Erik Brejls hjemmeside

Start

Randers amt gejstlige skifteuddrag


[Djurs Nørre herred]    [Djurs Sønder herred]    [Galten herred]    [Gjerlev herred]    [Mols herred]    [Nørhald herred]   

[Onsild herred]    [Rougsø herred]    [Støvring herred]    [Sønderhald herred]    [Øster Lisbjerg herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Djurs Nørre herreds gejstlige skifteuddrag

[1730-1777]    [1756-1817]   Djurs Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1730-1777
C 27D-9

1 Dorthe Pedersdatter Blichfeldt i Grenå. 27.3.1730, fol.1B, 23.
E: Johan Schmidt, rektor i Grenå. B:
1) Peder Blichfeldt Schmidt 20
2) Kynde Schmidt
n) Albert Johansen Schmidt
4) Anne Margrethe Schmidt.
FM:
1 morbror [dvs. mors farbrors søn] Frands [Knudsen] Blichfeldt, præst i Sahl og Gullev
2 morbror [dvs. mors farbrors søn] Amdi [Knudsen] Blichfeldt, præst i Hvorslev og Gerning.
Anmodning 12.2.1733 om auktion 17.2.1733, da enkemanden er udnævnt til rektor i Århus Katedralskole.

2 Christiane Margrethe Skov i Rimsø præstegård. 26.4.1731, [dvs. 26.4.1730], fol.12, 211B, 220.
E: Jens [Sørensen] Broge, præst i Rimsø og Kastbjerg. B:
1) Søren Broge
2) Elisabeth Hylleberg Broge
3) Margrethe Augusta Broge.
FM:
1 morbror Johan Olufsen, præst i Fausing og Auning
2 Christian Ludvig Skov, [møller i Gammelmølle i Ørum sogn på Mols]
3 Jacob [Hansen] Kappel, præst i Ørum og Ginnerup.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1730.

3 Dorthe Margrethe Hansdatter Hammer i Veggerslev præstegård. 13.7.1730, fol.19.
E: Peder Riise, præst i Veggerslev og Villersø. B:
1) Hans Riise
2) Thomas Riise
3) Hanne Dorthe Riise
4) Anneke Riise.
Ophold i præstegården til afdødes mor Dorthe, enke efter Hans Terkildsen [Hammer, præst i Rimsø og Kastbjerg].

4 Birgitte Jensdatter Bruun i Gjerrild degnebolig, [begravet 14.7.1730], fol.23, 30.
E: Jacob Pedersen, degn i Gjerrild.
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1730.
Begæring om auktion 15.10.1734.

5 Peder Anchersen, præst i Karlby og Voldby, [begravet 9.8.1723], fol.26B.
E: [Mette Marie Pedersdatter Hofmann] nu g.m. successor Kjeld [Justesen] Bøg.
Afkald 19.4.1733 fra B:
1) Anne Pedersdatter Anchersen g.m. Jens [Sørensen] Broge, præst i Rimsø og Kastbjerg.

6 Anne Marie Pedersdatter i Fjellerup degnebolig. 1.7.1734, fol.27, 231.
E: Søren Nielsen Busch, degn i Fjellerup og Glesborg.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 15
2) Niels Nielsen 7.
FM: morbror Niels Pedersen Møller i København.
Desuden nævnes moster Anne Kirstine Pedersdatter i Fjellerup.

7 Jens Adamsen, degn i Rimsø, [begravet 9.4.1730], fol.34.
Afkald 22.7.1735 fra B:
1) [Inger Jensdatter] g.m. Niels [Nielsen] Alstrup, degn i Haslund og Ølst
2) Anne Jensdatter, nu hendes FM: Anders Jensen i Brøndstrup mølle [i Gjerrild sogn] er død.

8 Afkald i Grenå. 4.4.1735, fol.34.
Afkald fra Christiane Marie Jensdatter Broch g.m. Poul Winther, præst i Grenå for arv efter farbror Ove [Christensen] Broch, præst i Grenå, [død 1729] til Christoffer Broch i Grenå.
Hun var datter af Jens [Christensen] Broch, præst i Ølgod og Strellev.

9 Birthe Jørgensdatter [Kehlet] i Fjellerup præstegård, [der døde 19.8.1736], fol.34B.
E: Niels Iversen Ravn, præst i Fjellerup og Glesborg.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1721.

10 Engel Kirstine Steffens i Grenå. 2.12.1735, fol.35.
E: Søren [Jensen] Bagge, kapellan i Grenå. A:
1) bror Andreas Mathias Steffens i hans gård Havnø, skovrider på Overgård [i Udbyneder sogn]
2) søster Marie Steffens g.m. Johan Luthermann i København
3) søster Anne Dorthe Marie Steffens g.m. Thor Terkildsen
4) søster Ida Juliane Steffens i Hobro.

11 Anders Sørensen Vedel, ugift præst på Anholt. 17.5.1736, fol.46B.
A: far Søren Vedel, præst i Rejsby i Holsten, [dvs. Tønder amt].
Afdøde døde 6.3.1736.

12 Christiane Marie Broch i Grenå. 15.1.1737, fol.60.
E: Poul Winther, præst i Grenå. B:
1) Jens Paulin Winther
2) Birthe Marie Winther.

13 Anne Marie Troelsdatter i Ørum degnebolig. 7.2.1738, fol.66B, 528.
E: Peder [Henriksen] Hørning, degn i Ørum og Ginnerup. B:
1) Christian Hørning
2) Johanne Kirstine Hørning. Hun døde 1769. Afkald Helsingør rådstue 10.6.1769 fra
1 T. Wilde
2 Møinichen
3 Dahl
4) van Deurs.

14 Dorthe Jørgensdatter i Gjerrild. 5.12.1738, fol.74, 283.
Enke efter [Zacharias Grüner], degn i Gimming, [død 30.5.1720]. B:
1) Zacharias Grüner i Øster Velling mølle.
FM: farbror Christian [Christiansen] Grüner, møller i Øster Velling mølle.
Afdøde døde 24.2.1734 i Gjerrild på Scheel gods.

15 Kjeld Justesen Bøgh, præst i Karlby og Voldby. 27.7.1739, fol.76.
E: Mette Marie [Pedersdatter] Hofmann.
Testamente af 29.6.1729.
Hans A:
1) søster Olivia Lauridsdatter Vroue g.m. Claus Boye, birkedommer i Frydendal og Tølløse birk på Sjælland.
Hendes A:
Første ægteskab med [Peder Anchersen, formand i embedet, skifte 9.8.1723 lbnr.5]. Hendes børn.
Desuden nævnes:
1 Mathias Anchersen, præst i København Trinitatis, [bror til enkens første mand]
2 Clemen [Jensen] Poulsen, præst i Linå og Dallerup [g.m. enkens søster Maren Pedersdatter Hofmann].

16 Johanne Marie Andersdatter Lemvig i Rimsø. 2.1.1739, fol.77.
Enke efter degnen i Homå.
Arvinger kendes ikke, selv om der måske var frænder i Hammelev og Ålsø.

17 Niels Trane, degn i Karlby og Voldby. 19.1.1740, fol.80, 90B.
E: Kirsten Poulsdatter Sandholt. LV: F. Blichfeldt. B:
1) Claus Trane
2) Ebbe Paulin Trane, korporal i Kalundborg
3) Nille Kirstine Trane.

18 Helle Pallene Jacobsdatter Buch i Hammelev præstegård. 30.5.1740, fol.84B.
E: Oluf [Eriksen] Karlby, præst i Hammelev og Enslev. B:
1) Erik Karlby, student
2) Anne Marie Karlby
3) Karen Karlby
4) Jacob Karlby.
FM: morbror Hans [Jacobsen] Buch, præst i Roskilde.

19 Anne Knudsdatter Hofgaard i Ørum degnebolig. 16.2.1741, fol.91B.
E: Peder Hørning, degn i Ørum og Ginnerup. A:
1) mor Maren Rasmusdatter i Ølsted ved Horsens
2) bror Peder Knudsen
3) bror Rasmus Knudsen
4) søster Anne Knudsdatter.
Enkemandens førsteægteskab med [Anne Marie Troelsdatter, skifte 7.2.1738 lbnr.13]. B:
1) Christian Hørning
2) Johanne Kirstine Hørning.

20 Jacob Pedersen Fredberg, pensioneret degn i Gjerrild. 17.11.1740, fol.95, 394.
Enkemand. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter g.m. successor Erik Jensen Grenaa
2) Karen Jacobsdatter. Ved afkald 14.10.1741 g.m. Søren Sangstrup i København
3) Else Jacobsdatter på Sjælland.
FM:
1 Andreas Hornbæk, forpagter på Ørbækgård [i Ørum sogn i Djurs Nørre herred]
2 Jørgen Christensen Ryberg, degn i Karlby og Voldby,
Afdøde døde 20.10.1740.

21 Birgitte Cathrine Spincke på Anholt. 18.10.1742, fol.118, 519B.
E: Frederik Johan Valentin [Johansen] Dauw, præst på Anholt. B:
1 Cathrine Vilhelmine Dauw 5
2) Johannes Daniel Dauw 2.
Afdøde døde 22.5.1742 i København, hvor hun var for at lade sig kurere.

22 Niels Iversen Ravn, præst i Gjellerup og Glesborg. 18.9.1742, fol.123.
E: Magdalene Amalie Milahrt.
Testamente af 6.5.1738. A:
1) bror Jens Ravn
2) bror Jørgen Ravn,. Hans børn.
[Første ægteskab med Birthe Jørgensdatter Kehlet, skifte 19.8.1736 lbnr.9].
Afdøde døde 18.9.1742.

23 Gregers [Jochumsen] Bruun, præst i Gjerrild og Hemmed. 9.1.1743, fol.124B.
E: Anne [Mikkelsdatter] Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 8.6.1742.

24 Oluf Eriksen Karlby, præst i Hammelev og Enslev.22.1.1743, fol.125, 305, 353.
Enkemand efter [Helle Pallene Jacobsdatter Buch, skifte 30.5.1740 lbnr.18]. B:
1) Erik Karlby 24, stud. theol.
2) Anne Marie Karlby 24
3) Karen Karlby 17. Ved afkald 5.5.1755 i Ebeltoft
4) Jacob Karlby 13.
FM:
1 morbror Hans [Jacobsen] Buch, præst i Roskilde
2 mosters mand Jørgen [Pedersen] Stenstrup, præst i Ålsø og Hoed
3 mosters mand [Johan Andreas] Jepsen Schandorff, præst i Taulov.

25 Jens Hørning, degn i Rimsø og Kastbjerg. 28.1.1743, fol.148.
E: Anne Sørensdatter. LV: Erik [Jensen] Grenaa, degn i Gjerrild. B:
1) Anne Marie Hørning 11
2) Henrik Hørning 8
3) Lene Hørning 4.
FM: farbror Peder Hørning, degn i Ørum og Ginnerup.

26 Ingeborg Henriksdatter Grønbjerg i Hammelev degnebolig. 12.3.1743, fol.160.
E: Frands [Pedersen] Blichfeldt, degn i Hammelev og Enslev. B:
1) Peder Blichfeldt 23, på rejse i Kina
2) Henrik Blichfeldt 19
3) Hans Blichfeldt 16, matros
4) Inger Magdalene Blichfeldt.
Arv efter Mette [Christensdatter] Vinding, enke efter enkemandens farbrors [søn] Frands [Knudsen] Blichfeldt, præst i Sahl og Gullev, [død 23.2.1737, skifte Houlbjerg herred gejstlig 12.8.1737 lbnr.37].

27 Poul Winther, præst i Grenå. 27.6.1743, fol.165, 230B, 374.
Enkemand efter [Christiane Marie Broch, skifte 15.1.1737 lbnr.12]. B:
1) Jens Paulin Winther 10
2) Birthe Marie Winther 9. Ved afkald 11.6.1756 g.m. Jens Jørgensen Bang, købmand i Grenå.
FM:
1 farbror Peder Winther i Grenå
2 farbror Søren Winther i Grenå
3 Rasmus Sørensen, enkemand efter mors søskendebarn.

28 Peder Rasmussen Raaballe, degn i Veggerslev og Villersø. 29.10.1743, fol.205.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen Bang.
Afdødes farfar var født i Råballe i Hørning sogn.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 24.9.1743.

29 Else Richardsdatter Vinkel i Tøstrup præstegård. 20.6.1744, fol.209B.
E: Jens [Andersen] Halse, præst i Tøstrup. B:
1) Andreas Richard Halse, præst i Øster og Vester Alling
2) Mogens Baltser Halse, kollega i 5. klasse i Århus Katedralskole
3) Peder Halse, successor
4) Gissel Marie Halse g.m. Anders Listo, fuldmægtig på Skærvad og Ørbækgård
5) Anne Dorthe Halse.

30 Bevilling at være egen værge i Ørum præstegård. 2.1.1739, fol.211.
Bevilling at være egen værge for Severine Cathrine Jacobsdatter Kappel, datter af Jacob [Hansen] Kappel, præst i Ørum og Ginnerup.

31 Afkald i Fjellerup. 17.9.1742, fol.211B.
Afkald for arv efter Gertrud Pedersdatter Kjærgaard i Fjellerup degnebolig, der døde 15.9.1725, skifte 13.12.1726, til far Søren Nielsen Busch, degn i Fjellerup, fra B:
1) Johan [Valentin] Busch i Tovstrup, herredsfoged i Hammerum herred
2) Peder Sørensen Busch
3) Hans Sørensen Busch
4) Henrik Sørensen Busch
5) Jens Sørensen Busch.
(Sml. lbnr.38).

32 Maren Sørensdatter i Veggerslev degnebolig. 25.1.1748, fol.212, 218B.
Enke efter Peder Rasmussen Raaballe, degn i Veggerslev og Villersø, skifte 29.10.1743 lbnr.28. A:
1) bror Jacob Sørensen, snedker i Grenå.
Desuden nævnes Jacob Sørensens datter Maren Jacobsdatter g.m. Rasmus Jensen Romsø i Enslev.

33 Kirsten Hansdatter i Enslev skolehus. 17.4.1748, fol.216B.
E: Christian Bukke, skoleholder i Enslev. B:
1) Hans Bukke
2) Otto Bukke
3) Sofie Bukke
4) Maren Bukke.

34 Afkald i Grenå. 25.4.1747, fol.219.
Afkald fra Laurids Foss, købmand i Grenå for arv efter far [David Lauridsen Foss, præst i Grindsted og Hejnsvig, skifte Jerlev og Slavs herred gejstlig 1.9.1729 lbnr.97] til mor Anne Pedersdatter Arensberg g.m. Jens Risum, præst i Grenå.

35 Dorthe Marie Anchersen i Karlby præstegård. 2.9.1749, fol.221B, 231B, 519B.
E: Jeremias Møller, præst i Karlby og Voldby. B:
1) Maren Hofmann Møller
2) Aurelia Møller
3) Mette Marie Møller
4) Peder Møller
5) Clemen Poulsen Møller
6) Adolfine Sofie Møller.
FM:
1 Christen Høst, præst i Rimsø og Kastbjerg
2 Møller, rådmand i Århus
3 Anders Listo, forpagter på Skærvad.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1748.
Samfrændeskifte 2.9.1749.

36 Christian Bukke, skoleholder i Enslev. 12.8.1748, fol.222B.
Enkemand efter Kirsten Hansdatter, skifte 17.4.1748 lbnr.33. B:
1) Hans Christiansen
2) Otto Christiansen, over 18
3) Sofie Christiansdatter
4) Maren Christiansdatter.
FM:
1 Albert Rasmussen, møller i Skærvad mølle i Ginnerup sogn på Scheel gods
2 Niels Stigsen i Neder Slemming i Ginnerup sogn
Afdøde døde 14.7.1748.

37 Laurids Hvid, kapellan i Grenå. 28.11.1749, fol.239B, 518, 519B.
E: Helle Birgitte [Olufsdatter] Bagge, der døde 5.12.1749.
Hans A:
1) søster Bodil Cortsdatter Friiser i Hals ved Ålborg
2) søster Marie Cortsdatter Friiser g.m. Jacob Mortensen, købmand på Kåberviktangen i Akershus stift i Strømsø jurisdiktion.
Hendes A:
Første ægteskab med Hans Frederik Reinfranch i Bredstrup, skifte Kalø amt 15.8.1746 lbnr.52. B:
1) Nille Ulrikke Reinfranch 9. Ved afkald 10.12.1761 g.m. Henrik Jacobi Boesen til Vedø [i Koed sogn]
2) Frederik Mathias Reinfranch 8.
FM:
1 morbror Søren Bagge, kapellan i Odense
2 [fars farbror og mosters mand] Thomas Lyngby på Hvitvedgård [i Thorsager sogn.
Desuden nævnes Thomas Lyngbys mor Nille Marie Behr til Vedø [i Koed sogn], enke efter Frederik Thomsen Lyngby, [præst i Lyngby og Albøge, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 1734 lbnr.49].

38 Søren Nielsen Busch, degn i Fjellerup og Glesborg. 24.1.1749, fol.283B.
Enkemand efter [Anne Marie Pedersdatter, skifte 1.7.1734 lbnr.6].
Første ægteskab med [Gertrud Pedersdatter Kjærgaard, skifte 13.12.1726, se lbnr.31]. B:
1) Peder Sørensen Busch
2) Hans Sørensen Busch
3) Niels Sørensen Busch i København
4) Johan Sørensen Busch i Tovstrup, herredsfoged i Hammerum herred
5) Jens Sørensen Busch i Trondhjem i Norge
6) Henrik Sørensen Busch i Tovstrup
7) Mette Kirstine Sørensdatter Busch g.m. Morten Mortensen Svink, hattemager i København
8) Anne Marie Sørensdatter Busch g.m. Peder Jensen, slagter i Roskilde
9) Birthe Sørensdatter Busch g.m. Oluf Ibsen, skoleholder i Nørre Snede.
Afdøde døde 26.12.1748.

39 Kirsten Poulsdatter [Sandholt] i Karlby degnebolig. 12.4.1751, fol.285B.
Enke efter Niels Trane, degn i Karlby og Voldby, [skifte 19.1.1740 lbnr.17]. B:
1) Claus Trane i København
2) Ebbe Paulin Trane, vagtmester i Kalundborg
3) Jens Gilius Trane i Esby på Helgenæs
4) Nille Kirstine Trane
5) Anne Pernille Trane.
Afdøde døde 14.3.1751.

40 Christen Christensen Ullits, ugift student og informator hos Anders Listo, forpagter på Skærvad. 14.9.1753.
A:
1) bror Niels Christensen i Risegård i Vester Honum sogn
2) bror Søren Christensen i Årup mølle i Vindblæs sogn
3) bror Gregers Christensen i Vindblæs
4) søster Mette Christensdatter g.m. Niels Christensen i Boltrup i Hyllebjerg sogn
5) søster Bodil Christensdatter g.m. Poul Justesen i Lendrup i Malle sogn.
Afdøde, der var født i Risegård, døde 16.8.1753.

41 Niels Munch, præst i Hammelev og Enslev. 10.1.1754, fol.305, 530B.
E: Anne Marie Karlby. LV: Jørgen [Pedersen] Stenstrup, præst i Ålsø og Hoed. B:
1) Helle Birgitte Munch 8
2) Sofie Amalie Munch 6
3) Olea Erika Munch 3.
FM: Anders [Hansen] Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed.

42 Peder Henriksen Hørning, degn i Ørum og Ginnerup. 9.4.1754, fol.353B, 548.
E: Johanne Andersdatter Tørslev. LV: Hans Casper Jespersen, møller i Ørum mølle. B:
2) Johannes Henrik Pedersen Hørning 11
3) Marianne Pedersdatter Hørning 9. Ved afkald 9.5.1774 g.m. Anders Christensen Gamsmark.
FM: Jørgen Christensen Rygaard, degn i Karlby og Voldby.
Første ægteskab med Anne Marie Troelsdatter, skifte 7.2.1738 lbnr.13. B:
1) Johanne Kirstine Pedersdatter Hørning 20.
[Andet ægteskab med Anne Knudsdatter Hofgaard, skifte 16.2.1741 lbnr.19].

43 Jacob Buch Karlby, ugift student i Hammelev præstegård. 23.4.1753, fol.366B.
A:
1) søster Anne Marie Karlby i Hammelev præstegård, enke efter Niels Munch, præst i Hammelev og Enslev, [skifte 10.1.1754 lbnr.41]
2) søster Karen Karlby.
FM: [Jørgen Pedersen] Stenstrup, præst i Ålsø og Hoed.

44 Bevilling til uskiftet bo i Ørum præstegård. 25.3.1754, fol.373B.
Bevilling til uskiftet bo af 25.3.1754 for Lorents[Johansen] Herfordt, præst i Ørum og Ginnerup og hustru Dorthe Marie [Jacobsdatter] Kappel.

45 Karen Henriksdatter Sejling på Ørbækgård i Ørum sogn. 13.3.1755, fol.374, 508.
Enke efter Laurids Hansen Brandt, underdegn i Århus Frue.
Testamente af 29.8.1713.
Hans A:
Farfar Niels Poulsen Bandt, præst i Lading, Fårup og Sabro, [begravet 29.4.1664]. 11B:
1) faster Kirsten Nielsdatter Brandt, født 1621, død 1623
2) far Hans Nielsen Brandt, født 25.6.1624, præst i Trige og Ølsted, [død 1692]. 1B:
a Laurids Hansen Brandt, som er afdødes mand
3) farbror Poul Nielsen Brandt, født 1626
4) faster Anne Nielsdatter Brandt, født 1628, g.m. [Carl Nikolaj] Friis, præst i Borum og Lyngby, [død 1674]
5) farbror Niels Nielsen Brandt på Strømsø i Norge, født 1630, død. 3B:
a Dorthe Nielsdatter Brandt, sidst g.m. Rasmus Pedersen Hamborg. 1B:
1 Mathias Brandt, købmand i Christiania
b Elisabeth Brandt, død. 1B
1 Niels Brandt, amtsforvalter i Jarlsberg grevskab, bor på gården Brekke ved Holmstrand
c Karen Nielsdatter Brandt, død 2B:
1 Johanne Marie g.m. Kærsbo, købmand og prokurator på Kongsberg
2 Karen Helene g.m. Thor Fischer, kongelig holzförster på Kongsberg sølvværk, bor på gården Fischer, 4 mil fra Kongsberg
6) faster Gertrud Nielsdatter Brandt, født 1633, g.m. [Niels Mogensen], præst i Todbjerg og Mejlby, [død 16.3.1685]. 1B:
a Niels Nielsen Brandt, præst Marie Magdalene og Skarresø, død 1719]. 4B:
1 Christen Brandt, degn i Lyngby og Albøge
2 Niels Brandt, degn i Ålsø og Hoed
3 Ingeborg Brandt g.m. Christoffer Jerboe på Ås [i Tårs sogn] i Vendsyssel
4 Gertrud Brandt g.m. Oster Christensen, vejrmøller i Holbæk sogn i Rougsø herred
7) farbror Peder Nielsen Brandt, født 1636, successor i Lading, [død ca.1670]. 10B:
a Niels Pedersen Brandt, pærst i Houlbjerg og Granslev, [død 6.7.1714]. 2B: 2 døtre, der døde uden børn
b Mogens Pedersen, hører i Viborg skole. Blev bidt af en hund og døde uden børn, begravet 12.4.1753]
c Jacob Pedersen Brandt, degn i Guldager, død. 1B:
1 Margrethe Jacobsdatter Brandt g.m. Claus Svenstrup i Sunds mølle på Herningsholm gods
d Karen Pedersdatter Brandt g.m. Peder [Hansen Heide] Kandestøber [og prokurator] i Århus, [skifte Århus 15.12.1741 lbnr.1309]. 1B:
1 Kirsten Pedersdatter Heide, enke efter Lorents Lorentsen Krog, parykmager i Århus
e Anne Pedersdatter Brandt g.m. Peder Jensen Pannerup, successor i Lading, død 3.3.1741. 4B:
1 Peder Pedersen Pannerup til Marsvinlund [i Vium sogn i Lysgård herred]
2 Johanne Kirstene Pedersdatter Pannerup, enke efter [Christen] Friis til Lundgård [i Gammelstrup sogn]
3 Christiane Pedersdatter Pannerup g.m. Svend Christensen Vedel, præst i Sahl i Ginding herred
4 Mette Pedersdatter Pannerup i Viborg, enke efter Mikkel Thomsen Bering, præst i Vroue og Resen, [skifte Fjends herred gejstlig 23.11.1741 lbnr.40]
f Margrethe Pedersdatter Brandt g.m. Morten Mikkelsen [Munch], degn i Torsager og Bregnet, begge døde. 3B:
1 Peder Munch til Hvidstedgård [i Tårs sogn] i Vendsyssel
2 Søren Munch, præst i Kolind og Ebdrup
3 Maren Munch g.m. Daniel Hansen, justitsforvalter i Segeberg og bor i Gieschenhagen i Holsten
g Hans Pedersen Brandt, degn på Viborgkanten, død uden børn
h Jens Pedersen Brandt, 75 år gammel, i Skjoldelev i Lading sogn på Frijsenborg gods
i Mathias Pedersen Brandt, degn Vellev, [begravet 12.4.1753] uden børn
j Poul Pedersen Brandt, død 8 år gammel, begravet i Sabro
8) farbror Peder Nielsen Brandt, [købmand i Århus], født 1638, død uden børn, [skifte Århus 11.11.1716 lbnr.762]
9) farbror Casper Nielsen Brandt, født 1641, død i Århus uden børn, [skifte Århus 10.1.1713 lbnr.675]
10) farbror Jens Nielsen Brandt.
(Sml. skifte efter Casper Nielsen Brandt, købmand i Århus, skifte Århus 10.1.1713 lbnr.675).
Niels Jensen Brandt, født november 1699, guldsmed i Frederiksstad i Norge, gør krav på arv men afvises. Hans forældre var Jens Brandt, skomager i Århus og Karen Olufsdatter Grønbæk. Hans farfar var Jens Jensen, skomager og hans 2 farbrødre var Peder Jensen Brandt, skomager i Århus og Thomas Jensen Brandt, skomager på Samsø.
Hendes A:
1) halvbror Hans Henriksen, forpagter på Ørbækgård, død. E: Karen Mathiasdatter 3B:
a Poul Cormantan Hansen, klokker i Findås i Bergen stíft i Norge
b Anne Barbara Hansdatter i Fjellerup
c Henrikke Hansdatter i Fjellerup.
Afdøde døde 12.2.1755.

46 Anne Marie Karlby i Grenå. 6.2.1756, fol.395, 417.
Enke efter Niels Munch, præst i Hammelev og Enslev, skifte 10.1.1754 lbnr.41. B:
1) Helle Birgitte Munch 11
2) Sofie Amalie Munch 7
3) Olea Erika Munch 5.
FM: Jørgen Stenstrup, præst i Ålsø og Hoed.
Afdødes søster Karen Karlby har arv efter Hans Jacob Karlby.

47 Frands Pedersen Blichfeldt, degn i Hammelev og Enslev. 12.4.1756, fol.412B.
E: Magdalene Sofie Knoff. LV: Johan Risum, præst i Grenå.
Første ægteskab med Ingeborg Henriksdatter Grønbjerg, skifte 12.3.1743 lbnr.26. Afkald fra B:
1) Peder Blichfeldt, død på rejse til Kina med Dansk Asiatisk Kompagni
2) Henrik Blichfeldt
3) Hans Blichfeldt
4) Inger Magdalene Blichfeldt g.m. Terkild Eriksen, snedker i Grenå.

48 Jens Hansen Bang, degn i Tøstrup. 29.4.1757, fol.413B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Henriksen i Sejersted i Tøstrup sogn. B:
1) Hans Jensen Bang, successor
2) Johanne Marie Jensdatter Bang g.m. Christen Sørensen i Koustrup i Tøstrup sogn
3) Birgitte Marie Jensdatter Bang.
FM: Thomas Sørensen i Tøstrup.

49 Jeremias Møller, præst i Karlby og Voldby.4.5.1756, fol.417B, 505, næste protokol side 134, 186, 192.
E: Johanne Dorthe Kjærulf. B:
7) Dorthe Marie Møller 6. Ved afkald 12.10.1779 g.m. Oluf Severin Rohde, forpagter på Rugård [i Rosmus sogn]
8) Lukas Kjærulf Møller 5. Ved afkald 9.11.1778 er han stud. theol.
9) Kirstine Birgitte Møller 5.
FM:
1 farbror Ulrik Christian Møller, borgmester i Århus
2 Møller, hofskriver i København.
Første ægteskab med Dorthe Marie Anchersen, [skifte 2.9.1749 lbnr.35]. B:
1) Maren Hofmann Møller g.m. Søren [Hansen] Sevel, præst i Eggeslevmagle
2) Aurelia Møller 17. Ved afkald 4.5.1759 g.m. Niels Leth, degn i Karleby og Voldby
3) Mette Marie Møller 16
4) Peder Møller 14
5) Clemen Poulsen Møller 12
6) Adolfine Sofie Møller 10.
FM:
1 morbror [Niels Nielsen] Secher, præst i Udbyneder og Kastbjerg
2 Christen Høst, præst i Rimsø og Kasted.

50 Maren Madsdatter i Nimtofte. 24.9.1759, fol.483.
E: Anders Nielsen Attrup, skoleholder i Nimtofte. B:
1) Gertrud Cathrine Andersdatter 17.
FM: farbror Rasmus Nielsen i Kærende [i Koed sogn] på Ryomgård gods.

51 Anders Aldrup, skoleholder i Nimtofte. 19.3.1760, fol.489B.
Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 24.9.1759 lbnr.50. B:
1) Gertrud Cathrine Andersdatter.
FM:
1 født værge Rasmus Nielsen
2 Mads Pedersen i Koed, mødrene frænde
3 Søren Jensen i Sivested, mødrene frænde.

52 Else Marie Gregersdatter Gadbjerg i Ørum. 27.4.1762, fol.505B.
Enke efter Jens Andersen Grenaa, degn i Ørum og Ginnerup. B:
1) Erik Jensen Grenaa, degn i Gjerrild og Hemmed
2) Anne Jensdatter Grenaa i Århus
3) Gregoriane Jensdatter Grenaa i Ørum
4) Dorthe Sofie Jensdatter Grenaa, enke efter [Mathias] Sartz, billedhugger i Århus. 3B:
1 Jens Sartz
2 Else Marie Sartz
3 Ingeborg Margrethe Sartz.

53 Sofie Amalie Munch, 14 år gammel i Ørum præstegård. 29.4.1762, fol.507.
A:
1) mor Anne Marie Karleby, enke efter Niels Munch, præst i Hammelev og Enslev, skifte 10.1.1754 lbnr.41. B:
1) Helle Birgitte Munch i Tarskov mølle
2) Olea Erika Munch i Raklev præstegård.
FM: Anders [Hansen] Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed.

54 Christiane Magdalene [Lauridsdatter] Harlev i Gjerrild præstegård, [begravet 18.1.1767], fol.518B.
E: Anders [Hansen] Haasum., præst i Gjerrild og Hemmed. B:
1) Lene Margrethe Haasum 25
2) Hans Kappel Haasum 23, student
3) Anne Marie Haasum 21
4) Laurids Harlev Haasum 20
5) CharlotteLouise Haasum 18
6) Georgine Lucie Haasum 15
7) Jørgen Haasum 13.
FM:
1 Jens Worm, professor ved Akademiet i København og rektor i Århus katedralskole
2 Peder Bay, by- og rådstueskriver i Grenå og birkedommer på Rosenholm og Vosnæsgård.
Bevilling til uskiftet bo af 9.1.1767.
Samfrændeskifte 22.6.1767.

55 Elisabeth Marie Pallesdatter Hindborg i Grenå. 12.1.1767, fol.521B.
E: Mathias Borup, kordegn i Grenå. B:
1) Øllegaard Charlotte Borup 7
2) Palle Lassenius Borup 5
3) Peder Abel Borup 2.
Afdøde døde 12.12.1766.

56 Testamente i Tøstrup præstegård. 11.6.1763, fol.525B.
Testamente for Peder Køler Halse, præst i Tøstrup og hustru Kirstine Marie Tørslev.

57 Christen Pedersen Kirial, degn i Veggerslev og Villersø. 4.7.1768, fol.526.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Eskild Pedersen i Villersø. B:
1) Hanne Mette Christensdatter 23
2) Peder Christensen 22
3) Birthe Sofie Christensdatter 16
4) Andreas Christensen 13
5) Jens Christian Christensen 13
6) Søren Christensen 6
7) Christiane Christensdatter 4.
Afdøde døde 3.6.1768.

58 Bevilling at være egen værge. 28.7.1769, fol.528.
Bevilling at være egen værge for Dorthe Kirstine Risum.

59 Niels Olufsen Bagge, underdegn i Grenå. 5.3.1770, fol.528B, 530B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Sørensen Torsø. B:
1) Peder Nielsen Bagge, successor
2) Anne Christiane Bagge 34
3) Birthe Bagge 30.
Afdøde døde 2.2.1770.

60 Laurids [Villumsen] Aagaard, præst i Veggerslev og Villersø, der døde 1.5.1770, fol.530, 531.
E: Karen Dreier. LV: Christen [Lauridsen] Høst, præst i Rimsø og Kastbjerg. B:
1) Charlotte Louise Aagaard 10
2) Jørgen Scheel Aagaard 9
3) Georgine Aagaard 8
4) Christian Vilhelm Aagaard 6
5) Claus Aagaard 4
6) Anne Sofie Aagaard 2.
FM: morbror Mogens Dreier, degn i Vorning, Kvorning og Hammersehøj.
Bevilling til uskiftet bo af 22.6.1770.
Samfrændeskifte 16.4.1771.

61 Johan Jacobsen Spangenberg, degn i Hammelev og Enslev. 12.2.1771, fol.532B, næste protokol side 220.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Rasmus Skifter, købmand i Grenå. B:
1) Sofie Frederikke Johansdatter 14. Ved afkald 22.4.1784 g.m. Andreas Juul, sejlmager i Asiatisk Kompagni i København.
FM: Hans Bang, degn i Tøstrup.
Afdøde døde 13.1.1771.

62 Lene Marie Faber i Hammelev præstegård. 26.7.1771, fol.539B.
E: Jens Bering, præst i Hammelev og Enslev.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1771.

63 Marie Jørgensdatter i Grenå. 17.6.1771, fol.540.
Enke efter Johan Jacobsen Spangenberg, degn i Hammelev og Enslev, skifte 12.2.1771 lbnr.61. B:
1) Sofie Frederikke Johansdatter 14.
FM: Hans Bang, degn i Tøstrup.

64 Overflytnning af arv. uden dato, fol.545B, næste protokol side 218.
Testamentarisk gave fra Margrethe Bryssing til Inger Cathrine Riise i Nimtofte mølle overflyttes fra København til bror Jacob [Mathiasen] Riise, præst i Nimtofte og Koed.

65 Anne Marie Jacobsdatter Fredberg i Gjerrild degnebolig, [der døde 29.4.1773], fol.545B.
E: Erik Jensen Grenaa, degn i Gjerrild og Hemmed.
Testamente af 20.9.1764.

66 Jens Sørensen Karlby, degn i Veggerslev og Villersø. 5.4.1774, fol.546, 557B, næste protokol side 334.
E: Dorthe Marie Sørensdatter Hjort. LV: far Søren Hjort, gartner på Katholm [i Ålsø sogn]. B:
1) Severine Cathrine Jensdatter 4. Afkald 2.11.1788 til stedfar Søren Fischer, degn i Søby, [Skader og Halling]
FM: født værge Søren Jensen Karlby, skrædder i Grenå.

67 Anne Marie Jespersdatter i Fjellerup degnebolig. 28.12.1773, fol.548B.
E: Morten Jessen, degn i Fjellerup og Glesborg. B:
1) Thomas Lyngby Mortensen Jessen 17
2) Esther Marie Mortensdatter Jessen 7.

68 Karen Pedersdatter i Grenå. 7.7.1774, fol.558.
Enke efter Niels Olufsen Bagge, underdegn i Grenå, [skifte 5.3.1770 lbnr.59]. B:
1) Peder Nilesen Bagge, successor
2) Anne Christiane Bagge 40
3) Birthe Bagge 38.

69 Mathias Nielsen Thonbo, skoleholder i Gjerrild, der døde 7.12.1775, fol.562.
E: Anne Nielsdatter.
Testamente af 18.11.1775.

70 Conrad Ditlev [Filipsen] Monrad, præst i Veggerslev og Villersø. 4.7.1776, fol.562B.
E: Karen Dreier. LV: Jens Bering, præst i Hammelev og Enslev. A:
1) far Filip Ditlev [Markussen] Monrad, præst i Ødum.
Afdøde døde 1.6.1776.

71 Birgitte Winther Buch i Ørum Mølle. 17.7.1776, fol.565, næste protokol side 219.
Enke efter Johannes Nikolaj Hygum, kordegn i Skanderborg, [begravet 2.3.1767]. B:
1) Vilhardus Andreas Fabritius Hygum 25. Afkald 20.7.1778 i Porsgrunn i Norge
2) Mathias Nikolaj Hygum 14.
Afdøde havde ophold hos sin søster Anne Buch, enke efter Hans Casper, møller i Ørum mølle.

72 Jacob Buch [Jørgensen] Stenstrup, præst i Grenå, [begravet 23.6.1777], fol.566B.
E: Anne Sofie [Johansdatter] Risum.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1767.Djurs Nørre herred
Gejstlig skifteprotokol
1756-1817
C 27D-6

73 Peder Rise , præst i Veggerslev og Villersø. 21.4.1756, side 2, 109.
Enkemand efter [Dorthe Margrethe Hansdatter Hammer, skifte 13.7.1730 lbnr.3]. B:
1) Thomas Riise 31, informator på Vosnæsgård [i Skødstrup sogn]. Ved afkald 26.4.1765 kapellan i Bergen stift i Norge
2) Hanne Dorthe Riise, enke efter Peder August Aubert [på Ørbækgård i Ørum sogn i Djurs Nørre herred, død 8.1.1748]. LV: Christen Bering, præst i Fjellerup og Glesborg
3) Anneke Riise, der ægter Niels Bech, møller i Clausholm mølle [i Voldum sogn] ved Randers. Ved af kald 2.4.1765 er hun død.

74 Anders Lauridsen Krog, skoleholder i Nimtofte. 21.5.1764, side 62, 193, 334.
E: Lisbeth Rasmusdatter. LV: Peder Rasmussen i Attrup. B:
1) Laurids Andersen 7. Ved afkald 19.10.1780 død som skriverdreng
2) Mette Cathrine Andersdatter 6. Ved afkald 7.7.1790 g.m. Niels Gregorius Sybrandt, handskemager i Århus
3) Anne Kirstine Andersdatter 4. Ved afkald 19.10.1780 er hun død
4) Ingeborg Andersdatter 1.
FM: Rasmus Jensen, beslægtet på mors side.
Hans Jensen Schmidt, degn i Veggerslev og Villersø giver afkald 19.10.1780 for sin søn Laurids Lund, der nu er gift med enken, hans stedbørn, hvoraf de 2 er døde.

75 Christian Garp, degn i Fjellerup og Glesborg. 2.1.1765, side 70, 135.
E: Margrethe Jacobsdatter Adeler. LV: Morten Andersen i Nymølle [i Nørager sogn]. B:
1) Poul Christian Garp 14
2) Mette Margrethe Garp 12. Ved afkald 28.4.1775 er hun død i Århus.
3) Christoffer Frederik Garp 10.
FM: født værge Johan Christian Møller, degn i Vivild og Vejlby.

76 Christen Bering, præst i Fjellerup og Glesborg. 27.2.1766, side 107.
E: Magdalene Amalie Milahrt. B:
1) Birgitte Sofie Elisabeth Bering, der ægter Hans Mollerup til Østergård [i Fjellerup sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 3.1.1766.
Afdøde døde 27.1.1766.

77 Elisabeth Magdalene [Johansdatter] Overgaard i Nimtofte præstegård. 13.5.1777, side 110, 135.
Enke efter Frederik [Mortensen] Boesen, præst i Nimtofte og Tøstrup, [død 1.12.1776].
Afdøde var 12.4.1777 flyttet til Tøstrup præstegård, hvor hun døde 13.4.1777.
Skiftet overført til skifte efter Frederik Boesen.

78 Margrethe Jacobsdatter Adeler i Fjellerup. 14.5.1776, side 122, 335.
Enke efter Christian Garp, degn i Fjellerup og Glesborg, [skifte 2.1.1765 lbnr.75]
1) Poul Christian Garp 25, uvist hvor
2) Mette Margrethe Garp, død
3) Christoffer Frederik Garp 21. Ved afkald 24.9.1790 er han prokurator i Vestindien
Afdøde døde 15.4.1776.

79 Afkald i Grenå. 2.6.1778, side 134.
Afkald fra
1 Hans Pedersen Møller for arv efter hustru
2 Hans Jensen Bang, degn i Nimtofte og Tøstrup for arv efter svigermor Kirsten Pedersdatter.

80 Gertrud Helene Sindalin i Grenå. 10.2.1778, side 135, 191.
Enke efter Søren [Mortensen] Munch, [præst i Kolind og Ebdrup, skifte 21.9.1770 lbnr.105]. B:
1) Ellen Margrethe Munch g.m. Jens Christian Juul, købmand i Grenå
2) Michael Lerche Munch, i Arendal i Norge
3) Peder Munch, købmand i Ebeltoft
4) Anne Ulrikke Munch g.m. Rasmus Skifter, købmand i Grenå
5) Morten Munch 23, student ved Akademiet i København
6) Knud Munch 22, student ved Akademiet i København
7) Anne Marie Munch. Ved afkald 8.7.1779 g.m. Christen Munch, købmand i Grenå
8) Ditlev Munch 18, i København.
Afdøde døde 11.1.1778.

81 Anders [Hansen] Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed. 16.7.1777, side 157, 193, 336.
E: Mette Marie Møller. LV: [Niels Erik] Behr [i Grenå]. B:
6) Anne Anchersen Haasum 8.
FM: født værge Clemen Møller, præst i Vester Velling og Skjern.
Første ægteskab med [Christiane Magdalene Lauridsdatter Harlev, skifte 18.1.1767]. B:
1) Lene Margrethe Haasum 35, i Skivholme præstegård
2) Hans Kappel Haasum, successor
3) Anne Marie Suhr Haasum g.m. Morten Lund, farver i Randers
4) Laurids Harlev Haasum 29, farer på Vestindien
5) CharlotteLouise Haasum g.m. Søren Bay, kaptajn og købmand i Randers.
Afdøde døde 16.6.1777.

82 Jacob Jensen Snedker, skoleholder i Hedegård i Glesborg sogn. 9.2.1779, side 187.
E: Bodil Sørensdatter. LV: Oluf Christian Lind, fuldmægtig på Mejlbygård [i Glesborg sogn]. A:
1) søster Kirstine Marie Jensdatter g.m. Johan Henrik Blichmann, snedker i Dragør på Amager
2) søster Johanne Jensdatter g.m. Jørgen Clausen ved Rygård strand.

83 Peder Nielsen Bagge, underdegn i Grenå. 22.6.1770, side 194.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. LV: Mathias Borup, kordegn i Grenå. A:
1) søster Anne Kirstine Nielsdatter 44, i Grenå
2) søster Birthe Nielsdatter 40, i København.

2

84 Testamente i Rimsø præstegård. 1.9.1750, side 200.
Testamente for Christen [Lauridsen] Høst, præst i Rimsø og Kastbjerg og hustru Anne [Helene Pedersdatter] Anchersen.
Underskrevet af
1 morbror? Clemen [Jensen] Poulsen, præst i Linå og Dallerup
2 [hans sted]far Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern.

85 Jens [Rasmussen] Stage, [der døde 18.8.1780], side 202.
E: Sofie Amalie [Christensdatter] Bering.
Testamente af 30.3.1776.
Underskrevet af hendes farbror Jens Bering, præst i Hammelev og Enslev.

86 Jørgen Christensen Rygaard, degn i Karlby og Voldby, [begravet Voldby 10.8.1781], side 203.
E: Maren Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1774.
Bevilling af 1.3.1782 at være egen værge for B:
1) Severine Jørgensdatter Rygaard på Skærvad.

87 Helene Pedersdatter i Ginnerup skolehus. 3.12.1781, side 204.
E: Rasmus Pedersen, skoleholder i Ginnerup. B:
1) Peder Rasmussen 14.

88 Johan Risum, præst i Grenå. 22.2.1781, side 208.
E: Cecilie Giese. LV: [Niels Erik] Behr i Grenå.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Arensberg, begravet 27.1.1770]. B:
1) Dorthe Kirstine Risum g.m. Jonas Christian Lind, juveler i København
2) Lorents Peder Risum, rådmand, måler og vejer i Århus
3) David Risum
4) [Anne Sofie Risum], enke efter [Jacob Buch Jørgensen] Stenstrup, successor, [skifte 23.6.1777 lbnr.72]. LV: [Christen] Herbst, [købmand i Grenå].
Afdøde døde 21.2.1781.

89 Anne Ankersdatter Lange i Ørum degnebolig. 3.1.1782, side 210.
E: Jens Bang, degn i Ørum og Ginnerup. B:
1) Amdi Christian Bang 29, uvist hvor
2) Johanne Marie Bang 27
3) Anker Bang 25, uvist hvor
4) Sidsel Bang 23, hos faster Sidsel Bang i Hollandsbjerg [i Ørsted sogn] i Rougsø herred
5) Jørgen Bang 21, i København
6) Charlotte Louise Bang 21.
FM: farbror Niels Bang, degn i Vivild og Vejlby.

90 Lukas Møller, cand. theol. i Voldby. 1781, side 217.
Afkald til afdødes mor Johanne Dorthe Kjærulf i Voldby, enke efter Jeremias Møller, præst i Karlby og Voldby, [skifte4.5.1756 lbnr.49] fra A:
1) søster Dorthe Marie Møller g.m. Oluf Severin Rohde til Vivebrogård [i Vive sogn]
2) søster Birgitte Kirstine Møller
3) halvsøster Maren Hofmann Møller, død, var g.m. Søren [Hansen] Sevel, præst i Eggeslevmagle. 1B:
a Clemen Poulsen Sevel
4) halvsøster [Aurelia Anchersen Møller] g.m. Niels Leth, præst i Karlby og Voldby
5) halvsøster Mette Marie Møller, enke efter Anders [Hansen] Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed, [skifte 16.7.1777 lbnr.81]
6) halvbror Peder Møller, doktor med.
7) halvbror Clemen Poulsen Møller, præst i Vester Velling og Skjern
8) halvsøster Adolfine Sofie Møller g.m. Mathias Poulsen Secher til Sødringholm [i Sødring sogn] og Demstrup [i Råby sogn]

91 Peder Nielsen Bagge, underdegn i Grenå, der døde., side 219.
Afkald fra A:
1) søster Birthe Nielsdatter Bagge, enke efter Carl Thilemann.

92 Jens Brabrand, degn i Rimsø og Kastbjerg. 29.4.1782, side 221.
E: Maren Albertsdatter Møller. LV: Christoffer Berg. B:
1) Michael Brabrand, successor
2) Bertel Severin Brabrand, spækhøker i Store Kongensgade 62 i København
3) Karen Brabrand. FM: Rasmus Albertsen, møller i Skærvad mølle
4) Anne Cathrine Brabrand g.m. Jens Sørensen Høgh på Udbyhøj Vase [i Råby sogn].

93 Bevilling at være egen værge i Voldby. 24.5.1782, side 237.
Bevilling at være egen værge for Niels de Leth, præst i Karlby og Voldby hans 2 B:
1) Sofie Christine de Leth
2) Dorthe Marie de Leth.

94 Johan Henrik Melchior, præst i Grenå og Gammelsogn. 11.5.1784, side 238.
E: Anne Marie Olrog. LV: [Niels Erik] Behr i Grenå. B:
1) Jens Melchior 13
2) Hans Bøchmann Melchior 11
3) Anne Birgitte Melchior 9
4) Claus Peder Melchior 7
5) Michael Christian Melchior 4
6) Niels Melchior 3
7) Elisabeth Melchior 3 mdr.
FM:
1 født værge [farbror] Michael Melchior, degn i Højen [og Jerlev]
2 fars svoger [Christoffer] Tikøb, kapellan i Grenå, g.m. [Mette Sofie Olrog].

95 Jens Hansen Due, ugift præst på Anholt. 15.6.1786, side 257.
A:
1) bror Sejer Hansen Due i Snogebæk i Povlsker sogn på Bornholm
2) søster Inger Hansdatter Due i Snogebæk
3) bror Hans Hansen Due i Ibsker sogn på Bornholm
4) søster Ingeborg Hansdatter Due, enke efter Christoffer Mogensen i Snogebæk.
Afdøde døde 10.9.1785.

96 Cathrine Pedersdatter Svane i Nimtofte. 25.7.1785, side 299, 332.
Enke efter Koed, degn. B:
1) Engel Malene Svane i København
2) Susanne Magdalene Svane g.m. en auditør i Det nordenfjeldske regiment i Norge.
FM
1 Frands Sørensen, i Sjørup, som beslægtet
2 afdødes svoger [Jens Friis] Galten, degn i Lyngby og Albøge.
Afdøde døde 18.6.1785.

97 Anne Svendsdatter Behr i Grenå. 25.7.1788, side 304, 332.
Enke efter [Jens Pedersen] Olrog, [øverste kapellan i København Trinitatis, død 4.9.1766]. B:
1) Thomas Olrog, foged i Fosens fogderi i Norge
2) Sejer Olrog, præst i Rorup og Glim på Sjælland
3) Peder Olrog, præst i [Store] Magleby på Amager, [død .4.1788]. 2B:
a Jens Olrog 8
b Anne Marie Olrog 6
4) Anne Marie Olrog, enke efter Johan Henrik Melchior, præst i Grenå, [skifte 11.5.1784 lbnr.94]
5) Mette Sofie Olrog g.m. [Christoffer] Tikøb, kapellan i Grenå.
Afdøde døde 25.7.1788.

98 Erik [Jensen] Grenaa, degn i Gjerrild og Hemmed. 22.5.1792, side 337, 358, 377.
E: Anne Olufsdatter. LV: [Laurids] Jespersen [på Ørbækgård i Ørum sogn i Djurs Nørre herred], forvalter på Scheel. B:
1) Anne Marie Eriksdatter 14, i Ålborg.
FM: [Hans Kappel] Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed.
Afdøde døde 22.4.1792.

99 Testamente i Ørum præstegård. 28.9.1786, side 356.
Testamente for Elisabeth Hestermann og søskendebarn Jacob Kappel Herfordt, præst i Ørum og Ginnerup, der begge er ugifte og gensidigt arver hinanden.

100 Dorthe Cathrine [Henriksdatter] Ecklef i Grenå. 27.12.1792, side 359, 373, 404, 431, 436.
Enke efter Hans Michael [Christoffersen] Berg, skifte Middelsom herred gejstlig 13.8.1787 lbnr.74. B:
1) Christoffer Berg, præst i Vester Velling og Skjern
2) Christian Reventlow Berg i Grenå
3) Mathias Berg, købmand i Frederikshald i Norge
4) Erasmine Berg, [begravet Randers 5.5.1786], var g.m. Hans [Weinholt] Randrup til Bjellerup Ladegård [i Dronningborg sogn]. 3B:
a Anne Randrup 17
b Hans Michael Randrup 14
c Dorthe Cathrine Randrup 12
5) Cathrine Margrethe Berg g.m. Mads [Thomsen] Lillelund, præst i Ramme.

101 Rasmus Værn, ugift cand. theol. i Voldby degnebolig. 22.4.1793, side 377, 391, 408, 413.
A:
1) bror Laurids Værn i Norge, formentlig død.
Afdøde døde 21.4.1793.

102 Michael Albert Brabrand, degn i Rimsø og Kastbjerg. 17.6.1793, side 397, 409, 418.
E: Karen Møller. LV: [Laurids] Jespersen [på Ørbækgård i Ørum sogn i Djurs Nørre herred], forvalter på Scheel. B:
1) Jens Michaelsen 11
2) Albert Michaelsen 7
3) Jørgen Michaelsen 4.
FM:
1 farbror [Bertel Severin Brabrand] i København
2 fasters mand Christen Caspersen, skoleholder i Glesborg.
Afdøde døde 19.5.1793.

103 Testamente i Hemmed. 8.12.1784, side 427.
Testamente af 8.12.1784 for Jens Eskildsen, skoleholder i Hemmed og hustru Maren Jacobsdatter.

104 Jens Amdisen bang, degn i Ørum og Ginnerup. 20.2.1795, side 429, 436, 447.
E: Birthe Jensdatter.
Første ægteskab med Anne Ankersdatter Lange, skifte 3.1.1782 lbnr.89. B:
1) Johanne Marie Bang 40
2) Sidsel Bang 38
3) Jørgen bang 36, i Danzig.
FM: farbror Niels Bang, degn i Vivild og Vejlby.
Afdøde døde 19.2.1795.

105 Charlotte Amalie Bergsted i Hedegård. 11.3.1796, side 442, 446, 448.
E: Elias Nikolaj Peksen, skoleholder i Hedegård [i Glesborg sogn]. B:
1) Mette Bergsted g.m. Hans Thomsen Brøns i Hammel, begge døde. 3B:
a Charlotte Amalie Brøns
b Christian Frederik Brøns, degn i [Bjerring] og Mammen
c Gertrud Marie Brøns.
Afdøde døde 11.2.1796.

106 Steffen Hansen, underdegn i Grenå. 21.3.1796, side 444, 449.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Peder Thorsø, skipper i Grenå.
Af første ægteskab B:
1) Severine Steffensdatter g.m. Jens Pedersen, smed i Store Kongensgade i København.
Afdøde døde 19.2.1796.

107 Elisabeth Marie [Nielsdatter] Sommer i Grenå. 14.7.1796, side 449.
E: Peder [Hansen] Brøchner, præst i Rårup i Bjerre herred, der bor i Grenå. B:
7) Hans Brøchner 21, student i Grenå
8) Benedikte Antoinette Hedvig Margrethe Brøchner 18, i Ålsø præstegård
9) Thøger Brøchner 15 i Grenå.
Første ægteskab med Mads [Jensen] Bergenhammer, præst i Ørting og Falling, [død 10.5.1774]. B:
1) Jens Bergenhammer 31, student i København
2) Else Bergenhammer 29 i København
3) Peder Bergenhammer 28, student i København
4) Niels Sommer Bergenhammer 27
5) Maren Bergenhammer 23 i Grenå
6) Mathilde Bergenhammer 22 i Grenå.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1796.
Samfrændeskifte 14.7.1796.

108 Laurids Andreasen Roed, præst i Veggerslev og Villersø. 15.8.1796, side 453.
E: Johanne Marianne Secher. LV: [Laurids] Jespersen på Ørbækgård [i Ørum sogn i Djurs Nørre herred], forvalter på Scheel. B:
1) Mathias Poulsen Secher Roed 1½.
FM: farfar Andreas Roed, præst i Seden og Åsum på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1796.
[Enken ægter Peder Hansen Brøchner, præst i Rårup].

109 Testamente i Gjerrild. 15.8.1794, side 458.
Testamente af 22.7.1794 for Peder Hansen, degn i Gjerrild og hustru maren Christensdatter.

110 Rasmus Pedersen, skoleholder i Ginnerup. 30.4.1797, side 460.
E: Dorthe Marie Kjeldsdatter. LV: bror Knud Kjeldsen i Feldballe. B:
2) Helene Rasmusdatter 14
3) Kjeld Rasmussen 13
4) Søren Rasmussen 8
5) Anne Dorthe Rasmusdatter 3.
Første ægteskab med Helene Pedersdatter Spentrup. B:
1) Peder Rasmussen Spentrup, skoleholder i Nødager.

111 Niels Christian Blicher, ugift kapellan i Hammelev og Enslev. 15.11.1798, side 474.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 14.11.1798.

112 Jørgen Jensen Rygaard, degn og skoleholder i Karlby og Voldby. 30.1.1799, side 476.
E: Dorthe Cathrine Pedersdatter Neergaard. B:
1) en datter, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 30.1.1799.

113 Jens [Jensen] Bering, præst i Nimtofte og Tøstrup. 3.3.1799, side 480, 491, 510.
E:[Christiane Birgitte Sabro]. LV: Møller i Tøstrup. B:
1) Mathias Gundermann Bering 2
2) Kirsten Bering, født efter fars død.
FM: født værge [Ditlev] Monrad, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten.
Desuden nævnes afdødes fætter Jens Bering, præst i Kolind og Ebdrup.
Afdøde døde 3.3.1799.

114 David Risum, degn og skoleholder i Hammelev. 1.7.1799, side 491, 499, 509, 517.
E: Kirsten Christensdatter. LV: [Thorbjørn] Thorbjørnsen, birkedommer. B:
1) Johan Risum, prokurator i København
2) Christen Risum, skræddersvend i København
3) Severin Risum, skræddersvend i København
4) Laurids Risum, degn og skoleholder i Hammelev
5) Niels Risum 15½
6) Anne Cecilie Risum'
7) Mette Cathrine Risum
FM: [Christen] Herbst, købmand i Grenå.
Afdøde døde 1.6.1799.

115 Mette Kirstine [Ottesdatter] Luja i Rimsø præstegård. 20.8.1799, side 494, 503.
E: [Carsten] Volquartz, præst i Rimsø og Kastbjerg. B:
1) Carsten Volquartz 10
2) Otto Luja Volquartz 8
3) Richard Hagerup Volquartz 6
4) Christen Henrik Luja Volquartz 4
5) Elisabeth Adelus Volquartz 2
6) Margrethe Birgitte Hagerup Volquartz 2 mdr.
FM: farfar Carsten Volquartz, præst i Kolding.
Afdøde døde 29.6.1799.

116 Nikoline Hansdatter i Grenå. 16.7.1799, side 494.
E: Andreas Peder Krøyer, præst i Grenå. B:
1) Henrik Peder Krøyer 10
2) Johan Frederik Krøyer 9
3) Carl Frederik Krøyer 6
4) Anne Margrethe Krøyer 5
5) Andreas Vilhelm Krøyer 3.
Afdøde døde 16.6.1799.

117 Margrethe Cathrine Sofie Johansen i Rimsø præstegård. 2.8.1800, side 510, 521.
E: [Carsten] Volquartz, præst i Rimsø og Kastbjerg. A:
1) mor [Marie Cathrine Kajsen, enke efter Henning Johansen, mejeriforpagter i Prisholt i Angel]. LV: [Erhard] Mønster, forvalter på Mejlgård [i Glesborg sogn]
2) Henning Johansen 22
2) Marie Johansen 14.
FM: stedfars far Carsten Volquartz, præst i Kolding.
Afdøde døde 21.5.1800.

118 Marie Cathrine Bering i Rimsø præstegård. 4.11.1800, side 528.
E: [Carsten] Volquartz, præst i Rimsø og Kastbjerg.
Testamente af 24.8.1800.
Afdøde døde 4.11.1800.

119 Jens Schmidt, degn i Ørum og Ginnerup. 4.5.1801, side 529, 538.
E: Sofie Joensdatter. LV: [Laurids] Jespersen [på Ørbækgård i Ørum sogn i Djurs Nørre herred], forvalter på Scheel. B:
1) Christen Jensen 3
2) Charlotte Louise Jensdatter 1½.
FM: farbror Søren Christensen Schmidt, skoleholder i Hørning.
Afdøde døde 4.4.1801.

120 Kirstine Marie Michaelsdatter i Karlby degnebolig. 29.4.1800, side 533.
E: Ove Andreas Balch, degn i Karlby og Voldby. B:
1) Rasmus Anton Balch 1.
FM: Jens Peder Aastrup, præst i Karlby og Voldby.
Afdøde døde 29.4.1800.

121 Kirstine Marie Tørslev i Tøstrup præstegård. 17.12.1801, side 540.
Enke efter [Peder Køler] Halse, præst i Tøstrup, [død 8.3.1768].
[Testamente af 11.6.1763 lbnr.56]. A:
0) forældre [Hans Vincentsen Tørslev til Estruplund i Estruplund sogn, død 2.12.1765 og første hustru Maren Christensdatter, død 1751]
1) bror Laurids [Christian] Tørslev [til Estruplund], død 25.11.1783]. Hans børn
2) bror Vincent Tørslev [vejer og måler i Ebeltoft, død 6.11.1779]. 1B:
a [Erasmine Tørslev] g.m. [Hans] Lorentsen til Skovgård [i Kollerup sogn] ved Vejle
3) søster Cathrine Tørslev, død. [Første ægteskab med Peder Christensen Mulvad, forpagter på Mejlgård i Glesborg sogn, død 1.8.1758, skifte Kalø amt lbnr.67. Andet ægteskab med Jens Nielsen Bang, købmand i Grenå, begravet 12.8.1797]. Hendes børn
4) søster [Engel Marie Tørslev] g.m. [Frederik] Soetmann, birkeskriver i Holme.
Boet er fallit.
Afdøde døde 17.12.1801.

122 Jens Bering, præst i Hammelev og Enslev. 26.5.1803, side 542, 552, 572, 577.
Enkemand efter [Lene Marie Faber, skifte 26.7.1771 lbnr.62]. B:
1) Niels Ravn Bering 45, i København
2) Otto Christoffer Bering 38, i København
3) Sofie Amalie Bering, død. 2B:
a Thomas Bering Schmidt 20, farer til søs
b Peder Schmidt 16 på stedet
4) Marie Cathrine Bering g.m. [Thorbjørn] Thorbjørnsen, birkedommer i Grenå.
Afdøde døde 27.4.1803.

123 Peder Hansen, degn i Gjerrild. 31.-5.1803, side549, 567, 581.
E: Marianne Madsdatter. LV: [Laurids] Jespersen [på Ørbækgård i Ørum sogn i Djurs Nørre herred], forvalter på Scheel. B:
1) Hans Pedersen 1½.
FM: Mikkel Møller.

124 Poul Jensen Tindbæk, degn og skoleholder i Kastbjerg. 29.8.1803, side 575, 583.
E: Anne Marianne Thomasdatter. LV: Jens Pedersen i Gjerrild, der ægter enken. B:
1) Jens Tindbæk
2) Peder Tindbæk.
FM: Mikkel Møller i Gjerrild.

125 Rasmus Jensen Værn, skolelærer i Hedegård [i Glesborg sogn]. 13.12.1804, side 586, 591.
E: Anne Kirstine Schack. LV: Jens Christian, smed i Hedegård. B:
1) Schack Rasmussen Værn 3
2) Jens Rasmussen Værn 2.
FM: fars svoger Laurids Lisbjerg, murer i Århus.
Afdøde døde 10.12.1804.

126 Rasmus Sørensen Baltzer, degn og skoleholder i Enslev. 24.2.1805, side 589, 592.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Andersen i Enslev. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 24.
FM: Jens Sørensen Baltzer i Voldby.
Afdøde døde 27.1.1805.

127 Hans Kappel Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed. 6.4.1809, side 594, 612, 622.
E: Elisabeth Sofie [Abrahamsdatter] Dahl. LV: [Niels Erik] Behr i Grenå. B:
1) Christiane Magdalene Haasum g.m. Jacob Brandt, præst i Søby og Turup på Fyn
2) Ulrikke Eleonora Haasum g.m. [Oluf] Esmark til Ingvorstrup [i Vejlby sogn i Djurs Sønder herred]
3) Charlotte Louise Haasum g.m. Mønster, forvalter på Lundbygård [i Lundby sogn] på Sjælland
4) Jørgen Haasum 14 i Søby præstegård.
Afdøde døde 5.3.1809.

128 Johanne Kirstine Lassen i Rimsø præstegård. 8.5.1809, side 606. 641.
E: Carsten Volquartz, præst i Rimsø og Kastbjerg. B:
7) Mette Kirstine Luja Volquartz 7
8) Frands Volquartz 5½
9) Anne Henrikke Volquartz 3.
Hans første ægteskab med Mette Kirstine [Ottesdatter] Luja, [skifte 20.8.1799 lbnr.115]. B:
1) Carsten Volquartz
2) Otto Luja Volquartz
3) Richard Hagerup Volquartz
4) Christen Henrik Luja Volquartz
5) Elisabeth Adelus Deliane Marie Volquartz
6) Margrethe Borch Hagerup Volquartz.
Arv efter børnenes farfar Carsten Volquartz, præst i Kolding og hustru Margrethe Borch Hagerup.
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1809.
Samfrændeskifte 8.5.1809.

129 Anne Cathrine Loft i Rimsø degnebolig. 12.6.1809, side 613.
E: Michael Lange, degn i Rimsø. B:
1) Birgitte Justine Lange 12
2) Christiane Caroline Lange 6
3) Georgine Eleonora Lange 5
4) Jørgen Lange, spæd.
Afdøde døde 13.5.1809

130 Antoinette Christiane Friis i Nimtofte degnebolig. 29.6.1809, side 618.
E: Peder Egens, degn i Nimtofte og Tøstrup. B:
1) Niels Friis Egens 6.
FM: født værge [Peder Nielsen] Friis, degn i Malling.
[Afdødes far var Niels Friis, degn i Tved, skifte Mols herred gejstlig 27.6.1809 lbnr.77].

131 Maren Albertsdatter [Møller] i Glesborg degnebolig. 20.8.1809, side 621.
Enke efter Jens Brabrand, degn i Rimsø og Kastbjerg, [skifte 29.4.1782 lbnr.92]. B:
1) Michael [Albert] Brabrand, successor i Rimsø, [skifte 17.6.1793 lbnr.102]. 3B:
a Jens Brabrand
b Albert Brabrand
c Jørgen Brabrand
2) Bertel Severin Brabrand, [spækhøker i Store Kongensgade 62] i København
3) Karen Brabrand g.m. [Christen] Caspersen, degn i Glesborg
4) Anne Cathrine Brabrand g.m. Anders Skifter i Udbyhøj [i Råby sogn].
Afdøde døde 15.8.1809.

132 Dødsanmeldelse i Ginnerup 7.9.1810, side 626.
7.9.1810 døde Frederik Sørensen, skoleholder i Ginnerup.

133 Mathias Borup, kordegn og skolelærer i Grenå. 18.1.1811, side 626, 635.
E: Ingeborg Cathrine Rygaard. LV: [Niels Erik] Behr i Grenå. B:
4) Georgine Marie Borup g.m. [Niels Anton] Bjørn, birkedommer på Mariendal [i Malling sogn] ved Århus
5) Thomas Andreas Borup, præst i Åle og Tørring
6) Ellen Marie Borup
7) Marie Cathrine Borup
8) Petrine Elisabeth Borup g.m. Jens Langballe i Randers.
[Første ægteskab med Elisabeth Marie Pallesdatter Hindborg, skifte 12.1.1767 lbnr.55]. B:
1) Øllegaard Charlotte Borup g.m. Niels Lodbjerg i København
2) Palle Lassenius Borup, præst i Sahl [i Ginding herred]
3) Peder Abel Borup i Bergen i Norge.
Afdøde døde 20.12.1810.

134 Niels Lauridsen Bastland, degn og skoleholder i Enslev.29.4.1811, side 632, 638, 646.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Andersen i Enslev. B:
1) Anne Nielsdatter 4
2) Karen Nielsdatter 2.
FM: født værge Jørgen Lauridsen Bastland i Over Slemming [i Enslev sogn].
Afdøde døde 29.3.1811.

135 Anne Olufsdatter i Fjellerup degnebolig. 25.11.1817, side ###.
E: Christen Daniel Bering, degn i Fjellerup og skolelærer i Fjellerup.
Første ægteskab med [Erik Jensen] Grenaa, degn i Gjerrild og Hemmed, [skifte 22.5.1792 lbnr.98]. B:
1) Anne Marie Eriksdatter Grenaa.
FM: Secher til Østergård.
Afdøde døde 24.10.1810.

SLUT


Djurs sønder herreds gejstlige skifteuddrag

[1686-1768]    [1740-1783]    [1784-1819]   


Jordebøger i lbnr.77.


Djurs sønder herred
Gejstlig skifteprotokol
1686-1768
C 27E-3

1 Svend Sørensen Leth, præst i Lyngby og Albøge. 25.1.1686, fol.1, 125B.
E: Mette Thomasdatter [Lyngaa]. LV: Jacob Thomsen i Karlby. A:
0) forældre [Søren Nielsen Leth, præst i Veggerslev og Villersø og Karen Svendsdatter]. B:
1) [bror] Hans [Sørensen] Leth
2) [søster] Anne Sørensdatter Leth
3) [søster] Gennet Sørensdatter Leth, død. E: Christen Mikkelsen Billum, præst i Veggerslev og Villersø. [Første ægteskab med formand Søren Sørensen Nansen, (Nadtzen), død 1670]. 5B:
a Søren Nadtzen
b Karen Sørensdatter Nadtzen
c Maren Sørensdatter Nadtzen
d Bodil Sørensdatter Nadtzen. Ved afkald 27.5.1711 g.m. Niels Poulsen Møller i Kvols mølle ved Assens på Fyn
e Mikkel Christensen Billum.
FM:
1 Frederik [Thomsen] Lyngby, præst i Lyngby og Albøge
3 Christen Nielsen Lyngby, præst i Ålsø og Hoved
4 Anders [Nielsen] Lyngby, præst i Nors og Tved.

2 Sidsel Sørensdatter i Ålsø præstegård. 3.2.1687. fol.15.
Enke efter Claus Nielsen Lyngby, præst i Ålsø og Hoed, [død 20.7.1677]. A:
0) forældre Søren Kjeldsen, formand i Ålsø og Hoed
1) bror Kjeld Sørensen Aalsø
2) bror Bertel Sørensen Erland, udenlands
3) søster Anne Sørensdatter, enke efter Jens Værn i Grenå
4) søster Ellen Sørensdatter, død. E: Niels Nielsen Brabrand, emeritus i Brabrand og Kasted. 1B:
a) [Søren Nielsen Brabrand, eftermand, død]. 3B:
1 Else Sørensdatter
2 Ellen Sørensdatter
3 Mette Sørensdatter.

3 Mette Thomasdatter Lyngaa i Lyngby præstegård. 22.7.1689, fol.19.
Enke efter Svend Sørensen Leth, præst i Lyngby og Albøge, [skifte 25.1.1686 lbnr.1].
Første ægteskab med [forgænger Niels Sørensen Nykirke, død 6.5.1651]. B:
1) [Thomas Nielsen Lyngby, præst i Hørby, død 27.12.1683]. B:
a Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge på egne og søskendes vegne
2) Anders Nielsen Lyngby, præst i Nors og Tved
3) Otto Nielsen Lyngby, [død 31.3.1682]. B:
a Mette Ottesdatter. FM: Erik [Andersen Kolding], præst i Vejlby [og Homå]
4) Else Nielsdatter Lyngby [g.m. Laurids Hansen i Hørby] ved svigersøn Rasmus Sørensen Knap, degn i Tirstrup og Fuglslev
5) Søren Nielsen Lyngby, [øverste kapellan] i Roskilde Domkirke
6) Christen Nielsen Lyngby, præst i Ålsø og Hoed
7) Kirsten Nielsdatter Lyngby g.m. Niels [Rasmussen Trane], præst i Hyllested [og Rosmus].

4 Kirsten Christensdatter i Ålsø degnebolig. 13.12.1689, fol.24.
E: Mads Knudsen, degn i Ålsø. B:
1) Christen Madsen Kvist
2) Maren Madsdatter Kvist
3) Karen Madsdatter Kvist
4) Anne Madsdatter Kvist.
FM: farbror Niels Knudsen i Ålsø.

5 Niels Rasmussen [Trane], præst i Hyllested og Rosmus. 12.2.1690, fol.25, 53.
E: Kirsten Nielsdatter Lyngby. LV: Christen Sørensen Fisker, præst på Helgenæs, Peder Hansen Stenstrup, successor, der ægter enken. B:
1) Niels Nielsen Trane
2) Claus Nielsen Trane
3) Mette Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter.
FM:
1 farbror Jens Rasmussen Trane i Hyllested, der døde
2 Jørgen Arenfeldt til Rugård [i Rosmus sogn] og Sortebrødre.

6 Søren Jensen Bagge, præst i Tirstrup og Fuglslev. 12.5.1690, fol.30.
E: Mette Olufsdatter [Nørup]. LV: bror Erik Olufsen, kapellan i Karlby og Voldby. B:
1) Oluf Sørensen
2) Anne Sørensdatter
3) Helle Sørensdatter.
FM: Palle Krag til Medelgård og Katholm i [Ålsø sogn] g.m. Helle Trolle til Høgholm [i Tirstrup sogn], til Østergård, og til Pallisbjerg, [enke efter Iver Juul Høg, død 1683].

7 Thomas Jacobsen Karlby, degn i Lyngby og Albøge. 18.6.1690, fol.35B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Rasmus Jørgensen, tidligere herredsfoged i Djurs sønder herred, nu birkefoged i Høgholm birk.
Arvinger angives ikke.

8 Rasmus Nielsen, degn i Hyllested og Rosmus. 18.6.1691, fol.38.
E: Anne Nielsdatter. LV: Terkild Jacobsen i Hyllested. B:
1) Marie Margrethe Rasmusdatter.
FM: successor Jacob Christensen.

9 Jens Rasmussen Trane, ugift i Hyllested præstegård. 4.4.1692, fol.40B.
A:
0)
1) bror Niels Rasmussen Trane, præst i Hyllested og Rosmus, [skifte 12.2.1690 lbnr.5]. B:
a Claus Nielsen Trane
b Niels Nielsen Trane
c Kirsten Nielsdatter.
d Mette Cathrine Nielsdatter
FM:
1 Svend Thomsen Leth, fuldmægtig på Rugård of Sortebrødre
2 Peder Hansen Stenstrup, successor
2) søster Anne Rasmusdatter, død, var g.m. Jens Mortensen i Sønderup. B:
a Morten Jensen
b Rasmus Jensen
c Hans Jensen
d Kirsten Jensdatter
e Maren Jensdatter
3) søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Mikkel Eriksen i Fovlum. Børn og børnebørn.

10 Søren Jensen [Rostock], præst i Feldballe og Nødager, [der døde 1682], fol.42B, 52B.
Afkald fra B:
1) Gregers Sørensen Rostock, afkald i Vejlby præstegård 7.9.1693
2) Jens Sørensen Rostock, afkald 18.8.1696.
Afdøde kaldes også Søren Jensen Bagge.

11 Christen Nielsen Lyngby, præst i Ålsø og Hoed. 12.3.1694, fol.43, 58B, 123B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Hans Jacobsen til Rolsøgård [i Rolsø sogn] og Lyngsbækgård [i Dråby sogn]. B:
1) Niels Christensen
2) Peder Christensen
3) Thomas Christensen
4) Palle Iver Christensen
5) Mette Margrethe Christensdatter. Ved afkald 9.5.1708 g.m. Christian [Justesen] Schiønning, præst i Odder og Tvenstrup
6) Anne Cathrine Christensdatter
7) Kirsten Christensdatter.
FM:
1 farbror Anders Nielsen Lyngby, præst i Nors [og Tved]
2 født værge Niels Nielsen Lyngby, præst i Brabrand og Kasted ved Anders [Jespersen] Hutfeld, der har overtaget kaldet
3 Thomas Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.

12 Anne Sørensdatter Bagge, ugift i Tirstrup præstegård. 20.1.1696, fol.51B, 53B.
A:
1) mor [Mette Olufsdatter Nørup] g.m. Hans Pedersen Botzen, præst i Tirstrup og Fuglslev
2) bror Oluf Sørensen Bagge, cand. theol.
3) søster Helle Sørensdatter Bagge, der døde.
4) halvsøster Kirsten Hansdatter.
Afdødes far var formanden i Tirstrup og Fuglslev Søren Jensen Bagge, [skifte 12.5.1690 lbnr.6].

13 Overdragelse af Kolind præstegård. 27.2.1696, fol.52.
Gavebrev fra Johan Adriansen Kron, præst i Kolind og Ebdrup og hustru Anne Thomasdatter om overdragelse af Kolind præstegård til successor uden betaling.

14 Afkald i Vejlby præstegård. 1.8.1697, fol.53B.
Afkald fra Anders Sørensen Kvist for arv efter far til Erik Andersen Kolding, præst i Vejlby og Homå.

15 Frands Olufsen Vroue, præst i Ålsø og Hoed. 14.4.1697, fol.54.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Hans Jacobsen til Rolsøgård og Lyngsbækgård. A:
0) forældre [Oluf Knudsen, præst i Vroue og Resen, død 1681 og Olivia Nielsdatter]
1) bror Laurids [Olufsen] Vroue, [præst] i Viborg [Sortebrødre], død [28.4.1689]. Hans børn
2) bror Knud [Olufsen] Vroue, [præst] i Kongens Tisted [og Binderup], død [21.4.1694]. Hans børn
3) bror Nikolaj [Olufsen] Vroue i København
4) søster [Karen Olufsdatter Vroue] g.m. Anders [Christensen] Graa, [præst] i Daugbjerg, [Mønsted og Smollerup]
5) søster g.m. Thomas Henningsen.
Fars første ægteskab med [Karen Christensdatter, død 18.4.1645, enke efter formanden Filip Mogensen, død 29.5.1634]
6) halvbror Filip [Olufsen] Vroue
7) halvbror Christen [Olufsen] Vroue.

16 Elisabeth Margrethe Reinfranch i Lyngby præstegård. 20.9.1697, fol.57B, 153, 166B.
E: Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.
Bevilling 20.9.1697 at afholde kommissionsskifte.
Afkald fra B:
1) Peder Christian Lyngby. Afkald København 25.6.1717, men arven tilbageholdes, da han flygtet efter at være mistænkt for mordet 1717 på Anders Madsen, underkorporal i København
2) Mathias Rudolf Reinfranch, brygger i København. Afkald København 17.6.1713.
FM: [sted]mors bror Andreas [Nikolaj] Behr til Vedø [i Koed sogn].

17 Mikkel Rasmussen, degn i Feldballe og Nødager. 29.12.1698, fol.58.
E: Dorthe Rasmusdatter. A:
1) søster Karen Rasmusdatter g.m. Niels Rasmussen i Voldby.

18 Bodil Pedersdatter i Ålsø præstegård. 22.11.1700, fol.58B.
Enke efter Frands [Olufsen] Vroue, præst i Ålsø og Hoed, skifte 14.4.1697 lbnr.15].
Første ægteskab med [formanden Christen Nielsen Lyngby, skifte 12.3.1694 lbnr.11]. B:
1) Niels Christensen Nykirke, stud. theol.
2) Peder Christensen
3) Thomas Christensen
4) Palle Iver Christensen
5) Mette Margrethe Christensdatter
6) Anne Cathrine Christensdatter
7) Kirsten Christensdatter.
FM: Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.

19 Mads Knudsen Kvist, degn i Ålsø. 5.7.1701, fol.62, 123B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Hans Ovesen, degn i Homå.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 13.12.1689 lbnr.4]. B:
1) Christen Madsen Kvist, stud. theol.
2) Maren Madsdatter g.m. Søren Rasmussen i Bredstrup
3) Karen Madsdatter. Ved afkald 4.6.1708 g.m. Rasmus Pedersen Værn i Grenå.
FM: Henrik Pedersen Kruse, successor.

20 Rasmus Sørensen Knap, degn i Tirstrup og Fuglslev. 21.8.1702, fol.64B, 124, 126B, 151B, 212.
E: Agnethe Lauridsdatter. LV: Peder Hansen Stenstrup, præst i Hyllested og Rosmus. B:
1) Poul Rasmussen
2) Laurids Rasmussen
3) Søren Rasmussen
4) Anne Rasmusdatter
5) Maren Rasmusdatter.
FM:
1 Hans Pedersen Botzen, præst i Tirstrup og Fuglslev
2 Palle Amdisen, degn i Tirstrup
3) født værge Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.

21 Jens Christensen Friis, præst i Feldballe og Nødager. 5.3.1703, fol.67B, 124, 135B, 152B.
E: Anne Jespersdatter Hutfeld. LV: bror Niels [Jespersen] Hutfeld, præst i Holme og Tranbjerg. B:
1) Christen Jensen Friis, der døde som ugift student 9.8.1709, skifte 6.2.1710
2) Karen Jensdatter Friis
3) Sidsel Jensdatter Friis. Ved afkald 10.6.1717 g.m. Søren Nielsen Berg i København
4) Marie Cathrine Jensdatter Friis
5) Jesper Jensen Hutfeld Friis.
FM:
1 morbror Christen [Jespersen] Hutfeld, præst i Tved på Mols
2 morbror Anders [Jespersen] Hutfeld, præst i Brabrand og Kasted
3 morbror Niels [Jespersen] Hutfeld, præst i Holme og Tranbjerg]
4 farbror Niels [Christensen] Friis, præst i Skorup og Tvilum.
Arv i boet efter afdødes bror Christen [Christensen] Friis, præst i Bodum, Ydby og Hurup til B:
1) Mathias Christensen Friis.
FM: morfar Mads [Christensen] Skytte, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested.

22 Dorthe Rasmusdatter i Feldballe degnebolig. 2.4.1703, fol.85.
E: Jesper Hansen [Dixen], degn i Feldballe og Nødager. A:
0) far [Rasmus Nielsen, præst i Rimsø og Kastbjerg]
1) bror Simon Rasmussen, successor, [død 1696, var g.m. Margrethe Nielsdatter]. B:
a datter g.m. Hans Terkildsen, successor
b Niels Simonsen i Ramten mølle [i Ørum sogn, Djurs Nørre herred]
c Hans Simonsen [Rimsø], præst i Veggerslev og Villersø , død 6.12.1701]. Enken i Veggerslev med 2 børn
2) søster [Anne Rasmusdatter g.m. Christen Olufsen Pind, præst i Voer i Rougsø herred, død 24.4.1694]. B:
a [Maren Christensdatter Pind] g.m. Niels Poulsen [Essenbæk], successor
b Søren Christensen Pind i Voer
c Rasmus Christensen Pind i København
d Jørgen Christensen Pind i København
e Jens Christensen Pind i København
3) søster Karen Rasmusdatter, død. B:
a Niels Markussen, død, enken i Skovgård. 1B:
1 [Karen Nielsdatter]
b Bertel Markussen i Emmelev [i Rimsø sogn]
c Rasmus Markussen i Emmelev
d Karen Markusdatter i Havhusene ved Rygård strand
e Maren Markusdatter g.m. Peder Dolmer i Grenå
f Inger Markusdatter ved Rygård strand
g Johanne Markusdatter i Skindbjerg
h Annette Markusdatter i Mostrup
4) søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Peder [Christensen] Krog, [degn] i Gjerrild, [begravet 25.4.1692]. B:
a Christen Pedersen Krog i Gjerrild
b Jens Pedersen Krog
c Rasmus Pedersen Krog i København
d Niels Pedersen Krog i København
e Maren Pedersdatter i Feldballe
5) søster Johanne Rasmusdatter, enke efter Laurids [Rasmussen] Lidemark, præst i Ørum og Ginnerup, [død 12.7.1694]

23 Hans Pedersen Botzen, præst i Tirstrup og Fuglslev. 9.6.1704, fol.92, 102.
E: Mette Olufsdatter [Nørup]. LV: Erik Andersen Kolding, præst i Vejlby og Homå. B:
1) Kirsten Hansdatter.
FM: successor Niels [Nielsen] Saaby.
Registrering 7.4.1704.

24 Claus Trane, ugift stud. theol. i Hyllested præstegård. 26.3.1704, fol.102.
A:
1) [mor Kirsten Nielsdatter Lyngby] g.m. Peder [Hansen] Stenstrup, præst i Hyllested og Rosmus
2) bror Niels Trane, cand. theol.
3) søster Kirsten Trane
4) søster Mette Cathrine Nielsdatter.
Afdødes far var Niels Rasmussen [Trane, formand, skifte 12.2.1690 lbnr.5].

25 Thomas Christensen Lyngby, ugift i Lyngby præstegård. 4.6.1705, fol.102B, 157B.
A:
0) forældre [Christen Nielsen Lyngby, præst i Ålsø og Hoed, skifte 12.3.1694 lbnr.11 og Bodil Pedersdatter, skifte 22.11.1700 lbnr.18]. B:
1) bror Niels Christensen Lyngby
2) bror Peder Christensen Lyngby
4) bror Palle Iver Christensen Lyngby
5) søster Mette Margrethe Christensdatter
6) søster Anne Cathrine Christensdatter
7) søster Kirsten Christensdatter.
FM:
1 Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge
2 Niels Nykirke
3 Hans Jacobsen til Rolsøgård
4 Søren [Jensen] Aagaard, præst i Vistoft
5) Jacob Buch, præst i Ålsø og Hoed.

26 Afkald i Ålsø præstegård. 20.12.1705, fol.103B.
Afkald fra Maren Rasmusdatter g.m. Søren Jensen for arv efter [sted?]far Søren Degn i Albøge

27 Søren Pedersen, degn i Lyngby og Albøge. 9.11.1705, fol.103B.
E: Lene Thomasdatter. LV: Mogens Jensen, forpagter på Lykkesholm. B:
1) Thomas Sørensen
2) Hans Sørensen
3) Mette Sørensdatter.
FM:
1 morbror Peder Thomsen Lyngby, præst i Darum [og Bramminge]
2 morbror Hans Thomsen Lyngby, præst i Hørby på Sjælland.

28 Kirsten Nielsdatter Lyngby i Hyllested præstegård. 14.12.1705, fol.108.
E: Peder Hansen Stenstrup, præst i Hyllested og Rosmus. B:
1) Niels Nielsen Trane, stud. theol.
2) Kirsten Nielsdatter Trane
3) Mette Cathrine Nielsdatter Trane. Ved afkald 21.9.1707 g.m. Christen Andersen Hald på Randrup [i Vinkel sogn].
FM:
1 Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge
2 Niels Galten, præst i Feldballe og Nødager.

29 Afkald i Vejlby præstegård. 30.5.1711, fol.126.
Afkald fra Anne Andersdatter Kolding g.m. Jens Simonsen von Halck, løjtnant for arv efter mor Mette Pedersdatter til [bror] Erik Andersen Kolding, præst i Vejlby.

30 Afkald i Homå. 18.5.1713, fol.126.
Afkald fra Cathrine Elisabeth Hansdatter g.m. Laurids Andersen Malmø i Grenå for arv efter mor Kirsten Christensdatter, [død 15.6.1712] til far Hans Ovesen, degn i Vejlby og Homå.

31 Peder Hansen Stenstrup, præst i Hyllested og Rosmus. 24.1.1715, fol.127, 152, 207B, 212.
E: Anne Sofie Schacktaul. LV: Adrian Becher på Søholt. B:
1) Jørgen Pedersen Stenstrup.
Samfrænder FM:
1 Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge
2 Niels Galten, præst i Feldballe og Nødager.
Arv i boet efter afdødes bror Hans Stenstrup i Brandstrup, præst [i Vindum] i Middelsom herred. B:
1) Hans Hansen Stenstrup. Ved afkald 16.4.1735, degn i Svindinge på Fyn.
2) Herman Hansen Stenstrup
3) Mette Kirstine Hansdatter
4) Anne Hansdatter
5) Pernille Hansdatter.

32 Anne [Jespersdatter] Hutfeld i Feldballe præstegård. 10.12.1714, fol.135.
E: Niels Galten, præst i Feldballe og Nødskov.
Bevilling af 10.12.1714 at skifte med samfrænder.
[Afdødes første ægteskab med [formanden Jens Christensen Friis, skifte 5.3.1703 lbnr.21].

33 Johan Adriansen Kron, præst i Kolind og Ebdrup. 4.6.1716, fol.136.
E: Anne Thomasdatter. LV: Niels Galten, præst i Feldballe og Nødskov. A:
1) bror Laurids Adriansen, [købmand] i Århus, [skifte Århus 1.5.1705 lbnr.539]. Enkens LV: Tønnes Mikkelsen, rådmand i Århus. Børnenes FM: Baltser Hansen Kryssing, købmand i Århus
2) søster Anne Marie Elisabeth Adriansdatter Kron g.m. Jens Poulsen i Thorsager
Registrering 7.2.1716.

34 Jacob Christensen, degn i Hyllested og Rosmus. 7.8.1719, fol.154.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) bror Morten Christensen, snedker i Århus
2) søster Anne Christensdatter i Grenå
3) halvbror Andreas Christensen, snedker i Grenå
4) halvbror Knud Christensen i Rimsø.
Registrering 12.4.1719.

35 Anne Thomasdatter i Kolind præstegård. 2.9.1720, fol.157B.
Enke efter Johan Adriansen Kron, præst i Kolind og Ebdrup, [skifte 4.6.1716 lbnr.33]. A:
1) søskendebarn Anne Hansdatter den ældre i Grejs. Første ægteskab med Niels. 6B:
a Maren Christensdatter
samt 2 brødre og 3 søstre (b-f)
Anne Hansdatter andet ægteskab med Bertel Christensen. 3B:
g Maren Bertelsdatter g.m. Niels Jensen i Havrum [i Hornborg sogn]
h Niels Bertelsen i Grejs
i Christen Bertelsen i Tørring
2) søskendebarn Else Hansdatter g.m. Morten Christensen i Grejs. 6B:
a Christen Mortensen i Bredal [i Engum sogn]
b Hans Mortensen i Grejs
c Terkild Mortensen i Grejs
d Maren Mortensdatter g.m. Niels Nielsen i Grejs
e Laurids Mortensen i Ildved [i Hvejsel sogn]
f Maren Mortensdatter g.m. Thomas Kaptajn
3) søskendebarn Anne Hansdatter den yngre kaldt Krabbe i Kolind. 1B:
a Hans Pedersen, død. 2B:
1 Peder Hansen i Øster Snede præstegård
2 Maren Hansdatter i Solskov i Øster Snede sogn
b Maren Pedersdatter g.m. Søren Jensen i Kolind
c Christen Nielsen i Bale i Mørke sogn
d Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Jacobsen i Thorsager
e Else Nielsdatter g.m. Anders Stub i Thorsager
f Anne Nielsdatter Krabbe g.m. Christen Mikkelsen i Grejs.
Afdøde var født i Bredballe i Kirkeby sogn [d.v.s. Hornstrup sogn] ved Vejle.
Registrering 29.3.1720.

36 Oluf Nielsen Saaby, præst i Kolind og Ebdrup. 14.4.1725, fol.167B, 200B, 304, 344B, næste protokol fol.440.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: [sted]far Jens Poulsen i Thorsager. B:
1) Mette Cathrine Olufsdatter. Er død ved afkald 24.4.1755
2) Anne Thobühren Saaby
3) Johan Kron Saaby
4) Niels Olufsen Saaby. Ved afkald 24.4.1755, for
[Første ægteskab med Anne Cathrine Johansdatter Kron].
FM:
1 Niels [Nielsen] Saaby, præst i Tirstrup og Fuglslev
2 Iver Eriksen Kolding, præst i Vejlby og Homå.
Ved afkald 24.4.1755 nævnes børnenes fætter Johan Saaby til Eskilstrup [i Sneslev sogn] på Sjælland og at søster Ivare er blevet enke.
Registrering 4.2.1723.

37 Ida Christine Christensdatter Moth i Hyllested degnebolig. 2.4.1726, fol.172.
E: Christoffer Jensen Holst, degn i Hyllested og Rosmus. B:
1) Jean Lorents Christoffersen Holst
2) Mette Cathrine Christoffersdatter Holst
3) Susanne Christoffersdatter Holst.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Holst i Norge.
Afdøde kaldes også Ida Christine Scheel.

38 Erik Andersen Kolding, præst i Vejlby og Homå, [der døde 24.5.1719], fol.175.
E: Johanne Knudsdatter Gadbjerg.
Aftale 26.3.1727 om pension til enken med søn B:
1) Iver Eriksen Kolding, successor.

39 Lene Thomasdatter Lyngby i Albøge degnebolig. 14.9.1728, fol.175B.
E: Laurids Nielsen Solrød, degn i Lyngby og Albøge. B:
4) Mette Marie Lauridsdatter 21½
5) Niels Lauridsen 19
6) Peder Lauridsen 17.
FM: morbror Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, formand i embedet, skifte 9.11.1705 lbnr.27]. B:
1) Thomas Sørensen 32
2) Hans Sørensen Leth 28
3) Mette Sørensdatter g.m. Claus Brøndlund, købmand i Thisted i Thy.

40 Palle Amdisen, degn i Tirstrup og Fuglslev. 16.2.1729, fol.181.
E: Anne Nielsdatter. LV: Adrian Becher på Søholt. A:
0) forældre [Amdi Pallesen Agri, præst i Langå og Vinge, død 1.11.1680, og Margrethe Andersdatter, død 26.12.1706]
1) søster Anne Marie Amdisdatter g.m. Jens Pedersen Horsens, præst i Marvede og Hyllinge på Sjælland
2) søster Margrethe Amdisdatter, død, var g.m. [Peder Kampmann]. 4B:
a Henrik Kampmann
b Amdi Kampmann
c [Magdalene Pedersdatter Kampmann] g.m. [Daniel Christiansen Lassen Hammer], degn i Blære
d [Sofie Bloch Pedersdatter Kampmann] i Blære
3) søster Birthe Amdisdatter g.m. Jens Anchersen, præst i Langå og Sønder Vinge.

41 Afkald i Homå. 21.3.1729, fol.185.
Afkald fra Cathrine Elisabeth Hansdatter g.m. Laurids Andersen Malmø i Grenå for arv efter far Hans Ovesen, degn i Vejlby og Homå til mor Johanne Marie Lindvig.
(Sml. lbnr.30).

42 Anne Lauridsdatter Gadbjerg i Albøge degnebolig. 21.4.1732, fol.185B, 207B, 211B, 236B.
E: Laurids Nielsen Solrød, degn i Lyngby og Albøge.
Første ægteskab med Anders [Knudsen] Wiinberg. B:
1) Erik Andersen Wiinberg.
FM: mors søskendebarn Iver Eriksen Kolding, præst i Vejlby og Homå.
Enkemandens første ægteskab med Lene Thomasdatter Lyngby, [skifte 14.9.1728 lbnr.39]. B:
1) Mette Marie Solrød
2) Niels Solrød
3) Peder Solrød.
FM: Thomas [Nikolaj] Behr til Skaføgård [i Hvilsager sogn].

43 Anne Hansdatter Kappel, [der døde Ålsø 7.1.1729], fol.192B, 200.
E: Jacob [Joensen] Buch, præst i Ålsø og Hoed.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1726.
Afkald Roskilde 27.11.1736 fra B:
1) Hans Jacobsen Buch, præst i Roskilde Domkirke.
Hans arv skal i stedet gå til hans søskende:
2) Nille Christiane Jacobsdatter Buch
3) [Helle Pallene Jacobsdatter Buch g.m. Oluf Eriksen Karlby], præst i Hammelev og Enslev, hendes børn. (Sml. lbnr.60).
Afkald Årslev præstegård 4.11.1732 fra
4) Niels Jacobsen Buch, præst i Årslev, Hørning og Lime, [død 1731] ved enken Margrethe Kragballe. LV: far Anders Kragballe, præst i Gjesing og Nørager.

44 Testamente i Feldballe. 23.1.1729, fol.193.
Testamente for Margrethe [Jensdatter] Bering g.m. Niels [Pedersen] Galten, præst i Feldballe og Nødager, der begge lever. A:
0) forældre [Jens Pedersen Velling, præst i Hjarup og Vamdrup, skifte Anst herred gejstlig 29.3.1696 lbnr.6 og Mette Pedersdatter Bering, skifte Anst herred gejstlig 19.11.1709 lbnr.7]
1) hendes stedsøn Jens Friis Galten
2) hendes brordatter Margrethe Kirstine Pedersdatter Bering
3) hendes søster afdøde Maren Jensdatters søn Jørgen Olufsen
4) hendes søster Dorthe [Jensdatter] Bering
5) hendes bror Jens [Jensen] Bering, [præst i Vindum, død 25.4.1727]'s B:
a Jens Bering
b Mette Bering
c og de 8 andre søskende.
[Hendes første ægteskab med Anders [Jepsen] Skive, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum].

45 Jørgen Sommerfeldt, præst i Kolind og Ebdrup. 5.2.1731, fol.194B.
E: Margrethe Bay. B:
1) Johan Sommerfeldt
2) Morten Sommerfeldt
3) Anders Sommerfeldt
4) Søren Sommerfeldt
5) Maren Sommerfeldt
6) Marie Cathrine Sommerfeldt.

46 Niels [Nielsen] Saaby, præst i Tirstrup og Fuglslev, der døde 4.5.1732, fol.199B.
E: Helle Sørensdatter Bagge.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1732.
Børn iflg. Nygård. B:
[1) Palle Nielsen Saaby, født 16.7.1706
2) Jørgen Nielsen Saaby, født 11.6.1707
3) Søren Nielsen Saaby, født 24.5.1709
4) Niels Nielsen Saaby, født 27.8.1710
5) Hans Erik Nielsen Saaby, født 20.1.1713
6) Christian Nielsen Saaby, født 19.2.1715
7) Ivare Helene Nielsdatter Saaby, født 26.10.1717.begravet 8.8.1718
8) Christian Frederik Nielsen Saaby, født 2.11.1719.begravet 14.4.1725
9) Mette Kirstine Nielsdatter Saaby, født 6.7.1723
10) Ivare Helene Nielsdatter Saaby, født 6.7.1723].

47 Kongeligt reskript. 7.11.1732, fol.201.
Kongeligt reskript til biskoppen i Århus at påse, at præstegården i Kolind vedligeholdes.

48 Henrik Pedersen Kruse, degn i Ålsø og Hoed, [der blev begravet 20.10.1734], fol.201B.
E: Kirsten Madsdatter.
Testamente af 8.10.1726.

49 Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge, der døde 1734, fol.202B, 211.
E: Nille Marie Behr, ejer af Vedø. B:
1) Thomas Frederiksen Lyngby.
Første ægteskab med Elisabeth Margrethe Reinfranch, [skifte 20.9.1697 lbnr.16]. B:
1) Mathias Rudolf Reinfranch, død. 1B:
a Hans Reinfranch, gartner
2) Peder Christian Lyngby.
Testamente af 25.7.1734.

50 Anne Nielsdatter i Tirstrup degnebolig. 23.10.1732, fol.204.
Enke efter Palle Amdisen, degn i Tirstrup og Fuglslev, [skifte 16.2.1729 lbnr.40].
Arvinger angives ikke.

51 Anne Cathrine Bøgh i Feldballe degnebolig. 13.1.1735, fol.208B.
E: Jesper Hansen Dixen, degn i Feldballe og Nødager. A:
0) forældre [Niels Christensen Bøgh, præst i Fjellerup og Glesborg, død 1702 og Margrethe Svendsdatter]
1) bror Christoffer Nielsen Bøgh, præst i Trige og Ølsted
2) søster Mette Nielsdatter Bøgh, enke efter Peder Bøggild
3) søster Margrethe Nielsdatter Bøgh, enke efter Jørgen Eliasen
4) Christen Nielsen Bøgh, præst [i Storring, Stjær og Galten, skifte Framlev herred gejstlig 25.5.1718 lbnr.10]. 1B:
a Margrethe Barbara Bøgh g.m. Niels Bang i Overby i Kattrup sogn.

52 Jacob [Joensen] Buch, præst i Ålsø og Hoed, der døde 6.6.1736, fol.210.
Enke efter Anne Hansdatter Kappel, [der døde Ålsø 7.1.1729 lbnr.43]. B:
1) Hans Jacobsen Buch, præst i Roskilde Domkirke.
2) Helle Pallene Jacobsdatter Buch g.m. Oluf Eriksen Karlby, præst i Hammelev og Enslev
3) Nille Christiane Jacobsdatter Buch g.m. Steen [Danielsen] Winther, præst i Tirstrup og Fuglslev
4) Susanne Cathrine Jacobsdatter Buch g.m. Johan [Andreas] Jepsen Schandorff, præst i Taulov
5) Anne Cathrine Jacobsdatter Buch g.m. Jørgen [Pedersen] Stenstrup, præst i Ålsø og Hoed.

53 Salg af Tirstrup præstegård. 20.5.1737, fol.211B.
Steen [Danielsen] Winther, præst i Tirstrup og Fuglslev, der er udnævnt til præst i Kettinge og Bregninge på Lolland, sælger Tirstrup præstegård til successor Nikolaj Lyder.

54 Christoffer Jensen Holst, degn i Hyllested og Rosmus. 1.7.1738, fol.212B, 236, 237, 328B, 337, 348B.
E: Clara Mogensdatter Hirtznach, der også døde. B:
4) Mogens Jacob Holst 12
5) Ida Kirstine Holst 7. Ved afkald for testamentarisk gave fra Christian Hirtznach og hustru g.m. Jacob Nielsen Juul i Horsens.
FM:
1 morbror Laurids Hirtznach, degn i Gjesing og Nørager
2 mors morbror Peder Lauridsen Begtrup, forpagter på Skærvad og Fannerup.
3 morbror Christian Mogensen Hirtznach, kapellan pro persona i Blegind og Hørning, der døde, var g.m. Christina Elisabeth Redlich. Arv efter testamente af 6.6.1740 til de to myndlinge.
Første ægteskab med Ida Christine Christensdatter Scheel, [skifte 2.4.1726 lbnr.37]. B:
1) Jan Lorents Christoffersen Holst 20
2) Mette Cathrine Christoffersdatter Holst 18. Ved afkald 30.4.1748 g.m. Søren Jacobsen i Gundestrup i Grevinge sogn på kongens gods
3) Susanne Christoffersdatter Holst 17. Ved afkald 15.4.1757 g.m. Morten [Jensen] Bødtker i Horsens.
FM: morbror Morten Christian Scheel, degn i Årslev og Hørning.
Arv i boet til afdøde mands:
1 bror Jens Jensen Holst
2 søster Elisabeth Holst
3 bror Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus
4 bror Christoffer Holst i Hyllested
5 halvbror Jens Andersen Hjortsvang, forpagter på Møllerup [i Feldballe sogn].

55 [Margrethe Kirstine Pedersdatter Bering] i Feldballe præstegård. 17.7.1739, fol.225.
E: Jens Friis [Nielsen] Galten, præst i Feldballe og Nødager.
Bevilling til uskiftet bo af 17.7.1739.

56 Hannibal Faber, degn i Hyllested og Rosmus. 8.4.1740, fol.225B.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Nikolaj Faber 2½.
FM: Rasmus Juul, birkeskriver ved Løvenholm birk og skovrider på Løvenholm.
Afdøde døde 10.3.1740.

57 Anne Sofie Østergaard i Lyngby præstegård. 30.5.1742, fol.230B, 352, næste protokol fol.477.
E: Hans de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge. B:
1) Søster Johanne de Hemmer 7. Ved afkald 2.5.1763 g.m. [Nikolaus] Dajon [fra Odsherred på Sjælland, gift Lyngby 4.4.1763].
2) Christoffer de Hemmer 3
3) Andreas de Hemmer 2
4) Henrik de Hemmer 10 uger.
FM: Eggert Christoffer Tryde, forvalter på Høgholm [i Tirstrup sogn].
Desuden nævnes afdødes bror Knud Nielsen.
[Nikolaus Dajon gift Hyllested 6.4.1753 med Helle Christence Holst, se lbnr.77].

58 Elisabeth Hansdatter Friis, ugift i Lyngby præstegård. 24.3.1743, fol.233B.
A:
0) forældre [Hans Rasmussen, birkedommer i Bådsgård i Højslev sogn og Johanne Hansdatter Wilrich]
1) bror Frederik Christian Hansen Wilrich på Akademiet i København.
FM: morbror Hans de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge.
Arv efter afdødes [halv]søster Mette Marie Lund.
Desuden nævnes Hans de Hemmers svoger Erik Frisenberg til Holbækgård g.m. [Elisabeth Andersdatter Østergaard].

59 Hans Mikkelsen Lindberg, degn i Hyllested og Rosmus. 28.3.1743, fol.238.
E: Utilia Munch. LV: Niels Kirkemann, fuldmægtig på Rugård [i Rosmus sogn]. B:
1) Birgitte Hansdatter Lindberg 10.
FM:
1) farbror, på rejse til Kina
2) farbror på St. Thomas i Ostindien
3) fars søskendebarn Bering, løjtnant ved infanteriet på Fyn.

60 Erik [Olufsen] Karleby, præst i Kolind og Ebdrup. 3.5.1745, fol.258B, 273.
A:
0) forældre [Oluf Eriksen Karleby, præst i Hammelev og Enslev, begravet 2.1.1743 og Helle Pallene Jacobsdatter Buch]
1) søster Anne Marie Karleby g.m. Niels Munch, præst i Hammelev og Enslev
2) søster Karen Karleby
3) bror Jacob Buch Karleby 16
FM:
1 Niels Saaby i Nimtofte præstegård, forvalter
2) morbror Hans Buch, præst i Roskilde domsogn.
Afdøde døde 3.5.1745.

61 Anne Pedersdatter i Feldballe skolehus. 30.8.1745, fol.269.
E: Søren Rasmussen Knap, skoleholder i Feldballe. B:
1) Rasmus Sørensen Knap 28, i Tønsberg i Norge
2) Anne Cathrine Sørensdatter Knap 25 g.m. Jens Andersen, skoleholder i Vissing
3) Else Sørensdatter Knap 23
4) Anders Sørensen Knap 17, skræddersvend i Århus
5) Niels Sørensen Knap 15.

62 Cort Frandsen Skovby, degn i Kolind og Ebdrup. 27.1.1747, fol.280, 329B, 344, 352B, næste protokol fol.519B.
E: Anne Olufsdatter Sejer. LV: svoger Andreas Pedersen, [Niels] Saaby, forpagter på Vedø. B:
1) Anne Margrethe Cortsdatter Skovby 10. Ved afkald 16.10.1765 g.m. Iver Poulsen i Århus
2) Cortina Cortsdatter Skovby 7. Ved afkald 14.5.1768 boende i Århus.
Enkens første ægteskab med [Frederik Jensen Lyngby, der i 1721 var ridefoged på Brusgård iØlst sogn, død mellem 1721 og 1738].
Arv i boet til B:
1) Anne Christence Frederiksdatter Lyngby. Ved afkald 5.7.1751 [tjenende] i Odense Jomfrukloster.
FM: morfar Oluf Sejer, degn i Karleby/Karlby, der døde.
Afdøde døde 26.1.1747.

63 Kirsten Hansdatter Botzen i Vejlby præstegård. 14.2.1748, fol.288B, 323, 337B, 349B, næste protokol fol.192B.
Enke efter Iver Eriksen Kolding, præst i Vejlby og Homå, død 3.4.1747.
Hun havde bevilling til uskiftet bo af 5.5.1747. B:
1) Jens Iversen Kolding, fuldmægtig hos forvalter Rud på Samsø
2) Erik Iversen Kolding, cand. theol.
3) Hans Botzen Iversen Kolding, cand. theol. Den 26.4.1754 præst i Tamdrup
4) Peder Andreas Iversen Kolding 13, i København
5) Conradine Christiane Iversdatter Kolding. Ved afkald 26.4.1761 g.m. Iver Pedersen Hagelund, præst i Verst og Bække
6) Johanne Mette Iversdatter Kolding.
FM:
1 født værge Hans Erik Saaby, forvalter på Frijsenborg. I 1751 forvalter på Boller
2 født værge Niels Saaby, forpagter på Vedø. Ved afkald 26.4.1754 forpagter på Clausholm.
Registrering 18.1.1748.

64 Marie Andersdatter Undal i Albøge. 12.2.1749, fol.305.
Enke efter Laurids Christensen Hillemann, præst i Nordby på Samsø, [død i København 28.6.1728]. A:
1) [Anne Birgitte Hillemann] g.m. Johan Svejstrup, degn i Gunderup.

65 Henrik Ryberg, skoleholder i Homå. 13.6.1750, fol.317.
E: [Navn angives ikke]. LV: Anders Jensen, degn i Vejlby. A:
1) forældre, om de lever
2) søskende i Sverige.

66 Maren Gregersdatter i Ålsø degnebolig. 23.11.1750, fol.318B.
E: Niels [Nielsen] Brandt, degn i Ålsø og Hoed. B:
1) Poul Nielsen 15
2) Mette Nielsdatter 13
3) Niels Nielsen 12.

67 Jesper Hansen Dixen, degn i Feldballe og Nødager. 27.11.1750, fol.321, 343B.
E: Anne Nielsdatter Borch.
Testamente af 20.7.1746. A:
1) Frederik Pauli, revisor ved postamtet
2) Frederik Westerholt, forvalter på Bådesgård [i Græshave sogn på Lolland].

68 Anders Jensen, degn i Vejlby. 25.4.1752, fol.323, 345, 351.
E: Bodil Olufsdatter Snistorph. Ved afkald 2.5.1766 angives skifte 22.9.1764. B:
1) Jens Andersen Hjortsvang 22. Ved afkald 2.5.1766 foged på Tårupgård [i Tårup sogn], boende på Ørregård i Fiskbæk sogn
2) Anne Andersdatter 19
3) Marie Andersdatter 15.
FM: fars [halv]bror Niels Rasmussen, møller i Hemmet mølle.

69 Rasmus Hørning, degn i Tirstrup og Fuglslev. 18.2.1754, fol.329B, 337B.
A:
1) bror Peder Hørning, degn i Ørum og Ginnerup, død
2) bror Jens Hørning, degn i Rimsø og Kastbjerg, død. 3B:
a Anne Marie Jensdatter 22, hos moderen i Horsens
b Henrik Jensen Hørning 19, i Århus
c Helene Jensdatter 15, i Gjerrild degnebolig.
Gave til afdødes husholder Kirsten Jørgensdatter Samsø.

70 Gertrud Justsdatter Klinge i Feldballe degnebolig. 11.11.1754, fol.338B.
E: Søren Knap, degn i Feldballe og Nødager. A:
1) søster, død. 1B:
a Just Henrik Bølling i Haderslev
2) bror Arent Klinge i Sønderborg
3) bror Antonius Klinge i Lading præstegård
4) bror Boldevin Klinge i København, død. 2B:
a en søn
b en datter
5) søster [Dorthe Elisabeth Klinge] g.m. Jens [Hansen] Munkebo, præst i Lading, Fårup og Sabro
6) søster Anne Eleonora Klinge i Lading præstegård.

71 Afkald på Skærvad [i Ginnerup sogn]. 30.4.1753, fol.344.
Afkald fra Mette Jensdatter Bering g.m. Anders [Madsen] Listo, forpagter på Skærvad for arv efter Jens Friis Galten, præst i Feldballe og Nødager, skifte 4.2.1740 lbnr.77.
(Sml. lbnr.44).

72 Engel Jensdatter Grønbæk i Tirstrup degnebolig. 15.7.1756, fol.345.
E: Oluf Hansen Abel, degn i Tirstrup og Fuglslev. B:
1) Nikolaj Olufsen 12
2) Anne Marie Olufsdatter 8
3) Kirsten Olufsdatter 6
4) Johannes Olufsen 5.
Afdøde døde 16.6.1756.

73 Afkald i Lyngby 22.5.1758, fol.349.
Afkald fra Peder Skriver, skoleholder i Lyngby for arv efter Jacob Nielsen, skoleholder i Glatved i Hoed sogn til 5B: 4 sønner og 1 datter.
(Sml. lbnr.76).

74 Terkild Nielsen Brandt i Skødstrup degnebolig. 26.7.1762, fol.350.
Afkald af 4.1.1763 fra A:
1) mor Anne [Mikkelsdatter] Aagaard g.m. Anders Thomsen, degn i Skødstrup og Elsted
2) halvbror Thomas Nikolaj.
FM: farbror Christen Brandt, degn i Lyngby og Albøge.
Afdødes far var [Niels Nielsen Brandt, degn i Ålsø og Hoed, begravet 7.2.1758].
(Sml. lbnr.66).

75 Afkald i Grenå. 26.5.1766, fol.350B.
Afkald fra Niels Jacobsen Glatved for arv efter far Jacob Nielsen, skolemester i Glatved [i Hoed sogn].
(Sml. lbnr.74).Djurs sønder herred
Gejstlig skifte- og auktionsprotokol
1740-1783
C 27E-4

76 Jens Friis [Nielsen] Galten, præst i Feldballe og Nødager. 4.2.1740, fol.2.
Enkemand efter [Margrethe Kirstine Pedersdatter Bering, bevilling til uskiftet bo af 17.7.1739 lbnr.55]. B:
1) Anne Margrethe Jensdatter Galten 9.
FM:
1 fars [halv]bror Jesper Jensen Friis i Feldballe
2 morfar Peder [Jensen] Bering, præst i Hjarup [og Vamdrup], [enkemand efter Elisabeth Magdalene Schrøder, skifte Anst herred gejstlig 23.5.1730 lbnr.18]
3 morbror Jacob Bering
4 morbror Hans [Pedersen] Bering, præst i Thyregod og Vester
Afdødes forældre var Niels [Pedersen] Galten, præst i Feldballe og Nødager og Margrethe Jensdatter Bering.
Desuden nævnes afdødes svoger Oluf Christensen Bruun, [birkedommer] på Urup [i Østbirk sogn g.m. Marie Cathrine Friis].
Jordebog 1740 fol.121-182.

Jordebog og matrikel over salig Hr. Jens Friis Galten tilhørende bøndergods.

Kalø amt. Djurs sønder herred. Feldballe sogn og by
2 Rasmus Rasmussen Dam 4521
3 Jørgen Rasmussen 23½0
3 øde og bruges af 4 mænd:
Peder Jensen
Søren Sørensen
Mads Jacobsen
Niels Rasmussen 23½0
8 Baltser Andersen 4622
7 Søren Jensen 5010
10 Peder Jensen Hansen 4630
9 Rasmus Andersen 4622 6/7
5 Peder Jensen Ebbesen 2311
5 Søren Sørensen 2311
12 Mikkel Pedersen 0612
Huse på de øde gårdes grund:
Søren Koch
Knud Sørensen
Kirsten Joensdatter
Kirsten Pedersdatter
Anders Baltsersen
Jens Nielsen
Søren Nørby
Anders Pedersen
Huse på de beboede gårds grund:
Jens Jensen
Niels Rasmussen.

Tåstrup
1 Jens Sørensen 5132 2/5
3 Rasmus Poulsen 2432 7/10
3 Peder Christensen 2432 7/10
6 Niels Sørensen 5132 2/5
4 Anders Sørensen 5132 2/5
5 Hans Rasmussen 2432 7/10
5 Søren Hansen 2432 7/10
8 Rasmus Pallesen 5132 2/5
7 Palle Jensen 5132 2/5
2 Jens Pedersen Ebbesen 5132 2/5
9 Mikkel Joensen 5132 2/5
10 Poul Jensen 5132 2/5
Husmænd
Jens Baltsersen
Jacob Sørensen
Niels Lauridsen
Niels Madsen
Niels Andersen

Hedegårde
4 øde, bruges af
Mads Mikkelsen
Søren Nørby
Anders Pedersen

Tolstrup
Jens Rasmussen 4300

Nødager sogn og by
1 Peder Hare 3400

Stabrand
7 Søren Jørgensen 1620

Kolind sogn og by
10 Jens Pedersen 1731

Dronningborg amt. Galten herred. Ødum sogn. Selling by
Christen Jensen 6102

Hadbjerg sogn og by
Husmænd
Anders Andersen
Rasmus Væver
Knud Skæg

Vissing sogn og by
Huse
Ubeboet
Anders Frandsen
Niels Mikkelsen
Mikkel Samsing
Mads Pedersen
Bodil Koches i et hus kaldet Randersgården

Sønder Lyng herred. Kvorning sogn og by
Christen Ostenfeld

Hammershøj sogn og by
Søren Jensen 8000
Jens Pedersen 6100
Hus:
Christen Damgaard

Til sammen ager og eng 125 5 3 1
skovskyld 4 6 3 1

77 Niels Jensen Holst, præst i Hyllested og Rosmus. 18.3.1743, fol.195B.
E: Anne Sofie Schacktaul. LV: Eggert Christoffer Tryde, forvalter på Høgholm [i Tirstrup sogn]. B:
1) Enevold Peder Holst 25
2) Helle Christence Holst 23. Ved afkald 26.8.1757 g.m. [Nikolaus] Dajon, (se forrige protokol fol.348B. Sml. lbnr.57).
Arv i boet efter afdøde mands bror Jens Jensen Holst, der døde i Holland til A:
0) mor [Karen Nielsdatter Galten, begravet Lihme 13.2.1731].
[Mors første ægteskab med Jens Jensen Holst, præst i Lihme i Rødding herred, begravet marts 1695]. B:
1) søster Elisabeth Jensdatter Holst, der døde i Holsten. 2B:
a Henrik Frederiksen Falk
b Elisabeth Frederiksdatter Falk
2) bror Christoffer Jensen Holst, degn i Hyllested og Rosmus g.m. Clara Mogensdatter Hirtznach, skifte 1.7.1738 lbnr.54. B: Af børn nævnes kun Susanne Holst.
[Mors andet ægteskab med successor Anders Christensen Hjortsvang, død 1700]. B:
3) halvbror Jens Andersen Hjortsvang, forpagter på Møllerup [i Feldballe sogn].
[Mors tredje ægteskab med successor Jens Jacobsen Haverslund, begravet 6.2.1733]. B:
4) halvsøster Sidsel Malene Haverslund g.m. Frederik Jensen Brøndlund, præst i Helligsø og Gettrup i Thy
5) halvsøster Marie Anne Haverslund g.m. Hans Pedersen Hegelund [i Krejbjerg] i Salling.

78 Maren Sørensdatter Buchtrup i Feldballe præstegård, [begravet 6.12.1747], fol.301B, 382B.
E: Andreas [Nikolaj] Behr, præst i Feldballe og Nødager.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1747.
Begæring om auktion 6.7.1757.

79 Auktion i Tirstrup degnebolig. 27.7.1747, fol.302.
Auktion 27.7.1747 for Hans Vejle, degn i Tirstrup og Fuglslev.

80 Niels Lyngby, skoleholder i Lyngby. 19.4.1747, fol.308.
E: Maren Henriksdatter. B:
1) Niels Nielsen 16
2) Henrik Nielsen 14
3) Mikkel Nielsen 14
4) Johanne Nielsdatter 12
5) Anne Marie Nielsdatter 7
6) Frederik Christian Nielsen 5.
FM:
1 Søren Rasmussen Knap, skoleholder i Feldballe, på fars side
2 mosters mand Oluf Nielsen i Århus.
Afdøde døde 19.4.1747.

81 Christoffer Roland, skoleholder i Lyngby. 17.3.1755, fol.314, 382.
E: Kirsten Jensdatter Kvist. LV: Rasmus Nielsen, forvalter på Høgholm [i Tirstrup sogn], successor Peder Jørgensen Skriver, der ægter enken. B:
1) Helene Christoffersdatter Roland 5.
FM: [Hans Christoffersen] de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Roland i København.
Afdøde døde 16.2.1755.

82 Søren Rasmussen Knap, degn i Feldballe og Nødager. 5.11.1755, fol.319B, 393.
E: Anne Nielsdatter Borch. LV: Niels Behr til Skaføgård [i Hvilsager sogn].
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 30.8.1745 lbnr.61]. B:
1) Rasmus Sørensen Knap i Tønsberg i Norge
2) Anne Cathrine Sørensdatter Knap g.m. Jens Andersen Ring, skoleholder i Vissing og Galten
3) Else Sørensdatter Knap g.m. Laurids Pedersen, skomager i Feldballe
4) Anders Sørensen Knap, farer til skibs
5) Niels Sørensen Knap, degn i Hvilsager g.m. Maren Bygum, som er hans stedmors søsterdatter.
Afdøde døde 6.10.1755.

83 Amos Nielsen Kappel, dansk skoleholder i Rosmus. 27.8.1755, fol.371.
E: Anne Nielsdatter Høj. LV: Niels Thomsen i Astrup.
Afdøde født i Lemvig 1676 af forældre Niels Jensen Kappel og Kirsten Jepsdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.8.1755.

84 Auktion i Tirstrup. 30.3.1758, fol.393B.
Auktion for Niels Saaby, forpagter af Clausholm af gods tilhørende hans mor Helle Sørensdatter Bagge, der døde i Hornslet, enke efter Niels [Nielsen] Saaby, præst i Tirstrup og Fuglslev, [skifte 4.5.1732 lbnr.46].

85 Mette Marie Solrød i Albøge, der døde 3.7.1758, fol.397B, 464B.
E: Christen Nielsen Brandt, degn i Lyngby og Albøge. B:
1) Lene Marie Brandt 22
2) Mette Margrethe Brandt 21
3) Terkild Nikolaj Brandt 19
4) Ingeborg Brandt 14
5) Nille Frederikke Brandt 13.
FM:
1 Christen Winther, forpagter på Skærvad [i Ginnerup sogn]
2 Niels Erik Behr, herredsfoged i Grenå.
Bevilling til uskiftet bo af 28.4.1758.
Samfrændeskifte 24.11.1761.

86 Jacob Nielsen, dansk skoleholder i Glatved i Hoed sogn. 3.2.1758, fol.398B.
E: Lisbeth Pedersdatter. LV: Jens Pedersen i Homå. B:
1) Peder Jacobsen 18
2) Mette Jacobsdatter 16
3) Niels Jacobsen 15
4) Jens Jacobsen 13
5) Christen Jacobsen 12.
FM: Peder Skriver, dansk skoleholder i Lyngby.
Afdøde døde 4.1.1758.

87 Niels [Nielsen] Brandt, degn i Ålsø og Hoed. 27.2.1758, fol.403, 439.
E: Anne Mikkelsdatter Aagaard. LV: Hadsten på Katholm. B:
3) Mikkel Brandt 5
4) Terkild Brandt 3.
Første ægteskab med [Maren Gregersdatter, skifte 23.11.1750 lbnr.66]. B:
1) Mette Nielsdatter Brandt 21, i København
2) Niels Nielsen Brandt, 19, der døde som matros i Middelhavet 26.1.1758.
FM: farbror Christen Brandt, degn i Lyngby og Albøge.
Desuden nævnes afdødes halvsøster Edel Elisabeth Galten g.m. Laurids Sørensen Hellesen i København.
Afdøde døde 30.1.1758.

88 Andreas [Nikolaj] Behr, præst i Feldballe og Nødager. 25.4.1758, fol.423, 438B.
Enkemand efter [Maren Sørensdatter Buchtrup, begravet 6.12.1747 lbnr.78]. B:
1) Søren Behr, født 14.10.1735, hos fuldmægtigen på Skærgård
2) Anders Behr, født 21.3.1741, hos fuldmægtigen på Rugård
3) Knud Behr, født 22.4.1743, der døde på Venggård, [begravet Veng 24.12.1758]
4) Anne Thobyren Behr, på Møllerup [i Feldballe sogn]
5) Karen Behr g.m. successor Peder Rytzow
6) Maren Behr, hos forpagteren på Overgård.
FM: født værge Jens Sørensen Buchtrup, købmand i Århus.
Afdøde døde 25.4.1758.

89 Niels Mogensen [Lund], dansk skoleholder i Nødager. 8.6.1758, fol.434.
E: Gunhild [Troelsdatter] Windfeld. LV: Rasmus Hansen, smed i Pederstrup. B:
1) Otto Didrik Nielsen Lund
2) Ulrikke Elisabeth Nielsdatter.
FM: morbror Hans Windfeld, forpagter af [Christian] Alberts kog [i Tønder amt]
Afdøde døde 10.5.1758.

90 Anne Nielsdatter Høj i Feldballe degnebolig. 1758, fol.440B.
Afkald 19.1.1758 fra A:
1) søster Birthe Nielsdatter Høj i Holmgård Møllehus. FM: svoger Niels Henriksen, gartner på Holmgård.
Afdøde døde hos arvingens søn Frederik Vilhelm Fogh, degn i Feldballe og Nødager.

91 Laurids Andersen, skoleholder i Ålsrode [i Ålsø sogn]. 29.12.1758, fol.440B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Søren Nielsen, skrædder i Ålsrode. B:
1) Anders Lauridsen 16
2) Nille Marie Lauridsdatter 9
3) Anne Kirstine Lauridsdatter 6
4) Thøger Lauridsen 6.
FM: født værge Niels Todbjerg, degn i Ålsø og Hoed.
Afdøde døde 28.12.1758.

92 Segud Hansen Grønbæk, præst i Tirstrup og Fuglslev. 27.4.1761, fol.447, 466B, 665, 674, 759B, næste protokol fol.64..
E: Anne Jensdatter Hoff. LV: Hans Lauridsen, forvalter på Rugård. B:
1) Jens Grønbæk 14. Ved afkald 1772 på Frijsenborg
2) Conrad Christian Grønbæk 11
3) Frederikke Christiane Grønbæk 9
4) Karen Grønbæk 7. Ved afkald 20.6.1781 g.m. Peder Grønlund, birkedommer og birkeskriver i Skive.
FM: Oluf Jensen Behr, forpagter på Høgholm.
Afdøde døde 29.3.1761.

93 Peder [Christoffersen] Rytzow, præst i Feldballe og Nødskov, [begravet 7.1.1762], fol.466, 477.
E: Karen [Andreasdatter] Behr.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1762.

94 Niels Pedersen, dansk skoleholder i Homå. 26.3.1762, fol.472B.
E: Anne Enevoldsdatter. LV: Peder Hjulmand i Homå. B:
1) Karen Nielsdatter 10
2) Peder Nielsen 6
3) Margrethe Nielsdatter 4
4) Anders Nielsen 1.
FM: Rasmus Jensen Kahr.
Afdøde døde 26.3.1762.

95 Peder Skriver, skoleholder i Lyngby, 1.3.1762, fol.476B.
Afkald fra A:
1) mor Maren Jensdatter, enke efter Jørgen Skriver
2) bror Rasmus Jørgensen Skriver i Hedegård [i Glesborg sogn] i Djurs Nørre herred.

96 Niels [Nielsen] Broch, præst i Ålsø og Hoed. 18.7.1763, fol.489.
E: Mette Pouline [Jørgensdatter] Stenstrup. LV: Jacob Buch [Jørgensen] Stenstrup, præst i Grenå. A:
1) mor Anne Margrethe Nielsdatter Melhoff g.m. Jørgen Madsen Raffenberg i Bogense på Fyn
2) halvbror Mads Raffenberg, farversvend i Slagelse
3) halvbror Meinhard [Melhoff] Raffenberg præst i Åby [og Ingslev]
4) halvbror Johan Raffenberg i Bogense
5) halvsøster Anne Raffenberg, tjener på Dallund [i Søndersø sogn] på Fyn
6) halvsøster Johanne Raffenberg
7) Anneke Mette Raffenberg g.m. Johan Anton Schultz, farver i Middelfart.
FM:
1 Niels Erik Behr, byfoged i Grenå
2 Rasmus Nielsen i Petersborg, birkedommer ved Høgholm birketing.
[Afdødes far var Niels Broch, farver i Bogense].
Afdøde døde 18.6.1763.

97 Bodil Jensen Frisdorf i Vejlby. 22.10.1764, fol.515B.
Enke efter Anders Jensen Hjortsvang, degn i Vejlby og Homå. B:
1) Jens Andersen, ridefoged på Torupgård
2) Anne Andersdatter Hjortsvang 31
3) Marie Andersdatter Hjortsvang 28.
Afdøde døde 22.9.1764.

98 Gunhild Troelsdatter Windfeld. 10.4.1765, fol.519.
Enke efter Niels Mogensen Lund, [skoleholder i Nødager, skifte 8.6.1758 lbnr.89]. B:
1) Otto [Didrik] Nielsen Lund, skoleholder i Nødager
2) Olea Erika Elisabeth Nielsdatter Lund 20.
FM: Peder Hadsten, skoleholder i Feldballe.

99 Lassenius Hinderup, degn i Vejlby og Homå. 29.1.1766, fol.519B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: [Rasmus] Nielsen, forvalter [på Høgholm i Tirstrup sogn]. B:
1) Peder Hinderup 26, tjener på Rydhave
2) Anne Marie Hinderup g.m. Peder Møller i København
3) Johanne Kirstine Hinderup 22
4) Hans Christian Hinderup 18
5) Jacob Hinderup 8
6) Frederik Christian Hinderup 5.
FM: [Anders] Hadslund til Ingvorstrup [i Vejlby sogn].
Afdøde døde 29.1.1766.

100 Peder Mathiassen (Madsen) Tebstrup, degn i Kolind og Ebdrup. 26.6.1766, fol.538B.
A:
0) forældre Mads Pedersen og Anne Kirstine Vincentsdatter [i Tebstrup i Ovsted sogn] under Skanderborg rytterdistrikt
1) Gregers Madsen i Overby i Kattrup sogn
2) søster Dorthe Madsdatter i Viborg
3) søster Anne Marie Madsdatter i København. Ved afkald 29.5.1772 g.m. Christian Jepsen Ebstrup.
Afdøde, der tidligere var gartner på Vedø, døde 28.5.1766.

101 Christen Nielsen Brandt, degn i Lyngby og Albøge. 8.8.1767, fol.554, 615.
E: Karen Joensdatter. LV: Rasmus Nielsen i Petersborg, birkedommer i Høgholm Birk. B:
6) Mette Marie Brandt 4
7) Frederikke Brandt 2.
FM: morbror Mikkel Joensen i Søby.
Første ægteskab med Mette Marie [Solrød], samfrændeskifte 24.11.1761 lbnr.85. B:
1) Lene Marie Brandt
2) Mette Margrethe Brandt
3) Terkild Nikolaj Brandt 25
4) Ingeborg Brandt
5) Nille Frederikke Brandt. Ved afkald 13.3.1769 g.m. Joen Frederiksen.
FM:
1 farbror Christen Winther, forpagter på Skærvad [i Ginnerup sogn]
2 Christoffer Jerboe til Ås i Vendsyssel.
Afdøde døde 8.8.1767.

102 Frands Nielsen i Glatved, skoleholder i Hoed sogn. 29.1.1768, fol.596.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Møller, skoleholder i Rosmus. B:
1) Anne Helene Frandsdatter 9
2) Niels Frandsen 5.
FM: Niels Todbjerg, degn i Ålsø og Hoed.
Afdøde døde 31.12.1767.

103 Elisabeth Storm i Feldballe præstegård. 15.2.1768, fol.598B.
A:
0) forældre [Rasmus Pedersen Storm, præst i Mørke og Hvilsager, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 16.4.1766 lbnr.54, og Helene Sofie Guldager, død 20.6.1766]
1) bror Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe og Nødager
2) bror Iver [Rasmussen] Storm, præst i Mygind, Krogsbæk og Skørring, [død 13.8.1763]. E: Elisabeth Hurtigkarl i Tirstrup, 3B:
a Christen Storm 7
b Helene Storm 6
c Frederikke Storm 5
3) bror Hans Storm, købmand i kolonien Sukkertoppen på Grønland
4) bror Thomas Storm, forvalter på Ryegård [i Rye sogn i Volborg herred] på Sjælland
5) bror Christian Johan Adolf Storm, fuldmægtig på Spøttrup
6) søster Charlotte Storm g.m. Peder Malling i Viborg
7) søster Anne Storm g.m. Hans Hansen Schounert i København
8) søster Margrethe Storm, kammerjomfru på Holmegård [i Holme Olstrup] på Sjælland
9) søster Christiane Sofie Storm på Vedel.

104 Frederik Christian [Nielsen] Westphal, præst i Tirstrup og Fuglslev. 12.3.1768, fol.608B, 616.
E: Martha Cathrine [Svendsdatter] Sparre, der døde 24.9.1768. B:
1) Helene Cathrine Westphal 20
2) Peder Westphal 19
3) Niels Westphal 17.
FM: [farbror] Oluf [Nielsen] Westphal, kapellan i Kolding og præst i Almind.
Afdøde havde arv efter Testamente for sin far Niels Westphal, sejl-, flag- og kompasmager i søetaten i København, skifte slut 10.5.1764, og hustru Inger Cathrine Lauridsdatter Lund, hvor hun havde arv efter sin mor Mette Trone Alfæusdatter, enke efter Peder Torstenson, kaptajnløjtnant. Denne arv deles mellem Niels Westphals børn med sin første hustru Anne Damianusdatter Busch 3B:
1) Oluf Westphal, cand. theol.
2) Frederik Christian Westphal, som er afdøde
3) Else Kirstine Westphal g.m. Hans Mundbjerg, guldsmed i København.
Disse 3 børns formynder var deres mors halvbror Jacob Lauridsen.
Afdøde døde 12.2.1768.

105 Søren [Mortensen] Munch, præst i Kolind og Ebdrup, [der døde 21.9.1770], fol.654, 657B, 669B, 681B.
E: Gertrud Helene Sindalin. LV: [Henrik Jacobi] Boesen til Vedø [i Koed sogn]. B:
1) Ellen Margrethe Munch g.m. Jens Christian Juul, købmand i Grenå
2) Michael Lerche Munch 23, student på Akademiet i København
3) Peder Munch 22, købmand i Ebeltoft
4) Anne Ulrikke Munch g.m. Rasmus Skifter i København
5) Morten Munch 17, student
6) Knud Munch [16], student
7) Christoffer Munch 15
8) Anne Marie Munch 13.
9) Ditlev Munch 12
Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1770.
Samfrændeskifte 20.10.1772.

106 Karen Pedersdatter i Lyngby skolehus. 20.1.1768, fol.654B, 758B.
E: Rasmus Jensen Kahr, skoleholder i Lyngby. B:
1) Marie Cathrine 5 uger.
FM: mors farbror Rasmus Sørensen i Skovhuset.

107 Mette Margrethe Brandt i Albøge degnebolig. 24.4.1773, fol.665B.
E: Jens Galten Friis, degn i Lyngby og Albøge. A:
0) mor [Mette Marie Solrød i Albøge, skifte 3.7.1758 lbnr.58 g.m. far Christen Nielsen Brandt, degn i Lyngby og Albøge, skifte 8.8.1767 lbnr.101]. Fars andet ægteskab med Karen Joensdatter, nu i Ålborg
1) søster Lene Marie Brandt på Ås i Vendsyssel
2) Terkild Nikolaj Brandt 30, i Karlby præstegård
3) Ingeborg Brandt på Ås
4) Nille Frederikke Brandt g.m. Joen Frederiksen i Storgård i Albøge sogn
5) Mette Marie Brandt 9
6) Frederikke Brandt 7, begge hos mor i Ålborg.
Afdøde døde 24.4.1773.

108 Christiane Elisabeth Kruse i Tirstrup præstegård, [der døde 12.7.1777], fol.674, 685B.
E: Christen Hansen Barfoed, præst i Tirstrup og Fuglslev. B:
1) Hans Peder Barfoed
2) Else Cathrine Barfoed.
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1777.
Samfrændeskifte 29.4.1780.

109 Jens Ottesen Skov, skoleholder i Homå. 1.12.1778, fol.675.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Homå.
Næstsidste ægteskab med Marie Frigast. 1B:
1) søn, død. 2B:
a Hans Frederik Skov 25, fuldmægtig hos forvalter Nyholm på Knuthenborg på Lolland.
Afdøde døde 1.12.1778.

110 Frederik Lange, skoleholder i Feldballe. 3.1.1780, fol.682.
E: Eva Marie. LV: Knud Storm, præst i Feldballe og Nødager. B:
1) Peder Andreas Lange 9 mdr.
FM: farbror Lange i Slagelse.
Afdøde døde 3.12.1779.

111 Anne Kirstine Terkildsdatter i Homå skolehus. 10.3.1781, fol.687.
Oluf Nielsen, skoleholder i Homå. B:
1) Niels 5 uger.
Afdøde døde 9.3.1781.

112 Hans de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge. 10.5.1781, fol.689B, 718, 749, 759B.
E: Kirstine Marie Bang. LV: [Niels Erik] Behr, [byfoged] i Grenå. B:
5) Niels de Hemmer i København
6) Mathias Foss de Hemmer
7) Hans Vissing de Hemmer til Odden
8) Niels Kjær de Hemmer i Hjørring
9) Anne Sofie de Hemmer g.m. Ove Christoffersen Broch i Grenå
10) Karen de Hemmer i Lyngby
11) Anne Koed de Hemmer i København
12) Ingeborg Foss de Hemmer g.m. Otto Bisted, forpagter på Fævejle.
Første ægteskab med Anne Sofie Østergaard, [skifte 30.5.1742 lbnr.57]. B:
1) Søster Johanne de Hemmer g.m. [Nikolaus] Dajon, byskriver i Nykøbing Sjælland
2) Christoffer de Hemmer
3) Andreas de Hemmer, vinhandler i København
4) Henrik de Hemmer, præst i Tirstrup og Fuglslev.

113 Anne Kirstine Tegder [Teyder], ugift i Voer præstegård i Rougsø herred. 27.5.1782, fol.714.
A:
1) mor Margrethe Sofie Heldvad på Ingvorstrup [i Vejlby sogn i Djurs sønder herred], enke efter [Johan Ernst Røtgersen Tegder, præst i Skødstrup og Elsted, 19.6.1779]. LV: Bache, forvalter på Sødringsholm og Demstrup
2) bror Nikolaj Tegder 19, studerende hos rektor Torup i Nyborg
3) søster Anne Cathrine Tegder 16 på Ingvorstrup
4) halvbror Rytger Johan Tegder, forvalter på Urup [i Østbirk sogn]
5) halvbror Hans Adolf Tegder til Korsøgård [i Simested sogn]
6) halvsøster Magdalene Cathrine Tegder g.m. Hans Filip Plesner, præst i Voer og Estruplund
7) halvsøster Anne Hedvig Tegder g.m. [Peder] Møller, doktor i Randers.
Afdøde døde 31.1.1782.

114 Frederikke Christensdatter Brandt, et barn i Albøge.15.6.1782, fol.745B, 757B.
A:
1) mor Karen Joensdatter i Storgård Albøge, enke efter far Christen Nielsen Brandt, degn i Lyngby og Albøge, skifte 8.8.1767 lbnr.101. LV: Jens Galten Friis, degn i Lyngby og Albøge. B:
2) søster Mette Marie Brandt på Hvilshøjgård [i Øster Brønderslev sogn] i Vendsyssel.
Fars første ægteskab med [Mette Marie Solrød, skifte 24.11.1761 lbnr.85]. B:
3) halvsøster Lene Marie Brandt g.m. Christen Hass, forpagter på Hvilshøjgård
4) halvbror Terkild Nikolaj Brandt, præst i Fausing og Auning
5) halvsøster Ingeborg Brandt g.m. Nikolaj Thomsen, forpagter på Hammelmose [i Tise sogn]
6) halvsøster Nille Frederikke Brandt g.m. Joen Frederiksen i Albøge
Mors første ægteskab med [Frederik Sørensen Homaa i Albøge, skifte Kalø amt 30.1.1761 lbnr.74]. B:
7) halvbror Joen Frederiksen Homå i Storgård i Albøge sogn
8) halvsøster Anne Marie Frederiksdatter g.m. Laurids Jensen i Albøge, begge døde. 1B:
a Jens Lauridsen 6.
FM: farbror Mads Jensen Møller i Pismølle [i Lyngby sogn]
9) halvsøster Maren Frederiksdatter g.m. Søren Jacobsen Busch i Øster Balle [i Hoed sogn] på Katholm gods
10) halvsøster Anne Frederiksdatter på Rantzausgave [i Hvilsted sogn].
Afdøde døde 14.6.1782.

115 Anders Pedersen Møller, degn i Kolind, Ebdrup og Skarresø. 7.7.1783, fol.750.
E: Sidsel Hansdatter [Buxen Lindenfeld] Svane. FM: Lund, skoleholder i Nødager. B:
2) Hans Christensen i Kolind.
Af hans første ægteskab B:
1) Hans Henrik Møller, tjener på Kvistrup [i Gimsing sogn].
Afdøde døde 6.6.1783.


Djurs sønder herred
Gejstlig skifte-protokol
1784-1819
C 27E-5

116 Mette Marie Sørensdatter i Lyngby. 10.10.1784, fol.3, 27B.
E: Rasmus Jensen Kahr, skoleholder i Lyngby. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 7½
2) Birthe Rasmusdatter 5
3) Jens Rasmussen 2½.
FM: morfar Søren Andersen i Saldrup [i Lyngby sogn].

117 Karen Joensdatter i Albøge. 28.6.1785, fol.13.
Enke efter Christen [Nielsen] Brandt, degn i Lyngby og Albøge, [skifte 8.8.1767 lbnr.101]. B:
5) Mette Marie Brandt. Ved afkald 11.5.1788 g.m. Jørgen Søby, forpagter på Ås i Vendsyssel
6) Frederikke Brandt, [skifte 15.6.1782 lbnr.114].
Første ægteskab med Frederik Sørensen Homaa i Albøge, [skifte Kalø amt 30.1.1761 lbnr.74]. B:
Første ægteskab med Frederik Sørensen Homaa i Albøge, [skifte Kalø amt 30.1.1761 lbnr.74]. B:
1) Joen Frederiksen Homå i Storgård i Albøge sogn
2) Anne Marie Frederiksdatter g.m. Laurids Jensen i Albøge, begge døde. 1B:
a Jens Lauridsen 9.
FM: farbror Mads Jensen Møller i Pismølle [i Lyngby sogn]
3) Maren Frederiksdatter g.m. Søren Jacobsen Busch i Øster Balle [i Hoed sogn] på Katholm gods
4) Anne Frederiksdatter 28

118 Christen [Hansen] Barfoed, præst i Lyngby og Albøge. 15.8.1785, fol.28B.
E: Inger Kirstine Kærsgaard. LV: Behr i Grenå.
Første ægteskab med Christiane Elisabeth Kruse, [skifte 12.7.1777 lbnr.108]. B:
1) Hans Peder Barfoed 16, i Viborg latinskole
2) Else Cathrine Dorthe Barfoed 18.
FM: [farbror Hans Christian] Barfoed, toldforvalter i Horsens.
Afdøde døde 15.8.1785.

119 Johan Nielsen Dajon, præst i Hyllested og Rosmus, [begravet 21.11.1788], fol.62B.
E: Helene Aare.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1774.

120 Christiane Sofie Storm i Kolind præstegård, [der døde 9.11.1788], fol.63.
E: Frederik Reinfranch, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø.
Bevilling til uskiftet bo af 23.1.1789.

121 Sidsel Hansdatter Svane i Albøge. 13.5.1789, fol.64B.
Enke efter Anders [Pedersen] Møller, degn i Kolind, Ebdrup og Skarresø, [skifte 7.7.1783 lbnr.115]. A:
1) bror Steffen Buxen Hansen Svane, degn i Nimtofte g Koed, død. 1B:
a Engel Malene Svane.
Afdøde døde 14.4.1789.

122 [Frederik Christian Sørensen Worsøe], præst i Vejlby og Homå, der døde 1.3.1791], fol.69B.
E: [Mette Arildsdatter Friis, der døde 25.6.1791]. B:
1) Arild Friis Worsøe, præst i Roskilde Frue
2) Peder Worsøe, præst i Ålsø og Hoed
3) Kirstine Marie Worsøe
4) Ulrikke Hedvig Worsøe.
Bevilling af 1.4.1791 for begge døtre at være egen værge under begge brødres kuratel.

123 Anne Elisabeth Møller i Ålsø degnebolig. 19.5.1791, fol.70, 133B.
E: Palle Christian Blach, degn i Ålsø og Hoed. B:
1) Hans Henrik Blach 4
2) Mathias Peder Otto Blach 3
3) Edel Benedikte Blach 4 uger.
FM: Christen Thomsen i Vejlby.
Afdøde døde 20.4.1791.

124 Oluf Hansen Abel, degn i Tirstrup og Fuglslev. 21.11.1791, fol.85B, 100, 112B, 119B, 125B, 133B.
E: Maren Pedersdatter, der døde 4.4.1792.
Hans første ægteskab med Engel Jensdatter Grønbæk, skifte 15.7.1756 lbnr.72]. B:
1) Nikolaj Olufsen Abel, forgylder i København
2) Anne Marie Olufsdatter Abel, enke efter Hans Sundt
3) Kirsten Olufsdatter g.m. Søren Hansen Taulov, høker i København
4) Johannes Olufsen Abel, økonom ved Almindeligt Hospital i København.
Hendes A:
1) brorsøn Iver Andreasen Pedersen, skoleholder i Fuglslev
2) brorsøn Oluf Andreasen i Karleby på Rosenholm gods, [skifte 22.3.1791]. 2B:
a Andreas Olufsen
b Jens Olufsen. FM: stedfar Søren Nielsen Skov i Karleby
3) brordatter Anne Andreasdatter 26 på Kongsgård på Helgenæs.
Afdøde døde 20.11.1791.

125 Frederik [Mathias] Reinfranch, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø. 24.1.1792, fol.83, 87, 106B, 126, 137B, 143, 157B.
Enkemand efter Christiane Sofie Storm, skifte 9.11.1788 lbnr.120]. B:
1) Helene Engel Reinfranch 19, der ægter [Peder Fabricius] Dorschæus, præst i Hylke
2) Hansine Erasmine Reinfranch 18
3) Hans Henrik Reinfranch 17, på Ryomgård skrivestue
4) Rasmus Reinfranch
5) Anne Thomine Reinfranch 11
6) Nille Henrikke Reinfranch 4.
FM: morbror Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe og Nødager.
Desuden nævnes
1 børnenes moster [Margrethe Rasmusdatter Storm], enke efter [Ernst Bendix] Haaber, [degn i Glostrup, død 11.1.1777]
2 børnenes faster Nille Ulrikke Reinfranch i Ebeltoft, enke efter [Henrik Jacobi] Boesen, krigsassessor [til Vedø i Koed sogn].
[Afdødes far var Hans Frederik Reinfranch i Bredstrup, skifte Kalø amt 15.8.1746 lbnr.52].
[Afdødes kones far var Rasmus Pedersen Storm, præst i Mørke og Hvilsager, død 14.4.1766].

126 Kirstine Marie Bang i Lyngby. 29.10.1792, fol.109B, 113B, 123B, 158B.
Enke efter Hans de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge, [skifte 10.5.1781 lbnr.112]. B:
5) Niels de Hemmer i København, død. 1B:
a Kirstine Marie de Hemmer
6) Mathias Foss de Hemmer, død. 2B:
a Kirstine Marie de Hemmer 12
b Hans de Hemmer 8, hos mor i Lundehus ved København
7) Hans Vissing de Hemmer i København
8) Niels Kjær de Hemmer, urtekræmmer i København
9) Anne Sofie de Hemmer g.m. Ove Christoffersen Broch i Grenå
10) Karen de Hemmer
11) Anne Koed de Hemmer g.m. Johan Rudolf Thiele, bogtrykker i København
12) Ingeborg Foss de Hemmer g.m. Otto Bisted, forpagter på Lykkesholm.
Første ægteskab med [Anne Sofie Østergaard, skifte 30.5.1742 lbnr.57]. B:
1) Søster Johanne de Hemmer g.m. [Laurids] Pedersen, skovrider i Mantzhøj skovriderbolig i Ulkerup skov [i Egebjerg sogn] i Ods herred på Sjælland
2) Christoffer de Hemmer
3) Andreas de Hemmer, vinhandler i København, [København Hof- og Stadsretten. Samfrændeskifte 15.7.1789 lbnr.965]. 2B:
a Anne Sofie de Hemmer 17
b Ludvig de Hemmer 20 [dvs. 16]
4) Henrik de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge.

127 Peder Hadsten, degn i Feldballe og Nødager. 10.5.1793, fol.132B, 140B, 156, 168B, 170B, 179.
Enkemand. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Niels Jensen i Feldballe på Ryomgård gods.
Afdøde døde 10.5.1793.

128 Niels Hansen i Glatved, skoleholder i Hoed sogn. 21.10.1793, fol.164B, 169B, 180B.
E: Bodil Nielsdatter, der døde. B:
1) Hans Nielsen Schmidt, fæstehusmand i Glatved, nu skoleholder i Boeslum [i Dråby sogn]
2) Niels Nielsen Schmidt i Rafn i Vejlby sogn, død. 2B:
a Niels Nielsen Schmidt, født 1786
b Peder Nielsen Schmidt, født 1788. FM: stedfar Søren Høgslund i Rafn
3) Anders Nielsen Schmidt 26, hos sorenskriver Tandberg i gården Foss på Bragernes.
Afdøde døde 20.10.1793.

129 Birgitte Jensdatter Benni i Ålsø. 20.8.1794, fol.174B, 180, 183.
Enke efter Niels Todbjerg, degn i Ålsø og Hoed, [begravet 17.2.1786]. A:
1) halvsøster Sidsel Sørensdatter g.m. Terkild Andersen i Tendrup på Rosenholm gods, død. 1B:
a Anders Terkildsen, møllersvend i Bistrup mølle, død, 2B:
1 Niels Todbjerg
2 Sidsel Andersdatter
b Karen Andersdatter, død, var g.m. Søren Nielsen , skrædder i Tendrup. 1B:
1 Anders Sørensen 20.
Testamente af 26.1.1768, fol.26.
Krav om arv fremsat af Søren Jørgensen i Mørke sogn og by og Niels Christensen, da begges mødre var søskendebørn af afdøde.
Desuden nævnes Niels Todbjergs halvsøster Dorthe Kattrup g.m. [Gottlieb] Trauendorff, fabrikant [i Troende i Bregninge sogn] på Tåsinge.
Afdøde døde 20.8.1794.

130 Jens Andersen Lange, degn i Tirstrup og Fuglslev. 20.4.1797, fol.186B, 193B.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Frederikke Pouline Jensdatter 23 i Århus
2) Anders Jensen Lange 22, farer til søs fra Hamborg
3) Johanne Frederikke Jensdatter 20, i Kongsgård på Helgenæs.
4) Christiane Kirstine Jensdatter 16.
FM: Knud Højen på Fævejle.

131 Christen Nielsen, skoleholder i Ebdrup. 2.1.1797, fol.192B.
E: Anne Hansdatter, der døde 8.5.1797. LV: Søren Hansen i Ebdrup. B:
1) Niels Christensen 27, gartner å Mejlgård
2) Christen Christensen 18, købmandskarl i Århus
3) Maren Christensdatter 21, der ægter successor Jens Christensen.
Afdøde døde 3.12.1796.

132 Knud [Rasmussen] Storm, præst i Feldballe og Nødager. 17.6.1799, fol.197B.
E: Elisabeth Anne Tvede. LV: Møller, birkedommer på Møllerup. B:
1) Rasmus Storm 32, selvejer i Gjellerup ved Århus
2) Hans von Storm 30, premierløjtnant i Århus
3) Severin Storm 26, cand. theol. i Larvik i Norge.
Afdøde døde 16.5.1799.

133 Ellen Margrethe Lauridsdatter i Kolind præstegård, [der døde 29.4.1800], fol.217B.
E: Jens Bering, præst i Kolind, Ebdrup og Skarresø. B:
1) Henrik Bering 8
2) Hans Laurids Bering 7
3) Troels Bertelsen Bering 6
4) Jens Bering 4
5) Mette Margrethe Dorthe Bering 3
6) Asteline Christine Bering 2
7) Malte Hoff Bering 6 mdr.
FM:
1) morbror Anton Frederik Christian Lauridsen, cand. theol.
2) morbror Laurids Lauridsen, forvalter på Mattrup.
Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1800.
Samfrændeskifte 27.10.1800.

134 Johanne Jensdatter i Tirstrup. 31.1.1803, fol.220.
Enke efter Jens Andersen Lange, degn i Tirstrup og Fuglslev, [skifte 20.4.1797 lbnr.130]. B:
1) Frederikke Pouline Jensdatter 28 på Isgård
2) Anders Jensen Lange 27, farer til skibs fra Hamborg
3) Johanne Frederikke Jensdatter 26, på Lyngsbækgård
4) Christiane Kirstine Jensdatter 22 i Horsens.
FM: Knud Højen på Fævejle.
Afdøde døde 1.1.1803.

135 Peder Rasmussen Bjerre, skoleholder i Homå. 18.6.1804, fol.224.
E: Marie Cathrine Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen, smed i Homå. B:
1) Mette Cathrine Pedersdatter 7
2) Niels Pedersen 5
3) Anne Marie Pedersdatter 1.
FM: Jens Graabæk i Homå.
Afdøde døde 19.5.1804.

136 Marie Elisabeth Schatt i Tirstrup præstegård. 2.7.1805, fol.226.
Enke efter Christian Bolle Rørdam, præst i Kindservig i Bergen stift i Norge, [død 21.10.1802]. B:
1) Holger Ferdinand Rørdam, præst i Tirstrup og Fuglslev
2) Thomas Schatt Rørdam, præst i Serup og Lemming, nu i Undløse og Søndersted på Sjælland
3) Bolette Christine Rørdam 27, i Serup præstegård, nu i Tirstrup præstegård
4) Jacob von Rørdam 25, premierløjtnant ved artilleridetachementet i Christiania
5) Vitus Bering Rørdam 24, stud. theol. i København
6) Christian Rørdam 23, kaptajn på de Ostindiske farvande
7) Elisabeth Marie Rørdam 22, i Tirstrup præstegård
8) Christiane Marie Rørdam 19, i Århus, nu i Undløse præstegård.
Afdøde døde 2.7.1805.

137 Jens [Jespersen] Galten Friis, degn i Lyngby og Albøge. 23.5.1806, fol.232, 236B, 242.
E: Else [Thomasdatter] Baadsted. LV: Rasmus Kahr, skoleholder i Lyngby. B:
1) Jesper Severin Galten, hørkræmmersvend i København
2) Anne Margrethe Galten, enke efter Jens Glavind, degn i Fausing. LV: Jens Buch i Søby.
[Første ægteskab med Mette Margrethe Brandt, skifte 24.4.1773 lbnr.107].
Afdøde døde 23.4.1806.

138 Henrik de Hemmer, præst i Lyngby og Albøge, [der døde 9.8.1806], fol.236.
E: Margrethe Vilhelmine Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1806.

139 Inger Kirstine Øster i Ålsø degnebolig. 17.2.1809, fol.245, 263.
E: Palle Christian Blach, degn i Ålsø og Hoed, der døde 19.1.1809. B:
5) Johanne Blach 12.
Hendes første ægteskab med Søren [Hansen] Hjort, gartner på Katholm [i Ålsø sogn, begravet 14.4.1786]. B:
1) Hans Severin Hjort 37, fourer i Odense
2) Ulrikke Hedvig Hjort g.m. Christian Frandsen, maler i Århus
3) Caroline Christiane Hjort på Bjørnsholm
4) Edel Benedikte Hjort g.m. Peder Møller, værtshusholder i Århus.
Hans første ægteskab med Anne Elisabeth Møller, [skifte 19.5.1791 lbnr.123]. B:
1) Hans Henrik Blach 21, stud. theol. i København
2) Edel Benedikte Blach 18.

140 Visti Smollerup, degn i Hyllested og Rosmus. 26.1.1810, fol.250B, 261.
Enke efter Karen Karise. B:
1) Anne Marie Smollerup g.m. [Jens] Gravlev, landmåler i Pederstrup [i Nødager sogn]
2) Nikoline Margrethe Smollerup
3) Jeremias Smollerup 30.
Afdøde døde 27.12.1809.

141 Else [Thomasdatter] Baadsted i Albøge. 8.6.1810, fol.255, 267B.
Enke efter Jens [Jespersen] Galten Friis, degn i Lyngby og Albøge, skifte 23.5.1806 lbnr.137]. B:
1) Jesper Severin Galten, handelsbetjent i København
2) Anne Margrethe Galten, enke efter Jens Glavind, [degn i Fausing].
Afdøde døde 7.5.1810.

142 Maren Poulsdatter [Knudsen] i Lyngby, [der døde 12.4.1810], fol.258B.
E: Rasmus [Jensen] Kahr, degn i Lyngby.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1810.

143 Mette Pedersdatter i Feldballe. 6.11.1810, fol.259, 269B.
E: Oluf Nielsen Trold, skoleholder i Feldballe. B:
1) Anne Kirstine Olufsdatter 5 uger.
FM: morbror Jens Pedersen i Basballe.
Afdøde døde 7.10.1810.

144 Andreas Pontoppidan, informator på Søholt. 20.5.1811, fol.266, 286, 287B.
A:
0) forældre [Johan Ludvig Christian Børgesen Pontoppidan, præst i Ålborg Budolfi, skifte Ålborg provsti 14.2.1799 lbnr.105 og Unse Marie Jensdatter Kraft, død 10.9.1793]

1) bror Christen Pontoppidan
2) bror Jens Pontoppidan
3) søster Birthe Pontoppidan g.m. Laurids Valeur, lægdsmand i Norge
4) søster Magnine Pontoppidan g.m. Vauvert, købmand
5) søster Charlotte Pontoppidan g.m. Vauvert, månedsløjtnant
6) Amalie Pontoppidan i Norge.
Fars første ægteskab med [Bolette Cathrine Ovesdatter Elling, død 22.2.1772]
7) halvbror Børge Pontoppidan i Ræhr præstegård, der døde [30.6.1817]. E: Mette Malene Glahn
8) halvsøster Frederikke Sofie Pontoppidan, enke efter [Oluf Frederik] Obel, præst [i Gudum og Lille Vorde, død 25.9.1809].
Afdøde døde 17.5.1811.

145 Peder Spentrup, skoleholder i Nødager. 17.8.1812, fol.269B.
E: Anne Jensdatter. LV: Oluf Tolstrup i Nødager. B:
1) Jens Pedersen 16
2) Helene Pedersdatter 11
3) Rasmus Pedersen 6
4) Hans Pedersen 3.
FM: Søren Jørgensen i Skårup.
Afdøde døde 19.6.1812.

146 Marie Cathrine Hjort i Lyngby præstegård, der døde 17.1.1816, fol.279.
E: Hans Peder Barfoed, præst i Lyngby og Albøge. B:
1) Christen Hansen 19
2) Hans Christian Theodosius Hansen 17
3) Magnus Kruse Hansen 15
4) Christian Severin Hansen 12
5) Georg Laurids Hansen 11
6) Poul Frederik Hansen 6
7) Peder Markus Hansen 4.
FM:
1 Mathias Kirkeby, præst i Vejlby og Homå
2 Niels R[ævsbæk] Høvring på Fævejle [i Lyngby sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1816.
Samfrændeskifte 6.3.1817.

147 Rasmus Kolding, skolelærer i Ebdrup. 23.2.1819, fol.281B, 285, 287B.
E: Karen Kirstine Havrebjerg i København, separeret. B:
1) Jensine Marie Rasmusdatter 17.
Afdøde døde 24.1.1819.

148 Anders Jensen Lange, bortebleven arving. Herredskontoret i Ebeltoft 14.8.1820, fol.283B.
A:
1) forældre Jens Andersen Lange, degn i Tirstrup og Fuglslev, [skifte 20.4.1797 lbnr.130] og Johanne Jensdatter, skifte 31.1.1803 lbnr.134
1) søster Frederikke Pouline Jensdatter g.m. Palle Stork, møller i Mårupvad [i Nødager sogn]
2) Johanne Frederikke Jensdatter g.m. Erik Sørensen i Femmøller
3) Christiane Kirstine Jensdatter g.m. [Hans Jacob] Pødenfant, maler i Horsens.

SLUT


Galten herreds gejstlige skifteuddrag

[1684-1726]    [1730-1789]    [1794-1812]   Galten herred
Gejstlig provsteprotokol
1684-1726
C 25E-2

1 Oluf Knudsen, degn i Galten og Vissing. 24.3.1684, fol.1.
Enkemand. B:
1) Knud Olufsen
2) datter, død. E: Jacob Christensen. 1B:
a Christence Jacobsdatter.

2 Christen Sørensen Viborg, præst i Laurbjerg og Lerbjerg. 5.5.1684, fol.5, næste protokol fol.22B.
E: Maren Lauridsdatter Bering. LV: Christian Jensen Høst, præst i Værum og Ørum. A:
1) søster Anne Sørensdatter
2) søster Else Sørensdatter g.m. Oluf Sørensen Pind, præst [i Røgen og Sporup]
3) bror Morten Sørensen, byskriver i Vordingborg
4) søster Use Sørensdatter i Kalundborg, død. 2 børn, (hvis navne ikke angives)
5) bror Mads Sørensen
6) søster Karen Sørensdatter
7) halvbror Sejer Sørensen
8) halvbror Anders Sørensen
9) halvbror Søren Sørensen
10) halvbror Jens Sørensen
11) halvsøster Johanne Sørensdatter
12) halvsøster Karen Sørensdatter
13) halvsøster Elisabeth Sørensdatter.
FM: afdødes farbror Niels Madsen i Røgen.
Afkald 16.4.1726 fra Jens Lodbjerg.

3 Knud Jensen [Smerup], præst i Voldum og Rud. 4.4.1689, fol.9B.
E: Margrethe Jensdatter. B:
3) Christian Knudsen
4) Jesper Knudsen
5) Jacob Knudsen
6) Jens Jacob Knudsen
7) Gregers Knudsen
8) Peder Hans Knudsen
9) Helovius Johannes Knudsen
10) Jens Knudsen Voldum
11) Iver Nielsen Knudsen
12) Lisbeth Knudsdatter
13) Knud Knudsen.
[Første ægteskab med Elisabeth Knudsdatter]. B:
1) Hans Knudsen Friis
2) Jens Knudsen Aagaard.

4 Zacharias Arensberg, præst i Værum og Ørum. 8.6.1699, fol.38.
E: Dorthe Hansdatter [Aussen]. LV: Thomas Clemensen i Værum. A:
0) forældre [Nikolaus Arensberg, guldsmed i København og Barbara Mortensdatter von Møinichen]
1) [søster] Margrethe [Sofie] Arensberg g.m. Morten Lauridsen [Tved], degn i Voldum og Rud
2) [søster] Abelone Kirstine Arensberg g.m. Villads Jensen, degn i Skuldelev [og Selsø] på Sjælland
3) [søster] Cathrine Arensberg g.m. Anders Mogensen, sorenskriver på Salten i Nordland i Norge.

5 Dorthe Hansdatter[Aussen] i Værum præstegård. 26.2.1704, fol.46B.
E: Jens Bülch, præst i Værum og Ørum.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine g.m. Christoffer Voigt i Norddorf i Holsten.
[Andet ægteskab med formanden Zacharias Arensberg, skifte 8.6.1699 lbnr.4].

6 Morten Lauridsen Tved, degn i Voldum og Rud. 28.10.1704, fol.54B, næste protokol fol.22B.
E: Margrethe Sofie Arensberg. LV: Peder Jensen Hegelund, forvalter på Clausholm [i Voldum sogn]. B:
1) Barbara Mortensdatter
2) Cathrine Elisabeth Mortensdatter.
FM: Ahasverus Bech.

7 Christen Bertelsen, degn i Ødum og Hadbjerg. 28.4.1705, fol.57B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Jens Christensen Kjær i Langskov [i Ødum sogn]. B:
1) Niels Christensen
2) Anne Christensdatter g.m. Anders Frandsen, korporal
3) Inger Christensdatter.
FM: Mogens Christensen Kjær i Selling [i Ødum sogn].

8 Gertrud Lauridsdatter i Laurbjerg degnebolig. 26.2.1710, fol.59B.
E: Iver Hansen, degn i Laurbjerg og Lerbjerg. A:
1) Las Madsen
2) Anne Madsdatter
3) Kirsten Madsdatter.

9 Jens Christensen Bruun i Vissing. 13.11.1710, fol.61, næste protokol fol.22B.
E: Anne Friis. LV: [sted]far Oluf Pedersen Øje, præst i Årslev. B:
1) Anne Jensdatter Bruun.
FM: farbror Oluf Christensen Bruun, forpagter på Kollerup [i Hadbjerg sogn].
Afdøde døde 23.6.1710 i København.

10 Iver Hansen, degn i Laurbjerg og Lerbjerg. 27.11.1713, fol.63.
E: Johanne Hansdatter. LV: Henrik Henriksen Meierholt.
Arvinger angives ikke.

11 Peder Frandsen Blichfeldt, præst i Ødum. 8.10.1716, fol.73.
E: Magdalene Albertsdatter. B:
1) Dorthe Pedersdatter Blichfeldt g.m. Johan Schmidt, rektor i Grenå
2) Hans Pedersen Mors, købmand på Strømsø i Norge
3) Frands Pedersen Blichfeldt
4) Marianne Kirstine Pedersdatter Blichfeldt g.m. Morten Pheiffer, kollega i Mariager skole.
Arv efter afdødes bror Hans Frandsen Blichfeldt, præst i Søften og Folby, skifte 6.8.1706 til B:
1) Clemen Hansen Blichfeldt
2) Cathrine Marie Hansdatter Blichfeldt
3) Beate Hansdatter Blichfeldt.
Desuden nævnes afdødes søster Birgitte Blichfeldt.
Registrering 17.12.1714.

12 Laurids [Rasmussen] Skalstrup, præst i Voldum og Rud. 4.6.1720, fol.110.
A:
1) bror Peder Rasmussen Skalstrup i Lejre gårde [i Lyndby sogn] på Sjælland
2) søster Ellen Rasmusdatter g.m. Jens Nielsen i Kærby i Roskilde Frue sogn
3) søster Anne Rasmusdatter, død. 2B:
a Rasmus Christensen 14
b Maren Christensdatter
4) Kirsten Rasmusdatter, død. 3B:
a Rasmus Pedersen 20, i Skalstrup på Sjælland
b Maren Pedersdatter i Skalstrup
c Karen Pedersdatter, på stedet.
Afdøde døde 6.5.1720.

13 Laurids Lauridsen, præst i Voldum og Rud. 14.6.1722, fol.111B.
E: Mette Jacobsdatter Ørsted. LV: Ebbe [Pedersen] Gimling, præst i Kristrup og Hornbæk. B:
1) Christen Lauridsen Søby
2) Mette Marie Lauridsdatter Søby
3) Else Lauridsdatter Søby g.m. Jens Jacobsen Aarestrup, præst [i Søby, Skader og Halling].Galten herred
Gejstlig provsteprotokol
1730-1789
C 25E-3

14 Mads [Andersen] Værn, præst i Laurbjerg og Lerbjerg. 20.2.1730, fol.3.
E: [Mette Marie Hansdatter Harding]. LV: Hans Fædder på Aldrup. B:
1) Margrethe Madsdatter 17
2) Hans Andreas Madsen 7½
3) Peder Michael Madsen 7.

15 Ahasverus Bech, degn i Voldum. 10.3.1732, fol.22B.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Hans Andreas Bech
2) Peder Michael Bech
3) Margrethe Værn Bech.

16 Christian Vilhelm [Jensen] Lund, præst i Voldum og Rud. 16.4.1734, fol.24B.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Hans Fædder, forpagter på Brusgård [i Ølst sogn]. B:
1) Jens Michael Lund 11
2) Anne Margrethe Lund 10
3) Frederik Lund 3, der døde. Skifte 9.9.1737, fol.28B.
FM:
1) fars søskendebarn Niels Andersen Saaby, skoleholder i Løvskal i Velling sogn
2) morbror Daniel Mikkelsen i Kolding
3) mors[halv] bror Hans Mikkel Danielsen, købmand i Kolding
4) mosters mand Hans Hansen Høgsbro, købmand i Kolding.
Arv til afdødes søstersøn Niels Jacobsen efter testamente af 15.10.1721 oprettet af afdødes morbror Niels Jacobsen, provstiskriver i Varde syssel.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1733.
Samfrændeskifte 16.4.1734.

17 Anders Jørgensen, degn i Galten og Vissing. 12.11.1742, fol.29.
Af arvinger nævnes A:
1) Jørgen Degn i Laurbjerg
2) Mads Ulf i Væth [i Ørum sogn].

18 Jørgen [Lauridsen] Meyer, præst i Ødum. 2.4.1742, fol.29, 66, 73B.
E: Dorthe Margrethe Ritter, der også døde. B:
1) Christian Frederik Meyer 24
2) Johan Meyer 22
3) Elsebeth Margrethe Meyer 12.
FM:
1 Hans Bøgh, præst i Trige og Ølsted
2 Samuel Gauerslund, præst i Grundfør og Spørring
3 Nikolaj Isenfeldt, præst i Todbjerg og Mejlby.
Desuden nævnes afdødes far Laurids Jørgensen Meyer, kornmåler i Bogense på Fyn ved dennes svigersøn Christen Jespersen i Bogense.

19 Christen Pedersen Gerding, degn i Værum og Ørum. 1.7.1743, fol.46.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Hvas i Værum. B:
1) Peder Christensen 21
2) Anne Christensdatter 18
3) Jens Christensen 16.
FM:
1 Hans Jensen i snedkerhuset i Houlbjerg
2 Hans Jørgensen, skoleholder i Jebjerg
3 Jens Post i Randers.

20 Søren Christensen Bagger, skoleholder i Hallendrup [i Rud sogn]. 13.4.1744, fol.49B.
E: Vibeke Jørgensdatter. LV: Niels Skive. B:
1) Christen Bagger 4
2) Frederikke Sofie Bagger 2.
FM:
1 farfar Christen Bagger, degn i Linde
2 Søren Clausen Trane, forpagter på Clausholm.

21 Anne Margrethe Nielsdatter i Voldum degnebolig. 23.5.1744, fol.52B.
E: Villads Pedersen Kvist, degn i Voldum. B:
1) Frederik Kvist 9
2) Lene Kvist 7.

22 Søren Ascanius, præst i Laurbjerg og Lerbjerg. 27.2.1741, fol.57B.
E: Anne Elisabeth Aabo. LV: Henrik Blichfeldt, præst i Vellev. A:###.

23 Bevilling til uskiftet bo i Haslund præstegård. 26.4.1743, fol.69.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1743 for Herluf Frederik [Nielsen] Krogstrup, præst i Haslund og Ølst og hustru Mariche Cathrine Lindesø.

24 Søren Jensen Bording, skoleholder i Laurbjerg. 17.10.1747, fol.70.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Abrahamsen. Afkald fra A:
1) søster, død. 3B:
a Peder Nielsen Rind. Afkald Rind 25.9.1747
b Las Nielsen Rind. Afkald Rind 25.9.1747
c Niels Nielsen. Afkald ved FM: Rasmus Blichfeldt i Vinkel 22.10.1747
2) søster Anne Jensdatter, enke efter Oluf Vinge. Afkald Sønder Teglgård 25.9.1747
3) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Jens Bering. Afkald Sønder teglgård 25.9.1747.

25 Elisabeth Friis i Haslund præstegård. 16.1.1753, fol.73B.
E: Knud [Jensen] Skive, præst i Haslund og Ølst.
Første ægteskab med [Ejler Lassen i Randers, begravet Randers Sct. Morten 21.8.1738]
1) Markus Ejlersen Lassen 20
Andet ægteskab med [Laurids Pedersen Vinding, præst i Øster Velling, Helstrup og Grensten, skifte Middelsom herred gejstlig 4.2.1745 lbnr.42]. B:
2) Peder Erik Vinding 10.
FM:
1 [mors morbror] Hans Adolf [Markussen] Høeg til Herningsholm [g.m.Marie Helene Sofie Lassen]
2 [mors morbror] Peder Høeg, herredsfoged i Sønderlyng og Middelsom herreder [g.m. Anne Cathrine Lassen]
3 stedfars bror Peder Skive i Hornslet.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1752.

26 Inger Madsdatter i Laurbjerg degnebolig. 13.3.1752, fol.74B.
E: Jørgen Andersen, degn i Laurbjerg og Lerbjerg. B:
1) Anders Jørgensen 30, i Hobro
2) Margrethe Jørgensdatter 17.
FM: Bach i Essendrup [i Laurbjerg sogn].

27 Christen Sørensen, skoleholder i Hadbjerg. 29.4.1753, fol.76.
E: Helle Jensdatter. LV: Erik Lauridsen, skriver i Galten og Houlbjerg herreder. B:
1) Kirsten Christensdatter.
FM: født værge Niels Sørensen i Kollerup smedehus.

28 Hans Carlsen, degn i Galten og Vissing. 6.9.1756, fol.77.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Hans Sørensen Havnelev (Havnløv), der ægter enken. B:
1) Frederik Hansen 12
2) Carl Hansen 10.
FM:
1 Hans Dalsen, degn i Haslund og Ølst
2 Peder Christensen Gerding, degn i Værum og Ørum.

29 Christiane Birgitte [Nielsdatter] Schiønning i Ødum præstegård. 30.12.1756, fol.80.
E: Filip Ditlev [Markussen] Monrad, præst i Ødum. B:
1) Conrad Ditlev Monrad 14½
2) Vilhelmine Augusta Monrad 14
3) Markus Nikolaj Monrad 12
4) Magdalene Rebekka Monrad 2½
5) Ditlev Monrad 1½
6) Christine Sofie Monrad 4 mdr.

30 Sara Nielsdatter Krogstrup i Galten præstegård. 1.8.1759, fol.86.
E: Andreas Jacobsen, præst i Galten, Vissing og Hadbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1742.
[Afdøde døde 3.7.1759].

31 Anne Kirstine Nielsdatter Alstrup i Haslund degnebolig. 15.4.1762, fol.87.
E: Hans Dalsen, degn i Haslund og Ølst. B:
1) Inger Hansdatter 5½
2) Niels Alstrup 3
3) Niels Dalsen 14 uger.

32 Hans Sørensen Havnelev (Havnløv), degn i Galten og Vissing. 16.1.1764, fol.89.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Villads Kvist, degn i Voldum og Rud. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter 6½
2) Anne Kirstine Hansdatter 4½.

33 Inger Jensdatter Rimsø i Haslund degnebolig. 21.5.1764, fol.92B.
Enke efter Niels Nielsen Alstrup, degn i Haslund og Ølst. B:
1) Jens Nielsen Alstrup 28, kobbersmedesvend i Randers
2) Anne Kirstine Nielsdatter Alstrup, [skifte 15.4.1762 lbnr.31], var g.m. Niels Dalsen, (formentlig fejl for Hans Dalsen), degn i Haslund og Ølst. 3B:
a Inger Hansdatter 5½
b Niels Alstrup 3
c Niels Dalsen 14 uger.
Bevilling til uskiftet bo af 30.11.1753.
Afdøde døde 20.4.1764.
(Skiftet er efter Niels Nielsen Alstrup, men kirkebogen udviser: "Inger Jensdatter Rimsø begravet 27.4.1764, enke efter foregående degn Niels Alstrup". Kirkebogen begynder 1.1.1764 og han ses ikke begravet i Haslund).

34 Knud [Jensen] Skive, præst i Haslund og Ølst. 17.10.1763, fol.96.
E: Else Elisabeth [Pedersdatter] Mohr. LV: Henning Frederik Høst, forpagter på Frisenvold. B:
1) Anne Elisabeth Knudsdatter Skive 6.
FM:
1 født værge Niels [Nielsen] Skive, præst i Voldum og Rud, der døde
2 Mathias [Pedersen] Mohr, successor i Voldum og Rud.
[Første ægteskab med Elisabeth Friis, skifte 16.1.1753 lbnr.25].

35 Niels [Nielsen] Skive, præst i Voldum og Rud. 4.6.1764, fol.113, 144.
E: Dorthe Mikkelsdatter, der døde 30.6.1764. B:
1) Frederikke Anne Sofie Skive 24. Ved afkald 14.6.1774 g.m. Hans Sidelmann, præst i Sandby [og Vrangstrup]
2) Niels Skive 19.
Hendes første ægteskab med formanden Christian Vilhelm [Jensen] Lund, [skifte 16.4.1734 lbnr.16]. B:
1) Jens Michael Lund, præst i Grundfør og Spørring
2) Anne Margrethe Lund i Århus, enke efter [Christian Ludvig Antonsen] Sundt, præst [i Saksild og Nølev, død 11.1.1756]. LV: Worm, professor i Århus.
Afdøde døde 4.6.1764.

36 Niels Iversen Tyrholm, ugift skoleholder i Voldum. 28.5.1764, fol.118B.
A:
1) bror Henrik Iversen 39, auktionsdirektør på Glimmingegård i Frederiksstad i Akershus stift i Norge
2) søster Magdalene Sofie Henriksen 36, enke efter Braunmann, justitsråd
3) søster Hedvig Dorthe Henriksen 43
4) bror Hans Henriksen 37
5) bror Johan Richard Henriksen 26.
Afdøde, der var født i Norge, døde 28.4.1764.

37 Vibeke Jørgensdatter i Hallendrup skolehus [i Rud sogn]. 14.3.1765, fol.123B.
E: Peder Grauballe, skoleholder i Hallendrup. B:
2) Sidsel Pedersdatter 19
3) Søren Bagger 15
4) Birthe Pedersdatter 13
5) Christiane Pedersdatter 6.
Første ægteskab med formanden Søren [Christensen] Bagger, [skifte 13.4.1744 lbnr.20]. B:
1) Frederikke Anne Sofie Sørensdatter Bagger.

38 Sofie Cathrine Ritter, ugift i Værum præstegård. 11.8.1767, fol.127.
A:
0) forældre [Johan Herman Ritter, oberførster og vildtmester i Venggård, skifte Skanderborg og Åkær amter 9.1.1739 lbnr.24 og Elsabe Margrethe Hassen, begravet Veng 9.5.1731]
1) bror Johan Ditlev Ritter i Altona
2) bror Frederik Ritter, borgmester i en Købstad i Holsten
3) søster [Dorthe Margrethe Ritter], død, var g.m. Jørgen Meyer, præst i Ødum, [skifte 2.4.1742 lbnr.18]. 2B:
a Johan Herman Meyer i Borrestad i Norge
b Elsebeth Margrethe Meyer i Borrestad
4) søster Anne Elisabeth Ritter, død [23.9.1750], var g.m. Nikolaj [Sørensen] Vedel, præst i Værum og Ørum. 1B:
a Søren Vedel, adjungeret præst hos sin far
5) søster Johanne Ritter g.m. Erik Hoved , sessionsskriver på Venggård.
Afdøde døde 5.6.1767.

39 Jens Andersen, degn i Galten og Vissing. 10.5.1771, fol.134.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Andreas Jacobsen, præst i Galten og Vissing. B:
1) Mette Jensdatter 25
2) Anne Jensdatter 23
3) Just Jensen Klinge 21.
FM: Hans Dalsen, degn i Haslund og Ølst.

40 Just Jensen Klinge, degn i Laurbjerg og Lerbjerg. 8.2.1773, fol.137.
A:
1) mor Anne Cathrine Sørensdatter, der døde 10.1.1773, enke efter Jens Andersen, formand som degn her, [skifte 10.5.1771 lbnr.39]
2) søster Mette Jensdatter i København
3) søster Anne Jensdatter.
FM:
1 Peder Gerding, degn i Værum og Ørum
2 fasters mand Christen Jensen Skrædder i Kristrup.
Afdøde døde 2.1.1773.

41 Emerentse Ring i Ølst skolehus. 31.1.1774, fol.142B.
E: Nikolaj Jensen Lund, skoleholder i Ølst. A:
1) bror Andreas Ring, organist i Hørning
2) bror Jacob Rise Ring, organist i Skive
3) søster Birgitte Kirstine Ring g.m. Niels Levinsen i Gundestrup
4) søster Kirsten Ring g.m. Jochum Frederik Becher, gartner og skovrider på Visborggård [i Visborg sogn].

42 Andreas Jacobsen, præst i Galten, Vissing og Hadbjerg. 12.2.1774, fol.145B.
Enkemand efter Sara Nielsdatter Krogstrup, [skifte 1.8.1759 lbnr.30]. B:
1) Niels Krogstrup, præst i Skivholme og Skovby
2) Jacob Krogstrup, præst i Sjelle, Skørring og Låsby
3) Poul Otto Gam Krogstrup, præst i Haurum og Søby
4) Christian Ditlev Krogstrup i Ostindien
5) Gertrud Krogstrup g.m. Høst, løjtnant på Brusgård [i Ølst sogn]
6) Birgitte Krogstrup g.m Laurids Bruun (Brunov), præst i Årslev, Hørning og Lime
7) Christiane Birgitte Krogstrup g.m. Filip Ditlev [Markussen] Monrad, præst i Ødum
8) Anne Kirstine Krogstrup g.m. Christian Lassen, forpagter på Kristrup
9) Frederikke Krogstrup g.m. Laurids Fabech, student på Brusgård
10) Vilhelmine Augusta Krogstrup, [skifte Houlbjerg herred gejstlig 21.9.1758 lbnr.49], var g.m. David [Clausen] Borgen , præst i Vejerslev, Aidt og Thorsø. 1B:
a Claudiane Margrethe Borgen, død.
Afdøde nedskrev sit levnedsløb 29.12.1734:
Født Ærøskøbing 29.12.1690, døbt 4.1.1691
Far [Jacob Andreasen] var rådmand i Ærøskøbing og siden forpagter på Gråsten, hvor han døde 14.7.1712 [og mor Bodil Pedersdatter]
Gift 7.8.1720 med Sara Krogstrup, datter af Niels Krogstrup, forvalter på Brahetrolleborg på Fyn og Gertrud Winther.

43 Frederikke Antoinette [Henriksdatter Mathiasen] i Ødum degnebolig. 6.10.1777, fol.182.
E: Didrik Christian Riisbrich, degn i Ødum og Hadbjerg. B:
1) Elisabeth Charlotte Riisbrich 30
2) Sofie Cathrine Riisbrich 29
3) Johanne Christiane Riisbrich 28
4) Bernhard Henrik Riisbrich 27
5) Henrik Riisbrich 20
6) Johannes Christian Riisbrich 20.
Bevilling til uskiftet bo af 24.10.1777.

44 Corfitz Schurmann [Jensen] Bang, præst i Laurbjerg og Lerbjerg. 18.3.1778, fol.182B.
E: Inger Marie Toxværd. LV: [Hans Jørgen] Esmark, præst i Houlbjerg og Granslev. A:
0) [forældre Jens Jensen Bang, renteskriver og Johanne Corfitzdatter Schurmann]
1) bror Jens Bang, medicus på Sorø Akademi
2) bror Andreas Bang, assessor ved Hof- og Statsretten i København
3) bror Thomas Bang, skriverkarl i København
4) Johanne Bang, g.m. Helmand, renteskriver i København.
Afdøde døde 17.3.1778.

45 Margrethe Jørgensdatter i Haslund degnebolig. 20.6.1785, fol.186.
E: Morten Bang, degn i Haslund. B:
1) Jørgen Mortensen 15
2) Rasmus Mortensen 13
3) Peder Mortensen 11.
FM: Peder Iversen den yngre i Haslund.

46 Peder Michaelsen Grauballe, skoleholder i Hallendrup [i Rud sogn]. 20.1.1785, fol.187B.
E: Kirstine Marie Lauridsdatter. LV: Peder Andersen i Gjern.
Første ægteskab med Vibeke Jørgensdatter, skifte 14.3.1765 lbnr.37. B:
1) Sidsel Pedersdatter g.m. Oluf Andersen, snedker i Tendrup
2) Søren Bagger Grauballe, knapmager i Randers
3) Birthe Pedersdatter i København
4) Christiane Pedersdatter g.m. Niels Nissen, snedkersvend i København.
Desuden nævnes afdødes halvsøsters mand Hans Thomsen, snedker i Hobro.
Afdøde døde 19.1.1785.

47 Hans Jørgensen, skoleholder i Jebjerg i Ørum sogn. 27.8.1785, fol.201B.
E: Ellen Madsdatter, nu i Randers. LV: Jesper Borum i Randers. B:
1) Jens Hansen, smed i Hornslet på Rosenholm gods
2) Morten Christian Hansen, tømrersvend i Kristen Bernikows Stræde 190 i København.
Afdøde døde 26.8.1785.

48 Didrik Christian Riisbrich, degn i Ødum og Hadbjerg. 21.7.1785, fol.208.
Enkemand efter [Frederikke Antoinette Henriksdatter Mathiasen, skifte 6.10.1777 lbnr.43]. B:
1) Elisabeth Charlotte Riisbrich, død [26.2.1779]. E: [Niels] Berg, konrektor i Randers. 1B:
a Christiane Thura Berg 7
2) Sofie Cathrine Riisbrich 29
3) Johanne Christiane Riisbrich 28
4) Bernhard Henrik Riisbrich i Bjerresmølle [i Åle sogn]
5) Henrik Riisbrich 28, på stedet
6) Johannes Christian Riisbrich 28, student i København.
Afdøde døde 20.7.1785.

49 Carl Frederik Heibroch, præst i Galten og Vissing. 13.5.1785, fol.216B.
E: Anne Sofie [Rasmusdatter] Bang. LV: [Anders] Sjelle, forvalter på Kollerup [i Hadbjerg sogn]. B:
1) Rasmus Carlsen 18
2) Peder Carlsen 16
3) Christian Carlsen 15
4) Carl Gotthilf Carlsen 2.
FM: født værge [bror Jens] Bang, kantor i Randers.

50 Peder [Sørensen] Busch, skoleholder i Hadbjerg. 29.2.1788, fol.229B.
E: Anne Jensdatter Møller. B:
1) Jens Pedersen Busch i Jelling
2) Laurids Pedersen Busch 43, degn i Hjerk i Salling
3) Dorthe Pedersdatter Busch 38 g.m. Svend Bjerg, hårskærer i København
4) Gertrud Marie Pedersdatter Busch g.m. successor Niels [Sørensen] Sprag.

51 Søren [Nielsen] Vedel, præst i Værum og Ørum, der døde 1.8.1787, fol.231.
E: Kirsten Nielsdatter Bay.
Testamente af 10.9.1779.

52 Birgitte [Lauridsdatter] i Galten præstegård. 13.7.1789, fol.231B, 233B.
E: Lorents Schmidt, præst i Galten, Vissing og Hadbjerg. B:
1) Christoffer Laurentius Schmidt 12¾
2) Dorthe Sofie Ludovica Schmidt 11
3) Carl August Schmidt 8½
4) Helene Cathrine Schmidt 3¼
5) Caroline Augusta Schmidt 2
6) Birgitte Elisabeth Schmidt ¾.
Samfrænder angives ikke, da de er "langt fraværende".
Bevilling til uskiftet bo 9.5.1789.
Samfrændeskifte 13.7.1789.

53 Ellen Madsdatter i Jebjerg skolehus. 24.4.1789, fol.231B.
Enke efter Hans Jørgensen, skoleholder i Jebjerg, [skifte 27.8.1785 lbnr.47].
Arvinger angives ikke.


Galten herred
Gejstlig provsteprotokol
1794-1812
C 25E-4

54 Anne Marie Pedersdatter Møller i Galten degnebolig. 8.3.1794, fol.1B:
E: Hans Dalsen. degn i Galten og Vissing. B:
1) Hans Henrik Dalsen, degn i Søby
2) Peder Dalsen i Århus
3) Anne Kirstine Dalsen g.m. [Hans] Lundorff, kordegn i Skanderborg
4) Sidsel Dalsen 20.
FM: født værge [Christian Jensen] Mørup, bygmester i Ødum g.m. [Marie Pedersdatter Møller].
Afdøde døde 5.3.1794.

55 Hans Dalsen, degn i Galten og Vissing. 25.1.1796, fol.5.
Enkemand efter Anne Marie Pedersdatter Møller, [skifte 8.3.1794 lbnr.54]. B:
1) Hans Henrik Dalsen, degn i Søby
2) Peder Dalsen, forvalter på Skårupgård
3) Anne Kirstine Dalsen g.m. [Hans] Lundorff, kordegn i Skanderborg
4) Sidsel Dalsen 20.
Afdøde døde 24.1.1796.

56 Isak Friis, degn i Ødum. 5.1.1797, fol.8B.
E: Eva Marie Samuel. LV: Peder Mohr, præst i Ødum. B:
1) Anne Marie Friis, født 8.2.1781
2) Christiane Frederikke Friis, født 17.6.1782
3) Mette Margrethe Friis, født 19.12.1784
4) Christen Winther Friis, født 30.10.1788.
FM: farbror Friis, forvalter på Frisenvold.
Desuden nævnes afdødes bror Jacob Friis, købmand i Randers.

57 Anne Villadsdatter i Laurbjerg degnebolig. 25.1.1799, fol.17.
E: Rasmus Jensen, degn i Laurbjerg. B:
1) Kirstine Marie Rasmusdatter 2.
FM: morfar Villads Knudsen i Væth.

58 Gertrud Rasmusdatter i Galten degnebolig. 15.8.1803, fol.19.
E: Niels Schmidt, degn i Galten. B:
1) Maren Nielsdatter, født 15.10.1782
2) Kirsten Nielsdatter, født 23.4.1784
3) Dorthe Nielsdatter, født 23.4.1788
4) Magdalene Nielsdatter, født 9.4.1790
5) Anne Sofie Nielsdatter, født 6.6.1797.
FM: morbror Niels Rasmussen Hvid i Stenstrup?.

59 Anne Dorthe Thomasdatter i Haslund degnebolig. 21.11.1806, fol.22.
E: Morten Bang, degn i Haslund. B:
1) Thomas Mortensen, født 20.10.1786.
FM: Niels Kjeldsen i Haslund.

60 Inger Marie Thygesen i Voldum præstegård. 1.12.1810, fol.23.
E: Laurids [Christian] Buhmann, præst i Voldum og Rud. B:
2) Vilhelm Buhmann 11
3) Maren Marie Buhmann 9
4) Oluf Borch Buhmann 6.
FM: morbror Thygesen Thygesen, ejer af Randrup og Dalsgård.
Første ægteskab med [Oluf Borch Hansen] Søgaard, præst i Harridslev og Albæk, død 31.10.1796]. B:
1) Charlotte Marie Søgaard 17.
Desuden nævnes førstemands far Hans Søgaard, præst i Harridslev, [død 1797].

61 Søren Vissing, degn i Hadbjerg. 30.1.1811, fol.33B.
E: Kirstine Marie Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1811.
Afdøde døde 29.1.1811.

62 Andreas Krag, degn i Hadbjerg. 27.2.1812, fol.35.
E: Sara Møller. LV: Peder Sørensen Sønder i Hadbjerg. B:
1) Ovine Krag 16
2) Johannes Lybring Krag 14
3) Mette Rasmine Krag 11
4) Abel Marie Krag 9
5) Frederikke Elisabeth Krag 6.
FM: Niels Schmidt, degn i Galten.
Afdøde døde 25.2.1812.

SLUT


Gjerlev herred
Gejstlig provsteprotokol
1768-1812
C 25B-2

1 Christen Pedersen Krag, degn i Udbyneder og Kastbjerg. 26.5.1768, fol.2, 118B.
Enke efter Karen Ussensdatter, død 3.5.1768. B:
1) Peder Christensen Krag 8
2) Johanne Marie Krag 7
3) Dorthe Cathrine Krag 5. Ved afkald 8.7.1789 g.m. Thomas Jensen i Gerning
4) Edel Kirstine Krag 2.
FM: farbror Peder Pedersen Krag i Udbyneder, birkeskriver på Overgård og Visborggård birk.
Afdøde døde 26.5.1768.

2 Bevilling til uskiftet bo i Onsild præstegård. 29.5.1761, fol.22.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1761 for Jens [Tollufsen] Meldal, præst i Sønder og Nørre Onsild og hustru Maren [Hansdatter] Lønborg.

3 Mette Marie Pedersdatter Hofmann på Sødringholm. 20.12.1769, fol.22B.
Enke efter Kjeld [Justesen] Bøgh, præst i Karlby og Voldby, [skifte Djurs Nørre herred gejstlig 27.7.1739 lbnr.15].
Første ægteskab med formanden Peder Ankersen, [skifte Djurs Nørre herred gejstlig 9.8.1723 lbnr.5]. B:
1) Johanne Marie Ankersen, enke efter [Niels Nielsen] Secher, [præst i Udbyneder og Kastbjerg og ejer af Sødringholm, død 12.5.1768]
2) Dorthe Marie Ankersen, [skifte Djurs Nørre herred gejstlig 2.9.1749 lbnr.35], var g.m. [Jeremias Møller, præst i Karlby og Voldby.4.5.1756 lbnr.49]. 6B:
a Maren Hofmann Møller, enke efter Søren [Hansen] Sevel, præst i Eggeslevmagle, [død 1759]
b Aurelia Møller g.m. Niels [Henriksen] de Leth, præst i Karlby og Voldby
c Mette Marie Møller g.m. Anders Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed
d Peder [Ankersen] Møller 28, student på Borchs Kollegium i København
e Clemen Poulsen Møller 26, på Sorø Akademi
f Adolfine Sofie Møller, forlovet med Mathias Poulsen på Sødringholm
3) Anne [Helene] Ankersen g.m. Christen [Lauridsen] Høst, [præst i Rimsø og Kastbjerg].
Afdøde døde 20.12.1769.

4 Christian Frederik Friis, degn i Øster Tørslev og Dalbyover. 19.10.1770, fol.24B.
Enkemand efter Anne Marie Abrahamsdatter, [begravet Øster Tørslev 27.7.1768]. B:
1) Søren Friis
2) Christoffer Friis, birkedommer i Clausholm birk
3) Marianne Friis g.m. Christoffer Bolvig i Århus
4) Otto Friis
5) [Anne Margrethe Friis], enke efter Christian [Frederik Hansen] Hensemann, [præst i Sønder og Nørre Onsild, død 27.10.1764]
6) Abraham Friis
7) Jørgen Friis
8) Ditlev Friis
9) Jacob Friis
10) Isak Friis
11) Mette Marie Friis, død. E: Laurids Kvottrup i Kjellerup mølle. 3B:
c Inger Lauridsdatter
d Christiane Frederikke Lauridsdatter
e Cecilie Lauridsdatter.
Mette Marie Friis første ægteskab med Jens Pedersen Kramer. 2B:
a Anne Marie Jensdatter
b Jensine Jensdatter.
Afdøde døde 19.10.1770.

5 Jacob Hansen, degn i Dalbyneder, Råby og Sødring, for længst afdød, fol.31.
Afkald af 10.9.1770 fra B:
1) Maren Jacobsdatter g.m. Niels Jensen i Udbyover [i Udbyneder sogn]
2) Christence Jacobsdatter i Randers
3) Anne Jacobsdatter, død. 1B:
a Kirsten Andersdatter i Norup [i Vindblæs sogn].
(Se skifte efter afdødes mor Kareb Jensdatter, skifte Mariager 2.3.1729 lbnr.109).

6 Hans Jacob Løchte, degn i Dalbyneder, Råby og Sødring, [død 1765], fol.31, 99B.
[Første ægteskab med Gertrud Kirstine Sørensdatter Leth].
Afkald København 17.11.1770 fra B:
1) Thomas Hansen Løchte
2) Marie Hansdatter Løchte.
FM:
1 Mathias Lunding, rådmand i København
2 Peder Lange, brygger i København.
[Andet ægteskab med Anne Marie Glees].
Afkald af 9.6.1778 fra B:
3) Gertrud Hansdatter Løchte
4) Gundil Hansdatter Løchte.
FM: morbror Johan Frederik Glees [i Ålum].

7 Karen Jensdatter i Gjerlev degnebolig. 12.2.1772, fol.31B.
Enke efter Rasmus Mortensen Sommer, degn i Gjerlev og Enslev. B:
4) Morten Rasmussen Sommer 17.
FM: farbror Niels Mortensen Sommer i Mariager kirkes hyrdehus.
Første ægteskab med formanden Søren Madsen Kaae. B:
1) Mads Sørensen Kaae 27
2) Petra Cathrine Kaae g.m. Oluf Toxværd, kordegn i Mariager
3) Maren Sørensdatter Kaae 21, i Terp i Kousted sogn.
FM: født værge Christoffer Madsen i Enslev.
Arv efter afdødes søster Maren Jensdatter i Terp.

8 Damianus [Thomsen] Dall, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring. 25.4.1775, fol.34B.
E: H[elene] M[arie] Stenfeldt. LV: Rasmus Poulsen, forpagter på Demstrup. B:
5) Johannes Dall 18
6) Cathrine Marie Dall 15.
FM: Mathias Stenfeldt, forvalter på Demstrup og Sødringholm.
Første ægteskab med [Gunhild Kirstine Cramer]. B:
1) Thomas Dall, cand. jur. i Sæby
2) Frederik Bosch Dall
3) Christen Spentrup Dall 25, på Læsø
4) Hans Dall.
FM: [Hans] Hjort, byfoged i Mariager.

9 Peder Todbjerg Skødstrup, præst i Gjerlev og Enslev. 19.11.1776, fol.61, 62B, 70B, 93.
E: Cathrine Lange, der døde 12.3.1777.
Hans A:
1) bror Oluf [Jensen] Skødstrup, købmand, [skifte Århus 30.8.1752 lbnr.1472]. 3B:
a Christen Skødstrup
b Jens Vissing Skødstrup i Ostindien, formentlig død
c [Mette Margrethe Skødstrup] g.m. Hans Jensen Langballe, købmand i Århus
2) bror Thomas Skødstrup, farver i Hobro, død. 4B:
a Jens Skødstrup
b Elisabeth Skødstrup
c Mette Margrethe Skødstrup
d Mette Marie Skødstrup.
Hendes A:
1) bror [Jens] Lange til Rødkilde [Ulbølle sogn] på Fyn
2) søster Maren Lange, død. 3B:
a Johan [Lange] Duus på Antvorskov
b Nikolaj Duus til Hals Ladegård
c Eleonora Duus, enke efter Tønnes Madsen i Hals
3) bror Niels Lange, død. 1B:
a Johan Lange i Holbæk.

10 Mette Marie Schmidt i Norup præstegård [i Vindblæs sogn]. 3.11.1777, fol.78, 89B, 91B, 96, 100.
Enke efter Peder Mathias Lassen, [begravet Vindblæs 28.2.1777]. B:
1) Anne Kirstine.
FM: født værge Laurids Lassen, præst i Falslev og Kærby.
Afdøde, der døde 2.11.1777, havde bevilling til uskiftet bo af 26.4.1777.

11 Johan [Herman Henrik Christiansen] Bruns, præst i Vindblæs og Dalbyover. 27.1.1778, fol.89, 91B, 94B, 96.
A:
1) far Christian Bruun på Sødringholm.
Afdøde døde 25.12.1777.

12 Afkald for arv i Rougsø herred. 1776 og 1778, fol.94.
Afkald for arv efter Poul Mathiasen Faber, præst i Voer, [skifte Rougsø herred gejstlig 18.10.1759 lbnr.30] fra B:
1) Hans Severin Faber, præst i Eggeslevmagle på Sjælland. Afkald 24.6.1776
2) Margrethe Cathrine Faber g.m. Erik Helm, [præst i Tårs og Vigsnæs på Lolland]. Afkald 28.1.1778.

13 Anne Henriksdatter i Kastbjerg skolehus. 3.1.1780, fol.105B.
A:
1) søsterdatter g.m. Niels Villadsen.
Afdøde boede tidligere i et hus på Trudsholm gods.

14 Arnoldine Møller i Gjerlev præstegård. 19.8.1782, fol.106B.
E: Johannes [Pedersen] Schmidt, præst i Gjerlev og Enslev. B:
1) Sofie Magdalene Schmidt 5½.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1780.
Arv forventes efter testamente for afdødes far [Jonas Mortensen] Møller, præst i Sæby og Hallenslev på Sjælland, når han dør.

15 Jens Rasmussen, degn i Vindblæs. 30.7.1782, fol.107.
E: Maren Christensdatter. LV: Thomas Kjeldsen på Rævsbæk. B:
1) Christen Jensen, successor
2) Anne Margrethe Jensdatter g.m. Jacob Lauridsen i Norup
3) Anne Jensdatter g.m. Niels Pedersen i Vindblæs ved far Peder Nielsen sst.
4) Karen Jensdatter.
FM: farbror Søren Rasmussen i Norge.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1770.

16 Cathrine Marie Spentrup i Dalbyneder. 24.4.1784, fol.108.
E: Frederik Christian Timmermann, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring. B:
1) Jacob Timmermann 7
2) Kirstine Marie Timmermann 6
3) Mathias Poulsen Timmermann 4
4) Cathrine Marie Timmermann 3.
Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1783. Samfrændeskifte 24.4.1784.
Afdøde døde 17.5.1783.

17 Frederik Christian Timmermann, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring. 2.6.1785, fol.108B.
E: Cathrine Marie Dahl. LV: Niels Timmermann, forpagter på Fuglsø. B:
5) Karen Busch 14 uger.
FM: morbror Johannes Dahl, fuldmægtig i Viborg.
Første ægteskab med [Cathrine Marie Spentrup, skifte 24.4.1784 lbnr.16]. B:
1) Jacob Timmermann 8
2) Kirstine Marie Timmermann 7
3) Mathias Poulsen Timmermann 5
4) Cathrine Marie Timmermann 4.
FM:
1 Peder [Jacobsen] Timmermann, præst i Blære og Ejdrup
2 Jacob [Nielsen] Frausing, præst i Udbyneder og Kastbjerg [g.m. Kirstine Marie Jacobsdatter Timmermann]
3 [Thomas Pedersen] Horrebow, præst i Vester Tørslev og Svenstrup [g.m. Anne Jacobsdatter Timmermann].
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1785.
Afdøde døde 17.4.1785.

18 Afkald i København. 24.7.1790, fol.119B.
Afkald fra Søren Sørensen Skovbo i København for arv efter far Søren Sørensen Skovbo, degn i Gjerlev og Enslev, [begravet Gjerlev 6.12.1775]-

19 Johannes [Hansen] Schmidt, præst i Gjerlev og Enslev. 2.11.1788, fol.119B.
E: Karen Møller. LV: Niels Bach, forvalter på Demstrup. B:
2) Hans Schmidt 4
3) Jens Schmidt 1
4) Johannes Schmidt 10 dage.
Første ægteskab med [Arnoldine Møller, skifte 19.8.1782 lbnr.14]. B:
1) Sofie Magdalene Schmidt 10
FM: [Ulrik Adolf] Værum birkedommer, [forvalter] på Kalø.
Afdøde døde 19.10.1788.

20 Jacob Nielsen Frausing, præst i Udbyneder og Kastbjerg. 18.7.1792, fol.152B.
E: Kirstine Marie Jacobsdatter Timmermann. LV: Niels Bach, forvalter på Demstrup.
Testamente af 30.12.1789.
Afdøde døde 29.5.1792.

21 Poul Nielsen, ugift degn i Øster Tørslev. 11.8.1790, fol.154B.
A:
1) søster, død. E: Jens Andersen, podemester i Randers. B:
a Anne Marie Jensdatter 22
b Anne Jensdatter 19
c Anders Jensen 16.
Afdøde døde 11.8.1790.

22 Anne Kirstine Esmark i Gjerlev præstegård. 22.11.1791, fol.163B.
E: Andreas Severin Rup, præst i Gjerlev og Enslev. B:
1) Johanne Frederikke Rup 1
2) Hans Jørgen Rup 1 måned.
FM: [morfar Hans Jørgen] Esmark, præst i Houlbjerg og Granslev.

23 Anne Elisabeth [Arildsdatter] Friis i Udbyneder præstegård. 2.12.1792, fol.164B.
Enke efter Jacob [Pedersen] Timmermann, præst i Hobro og Skjellerup, [død 27.2.1779]. B:
1) Kirstine Marie Timmermann i Udbyneder præstegård, enke efter [Jacob Nielsen] Frausing, præst i Udbyneder og Kastbjerg, [skifte 18.7.1792 lbnr.20]
2) Arild Timmermann i Mariager
3) Peder Timmermann, præst i Udbyneder og Kastbjerg
4) Else Timmermann, enke efter Poul Friis [Nielsen] Nybo, præst i Kongens Tisted og Binderup, [skifte Gislum herred gejstlig 27.4.1786 lbnr.76]
5) Niels Timmermann, prokurator i Ringkøbing
6) Ingeborg Timmermann
7) Anne Timmermann, [formentlig død, da hun ikke arver]
8) Abel Cathrine Timmermann, [død 7.6.1779].

24 Peder Deichmann Dahlin, degn i Gjerlev og Enslev. 18.3.1793, fol.167, 174.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Christen Jensen. B:
1) Johanne Frederikke Dahlin.
FM: [Jens] Schmidt til Lundbygård [i Gunderup sogn] g.m. faster [Karen Marie Dahlin].
Afdøde døde 17.2.1793.

25 Anne Dorthe Esmark i Gjerlev præstegård. 9.7.1793, fol.169B.
E: Andreas Rup, præst i Gjerlev og Enslev.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Kirstine Esmark, skifte 22.11.1791 lbnr.22]. Arv til B:
1) Johanne Frederikke Rup
2) Hans Jørgen Rup.

26 Henrik Markussen Monrad, pastor emeritus i Blenstrup. 27.7.1793, fol.172.
Enkemand efter [Mette Sofie Braëm, skifte Onsild herred gejstlig 20.5.1790 lbnr.91].
Første ægteskab med [Anne Margrethe Mikkelsdatter Arctander, død 1778]. B:
1) Anne Barbara Sofie Monrad 50
2) Sille Monrad 48
3) Jochum [Steen] Monrad, præst i Vinding, Bryrup og Vrads
4) Magdalene Monrad i Odense, enke efter Juul.
Afdøde, der var emtlediget præst fra Sønder og Nørre Onsild, døde 28.6.1793.

27 Niels Sørensen, skoleholder i Kastbjerg. 30.12.1793, fol.175.
E: Inger Jørgensdatter. LV: bror Henrik Jørgensen i Norup. B:
1) Jens Villadsen 30, forvalter på Rask
2) Else Nielsdatter 25
3) Karen Nielsdatter 21.
FM: morbror Peder Skov i Demstrup Vasehuse.

28 Peder Knudsen Schmidt, degn i Dalbyneder. 15.1.1799, fol.177.
E: Maren Nielsdatter Højgaard. B:
2) Kirsten Pedersdatter 40
3) Marianne Pedersdatter 38.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter 45 g.m. Jens Frederik Gudtler, murersvend i København.
Afdøde døde 17.12.1798.

29 Niels [Lauridsen] Baden, præst i Vindblæs og Dalbyover. 7.12.1799, fol.179.
E: Christine Rørby.
Testamente af 8.5.1783.
Afdøde døde 7.12.1799.

30 Jørgen Schmidt, degn og skoleholder i Vindblæs. 2.4.1802, fol.179B.
E: Gertrud Christensdatter. LV: [Jens Henrik] Fischer, præst i Vindblæs og Dalbyover. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 25
2) Christen Jørgensen 23
3) Niels Jørgensen 14.

31 Kirstine Birgitte [Jeremiasdatter] Møller i Dalbyneder præstegård. 1.8.1803, fol.181B.
E: Peder Markussen Høgh, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring. B:
1) Mette Marie Clementine Høgh 15
2) Jeremias Høgh Møller 13
3) Marcine Petrine Kirstine Høgh.
FM:
1 morbror Peder Møller, doctor med.
2 fars farbrors søn [Johan Henrik] Høgh, birkedommer i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1803. Samfrændeskifte 19.6.1804.

32 Maren Hofgaard i Sødring degnebolig. 30.9.1805, fol.183.
E: Schmidt, degn i Sødring. B:
1) Kirsten Schmidt på stedet
2) Marianne Schmidt g.m. Andreas Lange, drejlsvæver i Bilidt i Udbyneder sogn.
Afdøde døde 18.8.1805.

33 Laurids Sørensen, degn i Udbyneder. 8.4.1806, fol.184B, 187B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Søren Lauridsen på Favrskov ved Frijsenborg
2) Jens Lauridsen på Frijsenborg
3) Mette Cathrine Lauridsdatter 28, på stedet
4) Johanne Lauridsdatter 27, i København.
Arv i boet efter afdødes bror Christian Sørensen, gartner på Mariager Kloster, og var netop flyttet til Fuglsø til A:
1) bror, død. 1B:
a Kirsten i København
2) bror Laurids Sørensen, som er afdøde.
Afdøde døde 9.3.1806.

34 Christian Bønsdorff, degn i Dalbyneder. 12.11.1806, fol.185.
E: Margrethe Tolstrup. LV: Mads Poulsen i Dalbyneder. B:
1) Peder Christian Christiansen 14
2) Mathias Christiansen 11
3) Marie Christiansdatter 6.

35 Marie Kirstine Ravn i Øster Tørslev præstegård. 17.10.1807, fol.187.
E: [Albert] Sadolin, præst i Øster Tørslev. B:
1) Christiane Charlotte Amalie Sadolin
2) Nille Maturine Sadolin
3) Oluf Sadolin.
Desuden 4 sønner, 1 ugift datter og 1 gift datter.

36 Albert Sadolin, præst i Øster Tørslev. 23.11.1810, fol.189, 202.
Enkemand efter [Marie Kirstine Ravn, skifte 17.10.1807 lbnr.35]. B:
1) [Johanne] Corvine [Helene Cathrine] Sadolin g.m. [Christian Georg] de Hofmann, [toldkasserer] i Viborg. [Første ægteskab med Jacob Nielsen Danæus, præst i Åle og Tørring, død 4.2.1793]
2) Immanuel Sadolin, kaptajn og ridder af Dannebrog i Christiania i Norge
3) Knud Henrik Sadolin, handelsbetjent i Thisted, der døde 15.3.1811, [skifte Thisted 15.3.1811 lbnr.738]
4) Christian Michael Rotbøl Sadolin, boghandler og bogbinder i Ålborg
5) Albertine Marie Kirstine Sadolin g.m. Ernst Wesenberg, landinspektør i Viborg
6) Nille Maturine Sadolin på stedet.
Afdøde døde 23.11.1810.

37 Maren Sørensdatter i Kastbjerg skolehus. 29.5.1811, fol.196B.
E: Peder Nielsen, skolelærer i Kastbjerg. B:
1) Marianne Pedersdatter 8.
FM: mors morbror Christen Ranch.
Afdøde døde 23.4.1811.

38 Niels Lauridsen skolelærer i Råby, der døde 29.3.1813, fol.202.
E: Maren Johansdatter.
Testamente af 1.7.1807.
Dødsanmeldelse.

SLUT


Mols herreds gejstlige skifteuddrag

[1693-1748]    [1751-1773]    [1772-1811]   Mols herred
Gejstlig provsteprotokol
1693-1748
Heri skifteprotokol 1693-1748
C 27C-5

1 Birgitte Nielsdatter i Ebeltoft. 9.2.1693, fol.2.
Enke efter Søren Albertsen, præst i Ebeltoft og Dråby, [død 1673].
Afkald 3.8.1691 fra A:
1) bror [Hans Nielsen Ebeltoft, præst i Knebel og Rolsø, død 1679]. B:
a Albert Hansen ved stedfar Søren Jensen Winther, præst i Knebel og Rolsø.
(Sml. lbnr.4).

2 [Jens Nielsen Lyngby, præst på Helgenæs, død 1680], fol.2B.
E: [Maren Pedersdatter Stub] g.m. successor Christen [Sørensen] Fischer.
[Første ægteskab med Agnethe Iversdatter, død 29.4.1655].
[Andet ægteskab med Anne Mogensdatter Nørholm, død 19.3.1658].
[Tredje ægteskab med Kirsten Pedersdatter Hundbo, begravet 27.10.1669].
Afkald 25.2.1692 for fædrene og mødrene arv fra B:
1) Frederik Jensen.
(Sml. lbnr.23 og. skifte efter Elisabeth Jensdatter Lyngby, ugift i Nors præstegård, skifte Hillerslev herred gejstlig 15.9.1738 lbnr.7).

3 [Christen Christensen Bagger], præst i Vistoft, der døde 1679], fol.2B.
E: [Ingeborg Nielsdatter Fogh] g.m. successor Laurids [Lauridsen] Aagaard.
Afkald 22.5.1694 fra B:
1) Lisbeth Christensdatter g.m. Jens Lauridsen i Begtrup
2) Karen Christensdatter g.m. Søren Jensen Aagaard.

4 Søren Jensen Winther, præst i Knebel og Rolsø.13.3.1695, fol.2B.
E: Lene Albertsdatter. LV: Christen [Jespersen] Hutfeld, præst i Tved.
Arvinger angives ikke, da enken frasiger arv og gæld.
FM: født værge Christen [Jensen] Veggerslev (Vejerslev), proviantforvalter i Århus.
(Se skifte efter datter Elsebeth Sørensdatter Winther Lundenæs og Bøvling amter 17.12.1738 lbnr.122).
(Sml. lbnr.1).

5 Laurids Lauridsen Aagaard, præst i Vistoft. 4.2.1697, fol.12.
E: Ingeborg Nielsdatter [Fogh]. LV: Laurids Andersen Begtrup.
Krav om arv fra
1) Karen Christensdatter g.m. Søren Aagaard, mødrene arv, (se lbnr.3)
2) Lisbeth Christensdatter g.m. Jens Lauridsen i Begtrup, mødrene arv, (se lbnr.3)
3) Anders Aagaard, amtsskriver i Vordingborg.
Forsegling 28.12.1695.

6 Karen Christensdatter i Vistoft præstegård. 29.8.1698, fol.18.
E: Søren [Jensen] Aagaard, præst i Vistoft. B:
1) Christen Sørensen Aagaard 5
2) Ingeborg Cathrine Sørensdatter Aagaard 4.
Afdøde døde 31.7.1698.

7 Niels Jensen, degn i Tved. 9.2.1700, fol.21.
Enken g.m. Jens Hansen, successor.
Afkald fra B:
1) Niels Nielsen.
Enkens første ægteskab med formand [Anders Sørensen].
Afkald fra B:
1) Eva Andersdatter g.m. Jens Jensen i Landborup [i Tved sogn].

8 Thomas Christoffersen Helsinge, præst i Tved, [død 1681], fol.22, 28.
E: Vibeke Jensdatter [Thorsager].
Afkald 9.2.1700 fra B:
1) Barbara Thomasdatter Helsinge.

9 Johanne Thomasdatter [Helsinge] i Tved. 17.9.1704, fol.35B.
E: Christen Jespersen Hutfeld, præst i Tved. B:
1) Sidsel Christensdatter 10
2) Jesper Christensen 8
3) Sofie Christensdatter 2½
4) Christian Christensen 5 mdr.
FM: Niels [Pedersen] Galten, præst i Feldballe og Nødager.
Desuden var tilstede:
1 enkemandens mor Sidsel Christensdatter [Clementin], enke efter [Jesper Nielsen] Hutfeld i Århus
2 Anne Jespersdatter.
Afdøde døde 15.4.1704.

10 Jens Pedersen Hadsten, (Hatsteen), præst i Agri og Egens. 15.9.1705, fol.42B.
E: Else Jensdatter [Lyngby]. LV: Stygge Timsen.
Første ægteskab med [Dorthe Pallesdatter], skifte 21.10.1681. B:
1) Inger Jensdatter
2) Margrethe Jensdatter.
FM:
1 Peder Varberg
2 Johan Begtrup.

11 Birgitte Abrahamsdatter i Knebel degnebolig. 20.11.1708, fol.71.
E: Terkild Nielsen, degn i Knebel. B:
1) Bodil Terkildsdatter 19
2) Abraham Terkildsen 15
3) Elisabeth Magdalene Terkildsdatter 14
4) Thøger Terkildsen 9
5) Else Terkildsdatter 4½.
Registrering 19.4.1708.

12 Afkald i Tved. 20.8.1706, fol.72.
Afkald fra Niels Nielsen Bedder i Tved for arv efter far [Niels Nielsen Bedder, degn i Tved] til stedfar, successor Jens Hansen.

13 Dorthe Rasmusdatter i Vistoft degnebolig. 25.2.1712, fol.74B.
E: Peder Jørgensen, degn i Vistoft. B:
1) Laurids Pedersen
2) datter g.m. Rasmus Joensen i Fuglsø
3) datter g.m. Niels Mikkelsen i Provsteskov [i Agri sogn].
Desuden arver hendes søskende A:
1) bror Søren Rasmussen Juul i Torup ved søn Rasmus Sørensen
2) bror Mikkel Rasmussen Juul, død. B:
a Laurids Mikkelsen og søskende
3) bror Peder Rasmussen Juul
4) bror Rasmus Rasmussen Juul
5) bror Laurids Rasmussen i Begtrup
6) bror Rasmus Rasmussen i Strands
5) søster g.m. Rasmus Nielsen i Egens
6) Karen Mogenses i Vistoft?.

14 Maren Pedersdatter Stub i Helgenæs præstegård. 12.4.1712, fol.77B.
Enke efter Christen Sørensen Fischer, [præst på Helgenæs, og fra 1702 i Radsted på Lolland, død 21.1.1710].
Testamente i Radsted 7.5.1708.
Hans A:
1) [halv]bror Peder [Hansen] Kappel, præst i Tølløse og Ågerup
2) [halv]bror Jacob Kappel, præst i Ørum og Ginderup
3) [halv]søster [Karen Hansdatter Kappel] g.m. Gregers [Jochumsen] Bruun, præst i Gjerrild og Hemmed
4) [halv]søster Anne Hansdatter Kappel] g.m. Jacob [Joensen] Buch, præst i Ålsø og Hoed
5) [halv]søster g.m. Frederik Felthuusen, købmand i Nysted på Lolland.
Hendes A:
Første ægteskab med [Jens Nielsen Lyngby, formand på Helgenæs, død 1680 lbnr.2]. B:
1) Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby g.m. Johan [Lauridsen] Begtrup, successor på Helgenæs
2) Karen Jensdatter Lyngby.

15 Knud [Hansen] Utrecht, præst i Ebeltoft. 15.8.1712, fol.81B.
E: Elisabeth [Christiansdatter] Borggreving. LV: Hans Jacobsen til Lyngsbækgård. B:
1) Erik Utrecht
2) Elisabeth Magdalene Utrecht g.m. Christian Rudolf Redlich, byfoged i Ebeltoft
3) Marie Utrecht g.m. Konstantin Thorsager
4) datter, død. 2B:
a datter g.m. Hans Jørgen Solbjerg i Stege
b datter g.m. Søren Rasmussen i København
5) datter, død. 1B:
a Anne Kirstine Sørensdatter. FM: Niels Jacobsen.
Afdøde døde 8.11.1711.

16 Christen Nielsen, degn på Helgenæs. 7.6.1717, fol.105B.
E: Elsebeth Rasmusdatter. B:
1) Anders Christensen 9
2) Rasmus Christensen 6
3) Niels Christensen 4
4) Laurids Christensen 1½.
FM: morfar Rasmus Worm på Kongsgård.
Registrering 4.5.1717.

17 Anne Andersdatter Eltang i Knebel præstegård. 19.2.1720, fol.107B.
E: Hans Hansen, præst i Knebel og Rolsø.
Testamente af 26.1.1709.
[Første ægteskab med formand Peder Nielsen Varberg, død 1707].

18 Johan [Lauridsen] Begtrup, præst på Helgenæs. 29.11.1719, fol.109B, 170B.
E: Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby. LV: Jens Rasmussen i Kongsgård. B:
1) Hans Christian Begtrup 17, i Mariager skole
2) Sofie Kirstine Begtrup 15
3) Marie Christiane Begtrup 11.
FM: successor Rasmus Hirtznach.
Arv i boet til Elisabeth Jensdatter Lyngby efter far [Jens Nielsen Lyngby, død 1680]. Afkald 15.10.1731, dateret i Thisted i Thy.
(Sml. lbnr.2).
Registrering 30.10.1719.

19 Vibeke Jensdatter Thorsager i Tved præstegård. 28.7.1722, fol.124B.
Enke efter Christen Mogensen [Kværndrup], præst i Tved., [død 1690].
Første ægteskab med [Thomas Christoffersen Helsinge, formand i Tved, død 1681 lbnr.8]. B:
1) [Ingeborg Thomasdatter Helsinge] g.m. Niels Jespersen Hutfeld, præst i Holme og Tranbjerg
2) Elisabeth Thomasdatter Helsinge, død, var g.m. Bent Mathiasen. Børn
3) datter, død, var g.m. Jens Fogh. Børn
4) Johanne Thomasdatter Helsinge, skifte 17.9.1704 lbnr.9, var g.m. Christen Jespersen Hutfeld, præst i Tved. Børn. Heraf nævnes af B:
a Sidsel Hutfeld g.m. Mikkel Rasmussen i Borup
b Jesper Hutfeld, kantor og kollega i Århus latinskole
5) [Barbara Thomasdatter Helsinge]. FM: Christen Hutfeld.

20 Jacob Hansen, præst i Agri og Egens, [begravet 21.4.1722], fol.126B.
E: Birgitte [Pedersdatter] Lihme.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1722.

21 Søren [Jensen] Aagaard, præst i Vistoft, død 1723, fol.127B.
E: Øllegaard [Poulsdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1723.

22 Laurids Jacobsen Fabricius, præst i Ebeltoft og Dråby, [der døde 22.7.1725], fol.127B.
E: Karen Eriksdatter Sletting.
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1726.

23 Else Jensdatter Lyngby i Helgenæs præstegård. 17.9.1726, fol.128B.
Enke efter Jens [Pedersen] Hadsten, præst i Agri og Egens, [skifte 15.9.1705 lbnr.10]. A:
0) far [Jens Nielsen Lyngby, præst på Helgenæs, død 1680 lbnr.2].
[Fars første ægteskab med Agnethe Iversdatter, død 1655]. 1B:
1) søster [Anne Jensdatter Lyngby], død, var g.m. [Niels Pedersen i Kongsgård på Helgenæs]. 1B:
a Gertrud Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Rytter i Fejrupgård på Helgenæs.
[Fars andet ægteskab med Anne Mogensdatter Nørholm, død 1658].
[Fars tredje ægteskab med Kirsten Pedersdatter Nundbo, død 1669]. 5B:
2) halvbror Peder Jensen Lyngby, præst i Borbjerg og Ryde, [skifte Hjerm herred gejstlig 30.7.1721 lbnr.35]. 2B:
a Charlotte Lyngby
b Bodil Kirstine Lyngby
3) halvbror Frederik Jensen Lyngby i Ølstvadhuset
4) halvsøster Agnethe Jensdatter Lyngby, enke efter Poul [Jensen] Snedsted, [præst i Sjørring og Torsted, skifte Ålborg bisp 1.9.1703 lbnr.176]
5) halvsøster Anne Cathrine Jensdatter Lyngby, enke efter Rasmus Hansen Buchtrup, [skipper i Ebeltoft, skifte Ebeltoft 25.7.1724 lbnr.124]
6) halvsøster Elisabeth Jensdatter Lyngby
[Fars fjerde ægteskab med Maren Pedersdatter Stub, skifte 12.4.1712 lbnr.14]. 2B:
7) halvsøster Karen Jensdatter Lyngby g.m. Frederik [Diderichsen] Felthuusen til Dansted [i Nebbelunde sogn] på Lolland
8) halvsøster Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby g.m. Rasmus Hirtznach, præst på Helgenæs.

24 Christen Jespersen Hutfeld, præst i Tved, der døde [12.2.1728], fol.135B.
E: Anne Mikkelsdatter [Storm].
Bevilling til uskiftet bo af 6.2.1728.
[Første ægteskab med Johanne Thomasdatter Helsinge, skifte 17.9.1704 lbnr.9].

25 Sofie Christensdatter Hutfeld i Ebeltoft. 20.3.1730, fol.136B.
E: Hans [Jørgensen] Mygind, kapellan i Ebeltoft og Dråby. B:
1) Kirsten Hansdatter Mygind 3
2) Christen Hansen Mygind 2
3) Hans Jørgen Hansen Mygind 15 uger.
FM: morbror Jesper [Christensen] Hutfeld, præst i Todbjerg og Mejlby.
Gave fra afdødes stedmor Anne Mikkelsdatter [Storm], enke efter Christen Jespersen Hutfeld, præst i Tved, [skifte 12.2.1728 lbnr.24].

26 Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby i Helgenæs præstegård. 15.8.1731, fol.148, 167B.
E: Rasmus Hirtznach, præst på Helgenæs.
Første ægteskab med Johan [Lauridsen] Begtrup, præst på Helgenæs, [skifte 29.11.1719 lbnr.18]. B:
1) Hans Christian Begtrup, præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg
2) Sofie Kirstine Begtrup. Ved afkald g.m. Christian Hasselbalch, fuldmægtig på Isgård
3) Marie Christiane Begtrup.
FM:
1 farbror Jens Lauridsen i Begtrup
2 farbror Peder Lauridsen i Fannerup, forpagter på Skærvad og Ørbæk.

27 Bodil Lauridsdatter i Helgenæs præstegård. 21.9.1734, fol.172.
Enke efter [Mogens Christian Jacobsen Hirtznach, kapellan i Ebeltoft og Dråby, begravet 9.4.1722]. B:
1) [Clara Mogensdatter Hirtznach] g.m. Christoffer [Jensen] Holst, degn i Hyllested og Rosmus
2) Christian Mogensen Hirtznach
3) Laurids Mogensen Hirtznach, degn i Gjesing og Nørager
4) Anne Marie Mogensdatter Hirtznach.
FM: farbror Rasmus Hirtznach, præst på Helgenæs.
Registrering 8.9.1733.

28 Gustav Simonsen Aarhus, præst i Ebeltoft og Dråby. 13.2.1738, fol.175B.
E: Anne Dorthe Schmidt. LV: Jens Jensen Rohde, købmand i Ebeltoft. B:
1) Henrik Schmidt Aarhus 8
2) Charlotte Amalie Aarhus 7
3) Otte Aarhus 5
4) Simon Peder Aarhus 4
5) Cathrine Margrethe Aarhus 1½.
FM: Hans Mygind, kapellan i Ebeltoft og Dråby og rektor i Ebeltoft.
Registrering 28.5.1736.

29 Peder Jørgensen, degn i Vistoft. 18.2.1740, fol.201.
E: Birthe Andersdatter Boes. LV: Jens Lauridsen Begtrup i Begtrup i Vistoft sogn. B:
1) Laurids Pedersen, degn i Agri og Egens
2) Lisbeth Pedersdatter, død, var g.m. Niels Madsen i Fuglsø. 3B:
a Peder Rasmussen
b Abild Rasmusdatter g.m. Jeppe Rasmussen i Agri
c Rasmus Nielsen
3) Maren Pedersdatter i "Lannigård" i Agri
4) Gertrud Pedersdatter g.m. Laurids Jensen i Begtrup
5) Anne Elisabeth Pedersdatter.

30 Hans [Jørgensen] Mygind, kapellan i Ebeltoft og Dråby og rektor i Ebeltoft, 3.2.1742, fol.212, 272.
E: Dorthe Marie Madsdatter Buchtrup. LV: Anders Hadslund i Ingvorstrup. B:
3) Jørgen Hansen Mygind 10
4) Mads Hansen Mygind
5) Stig Hansen Mygind
6) Sofie Hansdatter Mygind
7) Anne Johanne Hansdatter Mygind
8) Johanne Dorthe Hansdatter Mygind, født efter fars død.
FM:
1 fars morbror Isak Jørgensen Mygind i Sandager sogn på Fyn
2 fars morbror Niels Jørgensen Mygind, præst i Råbjerg i Vendsyssel
3 fars søskendebarn Jørgen Hansen Mygind, præst i Dreslette
4 fars søskendebarn Hans Mygind, skoleholder i Dråby
5 fars søskendebarn Jens Mygind, kapellan i Nyborg på Fyn.
[De tre søskendebørn er sønner af afdødes morbror Hans Jørgensen Mygind, præst i Asperup og Rorslev, skifte Vends herred gejstlig 13.10.1721 lbnr.32].
Første ægteskab med Sofie Christensdatter Hutfeld, skifte 20.3.1730 lbnr.25. B:
1) Kirsten Hansdatter Mygind
2) Christen Hansen Mygind.
Gave fra første hustrus stedmor Anne Mikkelsdatter [Storm], enke efter Christen Jespersen Hutfeld, præst i Tved, [skifte 12.2.1728 lbnr.24].
Arv efter enkens forældre Mads Hansen Buchtrup og hustru til enkens søster Birgitte Madsdatter g.m. Christen Holm i Ebeltoft.
Litteratur: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens: Postmester Th. Myginds efterslægt, hans forfædre samt disses andre efterkommere med navnet Mygind: Udg. i 100-året for hans bryllup med Marie Sophie Rifbjerg 15/3 1867 -15/3 1967.

31 Rakel Knudsdatter i Helgenæs degnebolig. 9.6.1744, fol.271.
E: Peder Jensen Buchtrup, degn på Helgenæs. B:
1) Hans Pedersen i København
2) Jens Pedersen, død. 1B:
a Peder Jensen 8
3) Margrethe Pedersdatter, død. 1B:
a Christen Lauridsen 10.
FM: fars bror Hans Buchtrup i Århus.
Afdøde døde 2.6.1744.

32 Laurids Vognsen Glerup, præst i Knebel og Rolsø, død 1743, fol.271B, 285B.
E: Margrethe Cathrine Andersdatter Trellund.
Testamente af 8.11.1743.
Første ægteskab med Martha Marie Mogensdatter Blach.
Testamente af 13.6.1737.
Afkald fra hendes A:
0) far [Mogens Jensen Blach, købmand i Århus, skifte Århus 13.9.1698 lbnr.394]
1) søster [Anne Mogensdatter Blach, død, var g.m. Mikkel Pedersen Borre i Århus, skifte Århus 6.5.1724 lbnr.885]. 1B:
a Peder Mikkelsen Borre
2) bror Oluf Mogensen Blach
3) søster Else Kirstine Mogensdatter Blach g.m. [Ditlev Ottesen Bering]. 4B:
a Ingeborg Marie Bering g.m. Niels Schelde
b Mogens Ditlevsen Bering
c Mikkel Ditlevsen Bering
d Else Bering.
4) halvsøster Maren Jensdatter Møller, enke efter Oluf Andersen, byfoged i ÅrhusMols herred
Gejstlig skifteprotokol
1751-1773
C 27C-2

33 Margrethe Cathrine [Andersdatter] Trellund i Knebel præstegård. 16.2.1754, fol.1B.
Enke efter Laurids Vognsen Glerup, præst i Knebel og Rolsø, [død 1743 lbnr.32].
Testamente af 8.11.1743.
Hans A:
0) forældre Vogn Jensen Glerup, [begravet Bergen 21.1.1706, skifte Bergen 19.3.1706] og Ingeborg Jensdatter Loss, [skifte Bergen 18.2.1723]
1) søster Maren Vognsdatter Glerup, død, var g.m. Jørgen Jørgensen Egelsdorf, guldsmed i Bergen i Norge. 7B:
a Vogn Jørgensen i Bergen, død, var g.m. Ingeborg Jensdatter Loss
b Gilles Jørgensen Egelsdorf
c Henrik Jørgensen i London
d Maren Jørgensdatter Egelsdorf g.m. Johan Arentsen Greve
e Gertrud Jørgensdatter g.m. Oluf Andersen Rim
f Kirsten Jørgensdatter Egelsdorf g.m. Henrik Steen
g Pernille Jørgensdatter gift Bergen 6.5.1754 med Hans Christian Byssing, kandestøber i Bergen i dennes andet ægteskab.
Hans første ægteskab med Martha Marie Mogensdatter Blach. Testamente af 13.6.1737 lbnr.32.
I skiftet er vedlagt dåbsudskrift for afdøde mands søskende:
1 Jens Vognsen, døbt Bergen Nykirke 8.2.1681
2 Maren (Maria) Vognsdatter, døbt Bergen Nykirke 28.4.1682
3 Niels Vognsen, døbt Bergen Nykirke 4.5.1683
4 Margrethe Vognsdatter, døbt Bergen Nykirke 4.5.1683
5 Samuel Vognsen, døbt Bergen Nykirke 24.3.1685
6 Laurids Vognsen, døbt Bergen Nykirke 12.10.1686, som er afdøde
7 Vogn Vognsen, døbt Bergen Nykirke 13.7.1689
8 Ingeborg Vognsdatter, døbt Bergen Nykirke 13.7.1689
Hendes A:
0) far Anders Nielsen, prokurator og kæmner i Nyborg, der døde 10.4.1736, [skifte Nyborg 10.4.1736 lbnr.730] og mor Karen Pedersdatter Trellund, død 22.4.1751 [skifte Nyborg 22.4.1751 lbnr.789]
1) bror Peder Trellund, kapellan i Svendborg Nikolaj
2) søster Marie Kirstine Trellund, død, [skifte Slagelse 11.7.1737 lbnr.486], var g.m. Christoffer Henning i Slagelse. 1B:
a Mette Sofie Hennings g.m. Anders Nielsen i Slagelse
3) søster Anne Trellund, [begravet Nyborg 16.10.1746].
Afdøde døde 16.2.1754.

34 Anne Marie Stær i Tved præstegård. 10.9.1754, fol.51.
E: Christen Bagge, præst i Tved. A:
1) bror Andreas Stær, rådmand og forvalter på Marselisborg
2) Rasmus Stær, død. 2B:
a Christence Stær
b Karen Stær
3) halvsøster Cecilie Stær g.m. Johan Poulsen i København, begge døde. 3B:
a Hans Jørgen Pauli på Lolland, død. 2B: (Navne angives ikke)
b Johan Henrik Pauli, død. 3 døtre. (Navne angives ikke)
c Mathias von Vesten Pauli i København
4) halvbror Jørgen Stær, apoteker i Roskilde, død. 4B:
a søn, apoteker i Berlin
b søn, stud. jur. i København
c datter g.m. Schmidt, apoteker i Slagelse
d datter hos mor i Roskilde
5) halvsøster Kirsten Stær i Køge, enke efter Einsperg
6) halvsøster Lucie Stær, enke efter Krøger i København
7) halvbror Johan David Conradi, byfoged i Nibe
8) Magdalene Elisabeth Conradi g.m. Lorents Thomsen, admiralitetsskriver i København.
Afdøde døde 10.9.1754.

35 Birthe Andersdatter Boes i Vistoft degnebolig. 30.3.1756, fol.67.
E: Hans Albert Ostmann, degn i Vistoft.
Første ægteskab med formand [Peder Jørgensen, degn i Vistoft. 18.2.1740 lbnr.29]. B:
1) Gertrud Pedersdatter, enke efter Laurids Jensen i Begtrup i Vistoft sogn. LV: Erik Gjørup [Pedersen] Begtrup, præst i Vistoft
2) Anne Elisabeth Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jensen Strands i Ebeltoft. 1B:
a Martha Marie Jensdatter 3.
FM: Peder Hadsten, skoleholder i Feldballe.
Afdøde døde 29.3.1756.

36 Hans Hansen Mygind, skoleholder i Dråby. 30.7.1755, fol.72.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Elstrup, gartner i Dråby. A:
1) mor Cathrine [Hansdatter Hem] i Asperup præstegård på Fyn, enke efter [Johan] Rask [Simonsen Aarhus], præst i Asperup og Rorslev. [Første ægteskab med far Hans Jørgensen Mygind, død 1721]
2) bror Jens Mygind, kapellan i Nyborg
3) søster Kirsten Mygind g.m. Peder Madsen Ilum til Villerupgård [i Skallerup sogn] i Vendsyssel
4) søster Birthe Cathrine Mygind, død, var g.m. Niels Hjort, forpagter på Brunsgård ved Randers. 4B: (Navne angives ikke)
5) [halv]bror Henning Mygind i Norge
6) [halv]søster Anne Margrethe Rask g.m. Bertel Clausen, successor i Asperup
Afdøde døde 29.7.1755.

37 Johan Otto Friis, præst i Ebeltoft og Dråby. 11.2.1753, fol.74B.
E: Marie Barchmann. LV: Lorents Ditlevsen, byskriver i Ebeltoft. B:
1) Christine Friis 10
2) Edel Cathrine Wenniche Friis 4.
FM: farbror Peder Otto Friis i København.
Afdøde døde 1.2.1753.

38 Laurids Pedersen, degn i Agri og Egens, 1758, fol.119B.
E: Else Andersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1758.

39 Søren Esbensen Bragaard, skoleholder for degnen Hans Albert Ostmann i Vistoft. 14.6.1759, fol.120.
E: Else Marie Griffenhahn. B:
1) Esben Sørensen 14.
Afdøde døde 13.6.1759.

40 Birthe Johanne Vonsild i Knebel præstegård. 9.1.1760, fol.122, 141.
E: Hans [Henriksen] Holst, præst i Knebel og Rolsø. B:
4) Cathrine Kirstine Holst.
FM: morbror Christian [Johan] Lodberg, præst i Harlev og Framlev.
Første ægteskab med Niels [Pedersen] Trellund, præst i Skødstrup og Elsted, [død 1744]. B:
1) Karen Nielsdatter Trellund 31
2) Peder Nielsen Trellund 29
3) Hans Nielsen Trellund, der døde 25.1.1760, begravet Knebel 4.2.1760.
Afdødes far var [Hans Markussen Vonsild], præst i Borum og Lyngby, [skifte Framlev herred gejstlig 11.5.1747 lbnr.22].
Afdøde døde 8.1.1760.

41 Mette Jensdatter i Tillerup [i Tved sogn. 24.9.1761, fol.140.
E: Peder Nielsen [Skaarup], skoleholder i Tillerup. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Laurids Eriksen.
Desuden nævnes en dattersøn Peder Lauridsen.

42 Hans Nielsen Trellund, stud theol i Knebel præstegård. 26.1.1760, fol.141B.
A:
0) far Niels Pedersen Trellund, præst i Skødstrup og Elsted, [død 1744] og Birthe Johanne Vonsild, skifte 9.1.1760 lbnr.40
1) søster Karen Nielsdatter Trellund, døbt Skødstrup 9.12.1729
2) bror Peder Nielsen Trellund, døbt Skødstrup 9.3.1731
3) halvsøster Cathrine Kirstine Holst, døbt Skødstrup 17.6.1733.
Arv efter Niels Thomsen, strandinspektør i Nyborg og Maren With, skifte slut 28.1.1755 til hendes søskendebørn:
1) Karen Pedersdatter [Trellund, død 22.4.1751], var g.m. Anders Nielsen, prokurator i Slagelse, [død 10.4.1736]. 3B:
a Peder [Andersen] Trellund, kapellan [i Svendborg Nikolaj]
b Margrethe Cathrine [Andersdatter Trellund, enke efter [Laurids Vognsen] Glerup, præst i Knebel og Rolsø
c Marie Kirstine [Andersdatter] Trellund, død, var g.m. Christoffer Hennings i Slagelse. 1B:
1 Mette Sofie Hennings g.m. Anders Nielsen i Slagelse.
Afdøde døde 25.1.1760.

43 Hans Albert Ostmann, degn i Vistoft. 6.12.1762, fol.155B.
Enkemand efter [Birthe Andersdatter Boes, skifte 30.3.1756 lbnr.35]. A:
1) søskendebarn Gertrud Pedersdatter g.m. Mads Andersen i Begtrup i Vistoft sogn
2) søskendebarn [Karen Bendixdatter Gercken, skifte Ebeltoft 11.12.1736 lbnr.176, var g.m. Hans Rasmussen Buchtrup]. 3B:
a Anne Hansdatter Buchtrup g.m. Peder Christensen Normann i Klosterstræde i København
b Rasmus Hansen Buchtrup, købmand i Ebeltoft
c Else Marie Hansdatter Buchtrup.

44 Johanne [Cathrine Christiansdatter] Schreil i Ebeltoft. 18.9.1760, fol.161B.
Enke efter Morten Boesen, præst i Ebeltoft og Dråby, død 8.1.1742]. B:
1) Henrik Jacobi Boesen til Vedø [i Koed sogn]
2) Ludvig Boesen, stud. theol.
3) Frederik Boesen, stud. theol.
4) Martine Boecia Boesen 18
5) Christine Margrethe Boesen, død, var g.m. Lorents Ditlevsen, by- og herredsskriver i Ebeltoft. 4B: (Navne angives ikke).
Afdøde døde 18.9.1760.

45 Melchior [Olufsen] Sommerfeldt, præst på Helgenæs, der døde [december 1763], fol.169B.
E: Mette Pouline [Nielsdatter] Langballe.
Bevilling til uskiftet bo af 24.2.1764.

46 Jørgen Henrik Brabrand, skoleholder i Dråby. 3.8.1764, fol.170.
E: Karen Nielsdatter [Thøgers]. LV: Andreas Møller, ridefoged på Skærsø. A:
0) forældre [Rasmus Nielsen Brabrand i Slagelse og Rebekka Margrethe Flüge]
1) søster Cecilie Rasmusdatter Brabrand, død, var g.m. Hans Møller, skoleholder i Rosmus og birkeskriver i Rugård birk. B:
a Anne Magdalene Møller.
Fars første ægteskab med [Sidsel Jensdatter]
2) halvbror Frederik Brabrand til Sonnerupgård [i Kirke Hvalsø sogn], landsdommer for Sjælland og Møn
3) Niels Brabrand på Østbygård ved Frederiksstad i Norge
4) Christen Brabrand, student
5) Anne Elisabeth Cathrine Brabrand, g.m. Christian Voetmann i Rødby på Lolland.
(Se skifte efter afdødes faster Anne Rasmusdatter Brabrand: København Borgret konceptskifte 18.12.1769 lbnr.557).

47 Dorthe Mikkelsdatter i Vrinders i Rolsø sogn, der døde 11.6.1766], fol.176.
E: Niels Nielsen Eeg, skoleholder i Vrinders, nu g.m. Maren Jensdatter.
Afkald 22.12.1766 fra B:
1) Niels Nielsen Eeg, degn i Vistoft
2) Mikkel Nielsen Eeg.

48 Maren Jensdatter i Vrinders i Rolsø sogn, der døde [3.6.1767], fol.176B.
E: Niels Nielsen Eeg, skoleholder i Vrinders.
Afkald fra A:
1) far Jens Sørensen i Vrinders ved søn Niels Jensen i Dejret.

49 Christian [Jochum Pedersen] Lihme, degn i Tved, [begravet 26.2.1771], fol.177.
E: Anne Else [Brandt].
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1771.

50 Karen Eriksdatter Sletting i Ebeltoft. 23.12.1767, fol.177B.
Enke efter Laurids [Jacobsen] Fabricius, præst i Ebeltoft og Dråby, [skifte 22.7.1725 lbnr.22].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.12.1767.

51 Peder Berg (Berch), kordegn i Ebeltoft. 3.4.1772, fol.179.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Niels Nielsen, feldbereder i Ebeltoft. B:
1) Cecilie Marie Berg 17
2) Andreas Berg 15
3) Johanne Marie Berg 7.
FM: Jens [Pedersen] Tykær, kapellan i Ebeltoft.

52 Lene Marie [Ditlevsdatter] Kaars i Ebeltoft. 29.12.1772, fol.182B, næste protokol fol.43.
Enke efter Theodosius [Pedersen] Blæhr, præst i Nørre Omme og Brejning, [død 18.2.1757].
Testamente af 14.8.1767. A:
1) bror Lorents Ditlevsen, byskriver samt by- og herredsfoged i Ebeltoft. B:
a yngste datter Johanne Cathrine Schreil Ditlevsen. Ved afkald 21.10.1785 g.m. Gebhardt Heidenreich Cramon
2) svoger [Henrik Jacobi] Boesen til Vedø [i Koed sogn].

53 Marie Elisabeth Sundt, ugift i Knebel præstegård. 19.4.1773, fol.185B.
A:
0) far [Anton Frederiksen Sundt, læge i Ålborg, begravet Ålborg Frue 23.3.1746]
1) bror Christian Ludvig [Antonsen] Sundt, præst i Saksild og Nølev, [død 11.1.1756]. 3B:
a Peder Anton Sundt 19
b Cathrine Sundt
c Christiane Dorthea Sundt.
FM: morbror [Jens] Michael [Christiansen] Lund, præst i Grundfør og Spørring
2) søster Cathrine Barbara Sundt, enke efter Hans [Henriksen] Holst, præst i Knebel og Rolsø, [død 11.11.1772
3) søster Ulrikke Antoinette Sundt g.m. Jacob Hygum, forstander på Hansted Kloster.

54 Johannes [Schmidt] Overgaard, præst i Ebeltoft og Dråby, der døde 13.10.1773, fol.192B, næste protokol fol.28B, 43B.
E: Margrethe Judith Lucht. LV: [Lorents] Ditlevsen, byfoged i Ebeltoft. B:
1) Charlotte Amalie Overgaard g.m. Frederik Lyngby, præst på Hirsholmene
2) Elisabeth Magdalene Overgaard g.m. Frederik Boesen, præst i Tøstrup
3) Dorthe Cathrine Overgaard 17
4) Jens Christian Overgaard, stud. theol.
5) Niels Overgaard, stud. theol. Ved afkald 3.10.1777 i Lemvig
6) Christoffer Overgaard, stud. theol. Ved afkald 20.2.1778 på Bækmark [i Flynder sogn] ved Holstebro.
FM:
1 Vincent Tørslev i Ebeltoft
2 Poul Helles Rohde i Ebeltoft
3 Boserup, byskriver i Ebeltoft.
Bevilling til uskiftet bo af 29.10.1773.
Samfrændeskifte 2.5.1775.


Mols herred
Gejstlig skifteprotokol
1772-1811
C 27C-3

55 Hans [Henriksen] Holst, præst i Knebel og Rolsø. 11.11.1772, fol.2.
E: Cathrine Barbara Sundt. LV: Frederik Thomsen på Rolsøgård. B:
1) Cathrine Kirstine Holst.
FM: farbror Johan Holst, bager i Århus.
Desuden nævnes enkens søster Marie Elisabeth Sundt på Hanstedgård.
Første ægteskab med Birthe Johanne Vonsild, [skifte 9.1.1760 lbnr.40].
Hendes første ægteskab med Niels Pedersen Trellund, præst i Skødstrup og Elsted, [død 1744]. B:
1) Karen Nielsdatter Trellund
2) Peder Nielsen Trellund
3) Hans Nielsen Trellund, der døde 25.1.1760, begravet Knebel 4.2.1760.
Disse tre stedbørn har arv efter Niels Thomsen, strandinspektør i Nyborg og Maren With, skifte slut 28.1.1755.
Afdøde døde 11.11.1772.

56 Maren Pedersdatter i Grønfeld [i Agri sogn]. 13.2.1776, fol.31B.
E: Rasmus Andersen, skoleholder i Grønfeld. B:
1) Marie Rasmusdatter 4.
FM:
1 morbror Peder Pedersen i Karlby
2 Oluf Rasmussen, møller i Ny Mølle.

57 Mikkel Nielsen Eeg, skoleholder i Vrinders. 14.12.1778, fol.34.
E: Sara Joensdatter. LV: Frederik Tornsen, fuldmægtig på Rolsøgård. B:
1) Nikoline Birgitte Mikkelsdatter Eeg 6
2) Dorthe Marie Mikkelsdatter Eeg 4.
FM: farbror Niels Nielsen Eeg, degn i Vistoft.

58 Mette Nielsdatter Friis i Tved degnebolig. 3.3.1779, fol.36.
Enke efter Børge Lemmich, [guldsmed i Ålborg]. B:
1) Niels Børgesen Friis, degn i Tved
2) Ingeborg Børgesdatter Friis g.m. Rasmus Jensen, snedker i Oldrup i Hads herred.
Afdøde døde 2.3.1779.

59 Tilske Rasmusdatter i Ebeltoft. 9.2.1781, fol.37B.
E: Jens Christian Sommer, underdegn i Ebeltoft. B:
4) Marie Elisabeth Sommer 32
5) Kirstine Sommer 30.
Første ægteskab med Erik Salsted. B:
1) Jens Eriksen Salsted i København
2) Rasmus Eriksen Salsted
3) Stine Eriksdatter Salsted g.m. Lorents Kisling, skrædder i Ebeltoft.

60 Peder Nielsen Skaarup, skoleholder i Tillerup. 2.4.1782, fol.39.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Niels Friis, degn i Tved. B:
2) Rasmus Pedersen 20
3) Peder Pedersen 18.
FM: Johan Nikolaj Vinding, præst i Tved.
Første ægteskab med [Mette Jensdatter, skifte 24.9.1761 lbnr.41]. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Laurids Eriksen i Tved.
Afdøde døde 1.4.1782.

61 Karen Nielsdatter Thøgers, almisselem i Dråby. 25.7.1785, fol.41B.
Enke efter Jørgen Henrik Brabrand, skoleholder i Dråby, [skifte 3.8.1764 lbnr.46]. A:
1) bror Thøger Nielsen i Holme, død. 1B:
a Søren Thøgersen på Skærsø gods
2) søster, død. 3B:
a Peder Rasmussen i Boeslum [i Dråby sogn]
a datter g.m. Christen Jensen i Femmøller [i Agri sogn] på Lyngsbækgård gods
b datter g.m. Rasmus Rasmussen i Egsmark [i Dråby sogn] på Lyngsbækgård gods
3) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Christensen i Dråby. 2B:
a Elisabeth Lauridsdatter
b Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Andersen i Tendrup på Rosenholm gods.

62 Niels Nielsen Eeg, skoleholder i Egens. 10.1.1786, fol.43B.
E: Elisabeth Poulsdatter. LV: Asch, birkedommer på Kalø [i Bregnet sogn].
Første ægteskab med [Dorthe Mikkelsdatter, skifte 11.6.1766 lbnr.47]. B:
1) Niels Nielsen Eeg, degn i Vistoft
2) Mikkel Nielsen Eeg, [skoleholder i Vrinders, skifte 14.12.1778 lbnr.57]. 2B:
a Nikoline Birgitte Mikkelsdatter Eeg 13
b Dorthe Marie Mikkelsdatter Eeg 11.
Af enkens første ægteskab B:
1) [Bodil Hansdatter] g.m. Niels Christensen i Egens
2) [Øllegaard Hansdatter] g.m. Rasmus Pedersen i Strands [i Vistoft sogn].

63 Christine Augusta Gregersdatter Bruun i Vistoft. 18.3.1787, fol.45.
Enke efter Erik Gjørup [Pedersen] Begtrup, præst i Vistoft, [død januar 1786]. Bevilling til uskiftet bo af 31.3.1786. B:
1) Jens Worm Begtrup, døbt 28.7.1762
2) Jochum Begtrup, døbt 23.12.1768
3) Gregers Otto Bruun Begtrup, døbt 3.11.1769
4) Dorthe Sofie Begtrup, der døde efter far men før mor, [skifte Gislum herred gejstlig 4.9.1786 lbnr.77], var g.m. [Jens Christian] Schiellerup, præst i Ullits og Fovlum
5) Gregoriane Begtrup g.m. [Johan Henrik] Tauber, rektor i Odense
6) Nikoline Petrine Begtrup g.m. [Frederik Christian] Lassen, præst i Sæby og Hallenslev på Sjælland
7) Elisabeth Augusta Begtrup
8) Anne Møller Begtrup
9) Margrethe Marie Begtrup, enke efter Meyer, fuldmægtig i København.
Desuden nævnes afdødes far Gregers [Jochumsen] Bruun, præst i Gjerrild og Hemmed, skifte slut 19.11.1745 g.m. mor Anne Mikkelsdatter Møller, der ægtede Niels Langballe, krigsråd samt måler og vejer i Århus, [og tredje ægteskab med Jens Worm, rektor i Århus]
Afdøde døde 18.3.1787.

64 Anne Sørensdatter Bach i Ebeltoft. 21.9.1789, fol.55.
E: [Henrik Sørensen] Holm, degn i Ebeltoft. B:
1) Dorthe Sofie Holm 19
2) Canutine Amalie Holm 16.
FM:
1 morbror Jens Sørensen Bach i Hvorslev ved Randers
2 fars svoger von Hatten.
[Skiftet registreret af Ebeltoft byfoged 24.3.1798 lbnr.474].

65 Jacob [Hansen] Hasselbalch, præst i Knebel og Rolsø. 23.10.1788, fol.60.
E: Cathrine Deichmann. LV: [Frederik] Tornsen, forvalter på Rolsøgård. B:
1) Kirstine Marie Hasselbalch 14
2) Maren Bloch Hasselbalch 13
3) Hans Hasselbalch 11
4) Frederik Deichmann Hasselbalch 10
5) Bartholomæus Hasselbalch 8
6) Caroline Elisabeth Hasselbalch 6
7) Bolette Hasselbalch 5.
FM: farbror Niels Severin Hasselbalch, [købmand i Randers].
Afdøde døde 22.10.1788.

66 Jens [Pedersen] Tykær, kapellan i Ebeltoft og Dråby. 1.1.1792, fol.66.
E: Anne Dorthe [Pedersdatter] Fischer.
Bevilling til uskiftet b o af 20.7.1792.
Afdøde døde 31.12.1791.

67 Ingeborg Begtrup i Vistoft. 5.6.1792, fol.66B.
E: Niels Nielsen Eeg, degn i Vistoft, der ægter Anne Pedersen i Kongsgård.
Testamente af 30.12.1788.
Afkald fra afdødes søster Elisabeth Begtrup g.m. Christen Hejgaard i Begtrup.

68 Søren Christensen Juul, skoleholder i Handrup [i Dråby sogn]. 4.6.1793, fol.68.
E: Dorthe Nielsdatter. B:
1) Jens Sørensen 27
2) Anne Dorthe Sørensdatter g.m. Peder Terkildsen i Holme [i Dråby sogn]
3) Niels Sørensen 22
4) Karen Sørensdatter 16.
FM: farbror Niels Christensen i Agri.
Afdøde døde 24.4.1793.

69 Anne Pedersen i Vistoft degnebolig. 3.4.1794, fol.1794.
E: Niels Nielsen Eeg, degn i Vistoft.
Testamente af 14.9.1793.

70 Erik Holm, informator på Isgård [i Tved sogn]. 23.9.1796, fol.71B.
A:
1) mor Else Marie Holm i Århus, [enke efter Jens Nielsen Holm, snedker i Astrup]
2) bror Peder Holm 30, student i København
3) søster Margrethe Holm 27, på Marselisborg
4) Inger Marie Holm 17 i Århus.
FM:
1 morbror [dvs. mosters mand Søren Christensen] Skipper, skovrider på Marselisborg [g.m. Mette Pedersdatter Holm]
2 Peder Schmidt, købmand på Tangen i Århus.
[Afdødes morfar var Peder Eriksen Holm, degn i Viby og Tiset, skifte Ning herred gejstlig 20.5.1777 lbnr.94].

71 Mette Sofie Jensdatter i Handrup skolehus [i Dråby sogn]. 16.2.1797, fol.77B.
E: Jochum [Pedersen] Høgh, skoleholder i Handrup. B:
1) Jacob Høgh 27, landmåler
2) Peder Høgh 24
3) Gertrud Høgh 21.
FM: farbror Rasmus Høgh i Agri.
Afdøde døde 17.1.1797.

72 Henrik [Sørensen] Holm, kordegn i Ebeltoft. 23.4.1798, fol.80.
E: Anne Marie Rigtrup. LV: Peder Andreasen Frank. B:
4) Maren Holm 4.
Første ægteskab med Anne [Sørensdatter] Bach, [skifte 21.9.1789 lbnr.64]. B:
1) Dorthe Sofie Holm 25, på Grauballegård ved Viborg
2) Canutine Amalie Holm 21.
Afdøde døde 24.3.1798.

73 Thomas [Nikolaj] Mellerup, degn i Agri [og Egens]. 5.8.1807, fol.87.
E: Marie Elisabeth [Lund]. LV: [Laurids Daniel] Staal, præst i Agri [og Egens]. A:
1) bror Michael Brandt, byfoged i Hjørring.

74 Engel Cathrine [Knudsen] i Tillerup [i Tved sogn], der døde 6.12.1808, fol.88.
E: [Peder] Leegaard, skoleholder i Tillerup.
Testamente konfirmeret 31.12.1808.

75 Dorthe Marie Hjort i Vistoft degnebolig. 20.3.1809, fol.88B.
E: Niels [Nielsen] Eeg, degn i Vistoft.
Testamente af 24.12.1795.
Af arvinger nævnes A:
1) søster [Marianne Hjort] i Helsingør hospital.
Desuden nævnes enkemandens svoger Preisler i Ebeltoft.
[Første ægteskab med Jens Sørensen Karlby, degn i Veggerslev og Villersø].
[Andet ægteskab med Søren Fischer, degn i Søby Skader og Halling, begravet 11.12.1788].
[Afdødes far var Søren Hansen Hjort, gartner på Katholm].
Afdøde døde 20.3.1809.

76 Niels [Nielsen] Eeg, degn i Vistoft. 17.2.1810, fol.89B.
Enkemand efter [Dorthe Marie Hjort, skifte 20.3.1809 lbnr.75].
Testamente af 24.12.1795. A:
1) Nikoline Birgitte Eeg 37.
2) Dorthe Marie Eeg g.m. [Jochum Pedersen] Høgh, skoleholder i Handrup.
Desuden nævnes afdøde kones søster Marianne Hjort i Helsingør hospital.
[Første ægteskab med Ingeborg Begtrup, skifte 5.6.1792 lbnr.67].
[Andet ægteskab med Anne Pedersen i Vistoft degnebolig. 3.4.1794 lbnr.69].

77 Niels Friis, degn i Tved, [der døde 27.6.1809], fol.92B.
E: Anne Pedersdatter [Høbjerg]. Afkald fra B:
1) [Antoinette Christiane Friis] g.m. Peder Egens, degn i Tøstrup, Afkald 25.5.1809
2) [Peder Nielsen] Friis, degn i Malling, Afkald 7.7.1809. [Blev præst i Holme og Tranbjerg 1813]
3) Mette Cathrine Friis i Borchsminde [i Hornum sogn i Bjerre herred]. Afkald 23.9.1809.
4) [Kirsten Friis] g.m. Peder Leegaard, degn i Tved.

78 Niels Pedersen, skoleholder i Egens. 4.12.1810, fol.94B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Peder Nielsen 22, på Vedø
2) Anne Nielsdatter 18
3) Karen Nielsdatter 12
4) Maren Nielsdatter 6
5) Niels Nielsen 6 mdr.
Afdøde døde 4.12.1810.

79 Marie Elisabeth Staal i Agri præstegård. 25.4.1811, fol.95B.
E: [Peder Jørgensen] Møller, præst i Agri og Egens. B:
1) Laura Antonine Kirstine Staal 6 uger.
FM: morfar Laurids [Danielsen] Staal, formand og emeritus.
Afdøde døde 19.4.1811.

SLUT


Nørhald herreds gejstlige skifteuddrag

[1689-1741]    [1740-1808]    [1808-1825]   Nørhald herred
Gejstlig skifteprotokol
1689-1741
C 25A-1

1 Jens Sørensen Vive, præst i Asferg og Fårup. 1.5.1689, fol.2.
E: Maren Pedersdatter. LV: Casper Pedersen Lindenfeld, præst i Borup og Hald. A:
0) [far Søren Knudsen, præst i Vive, Ove og Valsgård, død 1669]
1) søster Karen Sørensdatter g.m. Jens [Eskildsen] Gyntelberg, fars successor
2) søster Kirsten Sørensdatter, enke efter Jens Hansen
3) Dorthe Sørensdatter, enke efter Mads [Mortensen Hvas], præst i Als.
Arv i boet til enkens børn af første ægteskab, (se lbnr.2).

2 Peder Iversen, født i Asferg præstegård, død i Norge. 11.9.1693, fol.15B.
A:
1) mor Maren Pedersdatter i Asferg præstegård, enke efter Jens Sørensen Vive, skifte 1.5.1689 lbnr.1.
Mors første ægteskab med formanden Iver Hansen Abel, død 1673. B:
2) bror Hans Iversen Abel
3) bror Peder Iver Abel den ældre
4) bror Jens Iversen Abel
5) bror Jacob Iversen Abel
6) søster Kirsten Iversdatter.
FM:
1 farbror Jacob Hansen Abel, præst i Rørbæk og Grynderup ved søn Mathias Jacobsen
2 farbror Peder Hansen Abel, præst i Vive, Ove og Valsgård.

3 Kirsten Jensdatter i Kousted præstegård. 3.10.1693, fol.16.
Enke efter [Peder Jensen Brasch], præst i Kousted og Råsted. B:
1) Jens Pedersen i Borup
2) Christen Pedersen i Hvorslev
3) [Niels Pedersen]
4) Anne Pedersdatter g.m. successor Eskild Sørensen Spentrup
5) Kirsten Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter.

4 Christen Sørensen Schrøder, præst i Tvede og Linde. 4.5.1696, fol.16B.
E: Anne Madsdatter. LV: Jens Printzler, præst i Øster Tørslev og Dalbyover i Gjerlev herred. B:
1) Kirsten Christensdatter 23
2) Maren Christensdatter Tvede 17
3) Maren Christensdatter Bay 14
4) Søren Christensen 13.
FM: Erik Jensen Klog, herredsfoged i Støvring og Nørhald herreder.

5 Jens Johansen Kall, præst i Glenstrup. 15.12.1696, fol.44B.
E: Margrethe Mortensdatter Hvas. LV: søn Christen Lauridsen Dyster, forvalter på Voergård [i Voer sogn]. B:
1) Margrethe Jensdatter g.m. successor Peder Johansen Wedege
2) Birgitte Jensdatter
3) Johanne Jensdatter.
FM: farbror Byrge Kall, borgmester i Mariager boende på Urenholt.
Enkens første ægteskab med formand Christen Jørgensen Serup, [død ca. 1653]. Arv til B:
1) Anne Christensdatter g.m. Hans [Jensen] Paludan, præst i Tjele og Vinge
2) Bodil Christensdatter, enke efter Jens Thomsen i Beg.
Enkens andet ægteskab med formand Laurids Hansen Dyster, [død 1659]. Arv til B:
1) Christen Lauridsen Dyster i Glenstrup
2) Anne Lauridsdatter Dyster.
Arv efter afdødes far Johan Kall, borgmester i Mariager.

6 Søren Pedersen Asferg, præst i Spentrup og Gassum. 23.5.1698, fol.62.
E: Kirsten Eskildsdatter. LV: Casper [Pedersen] Lindenfeld, præst i Borup og Hald. B:
1) Eskild Sørensen, præst i Kousted og Råsted
2) Peder Sørensen, præst i Gylling
3) Niels Sørensen i Spentrup
4) Anne Sørensdatter g.m Hans [Mortensen] Brøchner, successor i Spentrup
5) Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Mikkelsen i Randers
6) Maren Sørensdatter g.m. Niels [Christensen] Gørding, [kapellan] i Mariager.
Arvingerne deler uden registrering og vurdering.

7 Margrethe Jensdatter Kall i Glenstrup præstegård. 25.7.1698, fol.62.
E: Peder [Johansen] Wedege, præst i Glenstrup. B:
1) Margrethe Marie Pedersdatter Wedege.
FM: mors [halv]bror Christen [Lauridsen] Dyster, på Vingegård.
Arv til afdødes søster Birgitte Jensdatter Kall.
Arv til enkemandens halvsøster Gertrud Hansdatter.

8 Margrethe Mortensdatter Hvas i Glenstrup præstegård. 28.6.1700, fol.65.
Enke efter Jens Johansen Kall, præst i Glenstrup, skifte 15.12.1696 lbnr.5]. B:
5) Margrethe Jensdatter, død, var g.m. successor Peder Johansen Wedege. 1b:
a Margrethe Marie Wedege
6) Birgitte Jensdatter
7) Johanne Jensdatter g.m. Niels Rhodius i Viborg
Første ægteskab med [formand Christen Jørgensen Serup, død ca. 1653]. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Hans [Jensen] Paludan i Fovlum, præst i Tjele og Vinge
2) Bodil Christensdatter, enke efter Jens Thomsen i Beg.
Andet ægteskab med [formand Laurids Hansen Dyster, død 1659]. B:
3) Christen Lauridsen Dyster i København
4) Anne Lauridsdatter Dyster forlovet med Jacob [Pedersen] Sinding, præst i Hvornum og Snæbum

9 Maren Pedersdatter i Asferg præstegård. 7-5-1703, fol.67B.
Enke efter Jens [Sørensen] Vive, præst i Asferg og Fårup, [skifte 1.5.1689 lbnr.1].
Første ægteskab med [formanden Iver Hansen Abel, død 1673]. B:
1) Hans Iversen [Abel], degn i Søften og Norring
2) Peder Iversen [Abel]
3) Kirsten Iversdatter [Abel] g.m. Laurids Eskildsen [Vivild], præst i Asferg og Fårup
4) Jens Iversen [Abel], død. 5B:
a Iver Jensen
b Peder Jensen
c Maren Jensdatter
d Maren Jensdatter den yngre
e Kirsten Jensdatter
5) bror Jacob Iversen [Abel], præst i Slots Bjergby og Sludstrup på Sjælland.
Afdøde døde 7.4.1703.

10 Christen Eriksen Riber, præst i Tvede og Linde. 13.7.1705, fol.41.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Søren Christensen Tvede. B:
1) Anne Marie Christensdatter 5
2) Anne Kirstine Christensdatter 5 uger.
FM: Claus [Jensen] Printzler, successor.
Arv efter enkens far Christen Sørensen Schrøder, [formand i Tvede og Linde].
Afdøde døde 7.12.1704.

11 Gregers [Gregersen] Prytz, præst i [Vester] Tørslev og Svenstrup. 11.11.1705, fol.83.
E: Margrethe Mikkelsdatter. LV: Mathias Hamborg i Hobro. B:
1) Gregers Gregersen i Tulstrup
2) Cathrine Gregersdatter g.m. Vincent Pedersen, degn i [Vester] Tørslev og Svenstrup
3) Dorthe Gregersdatter
4) Anne Kirstine Gregersdatter
5) Engel Gregersdatter g.m. Christen Bager
6) Anne Gregersdatter, død. 1B:
a Margrethe Lauridsdatter i Lindbjerggård.

12 Jørgen Rasmussen, degn i Asferg og Fårup. 15.12.1707, fol.99.
E: Mette Adsersdatter. LV: naboen Christen Andersen i Asferg. B:
1) Rasmus Jørgensen 9
2) Johanne Jørgensdatter 2.
FM: Lille Christen Jensen i Asferg.
Afdøde døde 16.11.1707.

13 Cathrine Gregersdatter Prytz i [Vester] Tørslev degnebolig. 16.1.1708, fol.100B.
E: Vincent Pedersen, degn i Vester Tørslev og Svenstrup. B:
1) Peder Vincentsen
2) Hans Vincentsen
3) Jens Vincentsen
4) datter (navn angives ikke)
5) datter (navn angives ikke).

14 Eskild Sørensen Spentrup, præst i Kousted og Råsted. 25.11.1709, fol.101B.
E: Anne Pedersdatter Brasch, der døde 29.8.1709. LV: Jens [Jensen] Brasch, præst i Voer. B:
1) Kirsten Eskildsdatter 21
2) Kirstine Cathrine Eskildsdatter 19
3) Mette Eskildsdatter 17
4) Søren Eskildsen 15
5) Helle Helene Eskildsdatter 11.
FM:
1 farbror Peder Sørensen Spentrup, præst i Gylling
2 farbror Niels Sørensen Spentrup i Hastrup, degn i Spentrup og Gassum.
Desuden nævnes:
1 afdøde mands mor Kirsten Eskildsdatter
2 afdøde kones bror Christen Pedersen Brasch, degn i Hvorslev.
Arv i boet til Søren Nielsen Gørding efter far [Niels Christensen Gørding, kapellan i Mariager og Vindblæs, skifte Onsild herred gejstlig 14.6.1699 lbnr.16. FM: stedfar Christian Lemmich, rådmand og guldsmed i Mariager].
Afdøde døde 19.5.1709.

15 Hans [Mortensen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum. 22.2.1710, fol.120.
E: Anne Sørensdatter [Spentrup]. LV: svoger Christian Lemmich i Mariager [g.m. Maren Sørensdatter]. B:
1) Peder Brøchner 19, stud. theol.
2) Kirstine Marie Brøchner 17.
FM:
1 morbror Peder Sørensen, præst i Gylling
2 farbror Mads Brøchner, vejermester i Randers.

16 Claus [Jensen] Printzler, præst i Tvede og Linde. 7.7.1711, fol.145B.
E: Kirsten Christensdatter.
Testamente af 23.1.1710.
Arv efter enkens første ægteskab med Christen [Eriksen] Riber, [skifte 13.7.1705 lbnr.10]. 1B:
1) Anne Marie Christensdatter Riber.

17 Idal Johan Nielsen Braanos, præst i Kousted og Råsted. 14.9.1711, fol.146B.
Enkemand. A:
1) mor Christence Nielsdatter, enke efter Niels Braanos, præst i Trøgstad i Akershus stift i Norge
2) bror Bertel Nielsen Braanos, præst i Øls, Hørby og Døstrup
3) søster Else Nielsdatter i Norge
4) søster Ellen Nielsdatter, gift i Norge
5) søster Birthe Nielsdatter, gift i Norge
6) halvsøster Maren Nielsdatter, gift i Norge.
Afdøde døde 21.1.1710 hos sin bror Bertels svigerfar Anders Ibsen i Ålborg.

18 Kirsten Eskildsdatter i Spentrup præstegård. 15.3.1714, fol.153B.
Enke efter Søren Pedersen Asferg, præst i Spentrup og Gassum, [skifte 23.5.1698 lbnr.6]. B:
1) Eskild Sørensen [Spentrup], præst i Kousted og Råsted, [skifte 25.11.1709 lbnr.14]. B:
a Kirsten Eskildsdatter
b Kirstine Cathrine Eskildsdatter
c Mette Eskildsdatter
d Søren Eskildsen
e Helle Helene Eskildsdatter
2) Peder Sørensen, præst i Gylling
3) Niels Sørensen i Hastrup, degn i Spentrup og Gassum
4) Anne Sørensdatter, enke efter Hans [Mortensen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum, [skifte 22.2.1710 lbnr.15]. LV: søn Peder Brøchner
5) Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Mikkelsen i Randers
6) Maren Sørensdatter g.m. Christian Lemmich i Mariager.
Afdøde døde 14.3.1714.

19 Taksation af Kousted præstegård. 20.1.1718, fol.159B.
Laurids [Jensen] Harlev, der nu er præst i Bjerregrav, Tånum og Ålum, anmoder om taksation af sin fraflyttede præstegård.

20 Christen Boalt, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. 26.9.1719, fol.162, 214, 279.
E: Barbara Hansdatter Abel. LV: Iver Jørgensen Abel i Store Torup. B:
1) Jens Boalt 10
2) Mette Lisbeth Boalt 8
3) Hans Bredal Boalt 7
4) Jacob Boalt 3
5) Morten Boalt 2, der døde.
FM:
1 Johannes Abel i Mariager
2 fars halvbror C. C. Schinkel, kaptajn på Sjælland.
Afdøde døde 24.9.1719.

21 Jens [Jensen] Vintmølle, præst i Kousted og Råsted. 29.6.1723, fol.171.
E: Mette Eskildsdatter [Spentrup]. LV: successor Jens [Jensen] Hasselager, der ægter enken. B:
1) Charlotte Amalie 4
2) Anne Anneke 3
3) Jens 5 mdr.
Alder opgivet 19.1.1724.
FM:
1 farbror Peder Jensen Vintmølle til Skovsgård [i Skjellerup sogn]
2 farbror Morten [Jensen] Vintmølle, rektor i Randers.

22 Christen Andersen, degn i Asferg. 28.1.1726, fol.187.
E: Anne Madsdatter. LV: Christen Jensen i Asferg. B:
1) Maren Christensdatter.
FM: Christen Andersen i Asferg.
Afdøde døde 28.12.1725.

23 Gregers Bruun, degn i Asferg og Fårup. 4.6.1727, fol.189, 283B.
A:
1) mor Anne Margrethe i Ålborg, enke efter Hans Bruun
2) bror Peder Bruun i Norge.
Afdøde døde 3.5.1727.

24 Margrethe Christensdatter Sejling i Vester Tørslev præstegård. 1.10.1727, fol.192B.
E: Niels [Jørgensen] Lachmann, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. B:
1) Marie Lachmann 3.
FM: Frands Bornemann ved Nybro i Vive sogn g.m. faster Georgia Lachmann.

25 Peder [Johansen] Wedege, præst i Glenstrup. 10.5.1731, fol.201, 212B, 216, 285.
E: Mette Hansdatter Winther. LV: bror Søren Gørding, købmand i Mariager ved bror Niels Gørding i Mariager. B:
2) Hans Winther Wedege 31, på Roskilde apotek
3) Anne Cathrine Wedege 29, tjener greve Rantzau
4) Johan Wedege 26, købmand i Finmarken i Norge
5) Søren Wedege 25, student i Dannemare præstegård på Lolland
6) Anne Marie Wedege 24, der ægter Morten Kirketerp i Hobro
7) Ingeborg Kirstine Wedege 23, der tjener greve Rantzau
8) Jens Wedege 22, på Island
9) Mette Margrethe Wedege 18 i Glenstrup præstegård
10) Peder Herman Wedege 16, i Randers
11) Gertrud Marie Wedege 15, i København, der døde
12) Karen Wedege 13
13) Mikkel Christian Wedege 12
14) Anne Elisabeth Wedege 9
15) Frands Wedege 8.
FM:
1 Peder Lundsgaard i Hem
2 fasters mand Morten Lauridsen, forvalter på Torstedlund og Albæk
3 morbror Mikkel Winther , brygger i København.
Første ægteskab med [Margrethe Jensdatter Kall i Glenstrup præstegård. 25.7.1698 lbnr.7]. B:
1) Margrethe Marie Pedersdatter Wedege, der ægter Anders Skipper i Hobro.

26 Laurids Eskildsen Vivild, præst i Asferg og Fårup. 29.4.1734, fol.211, 291B.
E: Kirsten Iversdatter Abel.
Testamente af 1.10.1728.

27 Jens Tommerup, præst i Glenstrup. 24.1.1735, fol.218B, 296B, 347B.
E: Valborg Hofmann. LV: Hans Schmidt, præst i Asferg og Fårup. B:
1) Jørgen Tommerup 10
2) Oluf Hofmann Tommerup 6
3) Christian Tommerup 3
4) Marie Kirstine Tommerup 2
5) Anne Cathrine Tommerup 1 mdr, der døde 14.9.1737 hos mor i København
FM: farbror Hans Tommerup i Andrup i Skjellerup sogn.

28 Jacob Poulsen Høgh, præst i Tvede og Linde. 2.1.1736, fol.235B, 303B, 348.
Enkemand efter Anne Elisabeth [Nielsdatter] Schiøtt; registrering efter hende 29.12.1735. B:
1) Niels Schiøtt Høgh 16
2) Poul Høgh 12
3) Erik Klog Høgh 10
4) Jens Klog Høgh 6
5) Anne Elisabeth Høgh 3.
FM:
1 Hans [Jacobsen] Hasselbalch, købmand i Randers g.m. moster [Kirsten Nielsdatter Schiøtt]
2 Christian Schiøtt
3 Amdi Bang, forpagter på Gjessinggård [i Tvede sogn]
4 Mads Hvas, forpagter af Ulstrup
5 Jens Hvas, fuldmægtig på Frijsendal [i Haurum sogn].

29 Karen Andersdatter Friis i Asferg præstegård. 2.9.1737, fol.346.
Enke efter [Oluf Mortensen Koch], der døde 1729, [skifte Nykøbing Falster august 1729 lbnr.329].
[Første ægteskab med Niels Aagesen Schmidt, grovsmed i Nykøbing Falster, skifte Nykøbing Falster 21.2.1701 lbnr.94]. B:
1) Hans [Nielsen] Schmidt, præst i Asferg og Fårup
2) Else Malene [Nielsdatter] Schmidt.
Der er flere børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 1.9.1737.

30 Birthe Jensdatter Foss i Asferg præstegård. 20.2.1738, fol.346B, næste protokol fol.10B.
E: Hans [Nielsen] Schmidt, præst i Asferg og Fårup. B:
1) Hans Vilhelm Schmidt 10
2) Kirsten Schmidt 7
3) Jens Nikolaj Schmidt 4.
FM:
1 Jacob Kaalund, krigs- og land kommissær i Nordre Jyske regions distrikt
2 Christen Jansen, cand. theol.
Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Villumsdatter, der døde i barselsseng. 1B:
1) Anne Marie Schmidt 17.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1738.
Samfrændeskifte 13.9.1740.

31 Maren Jensdatter Todbjerg i Tvede præstegård. 15.12.1738, fol.356.
E: Conrad Frederik Rumohr, præst i Tvede og Linde. B:
1) Marie Lisbeth Rumohr 7 uger.
FM: morfar Jens [Pedersen] Todbjerg til Dybvad og Knudseje [i Skæve sogn].

32 Christen Jensen Barmer, degn i Vester Tørslev og Svenstrup. 28.12.1740, fol.358.
E: Anne Cathrine Eriksdatter. LV: Poul Poulsen i Gettrup. B:
1) Erik Christian Christensen 10.

33 Elisabeth Cathrine Aschenberg i Glenstrup præstegård. 10.7.1741, fol.365B, næste protokol fol.12B.
E: Hans [Rasmussen] Lindegaard, præst i Glenstrup. B:
1) Rasmus Lindegaard 2
2) Anne Lindegaard 6 mdr.
FM: mors stedfar Christen Sørensen i Bælum,herredsfoged i Hellum og Hindsted herreder.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1741.
Samfrændeskifte 9.3.1742.


Nørhald herred
Gejstlig skifteprotokol
1740-1808
C 25A-2

34 Anne Sørensdatter Spentrup i Spentrup præstegård. 26.9.1740, fol.2.
Enke efter Hans [Mortensen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum, skifte 22.2.1710 lbnr.15]. B:
1) Peder Brøchner
2) Kirstine Marie Brøchner, død. E: Arild [Nielsen] Friis, successor. 9B:
a Antoinette Friis 28
b Ingeborg Friis 27
c Anne Kirstine Friis 26 g.m. Hans [Lauridsen] Lassen, præst på Alrø
d Karen Friis 22 g.m. Samuel [Jensen] Gauerslund, præst i Grundfør og Spørring
e Sidsel Cathrine Friis 20 g.m. Otto [Lauridsen] Lassen, præst i Snejbjerg og Tjørring
f Anne Elisabeth Friis 19
g Mette Friis 13
h Abelone Friis 12
i Marianne Friis 8.
FM:
1 Hans Schmidt, præst i Asferg og Fårup
2 Peder Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested på Mors.
Afdøde døde 16.9.1740.

35 Andreas Dalhof, degn i Asferg og Fårup. 20.5.1744, fol.14.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Anders Pedersen i Søvehuset i Svenstrup sogn. B:
1) Jens Andreasen 14.

36 Anders Christensen, skoleholder i Hald. 21.12.1745, fol.17.
E: Maren Nielsdatter. LV: successor, Christen Sørensen, der ægter enken. B:
1) Christen Andersen 6
2) Niels Andersen 15 uger.
FM: Anders Christensen Gjerlev, skoleholder i Øster Tørslev.

37 Mads Pedersen, degn i Glenstrup. 5.4.1748, fol.19.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Handest [i Glenstrup sogn]. B:
1) Johanne Madsdatter 27
2) Karen Madsdatter 19
3) Birthe Madsdatter 17
4) Peder Madsen 16.
FM: farbror Peder Pedersen Gettrup.
Afdøde døde 11.3.1748.

38 Rasmus Lund, degn i Glenstrup. 2.9.1748, fol.22B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Hansen Bavn i Glenstrup. B:
3) Rasmus Rasmussen 18
4) Marie Cathrine Rasmusdatter 13
5) Niels Rasmussen 8
6) Nille Margrethe Rasmusdatter 6.
FM: Peder Madsen, degn i Asferg og Fårup.
Første ægteskab med Maren Mogensdatter. B:
1) Mette Rasmusdatter 22 g.m. Christen Madsen i Hårup i Todbjerg sogn.

39 Ida Kirstine [Filipsdatter] Friedlieb i Vester Tørslev præstegård. 30.12.1748, fol.23B.
E: Niels [Jørgensen] Lachmann, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. B:
1) Jørgen Lachmann, født 23.7.1740
2) Christine Lorentse Lachmann, født 17.4.1748.
Bevilling til uskiftet bo af 27.12.1748.
Afdøde døde 28.11.1748.

40 Maren Andersdatter Jespersen i Kousted præstegård. 4.8.1749, fol.38B.
E: Mogens Christian Markussen, præst i Kousted og Råsted. B:
1) Peder Markussen, født 13.12.1742
2) Elisabeth Marie Markussen, født 20.3.1749.
FM: Anders Lauridsen Jespersen, præst i Ørsted og Estruplund.
Afdøde døde 4.7.1749.

41 Christian Mikkelsen, skoleholder i den kongelige skole i Spentrup. 30.3.1751, fol.43B.
E: Mette Frandsdatter, der er højaldrende. LV: successor Christen Mikkelsen Juul. A:
1) bror Niels Mikkelsen i Egen i Øster Hassing sogn, død. 2B:
a Bodil Nielsdatter
b Margrethe Nielsdatter.
FM: stedfar Svend Poulsen i Egen
2) halvbror Engelbrecht Jensen i Vester Hassing
3) halvbror Simon Jensen, død. 7B:
a Frederik Klitgaard i Ålborg
b Lorents Klitgaard , forvalter på Birkelse stamhus [i Åby sogn]
c Nikolaj Henrik Klitgaard i København
d Christian Klitgaard
e Margrethe Klitgaard
f Anne Kirstine Klitgaard
g Karen Klitgaard
4) halvsøster Anne Jensdatter g.m. Rasmus Pallesen i Ulstedlund [i Ulsted sogn].
Afdøde døde 30.3.1751.

42 Hans Schmidt, præst i Asferg og Fårup. 15.12.1754, fol.47.
E: Johanne Schløsselberg (Schløtteberg). LV: Madsen, birkedommer på Dronningborg. B:
5) Johan Schmidt, født 8.4.1743
6) Torben Stadt Schmidt, født 9.2.1747
7) Agnethe Birgitte Schmidt, født 26.8.1744
8) Cathrine Elise Schmidt, født 24.8.1750
9) Anne Margrethe Schmidt, født 6.3.1753.
Første ægteskab med Anne Marie Villumsdatter. B:
1) Anne Marie Schmidt g.m. Jens Bay, kollega i Randers latinskole.
Andet ægteskab med Birthe Jensdatter Foss, [skifte 20.2.1738 lbnr.30]. B:
2) Hans Vilhelm Schmidt, stud. theol.
3) Kirsten Schmidt g.m. Bernt Nielsen Elle i Sokndalstrand i Norge
4) Jens Nikolaj Schmidt 21, i København.
Afdøde døde 7.12.1754.

43 Bodil Sørensdatter i Handest [i Glenstrup sogn]. 2.12.1757, fol.62B.
E: Anders Nielsen Øland, skoleholder i Handest. B:
1) Søren Andersen Øland, født 7.5.1743
2) Anne Andersdatter Øland, født 14.4.1745
3) Sidsel Cathrine Andersdatter Øland, født 26.5.1748.
Arv til afdødes søster Kirsten Sørensdatter i Danstrup i Gerning sogn.
Afdøde døde 9.9.1757.

44 Margrethe [Jacobsdatter] Deichmann i Asferg. 16.2.1758, fol.64B.
Enke efter Anders [Hansen] Juul (Julius), præst i Stenmagle og Stenlille på Sjælland, [død marts 1728]. A:
1) brordatter [Jacobe Villumsdatter Deichmann] g.m. Niels Madsen, birkedommer i Haslund.
Afdøde døde 16.1.1758.

45 Ingeborg Kellermann, ugift i Spentrup. 24.2.1762, fol.66.
A:
0) far Niels [Pedersen] Kellermann, kapellan i Randers, [skifte Støvring herred gejstlig 21.8.1713 lbnr.30]
1) bror Christoffer [Nielsen] Kellermann, præst i Harridslev [og Albæk, skifte Støvring herred gejstlig 7.11.1760 lbnr.82]. E: Anne Hedvig [Budde], på stedet 7B:
a Iver Kellermann, student i Ørum præstegård
b Hans Nikolaj Kellermann 23, i Vordingborg
c Peder Christian Kellermann 19, i København
d Charlotte Amalie Kellermann
e Christiane Sofie Kellermann
f Johanne Cathrine Kellermann
g Mette Sofie Kellermann
2) søster Mette Kellermann, på stedet.
Afdøde døde 24.2.1762.

46 Jacob Hammer, degn i Tvede og Linde. 1.2.1762, fol.69B.
E: Else Nielsdatter. B:
1) Jens Hammer i København
2) Niels Hammer, sejlmagersvend i København
3) Birthe Hammer 34, der ægter successor Peder Christensen
4) Kirsten Hammer 32
5) Anne Marie Hammer 27, i København.

47 Peder Madsen Kirkegaard, degn i Asferg og Fårup. 15.7.1763, fol.71.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Rasmus Lund, degn i Glenstrup. B:
1) Mads Kirkegaard, degn i Øster og Vester Alling
2) Rasmus Severin Kirkegaard, født 4.9.1746
3) Anne Kirkegård, der ægter Niels Dalsen, degn i Asferg og Fårup.
Afdøde døde 16.6.1763.

48 Ingeborg [Arildsdatter] Friis i Spentrup præstegård. 28.2.1764, fol.73.
E: Hans [Pedersen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum. B:
1) Peder Brøchner, født 3.8.1748
2) Anne Brøchner, født 5.4.1750
3) Arild Friis Brøchner, født 14.2.1753.
FM:
1) Søren [Pedersen] Wedege, præst i Randers
2) Jacob [Pedersen] Timmermann, præst i Hobro og Skjellerup.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1763.
Samfrændeskifte 28.2.1764.
Afdøde døde 8.4.1763.

49 Niels [Jørgensen] Lachmann, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. 26.4.1763, fol.76.
Enkemand efter Ida Kirstine [Filipsdatter] Friedlieb, skifte 30.12.1748 lbnr.39. B:
2) Christine Lorentse Lachmann, født 17.4.1748.
Første ægteskab med Margrethe Christensdatter Sejling, skifte 1.10.1727 lbnr.24. B:
1) Marie Lachmann.
FM: fasters søn Bornemann, forvalter på Clausholm.
Afdøde døde 25.4.1763.

50 Anne Sofie Marquard i Kousted. 22.4.1767.
Enke efter Christian [Mathiasen] Faber, præst i [Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte Sønderlyng herred gejstlig 10.9.1759 lbnr.52]. B:
1) Barbara Christiane Faber, døbt 1742, hos halvsøster [Lene Marie Faber] g.m. Jens Bering, præst i Hammelev og Enslev
2) Peder Elias Faber, døbt 18.6.1744, student i København
3) Hans Henrik Faber, døbt 24.6.1748, i Randers skole
FM: morbror Jørgen Marquard i Vorning.
Afdøde døde 22.4.1767.

51 Christen Raaskov, skoleholder i Hald. 24.4.1771, fol.89.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Iversen i Blenstrup. A:
1) bror Peder Sørensen Raaskov i København
2) søster Kirsten Raaskov, enke. LV: Christen Rasmussen i København
3) søster Dorthe Raaskov g.m. Hans Pedersen i København.

52 Peder Jensen, skoleholder i Fårup. 31.8.1772, fol.91.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Jensen i Fårup. B:
1) Morten Pedersen 26, på Louisenlund på Sjælland
2) Jens Pedersen 23, på Essenbæk
3) Niels Pedersen 22, successor
4) Maren Pedersdatter 14
5) Gertrud Pedersdatter 11.
FM: farbror Niels Jensen i Nørbæk.
Afdøde døde 3.8.1772.

53 Inger Dorthe Wagaard, ugift i Glenstrup præstegård. 30.5.1774, fol.92.
A:
1) mor Anne Dorthe [Jensdatter] Eckhoff i Galtrup på Mors, enke efter [Jesper] Wagaard, [død Galtrup 2.8.1767]
2) søster Ida Marie Wagaard.
Afdøde døde 8.4.1774.

54 Else Nielsdatter Krag i Tvede degnebolig. 19.1.1775, fol.93.
Enke efter Jacob Hammer, degn i Tvede og Linde, [skifte 1.2.1762 lbnr.46]. B:
1) Jens Hammer i København
2) Niels Hammer, sejlmagersvend i København
3) Birthe Hammer g.m. successor Peder Christensen Stouby
4) Kirsten Hammer g.m. Mogens Hansen i København
5) Anne Marie Hammer g.m. Frederik With, værtshusmand i København.

55 Elisabeth Marie [Mogensdatter] Markussen i Tvede præstegård. 19.1.1775.
E: Laurids [Nielsen] Blicher (Blichert), præst i Tvede og Linde. B:
1) Anne Elisabeth Blicher, født 18.10.1768.
2) Niels Christian Blicher, født 19.11.1770
Afdøde døde 10.12.1775.

56 Christen Mikkelsen Juul, skoleholder i den kongelige skole i Spentrup. 14.2.1776, fol.96.
E: Anne Cathrine Friis. LV: Jesper Hansen, degn i Gassum. B:
1) Niels Juul, født 5.1.1757, i snedkerlære i København
2) Rasmus Juul, født 30.10.1758, i købmandslære i Assens på Fyn
3) Hans Juul, født 23.8.1763
4) Jacob Frederik Juul, født 5.10.1769
5) Mikkel Juul, født 8.7.1773
6) Helvig Marie Juul, født 24.10.1775.
FM: farbror Christen Christensen i Øster Tørslev.
Afdøde døde 29.12.1775.

57 Mette Kellermann, ugift i Spentrup. 24.2.1777, fol.97B.
A:
0) far [Niels Pedersen Kellermann, kapellan i Randers, død 1713]
1) bror Christoffer [Nielsen] Kellermann, præst i Harridslev og Albæk, [død 8.10.1760]. 7B:
a Iver Kellermann, skriverkarl i Rentekammeret i København
b Hans Nikolaj Kellermann, byfoged i Vordingborg
c Charlotte Amalie Kellermann, hos stedmor [Helvig Budde] i Spentrup
d Christiane Sofie Kellermann g.m. Johan Peder Staal, kapellan i Vordingborg
e Johanne Cathrine Kellermann i Randers
f Mette Sofie Kellermann i Odense.
Afdøde døde 24.2.1777, (formentlig fejl for 24.1.1777).

58 Christiane Pedersdatter Agerholm i Vester Tørslev præstegård. 28.11.1777, fol.98B.
E: Thomas [Pedersen] Horrebow, præst i Vester Tørslev og Svenstrup.
Testamente af 4.7.1772.

59 Anne Marie Agerholm i Asferg. 1.3.1779, fol.99.
Enke efter Niels Rasmussen Aarupgaard, skoleholder i Tønning, [skifte Tyrsting herred gejstlig 12.5.1765 lbnr.63]. A:
0) forældre [Peder Pedersen Schmidt, skoleholder i Tønning og Kirsten Christensdatter Agerholm, skifte Tyrsting herred gejstlig 16.3.1740 lbnr.40]
1) bror Peder Pedersen Holm, præst i Lundforlund og Gerlev på Sjælland, [død 6.9.1763]. E: Mette Dorthe Vedel her på stedet. 4B:
a Peder Holm
b Søren Holm 24, i Ålborg
c Nikolaj Vedel Holm 19, i Holland
d Anne Hedvig Holm på Skovsgård ved Hobro.
Afdøde døde 29.1.1779.

60 Anne Nielsdatter i Randrup. 31.1.1777, fol.101.
Enke efter Mathias Nielsen Thonbo, skoleholder i Gjerrild, [skifte Djurs Nørre herred gejstlig 7.12.1775 lbnr.69].
Testamente af 15.12.1775.
Hans A:
Arvinger kendes ikke.
Hendes A:
1) bror Anders Nielsen i Fårup, død. 3B:
a Maren Andersdatter g.m. Christen Nielsen på stedet
b Anne Andersdatter g.m. Christen Nielsen i Kattrup
c Maren Nielsdatter hos stedfar Thomas Christensen i Fårup
2) bror Christen Nielsen i Boller mølle i Vendsyssel, død. 4B:
a Niels Christensen 20
b Jochum Christensen 15
c Maren Christensdatter 18
d Karen Christensdatter 9.
FM: morbror Peder Jochumsen ved søn Hans Pedersen på Vrejlevkloster gods
3) søster Karen Nielsdatter i Sønder Onsild, død. 4B:
a Peder Lassen
b Anders Lassen den ældre i Sønder Onsild
c Anders Lassen den yngre i Sønder Onsild
d Niels Lassen
4) søster Maren Nielsdatter i Fårup, død. 1B:
a Niels Gregersen.
FM: [halv]bror Christen Gregersen.
Afdøde døde 31.1.1777.

61 Mette Margrethe [Iversdatter] Wagaard i Glenstrup præstegård, [der døde 25.11.1779], fol.103B.
E: Theodosius [Nielsen] Ursin, præst i Glenstrup.
Testamente af 22.12.1775.

62 Anders Nielsen Øland, skoleholder i Handest. 7.2.1780, fol.104.
Enkemand efter Bodil Sørensdatter, skifte 2.12.1757 lbnr.43. B:
1) Søren Andersen Øland, successor
2) Anne Andersdatter Øland på Støvringgård
3) Sidsel Cathrine Andersdatter Øland g.m. Christen Christensen Gedde i Handest.
Afdøde døde 21.10.1780.

63 Hans [Pedersen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum. 15.1.1781, fol.104B, 115.
E: Mette Marie Wedege. LV: far [Søren Pedersen] Wedege, præst i Randers. B:
3) Søren Brøchner 16
4) Hans Otto Brøchner 15
5) Ingeborg Brøchner 14
6) Malene Barbara Brøchner 13
7) Johanne Margrethe Brøchner 12
8) Georg Frederik Brøchner 11
9) Kirstine Marie Brøchner 10
10) Johanne Dorthe Brøchner 9
11) Anne Elisabeth Brøchner 8
12) Anne Marie Brøchner 6
13) Oluf Peder Brøchner 5
14) Arild Brøchner 2.
FM:
1 [Michael] Budtz, birkedommer og forvalter på Frisenvold [i Ørum sogn i Galten herred g.m. Johanne Dorthe Wedege]
2 Peder Lassen Brøchner, forvalter på Rosenvold.
Første ægteskab med Ingeborg [Arildsdatter] Friis, [skifte 28.2.1764 lbnr.48]. B:
1) Peder Brøchner, præst i Ørting og Falling
2) Anne Lassen Brøchner g.m. Laurids Blicher, præst i Tvede og Linde.
Bevilling til uskiftet bo af 25.9.1778.
Samfrændeskifte 8.6.1781, fol.115.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster [Anne Pedersdatter Brøchner], enke efter [Vilhelm Vilhelmsen] Riis, præst i Brovst og Øster Svenstrup, [begravet 2.4.1773].
2 afdødes bror Niels Mathias Brøchner.

64 Rasmus Lund, degn i Glenstrup og hustru Gertrud Christensdatter Harbo. 29.11.1779, fol.105B.
Hans A:
1) mor Maren Rasmusdatter
2) bror Niels Rasmussen Lund, skoleholder i Skjellerup
3) søster Marie Cathrine Christensdatter
4) søster Nille Margrethe Christensdatter g.m. en drejlsvæver
5) bror Ludvig Rasmussen, død. 4B:
a Jørgen Ludvigsen i Skjellerup
b Marianne Ludvigsdatter 19
c Rasmus Ludvigsen 14
d Christiane Ludvigsdatter 13.
Hendes A:
1) bror Peder Mølgaard i Nørre Onsild
2) bror Niels Harbo i Gassum
3) søster Maren Christensdatter, enke efter Christen Jensen i Nørre Onsild ved søn Christen Christensen
4) søster Else Christensdatter, enke efter Søren Nielsen i Nørre Onsild
5) halvbror Christen Bertelsen, Kompagnistræde 45 i København
6) halvsøster Margrethe Bertelsdatter g.m Niels Rasmussen Lund i Skjellerup.
Hans døde 29.10.1779.
Hun døde 28.10.1779.

65 Jørgen Marquard, ugift student i Kousted præstegård. 14.1.1782, fol.117.
A:
0) far [Peder Jørgensen Marquard, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj, skifte Sønderlyng herred gejstlig 12.8.1733 lbnr.37]
1) søster Anne Sofie Marquard, [skifte 22.4.1767 lbnr.50. Enke efter Christian Mathiasen Faber, præst i Bjerregrav, Ålum og Tånum, skifte Sønderlyng herred gejstlig 10.9.1759 lbnr.52]. B:
a Barbara Christiane Faber g.m. Knud Christensen, grosserer på Christianshavn
b Peder Elias Faber, degn i Nyker på Bornholm
c Hans Henrik Faber, kapellan i Kvislemark og Fyrendal på Sjælland
2) bror Mogens Christian [Pedersen] Marquard, præst i Kousted og Råsted.
Afdøde døde 15.12.1781.

66 Anne Hedvig Budde i Spentrup. 17.5.1782, fol.124B.
Enke efter [Christoffer Nielsen] Kellermann, [præst i Harridslev og Albæk, død 8.10.1760]. A:
1) bror Christoffer Budde, præst i Tingvold i Trondhjem stift i Norge
2) søster Helene Sofie Budde, enke efter Gregers Lund, præst i Egersund [i Norge].
Desuden nævnes afdødes steddatter Charlotte Amalie Kellermann.

67 Theodosius [Nielsen] Ursin, præst i Glenstrup. 22.4.1782, fol.129B.
Enkemand efter Mette Margrethe [Iversdatter] Wagaard, skifte 25.11.1779 lbnr.61.
Hans A:
0) far [Niels Lauridsen Ursin, præst i Nørholm, skifte Hornum herred gejstlig 1.3.1746 lbnr.24]
1) bror Laurids Ursin
2) bror Peder Ursin i København
3) søster Anne [Marie] Ursin, død, var g.m. Enevold Iversen Wagaard, præst i Skelund og Visborg, [begravet 18.10.1773]. Første ægteskab med Niels [Christensen] Holst i Svejstrup, præst i Dover og Veng, [død 19.12.1745]. 2B:
a Maren Holst, enke efter Jonas [Christian Hansen] Wassard, præst i Ulbjerg og Lynderup, [død 4.8.1777]
b Johanne Holst g.m. Ludvig Christian [Hansen] Milling, præst i Romdrup og Klarup
4) søster Karen Ursin, [død 22.2.1769], var g.m. Hans Jørgen [Ludvigsen] Milling, præst i Øster Hornum. 3B:
a Ludvig Christian Milling, præst i Romdrup og Klarup
b Niels Ursin Milling, degn i Nørholm
c Charlotte Vilhelmine Milling g.m. Frederik Christian [Olufsen] Haslund, præst i Øster Hornum
5) søster Christence Ursin, død, var g.m. Jens [Lauridsen] Hass, præst i Sønderholm og Frejlev. 1B:
a Niels Ursin Hass, student.
Hendes A:
0) far [Iver Enevoldsen Wagaard, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle, skifte Gislum herred gejstlig 20.2.1739 lbnr.27].
Fars andet ægteskab med [Ida Kirstine Jespersdatter Rønbjerg, skifte Gislum herred gejstlig 8.12.1747 lbnr.36]. B:
1) søster Inger Marie Iversdatter Wagaard, død [12.10.1773] uden børn, var g.m. [Jacob] Skjellerup, præst i Låstrup og Skals, [død 12.2.1777]
2) søster Birthe Kirstine Iversdatter Wagaard g.m. Rasmus [Rasmussen] Nislev senior i Bording mølle
3) [bror Hans Iversen Wagaard, begravet Farsø 19.3.1745]
4) bror Jesper Rønbjerg Iversen Wagaard, død. 1B:
a Ida Marie Wagaard g.m. Andreas Skov i København
5) søster Dorthe Iversdatter Wagaard i Bording mølle
6) bror Iver Iversen Wagaard, præst i Romdrup ved Ålborg, død uden børn
Fars første ægteskab med [Inger Marie Mathiasdatter Villumsen], skifte 13.8.1708 lbnr.2. B:
7) halvbror Mathias Iversen Wagaard, præst i Vive, [Ove og Valsgård, død 15.3.1747]. 8B:
a Peder Wagaard, præst i Vandborg og Ferring
b Iver Wagaard, degn i Skødstrup, død. 3B:
1 Anders Wagaard, guldsmedesvend i Randers
2 Hans Wagaard, hos moderen i Hørning degnebolig
3 Margrethe Wagaard, hos moderen
c Johanne Cathrine Wagaard, [skifte Viborg 27.3.1761 lbnr.1008], var g.m. From, urmager i Viborg
d Inger Marie Iversdatter Wagaard, [skifte Nørlyng herred gejstlig 24.9.1779 lbnr.200], var g.m. [Ove Paulin] Helbæk, præst i Vammen, Bigum og Lindum, skifte sst. 2.5.1771 lbnr.173]. 5B:
1 Malene Cathrine Helbæk på Holmgård
2 Anne Margrethe Helbæk på Tjele
3 Dorthe Hedvig Helbæk i Låsby præstegård
4 Maren Bering Helbæk i Viborg
5 Mathias Wagaard Helbæk i Vandborg præstegård
e Ida Christine Wagaard g.m. [Mads] Yde, [færgemand og kromand i Lødderup sogn] ved Sallingsund
f Dorthe Wagaard, i Haderslev
g Helle Helene Wagaard, død, var g.m. Vendelin i Ålborg. 2B:
1 Morten Vendelin, i hattemagerlære i Ålborg
2 Mette Marie Vendelin i Ålborg
h Malene Wagaard g.m. Adser, degn i Thy
8) halvbror Enevold Iversen Wagaard, præst i Skelund og Visborg, [begravet 18.10.1773. Første ægteskab med Dorthe Helene Pedersdatter Deichmann, død 6.2.1746]. 3B:
a Peder Wagaard, successor
b Inger Marie Wagaard i Ålborg, enke efter [Peder Pedersen] Rosted, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 22.4.1776 lbnr.35]
c Cathrine Wagaard i Ålborg, enke efter [Henrik] Skov, forvalter på Trudsholm [i Kastbjerg sogn]
9) halvsøster Johanne Cathrine Iversdatter Wagaard g.m. Jens [Ovesen] Blicher, præst i Låstrup og Skals, begge døde. B:
a Inger Marie Jensdatter Blicher, enke efter [Christian Frederik Nielsen] Ursin, præst i Nørholm, [død 18.11.1781]
10) halvbror Niels Iversen Arrøe Wagaard, præst på Fur, [skifte Harre herred gejstlig 3.2.1768 lbnr.19. Første ægteskab med Magdalene Cathrine Jochumsdatter Højer i Fur præstegård. 20.2.1741 lbnr.17]. B:
a Iver Arrø Wagaard, successor
b Jochum Jørgen Arrø Wagaard på Fur
c Laurids Arrø Wagaard, præst i Hjerk og Harre i Salling
d Hans Christian Arrø Wagaard, urtekræmmer i København
e Inger Marie Arrø Wagaard, [død 12.4.1774], var g.m. [Jørgen Seidelin Pallesen] Møller, præst i Adslev og Mesing, [død 10.3.1779]. 4B:
1 Niels Arrø Møller
2 Cathrine Møller
3 Anne Malene Møller
f Magdalene Arrø Wagaard g.m [Christian] Bruun [i Mariager].
[Andet ægteskab med Abelone Bjerregaard]. B:
g Magdalene Cathrine Højer Arrø Wagaard g.m. en pibemager i Nørre Sundby ved Ålborg.
Afdøde døde 22.3.1782.

68 [Mogens Christian] Markussen, præst i Kousted og Råsted. 8.5.1786, fol.141B.
E: Maren Nielsdatter. B:
2) Niels Markussen i Skravad mølle [i Roum sogn]
3) Christen Markussen 23, i Kondrup i Borup sogn
4) Gørild Markussen, død, var g.m. Esben Christensen i Albæk. 4B:
a Maren Esbensdatter 14
b Margrethe Esbensdatter 12
c Mogens Esbensen 9
d Christen Esbensen 8
5) Barbara Markussen g.m. Søren Hedegård i Hedegård
6) Agathe Markussen g.m. Niels Kjeldsen i Gundestrup
7) Christence Markussen 16
8) Maren Markussen 13.
FM: morbror Christen Nielsen Blegvad i Blegvad.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter Jespersen, skifte 4.8.1749 lbnr.40]. B:
1) Elisabeth Marie Markussen, [skifte 19.1.1775 lbnr.55], var g.m. Laurids Blicher, præst i Tvede og Linde. 2B:
a Anne Elisabeth Blicher 19
b Niels Christian Blicher 17.

69 Niels [Olufsen] Alling, præst i Hald. 4.2.1788, fol.151.
E: Anne Margrethe Reimer. LV: Johannes Schmidt i Gjerlev. A:
1) søster Augusta Olufsdatter. LV: Niels Høgh i Hald.

70 Anne Johanne Schløsselberg i Asferg præstegård. 29.8.1788, fol.162.
E: Mogens Lassen, præst i Asferg og Fårup.
Første ægteskab med [Hans Schmidt, formand, skifte 15.12.1754 lbnr.42]. B:
1) Johan Schmidt, præst i Gjerlev og Enslev
2) Torben Stadt Schmidt
3) Agnethe Birgitte Schmidt g.m. [Ulrik Adolf] Værum, birkedommer på Kalø [i Bregnet sogn]
4) Cathrine Elise Schmidt g.m. Peder [Kjeldsen] Reedtz, præst i Kristrup [og Hornbæk].

71 Thomas [Pedersen] Horrebow, præst i Vester Tørslev og Svenstrup, [der døde 11.6.1790], fol.162B.
E: Anne Jacobsdatter Timmermann.
Testamente af 22.7.1778.
[Første ægteskab med Christiane Pedersdatter Agerholm, skifte 28.11.1777 lbnr.58].

72 Birgitte Jacobsdatter Hammer i Tvede og Linde, der døde 4.3.1794, fol.163B.
E: Peder Christensen Stouby, degn.
Testamente af 24.12.1792.

73 Karen Margrethe [Hansdatter] Ferslev i Vester Tørslev præstegård. 23.7.1794, fol.164B.
E: Jens Feilberg, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. B:
1) Abelone Feilberg 13
2) Regine Feilberg 12
3) Frederik Feilberg 11
4) Maren Christiane Feilberg 10
5) Frederikke Louise Feilberg 9
6) Henrik Himmerig Feilberg 7
7) Hans Christoffer Feilberg 5.
FM: [Laurids Nielsen] Blicher, præst i Tvede og Linde.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1788, dengang præst i Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg.
Samfrændeskifte 23.7.1794.

74 Jacobine Lagesen i Glenstrup præstegård. 6.6.1796, fol.172.
E: Hans Christian Adolf, præst i Glenstrup. B:
1) Johan Arent Adolf 14½
2) Frands Testrup Adolf 10
3) Christen Adolf 7¾
4) Christiane Dorthe Adolf 5¾.
FM: Jens Feilberg, præst i Vester Tørslev og Svenstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1795.
Samfrændeskifte 6.6.1796.

75 Jens Jensen Winther, degn i Asferg og Fårup. 20.12.1796, fol.174, 177.
E: Bodil Jensdatter. LV: Niels Jensen Smed, gårdmand i Asferg. B:
1) Jens Winther 12
2) Jens Jensen Smed 10
3) Anne Jensdatter 6
4) Knud Jensen 4.
FM: farbror Christen Jensen Winther, gårdmand i Kærby.

76 Peder Sørensen, skoleholder i Hald. 2.6.1797, fol.176.
E: Kirsten Danielsdatter. LV: Niels Knudsen i Hald. B:
1) Søren Pedersen 28, i København
2) Karen Pedersdatter 26.
FM: født værge Niels Sørensen i Råsted.
Afdøde døde 29.5.1797.

77 Mette Marie [Sørensdatter] Wedege i Spentrup præstegård. 14.3.1799, fol.178B.
E: Peder Daniel Blicher, præst i Spentrup og Gassum.
Testamente af 10.12.1796.
Første ægteskab med Hans [Pedersen] Brøchner, formand, skifte 15.1.1781 lbnr.63]. B:
1) Søren Wedege Brøchner, præst i Støvring og Mellerup
2) Hans Otto Brøchner, lærer i Viborg
3) Ingeborg Brøchner
4) Malene Barbara Brøchner g.m. Bertel Bruun i Fredericia
5) Johanne Margrethe Brøchner g.m. [Laurids] Momme, præst i Stouby og Hornum
6) Georg Frederik Brøchner, lærer i Randers latinskole
7) Kirstine Marie Brøchner g.m. Niels Bruun, præst i Hald
8) Johanne Dorthe Brøchner
9) Anne Elisabeth Brøchner
10) [Anne Marie Brøchner g.m. Niels Christian Hansen, købmand i Randers]
11) Oluf Peder Brøchner, skibsfører
12) Arild Brøchner på Københavns Universitet.
FM: født værge Peder Brøchner, præst i Rårup.
Afdøde døde 14.3.1799.

78 Laurids Nielsen Blicher, præst i Tvede og Linde. 10.1.1801, fol.179B, 183, 184B, 186B.
E: Anne [Lassen] Brøchner, der døde 12.11.1801, [skifte Støvring herred gejstlig 13.11.1801 lbnr.127]. B:
2) Elisabeth Marie Blicher 24
3) Hans Blicher 22, på sørejse i Middelhavet
4) Peder Arild Blicher 20
5) Ingeborg Blicher 18
6) Mette Marie Blicher 17
7) Peder Daniel Blicher 15.
FM:
1 født værge Peder Brøchner, præst i Rårup
2 morbror Søren Brøchner, præst i Støvring og Mellerup.
Første ægteskab med Elisabeth Marie Mogensdatter Markussen, skifte 19.1.1775 lbnr.55]. B:
1) Anne Elisabeth Blicher g.m. Søren Brøchner, præst i Støvring og Mellerup.
Afdøde døde 10.1.1801.

79 Peder Stouby, degn i Tvede og Linde. 18.2.1801, fol.182B, 183B.
E: Elisabeth Nielsdatter. B:
1) Birgitte Marie Pedersdatter 4.
FM: Oluf Nielsen i Jennum [i Spentrup sogn].

80 Laurids Fuglebjerg, degn i Asferg og Fårup. 18.3.1802, fol.186, 187B.
E: Susanne [Isaksdatter]. LV: Peder N. Brandt. B:
1) Oline Sofie Johanne Louise Lauridsdatter
2) Karen Antoinette Lauridsdatter'
3) Pouline Lauridsdatter.

81 Jens Paulin, præst i Asferg og Fårup. 23.10.1803, fol.188.
E: Benedikte Marie Glahn.
Testamente af 7.8.1800.

82 Jesper Hansen, degn i Gassum. 11.2.1805, fol.188B.
E: Ingeborg Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1801.
Underskrevet af B:
1) Hans Peder Jespersen
2) Christen Severin Jespersen
3) [Hedvig Cathrine Jespersdatter] g.m. Anders Nielsen [i Gassum]
4) [Mette Marie Jespersdatter] g.m. Morten Nielsen [i Gassum]
5) [Bodil Marie Jespersdatter g.m. Christen Mikkelsen, smed i Gassum, begge døde.
FM for børnene: farbror Jonas Mikkelsen.
Afdøde døde 11.2.1805.
(Sml.lbnr.93).

83 Nikolaj Højer , præst i Tvede og Linde. 30.7.1805, fol.188B, 190B.
E: Vilhelmine Cathrine. LV: [Hans] Folsach til Gjessinggård [i Tvede sogn]. B:
1) Jensine Christiane Sofie Nikolajsdatter 2.
FM: Bertel Christian Ludvig Miller i København.

84 Karen Marie Kruse i Spentrup præstegård. 18.8.1805, fol.190B, næste protokol fol.2.
E: Peder Daniel Blicher, præst i Spentrup og Gassum. B:
1) Mette Marie 2.
FM:
1 Jørgen [Gantzel] Blicher, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj
2 Niels Blicher, præst i Randlev og Bjerager
3 morfar [Kaj Ditlev] Kruse, konrektor [i Viborg, nu emeritus] i Randers
4 Petrus Janus Kruse, præst i Randers hospital.
Bevilling til uskiftet bo af 24.8.1805.
Samfrændeskifte 19.9.1808.
Afdøde døde 18.8.1805.

85 Jens Lyhne 42 år, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. 12.2.1808, fol.192B.
E: Marie Elisabeth Sattrup.
Testamente af 12.2.1808.
Afdøde døde 12.2.1808.Nørhald herred
Gejstlig skifteprotokol
1808-1825
C 25A-3

86 Jens Feilberg, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. 2.1.1809, fol.3, 15.
E: Inger Christine Volkersen. LV: Volkersen, adjunkt i Randers. B:
8) Karen Margrethe Feilberg 14
9) Benedikte Marie Feilberg 10
10) Charlotte Marie Feilberg.
FM: Christen Nielsen, sognefoged i Vester Tørslev.
Første ægteskab med [Karen Margrethe Hansdatter Ferslev, skifte 23.7.1794 lbnr.73]. B:
1) Abelone Feilberg 27, på Vivebrogård
2) Regine Feilberg26, i Skagen
3) Frederik Feilberg 25, i København
4) Henrik Himmerig Feilberg 24 i København
5) Maren Christiane Feilberg 23
6) Frederikke Louise Feilberg 22
7) Hans Christoffer Feilberg 20.

87 Peder Daniel Blicher, præst i Spentrup og Gassum. 6.11.1809, fol.5, 10B, 16.
E: Ernestine Juliane Berg. LV: Steen Steensen Blicher, der ægter enken. B:
2) Niels Blicher 4 mdr.
FM: farbror Niels Blicher, præst i Randlev og Bjerager.
Første ægteskab med [Mette Marie Sørensdatter Wedege, skifte 14.3.1799 lbnr.77].
Andet ægteskab med Karen Marie Kruse, [skifte 18.8.1805 lbnr.84]. B:
1) Mette Marie 7, på undervisningsinstituttet i Christiansfeld.
FM:
1 morfar [Kaj Ditlev] Kruse, [konrektor i Viborg], nu emeritus i Randers
2 morbror [Petrus Janus] Kruse, kapellan i Randers.
Arv i boet til afdødes 3 ugifte steddøtre:
1 Ingeborg Brøchner
2 Johanne Dorthe Brøchner
3 Anne Elisabeth Brøchner.
Afdøde døde 6.10.1809.

88 Anne Dorthe Brasch i Kousted præstegård. 7.11.1809, fol.7B, 13B.
E: Henrik [Christian] Lemmich, præst i Kousted og Råsted. A:
1) mor [Abelone Andersdatter], enke efter [Henrik] Brasch, [bedemand] i Randers, [død 26.4.1800]
2) bror Christen Brasch, fuldmægtig hos grosserer Friedlev i København
3) bror Andreas Brasch i København, død. 1B:
a Adriane Henriette Brasch 20
4) søster Ingeborg Brasch g.m. Høgh, landinspektør i Randers
5) bror Jens Brasch, kopist på stiftskontoret ved Hof- og statsretten i København.
Afdøde døde 7.10.1809.

89 Ingeborg Brøchner, ugift i Spentrup præstegård. 20.8.1811, fol.26, 30, 39B, 43, 56B, 60B.
A:
0) far [Hans Pedersen Brøchner, præst i Spentrup og Gassum, skifte 15.1.1781 lbnr.63].
Fars andet ægteskab med [Mette Marie Sørensdatter Wedege, skifte 14.3.1799 lbnr.77]. B:
1) bror Søren Wedege Brøchner, præst i Støvring og Mellerup
2) bror Hans Otto Brøchner, præst i Tørring og Heldum
3) søster Malene Barbara Brøchner g.m. Bertel Bruun i Fredericia
4) søster Johanne Margrethe Brøchner g.m. Laurids Momme, præst i Stouby og Hornum
5) bror Georg Frederik Brøchner, præst i Taulov
6) søster Kirstine Marie Brøchner g.m. Niels Bruun, præst i Spentrup og Gassum
7) søster Johanne Dorthe Brøchner i Randlev præstegård
8) søster Anne Elisabeth Brøchner, død 25.7.1811, var g.m. Johan Frederik Carøe, kystbefalingsmand i Ingerslev [i Estruplund sogn]. 2B:
a Hansine Cathrine Wedege Carøe
b Johan Frederik [Anton Martin] Carøe, født på mors dødsdag
9) søster Anne Marie Brøchner g.m. Niels Gudme Blicher, præst i Harte og Bramdrup.
Fars første ægteskab med [Ingeborg Arildsdatter Friis, skifte 28.2.1764 lbnr.48]. B:
10) halvbror Peder Brøchner, præst i Rårup
11) halvsøster Anne Brøchner, [død 12.11.1801], var g.m. Laurids Nielsen Blicher, præst i Tvede og Linde, [skifte 10.1.1801 lbnr.78]. 5B:
a Hans Blicher 22, købmand i Randers
b Peder Arild Blicher, cand. theol., lærer på landkadetakademiet i København
c Ingeborg Blicher g.m. Hans Christian Secher, ejer af Kærgård [i Elsted sogn]
d Mette Marie Blicher, død, var g.m. [Hans Peder] Schiøtz i Haldrup mølle [i Vær sogn], forvalter på Stensballegård [i Vær sogn]. 1B:
1 Jens Poul Schiøtz 8
e Peder Daniel Blicher, styrmand.
Gavebrev af 24.12.1806 fra afdøde til afdødes faster Kirsten [Pedersdatter] Brøchner g.m. Rasmus Carlsen i Hastrup [i Spentrup sogn].

90 Anne Marie Hedvig Lind i Tvede præstegård. 18.11.1811, fol.27B.
E: Bertel Lauridsen, præst i Tvede og Linde. A:
1) bror Oluf Lind, stolemager i København
2) Laurentse Lind g.m. Christen Streuber i København
3) halvbror Boye Lind, skibstømrer i København, død. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 19.10.1811.

91 Maren Nielsdatter i Hedegård i Kousted sogn. 15.2.1813, fol.30.
Enke efter [Mogens Christian] Markussen, præst i Kousted og Råsted, [skifte 8.5.1786 lbnr.68].
Afkald fra B:
1) Niels Markussen
2) Christen Mogensen Markussen
3) Gørild Mogensdatter, død, var g.m. Esben Christensen i Albæk. 4B:
a Maren Esbensdatter
b Margrethe Esbensdatter.
For de to døtre a og b underskriver Peder Pedersen og Niels Winther, formentlig ægtemænd
c Mogens Esbensen
d Christen Esbensen Møller
4) Agathe Johanne Mogensdatter
5) Barbara Markussen
6) Christence Markussen
7) Maren Markussen
For de tre døtre 5, 6 og 7 underskriver Christen Jensen, Rasmus Andersen og Niels Jensen Kjær, formentlig ægtemænd.

92 Bodil Jensdatter i Asferg. 16.12.1814, fol.30B.
Enke efter Jens [Jensen] Winther, degn i Asferg og Fårup, [skifte 20.12.1796 lbnr.75]. B:
1) Jens Winther, brændevinsmand i København
2) Jens Jensen Smed i København
3) Anne Jensdatter, hos mor i Asferg
4) Knud Jensen, født februar 1791, i København.

93 Ingeborg Nielsdatter Friis i Gassum. 9.5.1815, fol.32.
Enke efter Jesper Hansen, degn i Gassum, [skifte 11.2.1805 lbnr.82]. B:
1) Christen [Severin Jespersen] Møller, degn i Falslev og Kærby
2) Hans Peder Jespersen, degn i Spentrup og Gassum
3) Bodil Marie Jespersdatter g.m. g.m. Christen Mikkelsen, smed i Gassum begge døde. 2B:
a Mikkel Christensen i Hastrup i Spentrup sogn
b Jesper Christensen i Hvidsten i Gassum sogn
4) Hedvig Cathrine Jespersdatter, død, var g.m. Anders Nielsen i Gassum. 2B:
a Ellen Andersdatter 14, i Handest i Glenstrup sogn
b Ingeborg Andersdatter 13, i Gassum
5) Mette Marie Jespersdatter, død, var g.m. Morten Nielsen i Gassum. 3B:
a Bodil Marie Mortensdatter 18
b Niels Christian Mortensen 16
c Jesper Mortensen 12.
Afdøde døde 8.5.1815.

94 Margrethe Sørensdatter i Svenstrup degnebolig. 26.10.1818, fol.41B.
E: Hans Christensen, degn og skolelærer i Svenstrup. B:
1) Christen Hansen 37, i Svenstrup
2) Søren Hansen 33, i Kærby
3) Anne Dorthe Hansdatter 24, på stedet
4) Maren Hansdatter g.m. Niels Pedersen Navndrup i Svenstrup.

95 Christen Pedersen Koustrup, kirkesanger og skolelærer i Glenstrup. 15.3.1819, fol.42, 45.
E: Anne Marie Nielsdatter. B:
1) Peder Christensen 38, uvist hvor
2) Niels Christensen 36, i Ålborg
3) Jens Christensen 26, på stedet
4) Christen Christensen 23, i Ålborg
5) Ellen Marie Christensdatter g.m. Mogens Olufsen, styrmand i Mariager.

96 Anne Pedersdatter, 62 år i Handest skole. 15.7.1820, fol.46B.
E: Søren Andersen, skolelærer i Handest.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1818.
Afdøde døde 15.7.1820.

97 Anne Jørgensdatter, 33 år i Spentrup. 3.2.1821, fol.46B, 53B, 62B.
E: Niels Fiil, kirkesanger og skolelærer i Spentrup. B:
1) Anne Nielsdatter 4
2) Niels Christian Nielsen 9 mdr.
FM: født værge Hans Hansen i Hald.
Afdøde døde 8.11.1820. Dødsanmeldelse.

98 Hans Christian Adolf, præst i Glenstrup. 12.12.1820, fol.47, 61, 63, 67B, 76B.
E: Mette Marie [Nielsdatter] Bach.
Første ægteskab med [Jacobine Lagesen, skifte 6.6.1796 lbnr.74]. B:
1) Johan Arent Adolf, præst i Øster Nykirke og Give
2) Frands Testrup Adolf, grosserer i København
3) Christen Adolf, grosserer i København.
Afdøde døde12.12.1820.

99 Christiane Wedege i Spentrup præstegård. 13.4.1821, fol.54B.
Enke efter [Niels] Berg, præst i Vivild og Vejlby, [død 12.5.1805]. A:
0) [far Søren Pedersen Wedege, præst i Randers, død 11.1.1793]
1) søster Mette Marie Sørensdatter Wedege, [skifte 14.3.1799 lbnr.77]. B:
a Søren Wedege Brøchner, præst i Harridslev og Albæk
b Hans Otto Brøchner, præst i Tørring og Heldum
c Malene Barbara Brøchner g.m. [Bertel] Bruun i Fredericia
d Johanne Margrethe Brøchner, [skifte Bjerre herred gejstlig 2.9.1817 lbnr.161], var g.m. Laurids Momme, præst i Stouby og Hornum. 4B:
1 Hans Brøchner Momme i København
2 Jørgen Henning Momme i Horsens
3 Eleonora Hedvig Momme i Spentrup præstegård
4 Mette Marie Momme i Gammelby præstegård [i Stouby sogn]
e Georg Frederik Brøchner, præst i Taulov
f Kirstine Marie Brøchner g.m. Niels Bruun, præst i Spentrup og Gassum
g Johanne Dorthe Brøchner i Kollerup præstegård
h Anne Elisabeth Brøchner, død 25.7.1811, var g.m. Johannes Frederik Carøe, kystbefalingsmand i Ingerslev [i Estruplund sogn]. 2B:
1 Hansine Cathrine Wedege Carøe 11
2 Johan Frederik Anton [Martin] Carøe 10, i Taulov præstegård
i Anne Marie Brøchner g.m. Niels Gudme Blicher, præst i Harte og Bramdrup
j Oluf Peder Brøchner, skibsfører i Frankrig
k Arild Brøchner, præst i Kollerup og Vindelev
2) søster Johanne Dorthe Wedege, død, var g.m. Michael Budtz, birkedommer og forvalter på Frisenvold [i Ørum sogn i Galten herred]. 6B:
a Malene Budtz g.m. Egede, søkaptajnløjtnant i Randers
b Carl Julius Budtz på Elysiumgård [i Nørre Vedby sogn] på Falster, død. 5B:
1 Gertrud Budtz g.m. [Jacob Vilhelm] Boberg, skovrider i Ods herred
2 søn 18, i smedelære i København
3 søn 16½, hjemme
4 søn 13, i Nykøbing skole
5 søn 11
c Christian Ludvig Budtz, præst i Ødum
d Juliane Budtz g.m. Nors, stadsretsprokurator i Nykøbing Falster
e Severine Budtz g.m. Christen Toft i Viborg
f [Mette Marie] Budtz, død [Niløse 25.8.1791], var g.m. [Georg Vilhelm] Brüel på Egelund [i Nødebo sogn]. 2B:
1 Søren August Brüel, prokurator i Slagelse
2 Michael Vilhelm Brüel, skovrider på Alheden.
Afdøde døde 14.3.1821.

100 Hans Christensen 75 år, kirkesanger og skolelærer i Svenstrup. 19.7.1821, fol.58B.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter, skifte 26.10.1818 lbnr.94]. B:
1) Christen Hansen, snedker i Svenstrup
2) Søren Hansen, tømrer
3) Anne Dorthe Hansdatter g.m. Aalborg, successor
4) Maren Hansdatter, død, var g.m. Niels Pedersen Navndrup i Svenstrup. 2B:
a Karen Margrethe Nielsdatter 6
b Peder Nielsen 3.
Afdøde døde 13.6.1821.

101 Else [Jacobsdatter] Timmermann i Hald, der døde 28.8.1821, fol.61, 65.
Enke efter [Poul Friis Nikolajsen] Nybo, præst i Kongens Tisted og Binderup, [skifte Gislum herred gejstlig 27.4.1786 lbnr.76].
Dødsanmeldelse.

102 Mette Marie [Nielsdatter] Bach i Stangerum i Dalbyover sogn i Gjerlev herred. 12.7.1722, fol.63B, 79.
Enke efter Hans Christian Adolf, præst [i Glenstrup, skifte 12.12.1820 lbnr.98]. A:
1) søster Maren Nielsdatter Bach, enke efter Søren Knabe, købmand i Randers
2) søster Anne Bach i Vinstrup i Dalbyover sogn, enke efter Brandt, kirkesanger
3) bror Christen Bach, ejer af Bjerringgård, død 1816. 2B:
a Frederik Bach i Sinding
b Marie Bach g.m. Niels Broch Juul, købmand i Randers
4) søster Anne Cathrine Bach g.m. Anders Sørensen i Stangerum i Dalbyover sogn.
Afdøde døde 2.3.1722.

103 Margrethe Jensdatter 72 år i Tvede degnebolig. 28.4.1823, fol.65, 65B, 74B.
E: Christen Lund, degn og kirkesanger i Tvede. B:
1) Johanne Cathrine 25.
FM: Søren Madsen i Tvedegård.
Afdøde døde 25.2.1723.

104 Anne Jensdatter i Glenstrup. 11.7.1823, fol.65, 73B.
E: Christen Christensen, kirkesanger og skolelærer i Glenstrup. B:
1) Anne Christensdatter 2¾
2) Inger Marie Christensdatter 2.
3) Anne Cathrine Christensdatter 6 uger.
FM: Søren Skovbo.
Afdøde døde 20.3.1823.

105 Bevilling at være egen værge i Spentrup præstegård. 27.9.1822, fol.67.
Bevilling at være egen værge for Mette Marie Bruun i Spentrup præstegård.

106 Hans Christian Varberg, præst i Hem og Sem i Onsild herred, nu emeritus i Bagergården i Kjellerup i Svenstrup sogn. 26.3.1824, fol.75, 80B.
E: Gertrud Cathrine [Gade]. B:
9) Cathrine Johanne Elisabeth Varberg 11
10) Andreas Ludvig Frederik Varberg 9.
Første ægteskab med [Anne Dorthe Brechwold, skifte Onsild herred gejstlig 26.4.1806 lbnr.105]. B:
1) Julius Georg Varberg 34, fuldmægtig i Københavns vognmandslaug
2) Sofie Varberg 32
3) Vilhelm Varberg 26, farer på Vestindien
4) Hans Christian Varberg 24, i Tørring
5) Juliane Varberg 24, i København
6) Charlotte Vilhelmine Varberg 22, i Randers
7) Johanne Marie Varberg 20, i København
8) Nikolaj Frederik Brechvold Varberg 18, i Hem.
Afdøde døde 9.12.1823.

107 Søren Wichen i Asferg præstegård. 20.10.1824, fol.81.
Afdøde der var forligelses- og tiendekommissær i Vejle amt og by, havde siden 1.5.1815 i enkestand haft ophold i Asferg præstegård hos datter [Johanne Marie Wichen g.m. Oluf Meyer, præst i Asferg og Fårup.
Afdøde døde 20.10.1824.

108 Anne [Jacobsdatter] Timmermann i Hald. 25.5.1824, fol.81.
Enke efter [Andreas Severin Rup, præst i Gjerlev og Enslev, død 20.5.1819].
Første ægteskab med [Thomas Pedersen Horrebow, præst i Vester Tørslev og Svenstrup, skifte 11.6.1790 lbnr.71]. A:
0) far [Jacob Pedersen Timmermann, præst i Hobro og Skellerup, død27.2.1779]
1) bror [Christian Jacobsen Timmermann, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring sogn, skifte slut 21.7.1786]. 4B:
a Jacob Timmermann i Resdal ved Viborg
b Kirstine Marie Timmermann g.m. Niels Byrum, skipper i Randers
c Cathrine Marie Timmermann i København
d Karen Busch Timmermann g.m. Sønderborg, købmand i Slesvig
2) bror Thomas Peder Timmermann, præst [i Lund og Flekkefjord] i Norge, død. Børn, hvis navne ikke angives
3) Niels Timmermann, død. Af børn angives B:
a Carl Adolf Timmermann
b Elsebeth Dorthe Timmermann
c Johan Krag Timmermann i Ringkøbing.
4) halvsøster Ingeborg Timmermann g.m. Laurids Spentrup.
Arv i boet til afdødes stedsøn Hans Jørgen Rup.
Skiftet fortsættes i Nørhald, Støvring og Galten herreders skifteprotokol 1824-1827, B 52A-252, fol.75, 250, 259, 264, 273B, 179B, 298, 308B.
Afdøde døde 24.5.1824.

SLUT


Onsild herreds gejstlige skifteuddrag

[1674-1696]    [1698-1728]    [1734-1809]    [1650]   Onsild herred
Gejstlig skifteprotokol
1674-1696
C 25C-7

1 Cathrine Krøger i Mariager. 18.11.1674, fol.152.
E: Johan Frederik Hyphoff, præst i Mariager. B:
1) Johan Melchior Hyphoff
2) Kjeld Hyphoff.
Afdøde døde 18.11.1674.

2 Søren Poulsen Hadsund, præst i Sønder og Nørre Onsild og hustru Anne Pedersdatter. 6.3.1676, fol.156B.
B:
1) Lene Sørensdatter g.m. Hans Paludan, præst i Tjele og Vinge
2) Maren Sørensdatter.
FM: morbror Jens Pedersen i Sønder Onsild, tingskriver i Onsild herred.

3 Anders Christensen, klokker i Mariager. 13.1.1685, fol.162.
E: Anne Joensdatter. LV: bror Christen Joensen i Edderup i Sem sogn. B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Rasmus Jensen Guldsmed
2) Gregor Andersen
3) Nikolaj Andersen.
FM: farbror Hans Christensen Mariager, præst i Vinding og Vind.
Afdøde døde 15.12.1684.

4 Peder Christensen [Bjerregrav], præst i Falslev og Kærby. 28.5.1688, fol.166.
E: Margrethe Hansdatter. B:
1) Hans Pedersen, successor
2) Vincent Pedersen
3) Jens Bloch Pedersen i Holland
4) Marie Pedersdatter
5) Margrethe Pedersdatter
6) Anne Helvig Pedersdatter.
Afdøde døde 28.4.1688.

5 Johanne Justsdatter i Hem præstegård. 4.3.1689, fol.170.
E: Niels Thorsen, præst i Hem og Sem. A:
1) Christen [Nielsen] Bering, præst i Laurbjerg [og Lerbjerg]
2) Inger Lauridsdatter i Hobro
3) Niels Lauridsen [Holm], præst i Nykøbing Mors
4) Rasmus Christensen i Astrup
5) Christen Lauridsen i Hobro
6) Hans Poulsen Kunstmann, organist [i Ålborg]
7) Anders Nielsen i Ålborg.
Desuden nævnes enkemandens bror Michael Thorsen, student.

6 Mads Jørgensen, ugift student i Mariager. 19.1.1691, fol.177.
A:
1) søster Mette Jørgensdatter på stedet, "en gammel, stærblind udlevet pige".
Afdøde døde 5.11.1690.

7 Niels Thorsen, præst i Hem og Sem. 25.4.1691, fol.178B.
E: Cathrine Mikkelsdatter. LV: far Mikkel Pedersen i Grumstrup i Vedslet sogn. A:
1) bror Hans Thorsen
2) bror Mikkel Thorsen
3) søster Johanne Thorsdatter g.m. Christen Ibsen, birkefoged i Overgård birk
4) søster Dorthe Thorsdatter g.m. Jens Andersen i Bakkegården i Svenstrup sogn
5) søster Mette Thorsdatter i Mastrup.
Første ægteskab med Johanne Justsdatter, [skifte 4.3.1689 lbnr.5].
Afdøde døde 14.1.1691.

8 Johan Christensen Skipper, kapellan i Mariager og præst i Vindblæs. 27.3.1691, fol.188.
E: Maren Christensdatter [Durup]. LV: afdødes bror Laurids Christensen Skipper, byfoged i Hobro. B:
1) Jesper Johansen Skipper
2) Anders Johansen Skipper
3) Mette Johansdatter Skipper
4) Anne Marie Johansdatter Skipper.
FM:
1 Christen Lemmich, rådmand og købmand i Mariager
2 morbror Jens Christensen, købmand i Randers
3 mors [halv]bror Laurids Nielsen, købmand i Randers.

9 Søren Eskildsen, ugift hører i Mariager latinskole. 1.6.1693, fol.202.
A:
1) bror Johan Eskildsen, rektor i Mariager latinskole
2) bror Villum Eskildsen i Grenå
3) bror Eskild Eskildsen, degnesubstitut i Hem og Sem
4) bror Christen Eskildsen i Als i Viborg stift, død. E: Karen Andersdatter. 1B:
a Maren Christensdatter.

10 Hans Pedersen Falslev, præst i Falslev og Kærby.15.5.1693, fol.211.
E: Anne Nielsdatter [Knabe]. LV: bror Niels [Nielsen] Knabe, præst i Gjerlev og Enslev. A:
1) mor Margrethe [Hansdatter], enke efter Peder [Christensen Bjerregrav], formand i Falslev og Kærby, [skifte 28.5.1688 lbnr.4]
2) bror Vincent Pedersen i Falslev
3) bror Jens Pedersen Bloch i Ostindien
4) søster Marie Pedersdatter i Fredericia
5) søster Margrethe Pedersdatter i Børglum Kloster i Vendsyssel
6) søster Anne Helvig Pedersdatter i Lyngby i Djurs Sønder herred.
Afdøde døde 16.1.1693.

11 Maren Mikkelsdatter i Mariager. 15.10.1694, fol.224B.
E: Johannes Eskildsen, rektor i Mariager.
(Arvinger angives i næste skifte).

12 Johannes Eskildsen, rektor i Mariager. 15.1.1695, fol.225.
Enkemand efter Maren Mikkelsdatter, [skifte 15.10.1694 lbnr.11].
Hans A:
1) Villum Eskildsen i Grenå g.m. Maren Didriksdatter
2) Eskild Eskildsen, degnesubstitut i Hem og Sem
3) Christen Eskildsen, død. E: [Karen Andersdatter] i Blærehaven i Mariager. 1B:
a Maren Christensdatter.
4) Søren Eskildsen, [ugift hører i Mariager latinskole, skifte 1.6.1693 lbnr.9].
Hendes A:
1) søster Karen Mikkelsdatter [i Rudkøbing]
2) søster [Margrethe Mikkelsdatter i Rudkøbing, [skifte Rudkøbing 30.5.1683 lbnr.107]. Af første ægteskab 2B:
a Maren Henriksdatter i Ærøskøbing
b Anne Henriksdatter Lykke g.m. Rasmus Pedersen i Rudkøbing
Andet ægteskab med Claus Bertelsen, byfoged i Rudkøbing. 1B:
c Henrik Clausen
3) søster Johanne Mikkelsdatter, død. E: Mikkel Hansen i Rudkøbing. 3B:
a Mikkel Hansen, [fattigforstander] i Rudkøbing
b Laurids Mikkelsen i Fredericia
c Sidsel Mikkelsdatter, [skifte 9.6.1696 lbnr.163]. E: Corfitz Nielsen Sølle. 2B:
1 [Niels Corfitzen]
2 [Mikkel Corfitzen]
4) søster Anne Mikkelsdatter, død, var g.m. [Gert Christensen Bredkær, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring, død. 22.3.1677]. 3B:
a Christen Gertsen i Dalbyneder
b Eggert Gertsen i Dalbyneder
c Mikkel Gertsen i Dalbyneder.

13 Filip Mogensen Todbjerg, kapellan i Mariager og præst i Hem og Sem. 20.12.1695, fol.245B.
A:
0) far [Mogens Hansen Trige, præst i Todbjerg og Mejlby, død 1659]
1) søster [Kirsten Mogensdatter Trige] g.m. Peder Nielsen Brandt, præst i Lading, Fårup og Sabro
2) søster Inger Mogensdatter
3) bror [Niels Mogensen, fars successor, død 16.3.1685, var g.m. Gertrud Nielsdatter Brandt]. 2B:
a Niels Nielsen Brandt, stud. theol.
b Karen Nielsdatter i Todbjerg præstegård.
Afdøde døde 13.10.1695.

14 Niels Jørgensen Serup i Hostrup, pensioneret præst fra Hobro og Skjellerup. 9.12.1695, fol.248.
E: Mette Frandsdatter Rosenberg. LV: Søren Lauridsen, rektor i Hobro. Af børn angives B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter.
[Afdødes første ægteskab med Kirsten Christensdatter].
Desuden nævnes afdødes steddatter, [Anne Andersdatter].
(Øvrige endnu levende børn i 1737 ses ved skiftet efter sønnen Frands Nielsen Rosenberg, præst i Ulstrup og Gundersted, skifte Års herred gejstlig 9.5.1737 lbnr.33).
(Se også skifte efter afdødes første hustrus mor Anne Lauridsdatter, skifte Randers 6.11.1659 lbnr.138).
[Afdøde havde tidligere været præst i Them, men dømt fra kaldet ved herredagen 1655].
Afdøde døde 9.11.1695.

15 Mourids Olufsen Viborg, kapellan i Hvornum og Snæbum. 16.3.1696, fol.253.
E: Karen Kjeldsdatter. LV: Jesper Jensen Rønbjerg, præst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup. A:
1) bror Jens Olufsen, kapellan i Rødding, Løvel og Pederstrup
2) bror Christen Olufsen, død. 1B:
a et barn i Norge
3) bror Bertel Olufsen, student på Sjælland
4) bror Niels Olufsen i Viborg
5) søster Anne Olufsdatter, enke efter Jørgen Knudsen i Viborg.
[Enken var datter af Kjeld Nielsen, præst i Ulfborg og Råsted, død 14.2.1646 og Anne Jensdatter død 9.3.1675].
Desuden nævnes enkens søstersøn Peder Christensen Vorgod, student.


Onsild herred
Gejstlig skifteprotokol
1698-1728
C 25C-2

16 Niels Christensen Gørding, kapellan i Mariager og Vindblæs. 14.6.1699, fol.1.
E: Maren Sørensdatter. LV: Frederik Olufsen, forvalter i Mariager kloster. B:
1) Søren Nielsen
2) Niels Nielsen
3) Dorthe Marie Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter.
FM:
1 [farbror] Peder Christensen Gørding, præst i Gørding
2 [morbror] Eskild Sørensen Spentrup, præst i Kousted og Råsted
3 [morbror] Niels Sørensen, degn i Spentrup og Gassum
4 [morbror] Peder Sørensen [Spentrup], præst i Gylling.
Arv efter afdødes mor i Gørding.
Arv efter enkens far Søren [Pedersen Asferg], præst i Spentrup og Gassum, [skifte Nørhald herred gejstlig 23.5.1698 lbnr.6].
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Mikkelsen i Randers.
Afdøde døde 13.6.1698.

17 Peder Jensen Munch, præst i Sønder og Nørre Onsild. 20.12.1698, fol.16B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mathias Pedersen Hamborg i Hobro. B:
1) Søren Pedersen Munch, student i København.

18 Maren Jensdatter i Falslev degnebolig. 4.3.1700, fol.27.
E: Johan Jensen Bloch, degnesubstitut i Falslev. B:
3) Jens Johansen
4) Peder Johansen
5) Lukas Johansen
6) Anne Sofie Johansdatter
7) Kirsten Johansdatter.
Første ægteskab med Peder Jørgensen. B:
1) Jørgen Pedersen
2) Jens Pedersen i Vinderup.
Afdøde døde 8.11.1699.

19 Peder Bentsen, præst i Hvornum og Snæbum. 10.7.1702, fol.29B.
E: Maren Kjeldsdatter. B:
1) Elisabeth Pedersdatter
2) Sidsel Pedersdatter i Hvornum Vasehuse, død. 1B:
a Bent Christensen.
FM: født værge Christen Pedersen Ømark, klokker i Mariager
3) Ingrid Pedersdatter g.m. Henrik Andersen Bannier, bartskær i Viborg
4) Mette Pedersdatter g.m. Johannes Hansen Sartorius, degn i Jetsmark i Vendsyssel
5) Kjeld Pedersen til Rynkebygård på Fyn g.m. Gertrud Jensdatter Fiil. begge døde. 4B:
a Ingeborg Kjeldsdatter
b Maren Kjeldsdatter
c Birgitte Kjeldsdatter
d Kirsten Kjeldsdatter.
FM:
1 Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad [g.m. Birthe Jensdatter Fiil]
2 Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg og Orte, g.m. moster [Christence Ingeborg Jensdatter Rud?]
3 Laurids Lauridsen på Ørlunde [dvs. Ørbæklunde i Ørbæk sogn på Fyn] g.m. farbrors enke.

20 Maren Sørensdatter i Sønder Onsild præstegård. 24.10.1702, fol.35.
Enke efter Peder [Jensen] Munch, præst i Sønder og Nørre Onsild, [skifte 20.12.1698 lbnr.17].
1) Søren Pedersen Munch, student i København.
Registrering 25.9.1702.

21 Søren Lauridsen, organist i Hobro. 17.11.1702, fol.35B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Jytte (Ytte) Cathrine Sørensdatter.

22 Dorthe Vinterberg i Vindblæs præstegård. 14.1.1704, fol.36B.
E: Henrik Galt, præst i Vindblæs og kapellan i Mariager. B:
8) Cathrine Galt
9) Mette Kirstine Galt.
Af første ægteskab B:
1) Johan Henrik Robring
2) Christian Fischer Robring
3) Herman Robring
4) Anne Sofie Robring i København
5) Eva Margrethe Robring i Kousted præstegård.
Andet ægteskab med Vide Wichmann. B:
6) Anne Dorthe Wichmann
7) Alhed Wichmann.

23 Christen Pedersen Ømark, klokker i Mariager. 14.5.1704, fol.40B.
E: Else Andersdatter. LV: Christen Nielsen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.4.1704.

24 Jacob [Mikkelsen] Seidelin, præst i Sønder og Nørre Onsild. 14.7.1704, fol.42B.
E: Cathrine Hedvig Meyer. LV: Anders Knudsen, by- og rådstueskriver i Randers, Søren Munch, præst i Sønder Felding og Assing, der ægter enken.
Børn, hvis navne ikke angives.

25 Johan Frederik Hyphoff, præst i Mariager, Hem og Sem. 14.4.1704, fol.55.
E: Eva Margrethe [Havervad]. B:
2) Sofie Cathrine Hyphoff g.m. Thomas Jensen, kollega i Mariager skole
3) Elisabeth Hyphoff g.m. Peder Christensen Vivebro, successor, der døde, [skifte 11.11.1704 lbnr.26]
4) Johanne Frederikke Hyphoff
5) Nikolaj Hyphoff
6) Ludvig Lorents Hyphoff
7) Abraham Hyphoff i Bergen i Norge
8) Jacob Hyphoff.
Første ægteskab med Cathrine Krøger, [skifte 18.11.1674 lbnr.1]. B:
1) Johan Melchior Hyphoff, stud. theol.
Afdøde døde 16.3.1704.

26 Peder Christensen Vivebro, præst i Mariager, Hem og Sem. 11.11.1704, fol.77.
E: Elisabeth Hyphoff. B:
1) Johan Peder Vivebro, født efter fars død, der døde 3 uger gammel.
FM:
1 farfar Christen Jensen på Vivebrogård.
2 [halvbror] Johan Melchior Hyphoff
3 [halvbror] Nikolaj Hyphoff.
Afdøde døde 13.10.1704.

27 Else Andersdatter i Mariager. 25.11.1705, fol.83.
E: Christen Nielsen, klokker i Mariager. A:
1) bror Gregers Andersen, degn i Durup og Stenild
2) bror Jens Andersen Morsing, præst i Mejrup, [skifte Hjerm herred gejstlig 27.4.1705 lbnr.27]. Af børn angives B:
1) Jacob Jensen Morsing, student i Mejrup præstegård.
Afdøde døde 24.11.1705.

28 Johan Bloch, degnesubstitut i Falslev og Kærby. 14.3.1709, fol.88B.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: Kaj Nielsen i Mariager. B:
2) Anne Marie Johansdatter 5
3) Margrethe Johansdatter 22 uger.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 4.3.1700 lbnr.18]. B:
1) Peder Johansen Bloch, degnesubstitut i Hem og Sem.

29 Morten Nielsen Bang, kapellan i Falslev og Kærby. 9.4.1709, fol.92.
E: Elsebeth Christine Fabricius. LV: Anders Lassen til Ballegård [i Falslev sogn]. B:
1) Cathrine Marie Mortensdatter Bang 3 uger.
FM: farfar Niels Hansen Bang, byfoged i Middelfart på Fyn.

30 Anne Cathrine Junge i Sønder Onsild præstegård. 6.9.1709, fol.98B.
E: Peder [Christensen] Hjardemaal, præst i Sønder og Nørre Onsild. B:
1) Christen Hjardemaal
2) Magdalene Hjardemaal
3) Nikolaj Hjardemaal
4) Kirsten Schade Hjardemaal
5) Edvard Hjardemaal.

31 Thomas Jensen Schmidt, kollega i Mariager skole. 5.8.1709, fol.98B.
E: Sofie Cathrine Hyphoff. LV: Laurids Mortensen, rektor i Mariager skole. B:
1) Eva Margrethe Schmidt
2) Rebekka Schmidt.

32 Bodil Lauridsdatter Hellevad, der døde på Skovsgård. 21.5.1711, fol.103.
Enke efter Anders Sejersen, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring, død 15.9.1691]. B:
2) Hans Bondo
3) Cathrine Helvig Andersdatter Bondo i Tyskland
4) Mikkel Andersen Bondo i Århus
5) Anders Andersen Bondo i Århus
6) Anne Margrethe Andersdatter Bondo i København
Desuden 3 afdøde børn
7) Inger Margrethe Bondo i København, død
8) Morten Andersen Bondo i København, død
9) Peder Skov i Dalbyneder, død.
Første ægteskab med [formanden Gert Christensen Bredkær, død 22.3.1677]. B:
1) Karen Gertsdatter g.m. Peder Jensen Vintmølle til Skovsgård [i Skjellerup sogn].

33 Steffen Hansen Buxen, præst i Falslev og Kærby. 23.4.1714, fol.108B.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Kvist, successor. B:
1) Maren Steffensdatter g.m. Søren Mouridsen, degn i Kettrup og Gøttrup
2) Susanne Elisabeth Steffensdatter g.m. Hans Rasmussen, degn i Tømmerby og Lild.
Afdøde døde 22.3.1714.

34 Kaj Nielsen Buxen, degnesubstitut i Falslev og Kærby.16.2.1717, fol.119B.
E: Karen Nielsdatter. LV: fætter [Jens Andersen] Brask til Kjellerup [i Svenstrup sogn]. A:
1) [halv]søster Else Isaksdatter.

35 Maren Gabrielsdatter i Hem præstegård. 28.8.1718, fol.124.
E: Peder [Nielsen] Lundsgaard, præst i Hem og Sem.
Første ægteskab med [Peder Pedersen Galskyt, kapellan i Sæby, [død 21.9.1694].
Børn, hvis navne ikke angives.

36 Kirsten Eskildsdatter Gyntelberg i Mariager præstegård. 12.7.1717, fol.126.
Enke efter Jens Jørgensen Durup, præst i Rørbæk og Grynderup, [skifte Gislum herred gejstlig 12.8.1709 lbnr.3]. A:
0) far [Eskild Jensen Gyntelberg, præst i Rørbæk og Grynderup, død 18.11.1652].
Fars andet ægteskab med [Valborg Jensdatter]. B:
3) bror Claus Gyntelberg, schoutbynacht, død. B:
5 børn, hvis navne ikke angives
4) bror Mathias Gyntelberg, forpagter på Sjælland, død. B:
2 børn, hvis navne ikke angives
5) søster, død. 1B:
a Iver Jørgensen Abel i Store Torup.
Fars første ægteskab med [Else Jensdatter Durup, død før 1638].
1) halvbror Jens [Eskildsen] Gyntelberg, præst i Vive, død. B:
2 døtre, hvis navne ikke angives.
[Valborg Jensdatters andet ægteskab med successor Jacob Hansen Abel]. B:
2) halvbror Hans Jacobsen Abel, forpagter på Vordingborg slot, død. B:
a Anne Hansdatter Abel g.m. Pontus [Henriksen] Sparre, præst i Mariager
b datter g.m. Schinkel, kaptajn ved det Østerlandske regiment på Sjælland
c [Barbara Hansdatter Abel] g.m. Christen Boalt, præst i Vester Tørslev og Svenstrup
d [Christine Hansdatter Abel] g.m. Christen [Frandsen] Toxværd til Skuderupgård [i Øster Egesborg sogn] på Sjælland.
Afdøde døde 11.7.1717.

37 Henrik Galt, kapellan i Mariager og præst i Vindblæs. 13.5.1721, fol.138.
E: Inger [Andersdatter] Bloch. LV: Christen Hostrup, byfoged i Hobro og herredsfoged i Onsild herred. B:
3) Dorthe Vinterberg [Galt]. FM: farbror Jens Andersen Mariager i Mariager.
[Af første ægteskab] B:
1) Mette Christine Galt g.m. Rasmus Møller i Mariager
2) Cathrine Galt g.m. Johannes Abildgaard
Afdøde har arv efter
1 morbror Rasmus Abel i Norge
2) morbror Hans Christensen [Mariager], præst i Vinding og Vind, [skifte Ulfborg herred gejstlig juni 1704 lbnr.15]

38 Eva Margrethe Havervad i Mariager. 1.11.1714, fol.159B.
Enke efter Johan Frederik Hyphoff, præst i Mariager, Hem og Sem, [skifte 14.4.1704]. B:
1) Sofie Cathrine Hyphoff g.m. Henrik Mathiasen
2) Elisabeth Hyphoff, død. Første ægteskab med Peder Christensen Vivebro, [skifte 11.11.1704 lbnr.26]. Andet ægteskab med Kaj Piper i Ålborg
3) Johanne Frederikke Hyphoff i København
4) Nikolaj Hyphoff i København, der døde
5) Abraham Hyphoff i Bergen i Norge
6) Jacob Hyphoff, student i Vroue.
Afdøde døde 30.10.1714.

39 Henrik Finkenhoff, kapellan i Mariager og præst i Vindblæs. 4.6.1727, fol.186, 225.
A:
1) mor Abelone i Hjørring, enke efter Jørgen [Jørgensen] Finkenhoff, [død 1721]
2) bror Laurids Finkenhoff
3) søster Elisabeth Jørgensdatter Finkenhoff, enke efter Steen [Sørensen] Røeg, [død maj 1720]. 2B:
a Didrik Steensen Røeg
b Anne Steensdatter Røeg
4) søster Anne Jørgensdatter Finkenhoff g.m. Johan Drewsen
5) søster Hypolita Jørgensdatter Finkenhoff.
Matrikel 1728 for Vindblæs sogn.

40 Pontus Henriksen Sparre, præst i Mariager, Hem og Sem. 15.3.1720, fol.186B.
E: Anne Hansdatter Abel. LV: Iver Jørgensen Abel i Store Torup. Af børn angives B:
1) Hans Henrik Sparre, student.
Afdøde døde 13.3.1720.
(Sml.lbnr.59).

41 Mathias Mouridsen, organist i Mariager. 22.7.1723, fol.203.
E: Margrethe Johansdatter. LV: Laurids Mortensen, rektor i Mariager latinskole. B:
1) Morten Mathiasen, hører i Mariager latinskole
2) Lisbeth Mathiasdatter g.m. Jørgen Hieronymussen i Mariager.
Desuden nævnes afdødes halvbror Johan Schmidt, magister.

42 Engelke Margrethe Ekhorst i Hobro. 19.5.1724, fol.207.
E: Vigant Mouridsen, præst i Hobro og Skellerup. B:
1) Engelke Vigantsdatter 5
2) Ulrikke Sofie Vigantsdatter 3
3) Morten Engelbrecht Vigantsen 1¼.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1723. Samfrændeskifte 19.5.1724.

43 Peder [Christensen] Hjardemaal, præst i Sønder og Nørre Onsild. 22.12.1723, fol.211.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder [Johansen] Wedege, præst i Glenstrup. B:
4) Anne Cathrine Hjardemaal.
FM: morbror Niels Olufsen, degn i Næsborg, Salling og Ovtrup.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Junge, skifte 6.9.1709 lbnr.30]. B:
1) Christen Hjardemaal i København
2) Nikolaj Hjardemaal, discipel i København latinskole
3) Magdalene Hjardemaal i København
Afdøde døde 23.11.1723.

44 Karen Nielsdatter i Falslev degnebolig. 29.3.1727, fol.222B.
Enke efter Kaj Nielsen [Buxen], degn i Falslev og Kærby, [skifte 16.2.1717 lbnr.34]. A:
1) Jens [Andersen] Brask til Kjellerup [i Svenstrup sogn], som nærmeste slægt
Følgende blev tilskrevet:
1 Christen Kvist, præst i Falslev og Kærby
2 [Karen Jensdatter], enke efter Steffen Hansen Buxen, præst i Falslev og Kærby, skifte 23.4.1714 lbnr.33]
3 Else Isaksdatter, afdøde mands [halv]søster.

45 Morten Nielsen Klejtrup, ugift tjenestekarl i Hobro præstegård. 6.10.1731, fol.259B.
A:
1) bror Christen Nielsen i Kølsengård i Vorde sogn
2) søster Johanne Nielsdatter i Klejtrup, enke efter Poul Mogensen.
Afdøde døde 6.10.1731.Onsild herred
Gejstlig skifteprotokol
1734-1809
C 25C-3

46 Vigant Mouridsen, præst i Hobro og Skellerup. 26.7.1734, fol.1, 450.
E: Inger Lauridsdatter Skipper. LV: Ulrik Frederik von Storm, byfoged i Hobro.
Første ægteskab med Engelke Margrethe Ekhorst, [skifte 19.5.1724 lbnr.42]. B:
1) Engelke Vigantsdatter 15
2) Ulrikke Sofie Vigantsdatter 13
3) Morten Engelbrecht Vigantsen 12.
FM: farbror Peder Mouridsen, kaptajn i Bergen i Norge.
Desuden nævnes
1 afdødes søster g.m. Claus Bihl i København
2 afdødes halvsøster g.m. Gregor Klauman, kongens brygger i København.
Fledføringskontrakt af 18.5.1731 for Engel, enke efter Johan Kruse, bogbinder i København, da afdødes første hustru var hendes stedsøns datter.

47 Laurids Mortensen Hassing, rektor i Mariager latinskole. 24.5.1734, fol.68B.
Enke efter Maren Christensdatter, der døde for 1½ år siden.
Hans A:
1) bror, død. 3B:
a Morten Jensen i Hals i Vendsyssel
b Christen Jensen i Hals
c Margrethe Jensdatter g.m. Jens Mortensen i København
2) halvsøster Bodil Christensdatter i Stenderup i Føvling sogn i Malt herred, død. 2B:
a Morten Lauridsen Kolding i Tobøl i Føvling sogn
b Maren Lauridsdatter g.m. Steffen Jensen i Holleskov i Føvling sogn.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Niels Andersen i Århus
b Maren Andersdatter.
Testamente af 14.3.1709.

48 Kirsten Iversdatter Abel på Mariager Kloster. 30.10.1742. fol.99B, 166B, 174.
Enke efter Laurids Eskildsen Vivild, præst i Asferg og Fårup, [skifte Nørhald herred gejstlig 29.4.1734 lbnr.26].
Testamente af 18.10.1728.
Hans A:
1) Anders [Justesen] Holst i Vivild på hustrus vegne ved søn Just Holst
2) Anne Cathrine Blichfeldt, enke efter Lassen, borgmester i Slagelse
3) søster Else Eskildsdatter Vivild, død, var g.m. Laurids Eriksen Wraae til Estruplund, [i Estruplund sogn, død 1712]. B:
a [Anne Lauridsdatter Wraae g.m. Niels [Jørgensen] Rodenborg i Sæby
b Mette Lauridsdatter Wraae g.m. Peder Vinding i Præstkær præstegård, præst i Brørup og Lindknud
c Cathrine Elisabeth Lauridsdatter Wraae g.m. Johannes Snell, birkedommer i Skanderborg rytterdistrikt. 1B:
1 Laurids Johansen Snell, døbt Storring18.5.1713,
d [Karen Lauridsdatter Wraae] g.m. Thøger Lassen på Vester Ladegård [i Ålborg]
e Erik [Lauridsen] Wraae på Egensekloster [i Mou sogn]
f Eskild Wraae, ejer af Høstemark [i Mou sogn, død 1728]. 3B:
1 Eskild Wraae i København
2 Laurids Wraae
3 Bent Wraae.
Hendes A:
1) bror Jacob Iversen Abel. 1B:
a [Christine Marie Jacobsdatter Abel] g.m. Peder Westermann, musikant i Viborg
2) bror Peder Iversen Abel i Kondrup, død. 4B:
a Christen Pedersen i Borbjerg
b Iver Pedersen Abel, klejnsmed i København
c Maren Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Brastrup i Borup sogn
d Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Asferg
3) halvbror Hans Iversen Abel i Norring, død. 5B:
a Søren Abel. skrædder i Randers
b Henrik Abel i Vorup
c Jens Abel i Søften
d Maren Hansdatter i Nibe
e Mette Hansdatter i Asferg
4) halvbror Jens Iversen Abel, død. 1B:
a Maren Jensdatter Abel i Ejstrup mølle, enke efter Søren Jørgensen, møller sst
5) halvsøster, død. E: Søren Reinholt, skrædder i Randers. 3B:
a Christian Ludvig Reinholt
b Mogens Reinholt
c Laurids Reinholt.
Afdøde døde 30.10.1742.

49 Christine Lorentsen i Mariager. 2.8.1746, fol.118, 212.
E: Samuel Friedlieb, kapellan i Mariager og præst i Hem og Sem. B:
1) Christine Elisabeth Friedlieb 2. Ved afkald 22.5.1764 g.m. Jonas Christensen Zimmermann, præst i Hålands præstegæld i Kristiansand stift i Norge
2) Magdalene Sofie Friedlieb 1.
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1745.

50 Hans Christian Rehof, organist i Mariager. 12.12.1742, fol.120.
E: Margrethe Elisabeth Ludvigsdatter Milling. LV: Hans Clausen, byfoged i Mariager. A:
1) søster Anne Hans Christensdatter Rehof, død, var g.m. Laurids Hansen, handskemager i Odense. 2B:
a Hans Lauridsen
b Charlotte Amalie Lauridsdatter
2) søster Cathrine Rehof g.m. Cornelius Skytte på Frederiksgave [i Sønderby sogn] på Fyn
3) søster Marie Rehof
4) søster Stinge Rehof.
Desuden nævnes enkens bror Hans Milling.
Afdøde døde 12.11.1742.

51 Birgitte Christensdatter i Mariager. 30.10.1747, fol.127B, 148B.
E: Christen Nielsen, klokker. A:
1) søskendebarn Karen Kjeldsdatter g.m. Jonas Olufsen i Randers
2) søskendebarn Birgitte Kjeldsdatter i Randers ved søn Peder Jensen
3) brorsøn Jens Thomsen Furland i Vorup i Randers sogn
4) søskendebarn Thomas Andreasen, snedker i Randers.

52 Kirstine Marie von Recken i Hobro. 10.7.1748, fol.144B, 237B, 262B.
E: Jacob [Pedersen] Timmermann, præst i Hobro og Skjellerup. B:
1) Peder Thomas Timmermann 7
2) Thomas Peder Timmermann 6
3) Frederik Christian Timmermann 4
4) Anne Timmermann 3. Ved afkald 19.6.1778 g.m. Thomas Horrebow, præst i Vester Tørslev og Svenstrup.
FM:
1 Peder Timmermann, vinhandler i København
2 Thomas Recken, urtekræmmer i København.
Bevilling til uskiftet bo af 1.3.1748. Samfrændeskifte 10.7.1748.

53 Johanne Buddesdatter i Hem degnebolig. 20.1.1751, fol.150, 157.
E: Peder Johansen Bloch, degn i Hem og Sem. B.
1) Johan Pedersen Bloch på Holbækgård
2) Jørgen Pedersen Bloch.

54 Blancheflore Margrethe Samuelsdatter Skov i Mariager. 29.4.1750, fol.151B.
Enke efter Frederik Christiansen, rektor i Ærøskøbing, skifte 28.2.1721. B:
2) Maren Frederiksdatter.
Første ægteskab med Jens Jensen Gauerslund, præst i Ærøskøbing, [død 1711]. B:
1) Samuel Gauerslund, præst [i Grundfør og Spørring, død 21.8.1744; se afkald Vester Lisbjerg herred gejstlig 27.4.1764 lbnr.5].
FM: [Hans Pedersen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum.
Desuden nævnes afdødes søster Christine Skov, enke efter Niels Markussen i Ærøskøbing.
Afdøde døde 29.4.1750 hos brorsøn Samuel Friedlieb, præst i Mariager.

55 Christen Jensen, degn i Hvornum og Snæbum. 22.2.1751, fol.157B.
E: Cathrine Albertsdatter. LV: Christen Sørensen i Hvornum. B:
1) søn, død. 5B:
a Peder Jensen i Skjellerup
b Anders Jensen i Vilstrup i Kristrup sogn
c Niels Jensen, røgter på Gjesinggård
d Anne Jensdatter i Øster Tørslev
e Mette Jensdatter i Vilstrup.
Afdøde døde 23.12.1750.

56 Maren Nielsdatter Beyer i Sønder Onsild degnebolig. 18.9.1752, fol.167B.
E: Niels Lund, degn i Sønder og Nørre Onsild.
Afkald 18.8.1752 fra A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Hans Jensen Udby i Udby
2) søster Karen Nielsdatter g.m. Søren Lassen i Udby
3) søster Birthe Nielsdatter. E: Jens Jacobsen i Udby. B:
a Jacob Jensen
b Karen Jensdatter
c Maren Jensdatter.

57 Mette Hansdatter Winther i Hobro. 16.5.1753, fol.170B.
Enke efter Peder [Johansen] Wedege, præst i Glenstrup, skifte Nørhald herred gejstlig 10.5.1731 lbnr.25]. B:
1) Anne Cathrine Wedege g.m. Jens Hasselager, præst i Vorning, Kvorning og Hammershøj
2) Johan Wedege i Trondhjem, foged i Strinde og Selbo fogederi i Norge
3) Søren Wedege, kapellan i Randers, præst i Gimming og Lem
4) Anne Marie Wedege, død. E: Morten Kirketerp, købmand i Hobro. Børn, hvis navne ikke angives
5) Ingeborg Kirstine Wedege g.m. Thomas Lillelund, præst i Ulstrup og Gundersted
6) Jens Wedege, brygger i København
7) Peder [Herman] Wedege, vejer og måler i Hobro
8) Karen Wedege i København
9) Anne Elisabeth Wedege på Fyn.

58 Filip Henrik Samuelsen Friedlieb, præst i Mariager. 11.2.1750, fol.174, 212, 237.
E: Kirstine Elisabeth [Sørensdatter Bornemann]. B:
1) Samuel Friedlieb, successor
2) Søren Friedlieb
3) [Ida Kirstine Friedlieb, skifte Nørhald herred gejstlig 30.12.1748 lbnr.39]. E: Niels [Jørgensen] Lachmann, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. 1B:
a Christine Lorentse Lachmann
4) Vibeke Friedlieb g.m. Anders Pedersen Lund i Mariager
5) Anne Sofie Friedlieb g.m. Jens Klyn, organist i Viborg Gråbrødre.
Afdøde døde 11.2.1750.

59 Anne Hansdatter Abel i Mariager. 6.5.1753, fol.174B.
Enke efter Pontus [Henriksen] Sparre, præst i Mariager, Hem og Sem, skifte 15.3.1720 lbnr.40]. B:
1) Maren Sparre g.m. Christen Lassen
2) Laurids Sparre, kapellan i Skærbæk
3) Beate Christine Sparre i Ålborg
4) [Hans Henrik Sparre], død. 1B:
a Pontus Hansen Sparre i Ålborg.
Afdøde døde 6.5.1753.

60 Christian Solbjerg, kordegn og skoleholder i Hobro. 22.11.1753, fol.177, 260B.
E: Birthe Morup. LV: Hans Ernst Samuel, kobbersmed i Hobro. B:
1) Sara Solbjerg 3½. Ved afkald 6.3.1772 fruerpige på Margård [i Vigerslev sogn] på Fyn.
FM:
1 farfar Niels Thun i Ulbjerg.
2 morbror [dvs. mosters mand] Mathias Jacob Kanneworf, præst i Søndersø på Fyn g.m. [Anne Kirstine Morup].

61 Ingeborg Dorthe Nielsdatter Langballe i Sønder Onsild præstegård. 1756, fol.184.
E: Jens [Tollufsen] Meldal, præst i Sønder og Nørre Onsild.
Testamente af 7.7.1756 for enkemanden efter hans afdøde hustru.

62 Peder Johansen Bloch, degn i Hem og Sem. 10.5.1757, fol.184B.
Enkemand efter [Johanne Buddesdatter, skifte 20.1.1751 lbnr.53]. B:
1) Johan Pedersen Bloch
2) Jørgen Pedersen Bloch, successor.
Afdøde døde 9.5.1757.

63 Jens Sørensen Spentrup, alterdegn og klokker i Mariager. 7.7.1758, fol.187.
E: Anne Christensdatter. LV: bror Christen Christensen i Tjæreby [i Gimming sogn]. B:
1) Anne Marie Jensdatter 9
2) Christiane Birgitte Jensdatter 7
3) Christen Jensen 4.
FM: farbror Niels Sørensen i Spentrup.
Afdøde 7.7.1758.

64 Birthe Morup i Hobro. 6.11.1758, fol.193.
Enke efter Christian Solbjerg, kordegn og skoleholder i Hobro, [skifte 22.11.1753 lbnr.60]. B:
1) Sara Solbjerg.
FM: farfar Niels Thun i Ulbjerg.
Afdøde døde 7.10.1758.

65 Henrik Andersen, skoleholder i Skjellerup. 8.7.1761, fol.198B.
E: Else Marie Christensdatter. LV: søsters mand Laurids Sørensen i Vester Gundestrup i Hvilsom sogn. B:
1) Thorn Henriksen 16
2) Anne Magdalene Henriksdatter 14
3) Christen Henriksen 8
4) Karen Kirstine Henriksdatter 5
5) Anne Henriksdatter 2.
FM: født værge Anders Jensen, hjulmand i Skjellerup.

66 Otto Lytken, organist i Mariager. 3.2.1762, fol.200.
E: Kirsten Hansdatter Meyer. B:
1) Else Ottesdatter Lytken
2) Hans Ottesen, degn Østrup og Hjadstrup på Fyn.
FM: farbror Andreas Lytken, organist i Horsens.
Afdøde døde 3.2.1762.

67 Maren Steffensdatter i Falslev degnebolig. 1.3.1762, fol.205B.
Enke efter Søren Mouridsen, degn i Kettrup og Gøttrup i [Vester] Han herred, [død 1726]. B:
1) Anne Sørensdatter i København
2) Karen Sørensdatter i Gudum præstegård
3) Marie Civilia Sørensdatter, efter spargement ved hoffet i København.
Afdøde døde 1.3.1762.

68 Anne Mikkelsdatter i Hem degnebolig. 29.12.1763, fol.207.
E: Jørgen Pedersen Bloch, degn og skoleholder i Hem og Sem. B:
1) Johanne Malene Jørgensdatter 5
2) Peder Jørgensen 3.
Afdøde døde 28.12.1763.

69 Kirsten Hansdatter Meyer i Mariager. 30.3.1764, fol.212B.
Enke efter Otto Lytken, organist i Mariager, [skifte 3.2.1762 lbnr.66]. B:
1) Else Ottesdatter Lytken på stedet
2) Hans Ottesen, degn i Østrup og Hjadstrup på Fyn.
FM: Galt Abel, birkedommer i Mariager.
Afdøde døde 30.3.1764.

70 Christian [Frederik Hansen] Hensemann, præst i Sønder og Nørre Onsild. 29.10.1764, fol.218B.
E: Margrethe Friis. LV: far Christian Friis, degn i Øster Tørslev og Dalby. B:
1) Mette Marie Hensemann 5
2) Johanne Cathrine Hensemann 4
3) Hans Christoffer Hensemann 3
4) Christiane Marie Hensemann 14 uger.
FM: [farbror] Jacob [Hansen] Hensemann, præst i Vindblæs og Dalbyover.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Abraham Friis i Randers
2 enkens bror Otto Friis.

71 Jens Johansen Møller, kordegn i Mariager, [begravet 27.2.1767], fol.236.
E: Cathrine Margrethe Jensdatter Bloch.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1759.

72 Anne Christensdatter i Hem degnebolig. 1768, fol.236B.
E: Jørgen Pedersen Bloch, degnesubstitut i Hem og Sem.
Afkald 5.7.1768 fra A:
1) far Christen Jespersen Møller i Skødstrup mølle.

73 Samuel Friedlieb, præst i Mariager, Hem og Sem. 6.12.1770, fol.236B, 248.
E: Magdalene Elisabeth Stampe. B:
3) Jens Stampe Friedlieb, født 18.10.1747
4) Filip Henrik Friedlieb, født 28.12.1750
5) Christiane Øllegaard Friedlieb, født i april 1752
6) Christiane Sofie Friedlieb, født 12.8.1755.
FM:
1 farbror Søren Friedlieb, professor og stiftsprovst i Kristiansand i Norge 2 morbror Stampe i København.
Første ægteskab med Christine Lorentsen, skifte 2.8.1746 lbnr.49. B:
1) Christine Elisabeth Friedlieb g.m. Jonas Christensen Zimmermann, præst i Hålands præstegæld i Kristiansand stift i Norge
2) Magdalene Sofie Friedlieb i Agerskov præstegård i Ribe stift.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1760. Samfrændeskifte 6.12.1770 Afdøde døde 30.6.1769.

74 Kirstine Elisabeth Bornemann i Mariager. 20.12.1769, fol.237B, 250B, 259B, 261B, 274
Enke efter Filip Henrik [Samuelsen] Friedlieb, præst i Mariager, [skifte 11.2.1750 lbnr.58]. B:
1) Samuel Friedlieb, fars successor, [skifte 6.12.1770 lbnr.73]. 6B:
a Christine Elisabeth Friedlieb g.m. Jonas Christensen Zimmermann, præst i Hålands præstegæld i Kristiansand stift i Norge
b Magdalene Sofie Friedlieb gift 5.9.1775 med Jørgen Mecklenburg, kapellan i Agerskov
c Jens Stampe Friedlieb 22, student i København
d Filip Henrik Friedlieb 19
e Christiane Øllegaard Friedlieb
f Christiane Sofie Friedlieb, gift Horbelev 4.11.1774 med Hans Christian Broager, forvalter på Knuthenborg [i Hunseby sogn] på Lolland. Hendes mor er søster til [Oluf Jensen] Stampe til Skørringegård i Falkerslev sogn på Falster
2) Søren Friedlieb, professor og stiftsprovst i Kristiansand
3) Ida Kirstine Friedlieb, [skifte Nørhald herred gejstlig 30.12.1748 lbnr.39]. E: Niels [Jørgensen] Lachmann, præst i Vester Tørslev og Svenstrup. 1B:
a Christine Lorentse Lachmann, hos degneenken i Stenild. Ved afkald 20.5.1776 g.m. Johan Martin Hertzhoff i Hobro
4) Vibeke Friedlieb g.m. Anders Pedersen Lund i Mariager
5) Anne Sofie Friedlieb i København, enke efter Jens Klyn, degn [i Vrensted og Tise] i Vendsyssel.
Afdøde døde 10.12.1769.

75 Charlotte Amalie [Børgesdatter] Pontoppidan i Mariager. 4.4.1771, fol.252.
E: Jørgen Skaarup, kapellan i Mariager, Hem og Sem. B:
1) bror Dines [Børgesen] Pontoppidan, kapellan i Nykøbing Falster og Systofte
2) bror Johan Christian Ludvig [Børgesen] Pontoppidan, professor og præst i Sorø, Pedersborg og Kindertofte
3) bror Christian Pontoppidan, udenlands, død.
Afdøde døde 3.4.1771.

76 Inger Lauridsdatter [Skipper] i Hobro, der opretter Testamente 22.2.1770, fol.259B.
Enke efter Vigant Mouridsen, præst i Hobro og Skellerup, skifte 26.7.1734 lbnr.46]. A:
1) bror Laurids Skipper, købmand i Hobro. 2B:
a Mette Lauridsdatter Skipper
b Maren Lauridsdatter Skipper.

77 Peder Jensen Schmidt, præst i Falslev og Kærby, der døde 4.2.1775, fol.261.
E: Anne Christensdatter Kvist.
Bevilling til uskiftet bo af 17.5.1765.

78 Magdalene Elisabeth Stampe i Mariager. 9.5.1775, fol.262B, 274, 348.
Enke efter Samuel Friedlieb, præst i Mariager, Hem og Sem, skifte 6.12.1770 lbnr.73. B:
1) Jens Stampe Friedlieb, uvist hvor
2) Filip Henrik Friedlieb, student
3) Christiane Øllegaard Friedlieb
4) Christiane Sofie Friedlieb g.m. Hans Christian Broager, forvalter på Knuthenborg [i Hunseby sogn] på Lolland.
Arv til børn efter første hustru Christine Lorentsen, [skifte 2.8.1746 lbnr.49].
Afdøde døde 9.5.1775.

79 Christen Christensen, degn i Falslev. 15.7.1777, fol.278.
E: Anne Christensdatter.
Afkald fra B:
1) Christen Christensen Schmidt.
Desuden nævnes sønnens svoger Jørgen Nielsen, degn.

80 Jørgen Skaarup, kapellan i Mariager, Hem og Sem. 20.3.1778, fol.278B.
E: Elisabeth Cathrine Gade. LV: Mathias Testrup Blegvad.
Der skal være søskende på Skårup kanten.
Afdøde døde 20.3.1778.

81 Anne Margrethe [Mikkelsdatter] Arctander i Sønder Onsild præstegård. 24.5.1778, fol.283.
E: Henrik [Markussen] Monrad, præst i Sønder og Nørre Onsild. B:
4) Joachim Steen Monrad, præst i Helligsø og Gettrup i Thy
5) Anne Barbara Sofie Monrad
6) Sille Monrad
7) Malene Monrad g.m. Mathias Juul, præst i Ørsted på Fyn
Første ægteskab med Jochum Nielsen Steen, præst i Ørsted på Fyn, [død 5.1.1733]. B:
1) Mogens Steen, klokker i Sandefjord
2) Johanne Kirstine Steen g.m. Christen Anton Pihl, færgemand i Vemmenæs [i Bjerreby sogn] på Tåsinge
3) Barbara Juliane Steen, død, var g.m. [Christoffer] Iversen, præst i Bregninge på Tåsinge. B:
a [Sofie Amalie Iversen g.m. Andreas Christian Ulrik] Toftegaard, prokurator på Fyn.
Afdøde døde 24.5.1778.

82 Niels Bjørn Tødslev, præst i Mariager, Hem og Sem, der døde [26.1.1779].
E: Inger Marie Kirkegaard.
Testamente af 25.7.1777.

83 Jacob [Pedersen] Timmermann, præst i Hobro og Skjellerup. 9.1.1779, fol.286.
E: [Anne Elisabeth Arildsdatter Friis]. B:
3) Anne Timmermann
4) Else Timmermann
5) Abel Cathrine Timmermann
6) Ingeborg Timmermann.
Første ægteskab med [Kirstine Marie von Recken, skifte 10.7.1748 lbnr.52]. B:
1) Thomas Peder Timmermann, kapellan i Skien i Norge
2) Frederik Christian Timmermann, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring.
Afdøde døde 9.1.1779.

84 Jørgen Pedersen Bloch i Skrødstrup degnebolig, degn og skoleholder i Hem og Sem. 8.3.1779, fol.287, 315B.
Enke efter Anne Mikkelsdatter, skifte 29.12.1763 lbnr.68. B:
1) Johanne Malene Jørgensdatter Bloch 20. Ved afkald 1787 g.m. Esper Andersen i Kærby på Kjellerup gods
2) Peder Jørgensen Bloch18.
FM: farbror Johan Bloch i København.
Afdøde døde 7.3.1779.

85 Anne Cathrine Schmidt, ugift i Falslev. 31.7.1780, fol.296.
A:
1) mor [Anne Christensdatter Kvist, enke efter Peder Jensen Schmidt, præst i Falslev og Kærby, skifte 4.2.1775 lbnr.77]
2) bror Jens Schmidt
3) bror Christen Kvist Schmidt
4) bror Jørgen Schmidt
5) søster Christiane Elisabeth Schmidt g.m. [Mathias] Aarestrup, [møller i Alling mølle i Grønbæk sogn]
6) søster [Mette Marie Schmidt], død, var g.m. [Peder Mathias] Lassen, præst [i Vindblæs og Dalbyover, begravet 28.2.1777]. 1B:
a Anne Kirstine.
Afdøde døde 28.7.1780.

86 [Maren Hansdatter] i Svenstrup degnebolig. 8.2.1781, fol.297, 310B.
E: Christen Andersen, degn i Vester Tørslev og Svenstrup. B:
1) Hans Christensen på stedet
2) Vigant Christensen, skovfoged på Antvorskov
3) Dorthe Christensdatter i Norge.

87 Niels Lemmich, ugift præst i Hvornum og Snæbum. 5.6.1781, fol.297.
A:
0) [forældre Mathias Lemmich, guldsmed i Ålborg, begravet Vor Frue 19.1.1734 og Dorthe Marie Gørding, skifte Hornum herred gejstlig 7.1.1771 lbnr.58]
1) søster Marianne Lemmich g.m. Christen Scalesin, præst i Ellidshøj og Svenstrup
2) bror Børge Lemmich, guldsmed i København, død var g.m. Anne Elisabeth Buhmann. 1B:
a Niels Lemmich, lærling på den Kongelige danske Porcelainsfabrik i København, døbt København Nikolaj 30.7.1760.
FM: mors halvbror Hans Bruun, præst i Ikast ved svoger Niels Hvas, ejer af Ballegård.
Desuden nævnes Andreas Lemmich i Helsingør som beslægtet.
Afdøde døde 7.5.1781.

88 Petra Cathrine Kaae i Mariager. 19.6.1786, fol.312.
E: Oluf Toxværd, kordegn.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: mosters mand Simon Jensen i Terp.

89 Anders Vibe, præst i Hobro og Skjellerup. 26.5.1787, fol.316.
E: Marie Elisabeth Niemann.
Bevilling til uskiftet bo af 13.7.1787.
Afdøde døde 26.5.1787.

90 Oluf Toxværd, kordegn i Mariager. 15.7.1789, fol.317.
Enke efter [Petra Cathrine Kaae, skifte 19.6.1786 lbnr.88]. B:
1) Frands Toxværd 18.
FM:
1 mosters mand Simon Jensen i Terp
2 Hans Jørgen Blegvad i Mariager.
Muligvis flere børn.

91 Mette Sofie Braëm i Sønder Onsild præstegård. 20.5.1790, fol.319B.
E: Henrik [Markussen] Monrad, præst i Sønder og Nørre Onsild. A:
0) forældre [Martin Corfitzen Braëm, præst i Rårup, skifte Bjerre herred gejstlig 12.2.1720 lbnr.20 og Karen Jensdatter Krabbe]
1) bror [Johan] Braëm, præst i Korsør, død [30.5.1764]. 2B:
a Braëm, søløjtnant i København
b datter g.m. Bolt, søløjtnant på Femern
2) søster Ida Margrethe Braëm, død, var g.m. Jensen, kaptajn i Fredericia. 4B:
a Cathrine Jensen g.m. Anders Sandbæk, dansemester og musikant i Fredericia
b Elisabeth Marie Jensen i Brændekilde præstegård på Fyn
c Hannibaline Augusta Jensen i Marslev præstegård på Fyn
d Inger Sofie Jensen i Falslev præstegård
3) søster Inger Margrethe Braëm, død, var g.m. Jacob Sparre [Thomsen] Galskyt, præst i Brahetrolleborg og Krarup på Fyn, [død 14.2.1752]. 3B:
a Thomas Martin Braëm Galskyt, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinsborg
b Johannes Galskyt, landsdommer og herredsfoged på Sjælland
c Johanne Cathrine Braëm g.m. Conradsen i København
4) søster Drude Mette Braëm, død [21.10.1766], var g.m.[Mads Jensen] Hvistendal, [nederste kapellan i København Frue, død 24.8.1777]. 4B:
a Jens Hvistendal, døbt København Frue 9.9.1761, student på Giesegård
b Mathias Severin Hvistendal, døbt København Frue 21.9.1763, i Ostindien
c Margrethe Elisabeth Hvistendal, døbt København Frue 21.1.1756, g.m. Mandix i København
d Karen Hvistendal, døbt København Frue 13.7.1757, g.m. Thomas Martin Braëm Galskyt, præst i Hyllested, Venslev og Holsteinsborg ved Korsør (3a)
e Ingeborg Anne Hvistendal, døbt København Frue 7.5.1760, død
Mors andet ægteskab med [Poul Trane, præst i Rårup, skifte Bjerre herred gejstlig 9.6.1727 lbnr.25]. B:
5) halvsøster Else Cathrine Trane i Horsens.
Afdødes første ægteskab med Hans Goldbech, [begravet Gauerslund 8.6.1769].
Arv til Hans Goldbechs børn af første ægteskab med [Else Pedersdatter Hartz] B:
1 Peder Goldbech i Vejle
2 Nikolaj Goldbech i Randers
3 datter g.m. Johan Ludvig Haubt, possementmager i København
Arven er efter børnenes farbror Didrik Goldbech i Haughus i Jelling sogn.
Desuden nævnes enkemandens datter af første ægteskab: Sille Monrad.
Afdøde angives at være død 19.5.1790, men 30. dagen er 12.6.1790 [og begravelsen finder sted 10.5.1790].

92 Cathrine Marie [Christiansdatter] Elling i Mariager. 17.2.1792, fol.339.
Enke efter Johan Frederik [Hansen] Kuur, præst i Skallerup i Vendsyssel. B:
1) Christen Elling Kuur 21, i Ålborg
2) Florentine Kuur 19, på Gravballegård
3) Anne Magdalene Kuur 18.

93 Jens [Tollufsen] Meldal, præst i Øster Tørslev. 14.8.1792, fol.347.
E: Maren [Hansdatter] Lønborg.
Bevilling til uskiftet bo af 29.5.1761.
Afdøde døde 14.8.1792.

94 Dorthe Marie Sørensdatter i Falslev degnebolig. 27.6.1794, fol.351B.
E: Jens Sørensen, degn i Falslev. B:
1) Birgitte Jensdatter 12
2) Søren Jensen 9
3) Christen Jensen 6
4) Jens Jensen 3.

95 Christen Jensen Aaby, klokker i Mariager. 20.8.1794, fol.352B.
Enkemand efter [Karen Pedersdatter]. B:
1) Jens Aaby 46, degn i Dejbjerg
2) Iver Aaby 44
3) Mikkel Aaby 40, degn i Hem og Sem.
Afdøde døde 20.8.1794.

96 Cecilie Cathrine [Andersdatter Samsing] i Hvornum præstegård. 26.2.1795, fol.359B.
Enke efter Bonde [Samuelsen] Jahn, præst i Øls, Hørby og Døstrup, [død 22.12.1782].
Testamente af 28.5.1755.
Hans A:
0) forældre Samuel Jahn, rådmand i Slagelse og [Maren Bondesdatter]
1) bror Frederik Jahn, præst i Kølstrup og Agedrup på Fyn, [død 12.4.1785], var g.m. Margrethe Vilhelmine Samsing, død [4.6.1766], (hendes arving 1). 7B:
a Barbara Marie Jahn, enke efter kammerråd Sontum i Bergen i Norge
b Karen Jahn, død, var g.m. [Rasmus] Baggesen, byskriver og rådmand i Kolding, [død 7.9.1784]. 5B:
1 Laurids Baggesen, kapellan i Skive, død [26.2.1793] uden børn
2 Frederik Baggesen, præst i Oure og Vejstrup på Fyn
3 Herman Baggesen, prokurator i København
4 Regina Baggesen i Svejstrup præstegård, nu g.m. [Johan Gotfred] Nietzsche, [farver] i Horsens
5 Inger Margrethe Baggesen hos faster [Susanne Baggesen] i Ribe, der er enke efter [Peder Nielsen] Ussing, præsident i Ribe
c Andreas Samuel Jahn, fabrikant og kattuntrykker i Ålborg
d Lukas Jahn, fuldmægtig på Eidsted jernværk i Norge
e Adam Gottlob Jahn, præst i Ulbjerg og Lynderup
f Alhed Jahn i Christiansfeld
g Anne Cathrine Jahn g.m. [Alexander Henrik] Floch, kirurg i Horsens
2) bror Jens Jahn, død. 1B:
a Cecilie Marie Jahn, enke efter Lassen
3) bror Johannes Frederik Jahn, degn i Øsløs i Vester Han herred
4) søster Cathrine Jahn, død, var g.m. Søren Linderup i Slagelse. 4B:
a Jens Linderup, i København
b Samuel Jahn Linderup i Hobro
c Maren Linderup g.m. Hans Hagensen, kornmåler i København
d Else Linderup g.m. Schinmeier, gartner på Sjælland
5) søster Karen Jahn, død 19.12.1773, var g.m. Halvor Dørcher, inspektør og mønsterskriver på Frederikshald i Norge. 1B:
a David Dørcher 51, i Hjerting, mønsterskriver i Vestre Jyske distrikt.
Hendes A:
0) forældre Anders Pedersen Samsing, præst i Kølstrup og Agedrup, [død 13.3.1751] og Barbara Sørensdatter Ballov, [begravet 12.3.1725]
1) søster Margrethe Vilhelmine Samsing, død [4.6.1766], var g.m. Frederik Samuelsen Jahn, præst i Kølstrup og Agedrup, [død 12.4.1785], (hans arving nr.1. Børn se der)
2) søster Anne Marie Samsing, [begravet 4.8.1745], var g.m. Johan Reimer [død 15.4.1769], præst i Stenløse og Fangel på Fyn. 2B:
a Frederik Johansen Reimer. Første ægteskab med Kirsten Frandsen. Andet ægteskab med Else Pedersdatter, nu g.m. Ammund Ammundsen. I begge ægteskaber 4B:
1 Barbara Reimer Frederiksen
2 Helene Christiane Reimer på Alrø.
3 Peder Ulrik Reimer
4 Jochum Frederik Reimer
b Barbara Johansdatter Reimer, død, var g.m. Rasmus Bech. 2B:
1 Peder Bech, apotekersvend i Viborg
2 Anne Marie Kirstine Bech på Fyn.

97 Mikkel [Christensen] Aaby, degn i Hem og Sem. 8.3.1797, fol.400B, 404.
Enkemand efter Maren Nielsdatter, død 21.2.1797. B:
1) Niels Bjørn Tødslev [Mikkelsen], født 4.6.1780, snedkerlærling i Randers
2) Christen Mikkelsen, født 8.6.1785 i Skrydstrup
3) Karen Mikkelsdatter, født 26.2.1792.
FM: mosters mand Christen Jespersen i Alstrup.
Afdøde døde 6.3.1797.

98 Johannes Schmidt, 8 år gammel i Hobro. 8.4.1797, fol.403, 405B.
A:
1) mor Karen [Jensdatter] Møller i Hobro, enke efter [Johannes Hansen] Schmidt, præst i Gjerlev og Enslev, skifte Gjerlev herred gejstlig 2.11.1788 lbnr.19]. LV: [Niels] Bach til Demstrup [i Råby sogn]
2) bror Hans Schmidt 12. Ved afkald for arv efter far 28.7.1803 i isenkræmmerlære i København
3) bror Jens Schmidt 10
4) halvsøster Sofie Magdalene Schmidt 19.

99 Edvard [Ulriksen] Røring, kapellan i Mariager, Hem og Sem. 28.3.1800, fol.406, 419B.
A:
1) bror Søren Røring i Rønne [på Bornholm].
Afdøde døde 28.3.1800.

100 Jacob Skarskov [Jensen] Skive, præst i Astrup, Rostrup og Store Arden. 21.10.1800, fol.413.
E: Anne Marie Kirstine Friis i Mariager. LV: [Mathias] Stenfeldt i Mariager. B:
1) Hedvig Susanne Nikoline Jacobsdatter g.m. Malte Sehested von Hoff, ritmester i Mariager
2) Marie Elisabeth Dorthe Jacobsdatter g.m. Jens Kjeldsen Skørring, præst i Estvad og Rønbjerg.
[Afdøde døde 24.9.1782].
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1782.
Samfrændeskifte 21.10.1800.

101 Christen Kvist Schmidt, kordegn og aftensangsprædikant i Hobro. 12.4.1801, fol.414B.
E: Marie Elisabeth Mørk. LV: Niels Haslund i Hobro. B:
1) Christian Elisa Schmidt 14
2) Peder Daniel Schmidt 13
3) Otto Schmidt 10
4) Anne Kvist Schmidt 9
5) Mette Marie Schmidt 8.
FM:
1 farbror Jens Schmidt, forpagter på Skærsø
2 farbror Jørgen Schmidt, skriverkarl på Demstrup.
Afdøde døde 11.4.1801.

102 Eleonora [Andersdatter] Lang i degneboligen i Hobro. 12.3.1804, fol.420B, 453B.
Enken efter [Christian Bloch], præst i Ørum og Daugård, [skifte Bjerre herred gejstlig 29.8.1796 lbnr.125]. B:
1) Christian Bloch, født 1.9.1771, degn i Hobro
2) Christine Bloch, født 12.9.1772, på Frijsendal
3) Andrine Bloch, født 12.9.1772, i Holstebro
4) Isabelle Bloch, født 22.4.1774, i Nørre Vinkel ved Lemvig
5) Søren Bloch 28, ejer af gården Volder i Ramme sogn ved Lemvig
6) Christiane Caroline Bloch, født 14.6.1780, i Ribe
7) Maren Loss Bloch, født 26.7.1781, i Hobro.
Afdøde døde 11.3.1804.

103 Anne Dorthe Wassard i Hobro. 10.3.1805, fol.424.
Enke efter [Henrik Christoffer Pedersen] Busch, præst på Bogø ved Falster, [død 28.1.1798]. B:
1) Henrik Christoffer Busch, født 18.8.1798
2) Elisabeth Cathrine Busch, født 31.5.1797.
FM:
1 født værge Frederik Busch i Kristiansand i Norge
2 morbror Just Michael Wassard, præst i Øls, Hørby og Døstrup.
Afdøde døde 9.3.1805.

104 Afkald i Falslev præstegård. 27.4.1805, fol.452B.
Afkald fra [Anne Kirstine Lauridsdatter Lassen] g.m. Rasmus Bach [i Enslev i Gjerlev herred] for arv efter mor [Esther Hansdatter Hamborg] til far [Laurids] Lassen, præst i Falslev og Kærby.

105 Anne Dorthe Brechwold i Hobro. 26.4.1806, fol.453.
E: Hans Christian Varberg, præst i Hobro og Skellerup. B:
1) Carl Frederik Christian Varberg 18
2) Julius Georg Nikolaj Varberg 16
3) Sofie Cathrine Elisabeth Varberg 14
4) Niels Vilhelm Herman Varberg 13
5) Charlotte Johanne Vilhelmine Varberg 11
6) Hans Christian Varberg 6
7) Juliane Kirstine Varberg 6
8) Johanne Marie Varberg 5
9) Nikolaj Frederik Brechwold Varberg 1.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1805.
Samfrændeskifte 26.4.1806.
Afdøde døde 11.5.1805.

106 Niels Christian Fohlmann, præst i Sønder og Nørre Onsild. 18.7.1809, fol.455B.
E: [Louise Christine Seldmann]. LV: Just [Michael] Wassard, præst i Øls, Hørby og Døstrup.
Registrering af gæld og aftale om nådensår.
Arvinger angives ikke.


Privatarkiver
Jens Olufsen Pind, død 1650
Pr 1746

107 Jens Olufsen Pind, præst i Hobro og Skellerup. 27.11.1650.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Oluf Jensen Pind
2) Søren Jensen Pind
3) Laurids Jensen Pind
4) Niels Jensen Pind
5) Søren Jensen Pind.
FM:
1 farbror Christen Olufsen Pind, præst i Voer.
2 Mathias Ibsen
3 Søren Nielsen Tostrup.
Afdøde havde arv efter A:
1) søster Karen Olufsdatter Pind
2) søster Birthe Olufsdatter Pind.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe Olufsdatter Pind.


Rougsø herred
Gejstlig skifteprotokol
1686-1812
C 27A-7

1 Christoffer Nielsen [Helsinge], præst i Holbæk og Udby. 10.1.1684, fol.5.
Enkemand efter [Johanne Thomasdatter, død ca.1675]. B:
1) [Thomas Christoffersen Helsinge, præst i Tved på Mols, død 1681]
2) Margrethe Christoffersdatter, enke efter Villads [Nielsen], præst i Udbyneder og Kastbjerg
3) [Barbara Christoffersdatter, var g.m. Hans Olufsen, præst i Randers Gråbrødre]
4) [Mette Christoffersdatter] g.m. Søren Hansen [Ølgod], præst i Gjesing og Nørager.
5) Birgitte Christoffersdatter [den ældre] g.m. Ove [Christensen Broch], præst i Grenå
6) Birgitte Christoffersdatter [den yngre] g.m. Mikkel [Pedersen] Møller, successor
7) Karen Christoffersdatter.
Begyndelsen af skiftet mangler.

2 Karen Christoffersdatter Helsinge i Holbæk præstegård. 19.6.1686, fol.7B.
0) [forældre Christoffer Nielsen [Helsinge], præst i Holbæk og Udby, skifte januar 1684 lbnr.1 og Johanne Thomasdatter, død ca. 1675]
1) bror Thomas Christoffersen [Helsinge], præst i Tved på Mols død [1681, skifte Mols herred gejstlig lbnr.8]. E: Vibeke Jensdatter [Thorsager], nu g.m. Christen Mogensen [Kværndrup], successor. 4B:
a Ingeborg Thomasdatter
b Barbara Thomasdatter
c Elisabeth Thomasdatter
d [Johanne Thomasdatter]
2) søster Margrethe Christoffersdatter, enke efter Villads [Nielsen], præst i Udbyneder og Kastbjerg, [død 24.4.1681]
3) søster [Barbara Christoffersdatter], død. E: Hans Olufsen, præst i Randers Gråbrødre. 2B:
a [Johanne Hansdatter
b [Birthe Hansdatter g.m. Gunde Rostrup, designeret successor]
4) søster Mette Christoffersdatter g.m. Søren Hansen [Ølgod], præst i Gjesing og Nørager
5) søster Birgitte Christoffersdatter Helsinge den ældre g.m. Ove Christensen Broch, præst i Grenå
6) søster Birgitte Christoffersdatter [Rud] (den yngre) g.m. Mikkel Pedersen [Møller], præst i Holbæk og Udby.
Registrering 5.6.1686.

3 Thomas Jacobsen, degn i Ørsted. 4.6.1690, fol.12.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Jacob Olufsen i Ørsted. B:
1) Søren Thomsen
2) Jacob Thomsen
3) Jens Thomsen
4) Maren Thomasdatter
5) Karen Thomasdatter den ældre
6) Karen Thomasdatter den yngre.
FM: morbror Peder Jacobsen.
Arv efter enkens mor Karen Pedersdatter til B:
1) Niels Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Sidsel Jacobsdatter, som er enken
4) Anne Jacobsdatter.
Enkens mors andet ægteskab med Søren Madsen, formand i degneembedet, død. B:
5) Mette Sørensdatter
5) Kirsten Sørensdatter, der døde.

4 Birgitte Christoffersdatter Rud i Holbæk præstegård. 20.7.1693, fol.15.
E: Mikkel [Pedersen] Møller, præst i Holbæk og Udby. A:
0) [forældre Christoffer Nielsen [Helsinge], præst i Holbæk og Udby, skifte januar 1684 lbnr.1 og Johanne Thomasdatter, død ca. 1675]
1) bror Thomas Christoffersen [Helsinge], præst i Tved på Mols død [1681, skifte Mols herred gejstlig lbnr.8, var g.m. Vibeke Jensdatter Thorsager]. 4B:
a Ingeborg Thomasdatter
b Barbara Thomasdatter. FM: [morbror] Christen Jensen Thorsager, præst i Holme og Tranbjerg
c Elisabeth Thomasdatter. FM: Rudolf Bülch, præst i Thorsager og Bregnet
d Johanne Thomasdatter g.m. Christen Jespersen Hutfeld, successor i Tved
2) søster Margrethe Christoffersdatter Helsinge, enke efter Villads Nielsen, præst i Udbyneder og Kastbjerg, [død 24.4.1681]. LV: søn Bendix Kopp
3) søster [Barbara Christoffersdatter], død. E: Hans Olufsen, præst i Randers Gråbrødre. 2B:
a Johanne Hansdatter
b Birthe Hansdatter g.m. Gunde Nielsen Rostrup, designeret successor i Randers
4) søster Mette Christoffersdatter g.m. Søren Hansen Ølgod, præst i Gjesing og Nørager
5) søster Birgitte Christoffersdatter Helsinge den ældre g.m. Ove Christensen Broch, præst i Grenå
6) søster Birgitte Christoffersdatter [Rud] (den yngre) g.m. Mikkel Pedersen [Møller], præst i Holbæk og Udby.

5 Christen Olufsen Pind, præst i Voer. 5.6.1695, fol.17.
E: Anne Rasmusdatter. B:
3) Rasmus Christensen Pind
4) Jørgen Christensen Pind
5) Søren Christensen Pind
6) Jens Christensen Pind
7) Maren Christensdatter Pind g.m. Niels Poulsen [Essenbæk], successor
8) Mette Christensdatter Pind.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B:
1) Laurids Christensen Pind
2) Karen Christensdatter Pind, i Helsingborg i Skåne.
Afdøde døde 24.4.1694.

6 Peder Mikkelsen Lindenfeld på Stenalt [i Ørsted sogn]. 2.6.1699, fol.25.
A:
1) [halvbror] Casper [Pedersen] Lindenfeld, præst i Borup og Hald
2) [halvsøster Margrethe Pedersdatter Lindenfeld, skifte Århus 10.7.1682 lbnr.117, var g.m. Jesper Eskildsen Hjortshøj, skifte Århus 9.12.1690 lbnr.294]. 1B:
a Anne Jespersdatter
3) [halvsøster Maren Pedersdatter Lindenfeld, skifte Århus 18.10.1700 lbnr.441]. E: Anders Jensen, købmand i Århus. 3B:
a Jens Andersen
b Peder Andersen
c Maren Andersdatter.
Afdøde, der var sekretær på Stenalt, døde 3.5.1699.

7 Mette Lauridsdatter i Holbæk degnebolig. 3.3.1701, fol.25B.
E: Niels Sørensen, degn i Holbæk og Udby. B:
1) Søren Nielsen 11
2) Laurids Nielsen 9
3) Svend Nielsen 6
4) Else Kirstine Nielsdatter 4.
FM: fars svoger Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.

8 Anne Rasmusdatter Rimsø i Ørsted. 19.6.1702, fol.27B.
Enke efter Christen Olufsen Pind, præst i Voer, [skifte 5.6.1695 lbnr.5]. B:
1) Rasmus Christensen Pind
2) Jørgen Christensen Pind i København
3) Søren Christensen Pind
4) Jens Christensen Pind
5) [Maren Christensdatter Pind] g.m. Niels Poulsen Essenbæk, successor i Voer.

9 Sidsel Jacobsdatter i Ørsted degnebolig. 31.1.1704, fol.33B.
E: Hans Lauridsen, degn i Ørsted.
Første ægteskab med [Thomas Jacobsen, degn i Ørsted. 4.6.1690 lbnr.3]. Af børn angives B:
1) Søren Thomsen
2) Jacob Thomsen.

10 Niels Poulsen Essenbæk, præst i Voer. 31.5.1704, fol.46B, 343.
E: Maren Christensdatter Pind. LV: Jacob [Hansen] Kappel, præst i Ørum og Ginnerup. B:
1) Margrethe Nielsdatter 6
2) Anne Nielsdatter 4
3) Mogens Nielsen 3.
FM: farfar Poul Nielsen.

11 Mikkel [Pedersen] Møller, præst i Holbæk og Udby. 15.7.1709, fol.75.
E: Anne Marie [Caspersdatter] Suhr. LV: Mathias Toppel, forpagter på Hedegård [Glesborg sogn]. B:
1) Niels Mikkelsen Møller 12
2) Casper Mikkelsen Møller 11
3) Anne Mikkelsdatter Møller 8.
FM:
1 farbror Søren Pedersen Møller, "aldrende og ubosiddende"
2 morbror Bent [Caspersen] Suhr, præst i Viby og Tiset
3 Peder Sørensen Spentrup, præst i Gylling, som beslægtet.
[Første ægteskab med Birgitte Christoffersdatter Rud, skifte 20.7.1693 lbnr.4].
Arv efter enkens søster Margrethe [Caspersdatter] Suhr, skifte Ning herred gejstlig 23.3.1708 lbnr.16, enke efter Laurids [Henriksen] Pontoppidan, præst i Hylke, til børn ved værge: farbror Israel [Henriksen] Pontoppidan, [præst i Butterup og Tuse på Sjælland].
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1709.
Afdøde døde 14.6.1709.

12 Maren Sørensdatter Bentsen i Ørsted præstegård. 14.12.1713, fol.114.
E: Christen Sejersen, præst i Ørsted og Estruplund. B:
1) Søren Christen Sejersen, successor
2) Elisabeth Christensdatter
3) Elisabeth Marie Christensdatter.
Enkemandens første ægteskab med Anne Thøgersdatter.
Afkald 20.9.1701 fra B:
1) Gertrud Christensdatter g.m. David Jørgensen Fogh, præst i Alslev og Hostrup
2) Peder Thøger Christensen Sejersen, stud. theol.

13 Niels Sørensen Lund, degn i Holbæk og Udby. 26.11.1716, fol.136B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Christen Andersen, successor. B:
5) Mette Nielsdatter 14
6) Hans Nielsen 10
7) Poul Nielsen 7
8) Steineke (Stine) Nielsdatter 2.
FM: Christen Jensen, degn Ørsted og Estruplund.
Første ægteskab med Mette Lauridsdatter B:
1) Søren Nielsen
2) Laurids Nielsen
3) Svend Nielsen 22
4) Else Kirstine Nielsdatter 19. Ved afkald 29.9.1721 g.m. Mads Andersen, kvartermand på Holmen i København
FM: Frederik Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.
Registrering 20.4.1716.

14 Christen Sejersen, præst i Ørsted og Estruplund. 28.7.1721, fol.144B.
Enkemand efter Maren Sørensdatter Bentsen, skifte 14.12.1713 lbnr.12.
Afkald fra B:
2) Elisabeth Christensdatter g.m. successor Anders Lauridsen Jespersen
3) Elisabeth Marie Christensdatter. FM: morbror Aksel Bentsen.
Enkemandens første ægteskab med Anne Thøgersdatter.
Afkald fra B:
1) Gertrud Christensdatter, enke efter David Jørgensen Fogh, præst i Alslev og Hostrup.

15 Jens [Jensen] Brask, præst i Voer. 12.10.1722, fol.168.
E: Marie [Sørensdatter] Kjærulf. LV: Erik Frisenberg på Holbækgård. B:
1) Christian Ludvig Jensen 7
2) Aksel Jensen 5
3) Charlotte Amalie Jensdatter 2
4) Søren Jensen 1.
FM: født værge Jens [Andersen] Brask til Kjellerup [i Svenstrup sogn].
Arv efter afdødes søster [Kirsten Brask] g.m. Mourids Eriksen i Mariager og sidst g.m. Jens Bloch sst. til B:
1) Peder Mouridsen Hjort
2) Clemen Brask Mouridsen i Christiania.
Afdøde døde 11.9.1722.

16 Maren Jepsdatter i Hollandsbjerg [i Ørsted sogn] sogn. 4.7.1727, fol.195.
E: Christian Hansen [Møller], degn i Voer. A:
1) bror Peder Madsen Grande i Ørsted
2) [halv]bror Rasmus Madsen i Ørsted
3) søster, død. 1B:
a Maren Rasmusdatter.
FM: Esben Rasmussen i Hollandsbjerg.
Afdøde døde 1.7.1727.

17 Christen Vinding, præst i Voer. 6.7.1729, fol.204B.
E: Martha Richter. LV: Jørgen Bording, fuldmægtig på Stenalt [i Ørsted sogn]. A:
1) far Peder Vinding, præst i Øster Velling, Grensten, Helstrup.

18 Christen Andersen, degn i Holbæk og Udby. 21.6.1731, fol.210.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Svend Nielsen Lund, degn i Nimtofte og Koed. A:
0) forældre Anders Christensen, skrædder i Grenå og Anne Eskildsdatter, begge døde
1) Karen Nielsdatter g.m. Christoffer Broch
2) Mette Nielsdatter, enke efter Ove Broch
3) Niels Jensen Bruun i Grenå, hvis mor var halvsøster til afdødes mor.
Enkens første ægteskab med formanden Niels Sørensen Lund, skifte 26.11.1716 lbnr.13. Arv til B:
1) Mette Nielsdatter
2) Hans Nielsen
3) Poul Nielsen
4) Steineke Nielsdatter.

19 Anne [Eliasdatter] Ring i Holbæk degnebolig. 2.5.1735, fol.219B.
E: Peder Kryger, degn i Holbæk og Udby. B:
1) Margrethe Pedersdatter Kryger 4.

20 Christen Jensen, degn i Ørsted og Estruplund. 29.8.1735, fol.225B.
E: Nille Marie Andersdatter. LV: Rasmus Møller i Randers. B:
1) Anders Christensen 22, student
2) Else Christensdatter 18.
FM:
1 farbror Knud Jensen i Hald
2 søskendebarn Niels Nielsen Sejersen i Ørsted.

21 Bertel Nikolajsen Emmer, degn i Voer. 20.4.1740, fol.239B.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Svend Olufsen, smed i Voer. B:
1) Anne Marie Bertelsdatter 9
2) Nikolaj Bertelsen 8
3) Anne Sofie Bertelsdatter 4.
Afdøde døde 14.4.1740.

22 Anne Marie Caspersdatter Suhr i Holbæk præstegård. 20.6.1740, fol.244B.
E: Hans Kappel [Andersen] Haasum, præst i Holbæk og Udby, der døde 1.12.1740. B:
3) Mikkel Haasum, kapellan i Gjerrild og Hemmed
4) Anders Haasum
5) Bent Haasum, stud. theol.
6) Karen Kappel Haasum g.m. Anders Hornbæk.
Første ægteskab med formanden Mikkel Pedersen Møller, [skifte 15.7.1709 lbnr.11]. B:
1) Niels Mikkelsen Møller, præst i Fruering [og Vitved, død 1737]. B:
a Hans Nielsen
b Inger Marie Nielsdatter
c Anne Marie Nielsdatter
d Mikkel Nielsen
e Casper Nielsen.
FM: morbror Johan Lønborg, kapellan i Århus domkirke og præst i Vejlby
2) Anne Mikkelsdatter Møller g.m. Gregers [Jochumsen] Bruun, præst i Gjerrild og Hemmed.
Afdøde døde 19.5.1740.

23 Anne Rasmusdatter i Ørsted degnebolig. 5.8.1740, fol.257.
E: Peder [Nielsen] Tranders, degn i Ørsted og Estruplund. B:
1) Karen Pedersdatter 1½
2) Niels Pedersen 6 uger.
FM:
1 morbror Peder Rasmussen Bagger, skoleholder i Harridslev og Albæk
2 morbror Laurids Rasmussen, skipper i Århus.

24 Margrethe Cathrine Anchersen i Voer præstegård. 3.4.1742, fol.259B, 273.
E: Poul [Mathiasen] Faber, præst i Voer. B:
1) Mathias Anker Faber 10
2) Sofie Faber 8
3) Augustinus Christian Faber 5
4) Marie Faber 2.

25 Peder Nielsen Tranders, degn i Ørsted og Estruplund. 6.2.1749, fol.263B, 292, 329, 354B.
E: Carola Frisenberg. LV: bror Erik Frisenberg, forpagter på Holbækgård, successor Peder Schiønning, der ægter enken.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter i Ørsted degnebolig. 5.8.1740 lbnr.23]. B:
1) Karen Pedersdatter 10. Ved afkald 22.7.1777 g.m. Thomas Jørgensen, hosekræmmer i København.
FM: morbror Peder Rasmussen Bagger, skoleholder i Harridslev og Albæk.
Desuden nævnes første hustrus bror Mikkel Bagger, død, hans enke nu g.m. Peder Jansen Deichmann, skibstømrer i Århus.
Afdøde døde 31.7.1748.

26 Elisabeth Christensdatter Sejer (Victorin) i Ørsted præstegård, der døde 4.7.1742, fol.267.
E: Anders Lauridsen Jespersen, præst i Ørsted og Estruplund. B:
1) Aksel Jespersen, cand. theol.
2) Maren Andersdatter Jespersen g.m. Mogens Markussen, præst i Kousted og Råsted.

27 Anne Margrethe Jørgensdatter i Voer præstegård. 28.7.1752, fol.268, 273.
Enke efter Bertel Nikolajsen Emmer, degn i Voer, [skifte 20.4.1740 lbnr.21]. B:
1) Anne Marie Bertelsdatter 22
2) Nikolaj Bertelsen 20
3) Anne Sofie Bertelsdatter 16.
Afdøde døde 20.3.1752.

28 Elisabeth Marie Sejer, ugift i Ørsted præstegård. 13.9.1753, fol.269B.
A:
1) søster Elisabeth Christensdatter Sejer, [skifte 4.7.1742 lbnr.26]. E: Anders Lauridsen Jespersen, præst i Ørsted og Estruplund. 2B:
a) Aksel Jespersen, cand. theol.
b) Maren Andersdatter Jespersen, [skifte Nørhald herred gejstlig 4.8.1749 lbnr.40]. E: Mogens [Christian Pedersen] Markussen, præst i Kousted og Råsted. 2B:
1 Peder Markussen 11
2 Elisabeth Marie Markussen [4]
2) halvsøster Gertrud Christensdatter Sejer, enke efter David [Jørgensen] Fogh, præst i Alslev og Hostrup, [død 1.8.1720]. LV: svigersøn Erling [Halvorsen] Ramstad, præst i Hjortshøj, Elev og Egå.
Registrering 4.6.1753.

29 Kirsten Christensdatter Refsbæk i Voer degnebolig. 8.5.1758, fol.273.
E: Niels Søndergaard , degn i Voer. B:
1) Christen Nielsen 16
2) Marianne Nielsdatter 14.
FM: morbror Peder Refsbæk i Udbyhøj Færgested.

30 Poul Mathiasen Faber, præst i Voer. 18.10.1759, fol.276, 355B, 356.
E: Margrethe Eleonora Bladt. LV: Laurids Tørslev, forpagter på Estruplund. B:
5) Margrethe Cathrine Faber 12. Ved afkald 28.1.1778 g.m. Erik Helm, præst i Tårs [og Vigsnæs] på Lolland
6) Peder Faber 9
7) Hans Severin Faber 4. Ved afkald Gjerlev herred gejstlig 24.6.1776 lbnr.12: præst i Eggeslevmagle på Sjælland.
Første ægteskab med [Margrethe Cathrine Anchersen, skifte 3.4.1742 lbnr.24]. B:
1) Mathias Anker Faber i København
2) Sofie Faber g.m. Henrik Wentzel, præst i Støvring og Mellerup
3) Augustinus Christian Faber
4) Marie Faber i Ribe.
FM:
1 farbror Christian Faber, præst i Bjerregrav, der døde
2 morbror A[nker] Anchersen, dr. med. i Ribe.
Registrering 31.8.1759.

31 Carola Jacobsdatter Frisenberg i Ørsted degnebolig. 26.3.1762, fol.292.
E: Peder Clausen Schiønning. degn i Ørsted og Estruplund.
Testamente af 8.2.1762.
Andreas Frisenberg, forpagter på Holbækgård til stede på egne og øvrige arvingers vegne.
[Første ægteskab med formanden Peder Nielsen Tranders, skifte 6.2.1749 lbnr.25].
Afdøde døde 24.2.1762.

32 Anders Lauridsen Jespersen, præst i Ørsted og Estruplund. 25.10.1762, fol.293B.
Enkemand efter [Elisabeth Christensdatter Sejer, skifte 4.7.1742 lbnr.26]. B:
1) Maren Andersdatter Jespersen, [skifte Nørhald herred gejstlig 4.8.1749 lbnr.40, var g.m. Mogens Christian Markussen, præst i Kousted og Råsted. B:
a Peder Markussen 19
b Elisabeth Marie Markussen 13.
FM: farbror Søren Markussen, cand.theol.
Afdøde døde 13.4.1761.

33 Elisabeth Andreasdatter Højer i Voer degnebolig. 1.2.1764, fol.312B.
E: Niels Søndergaard, degn i Voer. A:
0) far [Andreas Hansen Højer til Østergård i Åsted sogn i Salling].
[Fars andet ægteskab med Abelone Nielsdatter Friis]. B:
1) bror Jens Højer, uvist hvor
2) søster Ingeborg Højer g.m. Jens Andersen, forpagter på Bidstrup [i Granslev sogn]
3) søster Anne Elisabeth Højer i Gundestrup, enke efter Carsten [Henriksen] Lensch, urtegårdsmand på Tustrup [i Hørning sogn i Randers amt]
4) bror Niels Friis Højer i Nykøbing, død. Uvist om børn.
[Fars første ægteskab med Anne Jensdatter Møller]. B:
5) halvbror Jens Højer, præst i Hjermind, Lee og Hjorthede, [død 26.1.1726]
6) halvbror Thomas Højer, præst i Sønderholm og Frejlev, [død 1747]
7) halvsøster Elisabeth Højer på stedet
8) halvbror Hans Højer i Grættrup, præst [i Tise i Salling]
9) halvbror Peder Højer, præst i Hammer, [Horsens, Sulsted og Ajstrup] i Vendsyssel
10) halvbror Hans Højer, løjtnant, uvist hvor
11) halvbror Mourids Højer, købmand og vinhandler i Viborg
12) halvsøster [Anne Marie Højer], enke efter [Alexander Jacobsen] Basballe, præst i Nautrup, [Sæby og Vile] i Salling
13) halvsøster [Karen Højer, død 13.5.1724], var g.m. Jens [Ottesen Grønbæk], præst i Roslev [og Rybjerg] i Salling.

34 Thomas [Bertelsen] Thomsen, præst i Voer og Estruplund. 21.8.1767, fol.318.
E: Anne Nielsdatter Bolter. A:
1) mor Anne Kirstine [Jespersdatter] Holst, enke efter Bertel Thomsen, rådmand i Fredericia, [skifte Fredericia 10.10.1754 lbnr.760]
2) bror Andreas Thomsen, fuldmægtig på skriverstuen på Københavns rådhus
3) bror Hans Thomsen, vejer og måler på St. Croix
4) søster Mette Thomasdatter, enke efter Bech, toldinspektør i Fredericia.
Afdøde døde 21.8.1767.

35 Gertrud Rasmusdatter i Ørsted degnebolig. 2.12.1769, fol.329, 348B, 353, 355B.
E: Peder Clausen Schiønning, degn i Ørsted og Estruplund. A:
1) mor Mette Iversdatter, enke efter Jens Jensen Beeg i Udby
2) søster Maren Rasmusdatter g.m. Anders Pedersen Hertzkøb, overkonstabel i København
3) halvsøster Karen Jensdatter 25. Ved afkald 9.3.1778 g.m. Peder Jensen Kort i Udby
4) halvsøster Mette Marie Jensdatter 23. Ved afkald 5.11.1778 g.m. Johan Henrik Herman i København.
FM:
1 Jens Bie, birkedommer på Holbækgård, Hevringholm og Løvenholm birketing
2 Søren Iversen Trane, birkeskriver på Holbækgård birketing.
Afdøde døde 1.12.1769.

36 Peder Henningsen Kryger, degn i Holbæk og Udby. 13.8.1770, fol.337B, 342B, 343.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Niels Brandt. B:
2) Anne Salome Pedersdatter g.m. Rasmus Hald i Borup i Haslund sogn
3) Else Pedersdatter g.m. Niels Ostersen Brandt, degn i Holbæk og Udby.
Første ægteskab med Anne Eliasdatter Ring, [skifte 2.5.1735 lbnr.19]. B:
1) Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Hansen Skærbæk, skibstømrer i København.

37 Anne Jensdatter Stub i Ingerslev i Estruplund sogn. 1.6.1771, fol.339.
Enke efter Peder Christiansen, degn i Marie Magdalene og Skarresø, [død 25.4.1749]. B:
1) Christian Pedersen Møller i Ingerslev
2) Ingeborg Pedersdatter g.m. Anders Astrup, birkedommer, begge døde. 2B:
a Jens Astrup, forvalter på Vennerslund på Falster, nu på Bregentved på Sjælland
b Anne Marie Astrup, der ægter P. Rasmussen, degn i Majbølle på Lolland.

38 Anne Nielsdatter Essenbæk i Voer. 4.5.1772, fol.343.
A:
1) søster Margrethe Nielsdatter Essenbæk, enke efter Poul Nielsen, handskemager i Randers.
Arv efter afdødes far Niels Poulsen Essenbæk, præst i Voer, skifte 31.5.1704 lbnr.10.

39 Søren Poulsen, skoleholder i Ørsted. 27.12.1773, fol.343B.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Pedersen i Ørsted. B:
1) Poul Sørensen 23 i Ørsted
2) Christiane Poulsdatter g.m. Christen Eskildsen Sprau, værtshusmand i Ørsted.
FM: farbror Jens Poulsen i Ørsted.

40 Martha Johansdatter Richter i Holbæk præstegård. 28.3.1775, fol.345B, 355, 356.
E: Laurids [Lauridsen] Lassen, præst i Holbæk og Udby.
Testamente af 16.7.1744.
Hans første ægteskab med [Birgitte Christensdatter Fussing, skifte Middelsom herred gejstlig 27.2.1730 lbnr.26]. B:
1) Else Cathrine Lauridsdatter Lassen.
[Hendes første ægteskab med Christen Vinding, præst i Voer, skifte 6.7.1729 lbnr.17].
Hendes A:
0) forældre [Johan Richter, organist i Horsens, skifte Horsens købstad 3.7.1717 lbnr.402 og Bodil Olufsdatter, skifte Horsens købstad 19.6.1725 lbnr.579]. B:
1) søster Anne Richter g.m. Jens Bredal, degn i Nebsager og Bjerre, død. Hendes første ægteskab med Jens Nielsen Bredal, degn i Nebsager og Bjerre, [skifte Bjerre herred gejstlig 22.6.1728 lbnr.28]. 4B:
a Bodil Bredal g.m. Poulsen i Bording sogn i Ginding herred. Ved afkald 28.1.1778 boende i Suderbæk i Ikast sogn
b Susanne Bredal i København
c Niels Bredal i Holland
d Martha Bredal g.m. Anders Heug i København.
Anne Richters andet ægteskab med Henning Bording, successor, [skifte Bjerre herred gejstlig 28.7.1732 lbnr.40]. 1B:
e Thomas Bording, degn i Skjern i Bølling herred
2) søster Margrethe Richter, død, var g.m. [Andreas Wenniche (Wienecken), guldsmed i Horsens, skifte Horsens købstad 13.5.1728 lbnr.634]. B:
a Edel Elisabeth Wenniche g.m. Oluf Lassen i Roskilde
b Anne Helene Wenniche, død, var g.m. Jørgen Bagge, guldsmed i Varde. 3B:
1 Andreas Peder Bagge
2 Anne Jørgensdatter Bagge
3 Christiane Margrethe Jørgensdatter Bagge
3) søster Johanne Richter, død, var g.m. Markus Christiansen Bagger i Horsens, [skifte Horsens købstad 7.12.1743 lbnr.975]. 2B:
a Christian Bagger, matros i København, der døde 25.9.1775
b Johan Bagger, guldsmed i Skanderborg
4) søster Marie Richter i København.

41 Peder Clausen Schiønning, degn i Ørsted. 11.3.1777, fol.349.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Mads Rasmussen Udby i Ørsted. B:
1) Claus Christian Schiønning 6
2) Marie Schiønning 3.
FM: morfar Christian Andersen i Termestrup [i Hvilsager sogn].
Registrering 2.9.1776.

42 Mathæus [Hansen] Plesner, præst i Ørsted og Stenalt kapel. 20.10.1778, fol.353.
Enkemand efter [Birgitte Kirstine Bertelsdatter Bay, begravet 29.7.1765]. B:
1) Hans Filip Plesner, præst i Voer og Estruplund
2) Hans Frederik Plesner, præst i Rårup
3) Christian Plesner, kapellan i Borbjerg og Ryde
4) Christian Drachardt Plesner i Ørsted præstegård
5) Else Christence Plesner, enke efter Jørgen Nielsen Ravn, præst [i Vorde, Fiskbæk og Romlund, skifte Nørlyng herred gejstlig 6.5.1776 lbnr.192]
6) Frederikke Dorthe Plesner
7) Inger Plesner
8) Barbara Plesner
9) Sofie Amalie Plesner
10) Sara Plesner.
Afdøde døde 21.9.1778.

43 Mette Christensdatter Hørning i Voer degnebolig. 12.9.1778, fol.355.
E: Christen Nielsen Søndergaard, degn i Voer og Estruplund.
Afkald 12.9.1778 fra eneste A:
1) far Christen Pedersen Hørning i Ørsted.

44 Anders Hald, præst i Ørsted. 10.5.1784, fol.357.
E: Elisabeth Jespersdatter. B:
1) Christence Andersdatter Hald 22
2) Nille Marie Andersdatter Hald 18.
Bevilling til uskiftet bo af 18.6.1784.
Afdøde døde 8.4.1784.

45 Eskild Hansen Samsø, skoleholder i Store Sjørup i Estruplund sogn. 22.11.1784, fol.357B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Fussing i Hevring mølle [i Estruplund sogn].
Arvinger kendes ikke.

46 Else Marie Sørensdatter i Store Sjørup i Estruplund sogn. 15.5.1786, fol.359B.
E: Jens Nielsen Gris, skoleholder i Store Sjørup. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 2¾
2) Laurids Christian Jensen ¾.
Afdøde døde 12.4.1786.

47 Anne Bolter i Voer. 3.5.1785, fol.362.
Enke efter Thomas [Bertelsen] Thomsen, præst i Voer og Estruplund, [skifte 21.8.1767 lbnr.34]. A:
1) bror Christen Bolter, død uden børn
2) bror Markus Bolter, død. 2B:
a Niels Markussen, farer til søs
b Anne Markusdatter g.m. Christen Iversen i Voer
3) søster Karen Bolter, død. 3B:
a Niels Christensen Nørgaard, degn i Års i Slet herred
b Oluf Christensen Holm på Nørager gods
c Jens Christensen, død. 5B:
1 Jens Jensen i Enslev på Sødringsholm gods
2 Karen Jensdatter g.m. Peder Svensk i Bjerre på Overgård gods
3 Inger Jensdatter i Rørbæk Hovgård
4 Anne Christensdatter g.m. Peder Winther, prammand i Randers
5 Maren Christensdatter, død, var gift [med Christen Skriver] i Hvarre på Vebbestrup gods. 1B: Jens
4) søster Kirsten Bolter, død. 1B:
a Maren Pedersdatter g.m. Claus Sørensen i Testrup på Testrupgård gods
5) søster Maren Bolter, død. 1B:
a Karen i Fjelsted?.
Afdøde døde 3.5.1785.

48 Christen Nielsen Søndergaard, degn i Voer og Estruplund. 18.12.1786, fol.368.
E: Anne Kirstine Riis. LV: Christen Madsen i Ørsted, successor Johan Christian Møller, der ægter enken. B:
1) Niels Søndergaard 5.
FM: farfar Niels Søndergaard på stedet.
Afdøde døde 17.11.1786.

49 Niels Søndergaard, pensioneret degn i Voer degnebolig. 26.2.1787, fol.371.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter Refsbæk, skifte 8.5.1758 lbnr.29]. B:
1) Christen Nielsen Søndergaard, [skifte 18.12.1786 lbnr.48]. B:
a Niels Søndergaard 5.
FM: Niels Brandt, degn i Holbæk og Udby.
Afdøde døde 25.2.1787.

50 Elisabeth Jespersdatter i Ørsted. 15.9.1789, fol.372, 380B.
Enke efter Anders Hald, præst i Ørsted, [skifte 10.5.1784 lbnr.44]. B:
1) Christence Hald
2) Nille Marie Hald, der ægter Rasmus Rasmussen Gjesing i Ørsted.
FM: [Jørgen] Raarup, forvalter på Holbækgård.
Afdøde døde 14.9.1789.

51 Laurids [Lauridsen] Lassen, præst i Holbæk og Udby. 5.3.1789, fol.379B.
Enkemand efter [Martha Johansdatter Richter, skifte 28.3.1775 lbnr.40].
[Første ægteskab med Birgitte Christensdatter Fussing, skifte Middelsom herred gejstlig 27.2.1730 lbnr.26]. B:
1) [Else Cathrine Lauridsdatter Lassen g.m. Hans Jørgen Sørensen] Esmark, præst i Houlbjerg og Granslev.
Afdøde døde 5.3.1789.

52 Sara [Johanne Marie Mathæusdatter] Plesner i Ørsted præstegård. 19.9.1790, fol.384.
E: Christen Gøtsche, præst i Ørsted og Stenalt kapel. B:
1) Christiane Frederikke Plesner 5½
2) Mathæus Plesner 5½
3) Birgitte Kirstine Plesner 3½
4) Henrik Plesner 2¼
5) Johanne Marie Plesner 1½.
FM:
1 Hans Filip Plesner, præst i Fruering og Vitved
2 Hans Frederik Plesner, præst i Rårup.
Bevilling til uskiftet bo af 25.10.1790. Samfrændeskifte 17.1.1791.
Afdøde døde 19.9.1790.

53 Magdalene Holst i Ørsted. 2.10.1793, fol.387B, 397.
Enke efter Mathias [Lorentsen] Bloch, præst i Søby, Skader og Halling, [død 6.4.1780].
Testamente af 2.11.1778.
Hans A:
1) bror Johannes Lorentsen Bloch, skræddersvend i Viborg
2) bror Peder Lorentsen Bloch i Grurup i Thy, død. 5B:
a Lorents Pedersen Bloch, født 25.3.1756, i Grurup
b Anders Pedersen Bloch, født 4.9.1757, i Vejen ved Kolding
c Mathias Pedersen Bloch, født 7.11.1762
d Richen Pedersdatter Bloch, enke efter Hans Krabbe i Oksenbøl i Vestervig sogn i Thy, nu g.m. Poul Christensen i Oksenbøl.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Elisabeth Sofie Andersdatter Vejle, der ægter Peder Andersen i Ørsted
2) søster Anne Knudsdatter, død. 3B:
a Gedske Andersdatter, enke efter Christen Poulsen i Fredericia
b Cathrine [Hansdatter Amager] i Kolding, enke efter [Christian Justesen] Lund, amtsforvalter i Skanderborg og Åkær amter, [skifte Skanderborg 29.6.1786 lbnr.213]
c Anders Thorsen, degn i Gudum [og Fabjerg, skifte Skodborg herred gejstlig 17.4.1793 lbnr.88]. 1B:
1 Cathrine Andersdatter Thorsen g.m. Christen Lauridsen Hyldgaard i Fabjerg.
Afdøde døde 2.10.1793.

54 Kirsten Christiansdatter i Ørsted. 24.3.1794, fol.394B.
Enke efter Peder Clausen Schiønning, degn i Ørsted, [skifte 11.3.1777 lbnr.41]. B:
1) Claus Christian Schiønning 23, bagersvend i Ålborg
2) Marie Schiønning 21.
FM: Christen Madsen i Ørsted.
Afdøde døde 20.2.1794.

55 Anne Christensdatter i Ingerslev. 28.3.1796, fol.400B.
Enke efter Eskild Hansen [Samsø, skoleholder] i Store Sjørup, [skifte 22.11.1784 lbnr.45].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 28.3.1796 hos son søstersøn Mikkel Gregersen i Ingerslev.

56 Rasmus Tørslev, cand. theol. på Stenalt [i Ørsted sogn]. 8.7.1796, fol.401.
A:
1) mor [Anne Margrethe Schifter] i Grenå, enke efter [Laurids Christian] Tørslev [til Estruplund, død 25.11.1783]
2) bror Hans [Andreas] Tørslev til Refstrup [i Gadbjerg sogn]
3) bror Vincent Tørslev i Viborg
4) bror Jørgen Tørslev i København
5) [bror] Anders Tørslev, forvalter på Stenalt
6) søster [Anne Margrethe Tørslev] i Ebeltoft, enke efter [Johan Ludvig] Boserup, [byskriver, skifte Ebeltoft 21.7.1787 lbnr.425]
7) søster Marie Tørslev i Viborg
8) [søster] Else Margrethe Tørslev i Randers
9) [søster] Elisabeth Tørslev i Grenå.
Afdøde døde 9.6.1796.

57 Johan Christoffer Mørk, præst i Gjesing og Nørager.14.2.1799, fol.404, 500.
E: Karen [Nielsdatter] Nørregaard. LV: Juul, birkedommer i Sorvad [i Gjesing sogn]. B:
1) Hans Peder Mørk 20, i København
2) Marie Elisabeth Mørk 15
3) Sofie Frederikke Mørk 14
4) Daniel Mørk 10.
FM: morbror Rasmus Nørregaard, snedker i København.

58 Laurids Lund, præst i Holbæk og Udby. 7.5.1803, fol.421B.
E: Anne Margrethe Binderup.
Bevilling til uskiftet bo af 15.5.1803.
Afdøde døde 7.5.1803.

59 Christiane [Mathiasdatter] Gamrath i Ørsted degnebolig. 11.7.1803, fol.422B.
E: Vilhelm Mathias Grube, degn i Ørsted.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 11.6.1803.

60 Inger Sørensdatter i Hollandsbjerg skolehus [i Ørsted sogn]. 24.1.1804, fol.423B.
E: Rasmus Pedersen, skoleholder i Hollandsbjerg. B:
4) Christen Rasmussen 28
5) Mette Marie Rasmusdatter 23.
Af første ægteskab B:
1) Christian Sørensen 40.
Af andet ægteskab B:
2) Søren Jonasen i Vivild
3) Cathrine Jonasdatter g.m. Johannes Jensen, smed i Hollandsbjerg.
Afdøde døde 24.1.1804.

61 Niels Berg, præst i Vivild og Vejlby. 13.5.1805, fol.426B, 508B.
E: Christiane Wedege.
Første ægteskab med [Rudolfine Elisabeth Nikolajsdatter Ullits]. B:
1) Frederik Nikolaj Berg, landinspektør i Grenå.
Andet ægteskab med [Elisabeth Charlotte Didriksdatter Riisbrigh, død 5.3.1779]. B:
2) Christiane Thura Berg 26.
Gavebrev fra enkens søster Else Marie Wedege ved svoger [Peder Daniel] Blicher, præst i Spentrup og Gassum.
Afdøde døde 12.5.1805.

62 Niels Bang, degn i Vivild. 13.11.1805, fol.439.
E: [Sidsel Johansdatter]. LV: Nellemann. Af børn nævnes B:
1) Anders Bang i Horsens
2) Christian Bang på stedet.

63 Inger Plesner i Ørsted præstegård. 19.2.1808, fol.443, 515.
E: Christen Gøtsche, præst i Ørsted og Stenalt kapel.
Testamente af 15.12.1806.
Hans A:
Hans børn af første ægteskab med [afdødes søster Sara Johanne Marie Mathæusdatter Plesner, skifte 19.9.1790 lbnr.52].
Hendes A:
1) brordatter Anne Cathrine Plesner g.m. Lorents Mazetta, købmand i Århus.
Afdøde døde 18.2.1808.

64 Søren Sørensen, skoleholder i Vejlby?. 6.4.1808, fol.443B, 516B.
E: Kirsten Jensdatter.
Testamente af 26.4.1797.
Afdøde døde 6.4.1808.

65 Karen Rasmusdatter i Store Sjørup skolehus [i Estruplund sogn]. 4.10.1808, fol.443B.
E: Jens Gris, skoleholder, skoleholder i Store Sjørup. B:
1) Niels Jensen 16
2) Rasmus Jensen 12
3) Else Marie Jensdatter 10
4) Ingeborg Jensdatter 7
5) Bodil Jensdatter 4
6) Jens Jensen 3
7) Kirsten Jensdatter 6 uger.
FM: morbror Oluf Rasmussen i Holbæk.
Afdøde døde 3.9.1808.

66 Niels Ostersen Brandt, degn i Holbæk. 22.7.1809, fol.446, 517B.
E: Else Pedersdatter Kryger, der døde 26.7.1809. B:
1) Peder Brandt i Ebeltoft
2) Else Marie Brandt g.m. Samuel Bredstrup
3) Oster Brandt i Vinstrup g.m. Anne Bach
4) [Anne Christence Brandt g.m.] Hans Jensen Udby, degn i Daugård i Bjerre herred.
Afdøde døde 22.7.1809.

67 Anne [Pedersdatter] i Udby skolehus. 29.8.1812, fol.417, 519.
E: Jens Sørensen, skolelærer i Udby.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.3.1812.

SLUT


Støvring herreds gejstlige skifteuddrag

[1684-1706]    [1707-1779]    [1779-1807]   Støvring herred
Gejstlig skifte- og auktionsprotokol
1684-1706
C 25D-3

Fol.1-149 er anvendt som auktionsprotokol.

1 Anne Marie Jacobsdatter Normann i Randers. 7.2.1684, fol.150.
E: Mikkel Valentinsen Merkel, præst i Randers Hospital, der døde 9.4.1786.
Første ægteskab med formanden Anders [Pedersen] Damphius, [død 1681]. B:
1) Dorthe Marie Andersdatter 9
2) Anne Cathrine Andersdatter 6.
FM: farbror Jacob Andersen Damphius, rektor i Frederikshald i Norge.
Arv efter afdødes mor, død 1676 hos afdødes far Jacob Jensen Normann i København.
Arv efter afdødes søster Mette Jacobsdatter.
Afdøde mands A:
1) [bror] Valentin Merkel i København
2) [bror] Hans Merkel i København
3) [søster] Johanne Merkel i København.

2 Frederik Christiansen Piper, præst i Randers Hospital. 24.9.1684, fol.170.
A:
1) mor Sofie Pedersdatter g.m. Anders Mogensen Grave, hospitalsforstander i Randers.
Mors første ægteskab med [Christian Piper, badskær i Randers amt].
2) bror Kaj Henrik Piper, købmand i Randers
3) bror Johan Peder Piper
4) bror Claus Vilhelm Piper
5) bror Henrik Ditlev Piper
6) søster Anne Margrethe Piper
7) søster Christiane Sofie Piper.
Afdøde døde 26.8.1684.
Litteratur: Randers Klosters historie af Henning Heilesen. Randers 1958. Heri side 197: Anders Mogensen Grave.

3 Mikkel Madsen [Vilsby], kapellan i Randers Gråbrødre. 24.7.1688, fol.186B.
E: Anne Nielsdatter [fejl for Johansdatter] Kuur. LV: Henrik Kop, købmand i Randers, [Johan Pedersen Gerlev i Randers, der ægter enken. Se Randers Skifteprotokol 1693-1698 fol.81 lbnr.205]. B:
1) Mads Mikkelsen Kuur
2) Johan Mikkelsen Kuur
3) Anne Mikkelsdatter.
FM: Iver Rodskov i Randers.
Afdøde døde 4.7.1688.

4 Elisabeth Henriksdatter på Dronningborg slot. 14.10.1688, fol.220B.
Enke efter Christen Johansen [Stroph], præst [dvs. kapellan] i Randers, skifte 26.10.1674. B:
1) Margrethe Christensdatter g.m. Christen Kjeldsen, foged for Jørgen Scheel på Lundgård på Fyn
2) Kirsten Christensdatter
3) Sofie Christensdatter
4) Johanne Christensdatter.

5 Simon Hansen [Maler], præst i Randers Hospital. 7.1.1692, fol.234B.
A:
1) bror Christen Hansen Maler, student
2) søster g.m. Peder Mathiasen i Maribo på Lolland
3) søster g.m. Morten Rasmussen i Maribo.

6 Bertel Frandsen, præst i Gimming og Lem. 17.10.1692, fol.235B.
Enkemand. B:
1) Anne Bertelsdatter g.m. Jacob Jensen Hobro, successor
2) Helvig Bertelsdatter g.m. Peder Lauridsen, skrædder i Spentrup
3) Mette Bertelsdatter, død, var g.m. Niels Jacobsen, snedker i Gimming. Børn, hvis navne ikke angives
4) Anders Bertelsen
5) Maren Bertelsdatter
6) Frands Bertelsen, degn i Øster Tørslev
7) Jacob Bertelsen, soldat i Fredericia.
FM: Erik Jensen Klog, herredsfoged i Støvring herred.
Afdøde døde 17.9.1692.

7 Jens Rygaard, præst i Støvring og Mellerup. 1.12.1693, fol.249B, næste protokol fol.185B.
E: Anne Margrethe Piper. LV: Erik Jensen Klog, herredsfoged i Støvring og Nørhald herreder. B:
1) Anne Lisbeth Jensdatter Rygaard 6. Ved afkald 3.3.1731 g.m. Poul [Gregorius] Baufein, kirurg i Århus.
FM:
1 morbror Johan Peder Piper, hospitalsforstander i Randers
2 farbror Christen Rasmussen, smed i Lystrup i Rougsø herred.
Første ægteskab med Anne Rasmusdatter.

8 Mette Pedersdatter Vendel i Randers. 26.2.1694, fol.263B.
E: Hans Dinesen Mossin, præst i Randers Morten. B:
1) Dines Hansen Mossin 24, stud theol.
2) Peder Hansen Mossin 23, stud. mathema.
3) Cathrine Marie Hansdatter 18
4) Anne Hansdatter 17
5) Peder Hansen Mossin 16
6) Hans Hansen Mossin 13
7) Christian Hansen Mossin 12.
FM:
1 farbror Christian Dinesen i København
2 Johan Peder Piper, hospitalsforstander i Randers g.m. moster Karen Pedersdatter.

9 Gunde Nielsen Rostrup, kapellan i Randers Gråbrødre. 17.8.1695, fol.294B.
E: Birgitte Hansdatter. LV: far Hans Olufsen, præst i Randers Gråbrødre. B:
1) Barbara Rostrup5
2) Maren Rostrup 4
3) Niels Rostrup 3,.
FM: farbror Jens Nielsen, byfoged i Randers.
Afdøde døde 19.7.1695.

10 Mette Pedersdatter Asferg i Borup præstegård. 9.7.1697, fol.311B, 370B.
E: Casper [Pedersen] Lindenfeld, præst i Borup og Hald.
Testamente af 28.5.1688.
Arv til hendes arvinger, før enkemanden indlader sig i nyt ægteskab A:
0) far [Peder Nielsen, præst i Asferg og Fårup, død ca. 1659]
1) bror Søren Pedersen Asferg, præst i Spentrup og Gassum, skifte Nørhald herred gejstlig 23.5.1698 lbnr.6]. 6B:
a Eskild Sørensen [Spentrup], præst i Kousted og Råsted
b Peder Sørensen [Spentrup], præst i Gylling
c Niels Sørensen [Spentrup, degn] i Hastrup
d Anne Sørensdatter g.m. Hans [Mortensen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum
e Kirsten Sørensdatter g.m. Mads Mikkelsen i Randers
f Maren Sørensdatter, enke efter Niels [Christensen] Gørding, kapellan i Mariager
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Christen Pedersen i Fårup. 1B:
d Jens Christensen i Fårup, død. 2B:
1 Peder Jensen
2 Christen Jensen
Af Maren Pedersdatter første ægteskab B:
a Christen Jensen i Asferg
b Gertrud Jensdatter i Kondrup
c Anne Jensdatter i Fårup
3) søster Bodil Jensdatter, død, var g.m. Peder Pedersen Kattrup i Asferg. 2B:
a Jens Pedersen Kattrup i Norup i Vindblæs sogn
b Peder Pedersen Kattrup i Norge
4) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens [Andersen] Vinding, præst i Hjortshøj, Elev og Egå
5) søster Margrethe Pedersdatter, død, var g.m. Mads Pedersen Kattrup i Hastrup [i Spentrup sogn]. 7B:
a Peder Madsen, fuldmægtig på Vår [i Farstrup sogn]
b Peder Madsen Kattrup i Køge
c Jens Madsen i Norge
d Christen Madsen, udenlands
e Kirsten Madsdatter g.m. Jens Jensen Schiøtt i Hastrup, birkefoged i Mariager Kloster birk
f Anne Madsdatter g.m. Christen Andersen i Nebstrup [i Vindblæs sogn]
g Maren Madsdatter i Helstrup i Skjød sogn
6) søster Maren Pedersdatter, enke efter Jens Sørensen [Vive], præst i Asferg, [skifte Nørhald herred gejstlig 1.5.1689 lbnr.1]
7) søster Anne Pedersdatter, enke efter Hans Ørsted, præst i Randers, [skifte 11.10.1697 lbnr.11]. LV: søn Johan Wedege, student
8) halvbror Clemen Pedersen i Asferg, død. 6B:
a Peder Clemensen i Asferg
b Mikkel Clemensen i Borup
c Maren Clemensdatter g.m. Mikkel Christensen i Asferg
d Birgitte Clemensdatter g.m. Oluf Mikkelsen i Hastrup
e Kirsten Clemensdatter g.m. Søren Hansen i Århus
f Karen Clemensdatter g.m. Christen Sørensen i Svejstrup.

11 Hans Sørensen Ørsted, kapellan i Randers Morten. 11.10.1697, fol.312B.
E: Anne Pedersdatter Asferg. LV: Eskild Sørensen Spentrup, præst i Kousted og Råsted. B:
1) Johan Hansen Wedege 28, stud. theol.
2) Søren Hansen Ørsted 25, stud. theol.
3) Gertrud Hansdatter Ørsted. LV: halvbror Peder Johansen Wedege, præst i Glenstrup.
Afdøde døde 12.9.1697.

12 Else Olufsdatter i Randers. 30.4.1698, fol.331B.
Enke efter [Mads Mikkelsen Vilsby, kapellan i Randers Gråbrødre, død ca. 1656]. B:
1) Anne Madsdatter. LV: Jørgen Christensen Møller
2) datter g.m. Svend Rasmussen i Øster Risør i Norge.
Bendix Kopp, præst i Udbyneder [og Bederslev] kræver børnepenge til sin afdøde brors børn.
Afdøde, der var lem i Randers Hospital, døde 30.3.1698.

13 Hans Olufsen, præst i Randers Gråbrødre. 31.5.1698, fol.342.
E: Magdalene Ægidiusdatter. B:
3) Barbara Hansdatter.
FM:
1 Niels Benzon, etatsråd i København, som mormors fars dattersøn
2 Peder Benzon, til Havnø, som mormors fars dattersøn
3 Niels Hofmann på Kærholm, som mormors fars sønnesøn
4 Ægidius Lassen, præst i Farstrup og Ajstrup, som morbrors søn
5 Rosenørn, kancelliråd, som dattersøn af mormors søster.
Første ægteskab med [Barbara Christoffersdatter Helsinge]. B:
1) Birgitte Hansdatter
2) Johanne Hansdatter.
Johanne Hansdatter har arv efter mor og efter bror, skifte 6.5.1672.
Afdøde døde 1.5.1698.

14 Peder Mikkelsen Lindenfeld, ugift student i Borup præstegård. 2.6.1699, fol.376.
A:
0) forældre [Mikkel Eskildsen Hjortshøj, præst i Århus Hospital, død 1672 og Anne Hieronymusdatter]
[Mors første ægteskab med formanden Peder Lauridsen Lindenfeld, død 1657].
1) [halvbror] Casper Pedersen Lindenfeld, præst i Borup og Hald
2) [halvsøster] Margrethe Pedersdatter Lindenfeld, [skifte Århus 10.7.1682 lbnr.117], var g.m. Jesper Eskildsen, [skifte Århus 9.12.1690 lbnr.294]. 1B:
a Anne Jespersdatter
3) [halvsøster] Maren Pedersdatter Lindenfeld, [skifte Århus 18.10.1700 lbnr.441. E: Anders Jensen, [skipper] i Århus. 3B:
a Jens Andersen Lindenfeld
b Peder Andersen Lindenfeld, i Århus skole
c Maren Andersdatter Lindenfeld.
Afdøde døde 3.5.1699.

15 Søren Mikkelsen Riber, degn i Randers.23.6.1699, fol.386.
E: Margrethe Kirstine Johansdatter Wedege. B:
1) Mette Sørensdatter 9
2) Anne Sørensdatter 7
3) Casper Sørensen Lindenfeld 4.
FM:
1 [morbror] Peder Johansen Wedege, præst i Glenstrup
2 Johan Wedege, kollega i Randers skole
3 farbror Hans Mikkelsen, toldkontrollør i Hadsund.
Afdøde har arv efter Mikkel Sørensen [Riber], borgmester [i Randers, død 1682].
Afdøde døde 24.5.1699.

16 Bodil Jensdatter Bering i Borup præstegård. 9.6.1700, fol.394B.
E: Casper Pedersen Lindenfeld, præst i Borup og Hald.
Testamente af 22.1.1700.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Jensen Bering, præst i Gunderup og Nøvling.
Afdøde døde 9.6.1700.

17 Mette Graasdatter i Randers. 25.1.1701, fol.396.
E: Jacob [Pedersen] Bjørnskov, degn i Randers Hospital. B:
1) Anne Jacobsdatter 18
2) Sidsel Jacobsdatter 16
3) Peder Jacobsen 14.
FM: mosters mand Christen Mortensen, rebslager i Randers.

18 Johan Hansen Wedege, lektiehører i 2 klasse i Randers latinskole. 10.12.1700, fol.401B.
A:
1) mor Anne Pedersdatter [Asferg], enke efter far Hans [Sørensen] Ørsted, [kapellan i Randers Morten, skifte 11.10.1697 lbnr.11]
2) søster Gertrud Hansdatter Ørsted.
Mors første ægteskab med [Johan Wedege, ridefoged på Dronningborg slot, død 1668]. B:
3) [halv]bror Peder Johansen Wedege, præst i Glenstrup.
4) [halv]søster Margrethe Kirstine.
Afdøde døde 10.12.1700.

19 Jacob Jensen Hobro, præst i Gimming og Lem. 9.1.1702, fol.413B.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Christen Jørgensen, præst i Harridslev og Albæk. A:
1) søster Maren Jensdatter , enke efter Christen Lang, degn i Vive. LV: Peder Lauridsen, skrædder i Spentrup
2) søster Mette Jensdatter i Skjellerup ved søn Jens Jensen sst.
3) søster Anne Jensdatter i Skjellerup. LV: Peder [Jensen] Vintmølle til Skovsgård [i Skjellerup sogn].
Afdøde døde 6.12.1701.

20 Anne Lucie von Buchwald i Randers. 27.4.1702, fol.438.
Enke efter Oluf Ørsted, rektor i Randers latinskole.
Afdøde, der døde 27.4.1702, var lem i Randers Hospital.

21 Maren Sørensdatter Lange (Lang) i Randers. 22.9.1704, fol.440.
E: Peder Carstensen Seehus, rektor i Randers.
Første ægteskab med [Morten Mortensen] B:
1) Rasmus Mortensen Lange, [kapellan i Randers Morten]
2) Laurids Mortensen Lange, [hører i Randers]
3) Morten Weis, død. 7B:
a Margrethe Mortensdatter
b Mette Kirstine Mortensdatter
c Cathrine Mortensdatter
d Lukas Mortensen
e Maren Mortensdatter
f Morten Mortensen
g Christian Mortensen
4) Søren Mortensen Lange, død. 1B:
a Øllegaard Sørensdatter.

22 Peder Carstensen Seehus, rektor i Randers, [begravet 4.9.1705], fol.454B.
E: Inger Pedersdatter.
Testamente af 8.8.1705.

23 Christen Jørgensen Horsens, præst i Harridslev og Albæk, død 1706, fol.455B, næste protokol fol.18.
E: Margrethe Mikkelsdatter i Randers. LV: Oluf Henriksen Assens, [herredsfoged i Sønderhald og Øster Lisbjerg herreder] i Andi [i Skørring sogn], der ægter enken. B:
1) Birgitte Christensdatter g.m. Jens [Rudolfsen] Bølch, præst i Værum og Ørum
2) Anne Christensdatter g.m. Knud Olufsen Assens, forpagter på Demstrup [i Råby sogn]
3) Jørgen Christensen 17, discipel i Randers latinskole.
FM: Anders Sørensen Bay, købmand i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 27.3.1706.
Samfrændeskifte 28.2.1709.

24 Laurids Mortensen Lange (Lang), kollega i 3.klasse i Randers latinskole og kordegn i Randers. 16.8.1706, fol.456.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Søren Nielsen Broch til Aldrupgård [i Hvorslev sogn]. A:
1) bror Rasmus Mortensen Lange, [kapellan i Randers Morten]
2) Morten Weis, død. 7B:
a Margrethe Mortensdatter
b Mette Kirstine Mortensdatter
c Cathrine Mortensdatter
d Lukas Mortensen
e Maren Mortensdatter
f Morten Mortensen
g Christian Mortensen
3) bror Søren Mortensen Lange, død. 1B:
a Øllegaard Sørensdatter Lange.
Afdøde døde 15.8.1706.Støvring herred
Gejstlig skifte- og auktionsprotokol
1707-1779
C 25D-4

25 Laurids Nielsen Randrup, præst i Gimming og Lem. 14.7.1707, fol.1B, 38, 39, næste protokol fol.130B, 132.
E: Dorthe Marie Andersdatter Damphius. LV: Niels Kirketerp, præst i Randers Hospital. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 8
2) Karen Lauridsdatter 7
3) Sofie Marie Lauridsdatter 5
4) Niels Lauridsen 4
5) Anne Cathrine Lauridsdatter 1. Ved afkald 8.1.1727 g.m. S[øren Mogensen] Klog, [degn i Gimming og Lem].
FM:
1 farbror Morten Nielsen i Randrup
2 farbror Mikkel Nielsen i Svenstrup
3 farbror Jens Nielsen i Svenstrup
4 farbror Christen Nielsen i Randrup.
Arv i boet til enkens søster Anne Cathrine Andersdatter Damphius efter hendes morfar Jacob [Jensen Normann], rustmester i København.
Afdøde døde 14.6.1707.
(Sml. lbnr.1).

26 Jacob Pedersen Bjørnskov, degn i Randers Hospital. 14.10.1709, fol.25.
E: Bodil Christensdatter.
Første ægteskab med Mette Graasdatter, skifte 25.1.1701 lbnr.17. B:
1) Anne Jacobsdatter
2) Sidsel Jacobsdatter
3) Peder Jacobsen.
FM: mosters mand Christen Mortensen, rebslager i Randers.

27 Albert Hansen. degn i Borup og Hald. 5.4.1710, fol.29B.
E: Gyde Mouridsdatter. LV: Mogens Andersen. B:
1) Hans Albertsen, købmand i Ebeltoft
2) Niels Albertsen, successor
3) Ellen Albertsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Fausing
4) Hans Albertsen, den yngre, tjener på Eriksholm på Sjælland.
Afdøde døde 7.3.1710.

28 Hans [Dinesen] Mossin, præst i Randers Morten. 27.6.1712, fol.34B, 38B.
Enkemand efter Lene Jensdatter.
Hans første ægteskab med [Mette Pedersdatter Vendel, skifte 26.2.1694 lbnr.8]. B:
1) Peder Hansen Mossin, præst [i Tværsted, Uggerby og Bindslev]
2) [Cathrine Marie Hansdatter Mossin] g.m. Rasmus [Mortensen] Lange, nederste kapellan Randers Morten
3) Anne Hansdatter Mossin
4) Peder Hansen Mossin
5) Hans Hansen Mossin, præst i Skuldelev og Selsø
6) Christian Hansen Mossin.
Lene Jensdatters første ægteskab med [Anders Carlsen i Randers]. B:
1) [Maren Andersdatter] g.m. Anders Sørensen Bay
2) [Else Andersdatter] g.m. Rasmus Simonsen Skannerup.
Strid mellem hans børn og Lene Jensdatters svigersønner.

29 Kirsten Lauridsdatter [Rhuus] i Randers. 27.7.1711, fol.39B.
E: Niels [Svendsen] Kirketerp (Kirketorp), præst i Randers Hospital. B:
3) Svend Nielsen Kirketerp 10
4) Jørgen Nielsen Kirketerp 9
5) Ida Nielsdatter Kirketerp 8.
Første ægteskab med [Jørgen Mortensen Lund, præst i Sæby, skifte Ålborg bisp 17.12.1694 lbnr.120]. B:
1) Laurids Jørgensen Lund 24
2) Anne Sofie Jørgensdatter Lund 21.
FM: Ebbe Pedersen Gimling, præst i Kristrup og Hornbæk.
Afdøde døde 27.6.1711.

30 Niels [Pedersen] Kellermann, kapellan i Randers. 21.8.1713, fol.45.
E: Mette Christoffersdatter Mossin. LV: Rasmus Lange, nederste kapellan i Randers.
Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 21.7.1713.

31 Rasmus Mortensen Lange (Lang), nederste kapellan i Randers. 6.4.1716, fol.58, 103B.
Enke efter [Cathrine Marie Hansdatter Mossin]. B:
1) Mette Cathrine Rasmusdatter Lange 15. Ved afkald 24.11.1724 g.m. Bertel Svendsen i Frederikssund
2) Maren Rasmusdatter Lange 13
3) Johanne Rasmusdatter Lange 11
4) Anne Margrethe Rasmusdatter Lange 6½
5) Hans Rasmussen lange 4.
FM:
1 morbror Peder Hansen Mossin, præst i Tværsted, Uggerby og Bindslev
2 morbror Hans Hansen Mossin, præst i Skuldelev og Selsø
3 Jens Mortensen, forvalter på Fussingø g.m. moster Anne Hansdatter Mossin.
Arv i boet til Lukas Mortensen Lange.

32 Andreas [Pedersen] Maar, præst i Støvring og Mellerup. 15.1.1714, fol.75.
E: Anne Margrethe Piper. B:
1) Marie Maar.
FM: morbror Johan Peder Piper, hospitalsforstander i Randers og forvalter over Skagen og Anholt fyr.

33 Sofie Marie Lauridsdatter Randrup. 27.2.1719, fol.90.
A:
1) mor Dorthe Marie Damphius, enke efter Laurids Nielsen Randrup, præst i Gimming og Lem, [skifte 14.7.1707 lbnr.25].
2) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Henrik Tessin i København
3) søster Anne Cathrine Lauridsdatter. FM: farbror Mikkel Nielsen i Svenstrup Hovgård.
Afdøde der gik på syskole i København, døde der 17.12.1718.

34 Peder Lund, præst i Støvring og Mellerup. 31.5.1715, fol.90B.
E: Anne Marie [Jensdatter] Treschow. LV: Rasmus Winther, tolder i Randers. B:
1) Pernille Cathrine Pedersdatter Lund, født efter fars død.
FM: Jens Lassen, præst i Borup og Hald.

35 Lyder [Jensen] Lassen, præst i Randers. 19.4.1720, fol.104.
E: Margrethe [Pedersdatter] Hoffmann. LV: Clemen [Jensen] Poulsen, præst i Linå. B:
1) Jens Lydersen Lassen, præst i Borup og Hald
2) Konstantin Lydersen Lassen, præst i Snoldelev og Tune på Sjælland
3) Karen Lydersdatter Lassen g.m. Jens [Pedersen] Mørch, præst i Randlev og Bjerager
4) Henrik Lydersen Lassen, løjtnant
5) Margrethe Lydersdatter Lassen, [skifte Øster Han herred gejstlig 22.5.1719 lbnr.14], var g.m. Hans [Jørgensen] Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup. 3B:
a Lyder Kærgaard
b Anne Lucie Kærgaard
c Jørgen Kærgaard
6) Sofie Elisabeth Lassen g.m. Mourids Borchorst, borgmester i Viborg.
Afdøde døde 5.4.1720.

36 Jens [Lydersen] Lassen, præst i Borup og Hald, [der døde 20.7.1722], fol.119B, 130, 132.
E: Mette Jørgensdatter Seidelin.
Testamente af 21.5.1720.
Afkald 8.12.1722 fra bror Henrik [Lydersen] Lassen i København.

37 Anne Marie Bornich i Borup præstegård. 4.7.1725, fol.119B.
E: Hans Clausen, præst i Borup og Hald. B:
1) Andreas Bornich Hansen 15
2) Anne Johanne Hansdatter 8.
FM:
1 mors halvbror Otto Bornich på Kejlstrup
2 Clemen Fischer til Kejlstrup g.m. moster.
Afdøde døde 5.8.1724.

38 Jørgen Ryttenborg [Rothenburg?], degn i Randers Hospital. 20.12.1725, fol.120B.
E: Marie Cathrine Mortensdatter. LV: Hans Jensen, skipper og købmand i Randers. B:
1) Bodil Jørgensdatter 11.
FM: farbror Henrik Ryttenborg.

39 Anne Marie Morland i Randers. 19.3.1725, fol.122B.
E: Morten Vintmølle, rektor i Randers. A:
0) far [Christian Morland, præst i Tønsberg i Norge]
1) bror Anders Morland, præst i Ouredal i Valdres i Norge
2) bror Hans Morland, præst i Tønsberg i Norge, død. 1B:
a Christen Morland 16
3) søster Sidsel Kirstine Morland i København
4) søster Aude Morland g.m. Simon Christensen, kontrollør i Sandefjord i Norge
5) søster Sybille Morland på stedet
6) søster Karen [Christiansdatter] Morland g.m. Anders [Ibsen] Barfoed, præst i Lunde på Fyn
7) søster Alhed Morland g.m. Jørgen Pedersen Hegelund i Brøndbyvester på Sjælland.

40 Niels Bentsen, student i Borup præstegård, 24.11.1724, fol.128B.
Afkald fra:
1) bror Echard Christoffer Bentsen.
[Afdøde begravet i Borup 30.7.1722].

41 Maren Pedersdatter. 7.9.1726, fol.129.
A:
1) bror Rasmus Pedersen i Hadbjerg på provsten i Galten herreds gods
2) søster Anne Sofie Pedersdatter g.m. Poul Jensen, skipper i København.
Afdøde var på Niels Kochs gods.
Afdøde 2.8.1726.

42 Jens Ronander, præst i Harridslev og Albæk. 8.5.1728, fol.131, 132.
E: Anne Johansdatter.
Testamente af 13.6.1727.

43 Jens Mathiasen Harbo, skoleholder i Støvring. 4.10.1728, fol.131, 132B.
Forsegling 13.9.1728.
Arvinger angives ikke.

44 Christen Mortensen Herlev, præst i Støvring og Mellerup, [der døde 15.5.1730], fol.133.
E: Kirsten Christensdatter.
Testamente af 1.5.1730.
Hans A:
1) bror Erik [Mortensen] Herlev, præst [i Ølsted, skifte Hatting herred gejstlig 12.7.1725]. 1B:
a Morten Eriksen Herlev.
Hendes A:
Første ægteskab med Christen Eriksen Riber, præst [i Tvede og Linde, skifte Nørhald herred gejstlig 13.7.1705 lbnr.10]. 1B:
a Anne Marie Christensdatter Riber.
[Hendes andet ægteskab med successor Claus Jensen Printzler, skifte sst. 7.7.1711 lbnr.16].

45 Hans Clausen, præst i Borup og Hald. 27.8.1729, fol.134, 312B.
E: Vibeke [Nielsdatter] Hutfeld. LV: Jens Mortensen, forpagter på Fussingø, Thomas [Christensen] Hee, successor, der ægter enken. B:
3) Marie Hansdatter 1.
Første ægteskab med [Anne Marie Bornich, skifte 4.7.1725 lbnr.37]. B:
1) Andreas Bornich Hansen 19
2) Anne Johanne Hansdatter 12.
FM: Christen Fischer til Allinggård.

46 Niels Svendsen Kirketerp (Kirketorp), præst i Randers Hospital. 14.10.1731, fol.186, 210B, 305B.
E: Karen Sørensdatter Hoffmann. LV: Poul Christensen, der ægter enken.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter [Rhuus], skifte 27.7.1711 lbnr.29. B:
1) Svend Nielsen Kirketerp 32, skipper i Amsterdam i Holland
2) Jørgen Nielsen Kirketerp g.m. Anne Marie Olufsdatter, begravet Kongsberg i Norge 29.6.1730. 1B:
a Karen Kirstine Jørgensdatter, men døbt med navnet Christine Marie Jørgensdatter i Kongsberg 11.4.1730
3) Ida Nielsdatter Kirketerp 27. Ved afkald 9.4.1742 g.m. Hans Sørensen Møller, købmand i Randers.
Kirsten Lauridsdatter [Rhuus]' første ægteskab med [Jørgen Mortensen Lund, præst i Sæby, skifte Ålborg bisp 17.12.1694 lbnr.120]. B:
1) Laurids Jørgensen Lund 24
2) Anne Sofie Jørgensdatter Lund 21.

47 Hans Henrik Bonsach, løjtnant i Randers. 30.4.1732, fol.203B.
E: Birgitte Jensdatter. B:
1) Christian Frederik Bonsach 8
2) Mette Marie Bonsach 5
3) Birgitte Bonsach 4.
FM:
1 farfar Bertel Bonsach, løjtnant i Ødsted ved Vejle
2 fasters mand Schats, vagtmester i Ødsted.
Afdøde, der havde tobaksmøllen i fæste, døde 20.4.1732.

48 Bodil Madsdatter i Borup degnebolig. 22.10.1732, fol.211B.
E: Niels Albertsen, degn i Borup. B:
1) [Gyde Nielsdatter] 20
2) Maren Nielsdatter 5.
FM:
1 morbror Peder Bugge, kongens kælderskriver
2 mors halvbror Christen Madsen i Svejstrup i Råsted sogn
3 mosters mand Christen Rasmussen Winther i Bjergby i Borup sogn.
Desuden nævnes enkemandens søster Ellen Albertsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Ramten i Ørum sogn [i Djurs Nørre herred].
Afdøde døde 10.10.1732.

49 Maren Christensdatter Pind i Randers. 7.1.1733, fol.213B.
Enke efter Niels Poulsen Essenbæk, præst i Voer, [skifte Rougsø herred gejstlig 31.5.1704 lbnr.10]. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Poul Nielsen, handskemager på stedet
2) Anne Nielsdatter, lem i Randers Hospital.
Afdøde døde 7.12.1732.

50 Marie Cathrine Mortensdatter i Randers. 4.11.1732, fol.214B.
Enke efter Jørgen Rodenborg (Ruttenborg). B:
1) Bodil Jørgensdatter.
FM: Niels [Christensen] Koch (Coccius), [nederste kapellan i Randers].
Afdøde døde 4.11.1732.

51 Hans Møller, 1. lektiehører i Randers latinskole. 27.8.1733, fol.220.
E: Marianne [Borchorst]. LV: Christian Sommer. B:
1) [Ditlev, døbt 10.7.1733].
FM: Johan Ernst Mavors.

52 Johan Ernst [Corfitzen] Mavors, øverste kapellan i Randers. 5.11.1734, fol.228.
E: Lisbeth Cathrine [Møller]. LV: [Nikolaj] Stabel, rådmand i Randers. B:
1) Anne Susanne Johansdatter 7
2) Johan Ernst Johansen 5
3) Poul Christian Johansen 2.
FM: Christoffer [Nielsen] Kellermann, præst i Støvring og Mellerup.
Afdøde døde 5.11.1734.

53 Casper Peder Møller, præst i Harridslev og Albæk. 7.6.1736, fol.238B, 240.
E: Johanne Rafn.
Testamente af 9.5.1735.
Afdøde døde 7.6.1736.

54 Niels [Christensen] Koch (Coccius), [nederste] kapellan i Randers og præst i Gimming og Lem. 18.9.1736, fol.239.
E: Nille Bertelsdatter Budtz. LV: Hans Winther.
Testamente af 11.7.1729.
Desuden nævnes:
1 svoger og fætter Laurids Lauridsen, postmester i Frederiksborg
2 bror Jørgen Christensen, by- og birkeskriver i Frederiksborg.

55 Else Sørensdatter Kaalund i Randers. 25.2.1737, fol.241, 304B.
E: Josef Brinkmann, præst i Randers Hospital.
Første ægteskab med Thomas Kingo [Nielsen] Steenberg, præst i Oddense og Otting. B:
1) Christine Meyer Steenberg 17
2) Hans Vilhelm Kaalund 15
3) Niels Steenberg 14.
FM: [Jacob] Kaalund til Estruplund [i Estruplund sogn].

56 Søren Glud, degn i Randers. 25.6.1737, fol.244.
E: Mette Sørensdatter. B:
1) Peder Sørensen 17
2) Søren Sørensen 15
3) Anne Marie Sørensdatter 12
4) Kirsten Sørensdatter 9
5) Anne Dorthe Sørensdatter 5.
FM:
1 farbror Rasmus Pedersen Anker, degn i Hals i Ålborg stift
2 farbror Peder Pedersen, "ved krigen"
3 Søren Lauridsen uden for Randers port g.m. faster Ida Kirstine
4 morbror Peder Sørensen, sømand på Helgenæs
5 morbror Jørgen Sørensen i Esby på Helgenæs
6 Jens Skomager i Kalundborg g.m. moster Maren Sørensdatter
7 Peder Sørensen i Esby på Helgenæs g.m. moster Anne Cathrine Sørensdatter.
Afdøde døde 24.5.1737.

57 Mette Jørgensdatter Seidelin i Randers. 7.3.1737, fol.247.
Enke efter Jens [Lydersen] Lassen, [præst i Borup og Hald, [skifte 20.7.1722 lbnr.36].
Testamente af 21.5.1720.
Hans A:
1) bror Konstantin Lydersen Lassen, præst i Snoldelev og Tune på Sjælland
2) søster Karen Lydersdatter Lassen g.m. Jens [Pedersen] Mørch, præst i Randlev og Bjerager ved svigersøn Casper Ernst [Polycarpussen] Hartmann [g.m. Maren Jensdatter Mørch]
3) søster Margrethe Lydersdatter Lassen, [skifte Øster Han herred gejstlig 22.5.1719 lbnr.14], var g.m. Hans [Jørgensen] Kærgaard, præst i Haverslev og Bejstrup. 3B:
a Lyder Kærgaard i Horsens
b Anne Lucie Kærgaard på Rødslet, Ved afkald g.m. M[athias Christian] Jessen, [præst i Viby og Tiset]
c Jørgen Kærgaard, byfoged og kontrollør i Kalundborg
4) søster Sofie Elisabeth Lassen g.m. Mourids Borchorst, borgmester i Viborg, begge døde. 4B:
a Jacob Borchorst 23
b Lyder Borchorst 20, soldat i Slagelse
c Margrethe Mouridsdatter g.m. Andreas Løwenhertz, guldsmed i Horsens
d Marie Mouridsdatter på Stovgård [i Tørring sogn]
5) halvbror Henrik Johan Lydersen Lassen "på Dragø" (Dagø ved Estland ?).
Hendes A:
0) forældre [Jørgen Hansen Seidelin, slotspræst i Skanderborg, død 1688 eller 1689 og Ida Nichelsdatter Koch]
1) bror Nichel Seidelin, slotspræst i Skanderborg, der døde. Afkald fra svigersøn Niels Langballe, krigsråd, vejer og måler i Århus
2) bror Hans Seidelin, præst i Ovsted og Tåning
3) søster Else Jørgensdatter Seidelin g.m. Anders [Knudsen] Toustrup, præst i Årslev og Tilst
4) søster Elisabeth Jørgensdatter Seidelin, [død Dallerup sogn 14.3.1698], var g.m. Laurids Ditlevsen Møller, regimentsskriver [i Dallerup, skifte Skanderborg og Åkær amter 23.10.1705, lbnr.5]. 2B:
a Anne Sofie Møller i Horsens, enke efter Laurids Friis, præst på Alrø, [begravet 26.4.1725]
b Ida Elisabeth Møller, enke efter Rasmus Corneliussen, degn i Ovsted og Tåning
5) søster Dorthe Jørgensdatter Seidelin, [begravet Sædding 29.1.1709. Første ægteskab med Peder Ejlersen Schøllen til Slumstrup i Sædding sogn, begravet Sædding 18.3.1705]. 1B:
a Ida Elisabeth [Schøllen], død, var g.m. [Adam Levin] Hølling (Hylling), løjtnant [i Hylke]. 5B:
1 Poul Hølling på Møllersdal [i Bryrup sogn]
2 Christian Hølling på Møllersdal
3 Nikolaj Hølling
4 Samuel Christoffer Hølling hos farbror [Samuel Christoffer] Hølling, krigsråd på Hetlers skanse ved Hamborg
5 Cathrine Mette Hølling i Borbjerg præstegård.
Dorthe Jørgensdatter Seidelins andet ægteskab med Søren Poulsen til Slumstrup ved Ringkøbing, død 1709. 1B:
b Peder Sørensen Schandorff, købmand i Holstebro

58 Karen Lassen i Randers. 22.9.1738, fol.304B.
E: Josef Brinkmann, præst i Randers Hospital. B:
1) Andreas.
FM: morbror Jens Lassen.
Desuden nævnes afdøde mor [Anne Nielsdatter, enke efter Anders Lassen] til Ballegård [i Falslev sogn].

59 David Pedersen Leegaard, degn i Randers Hospital. 2.3.1739, fol.308B.
E: Maren Clausdatter [Bay]. LV: Christen Tørslev, købmand i Randers. B:
1) David Davidsen, født 15.6.1739.
FM:
1 farbror Laurids Pedersen, skomager i Randers
2 Poul Lauridsen Normann.
Enkens første ægteskab med Mathias Koch. Af børn angives B:
1) Hans Clausen.
Afdøde døde 30.1.1739.

60 Andreas Lilje, ugift student i Randers. 21.3.1740, fol.313.
A:
1) bror Jonas Lilje i Sakskøbing på Lolland
2) bror [Peder Lilje], død. 1B:
a Birthe Pedersdatter Lilje
3) søster Cathrine Elisabeth Lilje g.m. Christoffer David Poll i Nysted på Lolland.
Afdøde døde 21.2.1740.

61 Søren Knudsen i Tåstrup i Ødum sogn. 26.4.1741, fol.329.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Peder Andersen, sognefoged i Røved i Ødum sogn. B:
1) Maren Sørensdatter 11
2) Søren Sørensen 9
3) Kirsten Sørensdatter 6
4) Edel Sørensdatter 5
5) Knud Sørensen 2.
FM:
1 fasters mand Knud Nielsen i Lynge
2 fasters mand Søren Pedersen i Tåstrup
3 fasters søn Christen Nielsen i Mejlby.
4 Christen Olufsen i Tobæk mølle [i Ødum sogn]
Afdøde var fæster på Claus Bræmer, præst i Randers' gods.

62 Niels Nielsen Bay, 3. lektiehører i Randers latinskole. 21.4.1741, fol.331B.
A:
1) bror Rudolf Bay. [Første ægteskab med Kirsten Jensdatter]. 2B:
a Niels Rudolfsen Bay 22
b Jens Rudolfsen Bay 20
[Rudolf Bays andet ægteskab med Sille Marie Andersdatter], nu g.m. Hans Winther Budtz. 6B:
c Anders Bay 15
d Søren Bay 11
e Jens Splid Bay 10
f Christian Frederik Bay 9
g Mourids Bay 6
h Jens Bay 4
2) Jens Bay, død. E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Søren Simonsen. 2B:
a Kirsten Jensdatter Bay 19
b Maren Jensdatter Bay 13.

63 Mette Christoffersdatter Mossin i Randers. 19.7.1741, fol.359.
Enke efter Niels [Pedersen] Kellermann, kapellan i Randers, [skifte 21.8.1713 lbnr.30]. B:
1) Johanne Kellermann gift i København med [Johan Peder Piper], søn af Johan Peder Piper, forstander i Randers Hospital [og Karen Pedersdatter Wendel]
2) Mette Kellermann
3) Ingeborg Kellermann i Odense
4) Christoffer Nielsen Kellermann
5) Hans Kellermann, forpagter på Støvringgård.

64 Josef Brinkmann, præst i Randers Hospital. 16.1.1743, fol.362.
E: Christiane Cathrine Nørholm. LV: Hans Carøe.
Første ægteskab med Else Sørensdatter Kaalund, skifte 25.2.1737 lbnr.55].
Andet ægteskab med Karen Lassen, skifte 22.9.1738 lbnr.58. B:
1) Andreas Brinkmann 5.
FM: morbror Niels Jørgensen, toldkontrollør i Hadsund.
Arv i boet til førstehustrus 3 børn.

65 Jørgen Henrik With, degn og skoleholder i Harridslev og Albæk. 6.4.1743, fol.388B.
Forlovet med Kirsten Christensdatter. LV: bror Christen Christensen i Harridslev. A:
1) far Jørgen With, kaptajnløjtnant og kongelig drabant i København.
Afdøde døde 8.3.1743.

66 Abel Cathrine Hygen i Randers. 16.2.1746, fol.406B.
E: Claus [Nikolaj] Bræmer, præst i Randers.
Testamente af 6.1.1732.
Afdøde døde 14.5.1745.

67 Niels Albertsen, degn i Borup og Hald. 17.2.1746, fol.407B.
Enkemand efter [Bodil Madsdatter, skifte 22.10.1732 lbnr.48]. B:
1) Gyde Nielsdatter 32
2) Karen Nielsdatter 18.
FM:
1 mors halvbror Christen Madsen i Svejstrup [i Råsted sogn]
2 mosters mand søren Mogensen i Bjergby.
3 morbror Peder Bugge i København
4 søskendebarn Albert Rasmussen, hjulmand i Randers
5 søskendebarn Niels Rasmussen, skoleholder i Kousted.
Afdøde døde 18.1.1746.

68 Christian Frederik Lydersen, degn og skoleholder i Harridslev og Albæk. 25.10.1745, fol.408B.
E: [Anne Marie Jacobsdatter Danæus]. LV: bror Niels Jacobsen, herredsskriver i Lysgård og Hids herreder. A:
1) moster [Karen Foss] g.m. Johannes [Pedersen] Nørholm, præst i Østbirk [og Yding].

69 Ellen Dorthe Urby i Harridslev præstegård. 10.3.1746, fol.413B, 567.
Enke efter Mathias Poulsen, præst i Harridslev og Albæk, der døde 26.1.1746. B:
1) Jochum Frederik Mathiasen 12
2) Maren Mathiasdatter 11
3) Poul Mathiasen 4
4) Mathias Mathiasen 2, der døde juli 1754 i Norge. Skifte Støvring herred gejstlig 6.10.1756 fol.567.
FM:
1 farbror Christian Poulsen i Riserup, præst i [Nørre Vedby og Nørre Alslev] på Falster.
2 Nikolaj Vedel, præst i Værum og Ørum.
Desuden nævnes afdødes far afdøde Jochum Frederik Urby, præst i Lund i Kristiansand stift i Norge.
Testamente konfirmeret 28.5.1745.
Afdøde døde 9.2.1746.

70 Hans [Christiansen] Sommerfeldt, kapellan i Randers og præst i Gimming og Lem. 22.12.1747, fol.436.
E: Vilhelmine Sofie [Filipsdatter Knopf]. LV: Søren Simonsen, borgmester i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1748.
Afdøde døde 22.12.1747.

71 Anne Birgitte Eskildsdatter Abel i Kousted degnebolig. 5.6.1750, fol.437.
E: Herman Olufsen Nysted, degn i Kousted og Råsted og skoleholder i den kongelige skole i Råsted. A:
1) bror Jørgen Eskildsen Abel i Bergen i Norge
2) søster Anne Eskildsdatter Abel g.m. Anders Madsen i København
3) bror Hans Eskildsen Abel, garver i Amsterdam i Holland, død. 4B:
a Jans Abel
b Ezekiel Abel, død. 1B: Johannes
c Mette Abel
d Anne Abel.
Afdøde døde 6.5.1750.

72 Lisbeth Cathrine Møller i Randers. 17.8.1750, fol.447B.
Enke efter Johan Ernst [Corfitzen] Mavors, øverste kapellan i Randers, [skifte 5.11.1734 lbnr.52]. B:
1) Anne Susanne Johansdatter, født 24.9.1728
2) Johan Ernst Johansen, født 8.3.1731
3) Poul Christian Johansen, født 18.10.1733.
FM:
1 morbror Søren Møller på Billesbølle [i Fjelsted sogn] på Fyn
2 Damianus [Christensen] Knudsen, præst i [Nørre] Felding [og Tvis] g.m. moster [Johanne Møller]
3 Christian Frederik Wefling i København, som beslægtet.

73 Frederik Johan Valentin [Hansen] Dauw, præst i Randers Hospital. 27.6.1750, fol.451B.
E: Christiane Cathrine Nørholm. LV: Hans Carøe, købmand i Randers. B:
3) Jacob Josef Michael Frederiksen 5
4) Frederikke Birgitte Frederiksdatter 2.
FM: Henrik Faber, præst i Kristrup.
Første ægteskab med Birgitte Cathrine Spinke, skifte sluttet Grenå 18.10.1742. B:
1) Cathrine Vilhelmine Frederiksdatter 12
2) Johannes Daniel Frederiksen 8.
FM: morbror Martin Spinke i Christiania.
Arv til børnene af første kuld efter morbror Nikolaj Spinke, død i Göteborg i Sverige.
Enkens første ægteskab med formanden Josef Brinkmann, [skifte 16.1.1743 lbnr.64].
Formandens første ægteskab med Else Sørensdatter Kaalund, skifte 25.2.1737 lbnr.55.
Formandens andet ægteskab med Karen Lassen, skifte 22.9.1738 lbnr.58.
Arv efter afdødes mor Agnethe Cathrine Grøtter, skifte sluttet 28.8.1733, enke efter afdødes far Johan Hansen Dauw, præst Herstedøster og Herstedvester, [skifte Smørum herred gejstlig 14.7.1723 lbnr.38].
Arv efter [afdødes søster] Sofie Hedvig Dauw, konceptskifte København 25.6.1735 lbnr.1766.

74 Magdalene Barbara Olufsdatter Testrup i Randers. 25.2.1752, fol.488, 568.
E: Søren Wedege, kapellan i Randers. B:
1) Johanne Dorthe Testrup 16
2) Mette Marie Testrup 15
3) Else Marie Testrup 14
4) Kirstine Vilhelmine Testrup 12
5) Oluf Testrup 11
6) Peder Testrup 10
7) Anne Cathrine Testrup 6
8) Christiane Testrup 5.
FM:
1 Georg Frederik Testrup, konrektor i Ålborg latinskole
2 Niels Splid, fuldmægtig på Randers amtstue.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1752.
Samfrændeskifte 19.9.1754.

75 Nille Bertelsdatter Budtz i Randers. 6.4.1752, fol.488.
Enke efter Niels [Christensen] Koch (Coccius), [nederste] kapellan i Randers og præst i Gimming og Lem, [skifte 18.9.1736 lbnr.54].
Testamente af 11.7.1729.
Hans A:
0) forældre Christen [Nielsen] Koch, præst i Melby, død 1697 og Johanne [Jørgensdatter Bruun]. B:
1) Niels Christensen Coccius, som er afdøde mand
2) bror Jørgen Christensen Koch, by- og birkeskriver i Hillerød, død 14.2.1750. 2B:
a Christen Koch, birkedommer i Kronborg og Hørsholm amter, død 1751. 7 børn af hvilke det ældste er 16 år B:
1 Jørgen Nikolaj Koch
2 Sejer Koch
3 Christian Koch
4 Sofie Koch
5 Cathrine Koch
6 Kirsten Koch
7 Johanne Sofie Koch
b Johanne Sofie Koch g.m. Hans Henrik Lund, toldkontrollør i København
3) bror Christian Sejer Christensen Koch, død 1726 på St. Thomas i Vestindien uden børn
4) søster Maren Christensdatter Koch. Første ægteskab med Jacob Adolf, købmand i Hillerød, begge døde. 4B:
a Christen Jacobsen Adolf 43, købmand i Hillerød
b Jacob Jacobsen Adolf 42, skoleholder i Skævinge
c Adolf Jacobsen Adolf 38, i Holbæk
d en datter, der er død
Maren Christensdatters andet ægteskab med Laurids Lauridsen, postmester i Hillerød.
Mors [begravet Frederiksborg slotssogn 18.4.1703] andet ægteskab med [Frands Jensen] skovrider i Hillerød, [begravet Frederiksborg slotssogn 13.11.1703]. B:
3 børn, der alle er døde.
Hendes A:
1) bror Johan Budtz, borgmester i Randers, [begravet 31.7.1733]. 9B:
a Hans Winther Budtz, købmand i Randers
b Henrik Budtz
c Bertel Christian Budtz
d Christian Ludvig Budtz
e Jens Budtz
f Mikkel Budtz
g Frands Christian Budtz
h Elisabeth Cathrine Budtz
i Maren Budtz g.m. Filip Landsberg, oberjæger
2) bror Christian Brandt, eksercermester for borgerskabet i København, død. 2B:
a Johannes Brandt, konsul i Danzig
b Bolene Brandt, død. 1B:
1 Anders Pedersen 20, i København.

76 Anne Marie Jensdatter [Treschow] i Randers. 16.11.1751, fol.518.
Enke efter Peder Lund, præst i Støvring og Mellerup, [skifte 31.5.1715 lbnr.34]. B:
1) Pernille Cathrine Pedersdatter Lund.
Afdøde døde 16.11.1751.

77 Herman Olufsen Nysted, degn i Kousted og Råsted og skoleholder i den kongelige skole i Råsted. 29.4.1754, fol.518B.
E: Kirsten Rafn. LV: Niels Hasselbalch i Råsted. A:
1) halvbror Niels Olufsen Nysted.

78 Claus [Nikolaj] Bræmer, præst i Randers. 30.4.1754, fol.519.
Enkemand efter Abel Cathrine Hygen, skifte 16.2.1746 lbnr.66].
Testamente af 6.1.1732.
Hans A:
1) bror, død. 2B:
a Poul Christian Bræmer, fuldmægtig i København
b Else Christine Bræmer g.m. Søren Hansen Ondrup, korporal i København.
Hendes A:
1) bror Steen Hygen i København.
Afdøde døde 30.4.1754.

79 Anne Margrethe Guldager i Harridslev præstegård. 6.3.1755, fol.560B.
E: Christoffer Kellermann, præst i Harridslev og Albæk.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1755.

80 Jørgen [Christensen] Hee, degn i Randers Hospital. 9.7.1759, fol.569B.
E: Karen Christensdatter Sødring. LV: Søren Knudsen Mammen. B:
1) Karen Marie Jørgensdatter 19
2) Christiane Cathrine Jørgensdatter 14.
FM: farbror Thomas Christensen Hee.

81 Thomas Christensen Hee, præst i Borup og Hald. 20.1.1761, fol.571B.
E: [Vibeke Nielsdatter Hutfeld].
Af arvinger nævnes kun A:
1) Karen Thomasdatter Hee.
[Afdøde døde 21.11.1760].

82 Christoffer Nielsen Kellermann, præst i Harridslev og Albæk. 7.11.1760, fol.571B.
E: Anne Hedvig [Budde]. LV: Hans Brøchner, præst i Spentrup og Gassum.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Guldager, 6.3.1755 lbnr.79]. B:
1) Charlotte Amalie Kellermann, født 23.4.1733
2) Iver Kellermann, født 3.3.1735
3) Hans Nikolaj Kellermann, født 23.12.1739
4) Peder Christian Kellermann, født 20.4.1741
5) Mette Sofie Kellermann, født 10.9.1742
6) Christiane Sofie Kellermann, født 29.3.1744
7) Johanne Cathrine Kellermann, født 5.1.1747.

83 Henrik Wedtzel, præst i Støvring og Mellerup. 30.6.1760, fol.579B.
E: Sofie [Poulsdatter] Faber. LV: Anders Lyngby, forvalter på Støvringgård. Af arvinger kendes A:
1) halvsøster i Gentofte ved København, enke efter Germand Christensen Albæk.
[Første ægteskab med Anne Marie Hammelev, død 1741 i Grønland].
[Andet ægteskab med Gertrud Marie Koch, begravet 26.5.1758].
Desuden nævnes afdødes steddatter Sofie Hedvig Hammelev.

84 Jens Nielsen Bay, kollega i Randers latinskole 3. klasse. 16.11.1761, fol.591.
E: Anne Marie Schmidt. LV: Niels Madsen, birkedommer i Frisenvold og Kalø birk. B:
1) Anne Johanne Elise Jensdatter 12
2) Hansine Magdalene Jensdatter 10
3) Else Malene Jensdatter 4
4) Mette Cathrine Jensdatter 1.
Desuden nævnes enkens mor Johanne Schløsselberg, enke efter Hans Schmidt, præst i Asferg og Fårup, [skifte Nørhald herred gejstlig 15.12.1754 lbnr.42].

85 Andreas Poulsen Bay, rektor i Randers latinskole. 7.1.1762, fol.596.
A:
1) søskendebarn Anne Eggertsdatter g.m. Søren Hansen, byfoged i Randers
2) søskendebarn, død, var g.m. Christen [Nielsen] Broch, præst i Als. 3B:
a Niels Broch, købmand i København
b Maren Broch, enke efter Niels Gram, skibskaptajn
c Else Broch g.m. Peder Finger, købmand i København
3) søskendebarn, død, var g.m. Rasmus Broch. 2B:
a Niels Broch
b Maren Broch
c Else Broch.
Afdøde døde 26.11.1761.

86 Maren Clausdatter Bay i Randers. 29.6.1763, fol.607B.
Enke efter David Pedersen Leegaard, degn i Randers Hospital, skifte 2.3.1739 lbnr.59].
Første ægteskab med [Mathias Koch]. B:
1) Anders Mathiasen Bay 37, bogbinder i Grenå
2) Jens Mathiasen Bay 34, hørkræmmer i København
3) Birthe Marie Mathiasdatter g.m. Niels Hansen Møller i Randers.

87 Karen Christensdatter Sødring i Randers. 24.2.1766, fol.610.
Enke efter Jørgen Christensen Hee, degn i Randers Hospital, [skifte 9.7.1759 lbnr.80]. B:
1) Karen Marie Jørgensdatter 26
2) Christiane Cathrine Jørgensdatter 20.
FM:
1 Christen Hee, præst i Borup og Hald
2 Søren Knudsen Mammen i Frisenvold fiskerhus.
Desuden nævnes afdøde mands bror Thomas Christensen Hee, præst i Borup og Hald, [skifte 20.1.1761 lbnr.81].
E: Vibeke [Nielsdatter] Hutfeld. Af børn nævnes B:
1) Christen Thomsen Hee
2) Niels Thomsen Hee.

88 Antonius Bech, nederste kapellan i Randers og præst i Gimming og Lem. 23.7.1766, fol.614B, 637B.
Enkemand efter [Marie Kirstine Marie Bech, begravet 17.3.1763]. B:
1) Johannes Antoniussen 11
2) Cathrine Marie Antoniusdatter 10. Meddelt 8.1.1770, at hun er død på Opfostringshuset på Christianshavn
3) Anne Sofie Antoniusdatter 7
4) Efraim Antoniussen 5
5) Manasse Antoniussen 5.
FM:
1 Johan Bech, købmand i Frederiksstad i Norge
2 Jørgen Bech på Kongsberg i Norge, der døde.
Afdøde døde 9.7.1766.

89 Kirstine Marie Rafn i Randers. 17.3.1768, fol.630.
Enke efter Herman Olufsen Nysted, degn i Kousted og Råsted og skoleholder i den kongelige skole i Råsted, [skifte 29.4.1754 lbnr.77]. A:
1) bror Thomas Rafn i København
2) halvsøster Bodil Rafn i Randers
3) halvsøster Kirsten Rafn i Flensborg, enke efter Gotfred Clausen
4) halvsøster Else Rafn i København
5) halvsøster Kirstine Cathrine Rafn i Randers.
Afdøde døde 8-3-1768.

90 Cathrine Marie Hjortholm i Borup præstegård. 8.7.1768, fol.634.
E: Christen [Thomsen] Hee, præst i Borup og Hald. B:
1) Thomas Christensen 5
2) Gertrud Christensdatter 4
3) Niels Christensen 2
4) Christen Christensen 1.
FM:
1 morbror Rasmus Hjortholm, løjtnant
2 mosters mand David [Clausen] Borgen, præst i Vejerslev, Aidt og Torsted.

91 Kirstine Margrethe Foss i Randers. 11.6.1771, fol.638.
E: Christian Carl Frederik von Fuchs, rektor i Randers. B:
1) Charlotte Amalie Fuchs 2.
FM:
1 Jens Foss, junior på Tustrup [i Hørning sogn]
2 Michael [Jacobsen] Foss, kapellan i Randers og præst i Gimming og Lem g.m. moster [Anne Jensdatter Foss].
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1770.
Samfrændeskifte 11.6.1771.

92 Else Marie Andreasdatter Halse, ugift i Randers. 5.8.1773, fol.639B.
A:
1) mor Kirsten Sørensdatter Bay, enke efter Andreas [Richard Jensen] Halse, præst i Øster og Vester Alling, skifte 20.4.1773. LV: Søren Knabe i Randers
2) halvsøster Else Andreasdatter Halse. FM: Hans Hasselbalch.

93 Peder Rasmussen Bagger, degn i Harridslev og Albæk. 23.8.1774, fol.640B.
E: Marianne Andersdatter Borchorst. LV: Laurids Olufsen i Harridslev. B:
1) Gedske Marie Bagger g.m. Christen Johansen [Reventlow], skoleholder i den kongelige skole i Harridslev.
Afdøde døde 25.7.1774.

94 Laurids Rasmussen Bøstrup, degn i Gimming og Lem og skoleholder i den kongelige skole i Gimming. 18.8.1774, fol.642.
E: Anne Cathrine. LV: Jens Rasmussen Bech. A:
1) søster, død. 1B:
a Rasmus Jensen Gylling, handskemagersvend i Horsens.
Afdøde døde 18.8.1774.

95 Kirsten Sørensdatter Bay i Randers. 23.3.1775, fol.645.
Enke efter Andreas [Richard Jensen] Halse, præst i Vester og Øster Alling, [skifte 20.4.1773]. A:
1) mor Anne Nielsdatter Kragballe g.m. Søren Andersen Bay i Randers, død 1725, nu g.m. Christian Knabe, købmand sst.
2) bror Anders Sørensen Bay i Randers
3) bror Niels Sørensen Bay, farversvend i København
4) bror Anders Carlsen Sørensen Bay, død. 4B:
a Mette Bloch Andersdatter Bay 11
b Severin Andersen Bay 9
c Jens Lind Andersen Bay 7
d Anders Carlsen Andersdatter Bay 6
5) halvbror Søren Knabe.
Afdøde døde 12.3.1775.

96 Rudolfine Elisabeth Kirstine Ullits i Randers. 16.10.1775, fol.651.
E: Niels Berg, kordegn og 3.lektiehører i Randers. B:
1) Frederik Nikolaj Nielsen 2
2) Dine Cathrine Nielsen 1.
FM: morfar Nikolaj [Andreasen] Ullits, præst i Randers Hospital.

97 Mette Marie Karmark i Randers. 15.2.1776, fol.652B.
Enke efter Rasmus Bang, kantor og kordegn. B:
1) Jens Bang 44
2) Søren bang 37, farversvend
3) Knud Bang 36, i Randers
4) Peder Bang 34, på Bragernes i Norge
5) Hans Bang 27 i Strømsø i Norge
6) Maren Bang g.m. Nikolaj Holm, herredsfoged i Odder
7) Marie Cathrine Bang i Linå præstegård
8) Ellen Kirstine Bang i Hammel præstegård
9) Anne Sofie Bang g.m. [Carl Frederik] Heibroch, præst i Galten
10) Johanne Bang i Randers
11) Thomas Bang, død. 2B:
a Rasmus Bang
b Kirsten Bang.

98 Jesper [Christensen] Lund, præst i Støvring, Mellerup og Støvringgård Kloster. 22.4.1776, fol.654B.
E: Johanne Cathrine [Johansdatter Mehl]. LV: Anker [Mortensen] Bredsdorff, præst i Haslund og Ølst. B:
1) Maren Brandt Lund, født 21.4.1757
2) Karen Holm Lund, født 12.4.1758
3) Christen Lund, født 19.10.1759
4) Susanne Lund, født 13.11.1760
5) Elisabeth Lund, født 13.2.1762
6) Marianne Lund, født 18.2.1763
7) Margrethe Lund, født 12.6.1764
8) Johannes Lund, født 29.9.1765
9) Michael Lund, født 12.5.1767
10) Sofie Lund, født 12.11.1772.
FM: morbror Ditlev Mehl, præst i As og Klakring.

99 Niels Knudsen, degn i Borup og Hald. 1.3.1779, fol.661.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Hee. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Oluf Christensen i Randrup
2) Knud Nielsen 19, skoleholder i Borup
3) Christen Nielsen 14
4) Søren Nielsen 10
5) Peder Nielsen 7.
FM: farbror Jens Knudsen, selvejerbonde i Bjergby [i Borup sogn].Støvring herred
Gejstlig skifteprotokol
1779-1807
C 25D-5

100 Peder Holm, student i Randers. 22.12.1779, fol.2.
Arvinger kendes ikke.

101 Elisabeth Charlotte Riisbrich i Randers. 29.3.1779, fol.3B.
E: Niels Berg, kordegn og kollega i Randers latinskole. B:
1) Christine Thura 1.
FM: morfar Didrik Christian Riisbrich, degn i Ødum og Hadbjerg.

102 Christian Carl Frederik von Fuchs, rektor i Randers latinskole. 23.11.1780, fol.8B.
E: Marianne Bredal. LV: Dines Bredal, vejer og måler i Randers.
Første ægteskab med Kirstine Margrethe Foss, skifte 11.6.1771 lbnr.91. B:
1) Charlotte Amalie Fuchs 12.
FM: morbror Jens Clausen Foss til Ovegård [i Ove sogn].
Afdøde døde 25.10.1780.

103 Anne Marie [Nielsdatter] Alstrup i Borup degnebolig. 10.6.1782, fol.21B.
E: Søren Møller, degn i Borup og Hald. B:
3) Karen Sørensdatter 5
4) Jens Sørensen 3
5) Niels Sørensen 1½.
Første ægteskab med Jens Lassen, degn i Kristrup og Hornbæk, [begravet Kristrup 20.1.1776]. B:
1) Niels Alstrup 13
2) Peder Lassen 8.

104 Anne Cathrine Christensdatter i Råsted skolehus. 25.4.1783, fol.23B.
E: Jens Sørensen Skovbo, skoleholder i Råsted. B:
1) Christen Jensen 15
2) Søren Jensen 13
3) Kirsten Jensdatter 11
4) Kirsten Jensdatter 9
5) Marie Jensdatter 4.
FM: Søren Christensen i Hedegård.

105 Nikolaj Schurmann, 2. lektiehører i Randers latinskole. 2.12.1784, fol.26B.
A:
1) halvbror Peder Schurmann på Jægerspris
2) halvsøster Anne Marie Schurmann i København
3) halvsøster Elisabeth Schurmann, hos sin mor i København.
Afdøde døde 2.11.1784.

106 Anne Margrethe Fabritius i Støvring præstegård. 23.4.1777, fol.29.
E: Niels [Thomsen] Hee, præst i Støvring og Mellerup. B:
1) Thomas Hutfeld Hee 3
2) Sinnet Kirstine Hee 1.
FM: Christen Hee, præst i Borup og Hald.

107 Kirstine Elisabeth Birk i Støvring præstegård. 20.11.1786, fol.30B.
E: Niels [Thomsen] Hee, præst i Støvring og Mellerup. B:
1) Søren Birk Hee 8
2) Vibeke Margrethe Hee 5.
FM: fød værge Jens Høst Birk.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1786.
Afdøde døde 2.6.1786.

108 Gedske Marie Pedersdatter Bagger i Harridslev degnebolig. 19.12.1786, fol.32.
E: Christen Johansen, degn i Harridslev. B:
1) Kirsten Christensdatter 21
2) Johan Christian Christensen 18
3) Marianne Christensdatter 16
4) Peder Christensen 12
5) Hans Christensen 9
6) Charlotte Marie Christensdatter 7
7) Ditlev Christensen 5.

109 Christen Thomsen Hee, præst i Borup og Hald. 15.5.1786, fol.33B.
E: Birgitte Hansdatter. B:
5) Iver Christensen Hee, døbt 26.1.1773
6) Jacob Christensen Hee, døbt 26.10.1774
7) Cathrine Christensdatter Hee, døbt 30.4.1777.
FM: Niels Hee, præst [i Støvring og Mellerup].
Første ægteskab med Cathrine Marie Hjortholm, skifte 8.7.1768 lbnr.90. B:
E: Christen [Thomsen] Hee, præst i Borup og Hald. B:
1) Thomas Christensen Hee, døbt 22.2.1764
2) Gertrud Christensdatter Hee, døbt 5.2.1765
3) Niels Christensen Hee, døbt 8.8.1766
4) Christen Christensen Hee, døbt 18.11.1767, der døde skifte 12.11.1788.
Desuden nævnes afdødes søster [Ingeborg Thomasdatter Hee], enke efter Christoffer Heidenreich [Frederiksen] Busch, præst [i Strandby, Bjørnsholm og Malle, skifte Gislum herred gejstlig 17.3.1778 lbnr.71].
Afdøde døde 12.5.1786.

110 Anne Margrethe Friis i Randers. 25.5.1790, fol.46B.
Enke efter Christian [Frederik Hansen] Hensemann, præst i Sønder og Nørre Onsild. 29, skifte Onsild herred gejstlig 10.1764 lbnr.70]. B:
1) Mette Marie Hensemann g.m. Gravers Baadsgaard, inspektør i Viborg tugthus
2) Johanne Cathrine Hensemann 29
3) Hans Christoffer Hensemann 28, skoleholder i Randers
4) Christiane Marie Hensemann 26.
Afdøde døde 25.5.1790.

111 Karen Christensdatter Norup i Støvring degnebolig. 10.5.1791, fol.50.
E: Niels Lund, degn i Støvring og Mellerup.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1791.

112 Nikolaj [Andreasen] Ullits, præst i Randers Hospital. 21.11.1791, fol.50B, 69, 80B, 91B, 94B.
E: Cathrine Kirstine [Abrahamsdatter Mørch]. LV: Peder Abel. B:
2) Marie Kirstine Claudiane Lassen Ullits 21, der døde 24.1.1796.
FM: Poul Jensen, skomager i Randers.
Første ægteskab med [Dina Christine Danielsdatter Vallund]. B:
1) Rudolfine Elisabeth Kirstine Ullits, [skifte 16.10.1775 lbnr.96]. E: Niels Berg, præst i Vivild. 1B:
a Frederik Nikolaj Berg 15.
Afdøde døde 21.10.1791.

113 Anne Margrethe Torning, ugift i Randers. 12.4.1792, fol.57B, 90B.
0) far Thøger [Andersen] Torning, præst i Torslev, der døde 7.4.1792, skifte Øster Han herred gejstlig 7.5.1792 lbnr.56, enkemand efter [Birgitte Kirstine Pedersdatter Højer, død 30.6.1791]. B:
1) bror [Peder Enevold Torning 26, i Strømsø i Norge]
2) bror [Andreas Peder Torning 22 i Kongsberg i Norge]
3) søster [Gedske Marie Torning 17]
4) bror [Niels Lassen Torning 10½, i mesterlektien i Ålborg latinskole].
Afdøde døde 8.4.1792.

114 Søren [Pedersen] Wedege, præst i Randers11.2.1793, fol.59, 75B.
Enkemand efter [Johanne Margrethe Ankersen, død 21.12.1772].
Første ægteskab med [Magdalene Barbara Olufsdatter Testrup], skifte 25.2.1752 lbnr.74. B:
1) Johanne Dorthe Wedege, død, var g.m. Mikkel Budtz, birkedommer på Frisenvold. 6B:
a Magdalene Budtz 28
b Mette Marie Budtz, død, var g.m. [Georg Vilhelm] Brüel, forstinspektør ved Sorø. 2B:
1 Søren August Brüel 3
2 Michael Vilhelm Brüel 1½
c [Frederikke] Juliane [Christiane] Budtz 18
d Carl Budtz 17½
e Christian Budtz 14½
f Severine Budtz 13½
2) Mette Marie Wedege g.m. Peder Daniel Blicher, præst i Spentrup og Gassum
3) Else Marie Wedege 52
4) Anne Cathrine Wedege g.m. Hans Christian Hansen, købmand i Randers
5) Christiane Wedege g.m. Niels Berg, præst i Vivild og Vejlby.
Arv i boet efter [afdødes bror] Peder Herman Wedege, [vejer og måler i Hobro].

115 Michael [Jacobsen] Foss, præst i Randers, der døde [22.5.1794], fol.75.
E: Anne [Jensdatter] Foss.
Testamente af 28.11.1758.

116 Christen Johansen Reventlow, degn i Harridslev og Albæk og skoleholder i den kongelige skole i Harridslev. 10.1.1796, fol.81B, 84B, 92, 94, 100B.
E: Maren Andersdatter. B:
7) Peder Bagger Reventlow .
Første ægteskab med Gedske Marie Pedersdatter Bagger, [skifte 19.12.1786 lbnr.108]. B:
1) Johan Christian Christensen Reventlow 27, guldsmed i København
2) Marianne Christensdatter Reventlow 25, i København
3) Peder Christensen Bagger Reventlow 22, købmandskarl i Randers
4) Hans Christensen Reventlow 20, sadelmagerdreng i Randers
5) Charlotte Marie Christensdatter Reventlow 17, i Hald præstegård
6) Ditlev Christensen Reventlow 15, snedkerdreng i Randers.
Afdøde døde 10.1.1796.

117 Oluf Borch Søgaard, præst i Harridslev og Albæk. 31.10.1796, fol.84, 104.
E: Inger Marie Thygesen. B:
1) Charlotte Marie Søgaard 5.
FM:
1 Rasmus Velling, købmand i Randers
2 Christen Villadsen, forstander i Randers Hospital.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1796.
Samfrændeskifte 18.7.1798.
Afdøde døde 31.10.1796.

118 Cathrine Kirstine [Abrahamsdatter] Mørch i Randers Hospital. 6.3.1797, fol.85B, 91, 92B, 110B, 111.
Enke efter Nikolaj [Andreasen] Ullits, præst i Randers Hospital, [skifte 21.11.1791 lbnr.112].
Arvinger angives ikke.

119 Niels Lund, degn i Støvring og Mellerup. 13.5.1797, fol.92, 102.
Enkemand efter [Karen Christensdatter Norup, skifte 10.5.1791 lbnr.111]. B:
1) Niels Lund, bogholder i København
2) Christen Lund i København
3) Andreas Lund i København
4) Thomas Lund i København
5) Søren Lund i København
6) Peder Lund i København
7) Anne Dorthe Lund, enke efter Kinch i København
8) Sofie Magdalene Lund 30
9) Elisabeth Nielsdatter, lem i Sønder Onsild hospital.
Afdøde døde 11.5.1797.

120 Christian [Holstein Hansen] Sommerfeldt, præst i Randers, der døde [12.6.1797] , fol.94B.
E: Anne Else Bredal.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1797.

121 Hans [Hansen] Søgaard, emeritus i Harridslev. 29.7.1797, fol.95B, 97B, 103.
E: Charlotte Marie Kisel. B:
1) Charlotte Marie Søgaard.
FM: født værge Thyge Thygesen i Dalsgård.
Afdøde døde 29.7.1797.

122 Peder Holst, ugift hører i Randers latinskole. 23.8.1798, fol.96, 110B, 113B, 116B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde og er begravet i Glenstrup sogn.

123 Johan Perch, ugift skoleholder i Støvring. 1.12.1798, fol.105, 110B, 112.
A:
1) bror Didrik Perch, kobbersmed i Grenå, [begravet 25.9.1779]. 1B:
a Hans Perch, kobbersmed i Grenå
b Mette Margrethe Perch g.m. Peder Andersen Lund på toldboden i København
c Abel Cathrine Perch g.m. Rasmus Bang, købmand i Grenå
2) bror Johan Daniel Planitz, guldsmed i Grenå, [begravet Grenå 16.5.1776, 56 år. Ved borgerskab oplyses at han er født på Amaliegård i Hornslet sogn] 2B:
a Hans Planitz, guldsmed i Grenå
b Margrethe Planitz g.m. Hans Adolf Høgh, toldbetjent i Assens
3) bror Anders Hansen Perch i Haslund
4) bror Niels Hansen Perch i København
5) bror Christian Hansen Perch, underofficer i Kalundborg, død for 16 år siden uden børn
6) søster Dorthe Hansdatter i Randers Hospital
7) søster Cathrine Elisabeth Hansdatter i Randers Hospital.
Afdøde døde 1.12.1798.

124 Søren Udby Torup, discipel i Randers skole. 4.2.1800, fol.113B.
A:
1) mor Maren [Sørensdatter] Udby i Randers, enke efter [Jacob Spjellerup Jensen] Torup, præst i Vivild og Vejlby, [død 9.10.1786]. LV: [Hans] Fønss til Løvenholm
2) bror Peder Andreas Torup
3) bror Jacob Spjellerup Torup
4) søster Marie Margrethe Torup
5) halvbror Jens Torup, død. 3B:
a Jacob Torup i Randers
b Peder Torup i Randers
c Anne Cathrine Torup i Randers
6) halvbror Erik Frisenberg Torup, hører i Viborg latinskole.
Arv efter afdødes morfar Søren Udby, købmand i Randers.
Desuden nævnes Knud Udby, købmand i Randers.
Afdøde begravet Randers 15.2.1793.

125 Kirsten Nielsdatter Bay i Randers. 2.2.1801, fol.117B, 123B, 140.
Enke efter Søren Vedel i Værum. Testamente af 1.10.1779. A:
1) bror Hans Bay, købmand i Randers
2) søster Sofie Cathrine Bay g.m. Rasmus Lund, købmand i Randers
3) bror Niels Bay
4) søster Else Cathrine Bay g.m. Rasmus Velling.
Efter hendes sidste vilje af 16.6.1794 arv til A:
1) Kirsten Bloch Lund
2) søstersøn Niels Bay Velling
3) Hans Bangs datter Severine
4) Rasmus Lunds datter Severine
5) byskriver Vedels ældste datter i Nibe
6) Rasmus Bang
7) Rasmus Bangs søn Søren Vedel
8) Hans Bangs datter Anne Kirstine.

126 Hans Nikolaj Sommerfeldt, hører i Randers, død [24.3.1801], fol.123.
E: Nikoline Marie [Dinesdatter Bredal].
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1801.

127 Anne Lassen Brøchner i Støvring præstegård. 13.11.1801, fol.124B.
Enke efter [Laurids Nielsen] Blicher, præst i Tvede og Linde, [skifte Nørhald herred gejstlig 10.1.1801 lbnr.78]. B:
1) Elisabeth Marie Blicher 24
2) Hans Blicher 23, styrmand
3) Peder Arild Blicher 21, student
4) Ingeborg Blicher 19
5) Mette Marie Blicher 17
6 Peder Daniel Blicher 15.
Afdøde døde 12.11.1801.

128 Niels Thomsen Hee, præst i Harridslev og Albæk. 27.12.1801, fol.126, 143.
E: Marie Sommerfeldt. LV: Villadsen, præst i Randers Hospital.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Fabritius, skifte 23.4.1777 lbnr.106]. B:
1) Thomas Hutfeld Hee 28
2) Sinnet Kirstine Hee 26.
Andet ægteskab med [Kirstine Elisabeth Birk, skifte 20.11.1786 lbnr.107]. B:
3) Søren Birk Hee 24
4) Vibeke Margrethe Hee 20.
FM: fød værge Jens Høst Birk, præst i Vitten, Haldum og Hadsten.
Afdøde døde 26.12.1801.

129 Anne Elisabeth Lauridsdatter Blicher i Støvring præstegård, [der døde 30.9.1803], fol.149, 159.
E: Søren Wedege Brøchner, præst i Støvring og Mellerup. B:
1) Hans Brøchner 10
2) Laurids Christian Brøchner 9.
FM:
1 farbror Georg Frederik Brøchner, præst [i Veggerslev og Villersø]
2 mors mosters mand [Niels] Brun, præst [i Spentrup og Gassum].
Bevilling til uskiftet bo af 22.10.1803.
Samfrændeskifte 6.12.1805

130 Anne Christine Monrad i Randers. 1805, fol.149B, 157.
E: Mathias Galten, kapellan i Randers. B:
1) Peder Galten 13.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1805.
Samfrændeskifte 21.10.1805.

131 Anders Harding, degn i Gimming og Lem. 24.6.1805, fol.150B, 160B.
E: Anne Kirstine Winther. LV: Thomas Christensen, gårdmand i Gimming. B:
1) Peder Christian Harding 26, snedker i Laurbjerg
2) Jens Langballe Harding 14
3) Anne Margrethe Harding i Vær præstegård
4) Mette Kirstine Harding på Nygård ved Holstebro
5) Adamine Harding g.m. Jens Nørgaard, snedker og skoleholder i Vejrum på Vindum Overgård gods
6) Frederikke Margrethe Harding.
FM: Peder Kvist i Albæk mølle.

132 Knud Nielsen, skoleholder i Borup. 2.10.1805, fol.153, 166B.
Enke efter [Maren Christensdatter], nylig død. B:
1) Anne Cathrine Knudsdatter 18
2) Maren Knudsdatter 14
3) Anne Knudsdatter 6
4) Niels Christian Knudsen 4.
FM:
1 farbror Christen Borup, købmand i Randers
2 farbror Søren Borup, fuldmægtig på Støvringgård.

133 Johanne Jensdatter Degn i Randers. 28.2.1806, fol.162, 165B, 168B.
Enke efter Værum. B:
1) Christen Gerding, snedker i København
2) Jens Gerding, snedker i København
3) Søren Degn Støvring , skomager i Randers
4) Peder Johan Gerding, bødker i Randers
5) Gertrud Gerding, enke efter Jens Madsen i Haslund
6) Anne Kirstine Gerding g.m. Jens Mikkelsen i Væth
7) Anne Gerding g.m. Jens Jacobsen, skomager i Randers.

134 Anne Marie [Rigtrup] i Randers. 2.4.1806, fol.164, 168.
Enke efter [Henrik Sørensen] Holm, degn i Ebeltoft, [skifte Mols herred gejstlig 23.4.1798 lbnr.72]. B:
1) Maren Holm 13, født i Ebeltoft. Ved afkald 11.7.1820 g.m. Thomas Lund.
FM: Jacob Krag, købmand i Randers, som beslægtet.

SLUT


Sønderhald herred
Gejstlig skifteprotokol
1800-1809
C 27B-1

1 Peder Pedersen Kalstrup, skolelærer i Skader. 24.6.1800, fol.2.
E: Birthe Olufsdatter. LV: Peder Nielsen Sparre i Skader. B:
1) Kirsten Pedersdatter Kalstrup 11.
FM: farbror Niels Pedersen Kalstrup i Kalstruphuset [i Mejlby sogn].
Afdøde døde 20.6.1800.

2 Hans Henrik Dalsen, degn i Søby, Skader og Halling. 27.10.1800.
E: Marie Elisabeth Langberg. LV: Aksel Nielsen i Voldum. B:
1) Anne Johanne Dalsen 8
2) Birthe Louise Dalsen 3.
FM: Peder Dalsen, forvalter på Skårupgård [i Todbjerg sogn].

3 Frederik Nikolaj Riise, præst i Marie Magdalene og Koed. 26.4.1802, fol.6, 31B, 52.
E: Hansine Erasmine Reinfranck. LV: [Rasmus] Møller til Tøstrupgård [i Tøstrup sogn].
[Første ægteskab med Sara Dreier, død 10.1.1793].
Andet ægteskab med [Anne Dorthe Bie, død 2.8.1798]. B:
1) Hans Jacob Riise 6.
FM: morbror Jacob Bie, cand. theol. i Randers.
Afdøde døde 24.4.1802.

4 Mads Pedersen Kærgaard, degn i Øster og Vester Alling. 15.7.1802, fol.14, 18.
[Enkemand]. A:
1) søsterdatter Maren Dalsen 29 i Randers.
2) søstersøn Niels Dalsen 25, stud. theol. på Kilsgård
3) søstersøn Anders Dalsen 22, i Randers.

5 Jørgen Severin Rostved , degn i Marie Magdalene og Koed. 4.10.1802, fol.15B, 22B.
Enke efter Anneke Jensdatter Iversen. B:
1) Søren Rostved, organist i Ebeltoft, død. E: Anne Helligsø. 1B:
a Anne Sørensdatter
2) Palle Krag Hoff Rostved, skoleholder i Koed
3) Margrethe Kirstine Rostved g.m. Niels Frandsen i Ryomgård mølle.

6 Testamente i Kristrup. 6.1.1795, fol.21B.
Testamente af 6.1.1795 for Laurids [Pedersen] Fabech (Fabich), degn i Kristrup og hustru Karen Christiansdatter Gjørup. A:
1) hendes 3 stedbørn
2) hendes bror Christian Gjørup
3) Ida Fabech.
(Hun er formentlig død 1803).

7 Palle Hoff Rostved, degn i Marie Magdalene og Koed. 4.2.1804, fol.49, 52B.
E: Marie Elisabeth Grønlund. LV: [Christian] Thygesen, præst i Marie Magdalene og Koed. B:
1) Hans Rostved 17
2) Anneke Rostved 13
3) Jørgen Rostved 9
4) Else Johanne Rostved 6
5) Søren Rostved 2.
FM: morbror Niels Frandsen, sadelmager i Grenå.

8 Maren Thomasdatter i Koed. 28.2.1804, fol.51.
E: Laurids Pedersen, skoleholder i Koed. B:
1) Peder Lauridsen.

9 Hans Andersen, gørtler, indsidder i Virring præstegård. 11.3.1805, fol.55, 62B, 66B.
A:
1) bror Anders Andersen i Lime 55
2) bror Mathias Andersen Galten i Haderslev, død 7.7.1781, enken g.m Fyrst, vagtmester i Bergen. 1B:
a Mette Marie Mathiasdatter, født 7.12.1780, gift Bergen domkirke 29.3.1803 med Jens Holm Jacobsen, skibskaptajn
3) søster Karen Andersdatter, død, var g.m. Christen Hansen i Hørning. 3B:
a Kirsten Christensdatter 32, g.m. Christen Gertsen, skoleholder i Kastrup?
b Anders Christensen 28, i krigstjeneste
c Niels Christensen 27, i krigstjeneste
4) søster Edel Andersdatter, død, var g.m. Christen Rævsbæk i Gundestrup. 1B:
a Mette Christine Christensdatter 26.

10 Anne Hurup i Årslev skolehus. 25.7.1805, fol.60B.
E: Søren Dalsen Brøndum, skoleholder i Årslev. B:
1) Frederik Christian Carl Brøndum 19
2) Peder Brøndum 9
3) Hans Christian Brøndum 7
4) Jens Jørgensen Ambrosius Brøndum 4.
FM: Bent Frederiksen Engklint.

11 Jens Glavind, degn i Fausing. 28.1.1806, fol.64B, 75B.
E: Anne Margrethe Galten. LV: [Terkild Nikolaj] Brandt, præst i Fausing og Auning. B:
2) Thomas Glavind 6
3) Peder Glavind 5
4) Jens Galten Glavind 3
5) Jørgen Christian Glavind 1.
FM: født værge Jens Galten Friis, degn i Lyngby og Albøge.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Glavind 18.
FM: Knud Nielsen i Sjelbro [i Lime sogn].
Afdøde døde 27.1.1806.

SLUT.


Øster Lisbjerg herreds gejstlige skifteuddrag

[1703-1746]    [1745-1818]   Øster Lisbjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1703-1746
C 25F-3

1 Niels Nielsen Friis, præst i Mørke og Hvilsager. 16.7.1703, fol.2.
E: Birgitte Sørensdatter Sommer. LV: Niels [Olufsen] Ravn, præst i Hornslet. B:
1) Ingeborg Cathrine Friis 7
2) Mette Friis 6.
FM:
1 farfar Niels Christensen Friis, præst i Skorup og Tvilum
2 morbror Peder [Sørensen] Sommer, successor.
Desuden nævnes enkens mor Margrethe Basballe, enke efter formand Søren [Pedersen] Sommer, [død 1.5.1695].

2 Else Kajsdatter i Mørke præstegård. 1.3.1706, fol.12B.
E: Peder [Sørensen] Sommer, præst i Mørke og Hvilsager. B:
1) Niels Sommer 1.

3 Margrethe Basballe i Mørke præstegård. 5.9.1707, fol.21.
Enke efter [Søren Pedersen Sommer, præst i Mørke og Hvilsager, død 1.5.1695]. B:
1) Peder Sommer, successor.

4 Gertrud Nielsdatter Brandt i Todbjerg præstegård. (dato mangler).1708, fol.22B.
E: Jørgen Poulsen Bagger, præst i Todbjerg og Mejlby.
Første ægteskab med [formand Niels Mogensen, død 16.3.1685]. B:
1) Niels Nielsen Brandt, præst i Marie Magdalene og Skarresø
2) Hans Nielsen Todbjerg
3) Jens Nielsen Todbjerg
4) Karen Nielsdatter g.m. Niels Rasmussen Hørup i Århus.

5 Anne Pedersdatter Asferg i Hjortshøj præstegård. 16.6.1712, fol.23.
E: Jens Andersen Vinding, præst i Hjortshøj, Elev og Egå.
Testamente af 6.12.1678. Afkald fra A:
0) far [Peder Nielsen, præst i Asferg og Fårup, død ca. 1659]
1) søster Anne Pedersdatter, enke efter Hans Ørsted i Randers, [skifte Støvring herred gejstlig 11.10.1697 lbnr.11]. 1B:
a Peder Wedege i Århus
2) bror [Søren Pedersen Asferg, præst i Spentrup og Gassum, skifte Nørhald herred gejstlig 23.5.1698 lbnr.6]. 4B:
a Peder Sørensen Spentrup, præst i Gylling
b Niels Sørensen Spentrup, degn i Hastrup
c [Kirsten Sørensdatter] g.m. Mads Mikkelsen i Randers
d Maren Sørensdatter g.m. Christian Lemmich i Mariager
3) søster [Marianne Pedersdatter, død, var g.m. Iver Hansen Abel, præst i Asferg og Fårup, død 1673]. 3B:
a Hans Iversen Asferg i Hjortshøj præstegård
b [Kirsten Iversdatter Abel] g.m. Laurids Eskildsen [Vivild, præst i Asferg og Fårup]
c Peder Iversen Abel i Kondrup
4) [søsterdatter Kirsten Madsdatter] g.m. Jens Jensen Schiøtt i Hastrup [i Spentrup sogn, birkefoged i Mariager Kloster birk]
5) Anne Pedersdatter g.m. Christen Andersen i Astrup
6) Jens Pedersen Kattrup i Kondrup.
[Første ægteskab med formanden Knud Eskildsen Hjortshøj, død maj 1674].
(Sml. skifte efter afdødes søster Mette Pedersdatter Asferg, Støvring herred gejstlig 9.7.1697 lbnr.10).
Afdøde døde 12.1.1712.

6 Inger Pedersdatter i Mørke præstegård. 12.1.1712, fol.26.
E: Peder Sommer, præst i Mørke og Hvilsager. B:
1) Peder Sommer 4.
Første ægteskab med [Else Kajsdatter], skifte 1.3.1706 lbnr.2. B:
1) Niels Sommer 4.
Afdøde døde 30.11.1711.

7 Jacob Jensen Vejerslev, degn i Todbjerg og Mejlby. 20.4.1713, fol.41.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels [Olufsen] Ravn, præst i Hornslet. B:
1) Jens Jacobsen.

8 Niels Olufsen Ravn, præst i Hornslet. 18.10.1714.
E: Mette Sofie Torup. A:
1) bror Oluf Olufsen Ravn
2) søster Maren Olufsdatter g.m. Andreas Hansen, smed
3) søster Anne Olufsdatter, død. B:
a Niels Hansen, smedesvend
b Anne Hansdatter
c Else Jensdatter!, død. 1B:
1 Hans Andreasen
4) søster Maren Olufsdatter, enke efter Thomas Hansen, smed
5) bror Hans Olufsen Ravn i Roskilde.
Afdøde døde 18.10.1714.

9 Margrethe [Pedersdatter] Brandt i Thorsager degnebolig. 11.6.1716, fol.45.
E: Morten Mathiasen Munch, degn i Thorsager og Bregnet. B:
1) Mads Munch 12
2) Maren Munch 10
3) Peder Munch 11
4) Søren Munch 4.
FM:
1 Niels [Nielsen] Brandt, præst i Marie Magdalene og Skarresø
2 Peder [Jensen] Panderup, præst i Lading, Fårup og Sabro
3 Jens Munch i Århus
4 Peder Hansen Heide i Århus.

10 Cathrine Sørensdatter Frank, et barn i Thorsager præstegård. 18.1.1717, fol.49, næste protokol fol.94B.
A:
1) mor Dorthe Nielsdatter Hjersing g.m. Svend [Madsen] Sparre, præst i Thorsager og Bregnet
2) halvbror Mathias Severin Sparre
3) halvbror Niels Hjersing Sparre
4) halvbror Søren Frank Sparre
5) halvsøster Anne Svendsdatter Sparre.
Afdødes forældre var Søren Olufsen Frank, forpagter på Norringgård [i Folby sogn], skifte 18.7.1708 [og Dorthe Nielsdatter Hjersing].
I 1708 var FM: morfar Niels Nielsen Hjersing, forvalter på Frijsenborg g.m. mormor Cathrine Hansdatter Ovit (Owidt).

11 Jens Andersen Vinding, præst i Hjortshøj, Elev og Egå. 30.5.1718, fol.50.
E: Anne Pouline Jegind.
Testamente 27.7.1712.
[Første ægteskab med Anne Pedersdatter Asferg, skifte 16.6.1712 lbnr.5].

12 Maren Jørgensdatter i Hjortshøj degnebolig. 3.6.1718, fol.51B.
E: Laurids Nielsen Viborg, degn i Hjortshøj, Elev og Egå. B:
1) Karen Lauridsdatter, død. E: Jørgen Mogensen i Århus. 2B:
a Else Marie Jørgensdatter 10
b Laurids Jørgensen 4½.

13 Laurids Nielsen Viborg, degn i Hjortshøj, Elev og Egå. 8.5.1724, fol.55.
E: Karen Sørensdatter.
Første ægteskab med [Maren Jørgensdatter, skifte 3.6.1718 lbnr.12]. B:
1) Karen Lauridsdatter, [skifte Århus 12.6.1719 lbnr.809]. E: Jørgen Mogensen i Århus. 2B:
a Else Marie Jørgensdatter 16
b Laurids Jørgensen 10.
FM: farbror Clemen Mogensen i Århus.

14 Karen Sørensdatter i Hjortshøj degnebolig. 31.5.1724, fol.62.
Enke efter Laurids Nielsen Viborg, degn i Hjortshøj, Elev og Egå, skifte 8.5.1724 lbnr.13. A:
1) bror Thomas Sørensen, på de lange rejser
2) søster Margrethe Sørensdatter, død 1702 i Skive, var g.m. Peder Maler, nu i Ålborg med 2 børn
3) halvbror Jacob Sørensen [Skive], præst i Ølby og Fovsing
4) halvsøster Else Sørensdatter, død i Skive for 2 år siden. 3B:
a Niels Jensen Ramborg i Skive b Morten Jensen Ramborg i Skive
c Ingeborg Margrethe Jensdatter Ramborg g.m. Jens Christensen Smidstrup, skomager i Skive.

15 Hans Hestermann, præst i Hornslet. 17.12.1725, fol.68B, 107.
E: Susanne Jacobsdatter Kappel. LV: farbror Jacob Buch, præst i Ålsø og Hoed. B:
1) Elisabeth Hansdatter 4.
FM: morfar Jacob Kappel, præst i Ørum og Ginderup.

16 Jørgen Poulsen Bagger, præst i Todbjerg og Mejlby, fol.106B, 205B.
E: Anne Jensdatter [Harlev]. B:
1) Gertrud Johanne Bagger g.m. successor Jesper [Christensen] Hutfeld
2) Jens Harlev, præst i Hjortshøj, Elev og Egå.
Samfrænder:
1 morbror Jens [Jensen] Harlev, præst i Harlev og Framlev
2 fætter Jørgen Rasmussen, købmand i Århus.
Bevilling til uskiftet bo af 14.12.1714.
Afdøde levede i 1727, hvor successor indsættes.
Afkald til enken og samfrændeskifte 9.6.1738, hvor arvingerne angives.

17 Karen Graversdatter Hindskov i Todbjerg degnebolig. 10.1.1729, fol.107B.
E: Peder Jensen Murer, degn i Todbjerg og Mejlby.
Af arvinger indkaldes A:
1) Jens Graversen i Nørre Kollemorten [i Øster Nykirke sogn]
2) Afdøde Christen Graversens børn i Sejerup, [birkeskriver, begravet Thyregod 29.8.1717]
3) Gravers Christensen
4) Christen Christensen
5) Peder Andersen i Sejerup
6) Jens Christensen i Fuglsang
7) Afdøde Jens Jensens børn i Hønskov
8) Jens Graversen i Hønskov
9) Jens Mikkelsen i Hønskov
10) Jacob Pedersen i Hindskov
11) Jens Christensen i [Store] Langkær [i Brande sogn på Hastrup gods].
De fleste af arvingerne bor i Thyregod sogn på Bjerre gods.

18 Cathrine Jørgensdatter i Hjortshøj degnebolig. 8.8.1730, fol.112B.
E: Mathias Billedhugger, degn i Hjortshøj, Elev og Egå. B:
1) Oluf Mathiasen Krabbe 5
2) Søren Mathiasen Billedhugger 2.

19 Hans Clausen Trane, degn i Hornslet. 30.8.1731, fol.114B.
E: Mette Pedersdatter Schade. LV: Erik Sørensen i Ommestrup [i Mørke sogn]. A:
1) bror Søren Clausen Trane, forpagter på Clausholm
2) søster, død. 1B:
a Sofie Sørensdatter Kærgaard 23.

20 Peder [Sørensen] Sommer, præst i Mørke og Hvilsager. 28.1.1733, fol.130, 145.
E: Birgitte Christensdatter Horsens. LV: Ditlev Eggers, borgmester i Århus.
Første ægteskab med [Else Kajsdatter, skifte 1.3.1706 lbnr.2]. B:
1) Niels Sommer 28.
Andet ægteskab med [Inger Pedersdatter, skifte 12.1.1712 lbnr.6]. B:
2) Peder Pedersen 25, udenlands.
Enken havde arv efter [mor] Margrethe Mikkelsdatter, enke efter Oluf Henriksen, herredsfoged [i Sønderhald, Øster Lisbjerg og Rougsø herreder i Andi i Skørring sogn, skifte Kalø amt 8.8.1712 lbnr.8] og efter [bror] Jørgen Christensen Horsens.

21 Sofie Amalie Weitz i Thorsager degnebolig. 3.11.1732, fol.131.
Enke efter Morten [Christensen] Herlev, præst i Århus Domkirke, [død 12.4.1691]. B:
1) Mette Mortensdatter g.m. Morten [Mathiasen] Munch, degn i Thorsager og Bregnet
2) Anne Sofie Mortensdatter gift på Lolland
3) Hieronymus Weitz
4) Karen Mortensdatter g.m. Ebbe Nielsen, degn i Engum
5) Erik Herlev, præst i Ølsted, [skifte Hatting herred gejstlig 12.7.1725 lbnr.15]. 6B:
a [Morten Eriksen Herlev]
b [Sofie Amalie Eriksdatter Herlev]
c [Mette Eriksdatter Herlev]
d [Ingeborg Kirstine Eriksdatter Herlev]
e [Anne Marie Eriksdatter Herlev]
f [Johanne Eriksdatter Herlev].
FM: stedfar Andreas [Thonbo Jensen] Høstmark, successor
Testamente af 19.6.1686.
Afdøde døde 3.10.1732.

22 Thomas Pedersen Todbjerg, præst i Hjortshøj, Elev og Egå. 3.9.1736, fol.145, 197B, 242, næste protokol fol.110B.
E: Anne Lucie Behr. B:
1) Marianne Todbjerg 14. Ved afkald 16.2.1739 g.m. Christen Ostenfeld i Sæby
2) Thomas Todbjerg 13. Ved afkald 8.4.1755 kapellan pro persona i Elling og Tolne
3) Nille Marie Todbjerg 12. Ved afkald 7.7.1743 g.m. Ude Udsen, forpagter på Kærbygård [i Kasted sogn]
4) Anne Svends Thomasdatter Todbjerg 11. Ved afkald 8.4.1755 g.m. Frands [Testrup Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg i Vendsyssel
5) Andreas Todbjerg 8
6) Mette Todbjerg 2. Ved afkald 20.4.1757 g.m. Jacob Severin Wirenfeldt, forpagter på Skårupgård [i Tolne sogn] i Vendsyssel
7) Frederik Lyngby Todbjerg 1. Ved afkald 29.7.1757 i Frederikshald i Norge.
FM:
1 farbror Jens Todbjerg til Dybvad og Knudseje
2 fars svoger Thomas [Nikolaj] Behr til Skaføgård
3) morbror Andreas Behr, præst i Feldballe og Nødager ved afkald 1755
3 Jens Olufsen i Århus.
Afdøde døde 4.3.1736.

23 Jesper Hutfeld, præst i Todbjerg og Mejlby. 5.8.1738, dol.206B.
E: Gertrud Johanne Bagger. LV: Hans Jensen i Todbjerg. B:
1) Jørgen Hutfeld 6
2) Christen Hutfeld 4.
FM: morbror Jens Harlev, præst i Hjortshøj, Elev og Egå.
Afdøde døde 6.7.1738.

24 Jacob [Rasmussen] Hørslev, degn i Skødstrup og Elsted. 8.6.1740, fol.209.
Enkemand. B: 4 sønner og en datter, hvis navne ikke angives.

25 Henrik Pind Oluf, degn i Hvilsager og substitut til Mørke. 16.1.1741, fol.209B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde godvilligt frasagt sig sit embede.

26 Auktion i Hornslet præstegård. 6.6.1743, fol.211.
Auktion for Laurids [Nielsen] Gram, præst i Hornslet, der er indsat som præst i Vilslev og Hunderup.

27 Morten Sørensen, skoleholder i Mejlby. 4.5.1742, fol.220B, 222B.
E: Birthe Christensdatter. LV: Jesper Nielsen. B:
1) Dorthe Mortensdatter 11
2) Søren Mortensen 9.
Afdøde døde 21.3.1742.

28 Niels Pedersen Trellund, præst i Skødstrup og Elsted. Efter skrivelse 23.6.1744, fol.222, 241, næste protokol fol.114, 137B.
E: Birthe Johanne Vonsild. LV: far Hans Markussen Vonsild, præst i Borum og Lyngby. B:
1) Karen Trellund 15
2) Peder Trellund 13
3) Hans Trellund 11.
FM:
1 Peder Trellund, kapellan i Svendborg Nikolaj, som nærmeste frænde
2 stedfar Hans [Henriksen] Holst, præst i Knebel og Rolsø på Mols.

29 Svend [Madsen] Sparre, præst i Thorsager og Bregnet. 24.3.1742, fol.224B.
E: Dorthe Nielsdatter Hjersing. B:
1) Mathias Severin Sparre 33, successor
2) Niels Hjersing Sparre 32
3) Anne Sparre 27
4) Søren Frank Sparre 26
5) Martha Cathrine Sparre 24
6) Edel Elisabeth Sparre 15
7) Charlotte Vest Sparre 12.
Arv i boet til afdødes halvbror Conrad Sparre i København.
Afdøde døde 22.3.1742.Øster Lisbjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1745-1818
C 25F-4

30 Mathias Billedhugger, degn i Hjortshøj, Elev og Egå. 2.3.1745, fol.3.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Harlev, præst i Hjortshøj, Elev og Egå.
[Første ægteskab med Cathrine Jørgensdatter, skifte 8.8.1730 lbnr.18]. B:
1) Oluf Mathiasen 20, i Horsens skole
2) Søren Mathiasen 16½.
FM: født værge Jens [Sørensen] Billedhugger, kapellan i Toreby på Lolland.

31 Jens Rasmussen Møller, degn i Skødstrup og Elsted. 24.7.1747, fol.16.
E: Hedvig Margrethe Hagerup.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1747.

32 Morten Mathiasen Munch, degn i Thorsager og Bregnet. 18.5.1745, fol.17, 96.
E: Mette Mortensdatter Herlev.
Første ægteskab med [Margrethe Pedersdatter Brandt, skifte 11.6.1716 lbnr.9]. B:
1) Mads Munch, uvist hvor
2) Marie Munch g.m. Daniel Janson, justitsforvalter i Segeberg i Plöen i Holsten
3) Peder Munch til Hvidstedgård i Vendsyssel
4) Søren Munch, huskapellan i Langå, Torup og Sønder Vinge.
Arv i boet til Mette Eriksdatter Herlev efter far Erik [Mortensen] Herlev, præst i Ølsted, skifte Hatting herred gejstlig 12.7.1725 lbnr.15.
Afdøde døde 18.5.1745.
(Sml.lbnr.21).

33 Dorthe Nielsdatter Hjersing i Thorsager præstegård. 9.10.1745, fol.36.
Enke efter Svend [Madsen] Sparre, præst i Thorsager og Bregnet, [skifte 24.3.1742 lbnr.29]. B:
1) Mathias Severin Sparre, fars successor
2) Niels Hjersing Sparre
3) Anne Sparre
4) Søren Frank Sparre, uvist hvor
5) Martha Cathrine Sparre
6) Edel Elisabeth Sparre
7) Charlotte Vest Sparre.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Anne Christence Hjersing i Enslev, enke efter Søren [Jacobsen] Clementin, præst i Hvorslev og Gerning, [skifte Houlbjerg herred gejstlig 17.6.1729 lbnr.29
2 afdødes bror Mogens Hjersing i Århus.

34 Anne Hedvig Frederikke Byntzel i Thorsager degnebolig. 16.9.1747, fol.47B.
E: Christen Fischer Lomborg, degn i Thorsager og Bregnet. B:
1) Vilhelmine Augusta.

35 Anne Kirstine Nielsdatter Bonsach i Hornslet degnebolig. 13.9.1747, fol.51, 138.
E: Peder Skive, degn i Hornslet. B:
1) Charlotte Birgitte Skive 14. Ved afkald 4.8.1761 g.m. Christen Teilmann, forvalter på Gunderslevholm [i Gunderslev sogn] på Sjælland
2) Dorthe Skive 12
3) Frederik Christian Skive 10
4) Ida Margrethe Skive 6.

36 Dorthe Elisabeth [Jørgensdatter] Olendorf (Oldendorph)) i Todbjerg præstegård. 9.12.1749, fol.53B.
E: Nikolaj [Jacobsen] Isenfeldt, præst i Todbjerg og Mejlby.
Første ægteskab med [Christian Ulrik] Siverts, hoftrompeter. 1B:
a Rebekka Pouline Siverts.

37 Jens Jørgensen Harlev, præst i Hjortshøj, Elev og Egå. 3.8.1751, fol.55, 97, 113B.
E: Thomine Hansdatter. B:
1) Jørgen Jensen Harlev 10.
FM: Christian Johan Todbjerg, præst i Harlev og Framlev.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1750.
Arv i boet til Jochum Nikolaj Harlev efter far Jens Jensen Harlev, præst i Harlev og Framlev, skifte Framlev herred gejstlig 21.9.1744 lbnr.16.

38 Niels Rasmussen, skoleholder i Ugelbølle [i Mørke sogn]. 7.8.1752, fol.91B.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Thyrresen i Følle [i Bregnet sogn]. A:
1) søster, død. E: Bo Nielsen i Thorsager. 3B:
a Rasmus Boesen i Thorsager
b Maren Boesdatter
c Karen Boesdatter
2) søster Kirsten Rasmusdatter i København.

39 Mathias Severin [Svendsen] Sparre, præst i Thorsager og Bregnet. 11.4.1753, fol.97B, 209, 241.
E: Anne Margrethe Benedikte Evers. LV: Peder Henningsen, successor, der ægter enken. B:
1) Vilhelmine Augusta Sparre 9. Ved afkald 22.6.1766 g.m. Jacob Hansen, præst i Horsens hospital og Torsted
2) Dorthe Cornelia Sparre 7. Ved afkald 11.6.1771 g.m. Niels Kjeldrup, købmand i Århus
3) Conradine Christiane Sparre 5
4) Henriette Adolfine Sparre 3.
FM: født værge Niels Hjersing [Svendsen] Sparre, præst i Ring og Føvling ved dennes svoger Frederik Christian [Nielsen] Westphal, præst i Marie Magdalene og Skarresø [g.m. Martha Cathrine Svendsdatter Sparre].
Afdøde døde 12.3.1753.

40 Christian Pedersen Nim, degn i Todbjerg og Mejlby. 20.4.1753, fol.102B.
E: Maren Sørensdatter Loumann. LV: bror Herman Sørensen Loumann, degn i Lyngå og Skjød. B:
1) Elisabeth Christiansdatter 7
2) Christian Christiansen Nim 4.
FM: fars svoger Jacob Adler til Østergård [i Fjellerup sogn g.m. Anne Lisbeth Pedersdatter].

41 Anne Cathrine Høgh i Skødstrup præstegård. 27.5.1756, fol.111.
E: Johan Ernst [Røtgersen] Tegder, præst i Skødstrup og Elsted. B:
1) Røtger Johan Tegder 10
2) Hans Adolf Tegder 9
3) Magdalene Cathrine Tegder 5
4) Marie Helene Sofie Tegder 4
5) Anne Hedvig Tegder 1.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1756.

42 Dorthe Lauridsdatter i Todbjerg degnebolig. 9.4.1760, fol.112B.
E: Poul Erslev, degn i Todbjerg og Mejlby. B:
1) Poul Erslev 8
2) Dorthe Kirstine Erslev 6
3) Sara Cathrine Erslev 3
4) Laurids Erslev 6 mdr.

43 Rebekka Pouline Siverts i Todbjerg præstegård. 17.7.1760, fol.114B.
E: Jens Jensenius, præst i Todbjerg og Mejlby. B:
1) Jens Christian Jensenius.
FM: mors stedfar Nikolaj [Jacobsen] Isenfeldt, præst i Todbjerg og Mejlby.
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1755.
Samfrændeskifte 17.7.1760.

44 Hans Vejle, degn i Skødstrup og Elsted. 31.3.1760, fol.117.
E: Karen Hansdatter Friis. LV: Erling [Halvorsen] Ramstad, præst i Hjortshøj, Elev og Egå. B:
1) Marianne Vejle, der ægter Hans Nansen Randlev.

45 Terkild Brandt i Skødstrup degnebolig. 27.5.1762, fol.132B, 133B.
A:
1) mor Anne [Mikkelsdatter] Aagaard g.m. Anders Thomsen, degn i Skødstrup og Elsted
2) bror Mikkel Brandt 9
3) halvbror Thomas Nikolaj Andersen 1
4) halvsøster Mette Brandt 25.
Afdøde far var Niels [Nielsen] Brandt, degn i Ålsø og Hoed, skifte Djurs Sønder herred 27.2.1758 lbnr.87.
Afdøde døde 7.3.1762.

46 Jens Pedersen, skoleholder i Ugelbølle. 24.8.1762, fol.134B.
E: Anne Sørensdatter. Søren Andersen i Ugelbølle. B:
1) Søren Jensen 6
2) Peder Jensen 3.
FM: oldefar [dvs. farfar] Peder Jensen, skrædder i Følle [i Bregnet sogn].

47 Jens Jensenius, præst i Todbjerg og Mejlby. 30.4.1763, fol.138B, 196, 310.
E: Birgitte Glerup. LV: [Frederik Christian] Glerup, borgmester i Århus. B:
2) Johanne Jensenius 2. Ved afkald 10.12.1787 g.m. Laurids Thomas Geding i Århus
3) Johannes Jensenius 4uger.
Første ægteskab med [Rebekka Pouline Siverts, skifte 17.7.1760 lbnr.43]. B:
1) Jens Christian Jensenius 9.
FM: farbror Carl Jensenius, doctor medicinæ i København.
Afdøde døde 28.4.1763.

48 Peder Skive, degn i Hornslet. 5.5.1763, fol.175B.
E: Anne Marie [Christensdatter]. LV: Thomas Saur i Hornslet.
[Første ægteskab med Anne Kirstine Nielsdatter Bonsach, skifte 13.9.1747 lbnr.35]. B:
1) Dorthe Skive g.m. Markus Lassen, fuldmægtig på Nysø [i Præstø landdistrikt] på Sjælland
2) Frederik Christian Skive
3) Ida Margrethe Skive.
FM: Knud Skive i Haslund.
Afdøde døde 5.5.1763.

49 Claus Danchel, skoleholder i Mørke. 12.3.1764, fol.189.
A:
1) mor Mette Cathrine Holm hos bror Hans Holm, degn i Ramløse, enke efter [Frederik] Danchel, degn [i Kirke Hyllinge og Lyndby, [begravet 24.3.1748]
2) søster Charlotte Eleonora Danchel i København.

50 Anders Thomsen, degn i Skødstrup og Elsted. 25.4.1765, fol.191B.
E: Anne Aagaard. LV: Rhode på Vosnæsgård [i Skødstrup sogn]. B:
1) Thomas Nikolaj Andersen 3.
FM: født værge Christen Thomsen i Horsens.
Afdøde døde 24.4.1765.

51 Peder [Mortensen] Vibe, præst i Todbjerg og Mejlby. 16.7.1765, fol.196B, 238B, 309B.
E: Anne [Andersdatter] Høstmark. LV: Hoff på Høgholm [i Tirstrup sogn]. B:
2) Anders Høstmark Vibe 10
3) Anne Margrethe Cathrine Vibe 5.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Pedersdatter, død 1754]. B:
1) Peder Vibe 17. Ved afkald 9.4.1770 i Skien i Norge.
Afdøde døde 17.6.1765.

52 Cathrine Margrethe i Ugelbølle skolehus. 13.2.1766, fol.208.
E: Anders Sørensen Thorsager, skoleholder i Ugelbølle. B:
1) Søren Andersen 12
2) Christian Andersen 6.

53 Cathrine Ingeborg [Jensdatter] Mørk i Thorsager degnebolig. 7.5.1767, fol.209B.
Enke efter Mathias Clausen Lomborg, præst i Allerup og Davinde på Fyn, død 27.7.1740]. B:
1) Christen Fischer Lomborg, degn i Thorsager, samt 7 søskende, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 7.4.1767.

54 Rasmus [Pedersen] Storm, præst i Mørke og Hvilsager. 16.4.1766, fol.210B.
E: Helene Sofie Guldager, der døde 20.6.1766. B:
1) Iver Storm, præst i Mygind [Krogsbæk og Skørring, død 13.8.1763]. 3B:
a Helene Storm 8
b Frederikke Storm 7
c Christen Storm 5
2) Knud Storm, præst i Feldballe og Nødager
3) Hans Storm, købmand på Grønland
4) Thomas Storm, forvalter på Ryegård [i Rye sogn i Voldborg herred] på Sjælland
5) Christian Johan Adolf Storm, foged på Spøttrup [i Rødding sogn] i Salling
6) Charlotte Hylleborg Storm g.m. [Peder] Malling, [borgmester] i Viborg
7) Anne Storm, g.m. [Hans Hansen] Schouert i København
8) Elisabeth Storm
9) Margrethe Storm
10) Christiane Sofie Storm.
Afdøde døde 14.4.1766.

55 Christian Sørensen, skoleholder i Rodskov skole [i Hornslet sogn]. 25.1.1768, fol.236.
E: Kirsten Andersdatter. B:
2) Søren Christiansen 15.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christiansen 23.
FM: farbror Anders Sørensen i Hornslet.

56 Susanne Margrethe Aal i Mørke præstegård. 6.7.1769, fol.237B.
E: Christian Christoffer Clausen, præst i Mørke og Hvilsager. A:
1) søster Anne Cathrine Aal g.m. Andreas Brüchmann, [ridefoged] på Vrejlevkloster [i Vrejlev sogn].
Afdøde døde 6.7.1769.

57 Adrian Vilhelm Wendel, skoleholder i Rønde [i Bregnet sogn]. 20.4.1770, fol.239.
E: Karen Olufsdatter. LV: Christian Lykke i Rønde.
Arvinger kendes ikke.

58 Hans Rasmussen, skoleholder i Egå. 27.3.1775, fol.243.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Andersen i Egå. B:
1) Maren Hansdatter 2
2) Anne Hansdatter, født efter fars død.
FM: Rasmus Mikkelsen i Egå.

59 Jacob [Mortensen] Fausing, degn i Hornslet. 3.1.1776, fol.245, 253B.
E: Kirsten Nyhoff. LV: Iver Bie, forvalter på Rosenholm. B:
1) Cathrine Marie Fausing 27
2) Adam Fausing 24.
FM: [Christian Christoffer] Clausen, præst i Mørke og Hvilsager.

60 Søren Pedersen Todbjerg, skoleholder i Mejlby. 9.6.1776, fol.253.
E: Else Marie Foss. LV: Poul Poulsen, ladefoged på Skårupgård. A:
1) far Poul Sørensen i Todbjerg.

61 Anne [Andersdatter] Høstmark i Todbjerg præstegård. 24.1.1778, fol.254, 322B.
E: Laurids Gregersen, præst i Todbjerg og Mejlby. B:
3) Rebekka Elisabeth Gregersen 10
4) Peder Severin Gregersen 9.
Første ægteskab med [formanden Peder Mortensen Vibe, skifte 16.7.1765 lbnr.51]. B:
1) Anders [Høstmark] Vibe 22, på Akademiet i København
2) Anne Margrethe Cathrine Vibe 17.

62 Thalia (Thale) Marie Vinding i Mejlby skolehus. 14.3.1779, fol.264, 306B.
E: Peder Sparre, skoleholder i Mejlby. B:
3) Dorthe Frederikke Sparre 3.
Første ægteskab med Frederik Scheel, møller i Larvik i Norge, skifte 28.6.1774. B:
1) Frederikke Louise Scheel 20 på stedet
2) Ferdinand Anton Scheel 18 på Sjælland.
FM: født værge Christoffer Rasmussen, smed i Mørkøv på Sjælland.
Afdøde døde 9.3.1779.

63 Else Susanne Krag i Hjortshøj præstegård. 13.9.1779, fol.270B.
E: Jens Møldrup, kapellan i Hjortshøj, Elev og Egå. B:
1) Henrik Møldrup 5 uger.
Afdøde døde 14.8.1779.

64 Karen Jørgensdatter Holm i Rønde skolehus. 29.8.1779, fol.271.
E: Oluf Bering, skoleholder i Rønde. A:
1) søster Cathrine Marie Jørgensdatter Holm, enke efter Peder Steffensen, snedker i Vendsyssel ved søn Jørgen Pedersen.

65 Jens [Sørensen] Krag, præst i Hjortshøj, Elev og Egå, [begravet 18.8.1779], fol.277.
E: Hedvig Sofie [Tamdrup].
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1775.

66 Kirsten Nyhoff i Hornslet. 12.1.1780, fol.277B.
Enke efter [Jacob Mortensen] Fausing, degn i Hornslet, [skifte 3.1.1776 lbnr.59]. B:
1) Cathrine Marie Fausing
2) Adam Fausing.

67 Iver Wagaard, degn i Skødstrup og Elsted. 10.11.1779, fol.279.
E: Karen Bang. LV: [Ulrik Adolf] Værum, forvalter på Vosnæsgård. B:
1) Anders Wagaard 11
2) Niels Wagaard 6
3) Margrethe Wagaard 4.
FM: [Søren] Buhl, kapellan i Skødstrup og Elsted.

68 Johan Ernst [Røtgersen] Tegder til Holbækgård [i Holbæk sogn], præst i Skødstrup og Elsted. 26.10.1779, fol.284B.
E: Margrethe Sofie Hellevad (Heldvad), nu på Ingvorstrup [i Vejlby sogn på Djursland]. B:
5) Nikolaj Hellevad Tegder 16
6) Anne Kirstine Tegder 9
7) Anne Cathrine Tegder 9.
FM: morbror Laurids Hellevad til Korsøgård [i Simested sogn].
Første ægteskab med Anne Cathrine Høgh, skifte 27.5.1756 lbnr.41. B:
1) Røtger Johan Tegder på Holbækgård
2) Hans Adolf Tegder på Korsøgård
3) Magdalene Cathrine Tegder g.m. [Hans Filip] Plesner, præst i Voer [og Estruplund]
4) Anne Hedvig Tegder. Ved afkald 10.5.1781 g.m. Peder Møller, doktor i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1774.
Samfrændeskifte

69 Conradine Christiane Sparre i Thorsager præstegård. 13.8.1783, fol.297, 304.
A:
0) far [Mathias Severin Svendsen Sparre, præst i Thorsager og Bregnet, skifte 11.4.1753 lbnr.39]
1) søster Vilhelmine Augusta Sparre, død, var g.m. Jacob Hansen, præst i Horsens hospital og Torsted. 6B:
a Anne Margrethe Benedikte Hansen
b Christian Severin Hansen
c Birgitte Kirstine Hansen
d Anne Sofie Hansen
e Peder Henning Hansen
f Nikoline Dorthe Cornelia Hansen.
2) søster Dorthe Cornelia Sparre g.m. Niels Kjeldrup, købmand i Århus
3) søster Henriette Adolfine Sparre g.m. Laurids Kjeldrup, købmand i Århus.
Afdøde døde 5.6.1783.

70 Michael Henningsen, student på Rosenholm [i Hornslet sogn]. 5.4.1783, fol.298B.
A:
0) forældre Jens Henningsen, købmand i Århus, skifte Århus 20.9.1757 lbnr.1634 og Anne Johanne Overgaard, skifte Århus 8.2.1772 lbnr.2155. B:
1) bror Henning Ulrik Henningsen 30, i Sakskøbing.
Mors andet ægteskab med [Peder Kryssing Kjærgaard, købmand i Århus, skifte 9.7.1773 lbnr.2265]. B:
2) halvbror Thøger Markus Kærgaard 20, i Århus
3) halvsøster Martha Marie Kærgaard g.m. Frausing, købmand i Århus
4) halvsøster Christiane Kjærgaard 12, i Århus.
FM: født værge [mors halvbror Jørgen] Stauning, præst i Maribo [og Hillested].
Afdøde døde 5.4.1783.

71 Elisabeth Rasmusdatter Koed i Rønde skolehus. 7.4.1785, fol.304B.
E: Oluf Bering, skoleholder i Rønde. B:
1) Mette Marie Bering 4
2) Elisabeth Marie Bering 4
3) Elisabeth Bering 30 dage.

72 Niels Nielsen, skoleholder i Egå. 18.4.1786, fol.306B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Nielsen i Egå. B:
1) Niels Nielsen 8
2) Anne Nielsdatter 6
3) Mette Nielsdatter 4
4) Kirsten Nielsdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Mogens Nielsen i Balle
2 Søren Nielsen i Mejlby.
Enkens første ægteskab med formanden Hans Rasmussen, skifte 27.3.1775 lbnr.58. B:
1) Maren Hansdatter 13.
2) Anne Hansdatter 11.

73 Helene Aare i Svinbo i Skødstrup sogn. 29.6.1790, fol.310B.
Enke efter Johan [Nielsen] Dajon, præst i Hyllested og Rosmus, [skifte Djurs Sønder herred gejstlig 21.11.1788 lbnr.119]. B:
1) Marie Magdalene Elisabeth Dajon, enke efter Christoffer Kalmeier på gården Marienborg i Gudbrandsdalen i Norge, forvalter på Biri glasværk
2) Helene Margrethe Dajon, død, var g.m. Andreas Broch, præst i Biri i Akershus stift i Norge. 2B:
a Andrea Helene Broch
b Marie Broch
3) Halvor Dajon, fuldmægtig i København
4) Frederikke Louise Dajon på stedet
5) Anne Sofie Dajon i Århus.
Afdøde døde 20.6.1790.

74 Oluf Thøgersen Bering, skoleholder i Rønde. 23.3.1795, fol.323.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Schiøtt, kromand.
Af første ægteskab B:
Peder Bering39, skræddersvend i København.
Andet ægteskab med [Karen Jørgensdatter Holm, skifte 29.8.1779 lbnr.64].
Tredje ægteskab med Elisabeth Rasmusdatter Koed, [skifte 7.4.1785 lbnr.71]. B:
2) Mette Marie Bering 14.
FM: Rasmus Andersen i Rønde.

75 Inger Bentsen i Mørke præstegård. 26.3.1795, fol.326B.
E: Christian Christoffer Clausen, præst i Mørke og Hvilsager. B:
1) Susanne Margrethe Christiansdatter 24
2) Dorthe Christiansdatter 21.
Bevilling til uskiftet bo af 25.4.1788.
Samfrændeskifte 26.3.1795.

76 Niels Christensen, skoleholder i Egå. 8.12.1795, fol.328.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Andersen i Egå. B:
1) Niels Nielsen 7.
FM: Esben Pedersen i Egå.
Arv i boet efter enkens første ægteskab med formanden Hans Rasmussen, skifte 27.3.1775 lbnr.58]. B:
1) Maren Hansdatter
2) Anne Hansdatter.
Afdøde døde 7.12.1795.

77 Poul Erslev, degn i Todbjerg og Mejlby. 15.4.1796, fol.331.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jensen i Todbjerg. B:
2) Hans Erslev 35 i Lindå i Todbjerg sogn
3) Dorthe Marie Erslev g.m. Niels Mikkelsen Dyrby, brændevinsbrænder i København
4) Marianne Erslev i København
5) Poul Erslev 26, skolelærer i Jægersborg ved Gentofte
6) Peder Lassen Erslev 23 i Lindå.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Kirstine Erslev g.m. Sting, skrædder i København.
Afdøde døde 14.4.1796.

78 Jens Jensen, skoleholder i Mejlby. 25.1.1798, fol.337.
E: Mette Mogensdatter. LV: Søren Jensen, successor, der ægter enken. B:
1) Laurids Jensen 3.
FM: farbror Hans Jensen, sognefoged i Todbjerg.

79 Christine Frederikke Toxværd i Thorsager degnebolig. 22.7.1800, fol.341B.
E: Hans Christoffer Hensemann, degn i Thorsager og Bregnet. B:
1) Vilhelmine Augusta Hensemann 4½
2) Christian Frederik Hensemann 3
3) Margrethe Marie Hensemann 1¼.
Afdøde døde 22.6.1800.

80 [Maren Christensdatter], der døde 10.2.1802 i Elsted skolehus [i Vester Lisbjerg herred], fol.345B.
Enke efter Knud Sørensen Kroer, der døde samme sted, [afkald Vester Lisbjerg herred gejstlig 8.7.1783 lbnr.13].
Afkald fra B:
1) Niels Knudsen, skoleholder i Elsted
2) Søren Knudsen i Todbjerg
3) Søren Knudsen den yngre i Lisbjerg
4) Christen Knudsen i Elsted
5) Jens Knudsen i Elsted
6) Maren Knudsdatter i Elsted.

81 Nille Kirstine [Christensdatter Maarup] i Skødstrup degnebolig, [begravet 12.7.1802], fol.346.
E: Niels [Iversen] Thaaning, degn i Skødstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1802.

82 Peder Sparre, degn i Hjortshøj, Elev og Egå. 12.5.1806, fol.347.
E: Maren Jensdatter Lyngsø. LV: Jens Pedersen i Hjortshøj.
Første ægteskab med [Thalia Marie Vinding, skifte 14.3.1779 lbnr.62]. B:
1) Dorthe Frederikke Sparre g.m. Jens Rasmussen i Grøttrup i Todbjerg sogn.

83 Anne Nielsdatter i Egå. 8.9.1807, fol.353.
Enke efter Niels Christensen, skoleholder i Egå, [skifte 8.12.1795 lbnr.76]. B:
6) Niels Nielsen 19.
Første ægteskab med [Hans Rasmussen, formanden, skifte 27.3.1775 lbnr.58]. B:
1) Maren Hansdatter 34 g.m. Niels Pedersen i Egå
2) Anne Hansdatter 32 g.m. Jens Villumsen i Krajbjerg [i Hornslet sogn].
Andet ægteskab med [Niels Nielsen, formanden, skifte 18.4.1786 lbnr.72]. B:
3) Niels Nielsen 29, successor
4) Anne Nielsdatter 27 g.m. Niels Thomsen ved Sørvad
5) Mette Nielsdatter 25.

84 Hans Christoffer Hensemann, degn i Thorsager og Bregnet. 19.10.1808, fol.355B, 367B.
E: Christine Sofie Mønster. LV: L. Skov på Kalø. B:
4) Christiane Frederikke Hensemann 5
5) Jørgen Christian Hensemann 7 uger.
Første ægteskab med [Christine Frederikke Toxværd, skifte 22.7.1800 lbnr.79]. B:
1) Vilhelmine Augusta Hensemann 13
2) Christian Frederik Hensemann 12
3) Margrethe Marie Hensemann 10.

85 Maren Jensdatter Lyngsø i Grøttrup i Todbjerg sogn. 24.7.1809, fol.364.
Enke efter Peder Sparre, [degn i Hjortshøj, Elev og Egå, skifte 12.5.1806 lbnr.82].
Testamente konfirmeret 26.2.1807. A:
[Afdødes mands første ægteskab med Thalia Marie Vinding, skifte 14.3.1779 lbnr.62. B:]
[1) Dorthe Frederikke Sparre g.m.] Jens Rasmussen i Grøttrup i Todbjerg sogn, hvor afdøde sad til huse. 2B:
a Rasmus Jensen 8
b Peder Sparre Jensen 4.
Afdøde døde 25.6.1809.

86 Laurids Gregersen, præst i Todbjerg og Mejlby. 29.7.1811, fol.370.
E: Dorthe Johanne Lassen. LV: Peder Nikolaj] Secher til Skårupgård [i Todbjerg sogn]. B:
3) Marie Pouline Gregersen 26 g.m. Jens Mørch Secher i Brandstrup [i Hjortshøj sogn]
4) Henriette Cathrine Gregersen 24
5) Søren Lassen Gregersen 22, forvalter på Høvdingsgård [i Mern sogn] på Sjælland
6) Anne Johanne Kirstine Gregersen 20.
Første ægteskab med [Anne Andersdatter Høstmark, skifte 24.1.1778 lbnr.61]. B:
1) Rebekka Elisabeth Gregersen 33, på Skaføgård
2) Peder Severin Gregersen 32, hof- og statsretsprokurator i København.
Afdøde døde 28.7.1811.

87 Christian Christoffer Clausen, præst i Mørke og Hvilsager. 26.4.1816, fol.390B.
E: Inger Kirstine [Kærsgaard].
Testamente af 7.4.1809.
[Første ægteskab med Susanne Margrethe Aal, skifte 6.7.1769 lbnr.56].
Andet ægteskab med [Inger Bentsen, skifte 26.3.1795 lbnr.75]. B:
1) Susanne Margrethe Christiansdatter g.m. Niels Christian Søe, præst i Solbjerg og Sundby på Mors
2) Dorthe Christiansdatter, enke efter Frederik Reinhard Torup, toldbetjent i Nørre Sundby ved Ålborg. Hendes børn indsættes om testamentariske arvinger. B:
a Christian Christoffer Torup 20
b Inger Marie Torup 16
c Joachim Torup 10
d Frederikke Dorthe Torup 7.
Afdøde døde 25.4.1816.

SLUT