

490 Frederikke Christiane Marie Bremer, ugift i Ringkøbing. 14.11.1799, fol.426, 428B, 450B, 453.
A:
1) bror Josef Michael Bremer, til søs
2) søster Regine Cathrine Marie Bremer g.m. [Hans] Bernth, toldkasserer
3) søster Sofie Marie Amalie Bremer i København
4) halvsøster Johanne Sofie Bremer g.m. Breidth, linnedvæver i København
5) halvsøster Louise Charlotte Bremer g.m. Hermes, bud i Det Østersøiske Kompagni i København
6) halvsøster Elisabeth Bremer, ugift i København.
FM: Christian Bølch, kattuntrykker uden for Nørreport i København.
Arv efter afdødes mor Anne Marie Bekker, skifte slut 5.12.1799.

491 Margrethe Stavsig, ugift i Ringkøbing. 26.3.1800, fol.430, 431, 446, 449.
Arvinger kendes ikke.
Dog nævnes afdødes afdøde søster som degneenke med ophold i Borberg, var g.m. Gandrup.
Dokumenter.
[Hardsyssels degnehistorie angiver Jeppe Thygesen Gandrup som skoleholder i Ringkøbing 1752-1762].

492 Anne Pedersdatter i Ringkøbing. 10.5.1800, fol.431B.
E: Niels Boling, tjenestekarl. B: Maren 9, Inger Kirstine 2.

493 Anders Pedersen, tjenestekarl i Ringkøbing. 22.9.1800, fol.436B, 438, 445B, 449B.
A:
1) bror Jens Pedersen Sø i Ringkøbing
2) bror Christen Pedersen i Sønder Røjklit på Holmsland
3) bror Christian Pedersen i Klosteret i Nysogn.

494 Marie Dorthe Schober i Ringkøbing. 30.10.1800, fol.438B, 441B.
Enke efter Johan Schober, nålemager i Ribe
A:
1) søster Anne Ida Schober g.m. Niels Fischer, nålemager i Ringkøbing
2) halvsøster Margrethe Elisabeth Schober på Nørholm
3) halvsøster Anne Dorthe Schober i København.
FM: Anders Andersen Vedersø i Ribe.
Dokumenter.

495 Sofie [Dorthe] Hein, ugift i Ringkøbing. 4.11.1800, fol.439, 445B, 447.
A:
1) farbror Hans Christian Hein, snedker i Ringkøbing, flyttet til København for 17 år siden
2) morbror Bertel Tim i Ringkøbing, død. 1B:
a Johanne Bertelsdatter g.m. Laurids [Christensen] Villemose i Vejrum sogn.
Desuden nævnes afdødes mor [Birthe] Sofie [Mogensdatter Tim], enke efter [Johan Frederik] Hein, apoteker i Ringkøbing, [skifte 18.4.1780 lbnr.420], der forsørgedes af fattigkassen og døde kort før afdøde.
Dokumenter.

496 Sidsel Jepsdatter i Ringkøbing. 29.11.1800, fol.441, 442.
Enke efter Poul [Caspersen] Buchholtz, [skifte 13.7.1765 lbnr.552. B:
1) Jeppe Poulsen, ikke hørt fra i 20 år
2) Karen Poulsdatter g.m. Jens Vedersø i [Nørby] i Velling sogn
3) Ingeborg Kirstine Poulsdatter g.m. Niels Strandgaard, skomager i Ringkøbing.

497 Marie, der lever i Ringkøbing. 13.12.1800, fol.443.
Enke efter Skovbo, byfoged.
Desuden nævnes hendes tidligere mand Fogtmann, byfoged i Varde.
Til stede var hendes mands bror Skovbo, guldsmed.

498 Mette Jensdatter i Ringkøbing. 2.5.1801, fol.443B.
E: Jørgen Christensen, murer. B: Marie Kirstine 17. FM: morbror Peder Jensen i Nøderup i Tim sogn.

499 Bevilling til uskiftet bo. 1801, fol.446B.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1793 for Andreas Bruun og hustru Anne Cathrine.

500 Indførsel fra Ringkøbing rådstueprotokol 17.7.1801, fol.446B. Slettet.

501 Kirstine Margrethe Jensdatter i Ringkøbing. 21.10.1801, fol.448.
E: Niels Holm, snedker. B: Mette Kirstine 16, Jens Christian 12, Kirsten 9, Jens Jørgen 1½. FM: Christen Holm Post.
Dokumenter.

502 Anne Mortensdatter Adser i Ringkøbing. 27.12.1801, fol.450B, 451, 459.
Enke efter Jens Lyne. A:
1) søster Margrethe Mortensdatter g.m. Christen Himmerig i Roust
2) søster Sidsel Mortensdatter, død. 6B:
a Anders Christoffer i Bøel
b Morten Christoffersen i Styg
c Jens Andersen i Bøvl
d Iver Christoffersen i Lunde
e Margrethe Christensdatter på Frøstrup
f Maren Christensdatter g.m. Anders Pedersen i Lønborg
3) søster Kirsten Mortensdatter, død. 1B:
a Niels Hansen Bech i Lønborg.
Desuden havde afdøde en søn Niels Adser, fattiglem, der døde 1801.
Dokumenter.

503 Karen Christensdatter Skavtrup, ugift i Ringkøbing. 22.1.1802, fol.452, 454B.
A:
1) søskendebarn Peder Nybo i Tvis sogn
2) søskendebarn Niels Bøjesen i Store Gedbo i Tvis sogn
3) søskendebarn Christen Olufsen i Majgård i Tvis sogn
4) søskendebarn Jens Olufsen i Tvis
5) søskendebarn Sivert Olufsen i Majgård
6) søskendebarn Karen Bøjesdatter g.m. Peder Christensen Bering i Varhede i Avlum sogn.
Afdøde var født i Skavtrup i Tvis sogn og efter nogle år i Vinding sogn, har hun været i 36 år i Ringkøbing.
Dokumenter.

504 Simon Christensen i Ringkøbing. 15.5.1802, fol.455, 466B, 469B.
E: Inger Kirstine Jensdatter. LV: Anders Favrby. B: Dorthe 7, Mette Cathrine 5, Jens Christian 1½, Simine Christiane, nyfødt. FM: født værge Niels Andersen i Halby.
Dokumenter.

505 Elisabeth Vorgod, ugift i Ringkøbing. 18.5.1802, fol.457, 461, 497.
Testamente af 5.4.1802. A:
1) Hans Stenbuk Vorgod i København
2) Kirsten Christensdatter Vorgod
3) Christen Christensen Vorgod i Ringkøbing
4) Maren Rindum Vorgod
5) Anders [Madsen] Vorgod i København.
FM: Mads Fischer, Jens Bech i Klapmølle.

506 Kirsten Nielsdatter i Ringkøbing. 17.7.1802, fol.458B.
E: Peder Stovgaard. B: Jens Christian 6.
Af mandens første ægteskab B: Niels Pedersen Stovgaard i Vester Ørs i Rom sogn ved Lemvig.

507 Mette Nielsdatter i Ringkøbing. 18.10.1802, fol.459B.
E: Niels Strandgaard den ældre. B:
1) Niels Nielsen Strandgaard, skomager i Ringkøbing
2) Morten Nielsen Strandgaard, toldbetjent i København
3) Maren Cathrine Nielsdatter Strandgaard g.m. Thue Ibsen i Ringkøbing Hedegård
4) Maren Nielsdatter Strandgaard over 30 i København.

508 Pedernille Kirstine i Ringkøbing. 28.1.1803, fol.461B, 463B, 473B.
Enke efter Køhler, toldkontrollør.
Arvinger angives ikke.

509 Clemen Nødskov, skolelærer i Ringkøbing. 1.3.1803, fol.462, 464B, 466, 473B, 479.
E: Margrethe Hoger. LV: [Niels] Timmermann, prokurator. B: Christen 19, Niels Hvid 16, Anne Marie 13, Maren 11, Mathias 9, Cathrine Margrethe 5, Anne Elisabeth 2, der døde. FM: farbror Poul Mathias Nødskov, student på Voldbjerg, Niels Strandgaard, Peder Lem, Laurids Vestergaard, købmand.

510 Niels Strandgaard i Ringkøbing. 6.3.1803, fol.464, 465, 478.
Enke efter Mette Nielsdatter, [skifte 18.10.1802 lbnr.507]. B:
2) Niels Nielsen Strandgaard, skomager i Ringkøbing
3) Morten Nielsen Strandgaard, toldbetjent i København
4) Maren Cathrine Nielsdatter Strandgaard g.m. Thue Ibsen i Ringkøbing Hedegård
5) Maren Nielsdatter Strandgaard i København.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Strandgaard i København.
Dokumenter.

511 Niels Stovgaard i Ringkøbing. 6.6.1803, fol.467B.
E: Maren Hee. LV: [Thomas Iversen] Koed, postmester i Ringkøbing. B: Anne Petrine 7½. FM: farfar Peder Stovgaard.

512 Thøger Frandsen, skrædder i Ringkøbing. 24.6.1803, fol.468, 472, 476.
E: Anne Kirstine Jacobsdatter. LV: [Jens] Moelberg, købmand i Ringkøbing. B: Sidsel 15, Karen 10, Niels 8, Kirstine Marie 4, Anne Bolette 2. FM: [Poul] Bettenhaus, købmand.
Dokumenter.

513 Hans Poulsen Oppenhagen, organist i Ringkøbing. 8.8.1803, fol.469B, 471, næste protokol fol.191B, 196B, 216.
E: Inger Hansdatter. LV: [Niels] Timmermann, prokurator. B:
1) Hans Frederik Oppenhagen, organist og orgelbygger i Rudkøbing på Langeland
2) Frederik Oppenhagen, organist og guldsmed i Ringkøbing
3) Maren Oppenhagen g.m. Josef Klopfer, skomager i København
4) Anne Oppenhagen g.m. Frederik Vilhelm Hansen, toldbetjent i København.

514 Maren Jensdatter i Ringkøbing. 10.11.1803, fol.471B.
E: Christen Pedersen Tim. A: bror Clemen Jensen Agger i Holstebro.

515 Karen Jacobsdatter, tjenestepige i Ringkøbing. 28.1.1804, fol.474B.
A:
1) bror Laurids Jacobsen i Vedersø
2) søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Christen Christensen Tarp i Vedersø
3) halvbror Knud Lauridsen i Vedersø
4) halvbror Peder Lauridsen i Vedersø
5) halvbror Jens Lauridsen i Vedersø
6) halvsøster Else Lauridsdatter g.m. Laurids Knudsen Kjær i Vedersø.

516 Hans Christensen Holm, murer i Ringkøbing. 3.5.1804, fol.475.
E: Karen Jonasdatter. LV: Laurids Jonassen i Nørkær [i Hee sogn]. B:
1) Jonas Hansen Holm 21, smed
2) Ingeborg Hansdatter Holm 16.
FM: farbror Mads Christensen Holm i Rindum.

517 Christen Tim, glarmester i Ringkøbing. 21.7.1804, fol.481, 487, 514.
Enke efter Maren Jensdatter, [skifte 10.11.1803 lbnr.514].
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

518 Thøger Justesen Isager, tjenestekarl i Ringkøbing. 28.8.1804, fol.483B, 487, 513.
A:
1) bror Peder Justesen Isager i Bøvling, død. 1B:
a Maren Pedersdatter i Ølstrup, født i Rindum. FM: Svend Isager i Rindum
2) søster Marianne Isager i Slesvig.
Dokumenter.

519 Dorthe Elisabeth Ølgaard i Ringkøbing. 18.10.1804, fol.484B, 485.
Enke efter Just Ejlersen Dyssel i Nørkær i Hee sogn, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 9.5.1785 lbnr.861].
Testamente af 3.4.1761. A:
1) bror Niels Ølgaard, købmand i Varde, død. 2B:
a Kirstine Marie Ølgaard g.m. [Søren] Bork, byfoged i Ringkøbing
b Karen Ølgaard g.m. Mads [Jensen] Agger til Vadskærgård [i Tørring sogn].
Dokumenter.

520 Søren Nielsen, der døde i Ringkøbing. 23.10.1804, fol.485, 513.
Afdøde, der var født i Viborg, var en omvandrende smedesvend.
Arvinger angives ikke.

521 Kirsten Bagger i Ringkøbing. 22.11.1804, fol.486B, 512B.
Enke efter Jens Frølund, [skifte 22.9.1794 lbnr.456]. B:
1) Oluf Frølund i Flensborg, død. 2B: 2 døtre
2) Thomas Frølund, snedker i Flensborg
3) Laurids Bagger Frølund 23, skomager i Ringkøbing
4) Dorthe Margrethe Frølund, rejst til Holland for 10 år siden
5) Magdalene [Marie] Frølund g.m. Peder [Pedersen] Lem, skomager i Ringkøbing.

522 Christian Abel, guldsmedesvend i Holstebro. 28.1.1805, fol.486B.
E: Anne Lauridsdatter i Ringkøbing. LV: Jacob Torup. B: Laurids 8, Mette Kirstine 5. FM: morfar Laurids Graversen i Ringkøbing, Gravers Lauridsen, skomager sst.

523 Jens Jørgen Nymann i Ringkøbing. 29.6.1805, fol.488.
E: Marie Cathrine [Eenrod]. LV: [Laurids] Buch, købmand i Ringkøbing B: Anne Cecilie 8. FM: [Thomas Iversen] Koed, postmester i Ringkøbing, som beslægtet.

524 Opbudsbo i Ringkøbing. 30.6.1805, fol.488B, 498, 511B, 516B, 518, 558B.
Vurdering af fallitbo hos Bertel Rindum, købmand i Ringkøbing.
Desuden nævnes hans mor [Anne Cathrine Olufsdatter Bertelsen], enke efter Niels Rindum, skifte 1.6.1795 lbnr.464] og hans svoger Christen Strandbygaard, købmand.
Dokumenter.

525 Jens Christian Bruun, smed i Ringkøbing. 19.9.1805, fol.498B, 500B.
E: Mette Marie [Mortensdatter]. LV: [Johan Christian] Weber.
Første ægteskab med [Cathrine Alexandersdatter, skifte 25.3.1778 lbnr.404]. B: (Navne angives ikke).

526 Thomas Bagger [Ottesen] Lytken, amtsforvalter i Ringkøbing. 30.9.1805, fol.499, næste protokol fol.18, 27, 86B, 124, 138, 164B, 165B, 229.
E: Vibeke [Christiane Nielsdatter] Bentz. LV: [Johan] Fuglsang, herredsfoged. B:
1) Frederik Bagger Lytken, huslærer på Bramstrup, ved samling 1814 præst i Nørre Søby og Heden på Fyn
2) Andreas Charles Lytken, student i København
3) Otte Didrik Lytken 23, student i København
4) Niels Christian Lytken 22, handelsbetjent i Altona
5) Pouline Petronelle Købke Lytken 20
6) Johan Vilhelm Lytken 19, ved samling 1814 skibskaptajn
7) Anne Margrethe Helene Lytken 17
8) Jørgen Carl Lytken 11, ved samling 1814 landmåler
9) Christiane Jochumine Beate Lytken 8.
FM: farbror Peder Vilhelm Lytken, præst i Lumby på Fyn.

527 Ib Ibsen, matros i Kloster i Nysogn på Holmsland. 19.10.1805, fol.500B, 509B, 512B.
Nærmeste pårørende er A: halvbror Christen Ibsen i Kloster ved søn Christen Christensen Ibsen i Ringkøbing.

528 [Anne Kirstine Nielsdatter] i Ringkøbing. 5.11.1805, fol.504.
E: Iver Jensen, rebslagersvend. B: datter, død, var g.m. Thue Iversen i Bandsby på Holmsland. B: (Navne angives ikke).

529 Laurids Mikkelsen Filskov, ugift fuldmægtig på amtstuen i Ringkøbing. 6.11.1805, fol.504B, 511, 516, næste protokol fol.48.
Testamente af 22.5.1805. A: Christiane Joachimine Beate Lytken. FM: farbror [Peder Vilhelm] Lytken, præst i Lumby på Fyn.

530 Michael Juul, toldbetjent i Ringkøbing. 26.11.1805, fol.509B.
E: Karen [Marie Kirchhoff]. LV: [Peder Andreas] Groos, [byskriver]. B: Søren Kirchhoff 14, Morten Ludvig 12, Jens Peder 10, Jørgen Vilhelm 6, Anne Margrethe [Elisabeth] 4, Oline Henriette 13 uger. FM: morbrødre Peder Kirchhoff, skriver ved regimentet i Slagelse, Knud Kirchhoff på Rysegård? i Bø?

531 Anne Kirstine Nielsdatter Holm i Ringkøbing. 5.12.1805, fol.510B.
E: Iver Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Malene Pedersdatter g.m. Mads Christensen i Bredmose på Holmsland, begge døde. 4B: Niels 24, Else 18, Jens 17, Christen 14. FM: farbror Knud Bredmose på Holmsland.

532 Peder Nielsen, smedesvend i Ringkøbing. 30.12.1805, fol.513.
Arvinger angives ikke.

533 Johan Fuglsang, herredsfoged i Ringkøbing. 28.5.1806, fol.518, 519B, 536B, 544B, 547, 550B, 556B, næste protokol fol.18, 24.
E: Mette Sofie Bentz. LV: [Johan Leonard] Broager, apoteker. B:
3) Niels Christian Fuglsang 17 i København
4) Isak Christian 17 i København
5) Jens Frederik Fuglsang 16
6) Marie Kirstine Rabæk Fuglsang 12.
Første ægteskab med Marie Kirstine Rabæk, [skifte 17.9.1787 lbnr.593]. B:
1) Jens Peder Fuglsang på Udstrup
2) Mette Cathrine Fuglsang 27 på Revsø [i Sommersted sogn] ved Haderslev.
Dokumenter.

534 Anne Christensdatter Holm i Ringkøbing. 21.6.1806, fol.518B, 523B, 527B, 544, næste protokol fol.50, 68B.
Enke efter Christian Bendix.
Hans A:
1) søster Øllegaard Christiane Bendix, enke efter Hørby i København
2) halvbror Peder Christian Bendix i Viborg, død. 6B:
a Oluf Christian Bendix, løjtnant i Viborg
b Peder Christian Bendix, præst i Vestervig [og Agger]
c Johan Christian Bendix, sejlmager, til søs fra Ålborg
d Johanne Kirstine Bendix g.m. Conrad Ament på Christianshavn i København, overstyrmand, begge døde. 2B: Anne Margrethe 15, Johan Nikolaj 12
e Helene Birgitte Bendix g.m. Hulegaard i Ridemands Mølle [i Øster Hornum sogn] ved Ålborg
f Ellen Cathrine Bendix g.m. Damgaard, kvartermester på Holmen i København.
Hendes A:
1) bror Mads Christensen Holm i Rindum, der lever. Af børn angives B:
a Christian Madsen i Vorgod
b datter g.m. Milter Pedersen i Karstoft
2) bror Hans Christensen Holm, murer i Ringkøbing, [skifte 3.5.1804 lbnr.516]. 2B:
a Jonas Hansen Holm, smed i Ringkøbing
b Ingeborg Hansdatter Holm.

535 Peder [Christensen] Ølgaard, toldinspektør i Ringkøbing. 3.7.1806, fol.525B, 537B, næste protokol fol.19, 54.
E: Vilhelmine Frederikke. LV: [Hans] Bernth, toldkasserer. B: Caroline Frederikke Vilhelmine 7, Christian 5, Hans Frederik 4. FM: farbror Christian Peder Ølgaard i Ribe, faster [Birthe Ølgaard g.m. Knud Peder] Lind, præst i Navr [og Sir].
[Afdødes forældre var Christen Pedersen Ølgaard, værtshusholder og Maren Pedersdatter i Ribe].
[Sml. skifte efter afdødes farbror Jens Pedersen Ølgaard i Sønder Felding sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 11.6.1805 lbnr.1892].
Dokumenter.

536 Vibeke Christiane Bentz i Ringkøbing. 23.8.1806, fol.529, 538, 539, 553, næste protokol fol.71.
Enke efter [Thomas Bagger] Lytken, [skifte 30.9.1805 lbnr.526]. B:
1) Frederik [Bagger] Lytken, student
2) Andreas Charles Lytken
3) Otte [Didrik] Lytken, student
4) [Niels] Christian Lytken, handelsbetjent
5) Pouline Petronelle Lytken
6) [Johan] Vilhelm Lytken, styrmand
7) Anne [Margrethe Helene] Lytken
8) Jørgen Carl Lytken 14
9) Vilhelmine [fejl for Joachimine] Christiane Beate Lytken 11.
FM: [farbror Peder Vilhelm] Lytken, præst i Lumby på Fyn.

537 C[hristian] L[odbjerg] F[riis] Kruse, stads- og distriktskirurg i Ringkøbing. 3.9.1806, fol.537B, 539B, næste protokol fol.51.
E: Caroline Augusta Bork. Testamente.
[Første ægteskab med Marie Dorthe Balling].

538 Mathias Jørgensen Dahl, skipper, der døde i Ringkøbing. 19.10.1807, fol.543, 544B.
E: Mette Pedersdatter på Fanø.
Til stede afdødes bror Hans Jørgensen Dahl på Fanø.
Afdøde havde kone og børn på Fanø.
Dokumenter.

539 Mette Pedersdatter Hovvig i Ringkøbing. 19.11.1806, fol.545B, 546,
A: søster Elisabeth Pedersdatter.

540 Kirsten Christensdatter i Ringkøbing. 24.11.1806, fol.545B, 546B.
E: Mogens Fjord. B:
1) Christian Fjord Mogensen 18
2) Christen Mogensen Fjord 18
3) Mathias Mogensen Fjord 16
4) Anders Mogensen Fjord 13.
FM: farbror Thomas Fjord i Ringkøbing.

541 Else Jensdatter i Ringkøbing. 23.1.1807, fol.547B, næste protokol fol.48.
Afkald på arvingernes vegne fra afdødes søn Hans Holm, snedker.

542 John Lindsey, engelsk skibskaptajn, der døde i Ringkøbing. 11.2.1807, fol.547B, næste protokol fol.14B.
Enke og søn i Helsingør.
Desuden nævnes
1) søster Jane Roed
2) bror Henrik Lindsey.

543 Bevilling til uskiftet bo i Ringkøbing. 25.2.1807, fol.553.
Bevilling til uskiftet bo for Jesper Poulsen Torup og hustru Elisabeth Terkildsdatter i Ringkøbing.

544 Christian Frederik Hansen, amtmand i Ringkøbing. 1.3.1807, fol.553B, 557B, næste protokol fol.2, 15, 17B, 18B, 28, 79B, 80B, 82, 134, 204B, 211B, 212.
E: Else Eichel Bartholin. Testamente af 11.8.1806. A: Anton Falk i Ringkøbing.Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1764-1773
B 80 - 127545 Margrethe Jensdatter Klein i Ringkøbing. 4.2.1764, fol.2.
E: Peder Andersen, rebslager. B:
1) Anders Pedersen 34
2) Anne Sofie Pedersdatter g.m. Isak Jensen Friis
3) Ussia Pedersdatter 28.
Dokumenter.

546 Anne Pedersdatter i Ringkøbing. 8.12.1764, fol.5.
E: Jens Andersen Bork, daglejer. B: Else 22.

547 Enevold Pedersen, tambur i Ringkøbing. 9.2.1765, fol.7.
B: Mette Kirstine 55. FM: Poul Lydum.

548 Jens Jensen Lodbjerg, tømrer i Ringkøbing. 6.5.1765, fol.9B.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Simonsen i Ringkøbing. B: Jens 19, Christen 15, Maren 9. FM: farbror Thyge Jensen, fars halvbror Peder Christensen, fars svoger Jens Jørgensen i Sønderby på Holmsland.

549 Christen Frandsen, postillon til Lemvig og Holstebro, i Ringkøbing. 5.6.1764, fol.12.
E: Maren Thomasdatter. LV: Villum Fischer. A: "fulde søster" Abelone Iversdatter. FM: Jens Pedersen Stauning i Ringkøbing.

550 Niels Hansen, murer i Ringkøbing. 23.3.1765, fol.19.
E: Maren Jensdatter. LV: Oluf Bertelsen, købmand. B: Marianne 18, Hans 15, Jens 12, Andreas 9, Christen 3. FM: farbror Jeppe Hansen på Holmsland.

551 Kirsten Hansdatter, ugift i Ringkøbing. 10.6.1765, fol.23.
A:
1) søster Mette Hansdatter
2) søster Maren Hansdatter g.m. Johan Joensen
3) bror Niels Hansen, murer, [skifte 23.3.1765 lbnr.550]
4) bror Jeppe Hansen på Holmsland
5) bror Laurids Hansen i Rindum, død. 2B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Laurids Hansen
b Mette Lauridsdatter g.m. Christen Hounissen
6) bror Christen Hansen, død. 5B:
a Hans Christensen
b Jens Christensen
c Henrik Christensen
d Anne Christensdatter
e Anne Margrethe Christensdatter.

552 Poul Caspersen Buchholtz i Ringkøbing. 13.7.1765, fol.31.
E: Sidsel Jepsdatter. B: Casper 11½, Jeppe 6, Karen 4½, Ingeborg 6 mdr. FM: farbror Niels Buchholtz, kordegn og klokker i Ringkøbing, morbrødre Morten Jepsen, Mourids Jepsen Møller.

553 Anne Hjerrildsdatter i Ringkøbing. 27.11.1765, fol.39.
E: Rasmus Andersen Snede, organist.
Afdøde var født i Ribe.
Arvinger kendes ikke.

554 Lucie Øllegaard Jensdatter Hegelund i Ringkøbing. 4.2.1766, fol.43.
Enke efter Ibsen, løjtnant. B: Birgitte Sofie.

555 Birgitte Sofie Ibsdatter i Ringkøbing. 31.5.1768, fol.46B.
Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.554).

556 Peder Andersen, rebslager i Ringkøbing. 20.1.1773, fol.53.
Enkemand efter [Margrethe Jensdatter Klein, skifte 4.2.1764 lbnr.545]. B:
1) Anders Pedersen
2) Anne Sofie Pedersdatter g.m. Isak Jensen Friis, sadelmager
3) Ussia Pedersdatter. FM: Oluf Bertelsen
Dokumenter.Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1778-1789
B 80 - 128


557 Peder Nikolaj Køhler, toldkontrollør i Ringkøbing. 4.1.1780, side 1.
E: Malene Kirstine. LV: Anders Balvig.
A: søskende ved Kiel.

558 Peder Nygaard i Ringkøbing. 24.7.1780, side 2.
E: Maren Bølling. LV: [Niels] Timmermann, prokurator. A:
1) mor Sofie Pedersdatter
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Mads Nielsen Fuglebjerg i Stadil
3) søster Mette Marie Jensdatter g.m. Jens Nygaard i Stadil
4) søster Maren Jensdatter i Odense.

559 Johan Sebastian Stabel, apoteker i Ringkøbing. 17.8.1779, side 4.
E: Anne Brøllund. LV: Jens Tang til Udstrup.
[Første ægteskab med Amalie Margrethe Moth, skifte 15.12.1774 lbnr.888]. A:
0) far Sebastian Stabel, stadskirurg i Viborg
1) bror Jørgen Stabel i Viborg, døbt Viborg Gråbrødre 16.7.1762
2) bror Jonas Stabel 22 i København, døbt Viborg Gråbrødre 4.4.1755
3) bror Laurids Stabel 17 i Ringkøbing, der døde 1782 i apotekerlære i København
4) søster Anne Kirstine Stabel g.m. Villum [Jensen] Schaltz i Hvam Præstegård, kapellan [i Simested, Hvam og Hvilsom] ved Ålborg
5) søster Ingeborg Stabel i Ringkøbing
6) søster Karen Stabel i Sunds præstegård.
Børnene har arv efter en faster Maren Stabel g.m. Hans Colbjørnsen i Østerdalen i Norge.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Anne Marie Kvistgaard enke efter [Peder Christensen] Brøllund [på Udstrup].
2 børnenes søskendebarn g.m. Laurids Rask, præst i Urskov, 6 mil fra Christiania.
Dokumenter.

560 Peder Poulsen Holm i Ringkøbing. 6.3.1780, side 37.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Madsen Vorgod.
Skifte efter første hustru 19.4.1760. B: Poul. FM: fars søstersøn Peder Friis.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Poulsdatter Holm, [skifte 26.2.1751 lbnr.819], enke efter Poul Christensen Vissing. 5B:
1) Dorthe Marie Poulsdatter Vissing g.m. Jacob Jensen, møller på Amager ved København
2) Poul Christian Vissing
3) Nikolaj Christian Vissing, fuldmægtig på Sønder Vosborg
4) Ellen Kirstine Vissing, død
5) Anders Poulsen Stauning Vissing, død.
Arv efter afdødes far Poul Pedersen Holm, [skifte 16.7.1753 lbnr.803] og afdødes bror Christen Poulsen Holm. farver i Løgstør.
Dokumenter.

561 Kirsten Mathiasdatter Jepsen Havrvig, ugift i Ringkøbing. 20.7.1779, side 62.
A:
1) morbror Peder Anker Tobiassen i Paris
2) moster Madam Junge, enke i København
3) farbror Christen Jepsen Havrvig, død. 2B:
a Mikkel Christensen Havrvig
b Karen Christensdatter Havrvig.
Testamente. A:
Jens Jørgen Fischer, søn af Villum Fischer i Ringkøbing.
Dokumenter.

562 Christen Vedersø i Ringkøbing. 9.4.1781, side 84.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Toft. B: Niels 7, Peder 3.

563 Jens Iversen, tjenestekarl i Ringkøbing. 6.6.1781, side 85.
E: Mette. B: Inger Kirstine 10, Gravers 1½.
Dokumenter.

564 Rebekka Christensdatter i Ringkøbing. 29.4.1781, side 86.
Enke efter Laurids [Hansen], murer, [skifte 15.1.1780 lbnr.417]. B: Hans Christian 15. FM: Anders Pedersen, rebslager.
Dokumenter.

565 Rasmus Torup, sadelmager i Ringkøbing. 10.10.1785, side 98.
E: Anne Christensdatter. LV: Johan Christian Weber.
Arvinger angives ikke.
Dokumenter.

566 Sylvester Nielsen i Ringkøbing. 13.5.1782, side 104.
Enkemand efter [Kirsten Mikkelsdatter, skifte 19.10.1775 lbnr.400]. B: Niels, Mikkel, Christen, Karen.
Dokumenter.

567 Kirsten Lauridsdatter i Ringkøbing. 3.6.1781, side 113.
Enke efter [Johan Henrik] Bettenhaus, tambur, [skifte 20.3.1779 lbnr.412]. B: Anne Barbara 19, Vilhelmine 15, Poul Johan [fejl for Poul Frederik] 13, Frederikke 11. FM: morbrødre Jens Croner, købmand, Jacob Post.
Dokumenter.

568 Anne Marie Christensdatter i Ringkøbing. 17.4.1782, side 125.
Enke efter Christen Nielsen Post.
Hans A:
0) far Niels Bådfører i Ringkøbing, død. 1B:
1) bror Peder Nielsen, degn i Gørding, Vemb og Bur.
Fars ægteskab med Else Hane. 1B:
2) halvsøster Else Nielsdatter g.m. Oluf Pedersen i Rindumgård, begge døde. 6B:
a Peder Olufsen i Rindumgård
b Mads Olufsen i Rindum
c Villads Olufsen i Gammelsogn på Holmsland
d Maren Olufsdatter g.m. Peder Pedersen i Vesterby i Rindum sogn
e Anne Marie Olufsdatter g.m. Gravers Knudsen i Vesterby
f Kirsten Olufsdatter g.m. Oluf [Christensen] i Brendtoft i Rindum sogn.
Hendes arvinger på fars side A:
0) farbror Christen Nielsen Degn junior, død. 7B:
1) Peder Degn i Hug, død. 6B:
a Maren Pedersdatter g.m. Jens Toft i Ringkøbing
b Grethe Pedersdatter på Åbjerg
c Johanne Pedersdatter g.m. Jens Silbjerg i Staby
d Kirsten Pedersdatter g.m. Børge Tarp
e Anne Pedersdatter g.m. Christen Lindholt i Vedersø
f Oluf Pedersen, død. 5B:
1 Peder Olufsen
2 Christen Olufsen
3 Laurids Olufsen
4 Maren Olufsdatter
5 Mette Olufsdatter
2) Jens Hug i Vedersø, død. 4B:
a Christen Jensen Hug i Vedersø
b Christen Jensen i Ringkøbing
c Jens Jensen, rytter for Åbjerg
d Anne Jensdatter i Ringkøbing
3) Niels Øgaard i Vedersø, død. 3B:
a Christen Nielsen på Clausholm ved Randers
b Mette Sofie Nielsdatter g.m. Oluf Vang i Hug
c Anne Marie Nielsdatter g.m. Niels Kirkeby i Staby
4) Christen Degn ved Kær i Vedersø, død. 1B:
a Christen Christensen
5) Anne Christensdatter ved Vedersø Sund, død. 7B:
a Christen Poulsen i Tarpgård
b Anders Smed ved Vedersø kirke
c Abraham Poulsen på Åbjerg
d Peder Poulsen
e Oluf Poulsen i et hus ved Sundgård
f Henrik Poulsen Kast i Vedersø
g Margrethe Poulsdatter, død, var g.m. Christen Bollerup på Havrvig. 1B:
1 Anne Christensdatter
6) Maren Christensdatter Kjær i Vedersø, død. 2B:
a Jens Nielsen Vedersø i Ringkøbing
b Christen Nielsen Vedersø i Ringkøbing, [skifte 9.4.1781 lbnr.562]. 2B:
1 Niels Christensen i Ringkøbing
2 Peder Christensen i Ringkøbing
7) Maren Christensdatter ved Vedersø kirke.
00) faster Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Madsen i Gadegård i Madum, begge døde. 4B:
a Mads Nielsen, død. 1B:
1 Marie Kirstine Madsdatter g.m. Jacob Trund i Madum
b Niels Nielsen Gadegaard, død, 3B:
1 Niels Nielsen Søndergaard senior i Madum
2 Christen Nielsen Gadegaard i Madum
3 Anne Nielsdatter Nørby i Madum
c Christen Nielsen i Ølgryde i [Nørre] Felding, død. 2B:
1 Mads Christensen Vestrup i Haderup
2 Dorthe Christensdatter i Bork
d Anders Nielsen i Madumgård
000) faster Anne Nielsdatter g.m. Peder Jensen Skarregaard, begge døde. 3B:
a Jens Pedersen Skarregaard, død. 1B:
1 Peder Jensen Skarregaard
b Maren Pedersdatter Skarregaard, død. 5B:
1 Anders Christensen i Skarregård [i Tim sogn]
2 Peder Christensen i Skarregård
3 Christen Christensen i Skarregård
4 Niels Christensen Ledhus i Tim sogn
5 Maren Madsdatter i Østen
c Maren Pedersdatter g.m. Niels Ladefoged, begge døde. 1B:
1 Maren Nielsdatter g.m. Peder Orloff
0000) faster Maren Nielsdatter g.m. Jeppe ved Vedersø kirke, begge døde. 1B:
a Christen Jepsen Tarp i Vedersø, død. 2B:
1 Jeppe Tarp i Vedersø præstegård
2 Anne Christensdatter i Tarp.
Hendes arvinger på mors side A:
0) morbror Mads Nielsen i Madum Kærgård, død. 1B:
a Christen Madsen i Madum Kærgård
00) moster Maren Nielsdatter Skorkær, død. 1B:
a Mads Skorkær i Staby sogn
000) moster Johanne Nielsdatter g.m. Mads Bjerg i Staby, begge døde. 5B:
a Maren Madsdatter ved Sund i Vedersø
b Karen Madsdatter i Ringkøbing
c Anne Madsdatter g.m. Laurids Kyttrup
d Mette Madsdatter i Gammelby i Torsted sogn
e Christen Madsen Bjerg i Staby, død. 4B:
1 Mads Christensen Bjerg
2 Karen Christensdatter
3 Niels, Christensen
4 Maren Christensdatter.
Dokumenter.

569 Christen Graversen, ugift i Ringkøbing. 10.5.1782, side172.
A: bror Laurids Graversen i Ringkøbing.
Dokumenter.

570 Johan Frederik Reichardt, strandinspektør i Ringkøbing. 26.8.1780, side 180.
E: Ulrikke Eleonora [Falk]. LV: [Laurids Mikkelsen] Filskov.
Afdøde var født i Castel Rittenhausen.
Arvinger kendes ikke.

571 Ussia Pedersdatter, ugift i Ringkøbing. 2.1.1783, side 186.
A:
1) bror Anders Pedersen, rebslager i Ringkøbing
2) søster [Anne Sofie Pedersdatter], død, var g.m. Isak Friis, sadelmager. 5B:
a Anne Isaksdatter 21
b Peder Isaksen 19
c Jens Friis Isaksen 15
d Jens Christian Isaksen 12
e Margrethe Isaksdatter 9.
Dokumenter.

572 Christoffer Christian von Schnitter, løjtnant i Ringkøbing. 26.1.1784, side 194.
A:
1) bror W. Fr. von Schnitter, kaptajn i Fredericia
2) bror von Schnitter, generaladjudant i København.
Desuden nævnes afdødes farbror i Norge.
Dokumenter.

573-582 udgår.

583 Karen [Madsdatter] i Ringkøbing. 23.2.1784, side 205.
Enke efter Carl Eenrod, [skifte 14.1.1769 lbnr.866]. B: Mathias, Peder, Mette Lene.
Dokumenter.

584 Mette Graversdatter i Ringkøbing. 20.1.1785, side 207.
E: Anders Pedersen, rebslager. B: Margrethe 10. FM: morbror Oluf Graversen.

585 Jens Bjerg Rindum, købmand i Ringkøbing. 19.8.1782, side 210.
E: Anne Cathrine Olufsdatter. LV: Mads Vorgod, privilegeret farver i Ringkøbing. B:
3) Christiane Dorthe Rindum 13
4) Bertel Rindum 9
5) Karen Rindum 6
6) Oluf Rindum 2.
FM: morfar Oluf Bertelsen, købmand i Ringkøbing.
Første ægteskab med Christiane Dorthe Møller, skifte slut 2.5.1767. B:
1) Laurids Rindum 19
2) Maren Rindum 17.
FM: farbror Niels Rindum i Ringkøbing til Sønder Holmgård.
Børn af første ægteskab har arv efter mormor Helene Cathrine Agerholm g.m. [Oluf] Franck, rådmand.
Dokumenter.

586 Mads Christensen Vorgod, farver i Ringkøbing. 26.5.1786, side 289.
Enkemand. B: Christen Madsen Vorgod 10. FM: morfar Oluf Bertelsen, fars farbror Christen Madsen Vorgod.
Desuden nævnes afdødes søster [Sidsel] Hammerich.
Dokumenter.

587 Sidsel Christensdatter i Ringkøbing. 15.11.1785, side 336.
Enke efter Christen Mathiassen [Dorschæus], skifte 5.12.1770 lbnr.866. B:
1) Mathias Christensen Koch 40
2) Søren Christensen Koch 34, bryggersvend i København
3) Abelone Christensdatter 24.
Arv efter [afdødes mands mor] Kirsten Jepsdatter, skifte 23.9.1754 lbnr.381.
Dokumenter.

588 Jens [Andersen] Bork, markmand i Ringkøbing. 22.5.1786, side 342.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter, skifte 8.12.1764 lbnr.546]. B: Else g.m. Anders Veje i Ringkøbing, men hun er rejst til Holland.

589 Peder Stauning i Ringkøbing. 1.2.1786, side 348.
E: Helene Nielsdatter Holm. LV: Christen Madsen Vorgod. B: 3 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.
[Folketælling 1787 angiver: Peder 11, Niels 8, Jens 6, Maren 4].
Dokumenter.

590 Villum Fischer i Ringkøbing. 26.4.1786, side 355.
E: [Gunder Marie Andersdatter Stauning]. LV: Jens Vedersø. B:
1) Anders Stauning Fischer
2) Claudiane Fischer
3) Claus Fischer på Grønland
4) Peder Lundager Fischer, på farten
5) Niels Bjerg Fischer.
Desuden nævnes afdødes brorsøn Mads Fischer.
Bevilling til uskiftet bo af 25.12.1765.
Afdøde blev født i Ringkøbing 11.12.1710 og viet 12.10.1751 med enken.
Udkast til indskrift på epitafium som dokument i Jens Bjerg Rindums skifte.
Dokumenter.

591 Isak Jensen Friis, sadelmager i Ringkøbing. 15.4.1786, side 361.
E: Else Jensdatter. LV: [Peder] Grønlund, birkedommer.
[Første ægteskab med Anne Sofie Pedersdatter]. B:
1) Anne Isaksdatter 26 i København
2) Peder Isaksen Friis 23
3) Jens Friis 17 på Palstrup
4) Jens Christian Friis 15 på Sønder Vosborg
5) Margrethe Friis 12.
FM: farbror Peder Stauning Friis, morbror Anders Pedersen, rebslager.
Børnene har arv efter morfar Peder Rebslager og efter Ussia Pedersdatter, skifte 21.1.1783 lbnr.571.
Dokumenter.

592 Johanne Knudsdatter i Ringkøbing. 22.9.1789, side 376.
E: David Madsen. A:
1) søster, død. 5B:
a Ove Thomsen i Sønderby i Hee sogn
b Knud Ove i Vedersø
c Kirsten i Hee
d Barbara i Varde
e datter i Vilslev.
FM: Gert Lund, guldsmed i Ringkøbing.

593 Marie Kirstine Rabæk i Ringkøbing. 17.9.1787, side 381.
E: Johan Fuglsang, herredsfoged for Ulfborg-Hind herreder. B:
1) Mette Cathrine Fuglsang 7
2) Jens Peder Fuglsang 6.
FM: morbror Jens Peder Rabæk i Haderslev.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1782.

594 Anne Arentsdatter i Ringkøbing. 29.10.1787, side 386.
E: Christen Strandbygaard, købmand. B: Karen 9. FM: farbror Niels Strandbygård til Skindbjerg [i Dejbjerg sogn], mors søskendebarn Anders Balvig.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1778.

595 Elisabeth Marie Størk i Ringkøbing. 4.7.1788, fol.392.
E: Jørgen Frederik, Voigt, tolder. B: Christiane Kirstine 5.
Bevilling til uskiftet bo af 14.9.1787.

596 Kirsten de Fine Montagne i Ringkøbing. 16.1.1790, side 398.
E: Valentin Beyer, vejer og måler. B:
1) Anne Jacobine Voigt 11
2) Thomine Nikolette Voigt 10
3) Thomas Montagne Voigt 7
4) Søren Scavenius Voigt 6
5) Mette Margrethe Voigt 4½
6) Ellen Dorthe Voigt 3½
7) Jens Foss Voigt 2
8) Ingeborg Voigt 1.

597 Peder Isaksen Friis i Ringkøbing. 9.6.1789, side 404.
A:
1) søster Anne Friis 28
2) bror Jens Friis 21
3) bror Jens Christian Friis 19
4) søster Margrethe Friis 16.

598 Christen Sylvestersen i Ringkøbing. 26.9.1788, side 414.
A:
1) bror Niels Sylvestersen
2) bror Mikkel Sylvestersen
3) søster Karen Sylvestersdatter

599 Oluf Franck, rådmand i Ringkøbing. 20.5.1788, side 416.
I) morbror Las Jepsen Tarm, rådmand i Varde, død. 1B:
1) Simon Lassen Tarm, død. 1B:
a Barke Bjørn Tarm, enke efter Peder Joensen i Varde.
II) farbror Hans Olufsen Franck i Skodborg, død. 4B:
1) Christen Hansen, død. 2B:
a Oluf Christensen i Skodborg
b Maren Christensdatter g.m. Oluf Paaske
2) Ellen Hansdatter i Ringkøbing
3) Maren Hansdatter, død. 3B:
a Hans Madsen i Tobøl [i Føvling sogn]
b Johanne Kirstine Madsdatter g.m. Herman Madsen i Plovstrup i Jernved sogn
c datter, død. 1B: Jeng Kirstine Pedersdatter
4) Birthe Hansdatter g.m. Terman Lauridsen i Rojbøl i Øster Linnet sogn.
III) faster Maren Olufsdatter, død. 1B:
1) Oluf Thomsen i Gildbjerg i Skodborg sogn, død. 5B:
a Johanne Margrethe Olufsdatter g.m. Hans Dahl, ridefoged på Østerbygård [i Vamdrup sogn] ved søn Peder Dahl i Skodborg
b Ølgert Olufsdatter i Bredsted sogn
c Dorthe Christine Olufsdatter i Flensborg
d Marie Christine Olufsdatter på Als
e Elisabeth Olufsdatter.
IV) faster Margrethe Olufsdatter, død. 1B:
1) Ellen Mortensdatter, død. 4B:
a Gyde Mortensen i Øster Vamdrup
b Oluf Mortensen i Skodborg sogn
c Margrethe Mortensdatter i Skodborg sogn
d Dorthe Mortensdatter i Skodborg sogn.
V) faster Kirsten Olufsdatter g.m. Claus, død. 4B:
1) Kirsten Clausdatter, død, var g.m. Mads. 1B:
a Hans Madsen i Ulvshus [i Bjerning sogn] i [Sønder] Tyrstrup herred, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter g.m. Hans Nissen i Ulvshus
2) Anne Clausdatter g.m. Laurids Nielsen, først ladefoged på Sønderskov, siden husmand i Ødis, begge døde. 1B:
a Kirstine Margrethe Lauridsdatter g.m. Conrad Mathiassen i Flensborg
3) Marie Clausdatter g.m. [Jens] Juncker, begge døde. 4B:
a Thomas Jensen, død. 1B:
1 Jesper Thomsen
b Jesper Jensen Juncker
c Jørgen Jensen, død. 2B:
1 Jens Jørgensen i Skodborg
2 Johanne Margrethe Jørgensdatter i Skodborg
d Cathrine Jensdatter i Skodborg
4) Sara Marie Clausdatter g.m. Mathias, begge døde. 1B:
a Hans Mathiassen Jæger i Ødis Bramdrup.
VI) faster Bodil Olufsdatter, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter, død. 1B:
1 Bodil, død. 1B: Kirsten Jørgenskone i Skodborg.
Dokumenter.Ringkøbing byfoged
Skifteprotokol
1807-11819
B 80 - 129


600 Peder Stovgaard, tobaksfabriksarbejder i Ringkøbing. 17.4.1807, fol.12B, 16, 48B.
[Enkemand efter Kirsten Nielsdatter, skifte 17.7.1802 lbnr.506]. B:
2) Jens Christian Stovgaard 11.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen Stovgaard i Vester Ørs [i Rom sogn] ved Lemvig. død. 1B:
a Anne Petrine Nielsdatter 13. FM: [Johan Christian] Weber i Ringkøbing.
Dokumenter.

601 Karen Johansdatter i Ringkøbing. 25.5.1807, fol.17.
E: Johan Fyrsterling, sadelmager. B: Frederik Vilhelm 11, Hans Peder 8, Johan Christian 6.

602 Bertel Rindum, ugift løjtnant i Ringkøbing. 24.8.1807, fol.19B, 22B.
A:
1) mor Madam Bjerg Rindum
2 bror Oluf Rindum
3) søster Christiane Rindum g.m. [Christen Jensen] Strandbygaard, købmand i Ringkøbing til Pallisbjerg
4) søster Karen Rindum g.m. [Peder] Funder, købmand i Århus
5) halvbror Laurids Rindum i Klapmølle [i Velling sogn]
6) halvsøster [Maren Rindum], enke efter [Andreas Wulff Didriksen] Meiner, præst i Lønborg.

603 Jens Nielsen, skrædder i Ringkøbing. 24.8.1807, fol.20B.
E: Anne Kirstine Carlsdatter. LV: Rækby, gørtler. B: Niels Timmermann. FM: farfar Niels Graversen i Ringkøbing.

604 Margrethe Hoger i Ringkøbing. 26.8.1807, fol.21, 23, 84.
Enke efter Clemen Nødskov, skolelærer, skifte 1.3.1803 lbnr.509. B: Christen 23 i København, Niels Hvid 19 sst, Anne Marie 17, Maren 15, Mathias 13, Cathrine Margrethe 9. FM: Laurids Vestergaard, købmand, Niels Strandgaard, skomager, Peder Lem, skomager.

605 Jesper Torup i Ringkøbing. 14.9.1807, fol.21B.
E: Dorthe Elisabeth [Terkildsdatter]. LV: [Johan Leonard] Broager, apoteker. B: Poul 14, Inger Kirstine 10. FM: Laurids Nybo, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1807.

606 Jens Moelberg, købmand i Ringkøbing. 14.11.1807, fol.26B, 29, 41B, 56, 57B, 61, 78B, 88, 104B, 160B.
E: Anne Cathrine [Croner]. LV: [Peder] Grønlund, herredsfoged på Voldbjerg. B: Anne Bolette.
Desuden nævnes afdødes søskende
1) bror Laurids Moelberg i No
2) søster Kirsten Christensdatter
3) bror Christen Christensen
4) søster Else Marie [Christensdatter] g.m. Niels Thomsen i Bovsø i Stauning sogn
5) søster Inger [Christensdatter] g.m. Morten Nielsen i Øster Finderup i Hanning sogn.
Testamente af 18.10.1805.

607 Jens Hansen Pilgaard i Ringkøbing. 2.12.1807, fol.41, 46, 53B, 56B, 100B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Høj i Tim.
Arvinger eftersøgt i Fredericia, men ingen fundet.
Dokumenter.

608 Jacob Torup, skrædder i Ringkøbing. 11.2.1808, fol.53, 59B.
E: Ellen Johansdatter. LV: Christen Anker. B: Jørgen 19, Johan Henrik 14, Ellen Cathrine 11, Karen Sofie 9, Rasmus 8, Christian 5, Jens Jacob 2. FM: farbror Jens Jacob Torup, sadelmager i København, Jørgen Christensen, murer i Ringkøbing.

609 [Anne Lucie Ibsen] i Ringkøbing. 26.10.1807, fol.57.
E: Villads Mehl, postmester.
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1807.

610 Anne Sofie [Hansdatter] i Ringkøbing. 20.4.1808, fol.58, 60, 102.
Enke efter Gert [Jensen] Lund, guldsmed, [skifte 31.5.1792 lbnr.442].
Testamente af 27.10.1791.
Hans A:
1) søskendebarn [Andreas] Flensborg, borgmester i Horsens, død. 2B:
a [Thomas Flensborg], præst i [Eltang og Vilstrup]
b [Sidsel Flensborg] i Horsens, enke efter [Hans Christian] Barfoed, toldforvalter.
Hendes A:
1) søskendebarn Bodil Saxe i Ringkøbing.

611 Bertel Kolby i Ringkøbing. 4.1.1808, fol.58B.
E: Abel Cathrine Mørk.
Bevilling til uskiftet bo af 6.1.1808.(Sml. lbnr.622).

612 [Christian Frederik Gersdorff] von Rosenvinge, major i Ringkøbing. 17.5.1808, fol.59, 61B, 65, 103B.
A:
1) bror Sigvart Urne von Rosenvinge, kommandørkaptajn i København
2) søster [Pallene Eleonora] von Rosenvinge i Nyborg, enke efter [Claus] Bang, kaptajn
3) søster Birgitte Cathrine von Rosenvinge i Vemmetofte
4) halvbror [Svenning Vilhelm] von Rosenvinge til Slumstrup [i Sædding sogn]
Afdøde døde i Ribe, [begravet 18.5.1808 Ribe Katharina].

613 [Christiane Benedikte Nielsdatter Kjær] i Ringkøbing. 18.6.1808, fol.63B, 65B, 81B, 99.
Enke efter Oluf [Johansen] Schlichtkrull, præst i Stadil. B:
1) Johan Henrik Schlichtkrull, tidligere kapellan i Stadil, nu i København
2) Nikolaj Christoffer Schlichtkrull, urtekræmmer i København
3) Christian Schlichtkrull, kaptajn
4) Niels Kjær Schlichtkrull, farver
5) Johan Christoffer Schlichtkrull, købmand i Århus
6) Christen Lodbjerg Schlichtkrull, student i København
7) Mette Bagger Schlichtkrull g.m. Peder Arent, købmand i Ringkøbing
8) Inger Schlichtkrull.
FM: fars svoger Peder Tang i Ringkøbing.
[Afdødes forældre var Niels Mikkelsen Kjær, borgmester og hustru Susanne Marie Eilertz].

614 Mette Marie Riis, ugift i Ringkøbing. 24.6.1808, fol.64B, 78B.
A: søster [Christiane Graa] g.m. [Jacob] Lindam, herredsskriver i Ulfborg-Hind herreder.
Brev fra afdødes far ved madam Roum i Hobro.

615 Johan Fyrsterling, sadelmager i Ringkøbing. 2.8.1808, fol.72, 74B, 83B.
Enkemand efter Karen Johansdatter, [skifte 25.5.1807 lbnr.601]. B: Frederik Vilhelm 12, Hans Peder 9, Johan Christian 7.

616 Opbudsbo i Ringkøbing. 12.8.1808, fol.73B, 74B, 79, 80, 82B, 105, 154, 166, 167, 168, 187B, 197, 223, 231.
Vurdering af fallitbo hos Laurids Vestergaard, købmand.

617 Anne Ida i Ringkøbing. 7.12.1808, fol.83.
E: Niels Fischer, nålemager. B: Jørgen 18, Johan Christian 16, Christen 13, Torsten 11, Anne Marie 9, Anne Johanne 7, Margrethe Elisabeth 4, Louise 3 mdr.

618 Kirsten Nielsdatter i Ringkøbing. 31.12.1808, fol.85B, 145.
Enke efter Niels Holm. Testamente af 23.3.1800. A:
1) søster Karen Nielsdatter i Horsbøl i Grindsted sogn
2) Thøger Frandsens enke Anne Kirstine [Jacobsdatter] og børn Kirstine Marie og Niels (se lbnr.512]
3) Frederikke [Frederiksdatter] g.m. Peder Olufsen Riskær i No.

619 Hans Juul Jordhøj, præst i Ringkøbing. 26.4.1809, fol.88B, 177, 223B, 247B, 301.
E: Anne Leth [Lange]. LV: [Hans Nikolaj] Møller, amtsforvalter. B:
1) Mette Marie Jordhøj 25
2) Sofie Amalie Jordhøj 24, der ægter H[enrik] Ejler, præst i Slots Bjergby [og Sludstrup] på Sjælland
3) Laurids Jordhøj 23, attestatus theologiae, nu præst i Understed [og Karup] i Vendsyssel.

620 Ellen Cathrine Torup i Ringkøbing. 4.5.1809, fol.92B, 145, 165.
E: Jørgen Christensen, murer. B: Christiane 4. FM: halvsøsters mand Oluf Pedersen, skomager.

621 Mette Margrethe Christensdatter i Ringkøbing. 15.5.1809, fol.93B.
E: Niels Pedersen, garver. B: Sidsel 13, Margrethe 8, Peder 7, Anne 4, Anne Kirstine 2. FM: Jens Harpøth.

622 Jeppe Kolby i Ringkøbing. 30.5.1809, fol.94B, 95B, 97, 106B.
E: Dorthe [Jensdatter], der også døde. B:
1) Christen Kolby til Nygård
2) Anders Kolby
3) Bertel Kolby, [bevilling til uskiftet bo af 6.1.1808 lbnr.611], var g.m. [Abel Cathrine Mørk]. LV: [Johan Leonard] Broager, apoteker. 6B:
a Dorthe Kolby g.m. [Søren] Ammitsbøl til Rybjerg [i Velling sogn]
b Anne Kolby
c Johan Mørk Kolby 22
d Jeppe Kolby 20
e Jens Morsing Kolby 18
f Gerhard Martin Kolby 16
4) Jens Kolby i Christiania i Norge, død. Uvist om børn.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1767.

623 Maren Ibsdatter i Ringkøbing. 6.7.1809, fol.96.
E: Laurids Bjerg. B: Anders 18, Karen 16, Anne Marie 11, Ib 7. FM: Anders Ibsen i Ringkøbing.

624 Søren Bork, by- og herredsfoged i Ringkøbing. 3.3.1810, fol.107, 110, 121, 122B, 127, 131, 133B, 137, 140B, 154, 156, 160, 170B, 180, 184, 198B, 206, 209B, 217, 218B, 226B, 319B.
E: Kirstine Marie Ølgaard. LV: [Hans Nikolaj] Møller, amtsforvalter. B:
1) Hansine Lund Bork g.m. Ridder Koed, løjtnant
2) Karen Christiane Bork g.m. Hans Christiansen Jespersen, præst i Dejbjerg og Hanning
3) Hans Just Bork 20, farer til søs
4) Peder Steffen Bork 18
5) Thøger Reenberg Sterm Bork 16, der døde.
FM: farbror Hans Bork, selvejerbonde i Lunde sogn.

625 [Bendix Andreas] Heide, krigsråd og toldinspektør i Vejle. 16.3.1810, fol.108B.
E: Sofie Brockdorff i Ringkøbing. LV: Laurids Buch, ritmester Brockdorff ved søn Christian Brockdorff. B: Christine 16, Johanne Frederikke 14, Charlotte Louise 11, Jensine Johanne 9.
Arv efter Johanne Heide i København.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1805.

626 [Maren Brodersen] i Ringkøbing. 4.6.1810, fol.119B, 123B, 134, 135, 140B.
Enke efter Jacob Jepsen til Rybjerg [i Velling sogn], [bevilling til uskiftet bo Lundenæs og Bøvling amter 27.1.1786 lbnr.1091]. B:
1) Kirstine Marie Jepsen 37 i København, skilt fra Laurids Rindum i Velling. 1B:
a Jacob Jepsen Rindum
2) Marie Jepsen 33 i København
3) Jens Jepsen 29 i København.
FM: Christen Flinker, Laurids Buch, købmand.

627 Mette Kirstine Olufsdatter i Ringkøbing. 8.9.1810, fol.121B.
E: Enevold Christensen Snejbjerg, snedker. B: Christen 11, Anne Hansine Petrine 6, Oluf Kærgaard 5.

628 Jens Lauridsen Colding, skomager i Ringkøbing. 22.12.1810, fol.124B, 124B, 147B.
A: far Laurids Colding i Ringkøbing.

629 Christen Jensen Bruun i Ringkøbing mølle. 25.1.1811, fol.124B, 126B, 149.
Fledføringskontrakt med Søren Sørensen i Ringkøbing mølle.

630 [Markus Ditlev] Hansen, distriktskirurg i Ringkøbing. 27.3.1811, fol.127, 127B, 155B, 222B, 262, 272B.
E: Anne C. Friis. LV: far Friis, præst, Peder Nikolaj Frost, præst i Ringkøbing. B: Vilhelmine Margrethe Kirstine 6, Markus Ditlev 4, Hans Nikolaj 3, Peder Thorvald, der døde, Markus Vilhelm, nyfødt, der døde. FM: farbror Andreas Hansen i Christiansfeld.

631 Mads Fischer, rebslager i Ringkøbing. 26.3.1811, fol.127.
Dødsanmeldelse, Afkald fra søn Hans Fischer og søster.

632 Anne Nielsdatter i Ringkøbing. 22.6.1811, fol.131B.
E: Oluf [Iversen] Vanting. B: Iver, Karen 22, Kirsten 22, Niels 19.

633 [Johan Vilhelm Nielsen] Kanneworf, præst i Idum, der døde i Ringkøbing. 6.6.1811, fol.132B, 142B.
Første ægteskab med Sindel Abelone [Jørgensdatter] Madsen, [skifte Ulfborg gejstlig 31.5.1762 lbnr.102]. B:
1) Jørgen Paulin Kanneworf, degn i Staby
2) Nikolaj Johan Kanneworf, landvæsenskommissær på Fyn
3) Herman Kanneworf, [farver i Højer]
4) Sofie Amalie [Kanneworf], enke efter Mogens [Jensen] Halkjær, præst [i Ørslevkloster].
Andet ægteskab med Kirsten [Nielsdatter] Nybo. B:
5) Claus [Skive] Kanneworf, guldsmed i København
6) Andreas Jesper Kanneworf, guldsmed i Ringkøbing
7) Niels Nybo Kanneworf i Holland
8) Sindel Abelone Kanneworf g.m. [Villads] Mehl, postmester i Holstebro
9) Sara Marie Kanneworf
10) Nikolette Claudiane Kanneworf, død, var g.m. Mogens [Jensen] Halkjær, der blev g.m. søsteren Sofie Amalie Kanneworf (4). B:
a Malene Helene Halkjær 21
b Johan Vilhelm Halkjær 18
c Jacob Halkjær 16
d Christian Halkjær 14
e Anne Kirstine Halkjær 13.
Desuden nævnes [afdødes bror Mathias Jacob] Kanneworf, præst i Søndersø på Fyn.
Afdøde døde 6.9.1803 i Ringkøbing og er begravet i Ringkøbing [12.9.1803].

634 Jens Christian Dam, blikkenslager i Ringkøbing. 16.10.1811, fol.237B, 148B.
Fraskilt fra [Else Pedersdatter]. B: Marie 10, Christian Ehrenreich 7.

635 Niels Storbjerg i Ringkøbing. 22.10.1811, fol.139.
E: Hedvig [Nikoline Hammer]. LV: Thomas Jensen. Maren 5, Hans Nikolaj 3, Mette Marie 1. FM: Frands Jensen, skrædder i Ringkøbing.

636 Anne Bøjesdatter i Ringkøbing. 14.12.1811, fol.142, 150, 182B
E: Steffen [Pedersen], smed. B: Anne Kirstine 26, Peder 18. FM: Jacob Nørgaard.

637 Mette Bagger Schlichtkrull i Ringkøbing. 23.12.1811, fol.146, 149B, 155, 157.
E: Peder Arent. B: Anne Malene 9, Oluf 7, Holger Christian 4, Christiane Susanne 2, Otte Severin 6 mdr. FM: J[ohan] C[hristoffer] Schlichtkrull, købmand i Ringkøbing.
(Sml. lbnr.613).

638 Mette Marie Nielsdatter i Ringkøbing. 4.3.1812, fol.150B.
A:
1) mor Hedvig Nikoline [Hammer] g.m. Jens Jørgensen
2) søster Maren Nielsdatter
3) bror [Hans] Nikolaj Nielsen
4) halvsøster Dorthe Iversdatter.
FM: Frands Jensen, skrædder i Ringkøbing.
Afdødes far var Niels Storbjerg, skifte 22.10.1811 lbnr.635.

639 Registrering i Ringkøbing. 4.4.1812, fol.151, 156.
Registrering ejendele der tilhørte Johan Henrik Schlichtkrull i København, [skifte København 3. klasse 26.10.1811 lbnr.900].
Af arvinger nævnes A:
1) bror J[ohan] C[hristoffer] Schlichtkrull, købmand i Ringkøbing
2) svoger Peder Arent i Ringkøbing.
(Sml. lbnr.613).

640 Anne Lucie Ibsen i Ringkøbing. 22.11.1810, fol.152.
E: Villads Mehl, postmester. B: Elisabeth 23, Niels 18, Kirsten 12, Maren 6.
Desuden nævnes børnenes oldemor [Sofie Kirstine Møller] i Ribe, enke efter [Jens Vilhelmsen] Høhne, præst [i Vester Vedsted].
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1807 lbnr.609.

641 Niels Mogensen i Ringkøbing. 20.7.1812, fol.159, 164B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Johan Christian Weber. B:
1) Mogens Christian Nielsen i Korsør
2) Laurids Peder Nielsen, rebslager i Ringkøbing
3) Mette Kirstine Nielsdatter 17
4) Anne Cathrine Sofie Nielsdatter 15
5) Ida Cathrine Nielsdatter 10.
FM: morbror Jens Hollænder.

642 Oluf Vind, kordegn og klokker i Ringkøbing. 25.11.1812, fol.164, 190.
E: Margrethe Clausen. LV: J. N. Tilemann. B:
1) Christian Frederik Jennun Vind 20
2) Louise Charlotte Sofie Vind 20
3) Caroline Kirstine Vind 17
4) Henrik Clausen Vind 15
5) Carl Frederik Vind 14
6) Ida Sofie Benedikte Vind 12
7) Vibeke Christiane Vind 9½
8) Niels Kod Vind 4.
FM: Johan Christian Weber.

643 Kirsten Letogen i Ringkøbing. 15.12.1812, fol.166, 226B.
E: Jens Pedersen Juulsgaard, matros. B: Peder Christian 11.

644 Marie Pedersdatter i Ringkøbing. 26.3.1813, fol.167.
E: Gravers Lauridsen, skomager. B: Hans 12, Marie 6, Laurids 2, Kirsten 5 uger. FM: morbror Knud Hauge, skomager.

645 Opbudsbo i Ringkøbing. 13.4.1813, fol.168, 216B.
Vurdering af fallitbo hos Peder Hansen, bødker.

646 Laurids Tang, købmand i Ringkøbing. 19.5.1813, fol.168, 171, 177B, 180B, 184, 185, 187B, 197B, 203, 208B, 214B, 235, 264, 270B, 279, 295B, 300B, 304.
A:
1) mor Anne Kirstine Tang på Nørre Tang i Ulfborg sogn
2) bror Christen [Lauridsen] Tang på Nørre Tang
3) søster Maren [Lauridsdatter] Tang g.m. Erik [Jensen Bech], møller i Skærum mølle i Ulfborg sogn
4) bror Anders [Lauridsen] Tang, købmand i Ringkøbing
5) bror Peder [Lauridsen] Tang, købmand i Ringkøbing
6) bror Jens [Lauridsen] Tang på Nørre Tang]
7) bror Søren [Lauridsen] Tang
8) søster [Marie] Kirstine [Lauridsdatter] Tang.

647 Hans Fischer, rebslager i Ringkøbing. 22.12.1813, fol.188B, 191B, 214, 257B..
E: Marianne Kjær. LV: Johan Christian Weber. B: Anne Cecilie 13, Christiane Claudiane 9, Oluf Christian 5. FM: Oluf Rindum. købmand i Ringkøbing.

648 Markus Sørensen, skomager i Ringkøbing. 10.1.1814, fol.190B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Flinker. B: Dorthe Christiane 26½, Johanne Dorthe 24.

649 [Inger Hansdatter] i Ringkøbing. 15.1.1814, fol.191B, 196B, 216.
Enke efter Hans [Poulsen] Oppenhagen, organist, [skifte 8.8.1803 lbnr.513]. B:
1) Hans [Frederik] Oppenhagen 50 i Rudkøbing på Langeland
2) Christian Frederik Oppenhagen, organist og guldsmed i Ringkøbing
3) Maren Oppenhagen g.m. Josef Klopfer i København
4) Anne Oppenhagen g.m. Frederik Vilhelm Hansen, toldbetjent i København.

650 Anne Marie Pedersdatter Brink i Ringkøbing. 21.3.1814, fol.198, 202.
B: Kirsten Andersdatter. FM: Peder Brink, skrædder, som afdødes fars nærmesyte beslægtede.

651 Inger Margrethe [Elkær] i Ringkøbing. 30.3.1814, fol.200, 203, 223B, 263B, 289B.
E: [Jens Jørgen] Fæster, toldinspektør. B: Kirstine Dorthe 23. FM: [Hans] Christensen, skoleholder.

652 Dorthe Christensdatter i Ringkøbing. 2.5.1814, fol.203B, 217, 226.
E: Anders Ibsen. B: Karen 30, Johanne 27, Ib 25 ved militæret i Odense. FM: Jens Jespersen Korsholm, Peder Brink.

653 Niels Fischer i Ringkøbing. 4.6.1814, fol.204B, 212.
E: Anne Marie Mortensdatter.
Første ægteskab med [Anne Ida, skifte 7.12.1808 lbnr.617]. B: Jørgen 25, Johan Christian 24, Christen 19, Torsten 17, Anne Marie 15, Anne Johanne 12.

654 Iver Jensen, vægter i Ringkøbing. 12.7.1814, fol.205B.
[Enke efter Anne Kirstine Nielsdatter Holm, skifte 5.12.1805 lbnr.531].
[Første ægteskab med Kirsten Knudsdatter, skifte 15.1.1791 lbnr.432].
B: Knud Iversen, født 25.10.1788.

655 Hans Christensen Aarup, tjenestekarl i Ringkøbing. 18.10.1814, fol.215B, 218, 236B.
A:
1) søster Karen Christensdatter
2) halvbror Christen Christensen i Flensborg
3) halvsøster Mette Christensdatter.
Til stede var
1) afdødes stedfar Peder Christensen i Nørby i Lem sogn
2) halvsøskendes morbror Mads Gregersen Brejning
3) halvsøskendes fødte værge Jens Christensen i Slikdal i Borris sogn.

656 Kirsten Lauridsdatter i Ringkøbing. 23.4.1815, fol.237, 266B.
[Enke efter Niels Mogensen, skifte 20.7.1812 lbnr.641]. B:
1) Mogens Christian Holm 30
2) Laurids Peder 24
3) Mette Kirstine 23
4) Cathrine Sofie 17
5) Ida Cathrine 13.
FM: morbror Jens Hollænder.

657 Marie Cathrine Eenrod i Ringkøbing mølle. 24.4.1815, fol.237B, 243, 253, 255, 256B, 264, 286, 295, 307, 316B.
E: Søren Sørensen, møller.
Første ægteskab med Laurids Henriksen Lange. B:
1) Henrik Lange 29.
Andet ægteskab med Jens Jørgen Nymann, [skifte 29.6.1805 lbnr.523]. B:
2) Anne Cecilie Nymann 18, der ægter Peder Kirkmann, [amtsfuldmægtig i Holstebro].
Desuden nævnes afdøde mor Sidsel [Tang], enke efter [Mathias] Eenrod.

658 Hans Nikolaj Møller, amtsforvalter i Ringkøbing amt. 5.5.1815, fol.239, 248, 255, 265, 277, 297, 310, 334B.
E: Cathrine Kirstine Vissing. LV: Rich, branddirektør.
Testamente af 10.11.1812.

659 Anne Kirstine Nielsdatter i Ringkøbing. 6.5.1815, fol.242.
E: [Ulrik] Gram, kobbersmed. B: Hans 16, Niels 11, Anne Bolette 9, Mads Christian 5, Anne Elisabeth 2½. FM: Peder Lem, skomager.

660 Thomas Jensen Thomsen, strandingskommissionær i Ringkøbing. 1.11.1815, fol.267B, 275B, 292B, 312, 336B, 344B.
E: Mette Cathrine Hansdatter Orloff. LV: Johan Christian Weber. B:
1) Jens Thomsen, født 11.4.1792, i Altona på et apotek
2) Hans Thomsen, født 25.1.1794, i Seest ved Kolding hos en urmager
3) Peder Thomsen, født 24.9.1800
4) Margrethe Kirstine Thomine Bernsdorff, født 30.8.1805
5) Thomas Thomsen, født 21.2.1808.
FM: Anton Falk.
Bevilling til skilsmisse 29.6.1815, fol.254.

661 Anton Falk, parykmager i Ringkøbing. 25.11.1815, fol.275B, 276B.
E: Marie Morel.
Testamente af 26.1.1790.

662 Frederik Christian Oppenhagen, organist [og guldsmed] i Ringkøbing. 30.1.1816, fol.287, 303B.
E: Elisabeth Hegelahr, fraskilt.
Arvinger angives ikke.
[Første ægteskab med Anne Johanne Makholm, død 1803 i Lemvig].
[Enkens far var Nikolaus Hegelahr, præst i Gjellerup].

663 P[oul] Bettenhaus, købmand i Ringkøbing. 31.1.1816, fol.287.
E: Juliane [Brockdorff]. LV: Johan Christian Weber. B: Henriette Christine 16, Kirstine Frederikke 12, Christian Henrik 11.

664 Henrik Husted, købmand i Ringkøbing. 6.3.1816, fol.290B.
E: Lise [Brockdorff]. B: Anders 13, Christian Ehrenreich 11, Henriette Christine 10, Christen 8, Anne 6, Poul Bettenhaus 5. FM: Christen Husted, købmand i Ringkøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1815.

665 Jens Pedersen Toft, [daglejer] i Ringkøbing. 19.3.1816, fol.292.
E: Birthe Marie Frederiksdatter. B: Peder 16.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 24.9.1792 lbnr.444]. B: Christen 30 i Rindum, Johanne Cathrine i Stadil, Mette Cathrine sst.

666 Peder Brink, værtshusholder i Ringkøbing. 6.1.1817, fol.309B.
E: Maren Lauridsdatter Colding.
Testamente af 27.1.1796.

667 Frederikke Christiane Astrup i Ringkøbing. 14.2.1817, fol.314, 352B.
E: Christen Jepsen. A:
1) mor Johanne [Brøchner], enke efter [Lorents] Astrup, [landmåler] i Hjerting [i Guldager sogn]
2) bror Hans Astrup i Hjerting
3) bror Johan [Martin] Astrup
4) bror Peder [Christian] Astrup i Hjerting
5) søster Anne [Regine] Astrup i Hjerting.

668 Anne Margrethe Madsdatter i Ringkøbing. 20.2.1817, fol.314.
E: Johan Christian Springuth.
Testamente af 6.12.1807.

669 Maren Jensdatter, tjenestepige i Ringkøbing. 14.3.1817, fol.314B, 315.
E: Niels Hansen Boling, der rejste til Holsten for 8 år siden.
Afdøde døde uden livsarvinger.
Arvinger angives ikke.

670 Anne Andersdatter Hedegaard på Voldbjerg Mark i Hee sogn. 14.3.1817, fol.315.
E: Christen Iversen Flinker.
Testamente af 9.5.1810.

671 Opbudsbo i Ringkøbing. 18.4.1817, fol.315B.
Vurdering af fallitbo hos Christen Nielsen Smedegaard, forpagter af jord på Ringkøbing mark, der hemmeligt bortrejste 24.9.1816.
Anne Johanne Christensdatter er besvangret efter lysning til ægteskab.

672 Anne Jensdatter Gosmer, tjenestepige i Ringkøbing. 6.8.1817, fol.320B, 333.
A:
1) bror Jørgen Jensen Kast i Vedersø
2) bror Christen Jensen i Holsten
3) søster Anne Jensdatter g.m. Knud Simonsen i Ringkøbing
4) søster Ellen Jensdatter 40 i Lem Kær
5) søster Mette Jensdatter 39 i Vildbjerg præstegård
6) halvsøster Kirsten Jensdatter 30
7) halvsøster Else Jensdatter 29.

673 Opbudsbo i Ringkøbing. 28.9.1817, fol.322B, 328, 331B, 381.
Vurdering af fallitbo hos Anders Hansen, købmand i Ringkøbing.

674 Poul Torup, købmand i Ringkøbing. 25.10.1817, fol.326B.
Testamente. A:
1) mor Dorthe Elisabeth nu g.m. Laurids Jørgensen, kaldt Laurids Torup
2) søster Inger Marie Kirstine Torup 21.
[Afdødes far var Jesper Torup, skifte 14.9.1807 lbnr.605].

675 Maren Pedersdatter i Ringkøbing. 8.11.1817, fol.329B.
E: Jens Nielsen Husted. B: Karen 3. FM: J. C. Juulsgaard, købmand.

676 Andrenette Guldager i Ringkøbing. 19.12.1817, fol.330B.
E: Christian Christensen, smed. B: Anne Elisabeth 10½, Ingeborg Marie 6¾
FM: Gandrup, rebslager.

677 Christen Christensen Hug, ugift i Ringkøbing. 19.12.1817, fol.334.
A: halvbror Oluf Pedersen, skomager i Ringkøbing.

678 Johanne [Johansdatter] Krag i Ringkøbing. 16.1.1818, fol.337B, 374.
Enke efter [Oluf Pedersen], præst [i Gjellerup]. B:
1) Sofie Amalie Pedersen, enke efter [Niels] Timmermann, prokurator i Ringkøbing, [begravet Varde Jacobi 20.9.1804]
2) Dorthe Marie Pedersen g.m. Koch, præst i Randerup ved Ribe, begge døde. 1B:
a en søn
3) Karen Pedersen over 30, i Abild præstegård ved Tønder
4) Erik Ditmer Pedersen, ejer af Mølhave [i Sejerslev sogn] på Mors.
[Afdødes far var Johan Krag, borgmester i Varde].

679 Frands Bernth, toldkasserer i Ringkøbing. 26.1.1818, fol.338, 338B, næste protokol fol.48, 121, 123.
E: Regine Cathrine Marie Bremer. LV: Peder Nikolaj Frost, præst i Ringkøbing.
B: Anne Ludovike Nikoline Christiane. FM: [Theodor] Thorlacius, by- og herredsskriver i Ringkøbing.

680 Peder Pedersen Damgaard i Ringkøbing. 29.1.1818, fol.338B, næste protokol fol.21B, 30B.
Forlovet med Karen Nielsdatter Pilgaard. LV: [Morten Kisby] Brandt, skoleholder i Rindum.
Testamente. A:
1) søster Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Heager
2) søsterdatter Maren Nielsdatter Huus. FM: Niels Jensen Vesterby i Rindum sogn.

681 Opbudsbo i Ringkøbing. 19.2.1818, fol.339, 342, 352B.
Vurdering af fallitbo hos Jens Søren Lauridsen, købmand i Ringkøbing.

682 Niels Nielsen Strandgaard, skomager i Ringkøbing. 27.3.1818, fol.342, 343B.
E: Ingeborg Kirstine Buchholtz.
Testamente af 23.2.1801.

683 Maren Nielsdatter i Ringkøbing. 6.4.1818, fol.343B, 353.
E: Ulrik Frederik Gram, kobbersmed. A:
1) mor Elisabeth Christensdatter i Erritsø ved Vejle
2) bror Ebbe Nielsen i Erritsø
3) bror Hans Gram 19
4) bror Niels Gram 14
5) søster Anne Bolette Gram 11
6) bror Mads Christian Gram 8
7) søster Anne Elisabeth Gram 6.
FM: Knud Hauge.

684 Jacob Lindam, herredsskriver i Ringkøbing. 14.4.1818, fol.352B, næste protokol fol.161B.
E: Christiane Graa. LV: Lytken.
B:
1) Hedvig Cathrine Silfeldt Lindam
2) Gotfredine Christiane Lindam.
FM:Peder Arent.
Bevilling til uskiftet bo af 13.4.1818.

685 Jens Korsholm. møllebygger i Ringkøbing. 28.4.1818, fol.352B, 363, 380.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Christen Møller på Holmsland. B:
1) Maren Korsholm g.m. Peder Jepsen Holm, købmand i Ringkøbing
2) Anne Marie Korsholm 18
3) Jesperine Petrine Korsholm 11
4) Jens Christian Korsholm 10.

686 [Marie] Magdalene [Frølund] i Ringkøbing. 30.5.1818, fol.354.
E: Peder [Pedersen] Lem, skomager. B: [Johanne Kirstine] g.m. [Nikolaj Adolf] Palmblad, garver i Ringkøbing.
Dødsanmeldelse.

687 Jørgen Christensen, murer i Ringkøbing. 3.6.1818, fol.354, 369.
E: Birthe Christensdatter. LV: P[eder] Arent.
Første ægteskab med Mette Jensdatter, [skifte 2.5.1801 lbnr.498]. B:
1) Marie Kirstine Jørgensdatter g.m. Oluf Pedersen, skomager.
Andet ægteskab med Ellen Cathrine Torup, skifte 4.5.1809 lbnr.620. B:
2) Christiane Jørgensdatter 13. FM: farbror Jeppe Christensen i Tim.

688 Anne Vejrum, der døde i Christiansfeld. 23.6.1818, fol.355.
E: Søren Harpøth, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 17.1.1794.

689 Anne Cathrine [Olufsdatter] i Ringkøbing. 23.6.1818, fol.355, 368, 385.
Enke efter [Jens Bjerg Rindum, skifte 19.8.1782 lbnr.585]. B:
1) Christiane Dorthe Rindum g.m. Christen Jensen Strandbygaard, begge døde. 5B:
a Maren Strandbygaard g.m. Laurids Jepsen på Borgensgård
b Anne Cathrine Strandbygaard g.m. [Otte A.] la Cour til Svendsholm [i Staby sogn]
c Jens Strandbygaard 24½
d Niels Andreassen Strandbygaard 17½
e Bertel Rindum Strandbygaard 8½.
FM: født værge Niels Strandbygaard til Skindbjerg [i Dejbjerg sogn]
2) Karen Rindum g.m. [Peder] Funder, købmand i Århus
3) Oluf Rindum. købmand i Ringkøbing.

690 Christen Jepsen Anneksgaard i Ringkøbing. 29.7.1818, fol.361B, 377B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Claus Frandsen i Rindum sogn.
Arvinger angives ikke.

691 Jens Lauridsen Hollænder i fattighuset i Ringkøbing. 29.7.1818, fol.362B, 377.
Arvinger angives ikke.

692 Oluf [Iversen] Vanting i Ringkøbing. 4.8.1818, fol.366.
E: Sidsel Christensdatter.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 22.6.1811 lbnr.632]. B: Iver, Karen 34, Kirsten 24, Niels 26.

693 Peder [Pedersen] Lem i Ringkøbing. 5.8.1819, fol.366B.
[Enkemand efter Marie Magdalene Frølund, dødsanmeldelse 30.5.1818 lbnr.686]. B: [Johanne Kirstine] g.m. [Nikolaj Adolf] Palmblad, garver.
Dødsanmeldelse.
[Afdøde døde 16.8.1818].

694 Mette Nielsdatter i Gjaldbæk i Sønder Borris sogn. 15.8.1818, fol.366B.
E: Christen Lauridsen Adsbøl. B: Kirsten 2. FM: født værge Jens Aagaard i Tarp.
Første ægteskab med Niels Jepsen. B: Marie Cathrine 15, Anne Margrethe 13, Karen Kirstine 11, Mette Kirstine 7.

695 Opbudsbo i Ringkøbing. 28.9.1818, fol.369B, 376B.
Vurdering af fallitbo hos Schubert, afskediget løjtnant i Ringkøbing.

696 Birthe Jepsdatter i Ringkøbing. 14.10.1818, fol.370B.
E: Henrik Favrby, farver. B: Christiane 14, Jeppe 12, Karen 10. FM: Jeppe Christensen i Rindum præstegård.

697 Opbudsbo i Ringkøbing. 26.10.1818, fol.371B, 374B.
Vurdering af fallitbo hos Christoffer Feifer, skrædder i Ringkøbing.

698 Opbudsbo i Ringkøbing. 12.12.1818, fol.372, 376B.
Vurdering af fallitbo hos Christen Andersen Toft, købmand i Ringkøbing.
Desuden nævnes hans far Anders Christensen Østertoft i Stadil sogn.

699 Opbudsbo i Ringkøbing. 16.12.1818, fol.373B, 375.
Vurdering af fallitbo hos Anders Favrby, tømrer i Ringkøbing.

700 Opbudsbo i Ringkøbing. 2.3.1819, fol.378B, 384.
Vurdering af fallitbo hos [Valentin] Beyer, vejermester i Ringkøbing.

701 Kirstine Marie Andersdatter i Ringkøbing. 24.4.1819, fol.385.
E: Henrik Favrby, farver. B: Anders 4 uger.
Dødsanmeldelse.
(Sml. lbnr.696).


Ringkøbing byfoged
Skifteregistreringer
1646-1715
B 80 - 132


702 Eskild Jensen i Ringkøbing. 26.10.1646, opslag 1.
Registrering.

703 Oluf Kræmmer i Ringkøbing. 14.10.1646, opslag 4.
Arv til Jens Olufsen.

704 Oluf Christensen i Ringkøbing. 8.8.1646, opslag 5.
Registrering.

705 Las Christensen i Ringkøbing. 22.12.1649, opslag 16.
E: Maren Jensdatter. Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes enkens bror Laurids Jensen på Søndervang.

706 Herman Skomager og hustru i Ringkøbing. 14.10.1650, opslag 20.
Registrering.

707 Thomas Lassen i Ringkøbing. 8.1.1651, opslag 22.
Registrering.

708 Maren Clemensdatter, ugift i Ringkøbing. 11.10.1651, opslag 25.
Registrering.

709 Maren Christensdatter, enke efter Hans Jepsen i Ringkøbing. 8.9.1652, opslag 30.
Desuden registrering efter Anne Jepskone og lille Jeppe Hansen, der alle tre døde i august 1652.
Overværende: Jens Jensen, rådmand, Christen Jepsen smed som værge for Lisbeth Hansdatter og Morten Borch.

710 Kirsten Madsdatter Holm i Ringkøbing. 5.1.1652, opslag 44.
B:
1) Gregers Nielsen, rådmand
2) Gertrud Nielsdatter g.m. Mads Christensen Solgaard
3) Mette Nielsdatter.

711 Jens Madsen i Ringkøbing. 1.10.1652, opslag 51.
Registrering.

712 Jens Lassen i Ringkøbing. 8.3.1652, opslag 55.
Arv efter dom til B: Christen Jensen.

713 Jeppe Olufsen i Ringkøbing. 8.1.1652, 57.
Registrering.

714 Niels Bødker i Ringkøbing. 21.11.1653, opslag 60.
E: Maren. B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Christen Jensen
2) Anne Nielsdatter g.m. Terkild Ebbesen.

715 Peder Christensen i Ringkøbing. 8.4.1653, opslag 65.
Registrering.

716 Oluf Thuesen i Ringkøbing. 7.9.1654, opslag 69.
A:
1) Thue Olufsen med værge Jacob Nielsen
2) Mads Olufsen med værge Jeppe Jepsen.
Thue Olufsens (formentlig ikke (1)) arv fordeles:
a Jens Sørensen
b Christen Christensen
c Jacob Nielsen
Muligvis arv til:
a Vibeke Madsdatter med værge Laurids Slagter.

717 Jørgen Lauridsen i Ringkøbing. 2.9.1654, opslag 116.
Registrering.
Desuden nævnes afdødes søn Niels Jørgensen.

718 Christen Mogensen i Ringkøbing. 8.9.1654, opslag 124.
E: Bodil Jensdatter.

719 Karen Thomasdatter i Ringkøbing. 30.6.1655, opslag 150.
Registrering.

720 Maren Jensdatter Smed i Ringkøbing. 19.11.1655, opslag 158.
Registrering.

721 Laurids Christensen Holm i Ringkøbing. 13.2.1655, opslag 165.
Registrering.

722 Jens Jensen Lyngvig i Ringkøbing. 9.4.1656, opslag 168.
E: Anne Jepsdatter. LV: Christen Thuesen.
A:
1) Christen Jepsen i Holm
2) faster til Christen Jepsen: Maren, Peder Henriksens
3) Jesper Jensen
4) Christen Jensen
5) Torben Jensen
6) bror til 3, 4 og 5: Anders Jensen Klegod, død. hans børn
7) Mette Justsdatter g.m. Niels Christensen i Lyngvig.

723 Gregers Nielsen i Ringkøbing. 13.12.1656, opslag 182.
Registrering.

724 Mads Smed i Ringkøbing. 2.12.1657, opslag 202.
Registrering.

725 Jens Skomager i Ringkøbing. 5.10.1657, opslag 204.
Registrering.

726 Peder Hansen i Ringkøbing. 19.1.1658, opslag 213.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jesper Klit. B:
1) Christen Hansen
2) Mads Hansen
3) Poul Hansen.

727 Inger Nielsdatter i Ringkøbing. 29.12.1659, opslag 222.
Registrering.

728 Bent Sørensen og hustru i Ringkøbing. 13.8.1659, opslag 233.
Registrering.
Afdøde kaldes også Bendix Sørensen.

729 Mette Lauridsdatter i Ringkøbing. 20.1.1660, opslag 237.
E: Christen Lassen.
B: en datter i Norge.

730 Vurdering i Ringkøbing. 5.10.1660, opslag 243.
Vurdering af skipper Ennis konfiskerede smakke.

731 Anne Christensdatter, ugift i Ringkøbing. 6.10.1660, opslag 246.
A: Iver Pedersen, murer på sin hustrus vegne.

732 Kirsten Andersdatter i Ringkøbing. 18.5.1660, opslag 354.
E: Peder Nielsen Lyngvig.
Af første ægteskab B:
1) Las Henriksen. Afkald 3.7.1663.
Andet ægteskab med Peder Hansen. B:
2) Hans Pedersen 10
3) Anders Pedersen 7
4) Jens Pedersen 4.
FM: Iver Hansen, Mads Hansen, Christen Hansen.

733 Christen Hansen i Ringkøbing. 21.2.1661, opslag 266.
E: Kirsten Christensdatter.
Registrering.

734 Morten [Sylvestersen] Beesk i Ringkøbing. 13.2.1661, opslag 275.
[Enkemand efter Anne Marie Gregersdatter].
FM for børnene: Jeppe Jepsen Tarm.
Fortegnelse over rådstue- og tingbøger samt registreringer af dødsbo.
(Sml. lbnr.14).

735 Mette Christensdatter i Ringkøbing. 8.11.1675, opslag 342.
E: Peder Jespersen. A:
1) bror Christen Christensen [Dyreby] i Ribe, [skifte Ribe 29.6.1659 lbnr.115]. 3B:
a Christen Christensen
b Vibeke Christensdatter
c Margrethe Christensdatter
2) bror Christen Christensen i Kolle i [Nørre] Nebel sogn ved stedsøn Peder Nielsen
3) bror Søren Christensen i Dyreby [i Henne sogn]
4) søster Maren Christensdatter i Stavsø [i Henne sogn], enke
5) søster Anne Christensdatter i Hamborg
6) søster Kirsten Christensdatter i Skødstrup i Ål sogn, enke
7) søster Ingeborg Christensdatter g.m. Hans Jørgensen i Kolle.

735A Peder Vasegaard i Ringkøbing. 19.6.1677, opslag 429.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Niels Jørgensen. A:
1) bror Claus Christensen i Stauning
2) bror Niels Christensen i Vium sogn
3) søster Kirsten Christensdatter i Rindum.

735B Else Thomasdatter Heegaard i Ringkøbing. 20.11.1677, opslag 445.
Registrering.

736 Hustru i Ringkøbing. 6.1.1678, opslag 475B.
E: Christen Villadsen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes hendes søn af første ægteskab B: Niels Jensen.
(Sml. lbnr.77).

737 Maren Clemensdatter, ugift i Ringkøbing. 23.10.1680, opslag 532.
A:
1) søskendebarn Maren Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Spåbæk i Nørre Omme sogn
2) søskendebarn Anne Pedersdatter g.m. Christen Jensen i Nørre Fjand i Sønder Nissum sogn.

738 Peder Sørensen Kølholt, toldforpagter i Ringkøbing. 6.6.1681, opslag 542.
Arvinger angives ikke. Dog angives:
1) far Søren Mogensen i Svendborg på Fyn
2) morbror Peder Mikkelsen på Åbygård [formentlig i Avlum sogn].
Dokumenter.

739 Jens Sørensen den ældre i Ringkøbing. 27.6.1681, 547.
E: Mette Christensdatter. LV: Søren Villumsen, tolder i Ringkøbing. A:
1) bror, død. 2B:
a Christoffer Lauridsen, faldbereder i Viborg?
b Peder Lauridsen, avlskarl i Fredericia.
[Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter, skifte 13.10.1673 lbnr.77].

740 Niels Christensen Rindum i Ringkøbing. 1.12.1682, 615.
Enke og arvinger angives ikke.
Registrering.

741 Laurids Lauridsen, købmand i Ringkøbing. 5.9.1689, opslag 748.
E: Ellen Pedersdatter. LV: far Peder Pedersen.
Registrering.

742 Ingeborg Pedersdatter [Baggesen] i Ringkøbing. 10.6.1689, opslag 790, 804, 823.
Enke efter Christian Hansen Leegaard, doktor.
Første ægteskab med Jens Jensen, borgmester, [skifte 2.12.1664 lbnr.11].
Arv i boet til Anne Jensdatter g.m. Peder Andersen, forpagter på Lergrav.
Registrering.
(Sml. lbnr.184).

743 Maren Nielsdatter i Ringkøbing. 23.12.1714, opslag 855.
Enke efter Las Jørgensen, skomager, [skifte 19.5.1711 lbnr.289].
Boet forevist af afdødes søster Ellen Nielsdatter.

744 Christen Pedersen Rindum i Ringkøbing. 26.3.1711, opslag 897.
Registrering.

745 Karen Jensdatter i Ringkøbing. 4.4.1707, opslag 919.
Enke efter Jacob Kjeldal. B:
1) Mogens Jacobsen
2) Kirsten Jacobsdatter
3) Margrethe Jacobsdatter.
FM: Laurids Lassen, skomager i Ringkøbing, Niels Iversen sst.

746 Christen Nielsen, skomager i Ringkøbing. 14.8.1703, opslag 952.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Las Jensen Isager. B:
5) Niels Christensen 14½
6) Anders Christensen 12.
Af første ægteskab B:
1) Karen Christensdatter i Amsterdam
2) Johanne Christensdatter Amsterdam
3) Anne Christensdatter i Amsterdam
4) Anne Christensdatter g.m. Mikkel Sadelmager i Ringkøbing.

747 Maren Christensdatter fra Sønder Borris, der døde i Ringkøbing. 22.5.1699, opslag 976B.
Arvinger kendes ikke.


Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1650-1762
B 80 - 133


748 Las Christensen i Ringkøbing. 20.1.1650, opslag 2.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Mikkelsen, der ægter enken. B: Karen 3. FM: morbror Anders Jensen i Rindum.
Peder Mikkelsen er født i Idum.

749 Ellen Lauridsdatter, ugift i Ringkøbing. 30.3.1654, opslag 5.
A:
1) far Laurids Christensen Holm
2) bror Jens Lauridsen
3) bror Søren Lauridsen.

750 Hans Andersen i Ringkøbing. 24.12.1650, opslag 11.
E: Kirsten Jepsdatter. LV: far Jeppe Nielsen.
Registrering.

751 Simon Ulfborg i Ringkøbing. 3.8.1652, opslag 15B.
Registrering.

752 Maren Pedersdatter i Ringkøbing. 12.12.1655, opslag 16.
E: Niklas Benjaminsen, glarmester, kaldt Niklas Glasser. B:
1) Benjamin Nikolajsen
2) Karen Niklasdatter
3) Peder Nikolajsen, der døde.
Enkemanden ægter Karen Hansdatter, enke efter Peder Andersen.

753 Kirsten Jensdatter i Ringkøbing. 12.11.1656, opslag 18.
E: Ib Jepsen Fiskbæk. B:
2) Anne Ibsdatter
3) Maren Ibsdatter. FM: morbror Hans Jensen, rådmand.
Af første ægteskab B:
1) Jens Paaskesen.

754 Peder Hansen i Ringkøbing. 13.11.1659, opslag 20.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Nielsen Lyngvig, der ægter enken. B:
1) Hans Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Jens Pedersen.
FM: farbrødre Christen Hansen, Mads Hansen.
Desuden nævnes Niels Lauridsen Lyngvig.

755 Bodil Christensdatter i Ringkøbing. 14.3.1660, opslag 22.
E: Niels Jacobsen. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Bodil Nielsdatter, der døde.
Enkemanden ægter Kirsten Nielsdatter.

756 Anne Jensdatter i Ringkøbing. 7.10.1661, opslag 24.
E: Mogens Olufsen, borgmester. Overværende A:
0) [far Jens Olufsen, borgmester i Ringkøbing, død 29.11.1646]
1) søster Karen Jensdatter, enke efter Hans Hansen Kjær (Paludan)], præst i Ringkøbing [og Rindum]. B:
a [Maren Hansdatter Kjær (Paludan)] g.m. Bertel Henriksen Taulov, præst i Ringkøbing [og Rindum]
b [Margrethe Hansdatter Kjær (Paludan)] g.m. Knud Jørgensen Colding, præst i Sevel
c [Elisabeth Hansdatter Kjær (Paludan)] g.m. Niels Lauridsen [Rindum], præst i Lunde [og Ovtrup]
d [Vibeke Hansdatter Kjær (Paludan)] g.m. Augustinus [Augustinussen] Miller, præst i Sønder- og Nørre Bork
e Søren Hansen Kjær
f Jens Hansen ved Jens Jensen, rådmand
2) [søster, formentlig g.m. Niels Christensen Gødstrup, præst i Snejbjerg, begge døde]. 4B:
a Christen Nielsen i Gødstrup
b Jens Nielsen i Gødstrup
c datter g.m. Malte Mogensen Hjort på Trøstrup [i Timring sogn]
d Anne Nielsdatter.
Muligvis lever afdødes halvbror endnu, (sml. lbnr.756A).


I forbindelse med arv efter Anne Jensdatter (lbnr.756), hvor arving 1 har arv efter [halv]bror Thomas Jensen, henviser Lindberg Nielsen i Ringkjøbing købstads historie, 1969 til Ringkøbing rådstueprotokol. Uddrag heraf vedføjes:
(Hele indførslen er optrykt i: Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum-Larsen. 1998, side 490-495).

Ringkøbing Rådstueprotokol 1673-1682. D23-40.

756A Thomas Jensen, født i Ringkøbing, der døde 5.8.1677 i Haarlem i Holland. 7.9.1677, fol.53.
A:
0) [far Jens Olufsen, borgmester i Ringkøbing, død 29.11.1646]
1) søster Maren Jensdatter i Varde, enke efter Jens Nielsen, [rådmand] sst.
2) søster Anne Jensdatter g.m. Kjeld Nielsen, præst i Ulfborg [og Råsted], begge døde. 9B:
a Niels Kjeldsen, præst i Ølstrup og Hover
b Anne Kjeldsdatter, enke efter Christen [Pedersen], præst i Vorgod [og Nørre Vium]
c Maren Kjeldsdatter, enke efter Laurids [Christensen Bording], præst i Ulfborg [og Råsted]
d Dorthe Kjeldsdatter g.m. Søren Nielsen i Vorgod
e Vibeke Kjeldsdatter g.m. Jørgen Jørgensen [Kors], præst i Farup [i Ribe amt]
f Kirsten Kjeldsdatter g.m. Thomas Andersen [Vendel], byfoged i Ringkøbing
g Maren Kjeldsdatter g.m. Niels Mogensen [Holmann], herredsfoged i Øster Horne herred
h Karen Kjeldsdatter
i Anne Kjeldsdatter
3) søster Karen Jensdatter g.m. Hans [Hansen] Paludan, præst i Ringkøbing [og Rindum], begge døde. 5B:
a Severin Paludan, major i Holland
b Margrethe Hansdatter g.m. Hans Gregersen [Hvid], præst i Sevel
c Lisbeth Hansdatter g.m. Christen Simonsen [Varde], præst i Lunde og Ovtrup
d Maren Hansdatter g.m. Søren Anchersen [Colding], præst i Ringkøbing [og Rindum]
e Vibeke Hansdatter g.m. Augustinus [Augustinussen] Miller, præst i Sønder- og Nørre Bork
4) søster Mette Jensdatter g.m. Laurids Baggesen, [rådmand] i Ribe, begge døde. 6B:
a Laurids Lauridsen Baggesen, rådmand i Varde
b Peder Lauridsen i Ribe
c Jens Lauridsen i Ribe
d Oluf Lauridsen
e Ingeborg Lauridsdatter, enke efter Claus [Olufsen] Glyssing, borgmester i Varde
f Margrethe Lauridsdatter g.m. Niels Nielsen [Holstebro], præst i Ho og Oksby
5) bror Jens Jensen, borgmester i Ringkøbing, [begravet 2.11.1664. 6B:
a Jens Jensen, rådmand i Ringkøbing
b Peder Jensen, [rådmand i Ringkøbing]
c Vibeke Jensdatter g.m. Mikkel Eskildsen, tolder i Ringkøbing
d Mette Jensdatter g.m. Rasmus Pedersen, [borgmester] i Ringkøbing
e Margrethe Jensdatter [g.m. Jens Nielsen Colding, rådmand i Ringkøbing]
f Anne Jensdatter.


757 Anne Jensdatter i Ringkøbing. 3.4.1660, opslag 26.
E: Anders Andersen Bollerup.
Registrering.

758 Christen Olufsen i Ringkøbing. 14.5.1661, opslag 31.
E: Maren Mogensdatter. LV: Morten Pedersen, borgmester. B:
1) Karen Christensdatter
2) Lisbeth Christensdatter
3) Maren Christensdatter g.m. Las Nielsen
4) Peder Christensen
5) Cort Christensen
6) Christen Christensen.
FM: Christen Andersen, byfoged, Peder Hansen.

759 Anders Lauridsen, rådmand i Ringkøbing. 3.10.1661, opslag 34.
E: Else Jensdatter. LV: Mikkel Nielsen Tranmose. B:
1) Laurids Andersen
2) Niels Andersen
3) Jens Andersen
4) Maren Andersdatter
5) Birgitte Andersdatter
6) Kirsten Andersdatter.
FM: Jørgen Nielsen Staby, Poul Nielsen.

760 Peder Pedersen Toft i Ringkøbing. 9.9.1662, opslag 53.
E: Else Christensdatter. LV: Terkild Ebbesen. B:
1) Christen Pedersen Toft
2) Anne Pedersdatter g.m. Simon Mortensen
3) Niels Pedersen Toft, død. 2B:
a Søren Nielsen
b Kirsten Nielsdatter
4) Dorthe Pedersdatter
5) Karen Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter g.m. Gravers Christensen.

761 Karen Jepsdatter i Ringkøbing. 26.3.1662, opslag 54.
E: Gert Ejlersen. B:
1 [Kirsten Gertsdatter] g.m. Jens Christensen, glarmester.

762 Kirsten Gertsdatter i Ringkøbing. 26.3.1662, opslag 55.
E: Jens Christensen, glarmester. B: 2 drenge og 1 pige.

763 Anmodning om udbetaling af arv i Ringkøbing. 28.8.1662, opslag 57.
Anmodning fra Kirsten Ibsdatter om udbetaling af arv efter sin oldemor Kirsten Skjern.
Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1664-1699
B 80 - 134


764 Rasmus Andersen, amtsskriver i Lundenæs og Bøvling amter. 13.6.1696, opslag 98B.
Enke og børn, hvis navne ikke angives.

765 Christen Madsen, byens tjener i Ringkøbing. 4.4.1693, opslag 176.
E: en gammel affældig kone. Underskrevet af B:
1) Gregers Christensen
2) Peder Christensen
3) Anne Christensdatter.

766 Mette Johansdatter i København. 1688, opslag 530.
Enke efter Mourids Didriksen Krey, ankersmed på Bremerholm i København. B:
1) Christian Mouridsen Krey
2) Didrik Mouridsen Krey, tolder i Ringkøbing
3) Rebekka Mouridsdatter Krey g.m. Johan Esbach, søn af Peder Esbach.

767 Laurids Jepsen i Ringkøbing. 8.4.1693, opslag 638B.
Eneste dokument er et skøde fra Jacob Arenfeldt til Jensgård på et halvbols hus i Fjand i Sønder Nissum sogn. som han selv bebor. Læst i Laurids Jepsens stervbo på 30 dagen 8.4.1693.

768 Jens Nielsen Colding, rådmand i Ringkøbing. 30.8.1680, opslag 644.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Peder Andersen, forpagter på Store Vosborg, Ove Eriksen, borgmester i Ringkøbing. B:
3) Magdalene Jensdatter, født 10.2.1679
4) Maren Jensdatter, født 29.2.1680.
FM: morbror Peder Jensen, rådmand i Ringkøbing, Rasmus Pedersen sst, fasters mand Oluf Thuesen.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 15.8.1671 lbnr.63].
Andet ægteskab med Magdalene Pedersdatter [Hegelund, skifte 7.12.1676 lbnr.95]. B:
1) Peder Jensen, født 9.3.1673
2) Anne Jensdatter, født 7.12.1674.
FM:
1) farbror Jeppe Nielsen Colding, præst i Velling
2) [mosters mand] Peder [Jørgensen Jelling, præst i Stauning g.m. [Anne Pedersdatter Hegelund]
3) morbror Hans Pedersen Hegelund, præst i Sønder Omme
4) Torben Nielsen Colding
5) Anders Nielsen Colding
6) Poul Nielsen Colding.

769 Mads Gregersen, skrædder, der døde januar 1662 i Bergen i Norge. 9.7.1664, opslag 739.
A:
1) Christoffer Gregersen
2) Anne Marie Gregersdatter i Lønborg
3) Jens Gregersen.
FM: Peder Espersen, Hans Jensen, rådmand i Ringkøbing.
Afdøde havde arv efter sin mor Maren Jensdatter.Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1700-1727
B 80 - 135


770 Hans Hansen Brygmann, er død i Holland. 4.10.1719, opslag 46.
Brev til afdødes bror Jacob Brygmann i Ringkøbing fra en sømand på det skib, hvor han døde 31.8.1719. (Sml. lbnr.307).

771 Regning i Ringkøbing. 28.9.1719, opslag 47.
Regning for begravelse af Kirsten Terkildsdatter i Ringkøbing.

772 Erik Pedersen i Ringkøbing. 6.2.1726, opslag 49.
E: Bodil. B: Peder Eriksen, Jens Eriksen i Sønder Sejerslev.

773 Udgår.

774 Margrethe Hansdatter i Ringkøbing. 9.10.1728, opslag 79.
E: Peder Eriksen, skipper. B: Johanne. FM: mors farbror Fædder Andersen.

775 Elisabeth i Ringkøbing. 25.10.1722, opslag 103.
Enke efter Niels Tranmose.
Afdøde blev forsørget af fattigkassen.

776 Jordebog. 1719, opslag 110.
Jordebog over noget bøndergods, der tidligere har været ryttergods i Lundenæs og Riberhus amter, og nu købt på auktion af [navn mangler].

777 Ellids Jensdatter i Ringkøbing. 1722, opslag 114.
A:
1) bror Hans Jensen
2) bror Thomas Jensen
3) søster Mette Jensdatter g.m. Mads Hansen
4) halvbror Thomas Jensen, død. 3B:
a Jens Thomsen
b Mette Thomasdatter
c Christen Thomsen.

778 Christen Christensen, ugift i Ringkøbing. 1727, opslag 121.
A:
0) forældre Christen Jensen og hustru Margrethe Sivertsdatter, begge døde
1) søster Dorthe Christensdatter
2) bror Jeppe Christensen 34 i Havrvig
3) søster Sofie Christensdatter i København
4) bror Sivert Christensen i Amsterdam
5) søster Anne Christensdatter i Amsterdam
6) søster Mette Christensdatter i Amsterdam.

779 Gæld skyldig til Hans Majestæt. 17.1.1717, opslag 161.
Gældsbrev for Hans Casper von Platten, generalkrigskommissær.

780 Jacobine Christensdatter i Ringkøbing. 13.2.1716, 332.
E: Rasmus Sørensen Leth.
Auktion over løsøre der tilfaldt Peder Christensen Harbo efter sin bror Christen Christensen Harbo, [skifte 29.7.1712 lbnr.296].

781 Thomas Jensen i Ringkøbing. 15.5.1730, opslag 429.
Afdøde, der døde på rejse til Vestindien 1722, havde arv efter sin far Jens Rasmussen, vejer og måler i Ringkøbing, [skifte 1.10.1717 lbnr.319]. Afdødes svoger, Claus Jensen Tang, kræver skifte.

782 Maren Jensdatter i Ringkøbing der døde 24.9.1700, 534B.
B: Niels Mogensen 15, der har en halvbror Jens, der tjener i Ravnsbjerg i Brejning sogn.

783 Jens Winther, købmand i Ålborg. 12.10.1700, opslag 551.
E: Mette Lukasdatter, der er gift igen.
Brev til magistraten i Ringkøbing, at hendes mand er død og skifte er afholdt.
Afdødes bror Christen Winther, [skifte 12.2.1690 lbnr.180]'s børn har intet krav i boet.


Ålborg skifteprotokol 1700. B37B-565.
783A Jens Christensen Winther, købmand i Ålborg. 5.8.1700, nr. 362.
E: Mette Lukasdatter. LV: bror Hans Lukassen, kontrollør. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter Winther 12
2) Lukas Jensen Winther 10
3) Christen Jensen Winther 6
4) Daniel Jensen Winther 5
5) Mette Marie Jensdatter Winther 4
6) Johanne Cathrine Jensdatter Winther 2.
Børnene har arv efter farmor Anne Nielsdatter, skifte 26.4.1697, enke efter Christen [Jensen] Winther [i Ålborg].


784 Hans Brygmann, toldkontrollør i Ringkøbing. 12.8.1707, opslag 569.
E: Anne. Blandt flere børn er Hans Hansen Brygmann udenlands og skiftet udsættes år og dag til 6.5.1708.

785 Birgitte Mortensdatter Beesk i Ringkøbing. 29.6.1707, opslag 571, 575.
Enke efter Jeppe Jepsen Tarm. borgmester.
Auktion kræves af B:
1) Las Jepsen Tarm, rådmand og købmand i Varde
2) Jeppe Jepsen Tarm, præst i Oddum
3) Morten Jepsen Tarm på Lem Kærgård
4) [Mette Jepsdatter Tarm] g.m. Niels Olufsen Franck, købmand i Ringkøbing.

786 Auktion i Ringkøbing 1.7.1710, opslag 593, 605.
Auktion over Peder Sørensens egen iboende gård i Ringkøbing.

787 Regning i Ringkøbing. 1.4.1710, opslag 602.
Regning underskrevet Else Hansdatter, salig Reinholt Fischer.Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1728-1750
B 80 - 136


788 Mette Ronum i Ringkøbing. Skifte sluttet 28.1.1728, opslag 3.
[Enke efter Laurids Jensen [Berg], skifte 19.10.1719 lbnr.332].
Dokumenter vedrørende arv til et af børnene Maren Lauridsdatter. FM: Poul Pedersen Holm.

789 Otte Andersen Lund i Ringkøbing. 23.4.1731, opslag 18.
A:
1) bror Hans Andersen Lund på Bajlumgård [i Hjerk sogn]
2) bror Ove Christian Andersen Lund
3) søster Sofie Amalie Andersdatter Lund
4) søster Anne Kirstine Andersdatter Lund
5) søster Maren Andersdatter Lund g.m. Jacob Nielsen i Nygård i [Nørre] Omme sogn
6) søster Mette Andersdatter Lund g.m. Anders Andersen Beesk.

790 Peder Eriksen, skipper i Ringkøbing. 1.10.1735, opslag 31.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Bjerg, by- og rådstueskriver, Peder Balvig.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter], skifte 9.10.1728 lbnr.774. B: Johanne Pedersdatter 8. FM: farbror Jens Eriksen.
Desuden nævnes afdødes far Erik Pedersen og enkens mor Anne Mathiasdatter

791 Karen Sofie Bredal, postmesterinde i Ringkøbing. 17.11.1735, opslag 73.
Enke efter Efraim Lesle, præst i Vorgod [og Nørre Vium]. A:
1) søster g.m. Seboldt Bilfeldt i Strellev.

792 Peder Lakier i Ringkøbing. 10.1.1735, opslag 85.
Auktion.

793 Laurids Iversen Flinker. 1735, opslag 109.
Regninger.

794 Nikolaj Hellevad i Ringkøbing. 1736, opslag 129.
Regninger.

795 Hans Pedersen Møller i Ringkøbing. 20.5.1737, opslag 143.
A:
1) Jens Pedersen Møller i Sønder Sejerslev i Emmerlev sogn
2) Peder Lauridsen i Sønder Sejerslev.

796 Christen Jensen Graa i Ringkøbing. 28.6.1738, opslag 199, næste pakke 508.
Auktion.
E: Vibeke Grum.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter], skifte 1.10.1717 lbnr.316, hvor afdøde kaldes Christen Borum. Af børn nævnes B: Maren Christensdatter Graa, kaldes også Maren Christensdatter Borum. Denne datter har arv efter sin morfar og mormor, skifte 9.3.1733.
Arv efter testamente for Jørgen [Bentsen] Vedel, præst i Dybe og hustru [Vibeke Christensdatter Bording].

797 Thomas Nielsen Holm, skrædder i Ringkøbing. 1.4.1740, opslag 219.
Skifte 1739.
B: Niels 8, Maren 5, Inger 4, Karen. FM:
FM: fars svoger Albert Olufsen.
Ved afkald 1753 og 1754 omtales børnenes faster Bodil [Nielsdatter Holm] g.m. Albert Olufsen og faster Anne Margrethe [Nielsdatter Holm g.m. Niels Jørgensen].
(Sml. lbnr.798).

798 Niels Jørgensen, skrædder i Ringkøbing. 12.1.1762, opslag 226, næste pakke 579.
E: Anne Margrethe Nielsdatter [Holm].
Afdøde var født på Falster.
Afdøde var formynder for enkens bror Thomas Nielsen Holm, skifte 1739 lbnr.797's 4B: Niels, Maren Inger og Kirsten, men der nævnes også en søn Christian Holm, i 1762 på Sohngårdsholm ved Ålborg, der omtaler sin ældste søster i Ålborg, en søster i Ringkøbing og en søster i Durup degnebolig.
Disse børns første formynder var deres fars svoger Albert Olufsen.
(Seogså næste pakke).

799 Mette Magdalene Jensdatter i Ringkøbing. 15.4.1737, opslag 255.
Poul Søltoft, tolder. B:
1) Didrik Poulsen Søltoft 13
2) Elisabeth Søltoft 10
3) Elsebeth Søltoft 9
4) Poul Peder Søltoft 7
5) Jens Søltoft 3.
FM: Søren Søltoft.

800 Anders Andersen, rådmand i Ringkøbing. 15.10.1742, opslag 260, næste pakke 41.
[Enkemand efter Maren Jørgensdatter Stauning]. B:
1) Jørgen Andersen Lassen, præst i Torsted
2) Anders Andersen
3) Hans Andersen
4) Dorthe Marie Andersdatter g.m. Jens [Hansen] Bøgvad, kapellan i Ringkøbing [og Rindum]
5) Anne Stauning Andersdatter.
Desuden nævnes: afdødes bror Hans Andersen Højer i Sønder Sejerslev
(Se også næste pakke).

801 Søren Borch, kromand på Holmsland og sergent i Ringkøbing. 1.2.1739, opslag 391.
E: Maren Thomasdatter Klit, der døde 9.8.1750.
Testamente af 15.10.1738.
Nævnes 1724 enkens mor Sidsel [Christensdatter] g.m. Thomas [Jespersen] Klit, [skifte 26.7.1687 lbnr.206].
Nævnes enkens søn Niels Christensen Holm.
Enken var moster for disse 5 søskende:
1) Sidsel Rosborg
2) Margrethe
3) Mette
4) Louise
5) Christian Bruun.
Enkens [halv]søster [Vibeke Jensdatter Rosborg] g.m. Oluf Graa, der døde 1742 i Bergen. B:
1) Niels Olufsen Graa 11
2) Anne Cathrine Olufsdatter Graa 10.

802 Malene Sofie Hansdatter Holm, ugift i Ringkøbing. 9.9.1742, opslag 489.
A:
0) forældre [Hans Pedersen Holm og hustru Lene Madsdatter Brink, skifte 13.7.1726 lbnr.366]
1) bror Mads Hansen Holm, [skifte 22.12.1742 lbnr.806]
2) bror Peder Hansen Holm, korporal
3) bror Thøger Lytsen Hansen Holm i Holland
4) halvbror Niels Lassen Hansen i Amsterdam.
FM: Jens Friis i Ringkøbing.
Afdøde havde ophold hos faster Maren Pedersdatter Holm i Ringkøbing.

803 Poul Pedersen Holm, skifte sluttet 16.7.1753, 502.
Broder lodseddel til B:
1) Christen Poulsen Holm, farver i Løgstør
2) Peder Poulsen Holm.
[3) Maren Poulsdatter Holm, skifte 26.2.1751 lbnr.819]
[4) Anne Poulsdatter Holm g.m. Jens Isaksen Friis, guldsmed].

804 Anne Ravndal i Ringkøbing. 22.7.1750, opslag 503.
Anmodning om løn til skifteforvalteren ved registrering og vurdering efter afdøde.

805 Mads Hansen Holm, der døde 1742 i Kanalen på rejse til Suriname. 22.12.1742, opslag 505.
A:
0) forældre [Hans Pedersen Holm og hustru Lene Madsdatter Brink, skifte 13.7.1726 lbnr.366].
1) bror Peder Hansen Holm, korporal
2) bror Thøger Lytsen Hansen Holm i Holland
3) søster Malene Sofie Hansdatter Holm, skifte 9.9.1742 lbnr.803.
Afdødes stedmor Maren Nielsdatter, enke efter Hans Møller. B:
4) halvbror Niels Lassen Hansen Holm i Amsterdam.
Afdøde havde arv efter moster Gyde Marie.
Desuden nævnes afdødes morbror Thøger Madsen i Ås i Skads sogn.

806 Anne Pedersdatter Stauning på Voldbjerg i Hee sogn. 1.7.1744, opslag 520.
Enke efter Jørgen Lassen. Af børn nævnes B:
1) B. P. Stauning
2) [Helene Jørgensdatter Stauning] g.m. Casper Buchholtz, forvalter på Voldbjerg.

807 Jørgen Lauridsen Lidemark i Ringkøbing. 12.1.1746, opslag 529.
Enkemand efter Elisabeth Hansdatter Lindegaard, der døde 12.5.1744.
Testamente af 9.4.1744.
Hans A:
1) bror Erik Lauridsen, død. 2B: 2 sønner, uvist hvor
2) søster Maren Lauridsdatter, enke efter Jacob [Hansen] Kappel, præst i Ørum [og Ginnerup].
Hendes A:
1) søster Birgitte Hansdatter Lindegaard i Ringkøbing, enke efter [Christen Sørensen] Aagaard, præst i Husby og Sønder Nissum ved svigersøn Terman Jensen, (se kontrakt i Husby 16.9.1705 i Ulfborg gejstlig skifteprotokol lbnr.20).

808 Oluf Andersen Gødesen i Ringkøbing. 26.10.1749, opslag 549.
E: Anne Margrethe Thomasdatter. B: Andreas 13, Casper 9. FM: Mads Pedersen.

809 Niels [Mikkelsen] Kjær, borgmester i Ringkøbing, [død 22.4.1749 i Viborg, begravet Viborg Sortebrødre 28.4.1749], opslag 561.
E: [Susanne Marie Johansdatter Eilertz]. LV: [Jens] Fuglsang, amtsforvalter. B:
(Navne angives ikke).
FM:
1) [morbror] Søren [Johansen] Eilertz, præst i Rødby [og Ringsebølle] på Lolland
2) fasters mand Johan Petersen, hofsnedker i Nørregade i København.

810 Thøger Lytsen Hansen Holm, der døde på farten fra Holland. 13.12.1746, opslag 577.
A:
1) bror Mads Hansen Holm, skifte 22.12.1742 lbnr.806
2) bror Peder Hansen Holm, underofficer
3) søster Malene Sofie Hansdatter Holm, skifte 9.9.1742 lbnr.803
4) halvbror Niels Lassen Hansen Holm, på farten fra Holland.
FM: Jens Isaksen Friis i Ringkøbing.
Afdødes formynder var Christen Jensen Graa, der døde, farbror Poul Pedersen Holm.
Arv efter afdødes forældre [Hans Pedersen Holm og hustru Lene Madsdatter Brink, skifte 13.7.1726 lbnr.366].
Arv efter afdødes moster Gyde Marie Madsdatter.
Afdøde kaldes også Tycho og Thyge.


Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1751-1763
B 80 - 137


811 Peder Mortensen i Ringkøbing. 19.2.1751, opslag 3.
E: Maren Thomasdatter. LV: Peder Andersen, rebslager. B: Morten 30, Thomas 28, Jens 25, Poul 22, Anne Marie 20, Hans 17, Peder 11. FM: Christen Nielsen.

812 Kirsten Jepsdatter i Ringkøbing. 10.2.1752, opslag 17.
Enke efter Mathias Christoffersen Koch, bager.
Afdøde har i levende live 12.5.1751 givet sin arv til stedsøn Christen Mathiasen, bager i Ringkøbing hans anden søn Mathias.

813 Gerhardt Gerritz, regimentfeltskær og hustru Birgitte Cathrine Hansen i Ringkøbing. Skifte sluttet 30.9.1751, opslag 33.
B:
1) Herman Christian Gerritz i Ribe latinskole
2) Birgitte Cathrine Gerritz g.m. Thomas [Thomsen] Lund til Slumstrup [i Sædding sogn]
3) Gertrud Marie Gerritz.

814 Arent Arentsen, skipper i Ringkøbing. 6.6.1752, opslag 37.
E: Maren Hansdatter. LV: Villum Clausen Fischer. B: Anne 9. FM: Mathias Jepsen, skipper.

815 Dorthe Bertelsdatter Taulov i Ringkøbing. 4.5.1752, opslag 40, 454.
Enke efter Christen [Andersen] Agerholm, kapellan i Ringkøbing[og Rindum]. B:
1) Bertel Andreas Christensen Agerholm, præst i Oddum
2) [Maren Christensdatter Agerholm] g.m. Hans Lauridsen Friis, præst i Alslev
3) [Helene Cathrine Christensdatter Agerholm] g.m. Oluf Franck, rådmand i Ringkøbing.

816 Didrik Mouridsen Krey, tolder i Ringkøbing. 30.4.1731, opslag 53.
E: Mette Cathrine Rasch, der også døde. LV: Daniel Filip Rask, [forvalter] på Lundenæs. B: Andreas Krey, løjtnant. nu købmand i Ringkøbing.
Blandt dokumenterne angives enkens familie, se lbnr.817.
(Sml. lbnr.766).

817 Anders Hansen Rasch, krigsråd og regimentsskriver ved Koldinghus rytterdistrikt, til Gudumkloster. 12.6.1726, opslag 136.
E: Johanne Lauridsdatter. B:
1) Andreas Rasch, kaptajn
2) [Mette Cathrine] Rasch g.m. Didrik Mouridsen Krey, tolder i Ringkøbing
3) datter g.m. Anker Hansen, amtsforvalter [i Silkeborg, Dronningborg og Mariager kloster amter]
4) datter g.m. Trabjerg, kaptajn
5) Cathrine Rasch.
(Familieskab angivet i forbindelse af ejerskab til Gudumkloster).

818 Helene Jørgensdatter Stauning i Ringkøbing. 19.7.1755, opslag 382.
Enke efter Casper Buchholtz, [forvalter på Voldbjerg i Hee sogn, død 1.9.1744]. B:
1) Otte Christian Buchholtz
2) Jørgen Lauridsen Buchholtz, student i Allerup præstegård, der døde
3) Lorents Buchholtz i Balle præstegård, præst i Bredsten sogn.
FM: Hans Friis, præst i Alslev og Hostrup.
(Dokumentet fordeler Jørgen Lauridsen Buchholtz arv).

819 Maren Poulsdatter [Holm] i Ringkøbing. 26.2.1751, opslag 384.
Enke efter Poul Christensen Vissing. B:
1) Dorthe Marie Vissing 18
2) Poul Christian Vissing 17, i apotekerlære i Kolding
3) Nikolaj Christian Vissing 13
4) Ellen Kirstine Vissing 11
5) Anders Stauning Vissing 6.
FM:
1) morbror Christen Poulsen Holm, farver i Løgstør
2) morbror Peder Poulsen Holm i Ringkøbing
3) mosters mand Jens Friis
4) mors søskendebarn Christian Holm.

820 Mads Madsen Vorgod i Ringkøbing. 14.2.1752, opslag 432.
E: Maren Lauridsdatter. LV: bror Christen Noe i Ringkøbing, Peder Isager til Hindsels. B: 1) [Lisbeth Madsdatter].
Stor gæld bl.a. til afdødes søskende Christen Madsen Vorgod den ældre, farver i Ringkøbing, Christen Madsen den yngre sst.
(Se skifte efter afdødes bror Niels Madsen Vorgod i København, Københavns originale skiftebreve 26.2.1754 lbnr.576).

821 Ellids Jensdatter i Ringkøbing. 8.8.1753, opslag 457.
Enke efter Bertel Bertelsen, [skifte 21.5.1724 lbnr.357]. A:
1) søster Maren Jensdatter, enke efter Ib Graversen.
Desuden nogle halvbroderbørn i Stauning.

822 Margrethe Fæddersdatter i Ringkøbing. 24.7.1755, opslag 478.
E: David Eriksen Colding. B: Christen 6, Erik 4.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1755.

823 Albert Olufsen, fattigforstander i Ringkøbing. 4,11,1755, opslag 482.
E: Bodil Nielsdatter Holm. LV: søsters mand Niels Jørgensen i Ringkøbing. A:
1) bror Christen Olufsen i Ringkøbing
2) søster Maren Olufsdatter g.m. Thomas Eriksen Colding, begge døde, skifte 3.12.1743. 1B:
a Anne Cathrine Thomasdatter 24.

824 Christen Jensen, amtspost til Ribe, i Ringkøbing. 13.9.1756, opslag 551.
E: Sidsel Mogensdatter. LV: Johan Mørk.
B:
1) Jens Christensen Post
2) Maren Christensdatter g.m. Anders Christensen Husted i Ringkøbing
3) Rebekka Christensdatter 28
4) Mogens Christensen
5) Anne Christensdatter 24.

825 Marie Bentsdatter Køster i Ringkøbing. 28.2.1763, opslag 581, 616.
E: Hans Jensen Holst, hattemager. B: Talke Marie 10, Anne Marie 17 uger.


Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1754-1761
B 80 - 138


826 Anne Nielsdatter Isager i Ringkøbing. 21.12.1754, opslag 3.
E: Mathias Jepsen Havrvig. B: Niels 7 dage, der døde. FM: morbror Mads Isager, skipper i Ringkøbing.

827 Jens Hansen Spillemand i Ringkøbing. 7.2.1755, opslag 12, 165.
E: Anne Marie Christensdatter. B:
1) Christen Jensen Boesen, skomager i Ringkøbing 27
2) Sinnet [Agnethe] Jensdatter g.m. Christoffer Otto von Wichelen, parykmager
3) Ingeborg Jensdatter 21
4) Jens Jensen 18
5) [Hans Jensen].
(Sml. lbnr.862).

828 Mette Cathrine Krey i Ringkøbing. 22.1.1755, opslag 15, 36.
E: Mads Jensen Aargab. B: Anders 5 uger.

829 Agathe Jepsdatter i Ringkøbing. 27.11.1756, opslag 20, 38.
E: Mads Jensen Aargab, skipper. B: Agathe 8 uger.

830 Karen Thomasdatter i Ringkøbing. 26.3.1757, opslag 23.
E: Poul Caspersen Buchholtz. B: Casper 2. FM: farbror Lorents [Caspersen] Buchholtz, præst i Bredsten i Tørrild herred.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Hansdatter i Ringkøbing, enke efter Thomas Jensen Aasted.

831 Mads Jensen Aargab, skipper i Ringkøbing. 25.8.1759, opslag 40, 179.
E: Ida Eriksdatter Falk. FM: Bang.
Af første ægteskab med Mette Cathrine Krey, skifte 22.1.1755 lbnr.828. B:
1) Anders Madsen Aargab 4½, 8 1773 buntmager i København.
FM: farbror Hans Jensen Aargab i Årgab på Klitten, Anders Andersen.
Andet ægteskab med Agathe Jepsdatter, skifte 27.11.1756 lbnr.829. B:
2) Agathe Madsdatter Aargab 3.
FM: mors stedfar Niels Hansen til Frøstrup, morbror Mads Jepsen i Ribe, morbror Søren Lyhne i Ribe.

832 Udgår, se lbnr.862A.

833 Christen Madsen Vorgod den ældre, farver i Ringkøbing. 11.7.1757, opslag 135.
E: [Maren Lauridsdatter Rindum]. B:
1) Mads Christensen Vorgod, farver i Ringkøbing
2) Sidsel Christensdatter Vorgod i København
3) Maren Kirstine Christensdatter Vorgod, skiftet slut 4.4.1761
4) Elisabeth Christensdatter Vorgod.
FM: Niels Rindum og bror Jens Bjerg Rindum
Desuden nævnes afdødes brødre Mads Madsen Vorgod og Christen Madsen Vorgod den yngre, kirkeværge.

834 Christian Schmidt, byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling herred. 1756, opslag 187.
Diverse dokumenter og auktionsskøde på Vennergård i Velling.
(Sml. lbnr.901).

835 Peder Boesen, borgmester i Ringkøbing. 28.7.1758, opslag 257.
[Enkemand efter Kirsten Hansdatter Brygmann, død 2.1.1722]. B:
1) Kirstine Marie Boesen i Ringkøbing
2) Kirsten Boesen på Avsumgård
3) Anne Marie Boesen, død, var g.m. Niels Mikkelsen Kjær, borgmester, (se lbnr.809). 1B:
a Mikkel Nielsen Kjær, student i København.
Afkald 26.11.1723 fra enkens søster Margrethe Cathrine Hansdatter Brygmann hos bror Jacob Brygmann (Brochmann) i Hjortsvang præstegård, præst [i Linnerup og Hammer] for arv efter far Hans Brygmann, toldkontrollør i Ringkøbing.

836 Johanne Mouridsen Krey i Ringkøbing. 1.9.1758, opslag 329.
Arvinger kendes ikke.

837 Jens Christen Holm i Ringkøbing. 10.12.1759, opslag 354.
Ind- og udgæld.

838 Margrethe Thomasdatter Klit i Ringkøbing. 26.2.1759, opslag 361.
E: Josef Mogensen Six, rådstuetjener. A:
1) søster Utilie Thomasdatter, død. 2B:
a Thomas Sørensen, udenlands
b Use Sørensdatter.
Enkemanden har været jæger i Bayern og skytte på Endrupholm.
Vedlagt Christen Thomsen Klits attest af 13.1.1727:
afkald af 17.10.1726 til Claus Tang, herredsskriver i Madum
fra Mikkel Thomsen, herredsfoged på Fyn for arv til hans børn efter Sidsel Jensdatter [Rosborg, København Borgret konceptskifte 5.8.1756],
der havde arv efter dennes far [Jens Rasmussen Rosborg, måler og vejer i Ringkøbing].

839 Eskild Mikkelsen Rude, rådmand, kontrollør samt vejer og måler i Ringkøbing. 30.7.1759, opslag 405, næste pakke 190.
Enkemand. B:
1) Sofie Hedvig Rude, død, var g.m. Jacob Elias Hofmann, apoteker i Holstebro. 1B:
a Johanne Marie Jacobsdatter Hofmann 6½.

840 Karen Stabel i Ringkøbing. 22.9.1759, opslag 478.
A: far Laurids Jensen g.m. Anne Pedersdatter.

841 Niels Andersen Nitrup, skrædder i Ringkøbing. 16.10.1759, opslag 479.
E: Birgitte Margrethe Lauridsdatter. B: 2 sønner og 1 datter.
Enken forsørges af fattigkassen.

842 Margrethe [Carstensdatter] i Ringkøbing. 30.8.1760, opslag 481, 495.
Enke efter Jens Markussen Listo, guldsmed, [skifte Holstebro 13.10.1747 lbnr.75]. B:
1) Elisabeth Kirstine Jensdatter Listo på Løvenholm
2) Maren Jensdatter Listo gift i Sverige
3) Markus Jensen Listo, matros i Holland.
Desuden nævnes afdødes [halv?]søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Christen Schmidt i Amsterdam.

843 Anne Kirstine Ibsdatter i Ringkøbing. 29.4.1760, opslag 490, 557.
E: Peder Poulsen Holm. B: Poul 4.
Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1759.

844 Madam Pedersen i Ringkøbing. 31.1.1757, opslag 549.
B: to ugifte døtre.

845 Hans Clausen Fischer, rebslager i Ringkøbing. 1760, opslag 550, 559.
Enkemand efter [Sidse Madsdatter Vorgod]. B:
1) Anne Hansdatter Fischer 21
2) Claus Hansen Fischer 20
3) Mads Hansen Fischer 18
4) Anders Hansen Fischer 17.
FM:
1 farbror Villum Fischer
2 morbror Christen Madsen Vorgod.

846 Maren Hansdatter i Ringkøbing. 6.5.1760, opslag 560.
Afdøde var for nylig ankommet fra Østertoft i Stadil sogn.
Arvinger angives ikke.

847 Simon Christensen Polder i Ringkøbing. 11.8.1760, opslag 566.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Mads Vorgod. B:
1) Christen Simonsen Polder, over 30 år på Bregentved på Sjælland
2) Anne Simonsdatter Polder 30
3) Sidsel Simonsdatter Polder 28.
Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1760.

848 Jens Hildebrandt Rasmussen, smed i Ringkøbing. 12.3.1760, opslag 571, 579.
E: Anne Thomasdatter Aasted. LV: Christen No. B: Anne Marie 3. FM: Poul Buchholtz.

849 Niels Nielsen Husted i Ringkøbing. 13.12.1760, opslag 592.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Madsen Vorgod.
Af første ægteskab B:
1) Jens Nielsen Husted 25
2) Anne Marie Nielsdatter Husted 22.
FM: farbror Jens Nielsen Husted i Ølstrup.

850 Susanne Tang i Ringkøbing 12.12.1760, opslag 601.
E: Christoffer Tam.
Skiftet udsættes til 23.1.1761, men ses ikke.Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1762-1772
B 80 - 139


851 Poul Søltoft, [tolder] i Ringkøbing. 18.8.1762, opslag 2, 166.
E: Agnethe Lyngby.
[Første ægteskab med Mette Magdalene Jensdatter, skifte 15.4.1737 lbnr.799].
Arvelod til Elisabeth Cathrine Søltoft g.m. Gotfred Andersen Theuf?, toldkontrollør i Kristiansand i Norge.
Afkald fra:
1) Didrik Søltoft
2) Jens Søltoft
3) Carl Peder Søltoft
4) Elsebeth Søltoft g.m. Peder Hansen Arf, styrmand.

852 Laurids Poulsen, vognmand i Ringkøbing. 24.11.1762, opslag 20, 49.
E: Maren Thuesdatter. LV: Hans Christian Iversen. A:
1) bror Jacob Pilgaard i Velling ved søn Mads Jacobsen Pilgaard
2) bror Christen Poulsen i Røgen
3) søster Kirsten Poulsdatter g.m. Jens Iversen i Lem
4) søster Karen Poulsdatter i Tim
5) bror Mogens Poulsen i Velling, død. 4B: Henrik, Morten, Anne, Mette. FM: stedfar Peder Nielsen Havrvig på Holmsland Klit.

853 Maren Hansdatter i Ringkøbing. 27.11.1762.
Enke efter Thomas Jensen Aasted, købmand. B:
1) Jens Thomsen, var trolovet, men døde inden vielsen. 1B:
a Thomas Jensen
2) Hans Thomsen Aasted, farversvend i København
3) Niels Thomsen, student på Regensen i København
4) Karen Thomasdatter, [skifte 26.3.1757 lbnr.830], var g.m. Poul C. Buchholtz. 1B:
a Casper Poulsen 8
5) [Anne Thomasdatter Aasted] g.m. Samuel Knudsen, smed i Haderslev. Første ægteskab med Jens Hildebrandt Rasmussen, [skifte 12.3.1760 lbnr.848]. 1B:
a Anne Marie Jensdatter Hildebrandt.
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1749.

854 Jeppe Knudsen No, slagter i Ringkøbing. 20.2.1763, opslag 65, 110.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Knud Jepsen 28 på farten fra Holland
2) Søren Jepsen 24
3) Karen Jepsdatter gift i Amsterdam
4) Kirsten Jepsdatter gift i Amsterdam
5) Marianne Jepsdatter gift i Amsterdam.
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1749.

855 Margrethe Thomasdatter i Ringkøbing. 21.3.1763, opslag 68, 119.
Enke efter Laurids Jørgensen. A:
1) søster Karen Thomasdatter i Tim ved søn Thomas Olufsen.
Desuden nævnes afdøde mands far Jørgen Gødesen og brødre Jacob Jørgensen i Husby og Gert Jørgensen, ridefoged på Bækmark.

856 Henrik Clausen Sehested, skipper i Ringkøbing. 2.9.1762, opslag 124, 167.
E: Johanne [Jensdatter]. LV: Hans Christian Iversen. B:
3) Anne Cathrine Henriksdatter Sehested 6
4) Claus Henriksen Sehested 1.
Første ægteskab med [Folger Marie Coster, begravet Ringkøbing 5.10.1741]. B:
1) Elisabeth Henriksdatter Sehested 17
2) Teitke Henriksdatter Sehested 10.
FM:
1 Oluf Bertelsen
2 Jeppe Kolby.
Litteratur: Da Magistraten i Ringkøbing blev sorteper af Erik Knudsen i: Hardsyssel årbog 1987 side 103-120.

857 Knud Thomsen, markmand i Ringkøbing. 18.10.1765, opslag 198.
E: Maren Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

858 Peder Christensen Møller, toldbetjent i Ringkøbing. 21.9.1767, opslag 200.
E: Johanne Knudsdatter. B: Christen 17, Knud 15, Mathias 13, Anne Kirstine 10, Bo 8, Inger Cathrine 5. FM: farbror Christian Christensen, smed.

859 Anne Jespersdatter i Ringkøbing. 23.9.1767, opslag 202.
Enke. A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Olufsen, degn i Såby ved Kolding
2) bror Christen Jespersen på Holmsland
3) halvsøster Maren Madsdatter på Holmsland, enke efter Christen Lauridsen.

860 Maren Lauridsdatter Holm i Ringkøbing. 30.5.1768, opslag 206.
B:
1) datter g.m. Peder Stovgaard
2) Maren Nielsdatter Holm.

861 Margrethe Jensdatter Odderbech i Ringkøbing. 3.6.1765, opslag 209, 624.
E: Poul Pedersen Stauning, der i nogen år har været udrejst fra hende. B:
1) Jens Poulsen Stauning 7.
FM:
1 farbror Jens Stauning
2 farbror Peder Stauning.
Ophold i huset til afdødes farmor Margrethe [Mortensdatter] Friede, enke efter Jens Odderbech [i Holmgård i Sønder Lem sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 28.4.1741 lbnr.139].
[Afdøde blev begravet 1.6.1765 og afdødes farmor blev begravet 21.8.1765].
(Sml. lbnr.275, 418).

862 Christen Jensen Løgstør, skomager i Ringkøbing. 6.8.1765, opslag 281 samt forrige pakke opslag 174.
A:
1) mor Anne Marie Christensdatter, enke efter [Jens Hansen Spillemand, skifte 7.2.1755 lbnr.827]
2) bror Jens Jensen Løgstør, skomager
3) søster Sinnet Agnethe Jensdatter, skifte 14.10.1765 lbnr.869, var g.m. Christoffer Otto von Wichelen, parykmager. 2B: en dreng 12, en pige 10. FM: Jeppe Kolby
4) søster [Ingeborg Jensdatter] g.m. Laurids Lauridsen Koldvin
5) bror [Hans Jensen Spillemand], død. E: Karen Pedersdatter Rose. 2B:
a Hans Hansen 12, i skomagerlære hos afdøde
b Jens Hansen 7, [døbt Ringkøbing 3.12.1757].
FM: stedfar Søren Jepsen, skomager i Viborg.

862A Christoffer Hein, strandinspektør i Ringkøbing, der døde 3.8.1767, opslag 335, forrige pakke opslag 115.
Enke efter Karen Lund, der døde 8.7.1767. B:
1) Else Marie Christoffersdatter Hein, 3 år gammel, der døde 8.11.1767.
FM: Johan Frederik Hein, apoteker i Ringkøbing.
Barnets arvinger A:
1) farfar Johan Hein, skomager i Ribe, død juli 1756. Enken Anne Marie lever i Husum og er 78 år. 1B:
a Anne Hein 45. FM: Johan Frederik Hein, apoteker i Ringkøbing
2) morfar [Niels Pedersen] Lund, [præst i Ølstrup og Hover], død. Enken Maren [Hansdatter] Falk lever i Ringkøbing. 1B:
a Kirsten Lund.

863 Helene Cathrine Agerholm 22.4.1767, opslag 386.
E: Oluf Franck, rådmand.
Første ægteskab med Anders Sørensen Møller i Ringkøbing, skifte 24.7.1739. B:
1) Christine Andersdatter Møller 15 i 1739
2) Mette Andersdatter Møller 13 i 1739
3) Christiane Dorthe 9 i 1739.
FM: morbror Bertel Andreas [Christensen] Agerholm, præst i Oddum, mosters mand Hans Lauridsen Friis, præst i Alslev og Hostrup, afløst af eftermand Abraham Sørensen Jessen, Søren Møller, købmand i Viborg.

864 Kirsten Nielsdatter Lyne i Ringkøbing. 5.12.1767, opslag 416.
Enke efter Joen Havrvig, [skifte 11.3.1721 lbnr.346, hvor afdøde kaldes Bodil Nielsdatter].
Hendes A:
1) søster Anne Cathrine [Nielsdatter Lyne], enke efter Mikkel [Jochumsen] Købke, hattemager, [død 1750]
2) brorsøns datter Anne Marie Jensdatter. FM: Peder Andersen, rebslager
Hans A:
1) bror [Jeppe Christensen Havrvig, skifte 1.7.1720 lbnr.339]. 2B:
a Mathias Jepsen, skipper
b Christen Jepsen Havrvig g.m. Maren Stauning

865 Anne Cathrine [Colding] i Ringkøbing. 7.9.1768, opslag 458.
Enke efter Peder Bølling, [skifte 2.9.1744 lbnr.378]. B:
1) Maren Pedersdatter Bølling 38
2) Jens Pedersen Bølling, død på rejse til Suriname
3) Cathrine Elisabeth Pedersdatter Bølling g.m. Christian Frederik Thyme i Kamstrup, degn i Roskilde Frue
4) Johanne Dorthe Pedersdatter Bølling 27.

Oversigt over skifter 1763-1773, hvoraf de fleste ikke er fuldført. De skifter, der ikke er anført andre steder anføres lbnr. 867-877, opslag 499.

866 David Colding i Ringkøbing. 3.3.1763.
Fallit, sluttet 5.7.1763.

867 Christen Frandsen i Ringkøbing. 6.6.1764.
Sluttet 18.10.1764.

868 Jens Borchs hustru i Ringkøbing. 8.12.1764.
Sluttet 12.12.1764 uden noget at arve.

869 [Sinnet Agnethe Jensdatter] i Ringkøbing. 14.10.1765.
E: Christoffer Wichelen, parykmager.
Afsluttet 30.10.1765 uden noget at arve.

870 Anne Jespersdatter, en gammel kvinde i Ringkøbing. 27.1.1768.
Skiftet sluttet uden noget at arve.

871 Maren Kurmann, en fattig enke i Ringkøbing. 30.4.1768.
Sluttet samme dag uden noget at arve.

872 Jomfru Ibsen, fattig i Ringkøbing. 9.5.1768.
Sluttet 10.5.1768 uden noget at arve.

873 Jens Løgstørs hustru i Ringkøbing. 30.7.1768.
Sluttet samme dag, da enkemanden lovede at betale gælden.

874 Hein, [strand]inspektør i Ringkøbing. 6.7.1768.
Afsluttet. Der er myndige arvinger. [Se lbnr.862A]

875 Cathrine Bølling i Ringkøbing. 6.10.1768.
Skiftet sluttet 8.5.1769.

876 Lund, kobbersmed i Ringkøbing. 26.4.1769.
Sluttet 1.5.1769.

877 Peder Staunings kone i Ringkøbing. 11.10.1773.
Afsluttet samme dag efter enighed mellem enkemanden og arvingerne.

878 Christen Mathiasen Dorschæus i Ringkøbing. 5.12.1770, opslag 591.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Christian Smed. B:
1) Jens Christensen 28
2) Mathias Christensen 26
3) Søren Christensen 23
4) Abelone Christensdatter 12.

879 Mette Marie Nikolajsdatter i Ringkøbing. 15.1.1771, opslag 598.
E: Ebbe Stavsholm, skrædder. A: mor Karen Christensdatter [Møller] i Åle sogn ved Horsens, enke efter Nikolaj Vilsted, [herredsfoged]. LV: Jørgen Christian Møller.

880 Mette [Jensdatter] Bagge i Ringkøbing. 25.7.1771, opslag 600.
Enke efter Johan Christoffer [Jacobsen] Eilertz, præst i Ringkøbing og Rindum. Fordeling af arv til søns børn A:
1) Mette Bagge Eilertz g.m. Peder Steensen, præst i Vinje i Kristiansand stift i Norge
2) Karen Eilertz g.m. Johan Casper Preuss, hytteskriver ved sølvværket i Kongsberg i Norge
3) Andreas Eilertz.
FM: afdødes søn Christen Lodbjerg Eilertz i København ved svoger Peder Tang i Ringkøbing.
[Hele skiftet ses Hind herred gejstlig 19.5.1770 lbnr.11].

881 Johan Mørk, kobbersmed i Ringkøbing. 3.4.1762, opslag 603.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Dørcher, løjtnant og kontrollør i Ringkøbing. B: Gertrud Marie 14, Abel Cathrine 12.

882 Rasmus Christen Andersen Snede, organist i Ringkøbing. 12.8.1771, opslag 647.
[Enkemand efter Anne Hjerrildsdatter, skifte 27.11.1765 lbnr.553].
Lærebrev, ansættelsesbreve med flere dokumenter.
Afdødes far var Anders [Sørensen] Snede, præst på Mandø.

883 Carl Søltoft i Ringkøbing. 26.5.1767, opslag 668.
E: Helene Kirstine [Valtersdatter Sejer]. B: Mette Pouline 3, Anne Thomine Cathrine 9 uger. FM: farbror Jens Søltoft.

884 Hans Fovsing, bådfører i Ringkøbing. 27.4.1772, opslag 675.
E: Margrethe Cathrine Mathiasdatter Sahrs, der også døde. B: Cathrine Marie, der tjener sønderude. FM: Christen Tim.


Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1773-1779
B 80 - 140


885 Peder Andersen Alrum, der døde på rejse til Amsterdam. 23.6.1773, opslag 1, 65.
A:
1) far Anders Pedersen og hustru der begge lever i Stadil sogn
2) bror Christen Andersen i Stadil sogn.

886 Cathrine Marie Louise Cannart, ugift i Ringkøbing. 3.11.1773, opslag 33, 136.
A:
0) [forældre Louis Cannart, kirurg, død 1742 g.m. Else Mogensdatter Vendelbo.
Fars første ægteskab med Margrethe Thomasdatter Klit, skifte 29.3.1719 lbnr.330]
1) moster Cathrine Marie Vendelbo, [skifte 1.7.1773 lbnr.887]
2) [moster Elisabeth Mogensdatter Vendelbo, død 1752, var g.m. Hans Trige i Nygård i Velling sogn].1B:
a Ida Sofie Trige g.m. Carl Frederik Wolch, bogbinder i Randers
3) mors halvsøster Dorthe [Barbara Eliasdatter] i Abel Cathrines Hospital i København, enke efter Anders Snede, [præst på Mandø].

887 Cathrine Marie Vendelbo i Ringkøbing. 1.7.1773, opslag 47.
Testamente af 18.3.1768. A:
1) søster Else Vendelbo g.m. Laurids Cannart, begge døde. 1B:
a Cathrine Marie Louise Cannart. FM: Jens Vedersø.

I dokumenter til skifte efter borgmester Niels Bjerg ligger adskillige afkald med mere, der ikke ses andre steder, lbnr.888-899.

888 Amalie Margrethe Moth i Ringkøbing. 15.12.1774, opslag 131.
E: Johan Stabel, apoteker.
Testamente af 7.12.1774.

889 Laurids Pedersen Vejlgaard, ugift tjenestekarl i Ringkøbing. 13.5.1775, opslag 308, 805, 810.
A:
1) bror Niels Pedersen Vejlgaard, død. 2B:
a Peder Nielsen Vejlgaard i Dal i Lem sogn
b Kirsten Nielsdatter Vejlgaard g.m. Morten Jensen Nollund i Lergrav på Holmsland
2) bror Peder Pedersen Vejlgaard i Søndervig, død. 2B:
a Sidsel Pedersdatter, enke efter Niels Andersen i Hovvig i Nysogn nu g.m. Thomas Hansen på Nørre Klit
b Maren Pedersdatter i Skjern g.m. den skrøbelige Peder Graversen i Ribe Hospital
3) bror Jens Pedersen, snedker i Holstebro, [skifte Holstebro 21.8.1759 lbnr.161]. 4B:
a Peder Jensen Vejlgaard, tømrer i Holstebro
b Johannes Jensen Vejlgaard, gørtlersvend i Holstebro
c Bodil Kirstine Vejlgaard i Holstebro, enke efter Rubritz
d Dorthe Marie Vejlgaard g.m. Peder Overgaard, degn i Resen og Humlum.
4) søster Anne Pedersdatter i Amsterdam.

890 Afkald i Ringkøbing. 16.6.1731, opslag 331.
Afkald for arv efter Anne Pedersdatter Bjerg i Ringkøbing fra A:
1) halvsøsterdatter Anne Eriksdatter g.m. Ib Jørgensen i Ringkøbing
2) halvsøsterdatter Sidsel Eriksdatter, død. E: Peder Jensen i Favrby i Lem sogn, [nu g.m. Maren Nielsdatter]. 1B:
a Sidsel Pedersdatter
til Anne Pedersdatter Bjergs bror Jens Pedersen Bjerg i Ringkøbing.
Desuden afkald til Jens Pedersen Bjerg fra:
3) Maren Nielsdatter g.m. Laurids Nielsen Rindum i Ringkøbing
4) Johanne Nielsdatter g.m. Anders Elkær i Velling
5) Anne Nielsdatter g.m. Peder Christensen i Rindum annekspræstegård
6) Villads Nielsen i Stauning
7) Jens Nielsen i Stauning
8) Bodil Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Hee
9) Karen Nielsdatter g.m. Mikkel Fruergaard i Stauning.

891 Afkald i Ringkøbing. 10.5.1775, opslag 335.
Afkald fra Laurids Pedersen, student i Ribe for arv efter fars moster Karen Regelsdatter, skifte 30.11.1759, var g.m. Laurids Thomsen i Ringkøbing til morbror Peder Fridsch, borgmester i Ribe.

892 Anne Rasmusdatter Bagger i Ringkøbing. uden dato, opslag 355.
A:
1) bror Hans Rasmussen, død. 4B:
a Jens Hansen
b Rasmus Hansen
c Mikkel Hansen, afkald 31.9.1767
d Kirsten Hansdatter
2) bror Christen Rasmussen, død. 4B:
a Niels Christensen
b Rasmus Christensen
c Jens Christensen
d Milter Christensen
3) halvsøster Anne [Christensdatter Stadil], enke efter [Christen Jørgensen Kovstrup], degn i Velling.

893 Afkald i Ringkøbing 5.10.1773, opslag 344, 357
Afkald fra Agnethe Jacobsdatter i Holstebro, enke efter Christen Lauridsen.

894 Afkald i Ringkøbing 16.1.1760, opslag 346.
Afkald fra
1) Vibeke Stauning, der er død, var g.m. [Christian] Schmidt, byfoged og rådmand i Ringkøbing
2) Gunder Marie [Andersdatter] Stauning g.m. Villum Clausen Fischer
for arv efter far [Anders Pedersen Stauning], skifte 12.5.1744.

(Sml. Hind herred gejstlig lbnr.17)

895 Afkald i Ringkøbing. 17.1.1763, opslag 353.
Afkald fra Jørgen Graversen i Varhede i Avlum sogn på Tviskloster gods for arv efter bror Bertel Graversen i Ringkøbing.

896 Laurids Jensen Oksfeld i Ringkøbing. 7.1.1762, opslag 359.
E: Anne Pedersdatter, der flyttede til Voldbjerg gods og der døde og der afholdt skifte.
Afkald fra A: Jens Lauridsen, Lorents Eskildsen, Lorents Hansen og deres afdøde søster.

897 Niels Cortsen i Ringkøbing. 10.12.1752, opslag 360.
A:
1) bror [Christen Cortsen], død. 4B:
a Peder Christensen
b Cort Christensen
c Anne Christensdatter
d Maren Christensdatter
2) bror [Oluf Cortsen], død. 3B:
a Jens Olufsen
b Cort Olufsen
c Kirsten Olufsdatter.
(Sml. lbnr.370).

898 Severin Schielderup og hustru [Else Jensdatter Augsburg] i Ringkøbing. Skifte slut 26.2.1745, opslag 362.
Afkald 30.3.1745 fra B:
1) Gedske Kirstine Schielderup
2) Elisabeth Sofie Schielderup.
FM: Jens [Henrik] Brasch til Lindtorp [i Asp sogn], Søren [Michael Christensen] Brasch, præst i Tim og Madum.
[Hendes første ægteskab med Jens Mikkelsen Rude, skifte 16.11.1725 lbnr.363].

899 Mads Nielsen Ravn, præst i Vedersø. 27.10.1749, opslag 363.
Brev fra afdødes bror Peder Nielsen Ravn, degn i Vester Moland i Norge til afdødes søster Margrethe Kirstine Ravn g.m. Niels Bjerg, borgmester i Ringkøbing.

900 Cathrine Elisabeth Heebo i Ringkøbing. 21.12.1776, opslag 602.
A: bror Svend Heebo, overinspektør hos greve Laurvig i København.

901 Christian Schmidt, byfoged i Ringkøbing. 12.8.1775, opslag 701.
Kommissionsdom om bøder for forsømmelighed, krævet af afdødes datter Margrethe Kirstine Schmidt.

902 Udlægsforretning i Ringkøbing. 27.8.1778, opslag 719.
Udlægs hos Krag, løjtnant og tolder på grund af gæld.


Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1780-1786
B 80 - 141


903 Johan Jørgensen Kyhn, klejnsmed i Ringkøbing. 17.6.1780, opslag 1, 166.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Christen Smed. A: søster Marie Øllegaard g.m. Knud Kaas, degn i Sønderholm og Frejlev sogne i Hornum herred.

904 Emerentze Cathrine Krøpelin, der døde 29.2.1784 i Ringkøbing. 22.5.1784, opslag 538, 570.
Enke efter Jens Fuglsang, amtsforvalter og kancelliråd i Ringkøbing, der døde 11.4.1773.
B:
1) Jens Frederik Fuglsang, kasserer i Danske Kancelli
2) Johan Fuglsang, herredsfoged for Ulfborg Hind herreder
3) Anne Marie Fuglsang g.m. Johan Christian Ludvig von Ebel, major i Århus
4) Isak Christian Fuglsang, død.

905 Mads Pedersen Holm i Ringkøbing. 5.2.1784, opslag 539.
E: Sidsel Jensdatter. LV: svoger Hans Holst.
Arvinger angives ikke.

906 Karen Wichlass i Ringkøbing. 11.5.1783, opslag 543.
Enke.
Registrering.

907 Barbara i Ringkøbing, der døde 6.4.1786, opslag 612.
Enke efter Laurids. A:
1) Thomas Lauridsen
2) Niels Sylvestersen
3) Christen Vanting
4) Mette Lauridsdatter. FM: Christen Smed.


Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1787-1792
B 80 - 142


Ingen nye.

Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1794-1799
B 80 - 143


908 Christen Jensen i Hugborg i Rindum sogn. 1791, opslag 1445.
Enkemand. B: Cathrine Marie. FM: farbror Frederik Pilgaard i Brejning, der døde, søskendebarn Oluf Pedersen i Hugborg.
Henvisning til dette skifte under Sønder Holmgård, som dokument i gårdens ejer Niels Rindums skifte 1.6.1795 lbnr.464.


Ringkøbing byfoged
Skiftebreve og skiftedokumenter
1799-1807
B 80 - 144


909 Hans Jørgensen, toldinspektør i Ringkøbing. 9.4.1803, opslag 1951.
E: Johanne Elisabeth. Afkald fra B:
1) [Margrethe Jørgensen] g.m. [Bent] Mulvad i Holstebro
2) A. C. i København. FM: Kirketerp, banco-direktør i København.

910 Christen Christensen Væver i Gammelmølle i Råsted sogn. 20.1.1806, opslag 2193.
E: Anne Christensdatter Skaaning. LV: Erik Hvolby i Ulfborg. B:
1) Cathrine Marie Christensdatter 11
2) Christen Christensen Væver 9
3) Christen Christensen Skaaning 7
4) Johanne Marie Christensdatter 5
5) Jens Christensen 3
6) Anders Christensen 1.
FM: samfrænder Niels Christensen Rohde i Kæret i Lild sogn i Thisted amt, Peder Skaaning i Kastbjerg i Dybe sogn, Jens Christensen Silkeborg i Hedegård i Idum sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 13.7.1805.

SLUT