Erik Brejls hjemmeside

Start

Riberhus amt skifteuddrag
1718 - 1796

Skifteprotokoller

[1730-1743]   [1743-1746]   [1746-1754]   [1754-1760]   [1759-1764]

[1763-1769]   [1769-1777]   [1777-1785]   [1777-1785]   [1785-1791]   [1789-1792]  


Skiftebreve

[1718-1796]  [1768]Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


På Fanø angives mange mænd med dobbelt patronym, hvor sidste patronym fungerer som en slags slægtsnavn, idet det ikke er fornavnet på bedstefar. Se f. eks. lbnr.332, 351, 352, 374, 483, 657.
Dobbelt patronym kan også forekommer ved opkald. Se lbnr.1372, 1439, 1472, 1482.


Kirker på Fanø

fanø  


.


Steder i Nordby sogn på Fanø:

Ved møllen
Odden
Nordby kirke
Nørby
Byen
Rindby eller Renderne


fanø nord  


Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1730-1743
B 9 - 1213

1 Testamente 17.1.1711, side 3.
Testamente af 17.1.1771 for Steffen Nielsen [Ehrenfeldt] på Brejninggård [i Brejning sogn i Bølling herred] og hustru Maren Schutz.

2 Købebrev 24.1.1726, side 8.
Købebrev og skøde på Visselbjerg [i Alslev sogn] fra Daniel Rantzaus arvinger til Ditlev Brockdorff til Rohlstorf.

3 Testamente i Janderup sogn. 2.8.1727, side 9.
Testamente af 2.8.1727 for Laurids Andersen Jegsmark i Hyllerslev i Janderup sogn og hustru Maren Gødesdatter.

4 Niels Andersen Serup i Strandby i Jerne sogn. 27.5.1730, side 14.
E: Otte Sofie Engelstoft. LV: afdødes bror Joen Serup, birkedommer i Hunderup birk. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter Serup 10
2) Elisabeth Nielsdatter Serup 7.
FM:
1 farbror Peder Serup i Estrup mølle på Sjælland
2 farbror Søren Serup i København.
Arv efter enkens mor Anne [Nielsdatter Struck]. E: Christian [Olufsen] Engelstoft, præst på Sønderho på Fanø til enkens søskende:
1 Eberhardine Elisabeth Engelstoft
2 Anne Engelstoft
3 Christine Engelstoft, død. 1B:
a Hans Schack
4 Oluf Christian Engelstoft, død. Enken i Brøndum.

5 Anne Barbara [Thomsen] på List. 28.3.1733, side 36.
E: Carl Roeder, tolder på List. A:
1) bror Christian Thomsen i København
2) bror David Thomsen i Paroe ved Stralsund
3) bror Henrik Thomsen i Paroe.
Enkemandens far Carl Roeder senior, der havde boet på List i 4 år, var for tiden på Sjælland for at besøge sin anden søn.

6 Anne Sofie Steenselsdatter på List. 20.2.1733, side 42.
E: Thomas Nielsen, kontrollør. B: 2 døtre og sønner, hvis navne ikke angives. (Sml. lbnr.137).
Siderne 46-50 er tomme og ubeskrevne.

7 Søren Jessen i Hjerting [i Guldager sogn]. 24.10.1733, side 51.
E: Karen Abrahamsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1733.

8 Daniel Langenau, kaptajnløjtnant i Vejen. 10.2.1734, side 53.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.1.1734.

9 Anne Enevoldsdatter på Store Heebo i Janderup sogn. Skifte sluttet 28.7.1731, side 59.
E: Simon Christensen.
Testamente af 13.1.1729.

10 Simon Christensen til Store Heebo i Janderup sogn, [begravet Janderup 5.11.1732], side 64.
E: Mette Marie Joensdatter.
Testamente af 11.1.1732.

11 Afkald i København. 21.9.1734, side 68.
Afkald af 3.5.1734 fra Oluf Sørensen Hassel med værge Olfert Fischer, kaptajn i København for arv efter Anne Enevoldsdatter, skifte sluttet 28.7.1731 lbnr.9, der var g.m. Simon Christensen på Store Heebo i Janderup sogn

12 Niels Witlev, major på Bramminge. 15.10.1734, side 72.
Enkemand efter Magdalene Leegaard, skifte 8.5.1718.
Første ægteskab med Sofie Amalie von Eppingen, skifte 5.9.1716. B:
1) Marie Elisabeth Witlev.
FM: Bertram [Jochumsen] Højer i Gamst, præst i Andst og Gesten.

13 Peder Sørensen Holst til Lydumgård. 8.12.1732, side 77.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Jacob Jensen Kolding.
Første ægteskab med Susanne Pedersdatter Skytte, skifte slut 28.3.1716. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 24
2) Daniel Pedersen Holst 22, på Moss i Norge
3) Cathrine Pedersdatter 19, i Amsterdam
4) Søren Pedersen Holst 18, på Lydumgård
5) Anne Pedersdatter 17, på en gård ved Flensborg.
FM:
1 Søren Sørensen Sterm til Viumgård [i Sønder Vium sogn]
2 Søren Christensen til Hesselmed [i Ål sogn].

14 Christen Bygum i Astrup [i Brøndum sogn], herredsfoged i Skast herred. 4.8.1734, side 112.
E: Kirsten. LV: Thomas Hoberg. B:
1) Frederik Ludvig Christensen Bygum
2) Anders Christensen Bygum.
FM:
1 Søren Møller, birkefoged på Fanø
2 Hans Krag på Lykkegård.

15 Joen Andersen Serup i Hunderup. birkefoged i Hunderup birk. 29.5.1734, side 135.
E: Anne Engelstoft. LV: [Terman] Termansen, rektor i Varde. B:
1) Frederik Serup 5½
2) Oluf Christian Serup 2½.
FM:
1 farbror Peder Serup i Estrup mølle på Sjælland
2 farbror Jørgen Serup i København.

16 Jens Østrup i Hjerting. 29.6.1734, side 155.
Enkemand efter Karen Bjørn, [begravet Guldager 2.1.1734].
Hans A:
1) mor Dorthe Jensdatter, enke efter Niels Lauridsen i Kolding
2) bror Anders Østrup i Kolding.
Hendes A:
1) bror Peder Jacobsen Bjørn i København, død. 3B:
a Bertel Pedersen Bjørn 46, konstabel i København
b Jørgen Pedersen Bjørn 35, kommissarieskrive i Christiania i Norge
c Hans Christian Pedersen 28, kollega i Sorø skole
2) søster Maren Jacobsdatter Bjørn, enke efter [Jens Bertelsen] Taulov, borgmester i Varde, [død 30.8.1733]. LV: søn Søren Taulov
3) søster Barke Jacobsdatter Bjørn, [skifte Ringkøbing 5.9.1713 lbnr.305], var g.m. Claus Bang, borgmester i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 21.7.1710 lbnr.287]. 1B:
a Ellen Margrethe Bang i Nykøbing, død, var g.m. [Simon Lassen Tarm, papirforvalter og købmand i Varde]. 5B:
1 Barke Simonsdatter
øvrige børn angives ikke
4) Anne Jacobsdatter Bjørn, død, var g.m. Peder Schelde, borgmester [i Fredericia, skifte Fredericia 28.10.1719 lbnr.354]. Hendes første ægteskab med Hans Brygmann, [toldkontrollør i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 24.3.1707 lbnr.275]. 3B:
a Jacob Hansen Brygmann i Hjortsvang, [præst i Linnerup og Hammer]
b Margrethe Cathrine Hansdatter Brygmann i Varde
c Kirsten Hansdatter Brygmann, [død 22.1.1722]. E: Peder Boesen, borgmester i Ringkøbing. 3B:
1 Anne Marie Boesen
2 Kirstine Marie Boesen
3 Kirsten Boesen.
Desuden nævnes Hans Frederik Bimmer, forpagter på Frøstrup.

17 Gunde Iversdatter i Favrholt [i Seem sogn]. 15.9.1735, side 221.
E: Nis Pedersen. B:
1) Anne Nisdatter g.m. Jens Christensen i Kirkeby i Roager sogn
2) Mette Nisdatter 16.
FM: mosters mand Jørgen Sørensen i Høm [i Seem sogn].
Testamente af 15.9.1735.
Afdøde døde 9.6.1731.

18 Christen Clausen, birkeskriver i Lustrup mølle, [i Ribe landsogn]. 18.8.1736, side 224.
E: Anne Cathrine. LV: Frausing, borgmester i Ribe. B:
1) Cathrine Elisabeth Clausen 27 g.m. C[hristen] A[lbertsen] Jessen
2) Jens Clausen 26, i Ho præstegård
3) Thomas Clausen 25, fuldmægtig hos toldforpagteren i Odense.
Registrering 20.4.1736.

19 Ditlev de Bæhr på Brøndumdam, [i Brøndum sogn], herredsfoged i Skast herred. 18.12.1736, side 231.
E: Barbara Cathrine [Hellevad]. LV: Thomas Nielsen Hoberg, degn i Brøndum.
Flere umyndige børn, hvis navne ikke angives.
(Se skifte efter enken: Københavns originale skiftebreve 28.8.1754 lbnr.621).

20 Cathrine Luffe i Hjerting. 20.10.1736, side 245.
Enke efter Hans Nielsen, kontrollør. Bevilling til uskiftet bo af 16.8.1728. B:
1) Johannes Nielsen Luffe, præst i Rejsby
2) Anne Margrethe Nielsdatter Luffe 21
3) Christiane Marie Nielsdatter Luffe 16
4) Christian Nielsen Luffe 11
FM: født værge Christian Sigfred Eenholm i Ribe.
Steffen [Nielsen] Ehrenfeld til Endrupholm var ejer af stedet.
Registrering 5.10.1735.

21 Anne Jensdatter i Strandby [i Jerne sogn]. 21.8.1737, side 291.
E: Peder Christensen Spangsbjerg. B:
1) Johanne Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Rørkær
2) Jens Pedersen i Uglvig
3) Niels Pedersen i Gammelby
4) Else Pedersdatter g.m Niels Nielsen i Veldbæk
5) Christen Pedersen Spangsbjerg
6) Abelone Pedersdatter Spangsbjerg.

22 Søren Olufsen Møller, birkefoged på Fanø. 8.5.1736, side 296.
E: Maren Jepsdatter Hillerup. LV: Andreas Clausen Vind, degn i Nørby på Fanø.
Arvinger angives.
Desuden nævnes Jeppe Didriksen Hillerup.

23 Hans Christensen Spangsbjerg i Strandby. 20.8.1737, side 310.
E: Edel Christensdatter. LV: Hans Krag i Lykkegård. B:
1) Mette Hansdatter g.m. Søren Eskildsen i Hygum
2) Else Hansdatter g.m. Jørgen Pedersen i Novrup
3) Christen Hansen Spangsbjerg i Uglvig
4) Maren Hansdatter g.m. Hans Sørensen i Novrup
5) Søren Hansen i Bollesager
6) Niels Hansen i Gammelby
7) Morten Hansen Spangsbjerg
8) Kirsten Hansdatter 25.
Afdøde var værge for sin søsterdatter Maren Madsdatter i Agervig i Næsbjerg sogn.

24 Jørgen [Sørensen] Serup i Surhave i Brørup sogn. 30.9.1739, side 351.
E: Elisabeth Marie Kinast. LV: F. S. Grim i København, der ægter enken. A:
0) far [Søren Nielsen Serup, præst i Ribe Domkirke, død 9.3.1736. Første ægteskab med Ingeborg Baggesdatter, død 25.12.1685. Andet ægteskab med Dorthe Margrethe Nielsdatter Terpager, død 25.12.1695. Tredje ægteskab med afdødes mor Susanne Cathrine Mathiasdatter Worm, død 5.1.1720]
1) bror Mathias [Worm Sørensen] Serup, præst [i Vajsenhuset] i København
2) søster Margrethe de Hemmer [Sørensdatter] Serup g.m. Johannes [Garlevsen] Kinast, præst i Frederiksberg [og Hvidovre]
3) halvbror Niels [Terpager Sørensen] Serup, præst i Horne på Fyn
4) halvsøster [Else Sørensdatter Serup, begravet Ribe Katharinæ 25.9.1707. E: Laurids Jørgensen Fogh, præst i Ribe Katharinæ]. 1B:
a Magdalene Sofie Fogh g.m. Rasmussen, regimentskvartermester i København
5) halvsøster [Kirsten Sørensdatter Serup, 6.9.1725, var g.m. Jeremias Hansen Wulff, præst i Vejle og Hornstrup, død 1713]. 2B:
a Ingeborg Jeremiasdatter Wulff g.m. [Markus Pedersen] Wøldike, præst [i Varde Jacobi]
b [Gunhild Sofie Jeremiasdatter Wulff, død 1734], var g.m. Peder [Markussen] Monrad, præst [på Avernakø, død 12.4.1736]. 4B:
1 Søren Serup
2 Johannes Wulff
3 Markus Monrad
4 Magdalene Kirstine Monrad.
Afdøde døde på Fyn 22.9.1739.

25 Søren Hansen Spangsbjerg i Bollesager i Jerne sogn. 2.11.1739, side 415.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Christensen i Måde. B:
1) Christen Sørensen 12
2) Niels Sørensen 10
3) Kirsten Sørensdatter 8
4) Hans Sørensen 6
5) Birthe Sørensdatter 3.
FM:
1 farbror Christen Hansen Spangsbjerg i Uglvig
2 farbror Niels Hansen Spangsbjerg i Gammelby
Desuden nævnes afdødes bror Morten Hansen Spangsbjerg i Strandby.
Arv kræves efter afdødes mor Edel Christensdatter, enke efter Hans Christensen Spangsbjerg i Strandby, [skifte 20.8.1737 lbnr.23].
Desuden nævnes enkens mor Dorthe Christensdatter i Rørkær.

26 Hans Hansen, skipper i Hjerting i Guldager sogn. 11.7.1740, side 432.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Bang i Hjerting, toldkontrollør i Varde toldsted. A:
1) søster Mette Hansdatter g.m. Peder Jacobsen i Bovbjerg [i Guldager sogn]
2) søster Johanne Hansdatter g.m. Anders Lauridsen i Fovrfeld [i Guldager sogn]
3) søster Inge Hansdatter g.m. Christen Jørgensen i Hjerting.
Afdøde døde 23.5.1740 på hjemrejse fra Amsterdam.

27 Christen Pedersen Risbøl i Hjerting. 5.4.1741, side 450.
E: Eleonora Bentsdatter. LV: Johan Frederik Pedersen. B:
3) Anne Christensdatter Risbøl, død. E: Mads Andersen, skipper i Hjerting. 5B:
a Knud Madsen
b Anne Madsdatter
c Eleonora Madsdatter
d Maren Madsdatter
e Johanne Madsdatter, der døde efter sin morfar
4) Lene Christensdatter g.m. Søren Pallesen i Varde
5) Johanne Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Knud Christensen Risbøl, skipper, død. 4B:
a Christen Knudsen Risbøl
b Anne Knudsdatter
c Maren Knudsdatter
d Anne Knudsdatter
2) Maren Christensdatter Risbøl, død. 1B:
a Anne Sørensdatter Kjær gift, men navn på manden angives ikke.

28 Maren Frandsdatter i Jested [i Vilslev sogn]. 13.1.1742, side 481.
E: Peder Jepsen. B:
3) Jeppe Pedersen 7
4) Kirsten Pedersdatter 5.
Af første ægteskab B:
1) Terkild Eskildsen 17
2) Hans Eskildsen.
FM:
1 Tobias Terkildsen i Nørre Farup [i Farup sogn]
2 Knud Hansen i Nørre Farup.

29 Anne Nisdatter på Sønderho. 12.12.1741, side 487.
E: Peder Andersen. B:
1) Anders Pedersen på Sønderho
2) Nis Pedersen på Sønderho, død. 2B:
a Niels Nissen 9
b Peder Nissen 5
3) Karen Pedersdatter g.m. Anton Jensen Lassen på Sønderho.
FM: født værge Niels Nielsen, degn på Sønderho.

30 Cathrine Lucie Hansen. 16.4.1742, side 496.
E: Carl Roeder, tolder i List og Amrum. B:
1) Hans Georg Roeder 4¾
2) Anne Barbara Roeder 3¼
3) Henrik Herman Roeder 6 mdr.
FM: morfar Poul Hansen, præst i Kejtum på Sild.

31 Anne Cathrine Falck på Store Heebo [i Janderup sogn]. 6.7.1742, side 502.
E: Niels Knudsen, forpagter på Store Heebo.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1742.

32 Simon Termansen på Store Tanderup i Farup sogn. 23.10.1741, side 505.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Termansen i Kærbøl [i Farup sogn]. B:
1) Ingeborg Simonsdatter 19
2) Terman Simonsen 10
3) Karen Termansdatter 7
4) Edel Termansdatter.
FM:
1 farbror Jens Termansen, toldforpagter i Ribe
2 farbror Mads Termansen i Kærbøl
3 morbror Nis Pedersen i Jested
4 farbrors søn Poul Madsen Garp i Ålunde [i Fåborg sogn].

33 Simon Madsen, møller i Vejen mølle, [begravet Vejen 30.11.1742], side 521.
E: Karen Knudsdatter.
Testamente af 6.8.1742.

34 Karen Terkildsdatter i Foldingbro. 13.11.1742, side 526.
E: Lorents Hansen.
Af første ægteskab B:
1) [Mette Christensdatter], var g.m. Andreas [Mathiasen] Lange, præst i Halk [i Haderslev amt]. 7B:
a Mathias Lange
b Christian Lange
c Frederik Lange
d Hans Lange
e Henrik Lange
f Elisabeth Lange
g Louise Lange
2) [Kirsten Christensdatter Kirkeby] g.m. Kaj Stallknecht, [hospitalsforstander] i Vejle
3) datter, død. 3B:
a Christian Ditlev Jepsen i Mejlby
b Abel Marie Jepsdatter, enke efter Peder Askov, klokker i Ribe
c Karen Kjeldsdatter g.m. Hans Nielsen Kastbjerg i Ribe.

35 Christian Jørgensen på Mandø. 2.6.1742, side 530.
E: Mette Hansdatter. LV: bror Mikkel Hansen. B:
1) Mette Christiansdatter 17
2) Jørgen Christiansen 16
3) Hans Christiansen 10
4) Bonde Christiansen 8
5) Niels Christiansen 6
6) Karen Christiansdatter 3.
FM:
1 Nis Lambertsen
2Hans Pedersen
3 Nør Bonde Hansen
4 Jens Hansen
5 Hans "Bodzesten"
6 Jens Mathiassen.

36 Maren Knudsdatter i Kirkeby [i Farup sogn]. 6.12.1742, side 540.
E: Andreas Jensen, skrædder. B:
1) Dorthe Andreasdatter 8
2) Knud Andreassen 5
3) Jens Andreassen 3
4) Jørgen Andreassen 1.
FM: morbror Frands Knudsen i Tange [i Ribe landsogn].
Arv efter afdødes søster Dorthe Knudsdatter.

37 Søren Nielsen, forpagter af Nørby Kro på Fanø. 26.7.1742, side 544.
E: Margrethe Rasch. LV: Jens Rasch. A:
1) far Niels Nielsen i Kærup i Janderup sogn.

38 Peder Pedersen i Renderne (Rinderne) på Fanø. 23.2.1743, side 567.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Rasch, degn i Nørby. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Dorthe Pedersdatter
3) Peder Pedersen, 14 dage den 8.7.1743.
FM:
1 Peder Hansen Esbjerg
2 Iver Hansen Esbjerg
3 fars søskendebarn Niels Hansen Esbjerg.
Arv i boet efter afdødes far til
1 afdødes søster Dorthe Pedersdatter
2 afdødes søster Anne Pedersdatter.
Aftægt af 29.9.1734 til afdødes mor Johanne Pedersdatter.

39 Jes Hansen Borch på Fanø. 9.7.1743, side 579.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels til lille Mortens. B:
1) Hans Jessen 15 uger.
FM: Søren Lassen.
Afdøde døde 21.5.1743.

40 Søren Sørensen den ældre på Fanø. 30.3.1743, side 582.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Callesen. B:
1) Ellen Sørensdatter g.m. Jens Jepsen på Fanø
2) Mette Sørensdatter g.m. Jens Jacobsen på Fanø
3) Søren Sørensen 28
4) Anne Sørensdatter 25
5) Niels Sørensen 22
6) Mathias Sørensen 19.
FM: Morten Hansen.

41 Hans Thomsen, foged på Sønderho. 19.11.1742, side 589.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Jessen. B:
1) Johanne Hansdatter 12
2) Karen Hansdatter 7
3) Thomas Hansen 5.
FM: Niels Thomsen Foged.

42 Hans Callesen på Sønderho. 20.11.1742, side 596.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Brinch på Sønderho. B:
2) Calle Hansen 15
3) Mads Hansen 10.
FM: Niels Callesen på Sønderho
2 Jeppe Hansen, kromand på Sønderho.
Af første ægteskab B:
1) Karen Hansdatter 18.

43 Sidsel Thomasdatter på Fanø. 10.2.1742, side 604.
E: Mads Antonsen. B:
1) Niels Madsen 23
2) Anton Madsen 20
3) Mads Madsen 15
4) Thomas Madsen 7½
5) Mette Madsdatter 1½.

44 Voldborg Pedersdatter ved Odden på Fanø. 29.11.1742, side 610.
E: Anker Nielsen. B:
1) Peder Ankersen 5
2) Karen Ankersdatter 4
3) Niels Ankersen 2.

45 Jens Hansen Borch ved Odden på Fanø. 13.7.1742, side 616.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jørgen Nielsen på Fanø. B:
1) Mette Jensdatter 25
2) Søren Jensen 23
3) Sidsel Jensdatter 19
4) Hans Jensen 17.
FM:
1 Søren Lassen på Fanø
2 Jes Hansen Borch på Fanø.

46 Mette Frederiksdatter i Byen på Fanø. 11.1.1743, side 620.
E: Hans Nielsen Jessen. A:
1) bror Niels Frederiksen
2) søster Maren Frederiksdatter g.m. Mads Hansen Knude
3) søster Kirsten Frederiksdatter.

47 Søren Andersen Warre på Fanø. 8.7.1743, side 628.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Rasch, degn på Fanø. B:
1) Ellen Sørensdatter 6.
FM: Laurids Sørensen på Fanø.

48 Anne Nielsdatter nørom ved Odden på Fanø. 7.5.1743, side 632.
E: Anders Sørensen. B:
1) Niels Andersen
2) Dorthe Andersdatter 27
3) Lene Andersdatter 24.

49 Thue Gregersen ved Odden på Fanø. 14.7.1742, side 636.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Rasch, degn på Fanø. B:
1) Kirsten Thuesdatter 30
2) Mette Thuesdatter 29.
FM: Peder Nielsen Gregersen.

50 Jes Jørgensen på Sønderho. 13.2.1742, side 646.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Niels Nielsen, degn på Sønderho. B:
1) Kirsten Jesdatter g.m. Thøger Olufsen på Sønderho.

51 Dorthe Andersdatter ved Odden på Fanø. 9.7.1742, side 651.
E: Søren Steffensen. B:
1) Anders Sørensen 33
2) Niels Sørensen 29
3) Maren Sørensdatter 29.

52 Jens Hansen, ostindienfarer i Renderne i Nordby sogn på Fanø. 14.10.1741, side 660.
E: Karen Mortensdatter. LV: Hans Jessen i Nørby. A:
1) søster Sidsel Hansdatter g.m. Hans Jessen Thomsen på Sønderho
2) søster Karen Hansdatter g.m. Mads Jensen Fisker på Sønderho, begge døde. 2B:
a Johanne Madsdatter g.m. Jens Jensen Lassen på Sønderho
b Karen Madsdatter 30.

53 Hans Nielsen ved Odden på Fanø. 9.7.1742, side 678.
E: Maren Jesdatter. LV: Jens Rasch, degn i Nørby på Fanø. B:
1) Maren Hansdatter 18
2) Niels Hansen 16
3) Karen Hansdatter 13
4) Mette Hansdatter 11.
Desuden nævnes afdødes mor Karen Nisdatter.


Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1743-1746
B 9 - 1214

54 Jens Frandsen i Farup. 13.7.1743, side 5.
E: Dorthe Cathrine Jepsdatter. LV: Søren Hansen, birkefoged på Fanø. B:
1) Maren Jensdatter 17
2) Sara Jensdatter 10
3) Frands Jensen 7.
FM:
1 fars søskendebarn Frands Hansen i Mejlby
2 fars søskendebarn Knud Hansen i Farup
3 fars søskendebarns mand Gregers Nielsen i Farup.

55 Karen Lauridsdatter ved Odden på Fanø. 8.7.1743, side 18.
E: Anders Nielsen. B:
6) Niels Andersen.
Af første ægteskab B:
1) Søren Nielsen
2) Laurids Nielsen Callesen
3) Ellen Nielsdatter g.m. Anders Nielsen Warre
4) Ellen Nielsdatter g.m. Niels Nielsen, skrædder
5) Karen Nielsdatter.

56 Terkild Madsen i Obbekær [i Fole sogn]. 26.10.1743, side 25.
E: Gedske Jørgensdatter. LV: Hans Stavnager. B:
1) Sidsel Terkildsdatter g.m. Hans Ebbesen i Kalvslund
2) Voldborg Terkildsdatter
3) Birgitte Terkildsdatter
4) Martha Terkildsdatter
5) Hans Terkildsen 17.
FM: morbror Clemen Jørgensen i Obbekær.

57 Gregers Jensen i Neder Fidde i Henne sogn. 20.1.1744, side 28.
Enkemand efter Maren Eskildsdatter.
Testamente af 6.9.1722.
Hans A:
1) bror Christen Jensen, død. 4B:
a Jens Christensen i Jegum [i Ål sogn]
b Clemen Christensen i Neder Fidde
c Terkild Christensen i Neder Fidde
d Kirsten Christensdatter g.m. Peder Jepsen i Klinting [i Henne sogn]
2) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Nielsen i Klinting
3) søster Johanne Jensdatter i Dyreby [i Henne sogn], død. 5B:
a Jens Jensen i Hovstrup [i Henne sogn]
b Søren Jensen på stedet, enke mand efter Bodil Hansdatter (hendes arving 3c)
c Christen Jensen den ældre i Neder Fidde, død. 1B:
1 Christen Christensen
d Christen Jensen den yngre i Dyreby, død. 7B:
1 Mathias Christensen
2 Jens Christensen
3 Christen Christensen
4 Dorthe Christensdatter
5 Johanne Christensdatter
6 Maren Christensdatter
7 Abelone Christensdatter
e Bodil Jensdatter i Dyreby, død. 2B:
a Mathias Jensen
b Johanne Jensdatter.
Hendes A:
1) bror Poul Eskildsen, død. 5B:
a Søren Poulsen i Kløvgård [i Henne sogn]
b Maren Poulsdatter g.m. Jens Nielsen i Hovstrup
c Maren Poulsdatter g.m. Jens Tobøl i Dyreby
d Anne Poulsdatter den ældre g.m. Søren Nielsen i Tebelgård [i Henne sogn]
e Anne Poulsdatter den yngre g.m. Christen Jepsen i Kløvgård
2) søster Anne Eskildsdatter den ældre i Dyreby, død. 2B:
a Bodil Sørensdatter g.m. Niels Madsen i Dyreby
b Ellen Sørensdatter g.m. Jens Christensen i Dyreby
3) søster Anne Eskildsdatter den yngre i Henne, død. 3B:
a Niels Hansen i Henne
b Eskild Hansen i Hovstrup
c Bodil Hansdatter, død 1736, var g.m. Søren Jensen i Neder Fidde, (hans arving 3b). 1B:
1 Gregers Sørensen 10.

58 Sidsel Thuesdatter i Vejers. 8.1.1744, side 48.
E: Laurids Nielsen. B:
1) Ingeborg Lauridsdatter g.m. Knud Jensen, skipper i Ho
2) Niels Lauridsen 22
3) Mette Lauridsdatter 22
4) Thue Lauridsen 19
5) Rasmus Lauridsen 17
6) Anne Lauridsdatter 16
7) Gunder Lauridsen 14
8) Maren Lauridsdatter 13
9) Anne Lauridsdatter 9.
FM:
1 mors brorsøn Christen Knudsen i Janderup
2 mors brorsøn Niels Thomsen i Janderup
3 mors svoger Anders Hansen i Janderup.
Afdøde døde 5.11.1743.

59 Knud Jørgensen i Tange [i Ribe landsogn]. 9.3.1743, side 64.
E: Malene Ounildsdatter. LV: far Ounild Hansen i Ribe. B:
1) Anne Marie Knudsdatter, 14 uger den 1.2.1744.
FM: morbror Niels Ounildsen i Tange.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Margrethe Jørgensdatter i Tange
2 afdødes stedfar Christen Gøttrup.

60 Karen Hansdatter på Sønderho. 5.2.1744, side 76.
E: Sonnich Thomsen Tækker. B:
1) Thomas Sonnichsen Tækker 5.

61 Christian Frederik, tolder på Sønderho på Fanø. 8.2.1744, side 87.
E: Ingeborg Engelstoft. LV: Jens Rasch, degn i Nørby. B:
1) Ditlev Christiansen Vibe 21, i København
2) Anne Margrethe Christiansdatter 18
3) Christian Christiansen Engelstoft 15
4) Margrethe Christiansdatter 7
5) Peder Christian Gallesen 4.
FM:
1 morbror Laurids Struch [Christensen] Engelstoft, præst i Sebber og Lundby
2 mors svoger Jens [Lauridsen] Foss, præst på Sønderho.
Sølvtøj med navnene:
1 Ditlev Christian Frederik 1725
2 Søren Nielsen Lund og Anne Gertrud Lunds 1722
3 Jens Brasen og Helene Brasen 1722.

62 Karen Andersdatter ved Odden på Fanø. 3.12.1743, side 102.
E: Søren Hansen, buntmager. A:
1) søskendebarn Anders Sørensen på Fanø
2) søskendebarn Sidsel Sørensdatter g.m. Anders Jensen Nørom på Fanø
3) søskendebarn Karen Sørensdatter g.m. Peder Thomsen i Sønderho
4) søskendebarn Anders Nielsen på Fanø
5) søskendebarn Mathias Nielsen, hollænder
6) søskendebarn Hans Nielsen, hollænder, død. 5B:
a Anders Hansen, i kongens søtjeneste i København
b Niels Hansen, i kongens søtjeneste i København
c Peder Hansen 16
d Kirsten Hansdatter, over 20 år
e Anne Hansdatter, over 20 år.

63 Niels Nielsen på Sønderho. 5.11.1742, side 107.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Niels Nielsen
2) Mette Nielsdatter g.m. Hans Sørensen.

64 Holden Kornbæk i Hulkær mølle [i Brørup sogn]. 21.1.1743, side 111.
Enkemand. B:
1) Christian Kornbæk 29, vankundig
2) Mathias Kornbæk 28
3) Holden Kornbæk 25
4) Cathrine Kornbæk 23
5) Trone Kornbæk 19.
FM: farbror Josias Kornbæk i Koldbygård i Thy, [præst i Ræer, Hansted og Vigsø].

65 Otto Didrik Bjerrum på Gravengård [i Brørup sogn]. 22.2.1743, side 140.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Christian Peder Bjerrum 32
2) Niels Bjerrum 28
3) Mette Kirstine Bjerrum 26
4) Helvig Margrethe Bjerrum 24
5) Søren Bjerrum 20
6) Karen Bjerrum 18
7) Mette Bjerrum 12.
FM:
1 farbror Niels Bjerrum i Ribe
2 farbror Anders Bjerrum i Ribe.

66 Peder Nielsen Endorph til Hennegård. 7.3.1743, side 168, 855.
E: Kirstine Sofie [Sørensdatter] Bornemann. LV: Maturin Carstensen, præst i Jerne. B:
1) Anne Pedersdatter Endorph 33, enke efter Bernhard Gosmann, præst i Gudme og Brudager på Fyn
2) Niels Nielsen Endorph 31
3) Cathrine Marie Endorph 30, g.m. Casper Eberhard [Hansen] Dreier, præst i Henne og Lønne
4) Ida Sofie Endorph 28, der døde, var g.m. Niels [Hansen] Friis, præst i Nordby på Fanø
5) Søren Bornemann Endorph 26, student
6) Maren Endorph 26, g.m. Peder Pedersen Panderup til Hostrup [i Lem sogn] i Salling
7) Steffen Ehrenfeldt Endorph 24
8) Vibeke Endorph 22, g.m. Johan Krag, rådmand i Varde
9) Christian Ulrik Schultz Endorph 21
10) Christiane Marie Foss Endorph 17
11) Maturin Endorph 10.
Jens Damgaard til Frøstrup [i Lunde sogn] ansættes til at administrere enkens gods og midler, da hun er henfalden til melancholie.
Maturin Carstensen, præst [i Jerne og Skast], køber Hennegård ved auktionen.

67 Hans Lambertsen på Mandø. 30.4.1744, side 325.
Enkemand. B:
1) Mette Hansdatter 30.
FM: født værge Hans Hansen Simonsen på Mandø.

68 Jens Joensen i Vejers. 9.6.1744, side 329.
E: Inger [Jeng] Nielsdatter. LV: Bakken Nielsen i Vejers. B:
1) Mette Jensdatter 12
2) Maren Jensdatter 7
3) Anne Jensdatter 4.
FM:
1 fasters mand Niels Bondesen i Vester Vrøgum
2 fasters mand Mikkel Nielsen i Billumvad
3 fasters mand Niels Simonsen i Ho
4 mosters mand Laurids Madsen.
Desuden nævnes enkens mor Mette Olufsdatter i Ho.

69 Birgitte Olufsdatter i Nørre Farup. 24.10.1744, side 343.
E: Nikolaj Didriksen. B:
1) Maren Nikolajsdatter 25, g.m. Mads Tøstesen
2) Dorthe Nikolajsdatter 20.

70 Knud Jensen i Tange [i Ribe landsogn]. 19.10.1744, side 352.
E: Anne Hansdatter. LV: Jacob Rasmussen i Obbekær. B:
1) Karen Knudsdatter 4½
2) Mette Marie Knudsdatter 6 mdr.
FM:
1 Niels Rasmussen i Kærbøl i Nørre Farup.
2 Frands Knudsen i Tange.

71 Else Madsdatter i Hillerup. 10.11.1744, side365.
E: Niels Christensen. B:
1) Frederik Christian Nielsen 22
2) Mads Nielsen 20
3) Christen Nielsen 18
4) Thomas Nielsen 15, i Ribe latinskole
5) Laurids Nielsen 13
6) Bodil Nielsdatter 11
7) Anne Marie Nielsdatter 9
8) Niels Nielsen 5.

72 Hans Nielsen Fisker og hustru Mette Nielsdatter i Sønderho. 11.5.1743, side 378.
Hans A:
1) bror Jens Nielsen Fisker
2) søster Anne Nielsdatter g.m. Jeppe Clemensen
3) søster Maren Nielsdatter g.m. Hans Nielsen Jessen
4) halvbror Hans Madsen Knude.
Hendes A:
1) bror Svend Nielsen, død. 2B:
a Jes Svendsen
b Mette Svendsdatter, død. 3B:
1 Jeppe Jensen
2 Svend Jensen
3 Johanne Jensdatter g.m. Hans Pedersen Madsen
2) søster Anne Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Pedersen Lassen
b Laurids Pedersen Lassen
c Hans Pedersen Lassen.

73 Anne Pedersdatter på Sønderho på Fanø. 25.9.1744, side 388.
E: Hans Hansen Jessen, spillemand. B:
1) Karen Hansdatter 21 uger.

74 Peder Hansen Knudsen på Sønderho. 25.9.1744, side 396.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Mathiassen på Sønderho. B:
1) Anne Pedersdatter 25
2) Anne Pedersdatter 21
3) Mette Pedersdatter 20.
FM:
1 Hans Hansen Møller på Sønderho
2 Knud Hansen Møller på Sønderho.

74 Jens Madsen, kromand på Sønderho på Fanø. 25.9.1744, side 401.
E: Edel Nielsdatter. LV: Niels Nielsen, degn på Sønderho. B:
1) Karen Jensdatter 5
2) Kirsten Jensdatter 3.
FM:
1 farbror Niels Madsen på Sønderho
2 farbror Laurids Madsen på Sønderho.

75 Mathias Pedersen, ugift fra Fanø. 19.11.1744, side 408.
A:
1) mor Maren Mathiasdatter g.m. Niels Hansen Esbjerg på Fanø
2) søster Karen Pedersdatter 18
3) bror Jens Pedersen 15
4) bror Niels Pedersen 12.
FM:
1 Niels Hansen Iversen på Fanø
2 Jens Hansen Esbjerg på Fanø.
Arv efter afdødes far Peder Nielsen Iversen på Fanø, skifte 13.2.1734.
Arv efter afdødes oldefar [dvs. morfar] Mathias Jensen.
Afdøde døde på flåden i København.

76 Kirsten Iversdatter i Hjerting. 24.8.1744, side 413.
Enke efter Knud [Christensen] Risbøl. B:
1) Anne Knudsdatter 21
2) Maren Knudsdatter 16
3) Anne Knudsdatter 13½.
FM:
1 morbror Gravers Iversen, skipper i Hjerting
2 Rasmus Ølgaard i Varde.
Skøde fra afdøde Iver Jensen, skipper i Hjerting.

77

77 Jens Astrup, ugift ridefoged på Estrup [i Malt sogn]. 10.6.1743, side 494.
A:
1) bror Thomas Nielsen 26, i Hornslet
2) søster Dorthe Nielsdatter i Astrup på Ryomgård gods
3) søster Kirsten Nielsdatter i Bostrup på Ryomgård gods
4) søster, død. E: Anders Rasmussen i Astrup på Ryomgård gods. 1B:
a Maren Andersdatter
FM: afdødes morbror Anders Jensen Astrup i Hornslet, birkedommer i Clausholm og Rosenholm birk.

78 Peder Hansen Brinch, kroholder på Sønderho. 6.2.1744, side 529.
E: Karen Sørensdatter. LV: Sonnich Jensen Møller på Sønderho. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Thomas Sonnichsen på Sønderho
2) Søren Pedersen Brinch 25
3) Hans Pedersen Brinch 24
4) Anders Pedersen Brinch 17
5) Hans Pedersen Brinch 12
6) Laurids Pedersen Brinch 10
7) Jeppe Pedersen Brinch 7
8) Peder Pedersen Brinch 5.
FM:
1 farbror i Alslev mølle, [navn angives ikke)
2 fars søskendebarn Hans Hansen Højring Møller på Fanø
3 Niels Frederiksen på Sønderho.

79 Maren Hansdatter på Fanø. 22.7.1745, side 559.
E: Søren Pedersen Sørensen. B:
1) Dorthe Sørensdatter 6 uger.

80 Hans Sørensen Nissen ved Odden på Fanø. 9.2.1745, side 565.
E: Maren Jesdatter. LV: Jens Rasch, degn på Fanø. B:
1) Anne Hansdatter.
FM: farbror Peder Sørensen.
Enkens første ægteskab med Søren Jepsen. B:
1) Jes Sørensen
2) Søren Sørensen
3) Anne Sørensdatter.
FM: Hans Jepsen.

81 Hans Andersen Gregersen på Fanø. 27.4.1745, side 573.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Gregersen ved Odden. B:
1) Johanne Hansdatter 5
2) Anders Hansen 4
3) Anne Hansdatter 1.
FM:
1 Hans Andersen, maler ved Odden
2 Anders Nielsen, spillemand ved Odden, som beslægtet.

82 Ellen Mathiasdatter på Fanø. 8.2.1745, side 581.
E: Niels Sørensen Regitz. B:
1) Johanne Nielsdatter 3
2) Mathias Nielsen 2.
FM: morbror Søren Mathiassen nørom ved Odden på Fanø.

83 Birgitte Johanne Madsdatter på Hesselmed [i Ål sogn], der døde 4.6.1743, side 591, næste protokol fol.191.
E: Søren Christensen Rygaard til Hesselmed. B:
1) Christen Sørensen 7
2) Mads Sørensen 6.
(Børnenes alder i 1748).
FM:
1 mosters mand Henrik Molrath Richter, borgmester i Fredericia
2 mors halvbror Laurids Vandborg i Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1743.
Samfrændeskifte 25.7.1748.

84 Hans Bachmann, [hofjægermester til Sønderskov, begravet Folding 23.7.1745], side 593.
E: Christine Margrethe [Clausen].
Ægtepagt 24.3.1714, hvor han var oberførster til Estrup i Malt sogn og hun var enke efter Peder Poulsen, amtsforvalter i Nordborg, [død Ødis 1712] med værge Nikolaj Clausen, amtsforvalter.

85 Carl Thomsen i Jested. 30.6.1745, side 599.
E: Dorthe Terkildsdatter. LV: Hans Nielsen i Jested. B:
1) Hans Carlsen 14
2) Maren Carlsdatter 12
3) Terkild Carlsen 8
4) Thomas Carlsen 6.
FM:
1 morbror Peder Terkildsen i Hedegård
2 Thøger Madsen i Carlslund
3 Jørgen Terkildsen i Carlslund.

86 Knud Nielsen på Mandø. 8.5.1745, side 606.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Hansen på Mandø. B:
1) Jens Knudsen 27
2) Niels Knudsen 23
3) Maren Knudsdatter g.m. Hans Jørgensen på Mandø
4) Kirsten Knudsdatter 21
5) Mette Knudsdatter 20
6) Anne Knudsdatter 11.

87 Jens Jepsen på Fanø. 9.11.1744, side 615.
E: Anne Antonsdatter. LV: Niels Antonsen ved Odden. B:
1) Anne Jensdatter 19
2) Karen Jensdatter 14
3) Jeppe Jensen 9
4) Anne Jensdatter 5.
FM:
1 farbror Morten Jepsen ved Odden
2 farbror Jacob Jepsen ved Odden.

88 Anne Mathiasdatter ved Odden på Fanø. 10.2.1744, side 626.
E: Morten Jepsen. B:
1) Peder Mortensen 17
2) Jeppe Mortensen 12
3) Lene Mortensdatter 4.
FM:
1 morbror Jes Mathiassen på Fanø
2 morbror Niels Mathiassen på Fanø.

89 Christen Hansen Kraase i Øster Kelst i Billum sogn. 22.9.1745, side 636, næste protokol fol.183B.
E: Anne Hansdatter. LV: afdødes bror Christen Hansen Kraase den ældre i Varde. B:
1) Karen Christensdatter 18. I 1748 g.m. Hans Hansen, der har overtaget gården
2) Hans Christensen15
3) Hans Christensen 11.
FM:
1 morbror Christen Hansen i Anneksgården i Kelst.
2 Jens Pedersen i Hjerting.
Aftægtskontrakt for enken af 27.4.1748.

90 Enevold Nielsen i Jested. 15.1.1746, side 658.
E: Maren Jepsdatter LV: Nis Pedersen i Vilslev. B:
1) Niels Enevoldsen 4½
2) Anne Cathrine Enevoldsdatter 3
3) Dorthe Enevoldsdatter 6 uger.
FM:
1 Søren Nielsen i Jested
2 Terkild Hansen i Jested.

91 Henrik Brockdorff til Visselbjerg og hustru Sofie Amalie von Kielmannsegg. 28.4.1745, side 670.
B:
1) Christian Ehrenreich Brockdorff 8
2) Charlotte Amalie Brockdorff 7.
FM:
1 Hans Adolf Brockdorff, landråd i Kiel
2 Ditlev Brockdorff på Rohlstorf.
Begge ægtefæller døde i Pretz.

92 Karen Knudsdatter i Vejen mølle. 31.5.1745, side 694.
E: Ib Windfeld. (Kaldes også Jes Windfeld]. A:
1) søster Birthe Knudsdatter g.m. Niels Tullesen i Lintrup kro
2) søster Helvig Knudsdatter g.m. Christian Bent Steffensen i Vimtrup i Lintrup sogn
3) bror Christen Knudsen i Vimtrup
4) søster Kirsten Knudsdatter, død, var g.m. Morten Andersen i Dover i Lintrup sogn. 2B:
a Knud Mortensen 23
b Abel Marie Mortensdatter 21, i Lintrup kro
5) søster Mette Knudsdatter i Skærbæk mølle i Lintrup sogn, død. 5B:
a Beege Marie Pedersdatter g.m. Thomas Torning, sergent i Skjoldborg på Trøjborg gods
b Mette Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Andersen i Krogstrup i Skrave sogn
c Anne Clara Tønnesdatter 20, i Vimtrup
d Marie Cathrine Tønnesdatter 15, i Lintrup kro
Otto i Krogstrup, død. 1B:
a Peder Ottesen 3, hos mor i Krogstrup
6) Terkild Knudsen i Omvrå i Sønder Omme sogn, død. 4B:
a Knud Terkildsen i Omvrå
b Peder Terkildsen i Holland
c Kirsten Terkildsdatter i Omvrå
d Anne Terkildsdatter i Omvrå.
Afdødes første ægteskab med Simon Madsen.
Testamente af 6.8.1742.
Simon Madsens A:
1) bror Terman Madsen til Nielsbygård [i Føvling sogn]
2) bror Johan Madsen i Rovst mølle [i Grimstrup sogn]
3) bror Poul Madsen i Ålunde
4) søster Ingeborg Madsdatter g.m. Niels Hansen i Lyne kro.

93 Anne Cathrine Falck på Store Heebo. 2.10.1745, side 769.
E: Niels Knudsen, rådmand i Varde og forpagter af Store Heebo. B:
1) Knud Nielsen Foersum 20, i mesterlektien i Ribe latinskole
2) Jens Nielsen Falck 18½, i farverlære i Lyngby ved København
3) Christian Nielsen 13
4) Peder Nielsen Bonnichsen 11.
FM:
1 morbror Falck, major i Skærup
2 morbror Bone Falck, major.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1742.
Litterartur: Militær karriere og høj status: En søskendeflok Falck fra Sydjylland og tre generationer efterkommere efter dem af Ole Degn i: Personalhistorisk tidsskrift 2019 side 155-185. Heri side 164: Anne Cathrine Falck g.m. Niels Knudsen.

94 Andreas Jensen Sevel på Nygård. 30.10.1745, side 777.
E: Karen Mortensdatter. LV: Niels Mortensen i Kirkeby. B:
1) Hans Andreasen Sevel, på stedet
2) Rasmus Andreasen Sevel 23
3) Johan Andreasen Sevel 23
4) Abelone Andreasdatter Sevel g.m. Jochum Bødker i Ribe
5) Maren Andreasdatter Sevel g.m. Hans Pichmann i Ribe.

95 Edel Nielsdatter på Sønderho. 20.10.1745, side 781.
E: Peder Pedersen Uldal.
Første ægteskab med Jens Madsen Kromand på Sønderho, skifte 25.9.1744 lbnr.74]. B:
1) Karen Jensdatter 6
2) Kirsten Jensdatter 4.
FM:
1 farbror Niels Madsen Kromand på Sønderho
2 Jeppe Nielsen, degn på Sønderho.
Aftægt af 3.12.1737 til første ægtemands forældre Mads Nielsen Kromand og Kirsten Jensdatter.

96 Mette Jørgensdatter på Sønderho. 20.10.1745, side 791.
E: Mads Olufsen. B:
1) Jens Madsen 20½
2) Jørgen Madsen 19
3) Hans Madsen 15
4) Niels Madsen 11.

97 Maren Lasdatter ved Odden på Fanø. 10.1.1746, side 800.
E: Søren Laugesen. B:
1) Peder Sørensen 16
2) Hans Sørensen 15
3) Maren Sørensdatter 7
4) Mette Sørensdatter 3
5) Anne Sørensdatter 12 uger.

98 Karen Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.10.1745, side 806.
E: Lille Mads Hansen. A:
1) søster Dorthe Hansdatter g.m. Thomas Jensen i Byen på Fanø
2) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Mathiasen i Nørby på Fanø
3) søster Margrethe Hansdatter, enke i Nørby
4) søster Anne Hansdatter, død. 4B:
a Anne Jepsdatter g.m. Hans Hansen i Byen
b Søren Jepsen, død. 2B:
1 Jeppe Sørensen 25, i hollandsk tjeneste
2 Ellen Sørensdatter 25
c Dorthe Hansdatter g.m. Morten Hansen i Renderne
d Karen Hansdatter i Renderne
5) søster Maren Hansdatter, død. 8B:
a Søren Pedersen
b Iver Pedersen
c Hans Pedersen
d Niels Pedersen
e Mathias Pedersen
f Peder Pedersen, død. 2B:
1 Karen Pedersdatter 18
2 Maren Pedersdatter 16
g Karen Pedersdatter g.m. Frands Jensen i Byen
h Dorthe Pedersdatter g.m. Jens Mortensen ved Odden
6) bror Jens Hansen, død. 3B:
a Hans Jensen
b Mathias Jensen
c Dorthe Jensdatter 30.

99 Niels Madsen på Fanø. 18.12.1745, side 820.
E: Anne Sørensdatter. LV: Mathias Pedersen Vinter. B:
1) Søren Nielsen 6½
2) Kirsten Nielsdatter 5
3) Anne Nielsdatter 3
4) Mads Nielsen 2
5) Mette Nielsdatter 15 uger.
FM:
1 [morbror] Hans Sørensen i Renderne
2 Jes Pedersen ved Odden.

100 Karen Bertelsdatter i Nørre Farup. 26.2.1746, side 830.
Enke efter Niels Iversen. B:
5) Hans Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jepsdatter 38
2) Dorthe Cathrine Jepsdatter, enke efter [Jens Frandsen i Farup, skifte 13.7.1743 lbnr.54].
Af andet ægteskab B:
3) Jeppe Hansen
4) Thøger Hansen.

101 Else Marie Jacobsdatter i Kærbøl. 24.5.1746, side 834.
E: Christen Clausen. B:
1) Claus Christensen 12
2) Jacob Christensen 9
3) Karen Christensdatter 5
4) Maren Christensdatter 2½.

102 Nis Pedersen i Obbekær. 18.6.1746, side 842.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jacob Rasmussen i Obbekær. B:
1) Jørgen Nissen 13
2) Peder Nissen 8
3) Jens Nissen 6
4) Mads Nissen 4
5) Holden Nissen 1½.
FM:
1 Clemen Jørgensen i Obbekær
2 Jens Simonsen i Obbekær
3 Thomas Hansen i Obbekær
4 Jacob Pedersen i Obbekær.


Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1746-1754
B 9 - 1215

103 Inger (Jeng) Jørgensdatter i Obbekær. 1.7.1746, fol.2.
Enke efter Peder Pedersen. B:
1) Jacob Pedersen 32
2) Peder Pedersen 24
3) Jørgen Pedersen 14
4) Birthe Pedersdatter g.m. Thomas Hansen i Obbekær.
FM: Clemen Jørgensen i Obbekær.

104 Bodil Frederiksdatter på Sønderho. 19.3.1746, fol.5B.
E: Hans Madsen Kromand. B:
1) Maren Hansdatter 12
2) Karen Hansdatter 10½
3) Mette Hansdatter 7.
FM:
1 morbror Hans Frederiksen på Sønderho
2 morbror Nis Frederiksen på Sønderho.

105 Niels Thomsen i Tange. 5.8.1746, fol.8B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Pedersen Koch i Ribe. B:
1) Thomas Nielsen 1½.
FM: Frederik Poulsen i Tved.

106 Jens Jepsen i Obbekær. 17.6.1746, fol.12.
Enkemand. Skifte efter afdøde hustru 13.4.1735. B:
1) Esther Jensen g.m. Mikkel Pedersen i Fjærsted i Spandet sogn
2) Jeppe Jensen 29, på stedet, der døde 20.7.1746
3) Hans Jensen 20, i Lyne
4) Karen Jensdatter 10
5) Maren Jensdatter 9
6) Terkild Jensen 6.
FM:
1 Jacob Rasmussen i Obbekær
2 Jørgen Tøstesen i Obbekær
3 Laurids Hansen i Obbekær
4 Thomas Hansen i Obbekær.

107 Frands Knudsen i Tange. 6.8.1746, fol.19.
E: Dorthe Thomasdatter. B:
1) Thomas Frandsen 12
2) Bodil Margrethe Frandsdatter 7
3) Edel Frandsdatter 1½.
FM:
1 Hans Pedersen i Farup
2 Knud Hansen i Mejlby
3 Hans Jepsen i Tange.

108 Morten Mortensen ved Odden Nørom på Fanø. 13.8.1746, fol.24B.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: Niels Sørensen på Fanø. A:
1) bror Niels Mortensen ved Odden
2) søster Maren Mortensdatter, død. 2B:
a Maren Andersdatter 18
b Maren Andersdatter 16
3) søster Kirsten Mortensdatter, død. 1B:
a Maren Jensdatter 10.

109 Niels Mortensen i Kirkeby. 17.5.1746, fol.27B.
E: Barbara Andersdatter Windfeld. LV: Søren Hansen, birkefoged i Nørre Farup. B:
1) Morten Nielsen Windfeld 29, student på Kærsholm
2) Anders Nielsen Windfeld 27
3) Claus Nielsen Windfeld 22
4) Maren Nielsdatter Windfeld 20
5) Johanne Marie Nielsdatter Windfeld 13
6) Hans Nielsen Windfeld 10.
FM:
1 Knud Hansen i Farup
2 Morten Nygaard i Kærbøl.
Stedet ejes af Christen [Jensen] Bech, præst i Ferring i Vandfuld herred.
Afdøde døde 15.5.1746.

110 Terman Hansen i Kærbøl. 26.11.1746, fol.38B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Christen Christensen i Farup. B:
1) Hans Termansen 13
2) Christen Termansen 10
3) Kirsten Termansdatter 8
4) Birthe Termansdatter 4
5) Anne Termansdatter 2.
FM:
1 Oluf Jensen i Kærbøl
2 Frands Hansen i Mejlby
3 Morten Hansen i Kærbøl
4 Søren Pedersen i Kærbøl.

111 [Margrethe von Behr] på Ribe Ladegård [i Øster Vedsted i Ribe Domkirke landsogn]. 31.12.1745, fol.42B.
Enke efter [Henrik Ernst] von Calnein. B:
1) [Louise Calnein], enke efter [Karl Emil] von Schack, slotspræsident
2) Carl von Calnein, kaptajn
3) Frederik Christian von Calnein, løjtnant.

112 Knud Madsen i Hjortvad [i Kalvslund sogn]. 10.4.1747, fol.61.
E: Maren Jørgensdatter. LV: far Jørgen Hansen. B:
1) Dorthe Knudsdatter 1.
FM: Peder Hansen i Hjortvad.

113 Niels Pedersen Grum i Foldingbro. 9.7.1746, fol.64B.
E: Cathrine Marie Lange. LV: far Andreas [Mathiasen] Lange, præst i Halk. B:
1) Karen Nielsdatter Grum 2½
2) Mette Nielsdatter Grum 1½
3) Peder Nielsen Grum 6 mdr.
FM:
1 Peder [Christensen] Vinding i Præstkær, præst i Brørup og Lindknud
2 Lorents Hansen, hospitalsforstander i Foldingbro.
Afdøde døde 8.7.1746.

114 Peder Nielsen Lund og hustru Gunder Madsdatter i Hjortvad. 29.4.1747, fol.77B.
B:
1) Niels Pedersen Lund 15
2) Maren Pedersdatter Lund 13
3) Mads Pedersen Lund 10½
4) Hans Pedersen Lund 7½
5) Peder Pedersen Lund 4.
FM:
1 Peder Hansen i Hjortvad
2 Søren Madsen i Hjortvad
3 Niels Thøgersen i Hjortvad
4 Thøger Madsen i Carlslund.

115 Jes Nielsen, skipper på Sønderho. 29.7.1746, fol.82B.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Jeppe Hansen Jørgensen på Sønderho. B:
1) Søren Jessen 16
2) Niels Jessen 13½
3) Mette Jesdatter 10
4) Hans Jessen 6½
5) Mette Jesdatter 1½.
FM: farbror Thøger Nielsen på Sønderho.

116 Dorthe Hansdatter på Fanø. 10.7.1747, fol.84B.
E: Peder Clausen. B:
4) Karen Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Mathias Hansen i møllen på Fanø
2) Anne Pedersdatter
3) Mette Pedersdatter.

117 Mads Olufsen på Fanø. 8.7.1747, fol.85B.
E: Kirsten Frederiksdatter. LV: bror Niels Frederiksen i Sønderho. B:
3) Mette Madsdatter.
Første ægteskab med [Mette Jørgensdatter, skifte 20.10.1745 lbnr.96]. B:
1) Jens Madsen 22, på søfarten i Holland
2) Niels Madsen 11.
FM: Mads Hansen, skolemester.

118 Anton Jørgensen, [smed] på Sønderho. 7.7.1747, fol.88B.
E: Lene Hansdatter. LV: bror Jes Hansen Thomsen, skipper i Sønderho. B:
1) Ingeborg Antonsdatter 13
2) Mads Antonsen 12
3) Sidsel Antonsdatter 10
4) Jørgen Antonsen 8
5) Hans Antonsen 3.
FM:
1 Jes Jørgensen, smed på Sønderho
2 Thomas Jørgensen, smed på Sønderho
3 Hans Jørgensen, smed på Sønderho.

119 Mads Hansen Knude på Sønderho. 10.7.1747, fol.93B.
E: Maren Frederiksdatter. B:
1) Hans Madsen Knude 17
2) Anne Madsdatter 9
3) Mette Madsdatter 4
4) Karen Madsdatter 2
5) Frederik Madsen 11 uger.
FM:
1 Jeppe Nielsen, degn på Sønderho
2 Hans Pedersen Madsen på Sønderho.

120 Anders Sørensen Nørom på Fanø. 18.6.1746, fol.95.
Forlovet med Sidsel Gregersdatter.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 7.5.1743 lbnr.48]. B:
1) Niels Andersen på Fanø
2) Dorthe Andersdatter g.m. Niels Pedersen Jessen ved Odden på Fanø
3) Lene Andersdatter 26.

121 Hans Andersen, [ostindienfarer] ved Odden på Fanø. 22.11.1747, fol.100B.
E: Anne Hansdatter [Oldefar]. LV: far Hans Hansen ved Odden. B:
1) Karen Hansdatter 6
2) Hans Hansen 17 uger.
FM: farbror Søren Andersen, skoleholder.
Hendes første ægteskab med Anders Jørgensen. B:
1) Jørgen Andersen 10.

122 Jens Jessen i Sædding i Nørre Nebel sogn. 13.7.1747, fol.104B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Henrik Wassard, præst i Nørre Nebel og Lydum. B:
1) Anne Marie Jensdatter 24
2) Maren Jensdatter 22
3) Mette Jensdatter 20
4) Niels Jensen 18
5) Kirsten Jensdatter 14
6) Anne Jensdatter 12
7) Anne Cathrine Jensdatter 9
8) Jes Jensen 6
9) Karen Jensdatter 3
10) Adam Henrik Jensen 2.
FM:
1 farbror Christen Jessen i Sædding
2 farbror Peder Jessen i Sædding.
Afdøde døde 13.6.1747.

123 Dorthe Lauridsdatter i Jested. 14.9.1747, fol.111B.
E: Villads Hansen. B:
4) Jeppe Villadsen 27
5) Hans Villadsen 26
6) Cathrine Villadsdatter 24
7) Margrethe Villadsdatter 19.
FM:
1 farbror Jens Hansen i Tjæreborg mølle
2 Niels Madsen i Hillerup
3 Søren Nielsen i Jested.
Første ægteskab med Jens Christensen i Jested. B:
1) Christen Jepsen 33, i Jested
2) Maren Jepsdatter g.m. Peder Madsen i Jested
3) Karen Jepsdatter g.m. Iver Thomsen i Jested.

124 Niels Thomsen Møller på Sønderho. 11.9.1747, fol.116.
E: Maren Jesdatter. LV: Sonnich Jensen Møller. B:
1) Kirsten Nielsdatter 8
2) Jes Nielsen Møller 7.
FM:
1 Peder Thomsen
2 Hans Jensen Møller.

125 Sidsel Hansdatter på Sønderho. 12.9.1747, fol.120B.
E: Hans Jørgensen Smed. B:
1) Ingeborg Hansdatter 4
2) Jørgen Hansen 3.
FM: Peder Hansen på Sønderho.

126 Niels Nielsen Mandø på Sønderho. 7.7.1747, fol.124B.
E: Mette Jensdatter. LV: far Jens Nielsen Fischer. B:
2) Jens Nielsen 7
3) Kirsten Nielsdatter 3
4) Hans Nielsen 1.
FM: Morten Nielsen Mandø på Sønderho.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen.

127 Aftægt i Obbekær. 22.11.1747.
Clemen Jørgensen og hustru Kirsten Iversdatter i Obbekær overdrager ejendommen til søn mod aftægtskontrakt af 22.11.1747. Arv til B:
1) Iver Clemensen, der overtager gården
2) Kirsten Clemensdatter 24
3) Sidsel Clemensdatter 13.

128 Margrethe Christensdatter Sevel på Nielsbygård, [der døde 17.1.1748], fol.128B.
E: Terman Madsen til Nielsbygård.
Bevilling til uskiftet bo af 7.1.1746.

129 Sonnich Thomsen Tækker på Sønderho. 3.1.1748, fol.129B.
E: Ellen Sonnichsdatter. LV: far Sonnich Jensen Møller i Sønderho. B.
2) Karen Sonnichsdatter 7
3) Johanne Sonnichsdatter 10 uger.
FM:
1 Jens Nielsen Kromand på Sønderho
2 Jes Svendsen på Sønderho.
Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 5.2.1744 lbnr.60]. B:
1) Thomas Sonnichsen Tækker 9.
FM:
1 farbror Niels Thomsen Tækker på Sønderho
2 Jeppe Hansen Kromand på Sønderho.

130 Christen Olufsen Tarp i Nørre Nebel. 16.1.1748, fol.132B.
E: Anne Madsdatter. LV: Henrik Wassard, præst i Nørre Nebel og Lydum. B:
1) Mathias Christensen Tarp over 30
2) Kirsten Christensdatter Tarp 26 g.m. Christen Thomsen i Storgård i Sædding i Nørre Nebel sogn
3) Oluf Christensen Tarp 23, i København
4) Hans Christensen Tarp 20, i København.
Afdøde døde 16.12.1747.

131 Aftægtskontrakt i Strandby. 14.2.1748, fol.137.
Edel Christensdatter, enke efter Hans Christensen Spangsbjerg i Strandby, skifte 20.8.1737 lbnr.23 overdrager gården til sønnen Morten Hansen Spangsbjerg og udbetaler arv til øvrige børn. B:
1) Mette Hansdatter g.m. Søren Eskildsen i Hygum
2) Else Hansdatter g.m. Christen Pedersen i Novrup
3) Christen Hansen Spangsbjerg i Uglvig, død. 2B:
a Niels Christensen i Uglvig
b Søren Christensen i Uglvig
4) Maren Hansdatter g.m. Hans Sørensen i Novrup
5) Søren Hansen Spangsbjerg i Bollesager i Jerne sogn, skifte 2.11.1739 lbnr.25. 5B:
a Christen Sørensen
b Niels Sørensen
c Kirsten Sørensdatter
d Hans Sørensen
e Birthe Sørensdatter
6) Niels Hansen i Gammelby
7) Morten Hansen Spangsbjerg, der overtager gården
8) Kirsten Hansdatter g.m. Hans Jacobsen Basse i Strandby.

132 Maturin Carstensen, ugift præst i Jerne og Skast. 10.11.1747, fol.141.
Registrering af Hennegård, som afdøde var ejer af.
[Skiftet findes hos Ribe Bisp og vedføjes her, se lbnr.132A].

-------------------------------------------------------------------------
Ribe Bisp
Det Mathurinske legat
Skifteakt efter Maturin Carstensen
1747-1749
C 4-198 og 199

132A Maturin Carstensen, præst i Jerne og Skast. 17.11.1747.
A:
0) forældre [Casper Christoffer Carstensen, borgmester i Ribe, begravet 12.9.1715 og Kirsten Baggesdatter, død 23.4.1704]
1) bror Christoffer Carstensen i Arrild
2) bror Carsten Carstensen i Allerup, præst i Sneum og Tjæreborg, [død 13.10.1704]. 1B:
a [Inger Carstensdatter] g.m. Mogens Hjersing i Thorsager [på Djursland] i Århus stift
3) bror Hans Carstensen, præst i Lunde og Ovtrup, [skifte Vester Horne herred gejstlig 19.4.1728 lbnr.11]. 1B:
a Kirstine Elisabeth Carstensen, der døde 1749. E: Søren Bornemann på Holm ved Viborg
4) søster Constance [Margrethe] Carstensen g.m. Hans [Hansen] Sirich, præst i Øse og Næsbjerg ved søn [Casper Christoffer] Sirich, fændrik
5) søster Ida Carstensen i Lønborg præstegård, [død 1727], var g.m. [Søren Jensen Bornemann, præst i Lønborg og Egvad, død 9.10.1712]. 2B:
a [Christiane Elisabeth Bornemann] g.m. Filip [Henrik Samuelsen] Friedlieb, præst i Mariager, [Hem og Sem]
b [Kirstine Sofie Bornemann] i Varde ved svigersøn Johan Krag, borgmester i Varde, var g.m. [Peder Nielsen] Endorph [til Hennegård, skifte Riberhus amt 7.3.1743 lbnr.66]
6) søster Kirsten Carstensen, begravet Varde 13.3.1730], var g.m. [Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby, begravet 31.5.1729]. 6B:
a [Margrethe Ho] i Varde, enke efter [Christian Henrik] Wulff, [kirurg i Varde]
b [Ingeborg Dorthe Ho] g.m. Niels Arctander [Hansen] Kingo, præst i Ho og Oksby
c Casper Christoffer Ho
d Carsten Bagge Ho i København
e [Christine Ho] g.m. [Nis] Nissen i Sig
f jomfru [Mette Kirstine Ho] i Varde
7) søster Ingeborg Carstensen i Fredericia, død, var g.m. [Tobias Johansen Bøtcher, rektor i Fredericia, begravet Fredericia Trinitatis 5.4.1746]. 3B:
a Johannes Bøtcher, præst i Jerne [fra 12.1.1748]
b [Casper Christoffer] Bøtcher, rektor i Fredericia
c [Martha Christine] Bøtcher i Fredericia.
Afdøde, der var ejer af Hennegård, døde 7.11.1747.
(Skiftet der er i 2 bind er på 2509 sider).
------------------------------------------------------------------------

133 Christen Jensen i Varming [i Seem sogn]. 15.3.1748, fol.155B.
E: Abelone Hansdatter. LV: Niels Kjeldsen i Favrholt [i Seem, sogn]. B:
1) Hans Christensen 34, i København
2) Jens Christensen 31, i Ribe
3) Maren Christensdatter g.m. Jens Rasmussen i Ribe
4) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Hans Hansen i Ribe
5) Maren Christensdatter Frennes 14¾.

134 Christine Margrethe [Clausen] på Sønderskov [i Folding sogn]. 8.12.1746, fol.161B.
Enke efter [Hans] Bachmann til Sønderskov [begravet Folding 23.7.1745]. B:
4) Christine Margrethe Bachmann
5) Peder Bachmann.
Første ægteskab med Peder Poulsen til Estrup, amtsforvalter. B:
1) Magdalene Juliane Poulsen gift 1729 med Johan Højer, købmand i Hamborg, men nu er skilt og bor på gården Wisch ved Frederiksstad og har 3 umyndige børn
2) Marie Margrethe Poulsen, enke
3) Hans Adolf Poulsen.
Afdøde døde 8.12.1746.

135 Aftægt på Sønderho. 27.11.1747, fol.163B.
Aftægtskontrakt af 27.11.1747 for Kirsten Jensdatter i Sønderho, enke efter Peder Hansen Knudsen, [skifte 25.9.1744 lbnr.74] med LV: Niels Mathiassen Fanø på Sønderho mod at overlade sit hus til B:
1) Anne Pedersdatter forlovet med Hans Mikkelsen
og giver arv til øvrige børn
2) Anne Pedersdatter
3) Mette Pedersdatter.

136 Christoffer Frederik Gersdorff [til Kærgård i Hunderup sogn]. 29.5.1748, fol.165.
E: Margrethe Rosenørn.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1741.

137 Thomas Nielsen, kontrollør på List. 25.5.1747, fol.166.
Enkemand efter Anne Sofie Steenselsdatter, [skifte 20.2.1733 lbnr.6]. B:
1) Albert Thomsen 45, maler i København
2) Peder Thomsen 43, parykmager i Nakskov
3) Bagge Thomsen 42, guldsmed i Nykøbing Falster
4) Christian Thomsen, urmager i Nakskov
5) Kirsten Thomasdatter 33
6) Ingeborg Margrethe Thomasdatter 31.
FM:
1 Jørgen Pedersen på List
2 Peder Poulsen på List.

138 Niels Sørensen Nygaard i Kærbøl [i Farup sogn]. 7.6.1748, fol.175.
E: Anne Termansdatter. LV: Søren Hansen i Farup, birkefoged i Hunderup birk. A:
1) søster Anne Sørensdatter, død, var g.m. Peder Christensen i Kærbøl. 2B:
a Niels Pedersen, til skibs fra Holland
b Christen Pedersen, til skibs fra Holland
2) søster Maren Sørensdatter, død, var g.m. Jeppe Didriksen i Fanø kro. 2B:
a Maren Jepsdatter, enke efter Møller, birkedommer på Fanø
b Cathrine Marie Jepsdatter g.m. Lorents Rehkopf, degn i Ål
3) halvbror Søren Nissen i Farup, død. 5B:
a Simon Sørensen i København
b Nis Sørensen, gift i Holland
c Anne Sørensdatter g.m. Christen Nielsen i Kærbøl
d Gunder Sørensdatter g.m. Niels Andersen i Forballum [i Mjolden sogn]
e Karen Sørensdatter, død, var g.m. Peder Brinch på Sønderho. 2B:
a Maren Sørensdatter, gift i Tjæreborg
b Anne Cathrine Sørensdatter, enke efter Niels Barfoed i Ribe
4) halvbror Jens Nissen i Farup, død. 3B:
a Jeppe Jensen i Farup
b Gunder Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Jernvedlund
c Anne Cathrine Jensdatter i Ribe Kloster, vanvittig.

Siderne 185B-187 er tomme og ubeskrevne.

139 Cathrine Hansdatter Hornemann på Lydumgård. 12.10.1748, fol.187B.
E: Frands Didrik Blome (Blohm) til Lydumgård.
Testamente af 1.3.1730.

140 Christian Carl von Gabel til Giesegård, Bramminge, Spanager og Ottestrup, stiftsbefalingsmand i Ribe stift og amtmand i Riberhus amt, [der døde 3.8.1748], fol.189.
E: Anne Benedikte Steensen.
Testamente (ægtepagt) af 17.4.1733, hvor hun var enke efter Christian Rantzau -[Friis] til Bramminge, [død 1731].

141 Jørgen Pedersen Holm på Riddersholm i Nørre Nebel sogn. 9.11.1748, fol.195.
E: Birgitte Lauridsdatter. LV: Christen Jessen i Sæddinggård i Nørre Nebel sogn. B:
3) Laurids Jørgensen 24
4) Christen Jørgensen 20.
FM:
1 farbror Christen Pedersen i Sønder Bork
2 mosters mand Henning Christensen i Sønder Bork.
Første ægteskab med Anne Clausdatter, skifte 17.6.1724. B:
1) Kirsten Jørgensdatter g.m. Niels Sørensen i Nørre Nebel
2) Peder Jørgensen 27.

142 Bevilling til selv at skifte med samfrænder. 29.1.1749, fol.201, 252.
Bevilling af 24.1.1749 for arvingerne efter Christian [Hansen] Teilmann, amtmand over Lundenæs og Bøvling amter på Skrumsager [i Sønder Bork sogn, skifte Lundenæs og Bøvling amter 24.1.1749 lbnr.196] B:
1) Thøger Reenberg Teilman, løjtnant
2) Andreas Charles Teilman
3) Morten Teilman
4) Ingeborg Christiane Teilman, [der ægter sekretær Worm]
5) [Magdalene Teilman], død, var g.m. Thomas Just Jermiin, præst i Hjerm, Gimsing og Venø. 1B:
a Christiane Marie Jermiin.

143 Anker Nielsen ved Odden på Fanø. 17.1.1749, fol.202.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Jens Rasch, degn i Nørby på Fanø. B:
3) Laurids Ankersen 5
4) Niels Ankersen 3.
FM: farbror Tønnes Nielsen i Nørby.
Første ægteskab med Voldborg Pedersdatter, skifte 29.11.1742 lbnr.44. B:
1) Peder Ankersen 11
2) Karen Ankersdatter 10.
FM: morbror Anders Pedersen i Nørby.

144 Mathias Nielsen Hollænder ved Odden på Fanø. 19.12.1748, fol.205B.
E: Anne Hansdatter.
Arvinger angives ikke.

145 Mikkel Gregersen ved Odden på Fanø. 27.11.1748, fol.206B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Pedersen i Nørby. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 38.
FM: Peder Nielsen Gregersen.

146 Jens Jørgen Jensen ved Odden på Fanø. 10.3.1749, fol.208.
E: Ellen Hansdatter. LV: Jens Rasch, degn i Nørby. B:
1) Hans Jensen 10
2) Anne Jensdatter 7
3) Jørgen Jensen 2.
FM: morbror Niels Hansen Ellens.

147 Hans Pedersen i Byen på Fanø. 23.8.1748, fol.211B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Laurids Andersen i Byen. B:
1) Maren Hansdatter 11
2) Mette Hansdatter 9
3) Anne Hansdatter 8
4) Karen Hansdatter 7
5) Peder Hansen 5
6) Dorthe Hansdatter 3
7) Peder Hansen 14 uger.
FM:
1 farbror Søren Pedersen
2 farbror Iver Pedersen
3 farbror Niels Pedersen
4 farbror Mathias Pedersen.
Afdøde døde 15.6.1748.

148 Laurids Pedersen Fladstrand ved Odden på Fanø. 22.12.1747, fol.215.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jens Rasch, degn i Nørby.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var 93 år gammel, var født i Fladstrand, men havde boet på Fanø i 65 år.

149 Niels Andersen ved Odden Nørom på Fanø. 24.8.1748, fol.218B.
E: Anne Simonsdatter, der også døde. B:
2) Anders Nielsen 6.
FM: morbror Vinter Simonsen i Byen på Fanø.
Første ægteskab med Kirsten Andersdatter. B:
1) Maren Nielsdatter 10.
FM:
1 morbror Jes Andersen
2 morbror Didrik Andersen.
Afdøde døde 8.7.1748.

150 Johanne Olufsdatter på Sønderho. 3.2.1749, fol.223B.
E: Hans Olufsen Uldal. B:
1) Mette Hansdatter 14.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Olufsen.

151 Peder Hansen i Hjortvad. 11.3.1749, fol.226.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Søren Madsen i Hjortvad. B:
1) Jens Pedersen 10
2) Hans Pedersen 8
3) Maren Pedersdatter 6
4) Nis Pedersen 4
5) Kirsten Pedersdatter 9 mdr.
FM:
1 morbror Laurids Jensen i Olling i [Sønder] Hygum sogn
2 mosters mand Niels Nielsen Teglmand i Hedegård i Hjortvad
3 Thøger Madsen i Carlslund
4 Thøger Pedersen i Hjortvad.

152 Hans Hansen, ved præstens hus på Fanø. 29.11.1748, fol.229B.
E: Anne Jepsdatter. LV: Søren Mathiassen.
Første ægteskab med Johanne Jensdatter. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Hans Poulsen ved Odden
2) Dorthe Hansdatter g.m. Mads Madsen i Renderne
3) Johanne Hansdatter 43
4) Anne Hansdatter.
FM:
1 Peder Clausen
2 Søren Jessen.

153 Thyge Pedersen, skipper på Sønderho. 20.5.1748, fol.232.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Nielsen, degn på Sønderho. B:
1) Hans Thygesen 11
2) Maren Thygesdatter 8
3) Jens Thygesen 6
4) Peder Thygesen 4
5) Karen Thygesdatter 2, der døde.
FM:
1 farbror Niels Pedersen Knudsen på Sønderho
2 Thyge Nielsen på Sønderho.

154 Anne Hansdatter på Sønderho. 12.11.1748, fol.236.
E: Niels Jensen Poulsen. B:
1) Karen Nielsdatter 9
2) Jens Nielsen 6
3) Hans Nielsen 3.
Aftægt til afdødes far Hans Nielsen Kromand.

155 Karen Hansdatter på Sønderho. 4.2.1749, fol.238B.
E: Søren Pedersen. B:
1) Abelone Sørensdatter 8
2) Peder Sørensen 6
3) Hans Sørensen 4.

156 Johanne Sonnichsdatter på Sønderho. 15.3.1749, fol.241B.
A:
1) mor Ellen Sonnichsdatter, enke efter Sonnich Thomsen Tækker, skifte 3.1.1748 lbnr.129
2) søster Karen Sonnichsdatter
3) halvbror Thomas Sonnichsen.

157 Peder Christiansen Pallesen på Sønderho. 15.3.1749, fol.242B.
A:
1) mor Ingeborg Engelstoft, enke efter Christian Frederik, inspektør 8.2.1744 lbnr.61
2) bror Ditlev Christiansen Vibe
3) søster Anne Margrethe Christiansdatter
4) bror Christian Christiansen Vibe
4) søster Margrethe Elisabeth Christiansdatter.

158 Erik Vester i Gredstedbro [i Jernved sogn]. 8.3.1749, fol.243.
E: Elise Cathrine Thode. LV: Christen Garp på Kærgård. B:
1) Christian Benedikt Eriksen 8½.
FM: Knud [Jørgensen] Lang, præst i Vilslev og Hunderup.
Afdøde døde 7.3.1749.

159 Maren Sørensdatter på Sønderho. 8.12.1748, fol.254.
E: Jeppe Nielsen. A:
1) bror Hans Sørensen Redkop i Tjæreborg
2) bror Anton Sørensen på Sønderho
3) søster Dorthe Sørensdatter, død. E: Hans Antonsen. 5B:
a Niels Hansen 20
b Maren Hansdatter 18
c Anton Hansen 16
d Anne Hansdatter 13
e Søren Hansen 11
4) søster Karen Sørensdatter g.m. Hans Hansen Møller i Sønderho.

160 Hans Hansen Oldefar den ældre ved Odden på Fanø. 7.2.1749, fol.255.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Rasch, degn i Nørby.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter, enke efter Hans Andersen, ostindienfarer
2) Mette Hansdatter, enke efter Niels Sørensen Ehlers
3) Maren Hansdatter, skifte 22.7.1745 lbnr.79].
E: Søren Pedersen. 1B:
a Dorthe Sørensdatter.

161 Thomas Thøgersen i Tange. 29.1.1749, fol.256.
E: Anne Christensdatter. LV: Jeppe Tøstesen i Tange. B:
1) Thomas Thomsen, født 21.6.1749.
FM:
1 Niels Pedersen i Tange.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Thøger Thøgersen
2 afdødes søster Mette Thøgersdatter i Hygum
Enkens første ægteskab med Niels Thomsen, [skifte 5.8.1746 lbnr.105].

162 Maren Mortensdatter i Kirkeby. 16.10.1749, fol.261.
E: Anders Jensen, skrædder. B:
1) Morten Andersen 6
2) Hans Andersen 5
3) Maren Andersdatter 4
4) Kirsten Andersdatter 9 mdr.
FM:
1 morbror Niels Mortensen i Kærbøl
2 Knud Nielsen i Farup.
Enkemanden har børn af første ægteskab, hvoraf den yngste er død.

163 Kirsten Nielsdatter på Mandø. 5.12.1748, fol.263B, 305.
E: Anders Jørgensen. B:
1) Niels Andersen 8
2) Mette Andersdatter 8
3) Maren Andersdatter 4
4) [Anne Andersdatter] 2.
FM:
1 Bonde Nielsen på Mandø
2 Hans Nielsen
3 Anders Bondesen
4 Jens Mathiassen.

164 Aftægtskontrakt på Mandø. 8.6.1749, fol.267B.
Aftægtskontrakt for Jens Jensen og hustru Maren Mortensdatter på Mandø, der overdrager gården til sønnen
1) Thomas Jensen
og giver arv til øvrige B:
2) Karen Jensdatter, svagtsindet
3) Maren Jensdatter
4) Anne Jensdatter
5) Mette Jensdatter
6) Ingeborg Jensdatter.
Underskrevet af (sønnen?) Lambert Jensen.

165 Søster Frederikke Foss i Ribe. 13.2.1750, fol.269.
Testamente af 30.10.1743. A:
1) søster Christiane Marie Foss
2) svoger [Karsten] Worm.

166 Niels Mortensen Harreby på Sønderho. 6.6.1749, fol.272.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Niels Nielsen Jensen. B:
2) Karen Nielsdatter 16.
FM: farbror Morten Nielsen Mandø på Sønderho.
Første ægteskab med Karen Jørgensdatter. B:
1) Niels Nielsen i København.

167 Hans Nielsen ved møllen på Fanø. 25.11.1749, fol.275.
E: Anne Nielsdatter. LV: far Niels Sørensen i Nørby. B:
1) Niels Hansen 6
2) Nis Hansen 3
3) Anne Hansdatter 1.
FM: Mathias Nielsen i Nørby.

168 Mette Lauridsdatter Nørom på Fanø. 14.6.1749, fol.280.
E: Peder Hansen. B:
1) Laurids Pedersen 25, i hollandsk tjeneste
2) Hans Pedersen 23, i tjeneste på flåden
3) Ellen Pedersdatter 21
4) Maren Pedersdatter 19
5) Kirsten Pedersdatter 17
6) Svend Pedersen 14.
FM: Søren Nielsen.

169 Jeppe Hansen Kromand på Sønderho. 3.2.1749, fol.284B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Mads Hansen, skoleholder. B:
1) Sidsel Jepsdatter 16
2) Hans Jepsen 12
3) Karen Jepsdatter 6
4) Mette Jepsdatter 3
5) Anne Jepsdatter, 6 mdr. den 15.12.1749.
FM:
1 fars søskendebarn Niels Madsen Kromand
2 morbror Hans Pedersen Madsen.

170 Mette Hansdatter på Sønderho. 15.12.1749, fol.288B.
E: Hans Hansen Ibsen. B:
1) Jens Hansen 5 uger.
FM: Anders Nielsen.

171 Jes Mathiassen ved Odden på Fanø. 28.11.1749, fol.291B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Niels Jessen 19
2) Mathias Jessen 15
3) Hans Jessen 12
4) Lene Jesdatter 7
5) Lene Jesdatter, født 12.12.1749.
FM:
1 farfar Niels Mathiassen
2 Jens Jessen Røjgaard.

172 Maren Mathiasdatter, ugift og 47 år gammel ved Odden på Fanø. 3.11.1749, fol.296.
A:
1) søster [Anne Mathiasdatter], død. E: Hans Poulsen Nørom. 2B:
a Kirsten Hansdatter 21
b Niels Hansen 19
2) søster Dorthe Mathiasdatter i København.

173 Peder Jepsen på Fanø. 7.6.1749, fol.298B.
E: Maren Lauridsen. LV: Peder Hansen Nørom. B:
1) Kirsten Pedersdatter 30
2) Dorthe Pedersdatter 14.
FM: farbror Hans Jepsen ved Odden.

174 Laurids Pedersen ved Odden på Fanø. 3.2.1749, fol.302.
Enkemand. B:
1) Mathias Lauridsen
2) Hans Lauridsen i Holland
3) Niels Lauridsen
4) Mette Lauridsdatter
5) Kirsten Lauridsdatter, enke efter Anker Nielsen, [skifte 17.1.1749 lbnr.143], der ægter Hans Callesen.

175 Kirsten i Astrup [i Brøndum sogn]. 9.2.1750, fol.307B.
Enke efter Christen Bygum, herredsfoged i Skast herred, [skifte 4.8.1734 lbnr.14]. B:
1) Frederik Bygum, vanvittig
2) Andreas Bygum, [skifte Holstebro 1.7.1739 lbnr.7. E: Maren Christensdatter Hvidbjerg], nu g.m. Jens Hegelund i Holstebro. 2B:
a Birgitte Christine Bygum 18
b Anne Christence Bygum 12.
FM: Jens Lauridsen Hvidbjerg i Kvistrup Mølle [i Gimsing sogn].

176 Jeppe Nielsen i Gunderup [i Årre sogn]. 15.5.1750, fol.313B.
E: Maren Pedersdatter. B:
4) Peder Jepsen 12
5) Enne Jepsdatter 8
6) Hans Jepsen 6
7) Margrethe Jepsdatter 3.
FM: Hans Nielsen på Lindbjerg.
Første ægteskab med Enne Gregersdatter, skifte 23.8.1735. B:
1) Niels Jepsen 19
2) Maren Jepsdatter 17
3) Gregers Jepsen 15.
FM: farbror Christen Nielsen Gundorph, birkefoged i Skanderborg birk.

177 Niels Jensen Møller på Sønderho. 8.10.1749, fol.324.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Nielsen, degn på Sønderho. A:
1) bror Thomas Jensen Møller i Nordby sogn på Fanø
2) bror Hans Jensen Møller på Sønderho
3) bror Sonnich (Sønche) Jensen Møller på Sønderho
4) søster Anne Jensdatter, enke efter Peder Lassen på Sønderho
5) søster Maren Jensdatter g.m. Jes Nielsen Jørgensen i Sønderho
6) søster Mette Jensdatter g.m. Niels Nielsen Jepsen på Sønderho
7) bror Jens Jensen Møller i København
8) bror Hans Jensen Møller i København, død. 2B:
a Jens Hansen i Vestindien
b Ellen Hansdatter, død, var g.m. Sonne, kancelliråd i København. B: 2 døtre, hvis navne ikke kendes.
Registrering 21.9.1749.

178 Karen Sørensdatter ved Odden på Fanø. 12.5.1750, fol.329B.
E: Mikkel Andersen. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 14
2) Søren Mikkelsen 11
3) Margrethe Mikkelsdatter 7
4) Sofie Dorthe Mikkelsdatter 5.

179 Joen Sørensen, ugift i Mejlby i Nørre Farup. 22.8.1750, fol.332B.
A:
1) søster Karen Sørensdatter, død. 3B:
a Peder Nielsen i Mejlby
b Gunder Nielsdatter i Farup
c Dorthe Nielsdatter, død. 5B:
1 Ingeborg Jensdatter i Ribe
2 Mads Jensen
3 Niels Jensen
4 Joen Jensen
5 Simon Jensen
2) søster Johanne Sørensdatter, død. 3B:
a Mette Pedersdatter i Høgsbro
b Gunder Pedersdatter i Kærbøl
c Margrethe Hansdatter g.m. Carsten Jepsen i Hviding herred
3) søster Maren Sørensdatter, død. 2B:
a Sonnich Bojesen i Roager i Hviding herred
b Anneke Bojesdatter gift i Hviding herred
4) søster Margrethe Sørensdatter i Snejbjerg sogn i Hammerum herred
5) bror Jens Sørensen, død. 1B:
a Gunder Jensdatter gift i Kastrup på Gram gods.

180 Anne Lauridsdatter Lund i Ålunde i Fåborg sogn. 23.2.1751, fol.338.
E: Poul Madsen Garp.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1746.
Afdøde døde 13.2.1751.

181 Johanne Pedersdatter i Byen på Fanø. 1.10.1749, fol.339.
Enke efter [Hans Pedersen, skifte 23.8.1748 lbnr.147]. B:
1) Maren Hansdatter 12
2) Mette Hansdatter 10
3) Anne Hansdatter 8
4) Karen Hansdatter 7
5) Peder Hansen 5
6) Dorthe Hansdatter 4
FM:
1 farbror Søren Pedersen ved Odden
2 farbror Iver Pedersen i Byen
3 farbror Niels Pedersen ved Odden
4 farbror Mathias Pedersen ved Odden
5 mors søskendebarn Mathias Nielsen Ting ved Odden
6 Laurids Madsen ved Odden
7 Søren Andersen i Bjergene
8 Hans Nielsen Madsen.

182 Maren Pedersdatter på Store Tanderup i Nørre Farup sogn. 28.1.1751, fol.344B.
Enke efter Simon Termansen, [skifte 23.10.1741 lbnr.32]. B:
1) Terman Simonsen 20
2) Ingeborg Simonsdatter 19
3) Karen Termansdatter 16
4) Edel Termansdatter 14.
FM:
1 farbror Mads Termansen i Kærbøl
2 fars søstersøn Laurids Jensen i Lille Darum
3 Søren Hansen i Nørre Farup, birkefoged i Hunderup birk.
Afdøde døde 24.1.1751.

183 Maren Mathiasdatter i Renderne i Nordby sogn på Fanø. 26.3.1751, fol.363B.
E: Niels Hansen Esbjerg. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Anders Sørensen i Renderne
2) Jens Pedersen 23
3) Niels Pedersen 19.

184 Maren Jørgensdatter i Hjortvad. 14.8.1751, fol.364B.
E: Morten Nissen. B:
2) Knud Mortensen, døbt Kalvslund 25.7.1751, død 5.8.1751.
Første ægteskab med Knud Madsen, skifte 10.4.1747 lbnr.112. B:
1) Dorthe Knudsdatter 6.
FM: Peder Jørgensen i Hjortvad.
Aftægt af 18.12.1744 til afdødes forældre Jørgen Hansen og Anne Lauridsdatter.
Desuden nævnes enkemandens far Nis Thomsen i Vejstrup.

185 Jens Lassen i Tange. 3.9.1751, fol.370.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Ounildsen. B:
1) Las Jensen 4½
2) Bodil Jensdatter 2.
FM: farbror Niels Lassen i Høm i Haderslevhus amt.
Enkens første ægteskab med Knud Jensen, skifte 19.10.1744 lbnr.70. Arv til B:
1) Karen Knudsdatter 12
2) Mette Marie Knudsdatter 7.

186 Oluf Hansen i Bollesager. 13.7.1751, fol.375.
E: Anne Nielsdatter. LV: Morten Spangsbjerg i Strandby. Som arvinger angives A:
1) Søren Hansen i Sædding
2) Laurids Hansen i Veldbæk
3) Christen Hansen i Hygum
4) Peder Hansen i Veis?
5) Hans Sørensen ved far Søren Thomsen i Novrup
6) Abelone Hansdatter g.m. Peder Eskildsen i Novrup.

187 Kirsten Sørensdatter på Sønderho. 15.8.1750, fol.376B.
E: Peder Nielsen Lassen. B:
1) Maren Pedersen g.m. Hans Madsen Fisker
2) Anne Pedersdatter, [skifte 25.9.1744 lbnr.73], var g.m. Hans Hansen Jessen. 1B:
a Maren Hansdatter 6.

188 Mette Nielsdatter på Sønderho. 22.2.1751, fol.380.
E: Hans Olufsen Uldal. A:
1) bror Niels Nielsen Lassen på Sønderho
2) søster Mette Nielsdatter.
FM: Niels Nielsen Degn.

189 Morten Nielsen Mandø på Fanø. 14.12.1751, fol.384.
E: Anne Cathrine Oluf Christiansdatter. LV: Hans Jensen Møller. B:
1) Anne Mortensdatter 9
2) Dorthe Mortensdatter 7½
3) Niels Mortensen 3
4) Morten Mortensen 4 uger.
FM:
1 Thomas Sonnichsen på Sønderho
2 Thøger Nielsen på Sønderho.

190 Peder Hansen Ibsen på Fanø. 5.1.1752, fol.388.
E: Maren Poulsdatter. LV: bror Thomas Poulsen på Sønderho. B:
1) Hans Pedersen 8
2) Lene Pedersdatter 5
3) Poul Pedersen 4
4) Peder Pedersen 18 dage.
FM:
1 Mads Hansen Ibsen på Sønderho
2 Mads Hansen, skoleholder på Sønderho.
Desuden nævnes afdødes mor Sidsel Pedersdatter.

191 Søren Pedersen på Sønderho. 22.12.1751, fol.392B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: farbror Mikkel Johansen. B:
5) Karen Sørensdatter 1½.
FM: morbror Sonnich Mikkelsen på Sønderho.
Første ægteskab Abelone Jensdatter. B:
1) Mette Sørensdatter 13.
FM: Niels Mikkelsen på Sønderho.
Andet ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 16.3.1749. B:
2) Abelone Sørensdatter 11
3) Peder Sørensen 10
4) Hans Sørensen 8.
FM: Hans Hansen Ibsen på Sønderho.

192 Sidsel Sørensdatter på Fanø. 20.12.1751, fol.398B.
E: Anders Jensen Pedersen. A:
1) søster Karen Sørensdatter, død. 2B:
a Thomas Pedersen på Sønderho
b Mette Pedersdatter g.m. Mads Hansen Ibsen på Sønderho
2) bror Anders Sørensen Nørom, [skifte 18.6.1746 lbnr.120]. 3B:
a Niels Andersen på Fanø, [skifte 24.8.1748 lbnr.149]. 2B:
1 Maren Nielsdatter 12
2 Anders Nielsen 9.
FM:
1 Didrik Andersen Møller på Fanø
2 Jens Andersen Møller på Fanø
b Dorthe Andersdatter g.m. Niels Pedersen
c Lene Andersdatter 32 g.m. Morten Andersen på Fanø.
3) søster Karen Sørensdatter, død. 2B:
a Thomas Pedersen på Sønderho
b Mette Pedersdatter g.m. Mads Hansen Ibsen på Sønderho
4) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Jes Nissen på Fanø
5) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Andersen på Fanø.

193 Peder Lauridsen i Nørby på Fanø. 15.1.1752, fol.401B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Hans Hansen Christensen. B:
1) Mette Pedersdatter 7.
FM:
1 Jørgen Jessen ved Odden
2 Laurids Christensen i Nørby.

194 Maren Hansdatter ved Odden nørom på Fanø. 16.11.1751, fol.406.
E:
Hans Poulsen. B:
1) Anne Hansdatter 14
2) Karen Hansdatter 8
3) Johanne Hansdatter 4.
FM: Hans Jensen Nørom.
Enkemandens første ægteskab med Anne Mathiasdatter. Arv til B:
1) Kirsten Hansdatter 23
2) Niels Hansen 21.

195 Margrethe Hansdatter ved Odden på Fanø. 19.11.1751, fol.409B.
E: Søren Nielsen. B:
1) Karen Sørensdatter 4
2) Anne Sørensdatter 2.

196 Las Sørensen ved Odden på Fanø. 22.12.1751, fol.414B.
Enkemand. B:
1) Maren Lasdatter, skifte 10.1.1746 lbnr.97]. E: Søren Laugesen ved Odden. 4B:
a Peder Sørensen 22
b Hans Sørensen 20
c Maren Sørensdatter 14
d Mette Sørensdatter 8
2) Maren Lasdatter, død. E: Hans Nielsen Svarre på Fanø. 2B:
a Peder Hansen 19
b Niels Hansen 18
3) Mette Lasdatter g.m. Søren Jensen Borch på Fanø.

197 Morten Hansen i Renderne på Fanø. 23.12.1751, fol.418B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Mathias Mortensen i Byen på Fanø. B:
1) Anne Mortensdatter 22
2) Ellen Mortensdatter 17
3) Niels Mortensen13
4) Hans Mortensen 11
5) Hans Mortensen 10
6) Søren Mortensen 10
7) Mathias Mortensen 6.
FM:
1 Laurids Madsen ved Odden
2 Jens Hansen, tømrer ved Odden.
Enkens søster Karen Hansdatter har arv efter far, skifte slut 13.8.1729. (Sml. lbnr.98).

198 Karen Hansdatter i Bjergene på Fanø. 23.7.1751, fol.424B.
E: Niels Sørensen. B:
1) Søren Nielsen 6 mdr
2) Mette, der døde 18 uger gammel.

199 Abild Cathrine Clausdatter i Tange. 1.3.1752, fol.430B.
E: Niels Ounildsen. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 4½.
FM: mors stedfar Niels Mortensen i Kærbøl.

200 Hans Adolf Poulsen til Hundsbæk [i Læborg sogn, begravet 13.3.1752], fol.435B.
E: Margrethe Elisabeth Idum. LV: L. Tistrup.
Bevilling til uskiftet bo af 24.5.1749.

201 Cathrine Margrethe Pedersdatter Bagge på Endrupholm. 30.9.1751, fol.436.
Testamente af 24.7.1751. A:
0) forældre [Peder Lauridsen Baggesen, rådmand i Ribe, død på Lunderup 1707, begravet Varde Nikolaj 15.6.1707 og Karen Pedersdatter]
1) bror [Laurids Pedersen Bagge], død. 2B:
a Karen Lauridsdatter i Tistrup
b Marie Lauridsdatter i Tistrup
2) søster [Maren Pedersdatter Bagge g.m. Jens Ibsen, materialforvalter på Holmen i København]. 1B:
a Peder Nikolaj Ibsen, kapellan i Ulkebøl på Als, [døbt København Holmen 16.1.1717]
3) søster Anne Pedersdatter [Bagge], død, var g.m. Johan Christoffer [Knudsen] Dan, [præst i Stenløse og Fangel på Fyn, skifte Odense herred gejstlig 5.12.1742 lbnr.52]. 2B:
a Christine Cathrine Dan 28
b Rebekka Marie Dan 25.
Litteratur: Familierne "Trellund" og "Baggesen" af J. Kinch i: Jyske Samlinger 1:8 1880-1881, side 44-80, 371-372. Heri side 75-76: Peder Lauridsen Baggesen 1647-1707.

202 Hans Jessen i Skølvad i Jernved sogn. 4.1.1752, fol.446B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Andersen i Skårup. B:
1) Hans Hansen 10½
2) Jes Hansen 8
3) Frands Hansen 5½.
FM:
1 Svend Christensen i Sønder Vejrup
2 Hans Hansen i Jernvedlund
3 Frands Sørensen i Alsbro
Desuden nævnes
1 enkens bror Niels Hansen, slagter i København
2 afdødes [halv]bror Hans Thomsen.

203 Malene Jensdatter i Jegsmark [i Guldager sogn]. 26.4.1752, fol.452.
E: Jens Poulsen. B:
1) Jens Christian Jensen 5
2) Poul Jensen 1½.
FM:
1 Rasmus Jensen Riis i Ravnsbjerg [i Guldager sogn]
2 Peder Jensen Riis i Guldager.

204 Anders Nielsen, spillemand ved Odden på Fanø. 10.8.1752, fol.457.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Søren Gregersen ved Odden
2) Karen Andersdatter 23
3) Søren Andersen 20.
FM: Jens Hansen, tømrer ved Odden.

205 Dorthe Pedersdatter ved Odden på Fanø. 27.6.1752, fol.459.
E: Jens Mortensen Ibsen. B:
1) Karen Jensdatter 14
2) Morten Jensen 12
3) Anne Jensdatter 9
4) Peder Jensen 8
5) Mette Jensdatter 6.

206 Karen Nielsdatter på Fanø. 14.4.1751, fol.463.
Enke efter [Jes Hansen Borch, skifte 9.7.1743 lbnr.39]. B:
1) Hans Jessen Borch 8.
FM:
1 morbror Mathias Nielsen Guldager på Fanø
2 morbror Niels Nielsen Guldager i Hjerting.
Aftægt til afdødes mor Dorthe Jensdatter Guldager.

207 Dorthe Lauridsdatter, over 63 år gammel, ugift i Nørby på Fanø. 15.11.1752.
A:
1) søskendebarn Niels Peder Knudsen ved Odden
2) søskendebarn Anne Pedersdatter Knudsen.

208 Frands Terkildsen ved Odden på Fanø. 17.11.1751, fol.469B.
E: Maren Jesdatter. LV: Jacob Jepsen. B:
2) Gregers Frandsen 18.
FM: Calle Nielsen ved Odden.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Frandsen.

209 Jens Jacobsen ved Odden på Fanø. 3.7.1752, fol.472.
E: Mette Sørensdatter. LV: Calle Nielsen ved Odden. B:
1) Lene Jensdatter 18
2) Karen Jensdatter 15
3) Karen Jensdatter 10
4) Søren Jensen 7
5) Jens Jensen 12 uger
6) Sidsel Jensdatter 12 uger.
FM:
1 morbror Niels Sørensen ved Odden
2 Hans Hansen i Nørby.

210 Anne Thomasdatter på Sønderho. 29.6.1752, fol.474B.
E: Peder Pedersen Knudsen. B:
1) Peder Pedersen 20.
FM: morbror Hans Thomsen Jessen.

211 Anne Jepsdatter i Byen på Fanø. 28.2.1752, fol.477B.
Enke efter [Hans Hansen, skifte 29.11.1748 lbnr.152]. A:
1) bror Søren Jepsen, død. Enken nu g.m. Jens Andersen i Byen. 2B:
a Jeppe Sørensen i Holland
b Ellen Sørensdatter g.m. Niels Hansen Esbjerg i Renderne
2) halvsøster Dorthe Hansdatter, enke efter Morten Hansen i Renderne, [skifte 23.12.1751 lbnr.197]
3) halvsøster Karen Hansdatter.

212 Lorents Hansen i Foldingbro. 19.2.1752, fol.482.
Enke efter Karen Terkildsdatter, skifte 13.11.1742 lbnr.34].
Arv til hendes børn af første ægteskab B:
1) [Mette Christensdatter], var g.m. Andreas [Mathiasen] Lange, præst i Halk. 7B:
a Mathias Lange
b Christian Lange
c Frederik Lange
d Hans Lange
e Henrik Lange
f Elisabeth Lange
g Louise Lange
2) [Kirsten Christensdatter Kirkeby] g.m. Kaj Stallknecht, [hospitalsforstander] i Vejle
3) datter, død. 3B:
a Christian Ditlev Jepsen i Mejlby
b Abel Marie Jepsdatter, enke efter Peder Askov, klokker i Ribe
c Karen Kjeldsdatter g.m. Hans Nielsen Kastbjerg i Ribe.

213 Sidsel Jensdatter ved Odden på Fanø. 23.9.1750, fol.490.
E: Mads Pedersen Jessen. B:
1) Karen Madsdatter 8 uger.

214 Anders Nielsen Hollænder på Fanø. 19.11.1751, fol.492B.
E: Lene Sørensdatter. LV: Jens Mortensen ved Odden. B:
9) Søren Andersen 12
10) Hans Andersen 7
11) Anders Andersen 5.
FM: farsbrors søn Anders Hansen Hollænder på Fanø.
Første ægteskab med Mette Andersdatter. B:
1) Maren Andersdatter
2) Anders Andersen i Rotterdam i Holland
3) Niels Andersen i Holland
4) Kirsten Andersdatter
5) Anne Andersdatter.
Andet ægteskab med Anne Andersdatter. B:
6) Anders Andersen 17
7) Mette Andersdatter [16]
8) Karen Andersdatter 14.

215 Kirsten Madsdatter i Byen på Fanø. 20.7.1752, fol.495.
Enke efter Hans Gregersen. B:
1) Mads Hansen Gregersen
2) Karen Hansdatter 20
3) Kirsten Hansdatter 15.

216 Niels Bang, toldkontrollør i Hjerting. 22.12.1752, fol.497B.
E: Inger Marie. LV: Hans Jørgensen Bredenberg.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1752.

217 Ib Troelsen Windfeld i Kærbøl i Nørre Farup. 16.1.1753, fol.498B.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Hansen i Farup. B:
1) Mette Ibsdatter 8
2) Troels Ibsen 7
3) Hans Ibsen 5
4) Knud Ibsen 2.
FM:
1 Hans Windfeld i Lundgård i Farup sogn
2 farbror Jens Windfeld i Varde
3 morbror Morten Hansen i Kærbøl
4 mosters mand Christen Jørgensen i Kirkeby i Farup sogn.

218 Terkild Hansen i Jested. 18.4.1753, fol.502B.
Enkemand. Skifte efter afdøde hustru slut11.6.1740. B:
1) Hans Terkildsen
2) Ingeborg Terkildsdatter g.m. Jens Madsen Vind i Terpager
3) Maren Terkildsdatter.
FM: Søren Nielsen i Jested.

219 Dorthe Pedersdatter ved Odden på Fanø. 21.6.1753, fol.508B.
E: Søren Nielsen Warre. B:
1) Johanne Sørensdatter 8
2) Niels Sørensen 3.

220 Johanne Hansdatter, ugift ved Odden på Fanø. 29.6.1752, fol.513B.
A:
1) søster Maren Hansdatter, [skifte 16.11.1751 lbnr.194]. E: Hans Poulsen ved Odden. 3B:
a Anne Hansdatter 15
b Karen Hansdatter 9
c Johanne Hansdatter 6
2) søster Dorthe Hansdatter g.m. Niels Madsen i Renderne
3) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Hansen på stedet.

221 Sonnich Jensen ved Odden på Fanø. 7.12.1752, fol.518B.
E: Mette Jesdatter. LV: Søren Callesen. B:
1) Jens Sonnichsen 10
2) Maren Sonnichsdatter 8
3) Maren Sonnichsdatter 6
4) Jes Sonnichsen 3.
FM:
1 Niels Antonsen
2 Anders Hansen Hollænder.
Aftægt af 29.7.1739 til afdødes mor Maren Sonnichsdatter. LV: Peder Gregersen ved Odden.

222 Lille Hans Nielsen ved Odden på Fanø. 17.1.1753, fol.525.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Anders Sørensen Steffensen, Lille Niels Sørensen i Nørby på Fanø. B:
2) Karen Hansdatter 18
3) Sidsel Hansdatter 14.
FM: Jens Jørgensen ved Odden.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter. B:
1) Søren Hansen 30, i hollandsk tjeneste ved mors [halv]bror Hans Andersen maler ved Odden.

223 Hans Andersen Jensen ved Odden på Fanø. 6.12.1752, fol.527B.
E: Voldborg Hansdatter. LV: Hans Hansen Christensen den yngre. B:
4) Karen Hansdatter 18
5) Anne Hansdatter 14
6) Karen Hansdatter 9
7) Dorthe Hansdatter 4
8) Hans Hansen 2.
FM:
1 søskendebarn Jens Nielsen Warre
2 søskendebarn Anders Nielsen Warre
3 søskendebarn Anders Jensen på øster ende.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 21.1.1730. B:
1) Anders Hansen 28
2) Jørgen Hansen 26, i Holland
3) Jens Hansen 24, i Holland.

224 Hans Nielsen Callesen ved Odden på Fanø. 5.12.1752, fol.532B.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Niels Hansen Ellens. B:
1) Niels Hansen 18
2) Jørgen Hansen 8.
FM: farbror Calle Nielsen ved Odden.

225 Anne Christoffersdatter ved Odden på Fanø. 28.12.1752, fol.535.
E: Niels Mortensen. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Hans Pedersen på vestre ende ved Odden
2) Morten Nielsen 27, i Holland
3) Kirsten Nielsdatter
4) Anne Nielsdatter g.m. Hans Pedersen nøromme ved Odden
5) Maren Nielsdatter 23
6) Karen Nielsdatter 18
7) Maren Nielsdatter 16
8) Kirsten Nielsdatter 13.

226 Morten Jepsen ved Odden på Fanø. 29.6.1753, fol.539B.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Niels Mortensen ved Odden.
Første ægteskab med Anne Mathiasdatter, [skifte 10.2.1744 lbnr.88]. B:
1) Peder Mortensen 26, i Holland
2) Jeppe Mortensen 22, på farten i Holland
3) Lene Mortensdatter 13.
FM: farbror Jacob Jepsen "på de søndre steder".

227 Anne Jesdatter ved Odden på Fanø. 29.12.1752, fol.542B.
E: Didrik Andersen Møller. B:
1) Andreas Didriksen 26
2) Jens Didriksen 20
3) Jens Didriksen 16
4) Kirsten Didriksdatter 12.

228 Peder Hansen Hollænder, ugift ved møllen på Fanø. 19.12.1752, fol.546B.
A:
1) mor Anne Andersdatter. LV: Søren Andersen i Bjergene
2) bror Anders Hansen Hollænder
3) søster Kirsten Hansdatter 31
4) søster Anne Hansdatter 29
5) søster Karen Hansdatter 28.
FM: Anders Sørensen i Renderne.

229 Hans Andersen i Nørby på Fanø. 20.6.1753, fol.549B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen i Nørby. B:
1) Anders Hansen 21
2) Niels Hansen 19
3) Mathias Hansen 16
4) Jens Hansen 14
5) Karen Hansdatter 12
6) Dorthe Hansdatter 10
7) Maren Hansdatter 7
8) Mette Hansdatter 6
9) Anne Hansdatter 3.
FM:
1 farbror Iver Andersen ved Odden
2 Søren Jensen Andersen ved Odden.

230 Niels Sonnichsen på Sønderho. 20.2.1752, fol.554.
E: Anne Hansdatter. LV: Jes Hansen, skipper, Mads Hansen, skolemester på Sønderho. B:
1) Sonnich Nielsen 25, i Holland
2) Sidsel Nielsdatter 20 g.m. Thomas Jessen, kromand på Sønderho
3) Jens Nielsen 17
4) Hans Nielsen 14
5) Mikkel Nielsen 11
6) Thomas Nielsen 8.
FM:
1 Jes Jørgensen, smed på Sønderho
2 Sonnich Mikkelsen på Sønderho.

231 Mathias Pedersen Vintersen på Fanø. 19.7.1753, fol.557.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Hansen Esbjerg i Renderne. B:
1) Anne Mathiasdatter 9
2) Karen Mathiasdatter 7
3) Peder Mathiassen 4
4) Hans Mathiassen 10 uger.
FM:
1 fars halvbror Peder Nielsen i Nørby
2 fars brorsøn Vinter Sørensen ved Odden.

232 Niels Poulsen på Sønderho. 2.5.1753, fol.561B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: bror Niels Hansen. B:
1) Niels Nielsen 16
2) Lene Nielsdatter 14
3) Peder Nielsen 12
4) Poul Nielsen 7
5) Anton Nielsen 3.
FM:
1 farbror Thomas Poulsen
2 Niels Madsen, kromand.

233 Ingeborg Rasmusdatter i Hyllerslev. 29.6.1752, fol.564.
E: Jens Kaas, vagtmester.
Første ægteskab med Neumann, kaptajn. B:
1) Mette Louise Neumann 31, kom 1732 til [Sønder] Omme præstegård, senere til mors søskendebarn [Eskild Mikkelsen] Rude, rådmand i Ringkøbing, nu uvist hvor
2) Henrik Foss Neumann 29, kom 1732 til Ejsing præstegård.
Afdøde døde oktober 1750.

234 Maren Pedersdatter ved Odden på Fanø. 28.6.1753, fol.569.
E: Anders Sørensen Warre. B:
1) Karen Andersdatter 51
2) Søren Andersen, [skifte 8.7.1743 lbnr.47]. 1B:
a Ellen Sørensdatter 14.
FM: Jens Nielsen Warre.

235 Karen Hansdatter på Mandø. 30.10.1751, fol.571B.
E: Anders Jørgensen. B:
1) Kirsten Andersdatter 1½.
FM: Hans Jørgensen på Mandø.

236 Søren Jensen i Bjergene på Mandø. 5.11.1753, fol.576.
E: Maren Nisdatter. LV: Jens Knudsen, sognefoged på Mandø. B:
1) Kirsten Sørensdatter 9
2) Anne Sørensdatter 7
3) Maren Sørensdatter 4.
FM: fasters mand Henrik Nielsen på Mandø.

237 Mette Bondesdatter på Mandø. 1.12.1752, fol.577B.
E: Niels Knudsen. B:
1) Knud Nielsen 4½
2) Karen Nielsdatter 2½.
FM: morbror Hans Bondesen på Mandø.

238 Niels Nielsen Svendsen på Mandø. 5.11.1753, fol.580B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Hansen Simonsen. B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Gregers Nielsen 6
3) Else Nielsdatter 4½.
FM:
1 Thomas Jensen på Mandø
2 Lambert Jensen på Mandø
3 Ibn Nielsen på Mandø.

239 Kirsten Knudsdatter på Mandø. 21.12.1751, fol.582.
E: Anders Hansen. B:
1) Mette Andersdatter 3
2) Anne Andersdatter 6 mdr.
FM: Niels Knudsen.

240 Maren Pedersdatter i Vognsbøl [i Jerne sogn]. 7.2.1754, fol.585B.
E: Christen Gregersen.
Af første ægteskab B:
1) Lambert Ludvigsen i Brøndum
2) Anne Ludvigsdatter g.m. Christen Nielsen i Bollesager
3) Maren Ludvigsdatter i Vognsbøl.
FM: morbror Thomas Pedersen i Gravlund.

241 Laurids Nielsen Callesen ved Odden på Fanø. 7.12.1753, fol.588.
E: Karen Clausdatter. LV: bror Peder Clausen, sognefoged. B:
1) Karen Lauridsdatter 1½
2) Karen Lauridsdatter 15 uger.
FM:
1 farbror Store Søren Nielsen Ellens, skipper på Fanø
2 morbror Claus Clausen.

242 Maren Hansdatter i Spangsbjerg mølle [i Brøndum sogn]. 17.9.1753, fol.592.
Enke. B:
1) Knud Hansen i Brøndum
2) Hans Hansen
3) Claus Hansen, der døde
4) Frands Hansen i Spangsbjerg mølle
5) Karen Hansdatter g.m. Hans Hansen i Kærsing [i Brøndum sogn]
6) Anne Hansdatter i Spangsbjerg mølle
7) Maren Hansdatter
8) datter, død, E: Christen Nielsen i Bollesager. 1B:
a Dorthe Christensdatter.

243 Poul Madsen Garp i Ålunde i Fåborg sogn. 25.7.1752, fol.595.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter Lund, skifte 23.2.1751 lbnr.180]. B:
1) Laurids Poulsen Lund 15
2) Else Poulsdatter Garp 12.
FM:
1 farbror Terman Madsen til Nielsbygård
2 [mosters mand] Hans Christian Friis, præst i Grimstrup og Årre.
Afdøde døde 24.7.1752.

244 Johan Madsen Garp i Vejen mølle. 19.1.1753, fol.616.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Tulle Nielsen i Lintrup kro. B:
1) Mads Termansen Johansen Garp 16
2) Agathe Johansdatter Garp 10½.
FM:
1 Terman Madsen til Nielsbygård
2 fasters mand Niels Hansen i Lyne kro.

245 Hans til Jens Pedersens ved Odden på Fanø. 24.11.1753, fol.624.
E: Mette Jensdatter. LV: Mathias Nielsen Ting. B:
1) Anne Hansdatter 30
2) Dorthe Hansdatter 25
3) Maren Hansdatter 16.
FM: farbror Anders til Jens Pedersens.

246 Anne Hansdatter Oldefar ved Odden på Fanø. 17.8.1753, fol.626.
Enke efter Hans Andersen, ostindienfarer, [skifte 22.11.1747 lbnr.121]. B:
1) Karen Hansdatter 12
2) Hans Hansen 7.
FM:
1 farbror Søren Andersen, skoleholder ved Odden
2 Søren Jessen Oldefar ved Odden.
Første ægteskab med Anders Jørgensen. B:
1) Jørgen Andersen 17.
FM: farbror Jens Jørgensen ved Odden.

247 Anne Nielsdatter, nørom ved Odden på Fanø. 20.10.1753, fol.628B.
E: Jes Nissen. A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m. Jørgen Andersen ved Odden
2) søster, død. 1B:
a Thomas Pedersen på Sønderho
3) halvbror, død. 1B:
a Niels Andersen, død. 2B:
1 Anders Nielsen
2 Maren Nielsdatter.
FM:
1 Sinde Simonsen på Fanø
2 Didrik Sindesen på Fanø
3 Anker Pedersen på Fanø
4) halvsøster, død. 1B:
a Mette Pedersdatter g.m. Mads Hansen Ibsen
5) halvbror, død. 2B:
a Anne Andersdatter g.m. Hans Poulsen ved Odden nørom på Fanø
b Dorthe Andersdatter g.m. Niels Pedersen ved Odden.

248 Anne Sørensdatter i Renderne på Fanø. 26.11.1753, fol.630B.
E: Peder Hansen Esbjerg. B:
1) Anne Pedersdatter 36
2) Anne Pedersdatter 32
3) Johanne Pedersdatter 30
4) Mette Pedersdatter 27
5) Dorthe Pedersdatter 26
6) Peder Pedersen 23.

249 Kirsten Hansdatter, ugift i Nørby på Fanø. 9.2.1753, fol.633.
A:
1) halvbror Anders Hansen i Mejls i Varde landsogn
2) halvbror Jacob Hansen i Hjerting, død. E: Else Hansdatter. 1B:
a Johanne Jacobsdatter 12
3) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Christen Christensen i Mejls, begge døde. 4B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Niels Jespersen i Gellerup i Varde landsogn
b Christen Christensen 29, i Frisvad i Varde landsogn
c Hans Christensen 24, syd for Tønder
d Dorthe Christensdatter 21, i Frisvad
4) halvsøster Dorthe Hansdatter g.m. Christen Jensen i Mejls
5) halvsøster Anne Marie Hansdatter i Blaksmark i Varde landsogn, enke efter Christen Iversen i Mejls. B:
a Iver Christensdatter 25 i Hyllerslev i Janderup sogn
b Hans Christensen20, i Tønder
c Maren Christensdatter 15, i Blaksmark
6) halvsøster Lene Hansdatter, død, var g.m. Søren Salomonsen i Bjerremose i Horne sogn. 2B:
a Salomon Sørensen 26
b Jens Sørensen 23.

250 Kirsten Andersdatter ved Odden på Fanø. 23.11.1753, fol.635B.
E: Rasmus Hansen. B:
1) Hans Rasmussen 29
2) Maren Rasmusdatter 27
3) Anders Rasmussen 25
4) Mette Rasmusdatter 23
5) Gregers Rasmussen 22
6) Peder Rasmussen 19.

251 Kirsten Lauridsdatter på Sønderho. 19.1.1754, fol.637B.
E: Niels Frederiksen.
Første ægteskab med Jes Pedersen. B:
1) Mette Jesdatter g.m. Hans Nielsen på Sønderho
2) Ellen Jesdatter g.m. Hans Jensen Poulsen på Sønderho
3) Peder Jessen 26
4) Karen Jesdatter 24.
FM: søskendebarn Søren Sørensen Knudsen på Sønderho.

252 Nis Frederiksen på Sønderho. 18.1.1754, fol.640.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen. B:
1) Niels Nissen 18
2) Hans Nissen 14
3) Frederik Nissen 8
4) Karen Nisdatter 6
5) Jes Nissen 3
6) Nis Nissen 14 uger.
FM:
1 farbror Hans Frederiksen
2 Niels Mortensen Uldal.

253 Niels Pedersen Led i Farup. 30.8.1753, fol.642B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Jørgen Eskildsen i Kærbøl. B:
1) Søren Nielsen 23
2) Niels Nielsen 20
3) Hans Nielsen 18
4) Maren Nielsdatter 15
5) Thomas Nielsen 12.

254 Gregers Nielsen i Nørre Farup. 17.3.1753, fol.646.
E: Anne Mortensdatter. B:
1) Niels Gregersen 16
2) Maren Gregersdatter 15
3) Morten Gregersen 11.
FM:
1 Henrik Knudsen i Teglbjerrum
2 Carsten Hansen i Kærbøl
3 Christian Terkildsen i Farup.

255 Jens Jensen i Kirkeby i Nørre Farup sogn. 11.4.1753, fol.648B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Søren Hansen, birkedommer i Farup. A:
1) bror, død. 3B:
a Christen Pedersen Agerfeld i Bovstrup i Nørre Felding sogn
b Jens Pedersen Agerfeld
c Mette Pedersdatter g.m. Mikkel Pedersen i Vejvad i Vinding sogn.
FM: stedfar i Agerfeld i Vinding sogn.

256 Peder Hansen i Mejlby7.1.1754, fol.652B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 7
2) Anne Marie Pedersdatter 5
3) Sidsel Pedersdatter 3
4) Maren Pedersdatter 11 uger.
FM:
1 Mikkel Nielsen i Farup
2 Knud Hansen i Mejlby
3 Frands Hansen i Mejlby.

257 Gunder Nielsdatter i Nørre Farup. 17.4.1754, fol.654B.
E: Hans Pedersen Led. B:
1) Peder Hansen 6
2) Niels Hansen 4.
FM: morbror Peder Nielsen i Mejlby i Farup sogn.

258 Niels Jørgensen på Mandø. 3.11.1753, fol.658B.
E: Maren Jensdatter. LV: Lambert Jørgensen på Mandø. B:
1) Jørgen Nielsen 16
2) Bodil Nielsdatter 11.
FM:
1 Hans Hansen Simonsen
2 Hans Hansen Mikkelsen.

259 Hans Nielsen på Mandø. 5.11.1753, fol.660B.
E: Mette Nisdatter. LV: Jens Knudsen, sognefoged på Mandø. B:
1) Niels Hansen 14
2) Søren Hansen 11
3) Anne Marie Hansdatter 7.
FM:
1 farbror Bonde Nielsen på Mandø
2 Hans Hansen Mikkelsen på Mand'
3 Jens Mathiassen på Mandø.

260 Anders Jørgensen på Mandø. 15.1.1754, fol.663B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: bror Hans Jensen på Mandø. B:
6) Jens Andersen, der døde 2 dage efter faderen.
Første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 5.12.1748 lbnr.163]. B:
1) Niels Andersen
2) Mette Andersdatter
3) Maren Andersdatter
4) Anne Andersdatter
FM:
1 Anders Hansen Bondesen
2 Jens Mathiassen.
Andet ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 30.10.1751 lbnr.235]. B:
5) Kirsten Andersdatter.
FM: Hans Jørgensen på Mandø.
Arv i boet til:
1 afdødes bror Hans Jørgensen, der lever
2 afdødes bror Ove Jørgensen, død.

261 Jeppe Nielsen i Jested. 27.1.1753, fol.670B.
E: Else Sørensdatter. LV: Søren Nielsen i Jested. B:
1) Niels Jepsen 38
2) Margrethe Jepsdatter g.m. Peder Graversen i Jested
3) Karen Jepsdatter, død, var g.m. Peder Pedersen Juul i Jested, (afkald)
4) Søren Jepsen 31
5) Anne Jepsdatter 25.Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1754-1760
B 9 - 1216

262 Morten Andersen ved Odden på Fanø. 19.10.1754, side 1.
E: Anne Mortensdatter. LV. bror Jens Mortensen Ibsen ved Odden. B:
1) Anders Mortensen 24
2) Hans Mortensen 19, svag og vanfør
3) Anne Mortensdatter 10.
FM:
1 farbror Peder Andersen på Fanø
2 farbror Søren Andersen på Fanø.

263 Mette Pedersdatter ved møllen i Nørby på Fanø. 21.10.1754, side 7.
E: Søren Nielsen. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Mathias Hansen ved Odden
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen ved Odden
3) halvbror Anders Pedersen Andersen ved Odden
4) halvsøster Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Hansen Ellens ved Odden
5) halvsøster Voldborg Pedersdatter, [skifte 29.11.1742 lbnr.44], var g.m. Anker Nielsen ved Odden, [skifte 17.1.1749 lbnr.143]. 2B:
a Peder Ankersen 15
b Karen Ankersdatter 13
6) halvsøster Karen Pedersdatter.
FM: far Peder Clausen, sognefoged ved Odden.

264 Jens Jessen Berg ved Odden på Fanø. 21.5.1754, side 16.
E: Inger Sørensdatter. LV: Calle Nielsen ved Odden. B:
3) Jens Jensen 27
4) Maren Jensdatter 24
5) Mette Jensdatter 20.
Af første ægteskab B:
1) Mette Jensdatter g.m. Jørgen Lauridsen ved Odden
2) Maren Jensdatter 36 på Sønderho.

265 Laurids Hansen, ugift, fra Fanø. 23.10.1754, side 22.
A:
1) bror Hans Hansen i byen på Fanø
2) søster Anne Hansdatter ved Odden
3) halvbror Søren Hansen i byen
4) halvbror Mathias Hansen i byen.
Afdøde havde arv efter 3 halvbrødre Niels Hansen, Hans Hansen og Laurids Hansen ved skifte sluttet 27.3.1741.

266 Niels Jepsen Orø på Sønderho. 12.9.1754, sider 26.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen Poulsen. B:
1) Anne Nielsdatter 19
2) Mette Nielsdatter 15
3) Anne Nielsdatter 10
4) Jeppe Nielsen Orø 7
5) Maren Nielsdatter 4.
FM: Hans Pedersen Brinch, skipper.

267 Jacob Nielsen, kroholder i Nørby på Fanø. 5.6.1754, side 36.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels [Hansen] Friis, præst i Nordby på Fanø. B:
1) Niels Jacobsen 5
2) Jens Jacobsen 2.
FM: mors stedfar Jens Pedersen i Skjoldborg.

268 Niels Mortensen [Uldal] i Sønderhå. 28.11.1754, side 52.
E: Mette Frederiksdatter. LV: Jens Rasch, degn i Nørby. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Jeppe Nielsen, degn på Sønderho
2) Anne Nielsdatter 23.
FM: søskendebarn Morten Jensen Lauridsen.

269 Hans Mikkelsen på Sønderho. 29.11.1754, side 59.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Hansen Degn. B:
1) Karen Hansdatter 7
2) Peder Hansen 5
3) Mikkel Hansen 6 mdr.
FM:
1 søskendebarn Hans Sørensen på Sønderho
2 søskendebarn Mathias Nielsen på Sønderho.
Aftægt af 27.11.1747 lbnr.135 til enkens mor Kirsten Jensdatter på Sønderho, enke efter Peder Hansen Knudsen, [skifte 25.9.1744 lbnr.74]

270 Mads Nielsen Jessen på Sønderho. 27.11.1754, side 68.
E: Anne Jesdatter. LV: far Jes Nielsen, kromand på Sønderho. B:
1) Edel Madsdatter 1.
FM:
1 farbror Hans Nielsen Jessen på Sønderho
2 morbror Niels Jessen, kromand på Sønderho.

271 Søren Nielsen Ellens ved Odden på Fanø. 21.5.1754, side 78.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Hansen Oldefar. B:
1) Karen Sørensdatter 11
2) Maren Sørensdatter 6
3) Karen Sørensdatter 2.
FM:
1 fars søskendebarn Morten Hansen Ellens ved Odden
2 fars søskendebarn Niels Hansen Ellens ved Odden
3 fars søskendebarn Søren Hansen Ellens ved Odden.

272 Johanne Mikkelsdatter på Mandø. 26.6.1754, side 86.
E: Jørgen Nielsen. B:
1) Dorthe Jørgensdatter 22
2) Anne Jørgensdatter 20
3) Maren Jørgensdatter 18
4) Mette Jørgensdatter 11
5) Karen Jørgensdatter 6.
FM: Peder Hansen på Mandø.

273 Bonde Nielsen på Mandø. 17.6.1754, side 92.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Lambert Jensen. B:
1) Niels Bondesen 20
2) Mette Bondesdatter 18
3) Hans Bondesen 10
4) Christian Bondesen 8
5) Maren Bondesdatter 6
6) Mathias Bondesen 4.
FM:
1 Anders Bodsersen
2 Adrian Frederiksen
3 Hans Jensen
4 Hans Mikkelsen
5) Jens Mathiassen
6) Hans Bodsersen.

274 Clemen Andersen i Hillerup. 25.10.1753, side 101.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Hansen i Fåborg. A:
1) bror Peder Andersen i Øster Vedsted
2) søster Dorthe Andersdatter i Askov
3) søster Maren Andersdatter i Bjerrum ved Ribe, død. 1B:
a søs, død. 1B:
1 Karen Andersdatter 7.
FM:
1 stedfar Hans Thomsen i Bjerrum
2 farbror Niels Bjerrum i Ribe
4) søster Anne Andersdatter i Nørre Farup, død. 5B:
a Anders Nielsen i Hillerup
b Bodil Nielsdatter i Kærbøl
c Niels Mortensen i Kirkeby
d Anne Kirstine Mortensdatter g.m. Mads Snedker i Nørre Farup
e Cathrine Mortensdatter g.m. Jens Sørensen i Farup.

275 Maren Nielsdatter på Sønderho. 11.1.1755, side 124.
E: Hans Sørensen, skrædder. B:
1) Anne Hansdatter 7
2) Søren Hansen 5
3) Margrethe Sørensdatter 2½
4) Niels Sørensen 16 uger.

276 Maren Poulsdatter i Kærbøl. 23.2.1755, side 133.
E: Oluf Jensen. A:
1) bror Poul Poulsen i Toghale i Møgeltønder sogn
2) søster Dorthe Poulsdatter i Haderslev
3) Inger Poulsdatter i Jernved, død. 1B:
a Johanne Jørgensdatter i Tønder
4) søster Kirsten Poulsdatter i Ribe, død. 1B:
a en søn, død. 2B:
1 Johannes Hansen
2 Karen Hansdatter.
FM: Niels Bjerrum i Ribe.

277 Knud Pedersen på Store Tanderup i Farup sogn. 1.7.1755, side 143.
A:
1) bror Nis Pedersen i Jested, død. 3B:
a Peder Nissen
b Niels Nissen 23
c Jens Nissen 22, landsoldat
2) søster Maren Pedersdatter på Store Tanderup, [skifte 28.1.1751 lbnr.182]. 4B:
a Terman Simonsen 24
b Ingeborg Simonsdatter 23
c Karen Termansdatter 21
d Edel Termansdatter 19
3) søster Anne Pedersdatter i Sejstrup [i Hunderup sogn], død. 5B:
a Karen Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Sejstrup
b Maren Pedersdatter g.m. Christen Andersen i Jernved
c Anne Pedersdatter 23, i Jested
d Peder Pedersen 22, i Holland
e Anne Pedersdatter 20, på Store Tanderup.

278 Adam Henrik Copie, hoftrompeter i Sædding i Nørre Nebel sogn. 17.4.1753, side 157.
A:
1) bror Johan Copie, hoftrompeter i København, død. 1B:
a Anne Cathrine Copie g.m. Hans Madsen i Starbæk mølle [i Kvong sogn] i Vester Horne herred, begge døde. 7B:
1 Niels Hansen Starbæk i Allerslev i Ovtrup sogn
2 Mads Starbæk, gift her i egnen
3 Adam Starbæk, gift her i egnen
4 Anne Dorthe Starbæk g.m. Hans Skorvig, kongelig kok i København
5 Karen Starbæk g.m. Søren Bruun i Kvong
6 Dorthe Marie Starbæk, i København
7 Margrethe Starbæk, i København
2) bror Otto Jørgen Copie, hoftrompeter, død. 2B:
a Anne Cathrine Copie g.m. Peder Medau i Wohlde i grevskabet Stapelholm
b Margrethe Dorthe Copie g.m. Peder Pedersen i Engelsby ved Flensborg
3) bror Claus Ditlev Copie.
Desuden har afdøde haft følgende søskende, der er døde uden livsarvinger:
4) bror Claus Copie i Sneesen i grevskabet Pinneberg
5) søster Anne Cathrine Copie g.m. Conrad Brandt, køkkeninspektør
6) søster Margrethe Copie g.m. Torp, hofmarskal.
Afdøde, der sad til huse hos sin steddatter g.m. Christen Jessen, døde 30.12.1752.

279 Jens Sonnichsen, ugift i Nørre Farup. 21.10.1754, side 191.
A:
1) bror Peder Sonnichsen 54, i Nørre Farup
2) bror Andreas Sonnichsen 39, i Nørre Farup
3) bror Hans Sonnichsen, i Nørre Farup
4) bror Nikolaj Sonnichsen 36 i København
5) halvbror Ægidius Hansen Schrøder, i København
6) halvsøster Cathrine Hansdatter Schrøder, død. 2B:
a Anne Kirstine Jensdatter g.m. Gregers Pedersen Almstok i Ribe
b Anne Cathrine Jensdatter g.m. Bertel Bagger i Fredericia.
Afdøde døde 18.10.1754.

280 Kirsten Hansdatter i Nørby på Fanø. 26.9.1755, side 205.
E: Peder Nielsen Nørby. B:
2) Peder Pedersen 10.
FM:
1 morbror Hans Hansen Christensen den ældre
2 morbror Hans Hansen Christensen den yngre.
Første ægteskab med Peder Lauridsen, [skifte 15.1.1752 lbnr.193]. B:
1) Mette Pedersdatter 10.

281 Anne Nielsdatter, nørom på Fanø. 2.10.1755, side 213.
E: Hans Pedersen Clausen. B:
1) Mette Hansdatter 6
2) Peder Hansen 4
3) Niels Hansen 2
4) Anne Hansdatter 10 uger.

282 Mette Nielsdatter på Sønderho. 18.11.1755, side 220.
E: Niels Jessen Poulsen. B:
1) Jes Nielsen 18
2) Johanne Nielsdatter 15
3) Karen Nielsdatter 13
4) Niels Nielsen 10
5) Hans Nielsen 7
6) Kirsten Nielsdatter 4
7) Niels Nielsen 8 uger.

283 Niels Nielsen på Sønderho. 12.9.1755, side 225.
E: Maren Jesdatter. LV: Niels Thøgersen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 22.
FM: Mikkel Nielsen på Sønderho.

284 Karen Hansdatter på Sønderho. 29.11.1755, side 230.
E: Niels Thøgersen. B:
1) Jes Nielsen 11 uger.
Opholdskontrakt af 31.12.1754 for enkemandens forældre Thøger Sørensen og Maren Jesdatter.

285 Jens Damgaard til Frøstrupgård [i Lunde sogn]. 20.2.1755, side 239, 721.
E: Magdalene Elisabeth [Rovert]. LV: Johan Jacob Frausing, by- og herredsfoged i Varde. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 25
3) Christiane Jensdatter 24
4) Christen Jensen Damgaard 16
5) Helvig Jensdatter 11
6) Jens Jensen Damgaard 8.
(Alder i 1759).
FM:
1 farbror Peder Damgaard til Nørgård [i Grinderslev sogn] i Salling i Skivehus amt
2 farbror Peder Christensen Damgaard i Søjbjerg [i Vejrum sogn] i Hjerm herred.
Arv efter afdødes bror Christen Christensen i Rovnborg i Vejrum sogn [i Hjerm herred] på Kvistrup gods. (Se lbnr.341).
Bevilling til uskiftet bo af 17.1.1755.
Samfrændeskifte30.5.1759

286 Kirsten Poulsdatter i Strandby i Jerne sogn. 1.3.1755, side 241, 653, 760.
E: Morten Hansen Spangsbjerg. B:
1) Edel Mortensdatter Spangsbjerg 10
2) Hans Mortensen Spangsbjerg 8.
(Alder i 1759).
FM:
1 morbror Lorents Rehkopf, degn i Ål
2 mosters mand Johannes Brinch, degn i Jerne og Skast
3 farbror Niels Hansen Spangsbjerg i Gammelby i Jerne sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 22.11.1754.
Samfrændeskifte 25.10.1759.

287 Aftægtskontrakt på Fanø. 27.9.1755, side 245.
Aftægtskontrakt 18.9.1755 for Hans Nielsen Madsen og hustru Anne Hansdatter i Renderne i Nordby sogn på Fanø, der overdrager gården til sønnen
1) Niels Hansen
og giver arv til øvrige B:
2) Mette Hansdatter g.m. Hans Andersen i Nørby
3) Mette Hansdatter g.m. Søren Jensen i Nørby
4) Anne Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Karen Hansdatter.

288 Aftægtskontrakt på Fanø. 11.12.1755, side 249.
Aftægtskontrakt af 4.8.1755 for Jes Hansen Oldefar ved Odden på Fanø, der overdrager gården til datteren Anne Jesdatter g.m. Anders Jensen Andersen. Der gives også ophold til den yngste datter Kirsten Jesdatter, der er syg i øjnene. Der er udbetalt arv til 4 sønner og 3 døtre.

289 Regitse Didriksdatter Blome på Lydumgård. 9.8.1755, side 253.
Enke. B:
1) Frands Didrik Blome til Lydumgård
2) Dorthe Cathrine Blome
3) Lorents Blome 40
4) Carl Ludvig Blome, vagtmester.
(Skiftet er også indført side 1273).

290 Laurids Pedersen på Mandø. 23.12.1754, side 262.
E: Mette Mathiasdatter. LV: Hans Hansen Bodsersen på Mandø. B:
2) Mathias Lauridsen 27 g.m. Anne Hansdatter
3) Hans Lauridsen 24
4) Mette Lauridsdatter 13
5) Anders Lauridsen 9.
FM:
1 Hans Hansen Simonsen
2 Gregers Hansen.
Første ægteskab med Mette Jørgensdatter. B:
1) Peder Lauridsen 32.

291 Jens Mathiasen på Mandø. 14.2.1755, side 273.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Simonsen på Mandø. B:
3) Anne Jensdatter 19
4) Margrethe Jensdatter 18
5) Christen Jensen 15.
FM:
1 Hans Bodsersen
2 Anders Bodsersen.
Første ægteskab med Anne Hansdatter. B:
1) Hans Jensen 29 på Mandø
2) Anne Jensdatter.

292 Anne Jensdatter i Vejers i Oksby sogn. 28.1.1756, side 284.
E: Peder Nielsen. B:
1) Jens Pedersen 24
2) Niels Pedersen 12.
FM:
1 morbror Knud Jensen i Ho
2 farbror Jørgen Nielsen i Ho.
Afdøde døde 12.2.1755.

293 Karen Madsdatter i Nørre Farup. 7.1.1756, side 298.
E: Anders Jørgensen. B:
1) Maren Andersdatter 32
2) Jørgen Andersen 25
3) Birgitte Andersdatter 22.
FM: Niels Rasmussen i Kærbøl.

294 Iver Jacobsen, skipper i Hjerting. 20.8.1755, side 303.
E: Anne Hansdatter. LV: [Johan Frederik] Pedersen [i Hjerting]. B:
2) Inger Cathrine Iversdatter 11
3) Maren Iversdatter 6.
FM: morbror Jens Hansen, skipper i Hjerting.
Af første ægteskab B:
1) Steffen Iversen 15.
FM: farbror Søren Jacobsen i Hjerting.

295 Christen Hansen Vadum, ridefoged på Sneumgård. 15.4.1755, side 312.
A:
1) søster Kirstine Marie Hansdatter, født 1710, g.m. Bent [dvs. Bendix Olufsen] Lykke, degn i Vadum i Vendsyssel
2) bror Morten Hansen Vadum, født 1718, garder i København.
Afdødes forældre var Hans Mouridsen [Treven], degn i Vadum, [begravet Vadum 19.1.1747] og Anne Hansdatter [Holm, begravet Vadum27.8.1751].
Afdøde døde 14.4.1755.

296 Bevilling til uskiftet bo [på Sønderskov i Folding sogn]. 5.8.1756, side 358.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1753 for Samuel Nikolaus Claudius [til Sønderskov], amtsforvalter over Løgumkloster amt og hustru Christine Margrethe Bachmann.

297 Johan Frederik Pedersen i Hjerting. 12.7.1756, side 360.
E: Marie Elisabeth Witløff. LV: Elling, kontrollør i Hjerting. B:
1) Jochum Pedersen 16
2) Sofie Amalie Pedersen 14
3) Mette Henrikke Sofie Pedersen 11.
FM:
1 [Søren] Vedel, tolder i Hjerting
2 Rasmus Ølgaard, købmand i Varde.

298 Søren Hansen i Nørre Farup, birkedommer i Hunderup birk. 29.7.1756, side 376.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Abelone Sørensdatter 25
2) Knud Sørensen 19, der hverken kan tale eller høre.
FM: Hans Windfeld i Lundgård.
Enkens første ægteskab med Hans Mortensen. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Rasmus Andersen Nygaard
2) Morten Hansen i Kærbøl
3) Maren Hansdatter g.m. Christen Jørgensen i Kirkeby
4) Karen Hansdatter, enke efter Ib Troelsen i Kærby.

299 Anne Thomasdatter i Kærbøl i Farup sogn. 23.10.1756, side 386.
Enke efter Lambert Pedersen. B:
2) Søren Lambertsen
3) Anne Lambertsdatter 29.
FM: Hans Andersen Nygaard i Nygård.
Første ægteskab med Søren Bondesen. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Christen Jørgensen, aftakket soldat.

300 Birgitte Eskildsdatter i Myrtue i Hostrup sogn. 13.10.1756, side 390.
E: Hans Frandsen. B:
1) Hans Hansen 24
2) Anne Hansdatter 22
3) Kirsten Hansdatter 20
4) Anne Cathrine Hansdatter 16
5) Frandsine Hansdatter 13
6) Maren Hansdatter 10
7) Frands Hansen 6.
FM: Abraham [Sørensen] Jessen, kapellan i Alslev og Hostrup.

301 Jens Mule, 18 år gammel på Estrup [i Malt sogn]. 19.11.1756, side 404.
A:
1) mor Maren Høstmark g.m. [Frederik] Lautrup til Estrup
2) søster Maren Mule
3) halvsøster Anne Malene Lautrup 18
4) halvbror Henrik Christian Lautrup 5.
Arv efter afdødes far Henrik Mule, assessor på Serridslevgård, skifte Skanderborg og Åkær amter 8.2.1747 lbnr.52.
Desuden nævnes i skiftet efter faderen:
1 afdødes morbror Niels [Jensen] Høstmark, præst i Skodborg, [nu præst i Pjedsted og Gårslev]
2 afdødes farbror Michael Johannes Mule til Hvilsbjerg.

302 Abelone Jensdatter på Sønderho. 1.9.1756, side 413.
E: Calle Nielsen Tækker. B:
1) Anne Callesdatter 6
2) Mette Callesdatter 4
3) Johanne Callesdatter 2.
Aftægtskontrakt af 15.3.1748 for enkemandens forældre Niels Thomsen Tækker og Anne Nielsdatter og arv til enkemandens søskende:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Thomas Poulsen
2) halvbror Niels Callesen
3) halvbror Hans Callesen
4) halvsøster Johanne Callesdatter g.m. Peder Hansen Jensen
5) halvbror Hans Callesen på Sønderho, [skifte 20.11.1742 lbnr.42]. 3B:
a Calle Hansen
b Karen Hansdatter g.m. Søren Svarre
c Mads Hansen 17.

303 Mette Jensdatter ved Odden på Fanø. 24.1.1757, side 424.
E: Morten Hansen Ellens. B:
1) Ingeborg Mortensdatter 28 g.m. Jens Jensen Clausen ved Odden
2) Ellen Mortensdatter 27
3) Karen Mortensdatter 26
4) Niels Mortensen 23.
(Sml. lbnr.1413).

304 Kirsten Nielsdatter på vestre ende ved Odden på Fanø. 21.1.1757, side 431.
E: Hans Pedersen. B:
1) Peder Hansen 7
2) Karen Hansdatter 6
3) Anne Hansdatter 4
4) Maren Hansdatter 2.
Enkemandens mor Maren Andersdatter, 65 år gammel, har aftægt efter kontrakt af 22.6.1746. LV: Jens Nielsen Warre.

305 Anders Sørensen ved møllen på Fanø. 5.3.1757, side 439.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Callesen i Nordby sogn. B:
1) Anne Andersdatter 20
2) Søren Andersen 16
3) Sidsel Andersdatter 8.
FM:
1 Niels Sørensen Jessen i Nordby sogn
2 Anders Pedersen Andersen i Nordby sogn
3 Hans Hansen Christensen den yngre i Nordby sogn.

306 Hans Nielsen Tønnesen ved Odden på Fanø. 11.10.1756, side 451.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Calle Nielsen. B:
1) Peder Hansen, der døde 17.4.1747.
A:
1) søster Voldborg Nielsdatter 66. FM: Hans Jessen Oldefar den yngre
2) bror Mads Nielsen Tønnesen, død. 2B:
a Mette Madsdatter g.m. Hans Jessen Oldefar den yngre
b Niels Madsen, [skifte 18.12.1745 lbnr.99]. 2B:
1 Kirsten Nielsdatter 16
2 Mette Nielsdatter 11.
FM: morbror Hans Sørensen i Renderne.

307 Anders Jensen Pedersen ved Odden på Fanø. 4.1.1758, side 465.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen Clausen i Renderne. B:
1) Sidsel Andersdatter 6
2) Jens Andersen 4
3) Niels Andersen 2.
FM:
1 Anders Pedersen Jensen ved Odden
2 Hans Madsen Mikkelsen ved Odden.
Afdøde druknede i Hamborg sidste sommer.

308 Ingeborg Mortensdatter ved Odden på Fanø. 25.1.1758, side 475.
E: Jens Jensen Clausen. B:
1) Jens Jensen 4
2) Mette Jensdatter 3.
FM: Søren Andersen Spillemand ved Odden i Nordby sogn.

309 Mette Jesdatter ved Odden på Fanø. 28.1.1758, side 482.
E: Jens Nielsen Mathiasen.
Første ægteskab med Sonnich Jensen, skifte 7.12.1752 lbnr.221. B:
1) Jens Sonnichsen 15
2) Maren Sonnichsdatter 13
3) Maren Sonnichsdatter 11
4) Jes Sonnichsen 8.
Aftægt af 29.7.1739 til afdødes mor Maren Sonnichsdatter. LV: Peder Gregersen ved Odden

310 Mathias Hansen ved møllen ved Odden på Fanø. 3.2.1758, side 500.
E: Karen Pedersdatter. LV: Anders Pedersen. B:
1) Hans Mathiasen 10
2) Peder Mathiasen 9
3) Karen Mathiasdatter 7
4) Anne Mathiasdatter 2
5) Niels Mathiasen 6 mdr.
FM:
1 Søren Nielsen ved møllen
2 Peder Nielsen Nørby.

311 Karen Sørensdatter på Sønderho. 7.2.1758, side 508.
E: Hans Hansen Knudsen. B:
1) Johanne Hansdatter 30
2) Maren Hansdatter 29.

312 Peder Jessen i Sædding. 19.4.1757, side 514.
E: Ellen Jepsdatter. LV: Henrik Wassard, præst i Nørre Nebel og Lydum. A:
1) bror Christen Jessen i Sædding
2) bror Jens Jessen i Sædding, [skifte 13.7.1747 lbnr.122]. 10B:
a Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Jørgensen i Nørre Nebel
b Maren Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Tebelgård
c Mette Jensdatter i Amsterdam
d Niels Jensen 27
e Kirsten Jensdatter g.m. Christian Nielsen i Obling i Sønder Bork sogn
f Anne Jensdatter, i Toftnæs
g Anne Cathrine Jensdatter, i Sædding
h Jes Jensen 16
i Karen Jensdatter, i Sædding
j Adam Henrik Jensen 11
3) søster Else Jesdatter g.m. Peder Christensen i Østergård i Hemmet sogn
4) søster Mette Jesdatter, død, var g.m. Søren Gundersen i Nørre Nebel. 1B:
a Søren Sørensen i Søndergård i Emmerlev sogn i Holsten.
Afdøde døde 19.3.1757.

313 Anne Thomasdatter på Sønderho. 3.12.1757, side 540.
E: Hans Pedersen Brinch. B:
1) Karen Hansdatter Brinch 2½.
Desuden nævnes enkemandens bror Hans Hansen Brinch den yngre.
Afdøde døde 9.8.1757.

314 Jens Nielsen Jessen på Sønderho. 9.1.1758, side 546.
E: Mette Pedersdatter. LV: Søren Pedersen Brinch. B:
1) Edel Jensdatter 4 uger.
FM: farbror Hans Nielsen Jessen.

315 Johanne Christensdatter i Hjerting. 19.1.1758, side 552.
E: Niels Nielsen [Fanninger]. B:
1) Johanne Nielsdatter 15
2) Christen Nielsen 13
3) Lene Nielsdatter 10
4) Niels Nielsen 6
5) Eleonora Nielsdatter 3
6) Karen Nielsdatter 5 uger.
FM: mors søskendebarn Svend Mathiasen i Hjerting.

316 Abelone Nielsdatter på Sønderho. 20.12.1757, side 560.
Enke efter Niels Poulsen, [skifte 2.5.1753 lbnr.232]. B:
1) Niels Nielsen 20
2) Lene Nielsdatter 18
3) Peder Nielsen 16
4) Poul Nielsen 11
5) Anton Nielsen 7.
FM:
1 farbror Thomas Poulsen
2 Niels Madsen, kromand.

317 Niels Mikkelsen på Sønderho. 21.12.1758, side 565.
E: Mette Madsdatter. LV: svoger Hans Nielsen Uldal på Sønderho. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Hansen, degn på Sønderho
2) Kirsten Nielsdatter 19
3) Mikkel Nielsen 13.
FM: svoger Niels Madsen Frandsen på Sønderho.

318 Abelone Sørensdatter på Sønderho. 23.12.1758, side 570.
Enke efter Niels Mortensen [Harreby, skifte 6.6.1749 lbnr.166]. B:
1) Karen Nielsdatter 26
FM: halvbror Niels Nielsen Harreby på Sønderho.

319 Kirsten Lasdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 6.12.1758, side 573.
E: Hans Callesen. B:
3) Mette Hansdatter 7
4) Anker Hansen 4.
Første ægteskab med Anker Nielsen, [skifte 17.1.1749 lbnr.143]. B:
1) Laurids Ankersen 14
2) Niels Ankersen 12.
FM: farbror Tønnes Nielsen ved Odden.

320 Thomas Madsen i Gammelby i Jerne sogn. 22.11.1757, side 577.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Hansen i Gammelby. B:
1) Søren Thomsen i Novrup
2) Mads Thomsen i Lykkegård
3) Niels Thomsen
4) Maren Thomasdatter g.m. Niels Sørensen i Veldbæk
5) Anne Thomasdatter g.m. Morten Jørgensen i Novrup
6) Dorthe Thomasdatter 24
7) Birgitte Thomasdatter 21.
Bevilling til uskiftet bo af 6.1.1758.

321 Laurids Jensen, toldforpagter i gården Mejlby i Ribe. 15.10.1756, side 584.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Hans Fogh i Størsbøl [i Vester Nykirke sogn].
Arvinger angives ikke.

322 Testamente på List. 26.9.1749, side 602.
Testamente af 26.9.1749 for Carl Roeder og hustru Christiane Roeder.
Arv til hans børn af første ægteskab.

323 Bevilling til uskiftet bo i Hjerting. 2.2.1758, side 605.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1738 for Søren Vedel, tolder i Hjerting og hustru Anne Hedvig Taulov.

324 Las Jensen Ankersen i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 15.9.1758, side 607.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Lassen i By. B:
2) Karen Lasdatter 34
3) Sidsel Lasdatter g.m. Niels Iversen ved Odden
4) Maren Lasdatter 26
5) Anne Lasdatter 24.
FM:
1 Søren Gregersen ved Odden
2 Jens Hansen Mortensen den yngre
2 Jens Hansen Mortensen den ældre.
Første ægteskab med Karen Jensdatter. B:
1) Mette Lasdatter 42.

325 Vinter Nielsen Svarre i Byen på Fanø. 31.1.1758, side 614.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Clausen. B:
1) Karen Vintersdatter 13.
FM: farbror Hans Nielsen Svarre ved Odden.

326 Rasmus Hansen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.4.1758, side 620.
E: Mette Antonsdatter. LV: bror Niels Antonsen på Fanø.
Første ægteskab med Kirsten Andersdatter, [skifte 23.11.1753 lbnr.250]. B:
1) Hans Rasmussen 35
2) Maren Rasmusdatter 33
3) Anders Rasmussen 31
4) Mette Rasmusdatter 29
5) Gregers Rasmussen 27
6) Peder Rasmussen 25.

327 Lille Peder Nielsen ved Odden på Fanø. 17.1.1758, side 625.
E: Mette Nielsdatter. LV: Tønnes Nielsen ved Odden. B:
1) Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Lassen på Fanø
2) Niels Pedersen 28
3) Niels Pedersen 26
4) Ingeborg Pedersdatter 24
5) Karen Pedersdatter 23
6) Dorthe Pedersdatter 21.
FM:
1 farbror Iver Nielsen Pedersen i Byen
2 farbror Anders Nielsen Pedersen ved Odden.

328 Karen Jensdatter ved Odden på Fanø. 10.5.1758, side 632.
Enke efter Hans Hansen [Oldefar] den ældre, [skifte 7.2.1749 lbnr.160]. A:
1) søster Kirsten Jensdatter på Sønderho, enke efter Peder Hansen Knudsen, [skifte 25.9.1744 lbnr.74]
2) bror Peder Jensen på Fanø, død. 3B:
a Anne Pedersdatter g.m. Hans Madsen Mikkelsen på Fanø
b Anders Pedersen på Fanø
c Hans Pedersen på Fanø
3) bror Hans Jensen, død. 3B:
a Anne Hansdatter g.m. Jørgen Jørgensen på Fanø
b Dorthe Hansdatter 29
c Maren Hansdatter 21
4) bror Anders Jensen [Pedersen] på Fanø, [skifte 4.1.1758 lbnr.307]. 3B:
a Sidsel Andersdatter 6
b Jens Andersen 4
c Niels Andersen 2
5) søster Voldborg Jensdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Landeby [i Nørre Løgum sogn] ved Løgumkloster nord for Tønder. 2B:
a Niels Hansen, der har gården i fæste
b Jens Hansen, landsoldat i Landeby.

329 Hans Sørensen i Bjergene på Sønderho sogn på Fanø. 22.12.1758, side 641.
E: Mette Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen på Sønderho. B:
1) Karen Hansdatter 9.
FM: farbror Calle Nielsen på Sønderho.

330 Vinter Sørensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 16.1.1758, side 645.
E: Ellen Hansdatter. LV: Morten Hansen Ellens i Nordby sogn. B:
1) Anne Vintersdatter 7.
FM: farbror Hans Sørensen Vinter i Nordby sogn.
Enkens første ægteskab med Jens Jørgen Jensen, skifte 10.3.1749 lbnr.146]. Arv til B:
1) Hans Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Jørgen Jensen.

331 Niels Hansen, 23 år gammel matros. 13.12.1757, side 655.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Hans Hansen Christensen på Fanø
2) bror Anders Hansen
3) bror Mathias Hansen 21
4) bror Jens Hansen 19
5) søster Karen Hansdatter 16
6) søster Dorthe Hansdatter 14
7) søster Maren Hansdatter 12
8) søster Mette Hansdatter 10
9) søster Anne Hansdatter 7.
FM:
1 farbror Iver Andersen ved Odden
2 Søren Jensen Andersen ved Odden.
Arv efter afdødes far Hans Andersen i Nørby på Fanø, skifte 20.6.1753 lbnr.229.
Afdøde døde 26.7.1757 på kongens orlogsskib Sejren.

332 Niels Hansen Mortensen og hustru Maren Hansdatter, der begge lever ved Odden på Fanø. 1.2.1759, side 660.
Hans første ægteskab med [Maren Nielsdatter]. B:
1) Mathias Nielsen Mortensen 26
2) Mette Nielsdatter 24, der ægter Niels Peder Nielsen den yngre, der overtager stedet.
Disse to børn har arv efter 2 morbrødre.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Søren Lassen
2) bror, død. 3B:
a Søren Jensen Bork
b Hans Jensen Bork
c Mette Jensdatter 41
3) halvbror, død. 1B:
a Lille Hans Jessen Bork 15.
FM: Mathias Nielsen Guldager ved Odden
4) halvsøster Mette Hansdatter Bork 35.

333 Mathias Mathiassen ved Odden på Fanø. 5.2.1759, side 668.
B:
1) Anders Mathiassen 36
2) Mathias Mathiassen 30
3) Maren Mathiasdatter 25.
FM: fasters søn Mathias Sørensen.
Det hus afdøde beboede tilhørte Jens Sørensen, søn af Søren Mathiassen i Byen g.m. afdødes søster.

334 Peder Nielsen Gregersen ved Odden på Fanø. 23.12.1758, side 670.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Calle Nielsen ved Odden. B:
1) Mette Pedersdatter 25
2) Mette Pedersdatter 23
3) Karen Pedersdatter 20.
FM: Niels Hansen, tømrer ved Odden.

335 Maren Jensdatter, ugift tjenestepige på Sønderho. 7.2.1758, side 676.
A:
1) søster Mette Jensdatter, der døde, var enke efter Jørgen Laugesen ved Odden
2) halvbror Jens Jensen Berg ved møllen på Fanø
3) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Peder Sørensen Rødhus ved Odden
4) halvsøster Mette Jensdatter, der ægter Jens Hansen Jessen.

336 Søren Nielsen Callesen i Nørby på Fanø. 4.1.1759, side 684.
E: Anne Mortensdatter. LV: Hans Lauridsen i Byen. B:
1) Niels Sørensen 30
2) Anne Sørensdatter 28
3) Mette Sørensdatter 27
4) Morten Sørensen 26, på rejse fra Holland til Ostindien
5) Peder Sørensen 21, farer på Vestindien.
FM:
1 Søren Callesen ved Odden, som beslægtet
2 Vinter Simonsen i Rindby, som beslægtet
3 Niels Hansen til Margrethes i Nørby.

337 Jørgen Laugesen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.4.1758, side 693.
E: Mette Jensdatter. LV: Niels Hansen i Nørby. B:
1) Anne Jørgensdatter 7.
FM:
1 lille Niels Mathiassen g.m. faster Mette Laugesdatter
2 Hans Nielsen Svarre ved Odden g.m. fars halvsøster Kirsten Laugesdatter.
Ingen børn af afdødes første ægteskab.
Arv efter enkens søster Maren Jensdatter på Sønderho.

338 Peder Hansen ved Odden på Fanø. 8.2.1758, side 698.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Sørensen i Byen.
Første ægteskab med Mette Lauridsdatter, skifte14.6.1749 lbnr.168. B:
1) Laurids Pedersen, der døde
2) Hans Pedersen 32
3) Ellen Pedersdatter g.m. Niels Jessen, skipper ved Odden
4) Kirsten Pedersdatter 26
5) Svend Pedersen 24.
FM:
1 Søren Gregersen ved Odden
2 Søren Pedersen Rødhus.

339 Laurids Pedersen, ugift nørom ved Odden på Fanø. 7.6.1758, side 706.
A:
1) bror Hans Pedersen 31
2) søster Ellen Pedersdatter g.m. Niels Jessen i Nordby sogn
3) søster Kirsten Pedersdatter 26
4) bror Svend Pedersen 24.
FM:
1 søskendebarn Søren Gregersen ved Odden
2 Søren Pedersen til Peders i Nørby.

340 Anne Mathiasdatter, ugift på Fanø. 24.2.1759, side 715.
A:
1) mor Karen Pedersdatter. LV: Anders Pedersen Andersen ved Odden
2) bror Hans Mathiasen
3) Peder Mathiasen
4) Karen Mathiasdatter
5) Niels Mathiasen.
FM:
1 Søren Nielsen ved møllen, søn af store Niels Sørensen
2 Peder Nielsen i Nørby.
Afdødes far var Mathias Hansen ved møllen, skifte 3.2.1758 lbnr.310.

341 Jacob Jensen Damgaard på Frøstrupgård. 30.5.1759, side 717.
A:
1) mor Magdalene Elisabeth [Rovert], enke efter Jens Damgaard til Frøstrupgård, [skifte 20.2.1755 lbnr.285]
2) søster Anne Cathrine Jensdatter 25
3) søster Christiane Jensdatter 24
4) bror Christen Jensen Damgaard 16
5) søster Helvig Jensdatter 11
6) bror Jens Jensen Damgaard 8.
FM: farbror Peder Damgaard til Nørgård [i Grinderslev sogn] i Salling i Skivehus amt.
Arv efter afdødes farbror Christen Christensen i Rovnborg i Vejrum sogn [i Hjerm herred]. Skifte Kvistrup gods 17.11.1756 fol.3. A:
1) [bror Peder Christensen Søjbjerg]
2) [bror Peder Damgaard til Nørgård i Salling]
3) [bror Jens Damgaard til Frøstrupgård. 6B:]
a [Jacob Jensen Damgaard]
b [Anne Cathrine Jensdatter Damgaard]
c [Christiane Jensdatter Damgaard]
d [Christen Jensen Damgaard]
e [Helvig Jensdatter Damgaard]
f [Jens Jensen Damgaard]
4) [bror Peder Christensen Damgaard i Søjbjerg [i Vejrum sogn]
5) [søster Karen Christensdatter Damgaard g.m. Peder Christensen Søndbjerg i Store Vestergård i Fabjerg sogn].
Afdøde døde 15.5.1759.

342 Kirsten Andersdatter ved Odden på Fanø. 2.6.1759, side 725.
E: Hans Pedersen Blom. A:
1) bror Hans Andersen. død. 3B:
a Johanne Hansdatter 20
b Anders Hansen 19
c Anne Hansdatter 12.
FM:
1 Peder Gregersen i Nordby sogn
2 Peder Ankersen i Nordby sogn
2) Maren Andersdatter g.m. Hans Andersen, maler i Nordby sogn.
Desuden nævnes enkemandens morbror Hans Adsersen i Måde i Jerne sogn.

343 Peder Hansen, skrædder ved Odden i Nordby sogn. 12.4.1758, side 734.
E: Maren Andersdatter Lund. LV: Hans Andersen, maler i Nørby sogn. A:
1) søster Anne Hansdatter 57
2) halvbror Søren Pedersen Clausen
3) halvbror Anker Pedersen Clausen.
Ophold til enkens søster Karen Andersdatter Lund.

344 Karen Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.9.1759, side 746.
E: Niels Antonsen. B:
1) Anton Nielsen 17
2) Maren Nielsdatter 17
3) Jens Nielsen 13
4) Hans Nielsen 11
5) Jes Nielsen 8.
desuden nævnes
1 afdødes mor Maren Sonnichsdatter, enke efter Jens Jessen på Fanø
2 enkemandens søster Mette Antonsdatter, enke efter Rasmus Hansen på Fanø, [skifte 13.4.1758].

345 Jens Nielsen i Søndernæs i Brøns sogn. 5.7.1759, side 752.
E: Kirsten Thygesdatter. LV: Christen Mathiassen Mærck i Søndernæs. B:
1) Niels Jensen Gram 46
2) Bodil Jensdatter g.m. Terkild Hansen i Vester Gasse i Skærbæk sogn
3) Cathrine Jensdatter 37
4) Karen Jensdatter 33
5) Gunder Jensdatter 28.
FM:
1 Peder Jensen i Søndernæs
2 Hans Hansen i Vester Åbølling [i Brøns sogn]
3 Morten Thomsen i Havervad [i Brøns sogn].

346 Jørgen Bruun til Krogsgård [i Tjæreborg sogn]. 29.11.1759, side 766, 1022.
E: Johanne [Madsdatter] Bondesen. B:
1) Rasmus Bruun, regimentskvartermester
2) Marianne Bruun, død. E: Laurids Christensen, amtsforvalter i Ribe amt. 1B:
a Johanne Christensen
3) Anne Leth Bruun g.m. Johannes Bøtker, præst i Jerne og Skast
4) Cathrine Elisabeth Bruun i Ribe
5) Johanne Bruun g.m. Christoffer Frausing, præst i Velling [i Hind herred]
6) Johan Ludvig Bruun.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1754.
Skifte 24.1.1760.

347 Frands Hansen i Mejlby i Nørre Farup sogn. 13.11.1758, side 768.
E: Anne Mortensdatter. LV: Anders Mortensen i Ribe. B:
1) Dorthe Frandsdatter, der ægter Terkild Hansen i Tved
2) Morten Frandsen, der døde efter faderen
3) Mette Frandsdatter 24
4) Lene Frandsdatter 16
5) Anne Frandsdatter 12
6) Hans Frandsen 9.
FM:
1 Knud Hansen i Mejlby
2 Hans Hansen Puggaard i Ribe.

348 Peder Jensen, skrædder i Lille Kirkeby i Nørre Farup sogn. 20.11.1758, side 778.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Hansen i Kærbøl. B:
1) Ellen Pedersdatter 30
2) Dorthe Pedersdatter, der døde efter faderen.
FM:
1 Claus Nielsen i Kirkeby
2 Andreas Jensen i Lille Kirkeby.

349 Kirsten Hansdatter i Klelund [i Lindknud sogn]. 17.1.1759, side 783.
E: Erik Jochumsen. B:
1) Gertrud Eriksdatter 9½
2) Maren Eriksdatter 7½
3) Dorthe Eriksdatter 4½
4) Anne Eriksdatter 6 mdr.
FM: mosters mand Jeppe Mortensen i Klelund.

350 Søren Nielsen Svarre på Sønderho. 20.12.1759, side 788.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Callesen på Sønderho ved Calle Nielsen Tækker sst. B:
1) Niels Sørensen 12
2) Karen Sørensdatter 8.
FM:
1 farbror Hans Nielsen Svarre i Nordby sogn'
2 Jens Nielsen Clausen.

351 Kirsten Hans Poulsdatter på Sønderho. 18.10.1759, side 795.
E: Jes Jepsen Nielsen. B:
1) Maren Jesdatter 27
2) Anne Jesdatter g.m. Jørgen Hansen Fischer på Sønderho
3) Kirsten Jesdatter 24
4) Hans Jessen 20
5) Maren Jesdatter 18
6) Jeppe Jessen 15.
FM: farbror Niels Jepsen Nielsen på Sønderho.
Desuden nævnes afdødes far Hans Nielsen Poulsen.

352 Jens Pedersen Knudsen på Sønderho. 16.1.1760, side 803.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Hans Pedersen Brinch den ældre i Sønderho. B:
1) Mikkel Jensen Knudsen
2) Mette Jensdatter 26
3) Anne Jensdatter 22
4) Peder Jensen Knudsen 19.
FM: farbror Niels Pedersen Knudsen på Sønderho.

353 Mette Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.10.1759, side 809.
E: Niels Sørensen Ellens. B:
1) Søren Nielsen 13
2) Karen Nielsdatter 8
3) Calle Nielsen 3.
Desuden nævnes enkemandens afdøde far Søren Sørensen.

354 Jens Jørgensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 16.1.1760, side 815.
E: Karen Andersdatter. LV: Niels Hansen Esbjerg i Rindby. B:
2) Kirsten Jensdatter 20
3) Maren Jensdatter 18.
FM:
1 Søren Hansen Ellens, som beslægtet
2 Mathias Sørensen i Byen, som beslægtet.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter g.m. Mads Pedersen Jessen ved Odden.

355 Hans Madsen Kromand på Sønderho på Fanø. 22.2.1760, side 820.
E: Ellen Jepsdatter. LV: Søren Pedersen Brinch, kroholder i Sønderho. B:
3) Mads Hansen 11, der døde efter faderen
4) Bodil Hansdatter 8.
FM: farbror Mathias Madsen Kromand.
Første ægteskab med Bodil Frederiksdatter, skifte 19.3.1746 lbnr.104. B:
1) Karen Hansdatter 24
2) Mette Hansdatter 21.
FM: morbror Hans Frederiksen på Sønderho ved søn Hans Hansen Frederiksen sst.

356 Peder Mortensen, ugift matros fra Fanø. 4.12.1759, side 827.
A:
1) søster Lene Mortensdatter 19 i Nordby sogn på Fanø.
FM:
1 farbror Jacob Jepsen ved Odden på Fanø.
Afdøde døde mellem påske og pinse 1759 på sejlads mellem Amsterdam og Bordeaux.

357 Dorthe Marie Hansdatter ved Odden på Fanø. 18.1.1760, side 835.
E: Jacob Jepsen. B:
1) Hans Jacobsen 27
2) Anne Jacobsdatter 25
3) Anne Jacobsdatter 23
4) Karen Jacobsdatter 21
5) Jesper Jacobsen 19.

358 Karen Gregersdatter ugift i Byen på Fanø. 22.2.1759, side 840.
A:
1) bror, død. 4B:
a Jeppe Hansen 34, i Byen
b Mads Hansen 32, i Rindby
c Maren Hansdatter g.m. Jens Didriksen den ældre ved Odden
d Karen Hansdatter 29
e Kirsten Hansdatter 24.

359 Maren Jesdatter ved Odden på Fanø. 31.1.1760, side 843.
Enke efter Hans Sørensen Nissen, [skifte 9.2.1745 lbnr.80]. B:
4) Anne Hansdatter.
FM: Nis Jessen.
Første ægteskab med Søren Jepsen. B:
1) Anne Sørensdatter 34.
2) Jes Sørensen 33
3) Søren Sørensen 31
FM: Hans Jepsen ved Odden.

360 Anne Hansdatter, ugift ved Odden på Fanø. 13.2.1760, side 850.
A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Hansen Oldefar den yngre
2) Mette Hansdatter
3) Karen Hansdatter
4) Peder Hansen
5) Dorthe Hansdatter.
FM:
1 farbror Søren Pedersen til Peders
2 farbror Iver Pedersen i Byen
3 farbror Niels Pedersen til Peders
4 farbror Mathias Pedersen.
Arv efter afdødes far Hans Pedersen, skifte 23.8.1748 lbnr.147.

361 Karen Nielsdatter, 79 år gammel og ugift ved Odden på Fanø. 5.4.1759, side 853.
A:
1) bror, død. 3B:
a Søren Pedersen ved Odden, død. 4B:
1 Anne Sørensdatter g.m. Hans Pedersen ved Vester Ende
2 Søren Sørensen 25, i hollandsk tjeneste
3 Peder Sørensen 20, i kongens tjeneste på flåden
4 Søren Sørensen 19, på kongens orlogsflåde
b Jens Pedersen i Nørby
c Anne Pedersdatter g.m. Terkild Sørensen ved Odden
2) søster, død. 1B:
a Kirsten Mikkelsdatter 40.

362 Hans Madsen Ankersen ved Odden på Fanø. 19.1.1760, side 858.
E: Karen Sørensdatter. B:
1) Mads Hansen 19
2) Søren Hansen 16
3) Anne Hansdatter 13
4) Anne Hansdatter 10
5) Anker Hansen 6
6) Anne Hansdatter 4 uger.
FM:
1 farbror Jens Madsen ved Odden
2 Hans Pedersen Clausen, som beslægtet.

363 Hans Hansen Oldefar den ældre ved Odden på Fanø. 8.2.1760, side 863.
E: Karen Mortensdatter. LV: Iver Hansen Esbjerg i Nørby. B:
4) Maren Hansdatter 22
5) Peder Hansen 21
6) Morten Hansen 18
7) Karen Hansdatter 13
8) Mette Hansdatter 12
9) Ellen Hansdatter 9
10) Margrethe Hansdatter 7
11) Lene Hansdatter 5
12) Mathias Hansen 3.
FM:
1 Jens Pedersen Nielsen ved Odden
2 Hans Jessen Oldefar den ældre
3 Hans Jessen Oldefar den yngre
4 Jes Hansen, tømrer
5 Niels Lauridsen, nøromme.
Første ægteskab med Maren Mathiasdatter. B:
1) Søren Hansen, død i hollandsk tjeneste i Vestindien
2) Hans Hansen 32
3) Maren Hansdatter 30 g.m. Søren Sørensen Nøromme.

364 Karen Madsdatter i et hus ved Odden på Fanø. 3.3.1760, side 875.
E: Søren Nielsen Madsen. B:
1) Hans Sørensen
2) Maren Sørensdatter g.m. Hans Jessen Oldefar den ældre ved Odden
3) Mette Sørensdatter 38.
FM:
1 søskendebarn Hans Madsen i Nordby sogn
2 halvsøskendebarn Niels Antonsen i Nordby sogn.

365 Ellen Sonnichsdatter på Sønderho på Fanø. 6.3.1760, side 881.
E: Morten Jensen Tækker. B:
2) Maren Mortensdatter 8
3) Karen Mortensdatter 6
4) Sonnich Mortensen 4
5) Ellen Mortensdatter, nyfødt, der døde 8 timer efter moderen.
Første ægteskab [Sonnich Thomsen Tækker, skifte 3.1.1748 lbnr.129]. B:
1) Karen Sonnichsdatter 14.
FM: morbror Thomas Sonnichsen på Sønderho.

366 Karen Nielsdatter på Sønderho. 7.5.1760, side 888.
E: Hans Hansen Frederiksen. B:
1) Hans Hansen Frederiksen 1.
Opholdskontrakt af 30.8.1755 for enkemandens forældre Hans Frederiksen og Mette Jensdatter.

367 Frands Didrik Blome til Lydumgård. 11.8.1757, side 109.
Enkemand efter Cathrine Hansdatter Hornemann, skifte 12.10.1748 lbnr.139].
Testamente af 1.3.1730.
Hans A:
1) halvbror Christian Blome, ritmester i Fredericia, nu i Horsens
2) halvsøster Dorthe Cathrine Blome i Sønder Bork præstegård.
Hendes A:
0) forældre [Hans Hornemann, købmand i Næstved og Christine Bress]
1) halvbror Christian Hornemann i Næstved
2) halvbror Didrik Hornemann, død. 3B:
a en datter g.m. en sømand, der farer på Kina
b en datter
c en søn 19 år gammel, i billedhuggerlære i København
3) halvsøster Anne Hornemann, enke efter [Thomas Nikolaj] Behr til Skaføgård [i Hvilsager sogn, død 1749] ved søn [Niels] Behr til Skaføgård
4) halvsøster Dorthe Hornemann hos svoger på Halkær [i Ejdrup sogn], en herregård 3 mil fra Ålborg, enke efter Ludvig Switzer, rådmand i Næstved. LV: [Jens] Fuglsang, amtsforvalter i Ringkøbing
5) halvsøster Christine [Hansdatter] Hornemann g.m. [Bent Frederiksen] Suhr, præst i Købelev og Vindeby på Lolland, begge døde. B:
a Frederik Suhr, præst i Købelev og Vindeby på Lolland
b Jochum [Brockdorff] Suhr, præst i Utterslev på Lolland
c Johan Peder Suhr, hørkræmmer i København
d Hans Hornemann Suhr, præst i [Hunseby ved] Maribo
e Didrik Suhr, farver i Nysted
f Hans Ditlev Suhr i København
g Charlotte Amalie Suhr, enke efter Rasmus Tønnesen, tolder i Nakskov
h Cathrine Margrethe Suhr g.m. Hans Christian Skjern, præst i Halsted og Avnede på Lolland.
Arv i boet efter Oluf Hansen Møller i Lydum mølle, ejet af Svenning Andersen i Ringkøbing til 2B:
1) Maren Olufsdatter
2) Mette Olufsdatter
hos mor og stedfar Niels Clausen i Rindum sogn og by.
Afdøde døde 10.8.1757.

368 Henrik Christian Wormskjold til Bramminge, kancellisekretær i Danske Kancelli. 13.6.1760. side 1034.
E: Ingeborg Christiane Teilmann. LV: bror T. R. Teilmann.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1760.
Afdøde døde 6.5.1760.

369 Sonnich Jensen Møller, sognefoged og hustru Karen Thomasdatter på Sønderho. 7.3.1760, side 1035.
B:
1) Thomas Sonnichsen på Sønderho
2) Jens Sonnichsen på Sønderho
3) Mette Sonnichsdatter g.m. Niels Jessen Kromand på Sønderho
4) Ellen Sonnichsdatter, [skifte 6.3.1760 lbnr.365]. Første ægteskab [Sonnich Thomsen Tækker, skifte 3.1.1748 lbnr.129]. 1B:
1) Karen Sonnichsdatter 14.
Ellen Sonnichsdatters andet ægteskab med Morten Jensen Tækker. 3B:
2) Maren Mortensdatter 8
3) Karen Mortensdatter 6
4) Sonnich Mortensen 4

370 Lille Niels Mathiassen og hustru Bodil Thomasdatter på Sønderho. 16.10.1759, side 1061.
B:
1) Kirsten Nielsdatter 19
2) Johanne Nielsdatter 16.
FM:
1 farbror Anton Mathiassen på Sønderho
2 svoger Mads Madsen på Sønderho
3 søskendebarn Niels Jessen , kromand på Sønderho.

371 Johan Krag til Hennegård [i Henne sogn], borgmester i varde. 31.3.1758, side 1069.
E: Vibeke Pedersdatter Endorph. LV: Sebastian Wøldike til Visselbjerg, der ægter enken.
Første ægteskab med [Karen Jacobsdatter Kvist, begravet Varde 28.9.1742]. B:
1) Else Kirstine Krag g.m. Jens Christian Hammer, præst i Jannerup og Billum
2) Anne Limes Krag 24
3) Frederik Sechmann Krag 23
4) Johanne Krag 21
5) Jacob Krag 20, på Akademiet i København.
FM:
1 farbror Christian Krag, rådstueskriver i Horsens
2 farbror Jacob Krag, overtolder i København.
Afdøde døde 27.3.1758.

372 Søren Mikkelsen i Vejers. 22.1.1759, side 1283.
E: Else Pedersdatter. LV: far Peder Hansen Novrup i Vejers. A:
1) bror Niels Mikkelsen 23, far søfarten i Holland
2) bror Gunde Mikkelsen 15, hos Niels Gundesen Billum i Mosevrå
3) søster Anne Mikkelsdatter, på stedet.
FM: farbror Christen Sørensen i Borum i Oksby sogn.
Afdøde har arv efter skiftebrev af 7.7.1744.
Afdøde havde været gift i 4 uger.


Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1759-1764
B 9 - 1217

373 Anne Jensdatter på Sønderho. 23.9.1760, side 1.
E: Søren Jessen Hansen.
Første ægteskab med Niels Jepsen Orø, skifte 12.9.1754 lbnr.266. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Calle Pedersen på Sønderho
2) Mette Nielsdatter 21
3) Anne Nielsdatter 16
4) Jeppe Nielsen Orø 13
5) Maren Nielsdatter 9.
FM:
1 morbror Niels Jensen Poulsen på Sønderho
2 morbror Hans Jensen Poulsen på Sønderho
3 morbror Jens Jensen Poulsen på Sønderho.
Afdøde døde i april 1760.

374 Dorthe Jensdatter på Sønderho. 25.9.1760, side 13.
E: Niels Madsen Frandsen. B:
1) Mads Nielsen Frandsen 9
2) Anne Nielsdatter 5.
FM: morfar Jens Jensen Frandsen på Sønderho.
Afdøde døde 12.5.1760.

375 Abelone Jensdatter på Sønderho. 6.3.1760, side 22.
E: Jens Thomsen, skrædder, der døde i april 1760.
Hans første ægteskab med Johanne Mikkelsdatter. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Niels Nielsen Andersen på Sønderho
2) Karen Jensdatter g.m. Niels Hansen Antonsen på Sønderho.
Hendes A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Jepsen på Sønderho
2) søster Maren Jensdatter g.m. Oluf Jepsen på Sønderho
3) bror Niels Dam, død. 3B:
a Maren Nielsdatter 20
b Anne Nielsdatter 18
c Ellen Nielsdatter 16.
FM: morbror Niels Jepsen Reen på Sønderho.

376 Christine Margrethe Bachmann [på Sønderskov i Folding sogn]. 27.9.1760, side 37.
E: Samuel Nikolaus Claudius [til Sønderskov], amtsforvalter over Løgumkloster amt. B:
1) Magdalene Augusta Bachmann 9
2) Christine Margrethe Bachmann 8
3) Hans Bachmann 6½.
FM:
1 mors farbror Peder Bachmann, hofjægermester
2 morfar Jens Bachmann.
(Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1753 lbnr.296).

377 Kirsten Madsdatter på Sønderho. 8.10.1760, side 38.
E: Hans Jørgensen Smed. B:
1) Anton Hansen Smed 12
2) Sidsel Hansdatter 10
3) Lene Hansdatter 9
4) Mads Hansen Smed 6
5) Anne Hansdatter 4.
Enkemandens første ægteskab med Sidsel Hansdatter, skifte 12.9.1747 lbnr.125. Arv til B:
1) Ingeborg Hansdatter
2) Jørgen Hansen.
Desuden nævnes enkemandens bror Jes Jørgensen Smed på Sønderho.

378 Mette , datter af Niels Pedersen ved Odden mod møllen i Nordby sogn på Fanø. 25.2.1760, side 46.
A:
1) bror Iver Nielsen i Tingelbjerg i Byen på Fanø
2) bror Anders Nielsen Margrethes ved Odden
3) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Laugesen ved Odden
4) søster Karen Nielsdatter g.m. Mads Hansen Gregersen imod Byen
5) søster Kirsten Nielsdatter
6) bror Lille Peder Nielsen ved Odden, [skifte 17.1.1758 lbnr.327]. B:
a Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Nielsen Lassen på Fanø
b Niels Pedersen den ældre 30
c Niels Pedersen den yngre 28
d Ingeborg Pedersdatter 26
e Karen Pedersdatter 24
f Dorthe Pedersdatter 23.

379 Jens Jensen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 13.12.1760, side 58.
A:
1) bror Peder Jensen i Byen
2) bror Jes Jensen, , død. 3B:
a Mathias Jessen
b Morten Jessen
c Jens Jessen
3) bror Hans Jensen Esbjerg, død. 7B:
a Peder Hansen Esbjerg i Renderne
b Niels Hansen Esbjerg i Renderne
c Iver Hansen Esbjerg i Nørby
d Jens Hansen Esbjerg i Nørby
e Anne Hansdatter, enke efter Hans Nielsen Madsen i Renderne
f Mette Hansdatter den ældre g.m. Iver Pedersen i Byen
g Mette Hansdatter den yngre g.m. Claus Nielsen i Byen
4) bror Anders Jensen, død. 4B:
a Jens Andersen i Byen
b Laurids Andersen i Byen
c Hans Andersen i Byen
d Jes Andersen i Renderne
5) søster Karen Jensdatter g.m. Las Jessen, begge døde. 1B:
f Mette Lasdatter.
Karen Jensdatter første ægteskab med Niels Ankersen. 5B:
a Tønnes Nielsen ved Odden
b Mette Nielsdatter den ældre, enke efter Peder Nielsen ved Odden [skifte 17.1.1758 lbnr.327]
c Mette Nielsdatter den yngre g.m. Niels Sørensen Jessen ved Odden
d Anne Nielsdatter g.m. Jens Hansen Mortensen den yngre ved Odden
e Anker Nielsen, død. 4B:
1 Peder Ankersen 22
2 Karen Ankersdatter 20
3 Las Ankersen 16
4 Niels Ankersen 13.

380 Jeppe Hansen Jørgensen på Sønderho. 7.3.1760, side 68.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Callesen på Sønderho. B:
1) Hans Knudsen Jepsen 26
2) Anne Jepsdatter 22
3) Mette Jepsdatter 18
4) Mette Jepsdatter 14
5) Hans Jepsen 10.
FM:
1 morbror Knud Hansen Møller på Sønderho
2 søskendebarn Søren Jessen, skipper på Sønderho.

381 Lene Nielsdatter, ugift på Sønderho. 6.2.1760, side 78.
A:
0) far Niels Poulsen, skifte 2.5.1753 lbnr.232
1) Niels Nielsen Poulsen 23
2) Peder Nielsen 19
3) Poul Nielsen 13
4) Anton Nielsen 9.
FM:
1 farbror Thomas Poulsen på Sønderho
2 Niels Madsen, kromand på Sønderho.

382 Jens Lauridsen, smed på Sønderho. 17.9.1759, side 84.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jes Thomsen på Sønderho. A:
1) mor Maren, enke efter Benjamin på Hollufgård [i Fraugde sogn] på Fyn
2) søster Maren Laugesdatter gift på Sletten på Fyn
3) søster Gredorthe Laugesdatter gift med en skipper i Nyborg på Fyn
4) halvbror Jørgen Benjamins, matros
5) halvbror Hagen Benjamins, matros
6) halvbror Mathias Benjamins, forpagter på Gravenstein i Holsten, (underskriver Mathias Bentsen).

383 Mette Hansdatter på Sønderho. 17.1.1761, side 92.
E: Jens Nielsen Kølle. B:
1) Mette Jensdatter Kølle 40
2) Niels Jensen Kølle 39.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Hans Antonsen Andersen på Sønderho.

384 Søren Hansen Tysk i Byen i Nordby sogn på Fanø. 22.12.1760, side 98.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Sørensen i Byen. B:
1) Anne Sørensdatter den ældre 30
2) Anne Sørensdatter den yngre 28
3) Margrethe Sørensdatter 27
4) Hans Sørensen Tysk 22
5) Karen Sørensdatter 19.
FM:
1 Søren Nielsen ved Odden
2 Laurids Nielsen ved Odden
3 Lille Niels Mathiassen ved Odden.

385 Anne Antonsdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 23.12.1760, side 113.
Enke efter Jens Jepsen, [skifte 9.11.1744 lbnr.87]. B:
1) Anne Jensdatter den ældre 35
2) Karen Jensdatter 31, forlovet med Christen Jensen Rask i Nordby sogn
3) Jeppe Jensen 25
4) Anne Jensdatter den yngre 22.
FM:
1 farbror Jacob Jepsen
2 morbror Niels Antonsen
3 fars søskendebarn Jens Hansen Mortensen den yngre.

386 Anne Jørgensdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 31.1.1761, side 129.
E: Thomas Jensen Møller. A:
1) søster Mette Jørgensdatter den ældre 53, i Nordby sogn
2) søster Mette Jørgensdatter den yngre 48, i Nordby sogn.
FM:
1 søskendebarn Jens Nielsen Clausen i Renderne i Nordby sogn
2 søskendebarn Hans Nielsen Clausen i Renderne i Nordby sogn.
Desuden nævnes enkemandens brorsøn Thomas Sonnichsen på Sønderho.

387 Rasmus Bundesen til Søviggård i Ovtrup sogn, [amtsforvalter i Ribe amt], der døde 1761. side 144.
E: Gertrud Marie Vejrum.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1761.
(Se skifte 13.12.1779 efter Gertrud Marie Vejrum i Private personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland Pr 2357).

388 Hans Pedersen Knudsen ved Odden på Fanø. 27.7.1759, side146.
E: Abelone Hansdatter. LV: Søren Callesen ved Odden. B:
1) Anne Hansdatter 13
2) Karen Hansdatter 9
3) Anne Hansdatter 6
4) Peder Hansen 5
5) Hans Hansen 3.
FM: farbror Jørgen Pedersen i Jerne.

389 Hans Jacob Basse i Strandby. 4.3.1761, side 171.
E: Kirsten Hansdatter Spangsbjerg. LV: bror Morten Hansen Spangsbjerg i Strandby. B:
1) Edel Hansdatter 19
2) Anne Margrethe Hansdatter 17
3) Anne Elisabeth Hansdatter 14
4) Hans Hansen 12
5) Dorthe Hansdatter 10.
FM:
1 morbror Niels Hansen Spangsbjerg i Gammelby
2 Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup.

390 Niels Rasmussen i Kærbøl. 10.8.1761, side 193.
E: Anne Clausdatter. LV: Carsten Hansen i Kærbøl. A:
1) bror Jacob Rasmussen i Obbekær
2) bror Hans Rasmussen i Årup, død. 4B:
a Jens Hansen 40 i Årup, på kongens gods under Haderslevhus amt
b Anne Hansdatter g.m. Peder Lauridsen i Tange
c Maren Hansdatter g.m. Mikkel Ibsen i Kærbøl
d Margrethe Hansdatter g.m. Jens Lauridsen i Høm på borgmester Frisch i Ribe's gods
3) søster Maren Rasmusdatter i Harreby [i Sønder Hygum sogn], død. 1B:
a Rasmus Poulsen 43, i Harreby på kongens gods under Haderslevhus amt
4) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Thomas Jensen i Hundebøl [i Rødding sogn] på Gram gods i Haderslevhus amt.
Afdøde døde 9.8.1761.

391 Gregers Hansen på Mandø. 15.12.1760, side 207.
E: Karen Nisdatter. LV: Lambert Nissen. B:
1) Anne Gregersdatter 12
2) Mette Gregersdatter 10
3) Nis Gregersen 9
4) Hans Gregersen 5
5) Peder Gregersen.
FM:
1 født værge Bonde Hansen
2 Jørgen Christensen
3 Hans Pedersen
4 Peder Hansen
5 Peder Hansen
6 Hans Christensen.

392 Ib Hansen på Mandø. 16.1.1759, side 212.
E: Maren Olufsdatter. LV: Ib Nielsen. B:
1) Mette Ibsdatter 4.
FM: farbror Niels Hansen.
Ophold efter kontrakt af 14.12.1750 til afdødes søster Maren Hansdatter.

393 Anne Mikkelsdatter på Sønderho. 27.9.1761, side 218.
E: Jane Jensen Lauridsen. B:
2) Maren Sørensdatter 7.
FM: morbror Sonnich Mikkelsen på Sønderho.
Første ægteskab med Søren Pedersen, [skifte 22.12.1751 lbnr.191]. B:
1) Karen Sørensdatter 12.

394 Kirsten Lauridsdatter i Tange. 24.1.1761, side 224.
E: Niels Ounildsen. B:
1) Niels Nielsen 5½
2) Ounild Nielsen 3.
FM: morfar Laurids Nielsen i Kærbøl.

395 Niels Mortensen i Kærbøl. 14.11.1759, side 240.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Morten Nygaard i Kærbøl. B:
1) Morten Nielsen 24½.
FM: Niels Iversen.
Enkens første ægteskab med Claus Nissen Garp. Afkald 12.10.1756 fra B:
1) datter g.m. Niels Ounildsen i Tange
2) datter g.m. Jeppe Christensen i Varming.

396 Karen Clausdatter i Kærbøl. 18.8.1760, side 250.
E: Niels Nielsen Brodersen. B:
3) Peder Nielsen 24.
Af første ægteskab B:
1) Mads Pedersen 30, i Ballen
2) Claus Pedersen i Kærbøl, død. E: Else Christensdatter. LV: Søren Hansen. 1B:
a Cathrine Marie Clausdatter 14.
FM: Jeppe Hansen i Kærbøl.

397 [Jens Hellesen] Uttrup [i Gravengård i Brørup sogn], herredsskriver. [Begravet Brørup 8.12.1761], side 258.
E: [Margrethe Pedersdatter Krondal].
Testamente af 22.11.1737.

398 Maren Lauridsdatter ved Odden på Fanø. 9.12.1761, side 259.
E: Mikkel Andersen. A:
1) bror Anders Lauridsen
2) søster Mette Lauridsdatter, omkring 70 år gammel
3) søster Karen Lauridsdatter 60 år gammel.

399 Peder Nielsen Lassen og hustru Maren Jørgensdatter på Sønderho. 22.9.1760, side 266.
B:
3) Kirsten Pedersdatter 7
4) Maren Pedersdatter 5.
FM: morbror Las Jørgensen, smed på Sønderho.
Hans første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, [skifte 15.8.1750 lbnr.187]. B:
1) Maren Pedersen g.m. Hans Madsen Fisker på Sønderho
2) Anne Pedersdatter, [skifte 25.9.1744 lbnr.73], var g.m. Hans Hansen [Jessen] Spillemand. 1B:
a Karen Hansdatter 15.
FM: Jeppe Nielsen, degn på Sønderho, som beslægtet.
Hendes slegfreddatter B:
1) Karen Hansdatter 16.
FM: Hans Jensen Møller på Sønderho.
Desuden nævnes:
1 afdøde kones søster Abelone Jørgensdatter på Sønderho.
2 Hans Madsen Fiskers far Mads Hansen Fisker på Sønderho.

400 Karen Nielsdatter på Sønderho. 16.2.1762, side 283.
E: Niels Pedersen Knudsen. B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Peder Jessen på Sønderho
2) Anne Nielsdatter 24.

401 Mikkel Johansen på Sønderho. 17.2.1762, side 289.
E: Karen Pedersdatter. LV: Afdødes brorsøn Niels Thøgersen. B:
1) Maren Mikkelsdatter 5
2) Anne Mikkelsdatter 3
3) Mette Mikkelsdatter 2.
FM:
1 fars søstersøn Johannes Nielsen Mathiassen på Sønderho
2 farbror Niels Johansen på Sønderho
3 farbrors søn Sonnich Mikkelsen på Sønderho.

402 Peder Pedersen Knudsen på Sønderho. 16.2.1762, side 296.
E: Dorthe Antonsdatter. LV: Hans Antonsen Andersen.
Første ægteskab med Mette Sørensdatter. B:
1) Peder Pedersen den yngre 52 på Sønderho
2) Karen Pedersdatter 38, enke efter Mikkel Johansen, skrædder på Sønderho, [skifte 17.2.1762 lbnr.401]
3) Søren Pedersen på Sønderho, [skifte 22.12.1751 lbnr.191]. B:
a Mette Sørensdatter 22
b Abelone Sørensdatter 20
c Peder Sørensen 19
d Hans Sørensen 17
e Karen Sørensdatter 13.
FM:
1 Hans Hansen Ibsen på Sønderho.
2 Søren Sørensen Knudsen på Sønderho.
Af enkens første ægteskab B:
1) Anton Pedersen.
FM: Hansen Jensen Poulsen.

403 Anne Ibsdatter på Mandø. 18.9.1761, side 303.
E: Svend Jensen. B:
1) Anne Svendsdatter 10 dage.
FM:
1 farbror Hans Jensen
2 farbror Gregers Jensen
3 morfar Ib Nielsen g.m. Anne Olufsdatter
4 morbror Niels Ibsen.

404 Margrethe Pedersdatter ved møllen i Nørby på Fanø. 20.4.1762, side 313.
E: Niels Nielsen Lassen. B:
1) Niels Nielsen 9
2) Peder Nielsen 7.

405 Johannes Pedersen Elbæk, ridefoged på Sønderskov. 7.4.1762, side 323.
A:
1) far Peder Madsen Elbæk i Holstebro, der angives som eneste arving.
Dog nævnes afdødes bror Mads Elbæk.
Afdøde døde 5.4.1762.

406 Mathias Eskildsen ved Odden på Fanø. 14.7.1762, side 334.
E: Mette Mortensdatter. LV: svoger Anders Pedersen Andersen ved Odden. B:
1) Hans Mathiassen 28
2) Peder Mathiassen 26, i Amsterdam
3) Jens Mathiassen 23, i Holland
4) Anne Mathiasdatter 17
5) Mette Mathiasdatter 15
6) Jeppe Mathiassen 8
7) Niels Mathiassen 4.
FM:
1 farbror Niels Eskildsen i Byen i Nordby sogn
2 farbror Søren Eskildsen ved Odden
3 mors svoger Store Hans Hansen Ellens ved Odden
4 mors søskendebarn Jens Hansen Esbjerg i Byen i Nordby sogn
5 mors søskendebarn Niels Hansen Esbjerg i Byen i Nordby sogn.

407 Carl Roeder, tolder på List. Udtog af skifte sluttet 21.5.1762, side 346.
Enkemand efter [Cathrine Lucie Hansen], skifte 16.4.1742. B:
1) Hans Georg Roeder
2) Anne Barbara Roeder g.m. Prehn
3) Henrik Herman Roeder 6.
Børnene har arv efter morfar Poul Hansen, præst i Kejtum på Sild.

408 Niels Sørensen Jessen ved Odden på Fanø. 11.12.1761, side 354.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Madsen ved Odden. B:
1) Anne Nielsdatter 23.
FM: farbror Søren Callesen ved Odden.

409 Iver Pedersen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 11.8.1762, side 372.
E: Mette Hansdatter. LV: Morten Jessen Rødgaard i Byen.
B:
1) Peder Iversen den ældre i Nordby sogn
2) Hans Iversen 25
3) Peder Iversen den yngre 24.
FM:
1 farbror Søren Pedersen ved Odden
2 farbror Niels Pedersen ved Odden.

410 Anne ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 29.10.1762, side 387.
Enke efter Søren Adsersen. B:
1) Anne Sørensdatter 46
2) Gregers Sørensen 45.
Ophold til Mette Pedersdatter, enke efter Iver Andersen, der ejer huset.

411 Oluf Jensen Poulsen i Kærbøl. 13.10.1762, side 390.
E: Abelone Hansdatter. LV: Terman Madsen i Kærbøl. B:
1) Anne Marie Olufsdatter 6½
2) Jens Olufsen 5.
FM:
1 farbror Jens Jensen Lønne i Kærbøl
2 Mikkel Ibsen i Kærbøl.
Første ægteskab med Maren Poulsdatter, skifte 23.2.1755 lbnr.276. Afkald fra A:
1) Afkald fra Niels Jørgensen i Jernved for arv til Johanne Jørgensdatter i Jernved
2) Afkald fra Niels Bjerresen i Ribe for arv til Maren Knudsdatter børn med Hans Johansen Svarre i Ribe
3) Afkald fra Johannes Rimbert, smed i Haderslev.

412 Abelone Frandsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.11.1762, side 414.
E: Jens Callesen. B:
1) Calle Jensen 7
2) Peder Jensen 5
3) Jens Jensen 4
4) Mette Jensdatter 3
5) Frands Jensen 5 uger.

413 Maren Høstmark på Estrup. 9.6.1762, side 422.
E: Frederik Lautrup til Estrup. B:
2) Magdalene Lautrup 15
3) Henrik Lautrup 11.
FM: Ritmester Høstmark.
Første ægteskab med Mule. B:
1) Maren Mule g.m. [Palle Krag] Hoff til Høgholm [i Tirstrup sogn på Djursland].
Bevilling til uskiftet bo af 8.10.1762.
Afdøde døde 5.6.1762.

414 Jes Jensen Mandø ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 17.11.1762, side 520.
E: Abelone Sørensdatter. A:
1) mor Kirsten Jesdatter. LV: Hans Svarre ved Odden
2) bror Hans Jensen Mandø
3) søster Bodil Jensdatter 27.

415 Niels Jepsen Reen på Sønderho. 12.1.1763, side 530.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Pedersen Brinch, kroholder på Sønderho. B:
1) Anton Nielsen 25
2) Lene Nielsdatter 22
3) Anne Nielsdatter 12.
FM:
1 morbror Thomas Poulsen på Sønderho
2 farbror Oluf Jepsen
3 fars søskendebarn Jens Madsen i Byen på Sønderho.

416 Knud Hansen [Møller] på Sønderho. 13.1.1763, side 537.
E: Mette Poulsdatter. LV: bror Thomas Poulsen på Sønderho. B:
1) Niels Knudsen 29
2) Lene Knudsdatter 24
3) Hans Knudsen 15.
FM:
1 farbror Hans Hansen Møller på Sønderho
2 fars søstersøn hans Knudsen Jepsen på Sønderho.

417 Margrethe Stange på Sønderho. 15.1.1763, side 544.
E: Erik Christensen Gram, smed. B:
1) Johan Henrik Gram 11.

418 Søren Jensen Mortensen ved Odden på Fanø. 6.12.1762, side 551.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen Andersen. B:
1) Mathias Sørensen 2
2) Dorthe Sørensdatter 4 uger.
FM: farbror Hans Jensen Mortensen ved Odden.
Desuden nævnes afdødes far Jens Hansen Mortensen den ældre ved Odden, der døde kort tid efter sin søn.

419 Hans Hansen Christensen den yngre i Nørby på Fanø. 19.11.1762, side 565.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Christensen i Nørby. A:
1) bror Hans Hansen Christensen den ældre 48, i Nørby
2) søster Voldborg Hansdatter 54, enke efter Hans Andersen Jensen ved Odden, [skifte 6.12.1752 lbnr.223]
3) søster Johanne Hansdatter g.m. Jes Jessen Rødgaard ved Odden
4) søster Kirsten Hansdatter, [skifte 26.9.1755 lbnr.2870]. Første ægteskab med Peder Lauridsen, [skifte 15.1.1752 lbnr.193]. B:
a Mette Pedersdatter 18
Kirsten Hansdatter andet ægteskab med Peder Nielsen Nørby. B:
b Peder Pedersen 8
5) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Niels Sørensen i Bjergene. 1B:
a Søren Nielsen 12.
Enkens første ægteskab med Hans Andersen i Nørby, skifte 20.6.1753 lbnr.229. Arv til B:
1) Anders Hansen
2) Mathias Hansen
3) Jens Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Dorthe Hansdatter
6) Maren Hansdatter
7) Mette Hansdatter
8) Anne Hansdatter.

420 Anders Pedersen Jensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.11.1762, side 578.
E: Karen Sørensdatter. LV: Anders Nielsen Warre ved Odden. B:
1) Anne Andersdatter 15
2) Johanne Andersdatter 11
3) Peder Andersen 9
4) Peder Andersen 7
5) Jens Andersen 1.
FM:
1 Peder Andersen Adsersen ved Odden
2 Peder Nielsen til Store Karens
3 Jens Jensen Clausen
4 Mathias Jessen Mathiassen
5 farbror Hans Pedersen i Nordby sogn.

421 Laurids Madsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.2.1763, side 591.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Hansen Voldborg. B:
1) Johanne Lauridsdatter 18
2) Karen Lauridsdatter 16
3) Kirsten Lauridsdatter 13
4) Mads Lauridsen 10.
FM:
1 fars halvbror Anders Hansen Fanniger ved Odden
2 fars søskendebarn Mathias Nielsen Ting ved Odden
3 fars slægt Hans Madsen Mikkelsen ved Odden
4 fars slægt Niels Hansen Madsen i Renderne i Nordby sogn på Fanø.

422 Hans Poulsen nørom ved Odden på Fanø. 12.11.1762, side 601.
E: Lene Andersdatter. LV: Søren Mathiassen den ældre ved Odden.
Første ægteskab med Anne Mathiasdatter. B:
1) Kirsten Hansdatter 34
2) Niels Hansen.
Andet ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 16.11.1751 lbnr.194]. B:
3) Anne Hansdatter25
4) Karen Hansdatter 20
5) Johanne Hansdatter 16.

423 Dorthe Hansdatter i Rindby eller Renderne i Nordby sogn på Fanø. 12.1.1763, side 615.
Enke efter Morten Hansen, skifte 23.12.1751 lbnr.197. B:
1) Anne Mortensdatter 32
2) Ellen Mortensdatter 27
3) Niels Mortensen 23
4) Hans Mortensen 23
5) Hans Mortensen 20
6) Søren Mortensen 20
7) Mathias Mortensen, der døde for nylig.
FM:
1 Jeppe Sørensen mod Møllen i Nordby sogn
2 Jens Hansen, tømrer ved Odden.

424 Kirsten Lauridsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.1.1763, side 633.
E: Hans Nielsen Svarre. B:
1) Maren Hansdatter 26, vanvittig og vanfør.
Enkemandens første ægteskab med Maren Lasdatter.
Enkemandens første ægteskab med Maren Lasdatter. Arv til B:
1) Peder Hansen Svarre
2) Niels Hansen Svarre, der overtager stedet.

425 Abelone Jepsdatter på Sønderho. 19.2.1763, side 641.
E: Niels Hansen Mathiassen. B:
1) Hans Nielsen 10
2) Anne Nielsdatter 8
3) Jeppe Nielsen 6
4) Sonnich Nielsen 3.
FM: morbror Sonnich Jepsen på Sønderho.

426 Anne Cathrine Jensdatter på Sønderho. 16.2.1762, side 649.
E: Thomas Meinert, tolder. B:
3) Christian Thomsen Meinert 21.
FM: Thomas Sonnichsen.
Af første ægteskab B:
1) Stener Olufsen i København, død. 1B:
a Oluf Stenersen, 6 år i 1758
2) Ellen Cathrine Olufsdatter g.m. Christen Viborg, skrædder på Fanø.
Desuden nævnes afdødes søster Johanne Jensdatter g.m. [Henrik] Stegemann [på Christianshavn].
(Se skifte efter afdødes mor Ellen Jensdatter, konceptskifte København 16.7.1756 lbnr.2553).

427 Anne Nielsdatter på Sønderho. 22.2.1763, side 655.
E: Calle Nielsen Tækker. B:
1) Abelone Callesdatter 5
2) Niels Callesen 3.
Enkemandens første ægteskab med Abelone Jensdatter, skifte 1.9.1756 lbnr.302. B:
1) Anne Callesdatter
2) Mette Callesdatter
3) Johanne Callesdatter.

428 Mette Andersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 28.2.1763, side 661.
E: Søren Lassen. B:
1) Karen Sørensdatter den ældre 16
2) Peder Sørensen 14
3) Karen Sørensdatter den yngre 12.

429 Store Anders Nielsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.2.1763, side 670.
E: Mette Clausdatter. LV: bror Peder Clausen. B:
1) Niels Andersen 17
2) Claus Andersen 16
3) Jørgen Andersen 14
4) Karen Andersdatter 12
5) Mette Andersdatter 11
6) Hans Andersen 8
7) Lene Andersdatter 7.
FM:
1 Mathias Sørensen i Byen, som beslægtet
2 Claus Clausen ved Odden
3 Mathias Jessen ved Odden
4 Anders Mathiassen ved Odden
5 Laurids Nielsen ved Odden
6 Peder Sørensen i Byen
7 Jens Jensen Clausen ved Odden.

430 Peder Jensen i Byen i Nordby sogn. 26.2.1763, side 681.
E: Anne Mortensdatter. LV: bror Jens Mortensen Tønnesen ved Odden. B:
1) Johanne Pedersdatter 29
2) Mette Pedersdatter 27
3) Morten Pedersen 25
4) Jens Pedersen 23
5) Anne Pedersdatter 21
6) Niels Pedersen 16.
FM:
1 Jens Andersen i Byen, som beslægtet
2 Laurids Andersen i Byen
3 Jens Andersen i Renderne, som beslægtet
Hans Andersen i Byen, som beslægtet.

431 Anne Hansdatter, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.4.1761, side 693.
A:
0) forældre Hans Nielsen Mathiassen og Dorthe Eskildsdatter i Byen, begge døde
1) bror Hans Hansen Tysk i Byen i Nordby sogn
2) halvbror Søren Hansen Tysk, [skifte 22.12.1760 lbnr.384]. 5B:
a Anne Sørensdatter den ældre 30
b Anne Sørensdatter den yngre 28
c Margrethe Sørensdatter 26
d Hans Sørensen Tysk 22, i tjeneste på flåden
e Karen Sørensdatter 19
3) halvbror Mathias Hansen ved møllen, [skifte 3.2.1758 lbnr.310]. 4B:
a Hans Mathiasen 14
b Peder Mathiasen 12
c Karen Mathiasdatter 10
d Niels Mathiasen 4.
Arv efter afdødes bror Laurids Hansen, skifte 23.10.1754 lbnr.265
Arv efter afdødes 3 halvbrødre Niels Hansen, Hans Hansen og Laurids Hansen ved skifte sluttet 27.3.1741.

432 Niels Mathiassen, et barn ved Møllen i Nordby sogn på Fanø. 12.3.1763, side 709.
A:
1) mor Karen Pedersdatter, enke efter Søren Jensen Mortensen, [skifte 6.12.1762 lbnr.418]. LV: bror Anders Pedersen Andersen ved Odden
2) bror Hans Mathiassen 16
3) bror Peder Mathiassen 14
4) søster Karen Mathiasdatter 12.
FM:
1 Søren Nielsen ved Møllen
2 Peder Nielsen i Nørby.
5) halvbror Mathias Sørensen 3
6) halvsøster Dorthe Sørensdatter 3 mdr.
FM: farbror Hans Jensen Mortensen ved Odden.
Arv efter afdødes far Mathias Hansen ved møllen, skifte 3.2.1758 lbnr.310.
Arv efter afdødes søster Anne Mathiasdatter, skifte 24.2.1759 lbnr.340.
Arv efter afdødes halvsøster Anne Hansdatter, skifte 20.4.1761 lbnr.431.

433 Thomas Hansen Clausen på Sønderho. 21.3.1763, side 715.
E: Birgitte Hansdatter. LV: Søren Pedersen Brinch, kroholder på Sønderho. B:
1) Hans Thomsen den ældre 22
2) Maren Thomasdatter 20
3) Hans Thomsen den yngre 13.
FM:
1 farbror Søren Hansen Clausen på Sønderho
2 Hans Jensen Møller på Sønderho
3 morbror Niels Hansen Thomsen på Sønderho.

434 Hans Pedersen Lassen på Sønderho. 22.3.1763, side 724.
E: Karen Antonsdatter. LV: Søren Pedersen Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. B:
1) Anne Hansdatter 24
2) Karen Hansdatter 21.
FM:
1 mors svoger Mathias Nielsen på Sønderho g.m. fars brordatter
2 morbror Hans Antonsen på Sønderho.

435 Mette Lauridsdatter, ugift ved Møllen i Nordby sogn på Fanø. 8.4.1763, side 731.
A:
1) bror Anders Lauridsen 72, i Nordby sogn
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Peder Sørensen Nissen i Nordby sogn
3) søster Karen Lauridsdatter 64, i Nordby sogn.

436 Edel Simonsdatter i Tanderup. 14.10.1762, side 734.
E: Søren Pedersen. B:
1) Simon Sørensen 5 uger, der døde 2.3.1763.
FM: morbror Terman Simonsen på Store Tanderup.

437 Morten Hansen Nygaard i Kærbøl i Farup sogn. 16.11.1761, side 750.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Rahr, rådmand i Ribe. B:
1) Hans Mortensen 26
2) Marianne Mortensdatter 22, der ægter Niels Iversen i Kærbøl
3) Maren Mortensdatter 20
4) Karen Mortensdatter 15
5) Anne Mortensdatter 10.
FM:
1 fars halvbror Johan Sevel, præst i Roholte på Sjælland
2 fars halvbror Rasmus Andersen Nygaard i Nørre Farup
3 fars halvbror Hans Andersen i Nygård.

438 Morten Jessen Rødgaard i Byen i Nordby sogn på Fanø. 26.2.1763, side 770.
E: Anne Lasdatter. B:
1) Jes Mortensen 30
2) Las Mortensen 29
3) Anne Mortensdatter 24 g.m. Jens Sørensen Mathiassen på Fanø
4) Karen Mortensdatter 22 g.m. Hans Iversen Pedersen på Fanø
5) Jens Mortensen 19
6) Morten Mortensen 17
7) Johanne Mortensdatter 15
8) Kirsten Mortensdatter 12
9) Hans Mortensen 9.
FM:
1 Søren Nielsen Sørensen på Fanø
2 morbror Hans Lassen på Fanø
3 farbror Hans Jessen Rødgaard på Fanø.
Bevilling af 15.1.1762 at skifte i levende live.
Skiftet foretages 26.2.1763 medens de begge lever, [mens han begraves 1.5.1763].

439 Ellen Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.7.1763, side 782.
E: Søren Jensen Farup. B:
1) Barbara Sørensdatter 22
2) Maren Sørensdatter 20
3) Mette Sørensdatter 18
4) Karen Sørensdatter 15
5) Jens Sørensen 13
6) Margrethe Sørensdatter 10.

440 Peder Vosgrav, løjtnant i Hjerting i Guldager sogn. 17.12.1761, side 791.
A:
1) søster Margrethe Vosgrav, død, [enke efter Jørgen Nielsen, forrider]. B:
a Karen Jørgensdatter i Kolding, enke efter Jens Krag. Hun bor hos B:
1 datter g.m. Frederik Christensen Møller, skomager i Kolding
2) halvsøster Bodil Pedersdatter Vosgrav i Bække, død. [Første ægteskab med Hans Pedersen]. 2B:
a Cathrine Hansdatter i Bække, enke efter Jens Madsen i Bække. LV: Mikkel Vissing i Kolding
b Thomas Hansen Vosgrav, kapellan i Idd og Enningdalen ved Frederikshald i Norge, død. E: Anne Kirstine i Frederikshald. 5B:
1 Hans Vosgrav, guldsmed i London
2 Peder Vosgrav, snedker i Frederikshald
3 Markus Vosgrav, matros fra London på Vestindien
4 Bodil Vosgrav i Frederikshald
5 Karen Sofie Vosgrav i Frederikshald.
[Bodil Pedersdatter Vosgravs andet ægteskab med Peder Frederiksen]. 1B:
c [Christence Pedersdatter Vosgrav, begravet Anst 6.9.1759, var g.m. Nis Jørgensen, rytterbonde i Gamst].
(Litt. Koldinghus birketing justitsprotokol 1748-1761, fol.640 ff. 3. oktober 1758. Tingsvidne).

441 Mathias Pedersen til Peders ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.2.1763, side 820.
E: Ebbel Mortensdatter. LV: halvbror Jens Mortensen Ibsen ved Odden. B:
1) Maren Mathiasdatter 17
2) Karen Mathiasdatter 13
3) Peder Mathiassen 11.
FM:
1 fars brorsøn Peder Iversen den ældre i Byen i Nordby sogn
2 fars brorsøn Peder Iversen den yngre i Byen
3 fars brorsøn Peder Sørensen Rødhus ved Odden.
Desuden nævnes enkens svoger Niels Pedersen til Peders.

442 Jørgen Jessen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 26.8.1763, side 837.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Hans Pedersen Jessen ved Odden. B:
1) Karen Jørgensdatter 11.
FM: fars halvbror Niels Jessen til Anne Nisdatter ved Odden.

443 Mette Sørensdatter, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.12.1762, side 845.
A:
1) mor Anne Mortensdatter, enke efter Søren Nielsen Callesen, [skifte 4.1.1759 lbnr.336]. LV: Morten Jessen i Nørby
2) bror Niels Sørensen 33, på rejse til Ostindien fra Holland
3) søster Anne Sørensdatter 31
4) bror Morten Sørensen 29, på rejse til Ostindien fra Holland
5) Peder Sørensen 24, på rejse til Ostindien fra Holland.
FM:
1 Søren Hansen Margrethes ved Møllen
2 Niels Hansen Margrethes ved Møllen
3 Vinter Simonsen i Rindby i Nordby sogn.

444 Hans Jessen Møller ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 19.9.1763, side 853.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Callesen ved Odden. B:
1) Karen Hansdatter 7
2) Anne Hansdatter 4.
FM:
1 farfar Jes Andersen Møller ved Odden
2 morfar Lille Niels Mortensen ved Odden.
Afdøde døde 6.1.1763 i Carsowe i Vestindien.

445 Hans Jensen i Obbekær. 11.8.1763, side 861.
E: Ingeborg Ounildsdatter. LV: bror Niels Ounildsen i Tange. B:
1) Maren Hansdatter 13
2) Jens Hansen 10
3) Anne Kirstine Hansdatter 8
4) Mette Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 Jørgen Tøstesen den yngre i Obbekær
2 Rasmus Jacobsen i Obbekær
3 Iver Clemensen i Obbekær
4 Hans Terkildsen i Obbekær.

446 Hans Jessen Ingemann i Byen i Nordby sogn på Fanø. 12.1.1762, side 877.
Enkemand efter Dorthe Mathiasdatter. B:
1) Anders Hansen 45, gift i Amsterdam og farer på Ostindien
2) Anne Hansdatter g.m. Peder Sørensen Mathiassen på stedet.

447 Maren Andersdatter [Lund] ved Odden på Fanø. 31.10.1763, side 901.
Enke efter Peder Hansen, skrædder, [skifte 12.4.1758 lbnr.343]. A:
1) søster Karen Andersdatter 51
2) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Anders Nielsen Hollænder, [skifte 19.11.1751 lbnr.214]. 3B:
a Anders Andersen Hollænder 30, ved Odden
b Mette Andersdatter 29, ved Odden
c Karen Andersdatter 26, ved Odden.

448 Mette Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.11.1763, side 906.
Enke efter Jens Jacobsen, [skifte 3.7.1752 lbnr.209]. B:
1) Lene Jensdatter 30
2) Karen Jensdatter 27
3) Karen Jensdatter 23
4) Søren Jensen 20
5) Jens Jensen 12.
FM:
1 morbror Niels Sørensen Ellens ved Odden
2 mors søskendebarn Niels Hansen Ellens ved Odden
3 mors søskendebarn Hans Hansen Ellens ved Odden
4 mors søskendebarn Søren Hansen Ellens ved Møllen i Nørby sogn.

449 Mathias Madsen, møller i Hulkær mølle [i Brørup sogn], [begravet 1.6.1763], side 917.
E: Cathrine Marie Madsdatter Lange. LV: Henrik Lange.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1763.

450 Testamente i Farup sogn. 1764, side 919.
Testamente, kongeligt konfirmeret 27.11.1761, for Anne Clausdatter i Kærbøl i Farup sogn, enke efter Niels Rasmussen, [skifte 10.8.1761 lbnr.390]. A:
1) Carsten Hansen og hustru Karen Mortensdatter, som gode naboer.

451 Mette Hansdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 9.1.1764, side 923.
E: Hans Andersen. B:
1) Anne Hansdatter 10
2) Anders Hansen 7
3) Hans Hansen 5
4) Anne Hansdatter den yngre 3.
Desuden nævnes enkemandens afdøde far Anders Jensen Render.

452 Voldborg Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.2.1763, side 935.
Enke efter Hans Andersen Jensen, skifte 6.12.1752 lbnr.223. B:
1) Karen Hansdatter, der døde før moderen
2) Anne Hansdatter 25
3) Karen Hansdatter 20
4) Dorthe Hansdatter 15
5) Hans Hansen 13.
FM:
1 morbror Hans Hansen Christensen den ældre i Nørby
2 søskendebarn Jens Nielsen Warre
3 søskendebarn Anders Nielsen Warre
4 søskendebarn Anders Jensen på øster ende ved Odden.
Hans første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [skifte 21.1.1730]. B:
1) Anders Hansen
2) Jørgen Hansen Andersen
3) Jens Hansen Andersen ved Odden.

453 Maren Nielsdatter på Sønderho. 30.1.1764, side 959.
E: Thyge Nielsen Degn. B:
1) Niels Thygesen den ældre 15
2) Niels Thygesen den yngre 11
3) Anne Thygesdatter 9
4) Karen Thygesdatter 7
5) Peder Thygesen 3.

454 Hans Pedersen, 19 år gammel på Sønderho. 25.2.1763, side 969.
A:
1) mor Maren Poulsdatter g.m. Niels Nielsen Havreby på stedet
2) søster Lene Pedersdatter 18
3) bror Poul Pedersen 16.
FM: farbror Mads Hansen Ibsen på Sønderho.
4) halvsøster Karen Nielsdatter 6.
Arv efter afdødes far Peder Hansen Ibsen, skifte 5.1.1752 lbnr.190.

455 Peder Pedersen Knud den yngre og hustru Karen Clemensdatter på Sønderho. 14.1.1763, side 977.
B:
1) Clemen Pedersen 24
2) Mette Pedersdatter 21
3) Peder Pedersen 18
4) Anne Pedersdatter 13.
FM:
1 fars søskendebarn Niels Thøgersen på Sønderho
2 fars søskendebarn Hans Nielsen Uldal på Sønderho
3 mosters mand Lille Anders Hansen Andersen på Sønderho.

456 Peder Thygesen på Sønderho. 10.3.1764, side 992.
A:
1) mor Johanne Hansdatter g.m. Niels Nielsen Thygesen på Sønderho
2) bror Hans Thygesen 26, i Holland
3) søster Maren Thygesdatter g.m. Søren Andersen Orre
4) halvsøster Karen Nielsdatter 13
5) halvsøster Karen Nielsdatter den yngre 8.
Desuden nævnes afdødes farbror Niels Pedersen Knudsen på Sønderho.
Arv efter afdødes far Thyge Pedersen, skifte 20.5.1748 lbnr.153.
Afdøde døde 1763 på hjemrejse fra Grønland til Amsterdam.

457 Anne Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.1.1764, side 998.
E: Andreas Hansen Fanninger.
Første ægteskab med Niels Madsen, [skifte 18.12.1745 lbnr.99]. B:
1) Søren Nielsen, der døde for 12 år siden, 11 år gammel
2) Kirsten Nielsdatter 24
3) Anne Nielsdatter, der døde for 16 år siden, 5 år gammel
4) Mads Nielsen, der døde for 14år siden, 4 år gammel
5) Mette Nielsdatter 19.
FM:
1 morbror Hans Sørensen i Renderne eller i Rindby
2 Jes Pedersen ved Odden.

458 Anne Marie [Simonsdatter Ejsbøl] på Lundgård i Farup sogn. 2.3.1759, side 1015.
Enke efter [Jørgen Iversen] Ravn, præst i Farup, [16.10.1734]. B:
1) Simon Ravn i Amsterdam, død. B: 2 sønner hvis navne ikke kendes
2) Nikolaj Johan Ravn i Skærbæk mølle i Lintrup sogn, død. 4B:
a Jørgen Ravn i Skærbæk mølle, 26 år i 1764
b Mette Ravn i Rødekro, 23 år i 1764
c Anne Marie Ravn i Skærbæk mølle, 20 år i 1764
d Susanne Kirstine Ravn i Skærbæk mølle, 16 år i 1764
3) Jens Peder Ravn, toldinspektør i Trondhjem i Norge
4) Gundera Jørgensdatter Ravn i Ribe. FM: [Hans Jensen] Windfeld til Lundgård.
5) Mette Kirstine Ravn g.m. Terkild Olufsen i Basnæs mølle [Tjæreby sogn] på Sjælland
6) Anne Elisabeth Ravn g.m. Jens Poulsen, murer i Skælskør.
Arv i boet efter Niels [Iversen] Ravn, præst i Fjellerup ved Århus.
Afdøde døde 1.3.1759.

459 Thomas Jensen i Helle. 2.4.1764, side 1069.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Jacob Pedersen i Vranderup. B:
1) Laurids Thomsen 6
2) Jens Thomsen 4
3) Else Thomasdatter 2.
FM:
1 Hans Nielsen i Fåborg
2 Jørgen Jepsen i Årre
3 Thomas Pedersen i Rovst

460 Søren Møller i Kærbøl. 22.3.1764, side 1077.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Hans Nygaard i Nygård. B:
1) Anne Sørensdatter 15
2) Maren Sørensdatter 13
3) Anne Cathrine Sørensdatter 11
4) Gundera Sørensdatter 9
5) Anne Kirstine Sørensdatter 7.
FM:
1 morbror Mikkel Nielsen i Nørre Farup
2 Søren Pedersen Brinch på Sønderho
3 Thomas Sonnichsen, skipper på Sønderho
4 Hans Windfeld til Lundgård
5 Jacob Hansen, hjulmager i Ribe.

461 Peder Vandal i Bækhuse [i Ovtrup sogn]. 22.6.1764, side 1091.
E: Karen Jensdatter. LV: Anders Mortensen i Bækhuse. B:
1) Jens Vandal i Holland, død. 1B:
a Karen Jensdatter
2) Hans Christian Vandal 36
3) Peder Vandal 22
4) Christen Vandal 19
5) Rasmus Christoffer Vandal 17
6) Helene Pedersdatter 15.
FM: Visti Joensen i Bækhuse.
Afdøde døde på sørejse til Curacao.

462 Ingeborg Andersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.7.1764, side 1096.
E: Søren Madsen. B:
1) Karen Sørensdatter 15
2) Maren Sørensdatter 13.

463 Søren Pedersen Rødhus ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.2.1764, side 1106.
E: Sidsel Hansdatter. LV: bror Hans Hansen Ellens ved Odden. B:
1) Peder Sørensen Rødhus 35, ved Odden
2) Karen Sørensdatter g.m. Mathias Jessen Mathiassen ved Odden
3) Maren Sørensdatter 26, der ægter Svend Pedersen Hansen ved Odden.

464 Peder Knudsen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 7.9.1763, side 1119.
Enkemand. B:
1) Niels Pedersen Knudsen 56, ved Odden
2) Anne Pedersdatter 53 på stedet.
Desuden nævnes afdødes far 1750: Knud Hansen Møller.

465 Mette Jesdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.9.1764, side 1133.
E: Søren Jessen Andersen. B:
1) Jens Sørensen Andersen 9.

466 Karen Antonsdatter på Sønderho. 1.10.1764, side 1141.
E: Niels Jensen Poulsen. B:
1) Anne Nielsdatter 6
2) Hans Nielsen 2.

467 Thomas Hansen i Obbekær. 30.1.1764, side 1149.
E: Birthe Pedersdatter. B:
1) Hans Thomsen 17
2) Peder Thomsen 16
3) Niels Thomsen 13
4) Else Thomasdatter 10
5) Inger (Jeng) Thomasdatter 4
6) Anders Thomsen 2.
FM:
1 Laurids Hansen i Obbekær
2 Jørgen Tøstesen den yngre i Obbekær
3 Hans Terkildsen i Obbekær
4 Jørgen Nissen i Obbekær
5 Rasmus Jacobsen i Obbekær
6 Iver Clemensen i Obbekær.

468 Morten Nissen i Hjortvad. 23.5.1764, side 1164.
E: Sinnet Christensdatter. LV: far Christen Pedersen i Ravning på Haderslevhus gods. B:
1) Jørgen Mortensen 10
2) Nis Mortensen 8
3) Bodil Malene Mortensdatter 5
4) Christen Mortensen 3
5) Niels Mortensen 6 mdr.
FM:
1 Peder Jørgensen i Hjortvad på Riberhus gods
2 Gunnar Nielsen i Vimtrup på Haderslevhus gods
3 Niels Pedersen i Hjortvad på Riberhus gods
4 Christen Christensen i Københoved på Haderslevhus gods.
Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter], skifte 14.8.1751 lbnr.184.
Hendes første ægteskab med Knud Madsen, skifte 10.4.1747 lbnr.112. B:
1) Dorthe Knudsdatter på stedet.

469 Terkild Nielsen i Hjortvad. 14.12.1763, side 1177.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thøger Madsen i Kalvslund. B:
1) Peder Terkildsen 2½
2) Else Terkildsdatter 5 dage.
FM:
1 morbror Niels Pedersen i Hjortvad
2 fars svoger Laurids Jensen i Sønder Olling [i Sønder Hygum sogn].

470 Mette Hans Jørgensens datter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.12.1763, side 1187.
A:
1) søster Karen Hansdatter g.m. Niels Jessen til Anne Nielsdatter ved Odden
2) søster Anne Hansdatter g.m. Niels Pedersen Knudsen ved Odden
3) halvbror Hans Andersen Fanninger ved Odden
4) halvsøster Kirsten Andersdatter, [skifte 23.11.1753 lbnr.250], var g.m. Rasmus Hansen ved Odden. 5B:
a Hans Rasmussen ved Odden
b Maren Rasmusdatter g.m. Niels Antonsen ved Odden
c Anders Rasmussen ved Odden
d Mette Rasmusdatter 36, ved Odden
e Peder Rasmussen, ved Odden.

471 Maren Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.3.1764, side 1198.
E: Niels Hansen Svarre. B:
1) Niels Nielsen Svarre 10 uger.
Arv i boet til enkemandens halvsøster Maren Hansdatter, vanvittig og vanfør efter enkemandens stedmor Kirsten Lauridsdatter, skifte 14.1.1763 lbnr.424.

472 Jens Mortensen Ibsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 19.11.1764, side 1210.
E: Maren Simonsdatter. LV: Søren Callesen ved Odden. B:
5) Jørgen Jensen 9.
FM: morbror Vinter Simonsen i Byen på Fanø.
Første ægteskab med Dorthe Pedersdatter, [skifte 27.6.1752 lbnr.205]. B:
1) Karen Jensdatter 26
2) Anne Jensdatter 21
3) Peder Jensen 20
4) Mette Jensdatter 18.
FM:
1 søskendebarn Hans Iversen i Byen
2 søskendebarn Anders Mortensen ved Odden
3 søskendebarn Peder Iversen den yngre i Nordby sogn
4 søskendebarn Mathias Frandsen i Byen.

473 Peder Sørensen Callesen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.11.1764, side 1226.
E: Karen Nielsdatter. LV: farv Lille Niels Mortensen ved Odden. A:
1) mor Anne Mortensdatter, enke efter Søren Nielsen Callesen i Nørby i Nordby sogn, [skifte 4.1.1759 lbnr.336]
2) bror Niels Sørensen Callesen 33, i Ostindien
3) søster Anne Sørensdatter 31
4) bror Morten Sørensen 29, i Ostindien
Desuden nævnes enkens svoger Hans Sørensen i Renderne.

474 Kirsten Nielsdatter i Måde. 22.10.1764, side 1239.
E: Malte Hansen. B:
1) Anne Maltesdatter 6 uger.
FM: morbror Niels Nielsen i Veldbæk.

475 Maren Pedersdatter i Gunderup. 17.5.1764, side 1250.
Enke efter Jeppe Nielsen, skifte 15.5.1750 lbnr.176. B:
1) Peder Jepsen 26
2) Enne Jepsdatter, døde 12.5.1764, E: Peder Christensen i Store Darum
3) Hans Jepsen 21
4) Maren Jepsdatter 18.
FM: Hans Fogh på Størsbøl.
Has første ægteskab med [Enne Gregersdatter], skifte 23.8.1735. B:
1) Niels Jepsen Gunderup i Skanderborg
2) Maren Jepsdatter g.m. Christen Thomsen i Ganer i Skjern sogn
3) Gregers Jepsen på Flytzholm syd for Tønder.
Niels Jepsen har arv efter farbror Christen Nielsen Gundorph, birkedommer i Skanderborg birk.

476 Ingeborg Pedersdatter ved Odden i Nørby på Fanø. 4.12.1764, side 1262.
E: Peder Ankersen den yngre. A:
1) mor Mette Nielsdatter, enke efter Lille Peder Nielsen, skifte 17.1.1758 lbnr.327
2) søster Margrethe Pedersdatter, [skifte 20.4.1762 lbnr.404]. E: Niels Nielsen Lassen ved Møllen i Nordby sogn. 2B:
a Niels Nielsen Lassen 12
b Peder Nielsen Lassen 10
3) bror Niels Pedersen den ældre 33
4) bror Niels Pedersen den yngre 32
5) søster Karen Pedersdatter 30
6) søster Dorthe Pedersdatter 28.

477 Søren Jensen i Neder Fidde i Henne sogn. 16.2.1762, side 1281.
E: Inger Pedersdatter. LV: Andreas Samsing Fibiger, præst i Henne og Lønne. B:
1) Bodil Sørensdatter, der ægter Jørgen Christensen i Hovstrup.
FM: morbror Oluf Pedersen Bjerre i Klinting.
Hans første ægteskab med [Bodil Hansdatter, død 1736]. B:
1) Gregers Sørensen.
Afdøde døde 17.1.1762.

478 Anne Frandsdatter i Toftnæs i Alslev sogn. 12.2.1763, side 1297.
Enke efter Thomas Christensen. B:
5) Karen Thomasdatter g.m. Jes Christensen på stedet.
Første ægteskab med [Peder Kjær], skifte sluttet 21.2.1732. B:
1) Frands Pedersen Kjær i Janderup
2) Birgitte Pedersdatter Kjær i Sønder Bork, enke efter Peder Holm. LV: Oluf Kirk i Varde
3) Hans Pedersen Kjær i Hjerting, død. 4B:
a Maren Hansdatter gift i Amsterdam
b Peder Hansen 30, i England
c Søren Hansen 29, farer til skibs fra Amsterdam
d Christen Hansen 26, farer til skibs fra Amsterdam
4) Dorthe Pedersdatter Kjær, på aftægt i Billum præstegård, enke efter Tord Thuesen. 2B:
a Lisbeth Tordsdatter g.m. Knud Sørensen i Kelst
b Anne Tordsdatter i Tønder.
FM: Abraham Jessen, præst i Alslev og Hostrup.

479 Christen Mikkelsen i Hundhale i Nørre Nebel sogn. 9.4.1763, side 1311.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Christen Jørgensen Høj i Nørre Nebel. B:
1) Mikkel Christensen 6
2) Jens Christensen 4.
FM:
1 Jørgen Nielsen i Nørre Nebel
2 Christen Jepsen i Nørre Nebel.

480 Rasmus Bondesen Bruun, regimentskvartermester på Krogsgård [i Tjæreborg sogn]. 3.12.1764, side 1332.
E: Charlotte Amalie Panch. LV: David Grønlund. B:
1) Johanne Louise Bruun.
FM: født værge [Johan Ludvig] Bruun til Krogsgård.
Testamente af 22.4.1761.
Samfrændeskifte 3.12.1764.Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1763-1769
B 9 - 1218

481 Hans Hansen i Skølvad. 1.5.1765, side 1.
A:
1) mor Maren Hansdatter g.m. Thomas Lauridsen på stedet
2) bror Jes Hansen 22
3) bror Frands Hansen 19.
FM:
1 Hans Hansen i Jernvedlund
2 Frands Sørensen på Alsbro.

482 Mathias Sørensen den ældre i Nørby. 4.10.1765, side 3.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Hansen Esbjerg Nørby. B:
1) Niels Mathiassen 14
2) Anne Mathiasdatter 7
3) Søren Mathiassen 3½
4) Iver Mathiassen 1½.
FM:
1 Peder Sørensen i Byen
2 Mathias Sørensen den yngre i Byen
3 Jens Pedersen ved Odden.

483 Søren Nielsen Lisbeths ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 2.4.1763, side 11.
E: Elisabeth Sørensdatter. LV: Andreas Olufsen Rytter i Nørby sogn. B:
1) Niels Sørensen Lisbeths 38, i Nordby sogn
2) Søren Sørensen Lisbeths 32, i Ostindien
3) Karen Sørensdatter 27.
FM:
1 farbror Peder Nielsen til store Karens, ved Odden
2 Peder Sørensen Hansen ved Odden.

484 Dorthe Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.11.1764, side 16.
E: Søren Laugesen. A:
1) bror Iver Nielsen 57, i Byen i Nordby sogn
2) bror Anders Nielsen 50, ved Odden
3) søster Karen Nielsdatter 38, g.m. Mads Hansen Gregersen i Byen
4) søster Kirsten Nielsdatter 54, i Nordby sogn
5) bror Peder Nielsen, [skifte 17.1.1758 lbnr.327]. 5B:
a Margrethe Pedersdatter, [skifte 20.4.1762 lbnr.404], var g.m. Niels Nielsen Lassen ved Odden. 2B:
1 Niels Nielsen Lassen 12
2 Peder Nielsen Lassen 10
b Niels Pedersen Nielsen 34, ved Odden
c Niels Pedersen Nielsen 33, ved Odden
d Karen Pedersdatter 28, ved Odden
e Dorthe Pedersdatter 27, ved Odden

485 Jørgen Jensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.12.1764, side 27.
A:
1) mor Ellen Hansdatter g.m. Hans Jensen Mortensen på stedet.
Mors første ægteskab med far Jens Jørgen Jensen, skifte 10.3.1749 lbnr.146. B:
2) bror Hans Jensen Jørgensen 26
3) søster Anne Jensdatter 24.
FM: morbror Niels Hansen Ellens ved Odden
Mors andet ægteskab med Vinter Sørensen, skifte 16.1.1758 lbnr.330. B:
4) halvsøster Anne Vintersdatter 15.
FM: farbror Hans Sørensen Vintersen i Renderne i Nordby sogn.

486 Jens Jepsen ved Odden på Fanø. 23.9.1765, side 33.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Søren Callesen, nørom ved Odden. B:
1) Peder Jensen 25
2) Jeppe Jensen 22, er ikke ved fulde forstand
3) Karen Jensdatter 21.
FM:
1 farbror Hans Jepsen i Byen i Nordby sogn
2 fars halvbror Jeppe Sørensen ved Møllen
3 fars halvbror Søren Hansen Voldborgs, ved Odden.

487 Jens Madsen i Byen på Sønderho. 22.7.1765, side 43.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Jensen Poulsen på Sønderho. B:
1) Anne Jensdatter 6
2) Niels Jensen den ældre 3
3) Niels Jensen den yngre 6 mdr.
FM:
1 Jens Sonnichsen på Sønderho
2 Niels Jessen, kromand på Sønderho.
Ophold efter kontrakt af 31.12.1754 til enkens mor Mette Frederiksdatter, enke efter Niels Mortensen Uldal i Sønderhå, [skifte 28.11.1754 lbnr.268].

488 Peder Nielsen Mathiassen i Byen på Sønderho. 19.1.1765, side 58.
E: Kirsten Frederiksdatter. LV: søskendebarn Calle Nielsen Tækker i Byen på Sønderho. B:
1) Mads Pedersen 5.
FM: fars halvbror Johanne Nielsen Mathiassen på Sønderho.

489 Kirsten Jensdatter på Sønderho på Fanø. 1.3.1765, side 70.
E: Niels Jessen Poulsen. B:
1) Mette Nielsdatter 9
2) Maren Nielsdatter 7.
FM: morbror Morten Jensen Tækker.
Enkemandens første ægteskab med Johanne Hansdatter. 1B:
1) Anders Nielsen.
Enkemandens andet ægteskab med [Mette Nielsdatter på Sønderho. 18.11.1755 lbnr.282]. 5B:
2) Jes Nielsen
3) Johanne Nielsdatter
4) Karen Nielsdatter
5) Niels Nielsen den ældre
6) Kirsten Nielsdatter.

490 Hans Hansen Jensen på Sønderho på Fanø. 23.1.1765, side 80.
E: Abelone Hansdatter. LV: Søren Pedersen Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. A:
1) bror Peder Hansen Jensen 66
2) bror Jens Hansen Jensen, død. 3B:
a Johanne Jensdatter g.m. Hans Pedersen Madsen
b Jeppe Jensen 45
c Svend Jensen 40
3) bror Mads Hansen Jensen, død. 1B:
a Kirsten Madsdatter, [skifte 8.10.1760 lbnr.377], var g.m. Hans Jørgensen Smed. 5B:
1 Anton Hansen 17
2 Sidsel Hansdatter 14
3 Lene Hansdatter 12
4 Mads Hansen 10
5 Anne Hansdatter 7.

491 Sidsel Jepsdatter på Sønderho på Fanø. 28.2.1765, side 94.
E: Niels Thøgersen. B:
1) Karen Nielsdatter 9
2) Jeppe Nielsen 6
3) Maren Nielsdatter 4
4) Thøger Nielsen 1½, der døde.
FM: mors morbror Hans Pedersen Madsen.

492 Lene Nielsdatter på Sønderho på Fanø. 7.3.1764, side 105.
A:
1) mor Anne Poulsdatter, enke efter Niels Jepsen Reen, skifte 12.1.1763 lbnr.415. B:
2) bror Anton Nielsen Reen
3) Anne Nielsdatter 13.

493 Niels Johansen på Sønderho på Fanø. 22.1.1765, side 112.
E: Bodil Jensdatter. B:
1) Anne Nielsdatter den ældre, [skifte 22.2.1763 lbnr.427], var g.m. Calle Nielsen Tækker. B:
a Abelone Callesdatter 6
b Niels Callesen 5
2) Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Jessen, skipper på Sønderho
3) Maren Nielsdatter g.m. Søren Nielsen Lassen på Sønderho
4) Mette Nielsdatter g.m. Svend Jensen på Sønderho
5) Johannes Nielsen 19
6) Anne Nielsdatter den yngre 17.

494 Peder Ankersen ved Møllen på Fanø. 19.1.1765, side 125.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Pedersen Andersen ved Odden. B:
1) Maren Pedersdatter 33, er ganske døv og tunghørig
2) Anker Pedersen 30.

495 Lene Pedersdatter ved Møllen i Nordby sogn på Fanø. 5.7.1765, side 135.
E: Niels Nielsen Lassen. B:
1) Margrethe Nielsdatter 2.

496 Anne Hansdatter den yngre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 8.3.1765, side 145.
E: Søren Eskildsen. A:
1) mor Anne Hansdatter, enke efter Hans Nielsen [Madsen, aftægtskontrakt af 18.9.1755 lbnr.287]
2) Niels Hansen 38, i Renderne
3) Mette Hansdatter, [skifte 9.1.1764 lbnr.451], var g.m. Hans Andersen i Byen i Nordby sogn. 4B:
a Anne Hansdatter den ældre 11
b Anders Hansen 8
c Hans Hansen 6
d Anne Hansdatter den yngre 4
4) Mette Hansdatter g.m. Søren Jensen, snedker i Byen
5) Anne Hansdatter den ældre g.m. Søren Jensen Andersen ved Odden
6) Karen Hansdatter g.m. Niels Hansen Svarre ved Odden.

497 Maren Sørensdatter Vedel i Hjerting, [begravet Guldager 4.9.1765], side 156.
E: Michael Møller, tolder ved Varde toldsted.
Testamente af 22.3.1764.

498 Niels Hansen Spangsbjerg i Jerne, [begravet Jerne 9.10.1765], side 159.
E: Abelone Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1765.

499 Niels Madsen i Hillerup. 23.4.1763, side 161.
E: Anne Pedersdatter. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Jeppe Nielsen Frøsig i Jested
2) Mads Nielsen 31
3) Peder Nielsen 28
4) Johannes Nielsen 26
5) Claus Nielsen 20
6) Thomas Nielsen 16
7) Mette Nielsdatter 12
8) Niels Nielsen 9,vanvitttig.
FM: morbror Hans Pedersen i Hillerup.

500 Hans Jensen i Renderne i Nordby sogn på Fanø. 30.12.1765, side 177.
E: Karen Lasdatter. LV: Mathias Mortensen i Byen i Nordby sogn. B:
1) Jeppe Hansen 21
2) Kirsten Hansdatter 19
3) Voldborg Hansdatter 16
4) Mette Hansdatter 14
5) Ellen Hansdatter 14
6) Las Hansen 8
7) Jens Hansen 6
8) Anne Hansdatter 4.
FM:
1 fars søskendebarn Hans Jensen, nørom ved Odden
2 søskendebarn Las Mortensen Rødgaard i Byen
3 søskendebarn Jes Mortensen Rødgaard.

501 Anne Jesdatter på Sønderho på Fanø. 20.1.1766, side 189.
E: Anton Madsen. B:
1) Niels Antonsen 17
2) Jes Antonsen 13
3) Mads Antonsen 12
4) Maren Antonsdatter 8
5) Sidsel Antonsdatter 7.
FM: morbror Jens Jessen Jørgensen på Sønderho.

502 Hans Mortensen i Kærbøl. 5.4.1766, side 197.
A:
1) mor Johanne Nielsdatter, enke efter [Morten Hansen Nygaard, skifte 16.11.1761 lbnr.437]. LV: Rahr, rådmand i Ribe
2) søster Marianne Mortensdatter g.m. Niels Iversen i Kærbøl
3) søster Maren Mortensdatter
4) søster Karen Mortensdatter
5) søster Anne Mortensdatter.
FM:
1 [fars halvbror] Rasmus Andersen Nygaard i Nørre Farup
2 [fars halvbror] Hans Andersen i Nygård.

503 Anne Nielsdatter i Nørre Farup. 8.10.1766, side 201.
E: Hans Madsen, smed. B:
1) Anne Marie Hansdatter 30, i Ribe
2) Maren Hansdatter g.m. Hans Christian Bøhm, dragon i Fredericia
3) Johanne Hansdatter 26, i Farup sogn.
FM: Anders Hansen, skrædder i Kærbøl.
Afdøde døde for 2 år siden.

504 Jes Christensen, smed i Vestterp [i Vester Starup sogn]. 29.8.1766, side 207.
E: Anne Hansdatter. LV: Eskild Christensen i Vestterp. B:
1) Birthe Jensdatter 30 g.m. Morten Iversen i Puglund i [Vester] Starup sogn
2) Christen Jensen 29, i Fåborg
3) Gert Jensen 26
4) Hans Jensen 25, landsoldat ved lægdet her i sognet
5) Søren Jensen17
6) Jeppe Jensen 15
7) Sidsel Jensdatter 12.
FM:
1 farbror Peder Christensen i Varho i Gørding sogn
2 farbror Hans Christensen i Gilbjerg i Hejnsvig sogn
3 svoger Peder Sørensen Hollænder i Store Darum.

505 Johanne Poulsdatter i Hyllerslev. 8.9.1766, side 216.
E: Søren Olufsen. B:
1) Oluf Sørensen 30 i Bredmose
2) Poul Sørensen i Varde
3) Kirsten Sørensdatter 23
4) Maren Sørensdatter 21
5) Mette Sørensdatter 19
6) Jens Sørensen 15
7) Christen Sørensen 13
8) Peder Sørensen 11
9) Malene Sørensdatter 10
10) Marie Sørensdatter 9.
FM: morbror Hans Poulsen i Nørtarp i Strellev sogn.
Afdøde døde 27.6.1766.

506 Knud Hansen i Tved. 17.11.1766, side 230.
E: Karen Madsdatter. LV: Hans Kalhave i Ribe. B:
1) Mette Knudsdatter g.m. Thomas Nielsen, smed i Ribe
2) Mads Knudsen 23
3) Hans Knudsen 19.
FM: Thomas Frandsen i Tved.

507 Niels Nielsen i Åsted i Kvong sogn. 26.11.1766, side 235.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens [Bertelsen] Bay, præst i Kvong og Lyne. B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter 22 uger.
FM: fars halvbror Hans Mortensen i Ganer i Skjern sogn.
Enkens første ægteskab med Jørgen [Pedersen] Kruchow, degn i Kvong og Lyne, skifte sluttet 14.10.1762. B:
1) Peder Kruchow 10
2) Magdalene Kruchow 6.
FM:
1 Laurids Salomonsen i Kvong præstegård
2 Hans Jørgensen i Åsted.

508 Maren Mathiasdatter på Sønderho på Fanø. 7.11.1766, side 248.
E: Mads Madsen. B:
1) Mathias Madsen 26
2) Hans Madsen 24, i Holland
3) Anne Madsdatter den ældre 20
4) Kirsten Madsdatter 19
5) Anne Madsdatter den yngre 9.

509 Anne Jensdatter på Sønderho på Fanø. 8.11.1766, side 257.
E: Niels Jensen Skipper. B:
1) Anne Nielsdatter 13.
Ophold til afdødes mor Margrethe Mikkelsdatter, enke efter [Jens Pedersen Knudsen, skifte 16.1.1760 lbnr.352].
Arv til:
1 afdødes bror Mikkel Jensen
2 afdødes bror Peder Jensen.

510 Niels Jensen den yngre i Byen på Sønderho på Fanø. 5.12.1766, side 134.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Nissen
2) søster Anne Jensdatter 8
3) bror Niels Jensen den ældre 5
4) halvsøster Mette Jensdatter 9 uger.
FM:
1 Jens Sonnichsen på Sønderho
2 Niels Jensen Kromand på Sønderho.
Arv efter afdødes far Jens Madsen, skifte 22.7.1765 lbnr.487.

511 Søren Sørensen Knud på Sønderho på Fanø. 25.2.1766, side 269.
E: Anne Thomasdatter. LV: Thomas Foged på Sønderho. B:
3) Margrethe Sørensdatter 21.
FM: fars halvbror Anders Hansen på Sønderho.
Af første ægteskab B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Søren Madsen Lassen på Sønderho.
Af andet ægteskab B:
2) Søren Sørensen Knude 28.

512 Edel Lauridsdatter i Jerne. 15.10.1766, side 280.
E: Villads Hansen. B:
1) Maren Villadsdatter 4¾
2) Karen Villadsdatter 3¼
3) Hans Villadsen 1.
FM: morfar Laurids Nielsen Uglvig i Jerne.

513 Hans Jepsen Kromand på Sønderho på Fanø. 11.12.1765, side 294.
A:
1) mor Dorthe Pedersdatter, enke efter Jeppe Hansen Kromand, [skifte 3.2.1749 lbnr.169]. LV: Mads Hansen, degn på Sønderho
2) søster Sidsel Jepsdatter, [skifte 28.2.1765 lbnr.491]. E: Niels Thøgersen. 3B:
a Karen Nielsdatter 7
b Jeppe Nielsen 5
c Maren Nielsdatter 4.
3) søster Karen Jepsdatter 22
4) søster Mette Jepsdatter 20
5) Anne Jepsdatter 17.
FM:
1 Niels Madsen Kromand på Sønderho
2 Hans Pedersen Madsen på Sønderho.

514 Mads Antonsen på Sønderho på Fanø. 24.2.1763, side 301.
E: Karen Madsdatter. LV: Søren Nielsen Uldal på Sønderho. B:
6) Mads Madsen 19
7) Jens Madsen 18
8) Sidsel Madsdatter 13
9) Anne Madsdatter 8.
FM:
1 Hans Jessen Mathiassen
2 Niels Hansen Antonsen.
Første ægteskab med Sidsel Thomasdatter, skifte 10.2.1742 lbnr.43. B:
1) Niels Madsen Frandsen 44
2) Anton Madsen 41
3) Mads Madsen, der døde før sin far
4) Thomas Madsen 30
5) Mette Madsdatter 23.

515 Peder Sørensen Nissen ved Møllen i Nordby sogn på Fanø. 26.5.1766, side 323.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Madsen Mikkelsen. A:
1) søster Kirsten Sørensdatter 65
2) søster Mette Sørensdatter 53
3) bror Hans Sørensen Nissen, [skifte 9.2.1745 lbnr.359] g.m. Maren Jesdatter, [skifte 31.1.1760 lbnr.359]. B:
a Anne Hansdatter 27
4) søster Karen Sørensdatter, [skifte 12.5.1750 lbnr.178] var g.m. Mikkel Andersen. 3B:
a Kirsten Mikkelsdatter 30
b Margrethe Mikkelsdatter 22
c Sofie Dorthe Mikkelsdatter 19
5) Niels Sørensen Nissen 52, uvist hvor.

516 Karen Mathiasdatter i Nørby på Fanø. 9.9.1766, side 331.
E: Peder Hansen Esbjerg. B:
4) Niels Iversen Esbjerg 31, der overtager stedet.
Første ægteskab med Peder Vintersen. 1B:
1) Mathias Pedersen [Vintersen, skifte 10.7.1753 lbnr.231]. 4B:
a Anne Mathiasdatter 21
b Karen Mathiasdatter 19
c Peder Mathiassen 18
d Hans Mathiassen 14.
FM:
1 Hans Sørensen i Rindby (også kaldt Renderne)
2 Peder Nielsen i Nørby.
Andet ægteskab med Niels Nielsen. 2B:
2) Peder Nielsen 40
3) Karen Nielsdatter g.m. Niels Pedersen Iversen i Byen i Nørby sogn. Hun var i første ægteskab g.m. Mathias Sørensen den ældre, [skifte 4.10.1765 lbnr.482]

517 Johanne Hansdatter ved Odden på Fanø. 11.11.1765, side 343.
E: Jes Jessen Rødgaard. B:
1) Anne Jesdatter 17.

518 Mette Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.1.1766, side 350.
E: Jeppe Laugesen. B: Mette Jepsdatter 3 uger.

519 Anne Sørensdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 9.12.1766, side 358.
Enke efter Anders Sørensen, [skifte 5.3.1757 lbnr.305]. B:
1) Anne Andersdatter g.m. Anders Callesen
2) Søren Andersen 27
3) Sidsel Andersdatter 19.

520 Maren Sonnichsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 29.3.1766, side 361.
Enke efter Jens Jessen. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Anders Madsen ved Odden
2) Ingeborg Jensdatter g.m. Anders Hansen Hollænder ved Odden
3) Karen Jensdatter, [skifte 10.9.1759 lbnr.344]. E: Niels Antonsen ved Odden. 3B:
a Maren Nielsdatter 23
b Hans Nielsen 17
c Jes Nielsen 14.
4) Sonnich Jensen ved Odden, [skifte 7.12.1752 lbnr.221]. E: Mette Jesdatter. B:
a Jens Sonnichsen 23, i Holland
b Maren Sonnichsdatter den ældre 21
c Maren Sonnichsdatter den yngre 19
d Jes Sonnichsen 17.
Afdøde havde aftægt efter kontrakt af 29.7.1739.

521 Anne Hansdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 17.10.1766, side 365.
Enke efter Thue Gregersen, [skifte 14.7.1742 lbnr.49]. B:
1) Kirsten Thuesdatter 54
2) Mette Thuesdatter 52.
FM: Gregers Sørensen ved Odden.

522 Niels Hansen Callesen ved Odden på Fanø. 3.1.1766, side 370.
A:
1) mor Sidsel Jørgensdatter, enke efter [Hans Nielsen Callesen, skifte 5.12.1752 lbnr.224]. LV: Jens Andersen
1) bror Jørgen Hansen Callesen 22.
FM: Søren Callesen ved Odden.

523 Niels Sørensen Callesen, der døde 19.7.1763 på rejse fra Ostindien til Amsterdam. 25.1.1766, side 147.
A:
1) mor Anne Mortensdatter i et hus ved møllen i Nordby sogn, enke efter Søren Nielsen Callesen i Nørby, [skifte 4.1.1759 lbnr.336]. LV: Anders Pedersen Andersen ved Odden
2) søster Anne Sørensdatter 32
3) bror Morten Sørensen 30, i Ostindien
Arv efter afdødes bror Peder Sørensen Callesen ved Odden, skifte 21.11.1764 lbnr.473.

524 Hans Hansen Ellens ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.9.1766, side 385.
E: Karen Mortensdatter. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Niels Jensen Fogh i Nordby sogn
2) Karen Hansdatter g.m. Laurids Hansen i Forballum
3) Hans Hansen Ellens 25, gift i Nordby sogn
4) Peder Hansen Ellens 23
5) Ellen Hansdatter 22
6) Martha Hansdatter 19
7) Søren Hansen Ellens 18
8) Morten Hansen Ellens 15
9) Maren Hansdatter 14.
FM:
1 Søren Mathiassen den ældre i Nordby sogn
2 farbror Niels Hansen Ellens
3 farbror Søren Hansen Ellens
4 farbrors søn Niels Mortensen Ellens.

525 Mette Madsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.8.1766, side 395.
E: Hans Jessen Oldefar den yngre. A:
1) bror Niels Madsen, [skifte 18.12.1745 lbnr.99). 2B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Hansen Ellens den yngre i Nørby sogn
b Mette Nielsdatter 20.

526 Maren Jepsdatter i Nørre Farup. 19.7.1763, side 405.
E: Christian Terkildsen. A:
1) søster Dorthe Cathrine Jepsdatter, enke efter Jens Frandsen i Farup, [skifte 13.7.1743 lbnr.54]. LV: Rasmus Andersen Nygaard i Farup
2) halvbror Jeppe Hansen, snedker, født 2.2.1712, der døde efter langvarig sygdom 20.7.1761 i Schlesien
3) halvbror Thøger Hansen i Kamtrup i [Sønder] Hygum sogn i Haderslevhus amt
(Sml. lbnr.100).

527 Jens Pedersen Bjerrum i Sønder Farup. 2.4.1766, side 428.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Claus Jensen i Sønder Farup. B:
1) Barbara Jensdatter 9 mdr.
FM: fars farbror Hans Christian Hansen, sognefoged i Sønder Farup.
Afdødes bror Peder Pedersen Bjerrum i Sønder Farup har betalt afdøde arv efter deres far Peder Pedersen Bjerrum.

528 Niels Mortensen i Bollesager i Jerne sogn, [begravet 28.9.1766], side 152B.
E: Johanne Sørensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 3.10.1766.

529 Kirsten Andersdatter i Hyllerslev i Janderup sogn. 2.3.1767, side 448.
E: Niels Christensen. B:
1) Anders Nielsen 18
2) Anne Margrethe Nielsdatter 13
3) Karen Nielsdatter 11
4) Anne Nielsdatter 2.
FM: morbror Jeppe Andersen i Hyllerslev.
Aftægt af 6.4.1748 til afdødes mor Karen Andersdatter, enke efter Anders Nielsen, skifte 4.4.1742.

530 Jørgen Nissen i Obbekær. 14.3.1767, side 458.
E: Ingeborg Ounildsdatter. LV: bror Niels Ounildsen i Tange. B:
1) Hans Jørgensen 2.
FM: Jørgen Tøstesen den ældre.
Arv i boet til enkens børn af første ægteskab med Hans Jensen, skifte 11.8.1763 lbnr.445.

531 Karen Hanskone på Mandø. 22.2.1766, side 467.
E: Hans Jensen Mathiassen. B:
1) Anne Hansdatter 18
2) Jens Hansen 14.
FM:
1 Niels Mikkelsen, der døde
2 Niels Knudsen på Mandø
3 Jørgen Nielsen.

532 Hanne Marie Adriansdatter på Mandø. 20.2.1766, side 472.
E: Anders Andersen, den yngre. B:
1) Stinne Andersdatter 20 uger.
FM: Hans Jensen Lambertsen.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Adrians med LV: [Hans Bertram] Fogtmann, præst på Mandø.

533 Jørgen Hansen på Mandø. 24.3.1767, side 475.
E: Dorthe Jørgenskone. LV: bror Lambert Nissen. B:
1) Hans Jørgensen 11
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 7.
FM:
1 Hans Pedersen
2 Peder Hansen.

534 Niels Ibsen på Mandø. 23.11.1765, side 480.
E: Kirsten Nielskone. LV: bror hans Jensen Lambertsen. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 5
2) Anders Nielsen 4.
FM:
1 Hans Bondesen
2 Oluf Ibsen.

535 Karen Nielskone på Mandø. 30.7.1765, side 486.
E: Niels Hansen. B:
1) Mette Nielsdatter 19
2) Anne Nielsdatter 11
3) Karen Nielsdatter 7.
FM:
1 Jens Knudsen på Mandø
2 Hans Gregersen på Mandø
3 Hans Jensen Mathiassen på Mandø.

536 Mette Hanskone på Mandø. 21.12.1765, side 495.
E: Hans Hansen Bodsersen den yngre. B:
1) Hans Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Kirsten Hansdatter.
FM:
1 farfar Hans Bodsersen den ældre på Mandø
2 Jens Knudsen på Mandø
3 Niels Knudsen på Mandø
4 Hans Jørgensen på Mandø
5 Hans Gregersen på Mandø.

537 Anne Mikkelskone på Mandø. 31.3.1767, side 514.
E: Mikkel Hansen. B:
1) Mette Mikkelsdatter 25
2) Maren Mikkelsdatter 20
3) Ove Mikkelsen 17.
FM:
1 morbror Hans Jørgensen på Mandø
2 Hans Bondesen på Mandø
3 Niels Andersen på Mandø.

538 Gregers Sørensen Møller i Nørby på Fanø. 3.6.1765, side 521.
E: Karen Jesdatter. LV: Søren Callesen ved Odden i Nordby sogn. B:
1) Lene Gregersdatter g.m. Søren Lassen ved Odden
2) Søren Gregersen Møller 32 i Byen i Nordby sogn
3) Maren Gregersdatter 29
4) Karen Gregersdatter 27
5) Jens Gregersen Møller 25.

539 Karen Andersdatter Warre, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 28.6.1767, side 560.
A:
1) bror Søren Andersen Warre, [skifte 8.7.1743 lbnr.47]. 1B:
a Ellen Sørensdatter 30, ved Odden.
FM: Jens Nielsen Warre ved Odden ved søn Niels Jensen Warre.

540 Kirsten Eskildsdatter, ugift i Byen i Nordby sogn på Fanø. 20.2.1767, side 566.
A:
1) bror Niels Eskildsen 82
2) bror Søren Eskildsen over 70
3) bror Mathias Eskildsen, [skifte 14.7.1762 lbnr.406]. 7B:
a Hans Mathiassen Eskildsen 32
b Peder Mathiassen Eskildsen 30
c Jens Mathiassen Eskildsen 28
d Anne Mathiasdatter 21
e Mette Mathiasdatter 19
f Jeppe Mathiassen Eskildsen 13
g Niels Mathiassen Eskildsen 9.
4) bror Jens Eskildsen, død. 3B:
a Anne Jensdatter 46
b Eskild Jensen 44
c Mette Jensdatter, [skifte 4.1.1766 lbnr.518], var g.m. Jeppe Laugesen. 1B:
1 Mette Jepsdatter 2
5) søster Dorthe Eskildsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen Mathiassen. 1B:
a Hans Hansen Eskildsen 45.

541 Dorthe Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.11.1766, side 582.
E: Jens Lauridsen Sillesen. B:
1) Johanne Jensdatter 27
2) Laurids Jensen 24.
FM: Jens Didriksen ved Odden.

542 Niels Madsen, ugift fra Sønderho. 7.2.1767, side 599.
A:
1) bror Jens Madsen, [skifte 22.7.1765 lbnr.487]. E: Kirsten Nielsdatter, nu g.m. Jens Nielsen Nissen. B:
1) Anne Jensdatter 8
2) Niels Jensen 5.
FM:
1 Jens Sonnichsen på Sønderho
2 Niels Jessen, kromand på Sønderho.
Afdøde døde 1764 i Korsør i Vestindien.

543 Maren Mikkelsdatter og søster Mette Mikkelsdatter på Sønderho. 13.4.1767, side 603.
A:
1) mor Karen Pedersdatter g.m. Thomas Antonsen
2) søster Anne Mikkelsdatter 8.
FM:
1 Johannes Mikkelsen i Sønderho
2 Johannes Nielsen Mathiassen i Sønderho.
Arv efter afdødes far Mikkel Johansen, skifte 17.2.1762 lbnr.401.

544 Niels Hansen den yngre i Nørby på Fanø. 23.2.1767, side 604.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Søren Hansen Sørensen i Nørby
2) bror Niels Hansen 24, i Holland
3) søster Anne Hansdatter 19
4) halvsøster Mette Sørensdatter 12.
FM:
1 Mathias Nielsen i Nørby
2 Morten Jessen i Nørby.
[Afdødes far var Hans Nielsen ved møllen på Fanø, skifte 25.11.1749 lbnr.167].

545 Karen Clausdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 23.4.1767, side 608.
E: Jens Mortensen Tønnesen. B:
3) Laurids Jensen 12
4) Anne Jensdatter 10
5) Claus Jensen 7
6) Margrethe Jensdatter 4
7) Morten Jensen 7 uger.
FM: morbror Peder Clausen, sognefoged i Nørby.
Første ægteskab med Laurids Nielsen Callesen, [skifte 7.12.1753 lbnr.241]. B:
1) Karen Lauridsdatter 15
2) Karen Lauridsdatter 14.
FM: morbror Claus Clausen.

546 Niels Poulsen Gesten, toldvisitør på Sønderho. 7.7.1760, side 612.
E: Marie Cathrine Junghans. LV: Jeppe Nielsen Degn. B:
1) Kirstine Marie Gesten 10
2) Sara Gesten 8
3) Margrethe Cecilie Gesten 6
4) Christence Gesten 4.
FM: Mads Hansen, degn på Sønderho.

547 Gunder Clausdatter på Lundgård ved Ribe, [begravet Farup 2.5.1767], side 633.
E: Hans Jensen Windfeld.
Testamente af 6.12.1753.

548 Kirsten Jensdatter i Nørre Farup. 14.5.1767, side 635.
E: Niels Gregersen. B:
1) Gregers Nielsen 5 uger.
FM: Johan Thomsen i Øster Vedsted, beslægtet på mors side.
Arv i boet [efter enkemandens far Gregers Nielsen, skifte 17.3.1753 lbnr.254] til
1 enkemandens søster Maren Gregersdatter
2 enkemandens bror Morten Gregersen.

549 Christen Jørgensen i Kirkeby. 8.8.1767, side 642.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Windfeld på Lundgård. B:
1) Maren Christensdatter 25
2) Anne Christensdatter 22
3) Mette Marie Christensdatter 19
4) Thomas Christensen 15
5) Ingeborg Christensdatter 11
6) Karen Christensdatter 8½.
FM:
1 farbror Anders Jørgensen i Øster Vedsted
2 Hans Thomsen i Nørre Farup
3 Rasmus Nygaard i Farup.

550 Hans Hansen Christensen den ældre i Nørby på Fanø. 16.5.1767, side 652.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Laurids Mortensen Rødgaard i Nørby. B:
1) Anne Hansdatter 17
2) Mette Hansdatter 14
3) Karen Hansdatter 10.
FM:
1 morbror Anders Sørensen i Renderne i Nordby sogn
2 morbror Jørgen Sørensen i Nordby sogn
3 morbror Niels Sørensen i Nordby sogn.
Arv i boet til
1 afdødes søstersøn Hans Hansen i Nordby sogn efter
a far Hans Andersen Jensen, skifte 6.12.1752 lbnr.223
b mor Voldborg Hansdatter, skifte 5.2.1763 lbnr.452
c søster Karen Hansdatter i skiftet efter moderen
2 afdøde søsterdatter Mette Pedersdatter i Nordby sogn efter
a mor Kirsten Hansdatter, [skifte 26.9.1755 lbnr.280]
b morbror Hans Hansen Christensen den yngre i Nordby sogn, [skifte 19.11.1762 lbnr.419].

551 Morten Jessen i Nørby på Fanø. 11.7.1767, side 662.
E: Karen Hansdatter. LV: Iver Hansen Esbjerg i Nørby. B:
1) Karen Mortensdatter g.m. Niels Hansen Sørensen i Nørby
2) Jes Mortensen 27, der døde 6.4.1767 i Curacao
3) Anne Mortensdatter 26
4) Anne Mortensdatter 21
5) Hans Mortensen 19.
FM:
1 Mathias Jessen i Nørby
2 Jens Jessen
3 Mathias Jensen i Nørby.

552 Søren Hansen Sørensen ved møllen i Nørby på Fanø. 13.7.1767, side 669.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen Sørensen i Nørby. B:
1) Mette Sørensdatter 12.
FM: farbror Niels Hansen Sørensen ved møllen.

553 Peder Pedersen Esbjerg i Byen i Nordby sogn på Fanø. 20.6.1767, side 675.
E: Maren Frandsdatter. LV: Niels Pedersen Iversen i Byen. B:
1) Anne Pedersdatter 5
2) Karen Pedersdatter 2.
FM:
1 fars søskendebarn Niels Iversen Esbjerg i Nørby
2 Søren Jensen Esbjerg ved møllen i Nordby sogn.
Aftægtskontrakt af 18.12.1761 til enkens forældre Frands Jensen og Karen Pedersdatter.
Arv i boet til
1 enkens søster Anne Frandsdatter
2 enkens bror Mathias Frandsen i Nordby sogn.

554 Niels Antonsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 1.7.1767, side 684.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Morten Spangsbjerg i Strandby. B:
3) Karen Nielsdatter 2.
FM:
1 fars søskendebarn Hans Nielsen Clausen i Byen i Nordby sogn
2 fars søskendebarn Claus Nielsen Clausen i Byen i Nordby sogn.
Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 10.9.1759 lbnr.344]. B:
1) Maren Nielsdatter 25
2) Hans Nielsen 18.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Mette Antonsdatter, enke efter Rasmus Hansen, [skifte 13.4.1758 lbnr.326]
2 enkens bror Peder Rasmussen.

555 Anders Madsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 17.6.1767, side 691.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Terkildsen ved Odden. B:
1) Mads Andersen 26
2) Hans Andersen 19.
FM: farbror Hans Madsen Mikkelsen ved Odden.

556 Niels Nielsen Warre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.6.1767, side 696.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Jens Madsen ved Odden. B:
1) Karen Nielsdatter 23
2) Mette Nielsdatter 21
3) Karen Nielsdatter 14
4) Kirsten Nielsdatter 11.
FM:
1 farbror Jens Nielsen Warre ved Odden
2 farbror Søren Nielsen Warre ved Odden
3 farbrors søn Niels Jensen Warre ved Odden
4 farbrors søn Claus Jensen Warre ved Odden.

557 Christen Jensen Rasch i Byen i Nordby sogn på Fanø. 29.6.1767, side 703.
E: Karen Jensdatter. LV: Laurids Fischer, degn i Nordby sogn. B:
1) Jens Christensen Rasch 6.
FM: mors søskendebarn Hans Jacobsen ved Odden.

558 Maren Andersdatter i Lustrup. 2.9.1767, side 707.
E: Laurids Nissen. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 7.
FM:
1 Christen Nielsen i Lustrup
2 Laurids Hansen Enevoldsen i Lustrup.

559 Ingeborg Simonsdatter i Tanderup. 25.9.1767, side 713.
E: Jeppe Mikkelsen. B:
1) Simon Jepsen 2.
FM: morbror Terman Simonsen på Store Tanderup.
Desuden nævnes
1 enkemandens bror Tøste Mikkelsen, sognefoged i Farup
2 enkemandens bror Hans Mikkelsen
3 enkemandens søster Maren Mikkelsdatter.

560 Gertrud Jensdatter i Hundhale i [Nørre] Nebel sogn. 27.11.1767, side 721.
E: Laurids Jørgensen. B:
3) Dorthe Lauridsdatter 6 uger.
Første ægteskab med Christen Mikkelsen, skifte 9.4.1763 lbnr.479. B:
1) Mikkel Christensen 11
2) Jens Christensen 9.
FM:
1 Jørgen Nielsen i [Nørre] Nebel
2 Christen Jepsen i [Nørre] Nebel.

561 Karen Thøgersdatter i Sønderho. 3.11.1767, side 730.
E: Peder Nielsen Knudsen. B:
1) Ellen Pedersdatter 3
2) Anne Pedersdatter 12 uger.
FM: morfar Thøger Nielsen, skipper på Sønderho.
Aftægtskontrakt af 21.12.1751 til enkemandens første hustrus mor Ingeborg Sørensdatter, der stadig lever.

562 Anne Hansdatter i Sønderho sogn. 28.11.1767, side 737.
E: Jens Jensen Fischer. B:
1) Peder Jensen Fischer 4.

563 Karen Hansdatter på Sønderho. 15.12.1767, side 743.
E: Niels Knudsen Møller. B:
1) Mette Nielsdatter 4
2) Bodil Nielsdatter 2.
Arv efter enkemandens far Knud Hansen, skifte 13.1.1763 lbnr.416 til
1 enkemandens søster Lene Knudsdatter
2 enkemandens bror Hans Knudsen.

564 Niels Jepsen i Jested. 18.11.1767, side 749.
A:
0) forældre Jeppe Nielsen, skifte 27.1.1753 lbnr.261 og Else Sørensdatter
1) søster Margrethe Jepsdatter g.m. Niels Hansen Tækker i Jested
2) søster Karen Jepsdatter, død, var g.m. Peder Pedersen Juul. 3B:
a Jeppe Pedersen 24
b Anne Marie Pedersdatter 21
c Maren Pedersdatter 18
3) bror Søren Jepsen på stedet
4) søster Anne Jepsdatter g.m. Hans Terkildsen

565 Karen Pedersdatter ved møllen på Fanø. 21.12.1767, side 760.
E: Anders Hansen Andersen.
Første ægteskab med Mathias Hansen, [skifte 3.2.1758 lbnr.310]. B:
1) Hans Mathiasen 19
2) Peder Mathiasen 18
3) Karen Mathiasdatter 16.
FM:
1 Søren Nielsen til store Niels'
2 Peder Nielsen i Nørby.
Andet ægteskab med Søren Jensen Mortensen, [skifte 6.12.1762 lbnr.418]. B:
1) Mathias Sørensen 6
2) Dorthe Sørensdatter 4½.
FM:
1 Hans Jensen Mortensen på Fanø
2 Anders Pedersen på Fanø.

566 Anders Callesen ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 23.9.1767, side 968.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Callesen ved Odden. B:
1) Anders Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Anders Andersen 4 uger.
FM:
1 farbror Hans Callesen ved Odden
2 farbror Jens Callesen ved Odden.
Arv efter enkens forældre
[Anders Sørensen, skifte 5.3.1757 lbnr.305 og Anne Sørensdatter, skifte 9.12.1766 lbnr.519] til
1 enkens bror Søren Andersen
2 enkens søster Sidsel Andersdatter.

567 Ellen Mortensdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 23.11.1767, side 773.
E: Laurids Nielsen Mathiassen. B:
1) Mette Lauridsdatter 2
2) Maren Lauridsdatter.
FM: morbror Niels Mortensen Ellens i Nordby sogn.

568 Karen Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 8.9.1766, side 778.
Enke efter Anders Pedersen Jensen, [skifte 15.11.1762 lbnr.420]. B:
1) Anne Andersdatter 19
2) Johanne Andersdatter 14
3) Peder Andersen 13
4) Peder Andersen 11
5) Jens Andersen 5.
FM:
1 Peder Andersen Adsersen ved Odden
2 Jens Nielsen Warre ved Odden
3 Peder Nielsen til Store Karens
4 Jørgen Hansen Andersen
5 Jens Jensen Clausen
6 Søren Nielsen Warre
7 Søren Andersen, skoleholder
8 Niels Nielsen Warre
Jens Hansen Andersen, alle ved Odden.

569 Maren Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 8.12.1767, side 789.
E: Peder Sørensen Rødhus. B:
1) Jens Pedersen 11
2) Inger Pedersdatter 6
3) Anne Pedersdatter 3.

570 Peder Jepsen i Præstby (Præstbøl) i [Nørre] Nebel sogn. 6.9.1766, side 794.
E: Johanne Sørensdatter. LV: svigersøn Niels Hansen i Præstby. A:
1) bror Christen Jepsen i Sædding
2) søster Kirsten Jepsdatter i Sædding
3) søster Anne Kirstine Jepsdatter, død. E: Hartvig Sørensen i [Nørre] Nebel. 4B:
a Anne Kirstine Hartvigsdatter 19
b Jeppe Hartvigsen 18
c Søren Hartvigsen 16
d Kirsten Hartvigsdatter 13.

571 Anne Knudsdatter i Astrup. 9.3.1768, side 813.
E: Hans Nissen. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Oluf Christensen i Vester Obling
2) Karen Hansdatter g.m. Troels Jensen i Vester Obling
3) Bertel Hansen 24
4) Nis Hansen.

572 Oluf Adsersen i Klinting. 7.11.1767, side 819.
E: Else Clausdatter. LV: Søren Nielsen i Kolle [i Nørre Nebel sogn]. B:
1) Maren Olufsdatter 6½
2) Cathrine Olufsdatter 2½
3) Else Marie Olufsdatter, født 8 dage før sidste jul.
FM: farfar Adser Olufsen i Stavsø [i Henne sogn].
Desuden nævnes
1 afdødes bror Christen Adsersen i [Nørre] Nebel
2 afdødes bror Henrik Adsersen, der tjener sønden Ribe.
Afdøde døde i Tønder.

573 Rasmus Jacobsen i Obbekær. 23.11.1767, side 824.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Terkildsen i Obbekær. B:
1) Hans Rasmussen 7½
2) Rasmus Rasmussen, født efter faderens død.
FM: Jørgen Tøstesen den ældre i Obbekær.

574 Johanne Nielsdatter i Kærbøl. 22.5.1766, side 834.
Enke efter Morten Hansen Nygaard, skifte 16.11.1761 lbnr.437. B:
1) Marianne Mortensdatter g.m. Niels Iversen i Kærbøl
2) Maren Mortensdatter 25, der ægter Niels Jørgensen Schade i Kærbøl
3) Karen Mortensdatter 20
4) Anne Mortensdatter 15.
FM:
1 Hans Andersen Nygaard i Nygård
2 Rasmus Andersen Nygaard i Farup
Arv efter børnenes bror Hans Mortensen, skifte 5.4.1766 lbnr.502.

575 Jens Sørensen i Byen på Fanø. 7.5.1768, side 851.
E: Anne Mortensdatter. LV: Jens Mortensen Rødgaard i Byen. B:
1) Anne Jensdatter 11
2) Søren Jensen 8½
3) Morten Jensen 6
4) Anne Jensdatter 4
5) Maren Jensdatter 2
6) Karen Jensdatter 6 mdr.
FM:
1 Niels Pedersen i Byen
2 farbror Peder Sørensen, fuldmægtig på Fanø
3 søskendebarn Søren Pedersen i Renderne
4 Mathias Mathiassen ved Odden
5 Jens Pedersen ved Odden
6 Anders Mathiassen ved Odden.

576 [Anne Jepsdatter] på Fanø. 11.3.1768, side 200.
E: Peder Gregersen.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1768.

577 Herman Jacob Filter, fangefoged i Skast, Gørding og Malt herreders tinghus [i Vejrup]. 26.5.1768, side 861.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Hans Tranberg i Endrupholm mølle. B:
1) Hans Hermansen Filter 26
2) Jacob Hermansen 23
3) Karen Hermansdatter 18
4) Christen Hermansen 15
5) Henrik Hermansen 12.
FM: farbror Hans Henrik Filter i Varde.

578 Mette Andersdatter i Tved. 28.10.1768, side 868.
E: Peder Andersen. B:
1) Gunder Pedersdatter 20.
FM: morbror Christen Andersen i Hillerup.

579 Steffen Andersen Brandt i Sædding i [Nørre] Nebel sogn. 15.2.1768, side 873.
E: Anne Pedersdatter, de døde kort tid efter ham.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Jeppe Pedersen, død. 3B:
a Christen Jepsen i Sædding
b Kirsten Jepsdatter i Sædding
c Anne Kirstine Jepsdatter, død, var g.m. Hartvig Sørensen i [Nørre] Nebel. 4B:
1 Anne Kirstine Hartvigsdatter
2 Jeppe Hartvigsen
3 Søren Hartvigsen
4 Kirsten Hartvigsdatter
2) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Hans Eskildsen i Sædding. 4B:
a Anne Kirstine Hansdatter g.m. Laurids Lauridsen i Sønder Bork
b Kirsten Hansdatter, død, var gift i Hygum ved Ribe. 2 børn, hvis navne ikke kendes
c Birthe Hansdatter
d Margrethe Hansdatter g.m. Søren Jensen i Brøns.
De ukendte arvinger efterspores ikke, da boet er fallit.
(Sml. lbnr.570).

580 Hans Madsen, smed i Nørre Farup. 23.3.1768, side 883.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hans Windfeld på Lundgård.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 8.10.1766 lbnr.503]. B:
1) Anne Marie Hansdatter 32, i Åbenrå
2) Maren Hansdatter g.m. Hans Christian Bøhm, dragon
3) Johanne Hansdatter 28, i Kærbøl.
FM:
1 Anders Hansen i Kærbøl.
2 Mikkel Nielsen i Farup.

581 Bodil Marie Hansdatter i . 12.9.1768, side 904.
E: Claus Jensen Møller. B:
1) Hans Clausen Møller 10
2) Maren Clausdatter Møller 5
3) Jens Clausen Møller 3
4) Andreas Clausen Møller 7 uger, der døde.
FM: Jens Jensen ved Odden.

582 Niels Jessen Mathiassen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 2.8.1768, side 912.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Hans Peder Jessen ved Odden. B:
1) Mette Nielsdatter 10.
FM: farbror Mathias Jessen Mathiassen i Nordby sogn.

583 Dorthe Andersdatter, nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 23.8.1768, side 919.
E: Niels Pedersen Jessen. B:
1) Peder Nielsen 22
2) Anne Nielsdatter 21
3) Anders Nielsen 18
4) Niels Nielsen 16
5) Voldborg Nielsdatter 12.

584 Hans Andersen Hollænder fra Fanø. 14.12.1768, side 923.
A:
1) mor Lene Sørensdatter på Fanø, enke efter [Anders Nielsen Hollænder, skifte 19.11.1751 lbnr.214]. LV: Peder Sørensen, sognefoged på Fanø. B:
2) bror Anders Andersen Hollænder 24.
[Af fars første ægteskab med Mette Andersdatter]. B:
3) halvsøster Maren Andersdatter 48
4) halvbror Anders Andersen i Rotterdam i Holland
5) halvbror Niels Andersen i Femmingen
6) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Poul Pedersen ved Odden.
[Af fars andet ægteskab med Anne Andersdatter]. B:
7) halvbror Anders Andersen 33
8) halvsøster Mette Andersdatter 32
9) halvsøster Karen Andersdatter, død. 2B:
a Maren Jesdatter 4
b Søren Jessen 2.
Afdøde døde 20.5.1767 på rejse til Vestindien.

585 Dorthe Sørensdatter, et barn på Fanø. 14.12.1768, side 926.
A:
0) forældre Søren Jensen Mortensen, skifte 6.12.1762 lbnr.418 og Karen Pedersdatter, skifte 21.12.1767 lbnr.565
1) bror Mathias Sørensen 7.
Mors første ægteskab med [Mathias Hansen, skifte 3.2.1758 lbnr.310]. B:
2) Hans Mathiasen 20
3) Peder Mathiasen 19
4) Karen Mathiasdatter 17.
FM: stedfar Anders Hansen Andersen
Arv efter afdødes bror Niels Mathiassen, skifte12.3.1763 lbnr.432.

586 Hans Jessen Mathiassen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.12.1768, side 930.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Mathiassen den yngre i Nordby sogn. B:
1) Jes Hansen 2
2) Kirsten Hansdatter 12 uger.
FM:
1 morfar Søren Mathiassen den ældre i Nordby sogn
2 fars halvbror Jens Jensen Clausen i Nordby sogn.

587 Maren Nielsdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 3.8.1768, side 936.
E: Hans Jensen Farup. B:
1) Jens Hansen 26, i Holland
2) Mathias Hansen 21, i Holland
3) Karen Hansdatter 18
4) Niels Hansen 17
5) Søren Hansen 14
6) Niels Hansen den yngre 12
7) Barbara Hansdatter 10.
FM:
1 morbror Søren Nielsen ved møllen i Nordby sogn
2 morbror Laurids Nielsen ved møllen i Nordby sogn.

588 Niels Hansen den ældre, ugift ved møllen i Nordby på Fanø. 15.12.1768, side 944.
A:
1) mor Anne Nielsdatter, enke efter Søren Hansen Sørensen, skifte 13.7.1767 lbnr.552. LV: Søren Nielsen Sørensen.
Mors første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 25.11.1749 lbnr.167]. B:
2) søster Anne Hansdatter 20.
Af mors første ægteskab B:
3) halvsøster Mette Sørensdatter.
FM: Niels Hansen Sørensen ved møllen.

589 Johanne Nielsdatter på Sønderho. 7.10.1768, side 947.
E: Jeppe Nielsen Degn. B:
1) Maren Jepsdatter 19
2) Niels Jepsen 16
3) Niels Jepsen den yngre 13.
FM: mors søskendebarn Morten Jensen Tækker på Sønderho.

590 Karen Hansdatter i Sønderho sogn. 21.11.1768, side 955.
E: Jens Mikkelsen. B:
3) Abelone Jensdatter 7
4) Søren Jensen 3.
FM:
1 Hans Nielsen Svarre i Nordby sogn
2 Jens Nielsen Clausen i Nordby sogn.
Første ægteskab med Søren Nielsen Svarre, skifte 20.12.1759 lbnr.350. B:
1) Niels Sørensen 22
2) Karen Sørensdatter 17.
FM:
1 mors farbror Niels Callesen på Sønderho
2 Calle Tækker på Sønderho.

591 Peder Nissen på Sønderho. 14.6.1768, side 963.
E: Maren Antonsdatter. LV: Søren Brinch, sognefoged på Sønderho. B:
1) Søren Pedersen 5
2) Karen Pedersdatter 3
3) Mette Pedersdatter 19 uger.
FM: farbror Niels Nissen på Sønderho.

592 Johanne Pedersdatter i Nørby på Fanø. 2.9.1768, side 968.
E: Hans Andersen. B:
1) Peder Hansen 6 uger.

593 Karen Pedersdatter, et barn i Byen på Fanø. 16.12.1768, side 976.
A:
1) Maren Frandsdatter g.m. Hans Mortensen på stedet
Mors første ægteskab med Peder Pedersen Esbjerg, skifte 20.6.1767 lbnr.553. B:
2) søster Anne Pedersdatter 6.
FM:
1 Niels Iversen Esbjerg
2 Søren Jensen Esbjerg.

594 Anne Jensdatter i Nordby sogn på Fanø. 16.12.1768, side 977.
E: Niels Pedersen.
Testamente af 5.12.1746.

595 Søren Hansen Nissen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 1.8.1768, side 979.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Morten Spangsbjerg i Strandby. A:
1) halvsøster Karen Hansdatter, over 30 år
2) halvsøster Sidsel Hansdatter g.m. Morten Pedersen Sørensen, nørom ved Odden.
FM:
1 født værge Jørgen Jørgensen ved Odden
2 Søren Andersen, skoleholder i Nordby sogn.

596 Else Cathrine Clausdatter i Kærbøl i Farup sogn. 19.1.1769, side 986.
E: Peder Nielsen Brodersen. B:
1) Niels Pedersen Brodersen 4 uger.
FM:
1 morfar Claus Pedersen i Hillerup.
2 farfar Niels Brodersen på stedet.

597 Dorthe Hansdatter på Mandø. 10.11.1767, side 990.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Johan Hansen 6
2) Mette Hansdatter 4.
FM:
1 Lambert Bertelsen
2 Svend Jensen.
Desuden nævnes enkemandens svigersøn Jørgen Nielsen, der ejer huset.

598 Peder Terkildsen i Hjortvad. 4.3.1769, side 995.
A:
1) mor Maren Pedersdatter g.m. Hans Jepsen på stedet.
Mors første ægteskab med Terkild Nielsen, skifte 14.12.1763 lbnr.469. B:
2) søster Else Terkildsdatter 5.
FM: Laurids Jensen i Sønder Olling.
Af mors andet ægteskab B:
3) halvsøster Anne Kirstine Hansdatter 3 mdr.

599 Jacob Rasmussen i Obbekær. 11.3.1769, side 997.
B:
1) Rasmus Jacobsen i Obbekær, [skifte 23.11.1767 lbnr.573]. 2B:
a Hans Rasmussen 9
b Rasmus Rasmussen 1.
FM:
1 Jørgen Tøstesen den ældre i Obbekær.
2 Iver Clemensen i Obbekær.

600 Thomas Klem i Hjerting. 12.11.1768, side 999.
E: Ingeborg Sørensdatter Jessen. LV: Michael Møller, tolder i Hjerting. A:
1) søster Ursia Sørensdatter Klem, enke efter [Hans Jensen] Borch. LV: Hans Jørgensen Bredenberg i Hjerting.
Enkens første ægteskab med Søren Graversen. Arv til 2B:
1) Karen Sørensdatter Graversen
2) Gravers Sørensen Graversen.
FM: farfar Gravers Iversen i Hjerting.
Desuden nævnes enkens bror Abraham [Sørensen] Jessen, præst i Alslev [og Hostrup].

601 Cathrine Marie [Madsdatter] Lange i Hulkær mølle. 4.3.1768, side 1020.
Enke efter Mathias Madsen, [skifte 1.6.1763 lbnr.449]. B:
3) Lorents Mathiassen Madsen 20, på stedet
4) Jens Mathiassen Madsen 19, hos en bager i Tønder
5) Andreas Mathiassen Madsen 17, hos farver Asmussen i Århus
6) Anne Margrethe Mathiasdatter Madsen 16
7) Sofie Mathiasdatter Madsen 14½
8) Kaj Mathiassen Madsen 13½
9) Hans Mathiassen Madsen 8
10) Benjamin Mathiassen Madsen 5, hos fars søster i Tønder.
Første ægteskab med Niels Pedersen Grum [i Foldingbro, skifte 9.7.1746 lbnr.113]. B:
1) Karen Nielsdatter Grum 24
2) Peder Nielsen Grum 22, tager sin attestats i Sønder Bork præstegård.
FM:
1 Henrik Lange, præst i Skodborg
2 Peder [Nielsen] Thun, præst i Hjortlund
3 Johan Sørensen, forpagter på Skodborghus
4 Frederik Lautrup til Estrup
5 Christen Termansen til Nielsbygård
6 Niels Krog, bromand i Foldingbro
7 Lorents [Kajsen] Stallknecht, præst i Nykirke og Give
8 Thomas Lauridsen i Skølvad i Jernved sogn.

602 Margrethe Nielsdatter på Mandø. 22.8.1769, side 1107.
E: Niels Andersen. B:
1) Niels Nielsen 4½
2) Anders Jørgen Nielsen 5 uger.
FM:
1 Lambert Jensen på Mandø
2 Niels Knudsen på Mandø.

603 Cathrine Jensdatter i Oksby. 31.7.1769, side 1111.
E: Mikkel Sørensen. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 14
2) Søren Mikkelsen 12
3) Anne Mikkelsdatter 8
4) Jens Mikkelsen 6.
FM: Søren Hansen i Nørre Oksby.

604 Johan Flor, birkeskriver i Oltsum på Føhr. 23.9.1769, side 1117.
E: Wollig Flor. LV: Oluf Sønnen. B:
1) Oluf Flor
2) Frederik Flor
3) Martin Flor
4) Inge Flor
5) Marret Flor
6) Ellen Flor.
FM:
1 Jacob Flor
2 Otto Flor
3 Jens Røeder
4 Pichlef Peters.

605 Las Jensen i Tange. 4.11.1769, side 1125.
A:
1) mor Anne Hansdatter, enke efter Jens Lassen, skifte 3.9.1751 lbnr.185
2) søster Bodil Jensdatter.
Mors første ægteskab med [Knud Jensen, skifte 19.10.1744 lbnr.70]. B:
3) halvsøster Karen Knudsdatter
4) halvsøster Mette Marie Knudsdatter
På deres hustruer vegne modtages arven af:
1 Peder Laugesen
2 Jesper Nielsen
3 Peder Spandet Hansen

606 Peder Jacobsen i Lille Kirkeby [i Farup sogn]. 16.11.1769, side 1127.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Windfeld i Store Kirkeby. B:
1) Mads Pedersen 9
2) Else Pedersdatter 5½
3) Christian Peder Pedersen 1½.
FM:
1 Morten Nielsen i Kærbøl
2 Peder Nielsen i Kærbøl.

607 Peder Jensen Hannevang ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 7.11.1769, side 1131.
E: Anneke Johansdatter. LV: [Niels Hansen] Friis, præst i Nordby på Fanø. A:
1) bror Niels Jensen i Vester Vrøgum
2) søster Mette Jensdatter, enke efter Christen Dyrby i Ovnbøl
3) bror Peder Jensen den ældre, død. 3B:
a Anne Pedersdatter g.m. Jens i Øster Vrøgum
b en datter gift med en skrædder på Sild
c Christen Pedersen 30
4) bror Niels Jensen den yngre, død. 4B:
a Mads Nielsen i Kærup i Janderup sogn
b Jens Nielsen i Kærup
c Niels Nielsen i Øster Vrøgum i Ål sogn
d Anne Nielsdatter.

608 Karen Andersdatter Hollænder nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.9.1768, side 1135.
E: Jes Sørensen. B:
1) Maren Jesdatter 4
2) Søren Jessen 3.
FM:
1 Jeppe Hansen ved Odden
2 Anders Andersen Hollænder den ældre.Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1769-1777
B 9 - 1219

609 Mette Pedersdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 10.2.1769, fol.1.
E: Jørgen Sørensen. B:
1) Mette Jørgensdatter 24
2) Karen Jørgensdatter g.m. Hans Mathiassen Eskildsen i Byen i Nordby sogn
3) Peder Jørgensen 20
4) Johanne Jørgensdatter 19
5) Kirsten Jørgensdatter 14
6) Anne Jørgensdatter 6.

610 Karen Ankersdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 4.9.1769, fol.4.
E: Anker Pedersen. B:
1) Peder Ankersen 1¾.
Arv i boet efter enkemandens far Peder Ankersen, [skifte 19.1.1765 lbnr.494] til enkemandens søster Maren Pedersdatter.

611 Niels Nielsen Jepsen på Sønderho på Fanø. 26.8.1769, fol.7.
E: Maren Nielsdatter Lassen. LV: Søren Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. B:
1) Mette Nielsdatter 11
2) Niels Nielsen 5.
FM: farbror Peder Nielsen Jepsen på Sønderho.

612 Jens Hansen Frederiksen i Uldal på Sønderho på Fanø. 30.10.1769, fol.9B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Hans Jensen Poulsen på Sønderho. B:
1) Mette Jensdatter 14
2) Karen Jensdatter 13
3) Kirsten Jensdatter 10, der døde.
FM: farbror Hans Hansen Frederiksen på Sønderho.

613 Anne Nielsdatter på Sønderho. 31.10.1769, fol.13.
E: Niels Andersen Jørgensen. B:
1) Niels Nielsen 6
2) Karen Nielsdatter 4
3) Else Nielsdatter 8 uger.
FM: Peder Jessen på Sønderho.

614 Cathrine Margrethe Hansdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 1.7.1769, fol.16.
A:
1) mor Maren Sørensdatter i Nordby sogn, enke efter Hans Hansen Møller. LV: Søren Pedersen Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho
2) søster Bodil Marie Hansdatter, [skifte 12.9.1768 lbnr.581]. E: Claus Jensen Møller i Nørby. 3B:
a Hans Clausen Møller 11
b Maren Clausdatter Møller 5
c Jens Clausen Møller 3.

615 Karen Thomasdatter på Sønderho på Fanø. 29.5.1769, fol.21.
E: Hans Pedersen Jensen. B:
1) Peder Hansen 5 uger.
FM: morfar Thomas Pedersen på Sønderho.
Ophold til Abelone Hansdatter, enke efter Hans Hansen Jensen på Sønderho, [skifte 23.1.1765 lbnr.490].

616 Bevilling til uskiftet bo i Lønne sogn. 1769, fol.25.
Bevilling til uskiftet bo af 1.10.1762 for Christen Pedersen Borch og hustru Anne Nielsdatter i Lønnestak.

617 Niels Henriksen i Vilslev præstegård. 26.7.1769, fol.25.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Henriksen g.m. Knud [Jørgensen] Lang, præst i Vilslev og Hundrup
2) Henning Henriksen 42
3) Maren Henriksdatter over 40 år
4) Henrik Nielsen Henriksen 40, gift i Køstrup mølle på Fyn.

618 [Anne] Dorthe Nielsdatter, 4 år i Åsted i Kvong sogn. 28.4.1770, fol.36B.
A:
1) mor Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Åsted.
Mors første ægteskab med Jørgen [Pedersen] Kruchow, degn i Kvong og Lyne, [skifte sluttet 14.10.1762]. B:
2) halvbror Peder Jørgensen Kruchow 13
3) halvsøster Magdalene Jørgensdatter Kruchow 9.
Af mors tredje ægteskab B:
4) halvbror Jørgen Jørgensen 3.
FM: Adam Henrik Christensen i Åsted.

619 Hans Rasmussen i Obbekær. 12.9.1770, fol.38B.
A:
1) mor Karen Hansdatter g.m. Peder Feddersen på stedet
Mors første ægteskab med afdødes far Rasmus Jacobsen, skifte 23.11.1767 lbnr.573. B:
2) bror Rasmus Rasmussen 2½.
FM:
1 Jørgen Tøstesen den ældre i Obbekær.
2 Iver Clemensen.
Arv efter afdødes farfar Jacob Rasmussen, skifte 11.3.1769 lbnr.599.

620 Marcus Mathiassen, birke- og landfoged på Føhr og Amrum. 31.7.1770.
E: Charlotte Hedvig [Lorch], der ægter G[eorg] H[enrik] Fischer, generalauditør og amtsforvalter i Haderslev. B:
1) Peder Mathiassen 21
2) Charlotte Hedvig Mathiassen 13.
FM:
1 fætter Peder Mathiassen, landfoged på Føhr
2 fætter Mathias Mathiassen, landfoged på Føhr.
Afdøde døde 13.12.1759.
Samfrændeskifte 31.7.1770.

621 Hans Jensen Mathiassen på Mandø. 9.2.1770, fol.41B.
E: Maren Nielsdatter. LV: N. B. Fogtmann. B:
3) Hanne Cathrine Hansdatter 27 uger.
FM: Bonde Hansen Bodsersen på Mandø.
Første ægteskab med Karen, skifte 22.2.1766 lbnr.531]. B:
1) [Anne] Hansdatter 22
2) Jens Hansen 18.
FM:
1 Niels Knudsen på Mandø
2 Lambert Jensen på Mandø.

622 Anne Madsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.4.1770, fol.45.
E: Søren Nielsen Warre. B:
1) Dorthe Sørensdatter 13.
FM: morbror Hans Madsen Mikkelsen ved Odden.
Enkemandens første ægteskab med Dorthe Pedersdatter, skifte 21.6.1753 lbnr.219. Arv til B:
1) Johanne Sørensdatter
2) Niels Sørensen.

623 Niels Callesen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.8.1770, fol.48.
E: Mette Hansdatter. FM: Hans Madsen Mikkelsen i Nordby sogn.
Første ægteskab med Mette Hansdatter. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Jes Hansen, tømrer i Nordby sogn
2) Anne Marie Nielsdatter 55. FM: Søren Callesen i Nordby sogn.

624 Karen Gregersdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 7.3.1770, fol.50B.
E: Peder Nissen. B:
1) Niels Pedersen 15
2) Dorthe Pedersdatter 14
3) Anne Pedersdatter 7.
FM: morbror Peder Gregersen i Nordby sogn.

625 Laurids Nielsen til store Nielses ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 10.3.1770, fol.52B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Christensen i Nørby i Nordby sogn. B:
1) Karen Lauridsdatter 20
2) Dorthe Lauridsdatter 18
3) Peder Lauridsen 17
4) Mette Lauridsdatter 13
5) Anne Lauridsdatter 12
6) Niels Lauridsen 8
7) Mathias 3.
FM:
1 farbror Søren Nielsen til store Nielses
2 morbror Anders Pedersen Andersen i Nordby sogn.

626 Maren Andersdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.3.1770, fol.55B.
E: Hans Pedersen Clausen. B:
1) Peder Hansen 9
2) Anne Hansdatter 5
3) Anders Hansen 3.
Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 2.10.1755 lbnr.281. Arv til 4 børn.

627 Anne Adsersdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 11.8.1770, fol.58.
E: Peder Andersen Adsersen. B:
1) Voldborg Pedersdatter g.m. Jens Hagedorn i Amsterdam
2) Anne Pedersdatter 37
3) Lene Pedersdatter, skifte 5.7.1765 lbnr.495. E: Niels Nielsen Lassen. B:
a Margrethe Nielsdatter 6.

628 Hans Hansen Møller på Sønderho på Fanø. 22.10.1770, fol.60B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Anton Jessen på Sønderho. B:
3) Karen Hansdatter 12.
FM: Niels Nielsen Lassen på Sønderho.
Første ægteskab med Karen Sørensdatter. B:
1) Johanne Hansdatter g.m. Peder Hjuler i Højer
2) Mette Hansdatter 30.

629 Niels Jessen Kromand på Sønderho. 6.4.1770, fol.62.
E: Mette Sonnichsdatter. LV: bror Thomas Sonnichsen på Sønderho. B:
1) Ellen Nielsdatter 20
2) Sonnich Nielsen 18
3) Jes Nielsen 13
4) Hans Nielsen 4.
FM:
1 farbror Thomas Jessen Kromand på Sønderho
2 fars svoger Jens Jensen Poulsen på Sønderho
3 Jens Mathiassen på Sønderho.

630 Jeppe Nielsen Orø , ugift på Sønderho. 5.12.1770, fol.66B.
A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Palle Pedersen
2) søster Mette Nielsdatter g.m. Niels Madsen Frandsen
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Hans Jessen Jepsen
4) søster Maren Nielsdatter 20.
FM: Hans Pedersen Brinch.
Arv efter afdødes far Niels Jepsen Orø, skifte 12.9.1754 lbnr.266.
Arv efter afdødes mor Anne Jensdatter, skifte 23.9.1760 lbnr.373.
Afdøde døde forleden år på sørejse fra Holland.

631 Peder Jensen Ibsen og søster Karen Jens Mortensens datter, der begge døde i pigen Karen Morten Ibsens hus ved Odden på Nordby sogn på Fanø. 29.10.1768, fol.67B.
A:
1) søster Anne Jensdatter 26
2) Mette Jensdatter 22
3) halvbror Jørgen Jensen 12, der døde.
FM:
1 Peder Iversen den yngre i Renderne
2 Mathias Frandsen i Byen
3 Vinter Simonsen i Byen.
Jørgen Jensens arvinger:
1) mor [Maren Simonsdatter] g.m. Jens Mortensen
2) halvsøster Anne Jensdatter
3) halvsøster Mette Jensdatter.
Arv efter afdødes mor Dorthe Pedersdatter, skifte 27.6.1752 lbnr.205
Arv efter afdødes far Jens Mortensen Ibsen, skifte 19.11.1764 lbnr.472.

632 Niels Eskildsen på Fanø. 7.12.1770, fol.71.
A:
1) bror Søren Eskildsen over 70 år
2) bror Mathias Eskildsen, [skifte 14.7.1762 lbnr.406]. 7B:
a Hans Mathiassen Eskildsen
b Peder Mathiassen Eskildsen 34, i Holland
c Jens Mathiassen Eskildsen 32, i Holland
d Anne Mathiasdatter 24
e Mette Mathiasdatter 22
f Jeppe Mathiassen Eskildsen 16
g Niels Mathiassen Eskildsen 12
3) bror Jens Eskildsen, død. 3B:
a Anne Jensdatter 50
b Eskild Jensen 48
c Mette Jensdatter, [skifte 4.1.1766 lbnr.518], var g.m. Jeppe Laugesen. 1B:
1 Mette Jepsdatter 6
4) søster Dorthe Eskildsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen Mathiassen. 1B:
a Hans Hansen Eskildsen.

633 Hans Nissen i Astrup. 15.1.1771, fol.72B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Iver Bjørn i Holmgård.
Første ægteskab med [Anne Knudsdatter], skifte 9.3.1768 lbnr.571. 4B:
1) Maren Hansdatter g.m. Oluf Christensen i Vester Obling
2) Karen Hansdatter g.m. Troels Jensen i Vester Obling
3) Bertel Hansen, tjener i Brøns præstegård
4) Nis Hansen 22
Desuden nævnes enkens far Niels Janniksen.

634 Anne Jepsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.2.1771, fol.78B.
E: Peder Gregersen. B:
1) Gregers Pedersen på Fanø
2) Jeppe Pedersen 21
3) Anne Pedersdatter 31
4) Anne Pedersdatter 25
5) Voldborg Pedersdatter
6) Mette Pedersdatter g.m. Niels Hansen ved Odden.

635 Søren Jessen i Hjerting. 2.8.1770, fol.80.
E: Karen Abrahamsdatter [Brochmann]. LV: Jens Windfeld. B:
1) Jes [Sørensen] Jessen, præst i Ansager, [skifte Øster Horne herred gejstlig 25.2.1769 lbnr.32]. E: Cathrine Sofie Gassum.
[Af første ægteskab med Maren Bjørn Pedersdatter Friede, skifte 14.6.1749 lbnr.27]. B:
a Søren Jessen 22, student.
2) Abraham [Sørensen] Jessen, præst i Alslev og Hostrup
3) Peder Jessen i Hjerting
4) Mathias Jessen, student, på stedet
5) Maren Sørensdatter Jessen g.m. Antonius Barchmann, degn i Alslev [og Hostrup]
6) Ingeborg [Sørensdatter] Jessen, enke efter Thomas Klem i Hjerting, [skifte 12,11,1768 lbnr.600]
7) Johanne Jessen g.m. Jens [Christensen] Meincke, farver i Vejle
8) Margrethe Sørensdatter Jessen, [skifte Varde 27.5.1763 lbnr.134]. E: Jørgen Bjørn, [farver] i Varde. 4 børn, hvis navne ikke angives.

636 Margrethe Jensdatter i Ravnsbjerg i Guldager sogn. 10.4.1771, fol.115B.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Anne Hansdatter 29, g.m. Mads Bertelsen i Agerbo i Lem sogn ved Ringkøbing
2) Cathrine Margrethe Hansdatter 26, g.m. Niels Gregersen i Guldager
3) Maren Hansdatter 24, g.m. Filip Belter, snedker i Ravnsbjerg
4) Lene Hansdatter
5) Birthe Hansdatter 19
6) Magdalene Hansdatter 16
7) Laurids Hansen 14
8) Johanne Hansdatter 9
9) Christian Hansen 7
Margrethe Hansdatter 3.
FM:
1 morbror Peder Jensen Ris i Guldager
2 morbror Søren Jensen i Guldager
3 morbror Rasmus Jensen i Ravnsbjerg.

637 Christian Terkildsen i Nørre Farup. 22.12.1770, fol.119.
A:
1) bror Tobias Terkildsen i Nørre Farup, død. 3B:
a Hans Tobiassen i Nørre Farup
b Maren Tobiasdatter g.m. Jens Pedersen Hjuler i Kirkeby i Farup sogn
c Birthe Tobiasdatter. FM: Hans Nygaard på Nygårdsholm
2) bror Niels Terkildsen i Lindholm i Tønder amt, død. 2B:
a Terman Nielsen i Østermohr i Lindholm sogn [i Sydtønder amt syd for den nuværenden grænse].
b Marie Nielsdatter g.m. Sivert Sonnichsen i Lindholm
3) bror Eskild Terkildsen, død. 1B:
a Hans Eskildsen på stedet
4) søster Karen Terkildsdatter g.m. Knud Hansen i Nørre Farup
5) søster Else Terkildsdatter i Hjortvad, enke efter Niels Thøgersen. LV: Morten Hjerting i Farup.

638 Fledføringskontrakt i Farup. 4.4.1771, fol.121.
Knud Hansen og hustru Karen Terkildsdatter overlader deres gård i Farup til dres ældste søn B:
1) Hans Knudsen 35, der overtager gården, med skøde af 19.12.1741 fra nu afdøde Christian Terkildsen og giver arv til sine søskende
2) Maren Knudsdatter g.m. Mikkel Feddersen i Kirkeby
3) Dorthe Knudsdatter 38.

639 Elise Cathrine Thode i Gredstedbro. 28.12.1770, fol.122B.
E: Peder Mundelstrup, bromand. B:
2) Erika Pedersdatter 20.
Første ægteskab med [Erik Vester, skifte 8.3.1749 lbnr.158]. B:
1) Christian Benedikt [Eriksen] Vester, degn i Lunde og Ovtrup.

640 Dorthe Jensdatter i Måde i Jerne sogn. 9.4.1771, fol.128B.
E: Rasmus Hansen. B:
1) Else Rasmusdatter 9
2) Jens Rasmussen 6
3) Maren Rasmusdatter 4
4) Hans Rasmussen 2½, der døde.
FM: morbror Jens Lauridsen i Veldbæk.

641 Maren Odderbech i Hjerting. 28.6.1771, fol.131.
E: Peder Jessen.
Bevilling til uskiftet bo af 28.6.1771.

642 Søren Jepsen, ugift i Jested i Vilslev sogn. 13.5.1771, 131B.
Testamente af 26.4.1771. A:
0) forældre [Jeppe Nielsen, skifte 27.1.1753 lbnr.261 og Else Sørensdatter]
1) søster Margrethe Jepsdatter g.m. Niels Hansen Tækker i Jested
2) søster Anne Jepsdatter g.m. Hans Terkildsen.
3) søster [Karen Jepsdatter], død. E: Peder Pedersen Juul i Jested. B:
a Jeppe Pedersen Juul
b en datter.

643 Peder Jepsen i Hyllerslev. 6.6.1771, fol.133B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Morten Spangsbjerg i Strandby. A:
0) forældre [Jeppe Nielsen i Gunderup i Årre sogn, skifte 15.5.1750 lbnr.176 og Maren Pedersdatter]. B:
1) bror Hans Jepsen i Gunderup
2) søster Maren Jepsdatter.
Fars første ægteskab med [Enne Gregersdatter, skifte 23.8.1735]. B:
3) halvbror Niels Jepsen, fuldmægtig på Bratskov
4) halvsøster Margrethe Jepsdatter g.m. Christen Thomsen i Ganer i Skjern sogn
5) halvbror Gregers Jepsen i Gunderup.
Desuden nævnes enkens far Søren Olufsen i Hyllerslev.

644 Søren Hansen Ellens [ved Odden i Nordby på Fanø, der døde 14.5.1770], fol.141B.
E: Kirsten Pedersdatter.
Testamente af 12.3.1764, hvorefter enken sidder i uskiftet bo.
(Sml. lbnr.847).

645 Maren Høstmark på Estrup [i Malt sogn]. 26.10.1771, fol.142.
E: [Frederik] Lautrup til Estrup. B:
1) Anne Malene Lautrup
2) Henrik [Christian] Lautrup.
Bevilling til uskiftet bo af 8.10.1762.

646 Anders Andersen, et barn ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 9.12.1771, fol.144B. A:
1) mor [Anne Andersdatter] g.m. Mathias Hansen
2) bror Anders Andersen den ældre
3) søster Anne Andersdatter.
FM: Søren Callesen på Fanø.
Arv efter afdødes far Anders Callesen, skifte 23.9.1767 lbnr.566

647 Karen Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 1.11.1771, fol.145.
E: Niels Nielsen Pedersen den ældre. B:
1) Karen Nielsdatter 16
2) Karen Nielsdatter 14
3) Peder Nielsen 8.
Desuden nævnes enkemandens søster Karen Pedersdatter.

648 Søren Sørensen Ellens ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.3.1769, fol.147.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Mortensen Tønnesen ved Odden. B:
1) Johanne Sørensdatter 28
2) Karen Sørensdatter 26
3) Søren Sørensen Ellens 22
4) Peder Sørensen Ellens 21
5) Niels Sørensen Ellens 19
Karen Sørensdatter 13.
FM: farbror Niels Sørensen Ellens ved Odden.

649 Anne Jensdatter den ældre, et barn i Byen i Nordby sogn på Fanø. 9.12.1771, fol.149B.
A:
1) mor Anne Mortensdatter g.m. Hans Lauridsen i Byen
2) bror Søren Jensen 11
3) bror Morten Jensen 9
4) søster Anne Jensdatter 7
5) søster Maren Jensdatter 5
6) søster Karen Jensdatter 3½.
FM:
1 [farbror] Peder Sørensen, [fuldmægtig på Fanø]
2 [søskendebarn] Søren Pedersen [i Renderne]
Afdødes far var Jens Sørensen, [skifte 7.5.1768 lbnr.575].

650 Niels Nielsen Lassen ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 4.11.1771, fol.150.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Hansen Poulsen ved møllen. B:
3) Lene Nielsdatter 5
4) Hans Nielsen 1.
FM: Hans Madsen Mikkelsen i Nordby sogn.
Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter, [skifte 20.4.1762 lbnr.404]. B:
1) Peder Nielsen 16.
FM: morbror Niels Pedersen Nielsen den ældre i Nordby sogn.
Andet ægteskab med Lene Pedersdatter, [skifte 5.7.1765 lbnr.495]. B:
2) Margrethe Nielsdatter 8.
FM: Anders Sørensen Andersen ved møllen.

651 Hans Callesen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 23.4.1770, fol.151B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Callesen ved Odden. B:
3) Kirsten Hansdatter 11
4) Calle Hansen 7
5) Mette Hansdatter 2.
FM: mors svoger Mads Jessen ved Odden.
Første ægteskab med Kirsten Lasdatter, [skifte 6.12.1758 lbnr.319]. B:
1) Mette Hansdatter 19
2) Anker Hansen 16.
FM: morbror Niels Lassen i Renderne.

652 Mette Jesdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 2.11.1771, fol.153B.
E: Anders Jessen Ende. B:
1) Ellen Andersdatter 19
2) Jes Andersen 14
3) Karen Andersdatter 11
4) Kirsten Andersdatter 7
5) Karen Andersdatter 5
6) Mette Andersdatter 3.

653 Mathias Jensen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 3.4.1771, fol.155.
E: Johanne Hansdatter. LV: Laurids Mortensen Rødgaard i Nørby. B:
1) Anne Mathiasdatter 11
2) Jens Mathiassen 10
3) Mette Mathiasdatter 8
4) Jørgen Mathiassen 7
5) Dorthe Mathiasdatter 4
6) Mathias Mathiassen, født efter fars død.
FM:
1 Jens Jessen i Nørby
2 Jes Mathiassen i Nørby
3 Mathias Nielsen Mathiassen i Nørby.

654 Maren Lasdatter ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 3.12.1771, fol.158.
E: Anders Hansen Andersen. B:
1) Karen Andersdatter 2½
2) Hans Andersen 1.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 21.12.1767 lbnr.565]. Arv til hans stedbørn B:
1 Hans Mathiasen, efter mor og halssøster
2 Peder Mathiasen, efter mor og halssøster
3 Mathias Sørensen, efter mor og bror Niels Mathiassen.

655 Jes Pedersen ved Odden i Nordby på Fanø. 9.2.1771, fol.160.
E: Mette Hansdatter. LV: bror Niels Hansen Karen Nielsdatters. B:
1) Mette Jesdatter 8
2) Claus Jessen 6
3) Voldborg Jesdatter 3.
FM:
1 farbror Hans Pedersen Jessen i Nordby sogn
2 farbror Niels Pedersen Jessen i Nordby sogn.

656 Jens Sonnichsen, ugift på Fanø. 9.12.1771, fol.161B.
A:
0) forældre [Sonnich Jensen, skifte 7.12.1752 lbnr.221 og Mette Jesdatter, skifte28.1.1758 lbnr.309]
1) søster Maren Sonnichsdatter g.m. Niels Hansen ved Odden
2) søster Maren Sonnichsdatter 24
3) bror Jes Sonnichsen 22.

657 Niels Pedersen Knudsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.10.1771, fol.162.
E: Anne Hansdatter. LV: Mathias Nielsen i Nørby. B:
1) Karen Nielsdatter 32
2) Hans Nielsen Knudsen 31
3) Peder Nielsen Knudsen 27.

658 Thomas Sonnichsen Tækker på Sønderho på Fanø. 9.11.1771, fol.164.
E: Mette Jepsdatter. LV: Søren Brinch på Sønderho. B:
1) Mette Thomasdatter 35.
FM:
1 Mads Hansen, degn på Sønderho.

659 Karen Thomasdatter på Sønderho på Fanø. 10.8.1771, fol.166.
E: Jeppe Jensen. B:
1) Anne Jepsdatter 16.

660 Mette Sørensdatter på Sønderho på Fanø. 14.5.1771, fol.167B.
E: Anton Madsen. B:
1) Søren Antonsen 2½.

661 Oluf Jepsen på Sønderho på Fanø. 23.10.1770, fol.169B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. B:
1) Jeppe Olufsen 30
2) Anne Olufsdatter 26
3) Maren Olufsdatter 23
4) Margrethe Olufsdatter 17.
FM: Peder Thomsen Møller på Sønderho.

662 Anne [Lassen] på Sønderho på Fanø. 7.12.1771, fol.171B.
E: Jens Ørsted, toldvisitør. B:
1) Hans Ørsted 4½
2) Caritas Ørsted 3.

663 Kirsten Nielsdatter på Sønderho på Fanø. 10.8.1771, fol.174.
E: Mikkel Jensen. B:
1) Niels Mikkelsen 7
2) Jens Mikkelsen 5
3) Maren Mikkelsdatter 6 mdr.

664 Thomas Jessen Thomsen på Sønderho på Fanø. 13.3.1771, fol.176.
E: Mette Jepsdatter. LV: Niels Thøgersen på Sønderho. B:
1) Jes Thomsen 48
2) Anne Thomasdatter, død, var g.m. Hans Pedersen Brinch den ældre. 1B:
a Karen Hansdatter 16.
Desuden nævnes Jes Thomsens svigersøn Peder Hansen Madsen.

665 Kirsten Lauridsdatter på Sønderho på Fanø. 11.12.1771, fol.178B.
E: Søren Pedersen Brinch, kroholder og sognefoged. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter Brinch 20
2) Peder Sørensen Brinch 13.
FM:
1 fars svoger Nikolaj Bech i Skærbæk sogn
2 farbror Hans Pedersen Brinch den yngre på Sønderho.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1765.
Samfrændeskifte 11.12.1771.

666 Kirsten Nissen i Blaksmark [Blåmark i Grimstrup]. 16.2.1771, fol.181B.
E: Nis Nissen, der døde 16.5.1771. B:
1) Anne Marie Nissen. FM: Hans Tranberg i Endrupholm mølle
2) Claus Nissen
3) Hilleborg [Nissen], død. var g.m. Jeppe Thomsen i varde. 2B:
a Thomas Thomsen
b Kirsten Thomasdatter
4) Kirsten [Nissen] g.m. Nis Lassen i Ribe.

667 Anders Nissen Windfeld i Kirkeby i Farup sogn. 11.7.1770, fol.188B.
A:
1) mor Barbara [Andersdatter] Windfeld, enke efter Niels Mortensen, [skifte 17.5.1746 lbnr.109]. LV: Rahr, rådmand i Ribe.
2) bror Morten Nielsen Windfeld, præst i Torning og Karup
3) bror Claus Guldager Windfeld i Varde, død. 3B:
a Christen Clausen Guldager 11
b Maren Clausdatter Guldager 8
c Niels Clausen Guldager 7
4) søster Maren Nielsdatter Windfeld g.m. Jeppe Mikkelsen på Tanderup i Farup sogn
5) søster Johanne Marie Nielsdatter Windfeld, død, var g.m. Niels Sørensen i Broeng i Ål sogn. 5B:
a Maren Nielsdatter 16
b Niels Nielsen 14
c Edel Nielsdatter 7
d Karen Nielsdatter 4
e Claus Guldager Nielsen 9 mdr.
FM: Qvist, ridefoged på Hesselmed
6) bror Hans Nielsen Windfeld, uvist hvor.

668 Mette Pedersdatter på Sønderho på Fanø. 31.3.1772, fol.195B.
E: Hans Pedersen Brinch den ældre. B:
1) Jens Hansen Brinch 11
2) Laurids Hansen Brinch 9
3) Anne Hansdatter Brinch 7
4) Johanne Hansdatter Brinch 2.
FM: morbror Hans Pedersen Jensen på Sønderho.

669 Eskild Christensen, sognefoged i Vestterp i [Vester] Starup sogn. 19.6.1772, fol.197B.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Hollænder i Store Darum. B:
1) Christen Eskildsen 22
2) Hans Eskildsen 16.
FM: farbror Hans Christensen i Gjældberg? i Koldinghus amt.

670 Hans Pedersen i Hjortvad. 27.6.1772, fol.199.
E: Anne Marie Hansdatter. B:
1) Hans Hansen 3 uger.
FM: farbror Jens Pedersen i Vilsbøl.
Aftægtskontrakt af 19.10.1771 til Peder Jørgensen.

671 Sofie Hedvig Ardin i Gørding præstegård. 15.6.1772, fol.201B.
Testamente af 16.5.1772. A:
0) forældre [Johan Jochum Neumann, apoteker og rådmand i Ribe og Martha Tobiasdatter Frank]
1) bror Johannes [Johansen] Neumann, dansk kapellan i Fredericia og præst i Fredericia Hospital
2) bror Jochum Frederik [Johansen] Neumann, præst i Gørding og Vejrup, der lever. Testamentarisk arv til B:
a Caroline Benedikte Neumann
b Johan Arent Neumann
c Martha Neumann
3) søster Sofie Hedvig [Johansdatter] Neumann, død, var g.m. [Hans Christensen] Højer, præst i Fole. 3B:
a Christiane Højer g.m. Anders [Pedersen] Radoor, præst i Rejsby
b Christen Højer, student i Fole præstegård
c Martha Højer g.m. Christian Pedersen, præst i Fole.
Afdøde var tidligere kammerfrue på Brahetrolleborg på Fyn.

672 Anne Mikkelsdatter i Tudegård i Skast sogn. 4.7.1772, fol.204, 613.
E: Søren Gothardsen. B:
1) Gothard Sørensen 25
2) Mikkel Sørensen 23
3) Margrethe Sørensdatter g.m. Terkild Lauridsen i Lille Darum
4) Birgitte Sørensdatter 20
5) Johanne Sørensdatter 18.
FM:
1 mosters mand Gabriel Christensen Koch i Ribe
2 Niels Villadsen i Tjæreborg g.m. afdødes steddatter Maren Sørensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1775.
Samfrændeskifte 4.7.1772

673 Henrik Albertsen Scheel, bager i Hjerting. 23.10.1771, fol.204.
E: Maren Jepsdatter. LV: Laurids Møller i Nørre Bork. B:
1) Albert Henriksen Scheel 14
2) Mette Henriksdatter Scheel 9
3) Else Henriksdatter Scheel 6.
FM: farbror Vilhelm Albertsen Scheel i Hover? ved Tønder.

674 Hans Jørgensen på Mandø. 20.6.1772, fol.206.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Jørgen Hansen, farer til søs
2) Maren Hansdatter 21
3) Knud Hansen 20
4) Jef Hansen 17
5) Ove Hansen 14
6) Karen Hansdatter 12.
FM:
1 Peder Lauridsen på Mandø
2 Hans Bondesen på Mandø
3 Jef Nielsen på Mandø
4 Niels Knudsen på Mandø
5 Søren Lambertsen på Mandø
6 Anders Lambertsen på Mandø.

675 Niels Wrang, strandinspektør i Hjerting. 8.4.1771, fol.207B.
E: Magdalene Kirstine Jacobsen. LV: Michael Møller, tolder i Hjerting. B:
1) Knud Lyhne Wrang 10
2) Anne Sofie Wrang 5½
3) Johanne Marie Wrang 2.
FM: Jens Hansen i Hjerting.

676 Ingeborg Engelstoft ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.10.1771, fol.215B.
Enke efter Christian Frederik, toldvisitør, [skifte 8.2.1744 lbnr.61]. B:
1) Ditlev Christiansen Vibe 50, skriver i København
2) Anne Margrethe Christiansdatter 46, enke efter Peder Ottesen
3) Christian Christiansen Engelstoft 42, birkedommer på Fanø
4) Margrethe Elisabeth Christiansdatter Engelstoft 35 hos morbror [Laurids Struch Christensen] Engelstoft, præst i Barmer ved Nibe.

677 Christen Adsersen i [Nørre] Nebel. 13.4.1772, fol.222B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Christen Thomsen i Sædding. B:
1) Mette Marie Christensdatter 4
2) Adser Christensen 2
3) Christen Christensen, 5 mdr den 26.11.1772.
FM: farfar Adser Olufsen i Stavsø i Henne sogn.

678 Jens Jensen i [Nørre] Nebel. 13.4.1772, fol.225B.
E: Anne Jensdatter, der døde 24.2.1772.
Hans A:
1) mor Anne Lauridsdatter på aftægt hos søn i Dejbjerg, der døde
2) bror Hans Jensen i Vesterager i Dejbjerg sogn, død uden børn.
Hendes A:
1) bror Mads Jensen i Husum
2) bror Christen Jensen på Holmsland
3) bror Laurids Jensen i Vesterager i Dejbjerg sogn
4) søster Else Jensdatter g.m. Christoffer Nielsen i Hvingel i Hee sogn
5) søster Mette Jensdatter, død, var g.m. Niels Mortensen i Langkær i Stauning sogn. 4B:
a Marianne Nielsdatter 19
b Morten Nielsen 18
c Jens Nielsen 14
d Maren Nielsdatter 12
6) søster Inger Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Idumlund i Idum sogn.

679 Søren Mathiassen den yngre ved Odden i Nordby på Fanø. 13.1.1772, fol.233, næste protokol fol.2.
E: Ellen Callesdatter. LV: Mathias Mortensen i Byen. B:
1) Mathias Sørensen 23
2) Anker Sørensen 18.
FM:
1 farbror Søren Mathiassen den ældre i Nordby sogn.
2 mosters mand Laurids Andersen i Byen på Fanø.
Opholdskontrakt til enken vist i Ribe 4.9.1777.

680 Søren Andersen Aarø på Sønderho på Fanø. 3.10.1772, fol.235.
E: Maren Thygesdatter. LV: Thomas Sonnichsen. B:
1) Else Sørensdatter 8
2) Thyge Sørensen 6
3) Hans Sørensen 3
4) Johanne Sørensdatter, født efter fars død.
FM:
1 Peder Thomsen Møller på Sønderho
2 farbror Niels Andersen på Sønderho.

681 Peder Nielsen Jepsen på Sønderho. 17.10.1772, fol.237.
E: Mette Nielsdatter. LV: Søren Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. B:
1) Johanne Pedersdatter 40
2) Ellen Pedersdatter 34
3) Maren Pedersdatter 32
4) Hans Pedersen 30
5) Anne Pedersdatter 24.
FM: Peder Thomsen Møller på Sønderho.

682 Mette Hansdatter, ugift på Sønderho på Fanø. 9.11.1771, fol.239.
A:
0) forældre Hans Madsen Kromand på Sønderho, skifte 22.2.1760 lbnr.355 og Bodil Frederiksdatter, skifte 19.3.1746 lbnr.104. B:
1) søster Karen Hansdatter, [skifte 15.12.1767 lbnr.563], var g.m. Niels Knudsen Møller på Sønderho. B:
a Mette Nielsdatter.
FM: Søren Brinch, sognefoged på Sønderho.
Fars andet ægteskab med Ellen Jepsdatter. B:
2) halvsøster Bodil Hansdatter 19.
FM: farbror Mathias Madsen Kromand på Sønderho.

683 Jeppe Hansen og [halv]bror Peder Pedersen i Renderne i Nordby sogn på Fanø. 11.1.1772, fol.241B.
A:
1) mor Karen Lasdatter g.m. Søren Pedersen på stedet
2) søster Kirsten Hansdatter, forlovet med Anders Hansen Andersen ved Odden
3) søster Voldborg Hansdatter 22
4) søster Mette Hansdatter 20
5) søster Ellen Hansdatter 20
6) bror Las Hansen 14
7) bror Jens Hansen 12
8) søster Anne Hansdatter 10.
FM:
1 Jeppe Sørensen ved møllen
2 Søren Hansen Voldborg ved Odden
3 Gregers Pedersen ved Odden
4 Laurids Mortensen Rødgaard i Nordby sogn, som er stedfar til Anders Hansen Andersen.
Jeppe Hansen døde i kongens tjeneste i Middelhavet.
Peder Pedersen døde i Batavia.

684 Peder Hansen, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.1.1772, fol.244B.
A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Hansen Oldefar på stedet
2) søster Mette Hansdatter g.m. Hans Jensen Jørgensen ved Odden
3) søster Karen Hansdatter g.m. Jens Mortensen Rødgaard
4) søster Dorthe Hansdatter 25.
FM: Niels Pedersen til Peders ved Odden.

685 Karen Hansdatter på Sønderho på Fanø. 15.2.1772, fol.246.
E: Jørgen Antonsen. A:
1) mor Karen Antonsdatter, enke efter Hans Pedersen Lassen på Sønderho, [skifte 22.3.1763 lbnr.434]. LV: Søren Brinch, sognefoged på Sønderho
2) søster Anne Hansdatter, [skifte 28.11.1767 lbnr.562], var g.m. Jens Jensen Fischer. 1B:
a Peder Jensen Fischer 8.

686 Niels Knudsen Møller på Sønderho. 30.3.1772, fol.249.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Søren Brinch, sognefoged på Sønderho. B:
2) Knud Nielsen 3.
Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 15.12.1767 lbnr.563]. B:
1) Mette Nielsdatter 8.
FM: Hans Knudsen Jepsen.

687 Karen Pedersdatter på Sønderho. 5.10.1772, fol.251.
E: Thomas Antonsen.
Første ægteskab med [Mikkel Johansen, skifte 17.2.1762 lbnr.401]. B:
1) Anne Mikkelsdatter 12.
FM: Johannes Nielsen Mathiassen på Sønderho.

688 Opbudsbo på Lustrupholm [i Ribe Landsogn]. 7.9.1771, fol.253B.
Registrering af boet hos Hieronymus Carstensen på Lustrupholm, tidligere apoteker i Ribe.
Desuden nævnes hans svigerfar Thomas Clausen, rådmand i Ribe.

689 Niels Madsen i Rindby i Nordby sogn på Danø. 7.10.1772, fol.269B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Jens Madsen ved Odden. A:
1) halvbror Hans Madsen Mikkelsen 49, ved Odden
2) halvbror Anders Madsen Mikkelsen ved Odden, død. 2B:
a Mads Andersen 29
b Hans Andersen 25
3) halvsøster Anne Madsdatter, [skifte 24.4.1770 lbnr.622], var g.m. Søren Nielsen Warre ved Odden. 1B:
a Dorthe Sørensdatter 15.

690 Anders Mathiassen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.7.1771, fol.272B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Hansen Esbjerg i Nordby sogn. B:
1) Anne Andersdatter 12.
FM: farbror Mathias Mathiassen i Nordby sogn.
Enkens første ægteskab med Søren Nielsen Ellens, skifte 21.5.1754 lbnr.271. Arv til B:
1) Karen Sørensdatter
2) Maren Sørensdatter
3) Karen Sørensdatter.
FM: Niels Hansen Ellens ved Odden.

691 Jens Hansen og bror Mathias Hansen ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 20.11.1772, fol.277.
0) forældre [Hans Jensen Farup, død, og Maren Nielsdatter, skifte 3.8.1768 lbnr.587]
1) Karen Hansdatter 22
2) Niels Hansen 21, farer fra Holland
3) Søren Hansen 18
4) Niels Hansen den yngre 16
5) Barbara Hansdatter 14.
FM:
1 farbror Søren Jensen Farup i Nordby sogn
2 Søren Nielsen til store Niels.

692 Niels Pedersen Jessen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.10.1772, fol.279B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Søren Callesen ved Odden.
Første ægteskab med [Dorthe Andersdatter, skifte 23.8.1768 lbnr.583]. B:
1) Peder Nielsen 26
2) Anne Nielsdatter 25
3) Anders Nielsen 22
4) Niels Nielsen 20.
5) Voldborg Nielsdatter 16.
FM: farbror Hans Pedersen Jessen ved Odden.

693 Karen Nielsdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 1.3.1773, fol.282.
E: Mads Hansen Gregersen. A:
0) forældre Søren Laugesen, død og Dorthe Nielsdatter, skifte 24.11.1764 lbnr.484]
1) bror Iver Nielsen 65
2) bror Anders Nielsen 54
3) søster Kirsten Nielsdatter 63
4) bror Peder Nielsen, [skifte 17.1.1758 lbnr.327]. 5B:
a Margrethe Pedersdatter, [skifte 20.4.1762 lbnr.404], var g.m. Niels Nielsen Lassen ved Odden. 1B:
1 Peder Nielsen Lassen 18
b Niels Pedersen den ældre 42
c Niels Pedersen den yngre 35
d Karen Pedersdatter 35
e Dorthe Pedersdatter 33.

694 Karen Hansdatter i Obbekær. 1.5.1773, fol.285B.
E: Peder Feddersen. B:
2) Karen Pedersdatter 2½.
Første ægteskab med Rasmus Jacobsen i Obbekær. B:
1) Rasmus Rasmussen 4½.
FM:
1 Jacob Christensen i Årup
2 Jørgen Tøstesen den ældre i Obbekær
3 Iver Clemensen i Obbekær.

695 Thomas Nielsen Vejrs, skipper i Hjerting. 1.6.1773, fol.291.
E: Anne Knudsdatter Risbøl.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1774.

696 Aftægtskontrakt ved Odden i Nordby på Fanø. 20.11.1772, fol.292.
Mette Hansdatter med FM: Jes Hansen. tømrer ved Odden giver aftægt efter kontrakt af 20.11.1772 til forældre Hans Andersen Maler og hustru Maren Andersdatter.

697 Hans Terkildsen i Obbekær. 28.12.1772, fol.292B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Jørgen Tøstesen den ældre. B:
1) Terkild Hansen 13
2) Mette Marie Hansdatter 11
3) Laurids Hansen 8
4) Anders Hansen 1½.
FM:
1 Tøste Jensen i Obbekær
2 Iver Clemensen i Obbekær
3 Peder Ingvardsen i Obbekær.

698 Inger (Jeng) Pedersdatter i Kærbøl i Farup sogn. 10.7.1773, fol.297.
B:
1) Dorthe Jørgensdatter 28
2) Anne Kirstine Jørgensdatter 26.
FM:
1 Hans Nygaard
2 Peder Brodersen.

699 Morten Spangsbjerg i Strandby. 10.2.1772, fol.299.
E: Ida Sofie Rodriquetz (Ruderique). LV: Hans Tranberg i Endrupholm mølle. B:
2) Johannes Spangsbjerg 9½
3) Søren Spangsbjerg 5½
4) Edel Kirstine Spangsbjerg 3½
5) Christen Spangsbjerg 1½.
FM:
1 farbrors søn Niels Spangsbjerg til Sønderris
2 farbrors søn Christen Sørensen i Bollesager
3 farbrors søn Søren Christensen i Uglvig
4 fasters søn Christen Jørgensen i Strandby.
Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter, Samfrændeskifte 25.10.1759. B:
1) Hans Mortensen Spangsbjerg 21, i Amsterdam i Holland.

700 Anne Christine Reenberg på Endrupholm. 25.9.1773, fol.321.
Arvinger angives ikke.

701 Jes Jessen Rahbæk i Hyllerslev. 24.6.1773, fol.323.
E: Maren Andersdatter. LV: [Niels Pedersen] Sehested, præst i Janderup. B:
1) Kirstine Marie Jesdatter Rahbæk 11
2) Maren Jesdatter Rahbæk 8
3) Anders Jessen Rahbæk 5
4) Jes Jessen Rahbæk 2.
FM: farbror Eskild Jessen i Velgårde i Borris sogn.

702 Søren Carstensen i Hyllerslev. 7.9.1773, fol.327.
E: Dorthe Eskildsdatter. LV: Niels [Pedersen] Sehested, præst i Janderup. B:
1) Carsten Sørensen 12
2) Malene Sørensdatter 8½
3) Eskild Sørensen 6
4) Sæbe (Sæboe) Christian Sørensen 2½.
FM:
1 fars farbror Christen Sørensen i Sønder Hebo [i Janderup sogn]
2 fars farbror Sæbe Sørensen i Grydvad mølle
3 Søren Hansen i Rodebæk i Fåborg sogn.
Arv efter afdødes far Carsten Sørensen, skifte 20.7.1773.

703 Gørret [Gjørret] Johansdatter Hennebjerg. 2.8.1773, fol.329.
E: Niels Sørensen. B:
1) Søren Nielsen i Over Fidde, død. 2B:
a Niels Sørensen 7
b Hans Sørensen 4.
FM: Johan Simonsen i Klinting
2) Christen Nielsen i Tobøl, død. 1B:
a Gørret Christensdatter 1.
FM: morbror Christen Pedersen i Sædding.

704 Christen Cortsen den yngre i Nebel. 25.1.1773, fol.333B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Las Jensen Bolkær. B:
1) Maren Christensdatter 14
2) Cort Christensen 10
3) Birgitte Christensdatter 8
4) Anne Marie Christensdatter 5.
FM: Christen Jørgensen Høj.

705 Karen Bertelsdatter i Sædding. 18.12.1772, fol.336.
E: Henrik Christensen. B:
1) Christian Peder Henriksen 1.
FM: Christen Jensen Lønne i Sædding.

706 Anne Cathrine Pedersdatter i Rottarp [i Ovtrup sogn]. 1.5.1773, fol.340B.
E: Oluf Lambertsen. B:
1) Anne Olufsdatter 6 mdr.
FM: morfar Peder Nielsen i Sønder Bork.

707 Hans Christensen i Kravense [i Hostrup sogn]. 24.4.1772, fol.346.
E: Maren Nielsdatter. LV: [Abraham Sørensen] Jessen, præst i Alslev [og Hostrup].
Første ægteskab med Anne Madsdatter. B:
1) Inger Hansdatter 8
2) Mads Hansen 6.
FM:
1 Niels Madsen i Vognslund i Ølgod sogn
2 farbror Søren Christensen i Kravense.
Andet ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 24.8.1771. B:
3) Anne Hansdatter 3
4) Karen Hansdatter 6 mdr.
FM: morbror Peder Kjeldsen i Kravense.

708 Margrethe Pedersdatter i Hostrup. 29.1.1773, fol.356.
E: Christen Jørgensen Fischer. B:
3) Gunde Marie Christensdatter 24 i Skærbæk sogn.
Af første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Hans Nikolaj i Vester Gasse
2) Peder Christensen, nylig død. E: Anne Cathrine Troelsdatter, der ægter Laurids Jensen, stedets beboer.

709 Hans Hansen Simonsen den yngre på Mandø. 4.9.1773, fol.361.
E: Mette Lambertsdatter. B:
1) Peder Hansen 11
2) Hans Hansen 9½
3) Karen Hansdatter 4
4) Lambert Hansen 2.
FM:
1 Claus Hansen på Mandø
2 Hans Christensen på Mandø
3 Peder Hansen på Mandø.

710 Anne Hansdatter på Mandø. 4.9.1773, fol.363B.
E: Mathias Lauridsen. A:
1) søster, død. 2B:
a Karen Nielsdatter g.m. Peder Carstensen på Mandø
b Else Nielsdatter. FM: Jeppe Nielsen
2) bror, død. 2B:
a Hans Christiansen på Føhr
b Martha Christiansdatter på Føhr.

711 Kirsten Hansdatter på Mandø. 4.9.1773, fol.364B.
E: Anders Hansen. B:
1) Kirsten Andersdatter 20
2) Maren Andersdatter 18
3) Karen Andersdatter 14
4) Hans Andersen 5.
FM:
1 Søren Lambertsen på Mandø
2 Anders Lambertsen på Mandø
3 Hans Simonsen på Mandø
4 Bonde Hansen på Mandø.
Enkemandens første ægteskab med [Kirsten Knudsdatter, skifte 21.12.1751 lbnr.239]. Arv til B:
1) Mette Andersdatter
2) Anne Andersdatter.

712 Jens Justesen, sognefoged i Hyllerslev. 12.7.1773, fol.367, 609.
E: Anne Cathrine Jesdatter. LV: Eskild Christensen i Hyllerslev. B:
1) Jes Justesen 25, 28, i Hyllerslev
2) Abelone Justsdatter 21, g.m. Peder Christensen i Sønder Hebo i Janderup sogn
3) Anne Justsdatter 20, 23
4) Sidsel Justsdatter 17, 20
5) Just Justesen 12, 15
6) Søren Justesen 11, 14
7) Birgitte Cathrine Justsdatter 7, 10
8) Maren Justsdatter 5, 8.
FM: Sæbe Sørensen Bruun i Grydvad mølle.
Bevilling til uskiftet bo af 20.8.1773.
Samfrændeskifte 2.12.1775, (oplysninger i 1775 anført efter alder i 1773).

713 Karen Nielsdatter i Lustrup. 15.12.1773, fol.371.
E: Laurids Hansen. B:
1) Niels Lauridsen 8
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 5½.

714 Jes Andersen Møller ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.4.1773, fol.372B.
E: Anne Jensdatter. LV: morbror Peder Clausen i Nordby sogn. B:
2) Maren Jesdatter 13
3) Jens Jessen 8
4) Maren Jesdatter den yngre 5
5) Hans Jessen 2.
FM:
1 farbror Didrik Andersen Møller
2 søskendebarn Andreas Didriksen ved Odden
3 søskendebarn Jens Didriksen ved Odden.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jessen Møller, [skifte 19.9.1763 lbnr.444]. 2B:
a Karen Hansdatter 16
b Anne Hansdatter 13.
FM: morbror Niels Mortensen ved Odden.

715 Maren Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.3.1773, fol.375.
E: Anders Rasmussen. B:
1) Kirsten Andersdatter 18
2) Maren Andersdatter 17
3) Maren Andersdatter den yngre 16
4) Rasmus Andersen 8
5) Mette Andersdatter 5.
FM: morbror Hans Jensen Mortensen ved Odden.

716 Ellen Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.11.1773, fol.377.
Enke efter Jens Jepsen, skifte 23.9.1765 lbnr.486. B:
1) Peder Jensen 33
2) Jeppe Jensen 31
3) Karen Jensdatter 29.
FM:
1 Jeppe Sørensen Voldborg ved Møllen
2 Søren Hansen Voldborg.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Terkildsen i Norby sogn.

717 Sidsel Nielsdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 2.8.1773, fol.378B.
E: Peder Nissen. A:
1) søster Anne Nielsdatter 50
2) bror Niels Nielsen Lassen, [skifte 4.11.1771 lbnr.650]. B:
a Peder Nielsen Lassen 19
b Margrethe Nielsdatter 10
c Lene Nielsdatter 5.
FM: Hans Madsen Mikkelsen i Nordby sogn.
Enkemandens første ægteskab med Karen Gregersdatter, skifte 7.3.1770 lbnr.624. Arv til B:
a [Niels Pedersen]
b [Dorthe Pedersdatter]
c [Anne Pedersdatter].

718 Anne Nielsdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 12.2.1773, fol.381.
E: Jens Nielsen Clausen. A:
1) bror Hans Nielsen Svarre 70, i Nordby sogn
2) bror Vinter Nielsen Svarre, [skifte 31.1.1758 lbnr.325]. 1B:
a Karen Vintersdatter g.m. Mathias Frandsen i Byen
3) Maren Nielsdatter, død, var g.m. Niels Hansen Mortensen, skifte 1.2.1759. 2B:
a Mathias Nielsen Mortensen 40 i Nordby sogn
b Mette Nielsdatter g.m. Niels Peder Nielsen den yngre ved Odden
4) bror Søren Nielsen Svarre på Sønderho, [skifte 20.12.1759 lbnr.350]. B:
a Niels Sørensen Svarre 26
b Karen Sørensdatter 22.

719 Abelone Jørgensdatter Smed på Sønderho. 8.2.1773, fol.383.
B:
1) Jørgen Jensen Smed i London.

720 Svend Jensen på Sønderho. 27.5.1772, fol.385.
Enkemand efter Mette Nielsdatter, der døde for 14 dage siden. B:
1) Jens Svendsen 14
2) Johanne Svendsdatter 9
3) Mette Svendsdatter 7
4) Jes Svendsen 5
5) Niels Svendsen 8 mdr.
FM:
1 farbror Jeppe Jensen
2 mors svoger Søren Nielsen Lassen på Sønderho
3 mors svoger Søren Jessen, skipper på Sønderho.

721 Mette Sørensdatter på Sønderho. 11.9.1773, fol.391B.
E: Niels Jensen Nissen. B:
1) Jens Nielsen Nissen 39
2) Maren Nielsdatter g.m. Calle Nielsen Tækker
3) Anne Nielsdatter 30
4) Sidsel Nielsdatter g.m. Mikkel Lassen.

722 Anne Nielsdatter den yngre på Sønderho. 16.2.1773, fol.394.
A:
1) mor Bodil Jensdatter, enke efter Niels Johansen, 22.1.1765 lbnr.493
2) søster Anne Nielsdatter den ældre, [skifte 22.2.1763 lbnr.427], var g.m. Calle Nielsen Tækker. 2B:
a Abelone Callesdatter 13
b Niels Callesen 11
3) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Jessen, skipper på Sønderho
4) søster Maren Nielsdatter g.m. Søren Nielsen Lassen på Sønderho
5) søster Mette Nielsdatter g.m. Svend Jensen på Sønderho, [skifte 27.5.1772 lbnr.720]. 5B:
a Jens Svendsen 14
b Johanne Svendsdatter 9
c Mette Svendsdatter 7
d Jes Svendsen 5
e Niels Svendsen 1.
6) bror Johannes Nielsen Johansen.

723 Morten Bølling, birkedommer og birkeskriver på Fanø og herredsskriver i kast herred. 11.9.1772, fol.395B.
E: Gertrud Kirstine Højer. LV: Søren Callesen ved Odden. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Christensen, møller i Kolding Slotsmølle
2) bror, død. Børn, hvis navne ikke angives.

724 Louise Skov i Gravengård i Brørup sogn. 23.1.1773, fol.407.
E: Peder Clausen. A:
0) far Peder Skov, skovfoged på Estrup skov, der for 20-30 år siden rejste til København og blev graver ved Garnison kirke, død
1) bror Henrik Skov på Skovhøj i Brørup sogn, men rejste for 12 siden til København som spækhøker
2) bror Just Skov, guldsmedesvend i Odense, men rejste for 12 år siden til København.
Afdøde var stuepige på Estrup indtil brylluppet for 1½ år siden.

725 Christen Simonsen i Obbekær. 28.12.1772, fol.412B.
E: Birthe Pedersdatter. LV: bror Jacob Pedersen i Obbekær. A:
1) bror Jens Simonsen i Obbekær
2) bror Hans Simonsen i Obbekær
3) søster Anne Simonsdatter g.m. Hans Sørensen i Tved, begge døde. 5B:
a Søren Hansen i Tved
b Simon Hansen i Tange
c Anne Hansdatter g.m. Jens Pedersen i Ribe
d Bodil Hansdatter g.m. Niels Ounildsen i Tange
e Margrethe Hansdatter 24.

726 Karen Hansdatter i Obbekær. 29.12.1772, fol.416.
E: Jørgen Tøstesen den yngre. B:
1) Maren Jørgensdatter g.m. Jørgen Hansen i Høm
2) Bodil Jørgensdatter g.m. Christen Olufsen i Høm
3) Hans Jørgensen 21
4) Sofie Hedvig Jørgensdatter 18½
5) Tøste Jørgensen 14
6) Anne Jørgensdatter 13
7) Jens Jørgensen 11
8) Lene Jørgensdatter 8.
FM: morbror Hans Hansen i Obbekær.

727 Peder Iversen i Obbekær. 28.12.1772, fol.419B.
E: Ingeborg Ounildsdatter. LV: Hans Kalhave i Ribe. A:
1) bror Nis Iversen 23½, i Lintrup præstegård
2) søster Maren Iversdatter 18, i Gastrupgård
3) søster Johanne Cathrine Iversdatter 13 i Gastrupgård.
FM:
1 morbror Anders Jacobsen i Hjerting
2 morbror Poul Jacobsen i Hjerting.

728 Jens Frandsen i Kærbøl. 19.3.1773, fol.423B.
E: Abelone Hansdatter. LV: Terman Madsen i Kærbøl. B:
1) Maren Jensdatter 8
2) Hans Jensen 6
3) Margrethe Jensdatter 3
4) Karen Jensdatter 6 mdr.
FM:
1 Anders Frandsen i Nørre Farup
2 Christen Termansen i Mejlby
3 Søren Ibsen i Kærbøl.

729 Anne Hansdatter i Janderup. 3.11.1773, fol.426B.
E: Knud Christiansen. B:
1) Christian Knudsen 3
2) Karen Knudsdatter 1½
3) Hans Knudsen 5 uger.
4) Kirsten Knudsdatter, der døde efter moderen.
FM: Peder Pedersen i Janderup.

730 Gørrids Steffensdatter i Nebel. 28.12.1773, fol.430B.
E: Christen Sørensen. B:
1) Søren Christensen 7
2) Sidsel Christensdatter 5.
FM: Peder Steffensen i Hemmet sogn.

731 Hans Jensen Storbæk i Ovtrup. 23.12.1773, fol.433B.
E: Johanne Cathrine Sørensdatter . LV: Christian Vester, degn i Ovtrup. B:
1) Adam Conil Nielsen Storbæk 29, i Ovtrup
2) datter 25, enke efter Troels Knudsen i Skyhede [i Ovtrup sogn]. LV: Niels Sørensen i Ovtrup
3) Anne Nielsdatter 22
4) Anne Dorthe Nielsdatter 20.
FM: Anders Sørensen Gadegaard i Gjellerup i Varde sogn.

732 Karen Nielsdatter i Præstbøl i Nebel sogn. 27.10.1773, fol.436.
E: Jens Christensen. B:
1) Kirsten Jensdatter 12
2) Christen Jensen 10
3) Ellen Marie Jensdatter 8
4) Karen Jensdatter 6
5) Niels Jensen 4
6) Anne Jensdatter 2.
FM: morfar Niels Clausen den ældre i Sønder Bork.

733 Lene Christensdatter i Stavsø i Henne sogn. 24.3.1773, fol.439.
E: Christen Simonsen. Børn, hvis navne ikke angives
FM: morfar Christen Nielsen Aagaard i Hjedding i Ølgod sogn.

734 Hieronymus Carstensen, apoteker på Lustrupholm. 2.4.1774, fol.443B.
E: Else Cathrine Thomasdatter Clausen. LV: far Thomas Clausen rådmand i Ribe.
Første ægteskab med Elisabeth Fogh. B:
1) Clemen Anker Carstensen 24, student i København
2) Ingeborg Kirstine Carstensen 21
3) Johan Henrik Ostermann Carstensen 18, apotekerdreng i Fredericia
4) Bent Hieronymus Carstensen 17, i Ribe latinskole
5) Otto Rise Carstensen 15, i Ribe latinskole.

735 Søren Nielsen i Nørre Farup. 13.2.1773, fol.445.
E: Sara Jensdatter. LV: Hans Bjerrum i Nørre Farup. B:
1) Niels Sørensen 9
2) Jens Frands Sørensen 5.
FM:
1 Thomas Nielsen i Jernvedlund
2 Niels Nielsen i Jernvedlund.

736 Dorthe Eskildsdatter i Hyllerslev 7.3.1774, fol.448B.
Enke efter Søren Carstensen, [skifte 7.9.1773 lbnr.702]. B:
1) Carsten Sørensen 13
2) Malene Sørensdatter 10
3) Eskild Sørensen 7
4) Sæbe [Christian] Sørensen 3.
FM:
1 fars farbror Christen Sørensen i Sønder Hebo
2 fars farbror Sæbe Sørensen i Grydvad mølle

737 Peder Hansen Kjær i Hjerting. 29.6.1774, fol.461B.
E: Anne Cathrine. B:
1) Ingeborg Christine Pedersdatter 16.
FM: farbror Søren Hansen Kjær i Hjerting.
Afdøde døde 31.10.1773 i Radcliffe i grevskabet Middlesex i England.

738 Jens Gregersen Møller i Nordby sogn på Fanø. 21.12.1773, fol.465.
A:
1) mor Karen Jesdatter, enke efter Gregers Sørensen Møller, [skifte 3.6.1765 lbnr.538]
1) søster Lene Gregersdatter g.m. Søren Lassen
2) Søren Gregersen Møller 40
3) Maren Gregersdatter 32
4) Karen Gregersdatter g.m. Andreas Nielsen.

739 Mette Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.6.1774, fol.468B.
Enke efter Mathias Eskildsen, [skifte 14.7.1762 lbnr.406]. B:
1) Hans Mathiassen Eskildsen 36
2) Jens Mathiassen Eskildsen 34, i Holland
3) Anne Mathiasdatter 29
4) Mette Mathiasdatter 27
5) Niels Mathiassen Eskildsen 15

740 Margrethe Jensdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 18.1.1775, fol.471B.
E: Morten Mortensen Rødgaard. B:
1) Kirsten Mortensdatter 9
2) Anne Mortensdatter 7.
FM:
1 morbror Jes Jessen Rødgaard i Nordby sogn
2 morbror Morten Jessen Rødgaard i Nordby sogn.

741 Maren Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.2.1774, fol.475.
E: Peder Rasmussen. B:
1) Mette Pedersdatter 6
2) Rasmus Pedersen 5
3) Kirsten Pedersdatter 2.
FM: morfar Niels Mortensen i Nordby sogn.

742 Peder Mathiassen, ugift i et hus ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 1.10.1773, fol.477.
A:
0) forældre [Mathias Hansen, skifte 3.2.1758 lbnr.310 og Karen Pedersdatter, skifte 21.12.1767 lbnr.565]. B:
1) bror Hans Mathiasen 26
2) søster Karen Mathiasdatter 23.
FM: Peder Nielsen i Nordby sogn.
[Mors andet ægteskab med Søren Jensen Mortensen, skifte 6.12.1762]. B:
3) halvbror Mathias Sørensen 11.
FM:
1 farbror Hans Jensen Mortensen
2 morbror Anders Pedersen i Nordby sogn.

743 Maren Jørgensdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.1.1775, fol.479B.
E: Niels Andersen Warre. B:
1) Ellen Nielsdatter 2
2) Karen Nielsdatter 7 uger.

744 Niels Sørensen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 11.10.1774, fol.482.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Niels Jens Foght i Nordby sogn. B:
1) Maren Nielsdatter 13
2) Karen Nielsdatter 5
3) Anne Nielsdatter 3
4) Karen Nielsdatter 1.
FM: Anders Sørensen Mathiassen i Nordby sogn.

745 Anders Clausen, smed i Vangleje i Nordby sogn på Fanø. 8.10.1774, fol.484.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Søren Callesen i Nordby sogn. B:
1) Jens Andersen 1.
FM: Niels Hansen Poulsen i Nordby sogn.

746 Anders Sørensen Steffensen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.10.1774, fol.485B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jes Jessen ved Odden. B:
1) Dorthe Andersdatter 32
2) Maren Andersdatter 20.
FM: farbror Niels Sørensen Steffensen.

747 Hans Knudsen på Sønderho på Fanø. 1774, fol.487B.
A:
1) mor Mette Poulsdatter, enke efter Knud Hansen Møller, [skifte 13.1.1763 lbnr.416]. LV: bror Thomas Poulsen på Sønderho
2) bror Niels Knudsen Møller, [skifte 30.3.1772 lbnr.686]. Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 15.12.1767 lbnr.563]. B:
a Mette Nielsdatter 10.
FM: stedfar Christen Jochumsen på Sønderho.
[Niels Knudsen Møllers andet ægteskab med Kirsten Nielsdatter]. B:
b Knud Nielsen 6.
FM: Hans Knudsen Jepsen på Sønderho.

748 Anton Jensen Lassen på Sønderho på Fanø. 17.9.1774, fol.489.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thomas Sonnichsen på Sønderho. B:
1) Maren Antonsdatter g.m. Hans Hansen Ibsen på Sønderho
2) Mette Antonsdatter g.m. Søren Knudsen på Sønderho
3) Bodil Antonsdatter g.m. Hans Brinch den ældre på Sønderho
4) Anne Antonsdatter 41
5) Karen Antonsdatter 32
6) Karen Antonsdatter den ældre, død, var g.m. Niels Jensen Poulsen på Sønderho. 1B:
a Anne Nielsdatter 15.

749 Karen Nielsdatter på Sønderho. 11.6.1774, fol.492.
E: Niels Madsen Kromand. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Knudsen Jepsen på Sønderho
2) Mette Nielsdatter 28
3) Mads Nielsen Kromand 18, vanfør.

750 Hans Pedersen Madsen på Sønderho. 9.7.1774, fol.495B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Søren Brinch, sognefoged på Sønderho. B:
1) Peder Hansen Madsen 32 på Sønderho
2) Mette Hansdatter g.m. Jens Nielsen Mandø på Sønderho
3) Niels Hansen Madsen 26
4) Jeppe Hansen Madsen 24
5) Anne Hansdatter 21
6) Hans Hansen Madsen 20
7) Jes Hansen Madsen 15
8) Mette Hansdatter 13.

751 Maren Hansdatter på Sønderho. 10.10.1774, fol.498.
E: Søren Nielsen Lassen. A:
1) mor Bodil Jensdatter, enke efter Niels Johansen, [skifte 22.1.1765 lbnr.493]
2) søster Anne Nielsdatter, [skifte 22.2.1763 lbnr.427], var g.m. Calle Nielsen Tækker. B:
a Abelone Callesdatter 15
b Niels Callesen 13
3) Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Jessen, skipper på Sønderho
4) Mette Nielsdatter, død, var g.m. Svend Jensen på Sønderho, [skifte 27.5.1772 lbnr.720]. 5B:
a Jens Svendsen 16
b Johanne Svendsdatter 11
c Mette Svendsdatter 9
d Jes Svendsen 7
e Niels Svendsen 3
5) Johannes Nielsen 26

752 Hans Pedersen Jensen på Sønderho på Fanø. 24.9.1774, fol.500B.
E: Kirsten Jepsdatter. LV: far Jeppe Nielsen, skipper på Sønderho.
Første ægteskab med Karen Thomasdatter, skifte 29.5.1769 lbnr.615. B:
1) Peder Hansen 5.
FM:
1 morfar Thomas Pedersen på Sønderho
2 farbror Calle Pedersen på Sønderho.
Ophold til Abelone Hansdatter, enke efter Hans Hansen Jensen på Sønderho, [skifte 23.1.1765 lbnr.490].

753 Ellen Nielsdatter på Sønderho. 19.9.1774, fol.503.
E: Peder Lauridsen. B:
1) Niels Pedersen Lauridsen 3.

754 Jes Nielsen Thomsen på Sønderho på Fanø. 19.3.1774, fol.506.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Mathiassen på Sønderho. B:
1) Niels Jessen 2½
2) Hans Jessen 6 mdr.
FM:
1 Jens Sonnichsen
2 Niels Hansen Thomsen
3 Thomas Sonnichsen.

755 Jens Nielsen Sonnichsen på Sønderho. 19.3.1774, fol.508B.
E: Maren Jesdatter. LV: bror Hans Jessen Jepsen på Sønderho. B:
1) Mette Jensdatter 6
2) Thomas Jensen 5
3) Kirsten Jensdatter 2.
FM:
1 farbror Sønnich Nielsen Sonnichsen
2 Jens Hansen Skipper.
Aftægt efter kontrakt af 22.6.1764 til afdødes svigerfar Thomas Nielsen Skipper.

756 Mette Jensdatter i Uldal på Sønderho. 1.11.1774, fol.511.
E: Søren Nielsen Olufsen. B:
1) Kirsten Sørensdatter 6 uger.
Arv i boet til afdødes søster Karen Jensdatter.
Aftægt til afdødes svigermor Mette Olufsdatter.

757 Mathias Sørensen den yngre i Byen i Nordby sogn på Fanø. 14.12.1773, fol.513.
E: Anne Mortensdatter. LV: bror Jens Mortensen. A:
1) bror Peder Sørensen i Byen ved søn Søren Pedersen i Rindby
2) bror Mathias Sørensen den ældre, [skifte 4.10.1765 lbnr.482]. 4B:
a Niels Mathiassen 23
b Anne Mathiasdatter 15
c Søren Mathiassen 12
d Iver Mathiassen 10
3) bror Jens Sørensen, [skifte 7.5.1768 lbnr.575]. 5B:
a Søren Jensen 14
b Morten Jensen 11
c Anne Jensdatter 10
d Maren Jensdatter 8
e Karen Jensdatter 6.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Niels Pedersen.
(Sml. lbnr.430).

758 Niels Andersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.1.1775, fol.517.
A:
1) mor Mette Clausdatter g.m. Peder Sørensen Hansen på stedet
2) bror Claus Andersen 26
3) bror Jørgen Andersen 24
4) søster Karen Andersdatter 21
5) søster Mette Andersdatter 20
6) bror Hans Andersen 18
7) søster Lene Andersdatter 16.
FM:
1 Mathias Jessen Mathiassen ved Odden
2 Peder Hansen Pedersen ved Odden
3 Laurids Nielsen Mathiassen ved Odden
4 Peder Sørensen i Byen
5 Jens Jensen Clausen ved Odden.
Arv efter afdødes far Anders Nielsen, [skifte 22.2.1763 lbnr.429].

759 Hans Jepsen i Hjortvad. 4.2.1775, fol.519.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thøger Madsen i Kalvslund. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 7
2) Gunder Hansdatter 3½.
3) Lene Johanne Hansdatter 6 uger.
FM:
1 Hans Thomsen i Nørre Farup
2 Niels Pedersen i Hjortvad.

760 Hans Simonsen, ugift i Obbekær. 11.2.1775, fol.522.
A:
1) bror Jens Simonsen i Obbekær, død. 4B:
a Tøste Jensen på stedet
b Simon Jensen, der tjener på Søgård på Holmsland
c Jeppe Jensen i Obbekær
Anne Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Varming
2) søster Anne Simonsdatter g.m. Hans Sørensen i Tved, begge døde. 5B:
a Søren Hansen i Tved
b Simon Hansen i Tange
c Anne Hansdatter g.m. Jens Pedersen i Ribe
d Bodil Hansdatter, enke efter Niels Ounildsen i Tange
e Anne Margrethe Hansdatter 24.

761 Peder Nissen i Favrholt. 12.11.1774, fol.524B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jeppe Nielsen i Favrholt. B:
1) Nis Pedersen 16
2) Søren Pedersen 14½
3) Anne Cathrine Pedersdatter 10
4) Mette Marie Pedersdatter 5
5) Clemen Hansen Pedersen 7 uger.
FM:
1 Poul Mathiassen i Munkgård
2 Anders Sørensen i Spandet
3 Bendix Nielsen i Skallebæk mølle
4 Thomas Nielsen i Seem
5) Laurids Lauridsen i Varming.

762 Fledføringskontrakt i Uldal på Sønderho på Fanø. 15.12.1773, fol.###.
Mette Olufsdatter, enke efter Jens Hansen Frederiksen, skifte 30.10.1769 lbnr.612, overlader gården til datter Mette Jensdatter g.m. Søren Nielsen Jerne og udbetaler arv til datter Karen Jensdatter med FM: farbror Hans Hansen Frederiksen på Sønderho med aftægt til enken.

763 Fledføringskontrakt på Sønderho på Fanø. 3.2.1774, fol.529B.
Anne Nielsdatter, enke efter Nis Frederiksen, [skifte18.1.1754 lbnr.252], overlader gården til datter Karen Nisdatter g.m. Thomas Nielsen Nissen med arv til øvrige B:
1) Jes Nissen
2) Nis Nissen
med ophold til enken og hendes svage søn Hans Nissen.

764 Kirsten Sørensdatter i Jested. 11.2.1775, fol.531B.
E: Jeppe Villadsen. B:
1) Anne Jepsdatter 11
2) Dorthe Jepsdatter
3) Villads Jepsen 3.

765 Søren Pedersen, snedker i Gunderup. 29.10.1774, fol.537.
E: Karen Madsdatter. LV: birkedommer Fogh i Størsbøl.
Første ægteskab med Anne Thøgersdatter. B:
1) Peder Sørensen, farer til skibs fra Holland
2) Karen Sørensdatter g.m. Peder Jacobsen i Husum
3) Mette Sørensdatter 29, i Ribe
4) Rebekka Sørensdatter 25, i Ribe.
FM:
1 fasters mand Hans Nissen i Rovsthøje
2 søskendebarn Steffen Tøstesen i Gunderup.

766 Mette Nielsdatter på Mandø. 19.9.1774, fol.542B.
E: Hans Lauridsen. A:
1) mor Mette Nielskone. LV: Mikkel Nielsen
2) søster Maren Nielsdatter 37.FM: Hans Lambertsen.

767 Kirsten Jørgensdatter i Obbekær. 19.4.1775, fol.545B.
E: Jørgen Tøstesen den ældre.
Første ægteskab med [Nis Pedersen, skifte 18.6.1746 lbnr.102]. B:
1) Jørgen Nissen, skifte 14.3.1767 lbnr.530. E: Ingeborg Ounildsdatter, nu enke efter Peder Iversen, [skifte 28.12.1772 lbnr.727]. 1B:
a Hans Jørgensen 10
2) Mads Nissen 35
3) Holden Nissen i Obbekær.

768 Thomas Nielsen Saaby i Seem. 18.1.1775, fol.546B.
A:
1) søster Sidsel Saaby g.m. Jens Hansen Due i Lovrup på Trøjborg gods
2) bror Andreas [Nielsen] Saaby, præst i Rye, [skifte Tyrsting herred gejstlig 8.11.1773 lbnr.69. 3B:
a Ingeborg Helene Saaby 22
b Margrethe Saaby 18
c Niels Saaby 16.
FM: Niels Munch i Pindsmølle [i Sønder Vissing sogn].
Afdøde døde april 1774 i Lovrup.

769 Fledføringskontrakt på Sønderho. 7.4.1775, fol.549B.
Jens Thomsen og hustru Maren Jesdatter på Sønderho får aftægt og overlader gården til datter Mette Jesdatter, der ægter Jens Jensen Sonnichsen og giver arv til øvrige børn B.
3) Anne Jesdatter g.m. Peder Hansen Madsen på Sønderho.
Hendes første ægteskab med Niels Thomsen [Møller, skifte 11.9.1747 lbnr.124]. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Nissen
2) Jes Nielsen Thomsen, død. 1B:
a Niels Jessen 3½.

770 Anne Mikkelsdatter i Mejlby. 17.6.1775, fol.551B.
E: Niels Pedersen. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter 2.
FM:
1 morfar Mikkel Ibsen
2 farfar Peder Nielsen i Mejlby.

771 Helvig Thomasdatter i Kærbøl. 17.6.1775, fol.553.
E: Jens Lønne. B:
1) Else Jensdatter 18.
FM: Mikkel Nielsen i Nørre Farup.

772 [Mette] Eppinger i Hjerting. 30.6.1774, fol.554B.
Enke efter [Henrik Vilhelm] Tillisch. B:
1) Anne Sofie Tillisch, enke efter [Gustav Christian] Rehbinder. LV: tolder Møller i Hjerting
2) Henrik Vilhelm Tillisch, amtmand i Stavanger, [begravet Stavanger 17.12.1761, var g.m. Helene Margrethe von Krogh]. 5B:
a [Mette Hedvig Tillisch, døbt Stavanger 21.1.1754]
b [Frederik Tillisch, døbt Stavanger 11.5.1755]
c [Martha Tillisch, døbt Stavanger 6.7.1758]
d [Nikoline Antoinette Helene Margrethe Tillisch, døbt Stavanger 13.9.1759]
e [Georg Frederik Tillisch, døbt Stavanger 13.10.1760].
FM: [Godske Hans] von Krogh, stiftamtmand til Søholt [i Krønge sogn] på Lolland.
Litteratur: Gravskrifter fra Stavanger domkirke af E. A. Thomle i: Personalhistorisk tidsskrift 1884 side 97-128, heri side 118 gravskrift for Henrik Vilhelm Tillisch.

773 Mette Ibsdatter Windfeld på Tanderupgård [i Farup sogn]. 30.9.1775, fol.556B, næste protokol fol.537.
E: Terman Simonsen. B:
1) Maren 9
2) Karen 8. (Alder angivet 1781).
FM:
1 fars svigerfar Terman Madsen, sognefoged i Kærbøl
2 fars svoger Troels Ibsen Windfeld i Ribe
3 fars svoger Hans Ibsen Windfeld på Lundgård.
Bevilling til uskiftet bo af 25.11.1774.
Samfrændeskifte 10.10.1781.

774 Anne Mortensdatter i Nørre Farup. 7.10.1775, fol.557.
E: Niels Gregersen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 5
2) Johanne Nielsdatter 3
3) Anne Nielsdatter 4 uger.
FM:
1 morfars halvbror Rasmus Nygaard i Farup
2 mosters mand Jens Tved i Ribe
3 mosters mand Niels Skade i Farup
4 mosters mand Niels Iversen i Kærbøl.

775 Erik Jochumsen i Klelund i Lindknud sogn. 1.5.1775, fol.561B.
E: Anne Andersdatter. LV: far Anders Lauridsen i Hjarup sogn i Koldinghus amt. B:
5) Kirsten Eriksdatter
6) Anders Eriksen 10
7) Hans Eriksen 7.
FM:
1 Knud Hansen i Ravnholt i Gesten sogn
2 Peder Ebbesen i Okslund.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter, [skifte 17.1.1759 lbnr.349]. B:
1) Gertrud Eriksdatter g.m. Thyge Olufsen i Gerndrup i Brørup sogn
2) Maren Eriksdatter 23
3) Dorthe Eriksdatter 21
4) Anne Eriksdatter 17.
FM: Jeppe Mortensen i Klelund.

776 Niels Iversen i Nebel. 29.12.1774, fol.565.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Peder Nielsen i Sønder Bork. B:
1) Maren Nielsdatter 10
2) Inger Nielsdatter 6
3) Anne Margrethe Nielsdatter 3
4) Anne Kirstine Nielsdatter 1
5) Johanne Kirstine Nielsdatter 3 mdr den 23.11.1775.
FM:
1 Christen Iversen i Sønder Bork
2 Adser Graversen i Lønne sogn.

777 Barbara Clausdatter i Toftnæs. 20.11.1775, fol.567B.
E: Peder Steffensen. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 26, g.m. Jens Jørgensen i Toftnæs
2) Karen Pedersdatter 23, g.m. Jens Nielsen i Toftnæs
3) Steffen Pederen 19
4) Kirsten Pedersdatter 17.
FM: Jes Christensen i Toftnæs.

778 Peder Elling, kontrollør, vejer og måler i Hjerting. 20.11.1775, fol.571.
E: Else Marie Nielsdatter Rømer.
Bevilling til uskiftet bo af 3.9.1762.

779 Niels Ounildsen i Tange. 15.2.1775, fol.571B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Hans Kalhave i Ribe. B:
4) Abild Kirstine Nielsdatter 10
5) Anne Nielsdatter 7
6) Hans Nielsen 5
7) Jørgen Nielsen 2½.
FM:
1 Søren Hansen i Tved
2 Simon Hansen i Tange
3 Adser Lauridsen i Ribe.
Første ægteskab med [Abild Cathrine Clausdatter, skifte 1.3.1752 lbnr.199]. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jørgen Jensen i Vester Vedsted.
Andet ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter, skifte 24.1.1761 lbnr.394]. B:
1) Niels Nielsen 19
2) Ounild Nielsen 17.
FM:
1 Nikolaj Laugesen i Kærbøl
2 Niels Pedersen i Tange.

780 Karen Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 8.5.1775, fol.574B.
E: Gregers Pedersen. B:
3) Anne Gregersdatter 5.
Første ægteskab med Hans Jessen Møller, [skifte 19.9.1763 lbnr.444]. B:
1) Karen Hansdatter 19
2) Anne Hansdatter 16.
FM: morfar lille Niels Mortensen ved Odden.

781 Jørgen Sørensen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 25.8.1775, fol.577B.
Enke efter Mette Pedersdatter, skifte 10.2.1769 lbnr.609. B:
1) Mette Jørgensdatter 31, der overtager stedet
2) Karen Jørgensdatter g.m. Hans Mathiassen Eskildsen i Byen i Nordby sogn
3) Peder Jørgensen 29
4) Johanne Jørgensdatter 27
5) Kirsten Jørgensdatter 21
6) Anne Jørgensdatter 12.
FM:
1 Niels Lassen i Rindby
2 Peder Andersen i Rindby
3 Søren Andersen i Rindby.

782 Jens Sonnichsen, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.8.1775, fol.580B.
A:
0) forældre [Sonnich Jensen, skifte 7.12.1752 lbnr.221 og Mette Jesdatter, skifte28.1.1758 lbnr.309]
1) søster Maren Sonnichsdatter g.m. Niels Hansen Pedersen ved Odden
2) søster Maren Sonnichsdatter 28.
Afdøde døde ved Kap det gode Håb 14.5.1773.

783 Søren Jessen, skipper ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.4.1774, fol.582.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Callesen ved Odden. B:
1) Jens Sørensen 25 i Hjerting
2) Ellen Sørensdatter 22
3) Karen Sørensdatter 20.
FM:
1 farbror Hans Jessen den ældre i Nordby sogn
2 farbror Hans Jessen den yngre i Nordby sogn.

784 Niels Pedersen Iversen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 18.2.1774, fol.586.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Sørensen i Byen. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Mathias Nielsen 6.
FM:
1 farbror Jens Pedersen Nielsen ved Odden
2 fasters søn Peder Andersen i Rindby.

785 Karen Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.8.1775, fol.589.
E: Jes Hansen, tømrer. A:
1) søster Anne Marie Nielsdatter 59 i Nordby sogn.
FM: Søren Callesen i Nordby sogn.

786 Anders Hansen Fanninger ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 16.10.1775, fol.590B.
E: Anne Sørensdatter. LV: svoger Jes Jessen i Nordby sogn. B:
1) Søren Andersen 11
2) Anne Cathrine Andersdatter 6.
FM:
1 morbror Hans Sørensen Tysk i Nordby sogn
2 Anders Pedersen ved Odden.

787 Poul Pedersen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 17.3.1775, fol.592.
E: Anne Andersdatter. LV: Søren Callesen ved Odden. B:
1) Peder Poulsen 12.
FM: farbror Morten Pedersen ved Odden.

788 Lene Andersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.3.1775, fol.593.
Enke efter Hans Poulsen, [skifte 12.11.1762 lbnr.422]. A:
1) bror Niels Andersen, død. 2B:
a Anders Nielsen 33
b Maren Nielsdatter, [skifte 30.3.1764 lbnr.471], var g.m. Niels Hansen Svarre. 1B:
1 Niels Nielsen Svarre
2) søster Dorthe Andersdatter, [skifte 23.8.1768 lbnr.583], var g.m. Niels Pedersen Jessen. 5B:
a Peder Nielsen 28
b Anne Nielsdatter 27
c Anders Nielsen 26
d Niels Nielsen 24
e Voldborg Nielsdatter 19.

789 Anne Terkildsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 18.11.1775, fol.594B.
E: Gregers Frandsen. B:
1) Frands Gregersen 16.
FM: Jens Pedersen i Nørby som beslægtet.

790 Peder Gregersen ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 29.5.1775, fol.596.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Søren Nielsen i Nordby sogn.
Første ægteskab med Anne Jepsdatter, [skifte 20.2.1771 lbnr.634.] B:
1) Gregers Pedersen 39
2) Mette Pedersdatter g.m. Niels Hansen Svarre i Nordby sogn
3) Anne Pedersdatter 35
4) Anne Pedersdatter 29
5) Jeppe Pedersen 26
6) Voldborg Pedersdatter 26.

791 Hans Andersen, ugift på Fanø. 12.12.1775, fol.601.
A:
1) mor Mette Clausdatter g.m. Peder Sørensen Hansen
2) bror Claus Andersen
3) bror Jørgen Andersen
4) søster Karen Andersdatter 24
5) søster Mette Andersdatter 23
6) søster Lene Andersdatter 19.
Arv efter
1 far store Anders Nielsen, skifte 22.2.1763 lbnr.429
2 bror Niels Andersen, skifte 5.1.1775 lbnr.758.

792 Kirsten Hansdatter, ugift på Fanø. 12.12.1775, fol.601B.
A:
1) mor Anne Sørensdatter g.m. Niels Sørensen Callesen på Fanø
2) bror Jes Hansen 8
3) halvbror Hans Nielsen 2.
FM: Søren Mathiassen på Fanø.
Arv efter afdødes far Hans Jessen Mathiassen, [skifte10.12.1768 lbnr.586].

793 Mathias Nielsen på Sønderho på Fanø. 15.7.1775, fol.602.
E: Mette Nielsdatter. LV: Thomas Sonnichsen på Sønderho. B:
1) Anne Mathiasdatter 21
2) Jens Mathiassen 16
3) Morten Mathiassen 12
4) Niels Mathiassen 3.
FM: Søren Brinch, sognefoged på Sønderho.

794 Mette Hansdatter Knude, ugift på Sønderho på Fanø. 3.6.1775, fol.604B.
A:
1) søster Abelone Hansdatter g.m. Anders Hansen Olufsen på Sønderho
2) halvbror Mads Hansen Knude, [skifte 10.7.1747 lbnr.119]. 5B:
a Hans Madsen Knude på Sønderho 36
b Anne Madsdatter g.m. Thyge Nielsen, degn på Sønderho
c Mette Madsdatter 32
d Karen Madsdatter 30
e Frederik Madsen 28 på Sønderho.

795 Hans Jessen på Sønderho. 12.12.1775, fol.606B.
A:
1) mor g.m. Mikkel Sonnichsen på Sønderho
2) bror Niels Jessen3½.
FM: Jens Sonnichsen.
Arv efter far Jens Nissen Thomsen.

796 Laurids Lauridsen Lillegaard på Sønderho på Fanø. 22.4.1775, fol.607.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Sørensen, skrædder på Sønderho. A:
0) [mor Else Pedersdatter i Vedersø, skifte Åbjerg 20.11.1749 side 119. Andet ægteskab med Jens Madsen]
1) halvsøster Maren [Jensdatter], uvist hvor
2) halvsøster Anne Kirstine [Jensdatter] gift i Vedersø i Hind herred.
Afdøde var født i Vedersø.

797 Overførsel af arv til Riberhus amt. 20.1.1775, fol.608B
Tilladelse af 20.1.1775 til at overføre arv fra Koldinghus amt til Riberhus amt til [Laurids Lauridsen Skytte] efter far [Laurids Mikkelsen] Skytte, birkedommer [i Hastrup birk] til mor [Ursula Marie Windfeld] nu g.m. Jens Ørsted, toldbetjent og visiterer på Sønderho på Fanø.
(Sml. lbnr.967).

798 Mette Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.1.1776, fol.612B.
E: Søren Callesen. B:
2) Niels Sørensen Callesen 31
3) Anne Sørensdatter g.m. Anders Sørensen Mathiassen.
Af første ægteskab B:
1) Anders Callesen, [skifte 23.9.1767 lbnr.566]. B:
a Anders Andersen 15
b Anne Andersdatter 11.

799 Peder Christensen, tøjrsmed i Jested. 24.6.1775, fol.615.
Enkemand. B:
1) Christiane Pedersdatter 28 g.m. Christen Madsen på stedet
2) Peder Pedersen 20
3) Dorthe Pedersdatter 17.
FM: mosters mand Nis Johansen i Hjortespring i Herlev ved København.

800 Jes Pedersen i Vodder. 14.10.1775, fol.618B.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Nielsen Tønder i Vodder. B:
1) Peder Jessen 29
2) Hans Jessen 28
3) Niels Jessen 26
4) Kaj Jessen 21.
FM: Nis Clausen i Åved.

801 Sæbe Sørensen [Bruun i Grydvad mølle]. 6.4.1776, fol.621B.
E: Anne Marie [Christensdatter].
Enken fordeler 120 rdl efter testamente af 22.5.1767. A:
1) søster Irmgard Christensdatter g.m. Christen Jensen i Husted i Lunde sogn
2) bror Christen Sørensen i Sønder Hebo, død. 6B:
a Peder Christensen i Sønder Hebo
b Søren Christensen i Hyllerslev
c Carsten Christensen i København
d Elisabeth Christensdatter 21
e Sæbe Christensen 15
f Malene Christensdatter 10
3) bror Carsten Sørensen i Hyllerslev, [skifte 20.7.1773]. 1B:
a Søren Carstensen i Hyllerslev, [skifte 7.9.1773 lbnr.702]. 4B:
1 Carsten Sørensen 15
2 Malene Sørensdatter 12
3 Eskild Sørensen 9
4 Sæbe Christian Sørensen 5
4) søster Pernille Christensdatter g.m. Hans Knudsen i Rødebæk, begge døde. 4B:
a Søren Hansen i Rødebæk
b Knud Hansen i Rødebæk
c Anne Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Tranbjerg
d Malene Hansdatter, død, var g.m. [Peder Christensen i Store Darum]. 2B:
1 Hans Christian [Pedersen]
2 Carsten [Pedersen].

802 Margrethe Pedersdatter Krondal i Gravengård i Brørup sogn18.3.1771, fol.622B.
Enke efter Jens Hellesen Uttrup, herredsskriver, [skifte 8.12.1761 lbnr.397].
Testamente af 22.11.1737.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) søster Maren Pedersdatter Krondal, død. Første ægteskab med Johan Mikkelsen Hartmann, skovrider i Skellet i Dronninglund sogn i Vendsyssel. B:
a Kirsten Elisabeth Johansdatter Hartmann g.m. Jens Jensen Møllehave i Hørfrødam i Dorf i Dronninglund sogn, der begge døde under dette skifte
b Else Johansdatter.
Maren Pedersdatter Krondals andet ægteskab med Niels Jensen i Dronninglund sogn. Ingen børn
2) søster Helle Pedersdatter Krondal, død, var g.m. Steffen Frandsen i Hals. 3B:
a Niels Steffensen i København, der døde 21.9.1772, attest fra Nikolaj kirke. E: Martha Sofie Arentsdatter, der ægter Niels Knudsen Aaslund, kvarterkommissær i København
b Else Margrethe Steffensdatter g.m. Jens Andersen Gerlev, tømrersvend i København
c Anne Margrethe Steffensdatter, enke efter Mads Andersen, arbejdsmand i København.

803 Lorents Brylov i Holsted. 13.1.1776, fol.640B.
E: Birthe Christensdatter. B:
2) Christen Lorentsen 13
3) Esther Lorentsdatter 11
4) Jytte Lorentsen 5
5) Mette Marie Lorentsdatter 2.
FM:
1 Peder Nielsen i Sønder Holsted
2 Johannes Andersen i Nørre Holsted
3 Christen Vinding i Skovhøj.
Første ægteskab med [Esther Jepsdatter]. B:
1) Jesper Krag Brylov 25, i Holsted.

804 Baltser Jensen i Bobøl [i Føvling sogn]. 22.4.1776, fol.643.
E: Marie Pedersdatter. LV: Peder Poder i Bække. B:
1) Lene Baltsersdatter g.m. Christen Nielsen i Amsterdam
2) Jens Baltsersen 19, på skibsrejse til Surinam
3) Jeppe Baltsersen 15.
FM: Jeppe Mortensen i Klelund.

805 Ingeborg Pedersdatter i Nebel. 2.4.1776, fol.645.
E: Adam Henrik Jensen.
Første ægteskab med Christen Adsersen, [skifte 13.4.1772 lbnr.677]. B:
1) Mette Marie Christensdatter 8
2) Adser Christensen 6
3) Christen Christensen 3.
FM:
1 morbror Peder Pedersen i Nørhede i Lyne sogn
2 morbror Christen Pedersen i Obling i Sønder Bork sogn.

806 Samuel Basballe, foged på Estrup [i Malt sogn]. 11.11.1772, fol.649B.
A:
0) forældre [Rasmus Jacobsen Basballe, præst i Gamtofte på Fyn, død 13.1.1738 og Maren Hansdatter Bølling, begravet Assens 25.7.1740]
1) bror Christian Basballe, kaptajn og stadskonduktør i København
2) bror Abraham Basballe i Århus
3) bror Jacob [Rasmussen] Basballe, præst i Barløse på Fyn, [død10.4.1755]. 1B:
a Sara Basballe. FM: stedfar successor i Barløse Oluf [Jacobsen] Hvalsø
4) søster, død. E: Carl Jaster, skovrider på Rosenvold i Bjerre herred. 2B:
a Anne Rebekka Jaster 25
b Christian Jaster 21.

807 Carsten Hansen, landmåler i Kærbøl. 7.6.1776, fol.662B.
E: Karen Mortensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1776.

808 Karen Madsdatter i Gunderup. 13,1,1776, fol.663.
Enke efter Søren Pedersen, snedker, [skifte 29.10.1774 lbnr.765]. A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Christen Pedersen i Vejrs i Oksby sogn
2) søster Gunder Madsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Nørballe i Ho sogn. 2B:
a Karen Hansdatter 40
b Maren Hansdatter 40.
FM: Steffen Tøstesen i Gunderup.

809 Maren Mathiasdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.7.1776, fol.669.
E: Hans Jessen Oldefar den yngre. B:
1) Mette Hansdatter 9
2) Anne Hansdatter 6.

810 Mette Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 27.11.1776, fol.672B.
Enke efter Jørgen Laugesen, [skifte 14.4.1758 lbnr.337]. B:
1) Anne Jørgensdatter 24.
FM:
1 Lauge Nielsen Mathiassen ved Odden
2 morbror Jens Jensen ved Odden.

811 Dorthe Andersdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.1.1776, fol.674.
E: Søren Mathiassen. B:
1) Anders Sørensen 30
2) Sidsel Sørensdatter g.m. Jens Nielsen Mathiassen
3) Anne Sørensdatter g.m. Niels Sørensen Callesen
4) Ellen Sørensdatter 20.

812 Mathias Hansen ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 11.12.1776, fol.676.
E: Anne Andersdatter. A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Laurids Mortensen Rødgaard i Nørby
2) bror Anders Hansen Andersen 45, i Nordby sogn
3) bror Jens Hansen Andersen 34, i Holland
4) søster Karen Hansdatter g.m. Gregers Pedersen i Nordby sogn
5) søster Dorthe Hansdatter 30
6) søster Mette Hansdatter 28
7) søster Anne Hansdatter 26.

813 Søren Sørensen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.12.1774, fol.679B.
E: Maren Hansdatter. LV: halvbror Morten Hansen Oldefar i Nordby sogn. B:
1) Søren Sørensen 19
2) Karen Sørensdatter 17
3) Maren Sørensdatter 10
4) Karen Sørensdatter 9
5) Mathias Sørensen 6
6) Lene Sørensdatter 2.
FM: fars søskendebarn Jeppe Hansen ved Odden.

814 Søren Hansen, buntmager ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 29.11.1775, fol.681.
E: Anne Andersdatter. LV: bror Laurids Andersen ved Odden. A:
1) næstsøskendebarn Anders Nielsen Varre i Nordby sogn
2) næstsøskendebarn Anders Jensen Ende i Nordby sogn
3) næstsøskendebarn Karen Jensdatter, enke efter Søren Jessen ved Odden i Nordby sogn, [skifte 24.4.1774 lbnr.783].

815 Karen Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 25.8.1775, fol.683B.
E: Hans Hansen Oldefar. B:
1) Maren Hansdatter 40
2) Peder Hansen Oldefar
3) Morten Hansen Oldefar 30
4) Karen Hansdatter 28
5) Ellen Hansdatter 24
6) Margrethe Hansdatter 20
7) Mathias Hansen 19.
FM:
1 Hans Jessen ved Odden
2 Jes Hansen, tømrer ved Odden.

816 Jens Jensen på Sønderho på Fanø. 7.2.1777, fol.686B.
A:
1) mor [Maren Jensdatter] g.m. Jens Antonsen Madsen på Sønderho
2) søster Mette Jensdatter
3) bror Thomas Jensen
4) søster Kirsten Jensdatter.
Afdødes far var Jens Nielsen Sonnichsen, [skifte 19.3.1774 lbnr.755].

817 Søren Maden på Sønderho. 3.2.1776, fol.687B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Hansen Harreby på Sønderho. B:
1) Anne Sørensdatter 20
2) Karen Sørensdatter 18
3) Maren Sørensdatter 10.
FM:
1 morbror Søren Knude på Sønderho
2 fars svoger Thomas Hansen Skipper på Sønderho.

818 Johanne Hansdatter på Sønderho. 6.2.1776, fol.689.
E: Niels Hansen Knudsen. B:
2) Karen Nielsdatter 24
3) Karen Nielsdatter 20.
FM: Hans Nielsen Uldal på Sønderho.
Første ægteskab med Thyge Pedersen, skifte 20.5.1748 lbnr.153. B:
1) Maren Thygesdatter g.m. Jens Jensen Poulsen den yngre på Sønderho.

819 Maren Christensdatter på Sønderho. 6.2.1776, fol.691.
E: Thomas Jørgensen, smed. B:
1) Søren Thomsen 29
2) Anne Thomasdatter 28
3) Ingeborg Thomasdatter 27
4) Jørgen Thomsen26.
FM:
1 Mads Hansen Degn
2 Peder Jessen.

820 Niels Nielsen Lauridsen på Sønderho. 11.11.1776, fol.693.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Søren Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. B:
1) Johan Nielsen 3.
FM: morfar Niels Jessen Poulsen på Sønderho.

821 Johanne Jensdatter på Sønderho. 7.12.1776, fol.694.
Enke efter Hans Pedersen Madsen, [skifte 9.7.1774 lbnr.750]. B:
1) Peder Hansen Madsen 34 på Sønderho
2) Mette Hansdatter g.m. Jens Nielsen Mandø på Sønderho
3) Niels Hansen Madsen 28
4) Jeppe Hansen Madsen 26
5) Anne Hansdatter 23
6) Hans Hansen Madsen 22
7) Jes Hansen Madsen 19
8) Mette Hansdatter g.m. Jens Nielsen Mandø på Sønderho.

822 Lille Anders Hansen på Sønderho. 7.12.1776, fol.696.
E: Inger Clemensdatter. FM: Søren Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. A:
1) halvbror Søren Sørensen Knudsen, [skifte 25.2.1766 lbnr.511].3B:
a Anne Sørensdatter, enke efter Søren Madsen Lassen på Sønderho
b Søren Sørensen Knudsen 38
c Margrethe Sørensdatter 30
2) halvsøster Mette Sørensdatter, død. 1B:
a Maren Antonsdatter, enke efter Peder Nielsen, [skifte 14.6.1768 lbnr.591].

823 Peder Nissen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.5.1775, fol.698.
Enkemand efter [Karen Gregersdatter, skifte 7.3.1770 lbnr.624]. B:
1) Niels Pedersen Nissen 20
2) Dorthe Pedersdatter 19, der død, skifte 18.12.1776 fol.701B
3) Anne Pedersdatter 12.
FM:
1 farbror Søren Nissen i Novrup
2 farbror Jens Nissen i Fovrfeld.

824 Jens Hansen Ludvig i Tarp i Billum sogn. 16.1.1777, fol.703B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Christen Knudsen i Billumgård. B:
1) Maren Jensdatter 24
2) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Lauridsen, smed i Varde
3) Hans Jensen.

825 Malene Boch i Kærbøl. 14.6.1777, fol.708B.
E: Jens Borring, grænsekontrollør. B:
1) Anne Kirstine Borring 8.


Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1777-1785
B 9 - 1220

826 Mads Hansen på Hillerupholm i Nørre Farup sogn. 17.6.1777, fol.1.
A:
1) mor Maren Christensdatter
2) bror Niels Hansen i Sønder Vejrup
3) bror Christen Hansen i Nørre Vejrup
4) søster Karen Hansdatter, død. Af første ægteskab B:
a Lene Marie Eskildsdatter 14
b Maren Eskildsdatter 12
c Maren Eskildsdatter 8.
FM:
1 farfar Eskild Eskildsen i Jyllerup i Årre sogn
2 morbror Christen Hansen.
Karen Hansdatter andet ægteskab med Søren Hansen i Jyllerup. B:
d Eskild Sørensen 4.
FM: Jens Christensen i Hinkbøl i Grimstrup sogn.

827 Maren Lauridsdatter i Sønderballe i Ho sogn. 17.8.1776, fol.3.
E: Jens Sørensen. B:
1) Søren Jensen 17.
FM: Christen Grønbjerg i Ho.
Ophold til afdødes mor Kirsten Pedersdatter, enke efter Laurids Rasch. LV: Søren Gundesen i Ho.

828 Hans Jepsen i et hus ved Læborg kirke under Ribe Hospital. 4.11.1777, fol.8B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jacob Nielsen i Drostrup. B:
1) Niels Hansen 8
2) Mette Kirstine Hansdatter 5.
FM: Thomas Mortensen i Drostrup.

829 Mette Terkildsdatter i Lundager i Lunde sogn. 24.4.1777, fol.10.
E: Jens Sørensen. B:
1) Terkild Jensen 2.
FM: morbror Bertel Terkildsen i Vejrup i [Sønder] Vium sogn.

830 Sidsel Nielsdatter i Hyllerslev. 27.9.1777, fol.13.
E: Frands Hansen. B:
1) Birthe Frandsdatter 4 uger.
FM: morfar Niels Hansen i Hyllerslev.
Desuden nævnes
1 enkemandens far Hans Frandsen i Myrtue [i Hostrup sogn]
2 afdødes søster Kirsten Nielsdatter
3 afdødes søster Karen Nielsdatter.

831 Mathias Pedersen i et hus ved Læborg kirke under Ribe Hospital. 17.3.1777, fol.16.
E: Anne Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen i Gammelby. B:
1) Karen Mathiasdatter 19.
FM: mosters mand Thomas Mortensen i Drostrup.

832 Tulle Clausen i Galtho. 5.3.1777, fol.20B.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Pedersen i Hovborg. B:
1) Christen Tullesen
2) Claus Tullesen 27
3) Kirsten Tullesdatter 18.

833 Søren Hartvigsen i Klelund i Lindknud sogn. 27.9.1777, fol.24.
E: Dorthe Eriksdatter. LV: Jeppe Mortensen in Klelund. B:
1) Hartvig Sørensen 9 mdr.
FM: Niels Pedersen i Klelund.

834 Niels Nielsen Fanninger i Hjerting. 23.2.1773, fol.27.
E: Edel Christensdatter Møller. LV: [Michael] Møller, tolder i Hjerting. B:
7) Jens Nielsen Fanninger 14
8) Peder Nielsen Fanninger 13.
FM: Svend Mathiassen i Hjerting.
Første ægteskab med [Johanne Christensdatter, skifte 19.1.1758 lbnr.315]. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Studsig [i Horne sogn]
2) Christen Nielsen Fanninger 27, der døde
3) Lene Nielsdatter 24, der ægter Hans Poulsen i Agerskov
4) Niels Nielsen Fanninger 22
5) Eleonora Nielsdatter 17, der ægter Hans Jensen, der overtager gården og giver ophold til enken.
FM: Hans Sattrup, guldsmed i Hjerting.
Desuden nævnes Hans Jensens far Jens Hansen i Hjerting.

835 Mads Madsen på Sønderho. 9.9.1775, fol.31B.
Enkemand efter [Maren Mathiasdatter, skifte 7.11.1766 lbnr.508]. B:
1) Mathias Madsen 35, på sørejse til Ostindien
2) Hans Madsen 33, skipper, der farer fra Holland
3) Anne Madsdatter den ældre 29
4) Kirsten Madsdatter 28
5) Anne Madsdatter den yngre 18.
FM:
1 søskendebarn Mathias Antonsen på Sønderho
2 Thomas Jensen Clausen på Sønderho.

836 Anne Pedersdatter på Sønderho. 11.11.1776, fol.34.
Enke efter Hans Mikkelsen, [skifte 29.11.1754 lbnr.269]. B:
1) Karen Hansdatter 28
2) Peder Hansen 27, farer fra Holland.

837 Peder Nielsen Jensen på Sønderho. 1.3.1777, fol.36.
A:
1) bror Niels Nielsen Jensen, død. 1B
a Maren Nielsdatter g.m. Erik Christensen, smed på Sønderho
2) bror Jens Nielsen Jensen, død. 1B:
a Mette Jensdatter, enke efter Laurids Lauridsen på Sønderho
3) søster Karen Nielsdatter, [skifte 16.2.1762 lbnr.400], var g.m. Niels Pedersen Knudsen. 2B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Peder Jessen på Sønderho
2) Anne Nielsdatter, [skifte 31.10.1769 lbnr.613], var g.m. Niels Andersen Jørgensen på Sønderho. 3B:
1) Niels Nielsen 14
2) Karen Nielsdatter 12
3) Else Nielsdatter 8.

838 Kirsten Nielsdatter på Sønderho. 1.11.1777, fol.38.
E: Hans Pedersen Krøger. B:
1) Edel Hansdatter g.m. Søren Thomsen på Sønderho
2) Maren Hansdatter 17.
FM: morbror Johannes Nielsen Mathiassen på Sønderho.

839 Mads Hansen Ibsen på Sønderho. 1.11.1777, fol.39B.
E: Mette Pedersdatter. LV: bror Thomas Pedersen på Sønderho. B:
1) Anne Madsdatter 37
2) Karen Madsdatter 35
3) Hans Madsen Ibsen 33
4) Sidsel Madsdatter 27
5) Maren Madsdatter 24
6) Mette Madsdatter 21.

840 Mathias Nielsen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 10.9.1776, fol.41B.
E: Karen Nielsdatter. LV: svoger Laurids Christensen i Nordby sogn. B:
1) Anne Mathiasdatter 29
2) Mette Mathiasdatter 27
3) Karen Mathiasdatter 20
4) Johanne Mathiasdatter 17
5) Anne Mathiasdatter 15
6) Niels Mathiassen 14.
FM:
1 morbror Søren Nielsen Sørensen i Nørby
2 Jens Mathiassen i Nørby
3 Niels Iversen Esbjerg i Nørby
4 Hans Mathiassen Jessen i Nørby
5 Hans Mortensen Jessen i Nørby
6 Hans Lauridsen i Byen, alle beslægtede.

841 Hans Mathiassen, ugift i et hus ved møllen i Nordby sogn på Fanø. 22.2.1777, fol.44B.
A:
1) søster Karen Mathiasdatter 26
2) halvbror Mathias Sørensen 16.
FM:
1 Peder Nielsen i Nørby
2 Søren Nielsen til Store Nielses i Nørby.

842 Hans Pedersen Clausen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.11.1777, fol.47.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Søren Callesen i Nordby sogn. B:
7) Maren Hansdatter 5.
FM: morbror Søren Terkildsen i Nordby sogn.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 2.10.1755 lbnr.281. B:
1) Mette Hansdatter 27
2) Niels Hansen 25
3) Anne Hansdatter 21.
FM: morbror Lille Niels Mortensen ved Odden
Andet ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 5.3.1770 lbnr.626. B:
4) Peder Hansen 16
5) Anne Hansdatter 13
6) Anders Hansen 11.
FM: Claus Clausen i Nordby sogn.

843 Anders Madsen på Blåvand eller Vandflod [i Oksby sogn]. 29.10.1777, fol.49B.
E: Anne Bakkensdatter LV: Jens Jensen Bakkensen på Blåvand. B:
Første ægteskab med Maren Pedersdatter. B:
1) Mads Andersen, farer til søs fra Amsterdam
2) Peder Andersen, død. B:
a Maren Pedersdatter 28
b Jens Pedersen 25, farer til søs fra Amsterdam
c Anders Pedersen 23, farer til søs fra Amsterdam
d Mette Pedersdatter 3.
FM:
1 stedfar Laurids Jensen Mejls på Blåvand.
2 Peder Bakkensen i Nørre Oksby
3 Hans Bakkensen i Nørre Oksby.

844 Mikkel Ibsen i Kærbøl i Nørre Farup sogn. 10.1.1778, fol.52, 65.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Pedersen i Tanderup. B:
1) datter, død, var g.m. Niels Pedersen i Mejlby. 1B:
a en datter
2) Anne Cathrine Mikkelsdatter 23, forlovet med Martin Jepsen i Kærbøl
3) Ib Mikkelsen 21, der overtager gården
4) Karen Mikkelsdatter 17½
5) Hans Mikkelsen 15.
FM:
1 Søren Ibsen i Kærbøl
2 Anders Thomsen i Kirkeby.

845 Mette Kirstine Jørgensdatter i Nørballe i Ho sogn. 7.6.1777, fol.54B.
E: Hans Hansen. B:
1) Maren Hansdatter 8
2) Jørgen Hansen 3.
FM:
1 morfar Jørgen Nielsen Jepsen
2 Boye Sørensen i Ho
3 Søren Gundesen.

846 Peder Sørensen Eg i Asserbøl [i Lindknud sogn]. 14.2.1778, fol.60.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Christensen i Høllund i Vorbasse sogn. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Morten Hansen i Kidholm [i Lindknud sogn]
2) Dorthe Pedersdatter g.m. Jørgen Nielsen i Terpling [i Åstrup sogn]
3) Søren Pedersen
4) Kirstine Marie Pedersdatter.

847 Søren Hansen Ellens ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 23.2.1778, fol.61.
E: Kirsten Pedersdatter.
Aftægtskontrakt af 15.1.1778.
Testamente af 12.3.1764.
Hans A:
1) bror Søren Hansen Ellens den ældre, død. 2B:
a Peder Sørensen Hansen
b Anne Sørensdatter g.m. Jens Jensen Clausen den ældre
2) bror Morten Hansen Ellens, død, var g.m. [Mette Jensdatter, skifte 24.1.1757 lbnr.303]. B:
a Ingeborg Mortensdatter, [skifte 25.1.1758 lbnr.308]. 1B:
1 Jens Jensen Clausen den yngre
b Ellen Mortensdatter, skifte 23.11.1767 lbnr.567]. 2B:
1 Mette Lauridsdatter 15
2 Maren Lauridsdatter 13
c Karen Mortensdatter g.m. Søren Andersen Spillemand
d Niels Mortensen Ellens
3) bror Niels Hansen Ellens, død. 4B:
a Hans Nielsen Ellens 33
b Jens Nielsen Ellens 31
c Lisbeth Nielsdatter g.m. Søren Sørensen Lauridsen
d Karen Nielsdatter g.m. Mads Lauridsen
4) bror Hans Hansen Ellens, [skifte 10.9.1766 lbnr.524]. 8B:
a Anne Hansdatter g.m. Niels Jensen Fogh
b Karen Hansdatter, død. 2B:
1 Sidsel Lauridsdatter 12
2 Iver Lauridsen 3
c Hans Hansen Ellens
d Peder Hansen Ellens
e Ellen Hansdatter 31
f Martha Hansdatter 30
g Søren Hansen Ellens
h Maren Hansdatter 25
5) søster Ellen Hansdatter, død. E: Hans Jensen Mortensen
6) søster Sidsel Hansdatter, død, var g.m. Søren Pedersen [Rødhus, skifte 14.2.1764 lbnr.463]. 1B:
a Peder Sørensen Rødhus
Hendes A:
1) bror Anders Pedersen
2) søster Voldborg Pedersdatter, [skifte 29.11.1742 lbnr.44]. 2B:
a Peder Ankersen
b Karen Ankersdatter, [skifte 4.9.1769 lbnr.610]. E: Ancher Pedersen. 1B:
1 Peder Ankersen 11
3) halvsøster Anne Pedersdatter
4) halvsøster Karen Pedersdatter, [skifte 21.12.1767 lbnr.565]. 2B:
a Karen Mathiasdatter g.m. Peder Andersen
b Mathias Sørensen 18.

848 Niels Mortensen Hansen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.2.1778, fol.63.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Jørgen Jørgensen i Nordby sogn. A:
1) bror Hans Mortensen Hansen den ældre 39 i Nordby sogn
2) bror Søren Mortensen Hansen 36 i Nordby sogn
3) søster Anne Mortensdatter g.m. Peder Iversen den yngre i Nordby sogn
4) søster Ellen Mortensdatter g.m. Niels Pedersen til Peders i Nordby sogn
5) bror Hans Mortensen Hansen den yngre 36, i Ostindien.

849 Aftægtskontrakt ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 12.5.1778, fol.66B.
Hans Jensen Mortensen og hustru Ellen Hansdatter ved Odden overlader gården til Anne Vintersdatter forlovet med Peder Pedersen Clausen, datter af hendes andet ægteskab med Vinter Sørensen, skifte 16.1.1758 lbnr.330 efter kontrakt af 13.3.1778. Arv udbetales til øvrige arvinger.
Hans A:
1) søster Mette Jensdatter g.m. Niels Mortensen Ellens
2) søster Maren Jensdatter, [skifte 30.3.1773 lbnr.715], var g.m. Anders Rasmussen. B:
a Kirsten Andersdatter 22
b Maren Andersdatter 21
c Maren Andersdatter den yngre 20
d Rasmus Andersen 12
e Mette Andersdatter 9
3) bror Søren Jensen Mortensen, skifte 6.12.1762. 1B:
a Mathias Sørensen 18.
Hendes A:
Første ægteskab med [Jens Jørgen Jensen, skifte 10.3.1749 lbnr.146]. 2B:
1) Hans Jensen Jørgensen
2) Anne Jensdatter g.m. Claus Jensen Varre

850 Aftægtskontrakt på Sønderho. 17.3.1778, fol.69.
Hans Nielsen Jessen og hustru Mette Jensdatter på Sønderho overlader gården til B:
1) Niels Hansen Jessen og hustru Edel Antonsdatter
og udbetaler arv til øvrige B:
2) Kirsten Hansdatter g.m. Peder Sørensen på Sønderho
3) Edel Hansdatter 25
4) Jens Hansen Jessen 19
5) Frederik Hansen Jessen
6) Mads Hansen Jessen 23.
FM: Hans Jessen Poulsen.

851 [Casper Christoffer] Sirich, løjtnant på gården Bål i Ovtrup sogn. 2.4.1778, fol.70.
E: Inger [Nielsdatter]. LV: Hans Smidt til Frøstrupgård [i Lunde sogn]. B:
1) Hans Sirich 20
2) Niels Sirich 17
3) Hans Christoffer Sirich 13
4) Maturin Sirich 9
5) Constance Margrethe Sirich 7
6) Hans Adolf Sirich 2½.
FM: morbror Peder Nielsen i Løftgård i Ovtrup sogn.

852 Maren Hansdatter på Sønderho. 1.6.1778, fol.73B.
Maren Hansdatter døde i november 1776.
Efter aftægtskontrakt af 5.2.1776 skal 200 rdl gives til hendes datter Anne Jensdatters børn der lever ved hendes død.
Anne Jensdatter g.m. Hans Pedersen Brinch den yngre på Sønderho. B:
1) Maren Hansdatter 13
2) Peder Hansen Brinch 11
3) Karen Hansdatter 9
4) Sidsel Hansdatter 7
5) Jørgen Hansen Brinch 8 uger; altså født efter arveladers død og arver derfor ikke.

853 Peder Pedersen i Janderup. 15.4.1778, fol.74B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Andersen i Janderup. B:
1) Peder Pedersen 12
2) Niels Pedersen 8
3) Mads Pedersen 6
4) Jens Christian Pedersen 4
5) Jens Pedersen 2
6) Anne Pedersdatter 6 mdr
7) Jens Pedersen, nyfødt, der døde 3 dage efter faderens død.
FM: farbror Jørgen Pedersen i Janderup.

854 Anders Jensen i Janderup. 29.5.1778, fol.77B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Andersen i Allerslev
2) Jens Andersen
3) David Andersen
4) Anne Andersdatter 36
5) Ellen Andersdatter 31
6) Maren Andersdatter 27
7) Rebekka Andersdatter 23.
FM: farbror Jens Jensen i Heltoft i Ovtrup sogn.

855 Karen Jensdatter ugift tjenestepige i Fåborg. 4.6.1778, fol.79B.
A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Joen Christensen i Urup i Grindsted sogn
2) søster Ellen Jensdatter 19, tjener i Debel i Fåborg sogn.
FM: morbror Niels Thomsen i Ansager.

856 Christen Termansen til Nielsbygård [i Føvling sogn]. 18.5.1778, fol.80.
A:
1) søster Agathe Termansdatter, enke efter Wass i Højst. LV: H. Fogh
2) søster Marie Termansdatter, enke efter [Laurids] Pedersen i Bimpel [i Hostrup sogn i Tønder amt]. LV: Hans Pedersen, præst i Højst.

857 Hans Christian Tarp i Hjerting. 17.11.1772, fol.89B.
A:
1) bror Jens Tarp, justermester i København
2) søster Maren Olufsdatter Tarp i Amsterdam
3) halvsøster, død. 2B:
a Oluf Christian Sørensen i Holmsland mølle ved Ringkøbing
b Karen Sørensdatter g.m. Thomas Harkes i Hjerting.
Afdødes jordegods med hartkorn
Guldager sogn
Guldager
1 Søren Andersen Bech, et gadehus
2 Søren Jacobsen Smeds enke, et gadehus
3 Anders Laugesens enke, et gadehus
4 Hans Enevoldsens enke, et bol 1 0 1 0
Tobøl
5 Christen Madsen 2 6 2 ½
6 Christen Jacobsen 2 6 2 ½
7 Niels Christensen, et bol 1 7 0 1
Sædding
8 Jens Jensen 2 4 1 1
Hjerting
9 Christen Graversens enke, et gadehus
10 Christen Madsen, et gadehus
11 Johanne Jensdatter, et gadehus
12 Hans Jensen, et gadehus
13 1/6 af Ebbe Mortensens avling bruges af Laurids Sørensens enke
14 1/6 af Ebbe Mortensens avling bruges af Ebbe Mortensens enke
15 Maren Nielsdatter, et gadehus
16 Peder Pedersen, et gadehus
Alslev sogn
Alslev
17 Daniel Hansen, et bol 0 5 0 0
Tulsmark
18 [beboer ikke angivet, et bol 2710
Hostrup sogn
Hostrup
19 Peder Madsen 5 7 3 2
Kravense
20 Jens Hansen 5.7.0.2
21 Peder Kjeldsen, et bol 0 7 1 2 14/16
Brøndum sogn
Gjøring
22 Christen Nielsen 3 7 0 2
23 Hans Jensen 2 0 1 ½
24 Jes Hansen 2 0 1 ½
25 Svend Bojlsens enke, et bol
Jerne sogn
Strand
26 Niels Christensen, en gårds grund 0 6 1 0
Nebel sogn
Hygum
27 Hans Rasch 3 0 0 2½
Oksby sogn
Oksby
28 Christen Lange 1 6 3 2
29 Peder Nielsen, et bols hus 0 0 1 2
samt
30 en øde kålgård i Forum
31 Christen Hansens gård i Kravense, bebos af Hans Christensen 5 6 2 0
32 Peder Jensen i Kravense 5 2 0 1.

858 Anne Cathrine Kjær i Hjerting. 27.1.1777, fol.213B.
Enke efter Peder [Hansen] Kjær, [skifte 29.6.1774 lbnr.737].
Første ægteskab med Oluf Halvorsen på Kongsberg i Norge. 1B:
1) Halvor Olufsen 25, i Norge.
Andet ægteskab med Henrik Jacobsen, der døde i London. B:
2) Ingeborg Kirstine Henriksdatter 23.

859 Niels Jensen i Sædding. 3.6.1778, fol.224.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Jensen i Bolkær [i Nørre Nebel sogn]. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Peder Nielsen 11
3) Jens Nielsen 9
4) Jens Christian Nielsen 6
5) Mette Nielsdatter 2.
FM:
1 farbror Adam Henrik Jensen i Nebel
2 morbror Christen Høj i Nebel.

860 Ellen Frandsdatter i Hillerup. 8.12.1778, fol.227.
E: Mads Nielsen. B:
1) Maren Madsdatter 12
2) Anne Madsdatter 8
3) Niels Madsen 6
4) Anne Marie Madsdatter 2.
FM: Niels Møller i Alsbro.

861 Jens Pedersen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 24.11.1778, fol.231.
A:
1) bror Søren Pedersen i Nordby sogn, død. 3B:
a Anne Sørensdatter g.m. Hans Pedersen Ende i Nordby sogn
b Peder Sørensen Lauridsen 39 i Nordby sogn
c Søren Sørensen Lauridsen den yngre 38 i Nordby sogn
2) søster Anne Pedersdatter g.m. Terkild Sørensen i Nordby sogn, begge døde. 5B:
a Søren Terkildsen 55, i Nordby sogn
b Mette Terkildsdatter, enke efter Søren Jepsen i Nordby sogn
c Kirsten Terkildsdatter, enke efter Niels Sørensen Lisbeths i Nordby sogn
d Maren Terkildsdatter, enke efter Hans Pedersen Clausen i Nordby sogn, [skifte 24.11.1777 lbnr.842]
e Anne Terkildsdatter, [skifte 18.11.1775 lbnr.789], var g.m. Gregers Frandsen i Nordby sogn. 1B:
1 Frands Gregersen 19.

862 Peder Mathiassen, ugift på Fanø. 10.12.1778, fol.233B.
A:
1) mor Mette Hansdatter g.m. Claus Nielsen
2) bror Hans Mathiassen
3) søster Anne Mathiasdatter g.m. Mathias Sørensen Pedersen
4) søster Karen Mathiasdatter 30.
FM: Niels Iversen Esbjerg.
Arv efter afdødes far Mathias Pedersen [Vintersen], skifte 19.7.1753 lbnr.231.
Arv efter afdødes farmor Karen Mathiasdatter, skifte 9.9.1766 lbnr.516.

863 Mette Jesdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 9.12.1778, fol.234.
Enke efter Jens Eskildsen. B:
1) Anne Jensdatter 58. FM: søskendebarn Søren Hansen Voldborg i Nordby sogn
2) Mette Jensdatter, [skifte 4.1.1766 lbnr.518], var g.m. Jeppe Laugesen. 1B:
a Mette Jepsdatter 13.
FM: farbror Søren Laugesen i Nordby sogn.

864 Peder Sørensen Rødhus ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 8.12.1778, fol.235.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Andersen ved Odden.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 8.12.1767 lbnr.569. B:
1) Jens Pedersen Rødhus 23
2) Inger Pedersdatter 18.
Enkens første ægteskab med Niels Antonsen, skifte 1.7.1767 lbnr.554. Arv til B:
1) Karen Nielsdatter,
der har gave fra morbror Hans Rasmussen.

865 Anne Lauridsdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 7.12.1778, fol.237B.
E: Peder Iversen den ældre. B:
1) Maren Pedersdatter 13
2) Ellen Pedersdatter 8
3) Maren Pedersdatter 7
4) Iver Pedersen 8 uger.
FM: Hans Jacobsen ved Odden.

866 Morten Pedersen Sørensen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.1.1778, fol.239B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Jens Hansen Andersen i Nordby sogn. B:
1) Sidsel Mortensdatter 12
2) Peder Mortensen 8
3) Maren Mortensdatter 3
4) Hans Mortensen 13 uger.
FM:
1 farbror Søren Pedersen Sørensen i Nordby sogn
2 farbror Peder Pedersen Sørensen i Nordby sogn

867 Andreas Pedersen Brinch på Sønderho på Fanø. 20.10.1778, fol.241.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Thomas Sonnichsen på Sønderho. B:
1) Anne Andreasdatter 22
2) Voldborg Andreasdatter 18
3) Thomas Andreassen 15.

868 Sonnich Nielsen på Sønderho. 16.11.1778, fol.242B.
E: Anne Hansdatter. LV: halvbror Niels Hansen Antonsen den yngre på Sønderho. B:
1) Dorthe Sonnichsdatter 14
2) Karen Sonnichsdatter 12
3) Anne Sonnichsdatter 10
4) Maren Sonnichsdatter 8
5) Sidsel Sonnichsdatter 6
6) Niels Sonnichsen 3.
FM:
1 morbror Niels Hansen Antonsen den ældre på Sønderho
2 Jens Mikkelsen på Sønderho som beslægtet.

869 Anne Jesdatter på Sønderho. 14.11.1778, fol.244.
E: Sonnich Mikkelsen. B:
1) Mikkel Sonnichsen 30
2) Jes Sonnichsen 25
3) Thomas Sonnichsen 19
4) Abelone Sonnichsdatter 14
5) Mette Sonnichsdatter 8
6) Anne Sonnichsdatter 4.
FM:
1 morbror Hans Jessen på Sønderho
2 morbror Anton Jessen på Sønderho.

870 Niels Sørensen Svarre på Sønderho. 28.11.1778, fol.245B.
E: Sidsel Mathiasdatter. LV: Søren Brinch, kroholder på Sønderho. B:
1) Søren Nielsen Svarre 1.
FM:
1 morbror Jens Mathiassen på Sønderho
2 farbror Hans Madsen Ibsen på Sønderho.

871 Anton Mathiassen på Sønderho. 14.11.1778, fol.247B.
E: Karen Jesdatter. LV: Johannes Mikkelsen på Sønderho. B:
1) Thomas Antonsen 40
2) Mathias Antonsen 37
3) Jes Antonsen 35 på Rømø
4) Kirsten Antonsdatter 25
5) Hans Antonsen 21
6) Anne Antonsdatter 18.

872 Jens Jensen Poulsen den yngre på Sønderho. 21.10.1778, fol.249.
E: Maren Thygesdatter. LV: stedfar Niels Nielsen Thygesen på Sønderho. B:
1) Johanne Jensdatter 4.
FM: farfar Jens Jensen Poulsen den ældre på Sønderho.

873 Kirsten Jepsdatter på Sønderho. 19.10.1778, fol.251.
E: Niels Nielsen Poulsen. B:
1) Abelone Nielsdatter 18
2) Maren Nielsdatter 6.
FM: morbror Sonnich Jepsen på Sønderho.

874 Anne Nielsdatter på Sønderho. 20.10.1778, fol.252.
E: Niels Hansen Mathiassen. B:
1) Jens Nielsen 12
2) Abelone Nielsdatter 9
3) Niels Nielsen 5.
FM: Peder Andersen på Sønderho.
Enkemandens første ægteskab med Abelone Jepsdatter, skifte 19.2.1763 lbnr.425. Arv til 4 børn.

875 Jes Hansen Thomsen på Sønderho. 3.11.1773, fol.254.
E: Anne Nielsdatter. LV: Søren Brinch, kroholder og sognefoged på Sønderho. B:
1) Jeppe Jessen 2
2) Calle Jessen 10 uger.
FM:
1 farbror Niels Hansen Thomsen den yngre på Sønderho
2 fars halvbror Niels Hansen Thomsen den ældre på Sønderho.

876 Peder Sørensen i Vejers i Oksby sogn. 29.12.1777, fol.258B.
E: Anne Christensdatter. LV: Thue Lauridsen Vest i Ho. A:
1) søster Karen Sørensdatter g.m. Peder Jacobsen i Husum
2 søster Rebekka Sørensdatter g.m Jens Hansen, murersvend i Ribe.
Afdøde havde fædrene og mødrene arv fra Gunderup.

877 Søren Vistisen i Rærup i Lydum sogn. 8.4.1778, fol.260.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Olufsen i Rærup. B:
1) Jens Sørensen 24, tjener på Lundgård ved Ribe
2) Visti Sørensen 12
3) Thomas Sørensen 9.
FM:
1 Peder Vistisen i Vognslund [i Ølgod sogn]
2 Thomas Vistisen i Bøllund i Ølgod sogn
3 Henrik Jørgensen Møkær i Rærup.

878 Anne Jensen Daugaard i Øse. 28.12.1778, fol.262.
E: Niels Lauridsen. B:
2) Laurids Nielsen 21½
3) Hans Nielsen 18½.
FM: mors søskendebarn Niels Hansen i Næsbjerg.
Første ægteskab med Hans Sørensen Daugaard. B:
1) Jens Hansen Daugaard 31, tjener på Skeldegård på Broager.

879 Nikolaj Lauridsen i Kærbøl. 14.6.1777, fol.265B.
E: Marie Hansdatter. LV: Terman Madsen i Kærbøl. B:
1) Maren Nikolajsdatter 9
2) Anne Nikolajsdatter 7
3) Hans Nikolajsen 4.
FM:
1 Thomas Thomsen i Kærbøl
2 Jens Madsen i Kærbøl.

880 Mette Jørgensdatter i Brøndum. 10.3.1779, fol.268B.
E: Jacob Christensen Friis. B:
1) Christen Friis Jacobsen 3.
FM: Niels Lauridsen i Brøndum.
Opholdskontrakt af 26.9.1776 for enkemandens mor Kirsten Jacobsdatter, enke efter Christen Friis i Brøndum.

881 Lene Frandsdatter i Mejlby. 15.5.1779, fol.272B.
E: Christen Termansen. B:
1) Frands Christensen 17
2) Terman Christensen 14
3) Morten Christensen 10.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Mortensdatter med LV: Terkild Hansen i Tved, der ejer stedet.

882 Mads Nielsen i Obbekær. 5.6.1779, fol.175B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Andersen i Starup i Gørding sogn. B:
1) Mads Madsen 6 mdr.
FM: farbror Holden Nissen i Obbekær.

883 Anne Hansdatter i Sædding. 4.2.1779, fol.279B.
E: Henrik Christensen. B:
1) Hans Christian Henriksen 6 uger.

884 Elisabeth Eskildsen i Frisgård i Lydum sogn. 2.7.1778, fol.281.
E: Laurids Pedersen. A:
1) bror Laurids Eskildsen Møller i Nørre Bork
2) bror Børge Eskildsen på Lydum hede, nu uvist hvor
3) søster Else Eskildsdatter g.m. Thue Hansen i Tarp i Lunde sogn
4) søster Margrethe Eskildsdatter g.m. Jørgen Eskildsen i Esbøl
5) søster Karen Eskildsdatter g.m. Laurids Pedersen i Kvorup [i Kvong sogn].

885 Børge Eskildsen på Lydum hede, der rømte sidste Sankt Hans. 17.3.1778. fol.285.
Forlovet med Gertrud Lauridsdatter, datter af Laurids Gødesen. A:
1) bror Laurids Eskildsen i Nørre Bork
2) søster [Else Eskildsdatter] g.m. Thue Hansen i Tarp i Lunde sogn.

886 Bevilling at overflytte arv. 6.11.1778, fol.289.
Bevilling at overflytte arv til Marianne Schwartzkopf i Krogsgård efter far [Isak] Schwartzkopf, præst [i Kregme og Vinderød, død 10.3.1754] fra Strø herred gejstlige kasse til Riberhus amt.

887 Karen Abrahamsdatter [Brochmann] i Hjerting. 21.5.1778, fol.289.
Enke efter Søren Jessen, [skifte 2.8.1770 lbnr.635]. B:
1) Jes [Sørensen] Jessen, præst i Ansager, [skifte Øster Horne herred gejstlig 25.2.1769 lbnr.32]. E: Cathrine Sofie Gassum.
[Af første ægteskab med Maren Bjørn Pedersdatter Friede, skifte 14.6.1749 lbnr.27]. B:
a Søren Jessen i København
2) Abraham [Sørensen] Jessen, præst i Alslev og Hostrup
3) Peder Jessen i Hjerting
4) Maren Sørensdatter Jessen g.m. [Antonius] Barchmann, degn i Alslev [og Hostrup]
5) Ingeborg [Sørensdatter] Jessen, enke efter Thomas Klem i Hjerting, [skifte 12,11,1768 lbnr.600]
6) Johanne Jessen g.m. Jens [Christensen] Meincke, farver i Vejle
7) Margrethe Sørensdatter Jessen, [skifte Varde 27.5.1763 lbnr.134]. E: Jørgen Bjørn, [farver] i Varde. 4B:
a Jørgen Bjørn 24, på Sønderborg
b Søren Bjørn i Amsterdam
c Jens Taulov Bjørn, på farten fra Amsterdam
d Anne Marie Bjørn, tjener ved Vejle.

888 Peder Novrup i Novrup i Jerne sogn. 15.6.1778, fol.304.
Enkemand. A:
1) mor Else Hansdatter, enke efter Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup
2) bror Christen Jørgensen i Strandby
3) bror Hans Jørgensen i Veldbæk, død. 2B:
a Jørgen Hansen i Sadderup
b Else Hansdatter i Veldbæk
4) bror Niels Jørgensen i Novrup
5) søster Karen Jørgensdatter i Veldbæk, død. 2B:
a Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Hans Sørensen i Hygum. 4B:
1 Mette Hansdatter 21
2 Hans Hansen 18
3 Edel Hansdatter 17
4 Karen Hansdatter 13
b Else Hansdatter g.m. Jens Hansen i Spangsbjerg.

889 Peder Villumsen på Skodborghus [i Vejen sogn]. 28.2.1778, fol.312.
A:
1) mor Charlotte Switzer i Varde hospital
2) bror Claus Villumsen i København
3) søster Maren Bjørn Switzer i Varde
4) bror Rasmus Villumsen i Vestindien
5) søster Anne Margrethe Sofie Villumsdatter
6) søster Marie Kirstine Villumsdatter i Malt herred
7) søster Birthe Sofie Villumsdatter i varde.

890 Hans Jensen Poulsen på Sønderho, [begravet 5.5.1779], fol.317.
E: Ellen Jesdatter.
Testamente af 3.2.1779.

891 Niels Graversen ugift røgter og hyrde i Vejen sogn. 17.5.1777, fol.318.
A:
1) søster Karen Gregersdatter i Madumflod i Madum sogn
2) søskendebarn Jeppe Jørgensen på Pallisbjerg gods
3) søskendebarn Christen Jørgensen på Pallisbjerg gods.

892 Niels Jørgensen i Bollesager i Jerne sogn. 4.9.1779, fol.319B.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Birgitte Nielsdatter, død, var g.m. Hans Sørensen i Kvajlund. 1B:
a Dorthe Hansdatter 3
2) Anne Nielsdatter 31.
FM: morbror Søren Sørensen i Bollesager.
Bevilling til uskiftet bo af 3.10.1766.
Samfrændeskifte 4.9.1779.

893 Anne Marie Christensdatter i Grydvad mølle. 16.2.1778, fol.321B.
Enke efter Sæbe Sørensen Bruun i Grydvad mølle, [skifte 6.4.1776 lbnr.801].
Testamente af 7.4.1767.
Hans A:
1) søster Irmgard Christensdatter, enke efter [Christen Jensen] i Husted i Lunde sogn
2) bror Christen Sørensen på Sønder Hebo, død. 6B:
a Peder Christensen på Sønder Hebo
b Søren Christensen i Hyllerslev
c Carsten Christensen i København
d Elsabe Christensdatter
e Sæbe Christensen
f Malene Christensdatter
3) bror Carsten Sørensen i Hyllerslev, [skifte 20.7.1773]. 1B:
a Søren Carstensen i Hyllerslev, [skifte 7.9.1773 lbnr.702]. 4B:
1 Carsten Sørensen 18
2 Malene Sørensdatter 15
3 Eskild Sørensen 12
4 Sæbe Christian Sørensen 8
4) søster Pernille Christensdatter g.m. Hans Knudsen i Rødebæk, begge døde. 4B:
a Søren Hansen i Rødebæk
b Knud Hansen i Rødebæk
c Anne Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Tranbjerg
d Malene Hansdatter, død, var g.m. Peder Christensen i Store Darum. 2B:
1 Hans Christian Pedersen 17
2 Carsten Pedersen 17.
Hendes A:
1) Karen Eliasdatter g.m. Poul Christensen i Østergård i Bøvling sogn.

894 Barbara [Andersdatter] Windfeld i Kirkeby i Farup sogn. 10.6.1777, fol.340B.
Enke efter Niels Mortensen, [skifte 17.5.1746 lbnr.109]. B:
1) Claus Guldager Windfeld i Varde, død. E: [Susanne Frøsig] g.m. Jonas Joensen i Varde 3B:
a Christen Clausen Guldager 17, på Ribe amtstue
b Maren Clausdatter Guldager 15
c Niels Clausen Guldager 13
2) Johanne Marie Nielsdatter Windfeld, død, var g.m. Niels Sørensen i Broeng i Ål sogn. 5B:
a Maren Nielsdatter
b Niels Nielsen 20
c Edel Nielsdatter 16
d Karen Nielsdatter 12
e Claus Guldager Nielsen 7
3) Maren Nielsdatter Windfeld g.m. Jeppe Mikkelsen på Tanderup i Farup sogn
4) Hans Nielsen Windfeld, uvist hvor.

895 Fledføringskontrakt på Sønderho. 18.10.1779, fol.353.
Maren Frederiksdatter på Sønderho, enke efter Mads Hansen Knude, [skifte 10.7.1747 lbnr.119] får aftægt og overlader stedet til ældste søn B:
1) Hans Madsen Knude.
Arv til øvrige B:
2) Anne Madsdatter g.m. Frederik Madsen
3) Mette Madsdatter
4) Karen Madsdatter.

896 Christen Nielsen i Jerne sogn. 25.9.1779, fol.353B.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup. B:
1) Niels Christensen 37
2) Anne Christensdatter g.m. Søren Sørensen i Bollesager
3) Karen Christensdatter, død, var g.m. Morten Sørensen i Jerne. 1B:
a Christen Mortensen 11
4) Kirsten Christensdatter 30
5) Margrethe Christensdatter 28
6) Stinne Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Måde.

897 Hans Jensen Windfeld til Lundgård i Farup sogn. 27.11.1779, fol.357.
Testamente af 7.6.1776. A:
1) søster Karen Jensdatter, død. 3B:
a Jens Andersen på Lundgård
b Anne Cathrine Andersdatter g.m. Bonde Bentsen i Kærbøl
c Maren Andersdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Sankelmark ved Flensborg
2) bror Ib Troelsen Windfeld, død. 4B:
a Troels Ibsen Windfeld i Ribe
b Hans Ibsen Windfeld til Lundgård
c Knud Ibsen Windfeld i Kærbøl
d Mette Ibsdatter Windfeld, [skifte 30.9.1775 lbnr.773], var g.m. Terman Simonsen på Tanderup. 2B:
1 Maren Termansdatter
2 Karen Termansdatter
3) bror Jens Troelsen Windfeld til Lydumgård, [død 1778]. 3B:
a Niels Jensen Windfeld i Nykøbing Mors
b Troels Andreas Jensen Windfeld på Lydumgård
c Mette Jensdatter Windfeld hos mor på Lydumgård
4) søster Gunhild Troelsdatter Windfeld, død, var g.m. [Niels Mogensen Lund, skoleholder i Nødager, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 8.6.1758 lbnr.89]. 2B:
a Otto [Didrik] Nielsen Lund, fars successor
b Ulrikke Elisabeth Nielsdatter Lund g.m. Troels Windfeld i Ribe (2a).

898 Niels Mathiassen Sørensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.12.1779, fol.358.
E: Maren Rasmusdatter. LV: bror Peder Rasmussen i Nordby sogn. A:
1) mor Karen Nielsdatter g.m. Hans Mortensen Jessen i Byen på Fanø.
Mors første ægteskab med [Mathias Sørensen den ældre, skifte 4.10.1765 lbnr.482]. B:
2) søster Anne Mathiasdatter 21
3) bror Søren Mathiassen 17
4) bror Iver Mathiassen 15
Mors andet ægteskab med [Niels Pedersen Iversen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 18.2.1774 lbnr.784]. B:
5) halvsøster Maren Nielsdatter 13
6) halvbror Mathias Nielsen 12.
Enkens første ægteskab med Niels Antonsen, skifte 1.7.1767 lbnr.554 Arv til B:
1 Karen Nielsdatter
Enkens andet ægteskab med Peder Sørensen Rødhus, skifte 8.12.1778 lbnr.864.
Peder Sørensen Rødhus første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 8.12.1767 lbnr.569. Arv til B:
2 Inger Pedersdatter 18.

899 Hans Pedersen Hansen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.12.1779, fol.361.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Mortensen Rødhus i Nordby sogn.B:
1) Jens Hansen 8
2) Maren Hansdatter 8
3) Anne Hansdatter 6
4) Mette Hansdatter 3.
FM: farbror Svend Pedersen.

900 Niels Pedersen Nissen, ugift på Fanø. 17.12.1799, fol.363B.
A:
1) søster Anne Pedersdatter 16½.
FM: Gregers Pedersen.
Arv efter afdødes far Peder Nissen, skifte 13.5.1775 lbnr.823
Arv efter afdødes søster Dorthe Pedersdatter, skifte 18.12.1776 lbnr.823

901 Maren Jensdatter på Sønderho. 17.7.1779, fol.364.
E: Peder Nielsen Degn. B:
1) Niels Pedersen 8
2) Johanne Pedersdatter 5
3) Abelone Pedersdatter 3
4) Jeppe Pedersen 22 uger.

902 Voldborg Hansdatter på Sønderho. 25.6.1779, fol.365B.
E: Jes Clemensen. B:
1) Anne Jesdatter 7
2) Ellen Jesdatter 5
3) Thomas Jessen 3.
FM: Thomas Sonnichsen på Sønderho.

903 Edel Antonsdatter i byen på Sønderho. 23.1.1779.
E: Niels Hansen Jessen. B:
1) Hans Nielsen 6 uger.
FM: morfar Anton Jensen på Sønderho.
Ophold til enkemandens far Hans Nielsen Jessen.

904 Ellen Nielsdatter på Sønderho. 16.10.1779, fol.369.
E: Frederik Hansen. B:
1) Niels Frederiksen 10
2) Mette Frederiksdatter 5.
FM: Søren Knude på Sønderho.

905 Peder Lauridsen i Tange. 11.12.1779, fol.370B.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Spandet Hansen i Kærbøl. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 25
2) Hans Pedersen 23.
FM:
1 Hans Kalhave i Ribe
2 Christen Andersen i Ribe vejrmølle.

906 Ellen Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 28.1.1780, fol.374.
E: Søren Nielsen Warre. A:
1) søster Margrethe Mortensdatter g.m. Hans Sørensen i Rindby
2) søster Anne Mortensdatter den ældre, enke efter Johan Villumsen i Groningen i Oste Frisland
3) søster Maren Mortensdatter g.m. Hans Nielsen Clausen i Nordby sogn
4) søster Anne Mortensdatter g.m. Niels Hansen Jessen i Nordby sogn
5) søster Karen Mortensdatter g.m. Peder Jacobsen i Nordby sogn
6) halvbror Peder Mortensen, død. 1B;
a Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Terkildsen i Nordby sogn
7) halvsøster Karen Mortensdatter den ældre, enke efter Søren Hansen Tysk i Byen i Nordby sogn, [skifte 22.12.1760 lbnr.384]
8) halvsøster Anne Mortensdatter , enke efter Søren Nielsen Callesen i Nordby sogn
9) halvsøster Karen Mortensdatter g.m. Anders Pedersen i Nordby sogn
10) halvsøster Mette Mortensdatter, [skifte 9.6.1774 lbnr.739], var g.m. Mathias Eskildsen, [skifte 14.7.1762 lbnr.406]. 5B:
a Hans Mathiassen 44, i Nordby sogn
b Jens Mathiassen 40, i Nordby sogn
c Anne Mathiasdatter 36, i Nordby sogn
d Mette Mathiasdatter g.m. Morten Pedersen Jensen i Nordby sogn
e Niels Mathiassen 21, i Ringkøbing
11) halvsøster Karen Mortensdatter, [skifte 25.8.1775 lbnr.815], var g.m. Hans Hansen Oldefar. 7B:
a Maren Hansdatter g.m. Niels Lauridsen Mulvad i Nordby sogn
b Peder Hansen Oldefar i Nordby sogn, død. 4B:
1 Jens Pedersen 13
2 Hans Pedersen 7
3 Mathias Pedersen 4
4 Karen Pedersdatter 6 mdr
c Morten Hansen Oldefar 39, i Nordby sogn
d Karen Hansdatter 36, i Holsten
e Ellen Hansdatter 28, i Nordby sogn
f Margrethe Hansdatter 30
g Mathias Hansen Oldefar 24, farer til søs fra Holland
12) halvsøster Karen Mortensdatter den yngre, enke efter Hans Hansen Ellens i Nordby sogn, [skifte 10.9.1766 lbnr.524].
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Pedersdatter], skifte 21.6.1753 lbnr.219. Arv til B:
1 Johanne Sørensdatter.
Enkemandens andet ægteskab med [Anne Madsdatter], skifte 24.4.1770 lbnr.622. Arv til B:
2 Dorthe Sørensdatter.

907 Fledføring på Sønderho. 18.2.1780, fol.377.
Las Madsen Kromand og hustru Karen Mikkelsdatter på Sønderho får aftægt og overlader stedet til B:
1) Mads Lassen.
Arv til øvrige B:
2) Mikkel Lassen
3) Peder Lassen
4) Karen Lasdatter g.m. Hans Jepsen Klejn på Sønderho
5) Sidsel Lasdatter g.m. Hans Jessen Skipper på Sønderho
6) Abelone Lasdatter.

908 Fledføring på Sønderho. 28.2.1780, fol.379.
Maren Nielsdatter Lassen, enke efter Niels Nielsen Jepsen, skifte 26.8.1769 lbnr.611, får aftægt og overlader stedet til B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Hans Nielsen Fisher.
Arv til øvrige B:
2) Niels Nielsen 17.

909 Fledføring på Sønderho. 28.2.1780, fol.380.
Mette Nielsdatter, enke efter Mathias Nielsen, skifte 15.7.1775 lbnr.793, får aftægt og overlader stedet til B:
1) Anne Mathiasdatter g.m. Hans Møller.
Arv til øvrige B:
2) Jens Mathiassen
3) Morten Mathiassen
4) Niels Mathiassen.

910 Fledføring i Nordby på Fanø. 4.3.1780, fol.381.
Karen Nielsdatter, enke efter Laurids Madsen, skifte 3.2.1763 lbnr.421, får aftægt og overlader stedet til B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen Ellens.
Arv til øvrige B:
2) Johanne Lauridsdatter
3) Kirsten Lauridsdatter
4) Mads Lauridsen.

911 Mikkel Hjort i Gellerup. 14.8.1779, fol.382B.
E: Cathrine Marie. LV: Anders Gadegaard i Gellerup. B:
1) Cathrine Henrikke Mikkelsdatter 22.
FM: Niels Hjort i Varde.

912 Johanne Broholt i Hjerting. 24.3.1779, fol.384B:
E: Marie. LV: Hans Tranberg i Endrupholm mølle, strandinspektør i Varde tolddistrikt. A:
1) bror Mikkel Joensen Broholt på pladsen Dybdal under gården Hersæter i Trøgstad i Norge.
Afdøde var født i Norge i gården Store Rud i Askø sogn ved Christiania.

913 Johanne Hansdatter i Lunde i Skast sogn. 21.6.1780, fol.390.
E: Niels Pedersen. B:
1) Maren Nielsdatter 7
2) Kirsten Nielsdatter 5.
FM: morbror Jens Hansen i Kravense.

914 Niels Sørensen i Jested. 23.9.1780, fol.394.
E: Gyde Mortensdatter. LV: Hans Mortensen i Vilslev. B:
1) Cecilie Nielsdatter 22
2) Birthe Marie Nielsdatter 20½
3) Søren Nielsen 19
4) Claus Nielsen 16
5) Johanne Nielsdatter 10
6) Karen Nielsdatter 5
7) Margrethe Nielsdatter 2.
FM:
1 Morten Sørensen i Jested
2 Peder Frøsig i Jested
3 Hans Terkildsen i Jested.

915 Bodil Andersdatter i Mølholm på Hundsbæk mark. 4.8.1779, fol.396B.
E: Henrik Lauridsen. A:
1) søskendebarn Thomas Ibsen i Nyby, død. 3B:
a Ib Thomsen i Adsbøl
b Barbara Thomasdatter i Møgeltønder
c Karen Thomasdatter i Møgeltønder
2) søskendebarn Niels Lauridsen i Drostrup, død. 1B:
a Karen Nielsdatter. FM: Peder Venborg i Drostrup
3) søskendebarn Søren Jensen i Gammelby, død. 2B:
a Jens Sørensen, hyrde i Askov
b Else Sørensdatter g.m. Søren Christensen Starup i Gammelby
4) søskendebarn Hans Ibsen i Kloster amt, død. 3B:
a Ib Hansen i Abild
b Nikolaj Hansen i Neder Jerstal
c Hans Hansen i Højst sogn
5) Niels Ibsen, uvist hvor
6) Thomas Jensen på Polderne, død. Uvist om børn.
Desuden nævnes enkemandens bror Poul Lauridsen på Høneborg ladegård.

916 Maren Nielsdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 22.4.1780, fol.401.
E: Peder Andersen. B:
1) Ellen Pedersdatter 3.
FM: mors morbror Søren Hansen Voldborg ved Odden.

917 Niels Sørensen Steffensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 12.9.1780, fol.405B.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Dorthe Nielsdatter 35
2) Søren Nielsen Steffensen 33.

918 Peder Sørensen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 20.9.1780.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Mathias Pedersen den ældre 40
2) Søren Pedersen 37
3) Hans Pedersen 33
4) Mathias Pedersen den yngre 28
5) Peder Pedersen 25
6) Anne Cathrine Pedersdatter 20
7) Maren Pedersdatter 13
8) Johanne Pedersdatter, [skifte 2.9.1768 lbnr.592], var g.m. Hans Andersen. 1B:
a Peder Hansen 12.

919 Jens Hansen Mortensen den yngre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.11.1780, fol.409.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Niels Jensen Fogt 53
2) Karen Jensdatter den ældre 47
3) Ellen Jensdatter g.m. Erik Eriksen
4) Karen Jensdatter den yngre g.m. Gotlieb Knüpher
5) Anne Jensdatter g.m. Jørgen Hansen Callesen
6) Sidsel Jensdatter, [skifte 12.12.1780 lbnr.920], var g.m. Søren Nielsen Steffensen. 2B:
a Niels Sørensen Steffensen 5
b Anne Sørensdatter 3.
Alle i Nordby sogn.

920 Sidsel Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 12.12.1780, fol.411.
E: Søren Nielsen Steffensen. 2B:
1) Niels Sørensen Steffensen 5
2) Anne Sørensdatter 3.
FM: morbror Niels Jensen Fogt i Nordby sogn.

921 Mette Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 19.12.1780, fol.412B.
E: Gregers Pedersen. A:
1) søster Anne Jensdatter 30.
FM: Iver Pedersen den yngre i Rindby.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 8.5.1775 lbnr.780
Arv til B: Anne Gregersdatter.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Pedersdatter den ældre.

922 Didrik Andersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.2.1780, fol.415.
E: Karen Jesdatter. LV: Niels Hansen Pedersen.
[Første ægteskab med Anne Jesdatter, skifte 29.12.1752 lbnr.227]. B:
1) Jens Didriksen 49
2) Kirsten Didriksdatter 40
3) Andreas Didriksen, død. 3B:
a Niels Andreassen 25, i Vestindien
b Hans Andreassen 22
c Kirsten Andreasdatter 20.

923 Kirsten Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.11.1780, fol.417.
E: Hans Hansen Knudsen. B:
1) Hans Hansen 17 uger.
FM: Jens Didriksen ved Odden.

924 Karen Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 29.11.1780, fol.418.
E: Anders Mortensen. B:
1) Anne Andersdatter 14
2) Morten Andersen 7
3) Maren Andersdatter 4.
FM: morfar Jens Nielsen Warre ved Odden.

925 Karen Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 11.12.1779, fol.420, næste protokol fol.640.
Enke efter Hans Madsen Ankersen, [skifte 19.1.1760 lbnr.362]. B:
1) Anne Hansdatter den ældre 30
2) Anne Hansdatter den mellemste 28. Ved samling 27.4.1789 g.m. Jens Lauridsen Borch
3) Anne Hansdatter den yngre 20.
FM:
1 farbror Jens Madsen ved Odden
2 Anker Pedersen ved Odden
3 Gregers Pedersen ved Odden.

926 Anne Madsdatter den yngre på Sønderho. 5.12.1780, fol.422.
E: Mads Antonsen Madsen. B:
1) Anne Madsdatter 6 uger.
FM: Mathias Antonsen på Sønderho.

927 Mette Mathiasdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.12.1780, fol.424.
E: Morten Pedersen Jensen. B:
1) Mette Mortensdatter 4.
FM: Jens Mathiassen Eskildsen.

928 Mads Pedersen Jessen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.12.1780, fol.425B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Rasmussen i Nordby sogn. B:
1) Sidsel Madsdatter 16
2) Dorthe Madsdatter 12
3) Peder Madsen 9
4) Jens Madsen 5.
FM: Niels Hansen Jessen i Nordby sogn.

929 Lille Niels Mortensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.11.1778, fol.426B.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Madsen ved Odden.
Første ægteskab med Anne Christoffersdatter, [skifte 28.12.1752 lbnr.225]. B:
1) Maren Nielsdatter den ældre g.m. Hans Pedersen Jensen i Nordby sogn
2) Kirsten Nielsdatter den ældre, død, var g.m. Hans Pedersen Ende i Nordby sogn. 2B:
a Karen Hansdatter 26
b Anne Hansdatter 24
3) Anne Nielsdatter, [skifte 2.10.1755 lbnr.281], var g.m. Hans Pedersen Clausen, skifte 24.11.1777 lbnr.842. 3B:
a Mette Hansdatter g.m. Hans Pedersen Terkildsen i Nordby sogn
b Niels Hansen 25, på sørejser
c Anne Hansdatter 23
4) Maren Nielsdatter den yngre, [skifte 5.2.1774 lbnr.741], var g.m. Peder Rasmussen i Nordby sogn. 3B:
a Mette Pedersdatter 11
b Rasmus Pedersen 10
c Kirsten Pedersdatter6
5) Karen Nielsdatter, [skifte 8.5.1775 lbnr.780]. Første ægteskab med Hans Jessen Møller, [skifte 19.9.1763 lbnr.444]. B:
a Karen Hansdatter 22
b Anne Hansdatter 20.
Karen Nielsdatters andet ægteskab med Gregers Pedersen. B:
c Anne Gregersdatter 6
6) Kirsten Nielsdatter den yngre g.m. Anton Hansen i Lermark i Burkal sogn.

930 Andreas Didriksen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.11.1779, fol.434.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Hansen Pedersen ved Odden. B:
1) Niels Andreassen 26, på sørejser fra Amsterdam til Vestindien
2) Hans Andreassen 24, på sørejser fra København til Ostindien
3) Kirsten Andreasdatter 20.
FM: farbror Jens Didriksen ved Odden.

931 Peder Hansen Oldefar og hustru Kirsten Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 29.11.1779, fol.437.
B:
1) Jens Pedersen 14
2) Hans Pedersen 8
3) Mathias Pedersen 5
4) Karen Pedersdatter 42 uger.
FM:
1 farbror Morten Hansen Oldefar i Nordby sogn
2 fars halvbror Hans Hansen Oldefar i Nordby sogn.
Aftægtskontrakt af 10.3.1766 til afdøde kones mor Karen Andersdatter, enke efter Jens Jørgensen, [skifte 16.1.1760 lbnr.354]. LV: Hans Jacobsen i Nordby sogn.

932 Anne Jensdatter, ugift i Nordby sogn på Fanø. 17.11.1780, fol.443B.
A:
0) forældre [Jørgen Sørensen, skifte 25.8.1775 lbnr.781 og Mette Pedersdatter, skifte 10.2.1769 lbnr.609]
1) søster Mette Jørgensdatter g.m. Anders Hansen Gregersen på stedet
2) søster Karen Jørgensdatter g.m. Hans Mathiassen Eskildsen i Byen på Fanø
3) bror Peder Jørgensen 33, i Nordby sogn
4) søster Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen Bech i Nordby sogn
5) søster Kirsten Jørgensdatter 25.

933 Maren Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.1.1781, fol.446.
E: Jens Didriksen. B:
1) Anne Jensdatter 28
2) Karen Jensdatter 27
3) Kirsten Jensdatter, [skifte 22.11.1780 lbnr.923], var g.m. Hans Hansen Knudsen. B:
1) Hans Hansen 24
FM: Mads Hansen Gregersen i Nordby sogn.

934 Frederik Hansen [Jessen] på Sønderho. 25.8.1780, fol.448.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: stedfar Thomas Antonsen på Sønderho. B:
1) Niels Frederiksen 10
2) Mette Frederiksdatter 6.
FM: farbror Niels Hansen Jessen på Sønderho.

935 Peder Sørensen, skipper på Sønderho. 25.8.1780, fol.451.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Thomsen på Sønderho. B:
1) Ellen Pedersdatter 5
2) Søren Pedersen 1.
FM: fars svoger Niels Thøgersen på Sønderho.

936 Maren Jesdatter på Sønderho. 28.2.1781, fol.454.
E: Morten Jensen Tækker. B:
1) Jens Mortensen 20
2) Jes Mortensen den ældre 18
3) Hans Mortensen 16
4) Jes Mortensen den yngre 11
5) Ellen Mortensdatter 7.
FM: morbror Hans Jessen, skipper på Sønderho.

937 Karen Hansdatter i Vester Vrøgum i Ål sogn. 7.4.1781, fol.457B.
E: Niels Olufsen. B:
1) Oluf Nielsen 3
2) Mette Nielsdatter 5 uger.
FM:
1 morbror Simon Hansen i Troldholm
2 mosters mand Søren Pedersen i Skødstrup.
Arv i boet til:
1 enkemandens søster [Johanne Olufsdatter] g.m. Søren Lauridsen i Grærup
2 enkemandens søster [Karen Olufsdatter] g.m. Jacob Pedersen i Oksbøl.

938 Christen Thomsen Fidde i Rærup. 25.10.1780, fol.460B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Olufsen i Rærup. B:
9) Anne Dorthe Christensdatter 12
10) Bodil Christensdatter 5
11) Johanne Christensdatter 3.
FM: Anders Sørensen i Fidde.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christensen i Skyhede
2) Thomas Christensen over 20 i Holsten
3) Maren Christensdatter gift i Øster Holsten
4) Mette Christensdatter 20 i Henneberg.
FM: Hans Jepsen i Allerslev.
Af andet ægteskab B:
5) Niels Christensen 19
6) Hans Christensen 16 i Næsbjerg
7) Karen Christensdatter g.m. en smed i Ribe
8) Maren Christensdatter 14.
FM: Niels Lauridsen i Rottarp.

939 Karen Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.3.1781, fol.463B.
E: Hans Jessen Oldefar den yngre. B:
1) Maren Hansdatter 2
2) Ellen Hansdatter 22 uger.
FM: Niels Jensen Warre ved Odden.

940 Dorthe Pedersdatter på Lundgård. 8.5.1781, fol.467.
E: Hans Ibsen Windfeld til Lundgård.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1781.

941 Hans Nielsen Østergaard i Tarp i Billum sogn. 7.5.1781, fol.467B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Knudsen i Billumgård. B:
1) Jacob Hansen 5.
FM: farbror Laurids Nielsen i Tarp.
Enkens første ægteskab med Jacob Hansen. Arv til B:
1 Else Jacobsdatter
2 Anne Jacobsdatter.
Disse to børn har arv efter deres 2 afdøde søstre.

942 Jens Troelsen Windfeld i Varde. 31.5.1781, fol.470B.
E: Kirsten Nielsdatter Juul.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1777.

943 Karen Andersdatter Lund, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.3.1781, fol.471.
A:
1) søster, [Mette Andersdatter g.m. ]Anders Nielsen Hollænder, skifte 19.11.1751 lbnr.214]. B:
a Anders Andersen Hollænder den ældre, [skifte 3.3.1781 lbnr.944]. E: Karen Simonsdatter. LV: Jens Mortensen i Nordby sogn
b Mette Andersdatter Hollænder g.m. Morten Hansen, skomager ved Odden
c [Karen Andersdatter Hollænder, skifte 13.9.1768 lbnr.608, var g.m. Jes Sørensen]. 1B:
1 Søren Jessen 15.

944 Anders Andersen Hollænder den ældre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.3.1781, fol.473.
E: Karen Simonsdatter. LV: Jens Mortensen Tønnesen i Nordby sogn. B:
1) Anders Andersen 18.
FM: Niels Vintersen i Nordby sogn.

945 Maren Pedersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.2.1780, fol.475.
Enke efter Hans Callesen, [skifte 23.4.1770 lbnr.651]. B:
1) Kirsten Hansdatter
2) Calle Hansen 16.

946 Niels Sørensen Lisbeths ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.6.1778, fol.477B.
E: Kirsten Terkildsdatter. LV: Peder Sørensen i Byen i Nordby sogn. B:
1) Lisbeth Nielsdatter 22
2) Maren Nielsdatter 10.
FM: Jeppe Hansen ved Odden.

947 Andreas Andreassen Torning ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.4.1781, fol.479.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Jens Madsen ved Odden. B:
1) Andreas Jacob Andreassen 9
2) Gertrud Sofie Andreasdatter 9
3) Inger Marie Andreasdatter 7
4) Anne Andreasdatter 5
5) Maren Andreasdatter 40 uger.
FM: Peder Pedersen Vind i Nordby sogn.

948 Hans Jensen Borch ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 19.5.1781, fol.480B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jens Madsen ved Odden. B:
1) Anne Hansdatter 23
2) Jens Hansen Borch 22
3) Maren Hansdatter 21
4) Sidsel Hansdatter 18
5) Mads Hansen Borch 12.
FM:
1 Jeppe Hansen Gregersen ved Odden
2 mors halvbror Søren Pedersen ved Odden.

949 Dorthe Nielsdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 18.5.1781, fol.482.
E: Hans Andersen. B:
1) Mette Hansdatter 12
2) Jens Hansen 10
3) Søren Hansen 8
4) Johanne Hansdatter 3.
Enkemandens første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 9.1.1764 lbnr.451. Arv til B:
1 Anders Hansen
2 Hans Hansen
3 Anne Hansdatter.
Enkemandens andet ægteskab med Johanne Pedersdatter, skifte 2.9.1768 lbnr.592. Arv til B:
4 Peder Hansen.

950 Anne Christensdatter i Bollesager. 3.5.1781, fol.485.
E: Søren Sørensen. B:
7) Christen Sørensen 2½.
FM: fars morbror Christen Pedersen i Novrup.
Første ægteskab med Christen Sørensen. B:
1) Søren Christensen 19
2) Anne Kirstine Christensdatter 17
3) Gertrud Christensdatter 14
4) Karen Christensdatter 11
5) Christen Christensen 8
6) Dorthe Christensdatter 6.
FM:
1 farbror Niels Sørensen i Brøndum
2 morbror Niels Christensen i Bollesager
3 Hans Lauridsen i Jerne
4 farbror Hans Sørensen i Esbjerg.
Arv efter enkemandens forældre, skifte 18.3.1778.

951 Anne Kirstine Hansdatter, ugift i Obbekær. 16.6.1781, fol.490.
A:
0) forældre Hans Jensen i Obbekær, skifte 11.8.1763 lbnr.445 og Ingeborg Ounildsdatter. LV: Hans Kalhave
1) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Nissen i Fæsted
2) bror Jens Hansen i Obbekær
3) søster Mette Hansdatter 18.
FM: Jørgen Tøstesen i Obbekær.
Mors andet ægteskab med [Jørgen Nissen, skifte 14.3.1767 lbnr.530]. B:
4) halvbror Hans Jørgensen 16.
FM: Holden Nissen i Obbekær.

952 Peder Pedersen, murer i Brøndum. 23.7.1780, fol.491.
E: Else Christensdatter. LV: Jacob Christensen Friis i Brøndum. A:
1) bror Hans Pedersen i Barde i Vorgod sogn
2) søster Kirsten Hansdatter i Barde
3) søster Kirsten Hansdatter i Videbæk
4) bror. død. 2B: en søn og 1 datter.

953 Susanne Frøsig i Janderup. 14.6.1780, fol.493B.
E: Jonas Joensen.
Første ægteskab med Claus Guldager [Windfeld i Varde]. B:
1) Maren Clausdatter Guldager 19
2) Niels Clausen Guldager 18, husar i Ribe.
FM:
1 Jeppe Mikkelsen i Janderup
2 morbror Hans Borch i Varde.
Arv efter Christen Frøsig Guldager i Ribe, skiftet sluttet 25.6.1780.

954 Opholdskontrakt på Sønderho. 29.6.1779, fol.503.
Kontrakt for Niels Jensen Poulsen og Birgitte Hansdatter på Sønderho der overlader gården til deres sammenbragte børn:
hans datter Anne Nielsdatter og
hendes søn Hans Thomsen den yngre. der ægter hinanden
og giver arv til øvrige børn B:
1) Hans Thomsen den ældre
2) Maren Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Callesen.
Arv efter hendes første mand [Thomas Hansen Clausen], skifte 21.3.1763 lbnr.433.
Arv efter hans første hustru [Karen Antonsdatter] 1.10.1764 lbnr.466.
Arv efter hans afdøde datter Karen Nielsdatter til B:
1 Hans Hansen Frederiksen.

955 Opholdskontrakt i Nordby sogn på Fanø. 2.3.1781, fol.504B.
Ellen Nielsdatter, enke efter Niels Nielsen Warre, skifte 5.6.1767 lbnr.556 overlader gården til datter
Mette Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Andersen
og giver arv til øvrige B:
1) Karen Nielsdatter den ældre
2) Karen Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter den yngre.
FM:
1 Niels Jensen Warre ved Odden
2 Claus Jensen Warre ved Odden.

956 Lene Hansdatter på Sønderho.7.2.1781, fol.506.
Enke efter Anton [Jørgensen] Smed 7.7.1747 lbnr.118]. B:
1) [Ingeborg Antonsdatter, død. 1B:
a Kirsten Madsdatter g.m. Hans Jørgensen Smed
2) Mads Antonsen Smed 50
3) Sidsel Antonsdatter 46
4) Jørgen Antonsen Smed 41
5) Hans Antonsen Smed 37.

957 Jacob Jensen Ovtrup i Billum. 7.4.1781, fol.507B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Knudsen i Billumgård. B:
3) Maren Jacobsdatter g.m. Jens Pedersen Kjær i Kelst.
Af første ægteskab B:
1) Morten Jacobsen Ovtrup, underofficer
2) Else Cathrine Ovtrup gift i Møgeltønder.

958 Hans Hansen i Novrup. 13.5.1780, fol.510B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Laurids Uglvig i Jerne. A:
1) bror Niels Hansen i Rærup i Lydum sogn
2) bror Christen Hansen i Sædding i Guldager sogn
3) søster Anne Hansdatter g.m. Søren Nielsen i Kvajlund
4) søster Edel Hansdatter g.m. Christen Pedersen i Hygum
5) søster Dorthe Hansdatter g.m. Jørgen Hjort i Smørpøt.

959 Opholdskontrakt i Kirkeby i Farup sogn. 14.4.1781, fol.519B.
Maren Hansdatter, enke efter Christen Jørgensen i Store Kirkeby i Farup sogn, [skifte 8.8.1767 lbnr.549] med LV: bror Morten Hansen Hjerting i Farup, overlader gården til søn
Thomas Christensen
og giver arv til øvrige B:
1) Maren Christensdatter 37, i Ribe
2) Anne Christensdatter g.m. Niels Leed i Farup
3) Mette Marie Christensdatter g.m. Nis Brodersen i Ribe
4) Ingeborg Christensdatter 24
5) Karen Christensdatter 21.

960 Opholdskontrakt i Obbekær. 18.6.1781, fol.521.
Ingeborg Ounildsdatter, enke efter Peder Iversen, [skifte 28.12.1772 lbnr.727], overlader gården til søn Jens Hansen.
Første ægteskab med [Hans Jensen, skifte 11.8.1763 lbnr.445]. Arv til øvrige B:
1) Maren Hansdatter
2) Mette Hansdatter 18.
Andet ægteskab med [Jørgen Nissen, skifte 14.3.1767 lbnr.530]. B:
3) Hans Jørgensen 16.

961 Peder Iversen den yngre i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 27.8.1781, fol.522.
E: Anne Mortensdatter. LV: bror Søren Mortensen i Nørby. B:
1) Morten Pedersen 11
2) Dorthe Pedersdatter 9
3) Iver Pedersen 8.
FM:
1 farbror Peder Iversen den ældre i Rindby
2 farbror Hans Iversen i Nørby
3 morbror Hans Mortensen i Byen.

962 Mette Hansdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 31.8.1781, fol.526B.
E: Hans Pedersen Terkildsen. B:
1) Peder Hansen 3.
Arv i boet til:
1 afdødes bror Niels Hansen
2 afdødes søster Anne Hansdatter.

963 Mette Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.9.1781, fol.529.
E: Niels Mortensen. B:
1) Jens Nielsen 16
2) Søren Nielsen 11.
FM: morbror Hans Jensen Mortensen i Nordby sogn.

964 Hans Jacobsen i Hjortvad. 6.9.1781, fol.531.
E: Sinnet Christensdatter. LV: Mads Sørensen i Hjortvad. B:
1) Inger Marie Hansdatter 9.
FM: farbror Holden Jacobsen i Åbølling i Føvling sogn.

965 Anne Hansdatter i Hjorting. 7.9.1781, fol.533.
E: Hans Pedersen Heebo.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1777.

966 Thomas Pedersen Harkes i Hjorting. 7.9.1781, fol.533B, 535.
E: Karen Sørensdatter. LV: Urban Bloch. B:
1) Peder Thomsen 17
2) Anne Else Thomasdatter 15
3) Søren Thomsen 13
4) Johanne Marie Thomasdatter 7.
FM:
1 fars søskendebarn Christen Jensen i Frisvad i Varde sogn
2 farbror Jens Harkes i Varde
3 morbror Oluf Christian Sørensen i Holmsland vejrmølle.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1779.
Samfrændeskifte 30.10.1781.

967 Ansøgning om overførsel af arv. 28.4.1780, fol.534B.
Ansøgning fra Jens Ørsted, tolder og visiterer på Fanø, om overflytning af arv til hans stedsøn Laurids [Lauridsen] Skytte efter [dennes farfars bror] Oluf [Olufsen] Skytte, præst i Tårs på Lolland fra Musse herred gejstlige jurisdiktion til Riberhus amt.
(Sml. lbnr.797).

968 Anne Boyesdatter i Oksby, 25.11.1781, fol.538B.
E: Hans Poulsen.
Testamente af 24.2.1770.
[Afdøde begravet 24.10.1781].

969 Bodil Cathrine Christensdatter Møller i Hjerting. 23.1.1781, fol.539B.
Enke efter Peder Thøgersen i Varde, død for 16 år siden. B:
1) Christian Pedersen Møller 30, snedker i København
2) Hans Pedersen Møller 25, student i København
3) Knud Pedersen Møller 19, på stedet.
FM: [Morten] Henningsen, kontrollør i Hjerting.

970 Karen Jensdatter på Mandø. 24.2.1780, fol.543B.
E: Christian Bondesen. B:
1) Mette Christiansdatter 8
2) Kirsten Christiansdatter 4
3) Maren Christiansdatter 2.
FM:
1 Gregers Jensen Knudsen
2 Knud Jensen
3 Hans Jensen Knudsen.
Ophold efter kontrakt af 22.2.1779 til
1 enkemandens mor Kirsten Bondes
2 enkemandens søster Maren Bondesdatter.

971 Bent Pedersen i Nørre Farup. 26.1.1782, fol.548B.
E: Anne Elisabeth Jochumsdatter. LV: Gotfred Gebhardt, der ægter enken. B:
1) Peder Bentsen 18.
FM: mors stedfar Søren Jensen.
Afdøde for 8 år siden på rejse til Ostindien.

972 Søren Jensen Gade i Blåvand [i Oksby sogn]. 6.10.1781, fol.550.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Christensen i Tane [i Oksby sogn].
Afdødes arvinger på fars side A:
1) søskendebørn til afdødes far:
a Søren Kjeldsen i Borup
b Anne Kjeldsdatter i Tarp i Billum sogn, enke efter Bonde Sørensen. LV: Christen Væring i Filsø
c Mette Kjeldsdatter g.m. g.m. Christen Jensen Jegum i Øster Vrøgum
d Ellen Kjeldsdatter i Skyhede ved Oluf Nielsen sst.
e Anne Marie Kjeldsdatter g.m. Christen Pedersen i Amsterdam
f Karen Kjeldsdatter, død. E: Laurids Lauridsen i Oksbøl. 1B:
1 Kjeld Lauridsen 10
2) søskendebørn til afdødes far:
a Maren Jesdatter g.m. Jes Ibsen i Oksby
b Maren Jesdatters søster, død. 2B:
1 Jens Madsen i Amsterdam
2 Kirsten Madsdatter g.m. Niels Andersen i Oksby
3) søskendebørn til afdødes far:
a Mette Hansdatter g.m. Hans Bachensen i Nørre Oksby.
Arvinger på afdødes mors side A:
4) Karen Olufsdatter i Grønbjerg i Oksby sogn, der angav at hun og afdødes mor var født af 2 halvsøstre.

973 Niels Andersen Jørgensen på Sønderho. 27.12.1781, fol.557B.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen Callesen på Sønderho. B:
4) Anders Nielsen 3
5) Anne Nielsdatter 6 uger.
FM:
1 Thomas Nielsen Foged på Sønderho
2 Mathias Andersen Jessen på Sønderho.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 31.10.1769 lbnr.613]. B:
1) Niels Nielsen 19
2) Karen Nielsdatter 17
3) Else Nielsdatter 12.
FM:
1 Peder Thomsen på Sønderho
2 Peder Jessen på Sønderho.
3 Jens Jensen Fischer på Sønderho.

974 Peder Madsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.11.1781, fol.563.
E: Inger Pedersdatter. LV: morbror Peder Jessen ved møllen i Nordby sogn. B:
1) Peder Pedersen Madsen 2.
FM: farfar Mads Jessen ved Odden.

975 Maren Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 26.2.1781, fol.566.
Enke efter Mathias Nielsen Ting. B:
1) Mette Mathiasdatter den ældre g.m. Gregers Frandsen i Nordby sogn
2) Mette Mathiasdatter den yngre 33
3) Niels Mathiassen 31, i Varde
4) Johanne Mathiasdatter 27
5) Søren Mathiassen 20.

976 Sidsel Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 18.1.1782, fol.570B.
E: Jens Nielsen Mathiassen. B:
1) Niels Jensen 19
2) Mette Jensdatter 14
3) Anne Jensdatter 4.
FM: morbror Anders Sørensen Mathiassen i Nordby sogn.

977 Anders Sørensen Rødkop ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.12.1781, fol.574B.
E: Anne Pedersdatter den yngre. LV: Hans Hansen Ellens ved Odden. B:
1) Anne Andersdatter 7 uger.
FM:
1 morbror Jeppe Pedersen ved Odden
2 fars søskendebarn Hans Lauridsen ved Odden.
Desuden nævnes enkens bror Jeppe Pedersen i Nordby sogn.
Afdøde druknede på søen dette efterår.

978 Maren Jensdatter på Sønderho. 4.12.1781, fol.579.
E: Niels Nielsen Andersen. B:
1) Maren Nielsdatter 22
2) Abelone Nielsdatter 12.
FM: Thomas Pedersen på Sønderho.

979 Mikkel Jensen på Sønderho. 5.12.1781, fol.582.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: far Hans Jørgensen Smed på Sønderho. B:
3) Kirsten Mikkelsdatter 9
4) Hans Mikkelsen 7.
FM: farbror Peder Jensen Knudsen på Sønderho.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 10.8.1771 lbnr.663. B:
1) Niels Mikkelsen 17
2) Jens Mikkelsen 14.

980 Niels Hansen Antonsen den ældre på Sønderho. 4.12.1781, fol.586.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Nielsen Andersen på Sønderho. B:
1) Dorthe Nielsdatter 21
2) Abelone Nielsdatter 16
3) Jens Nielsen 14
4) Hans Nielsen 12
5) Jes Nielsen 7
6) Johanne Nielsdatter 5
7) Søren Nielsen 3.
FM:
1 farbror Anton Hansen den ældre på Sønderho
2 farbror Anton Hansen den yngre på Sønderho
3 farbror Niels Hansen Antonsen på Sønderho.

981 Søren Nielsen Uldal på Sønderho. 7.2.1782, fol.589.
E: Karen Madsdatter. LV: Johannes Mikkelsen på Sønderho. B:
1) Anne Sørensdatter 33
2) Maren Sørensdatter 21
3) Niels Sørensen Uldal 17
4) Mads Sørensen Uldal 13.
FM:
1 farbror Hans Nielsen Uldal på Sønderho
2 farbrors søn Niels Hansen Uldal på Sønderho.

982 Hans Jensen Poulsen på Sønderho. 8.2.1782, fol.592.
E: Ellen Jesdatter.
Testamente konfirmeret 5.3.1779. A:
1) bror Niels Jensen Poulsens svigersøn:
a Hans Thomsen den yngre på Sønderho
2) bror Jens Jensen Poulsen på Sønderho
3) søster Abelone Jensdatter g.m. Calle Tækker hendes 2 døtre:
a Johanne Callesdatter g.m. Jørgen Andersen Møller på Sønderho
b Mette Callesdatter
4) søster Anne Jensdatter, enke efter Niels Jepsen Arrø hendes 4 børn:
a Anne Nielsdatter den ældre g.m. Calle Pedersen på Sønderho
b Mette Nielsdatter g.m. Niels Madsen Frandsen på Sønderho
c Anne Nielsdatter den yngre g.m. Hans Jessen Jepsen på Sønderho
d Maren Nielsdatter g.m. Niels Hansen Madsen på Sønderho.

983 Hans Pedersen Jensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 16.11.1781, fol.593B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Madsen ved Odden. B:
1) Karen Hansdatter 35
2) Anne Hansdatter den ældre 33
3) Niels Hansen 27
4) Anne Hansdatter den yngre 25
5) Jens Hansen 20
6) Morten Hansen 15.

984 Edel Windfeld [på Øllufgård i Vester Nebel sogn, begravet 7.6.1782], fol.596B.
E: Henrik Ernst Bjerrum, herredsfoged i Skast, Gørding og Malt herreder.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1769.

985 Anne Pedersdatter den ældre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.6.1782, fol.597.
E: Anders Mortensen. A:
1) bror Gregers Pedersen 46
2) søster Anne Pedersdatter den yngre, enke efter Anders Sørensen Rødkop, [skifte15.12.1781 lbnr.977]
3) søster Mette Pedersdatter g.m. Niels Hansen Svarre
4) bror Jeppe Pedersen 32
5) søster Voldborg Pedersdatter 32.
FM: Hans Hansen Ellens i Nordby sogn.

986 Eleonora von Kemmeter (Kømeter) på Sønderho. 3.6.1778, fol.599B.
E: Johan Ludvig Mech. A:
1) far von Kemmeter i Husum.

987 Henrik Christensen i Sædding. 26.3.1782, fol.601.
Enke efter Anne Hansdatter, [skifte 4.2.1779 lbnr.883]. B:
2) Hans Christian Henriksen 3.
FM: morfar Hans Christensen i Sædding.
Første ægteskab med Karen Bertelsdatter, skifte 18.12.1772 lbnr.705. B:
1) Christian Peder Henriksen 10.
FM: mors stedfar Christen Jensen Lønne i Sædding.

988 Anne Lasdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.6.1782, fol.607.
E: Peder [Pedersen] Clausen. B:
1) Peder Pedersen Clausen 31
2) Claus Pedersen Clausen 29
3) Jens Pedersen Clausen 24
4) Dorthe Pedersdatter g.m. Jørgen Andersen, alle i Nordby sogn.
FM:
1 fars svoger Jes Jessen i Nørby
2 Morten Mortensen i Byen i Nordby sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1781.
Samfrændeskifte 13.6.1782.

989 Claus Hansen på Mandø. 17.6.1776, fol.609B.
E: Karen Lambertsdatter. LV: Søren Lambertsen. B:
1) Bodil Clausdatter 13
2) Anne Kirstine Clausdatter 5
3) Karen Clausdatter 3.
FM:
1 født værge Peder Hansen
2 Hans Christensen
3 Hans Hansen Bodesen.

990 Søren Lambertsen på Mandø. 12.9.1780, fol.611B.
E: Karen Christiansdatter. B:
1) Mette Sørensdatter 17.
FM: farbror Anders Lambertsen.

991 Hans Hansen Bodesen på Mandø. 4.8.1780, fol.614B.
E: Kirsten Hanskone. B:
1) Hans Hansen 29 uger.
FM: farfar Hans Hansen Bodesen på Mandø.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Hansdatter g.m. Knud Jensen, landfoged på Mandø.

992 Karen Gregersdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 23.11.1780, fol.620.
E: Andreas Nielsen Smed. B:
1) Gregers Andreassen 8
2) Anne Andreasdatter 5.
FM:
1 morbror Søren Gregersen Møller i Byen i Nordby sogn
2 mosters mand Søren Nielsen i Bjergene i Nordby sogn.
Opholdskontrakt af 21.12.1773 for afdødes mor [Karen Jesdatter] lbnr.738.

993 Jens Hansen Skov i Favrholt. 10.4.1782, fol.628.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jeppe Nielsen i Favrholt. B:
1) Peder Nissen Jensen 5.
FM: fars halvbror Christen Jensen Skov i Spandet.

994 Kirsten Nielsdatter i Nordby sogn på Fanø. 12.12.1781, fol.633.
E: Claus Clausen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen Clausen den ældre 54.
Af andet ægteskab med [Jes Mathiassen, skifte 28.11.1749 lbnr.171]. B:
2) Niels Jessen Mathiassen, død. 1B:
a Mette Nielsdatter 22
3) Mathias Jessen Mathiassen 49
4) Hans Jessen Mathiassen, [skifte 9.2.1770 lbnr.621]. 1B:
a Jens Hansen 15
5) Lene Jesdatter den ældre g.m. Mads Andersen
6) Lene Jesdatter den yngre g.m. Frederik Madsen.

995 Barbara Jensdatter 17 år i Sønder Farup. 10.8.1782, fol.637B.
A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Jens Hansen Bjerrum på stedet
2) halvsøster Birthe Marie Jensdatter 13
3) halvbror Jens Peder Jensen 11.
Arv efter afdøde far Jens Pedersen Bjerrum, [skifte 2.4.1766 lbnr.527].

996 Maren Poulsdatter i Ovtrup. 14.8.1782, fol.639.
E: Søren Thomsen. B:
1) Thomas Sørensen 19
2) Poul Sørensen 16
3) Mette Sørensdatter 13
4) Kirsten Sørensdatter 10
5) Birthe Sørensdatter 7
6) Søren Sørensen 1½.
FM: farbror Jens Thomsen i Hundhale i [Nørre] Nebel sogn.

997 Cathrine Klagenberg, ugift i Ravnsø. 22.6.1780, fol.641.
A:
1) bror Klagenberg, etatsråd i København
2) [Albert Christoffer Hieronymussen] Klagenberg, præst i Brøndum [og Vester Nebel, død 8.3.1776]. 3B:
a Holger Klagenberg, præst i Nørre Omme og Brejning
b Kirstine Sofie Klagenberg i Sig
c Elisabeth Klagenberg g.m. [Jacob Peder] Bojsen i Sig, degn i Torstrup og Horne
3) søster g.m. Lorents Storph i København.

998 Hans Pedersen på Mandø. 18.6.1782, fol.645.
E: Anne Villadsdatter. LV: Svend Jensen. B:
5) Kirsten Hansdatter 21.
FM: Mikkel Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Gregers Hansen, [skifte 15.12.1760 lbnr.391]. 4B:
a Anne Gregersdatter 34
b Mette Gregersdatter 29
c Nis Gregersen 28
d Hans Gregersen 25
2) Jørgen Hansen, [skifte 24.3.1767 lbnr.533]. 1B:
Hans Jørgensen 25
3) Peder Hansen på Mandø
4) Bonde Hansen på Mandø.

999 Niels Olufsen i Kirkeby. 2.11.1782, fol.648.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Edel Nielsdatter 26
2) Maren Nielsdatter 24
3) Anne Cathrine Nielsdatter 20
4) Oluf Nielsen 18
5) Søren Nielsen 15
6) Niels Nielsen 11.
FM:
1 Peder Brodersen i Kærbøl
2 Jeppe Jensen, hjulmand i Kirkeby.

1000 [Maren Jensdatter] i Sønder Farup. 13.12.1782, fol.650.
E: Jens Hansen [Bjerrum]. B:
1) Birthe Marie Jensdatter 13
2) Jens Peder Jensen 11.
Arv efter afdødes datter Barbara Jensdatter, skifte 10.8.1782 lbnr.995.

1001 Christen Hansen i Kelst. 30.3.1782, fol.651B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Qvist på Hesselmed. B:
1) Christence Christensdatter, født 31.10.1782.
FM: farfar Hans Hansen på stedet.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Niels Hansen
2 enkens bror Jesper Christensen.

1002 Birthe Gregersdatter, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.12.1782, fol.654B.
A:
1) søster Anne Gregersdatter 63
2) halvsøster Sidsel Gregersdatter, enke efter Peder Terkildsen
3) halvbror Peder Gregersen, død. 5B:
a Gregers Pedersen 48
b Anne Pedersdatter den yngre, enke efter Anders Sørensen Rødkop, [skifte15.12.1781 lbnr.977]
c Mette Pedersdatter g.m. Niels Hansen Svarre
d Jeppe Pedersen 34
e Voldborg Pedersdatter forlovet med Jens Jensen
4) halvsøster Karen Gregersdatter, [skifte 7.3.1770 lbnr.624], var g.m. Peder Nissen, [skifte 13.5.1775 lbnr.823]. 1B:
a Anne Pedersdatter 20.

1003 Mette Jensdatter Kølle på Sønderho. 9.1.1782, fol.133, 655B.
Enke efter Laurids Lauridsen. A:
1) søskendebarn på fars side Maren Nielsdatter g.m. Erik Christensen, smed på Sønderho
2) moster Karen Nielsdatter, [skifte 16.2.1762 lbnr.400], var g.m. Niels Pedersen Knudsen. 2B:
1) Mette Nielsdatter g.m. Peder Jessen på Sønderho
2) Anne Nielsdatter, [skifte 31.10.1769 lbnr.613], var g.m. Niels Andersen Jørgensen på Sønderho. 3B:
a Niels Nielsen 19
b Karen Nielsdatter 17
c Else Nielsdatter 12
3) søskendebarn på mors side Dorthe Antonsdatter, enke efter Peder Pedersen [Knudsen, skifte 16.2.1762 lbnr.402]
4) søskendebarn på mors side Hans Antonsen 68.

1004 Niels Iversen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 11.1.1783, fol.658.
E: Sidsel Lasdatter . LV: Hans Jacobsen ved Odden. B:
1) Mette Nielsdatter 30
2) Maren Nielsdatter 28
3) Ellen Nielsdatter 25.

1005 Ingeborg Hansdatter i [Nørre] Nebel. 4.1.1783, fol.659B.
E: Cort Christensen. B:
1) Anne Cortsdatter 6
2) Hans Christian Cortsen 4
3) Andreas Cortsen 2
4) Mads Cortsen 6 uger.
FM: Christian Sørensen i Nebel.

1006 Søren Eskildsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 26.5.1781, fol.662.
A:
1) bror Jens Eskildsen, død, var g.m. [Mette Jesdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 9.12.1778 lbnr.863]. 2B:
a Anne Jensdatter 61
b Mette Jensdatter, [skifte 4.1.1766 lbnr.518], var g.m. Jeppe Laugesen. 1B:
1 Mette Jepsdatter 15.
FM:
1 Jeppe Sørensen Voldborgs
2 Søren Hansen Voldborgs
2) bror Mathias Eskildsen, [skifte 14.7.1762 lbnr.406]. 5B:
a Hans Mathiassen 46
b Jens Mathiassen 43
c Anne Mathiasdatter 36
d Mette Mathiasdatter, [skifte 13.12.1780 lbnr.927], var g.m. Morten Pedersen Jensen. 1B:
1 Mette Mortensdatter 4
e Niels Mathiassen 24
3) søster Dorthe Eskildsdatter g.m. Hans Nielsen Mathiassen, begge døde. 1B:
a Hans Hansen Tysk 59, i Nordby sogn.

1007 Niels Rasmussen Ølgaard til Sneumgård [i Sneum sogn]. 2.2.1784, fol.665, 749B.
E: Margrethe Hedvig [Fabricius]. LV: Hans Kalhave i Ribe. B:
1) Rasmus Nielsen Ølgaard 13
2) Vilhelm Fabricius Ølgaard 11½
3) Ingeborg Margrethe Ølgaard 10
4) Nikolaj Immanuel Ølgaard 8½.
FM:
1 [Ditlev Johan Arent Vilhelmsen] Fabricius, præst i Gørding og Vejrup
2 Georg Andreas [Vilhelmsen] Fabricius, præst i Ansager
3 [Terman] Ølgaard til Bramminge.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1777.
Samfrændeskifte 2.2.1784.

1008 Kirsten Nielsdatter på Sønderho. 1.2.1783, fol.665B.
E: Hans Knudsen Jepsen. B:
1) Anne Hansdatter 16
2) Karen Hansdatter 13
3) Jeppe Hansen 11
4) Niels Hansen 4.
FM: morbror Mads Nielsen, skoleholder på Sønderho.

1009 Anne Nikolajsdatter 13 år i Kærbøl. 1.2.1783, fol.667.
A:
1) mor [Marie Hansdatter] g.m. Søren Jensen på stedet
2) søster Maren Nikolajsdatter 15
3) bror Hans Nikolajsen 10.
FM:
1 Jens Knudsen Brodersen i Øster Vedsted
2 Thomas Thomsen i Kærbøl
Arv efter far Nikolaj Lauridsen, skifte 14.6.1777 lbnr.879.

1010 Ellen Jesdatter på Sønderho. 18.2.1783, fol.668.
E: Clemen Jensen. B:
1) Jes Clemensen 38
2) Hans Clemensen 30
3) Maren Clemensdatter g.m. Jens Hansen Nielsen
4) Niels Clemensen 26
5) Karen Clemensdatter 22.

1011 Ellen Pedersdatter på Sønderho. 19.2.1783, fol.670B.
Enke efter Andreas Pedersen Brinch, [skifte 20.10.1778 lbnr.867]. B:
1) Anne Andreasdatter 26
2) Voldborg Andreasdatter 23.

1012 Christen Lauridsen i Hennebjerg. 1.3.1783, fol.672B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Jensen Kølle i Bækhuse. B:
1) Karen Christensdatter 24
2) Mette Marie Christensdatter 22
3) Maren Christensdatter 19
4) Peder Christensen 16
5) Laurids Christensen 10
6) Søren Christensen 9.
FM: Christen Henneberg i Lunde.

1013 Maren Thomasdatter i Veldbæk i Jerne sogn. 15.3.1783, fol.675B.
E: Mads Christensen. B:
6) Niels Madsen 20½
7) Karen Madsdatter 18.
Første ægteskab med [Hans Jørgensen]. 2B:
1) Jørgen Hansen i Sadderup
2) Else Hansdatter g.m. Søren Jørgensen i Novrup.
Af andet ægteskab B:
3) Hans Nielsen i Favrholt
4) Søren Nielsen 27
5) Peder Nielsen 24.
FM: Niels Christensen i Bollesager.

1014 Lene Pedersdatter i Sønder Holsted. 19.3.1783, fol.679B.
E: Christian Christiansen. A:
1) bror Mikkel Pedersen i Foldingbro
2) søster Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Pedersen i Foldingbro
3) søster Karen Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Foldingbro
4) søster Mette Pedersdatter 40, i Foldingbro.

1015 Kirsten Sørensdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 22.4.1783, fol.683.
E: Jes Jensen.
Første ægteskab med [Hans Hansen Christensen den ældre, skifte 16.5.1767 lbnr.550]. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Jens Mathiassen i Nørby
2) Mette Hansdatter g.m. Morten Mortensen i Byen
3) Karen Hansdatter 26.

1016 Kirsten Christensdatter i Jerne. 25.4.1783, fol.684B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Abelone Hansdatter 1¾.
FM: morbror Niels Christensen i Bollesager.

1017 Søren Sørensen i Bollesager. 19.8.1782, fol.688B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: far Christen Jørgensen i Strandby.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 3.5.1781 lbnr.950. B:
1) Christen Sørensen 3¾.
FM: farbror Peder Sørensen i Rørkær.
Anne Christensdatters første ægteskab med [Christen Sørensen], skifte 4.11.1775. Arv til B:
1) Søren Christensen
2) Anne Kirstine Christensdatter
3) Gertrud Christensdatter
4) Karen Christensdatter
5) Christen Christensen
6) Dorthe Christensdatter.

1018 [Anne Sofie Tillisch] i Hjerting. 9.2.1782, fol.696.
Enke efter Gustav Christian baron von Rehbinder, der rejste til udlandet for 30 år siden. B:
1) Johan Vilhelm baron von Rehbinder, løjtnant ved Møns geworbne Infanteri Regiment
2) Frederik Christian baron von Rehbinder , kaptajn ved Falsters geworbne Infanteri Regiment.

1019 Hustru i Præstbøl i [Nørre] Nebel sogn. 19.7.1782, fol.703.
E: Jens Sørensen [Vestergaard]. B:
1) Las Jensen 3
2) Peder Jensen 1¼.
FM: Las Christensen i Nørre Bork.

1020 Karen Jepsdatter i Kirkeby i Farup sogn, [begravet 2.6.1783], fol.706B.
E: Anders Thomsen.
Testamente af 24.12.1772.

1021 Hans Sattrup, guldsmed i Hjerting. 11.4.1783, fol.707B.
E: Mette Henrikke Sofie. LV: [Michael] Møller, tolder i Hjerting. B:
1) Peder Hansen Sattrup 19, i Randers
2) Marie Elisabeth Sattrup 14
3) Laurids Sattrup 10
4) Mette Sattrup 4
5) Johan Frederik Sattrup 6 mdr.
FM:
1 farbror Laurids [Pedersen] Sattrup. præst i Dannemarre og Tillitse på Lolland
2 fars halvbror Jacob Sattrup, guldsmed i Kolding
3 og dennes søn Peder Jacobsen Sattrup, præst Bølling og Sædding.

1022 Voldborg Sørensdatter i Søndersig [i Lunde sogn]. 9.7.1783, fol.710.
E: Laurids Nielsen. B:
1) Søren Lauridsen 7
2) Maren Lauridsdatter 5
3) Lene Lauridsdatter 4
4) Niels Lauridsen 2.
FM:
1 morfar Søren Pedersen i Stavskær
2 morbror Niels Nielsen i Stavskær.

1023 Anne Pedersdatter i Rottarp. 28.7.1783, fol.711B.
E: Bertel [Pedersen] Bruun. B:
1) Laurids Bertelsen 20
2) Peder Bertelsen 15
3) Jens Bertelsen 6.
FM: morbror Peder Pedersen i Lønne Hede.

1024 Niels Spangsbjerg på Sønderris [i Guldager sogn]. 18.8.1783, fol.712B, 800B, næste protokol fol.2B.
E: Anne Christensdatter Lyche. LV: Frands Hansen Møller i Guldager mølle. B:
1) Christian Spangsbjerg i Alslev
2) Christian Lykke Spangsbjerg på Sønderris
3) Ingeborg Spangsbjerg g.m. Hans Hansen Møller i Spangsbjerg mølle
4) Dorthe Spangsbjerg 26.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1758.
Samfrændeskifte 10.7.1784.

1025 Peder Frandsen i Solbjerg [i Skast sogn]. 23.8.1783, fol.713.
Enkemand. Skifte efter hustruen 19.12.1765. B:
1) Øllegaard Pedersdatter, enke efter Morten Sørensen i Jerne
2) Maren Pedersdatter 26
3) Anne Pedersdatter 24
4) Else Pedersdatter 22.
FM:
1 Morten Sørensen i Måde
2 farbror Hans Frandsen i Solbjerg
3 søskendebarn Jens Hansen, sognefoged i Allerup [i Sneum sogn].

1026 Niels Sørensen i Brøndum. 4.10.1783, fol.716.
E: Karen Sofie Hansdatter. LV: Hans Madsen i Ålunde. B:
1) Anne Nielsdatter 21
2) Kirsten Nielsdatter 18
3) Søren Nielsen 15
4) Karen Nielsdatter 12.
FM:
1 farbror Hans Sørensen i Esbjerg
2 fasters mand Christen Hansen i Sædding.

1027 Mette Jensdatter i Vognsbøl [i Jerne sogn]. 12.7.1783, fol.718.
E: Christen Gregersen i Ribe Hospital. B:
1) Maren Christensdatter 26, i Sønder Sejerslev [i Emmerlev sogn] ved Højer
2) Dorthe Christensdatter 24
3) Ludvig Christensen 20, i Andrup [i Skast sogn]
4) Anne Christensdatter 18, i Nørby i Visby sogn
5) Jens Christensen 12, i Strandby.
FM: morbror Christen Jensen Brik i Varisbøl [i Lønborg sogn].

1028 Anne Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 7.10.1783, fol.720.
E: Peder Jørgensen. B:
1) Mette Pedersdatter 5
2) Anne Pedersdatter 4
3) Kirsten Pedersdatter 10 uger.
FM: morfar Hans Madsen i Nordby sogn.

1029 Regitse Sørensdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 13.10.1783, fol.722B.
E: Mathias Mortensen. B:
1) Johanne Mathiasdatter g.m. Hans Hansen Tysk den yngre
2) Anne Mathiasdatter 36
3) Søren Mathiassen 35.

1030 Anne Jesdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 18.10.1783, fol.723B.
E: Anders Jensen. B:
1) Anne Andersdatter 26
2) Maren Andersdatter 21
3) Jens Andersen 20
4) Ellen Andersdatter 18.
FM. morbror Hans Jessen den ældre ved Odden.

1031 Laurids Hansen Enevoldsen i Lustrup. 28.10.1783
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Bent Mikkelsen i Lustrup.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 15.12.1773 lbnr.713. B:
1) Niels Lauridsen 18
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 15.
FM: farbror Peder Hansen i Vester Vedsted.

1032 Søren Pedersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.11.1783, fol.727B.
E: Sidsel Simonsdatter. LV: Niels Hansen Sørensen ved møllen i Nordby sogn. B:
2) Maren Sørensdatter g.m. Hans Jessen Oldefar den yngre i Nordby sogn
3) Anne Sørensdatter 30.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 22.7.1745 lbnr.79]. B:
1) Dorthe Sørensdatter g.m. Hans Sørensen, skoleholder i Nordby sogn.

1033 Anders Sørensen Mathiassen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 16.1.1784, fol.730B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Andersen ved møllen i Nordby sogn. B:
1) Mette Andersdatter 10
2) Dorthe Andersdatter 7.
FM:
1 morbror Niels Sørensen Callesen ved Odden
2 Anders Sørensen ved Odden.

1034 Dorthe Hans Andersens i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 18.1.1783, fol.733.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Las Mortensen i Nørby
Mors første ægteskab med Hans Andersen i Nørby, [skifte 20.6.1753 lbnr.229]. B:
1) bror Anders Hansen ved Odden
2) bror Jens Hansen 41
3) søster Maren Hansdatter g.m. Mathias Mathiassen i Nørby
4) søster Mette Hansdatter 36, der ægter Hans Mortensen Rødgaard
5) søster Anne Hansdatter 32.

1035 Mette Antonsdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 10.1.1784, fol.735B.
Enke efter Rasmus Hansen, [skifte 13.4.1758 lbnr.326]. A:
1) bror Niels Antonsen, [skifte 1.7.1767 lbnr.554]. 3B:
a Maren Nielsdatter 40
b Hans Nielsen Antonsen
c Karen Nielsdatter 18
2) halvsøster Anne Antonsdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 23.12.1760 lbnr.385 g.m. Jens Jepsen, [skifte 9.11.1744 lbnr.87]. B:
a Anne Jensdatter den ældre 58
b Karen Jensdatter, enke efter Christen Jensen Rask
c Jeppe Jensen 49
d Anne Jensdatter den yngre 44.

1036 Niels Andersen Warre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.1.1783, fol.737.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Mads Jessen i Nordby sogn. B:
3) Johanne Nielsdatter 3.
Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, [skifte14.1.1775 lbnr.743]. B:
1) Ellen Nielsdatter 9
2) Karen Nielsdatter 8.

1037 Dorthe Hansdatter på Sønderho på Fanø. 26.1.1784, fol.741.
E: Thomas Pedersen. B:
1) Karen Thomasdatter, skifte 29.5.1769 lbnr.615 g.m. Hans Pedersen Jensen, [skifte 24.9.1774 lbnr.852]. 1B:
a Peder Hansen 14.
FM: farbror Calle Pedersen på Sønderho.

1038 Maren Antonsdatter på Sønderho. 27.1.1784, fol.743B.
Enke efter Peder Nissen, [skifte 14.6.1768 lbnr.591]. B:
1) Søren Pedersen 20
2) Mette Pedersdatter 16.
FM: farbror Niels Nissen på Sønderho.

1039 Peder Ankersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.1.1784, fol.745B.
E: Anne Hansdatter. LV: Mads Jessen i Nordby sogn. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 18
2) Anker Pedersen 16
3) Hans Pedersen 10.
FM:
1 farbror Las Ankersen ved Odden
2 farbror Niels Ankersen ved Odden.

1040 Jens Hansen Jessen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 31.1.1784, fol.747B.
E: Mette Jensdatter. LV: Morten Mortensen i Byen. B:
1) Sidsel Jensdatter g.m. Laurids Nielsen Lauridsen ved Odden
2) Inger Jensdatter 22
3) Anne Jensdatter 18
4) Hans Jensen 16
5) Maren Jensdatter 12.
FM:
1 morbror Jens Jensen ved møllen
2 Søren Gregersen Møller i Byen.

1041 Gunder Thygesdatter i Obbekær, [begravet 11.2.1784], fol.755.
E: Peder Thomsen.
Testamente af 3.12.1783.

1042 Peder Sørensen Lassen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.2.1783, fol.756.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Niels Sørensen Callesen ved Odden. B:
1) Mette Pedersdatter 4
2) Anders Pedersen 3
3) Peder Pedersen, født efter fars død.
FM: farfar Søren Lassen i Nordby sogn.

1043 Lene Pedersdatter på Sønderho. 17.2.1784, fol.758B.
E: Peder Nielsen Degn. B:
1) Maren Pedersdatter 3.

1044 Laurids Andersen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 8.3.1784, fol.761B.
E: Anne Callesdatter. B:
1) Calle Lauridsen 48
2) Jens Lauridsen 45
3) Niels Lauridsen 30
4) Hans Lauridsen 26
5) Mette Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen Sørensen
6) Anne Lauridsdatter g.m. Simon Vintersen
7) Johanne Lauridsdatter 32.

1045 Søren Nielsen i Bjergene på Fanø. 15.3.1784, fol.763B.
E: Maren Gregersdatter. LV: Søren Gregersen ved møllen i Byen i Nordby sogn på Fanø. A:
søskendebørn:
1) Peder Andersen i Rindby
2) Anders Andersen i Rindby
3) Søren Andersen i Byen
4) Dorthe Andersdatter 35, ved Odden
5) Karen Jørgensdatter g.m. Hans Mathiassen Eskildsen i Byen
6) Mette Jørgensdatter g.m. Anders Hansen Gregersen i Nørby
7) Johanne Jørgensdatter g.m. Christen Pedersen Bech ved Odden
8) Peder Jørgensen ved Odden
9) Mette Hansdatter g.m. Morten Mortensen i Byen
10) Anne Hansdatter g.m. Jens Mathiassen i Nørby
11) Karen Hansdatter g.m. Jens Pedersen Clausen i Nørby
12) Søren Mathiassen Ting ved Odden
13) Niels Mathiassen Ting i Varde
14) Mette Mathiasdatter den ældre g.m. Gregers Frandsen den ældre
15) Mette Mathiasdatter den yngre g.m. Niels Hansen Clausen ved Odden
16) Johanne Mathiasdatter g.m. Søren Nielsen Regits ved Odden
17) Hans Hansen Andersen i Nørby
18) Karen Hansdatter g.m. Niels Pedersen Nielsen den ældre
19) Anne Hansdatter g.m. Søren Hansen Farup ved Odden
20) Mette Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Mathiassen ved Odden
21) Anne Jensdatter g.m. Laurids Jensen ved Odden.

1046 Anders Hansen Andersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 12.4.1783, fol.767B.
E: Maren Hansdatter. LV: bror Niels Hansen Karen Nisdatter i Nordby sogn. A:
1) bror Jørgen Hansen Andersen 53
2) bror Jens Hansen Andersen 52
3) halvbror Hans Nielsen Andersen 30
4) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Peder Ankersen
5) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Niels Pedersen Nielsen den ældre
6) halvsøster Dorthe Hansdatter 34.

1047 Mette Lauridsdatter, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 29.3.1784, fol.770B.
A:
1) bror Niels Lauridsen 60
2) bror Mathias Lauridsen, død. 1B:
a Anne Mathiasdatter g.m. Søren Gregersen Møller
3) søster Kirsten Lauridsdatter, død. 3B:
a Laurids Andersen 40
b Niels Andersen 38
c Mette Hansdatter 33.

1048 Sinnet Christensdatter i Hjortvad. 27.1.1782, fol.772.
Enke efter Hans Jacobsen, [skifte 6.9.1781 lbnr.964]. B:
6) Inger Marie Hansdatter 9.
FM: farbror Holden Jacobsen i Åbølling i Føvling sogn.
Første ægteskab med Morten Nissen, skifte 23.5.1764 lbnr.468. B:
1) Jørgen Mortensen i Døstrup
2) Nis Mortensen
3) Bodil Malene Mortensdatter
4) Christen Mortensen 23, der døde. Skifte 21.3.1782 fol.779
5) Niels Mortensen 19.

1049 Holden Nissen og hustru [Mette Lauridsdatter] i Obbekær. 8.4.1782, fol.785B.
B:
4) Hans Holdensen 8
5) Anne Margrethe Holdensdatter 6.
FM:
1 Jeppe Jensen i Obbekær
2 Hans Jørgensen i Obbekær.
Første ægteskab med Hans Terkildsen, [skifte 28.12.1772 lbnr.697]. B:
1) Terkild Hansen i Obbekær
2) Mette Marie Hansdatter 20
3) Laurids Hansen 18.
FM:
1 Tøste Jensen i Obbekær
2 Iver Clemensen i Obbekær.

1050 [Esther Lauridsdatter]i Obbekær. 3.7.1784, fol.793B.
E: Jeppe Jensen. B:
1) Anne Jepsdatter 9¼
2) Bodil Jepsdatter 4.

1051 Hans Lauridsen på Mandø. 20.12.1783, fol.797.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Knudsen. B:
3) Anders Hansen 8
4) Laurids Hansen 4
5) Jørgen Hansen 2.FM:
1 Peder Lauridsen på Mandø
2 Mikkel Nielsen på Mandø
3 Jørgen Hansen på Mandø.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter, skifte 10.11.1767 lbnr.597]. B:
1) Johan Hansen 22
2) Mette Hansdatter 19.
FM:
1 Gregers Jensen Knudsen på Mandø
2 Peder Hansen Simonsen på Mandø
3 Svend Jensen på Mandø.

1052 Magdalene på Estrup. maj 1784, fol.798B.
E: Johan Vilhelm Hentzen.
Testamente af 10.11.1770, hvor han var forvalter på godset Geltingen.

1053 Karen Jesdatter i Nordby sogn på Fanø. 7.4.1783, fol.790.
Enke efter Gregers Sørensen Møller, skifte 3.6.1765 lbnr.538. B:
1) Lene Gregersdatter g.m. Søren Lassen ved Odden
2) Søren Gregersen Møller 32 i Nordby sogn
3) Maren Gregersdatter g.m. Søren Nielsen i Bjergene i Nordby sogn
4) Karen Gregersdatter, [skifte 23.11.1780 lbnr.992], var g.m. Andreas Nielsen Smed. 2B:
a Gregers Andreassen 10
b Anne Andreasdatter 8.

1054 Anne Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 31.3.1783, fol.802B.
Enke efter Søren Nielsen Callesen, [skifte 4.1.1759 lbnr.336]. A:
1) bror Peder Mortensen, død. 1B:
a Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Terkildsen i Nordby sogn
2) søster Karen Mortensdatter g.m. Søren Hansen Tysk, [skifte 22.12.1760 lbnr.384]. 5B:
a Hans Sørensen Tysk 44
b Anne Sørensdatter den ældre, enke efter Anders Hansen Fanninger, [skifte 16.10.1775 lbnr.786]
c Anne Sørensdatter den yngre g.m. Jes Jessen
d Margrethe Sørensdatter g.m. Morten Nielsen, skrædder i Ballum
e Karen Sørensdatter g.m. Morten Pedersen Jensen i Nordby sogn
3) søster Karen Mortensdatter, død, var g.m. Anders Pedersen ved Odden. 4B:
a Peder Sørensen Hansen 48
b Peder Andersen Pedersen 33
c Karen Andersdatter g.m. Søren Andersen
d Voldborg Andersdatter g.m. Jens Jensen Clausen den yngre
4) søster Mette Mortensdatter, [skifte 9.6.1774 lbnr.739], var g.m. Mathias Eskildsen, [skifte 14.7.1762 lbnr.406]. 5B:
a Hans Mathiassen 48
b Jens Mathiassen 44
c Anne Mathiasdatter 36
d Mette Mathiasdatter, [skifte 13.12.1780 lbnr.927], var g.m. Morten Pedersen Jensen. 1B:
1 Mette Mortensdatter 5
e Niels Mathiassen 26
5) søster Karen Mortensdatter, [skifte 25.8.1775 lbnr.815], var g.m. Hans Hansen Oldefar. 7B:
a Maren Hansdatter g.m. Niels Lauridsen Mulvad i Nordby sogn
b Peder Hansen Oldefar i Nordby sogn, død. 3B:
1 Jens Pedersen 16
2 Hans Pedersen 10
3 Mathias Pedersen 7
c Morten Hansen Oldefar 41, i Nordby sogn
d Karen Hansdatter, gift i Tønder
e Ellen Hansdatter
f Margrethe Hansdatter
g Mathias Hansen Oldefar 26, udenrigs på sørejser
6) søster Karen Mortensdatter den yngre, enke efter Hans Hansen Ellens, [skifte 10.9.1766 lbnr.524]. 8B:
a Hans Hansen Ellens 41
b Peder Hansen Ellens 38
c Søren Hansen Ellens 29, udenrigs på sørejser
d Maren Hansdatter g.m. Gregers Hansen
e Ellen Hansdatter 36
f Anne Hansdatter g.m. Niels Jensen Fogt
g Martha Hansdatter 35
h Karen Hansdatter, død, var g.m. Laurids Hansen. 2B:
1 Sidsel Lauridsdatter 16
2 Iver Hansen Lauridsen 8
7) halvsøster Margrethe Mortensdatter g.m. Hans Sørensen i Rindby
8) halvsøster Anne Mortensdatter den ældre, enke efter Johan Villumsen i Groningen i Holland
9) halvsøster Maren Mortensdatter g.m. Hans Nielsen Clausen i Rindby
10) halvsøster Anne Mortensdatter g.m. Niels Hansen Jessen ved Odden
11) halvsøster Karen Mortensdatter g.m. Peder Jacobsen i Rindby.

1055 Udgår.

1056 Ebbel Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 28.9.1784, fol.808.
Enke efter Mathias Pedersen, [skifte4.2.1763 lbnr.441]. B:
1) Maren Mathiasdatter 37
2) Karen Mathiasdatter 34.
FM:
1 søskendebarn Peder Iversen i Rindby
2 søskendebarn Hans Iversen i Byen.

1057 Cort Georg von Lützow, kaptajn i Skyhede. 5.6.1784, fol.809.
E: Helene Charlotte. LV: Hans Schmidt til Frøstrup. A:
1) bror Hans Joachim von Lützow, oberst i Schwerin.

1058 Anne Knudsdatter i Jernvedlund. 24.6.1784, fol.810B.
E: Jørgen Mikkelsen. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 17
2) Karen Jørgensdatter 15
3) Mette Marie Jørgensdatter 4.

1059 Jens Nielsen Ellens ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 1784, fol.813.
E: Karen Lauridsdatter. LV: svoger Gregers Pedersen ved Odden. B:
1) Laurids Jensen Ellens 7
2) Niels Jensen Ellens 5
3) Jørgen Jensen Ellens 3
4) Jens Jensen Ellens 11 uger.
FM:
1 farbror Hans Nielsen Ellens i Nordby sogn
2 morbror Mads Lauridsen i Nordby sogn.
Arv i boet efter enkens mor [Karen Nielsdatter, se lbnr.910] til:
1 enkens søster Johanne Lauridsdatter
2 enkens søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Gregers Pedersen.

1060 Susanne Dorthe Wedel, [begravet Guldager 18.11.1784], fol.814B.
Testamente af 9.10.1784. A:
1) brordatter Mette Dorthe [Wedel] g.m. Holm. 2B:
a Nikolaj Holm, skipper
b Søren Holm.

1061 Voldborg Madsdatter på Sønderho. 14.2.1784, fol.815.
Enke efter Thomas Hansen, skipper. A:
1) bror Søren Madsen, død. 2B:
a Anne Sørensdatter g.m. Hans Jørgensen Fischer på Sønderho
b maren Sørensdatter 17, hos sin mor på Sønderho.
FM: morbror Søren Sørensen Knud på Sønderho.

1062 Poul Nielsen på Sønderho. 15.2.1783, fol.817.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen Callesen å Sønderho. B:
1) Sidsel Poulsdatter 6
2) Abelone Poulsdatter 2.
FM: farbror Peder Nielsen Degn på Sønderho.
Enkens første ægteskab med Jes Hansen Thomsen, skifte 3.11.1773 lbnr.875. Arv til B:
1) Jeppe Jessen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Niels Nielsen Poulsen
2 enkens svoger Mads Hansen Nielsen på Sønderho.

1063 Opholdskontrakt på Sønderho. 18.5.1784, fol.819B.
Jens Jensen Poulsen og hustru Johanne Jesdatter på Sønderho overlader gården til deres datter
1) Mette Jensdatter g.m. Jens Jessen Sonnichsen og giver arv til øvrige børn B:
2) Hans Jensen Poulsen 13
3) Jes Jensen Poulsen
4) Hans Jensen Poulsen
5) Jens Jensen Poulsen, død. 1B:
a Johanne Jensdatter
6) Mette Jensdatter.

1064 Niels Andersen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 12.1.1785, fol.820B.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Jens Hansen Andersen
2) søster Sidsel Andersdatter g.m. Hans Hansen Møller i Nordby sogn
2) Jens Andersen 30, farer på sørejser fra Holland.
Arv efter afdødes far Anders Jensen Pedersen, skifte 4.1.1758 lbnr.307.
Arv efter Karen Jensdatter, skifte 10.5.1758 lbnr.328, enke efter Hans Hansen [Oldefar] den ældre, [skifte 7.2.1749 lbnr.160].
Arv efter Anne Jensdatter, [skifte 16.12.1768 lbnr.594], var g.m. Niels Pedersen til Peders.

1065 Mikkel Sonnichsen på Sønderho. 17.2.1783, fol.821B.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Mikkelsen på Sønderho. B:
1) Jes Mikkelsen 4.
FM: farbror Jes Sonnichsen på Sønderho.
Enkens første ægteskab med Jes Nielsen Thomsen, [skifte 19.3.1774 lbnr.754]. Arv til B:
1 Niels Jessen.

1066 Margrethe Nielsdatter på Sønderho. 14.2.1784, fol.824.
Enke efter Niels Jensen Møller, [skifte 8.10.1749 lbnr.177]. A:
1) bror Jørgen Nielsen på Sønderho
2) bror Anders Nielsen, død. 2B:
a Søren Andersen [Aarø, skifte 3.10.1772 lbnr.680]. 4B:
1 Else Sørensdatter g.m. Mads Nielsen Frandsen på Sønderho
2 Thyge Sørensen 18
3 Hans Sørensen 14
4 Johanne Sørensdatter 11
b Niels Andersen [Jørgensen], [skifte 27.12.1781 lbnr.973]. 5B:
1 Niels Nielsen 21
2 Karen Nielsdatter g.m. Jens Mortensen Tækker
3 Else Nielsdatter 14
4 Anders Nielsen 5
5 Anne Nielsdatter 2
3) søster Dorthe Nielsdatter, død. 2B:
a Jens Jensen Fischer 50
b Anne Jensdatter g.m. Calle Nielsen Berg
4) søster Mette Nielsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen [Jepsen, skifte 17.10.1772 lbnr.681]. 5B:
a Johanne Pedersdatter 51
b Ellen Pedersdatter 47
c Maren Pedersdatter 42
d Hans Pedersen 40
e Anne Pedersdatter 38.

1067 Maren Hansdatter i Obbekær. 22.1.1785, fol.826.
E: Terkild Hansen.
Første ægteskab med [Mads Nielsen, skifte 5.6.1779 lbnr.882]. B:
1) Mads Madsen 6.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Starup i Gørding sogn
2 mosters mand Jacob Pedersen i Hulvad i Brørup sogn.

1068 Johanne Kjeldsdatter i Gravengård. 2.2.1785, fol.828.
E: Peder Clausen. B:
1) Frederikke Louise Pedersdatter 10½
2) Birthe Marie Pedersdatter 8¾
3) Christian Carl Pedersen 5¾
4) Mette Kirstine Pedersdatter 3
5) Claus Pedersen 1.
FM: mors morbror Frandsen, løjtnant.

1069 Niels Andersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.2.1785, fol.831.
E: Karen Jensdatter. LV: Niels Hansen Pedersen ved Odden. B:
1) Ellen Nielsdatter 10
2) Kirsten Nielsdatter 7
3) Jens Nielsen 6
4) Anker Nielsen 3
5) Peder Nielsen 10 uger.
FM:
1 farbror Laurids Ankersen ved Odden
2 morbror Peder Jensen Ellens ved Odden.

1070 Jens Mathiassen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 8.2.1785, fol.833.
A:
1) mor Johanne Hansdatter g.m. Hans Sørensen Tysk på stedet
2) søster Anne Mathiasdatter 25
3) søster Mette Mathiasdatter 22
4) søster Jørgen Mathiassen 20
5) søster Dorthe Mathiasdatter 17
6) bror Mathias Mathiassen 14
7) halvsøster Karen Hansdatter 11
8) halvsøster Dorthe Hansdatter 9.
Arv efter afdøde far Mathias Jensen, skifte 3.4.1771 lbnr.653.

1071 Anne Nielsdatter på Sønderho. 15.2.1785, fol.834B.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Mads Hansen Jessen på Sønderho
2) bror Anders Nielsen 6
3) halvbror Niels Nielsen 22
4) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Jens Mortensen Tækker
5) halvsøster Else Nielsdatter 15
6) halvsøster Mette Madsdatter 1½.
FM: Thomas Nielsen Foged.
Arv efter afdødes far Niels Andersen Jørgensen, skifte 27.12.1781 lbnr.973.

1072 Hans Sørensen i Rindby på Fanø. 28.2.1785, fol.836.
E: Margrethe Mortensdatter. B:
1) Søren Hansen 34
2) Morten Hansen 32
3) Anne Hansdatter g.m. Niels Pedersen Jensen i Byen
4) Maren Hansdatter g.m. Peder Pedersen
5) Martha Hansdatter 24
6) Anne Hansdatter 21.

1073 Mikkel Nielsen i Kirkeby. 5.3.1785, fol.837.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Kalhave i Ribe.
Af første ægteskab B:
1) Jeppe Mikkelsen 29
2) Niels Mikkelsen 25
3) Søren Mikkelsen 17
4) Margrethe Mikkelsdatter g.m. Niels Pedersen i Mejlby
5) Anne Mikkelsdatter 27
6) Sidsel Mikkelsdatter 25
7) Maren Mikkelsdatter.
Af enkens første ægteskab B:
1) Jens Jepsen
2) Christen Jepsen.

1074 Mette Dorthe Bøg i Fåborg. 23.3.1785, fol.841.
E: Peder Christian Lydum. B:
1) Anne Marie Sofie Pedersdatter 29
2) Bøg Pedersen 26, i byen Langholm syd for Tønder
3) Agnes Hedvig Pedersdatter 19.
FM: mosters mand Herman Nielsen i Gunderup.

1075 Thøger Reenberg Sterm til Søviggård [i Ovtrup sogn]. marts 1785, fol.843.
E: Gertrud Bundesen.
Testamente af 14.3.1778.

1076 Ingeborg Hansdatter på Sønderho. 4.4.1785, fol.844.
E: Jørgen Andersen Knudsen.
Første ægteskab med Mikkel Jensen, [skifte 5.12.1781 lbnr.979]. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 12
2) Hans Mikkelsen 10.
FM: farbror Peder Jensen Knudsen på Sønderho.

1077 Johanne Jensdatter i Nordby sogn på Fanø, [der døde 21.11.1784], fol.846B.
E: Jes Mortensen Rødgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1784.

1078 Jens Madsen i Nordby sogn på Fanø. [begravet 1.5.1785], fol.846B.
E: Anne Callesdatter.
Testamente af 2.10.1767.


Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1785-1791
B 9 - 1221

1079 Anne Nielsdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 31.5.1785, fol.1.
E: Laurids Mortensen [Rødgaard].
Første ægteskab med [Hans Andersen, skifte 20.6.1753 lbnr.229]. B:
1) Anders Hansen Andersen 52, ved Odden
2) Maren Hansdatter, enke efter Mathias Mathiassen i Nørby
3) Mette Hansdatter g.m. Hans Mortensen i Nørby
4) Anne Hansdatter 34.

1080 Maren [Nielsdatter] Henriksen, ugift i Vilslev præstegård. 11.3.1784, fol.3.
A:
1) søster Anne Marie [Nielsdatter] Henriksen, enke efter [Knud Jørgensen] Lang, præst i Vilslev og Hunderup, [død 1781] ved søn Jørgen [Knudsen] Lang, successor i Vilslev
2) bror Henning Henriksen
3) bror Henrik Henriksen på Fyn, død. B:
a Niels Henriksen på en mølle i Holstebro
b Poul Henriksen
c Anne Kirstine Henriksen g.m. Peder Rasmussen i Skræppenborg i Brylle sogn på Fyn.

1081 Vibeke [Pedersdatter] Endorph på Visselbjerg. 27.2.1783, fol.7.
Enke efter Sebastian Wøldike til Visselbjerg, [begravet Kolding 24.9.1774].
Hans A:
1) søster Regine Sofie Wøldike g.m. [Georg Jacobsen] Tjørnelund på Røjgård [i Gesten sogn]
2) søster Karen Wøldike, enke efter Anker [Rasmussen] i Almind ved Kolding
3) søster Jacobine Wøldike i Odense, der døde
4) søster Anne Wøldike, enke efter Bruun i Tåstrup i Holbæk amt.
Hendes A:
0) forældre [Peder Nielsen Endorph til Hennegård, skifte 7.3.1743 lbnr.66 og Kirstine Sofie Sørensdatter Bornemann]
1) bror Niels Nielsen Endorph i Gudsø ved Kolding
2) bror Søren Bornemann Endorph i Varde
3) søster Maren Endorph i Varde, enke efter [Peder Pedersen] Panderup [til Hostrup i Lem sogn i Salling]
4) bror Christian Ulrik Schultz Endorph, klokker og kordegn i Brunsvik ved Larvik i Norge
5) søster Christiane Marie Foss Endorph i Hyllerslev, enke efter [Albert Christoffer Hieronymussen] Klagenberg, [præst i Brøndum og Vester Nebel, død 5.3.1776]
6) bror Maturin [Pedersen] Endorph, præst i Stadil.
[Afdødes første ægteskab med Johan Krag til Hennegård, borgmester i varde, skifte 31.3.1758 lbnr.371].
Jordebog over Visselbjerg 1783 fol.42-42B.

1082 Thomas Lauridsen i Skølvad i Jerne sogn. 1.10.1779, fol.62.
E: Maren Hansdatter.
Testamente af 11.10.1784.
Hans A:
1) søskendebarn Hans Hermansen i Nykirke i Endrup i Vester Nykirke sogn
2) søskendebarn Kirsten Hermansdatter g.m. Hans Lauridsen i Mølby i Spandet sogn
3) søskendebarn Maren Hermansdatter gift i Mølby.
Hendes A:
Første ægteskab med [Hans Jessen i Skølvad, skifte 4.1.1752 lbnr.202]. B:
1) Jes Hansen og hans 3B:
a Barbara Lene Jesdatter
b Maren Jesdatter
c Anne Jesdatter.

1083 Anne Jensdatter Orten i Ho. 5.2.1785, fol.64.
E: Jens Andersen Brinch. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Laurids [Jensen] Foss, degn i Ho [og Oksby]
2) Ingeborg Marie Jensdatter, død. E: Søren Gravesen i Ho. 6B:
a Anne Cathrine Sørensdatter 23
b Jens Sørensen 21
c Niels Sørensen 19
d Anne Sørensdatter 17
e Rebekka Sørensdatter 15
f Susanne Sørensdatter 12
3) Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Tane i Oksby sogn. 3B:
a Anne Christensdatter 10
b Else Cathrine Christensdatter 8
c Maren Christensdatter 6
4) Hans Jensen i Ho
5) Andreas Jensen 25, i Ostindien
6) Laurids Christian Jensen 25, på rejse.

1084 Niels Pedersen i Nebel. 3.3.1785, fol.65B.
E: Kirstine Margrethe Jacobsdatter. LV: bror Laurids Jacobsen i Præstby. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Peder Nielsen 6½
3) Jacob Nielsen 4½.
FM: Laurids Christensen i Præstby, degn i Nørre Nebel.

1085 Christen Nielsen i Rærup. 11.4.1785, fol.68.
E: Stivert Nielsdatter. LV: Jens Olufsen i Rærup. B:
1) Niels Christensen 10
2) Kirsten Christensdatter 8
3) Niels Christensen 3
4) Mette Christensdatter 23 uger.
FM:
1 Peder Eskildsen i Tarp i Lunde sogn
2 Peder Nielsen i Ølgod.

1086 Karen Eriksdatter i Frisgård i Lydum sogn. 3.5.1785, fol.71.
E: Søren Jensen. B:
4) Søren Sørensen 13.
FM: farbror Laurids Jensen i Nørhede i Lyne sogn.
Første ægteskab med Søren Nielsen. B:
1) Erik Sørensen 30, i Rærup
2) Mette Sørensdatter 25
3) Dorthe Sørensdatter 22.
FM: morbror Christen Eriksen i Hallum.

1087 Knud Nielsen i Dybvad Gårde. 4.6.1785, fol.73B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Schmidt til Frøstrupgård. B:
1) Lene Knudsdatter 7
2) Niels Knudsen 1½.
FM: farbror Hans Nielsen i Nørre Tarp i Lunde sogn.

1088 Skifte i Lønnestak. 15.6.1785, fol.74B.
Da Else Christensdatter er dømt til livstid i Viborg Tugthus er hendes ægteskab med Jens Poulsen ophævet ved kongelig resolution af 17.12.1784 og boet fordeles. Hendes LV er Oluf Borch i Lønne Hede.

1089 Anne Nielsdatter i Gammelby. 30.9.1785, fol.76B.
E: Søren Hansen. B:
1) Hans Sørensen 3.
FM: morfar Niels Villadsen.

1090 Thomas Gregersen i Lille Tanderup 19.6.1785, fol.79B.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Eskild Hansen i Kærbøl. B:
1) Hans Thomsen 9
2) Gertrud Thomasdatter 7
3) Margrethe Thomasdatter 4
4) Maren Thomasdatter 2.
FM:
1 Niels Nielsen i Tanderup
2 Jeppe Mikkelsen i Tanderup
3 Søren Pedersen i Tanderup.

1091 Terman Simonsen i Tanderup. 1.10.1785, fol.82.
E: Karen Christensdatter. LV: [Laurids] Grundahl, præst i Farup sogn. B:
3) Mette Termansdatter 2½.
FM: Terman Madsen, sognefoged i Kærbøl.
Første ægteskab [Mette Ibsdatter Windfeld, skifte 30.9.1775 lbnr.773]. B:
1) Maren Termansdatter 13
2) Karen Termansdatter 11.
FM: Hans Ibsen Windfeld på Lundgård.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Simonsdatter.

1092 Gert Tilemann i Kærbøl. 17.7.1784, fol.86B.
E: Dorthe Beyer. LV: Niels Iversen i Kærbøl. B:
1) Andreas Beyer 31, blind
2) Mathias Beyer 25, gift i Holland
3) Else Gertsdatter 26
4) Maren Beyer 15.
FM: Gregers Nielsen.
Desuden nævnes
1 enkens bror Peder Beyer i Kringlum i Ballum sogn
2 enkens bror Anders Beyer i Kringlum i Ballum sogn.

1093 Kirstine Marie Rasmusdatter i Hesselho i [Vester] Starup sogn. 3.11.1785, fol.90B.
E: Jens Christensen. B:
1) Christen Jensen 9½
2) Rasmus Jensen 8
3) Hans Jensen 4.
FM: morfar Rasmus Nielsen i Glejbjerg i Åstrup sogn.

1094 Karen Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 12.11.1785, fol.94B.
E: Niels Nielsen Pedersen den ældre. B:
1) Peder Nielsen 14
2) Hans Nielsen 12
3) Cathrine Margrethe Nielsdatter 9
Voldborg Nielsdatter 3.
FM: morbror Hans Hansen Andersen i Nordby sogn.
Enkemandens første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 1.11.1771 lbnr.647. Arv til B:
1 Karen Nielsdatter
2 Karen Nielsdatter.

1095 Karen Andersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 18.3.1785, fol.98.
Enke efter Jens Jørgensen, [skifte 16.1.1760 lbnr.354]. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Hansen Oldefar i Nordby sogn, skifte 29.11.1779 lbnr.931. 3B:
a Jens Pedersen 19
b Hans Pedersen 13
c Mathias Pedersen 10.
FM:
1 Jens Hansen Oldefar i Nordby sogn
2 Søren Pedersen ved Odden
3 Morten Hansen Oldefar i Nordby sogn.

1096 Hans Andersen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 3.1.1785, fol.101.
Enke efter Dorthe Nielsdatter, [skifte 18.5.1781 lbnr.949]. B:
4) Mette Hansdatter 15
5) Jens Hansen 12
6) Søren Hansen 11
7) Johanne Hansdatter 6.
FM:
1 Jens Pedersen Jensen i Byen
2 Anders Andersen i Rindby
3 Calle Lauridsen i Byen.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 9.1.1764 lbnr.451]. B:
1) Hans Hansen 26
2) Anne Hansdatter 24.
FM: morbror Niels Hansen Madsen i Rindby.
Andet ægteskab med Johanne Pedersdatter, [skifte 2.9.1768 lbnr.592]. B:
3) Peder Hansen 17.
FM: morbror Hans Pedersen Sørensen i Byen.

1097 Maren Madsdatter i Væring i Ovtrup sogn. 24.11.1785, fol.110B.
E: Jørgen Jensen. B:
1) Mads Jørgensen 3.
FM: mosters mand Peder Jensen i Markskel i Ål sogn.

1098 Poul Pedersen i Alslev. 23.11.1785, fol.113.
E: Karen Sørensdatter. LV: konsistorialassessor i Alslev. B:
1) Maren Poulsdatter 17, der bliver forlovet med Sebbe Christensen Bruun.
FM: farfar Peder Bertelsen i Årre.

1099 Mikkel Nielsen Degn på Sønderho. 16.2.1785, fol.120.
E: Karen Sonnichsdatter. LV: Jens Mathiassen på Sønderho. B:
1) Ellen Mikkelsdatter 15.
FM:
1 morbror Sonnich Mortensen på Sønderho
2 Niels Hansen Degn på Sønderho.

1100 Hans Antonsen Schmidt, skipper på Sønderho. 19.10.1785, fol.124.
E: Kirsten Hansdatter. LV: bror Niels Hansen Jessen på Sønderho. B:
1) Lene Hansdatter 5 uger, der døde.
FM: farbror Mads Antonsen Schmidt på Sønderho.
Enkens første ægteskab med Peder Sørensen, skifte 25.8.1780 lbnr.935. B:
1) Ellen Pedersdatter
2) Søren Pedersen.
FM: Niels Thøgersen på Sønderho.

1101 Maren Hansdatter på Sønderho. 15.2.1785, fol.128.
E: Hans Sørensen, skrædder. B:
1) Søren Hansen 26
2) Thøger Hansen 23.

1102 Anders Andersen den ældre i rugmøllen i Nordby sogn på Fanø. 27.1.1786, fol.131B.
A:
1) mor Anne Andersdatter, enke efter Mathias Hansen, [skifte 11.12.1776 lbnr.812]. LV: bror Søren Andersen i Nordby sogn
2) søster Anne Andersdatter 21.
FM: Niels Sørensen Callesen i Nordby sogn.
Arv efter
1 far Anders Callesen, skifte 23.9.1767 lbnr.566
2 farmor Mette Hansdatter, skifte 10.1.1776 lbnr.798, var g.m. Søren Callesen.
3 bror Anders Andersen den yngre, skifte 9.12.1771 lbnr.646.

1103 Karen Lasdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 30.1.1786, fol.133B.
E: Søren Pedersen.
Første ægteskab med [Hans Jensen, skifte 30.12.1765 lbnr.500]. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Anders Hansen Andersen ved Odden
2) Voldborg Hansdatter 36
3) Mette Hansdatter 34
4) Ellen Hansdatter 34
5) Las Hansen 28
6) Jens Hansen 26
7) Anne Hansdatter 24.
FM:
1 Laurids Jensen Rødgaard ved Odden
2 Morten Jensen Rødgaard i Nørby.

1104 Mikkel Andersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.2.1786, fol.138.
E: Maren Simonsdatter. LV: Hans Andreassen ved Odden.
[Første ægteskab med Karen Sørensdatter, skifte 12.5.1750 lbnr.178]. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter 50
2) Margrethe Mikkelsdatter 41.
FM: Peder Hansen Pedersen ved møllen i Nordby sogn.

1105 Lene Jensdatter ved Odden i Nordby på Fanø. 4.2.1786, fol.140B.
E: Anders Rasmussen. B:
1) Maren Andersdatter 11.
FM: Søren Steffensen.

1106 Poul Pedersen, styrmand på Sønderho. 19.10.1785, fol.143.
E: Lene Hansdatter. LV: Peder Thomsen på Sønderho. B:
1) Peder Poulsen 7
2) Kirsten Poulsdatter 5
3) Maren Poulsdatter 5 uger.
FM:
1 morbror Hans Hansen Ibsen på Sønderho
2 Poul Thomsen på Sønderho.

1107 Anne Cathrine i Krogsgård i Tjæreborg sogn. 14.3.1785, fol.147.
Enke efter Hartmann, mønsterskriver, skifte slut 23.12.1763. A:
1) søstersøn [Niels] Schaldemose, skovrider på Wedellsborg på Fyn.

1108 [Marie Cathrine Junghans] i Kirkeby. 14.2.1786, fol.155.
Enke efter [Niels Poulsen] Gesten, [toldvisitør på Sønderho, skifte 7.7.1760 lbnr.546]. B:
1) Kirstine Marie Gesten i Kolding
2) Sara Gesten i Toftlund præstegård
3) Margrethe Cecilie Gesten i Jerne Præstegård
4) Christence Kirstine Gesten på stedet.
FM:
1 Borchard, præst i Toftlund
2 Jens Borring, grænsekontrollør
3 Michael Bondesen i Ribe.

1109 Karen Simonsdatter 52 år gammel på Tanderup. 1786, fol.156B.
Testamente af 3.12.1785. A:
1) bror Terman Simonsen, [skifte 1.10.1785 lbnr.1091]. E: Karen Christensdatter. B:
c Mette Termansdatter.
Terman Simonsens første ægteskab [Mette Ibsdatter Windfeld, skifte 30.9.1775 lbnr.773]. B:
a Maren Termansdatter
b Karen Termansdatter
2) søster Ingeborg Simonsdatter, [skifte 25.9.1767 lbnr.559], var g.m. Jeppe Mikkelsen. B:
1) Simon Jepsen.

1110 Mette Pedersdatter, ugift på Sønderho. 17.3.1786, fol.159.
A:
1) bror Søren Peder 22, på Sønderho.
FM: farbror Niels Nissen på Sønderho.

1111 Kirsten Poulsdatter på Sønderho. 28.3.1786, fol.160B.
A:
1) mor Lene Hansdatter, enke efter Poul Pedersen, skifte 19.10.1785 lbnr.1106. LV: Peder Thomsen på Sønderho
2) bror Peder Poulsen 7
3) søster Maren Poulsdatter 6 mdr.
FM:
1 Hans Hansen Ibsen på Sønderho
2 Peder Nielsen Poulsen på Sønderho.

1112 Dorthe Pedersdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 1.4.1786, fol.161B.
A:
1) mor Anne Mortensdatter g.m. Laurids Hansen på stedet
2) bror Morten Pedersen 15
3) bror Iver Pedersen 13.
FM:
1 farbror Peder Iversen den ældre i Rindby
2 morbror Hans Mortensen i Byen.
Arv efter far Peder Iversen den yngre, skifte 27.8.1781 lbnr.961.

1113 Peder Nielsen Brodersen i Kærbøl. 4.4.1786, fol.163.
E: Maren Gregersdatter. LV: stedfar Tøste Mikkelsen. B:
2) Gregers Pedersen 14
3) Else Cathrine Pedersdatter 13
4) Karen Pedersdatter 9
5) Anne Pedersdatter 9.
FM:
1 farbror Mads Pedersen Brodersen i Kærbøl
2 morbror Niels Gregersen i Farup.
Første ægteskab med [Else Cathrine Clausdatter], skifte 19.1.1769 lbnr.596. B:
1) Niels Pedersen Brodersen 18.
FM: Søren Pedersen i Lille Tanderup.
Arv efter afdødes far Niels Brodersen.
Arv efter første hustrus far Claus Pedersen [i Hillerup].

1114 Søren Mortensen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 14.3.1786, fol.165.
E: Maren Mortensdatter. LV: svoger Niels Hansen Sørensen i Nørby. B:
1) Karen Sørensdatter 14
2) Dorthe Sørensdatter 11
3) Morten Sørensen 9
4) Hans Sørensen 6
5) Morten Sørensen 3.
FM:
1 farbror Hans Mortensen Hansen i Byen
2 morbror Hans Mortensen Jessen i Byen
3 Niels Nielsen Grethes i Nørby.
Arv efter afdødes søster Ellen Mortensdatter, som var g.m. Niels Pedersen til Peders efter testamente konfirmeret 25.1.1783 lbnr.1115.

1115 Niels Pedersen til Peders i Nordby sogn på Fanø, 17.5.1786, fol.168.
E: Ellen Mortensdatter.
Testamente af 20.7.1772. A:
1) Hendes bror Søren Mortensen g.m. Maren Mortensdatter.

1116 Henriette Birgitte Flindt på Lydumgård. 19.5.1786, fol.171B, 663.
E: Hans Kruse til Lydumgård.
1) Hans Vilhelm Kruse 9
2) Henrik Flindt Kruse 8
3) Jacobine Kruse 7
4) Anders Vinding Kruse 6
5) Christoffer Vinding Kruse 5
6) Ulrik Adolf Kruse 4.
(Alder angivet i 1790).
FM: Hans Schmidt til Frøstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1786.
Samfrændeskifte 3.7.1790.

1117 Karen Andersdatter i Søndernæs i Brøns sogn. 20.5.1786, fol.172.
E: Hans Krog. B:
1) Hans Mathiassen Hansen 17
2) Hans Andersen Hansen 10¾.
FM:
1 morbror Knud Andersen i Søndernæs
2 Peder Nissen i Astrup.

1118 Karen Terkildsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.5.1786, fol.176.
Enke efter Niels Sørensen Lisbeths, [skifte 13.6.1778 lbnr.946]. B:
1) Lisbeth Nielsdatter 29
2) Maren Nielsdatter 18.
FM: morbror Søren Terkildsen ved Odden.

1119 Peder Nielsen store Karens i Nordby sogn på Fanø. 22.5.1786, fol.177B.
E: Maren Hansdatter.
Testamente af 21.7.1781. A:
1) Niels Hansen Pedersen g.m. Maren Sonnichsdatter i Nordby sogn.

1120 Jørgen Andersen Rømø ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 23.11.1785, fol.178B.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Hansen Svarre i Nordby sogn. B:
1) Maren Jørgensdatter 16
2) Hans Jørgensen 13
3) Mette Jørgensdatter 12
4) Anders Jørgensen 10
5) Mathias Jørgensen 8
6) Anne Jørgensdatter 6.
FM: morfar Hans Mortensen Dahl på Rømø.

1121 Peder Clausen på Gravengård. 22.6.1785, fol.183B.
Enkemand efter [Johanne Kjeldsdatter], skifte 2.2.1785 lbnr.1068. B:
1) Frederikke Louise Pedersdatter 11
2) Birthe Marie Pedersdatter 9
3) Christian Carl Pedersen 6
4) Mette Kirstine Pedersdatter 3½
5) Claus Pedersen 1½, der døde.
FM:
1 halvbror Poul Pedersen i Gerndrup [i Brørup sogn] på Estrup gods
2 fars morbror Hans Poulsen i Tuesbøl [i Brørup sogn] på Estrup gods
3 mors morbror Frandsen, løjtnant, på stedet.

1122 Maren Andersdatter i Kærbøl. 19.6.1786, fol.194.
E: Søren Lambertsen. B:
1) Lambert Sørensen 27
2) Anne Cathrine Sørensdatter 23.

1123 Anne Hansdatter på Sønderho. 11.2.1786, fol.196.
Uden ægteskab B:
1) Maren Jesdatter 1.
FM:
1 far Jes Jørgensen
2 farfar Jørgen Hansen Fischer på Sønderho
3 morbror Søren Hansen, skrædder på Sønderho.
Desuden nævnes afdødes søster Grethe Hansdatter på stedet.

1124 Johanne Hansdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 10.7.1787, fol.199.
A:
0) far Hans Andersen i Byen, skifte 3.1.1785 lbnr.1096
1) søster Mette Hansdatter 16
2) bror Jens Hansen 13
3) bror Søren Hansen 12
4) halvbror Hans Hansen 27
5) halvsøster Anne Hansdatter 25
6) halvbror Peder Hansen 18
FM:
1 morbror Hans Pedersen Sørensen i Byen.
2 Anders Andersen i Rindby
3 Calle Lauridsen i Byen
4 Jens Pedersen Jensen i Byen.

1125 Christen Andersen i Hillerup. 19.7.1786, fol.201B.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
1) Anders Christensen 36, på stedet
2) Jørgen Christensen 32, i Jernvedlund
3) Anne Christensdatter 28, i Medolden sogn
4) Christen Christensen 25, på stedet
5) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Jernved
6) Dorthe Christensdatter 20.
7) Hans Christensen 18
8) Poul Christensen 16
9) Niels Christensen 12
FM: Lauge Thomsen i Ribe.

1126 Peder Thomsen i Mejls. 27.8.1785, fol.203.
Enkemand efter Maren Christensdatter, død januar 1785. B:
3) Bertel Pedersen 32, i Mejls
4) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Niels Siriksen [formentlig Niels Hansen Sirich] i Sig.
Af hans første ægteskab B:
1) Thomas Pedersen 50, dum og døv
2) Jørgen Pedersen 47, ved Haderslev.
Desuden nævnes afdødes søskendebarn Hans Jørgensen i Hornelund.

1127 Mette Lauridsdatter i Helle. 25.9.1786, fol.206B.
E: Thomas Jensen. B:
4) Barbara Thomasdatter 18.
Første ægteskab med Thomas Jensen, [skifte 2.4.1764 lbnr.459]. B:
1) Laurids Thomsen 28
2) Jens Thomsen 26
3) Else Thomasdatter g.m. Jens Sørensen i Helle.

1128 Maren Pedersdatter i Carlslund. 13.9.1786, fol.209B.
E: Peder Jacobsen 5 uger.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Marie Pedersdatter, skifte 29.9.1781. Arv til B:
1 Jacob Pedersen
2 Peder Pedersen
3 Hans Pedersen
4 en datter.

1129 Christian Frederik Broerholt, ugift herredsskriver på Endrupholm [i Vester Nykirke sogn]. 28.2.1786, fol.212.
A:
1) søster Maren Broerholt g.m. Iver Didriksen Meiner, skrædder i Visby på Visbygård gods
2) søster Anne Kirstine Broerholt g.m. Hans Knudsen i Merløse på Sjælland, nu i Birkerød.

1130 Gunder Jensdatter, ugift i Søndernæs. 19.10.1786, fol.217B.
A:
1) bror Thyge Jensen 30, i Søndernæs
2) bror Mathias Nielsen Jensen 27 i Søndernæs
3) søster Bodil Jensdatter i Vester Gasse, enke efter [Terkild Hansen] ved svigersøn Anders Jensen sst.
4) søster Karen Jensdatter i Søndernæs
5) Cathrine Jensdatter, død. 1B:
a Jens Simonsen 21, til søs.

1131 Lene Jesdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.11.1786, fol.218B.
E: Mads Andersen. B:
1) Anders Madsen 19.
FM: morbror Mathias Jessen ved Odden.

1132 Jens Hansen Andersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 11.5.1785, fol.221B.
Enkemand. A:
1) bror Anders Hansen Andersen i Nordby sogn
2) søster Maren Hansdatter g.m. Mathias Mathiassen i Nordby sogn, der døde, [skifte 3.6.1785 lbnr.1134]
3) søster Mette Hansdatter g.m. Hans Mortensen Rødgaard i Nordby sogn
4) søster Anne Hansdatter 34, der ægter Jens Christensen i Nordby sogn.

1133 Søren Andersen Rødkop ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 17.12.1785, fol.226B.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Anders Sørensen Rødkop, [skifte 15.12.1781 lbnr.977]. E: Anne Pedersdatter den yngre. B:
1) Anne Andersdatter 4.
FM: morbror Jeppe Pedersen Gregersen ved Odden.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Hans Nielsen Clausen i Byen
2 enkens bror Niels Nielsen Clausen i Byen.

1134 Mathias Mathiassen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 3.6.1785, fol.231.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Lauridsen, sognefoged i Byen. B:
1) Mathias Mathiassen 12
2) Hans Mathiassen 10
3) Anders Mathiassen 8
4) Johanne Mathiasdatter 7
5) Anne Mathiasdatter 6 mdr, der døde.
FM:
1 morbror Anders Hansen Andersen ved Odden
2 mors søskendebarn Jens Mathiassen i Nørby.
Arv efter enkens mor Anne Nielsdatter, skifte 31.5.1785 lbnr.1079. E: Laurids Mortensen [Rødgaard] i Nørby.
Arv efter enkens bror Jens Hansen Andersen ved Odden, [skifte 11.5.1785 lbnr.1132.

1135 Just Jensen, der døde 2.10.1786, og bror Søren Jensen, der døde 20.10.1786 i Hyllerslev. 9.11.1786, fol.234.
A:
1) mor Anne Cathrine Jesdatter g.m. Christoffer Frandsen på stedet
2) bror Jes Jensen i Hyllerslev
3) søster Abelone Jensdatter g.m. Peder Christensen i Sønder Hebo
4) søster Anne Jensdatter g.m. Thomas Nielsen i Janderup
5) søster Sidsel Kirstine Jensdatter g.m. Frands Hansen i Hyllerslev
6) søster Birthe Cathrine Jensdatter 21, i Janderup
7) søster Maren Jensdatter 19, i Hyllerslev.

1136 Maren Nisdatter i Nørre Farup. 13.12.1786, fol.236.
E: Christen Jensen. B:
1) Mette Cathrine Christensdatter 7 uger.
FM: Hans Hansen Bjerrum i Nørre Farup.

1137 Mikkel Christensen i [Vester] Nebel. 19.12.1786, fol.237.
A:
1) bror Jens Christensen 27, i Søagergård i [Vester] Nebel
2) halvsøster Dorthe Lauridsdatter 18 hos sin far Laurids Jørgensen i [Vester] Nebel.

1138 Maren Nielsdatter i Åsted i Kvong sogn. 24.1.1787, fol.242.
E: Laurids Jørgensen. B:
4) Jørgen Jørgensen 19
5) Laurids Jørgensen 15.
Første ægteskab med Jørgen Pedersen Kruchow, degn i Kvong, [begravet 18.4.1760]. 2B:
1) Peder Jørgensen Kruchow, prokurator i Rødby på Lolland
2) Magdalene Jørgensdatter Kruchow g.m. Peder Jensen i Kvong.
Andet ægteskab med [Niels Nielsen, skifte 26.11.1766 lbnr.507]. B:
3) Anne Dorthe Nielsdatter, skifte 28.4.1770 lbnr.618.

1139 Ellen Christensdatter i Guldager. 19.9.1786, fol.244.
E: Poul Jensen. B:
1) Malene Poulsdatter 11
2) Anne Poulsdatter 7
3) Christen Poulsen 5.
FM:
1 farfar Jens Poulsen i Jegsmark [i Guldager sogn]
2 mors søskendebarns mand Thomas Jacobsen, foged i Hjerting
3 Søren Jensen Riis i Guldager.

1140 Anne Sørensdatter i Rærup. 24.1.1787, fol.248.
E: Niels Kærgaard. B:
1) Abelone Marie Nielsdatter 15
2) Hans Nielsen 12
3) Peder Christian Nielsen 7
4) Frands Christian Nielsen 2.
FM: morbror Morten Sørensen i Strellev.

1141 Søren Hansen Voldborg ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.1.1787, fol.249B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Hansen Sørensen ved møllen. B:
1) Hans Sørensen Voldborg 30
2) Karen Sørensdatter 32
3) Voldborg Sørensdatter 28
4) Maren Sørensdatter 25.
Arv efter enkens far Hans Jensen, skifte 30.12.1765 lbnr.500.
Arv efter enkens mor Karen Lasdatter i Rindby, skifte 30.1.1786 lbnr.1103.
Arv efter enkens bror Jeppe Hansen og [halv]bror Peder Pedersen, skifte 11.1.1772 lbnr.683.

1142 Jens Nielsen Mathiassen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 25.1.1786, fol.251B.
Enke efter Sidsel Sørensdatter, skifte 18.1.1782 lbnr.976. B:
1) Mette Jensdatter 18
2) Anne Jensdatter 8.
FM:
1 Jens Mathiassen i Nørby
2 Jens Iversen i Nørby
3 Niels Mathiassen i Nørby.

1143 Peder Andreassen, skibskaptajn i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 10.7.1785, fol.255B.
E: Maren i Tønder, separationsbevilling af 20.8.1773. LV: Jens Jensen Clausen den ældre i Nordby sogn.
Testamente af 5.12.1772. A:
1) bror Peder Andersen, død, var g.m. [Anne Adsersdatter, skifte 11.8.1770 lbnr.627]. 3B:
a Voldborg Pedersdatter g.m. Anders Hansen i Amsterdam
b Anne Pedersdatter
c Lene Pedersdatter, [skifte 5.7.1765 lbnr.495, var g.m. Niels Nielsen Lassen]. 1B:
a Margrethe Nielsdatter 21
2) bror Morten Andersen, [skifte 19.10.1754 lbnr.262]. 2B:
a Anders Mortensen 53, i Nordby sogn
b Anne Mortensdatter g.m. Hans Lauridsen ved Odden
3) bror Søren Andersen, død. 3B:
a Anders Sørensen 48, i Nordby sogn
b Hans Sørensen 46, i Nordby sogn
c Anne Sørensdatter g.m. Niels Hansen Farup den ældre
4) bror Hans Andersen, død. 1B:
a Karen Hansdatter g.m. Henrik Lyrenbom i Amsterdam
5) søster Karen Andersdatter, død. 1B:
a Jørgen Jørgensen i Nordby sogn.

1144 Kirsten Jesdatter i Store Darum. 10.2.1787, fol.264B.
E: Lambert Jensen. B:
1) Anne Magdalene Lambertsdatter 18
2) Else Lambertsdatter 16
3) Karen Lambertsdatter 14
4) Marie Lambertsdatter 12
5) Jes Lambertsen 8
6) Jens Lambertsen 4.
FM:
1 farbror Hans Jensen Lambertsen i Darum
2 fasters mand Hans Christensen i Kragelund
3 farbror Peder Jensen Lambertsen i Vilslev
4 fasters mand Christen Pedersen Knudsen i Tømmerby.

1145 Opholdskontrakt på Sønderho. 27.2.1787, fol.268.
Hans Jessen Mathiassen og hustru Karen Andersdatter overlader gården til deres søn
2) Thomas Hansen Jessen 22
og giver arv til øvrige børn B:
1) Anders Hansen Jessen 24
3) Hans Hansen Jessen 16
4) Anton Hansen Jessen 7
5) Jes Hansen Jessen 3.
FM: farbror Anton Jessen på Sønderho.

1146 Peder Nielsen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 28.2.1787, fol.270.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Lauridsen ved møllen. B:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Mathias Pedersen Sørensen den yngre
2) Anne Pedersdatter 28.
FM: Niels Iversen Esbjerg i Nørby.

1147 Margrethe Hedvig Fabricius på Sneumgård. 16.12.1786, fol.271.
E: Hak Kampmann. B:
5) Voldborg Magdalene Kampmann 1 år 3 mdr
6) Niels Ølgaard Kampmann 8 uger.
FM:
1 morbror Ditlev Johan Arent [Vilhelmsen] Fabricius, præst i Gørding og Vejrup
2 morbror Georg Andreas [Vilhelmsen] Fabricius, præst i Ansager.
Første ægteskab med Niels [Rasmussen] Ølgaard, [skifte 2.2.1784 lbnr.1007]. B:
1) Rasmus Nielsen Ølgaard 16
2) Vilhelm Fabricius Ølgaard 14
3) Ingeborg Margrethe Ølgaard 13
4) Nikolaj Esmark Ølgaard 11
FM:
1 farbror Terman Ølgaard til Bramminge
2 farbror Hans Ølgaard i Varde.

1148 Anne Nielsdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 6.3.1787, fol.288.
E: Hans Lassen. B:
1) Hans Hansen 38, i København
2) Jens Hansen 25
3) Kirsten Hansdatter g.m. Calle Lauridsen i Byen
4) Karen Hansdatter g.m. Søren Andersen Sørensen i Byen
5) Anne Hansdatter g.m. Anders Andersen i Rindby i Nordby sogn.

1149 Anne Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 8.10.1785, fol.289.
E: Jens Hansen Andersen. B:
1) Jens Andersen 31, farer på sørejser fra Holland
2) Sidsel Andersdatter g.m. Hans Hansen Maler i Nordby sogn.
Desuden nævnes enkemandens søsterdatter Dorthe Hansdatter.

1150 Niels Nielsen Gesten, ejer af Hulkær mølle. 27.12.1785, fol.291.
A:
1) bror Anders Nielsen i Vester Gesten
2) bror Jeppe Nielsen i Skovsende i [Vester] Starup sogn, død. 3B:
a Niels Jepsen i Skovsende
b Peder Jepsen i Øster Gesten
c Kirsten Jepsdatter g.m. [Anders Thomsen] i Trøllund i Hejnsvig sogn
3) bror Oluf Nielsen i Øster Gesten, død. 3B:
a Niels Olufsen i Øster Gesten
b Jeppe Olufsen på et bryggeri i København
c Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Jepsen i Øster Gesten
4) bror Jørgen Nielsen i Gamst i Anst sogn, død. 5B:
a Niels Jørgensen i Tislund i Brørup sogn
b Cathrine Jørgensdatter i Gamst
c Anne Jørgensdatter i Roved i Anst sogn
d Kirsten Jørgensdatter i Gamst
e Maren Jørgensdatter i Gamst
5) bror Bertel Nielsen i Højrup i Lejrskov sogn
6) søster Mette Nielsdatter, enke i Store Anst
7) søster Anne Nielsdatter i Roved, død. 2B:
a Niels Madsen i Roved
b Jeppe Madsen i Roved
8) halvbror Søren Nielsen i Øster Gesten
9) halvsøster Kirsten Nielsdatter i Vester Gesten
10) halvsøster Else Nielsdatter i Øster Gesten.

1151 Christian Rodriquetz på Estrup. 9.10.1786, fol.306.
A:
1) brordatter Ida [Sofie] Rodriquetz g.m. Hans Madsen Spangsbjerg i Strandby,
der er eneste arving her på egnen.
Afdødes far [Frederik Christian Carlsen Rodriquetz] var præst i København [Trinitatis, død 25.4.1726]
Afdødes søster var Magdalene Sybille [Frederiksdatter] Rodriquetz på Fårupgård [i Jelling sogn], skifte Koldinghus 28.12.1753 lbnr.66, var g.m. Frederik Kaas, løjtnant på Skodborghus, [begravet Vejen 3.5.1748]

1152 Christen Nielsen, kusk i Store Darum. 14.3.1787, fol.308.
E: Birthe Nielsdatter. LV: bror Hans Nielsen i Store Darum. B:
2) Ingeborg Christensdatter 2
3) Niels Christensen 12 uger.
FM: farbror Peder Nielsen, kusk i Store Darum.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Christensdatter 6.
FM:
1 morbror Morten Hansen i Åstrup i Brøndum sogn.

1153 Peder Frandsen i Vilslev. 18.4.1787, fol.312.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Hans Clausen i Vilslev. B:
1) Margrethe Pedersdatter 23
2) Frands Pedersen 19.
FM:
1 farbror Hans Frandsen i Gredsted
2 fars søskendebarn Frands Joensen
3 fars søskendebarns mand Thomas Nielsen.

1154 Anne Margrethe Thomasdatter i Store Darum. 5.5.1787, fol.314.
E: Niels Thomsen. B:
1) Thomas Nielsen 8.
FM: farbror Anders Thomsen i Kirkeby i Farup sogn.

1155 Søren Mortensen i Gredsted. 24.5.1787, fol.316.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: [Frederik] Switzer i Gredstedbro. B:
1) Kirstine Margrethe Sørensdatter 13
2) Maren Sørensdatter 11
3) Anne Beathe Sørensdatter 6
4) Niels Sørensen 5
5) Christence Sørensdatter 2.
FM:
1 fars farbror Anders Sørensen Møller i Jernved
2 fasters mand Jørgen Christensen
3 fars søskendebarn Peder Andersen i Gredsted.

1156 Gertrud Pedersdatter i Jerne. 6.7.1786, fol.318.
Enke efter Christen Nielsen, [skifte 25.9.1779 lbnr.896]. B:
1) Niels Christensen i Bollesager
2) Anne Christensdatter, [skifte 3.5.1781 lbnr.950]. Første ægteskab med Christen Sørensen, [skifte 4.11.1775]. 6B:
a Søren Christensen 24
b Anne Kirstine Christensdatter 22
c Gertrud Christensdatter g.m. Christen Jacobsen i Billum Tarp
d Karen Christensdatter 16
e Christen Christensen 14
f Dorthe Christensdatter 12.
Anne Christensdatters andet ægteskab med Søren Sørensen i Bollesager, skifte 19.8.1782 lbnr.1017. 1B:
g Christen Sørensen 8.
3) Karen Christensdatter, var g.m. Morten Sørensen i Jerne. 1B:
a Christen Mortensen 18
4) Kirsten Christensdatter, [skifte 25.4.1783 lbnr.1016], var g.m. Hans Nielsen på stedet. 1B:
a Abelone Hansdatter 6.
5) Margrethe Christensdatter 35, på stedet
6) Stine Christensen 32g.m. Niels Sørensen i Måde.

1157 Dorthe Nielsdatter Spangsbjerg i Hjerting. 23.8.1786, fol.323.
E: Søren Sørensen Spangsbjerg. A:
0) forældre [Niels Spangsbjerg på Sønderris, skifte 18.8.1783 lbnr.1024 og Anne Christensdatter Lyche]
1) bror Christian Spangsbjerg i Alslev
2) bror Christian Lykke Spangsbjerg på Sønderris
3) søster Ingeborg Spangsbjerg g.m. Hans Hansen Møller i Spangsbjerg mølle. 2B:
a Anne Marie Hansdatter 4
b Hans Hansen 3 uger.
Arv efter enkemandens far Søren Christensen Spangsbjerg.

1158 Calle Hansen, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 26.1.1787, fol.332B.
A:
0) forældre Hans Callesen, [skifte 23.4.1770 lbnr.651] og Maren Pedersdatter, skifte 15.2.1780 lbnr.945]
1) søster Kirsten Hansdatter 27.
FM: Peder Iversen i Rindby.
Fars første ægteskab med Kirsten Lasdatter, [skifte 6.12.1758 lbnr.319]. B:
2) halvsøster Mette Hansdatter 36.
FM: halvbror Laurids Ankersen ved Odden.

1159 Maren Hansdatter i Hannevang [i Billum sogn]. 26.7.1787, fol.334B.
E: Mikkel Jepsen. B:
1) Hans Mikkelsen 25
2) Jeppe Mikkelsen 22
3) Anne Cathrine Mikkelsdatter 16.
FM:
1 Jens Jensen, smed i Billum
2 Frederik Hansen i Billum.

1160 Anne Nielsdatter på Sønderho. 27.3.1786, fol.336B.
E: Jes Nissen, kromand. B:
1) Mette Jesdatter 2.

1161 Johanne Jacobsdatter i Darum. 27.9.1787, fol.341.
E: Jacob Pedersen. B:
1) Peder Jacobsen 10
2) Jacob Jacobsen 8.
FM:
1 farfar Jacob Hansen i Hundrup
2 fasters mand Hans Christian Madsen i Nørre Farup.

1162 Morten Jensen Rødgaard i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 8.10.1787, fol.343B.
E: Dorthe Mathiasdatter. LV: Morten Mortensen i Byen. B:
1) Jens Mortensen Rødgaard 16
2) Anne Mortensdatter 12
3) Kirsten Mortensdatter 10
4) Margrethe Mortensdatter 9.
FM:
1 Las Jensen Rødgaard ved Odden
2 Jes Jensen i Nørby
3 morbror Jes Mathiassen i Nørby
4 Hans Mortensen Rødgaard i Nørby.

1163 Vurdering af generalauditør Højers gård i Hillerup. 10.10.1787, fol.346B.
Vurdering af en gård i Hillerup tilhørende Anders Clausen i Hillerup til brug for skiftet i Haderslevhus.
E: Marie Schack. LV: Hans Jessen Møller i Ribe.
Børnenes FM:
1 farbror Peder Clausen i Jested
2 svoger Jørgen Vind i Hillerup.

1164 Niels Hansen Leed i Nørre Farup. 10.3.1787, fol.347.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Thomsen i Nørre Farup. B:
1) Gunder Nielsdatter 8
2) Maren Nielsdatter 7
3) Abelone Nielsdatter 4
4) Hans Christian Nielsen 1¾.
FM:
1 morbror Thomas Christensen i Kirkeby
2 farbror Peder Hansen Leed i Mejlby
3 fars søskendebarn Niels Pedersen i Mejlby
4 fars svoger Mads Nielsen i Hillerup.

1165 Christen Jensen Brik i Vognsbøl. 5.5.1787, fol.349B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Jørgensen i Strandby. B:
1) Dorthe Christensdatter 10½.
E: fasters mand Jens Jensen i Brøndum.

1166 Thyge Nielsen Degn på Sønderho. 18.3.1786, fol.356.
E: Anne Madsdatter. LV: Peder Jensen Knudsen på Sønderho. B:
2) Maren Thygesdatter 14.
FM: morbror Hans Madsen Knude på Sønderho.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 30.1.1764 lbnr.453. B:
1) Peder Thygesen 25.
FM: farbror Peder Nielsen Knudsen på Sønderho.

1167 Inger Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.12.1787, fol.360B.
E: Søren Nielsen Lauridsen. B:
1) Jens Sørensen 3
2) Karen Sørensdatter 10 uger.
FM: Jens Nielsen Poulsen i Nordby sogn som mødrene slægt.

1168 Maren Simonsdatter Odden i Nordby sogn på Fanø. 16.8.1788, fol.362.
Enke efter Mikkel Andersen, [skifte 3.2.1786 lbnr.1104].
Af første ægteskab i Tarp i Ål sogn B:
1) Simon.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Simonsen i Oksbøl i Ål sogn.

1169 Søren Jensen i Guldager. 23.6.1787, fol.365B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Møller, tolder i Hjerting.
Første ægteskab med Margrethe Hansdatter.
Testamente af 25.4.1783. A:
1) mors halvbror Claus Sørensen i Jernvedlund, død. 3B:
a Søren Clausen, død. 1B:
1 Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Andreas Sverisvig i Holland
b Anne Kirstine Clausdatter, død. Første ægteskab med Hans Madsen i Jernvedlund. 1B:
1 Claus Hansen.
Anne Kirstine Clausdatters andet ægteskab med Jes Madsen i Jernvedlund. 2B:
2 Mads Jessen
3 Karen Jesdatter g.m. Niels Jepsen, smed i Jernved
c Maren Clausdatter g.m. Thomas Conradsen i Gredsted.

1170 Niels Jensen den ældre på Sønderho. 2.2.1788, fol.371.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Nielsen Nissen på Sønderho
2) søster Anne Jensdatter g.m. Hans Andersen på Sønderho
3) halvsøster Mette Jensdatter 21
4) halvbror Jens Jensen 19.
Arv efter afdødes far Jens Madsen i Byen på Sønderho, skifte 22.7.1765 lbnr.487.
Arv efter afdødes bror Niels Jensen den yngre, skifte 5.12.1766 lbnr.510.
Arv efter afdødes farbror Niels Madsen på Sønderho, skifte 7.2.1767 lbnr.542.

1171 Jens Svendsen på Sønderho. 27.11.1786, fol.372.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Hansen Pedersen på Sønderho. B:
1) Søren Jensen 2.
FM: Hans Nielsen Uldal på Sønderho.
Arv efter enkens far Søren Nielsen Uldal, skifte 7.2.1782 lbnr.981.

1172 Mette Mathiasdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 11.2.1788, fol.374.
E: Peder Sørensen Hansen. B:
1) Søren Pedersen 18 uger.
FM:
1 morbror Niels Mathiassen i Nørby
2 fars halvbror Peder Andersen Pedersen ved møllen i Nordby sogn.

1173 Maren Hansdatter på Sønderho. 8.3.1788, fol.376.
E: Niels Andersen. B:
1) Mette Nielsdatter 12.
FM: morfar Hans Nielsen Uldal på Sønderho ved dennes svigersøn Niels Callesen Tækker på Sønderho.

1174 Opholdskontrakt på Sønderho. 10.3.1788, fol.278.
Calle Nielsen Tækker og hustru Maren Nielsdatter overlader gården til deres søn
5) Niels Callesen Tækker 25
og giver arv til øvrige børn B:
3) Abelone Callesdatter 30
4) Niels Callesen Tækker 28.
Hans første ægteskab med Abelone Jensdatter, [skifte 1.9.1756 lbnr.302]. B:
1) Mette Callesdatter g.m. Anton Hansen Ibsen på Sønderho
2) Johanne Callesdatter g.m. Jørgen Andersen Møller på Sønderho.

1175 Jørgen Sørensen Ovtrup i Sædding. 10.3.1788, fol.381B.
E: Margrethe Hansdatter. B:
1) Birthe Cathrine Jørgensdatter 25
2) Jørgen Jørgensen 20.
FM: farbror Christen Sørensen i Stauning i Lundenæs amt ved søn Søren Christensen.

1176 Jeppe Jensen på Sønderho. 14.1.1788, fol.384B.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Niels Andersen. B:
1) Jens Jepsen 14.
FM: Niels Hansen Pedersen.

1177 Anne Nielsdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 17.3.1788, fol.387B.
E: Jens Jessen. B:
1) Anne Jensdatter den ældre g.m. Jens Sørensen i Nørby
2) Karen Jensdatter 52
3) Maren Jensdatter 50
4) Mette Jensdatter 47
5) Anne Jensdatter den yngre 43
6) Karen Jensdatter den yngre 39.

1178 Anne Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 18.3.1788, fol.389.
Enke efter Niels Pedersen Knudsen, skifte 15.10.1771 lbnr.657. B:
1) Karen Nielsdatter 49
2) Hans Nielsen Knudsen 47.
FM: Peder Nielsen ved møllen.

1179 Niels Thomsen i Store Darum. 8.3.1788, fol.391.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Søren Pedersen i Store Darum.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Thomasdatter, skifte 5.5.1787 lbnr.1154]. B:
1) Thomas Nielsen 9.
FM:
1 farbror Jacob Thomsen i Store Darum
2 morbror Anders Thomsen i Kirkeby i Farup sogn.

1180 Niels Sørensen Schade i Vilslev. 28.4.1788, fol.392B, 672.
E: Karen Pedersdatter. LV: Terman Clausen, sognefoged i Vilslev. B:
1) Peder Nielsen 5½
2) Maren Nielsdatter 3½, der døde, skifte 21.8.1790
3) Kirsten Nielsdatter 6 mdr, der døde, skifte 21.8.1790.
FM:
1 fars halvbror Niels Sørensen Vejrup i Lille Darum
2 fars halvbror Søren Sørensen i Jernved
3 fars halvsøsters mand Jens Sørensen i Store Darum.

1181 Maren Christensdatter i Nordby sogn på Fanø. 15.3.1788, fol.395B.
E: Mads Hansen Ovnbøl. A:
1) søskendebarn Gregers Sørensen 66 i Nordby sogn
2) søskendebarn Anders Sørensen 51, skoleholder i Nordby sogn
3) søskendebarn Hans Sørensen 49, skoleholder i Nordby sogn
4) søskendebarn Anne Sørensdatter g.m. Niels Hansen Farup i Nordby sogn
5) søskendebarn Anne Sørensdatter 69
6) søskendebarn Anne Pedersdatter 54
7) søskendebarn Voldborg Pedersdatter g.m. Anders Hansen, murer i Amsterdam
8) søskendebarn Lene Pedersdatter, [skifte 5.7.1765 lbnr.495, var g.m. Niels Nielsen Lassen]. 1B:
a Margrethe Nielsdatter 25.
(Sml. lbnr.1143).

1182 Christen Sørensen i Nebel. 13.5.1788, fol.398.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Cortsen i Klinting i Henne sogn. B:
3) Christen Christensen 12
4) Laurids Christensen 10
5) Søren Christensen 5
6) Jørgen Christensen 2.
FM:
1 farbror Niels Sørensen i Nebel
2 farbror Gunde Sørensen i Sædding.
Første ægteskab med Gørrids Steffensdatter, [skifte 28.12.1773 lbnr.730]. B:
1) Søren Christensen 22
2) Sidsel Christensdatter 20.
FM: Peder Steffensen i Skuldbøl i Hemmet sogn.

1183 Peder Pedersen Clausen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.11.1786, fol.401.
Enkemand efter [Anne Lasdatter, skifte 13.6.1782 lbnr.988]. B:
1) Claus Pedersen Clausen
2) Jens Pedersen Clausen.

1184 Anne Andersdatter i Løftgård i Ovtrup sogn. 12.6.1788, fol.411B.
E: Mads Hansen. B:
1) Kirsten Madsdatter 10
2) Anders Madsen 7
3) Hans Christian Madsen 6
4) Ingeborg Madsdatter 2
5) Christen Madsen 6 uger.
FM:
1 morfar Anders Olufsen i Lundager
2 mosters mand Hans Christensen i Lundager.

1185 Søren Jacobsen i Store Darum. 2.7.1788, fol.414B.
E: Dorthe Thomasdatter. LV: svoger Hans Friis i Store Darum. B:
1) Dorthe Sørensdatter 16
2) Jacob Sørensen 12
3) Ingeborg Sørensdatter 8.
FM:
1 Jens Nielsen, smed i Store Darum
2 Peder Jepsen i Store Darum
3 Eskild Gerlevsen i Store Darum.

1186 Sidsel Gregersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 27.1.1787, fol.417B.
Enke efter Peder Terkildsen. A:
1) bror Peder Gregersen, død. 5B:
a Gregers Pedersen 51
b Anne Pedersdatter, enke efter Anders Sørensen Rødkop, [skifte15.12.1781 lbnr.977]
c Mette Pedersdatter g.m. Niels Hansen Svarre
d Jeppe Pedersen 34
e Voldborg Pedersdatter g.m. med Jens Jensen Alrø
2) søster Karen Gregersdatter, [skifte 7.3.1770 lbnr.624], var g.m. Peder Nissen, [skifte 13.5.1775 lbnr.823]. 1B:
a Anne Pedersdatter g.m. Hans Hansen Mandø den yngre
3) halvsøster Anne Gregersdatter 67.

1187 Karen Andersdatter i Nordby sogn på Fanø. 18.7.1788, fol.421.
E: Søren Andersen. B:
1) Anne Sørensdatter 14
2) Karen Sørensdatter 11
3) Sidsel Sørensdatter 8.
FM: Peder Andersen ved møllerne i Nordby sogn.

1188 Mette Marie Hansdatter i Obbekær. 20.8.1788, fol.422B.
E: Andreas Andersen. B:
1) Mette Andreasdatter 5
2) Andres Andreassen 2.
FM: morbror Terkild Hansen.

1189 Jens Hansen i Obbekær. 20.8.1788, fol.424.
E: Elisabeth Cathrine Pedersdatter. LV: Iver Clemensen i Obbekær. B:
1) Hans Jensen 9¼
2) Peder Jensen 3.
FM:
1 Hans Toft i Obbekær
2 Peder Jacobsen i Obbekær.

1190 [Kirsten Olufsdatter] i Gammeltoft [i Henne sogn]. 30.8.1788, fol.425.
E: Niels Poulsen. B:
1) Oluf Nielsen 4.
FM: Oluf Hansen i Gammeltoft.

1191 Søren Christensen og hustru Sinnet Christensdatter i Lykkeskær i Føvling sogn. 11.4.1787, fol.427.
B:
1) Johanne Kirstine Sørensdatter 5.
FM: fars søstersøn Christen Sørensen i Åstrup.

1192 Christen Nielsen Bager i Hjerting. 14.9.1787, fol.432.
E: Maren Jepsdatter. LV: Laurids Nielsen i Hjerting. B:
1) Anne Marie Christensdatter 11.
FM: født værge Niels Nielsen i Stenderup i Føvling sogn.

1193 Hans Jensen i Tange. 17.9.1788, fol.435B.
E: Ingeborg Bentsdatter. LV: Simon Hansen i Tange. B:
1) Anne Hansdatter 6½
2) Ingeborg Hansdatter 1.
FM: Knud Nielsen i Tange.

1194 Mette Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 5.5.1787, fol.437.
Enke efter Søren Sørensen Ellens, [skifte 4.3.1769 lbnr.648]. B:
1) Johanne Sørensdatter 47
2) Karen Sørensdatter g.m. Anders Rasmussen i Nordby sogn
3) Søren Sørensen Ellens 41, uvist hvor
4) Peder Sørensen Ellens 40, uvist hvor
5) Niels Sørensen Ellens 39, uvist hvor
6) Karen Sørensdatter den yngre 33.
FM: Mathias Mortensen i Byen.

1195 Abelone Christensdatter i Lønne Hede. 13.6.1788, fol.440.
E: Gunde Nielsen.
På fars side A:
1) Christen Hansen i Hallum
2) Christen Nielsen i Hallum
3) Hans Nielsen, død. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Peder Hansen i Skedsbøl i Lunde sogn
4) [Maren Hansdatter] enke efter Jørgen Gregersen Gyde i Dyreby [i Henne sogn]
5) Niels Bertelsen ved Henne mølle, død. B:
a Peder Nielsen i Henne
b Morten Nielsen 34, på Hennegård
c Bertel Nielsen
d Hans Nielsen 28, på Store Heebo
e Jørgen Nielsen 22 i Rejsby
f Maren Nielsdatter g.m. Niels Mikkelsen i Dyreby
g Hanne Nielsdatter g.m. Jørgen Nielsen ved Henne mølle
h Anne Nielsdatter i Sollerup? ved Tønder.
Ingen arvinger på mors side.

1196 Mette Jepsdatter, ugift i Byen i Nordby sogn på Fanø. 1.10.1788, fol.441B.
A:
1) halvbror Søren Jepsen, død. 2B:
a Jeppe Sørensen 32, uvist hvor
b Anne Sørensdatter 27.

1197 Cort Pedersen i Allerslev. 11.10.1788, fol.443.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Cortsen i Klinting i Henne sogn. B:
1) Cort Cortsen 18 uger.
FM: farbror Christen Pedersen i Obling i Sønder Bork sogn.

1198 Else Hansdatter i Skovbølling. 14.10.1788, fol.445B.
E: Christen Iversen. B:
1) Iver Christensen 4.
FM: morfar Hans Thomsen i Hessel i Hodde sogn.

1199 Maren Troelsdatter i Gredsted. 27.5.1788, fol.448.
A:
1) brordatter Maren Troelsdatter g.m. Jacob Hansen i Bæk i Hjortlund
2) brordatter Kirsten Troelsdatter g.m. Morten Kjeldsen i Gredsted
3) brordatter Marie Nielsdatter, uvist hvor, født i Ballum.

1200 Dorthe Nielsdatter i Gredsted. 4.11.1788, fol.450.
E: Peder Andersen. B:
1) Kirsten Pedersdatter 6 mdr.
FM: morbror Hans Nielsen, ladefoged på Bramminge.

1201 Christen Vinding i Skovhøj. 18.1.1788, fol.450B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: bror Jeppe Nielsen i Gammelby. B:
1) Niels Christensen Vinding i Vrå i Lejrskov sogn
2) Peder Christensen Vinding 24
3) Magdalene Christensdatter Vinding 18
4) Frands Christensen Vinding 14.
FM:
1 Jacob Pedersen Søltoft i Søren Hulvad
2 Jacob Pedersen i Nørre Hulvad.

1202 Birthe Jacobsdatter, ugift på Sønderho. 28.9.1787, fol.464B.
A:
1) halvbror Jens Jacobsen 25, i Guldager
2) halvsøster Maren Jacobsdatter i Novrup
3) halvsøster Maren Kirstine Jacobsdatter 17, i Jerne
4) halvbror Søren Jacobsen 15 hos stedfar Jens Pedersen Vester i Guldager.
FM:
1 Christen Jensen i Sædding
2 Mads Hansen i Guldager.

1203 Niels Jessen Skipper på Sønderho. 11.11.1788, fol.467B.
E: Mette Madsdatter. LV: Thomas Jensen Clausen på Sønderho. B:
1) Jes Nielsen Skipper 13
2) Anne Nielsdatter 6.
FM: farbror Søren Jessen Skipper på Sønderho.

1204 Kirsten Pedersdatter på Sønderho. 24.11.1788, fol.469B.
E: Anders Hansen Jessen. B:
1) Karen Andersdatter 12 uger.
FM: morfar Peder Jessen på Sønderho.

1205 Dorthe Hansdatter i Fåborg. 23.4.1788, fol.471B.
E: Jens Nielsen. B:
1) Karen Jensdatter 14
2) Hans Jensen 8
3) Iver Jensen 6
4) Hans Jensen 3
5) Jens Jensen 5 uger.
FM:
1 Hans Sørensen Møller i Fåborg
2 morbror Steffen Hansen i Kragelund i Bække sogn.
Skifte 30.3.1772 efter enkemandens første hustru. Arv til B:
1 Niels Jensen.
De to andre børn er nu døde.

1206 Mette Pedersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.3.1788, fol.473B.
E: Niels Hansen Svarre. B:
1) Maren Nielsdatter den ældre 18
2) Karen Nielsdatter 16
3) Maren Nielsdatter 15
4) Anne Nielsdatter 13
5) Peder Nielsen Svarre 11
6) Hans Nielsen Svarre 10
7) Anders Nielsen Svarre 7
8) Maren Nielsdatter den yngre 5
9) Søren Nielsen Svarre 2.
FM:
1 morbror Gregers Pedersen ved Odden
2 morbror Jeppe Pedersen ved Odden.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Nielsdatter], skifte 30.3.1764 lbnr.471. Arv til B:
1 Niels Nielsen Svarre.
Afdøde havde arv efter Sidsel Gregersdatter, [skifte 27.1.1787 lbnr.1186]. enke efter Peder Terkildsen.
Enkemanden havde arv efter Lene Andersdatter, skifte 14.3.1775 lbnr.788, enke efter Hans Poulsen, [skifte 12.11.1762 lbnr.422].

1207 Maren Christensdatter i Kærup. 2.12.1788, fol.476B.
E: Jens Sørensen. B:
1) Karen Jensdatter 5 uger.
FM: morbror Christen Christensen i Rottarp.

1208 Niels Jørgensen i Novrup. 11.6.1788, fol.478.
E: Mette Jensdatter. LV: Søren Christensen Spangsbjerg i Uglvig. B:
1) Jørgen Nielsen 13
2) Else Nielsdatter 11
3) Maren Nielsdatter 8
4) Jens Nielsen 5
5) Christen Nielsen 3
6) Peder Nielsen 6 mdr.
FM:
1 farbror Christen Jørgensen i Strandby
2 mosters mand Peder Jensen i Veldbæk
3 mosters mand Morten Friis i Novrup.

1209 Søren Andersen Gejsing i Vejen Mølle. 3.9.1788, fol.480.
E: Ellen salig Gejsing. LV: [Joachim] Haahr, præst i Vejen og Læborg. B:
1) Andreas Gejsing 13
2) Georg Adolf Gejsing 10
3) Inger Marie Gejsing 8
4) Elisabeth Louise Gejsing 6
5) Johanne Gejsing 4.
FM:
1 farbror Jens Andersen Refsing
2 farbror Jens Andersen Gejsing
3 fasters mand Jens Pedersen i Ravnholt
4 fasters mand Claus Clausen Hegtmann i Gejsing.

1210 Peder Pedersen Venborg i Nyby. 21.11.1788, fol.483B.
E: Maren Hansdatter. LV: Henrik Lauridsen i Mølholm. B:
1) Peder Pedersen 17
2) Kirsten Pedersdatter 9
3) Hans Pedersen 6.
FM:
1 fars halvbror Laurids Pedersen Venborg i Asserbøl
2 fars halvbror Jens Pedersen i Vittrup.

1211 Maren Christensdatter i Store Darum. 10.12.1788, fol.485B.
E: Thomas Jensen. A:
1) far Christen Mortensen Bjerre i Tjæreborg.
Desuden nævnes enkemandens søster g.m. Bent Lambertsen i Store Darum.

1212 Dorthe Kirstine Sørensdatter i Helleskov. 9.1.1789, fol.486B.
E: Jens Thomsen. B:
1) Søren Jensen 11
2) Christian Jensen 8
3) Hans Jensen 5.
FM: morbror Hans Sørensen, smed i Nørre Halsted.

1213 Karen Nielsdatter i Vilslev. 10.1.1789, fol.487B.
E: Jeppe Balsen. B:
1) Margrethe Jepsdatter 26.
FM: søskendebarns mand Hans Clausen i Vilslev.

1214 Jens Mathiassen i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 3.1.1789, fol.488.
A:
1) mor Johanne Hansdatter g.m. Hans Sørensen Tysk på stedet
2) søster Anne Mathiasdatter 28
3) søster Mette Mathiasdatter, enke efter Niels Mathiassen ved Odden, [skifte 12.1.1789 lbnr.1215]
4) søster Dorthe Mathiasdatter 21
5) Mathias Mathiassen 17
6) halvsøster Karen Hansdatter 15
7) halvsøster Dorthe Hansdatter 12.
FM:
1 Niels Iversen i Nørby
2 Hans Mortensen Jessen i Byen
3 Jes Mathiassen i Nørby.
[Afdødes far var Mathias Jensen, skifte 3.4.1771 lbnr.653].

1215 Mette Mathiasdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 12.1.1789, fol.490.
E: Niels Mathiassen. A:
1) mor Johanne Hansdatter g.m. Hans Sørensen Tysk på stedet
2) søster Anne Mathiasdatter 28
3) søster Dorthe Mathiasdatter 21
4) bror Mathias Mathiassen 17
5) halvsøster Karen Hansdatter 15
6) halvsøster Dorthe Hansdatter 12.
FM:
1 Niels Iversen i Nørby
2 Hans Mortensen Jessen i Byen
3 Jes Mathiassen i Nørby.
Arv efter afdødes bror Jens Mathiassen, skifte 3.1.1789 lbnr.1214.

1216 Hans Knudsen i Nørre Farup. 14.1.1789, fol.492.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Søren Iversen i Allerup. B:
1) Karen Hansdatter 9 mdr.
FM: morbror Christen Termansen i Mejlby.

1217 Karen Sørensdatter på Søndervig. 15.1.1789, fol.493.
E: Hans Madsen Ibsen. B:
1) Mads Hansen Ibsen 11
2) Karen Hansdatter 9
3) Mette Hansdatter 6
4) Søren Hansen 4.
FM: mosters mand Mads Lauridsen i Byen på Sønderho.

1218 Karen Hansdatter på Sønderho. 24.1.1789, fol.494B.
E: Peder Jensen Knudsen. B:
1) Mette Pedersdatter 15
2) Jens Pedersen 13
3) Margrethe Pedersdatter 11
4) Hans Pedersen 8
5) Anne Pedersdatter 6
6) Maren Pedersdatter 6.
FM: mors søskendebarn Jens Callesen Berg på Sønderho.
Aftægt til afdødes mor Mette Nielsdatter, enke efter Hans Sørensen, [skifte 22.12.1758 lbnr.329]. LV: bror Niels Nielsen Thygesen på Sønderho.

1219 Sonnich Mikkelsen på Sønderho. 11.3.1788, fol.496B.
Enkemand efter [Anne Jesdatter, skifte 14.11.1778 lbnr.869]. B:
1) Jes Sonnichsen på Sønderho
2) [Mikkel Sonnichsen på Sønderho, skifte 17.2.1783 lbnr.1065]. 1B:
a Jes Mikkelsen 9.

1220 Bodil Jensdatter på Sønderho. 2.2.1788, fol.498.
Enke efter Niels Johansen, [skifte 22.1.1765 lbnr.493]. B:
1) Anne Nielsdatter den ældre, [skifte 22.2.1763 lbnr.427], var g.m. Calle Nielsen Tækker. 2B:
a Abelone Callesdatter 29
b Niels Callesen Tækker 27 på Sønderho
2) Dorthe Nielsdatter g.m. Søren Jessen, skipper på Sønderho
3) Mette Nielsdatter, død, var g.m. Svend Jensen på Sønderho, [skifte 27.5.1772 lbnr.720]. 5B:
a Jens Svendsen, død. 1B:
1 Søren Jensen 4
b Johanne Svendsdatter 25
c Mette Svendsdatter 22
d Jes Svendsen 20
e Niels Svendsen 16
4) Johannes Nielsen Johansen.

1221 Anne Kirstine Christensdatter i Billum Tarp. 26.1.1789, fol.499B.
A:
0) forældre [Christen Sørensen og Anne Christensdatter i Bollesager, skifte 3.5.1781 lbnr.950]
1) bror Søren Christensen i Oksby
2) søster Gertrud Christensdatter g.m. Christen Jacobsen i Billum Tarp
3) søster Karen Christensdatter 11
4) bror Christen Christensen 16
5) søster Dorthe Christensdatter
6) halvbror Christen Sørensen 10.
FM: farbror Peder Sørensen i Rørkær i Jerne sogn.
Arv efter afdødes stedfar Søren Sørensen i Bollesager, skifte 19.8.1782 lbnr.1017.

1222 Niels Madsen Frandsen på Sønderho. 27.1.1789, fol.501.
E: Mette Nielsdatter. LV: Calle Pedersen på Sønderho. B:
3) Niels Nielsen Frandsen 27, på Sønderho
4) Dorthe Nielsdatter g.m. Jes Hansen Pedersen på Sønderho
5) Jens Nielsen Frandsen 21
6) Mads Nielsen Frandsen 19
7) Jens Nielsen Frandsen den yngre 12
8) Anne Nielsdatter 6.
FM:
1 søskendebarn Niels Antonsen på Sønderho
2 Jens Antonsen Madsen på Sønderho.
Første ægteskab med Dorthe Jensdatter, [skifte 25.9.1760 lbnr.374]. B:
1) Mads Nielsen Frandsen 38, på Sønderho
2) Anne Nielsdatter g.m. Poul Thomsen på Sønderho.

1223 Hans Antonsen Fischer på Sønderho. 4.2.1789, fol.503B.
E: Mette Hansdatter. B:
1) Hans Hansen Fischer 39, på Sønderho
2) Sidsel Hansdatter 37
3) Maren Hansdatter g.m. Jes Sonnichsen på Sønderho.

1224 Peder Hansen Leed i Mejlby. 4.2.1789, fol.504B.
E: Gunder Iversdatter. LV: Jeppe Mikkelsen i Tanderup. B:
1) Iver Pedersen 14
2) Hans Pedersen 9¼
3) Laurids Pedersen 6½.
FM:
1 Niels Pedersen i Mejlby
2 Jens Frands Sørensen i Farup
3 Mads Nielsen i Hillerup.

1225 Margrethe Poulsdatter i Ål. 6.2.1789, fol.506.
E: Hans Hansen.
Første ægteskab med Søren Nielsen. B:
1) Kirsten Sørensdatter 27 på Estrup
2) Maren Sørensdatter g.m. Niels Hermansen på stedet
3) Poul Sørensen 23, i Hjortvad
4) Karen Sørensdatter 20, i Tornum.
FM:
1 morbror Knud Poulsen i Nørbølling udflyttergård [i Folding sogn]
2 Hans Sørensen i Lykkeskær.

1226 Niels Sørensen Ellens ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.1.1789, fol.508.
E: Karen Hansdatter. LV: bror Niels Hansen Karen Nisdatters i Nordby sogn. B:
3) Hans Nielsen Ellens den ældre 29
4) Hans Nielsen Ellens den yngre 27
5) Mathias Nielsdatter Ellens 23.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 30.10.1759 lbnr.353. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Niels Tønnesen ved Odden
2) Calle Nielsen Ellens 31, ved Odden.
Desuden nævnes afdødes morbror Søren Nielsen Sørensen i Nørby..

1227 Anne Andersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.9.1788, fol.511B.
E: Eskild Nielsen. B:
1) Anne Eskildsdatter 1¼.
FM: morbror Jens Andersen Jensen i Byen.

1228 Mette på Mandø. 18.8.1788, fol.513B.
E: Hans Bondesen. B:
1) Bonde Hansen Bondesen
2) Jes Hansen Bondesen
3) Hans Hansen Bondesen
4) Jeppe Hansen Bondesen
5) Jeppe Hansen Bondesen 8.
FM:
1 Jørgen Christensen
2 Knud Jensen
3 Svend Jensen
4 Knud Nielsen, foged.

1229 Jens Nielsen Skov i Tobøl [i Føvling sogn]. 2.3.1789, fol.517.
E: Karen Hansdatter. LV: Bertel Sørensen i Tobøl. B:
1) Niels Jensen 20
2) Anne Jensdatter 18
3) Hans Jensen 15
4) Niels Jensen 7.
FM: Hans Madsen i Tobøl.

1230 Anne Christensdatter, ugift i Søviggård. 2.12.1788, fol.518.
Arvinger kendes ikke.

1231 Morten Mortensen Rødgaard i Byen i Nordby sogn på Fanø. 6.2.1789, fol.519.
E: Mette Hansdatter. LV: svoger Jens Pedersen Clausen i Nørby. B:
3) Morten Mortensen 13
4) Hans Mortensen 10
5) Jens Mortensen 7
6) Søren Mortensen 4
7) Laurids Mortensen 6 mdr.
Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, [skifte 18.1.1775 lbnr.740]. B:
1) Kirsten Mortensdatter g.m. Jens Sørensen i Rindby
2) Anne Mortensdatter 22.

1232 Sonnich Nielsen Kromand på Sønderho. 12.1.1788, fol.522B.
A:
1) mor Mette Sonnichsdatter, enke efter Niels Jessen Kromand, [skifte 6.4.1770 lbnr.629]. LV: Jes Jensen Mathiassen på Sønderho
2) søster Ellen Nielsdatter, [skifte 19.9.1774 lbnr.753]. E: Peder Lauridsen. 1B:
a Niels Pedersen 16
3) bror Jes Nielsen Kromand på Sønderho
4) bror Hans Nielsen Kromand på Sønderho.

1233 Maren Jensdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 22.9.1788, fol.524B.
A:
1) søster Karen Jensdatter den ældre 52
2) Mette Jensdatter 47
3) Anne Jensdatter 43
4) Karen Jensdatter den yngre.
FM:
1 Jes Mathiassen i Nørby
2 Niels Iversen Esbjerg i Nørby
3 Hans Mortensen Jessen i Byen.

1234 Cathrine Hedvig Leiden ved Odden. 24.3.1789, fol.527.
E: Lorents Holst, tømrer. B:
1) Cathrine Margrethe Holst 14
2) Hans Jacob Holst 12
3) Cathrine Holst 7
4) Holger Lorents Holst 4.
FM: Claus Pedersen Clausen ved Odden.

1235 Maren Andersdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 22.10.1788, fol.328B.
A:
1) bror Jens Andersen Jensen 25
2) søster Anne Andersdatter, [skifte 30.9.1788 lbnr.1227]. E: Eskild Nielsen. B:
1) Anne Eskildsdatter 1¼.

1236 Maren Lauridsdatter i Neder Fidde. 14.4.1789, fol.530.
E: Christen Christensen. B:
1) Maren Christensdatter 7½
2) Christen Christensen 3
3) Jens Christensen 10 uger.
FM: morbror Laurids Christian i Dyreby.

1237 Ellen Christensdatter i Dyreby. 14.4.1789, fol.531B.
E: Melsen Andersen. B:
1) Anne Melsendatter 4½
2) Maren Melsendatter 1½.
FM:
1 morbror Abraham Christensen på Filsø Ø
2 mors morbror Christen Jensen i Øster Vrøgum i Ål sogn
3 mors morbror Niels Jensen i Janderup sogn.

1238 Mads Hansen i Store Darum. 14.4.17879, fol.532B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Søren Hansen Vejrup i Store Darum. B:
1) Anne Marie Madsdatter 19.
FM: Jes Hansen i Store Darum.

1239 Jens Lauridsen i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 16.5.1789, fol.533B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Hans Lauridsen, sognefoged i Nordby sogn. B:
1) Anne Jensdatter den ældre 16
2) Morten Jensen 13
3) Anne Jensdatter den yngre 11
4) Johanne Jensdatter 10
5) Laurids Jensen 9
6) Karen Jensdatter 4
7) Anders Jensen 2.
FM:
1 farbror Calle Lauridsen i Byen
2 farbror Niels Lauridsen i Byen
3 farbror Hans Lauridsen i Byen.

1240 Søren Lassen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 2.3.1789, fol.536.
E: Lene Gregersdatter. LV: Niels Hansen Jessen ved Odden. B:
4) Las Sørensen 24.
Første ægteskab med Mette Andersdatter, [skifte 28.2.1763 lbnr.428]. B:
1) Karen Sørensdatter den ældre g.m. Mads Christensen i Hjortlund ved Ribe
2) Peder Sørensen Lassen, [skifte 13.2.1783 lbnr.1042]. 3B:
a Mette Pedersdatter 10
b Anders Pedersen 9
c Peder Pedersen 6
3) Karen Sørensdatter den yngre 36.

1241 Knud Christensen i Janderup. 30.5.1789, fol.538B.
E: Else Nielsdatter. LV: [Niels Pedersen] Sehested, præst i Janderup og Billum. B:
4) Anne Knudsdatter 14
5) Birthe Knudsdatter 11¾
6) Niels Knudsen 9
7) Hans Christian Knudsen 6.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, skifte slut 21.3.1774. B:
1) Christen Knudsen 18¾
2) Karen Knudsdatter 17
3) Hans Knudsen 15½.
FM:
1 morbror Christen Hansen, værtshusholder i Ribe
2 morbror Christen Hansen i Ribe
3 morbror Hans Hansen i Nebel i Vester herred.
Desuden nævnes første hustrus far Hans Bakkensen i Nebel.

1242 Hans Mikkelsen, smed i Tobøl. 15.6.1789, fol.540.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Bertel Sørensen i Tobøl. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 16
2) Mikkel Hansen 15
3) Jacob Hansen 11
4) Ellen Hansdatter 9
5) Laurids Hansen 7.
FM: Mads Jensen.

1243 Jeppe Madsen i Blaksmark. 18.5.1789, fol.540B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: [Børge] Qvist, ridefoged på Hesselmed. B:
2) Mads Jepsen 19
3) Sidsel Jepsdatter 17
4) Karen Jepsdatter 15
5) Søren Jepsen 11
6) Botelie Jepsdatter 8½
7) Niels Jepsen 5½.
FM:
1 fars svoger Bertel Agervig i Varde
2 fars svoger Jens Jørgensen i Moesgård i Horne sogn
3 fars søskendebarn Thomas Nielsen i Janderup.
Første ægteskab med [Karen Christiansdatter], skifte Hesselmed 7.10.1767. B:
1) Søren Christian Jepsen 26.

1244 Anne Kirstine i Øster Vedsted. 30.6.1787, fol.543.
Hans Nielsen Lauridsen. B:
1) Nikolaj Lauridsen Nielsen Hansen 12.
FM: Hans Jørgen Pedersen i Klåby.

1245 Gertrud Johansdatter i Tange. 11.7.1789, fol.544.
E: Ounild Nielsen. B:
1) Karen Ounildsdatter 9
2) Niels Ounildsen 8
3) Thomas Ounildsen 6
4) Lene Ounildsdatter 1½.
FM: farbror Knud Nielsen i Tange.

1246 [Margrethe Rosenørn] til Kærgård. 24.5.1786, fol.545.
Enke efter [Christoffer Frederik] Gersdorff, [skifte 29.5.1748 lbnr.136]. B:
1) Frederik Gersdorff, ritmester i Horsens
2) Poul Gersdorff på Hanstedgård
3) Christian Christoffer Gersdorff i Horsens
4) Edel Margrethe Gersdorff, død, var g.m. Holger Sehested til Bjerregård [i Åle sogn] og Herningsholm [i Herning sogn]. 6B:
a Niels Sehested, kommitteret i General Toldkammeret
b Christoffer Sehested, kammer - og jagtjunker i København
c Jens Sehested, løjtnant i Fredericia
d Holger Sehested i Nyborg
e Elisabeth Nikoline Sehested, hofdame på Palæet i Horsens
f Margrethe Christofine Sehested hos faderen på Herningsholm
5) Mette Gersdorff, død, var g.m. [Morten] Teilmann til Ristrup [i Sabro sogn]. 1B:
a Margrethe Mette Teilmann g.m. [Peder] Wormskiold, kommitteret i Rentekammeret
6) Anne Antoinette Gersdorff på Kærgård
7) Sofie Amalie Gersdorff g.m. [Tøger Reenberg] Teilmann til Endrupholm [i Vester Nykirke sogn]
8) Margrethe Gersdorff g.m. [Aksel Rosenkrantz de] Lasson på Astrup
9) Pallene Gersdorff på Kærgård.

1247 Jørgen Pedersen i Gunderup. 15.4.1789, fol.567.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Sillesen i Årre. A:
1) søster Maren Pedersdatter g.m. Christian Henriksen, møller i Fahl stampemølle
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Søren Christensen i Enderupskov i Gram sogn
3) halvsøster Anne Jørgensdatter, enke efter Hans Sevensen i Elkær i Hoddeskov i Hodde sogn
4) halvsøster Engel Iversdatter i Tofterup i [Vester] Starup sogn.

1248 Anne Jepsdatter i Jerne. 15.10.1789, fol.569B.
Enke efter Mads Hansen. B:
1) Maren Madsdatter g.m. Laurids Frandsen i Solbjerg
2) Anne Madsdatter 32.
Arv i boet til afdødes steddatter Sara Madsdatter, enke efter Mikkel Sørensen i Højhuset på Tjæreborg mark.

1249 Johanne Sørensdatter i Bollesager i Jerne sogn. 28.3.1789, fol.571.
Enke efter Niels Mortensen, skifte 28.9.1766 lbnr.528. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Christensen på stedet
2) Birthe Nielsdatter, død, var g.m. Hans Sørensen i Kvajlund. 1B:
a Dorthe Hansdatter 13.

1250 Karen Jensdatter, ugift i Søndernæs. 21.10.1789, fol.576B.
A:
1) brorsøn Thyge Nielsen i Søndernæs
2) brorsøn Mathias Nielsen i Søndernæs
3) søsterdatter Kirsten Terkildsdatter g.m. Anders Jensen i Vester Gasse
4) søstersøn Jens Simonsen 25 i Søndernæs.

1251 Hans Nielsen Krog i Søndernæs. 21.10.1789, fol.577.
B:
1) Hans Mathiassen Hansen20
2) Hans Andersen Hansen 14.
FM:
1 morbror Knud Andersen i Søndernæs
2 Peder Nielsen i Astrup.

1252 Jacob Johansen, smed i Alslev. 10.11.1789, fol.578B.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Jessen i Toftnæs. B:
1) Ellen Jacobsdatter 22
2) Else Jacobsdatter 18.
FM: Jeppe Nielsen i Alslev.

1253 Christen Christensen, ugift i Øster Kastkær [i Lunde sogn]. 27.5.1789, fol.579B.
A:
1) bror Christen Christensen på stedet
2) bror Peder Christensen i Lunde
3) bror Jens Christensen i Skedsbøl, død. 2B:
a Hans Jensen i Søvang i Højst sogn
b Birthe Jensdatter g.m. Steffen Christensen i Skedsbøl
4) søster Birthe Christensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Øster Kastkær. 6B:
a Christen Christensen i Lunde, død. 1B:
1 Birthe Christensdatter 15
b Christen Jensen i Øster Kastkær, død. 1B:
1 Mette Christensdatter 12
c Jens Jensen i Skedsbøl
d Peder Jensen i Kvong
e Abelone Jensdatter g.m. Jeppe Henriksen i Sønder Lydum
f Birthe Jensdatter g.m. Niels Sørensen i Lunde
5) søster Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Hans Nissen i Varde. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Thomas Christensen i Varde
6) søster Kirsten Christensdatter, enke efter Knud Johansen i Lunde
7) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Hans Christian Jessen, styrmand i Amsterdam. 2B:
a Peternille Hansdatter
b Christian Hansen
8) søster Johanne Christensdatter g.m. Niels Lauridsen i Mellem Kastkær.

1254 Christian Peder Henriksen i Sædding. 12.11.1789, fol.582B.
A:
0) forældre Henrik Christensen i Sædding, skifte 26.3.1782 lbnr.987 og Karen Bertelsdatter, skifte 18.12.1772 lbnr.705.
Fars andet ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 4.2.1779 lbnr.883]. B:
1) halvbror Hans Christian Henriksen 11.
FM: morbror Niels Hansen i Sædding.
Arv efter afdødes far

1255 Christen Christensen og bror Niels Christensen i Hillerup. 14.11.1789, fol.583B.
A:
1) mor Kirsten Jørgensdatter, enke efter far Christen Andersen i Hillerup, skifte 19.7.1786 lbnr.1125
2) bror Anders Christensen 39, på stedet
3) bror Jørgen Christensen 35, i Jernvedlund
4) søster Anne Christensdatter g.m. Terkild Hansen i Jernvedlund
5) søster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Niels Knudsen i Jernved
6) søster Dorthe Christensdatter 23
7) bror Hans Christensen 21
8) bror Poul Christensen 19
FM: Lauge Thomsen i Ribe.

1256 Hans Møller Jensen på Sønderho. 27.7.1789, fol.585.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Mads Nielsen Kromand på Sønderho. B:
1) Mette Hansdatter 4.
FM: farbror Morten Jensen, skipper på Sønderho.

1257 Jes Jørgensen Fischer på Sønderho. 21.11.1789, fol.587B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Morten Jensen Jessen på Sønderho. B:
1) Anne Jesdatter 4.
FM: farbror Jørgen Hansen Fischer.

1258 Jacob Carl Nielsen i Kærbøl. 21.11.1789, fol.589.
E: Maren Pedersdatter. LV: Terman Madsen i Kærbøl. B:
1) Anne Kirstine Jacobsdatter 26
2) Anne Marie Jacobsdatter 23.
FM:
1 Jørgen Andersen Toft i Kærbøl
2 Niels Jensen i Kærbøl.

1259 Anne Mortensdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 4.7.1789, fol.590B.
A:
0) forældre [Morten Mortensen Rødgaard, skifte 6.2.1789 lbnr.1231 og Margrethe Jensdatter, skifte 18.1.1775 lbnr.740]. B:
1) søster Kirsten Mortensdatter g.m. Jens Sørensen i Rindby.
Fars andet ægteskab med [Mette Hansdatter]. B:
2) halvbror Morten Mortensen 13
3) halvbror Hans Mortensen 10
4) halvbror Jens Mortensen 7
5) halvbror Søren Mortensen 4
6) halvbror Laurids Mortensen 9 mdr.
FM: stedfar Jens Hansen Jepsen i Byen.

1260 Hans Jacobsen i Billum Tarp. 28.11.1789, fol.592B.
A:
1) mor Maren Knudsdatter, enke efter Hans Nielsen i Billum Tarp.
2) bror Christen Jacobsen i Billum Tarp
3) søster Else Jacobsdatter g.m. Johan Maun, underofficer
4) søster Anne Jacobsdatter i Gesing i Brøndum sogn
5) halvbror Jacob Hansen 13.

1261 Maren Clausdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.11.1789, fol.595.
E: Hans Jepsen. B:
1) Maren Hansdatter 3 dage.
FM:
1 morfar Claus Jensen Warre ved Odden
2 farbror Laurids Jepsen.

1262 Karen Jesdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 27.6.1788, fol.597.
Enke efter Didrik Andersen, [skifte 21.2.1780 lbnr.922]. A:
1) søster Mette Jesdatter, [skifte 29.1.1758 lbnr.309] g.m. Sonnich Jensen, [skifte 7.12.1752 lbnr.221]. 2B:
a Maren Sonnichsdatter den ældre g.m. Niels Hansen Pedersen ved Odden
b Maren Sonnichsdatter den yngre g.m. Hans Andersen Madsen ved Odden
2) halvbror Jes Jessen 56, ved Odden
3) halvsøster Maren Hansdatter, enke efter Peder Nielsen Store Karens ved Odden, [skifte 22.5.1786 lbnr.1119]
4) halvsøster Mette Hansdatter g.m. Hans Fanninger. 1B:
a Johanne Hansdatter g.m. Hans Sørensen Tysk i Nørby
5) halvbror Peder Hansen, [skifte 8.2.1758 lbnr.338]. 4B:
a Hans Pedersen Hansen, [skifte 3.12.1779 lbnr.899]. 4B:
1 Jens Hansen 16
2 Maren Hansdatter 16
3 Anne Hansdatter 14
4 Mette Hansdatter 11
b Ellen Pedersdatter g.m. Peder Brinch i Nordby sogn
c Kirsten Pedersdatter g.m. Morten Pedersen Terkildsen i Nordby sogn
d Svend Pedersen 54, i Nordby sogn.

1263 Visti Mortensen i Kokspang [i Hostrup sogn]. 30.1.1789, fol.599B.
E: Mette Hansdatter. LV: Anders Møller [Abrahamsen] Jessen, præst i Alslev og Hostrup. B:
1) Gunde Vistisen 9
2) Kirsten Vistisdatter 6.
FM:
1 Hans Hansen i Guldager
2 Christen Madsen i Sjelborg [i Hostrup sogn].

1264 Jeppe Frørup, dragon i Skovhøj. 5.12.1789, fol.602.
E: Maren Christensdatter. LV: Rasmus Kramp i Brørupgård. B:
1) Maren Jepsdatter 6
2) Christen Qvist Jepsen 2.
FM: Hans Jochumsen i Skovhøj.

1265 Anne Hansdatter i Guldager mølle. 3.9.1789, fol.602B.
E: Frands Hansen. A:
1) bror Jeppe Hansen, død. 1B:
a Hans Jepsen i Brøndum
2) bror Terkild Hansen, død. 3B:
a Peder Terkildsen i Ho
b Anne Terkildsdatter g.m. Frands Mortensen i Ho
c Gunder Terkildsdatter i Ho, stum
3) bror Morten Hansen i Astrup
4) søster Maren Hansdatter, død. 2B:
a Oluf Hansen i Tobøl
b Hans Hansen i Guldager
5) søster Margrethe Hansdatter, død. 1B:
a Niels Christensen
6) søster Kirsten Hansdatter g.m. Søren Sørensen i Hjerting.

1266 Jens Mikkelsen på Sønderho. 14.12.1789, fol.607B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Thomsen på Sønderho. B:
2) Mikkel Jensen 20
3) Jens Jensen 18.
FM: farbror Johannes Mikkelsen på Sønderho.
Første ægteskab med Karen Hansdatter, [skifte 21.11.1768 lbnr.590]. B:
1) Abelone Jensdatter g.m. Mads Lassen på Sønderho.

1267 Anne Magdalene Pedersdatter Vestterp. 17.4.1789, fol.608B.
E: Niels Hansen Ud. B:
1) Hans Nielsen 2½.
FM: morfar Peder Jørgensen i Vestterp.

1268 Laurids Møller i Hjortvad. 28.11.1789, fol.611B.
E: Bodil Margrethe Mortensdatter. LV: Søren Nissen i Vilsbøl. B:
1) Sinnet Lauridsdatter 4¾
2) Bodil Lauridsdatter 3
3) Anne Lauridsdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Christen Dahl i Københoved i Haderslev amt
2 Niels Pedersen i Fårhus.

1269 Karen Hansdatter på Mandø. 7.2.1786, fol.612B.
E: Christen Bondesen. B:
1) Karen Christensdatter 3
2) Bonde Christensen 3 mdr.
FM:
1 morbror Jørgen Hansen Outzen på Mandø
2 morbror Knud Hansen.

1270 Mette Gregerskone på Mandø. 9.2.1786, fol.614.
E: Gregers Nielsen. B:
1) Søren Gregersen 1.
FM: Peder Hansen Pedersen.

1271 Peder Lauridsen på Mandø. 2.6.1787, fol.615B.
E: Anne Pederskone. LV: Hans Christensen på Mandø. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 21.
FM: Peder Hansen på Mandø.

1272 Inger Andersdatter i Store Darum. 4.1.1790, fol.617.
A:
1) Anders Christensen 35½
2) Morten Christensen 31
3) hustru til Hans Christensen i Kragelund, død. 1B:
a Christen Hansen.

1273 Niels Christensen i Store Darum. 11.1.1790, fol.617B.
A:
1) mor Birthe Nielsdatter g.m. Peder Madsen Lykke på stedet
2) søster Ingeborg Christensdatter 5
3) halvsøster Johanne Christensdatter 9 i Jested.
Arv efter afdødes far Christen Nielsen, skifte 14.3.1787 lbnr.1152.

1274 Jens Lauridsen Bom i Store Darum. 3.8.1789, fol.618.
A:
1) bror Christen Lauridsen i Kragelund, død. 2B:
a Maren Christensdatter g.m. Terkild Mortensen i Kragelund
b Anne Christensdatter g.m. Peder Rasksen.
2) halvbror Anders Christensen i Kragelund, død. E: Johanne Pedersdatter. 3B:
a Karen Andersdatter 22
b Kirsten Andersdatter 20
c Hans Christian Andersen 13.
FM: fars [halv]bror Christen Kjeldsen i Sejstrup.

1275 Testamente i Tange. 13.5.1789, fol.619.
Testamente af 13.5.1789 for Hans Pedersen og hustru Anne Kirstine Pedersdatter i Tange.

1276 Karen Jensdatter i Jernvedlund. 8.2.1790, fol.619B.
E: Christen Nielsen, tjenestekarl. B:
1) Maren Christensdatter 11½
2) Inger Christensdatter 6.
FM: Jens Gregersen.

1277 Anton Jessen på Sønderho. 15.2.1790, fol.620.
E: Anne Mathiasdatter. B:
1) Mathias Antonsen Jessen 44 på Sønderho
2) Jes Antonsen Jessen 42
3) Helvig Antonsdatter g.m. Thomas Nielsen, skipper og foged på Sønderho
4) Mette Antonsdatter g.m. Jørgen Andersen på Sønderho
5) Maren Antonsdatter g.m. Johannes Nielsen Johansen, skipper på Sønderho
6) Helvig Antonsdatter den yngre 18
7) Edel Antonsdatter, skifte 23.1.1779 lbnr.903, var g.m. Niels Hansen Jessen i Byen på Sønderho. 1B:
a Hans Nielsen Jessen 11.

1278 Peder Termansen i Vilslev. 17.2.1790, fol.622.
Enkemand. B:
1) Søren Pedersen
2) Terman Pedersen
3) Maren Pedersdatter g.m. Knus Thomsen i Tjæreborg
4) Anne Pedersdatter g.m. Niels Pedersen Esbjerg i Torum
5) Frands Pedersen, død.
Afdøde havde aftægtskontrakt af 30.11.1779.

1279 Maren Jensdatter i Klinting i Henne sogn. 27.2.1790, fol.622B.
E: Hans Cortsen. B:
1) Jens Hansen, på stedet
2) Maren Hansdatter 27, g.m. Jørgen Gregersen i Klinting
3) Mette Hansdatter 26.
FM: mors søstersøn Jens Christensen i Nebel.

1280 Maren Hansdatter i Vilslev. 10.3.1790, fol.623B.
Enke. B:
1) Jeppe Hansen
2) Hans Hansen
3) Christoffer Hansen
4) Karen Hansdatter g.m. Mikkel Foged i København
5) Divert Hansdatter g.m. Poul Poulsen i København.

1281 Mette Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 17.2.1789, fol.624.
Enke efter Lille Niels Mortensen, [skifte 20.11.1778 lbnr.929]. A:
1) brordatter Maren Hansdatter g.m. Peder Sørensens Lauridsen i Nordby sogn
2) søsterdatter Karen Nielsdatter den ældre g.m. Mathias Andersen Warre i Nordby sogn
3) søsterdatter Karen Nielsdatter den yngre 29.
FM: far Niels Pedersen den ældre.

1282 Maren Nielsdatter i Torum. 12.9.1789, fol.628.
E: Nis Sørensen. B:
1) Søren Nissen 3 ugen.

1283 Sidsel Sørensdatter i Tveråd i Brørup sogn. 13.3.1790, fol.630B.
E: Peder Nielsen. B:
1) Marie Elisabeth Pedersdatter 12.

1284 Anne Mikkelsdatter på Sønderho. 29.12.1788, fol.631B.
E: Jens Hansen Brinch. B:
1) Mette Jensdatter 6
2) Frederik Jensen 4.

1285 Anne Jesdatter på Sønderho. 18.12.1788, fol.634.
E: Peder Hansen Madsen. B:
1) Anne Pedersdatter 18
2) Mette Pedersdatter 16
3) Hans Pedersen 12
4) Jens Pedersen 12
5) Thomas Pedersen 9
6) Maren Pedersdatter 2.
FM: mors søskendebarn Jes Jensen Mathiassen på Sønderho.

1286 Anne Christensdatter i Allerslev. 3.5.1790, fol.641B.
E: Eskild Troelsen.
Første ægteskab med Cort Pedersen, [skifte 11.10.1788 lbnr.1197]. B:
1) Cort Cortsen 2.
FM: morfar Christen Christensen i Allerslev.

1287 Maren Pedersdatter i Nørre Lintrup. 14.4.1790, fol.642B.
E: Mads Terkildsen. B:
3) Terkild Madsen i Oksenvad
4) Niels Madsen i Sønder Holsted
5) Hans Madsen i Hulkær mølle
6) Abelone Madsdatter 27.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen i Holleskov [i Føvling sogn]
2) Laurids Nielsen i Klelund.

1288 Hans Frandsen i Myrtue. 19.5.1790, fol.645.
Enkemand efter [Birgitte Eskildsdatter, skifte 13.10.1756 lbnr.300]. B:
1) Hans Hansen i Myrtue
2) Anne Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Toftnæs
3) Kirsten Hansdatter g.m. Joen Lassen i Janderup
4) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Laurids Knudsen i Varde
5) Frandsine Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Mejls
6) Maren Hansdatter g.m. Laurids Jensen i Torup
7) Frands Hansen i Hyllerslev.

1289 Jeppe Jensen i Obbekær. 19.5.1790, fol.646.
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Hans Kalhave i Ribe.
Første ægteskab med Esther Lauridsdatter, [skifte 3.7.1784 lbnr.1050]. B:
1) Anne Jepsdatter 15.
FM: farbror Tøste Jensen Obbekær.

1290 Anne Marie Mogensdatter i Kærbøl. 2.6.1790, fol.647.
E: Poul Christensen. B:
1) Anne Poulsdatter 2½.
FM: farbror Peder Christensen i Hillerup.

1291 Knud Jensen, skipper på Mandø. 1.7.1790, fol.648.
E: Karen Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1790.

1292 Henrik Ernst Bjerrum, herredsfoged til Øllufgård. 12.5.1789, fol.648B.
Enkemand efter [Edel Windfeld, skifte 7.6.1782 lbnr.984]. B:
1) Bodil Elisabeth Bjerrum g.m. [Hans] Warthoe, herredsfoged i Rovst mølle
2) Severin Bjerrum, forpagter på Øllufgård
3) Jens Windfeld Bjerrum, prokurator i København
4) Niels Stub Bjerrum, fuldmægtig i Trondhjem i Norge
5) Frederik Christian Bjerrum 23, farversvend i Hjørring
6) Christian Carl Bjerrum 20, købmandsdreng i Ribe.

1293 Bodil Knudsdatter i Tislund. 30.6.1790, fol.658.
E: Hans Nielsen. B:
1) Birgitte Hansdatter 13
2) Anne Hansdatter 10
3) Niels Hansen 7
4) Johanne Marie Hansdatter 5
5) Maren Hansdatter 2.
FM: morbror Christen Knudsen i Tislund.

1294 Niels Thomsen i Gammelby. 30.6.1790, fol.659B.
E: Anne jensdatter. LV: bror Peder Jensen Veldbæk. B:
1) Thomas Nielsen i Bollesager
2) Jens Nielsen på stedet.
3) Karen Nielsdatter 21.

1295 Anne Jensdatter i Sædding. 2.7.1790, fol.661.
E: Christen Jørgensen Holm. B:
1) Jørgen Holm 32
2) Margrethe Holm g.m. Niels Hansen i Sædding
3) Jens Holm 28
4) Peder Holm 25
5) Birthe Holm 23
6) Jes Holm 20
7) Christen Holm 17.

1296 Jens Thomsen i Hundhale i Nebel by. 2.7.1790, fol.662.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christen Hou i Nebel. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 18
2) Søren Jensen 14
3) Niels Jensen 13
4) Maren Jensdatter 10
5) Kirsten Jensdatter 8
6) Mette Jensdatter 6.
FM:
1 farbror Søren Thomsen
2 svoger Christian Poulsen i Løftgård.

1297 Anne Marie Andersdatter Brinch i Orten. 10.7.1790, fol.664B.
E: Mads Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Hansdatter, [skifte 4.1.1783 lbnr.1005], var g.m. Cort Christensen i Nebel. 3B:
a Anne Cortsdatter 13¾
b Hans Christian Cortsen 11¾
c Andreas Cortsen 9¾
2) Sidsel Hansdatter g.m. Poul Jacobsen i Nebel
3) Inger Hansdatter g.m. Oluf Christiansen Lohmann i Hyllerslev
4) Johanne Hansdatter, død. var g.m. Peder Christian Oluf Rosmann, klejnsmed i Varde. 1B:
a Hans Pedersen 7½
5) Hans Hansen Brinch 29, i Orten
6) Johannes Hansen Brinch 27, skoleholder i Ho.

1298 Margrethe Christensdatter i Store Darum. 18.6.1790, fol.665B.
E: Jacob Pedersen. A:
1) bror Niels Christensen i Bollesager
2) søster Stine Christensdatter g.m. Niels Sørensen i Måde
3) søster Kirsten Christensdatter, [skifte 25.4.1783 lbnr.1016], var g.m. Hans Nielsen i Jerne. 1B:
a Abelone Hansdatter 9
4) søster Karen Christensdatter, død, var g.m. Morten Sørensen i Jerne. 1B:
a Christen Mortensen 22
5) søster Anne Christensdatter i Bollesager, [skifte 3.5.1781 lbnr.950]. Første ægteskab med Christen Sørensen. 5B:
1) Søren Christensen 28 i Nørre Oksby
2) Gertrud Christensdatter g.m. Christen Jacobsen i Billum Tarp
3) Karen Christensdatter 18
4) Christen Christensen 17
5) Dorthe Christensdatter 13.
Anne Christensdatters andet ægteskab med Søren Sørensen. 1B:
6) Christen Sørensen 11.

1299 Bertel Pedersen Bruun i Rottarp. 3.5.1790, fol.668.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter], skifte 28.7.1783 lbnr.1023. B:
1) Laurids Bertelsen 27, i Hjerting
2) Peder Bertelsen 22
3) Jens Bertelsen 14.
FM:
1 morbror Peder Pedersen i Lønne Hede.
2 farbror Mads Pedersen i Kelst i Billum sogn.

1300 Jens Mathiassen, skipper i Nordby sogn på Fanø. 13.8.1790, fol.669B.
E: Sidsel Andersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1790.

1301 Anne Boyesdatter i Ho. 14.8.1790, fol.670.
A:
1) mor Karen Jørgensdatter g.m. Jens Jessen i Sønderballe i Ho sogn
2) halvsøster Anne Boyesdatter 16½
3) halvsøster Maren Boyesdatter 15
4) halvsøster Kirsten Boyesdatter 12½.
Afdøde boede hos sin mormor i Ho, enke efter Laurids Nielsen.

1302 Anders Pedersen, smed på Hachsengård mark på Skodborghus hovedgård takst i Vejen sogn. 28.8.1790, fol.672B.
E: Anne Caspersdatter. LV: Jørgen Simonsen i Vejen. B:
2) Jørgen Andersen 3½.
Født værge Laurids Hansen i Lukasgrue.
Af første ægteskab B:
1) Peder Andersen 17, i hattemagerlære i Fredericia.

1303 Christen Nielsen, murersvend i Hjulsager. 25.9.1790, fol.673B.
E: Ingeborg Dinesdatter. B:
1) Niels Christensen 14
2) Maren Christensdatter 12
3) Mette Christensdatter 9.
FM:
1 fars søskendebarns mand Henrik Jepsen i Vittarp i Ovtrup sogn.
2 morbror Knud Dinesen i Vittarp.

1304 Hans Christensen i Ovtrup. 25.9.1790, fol.674B.
E: Elisabeth Lauridsdatter. B:
1) Christen Hansen 11
2) Kirsten Hansdatter 10
3) Laurids Hansen 7¾
4) Johanne Hansdatter 4½
5) Niels Hansen 2
6) Hans Hansen 1 md.
FM:
1 farbror Lorents Christensen i Skyhede
2 fars søskendebarn Hans Villumsen i Lundtang.

1305 Maren Nielsdatter i Allerslev. 25.9.1790, fol.675B.
E: Hans Jepsen. B:
1) Anne Hansdatter 22
2) Niels Hansen 20
3) Birthe Hansdatter 17¾
4) Jeppe Hansen 15.
FM:
1 søskendebarn Peder Christensen i Ovtrup
2 mosters mand Niels Christensen i Vester Lakkier?.

1306 Johanne Jensdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 2.7.1790, fol.677.
E: Jeppe Jensen. B:
1) Sidsel Jepsdatter 15
2) Jens Jepsen den ældre 12
3) Jens Jepsen den yngre 8
4) Hans Jepsen 5.
FM: mors søskendebarn Niels Iversen Esbjerg i Nørby.

1307 Søren Jensen i Borre, afbygger af Ål præstegård. 2.10.1790, fol.679B.
E: Maren Hansdatter. LV: Mads Jensen i Borre. B:
3) Hans Sørensen 2.
FM: farbror Hans Jensen i Skødstrup.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Sørensdatter 18.
Af andet ægteskab B:
2) Christen Sørensen 10
3) Hans Sørensen 7.
FM: farbror Jacob Pedersen i Tarp.

1308 Maren Jepsdatter Hillerup ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.3.1790, fol.680B.
Enke efter Søren Møller, birkedommer. B:
1) Maren Sørensdatter Møller 60
2) Severin Sørensen Møller, død. 4B:
a Anne Severinsdatter gift i Hjortlund nord for Ribe
b Maren Severinsdatter g.m. Claus Clausen, bogbinder i Ribe
c Anne Cathrine Severinsdatter g.m. Peder Hjulmager i Ribe
d Gunder Kirstine Severinsdatter.

1309 Kirsten Jesdatter i Hovstrup. 13.10.1790, fol.683.
E: Jens Eskildsen. B:
1) Birthe Marie Jensdatter 11
2) Jes Jensen 9.
FM: morbror Christen Jessen i Lundager.

1310 Christen Pedersen i Gredsted. 13.10.1790, fol.684.
A:
1) søster Karen Pedersdatter 69
2) søster Anne Pedersdatter 67
3) søster Cathrine Pedersdatter g.m. Jes Jensen i Plovstrup [i Jernved sogn].
Desuden nævnes Jes Jensens B:
a Hans Jessen
b Dorthe Jesdatter.

1311 Anne Christensdatter i Jernvedlund. 13.10.1790, fol.685B.
E: Terkild Hansen. B:
1) Christence Terkildsdatter 10 uger.
FM: morbror Anders Christensen i Hillerup.

1312 Hans Hansen Jessen på Sønderho. 20.5.1789, fol.687.
E: Johanne Jepsdatter. LV: Peder Jessen på Sønderho. B:
2) Anne Hansdatter 33.
FM: farbror Søren Jessen Hansen på Sønderho.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 25.9.1744 lbnr.73]. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Oluf Sørensen på Føhr.

1313 Anne Jensdatter i Oksby. 15.10.1790, fol.690.
E: Hans Hansen Gade. B:
1) Maren Hansdatter 8
2) Mads Hansen 6
3) Jens Hansen 4
4) Kirsten Hansdatter 6 mdr.
FM:
1 morbror Peder Jessen
2 Søren Pedersen i Vandflod
3 Søren Jensen
4 Bertel Christensen.

1314 Dorthe Nielsdatter på Sønderho. 16.10.1790, fol.691.
E: Søren Jessen, skipper. B:
1) Bodil Sørensdatter 27.

1315 Else Hansdatter i Bolkær. 16.10.1790, fol.692B.
E: Jens Nielsen. B:
1) Niels Jensen 2
2) Maren Jensdatter 9 mdr.
FM: Niels Hansen i Sædding Storgård.

1316 [Mette Christensdatter] i Store Darum. 30.10.1790, fol.694.
E: Peder Lambertsen. B:
1) Lambert Pedersen 8½
2) Karen Pedersdatter 6½
3) Karen Marie Pedersdatter 3.
FM: morbror Mathias Christensen i Sønder Bøl i Gørding sogn.

1317 Kirsten Graversdatter i Nørre Holsted. 30.10.1790, fol.695.
E: Hans Nielsen. B:
1) Bodil Kirstine Hansdatter 12 uger.
FM: Christen Lorentsen i Nørre Holsted.

1318 Niels Sørensen Thuesen i Store Darum. 30.10.1790, fol.696.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Sørensen i Store Darum.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 20.
FM: Niels Christensen Helle i Store Darum.

1319 Frands Pedersen Lund i Drostrup. 4.11.1790, fol.697.
E: Marie Kirstine Lintrup. B:
1) Peder Frandsen
2) Jens Frandsen
3) Christen Vinding Frandsen
4) Frederik Henrik Frandsen
5) Marie Frandsdatter g.m. Anders Thygesen på stedet
6) Else Frandsdatter g.m. Hans Pedersen, sognefoged i Surhave.

1320 Hans Jepsen i Sædding i Guldager sogn. 12.11.1790, fol.698.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Knud Nielsen i Sædding. B:
3) Hans Hansen 4.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hansen i Hjerting
2) Karen Hansdatter g.m. Jens Nielsen på stedet.

1321 Søren Jessen Hansen på Sønderho. 17.11.1790, fol.699.
E: Kirsten Jesdatter. LV: Jens Antonsen Madsen på Sønderho. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Jens Mathiassen på Sønderho
2) Hans Sørensen 23
3) Mads Sørensen 10.

1322 Karen Morten Ibsensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.11.1789, fol.701B.
A:
1) søster Ellen Mortensdatter, [skifte 4.7.1763 lbnr.439, var g.m. Søren Jensen Farup]. 3B:
a Maren Sørensdatter 45
b Karen Sørensdatter 41
c Margrethe Sørensdatter g.m. Christen Christensen
2) søster Ebbel Mortensdatter, [skifte 28.9.1784 lbnr.1056, var g.m. Mathias Pedersen, skifte4.2.1763 lbnr.441]. B:
a Maren Mathiasdatter 42
b Karen Mathiasdatter 41
3) halvbror Jens Mortensen Ibsen, [skifte 19.11.1764 lbnr.472]. 1B:
a Anne Jensdatter 46
4) halvsøster Anne Mortensdatter, død, var g.m. [Morten Andersen, skifte 19.10.1754 lbnr.262]. 2B:
a Anders Mortensen
b Anne Mortensdatter g.m. Hans Lauridsen,
alle ved Odden.

1323 Kirsten Adriansdatter på Mandø. 29.5.1789, fol.705.
Arvinger kendes ikke.

1324 Anne Jensdatter Bredmose , ugift i Nørballe i Ho sogn. 14.8.1790, fol.706B.
A:
1) søster Anne Jensdatter, død, var g.m. Jens Christensen i Grønbjerg. 2B:
a Mette Jensdatter 43
b Anne Marie Jensdatter 41, g.m. Niels Skipper på Tagholm på Nørland Rønne
2) søster Mette Jensdatter 38
3) bror Christen Jensen 36
4) søster maren Jensdatter 30
5) søster Kirsten Jensdatter g.m. Christen Christensen i Vejrs, begge døde. 1B:
a Kirsten Christensdatter mellem 30 og 40 år
6) bror Gunde Jensen i Vester Bredmose, død. 1B:
a Else Gundesdatter g.m. Jens Jacobsen i Vester Bredmose.

1325 Niels Thomsen på Sønderho. 15.11.1790, fol.708B.
E: Anne Mathiasdatter. LV: bror Jens Mathiassen på Sønderho. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 7 uger.
FM: farfar Thomas Nielsen i Tobøl.

1326 Hans Hansen Frederiksen den ældre på Sønderho. 23.3.1790, fol.711.
E: Karen Jensdatter. LV: Mikkel Lauridsen på Sønderho. B:
2) Jens Hansen Frederiksen den ældre 26
3) Mads Hansen Frederiksen 18
4) Karen Hansdatter 16
5) Jens Hansen Frederiksen den yngre 12.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 7.5.1760 lbnr.366]. B:
1) Hans Hansen Frederiksen den yngre 30, på Sønderho.

1327 Morten Jensen Jessen på Sønderho. 16.11.1790, fol.715.
E: Karen Hansdatter. LV: far Hans Brinch den ældre på Sønderho. B:
1) Jens Mortensen 14
2) Anne Mortensdatter 9
3) Johanne Mortensdatter 4
4) Hans Møller Mortensen 2.
FM: fars søskendebarn Jes Antonsen Madsen på Sønderho.

1328 Anne Nielsdatter på Sønderho. 8.12.1790, fol.717B.
E: Poul Thomsen. B:
1) Kirsten Poulsdatter 12
2) Thomas Poulsen 8
3) Dorthe Poulsdatter 4.
FM: morbror Mads Nielsen Frandsen på Sønderho.

1329 Jens Andersen Brinch, møller i Ho. 22.2.1790, fol.719.
Enkemand efter [Anne Jensdatter Orten, skifte 5.2.1785 lbnr.1083]. B:
1) Karen Jensdatter g.m. Laurids [Jensen] Foss, degn i Ho [og Oksby]
2) Ingeborg Marie Jensdatter g.m. Søren Gravesen i Ho, begge døde. 6B:
a Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Jes Nielsen, kromand i Ho
b Jens Sørensen 26, i Amsterdam
c Niels Sørensen 24½
d Anne Sørensdatter 22, i Flensborg
e Rebekka Sørensdatter 20, på Fanø
f Susanne Sørensdatter 17, i Ho
3) Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Tane i Oksby sogn. 3B:
a Anne Christensdatter 13½
b Else Cathrine Christensdatter 13
c Maren Christensdatter 10
4) Hans Jensen i Ho, nu rejst til Holland
5) Andreas Jensen 30, i Ringkøbing
6) Laurids Christian Jensen 28, på rejse ved Kap det gode Håb.

1330 Birthe Jensdatter i Janderup. 27.7.1790, fol.722B.
Enke efter Christen Jepsen.
Hans A:
1) bror Søren Lyhne i Ribe
2) søster Agathe Jepsdatter i Ringkøbing, [skifte 27.11.1756 lbnr.829, var g.m. Mads Jensen Aargab, skipper]. B:
a Agathe [Madsdatter] 30
3) søster Karen Jepsdatter g.m. Jens Jacobsen i Omvrå. 5B:
a Ingeborg Marie Jensdatter 30 g.m. Abraham Jessen i Langelund mølle i Ringive sogn
b Agathe Jensdatter 28
c Jeppe Christian Jensen 27
d Jacob Jensen 24, i Ribe
e Marie Jensdatter 21, i Omme sogn
4) halvsøster Sidsel Marie [Nielsdatter] 47, enke efter Niels Christian Stauning i Varde. 1B:
a Birthe Nielsdatter 45 g.m. Christen Christensen i Lyne.
Hendes A:
1) søster Karen Jensdatter, død, var g.m. Christen Bech i Janderup. Første ægteskab med Peder Christensen. 1B:
a Christen Pedersen i Janderup, død. E: [Kirsten Hansdatter], nu g.m. Hans Sørensen sst. 5B:
1 Karen Christensdatter 24
2 Peder Christian Christensen 22, på Føhr
3 Maren Christensdatter 20
4 Peder Christensen 13
5 Ingeborg Christensdatter 11
2) søster Dorthe Jensdatter, død, var g.m. Niels Væver i Janderup. 1B:
a Søren Nielsen 46, i Vrøgum
3) søster Maren Jensdatter 78, enke efter Christen Joensen i varde
4) søster Inger Jensdatter, enke i Holland
5) søster Sara Jensdatter, enke efter Herman Iversen i Janderup.

1331 Søren Nielsen Regitz ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.12.1790, fol.726B.
E: Johanne Mathiasdatter. LV: bror Søren Mathiassen Ting ved odden. B:
1) Maren Sørensdatter 8
2) Dorthe Sørensdatter 6
3) Ellen Sørensdatter 2.
FM:
1 farbror Niels Nielsen Regitz ved Odden
2 farbror Claus Nielsen Regitz
3 farbror Hans Nielsen Regitz i Nordby sogn.

1332 Maren Christensdatter i Klinting 30.12.1790, fol.729B.
E: Hans Lauridsen. A:
1) mor Anne Hansdatter g.m. Hans Jørgensen Haahr i Hennebjerg
2) bror Hans Christensen
3) bror Jens Christensen i Ribe
4) bror Oluf Christensen i Varde
5) bror Christen Christensen i Henne
6) søster Anne Christensdatter Laurids Nisse i Over Fidde
7) søster Anne Margrethe Christensdatter
8) søster Anne Marie Christensdatter 38 i Hennebjerg.
FM: Peder Eskildsen i Lønnestak.

1333 Anne Jepsdatter, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 13.9.1790, fol.731.
A:
1) bror Morten Jepsen, [skifte 29.6.1753 lbnr.226]. 1B:
a Lene Mortensdatter g.m. Søren Kimer i Sønder Farup ved Ribe
2) bror Jens Jepsen, [skifte 9.11.1744 lbnr.87]. 4B:
a Anne Jensdatter 64
b Karen Jensdatter, enke efter Christen Jensen Rasch, [skifte 29.6.1767 lbnr.557]
c Jeppe Jensen 54
d Anne Jensdatter 50
3) bror Jacob Jepsen, død. 2B:
a Hans Jacobsen 57
b Anne Jacobsdatter g.m. Niels Jensen Warre
4) søster Mette Jepsdatter, død. 1B:
a Anne Mathiasdatter g.m. Søren Holgersen Møller
5) søster Karen Jepsdatter, død. 2B:
a Jeppe Hansen Gregersen 66
b Maren Hansdatter, død. 3B:
1 Anne Jensdatter g.m. Søren Andersen Warre
2 Karen Jensdatter g.m. Jes Andersen
3 Kirsten Jensdatter, [skifte 22.11.1780 lbnr.923]. 1B:
x Hans Hansen Knudsen 9.

1334 Niels Sørensen Callesen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.10.1789, fol.734.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Jensen Clausen den ældre i Nordby sogn. B:
1) Hans Nielsen 18
2) Søren Nielsen 6.
FM:
1 Søren Andersen ved møllerne i Nordby sogn
2 Anker Sørensen.

1335 Cathrine Clausdatter i Sønder Holsted. 24.1.1791, fol.741B.
E: Niels Pedersen Hviding. A:
1) bror Anders Clausen
2) søster Dorthe Clausdatter g.m. Jacob Andersen i Gerndrup
3) søster Else Clausdatter g.m. Jens Christensen i Nagbøl
4) søster Maren Clausdatter g.m. Mads Christensen i Sønder Holsted
5) søster Margrethe Clausdatter g.m. Peder Jensen Hejbøl i Møgeltønder.


Ribe stiftamt
Skifteprotokol
1789-1792
B 9 - 1222

1336 Niels Sørensen Uldal på Sønderho. 25.1.1791, fol.1B.
A:
1) mor Karen Madsdatter, enke efter Søren Nielsen Uldal, [skifte 7.2.1782 lbnr.981]
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Hans Knudsen Jepsen på Sønderho
3) søster Maren Sørensdatter g.m. Mikkel Jørgensen Fischer på Sønderho
4) Mads Sørensen Uldal 22.

1337 Herman Madsen i Plovstrup. 28.1.1791, fol.3.
E: Johanne Kirstine Madsdatter. LV: Hans Madsen den ældre i Tobøl. B:
1) Karen Hermansdatter, død. var g.m. Terkild Jensen i Plovstrup. 1B:
a Karen Terkildsdatter 15
2) Maren Hermansdatter g.m. Terkild Jensen i Plovstrup
3) Cathrine Hermansdatter g.m. Hans Andersen i Holm i Hygum sogn
4) Mads Hermansen på stedet.

1338 Jens Nielsen Warre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 31.1.1791, fol.4.
E: Maren Clausdatter. LV: Peder Sørensen Hansen ved Odden. B:
1) Niels Jensen Warre 59
2) Claus Jensen Warre 58
3) Maren Jensdatter 67
4) Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen Vind
5) Karen Jensdatter den yngre 40
6) Karen Jensdatter den ældre, [skifte 29.11.1780 lbnr.924], var g.m. Anders Mortensen. 2B:
a Anne Andersdatter 21
b Morten Andersen 16.

1339 Jes Hansen i Store Darum. 4.1.1791, fol.8.
E: Johanne Marie Nielsdatter. LV: far Niels Thomsen. B:
3) Else Jesdatter 10.
FM:
1 farbror Morten Hansen i Store Darum
2 farbror Jens Hansen Allerup, sognefoged
3 farbror Hans Hansen Jessen, i Store Darum.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jessen 15
2) Mette Jesdatter 13.

1340 Peder Nielsen Kusk i Store Darum. 8.2.1791, fol.15B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Søren Pedersen, strandfoged i Store Darum. B:
1) Lene Pedersdatter 14
2) Niels Pedersen 12
3) Ellen Pedersdatter 9
4) Else Pedersdatter 5
5) Jacob Pedersen 2.
FM:
1 morbror Jens Jacobsen i Hunderup
2 Peder Nielsen, smed i Henne.

1341 Maren Hansdatter i Lydum Hede. 2.12.1790, fol.16B.
E: Steffen Christensdatter.
A:
1) bror Terkild Hansen i Sønder Tarp
2) søster Kirsten Hansdatter, død. B:
a Carl Gregersen i Sønder Tarp
3) søster Karen Hansdatter i Nobjerg i Lunde sogn, død. 4B:
a Mette Pedersdatter, enke
b Kirsten Pedersdatter, uvist hvor
c Anne Pedersdatter, død. E: Christen Jørgensen på Frøstrup. 2B:
1 Jørgen Christensen
2 Karen Christensdatter
d Hans Pedersen i Lille Frøstrup, død. 4B:
1 Cathrine Marie Hansdatter 12
2 Peder Hansen 10
3 Maren Hansdatter 10
4 Hans Hansen 4.

1342 Frands Iversen og hustru Mette Marie Jensdatter i Lydum sogn. 15.2.1791, fol.20B.
B:
1) Iver Frandsen 17.
FM: Jens Debel i Sønder Tarp.

1343 Maren Thomasdatter i Gredsted. 2.3.1791, fol.23B.
E: Anders Nielsen. B:
1) Ellen Andersdatter g.m. Jacob Thomsen i Gredsted
2) Niels Andersen 26
3) Kirsten Andersdatter
4) Thomas Andersen 21.
FM: Christian Pedersen i Gredsted.

1344 Kirsten Christensdatter i Store Darum. 13.5.1789, fol.26.
Enke efter Peder Hollænder, skifte Kærgård gods 25.7.1771, indført her i skiftet lbnr.1345. B:
1) Ingeborg Pedersdatter g.m. Mikkel Grøn i Ribe
2) Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Hans Nielsen i Store Darum. 1B:
a Anne Hansdatter 7
3) Søren Pedersen i Store Darum
4) Christen Pedersen 35, i København
5) Hans Pedersen 31, på skibsfart fra Hamborg
6) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Hans Jepsen i Store Darum
7) Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen på stedet
8) Kirsten Pedersdatter på stedet.

1345 Peder Hollænder i Store Darum på Kærgård gods. 25.7.1771.
E: Kirsten Christensdatter. LV: svoger Mikkel Nielsen i Nørre Farup. B:
2) Ingeborg Pedersdatter 26, i Farup
3) Sidsel Pedersdatter 24
4) Søren Pedersen 22
5) Christen Pedersen 20
6) Hans Pedersen 16
7) Anne Cathrine Pedersdatter 14
8) Maren Pedersdatter 11
9) Kirsten Pedersdatter 9.
FM: farbror Christen Sørensen Hollænder i Store Darum.
Af første ægteskab B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Søren Clausen i Store Darum.
(Dette skiftet er en del af foregående skifte lbnr.1344).

1346 Mette Tønnesdatter i Hjerting. 4.3.1791, fol.30.
E: Jens Sørensen. B:
1) Karen Jensdatter 13
2) Tønnes Jensen8.
FM: Hans Jensen, skipper i Hjerting
2 Søren Jensen, skipper i Hjerting.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1791.
Samfrændeskifte 4.3.1791.

1347 Else Villadsdatter i Oksby. 1.4.1791, fol.32B.
E: Niels Andersen den yngre. B:
1) Anne Nielsdatter 27
2) Anders Nielsen 24, farer til skibs på Grønland.
FM:
1 fars søskendebarn Villads Ibsen i Hvidbjerg
2 morbror Jes Villadsen i Oksby.

1348 Niels Sørensen Farup i Oksby. 14.4.1791, fol.33B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Jensen Bodensen den ældre i Blåvand. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 14
2) Niels Nielsen 12
3) Clemen Nielsen 9
4) Gunder Nielsdatter 6.
FM:
1 morbror Niels Christensen i Oksby
2 Bertel Christensen Gade i Oksby
3 søskendebarn Søren Pedersen i Vandflod
4 søskendebarn Søren Jensen Gade i Oksby
5 Lauge Rask i Rud
6 Hans Jensen Gade i Oksby.

1349 Niels Gregersen i Nørre Farup. 16.4.1791, fol.35B.
Enke efter Kirsten Jensdatter. B:
5) Gregers Nielsen.
Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, [skifte 14.5.1767 lbnr.548]. B:
1) Gregers Nielsen 25
Andet ægteskab med Anne Mortensdatter, [skifte 7.10.1775 lbnr.774]. B:
2) Kirsten Nielsdatter 21
3) Johanne Nielsdatter 19
4) Anne Nielsdatter 16.
FM:
1 Hans Bjerrum i Nørre Farup
2 Niels Iversen
3 farbror Morten Gregersen i Langetved.

1350 Johanne Jørgensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 27.4.1791, fol.39B.
E: Christen Pedersen Bech. B:
1) Maren Christensdatter 13
2) Mette Christensdatter 11
3) Ellen Christensdatter 9
4) Peder Christensen 5.
FM: morbror Peder Jørgensen ved Odden.

1351 Elsebeth Cathrine Pedersdatter, ugift i Jested. 5.3.1791, fol.43.
A:
1) bror Peder Pedersen i Hillerup
2) søster Gunder Pedersdatter g.m. Gregers Jessen i Jested
3) søster Mette Pedersdatter g.m. Thomas Nielsen i Seem
4) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Lauge Jensen i Gelsbro [i Seem sogn]. 7B:
a Jens Laugesen 24
b Peder Laugesen 23
c Andreas Laugesen 21½
d Lauge Laugesen 19
e Nis Laugesen 17
f Bodil Laugesdatter 14
g Jørgen Laugesen 12
5) halvbror Kjeld Pedersen Seem i Jested.

1352 Conrad Qvickborner, pensioneret underofficer i Læborg sogn. 16.5.1791, fol.48B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Peder Hansen i Holmhuset. B:
1) Anne Cathrine Conradsdatter 7.
FM: morfar Mikkel Lauridsen i Mikkelborg.

1353 Niels Nielsen i Klinting. 30.12.1790, fol.50.
E: Anne Lauridsdatter. Peder Sørensen i Kolle [i Nørre Nebel sogn]. B:
1) Magdalene Nielsdatter 4
2) Niels Christian Nielsen 2.
FM: farbror Peder Nielsen i Odderup i Oddum sogn.

1354 Dorthe Hansdatter i Billum Tarp. 14.6.1791, fol.53B.
E: Thue Christensen. B:
1) Christen Thuesen 31, soldat i Rendsborg
2) Johanne Thuesdatter g.m. Hans Lauridsen i Gesing i Brøndum sogn
3) Karen Thuesdatter 26
4) Birgitte Thuesdatter 18.
FM:
1 Christen Knudsen i Billumgård
2 mosters mand Lauge Pedersen i Skødstrup
3 fasters mand Jens Hansen i Billum Tarp.

1355 Tøste Mikkelsen i Nørre Farup. 16.6.1791, fol.56B.
E: Margrethe Mortensdatter. LV: Hans Kalhave. B:
1) Anne Tøstesdatter 10
2) Mikkel Tøstesen 8.
FM:
1 farbror Jeppe Mikkelsen i Tanderup
2 farbror Hans Mikkelsen i Kærbøl
3 morfar Morten Hjerting i Nørre Farup
4 morbror Terman Mortensen i Nørre Farup.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1791.
Samfrændeskifte 16.6.1791.

1356 Christen Lykke Spangsbjerg på Sønderris. 18.5.1791, fol.59B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Madsen Spangsbjerg i Strandby. B:
1) Anne Christensdatter 3
2) Niels Christensen Spangsbjerg 7 uger.
FM: farbror Christen Spangsbjerg i Alslev.

1357 Peder Eriksen i Øse. 12.8.1791, fol.72B.
E: Ellen Marie Nisdatter. LV: Peder Nielsen Schmidt i Hostrup. B:
1) Nis Pedersen 13
2) Erik Pedersen 10
3) Hanne Pedersdatter 7
4) Anne Marie Pedersdatter 2.
FM:
1 farbror Christen Eriksen i Vognslund i Ølgod sogn
2 Hans Hjerrild, præst i Øse og Næsbjerg.

1358 Maren Bang, ugift i Vilslev. 10.1.1791, fol.74B.
A:
1) søskendebarn Thomas Svendsen i Vilslev
2) søskendebarn Madam Andersen
3) Mathias Bang, organist
4) Mads Mathias Bang, musikantsvend
5) søskendebarn Madam Abigael Møller i Vejen
6) søskendebarn Malene Bang, enke efter Bering i Vejen.

1359 Anne Marie Andersdatter i Lydum birk. 21.9.1791, fol.79B.
E: Jørgen Eriksen. B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 30, i København
2) Anne Jørgensdatter 26, i egnen ved Skanderborg
3) Dorthe Jørgensdatter 24 i Lydum sogn.
FM: Henrik Eriksen i Raskgårde i Lydum sogn.

1360 Anne Svendsdatter på Mandø. 18.6.1791, fol.81B.
E: Jes Hansen. B:
1) Anne Jesdatter 4
2) Mette Jesdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Jes Hansen på Mandø
2 oldefar [dvs. morfar] Svend Jensen på Mandø.

1361 Jens Sørensen Tysk i Nordby sogn på Fanø. 7.10.1791, fol.85B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Hans Lauridsen, sognefoged i Byen i Nordby sogn. B:
1) Karen Hansdatter 18
2) Dorthe Hansdatter 15.

1362 Niels Starup i Vilslev. 3.1.1791, fol.88.
E: Johanne Dorthe Olufsdatter. LV: Thomas Svendsen. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 23
2) Dorthe Lisbeth Nielsdatter 20
3) Niels Nielsen 15
4) Anne Else Nielsdatter 12.
FM:
1 Niels Poulsen Starup, skomager i Ribe
2 Christian Harknag i Ribe.

1363 Søren Nielsen på Sønderho. 4.3.1791, fol.92.
Mette Nielsdatter. LV: Niels Thøgersen på Sønderho. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter 42
2) Mette Sørensdatter 36
3) Mathias Sørensen 34, på Sønderho
4) Maren Sørensdatter 32
5) Anne Sørensdatter 30.
FM:
1 morbror Johannes Nielsen Mathiassen på Sønderho
2 Søren Jensen, skipper på Sønderho, som beslægtet på fars side.

1364 Søren Pedersen i Vandflod i Oksby sogn. 15.11.1791, fol.96.
E: Kirsten Jesdatter. LV: Jens Bach i Blåvand.
Første ægteskab med Maren Jensdatter. B:
1) Kirsten Sørensdatter 17
2) Jens Sørensen 15
3) Karen Sørensdatter 10.
FM:
1 Hans Jensen Gade i Oksby
2 morbror Søren Jensen Gade i Oksby
3 Bertel Christensen i Oksby.

1365 Niels Sørensen Bruun i Skyhede. 16.11.1791, fol.98.
E: Ingeborg Bering. LV: [Christian Benedikt] Vester, degn i Ovtrup. B:
1) Magdalene Margrethe Nielsdatter 2
2) Kirsten Nielsdatter 11 uger.
FM: morbror [Vitus] Bering, præst i Henne og Lønne.

1366 Gregers Pedersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.9.1791, fol.101B.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
2) Karen Gregersdatter 4.
Første ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 8.5.1775 lbnr.780]. B:
1) Anne Gregersdatter g.m. Søren Jepsen i Nordby sogn.

1367 Maren Christiansdatter, ugift i Torbøl [i Ovtrup sogn]. 16.7.1791, fol.106B.
A:
1) [halv]søster Karen Poulsdatter, død for 9 år siden, var g.m. Niels Sørensen i Tåstrup. 3B:
a Birthe Nielsdatter g.m. Oluf Nissen i Varde
b Poul Nielsen i Ovtrup 29
c Mette Nielsdatter 21 i Vilslev
2) [halv]søster Mette Poulsdatter g.m. Hans Nielsen i Rærup i Lydum sogn
3) [halv]søster Maren Poulsdatter, [skifte 14.8.1782 lbnr.996], var g.m. Søren Thomsen i Ovtrup. 5B:
a Thomas Sørensen 28, i Ovtrup
b Poul Sørensen 25, i Moltrup ved Haderslev
c Mette Sørensdatter 22
d Kirsten Sørensdatter 19
e Birthe Sørensdatter 16
4) [halv]søster Anne Poulsdatter 50, i Ovtrup
5) [halv]bror Christian Poulsen 46
6) [halv]søster Mette Poulsdatter.

1368 Maren Jensdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.11.1791, fol.110B.
E: Peder Hansen Clausen.
Første ægteskab med Hans Pedersen Hansen, [skifte 3.12.1779 lbnr.899]. B:
1) Jens Hansen 20
2) Maren Hansdatter 20
3) Anne Hansdatter 18
4) Mette Hansdatter 15
FM:
1 farbror Svend Pedersen ved Odden
2 Søren Gregersen ved Odden.

1369 Ellen Mortensdatter i Sejstrup. 13.12.1791, fol.115B.
E: Hans Pedersen. B:
1) Johanne Hansdatter g.m. Jes Frandsen i Sejstrup
2) Mads Hansen 28.

1370 Niels Frederiksen, ugift på Sønderho. 12.11.1791, fol.118B.
A:
0) forældre [Frederik Hansen, skifte 25.8.1780 lbnr.934 og Anne Mikkelsdatter]
1) søster Mette Frederiksdatter 17 på Sønderho.
FM: farbror Niels Hansen Jessen i Byen på Sønderho.

1371 Dorthe Jensdatter i Stenderup. 9.1.1792, fol.120B.
E: Niels Sørensen. B:
1) Jens Nielsen 6
2) Maren Nielsdatter 4
3) Søren Nielsen 2.
FM: morfar Jens Nielsen Gravlund.

1372 Bodil Sørensdatter på Sønderho. 10.1.1792, fol.123B.
E: Thomas Meiner Christensen. B:
1) Søren Jessen Thomsen 6 uger.
FM: morfar Søren Jessen, skipper på Sønderho.

1373 Jens Pedersen Nielsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 17.5.1791, fol.127.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Søren Andersen, spillemand i Nordby sogn. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Peder Andersen i Rindby
2) Peder Jensen 34, i Nordby sogn
3) Anne Jensdatter 30
4) Mathias Jensen 24.
FM:
1 søskendebarn Søren Andersen i Byen i Nordby sogn
2 Søren Gregersen i Nordby sogn.

1374 Anders Nielsen Pedersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.1.1791, fol.132.
E: Karen Hansdatter, der døde 13 dage efter sin mand. B:
1) Margrethe Andersdatter, død. E: Peder Jensen Iversen i Nordby sogn. 1B:
a Anders Pedersen 4.
FM:
1 Niels Pedersen Nielsen, den ældre i Nordby sogn
2 Niels Pedersen Nielsen den yngre i Nordby sogn
3 Hans Sørensen Voldborg i Nordby sogn.

1375 Karen Sørensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.1.1792, fol.137.
E: Peder Andersen Pedersen Jensen. B:
1) Karen Pedersdatter 10
2) Cathrine Pedersdatter 7
3) Søren Pedersen 3.
FM: Jes Andersen ved Odden, som beslægtet på mors side.

1376 Margrethe Andersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.1.1791, fol.141.
E: Peder Jensen Iversen. B:
1) Anders Pedersen 4.
FM: Hans Sørensen Voldbjerg i Nordby sogn.

1377 Niels Jepsen Degn den yngre på Sønderho. 31.1.1792, fol.144.
A:
1) bror Niels Jepsen Degn den ældre 39, på Sønderho
2) søster Maren Jepsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen Degn. 3B:
a Niels Pedersen 21
b Abelone Pedersdatter 16
c Jeppe Pedersen 13.
Arv efter afdødes far Jens Nielsen Degn.
Arv efter afdødes mor Johanne Nielsdatter, skifte 7.10.1768 lbnr.589.
Arv efter Lene Pedersdatter, skifte 17.2.1784 lbnr.1043, var g.m. svoger Peder Nielsen Degn.

1378 Peder Christensen i Nordenskov i Læborg sogn. 10.2.1792, fol.146B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Hans Nielsen i Keldbjerg. B:
4) Christen Pedersen 12
5) Knud Pedersen 9
6) Anders Pedersen 7.
FM:
1 farbror Mads Skov i Gammelby
2 Christen Knudsen i Bække
3 Christen Jensen i Vittrup.
Første ægteskab med Karen Mortensdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 29
2) Kirsten Pedersdatter 22
3) Else Margrethe Pedersdatter 17.
FM: morbror Niels Mortensen i Nyby.

1379 Hans Mikkelsen på Sønderho. 13.2.1792, fol.150.
A:
0) forældre [Mikkel Jensen på Sønderho. 5.12.1781 lbnr.979 og Ingeborg Hansdatter, skifte 4.4.1785 lbnr.1076]
1) søster Kirsten Mikkelsdatter 19.
Fars første ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 10.8.1771 lbnr.663]
2) halvbror Niels Mikkelsen 28, på Sønderho
3) Jens Mikkelsen 25, på Sønderho.
Mors andet ægteskab med Jørgen Andersen Knudsen, død. E: Lene Hansdatter.

1380 Maren Poulsdatter på Sønderho. 14.2.1792, fol.152.
A:
1) mor Lene Hansdatter, [enke efter far Poul Pedersen, skifte 19.10.1785 lbnr.1106]. LV: Hans Knudsen Jepsen på Sønderho
2) bror Peder Poulsen 13
FM: Niels Nielsen Harreby på Sønderho.
Mors andet ægteskab med Jørgen Andersen Knudsen, [skifte 6.12.1791 lbnr.1409]. B:
3) halvsøster Ingeborg Jørgensdatter 5½
4) halvbror Poul Pedersen Jørgensen 3.
FM: farbror Hans Andersen på Sønderho.

1381 Søren Pedersen i Tanderup. 25.2.1792, fol.154.
E: Maren Clausdatter. LV: Peder Knudsen i Kærbøl. B:
1) Edel Sørensdatter, skifte 24.3.1792 lbnr.1382. E: Terkild Terkildsen i Jested. 1B:
a Terkild Terkildsen, nyfødt
2) Bodil Marie Sørensdatter g.m. Simon Jepsen i Tanderup
3) Peder Sørensen 25½
4) Johanne Sørensdatter 18.
FM: Terman Sørensen.

1382 Edel Sørensdatter i Jested. 24.3.1792, fol.155B.
E: Terkild Terkildsen. B:
1) Terkild Terkildsen 6 uger.
FM: morbrors [halv]bror Peder Clausen i Jested.

1383 Hans Jensen i Store Darum. 28.4.1792, fol.159B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Hansen Vejrup i Store Darum. B:
1) Peder Hansen 2.
FM: Mads Jensen i Store Darum.

1384 Kirsten Madsdatter i Kirkeby. 2.5.1792, fol.161.
E: Jeppe Jensen, hjulmand. B:
3) Karen Jepsdatter 21
4) Anne Jepsdatter 17
5) Mette Marie Jepsdatter 14
6) Jens Jepsen 11
7) Anne Cathrine Jepsdatter 9.
FM: fars halvbror Tobias Jensen i Farup.
Første ægteskab med Peder Jacobsen, [skifte 16.11.1769 lbnr.606]. B:
1) Mads Pedersen 32, uvist hvor
2) Else Pedersdatter 30, i Flensborg.
FM: Ib Mikkelsen den yngre i Kirkeby.

1385 Thomas Thomsen i Tanderup i Nørre Farup sogn. 11.6.1792, fol.164B.
A:
1) mor Anne Marie Olufsdatter g.m. Hans Mikkelsen på stedet
2)
1) bror Hans Thomsen 16
2) søster Gertrud Thomasdatter 14
3) søster Margrethe Thomasdatter 11
4) søster Maren Thomasdatter 9
5) halvbror Oluf Hansen 3
6) halvsøster Maren Hansdatter 1¼.
FM:
1 Niels Nielsen i Tanderup
2 Jeppe Mikkelsen den ældre i Kirkeby.
Afdødes far var [Thomas Gregersen, skifte 19.6.1785 lbnr.1090].

1386 Kirsten Lauridsdatter i Store Darum. 13.6.1792, fol.165B.
E: Christen Sørensen. B:
2) Søren Christensen 7 uger.
FM: mosters mand Thomas Thomsen i Næsbjerg.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie 3.

1387 Jens Andersen den ældre i Nordby sogn på Fanø. 29.6.1792, fol.168.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter. A:
1) bror Laurids Andersen i Byen, [skifte 8.3.1784 lbnr.1044]. 7B:
a Calle Lauridsen 56
b Niels Lauridsen Andersen 38
c Hans Lauridsen Andersen 31
d Mette Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen Sørensen
e Anne Lauridsdatter g.m. Simon Vintersen
f Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Mathiassen
g Jens Lauridsen, skifte 16.5.1789 lbnr.1239]. 7B:
1 Anne Jensdatter den ældre 19
2 Morten Jensen 17
3 Anne Jensdatter den yngre 14
4 Johanne Jensdatter 13
5 Laurids Jensen 11
6 Karen Jensdatter 7
7 Anders Jensen 5
2) bror Hans Andersen i Byen, [skifte 3.1.1785 lbnr.1096. 6B:
a Hans Hansen Andersen 31
b Anne Hansdatter
c Peder Hansen Andersen 26
d Mette Hansdatter g.m. Søren Nielsen Lauridsen
e Jens Hansen Andersen 21
f Søren Hansen Andersen 19.

1388 Anne Adamsdatter i Åsted i Kvong sogn. 16.7.1792, fol.170B.
E: Henrik Sørensen. B:
1) Søren Henriksen 9
2) Anne Margrethe Henriksdatter 5
3) Karen Henriksdatter 8 uger.
FM: morfar Adam Hansen i Hallum i Kvong sogn.

1389 Niels Yderik i Sønder Farup. 29.7.1792, fol.171B.
E: Birthe Nielsdatter. B:
7) Niels Nielsen 11
8) Marie Cathrine Nielsdatter 9
9) Nielsen 7
10) Christen Nielsen 3
11) Karen Nielsdatter 1.
Af første ægteskab B:
1) Søren Nielsen 40
2) Inger Marie Nielsdatter g.m. Laurids Mathiassen i Kastkilde?
3) Jørgen Nielsen i Henne mølle
4) Rasmus Nielsen i Sønder Farup
5) Anne Nielsdatter 29
6) Jeppe Nielsen i Kirkeby i Henne sogn.

1390 Peder Christensen, ugift i Nørbølling. 11.8.1792, fol.175.
A:
1) mor Hedvig Pedersdatter, enke efter Christen Sørensen. LV: Eskild Pedersen i Nørbølling
2) bror Søren Christensen
3) søster Anne Marie Christensdatter i Holsten
4) søster Gunder Christensdatter 25.
FM: Christen Hansen i Foldinggård.

1391 Søren Nielsen i Vejrs. 13.8.1792, fol.178.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Gunde Boyesen i Bredmose. B:
1) Niels Sørensen 1¾.
FM: bedstefar Niels Bakkensen i Vejrs.

1392 Bakken Pedersen Rask i Vesterballe i Ho sogn. 14.8.1792, fol.180B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Sørensen i Ho mølle. B:
1) Mette Bakkensdatter 9¼
2) Kirsten Bakkensdatter 8
3) Jens Bakkensen 5½
4) Else Bakkensdatter 3.
FM:
1 Niels Rask i Sønderballe
2 Hans Thuesen, skipper
3 Frands Mortensen, alle født værge.
Enkens mand er bortrejst.

1393 Mette Hansdatter i Pølstoft i Nørre Oksby. 1.8.1792, fol.182.
E: palle Pedersen.
Første ægteskab med Mikkel Sørensen. B:
1) Hans Mikkelsen 17.
FM: Jørgen Juulsen i Nørre Oksby.

1394 Jørgen Nielsen Jepsen i Sønderballe i Ho sogn. 13.7.1791, fol.184.
Enkemand. B:
1) Karen Jørgensdatter g.m. Jørgen Jessen i Sønderballe
2) Mette Kirstine Jørgensdatter, [skifte 7.6.1777 lbnr.845]. E: Hans Hansen, strandfoged i Nørballe. B:
a Maren Hansdatter 21
b Jørgen Hansen 16.

1395 Hans Christensen i Bobøl. 27.5.1791, fol.192.
E: Anne Margrethe Christensdatter. LV: Christen Sørensen i Bobøl. B:
1) Abelone Hansdatter 7
2) Christen Hansen 3.
FM: fasters mand Mikkel Sørensen Kjær i Sønder Holsted.

1396 Gravers Adsersen i Lønne Hede. 17.9.1792, fol.199.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Høj i Nebel. B:
1) Adser Graversen 22
2) Birthe Graversdatter 20
3) Niels Graversen 18
4) Christen Graversen 16
5) Iver Graversen 14.
FM:
1 farbror Joen Adsersen i Lønnestak
2 farbror Søren Adsersen i Lønne Hede.

1397 Jens Sørensen i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 8.10.1792, fol.201B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jens Hansen Jepsen i Byen. B:
1) Søren Jensen 5
2) Margrethe Jensdatter 2½
3) Morten Jensen 20 uger.
FM:
1 Hans Mortensen Rødgaard i Nordby sogn
2 Hans Hansen Andersen i Nordby sogn
3 Jens Mortensen Rødgaard i Byen.

1398 Karen Mortensdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 12.10.1792, fol.206B.
E: Peder Jacobsen. B:
1) Anne Pedersdatter 19
2) Maren Pedersdatter 17
3) Martha Pedersdatter 15
4) Morten Pedersen 13.
FM: Morten Hansen i Rindby.

1399 Maren Hansdatter i Torup i Alslev sogn. 12.10.1792, fol.209B.
E: Laurids Jensen. B:
1) Birthe Lauridsdatter g.m. Svend Jensen Kravense
2) Maren Lauridsdatter 23
3) Jens Lauridsen på stedet
4) Hans Lauridsen 18
5) Anne Marie Lauridsdatter 16.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Myrtue
2 morbror Frands Hansen i Hyllerslev.

1400 Mads Madsen Toft i Oksby. 12.10.1792, fol.213.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jes Villadsen i Øster Oksby. B:
1) Mads Madsen 5
2) Maren Madsdatter 2.
FM:
1 Søren Nielsen i Nørre Oksby
2 Niels Sørensen i Sønder Oksby.

1401 Karen Pedersdatter i Søndernæs. 29.10.1792, fol.215.
E: Knud Andersen. B:
1) Anne Knudsdatter 24
2) Else Knudsdatter 22
3) Mette Knudsdatter 17
4) Maren Knudsdatter 15
5) Karen Knudsdatter 13
6) Kirsten Knudsdatter 9
7) Cathrine Knudsdatter 6
8) Mette Malene Knudsdatter 3.
FM: Christen Andersen i Brøns.


Ribe stiftamt
Konceptskifter, uindførte 1718-1796

[1718-1792]
1793-1796    [nr.1-67]  [nr.68-117]  [nr.118-186]  [nr.187-226]
Ribe stiftamt
Ikke indførte konceptskifter
1718-1792
B 9 - 1223

1402 Hans Jensen i Bollesager. 16.5.1718, A.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Søren Hansen 4
2) Karen Hansdatter 1½.
FM:
1 Hans Frandsen i Store Darum
2 Hans Hansen i Jernvedlund.

1403 Søren Sørensen Dunck, birkefoged på Fanø. 15.5.1721, B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter 29
2) Sidsel Sørensdatter, der ægter Søren Olufsen Møller
3) Dorthe Cathrine Sørensdatter 18.
FM: Mathias Jensen i Renderne på Fanø.

1404 Hedvig Elisabeth Hvas, forpagter på Hesselmed. 10.12.1722, C.
Enke efter [Anders Nielsen til Søviggård [i Ovtrup sogn, død ca. 1710]. B:
1) Christoffer Hvas.
Forpagtningskontrakt af 20.1.1717.
Registrering 13.11.1721.

1405 Magdalene Margrethe Brochmann i Hyllerslev. 29.7.1722, D.
E: Jens Kaas, ritmester. B:
1) Erik Kaas 26
2) Otto Kaas 25
3) Malene Margrethe Kaas 24
4) Jens Kaas 23
5) Frederik Kaas 17
6) Valdemar Kaas 12,
samt en datter, der har givet afkald for fædrene og mødrene arv.

1406 Johan Albert Esmann, premierløjtnant i Bredebro. 5.7.1725, E.
Arvinger kendes ikke.

1407 Sidsel Sørensdatter Dunck på Fanø. 25.10.1726, F.
E: Søren Olufsen Møller. B:
1) Karen Sørensdatter 3
2) Margrethe Sørensdatter 1
3) Kirsten Sørensdatter, 18 dage den 18.2.1726
4) Else Sørensdatter, 18 dage den 18.2.1726.
FM:
1 Simon Nielsen
2 Calle Nielsen
3 Hans Nielsen
4 Søren Nielsen, alle på Fanø.

1408 Hans Hansen, skipper i Hjerting. 19.1.1728, G.
E: Karen Tønnesdatter. LV: [Steffen Nielsen] Ehrenfeld til Endrupholm. B:
1) Mette Hansdatter 22, g.m. Peder Jacobsen i Bovbjerg
2) Hans Hansen 20
3) Johanne Hansdatter 16
4) Inger Hansdatter 13.
FM: morbror Søren Jessen i Hjerting.

1409 Mads Termansen til Nielsbygård [i Føvling sogn]. 26.7.1731, H.
Enkemand efter [Agathe Johansdatter Garp, begravet Føvling 6.11.1707]. B:
1) Johan Madsen
2) Terman Madsen, på Krogsgård
3) Simon Madsen
4) Ingeborg Madsdatter g.m. Sørensen i Lydum mølle
5) Bertram Madsen, farversvend i Eiderstedt
6) Poul Madsen Garp, student på Akademiet i København.

1410 Mette Marie Jensdatter [eller Joensdatter] på Store Hebo. 11.6.1734, I.
E: Poul [Mortensen] Borreby, kapellan i Varde, til Store Hebo. B:
1) Anne Dorthe Poulsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 4.6.1734.
Første ægteskab med Simon Christensen til Store Heebo, skifte 5.11.1732 lbnr.10.
Simon Christensens første ægteskab med Anne Enevoldsdatter, skifte 28.7.1731 lbnr.9. Hendes første ægteskab med Søren Olufsen Hassel. B:
1) Oluf Sørensen Hassel
2) Anne Cathrine Sørensdatter Hassel
3) Maren Sørensdatter Hassel.
FM:
1 Olfert Fischer i København
2 Iver Lykke i Larvik i Norge.

1411 Anne Jensdatter i Strandby [i Jerne sogn]. 21.8.1737, K.
Skiftet indført lbnr.21.

1412 Niels Andersen i Seem, birkefoged i Lustrup birk. 7.7.1750, L.
Margrethe Thomasdatter. B:
1) Sidsel Nielsdatter g.m. Vedel, herredsfoged i Lovrup
2) Thomas Nielsen Saaby.

1413 Aftægtskontrakt ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 26.5.1757, M.
Aftægtskontrakt for Morten Hansen Ellens, enkemand efter [Mette Jensdatter, skifte 24.1.1757 lbnr.303] hos datter Karen Mortensdatter, der ægter Søren Andersen, søn af Anders Nielsen, spillemand og betaler arv til øvrige søskende:
1 Ingeborg Mortensdatter
2 Ellen Mortensdatter
3 Niels Mortensen.

1414 Overhovmesterinde von Grabow på Sneumgård. 12.1.1757, N.
Enke efter Rudolf Günther von Grabow.
Testamente af 5.9.1716. A:
1) søster frue generalinde Ingenhaven på Sneumgård
2) søster, død. 1B:
a Christian Albert Massau von Osten i København
3) stedsøn oberst Grabow i Åbenrå
4) steddatter Cathrine Dorthe Grabow i Itzeho kloster.

1415 Karen Mortensdatter i Rindby i Nordby sogn på Fanø. 22.5.1758, O.
E: Jes Andersen. A:
1) søster maren Mortensdatter, enke efter Morten Mortensen i Nordby sogn
2) søster Kirsten Mortensdatter g.m. Jens Jessen Rødgaard i Nordby sogn
3) søster Anne Mortensdatter g.m. Peder Jensen i Byen i Nordby sogn
4) bror Jens Mortensen 42, i Nordby sogn
5) bror Mathias Mortensen 38 i Nordby sogn.

1416 Laurids Nielsen, ugift i Hillerup i Vilslev sogn. 26.1.1759, P.
A:
1) bror Frederik Nielsen i Lemvig
2) bror Mads Nielsen Schmidt på Øland i Thy
3) bror Thomas Hillerup, amanuensis hos biskop Brorson i Ribe
4) søster Bodil Nielsdatter 27
5) søster Anne Marie Nielsdatter 24.
FM: Jeppe Lauridsen i Hillerup.

1417 Jørgen Bruun til Krogsgård [i Tjæreborg sogn]. 29.11.1759, Q.
(Indført lbnr.346).

1418 Peder Christensen Vind i Hjortlund. 20.2.1779, R.
E: Else Pedersdatter. LV: Ebbe Thygesen.
Arvinger kendes ikke.

1419 Testamente på Fanø. 26.3.1788, S.
Testamente af 26.3.1788 for Las Jensen Rødgaard og hustru Anne Jesdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø.

1420 Henning Henriksen, ugift i Vilslev præstegård. 22.7.1788, T.
Testamente af 13.6.1788. A:
0) far [Niels Henriksen i Vilslev præstegård, skifte 26.7.1769 lbnr.617]
1) søster Anne Marie Henriksen, enke efter Knud [Jørgensen] Lang, præst i Vilslev og Hundrup. 2B:
a Niels Lang, successor
b Poul Lang, stud. theol.
2) bror Henrik Nielsen Henriksen i Køstrup mølle i Brenderup sogn på Fyn, død. 4B:
a Niels Henriksen
b Poul Henriksen
c Anne Kirstine Henriksdatter
d Anne Marie Henriksdatter.

1421 Anne Nielsdatter på Sønderho på Fanø. 23.9.1791, U.
E: Mathias Antonsen Jessen.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1785.

1422 Else Villadsdatter i Oksby. 14.4.1791, V.
(Indført lbnr.1347).

1423 Bevilling at være værge på Nørholm. 25.10.1791, X.
Bevilling af 8.10.1791 for [Sofie Amalie] Gersdorff til Endrupholm, enke efter [Thøger Reenberg] Teilmann, der har bevilling til at sidde i uskiftet bo af 13.9.1791, at ansætte:
1 sin ældste bror Frederik Gersdorff, kammerjunker på Fyn
2 sin næstældste bror Poul Gersdorff, major på Hanstedgård ved Horsens
3 sin yngste bror Christian Christoffer Gersdorff, kammerherre
som værge for sine børn, der har arv efter Andreas Charles de Teilmann til Nørholm, [skifte Lundenæs og Bøvling amter 30.7.1790 lbnr.2316].

1424 Testamente i Farup sogn. 11.9.1780, Y.
Testamente af 11.9.1780 for Maren Nielsdatter Windfeld, 52 år gammel og ægtemand Jeppe Mikkelsen i Tanderup i Farup sogn.
Hans første ægteskab med [Ingeborg Simonsdatter, skifte 25.9.1767 lbnr.559]. B:
1) Simon Jepsen 15.

1425 Testamente i Janderup sogn. 2.4.1781, Z.
Testamente af 2.4.1781 for Mads Rygaard og hustru Maren Agerholm, født Jessen i Store Hebo i Janderup sogn.
Hans A:
1) Peder Jensen Rygaard i Billum Tarp, død. Hans børn.
Hends arvinger angives ikke.

1426 Anne Jesdatter i Toftnæs i Alslev sogn. 20.9.1792, 1792 A1.
E: Steffen Pedersen. B:
1) Peder Steffensen 5 uger.
FM:
1) Niels Jessen i Toftnæs.
Skifte vedlagt af 20.11.1775 lbnr.777 efter Barbara Clausdatter i Toftnæs.

1427 Gregers Sørensen Møller ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.11.1792, 1792 B1.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Pedersen Sørensen i Byen. B:
1) Søren Gregersen 4
2) hans Gregersen 3.
FM:
1 farfar Søren Gregersen Møller ved Odden
2 morfar Hans Hansen Oldefar ved Odden.

1428 Laurids Olufsen i Kærup. 24.11.1792, 1792 C1.
Kirsten Gundesdatter. B:
1) Gunde Lauridsen 17
2) Oluf Lauridsen 15
3) Søren Lauridsen 10.
FM: fars søskendebarn Niels Bertelsen i Kærup.

1429 Laurids Christian Jensen Brinch i Ho mølle. 14.6.1792, 1792 D1.
A:
0) forældre [Jens Andersen Brinch, skifte 22.2.1790 lbnr.1329 og Anne Jensdatter Orten, skifte 5.2.1785 lbnr.1083]
1) søster Karen Jensdatter, enke efter Laurids [Jensen] Foss, degn i Ho [og Oksby]
2) søster Ingeborg Marie Jensdatter g.m. Søren Gravesen i Ho, begge døde. 6B:
a Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Jes Nielsen, kromand i Ho
b Jens Sørensen i Amsterdam
c Niels Sørensen 27, på Fanø
d Anne Sørensdatter 24½, i Flensborg
e Rebekka Sørensdatter 22½, på Fanø
f Susanne Sørensdatter 19½, i Ho
3) søster Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Tane i Oksby sogn. 3B:
a Anne Christensdatter 17
b Else Cathrine Christensdatter 15
c Maren Christensdatter 12
4) bror Hans Jensen i Ho
5) bror Andreas Jensen i Ringkøbing.

1430 Claus Frederik Købke, ugift gartner på Estrup19.5.1791, 1792 F1.
Arvinger kendes ikke.

1431 Knud Sørensen på Mandø. 8.6.1792, 1792 G1.
E: [Navn mangler]. LV: Anders Madsen på Mandø. B:
1) Mette Sørensdatter 6.
FM: Niels Pedersen Præst på Mandø.
Enkens første ægteskab med Poul Nielsen. Arv til B:
1) Bodil Poulsdatter 19.
FM: Jens Hansen Bondesen på Mandø.

1432 Knud Jensen, skipper på Mandø. 14.12.1792, 1792 H1.
E: Karen Hansdatter. LV: Christian Bondesen. B:
1) Jens Knudsen
2) Hans Knudsen
3) Mette Knudsdatter.
FM:
1 farbror Gregers Jensen
2 Knud Hansen
3 farbror Hans Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1790.
Samfrændeskifte 14.12.1792.

1433 Skifte vedlagt som sikkerhed. 15.12.1792, 17892 I1.
Skifte efter Søren Mortensen i Nørby, skifte 14.3.1786 lbnr.1114 vedlagt som sikkerhed for skifte efter Ellen Mortensdatter i Nordby sogn på Fanø. 29.11.1792, 1792 K1 lbnr.1434.

1434 Ellen Mortensdatter i Nordby sogn på Fanø. 91.11.1792, 1792 K1.
Enke efter Niels Pedersen til Peders, skifte 17.5.1786 lbnr.1115. A:
1) bror Søren Mortensen, skifte 14.3.1786 lbnr.1114. E: Maren Mortensdatter nu g.m. Jes Jensen i Nordby sogn. B:
1) Karen Sørensdatter 20
2) Dorthe Sørensdatter 16
3) Morten Sørensen 15
4) Hans Sørensen 13
5) Morten Sørensen 8.
FM:
1 morbror Hans Mortensen Jessen i Byen
2 søskendebarn Niels Nielsen Grethes ved møllerne i Nordby sogn.

1435 Barbara Jensdatter i udflyttet på Kvong mark. 17.12.1792, 1792 L1.
E: Niels Madsen. B:
1) Mads Nielsen 5.
FM:
1 farbror Christen Madsen på Lydum hede
2 farfar Jens Christensen i Gunderup i Horne sogn.

1436 Søren Lassen i Hallum. 18.12.1792, 1792 M1.
E: Mette Christensdatter LV: Henrik Frandsen i Hallum. B:
1) Jeppe Sørensen 36
2) Maren Sørensdatter 27
3) Laurids Sørensen 26.
FM: farbror Peder Christensen i Mosbøl i Strellev sogn.

1437 Dorthe Margrethe Hansdatter i Hjortlund. 20.10.1792, 1792 N1.
Enke efter Oluf Thygesen. B:
1) Mathias Olufsen ved Gråsten
2) Gye Olufsdatter, død, var g.m. Christen Madsen ved Gråsten. 3B:
a Oluf Christian Madsen
b Sidsel Margrethe Christensdatter
c Dorthe Margrethe Christensdatter.

1438 Hans Thomsen i Nørre Farup. 22.12.1792, 1792 O1.
E: Birthe Marie Madsdatter. LV: Thomas Christensen i Kirkeby. B:
1) Maren Hansdatter 28
2) Thomas Hansen 25½
3) Hans Hansen 19½
4) Karen Hansdatter 16
5) Mads Hansen 12½
6) Anne Hansdatter 9.
FM:
1 Niels Pedersen i Mejlby
2 Knud Ibsen i Tanderup
3 Jens Frands Sørensen i Nørre Farup
4 Mads Conradsen i Nørre Farup
5 Niels Mikkelsen i Nørre Farup.

1439 Anders Jørgensen Steffensen, matros ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.2.1792, 1792 P1.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Niels Pedersen den ældre ved Odden. B:
1) Maren Andersdatter 7
2) Anders Pedersen Andersen 5
3) Mette Andersdatter 2.
FM: morbror Niels Andersen i Nordby sogn.

1440 Maren Bjørn Barchmann i Vester Hjerting i Guldager sogn. 6.11.1792, 1792 Æ.
E: Niels Nielsen Stockholm. B:
1) Ingeborg Christine 6.
FM: P. H. Hebo.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1792.
Samfrændeskifte 6.11.1792.

1441 [Kirsten Nielsdatter] i Isbjerg mølle [i Varde landsogn]. 16.7.1791, 1792 Ø.
E: Christen Olufsen, der døde 29.8.1791.
Hans A:
1) Niels Jessen på stedet.
Hendes A:
1) bror Niels Nielsen 62, i egnen ved Haderslev
2) søster Maren Nielsdatter, enke efter Jens Bertelsen i Orten. LV: Niels Clausen i Frisvad mølle og søn:
a Niels Jensen Huus i Orten.
Afdøde døde [9.6.1791, Varde Jacobi].
Ribe stiftamt
Ikke indførte konceptskifter
afsluttet 1793
No.1-67
B 9 - 1224

1442 Anne Hansdatter på Sønderho. 30.11.1792, no.1.
E: Niels Antonsen Hansen. B:
1) Jeppe Nielsen 21 uger.
FM: morfar Hans Knudsen Jepsen på Sønderho.

1443 Maren Johansdatter i Sjelborg [i Hostrup sogn]. 10.1.1793, no.2.
E: Jens Gregersen. B:
1) Anne Jensdatter 7
2) Maren Jensdatter 4
3) Anne Marie Jensdatter 1½.
FM:
1 morfar Johannes Nielsen i Sjelborg
2 mosters enkemand Gunde Hansen i Sjelborg.

1444 Anne Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 15.1.1793, no.3.
E: Peder Nielsen Lassen. B:
1) Niels Pedersen 7
2) Margrethe Pedersdatter 5
3) Karen Pedersdatter 3.
FM: morfar Jens Mortensen Tønnesen.

1445 Mads Andersen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 16.1.1793, no.4.
E: Anne Hansdatter. LV: Calle Lauridsen i Byen i Nordby sogn. B:
2) Lene Madsdatter 4
3) Mads Andersen Madsen 7 uger.
FM: farbror Hans Andersen Madsen i Nordby sogn.
Første ægteskab med Lene Jesdatter, [skifte 14.11.1786 lbnr.1131]. B:
1) Anders Madsen.

1446 Jens Mortensen Rødgaard i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 19.1.1793, no.5.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Pedersen Clausen i Nørby. B:
1) Morten Jensen Rødgaard 21
2) Hans Jensen Rødgaard 19
3) Peder Jensen Rødgaard 16
4) Johanne Jensdatter 13
5) Niels Jensen Rødgaard 10.
FM:
1 Claus Pedersen Clausen ved Odden
2 Jens Pedersen Clausen i Nørby
3 farbror Jes Mortensen Rødgaard i Byen.

1447 Anne Nielsdatter i Janderup. 24.1.1793, no.6.
E: Anders Nielsen den ældre.
Første ægteskab med Peder Pedersen, [skifte 15.4.1778 lbnr.853]. B:
1) Peder Pedersen 28
2) Niels Pedersen 24
3) Mads Pedersen 22
4) Jens Christian Pedersen 19½
5) Anne Marie Pedersdatter 16.
FM: morbror Christen Nielsen i Bandsbjerg i Janderup sogn.

1448 Jens Jessen Møller ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 1.2.1793, no.7.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Lauridsen i Nordby sogn. B:
1) Maren Jensdatter 5
2) Jes Jensen 2.
FM: morfar Anders Rasmussen i Nordby sogn.

1449 Jørgen Andersen Knudsen på Sønderho. 6.12.1791, no.8.
E: Lene Hansdatter. LV: Hans Knudsen Jepsen. B:
1) Ingeborg Jørgensdatter 5
2) Poul Pedersen Jørgensen 3.
FM: farfar Hans Andersen.

1450 Niels Christensen i Torum. 25.2.1793, no.9.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Gesing. B:
1) Christen Nielsen 9
2) Bodil Cathrine Nielsdatter 3½
3) Mette Nielsdatter 6 mdr.
FM:
1 fars farbror Thomas Nielsen i Tobøl
2 fasters mand Hans Andersen i Vibæk.

1451 Jens Madsen i Rærup. 26.2.1793, no.10.
E: Stine Mortensdatter. LV: Jens Olufsen i Rærup. B:
1) Mads Jensen 11
2) Morten Jensen 9
3) Mette Marie Jensdatter 4
4) Maren Jensdatter 1.
FM: morbror Christen Mortensen i Sædding.

1452 Niels Pedersen i Fåborg. 6.2.1793, no.11.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Hans Jensen Frølund i Fåborg. B:
1) Maren Nielsdatter 14
2) Hans Nielsen 10
3) Ellen Marie Nielsdatter 6
4) Peder Nielsen 3.
FM:
1 Jens Tarp i Gunderup, som beslægtet
2 Morten Tarp i Fåborg, som beslægtet
Ophold til enkens mor Ellen Pedersdatter.

1453 Hans Jessen Oldefar den yngre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 9.3.1793, no.12.
E: Maren Sørensdatter. LV: Søren Pedersen ved Odden. B:
4) Karen Hansdatter 11
5) Sidsel Hansdatter 9
6) Jens Hansen 5.
FM: farbror Mads Jessen ved Odden.
Første ægteskab med Maren Mathiasdatter, skifte 9.7.1776 læbnr.809. B:
1) Mette Hansdatter 26
2) Anne Hansdatter 23.
FM: Hans Pedersen Sørensen i Byen.
Andet ægteskab med Karen Nielsdatter, skifte 30.3.1781 lbnr.939. B:
3) Ellen Hansdatter 12.
FM: Niels Jensen Warre ved Odden.

1454 Peder Joensen i Vilslev. 11.3.1793, no.13.
E: Maren Jensdatter. LV: Mikkel Jensen i Vilslev. B:
1) Joen Pedersen 24
2) Margrethe Pedersdatter 21
3) Jens Pedersen 20
4) Laurids Pedersen 18
5) Anne Pedersdatter 16
6) Anne Marie Pedersdatter 13
7) Jens Michael Pedersen 11
8) Jacob Carsten Pedersen 8
9) Villads Pedersen 5
110) Frands Pedersen 1½.
FM:
1 Christen Mikkelsen i Gredsted
2 Søren Hansen Slot i Vilslev
3 Hans Olufsen Slot
4 Frands Joensen i Vilslev.

1455 Oluf Jacobsen, udflytter fra Hallum i Kvong sogn. 30.3.1793, no.14.
E: Mette Madsdatter. LV: Peder Jacobsen i Kvong. B:
1) Mads Olufsen 22
2) Maren Olufsdatter 19
3) Anne Olufsdatter 16
4) Christen Olufsen 12
5) Johanne Olufsdatter 8.
FM:
1 farbror Frands Jacobsen i Bål i Ovtrup sogn
2 morbror Jørgen Christian i Glibstrup.

1456 Oluf Hansen, smed i Torbøl i Ovtrup sogn. 2.4.1793, no.15.
E: Johanne Kirstine Nielsdatter. LV: Niels Boysen i Dejrup i Ovtrup sogn. B:
1) Hans Olufsen 5
2) Ingeborg Olufsdatter 2.
FM:
1 farbror Niels Hansen i Allerslev
2 Mads Bruun i Torbøl.

1457 Christen Madsen i Jested. 12.4.1793, no.16.
E: Christiane Christiansdatter . LV: Knud Simonsen i Jested. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter 21
2) Jens Christian Christensen 17
3) Else Kirstine Christensdatter 16
4) Mads Christensen 12
5) Johannes Christensen 1.
FM:
1 Terkild Hansen i Jested
2 Jeppe Pedersen i Jested.

1458 Anne Thisenius i Lydumgård. 15.4.1793, no.17.
E: Hans Kruse til Lydumgård. B:
1) Christen Thisenius Kruse 2.
FM: Ølgaard, by- og herredsskriver i Varde.
Enkemandens første ægteskab med [Henriette Birgitte Flindt], skifte 189.5.1786 lbnr.1116. Arv til børnene.
Desuden nævnes:
1 enkemandens mor [Elisabeth Marie Winding] til Hvolgård, enke efter [Hans] Kruse, [død 1765]
2 enkemandens bror Andreas Kruse på Hvolgård.

1459 Testamente i Alslev mølle. 7.2.1793, no.18.
Testamente af 7.2.1793 for Hans Andersen Schack og hustru Kirsten Nisdatter i Alslev mølle.

1460 Helene Charlotte de Nordin i Hennebjerg, no.19.
Enke efter Georg von Lützow, kaptajnløjtnant.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Rendsborg og ar 63 år gammel.

1461 Hans Hansen Ellens den ældre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 23.1.1792, no.20.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Jensen Clausen den ældre i Nordby sogn. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Morten Hansen i Rindby
2) Karen Hansdatter 19
3) Niels Madsen Hansen 13
4) Morten Hansen Ellens 9.
FM:
1 Peder Sørensen Hansen ved Odden
2 Niels Mortensen Ellens ved Odden.

1462 Anne Cathrine Eriksdatter i Sejstrup. 3.5.1793, no.21.
E: Peder Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Inger Jesdatter 7.
FM: farbror Niels Olufsen i Opsneum.

1463 Christen Christensen Grønbjerg i Ho. 4.5.1793, no.22.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Junker i Ho. B:
1) Christen Christensen 7.
FM: farbror Anders Christensen Grønbjerg, styrmand i København.

1464 Knud Nielsen i Tange. 4.5.1793, no.23.
E: maren Jensdatter. LV: Thomas Frandsen i Tved. B:
1) Edel Marie Knudsdatter 8
2) Lene Knudsdatter 6
3) Maren Knudsdatter 3
4) Niels Knudsen 6 mdr.
FM:
1 Frands Simonsen i Tange
2 Peder Hansen i Ribe
3 Peder Nielsen i Ribe
4 Ounild Nielsen i Tange.

1465 Christen Jørgensen i Strandby. 30.4.1793, no.24.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Christensen.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1779.

1466 Birthe Frandsdatter i Store Darum. 2.3.1793, no.25.
E: Ingvard Christensen. A:
1) bror Peder Frandsen i Vilslev, [skifte 18.4.1787 lbnr.1153]. 2B:
a Margrethe Pedersdatter 29, g.m. Niels Nielsen, smed i Vilslev
b Frands Pedersen 24
2) bror Hans Frandsen 62, i Gredsted
3) søster Anne Frandsdatter 68, klosterlem i Vilslev
4) søster Karen Frandsdatter 60
5) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Knud Thomsen i Tjæreborg.

1467 Niels Nielsen i Toftnæs i Alslev sogn. 17.5.1793, no.26.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Jessen i Toftnæs. B:
1) Niels Nielsen på stedet
2) Kirsten Nielsdatter g.m. Iver Steffensen i Vibæk i Alslev sogn
3) Ingeborg Nielsdatter g.m. Bakken Sørensen, avlskarl i Gørding præstegård
4) Birthe Nielsdatter i Sønder Hebo i Janderup sogn
5) Johanne Nielsdatter 23
6) Anne Nielsdatter 18.

1468 Christen Jørgensen i Strandby. 10.5.1793, no.27.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Madsen Spangsbjerg i Strandby. B:
1) Abelone Christensdatter g.m. Knud Hansen i Sønder Ris mølle, begge døde. 1B:
a Karen Knudsdatter 26
2) Johanne Christensdatter, død, var g.m. Søren Jørgensen i Novrup. 1B:
a Jørgen Sørensen 21
3) Edel Christensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Esbjerg. 3B:
a Niels Jensen 20
b Abelone Jensdatter 18
c Christen Jensen 16
4) Kirsten Christensdatter g.m. Thomas Nielsen i Bollesager
5) Karen Christensdatter 38
6) Christen Christensen 35.

1469 Peder Lauridsen, skrædder i Jerne. 25.5.1793, no.28.
E: Anne Madsdatter. A:
1) mor Karen Lauridsdatter, enke i Vonge i Øster Nykirke sogn
2) bror Søren Lauridsen, gevorben soldat i Ribe
3) søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Thomas Thomsen i Næsbjerg
4) søster Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Store Darum. 2B:
a Anne Marie Christensdatter 4
b Søren Christensen 1
5) halvbror Hans Lauridsen i Tjæreborg
6) halvbror Laurids Lauridsen i Jerne
7) halvbror Mads Lauridsen i Tømmerby.
Vedlagt skifte 15.10.1789 lbnr.1248 efter enkens mor Anne Jepsdatter i Jerne.

1470 Gregers Bentsen i Nebel. 28.5.1793, no.29.
E: Kirsten Zachariassen. LV: Hans Lauridsen i Nebel. B:
1) Bent Gregersen 17
2) Maren Gregersdatter 13
3) Zacharias Gregersen 9
4) Mette Gregersdatter 6
5) Niels Gregersen 2½.
FM:
1 fasters mand Christen Lauridsen i Nebel
2 Bent Christensen i Nebel.

1471 Henrik Lauridsen i Mølholm aftægtshus. 16.11.1792, no.30.
Enke efter Maren Mortensdatter, død 28.10.1792.
Hans A:
1) bror Poul Lauridsen i Ollerup i Bredsten sogn 50
2) søster Bodil Lauridsdatter, død. 1B:
a Jens Andersen Ejstrup 36 i Guldager
3) søster Elisabeth Lauridsdatter g.m. Mathias Svendsen, smed på Årø i Øsby sogn.
Hendes A:
Første ægteskab med Laurids Andersen. B:
1) Karen Lauridsdatter 40, i Løgumkloster
2) Else Margrethe Lauridsdatter 37, i Nyby
3) Anne Marie Lauridsdatter 31.
FM: morbror Niels Mortensen i Nyby.
[Afdøde mands første ægteskab med Bodil Andersdatter, skifte 4.8.1779 lbnr.915].
Afdøde døde 6.11.1792.

1472 Maren Nielsdatter i Vilslev. 15.6.1793, no.31.
E: Mikkel Sørensen. B:
3) Niels Pedersen Mikkelsen 10
4) Søren Mikkelsen 7½
5) Anne Mikkelsdatter 5
6) Maren Mikkelsdatter 14 dage.
FM: morbror Hans Nielsen i Andrup.
Første ægteskab med Niels Pedersen. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 18
2) Niels Nielsen 13.
FM: farbror Jørgen Pedersen.

1473 Hans Hansen, møller i Spangsbjerg mølle. 19.5.1792, no.32.
Enkemand efter [Ingeborg Nielsdatter Spangsbjerg]. B:
1) Anne Marie Hansdatter.
FM: født værge Christian Spangsbjerg på Sønderris.
Desuden nævnes afdødes søster [Anne Hansdatter Spangsbjerg] g.m. Thomas Ganer på Sønderris.

1474 Rasmus Andersen Nygaard i Farup. 10.7.1793, no.33.
E: Anne Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1767.

1475 Edel Hansdatter i Gammelby i Jerne sogn. 11.12.1794, no. 34.
E: Peder Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1793.

1476 Maren Nielsdatter i Rottarp i Ovtrup sogn. 17.6.1793, no.35.
E: Laurids Nielsen. B:
2) Niels Lauridsen 39
3) Christian Lauridsen 32
4) Marianne Lauridsdatter g.m. Christen Christensen i Fidde i Henne sogn
5) Maren Lauridsdatter 11
6) Christen Lauridsen 8.
Uden ægteskab B:
1) en datter 40.

1477 Mette Andersdatter i Kærbøl. 3.8.1793, no.36.
E: Jørgen Andersen Toft. B:
1) Anders Jørgensen 28
2) Karen Jørgensdatter 25
3) Søren Jørgensen 22.
FM: morbror Morten Andersen i Kærbøl.

1478 Laurids Pedersen i Kærbøl. 3.8.1793, no.37.
E: Birthe Frederiksdatter. LV: Niels Iversen i Kærbøl. A:
1) søster Mette Pedersdatter. død. E: Laurids Mikkelsen i Vester Vedsted. 4B:
a Mikkel Lauridsen 23
b Anne Lauridsdatter 21, g.m. Niels Davidsen i Vester Vedsted
c Anne Marie Lauridsdatter 20
d Ellen Lauridsdatter 18.

1479 Bevilling til uskiftet bo i Jernved sogn. 5.8.1793, no.38.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1793 for Thomas Nielsen Leed og hustru Anne Hansdatter i Lund i Jernved sogn.

1480 Hans Thomsen den yngre på Sønderho. 9.8.1793, no.39.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Thomsen på Sønderho. B:
1) Niels Hansen 11
2) Thomas Hansen 6
3) Jens Hansen 1.
FM:
1 farbror Hans Thomsen den ældre på Sønderho
2 Jens Nielsen Callesen på Sønderho, som beslægtet.

1481 Else Thomasdatter i Kvong. 23.7.1793, no.40.
E: Laurids Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Frandsdatter 35, i Hodde
2) Thomas Frandsen 29, ved Flensborg
3) Jørgen Frandsen 24, ved Flensborg.

1482 Johanne Jepsdatter i Vilslev. 16.8.1793, no.41.
E: Laurids Jepsen. B:
1) Jeppe Jensen Lauridsen 3
2) Jeppe Knudsen Lauridsen 1¾.
FM: morbror Anders Jepsen i Vilslev.

1483 Maren Roborg på Rovst Møllegård mark. 17.6.1793, no.42.
Enke efter Peder Mulvad. B:
1) Mads Pedersen, avlskarl på Rovst Møllegård
2) Steffen Pedersen, smed i Ho
3) datter, død. 1B:
a Jes Jessen 16, en vanfør krøbling, der modtager almisse af Grimstrup sogn.

1484 Peder Knudsen i Fåborg. 6.2.1793, no.43.
Enkemand. B:
1) Knud Pedersen, almisselem i Fåborg
2) Maren Pedersdatter.
FM: søskendebarn Knud Mikkelsen i Vrenderup i Fåborg sogn.

1485 Margrethe Nielsdatter i Gredsted. 4.9.1793, no.44.
E: Knud Christensen.
Første ægteskab med Søren Mortensen, skifte 24.5.1787 lbnr.1155. B:
1) Kirstine Margrethe Sørensdatter 19
2) Maren Sørensdatter 17
3) Anne Beathe Sørensdatter 12
4) Niels Sørensen 11
5) Christence Sørensdatter 8.
FM:
1 Jens Sørensen i Store Darum
2 Anders Møller i Jernved
3 Jørgen Frandsen i Jernved.

1486 Martha Hansdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 14.9.1793, no.45.
E: Hans Nielsen Christensen. B:
1) Ingeborg Hansdatter 5
2) Hans Hansen 1.
FM:
1 morbror Søren Hansen i Nørby
2 morbror Morten Hansen i Rindby.

1487 Peder Pedersen Juul, ugift skoleholder i Jested i Vilslev sogn. 11.3.1793, no.46.
A:
1) halvbror Jeppe Pedersen Juul
2) halvbror Villads Pedersen Juul
3) halvsøster Anne Marie Pedersdatter g.m. Jens Thomsen
4) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Søvang, brændevinsbrænder i København
5) Dorthe Pedersdatter i Møgeltønder.
Testamente af 12.5.1792, hvorefter der også er arv til A:
1) moster Cathrine Clausdatter i Ribe, enke efter Thomas Jensen, drejer i Ribe.

1488 Peder Poulsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.3.1792, no. 47.
E: Karen Hansdatter. LV: Søren Jepsen ved Odden. B:
1) Poul Pedersen 10
2) Hans Pedersen 8
3) Peder Pedersen 7
4) Kirsten Pedersdatter 3.
FM:
1 morbror Søren Hansen Ende ved Odden
2 morbror Laurids Hansen Ende ved Odden.

1489 Anne Sørensdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 30.9.1793, no.48.
E: Søren Mathiassen. B:
1) Johanne Sørensdatter 4
2) Mette Sørensdatter 49 ger.
FM:
1 morfar Søren Jensen på stedet
2 Hans Hansen Andersen i Nørby, som beslægtet.

1490 Thomas Jensen i Smørpøt. 14.10.1793, no.49.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Sørensen i Soderup. B:
1) Maren Thomasdatter 35, i Møgeltønder
2) Karen Thomasdatter 33, i Tønder
3) Jens Thomsen 29
4) Peder Thomsen 19
5) Anne Marie Thomasdatter 16.
FM:
1 Laurids Pedersen, møller i Smørpøt mølle
2 fasters mand Hans Nielsen i Allerup.

1491 Karen Nielsdatter i Kærbøl. 19.10.1793, no.50.
Enke. B:
1) Johanne Johansdatter 20
2) Inger Johansdatter g.m. Peder Nissen i Kærbøl
3) Niels Johansen 16.
FM:
Niels Iversen i Kærbøl.

1492 Anne Cathrine Pedersdatter i Kærbøl. 19.10.1793, no.51.
E: Ib Mikkelsen. B:
1) Maren Ibsdatter 10.
FM: Ib Sørensen i Kærbøl.

1493 Barbara Frederikke Mule i Vittrup. 11.5.1793, no.52.
A:
1) søster Beathe Vilhelmine Mule g.m. [Knud Storm] Friis, regimentskvartermester og auditør i Horsens.

1494 Clemen Hansen Pedersen, 19 år gammel i Seem. 16.11.1793, no.53.
A:
1) mor Anne Marie Sørensdatter g.m. Niels Hansen på stedet
Mors første ægteskab med afdødes far Peder Nissen i Favrholt, [skifte 12.11.1774 lbnr.761]
2) bror Nis Pedersen i Snepsgårde
3) bror Søren Pedersen i Astofte [i Føvling sogn]
4) søster Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Jeppe Jørgensen i Suderkrog
5) søster Mette Marie Pedersdatter 24
Mors andet ægteskab med [Jens Hansen Skov i Favrholt, skifte 10.4.1782 lbnr.993]
6) halvbror Peder Nissen Jensen 16, i Seem.
Arv efter:
1 afdødes oldefar [dvs. farfar] Nis Kjeldsen i Favrskov
2 afdødes oldemor [dvs. farmor] Anne Pedersdatter i Favrskov.

1495 Jens Bentsen i Hovstrup i Henne sogn. 19.11.1793, no.54.
E: Kirsten Gunnarsdatter. LV: Christen Høj i Nebel. B:
1) Gyde Jensdatter 17
2) Bent Jensen 12
3) Maren Jensdatter 4.
FM:
1 Christen Bentsen i Over Fidde
2 Hans Bentsen i Hennebjerg.

1496 Maren Nielsdatter i Oksby. 21.11.1793, no.55.
E: Christen Nielsen. B:
1) Maren Christensdatter 8 uger.
FM: farbror Poul Sørensen i Øster Oksby.

1497 Maren Clausdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.1.1793, no.56.
Enke efter Jens Nielsen Warre, [skifte 31.1.1791 lbnr.1338]. B:
1) Niels Jensen Warre 61
2) Claus Jensen Warre 60
3) Maren Jensdatter 63
4) Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen Vind
5) Karen Jensdatter den yngre 42
6) Karen Jensdatter den ældre, [skifte 29.11.1780 lbnr.924], var g.m. Anders Mortensen. 2B:
a Anne Andersdatter 25
b Morten Andersen 19.

1498 Karen Hansdatter i Nørby i Nordby sogn på Fanø. 30.11.1793, no.57.
E: Jens Pedersen Clausen. B:
1) Hans Jensen Clausen 8
2) Anne Jensdatter 6.
FM:
1 Peder Andersen i Rindby
2 Hans Hansen Andersen ved møllerne i Nordby sogn.

1499 Hans Hansen Jessen, skipper ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 26.1.1792, no. 58.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Claus Pedersen Clausen i Nordby sogn. B:
1) Hans Hansen Jessen 12
2) Mathias Hansen Jessen 9
3) Morten Hansen Jessen 4
4) Jes Hansen Jessen 2.
FM:
1 morbror Claus Nielsen Regitz i Nordby sogn
2 morbror Niels Nielsen Regitz i Nordby sogn
3 morbror Hans Nielsen Regitz i Nordby sogn
4 fars søskendebarn Jens Andersen Jensen i Byen i Nordby sogn
5 fars farbror Hans Jessen Oldefar den yngre i Nordby sogn
6 fars farbror Mads Jensen i Nordby sogn.

1500 Mads Andersen Madsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 4.12.1793, no.59.
A:
1) mor Anne Hansdatter g.m. Niels Mathiassen Jessen på stedet.
Mors andet ægteskab med Mads Andersen, skifte 16.1.1793 lbnr.1445.
2) søster Lene Madsdatter 5
Fars første ægteskab med [Lene Jesdatter, skifte 14.11.1786 lbnr.1131].
3) halvbror Anders Madsen.
Afdøde var 3 mdr gammel i februar 1793.

1501 Mathias Antonsen på Sønderho. 11.12.1793, no.60.
E: Mette Jepsdatter. LV: Peder Jensen Knudsen på Sønderho. B:
1) Thomas Mathiassen 14
2) Karen Mathiasdatter 12.
FM:
1 farbror Thomas Antonsen på Sønderho
2 farbror Hans Antonsen på Sønderho.

1502 Madame Laugier, [dvs. Jeanne Armand] på Krogsgård [i Tjæreborg sogn]. 14.2.1793, no.61.
Enke efter [Antoine Laugier, skoleholder, kroholder og tobaksplantør i Fredericia, død 29.12.1756]. B:
1) Daniel Laugier i Fredericia, [død ca. 1760]. Uvist om børn
2) Martha [Johanne] Laugier, [begravet Bredstrup 18.9.1777], var g.m. [Carl Ludvig Købke, død ca. 1786] i Bredstrup ved Fredericia. Børn, hvis navne ikke kendes
3) Dauphine Sara Laugier g.m. Peder Steen, snedker i Fredericia
4) Susanne Marie Laugier i Porsgrunn i Larvik i Norge
5) Isak Laugier i Fredericia, [død 24.5.1782]. 2B:
a [Carl Anton Laugier] i Fredericia
b [Isak Laugier] i Fredericia
6) Julie Charlotte Laugier i Berlin.
7) Johanne Marie Laugier g.m. [Tobias] Bøtcher, amanuensis hos biskop Bloch i Odense
8) Anton Laugier i Fredericia.

1503 Søren Lauridsen, rebslager i Hjerting. 28.10.1793, no.62.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Jens Sørensen, skipper i Hjerting. B:
1) Laurids Sørensen 6
2) Karen Sørensdatter 5
3) Anne Sørensdatter 3
4) Anne Cathrine Sørensdatter 6 uger.
FM:
1 farfar Laurids Poulsen, rebslager
2 farbror Poul Lauridsen i Ho
3 fasters mand Niels Andersen i Janderup.

1504 Hans Jensen, skipper i Hjerting. 16.6.1792, no.63.
E: Eleonora Nielsdatter. B:
1) Niels Hansen 14
2) Jens Hansen 12
3) Christen Hansen 10
4) Johanne Marie Hansdatter 9
5) Anne Else Hansdatter 6
6) Karen Hansdatter 4
7) Frederik Vistisen Hansen 1.
FM:
1 fars søskendebarn Jens Hansen, skipper i Hjerting
2 fasters mand Nikolaj Holm, skipper i Hjerting
3 fasters mand Andreas Bagge i Hjerting
4 Jørgen Tranbjerg, købmand i Varde.

1505 Karen Nisdatter, ugift i Alslev mølle. 25.2.1793, no.64.
A:
0) far [Nis Hansen i Alslev mølle, skifte 7.1.1788 lbnr.1506]
1) søster Kirsten Nisdatter g.m. Hans Andersen Schack, møller i Alslev mølle
2) bror Hans Nissen 18 hos morbror Jacob Pedersen, møller i Kærgård vindmølle
3) bror Peder Nissen 16 hos morbror Nikolaj Peder Pedersen i Farup kro.
FM:
1 Jacob Pedersen Møller i Frøsig mølle
2 Hans Hansen i Rejsby.
(I skiftet vedlagt lbnr.1506 og 1507).

1506 Nis Hansen i Alslev mølle. 7.1.1788, no.64a.
Enkemand. B:
1) Johanne Nisdatter 20
2) Kirsten Nisdatter 17½
3) Karen Nisdatter 15
4) Hans Nissen 13
5) Peder Nissen 10½.
FM:
1 morbror Jacob Pedersen i Frøsig mølle
2 morbror Nikolaj Pedersen i Kirkeby i Farup sogn
3 mosters mand Claus Nielsen i Tønder
4 fasters mand Hans Hansen i Rejsby.
(Skiftet vedlagt lbnr.1505).

1507 Johanne Nisdatter, ugift i Alslev mølle. 22.11.1788, no.64b.
A:
0) far [Nis Hansen i Alslev mølle, skifte 7.1.1788 lbnr.1506]
1) søster Kirsten Nisdatter g.m. Hans Andersen møller i Alslev mølle
2) søster Karen Nisdatter
3) bror Hans Nissen 14
4) bror Peder Nissen.
FM:
1 Jacob Pedersen Møller i Frøsig mølle
2 Hans Hansen i Rejsby.
(Skiftet vedlagt lbnr.1505).

1508 Anne Marie Nielsdatter i Vilslev. 1.12.1792, no.65.
B:
1) Albertine Elisabeth Jacobsdatter 7 i Emmerlev.
FM: mosters mand Christen Pedersen Hemmet i Vilslev.
Afdøde boede tidligere i Hemmet.

1509 Maren Christensdatter i Gilbjerg i Lindknud sogn. 30.12.1793, no.66.
1) Lauge Villumsen. B:
1) Villum Laugesen 6
2) Mette Laugesdatter 4
3) Kirsten Laugesdatter 3
4) Karen Laugesdatter 1.
FM:
1 Christen Jensen i Vittrup
2 Hans Madsen i Okslund.

1510 Tøste Jensen i Obbekær. 21.10.1793, no.67.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Peder Jacobsen i Obbekær. B_
1) Anne Tøstesdatter 9
2) Maren Tøstesdatter 6
3) Jens Tøstesen 3.
FM:
1 fasters mand Jørgen Nielsen i Varming
2 Peder Nielsen i Obbekær
3 Hans Jørgensen i Obbekær.


Ribe stiftamt
Ikke indførte konceptskifter
afsluttet 1794
No.68-117
B 9 - 1225

1511 Svend Pedersen nørom ved Odden i Norby sogn på Fanø. 21.1.1794, no.68.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Sørensen Lauridsen ved Odden. B:
1) Peder Svendsen 26
2) Mette Svendsdatter 23
3) Sidsel Svendsdatter 22
4) Laurids Svendsen 17.
FM:
1 Jens Pedersen Rødhus ved Odden
2 Jens Mathiassen Jessen ved Odden.

1512 Ditlev [Mortensen] Kirketerp til Kærgård. 12.6.1792, sno.69.
E: Cathrine Hedvig Hee. LV: Simonsen, rådmand i Ribe. B:
5) Anne Caroline Kirketerp 7
6) Georgine Martinette Kirketerp 3½.
FM: morbror Hee på Kærgård.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter Broch, død Randers 7.2.1781]. B:
1) Christen Kirketerp 32, fuldmægtig i Rentekammeret i København
2) Anne Marie Kirketerp g.m. [Johan Casper] Raupach, regimentskvartermester på Sjælland ved Frederiksborg
3) Anne Margrethe Kirketerp 29, hos en præst på Sjælland
4) Mette Elisabeth Kirketerp 27, i Mejrup præstegård.

1513 Jens Hansen Ravn i Haksensgård på Skodborghus mark i Vejen sogn. 6.12.1793, no.70a.
E: Margrethe Christensdatter. Termansen i Vejen. B:
1) Hans Jensen 26
2) Christen Jensen 19
3) Karen Jensdatter 16.
FM: fasters mand Niels Nielsen i Bække.

1514 Anne Pedersdatter i Hjerting. 15.2.1794, no.70b.
E: Christen Hansen. B:
1) Hans Christensen 27
2) Mette Christensdatter 25
3) Mette Marie Christensdatter 23
4) Maren Christensdatter 16
5) Peder Christensen 12.
FM:
1 morbror Hans Pedersen Bovbjerg i Guldager
2 morbror Søren Pedersen Bovbjerg
3 Søren Jessen, skipper i Hjerting.

1515 Jørgen Jørgensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.1.2.1793, no.71.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Hansen Toft ved Odden. A:
1) søskendebarn Anders Sørensen 56, skoleholde
2) søskendebarn Hans Sørensen 54, skoleholder
3) søskendebarn Anne Sørensdatter g.m. Niels Hansen Farup den ældre
4) søskendebarn Anders Mortensen 63
5) søskendebarn Anne Mortensdatter g.m. Hans Lauridsen ved Odden
6) søskendebarn Karen Hansdatter g.m. Mathias Herman
7) søskendebarn Sidsel Hansdatter, enke efter Morten Pedersen [Sørensen] nørom på Fanø, [skifte 24.1.1778 lbnr.866]
8) søskendebarn Maren Jensdatter, enke efter Mads Pedersen Jessen, [skifte 14.12.1780 lbnr.928]
9) søskendebarn Kirsten Jensdatter g.m. [Peder Hansen Oldefar, skifte 29.11.1779 lbnr.931]. 3B:
a Jens Pedersen Oldefar 27
b Hans Pedersen Oldefar 21
c Mathias Pedersen Oldefar 19
10) søskendebarn Maren Jensdatter, [skifte 22.11.1791 lbnr.1368]. 4B:
a Jens Hansen 22
b Maren Hansdatter 22
c Anne Hansdatter 20
d Mette Hansdatter 17
11) søskendebarn Anne Pedersdatter Adsersen 61
12) søskendebarn Lene Pedersdatter Adsersen, død. 1B:
a Margrethe Nielsdatter Lassen 28
13) søskendebarn Voldborg Pedersdatter Adsersen, enke i Amsterdam.
14) søskendebarn Maren Andersdatter, død. 1B:
a Anne Hans Pedersen Clausens datter 28

1516 Mads Hansen Gregersen i Byen i Nordby sogn på Fanø. 24.2.1794, no.72.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jes Mortensen Rødgaard i Byen. B:
1) Hans Madsen Gregersen 20
2) Kirsten Madsdatter 19
3) Maren Madsdatter 16
4) Christian Madsen Gregersen 14.
FM:
1 fars halvbror Jeppe Hansen Gregersen ved Odden
2 Niels Christensen i Byen i Nordby sogn.

1517 Anne Mortensdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 4.3.1794, no.73.
E: Niels Vintersen. B:
1) Karen Nielsdatter 20
2) Anne Nielsdatter den ældre 18
3) Anne Nielsdatter den yngre 14
4) Morten Nielsen Vintersen 12.
FM:
1 morbror Hans Mortensen Jessen i Byen
2 mors søstersøn Niels Nielsen Grethes ved Odden.

1518 Anne Hansdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 7.3.1794, no.74.
Enke efter Niels Nielsen Lassen, [skifte 4.11.1771 lbnr.650]. B:
1) Lene Nielsdatter 28.
FM: halvbror Peder Nielsen Lassen ved Odden.

1519 Knud Lassen i Hyllerslev. 10.3.1794, no.75.
E: Mette Henningsdatter Günther. LV: [Børge] Qvist på Store Hebo. B:
2) Henning Günther Lassen 25, ridefoged på Haraldskær
3) Las Lassen 23, fuldmægtig på Højris
4) Ingeborg Knudsdatter Lassen 19, på Store Hebo
5) Herman Lassen 17, skriver på Sindinggård
6) Inger Benedikte Knudsdatter Lassen 15
7) Niels Lassen 11.
FM:
1 farbror Joen Lassen i Janderup
2 farbror Niels Lassen i Hyllerslev.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Kirstine Knudsdatter 30, i Varde.

1520 Mette Nielsdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 11.3.1794, no.76.
E: Jens Sørensen Borch. B:
1) Søren Jensen Borch 10.
FM: mors søskendebarn Søren Hansen Vintersen i Nørby.

1521 Anne Jørgensdatter i Ovtrup. 14.3.1794, no.77.
E: Poul Nielsen. B:
1) Karen Poulsdatter 10.
FM: Jens Jørgensen i Rottarp.

1522 Hans Clausen Møller på Sønderho. 2.4.1794, no.78.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Thomsen på Sønderho. B:
1) Bodil Marie Hansdatter 8
2) Anne Hansdatter 6.
FM: farfar Claus Jensen Møller i Nordby sogn.

1523 Gertrud Henningsdatter i Janderup. 10.4.1794, no.79.
E: Søren Jørgensen. B:
1) Jens Sørensen 26
2) Karen Sørensdatter 24.
FM: mosters mand Søren Nielsen i Kvajlund i Jerne sogn.

1524 Niels Madsen i Dyreby i Henne sogn. 19.4.1794, no.80.
E: Birthe Marie Nielsdatter. LV: Peder Jørgensen i Over Fidde. B:
1) Mette Nielsdatter 11
2) Karen Nielsdatter 6.
FM:
1 farbror Anders Madsen i Hjulsager
2 Peder Nielsen i Billum.

1525 Gunde Nielsen i Hejbøl i Lønne sogn. 23.4.1794, no.81.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Høj i Nebel. A:
1) bror Jens Nielsen, død. 4B:
a Peder Jensen 28
b Mette Jensdatter g.m. Mads Christensen på Lønne Hede
c Anne Jensdatter g.m. Søren Adsersen i Hejbøl
d Abelone Kirstine Jensdatter 24
2) bror Christen Nielsen i Lydum, død. 2B:
a Jeppe Christensen 30
b Niels Christensen 28
c Mette Christensdatter g.m. Hans Andersen i Lydum
3) bror Søren Nielsen i Lydum, død. 3B:
a Erik Sørensen i Rærup
b Dorthe Sørensdatter g.m. Laurids Asmussen op Lydum Hede
c Mette Sørensdatter 30
4) søster Anne Nielsdatter g.m. Søren Pedersen i Lønnestak
5) søster Mette Nielsdatter g.m. Søren Jensen i Kolle
6) søster Mette Nielsdatter, død. 2B:
a Mette Poulsdatter 30
b Bodil Poulsdatter 28
7) søster Karen Nielsdatter, søs. 2B:
a Mette, gift, uvist hvor
b Anders 30, i Hejsager syd for Haderslev.

1526 Oluf Olufsen på Lydum Hede. 24.4.1794, no.82.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Høj i Nebel. B:
1) Rasmus Olufsen 6
2) Mette Olufsdatter 4
3) Maren Olufsdatter 4.
FM: Christen Holm i Præstbøl i Nebel sogn.

1527 Ellen Pedersdatter i Damgård. 6.4.1792, no.83.
Enke efter Søren Jensen. B:
1) Kirsten Sørensdatter 38.
FM: Hans Pedersen i Surhave, sognefoged.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Mette Marie Pedersdatter g.m. Terkild Olufsen i Varming i Seem sogn.

1528 Margrethe Mortensdatter i Nørre Farup. 14.5.1794, no.84.
E: Mads Conradsen. B:
3) Mette Cathrine Madsdatter 2½.
Første ægteskab med Tøste Mikkelsen, [skifte 16.6.1791 lbnr.1355]. B:
1) Anne Tøstesdatter 16½
2) Mikkel Tøstesen 14.
FM:
1 farbror Jeppe Mikkelsen i Tanderup
2 farbror Hans Mikkelsen i Kærbøl.

1529 Anne Marie Sørensdatter i Hvidbjerg. 17.5.1794, no.85.
Enke. B:
1) Søren Markussen 18
2) Anne Marie Markusdatter 16½
3) Niels Markussen 14
4) Anne Markusdatter 9.
FM: Niels Sørensen i Hennebjerg i Henne sogn.

1530 Peder Eskildsen i Nørtarp i Lunde sogn. 27.5.1794, no.86.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Villumsen i Lundtang. B:
5) Niels Pedersen 8
6) Ellen Kirstine Pedersdatter 6
7) Peder Pedersen 5
8) Mette Pedersdatter 3
9) Christian Peder Pedersen 2.
FM:
1 Eskild Pedersen i Snittrup
2 Niels Hansen i Dybvad Gårde.
Første ægteskab med Ellen Kirstine Nielsdatter. B:
1) Eskild Pedersen 25
2) Niels Pedersen 21
3) Mette Marie Nielsdatter 19
4) Jens Pedersen 14.
FM:
1 Christen Eskildsen i Hundstoft
2 Peder Nielsen i Hekkenfeld.

1531 Karen Jesdatter i Ravnsbjerg. 10.6.1794, no.87.
E: Thomas Pedersen Spangsbjerg. B:
1) Hans Thomsen 11
2) Anne Marie Thomasdatter 3.
FM: Wentzel Gerlufsen.
Bevilling til uskiftet bo af 9.5.1794.
Samfrændeskifte 10.6.1794.

1532 Wolling, tobaksspinder i Store Darum. 11.6.1794, no.88.
E: Ingeborg Wollings, jordemoder i København. B:
1) Caroline Kirstine Charlotte 17, hos sin mor i København
2) Niels Christian 12, på Vajsenhuset i København.
FM: Søren Pedersen.

1533 Jens Andersen den ældre i Byen i Nordby sogn på Fanø. 12.6.1792, no.89.
(Skiftet indført lbnr.1387).

1534 Morten Christensen i Tobøl i Føvling sogn1.5.1794, no.90.
E: Karen Sørensdatter. LV: Bertel Sørensen i Tobøl. B:
1) Mette Marie Mortensdatter 14
2) Dorthe Kirstine Mortensdatter 7.
FM:
1 Christen Pedersen i Føvling
2 Jens Thomsen i Holleskov.

1535 Maren Clausdatter i Sønder Holsted. 11.8.1794, no.91.
E: Mads Christensen. B:
1) Marie Dorthe Clausdatter g.m. Thyge Knudsen i Sønder Holsted
2) Christen Madsen 26
3) Claus Madsen 16.

1536 Maren Hansdatter nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 7.2.1794, no.92.
E: Søren Sørensen Jepsen. B:
1) Maren Sørensdatter den ældre 36
2) Maren Sørensdatter den yngre 29
3) Karen Sørensdatter 27
4) Mathias Sørensen 24
5) Lene Sørensdatter 21.
FM:
1 Peder Lauridsen Sørensen
2 Hans Hansen Oldefar
3 Morten Hansen Oldefar
4 Niels Hansen Pedersen
5 Jens Pedersen Oldefar, alle ved Odden.

1537 Peder Jørgensen i Vestterp. 6.3.1794, no.93.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Nielsen, smed. B:
1) Niels Pedersen 35
2) Hans Pedersen 31
3) Anne Malene Pedersdatter, død, var g.m. Niels Hansen Ud i Vestterp. 1B:
a Hans Nielsen
4) Anne Marie Pedersdatter 24
5) Enne Pedersdatter 16.

1538 Hans Madsen Mikkelsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 19.2.1793, no.94.
B:
1) Anne Hansdatter, [skifte 7.10.1783 lbnr.1028], var g.m. Peder Jørgensen. 2B:
a Mette Pedersdatter 15
b Anne Pedersdatter 13.
FM: Hans Andersen Madsen ved Odden.

1539 Simon Jensen i Brøderupgård, udflyttet fra Nyby i Læborg sogn. 30.12.1793, no.95.
E: Else Cathrine Olufsdatter. LV: Anders Olufsen i Asbo. B:
1) Maren Simonsdatter 4½
2) Oluf Simonsen 1.
FM:
1 farbror Oluf Hansen Paaske i Skodborg
2 Niels Joachim Termansen i Vejen.

1540 Hans Hansen i Sønderballe i Ho sogn. 30.9.1793, no.96.
E: Mette Kirstine Jørgensdatter. B:
4) Maren Hansdatter 22
5) Jørgen Hansen 18¼.
FM: Jens Knudsen i Sønderballe
2 Jens Sørensen i Ho mølle.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 9.5.1767. B:
1) Niels Hansen Junker 30, i Nørballe
2) Kirsten Hansdatter 27
3) Anne Hansdatter 25 hos morbror Hans Junker i Nørballe.
Skifte vedlagt for Kirsten Nielsdatter af 9.5.1767.
E: Hans Hansen. B:
1) Niels Hansen 7
2) Kirsten Hansdatter 4
3) Anne Hansdatter.
FM:
1 Hans Bakkensen i Ho
2 Jens Knudsen i Ho
3 Niels Mikkelsen i Ho.

1541 Christen Christensen Høllund i Klelund. 25.11.1791, no.97.
Enkemand efter Ingeborg Nielsdatter.
Testamente i Høllund i Vorbasse sogn af 12.4.1764.
Hans A:
1) bror Laurids Christensen i Nørre Starup i Starup sogn
2) halvbror Christen i Ribe, død. 3B:
a Hans Christian Christensen i Øster Vedsted i Ribe Frue sogn
b Jørgen Frederik Christensen i Ribe, død. 3B:
1 Christian Jørgensen, guldsmed på Føhr
2 Erik Jørgensen, smed i Lybæk
3 Christiane Jørgensdatter g.m. Ludvig Smed i Nordborg på Als
c Mette Christensdatter g.m. Jacob Jørgensen i Nebel i Vorbasse, begge døde. 2B:
1 Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Hans Andersen i Nebel. 4B:
x Jes Hansen i Nebel
y Jacob Hansen 19
z Maren Hansdatter 18
æ Kirsten Hansdatter 17
2 Mette Marie Jacobsdatter g.m. Hans Gydesen i Vester Åst i Lindeballe sogn
3) halvsøster Anne g.m. Jens Christensen i Lintrup i Holsted sogn, begge døde. 2B:
a Mette Jensdatter g.m. Niels Christensen i Lintrup
b Gertrud Jensdatter g.m. Niels Albertsen i Jyllerup i Årre sogn.
Hendes A:
1) bror Niels Nielsen i Askov i Malt sogn på Estrup gods, død. 2B:
a Niels Nielsen i Vejen
b Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Askov. 2B:
1 [Anne Jensdatter 14] 2 [Niels Jensen 13].

1542 Johan Henrik Revenskov ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.7.1794, no.98.
Forlovet med enken Ingeborg Andersdatter. B:
1) Johan Frederik Johansen
2) søn.

1543 Albertine Elisabeth Jacobsdatter i Vilslev. 23.12.1793, no.99.
A:
1) farmor Madam Clausen i Sønder Sejerslev i Emmerlev sogn.

1544 Maren Knudsdatter i Sejstrup. 10.10.1794, no.100.
E: Adser Frandsen. B:
1) Maren Adsersdatter 6
2) Frands Adsersen 4.
FM: mors [halv]bror Christian Hansen i Hunderup.

1545 Bent Andreassen i Stenderup i Føvling sogn. 20.10.1794, no.101.
E: Anne Jepsdatter. LV: Anders Eskildsen i Stenderup. B:
1) Jeppe Bentsen 17
2) Andreas Bentsen 15
3) Niels Bentsen 12
4) Kirsten Bentsdatter 10
5) Jørgen Bentsen 6
6) Mathias Bentsen 2.
FM:
1 Jørgen Hansen i Stenderup
2 Peder Nielsen i Stenderup
3 Bent Pedersen i Lovrup.

1546 Karen Jensdatter i Heager i Øse sogn. 5.11.1794, no.102.
E: Niels Thomsen. B:
1) Thomas Nielsen 27
2) Jens Nielsen 25
3) Niels Nielsen 21
4) Christen Nielsen 18.
FM:
1 Hans Christensen i Hodde
2 Niels Jensen i Næsbjerg
3 Christen Madsen i Heager.

1547 Peder Andersen på Sønderho. 10.11.1794, no.103.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Nissen på Sønderho. B:
1) Anders Pedersen på Sønderho
2) Niels Pedersen 21
3) Peder Pedersen 15
4) Jeppe Pedersen 8.
FM: farbror Niels Andersen på Sønderho.

1548 Karen Pedersdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.6.1794, no.104.
Enke efter Anders Mathiassen, skifte 13.7.1771 lbnr.690.
5) Anne Andersdatter 32.
FM: .Peder Iversen ved Odden.
Første ægteskab med Søren Nielsen Ellens, skifte 21.5.1754 lbnr.271. B:
1) Søren Sørensen i Amsterdam
2) Karen Sørensdatter den ældre 50
3) Maren Sørensdatter 45
4) Karen Sørensdatter den yngre41.

1549 Kirsten Antonsdatter på Sønderho. 21.11.1794, no.105.
E: Mads Johansen. B:
1) Karen Madsdatter 12
2) Anton Madsen 9.
FM: Søren Hansen, skrædder på Sønderho.
Arv efter afdødes mor Karen Jesdatter.

1550 Peder Hansen Svarre ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 24.11.1794, no.106.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Sørensen Lauridsen i Nordby sogn. B:
1) Niels Pedersen Svarre 30 i Nordby sogn
2) Maren Pedersdatter 21
3) Mette Pedersdatter 18.
FM: morbror Niels Nielsen, tømrer i Nordby sogn.

1551 Maren Mortensdatter på Sønderho. 28.11.1794, no.107.
E: Jes Jensen Mathiassen, skipper. B:
1) Helvig Jesdatter 20
2) Jens Jessen Mathiassen 7.
FM: mors halvbror Jens Mortensen Tækker på Sønderho.

1552 Anne Else Nielsdatter, ugift i Vilslev. 28.11.1794, no.108.
A:
1) mor Johanne Dorthe Olufsdatter
2) bror Niels Nielsen
3) søster Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Christen Pedersen i Vilslev
4) søster Dorthe Lisbeth Nielsdatter 24.
FM: Niels Poulsen, skomager i Ribe.
Afdøde far var [Niels Starup, skifte 3.1.1791 lbnr.1362].

1553 Calle Pedersen på Sønderho. 29.11.1794, no.109.
E: Anne Nielsdatter. LV: hans Jessen Jepsen på Sønderho. B:
1) Niels Callesen Pedersen 31
2) Mette Callesdatter 19.

1554 Malene Nielsdatter i Dørup i Ovtrup sogn. 1.12.1794, no.110.
E: Morten Madsen. B:
1) Niels Mortensen 15
2) Johanne Cathrine Mortensdatter 12
3) Karen Mortensdatter 10
4) Niels Mortensen 6
5) Karen Mortensdatter 3
6) Oluf Mortensen 1.
FM: Niels Hansen i Allerslev.

1555 Niels Christensen i Bollesager. 9.4.1794, no.111.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Sørensen i Rørkær. B:
1) Niels Nielsen 11
2) Christen Nielsen 4.
FM:
1 mosters mand Hans Nielsen i Jerne
2 mosters mand Niels Sørensen i Måde.

1556 Karen Andersdatter på Mandø. 10.3.1794, no.112.
E: Bonde Jørgensen. B:
1) Jørgen Bondesen 1½.
FM: Anders Lambertsen på Mandø.

1557 Mette Nielsdatter på Sønderho. 13.12.1794, no.113.
E: Hansen Pedersen.
Testamente af 24.7.1780. A:
1) bror Mads Nielsen 38, skoleholder
2) søster Kirsten Nielsdatter, [skifte 1.2.1783 lbnr.1008]. E: Hans Knudsen Jepsen. B:
a Anne Hansdatter, [skifte 30.11.1792 lbnr.1442]. E: Niels Antonsen Hansen på Sønderho. 1B:
1 Jeppe Nielsen 3
b Karen Hansdatter, død. E: Peder Hansen Ibsen på Sønderho. 1B:
1 Hans Pedersen 9 uger
c Niels Hansen 16.

1558 Jes Jessen nørom ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.12.1794, no.114.
E: Anne Sørensdatter. LV: Niels Hansen Pedersen ved Odden. B:
1) Maren Jesdatter g.m. Hans Nielsen Ellens, sejlmager på stedet
2) Karen Jesdatter g.m. Jens Sørensen Esbjerg i Nordby sogn
3) Mette Jesdatter 22
4) Jes Jessen 19.
FM: Søren Andersen Fanninger ved Odden.

1559 Anne Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 22.12.1794, no.115.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Morten Hansen 17
2) Laurids Hansen 13.
FM: morbror Anders Mortensen i Nordby sogn.

1560 Søren Christensen Spangsbjerg og hustru Mette Sørensdatter i Uglvig, der begge lever og går på aftægt. 27.12.1794, no.116. B:
1) Ingeborg Sørensdatter g.m. Niels Thomsen i Novrup
2) Christen Sørensen i Novrup
3) Edel Sørensdatter g.m. Niels Madsen i Veldbæk
4) Hans Sørensen i Måde
5) Mette Sørensdatter g.m. Christen Christensen i Strandby
6) Karen Sørensdatter g.m. Frands Hansen i Solbjerg
7) Søren Sørensen i Hjerting
8) Morten Sørensen i Uglvig.

1561 Maren Hansdatter i Astrup i Brøndum sogn. 29.9.1794, no.117.
E: Hans Mortensen. B:
1) Karen Hansdatter 11
2) Anne Cathrine Hansdatter 8
3) Hans Hansen 6
4) Morten Hansen 4
5) Niels Hansen 1½.
FM:
1 farbror Jeppe Mortensen i Torum
2 mors halvbror Søren Hansen i Guldager.


Ribe stiftamt
Ikke indførte konceptskifter
afsluttet 1795
No.118-186
B 9 - 1226

1562 Karen Hansdatter på Sønderho. 12.12.1794, no.118.
E: Peder Hansen Ibsen. B:
1) Hans Pedersen 9 uger.
FM: morfar Hans Knudsen Jepsen på Sønderho.
Arv efter afdødes mor Kirsten Nielsdatter, skifte 1.2.1783 lbnr.1008.

1563 Jens Nielsen Frandsen den yngre på Sønderho. 6.1.1795, no.119.
A:
1) mor Mette Nielsdatter, enke efter Niels Madsen Frandsen, [skifte 27.1.1789 lbnr.1222]
2) bror Niels Nielsen Frandsen 33
3) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Jes Hansen Pedersen
4) bror Jens Nielsen Frandsen 28
5) bror Mads Nielsen Frandsen 26
6) søster Anne Nielsdatter 12
Fars første ægteskab med [Dorthe Jensdatter, skifte 25.9.1760 lbnr.374]. B:
7) halvbror Mads Nielsen Frandsen 43
8) halvsøster Anne Nielsdatter, [skifte 8.12.1790 lbnr.1328], var g.m. Poul Thomsen på Sønderho. 3B:
a Kirsten Poulsdatter 17
b Thomas Poulsen 13
c Dorthe Poulsdatter 9.

1564 Anne Jensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 17.1.1795, no.120.
E: Niels Hansen Madsen.
Testamente af 3.12.1772. A:
1) bror Las Jensen 63
2) bror Jes Jensen [Rødgaard] 62
3) bror Morten Jensen [Rødgaard, skifte 8.10.1787 lbnr.1162]. 4B:
a Jens Mortensen Rødgaard 28
b Anne Mortensdatter 20
c Kirsten Mortensdatter 18
d Margrethe Mortensdatter 17.
4) søster Margrethe Jensdatter, [skifte 18.1.1775 lbnr.740, var g.m. Morten Mortensen Rødgaard]. 1B:
a Kirsten Mortensdatter g.m. Mads Nielsen Christensen i Renderne
5) søster Johanne Jensdatter, død. 5B:
a Anne Jesdatter 30
b Morten Jessen Rødgaard 29
c Kirsten Jesdatter g.m. Jens Pedersen Clausen i Nørby
d Ellen Jesdatter 22
e Margrethe Jesdatter 20
6) halvbror Hans Lassen, død. 5B:
a Hans Hansen Lassen 46, i Ostindien
b Jens Hansen Lassen 31
c Kirsten Hansdatter g.m. Calle Lauridsen i Byen
d Karen Hansdatter g.m. Søren Andersen i Byen
e Anne Hansdatter g.m. Anders Andersen i Renderne
7) halvsøster Karen Lasdatter, [skifte 30.1.1786 lbnr.1103]. 7B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Anders Hansen Andersen ved møllerne
b Voldborg Hansdatter g.m. Jens Sørensen i Nørby
c Mette Hansdatter g.m. Søren Mathiassen i Byen
d Ellen Hansdatter 43
e Las Hansen 38
f Jens Hansen 36
g) Anne Hansdatter g.m. Peder Hansen i Renderne
8) halvsøster Anne Lasdatter, [skifte 13.6.1782 lbnr.988]. 3B:
a Claus Pedersen Clausen 41
b Jens Pedersen Clausen 36
c Dorthe Pedersdatter g.m. Jørgen Andersen ved møllerne i Nordby sogn.

1565 Niels Sørensen Regitz ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 27.11.1793, no.121.
E: Dorthe Clausdatter. LV: Anker Sørensen ved Odden. B:
2) Ellen Nielsdatter, enke efter Hans Hansen Jessen, [skifte 26.1.1792 lbnr.1499]
3) Karen Nielsdatter 45
4) Mette Nielsdatter g.m. Jens Pedersen Rødhus
5) Claus Nielsen Regitz 35
6) Hans Nielsen Regitz 33
7) Søren Nielsen Regits, [skifte 15.12.1790 lbnr.1331]. 3B:
a Maren Sørensdatter 10
b Dorthe Sørensdatter 7
c Ellen Sørensdatter 4.
Første ægteskab med Ellen Mathiasdatter, [skifte 8.2.1745 lbnr.82]. B:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Anders Nielsen Fanninger.

1566 Dorthe Cathrine Mortensdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 21.1.1795, no.122.
E: Morten Hansen Toft. B:
1) Hans Mortensen 12 uger.
FM: morfar Morten Pedersen Terkildsen, sognefoged i Nordby sogn.

1567 Ellen Jesdatter på Sønderho. 17.9.1794, no.123.
Enke efter Hans Jensen Poulsen, [skifte 8.2.1782 lbnr.982]. A:
1) bror Peder Jessen 66 ved svigersøn Sonnich Pedersen
2) søster Karen Jesdatter, død. 1B:
a Jes Hansen 36, smed
3) halvsøster Mette Jensdatter g.m. [Hans Nielsen Jessen, skifte 17.3.1778 lbnr.850]. 6B:
1) Niels Hansen Jessen 49
2) Kirsten Hansdatter g.m. Hans Thomsen Kromand
3) Edel Hansdatter g.m. Jeppe Nielsen Thomsen
4) Frederik Hansen Jessen, [skifte 25.8.1780 lbnr.934]. 1B:
a Mette Frederiksdatter 20
5) Mads Hansen Jessen 37
6) Jens Hansen Jessen 35.

1568 Niels Mathiassen, skipper ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 10.9.1794, no.124.
E: Karen Mortensdatter. LV: far Morten Hansen Oldefar i Nordby sogn. A:
1) bror Hans Mathiassen over 50 i Byen i Nordby sogn
2) søster Anne Mathiasdatter over 50
3) bror Jens Mathiassen, død. 2B:
a Anne Jensdatter 21
b Mathias Jensen 6
4) søster Mette Mathiasdatter, [skifte 13.12.1780 lbnr.927]. 1B:
a Mette Mortensdatter 16.

1569 Hans Jensen Poulsen den yngre på Sønderho. 16.9.1794, no.125.
E: Kirsten Pedersdatter. A:
1) mor Johanne Jesdatter, enke efter Jens Jensen Poulsen, [skifte 18.5.1784 lbnr.1063]
2) Mette Jensdatter g.m. Jes Jensen Sonnichsen
3) Jes Jensen Poulsen 40
4) Jens Jensen Poulsen den yngre, død. 1B:
a Johanne Jensdatter 19.

1570 Else Madsdatter i Hjerting i Guldager sogn. 28.1.1795, no.126.
Enke efter Jens Hansen. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Jørgen Tranberg, købmand i Varde
2) Anne Jensdatter, død, var g.m. Peder Hebo i Hjerting. 1B:
a Anne Else Pedersdatter 16
3) Ingeborg Jensdatter g.m. Andreas Peder Bagger i Hjerting
4) Karen Jensdatter, død, var g.m. Nikolaj Holm, skipper. 1B:
a Ellen Marie Kirstine 7
5) Kirsten Jensdatter 31, der ægter Søren Jessen, skipper i Hjerting
6) Anne Margrethe Jensdatter 22.

1571 Laurids Nielsen Mathiassen ved møllerne i Nordby sogn på Fanø. 7.2.1795, no.127.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mathias Pedersen den yngre i Nordby sogn. B:
2) Peder Lauridsen 23
3) Niels Lauridsen 19
4) Mathias Lauridsen 15
5) Kirsten Lauridsdatter 13.
Første ægteskab med Ellen Mortensdatter, [skifte 23.11.1767 lbnr.567]. B:
1) Maren Lauridsdatter, enke efter Søren Ibsen ved Odden.

1572 Kirsten Nielsdatter i Store Darum. 18.2.1795, no.128.
E: Jens Sørensen Graversen. B:
1) Sidsel Jensdatter 18
2) Niels Jensen 14.
FM:
1 farbror Hans Sørensen i Terpager
2) morbror Thomas Nielsen i Lille Darum.

1573 Søren Christensen, røgter i Store Darum. 18.2.1795, no.129.
E: Mette Andersdatter. LV: Mads Jensen i Store Darum. B:
1) Christen Sørensen 37
2) Anne Sørensdatter 34
3) Christen Sørensen den yngre 25
4) Karen Sørensdatter 23
5) Maren Sørensdatter 21.
FM:
1 Oluf Andersen i Store Darum
2 Christen Andersen i Store Darum
3 Frands Jepsen i Store Darum.

1574 Kirsten Hansdatter Thomsen, ugift på Sønderho. 1.12.1794, no.130.
A:
1) bror Niels Hansen Thomsen 73, på Sønderho
2) bror Thomas Hansen Mathiassen, død. 3B:
a Hans Thomsen den ældre 54, på Sønderho
b Hans Thomsen den yngre, [skifte 9.8.1793 lbnr.1480]. 3B:
1 Niels Hansen 11
2 Thomas Hansen 6
3 Jens Hansen 2
c Maren Thomasdatter g.m. Jens Nielsen Callesen på Sønderho
3) søster Mette Hansdatter Thomsen g.m. Sonnich Jepsen på Sønderho.

1575 Søren Andersen i Alslev i Ovtrup sogn. 24.2.1795, no.131.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Jensen Kølle i Bækhus. B:
1) Anders Sørensen 10.
FM: morbror Niels Thomsen i Nørlund i Lunde sogn.

1576 Claus Andersen, styrmand ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.12.1793, no.132.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen Clausen i Nordby sogn. B:
1) Mette Clausdatter 2.
FM: farbror Jørgen Andersen ved Odden.

1577 Maren Christensdatter i Jernved. 28.3.1795, no.133.
E: Mads Jepsen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Christen Pedersen 27
2) Mette Øllegaard Pedersdatter 20
3) Johanne Pedersdatter 18.
FM:
1 Peder Andersen i Gredsted
2 Jacob Thomsen i Gredsted.

1578 Oluf Jensen Hark i Nørre Hebo i Janderup sogn. 4.4.1795, no.134.
E: Helene Christensdatter. B:
1) Maren Olufsdatter i Vester Linnet i Gram sogn
2) Kirsten Olufsdatter forlovet med Lorents Hansen i Vester Linnet
3) Jens Olufsen 16.
FM:
1 Peder Thomsen i Vester Linnet
2 Nis Thomsen i Vester Linnet.

1579 Dorthe Jensdatter i Bryderupgård, udflyttet fra Nyby i Læborg sogn. 17.4.1795, no.135.
E: Søren Sørensen. A:
1) mor Anne Cathrine Christensdatter g.m. Hans Nielsen i Rødebæk [i Tinglev sogn?]
2) bror Christen Jensen i Bobøl i Føvling sogn, død. 2B:
a Anne Cathrine Christensdatter 19
b Jens Christensen 9
3) søster Maren Jensdatter g.m. Jens Christiansen i Vester Holmhus i Læborg sogn
4) søster Karen Jensdatter i Rødding.

1580 Christiane Knudsdatter i Sejstrup. 18.4.1795, no.136.
E: Peder Jensen Rask. B:
1) Maren Pedersdatter 9
2) Jens Pedersen 5.
FM: morfar Knud Pedersen i Sejstrup.

1581 Jes Jensen i Tobøl. 8.5.1795, no.137.
E: Anne Lauridsdatter. LV: LV: Frands Lauridsen i Tarm. B:
1) Jens Jessen 21
2) Laurids Jessen 19
3) Peder Jessen 16
4) Niels Jessen 13
5) Maren Jesdatter 10
6) Frands Jessen 7.
FM:
1 Thomas Thomsen i Sædding
2 farbror Jeppe Jensen i tarm.

1582 Anne Cathrine Mathiasdatter i Stavsø i Henne sogn. 6.2.1795, no.138.
E: Jes Hansen. A:
1) bror Niels Mathiassen i Aventoft syd for Tønder, død. 2B: en søn og en datter
2) bror Laurids Mathiassen i Kastkær i Lunde sogn
3) søster Maren Mathiasdatter i Vilstrup sogn ved Haderslev
4) søster Karen Mathiasdatter på Herningsholm gods i Hammerum herred
5) søster Karen Mathiasdatter g.m. Jens Jensen, skomager i Dyreby i Henne sogn.

1583 Søren Hansen Lambertsen i Store Darum. 21.5.1795, no.139.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Christensen i Store Darum. B:
1) Kirsten Sørensdatter 3 mdr.
FM: oldefar Hans Jensen Lambertsen.

1584 Christen Nielsen Lauridsen i Kærup. 22.5.1795, no.140.
E: Johanne Bakkensdatter. LV: Christensen Bakkensen i Tarp i Billum sogn. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Anders Christensen i Kærup
2) Bakken Christensen 20
3) Anne Marie Christensdatter 16
4) Niels Christensen 15
5) Maren Christensdatter 12
6) Anne Cathrine Christensdatter 6.
FM:
1 farbror Laurids Nielsen i Billum Tarp
2 Niels Hansen i Billum Tarp.

1585 Margrethe Hansdatter i Vilslev. 22.5.1795, no.141.
E: Søren Hansen Slot. B:
1) Hans Sørensen 6
2) Esther Sørensdatter 4.
FM:
1 Hans Mortensen Hillerup i Vilslev
2 Johan Pedersen i Vilslev.

1586 Jesper Jensen og hustru Bodil Jespersdatter i Kirkeby i Roager sogn. 30.5.1795, no.142.
B:
1) Mette Marie Jespersdatter 32 g.m. Simon Hansen i Ulf mølle
2) Jes Jespersen 29 i Øster Obling
3) Maren Jespersdatter 26
4) Mette Kirstine Jespersdatter 24
5) Marie Jespersdatter 21
6) Laurids Jespersen 20
7) Adser Jespersen 14½.
FM:
1 morbror Jens Lassen i Rejsby
2 Jes Pedersen i Kirkeby
3 Niels Bondesen i Øster Obling
4 Troels Andersen i Kirkeby
5) Hans Hansen i Kirkeby.

1587 Karen Jensdatter på Sønderho. 9.6.1795, no.143.
E: Niels Hansen Jerne. B:
3) Johanne Nielsdatter 7.
FM: Niels Nielsen, skoleholder på Sønderho.
Første ægteskab med Jes Nielsen Thomsen, [skifte 19.3.1774 lbnr.754]. B:
1) Niels Jessen 24.
Andet ægteskab med Mikkel Sonnichsen, [skifte 17.2.1783 lbnr.1065]. B:
2) Jes Mikkelsen 16.
FM: farbror Jes Sonnichsen på Sønderho.

1588 Hans Sørensen i Hunderup. 10.7.1795, no.144.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Terkild Lauridsen i Lille Darum. B:
1) Søren Hansen 13
2) Laurids Hansen 6
3) Maren Hansdatter 3
4) Johanne Marie Hansdatter 5 uger.
FM:
1 Jens Sørensen i Skast
2 Niels Hell i Hunderup
3 Mathias Pedersen i Store Darum
4) Jes Nielsen i Tømmerby.

1589 Niels Knudsen i Jerne. 17.7.1795, no.145.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Jes Hansen i Skølvad. B:
2) Christen Nielsen 8
3) Karen Nielsdatter 4
4) Laurids Nielsen 6 mdr.
FM:
1 morbror Anders Christensen i Hillerup
2 Jørgen Christensen Frandsen i Jernved
3 Jørgen Christensen i Jernvedlund.
Af første ægteskab B:
1) Knud Nielsen 27.

1590 Christen Bertelsen i Øse. 10.8.1795, no.146.
E: Else Andersdatter. LV: [Hans] Hjerrild, præst i Øse og Næsbjerg. B:
1) Birthe Cathrine Christensdatter g.m. Mads Nielsen i Næsbjerg
2) Else Kirstine Christensdatter 15
3) Kirsten Christensdatter 11.
FM:
1 Hans Johansen i Øse
2 Jens Christian Pedersen, degn i Øse.

1591 Dorthe Cathrine Nielsdatter i Holleskov i Føvling sogn. 10.8.1795, no.147.
E: Hans Jørgensen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 6
2) maren Hansdatter 3.
FM: morbror Poul Nielsen i Carlslund.

1592 Søren Jørgensen i Janderup. 17.8.1795, no.148.
Enkemand efter [Gertrud Henningsdatter, skifte 10.4.1794 lbnr.1523]. B:
1) Jens Sørensen 28
2) Karen Sørensdatter 25.
FM: farbror Bent Jørgensen i Janderup.

1593 Jeppe Kjeldsen i Astrup i Brøndum sogn. 7.7.1794, no.149.
Enkemand efter Anne Hansdatter, skifte Ribe Hospital 19.9.1789 lbnr.388, (skifte vedlagt). B:
1) Anne Jepsdatter 9.
FM: farbror Peder Kjeldsen i Gredsted.

1594 Maren Hansdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 2.6.1795, no.150.
E: Hans Sørensen Lauridsen. A:
1) bror Jens Hansen Pedersen 24
2) søster Anne Hansdatter 22
3) søster Mette Hansdatter 18.
FM: Søren Gregersen ved odden.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Peder Hansen Clausen ved Odden
2 enkemandens mor Lisbeth Nielsdatter ved Odden.

1595 Christian Hansen i Hunderup. 10.7.1795, no.151.
E: Else Nielsdatter. LV: Knud Schwartz i Hunderup. B:
6) Niels Christiansen 13
7) Anton Christiansen 11
8) Anne Christiansdatter 9.
FM:
1 Peder Tønnesen i Sejstrup
2 Niels Kragelund i Vilslev.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christiansen 30, i Ajke [i Gørding sogn]
2) Anne Christiansdatter 26, i Ribe
3) Niels Christiansen 24, i Ribe
4) Hans Christiansen 21
5) Bodil Marie Christiansdatter 15, i Hansted sogn ved Horsens.
FM:
1 Eskild Iversen i Hunderup
2 Niels Jensen i Hunderup.

1596 Maren Lambertsdatter i Jerne. 3.3.1795, no.152.
E: Mads Jessen. B:
1) Lambert Madsen 9
2) Bodil Madsdatter 6.
FM: mosters mand Jeppe Christensen i Tobøl i Guldager sogn.

1597 Jeppe Sørensen i Vesterballe i Ho sogn. 28.8.1795, no.153.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Niels Knudsen i Ho. B:
1) Anne Jepsdatter 19
2) Anne Kirstine Jepsdatter 16
3) Mikkeline Jepsdatter 13
4) Søren Jepsen 12
5) Niels Jepsen 10
6) Mette Karine Jepsdatter 8.
FM:
1 Hans Thuesen i Ho
2 Peder Terkildsen i Ho
3 Frands Mortensen i Ho
4 Johannes Christensen i Vesterballe i Ho sogn.

1598 Hans Christian Simonsen i Fruerlundgård på Kærgård Mark. 4.9.1795, no.154.
E: Gunder Andersdatter. LV: Peder Lydiksen Nissen i Kærgård. B:
1) Hans Peder Hansen 21
2) Andreas Hansen 14.
FM: Nis Pedersen i Ørnelund.

1599 Skifte efter skilsmisse i Store Darum i Tjæreborg sogn. 5.9.1795, no.155.
Skifte efter Jochum Andersen og hustru Mette Sørensdatter, efter skilsmissebevilling af 11.7.1795. LV: Peder Christensen.
Arvinger angives ikke.

1600 Testamente i Darum sogn. 1795, no.156.
Testamente af 27.9.1791 for Hans Pedersen og hustru Karen Jacobsdatter i Darum sogn.

1601 Peder Nielsen i Rømhus, udflyttet fra Nyby i Læborg sogn. 16.9.1795, no.157.
E: Birgitte Marie Mathiasdatter. LV: Lauge Madsen i Nørbølling i Læborg sogn. B:
1) Maren Pedersdatter 1.
FM: farbror Laurids Nielsen i Klelund i Lindknud sogn.

1602 Jes Pedersen Bovbjerg, skipper i Hjerting. 11.6.1794, no.158.
E: Anne Hansdatter Hebo, der døde, skifte 23.7.1794. B:
1) Peder Jessen Bovbjerg 12
2) Hans Jessen Hebo 11
3) Anne Jensdatter 9
4) Mette Jesdatter 9.
FM:
1 farbror Søren Pedersen, sognefoged i Bovbjerg
2 morbror Peder Hansen Hebo, skipper i Hjerting
3 fasters mand Christen Hansen i Hjerting.
Bevilling til uskiftet bo af 13.7.1792.

1603 Mette Lukasdatter i Gammelby i Læborg sogn. 18.9.1795, no.159.
E: Niels Sørensen. B:
1) Lukas Nielsen 15 uger.
FM: morbror Christian Lukassen i Gammelby.

1604 Hans Jensen i Tobøl i Guldager sogn. 20.12.1794, no.160.
Enkemand. B:
1) Johanne Hansdatter 27, g.m. Søren Graversen
2) Niels Hansen 23
3) Dorthe Hansdatter 21
4) Anne Cathrine Hansdatter 12.
FM:
1 Jens Clausen i Sædding
2 Andreas Bagge i Hjerting
3 Poul Clausen i Sædding
4 Søren Thomsen i Tobøl.
Aftægt til børnenes mormor Johanne Andersdatter.
Desuden nævnes børnenes svoger Søren Graversen.

1605 Christen Simonsen på Sønderho. 8.11.1794, no.161.
E: Ingeborg Sofie Jensdatter Rasch. LV: svoger Lorents Christian Møller i Nordby sogn på Fanø. A:
1) bror Niels Simonsen, uvist hvor
2) halvbror Christen Nielsen 61, i Allerslev i Ovtrup sogn
3) halvsøster Mette Nielsdatter g.m. Christen Jepsen i Sædding i Nebel sogn
4) halvsøster Maren Simonsdatter gift i Lintrup i Holsted sogn.

1606 Mette Thuesdatter, ugift ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 2.1.1795, no.162.
A:
1) søskendebarn Anne Gregersdatter 79
2) søskendebarn Gregers Sørensen Møller, [skifte 3.6.1765 lbnr.538]. 4B:
a Lene Gregersdatter g.m. Eskild Nielsen
b Søren Gregersen Møller 62 i Nordby
c Maren Gregersdatter g.m. Christen Jepsen
d Karen Gregersdatter, [skifte 23.11.1780 lbnr.992, var g.m. Andreas Nielsen Smed]. 2B:
1 Gregers Andreassen 22
2 Anne Andreasdatter 20
3) søskendebarn Peder Nielsen Gregersen, [skifte 23.12.1758 lbnr.334]. 2B:
a Mette Pedersdatter g.m. Søren Madsen den ældre
b Mette Pedersdatter 60
4) søskendebarn Maren Hansdatter, død, var g.m. Niels Hansen, tømrer. 1B:
a Hans Nielsen, tømrer 59
5) søskendebarn Lene Sørensdatter, død, var g.m. [Anders Nielsen Hollænder, skifte 19.11.1751 lbnr.214]. 1B:
2) bror Anders Andersen Hollænder 51.

1607 Søren Ibsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 3.3.1795, no.163.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Nielsen Grethes ved Odden. B:
1) Lene Marie Sørensdatter 2.
FM: Niels Mortensen Ellens ved Odden.

1608 Mette Nielsdatter i Lustrup. 7.10.1795, no.164.
E: Jens Pedersen.
Første ægteskab med Hans Lauridsen. B:
1) Bertel Hansen 15
2) Maren Hansdatter 11
3) Bodil Marie Hansdatter 8
4) Johanne Marie Hansdatter 5.
FM:
1 Hans Nielsen i Lustrup
2 Christen Nielsen i Råhede
3 Christen Lauridsen i Tved.

1609 Anne Andersdatter i Øster Debel i Lunde sogn. 19.10.1795, no.165.
E: Hans Madsen. B:
1) Karen Hansdatter 20
2) Anders Madsen 18
3) Mads Madsen 15
4) Christian Madsen 11.
FM: morbror Christen Andersen i Vejrs.

1610 Else Pedersdatter, ugift i Vester Vedsted. 1.4.1795, no.166.
A:
1) brorsøn Gregers Hans Christiansen 37, i Gunderup
2) søstersøn Peder Knudsen 46, i Vester Vedsted
3) halvsøsters søn Jens Knudsen 38, i Vester Vedsted
4) halvsøsters søn Søren Knudsen 36, på Lund mark
5) halvsøsters søn Jacob Knudsen 32, i Kragelund
6) halvsøsters søn Peder Hansen Knudsen, død. 2B:
a Anne Cathrine Pedersdatter 5, på Lund mark
b Peder Hansen 2, hos mor i Rurup i Branderup sogn
7) halvsøsters datter Mette Knudsdatter g.m. Niels Thomsen i Vester Vedsted.

1611 Maren Nielsdatter på Blåvand. 14.9.1795, no. 167.
E: Hans Hansen. A:
1) halvbror Christen Christensen i Tane
2) halvsøster Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jesper Jensen Præst på Rømø.

1612 Anne Madsdatter på Sønderho. 10.7.1795, no.168.
E: Peder Jensen Knudsen. A:
1) far Mads Antonsen Madsen
2) søster, død. 1B:
a Anne Madsdatter 15.
FM: farbror Niels Antonsen på Sønderho.

1613 Peder Andersen, ugift i Jernved. 17.7.1795, no.169.
A:
1) mor Margrethe Nielsdatter. LV: Switzer, kontrollør i Gredstedbro
2) bror Niels Andersen 31
2) søster Maren Andersdatter 23
3) søster Anne Marie Andersdatter 22
4) søster Margrethe Andersdatter 20
5) bror Christen Andersen 16.
FM:
1 farbror Christen Pedersen i Gredsted
2 Anders Nielsen i Gredsted
3 Jørgen Nielsen i Jernved.

1614 Anders Nielsen i Øster Vedsted. 11.8.1795, no.170.
E: Maren Rasksdatter. LV: Peder Rask i Store Darum. B:
3) Jens Andersen 15
4) Kirsten Andersdatter 12
5) Rask Andersen 10
6) Christen Andersen 8
7) Anders Andersen 6
8) Laurids Andersen 2.
Af første ægteskab B:
1) Karen Andersdatter g.m. Knud Nielsen i Varming
2) Niels Andersen 28.

1615 Karen Jesdatter i Hjortlund. 24.5.1794, no.171.
Enke efter Peder Jørgensen.
Første ægteskab med Laurids Mikkelsen i Gørding mølle. B:
1) Mikkel Lauridsen i Holland
2) Jes Lauridsen i Holland
3) Inger Lauridsdatter i Tønder
4) Margrethe Lauridsdatter g.m. Johan Jacob Dinesen, hattemager i Tønder
5) Karen Lauridsdatter i Kloster, enke efter Bent Møller.
Andet ægteskab med Thøger Pedersen, død 1777. B:
6) Peder Thøgersen
7) Nis Thøgersen i Brændstrup i Rødding
8) Bertel Thøgersen i Hjortvad
9) Margrethe Thøgersdatter g.m. Niels Pedersen i Hedegård.

1616 Hans Pedersen Terkildsen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 20.11.1795, no.172.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Nielsen Poulsen ved Odden. B:
2) Hans Hansen Terkildsen 12.
FM: farbror Morten Pedersen Terkildsen, sognefoged ved Odden.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, [skifte 31.8.1781 lbnr.962]. B:
1) Peder Hansen 17.

1617 Maren Christensdatter i Jernved. 21.11.1795, no.173.
E: Anders Sørensen. B:
1) Christen Andersen 22
2) Jeppe Andersen 14
3) Søren Andersen 11
4) Mette Marie Andersdatter 4
5) Anne Margrethe Andersdatter 6 mdr.
FM: Jørgen Christensen i Jernved.

1618 Anders Pedersen i Vittrup i Lindknud sogn. 12.6.1795, no.174.
E: Maren Sørensdatter. LV: [Conrad Daniel] Kofoed i Præstkær, præst i Brørup og Lindknud. B:
1) Peder Andersen 17
2) Søren Andersen 14
3) Marie Kirstine Andersdatter 9
4) Niels Andersen 6
5) Anne Andersdatter 3.
FM: Christen Jensen i Vittrup.

1619 Johanne Knudsdatter i Mejlby i Farup sogn. 5.12.1795, no.175.
E: Terman Sørensen. B:
1) Knud Hansen Termansen 15
2) Anne Termansdatter 7
3) Anne Termansdatter 5.
FM: morbror Peder Knudsen i Kærbøl.

1620 Niels Pedersen i Sejstrup. 11.12.1795, no.176.
E: Inger Jensdatter. LV: Jens Smed i Kikkenborg. B:
1) Kirsten Nielsdatter 4½
2) Maren Nielsdatter 2½
3) Peder Nielsen 1½
4) Jens Nielsen 3 mdr.
FM:
1 Christen Pedersen i Vilslev
2 Villads Frandsen, møller i Jested mølle
3 Nis Pedersen i Ørnelund
4 Søren Hansen Vejrup i Store Darum.

1621 Maren Nielsdatter i Jernvedlund. 12.12.1795, no.177.
E: Hans Hansen. A:
1) bror, død. 5B:
a Niels Jensen 35, i Bækbølling
b Anders Jensen 31, i Nørbølling
c Jens Jensen 22, i Bækbølling
d Anne Jensdatter g.m. Peder Lauridsen i Baslund i Hygum sogn
e Maren Jensdatter 19.
FM: Mogens Nielsen i Føvling sogn.

1622 Jens Hansen Frederiksen den ældre på Sønderho. 18.4.1795, no.178.
E: Mette Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Lassen på Sønderho. A:
1) mor Karen Jensdatter, enke efter far Hans Hansen Frederiksen den ældre, [skifte 23.3.1790 lbnr.1326]
2) bror Mads Hansen Frederiksen 24
3) søster Karen Hansdatter Frederiksen 20
4) bror Jens Hansen Frederiksen den yngre 18.
Fars første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 7.5.1760 lbnr.366]. B:
5) halvbror Hans Hansen Frederiksen den yngre 36.

1623 Christen Spangsbjerg i Alslev. 22.8.1794, no.179.
E: Barbara Pedersdatter. B:
1) Anne Christensdatter 9
2) Niels Christensen Spangsbjerg 3½.
FM: Søren Christensen i Uglbjerg.

1624 Niels Hansen Clausen, skipper ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 18.12.1795, no.180.
E: Mette Mathiasdatter den yngre. LV: svoger Niels Hansen Toft ved Odden. B:
1) Mathias Nielsen Clausen 12.
FM: morbror Søren Mathiassen Ting ved Odden.

1625 Else Nielsdatter i Askov i Malt sogn. 4.2.1795, no.181.
Enke efter Niels Nielsen. B:
1) Niels Nielsen i Vejen
2) Ingeborg Nielsdatter, død, var g.m. Jens Jensen i Askov. 2B:
a Anne Jensdatter 15
b Niels Jensen 12.

1626 Niels Jørgensen i Nebel. 22.10.1795, no.182.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Lauridsen i Nebel. A:
1) bror Andreas Jørgensen 35, uvist hvor
2) søster Kirsten Jørgensdatter, enke i Nebel ved søn Niels Christensen i Nebel
3) søster Marie Jørgensdatter på Føhr, enke efter Schreiner.

1627 Sille Mortensen i Rovst. 29.10.1795, no.183.
E: Mette Marie Nielsdatter. LV: Hans Thomsen i Rovst. B:
1) Christoffer Sillesen 10
2) Christine Marie Sillesdatter 5
3) Anne Marie Sillesdatter 2.
FM: Christoffer Nielsen i Rovst.

1628 Søren Hansen i Solbjerg i Skast sogn. 26.11.1795, no.184.
E: Maren Pedersdatter. LV: Frands Hansen i Voldbjerg. B:
1) Kirsten Sørensdatter 11
2) Peder Sørensen 7
3) Hans Sørensen 5
4) Frands Sørensen 1½.
FM:
1 farbror Hans Hansen den ældre i Lille Darum
2 fasters mand Josef Christensen i Allerup.

1629 Marie Christensdatter i Kærbøl. 17.9.1795, no.185.
A:
1) bror Andreas Christensen, skoflikker i Husum
2) søster, død. 1B:
a Margrethe Cecilie Elisabeth Dehn g.m. Johan Poul Gutmann i Altona.

1630 Andreas Fich, kontrollør i Foldingbro. 2.10.1794, no.186.
E: Sofie Irgens. LV: Buch, tolder. B:
1) Christian Frederik Fich i København
2) Anne Marie Fich.
FM: Knud Lyhne.Ribe stiftamt
Ikke indførte konceptskifter
afsluttet 1796
No.187-226
B 9 - 1227

1631 Søren Johansen i Stens [i Hjortlund sogn]. 4.1.1796, no.187.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Jes Jensen i Plovstrup. B:
1) Niels Sørensen 34, i Carlslund
2) Kirsten Sørensdatter 24
3) Dorthe Sørensdatter 23
4) Inger Sørensdatter 21
5) Johan Sørensen 18
6) Anne Sørensdatter 14
7) Karen Sørensdatter 10
8) Maren Sørensdatter 10.

1632 Jørgen Bjørn på Hannevanggård i Billum sogn. 11.6.1795, no.188.
Enkemand efter [Anne Cathrine Hallum, skifte Varde 8.3.1783 lbnr.274]. B:
4) Anne Margrethe Bjørn g.m. Elring, landmåler i Hjerting
5) Mette Bjørn, [død Alslev 4.8.1791], var g.m. Anders Møller [Abrahamsen] Jessen, præst i Alslev og Hostrup, [begravet 7.5.1792]. 2B:
a Mette Cathrine Jessen 7, på Store Hebo
b Anne Cathrine Jessen 6, på Hannevanggård
6) Søren Hallum Bjørn 28, på Hannevanggård
7) Claus Guldager Bjørn 25, guldsmedesvend i Haderslev
8) Niels Christian Bjørn 23, på Hannevanggård
9) Jens Hallum Bjørn 22, snedkersvend i Haderslev.
Første ægteskab med [Margrethe Sørensdatter Jessen, skifte Varde 27.5.1763 lbnr.134]. B:
1) Jørgen Bjørn 42, i Grønholt på Sjælland
2) Anne Marie Bjørn g.m. [Peder Severin] Sterm på Hannevanggård
3) Jens Taulov Bjørn35, i udlandet.
Afdøde havde været farver i Varde.

1633 Abelone Jensdatter i Nørre Lintrup. 4.1.1796, no.189.
E: Hans Madsen. B:
1) Jørgen Hansen 20 uger.
FM: morfar Jørgen Hansen.

1634 Mikkel Nielsen på Mandø. 8.8.1795, no.190.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jeppe Hansen Bondesen. B:
1) Maren Mikkelsdatter g.m. Christen Hansen ved far Hans Christensen
2) Niels Mikkelsen 19
3) Anne Kirstine Mikkelsdatter 17
4) Knud Mikkelsen 13
5) Mette Mikkelsdatter 12
6) Nis Mikkelsen 11
7) Bonde Mikkelsen 8
8) Kirsten Mikkelsdatter 6
9) Jes Mikkelsen 1.
FM:
1 Anders Lambertsen
2 Hans Gregersen
3 Laurids Pedersen
4 Knud Hansen Outsen
5 Gregers Hansen
6 Bonde Hansen Baadsen
7 Hans Jensen Knudsen
8 Niels Andersen, alle på Mandø.

1635 Anne Hansdatter på Mandø. 7.12.1795, no.191.
E: Jørgen Hansen. B:
1) Hans Jørgensen 20½
2) Hans Jensen Jørgensen 15½
3) Niels Jørgensen 9
4) Karen Jørgensdatter 8
5) Marie Cathrine Jørgensdatter 7
6) Jens Jørgensen 5.
FM:
1 Niels Andersen
2 Oluf Ibsen
3 Knud Hansen
4 Peder Hansen Simonsen
5 Jens Hansen Guldager
6 Knud Nielsen Fogt, alle af Mandø.

1636 Villads Madsen i Åle i Føvling sogn. 6.1.1796, no.192.
E: Marie Christine Sørensdatter. LV: Peder Christensen i Åle. B:
1) Maren Villadsdatter 18
2) Mette Villadsdatter 17
3) Søren Villadsen 15
4) Søren Villadsen 12
5) Karen Villadsdatter 8
6) Lene Marie Villadsdatter 4.
FM:
1 farbror Eskild Madsen i Nørbølling
2 farbror Knud Madsen
3 farbror Laurids Madsen.

1637 Anton Hansen Jessen, ugift på Sønderho. 11.1.1796, no.193.
A:
1) mor Karen Andersdatter, enke efter far Hans Jessen Mathiassen, skifte 27.2.1787 lbnr.1145
2) bror Anders Hansen Jessen 33
3) bror Thomas Hansen Jessen 31
4) bror Hans Hansen Jessen 25
5) bror Jes Hansen Jessen 12.
FM: Thomas Hansen Jessens svigerfar Jes Antonsen Madsen.

1638 Karen Madsdatter Ibsen, ugift på Sønderho. 12.1.1796, no.194.
A:
0) forældre Mads Hansen Ibsen, skifte 1.11.1777 lbnr.839 og Mette Pedersdatter
1) søster Anne Madsdatter Ibsen 56
2) bror Hans Madsen Ibsen 51
3) søster Sidsel Madsdatter g.m. Hans Hansen Fischer
5) søster Maren Madsdatter g.m. Hans Madsen Uldal, alle på Sønderho.

1639 Jens Mathiassen Schmidt, skipper på Sønderho. 13.1.1796, no.195.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jes Andersen Madsen på Sønderho. B:
1) Kirsten Jensdatter 8
2) Mette Jensdatter 30 uger.
FM:
1 farbror Morten Mathiassen på Sønderho
2 morbror Hans Sørensen Jessen på Sønderho.

1640 Jens Terkildsen, ugift i Kærbøl. 23.4.1795, no.196.
A:
1) far Poul på Pelworm, senere i Flensborg, nu uvist hvor.

1641 Claus Salomonsen i Åsted i Kvong sogn. 1.2.1796, no.197.
E: Anne Christensdatter. B:
3) Karen Clausdatter 13
4) Salomon Clausen 9
5) Christen Clausen 6.
FM:
1 Adam Henrik Christensen i Åsted
2 Laurids Lund
3 Jens Christensen i Nørre Bork.
Første ægteskab med Karen Hansdatter. B:
1) Maren Clausdatter 28
2) Voldborg Clausdatter g.m. Laurids Christensen Lund i Åsted.

1642 Karen Pedersdatter Hebo i Hjerting. 11.8.1795, no.198.
E: Jens Bloch. A:
1) bror Tønnes Pedersen Hebo, død. 5B:
a Peder Tønnesen, vanvittig, i Hjerting
b Hans Tønnesen, uvist hvor
c Hans Frandsen Tønnesen 19, i Emmerlev sogn
d Anne Tønnesdatter g.m. Laurids Skomager på Brøndum slot i Brøndum sogn
e Anne Kirstine Tønnesdatter i Emmerlev
2) bror Hans Pedersen Hebo, død. 2B:
a Peder Hebo, kromand i Grindsteddal i Grindsted sogn
b Anne Hansdatter, død, var g.m. Jes Pedersen Bovbjerg, skipper i Hjerting, [skifte 11.6.1794 lbnr.1602]. 3B:
1 Peder Jessen Bovbjerg 12
2 Hans Jessen Hebo 10
3 Mette Jesdatter 8
3) bror Peder Pedersen Hebo, død. 3B:
a Peder Christian Pedersen 18
b Søren Pedersen 13
c Anton Pedersen 7
4) søster Anne Pedersdatter Hebo g.m. Peder Thomsen i Brede.

1643 Laurids Joensen i Øster Oksby. 7.3.1796, no.199.
E: Mette Juulsdatter. LV: Johan Juulsen i Nørre Oksby. B:
1) Mette Lauridsdatter 7½.

1644 Karen Hansdatter i Byen i Nordby sogn på Fanø. 23.3.1796, no.200.
E: Søren Andersen.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1796.

1645 Hans Schmidt, birkedommer i Frøstrup. 31.3.1796, no.201.
E: Karen Sofie Fogh.
Bevilling til uskiftet bo af 30.11.1781.

1646 Jens Clausen i Sadderup i Skast sogn. 2.4.1796, no.202.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Niels Christensen i Hygum. B:
1) Claus Jensen 20
2) Karen Jensdatter 18
3) Anne Marie Jensdatter 14
4) Christen Jensen 12
5) Hans Jensen 6.
FM:
1 farbror Poul Clausen i Lund i Skast sogn
2 fasters mand Laurids Jensen i Andrup
3 fasters mand Jørgen Hansen i Sadderup
4 fasters mand Hans Christensen i Lund.

1647 Søren Mortensen, der lever i Spøttrup [i Sneum sogn]. 1.4.1796, no.203.
Enkemand efter [Maren Frandsdatter], skifte 20.11.1793. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Peder Andersen Tranbjerg, værtshusmand i Ribe
2) Maren Sørensdatter 35
3) Morten Sørensen 33.

1648 Carl Henrik Ferdinand Lemky, kaldt Carl Christensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 30.11.1795, no.204.
A:
1) mor Elisabeth Hedvig Blekinge i Rendsborg, enke efter afdødes far Carl Christian Lemky, sergent i det falsterske regiment
2) søster Anne Frederikke Caroline Lemky g.m. Johan Peder Ohl i Rendsborg
3) søster Christiane Louise Filippine Lemky i Rendsborg.
Afdøde døde 6.1.1795 som matros på rejse til Kristiansand i Norge.

1649 Peder Buch, tolder i Foldingbro. 1796, no.205.
E: Magdalene Foersum. LV: Lautrup.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1796.

1650 Gynther Didrik Zeuthen, toldkasserer i Hjerting. 7.3.1795, no.206.
E: Mette Hedvig. LV: Stockmann, inspektør. B:
1) Anne Johanne Gynthersdatter 24
2) Karen Antonie Gynthersdatter 9.
FM: Andreas Bagge, fuldmægtig i Hjerting.

1651 Anne Mathiasdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 23.4.1796, no.207.
E: Jens Jensen Clausen den ældre. A:
1) bror Niels Mathiassen 43, i Nordby sogn
2) søster Karen Mathiasdatter g.m. Claus Pedersen Clausen ved Odden
3) søster Johanne Mathiasdatter g.m. Anker Sørensen ved Odden
4) søster Anne Mathiasdatter g.m. Niels Lauridsen i Byen i Nordby sogn
5) søster Mette Mathiasdatter, skifte 11.2.1788 lbnr.1172, var g.m. Peder Sørensen Hansen. 1B:
a Søren Pedersen 9.

1652 Anne Marie Sørensdatter i Blaksmark. 2.5.1796, no.208.
Enke efter [Jeppe Madsen, skifte 18.5.1789 lbnr.1243]. B:
1) Mads Jepsen
2) Sidsel Jepsdatter 24
3) Karen Jepsdatter 22
4) Søren Jepsen 18
5) Botelie Jepsdatter 15½
6) Niels Jepsen 12½.

1653 Anne Hansdatter i Vindinggård, udflytter på Askov mark i Malt sogn. 7.5.1796, no.209.
E: Niels Jensen. B:
1) Jens Nielsen 9 mdr.
FM: Mads Christensen i Sønder Holsted.

1654 Maren Nisdatter i Sejstrup. 24.5.1796, no.210.
E: Anders Simonsen. B:
1) Kirsten Andersdatter 4.
FM: morbror Frands Nissen i Store Darum.

1655 Niels Christensen i Øster Guldager. 28.5.1796, no.211.
E: Ingeborg Vogler. LV: Hans Vogler på Sneumgård. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 2¾.
FM: farbror Hans Christensen i Astrup i Brøndum sogn.

1656 Iver Mathiassen Sørensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 31.5.1796, no.212.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) mor Karen Nielsdatter g.m. Hans Mortensen Jensen i Byen i Nordby sogn
Mors første ægteskab med afdødes far [Mathias Sørensen den ældre, skifte 4.10.1765 lbnr.482]
2) søster Anne Mathiasdatter g.m. Jeppe Jensen i Nørby
3) bror Søren Mathiassen Sørensen 33.
Mors andet ægteskab med [Niels Pedersen Iversen, skifte 18.2.1774 lbnr.784]
4) Maren Nielsdatter 29
5) Mathias Nielsen Pedersen 28.

1657 Christen Sørensen ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 6.6.1796, no.213.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Mathias Nielsen Mortensen ved Odden. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 9 mdr.
FM: farbror Søren Sørensen i Rørkær.

1658 Christen Lambertsen i Kokspang i Hostrup sogn. 15.6.1796, no.214.
E: Mette Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen i Hostrup. B:
1) Mette Christensdatter 30
2) Karen Christensdatter 29
3) Maren Christensdatter g.m. Jens Gregersen i Hygum
4) Peder Christensen 21.
FM:
1 farbror Hans Lambertsen i Alslev
2 farbror Clemen Lambertsen i Kokspang.

1659 Laurids Nielsen, 1½ år gammel i Jernved. 27.6.1796, no.215.
A:
1) mor Anne Kirstine Christensdatter g.m. Elias Pedersen på stedet
Mors andet ægteskab med afdødes far Niels Knudsen. skifte 17.7.1795 lbnr.1589.
2) bror Christen Nielsen 9
3) søster Karen Nielsdatter 5.
Af mors første ægteskab B:
4) halvbror Knud Nielsen 28.
FM:
1 morbror Anders Christensen i Hillerup
2 Jørgen Christensen Frandsen i Jernved.

1660 Hustru i Sejstrup. 6.3.1795, no.216.
A:
1) bror Mads Hansen i Holm i Hygum sogn
2) bror Jens Hansen
3) bror Niels Hansen
4) søster Anne Hansdatter g.m. Søren Hansen i Lintrup
5) søster Johanne Hansdatter
6) søster Maren Hansdatter
7) halvbror Hans Pedersen
8) halvsøster maren Pedersdatter g.m. Simon Lauridsen i Jested.

1661 Anders Sørensen i Jernvedlund. 27.6.1796, no.217.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jes Hansen i Skølvad. B:
1) Søren Andersen
2) Thomas Andersen
3) Peder Andersen
4) Laurids Andersen.
FM:
1 født værge Peder Sørensen i Ribe
2 født værge Jes Sørensen i Ribe.

1662 Bent Jørgensen i Janderup. 30.6.1796, no.218.
E: Karen Frandsdatter. LV: Christen Pedersen i Janderup. B:
1) Jørgen Bentsen 16
2) Søren Bentsen 10.
FM: søskendebarn Jens Sørensen i Janderup.

1663 Ingeborg Pedersdatter i Mosevrå. 5.7.1796, no.219.
E: Christen Theodosiussen. B:
1) Theodosius Christensen 12
2) Karen Christensdatter 10
3) Anne Christensdatter 9
4) Peder Christensen 8.
FM:
1 morfar Peder Jensen i Markskel i Ål sogn
2 mosters mand Jørgen Lauridsen i Skødstrup.

1664 Anne Callesdatter ved Odden i Nordby sogn på Fanø. 14.6.1795, no.220.
Enke efter Jens Madsen, [skifte 1.5.1785 lbnr.1078].
Testamente af 2.10.1767.
Hans A:
1) bror Hans Madsen, død. 3B:
a Anne Hansdatter den ældre g.m. Niels Vintersen i Byen i Nordby sogn
b Anne Hansdatter den mellemste g.m. Jens Lauridsen Borch ved Odden
c Anne Hansdatter den yngre 34.
Hendes A:
1) halvbror Søren Callesen, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. Søren Pedersen ved Odden
2) halvbror Niels Sørensen Callesen, [skifte 3.10.1789 lbnr.1334]. 2B:
a Hans Nielsen Sørensen 24
b Søren Nielsen Sørensen 12.

1665 Karen Christensdatter i Hvidbjerg. 7.4.1796, no.221.
Enke efter Søren Hansen. A:
1) bror Peder Sørensen, død. 1B:
a Anne Pedersdatter på Blåvand
2) søster Johanne Christensdatter g.m. Niels Pedersen i Oksby
3) søster Anne Christensdatter, død. 3B:
a Karen Nielsdatter g.m. Peder Christensen Lang i øster Oksby
b Anne Nielsdatter g.m. Jesper Christensen i Sønder Oksby
c Else Nielsdatter g.m. Søren Pedersen på Blåvand
4) søster Maren Christensdatter, død. 2B:
a Anne Bakkensdatter g.m. Peder Nielsen Møller på Rømø
b Mette Bakkensdatter g.m. Hans Eskildsen i Vandflod [Oksby sogn].

1666 Maren Jesdatter på Krogsgård mark. 21.7.1796, no.222.
E: Jens Terkildsen. B:
1) Marie Jensdatter 1½
2) Jes Jensen 6 uger.
FM: Gregers Jensen i Skast, som beslægtet.

1667 Søren Gerlufsen i Tjæreborg. 8.4.1796, no.223.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jens Hansen, sognefoged i Allerup. B:
1) Anne Sørensdatter 2¾
2) Anne Elisabeth Marianne Sørensdatter 1½.
FM:
1 farbror Carl Gerlevsen
2 fasters mand Christen Andersen i Tjæreborg.

1668 Peder Sørensen i Rørkær i Jerne sogn. 17.2.1796, no.224.
E: Anne Sørensdatter. LV: Morten Sørensen i Måde. B:
1) Søren Pedersen 15
2) Hans Pedersen 10
3) Niels Pedersen 7
4) Johanne Pedersdatter 5.
FM:
1 Søren Madsen i Esbjerg
2 Thomas Madsen i Lykkegård
3 Hans Madsen i Rørkær
4 Thomas Sørensen i Novrup.

1669 Nis Jensen i Isbjerg mølle. 1796, no.225.
E: Anne Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1796.

1670 Oluf Sørensen i Mosevrå i Oksby sogn. 13.7.1796, no.226.
E: Karen Pedersdatter. LV: Bertel Hansen Friis i Vester Børsmose i Ho sogn. B:
1) Søren Olufsen 30, farer til skibs
2) Peder Olufsen, farer til skibs
3) Mette Olufsdatter 21
4) Anne Olufsdatter 17.
FM:
1 Knud Jessen i Mosevrå
2 Laurids Nielsen i Gedbjerg i Ål sogn
3 født værge Johan Olufsen i Blåvand.


Private Personarkiver i Landsarkivet for Nørrejylland

1671 Søren Christensen Rygaard til Hesselmed. 22.12.1768. Pr 1874
E: Dorthe Margrethe [Hansdatter] Rosenberg.
[Første ægteskab med Birgitte Johanne Madsdatter, skifte 4.6.1743 lbnr.83]. B:
1) Christen Rygaard
2) Mads Rygaard.
Skiftet er forrettet af Henrik Molroth Richter, borgmester i Fredericia og Jens Christian Hammer. præst i Janderup og Billum.

1672 Hansine Teilmann, født Westesen på Store Hebo i Janderup sogn. Samfrændeskifte 22.7.1845. Pr 2203
E: Thøger Reenberg Teilmann til Store Hebo. B:
1) Elise Knudine Teilmann 10
2) Otto Julius Teilmann 8.
FM:
1 Rosenørn, stiftamtmand til Nørholm
2 [Hans Nikolaj Tranberg] Friis, præst i Brøns
3 [Nikolaj Jesper] Hansen, prokurator og hospitalsforstander i Varde.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1839.

1673 Gertrud Marie Vejrum ( -1779), enke efter Rasmus Bundesen til Søviggård i Ovtrup sogn i Ribe amt. Pr 2357
1) Skifte 13.12.1779 efter Gertrud Marie Vejrum.
Enke efter Rasmus Bundesen til Søviggård i Ovtrup sogn i Ribe amt, [død 1761, bevilling til uskiftet bo af 20.2.1761 i Riberhus amt lbnr.387]. B:
1) Magdalene Cathrine Bundesen g.m. Johan Herman [Hansen] Brorson, præst i Lunde og Ovtrup
2) Gertrud Bundesen g.m. Thøger [Reenberg] Sterm til Søviggård
3) Peder Bundesen, student.SLUT