Erik Brejls hjemmeside

Start

Ribe amt gejstlige skifteuddrag

[Anst herred]    [Gørding herred]    [Malt herred]    [Ribe stiftsprovst]   

[Skast herred]    [Slavs herred]    [Vester Horne herred]    [Øster Horne herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Anst herred.
Gejstlig skifteprotokol
1687-1811

[1687-1778]    [1779-1811]   


Anst herred
Gejstlig justits- og skifteprotokol
1687-1778
C 45A-1

1 Anders Mikkelsen Ho, præst i Verst og Bække. 7.7.1687, fol.3.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Roager. B:
1) Maren Andersdatter.
FM: farbror Knud Mikkelsen Ho, præst i Henne og Lønne.
Om afdøde står:
"som udi melancholie tog sig selv af dage med en knif".

2 Jens Jacobsen Buch i Nagbøl præstegård i Skanderup sogn. 10.9.1691, fol.6B.
E: Sara Nisdatter [Troelsen].
Ved syn af præstegården nævnes B:
1) Jacob Jensen Buch, stud. theol.
2) [Karen Jensdatter Buch] g.m. Jacob Pedersen Hygum, præst i Hygum.
Desuden nævnes Hans Nissens arvinger.

3 Niels Pedersen Kragelund, præst i Lejrskov og Jordrup. 13.4.1697, fol.13.
E: Anne Pedersdatter Maltbæk. B:
1) Bodil Nielsdatter g.m. Peder Bertelsen [Friede, præst i Lejrskov og Jordrup]
2) Anne Marie Nielsdatter
3) Lene Pedersdatter
4) Peder Nielsen Kragelund, rektor i Varde.

4 Laurids Nielsen Aagaard i Gamst præstegård, præst i Anst og Gesten. 1.5.1699, fol.19, 42B, 43, 48, 52B, 101, 102B.
E: Elisabeth Hansdatter Vedel. LV: Bertram Pedersen i Lejrskov, død ved afkald 1.6.1725. B:
1) Barbara Lauridsdatter Aagaard 20
2) Niels Lauridsen Aagaard 16, død ved afkald 1.6.1725
3) Kirsten Lauridsdatter 11. Ved afkald 1.6.1725 g.m. Niels Hansen, færgemand på Tåsinge
4) Hans Lauridsen 9, skifte 25.8.1710 lbnr.8
5) Maren Lauridsdatter 7
6) Mette Lauridsdatter 5
7) Elisabeth Lauridsdatter 4
8) Poul Lauridsen 6 mdr, der døde.
FM:
1) Anders Aagaard, professor ved Københavns universitet
2) Laurids [Christensen] Aagaard, præst i Helsingør Olai
3) Søren [Jensen] Aagaard, præst i Vistoft på Mols
4) Anders Aagaard, amtsskriver i Vordingborg
5) Lauge [Hansen] Vedel, præst i Nustrup
6) Lauge Bentsen [Vedel], præst i Hee
7) Christian Bentsen [Vedel], præst i Navr og Sir
8) Claus [Hansen] Vedel, præst i Munkebo på Fyn.

5 Kirsten [Ankersdatter Buch] i Seest præstegård. 21.2.1702, fol.41B.
E: Knud [Lauridsen] Maarslet, [entlediget] præst i Seest, nu åndssvag.
Til stede:
1) Jacob Steffensen i Seest
2) Mette [Knudsdatter g.m. Ernst Olufsen] Svane i Horsens.

6 Jens Pedersen Velling, entlediget præst i Hjarup og Vamdrup. 29.3.1696, fol.54.
E: Mette Pedersdatter Bering. B:
1) Peder Jensen Bering den ældre, præst i Hjarup og Vamdrup
2) Peder Jensen Bering den yngre, præst i Gunderup og Nøvling
3) Jens Jensen Bering, student
4) Margrethe Jensdatter Bering g.m. Anders [Jepsen] Skive, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum
5) Anne Jensdatter Bering
6) Lene Jensdatter Bering g.m. Poul Christensen
7) Maren Jensdatter Bering
8) Vita Jensdatter Bering
9) Dorthe Jensdatter Bering.

7 Mette Pedersdatter Bering i Hjarup. 19.11.1709, fol.62.
Enke efter Jens Pedersen Velling, præst i Hjarup og Vamdrup, [skifte 29.3.1696 lbnr.6]. B:
1) Peder Jensen Bering den ældre, præst i Hjarup og Vamdrup
2) Peder Jensen Bering den yngre, præst i Gunderup og Nøvling
3) Jens Jensen Bering, student
4) Margrethe Jensdatter Bering g.m. Anders [Jepsen] Skive, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum
5) Anne Jensdatter Bering
6) Lene Jensdatter Bering g.m. Poul Christensen
7) Maren Jensdatter Bering
8) Vita Jensdatter Bering
9) Dorthe Jensdatter Bering.

8 Hans Lauridsen Aagaard i Gamst præstegård. 25.8.1710, fol.63B, 68B.
A:
1) mor Elisabeth Hansdatter Vedel, enke efter Laurids Nielsen Aagaard, præst i Anst og Gesten, [skifte 1.5.1699 lbnr.4]. LV: Claus Gosmann i Ribe
2) Barbara Lauridsdatter
3) Niels Lauridsen
4) Kirsten Lauridsdatter
6) Maren Lauridsdatter
7) Mette Lauridsdatter
8) Elisabeth Lauridsdatter
9) Poul Lauridsen, død.
FM:
1) Lauge [Hansen] Vedel, præst i Nustrup
2) Lauge [Bentsen] Vedel, præst i Hee
3) Christian Bentsen [Vedel], præst i Navr og Sir
4) Claus [Hansen] Vedel, præst i Munkebo på Fyn.
5) Mads [Christensen] Humble, præst i Seest
6) Peder [Bertelsen] Friede, præst i Lejrskov og Jordrup
Afdøde døde 7.7.1710 som student i København.

9 August Richter, præst i Anst og Gesten. 30.9.1712, fol.69B.
E: Marie Elisabeth. LV: Jacob Bentsen, præst i Vejen og Læborg. B:
1) Joachim Ditlev Richter 13
2) Sofie Elisabeth Richter 6.
FM:
1) født værge Henrik Richter, rådmand i Fredericia
2) fasters mand Mathias Mathiasen, købmand i Fredericia.

10 Bodil Nielsdatter Kragelund i Lejrskov præstegård. 18.12.1713, fol.81.
E: Peder [Bertelsen] Friede, præst i Lejrskov og Jordrup. B:
1) Anne Malene Pedersdatter 16.
FM:
1) morbror Peder [Nielsen] Kragelund, [rektor i Varde]
mosters mand Jeppe Jensen, birkeskriver i Nebel.

11 Jacob Salomonsen Lund i Store Anst, [degn i Anst og Gesten]. 7.5.1716, fol.87.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Hansen Vraa. B:
1) Theodosius Jacobsen Lund 6.
FM: [farfar] Salomon [Jacobsen] Lund, [kordegn og klokker i Kolding].

12 Elias Samuelsen Biener, præst i Verst og Bække. 8.6.1716, fol.88, 151B, 153B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Christen Kjeldsen i Kragelund, successor Peder Hansen Friis, der forloves med enken. B:
1) Samuel Biener 31
2) Karen Biener 29
3) Christen Biener 27
4) Cathrine Marie Biener 25
5) Andreas Biener 21
6) Edel Gertrud Biener 19
7) Olaus Biener 16
8) Claus Biener 12
9) Elisabeth Sofie Biener 9.
FM: Rasmus Hansen i Verst.

13 Peder Hansen Friis, præst i Verst og Bække. 30.5.1718, fol.94.
E: Sidsel Christensdatter, der var forlovet med afdøde.
Ingen arvinger meldte sig efter år og dag.

14 Anders [Pedersen] Horne, præst i Nagbøl præstegård, præst i Skanderup. 2.11.1719, fol.100.
E: Dorthe Mogensdatter Lucoppidan, der er forlovet. LV: [bror] Rubeck Lucoppidan.
Første ægteskab med Anne Jensdatter Holm, [begravet 30.6.1719]. Ingen børn.
Testamente af 27.5.1701.

15 Jens Andersen Heug (Høgh) i Gamst præstegård, præst i Anst og Gesten. 8.10.1723, fol.101B.
E: Anne Marie [Poulsdatter] Mørch. Afkald fra A:
1) bror Claus Andersen Heug, købmand i Ålborg
2) bror Christen Andersen Heug, købmand i Ålborg
3) bror Enevold Andersen Heug på Kærsgård [i Tornby sogn] i Vendsyssel
4) søster Bodil Andersdatter Heug, enke efter Niels Lauridsen Bjerregaard, købmand i Ålborg, [ejer af Birkumgaard på Gjøl, død 1722]
5) søster Gundel Andersdatter Heug g.m. Jørgen [Jensen] Berg, præst i Vrå, Ehm og Serridslev i Vendsyssel
6) søster Ida Andersdatter Heug, død, var g.m. Morten Henriksen. 1B:
a Gundel Margrethe Mortensdatter.
Afdøde, [der var søn af Anders Jensen Heug i Ålborg], døde på Kærgård [og blev begravet 11.10.1723 Ålborg Frue].

16 Peder Bertelsen Friede, præst i Lejrskov og Jordrup. 27.2.1726, fol.103, 148B, 162B.
E: Vibeke Cathrine Taulov, der døde 29.1.1726. B:
2) Jens Bertel Pedersen Friede 11
3) Niels Pedersen Friede 7
4) Maren Bjørn Pedersdatter Friede 6
5) Morten Pedersen Friede 3
6) Margrethe Kirstine Pedersdatter Friede 14 dage, der døde 25.2.1726.
FM:
1) morfar Jens [Bertelsen] Taulov, borgmester og tolder i Varde
2) [morbror] Jørgen Bjørn [Taulov] præst [i Nordby] på Fanø
3) [morbror] Søren Taulov, student.
Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter Kragelund, skifte 18.12.1713 lbnr.10]. B:
1) Anne Malene Pedersdatter Friede 29.
Død 21.1.1726.

17 Hartvig [Jeremiassen] Spleth, præst Verst og Bække. 26.4.1728, fol.120B, 168, 191.
E: Dorthe Christine [Christiansen] Bruun. LV: Bertram [Jochumsen] Høyer, præst i Anst og Gesten. B:
1) Anne Dorthe Spleth 8
2) Jeremias Spleth 7
3) Christian Spleth 9 mdr.

18 Elisabeth [Magdalene] Schrøder i Hjarup præstegård. 23.5.1730, fol.128B, 149, 153B.
E: Peder [Jensen] Bering, præst i Hjarup og Vamdrup. B:
1) Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
2) Jens Bering i Bramdrup i Ødis sogn
3) Christoffer Bering, student
4) Jacob Bering 17, i Kolding latinskole
5) Mette Sofie Bering g.m. Poul Markussen [forpagter] på Drenderup [i Ødis sogn]
6) Cathrine Marie Bering g.m. Christen Thomsen Lund på Højgård
7) Bodil Marie Bering g.m. Jeppe Carlsen i Ribe
8) Margrethe Christine Bering g.m. Jens Friis [Nielsen] Galten, præst i Feldballe [og Nødager]
9) Elisabeth Magdalene Bering 20
10) Sofie Marie Bering 16.
Afdøde døde 12.5.1727, for 3 år siden.

19 Christen Thomsen Aalstrup, degn i Lejrskov og Jordrup. 20.3.1730, fol.138.
E: Johanne Tønnesdatter.
A første ægteskab B:
1) Inger Kirstine Christensdatter Aalstrup 18.
FM: morbror Oluf Jensen degn i Egtved.
Desuden nævnes første hustrus søster Mette Jensdatter Verling nu g.m. Brink, tobaksspinder i Århus.
Død 18.2.1730.

20 Jacobe Marie [Jacobsdatter] Hansen i Lejrskov præstegård. 29.12.1732, fol.146B, 149.
E: Albert [Lauridsen] Thura, præst i Lejrskov og Jordrup. B:
1) Laurids Thura 5½
2) Hans Thura 4 år og 4 mdr.
3) Christen Henrik Thura 3 år og 2½ måned.
FM: mosters mand Andreas Raklev, tolder i Kolding.

21 Anders Jensen Koed, skoleholder i Seest. 17.6.1734, fol.151B, 154B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Mikkelsen, successor, der ægter enken. B:
1) Jens Andersen Koed 6, der døde 10.11.1735
2) Anne Andersdatter Koed 5, der døde 26.11.1735
3) Niels Andersen Koed 5 mdr.
FM: morbror Peder Koed i Hjarup.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Jensdatter.
Død 18.5.1734.

22 Hylleborg Levin Sørensdatter Heerup i Verst skole. 17.9.1734, fol.152B.
E: Mads Helt, skoleholder i Verst. B:
3) Hans Christian Helt 16
4) Ulrik Christian Helt 13
5) Søren Helt 11
6) Anne Marie Helt 8
7) Hartvig Helt 6.
Første ægteskab med Hans Christian Lindvig. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter
2) Johanne Kirstine Hansdatter.
Død 6.8.1734.

23 Mads [Christensen] Humble (Humblet), præst i Seest. 28.10.1737, fol.154B, 168.
E: Elisabeth Ravn. LV: bror Henrik Ravn i Kolding. B:
1) Christen Humble, successor
2) Johanne Cathrine Madsdatter, enke efter Lytke Hansen i Haderslev
3) Karen Madsdatter g.m. Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
4) Lene Margrethe Madsdatter.
FM: Christian Langelo, præst i Vonsild og Dalby.
Død 15.9.1737.

24 Adelgunde Mette Juul i Gamst præstegård. 3.9.1738, fol.158.
E: Bertram [Jochumsen] Høyer, præst i Anst og Gesten. B:
1) Theodosius Høyer 13.
Død 4.8.1738.

25 Peder Bering, præst i Hjarup og Vamdrup. 8.8.1740, fol.160B.
[Enkemand efter [Elisabeth [Magdalene] Schrøder, skifte23.5.1730 lbnr.18]. B:
1) Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
2) Jens Bering
3) Jacob Bering
4) Mette Sofie Bering g.m. Poul Markussen
5) Cathrine Marie Bering, enke efter Christen [Thomsen] Lund
6) Bodil Marie Bering g.m. Jeppe Carlsen i Ribe
7) Margrethe Christine Bering. død, var g.m. [Jens Friis Nielsen Galten, præst i Feldballe og Nødager]. 1B:
a Margrethe Friis Galten
8) Elisabeth Magdalene Bering g.m. [Jens Jacobsen] Buch, præst i Hjarup og Vamdrup
9) Sofie Marie Bering.

26 Afkald i København 23.10.1739, fol.162B.
Afkald fra Hans Pedersen Høgsbro, bogbindersvend i København for arv efter moster Christine Elisabeth Spleth og morbror Lyder Spleth [til Erholm i Rørup sogn på Fyn] til morbror Hans Spleth, [rektor] i Holstebro og ombedt farbror Peder Lakier og Bo Struch i Ringkøbing.

27 Albert [Lauridsen] Thura, præst i Lejrskov og Jordrup. 25.4.1740, fol.163, 188.
E: Cathrine Margrethe [Andersdatter] Anchersen. LV: Jacob Ørsted, rektor i Kolding. B:
4) Marie Elisabeth Thura 5
5) Helene Cathrine Thura 4
6) Jacobine Marie Thura 2½
7) Barbara Margrethe Thura 6 mdr.
FM:
1) farbror Didrik Thura i København, kommandørkaptajn og fabriksmester ved flåden
2) farbror oberstløjtnant Laurids Thura.
Første ægteskab med [Jacobe Marie Jacobsdatter Hansen, skifte 29.12.1732 lbnr.20]. B:
1) Laurids Thura 13
2) Hans Thura 12
3) Christen Henrik Thura 10.
FM: [mosters mand] Andreas Raklev, tolder i Kolding.
Død 16.3.1740.

28 Afkald i Lejrskov 8.7.1743, fol.168B.
Afkald fra Niels Pedersen Friede for arv efter mormor Maren [Jacobsdatter] Bjørn, enke efter [Jens Bertelsen Taulov, borgmester og tolder i Varde].
(Sml. lbnr.16).

29 Peder Ludvigsen Blæhr i Nagbøl præstegård, præst i Skanderup. 20.8.1743, fol.168B, 176B.
E: Elisabeth [Pedersdatter] Helberg. LV: Niels [Pedersen] Tøxen, præst i [Verst og Bække]. B:
1) Theodosius Blæhr, kapellan i Nørre Omme og Brejning
2) Ludvig Blæhr
3) Anne Margrethe Blæhr g.m. Hans Anton [Bertelsen] Holm, præst i Skanderup
4) Abel Cathrine Blæhr. Ved afkald 19.4.1746 g.m. Christen Sørensen Bruun i Sønder Hebo.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1743.
Død 22.7.1743.

30 Mads Ulriksen Helt, skoleholder og degn i Verst. 16.5.1742, fol.170B.
E: Mette Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Helt 25 i København
2) Ulrik Christian Helt 22
3) Søren Helt 19
4) Anne Marie Helt 18
5) Hartvig Helt 14.
FM: fasters mand Augustinus Holgaard, degn i Skanderup.

31 Anne Sørensdatter i Vrå skolehus. 4.11.1743, fol.172.
E: Hans Sørensen Horskær, skoleholder. B:
1) Søren Hansen 2 år og 3 mdr.
FM: morbror Peder Sørensen i Nørre Boling?.

32 Maren Jensdatter i Vester Vamdrup skolehus. 28.11.1743, fol.175.
E: Hans Hansen, skoleholder. B:
1) Jens Hansen 14
2) Mette Margrethe Hansdatter 13
3) Anne Hansdatter 10.

33 Hans Mikkelsen, skoleholder i Seest. 22.12.1745, fol.179, 247.
E: Mette Nielsdatter. LV: Oluf Madsen i Seest. B:
1) Maren Hansdatter 8. Ved afkald 3.11.1764 g.m. Johan Jacob Jeegang, sergent
2) Mette Hansdatter 3. Ved afkald 3.11.1764 g.m. Jens Sørensen i Øster Vamdrup
3) Inger Hansdatter, født efter fars død.
FM:
1) Niels Nielsen, degn i Vonsild og Dalby
2) Successor Arent Jensen.
Død 24.11.1745.

34 Mads Knudsen, skoleholder i Skanderup. 21.10.1746, fol.181, 246.
E: Birthe Nielsdatter. LV: Iver Jepsen i Skanderup. B:
1) Niels Madsen 19. Ved afkald 6.8.1762 i København
2) Poul Maden 15
3) Frederik Madsen 12. Ved afkald 6.8.1762 i Bølling
4) Knud Madsen 10.
FM:
1) Søren Terpager i Skanderup
2) Jes Knudsen i Skanderup
3) Hans Poulsen i Skanderup
4) Johannes Harbo, skoleholder i Kolding.

35 [Maren Nielsdatter Gudme] i Lejrskov præstegård. [Begravet 15.2].1746, fol.183.
E: Henrik [Gregersen] Morville, præst i Lejrskov og Jordrup.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1746.

36 [Cathrine Tøtke] i Jordrup præstegård. 28.1.1746, fol.183B.
Enke efter Christian Kjærulf, præst i [Øster] Starup og Nebel. Af arvinger nævnes B:
1) [Dorthe Margrethe Kjærulf], enke efter [Johan Gertsen] Londemann, [præst i Ringive, Gadbjerg og Lindeballe, skifte Nørvang herred gejstlig 30.7.1744 lbnr.21]
2) Christiane Kjærulf.

37 Hans Hansen, skoleholder i Vester Vamdrup. 17.10.1746, fol.184B, 247.
[Enkemand efter Maren Jensdatter, skifte 28.11.1743 lbnr.32]. B:
1) Jens Hansen 16 år og 7 mdr.
2) Mette Margrethe Hansdatter 15. Ved afkald 3.1.1760 g.m. Gregers Hansen i Jels
3) Anne Hansdatter 12.
FM:
1) Christen Vind i Vester Vamdrup
2) Hans Pedersen i Bønstrup
3) Jeppe Lassen på Søgård.

38 Arent Jensen, skoleholder i Seest. 4.7.1749, fol.191.
E: Mette Nielsdatter. LV: Hans Christian Trane, degn i Seest, successor Jens Hansen. B:
1) Jens Johannes Arentsen 6 mdr.
FM: Arent Christensen i Ostorp?
Død 30.5.1749.

39 Anne Cathrine Nisdatter i Vamdrup skolehus. 18.9.1749, fol.193.
E: Anders Sørensen Andkær. B:
1) Nis Andersen 8½
2) Søren Andersen 7
3) Lene Andersdatter 5
4) Peder Andersen 3
5) Frederik Andersen 6 uger.
FM:
1) Nis Sørensen i Bastrup [i Vamdrup sogn]
2) Markus Nissen i Fårkrog [i Skodborg sogn]
3) Peder Nissen Dal, degn i Skodborg
4) Frederik Julius i Rødding
5) Rasmus Nielsen i Højrup i Stepping sogn.
Død 10.8.1749.

40 Albert Pedersen, skoleholder i Store Anst. 5.6.1752, fol.194, 243, 248.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Anders Albertsen 24 på Købehavn politikammer
2) Karen Albertsdatter 21, der ægter fars svoger Laurids Vanting, degn i Lejrskov og Jordrup
3) Anne Albertsdatter 18
4) Else Kirstine Albertsdatter 13
5) Hans Albertsen 11
6) Kirsten Albertsdatter 4
7) Peder Albertsen 3
8) Jes Albertsen 1, der døde 1.5.1755
FM:
1) fars næstsøskendebarn Laurids Bruun, skoleholder i Tågelund [i Egtved sogn]
2) Anders Christiansen, skomager i Store Anst
3) Hans Hansen Vraa i Store Anst.

41 Hans Steensen, degn i Anst og Gesten. 7.8.1752, fol.196B, 199B.
[Enkemand efter Anne Andersdatter]. A:
1) bror Henrik Steensen, kapellan [i Landet, Ågeby og Ryde] på Lolland, død [1739]. 1B:
a Henrik Steensen Møller, elev i Nykøbing Falster latinskole.
Desuden nævnes afdøde stedsøn Theodosius Jacobsen Lund, (se lbnr.11).

42 Christoffer Jochumsen Høyer i Gamst præstegård [i Anst sogn]. 30.8.1755, fol.198B, 221B, 246B.
B:
1) Bertram Christoffersen Høyer 23
2) Hans Nikolaj Christoffersen Høyer 16.
FM: farbror Bertram Høyer, præst i Anst og Gesten.

43 Elisabeth Ravn i Seest præstegård. 3.8.1757, fol.200.
Enke efter Mads [Christensen] Humble, præst i Seest, [skifte 28.10.1737 lbnr.23]. B:
1) Christen Humble, præst i Seest
2) Johanne Cathrine Madsdatter g.m. Hans Bøye i Haderslev
3) Karen Madsdatter g.m. Hans Bering, præst i Thyregod og Vester
4) Lene Margrethe Madsdatter.

44 Gertrud Henrikke [Frederiksdatter] Krag i Nagbøl præstegård i Skanderup sogn. 4.9.1759, fol.203, 206, næste protokol fol.18.
E: Peder [Pedersen] Winther, præst i Skanderup. B:
1) Marie Anne Winther 3
2) Gert Henrik Winther 9 mdr.
FM: morfar Frederik [Frandsen] Krag, præst i Kolding hospital.
Død 11.1.1759.

45 Jens [Jacobsen] Buch, præst i Hjarup og Vamdrup. 22.10.1759, fol.203B, 208, 237B, 245B, 248.
E: Elisabeth Magdalene [Pedersdatter Bering]. LV: bror Jacob Bering, Jonas Vissing i Kolding. B:
1) Elisabeth Buch 25. Ved afkald 6.2.1765 g.m. [Poul] G[otfred Jonasen] Vissing, præst i Malt og Folding
2) Jacob Buch 23, der døde
3) Øllegaard Kirstine Buch 21. Ved afkald 12.11.1762 g.m. P. C. Asmussen
4) Karen Buch 15. Ved afkald 5.8.1763 g.m. Johan Ernst Heilmann
5) Mette Cathrine Buch 15.
FM:
1) født værge Markus Buch, præst i Øster Linnet
2) morbror Jacob Bering, hospitalsforstander i Kolding
3) Poul Markussen på Drenderup

46 Jens Hansen, skoleholder i Seest. 3.9.1759, fol.204B, 273.
E: Anne Poulsdatter. LV: Poul Hansen. B:
1) Hans Jensen 6
2) Dorthe Else Jensdatter 3.
FM: Rasmus Poulsen.
Afkald 3.2.1779 for Dorthe Else Jensdatter g.m. Hans Christensen i Seest til stedfar Hans Nissen Friis.

47 Bertram [Jochumsen] Høyer, præst i Anst og Gesten. 8.10.1759, fol.215, 221, 221B, 246B.
E: Else Kirstine [Pedersdatter] Storm. LV: Knud Storm, præst i Egtved og Ødsted. B:
1) Peder Jochum Høyer 19
2) Anne Margrethe Høyer 14.
FM: morbror Jens Storm, præst i Højen og Jerlev.
Afkald 4.2.1764 fra Peder Jochum Høyer for arv efter mor, skifte 3.11.1762.
[Første ægteskab med Adelgunde Mette Juul, begravet 8.8.1738].

48 Margrethe Nielsdatter Bützow i Verst præstegård. 2.6.1760, fol.215B.
E: Iver [Pedersen] Hagelund, præst i Verst og Bække. B:
1) Dorthe Johanne Hagelund 10
2) Peder Rudbæk Hagelund 8.
FM:
1) morfar Niels Jochum [Olufsen] Bützow, præst i Vejen og Læborg
2) Hans Brøgger, degn i Verst og Bække.

49 Birthe Sofie Ulriksdatter Helt i Nagbøl præstegård [i Skanderup sogn]. 14.11.1760, fol.220.
E: Augustinus Holgaard, degn i Skanderup. B:
1) Ulrik Augustinussen Helt, degn og kongeligt privilegeret trykker i Holstebro
2) Mette Holgaard.

50 Anne Marie Mathiasdatter i Skanderup skole. 24.5.1762, fol.243B, 247B, 255.
E: Lauge Jørgensen Høgh, skoleholder i Skanderup. B:
1) Inger Laugesdatter Høgh g.m. Poul Jonasen i Lunderskov
2) Maren Laugesdatter Høgh g.m. Mads Pedersen i Skanderup
3) Anne Laugesdatter Høgh 24. Ved afkald 9.11.1764 g.m. Hans Thomsen Juul i Gelballe [i Skanderup sogn]
4) Mette Marie Laugesdatter Høgh 20. Ved afkald 3.12.1767 g.m. Nis Hansen [Schultz], skoleholder i Skanderup.
FM: Lauge Laugesen i Skanderup.

51 Anne Laugesdatter Høgh i Gelballe skole. 6.6.1766, fol.249.
E: Hans Hansen Juul, skoleholder i Gelballe. B:
1) Erik Hansen Juul 2.
FM: morfar Lauge Jørgensen, skoleholder i Skanderup.

52 Peder Skovrup, degn i Hjarup og Vamdrup. 28.7.1766, fol.253, næste protokol fol.34.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Bastrup. B:
1) Peder Pedersen 15
2) Jens Pedersen 4
3) Las Pedersen 6 mdr.
FM:
1) født værge Niels Pedersen Skovrup i Højrup
2) Jeppe Pedersen i Haderslev.

53 Niels Hansen Schultz, skoleholder i Skanderup. 24.1.1770, fol.255B.
E: Mette Marie Laugesdatter Høgh. LV: far Lauge Høgh, degn i Hjarup og Vamdrup. B:
1) Barbara Nisdatter 2.
FM: Claus Hansen Schultz i Grønninghoved i Vejstrup sogn.

54 Palle Rohde, skoleholder i Verst. 18.6.1770, fol.257B.
E: Marie Magdalene Brøgger. LV: far [Hans Lauridsen] Brøgger, degn i Verst og Bække. B:
1) Palle Pallesen Rohde, født efter fars død.
FM: Gregorius [Jacobsen] Tjørnelund til Røjgård [i Gesten sogn].
Indtil denne søn blev født var A:
1) bror Mads Rohde, toldskriver i Randers
2) bror Henrik Rohde
3) bror Hans Rohde.
Arv i boet til enken efter mor, se lbnr.55.

55 Barbara Nielsdatter Kruse i Verst degnebolig, [begravet Verst 6.3.1770], fol.257B.
E: Hans [Lauridsen] Brøgger, degn i Verst og Bække. Afkald 26.4.1770 fra B:
1) Jacob Brøgger
2) Marie Magdalene Brøgger, nu enke efter Palle Rohde, skifte 18.6.1770 lbnr.54.
(Dette afkald er en del af skifte lbnr.54).

56 Amalie Cathrine Margrethe Stellwagen i Gamst præstegård. 9.8.1771, fol.259B.
E: Jens [Nielsen] Høstmark, præst i Anst og Gesten. B:
1) Niels Høstmark 4
2) Cathrine Dorthe Høstmark 3.
FM:
1) [Peder] Utzen, regimentskvartermester i Århus
2) [Otto Carstensen] Hagen, skovrider i Linnet skov [i Højrup sogn].

57 Iver [Pedersen] Hagelund, præst i Verst og Bække. 12.1.1773, fol.260, 266B.
E: Conradine Christiane [Iversdatter] Kolding. B:
3) Iver Hagelund 7.
FM: Henrik Bützow, præst i [Øster] Starup og Nebel.
[Første ægteskab med Margrethe Nielsdatter Bützow, skifte 2.6.1760 lbnr.48]. B:
1) Dorthe Johanne Hagelund [22]
2) Peder Rudbæk Hagelund 20

58 Niels Ibsen, præst i Verst og Bække. 6.4.1773, fol.261.
A:
1) bror Hans Ibsen i Odense
2) søster Anne Cathrine Ibsdatter, enke efter Knud Krog, slagter i Odense
3) Maren Ibsdatter, enke efter Anders Andersen, kromand i Odense. LV: [Peder] Rønnow, birkedommer i Odense
4) bror Jørgen Ibsen i Køge.
Afdøde døde 4.4.1773 i Balslev præstegård på Fyn.

59 Frederikke Cathrine i Bække skolehus. 4.7.1774, fol.271.
E: Jens Friis, skoleholder i Bække. B:
1) Hans Adolf Friis 20
2) Otto Frederik Friis 17
3) Mads Friis 12
4) Christiane Magdalene Friis 10
5) Christian Friis 7.
FM:
1) Niels Christiansen i Ødis
2) Christen Bang i Bække
3) Iver Steffensen i Bække.

60 Hans Nissen Friis, skoleholder i Seest. 21.1.1779, fol.273B, næste protokol fol.53.
E: Anne Poulsdatter. LV: Rasmus Poulsen i Seest. B:
1) Inger Margrethe Hansdatter Friis 19
2) Anne Hansdatter Friis 16
3) Poul Hansen Friis.
FM:
1) Hans Christensen i Seest
2) Jesper Christiansen i Gejsing [i Anst sogn]
3) Christen Christensen i Seest.

61 Erik Binderup, degn i Anst og Gesten. 6.4.1778, fol.277B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Mikkelsen i Store Anst. B:
1) Anne Margrethe Binderup 23 på Egebjerggård [i Egebjerg sogn] på Sjælland
2) Inger Kirstine Binderup 21 i Kolding
3) Jens Høstmark Binderup 17, elev i Kolding latinskole
4) Severine Binderup 14
5) Sofie Marie Helene Elisabeth Binderup 12.
FM:
1) Niels Christensen i Store Anst
2) Anders Nielsen i Store Anst.Anst herred
Gejstlig skifteprotokol
1779-1811
C 45A-2

62 Dorthe Magdalene [Thomasdatter] Winther i Nagbøl præstegård. 9.6.1779, fol.1.
E: Peder [Pedersen] Winther, præst i Skanderup. B:
1) Peder Pedersen Winther, født 22.6.1764.
FM: kancelliråd Hansen.
Desuden nævnes enkemandens bror Søren Winther i Rødby.

63 Kirsten Jacobsdatter i Almind. 11.11.1779, fol.5B.
Enke efter Søren Nielsen, degn i Almind.
[Af første ægteskab] B:
1) [Jacob] Hansen til Egebjerggård [i Egebjerg sogn] på Sjælland
2) Peder Hansen i Åstorp i Taps sogn, død. 6B:
a Hans Pedersen i Åstorp
b Anker Pedersen i Åstorp
c Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Jørgensen i Gelballe [i Skanderup sogn]
d Else Pedersdatter i Åstorp
e Margrethe Pedersdatter i Åstorp
f Sinnet Pedersdatter i Åstorp
3) Maren Hansdatter i Store Anst, enke efter [Erik] Binderup, [skifte 6.4.1778 lbnr.61]
4) Kirsten Hansdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Dons i Almind sogn. 4B:
a Niels Jensen i Dons
b Søren Jensen i Vester Gesten
c Anne Jensdatter g.m. Tulle Pedersen i Ferup [i Lejrskov sogn]
d Kirsten Jensdatter g.m. Anders Olufsen, sognefoged i Vester Gesten.

64 Margrethe [Knudsdatter] Storm i Hjarup præstegård. 15.3.1781, fol.8B.
E: Frederik Christian Friis, præst i Hjarup og Vamdrup. B:
1) Knud Storm Friis 22
2) Sofie Dorthe Friis 21
3) Frederik Christian Friis 19
4) Karen Storm Friis 20
5) Barbara Cathrine Friis 16
6) Birgitte Marie Friis 16
7) Sara Margrethe Friis 14
8) Caroline Mathilde Friis 12
9) Henrikke Christiane Friis 7.
FM: morbror Anker [Knudsen] Storm, præst i Egtved og Ødsted.

65 Sara Kirstine [Ulriksdatter] Toxværd i Nagbøl præstegård. 9.10.1781, fol.13, 24B.
E: Peder [Pedersen] Winther, præst i Skanderup. A:
1) bror Ulrik Adolf Toxværd, degn i Ring og Føvling
2) søster Anne Margrethe Toxværd g.m. Laurids Hjersing, forpagter på Gettrup [i Ulsted sogn] ved Ålborg
3) Frederikke Louise Toxværd på Høgholm [i Tirstrup sogn
4) Conradine Christiane Toxværd i Alling præstegård
5) Ellen Marie Toxværd i Nagbøl præstegård.

66 Maren Jensdatter i Skanderup degnebolig. 22.5.1782, fol.14B.
E: Jens Christian Lindum, degn i Skanderup. B:
1) Gunder Marie Jensdatter g.m. Mathias Holst i Lindberg i Jels sogn
2) Inger Cathrine Jensdatter
3) Christiane Jensdatter.

67 Mads Børre, degn i Verst. 11.10.1785, fol.18B, 52.
E: Anne Margrethe Christensdatter Krog. LV: Hans Mortensen Vestergaard i Verst, Frands Poder, skoleholder i Bække, der ægter enken. B:
1) Svend Madsen 7
2) Christen Madsen 5.
FM: Christen Mathiasen Pauli i Verst.

68 Christen [Hansen] Fabricius, præst i Lejrskov og Jordrup, [der døde 5.8.1786], fol.23B.
E: Christiane Amalie Foss [Nielsdatter Heining].
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1786.

69 Hans Horskær, skoleholder i Store Anst. 5.12.1787, fol.24B.
Enkemand. B:
1) Jeppe Horskær, bogholder i København
2) Søren Horskær, skoleholder i Taulov.

70 Hans Frank, skoleholder i Store Anst. 1.12.1788, fol.25B.
E: Margrethe Marie Elertsdatter. LV: Andersen, degn i Anst og Gesten, successor Knud Thuesen, der ægter enken. B:
1) Simon Elert Frank 2.
FM:
1) født værge Lauge Jørgensen i Jels i Haderslevhus amt
2) Carl Knudsen i Store Anst.

71 Bevilling til uskiftet bo i Seest. 5.6.1789, fol.28B.
Bevilling til uskiftet bo for Niels Christensen Høgh, degn i Seest og hustru Inger Hansdatter Trane.

72 Niels Küster, skoleholder i Vamdrup. 23.1.1788, fol.29.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: bror Niels Andkær. B:
1) Diderikke Christine Nielsdatter 20
2) Jens Nissen 18
3) Helene Marie Cathrine Nielsdatter 11
4) Kirstine Rebekka Nielsdatter 7
5) Marie Cathrine Nielsdatter 5
6) Frederik Christian Nielsen 2
7) Niels Küster, født efter faderens død.
FM:
1) født værge Claus Nissen i Vester Vamdrup
2) født værge Hans Nissen i Holmshus
3) født værge Nis Nissen i Haderslev.

73 Maren Bang [Johansdatter] Post i Midtgård i Jordrup sogn. 27.5.1788, fol.34B, 42, 47.
Enke efter Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal, [død 4.3.1751]. B:
1) Mette Pouline von Haven g.m. Peder Johan Falenkam i Midtgård
2) Christen von Haven, kapellan i Schongen i Norge
3) Eleonora Hedvig von Haven i Midtgård
4) Birgitte Cathrine von Haven, død, var g.m. Clemen [Poulsen] Møller, præst i Vester Velling og Skjern. 2B:
a Jens von Haven Møller 12
b Jeremias Møller 9 hos stedmor M[arianne] Poulsen.
FM:
1) Møller, doktor i Randers
2) [Mathias Poulsen] Secher til Sødringsholm.

74 Lauge Jørgensen Høgh, degn i Hjarup og Vamdrup. 1.6.1790, fol.39, 43, 51.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Anders Jepsen, sognefoged i Hjarup.
Første ægteskab med Anne Marie Mathiasdatter, skifte24.5.1762 lbnr.50. B:
1) Inger Laugesdatter Høgh g.m. Jørgen Henriksen i Lunderskov
2) Maren Laugesdatter Høgh g.m. Jens Andersen i Skanderup
3) Mette Marie Laugesdatter Høgh g.m. Peder Pedersen kontrollør i København.

75 Conradine Christiane [Iversdatter] Kolding i Store Anst degnebolig. 3.8.1790, fol.43B.
Enke efter Iver [Pedersen] Hagelund, præst i Verst og Bække, [skifte 12.1.1773 lbnr.57]. B:
1) Iver Iversen Hagelund, ober-jæger ved jægerkontoret i Helsingør.

76 Lauge Jørgensen Høgh, degn i Hjarup og Vamdrup. 25.10.1790, fol.46B, 51.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter. LV: Anders Jepsen i Hjarup. B:
1) Mette Marie Laugesdatter g.m. Peder Pedersen, der er rejst til København for 8 år siden. LV: Jørgen Henriksen i Lunderskov.

77 Peder [Pedersen] Winther, præst i Skanderup. 12.3.1792, fol.54B, 78, 83B.
E: Caroline Benedikte [Jochumsdatter] Neumann. LV: Jochum Haahr, præst i Vejen og Læborg.
Første ægteskab med [Gertrud Henrikke Frederiksdatter Krag, skifte 4.9.1759 lbnr.44]. B:
1) Gerhard Henrik Winther, student på Frederikslund på Sjælland.
[Andet ægteskab med Dorthe Magdalene Thomasdatter Winther]. B:
2) Peder Winther, kollega i Kolding latinskole.
[Tredje ægteskab Med Sara Kirstine Ulriksdatter Toxværd, skifte 9.10.1781 lbnr.65].

78 Peder Nissen, skoleholder i Skanderup. 5.7.1792, fol.71B, 94.
E: Karen Sørensdatter. LV: Hans Lassen i Skanderup. B:
1) Søren Pedersen 16.
FM: Hans Andersen i Skanderup.

79 Frederik Lyngby, præst i Skanderup. 28.1.1793, fol.74.
E: Charlotte Amalie [Overgaard].
Til stede var
1) afdødes svoger Borcher, sadelmager i Christiansfeld
2) doktoren i Christiansfeld.
Arvinger angives ikke.
Død 27.1.1793.

80 Lene Olufsdatter i Verst. 27.5.1793, fol.75B, 82B.
Enke efter Hans Brøgger, degn i Verst og Bække. A:
1) bror Mikkel Olufsen i Velling i Smidstrup sogn
2) søster Else Olufsdatter, død. 7B:
a Oluf Christensen i Torsted i Verst sogn
b Niels Christensen i Klink i Hejnsvig sogn
c Jens Christensen i Kragelund i Bække sogn
d Peder Christensen, rekrut i København
e Mette Christensdatter g.m. Mads Christensen i Bække
f Maren Christensdatter g.m. Christen Christensen i Skudstrup i Skodborg sogn
g Lene Christensdatter g.m. Jens Jørgensen i Verst
3) søster Maren Olufsdatter g.m. Jørgen Christoffersen i Vorbasse
4) søster Mette Olufsdatter, død, var g.m. Poul Jørgensen i Nordbæk i Egtved sogn. 2B:
a Jørgen Poulsen 16 i Oustrup i Egtved sogn
b Maren Poulsdatter 12 i Skødebjerg i Vorbasse sogn.
Desuden nævnes afdødes stedsøn [Jacob] Brøgger, inspektør i Randers.

81 Elisabeth Stenberg på Skovgård i Lejrskov sogn. 27.3.1794, fol.85, 90, 93, 95.
Enke efter Henrik [Gregersen] Morville, præst i Lejrskov og Jordrup, [død 1.10.1764]. A:
0) forældre Niels Thiesen Stenberg, præst i Viby på Fyn, begravet 22.9.1727, og Cathrine Margrethe Brichstein
1) søster Gertrud Stenberg, døbt Viby 1.3.1714, g.m. Naaman Pahl, kancellist i Glückstadt
Første ægteskab med Buchholtz, inspektør på en herregård i Holsten hos Pless.
[Andet ægteskab med Hans Rasmussen Førslev, møller i Stokhusmøllen ved Østervold i København, København konceptskifte 10.5.1748 lbnr.2455].
Desuden nævnes børn af hendes stedsønner:
1) Henrik Morville, søn af Christian Morville i Fredericia
2) Niels Morville og hans 2 søstre i Fredericia
3) Marianne Morville i Fredericia.

82 Inger Hansdatter Trane i Seest degnebolig. 29.6.1793, fol.87B.
E: Niels Christensen Høj, degn i Seest. B:
1) Maren Nielsdatter Høj 35 g.m. Jørgen Hansen, handskemager i Haderslev, der rejste fra hende for 7 år siden. LV: Hans Pedersen Søgaard i Seest som mødrene frænde
2) Christiane Nielsdatter Høj 32, der ægter Christen Andersen Høj.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1789.
Afdøde døde 10.5.1789.

83 Maren Hansdatter i Store Anst. 25.5.1796, fol.100B, 103B.
Enke efter Erik Binderup, [skifte 6.4.1778 lbnr.61]. B:
1) Anne Margrethe Binderup g.m. Laurids Lund, præst i Holbæk [og Udby] ved Randers
2) Inger Kirstine Binderup
3) Jens Høstmark] Binderup, præst i As og Klakring
4) Severine Binderup
5) Sofie Marie Helene Elisabeth Binderup gift 15.1.1796 Christianshavn i København med enkemand Anton Christian Toxværd, rebslager.

84 Anne Margrethe [Christensdatter] Krog i Bække. 30.4.1799, fol.105.
E: Frands Poder, skoleholder i Bække. B:
3) Kirsten Frandsdatter 11
4) Maren Frandsdatter 7.
FM: morbror Peder Christensen Bech i Hornelund.
Første ægteskab med [Mads Børre, degn i Verst, skifte 11.10.1785 lbnr.67]. B:
1) Svend Børre 21 i Ribe
2) Christen Børre 18 i Roskilde.
FM: Niels Jochum Termansen i Vejen.

85 Hans [Olufsen] Høyer, præst i Verst og Bække. 22.4.1800, fol.108B.
E: Anne Rosenkilde.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1800.

86 Svend Skovgaard, degn i Verst og Bække. 6.7.1800, fol.109.
E: Anne Johanne Fischer. LV: Hans Mortensen i Verst.
Arvinger kendes ikke.

87 Frederik Christian Friis, præst i Hjarup og Vamdrup. 9.5.1802, fol.112.
E: Maren Madsdatter [Uhre]. LV: Chemnitz, præst i Ødis.
[Første ægteskab med Sofie Dorthe Jørgensdatter Bang].
[Andet ægteskab med Margrethe Knudsdatter Storm, skifte 15.3.1781 lbnr.64]. B:
1) Knud Storm Friis, auditør og regimentskvartermester i Horsens
2) Sofie Dorthe Friis g.m. Jørgen Iversen Buch i Grejs mølle
3) Frederik Christian Friis, kaptajn
4) Barbara Cathrine Friis 34
5) Birgitte Marie Friis 34
6) Sara Margrethe Friis 32
7) Caroline Mathilde Friis 30
8) Henrikke Christiane Friis 27.

88 Frands Pedersen Poder, skoleholder i Bække. 6.3.1807, fol.138, 144, 147B.
E: Anne Kirstine Søltoft. LV: Anders Jochumsen Lund i Bække kro.
Første ægteskab med [Anne Margrethe [Christensdatter] Krog, skifte 30.4.1799 lbnr.84]. B:
1) Kirsten Frandsdatter g.m. Hans Sørensen i Bække
2) Maren Frandsdatter 14.

89 Jacob Vanting, ugift degn i Verst og Bække og lærer i Verst. 13.5.1807, fol.141, 144B, 150B.
A:
1) bror Albert [Lauridsen] Vanting, præst i Esbønderup på Sjælland
2) bror Henrik Morville Vanting, præst i Rønnebæk [og Olstrup]
3) søster Gertrud Vanting g.m. Brøndlund, forvalter på Søby
4) søster Marianne Vanting g.m. [Rasmus Christian] Zimmermann, præst i Torrild [og Vedslet]
5) søster Elisabeth Vanting g.m. Mads Lund, sadelmager i Kolding
6) søster Agathe [Johanne] Vanting g.m. [Gyntelberg] Abel, præst i Understed og Karup.

90 Nis Thomsen, degn i Vamdrup. 11.6.1807, fol.146, 149B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Andersen i Vamdrup. B:
1) Magdalene Marie Nisdatter 17
2) Peder Thomsen Nissen 16
3) Thomas Knudsen Nissen 15
4) Christian Nissen 10
5) Iver Clausen Nielsen 5.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1796.

91 Anne Rosenkilde i Verst. 24.12.1807, fol.152.
Enke efter Hans [Olufsen] Høyer, præst i Verst og Bække, [skifte 22.4.1800 lbnr.85]. B:
1) Anne Cathrine Høyer g.m. Ebbe Nielsen på Egtved mark
2) Diderikke Sekunda Høyer i Sønder Stenderup præstegård
3) Benedikte Høyer på Billeskov på Fyn.

92 Knud Thuesen, skolelærer i den kongelige skole i Store Anst. 14.11.1811, fol.155B.
E: Margrethe Marie Ejlersdatter. LV: Andersen, sognefoged i Store Anst. B:
1) Christian Frederik Thuesen.

SLUT


Gørding herred
Gejstlig justitsprotokol
1687-1778
C 43F-2


Heri skifter for:

[Gørding herred 1762-1778]    [Malt herred 1699-1706]   

Protokollen er meget medtaget og meget kan ikke læses.


Gørding herred

1 Christoffer Jensen Fjord, præst i Jernved. 12.12.1765, fol.1.
E: [Martha Johanne Bendixdatter Schurmann].
Arvinger ses ikke.
Kun slutningen af skiftet er bevaret.

2 Hans [Poulsen] Curtz, præst i Darum og Bramminge. 14.12.1765, fol.3B.
E: [Anne Steensen].
Bevilling til uskiftet bo.

3 Jens Steffensen Gadbjerg, degn i Åstrup og Starup. 6.7.1767, fol.3B.
E: Anne Christensdatter Vium. LV: Søren Andersen på Varhogård [i Gørding sogn]. B:
1) [Mangler] Jensdatter Gadbjerg g.m. Christoffer Rothaus, kobbersmed i København
2) Mette Marie Kirstine Gadbjerg. FM: Olivarius.

4 Sofie Magdalene Jæger i Darum. 23.4.1770, fol.5B.
E: Peder Askov, degn i Darum.
Første ægteskab med Christian Møller. B:
1) Christiane Marie Møller.
FM: [Thomas Nielsen] Hillerup, præst i Darum og Bramminge.

5 Frederik Hansen, degn i Gørding og Vejrup. 11.4.1757, fol.6B.
E: [Anne Jacobsdatter].
Arvinger ses ikke.

6) Anne Jacobsdatter i Ribe 2.12.1762, fol.95.
Enke efter Frederik Hansen, degn i Gørding, [skifte 11.4.1757 lbnr.5].
Arvinger ses ikke.
Afdøde, der var flyttet til Ribe, døde 13.3.1762.

7 Jacob Bruun, degn i Vilslev og Hunderup. 8.10.1764, fol.95B.
E: Anne Magdalene Frederikke Eleonora Bektenfeldt. LV: A. Schmidt.
Første ægteskab med Anne Margrethe [Hermansdatter]. B:
1) Peder Bruun, død på rejse til Ostindien
2) Barbara Bruun 30.
FM: farbror i København.

8 Anne Magdalene Frederikke Eleonora Bekkenfeld i Vilslev. 6.3.1778, fol.99B.
Enke efter Jacob Bruun, degn i Vilslev og Hunderup, [skifte 8.10.1764 lbnr.7]. A:
1) Barbara Bruun, en steddatter, der døde for nogle år siden i egnen ved Slesvig.

9) Thomas [Nielsen] Hillerup, præst i Darum. 13.8.1777, fol.101.
Enkemand efter [Mette Rasmusdatter Ølgaard, død 28.11.1767]. B:
1) [Ingeborg Margrethe Hillerup 10]
2) Else Hillerup 10.
Måske flere børn.
FM: [morfar] Rasmus Nielsen Ølgaard til Bramminge.


Malt herred

10 Anders Steffensen Brandt, præst i Vejen og Læborg. 1699, fol.73B.
E: [Ida] Baggesdatter. B:
1) Bagge Andersen
2) Steffen Andersen
3) Kirsten Andersdatter Brandt g.m. Poul Jørgensen Skytte, præst i Kvong og Lyne
4) Marie Andersdatter Brandt 22
5) Margrethe Andersdatter Brandt.
FM: Niels Nielsen til Endrupholm [i Vester Nykirke sogn].

11 Johan Vandal Nielsen [Terpager], præst i Føvling og Holsted. 1703, fol.82.
E: [Karen Bentsdatter Grøn].
Enken og arvinger ulæselige.

12 Laurids Christensen Wellejus, præst i Føvling og Holsted, [der døde 26.9].1706, fol.93B.
Enke og arvinger ulæselige.

SLUT


Malt herred
Gejstlig justitsprotokol
1690-1779
C 43G-1

Skifter 1699-1703 se:   [Gørding herred]   

Protokollen er meget medtaget og store dele mangler af de fleste sider.

1 Ida Pedersdatter [Lime] i Bækbølling præstegård. Dato mangler, formentlig 1688, fol.1, 2B, 30B.
E: Bent Olufsen Grøn, præst i Føvling og Holsted. B:
2) Johan Bentsen Grøn
3) Karen Bentsdatter Grøn 10
4) Bodil Bentsdatter Grøn 6.
FM:
1) morbror Morten Pedersen Lime, præst i Brørup og Lindknud
2) Hans Nielsen Terpager Vandal
Første ægteskab med [Christen Hansen (Jensen) Henne, præst i Føvling og Holsted, død1668]. B:
1) Mette Christensdatter g.m. Niels Christoffersen i Starup.
(Kilde: Personalhistorisk tidsskrift 1990 side 1-20: Ejnar C. Larsen: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe: Slægten Lime).

2 Laurids Pedersen, præst i Malt og Folding. 16.5.1688, fol.3.
E: Else Hansdatter i Maltbæk præstegård. B:
1) Karen Lauridsdatter, der ægter Niels Jessen Roager, præst i Malt og Folding.

3 Johan Jacobsen Distelberg, præst i Brørup og Lindknud. 20.1.1690, fol.5B.
E: Mette Sørensdatter i Præstkær præstegård.
Arvinger angives ikke.

4 Morten Pedersen Lime, præst i Brørup og Lindknud. 26.9.1698, fol.39B.
E: Stineche Pedersdatter.
Af arvinger indkaldes A:
1) Karen Christensdatter
2) Maren Mortensdatter i Tuesbøl [i Brørup sogn].

SLUT


Ribe stiftsprovsti
Gejstlig skifteprotokol
1742-1810

[1742-1784]    [1787-1810]    [Originalskifter]   Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti
Gejstlig skifteprotokol
1742-1784
C 36A-1

1 [Cathrine Stenbæk Clausen] i Ribe. 21.7.1741, fol.1.
E: Hans Adolf Brorson, biskop i Ribe
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1741.
Enkemanden ægter Johanne Christine [Christiansdatter] Riise, datter af Christian [Ottesen] Riise, præst i Agerskov.
Kontrakt af 3.6.1742 med enkemandens børn med mødrene frænder som FM:
1) O. F. Clausen
2) Johan Clausen.

1A Registrering af opbudsbo i Ribe. 26.2.1741, fol.2.
Registrering af fallitbo hos Anker Anchersen, dr. med. i Ribe.

2 Marie Magdalene Reichelsdorff i Ribe. 23.2.1743, fol.2B.
Enke efter Henrik [Pedersen] Bie, rektor i Ribe, [død 16.5.1712]. B:
1) Jørgen Serup, uvist hvor
2) Barbara Cathrine Bie g.m. Oluf Olufsen, skrædder i Viskinge sogn ved Kalundborg
3) Ingeborg Helene Bie g.m. Hieronymus [Markussen] Ulsø i Skade, præst [i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup]
4) [Christoffer Filip Bie, død, var g.m. Helene Johanne Selmer hos far Johan Henrik Mathiasen Selmer i Øster Snede præstegård]. 2B:
a Marie Magdalene i Skade præstegård
b Mathias Bie i Øster Snede præstegård
5) Elisabeth Helene Bie 34
6) Vibeke Christiane Bie g.m. Johan Koch, kyrasser i Odense
7) Christiane Frederikke Bie 33
Afdøde døde 19.2. 1743 i Skade præstegård.

3 Terkild [Nielsen] Jested, kapellan i Ribe og compastor i Seem. 8.6.1743, fol.11B.
Enkemand. B:
1) Ingeborg Dorthe Jested g.m. Milter Andersen, kapellan i Ringkøbing og Rindum, udnævnt til øverste kapellan i Bergen i Norge, men de druknede på vej dertil
2) Anne Jested 35.
FM: Nikolaj [Ottesen] Clausen, kapellan i Ribe Domkirke og compastor i Seem.
Dokumenter i Ribe Kathrine præstearkiv lbnr.1.

4 Niels Astrup [Nisseniussen Hygum], præst i Ribe Hospital. 11.5.1744, fol.30B.
E: Sofie [Pedersdatter] Stoud.
Bevilling til uskiftet bo af 11.5.1744.

5 Marie Markusdatter Stuur i Ribe. 8.4.1745, fol.31.
Enke efter Mads [Lauridsen] Ravnsø, præst i Avlum i Hammerum herred, [skifte 4.10.1731]. B:
1) Poul Ravnsø 24, student
2) Markus Ravnsø, student
3) Kirsten Ravnsø 20
4) Marie Kirstine Ravnsø 17.

6 Jens Pedersen Hobro, kapellan i Ribe Kathrine og præst i Seem. 10.6.1745. fol.34.
E: Margrethe Judith Lucht. LV: Johannes Overgaard, præst i Sønder Onsild, der ægter enken. B: (Navne angives ikke).
Enken har arv efter mor [Cathrine Dorthe Wibring], anvist af enkens far Christoffer Lucht, hospitalsforstander i Kolding.
Afdøde døde 11.5.1745.

7 Niels Udsen, kollega i 5 klasse i Ribe latinskole. 8.4.1746, fol.46.
Afdødes søskende fik alt og overgav det til afdødes forældre i Århus.
Dokumenter i provsteembedets originale breve.
Afdøde døde 8.4.1746.

8 Peder Vedel, kollega i 2. klasse i Ribe latinskole. 10.4.1746, fol.46.
Afdødes far Conrad Vedel i Ribe overtog alt. Intet skifte.
Afdøde døde 10.4.1746.

9 Nikolaj Clausen, kapellan i Ribe Domkirke. 30.6.1746, fol.46B.
E: Sara Anne Evendorf. LV: Thomas Clausen i Ribe. B:
1) Nikolaj Clausen
2) Anne Margrethe Clausen.
FM:
1) farbror Thomas Clausen i Trøjborg mølle
2) mosters mand Riis, rådmand.

10 Niels Nielsen Møller, klokker og kordegn i Ribe Kathrine. 4.3.1750, fol.49B.
E: Christence Margrethe Bertelsdatter. LV: Morten Lund. A:
1) søster Johanne Nielsdatter 51.
FM: fars [halv]bror Hans Villumsen Maler.
Afdøde døde 2.3.1750.

11 Maren Svenningsdatter i Ribe. 2.6.1752, fol.50B.
E: Sinnel Lange, konrektor i Ribe latinskole. B:
1) Svenning Lange 6.
FM:
1) morfar Svenning Andersen til Søndervang [i Stadil sogn]
2) Jacob Hansen, kollega i Ribe latinskole, som mødrende frænde
3) Hans Hansen, kollega i Ribe latinskole, som fædrende frænde.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1751.

12 Kirstine Morup i Ribe. 29.1.1754, fol.54.
Enke efter Hans Christian Junghans, præst på Mandø, [død 7.1.1750]. B:
3) Marie Cathrine Junghans g.m. Niels Gesten, strandinspektør i Sønderho
4) Anne Dorthe Junghans 25
5) Christiane Junghans g.m. Ove [Andersen] Torning, præst på Mandø
6) Christence Kirstine Junghans 14.
Første ægteskab med Christen [Lassen] Tranberg, præst på Mandø, [død Ribe 18.3.1725]. B:
1) Laurids Tranberg, degn i Gloslunde og Græshave på Lolland
2) Karen Tranberg, død, var g.m. [Jens Pedersen] Woydemann, borgmester i Varde. 1B:
a Christen Tranberg Woydemann 4.

13 Christence Kirstine Junghans i Mandø præstegård. 10.4.1755, fol.77.
A:
0) mor [Kirstine Morup i Ribe, skifte 29.1.1754 lbnr.10]
1) søster Marie Cathrine Junghans g.m. Niels Gesten, strandinspektør i Sønderho
2) søster Anne Dorthe Junghans 25
3) søster Christiane Junghans g.m. Ove [Andersen] Torning, præst på Mandø
4) halvbror Laurids Tranberg, degn i Gloslunde og Græshave på Lolland
5) halvsøster Karen Tranberg, død, var g.m. [Jens Pedersen] Woydemann, borgmester i Varde. 1B:
a Christen Tranberg Woydemann 4.
Afdøde døde 15.1.1755.

14 Niels Bjørnsen, organist i Ribe. 2.1.1755, fol.81.
E: Birgitte Sofie. LV: Thomas Montagne, konrektor i Ribe, Konrad Vedel. B:
1) Marianne Bjørnsen.

15 Sinnel Lange, rektor i Ribe latinskole. 3.2.1756, fol.92.
E: Anne Kirstine Krarup. LV: bror Niels Krarup, student. B:
2) Maren Lange 3
3) Georg Frederik Lange 1½.
4) Constance Lange, født efter faders død.
FM: [morfar] Christian Krarup til Dejbjerglund [i Dejbjerg sogn].
Første ægteskab med Maren Svenningsdatter, skifte 2.6.1752 lbnr.9. B:
1) Svenning Lange 9.
FM: morfar Svenning Andersen, generalauditør [i Ringkøbing].
Svenning Lange har arv efter sin mormors mor Else Hansdatter, enke efter Reinholt Fischer, meddelt af Randers magistrat.
[Afdøde var søn af brændevinsbrænder Peder Lange og Anne Sinnelsdatter Brandt i København].
(Sml. skifte efter Svenning Andersen: Ringkøbing 28.8.1760 lbnr.385).

16 Thomas Peder Lund, student i Ribe. 23.3.1757, fol.118B.
A:
1) mor M[argrethe] C[athrine] Harmens, enke efter [Visti] Lund, [borgmester i Ribe, død 15.4.1743].

17 Mette Bentsdatter Vedel i Ribe. 29.5.1757, fol.119B.
Enke efter Claus [Johansen] Gosmann, kapellan i Ribe Domkirke, skifte 1.7.1732. B:
1) Johan Gosmann 63 i København, nu i Ribe
2) Anne Gosmann 61 i Ribe, enke efter Laurids Lund, præst i Herstedøster og Herstedvester på Sjælland. Første ægteskab med Elieser [Andersen] Beyerholm, præst i Århus Frue
3) Elisabeth Gosmann 50 i Ribe.
Afdøde døde 29.5.1757.

18 Ambrosius Stub, student i Ribe. 15.7.1758, fol.142.
Enkemand efter [Mette Cathrine Schousbo, død Odense 13.3.1747]. B:
1) Christine Stub [23] hos faster Madam Schiøtt i Holmehave i Tommerup sogn på Fyn.
2) Christian Stub [21] i Odense gymnasium.
[Dansk klassicistisk digter (1705-1758)].
Afdøde døde 15.7.1758.

19 Anker Anchersen, stadsfysikus i Ribe. 28.2.1760, fol.144.
E: Ingeborg Kirstine Frisch.
Testamente af 2.2.1733.
Afdøde døde 28.2.1760.

20 Rebekka Kirstine Seifert i Ribe. 1.4.1761, fol.145.
E: David [Mogensen] Grønlund, kapellan i Ribe Kathrine. B:
1) Anne Cathrine Grønlund 12½
2) Johannes Grønlund 11
3) Holger Grønlund 10
4) Carl Grønlund 7½
5) Peder Møller Grønlund 5
6) Karen Grønlund 2.
Afdøde døde 3.3.1761.

21 Christoffer de Hemmer, ugift klokker ved Ribe Domkirke. 9.5.1762, fol.147.
A:
0) [forældre Christoffer de Hemmer, rådmand i Ålborg, død 11.1.1703, og Søster Mathiasdatter Foss, begravet 24.8.1729]
1) bror Henrik de Hemmer, islandsk købmand i København
2) bror Hans de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge
3) søster Karen de Hemmer i Hjørring, enke efter Niels Kjær til Kjærsgård [i Tornby sogn]. [Første ægteskab med Jens Olufsen Vang, præst i Flade og Gerum, død 24.3.1731].

22 Anne Jacobsdatter i Ribe 14.4.1762, fol.156.
Enke efter Frederik Hansen, degn i Gørding. B:
1) Hans Frederiksen Hansen 20, discipel i Ribe latinskole.
Afdøde døde 13.3.1762.

23 Registrering af opbudsbo i Ribe. 1.8.1763, fol.157B.
Registrering af konkursbo hos Laurids Stauning, første lektiehører i Ribe latinskole, der rejste fra byen i august 1762 efter anmodning fra hans stedfar Christen Madsen Bonde i Bovsø i Stauning sogn.

24 Hans Adolf Brorson, biskop i Ribe. 15.6.1764, fol.161.
E: Johanne Christine Riise.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1764.
(Sml. lbnr.1).

25 Barthold Hesseldal i Ribe. 22.6.1764, fol.161, 164.
E: Elia Christiane.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1764.
Bevilling at være egen værge af 25.12.1767 for datter Maren Hesseldal i Ribe.

26 Margrethe [Nielsdatter] Astrup Hygum i Ribe. 25.7.1765, fol.161B.
E: David [Mogensen] Grønlund, kapellan i Ribe Kathrine. B:
1) Rebekka Christine Grønlund 1 år 4 mdr
2) Birgitte Marie Grønlund 5 mdr.
Første ægteskab med [Rebekka Kirstine Seifert, skifte 1.4.1761 lbnr.18]. 5 børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 26.6.1765.

27 Peder [Caspersen] Møller, præst i Ribe Kathrine. 23.12.1763, fol.163B.
E: Lene Ida [Christiansdatter Gertner].
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1763.
[Enkens far var Christian Gertner, degn i Barrit, skifte Bjerre herred gejstlig 27.4.1744 lbnr.49].

28 Peder [Andersen] Stokkemarke, præst i Ribe Domkirke. 31.5.1766, fol.163B.
E: Anne Lucie Wederkinch.
Bevilling til uskiftet bo af 8.7.1763.
[Første ægteskab med Elisabeth Hansdatter Winther, død 10.3.1740].
Afdøde døde 31.5.1766.

29 Benedikte Øllegaard Stahl i Ribe. 16.11.1766, fol.164.
Enke efter Albert [Pedersen] Bøgvad, præst i Skærbæk, [død 1741].
Testamente af 7.4.1740.
Hans A:
0) mor Karen Olufsdatter Lerche, [død 20.1.1744].
Mors første ægteskab med [Albert Pedersen] Rold, præst i Nysted og Herritslev, [død 1695]. B:
1) halvbror Peder [Albertsen] Rold, født Nysted 22.6.1684, præst i Korsør [og Tårnborg], [skifte Slagelse herred gejstlig skifteprotokol 4.12.1752 lbnr.112]. 1B:
a Frederikke Sofie Rold, enke efter Daniel [Rasmussen] Wohnsen, præst i Korsør [og Tårnborg, død 1754]
2) halvbror Knud Rold, født Nysted 14.5.1690, først rektor i Nakskov, så præst i Hunseby, død [4.12.1756]. 1B:
a Dorthe Treschow, døbt Nakskov 8.10.1721, enke efter Andreas Gotfred Schumacher, prokurator [i Ribe]
3) halvsøster Ellen Johanne Rold, født Nysted 27.5.1685, død, var g.m. Daniel, Valentinsen Ernst, først rektor i Nysted, så kapellan i Østofte. 2B:
a Elisabeth Margrethe Ernst på Christianshavn i København, enke efter Dines Varde, kateket i København
b Anne Cathrine Ernst g.m. Daniel [Conradsen] Runge, præst i Errindlev og Olstrup
4) halvsøster Margrethe Rold, født Nysted 6.8.1688, [død juli 1750].
Første ægteskab med [Frands Frederiksen] Monrad, præst i Rold [og Vebbestrup], død [marts 1721]. 1B:
a Frederik Monrad, rektor i Nykøbing Falster
Andet ægteskab med [Peder] Joensen, rektor i Nykøbing Falster
5) halvsøster Sofie Rold, født Nysted 13.1.1692, g.m. Christian Gerhardsen Neve, præst på Rømø.
Mors andet ægteskab med afdødes far Peder Jensen Bøgvad, præst i Nysted og Herritslev.
6) søster Cecilie Bøgvad, født Nysted 17.11.1702, død, var g.m. Jens [Pedersen] Ferslev, præst i Nebbelunde og Sædinge. 4B:
a Ellen Marie Ferslev, døbt Nebbelunde 6.9.1724, g.m. Niels Johan Hoff, købmand i Nysted
b Karen Lerche Ferslev, døbt Nebbelunde 3.3.1729, død, [begravet 14.3.1758], var g.m. Herman [Jørgensen] Fuglsang, præst i Holeby og Bursø. 1B:
1 Jens Jørgen Fuglsang
c Peder Ferslev, døbt Nebbelunde 6.8.1732, købmand i Nysted
d Mette Margrethe Ferslev, døbt Nebbelunde 16.2.1736, g.m. Kaj Ditlev Kruse, 3. lektiehører i Nykøbing Falster latinskole.
Hendes A:
0) far Poul Bartram Stahl, regimentskirurg
1) bror Christoffer Frederik Stahl i Jylland, døbt Hjembæk 8.8.1697
2) bror Johan Stahl, døbt Hjembæk 2.7.1701, vagtmester i Bække kro, død. 3B:
a Hans Giesmann Stahl 27, snedkersvend i København
b Lene Stahl 21, i Holland
c Frederik Stahl 15, hos stedfar Andreas Haarsbøl i Bække kro.
3) søster Benedikte Øllegaard Stahl, døbt Hjembæk 15. p. Tr. 1703, død.
4) bror Gotfred Stahl, døbt Hjembæk 2. p. Tr. 1706, død

30 Sofie Dorthe Besselin i Ribe. 18.2.1769, fol.176B.
Afkald fra A:
1) bror Christian Adolf Besselin, løjtnant
2) søster [Cecilie Cathrine Besselin] g.m. Villads [Gabrielsen] Borchsenius, præst i Husby og hofprædikant i Wedellsborg kapel på Fyn.
Afdøde døde 1.2.1769.

31 Jeppe Enholm Brasen, klokker i Ribe Cathrine. 2.11.1767, fol.176B.
E: Karen Schiøtt. LV: [Christian] Cramer, successor. B:
1) Niels Brasen 13
2) Johanne Brasen 9
3) Jens Rahr Brasen 7.
FM: Frederik Nissen, organist i Ribe.
Afdøde døde 3.10.1767.

32 Kirsten Foersum i Ribe. 16.7.1771, fol.180.
Enke efter Niels Møller, kapellan i Holstebro, [skifte Ulfborg herred gejstlig 4.4.1753 lbnr.93]. B:
1) Maren Møller g.m. Jacob Krosp, stadsmusikant
2) Cathrine Møller g.m. Gotfred Krahe rektor i Krempe [i Holsten]
3) Christiane Møller, død, var g.m. Jens Ludvigsen, skoleholder i Fredericia. Ingen børn
4) Sofie Magdalene Møller 26 på stedet
5) Marie Magdalene Møller 23 i København.

33 Jørgen Carsten [Mathiasen] Bloch, biskop i Ribe, der døde 7.1.1773, fol.193B.
E: Johanne Dorthe [Christiansdatter] Rosenberg.
Testamente af 15.7.1770.
Hans A:
1) søster Anne Castanea Bloch.
Hendes A:
Søskende og søskendebørn.

34 Broder [Hansen] Brorson, præst i Ribe domkirke. 13.6.1773, fol.194.
E: Søster Svane [Christiansdatter] Bagger.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1773.

35 Peder [Augustinussen] Haahr, kapellan i Ribe domkirke, der døde 24.4.1773, fol.194.
E: Johanne Cathrine. LV: Frederik Nissen, organist i Ribe. A:
1) søster Magdalene Haahr i Vartov Hospital i København, enke efter Lund.

36 Peder Nikolaj [Hansen] Holst i Ribe. 11.9.1774, fol.201B.
Gavebrev til Christian Askov Holst, student i København.
Afdøde var tidligere kapellan i København Trinitatis.

37 Peder Schade, ugift student i Ribe. 29.4.1777, fol.204B.
A:
1) mor Karen Jens Christians, enke i Ribe.
Afdøde døde 18.4.1777.

38 Anne Cathrine Thun i Ribe. 13.1.1779, fol.206, 207.
E: Frederik Nissen, organist i begge kirker i Ribe. B:
1) Kirstine Sofie Nissen 15
2) Nis Bagger Nissen 14
3) Kirsten Nissen 12
4) Peder Thun Nissen 9
5) Niels Lange Nissen 8
6) Jørgen Carsten Nissen 5
7) Anne Sofie Nissen 4
8) Jens Jørgen Nissen 2.
FM: morfar Peder [Nielsen] Thun, præst i Hjortlund og Kalvslund.
Afdøde døde 23.9.1778.

39 Marie Giese, der døde ugift i Ribe 13.11.1778, fol.206B.
Arvinger angives ikke.

40 Johanne Marie Dahlen Bruun i Ribe. 24.3.1779, fol.207B.
E: Jochum Frederik Melchior Ramus, amanuensis hos biskoppen og klokker i Ribe domkirke. B:
1) Tønne
2) Else Abelone Ramus 1¼
3) Ursula Pouline Ramus 7 uger.
Afdøde døde 22.2.1779.

41 Jens [Vilhelmsen] Høhne, der døde i Ribe [8.2.1779], fol.208B.
E: Anne Christine [Clemensdatter] Fogh.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1756.
Afdøde var tidligere præst i Vester Vedsted

42 Anne [Terkildsdatter] Jested, der døde ugift i Ribe 9.11.1779, fol.209.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.3).

43 Rasmus Juul [Pedersen] Busch, froprædikant og Hospitalspræst i Ribe. 13.11.1779, fol.216B.
E: [Sofie Magdalene Eggertsdatter Brygmann]. LV: Knud Simonsen, prokurator.
Gavebrev til afdødes søster Dorthe Sofie Busch i Køge, nu i Nykøbing Falster.

44 Christian Cramer, skoleholder og klokker i Ribe Kathrine. 14.3.1781, fol.226.
E: Anne Benedikte Foersum.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1781.

45 Cathrine Hygum i Ribe, der døde 22.4.1780, fol.226B.
Enke efter Andreas Rahr, degn. B:
1) Niels Roager, parykmager i Varde
2) Hans Jørgen Hansen, klejnsmed i København
3) datter, død. 4B:
a Niels hos en knapmager i Ribe
b Cathrine Margrethe
3) Johanne
4) Anne Kirstine.

46 Christian Henrik Luja, discipel i Ribe latinskole, der døde 6.2.1779, fol.230.
A:
0) Otto Luja, kapellan i Besser og Onsbjerg på Samsø, [død 17.4.1776].
Fars første ægteskab med afdødes mor [Mette Kirstine Nielsdatter Dørup, død 18.9.1762]. B:
1) søster Anne Henrikke Luja 24 på Samsø
2) bror Andreas Nikolaj Luja 23, styrmand på de lange rejser.
Fars andet ægteskab med [Anne Dorthe Merkel, begravet 15.12.1772]. B:
3) halvsøster Mette Kirstine Luja 17 i Fredericia
4) halvsøster Johanne Marie Luja 15
5) halvsøster Margrethe Marie Luja 14
6) halvbror Hans Jørgen Luja 9 i Besser præstegård på Samsø.
Arv efter afdødes søster Deliane Luja, der var g.m. Jørgen Merkel i Vadstrup [i Onsbjerg sogn].
Originalskifte: C 36A-8.

47 Mette Marie Hansdatter Poulsen i Ribe, der døde 2.9.1780, fol.241.
Enke efter Oluf [Hansen] Bagger, præst i Torstrup og Horne, [skifte Øster Horne herred gejstlig 7.1.1755 lbnr.28]. A:
001) farfar [Poul Sørensen og farmor Maren Steffensdatter i Ribe]
0) far Hans Poulsen, vejer og måler i Ribe, [skifte Ribe 15.5.1742 lbnr.824] og mor Anne Cathrine Jacobsdatter Bonum, [skifte Ribe 15.5.1742 lbnr.824. (Mor kaldes også Anne Cathrine Carstensen)
1) farbror Steffen Poulsen, rektor i Odense, død ugift
2) farbror Søren Poulsen, præst i den danske kirke i London, død ugift
3) farbror Christen Poulsen, præst [i Nørre Vedby og Alslev] på Falster, [død 1.1.1751] uden børn
4) farbror Mathias Poulsen, kapellan i Lund i Kristiansand stift i Norge, senere i Harridslev og Albæk, [død 26.1.1746, var g.m. Ellen Dorthe Urby, skifte Støvring herred gejstlig 10.3.1746 lbnr.69]. 3B:
a Jochum Frederik Mathiasen, døbt Lund i Norge 12.4.1734, rejst til London for 28 år siden som parykmagersvend, død
b Poul Mathiasen i Øls sogn ved Randers, død 2.3.1774, ugift
c Maren Mathiasdatter Poulsen, døbt Lund i Norge 4.10.1735, gift København Frue 15.5.1764 med Simon Adolf Wedemeyer, skrædder i København
002) mormor Mette Laugesdatter Fanø g.m.[morfar] Jacob Nielsen Bonum, præst i Sneum og Tjæreborg, [død 13.3.1692]. Mormors andet ægteskab med Carsten Christoffersen Carstensen i Allerup, præst [i Sneum og Tjæreborg, død 13.10.1704].
003) mormors søster Margrethe Laugesdatter g.m. Hans [Lauridsen] Bagger præst i Kvong og Lyne, [død 1705]. B:
1) Oluf Hansen Bagger, præst i Torstrup og Horne, [død 4.12.1754] g.m. [Magdalene Rasmusdatter Fog, [skifte Øster Horne herred gejstlig 25.6.1748 lbnr.26]. Andet ægteskab med Mette Marie Hansdatter Poulsen, som er afdøde. Af første ægteskab 5B:
a Margrethe Marie Olufsdatter Bagger g.m. Jens Hansen Loft, farver i Sønder Omme
b Margrethe Helene Olufsdatter Bagger g.m. Thomas Bording, degn i Skjern
c Inger Olufsdatter Bagger g.m. Jørgen Ørbæk, degn i Hvejsel
d Kirsten Olufsdatter Bagger g.m. Jens Frølund i Ringkøbing
e Hans Olufsen Bagger, korporal (eller forvalter på Brahesholm på Fyn)
004) mormors bror Peder Laugesen Fanø, præst i Hodde og Tistrup, var g.m. [Margrethe Jørgensdatter, skifte Øster Horne herred gejstlig 13.3.1730 lbnr.20]. B:
1) Inger Marie Pedersdatter Fanø g.m. Hans Frederik [Christensen] Bimmer, [forpagter på Nørholm, tidligere forpagter på Frøstrup], nu hos søn Peder Hansen Bimmer i Smedebæk mølle i Ejstrup sogn
Desuden angives som A:
005) Ellen, kaldet Gram, da hun var født i Gram mølle, men opdraget i Gelstoft [i Højrup sogn]. B:
1) afdødes [næst]søskendebarn Cathrine Sørensdatter, begravet Højrup 12.2.1746 g.m. Thomas Akselsen, skrædder i [Sønder] Hygum. 3B:
a Maren Thomasdatter, døbt Kejtum [på Sild] 28.1.1700, død. Hendes børn
b Ellen Thomasdatter, døbt [Sønder] Hygum 6.6.1703, g.m. Niels. 2B:
1 Niels Nielsen i Højrup
2 Cathrine Nielsdatter g.m. Peder Andersen i Højrup
c Gertrud Thomasdatter, døbt [Sønder] Hygum 20.9.1705, død på Fyn, har børn i live.

48 Bevilling at være egen værge i Ribe. 22.12.1775, fol.257B.
Bevilling at være egen værge for Anne Elisabeth Frederikke Wernicke i Ribe fremlagt 28.12.1775 ved doktor Christian Levin Wernickes dødsbo i Næstved af hendes svoger Frederik Arzt, meddelt ved brev underskrevet Gunderslevholm.

49 Bevilling til uskiftet bo i Ribe. 15.7.1774, fol.258.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Hansen, rektor i Ribe latinskole og hustru Martha [Hansen] Lous.

50 Cathrine Margrethe Brorson i Ribe. 20.9.1782, fol.258B.
A:
0) far Hans Adolf Brorson, [skifte 15.6.1764 lbnr.24].
Fars første ægteskab med afdødes mor [Cathrine Stenbæk Clausen, skifte 21.7.1741 lbnr.1]. B:
1) bror Jørgen Herman Brorson, præst i Gram
2) bror Nikolaj Brorson hos sin [sted]mor i Varde
3) bror Hans Adolf Brorson, præst i Emmerlev
4) bror Broder Brorsøn, [skifte 13.6.1773 lbnr.34]. 1B:
a Christian Bagger Brorsøn i København
5) søster [Margrethe Hedvig Brorson], død, var g.m. Mathias [Pedersen] Vind, præst i Brøns. 5B:
a Hans Adolf Vind i København
b datter g.m. Iver Bjørn, præst i Bjolderup
c [Mette Stokkemarke Vind] g.m. Søren Pedersen Schandorff, præst i Spandet
d [Johanne Christine Vind]
e datter
Fars andet ægteskab med [Johanne Christine Christiansdatter Riise]. B:
6) halvbror Christian Carl Brorson, præst i Varde
7) halvsøster [Cathrine Stenbæk Brorson] g.m. Laurids Fogtmann, by- og herredsskriver i Varde.

51 Frederik Nissen, organist i Ribe, der døde 24.9.1782, fol.264.
E: Sofie Kirstine Madsen. LV: Anders Madsen, farver i Ribe, Knud Eskildsen Dokkedal, præst i Øster Linnet, der ægter enken. B:
8) Cathrine Nissen, født 25.7.1780.
FM: morbror Lorents Hansen Madsen, kateket ved opfostringshuset i København.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Thun, skifte 13.1.1779 lbnr.38]. B:
1) Niels Bagger Nissen, født 12.11.1764, student
2) Kirsten Nissen, født 29.1.1767 hos moster [Vibeke Margrethe Thun] g.m. [Niels Holmbo] Torup i Guldager præstegård
3) Peder Thun Nissen, født 22.2.1769, i Ribe latinskole
4) Niels Lange Nissen, født 21.2.1771, i Ribe latinskole
5) Jørgen Carsten Nissen, født 5.3.1773
6) [Anne] Sofie Nissen, født 30.5.1774
7) Jens Jørgen Nissen, født 10.10.1776
FM:
1) morfar Peder [Nielsen] Thun, præst i Hjortlund og Kalvslund
2) morbror Mathias Lange Thun, købmand i Ribe
3) Jørgen [Knudsen] Lange i Vilslev og Hunderup
4) Niels [Knudsen] Lange, præst i Jerne og Skast
5) fars søskendebarn Jørgen Pedersen Bagger i Ribe
6) Christian [Jeppesen] Foersum, præst i Hjortlund og Kalvslund.
Originalskifte: C 36A-9.


Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti
Gejstlig skifteprotokol
1787-1810
C 36A-3

52 Steffen Eriksen, klokker i Ribe Katharina. 20.2.1787, fol.1.
E: Gertrud Marie Jensdatter. LV: Peder Høgh i Ribe. B:
1) Steffen Eriksen, født 5.1.1787.
FM: farbror Erik Eriksen, student.
Testamente af 28.12.1785.
Afdøde døde 7.3.1786.

53 Martha Lous i Ribe, der døde 28.2.1787, fol.6B.
Enke efter Jens Hansen, rektor i Ribe latinskole, bevilling til uskiftet bo af 15.7.1774 lbnr.49. B:
1) Lorents Hansen, rektor i Ribe
2) Maren Hansen
3) Helene Cathrine Hansen
4) Anne Marie Hansen
5) Sofie Magdalene Hansen.

54 Ingeborg Lyhne i Ribe. 17.10.1787, fol.9B.
Enke efter Carl Grønlund, klokker i Vejle. Testamente af 23.6.1786.
Hans A:
0) far [David Mogensen Grønlund, præst i Darum og Bramminge]
1) bror Holger Grønlund, præst i Nørre Nissum
2) bror Peder Møller Grønlund, præst i Kollerup og Vindelev
3) søster Anne Cathrine Grønlund g.m. Hans Christensen Lund, degn i Gram
4) halvbror Frederik Christian Grønlund, 19, student i København
5) halvsøster Lene Sofie Grønlund 16 i Lintrup præstegård.
Hendes A:
0) far Søren Lyhne på Lustrupholm [i Ribe]
1) bror Jeppe Lyhne
Afdøde døde 16.10.1787.

55 Ingeborg Kirstine Fridsch i Ribe. 31.1.1790, fol.30.
Enke efter Anker Anchersen, stadsfysikus i Ribe.
Hans A:
0) mor [Maren Hansdatter Curtz, død 1767]
Mors første ægteskab med [Anker Sørensen Anchersen, præst i Sønder og Nørre Bork, død30.10.1715]. B:
1) bror Søren Anchersen, rektor i Odense, død. 3B:
a Marie Anchersen, var g.m. Markus [Clausen] Borgen, præst på Holmsland, [skifte Hind herred gejstlig 11.11.1790 lbnr.31]. 1B:
1 Claus Borgen 34, i Ostindien
b Johanne Augusta Anchersen 55 i Odense
c Sofie Christiane Anchersen, død [15.1.1777], var g.m. [Hans Jørgen] Gottschalck, præst i Odense Hospital. 2B:
1 Kirstine Cathrine Gottschalck 17
2 Sofie Severine Mathiæ Gottschalck 15
2) bror Hans Peder Anchersen, professor ved Akademiet i København, død uden børn
3) bror Hans Christian Anchersen, brygger i København
4) søster Margrethe [Cathrine] Anchersen, død, [begravet 12.2.1742], var g.m. Poul [Mathiasen] Faber, præst i Bjerregrav [dvs. Voer og Estruplund]. 3B:
a Augustinus Christian Faber, præst [i Jungshoved] på Sjælland
b Sofie Faber g.m. [Steffen Christiansen] Hedegaard, præst [i Nordby] på Samsø
c Marie Faber i Ribe.
Mors andet ægteskab med [Lauge Pedersen, præst i Sønder og Nørre Bork, død 10.5.1775]. B:
5) halvbror Anker[Laugesen] Bork, præst i Ringive
6) halvbror Peder Borch, præst i Grejs og Sindbjerg, død, [begravet 23.5.1777]. 5B:
a Jens Bork, degn i Sneum og Tjæreborg
b Hans Peder Bork, stået til søs 1779
c Lauge Bork 26, snedker i København
d Søren Bork 24½, i København
e Christian Frederik Tønnes Bork 17, i Århus apotek
7) halvsøster Karen Bork, død, var g.m. Søren [Andersen] Bork, præst i Sønder og Nørre Bork. 3B:
a Anker Bork, over 30, student på Sjælland
b Anders Bork, kapellan i Varde
c Marie Bork i Varde
8) halvsøster Kirstine Marie Bork, død [18.8.1771], var g.m. [Johannes Mikkelsen] Mule, præst i Broby på Fyn. 3B:
a Marie Mule, død [14.2.1780], var g.m. [Hans Jørgen] Gottschalck, præst i Odense hospital, [enkemand efter Sofie Christiane Anchersen (1c)]. 1B:
1 Johannes Mule 10
b Conradine Mule, nu g.m. afdøde søster mand Hans Jørgen Gottschalck, præst i Odense hospital
c Sofie Hedvig Mule 29 g.m. Jens Jessen, købmand i København
8) halvsøster Cecilia Bork, død, var g.m. [Hans Hansen] Sidelmann, præst i Kolding. 5B:
a Anne Kirstine Sidelmann, død, var g.m. Niels Tøxen, præst i Nustrup. 6B:
1 Cecilie Tøxen
2 Manasse Tøxen, discipel i Kolding latinskole
3 Hans Tøxen, discipel i Kolding latinskole
4 Birgitte Tøxen
5 Jørgen Carsten Tøxen
6 Ingeborg Kirstine Tøxen
b Hans Sidelmann, kaptajn på Cathrineborg i Sneum sogn
c Lauge Sidelmann, præst i Sneum og Tjæreborg
d Marie Sidelmann g.m. [Vincent] Bregnholm, præst i Haderup
e Benedikte Øllegaard Sidelmann g.m. Peder [Madsen] Hegelund, præst i Daugbjerg, [Mønsted og Smollerup].
Hendes A:
1) bror Peder Fridsch, borgmester i Ribe, død. 3B:
a Mads Fridsch, assessor i højesteret i København
b Andreas Fridsch, dr. med. i Ribe
c Sofie Dorthe Fridsch, død, var g.m. Johan Henrik Schultz i Altona. 1B:
1 Peder Schultz 18
2) søster Anne Kirstine Fridsch g.m. [Nikolaj] Heldvad til Vennergård [i Velling sogn, Hind herred], begge døde. 7B:
a Margrethe Sofie Heldvad, enke i Varde, var g.m. [Johan Ernst] Tegder til Holbækgård [i Holbæk sogn, Rougsø herred]
b Christian Sigfred Heldvad, byfoged på St. Croix, død uden børn
c Sofie Dorthe Heldvad g.m. [Jens Ottesen] Høyer, præst i Reerslev [og Vindinge] ved Roskilde
d Karen Heldvad g.m. [Mathias] Stenfeldt, assessor i Mariager
e Laurids Heldvad (Hellevad) til Korsøgård [i Simested sogn]
f Mads Heldvad til Visselbjerg [i Alslev sogn i Skast herred]
g Ingeborg Heldvad, død, var g.m. Eilschou, apoteker i Ribe. 3B:
1 Ingeborg Kirstine Eilschou 17
2 Anne Eilschou 14
3 Christian Eilschou 12.

56 Karen [Pedersdatter] Buch i Ribe. 15.5.1790, fol.61, 66, 82.
Enke efter Peder Hobolt, degn i Nørup og Randbøl, [skifte Tørrild herred gejstlig 4.2.1788 lbnr.68]. B:
1) Peder Hobolt, organist i Ribe
5) Anne Cathrine Hobolt 31 g.m. Mads Mogensen i Kolding
6) Drude Elisabeth Cathrine Hobolt g.m. Henrik Henriksen, gårdmand i Vindelev i Koldinghus amt.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Pedersen Buch i Østerlund, et hus på Hvejsel Lundgårds østre mark i Hvejsel sogn.

57 Sofie [Pedersdatter] Stoud i Ribe. 8.4.1792, fol.71.
Enke efter Niels Astrup [Nisseniussen] Hygum, præst i Ribe Hospital, [skifte 11.5.1744 lbnr.4].
Testamente af 25.8.1788. A:
1) David [Mogensen] Grønlund, præst i Darum og Bramminge, [andet ægteskab med Margrethe Nielsdatter Hygum, datter af afdødes mand, skifte 25.7.1765 lbnr.26], hans 2 yngste børn af tredje ægteskab:
a Frederik Grønlund, student i København
b Lene Sofie Grønlund i Lintrup præstegård
2) afdødes mands søster, død, var g.m. Johan Vibe, degn i Vodder. 3B:
a Cathrine Margrethe Vibe
b Johanne Vibe
c Anne Kirstine Vibe
3) afdødes søster [Lene Pedersdatter Stoud, død 27.2.1744, var g.m. Mikkel Christiansen Boysen, præst i Lintrup og Hjerting]. 2B:
a Christen Boysen, fars successor
b Malene Sofie Boysen i Lintrup præstegård.
[Afdødes far var Peder Otto Ludvigsen Stoud, præst i Søndersø på Fyn].
Afdøde døde 7.4.1792.

58 Andreas Christian Hansen Kølholt, 13 år gammel discipel i Ribe latinskole, der døde 4.1.1793, fol.80.
A:
1) morfar Anders Nielsen i Høje [i Tjæreborg sogn] ved Jes Hansen Skølvad i Skølvad i Jernved sogn.

59 Anne Clausen i Ribe, der døde [19.7].1793, fol.82B.
E: Laurids Grundahl , præst i Ribe domkirke.
Bevilling til uskiftet bo af 2.8.1793.

60 Palle Hammer, 27 år gammel discipel i Ribe, der døde 9.9.1793, fol.83, 89.
Arvinger kendes ikke.

61 Maren [Mikkelsdatter Harreby] i Ribe. 26.5.1794, fol.84B, 89B.
Enke efter [Jørgen Bjørn] Taulov, præst på Fanø, [død 1739]. B:
1) Jens Jørgensen Taulov, som man ikke har hørt fra siden et brev 12.2.1784 fra Vallø hospital.
Desuden nævnes afdødes søstersøn Jens Frederiksen, skrædder i Ribe.
[Afdøde begravet Ribe domkirke 31.5.1794].

62 Lene Ida [Christiansdatter Gertner] i Ribe. 30.6.1794, fol.85B, 90.
Enke efter Peder [Caspersen] Møller, præst i Ribe Kathrine, [skifte 23.12.1763 lbnr.27]. B:
1) Casper Møller, over 40, skoleholder i Borsholm [i Tikøb sogn] på Sjælland
2) Anne Marie Møller, døbt 10.9.1747
3) Lucie Dorthe Møller på stedet, enke efter Vinding, skovrider.

63 Schack Grundahl, klokker i Ribe Domkirke. 29.11.1796, fol.90B, 131B.
E: Gertrud Kirstine Opitius. LV: successor Peder Nissen, der ægter enken. B:
1) Anne Laurentia Petrea Grundahl 7
2) Mathias Grundahl 3.
3) Schackine Grundahl, født efter fars død.
FM:
1) farfar [Laurids] Grundahl, præst i Ribe Domkirke
2) farbror Christian Grundahl, forstander i Kolding Hospital.
Afdøde døde 28.11.1796.

64 Mathias Joensen, skoleholder i Ribe, der døde 14.4.1797, fol.97B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Hans Jørgen Madsen, der ægter enken. A:
1) bror Hans Joensen, [skifte Ribe byfoged 15.10.1794 lbnr.1397, var g.m. enken. 2B:
a Christiane Hansdatter 13½
b Jens Hansen Joensen 11½.
FM: morfar Niels Andersen, blegemand.
2) halvsøster Kirsten Jensdatter 55 i Ribe.

65 Hans Helmuth Castonier, discipel i Ribe latinskole. 19.6.1798, fol.110.
A:
0) far [Falck Daniel] Castonier til Nordskov [i Gestelev sogn, Svendborg amt, død 1792].
Fars første ægteskab med [Hedvig Amalie Brømbsen]. B:
4) halvsøster Charlotte [Marie] Sofie Amalie Castonier, enke efter von [Johan Joachim] Hindenburg, stabskaptajn og vagtmester i Fredericia
5) halvsøster Frederikke Louise Castonier g.m. Hans Andreas Brandt, sorenskriver og politimester i Bergen.
Fars andet ægteskab med afdødes mor [Johanne Diderikke von Wolffrath, død 1788] B:
1) søster Bernhardine Cathrine Castonier i Foldingbro, døbt 19.10.1774
2) søster Christiane Margrethe Castonier på Engelsholm [i Nørup sogn], døbt 5.7.1777
3) bror Daniel Bernhard Castonier, døbt 20.11.1778, underofficer ved landkadetterne i København.
Arv efter afdødes mormor [Christiane Margrethe von Brochelmann], skifte Nyborg og Tranekær amter 27.11.1789, enke efter [Peder Bernhard] von Wolffrath til Nordskov, [død 1759]. 2B:
01) [Anne Cathrine von Wolffrath, død 1774, var g.m. Adam Mogens Holger von Lüttichau, kæmner ved Øresundstolden]
02) [Johanne Didrikke von Wolffrath], som er afdødes mor.
Afdøde døbt 5.1.1781.

66 Mette Poulsdatter i Ribe. 4.4.1800, fol.130, 177B.
A:
1) søskendebarn Niels Pedersen, selvejer i Øster Vedsted
2) søskendebarn Anne Pedersdatter 67 i Øster Vedsted
3) søskendebarn Else Pedersdatter 58 i Øster Vedsted
4) søskendebarn Kirsten Pedersdatter, enke efter Hans Mikkelsen i Hvidding.

67 Ellen Marie Pedersdatter i Ribe. 9.4.1802, fol.180.
En regning.
Afdøde døde 5.4.1802.

68 Sofie Hering i Ribe. 17.6.1802, fol.180B.
E: Johan Ludvig Foersum, skoleholder.
A: hendes søskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde var født i Assens på Fyn.

69 Johan Ludvig Foersum, var skoleholder i Ribe, nu i Ribe Hospital. 2.9.1802, fol.184.
A:
1) bror Christian Foersum, degn i Farsø og Vognsild
2) søster Anne Benedikte Foersum, enke efter Christian Cramer, skoleholder i Ribe, [skifte 14.3.1781 lbnr.44].
Desuden nævnes Anne Benedikte Foersums datter Else Dorthe Krosp.

70 Sofie Kirstine [Jensdatter] Høhne i Ribe. 29.1.1805, fol.192, 218, 220B.
Enke efter [Niels Sørensen] Møller, [præst i Ringkøbing og Rindum, død 30.6.1783]. B:
1) [Anne Cathrine Møller g.m. Jens Boysen, præst i Gammel Haderslev]
2) Jens [Høhne] Møller, købmand i Hamborg
3) Jørgen Carsten Møller, [apotekersvend] i Trondhjem.

71 Karen Hansdatter Schütz i Ribe. 23.5.1805, fol.194, 223, 225B, 226.
Enke efter Jeppe [Enholm] Brasen, klokker i Ribe Kathrine, [skifte 2.11.1767 lbnr.31]. B:
1) Niels Brasen, skolelærer i Ribe Kathrine
2) Johanne Brasen g.m. Jens Dinesen, rebslager i Ribe
3) Jens Rahr Brasen, bogbinder i København.

72 Laurids Grundahl, præst i Ribe Domkirke, der døde 2.4.1805, fol.195, 219, 220, 225, 227, 264, 269.
Enkemand efter [Anne Clausen, skifte 19.7.1793 lbnr.59]. B:
1) Christian Grundahl, forstander i Kolding hospital, død. 1B:
a Laurentine Grundahl 6
2) Sofie Charlotte Grundahl g.m. Mathias Bech, rektor i Kolding
3) Schack Grundahl, klokker i Ribe Domkirke, [skifte 29.11.1796 lbnr.63]. B:
a Anne Laurentia Petrea Grundahl 15
FM: stedfar Peder Nissen, successor
4) Sara Anne Grundahl g.m. Poul Ulrik Scharffenberg, kaptajn.

73 Anne Kirstine [Clemensdatter Fogh] i Ribe. 22.8.1808, fol.259, 288B
Enke efter [Jens Vilhelmsen] Høhne, præst i Vester Vedsted, [død Ribe 8.2.1779, skifte 8.2.1779 lbnr.41]. B:
1) Christian [Jensen] Høhne, præst i Vester Vedsted, død [19.1.1794].
Første ægteskab med Magdalene Cathrine Frich. B:
a Jens Johan Høhne, 30,student
b Niels Møller Frich 26, købmand i Trondhjem
c Anne Dorthe Høhne g.m. [Christian Ludvig] Rasmussen, apoteker på Ærø
d Anne Kirstine Høhne, enke efter [Niels] Høstmark, hospitalsforstander og landeværnskaptajn i Vejle, [skifte Vejle 9.9.1805 lbnr.554].
Andet ægteskab med Margrethe Vandel Blangsted. B:
e Ditlev Mathias Høhne 20, købmandskarl i Assens
f Andreas Frich Høhne 18, discipel i Ribe latinskole
2) Cathrine Magdalene [Jensdatter Høhne] i Tarm, enke efter [Jens Jensen] Ibsen, kapellan i Kerteminde, [død 1.12.1778]
3) Sofie Kirstine [Jensdatter Høhne], enke efter Niels [Sørensen] Møller, præst i Ringkøbing og Rindum, [død 30.6.1783]. B:
a Anne Cathrine Møller g.m. Jens Boysen, præst i Gammel Haderslev
b Jens Høhne Møller, købmand i Hamborg
c Jørgen Carsten Møller, apotekersvend i Trondhjem
4) Marie Elisabeth Høhne
Afdøde døde 20.8.1808.

74 Anne Barbara [Hansdatter] Torning i Ribe. 16.3.1809, fol.268B.
Enke efter Hans [Thomsen] Wellejus, præst i Nebsager og Bjerre, [skifte Bjerre herred gejstlig 8.2.1770 lbnr.83]. Af børn nævnes B:
1) datter g.m. Jens Høgsbro.

75 Anne Kirstine Tøxen i Ribe. 8.8.1809, fol.279, 281B.
A:
0) far Niels Tøxen, præst i Nustrup, [død 25.7.1803].
Fars første ægteskab med [Anne Margrethe Lang]. B:
1) halvbror Manasse Tøxen i København
2) halvsøster Cecilie Tøxen, gift, uvist hvor
3) halvbror Hans Tøxen, forpagter på Boelsgård i [Brovst sogn]
4) halvsøster Ingeborg Tøxen i København
5) halvbror Steen Tøxen i København
6) halvsøster Birgitte Tøxen på Boelsgård.
Fars andet ægteskab med mor Anne Jørgensdatter Lund, der lever. B:
7) bror Niels Tøxen.
Mors andet ægteskab med Hans Sidelmann, præst i Sneum og Tjæreborg. B:
8) halvsøster Regitze Sidelmann 4
9) halvsøster Marie Sidelmann 3
10) halvsøster Anne Hansine Sidelmann 1½.

76 Sara Engstrup i Ribe. 13.4.1810, fol.280.
Enke efter Christoffer Bentzon.
Hans B:
1) Engelbrecht Hans Severin Bentzon, kontrollør ved det Schimmelmannske sukkerraffinaderi
2) Laurids Nikolaj Bentzon, købmand i København
3) Johanne Elisabeth Bentzon g.m. Jæger, klokker i Helsingør
4) Birgitte Cecilie Bentzon g.m. Peder Christian Loft ved det Østersøiske Kompagni
5) Andrea Dorthe Bentzon g.m. [Christian] Gamst, prokurator i Helsingør
6) Anne Marie Bentzon g.m. Sax, løjtnant i Ribe
7) Sofie Marie Bentzon g.m. [Hans] Sørensen, [strand]kontrollør i Sæby, begge døde 3B:
a Peder Sørensen
b Anne Elisabeth Sørensen
c Christoffer Sørensen.
Hendes A:
1) søster Sofie Engstrup.Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti
Originalskifte
1687-1689
C 36A-6

77 Hans [Frandsen] Rosenberg i Ribe, præst i Vester Vedsted. 14.11.1687.
Enkemand efter [Dorthe Pedersdatter Kragelund, død 2.8.1771]. B:
1) Frands Rosenberg, født 30.6.1662
2) Lene Hansdatter, født 29.12.1663
3) Anne Dorthe Hansdatter, født 27.2.1667
4) Peder Rosenberg, født 14.3.1670.
FM:
1) Peder [Nielsen] Terpager, successor
2) Gregers Lauridsen Fogh, rektor i Ribe.
Afdøde døde 15.10.1687.Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti
Originalskifte
1741-1743
C 36A-7

78 Mathias Anchersen, biskop i Ribe, der døde 26.2.1741.
E: Marie Elisabeth [Johansdatter] Mechen. LV: [Andreas] Frausing, borgmester i Ribe. B:
1) Theodora Anchersen 27
2) Cathrine Margrethe Anchersen, enke efter [Albert Lauridsen] Thura, præst i Lejrskov og Jordrup, [død 16.3.1740]
3) Johan Joachim Anchersen 19, alumne i København
4) Anker Anchersen 18, stud.theol.
5) Peder Anchersen 16
6) Marianne Anchersen 13
7) Dorthe Anchersen 9.
[Afdødes første ægteskab med Theodora Sørensdatter Bygballe, død 1711].

SLUT


Skast herred
Gejstlig skifteprotokol
1684 -

Protokollerne findes ikke mere.

Hans Sidelmann, præst i Sneum og Tjæreborg og provst i Skast herred, har i sin indberetning til biskop Bloch i Ribe den 10 marts 1766 meddelt, hvad der står om præsterne i de to gejstlige skifteprotokoller for Skast herred, hvor den ældste begynder 1684.
Han opstiller præsterne for hvert pastorat med henvisning til sidenummer i skifteprotokollerne.

Da protokollerne ikke er bevarede, har jeg opstillet oplysningerne på samme måde som i mine øvrige skifteuddrag.

Uddrag fra indberetningen med sidehenvisninger kan ses her:

og billeder af originalen kan ses her:

1 Hans Pedersen Badskær, præst i Jerne og Skast, der døde 1701.
E: Lene Nielsdatter Kragelund, som døde kort efter ham i 1701. B:
3) Peder.
Første ægteskab med Birgitte Pedersdatter Høst, død uden børn.
Andet ægteskab med Margrethe Nielsdatter Øgaard, død 1696. 2B:
1) Peder Hansen
2) Birgitte Hansdatter

2 Anders Jensen Spandet, præst i Guldager, død 1684.
E: Anne Madsdatter [Ravnsø]. B:
1) Lambert Andersen
2) Hans Andersen
3) Mads Andersen
4) Margrethe Andersdatter
5) Maren Andersdatter.

3 Anne Madsdatter Ravnsø i Guldager, der døde 1722.
Enke efter Laurids Christensen Scavenius, præst i Guldager, død 1706. B:
1) Anders Lauridsen Scavenius.

4 Anne Joensdatter i Brøndum, der døde 1690.
Enke efter Peder Jensen Grønholt, præst i Brøndum og Nebel, [død 1684]. B:
1) Karen Pedersdatter
2) Johanne Dorthe Pedersdatter
3) Lisbeth Pedersdatter.

5 Anders Nielsen Serup, præst i Brøndum og Nebel, der døde 1720.
E: Karen Pedersdatter Grønholt. B:
1) Niels Christian Andersen
2) Joen Andersen Serup.

6 Hans [Pedersen] Brylle, præst i Brøndum og Nebel, der døde ved Mikkelsdags tide 1739 [13.9.1739].
E: [Johanne Pedersdatter, der døde 1762]. B:
1) [Cecilie Kirstine Hansdatter Brylle], som blev gift med [Johan Hieronymus Frederiksen] Rodriquetz, [kapellan i Holstebro], begge døde. 1B:
a en datter g.m. Morten Spangsberg i Strandby i Jerne sogn

7 Rasmus Sejersen, præst i Alslev og Hostrup, dato angives ikke.
E: Abild Olufsdatter. Arvinger angives ikke.

8 David [Jørgensen] Fogh, præst i Alslev og Hostrup, der døde [1.8].1720.
E: Gertrud Christensdatter [Sejer]. B:
1) Christen Davidsen
2) Rasmus Davidsen
3) Laurids Davidsen
4) Sejer Davidsen
5) Anne Magdalene Davidsdatter
6) Inger Davidsdatter.

9 Karen Poulsdatter [Barfoed] i Øse, der døde [14.4].1693.
Enke efter Mads Mortensen [Morsing], præst i Øse og Næsbjerg, [død 16.1.1680].
Arvinger angives ikke.

10 Poul Madsen Buch, præst i Øse og Næsbjerg, der døde [18.11].1722.
Enkemand efter Anne Andersdatter [Spandet eller Ravnsø, død 3.4.1722]. B
1) Mads Poulsen Buch
2) Lambert Poulsen Buch
3) Søren Poulsen Buch
4) Sara Poulsdatter
5) Karen Poulsdatter
6) Anne Magdalene Poulsdatter.

11 Anders Hansen Roest, præst i Grimstrup og Årre, der døde [1.3].1686.
E: Maren Jespersdatter [Holst]. B:
1) Jesper Andersen Roest, rektor i Vejle og sognepræst i Vinding
2) Hans Andersen Roest
3 Maren Andersdatter Roest, der døde [1.7].1686 uden livsarvinger, var g.m. successor Niels Nielsen Arensberg
4) Else Andersdatter
5) Dorthe Andersdatter
6) Elisabeth Andersdatter
7) Karen Andersdatter
8) Anne Andersdatter.

12 Niels Nielsen Arensberg, præst i Grimstrup og Årre, der døde [i april 1705].
E: Kirsten Andersdatter Brandt.
Første ægteskab med Maren Andersdatter Roest, der døde [1.7].1686. Ingen børn.
Andet ægteskab med Sidsel Lauridsdatter, død 1703 [dvs. 18.8.1702]. B:
1) Kirsten Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.

13 Michael [Ernstsen] Ramel, præst i Grimstrup og Årre, der døde [10.3].1710.
E: Elisabeth Andersdatter Viger. B:
1) Ernst Mikkelsen Ramel
2) Anders Mikkelsen Ramel
3) Mariche Mikkelsdatter.
Desuden nævnes afdødes bror Ernst Ramel, rektor og kapellan i Skagen.

14 Maren Hansdatter Paludan i Grimstrup, begravet [24.5].1729.
E: Hans [Hansen] Friis, præst i Grimstrup og Årre. B:
1) Hans Friis, der blev degn i Grimstrup og Årre
2) Hans Christian Friis, der blev successor
3) Morten Friis, død før faderen.

15 Anders Rasmussen Spandet, præst i Nykirke og Fåborg, der døde 27.12.1692.
E: Anne Lauridsdatter. B:
1) Anne Andersdatter
2) Maren Andersdatter
3) Mads Andersen Spandet
4) Else Andersdatter
5) Rasmus Andersen Spandet.

16 Søren Pedersen Bie, præst i Nykirke og Fåborg, der døde ved Mikkels dag 1739.
Enkemand efter Agnes Hedvig, død [1.9.1739].
[Første ægteskab med Margrethe Ibsdatter, begravet 13.6.1725]. B:
1) Peder Bie, præst i Hygum i Vandfuld herred
2) Anne Sofie Sørensdatter.

17 Anne Sofie [Sørensdatter] Bie i Fåborg, der døde 11.11.1764.
Enke efter Niels Pedersen Bøgh, præst i Nykirke og Fåborg, der døde 10.6.1759. B:
1) Agnes Hedvig Nielsdatter Bøgh, [skifte Bølling herred gejstlig 2.9.1761 lbnr.66], var g.m. Niels [Nielsen] Bollerup, præst i Lem. 5 børn, hvis navne ikke angives
2) Søren Nielsen Bøgh, farversvend
3) Mette Dorthe Nielsdatter gift med Peder Christian Lydum i Fåborg
4) Anne Kirstine Nielsdatter
5) Agnethe Nielsdatter.

18 Lauge Pedersen, præst i Nordby på Fanø, der døde 1700.
E: Else Andersdatter Roest. B:
6) Gregers Laugesen, [præst i Ikast, begravet 30.10.1747]
7 Inge Laugesdatter
8) Anders, døde udenlands i hollandsk tjeneste
9) Lauge Laugesen
10) Maren Laugesdatter.
[Første ægteskab med Inger Pedersdatter, se skifte efter hendes søster Anne Pedersdatter, Ribe 8.7.1718 lbnr.732]. B:
1) Peder Laugesen, præst i Hodde og Tistrup [død 1754]
2) Margrethe Laugesdatter gift med Hans [Lauridsen] Bagger, sognepræst til Kvong og Lyne [død 1705]
3) Ingeborg Laugesdatter gift med Jens Hatting, guldsmed i Varde
4) Mette [Marie] Laugesdatter, [begravet Sneum 17.3.1753], først gift med Jacob [Nielsen] Bonum, præst i Sneum og Tjæreborg, [død 13.3.1693] og siden med dennes successor Casper Carsten Christoffersen i Allerup, [død 13.10.1704]
5) Anne Laugesdatter gift med Knud Hansen i Ribe

19 Jens Olufsen Brasen, præst i Nordby på Fanø, døde [2].1.1736.
Var g.m. [Helene Kirstine Bruun].
Arvinger angives ikke

20 Helene Christine Tage, en datterdatter af formanden Jens Olufsen Brasen, der døde 1733.
E: Jørgen Bjørn Taulov, præst i Nordby på Fanø. B:
1) Jens Brasen
2) Jens Taulov
3) Dorthe Christine
4) Maren Bjørn.

SLUT


Slavs herred
Gejstlig skifteprotokol
1685-1811

Før 1800 ført sammen med Jerlev herred i Vejle amt. Se der    [Jerlev herred]   

Efter 1800 ført sammen med Øster Horne herred i Ribe amt. Se der    [Øster Horne herred]   Vester Horne herred.
Gejstlig skifteprotokol
1719-1757
C 43C-2

1 Peder Nielsen Hebo, student i Janderup præstegård. 22.2.1719, fol.2, 58B.
A:
0) forældre [Niels Nielsen] i Store Hebo [i Janderup sogn] og Elisabeth Pedersdatter, skifte sluttet 10.10.1703
1) søster Anne Nielsdatter Hebo, død, var g.m. Hans [Nielsen] Paludan, præst i Ål. 9B:
a Hans Paludan, løjtnant
b Niels Lunde, borgmester i Roskilde
c Niels Hebo, præst i Bredsten
d Peder Paludan, kapellan i Vordingborg
e Christen Paludan, klokker i København, Vor Frue
f Jens Paludan, stud. theol.
g Maren Hansdatter Paludan g.m. Hans [Hansen] Friis, præst i Grimstrup og Årre
h Anne Lisbeth Hansdatter Paludan
i Ingeborg Hansdatter Paludan
2) søster Maren Nielsdatter Hebo g.m. Hans Sørensen Winther, præst i Janderup og Billum
Desuden nævnes [afdødes farbror] Anders Nielsen Hebo, præst i Thisted og Tilsted, død [november 1692].
I et dokument 1703 nævnes afdødes værger som "næstpårørende slægt":
1 Niels Nielsen Arensberg, præst i Grimstrup og Årre
2 Anders Nielsen til Søvig.
Litteratur: Herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns sogn - en stærk sønderjysk ane. 2. del af Svend Jacobsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2008 side 22-76. Heri side 37-40: Linie 8: Den sydvestjyske linie.

2 Else Knudsdatter i Nørre Nebel præstegård. 30.4.1720, fol.14.
Enke efter Henrik [Hansen] Schnell, præst i Nørre Nebel og Lydum, skifte slut 25.10.1719. B:
2) Christen Henriksen Schnell i Slagelse Hospital
3) Margrethe Henriksdatter Schnell. Ved afkald g.m. Frederik Skytte, købmand i Bogense på Fyn
4) Vibeke Henriksdatter Schnell.
Første ægteskab med Christen [Lauridsen] Bang, præst i Nørre Nebel og Lydum. B:
1) Lene Christensdatter Bang g.m. Bagge Brandt, garnisonspræst på Christiansø ved bror Steffen Brandt.

3 Maren Jensdatter Taulov i Varde. 18.11.1720, fol.33.
E: Hans Allerup, præst i Varde Nikolaj. B:
1) Elisabeth Marie Allerup 13
2) Maren Bjørn Allerup 11
3) Irmgard Margrethe Allerup 8.
FM: morfar Jens Bertelsen Taulov, borgmester og tolder i Varde.

4 Mette Terkildsdatter i Varde. 3.11.1719, fol.39.
E: Hieronymus Oldenborg, organist i Varde. B:
2) Aksel Frederik Oldenborg 17
3) Cathrine Magdalene Oldenborg 11.
Første ægteskab med [Frederik Paaske]. B:
1) Mette Dorthe Frederiksdatter Paaske 26.

5 Poul Jørgensen Skytte, præst i Kvong og Lyne. 15.5.1719, fol.41.
E: Kirsten Jacobsdatter Tønsberg. LV: Morten Friis, præst i Hemmet og Vium. B:
1) Jørgen Jacob Poulsen Skytte 4.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Rasmus Lischen, løjtnant i Vester Skerninge på Fyn.

6 Hans [Sørensen] Winther, præst i Janderup og Billum, [der døde 12.8.1720], fol.52B.
E: Maren Nielsdatter Hebo. B:
1) Søren Winther
2) Niels Winther
3) [Lene Sofie Winther]
4) [Elisabeth Winther]
5) [Anne Dorthe Winther].

7 Rasmus Jensen Lassen, præst i Ål. 30.9.1727, fol.53B, 70B.
E: Anne Jensdatter [Gude]. B:
1) Sidsel Lassen 13
2) Anne Lassen 12
3) Jens Christian Lassen 5.
FM:
1) fars søskendebarn Niels Rasmussen Lassen, præst i Vadum
2) Hans [Friis Christoffersen] Carstensen, præst i Lunde og Ovtrup, svoger til ovenstående formynder
3) morbror Hein til Stensgård i Svanninge sogn på Fyn.
[Afdøde døde 10.5.1725]. Bevilling til uskiftet bo af 25.6.1725.

8 Anne Pedersdatter Storm i Nørre Nebel præstegård. 12.11.1725, fol.54.
E: Mikkel [Pedersen] Engel, præst i Nørre Nebel og Lydum. B:
1) Peder Engel 6 mdr.
FM:
1) morfar Peder [Hansen] Storm, præst i Egtved og Ødsted
2) farbror Jens Engel, præst i Borre på Møn.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1725.

9 Lauge Hansen Bagger, præst i Kvong og Lyne. 19.2.1725, fol.59.
E: Abild Magdalene [Ebbesdatter] Svane. B:
1) Margrethe Elisabeth Bagger 4
2) Abild Kirstine Bagger, født efter faders død.
FM: Laurids Hansen Bagger, farver i Varde.

10 Michael [Vibe] Vinterberg, præst i Henne og Lønne. 11.11.1727, fol.72B.
E: Margrethe [Lauridsdatter] Beder. LV: Jens [Danielsen] Kellinghusen, præst i Kvong og Lyne.
Testamente af 2.10.1727. A:
1) moster i Norge, der for et par år siden er flyttet til et kloster i Holsten
2) enkens yngste søster Anne Cathrine Weber.

11 Hans [Friis Christoffersen] Carstensen, præst i Lunde og Ovtrup. 19.4.1728, fol.75B.
E: Elisabeth Rasmusdatter Lassen. LV: Rasmus Bundesen til Søviggård [i Ovtrup sogn, amtsforvalter i Riberhus amt. B:
1) Christine Elisabeth Hansdatter
2) Rasmus Hansen Lassen.
FM:
1) farbror Maturin Carstensen, præst i Jerne og Skads
2) farbror Christoffer Christoffersen Carstensen i Arild
3) farbror Casper Christoffersen Carstensen, forpagter på Olufgård.
4) morbror Niels [Rasmussen] Lassen, præst i Vadum.
Arv efter afdødes far [Casper Christoffer] Carstensen, borgmester i Ribe, skifte slut 25.5.1717.
Desuden nævnes Rasmus [Rasmussen] Lassens enke Birgitte Nielsdatter [Lunde] ved søn Niels Lassen.

12 Niels [Nielsen] Kragelund, præst i Varde Jacobi. 2.8.1728, fol.91B.
E: Magdalene Mortensdatter Friede. LV: Joen Serup, prokurator i Varde.
Af første ægteskab B:
1) Peder Kragelund
2) Niels Kragelund 30, stud. theol.
3) Lene Marie Kragelund g.m. Niels [Jacobsen] Berth, præst i Vildbjerg og Timring
4) Morten Kragelind 25
5) Maren Bjørn Kragelund 19
6) Vibeke Kragelund 16.
FM:
1) Jørgen Bjørn, rådstue- og byskriver
2) Bertel Taulov, postmester
3) Jacob Berth i Varde.

13 Margrethe Lauridsdatter i Ho præstegård. 15.8.1729, fol.113.
Enke efter Niels [Nielsen] Holstebro, [død 12.10.1692]. B:
1) Bagge Nielsen Hoberg, kaptajn i Rendsborg
2) Thomas [Nielsen] Ho (Hoberg), degn i Brøndum i Skads herred
3) Mette [Nielsdatter Ho], enke efter David Brygmann i Rendsborg
4) Vibeke [Nielsdatter Ho], enke efter Clemen Vejle, præst i Torstrup og Horne, [skifte Øster Horne herred gejstlig 31.3.1728 lbnr.19]
5) Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby, død. 7B:
a Margrethe Ho 30
b Ingeborg Dorthe Ho 28
c Niels Jensen Ho 26, cand. theol.
d Casper Ho 23, stud. theol.
e Carsten Ho 22, kollega i Fredericia latinskole
f Christine Ho 20
g Mette Kirstine Ho.

14 Christine Christoffersdatter i Varde. 3.4.1730, fol.116.
Enke efter Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby, [begravet 31.5.1729]. B:
1) Margrethe Jensdatter Ho
2) Ingeborg Dorthe Jensdatter Ho
3) Niels Jensen Ho
4) Casper Christoffer Jensen Ho, stud. theol.
5) Carsten Jensen Ho, kollega i Fredericia latinskole
6) Christine Jensdatter Ho
7) Mette Kirstine Jensdatter Ho.
FM:
1) Maturin Carstensen, præst i Jerne og Skads
2) Hans Sirich, præst i Øse og Næsbjerg.

15 Abild Magdalene Ebbesdatter [Svane] på Frøstrupgård [i Lunde sogn]. 13.2.1731, fol.184B.
Enke efter Lauge [Hansen] Bagger, præst i Kvong og Lyne, [skifte 19.2.1725 9]. B:
1) Margrethe Elisabeth Bagger.
FM: farbror Laurids Bagger på Frøstrupgård.

16 Niels Jensen Ho, student i Varde. 25.4.1732, fol.190.
A:
0)forældre [Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby, begravet 31.5.1729 og Christine Christoffersdatter, skifte 3.4.1730 lbnr.14]
1) [søster] Margrethe Jensdatter Ho g.m. Christian Henrik Wulff, kirurg i Varde
2) [søster] Ingeborg [Dorthe] Jensdatter Ho g.m. Niels Arctander [Hansen] Kingo, præst i Ho og Oksby
3) [bror] Casper [Christoffer] Jensen Ho, cand. theol.
4) [bror] Carsten Bagge Jensen Ho, kollega i Fredericia latinskole
5) [søster] Christine Jensdatter Ho
6) [søster] Mette Kirstine Jensdatter Ho.
FM:
1) Hans Sirich, præst i Øse og Næsbjerg
2) Maturin Carstensen, præst i Jerne og Skads.

17 Ole Sandberg, præst i Henne og Lønne. 8.3.1734, fol.204.
E: Helene Christine Blaschowitz. A:
1) mor Anne Sandberg i Ystad i Skåne
2) bror Laurids Sandberg i Ystad
3) bror Anders Sandberg, degn i Vær og Nebel
4) søster Karen Nielsdatter Sandberg i Ystad
5) søster Cecilie Nielsdatter Sandberg i Ystad.

18 Christoffer Pedersen [Ballum], præst i Lunde og Ovtrup. 7.3.1736, fol.225B.
E: Elisabeth Rasmusdatter [Lassen]. LV: Lauge Pedersen, præst Bork. A:
1) bror Thomas Pedersen, degn i Ballum
2) søster Ellen Pedersdatter i Ballum mølle
3) søster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Bakkensen i Gråsten
4) bror Jens Pedersen i Arendal i Norge
5) søster Christine Pedersdatter g.m. Fædder Hansen
6) bror Broder Pedersen, død. 3B:
a Peder Brodersen
b Jacob Brodersen
c Sara Brodersdatter.
Enkens første ægteskab med Hans [Friis Christoffer] Carstensen, præst i Lunde og Ovtrup, skifte 19.4.1728 lbnr.11]. B:
1) Christine Elisabeth Hansdatter
2) Rasmus Hansen Lassen.
Desuden nævnes enkens bror Niels [Rasmussen] Lassen, præst [i Vadum].

19 Terman Termansen, rektor i Varde latinskole. 10.4.1738, fol.252B.
E: Karen Olufsdatter Engelstoft. B:
1) Ingeborg Termansdatter g.m. Rasmus Ølgaard i Varde.

20 Sofie Amalie [Bruun] i Janderup præstegård. 21.2.1738, fol.254.
E: Niels [Jensen] Hammer, præst i Janderup og Billum. B:
1) Jens Christian Hammer 24, stud. theol.
2) Oluf Faber Hammer 18
3) Frederikke Amalie Hammer.
FM: Peder Dreier, degn i Henne og Lønne.

21 Mikkel [Pedersen] Engel, præst i Nørre Nebel og Lydum. 8.5.1741, fol.263.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter Storm, skifte 12.11.1725 lbnr.8]. B:
1) Peder Engel, der døde 2 dage før faderen. A:
1) mor Karen [Jensdatter], enke efter Peder [Mikkelsen] Engel, [skifte København konceptskifte 13.9.1712 lbnr.912]
2) bror Jens Engel, præst i Borre på Møn
3) bror Jørgen Engel i Hirschbach ved Nürnberg i Tyskland
4) søster Johanne Engel, enke efter Kretschmer i København.

22 Peder Dreier, degn i Henne og Lønne. 10.2.1744, fol.311.
E: Kirsten Hammer i Kirkeby i Henne sogn. LV: Niels [Jensen] Hammer, præst i Janderup og Billum ved søn Jens Christian Hammer, cand. theol. B:
1) Jens Joachim Dreier i Amsterdam i Holland
2) Elisabeth Dreier g.m. Isak Ekling i Janderup
3) Mette Marie Dreier
4) Else Cathrine Dreier i Amsterdam
5) Anne Margrethe Dreier på stedet.

23 Rasmus Eriksen Svitzer, præst i Varde. 31.7.1747, fol.316B.
E: Anne Margrethe [Lauridsdatter Leth]. B:
1) Anne Sofie Rasmusdatter Svitzer g.m. Michael Hofmann, kordegn i Varde
2) Christiane Charlotte Svitzer g.m. Peder Villumsen, maler i Varde
3) Anne Margrethe Svitzer 26
4) Birgitte Nikoline Svitzer 25
5) Erik Rasmussen Svitzer 24, student
6) Ulrik Adolf Rasmussen Svitzer 22, student
7) Laurids Rasmussen Svitzer 19.
FM: farbror [Claus] Svitzer til Juellingsholm [i Sønder Omme sogn].

24 Jens Jensen Tranders, præst i Varde. 21.3.1748, fol.347.
E: Maren Pop [Sixtusdatter] Aspach. LV: Henrik [Hansen] Wassard, præst i Nebel og Lydum. B:
1) Dorthe Marie Rose Tranders 2
2) Mette Kirstine Tranders 9 mdr.
FM:
1) morbror Adam Daniel [Sixtussen] Aspach, præst i Kongens Tisted og Binderup
2) morbror Laurids Christian [Sixtussen] Aspach, kapellan i Rønne på Bornholm.
Desuden nævnes afdødes svoger Christian Spentrup, købmand i Ålborg.

25 Maren Lauridsdatter i Ho degnebolig. 19.9.1748, fol.362B.
E: Jens Olufsen [Frøsig], degn i Ho og Oksby. A:
1) bror Poul Lauridsen, død. 4B:
a datter g.m. Christen Nielsen i Øster Vrøgum
b datter g.m. Niels Gundesen i Mosevrå
c datter, enke efter Mikkel Sørensen i Vejrs
d datter g.m. Hans Sørensen i Vejrs
2) bror Hans Lauridsen i Oksby, død. 3B:
a Jens Hansen
b Laurids Hansen
c datter
3) søster Else Lauridsdatter, død. 3B:
a Anne Lauridsdatter
b datter g.m. Gunde Jensen i Vester Bredmose
c datter g.m. Jens Jepsen.
Desuden nævnes Peder Hansens hustru i Vejrs som arving.

26 Mikkel Frederik Skytte i Varde. 6.3.1753, fol.368.
A:
1) mor Anne Margrethe [Windfeld], enke efter Mikkel Skytte, præst i Jelling og Hover, [skifte Tørrild herred gejstlig 25.6.1743 lbnr.23]
2) bror Niels Mikkelsen Skytte, død for 3 år siden i Døstrup i Holsten.
Fars første ægteskab med [Dorthe Margrethe Zeuthen, skifte Tørrild herred gejstlig 23.11.1734 lbnr.19]. B:
3) halvsøster Anne Sofie Mikkelsdatter Skytte gift på Lolland
4) halvbror Anders Mikkelsen Skytte, student på Lolland
5) halvsøster Susanne Mikkelsdatter hos frue Hein på Fyn
6) halvbror Christen Mikkelsen, student på Lolland
7) halvbror Laurids Mikkelsen i Tårs.
FM: farbror Oluf [Olufsen] Skytte, præst i Tårs og Vigsnæs på Lolland.

27 Anders Jensen Lydum, degn i Kvong og Lyne. 13.4.1754, fol.370.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Eskildsen, præst i Kvong og Lyne. B:
1) Peder Christian Lydum, underofficer.

28 Else [Christensdatter] Lime, der døde på Hennegård oktober 1754, fol.378.
Enke efter [Christian] Høyer, [kapellan i Maribo og Hillested, begravet 1.6.1733].
Første ægteskab med [Knud Gregersen Krag, præst i Søndersø på Fyn, død 1710].
Afkald 5.2.1755 fra B:
1) Johan Krag til Hennegård, byfoged i Varde og herredsfoged i Øster, Vester og Nørre Horne herreder
2) Jacob Krag, overtoldkontrollør i København
3) Christian Krag, rådmand og by- og rådstueskriver i Horsens.

29 Morten Thomsen, præst i Lunde og Ovtrup. 2.11.1756, fol.378B.
Afkald fra B:
1) Anker [Mortensen] Bredsdorff, [præst i Haslund og Ølst]
2) C[hristen] M[ortensen] Bredsdorff, [præst i Vridsted og Fly]
3) Thomas [Mortensen] Bredsdorff, [præst i Ollerup og Kirkeby]
4) P. M. Bredsdorff
5) [Mette Mortensdatter Bredsdorff] g.m. Christian Johan [Andersen] Lunde, [præst i Bredstrup.

30 Afkald i Varde. 22.8.1757, fol.379.
Afkald fra Mette Marie Kirstine Jensdatter Hoberg g.m. Mathias Mortensen Rostoft i Varde for arv efter far Jens [Nielsen] Ho, præst i Ho og Oksbøl. og efter mor [Christine Christoffersdatter], skifte 3.4.1730 lbnr.14.

SLUT


Øster Horne herred
Gejstlig skifteprotokol
1683-1809

[1683-1745]    [1745-1809]   


Øster Horne herred
Gejstlig provsteprotokol 1683-1768
Heri: Gejstlig skifteprotokol
1683-1745
C 43D-1


1 Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev. 4.12.1683, fol.3B.
E: Lucie Sørensdatter. LV: Christen Mortensen i Forsumho [i Ølgod sogn].
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 27.5.1680. B:
1) Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev
2) Kirsten Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter
4) Laurids Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Ida Sofie Pedersdatter.
FM:
1) Christen [Mortensen] Friis, præst i Torstrup [og Horne]
2) Jacob Christensen [Varde], præst i Hodde [og Tistrup].
Arv efter børnenes mormor i Lønborg.
[Andet ægteskab med Magdalene Olufsdatter Toft].

2 Jacob Christensen Varde, præst i Hodde og Tistrup. 14.11.1684, fol.23.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Pedersen i Kragsborg [i Tistrup sogn]. B:
1) Kirsten Jacobsdatter
2) Jens Jacobsen.
FM:
1) farbror Peder Christensen, degn i Gierslev i Løve herred på Sjælland
2) Hans Christensen Varde, degn i Lønborg og Egvad.
Arv i boet til Søren Jensen i Tistrup og dennes søster Anne Jensdatter.

3 Margrethe Knudsdatter i Ansager. 31.3.1685, fol.38B.
Enke efter Morten Christensen [Varde], præst i Ansager, [død 1676].
[Første ægteskab med Anders Lauridsen Vedel, præst i Ansager, død 2.9.1656]. B:
1) Elisabeth Andersdatter
2) Kirsten Andersdatter g.m. Jens Mogensen [Gauerslund], præst i Ansager
3) Laurids Andersen
4) Helvig Andersdatter.

4 Sofie Margrethe Iversdatter Skjern i Ølgod præstegård. 3.7.1694, fol.46.
E: Jens Pedersen, præst i Ølgod og Strellev. B:
1) Iver Jensen.
Arv i boet til enkemandens søskende:
1) Kirsten Pedersdatter [g.m. Jeppe Jepsen Tarm, præst] i Oddum
2) Magdalene Pedersdatter
3) Knud Pedersen
4) Ida Sofie Pedersdatter.

5 Jens Pedersen Ølgod, præst i Ølgod og Strellev. 17.6.1695, fol.50.
E: Ingeborg Christensdatter Friis. LV: Iver Gregersen Krabbe, præst i Åstrup og Starup, Laurids Mortensen Friis, byfoged i Ribe.
Første ægteskab med [Sofie Margrethe Iversdatter Skjern, skifte 3.7.1694 lbnr.4]. B:
1) Iver Jensen.
Arv til afdødes søskende:
1) Kirsten Pedersdatter g.m. Jeppe Jepsen Tarm, præst i Oddum
2) Magdalene Pedersdatter g.m. Markus [Jørgensen Monrad, præst i Dalum og Sanderum på Fyn]
3) Knud Pedersen
4) Ida Sofie Pedersdatter.

6 Christen Mortensen Friis, præst i Torstrup og Horne. 4.7.1695, fol.67B.
E: Karen Lambertsdatter. LV: Iver [Gregersen] Krabbe, præst i Åstrup og Starup. B:
1) Ingeborg Christensdatter
2) Morten Christensen
3) Inger Christensdatter
4) Christiane Christensdatter.
FM:
1) født værge Hans [Mortensen] Friis, præst i Vilslev og Hunderup
2) født værge Laurids Mortensen Friis, byfoged i Ribe.

7 Johan Nielsen Sengeløse, præst i Hodde og Tistrup. 19.8.1697, fol.89.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Christoffer Hvas på Nørholm. B:
1) Johan Johansen Sengeløse
2) Johanne Margrethe Johansdatter Sengeløse.
Desuden nævnes
1) enkens søster Maren Jørgensdatter på stedet
2) afdødes bror Peder Nielsen Sengeløse, præst [i Hjardemål] i Thy.

8 Bagge Christoffersen, præst i Torstrup og Horne. 2.5.1699, fol.108B.
E: Vibeke Nielsdatter Ho. LV: Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby. B:
1) Kirsten Baggesdatter, født efter faderens død.
FM: Thor Lauridsen Møller, præst i Torstrup og Horne.

9 Thor (Thorens) [Lauridsen] Møller, præst i Torstrup og Horne. 27.7.1700, fol.124B.
Forlovet med Vibeke Nielsdatter, [enke efter Bagge Christoffersen, præst i Torstrup og Horne, skifte 2.5.1699 lbnr.8]. LV: bror Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby.
A:
1) [far] Laurids Thorsen, borgmester i Varde.

10 Birthe Andersdatter Winther i Ølgod præstegård. 13.10.1700, fol.126B.
E: Jens Christensen Broch, præst i Ølgod og Strellev. B:
1) Sofie Amalie Jensdatter Broch
2) Christiane Marie Jensdatter Broch.
FM:
1) farbror Ove Christensen Broch, præst i Grenå og Gammelsogn
2) farbror Morten Christensen Broch, præst i Hammelev og Enslev.

11 Morten Hansen Friis, præst i Torstrup og Horne. 23.3.1705, fol.132B.
E: Vibeke Nielsdatter Ho. LV: Filip [Henriksen] Friedlieb, præst i Ansager. B:
1) Bagge Mortensen Friis 4
2) Else Mortensdatter Friis 2.
FM:
1) oldefar [dvs. farfar] Hans Mortensen Friis, præst i Vilslev og Hunderup
2) morbror Jens Nielsen Ho, præst i Ho og Oksby.
Enkens første ægteskab med Bagge [Christoffersen, præst i Torstrup og Horne, skifte 2.5.1699 lbnr.8]: B:
1) Kirsten Baggesdatter 6.
FM:
1) farbror Maturin [Caspersen] Carstensen, præst i Jerne og Skads, der døde
2) Mourids Globsen.

12 Gregers Nielsen Kabbel, præst i Hodde og Tistrup. 14.5.1706, fol.160B.
E: Anne Zachariasdatter Grønvald. LV: Jacob Knudsen, herredsfoged i Øster Horne herred.
Arvinger angives ikke.

13 Lucie Sørensdatter i Ølgod præstegård. 22.1.1711, fol.178B.
[Enke efter Peder Jensen Riber, præst i Ølgod og Strellev, skifte 4.12.1683 lbnr.1].
Afdøde var født i Roskilde på Sjælland.
Arvinger angives ikke.

14 Johanne Margrethe [Johansdatter] Sengeløse i Hodde præstegård, der døde 9.6.1713, fol.187.
A:
1) mor Margrethe Jørgensdatter g.m. Peder [Laugesen] Fanø, præst i Hodde og Tistrup
2) bror Johan Johansen Sengeløse
3) halvbror Lauge Pedersen Fanø
4) halvsøster Inger Marie Pedersdatter Fanø.

15 Else Mortensdatter Friis, et barn i Torstrup præstegård. 21.8.1716, fol.188.
A:
1) mor Vibeke Nielsdatter Ho g.m. Clemen Vejle, præst i Torstrup og Horne
2) bror Bagge Mortensen Friis
3) halvsøster Kirsten Baggesdatter
4) halvbror Laurids Clemensen Vejle
5) halvsøster Margrethe Clemensdatter Vejle
6) halvsøster Maren Clemensdatter Vejle
7) halvsøster Anne Clemensdatter Vejle.
Afdødes far var Morten Hansen Friis, præst i Torstrup og Horne, skifte 23.3.1705 lbnr.11.

16 Anne [Poulsdatter Zachariassen Grønvald (Grønnevald)] i Hodde præstegård. 29.6.1719, fol.189.
Enke efter Gregers [Nielsen] Kabbel, præst i Hodde og Tistrup, [skifte 14.5.1706 lbnr.12]. A:
0) forældre [Poul Zachariassen Grønnevald til Hesselagergård, død 1701 og Øllegaard Poulsdatter, død]
1) søster Inger Margrethe Grønvald g.m. Niels Buchholtz
2) søster Birgitte Grønvald g.m. Hans [Rhumann Frederiksen] Monrad, [præst i Hesselager på Fyn]
3) bror Frands Grønvald i København.

17 Kirsten Baggesdatter, et barn i Torstrup præstegård. 26.2.1722, fol.195B.
A:
1) mor Vibeke Nielsdatter Ho g.m. Clemen Vejle, præst i Torstrup og Horne
2) halvbror Bagge Mortensen Friis, født 20.12.1701, søn af Morten Hansen Friis, præst i Torstrup og Horne, [skifte 23.3.1705 lbnr.11]
3) halvsøster Margrethe Clemensdatter Vejle
4) halvsøster Anne Clemensdatter Vejle
5) halvbror Laurids Clemensen Vejle
6) halvsøster Maren Clemensdatter Vejle.
Afdødes far var Bagge Carstensen, præst i Torstrup og Horne, skifte 2.5.1699 lbnr.8].
Afdøde havde arv efter farfar Casper Christoffer Carstensen, borgmester i Ribe.
Afdøde havde arv efter halvsøster Else Mortensdatter Friis, skifte 21.8.1716 lbnr.15.

18 Jens Christensen Broch, præst i Ølgod og Strellev. 8.10.1723, fol.197, 223B.
Enkemand efter [Birthe Andersdatter Winther, skifte 13.10.1700 lbnr.10]. B:
1) Christiane Marie Jensdatter Broch.
FM:
1) farbror Ove Broch, præst i Grenå ved søn Christoffer Broch
2) Herman Pønich, byskriver i Grenå

19 Clemen Vejle, præst i Torstrup og Horne. 31.3.1728, fol.213B.
E: Vibeke [Nielsdatter] Ho. LV: Niels Knudsen, fuldmægtig på Lunderup. B:
1) Margrethe Vejle 21
2) Anne Vejle 18
3) Laurids Vejle 16
4) Maren Vejle 14
5) Jens Vejle 6.
FM:
1) morbror Jens [Nielsen] Ho, præst i Ho og Oksby
2) morbror Thomas Ho på Bækhus
3) morbror Bagge [Nielsen] Hoberg, kaptajn
4) Gregers [Lauridsen] Vejle, præst i Føllenslev [og Særslev] på Sjælland
5) Peder Fanø.
Enkens søn Bagge Mortensen Friis, født 20.12.1701, har arv efter far Morten Hansen Friis, præst i Torstrup og Horne, skifte 23.3.1705 lbnr.11
og efter søster Else Mortensdatter Friis, skifte 21.8.1716 lbnr.15.

20 Margrethe Jørgensdatter i Hodde præstegård. 13.3.1730, fol.235B.
E: Peder Fanø, præst i Hodde og Tistrup. B:
3) Lauge Pedersen Fanø.
4) Inger Marie [Pedersdatter Fanø] g.m. Hans Frederik Bimmer
Første ægteskab med Johan Nielsen Sengeløse, præst i Hodde og Tistrup, skifte 19.8.1697 lbnr.7. B:
1) Johan Johansen Sengeløse. FM: Hans Svane i Vejle
2) Johanne Margrethe Johansdatter Sengeløse, død.

21 Christen Thomsen Lund, præst i Ølgod og Strellev, [begravet 10.7.1728], fol. 245B.
E: Helvig Christensdatter [Haderup].
Bevilling til uskiftet bo af 29.8.1728.
Skifte er ikke holdt, da yngste søn Josva er 20 år, øvrige sønner fuldmyndige og døtrene gift, meddelt af afdødes svigersøn Arent [Nielsen] Bisted, præst i Skarrild [og Arnborg].

22 Anne Clemensdatter Vejle i Yderik i Torstrup sogn. 21.4.1742, fol.247.
A:
1) mor Vibeke [Nielsdatter Ho], enke efter Clemen Vejle, præst i Torstrup og Horne, [skifte 31.3.1728 lbnr.19]
2) søster Margrethe Vejle 35
2) bror Laurids Vejle 30 i København
3) søster Maren Vejle 28
4) bror Jens Vejle 20.
FM:
1) Peder [Laugesen] Fanø, præst i Hodde og Tistrup
2) Hans [Knudsen] Helsinge, præst i Ansager
3) Oluf Hansen Bagger.

23 Søster Anne [Børgesdatter] Gløe i Ansager præstegård. 15.1.1743, fol.256B.
E: Hans [Knudsen] Helsinge, præst i Ansager. A:
1) bror Niels Børgesen Gløe, uvist hvor, men hans kone Sofie Harms skal bo i Varde
2) søster Barbara Gløe g.m. Biedermann, begge døde. 2B:
a Marie Christine Biedermann 25 i Ansager præstegård
b Johan Christian Biedermann 22, parykmagersvend i København.
FM: [Hans] Lambert [Henriksen] Holm, kapellan i Ansager.
Desuden nævnes enkemandens søster Gundel Knudsdatter [Helsinge] i Holbæk, skifte slut 1.8.1735, var g.m. Laurids Pedersen Wittenkamp, [pottemager] i Holbæk, skifte slut 25.9.1734. Arv til B:
1) Birgitte Margrethe Lauridsdatter Wittenkamp i Holbæk
2) Laurids Helsinge.


Øster Horne herred.
Gejstlig provsteprotokol 1745-1812
Heri: Gejstlig skifteprotokol
1745-1809
C 43D-2


Provsteprotokollen dækker også Slavs herred 1800-1812, men der er kun et enkelt skifte fra Slavs herred: lbnr.46.


24 Hans Knudsen Helsinge, præst i Ansager. 28.6.1746, fol.3B.
Enkemand efter Søster Anne [Børgesdatter] Gløe, [skifte 15.1.1743 lbnr.23]. A:
00) Niels Pedersen Hval, brygger i København, skifte slut 4.7.1747.
Først opregnes de i København værende "dissidenter og børnebørn". A:
1) bror Jens Pedersen
2) bror Laurids Pedersen. 1B:
a Margrethe Pedersdatter
3) Sidsel Jensdatter, død. 5B:
a Niels Christensen
b Jens Christensen
c datter
d datter
e datter
4) Ellen Jensdatter, død. 2B:
a Henrik Borcher
b Christine Borcher
5) Maren Jensdatter, død. 1B:
a Kirsten Rasmusdatter
6) Anne Jensdatter, død. 3B:
a Jens Vitussen
b Vitus Christensen
c Gertrud Christensdatter
7) Kirsten Jensdatter, død. 1B:
a Jens Christensen
8) Peder Jensen, død. 2B:
a Lisbeth Pedersdatter
b barn, død. men har børn.
Dernæst angives
0) Niels Pedersen Hvals 7. brordatter Gertrud Cortsdatter g.m. Knud Hansen Helsinge, præst i Helsinge og Valby, skifte 19.3.1742. 2B:
1) Hans Knudsen Helsinge, som er afdøde
2) Gundel Knudsdatter [Helsinge] i Holbæk, skifte slut 1.8.1735, var g.m. Laurids Pedersen Wittenkamp, [pottemager] i Holbæk, skifte slut 25.9.1734. B:
a Birgitte Margrethe Lauridsdatter Wittenkamp g.m. Niels Andersen Nittrup i Ringkøbing
b Laurids Helsinge, skoleholder i Frydendal på Sjælland.

25 Anne Ottesdatter i Hodde. 5.11.1745, fol.60.
Enke efter Laurids Finn i Hulvig, degn i Hodde og Tistrup, skifte 3.2.1738.
Afdøde er født i Sundby på Sjælland, hvor far Otte Christoffersen var skipper. men døde, da hun var 4 år.
Hun blev gift med Laurids Finn på Østrupgård på Sjælland.

26 Magdalene Rasmusdatter Fogh i Torstrup præstegård. 25.6.1748, fol.69.
E: Oluf Hansen Bagger, præst i Torstrup og Horne. B:
1) Margrethe Magdalene Olufsdatter Bagger
2) Margrethe Marie Olufsdatter Bagger
3) Kirsten Olufsdatter Bagger
4) Inger Olufsdatter Bagger
5) Hans Olufsen Bagger.
FM: morbror Anders Fogh, præst i Skærbæk i Hviding herred.

27 Maren Bjørn [Pedersdatter] Friede i Ansager præstegård. 14.6.1749, fol.76.
E: Jes Sørensen Jessen, præst i Ansager. B:
1) Søren Jessen 6 uger.
FM:
1) Hans [Lauridsen] Friis, præst i Alslev og Hostrup på mors side
2) farbror Abraham [Sørensen] Jessen, kapellan i Alslev og Hostrup.

28 Oluf [Hansen] Bagger, præst i Torstrup og Horne. 7.1.1755, fol.80, 150B.
E: Mette Marie Hansdatter. LV: Jens [Bertelsen] Bay, præst i Kvong og Lyne.
Første ægteskab med [Magdalene Rasmusdatter Fogh], skifte 25.6.1748 lbnr.26. B:
1) Margrethe Helene Olufsdatter Bagger 18 år og 11 mdr.
2) Margrethe Marie Olufsdatter Bagger 14 år og 6 mdr.
3) Kirsten Olufsdatter Bagger 12 år og 2 mdr.
4) Inger Fogh Olufsdatter Bagger 11 år og 2 mdr. Ved afkald 24.4.1769 g.m. Jørgen Ørbæk, degn i Brøndum og [Vester] Nebel
5) Hans Olufsen Bagger 10 år, 1 md. og 3 dage.
FM:
1) farbror Laurids Bagger, farver i Varde
2) morbror Jørgen [Rasmussen] Fogh, præst i Højelse og Lellinge på Sjælland
3) morbror Anders Fogh, præst i Skærbæk i Hviding herred
4) fars halvbror Hans Jensen Bruun, degn i Borris og Faster.

29 Cathrine Marie [Andreasdatter] Munch i Hodde præstegård. 26.5.1766, fol.144B, 161, 173B, 189.
E: Poul [Andersen] Rich, præst i Hodde og Tistrup. B:
1) Pouline Cathrine 4
2) Anne Cathrine Dorthe 2. Ved afkald 27.6.1786 g.m. Jeppe Hansen i Lyne
3) Anders Andreas 8 uger.

30 Dorthe [Mouridsdatter] Graa i Hodde præstegård. 12.2.1767, fol.152.
Enke efter Anders Sørensen i Viborg. B:
2) Poul Andersen Rich, præst i Hodde og Tistrup.
Første ægteskab med Poul Rich, [købmand, skifte Viborg 30.3.1725 lbnr.424]. B:
1) Cathrine Rich g.m. Nygaard i Viborg, begge døde. 7B:
a Marie Nygaard g.m. Poul Amtrup i Ørum i Viborg stift
b Dorthe Nygaard i København
c Andreas Nygaard, skrædder i Viborg
d Johannes Nygaard i København
e Poul Nygaard, kandestøber i Ålborg
f Christen Nygaard, skrædder i Åbenrå
g Cathrine Nygaard i Ørum.

31 Søren Rasmussen i Tistrup degnebolig, degn i Hodde og Tistrup. 25.3.1771, fol.156B.
E: M. Lauridsdatter. LV: Søren Henriksen. B:
1) Jørgen Ørbæk
2) Hans [Morsing] Ørbæk.
[Afdøde havde været degn i Skarrild 1731-1743].
[Første ægteskab med Cathrine Christensdatter].

32 Jes Sørensen Jessen, præst i Ansager. 25.2.1769, fol.157.
E: [Cathrine Sofie Gassum]. LV: Christen [Clausen] Switzer, præst i Skarrild.
[Første ægteskab med Maren Bjørn Pedersdatter Friede, skifte 14.6.1749 lbnr.27]. B:
1) Søren Jessen, student.
FM: farbror Abraham Sørensen Jessen, præst i Alslev [og Hostrup].

33 Kirsten Udesdatter Haahr i Hodde præstegård. 12.7.1773, fol.158, 161, 173B.
E: Poul [Andersen] Rich, præst i Hodde og Tistrup. B:
1) Cathrine Marie Rich 5
2) Søren Rich 2.
Enkemandens første ægteskab [med Cathrine Marie Andersdatter Munch, skifte 26.5.1766 lbnr.29].

34 Fransiska Louise Eriksdatter [Pontoppidan] i Torstrup præstegård. 30.5.1774, fol.159.
E: Ludvig [Theosofus] Christiansen Pontoppidan, præst i Torstrup og Horne. A:
0) far Erik Ludvigsen Pontoppidan, død København 20.12.1764, begravet Petri.
[Fars første ægteskab med Fransiska Pedersdatter Toxværd, død 1730].
[Fars andet ægteskab med Helene Pedersdatter Danielsen, død 1744]. B:
1) bror Christian Frederik, kaptajnløjtnant ved søetaten
2) bror Ludvig Pontoppidan i Sankt Gertruds Stræde 86 og 87 i København, orlogspræst ved flåden.
[Fars tredje ægteskab med Johanne Marianne Hofmann]. B:
3) halvsøster Helene Pontoppidan
4) halvbror Severin Pontoppidan
5) halvbror Carl Pontoppidan
6) halvsøster Erika Pontoppidan
7) halvsøster Juliane Marie Pontoppidan
8) halvbror Johan Adam Pontoppidan.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1774.

35 Jens Lunde i Sig degnebolig, degn i Torstrup og Horne. 6.11.1775, fol.162B, 178, 272.
E: Mette Madsdatter Rønne. LV: bror Peder Madsen i Vonge i Øster Nykirke sogn.
Første ægteskab med [Kirsten Marie Pedersdatter Grube, død 11.4.1757]. B:
1) Peder Jensen i Horne sogn
2) Else Malene Jensdatter g.m. Mads Danielsen i Sig
3) Marie Cathrine Jensdatter g.m. Thomas Sørensen i Sig
4) Anne Marie Jensdatter g.m. Christen Pedersen, degn i Ål
5) Dorthe Jensdatter g.m. Jacob Bovbjerg, skipper i Hjerting
6) Laurids Jensen, snedker på Sletten på Fyn.

36 Gregers Andersen [Friis], degn i Ølgod og Strellev. 22.12.1777, fol.172.
E: Kirsten Christensdatter Bindesbøl.
Testamente af 3.4.1767.

37 Anne Dorthe Mørk på Nørholm [i Torstrup sogn]. 18.11.1777, fol.174.
Enke efter Peder Kjærulf, præst i Grønbæk og Svostrup, [skifte Lysgård herred gejstlig 12.10.1769 lbnr.42]. B:
1) Christian Kjærulf, kancellist i Danske Kancelli
2) Søren Kjærulf i Vestindien
3) Jørgen Kjærulf, stud. theol. i København
4) Mette Kirstine Kjærulf 28 på Nørholm.
FM: [Andreas Charles] Teilmann til Nørholm.

38 Cathrine Marie Boysen i Sig degnebolig i Torstrup sogn. 11.10.1779, fol.78.
E: Jacob Peder Boysen, degn i Torstrup og Horne. A:
0) forældre [Ernst Pedersen Samuel, præst i Viborg Gråbrødre og Eva Marie Mortensdatter Rhodius]
1) bror Martin Samuel, degn [i Øster Ulslev på Lolland]. Af børn nævnes B:
a [Else Margrethe Samuel] g.m. Emil Eliassen Strange på Sædingegård [i Sædinge sogn] på Lolland.
b [Diderikke Samuel] g.m. Jacob Olufsen, degn i Godsted på Lolland
2) bror Peder Samuel, død. Uvist om børn
3) bror Hans Samuel i Hobro
4) søster Mette Marie Samuel, enke i Vejle
5) søster Cathrine Tresnau Samuel g.m. Jørgen Andreasen Liemann i Horsens.

39 Lauge Pedersen Fanø, degn i Tistrup og Hodde. 18.4.1780, fol.184B.
E: Karen Otto Didriksdatter Bjerrum. LV: Søren Henriksen, sognefoged i Tistrup. A:
1) søster Inger Marie Pedersdatter Fanø, enke efter [Hans Frederik] Bimmer i Smedebæk mølle i Ejstrup sogn.

40 Kirsten Christensdatter Bindesbøl i Bjergene i Ølgod sogn. 7.3.1783, fol.190.
Enke efter Gregers Andersen Friis, degn i Ølgod og Strellev, [skifte 22.12.1777 lbnr.36].
Testamente af 3.4.1767
Hans A:
1) bror Christen Andersen Friis, degn i Sønder Omme, død. 4B:
a U[lrik] Christensen Friis, kontrollør i Ringkøbing
b Karen Christensdatter Friis, enke efter Farenhorst i København
c Magdalene Friis i København
d Sofie Dorthe Friis i København
2) bror Oluf Andersen Friis, degn i Sønder Felding, død. B:
a Birgitte Olufsdatter Friis 14.
FM: Poul Christensen Moesgaard i Sønder Felding sogn.
Hendes A:
1) bror Laurids Christensen i Bindesbøl i Oddum sogn, død. 6B:
a Christen Lauridsen i Skodsvad i Oddum sogn
b Ove Lauridsen i Gundesbøl i Oddum sogn
c Engel Christine Lauridsdatter g.m. Niels Jensen i Bindesbøl
d Maren Lauridsdatter g.m. Jens Eskildsen i Gråhede
e Mette Lauridsdatter g.m. Christen Andersen i Gundesbøl
f Karen Lauridsdatter, enke efter Hans Pedersen i Dyrvig i Hoven sogn
2) bror Jens Christensen Bindesbøl, købmand i Odense på Fyn, død, var g.m. Engel Kirstine Johansdatter Brandt. B:
a Johan Bindesbøl, degn i Rise på Ærø
b Christen Bindesbøl, degn i Vester Åby og Åstrup ved Fåborg på Fyn, død 1772. 4B:
1 Cathrine Elisabeth Christensdatter Bindesbøl
2 Jens Christensen Bindesbøl
3 Laurids Aagaard Bindesbøl
4 Daniel Bindesbøl, der døde som 7-årig.

41 Karen Leonhart (Lindert) i Ansager degnebolig. 13.2.1783, fol.206B.
Enke efter Cornelius [Sørensen] Ørsted, degn i Tølløse og Ågerup på Sjælland.
Testamente konfirmeret 29.6.1770.
Hans A:
1) bror Christen [Sørensen] Ørsted, præst i Slagelse [Sankt Peder], død. 7B:
a [Jacob] Albert Ørsted, præst i Kirke Helsinge [og Drøsselbjerg]
b Vilhelm Vogt Ørsted, apotekersvend i Rudkøbing på Langeland
c Søren Christian Ørsted, apoteker i Rudkøbing på Langeland
d Johannes Ørsted, student
e Laurids Gerhard Ørsted, klædekræmmersvend i København
f Engel Cathrine Ørsted g.m. Jens Møller, farver i København
g Anne Benedikte Ørsted i Slagelse.
2) halvbror Christoffer Ørsted, aktør
3) halvbror Henrik Vissing Ørsted, præst i Norge
4) halvbror Peder Carl Ørsted, bor ved Holbæk
5) halvsøster Engel Cathrine Ørsted, enke efter Jørgen Monrad, præst i Hedrum i Norge
6) halvsøster Cecilie Ørsted, enke efter Gamst, løjtnant i Slagelse.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Carl Frederik Buchhave i Holbæk
b Anne Magdalene Buchhave g.m. Jens Pedersen på Svanholm
2) søster, død. 1B:
a Rosine Elisabeth Mygind på Svanholm
3) søster, død, var g.m. Jes Christensen Nybro, degn i Ansager. 2B:
a Elisabeth Cecilie Nybro g.m. Peder Bogø på Grillenborg? på Fyn
b Christiane Nybro g.m. Søren Nielsen i Haltrup [i Øse sogn].

42 Peder [Clemensen] Ussing, præst i Torstrup og Horne. 6.4.1784, fol.217.
E: [Maren Henriksdatter Wederkinch]. LV: [Hans] Schmidt til Frøstrupgård [i Lunde sogn]. B:
1) Henrik Ussing 26
2) Magdalene Ussing 26
3) Clemen Ussing 25
4) Susanne Ussing 22
5) Anne Medea Ussing 20
6) Anne Margrethe Ussing 19
7) Cathrine Anne Lucie Ussing 19
8) Christian Ussing 18
9) Samuel Ussing 18
10) Peder Ussing 17
11) Marie Cathrine Ussing 13.
FM:
1) [Peder Nielsen] Ussing, præsident i Ribe
2) morbror [Jørgen Henriksen] Wederkinch, præst i Lunde [og Ovtrup].

43 Poul Andersen Rich, præst i Hodde og Tistrup. 7.6.1787, fol.227.
Enkemand efter [Kirsten Udesdatter Haahr, skifte 12.7.1773 lbnr.33]. B:
3) Cathrine Marie Rich 18
4) Søren Rich 16.
FM:
1) [morfar] Ude Haahr, præst i Ølgod og Strellev ved søn Jørgen Haahr til Lindbjerg
2) morbror Peder Helt Haahr, degn i Henne og Lønne.
Første ægteskab med [Cathrine Marie Andreasdatter Munch, skifte 26.5.1766 lbnr.29]. B:
1) Pouline Rich g.m. Christen Pedersen
2) Anne Cathrine Dorthe Rich g.m. Jeppe Hansen, tømrer i Lyne.

44 Ude [Sørensen] Haahr, præst i Ølgod og Strellev. 16.2.1789, fol.235B.
Enkemand efter [Kirsten Hansdatter Bruun, begravet 20.6.1768]. B:
1) Hans Peder Haahr 49 i Tørring
2) Daniel Haahr, præst i Lille Heddinge [og Havnelev] og på Sjælland
3) Jørgen Haahr til Lindbjerg
4) Peder Helt Haahr, degn i Henne og Lønne
5) Karen Haahr g.m. Hans Pertou, præst i Ølgod og Strellev
6) Dorthe Haahr 50
7) Johanne Margrethe Haahr 42
8) Hans Severin Haahr, død. 1B:
a Kirsten Haahr 19
9) Søren Haahr, købmand i Horsens, [skifte Horsens 28.10.1775 lbnr.1550]. 4B:
a Ude Haahr 21
b Anne Haahr 20
c Kirsten Haahr 19
d Niels Haahr 17
10) Kirsten Haahr, skifte 12.7.1773 lbnr.33], var g.m. Poul Andersen Rich, præst i Hodde og Tistrup, [skifte 7.6.1787 lbnr.43]. 2B:
a Cathrine Marie Rich 18
b Søren Rich 16.

45 Peder [Jacobsen] Sattrup, præst i Hodde og Tistrup. 9.3.1789, fol.257.
E: Magdalene Christine [Olufsdatter] Hjerrild. LV: bror Hans Hjerrild, præst i Øse og Næsbjerg. B:
1) Anne Margrethe Sattrup 5.
FM: født værge Poul Sattrup, præst i Dannemare og Tillitse på Lolland.

46 Jens Andersen Bruun, bager i Kolding. 21.4.1790, fol.265.
Testamente af 11.11.1778. A:
1) Bodil Magdalene Juul g.m. Villum Olufsen Lillering
2) Inger Frederikke Juul g.m. Deichmann, prokurator i Kolding.
Desuden nævnes arvingernes farbror Hans Thomsen Juul i Ankelbo, degn i Grene.
[Afdøde blev begravet i Kolding 31.3.1790].

47 Anne Marie Hansdatter i Ansager degnebolig. 4.10.1791, fol.271B.
E: Oluf Nielsen, degn i Ansager. B:
1) Øllegaard Olufsdatter 23.

48 Peder Johannes Lobedantz, degn i Tistrup og Hodde. 17.7.1797, fol.273.
E: Maren Henriksdatter Grue. LV: Niels Hansen Møller i Letbæk mølle [i Tistrup sogn]. B:
1) Cathrine Ottoine Lobedantz g.m. Thomas [Bertelsen] Uhre, hjulmand i Varde
2) Johanne Marie Lobedantz 23
3) Jensenius Vitus Lobedantz 18
4) Johannes Lobedantz 13
5) Georgine Kirstine Lobedantz 5.
FM: Hans Jensen Linnet, forpagter af Hodde præstegård.

49 Else Helsted i Nytarp i Ølgod sogn. 10.3.1800, fol.275.
Enke efter [Holger Albertsen] Klagenberg, præst i Nørre Omme og Brejning, [skifte Hind herred gejstlig 30.8.1792 lbnr.33].
Testamente.
Hans første ægteskab med [Lene Margrethe Bay, skifte Hind herred gejstlig 27.7.1789 lbnr.23]. B:
1) Laurids Klagenberg 20
2) Birgitte Klagenberg 18
3) Peder Albertin Klagenberg 17
4) Christiane Klagenberg 13.
FM:
1) Jacob Peder Boysen, degn i Torstrup g.m. faster [Elisabeth Albertsdatter Klagenberg]
2) Nikolaj Stauning, købmand i Varde g.m. faster [Kirstine Sofie Klagenberg]
Hendes A:
0) [far Johan Helsted, præst i Lønborg og Egvad, skifte Nørre Horne gejstlig 6.4.1785 lbnr.24]
1) bror Terkild Christian Helsted, der døde, [skifte Lundenæs amt 22.11.1800 lbnr.2274]
2) søster [Kirsten Johansdatter Helsted, skifte Ning herred gejstlig 1.9.1780 lbnr.97], var g.m. Jacob Nielsen Friis Møller, præst i Ormslev og Kolt. 2B:
a Margrethe 23
b Kirstine Sofie 23
3) søster [Anne Margrethe Helsted, død, var g.m. Jens Lauridsen i Læborg sogn]. 2B:
a Johan Mikkel Lauridsen
b Christiane Sofie Lauridsdatter g.m. [Jens Nielsen] Schultz, gartner på Lindbjerg.

50 Karen Udesdatter Haahr i Ølgod præstegård. 2.7.1806, fol.283B.
E: Pertou, præst i Ølgod. A:
0) far Ude [Sørensen] Haahr, præst i Ølgod og Strellev, skifte 16.2.1789 lbnr.44]
1) søster Johanne Haahr.
Øvrige arvinger angives ikke.

51 Oluf Nielsen, degn i Ansager. 20.1.1807, fol.283B.
E: Karen Jensdatter. LV: Georg Andreas Fabricius, pastor emeritus i Ansager. B:
2) Anne Marie Olufsdatter 15
3) Niels Olufsen 12
4) Margrethe Olufsdatter 10
5) Jørgen Andreas Olufsen 4.
FM: Jens Lambert i Ansager.
Første ægteskab med [Anne Marie Hansdatter, skifte 4.10.1791 lbnr.47]. B:
1) Øllegaard Olufsdatter 39.
FM: Christen Eskildsen, degn i Ansager.

52 Niels Teglgaard, degn i Ølgod og Strellev. 12.4.1809, fol.285B.
E: Anne Marie Vinge. LV: Hyldgaard på Lindbjerggård. Afkald fra B:
1) Peder Teglgaard, købmand i Viborg
2) Mette Teglgaard g.m. [Jens Georg] Dinesen, brandinspektør og hospitalsforstander i Viborg
3) Niels Teglgaard, præst i Vinkel og Rind
4) Marie Kirstine Teglgaard g.m. Hans Johnsen, degn i Vedersø
5) Anne Barbara Teglgaard g.m. John Hansen på Juellingsholm [i Sønder Omme sogn]
6) Jens Christian Teglgaard over 18.

SLUT