Erik Brejls hjemmeside

Start

Kirkelige gods-skifteuddrag
Randers amt


[Galten-Vissing]   Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Galten-Vissing præstearkiv
Skiftebrev
1790
C 300-221 Thomas Nielsen Nørgaard i Galten. 1.7.1790, fol.1.
E: Karen Pedersdatter. LV: bror Christen Pedersen i Galten. B:
1) Marianne Thomasdatter g.m. Jens Sørensen i Hobro
2) Peder Thomsen 19
3) Jens Thomsen 12.
FM:
1) Christen Bødker i Galten
2) Hans Pilgaard i Galten
3) født værge Niels Nielsen.

SLUT