Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Randers amt


[Galten-Vissing]   Skifteuddragene er udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til folio, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme stedGalten-Vissing præstearkiv
Skiftebrev
1790
C 300-221 Thomas Nielsen Nørgaard i Galten. 1.7.1790, fol.1.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Christen Pedersen i Galten. B:
1) Marianne Thomasdatter g.m. Jens Sørensen i Hobro
2) Peder Thomsen 19
3) Jens Thomsen 12.
FM:
1) Christen Bødker i Galten
2) Hans Pilgaard i Galten
3) født værge Niels Nielsen.

SLUT