Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Ribe amt


[Anst-Gesten]    [Brørup-Lindknud]    [Darum-Bramminge]    [Føvling-Holsted]   

[Ribe Biskop]    [Ribe Domsogn skifteprotokol]    [Ribe Domsogn skiftebreve]    [Ribe Katharinæ]    [Ribe stiftfysikat]    [Ribe stiftsprovsti]   

[Seem]    [Vester Nykirke-Fåborg]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Anst - Gesten præstearkiv
Skiftebreve og skifteprotokol
1703-1800[1703-1795]    [1795-1800]   


Anst - Gesten præstearkiv
Skiftebreve
1703-1795
C 583A-391 Hans Nielsen i Store Anst. 7.5.1703. Nr.1
Enkemand efter Anne Iversdatter, der døde kort tid før sin mand. B:
1) Niels Hansen.
FM:
1) farfar Niels Sørensen
2) farbror Hans Nielsen
3) Søren Buch i Store Anst
4) morbror Søren Iversen i Horskær [i Vamdrup sogn]
5) Jens Buch i Solrup, som mødrende frænde
6) Søren Christensen i Horskær, som mødrende frænde.

2 Oluf Lauridsen i Glibstrup [i Anst sogn]. 25.9.1725. Nr.2.
E: [Ellen Sørensdatter]. LV: Niels Jepsen, der ægter enken. B:
1) Søren Olufsen
2) Hans Olufsen.
FM: morbror Peder Sørensen i Hafdrup i Vamdrup sogn.

3 Første del af skiftet mangler og dermed alle navne. Anden skiftesamling 21.7.1730. Nr.3.
FM: Søren Buch i Store Anst som pårørende.

4 Hans Nielsen i Store Anst. 27.2.1730. Nr.4.
E: Maren Jesdatter. LV: Christen Schuster i Store Anst. B:
1) Jes Hansen 22
2) Niels Hansen 21
3) Hans Hansen 19
4) Kirsten Hansdatter 17
5) Elisabeth Hansdatter 15
6) Søren Hansen 13
7) Karen Hansdatter 11
8) Anne Hansdatter 8
9) Anders Hansen 7.
FM:
1) Hans Jessen i Gejsing [i Anst sogn]
2) Jes Jessen i Lille Anst
3) Hans Vraa i Store Anst
4) Søren Buch i Store Anst
5) Sejer Andersen i Roved [i Anst sogn]
6) Albert Pedersen skoleholder i Store Anst.

5 Peder Jensen i Vester Gesten. 24.3.1732. Nr.5.
E: Margrethe Lauridsdatter, der døde "straks" efter manden. B:
1) Anne Elisabeth Pedersdatter 20
2) Kirsten Pedersdatter 19
3) Anne Pedersdatter 17
4) Jens Pedersen 12
5) Mette Pedersdatter 9
6) Abelone Pedersdatter 5.
FM:
1) Hans Nissen i Vester Gesten
2) Anders Andersen i Vester Gesten
3) Niels Jørgensen i Vester Gesten
4) Knud Jensen i Store Anst.

6) Anne Marie Tullesdatter i Store Anst. 13.11.1760. Nr.6.
E: Jes Hansen. B:
1) Hans Jessen 7
2) Tulle Jessen 4
3) Niels Jessen 7 uger.
FM:
1) farbror Iver Hansen i Harte
2) farbror Søren Hansen
3) farbror Anders Hansen.

7 Lbnr.7 findes ikke.

8 Niels Hansen, ugift i Store Anst. 8.2.1766. Nr.8.
A:
1) Jacob Bertramsens hustru
2) Hans Sørensen ved FM: Jacob Bertramsen
3) Iver Buch i Dollerup på sin mors vegne
4) Iver Sørensen ved FM: Iver Buch i Dollerup [i Skanderup sogn]
5) Anne Cathrine Sørensdatter ved FM: Søren Buch i Store Anst
6) Søren Buch i Store Anst på sine børns vegne
7) Laurids Lauridsen ved stedfar Mads Hansen i Røj
8) Hans Lauridsen i Store Anst
9) Søren Sørensen ved FM: Hans Jessen i Store Anst
10) farbror Hans Nielsen i Store Anst.
Afdøde havde arv efter Jens Høgh, skifte 18.3.1720
Afdøde var 25 år i 1720.
(Sml. lbnr.1).

9 Marie Jensdatter, ugift i Gamst [i Anst sogn]. 13.2.1771. Nr.9.
A:
1) brorsøn Hans Hansen 7 hos stedfar i Rodbjerggård.
FM: født værge Hans Theodosius ved far Theodosius Jacobsen i Store Anst.
Til stede var Jeppe Hansens kone i Gejsing.

10 Jes Hansen i Store Anst. 9.4.1772. Nr.10.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Jessen i Store Anst. B:
4) Karen Jesdatter 3½.
FM: mors [halv]bror Jens Steffensen i Ejstrup i Harte sogn.
Første ægteskab med Anne Marie Tullesdatter, [skifte 13.11.1760 lbnr.6]. B:
E: Jes Hansen. B:
1) Hans Jessen 19
2) Tulle Jessen 16
3) Niels Jessen, der døde før faderen.
FM: farbror Søren Hansen.

11 Maren Andersdatter i Store Anst. 17.12.1777. Nr.11.
Enke efter Albert Pedersen, skoleholder. B:
1) Hans Albertsen 36
2) Peder Albertsen 28
3) Anne Albertsdatter
4) Kirsten Albertsdatter
5) Karen Albertsdatter g.m. [Laurids Jacobsen] Vanting, præst i Understed og Karup i Vendsyssel
6) Anders Albertsen i København. Både han og hustru er døde. Børn, hvis navne ikke angives
7) Else Kirstine Albertsdatter i Århus.
FM:
1) Niels Christensen Vraa i Store Anst
2) Søren Lauridsen i Store Anst.

12 Oversigtsskema over skifterne lbnr.12 og 13 med oplysninger om arvingernes dåb og vielse.


Anst - Gesten præstearkiv
Skifteprotokol
1795-1800
C 583A-3813 Søren Lauridsen i Store Anst. 27.5.1795, fol.2.
E: Birthe Andersdatter. LV: Gyde Jacobsen i Store Anst. B:
1) Kirsten Sørensdatter, døbt 9.2.1766. Gift 7.7.1795 med Jeppe Hansen, enkemand i Ågård i Starup sogn
2) Jeppe Sørensen, døbt 13.11.1768
3) Anders Sørensen, døbt 18.8.1771
4) Karen Sørensdatter, døbt 18.12.1775. Gift 24.8.1802 med Hans Knudsen i Store Anst
5) Hans Sørensen, døbt 9.4.1780.
FM: farbror Peder Lauridsen i Store Anst.
Afdøde døde 28.4.1795.
(Oversigt med oplysninger om dåb og vielser ses i pakken C 583A-38 lbnr.12).

14 Kirsten Nielsdatter i Store Anst. 9.6.1800, fol.4B.
E: Gyde Jacobsen. B:
2) Else Gydesdatter, døbt 1.10.1773. Gift 29.6.1797 med Svend Pedersen i Såby i Harte sogn, nuværende fæster på stedet, hvor afdøde havde aftægt.
Første ægteskab med Jes Hansen, fæster her på stedet, [skifte 9.4.1772 lbnr.10]. B:
1) Karen Jesdatter, døbt 15.5.1769. Gift 30.6.1795 med Niels Nissen i Skodborg.
Afdøde døde 22.5.1800.
(Oversigt med oplysninger om dåb og vielser ses i pakken C 583A-38 lbnr.12).

SLUT


Brørup - Lindknud præstearkiv
Skifteprotokol
1796
C 575A-231 Niels Pedersen i Præstkær præstegårds anneksgård i Vittrup i Lindknud sogn. 26.11.1796, fol.2.
E: Maren Jensdatter. LV: Knud Christensen i Vittrup. B:
1) Peder Nielsen 26 i Vittrup
2) Maren Nielsdatter 21
3) Jens Nielsen 20
4) Anne Nielsdatter15
5) Søren Nielsen 10.
FM: morbror Christen Jensen i Vittrup.

SLUT


Darum - Bramminge præstearkiv
Skifteprotokol
1807-1810
C 572-331 Anne Kirstine Hansdatter i Tømmerby anneksgård. 4.5.1807, fol.2.
E: Jens Mortensen Vind. B:
1) Morten Jensen 6
2) Hans Jensen 4
3) Peder Christian Jensen 2.
FM:
1) Thomas Lauridsen i Store Darum
2) Peder Christensen i Store Darum
3) Hans Nielsen i Terpager.
Afdøde døde 4.4.1807.

2 Jeppe Nielsen i Tømmerby Anneksgård. 17.2.1809, fol.6B.
E: Ingeborg Didriksdatter. LV: Jens Mortensen Vind i Tømmerby. B:
1) Jeppe Jepsen 31
2) Niels Jepsen 25
3) Karen Jepsdatter 25
4) Hans Jepsen 21
5) Kirsten Jepsdatter 17
6) Jacob Jepsen 14.
FM:
1) Søren Nielsen i Tjæreborg
2) Niels Nielsen i Tømmerby
3) Thomas Christensen i Tømmerby.
Afdøde døde 18.1.1809.

SLUT


Føvling - Holsted præstearkiv
Skifteprotokol
1786-1808
C 576A-401 Christen Nielsen i Føvling. 25.6.1786, fol.1B.
E: Abelone Andersdatter. LV: Jes Christensen i Føvling. B:
1) Hans Christensen 23 i Bobøl [i Føvling sogn]
2) Dorthe Christensdatter 17 g.m. Niels Pedersen Hvidbjerg, der overtager fæstet
3) Niels Christensen 13.
FM: Peder Pedersen i Føvling.

2 Niels Sørensen, almisselem i Bækbølling [i Føvling sogn]. 22.11.1787, fol.4.
E: Anne Marie Knudsdatter. LV: Christen Sørensen.
Arvinger angives ikke.

3 Kirsten Christensdatter i Sønder Holsted. 6.1.1793, fol.6, 19B.
E: Laurids Troelsen.
Testamente af 6.3.1785, hvor han er 55 åg og hun er 63 år gammel.
A:
1) bror Jørgen Christensen, død. 1B:
a Anne Cathrine g.m. en husmand i Bønderby i Møgeltønder sogn
2) søster Mette Marie Christensdatter, død, var g.m. Nikolaj Nielsen i Møgeltønder. 1B:
a Niels Sønnichsen
3) søster Abelone Christensdatter, død, var g.m. Teer Nielsen i Kalvslund. 2B:
a Mette g.m. Jørgen Hansen i Nørre Lintrup [i Holsted sogn]. 1B:
1 Christen Jørgensen gift i Holland, død. 1 barn.
Uden ægteskab Dorthe, død, var g.m. Niels Sørensen i Kalvslund. 3B: Søren, Anne Cathrine, Abelone
Afdøde døde 5.1.1793.

4 Peder Pedersen Leth i Føvling. 23.6.1800, fol.7B.
E: Anne Madsdatter. LV: Niels Pedersen i Lervadgård [i Føvling sogn]. B:
1) Peder Pedersen 17
2) Mads Pedersen 15.
FM: farbror Christen Pedersen Leth i Stenderup [i Føvling sogn]].

5 Laurids Troelsen i Nørre Holsted. [dato mangler].1805, fol.10B, 20B.
E: Anne Marie Thomasdatter.
Testamente af 6.12.1797. A:
1) Oluf Jørgensen i Tobøl i Guldager sogn.

6 Anne Marie Thomasdatter i Nørre Holsted. 25.12.1805, fol.11, 17B.
E: Hans Jacob Hansen. A:
1) halvbror Christen Christensen, var for 30 år siden 18 år gammel i snedkerlære i Varde.
Brev fra denne halvbror for 25 år siden , hvor han var snedkersvend i Hamborg, til mor Maren Christensdatter, der dengang var g.m. Jens Hansen i Hjortkær i Grimstrup sogn.

7 Mikkel Sørensen i Sønder Holsted. 23.10.1807, fol.14B, 22.
E: Johanne Hansdatter. LV: Morten Nielsen. B:
1) Anne Marie Mikkelsdatter, tjener ved Helsingør
2) Abelone Mikkelsdatter
3) Maren Mikkelsdatter i Hjortvad [i Kalvslund sogn]
4) Søren Mikkelsen 18
5) Hans Mikkelsen 12.
FM:
1) Søren Iversen i Nørre Holsted
2) Thyge Knudsen i Sønder Holsted
3) Mads Knudsen i Sønder Holsted.

SLUT


Ribe bispearkiv
Skifteprotokol
1775-1811
C 4-8121 Maren Sørensdatter i Debel [i Fåborg sogn]. 14.6.1775, fol.2.
E: Iver Madsen. B:
1) Søren Iversen 8.
FM: mosters mand Niels Christensen i Helle i Øse sogn.

2 Ingeborg Andersdatter i Lundager i Lunde sogn. 1.11.1780, fol.2B.
Enke efter Christen Christensen.
Testamente af 6.3.1780. B:
1) Ingeborg Christensdatter g.m. Peder Jensen i Husted [i Lunde sogn]. 1B:
a Christen Pedersen 9.

3 Hans Pedersen i Kyvling i Lønborg sogn. 14.5.1785, fol.6B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Søren Henriksen i Kyvling. B:
1) Peder Hansen
2) Mads Hansen
3) Jeppe Hansen 15
4) Anne Marie Hansdatter
5) Maren Hansdatter.
FM: Mads Hansen i Kyvling.

4 Maren Pedersdatter i Jernved. 16.10.1804, fol.8B.
E: Christen Mikkelsen.
Første ægteskab med Christen Pedersen i Jernved. B:
1) Peder Christensen i Jernvedlund
2) Thomas Christensen i Jernved
3) Anders Christensen, uvist hvor
4) Karen Christensdatter g.m. Jeppe Hjuler i Fandrup
5) Anne Margrethe Christensdatter, død. E: Frands Pedersen Pade i Bække. 4B:
a Svend Madsen Børre i Roskilde
b Christen Madsen Børre, forvalter på en herregård på Sjælland
c Kirsten Frandsdatter i Bække
d Maren Frandsdatter i Bække.

5 Anders Nissen i Øster Vedsted. 20.9.1810, fol.15.
E: Anne Cathrine Johansdatter. LV: Hans Tysk i Øster Vedsted. B:
1) Nis Andersen på Føhr
2) Johan Andersen, soldat på Sjælland
3) Jens Andersen
4) Thomas Andersen

SLUT


Ribe Domsogn præstearkiv
Skifteprotokol
1736-1794
C 589-50En del skifterne findes også som skiftebreve.

1 Hans Jensen og hustru Mette Jesdatter i Kærbølling [i Rejsby sogn]. 1.12.1736, fol.2.
B:
1) Jes Hansen 22
2) Jens Hansen 20
3) Else Hansdatter 18
4) Maren Hansdatter 16
5) Esther Hansdatter.
FM:
1 Hans Andersen i Rejsby
2 Jannik Jensen i Barsbøl i Skærbæk sogn
3 Christen Jensen i Rejsby
4 Jens Jensen i Hjemsted i Skærbæk sogn
5 Hans Nielsen i Gesing i Skærbæk sogn

2 Søren Poulsen i Kærbølling. 5.10.1742, fol.3B.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Mette Cathrine Sørensdatter 8
2) Jeng Sørensdatter ¾.
FM: farbror Anders Poulsen i Rejsby.

3 Margrethe Jepsdatter i Vilslev. 11.6.1746, fol.8.
E: Poul Knudsen. B:
1) Knud Poulsen 7¼
2) Poul Poulsen 4¼
3) Jeppe Poulsen 1¾.
FM:
1 morbror Poul Jepsen i Jested [i Vilslev sogn]
2 morbror Christen Jepsen i Vilslev.

4 Anne Terkildsdatter i Varming [i Seem sogn]. 30.9.1747, fol.13.
E: Mikkel Pedersen. B:
1) Jørgen Mikkelsen 5 uger.

5 Anne Poulsdatter i Kløvgård [i Henne sogn]. 22.2.1748, fol.16B.
E: Christen Jepsen. B:
2) Laurids Christensen 12
3) Jeppe Christensen 10
4) Christen Christensen 7.
FM: morbror Søren Poulsen i Klovgård.
Skifte efter første mand 13.6.1733. B:
1) Severin Lauridsen 18.

6 Jens Sørensen i Kløvgård. 29.10.1748, fol.19B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: far Laurids Jørgensen i Rottarp [i Ovtrup sogn]. B:
1) Laurids Jensen 10
2) Søren Jensen 8
3) Jens Jensen 5
4) Laurids Jensen 2.
FM: Peder Lauridsen i Rottarp.

7 Anders Christensen Bjerrum i Teglbjergum [i Ribe Domkirkes landsogn]. 11.11.1748, fol.22.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Christen Hansen. B:
1) Maren Andersdatter 4
2) Karen Andersdatter ¾.
FM:
1 fars stedfar Niels Madsen i Teglbjergum
2 fars halvbror Niels Bjerrum i Ribe.

8 Karen Madsdatter i Rejsby. 12.9.1750, fol.29.
E: Jes Hansen. B:
1) Hans Jessen 5
2) Mads Jessen, der døde 3 mdr. efter moderen.
FM: morbror Laurids Madsen i Rejsby.
Arv i boet efter enkemandens far [Hans Jensen], skifte 1.12.1736 lbnr.1.

9 Maren Andersdatter i Inder Bjergum [i Ribe Domkirkes landsogn]. 10.7.1751, fol.33.
A:
1) mor Cathrine Hansdatter g.m. Hans Thomsen på stedet
2) søster Karen Andersdatter 3½.
FM: Niels Bjerrum i Ribe.
Arv efter afdødes far Anders [Christensen] Bjerrum, skifte 11.11.1748 lbnr.7.

10 Eskild Jensen i Gråhede i Oddum sogn. 15.3.1753, fol.34.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Bertel [Andreas Christensen] Agerholm, præst i Oddum. B:
1) Mads Eskildsen i Kyvling i Lønborg sogn
2) Jens Eskildsen 20, i Assens
3) Mads Eskildsen 18, i Kerteminde
4) Søren Eskildsen 16
5) Maren Eskildsdatter 13.

11 Kirsten Nielsdatter i Gråhede i Oddum. 26.6.1752, fol.38.
E: Jens Christian Pedersen. B:
1) Jens Jensen 2¼
2) Peder Nikolaj Jensen 25 dage, der døde 21.6.1752.
FM: morbror Peder Nielsen i Gredsbøl [i Egvad sogn].

12 Niels Pedersen i Hillerup [i Farup sogn]. 25.10.1753, fol.41B, 106B.
E: Abelone Hansdatter. LV: Villads Pedersen i Jested. B:
1) Hans Nielsen 29
2) Maren Nielsdatter 26. Ved afkald 5.12.1759 g.m. Niels Hansen i Jested i Vilslev sogn
3) Karen Nielsdatter 22.

13 Poul Knudsen i Vilslev. 26.1.1754, fol.45B.
E: Inger Jensdatter. LV: Hagen Nielsen i Jernvedlund som beslægtet.
Første ægteskab med [Margrethe Jepsdatter], skifte 11.6.1746 lbnr.3. B:
1) Poul Poulsen 12
2) Jeppe Poulsen 9.
FM:
1 morbror Peder Jepsen i Jested
2 morbror Christen Jepsen i Vilslev.

14 Cathrine Hansdatter i Inder Bjergum. 23.4.1758, fol.50B, 76B, 83B.
E: Hans Thomsen, der døde 22.4.1758. B:
2) Bodil Hansdatter 4½.
FM: farbror Anders Thomsen i Fjærsted [i Spandet sogn].
Første ægteskab med Anders Christensen Bjerrum, [skifte 11.11.1748 lbnr.7]. B:
1) Karen Andersdatter 11. Ved afkald 22.10.1764 g.m. Niels Hansen Krag i Øster Vedsted [i Ribes Domkirkes landsogn].
FM:
1 morbror Christen Hansen i Øster Vedsted, der døde
2 Jens Christensen Warming i Ribe.
Afdøde døde 15.4.1758.

15 Jesper Andersen i Rovst [i Grimstrup sogn]. 5.6.1758, fol.67B.
E: Gertrud Gregersdatter. LV: bror Hans Gregersen i Rovst. B:
1) Anders Jespersen 19
2) Gregers Jespersen 15
3) Maren Jespersdatter 12
4) Niels Jespersen 7.
FM: farbror Peder Andersen i Ribe.

16 Lene Kirstine Jensdatter i Inder Bjergum i Ribe Domkirkes landsogn. 24.3.1762, fol.71B.
E: Anders Pedersen. B:
1) Johanne Andersdatter 15
2) Bodil Andersdatter 13
3) Jens Andersen 11
4) Else Andersdatter 9
5) Kirsten Andersdatter 8
6) Botille Andersdatter 6
7) Peder Andersen 4.

17 Christen Jepsen i Kløvgård i Henne sogn. 21.9.1762, fol.77.
E: Lene Pedersdatter. LV: Anders [Samsing Mathiasen] Fibiger, præst i Henne og Lønne. B:
3) Anne Christensdatter 12
4) Anne Marie Christensdatter 9
5) Mette Kirstine Christensdatter 7
6) Kirsten Christensdatter 3
7) tvillinger født efter fars død, der begge døde.
FM:
1 morfar Peder Pedersen, gartner i Kirkeby i Henne sogn
2 mosters mand Hans Gregersen i Dyreby [i Henne sogn].
Første ægteskab med Anne Poulsdatter, [skifte 22.2.1748 lbnr.5]. B:
1) Laurids Christensen i Ribe
2) Jeppe Christensen i Kirkeby
Desuden nævnes Anne Poulsdatters søn uden ægteskab: Severin Lauridsen.

18 Villads Pedersen i Jested. 5.4.1762, fol.80.
E: Ingeborg Nielsdatter. B:
2) Kirsten Villadsdatter g.m. Frands Sørensen i Jested
3) Karen Villadsdatter 22
4) Dorthe Marie Villadsdatter 18.
FM:
1 Peder Jepsen i Jested
2 Hans Terkildsen i Jested.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter. B:
1) Maren Villadsdatter g.m. Peder Christensen Møller i Jested mølle.
Desuden nævnes afdødes bror Anders Pedersen.

19 Thomas Jepsen i Bandsbøl [i Hemmet sogn]. 3.8.1764, fol.84.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Christensen Lund i Bandsbøl. B:
1) Anne Marie Thomasdatter 1½.
FM: farbror Poul Jepsen i Tarm.

20 Søren Jensen i Bandsbøl. 3.8.1764, fol.86.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Laurids Henriksen i Bandsbøl. B:
1) Niels Sørensen 32
2) Jens Sørensen 31
3) Christen Sørensen 29
4) Mads Sørensen 18.
FM: Niels Christensen i Bandsbøl.

21 Maren Madsdatter i Sig [i Torstrup sogn]. 23.10.1766, fol.87.
E: Eskild Bertelsen. B:
1) Mads Eskildsen 5 uger.
FM: Peder Madsen i Tange [i Torstrup sogn].

22 Hans Nielsen i Hillerup. 15.8.1767, fol.88B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jørgen Thomsen i Hillerup. B:
1) Niels Hansen 6
2) Thomas Hansen 4
3) Dorthe Hansdatter 2.
FM:
1 fasters mand Niels Hansen i Jested
2 Niels Sørensen i Lille Darum [i Darum sogn]
3 Hans Pedersen i Hillerup.

23 Dorthe Hansdatter i Sig. 18.5.1768, fol.91.
E: Eskild Bertelsen. B:
1) Hans Eskildsen 4 uger.

24 Jes Hansen i Kærbølling i Rejsby sogn. 11.12.1770, fol.92B, 111B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Beyer i Harres i Brede sogn. B:
2) Anders Iversen Jessen 18, der overtager fæstet
3) Mads Iversen Jessen 17
4) Kirsten Jesdatter 11.
FM:
1 Iver Andersen i Bodsholm i Brede sogn
2 farbror Jens Hansen i Rejsby
3 Laurids Christensen i Rejsby.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 12.9.1750 lbnr.8]. B:
1) Hans Jessen 26.

25 Christen Jensen Lønne i Hennebjerg i Henne sogn. 19.1.1773, fol.95B.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Nielsen Kølle i Nebel. B:
1) Anne Christensdatter 22
2) Anne Marie Christensdatter 20
3) Anne Christensdatter 18
4) Maren Christensdatter 15
5) Anne Margrethe Christensdatter 13
6) Hans Christensen 12
7) Jens Christensen 9
8) Otto Christensen 5
9) Christen Christensen 1.
FM:
1 farbror Jens Jensen Lønne i Kærbøl [i Farup sogn]
2 Morten Sørensen i Over Fidde [i Henne sogn]
3 Peder Eskildsen i Lønnestak [i Lønne sogn]
4 Christen Jørgensen Haahr i Hovstrup [i Henne sogn].

26 Karen Nielsdatter i Janderup. 10.11.1773, fol.101B.
E: Jens Christensen River. B:
1) Niels Jensen 26
2) Christen Jensen 11.
FM: morbror Niels Nielsen Frandsen i Ribe.

27 Anne Thomasdatter i Hillerup. 10.2.1780, fol.105B.
E: Peder Nielsen.
Første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 15.8.1767 lbnr.22]. B:
1) Niels Hansen 18½
2) Thomas Hansen 16½
3) Dorthe Hansdatter 14½.
FM:
1 [fasters mand] Niels Hansen i Jested
2 Niels Sørensen Vejrup i Lille Darum
3 Hans Pedersen i Hillerup.

28 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Vilslev. 14.2.1778, fol.107, 119B.
Kontrakt mellem Peder Mikkelsen og hustru Inge Jensdatter i Vilslev om afståelse af fæstet til søn Poul Pedersen. Arv til øvrige B:
2) Mikkel Pedersen
3) Johanne Pedersdatter
4) Margrethe Pedersdatter. Ved afkald 6.5.1788 g.m. Niels Dinesen i Vilslev.
Desuden nævnes
1 mandens bror Morten Mikkelsen i Vilslev
2 konens mor (uden angivelse af navn).

29 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Kalvslund. 8.12.1779, fol.108, 114B, 118.
Kontrakt mellem Hans Ebbesen og hustru Sidsel Terkildsdatter i Kalvslund om afståelse af fæstet til ældste søn Ebbe Hansen. Arv til øvrige B:
2) Gedske Christine Hansdatter 28
3) Terkild Hansen 24
4) Hans Hansen 18
5) Mads Hansen 16
6) Mette Hansdatter 14.

30 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Varming. 4.11.1780, fol.109B.
Kontrakt mellem Anders Pedersen og hustru i Varming om afståelse af fæstet til Hans Mortensen i Dons g.m. datteren Anne Marie Andersdatter. Arv til øvrige B:
2) Peder Andersen
3) Anne Andersdatter g.m. Niels Madsen i Enderupskov [i Gram sogn]
4) Christine Andersdatter
5) Margrethe Andersdatter
6) Maren Andersdatter.

31 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Varming. 4.11.1780, fol.110B.
Kontrakt mellem Mikkel Pedersen og hustru Voldborg Johanne Lauridsdatter i Varming om afståelse af fæstet til Jacob Knudsen i Hygum g.m. datteren Anne Mikkelsdatter. Arv til øvrige B:
2) Mette Marie Mikkelsdatter
3) Maren Mikkelsdatter
4) Anne Kirstine Mikkelsdatter.

32 Anne Margrethe Sørensdatter i Rejsby. 1.2.1783, fol.113.
E: Niels Jensen. Afkald fra A:
1) søster Anne Dorthe Sørensdatter, enke efter Jes Andersen. LV: Hans Henrik Jessen.

33 Peder Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Øster Vedsted. 27.2.1784, fol.113B.
B:
1) Jens Pedersen 59
2) Anne Pedersdatter 50
3) Niels Pedersen 44
4) Else Pedersdatter 42
5) Kirsten Pedersdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Hviding.
FM:
1 Hans Jørgen Pedersen i Klåby [i Ribe Domkirkes landsogn]
2 Hans Andersen i Øster Vedsted
3 Niels Jessen.

34 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Rovst. 2.10.1783, fol.115.
Kontrakt mellem Anders Gregersen i Rovst om afståelse af fæstet til søn Gregers Andersen. Arv til øvrige B:
2) Iver Andersen
3) Peder Andersen
4) Søren Andersen
5) Kirsten Andersdatter
6) Anne Margrethe Andersdatter.

35 Peder Nielsen i Hillerup. 23.2.1786, fol.116.
Enkemand efter [Anne Thomasdatter], skifte 10.2.1780 lbnr.27. A:
1) bror Mads Nielsen i Hillerup
2) bror Johannes Nielsen i Hillerup
3) bror Claus Nielsen i Tønder
4) bror Thomas Nielsen i Bredebro [i Brede sogn]
5) søster Karen Nielsdatter g.m. Jeppe Nielsen Frøsig i Jested
6) søster Mette Nielsdatter g.m. Frands Joensen i Vilslev.
[Anne Thomasdatters første ægteskab med Hans Nielsen], skifte 15.8.1767 lbnr.22. Arv til B:
1) Niels Hansen, der overtager fæstet 17.2.1786
2) Thomas Hansen
3) Dorthe Hansdatter.

36 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Kløvgård i Henne sogn. 1786, fol.118.
Kontrakt mellem Christen Jørgensen og hustru Lene Pedersdatter i Kløvgård om afståelse af fæstet til eneste søn Jørgen Christensen.

37 Anne Mikkelsdatter i Varming. 14.3.1788, fol.119.
E: Jacob Knudsen. B:
1) Peder Jacobsen 3½
2) Knud Jacobsen 30 dage.
FM: mosters mand Claus Pedersen i Fjærsted.

38 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Inder Bjergum. 22.12.1788, fol.120.
Kontrakt mellem Anne Nielsdatter, enke efter Hans Poulsen i Inder Bjergum om afståelse af fæstet til Niels Hansen, eneste arving efter Hans Poulsen.

39 Anne Nielsdatter i Inder Bjergum. 7.8.1790, fol.121B, 126B.
Enke efter Hans Poulsen. A:
1) bror Anders Nielsen i Stovstrup [i Oddum sogn], død. 3B:
a Niels Andersen i Mejlby i Stauning sogn
b Margrethe Andersdatter g.m. Niels Friis ved Oddum kirke
c Kirsten Andersdatter g.m. Jens Nielsen i Lund i Oddum sogn
2) bror Jacob Nielsen på Grubbesholm [i Nørre Bork sogn]. 4B:
a Niels Jacobsen i Rolighed i Grindsted sogn
b Niels Jacobsen på det kongelige hofapotek nr. 50 i København, nu i Grindsted
c Kirsten Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Andrup i Stauning sogn. 2B:
1 Jacob Pedersen 14
2 Maren Pedersdatter 10
d Maren Jacobsdatter i Jerrig i Grindsted sogn, enke efter Bendix Meyer, musketer
3) søster Maren Nielsdatter, enke efter Christen Christensen i Vesterby i Borris sogn
4) søster Mette Nielsdatter i Ågård i Borris sogn, død. 3B:
a Peder Villadsen i Ulfkær i Velling sogn
b Sofie Villadsdatter g.m. Mads Christensen, smed i Dalager i Borris sogn
c Margrethe Villadsdatter, enke efter [Christen Nielsen] i Ågård i Borris sogn, nu forlovet med Niels Sørensen i Rosendal i Oddum sogn.

40 Gregers Andersen i Rovst i Grimstrup sogn. 5.12.1791, fol.124B, 128B, 132B.
E: Johanne Jepsdatter . LV: Poul Zillesen i Rovsthøje. B:
1) Anders Gregersen 7
2) Dorthe Gregersdatter 3½
FM:
1 Niels Thomsen i Grimstrup
2 Jeppe Nielsen i Rovst.

41 Afståelse af fæste og aftægtskontrakt i Inder Bjergum. 1791, fol.131.
Kontrakt mellem Anders Pedersen i Inder Bjergum om afståelse af fæstet til Hans Christian Hansen i Fjærsted g.m. datteren Anne Marie Andersdatter. Arv til øvrige B:
2) Peder Andersen i Øster Vedsted
3) Johanne Andersdatter g.m. Laurids Pedersen i København
4) Else Andersdatter, død. 1B:
a Niels Thomsen i Fredericia
5) Lene Kirstine Andersdatter g.m. Adser Hansen i Fjærsted.

42 Jens Pedersen, ugift i Øster Vedsted. 12.5.1792, fol.133B.
A:
0) forældre [Peder Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Øster Vedsted, skifte 27.2.1784 lbnr.33]
1) Anne Pedersdatter 60, på stedet
2) Niels Pedersen 53, på stedet
3) Else Pedersdatter 50, på stedet
4) Kirsten Pedersdatter 63, enke efter Hans Mikkelsen i Hviding.
FM:
1 Hans Jørgen Pedersen i Klåby
2 Hans Andersen i Øster Vedsted.

SLUT


Ribe Domsogn præstearkiv
Skiftebreve
1736-1794
C 630-18En del af skiftebrevene er indført i Ribe domsogns skifteprotokol.


1 Peder Knudsen i Nederby i Oddum sogn. 10.10.1736.
E: Maren Jespersdatter. LV: Hans Eskildsen i Skodsbøl, Jens Jensen, der ægter enken. B:
1) Dorthe Pedersdatter 3
2) Peder Pedersen 1.
FM: farfar Knud Nissen i Skodsvad.
Afdøde døde 12.7.1736.

2 Søren Davidsen og hustru Anne Christensdatter i Bandsbøl i Hemmet sogn. 27.9.1738.
B:
1) Sidsel Sørensdatter 22
2) Kirsten Sørensdatter 20
3) Margrethe Sørensdatter 13.
FM:
1 Peder Bruun, præst i Hemmet
2 Jens Blæsbjerg i Bork
3 Christen Jensen i Bandsbøl.

3 Søren Poulsen i Kærbølling [i Rejsby sogn]. 5.10.1742.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Bent Lauridsen i Stavad? B:
1) Mette Cathrine Sørensdatter 8
2) Inge (Jeng) Sørensdatter 9 mdr.
FM: farbror Anders Poulsen i Rejsby.

4 Karen Jørgensdatter i Kalvslund. 7.8.1745.
E: Christen Hansen. B:
2) Voldborg Christensdatter 15.
Af første ægteskab B:
1) Hans Pedersen 26, i Villebøl [i Kalvslund sogn].
FM: Bertel Poulsen g.m. moster Anne Jørgensdatter.
Afdøde døde 9.5.1745.

5 Jørgen Lauridsen i Varming. 27.6.1746.
E: Anne Terkildsdatter. LV: Christen Hansen i Varming. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 1.
FM: Bertel Poulsen i Høm [i Seem sogn].

6 Margrethe Jepsdatter i Vilslev. 11.7.1746.
E: Poul Knudsen. B:
1) Knud Poulsen 7¼
2) Poul Poulsen 4¼
3) Jeppe Poulsen 1¾.
FM:
1 morbror Peder Jepsen i Jested
2 morbror Christen Jepsen i Vilslev.

7 Anne Terkildsdatter i Varming. 30.9.1747.
E: Mikkel Pedersen. B:
1) Jørgen Mikkelsen 5 uger.

8 Anne Poulsdatter i Kløvgård [i Henne sogn]. 22.2.1748.
E: Christen Jepsen. B:
2) Laurids Christensen 12
3) Jeppe Christensen 10
4) Christen Christensen 7.
FM: morbror Søren Poulsen i Kløvgård.
Skifte efter første mand 13.6.1733. B:
1) Severin Lauridsen 18.

9 Anders Christensen Bjerrum i Teglbjergum [i Ribe Domkirkes landsogn]. 11.11.1748.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Christen Hansen i Øster Vedsted. B:
1) Maren Andersdatter 4
2) Karen Andersdatter ¾.
FM:
1 fars stedfar Niels Madsen i Teglbjergum
2 fars halvbror Niels Bjerrum i Ribe.

10 Karen Madsdatter i Kærbølling [i Rejsby sogn]. 12.9.1750.
E: Jes Hansen. B:
1) Hans Jessen 5
2) Mads Jessen, der døde 3 mdr. efter moderen.
FM: morbror Laurids Madsen i Rejsby.
Arv i boet efter enkemandens far [Hans Jensen], skifte 1.12.1736 lbnr.1.

11 Maren Andersdatter i Bjergum [i Ribe Domkirkes landsogn]. 22.4.1751.
E: Niels Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Anders Christensen Bjerrum, [skifte 11.11.1748 lbnr.9]. E: Cathrine Hansdatter i Bjergum. 2B:
a Maren Andersdatter 7
b Karen Andersdatter 3.
FM:
1 Christen Hansen i Øster Vedsted
2 Niels Bjerrum i Ribe.

12 Maren Andersdatter i Inder Bjergum [i Ribe Domkirkes landsogn]. 10.7.1751.
A:
1) mor Cathrine Hansdatter g.m. Hans Thomsen på stedet
2) søster Karen Andersdatter 3½.
FM: Niels Bjerrum i Ribe.
Arv efter afdødes far Anders [Christensen] Bjerrum, skifte 11.11.1748 lbnr.9.

13 Kirsten Nielsdatter i Gråhede i Oddum. 26.6.1752.
E: Jens Christian Pedersen. B:
1) Jens Jensen 2¼
2) Peder Nikolaj Jensen 25 dage, der døde 21.6.1752.
FM: morbror Peder Nielsen i Gredsbøl [i Egvad sogn].

14 Niels Madsen i Inder Bjergum. 29.6.1752.
A:
1) bror Søren Madsen i Sønderborg
2) bror Hans Madsen i Kærbøl [i Farup sogn] på Ribe Hospital gods
3) bror Laurids Madsen, toldbetjent i Ribe
4) bror Hans Madsen i Ho, død. 4B:
a Dorthe Hansdatter
b Birthe Hansdatter
c Karen Hansdatter
d Karen Hansdatter
5) søster Edel Madsdatter, enke efter Oluf Nielsen i Kærbøl. LV: Laurids Pedersen i Øster Vedsted.
Afdøde døde 29.6.1752.

15 Eskild Jensen i Gråhede i Oddum sogn. 15.3.1753.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Bertel [Andreas Christensen] Agerholm, præst i Oddum. B:
1) Mads Eskildsen i Kyvling i Lønborg sogn
2) Karen Eskildsdatter 26
3) Jens Eskildsen 20, i Assens
4) Mads Eskildsen 18, i Kerteminde
5) Søren Eskildsen 16
6) Maren Eskildsdatter 13.

16 Kirsten Sørensdatter i Bandsbøl [i Hemmet sogn]. 5.7.1753.
E: Jens Nielsen. B:
1) Søren Jensen 12
2) Niels Jensen 11
3) Oluf Jensen 9
4) Elias Jensen 7
5) Anne Jensdatter 4
6) Christen Jensen 2
7) Maren Jensdatter 11 uger.
FM: farbror Christen Nielsen i Nordenå [i Hemmet sogn].

17 Maren Mortensdatter i Bandsbøl. 5.7.1753.
E: Niels Mortensen. B:
1) Morten Nielsen 10.
Afdøde døde 15.4.1753.

18 Niels Pedersen i Hillerup. 23.10.1753.
E: Abelone Hansdatter. LV: Villads Pedersen i Jested [i Vilslev sogn]. B:
1) Hans Nielsen 29
2) Maren Nielsdatter 26
3) Karen Nielsdatter 22.
FM: Niels Madsen i Hillerup.

19 Poul Knudsen i Vilslev. 26.1.1754.
E: Inger Jensdatter. LV: Hagen Nielsen i Jernvedlund som beslægtet.
Første ægteskab med [Margrethe Jepsdatter], skifte 11.6.1746 lbnr.6. B:
1) Poul Poulsen 12
2) Jeppe Poulsen 9.
FM:
1 morbror Peder Jepsen i Jested
2 morbror Christen Jepsen i Vilslev.

20 Anne Jørgensdatter i Janderup21.2.1757.
E: Frands Pedersen. B:
1) Mette Sofie Frandsdatter 19
2) Peder Frandsen 17
3) Søren Frandsen 16
4) Karen Frandsdatter 12
5) Ellen Marie Frandsdatter 11
6) Anne Frandsdatter 9.
FM:
1 Mads Sørensen i Moesgård i Horne sogn
2 Christen Bertelsen i Blaksmark [i Varde landsogn]
3 Niels Thomsen i Janderup
4 Thomas Holberg i Brøndum.

21 Cathrine Hansdatter i Inder Bjergum. 23.4.1758.
E: Hans Thomsen, der døde 22.4.1758. B:
2) Bodil Hansdatter 4½.
FM: farbror Anders Thomsen i Fjærsted [i Spandet sogn].
Første ægteskab med Anders Christensen Bjerrum, [skifte 11.11.1748 lbnr.7]. B:
1) Karen Andersdatter 11. Ved afkald 22.10.1764 g.m. Niels Hansen Krag i Øster Vedsted [i Ribes Domkirkes landsogn].
FM:
1 morbror Christen Hansen i Øster Vedsted, der døde
2 Jens Christensen Warming i Ribe.
Afdøde døde 15.4.1758.

22 Peder Sørensen i Hennebjerg [i Henne sogn]. 3.6.1758.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Jørgen Nielsen i Hennebjerg. B:
1) Mikkel Pedersen 7
2) Søren Pedersen 6
3) Jens Pedersen 4
4) Peder Pedersen 1½.
FM: fasters mand Hans Gundesen i Hennebjerg.

23 Jesper Andersen i Rovst [i Grimstrup sogn]. 5.6.1758.
E: Gertrud Gregersdatter. LV: bror Hans Gregersen i Rovst. B:
1) Anders Jespersen 19
2) Gregers Jespersen 15
3) Maren Jespersdatter 12
4) Niels Jespersen 7.
FM: farbror Peder Andersen i Ribe.

24 Lene Kirstine Jensdatter i Inder Bjergum i Ribe Domkirkes landsogn. 24.3.1762.
E: Anders Pedersen. B:
1) Johanne Andersdatter 15
2) Bodil Andersdatter 13
3) Jens Andersen 11
4) Else Andersdatter 9
5) Kirsten Andersdatter 8
6) Botille Andersdatter 6
7) Peder Andersen 4.

25 Villads Pedersen i Jested. 5.4.1762.
E: Ingeborg Nielsdatter. B:
2) Kirsten Villadsdatter g.m. Frands Sørensen i Jested
3) Karen Villadsdatter 22
4) Dorthe Marie Villadsdatter 18.
FM:
1 Peder Jepsen i Jested
2 Hans Terkildsen i Jested.
Første ægteskab med Kirsten Hansdatter. B:
1) Maren Villadsdatter g.m. Peder Christensen, møller i Jested mølle.
Desuden nævnes afdødes bror Anders Pedersen.

26 Christen Jepsen i Kløvgård i Henne sogn. 21.9.1762.
E: Lene Pedersdatter. LV: Anders [Samsing Mathiasen] Fibiger, præst i Henne og Lønne. B:
3) Anne Christensdatter 12
4) Anne Marie Christensdatter 9
5) Mette Kirstine Christensdatter 7
6) Kirsten Christensdatter 3
7) tvillinger født efter fars død, der begge døde.
FM:
1 morfar Peder Pedersen, gartner i Kirkeby i Henne sogn
2 mosters mand Hans Gregersen i Dyreby [i Henne sogn].
Første ægteskab med Anne Poulsdatter, [skifte 22.2.1748 lbnr.8]. B:
1) Laurids Christensen i Ribe
2) Jeppe Christensen i Kirkeby i Henne sogn
Desuden nævnes Anne Poulsdatters søn uden ægteskab: Severin Lauridsen.

27 Niels Mortensen i Bandsbøl. 2.8.1764.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Christensen i Bandsbøl. B:
1) Mette Nielsdatter 8
2) Søren Nielsen 5
3) Jeppe Nielsen 4
4) Niels Nielsen 3 mdr.
FM: Boile Mortensen i Toftum.
Første ægteskab med [Maren Mortensdatter i Bandsbøl. 5.7.1753 lbnr.17]. B:
1) Morten Nielsen 10.

28 Søren Jensen i Bandsbøl. 3.8.1764.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Laurids Henriksen i Bandsbøl. B:
1) Niels Sørensen 32
2) Jens Sørensen 31
3) Christen Sørensen 29
4) Mads Sørensen 18.
FM: Niels Christensen i Bandsbøl.

29 Thomas Jepsen i Bandsbøl. 3.8.1764.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Christensen Lund i Bandsbøl. B:
1) Anne Marie Thomasdatter 1½.
FM: farbror Poul Jepsen i Tarm.

30 Maren Madsdatter i Sig [i Torstrup sogn]. 23.10.1766.
E: Eskild Bertelsen. B:
1) Mads Eskildsen 5 uger.
FM: fars svoger Christen Madsen i Tange [i Torstrup sogn].

31 Niels Sørensen i Tobøl [i Guldager sogn]. 16.2.1767.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Søren Nielsen 20
2) Johanne Nielsdatter 17
3) Jens Nielsen 14
4) Anders Nielsen 9
5) Sidsel Nielsdatter 8
6) Else Nielsdatter 6
7) Niels Nielsen 5
8) Karen Nielsdatter 2.
FM:
1 Christen Lambertsen i Guldager
2 Hans Jensen i Tobøl
3 Søren Madsen i Solborg?
4 Claus Jensen i Sædding.

32 Ingeborg Christensdatter Sig [i Torstrup sogn]. 29.6.1767.
E: Christen Jessen. B:
1) Kirsten Christensdatter 25
2) Christen Christensen 20
Afdøde døde 14.1.1767.

33 Hans Nielsen i Hillerup. 15.8.1767.
E: Anne Thomasdatter. LV: Jørgen Thomsen i Hillerup. B:
1) Niels Hansen 6
2) Thomas Hansen 4
3) Dorthe Hansdatter 2.
FM:
1 fasters mand Niels Hansen i Jested
2 Niels Sørensen i Lille Darum [i Darum sogn]
3 Hans Pedersen i Hillerup.

34 Dorthe Hansdatter i Sig. 18.5.1768.
E: Eskild Bertelsen. B:
1) Hans Eskildsen 4 uger.
FM: morbror Anders Hansen på teglgården ved Sokbæk?

35 Else Svendsdatter i Jernvedlund. 30.1.1770.
E: Peder Jepsen. B:
1) Jeppe Pedersen 33
2) Svend Pedersen 22.

36 Jes Hansen i Kærbølling i Rejsby sogn. 11.12.1770.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Peder Beyer i Harres i Brede sogn. B:
2) Anders Iversen Jessen 18, der overtager fæstet
3) Mads Iversen Jessen 17
4) Kirsten Jesdatter 11.
FM:
1 Iver Andersen i Bodsholm i Brede sogn
2 farbror Jens Hansen i Rejsby
3 Laurids Christensen i Rejsby.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 12.9.1750 lbnr.8]. B:
1) Hans Jessen 26.

37 Christen Jensen Lønne i Hennebjerg i Henne sogn. 19.1.1773.
E: Anne Hansdatter. LV: Søren Nielsen Kølle i Nebel. B:
1) Anne Christensdatter 22
2) Anne Marie Christensdatter 20
3) Anne Christensdatter 18
4) Maren Christensdatter 15
5) Anne Margrethe Christensdatter 13
6) Hans Christensen 12
7) Jens Christensen 9
8) Otto Christensen 5
9) Christen Christensen 1.
FM:
1 farbror Jens Jensen Lønne i Kærbøl [i Farup sogn]
2 Morten Sørensen i Over Fidde [i Henne sogn]
3 Peder Eskildsen i Lønnestak [i Lønne sogn]
4 Christen Jørgensen Haahr i Hovstrup [i Henne sogn].

38 Karen Nielsdatter i Janderup. 10.11.1773.
E: Jens Christensen River. B:
1) Niels Jensen 26
2) Christen Jensen 11.
FM: morbror Niels Nielsen Frandsen i Ribe.

39 Christen Hansen i Esbøl i Sønder Vium sogn. 24.11.1774.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Jens Christensen i Esbøl. B:
1) Abelone Christensdatter 30, på stedet
2) Hans Christian Christensen 26, på stedet
3) Søren Christensen 24, i Tyrstrup sogn mellem Kolding og Haderslev
4) Christen Christensen 21, i Tyrstrup sogn.
FM:
1 Christen Christensen i Lyne kro
2 morbror Eskild Christensen i Tarm i Egvad sogn.

40 Else Jensdatter i Lunde. 28.6.1775.
E: Mikkel Christensen. B:
1) Johanne Mikkelsdatter 28
2) Jens Mikkelsen 23.
FM:
1 Gregers Christensen i Klinting i Henne sogn
2 Anders Jensen i Lunde.

41 Jens Christensen Oldager i Janderup. 21.5.1777.
Enkemand. B:
1) Niels Jensen
2) Christen Jensen.
FM: Niels Pedersen i Janderup.

42 Laurids Jensen, ugift i Gråhede. en lørdag i juni 1778.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter g.m. Jens Eskildsen
2) bror Peder Jensen 22, i Skodsbøl
3) halvbror Jens Christian Jensen 12
4) halvbror Eskild Jensen 10
5) halvsøster Anne Margrethe Jensdatter 6
6) halvbror Hans Christian Jensen 5
7) halvbror Søren Jensen 3
8) halvbror Christen Jensen 1.
FM: Jens Nielsen i Gråhede.
Arv efter afdødes far Jens Christian Pedersen, skifte sluttet 14.8.1765.

43 Anne Thomasdatter i Hillerup. 10.2.1780.
E: Peder Nielsen.
Første ægteskab med [Hans Nielsen], skifte 15.8.1767 lbnr.33. B:
1) Niels Hansen 18½
2) Thomas Hansen 16½
3) Dorthe Hansdatter 14½.
FM:
1 [fasters mand] Niels Hansen i Jested
2 Niels Sørensen Vejrup i Lille Darum
3 Hans Pedersen i Hillerup.

44 Peder Nielsen og hustru Maren Pedersdatter i Øster Vedsted. 27.2.1784.
B:
1) Jens Pedersen 59
2) Anne Pedersdatter 50
3) Niels Pedersen 44
4) Else Pedersdatter 42
5) Kirsten Pedersdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Hviding.
FM:
1 Hans Jørgen Pedersen i Klåby [i Ribe Domkirkes landsogn]
2 Hans Andersen i Øster Vedsted
3 Niels Jessen.

45 Niels Jensen i Rejsby. 28.5.1785.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Knud Lauridsen i Rejsby. A:
1) søster Johanne Jensdatter, enke i Vester Hørum? vejrmølle ved Thisted i Thy.

46 Peder Nielsen i Hillerup. 23.2.1786.
Enkemand efter [Anne Thomasdatter], skifte 10.2.1780 lbnr.27. A:
1) bror Mads Nielsen i Hillerup
2) bror Johannes Nielsen i Hillerup
3) bror Claus Nielsen i Tønder
4) bror Thomas Nielsen i Bredebro [i Brede sogn]
5) søster Karen Nielsdatter g.m. Jeppe Nielsen Frøsig i Jested
6) søster Mette Nielsdatter g.m. Frands Joensen i Vilslev.

47 Karen Pedersdatter i Sig i Torstrup sogn. 22.2.1788.
E: Jens Lauridsen. A:
1) søster Else Pedersdatter, på stedet
2) bror Peder Pedersen i Malle i Horne sogn, død. 2B:
a Anne Pedersdatter 12
b Peder Pedersen 8.
FM: Thomas Christensen i Malle, som beslægtet
3) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Claus Christensen i Transbøl i Horne sogn. 2B:
a Peder Clausen 14
b Johanne Clausdatter 8.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Lauridsen.

48 Anne Mikkelsdatter i Varming. 14.3.1788.
E: Jacob Knudsen. B:
1) Peder Jacobsen 3½
2) Knud Jacobsen 30 dage.
FM: mosters mand Claus Pedersen i Fjærsted.

49 Anne Nielsdatter i Inder Bjergum. 6.7.1790.
Enke efter Hans Poulsen. A:
1) bror Anders Nielsen [i Stovstrup i Oddum sogn], død. 2B:
a Niels Andersen [i Mejlby i Stauning sogn]
b Margrethe Andersdatter [g.m. Niels Friis ved Oddum kirke]
2) bror [Jacob Nielsen på Grubbesholm i Nørre Bork sogn]. 4B:
a Niels Jacobsen i Grindsted sogn
b Niels Jacobsen i Grindsted
c Kirsten Jacobsdatter, død, var g.m. [Peder Jensen i Andrup] i Stauning sogn. 2B:
1 Jacob Pedersen [14]
2 Maren Pedersdatter [10]
d Maren Jacobsdatter [i Jerrig i Grindsted sogn, enke efter Bendix Meyer, musketer]
3) søster Maren Nielsdatter, enke efter Christen Christensen i Vesterby i Borris sogn
4) søster Mette Nielsdatter [i Ågård i Borris sogn], død. 3B:
a Peder Villadsen i Ulfkær [i Velling sogn]
b Sofie Villadsdatter [g.m. Mads Christensen, smed i Dalager i Borris sogn]
c Margrethe Villadsdatter, [enke i Ågård i Borris sogn, nu forlovet med Niels Sørensen i Rosendal i Oddum sogn].
(Sml. Ribe Domsogn skifteprotokol lbnr.39).

50 Kirsten Bertelsdatter i Sig. 24.1.1793.
E: Christen Madsen. B:
1) Anne Christensdatter 35 g.m. Laurids Nielsen i Faulbæk?
2) Mads Christensen 30
3) Maren Christensdatter 25
4) Anne Marie Christensdatter 23
5) Oluf Christensen 18
6) Sidsel Christensdatter 15.

Desuden et fragment

51 Hustru uden navn uden sted. Ingen dato.
E: Jens Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen
2) Christen Jensen
3) Oluf Jensen
4) Maren Jensdatter
5) Sidsel Jensdatter
6) Kirsten Jensdatter.

SLUT.


Ribe Skt. Katharinæ præstearkiv
Skiftedokumenter
1748-1772
C 591A-521 Ny formynder i Ribe. 3.9.1748.
Ved skifte 9.5.1743 efter Terkild [Nielsen] Jedsted, kapellan i Ribe Kathrine, skifte Ribe stiftsprovsti lbnr.3, fik datteren Anne Jedsted som formynder Nikolaj [Ottesen] Clausen, [kapellan i Ribe Domkirke og præst i Seem], der døde [4.7.1746]. Ny formynder er David [Mogensen] Grønlund, kapellan i Ribe Kathrine.

2) Christen Lassen i Glibstrup. 30.9.1749.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: [Jens Bertelsen] Bay, præst i Kvong og Lyne. B:
1) Laurids Christensen
2) Peder Christensen
3) datter g.m. Anders Simonsen i Kvong
4) Mette Christensdatter.
FM: Søren Christensen.

3 Niels Jørgensen i Jernved. 30.7.1772.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Hagen Jørgensen i Jernved. B:
1) Jørgen Nielsen 41, der har gården i fæste
2) Kirsten Nielsdatter 38 i Ribe
3) Jens Nielsen 36 i Jernved
4) Johanne Nielsdatter 34 g.m. Hans Johansen i Jernved
5) Niels Nielsen 25, bager i Tønder.

SLUT


Ribe stiftfysikat
Skifteprotokol
1730-1785
B 122-31 Kirsten Jørgensdatter i Guldager. 7.6.1730, fol.1.
E: Niels Heebo. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Jens Hansen.

2 Else Sørensdatter i Guldager. 19.5.1731, fol.2.
E: Mads Pedersen. A:
1) mor Karen Olufsdatter i Guldager mølle
2) bror Ib Sørensen, møller i Guldager mølle
3) bror Oluf Sørensen i Guldager mølle
4) halvsøster Mette Svendsdatter g.m. Christen Dam i Brøndum på Øllufgård gods
5) halvsøster Maren Svendsdatter g.m. Laurids Mortensen i Brøndum på Ribe Hospital gods
6) halvsøster Kirsten Svendsdatter, død.
Første ægteskab med Mathias Risbøl i Hjerting. 3B:
a Peder Mathiasen 16
b Svend Mathiasen 14
c Mathias Mathiasen 12.
Andet ægteskab med Søren Sørensen i Hjerting på magister Peder Terpagers gods. 1B:
d Karen Sørensdatter 6.

3 Laurids Hansen, skrædder i Kokspang i Hostrup sogn. 28.12.1731, fol.9B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Jens Østrup i Hjerting. B:
1) Johanne Marie Lauridsdatter 8
2) Hans Lauridsen 4½
3) Maren Lauridsdatter 6 mdr.
FM:
1) Niels Christensen Marebæk i Hostrup på Hesselmed gods
2) Eskild Hansen i Myrtue [i Hostrup sogn]
3) Christen Hansen i Kravense [i Hostrup sogn] på Hesselmed gods.

4 Peder Christensen Skjettrup i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 11.6.1731, fol.14.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Dalsgaard, degn i Hjerm, Gimsing og Venø. B:
2) Christen Pedersen 14
3) Niels Pedersen 11
4) Dorthe Kirstine Pedersdatter 9.
FM: farbror Esper Christensen i Skjettrup i Hjerm sogn.
Første ægteskab med Dorthe Lauridsdatter. B:
1) Jens Pedersen Lindbjerg.

5 Anne Nielsdatter i Astrup [i Brøndum sogn]. 18.9.1732, fol.26.
E: Søren Jepsen. B:
1) Jeppe Sørensen
2) Niels Sørensen.
FM:
1) morbror Christen Nielsen Dam i Brøndum
2) farbror Hans Jepsen i Astrup.

6 Anne Lauridsdatter i Guldager. 23.12.1733, fol.28.
E: Niels Sørensen Heebo.
Afkald.

7 Jørgen Madsen i [Sønder] Vium sogn. 10.2.1736, fol.28B.
E: Mette Madsdatter. LV: Jens Henningsen, der ægter enken og fæster gården. B:
1) Anne Jørgensdatter 13
2) Ellen Jørgensdatter 11
3) Elisabeth Jørgensdatter 7
4) Barbara Jørgensdatter 5
5) Maren Jørgensdatter 2.

8 Christen Jensen i Sønderdiger [i Lyne sogn]. 26.9.1740, fol.29.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Niels Nielsen i Sønderdiger. B:
1) en datter 14, vanvittig
2) Peder Christensen 12.
FM: Niels Hermansen.

9 Maren Nielsdatter i Guldager. 12.11.1742, fol.31.
E: Rasmus Hansen. A:
1) bror [Frederik Nielsen], død. 3B:
a Maren Frederiksdatter g.m. Mads Hansen i Sønderho
b Niels Frederiksen i Sønderho
c Kirsten Frederiksdatter i Sønderho
2) [bror] Hans Nielsen, tømrer i Sønderho
3) [bror] Niels Nielsen i Tobøl [i Guldager sogn].

10 Hans Hansen Seest i Kragelund i Bække sogn. 25.9.1745, fol.33.
E: Abelone Madsdatter. LV: Hans Christensen i Kragelund.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen Seest i Verst
2) Mads Hansen i Hostrup
3) Laurids Hansen i Spjarup [i Egtved sogn]
4) Else Hansdatter 24
5) Ellen Hansdatter 19.

11 Peder Jepsen i Klinting i Henne sogn. 4.8.1746, fol.35B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Jens Christensen i Jegum [i Ål sogn]. B:
1) Christen Pedersen 11
2) Anne Pedersdatter 8.
FM:
1) morbror Clemen Christensen i Fidde [i Henne sogn]
2) farbror Christen Jepsen i Kløvgård [i Henne sogn].

12 Mads Jensen Krag i Okslund i Hoven sogn. 1.2.1748, fol.43.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Mads Madsen i Mølbjerg. B:
1) Visti Madsen 42, landsoldat i Ørbæk
2) Mads Madsen 39 i Mølbjerg
3) Maren Madsdatter 36 g.m. Gøde Johansen Ruhar, skomager, landsoldat i Ørbæk
4) Kirsten Madsdatter 26, syd for Flensborg
5) Anne Madsdatter 22 g.m. Niels Christensen, skrædder i Ørbæk
6) Mette Madsdatter 21
7) Dorthe Madsdatter 18.

13 Johan Arens i Hannevang i Billum sogn. 25.1.1748, fol.46.
E: Karen Knudsdatter. LV: Peder Jensen i Øster Vrøgum. B:
1) Villum Johansen 26
2) Christian Johansen, død. 1B:
a Simon Christiansen 3
3) Magdalene Johansdatter gift i Amsterdam
4) Anneke Johansdatter i Holsten
5) Karen Johansdatter i Amsterdam
6) Maren Johansdatter 20.
FM: Simon Knudsen i Gærup.

14 Johanne Sørensdatter i Guldager mølle. 1.12.1749, fol.54B.
E: Ib Sørensen Møller. B:
1) Karen Ibsdatter 21
2) Anne Marie Ibsdatter 19
3) Birthe Ibsdatter 17
4) Søren Ibsen 14
5) Cathrine Ibsdatter 12
6) Peder Ibsen 9
7) Kirsten Ibsdatter 5.

15 Hans Pedersen i Mølgård i Ansager sogn. 16.10.1749, fol.60.
E: Karen Ibsdatter. LV: Niels Nielsen Bundsgaard i Udegård, Morten Nielsen Plagborg, der ægter enken og fæster gården. B:
1) Ib Hansen 13
2) Anne Hansdatter 10
3) Peder Hansen 6, der døde før faderen
4) Kirsten Hansdatter 2, der døde før faderen.
FM:
1) Niels Bondesen i Morsbøl [i Grindsted sogn] i Koldinghus amt
2) Peder Christensen Klink i Klink i Hejnsvig sogn
3) Jens Olufsen i Hinnum i Grindsted sogn.
Desuden nævnes enkens søster Maren Ibsdatter.
Arv efter enkens far Ib Christensen i Utoft [i Grindsted sogn], skifte slut 18.1.1734 og efter enkens mor, skifte slut 24.10.1729.

16 Ellen Gregersdatter i Blinkbjerg i Oddum sogn. 24.10.1750, fol.70B.
E: Jeppe Jepsen. A:
1) bror Niels Gregersen Helt i Fredericia
2) bror Søren Gregersen i Køge
3) bror Peder Gregersen, tolder i Skælskør.

17 Hans Jensen, skrædder i Jerne. 15.2.1751, fol.79.
E: Anne Pedersdatter. LV: Terkild Pedersen i Jerne. B:
1) Karen Hansdatter 32
2) Anne Hansdatter 29
3) Lisbeth Hansdatter 27, stum og tungsindet.
FM:
1) Hans Villadsen i Jerne
2) Christen Nielsen i Jerne
3) fars svoger Thyge Nielsen i Jerne.

18 Anne Poulsdatter i Rørkær [i Jerne sogn]. 8.9.1751, fol.82B.
Enke efter Jørgen Svendsen. B:
1) Poul Jørgensen 28
2) Svend Jørgensen 26
3) Peder Jørgensen 22
4) Søren Jørgensen 18.

19 Karen Christensdatter i Nollund [i Grindsted sogn]. 6.3.1752, fol.86B.
E: Morten Christensen. A:
1) Christen Jespersen, har boet på et lille sted i Snejbjerg ved Tanderup, men nu uvist hvor
2) Peder Jespersen på Tanderup.

20 Peder Andersen i Lustrup [i Ribe Skt. Katharina sogn]. 25.4.1752, fol.88B.
E: Maren Gregersdatter. LV: Niels Poulsen i Lustrup. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Anders Lauridsen i Lustrup
2) Mette Pedersdatter 33.
FM: Anders Sørensen i Lustrup.

21 Jens Jensen, smed i Vorbasse. 5.8.1752, fol.92B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Jens Jensen
2) Thomas Jensen
3) P. Jensen.

22 Karen Sørensdatter i Astrup i Brøndum sogn. 25.11.1752, fol.93.
E: Søren Jepsen. B:
1) Anne Sørensdatter 16.

23 Karen Hansdatter i Jerne. 26.1.1753, fol.96B.
E: Jens Jensen Bramdrup. B:
1) Jens Jensen 10 uger.

24 Mads Sørensen i Guldager. 6.7.1753, fol.99B.
E: Maren Christensdatter. LV: Morten Hansen Spangsbjerg i Strandby [i Jerne sogn]. B:
1) Maren Madsdatter 5½
2) Søren Madsen 4
3) Christen Madsen 8 uger.
FM:
1) Hans Pedersen i Hjerting
2) Mads Pedersen i Guldager
3) Ib Sørensen i Guldager mølle,
som beslægtede på mors side.

25 Johanne Pedersdatter Risborg i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 19.4.1751, fol.107.
E: Christen Pedersen. B:
1) Maren Christensdatter 12
2) Ellen Christensdatter 8
3) Peder Christensen 6
4) Jens Christensen 3.
FM: fasters mand Laurids Villadsen Roslund.

26 Hans Sørensen i Ravnsbjerg [i Guldager sogn]. 28.4.1756, fol.110.
Enkemand.
Til stede var afdødes datter og datterkone.
Overværende:
1) Rasmus Ris, [muligvis svigersøn]
2) Hans Hansen i Ravnsbjerg, [muligvis søn].

27 Maren Lauridsdatter i Nordenå i Hemmet sogn. 26.10.1754, fol.112.
E: Henrik Gregersen, skrædder. B:
1) Laurids Henriksen i Bandsbøl [i Hemmet sogn]
2) datter g.m. Frands Christensen i Gundesbøl [i Hemmet sogn]
3) Anne Henriksdatter, der ægter Niels Nielsen i [Vester] Nykirke
4) Kirsten Henriksdatter 20
5) Margrethe Elisabeth Henriksdatter 18
6) Maren Henriksdatter 10.
FM:
1) Hans Hansen Janderup i Nordenå
2) Bertel Christensen
3) Hans Nielsen.

28 Niels Nielsen, skrædder i Sønderdiger [i Lyne sogn]. 30.9.1756, fol.114.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Niels Nielsen i [Sønder] Vium
2) Abelone Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Esbøl i [Sønder] Vium sogn
3) Kirsten Nielsdatter, der ægter Niels Mikkelsen i Kvong præstegård ved hans far Mikkel Jørgensen i Sønderdiger.

29 Maren Hansdatter i Guldager. 10.10.1757, fol.116B.
E: Søren Christensen. B:
1) Mette Sørensdatter 16.
FM: Mads Pedersen i Guldager.

30 Mette Gødesdatter i Kragelund i Bække sogn. 21.11.1757, fol.118B.
E: Søren Madsen. A:
1) halvsøster Karen Eg, død. 1B:
a Peder Sørensen Eg i Asserbøl i Lindknud sogn.

31 Kirsten Jensdatter i Nollund i Grindsted sogn. 21.5.1759, fol.121.
E: Morten Christensen Schinkel.
Første ægteskab med Christen Christensen i Nollund. B:
1) Jens Christensen Mosegaard i Nollund
2) Christen Christensen i Sønderby
3) [Dorthe Christensdatter], død, var g.m. Jeppe Iversen i Dyvelsrække. B: (navne angives ikke)
4) datter, død, var g.m. Bonde Markussen i Kolding. B: (navne angives ikke)
5) Karen Christensdatter i Åstrup sogn.

32 Morten Thygesen i Lyne. 12.11.1759, fol.123.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Lassen i Nørhede.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Mortensdatter g.m. Peder Nielsen i Åsted på Grubbesholm gods
2) Maren Mortensdatter g.m. Mads Christensen i Lyne på Niels Hansens gods
3) Birthe Mortensdatter g.m. Peder Nielsen i Sønder Bork på Lundenæs gods
4) Thyge Mortensen 24.

33 Maren Christensdatter i Sønderdiger i Lyne sogn. 13.7.1760, fol.127.
E: Niels Hermansen. B:
1) Herman Nielsen på stedet.

34 Maren Lauridsdatter i Kokspang [i Hostrup sogn]. 14.12.1761, fol.127B.
E: Gunnar Hansen. B:
1) Laurids Gunnarsen 5.
FM: Niels Jensen Bech i Kokspang.

35 Else Christensdatter i Kragelund i Bække sogn. 16.10.1760, fol.128B.
E: Christen Sørensen. B:
1) Søren Christensen 23
2) Kirsten Christensdatter 16
3) Christian Christensen 8.

36 Morten Christensen i Nollund i Grindsted sogn. 2.4.1764, fol.129.
Enkemand efter [Karen Christensdatter, skifte 6.3.1752 lbnr.19]. A:
1) søster, død. 2B:
a Peder Pedersen, sognefoged i Lem sogn
b Jens Pedersen Kolstrup i [Sønder] Omme sogn.

37 Aftægtskontrakt i Hannevang [i Billum sogn]. 7.4.1768, fol.132B.
Søren Knudsen i Hannevang giver aftægt til Maren Hansdatter, enke efter Anders Nielsen.

38 Niels Jensen Brandrup i Kyvling i Lønborg sogn. 3.7.1766, fol.133.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Timsen i Bandsbøl i Hemmet sogn. B:
3) Christen Nielsen Brandrup 27 i København
4) Else Marie Nielsdatter g.m. Niels Andersen i Kyvling
5) Kirsten Nielsdatter 15. FM: farbror Mads Jensen i Kyvling.
Første ægteskab med Else Christensdatter. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Mortensen Bech i Lønborg
2) Karen Nielsdatter g.m. Laurids Hansen i Lustrup ved Ribe.

39 Ib Sørensen Møller i Guldager mølle. 3.12.1765, fol.139.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Spangsbjerg i Sønderris [i Guldager sogn].
Første ægteskab med Johanne Sørensdatter, [skifte 1.12.1749 lbnr.14]. B:
1) Karen Ibsdatter Møller 37 g.m. Frands Nott i Amsterdam
2) Anne Marie Ibsdatter Møller34 g.m. Oluf Sørensen Bovbjerg i Hjerting
3) Birthe Ibsdatter 33 g.m. Hans Pedersen i Bovbjerg i Guldager sogn
4) Søren Ibsen Møller 31, søfarende fra Holland
5) Cathrine Ibsdatter 29 g.m. Søren Pedersen i Bovbjerg
6) Peder Ibsen Møller 26, søfarende fra Holland
7) Kirsten Ibsdatter 21 i Guldager mølle.
FM:
1) farbror Oluf Sørensen Møller, skipper i Hjerting
2) Laurids Poulsen i Hjerting
3) Peder Tranbjerg i Varde.

40 Jens Jensen i Jerne. 2.9.1772, fol.146.
E: Maren Terkildsdatter. LV: Christen Nissen i Jerne, Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup [i Jerne sogn]. B:
2) Terkild Jensen 17¾
3) Karen Jensdatter 6
4) Peder Jensen 3.
FM: morfar Terkild Pedersen i Jerne.
Skifte 26.1.1753 efter første hustru. B:
1) Jens Jensen 19¾.
FM: Søren Thomsen i Novrup.

41 Else Pedersdatter i Glibstrup i Lyne sogn. 1.6.1773, fol.148.
E: Iver Pedersen, smed. B:
1) Peder Iversen 12
2) Anne Marie Iversdatter 8.
FM: morfar Peder Hansen i Glibstrup.

42 Hans Nielsen i Nollund i Grindsted sogn. 23.7.1773, fol.152.
E: Barbara Christensdatter. LV: Hans Christoffer Kloster. A:
1) far Niels Pedersen den ældre i Nollund.

43 Niels Sørensen i Astrup [i Brøndum sogn]. 6.3.1773, fol.153.
E: Bodil Madsdatter. LV: far Mads Christensen i Sjelborg [i Hostrup sogn]. B:
2) Dorthe Nielsdatter 1.
FM: Frands Hansen i Guldager mølle.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen 12½.
FM: Johannes Nielsen i Sjelborg.

44 Gunnar Hansen i Kokspang [i Hostrup sogn]. 26.4.1775, fol.154B.
E: Mette Hansdatter. LV: [Abraham Sørensen] Jessen, præst i Alslev [og Hostrup]. B:
2) Maren Gunnarsdatter 11
3) Hans Gunnarsen 8
4) Sofie Gunnarsdatter 6
5) Niels Gunnarsen 4
6) Kirsten Gunnarsdatter 3
7) Anne Gunnarsdatter 6 mdr.
FM:
1) farbror Anders Hansen i Træden [i Hostrup sogn]
2) Niels Jensen i Kokspang
3) Hans Hansen i Guldager, nærmeste frænde på mors side.
Første ægteskab med Maren Lauridsdatter, skifte 14.12.1761 lbnr.34. B:
1) Laurids Gunnarsen 17.
FM: farbror Tønnes Hansen i Hjerting.

45 Anders Sørensen Doktor i Lustrup. 21.8.1776, fol.158.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Bent Mikkelsen i Lustrup. A:
1) bror Hans Sørensen i Lustrup, død. 3B:
a Søren Hansen i Starup
b Peder Hansen i Seem
c Kirsten Hansdatter g.m. Hans Christensen i Lustrup
2) halvbror Hans Sørensen i Lustrup, død. 1B:
a Bertel Hansen, død. 1B:
1 Bodil Bertelsdatter, enke efter Laurids Simonsen i Lustrup
3) halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Vesterbæk
4) halvsøster Bodil Sørensdatter i Ribe.

46 Rasmus Pedersen i Nollund i Grindsted sogn. 30.9.1779, fol.159.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Jensen i Horsbøl. A:
1) bror Peder Pedersen i Kvie i Ansager sogn
2) bror Jens Pedersen i Kvie, død. 1B:
a Lene Marie Jensdatter gift i Holsten
3) Maren Pedersdatter, død, var g.m. Peder Jensen i Fugdal i Hejnsvig sogn. 4B:
a Jens Pedersen
b Peder Pedersen
c Abel Pedersdatter i Fugdal
d Anne Malene Pedersdatter
4) søster Ellen Pedersdatter g.m. Hans Bertelsen i Sønderby
5) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Mortensen i Strellev.

47 Mads Richard Gødesen i Okslund [i Hoven sogn]. 23.10.1779, fol.160.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Niels Nielsen ved Ribe. B:
2) Anne Marie Richard 12
3) Maren Richard 10
4) Gunde Marie Richard 7
5) Niels Richard 5
6) Peder Richard 2.
FM:
1) Peder Vistisen i Vognslund i Ølgod sogn
2) Peder Jacobsen ved Hoven kirke
3) Niels Thomsen
4) Hans Thomsen.
Første ægteskab med Anne Marie Sørensdatter, der døde i Jested [i Vilslev sogn]. B:
1) Gøde Richard 16.
FM: farfar Gøde Richard.

48 Karen Andersdatter i Sønder Vium. 14.7.1781, fol.161.
E: Niels Nielsen. B:
1) Anne Nielsdatter 35
2) Niels Nielsen 32
3) Anders Nielsen 25
4) Mette Nielsdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Vejrup sogn
5) Ingeborg Nielsdatter 22.
FM: Iver Enevoldsen i Sønder Vium.

49 Jens Rasmussen i Ravnsbjerg [i Guldager sogn]. 7.3.1782, fol.162B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Hansen i Sædding, Søren Hansen i Krause, der ægter enken og fæster gården. A:
1) far Rasmus Ris på stedet
2) søster Anne Rasmusdatter på stedet.

50 Jens Baggesen i Hannevang i Billum sogn. 12.11.1782, fol.1782, 165.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Lauge Pedersen i Skødstrup. B:
1) Karen Jensdatter 32, tjener syd for Ribe
2) Anne Jensdatter 29 i Hannevang
3) Johanne Jensdatter 24, tjener syd for Ribe
4) Bagge Jensen 17 i Hesselmed mølle.
FM:
1) Thue Christensen Tarp i Billum sogn
2) Søren Laugesen i Kelst [i Billum sogn]
3) Christen Knudsen i Billumgård.

51 Mette Gregersdatter i Guldager. 3.2.1783, fol.165B.
E: Niels Christensen. B:
1) Bodil Nielsdatter 27 i Jerne præstegård
2) Kirsten Nielsdatter 25 i Poppenbøl i Højer sogn
3) Anne Nielsdatter 23 i Højer
4) Mette Nielsdatter21 i Ballum
5) Christen Nielsen 17 i Højer
6) Maren Nielsdatter 8.
FM: Søren Ris i Guldager.

52 Søren Madsen i Kragelund [i Billum sogn]. 16.6.1783, fol.166B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jeppe Graversen. A:
1) Mads Jensen
2) Peder Pedersen
3) Søren Jensen.
(Sml. lbnr.30).

53 Christen Lindbjerg i Lindbjerggård [i Handbjerg sogn]. 20.1.1784, fol.167.
E: Malene Jensdatter. LV: Christen Jensen Brusen i Mejrup sogn. B:
4) Johanne Christensdatter g.m. Jens Madsen i Kvie [i Ansager sogn]
5) Kirstine Marie Christensdatter 29
6) Anne Cathrine Christensdatter 26
7) Dorthe Christine Christensdatter 20
8) Jens Christensen 18
9) Christen Christensen 14
10) Esper Christensen 11.
FM: født værge Peder Schmidt, ridefoged på Handbjerg Hovgård.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter Risborg, skifte 19.4.1751 lbnr.25]. B:
1) Peder Christensen i Hale i Sevel sogn
2) Maren Christensdatter g.m Niels Toftgaard i Sevel sogn
3) Ellen Christensdatter g.m. Steffen Vestergaard i Sevel sogn.

54 Karen Nielsdatter i Mølgård i Ansager sogn. 10.10.1785, fol.170.
E: Niels Pedersen. B:
1) Anne Nielsdatter 22
2) Peder Nielsen 19
3) Kirsten Nielsdatter 18
4) Anne Marie Nielsdatter 15
5) Niels Nielsen 12
6) Morten Nielsen 9
7) Kirstine Marie Nielsdatter 6.
FM:
1) mosters mand Niels Jensen i Horsbøl i Grindsted sogn
2) morbror Thomas Nielsen i Askær i Hejnsvig sogn.

SLUT


Ribe stiftprovsti og Ribe købstad provsti
Skifteprotokol for bøndergodset
1737-1806
C 36A-21 Mikkel Olufsen i Nørhede i Lyne sogn. 21.6.1737, fol.1.
E: Anne Kirstine Iversdatter. LV: bror Mads Iversen i Glibstrup [i Lyne sogn]. B:
1) Oluf Mikkelsen 13
2) Birgitte Mikkelsdatter 10
3) Karen Mikkelsdatter 8
4) Iver Mikkelsen 6.
FM: Christen Iversen i Nørhede.

2 Lambert Sørensen i Guldager. 25.5.1748, fol.3.
E: Karen Christensdatter. LV: Johannes [Nikolajsen] Krag præst i Guldager. B:
1) Mette Lambertsdatter g.m. Jens Andersen i Guldager
2) Christen Lambertsen 30
3) Jørgen Lambertsen, farer til skibs fra Amsterdam.
FM: farbror Niels Sørensen i Guldager.

3 Anders Lassen i Jernvedlund. 29.10.1742, fol.5.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Jørgen Haagensen i Jernvedlund. B:
1) Hans Andersen 11.
FM: farbror Knud Lassen i Jernved.

4 Kirsten Nielsdatter i Gredsted i Jernved sogn. 8.3.1747, fol.6.
E: Knud Hansen. B:
1) Birthe Knudsdatter 3.
FM: Peder Hansen i Gredsted.
Afdøde døde 24.2.1747.

5 Thomas Jensen i Kyvling [i Lønborg sogn]. 17.5.1747, fol.7.
På grund af vidtløftighed ikke indført i skifteprotokollen, men findes blandt præsteembedets dokumenter.

6 Karen Pedersdatter i Varming [i Seem sogn]. 22.4.1748, fol.7.
E: Hans Pedersen. B:
1) Peder Hansen 6½.
FM: Christen Pedersen den ældre i Seem.

7 Laurids Lauridsen i Øster Åbølling i Roager sogn. 27.5.1748, fol.8.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christian [Nielsen] Schmidt, præst i Roager. B:
2) Hans Lauridsen 19
3) Laurids Lauridsen 16.
FM:
1) Hans Pedersen i Birkelev i Vodder sogn
2) Bonde Clausen i Øster Åbølling.
Af første ægteskab B:
1) Lene Lauridsdatter g.m. Niels Hansen i Høm [i Seem sogn].

8 Dorthe Pedersdatter i Lustrup [i Ribe Katharine sogn]. 1.10.1749, fol.10.
E: Niels Pedersen. B:
1) Peder Nielsen 12
2) Anne Nielsdatter 11
3) Peder Nielsen den yngre 10
4) Poul Nielsen 6
5) Bertel Nielsen 5.
FM: morbror Søren Pedersen i Lustrup.

9 Karen Lasdatter i Roager. 9.6.1750, fol.11B.
E: Christen Madsen. B:
1) Mette Christensdatter 2.
FM: morbror Peder Lassen i Øster Åbølling.
Desuden nævnes enkemandens søster Kirsten Madsdatter g.m. Nis Pedersen i Roager.

10 Christen Hansen i Lustrup. 1.5.1757, fol.13B.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Hans Christensen 17
2) Niels Christensen 15
3) Peder Christensen 11½
4) Las Christensen 8½
5) Else Mette Marie Christensdatter 6
6) Niels Hansen Christensen 2.
FM: farbror Las Hansen.

11 Mads Thomsen i Lustrup. 28.7.1762, fol.14B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Poul Nielsen. A:
1) bror Christen Thomsen, kvartermester i Holsten
2) søster Karen Thomasdatter g.m. Jørgen Steffensen i Holleskov i Føvling sogn
3) søster Helvig Thomasdatter g.m. Jens Jensen Lønne i Kærbøl i Farup sogn.
Enkens første ægteskab med Christen Hansen, skifte 1.5.1757 lbnr.10. 6B:
1) Hans Christensen
2) Niels Christensen
3) Peder Christensen
4) Las Christensen
5) Else Mette Marie Christensdatter
6) Niels Hansen Christensen.

12 Hans Jensen i Snepsgården i Seem sogn. 10.8.1763, fol.15B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Poul Mathiasen. B:
2) Cathrine Hansdatter 4
3) Jens Hansen 2
4) Niels Hansen 20 uger.
FM:
1) Anders Pedersen i Varming
2) Jens Hansen
3) Thomas Hansen
4) Bent Pedersen.
Første ægteskab med Cathrine Hansdatter. B:
1) Hans Peder Hansen 8½.

13 Peder Hansen i Gredsted. 2.4.1760, fol.16B.
E: Maren Troelsdatter. LV: Morten Kjeldsen i Gredsted. B:
1) Anne Pedersdatter 18
2) Hans Pedersen 15
3) Christen Pedersen 13
4) Mette Pedersdatter 10.
FM:
1) Mikkel Svendsen i Gredsted
2) Jeppe Nielsen, smed i Jernved
3) Hans Pedersen i Jernvedlund
4) Simon Pedersen i Gredsted.

14 Hans Pedersen i Varming. 27.4.1775, fol.18B.
E: Kirsten Clemensdatter. LV: Laurids Lauridsen i Varming. B:
1) Karen Hansdatter 10½.
FM: Hans Christensen i Varming.
Afdøde døde 23.3.1775.

15 Søren Lauridsen i Kyvling. 1.7.1775, fol.19.
E: Else Ibsdatter. LV: Jens Madsen i Kyvling. B:
1) Maren Sørensdatter 17
2) Karen Sørensdatter 15
3) Ib Sørensen 12
4) Birthe Sørensdatter 9
5) Else Sørensdatter 7
6) Laurids Sørensen 5
7) Søren Sørensen 3 mdr.
FM:
1) Christen Jensen i Kyvling
2) Søren Henriksen i Kyvling.
Afdøde døde 4.1.1775.

16 Sidsel Pedersdatter i Bandsbøl [i Hemmet sogn]. 11.12.1775, fol.20B.
E: Gregers Christensen. B:
1) Christen Gregersen 23
2) Peder Gregersen 18
3) Anne Gregersdatter 18
4) Johanne Gregersdatter 15
5) Else Gregersdatter 12.
FM: morbror Peder Pedersen i Esbøl, sognefoged i [Sønder] Vium sogn.
Afdøde døde i maj 1775.

17 Jørgen Thomsen i Karkovgård [i Seem, sogn]. 9.4.1772, fol.22.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Poul Andersen i Fjersted. B:
1) Hans Jørgensen 10
2) Karen Jørgensdatter 9
3) Thomas Jørgensen 7
4) Jacob Jørgensen 5½
5) Peder Jørgensen 2
6) Cathrine Jørgensdatter 8 uger.
FM:
1) Jes Hansen i Årup
2) Lauge Hansen i Gielsbro
3) Peder Christensen i Årup
4) Jeppe Christensen i Årup
5) Lauge Thomsen i Tved [i Ribe Katharine sogn]
6) Peder Iversen i Ravning [i Kalvslund sogn].
Afdøde døde i november 1771.

18 Søren Nissen i Sædding [i Guldager sogn]. 13.9.1765, fol.23.
E: [Johanne Hansdatter]. LV: Niels Christensen i Spangsbjerg [i Jerne sogn], Jeppe Sørensen, der ægter enken. B:
1) Dorthe Sørensdatter 6½
2) Anne Sørensdatter 4½
3) Hans Sørensen 2½
4) Nis Sørensen 6 mdr, der døde, skifte 14.11.1766 fol.25.
FM:
1) farbror Søren Nissen i Novrup [i Jerne sogn]
2) farbror Hans Nissen i Sædding
3) farbror Jens Nissen i Fovrfeld [i Guldager sogn]
4) Niels Nissen i Fovrfeld.

19 Birgitte Jensdatter i Sædding [i Guldager sogn]. 1.8.1770, fol.25.
E: Oluf Hansen. B:
1) Karen Olufsdatter 13
2) Anne Olufsdatter 11
3) Jens Olufsen 8.
FM:
1) morbror Søren Jensen i Tobøl [i Guldager sogn]
2) morbror Hans Jensen i Tobøl
3) morbror Thomas Jensen i Guldager.

20 Søren Andersen i Lustrup. 28.4.1777, fol.25B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Mads Hansen i Lustrup. B:
1) Niels Sørensen 26
2) Peder Sørensen 20
3) Hans Sørensen 17
4) Karen Sørensdatter 16
5) Anders Sørensen 8
6) Anne Sørensdatter 4.
FM:
1) Las Enevoldsen i Lustrup
2) Hans Sørensen i Lustrup
3) Hans Christensen Klaaby i Lustrup.

21 Jeppe Sørensen i Sædding i Guldager sogn. 30.3.1778, fol.26.
E: Johanne Hansdatter. LV: Knud Hansen, møller i Sønderris mølle [i Guldager sogn]. B:
1) Maren 10½.
FM: farbror Christen Sørensen i Astrup i Brøndum sogn.
Afdøde døde 3.3.1778.

22 Hans Andersen i Jernvedlund. 8.4.1779, fol.26B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Tranbjerg i Endrupholm mølle [i Vester Nykirke sogn]. B:
1) Maren Hansdatter 4.
FM: Niels Knudsen i Jerne.
Desuden nævnes afdødes [halv]søster Bodil Simonsdatter, enke efter Laurids Nielsen. LV: Thomas Skølvad.

23 Anders Jensen i Gredsted. 2.7.1781, fol.28B.
E: Karen Andersdatter. LV: Nis Jensen i Gredsted. B:
1) Kirsten 13.
FM: farbror Jens Jensen i Birkelev i Vodder sogn.

24 Thomas Johansen i Øster Vedsted [i Ribe Domkirkes landsogn]. 31.10.1782, fol.29.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Jens Warming i Ribe. B:
1) Karen Thomasdatter 3
2) Mette Cathrine Thomasdatter 2
3) Maren Thomasdatter 1
4) Kirsten Thomasdatter 6 uger.
FM:
1) farfar Johan Thomsen i Øster Vedsted
2) morbror Laurids Jørgensen i Øster Vedsted.
Arv til afdødes søskende:
1) Gertrud Johansdatter 24
2) Marie Elisabeth Johansdatter 23
3) Susanne Johansdatter 17
4) Jens Johansen 15.

25 Else Hansdatter i Spangsbjerg i Jerne sogn. 16.4.1784, fol.33.
E: Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen 11
2) Karen Jensdatter 9
3) Jørgen Jensen 6.
FM:
1) Christen Pedersen Spangsbjerg i Novrup [i Jerne sogn], som mødrende frænde
2) Peder Jensen i Veldbæk [i Jerne sogn].

26 Hans Nissen i Gredsted. 19.8.1784, fol.34B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Frederik Hermansen i Gredsted. B:
1) Maren Hansen 19
2) Peder Hansen 16
3) Nis Hansen 13
4) Dorthe Hansdatter 8
5) Mette Hansdatter 6.
FM: morbror Hans Pedersen i Gredsted.

27 Maren Nielsdatter i Guldager. 26.10.1787, fol.37.
E: Lambert Jensen. B:
1) Maren Lambertsdatter 27 g.m. Peder Nielsen i Gesing [i Brøndum sogn]
2) Jens Lambertsen 26
3) Niels Lambertsen 24
4) Anders Lambertsen 22
5) Mette Lambertsdatter 20
6) Johanne Lambertsdatter 18
7) Jørgen Lambertsen 14.
FM:
1) morbror Thomas Nielsen i Tobøl
2) mosters mand Peder Hansen i Sædding.

28 Lambert Jensen i Guldager. 18.8.1788, fol.39.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 26.10.1787 lbnr.27]. B:
1) Maren Lambertsdatter 28 g.m. Peder Nielsen i Gesing [i Brøndum sogn]
2) Jens Lambertsen 27
3) Niels Lambertsen 25
4) Anders Lambertsen 23
5) Mette Lambertsdatter 21
6) Johanne Lambertsdatter 19
7) Jørgen Lambertsen 15.
FM:
1) morbror Thomas Nielsen i Tobøl
2) mosters mand Peder Hansen i Sædding.

29 Mette Jørgensdatter i Øster Vedsted. 17.11.1790, fol.43B.
E: Peder Hansen Spandet. B:
5) Anne Pedersdatter 6
6) Abel Kirstine Pedersdatter 5
7) Thomas Pedersen 3½.
FM: morbror Laurids Jørgensen i Øster Vedsted.
Første ægteskab med Thomas Johansen, [skifte 31.10.1782 lbnr.24]. B:
1) Karen Thomasdatter 12 i Egtved præstegård
2) Mette Cathrine Thomasdatter 11 i Ribe
3) Maren Thomasdatter 10
4) Kirsten Thomasdatter, død.
FM: farfar Johan Thomsen i Øster Vedsted.

30 Cathrine Ibsdatter i Bovbjerg [i Guldager sogn]. 8.3.1791, fol.45.
E: Søren Pedersen. B:
1) Dorthe Sørensdatter 32 g.m. Oluf Jensen i Gørding sogn
2) Mette Sørensdatter 29
3) Peder Sørensen 28, til søs
4) Jacob Sørensen 25, på rejse til Grønland
5) Anne Kirstine Sørensdatter 22, i Ribe
6) Ib Sørensen 21, i Holland
7) Christen Sørensen 18
8) Johanne Sørensdatter 16, i Amsterdam
9) Frands Sørensen 14 i Vibæk i Alslev sogn
10) Anne Cathrine Sørensdatter 10.
FM:
1) Søren Dam i Guldager
2) Anders Poulsen i Guldager.
Afdøde døde 7.2.1791.

31 Abelone Kirstine Andersdatter i Nørhede i Lyne sogn. 13.8.1795, fol.46, 61
E: Hans Jørgen Adamsen. B:
1) Hans Hansen Jørgensen 8
2) Anne Marie Jørgensdatter, der døde, begravet 21.7.1799
3) Anne Margrethe Jørgensdatter 6 mdr.
FM:
1) Christen Andersen, degn i Nørhede, som beslægtet
2) Laurids Hansen i Lyne.
Afdøde døde 8.6.1795.

32 Kirsten Johansdatter på Guldager mark. 4.5.1795, fol.50B.
E: Enevold Sørensen. B:
1) Søren Enevoldsen 13
2) Johan Enevoldsen 11
3) Jacob Enevoldsen 8
4) Lambert Enevoldsen 5.
FM: morfar Johan Nielsen i Sjelborg i Hostrup sogn.

33 Peder Hansen Spandet i Øster Vedsted. 8.2.1799, fol.33.
E: Susanne Johansdatter. LV: svoger Anders Nissen i Øster Vedsted, Nis Nielsen, der ægter enken. B:
3) Mette Cathrine Pedersdatter 5
4) Karen Pedersdatter 2.
FM:
1) farbror Peder Hansen Spandet i Kærbøl i Farup sogn
2) farbror Hans Hansen Spandet i Kærbøl.
Første ægteskab med Mette Jørgensdatter, skifte 17.11.1790 lbnr.29]. B:
1) Abel Kirstine Pedersdatter 14
2) Thomas Pedersen 12.
FM:
1) morbror Laurids Jørgensen i Øster Vedsted
2) mosters mand Hans Andersen Tysk i Øster Vedsted.

34 Nis Nielsen i Øster Vedsted. 20.4.1803, fol.61B.
E: Susanne Johansdatter. A:
1) søster Mette Nielsdatter g.m. Laurids Jensen i Brøns
2) søster Johanne Nielsdatter g.m. Hans Andersen i Brøns
3) søster Marie Nielsdatter g.m. Søren Janniksen i Brøns
4) søster Lene Nielsdatter g.m. Peder Lauridsen i Normsted i Brøns sogn
5) søster Karen Nielsdatter 27 i Brøns.

35 Anne Pedersdatter i Roager. 2.6.1804, fol.63.
E: Otto Ebbesen. B:
1) Peder Ottesen 8
2) Anne Kirstine Ottesdatter 6
3) Bodil Ottesdatter 2.
FM: morbror Nis Pedersen i Vesterbæk i Roager sogn.

36 Mette Nielsdatter i Kragelund i Bække sogn. 10.9.1805, fol.66.
E: Niels Nielsen Kloster. B:
1) Anne Nielsdatter 7
2) Niels Nielsen 3½
3) Ebbe Nielsen 8 uger.
FM:
1) Albert Christensen i Vester Nebel
2) Rasmus Hansen i Bække.
Afdøde døde for 14 dage siden.

37 Abel Andreasdatter i Nebel i Vorbasse sogn. 21.5.1805, fol.68B.
E: Morten Corneliussen.
Første ægteskab med Thomas Villadsen. B:
1) Caroline Thomasdatter 28
2) Andreas Thomsen 23, soldat i Århus
3) Anne Cathrine Thomasdatter 20.

38 Caroline Thomasdatter i Nebel i Vorbasse sogn. 11.10.1805, fol.72, 75B.
A:
1) bror Andreas Thomsen 23, soldat i Århus
2) Anne Cathrine Thomasdatter 20
3) halvbror Villads Thomsen i Ribe, død. 1B: (Navn angives ikke)
4) halvsøster Anne Kirstine Thomasdatter i Ribe.
FM:
1) Hans Nielsen i Nebel
2) Jeppe Nielsen i Nebel.
Afdøde døde 3.9.1805.

39 Christen Pedersen i Sædding [i Guldager sogn]. 18.12.1805, fol.73B.
E: Birthe Olufsdatter. LV: Christen Christensen Dam. B:
1) Edel Kirstine Christensdatter, født 2.2.1792
2) Oluf Christensen, født 25.1.1795
3) Peder Christensen, født 6.12.1803.
FM:
1) farbror Hans Pedersen i Sædding
2) farbror Christen Pedersen i Sædding.

SLUT


Seem præstearkiv
Skiftebreve
1719-1805
C 590B-81 Peder Sørensen i Seem. 2.3.1719. Nr.1.
Enkemand. B:
1) Søren Pedersen 34
2) Anne Pedersdatter.

2 Anders Jørgensen i Seem. 30.6.1731. Nr.2.
E: Anne. LV: Troels Pedersen i Seem. B:
1) Peder Andersen 10
2) Else Andersdatter 8
3) Voldborg Andersdatter 6
4) Anne Andersdatter 6 mdr.

3 Peder Nielsen Lade i Vester Vedsted. 3.5.½745. Nr.3.
E: Ellen. LV: Anders Lassen. B:
1) datter g.m. Jens Graversen, degn i Skærbæk
2) datter g.m. Hans Jørgensen, kusk hos biskoppen i Ribe
3) datter g.m. Claus Johansen i Vester Vedsted.

4 Bodil Hansdatter i Brøndum. 15.8.1747. Nr.4.
E: Hans Ibsen, smed. A:
1) bror [Christen Hansen], død. 2B:
a Kirsten Christensdatter g.m. Anders Jessen i Nørre Vejrup
b Anders Christensen, landsoldat i Nørre Darum.
Arv efter enkemandens første hustru, skifte 22.9.1728. B:
1) Søren Hansen Brøndum
2) Christen Hansen, smed i Varming
3) Else Hansdatter.
Afdøde døde 16.7.1747.

5 Christen Jespersen i Favrholt i Seem sogn. 11.9.1748. Nr.5.
E: Mette. LV: Christen Lauridsen i Varming, der ægter enken. B: 5 børn, hvis navne ikke angives.

6 Anne Lauridsdatter i Vester Vedsted. 30.7.1765. Nr.6.
E: Laurids Jespersen. A:
1) halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Terman Nielsen i Hviding
2) halvbror Hans Lauridsen i Hviding
3) halvbror Christen Lauridsen i Hviding.
Afdøde døde 29.6.1765.

7 Karen Eskildsdatter i Vester Vedsted. 2.5.1767. Nr.7.
E: Laurids Jespersen. B:
1) Karen Lauridsdatter 4 uger.
FM:
1) Laurids Bertelsen i Høgsbro [i Hviding sogn], som mødrende frænde
2) Hans Nielsen i Råhede [i Hviding sogn], som mødrende frænde.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Lauridsdatter], skifte 30.7.1765.
Afdøde døde 4.4.1767.

SLUT


Vester Nykirke - Fåborg præstearkiv
Skifteprotokol
1797-1800
C 562A-251 Hans Jensen Frølund i Ravnsø præstegård anneksgård i Fåborg. 13.1.1797, fol.1.
E: Lene Andersdatter. LV: Peder Nielsen, sognefoged i Slebsager. B:
1) Anne Hansdatter 14. Ved afkald 12.11.1799 g.m. Laurids Christian Knudsen Lund i Fåborg anneksgård.
FM: farbror Niels Jensen i Debel.
Ophold til afdødes mor Mette Jensdatter, der tidligere boede i Kyvling i Lønborg sogn.

SLUT