Erik Brejls hjemmeside

StartRanders Byfoged
Skifter
1605-1814

    [1605-1627]    [1629-1643]    [1646-1677]    [1678-1688]    [1683-1693]   

[1693-1698]    [1698-1703]    [1701-1715]    [1698-1731]    [1731-1743]   

[1743-1763]    [1740-1779]    [1779-1791]    [1790-1800]    [1800-1806]    [1806-1810]    [1810-1815]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Randers Byfoged
Uafhentede skiftedokumenter
1605-1627
B 50-373

1 Christen Pedersen i Randers. 25.7.1605, no.1.
E: Mette Andersdatter Bay. LV: Joen Frandsen, der ægter enken. B:
1) Margrethe Christensdatter.
FM: Niels Jacobsen.
Desuden nævnes:
1 [enkens mor] Maren Madsdatter, enke efter Anders Bay
2 enkens afdøde søster Anne Bay
3 enkens søster Margrethe Andersdatter
4 enkens bror Peder Andersen.

2 Barthemey Kandestøber i Randers. 25.4.1605, no.2.
E: Anne Christensdatter. B:
6) Christen Barthemeysen.
Første ægteskab med Alhed. B:
1) David Barthemeysen
2) Laurids Barthemeysen
3) Gertrud Barthemeysdatter
4) Margrethe Barthemeysdatter
5) Voldborg Barthemeysdatter.

3 Peder Skov i Randers. 1.5.1606, no.3.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Margrethe Pedersdatter.
FM: farbror Reinholt Skov, guldsmed i Randers.

4 Anne Jensdatter i Randers. 17.10.1607, no.4.
E: Jens Andersen Mammen (Mammon). B:
1) Anders Jensen
2) Maren Jensdatter.

5 Jens Christensen Skriver, rådmand i Randers. 26.4.1608, no.5
E: Maren Christensdatter Bang, nu g.m. Jens Hansen Bay. B:
1) Christen Jensen Bang
2) Anne Jensdatter Bang
3) Rasmus Jensen Bang
4) Søren Jensen Bang
5) Mads Jensen Bang
6) Peder Jensen Bang.
FM:
1 Reinholt Surlænder i Randers
2 Peder Ibsen i Randers
3 Niels Olufsen, guldsmed i Randers
4 Christen Sørensen, buntmager i Ribe ved søn Ditlev Hansen sst.

6 Christen Sørensen, buntmager i Ribe. skifte Ribe 2.12.1611, læst i Randers byting 12.7.1619, no.6.
E: Margrethe. LV: søn Ditlev Hansen, guldsmed i Ribe. B:
1) Jens Christensen Skriver i Randers, [skifte 26.4.1608 lbnr.5]. 6B:
a Christen Jensen Bang
b Anne Jensdatter Bang
c Rasmus Jensen Bang
d Søren Jensen Bang
e Mads Jensen Bang
f Peder Jensen Bang.
FM:
1 Reinholt Surlænder i Randers
2 Peder Ibsen i Randers
3 Jens Hansen Bay i Randers
4 Niels Mortensen i Randers
2) Peder Christensen Skriver i Randers, [skifte 7.4.1613 lbnr.10]. 1B:
a Gertrud Pedersdatter
3) Karen Christensdatter g.m. Hans Wanscher i Nyborg
4) Maren [Christensdatter] g.m. Jens Trellund.

7 Mogens Skov, rådmand i Randers. 9.1.1611, no.7.
E: Maren Madsdatter Hausser. B:
1) Peder Mogensen Skov
2) Mogens Mogensen Skov
3) Margrethe Mogensdatter g.m. Thomas Ibsen
4) Karen Mogensdatter g.m. Hans Bentsen
5) Kirsten Mogensdatter.
Værge for de 2 umyndige børn:
1 Reinholt Skov, guldsmed i Randers
2 Jens Hansen Bay.

8 Laurids Jacobsen Skriver, rådmand i Randers. 12.2.1611, no.8.
E: Kirsten Jacobsdatter.
Første ægteskab med Karen Mogensdatter. B:
1) Hans Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) Dorthe Lauridsdatter
4) Jesper Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter, enke efter Christen Mikkelsen i Mariager.
Andet ægteskab med Gorid Pedersdatter. B:
6) Margrethe Lauridsdatter
7) Karen Lauridsdatter.
De 5 børn af første ægteskab har arv efter
1 oldefar Mogens Skov
2 bror Rasmus Lemmer.

9 Mette Lauridsdatter i Randers. 29.6.1613, no.9.
E: Morten Christensen, maler. B:
1) Inger Mortensdatter
2) Karen Mortensdatter
3) Kirsten Mortensdatter
4) Laurids Mortensen.
FM: Laurids Mikkelsen, skomager, som beslægtet.

10 Peder Christensen Skriver i Randers. 7.4.1613, no.10.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Niels Mortensen.
Første ægteskab med Lisbeth Christensdatter. B:
1) Gertrud Pedersdatter.
FM: Niels Thøgersen i Skaungård [i Vindum sogn].

11 Søren Jensen Helsted i Randers. 1.5.1613, no.11.
E: Maren Enevoldsdatter. LV: Poul Nielsen, rådmand.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B:
1) Karen Sørensdatter
2) Maren Sørensdatter.
FM: farbror Laurids Jensen i Bjerregrav.

12 Maren Madsdatter i Randers. 24.11.1614, no.12.
E: Niels Pedersen Podemester. B:
1) Peder Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.
FM: farbror Thomas Pedersen Podemester.

13 Mette Jensdatter i Randers. 25.8.1614, no.13.
E: Peder Knudsen Ferring. B:
4) Christen Pedersen
5) Knud Pedersen
6) Mette Pedersdatter.
FM: Niels Jacobsen.
Første ægteskab med Christen Kragballe i Randers. B:
1) Jens Christensen, der tjener i Norge
2) Inger Christensdatter
3) Karen Christensdatter, død, efter hvem der er arv.

14 Laurids Eriksen, vognmand i Randers. 17.1.1614, no.14.
E: Bodil Jensdatter. LV: søn Jens Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen, snedker i Randers
2) Søren Anders Lauridsen.

15 Meys Prammand i Randers. 13.6.1615, no.15.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Velmussen, der ægter enken. B:
1) Søren Meysen
2) Christen Meysen.
FM: Christen Yttesen i Randers.

16 Kirsten Madsdatter i Randers. 31.8.1615, no.16.
E: Cort Sadelmager. B:
1) Maren Cortsdatter
2) Anne Cortsdatter.

17 Christen Poulsen, skrædder i Randers. 28.2.1615, no.17.
E: Bente Jørgensdatter. LV: Bertel Nielsen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Poul Christensen.
FM:
1 farbror Jens Poulsen i Hjorthede
2 Jens Andersen Mammen, som beslægtet.

18 Christen Folmersen i Randers. 27.4.1616, no.18.
E: Sofie Jensdatter. LV: Knud Pedersen i Dollerup, der ægter enken. B:
1) Maren Christensdatter
2) Karen Christensdatter.
FM:
1 Anders Jensen, stadsskriver i Randers
2 Christen Jensen, vognmand i Randers.
(Sml. lbnr.44).

19 Else Pedersdatter i Randers. 26.6.1616, no.19.
E: Reinholt Skov, guldsmed. B:
1) Jacob Reinholt Skov.
FM: morfar Peder Nielsen [Trane], hospitalsforstander og hospitalspræst i Randers.

20 Karen Madsdatter i Randers. 24.7.1616, no.20.
E: Niels Christensen Riber. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Mette Nielsdatter
3) Birgitte Nielsdatter
4) Christen Nielsen.
FM: Reinholt Skov, guldsmed i Randers, som beslægtet.

21 Laurids Christensen Duerik, dansk skolemester i Randers. 16.6.1617, no.21.
E: Mette Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Christen Lauridsen.
Desuden nævnes afdødes mor Karen Christensdatter i Kolding?

22 Inger Andersdatter i Randers. 1.10.1617, no.22.
E: Peder Mogensen Skov.
Arvinger angives ikke.

23 Mette Mortensdatter i Randers. 2.11.1617, no.23.
E: Søren Jensen, byfoged. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Niels Christensen Riber
2) Rasmus Sørensen Vissing
3) Mette Sørensdatter
4) Søren Sørensen
5) Jens Sørensen.
FM: morbror Niels Mortensen.

24 Mourids Christensen i Randers. 17.9.1618, no.24.
E: Bodil Madsdatter. LV: Søren Jensen Lang, der ægter enken. B:
1) Maren Mouridsdatter
2) Christen Mouridsen.

25 Niels Christensen Riber i Randers. 11.8.1618, no.25.
E: Anne Sørensdatter Bang. LV: morbror Niels Mortensen. B:
5) Søren Nielsen.
Første ægteskab med Karen Madsdatter, [skifte 24.7.1616 lbnr.20]. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Mette Nielsdatter
3) Birgitte Nielsdatter
4) Christen Nielsen.
FM:
1 Hans Bentsen, rådmand. Ved afkald 1622 nævnes hans hustru Karen Mogensdatter, da han er død, [skifte 18.7.1622 lbnr.40]
2 Reinholt Skov, guldsmed i Randers, som beslægtet.

26 Arvid Podemester i Randers. 13.2.1619, no.26.
E: Anne Nielsdatter.
Mikkel Thomsen frasiger arv og gæld på arvingernes vegne.

27 Jens Andersen Kare, borgmester i Randers. 12.4.1619, no.27.
E: Maren Jensdatter.
Arvinger angives ikke.
Kirsten Jensdatter fremviser boet.

28 Peder Nielsen Dons i Randers. 1.7.1619, no.28.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Nielsen. B:
1) Niels Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Kirsten Pedersdatter.

29 Erik Pedersen i Randers. 12.7.1619, no.29.
E: Karen Baysdatter. LV: Peder Rasmussen Fjellerup, skipper i Randers, der ægter enken. B:
1) Peder Eriksen
2) Christen Eriksen
3) Bay Eriksen
4) Maren Eriksdatter
5) Karen Eriksdatter.
FM: Anders Nielsen i Midbjerglund?

30 Rasmus Jensen, hjulmand i Randers. 1.2.1620, no.30.
E: Karen Sørensdatter. LV: Erik Rasmussen, hjulmand, der ægter enken. B:
1) Jens Rasmussen.
FM: Palle Jensen, hjulmand.

31 Bodil Madsdatter i Randers. 30.11.1620, no.31.
E: Søren Jensen Lang.
Første ægteskab med [Mourids Christensen, skifte 17.9.1618 lbnr.24]. B:
1) Maren Mouridsdatter
2) Christen Mouridsen.
FM:
1 Mikkel Sørensen
2 Mads Jensen Ørsted.

32 Ingeborg Mikkelsdatter i Randers. 31.7.1620, no.32.
Enke.
4 børn hvis navne ikke angives.
FM: morbror Rasmus Mikkelsen i Bjergby [i Borup sogn].

33 Anne Baysdatter i Randers. 11.5.1620, no.33.
E: Niels Jensen Islænder. B:
5) Anders Nielsen.
Første ægteskab med Anders Jensen Bering, skifte 19.7.1614. B:
1) Peder Andersen Bering
2) Mads Andersen Bering
3) Ellen Andersdatter Bering
4) Bay Andersen, død, efter hvem der er arv.
FM: farbror Søren Jensen Bering, rådmand i Viborg.
Af Anders Jensen Bering første ægteskab B:
1) Jens Andersen Bering.

34 Karen Jensdatter i Randers. 2.7.1620, no.34.
E: Niels Pallesen. A:
1) bror Steffen Jensen.
I et vedlagt tingsvidne af 31.1.1620 nævnes at
1 Margrethe Lauridsdatter
2 Karen Lauridsdatter
har arv efter far og mor.

35 Jens Pedersen Stangerum i Randers. 6.10.1621, no.35.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Rasmussen Kousted. B:
4) unge Peder Jensen
5) Dorthe Jensdatter.
FM: Thomas Ibsen.
Første ægteskab med Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Peder Jensen Stangerum
2) Karen Jensdatter
3) Maren Jensdatter.
FM: morbror Frands Rasmussen, byskriver.

36 Maren Rasmusdatter i Randers. 10.9.1621, no.36.
E: Søren Christensen, podemester. B:
1) Christen Sørensen.
FM: Peder Sørensen i Værum.

37 Niels Pedersen, podemester i Randers. 5.2.1622, no.37.
E: Maren Christensdatter. LV: Ejler Meyer, borgmester i Randers. B:
3) Maren Nielsdatter.
FM: Thomas Sørensen i Randers.
Første ægteskab med Maren Madsdatter. B:
1) Peder Nielsen
2) Karen Nielsdatter.
FM:
1 farbror Paaske Pedersen i Ringkøbing
2 farbror Thomas Pedersen, podemester i Havrum.

38 Thomas Ibsen i Randers. 2.5.1622, no.38.
E: Margrethe Mogensdatter. LV: Thomas Poulsen i Randers som beslægtet. B:
4) Mogens Thomsen
5) Mads Thomsen
6) Peder Thomsen
7) Inger Thomasdatter
8) Karen Thomasdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Thomsen, præst i Sjelle
2) Maren Thomasdatter g.m. Søren Andersen Bay, rådmand i Randers
3) Jeppe Thomsen.

39 Kirsten Rasmusdatter i Randers. 4.9.1622, no.39.
E: Jens Villumsen.
Første ægteskab med Mey Sørensen, prammand. B:
1) Søren Meysen
2) Christen Meysen.
FM: Christen Thygesen i Randers.

40 Hans Bentsen, [rådmand] i Randers. 18.7.1622, no.40.
E: Karen Mogensdatter.
Arvinger angives ikke.
Skiftet underskrevet af
1 Rasmus Bentsen
2 Peder Skov.

41 Maren Thøgersdatter i Randers. 24.4.1622, no.41.
E: Bune Nielsen, præst i Randers Gråbrødre. B:
1) Jacob Bunesen.
FM: morbror Peder Thøgersen, præst Randers Sankt Morten.
(Sml.lbnr.43, 50).

42 Hans Jensen Brændgaard og hustru Anne Jensdatter i Randers. 28.7.1622, no.42.
B:
1) Jens Hansen
2) Mikkel Hansen
3) Niels Hansen
4) Peder Hansen
5) Hans Hansen
6) Else Hansdatter
7) Thyra Hansdatter
8) Birgitte Hansdatter.
Af hendes første ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter Rodsted.
Skiftet blev overværet af
1 Niels Christensen Viborg
2 Mariche g.m/enke efter? Frands Jensen
3 Ove Jensen.

43 Maren Thøgersdatter i Randers. 24.4.1622, no.43.
E: Bune Nielsen, præst i Randers Gråbrødre. B:
6) [Jacob Bunesen].
FM: morbror Peder Thøgersen, præst Randers Sankt Morten.
Første ægteskab med Jacob Jensen Bech, præst i Randers Gråbrødre. B:
1) Jens Jacobsen
2) Thøger Jacobsen
3) Anne Jacobsdatter
4) Gertrud Jacobsdatter
5) Else Jacobsdatter g.m. Reinholt Skov i Randers.
FM: farbror Jens Jensen i Kølbygård.
Skiftet blev overværet af Peder Nielsen [Trane], præst i Randers Hospital.
(Sml.lbnr.41, 50).
(Litteratur: Hr. Jacob Bunisøns syv børn fra Skivholme præstegård og deres forslægt af Villads Villadsen og Helle Villesen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1991 side 49-71).

44 Christen Folmersen i Randers. 10.1.1623, no.44.
E: Sofie Jensdatter. LV: Knud Pedersen i Dollerup, der ægter enken.
Thomas Termansen gør regnskab for arv til B:
1) Maren Christensdatter
2) Karen Christensdatter.
FM: Christen Madsen i Fallesgårde, præst [i Dollerup, Finderup og Ravnstrup] ved Hald.
(Sml. lbnr.18).

45 Christen Andersen, bager i Randers. 20.4.1624, no.45.
E: Anne Poulsdatter. LV: Byrge Jensen, byfoged i Mariager. B:
1) Anders Christensen
2) Christen Christensen
3) Poul Christensen
4) Mads Christensen
5) Christen Christensen.
FM: farbror Hans Andersen i Fjelsø i Rinds herred.

46 Sofie Jensdatter i Randers. 2.9.1624, no.46.
E: Johan Jørgensen, apoteker. B:
1) Jørgen Johansen.

47 Søren Pedersen, bager i Randers. 2.12.1626, no.47.
E: Maren Sørensdatter. LV: Frands Rasmussen. B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Morten Christensen, bager
2) Peder Sørensen
3) Anne Sørensdatter
4) Søren Sørensen
5) Peder Sørensen
6) Jens Sørensen
7) Ellen Sørensdatter
8) Margrethe Sørensdatter
9) Unge Inger Sørensdatter.
FM:
1 Niels Andersen Kaas
2 Niels Nielsen Bistrup.

48 Anne Jensdatter i Randers. 9.12.1624, no.48.
E: Morten Christensen, bager. B:
1) Christen Mortensen
2) Maren Mortensdatter.

49 Thomas Clemensen i Randers. 29.3.1625, no.49.
E: Inger Lauridsdatter. LV: Peder Anchersen, rådmand. B:
1) Clemen Thomsen
2) Laurids Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Kirsten Thomasdatter.
FM:
1 Mads Sørensen Værum
2 Christen Nielsen, præst i Skivholme [og Skovby], som beslægtet.
Desuden nævnes:
1 enkens [halv]bror Laurids Christensen
2 enkens svoger Jacob Møller i Viborg.

50 Værgemålsregnskab i Randers. 11.8.1625, no.50.
Peder Thøgersen, præst Randers Sankt Morten, aflægger regnskab for arv efter sin søster [Maren Thøgersdatter, skifte 24.4.1622 lbnr.43] til B:
1) Jens Jacobsen
2) Thøger Jacobsen
3) Gertrud Jacobsdatter.
FM: svoger Johan Jørgensen.

51 Inger Thomasdatter i Randers. 13.10.1625, no.51.
E: Ejler Meyer, borgmester. A:
1) bror [Poul Thomsen], død. 4B:
a Thomas Poulsen
b Mads Poulsen
c Anne Poulsdatter g.m. Peder Thøgersen, præst i Randers Sankt Morten
d Margrethe Poulsdatter ved mosters søn Peder Skov
2) søster, død. 1B:
a Kirsten Pedersdatter.

52 Maren Jørgensdatter i Randers. 20.9.1625, no.52.
E: Laurids Jensen, væver. B:
1) Maren Lauridsdatter.

53 Anne Pedersdatter i Randers. 22.6.1625, no.53.
E: Thomas Poulsen, bager. B:
1) Poul Thomsen.

54 Jens Christensen i Randers. 17.8.1625, no.54.
E: Mette Pedersdatter. LV: Reinholdt Skov. B:
1) Peder Jensen
2) Else Jensdatter.
FM: Peder Jensen Leth.

55 Søren Kjeldsen i Randers. 7.9.1626, no.55.
E: Gertrud Thomasdatter. Peder Jensen Leth.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Ibsen, som beslægtet.

56 Karen Pedersdatter i Randers. 6.7.1626, no.56.
E: Anders Madsen. B:
4) Mads Andersen.
FM: Jacob Pedersen, skomager i Randers, som beslægtet.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Thomasdatter
2) Dorthe Thomasdatter
3) Anne Thomasdatter.

57 Inger Lauridsdatter i Randers. 29.7.1626, no.57.
Enke efter Thomas Clemensen, [skifte 29.3.1625 lbnr.49]. B:
1) [Clemen Thomsen]
2) [Laurids Thomsen]
3) [Thomas Thomsen]
4) [ Kirsten Thomasdatter].
FM:
1 svoger Mads Sørensen Værum
2 mors svoger Christen Pedersen
2 mors svoger Jacob Møller i Viborg.

58 Lisbeth Jensdatter i Randers. 20.6.1626, no.58.
E: Thomas Sørensen Fussing.
Af første ægteskab B:
1) Jens Sørensen
2) Laurids Sørensen
3) Claus Sørensen.
FM: svoger Christen Sørensen Borre i Volstrup.

59 Anne Jacobsdatter i Randers. 18.10.1628, no.59.
E: Johan Jørgensen. B:
1) Jacob Johansen.

60 Mette Pedersdatter i Randers. 13.3.1627, no.60.
Enke efter Jens Christensen, [skifte 17.8.1625 lbnr.54]. B:
1) [Peder Jensen]
2) [Else Jensdatter].

61 Johan Koch i Randers. 27.2.1627, no.61.
E: Mette Thomasdatter. LV: søstersøn Christen Christensen i Volstrup. A:
1) søster, død. 1B:
a Gedske Frederiksdatter, født i Driifel? FM: Søren Jensen, byfoged i Randers.

62 Hans Frandsen, pottemager i Randers. 4.7.1627, no.62.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Søren Jensen, rådmand og byfoged i Randers. A:
1) Christoffer Frandsen i Ejdersted
2) Karen Frandsdatter i Hamborg
3) Anne Frandsdatter g.m. Johan Kruse i Ejdersted.

63 Iver Kjeldsen i Randers. 26.6.1627, no.63.
Arvinger angives ikke.

64 Mette Pedersdatter i Randers. 13.3.1627, no.64.
(Fuldstændig samme skifte som lbnr.60).

65 Regnskab i Randers. 22.2.1627, no.65.
Peder Knudsen i Randers fremviser sin regnskabsbog sammen med sine sønner B:
1) Christen Pedersen
2) Knud Pedersen.
(Sml. lbnr.13).Randers Byfoged
Uafhentede skiftedokumenter
1629-1643
B 50-374

66 Anne Sørensdatter i Randers. 17.9.1629, no.66.
E: Jørgen Gynther, feldbereder. B:
1) Søren Jørgensen
2) Lennart Jørgensen
3) Hans Jørgensen.

67 Johanne Jørgensdatter i Randers. 4.12.1629, no.67.
E: Niels Nielsen Bidstrup. A:
1) bror Søren Jørgensen i Slagelse.

68 Peder Knudsen Faksinge i Randers. 12.12.1629, no.68.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Christen Pedersen
2) Knud Pedersen
3) store Mette Pedersdatter
4) Frands Pedersen
5) lille Mette Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter.
FM: morbror Søren Pedersen, skomager i Randers.
(Sml. lbnr.77).

69 Jens Andersen Mammen i Randers. 13.4.1630, no.69.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Pedersen Schritz, der ægter enken. B:
3) Jens Jensen, der døde sidste jul i København
4) Peder Jensen
5) Mads Jensen
6) Anne Jensdatter
7) Johanne Jensdatter
8) Mette Jensdatter
9) Inger Jensdatter
10) Søren Jensen, der døde efter fars død.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 17.10.1607 lbnr.4]. B:
1) Anders Jensen
2) Maren Jensdatter, der døde efter fars død.

70 Anders Nielsen, kræmmer i Randers. 21.9.1630, no.70.
E: Anne Lasdatter. LV: Jens Jacobsen, der ægter enken.
Af første ægteskab B:
1) Niels Andersen.

71 Mads Jespersen i Randers. 30.11.1630, no.71.
E: Mette Madsdatter. LV: Mads Jensen Ørsted i Randers , som beslægtet. B:
2) Kirsten Madsdatter.
FM: Christen Yttesen.
Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter. B:
1) Lene Madsdatter.
FM: morbror Peder Nielsen Rolpi i Randers.

72 Anders Hansen Møller i Randers. 16.3.1631, no.72.
Arven deles i 2 dele.
Den ene del til:
1) bror Hans Hansen Møller i Båstrup mølle
2) bror Barthimæus Møller i Grundfør
Den anden del til:
3) Anne Simonsdatter i Sjelle?

73 Rasmus Knudsen i Randers. 1.2.1631, no.73.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Thyge Terkildsen, skipper i Randers, der ægter enken. B:
1) Rasmus Rasmussen.

74 Maren Møller i Randers. 21.5.1631, no.74.
Arvinger angives ikke.
Skiftet underskrives af Mikkel Thygesen på Johanne Christensdatters vegne.

75 Søren Pedersen, bager i Randers. 16.2.1631, no.75.
E: Maren Sørensdatter. LV: Frands Rasmussen, byskriver. B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Morten Christensen, bager
2) Peder Sørensen, bager
3) Anne Sørensdatter
4) Søren Sørensen
5) unge Peder Sørensen
6) Jens Sørensen
7) Ellen Sørensdatter
8) Margrethe Sørensdatter
9) unge Inger Sørensdatter.
FM: Reinholdt Skov.

76 Rasmus Christoffersen, tømrer i Randers. 10.2.1631, no.76.
E: Karen Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

77 Værgemålsregnskab i Randers. 31.3.1631, no.77.
Arv efter [Peder Knudsen Faksinge, skifte 12.12.1629, no.68] til B:
1) Knud Pedersen
2) store Mette Pedersdatter
3) Frands Pedersen
4) lille Mette Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter hos morbror Søren Pedersen, skomager i Randers.
Arven blev udbetalt af Søren Jensen Lang, [der formodentlig har ægtet Peder Knudsens enke Maren Pedersdatter].
Da store Mette Pedersdatter skylder sin stedmor penge for øl, [er Peder Knudsen Faksinges børn formodentlig af to kuld].

78 Rasmus Jensen Fjellerup, skipper i Randers. 3.3.1631, no.78.
E: Anne Pedersdatter. LV: Thomas Rasmussen Mørke, der ægter enken. B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Peder Rasmussen
3) Jens Rasmussen
4) Søren Rasmussen.

79 Peder Jensen, vognmand i Randers. 5.7.1631, no.79.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Christen Christensen, der ægter enken. B:
1) Karen Pedersdatter, fri kost i 2 år
2) Maren Pedersdatter, fri kost i 4 år
3) Søren Pedersen, fri kost i 6 år
4) Rasmus Pedersen, fri kost i 8 år
5) Jens Pedersen, fri kost i 12 år.
FM:
1 Niels Thøgersen i Randers
2 farbror Jens Jensen, degn i Hammel.

80 Karen Jensdatter i Randers. 1.2.1631, no.80.
E: Thyge Terkildsen, skipper. B:
1) Terkild Thygesen.

81 Else Jensdatter i Randers. 17.3.1631, no.81.
Enke efter Iver Kjeldsen, skifte 26.6.1627 lbnr.63. B:
1) Jens Iversen
2) Inger Iversdatter
3) Karen Iversdatter.

82 Morten Christensen, maler i Randers. 29.5.1632, no.82.
E: Johanne Carstensdatter. B:
5) Christen Mortensen
6) Mette Mortensdatter
7) Inger Mortensdatter
8) Mette Mortensdatter.
Første ægteskab med [Mette Lauridsdatter, skifte 29.6.1613 lbnr.9]. B:
1) Inger Mortensdatter
2) Karen Mortensdatter
3) Kirsten Mortensdatter
4) Laurids Mortensen.

83 Inger Sørensdatter i Randers. 25.5.1633, no.83.
E: Morten Christensen, bager. B:
1) Søren Mortensen
2) Anne Mortensdatter.
FM: Joen Jensen, møller i Skørring mølle.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 9.12.1624, lbnr.48]. Arv til 2 B:
1) Christen Mortensen
2) Maren Mortensdatter.

84 Søren Andersen Bay, [rådmand] i Randers. 30.4.1633, no.84.
[Enkemand efter Maren Thomasdatter]. Registrering af arv til B:
1) Søren Sørensen Bay
Underskrevet af:
1 bror Anders Sørensen Bay
2 morbror Niels Thomsen, [præst i Sjelle].

85 Else Jensdatter i Randers. 10.10.1633, no.85.
E: Jens Jensen Støvring.
Af første ægteskab B:
1) Jens Pedersen
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Thomas Poulsen, bager
3) Niels Pedersen
4) Ingeborg Pedersdatter g.m. Carsten Hatstafferer
5) Anne Pedersdatter
FM: Anders Pedersen Hammersyssel.

86 Laurids Christensen, kaptajn i Randers. 12.12.1633, no.86.
E: Lisbeth Jacobsdatter. LV: Frands Rasmussen, byskriver i Randers. B:
1) Ove Lauridsen
2) Christen Lauridsen
3) Jørgen Lauridsen
4) Margrethe Lauridsdatter
5) Jacob Lauridsen
6) Mette Lauridsdatter.
FM: Anders Nielsen.

87 Thyge Terkildsen i Randers. 5.3.1634, no.87.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Søren Jensen Lang. B:
1) Terkild Thygesen.
FM: farbror Anders Terkildsen i Tustrup i [Sønder]hald herred.
Enkens første ægteskab med Rasmus Knudsen, [skifte 1.2.1631 lbnr.73. >Arv til B:
1) Rasmus Rasmussen.

88 Peder Nielsen i Randers. 23.6.1635, no.88.
E: Kirsten Pedersdatter. LV. Jesper Lauridsen, rådmand i Randers. A:
1) Mathias Nielsen i Odense ved Morten Johansen Koch i Randers.

89 Maren Enevoldsdatter i Randers. 16.4.1635, no.89.
E: Jeppe Nielsen.
Første ægteskab med [Søren Jensen Helsted, skifte 1.5.1613 lbnr.11]. B:
E: Maren Enevoldsdatter. LV: Poul Nielsen, rådmand.
1) Maren Sørensdatter g.m. Laurids Clemensen, smed i Svolby? ved Clemen Lauridsen, smed i Randers.

90 Søren Pedersen Aidt (Aigt) og hustru Anne Jensdatter i Randers. 21.9.1636, no.90.
B:
1) Jens Sørensen
2) Anne Sørensdatter
3) Peder Sørensen
4) Mette Sørensdatter
5) Poul Sørensen
6) Maren Sørensdatter.
FM:
1 [morbror] Christoffer Jensen Dons
2 Niels Nielsen Bistrup
3 Poul Jensen Tvede.
Arv i boet til Jeppe Thomsen efter mor Mette Jensdatter (Sml. lbnr.38).
Desuden nævnes afdøde kones mor Maren Poulsdatter.

91 Mathias Clausen Borcher i Randers. 7.5.1636, no.91.
E: Mette Pedersdatter. LV: Peder Sørensen, der ægter enken. B:
1) Gedske Mathiasdatter.
FM: morbror Knud Pedersen.

92 Peder Nielsen Trane, præst i Randers Hospital. 4.12.1636, no.92.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Knudsen, rådmand. B:
1 [Jens Pedersen Trane], død. 1B:
a Christen Jensen.
FM: Niels Jespersen.

93 Christen Madsen, skriver i Randers. 19.1.1637, no.93.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Jens Sørensen Poderup, der ægter enken.. B:
1) Anne Christensdatter.
FM: Hans Lauridsen i Randers.
Registrering 11.8.1636.

94 Karen Thomasdatter i Randers. 30.4.1638, no.94.
E: Jacob Kolding, væver. B:
1) Niels Jacobsen
2) Thomas Jacobsen
3) Karen Jacobsdatter
4) Ellen Jacobsdatter.

95 Anne Pedersdatter i Randers. 7. ....mber.1639, no.95.
E: Jens Jensen. B:
1) Jens Jensen
2) Else Jensdatter
FM: morfar Peder Mogensen Skov, rådmand i Randers.

96 Morten Johansen Koch i Randers. 23.9.1639, no.96.
E: Else Jespersdatter. LV: Christen Jensen Lang. B:
1) Johan Mortensen
2) Maren Mortensdatter.

97 Karen Nielsdatter i Randers. 28.10.1639, no.97.
E: Mogens Mogensen Skov. B:
1) Mogens Mogensen
2) Margrethe Mogensdatter.
FM: morfar Niels Ibsen i Århus.

98 Peder Pedersen, hattemager i Randers. 10.1.1639, no.98.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mads Sørensen, der ægter enken. B:
1) Peder Pedersen
2) Rasmus Pedersen.
3) Anders Pedersen
4) Poul Pedersen.
FM: Erik Holm i Randers.

99 Johanne Madsdatter i Randers. 27.10.1641, no.99.
A:
1) Sidsel Lasdatter g.m. Jens Pedersen Splid
2) Mads Lassen, død. E: Maren Lauridsdatter. Arv til børn. FM: Mads Thomsen
3) Mads Lassens børns farfars bror Jens Poulsen i Ejerslev
3) Mads Lassens børns farfars bror Laurids Poulsen i Stubdrup
4) Anne Madsdatter. FM: Jens Jensen Mogensen.

100 Oluf Jensen, buntmager i Randers. 8.8.1642, no.100.
E: Sofie Hansdatter. LV: Christen Simonsen, der ægter enken. B:
1) Jens Olufsen
2) Hans Olufsen.
FM:
1 morfar Hans Pors
2 farbror Eskild Jensen i Århus.

101 Niels Sørensen, bager i Randers. 18.12.1641, no.101.
E: Anne Jensdatter. LV: Søren Jensen, der ægter enken. B:
1) Ingeborg Nielsdatter
2) Niels Nielsen.
FM: fars [halv]bror Thomas Poulsen. bager.

102 Lisbeth Jacobsdatter i Randers. 21.5.1641, no.102.
E: Mikkel Jensen, skomager.
Første ægteskab med [Laurids Christensen, skifte 12.12.1633 lbnr.86]. B:
1) Ove Lauridsen
2) Christen Lauridsen
3) Margrethe Lauridsdatter
4) Jørgen Lauridsen
5) Jacob Lauridsen
6) Mette Lauridsdatter.

103 Maren Andersdatter i Randers. 18.5.1641, no.103.
E: Jørgen Gynther, [feldbereder]. B:
1)Karen Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Søren Jespersen
2) Bodil Jespersdatter.
FM: født værge Søren Jensen, feldbereder i Viborg.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Sørensdatter, skifte 17.9.1629 lbnr.66]. Arv til B:
1) Søren Jørgensen
2) Lennart Jørgensen
3) Hans Jørgensen.

104 Anders Mogensen Møller i Randers. 16.5.1641, no.104.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Andersen, der ægter enken. B:
1) Maren Andersdatter
2) Anne Andersdatter
3) lille Maren Andersdatter
4) Karen Andersdatter
5) Kirsten Andersdatter
6) Sidsel Andersdatter
7) Margrethe Andersdatter.

105 Jens Jensen Worm (Orm) i Randers. 21.9.1641, no.105.
E: Ingeborg Pedersdatter. B:
1) Birthe Jensdatter
2) Jens Jensen
3) Kirsten Jensdatter.

106 Niels Christensen Møller i Randers. 20.11.1641, no.106.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Jensen Fovlum, der ægter enken. B:
1) Niels Nielsen.
FM:
1 morbror Peder Nielsen, latinsk skolemester
2 farbror Jens Christensen Møller
3 farbror Laurids Christensen Møller.

107 Thomas Kiel i Randers.2.3.1642, no.107.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Jørgen Gynther, der ægter enken. B:
1) Poul Thomsen
2) Kirsten Thomasdatter.
FM: Thomas Mørch.

108 Poul Baltsersen i Randers. 11.7.1642, no.108.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Johan Jørgensen. B:
1) Mikkel Poulsen
2) Laurids Poulsen
3) Eskild Poulsen
4) Anne Poulsdatter
5) Baltser Poulsen
6) Christen Poulsen.

109 Anne Jensdatter Worm (Orm) i Randers. 29.11.1642, no.109.
E: Simon Simonsen.
Første ægteskab med Jens Nielsen Ray, skifte 13.11.1633. B:
1) Niels Jensen
2) Jens Jensen
3) Anne Jensdatter g.m. Peder Jensen
4) Maren Jensdatter.
FM: Peder Nielsen Worm.

110 Anders Nielsen Brems i Randers. 26.1.1642, no.110.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Anne Andersdatter
2) Maren Andersdatter
3) Christence Andersdatter
4) Karen Andersdatter
5) Niels Andersen.
FM:
1 farbror Peder Nielsen Brems
2 farbror Christen Nielsen Brems
3 Simon Simonsen.

111 Thomas Kiel i Randers 10.3.1642, no.111.
(Fuldstændig samme skifte som lbnr.107).

112 Jens Jacobsen i Randers. 16.8.1642, no.112.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Christensen Koch. A:
1) søster Anne Jacobsdatter.

113 Poul Baltsersen i Randers. 11.7.1642, no.113.
(Fuldstændig samme skifte som lbnr.108).

114 Niels Frandsen i Randers. 30.8.1642, no.114.
E: Karen Sørensdatter. LV: Christen Sørensen, snedker, der ægter enken. B:
1) Mette Nielsdatter.
FM: Laurids Sørensen Hornbæk.

115 Niels Jensen, slotsfisker i Randers. 14.1.1642, no.115.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Iversen, der ægter enken. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.
FM: Hans Madsen, skrædder.

116 Niels Rasmussen Tvede i Randers. 14.12.1643, no.116.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Pedersen [Essenbæk], der ægter enken. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Else Nielsdatter.
FM: morbror Jens Jensen Mogensen.

117 Anders Sørensen Bay i Randers. 5.10.1643, no.117.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Jens Jensen. A:
1) bror Søren Sørensen Bay
2) søster Inger Sørensdatter.
FM:
1 morbror Niels Thomsen, præst i Sjelle
2 morbror Peder Thomsen i Randers
Arv efter afdødes far Søren Andersen Bay, delvis skifte 30.4.1633 lbnr.84.Randers Byfoged
Uafhentede skiftedokumenter
1646-1677
B 50-375

118 Maren Nielsdatter i Randers. 20.10.1646, no.118.
E: Christen Christensen, bager. B:
1) Christen Christensen
2) Margrethe Christensdatter.
FM: morfar Niels Jensen Kyvling.

119 Peder Jensen Leth og hustru Sidsel Pedersdatter i Randers. 7.1.1647, no.119.
B:
1) Mikkel Pedersen Leth
2) Else Pedersdatter
3) Mette Pedersdatter g.m. Poul Jensen Tvede
4) Anne Pedersdatter g.m. Groers Madsen
5) Jens Pedersen Leth
6) Peder Pedersen Leth i Norge.

120 Anne Christensdatter i Randers. 21.6.1647, no.120.
E: Jens Christensen Floes, skrædder. B:
1) Dorthe Jensdatter.
FM: Mikkel Glarmester.

121 Jørgen Lauridsen. dansk skolemester i Randers. 23.11.1637, no.121.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jens Sørensen Bromand, der ægter enken. B:
1) Laurids Jørgensen.
FM: Laurids Nielsen, skrædder.

122 Rasmus Sørensen Vissing i Randers. 26.10.1650, no.122.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Jensen Hvorslev. B:
1) Peder Rasmussen
2) Mette Rasmusdatter
3) Kirsten Rasmusdatter, død, efter hvem der er arv
4) Reinholt Rasmussen 13
5) Karen Rasmusdatter 11½
6) lille Mette Rasmusdatter Vissing 10
7) Maren Rasmusdatter 8.
FM: Mads Hansen, rådmand.
Arv efter afdødes bror Søren Sørensen i København.

123 Christen Mouridsen i Randers. 25.6.1650, no.123.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Jensen Bjerregrav. B:
1) datter, død. 1B:
a Mourids Christensen.
FM: født værge Søren Christensen.
Registrering 11.6.1650.

124 Oluf Rasmussen i Randers. 15.10.1650, no.124.
E: Rebekka Hansdatter. LV: Jens Andersen, dansk skolemester, der ægter enken. B:
1) Rasmus Olufsen
2) Maren Olufsdatter.
FM: Peder Pop.
Registrering 3.10.1650.

125 Ellen Sørensdatter i Randers 8.4.1651, no.125.
E: Jacob Andersen, frischuster. B:
1) Anders Jacobsen
2) Søren Jacobsen
3) Maren Jacobsdatter
4) Ellen Jacobsdatter.
FM: Niels Jensen, bager.
Registrering 20.3.1651.

126 Jacob Sørensen, skipper i Randers. 30.3.1652, no.126.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mourids Nielsen, der ægter enken. B:
1) Maren Jacobsdatter.
FM: Peder Christensen Koch.

127 Peder Pedersen, hattemager i Randers. 5.4.1653, no.127.
Enkemand. B:
1) Mette Pedersdatter
2) Karen Pedersdatter.
FM: farbror Rasmus Pedersen, hattemager.

128 Rasmus Mogensen Galten i Randers. 22.11.1653, no.128.
E: Else Sørensdatter. LV: Rasmus Nielsen, der ægter enken. B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Karen Rasmusdatter
3) Sidsel Rasmusdatter.
FM: Hans Madsen Værum.

129 Oluf Thomsen, smed i Randers. 22.10.1653, no.129.
E: Karen Thomasdatter. LV: Christen Nielsen, der ægter enken. B:
1) Johanne Olufsdatter
2) Thomas Olufsen
3) Christen Olufsen
4) Sidsel Olufsdatter.
FM: Poul Frederiksen.

130 Ellen Pedersdatter i Randers. 15.6.1654, no.130.
E: Hans Nielsen Holt. B:
1) Rasmus Hansen, fri kost til han fylder 15 år
2) Niels Hansen, fri kost til han fylder 15 år
3) Karen Hansdatter, fri kost til hun fylder 18 år
4) Else Hansdatter, fri kost til hun fylder 18 år.
FM: Rasmus Justesen.
Registrering 9.6.1654.

131 Bent Hansen i Randers. 5.12.1654, no.131.
E: Karen Akselsdatter. LV: Niels Andersen Winther, der ægter enken. B:
1) Maren Bentsdatter.
FM: farbror Mads Hansen, rådmand.
Arv efter afdødes far Hans Bentsen, [skifte 18.7.1622 lbnr.40], der står hos afdødes mor Karen Mogensdatter, nu enke efter Peder Andersen.
Registrering 2.11.1653.

132 Claus Jacobsen, buntmager i Randers. 11.3.1654, fol.132.
E: Margrethe Mathiasdatter. LV: Knud Pedersen. B:
1) Jacob Clausen
2) Maren Clausdatter g.m. Peder Justesen, sadelmager
3) Mathias Clausen.
FM: Christen Simonsen, buntmager.

133 Maren Sørensdatter i Randers. 23.6.1655, no.133.
E: Niels Jensen, bager.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, bager, skifte 16.2.1631 lbnr.75]. B:
1) Inger Sørensdatter, [skifte 25.5.1633 lbnr.83, var g.m. Morten Christensen, bager]. B:
a [Søren Mortensen]
b [Anne Mortensdatter]
2) Peder Sørensen, bager
3) Anne Sørensdatter g.m. Joen Jensen, møller i Skørring mølle
4) Søren Sørensen
5) Peder Sørensen, død. Børn, hvis navne ikke angives
6) Ellen Sørensdatter, [skifte 8.4.1651 lbnr.125]. E: Jacob Andersen, frischuster. B:
a [Anders Jacobsen]
b [Søren Jacobsen]
c [Maren Jacobsdatter]
d [Ellen Jacobsdatter].
7) Margrethe Sørensdatter g.m. Joen Christensen.

134 Peder Juul Koch og hustru Inger Bentsdatter i Randers. 27.9.1656, no.134.
B:
1) Hans Pedersen
2) Thomas Pedersen
3) Karen Pedersdatter.

135 Maren Jensdatter i Randers. 25.3.1657, no.135.
E: Peder Andersen Havbro, skomager. B:
1) Anders Pedersen 13
2) Margrethe Pedersdatter 11.

136 Anders Pedersen Voel i Randers. 23.4.1657, no.136.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Gregersen, degn i Skorup [og Tvilum]. B:
1) Karen Andersdatter
2) Anne Andersdatter.
FM:
1 farbror Rasmus Pedersen i Voel
2 farbror Peder Pedersen i Sminge.

137 Maren Poulsdatter i Randers. 11.4.1659, no.137.
E: Niels Jensen Knæsted, smed.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen i Blegind
2) Poul Jensen i Blegind
3) Barbara Jensdatter i Blegind.
Afdøde døde 30.5.1658.

138 Anne Lauridsdatter i Randers. 6.11.1659, no.138.
Enke efter [Christen Mikkelsen]. B:
1) Rasmus Christensen
2) [Kirsten Christensdatter], død. E: Niels Jørgensen [Serup] til Åbogård [i Ormslev sogn], afsat præst [i Them]. B:
b Christen Nielsen
c Karen Nielsdatter
d Else Nielsdatter.
Af [Kirsten Christensdatters] første ægteskab B:
a Anne Andersdatter
3) Laurids Christensen, borgmester i Kristiansand i Norge
Afdøde døde 5.11.1659.

139 Christen Christensen, bager i Randers. 11.7.1660, no.139.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Vogn Mouridsen, snedker. B:
3) Peder Christensen 11
4) Mads Christensen 9
5) Maren Christensdatter 8.
FM: Mads Andersen, skomager.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter Kyvling, skifte 20.10.1646 lbnr.118. B:
1) Christen Christensen, død 22.12.1659, efter hvem, der er arv
2) Margrethe Christensdatter 21.
Arv efter første hustrus far Niels Jensen Kyvling, (der også kaldes Niels Jensen Kylling), skifte 9.8.1655 og mor Anne Troelsdatter, skifte 3.6.1657.
Afdøde døde 12.11.1657.

140 Laurids Pedersen Fussing, ugift i Randers. 22.3.1660, no.140.
A:
1) bror Niels Pedersen Fussing i Hald/Hals
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Niels Findsen i Hald/Hals
3) søster Maren Pedersdatter, død. E: Hans Drejer. 1B:
a Karen Hansdatter 7.
FM: Anders Andersen Prim.

141 Peder Nielsen Bay, skomager i Randers. 29.8.1660, no.141.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen, skomager, der ægter enken. B:
1) Morten Pedersen 16.
FM: Søren Pedersen, skomager.

142 Jens Sørensen Hornbæk i Randers. 8.9.1660, no.142.
E: Anne Eriksdatter. LV: Anders Christensen, der ægter enken. B:
1) Søren Jensen 4½
2) Inger Jensdatter 2½.
FM: Niels Poulsen.
Afdøde døde 18.11.1659.

143 Maren Jensdatter i Randers. 15.5.1660.
E: Peder Pedersen Pop. B:
1) Jens Pedersen 27
2) Anne Pedersdatter 25
3) Sidsel Pedersdatter 23
4) Maren Pedersdatter 21
5) Jens Pedersdatter 15.

144 Rebekka Hansdatter i Randers. 18.6.1663, no.144.
E: Jens Andersen, dansk skoleholder. B:
3) Maren Jensdatter 11
4) Ellen Jensdatter 7
5) Anders Jensen 4
6) Maren Jensdatter 2.
FM: Peder Lauridsen.
Første ægteskab med [Oluf Rasmussen, skifte 15.10.1650 lbnr.124]. B:
1) Rasmus Olufsen
2) Maren Olufsdatter, død, efter hvem der er arv.
FM: Christen Nielsen Prim, skomager.
Afdøde døde 20.2.1663.

145 Anne Nielsdatter i Randers. 2.1.1663, no.145.
Enke efter Laurids Hvid. B:
1) Laurids Lauridsen
2) Margrethe Lauridsdatter.
Desuden nævnes afdødes svoger Niels Poulsen.
Afdøde døde 22.12.1662.

146 Anders Andersen, ugift i Randers. 28.2.1665, no.146.
A:
1) bror Mikkel Andersen
2) bror vellærde Hr. Peder Andersen
3) bror Søren Andersen
4) søster Margrethe Andersdatter
5) søster Anne Andersdatter
6) søster Anne Andersdatter g.m. Poul Christensen
7) halvsøster Sidsel Frederiksdatter g.m. Niels Jensen.
Registrering 21.3.1663.

147 Margrethe Nielsdatter Nørager i Randers. 25.8.1670, no.147.
A:
1) bror Christen Nielsen i Norge ved Peder Rasmussen Vissing
2) bror [Jens Nielsen], død. B:
a Niels Jensen ved Simon Sørensen
3) bror Søren Nielsen i Ribe
4) søster Dorthe Nielsdatter i Ribe
Desuden arver
5) Jørgen Peder i Bergen i Norge
6) Peder Reimer i Bergen
7) Johanne Reimer i Bergen.

148 Jens Jensen Korning, købmand og hustru Kirsten Madsdatter i Randers. 15.2.1676, no.148.
Af første ægteskab B:
1) Anders Christensen
2) Christen Christensen
3) Karen Christensdatter.
FM: Jacob Andersen.
Afdøde var formynder for:
1 Abel Lauridsdatter g.m. Peder Andersen i København
2 Karen Jensdatter, datter af Jens Segalt.
Registrering 11.1.1776.

149 Maren Nielsdatter i Randers. 15.8.1776, no.149.
E: Peder Christensen Tækker. B:
1) Inger Pedersdatter 6
2) Maren Pedersdatter 3.
FM: Peder Madsen, tinstøber.

150 Laurids Hesselbjerg, købmand i Randers. 18.1.1677, no.150.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Jacobsen.
Arvinger er afdødes brødre, hvis navne ikke angives.

151 Ancher Pedersen, rådmand i Randers. 28.3.1677, no.151, protokollen 1701-1715 fol.171B.
E: Gedske Mathiasdatter. LV: Anders Christensen, rådmand. B:
1) Jens Anchersen
2) Mathias Anchersen 16
3) Peder Anchersen 14
4) Jens Anchersen 13
5) Ancher Anchersen 11
6) Else Anchersdatter 11
7) Maren Anchersdatter 9
8) Mette Anchersdatter 5
9) Sidsel Anchersdatter 2.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Jens Pedersen Anchersen.Randers Byfoged
Uafhentede skiftedokumenter
1678-1688
B 50-376

152 Johan Koppp (Koep), rådmand i Randers. 18.7.1676, no.152.
E: Margrethe Henriksdatter. LV: Christian Zoëga, borgmester, der ægter enken. B:
1) Bendix Johansen Koppp, hæderlig og vellærde, [personlig kapellan og fra 1681 præst i Udbyneder og Kastbjerg]
2) Henrik Johansen Koppp
3) Anne Johansdatter Koppp 19
5) Magdalene Johansdatter Koppp 17
5) Cort Johansen Koppp 14.
Børnene har arv efter farbror Cort Koppp i Hamborg
Fædrene arv til Engel Koppp g.m. Henrik von Hatten, tolder i Randers.

153 Mikkel Sørensen Boring, badskær i Randers. 16.4.1678, no.153.
E: Karen Hansdatter [Holst]. LV: Johan Jonassen Færø, badskær, der ægter enken. B:
1) Søren Mikkelsen 12
2) Laurids Mikkelsen 11
3) Hans Mikkelsen 9
4) Maren Mikkelsdatter 8
5) Ellen Mikkelsdatter 5
6) Niels Mikkelsen 3.
FM: Erik Nielsen Kruse i Randers.

154 Jacob Andersen Prim i Randers. 31.10.1678, no.154.
E: Else Christensdatter. LV: Niels Lauridsen skomager. B:
1) Søren Jacobsen, stud theol.
2) Christen Jacobsen
3) Niels Jacobsen
4) Maren Jacobsdatter
5) Ellen Jacobsdatter g.m. Christen Mortensen, rebslager
6) Bendit Jacobsdatter 18.
FM: Jacob Pedersen, smed.

155 Rasmus Pedersen, købmand i Randers. 11.6.1678, no.155.
E: Maren Mortensdatter. LV: Carsten Johansen Eden, der ægter enken. B:
1) Johanne Rasmusdatter 19
2) Morten Rasmussen 17
3) Mads Rasmussen 14
4) Johan Rasmussen 12
5) Anne Rasmusdatter 11
6) Ellen Rasmusdatter 11
7) Hans Rasmussen 8.
FM: Niels Hansen, bager.
Arv i boet efter Anders Lime til B:
a Olivia Andersdatter
b Margrethe Andersdatter.

156 Johannes Kuur (Cuur), apoteker i Randers. 11.8.1679, no.156.
Enke efter Anne Johansdatter. B:
1) Anne Margrethe Kuur g.m. Laurids Maarslet, rektor i Randers
2) Lisbeth Kuur 17, der ægter Mogens Mogensen Skov, apoteker i Randers
3) Sofie Kuur 16
4) Anne Kuur 14
5) Anne Cathrine Kuur 12
6) Engel Kuur 10
7) Anne Johanne Kuur 9.
FM: Peder Jensen Gerlev, købmand i Randers.

157 Mourids Nielsen, skibsbygger i Randers. 27.8.1680, no.157.
E: Anne Mortensdatter. LV: Søren Joensen. B:
1) Niels Mouridsen 12
2) Johanne Mouridsdatter 7
3) Anne Mouridsdatter 5.
FM: morbror Christen Mortensen, rebslager i Randers.

158 Jacob Sørensen Vander, instrumentist i Randers. 21.1.1681, no.158.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Lauridsen Mollerup. B:
1) Anders Jacobsen 13
2) Laurids Jacobsen 12
3) Anne Jacobsdatter 7.
FM: Poul Bertelsen, skomager.

159 Jacob Mikkelsen, skrædder i Randers. 11.5.1682, no.159.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen Lueskrædder, købmand. B:
1) Mikkel Jacobsen
2) Peder Jacobsen 25
3) Kirsten Jacobsdatter 23
4) Rasmus Jacobsen 22
5) Niels Jacobsen 19
6) Jens Jacobsen 17.
FM: Mads Sørensen Nielstrup i Randers.

160 Knud Jensen, købmand i Randers. 12.5.1686, no.160.
E: Eva Hansdatter. LV: Christen Lemmiche i Randers, tidligere rådmand i Mariager, Hans Pedersen Schiønning, der ægter enken. B:
1) Mikkel Knudsen 13
2) Bodil Knudsdatter 12
3) Hans Knudsen 10
4) Karen Knudsdatter 7
5) Abild Knudsdatter 5
FM: Søren Rasmussen, købmand i Randers.

161 Christen Lauridsen Mollerup i Randers. 20.8.1688, no.161, skifteprotokol 1693-1798 fol.166.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Pedersen Lueskrædder. B:
1) Laurids Christensen Mollerup.
FM: farbror Niels Lauridsen Mollerup.Randers Byfoged
Skifteprotokol
1683-1693
B 50-336

162 Anne Madsdatter i Randers. 21.1.1683, fol.1.
E: Niels Pedersen Lueskrædder. B:
1) Maren Nielsdatter 10
2) Peder Nielsen 5
3) Else Nielsdatter 1½.
FM: morbror Jens Madsen Albæk i Randers.

163 Rasmus Nielsen Kragballe i Randers. 19.5.1683, fol.2.
A:
1) bror Mads Nielsen Fiel i Rigtrup [i Voldum sogn], død. Hans børn
2) bror Las Nielsen i Rigtrup, død. 1B:
a Las Lassen i Andi [i Skørring sogn]
3) bror Søren Nielsen i Thorsager, død. Hans børn
4) bror Niels Nielsen Kragballe i Randers, død. E: [Margrethe Christensdatter]. B:
a Niels Nielsen
b Anders Nielsen ved stedfar Laurids Poulsen
5) bror Laurids Nielsen Kragballe i Randers
6) søster, enke efter Bertel Rasmussen Overgaard
7) søster g.m. Anders Rasmussen Søndergaard i Skader, begge døde. Hendes børn
8) søster, død. E: Christen Rasmussen i Skader. Hendes børn
9) søster Anne Nielsdatter i Uldrup, død. Hendes børn
10) søster Maren Nielsdatter i Voldum, død. Hendes børn
11) søster Inger Nielsdatter, død. E: Thomas Rasmussen Kragballe. B:
a Johanne Thomasdatter
b Bodil Thomasdatter
12) Kirsten Nielsdatter i Voldum.

164 Maren Jørgensdatter i Randers.3.8.1685, fol.8B.
E: Jens Madsen, skipper. A:
1) Kirsten Jørgensdatter g.m. Søren Sørensen, skipper
2) Søren Andersen Mammen i Randers
3) Søren Nielsen i Hadsten mølle
4) Laurids Enevoldsen, skrædder i Randers
5) Iver Nielsen Rodskov i Randers
på vore hustruers vegne.

165 Christen Jensen Splid, ugift i Randers. 20.11.1683, fol.9B.
A:
1) søster Ingeborg Jensdatter Splid g.m. Rudolf Ross i Randers
2) søster Maren Jensdatter Splid g.m. Peder Rasmussen i Løjstrup [i Laurbjerg sogn]
3) søster Kirsten Jensdatter Splid g.m. Niels Pedersen Bay
4) søster Sidsel Jensdatter Splid, død. E: Peder Lassen Hinge. 3B:
a Jens Pedersen Splid
b Christen Pedersen Splid
c Ellen Pedersdatter.

166 Else Jensdatter i Randers. 10.11.1685, fol.17B.
Enke efter Mads Albæk. B:
1) Jens Madsen Albæk ved søn Peder Albæk
2) Peder Madsen Albæk
3) Anne Madsdatter, [skifte 21.1.1683 lbnr.162]. E: Niels Pedersen Lueskrædder. Hendes børn
4) Maren Madsdatter.
Af hendes første ægteskab B:
1) Christen Pedersen i Roskilde
2) Anne Pedersdatter.

167 Morten Brøchner og hustru Maren Nielsdatter i Randers. 14.4.1686, fol.25.
B:
1) Hans Brøchner
2) Niels Mortensen Brøchner 21
3) Mads Mortensen Brøchner 19
4) Jens Mortensen Brøchner 15
5) Lisbeth Mortensdatter g.m. Jørgen Pedersen.
FM: mors [halv]bror Niels Madsen Tvede.

168 Niels Jacobsen, bedemand i Randers. 25.1.1686, fol.32B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Mads Sørensen, skomager. B:
1) Esben Nielsen, der tjener i København
2) Else Nielsdatter 11
3) Hans Nielsen 9
4) Anne Cathrine Nielsdatter 8
5) Jacob Nielsen 3.
FM: Thøger Jacobsen.
Enkens første ægteskab med Hans Pedersen. Arv til B:
1) Mathias Hansen
2) Margrethe Hansdatter.

169 Maren Mortensdatter Brøchner i Randers. 16.4.1686, fol.38.
E: Christen Nielsen. A:
1) Hans Mortensen Brøchner, stud. theol.
2) Niels Mortensen Brøchner 21
3) Mads Mortensen Brøchner 19
4) Jens Mortensen Brøchner 15
5) Lisbeth Mortensdatter g.m. Jørgen Pedersen.
FM: mors [halv]bror Niels Madsen Tvede, overformynder i Randers.
Afdødes ægteskab varede kun i 18 uger og 4 dage.

170 Jens Nielsen, skipper i Randers. 15.7.1686, fol.39.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Niels Pedersen Lueskrædder. B:
1) Niels Jensen
2) Karen Jensdatter
3) Laurids Jensen 22.

171 Laurids Nielsen Kragballe i Randers. 16.7.1686, fol.42B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Poulsen. B:
1) Bodil Lauridsdatter 7
2) Kirsten Lauridsdatter 5.
FM: Peder Nielsen.

172 Peder Christensen Svejstrup og hustru Ellen Clausdatter i Randers. 13.7.1686, fol.46B.
B:
1) Inger Pedersdatter.
FM: Anders [Carlsen] g.m. Lene Jensdatter.

173 Jacob Sørensen Lang, bedemand, kirkesanger og klokker i Randers. 16.11.1686, fol.52.
E: Vibeke Rasmusdatter. LV: Laurids Jensen Munch. B:
1) Søren Jacobsen Lang.
FM: født værge Søren Mortensen Lang.

174 Simon Sørensen, rådmand i Randers. 7.12.1686, fol.56B.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Anders Christensen, forrige rådmand. B:
1) Just Simonsen
2) Søren Simonsen
3) Rasmus Simonsen
4) Elisabeth Simonsdatter g.m. Laurids Nielsen
5) Peder Simonsen
6) Birgitte Simonsdatter g.m. Søren Jensen, overformynder.

175 Jens Christensen Søndergaard i Randers. 16.12.1686, fol.64B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen Perch, der ægter enken. B:
1) Maren Jensdatter 12
2) Karen Jensdatter 8
3) Anne Jensdatter 7.

176 Eskild Hansen Abel (Abild) i Randers. 18.1.1687, fol.71B.
Mette Jørgensdatter. LV: Amdi Christensen Torsted. B:
1) Hans Eskildsen Abel 14
2) Anne Eskildsdatter Abel 12
3) Anne Birgitte Eskildsdatter Abel 8
4) Jørgen Eskildsen Abel 6.
FM: farbror Jacob Hansen Abel, præst i Rørbæk og Grynderup.
Arv i boet.
0) [afdødes forældre Hans Jacobsen Abel, præst i Mariager, død 3.4.1648 og Kirsten Pedersdatter]
01) afdødes bror Iver Hansen Abel, præst i Asferg og Fårup, skifte 30.3.1674 til B:
1) Jens Iversen
02) afdødes søster Birgitte Hansdatter [Abel], enke efter Niels Christensen [Aarslev], successor i Mariager, [død 1672] til B:
1) Else Nielsdatter.

177 Mikkel Sørensen [Riber], borgmester i Randers. 1.7.1687, fol.74B.
Enkemand. B:
1) Hans Mikkelsen
2) Laurids Mikkelsen
3) Gørild Mikkelsdatter g.m. Just Simonsen
4) Anne Mikkelsdatter 14.

178 Niels Madsen Tvede i Randers. 9.7.1687, fol.85, 112B.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Nielsen Siersted [i Kalundborg], der ægter enken. B:
2) Hans Nielsen 5.
FM: Mads Mikkelsen.
Første ægteskab med Gørild Sørensdatter. B:
1) Mads Nielsen Tvede 8.
FM: morfar Søren Andersen, borgmester i Randers.
Arv efter afdødes [halv]søster Maren Nielsdatter g.m. Morten Brøchner, skifte 14.4.1686 lbnr.167 til B:
1 Mads Mortensen Brøchner
2 Jens Mortensen Brøchner 16
og arv efter
3 Maren Mortensdatter [Brøchner, skifte 16.4.1686 lbnr.169].
Desuden nævnes enkens svoger Søren Nielsen, rådmand i Århus.

179 Mikkel Lassen [Hinge] i Randers. 3.2.1688, fol.88.
E: Else Nielsdatter [Tvede]. LV: Oluf Pedersen i Kristiansand, der ægter enken.
Kontrakt med enkens nye ægtemand om arv ifølge skifte efter afdøde af 22.7.1678 til de af hendes børn, der ikke er myndige. B:
1) Else Mikkelsdatter 22
2) Maren Mikkelsdatter 20
3) Karen Mikkelsdatter 18
4) Laurids Mikkelsen 17
5) Sidsel Mikkelsdatter 14.
Formyndere ved skiftet 1678:
1 Peder Lassen Hinge
2 nu afdøde Niels Madsen Tvede.
(Sml. lbnr.198).

180 Laurids Jespersen, medicus practicus i Randers. 8.6.1687, fol.89B.
E: Margrethe Nielsdatter Vandal. LV: bror Jens Vandal, vellærde. B:
1) Susanne Cathrine Lauridsdatter 13
2) Jesper Lauridsen 11
3) Karen Lauridsdatter 9
4) Kirsten Lauridsdatter 7.
FM: Niels Jespersen, doktor i Ålborg.

181 Eva Hansdatter i Randers. 30.6.1688, fol.98.
E: Hans Pedersen Schiønning. B:
6) Anne Marie Hansdatter 2 mdr.
Første ægteskab med Knud Jensen, [skifte 12.5.1686 lbnr.160]. B:
1) Mikkel Knudsen 15
2) Bodil Knudsdatter 14
3) Hans Knudsen 12
4) Karen Knudsdatter 9
5) Abild Knudsdatter 7
FM:
1 Jens Pedersen Karmark, rådmand i Randers
2 Thomas [Pedersen] Karmark, rådmand i Randers
3 Søren Rasmussen, købmand i Randers.

182 Christen Lauridsen skrædder i Randers. 11.12.1688, fol.107.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Svendsen, skomager. B:
1) Niels Christensen, skræddersvend i København
2) Kirsten Christensdatter.

183 Peder Lassen Hinge i Randers. 9.7.1689, fol.108B.
Enkemand efter [Sidsel Jensdatter Splid]. B:
1) Jens Pedersen Splid
2) Christen Pedersen Splid, stud. theol.
3) Ellen Pedersdatter.
FM: Niels Pedersen Bay, købmand i Randers g.m. moster [Kirsten Jensdatter Splid].

184 Anne Hansdatter Duus i Randers. 12.12.1689, fol.113.
E: Erik Nielsen Kruse, guldsmed. B:
1) Jesper Eriksen 3
2) Mette Eriksdatter 2.
Hans første ægteskab med Mette Rasmusdatter. Arv til B:
1) Niels Eriksen 15
2) Maren Eriksdatter 12
3) Rasmus Eriksen 11.

185 Lisbeth Johansdatter Kuhr i Randers. 14.1.1690, fol.114B.
E: Henrik Johansen Koppp, købmand. B:
1) Johan Henriksen Kopp 6
2) Johan Henriksen Kuhr 5
3) Christian Leemand Kopp 2-
FM: mosters mand, forrige rådmand i Randers.

186 Andreas Jørgensen Holst, instrumentist i Randers. 18.2.1690, fol.116.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Adam Hansen i Odsgård? [i Vinkel sogn]. B:
1) Rasmus Andreassen
2) Karen Andreasdatter g.m. Søren Abrahamsen
3) Mette Andreasdatter.
FM: Erik Nielsen Kruse, guldsmed i Randers.

187 Jens Madsen Skipper, købmand i Randers. 4.3.1690, fol.121, næste protokol fol.52.
E: Else Anchersdatter. LV: Laurids Lassen, der ægter enken. B:
1) Mads Jensen 1½.
FM:
1 morbror Jens Anchersen, købmand
2 Søren Sørensen Skipper.

188 Peder Poulsen i Randers. 5.3.1690, fol.123B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Hinge. B:
1) Poul Pedersen 5.
FM: farbror Laurids Poulsen.

189 Adam Jespersen Muus i Randers. 23.5.1690, fol.126.
E: Gertrud Eriksdatter. LV: Laurids Poulsen. B:
1) Maren Adamsdatter 20
2) Jesper Adamsen 18
3) Helen Adamsdatter 16
4) Erik Adamsen 12
5) Johan Adamsen 10
6) Jacob Adamsen 4.
FM: Peder Christensen Tækker.

190 Laurids Pedersen Fisker og hustru Maren Nielsdatter i Randers. 19.6.1690, fol.128.
B:
1) Niels Pedersen
2) Maren Pedersdatter 18
3) Laurids Pedersen 15.

191 Byrge (Byrre) Jensen, tobaksspinder i Randers. 11.11.1690, fol.130B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Christoffer Espersen, garversvend i Randers. B:
1) Christian Byrgesen 9
2) Oluf Byrgesen 5.
FM: Henrik Danielsen Bloch, garver i Randers.

192 Anne Jørgensdatter i Randers. 18.2.1691, fol.132B.
E: Søren Andersen Mammen. B:
1) Anders Sørensen 22
2) Karen Sørensdatter 21, der ægter Niels Pedersen Fisker
3) Maren Sørensdatter 12.
FM: farbror Ib Andersen Mammen.

193 Laurids Poulsen i Randers. 19.3.1691, fol.135.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Niels Pedersen. A:
1) mor Mette Jacobsdatter
2) søster Maren Poulsdatter
3) søster Karen Poulsdatter g.m. Jens Byrgesen i København
4) søster Margrethe Poulsdatter g.m. Svend Andersen
5) bror Peder Poulsen, [skifte 5.3.1690 lbnr.188]. B:
a Poul Pedersen.
Enkens første ægteskab med Niels Nielsen Kragballe. Arv til B:
1) Niels Nielsen
2) Anders Nielsen ved stedfar Laurids Poulsen.
Disse børn har arv efter deres farbror [Rasmus Nielsen Kragballe, skifte 19.5.1683 lbnr.163].

194 Hans Christoffer Grønbjerg i Randers. 1.12.1690, fol.139, næste protokol fol.164B.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Søren Mikkelsen Holst, der ægter enken 12.1.1692. B:
1) Sidsel Hansdatter 14
2) Anne Hansdatter 12
3) Barbara Hansdatter 10
4) Anne Cathrine Hansdatter 9
5) Niels Hansen 7
6) Margrethe Hansdatter 5
7) Engel Hansdatter 2.
8) Borcher Christoffer Grønbjerg 21 uger, der døde 12.8.1691.
FM: morbror Peder Knudsen.

195 Maren Jørgensdatter i Randers. 15.3.1692, fol.150.
E: Mads Sørensen Nielstrup. B:
1) Søren Madsen
2) Mette Sørensdatter 21
3) Jørgen Madsen 17.
FM: farbror Knud Sørensen i Bramstrup [i Rud sogn].

196 Anne Andersdatter i Randers. 16.3.1692, fol.154.
E: Jens Andersen Kragballe. B:
1) Anders Jensen 26
2) Inger Jensdatter 24
3) Kirsten Jensdatter, der ægter Niels Nielsen Kragballe
4) Mette Jensdatter 19
5) Karen Jensdatter 17.
FM: Niels Pedersen Svane.

197 Hans Villumsen, toldforvalter i Randers. 7.3.1692, fol.155B.
E: Lisbeth Seemann. LV: Niels Pedersen Svane. B:
1) Martinus Hansen Seemann.
FM: Anders Sørensen Bay.

198 Else Nielsdatter [Tvede] i Randers. 13.6.1692, fol.162.
E: Oluf Pedersen, købmand.
Første ægteskab med Mikkel Lassen [Hinge, skifte 3.2.1688 lbnr.179]. B:
1) Niels Mikkelsen [Tvede], præst i Vester Velling [og Skjern]
2) Ellen Mikkelsdatter g.m. Hans Lundgaard, præst i Hasle, [Skejby og Lisbjerg]
3) Mads Mikkelsen
4) Else Mikkelsdatter g.m. Jens Christensen Durup i Randers
5) Maren Mikkelsdatter g.m. Rasmus Mikkelsen
6) Karen Mikkelsdatter
7) Laurids Mikkelsen 21, stud. theol.
8) Sidsel Mikkelsdatter.

199 Gregers Thomsen Speitzer, badskær i Randers. 4.6.1692, fol.194.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jens Rasmussen i Ebeltoft.
Første ægteskab med Mette Madsdatter, skifte 21.8.1691. B:
1) Anne Gregersdatter 19
2) Mads Gregersen Speitzer 16
3) Thomas Gregersen Speitzer 5
4) Cathrine Gregersdatter 3
5) Peder Gregersen Speitzer 2.
FM:
1 farbror Jørgen Speitzer i Bielenberg i Tyskland.
2 Mads Mikkelsen i Randers.
I boet en sølvkande med navnene Niels Nielsen og Anne Rasmusdatter.

200 Kirsten Pedersdatter Bager, ugift i Randers. 3.9.1693, fol.218.
A:
1) søster, død, var g.m. [Vogn Mouridsen, snedker]. 4B:
a Peder Vognsen, snedker i Randers
b Mourids Vognsen
c Laurids Vognsen
d Poul Vognsen
2) bror Søren Pedersen i København, død. Hans børn
3) søster Ellen Pedersdatter Bager, død. 2B:
a Ane Poulsdatter g.m. Jørgen Hansen, degn i Tørslev, begge døde. Deres børn
b Gertrud Poulsdatter i Viborg
4) halvbror Niels Jensen i Svenstrup?, død. 2B:
a Poul Nielsen
b Anne Nielsdatter.

201 Anders Christensen, rådmand i Randers. 14.6.1693, fol.226B, næste protokol fol.2.
E: Sofie Kuur. LV: Claus Vilhelm Piper, der ægter enken. B:
4) Anne Magdalene Andersdatter 13
5) Johan Kuur Andersen 11
6) Lisbeth Andersdatter 3.
Første ægteskab med Anne Eriksdatter, skifte 11.3.1679. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Christen Nielsen Møller i Randers
2) Christen Andersen, præst i Hjermind, [Lee og Hjorthede]
3) Jens Andersen, købmand i Randers.Randers Byfoged
Skifteprotokol
1693-1698
B 50-337

202 Jørgen Madsen, by- og rådstueskriver i Randers. 3.5.1694, fol.52B, 176B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Jens Nielsen, byfoged. B:
1) Dorthe Jørgensdatter 15.
FM: farbror Anders Madsen.

203 Maren Joensdatter i Randers. 7.8.1693, fol.79.
E: Simon Sørensen, skrædder. B:
1) Joen Simonsen 14.
FM: Christen Mortensen, rebslager.

204 Margrethe Andersdatter i Randers. 6.12.1694, fol.80.
E: Peder Christensen, bødker. A:
1) forældre Anders Jensen Hjerm, skomager i Randers og hustru.

205 Værgemålsregnskab i Randers. 2.8.1688, fol.81.
Skifte efter Mikkel Madsen [Vilsby], kapellan i Randers Gråbrødre og designeret sognepræst i Randers, [skifte Støvring herred gejstlig 24.7.1688 lbnr.3].
E: Anne Johansdatter Kuur. LV: Johan Pedersen Gerlev, der ægter enken og bliver ny værge for børnene, hvoraf Johan Mikkelsen Kuur er død.

206 Anne Rasmusdatter i Randers. 23.3.1695, fol.82.
E: Knud Iversen Markmand. B:
2) Maren Knudsdatter.
Uden ægteskab B:
1) Jens Knudsen i Visborg.

207 Jens Podemester i Randers. 25.9.1694, fol.87.
E: Maren Sørensdatter. LV: Mads Pedersen Gassum. B:
1) Peder Jensen 4
2) Kirsten Jensdatter 2.
FM: Christen Thomsen.

208 Maren Sørensdatter i Randers. 27.5.1695, fol.92B.
E: Christoffer Struch. B:
1) Gotlieb Struch 14
2) Gotfred Struch 9
3) Gothardt Struch 7.

209 Carsten Pedersen, murer i Randers. 23.10.1694, 108.
Anne Christensdatter. LV: Hans Thomsen, murer. B:
1) Anne Carstensdatter 23
2) Peder Carstensen 19
3) Maren Carstensdatter 12
4) Mette Carstensdatter 11
5) Karen Carstensdatter 6.
FM: Morten Valentinsen, murer.

210 Peder Terkildsen, feldbereder i Randers. 24.10.1694, fol.111B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Pedersen Viborg, skomager. B:
1) Terkild Pedersen 21
2) Christen Pedersen 20
3) Oluf Pedersen 16
4) Peder Pedersen 13
5) Mikkel Pedersen 11.
FM: Jacob Hansen, feldbereder.

211 Rasmus Hansen, handskemager i Randers. 24.10.1694, fol.115B.
E: Cathrine Mortensdatter. LV: Rasmus Pedersen Ungermann. B:
1) Mette Rasmusdatter 18
2) Morten Rasmussen 14
3) Else Rasmusdatter 12
4) Hans Rasmussen 8.
FM: Jacob Nielsen Slemming, handskemager.

212 Peder Madsen, tinstøber i Randers. 6.5.1695, fol.120.
E: Maren Jensdatter. LV: Mathias Clausen, handskemager. A:
1) bror, død. 2B:
a Bent Sørensen, handskemager i Århus
b Mads Sørensen, kandestøber i Sorø på Sjælland.

213 Peder Nielsen Vorup i Randers. 17.6.1696, fol.126B.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Knudsen. B:
1) Anne Pedersdatter 9
2) Mette Pedersdatter 4.
FM: farbror Christen Nielsen Vorup.

214 Søren Olufsen, ugift i Randers. 3.1.1696, fol.147B.
Forlovet med Maren Jensdatter. A:
1) far Oluf Steffensen i Ødis Bramdrup [i Ødis sogn] i Haderslevhus amt.

215 Anne Christensdatter i Randers. 18.11.1695, fol.151.
E: Niels Jensen Baad, klejnsmed. B:
1) Christen Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.

216 Anne Rasmusdatter Skarresø, ugift i Randers. 15.5.1695, fol.166B.
Morten Lassen Lem var til stede på sin datter Anne Mortensdatter og hans andre børns vegne.

217 Karen Christensdatter i Randers. 17.6.1696, fol.168B.
E: Ib Andersen Mammen, søfarende mand. B:
1) Christen Ibsen 12.
FM: Søren Andersen Mammen.

218 Christen Jacobsen Prim, skomager i Randers. 11.5.1696, fol.177B.
E: Else Eriksdatter. LV: far Erik Jensen Klog i Østrup, herredsfoged i Støvring og Nørhald herreder. B:
1) Jacob Christensen Prim 1½.
FM: farbror Niels Jacobsen Prim i Randers.

219 Anders Hansen, by- og rådstueskriver i Randers. 27.4.1696, fol.198.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen, byfoged i Randers. B:
1) Marianne Andersdatter 2½
2) Christoffer Andersen 6 mdr.
FM: Niels Andersen Lindgaard i Randers.

220 Anne Pedersdatter i Randers. 28.4.1696, 206B.
E: Jeppe Lauridsen, styrmand. B:
1) Peder Jepsen 5.
FM: Frands Jensen Bonde.

221 Peder Sørensen, skrædder i Randers. 5.4.1695, fol.217.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Jørgensen Rottenborg. B:
1) Maren Pedersdatter 3½.
FM: Mads Gassum, skrædder i Randers.

222 Christen Jensen, kræmmer i Randers. 30.9.1696, fol.224.
E: Bodil Christensdatter. LV: Jens Sørensen Bay. B:
1) Kirsten Christensdatter 10
2) Jens Christensen 8
3) Christen Christensen 7
4) Niels Christensen 3.
FM: Germand Olufsen.

223 Henrik Johansen Kopp, købmand i Randers. 27.11.1696, fol.238.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Laurids Kjærulf på Viffertsholm. B:
4) Elisabeth Kopp 2
5) Rasmus Kopp 1½.
FM:
1 født værge Bendix [Johansen] Kopp, præst i Udbyneder og Kastbjerg
2 født værge Cort [Johansen] Kopp i Randers.
Første ægteskab med Elisabeth Johansdatter Kuur, skifte 12.1.1690, som er indført her. B:
1) Johan Kopp 13
2) Johan Kuur Kopp 11
Christian Leemand Kopp 8.
FM: mosters mand Anders Christensen, rådmand i Randers.

224 Laurids Nielsen, købmand i Randers. 23.6.1696, fol.362B.
E: Elisabeth Simonsdatter. LV: bror Just Simonsen. B:
1) Maren Lauridsdatter 21
2) Anne Lauridsdatter 20
3) Jesper Lauridsen 19
4) Anders Lauridsen 9
5) Anne Marie Lauridsdatter 8
6) Cathrine Lauridsdatter 2
7) Anne Margrethe Lauridsdatter 2.
FM:
1 Søren Jensen Baad
2 Rasmus Simonsen
3 Jens Christensen Durup.
Enken har arv efter sin far Simon Sørensen, rådmand i Randers, skifte 7.12.1686 lbnr.174, som står hos enkens mor Anne Bertelsdatter.
Arv i boet til Anders Johansen efter far Johan [Christensen] Skipper, kapellan i Mariager, [skifte Onsild herred gejstlig 27.3.1691 lbnr.8], der står hos hans stedfar Christian Dinesen [Mossin] i Mariager g.m. hans mor Maren Christensdatter Durup].

225 Karen Nielsdatter i Randers. 23.3.1697, fol.392.
E: Jens Mouridsen. B:
1) Mette Jensdatter 7.
FM: Niels Jensen Baad.

226 Anne Madsdatter i Randers. 23.4.1697, fol.402B.
E: Jens Didriksen. B:
1) Maren Jensdatter 30
2) Cathrine Jensdatter 28
3) Mads Jensen 25
4) Kirsten Jensdatter 22
5) Maren Jensdatter 20.
FM: Niels Pedersen Lueskrædder.

227 Simon Sørensen, skrædder i Randers. 22.7.1697, fol.422B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Jens Jensen Juul, skomager. B:
2) Maren Simonsdatter 2.
FM: Niels Lassen Yttrup, skomager.
Første ægteskab med Maren Joensdatter, skifte 7.8.1693 lbnr.203. B:
1) Joen Simonsen 17

228 Karen Poulsdatter i Randers. 12.1.1696, fol.438.
Enke efter Hans Knudsen, handskemager, registrering 16.2.1692. B:
1) Knud Hansen, handskemager
2) Peder Hansen 20
3) Kirsten Hansdatter 18
4) Maren Hansdatter 16
5) Mette Hansdatter 12.
FM: Mikkel Madsen, smed.

229 Jens Jensen Guldsmed, købmand i Randers. 12.6.1694, fol.446B.
Enke efter Margrethe Nielsdatter, død 6.4.1694. B:
1) Niels Jensen
2) Christen Jensen 13
3) Elisabeth Jensdatter
4) Karen Jensdatter g.m. Christen Lassen Spentrup.
Skiftedagen 12.6.1694 er rette 30' dag.

230 Frands Sørensen Fischer i Randers. 7.3.1698, fol.532B.
E: Cathrine Mikkelsdatter. LV: Jørgen Pedersen, kobberslager. B:
1) Mette Cathrine Frandsdatter 15
2) Judith Frandsdatter 11
3) Ingeborg Frandsdatter 10
4) Mikkel Frandsen 8.
FM: Hans Jensen, bager.

231 Karen Hansdatter Holst i Randers. 14.7.1698, fol.552B.
E: Johan Jonassen Færø, kirurg.
Første ægteskab med Mikkel Sørensen [Boring], kirurg i Randers, [skifte 16.4.1678 lbnr.153]. B:
1) Søren Mikkelsen Holst, købmand
2) Laurids Mikkelsen, barbersvend
3) Hans Mikkelsen, guldsmedesvend i Mariager
4) Maren Mikkelsdatter 28
5) Ellen Mikkelsdatter 26
6) Niels Mikkelsen, stud theol.

232 Jørgen Pedersen, kobberslager i Randers. 6.9.1698, fol.554B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Kragballe, købmand i Randers. B:
1) Peder Jørgensen 36
2) Niels Jørgensen 32, hattemager i Århus
3) Birgitte Jørgensdatter g.m. Claus Laumeier i Amsterdam
4) Margrethe Jørgensdatter g.m. Laurids Christensen, feldbereder i Randers
5) Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Jens Thomsen, hattemager
6) Sofie Jørgensdatter 23, forlovet med Laurids Andersen, glarmester i Århus.

233 Samuel von Santum, der døde i tolderens hus i Randers 2.7.1698, fol.555B.
E: Euphemia Elisabeth i Hamborg. B:
1) Anne Cathrine Hekenberg.
Uvist om flere børn.Randers Byfoged
Skifteprotokol
1698-1703
B 50-338

234 Lisbeth Hansdatter i Randers. 23.5.1698, fol.2.
E: Morten Mortensen [Luffe], buntmager. A:
0) forældre [Hans Henriksen, feldbereder i Ålborg, skifte Ålborg 12.4.1698 lbnr.1380 og Magdalene Johansdatter Tobin]. B:
1) søster Karen Hansdatter g.m. Jørgen Andersen Klarup i Ålborg
2) søster Anne Hansdatter.
[Fars første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 11.11.1669 lbnr.700]. B:
3) [halv]bror Jacob Hansen, feldbereder
4) [halv]bror Peder Hansen, feldbereder
[Fars tredje ægteskab med Maren Sørensdatter]. B:
5) [halv]søster Malene Hansdatter
6) [halv]søster Sille Hansdatter.

235 Anne Christensdatter i Randers. 27.7.1698, fol.17.
E: Niels Nielsen Vorup, købmand.
Første ægteskab med Peder Nielsen Vorup, skifte 17.6.1696 lbnr.213. B:
1) Anne Pedersdatter 15
2) Mette Pedersdatter 11.
FM:
1 morbror Søren Christensen Møller i Hørning
2 mosters mand Christen Andersen Lem i Hørning.

236 Lisbeth Knudsdatter i Randers. 12.1.1698, fol.54B.
E: Poul Andersen Svejstrup, skomager. B:
1) Sidsel Poulsdatter 11
2) Maren Poulsdatter 3.
FM: morbror Knud Jørgensen Vagt.

237 Inger Rasmusdatter Ungermann i Randers. 20.3.1699, fol.61.
Enke. B:
1) Rasmus Hansen, handskemager i Randers, [skifte 24.10.1694 lbnr.211]. 3B:
a Mette Rasmusdatter 22
b Morten Rasmussen 16
c Else Rasmusdatter 15
2) Hans Hansen, kandestøber i Kolding
3) Jens Hansen, fisker i Randers
4) Anne Hansdatter, død. E: Knud Jørgensen Vagt. 1B:
a Hans Knudsen 10.

238 Helvig Lauridsdatter i Randers. 15.8.1698, fol.69.
E: Mads Mortensen Brøchner, måler og vejer. B:
1) Maren Brøchner 9
2) Just Brøchner 6.
FM: Jens Christensen Ridefoged, borger i Randers.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Malene Knudsdatter g.m. Laurids Justesen, præst i Alling [og Tulstrup] i Gjern herred.
2 enkemandens bror Hans Brøchner, præst i Spentrup [og Gassum].

239 Anne Johansdatter Kuur i Randers. 26.8.1698, fol.84.
E: Johan Pedersen Gerlev. B:
3) Karen Johansdatter Gerlev 4.
FM: Claus Piper, postmester i Randers g.m. afdødes søster [Sofie Kuur].
Første ægteskab med Mikkel Madsen [Vilsby] kapellan i Randers Gråbrødre, [skifte Støvring herred gejstlig 24.7.1688 lbnr.3]. B:
1) Mads Mikkelsen 16
2) Anne Mikkelsdatter12.
FM:
1 Jacob Eriksen [Frisenberg], præst i Hobro g.m. afdødes søster [Anne Cathrine Kuur]
2 mosters mand Oluf Eriksen i Viborg.
Enkemanden har fledføringskontrakt med sin far, se lbnr.240.

240 Karen Johansdatter i Randers. 26.8.1698, fol.108, 445.
E: Peder Jensen Gerlev.
Fledføringskontrakt af 10.6.1692, (fornyet 23.1.1702) med B:
1) Johan Pedersen Gerlev
med arv til øvrige børn:
2) Jens Pedersen Gerlev
3) Christian Pedersen Gerlev
4) Christen Pedersen Gerlev.
(Denne kontrakt er en del af lbnr.239).

241 Jens Pedersen Vintmølle, købmand i Randers. 9.6.1699, fol.143B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Christen Nielsen Møller, købmand i Randers. B:
1) Peder Jensen Vintmølle
2) Thyge Jensen Vintmølle 29
3) Maren Jensdatter 27
4) Morten Jensen Vintmølle 25, stud. theol.
4) Jens Jensen Vintmølle 22, stud. theol.
4) Peder Skov Vintmølle 20, stud. theol.

242 Søren Rasmussen Perch i Randers. 23.5.1698, fol.189B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Thøger Jacobsen Møller. A:
1) far Rasmus Christensen Perch i Voldum ved Clausholm [i Voldum sogn].
Enkens første ægteskab med Jens Christensen Søndergaard, skifte 16.12.1686 lbnr.175. Arv til B:
1) Maren Jensdatter
2) Karen Jensdatter
3) Kirsten Jensdatter, (ved skiftet kaldt Anne).
Afdøde døde 22.4.1698.

243 Niels Ægidiussen (Egidesen) og hustru Cathrine Thomasdatter i Randers. 14.3.1698, fol.201.
A:
0) [hans far Ægidius Jensen, doktor]
1) [hans søster Magdalene Ægidiusdatter, død]. E: Hans Olufsen, præst i Randers Gråbrødre og Randers Slot. 1B:
a Barbara Hansdatter.
2) hendes brorsøn Hans August von Pagelsen
3) Henrik von Hatten tolder
4) Karen Madsdatter, enke efter Niels Mogensen, borgmester, [død 1666].

244 Niels Jensen Baad, klejnsmed i Randers. 29.6.1698, fol.230.
Enkemand efter Anne Christensdatter, skifte 18.11.1695 lbnr.215. B:
1) Christen Nielsen Baad, organist i Ålborg Frue
2) Maren Nielsdatter Baad 32
3) Kirsten Nielsdatter Baad 23, forlovet med Jacob Jensen, klejnsmedesvend.

245 Søren Sørensen Skipper i Randers. 25.10.1698, fol.252.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Søren Mortensen Lang, købmand i Randers. B:
1) Søren Sørensen 20
2) Anne Marie Sørensdatter 8
3) FM:
1 Søren Andersen Mammen
2 Iver Nielsen Rodskov.

246 Bodil Christensdatter i Randers. 7.9.1698, fol.276.
E: Mathias Clausen. B:
1) Martin Mathiassen 13.
FM: Mathias Hansen i Randers.

247 Thyge Terkildsen, købmand i Randers. 24.12.1700, fol.290.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Pedersen Ravn, købmand i Randers. A:
1) søster Maren Terkildsdatter g.m. Morten Mortensen, buntmager i Randers
2) halvbror Poul Christensen 21
3) halvsøster Maren Christensdatter 18
4) halvsøster Anne Christensdatter 17.
FM: far Christen Poulsen, købmand i Randers.

248 Ellen Simonsdatter Bering i Randers. 31.1.1701, fol.292.
A:
1) søster, død. 3B:
a Maren Jensdatter g.m. Simon Mogensen Resen i Randers
b Anne Jensdatter g.m. Peder Jensen, købmand i Randers
c Johanne Jensdatter i Thisted.
Afdøde døde 3.11.1700.

249 Søren Mortensen Lang, købmand i Randers. 15.4.1700, fol.301B.
Enkemand efter Cathrine Sejersdatter. B:
1) Øllegaard Sørensdatter Lang 10
2) Maren Sørensdatter Lang 9.
FM:
1 farbror Morten Mortensen Lang, præst i Ulbjerg og Lynderup
2 farbror Rasmus Mortensen Lang, [nederste] kapellan i Randers [Morten]
3 farbror Laurids Mortensen Lang, stud. theol. og kollega i Randers latinskole.
Afdøde døde 9.2.1700.

250 Gertrud Christensdatter i Randers. 18.1.1701, fol.319B.
E: Mads Pedersen Gassum. B:
1) Christen Madsen 17
2) Anne Madsdatter 16.

251 Maren Sørensdatter i Randers. 22.2.1701, fol.320B.
E: Jens Andersen Kræmmer. købmand. B:
1) Kirsten Jensdatter 8.
FM:
1 Oluf Henriksen Assens , herredsfoged i Sønder Hald, Rougsø og Øster Lisbjerg herreder samt forpagter på Fussingø og Hassing
2 Anders Olufsen, forpagter på Panum
3 Frederik Olufsen, alle beslægtede på mors side.

252 Karen Jensdatter i Randers. 1.9.1700, fol.322B.
E: Mads Jensen Vellev, handskemager. B:
1) Maren Madsdatter 6
2) Anne Madsdatter 3.
FM: Germand Nielsen, bødker i Randers.

253 Peder Rasmussen Møller. 16.6.1700, fol.329B.
E: Maren Jensdatter Splid. LV: Christen Nielsen Møller, købmand i Randers. B:
2) Maren Pedersdatter Møller 17
3) Rasmus Pedersen Møller 15.
Første ægteskab med Maren Christensdatter. B:
1) Anne Birgitte Pedersdatter Møller 26.
Afdøde havde været forpagter på Løjstrup [i Laurbjerg sogn], hvor hans første hustru døde.

254 Knud Hansen, handskemager i Randers. 5.11.1700, fol.362.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Niels Pedersen Lueskrædder. B:
1) Kirsten Knudsdatter 7.
FM: Mikkel Madsen, smed.
Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Hansdatter.

255 Mathias Clausen, handskemager i Randers. 5.4.1701, fol.375B.
E: Mette Hansdatter. LV: Niels Pedersen Lueskrædder. B:
2) Bodil Clausdatter 2.
FM: Christen Jensen Heerup.
Første ægteskab med Bodil Christensdatter, skifte 7.9.1698 lbnr.246. B:
1) Martin Mathiassen 16.

256 Søren Rasmussen Tystrup i Randers. 15.2.1701, fol.392B.
E: Marie Jensdatter. LV: Niels Bentsen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Sørensdatter 22
2) Margrethe Sørensdatter 16.
FM: Mikkel Andersen Mols.

257 Maren Jepsdatter, jordemoder i Randers. 5.6.1699, fol.404B.
E: Christen Christensen Fussing. B:
1) Christen Christensen, skrædder i Vejerslev
2) Niels Christensen 36, i København
3) Jacob Christensen 21, i København
4) Anne Christensdatter g.m. Knud Pedersen i Over Fussing på Fussingø gods
5) Kirsten Christensdatter g.m. Anders Jensen i Bjerregrav på Fussingø gods
6) Maren Christensdatter g.m. Christen Nielsen i Over Fussing på Fussingø gods
7) Birthe Christensdatter 26.

258 Cathrine Mortensdatter i Randers. 18.1.1701, fol.413.
E: Hans Zachariassen, handskemager.
Første ægteskab med [Rasmus Hansen, skifte 24.10.1694 lbnr.211]. B:
1) Mette Rasmusdatter 24
2) Morten Rasmussen 20, handskemagersvend
3) Else Rasmusdatter 16.
FM: farbror Jens Hansen, fisker i Randers.

259 Maren Jensdatter i Randers. 1.6.1699, fol.422B.
Enke efter Peder Tinstøber.
A:
1) bror, død. 1B:
a Jens Frandsen, kandestøber i Nakskov
2) søster, død. 4B:
a Jens Andersen, tinstøber i Roskilde
b Anne Andersdatter, i København
c Maren Andersdatter, i København
d Jens Andersen, skrædder i Kristrup ved Randers g.m. Mette Sørensdatter.

260 Dorthe Christensdatter i Randers. 14.4.1701, fol.429B.
Enke efter Anders Terkildsen, feldbereder, skifte 31.8.1699. B:
1) Terkild Andersen 25
2) Else Andersdatter g.m. Anders Madsen, feldbereder i Randers
3) Anne Andersdatter 17
4) Maren Andersdatter 13.

261 Søren Jensen, købmand i Randers. 21.5.1700, fol.477, næste protokol fol.55, 137.
Enkemand efter Birthe Simonsdatter, der døde for kort tid siden. B:
1) Jens Sørensen 18
2) Simon Sørensen 16
3) Anne Bertelsdatter Sørensdatter 14
4) Anne Eriksdatter Sørensdatter 14
5) Anne Marie Sørensdatter 1
6) Margrethe Sørensdatter.
FM:
1 farbror Jens Andersen Kræmmer, købmand i Randers
2 morbror Just Simonsen
3 morbror Rasmus Simonsen
4 fasters mand Jens Anchersen, købmand i Randers
5 fars halvsøsters mand Christen Nielsen, købmand i Randers.
Afdøde døde 8.11.1699.

262 Niels Eriksen i Randers. 29.5.1702, fol.538B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Thomas Mikkelsen Bering, købmand i Randers. A:
1) bror Jens Eriksen i Torp i Underup sogn i Nim herred
2) søster Sidsel Eriksdatter i Gerning i Houlbjerg herred, død. 3B:
a Erik Christensen i Storkær
b Peder Christensen, ladefoged på [Store] Grundet [i Hornstrup sogn]
c Kirsten Christensdatter i Viborg
3) halvbror Christen Eriksen, død. 4B:
a Christen Christensen i Randers
b Sidsel Christensdatter i Vellev, død. 4B:
1 Christen Jørgensen i Vellev
2 Peder Jørgensen i Vellev
3 Karen Jørgensdatter i Randers
4 Anne Jørgensdatter på Østergård
c Erik Christensen i Aidt
d Anne Christensdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Aidt
4) halvsøster Anne Eriksdatter, [skifte 11.3.1679. Første ægteskab med Jens Sørensen Hornbæk, skifte 8.9.1660 lbnr.142]. 2B:
a Søren Jensen, købmand, skifte 21.5.1700 lbnr.261]. 6B:
1 Jens Sørensen
2 Simon Sørensen
3 Anne Bertelsdatter Sørensdatter
4 Anne Eriksdatter Sørensdatter
5 Anne Marie Sørensdatter
6 Margrethe Sørensdatter
b Inger Jensdatter g.m. Jens Anchersen, købmand i Randers.
[Anne Eriksdatters andet ægteskab med Anders Christensen, rådmand, skifte 14.6.1693 lbnr.201]. 3B:
c Maren Andersdatter g.m. Christen Nielsen Møller i Randers
d Christen Andersen, præst i Hjermind, [Lee og Hjorthede, skifte Middelsom herred gejstlig 22.3.1697 lbnr.7]. 4B:
1 Anders Christensdatter
2 Mette Kirstine Christensdatter
3 Anne Christensdatter
4 Poul Christensen
e Jens Andersen Kræmmer, købmand i Randers.

263 Peder [Sørensen] Ravn, vice-stadskaptajn og købmand i Randers. 25.7.1702, fol.554B.
E: [Anne Nielsdatter Vorup]. A:
1) mor Birthe Pedersdatter g.m. Peder Otto, købmand i København
2) søster Marie Ravn g.m. Carsten Jensen
3) halvsøster Lucie Sørensdatter Ravn g.m. Jacob [Pedersen] Dass i Helgeland nord for Trondhjem, kongens foged
4) halvbror Jens Otto 21, i Riga
5) halvsøster Marie Otto, i København.
Afdøde døde 27.5.1702.

264 Thale Clausdatter i Randers. 14.6.1703, fol.573, næste protokol fol.2.
E: Laurids Nielsen, pottemager. B:
2) Jacob Lauridsen 2.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Andersdatter 7.
FM: Niels Andersen, vognmand i Randers.
Desuden nævnes enkemandens søster Karen Nielsdatter.
Afdøde døde 22.4.1703.
Randers Byfoged
Skifteprotokol
1701-1715
B 50-339

265 Elisabeth Nielsdatter i Randers. 15.9.1701, fol.4.
E: Otto Lütken. B:
1) Niels Lütken 18
2) Dorthe Marie Lütken 17
3) Olivia Lütken 14
4) Otto Lütken 9
5) Hans Lütken 5
6) Lisbeth Lütken 3.
FM:
1 morbror Jens Nielsen, byfoged i Randers
2 mosters mand Oluf Pedersen købmand i Randers.

266 Maren Nielsdatter i Randers. 24.1.1702, fol.13B.
Enke efter Laurids Nielsen Kragballe, [skifte 16.7.1686 lbnr.171]. B:
1) Bodil Lauridsdatter forlovet med Jens Sørensen i Randers
2) Kirsten Lauridsdatter 22.
FM: Niels Nielsen Kragballe, købmand i Randers.

267 Rasmus Hansen, bager i Randers. 14.6.1703, fol.30.
E: Else Andersdatter. LV: Bertel Poulsen, skomager i Randers. B:
1) Hans Rasmussen 20
2) Gertrud Rasmusdatter 23
3) Maren Rasmusdatter 18.
FM: Baltser Henrik Knøfnagel, bager i Randers g.m. børnenes halvsøster.

268 Laurids Pedersen Søndergaard, murer i Randers. 22.2.1704, fol.48.
E: Anne Jensdatter. LV: Gotfred Mathiassen Holst, skrædder i Randers. B:
1) Karen Lauridsdatter 8.
FM: Niels Lassen Hornbæk i Randers.
Afdøde døde for 6 år siden.

269 Elisabeth von Hatten i Randers. 30.4.1704, fol.53.
E: Johan Budtz, rådmand og købmand. B:
1) Margrethe Johansdatter Budtz 5
2) Engel Johansdatter Budtz 3, der døde.
FM: morfar Henrik von Hatten, tolder i Randers.

270 Mette Nielsdatter Sters i Randers. 5.2.1704, fol.58, 76.
Enke efter Jørgen Hartvig. B:
1) Margrethe Jørgensdatter g.m. Rasmus Pedersen Ungermann
2) Hedvig Margrethe Jørgensdatter, [skifte Århus 17.3.1704 lbnr.503], var g.m. Peder Videsen, handskemager i Randers, nu i Århus. 2B:
a Jørgen Hartvig Pedersen 11
b Maren Pedersdatter 8.

271 Anne Rasmusdatter i Randers. 21.6.1703, fol.65.
E: Jochum Herbst, farver. B:
1) Andreas Jochumsen Herbst 7½
2) Anne Cathrine Jochumsdatter Herbst 3½.
FM:
Mathias Dehn, skomager i Randers.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Silmann g.m. Rasmus Tysk i Viborg.

272 Anne Birgitte Pedersdatter Møller, ugift i Randers. 20.2.1704, fol.77B.
A:
0) far Peder Rasmussen Møller. 16.6.1700 lbnr.253. E: Maren Jensdatter Splid.
1) halvsøster Maren Pedersdatter Møller 21
2) halvbror Rasmus Pedersen Møller 18, på Fussingø.

273 Else Andersdatter i Randers. 10.12.1704, fol.81.
Enke efter Rasmus Hansen, bager, [skifte 14.6.1703 lbnr.267]. B:
3) Gertrud Rasmusdatter 25
4) Hans Rasmussen Fynbo 22, i Christiania i Norge
5) Maren Rasmusdatter 20.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Baltser Henrik Knøfnagel, bager i Randers
2) Maren Hansdatter g.m. Oluf Davidsen, skrædder i Randers.

274 Jens Didriksen, skomager i Randers. 10.6.1704, fol.90B.
Enkemand efter [Anne Madsdatter, skifte 23.4.1697 lbnr.226]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Thomas Pedersen Ungermann, søerfarne mand
2) Cathrine Jensdatter g.m. Mathias Dähn, skomager
3) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Ibsen, skomager i Århus
4) Maren Jensdatter 27.

275 Anne Pedersdatter i Randers. 14.1.1705, fol.103.
E: Andreas Cell. B:
6) Frederik Andreassen 6.
FM: Christen Bartholomæussen, pottemager i Randers.
Første ægteskab med Peder Andersen Gravesen. B:
1) Anne Pedersdatter 23
2) Karen Pedersdatter 19
3) Cort Pedersen 16
4) Sidsel Pedersdatter 13
5) Christen Pedersen 9.

276 Rasmus Mikkelsen i Randers. 13.1.1705, fol.109B.
E: Maren Mikkelsdatter Tvede. LV: Pierre Migault, der ægter enken. B:
1) Kirstine Marie Rasmusdatter 14
2) Mikkel Rasmussen 12
3) Else Rasmusdatter 11
4) Søren Rasmussen 7.
FM:
1 morbror Niels Mikkelsen, præst i Vester Velling og Skjern
2 morbror Mads Mikkelsen, købmand i Randers
3 morbror Laurids Mikkelsen Hinge, vellærde [amanuensis] i Viborg
Enkens forældre var [Mikkel Lassen Hinge, skifte 3.2.1688 lbnr.179 og Else Nielsdatter Tvede i Randers. 13.6.1692 lbnr.198]. Arv til B:
1 enkens søster Ellen Mikkelsdatter g.m. Bertel Mygind, præst [i Hasle, Skejby og Lisbjerg]
2 enkens søster Karen Mikkelsdatter g.m. Anders Jensen i Års [Århus?].

277 Gertrud Hansdatter Dunchel, ugift i Randers. 29.5.1705, fol.129.
A:
1) bror Johan Dunchel i København, død. 1B:
a Johan Dunchel, løjtnant.

278 Mette Nielsdatter Møller i Randers. 6.7.1705, fol.137B.
E: Søren Nielsen, bødker. B:
1) Kirsten Sørensdatter Møller 11
2) Niels Sørensen 9
3) Kirsten Sørensdatter 7.
FM: morbror Peder Nielsen Møller, bødkersvend.

279 Christen Poulsen, købmand i Randers. 18.3.1705, fol.149.
Enkemand efter Maren Madsdatter, skifte 21.6.1699. B:
1) Peder Christensen 25, købmandskarl i Randers
2) Maren Christensdatter Bay 22
3) Anne Christensdatter Madsdatter 21.
FM: farbror Poul Poulsen, købmand i Randers.
Arv efter børnenes halvbror Thyge Terkildsen, [skifte 24.12.1700 lbnr.247].

280 Niels Hansen, snedker i Randers. 16.2.1706, fol.166B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Germand Nielsen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Nielsen, snedker i Randers
2) Maren Nielsdatter 23.

281 Morten Sørensen i Randers, ugift ridefoged på Gjesinggård. 18.2.1705, fol.171B.
Arvinger på Færøerne, hvis navne ikke kendes.

282 Niels Pedersen Viborg, skomager i Randers. 9.10.1703, fol.187B.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Jens Jensen Juul, købmand i Randers. B:
1) Peder Nielsen Viborg 26, skomagersvend
2) Christian Nielsen Viborg 24, skomagersvend
3) Anne Nielsdatter Viborg 17
4) Rasmus Nielsen Viborg 12
5) Karen Nielsdatter Viborg 5½.
FM: Niels Lassen Yttrup, skomager i Randers, som beslægtet.

283 Hans Pedersen, snedker i Randers. 4.8.1705, fol.201B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Nielsen, byfoged i Randers. B:
1) Peder Hansen 23, snedkersvend.

284 Maren Andersdatter i Randers. 27.7.1706, fol.212B.
E: Niels Jensen Worm, handskemager. B:
1) Søren Nielsen 10.
FM: farbror Christen Jensen Worm, hattemager i Randers.

285 Søren Jacobsen, bådsmand i Randers. 11.5.1706, fol.213B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Pedersen Ravn, købmand i Randers. B:
1) Niels Sørensen 4.
FM: farfar Jacob Iversen i Uggelhuse.
Desuden nævnes afdødes bror Anders Jacobsen.

286 Christen Sørensen i Randers Staldgårde. 7.10.1706, fol.227B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mikkel Jensen Stouby, vognmand i Randers Staldgårde. B:
2) Anne Cathrine Christensdatter 1.
FM: farbror Jesper Sørensen. møller i Voer mølle [i Granslev sogn] ved Bidstrup.
Skifte 23.6.1701 efter første hustru. B:
1) Clemen Christensen 11.

287 Anne Jensdatter, sælgekone i Randers. 18.5.1706, fol.235.
Enke. B:
1) Jens Andersen 14.
FM: Jens Mathiassen Holst, skrædder i Randers.

288 Niels [Pedersen] Karmark i Randers. 30.11.1706, fol.241, 270.
E: Else Enevoldsdatter. LV: Christen Mortensen, rebslager. B:
1) Peder Nielsen Karmark 14
2) Enevold Nielsen Karmark 12
3) Birthe Nielsdatter Karmark 11
4) Mikkel Nielsen Karmark 9
5) Niels Nielsen Karmark 8
6) Ellen Cathrine Nielsdatter Karmark 4.
FM:
1 farbror Jens Nielsen Karmark, borgmester og byfoged i Randers
2 farbror Thomas Karmark, rådmand i Randers
3 morfar Enevold Ibsen.
Arv efter afdødes bror Mikkel Karmark til dennes B:
1) Helle Mikkelsdatter Karmark.

289 Laurids Lassen, toldkontrollør i Randers. 21.9.1706, fol.247.
E: Else Anchersdatter. LV: Anders Poulsen Bay. B:
1) Jens Lauridsen 13
2) Ancher Lauridsen 11
3) Gedske Cathrine Lauridsdatter 9
4) Laurids Lassen Lauridsen 4
5) Else Lauridsdatter 1.
FM: morbror Jens Anchersen, købmand i Randers.
Enkens første ægteskab med Jens Madsen Skipper, [skifte 4.3.1690 lbnr.187]. Arv til B:
1) Mads Jensen.

290 Jesper Adamsen Muus, instrumentist i Randers. 21.3.1707, fol.254, 324.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Jensen Schiøtt i Randers, herredsfoged i Støvring herred. B:
1) Jesper Jespersen 1.
FM:
1 morfar Rasmus Rasmussen, hattemager i Randers
2 farbror Johan Adamsen Muus, instrumentistsvend.
Desuden nævnes
1 afdødes mor Gertrud Eriksdatter, enke efter afdødes far [Adam Jespersen Muus, skifte 23.5.1690 lbnr.189]
2 afdødes bror Erik Adamsen i Hamborg.

291 Anne Jensdatter i Randers. 15.1.1705, fol.265B.
E: Peder Blix Olufsen, guldsmed. B:
1) Maren Pedersdatter 1.
FM: Jacob Hansen, feldbereder i Randers.

292 Jens Thomsen Møller i Randers. 17.5.1707, fol.270B.
E: Anne Jensdatter. LV: bror Christen Jensen, degn i Ørsted og Estruplund. A:
1) bror Hans Thomsen, murer i Randers, død. 3B:
a Thomas Hansen
b Kirsten Hansdatter
c Anne Christine Hansdatter.
FM: Morten Valentinsen, murer i Randers
2) søster Mette Thomasdatter i Nebstrup i Vindblæs sogn ved Mariager
3) søster Ellen Thomasdatter, død, var g.m. Mikkel Eriksen, skrædder i Råby i Gjerlev herred. 2B:
a Johanne Mikkelsdatter
b Anne Mikkelsdatter.
FM: fars [halv]bror Peder Christensen Gram, købmand i Randers.

293 Margrethe Knudsdatter i Randers. 27.4.1706, fol.272B.
E: Søren Mikkelsen Holst.
Første ægteskab med Hans Christoffer Grønbjerg, skifte 1.12.1690 lbnr.194. B:
1) Sidsel Hansdatter Grønbjerg g.m. Laurids Mikkelsen Holst, badskær i Randers
2) Anne Hansdatter Grønbjerg 28, på Fyn hos løjtnant Gams frue
3) Barbara Hansdatter Grønbjerg 26, i København
4) Anne Cathrine Hansdatter Grønbjerg 25, på Estruplund
5) Niels Hansen Grønbjerg 23, i Ostindien
6) Margrethe Hansdatter Grønbjerg 21, i Them præstegård ved Silkeborg
7) Engel Hansdatter Grønbjerg 18, på Trudsholm.

294 Niels Jepsen, skomager i Randers. 29.4.1707, fol.320.
E: Lene Andersdatter. LV: Bertel Poulsen, skomager i Randers. A:
1) mor Mette Sørensdatter i Randers
2) bror Christen Jepsen i Tebbestrup [i Haslund sogn] syd for Randers
3) bror Søren Jepsen, skoflikker i Randers
4) bror Anders Jepsen, skoflikker i Randers
5) søster Else Jepsdatter g.m. Niels Øland, kogmand? i Ålborg
6) søster Mette Jepsdatter g.m. Anders Christensen, bryggersvend i København.

295 Søren Knudsen, ugift i Randers. 1.4.1707, fol.325B.
A:
1) søster Mette Knudsdatter g.m. Christen Torup, præst i Vinkel og Rind [i hendes tredje ægteskab]
2) bror Jens Knudsen, død. 2B:
a Anne Christine Jensdatter g.m. Rasmus Holmen, lakaj hos dronningen
b Knud Jensen 20, i Ostindien
3) bror Rasmus Knudsen, død. Enken lever i Helsingør.
Testamente konfirmeret 20.3.1700 for afdøde bror Rasmus Knudsen, med arv til Peder Nielsen Riber, søn af Mette Knudsdatters [andet ægteskab med Niels Pedersen Riber, formand i Vinkel og Rind, død 18.4.1682].

296 Niels Nielsen Vorup, købmand i Randers. 5.8.1706, fol.333B.
E: Anne Jespersdatter, der døde, begravet 24.1.1707. LV: morbror Casper [Pedersen] Lindenfeld, præst i Borup og Hald. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 3.
FM: Iver Nielsen Rodskov.
Afdøde mands første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 27.7.1698 lbnr.235. Afdøde kones første ægteskab med Peder Nielsen Vorup, skifte 17.6.1696 lbnr.213. Arv til B:
2) Mette Pedersdatter.

297 Morten Valentinsen, murer i Randers. 25.9.1708, fol.368.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Thøger Jacobsen Møller. B:
2) Jacob Mortensen 15
3) Jørgen Mortensen 10
4) Anne Mortensdatter 8.
FM: farbror Niels Valentinsen i Randers.
Første ægteskab med Mette Christensdatter. B:
1) Anne Mortensdatter 21, i København.
FM: morbror Peder Volbertsen, bøssemager.

298 Jens Thomsen, hattemager i Randers. 2.6.1710, fol.386.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Anders Sørensen Bay. A:
1) bror Laurids Thomsen i Vejstrup
2) bror Anders Thomsen i Helstrup
3) bror Morten Thomsen, hattemager i Randers
4) søster Anne Thomasdatter g.m. Jens Madsen i Herritslev
5) søster Maren Thomasdatter i Løvskal, død. 2B:
a Thomas Offersen, soldat
b Dorthe Thomasdatter 22, i Paderup
6) søster Maren Thomasdatter, død, var g.m. Peder Mouridsen i Helsted. 6B:
a Niels Pedersen i Nedermølle
b Jens Pedersen i Vellev hos sin farbror
c Dorthe Pedersdatter 21
d Mette Pedersdatter 18
e Bodil Pedersdatter 15
f Anne Pedersdatter 12.

299 Maren Pedersdatter Karmark i Randers. 16.2.1711, fol.394B.
E: Mads Mortensen Brøchner, vejer og måler. A:
0) forældre [Peder Nielsen på Karmark i Skjern sogn, birkefoged i Skjern birk, død 3.12.1676 og Elle Jensdatter Karmark, død Vester Velling 22.9.1700]
1) bror Mikkel Pedersen Karmark til [Store] Østrupgård [i Kirkerup sogn] ved Roskilde, død. 2B:
a Peder Mikkelsen Karmark, præst i Rørbæk og Grynderup
b Hylleborg Mikkelsdatter g.m. Anders Knudsen i Sejbæk [i Daugbjerg sogn]
2) bror Jens Pedersen Karmark, borgmester og rådmand i Randers
3) bror Thomas Pedersen Karmark i Randers
4) søster Dorthe Pedersdatter Karmark, [skifte Middelsom herred gejstlig 2.3.1708 lbnr.13]. E: Niels Mikkelsen [Tvede], præst i Vester Velling og Skjern. 5B:
f Else Nielsdatter
g Maren Bay Nielsdatter
h Dorthe Marie Nielsdatter
i Ida Kirstine Nielsdatter
j Anders Koed Ditlev Nielsen.
Dorthe Pedersdatter Karmarks første ægteskab med formanden [Ditlev Hansen Arrebo, død 1683]. 5B:
a Hans Ditlevsen [Arrebo], præst i Brøndum [og Hvidbjerg]
b Peder Ditlevsen [Karmark], præst [på Vågø] på Færøerne
c Frederik Ditlevsen, i Øster Velling mølle
d Abel Marie Ditlevsdatter g.m. Peder Blich
e Ellen Marie Ditlevsdatter g.m. Mads Hansen i København
5) Niels Pedersen Karmark i Randers,[skifte 30.11.1706 lbnr.288]. 5B:
a Peder Nielsen Karmark
b Enevold Nielsen Karmark
c Birthe Nielsdatter Karmark
d Mikkel Nielsen Karmark
e Niels Nielsen Karmark
6) søster Anne Pedersdatter Karmark g.m. Hans Jacobsen Tønder, købmand i Randers.
Af mors første ægteskab B:
7) halvsøster Anne Mikkelsdatter, enke i Skjern mølle
8) halvsøster Bodil Mikkelsdatter, død, var g.m. [Anders Jensen], fæster på Skjerngård, [ved vielsen kom han fra Skibelund i Sahl sogn i Houlbjerg herred]. 6B.
a Jens Andersen i Skjerngård
b Erik Andersen i Løvskal
c Peder Andersen 22
d Peder Andersen
e Mikkel Andersen i Vester Velling
f [Karen Andersdatter].
[Første ægteskab med Carsten Christensen Schytte, præst i Tostrup, Roum, død 22.5.1690].
[Andet ægteskab med successor Christen Lauritsen Skipper, død 8.1.1696].
(Sml. lbnr.301).

300 Anne Jensdatter Gram i Randers. 29.4.1711, fol.405B.
E: Peder Christensen Gram, handskemager. A:
1) bror Niels Jensen Gram, død. 1B:
a Niels Nielsen Gram, hattemager i Randers
2) bror Christen Jensen Gram, død. 1B:
a Christence Christensdatter g.m. Schneemann, løjtnant, nu g.m. en skipper i Norge
3) søster Dorthe Jensdatter Gram, død, var g.m. Peder Smed på Jægersborg i Gentofte på Sjælland, død. B:
a Jens Pedersen Smed, sognefoged i Gentofte
samt flere børn, hvis navne ikke kendes.

301 Margrethe Carstensdatter Schytte, ugift i Randers. 26.1.1710, [dvs. 26.1.1711], fol.414B.
A:
1) mor Maren Pedersdatter Karmark g.m. Mads Brøchner, vejer og måler i Randers.
Mors første ægteskab med far [Carsten Christensen Schytte, præst i Tostrup, Roum, død 22.5.1690. Hans første ægteskab med Margrethe Andersdatter, død 19.7.1678]. 2B:
2) halvsøster Anne Carstensdatter Schytte
3) halvsøster Kirsten Carstensdatter Schytte.
[Afdøde blev begravet 6.11.1710].

302 Ib Andersen Mammen, skipper i Randers. 6.10.1707, fol.418, 497.
E: Maren Jensdatter. LV: Niels Nielsen Kragballe, købmand i Randers. B:
2) Karen Ibsdatter Mammen 3.
FM: fars halvbror Søren Andersen Mammen.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 17.6.1696 lbnr.217]. B:
1) Christen Ibsen Mammen 26.

303 Johan Reimer, apoteker i Randers. 2.3.1706, fol.424B.
E: Magdalene Sybille Gesius, LV: den ny apoteker Henrik Tegder, der ægter enken. B:
1) Karen Johansen Reimer 14
2) Johan Johansen Reimer 5.
FM:
1 morfar Jacob Gesius, apoteker i Århus
2 farbror Jochum Reimer, tysk præst i Fredericia
3 Johan Peder Piper, forstander i Randers Hospital.
Bevilling til uskiftet bo af 20.12.1704.
Desuden nævnes enkens? ældste søn Magnus Skov, hvis morfar er Jacob Gesius.

304 Søren Rasmussen, handskemager i Randers. 1.6.1712, fol.504.
E: Gedske Jensdatter. LV: Christen Pedersen Ravn, købmand i Randers. B:
1) Rasmus Sørensen Møller 10.
FM: morbror Niels Jensen Lollik, handskemager i Randers.

305 Rasmus Nielsen Brændevin, skomager i Randers. 9.4.1711, fol.505.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Jensen Brændevin, skomager i Randers. B:
1) Niels Rasmussen Brændevin, skomager
2) Maren Rasmusdatter Brændevin
3) Christen Rasmussen Brændevin, landsoldat
4) Anders Rasmussen Brændevin, skomagersvend i København
5) Jens Rasmussen Brændevin 19
6) Inger Rasmusdatter 39, i København
7) Maren Rasmusdatter 37
8) Benned Rasmusdatter 29, i København.

306 Søren Sørensen Hammelev, sejlingsmand i Randers. 3.12.1710, fol.506B.
E: Bodil Clemensdatter. LV: Søren Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Søren Sørensen Hammelev 14.
FM: Alexander Christensen, smed i Randers.

307 Kirsten Jensdatter Splid i Randers. 15.4.1710, fol.507B.
E: Niels Nielsen Bay, købmand. B:
1) Niels Nielsen Bay 29
2) Rudolf Nielsen Bay, døbt 21.10.1689
3) Jens Nielsen Bay, døbt 2.7.1693.
(Enkemanden kalder sig ellers Niels Pedersen Bay eller Niels Nielsen Pedersen Bay).

308 Mette Jensdatter i Randers. 21.8.1711, fol.509B.
E: Niels Jensen Bonde, skipper. B:
1) Maren Nielsdatter 6 uger.
FM: morfar Jens Mouridsen, købmand i Randers.

309 Maren Pedersdatter i Randers. 17.3.1711, fol.510.
E: Christian Nielsen Viborg, skomager. A:
1) mor Kirsten Pedersdatter g.m. afdødes stedfar Peder Jensen Munch, skomager i Viborg
2) halvbror Peder Andersen [fejl for Pedersen] Overgaard, skomagersvend, udenlands
3) halvsøster Johanne Andersdatter [fejl for Pedersdatter], der ægter Knud Pedersen, skomager i Viborg.

310 Søren Rasmussen Vorup i Randers. 14.6.1712, fol.512B.
E: Bodil Clemensdatter. LV: Hans Madsen, købmand i Randers. A:
1) bror Anders Rasmussen i Vorup i Randers Morten sogn
2) bror Søren Rasmussen Kirkemand i Romalt i Kristrup sogn, død. 4B:
a Rasmus Sørensen 13
b Kirsten Sørensdatter 11
c Rosinus Sørensen 9
d Jens Rasmussen
3) bror Jens Rasmussen Vorup i Randers
4) søster Mette Rasmusdatter g.m. Rasmus Olufsen i Stånum [i Kristrup sogn]
5) søster Karen Rasmusdatter.

311 Jens Mortensen Brøchner, farver i Randers. 25.6.1711, fol.521.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Thomas Mikkelsen Bering, købmand i Randers. B:
1) Morten Jensen Brøchner 12
2) Johanne Jensdatter Brøchner 6
3) Niels Jensen Brøchner 4
4) Jens Jensen Brøchner 1½
5) Maren Jensdatter Brøchner, født efter fars død.
FM:
1 farbror Mads Mortensen Brøchner, vejer og måler i Randers
2 morbror Jacob Udsen, købmand i Århus
3 Niels Mortensen Brøchner, købmand i Skanderborg.

312 Anne Lauridsdatter Høgsgaard i Randers. 15.6.1711, fol.527.
E: Niels Jensen Skive. B:
1) Ingeborg Marie Nielsdatter 13, [døbt Harre 30.3.1699]
2) Anne Dorthe Nielsdatter 9, [døbt Harre 5.4.1702].
FM:
1 Niels Mortensen Brøchner, vejer og måler i Randers
2 mors [halv]bror Jens [Lauridsen] Splid, præst i Skorup og Tvilum
3 Rasmus Lime, præst i Them g.m. [afdødes halvsøster Ingeborg Lauridsdatter Høgsgaard].

313 Thøger Jacobsen Møller, borger, bedemand og klokker i Randers. 13.1.1711, fol.536.
Enkemand. B:
1) Cathrine Thøgersdatter Møller 34
2) Sidsel Thøgersdatter Møller 32 g.m. Christoffer Sørensen, visiterer i København
3) Maren Thøgersdatter Møller 29, i Tønder
4) Ingeborg Thøgersdatter Møller 27 g.m. Anders Verner, degn i Ødum og Hadbjerg i Galten herred
5) Inger Thøgersdatter Møller 24, på Nørtorp i Salling
6) Jacob Thøgersen Møller 21.
FM:
1 mosters mand Mads Sørensen, skomager i Randers
2 svoger Christen Ovesen i Fussing mølle
3 søskendebarn Mathias Madsen i Randers.

314 Christine Leuchter i Randers. 13.6.1708, fol.546.
E: Anders Knudsen, by- og rådstueskriver. B:
1) Sofie Margrethe Andreasdatter 12
2) Sille Marie Andreasdatter 11
3) Christian Ulrik Andreassen 9
4) Mourids Christoffer Andreassen 5
5) Else Margrethe Andreasdatter 4.
FM:
1 Anders Poulsen Bay
2 Thøger Jacobsen.

315 Anton Henrik Schiermer, kirurg i Randers. 26.8.1711, fol.546B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: søn Rasmus Andreasen Holst, instrumentist i Århus. A:
1) bror Ægidius Schiermer i Lauenburg.

316 Kirsten Jacobsdatter i Randers. 5.11.1711, fol.550B.
E: Morten Valentinsen, murer. B:
1) Jacob Mortensen 17
2) Jørgen Mortensen 13
3) Anne Mortensdatter 11.
FM:
1 Niels Jacobsen, skrædder
2 fasters mand Peder Volbertsen, bøssemager.

317 Mathias Pedersen Dehn, skomager i Randers. 5.4.1712, fol.553B.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Anders Poulsen Bay. A:
1) mor Margrethe Hansdatter. Af første ægteskab med Hans Pedersen Dehn, skomager i Randers B:
2) søster Margrethe Hansdatter g.m. Mikkelborg i København.
Mors andet ægteskab med Niels Jacobsen, [bedemand i Randers, skifte 25.1.1686 lbnr.168], efter hvem hun er enke. B:
3) halvsøster Else Nielsdatter g.m. Laurids Tørch, toldvisiterer i København begge døde i pesten 1711. 4B:
a Margrethe Lauridsdatter Tørch 11, i Holstebro
b Lisbeth Lauridsdatter Tørch 9, i Randers hos mormor
c Margrethe Lauridsdatter Tørch 6, i Randers hos mormor
d Niels Lauridsen Tørch 3, i København
4) halvbror Hans Nielsen Møller, kollega i Korsør skole
5) halvsøster Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Christen Winther i Holstebro
6) halvbror Jacob Nielsen Møller, degn i Vemmelev.

318 Rasmus Jacobsen Rodskov i Randers. 21.7.1712, fol.557B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Hans Knudsen, købmand i Randers. B:
1) Jacob Rasmussen 23
2) Kirsten Rasmusdatter 20
3) Maren Rasmusdatter 17.
FM: farbror Niels Jacobsen, skrædder i Randers.

319 Anne Eggertsdatter i Randers. 29.4.1713, fol.557B.
E: Laurids Pedersen Fisker, instrumentist. B:
1) Eggert Madsen Lauridsen Fisker 5
2) Lisbeth Marie Lauridsdatter Fisker 2.
FM: Hans Jacobsen Tønder.

320 Peder Jensen Vitten, vognmand i Randers. 28.7.1711, fol.558B.
E: Birthe Kjeldsdatter. LV: Søren Jensen Birk. B:
1) Kirsten Pedersdatter 7
2) Gertrud Pedersdatter 5
3) Anne Pedersdatter 3
4) Bodil Pedersdatter, født efter fars død.
FM:
1 farbror Laurids Jensen Vitten i Randers
2 farbror Niels Jensen Lem i Randers.

321 Karen Nielsdatter Mejlby i Randers. 20.4.1715, fol.562.
E: Reinholt Cortsen, skomager. Afkald fra A:
1) bror Niels Nielsen
2) halvsøster Anne Isaksdatter
3) halvbror, død. 2B:
a datter g.m. Jens Lauridsen
b datter g.m. Hans Jørgensen
4) halvsøster Helle Nielsdatter. E: Peder Jensen. 1B:
a søn,
alle i Mejlby sogn i Øster Lisbjerg herred.Randers Byfoged
Skifteprotokol
1698-1731
B 50-340

322 Gert Sipken, købmand i Randers. 24.1.1698, fol.2.
E: Cathrine Ros. LV: Hans Winther, rådmand i Århus. B:
1) Ingeborg Sipken 1.
FM: Niels Nielsen Bay i Randers.
Afdøde døde 14.1.1698.

323 Johan Adamsen [Muus], instrumentmager i Randers. 20.5.1708, fol.64B.
A:
1) mor Gertrud [Eriksdatter], enke efter Adam [Jespersen Muus], trompeter, [skifte 23.5.1690 lbnr.189]
2) søster Maren Adamsdatter g.m. Thomas Hansen
3) bror Jesper Adamsen [Muus], instrumentist i Randers, [skifte 21.3.1707]. 1B:
a Jesper Jespersen 2.
FM: morfar Rasmus Rasmussen g.m mormor Birthe Skov.
4) søster Helene Adamsdatter g.m. Hans Hofmann, instrumentistsvend
5) bror Erik Adamsen, udenlands i Moskovitisk tjeneste
6) bror Jacob Adamsen, skræddersvend i Christiania i Norge
Afdøde døde 17.2.1708.

324 Niels Jensen Skive i Randers. 22.10.1712, fol.70B.
Enkemand efter Anne Lauridsdatter Høgsgaard, skifte 15.6.1711 lbnr.312. B:
1) Ingeborg Marie Nielsdatter 15
2) Anne Dorthe Nielsdatter 11.
FM:
1 mors [halv]bror Jens [Lauridsen] Splid, præst i Skorup og Tvilum
2 Rasmus Lime, præst i Them g.m. [mors halvsøster Ingeborg Lauridsdatter Høgsgaard]
3) Thomas Mikkelsen, købmand i Århus.

325 Jørgen Rasmussen Værum, blegemand i Randers. 21.1.1705, fol.90B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jørgen Hansen, vognmand i Randers. B:
1) Anne Jørgensdatter 12.
FM: Laurids Jensen Vitten i Randers.

326 Morten Esbensen, toldbetjent i Randers. 17.12.1704, fol.95.
E: Anne Christensdatter. LV: Jacob Andersen, hattemager, der ægter enken. B:
1) Maren Mortensdatter 3.
FM: Niels Pedersen Fischer.

327 Maren Andersdatter, blegekone i Randers. 3.9.1708, fol.101B.
Enke efter Jørgen Rasmussen Værum, [skifte 21.1.1705 lbnr.325]
1) Anne Jørgensdatter 15.

328 Bodil Nielsdatter i Randers. 16.3.1713, fol.104B.
Enke. B:
1) Niels Nielsen Fischer 18
2) Karen Nielsdatter 14
FM: Laurids Fischer, instrumentist i Randers.

329 Henrik von Hatten, tolder i Randers. 21.3.1713, fol.108B.
E: Engel Kopp, der døde 21.5.1713. LV: Bendix Kopp, præst i Udbyneder og Kastbjerg. B:
1) Magdalene von Hatten g.m. Jens Sørensen, købmand i Randers
2) Elisabeth von Hatten, [skifte 30.4.1704 lbnr.269]. E: Johan Budtz, rådmand og købmand. 1B:
a Margrethe Johansdatter Budtz 14.

330 Niels Samuelsen, hattemager i Randers21.4.1713, fol.162B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Poulsen, handskemager. B:
1) Birthe Margrethe Nielsdatter 5
2) Niels Nielsen 5 uger.
FM: farbror Søren Samuelsen, feldbereder i Randers.

331 Jens Hansen, maler i Randers. 8.11.1713, fol.165.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Lauridsen, maler i Århus. B:
1) Margrethe Jensdatter g.m. Iver Ravn i København, sergent i flåden
2) Helvig Jensdatter i København.
FM: Mikkel Zimmermann, bogbinder i Randers.

332 Mette Knudsdatter i Randers. 7.7.1716, fol.171-
Enke efter Niels Ungermann. A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Christoffersdatter g.m. en rytter i Tånum
2) søster Kirsten Knudsdatter g.m. Anders Polak i Sorring
3) halvsøster, død. 1B:
a Maren Jensdatter.

333 Peder Vognsen, snedker i Randers. 18.7.1716, fol.177.
Enkemand. B:
1) Mette Pedersdatter 29
2) Else Pedersdatter 26
3) Mourids Pedersen 22.

334 Christen Jensen Worm, hattemager i Randers. 13.5.1716, fol.180B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Poulsen, handskemager i Randers. B:
1) Morten Christensen Worm 11
2) Jens Christensen Worm 4
3) Maren Christensdatter Worm 3.
FM: Jens Jacobsen, skrædder.

335 Niels Jensen Lollik, handskemager i Randers. 21.9.1716, fol.181B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Jacobsen, skrædder. B:
1) Elle Nielsdatter Lollik 6
2) Niels Nielsen Lollik 1½.
FM: fasters mand Otto Lauridsen, handskemager i Randers.

336 Peder Davidsen, skomager i Randers. 22.2.1717, fol.182B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mads Pedersen, bager. B:
1) Laurids Pedersen 14
2) David Pedersen 12
3) Maren Pedersdatter 7
4) Birthe Pedersdatter 5.
FM: Knud Jensen Langballe, skomager i Randers.

337 Christen [Jernsen] Helsted, skomager i Randers. 22.2.1717, fol.184B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Rasmussen, skomager i Randers. B:
1) Christen Christensen 1½.
FM: Søren Christensen i Hornbæk ved Randers.

338 Inger Jensdatter i Randers. 19.7.1713, fol.185B.
E: Jens Anchersen, købmand. B:
1) Else Jensdatter Anchersen 33
2) Ancher Jensen Anchersen 29, hæderlig og vellærde
3) Peder Jensen Anchersen 27, hæderlig og vellærde
4) Anders Carlsen Jensen Anchersen 26
5) Anne Jensdatter Anchersen 24
6) Anders Jensen Anchersen 21
7) Jens Jensen Anchersen 20.

339 Anders Knudsen, by- og rådstueskriver i Randers. 6.4.1717, fol.235B.
E: Maren Christensdatter Bay. LV: Niels Broch. B:
5) Marie Christine Andersdatter 7.
Første ægteskab med Christiane Leuchter, [skifte 13.6.1708 lbnr.314]. B:
1) Sofie Margrethe Andreasdatter 21
2) Sille Marie Andreasdatter 20
3) Christian Ulrik Andreassen 19
4) Mourids Christoffer Andreassen 13.
FM:
1 Hans Knudsen
2 Christen Christensen Vibro
3 Laurids Fischer.

340 Johan Gotlieb Sommer, podemester i Randers. 14.12.1717, fol.289.
E: Mette Christensdatter Hornbæk. LV: Mikkel Andersen Mols. B:
1) Johan Johansen Sommer 26, vanvittig
2) Cathrine Marie Johansdatter Sommer g.m. Just Engelbrecht Platfuss
3) Anne Rosine Johansdatter Sommer 21.
FM:
1 Søren Jensen Birch
2 Niels Jensen Leer.

341 Thyge Dorschæus, kirurg i Randers. 23.3.1718, fol.292.
A:
0) far [Peder Jørgensen Dorschæus, præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby, skifte Elbo herred gejstlig 16.6.1685 og Karen Mikkelsdatter Hvid, skifte Elbo herred gejstlig 1.10.1715, fol.242]. B:
1) bror Mikkel Dorschæus, præst i Vinding og Vind
2) søster Cathrine Dorschæus, enke efter Henderson, kaptajn i Fredericia
3) søster Anne Dorschæus i Fredericia
4) søster Abigael Dorschæus, død, 1B:
a Anne Dorthe Clausdatter i København
5) søster Rebekka Dorschæus g.m. Mikkel [Mogensen] Fogh på Vorsø ved Horsens
6) søster Marie Dorschæus g.m. Lassen Ursin i Fladstrand.
[Fars første ægteskab med Cathrine Ibsdatter].
[Fars andet ægteskab med Anne Cathrine Lauridsdatter, død 26.2.1668]. B:
7) halvbror Johan Dorschæus, præst i København [Frue, død 19.11.1706]. E: Dorthe Anchersdatter. 6B: 4 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives
8) halvsøster Anne Cathrine Dorschæus, enke efter kaptajn Hirtznach i Fredericia.
Afdøde døde 21.2.1718.

342 Rasmus Pedersen Gylling i Randers. 25.7.1718, fol.303.
E: Karen Enevoldsdatter. LV: Hans Knudsen. B:
1) Peder Rasmussen Gylling 7.
FM: Terkild Clemensen.

343 Karen Jensdatter i Randers. 19.9.1718, fol.307.
E: Niels Jensen Bonde. B:
1) Mette Nielsdatter 5
2) Karen Nielsdatter 9 mdr.
FM: morfar Jens Christensen, tømrer i Randers.

344 Christen Sørensen Sødring, toldbetjent i Randers. 27.10.1718, fol.308.
E: Maren Christensdatter. LV: Anders Sørensen Mammen. B:
1) Karen Christensdatter 9 mdr.
FM: farfar Søren Christensen Sødring.

345 Niels Rasmussen, musikantsvend i Randers. 12.12.1718, fol.308B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hans Madsen Østergaard, birkedommer i Dronningborg birketing. B:
1) Maren Nielsdatter 9 mdr.
FM: fars svoger Daniel Walther, musikantsvend i Randers.

346 Anne Kjeldsdatter i Randers. 22.2.1719, fol.309.
E: Andreas Bering. B:
1) Kirsten Andersdatter 9.
1 mosters mand Jens Thomsen
2 mosters mand Jens Olufsen Drammen
3 Peder Simonsen Jennum
4 Jens Hansen Spørring.

347 Anne Jespersdatter i Randers. 16.9.1719, fol.310.
E: Jørgen Madsen, handskemager. B:
1) Bodil Jørgensdatter 11.
FM: Jens Mouridsen i Randers.

348 Anne Nielsdatter Vorup i Randers. 28.10.1718, fol.310B.
Enke efter Peder [Sørensen] Ravn, [vice-stadskaptajn og købmand i Randers. 25.7.1702 lbnr.263].
Af første ægteskab B:
1) Anne Nielsdatter, enke efter Niels Læsø
2) Maren Nielsdatter, enke efter [Niels Pedersen] Svane, rådmand, [død 1708]
3) Maren Nielsdatter Vorup, død. E: Peder Hansen Stenfeldt i Terndrup i Hellum herred. 2B:
a Anne Cathrine Pedersdatter
b Karen Pedersdatter
4) Else Nielsdatter g.m. Iver Nielsen Rodskov
5) Niels Nielsen Vorup, [skifte 5.8.1706 lbnr.296]. 1B:
a Anne Margrethe Nielsdatter.

349 Niels Jensen Fischer i Randers. 18.12.1717, fol.311B.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Rasmus Jensen. B:
1) Kirsten Nielsdatter 7
2) Birgitte Nielsdatter 5
3) Anders Nielsen 3
4) Dorthe Nielsdatter 2.
FM: farbror Søren Jensen.

350 Jens Jensen Gram, ugift toldbetjent i Randers. 11.10.1717, fol.312.
A:
1. lod på 17 rdl går til
1) søster Mette Jensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Ilsø, 2) halvsøster
2. lod på 17 rdl deles mellem
2) halvsøster Anne Jensdatter 16
3) halvsøster Birgitte Jensdatter 14
der begge er steddøtre? af Jens Christensen i Stouby og afdødes stedmor Anne Nielsdatter
3. lod på 8 rdl går til
4) halvsøster Anne Jensdatter 26
4. lod på 8 rdl går til
5) halvsøster Anne Jensdatter, død. E: Anders Pedersen, skrædder i Hvidsted. 1B:
a Jens Andersen 6 mdr.

351 Christian Knudsen, guldsmed i Randers. 7.3.1718, fol.314.
E: Cathrine Jørgensdatter. LV: Jens Andersen Kræmmer, købmand i Randers. B:
1) Lisbeth Marie Christiansdatter 15
2) Margrethe Christiansdatter 11
3) Anne Marie Christiansdatter 1.
FM:
1 morfar Jørgen Pedersen, farver i Randers
2 farbror Helvikus Knudsen, ridefoged på Tulstrup og Essenbæk.

352 Søren Jensen, tømrer i Randers. 21.3.1719, fol.321.
E: Anne Andersdatter. LV: Thomas Hansen. B:
1) Margrethe Sørensdatter 15
2) Anne Marie Sørensdatter 12
3) Jens Sørensen 11
4) Karen Sørensdatter 7.
FM: Søren Jensen Birk, uden for Randers Vesterport.

353 Peder Lorentsen, sadelmager i Randers. 13.4.1718, fol.323.
E: Else Andersdatter. LV: Laurids Pedersen, feldbereder i Randers. A:
1) mor Maren Pedersdatter, enke efter Lorents Solbjerg i Odense på Fyn
2) søster Anne Lorentsdatter g.m. Johan Lauridsen i Odense.

354 Maren Christensdatter i Randers. 2.11.1719, fol.325B.
E: Christen Sørensen Glas, handskemager. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter g.m. Peder Madsen i København.

355 Peder Sørensen Møller i Randers. 6.6.1719, fol.327B.
E: Karen Jensdatter. LV: Steffen Lassen i Hvide Mølle. B:
1) Jens Pedersen Møller, der døde, [skifte 13.6.1719 lbnr.365]. 1B:
a Marie Cathrine Jensdatter
2) Cathrine Pedersdatter 23
3) Anne Pedersdatter 16
4) Peder Pedersen Møller 11½.
FM: Rasmus Pedersen Møller, som beslægtet.

356 Kirsten Sørensdatter i Randers. 28.2.1720, fol.330B.
E: Simon Sørensen, bødker. B:
1) Søren Simonsen 6
2) Ellen Simonsdatter 6 uger.
FM:
1 mormors bror Søren Nielsen Møller
2 Anders Sørensen Mammen, som beslægtet.
Arv efter afdødes halvbror Peder Nielsen, bødker, skifte 11.4.1713.
Desuden nævnes afdødes søster Mette Sørensdatter.

357 Christen Jørgensen, guldsmed i Randers. 4.1.1718, fol.331.
E: Cathrine Thøgersdatter. LV: Mads Pedersen Gassum. B:
1) Jørgen Christensen 4
2) Thøger Christensen 3.
FM: Jochum Herbst.

358 Anders Bering i Randers. 7.6.1718, fol.332.
Enkemand efter [Anne Kjeldsdatter, skifte 22.2.1719 lbnr.346]. B:
1) Kirsten Andersdatter Bering 9.
FM:
1 Thomas Bering, købmand i Randers
2 mosters mand Jonas Olufsen Drammen i Randers
3 mosters mand Jens Thomsen i Randers
4 mosters mand Peder Jennum i Randers.
Sølv med indskriften:
1 Peder Jensen Hegelund
2 Susanne Helvig Merlands
3 Thomas Mikkelsen Bering.

359 Karen Hansdatter i Randers. 13.10.1719, fol.341, 376.
Enke efter Henrik Bloch. B:
1) Hans Henriksen Bloch 29
2) Anne Henriksdatter g.m. Hans Sørensen i Randers
3) Mette Marie Henriksdatter 27
4) Cathrine Henriksdatter 25
5) Anne Margrethe Henriksdatter 24.
FM: Thomas Bering, toldforpagter og købmand i Randers.

360 Jens Anchersen, købmand i Randers. 26.8.1719, fol.349B.
Enkemand efter [Inger Jensdatter], skifte 19.7.1713 lbnr.338. B:
1) Else Jensdatter Anchersen
2) Ancher Jensen Anchersen, præst i Torslev i [Øster] Han herred
3) Peder Jensen Anchersen, skibspræst
4) Anders Carlsen Jensen Anchersen, senior i Randers
5) Anne Jensdatter Anchersen
6) Anders Jensen Anchersen, junior på stedet
7) Jens Jensen Anchersen.

361 Hans Iversen junior, ugift i Randers. 12.2.1720, fol.357.
A:
1) mor Adelheit, enke efter Iver Nebst
2) bror Hans Iversen Løjt, købmand i Flensborg
3) søster Cathrine Margrethe Iversdatter
4) søster Hanne Iversdatter
5) bror Jørgen Iversen.

362 Anne Pedersdatter Tækkers i Randers. 2.11.1718, fol.358.
B:
1) Claus Andersen 5
2) Johanne Andersdatter 4.
FM: morbror Søren Pedersen, prammand.

363 Bodil Knudsdatter i Randers. 27.6.1720, fol.361.
E: Christen Pedersen Ravn, købmand. B:
1) Knud Christensen Ravn 18
2) Peder Christensen Ravn 16
3) Kirsten Christensdatter Ravn 12
4) Christen Christensen Ravn 10
5) Laurids Christensen Ravn 7
6) Thomas Christensen Ravn 6.
FM:
1 morbror Hans Knudsen
2 mosters mand Jacob Mikkelsen Pedholt
3 mosters mand og farbror Knud Pedersen Kjærgaard, købmand i Randers.

364 Maren Jensdatter i Randers. 5.12.1719, fol.362.
Enke efter Søren Rasmussen. A:
1) bror [Knud Jensen, skifte 12.5.1686 lbnr.160]. B:
a Bodil Knudsdatter, [skifte 27.6.1720 lbnr.363]. E: Christen Pedersen Ravn. Seks børn, hvis navne ikke angives, (se lbnr.363)
b Hans Knudsen i Randers
c Karen Knudsdatter g.m. Jacob Mikkelsen Pedholt
d Abild Knudsdatter g.m. Knud Pedersen Kjærgaard
2) søster, død. 3B:
a Maren Mikkelsdatter g.m. [Søren] Steen, rådmand
b Karen Mikkelsdatter g.m. Jens Sørensen Bay, købmand i Randers
c Rasmus Mikkelsen, skifte 13.1.1705 lbnr.276]. 4B:
1 Kirstine Marie Rasmusdatter Karmark g.m. Rasmus Bang på Havnø
2 Mikkel Rasmussen Karmark i København
3 Else Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen Ungermann, skipper i Randers
4 Søren Rasmussen, juvellerersvend.

365 Jens Pedersen Møller, sejlingsmand i Randers. 13.6.1719, fol.376.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Terkild Andersen, feldbereder i Randers. B:
1) Marie Cathrine Jensdatter 1.
FM: mors [halv]bror Jacob Andersen, hattemager.

366 Dorthe Pedersdatter Mathises i Randers. 6.11.1719, fol.377.
E: Jacob Hansen Værum, skipper.
Testamente af 14.4.1707.
Hans A:
1) bror Mads Hansen Værum, guldsmed i Randers
2) søster Sidsel Hansdatter, enke efter Hans Jespersen i Randers
3) søster Inger Hansdatter i Randers, død. 2B:
a Peder Mortensen Hinge, handskemagersvend
b Maren Mortensdatter
4) søster Maren Hansdatter, død. 5B:
a Hans Jensen, byfoged i Randers
b Maren Jensdatter i København
c Anne Jensdatter Madsdatter i København
d Ellen Kirstine Belou Jensdatter
e Olivia Jensdatter i København.
Hendes A:
1) søskendebarn Anne Henriksdatter g.m. Peder Sørensen i Merring. Hendes far var afdøde kones farbror
2) søskendebarn Kirsten Christensdatter g.m. Anders Sørensen i Hedensted. Hendes far var afdøde kones farbror
3) søskendebarn Mads Pedersen i Hatting, død. 2B:
a Søren Juulsen i Hatting
b Karen Juulsdatter
4) søskendebarn Birgitte Pedersdatter i Øster Snede
5) søskendebarn Maren Sørensdatter i Øster Snede ved Anders Sørensen
6) søskendebarn Terkild Jacobsen Strop i København
7) søskendebarn Maren Andersdatter, død. 2B:
a Anders Pedersen i København
b Susanne Pedersdatter i Købehavn
8) søskendebarn Anne Jacobsdatter, død. 2B:
a Gotfred Jørgensen, udenlands
b Frands Jørgensen, udenlands.
Testamentet træder i kraft, da afdødes bror Oluf Pedersen g.m. Dorthe Jacobsdatter i København, begge er døde i pestens tid sammen med deres børn.

367 Cort Johansen Kopp i Randers. 9.4.1720, fol.384B.
E: Inger Jensdatter. LV: Anders Sørensen Bay. B:
1) Margrethe Cortsdatter Kopp 24
2) Johan Cortsen Kopp 22
3) Anne Magdalene Cortsdatter Kopp
4) Margrethe Cortsdatter Kopp 13.
FM:
1 Villads [Bendixen] Kopp, præst i As og Klakring
2 Johan [Henriksen] Kuur præst i Als [i Hindsted herred] ved bror Rasmus Kopp
3 Nikolaj [Arpsen] Kopp Lytken, præst i Ørum, Vejrum og Viskum
4 Johan Kopp Lytken, forpagter på Fævejle,
alle født værge.
(Sml. lbnr.152).

368 Kirsten Rasmusdatter i Randers. 1.2.1719, fol.397.
Enke efter Niels Eriksen, [skifte 29.5.1702 lbnr.262]. A:
1) søster, død. 6B:
a Rasmus Pedersen i Mariager
b Maren Pedersdatter g.m. Johan Frederik With, podemester på Spøttrup
c Inger Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i København
d Sara Pedersdatter, enke i København
e Margrethe Pedersdatter i København
f Maren Pedersdatter, enke i Ove nord for Mariager fjord.

369 Maren Christensdatter i Randers. 13.5.1721, fol.401.
E: Simon Sørensen, bødker.
Første ægteskab med [Christen Sørensen Sødring, toldbetjent i Randers, skifte 27.10.1718 lbnr.344]. B:
1) Karen Christensdatter 4.
FM:
1 farfar Søren Christensen i Sødring
2 morbror Mads Christensen, hjulmand i Haslund.

370 Magdalene Sybille Fabritius i Randers. 19.2.1721, fol.402B.
E: Julius Henrik Keijl, amtsforvalter [i Silkeborg, Dronningborg og Mariager Kloster amter].
Testamente af 1.2.1718.
Hans A:
1 fætter Christian Bøhmer, kaptajn
2 fætter August Bøhmer
3 fætter Georg Bøhmer, løjtnant i Mecklenburg.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Else Magdalene Koch
2) søster, død. 1B:
a Magdalene Augusta Woldenberg i Bergen.

371 Elisabeth Mortensdatter Brøchner i Randers. 30.6.1721, fol.411B.
E: Jørgen Pedersen, farver. B:
1) Cathrine Jørgensdatter g.m. Johan Zoll, guldsmed i Randers
2) Maren Jørgensdatter Tvede g.m. Mikkel Nielsen Bering
3) Agnethe Jørgensdatter
4) Maren Jørgensdatter.

372 Laurids Vitten i Randers. 30.1.1721, fol.418.
E: Anne Jensdatter. LV: Ambrosius Jensen. B:
1) Jens Lauridsen Vitten 26
2) Gertrud Lauridsdatter g.m. Søren Hybertsen, rebslager i Randers
3) Maren Lauridsdatter 21
4) Johanne Lauridsdatter 18.
FM: farbror Niels Lehm.

373 Germand Nielsen, bødker i Randers. 4.3.1718, fol.423.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jochum Herbst. B:
1) Karen Germandsdatter.
Afdødes steddatter
2) Maren Pedersdatter, der er lyst i kuld og køn.
FM:
1 Mads Brøchner
2 Jørgen Sørensen, handskemager.

374 Mads Mortensen Brøchner i Randers. 9.3.1720, fol.426B.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: Jens Sørensen Bay, købmand i Randers. B:
3) Hans Madsen Brøchner 7
4) Maren Madsdatter Brøchner 4
5) Helvig Marie Madsdatter Brøchner 2.
FM:
1 Jørgen Pedersen, farver
2 Niels Mortensen Brøchner i Skanderborg.
Første ægteskab med Helvig Lauridsdatter, [skifte 15.8.1698 lbnr.238]. B:
1) Maren Madsdatter Brøchner g.m. Josias Møller, ridefoged på Lønborggård
2) Just Madsen Brøchner.
Desuden nævnes første hustrus bror Konstantin i København.

375 Maren Christensdatter i Randers. 28.5.1722, fol.451.
E: Knud Sørensen Mammen. B:
1) Christen Knudsen 2
2) Søren Knudsen 6 mdr.
FM:
1 morbror Kjeld Christensen i Vilstrup
2 mors stedfar Thomas Knudsen i Tebbestrup.

376 Birgitte Pedersdatter i Randers. 18.6.1722, fol.453B.
E: Søren Lauridsen, skibstømrer. B:
1) Laurids Sørensen 6 uger.

377 Jens Thomsen i Randers. 8.9.1722, fol.454.
E: Maren Kjeldsdatter. LV: Poul Christensen. B:
1) Karen Jensdatter 1.
FM:
1 født værge Niels Thomsen i Halling
2 født værge Jørgen Thomsen i Halling.

378 Peder Jensen Trægaard, vognmand i Randers. 26.1.1723, fol.455B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Thomsen, vognmand. B:
1) Hans Pedersen 12
2) Anne Pedersdatter 9.
FM:
1 Søren Nielsen Møller, beslægtet på fars side
2 morbror Rasmus Hansen Borup, vognmand.

379 Anne Sørensdatter i Randers. 5.3.1723, fol.456.
E: Hans Andersen, prammand. B:
1) Kirsten Hansdatter 2.
FM: Jesper Lauridsen.

380 Jens Jensen Anchersen, ugift i Randers. 19.10.1722, fol.457.
A:
0) forældre [Jens Anchersen, købmand i Randers. 26.8.1719 lbnr.360 og Inger Jensdatter, skifte 19.7.1713 lbnr.338]
1) søster Else Jensdatter Anchersen i Randers
2) bror Ancher Jensen Anchersen, præst i Torslec i [Øster] Han herred
3) bror Peder Jensen Anchersen, præst i Eger og Fiskum i Norge
4) bror Anders Carlsen Jensen Anchersen, købmand i Randers
5) søster Anne Jensdatter Anchersen i Randers.

381 Karen Mortensdatter i Randers. 27.3.1722, fol.458.
Enke efter Rasmus Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen Brændevin, skomager i Randers
2) Karen Jensdatter, død, var g.m.[Christian Viborg, skifte 18.5.1713]. 1B:
a Jens Christian Christiansen [Viborg] 9½.

382 Christoffer Vilhelmsen, glarmester i Randers. 31.7.1720, fol.460.
E: Karen Knudsdatter. LV: Johan Lauridsen, handskemager. B:
1) Jacob Christoffersen 2½
2) Anne Kirstine Christoffersdatter, født efter fars død.

383 Laurids Mikkelsen Holst, barber i Randers. 18.8.1722, fol.462B.
E: Sidsel Hansdatter Grønbæk. LV: Jens Mouridsen. B:
1) Ellen Marie Lauridsdatter 12
2) Hans Mikkel Lauridsen 8.
FM:
1 farbror Hans Mikkelsen Holst i Svenstrup mølle
2 Niels Mikkelsen Holst, præst på Hirtsholmene.

384 Johan Jonassen Færø, kirurg eller barber i Randers. 18.8.1722, fol.467B.
E: Johanne Christoffersdatter Mossin. LV: Johan Piper, forstander i Randers Hospital. A:
0) mor Anne Johansdatter på Færøerne, død, efter hvem, der er arv
1) bror, død. 1B:
a Jonas Jonassen, soldat i Fredericia
2) søster Karen Jonasdatter på Færøerne
3) søster Malene Jonasdatter på Færøerne
4) halvsøster Anne Gregersdatter på Færøerne.
[Første ægteskab med Karen Hansdatter Holst, skifte 14.7.1698 lbnr.231].
Desuden nævnes afdødes søstersøn Laurids Møller på Færøerne.

385 Anne Elisabeth Lauridsdatter i Randers. 23.7.1723, fol.474.
E: Terkild Clemensen, skipper. B:
1) Karen Terkildsdatter 12
2) Søren Terkildsen 11
3) Maren Terkildsdatter 2.
FM: morfar Laurids Christensen, feldbereder i Randers.

386 Christen Nielsen Møller i Randers. 22.9.1721, fol.474B.
E: Maren Andersdatter. LV: bror Jens Andersen. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Mathias Buch i Randers.
Desuden nævnes enkens morbror i Christiania i Norge.

387 Jacob Mikkelsen Pedholt i Randers. 17.8.1723, fol.481.
E: Karen Knudsdatter. LV: Morten Lime, der ægter enken. B:
1) Mikkel Jacobsen Pedholt 17
2) Maren Jacobsdatter 15.
FM:
1 morbror Christen Ravn
2 morbror Knud Kjærgaard.

388 Hans Knudsen i Randers. 8.3.1723, fol.481B.
E: Inger Christensdatter. LV: Søren Christensen Høgholt. B:
1) Eva Hansdatter 10
2) Christian Hansen 7.
FM:
1 fasters mand Christen Pedersen Ravn
2 fasters mand Knud Kjærgaard.

389 Gjørild Mikkelsdatter i Randers. 6.4.1723, fol.482B.
Enke efter Just Simonsen. B:
1) Mikkel Justesen
2) Anne Justsdatter
3) Else Marie Justsdatter.
FM: farbror Rasmus Simonsen i Randers.

390 Bent Eriksen, bager i Randers. 20.7.1724, fol.487B.
E: Cathrine Alexandersdatter. LV: Hans Christensen, brygger og hattemager i Randers. B:
1) Alexander Bentsen 6
2) Erik Bentsen 4.

391 Karen Jensdatter i Randers. 12.7.1724, fol.490B.
E: Peder Andersen, tømrer. B:
3) Niels Pedersen, sadelmagersvend i Sachsen
4) Kirsten Pedersdatter , der ægter Søren Olufsen Skovsgaard.
Af første ægteskab 2 børn, hvoraf den ene er bødkersvend i København.

392 Niels Lassen Vejstrup i Randers. 7.2.1724, fol.492.
E: Maren, der bor i Kragerø i Norge. B:
1) Anne Nielsdatter 1.
FM: fasters mand Mads Pedersen i Vejstrup.
Afdødes søster Anne Madsdatter, datter af Mads Pedersen i Vejstrup, har arv efter sin mor.

393 Anne Christensdatter i Randers. 9.8.1721, fol.494B.
E: Jacob Andersen, hattemager. B:
3) Maren Jacobsdatter 2
4) Mette Jacobsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Mortensen
2) Maren Mortensdatter.
FM: morbror Hans Christensen, hattemager i Randers.

394 Gertrud Rasmusdatter i Randers. 1.12.1724, fol.497.
E: Mads Pedersen, bager. B:
1) Rasmus Madsen 14
2) Peder Madsen 12
3) Jens Madsen 4.

395 Kirsten Jensdatter i Randers. 31.3.1724, fol.498.
E: Rudolf Nielsen Bay. B:
1) Kirsten Rudolfsdatter 7
2) Niels Rudolfsen 5
3) Jens Rudolfsen 3.
FM: morfar Jens Andersen [Cramer], købmand i Randers.

396 Jens Mouridsen i Randers. 13.12.1724, fol.499.
E: Inger Andersdatter. LV: Rasmus Pedersen Møller. B:
1) Inger Jensdatter 24
2) Birgitte Jensdatter 18
3) Anders Jensen 15.
FM: Niels Jensen Bonde.

397 Anne Pedersdatter i Randers. 22.12.1724, fol.499B.
E: Peder Lauridsen Spentrup, vognmand. B:
1) Maren Pedersdatter 4.
FM:
1 Peder Simonsen Jennum i Randers Staldgårde
2 Anders Sørensen Søndergaard i Lem
3 Søren Pedersen
4 Oluf Nielsen,
alle beslægtede på mors side.

398 Peder Svendsen, skoflikker i Randers. 13.4.1725, fol.500.
E: Anne Pedersdatter. LV: Erik Mikkelsen, der ægter enken. B:
1) Kirsten Pedersdatter 29
2) Svend Pedersen 25
3) Peder Pedersen 23
4) Rasmus Pedersen 21
5) Jacob Pedersen 18
6) Peder Pedersen, den yngre 9.
FM: Jens Sørensen Randers.

399 Else Jensdatter Murmands i Randers. 13.12.1724, fol.501.
B:
1) Anne Hansdatter, død, var g.m. Bendix Borreby i København. 3B:
a Dorthe Bendixdatter i København
b Else Bendixdatter i København
c Anne Bendixdatter i København
2) Maren Christoffersdatter, død 29.9.1719, var g.m. Christen Jensen Skalmstrup. 1B:
a Christen Christensen, der var 4 år i 1719.
FM: farfar Jens Pedersen, handskemager i Randers.
Datteren Maren Christoffersdatter flyttede fra Århus til sin mor i 1716.

400 Mikkel Jensen Stouby og hustru Magdalene Mikkelsdatter i Randers. 8.5.1725, fol.508.
Hans A:
1) bror Niels Jensen i Stouby
2) bror Poul Jensen i Stouby, død. 3B:
a Jens Poulsen
b Anne Poulsdatter
c Kirsten Poulsdatter
3) bror Christen Jensen, død. 2B:
a Jens Christensen
b Christen Christensen
4) søster Johanne Jensdatter g.m. Jens Pedersen i Stouby.
Hendes A:
1) søster Maren Mikkelsdatter i Svejstrup, død. 2B:
a Maren Knudsdatter g.m. Jens Pedersen i Handest
b Dorthe Knudsdatter g.m. Mikkel Nielsen i Kousted
2) halvbror Søren Christensen Lykke i Over Hornbæk
3) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Poul Sørensen i Bjerghøj
4) halvsøster Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Christensen, smed i Over Hornbæk.

401 Rasmus [Christensen] Winther, tolder i Randers. 17.12.1721, fol.511B.
E: Frederikke Jørgensdatter. LV: Ancher Hansen, amtsforvalter. B:
1) Christian Winther 5.
FM: morbror Niels Jørgensen, tolder.
Arv efter afdødes stedfars bror Niels Henriksen Vendelbo på Grauballegård, død 4.8.1719 efter testamente af 27.7.1719 til
I Christian Fischer til Vinderslevgård
II til afdødes familie:
0) mor Ida Sofie Rasmusdatter på Søgård på Holmsland, nu hos svoger Carl Trige i Nygård i Velling sogn. Første ægteskab med afdødes far [Christen Christensen Winther, borgmester i Ringkøbing, skifte Ringkøbing 12.2.1690 lbnr.180]. B:
1) bror Christen Winther
2) bror Laurids Winther
3) søster Barbara Elisabeth Winther.
[Mors andet ægteskab med Elias Lauridsen, tolder i Ringkøbing, begravet 1.2.16199]. B:
4) [Dorthe Barbara Eliasdatter].
Mors tredje ægteskab med Mogens Vendelbo, [død april 1709]. B:
4) halvsøster Lisbeth Vendelbo g.m. Laurids Nielsen Falkenberg i Fredericia
5) halvsøster Cathrine Marie Vendelbo
6) halvsøster Else Vendelbo g.m. Louis Cannart, [kirurg] i Ringkøbing
7) halvbror Henrik Vendelbo.
Desuden nævnes:
1 afdødes svigerfar Laurids Hesselberg i Kalundborg
2 enkens søster Else Marie Jørgensdatter.
Afdøde døde 10.12.1721.

402 Anne Pedersdatter i Randers. 26.7.1725, fol.528.
E: Peder Lauridsen, kræmmer. B:
1) Maren Pedersdatter 21
2) Laurids Pedersen 18
3) Jens Pedersen 14.

403 Peder Hansen Post i Randers. 14.9.1725, fol.529.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Byrgesen i Randers. B:
1) Hans Pedersen 3
2) Kirsten Pedersdatter 2.

404 Gertrud Pedersdatter Mørch i Randers. 25.1.1725, fol.529B.
E: Laurids Fischer, [instrumentist]. B:
1) Peder Lauridsen Mørch 10
2) Anne Lauridsdatter 8
3) Peder Lauridsen Fischer 6.
FM: morbror Christian [Pedersen] Mørch, [købmand] i Ebeltoft.

405 Anne Jensdatter i Randers. 31.1.1726, fol.531B.
E: Peder Folmersen. B:
1) Ellen Pedersdatter 5
2) Folmer Pedersen 2.
FM: mors stedfar Søren Lauridsen.

406 Niels Jensen Bonde i Randers. 17.1.1726, fol.532B.
E: Karen Enevoldsdatter. LV: Jens Nielsen Bay.
Første ægteskab med Karen Jensdatter, [skifte 19.9.1718 lbnr.343]. B:
1) Mette Nielsdatter 12.
FM: morfar Jens Christensen, tømrer i Randers.
Enkens første ægteskab med Rasmus Pedersen Gylling, skifte 25.7.1718 lbnr.342. Arv til B:
1) Peder Rasmussen Gylling.

407 Anne Jensdatter i Randers. 1.4.1726, fol.536.
E: Anders Jepsen, skoflikker. A:
1) halvbror Søren Pedersen i Remmerslund [i Hedensted sogn] ved Horsens.

408 Jeremias Rücker, provisor i Randers apotek. 30.11.1725, fol.537.
A:
1) mor Marie i Friedeberg i Nedre Schlesien, enke efter Hans Rücker
2) bror Hans Rücker.

409 Anne Margrethe Jensdatter i Randers. 27.6.1727, fol.539.
E: Knud Jensen, vognmand. B:
1) Anne Cathrine 9 mdr.

410 Maren Christensdatter i Randers. 14.7.1727, fol.540.
E: Niels Jensen Brændevin, skomager. B:
1) Christian Nielsen 14.
Arv efter [enkemandens mor] Karen Mortensdatter, skifte 27.3.1722 lbnr.381
og efter [enkemandens søster Karen Jensdatter] død, var g.m. Christian Viborg, skifte 18.5.1713, til enkemandens søsters B:
1) Jens Christian Christiansen [Viborg] 9½.

411 Jochum Nelling i Randers. 12.7.1721, fol.542.
Arvinger, der skal være i udlandet, kendes ikke.

412 Christen Lauridsen, vognmand i Randers. 17.7.1727, fol.544B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Anders Sørensen Bay. A:
1) bror, død. 4B:
a Jens Lassen 31, i Fussing på Fussingø gods
b Jens Lassen 14, i Gandrup
c Ovidia Lasdatter g.m. Niels Madsen i Gandrup
d Karen Lasdatter hos stedfar Mikkel Rasmussen i Tånum.
Afdødes slegfredsøn Laurids Christensen, der havde pas og afsked underskrevet af afdøde af 29.3.1707, var ikke lyst i kuld og køn og arvede ikke.

413 Agnethe Jørgensdatter i Randers. 12.11.1727, fol.552B.
E: Christian Nielsen Gjørup. B:
1) Niels Christiansen 5
2) Elisabeth Christiansdatter 3
3) Kirsten Christiansdatter 9 mdr.
FM: mosters mand Mikkel Bering i Randers.

414 Martha Pedersdatter i Randers. 3.12.1727, fol.553.
E: Simon Sørensen, bødker. B:
1) Ellen Marie Simonsdatter 3.

415 Christen Pedersen, købmand i Randers. 9.1.1722, fol.554.
A:
1) bror Laurids Pedersen i Ølst
2) søster g.m. Niels Pedersen i Ølst
3) bror Niels Pedersen på Løvenholm.

416 Kirsten Knudsdatter i Randers. 11.12.1727, fol.563B.
E: Peder Stampe, snedker. B:
1) Christen Pedersen 13
2) Birthe Marie Pedersdatter 9.
FM: morbror, hattemager i Randers.

417 Søren Møller i Randers. 11.12.1727, fol.564.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 33
2) Kirsten Sørensdatter 23.
FM:
1 Poul Christensen
2 morbror Anders Mammen.

418 Morten Ebbesen, hattemager i Randers. 27.3.1724, fol.564B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Christen Knudsen, hattemager i Randers. A:
1) far Ebbe Jensen, skoflikker i Ålborg.

419 Anne Svendsdatter i Randers. 30.1.1722, fol.567.
E: Niels Pedersen Langskov, vognmand.
Første ægteskab med Christen Nielsen Vorre. B:
1) Niels Christensen i Han herred
2) Karen Christensdatter, gift i København
3) Mette Christensdatter g.m. Hans Jørgensen Hagen, tømrer i Randers.

420 Johan Lauridsen, handskemager i Randers. 17.3.1724, fol.568.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Jørgen Sørensen, handskemager. A:
1) bror, død. 3B:
a Laurids Jespersen
b Adam Jespersen
c Karen Jespersdatter
2) bror Anders Lauridsen
3) søster Sidsel Lauridsdatter
4) søster Maren Lauridsdatter.

421 Anders Poulsen Bay i Randers. 17.11.1727, fol.571.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter], begravet 1703. B:
1) Poul Andersen Bay i København
2) Peder Andersen Bay, skrædder i Viborg
3) Margrethe Andersdatter Bay g.m. Jørgen [Mortensen] Sommerfeldt, præst i Kolind
4) Maren Andersdatter Tvede g.m. Albert Holgersen Snedsted, præst i Blistrup på Sjælland
5) Maren Andersdatter Bay i Randers
6) Anne Marie Andersdatter Bay g.m. Terkild Mathiassen Rosenkvist, korporal på Sjælland.

422 Peder Andersen Beeg, vognmand i Randers. 22.9.1723, fol.573.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Jens Christensen, der ægter enken. B:
1) Laurids Pedersen 9
2) Peder Pedersen 7
3) Søren Pedersen 5.

423 Anne Christensdatter i Randers. 4.10.1727, fol.576.
E: Jens Andersen, vægter.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen
og medarvinger.

424 Birthe Marie Frandsdatter i Randers. 9.2.1726, fol.578.
1) Bodil Sørensdatter 10
2) Maren Sørensdatter 9
3) Frands Hansen 2, hvis far Hans Thomsen bliver værge.
FM: Hans Hansen Kaarø.

425 Laurids Mikkelsen i Randers. 9.7.1728, fol.580B.
E: Ellen Madsdatter. LV: Christian Lauridsen, møllersvend uden for Nørreport. A:
1) halvsøster Mette Mikkelsdatter i København.

426 Maren Lauridsdatter. 13.8.1728, fol.582.
E: Jens Andersen Cramer. B:
1) Anders Jensen Cramer 24, student
2) Søren Jensen Cramer 22, i København
3) Christen Jensen Cramer 20
4) Marianne Jensdatter Cramer 19
5) Laurids Jensen Cramer 16.
FM:
1 morbror Anders Lauridsen [Jespersen], præst i Ørsted
2 morbror Jesper Lauridsen, købmand i Randers.

427 Maren Kjeldsdatter i Randers. 16.12.1728, fol.584.
E: Søren Hansen.
[Af første ægteskab] B:
1) Johanne Nielsdatter 19.
[Andet ægteskab med Jens Thomsen, skifte 8.9.1722 lbnr.377]. B:
2) Karen Jensdatter 8.
FM:
1 Jonas Olufsen Drammen uden for Vesterport som beslægtet
2 Jens Hansen Spørring uden for Vesterport som beslægtet.

428 Laurids Nielsen Yde, handskemager i Randers. 12.11.1728, fol.585.
E: Sidsel Christensdatter.
Afkald fra brorsønner A:
1) Jørgen Lauridsen, handskemager i Horsens
2) Søren Lauridsen, handskemager i Horsens, død. 1B:
a Frands Sørensen, skrædder i Horsens.

429 Hans Bloch, garver i Randers. 17.2.1729, fol.580.
E: Sofie Margrethe Andersdatter. LV: Søren Madsen, købmand i Randers, der ægter enken. B:
1) Kirsten Hansdatter Bloch 7
2) Maren Hansdatter Bloch 3.
FM: Hans Sørensen Møller, købmand i Randers, som beslægtet.

430 Daniel Christensen Walther, musikantsvend i Randers. 6.4.1729, fol.587.
E: Kirsten Rasmusdatter Skov. B:
1) Marie Danielsdatter 8
2) Rasmus Danielsen 7.
FM: morbror Rasmus Rasmussen Skov i Randers.

431 Otto Lauridsen, handskemager i Randers. 9.5.1729, fol.587B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Søren Samuelsen, feldbereder. B:
1) Laurids Ottesen 24.
FM: Hans Villumsen, handskemager.

432 Jens Ambrosius i Randers, herredsskriver i Støvring og Nørhald herreder. 12.5.1729, fol.588.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Jens Rasmussen Bonde. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 6
2) Rasmus Jensen 5
3) Anne Johanne Jensdatter 2½.
FM: farfar Ambrosius Jensen.

433 Jens Peder Skalmstrup, handskemager i Randers. 11.11.1728, fol.589.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jacob Andersen, hattemager. B:
1) Søren Jensen, hattemager i Ålborg
2) Peder Jensen, handskemager i Randers
3) Christen Jensen i Randers, død. 1B:
a Christen Christensen 13
4) Sidsel Jensdatter.
FM:
1 Hans Villumsen, handskemager
2 Hans Christensen, hattemager.

434 Cathrine Alexandersdatter i Randers. 29.4.1729, fol.593B.
E: Eggert Albert, bager.
Første ægteskab med Bent Eriksen, [skifte 20.7.1724 lbnr.390]. B:
1) Alexander Bentsen 11
2) Erik Bentsen 9.
FM: Claus Andersen, bager.
Desuden nævnes Maren Sørensdatter, enke efter Alexander [Christensen], smed, [skifte 20.7.1724 lbnr.466].

435 Anne Christensdatter i Randers. 30.5.1729, fol.601B.
Enke efter Søren Madsen, snedker. A:
1) bror, død. 2B:
a Anders Thomsen, toldbetjent
b Maren Thomasdatter 26
2) halvbror Ambrosius Jensen i Randers.

436 Søren Frederiksen, toldbetjent i Randers. 30.5.1729, fol.605.
E: Anne Sørensdatter. LV: Rasmus Pedersen Møller. B:
1) Inger Sørensdatter 13
2) Kirstine Marie Sørensdatter 7
3) Anne Marie Sørensdatter 4.
FM: Anders Sørensen Mammen, som beslægtet.

437 Vibeke Hagensdatter i Randers. 13.4.1729, fol.606.
Jens Christensen Hasle.
Af første ægteskab B:
1) Johan Hansen i Tårup [i Vrads sogn] i Silkeborg amt
2) August Hansen i Hillerød på Sjælland
3) Hagen Hansen på Frederiksborg ved Hillerød
4) Frederik Hansen i Grundfør mølle
5) Bertel Hansen 21, i Haderslev.

438 Cathrine Gotfredsdatter i Randers. 13.6.1729, fol.612B.
E: Rasmus Jensen Voldby, skrædder. B:
1) Karen Rasmusdatter 8
2) Gotfred Rasmussen 2.
FM: Thomas Pedersen Ungermann.

439 Thomas Hansen, skipper i Randers. 27.10.1724, fol.614B.
E: Maren Adamsdatter. LV: Christen Christensen Perk. B:
1) Adam Thomsen 26 g.m. Elisabeth Christian Aabos i Vendsyssel på Jochum Poulsens gods
2) Hans Thomsen 25
3) Anne Marie Thomasdatter 24
4) Erik Thomsen 16
5) Jesper Thomsen 10.

440 Morten Ebbesen, hattemager i Randers. 27.3.1724, fol.622B.
E: Anne Mortensdatter. LV: Christen Knudsen, hattemager. A:
1) Ebbe Jensen, skoflikker i Ålborg.
Enkens første ægteskab med [Christen Jensen Worm], skifte 13.5.1716 lbnr.334. Arv til B:
1) Morten Christensen Worm
2) Jens Christensen Worm.

441 Sidsel Pedersdatter i Randers. 22.9.1729, fol.627.
E: Groer Sørensen. B:
1) Søren Groersen 5
2) Dorthe Groersdatter 3
3) Peder Groersen 8 uger.
FM:
1 morbror Niels Pedersen i Vissing i Galten herred
2 mosters mand Peder Lauridsen Spentrup, vognmand i Randers.

442 Niels Nielsen Broch i Randers. 14.6.1728, fol.628B.
E: Anne. LV: Poul Christiansen.
Første ægteskab med Sidsel Madsdatter, skifte 10.7.1702. B:
1) Rasmus Broch
2) Søren Broch.
Andet ægteskab med Mette Sørensdatter Raklev, død i København 1711. B:
3) Peder Broch.
Afdøde havde også en datter før sit sidste ægteskab.
Desuden nævnes afdødes bror Just Broch.

443 Margrethe Kirstine Nielsdatter Kragballe i Randers. 25.11.1729, fol.633.
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter Schiøtt g.m. Hans Hasselbalch
2) søster Else Nielsdatter Kragballe
3) søster Anne Kirstine Nielsdatter Kragballe
4) halvsøster Anne Nielsdatter Kragballe, enke efter Søren Andersen Bay. LV: svigerfar Anders Sørensen Bay.
Arv efter afdødes far Niels Nielsen Kragballe, skifte 27.5.1728.

444 Peder Henningsen, handskemager i Randers. 8.12.1729, fol.634.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Niels Jensen, handskemager. B:
1) Søren Pedersen 6.
FM: Andreas Bremer.

445 Jørgen Jellesen, brændevinsmand i Randers. 20.12.1729, fol.634B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Peder Jensen Borre. B:
1) Maren Jørgensdatter 24
2) Else Jørgensdatter 16.
FM: morbror Christen Knudsen, hattemager.

446 Laurids Madsen i Randers. 4.1.1730, fol.636.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Rasmus Broch. B:
1) Karen Lauridsdatter 4
2) Kirsten Lauridsdatter 1.
FM: morfar Mikkel Christensen i Helsted.

447 Maren Olufsdatter i Randers. 19.12.1729, fol.636B.
E: Søren Andersen. A:
1) bror Laurids Olufsen i Als, død. 4B:
a Niels Lauridsen i Øster Tørslev
b Niels Lauridsen i Helberskov i Als sogn
c Maren Lauridsdatter g.m. Jacob Lauridsen i Tørring i Gerlev herred
d Birgitte Lauridsdatter g.m. Niels i Helberskov
2) bror Hans Olufsen i Helberskov, død. 3B:
a Oluf Hansen i Helberskov
b Niels Hansen, hos sin mor i Helberskov
c Maren Hansdatter g.m. Jørgen Bromand i Havnø skovhus
Første ægteskab med Christen Lauridsen, skifte 17.7.1727 lbnr.412.
Christen Lauridsens slegfredsøn Laurids Christensen i Farvergade i København fremviser pas underskrevet af Christen Lauridsen af 29.3.1707, hvorved Laurids Christensen mener sig som rette søn og sand arving.

448 Maren Mikkelsdatter i Randers. 28-.1.1730, fol.640.
E: Niels Valentinsen. B:
1) Valentin Nielsen 28, i København.

449 Peder Andersen Stenild, skipper i Randers. 8.8.1729, fol.641.
E: Anne Andersdatter. A:
1) mor Maren Pedersdatter i Stenild
2) bror Peder Andersen Stenild, skomager i Ålborg
3) søster Mette Andersdatter hos moderen i Stenild.
FM: Oluf Pedersen i Rørbæk.

450 Anne Kjeldsdatter i Randers. 8.2.1730, fol.646B.
E: Peder Jennum. B:
1) Simon Pedersen 16.
FM:
1 mosters mand Jonas Olufsen Drammen
2 mosters mand Søren Hansen.

451 Abelone Jørgensdatter i Randers. 15.2.1730, fol.647B.
E: Peder Jensen Mørch, parykmager. B:
1) Jens Pedersen Mørch 14
2) Jacob Pedersen Mørch 11
3) Ellen Cathrine Pedersdatter Mørch 8.
FM: Thomas Christensen, skrædder i Randers.

452 Anne Jensdatter i Randers. 22.2.1730, fol.649.
E: Christen Andersen, skoflikker. Hendes B:
1) Jens Sørensen 30, marinesoldat i Fredericia
2) Mette Terkildsdatter g.m. en matros i København.

453 Anne Margrethe Nielsdatter [Vorup] i Randers. 23.3.1730, fol.651.
E: Rasmus [Nielsen] Broch. B:
1) Sidsel Margrethe Rasmusdatter Broch 7
2) Anne Rasmusdatter Broch 5
3) Frederikke Rasmusdatter Broch 3
4) Mette Rasmusdatter Broch 1
5) Anne Margrethe Rasmusdatter Broch 4 uger.
FM: Søren Madsen, som beslægtet.
[Afdødes første ægteskab med Anders Anchersen].

454 Maren Andersdatter i Randers. 13.4.1730, fol.652.
E: Mathias Sanger, sadelmager i Randers. B:
1) Jørgen Mathiassen 13
2) Mette Mathiasdatter 12.
FM: mosters mand Ernst Vilhelm Kryssing, sadelmager.

455 Anne Henriksdatter Bloch i Randers. 16.3.1730, fol.653.
E: Hans Sørensen Møller. B:
1) Henrik Hansen Møller 10
2) Karen Hansdatter Møller 8
3) Søren Hansen Møller 6
4) Anne Cathrine Hansdatter Møller 3.
FM: mosters mand Morten Vintmølle, rektor i Randers.

456 Johan Danchel, kobbersmed i Randers. 10.1.1730, fol.654B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christian Gjørup. B:
1) Laurids Johansen Danchel 30
2) Johan Johansen Danchel, gift i Horsens
3) Cathrine Johansdatter Danchel 25
4) Unse Johansdatter Danchel 21.

457 Simon Sørensen, bødker i Randers. 27.3.1730, fol.661.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Søren Andersen Mammen. B:
2) Jacob Simonsen 2
3) Martha Simonsdatter 4 uger.
FM: morfar Christen Villumsen i Randers.
Første ægteskab med Martha Pedersdatter, skifte 3.12.1727 lbnr.414. B:
1) Ellen Marie Simonsdatter 5.
FM: Anders Bremer.

458 Cathrine Jørgensdatter i Randers. 17.3.1730, fol.667.
E: Johan Zoll, [guldsmed, begravet 15.12.1730].
Første ægteskab med [Christian Knudsen, skifte 7.3.1718 lbnr.351]. B:
1) Lisbeth Marie Christiansdatter 26, i København
2) Margrethe Christiansdatter g.m. Johan et Dojus, trompeter
3) Anne Marie Christiansdatter 12.
FM: mosters mand Mikkel Bering.

459 Jørgen Sørensen, handskemager og hustru Maren Pedersdatter i Randers. 6.6.1730, 670B.
B:
1) Germand Jørgensen, handskemager i Randers.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Sørensen.

460 Mette [Christensdatter] Hornbæk i Randers. 12.4.1729, fol.671.
Enke efter [Johan Gotlieb Sommer, skifte 14.12.1717 lbnr.340]. B:
1) Johan Johansen Sommer, der er i kost på hospitalet.

461 Anders Nielsen, drejer i Randers. 15.6.1730, fol.671B.
Anne Rasmusdatter. LV: Jacob Andersen, hattemager i Randers. B:
1) Rasmus Andersen 28
2) Karen Andersdatter 27
3) Anne Andersdatter 25
4) Else Andersdatter 21.
FM: Vilhelm Nielsen, glarmester i Randers.

462 Andreas Zelle i Randers. 16.6.1730, fol.672B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Nielsen, kræmmer. B:
1) Peder Andreassen 24
2) Anne Elisabeth Andreasdatter 22
3) Bodil Andreasdatter 20.
FM:
1 Claus Jensen, rebslager i Randers
2 Christen Madsen Velling i Randers.

463 Jeppe Kappel, snedker i Randers. 25.7.1730, fol.674.
E: Anne Kjeldsdatter. LV: Hans Lauridsen i Randers. A;
1) bror Amor Nielsen Kappel, gift i Hyllested ved Rugård.

464 Peder Ungermann i Randers. 26.6.1730, fol.675.
E: Else Rasmusdatter. LV: Rasmus Bang, prokurator. B:
1) Rasmus Pedersen Ungermann 11
2) Margrethe Marie Pedersdatter Ungermann 3.

465 Bodil Nielsdatter i Randers. 2.9.1730, fol.681B.
E: Christen Sørensen Bruun, skoflikker. A:
1) bror Niels Nielsen in Fausing ved Gammel Estrup
2) søster Anne Nielsdatter 40, i Randers Hospital.
FM: Rasmus Pedersen Møller i Randers.

466 Alexander Christensen, smed i Randers. 20.7.1724, fol.682B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Jensen Brændevin, skomager. B:
1) Cathrine Alexandersdatter i Randers
2) Ellen Alexandersdatter 28.
FM: August Skomager i Randers.
Arv til enkens brordatter Anne Marie Thomasdatter efter far Thomas Sørensen i Kristrup, skifte 9.3.1720.

467 Erik Olufsen, skrædder i Randers. 10.7.1730, fol.695.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Jonas Olufsen Drammen. B:
1) Anne Johanne Eriksdatter 9 mdr.
FM: farfar Oluf Villadsen Sejer, degn i Krogsbæk og Skørring.
Desuden nævnes afdødes bror Iver Olufsen Sejer.

468 Laurids Nielsen, skrædder i Randers. 4.5.1731, fol.700.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christen Tørslev. B:
1) Niels Lauridsen i Katbjerg i Mariager sogn på Mariager kloster gods
2) Peder Lauridsen 1.
FM: Niels Lem.

469 Anne Olufsdatter i Randers. 26.5.1730, fol.702B.
E: Søren Mikkelsen, smed.
Første ægteskab med [Laurids Jensen, smed i Virring sogn] B:
1) Maren Lauridsdatter 45 i Mosekær [i Hørning sogn] på Estrup gods
2) Anne Lauridsdatter, g.m. [Jørgen Henning Lund, skipper] i København
3) Ingeborg Lauridsdatter, gift i København
4) Gertrud Lauridsdatter, gift på Sjælland
5) Karen Lauridsdatter gift i Lime på kongens gods
6) Jens Lauridsen, smed i Virring
7) Oluf Lauridsen i Harridslev.
Desuden nævnes enkemandens stedsøn Søren Christensen.
(Se skifte efter Anne Lauridsdatter: København originale skiftebreve, 21.6.1751 lbnr.457).

470 Johanne Lauridsdatter i Randers. 13.12.1730, fol.707.
E: Laurids Andersen Hjort, skomager. B:
1) Sofie Lauridsdatter 3.
FM: Rasmus Sørensen, rebslager i Randers.

471 Bodil Rasmusdatter i Randers. 8.12.1730, fol.708.
E: Christen Pallesen, vognmand. B:
1) Inger Christensdatter 8
2) Karen Christensdatter 5.
FM: mosters mand Peder Lauridsen, vognmand.

472 Gertrud Pedersdatter i Randers. 28.3.1731, fol.710.
E: Germand Jørgensen, handskemager. B:
1) mor Birthe Kjeldsdatter. LV: Jens Hansen Spørring
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen, skrædder i Randers
3) søster Anne Pedersdatter
4) søster Bodil Pedersdatter
5) halvbror Peder Jensen.
Afdødes far var [Peder Jensen Vitten, skifte 28.7.1711 lbnr.320].


Randers Byfoged
Skifteprotokol
1731-1743
B 50-341

473 Anne Kirstine Nielsdatter Kragballe i Randers. 27.8.1731, fol.1B:
A:
1) mor Kirsten Nielsdatter Schiøtt g.m. Hans Hasselbalch
2) søster Else Nielsdatter Kragballe
3) halvsøster Anne Nielsdatter Kragballe
4) halvbror Niels Severin Hasselbalch
5) halvsøster Anne Elisabeth Hasselbalch.
Arv efter afdødes far Niels Nielsen Kragballe, skifte 27.5.1728.
Arv efter afdødes søster Margrethe Kirstine Nielsdatter Kragballe, skifte 25.11.1729 lbnr.443.

474 Søren Andersen Bay i Randers. 30.8.1731, fol.2B.
E: Anne Nielsdatter Kragballe. LV: Rasmus Simonsen, Christian Knabe, der ægter enken. B:
1) Kirsten Sørensdatter Bay 16
2) Anders Carlsen Bay 14
3) Anders Sørensen Bay 12
4) Jens Sørensen Bay 8
5) Niels Sørensen Bay 7.
FM:
1 Rudolf Bay
2 Anders Anchersen.

475 Mads Jensen, vognmand i Randers. 4.9.1731, fol.4.
E: Inger Nielsdatter. LV: Niels Nielsen, hjulmand. B:
1) Jens Madsen 21
2) Anne Madsdatter 18
3) Karen Madsdatter 15
4) Maren Madsdatter 3
5) Niels Madsen 23 uger.
FM: Niels Pedersen, vognmand.

476 Jens Hansen Spørring i Randers. 14.9.1731, fol.5B.
E: Birthe Kjeldsdatter. LV: Søren Jensen Birk. B:
1) Peder Jensen 15.
FM: fars stedfar Niels Esbensen.
Enkens første ægteskab med [Peder Jensen Vitten, skifte 28.7.1711 lbnr.320].
Arv efter afdøde datter Gertrud Pedersdatter.

477 Anne Kjeldsdatter i Randers. 28.8.1731, fol.6B:
Forlovet med Jens Lassen, snedker i Randers. A:
1) søster Dorthe Kjeldsdatter i Salling
2) søster Kirsten Kjeldsdatter g.m. Søren Eriksen i Ålbæk? i Salling
3) søster Bodil Kjeldsdatter i Salling
4) halvbror Peder Kjeldsen [Lime], degn i Knebel på Mols
5) halvbror Jens Kjeldsen i Grove i Salling
6) halvsøster Maren Kjeldsdatter, gift i Salling
7) halvsøster Karen Kjeldsdatter, gift i Salling
alle arvinger i Salling på Bustrup gods.

478 Anne Pedersdatter, ugift i Randers. 25.10.1731, fol.9B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kaldes også Maren Pedersdatter Korreborg.

479 Jørgen Mortensen i Randers. 13.7.1731, fol.12B.
E: Cathrine Abrahamsdatter. LV: Rasmus Pedersen Møller. A:
1) søskendebarn Maren Andersdatter g.m. Jens Nielsen, handskemager i Randers
2) søskendebarn Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Mads Pedersen Vejstrup. 1B:
a Anne Madsdatter 12
3) moster Maren Jørgensdatter på Hønefos i Ringerike i Norge
4) søskendebarn Thomas Christensen Harbo i Harreslev
5) søskendebarn Mette Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Stouby
6) søskendebarn Dorthe Pedersdatter g.m. Niels Pedersen i Grensten
7) mosters datter Maren Madsdatter g.m. Peder Tømrer i Århus.
Desuden nævnes:
1 enkens stedfar Søren Møller i Nymølle.
2 enkens bror Søren Abrahamsen.

480 Maren Mikkelsdatter Aarslev i Randers. 28.2.1732, fol.22.
Enke efter Laurids Fisker. A:
1) mor Anne Eriksdatter, enke efter Mikkel Pedersen, [præst i Årslev og Tilst, død 5.9.1711]
2) bror Jesper Mikkelsen Aarslev, præst i Strøby og Varpelev på Stevns
3) bror Peder Mikkelsen Aarslev, kapellan i København Holmen
4) Anne Elisabeth Mikkelsdatter Aarslev.

481 Niels Sørensen, handskemager i Randers. 15.1.1732, fol.26B.
E: Else Rasmusdatter. LV: Hans Thomsen, skipper i Randers. A:
1) mor Karen Jørgensdatter
2) bror [Jørgen Sørensen, handskemager, skifte 6.6.1730 lbnr.459]. 1B:
a Germand Jørgensen
3) søster Anne Sørensdatter g.m. Laurids Jensen, handskemager.

482 Inger [Andersdatter] i Randers. 22.4.1732, fol.32B.
Enke efter Jens Mouridsen, skifte 13.12.1724 lbnr.396. B:
1) Birgitte Jensdatter g.m. Peder Kærsgaard
2) Anders Jensen 21½.

483 Jens Andersen Cramer, købmand i Randers. 14.3.1732, fol.35.
Enkemand efter [Maren Lauridsdatter, skifte 13.8.1728 lbnr.426]. B:
1) Anders Jensen Cramer, præst i Søllerød på Sjælland
2) Søren Jensen Cramer
3) Christen Jensen Cramer
4) Marianne Jensdatter Cramer
5) Laurids Jensen Cramer
6) Kirsten Jensdatter Cramer, [skifte 31.3.1724 lbnr.395]. E: Rudolf Nielsen Bay. B:
a Niels Rudolfsen
b Jens Rudolfsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes kones morbror Rasmus Simonsen i Randers. (Sml. lbnr.174)
2 afdødes svoger Mogens Jensen Gjørup g.m. Kirsten Sørensdatter
3 afdødes svoger Jens Christensen Vibro eller Vivebro.

484 Else Kirstine Bloch i Randers. 4.2.1732, fol.78.
E: Ditlev Bering. B:
1) Ingeborg Marie Ditlevsdatter 12
2) Mogens Bloch Ditlevsen 10
3) Else Ditlevsdatter 8
4) Mikkel Borre Ditlevsen 3.
FM:
1 Laurids Glerup, præst i Knebel og Rolsø
2 Peder Nielsen i Hevring mølle
3 farfar Thomas Bering i Randers
4 svoger Johan Budtz, borgmester i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 11.11.1729.
Samfrændeskifte 4.2.1732.

485 Laurids Christensen, feldbereder i Randers. 10.7.1732, fol.80B.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Knud Kærsgaard. B:
1) Hans Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) [Mette Lauridsdatter] g.m. Niels Refsbæk
4) [Anne Elisabeth Lauridsdatter, skifte 23.7.1723 lbnr.385], var g.m. Terkild Clemensen. 2B:
a Karen Terkildsdatter 21
b Søren Terkildsen 19
5) Christen Lauridsen i Holstebro.

486 Maren Sørensdatter i Randers. 2.5.1732, fol.82B.
Enke efter Alexander Christensen, [skifte 20.7.1724 lbnr.466]. B:
1) Cathrine Alexandersdatter, [skifte 29.4.1729 lbnr.434]. [Første ægteskab med Bent Eriksen, skifte 20.7.1724 lbnr.390]. B:
a Alexander Bentsen 13
b Erik Bentsen 9.
2) Ellen Alexandersdatter.
Arv til afdødes brordatter Anne Marie Thomasdatter efter far Thomas Sørensen i Kristrup, skifte 9.3.1720.

487 Søren Jensen Bay, købmand i Randers. 11.3.1731, fol.95B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen Bay. A:
1) mor Karen Mikkelsdatter, enke efter Jens Sørensen Bay
2) bror Mikkel Jensen Bay
3) bror Anders Jensen Bay
4) bror Hans Jensen Bay
5) søster Else Jensdatter Bay g.m. Jesper Lauridsen, købmand
6) søster Margrethe Cathrine Jensdatter Bay.
FM: morbror Anders Lauridsen, præst i Ørsted i Rougsø herred.
[Enkens første ægteskab med Peder Mikkelsen Karmark, præst i Rold og Vebbestrup, begravet 27.3.1716]. Af børn nævnes B: 1) Elisabeth Kirstine [Pedersdatter Karmark].

488 Herman Kollerup i Randers. 30.3.1730, fol.138B.
E: Anne Christensdatter Bay. LV: Hans Sørensen Møller. A:
1) mor Mette, enke efter [Hans] Kollerup
2) bror Jørgen Hansen Kollerup
3) bror Anders Kollerup
4) søster Ingeborg Kollerup g.m. Gert Wulff, postmester
5) søster Cathrine Kollerup g.m. Christoffer Frederik Hauptmann, konditor
6) søster Johanne Kollerup g.m. Anders Nielsen Dørup
7) søster Anne Marie Kollerup i Tyskland
8) halvbror Conrad Hansen Kollerup på Fyn.
Afdøde var betroet oppebørslen hos afdøde Niels Pedersen Fogh, amtsforvalter på Frisenvold, død 1729.

489 Margrethe Jørgensdatter i Randers. 9.10.1732, fol.166B.
Enke efter Laurids Christensen, feldbereder, [skifte 10.7.1732 lbnr.485]. B:
1) Hans Lauridsen i Randers
2) Jørgen Lauridsen på stedet
3) Mette Lauridsdatter g.m. Niels Refsbæk i Randers
4) Anne Elisabeth Lauridsdatter, [skifte 23.7.1723 lbnr.385]. E: Terkild Clemensen, købmand i Randers. 2B:
a Karen Terkildsdatter
b Søren Terkildsen
5) Christen Lauridsen i Holstebro.

490 Jens Nielsen Bay i Randers. 27.10.1732, fol.171.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Rasmus Simonsen, købmand. B:
1) Kirsten Jensdatter Bay 11
2) Maren Jensdatter Bay 4.
FM:
1 farbror Niels Nielsen Bay, høre i tredje lektie i Randers latinskole
2 Rudolf Bay, købmand i Randers.

491 Hans Jensen, byfoged i Randers. 27.11.1731, fol.173.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rudolf Bay. A:
1) søster Ellen Kirstine Jensdatter gift i Sankt Petersborg i Moskovien
2) søster Maren Jensdatter g.m. Jacob Peder Kærgaard i København
3) søster Olivia Jensdatter, gift i København
4) søster Anne Jensdatter, gift i København.

492 Ditlev Vibe Juul, fuldmægtig for byfogeden i Randers. 12.2.1733, fol.184.
E: Sofie Cathrine Mollerup. B:
1) Jens Ditlev Vibe Juul.

493 Anne Nielsdatter i Randers. 1.5.1733, fol.190.
E: Christen Villadsen, skrædder. A:
1) halvbror Christen Andersen Kallestrup i Mellerup, død. 3B:
a Anders Christensen 18
b Anne Christensdatter 16
c Kirsten Christensdatter 12.

494 Søren Madsen, garver i Randers. 6.6.1733, fol.194B.
E: Sofie Margrethe Andreasdatter. LV: Rudolf Bay. B:
1) Mads Sørensen 3
2) Kirsten Sørensdatter 1 måned.
FM:
1 farbror Niels Madsen
2 Hans Sørensen Møller.

495 Judith Maren Lauridsdatter i Randers. 16.5.1733, fol.197.
E: Christen Madsen, skomager.
Første ægteskab med Peder Davidsen, skifte 22.2.1717 lbnr.336. B:
1) Laurids Pedersen 31
2) David Pedersen 27, i København
3) Maren Pedersdatter i København
4) Birthe Pedersdatter.

496 Johan Budtz, borgmester i Randers. 24.8.1733, fol.200.
E: Mette Marie Winther. LV: Hans Folsach, amtsforvalter. B:
1) Hans Winther Budtz 28
2) Henrik Budtz 22
3) Elisabeth Cathrine Budtz 17
4) Maren Budtz 14
5) Bertel Christian Budtz 12
6) Christian Ludvig Budtz 11
7) Jens Budtz 10
8) Mikkel Budtz 9
9) Frands Christian Budtz 8
10) Charlotte Amalie Budtz 7
11) Agnethe Margrethe Budtz 3.
FM:
1 fasters mand magister Niels Coccius
2) morbror Mikkel Malling Winther, brygger i København.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1733.

497 Judith i Randers. 17.9.1733, fol.203.
E: Oluf Holt, der var søløjtnant i sidste krigstid. Af 4 børn er det ældste B:
1) Johan Olufsdatter Holt 17.

498 Rasmus Sørensen, dansk skolemester i Randers. 7.9.1733, fol.203.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Villadsen, skrædder. A:
1) bror Laurids Sørensen i Mørke på Rosenholm gods
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Søren Christensen Basballe i Kristrup.

499 Karen Nielsdatter, ugift i Randers. 23.3.1733, fol.204B.
Testamente af 6.11.1731. A:
1) fætterske Maren Lauridsdatter, enke efter Laurids Sørensen i Hobro. B:
a Talke Lauridsdatter, der har været afdøde til hjælp og pleje.
Hvis hun dør, da hendes søskende.
Desuden nævnes A:
1) søskendebarn Jørgen Clausen i Hem, død. 2B:
a Anne Jørgensdatter g.m. Mads Lauridsen i Hem
b Maren Jørgensdatter
2) Mikkel Jensen Tørslev i Randers, der har 2 brødre og 2 søstre i Dalbyneder
3) Christen Mikkelsen i Øster Kondrup
4) Niels Malling, der modtager arv på arvingernes vegne.

500 Maren Bendixdatter i Randers. 12.10.1733, fol.209B.
E: Mads Christensen. B:
1) Johan Adolf Madsen 6 uger.
FM: fars stedfar Johan Adolf Grøn.

501 Gertrud Mikkelsdatter, [formentlig fejl for Eriksdatter] i Randers. 20.12.1733, fol.210B.
Enke efter Adam Jespersen, musikant, [skifte 23.5.1690 lbnr.189]. B:
1) Maren Adamsdatter, enke efter Thomas Hansen, [skifte 27.10.1724 lbnr.439]. Selv om hun lever nævnes hendes 5B:
a [Adam Thomsen], uvist hvor
b Hans Thomsen
c [Anne Marie Thomasdatter] g.m. Christen Mogensen, skipper, hvor afdøde boede
d [Erik Thomsen], uvist hvor
e [Jesper Thomsen], uvist hvor
2) Erik Adamsen i Moskovien.

502 Margrethe Andersdatter i Randers. 31.5.1731, fol.212B.
E: Knud Sørensen Mammen. B:
1) Maren Knudsdatter 11
2) Anders Knudsen 2½.
FM:
1 bedstefar Anders Bentsen, feldbereder
2 mors [halv]bror Jørgen Lauridsen, feldbereder.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Christensdatter], skifte. 28.5.1722 lbnr.375. Arv til 2 børn.

503 Johanne Marie Loumann i Randers. 14.1.1734, fol.214B.
E: Niels Arne. B:
1) Anne Elisabeth Nielsdatter 6 uger.
Enken har arv hos generalmajor West på Bornholm, der overføres til krigsråd Langballe.

504 Andreas Bremer i Randers. 26.3.1734, fol.218.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Christensen Revsbæk. B:
1) Christoffer Andreassen 6
2) Cathrine Marie Andreasdatter 2.
FM: bedstefar Søren Jensen Birk.

505 Niels Madsen i Randers. 15.2.1734, fol.222B.
A:
1) mor Kirsten Sørensdatter. LV: Christen Tørslev
2) bror Søren Madsen, garver, [skifte 6.6.1733 lbnr.494]. 2B:
a Mads Sørensen 3
b Kirsten Sørensdatter 1.
FM: Rudolf Bay
3) søster Kirsten Madsdatter g.m. Hans Sørensen i Randers.

506 Maren Madsdatter i Randers. 22.7.1734, fol.231.
E: Niels Nielsen, handskemager. B:
1) Anne Nielsdatter 3
2) Niels Nielsen 8 uger.

507 Mikkel Bering i Randers. 11.1.1734, fol.234B.
E: Maren Jørgensdatter Tvede. LV: Christian Gjørup. B:
1) Anne Sofie Mikkelsdatter 9.
FM: Morten Brøchner, farver i Randers.

508 Karen Sørensdatter i Randers. 27.9.1734, fol.244.
E: Jørgen Madsen Snog, handskemager. A:
1) søskendebarn Karen Rasmusdatter
2) søskendebarn Anne Rasmusdatter g.m. Joen Jensen
3) søskendebarn Niels Rasmussen
4) søskendebarn Søren Rasmussen, død. 2B:
a Bodil Sørensdatter
b Maren Sørensdatter.
FM: Jens Rasmussen Bonde
5) søskendebarn Peder Rasmussen, død. 4B:
a Niels Pedersen
b Rasmus Pedersen
c Maren Pedersdatter
d Anne Pedersdatter,
alle i Voldum på Clausholm gods.
Desuden nævnes afdødes slegfredsøn Frands Hansen, søn af Hans Thomsen.

509 Else Jensdatter Ancher i Randers. 14.7.1734, fol.247B.
A:
0) forældre [Jens Anchersen, købmand i Randers. 26.8.1719 lbnr.360 og Inger Jensdatter, skifte 19.7.1713 lbnr.338]
1) bror Ancher Jensen Anchersen, præst [i Torslev i Øster Han herred], død. 5B: 3 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives
2) bror Peder Jensen Anchersen, præst [i Eger og Fiskum] i Norge
3) bror Anders Jensen Anchersen, købmand i Randers
4) søster Anne Jensdatter Anchersen i Randers.

510 Terkild Thomsen Bay i Randers. 24.3.1734, fol.261.
Arvinger kendes ikke.

511 Hans Villumsen, handskemager i Randers. 3.6.1735, fol.262B.
E: Gedske Jensdatter. LV: Christen Pedersen Ravn. B:
1) Birgitte Hansdatter 19.
FM: Laurids Ottesen, handskemager i Randers.

512 Maren Hansdatter i Randers. 13.4.1735, fol.264B.
E: Søren Thygesen, vognmand. A;
1) søster. død. 1B:
a Kirsten Jensdatter g.m. Niels Rasmussen, handskemager.

513 Claus Jensen i Randers. 19.10.1734, fol.268.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hans Carøe. B:
2) Mette Kirstine Clausdatter 12
3) Anne Cathrine Clausdatter 8
4) Rebekka Clausdatter 6
5) Marianne Clausdatter 2.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter Snell, skifte Skanderborg Rytterdistrikt 21.3.1719 lbnr.1011]. B:
1) Anne Margrethe Clausdatter Harder 20.
FM: morbror Johan Snell, birkedommer i Høver [i Storring sogn].

514 Christen Madsen, skomager i Randers. 21.7.1735, fol.272.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Mikkel Andersen Nærup. B:
1) Maren Christensdatter.
FM: Hans Baltsersen, bager.
Første ægteskab med [Judith Maren Lauridsdatter], skifte 16.5.1733 lbnr.495.
Første hustrus første ægteskab med [Peder Davidsen, skifte 22.2.1717 lbnr.336]. Arv til B:
1 Maren Pedersdatter
2 Birthe Pedersdatter.

515 Anne Cathrine Jørgensdatter i Randers. 2.8.1735, fol.274B.
E: Christen Knudsen, hattemager.
Testamente af 6.7.1717.

516 Anne Jensdatter Ancher i Randers. 22.6.1735, fol.275B.
A:
0) forældre [Jens Anchersen, købmand i Randers. 26.8.1719 lbnr.360 og Inger Jensdatter, skifte 19.7.1713 lbnr.338]
1) bror Ancher Jensen Anchersen, præst [i Torslev i Øster Han herred], død. 5B: 3 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives
2) bror Peder Jensen Anchersen, præst [i Eger og Fiskum] i Norge
3) bror Anders Jensen Anchersen, købmand i Randers.

517 Eva Sadian i Randers. 9.5.1735, fol.285.
E: Vilhelm Spet, skrædder. B:
1) Engel Cathrine Vilhelmsdatter.
FM: Hans Sørensen Møller.

518 Maren Christensdatter i Randers. 29.8.1735, fol.285B.
E: Peder Jensen Fussing. B:
1) Jens Pedersen 26
2) Anne Pedersdatter g.m. Jens Verdang
3) Anne Pedersdatter g.m. Anton Bruus, vagtmester
4) Karen Pedersdatter 22.
FM: Poul Jensen Ellegaard.

519 Talke Lauridsdatter i Randers. 24.10.1735, fol.290.
E: Niels Andersen Malling. B:
1) Anders Nielsen Malling 5 uger.
FM: Christian Gjørup.

520 Maren Andersdatter i Randers. 9.3.1734, fol.297.
Enke efter Anders Sørensen Bay. B:
1) Søren Andersen Bay, [skifte 30.8.1731 lbnr.474]. 5B:
a Kirsten Sørensdatter Bay 19
b Anders Carl Sørensen Bay 16
c Anders Sørensen Bay 13
d Jens Sørensen Bay 11
e Niels Sørensen Bay 9.
FM:
1 stedfar Christian Knabe
2 mosters mand Rasmus Simonsen
2) Lene Andersdatter Bay g.m. Hans Henrik Schmidt i København.
Testamente af 17.8.1715, medunderskrevet af deres svoger Andreas Knudsen, rådstueskriver.

521 Maren Rasmusdatter i Randers. 30.11.1735, fol.341.
E: Hans Hansen Carøe.
Første ægteskab med Jens Ambrosiussen, [skifte 12.5.1729 lbnr.432]. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter
2) Rasmus Jensen
3) Anne Johanne Jensdatter.
FM: farfar Ambrosius Jensen.

522 Inger Thorsdatter i Randers. 25.11.1735, fol.345.
E: Søren Thomsen. B:
1) Thomas Sørensen 19
2) Jens Sørensen 14
3) Solvester Sørensdatter 9.

523 Rasmus Lund i Randers. 25.1.1736, fol.348.
E: Kirstine Margrethe Jensdatter Lind. LV: Mikkel Nærup. B:
1) Jens Rasmussen Lund 25
2) Christian Rasmussen Lund 20
3) Ida Rasmusdatter 15
4) Ellen Rasmusdatter 12.

524 Anne Christensdatter i Randers. 29.1.1736, fol.355.
E: Jens Madsen, dansk skoleholder i Randers. A:
1) søster Maren Christensdatter i Randers
2) bror Mads Christensen, død. 1B:
a Christen Madsen 18, i tjeneste hos en guldsmed
3) bror Rasmus Christensen i Lang Kastrup, død. 3B:
a Christen Rasmussen
b Mette Rasmusdatter
c Anne Rasmusdatter.

525 Kirsten Hansdatter i Randers. 27.1.1736, fol.360B.
E: Christen Nielsen Kattrup. B:
1) Hans Christensen Kattrup 14
2) Bendit Marie Christensdatter 12
3) Maren Christensdatter 7.

526 Christoffer Høj, postmester i Randers. 27.5.1733, fol.367B.
A:
1) søster Karen Høj, enke efter Hans Lauridsen i København. LV: Rasmus Simonsen i Randers. Hendes børn nævnes B:
a Madam Rich
b Cathrine Hansdatter.

527 Eva Lauridsdatter i Randers. 5.4.1736, fol.425.
E: Peder Jonassen Svensk, snedker. A:
1) bror Anders Lauridsen i Karlby
2) bror Peder Lauridsen i Skødstrup
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Tykær i Sangstrup
4) søster Anne Lauridsdatter på Sjælland.

528 Kirsten Andersdatter Hammeldal i Randers. 9.3.1734, fol.427B.
E: Oluf Guldbrandsen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Børge Pedersen Braad, musikantsvend i København.

529 Anne Christensdatter i Randers. 9.6.1734, fol.428.
Enke efter Oluf Svane, vognmand. B:
1) Laurids Olufsen, rytter.

530 Laurids Nielsen, pottemager i Randers. 4.3.1735, fol.429B.
E: Margrethe Jensdatter Møller. LV: Just Andreas Lund, podemester ved dennes svigerfar Jens Nørregaard i Borup. A:
1) søster g.m. Melchior, hattemager.

531 Anders Pedersen Tækker, skomager i Randers. 21.3.1736, fol.432.
E: Maren [Nielsdatter]. LV: Hans Carøe. A:
1) søster , død. 5B:
a Peder Lauridsen 27, på stedet
b en søn 20 år gammel, der står i lære som smed
samt 3 døtre i København
2) Kirsten Tækker, død. 2B:
a Maren Rasmusdatter 26
b Peder Tækker 20
3) halvsøster Maren Pedersdatter Tækker g.m. Johan Forbus i Nakskov

532 Cathrine Jensdatter i Randers. 26.3.1736, fol.436B.
E: Gustav Henriksen, skomager. A:
0) forældre [Jens Didriksen, skifte 10.6.1704 lbnr.274 og Anne Madsdatter, skifte 23.4.1697 lbnr.226]
1) søster Maren Jensdatter g.m. Gotfred Davidsen i Århus
2) søster Maren Jensdatter, enke efter Thomas [Pedersen] Ungermann
3) søster Kirsten Jensdatter, [skifte Århus 24.1.1725 lbnr.921], var g.m. Peder Ibsen, skomager i Århus, [skifte Århus 20.1.1743 lbnr.1324]. 4B:
a Jens Gotfred Pedersen, skomager i Århus
b Anne Pedersdatter g.m. Eggert Albert [Pedersen], bager i Randers
c Maren Pedersdatter g.m. Jens Gotfredsen, skomager i Århus
d Jesper Pedersen, degn i Hjermind, [Le og Hjorthede].

533 Anne Christensdatter i Randers. 28.3.1736, fol.439.
E: Søren Pedersen, tømrer. B:
1) Peder Sørensen 10
2) Kirsten Sørensdatter 7
3) Christen Sørensen 1½.
FM: Niels Karise.

534 Anders Sørensen, grovbrødsbager i Randers. 10.4.1736, fol.440B.
E: M. Sørensdatter. LV: Peder Mørch, parykmager. A:
1) farbror, død. 1B:
a Signe Jepsdatter g.m. Jens Nielsen Cramer i Randers
2) farbror, død. 1B:
a Anne Jespersdatter.

535 Hans Hansen, ugift tjenestekarl i Randers. 4.4.1736, fol.441B.
A:
1) mor Anne Hansdatter g.m. Peder Gjellerup i Stenderup ved Horsens
2) bror Niels Hansen i Stenderup.

536 Jens Hansen, toldbetjent i Randers. 22.2.1736, fol.443.
E: Else Andreasdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Hans Jensen 16
2) Søren Jensen 14
3) Anders Jensen 12
4) Anne Jensdatter 10.
FM: farfar Hans Thomsen.

537 Peder Hansen, feldbereder i Randers. 15.6.1736, fol.446B.
E: Margrethe Cortsdatter. LV: Christen Pedersen Ravn. B:
1) Hans Pedersen, feldbereder i Randers
2) Cort Pedersen 24
3) Karen Pedersdatter g.m. Johan Dancher, kobbersmed i Horsens
4) Elisabeth Pedersdatter g.m. Laurids Ottesen, handskemager i Randers
5) Anne Pedersdatter 16.
FM: Laurids Dancher, kobbersmed i Randers.

538 Jens Jensen Sødring, skibstømrer i Randers. 15.8.1736, fol.450B.
E: Maren Christensdatter. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Christen Jensen i Dalbyneder
2) halvbror Rasmus Christensen Sødring i Mariager.

539 Anne Pedersdatter i Randers. 14.1.1737, fol.452.
E: Mads Nielsen, handskemager. B:
1) Sofie Madsen 21.

540 Cathrine Johansdatter i Randers. 26.9.1736, fol.453.
E: Niels Sørensen Fischer. B:
1) Karen Nielsdatter 12.

541 Karen Andersdatter i Randers. 15.1.1737, fol.454.
E: Anders Jensen Knudsen. B:
1) Maren Andersdatter 6
2) Kirsten Andersdatter 5
3) Jens Andersen 7 uger.

542 Maren Pedersdatter i Randers. 2.2.1737, fol.456B.
E: Peder Jensen Borre, podemester. B:
1) Peder Pedersen 15
2) Mikkel Pedersen 11.

543 Sofie Vorndran i Randers. 14.3.1737, fol.460.
E: Morten [Jensen] Brøchner, farver. B:
1) Karen Brøchner 10
2) Maren Brøchner 9
3) Kirsten Brøchner 8
4) Jens Brøchner 5
5) Malene Brøchner 4
6) Johanne Marie Brøchner 2
7) Christian Vorndran Brøchner 5 uger.

544 Kirsten Juul i Randers. 20.9.1736, fol.463.
Arvinger kendes ikke.

545 Knud Hansen Ringsted, feldberedersvend i Randers. 23.4.1736, fol.466.
A:
1) far Hans Knudsen i Ringsted.

546 Thomas Hansen, vognmand i Randers. 20.2.1736, fol.467.
E: Anne Sørensdatter. LV: Knud Jensen. B:
1) Søren Thomsen 4
2) Ingeborg Thomasdatter 2.
FM: morfar Søren Knudsen.

547 Oluf Mortensen, ugift garversvend i Randers. 27.11.1736, fol.468B.
A:
1) søster Else Mortensdatter, der tjener på Lyngholm i Vendsyssel.

548 Maren Andersdatter i Randers. 25.8.1737, fol.471.
E: Svend Lauridsen. B:
1) Anne Marie Svendsdatter 2.

549 Knud Christensen, hattemager i Randers. 12.7.1737, fol.473.
E: Anne Jensdatter. Christen Knudsen, hattemager. B:
1) Jens Knudsen 4
2) Knud Knudsen, 12 uger den 28.10.1737.
FM: Peder Stampe, snedker.

550 Rasmus Jensen Lange, skrædder i Randers. 30.9.1737, fol.475.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Birthe Rasmusdatter g.m. Christian Danmark
2) Jens Rasmussen 14.
FM: Rasmus Poulsen, skomager.

551 [Anne] Marie Christensdatter i Randers. 15.8.1737, fol.479.
E: Søren Mikkelsen, rebslager.
Første ægteskab med
1) Claus Jensen, skifte 19.10.1734 lbnr.513]. B:
2) Mette Kirstine Clausdatter 15
3) Anne Cathrine Clausdatter 11
4) Rebekka Clausdatter 9
5) Marianne Clausdatter 5.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Graasdatter på stedet, enke efter Christen Mortensen.

552 Eggert Albert, bager i Randers. 20.11.1737, fol.1737.
E: Anne Pedersdatter. LV: bror Jesper Pedersen, degn i Hjermind.
Første ægteskab med Cathrine Alexandersdatter, skifte 29.4.1729 lbnr.434.
Første hustrus første ægteskab med Bent Eriksen, skifte 20.7.1724 lbnr.390. B:
1) Alexander Bentsen
2) Erik Bentsen.

553 Ambrosius Jensen i Randers. 14.1.1738, fol.488B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Jens Ambrosiussen, skifte 12.5.1729 lbnr.432, var g.m. Maren Rasmusdatter, skifte 30.11.1735 lbnr.521. B:
a Anne Cathrine Jensdatter 15
b Rasmus Jensen14
c Anne Johanne Jensdatter 11.
FM:
1 Niels Jensen Lem.
2 mosters mand Jens Rasmussen Bonde.
Desuden nævnes enkens søster [Maren Nielsdatter], enke efter Anders Pedersen Tækker, [skifte 21.3.1736 lbnr.531].

554 Anders Brasen, [guldsmed] i Randers. 7.9.1737, fol.490B.
E: Inger Thøgersdatter. A:
1) bror Søren Brasen, guldsmedsvend i Odense
2) søster [Deliane Jacobsdatter], død. Hendes børn.

555 Esther Hansdatter i Randers. 11.1.1737, fol.493.
E: Rasmus Pedersen Møller. B:
2) Peder Rasmussen Møller 10
3) Hans Ditlev Rasmussen Møller 5
4) Anne Gertrud Rasmusdatter Møller 3
5) Niels Rasmussen Møller 2.
Første ægteskab med Ditlev Sørensen, skifte 17.7.1720. B:
1) Søren Ditlevsen 18, i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Else Hansdatter i Gammelmølle.
2 Kare Jensdatter, enke efter Peder Møller
3 første mands bror Mathias Sørensen, efter hvem der er arv.

556 Johanne Christoffersdatter Mossin i Randers. 24.8.1737, fol.500.
E: Hans Jacobsen Tønder, vejer og måler. A:
0) forældre [Christoffer Dinesen Mossin, præst i Tønning og Træden, skifte Tyrsting og Vrads herred gejstlig 9.1.1697 lbnr.8 og Ingeborg Olufsdatter, død 12.11.1716]
1) bror Bertel Christoffersen [Mossin], degn i Ring
2) bror Dines Christoffersen, uvist hvor
3) bror Oluf Christoffersen, skoleholder i Virklund i Them sogn
4) søster Cathrine Christoffersdatter, enke efter Morten Olufsen, degn i Fausing [og Auning]
5) søster Mette Christoffersdatter i Støvring, enke efter Niels [Pedersen] Kellermann, kapellan i Randers Morten, [skifte Støvring herred gejstlig 21.8.1713 lbnr.30] ved søn Christoffer Kellermann, præst i Støvring og Mellerup.
Mors første ægteskab med formanden Bertel Pedersen Bay, død 1667.
6) halvsøster Kirsten Bertelsdatter Lund, enke efter [Thomas] Krag, rektor i Horsens, [død 1691]
7) halvsøster Kirsten Bertelsdatter Bay, enke efter Oluf Rasmussen Addit, degn i Nim.
[Første ægteskab med Johan Jonassen Færø, kirurg eller barber i Randers, skifte 18.8.1722 lbnr.384].
Desuden nævnes enkemandens svoger Rasmus [Christensen] Winther i Randers, [skifte 17.12.1721 lbnr.401] og dennes svoger Niels Jørgensen, tolder i Randers.

557 Niels Nielsen, hjulmand i Randers. 17.7.1737, fol.512.
E: Maren Pedersdatter. LV: Knud Jensen. B:
1) Karen Nielsdatter 9
2) Anne Cathrine Nielsdatter 5
3) Peder Nielsen 3
4) Niels Nielsen 2.
FM: Niels Pedersen.

558 Christen Villadsen, skrædder i Randers. 22.7.1738, fol.514B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Christian Knabe. A:
1) mor Anne Lauridsdatter. LV: Rudolf Bay.

559 Peder Fussing i Randers. 17.12.1736, fol.517B.
Arvinger angives ikke.

560 Andreas, hattemagersvend i Randers. 17.12.1736, fol.517B.
Arvinger angives ikke.

561 Maren Mikkelsdatter i Randers. 17.5.1737, fol.518.
Enke efter Jacob Jensen, smed. B:
1) Mikkel Jacobsen
2) Jens Jacobsen
3) Karen Jacobsdatter.
FM: svoger Vilhelm Nielsen, glarmester.

562 Laurids Jensen Cramer i Randers. 15.4.1738, fol.519B.
E: [Cathrine Tegder].
Testamente af 15.4.1738.

563 Niels Nielsen Haugaard, handskemager i Randers. 19.5.1738, fol.522.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Nielsen Yde. B:
1) Anne Nielsdatter 6
2) Niels Nielsen 4
3) Maren Nielsdatter 3
4) Anne Marie Nielsdatter 6 mdr.
FM: Rasmus Nielsen Bach.

564 Karen Thomasdatter Boyer. 8.5.1738, fol.526B.
B:
1) Søren Mikkelsen, i bagerlære i Ålborg
2) Kirsten Christensdatter g.m. Mikkel Steffensen, bager i Århus.

565 Rasmus Poulsen Møller i Randers. 16.6.1738, fol.532.
E: Maren Thomasdatter. LV: Hans Carøe. A:
1) bror Frands Poulsen, død. 1B:
a Poul Frandsen 15
2) søster Bodil Poulsdatter, død. 4B:
a Christen Jensen Østergaard i Hjermind
b Poul Jensen
c Anne Jensdatter
d Anne Jensdatter den yngre
3) søster Sidsel Poulsdatter, død. 4B.
a Mads Rasmussen i Vellev
b Poul Rasmussen i Fiskerhuset
c Christen Rasmussen i Mondrup [i Aidt sogn]
d Anne Rasmusdatter g.m. Ove Jensen i Mondrup.

566 Anne Margrethe Kopp i Randers. 4.7.1738, fol.536B.
A:
1) mor Inger Jensdatter, enke efter Cort [Johansen] Kopp, [skifte 9.4.1720 lbnr.367]
2) bror Johan Henrik Cortsen Kopp
3) søster Anne Magdalene Cortsdatter Kopp g.m. Christoffer Spjellerup, degn på Fur
4) søster Margrethe Cortsdatter Kopp i København.

567 Vilhelm Nielsen, glarmester i Randers. 11.7.1738, fol.541B.
E: Karen Knudsdatter. LV: Mikkel Jacobsen, klejnsmed. B:
1) Christoffer Vilhelmsen 13.
FM: Rasmus Andersen drejer.
Enkens første ægteskab med Christoffer Vilhelmsen, glarmester, skifte 31.7.1720 lbnr.382. Arv til B:
1 Jacob Christoffersen
2 Anne Kirstine Christoffersdatter.

568 Poul Christensen i Randers. 7.7.1738, fol.546.
E: Karen Sørensdatter [Hofmann]. LV: Hans Sørensen Møller.
Første ægteskab med Øllegaard Sørensdatter [Lang], skifte 3.4.1732. B:
1) Søren Poulsen
2) Anders Poulsen 21
3) Christen Poulsen 15
4) Maren Poulsdatter 13.
FM: Christen Madsen Velling.
Arv efter: [enkens farbror] Laurids Mortensen Lang, kollega i 3.klasse i Randers latinskole og kordegn i Randers, skifte Støvring herred gejstlig [16.8.1706 lbnr.24].

569 Morten Cortsen i København. 16.7.1738, fol.556B.
E: Marie Rasmusdatter, jordemoder i Randers. B:
1) Rasmus Mortensen 26, skriver hos amtmanden på Island
2) Cort Mortensen 19, på rejse til Ostindien.
Afdøde døde for 10 år siden i København, hvorefter enken efter ildebranden 1728 i København flyttede til Randers.

570 Jens Nielsen Kræmmer i Randers. 15.9.1738, fol.558.
E: Sinnet Marie Jepsdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter 12
2) Bodil Jensdatter 10
3) Margrethe Jensdatter 10
4) Jeppe Jensen 7
5) Niels Jensen 5.
FM: Christian Knabe.

571 Dorthe Henriksdatter i Randers. 6.10.1738, fol.565B.
E: Svend Pedersen.
Arvinger kendes ikke.

572 Iver Hansen, ugift prammand i Randers. 1.10.1738, fol.568.
0) forældre Hans Ernst og Maren Hansdatter i Hytten på Mejlgård gods. B:
1) bror Anders Hansen i Laen [i Glesborg sogn] på Scheel gods
2) søster Marie Hansdatter gift i Stokkebro i Gjerrild sogn på Scheel gods.
Fars andet ægteskab med Maren Andersdatter. B:
3) halvbror Jørgen Hansen i Glesborg på Mejlgård gods
4) halvsøster Cathrine Hansdatter, død. 2B:
a Søren Sørensen i Enslev
b Karen Sørensdatter g.m. Niels Nielsen i Fillerup på Østergård gods.

573 Anders Rasmussen, bager i Randers. 21.10.1738, fol.570.
E: Anne Jensdatter.
Testamente af 18.9.1738.

574 Rasmus [Sørensen] Møller, handskemager i Randers. 28.10.1738 fol.571B.
E: Bodil Christensdatter. LV: Søren Iversen. B:
1) Søren Rasmussen 10
2) Birgitte Cathrine Rasmusdatter 8
3) Rasmus Rasmussen 12 uger den 1.4.1739.
FM: Laurids Ottesen, handskemager.

575 Johanne Nielsdatter i Randers. 4.11.1738, fol.574.
E: Henrik Jensen. B:
1) Jens Henriksen 16
2) Anne Henriksdatter 12.
FM: Laurids Christensen, skomager.

576 Karen Jensdatter i Randers. 24.11.1738, fol.575.
Enke efter Niels Lindgaard. A:
1) søster Maren Jensdatter i Kalstrup i Mejlby sogn, død. 6B:
a Peder Nielsen i Kalstrup
b Jens Nielsen i Kalstrup, død. 1B:
1 Maren Jensdatter hos sin oldefar Peder Pedersen i Bygballe
c Sidsel Nielsdatter g.m. Niels Jensen i Høj Nahre? på Vosnæsgård gods
d Maren Nielsdatter g.m. Peder Nielsen Stæhr i Ebbestrup i Ødum sogn i Dronningborg amt
e Karen Nielsdatter g.m. Rasmus Andersen Koch i Høj Nahre?
f Anne Nielsdatter 20 i Kalstrup.

577 Anne Jensdatter Nørholm i Randers. 9.12.1738, fol.581B.
E: Hans Hansen Carøe. B:
1) Amalie Hansdatter Carøe 5 uger.
Arv efter afdødes far Jens Nørholm i Gødvad.

578 Maren Bolle i Randers. 19.10.1738, fol.584B.
B:
1) Niels Rasmussen 25.

579 Mikkel Jensen i Randers. 23.3.1739, fol.585B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Hans Thomsen, skipper. B:
1) Jens Mikkelsen 10
2) Niels Mikkelsen 9
3) Margrethe Mikkelsdatter 7
4) Anders Mikkelsen 4
5) Anne Mikkelsdatter 2.
FM: Rasmus Sørensen, rebslager.

580 Jørgen Pedersen Høgh, skipper i Randers. 28.3.1738, fol.587.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Peder Jørgensen 9 mdr.

581 Peder Jennum i Randers. 23.2.1739, fol.593B.
E: Lene Madsdatter. Mads Christensen, smed.
Første ægteskab med [Anne Kjeldsdatter, skifte 8.2.1730 lbnr.450]. B:
1) Simon Pedersen Jennum, over 25.

582 Christen Nielsen i Randers. 3.3.1739, fol.595.
E: Mette Hansdatter. LV: Jens Jensen Kollerup, skomager. B:
1) Anne Christensdatter 17
2) Niels Christensen 16
3) Hans Christensen 13.
FM: morfar Hans Thomsen.

583 Mette Christensdatter i Randers. 11.3.1739, fol.596.
E: Johan Grove, skovoksmand. B:
1) Anne Johansdatter 15
2) Kirsten Johansdatter 5
3) Lorents Johansen 3.

584 Cathrine Thøgersdatter i Randers. 25.4.1739, fol.396.
E: Peder Normann, guldsmed. B:
3) Cathrine Normann 20.
Første ægteskab med [Christen Jørgensen, guldsmed, skifte 4.1.1718 lbnr.357]. B:
1) Jørgen Frisach 25, i København
2) Thøger Frisach 22, skræddersvend i Italien.

585 Otto Lytken, organist i Randers. 10.7.1739, fol.600.
E: Mette Andersdatter. LV: Niels Malling. B:
6) Anders Lytken 32, i Ålborg
7) Johan Kaj Lytken 29, i Randers
8) Poul Verner Lytken 27, organist i Viborg
9) Mette Kirstine Lytken 24, på Frijsenborg
10) Jens Lytken 22.
Af første ægteskab B:
1) Niels Lytken, organist i Skive
2) Otto Lytken, organist i Ålborg
3) Hans Friis Lytken, [organist i Horsens, skifte Horsens 1.8.1727 lbnr.620. E: Marie Kirstine Andersdatter Raarup]. 1B:
a Otto Lytken 4
4) Dorthe Lytken, enke efter Jacob Degn i Hørning
5) Elisabeth Lytken g.m. Peder Enevoldsen, degn i Skibsted.

586 Anne Lauridsdatter i Randers. 16.7.1739, fol.604B.
Enke efter Mads Gassum. A:
1) Niels Lauridsen, klejnsmed i Bogense på Fyn.

587 Hans Jensen, skipper i Randers. 3.8.1739, fol.605.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Adolf Bay. B:
1) Søren Hansen 30, på Strømsø i Norge
2) Niels Hansen 28
3) Jørgen Hansen 19
4) Anne Hansdatter 13
5) Nille Hansdatter 11
6) Jens Hansen 9
7) Marie Hansdatter 7.

588 Anders Bentsen, feldbereder i Randers. 14.8.1739, fol.611.
E: Inger Nielsdatter. B:
1) Niels Andersen Bentsen
2) Margrethe Andersdatter, [skifte 31.5.1731 lbnr.502]. E: Knud Sørensen Mammen. B:
a Maren Knudsdatter 15
b Anders Knudsen 7
3) Maren Andersdatter g.m. Clemen Jensen Møller
4) Kirsten Andersdatter g.m. Søren Terkildsen.

589 Gustav Henriksen, skomager i Randers. 5.8.1739, fol.613.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Rasmus Boesen. B:
1) Christen Gustavsen 1½.
FM: Søren Hammershøj.

590 Maren Pedersdatter i Randers. 11.9.1739, fol.616.
E: Peder Pedersen Mann. A:
1) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Sørensen i Vester Velling.

591 Anne Marie Krøyer i Randers. 30.11.1739, fol.618B.
Enke efter Johan Just. A:
1) bror Herman Krøyer, forrige byfoged i Randers.
Desuden nævnes Herman Krøyers datter Madam Crone i Randers.

592 Maren Nielsdatter i Randers. 5.11.1739, fol.619B.
Enke efter [Niels Pedersen] Svane, rådmand i Randers, [død 1708]. A:
1) søster Else Nielsdatter, enke efter Iver Rodskov. LV: Rasmus Broch.

593 Maren Madsdatter i Randers. 14.12.1739, fol.620.
E: Henrik Hansen. A:
1) søster Maren Madsdatter i Helmsted i Vendsyssel
2) søster Anne Madsdatter i Helmsted i Vendsyssel.
Begge døde og de har hver et barn, (men uvist hvem der har hvilket barn):
1 Anders Bollesen i Hellum sogn
2 Maren Pedersdatter.

594 Søren Bromann i Randers7.12.1739, fol.621.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Sørensen, bødker. B:
1) Dorthe Sørensdatter 11.
FM: Niels Refsbæk.

595 Hans Jensen Bay i Randers. 4.12.1739, fol.623B, 628B.
A:
1) mor Karen Mikkelsdatter, enke efter Jens Sørensen Bay. LV: Christen Tørslev
2) bror Anders Jensen Bay, der døde 1.2.1740
3) søster Else Jensdatter Bay, enke efter Jesper Lauridsen, købmand. LV: Nikolaus Stabel, rådmand
4) søster Margrethe Cathrine Jensdatter Bay g.m. Niels [Andersen] Malling i Randers.

596 Birgitte Sørensdatter i Randers. 8.12.1739, fol.626.
E: Niels Madsen Sivemand. B:
1) Søren Nielsen 19
2) Anders Nielsen 8.
FM: Gros Sørensen.

597 Else Nielsdatter Vorup i Randers. 25.1.1740, fol.627.
Enke efter Iver Nielsen Rodskov.
Testamente af 12.3.1726. AS:
1) bror Niels Nielsen Vorup, [skifte5.8.1706]. 1B:
a Anne Margrethe Nielsdatter Vorup, [skifte 23.3.1730 lbnr.453]. Første ægteskab med Anders Anchersen. Andet ægteskab med Rasmus Nielsen Broch, der nu er eneste arving.

598 Gregers Andersen Broch, hattemager i Randers. 22.4.1740, fol.629.
E: Karen Nielsdatter. LV: Germand Jørgensen. B:
1) Dorthe Marie Gregersdatter 1½
2) Gregers Gregersen, født efter fars død.
FM: Jesper Skov, feldbereder.

599 Maren i Randers. 28.1.1741, fol.630B.
Enke efter Christen Perch. B:
1) Jens Christian Perch, på rejse til Kina
2) Niels Perch, på rejse til Kina
3) Kirsten Perch 30.
FM: Laurids Dancher, kobbersmed.

600 Else Jensdatter i Randers. 16.5.1740, fol.631B.
E: Niels Madsen. A:
1) bror Peder Jensen i Tebbestrup.

601 Kirsten Sørensdatter i Randers. 5.4.1741, fol.632B.
B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Ravn
2) Maren Andersdatter, enke efter Niels Kirketerp
3) Morten Nielsen
4) Christian Gjørup, død. 5B:
a Niels Christiansen 18
b Lisbeth Marie Christiansdatter 15
c Kirsten Christiansdatter 14
d Karen Christiansdatter 6
e Christian Christiansen 5, (se lbnr.413)
5) Oluf i Arendal i Norge, død. 1B:
a Ulrikke Olufsdatter 5.
Desuden nævnes Morten Kirketerp i Hobro.

602 Jørgen Peber (Pepber), knapmager i Randers. 11.5.1740, fol.634.
E: Anne Margrethe. A:
1) søster Anne Dorthe Peber i Lübeck
2) søster Anne Elken Peber i Lübeck
3) søster Christine Peber i Lübeck.

603 Christen Visborg, snedker i Randers. 20.4.1740, fol.635.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Winther Budtz.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, skifte 5.5.1732. B:
1) Anne Christensdatter 8.
FM: Jens Lauridsen, snedker.

604 Anne [Marie] Nielsdatter i Randers. 21.4.1740, fol.637.
E: Niels Rasmussen, kabusskrædder. B:
1) Rasmus Nielsen 14
2) Nikolaj Nielsen 11.
FM: Hans Carøe.

605 Johan Didrik Eggert, [feltskær] i Randers. 23.4.1740, fol.639.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Johan Retger 12
2) Peder Møller 8
3) Didrik Johan Johansen 5
4) Cathrine Elisabeth Johansdatter 1.
FM: morbror Peder Møller.

606 Peder Leegaard, skomager i Randers. 8.6.1740, fol.643.
E: Anne Elisabeth. LV: Nikolaj Stabel, rådmand. A:
1) bror David Leegaard, død. 1B:
a David Davidsen 1.
FM: Hans Baltsersen, bager
2) søster Maren Pedersdatter 28
3) søster Birgitte Pedersdatter 27.

607 Kirsten Jensdatter i Randers. 17.6.1740, fol.645.
E: Søren Reinholdt, skrædder. B:
1) Christian Ludvig Abel 10
2) Mogens Carl Abel 7
3) Laurids Vivild Abel 5.
FM: farbror Jens Reinholdt, skrædder i Randers.

608 Christen Tørslev i Randers. 18.7.1740, fol.647B.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: Rasmus Boesen. A:
1) søster, død. 1B:
a Simon Damsgaard i Viborg.
Enkens første ægteskab med [Mads Mortensen Brøchner, skifte 9.3.1720 lbnr.374]. Arv til B:
1 Hans Madsen Brøchner 7
2 Maren Madsdatter Brøchner 4.

609 Niels Skjoldborg i Randers. 30.7.1740, fol.663.
E: Dorthe Kirstine. LV: Hans Ringsted, feldbereder. B:
1) Morten Skjoldborg 5
2) Cathrine Skjoldborg 3
3) Jeppe Skjoldborg 2
4) Else Marie Skjoldborg 3 mdr.
FM: Clemen Jensen.

610 Kirsten Nielsdatter i Randers. 12.8.1740, fol.665B.
E: Søren Pedersen, prammand. A:
1) søster Magdalene Nielsdatter g.m. Niels Mikkelsen, hyrde i Hvidsten [i Gassum sogn]
2) halvbror Peder Nielsen i Krogsager [i Hørning sogn]
3) halvbror Jens Nielsen i Lund [i Hørning sogn], død. 2B: en søn og en datter
4) halvsøster Karen Nielsdatter g.m. Peder Simonsen i Vejlby
5) halvsøster Else Nielsdatter, enke.

611 Niels Rasmussen Brændevin, skomager i Randers. 27.8.1740, fol.668.
E: Maren Poulsdatter. LV: Rasmus Poulsen. B:
1) Rasmus Nielsen 28
2) Maren Nielsdatter 23
3) Johanne Nielsdatter 15.

612 Tønnes Bruus, vagtmester i Randers. 30.8.1740, fol.669.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Rasmussen.
Arvinger kendes ikke.

613 Morten Jensen Brøchner, farver i Randers. 17.10.1740, fol.670.
E: Karen Thomasdatter Gesius. LV: Hans Sørensen Møller. B:
7) Thomas Brøchner 1, der døde
8) Sofie Vorndran, 5 uger den 26.1.1741.
[Første ægteskab med Malene Jensdatter, død Ringkøbing 10.7.1723]. Andet ægteskab med [Sofie Vorndran, skifte 14.3.1737 lbnr.543]. B:
1) Karen Brøchner 13
2) Maren Brøchner 12
3) Kirsten Brøchner 11
4) Jens Brøchner 8
5) Malene Brøchner 7
6) Johanne Marie Brøchner 5.
FM:
1 Mikkel Nærup
2 Peder Broch
3 Morten Steenholm, farver i Nibe.

614 Laurids Christensen, skomager i Randers. 19.9.1740, fol.681.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Rudolf Bay. B:
1) Maren Lauridsdatter 15
2) Christen Lauridsen 11
3) Abelone Lauridsdatter 8.

615 Rudolf Nielsen Bay i Randers. 28.11.1740, fol.683B.
E: Sille Marie Andersdatter. LV: Hans Sørensen Møller. B:
3) Andreas Bay 15
4) Søren Bay 11
5) Jens Splid Bay 10
6) Christian Frederik Bay 9
7) Mourids Bay 6
8) Jens Bay 4.
FM:
1 Niels Nielsen Bay, tredje lektiehører i Randers latinskole, der døde
2 Rasmus Broch.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 31.3.1724 lbnr.395]. B:
1) Niels Rudolfsen Bay 22
2) Jens Rudolfsen Bay 20.
FM:
1 Christen Madsen Velling
2 Mikkel Nærup.
(Litteratur: Fire jyske slægter af Clara Lund. 1988, side 150 ff).

616 Niels Pedersen, vognmand i Randers. 10.1.1741, fol.703.
A:
1) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Murmand, handskemager
2) søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Snedker i Spørring
3) søster Mette Pedersdatter i Selling.

617 Anne Pedersdatter i Randers. 2.1.1741, fol.704.
E: Laurids Andersen Torup. B:
1) Anders Lauridsen 3
2) Peder Lauridsen 20 uger.

618 Inger Nielsdatter i Randers. 8.2.1741, fol.706B.
E: Søren Mikkelsen Dons. B:
3) Nikolaj Sørensen 7.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter 15
2) Marianne Sørensdatter 10.
FM: morbror Jens Nielsen.

619 Dorthe Madsdatter i Randers. 8.2.1741, fol.707B.
E: Jens Hadbjerg, vognmand. B:
1) Niels Jensen 20.
Niels Jensen i Tustrup på Brusgård gods erklærede, at afdøde var hans mor.

620 Anders Hougaard, vognmand i Randers. 27.3.1740, fol.709B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Rasmus Jensen, vognmand. A:
1) mor Maren Andersdatter i Jennum
2) bror Christen Jensen i Hem
3) søster Anne Jensdatter i Jennum
4) søster Maren Jensdatter i København.

621 Boye Nielsen, kaptajn i Randers. 20.4.1740, fol.711.
E: Anne Marie. A:
1) bror Rasmus Nielsen, uvist hvor
2) bror Frederik Nielsen på Tangen ved Strømsø i Norge, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) søster Margrethe Nielsdatter, død, var g.m. Halvor Green på Strømsø. Børn, hvis navne ikke kendes
4) søster Margrethe Nielsdatter, enke efter Oluf Gundersen Floes på Strømsø
5) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Fly i Christiania i Norge, begge døde. Børn, hvis navne ikke kendes
6) søster Martha Sofie Nielsdatter g.m. Henrik Møller på Strømsø.

622 Kirsten Rasmusdatter i Randers. 5.4.1741, fol.715.
E: Jens Rasmussen [Ormslev], skipper. B:
1) Anne Marie Jensdatter 16
2) Birgitte Marie Jensdatter 14.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Rasmusdatter i Udby.

623 Anne Margrethe i Randers. 5.6.1741, fol.718.
Enke efter Jørgen Peber, knapmager, [skifte 11.5.1740 lbnr.602]. A:
1) Søren Hansen, matros i København.

624 Jacob Rittou, bager i Randers. 9.6.1741, fol.720.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Møller. B:
1) Jochum Rittou 26
2) Hans Rittou 23
3) Elisabeth Sofie Rittou g.m. Adrian Forsmann
4) Cathrine Rittou 16.
FM: morbror Hans Carøe.

625 Terkild Clemensen i Randers. 19.6.1741, fol.723.
E: Kirsten Andersdatter. B:
3) Anders Terkildsen 11
4) Gertrud Terkildsdatter 10
5) Anne Elisabeth Terkildsdatter 9
6) Clemen Terkildsen 8
7) Niels Terkildsen 9 mdr.
Første ægteskab med [Anne Elisabeth Lauridsdatter, skifte 23.7.1723 lbnr.385]. B:
1) Karen Terkildsdatter g.m. Jens Mammen
2) Søren Terkildsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes svigerfar Anders Sørensen Mammen
2 afdødes svoger Jørgen Lauridsen, feldbereder.

626 Anne Jensdatter i Randers. 19.6.1741, fol.728.
E: Jens Rigtrup, skomager. B:
1) Christen Jensen 16
2) Anne Jensdatter 15
3) Malene Jensdatter 14.
FM: Peder Pedersen.

627 Anne Jensdatter i Randers. 20.6.1741, fol.729.
E: Mads Rasmussen Sparre. B:
1) Rasmus Madsen Sparre 15
2) Jens Madsen Sparre 10
3) Peder Madsen Sparre 5
4) Mette Marie Madsdatter Sparre 2½
5) Henrik Madsen Sparre 15 uger.
FM: Niels Jacobsen, skoleholder i Randers.

628 Johan Kaj Lytken, organist i Randers. 24.7.1741, fol.730B.
E: Karen Vandel. LV: Rasmus Boesen. A:
1) mor Mette Andersdatter, enke efter Otto Lytken, organist i Randers, [skifte 10.7.1739 lbnr.585]
2) bror Anders Lytken, [i Ålborg]
3) bror Poul Verner Lytken, [organist i Viborg]
4) søster Mette Kirstine Lytken
5) bror Jens Lytken.
Af første ægteskab B:
6) halvbror Niels Lytken, [organist] i Skive
7) halvbror Otto Lytken, [organist] i Ålborg
8) halvsøster Dorthe Lytken, [enke efter Jacob Degn i Hørning], nu i Kristrup præstegård
9) halvsøster Elisabeth Lytken [g.m. Peder Enevoldsen, degn] i Skibsted.

629 Juliane Johansdatter i Randers. 1.8.1741, fol.739B.
E: Jacob Habakuk Koch, parykmager. A:
1) søster Jannike Johansdatter, gift i København.

630 Peder Lauridsen Kræmmer, vognmand i Randers. 21.8.1741, fol.740B.
E: Maren Madsdatter. B:
4) Mads Pedersen 13.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 26.7.1725 lbnr.402]. B:
1) Maren Pedersdatter i Randers Hospital.
2) Laurids Pedersen
3) Jens Pedersen

631 Ida Sofie von Ahlefeldt i Randers. 29.8.1741, fol.742, 773.
E: Henning von Holstein, oberhofmeister, nu på Høgholt [i Hørmested sogn] i Vendsyssel. B:
1) Ulrik Adolf von Holstein, kaptajn
2) Christian Ditlev von Holstein, kaptajn.

632 Maren Nielsdatter i Randers. 4.10.1741, fol.750.
E: Jens Jensen. B:
1) Christen Jensen 3½
2 Niels Jensen 1½.

633 Øllegaard Frascher i Randers. 11.10.1741, fol.750B.
E: Johan Bibert, vagtmester. A:
1) bror Frederik Frascher, musikant i Liebs i Mecklenburg.

634 Laurids Andersen Torup i Randers. 23.10.1741, fol.751B.
Enkemand efter Anne Pedersdatter, skifte 2.1.1741 lbnr.617. B:
1) Anders Lauridsen 4.
FM: Peder Bruun, skrædder i Randers.

635 Margrethe [Cathrine Jensdatter] Bay i Randers. 28.11.1741, fol.759.
E: Niels Andersen Malling. B:
1) Anders Malling 3½
2) Jens Malling 2½.

636 Kirsten Madsdatter i Randers. 11.12.1741, fol.764.
E: Hans Sørensen Møller. B:
1) Mads Hansen 10
2) Hans Hansen 8.
FM: Johan Christian Hassing.

637 Kirsten Thomasdatter i Randers. 20.10.1741, fol.769B.
E: Jens Jensen, snedker, den ældre. B:
1) Jens Jensen, snedker
2) Anne Jensdatter, i København
3) Birgitte Jensdatter g.m. Peder Borre, podemester.

638 Christian Didriksen, brobetjent i Randers. 28.12.1741, fol.772.
E: Inger Christensdatter. LV: Rasmus Sørensen, rebslager. B:
1) Didrik Christiansen 14
2) Mette Christiansdatter 9
3) Cathrine Elisabeth Christensdatter 6.
FM: Hans Perk, skovfoged i Hadslund.

639 Oluf Jonassen, skipper i Randers. 7.2.1742, fol.784B.
E: Else Nielsdatter. LV: Rasmus Boesen. B:
1) Johanne Marie Olufsdatter 8
2) Cathrine Olufsdatter 4.
FM: Jonas Olufsen.
Desuden nævnes enkens mor Johanne Lauridsdatter, enke efter Niels Jacobsen Priim.

640 Jacob Jacobsen, handskemagersvend i Randers. 18.1.1742, fol.791.
A:
1) søster, gift i København
2) bror Christen Jacobsen, uvist hvor.

641 Poul Elgaard i Randers. 28.3.1742, fol.792.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Niels Lem. B:
1) Johanne Marie Poulsdatter 16
2) Mette Poulsdatter 13.
FM: Søren Andersen.

642 Søren Poulsen Lang i Randers. 10.4.1742, fol.794.
E: Cathrine Tegder. B:
1) Magdalene Øllegaard Sørensdatter.
FM: morfar Røtger Tegder.
Enkens første ægteskab med Laurids [Jensen] Cramer, [skifte 15.4.1738 lbnr.562].

643 Christen Markussen Bech, kontrafejer eller maler i Randers. 19.5.1742, fol.800B.
E: Anne Cathrine Grønbæk. LV: Hans Lauridsen. A:
1) morbror Christen [Christensen] Bech, degn i [Øster] Bjerregrav, [Ålum og Tånum]
2) faster, død. 1B:
a Niels Hansen Tinne, betjent i Drammen.

644 Knud Jørgensen, feldberedersvend i Randers. 24.5.1742, fol.806B.
A:
1) far Jørgen Knudsen, feldbereder i Horsens.

645 Kirsten Pedersdatter i Randers. 21.5.1742, fol.807.
B:
1) Peder Nielsen 16, tjener hos farveren i Sæby.

646 Anders Anchersen i Randers. 29.4.1742, fol.811.
Enkemand efter Elisabeth Ottesdatter. B:
1) Niels Anchersen 24, student
2) Jens Anchersen 22½, på rejse til Kina
3) Ingeborg Anchersdatter 21
4) Inger Kirstine Anchersdatter 19½
5) Anker Andreas Anchersen 15.
FM: født værge Peder Nielsen Baadsgaard i Hevring mølle ved søn Thomas Baadsgaard.

647 Jens Nielsen Yde, skomager i Randers. 25.8.1742, fol.839.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Jensen, handskemager. A:
1) mor Sidsel Christensdatter
2) halvbror Christen Rasmussen i Holmstrand i Norge
3) halvbror Thomas Rasmussen, uvist hvor.

648 Anders Thomsen, betjent i Randers. 2.8.1742, fol.841.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Søren Terkildsen. B:
1) Thomas Andersen 19, på rejse til Ostindien
2) Laurids Andersen 16
3) Else Marie Andersdatter 12
4) Ambrosius Andersen 8.
FM: farbror Thomas Andreassen, snedker.

649 Maren Christensdatter i Randers. 14.8.1742, fol.843.
E: Niels Esbensen, vognmand.
B:
1) Jens Hansen Spørring, [skifte 14.9.1731 lbnr.476]. 1B:
a Peder Jensen.

650 Karen Johansdatter Cohn i Randers. 22.8.1742, fol.844B.
E: Johan Christian Zimmermann, bogbinder. B:
1) Johan Johansen 5
2) Johan Henriks Johansen 11 uger.
Desuden nævnes Knud Johansen Cohn i Århus.

651 Birgitte Marie Thyrresdatter i Randers. 3.9.1742, fol.846B.
E: Jens Eriksen Mistrup. B:
1) Erik Jensen 3½.

652 Hans Thomsen, skipper i Randers. 6.9.1742, fol.849.
E: Karen Jespersdatter. LV: Peder Møller. B:
1) Thomas Hansen 8
2) Elisabeth Hansdatter 6 mdr.
FM: farbror Erik Thomsen.

653 Hans Ginnerup, skipper i Randers. 17.10.1742, fol.851B.
E: Sinnet Jensdatter. A:
1) mor Kirsten Jacobsdatter i Grenå, enke efter Niels Ginnerup, skipper
2) bror Laurids Jacobsen
3) søster Ellen Kirstine Jacobsdatter i København
4) søster Anne Marie Jacobsdatter i Grenå
5) bror Rasmus Ginnerup i København
6) bror Jens Ginnerup, degn i Jentoft (Gentofte?), død. B: 2 sønner.

654 Poul Nielsen Gram i Randers. 12.10.1742, fol.854.
E: Maren Lauridsdatter. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter
2) søster Maren Nielsdatter Gram, død. 3B. tre børn i København.

655 Margrethe Jensdatter i Randers. 22.2.1743, fol.857B.
E: Hans Pedersen, pottemager. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Søren Terkildsen i Tebbestrup
2) søster Maren Jensdatter g.m. Jeppe Pedersen i Øster Velling.

656 Peder Folmersen i Randers. 18.3.1743, fol.858B.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Peder Broch, guldsmed. B:
1) Mette Pedersdatter 10
2) Jørgen Pedersen 5
3) Karen Pedersdatter 2.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 31.1.1726 lbnr.405. B:
1) Ellen Pedersdatter 23, i København.
FM: mors [sted]far Peder Pedersen Lollik.

657 Jochum Ditmar Fabech, kontrollør i Randers. 14.3.1737, fol.861B.
E: Dorthe Eleonora. LV: Hans Carøe. B:
1) Peder Fabech 39, student
2) Jochum Brandt Fabech 26, vagtmester i regimentet
3) Anne Cathrine Fabech 23.


Randers Byfoged
Skifteprotokol
1743-1763
B 50-342

658 Maren Jensdatter i Randers. 18.3.1743, fol.2.
Enke efter Thomas Ungermann, død 3.9.1730. B:
1) Peder Thomsen Ungermann i Slagelse på Sjælland
2) Didrik Thomas Ungermann, hattemager i København
3) Jens Thomsen Ungermann i Randers
4) Mette Thomasdatter g.m. Oluf Duche i København
5) Kirsten Thomasdatter g.m. Hans Olufsen, garver i København
6) Anne Thomasdatter i Randers.

659 Eva Hansdatter i Randers. 19.3.1743, fol.7.
E: Hans Kirketerp. B:
1) Birgitte Hansdatter 5.
FM: Knud Kærgaard.

660 Mikkel Cortsen i Randers. 26.3.1743, fol.10.
E: Mette Mogensdatter. LV: Peder Germand, kobbersmed. B:
1) Cort Mikkelsen 21
2) Anne Mikkelsdatter 20
3) Mogens Mikkelsen 17.

661 Christen Mogensen, skipper i Randers. 6.4.1743, fol.11B.
E: Anne Marie [Thomasdatter]. LV: Hans Just. B:
1) Anne Christensdatter 13
2) Maren Christensdatter 11
3) Mogensen Christensen 5
4) Gertrud Christensdatter 2
5) Christiane Christensdatter. født efter fars død.
FM: morbror Erik Thomsen.

662 Anne Pedersdatter i Randers. 20.4.1743, fol.14.
E: Niels Nielsen, underdegn. B:
1) Marianne Nielsdatter 21, i København
2) Jens Nielsen 17.

663 Anders Torup, 6 år gammel i Randers. 30.5.1743, fol.15.
A:
0) forældre Laurids Andersen Torup, [skifte 23.10.1741 lbnr.634] og
Anne Pedersdatter, skifte 2.1.1741 lbnr.617
1) faster Anne Andersdatter g.m. Erik Jensen i Alstrup i Gislum herred
2) faster Kirsten Andersdatter. død, var g.m. Just Skrædder i Vester Bølle. 2B:
a Peder Justesen
b Anders Justesen
3) farbror Anders Andersen i København, død. 3B: en søn og to døtre.

664 Hans Nikolaj Fægter, byens tjener i Randers. 18.6.1743, fol.17B.
E: Maren Christensdatter. LV: Christen Christensen. B:
3) Inger Hansdatter 24, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Nikolaj Hansen på Fyn
2) Kirsten Hansdatter 34, på Holckenhavn på Fyn.

665 Bodil Andersdatter i Randers. 8.7.1743, fol.18B.
E: Jens Jacobsen, klejnsmed. B:
1) Marie Christine Jensdatter 5 uger.

666 Jacob Habakuk Koch, parykmager i Randers. 30.7.1743, fol.20B.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Christensen. A:
1) søster Mette Cathrine g.m. Jørgen Schmidt, snedker i København
2) søster Barbara g.m. en skrædder i København
3) søster, død, var g.m. Adrian Forsmann. 1B:
a Anne Ostenfeld, død, var g.m. en parykmager i København. B: to sønner.

667 Elisabeth Sofie Jacobsdatter i Randers. 29.10.1743, fol.22.
E: Adrian Forsmann, parykmager. 1B:
a Niels Adriansen 6.

668 Andreas Lauridsen, hattemagersvend i Randers. 15.12.1736, fol.24.
Arvinger kendes ikke.

669 Jes Rostgaard i Randers. 1.10.1736, fol.24B.
Arvinger kendes ikke.

670 Mette Grosdatter i Randers. 27.2.1743, fol.25.
Arvinger kendes ikke.

671 Karen Nielsdatter i Randers. 18.10.1736, fol.26.
E: Melchior Rasmussen, hattemager. B:
3) Rasmus Melchiorsen 19.
Første ægteskab med Niels Samuelsen, [skifte 21.4.1713 lbnr.330]. B:
1) Birthe Margrethe Nielsdatter 26
2) Niels Nielsen Samuelsen 25.

672 Mikkel Jensen Bay i Randers. 3.6.1735, fol.27.
A:
1) mor Karen Mikkelsdatter, enke efter Jens Sørensen Bay. LV: Christen Tørslev
2) bror Anders Jensen Bay
3) bror Hans Jensen Bay
4) søster Else Jensdatter Bay, enke efter Jesper Lauridsen
5) søster Margrethe Cathrine Jensdatter Bay.

673 Bodil Pedersdatter i Randers. 9.3.1744, fol.28.
E: Hans Pedersen, skipper. B:
1) Bodil Hansdatter 5 uger.
FM: mors [halv]bror Peder Jensen.

674 Anne Jacobsdatter, ugift tjenestepige i Randers. 17.4.1744, fol.30B.
A:
1) morbror i Højby.
Det anføre at afdøde blev kaldt Anne Clausdatter.

675 Anne Sørensdatter Møller i Randers. 20.4.1744, fol.32.
E: Niels Sørensen, bødker.
Første ægteskab med Søren Frederiksen, [skifte 30.5.1729 lbnr.436. B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Jens Pedersen, tømrer på Holmen i København
2) Kirstine Marie Sørensdatter
3) Anne Marie Sørensdatter.
FM: Anders [Sørensen] Mammen.

676 Magdalene von Hatten i Randers. 4.4.1744, fol.34B.
A:
1) Jens von Hatten
2) Birgitte Elisabeth von Hatten
3) Jens Sørensen.

677 Anne Pedersdatter i Randers. 13.4.1744, fol.35.
E: Peder Germandsen , kobbersmed. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 4
2) Peder Pedersen 21 uger.

678 Anne Pedersdatter i Randers. 30.6.1744, fol.36B.
E: Christen [Nielsen] Lindgaard. B:
1) Niels Christensen 14
2) Peder Christensen 13.

679 Maren Jensdatter i Randers. 7.8.1744, fol.38.
E: Jens Eriksen Mistrup. B:
1) Jens Jensen 7 uger.
Enkemandens første ægteskab med Birgitte Marie Thyrresdatter, skifte 3.9.1742 lbnr.651. Arv til B:
1 Erik Jensen.
Arv efter Anne Kirstine Nielsdatter Brandt i Houlbjerg præstegård, skifte Houlbjerg herred gejstlig 24.4.1730 lbnr.31 til arveladers søskende:
1 Peder Nielsen Brandt
2 Kirsten Nielsdatter Brandt, som er afdøde mor, død, var g.m. afdødes far Jens Joensen i Hagenstrup mølle i Hvorslev sogn. Da man ikke har hørt fra Peder Nielsen Brandt i over 15 år, udbetales arven til afdødes bo.

680 Kirsten Pedersdatter i Randers. 10.11.1744, fol.41B.
E: Niels Rasmussen, kabusskrædder.
Første ægteskab med Søren Bromann, [skifte 7.12.1739 lbnr.594]. B:
1) Dorthe Sørensdatter 16.
Enkemandens første ægteskab med Anne Marie Nielsdatter, [skifte 21.4.1740 lbnr.604]. Arv til B:
1 Nikolaj Nielsen.

681 Kirsten Sørensdatter i Randers. 10.11.1744, fol.46B.
Enke efter Mads Mikkelsen. B:
1) Søren Madsen, død, [skifte 6.6.1733 lbnr.494]. B:
a Mads Sørensen 15
b Kirsten Sørensdatter 12.
FM: stedfar Johan Christian Hassing
2) Kirsten Madsdatter, [skifte 11.12.1741 lbnr.636], var g.m. Hans Sørensen Møller. 2B:
a Mads Hansen 14
b Hans Hansen 13.

682 Niels Andersen Bentsen, feldbereder i Randers. 9.11.1744, fol.56.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Inger Nielsdatter 3
2) Maren Nielsdatter 6 mdr.
FM: fasters mand Søren Terkildsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Inger Nielsdatter, enke efter afdødes far Anders Bentsen, [skifte 14.8.1739 lbnr.588]
2 afdødes søster [Margrethe Andersdatter, skifte 31.5.1731 lbnr.502]. E: Knud Sørensen Mammen
3 afdødes søster [Maren Andersdatter] g.m. Clemen Jensen Møller

683 Jens Jacob Borchert i Randers. 15.11.1744, fol.59B.
E: Sofie Cathrine Hensemann. LV: Claus Vibro.
Bevilling til uskiftet bo af 30.11.1744.

684 Søren Hammershøj, købmand i Randers. 18.12.1744, fol.61B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Just. Afkald fra A:
1) Christen Christensen i Hammershøj
2) Frands Jensen i Hammershøj
3) Christen Madsen Vad i Hammershøj
4) Christen Madsen Vad i Hammershøj (der er to underskrifter og 2 laksegl med samme navn)
5) Niels Jensen i Hammershøj
6) Niels Jensens søsterdatter Dorthe Nielsdatter i Hammershøj
7) Niels Jensen Land i Vorning
8) Esben Nielsen Grarup i Vorning
9) Søren Mortensen i Korning.

685 Andreas Otto i Randers. 3.12.1744, fol.62B.
A:
1) far Andreas Otto og mor i Karen an der Mühle i Preussen.

686 Maren Thomasdatter i Randers. 21.1.1744, fol.63B.
E: Johan Bibert, vagtmester. A:
1) mor Else, nu g.m. Andreas Snedker
2) bror Anders Thomsen, [skifte 2.8.1742 lbnr.648]. 4B:
a Thomas Andersen
b Laurids Andersen
c Else Marie Andersdatter
d Ambrosius Andersen
3) halvbror Thomas Andreassen, snedker i Randers
4) halvsøster Kirsten Andreasdatter g.m. Peder Sørensen Høj i København.

687 Niels Sørensen Markmand i Randers. 27.1.1745, fol.69B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Mads Smed. B:
1) Thomas Nielsen 30, tjener på Dybvad
2) Søren Nielsen, handskemager i Odense
3) Hans Nielsen 24, handskemagersvend i Odense
4) Anne Nielsdatter 26, i København
5) Kirsten Nielsdatter g.m. Morten Jensen Fischer i København.

688 Anne Mouridsdatter i Randers. 15.2.1745, fol.71.
E: Peder Hjermind, skrædder. B:
2) Niels Pedersen 3.
Af første ægteskab B:
1) Ditlev Ditlevsen 7.

689 Anne Jensdatter i Randers. 12.4.1745, fol.72.
E: Christen Christensen Lerche, hattemager. B:
3) Kirsten Christensdatter 6
4) Christen Christensen 3.
FM: Peder Stampe, snedker.
Første ægteskab med Knud Christensen, [skifte 12.7.1737 lbnr.549]. B:
1) Jens Knudsen 12
2) Knud Knudsen 8.

690 Christen Nielsen Brasch i Randers. 22.4.1745, fol.74B.
E: Anne Sørensdatter Overbech. LV: Rasmus Boesen. B:
2) Henrik Brasch
3) Jens Brasch 21, i København
4) Søren Brasch 18, på Lolland
5) Christen Brasch 14.
Første ægteskab med [Dorthe Christensdatter Høst, død ca.1713]. B:
1) Niels Brasch, guldsmedesvend i Århus.
Litteratur: Præstehustruen i Lyngå og hendes familie af Flemming Aagaard Winther, Slægten 2008. Heri side 28.

691 Anne Vilhelmsdatter i Randers. 12.1.1745, fol.76.
E: Niels Hansen, skomager. B:
1) Vilhelm Nielsen 5 uger.
FM: morfar Vilhelm Hansen.

692 Niels Rasmussen, kabusskrædder i Randers. 29.4.1745, fol.78.
Forlovet med Hedvig Bertelsdatter. LV: Hans Sørensen Møller.
Første ægteskab med Anne [Marie] Nielsdatter, skifte 21.4.1740 lbnr.604. B:
1) Rasmus Nielsen, farer på Ostindien
2) Nikolaj Nielsen, i guldsmedelære.
Andet ægteskab med [Kirsten Pedersdatter], skifte 10.11.1744 lbnr.680.

693 Maren Pedersdatter Splid i Randers. 11.1.1745, fol.84B.
E: Christen Madsen Velling.
Arvinger angives ikke.

694 Jens Lassen, brændevinsmand i Randers. 15.8.1745, fol.85B.
Enkemand efter Anne Andreasdatter, skifte 30.3.1745 fol.93. B:
1) Bodil Jensdatter 6 mdr.
FM:
1 farbror Peder Lassen, ladefoged pop Frisenvold
2 morbror Laurids Andersen i Thorsø i Voldby sogn ved Grenå.

695 Jesper Skov, feldbereder i Randers. 15.9.1745, fol.91B.
E: Marie Jensdatter. LV: Thomas Christensen, skrædder. B:
1) Anne Dorthe Jespersdatter 8
2) Rasmus Jespersen 5½
3) Birthe Jespersdatter 4
4) Maren Jespersdatter 2
5) Mette Jespersdatter 10 uger.
FM: farbror Rasmus Skov, hattemager.

696 Niels Olufsen, betjent i Randers. 4.5.1745, fol.94.
E: Karen Andersdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. A:
1) søster Kirsten Olufsdatter g.m Niels Madsen i Fjeldsted på Mariager Kloster gods.

697 Johan Christian Zimmermann, bogbinder i Randers. 31.5.1745, fol.96.
E: Anne Marie Knoph. LV: Peder Kirkegaard. B:
3) Knud Zimmermann 25 uger.
Første ægteskab med [Karen Johansdatter Cohn], skifte 22.8.1742 lbnr.650.
1) Johan Johansen 8
2) Johan Henrik Johansen 3.
FM: farbror Lorents Zimmermann.

698 Jens Knudsen Langballe i Randers. 10.12.1745, fol.99.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. Poul Normann, skomager. B:
1) Søren Jensen 7
2) Simon Jensen 4
3) Anne Jensdatter 2.

699 Rasmus Boesen i Randers. 23.8.1745, fol.100.
E: Ellen Alexandersdatter . LV: Claus Bruun. B:
1) Rasmus Rasmussen Boesen 11.
Bevilling til uskiftet bo 2.9.1745.

700 Hans Olufsen i Randers. 15.7.1745, fol.101B.
Afdøde havde pension af sin søtjeneste.
Arvinger kendes ikke.

701 Marie Kirstine Andersdatter i Randers. 21.10.1745, fol.102.
E: Rasmus Broch, købmand. B:
1) Niels Broch 15
2) Maren Broch 11
3) Else Broch 8.
Bevilling til uskiftet bo af 15.10.1745.

702 Hans Lauridsen i Randers. 12.2.1746, fol.102B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Carøe. A:
0) forældre [Laurids Christensen, feldbereder i Randers, skifte 10.7.1732 lbnr.485 og Margrethe Jørgensdatter]
1) bror Christen Lauridsen i Holstebro, død. 1B:
a Bertel Christensen
2) bror Jørgen Lauridsen i Randers, død. 2B:
a Laurids Jørgensen
b Anders Jørgensen.
FM: stedfar Clemen Jensen Møller
3) søster [Anne] Elisabeth Lauridsdatter, [skifte 23.7.1723 lbnr.385]. 2B:
a Søren Terkildsen
b Karen Terkildsdatter g.m. Jens Mammen
4) søster Mette Lauridsdatter g.m. Niels Refsbæk i Randers.

703 Just Poulsen, snedker i Randers. 17.3.1746, fol.107B.
E: Anne Sofie Ibsdatter. LV: Peder Stampe, snedker. B:
1) Anders Justesen 21
2) Ditlev Justesen 17
3) Kirsten Justsdatter 10
4) Regine Justsdatter 5.
FM: Jens Wiinholt.

704 Johan Jensen, betjent i Randers. 21.7.1746, fol.109.
E: Mette Pedersdatter. LV: Oluf Jørgensen, smed. B:
2) Anne Cathrine Johansdatter 13
3) Thomas Johansen 9.
FM: Jens Knudsen, hjulmand.
Af første ægteskab B:
1) Jens Johansen 19.

705 Anders Rousing i Randers. 17.10.1746, fol.110B.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Hans Justesen. B:
1) Anne Marie Andersdatter 20
2) Peder Christian Andersen Rousing 14½.
FM: Peder Kærgaard.

706 Johan Peder Kahl i Randers. 21.4.1746, fol.113, 227B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jens Sørensen Bay, der ægter enken. B:
1) Hans Kahl, der døde, skifte 30.5.1747, hvor han var 7 år gammel
2) Anne Dorthe Kahl.
FM:
1 Laurids Skaarup
2 Laurids Skipper.

707 Maren [Sørensdatter] i Randers. 5.12.1746, fol.117B.
Enke efter Søren [Jensen] Birch. B:
3) Maren Sørensdatter Birch, [død 18.5.1742]. Første ægteskab med Andreas Bremer, [skifte sluttet 20.5.1734]. 1B:
a Christoffer Andreassen Bremer
b Cathrine Marie Andreasdatter Bremer, død.
Maren Sørensdatter Birchs andet ægteskab med Mikkel Andersen Nærup, [død 20.5.1742, skifte efter begge 18.6.1742 lbnr.907]. 3B:
c Anders Nærup
d Karen Nærup
e Maren Nærup.
Første ægteskab med Peder Nielsen Vinge. B:
1) Niels Pedersen Vinge i Holbæk på Sjælland
2) Martha Pedersdatter g.m. Simon Bødker, begge døde. 1B:
a Ellen Marie Simonsdatter g.m. Niels Trane, korporal.

708 Maren Madsdatter Brøchner i Randers. 16.11.1746, fol.128B.
Enke efter Peder Nielsen Broch, købmand.
Testamente af 19.2.1745.
Hans A:
0) forældre [Niels Broch, købmand i Randers og Anne Christensdatter Bay], begge døde
1) bror Rasmus Broch i København
2) bror Søren Broch, i København
3) bror Christian Nielsen Broch, præst i Als [i Hindsted herred]
4) halvsøster Abelone Sofie Birch g.m. Henrik Christoffer Schambach, menagerimester på Fredensborg.
Hendes A:
0) forældre [Mads Mortensen Brøchner i Randers. 9.3.1720 lbnr.374 og Elisabeth Christensdatter, nu enke efter Tørslev
1) bror Hans Madsen Brøchner
Fars første ægteskab med [Helvig Lauridsdatter, skifte 15.8.1698 lbnr.238)
2) halvbror Just Madsen Brøchner på citadellet i Frederikshavn.
Desuden nævnes afdødes svoger Niels Jørgensen, toldkontrollør i Hadsund.

709 Niels Christensen, murer i Randers. 28.1.1745, fol.178.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Ottesen, handskemester. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Gotfred Lantroch i Randers.

710 Anne Sofie Bering i Randers. 28.2.1747, fol.179.
E: Jens Thyrresen. A:
1) mor Maren [Jørgensdatter] Tvede, enke efter Mikkel Bering, [skifte 11.1.1734 lbnr.507. LV: Christian Knabe.

711 Cathrine Lauridsdatter i Randers. 23.2.1747, fol.183B.
Enke efter Jens Nielsen Bay, [skifte 27.10.1732 lbnr.490]. B:
1) Kirsten Jensdatter Bay g.m. Niels Hostrup, købmand i Mariager
2) Maren Jensdatter Bay 17.
FM: Peder Normann.
Desuden nævnes afdødes brors hustrus søster Elisabeth Marie Christensdatter Sejer i Ørsted.

712 Hans Zachariassen i Randers. 26.5.1747, fol.193B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Sørensen Bruun, skoflikker.
Arvinger angives ikke.

713 Rasmus Bach, brændevinsmand i Randers. 14.8.1747, fol.194.
E: Dorthe Mikkelsdatter. LV: Christian Hansen Bonsach. B:
1) Anne Rasmusdatter 16
2) Inger Rasmusdatter 14
3) Laurids Rasmussen Bach 12
4) Niels Rasmussen Bach 3.
FM: farbror Peder Nielsen Bach i Overmølle i Vellev sogn i Houlbjerg herred.
Enkens første ægteskab med [Laurids Madsen, skifte 4.1.1730 lbnr.446]. Arv til B:
1 Kirsten Lauridsdatter.

714 Peder Jensen Mørch, parykmager i Randers. 29.7.1747, fol.198B.
E: Marie Elisabeth Zimmer. LV: Hans Carøe. B:
4) Elisabeth Mørch 16
5) Karen Marie Mørch 15
6) Anne Lisbeth Sofie Mørch 13
7) Abelone Mørch 11
8) Martha Cathrine Mørch 8
9) Johan Christoffer Mørch 5.
FM: Rasmus Schifter, købmand.
Første ægteskab med Abelone Jørgensdatter, [skifte 15.2.1730 lbnr.451]. B:
1) Jens Pedersen Mørch i København
2) Jacob Pedersen Mørch, hørkræmmersvend i København
3) Ellen Cathrine Pedersdatter Mørch, gift i København.

715 Maren Lauridsdatter i Randers. 8.12.1747, fol.210.
Enke efter Poul Nielsen Gram, [skifte 12.10.1742 lbnr.654]. A:
1) søster Kirsten Lauridsdatter, enke efter Hans Jensen
2) bror Laurids Lauridsen, fæstebonde i Skjød g.m. Anne Jensdatter.

716 Peder Mortensen, handskemager i Randers. 4.12.1747, fol.217B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Peder Hering. B:
2) Mette Pedersdatter 13.
FM: Jens Rasmussen Lassen.
Af første ægteskab B:
1) Inger Pedersdatter 24, i København
FM: Jens Jacobsen, skomager.

717 Jens Rasmussen Brændevin, skomager i Randers. 30.11.1747, fol.221B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Rasmus Poulsen, skomager. B:
1) Rasmus Jensen 25
2) Johanne Jensdatter 19
3) Poul Jensen 12½.
FM: fars brorsøn Rasmus Nielsen Brændevin, skomager.

718 Niels Rasmussen Vorup, handskemager i Randers. 21.8.1747, fol.225.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christian Hansen Bonsach, handskemager. A:
1) mor Maren Clausdatter, enke efter Rasmus Nielsen i Vorup
2) bror Claus Rasmussen, handskemager i Gråsten i Holsten
3) bror Christen Rasmussen, rytter, uvist hvor.

719 Hans Zegel, malersvend i Randers. 16.8.1747, fol.227.
Arvinger angives ikke.

720 Jens Hadbjerg, vognmand i Randers. 30.4.1748, fol.228.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Niels Jensen Hadbjerg, toldbetjent i Randers.

721 Christen Lauridsen Holbæk, skipper i Randers. 29.4.1748, fol.235B.
E: Dorthe Eriksdatter. LV: Peder Madsen Jerne, skomager. A:
1) søster Elisabeth Lauridsdatter
2) søster Mette Lauridsdatter
3) søster Anne Lauridsdatter,'
alle er eller har været gift i København.

722 Niels Jacobsen, skoleholder i Randers. 1.5.1748, fol.238.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Jacob Christensen Hee, degn i Randers Hospital. A:
1) mor Maren Sørensdatter
2) søster g.m. Peder Pedersen, snedker.

723 Anne Nielsdatter i Randers. 30.3.1748, fol.240.
E: Søren Hansen, bødker. B:
3) Marie Cathrine Sørensdatter 27, i København.
FM: Jesper Hansen Dons.
Af første ægteskab B:
1) Anders Hansen, smed i Ålborg
2) Karen Hansdatter g.m. Jørgen Kukler.

724 Anne Cathrine Christensdatter i Randers. 10.2.1748, fol.241.
E: Jens Reinholt, skrædder. B:
1) Maren Jensdatter 14
2) Reinholt Jensen 12
3) Jens Christian Jensen 10
4) Johanne Jensdatter 6
5) Hans Jensen 3.
FM: Jens Madsen, skoleholder.

725 Maren Nielsdatter, ugift i Randers. 30.3.1748, fol.242B.
A:
1) søster, død. 1B:
a datter [Magdalene Ovesdatter] g.m. Jens Gregersen [Meldballe], degn på Alrø.

726 Rasmus Andersen, handskemager i Randers. 9.2.1748, fol.244B.
B:
1) Anne Rasmusdatter.

727 Karen Jensdatter i Randers. 18.6.1748, fol.245B.
Enke efter Morten Hjulmand. B:
1) Maren Mortensdatter g.m. Christian Eriksen, arbejdskarl på Palæet i København.

728 Niels Andersen Mols i Randers. 15.3.1748, fol.246B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Cort Mortensen. B:
3) Mikkel Nielsen Mols.
Af første ægteskab B:
1) Anders Nielsen Mols i Vorup
2) Kirsten Nielsdatter i København.

729 Karen Prammands i Randers. 11.3.1748, fol.248.
Enke. B:
1) Niels Hansen, der bor 3 mil på hin side Holstebro.

730 Sidsel Hansdatter i Randers. 29.3.1748, fol.250B.
Enke efter Oluf Jensen. A:
1) bror Hans Drejer i Bjerregrav, der døde 27.4.1748
2) søster. død. 1B:
a en datter i København.

731 Sofie Amalie [Jochumsdatter] Steensen i Randers. 30.10.1743, fol.253B.
Enke efter Henning Landorph, major, [begravet Fredericia 27.3.1726].
Testamente af 28.11.1705 og af 26.4.1731.
Hans A:
0) forældre [Hans Brodersen Landorph til Billebølle i Fjelsted sogn og Mette Villumsdatter]
1) bror Knud [Hansen] Landorph, lektor og professor [ved gymnasiet i Odense], død, [var g.m. Birgitte Jacobsdatter Bircherod]. 1B:
a Karen Landorph g.m. Andreas von Bergen i Odense, [borgmester og landsdommer i Fyn]
2) bror Broder [Hansen] Landorph til Billesbølle [død 1711]. 3B:
a Hans Landorph på Nakkegård [i Tanderup sogn] på Fyn
b Jørgen Landorph, der døde før afdøde frue
c Mette Kirstine Landorph g.m. Jørgen [Hansen] Leegaard, løjtnant
3) bror Jørgen [Hansen] Landorph, generalfiskal i Nykøbing Falster, død. 1B:
a Hans Landorph i Nykøbing Falster
4) søster Barbara [Hansdatter] Landorph, død, var g.m. [Lorents] Edinger, professor i Odense. 4B:
a Nikolaj Edinger, præst [i Vestenskov og Kappel] på Lolland
b Anne Cathrine Edinger i Fredericia, enke efter [Christen Christensen, præst i Pjedsted og Gårslev, død 1731]
c Medea Vilhelmine Edinger g.m. Peder Bremer, begge døde. 3B:
1 Lorents Bremer på Fyn
2 Jørgen Bremer på Lolland
3 Andreas Bremer på Falster
d Ellen Edinger g.m. Christen [Henningsen] Achton, præst [i Ørsted og Dåstrup] på Sjælland, [død 1702]. 4B:
1 Henning Christensen Achton i Bogense på Fyn
2 Barbara Christensdatter Achton, død. 4B: to sønner og to døtre
3 Mette Christensdatter Achton, død, var g.m. Piil, vejer og måler i Fåborg. Tre børn.
Ellen Edingers andet ægteskab med [successor Hans Sørensen] Lemvig, [død 1713]. B:
4 Bolette Lemvig g.m. Hr. Billeskov i Norge.
Hendes A:
0) forældre [Joachim Christoffer Steensen til Grevensvænge, død 22.4.1704 og Thale Mund, død]
Som testamentarisk arving indsættes A:
1) Rebekka Elisabeth Gerding, der havde tjent afdøde i 21 år og efter ægteskab med løjtnant Christoffer Ernst Carstens havde taget afdøde til sig.
Testamentet 28.11.1705 er underskrevet af:
1 hendes morbror Niels Mund til Rønnebæksholm [i Rønnebæk sogn]
2 hendes farbror Erik Steensen, oberstløjtnant.

732 Mads Jensen Lind, ugift tjenestekarl i Randers. 10.2.1746, fol.277B.
A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Gotfred Priel, urmager i Århus
2) søster Kirsten Jensdatter 40, i Jennum
3) søster Maren Jensdatter32, i København
4) søster Maren Jensdatter30, i København.

733 Søren Lauridsen, tømrer i Randers. 12.2.1748, fol.283.
E: Ida Kirstine Pedersdatter. LV: Svend Lauridsen. B:
1) Laurids Sørensen 27, matros i orlogsflåden
2) Peder Sørensen 25, skræddersvend
3) Søren Sørensen 23, hjulmagersvend.

734 Christen Thomsen og hustru Lisbeth Johansdatter i Randers. 10.4.1748, fol.284.
B:
1) Johan Christensen i Holbæk på Sjælland
2) Thomas Christensen i Holbæk
3) Christen Christensen i Holbæk.

735 Niels Sørensen Bertelsen, [skipper] og hustru Anne Christensdatter i Randers. 26.3.1748, fol.285B.
B:
1) Søren Nielsen 10
2) Marie [Cathrine] Nielsdatter 4
3) Niels Nielsen 21 dage.
FM:
1 Laurids Dancher, kobbersmed
2 Kjeld Pedersen, handskemager
3 Søren Iversen.

736 Gedske Jensdatter i Randers. 11.5.1748, fol.298B.
Enke efter Hans Villumsen, handskemager, [skifte 3.6.1735 lbnr.511]. B:
2) Birgitte Cathrine Hansdatter, død, var g.m. Michael Lauridsen i Bergen i Norge. 2B:
a Mads Mikkelsen 12
b Gedske Mikkelsdatter.
Første ægteskab med [Søren Rasmussen, skifte 1.6.1712 lbnr.304]. B:
1) Rasmus Sørensen Møller, handskemager, [skifte 28.10.1738 lbnr.574]. 2B:
a Søren Rasmussen Møller 19½, i lære hos sin stedfar Kjeld Pedersen, handskemager
b Birgitte Cathrine Rasmusdatter Møller 17½.

737 Birgitte Nielsdatter i Randers. 18.7.1748, fol.306.
E: Jens Jensen Budtz, brændevinsmand kaldes også Jens Jensen Linde. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Madsen, kyrasser
2) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Oluf Thomsen, matros i København
3) halvsøster Ellen Cathrine Jensdatter Hammer i København ved far Jens Madsen Hammer, skipper.

738 Gye Christensdatter i Randers. 30.7.1748, fol.307B.
E: Niels Jensen, handskemager. B:
1) Karen Marie Nielsdatter 17.

739 Mette Asse i Randers. 30.7.1748, fol.311B.
E: Peder Pedersen Lollik, skoflikker.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Jørgensen i Køge, død. 1B:
a Mette Rasmusdatter 16, i København
2) Johanne Jørgensdatter, enke efter Peder Folmersen, [skifte 18.3.1743 lbnr.656]. LV: Peder Broch, guldsmed.

740 Gertrud Sørensdatter i Randers. 15.8.1748, fol.313B.
E: Germand Jørgensen. B:
1) Jørgen Germandsen 13
2) Søren Germandsen 6.

741 Tønnes Christensen, kobbersmed i Randers. 18.7.1748, fol.314B.
E: Maren Christensdatter. LV: Henrik Drejer, rådmand. B:
1) Kirstine Marie Tønnesdatter g.m. Jens Jacobsen, klejnsmed
2) Maren Tønnesdatter 19.
FM: Niels Refsbæk i Randers.

742 Hans Bonde, murer i Randers. 2.11.1748, fol.316B.
E: Anne Thomasdatter.
Arvinger angives ikke.

743 Maren Sørensdatter i Randers. 4.12.1748, fol.317.
E: Peder Jespersen, blegemand. B:
3) Peder Pedersen Blegemand 10.
FM: mosters mand Jonas Kornmaaler.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Pedersdatter 22
2) Anne Marie Pedersdatter 15.

744 Anne Jensdatter i Randers. 12.12.1748, fol.319B.
Enke efter Anders Rasmussen, bager i Randers, [skifte 21.10.1738 lbnr.573].
Testamente af 18.9.1738.
Hans A:
1) Christen Rasmussen ved Svostrup, død. 2B:
a Dorthe Christensdatter g.m. en tambur
b Inger Christensdatter g.m. en staldkarl ved Svostrup
2) bror Søren Rasmussen, bager i Randers
3) søster Dorthe Rasmusdatter, død. 3B:
a Claus Piper, bager i Roskilde
b Mathias Piper, skræddersvend, uvist hvor
c Dorthe Piper i Nakskov.
Hendes A:
1) bror Niels Ruth, død. 2B:
a Rasmus Nielsen 24, bagersvend i København
b Anne Cathrine Nielsdatter
2) bror Frands Jensen Ruth i Holbæk på Sjælland, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) søster Karen Jensdatter g.m. Søren Rasmussen, bager i Randers
4) søster Mette Jensdatter g.m. Oluf Olufsen i Randers.

745 Maren Folmersdatter i Randers. 22.2.1749, fol.332.
Enke efter Peder Sallingbo. B:
1) Rasmus Pedersen Sallingbo i København
2) Ellen Pedersdatter 22, i København
3) Martin Pedersen 19, i Randers latinskole
4) Niels Pedersen Sallingbo 15, i skrædderlære i København.
FM: farbror Thomas Sallingbo, gartner på Brusgård.

746 Henrik Hansen, matros og bådsmand i Randers. 20.2.1749, fol.334B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jens Lassen, snedker. B:
1) Karen Marie Henriksdatter 6
2) Gertrud Henriksdatter 9 mdr.
FM: Christian Busch.

747 Johan Reimer, apoteker i Randers. 4.3.1749, fol.335B.
Arvinger skifter selv indbyrdes. Af arvinger angives A:
1) Augusta Christiane Tegder.
(Sml. lbnr.303).

748 Mette Olufsdatter i Randers7.3.1749, fol.336.
E: Christian Heitmann, kornmåler.
Arvinger kendes ikke.

749 Morten Rasmussen, handskemager i Randers. 1.4.1749, fol.337.
Enke og 3 børn, hvis navn e ikke angives.

750 Margrethe Cortsdatter i Randers. 12.7.1749, fol.337.
Enke efter Peder Hansen, feldbereder, [skifte 15.6.1736 lbnr.537]. B:
1) Hans Pedersen, feldbereder i Randers
2) Karen Pedersdatter g.m. Johan Dancher, kobbersmed i København
3) Elisabeth Pedersdatter g.m. Laurids Ottesen, handskemager i Randers
4) Anne Pedersdatter, død, var g.m. Peder Germand Kaaber, rytter på Sjælland. 1B:
a Anne Margrethe Pedersdatter 9.

751 Kirsten Nielsdatter i Randers. 21.6.1749, fol.340B.
B:
1) Just Poulsen, snedker, [skifte 17.3.1746 lbnr.703]. E: Anne Sofie [Ibsdatter]. B:
a Anders Justesen, snedkersvend
b Ditlev Justesen 22, bagersvend
c Kirsten Justsdatter 14
d Regine Justsdatter 9.
FM:
1 Thomas Snedker
2 Jens Madsen, skoleholder.

752 Maren Christensdatter i Randers. 14.6.1749, fol.342B.
E: Niels Sørensen Mørch. B:
1) Maren Nielsdatter Mørch 18
2) Søren Nielsen Mørch 11.

753 Henrik Nielsen, gårdskarl i Randers. 17.9.1749, fol.344B.
A:
1) søster Anne Nielsdatter g.m. Laurids Foged i Lynderup på Lynderupgård gods, begge døde. 2B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Jens Wie på kaptajn Rosenørns gods
b Anne Lauridsdatter i Hejringe
2) søster Agathe Nielsdatter g.m. Kaj Nielsen, gartner på Hersomgård
3) søster Gundel Nielsdatter g.m. Knud Sørensen Rind på Lynderupgård gods.

754 Mikkel Binche, undvegen korporal. 18.10.1749, fol.346B.
E: Karen Rasmusdatter. B:
1) Johanne Marie Mikkelsdatter 14
2) Marie Cathrine Mikkelsdatter 12.
FM: Christian Busch i Randers.

755 Anne Margrethe Bang i Randers. 27.11.1749, fol.347B.
E: Johan Hansen, [vejer og måler]. B:
1) Cathrine Helvig Johansdatter 11
2) Anne Johanne Johansdatter 5.

756 Niels Nielsen Vestrup i Randers. 20.5.1750, fol.351.
E: Anne Christensdatter. B:
2) Niels Nielsen Vestrup i Gassum
3) Christen Nielsen Vestrup
4) Christen Nielsen Vestrup, død. 1B:
a Bodil Christensdatter.
FM: stedfar Rasmus Olufsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Nielsdatter i Fjerby?.

757 Peder Rasmussen Bang, ugift garversvend i Randers. 9.11.1749, fol.352.
A:
1) mor Kirstine Marie i Randers, enke efter Bang, prokurator
2) bror Morten Bang 20
3) bror Rasmus Bang 17.
FM: Jens Mammen.

758 Niels Pedersen, ugift farversvend i Randers. 23.1.1750, fol.356B.
A:
1) bror Laurids Pedersen i Vedsted i Åby sogn i Vendsyssel på Birkelse gods
2) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Christen Jensen i Østrup i Saltum sogn på Børglum kloster gods. 2B:
a Niels Christensen 9
b Johanne Christensdatter 6.

759 Karen Thomasdatter Gesius i Randers. 7.2.1750, fol.360.
E: Christian Hugo Lund, farver. B:
2) Morten Brøchner Lund 7
3) Gundel Lund 4
4) Gertrud Kirstine Lund 9 mdr.
Første ægteskab med Morten Jensen Brøchner, [farver, skifte 17.10.1740 lbnr.613]. B:
1) Sofie Vorndran Brøchner 9.
FM: farbror Jens Jensen Brøchner, farversvend i Randers.
Arv efter Abelone Poulsdatter, [skifte Kalundborg 7.5.1743], hvis første mand var [Hans Jensen] Bay, købmand i Kalundborg, [død 11.9.1717] til A:
1) søster Karen Poulsdatter, død, var g.m. Christian Vorndran, rådmand i Kalundborg. 2B:
a datter g.m. [Johan] Welten [i Viskinge]
b Sofie Christiansdatter Vorndran, [skifte 14.3.1737 lbnr.543, var g.m. afdødes første mand Morten Jensen Brøchner, [farver, skifte 17.10.1740 lbnr.613]. 6B:
1 Karen Brøchner, der døde
2 Maren Brøchner
3 Kirsten Brøchner
4 Jens Brøchner
5 Malene Brøchner
6 Johanne Marie Brøchner
2) søster Gertrud Poulsdatter g.m. Mikkel Esbensen i Stouby, begge døde. 3B:
a Esben Mikkelsen i Stouby
b Poul Mikkelsen i Stouby
c Karen Mikkelsdatter, død, var g.m. Rasmus Lauring i Stouby. 2B:
1 Peder Rasmussen
2 Niels Rasmussen.

759 Mads Christensen, brygger i Randers. 20.8.1750, fol.365B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Christen Madsen
2) Maren Madsdatter g.m. en skræddersvend i København
3) Anne Madsdatter 29, i København
4) Kirsten Madsdatter
5) Mette Madsdatter.

760 Niels Sørensen Bødker, skoleholder i Randers18.2.1750. fol.367.
A:
1) søster Kirsten Sørensdatter i Horsens, enke efter Edvard Clausen, glarmester, ved søn Søren Edvardsen, sadelmager i Randers
2) halvsøster Mette Sørensdatter g.m. Jens Jensen Bødker i Randers.

761 Christian Heitmann, hattemager i Randers. 9.3.1750, fol.369B.
E: Kirsten Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christian Heitmann, hattemager i Randers
2) Margrethe Elisabeth Heitmann i Lybæk.

762 Dorthe Nielsdatter i Randers. 11.3.1750, fol.370.
E: Christoffer Poulsen. B:
1) Niels Christoffersen 14
2) Poul Christoffersen 13
3) Søren Christoffersen 11
4) Mette Christoffersdatter 8
5) Else Christoffersdatter 7.
FM:
1 Oluf Jørgensen, smed i Randers som beslægtet
2 Thomas Mikkelsen i Galten, som beslægtet.

763 Christen Mortensen, handskemager i Randers. 28.5.1750, fol.372B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Kærgaard. B:
1) Morten Christensen 17
2) Laurids Christensen 12.
FM: Jens Jacobsen, handskemager.
Enkens første ægteskab med Laurids Jespersen, skifte slut 12.8.1728. Arv til B:
1) Jesper Lauridsen
2) Mette Marie Lauridsdatter.

764 Mette Andreasdatter i Randers. 29.8.1750, fol.373B.
E: Christen Rasmussen, prammand. B:
1) Andreas Christensen 5
2) Rasmus Christensen 4.

765 Bodil Pedersdatter i Randers. 21.8.1750, fol.375.
E: Johan Altona, skomager. B:
1) Maren Johansdatter 18
2) Joachim Frederik Johansen 13
3) Anne Cathrine Johansdatter 5.
FM: Peder Vilhelmsen, skomager i Randers.

766 Søren Rasmussen Møller, handskemagersvend i Randers. 23.9.1750, fol.377B.
A:
1) mor Bodil Christensdatter, enke efter far Rasmus [Sørensen] Møller, handskemager, skifte 28.10.1738 lbnr.574
2) søster Birgitte Cathrine Rasmusdatter Møller 20
Arv efter afdødes farmor Gedske Jensdatter, skifte 11.5.1748 lbnr.736.

767 Rasmus Rasmussen Møller i Randers. 23.9.1750, fol.379B.
A:
1) mor Bodil Christensdatter g.m. Kjeld Pedersen, handskemager. Mors første ægteskab med [Rasmus Sørensen Møller, handskemager, skifte 28.10.1738 lbnr.574]. B:
2) bror Søren Rasmussen Møller, skifte 23.9.1750
3) søster Birgitte Cathrine Rasmusdatter Møller
4) halvbror Peder Kjeldsen
5) halvsøster Karen Marie Kjeldsdatter.
FM: Laurids Ottesen, handskemager.
Afdøde døde 1746.

768 Peder Christensen Mammen i Randers. 16.11.1750, fol.380B.
E: Karen Hansdatter. LV: Knud Mammen. A:
1) bror Anders Christensen i Jebjerg
2) søster, død. 1B:
a Anne Christensdatter g.m. Jørgen [patronym mangler].

769 Hans Thorsen Ringsted i Randers. 28.1.1751, fol.381.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Hans Winther Budtz. B:
1) Thor Hansen 11
2) Kirsten Hansdatter 9
3) Søren Hansen 8
4) Karen Marie Hansdatter 7
5) Anne Margrethe Hansdatter 5.
FM:
1 Laurids Ottesen, handskemager i Randers, som beslægtet på mors side
2 Niels Pedersen, handskemager i Randers, som beslægtet på mors side.

770 Thomas Pedersen, skoflikker i Randers. 9.2.1751, fol.383B.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Knud Mammen. B:
1) Rasmus Thomsen
2) Anne Margrethe Thomasdatter.
FM: født værge Rasmus Pedersen, skomager.

771 Maren Pedersdatter i Randers. 26.2.1751, fol.384B.
Enke efter Rasmus Borup. A:
1) bror Jens Pedersen, smed i Mariager
2) bror Niels Pedersen i Nielstrup, død. 4B:
a Rasmus Nielsen i Mejlby
b Peder Nielsen i Nielstrup
c Peder Nielsen i Thisted i Thy
d Mette Nielsdatter g.m. Christen Nielsen i Mejlby
3) søster Helle Pedersdatter i Voldum Hospital, enke efter Jens Hansen
4) halvbror Anders Pedersen Borup i Randers
5) halvbror Jens Pedersen i Støvringgård skovhus, død. 3B:
a Maren Jensdatter 25
b Peder Jensen 23
c Laurids Jensen 18
6) halvbror Niels Pedersen i Skade, død. 2B:
a Peder Nielsen 15
b Rasmus Nielsen 12
7) halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Vilhelm, skomager i Randers
8) halvsøster Bodil Pedersdatter, [skifte 21.8.1750 lbnr.765]. E: Johan Altona, skomager. 3B:
a Maren Johansdatter 19
b Joachim Frederik Johansen 13
c Anne Cathrine Johansdatter 5.

772 Thomas Christensen Mellerup, skrædder i Randers. 16.2.1751, fol.389B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Christen Thomsen
2) Anders Thomsen 20
3) Susanne Thomasdatter g.m. Anders Christensen Estrup, feldbereder i Randers.

773 Rasmus Rasmussen Skov, hattemager i Randers. 20.2.1751, fol.391.
E: Sofie Christensdatter. LV: Niels Bay. B:
1) Rasmus Rasmussen 27, hattemagersvend i Roskilde
2) Christen Rasmussen 18.

774 Christen Nielsen Lindgaard i Randers. 27.3.1751, fol.393B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Andersen Mammen, købmand i Randers.
[Første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 30.6.1744 lbnr.678] B:
1) Niels Christensen 24, skomagersvend på Bragernes i Norge
2) Peder Christensen 21.
FM: farbror Niels Nielsen Lindgaard, brændevinsmand i Randers.

775 Maren Hedvig Hauritz i Randers. 8.3.1751, fol.397.
E: Jørgen Mathiassen Faber, pauker. A:
1) søster Martha Dorthe Hauritz, [begravet Sund 11.4.1758, 82 år] g.m. Henrik [Mathias] Gertsen, præst [i Sund i Nordhordland provsti] i Bergen stift i Norge
2) søster [Margrethe Marie Hauritz] i Voer i Rougsø herred, [begravet Voer 21.4.1754, 64 år]
3) søster, død. 1B:
a Elisabeth Dahl i provstigården i Assens
samt en afdød søsterdatters børn, men hvem og hvor vides ikke.

776 Johan Struch, murer i Randers. 2.4.1751, fol.400.
E: Anne Cathrine [Andersdatter]. LV: Peder Jerne. B:
1) Karen Hansdatter 16
2) Birthe Hansdatter 11
3) Iver Hansen 7.
FM: Rasmus Nielsen Brændevin, skomager.

777 Peder Sørensen, pottemager i Randers. 10.6.1751, fol.401B.
E: Anne Marie Albertsdatter. LV: Peder Kærgaard. A:
1) bror Christen Christensen, skoflikker i Nørager.

778 Peder Pedersen Mann, matros i kongens tjeneste i Randers. 11.6.1751, fol.402B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Væth
2) søster Karen Pedersdatter, død. 2B:
a Karen Jensdatter Helles g.m. Christen Nielsen Morup, hattemager i Ebeltoft
b Nille Cathrine Helles g.m. Casper Vilhelm Berg, officer i Ebeltoft.

779 Oluf Olufsen, garder i Randers. 26.5.1751, fol.406B.
E: Mette Jensdatter. LV: Vintmølle, magister. B:
4) Anne Dorthe Olufsdatter 10
5) Mette Olufsdatter 8
6) Rebekka Margrethe Olufsdatter 7
7) Anders Olufsen 5
8) Karen Marie Olufsdatter 3.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Olufsdatter 21
2) Anne Kirstine Olufsdatter 16
3) Karen Marie Olufsdatter 13
FM: Søren Rasmussen, bager i Randers, som beslægtet.

780 Bodil Nielsdatter i Randers. 2.6.1751, fol.407B.
E: Christen Andersen. B:
1) Anders Christensen
2) Niels Christensen 14.
FM: Jens Knudsen, hjulmand, som beslægtet.

781 Christen Mikkelsen i Randers. 7.6.1751, fol.409.
E: Karen Sørensdatter. LV: Mads Sparre. B:
1) Mikkel Christensen 25, på rejse til Kina
2) Søren Christensen 21, hattemagersvend
3) Christen Christensen 18.
4) Dorthe Christensdatter g.m. Anders Hvid, snedker i Randers.

782 Anne Pedersdatter i Randers. 22.7.1751, fol.410B.
E: Peder Sørensen, murer. B:
1) Sidsel Marie Pedersdatter.

783 Mette Christensdatter Kjær i Randers. 31.10.1751, fol.411B.
A:
1) søster Margrethe Christensdatter g.m. Rasmus Jensen, handskemager
2) bror Søren Christensen Kjær i Gjesing ved Løvenholm
3) søster Anne Christensdatter g.m. Jens Pedersen Stæhr, skoleholder i Gjesing
4) halvbror Hans Christensen Kjær, tømrersvend i København.

784 Jens Ginnerup, skipper i Randers. 23.11.1751, fol.413B.
A:
1) bror Laurids Nielsen, skipper mellem København og Grenå, der døde dagen efter sin afdøde bror. 2B:
a Niels Lauridsen 23, kobbersmedesvend i Horsens
b Kirstine Marie Lauridsdatter 18, i København
2) søster Ellen Kirstine Nielsdatter 43, i København
3) søster Anne Marie Nielsdatter 38, i Grenå
4) halvbror Rasmus Ginnerup, mønsterskriver i København
5) halvbror Mads Nielsen [Ginnerup], degn i Gentofte på Sjælland, død 5.11.1727. 2B:
a Anders Madsen 21, kobbersmedesvend i København
b Terkild Madsen 29, guldsmedesvend i København.
Desuden nævnes Sinnet Jensdatter, enke efter Hans Ginnerup, [skipper i Randers, skifte 17.10.1742 lbnr.653].

785 Anne Marie Sørensdatter i Randers. 4.8.1752, fol.428.
E: Christoffer Vilhelmsen, feldbereder. B:
6) Hans Christoffersen 5 uger.
Første ægteskab med [Hans Thorsen Ringsted, skifte 28.1.1751 lbnr.769]
1) Thor Hansen 12
2) Kirsten Hansdatter 11
3) Søren Hansen 9
4) Karen Marie Hansdatter 8
5) Anne Margrethe Hansdatter 6.
FM: Frederik Engel Kindt, feldbereder i Randers.

786 Niels Hansen, skomager i Randers. 25.11.1752, fol.433.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Nielsen Brændevin, skomager. B:
2) Anne Marie Nielsdatter 2.
FM: Rasmus Poulsen.
Første ægteskab med [Anne Vilhelmsdatter, skifte 12.1.1745 lbnr.691]. B:
1) Vilhelm Nielsen 7.
FM: Peder Vilhelm, skomager.

787 Morten Pedersen, ugift tjenestekarl i Randers. 28.1.1752, fol.435.
A:
1) mor og søskende på landet, hvis navne ikke angives.

788 Marie Anne Kramer i Randers. 19.2.1751, fol.435B.
A.
1) bror Søren Kramer i København.
Afdøde boede hos sin moster g.m. Normann Guldsmed i Randers.

789 Svenning Sørensen, kandestøber i Randers. 25.1.1752, fol.436.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Cathrine Marie Svenningsdatter 26 g.m. Ove Guldberg, sadelmager
2) Niels Svenningsen 22
3) Søren Svenningsen 14
4) Didrik Svenningsen 10.

790 Karen Thomasdatter i Randers. 4.6.1751, fol.437B.
Enke efter Niels Sørensen Markmand, [skifte 27.1.1745 lbnr.687]. B:
1) Thomas Nielsen 40, skytte på Åkær
2) Søren Nielsen 37, handskemager i Odense
3) Hans Nielsen 32, handskemagersvend i Randers
4) Anne Nielsdatter 39, på Åkær
5) Kirsten Nielsdatter g.m. en skibstømrersvend i København.

791 Laurids Ottesen, handskemager i Randers. 3.12.1751, fol.440, 461.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Jens Rudolfsen, købmand i Randers. B:
1) Otte Lauridsen 21
2) Peder Lauridsen 18
3) Niels Lauridsen 18
4) Cort Lauridsen 14
5) Anne Margrethe Lauridsdatter 5.
(Alder angivet i 1753]
FM: Hans Pedersen, feldbereder i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1751.
Samfrændeskifte 22.5.1753.

792 Mette Akselsdatter i Randers. 15.9.1752, fol.441.
E: Henrik Henriksen, vægter. A:
1) bror Jens Akselsen i Bjerregrav
2) søster Maren Akselsdatter g.m. Niels Skrædder i Ørum.

793 Maren Abrahamsdatter i Randers. 15.9.1752, fol.442B.
Arvinger angives ikke.

794 Mette Hansdatter i Randers. 1.9.1752, fol.443B.
E: Niels Lauridsen, bødker. B:
1) Anne Nielsdatter.
FM: Hans Carøe i Randers.

795 Karen Jensdatter i Randers. 26.5.1752, fol.444B.
E: Søren Rasmussen, bager.
Hendes B:
1) Anne Birgitte Hansdatter g.m. Jens Andersen Høst, guldsmed i Randers, nu på Bragernes i Norge.

796 Anne Pedersdatter i Randers. 21,7,1752, fol.446B.
Enke efter Erik Baggesen [Giørup] til Kollerup [i Hadbjerg sogn, død 1746]. A:
1) bror Mourids Pedersen i Randers Hospital
2) bror Simon Pedersen, vognmand i Randers
3) halvbror Oluf Hansen
4) halvsøster Kirsten Andersdatter g.m. Jens Jensen, aftakket rytter i Århus.

797 Jonas Madsen kornmåler i Randers. 1.9.1752, fol.452.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Brændevin, skomager i Randers.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Skåne i Sverige.

798 Anne Kirstine [Nielsdatter] Leere i Randers. 23.2.1753, fol.452B.
E: Bent Joensen, feldbereder. B:
1) Kirsten Bentsdatter 7.
[Afdødes forældre var Niels Christensen Leere, feldbereder, skifte Ålborg 20.5.1740 lbnr.2104 og Anne Gregersdatter, skifte Ålborg 13.7.1732 lbnr.1961].

799 Claus Nielsen Bruun, købmand i Randers. 22.4.1753, fol.455.
E: Maren Lauridsdatter Strømborg. LV: Niels Hasselbalch.
Testamente af 23.5.1753.

800 Maren Christensdatter i Randers. 31.10.1752, fol.456.
E: Andreas Christensen, handskemagersvend. A:
1) bror Søren Bødker
2) halvbror Peder Glas i Mariager.

801 Anne Jensdatter i Randers. 22.5.1753, fol.458B.
E: Hans Pedersen pottemager. B:
1) Laurids Hansen 22 uger.
FM: Niels Hasselbalch.

802 Anne Christensdatter i Randers. 7.8.1753, fol.464.
E: Jens Elkær, parykmager. B:
1) Christen Jensen Elkær 7
2) Marie Kirstine Jensdatter Elkær 6.

803 Christen Poulsen i Randers. 2.10.1753, fol.465B.
A:
1) bror Anders Poulsen, rektor i Randers
2) søster Maren Poulsdatter.

804 Kirsten Lauridsdatter i Randers. 4.10.1753, fol.467B.
E: Peder Knudsen, dansk skoleholder. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter 18 uger.
FM: Peder Jensen Spørring i Randers.

805 Christen Andersen i Randers. 2.10.1753, fol.469.
E: Maren Esbensdatter. LV: Peder Jern, skomager.
Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter, skifte 2.6.1751 lbnr.780]. B:
1) Anders Christensen 27
2) Niels Christensen 17.

806 Maren Nielsdatter Bach i Randers. 6.11.1753, fol.470.
E: Christen Hansen Bonsach.
Første ægteskab med Niels Hougaard, skifte 29.7.1734. B:
1) Maren Nielsdatter Hougaard.
FM: morbror Peder Nielsen Bach i Overmølle [i Vellev sogn i Houlbjerg herred].
Arv til Niels Hougaards børn af tidligere ægteskab B:
1 Niels Nielsen
2 Anne Nielsdatter.

807 Mads Hansen i Randers. 3.12.1753, fol.472B.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Hans Just, købmand i Randers. B:
1) Kirsten Madsdatter 17
2) Hans Madsen 14
3) Dorthe Madsdatter 8.
FM:
1 Jens Madsen, skoleholder
2 Henning Sørensen.

808 Augusta Christiane Tegder i Randers, der døde 28.10.1753, fol.474.
E: Jørgen Thomas Skaarup, apoteker. B:
1) Augustus Christian Skaarup 29 uger.
FM:
1 morbror Johan Ernst Tegder, præst i Skødstrup og Elsted
2 Niels Secher, præst i Udbyneder og Kastbjerg, beslægtet på fars side.
Arv efter afdødes far Røtger Tegder, hvis skifte endnu er uafsluttet.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1753.
Samfrændeskifte 13.5.1754.

809 Kirsten Christensdatter i Randers. 5.4.1749, fol.475B.
E: Samuel Hartmann, skomager. B:
1) Christian Samuelsen, kyrasser
2) Elisabeth Samuelsdatter g.m. Peder Ludvigsen Harbo, toldskriver i Trondhjem i Norge.

810 Karen Rasmusdatter i Randers. 3.3.1749, fol.481.
Enke efter Steffen Lassen, møller. B:
1) Rasmus Pedersen Møller, købmand i Randers
2) Niels Pedersen, birkedommer i Nykøbing Falster
3) Bodil Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Hedemølle.

811 Hans Olufsen, bager i Randers. 16.8.1750, fol.482.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Claus Bruun, købmand. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 9
2) Mette Hansdatter 7
3) Rebekka Hansdatter 6
4) Anders Hansen 4
5) Karen Marie Hansdatter 2.
FM:
1 farfar Oluf Olufsen
2 Søren Rasmussen, bager, beslægtet på mors side.

812 Anne Rasmusdatter i Randers. 24.12.1753, fol.492B.
Enke efter Jacob Lauridsen. tambur i Randers. B:
1) Marie Jacobsdatter, nu i Randers, enke efter Mathias Christiansen, matros i Amsterdam, hvis 3 små børn er døbt i Amsterdam. LV: Jens Nielsen i Randers.

813 Anders Beyer i Randers. 14.3.1754, fol.493.
A:
1) bror Jens Jensen i Vester Velling, død. 6B:
a Anders Jensen
b Jens Jensen
c Søren Jensen
d Anne Jensdatter
e Mette Jensdatter g.m. Oluf Smed i Tårup
f Kirsten Jensdatter g.m. Christen Snedker i Vester Velling
2) søster Anne Jensdatter, død. 3B:
a Jens Madsen, skoleholder i Randers
b Peder Madsen i Vester Velling
c Johanne Madsdatter, enke i Vester Velling
3) søster Dorthe Jensdatter, død. 3B:
a Peder Sørensen i København
b Jens Sørensen i København
c Sofie Sørensdatter, enke i Randers
4) halvbror Jens Jensen i Vester Velling, død. 1B:
a Mette Jensdatter g.m. Anders Sparre i Randers
5) halvbror Anders Jensen, død. 1B:
a Dorthe Andersdatter, [skifte Århus 17.10.1742 lbnr.1272], var g.m. Peder Augustinussen, sejlingsmand i Århus. 1B:
1 Maren Pedersdatter
6) halvsøster Kirsten Jensdatter i Farre, død. 2B:
a Jens Pedersen i København
b Maren Pedersdatter, død. 6B:
1 Christen Frederiksen i Terp
2 Peder Frederiksen i København
3 Niels Frederiksen i Bjergby
4 Jens Frederiksen i Terp
5 Kirsten Frederiksdatter i Terp
6 Anne Frederiksdatter i Terp.

814 Kirsten Mortensdatter i Randers. 13.6.1754, fol.498B.
A:
1) bror Rasmus Mortensen, handskemager, død. 2B:
a Thomas Rasmussen
b Morten Rasmussen
2) søster Cathrine Mortensdatter i København.

815 Maren Rasmusdatter i Randers. 21.6.1754, fol.500B.
E: Søren Jensen.
Arvinger kendes ikke.

816 Jens Rasmussen Bonde i Randers. 13.6.1754, fol.503.
E: Kirsten Rasmusdatter. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 34, i København
2) Anne Cathrine Jensdatter 30, i København
3) Jacob Jensen 28, i København
4) Dorthe Jensdatter 25, i København.

817 Anders Madsen, murer i Randers. 20.8.1754, fol.507.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Hans Carøe, købmand i Randers. B:
1) Frederik Carl Andersen 19
2) Anne Kirstine Andersdatter 17
3) Christoffer Andersen 14
4) Erika Kirstine Andersdatter 12
5) Anne Andersdatter 10.
FM: farbror Peder Madsen, murer i Randers.

818 Rasmus Lauridsen Schifter i Randers. 19.7.1754, fol.509B.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Carøe, købmand. B:
1) Dorthe Rasmusdatter 6
2) Niels Rasmussen 4
3) Rasmus Rasmussen 1½.
FM:
1 Anders Schifter ved Rygård strand
2 Rasmus Schifter i Ingerslev
3 morbror Niels Jensen Randrup, forpagter på Ulstrup
4 Peder Dinesen, fuldmægtig på Frisenvold.
Bevilling til uskiftet bo af 4.8.1752.
Samfrændeskifte 19.7.1754.

819 Else Carlsdatter, [fejl for Else Andersdatter] i Randers. 16.5.1754, fol.512.
Enke efter Rasmus Simonsen, købmand. B:
1) Anders [Rasmussen] Carlsen, præst i Vrensted og Tise
2) Søren [Rasmussen] Simonsen, borgmester og toldforpagter i Randers
3) Simon Rasmussen på Bragernes i Norge, død. 3B:
a Else Helene Simonsdatter 18, i Randers
b Rasmus Simonsen 14, i Christiania
c Jens Simonsen 12, i Randers
4) Lene Rasmusdatter, enke efter Dines Pedersen
5) Inger Marie [Rasmusdatter] Simonsen g.m. Niels Bredal, borgmester.
[Ved begravelse Randers Morten 13.5.1754 kaldes afdøde Else Andersdatter].
[Afdødes forældre er Anders Carlsen og Lene Jensdatter, se lbnr.520 og Randers Byfoged Tingbog 16.1.1694 side 93B].

820 Rasmus Broch i Randers. 25.5.1754, fol.526B.
Enkemand efter [Marie Kirstine Andersdatter, skifte 21.10.1745 lbnr.701]. B:
6) Niels Broch
7) Maren Broch
8) Else Broch.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Nielsdatter Vorup, skifte 23.3.1730 lbnr.453]. B:
1) [Sidsel Margrethe Rasmusdatter Broch]
2) [Anne Rasmusdatter Broch]
3) [Frederikke Rasmusdatter Broch]
4) Mette Rasmusdatter Broch
5) [Anne Margrethe Rasmusdatter Broch].
For børnene af første ægteskab underskriver:
1 Hans Kirketerp
2 Anchersen
3 C. M. Velling
4 Johan Hansen
5 Otto Horslund
6 Jens Rasmussen Møller, alle i København.

821 Mette Marie [Winther] i Randers. 1.7.1754, fol.527B.
Enke efter Johan Budtz, borgmester i Randers, [skifte 24.8.1733 lbnr.496]. B:
1) Hans Winther Budtz ved [sted]søn Jens Splid Bay
2) Henrik Budtz, fuldmægtig på Søbygård
3) Elisabeth Cathrine Budtz g.m. Niels Splid, fuldmægtig på amtstuen i Randers
4) Maren Budtz g.m. Landsberg, overjæger
5) Bertel Christian Budtz, styrmand på Kina
6) Christian Ludvig Budtz, islandsk købmand
7) Jens Budtz
8) Mikkel Budtz
9) Frands Christian Budtz.

822 Kjeld Nielsen, glarmester i Randers. 19.8.1754, fol.529.
E: Birgitte Sørensdatter. A:
1) mor Dorthe Kjeldsdatter i Ålborg, enke efter Niels Glarmester
2) bror Anders Nielsen i Ålborg
3) bror Lorents Nielsen i Ålborg
4) bror Oluf? Nielsen i Ålborg
5) søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Andersen, bager i Ålborg
6) søster Kirsten Nielsdatter i Ålborg.

823 Peder Andersen Knap i Randers. 14.10.1754, fol.530.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Jens Pedersen Spørring.
Arvinger kendes ikke.

824 Anne Pedersdatter i Randers. 20.11.1754, fol.532.
E: Johan Albert Pedersen, bager.
Testamente af 7.11.1754.
Arvinger i Århus, hvis navne ikke angives.

825 Søren Pedersen, handskemager i Randers. 19.2.1755, fol.533B.
E: Mette Marie Lauridsdatter. A:
1) halvsøster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jacob Jacobsen, hattemager.

826 Peder Jespersen, blegemand i Randers. 12.4.1755, fol.534B.
E: Ellen Christensdatter. LV: Peder Pedersen Tustrup, snedker i Randers.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 4.12.1748 lbnr.743. B:
1) Peder Pedersen.
FM: Clemen Jensen Møller.

827 Maren Pedersdatter i Randers. 28.2.1755, fol.537.
E: Christen Snedker. B:
1) Maren Christensdatter.
FM: Christoffer Poulsen.

828 Mette Andersdatter i Randers. 10.5.1755, fol.237B.
E: Thomas Pedersen Bonde. A:
1) bror, død. 1B:
a Maren Rasmusdatter g.m. Tobias Rosenius.

829 Anne Pedersdatter i Randers. 10.2.1755, fol.540.
Enke efter Erik Mikkelsen.
Første ægteskab med [Peder Svendsen, skifte 13.4.1725 lbnr.398]. B:
1) Kirsten Pedersdatter på Nørlund gods
2) Svend Pedersen i Skårup på Søbygård gods, død. 5B:
a Peder Svendsen
b Mikkel Svendsen
c Maren Svendsdatter
d Anne Svendsdatter
e Johanne Svendsdatter
3) Peder Maltesen Pedersen i Randers, død. 2B:
a Ingeborg Pedersdatter
b Anne Pedersdatter
4) Rasmus Pedersen, smed i Vissing på Frisenvold gods. 5B:
a Peder Rasmussen
b Peder Maltesen
c Anne Rasmusdatter
d Johanne Rasmusdatter
e Ingeborg Rasmusdatter
5) Jacob Pedersen Flindt på Haugen i Norge.

830 Hans Winther Budtz i Randers. 2.4.1755, fol.542B.
E: Sille Marie Andersdatter. A:
0) forældre [Johan Budtz, borgmester i Randers, skifte 24.8.1733 lbnr.496 og Mette Marie Winther, skifte 1.7.1754 lbnr.821]
1) bror Henrik Budtz, fuldmægtig på Søbygård
2) søster Elisabeth Cathrine Budtz g.m. Niels Splid, fuldmægtig på Randers amtstue
3) søster Maren Budtz g.m. Landsberg, overjæger
4) bror Bertel Christian Budtz i København
5) bror Christian Ludvig Budtz i København
6) bror Jens Budtz i Randers
7) bror Mikkel Budtz, forvalter på Frisenvold
8) bror Frands Christian Budtz, købmand i Randers.
Enkens første ægteskab med Rudolf Nielsen Bay, [skifte 28.11.1740 lbnr.615]. Arv til B:
1 Andreas Bay
2 Søren Rud Bay
3 Jens Splid Bay
4 Christian Frederik Bay
5 Mourids Bay
6 Niels Bay.

831 Jørgen Caspersen, feldberedersvend i Randers. 18.4.1755, fol.544.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i København.

832 Maren Pedersdatter i Randers. 3.4.1755, fol.545.
Enke. B:
1) Niels Jensen Randrup, forpagter på Ulstrup
2) Peder Dinesen, ejer af Bækmark [i Flynder sogn] og Holmgård
3) Christen Jensen i Svenstrup Hovgård
4) Birgitte Jensdatter g.m. Knud Mammen, begge døde. 8B:
a Dines Mammen 20
b Mette Marie Mammen 11
c Christen Mammen 9
d Jens Mammen 6
e Inger Mammen 4
f Maren Mammen 3
g Margrethe Mammen 2
h Niels Mammen 3 mdr
5) Karen Jensdatter g.m. Christen Sparre, købmand i Randers.

833 Nikolaj Lauridsen, betjent i Randers. 18.7.1755, fol.549.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Christensen, tinstøber.
Arvinger kendes ikke.

834 Anne Lauridsdatter i Randers. 22.7.1755, fol.550.
E: Jacob. B:
1) Andreas Jacobsen
2) Birthe Marie Jacobsdatter.

835 Inger Pedersdatter i Randers. 28.7.1755, fol.550.
E: Knud Ludvigsen. B:
1) Christen Knudsen 1½.

836 Anders Christensen, kornmåler i Randers. 10.5.1755, fol.550B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Morten Christensen. A:
1) bror Poul Christensen, skoleholder i Hornbæk.

837 Hans Pedersen, pottemager i Randers. 19.11.1753, fol.552B.
Enkemand efter [Anne Jensdatter, skifte 22.5.1753 lbnr.801]. B:
1) Laurids Hansen 9 mdr.

838 Karen Bertelsdatter i Randers. 24.1.1742, fol.557B.
Enke efter Niels Ejstrup. A:
1) Maren Jensdatter i Kastrup, død. 1B:
a Niels Ørum i Uggelhuse
2) Jens Ørum i Kastrup
3) Christen Andersen
4) Esther Andersdatter i Årslev
5) Sidsel Andersdatter i Krogsager
6) Dorthe Andersdatter i Virring.
Alle næstsøskendebørn til afdøde.
Arvingerne 3, 4, 5 og 6 er søskende.
Afdødes mand kaldes også Christen Ejstrup.

839 Maren Nielsdatter i Randers. 1.12.1752, fol.568.
Enke efter Niels Hansen, skomager, skifte 25.11.1752 lbnr.786. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 3.
FM: morbror Rasmus Nielsen Brændevin, skomager i Randers.
Niels Hansens første ægteskab med [Anne Vilhelmsdatter], skifte 12.1.1745 lbnr.691. Arv til B:
1) Vilhelm Nielsen.

840 Jeppe Jensen Kræmmer i Randers. 3.12.1755, fol.571.
A:
1) mor Sinnet Marie [Jepsdatter], enke efter Jens Nielsen Kræmmer, [skifte 15.9.1738 lbnr.570]
2) søster Mette Kirstine Jensdatter 28, i København
3) søster Bodil Jensdatter 26, på Stenalt
4) søster Margrethe Jensdatter 26, i Randers

841 Knud Sørensen Mammen og hustru Birgitte Jensdatter i Randers. 14.1.1755, fol.572B.
B:
4) Dines Knudsen Mammen 20
5) Mette Marie Knudsdatter 11
6) Christen Knudsen Mammen 9
7) Jens Knudsen Mammen 6
8) Inger Knudsdatter 4
9) Maren Knudsdatter 3
10) Margrethe Knudsdatter 2
11) Niels Knudsen Mammen 8 uger.
FM:
1 morbror Niels Jensen Randrup, forpagter på Ulstrup
2 morbror Peder Dinesen til Bækmark
3 morbror Christen Jensen i Svenstrup Hovgård.
Hans første ægteskab med Maren Christensdatter, [skifte. 28.5.1722 lbnr.375]. B:
1) Søren Knudsen Mammen i Randers.
Hans andet ægteskab med Margrethe Andersdatter, [skifte 31.5.1731 lbnr.502]. B:
2) Maren Knudsdatter g.m. Søren Udby i Randers
3) Anders Knudsen Mammen 24.
Han døde 20.12.1754 og hun døde 30.11.1754.

842 Karen Madsdatter i Randers. 28.1.1756, fol.584B.
E: Rasmus Nielsen Schmidt, knapmager. B:
1) Lea Rasmusdatter 8
2) Karen Rasmusdatter 3 mdr.

843 Christen [Christensen] Lerche, hattemager i Randers. 24.4.1751, fol.586.
Enkemand efter Margrethe Sørensdatter, død 10.3.1751. B:
3) Søren Christensen Lerche 5
4) Mathias Christensen Lerche 2.
FM: oldefar Christen [Knudsen] Lerche
Hans første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 12.4.1745 lbnr.689]. B:
1) Kirsten Christensdatter12
2) Christen Christensen 9.
FM: Anders Jensen, stolemager.
Ane Jensdatters første ægteskab med [Knud Christensen, skifte 12.7.1737 lbnr.549]. Arv til B:
1) Jens Knudsen 18
2) Knud Knudsen 14.

844 Johanne Madsdatter i Randers. 17.1.1756, fol.593.
E: Andes Madsen, marketender. B:
5) Vilhelm Andersen 20, på Frederiksborg
6) Hans Andersen 18, i Randers.
Første ægteskab med [Vilhelm Ellemann, kyraser i Skanderborg]. B:
1) Jacob Ellemann i Randers
2) Andreas Ellemann i Skive
3) Johan Henrik Ellemann 29, i Randers
4) Mads Ellemann, død. 2 børn, hvis navne ikke angives.

845 Søren Abel, skrædder i Randers. 28.6.1756, fol.596.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Mammen. B:
1) Peder Sørensen 11
2) Hans Sørensen 8.
FM: Henrik Brasch, bedemand i Randers.

846 Rasmus Pedersen Møller i Randers. 19.10.1755, fol.597B.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Christian Hugolund i Randers. B:
1) Hans Ditlev Møller 24 i Randers
2) Niels Møller 21, i Villestrup mølle
3) Anne Gertrud Møller 21, i Århus.

847 Niels Pedersen, vognmand i Randers. 26.7.1756, fol.611.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Jensen, stolemager i Randers. B:
1) Anne Nielsdatter 27
2) Peder Nielsen 25
3) Kirsten Nielsdatter 20.
FM: Albert Rasmussen, hjulmand i Randers.

848 Marie Cathrine Nielsdatter, et barn i Randers. 17.8.1756, fol.612B.
A:
0) forældre Niels Sørensen, skipper [og hustru Anne Christensdatter], skifte 26.3.1748 lbnr.735
1) bror Søren Nielsen 18.
FM: Laurids Dancher, kobbersmed.

849 Mads Rasmussen Sparre i Randers. 30.8.1756, fol.614B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Hans Carøe. B:
5) Søren Madsen 12
6) Anne Dorthe Madsdatter 10
7) Niels Madsen 7
8) Henrik Madsen 5.
FM: Mads Mogensen, brændevinsmand i Randers.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 20.6.1741 lbnr.627]. B:
1) Rasmus Madsen Sparre 31, på rejse til Ostindien
2) Jens Madsen Sparre 26, student, på Skullerupholm [i Kisserup sogn] på Sjælland
3) Peder Madsen Sparre 20, i feldberederlære
4) Mette Marie Madsdatter Sparre 17
FM: Anders Estrup, feldbereder i Randers.

850 Anne Margrethe Lauridsdatter i Randers. 6.11.1756, fol.617.
E: Peder Normann.
Arvingerne skifter selv indbyrdes og underskriver som A:
1) Anders Lauridsen Jespersen ved søn Anders Jespersen
2) Anne Lauridsdatter
3) Jens Christian Perch på sin hustrus vegne
4) Hostrup på sin hustrus vegne
5) NN på sin hustrus vegne
6) Elisabeth Jespersdatter
7) Laurids Jespersen ved mor Else, enke efter Jesper Lauridsen
8) Christen Sørensen Cramer i København.

851 Maren Pedersdatter i Randers. 20.10.1756, fol.617B.
E: Vilhelm Hansen, skomager. B:
1) Peder Vilhelmsen, skomager i Randers
2) Hans Vilhelmsen, skomagersvend i Randers 25
3) Anne Vilhelmsdatter, [skifte 12.1.1745 lbnr.691], var g.m. Niels Hansen, skomager, [skifte 25.11.1752 lbnr.786]. 1B:
a Vilhelm Nielsen 12
4) Maren Vilhelmsdatter 27.

852 Anne Marie Nielsdatter i Randers. 20.10.1756, fol.620.
A:
0) forældre Niels Hansen, skomager i Randers, [skifte 25.11.1752 lbnr.786] og Maren Nielsdatter, skifte 1.12.1752 lbnr.839
1) halvbror Vilhelm Nielsen 12.
FM: morbror Peder Vilhelmsen.
Afdøde boede hos sin oldefar Søren Sørensen i Randers

853 Lucie Giese i Randers. 3.11.1756, fol.621.
E: Arent Wartberg. B:
1) Ulrik Wartberg 5½
2) Andreas Wartberg 3
3) Daniel Wartberg 1.
FM: Peder Sørensen, murer i Randers.

854 Jens Yttrup, skomager i Randers. 9.11.1756, fol.623.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Rigtrup, skomager i Randers. B:
1) Niels Sørensen.
FM: Peder Møller.

855 Jens Sørensen, aftakket rytter i Randers. 18.11.1756, fol.623B.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Kjeld Pedersen, handskemager. A:
1) bror Niels Sørensen, kusk i Rendsborg
2) søster Anne Marie Sørensdatter, uvist hvor.

856 Niels Rasmussen Schifter og bror Rasmus Rasmussen Schifter i Randers. 18.11.1756, fol.625.
A:
1) mor Karen Jensdatter g.m. Christen Sparre.
Mors andet ægteskab med de afdødes far Rasmus Lauridsen Schifter, skifte 19.7.1754 lbnr.818. B:
2) søster Dorthe Rasmusdatter.
Mors første ægteskab med Niels Andersen Bentsen, skifte 9.11.1744 lbnr.682. B:
3) halvsøster Inger Nielsdatter
4) halvsøster Maren Nielsdatter.
Mors tredje ægteskab med Christen Sparre. B:
5) halvsøster Anne Marie Christensdatter Sparre, død 4.1.1756.

857 Johanne Sørensdatter i Randers. 11.1.1757, fol.626B.
E: Jens Pedersen Buch. B:
1) Elisabeth Jensdatter 21.
FM: Peder Jern, skomager i Randers.

858 Christen Pedersen i Randers. 20.10.1756, fol.627B.
E: Karen Sørensdatter. LV: Frands Sørensen i Randers. A:
1) søskendebarn, død. Mulige børn
2) brordatter Ingeborg Pedersdatter.

859 Sofie Christensdatter i Randers. 28.2.1757, fol.630.
E: Bent Madsen, skoflikker. A:
1) Søren Poulsen i Randers Hospital.

860 Christen Hvidt, skoleholder i Randers. 3.3.1757, fol.631.
E: Cathrine Margrethe [Jensdatter]. LV: Jens Wiinholt. B:
1) Jens Hvidt, bagersvend i Randers
2) Anne Margrethe Hvidt 28, i Amsterdam
3) Sofie Amalie Hvidt 24, i København
4) Karen Kirstine Hvidt 23, på stedet
5) Bjørn Hvidt 22, discipel i Viborg latinskole
6) Henning Hvidt 18, i kobberslagerlære i Viborg.
FM: Mathias Hansen, hattemager.

861 Mikkel Jacobsen, klejnsmed i Randers. 14.3.1757, fol.633.
E: Anne Kirstine Christoffersdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Jacob Mikkelsen 16
2) Marie Cathrine Mikkelsdatter 12.
FM: mors [halv]bror Christoffer Vilhelmsen, feldbereder.

862 Karen Sørensdatter Hofmann i Randers. 18.3.1757, fol.635B.
Enke efter Poul Christensen, [skifte 7.7.1738 lbnr.568].
Testamente af 5.11.1745. A:
1) steddatter Maren Poulsdatter.
FM: bror [Anders] Poulsen, rektor i Randers
2) steddatter Ida Nielsdatter g.m Hans Sørensen Møller, begge døde. 2B:
a Anne Kirstine Hansdatter Møller 13
b Niels Hansen Møller 8.

863 Niels Tørslev, handskemager i Randers. 10.5.1757, fol.640.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Hans Carøe, købmand i Randers. B:
1) Margrethe Nielsdatter 16
2) Christen Nielsen 14
3) Karen Marie Nielsdatter 8.
FM: morbror Niels Pedersen, handskemager.

864 Johan Albert Pedersen, bager i Randers. 14.10.1757, fol.641B.
E: Anne Kirstine Knoph.
Testamente af 3.6.1757.

865 Mette Rasmusdatter i Randers. 30.3.1757, fol.642.
Enke efter Niels Jacobsen, skoleholder i Randers, [skifte 1.5.1748 lbnr.722]. A:
1) bror Mads Rasmussen Sparre, [skifte 30.8.1756 lbnr.849]. 8B:
a Rasmus Madsen Sparre 30, på rejse til Ostindien
b Jens Madsen Sparre 26, student, på Regensen i København
c Peder Madsen Sparre 20, i feldberederlære
d Mette Marie Madsdatter Sparre 18
e Søren Madsen Sparre 12
f Anne Dorthe Madsdatter 10
g Niels Madsen 7
h Henrik Madsen 5
2) bror Jens Rasmussen Fischer i Tebbestrup i Haslund sogn
3) søster Else Rasmusdatter i Haslund, enken efter Christen Jensen Hvas, rytterbonde
4) søster Maren Rasmusdatter g.m. Niels Jensen i Tebbestrup, begge døde. 4B:
a Rasmus Nielsen Møller i Tebbestrup
b Margrethe Nielsdatter g.m. Jens Sørensen Lindberg i Tebbestrup
c Maren Nielsdatter g.m. Anders Jespersen i Vilstrup i Kristrup sogn
d Maren Nielsdatter Hvas 40, i Tebbestrup.
Desuden nævnes afdødes mands mor Maren Sørensdatter og dennes svigersøn Peder Pedersen, snedker.

866 Jens Rigtrup, skomager i Randers. 22.9.1757, fol.651.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Jern, skomager i Randers. B:
4) Anne Cathrine Jensdatter 10
5) Mads Jensen 8.
FM: farbror Jens Christensen Rigtrup, skomager.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 19.6.1741 lbnr.626]. B:
1) Christen Jensen 31
2) Anne Jensdatter
3) Malene Jensdatter g.m. Christen Spækhøker i København.

867 Inger Christensdatter i Randers. 21.6.1757, fol.653.
Enke efter Hans Knudsen, [skifte 8.3.1723 lbnr.388]. B:
1) [Eva Hansdatter, skifte 19.3.1743 lbnr.659]. E: Hans Kirketerp. 1B:
a Birgitte Hansdatter Kirketerp 19.
2) Christian Hansen.

868 Anne Christensdatter i Randers. 22.11.1757, fol.664.
E: Peder Jensen, vægter. B:
1) Maren Pedersdatter 24
2) Anne Pedersdatter 22
3) Jens Pedersen 20
4) Laurids Pedersen 13.

869 Kirsten Jespersdatter i Randers. 15.12.1757, fol.665.
E: Christen Sørensen Bruun, skoflikker. A:
1) bror Anders Jespersen, toldbetjent i Århus, [skifte 21.7.1728 lbnr.968, var g.m. Maren Rasmusdatter Geding, skifte Århus 12.10.1754 lbnr.1589]. 4B:
a Rasmus Geding, birkedommer i Århus, [skifte Århus 28.9.1751 lbnr.1455]. 2B:
1 Anne Marie Geding 13
2 Erasmine Geding 11
b Maren Andersdatter Geding, [skifte Århus 28.11.1750 lbnr.1466], var g.m. Hans Christian Kruckow, styrmand i Århus, død. 1B:
1 Anne Sofie Kruckow 10
c Andreas Geding, fuldmægtig i Konventhuset i København
d Anders Geding, herredsfoged og birkedommer på Marselisborg.

870 Hans Pedersen, feldbereder i Randers. 4.1.1758, fol.667.
E: Unse Johansdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Margrethe Hansdatter 24
2) Johan Hansen 23
3) Anne Kirstine Hansdatter 18
4) Peder Hansen 16
5) Maren Hansdatter 12.
FM: morbror Laurids Dancher, kobbersmed i Randers.

871 Karen Gregersdatter i Randers. 24.1.1758, fol.669.
E: Anders Andersen. A:
1) bror Niels Gregersen, skomager i Hobro
2) bror Laurids Gregersen, handskemagersvend i Århus.

872 Christen Madsen Velling, købmand i Randers. 19.12.1757, fol.670.
E: Anne Broch. LV: Niels Splid, fuldmægtig på Randers amtstue. B:
1) Marie Kirstine Velling 11½
2) Inger Marie Velling 10
3) Rasmus Velling 5.
FM: farbror Laurids Madsen i Vester Velling.
[Første ægteskab med Maren Pedersdatter Splid, skifte 11.1.1745 lbnr.693].
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1757.
Samfrændeskifte 19.12.1757.

873 Mads Ellemann, skrædder i Randers. 25.7.1755, fol.674.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Carøe. B:
1) Vilhelm Madsen Ellemann 6
2) Laurids Madsen Ellemann 3.
FM: født værge Jacob Ellemann i Randers.

874 Kirsten Olufsdatter i Randers. 25.5.1758, fol.677.
E: Jens Christensen Brasch, [parykmager]. B:
1) Bodil Brasch 7
2) Dorthe Brasch 6
3) Christen Brasch 5
4) Anne Kirstine Brasch 9 mdr.
FM:
1 farbror Henrik Brasch
2 morfar Oluf Jørgensen, smed.

875 Mette Rasmusdatter i Randers. 30.3.1758, fol.680B.
Enke efter Laurids Christensen, skomager, [skifte 19.9.1740 lbnr.614]. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Peder Hasselris, skomager i København
2) Christen Lauridsen, skomager
3) Abelone Lauridsdatter 26.

876 Anne Lytken i Randers. 11.6.1758, fol.685.
Enke efter Claus Vibro [Vivebro, skifte 4.8.1748 lbnr.981]. B:
1) Arp Vibro
2) Engel Malene Vibro
3) Anne Marie Vibro g.m. Søren Rudolfsen Bay i Randers
4) Johan Henrik Vibro, farver i Ålborg
5) Christian Peder Vibro, farver i Ålborg, [begravet 17.10.1741]. E: [Maren Andreasdatter]. 6B:
a [Anders Vibro, døbt 11.7.1729]
b [Cathrine Vibro, døbt 28.4.1732]
c [Johanne Vibro, døbt 15.9.1733]
d [Claus Vibro, døbt 15.3.1735]
e [Maren Vibro, døbt 20.3.1738]
f [Nikolaj Vibro, døbt 26.2.1740].
6) Anders Vibro i København, død. 1B:
a Claus Andersen Vibro 10.
Afdødes første ægteskab med Anders Jensen].

877 Niels [Sørensen] Mørch, postrytter i Randers. 5.8.1758, fol.687B.
E: Maren Pedersdatter. B:
3) Peder Nielsen 8
4) Maren Nielsdatter 5
5) Jens Nielsen 6 mdr.
FM:
1 mosters mand Jens Jensen Linde, brændevinsmand i Randers
2 Jens Pedersen Vorup den ældre, vognmand i Randers.
Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 14.6.1749 lbnr.752. B:
1) Maren Nielsdatter Mørch g.m. Christen Rigtrup
2) Søren Nielsen Mørch 20.

878 Henning Sørensen i Randers. 21.12.1758, fol.691, 720B.
E: Anne Jellesdatter. LV: Peder Nielsen Viborg. B:
1) Maren Henningsdatter 18
2) Søren Henningsen 14
3) Kirsten Henningsdatter 5
4) Bodil Henningsdatter 2.
FM: Jens Madsen, skoleholder i Randers.

879 Agnethe Hansdatter Juul i Randers. 15.1.1759, fol.692B.
E: Anders Sørensen Bay, købmand. B:
1) Anne Elisabeth Bay 4.
FM:
1 Hans Christensen Juul til Tyrrestrup [i Søvind sogn]
2 Christen Knabe, købmand i Randers
3 Anders Carlsen Bay.
Bevilling til uskiftet bo af 20.6.1755.
Samfrændeskifte 15.1.1759.

880 Niels Pedersen, vognmand i Randers. 28.4.1760, fol.694B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Anders Jensen, stolemager. B: 2 døtre, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Nielsen.

881 Johan Henrik Kopp, købmand i Randers. 7.2.1759, fol.695, næste protokol fol.105B.
E: Kirsten Normann. B:
1) Cathrine Kopp 18
2) Inger Kirstine Kopp 17
3) Karen Elisabeth Kopp 16
4) Anne Margrethe Kopp 10
5) Peder Andreas Kopp 5.
FM:
1 Anders Carlsen Bay, købmand i Randers
2 Peder Normann, guldsmed i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1759.
Samfrændeskifte 1.7.1760.

882 Hans Justesen, købmand i Randers. 2.3.1759, fol.698.
E: Karen Jespersdatter. B:
1) Mette Marie Hansdatter 15
2) Cathrine Hansdatter 13½.
FM:
1 Jesper Lauridsen
2 Hans Guldbrandsen.
Enkens første ægteskab med Hans Thomsen, skifte 6.9.1742 lbnr.652. Arv til B:
1) Thomas Hansen
2) Elisabeth Hansdatter.
Desuden nævnes enkens første mands bror Adam Thomsen i København.

883 Maren Rasmusdatter i Randers. 25.8.1759, fol.701.
E: Søren Andersen Mammen, købmand. B:
1) Anders Sørensen Mammen 7
2) Rasmus Sørensen Schifter 5
3) Niels Sørensen Mammen 3
4) Karen Sørensdatter Mammen 2
5) Gertrud Sørensdatter Mammen 9 mdr.
FM:
1 Rasmus Schifter i Ingerslev
2 Cort Mortensen, købmand i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1759.

884 Jens Reinholt, skrædder i Randers. 26.1.1760, fol.703B.
E: Anne Marie Simonsdatter [Elkær]. LV: svoger Henrik Nikolaj Deichmann, sadelmager i Randers. B:
6) Anne Cathrine Jensdatter 6.
FM: Jens Elkær, parykmager i Randers.
Første ægteskab med Anne Cathrine Christensdatter, [skifte 10.2.1748 lbnr.724]. B:
1) Maren Jensdatter 26
2) Reinholt Jensen 24
3) Jens Christian Jensen 22
4) Johanne Jensdatter 18
5) Hans Jensen 15.
FM: Jens Madsen, skoleholder i Randers.

885 Johan Henrik Zimmermann i Randers. 5.4.1760, fol.705B.
A:
0) forældre [Johan Christian Zimmermann, bogbinder i Randers], skifte 31.5.1745 lbnr.697 og [Karen Johansdatter Cohn, skifte 22.8.1742 lbnr.650].
1) bror Johan Johansen, over 18.
Fars andet ægteskab med [Anne Marie Knoph], nu g.m. Carl Cariin, bogbinder i Randers. B:
2) halvbror Knud Erik Zimmermann 15.
Arv efter:
1 afdødes farbror Johan Zimmermann, bogbinder i Århus, [skifte Århus 20.10.1750 lbnr.1454]
2 afdødes mormor Anne Knudsdatter i Århus, [skifte Århus 24.2.1758 lbnr.1701], enke efter Johan Cohn,[skifte Århus 30.1.1737 lbnr.1147].

886 Poul Madsen, ugift i Randers. 4.10.1759, fol.706B.
A:
1) Albert Madsen i Skrødstrup [i Hem sogn] på Trudsholm gods
2) Christen Madsen
3) Niels Madsen.

887 Mads Christensen Sedo i Randers. 12.1.1759, fol.708B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Jens von Hatten. B:
1) Anne Madsdatter 2.
FM: Niels Jensen Hadbjerg.

888 Anne Christensdatter i Randers. 20.8.1759, fol.710.
E: Hans Rasmussen, skipper. B:
2) Rasmus Hansen 2.
Hendes B:
1) Bodil 8.
FM: morfar Christen Knudsen i Asferg.

889 Jens Pedersen Schiøtt i Randers. 16.7.1759, fol.712.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mikkel Pedersen. B:
1) Laurids Jensen 20
2) Maren Jensdatter 17
3) Peder Andreassen 13.

890 Kirsten Jensdatter i Randers. 17.3.1759, fol.713.
Enke efter Jens Vægter. Hendes B:
1) Anne Clausdatter g.m. Joen Nielsen, skoflikker i København.

891 Johanne Nielsdatter i Randers. 5.6.1758, fol.715.
E: Laurids Sørensen, aftakket rytter.
Før ægteskab med enkemanden B:
1) Niels Eriksen 10.
FM: morbror Rasmus Nielsen, brændevinsmand i Randers.

892 Anne Mikkelsdatter i Randers. 20.10.1758, fol.716B.
E: Rasmus Nielsen, brændevinsmand. B:
1) bror Rasmus Mikkelsen i Asferg
2) søster Karen Mikkelsdatter i Vester Terslev
3) søster Kirsten Mikkelsdatter, død, var g.m. Anders Pedersen i Svenstrup. 4B:
a Mikkel Andersen i Gunderup
b Peder Andersen
c Benedikte Andersdatter
d Kirsten Andersdatter
4) halvbror Christen Poder i Svenstrup.
Desuden nævnes enkemandens mor Maren Poulsdatter.
Afdøde 4.10.1758 i Vivild, hvor hun er begravet.

893 Abel Knudsdatter i Randers. 15.2.1759, fol.721B.
E: Knud Kærgaard. B:
1) Peder Kærgaard i Bergen i Norge, død. E: Magdalene. 5B:
a Knud Kærgaard 18, farer på Kina
b Ernst Christian Kærgaard 12
c Jens Ravn Kærgaard 10
d Søren Kærgaard 5
e Jørgen Brøgger Kærgaard 3
2) Bodil Knudsdatter g.m. Niels Hasselbalch, købmand i Randers.

894 Maren Mortensdatter i Randers29.3.1759, fol.730B.
E: Niels Jensen, handskemager. B:
1) Jens Nielsen 8
2) Gertrud Nielsdatter 8.

895 Karen Sørensdatter i Dronningborg Tinghus. ##, fol.732.
Tre slegfredsønner B:
1) Jens Mortensen Bødker ved Hobro bro
2) Henrik Henriksen i Randers
3) Søren Olufsen i Vendsyssel.

896 Johanne Sørensdatter i Randers. 17.7.1759, fol.733B.
Enke efter Niels Mols. B:
1) Mikkel Nielsen Mols 28, matros i kongens tjeneste.

897 Oluf Jørgensen, smed i Randers. 19.11.1760, fol.737.
E: Bodil Poulsdatter. B:
1) Jørgen Olufsen Faber 28, i København
2) Mikkel Olufsen Schmidt 26, på rejse til Vestindien
3) Poul Olufsen 25
4) Kirsten Olufsdatter, [skifte 25.5.1758 lbnr.874]. E: Jens Christensen Brasch, parykmager. 3B:
a Bodil Brasch 9
b Christen Brasch 8
c Dorthe Brasch 7
5) Else Olufsdatter g.m. Anders Kaarsberg, kirurg i Randers
6) Mette Olufsdatter, på stedet.
Bevilling til uskiftet bo af 3.6.1757.
Samfrændeskifte 19.11.1760.

898 Dorthe Mikkelsdatter i Randers. 15.12.1760, fol.744B.
E: Peder Jensen Spørring.
Første ægteskab med [Laurids Madsen, skifte 4.1.1730 lbnr.446]. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Frands Borup
2) Kirsten Lauridsdatter, [skifte 4.10.1753 lbnr.804], var g.m. Peder Knudsen, dansk skoleholder. 1B:
a Dorthe Marie Pedersdatter.
Andet ægteskab med [Rasmus Bach, skifte 14.8.1747 lbnr.713]. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Laurids Rasmussen
3) Niels Rasmussen.

899 Anne Jensdatter i Randers. 13.8.1759, fol.745B.
E: Christen Sørensen, murer. B:
1) Søren Christensen 19
2) Sidsel Marie Christensdatter 13
3) Ellen Marie Christensdatter 10
4) Karen Marie Christensdatter 4.
FM: farbror Peder Sørensen, murer i Randers.

900 Niels Jensen Hadbjerg i Randers. 11.9.1759, fol.747.
E: Maren Lauridsdatter. LV: von Hatten, rådmand i Randers. B:
1) Jens Nielsen 11
2) Mette Nielsdatter 7
3) Laurids Nielsen 4.
FM: Christen Sparre i Randers.

901 Maren Rasmusdatter i Randers. 24.10.1759, fol.748B.
E: Hans Rasmussen Brændevin, skomager. B:
2) Karen Hansdatter g.m. Peder Vilhelmsen, skomager.
Første ægteskab med Christen Jensen Helsted, [skifte 22.2.1717 lbnr.337]. B:
1) Christen Christensen, skomager.

902 Jens Rasmussen Ormslev i Randers. 29.12.1759, fol.750.
E: Cathrine Henriksdatter Bloch. LV: Niels Bay.
Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter, [skifte 5.4.1741 lbnr.622]. B:
1) Anne Marie Jensdatter 34
2) Birgitte Marie Jensdatter 32.
FM: Søren Udby.

903 Mette Jensdatter i Randers. 23.6.1760, fol.753B.
E: Henrik Møller, korporal, indkvarteret i Stralsund. A:
1) bror Hans Jensen Degn, i Snedkerhuset på Frijsenborg gods
2) søster Cathrine Marie Jensdatter g.m. Jens Nielsen , postbud i Randers
3) søster Maren Jensdatter g.m. Søren Jørgensen, kromand og bromand ved Kongensbro
4) søster Elisabeth Jensdatter, død, var g.m. Hans Jørgensen, birkeskriver i Jebjerg. 2B:
a Jens Hansen
b Jørgen Hansen
5) Anne Marie Jensdatter, enke i Attrup på Frijsenborg gods.

904 Kirsten Mikkelsdatter i Randers. 24.4.1760, fol.755.
E: Henrik Sørensen Rottenborg. B:
1) Elisabeth Sofie Henriksdatter g.m. Jacob Aarestrup, murer
2) Birgitte Sofie Henriksdatter, død, var g.m. Oluf Mouridsen, spækhøker i København. 5B:
a Marianne Olufsdatter 14
b Henrik Olufsen 12
c Kirsten Olufsdatter 8
d Dorthe Olufsdatter 6
e Christian Olufsen 2.
3) Anne Margrethe Henriksdatter i Amsterdam
4) Marie Cathrine Henriksdatter 30, uvist hvor.

905 Jens Jensen Lyngbjerg, bagersvend i Randers. 7.5.1760, fol.758B.
A:
1) mor Johanne Jensdatter g.m. Daniel Pfeifius i København
2) bror Oluf Jensen, i København
3) bror Hans Jensen, i København
4) Margrethe Kirstine Jensdatter g.m. Søren Gabrielsen Pinneberg i København.

906 Christen Knudsen Lerche i Randers. 26.9.1760, fol.760.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens von Hatten, rådmand i Randers. B:
1) Knud Christensen Lerche, vognmand i Randers
2) Christen Christensen Lerche, hattemager, [skifte. 24.4.1751 lbnr.843]. 4B:
a Kirsten Christensdatter19
b Christen Christensen 18
c Søren Christensen Lerche 14
d Mathias Christensen Lerche 11
3) Anne Christensdatter Lerche g.m. Anton Sørensen, brændevinsmand i Randers
4) Anne Margrethe Lerche g.m. Rasmus Halkjær, regimentsgevaldiger.

907 Mikkel Andersen Nærup, købmand og hustru Maren Sørensdatter Birch i Randers. 18.6.1742, fol.761, 824.
B:
3) Andreas Mikkelsen Nærup 8. I 1761 købmand i Roskilde
4) Karen Mikkelsdatter Nærup 8, der døde, skifte 11.12.1761
5) Maren Mikkelsdatter Nærup 3. I 1761 i Roskilde
FM: morbror Niels Sørensen Røgen i Randers.
Hendes første ægteskab med Andreas Bremer, skifte sluttet 20.5.1734. B:
1) Christoffer Andreassen Bremer 14. I 1761 farver i Hjørring
2) Cathrine Marie Andreasdatter Bremer, død.
Desuden nævnes afdøde kones forældre Søren Jensen Birch og Maren Sørensdatter.
Arv efter Andreas Bremers mor Cathrine Hansdatter Rosenfelt i Kolding, skifte sluttet 2.4.1737.
Arv efter Andreas Bremers far, skifte Kolding 28.1.1729.

908 Gertrud Terkildsdatter i Randers. 22.1.2.1749, fol.817B.
A:
1) mor Kirsten Andersdatter [Mammen] g.m. Cort Mortensen
Mors første ægteskab med [Terkild Clemensen, skifte 19.6.1741 lbnr.625]. B:
2) bror Anders Terkildsen, der døde 5.1.1750, skifte 3.2.1750 fol.819B
3) søster Anne Elisabeth Terkildsdatter
4) bror Clemen Terkildsen
5) bror Niels Terkildsen.
FM: morbror Søren Andersen Mammen.
Fars første ægteskab med [Anne Elisabeth Lauridsdatter, skifte 23.7.1723 lbnr.385]. B:
6) halvsøster Karen Terkildsdatter g.m. Jens Andersen Mammen
7) halvbror Søren Terkildsen, købmand i Randers.

909 Niels Poulsen, brændevinsmand i Randers. 4.11.1761, fol.821.
E: Maren Jespersdatter. LV: Clemen Møller. B:
1) Christen Nielsen 4
2) Mette Nielsdatter 4.
FM: Christen Rasmussen Drastup i Randers.

910 Anders Demstrup i Randers. 17.11.1761, fol.823.
Registrering af afdødes ejendele, men ikke skifte.
Afdøde, der var ridefoged på Mariager Kloster, døde i Randers 15.11.1761 [og begravet i Randers 19.11.1761].

911 Christen Ibsen i Randers. 25.10.1746, fol.828.
A:
1) søskendebarn Peder Pedersen Fischer, skriver ved Holmen i København.

912 Andreas Kaarsberg, stadskirurg i Randers. 6.5.1762, fol.830B.
E: Else Olufsdatter. LV: Henrik Brasch, bedemand og klokker i Randers. B:
1) Maren Kaarsberg 4.
FM: Poul Olufsen, smed.

913 Kirsten Andersdatter Mammen i Randers. 1.2.1762, fol.833B.
E: Cort Mortensen.
Første ægteskab med [Terkild Clemensen, skifte 19.6.1741 lbnr.625]. B:
1) Anne Elisabeth Terkildsdatter g.m. Peder Johansen, skipper
2) Clemen Terkildsen i Randers
3) Niels Terkildsen i København.

914 Anne Kirstine Knoph i Randers. 10.12.1760, fol.848B.
Enke efter Johan Albert Pedersen, bager, [skifte 14.10.1757 lbnr.864].
Hans A:
1) Jochum Daniel Clausen
2) Rudolf Clausen, korporal
3) Øllegaard Benedikte Clausdatter.
Hendes A:
1) søster Anne Marie Knoph g.m. Carl Carum, bogbinder.

915 Jens Christensen Tørslev, skipper i Randers. 13.9.1762, fol.864B.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Christen Lauridsen. A:
1) bror Jens Christensen, postrytter i Randers
2) bror Anders Christensen Tørslev i Øster Tørslev på frue Sachs gods
3) bror Christen Christensen Tørslev i København.

916 Tim Reimer i Randers. 6.9.1762, fol.865.
E: Birgitte Jensdatter Hvas. LV: Hans [Andersen] Kruse.
Testamente.

917 Dorthe Christensdatter i Randers. 16.9.1762, fol.865.
E: Anders Christensen Hvid, snedker. B:
1) Christen Andersen Hvid 14.Randers Byfoged
Skifteprotokol
1740-1779
B 50-343

918 Peder Nielsen Hvam i Randers. 11.6.1740, fol.1.
A:
1) morbror Niels Thomsen, død. 2B:
a datter, død uden børn
b datter, død. 2B:
1 Christen Andersen Dahl i Roum
2 Anne Andersdatter g.m. Peder Møldrup i Bygum
2) morbror Svenning Thomsen, død. 2B:
a datter, død uden børn
b datter, død. 2B:
1 Svenning Nielsen i Kolindsund?
2 Mette Nielsdatter g.m. Christen Vammen i Lille Torup.

919 Peder Morell, stadskirurg i Randers. 23.9.1745, fol.6.
E: Christiane Marie. LV: Knudsen, by- og rådstueskriver i Randers. B:
1) Hans Morell 4
2) Marie Morell 1½.

920 Christian Sommer i Randers. 31.10.1750, fol.12B.
E: Anne Marie. B:
1) Erika Cathrine Sommer g.m. Jacob Tryde til Kollerup [i Hadbjerg sogn]
2) Anne Sommer g.m. Johan Vello Begtrup, forpagter på Fannerupgård [i Ginnerup sogn]
3) Jens Sommer 13
4) Cathrine Marie Sommer 10.

921 Jonas Olufsen Drammen i Randers. 11.1.1759, fol.13B.
E: Karen Kjeldsdatter. LV: Clemen Jensen Møller. B:
1) Sigismund Jonassen Drammen i Odense
2) Oluf Jonassen, død. E: Else Nielsdatter Prim. 2B:
a Johanne Marie Olufsdatter 22
b Cathrine Olufsdatter 21
3) Kirsten Jonasdatter g.m. Christen Hasseris, skrædder i Randers
4) Anne Jonasdatter g.m. Oluf Mogensen, skrædder i Randers
5) [Kjeld Jonassen, matros i København, konceptskifte København 20.5.1744 lbnr.2145].

922 Maren Pedersdatter i Randers. 18.8.1759, fol.16.
Enke efter Oluf Nielsen. A:
1) søster [Anne Pedersdatter, skifte 30.6.1744 lbnr.678, var g.m. Christen Nielsen Lindgaard, skifte 27.3.1751 lbnr.774]. 2B:
a Niels Christensen Lindgaard på Bragernes i Norge
b Peder Christensen Lindgaard, skomager i Randers.

923 Peder Jensen, hjulmand i Randers. 7.7.1760, fol.18B.
A:
1) mor Magdalene Andersdatter, enke efter Jens Nielsen i Øster Velling
2) bror Anders Jensen i Øster Velling
3) bror Jens Jensen i Vester Kondrup
4) bror Christen Jensen i Øster Velling.

924 Ove Hansen, sadelmager i Randers. 26.2.1761, fol.19B.
E: Cathrine Marie Svenningsdatter. LV: Niels Christensen, tinstøber. B:
1) Svenning Ovesen 8
2) Christian Ovesen 6
3) Karen Marie Ovesdatter 5
4) Anne Kirstine Ovesdatter 3.

925 Maren Christensdatter i Randers. 23.11.1762, fol.20B.
E: Laurids Mortensen. A:
1) mor Sidsel Jensdatter
2) søster Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Enevoldsen, sprøjtemester i Randers.

926 Bodil Mogensdatter i Randers. 2.11.1762, fol.21.
B:
1) Kirsten Hansdatter
2) Hans Hansen 26, i København.

927 Søren Due, farversvend i Randers. 9.2.1762, fol.21B.
E: Inger Christiansdatter Møller. LV: Jens Andersen Sparre i Randers.
Afdøde var født i Horndrup i Tåning sogn ved Skanderborg.
Arvinger kendes ikke.

928 Jens Elkær, parykmager i Randers. 25.8.1762, fol.23B.
E: Sofie Didriksdatter. LV: Anders Estrup.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 7.8.1753 lbnr.802]. B:
1) Christen Jensen Elkær 16
2) Marie Kirstine Jensdatter Elkær 15.
FM: Henrik Deichmann, sadelmager i Randers.

929 Gertrud Andersdatter i Randers. 15.1.1763, fol.25.
E: Peder Pedersen, skoflikker.
Første ægteskab med [Thomas Pedersen, skifte 9.2.1751 lbnr.770]. B:
1) Rasmus Thomsen 19.
FM: farbror Peder Pedersen i Randers..

930 Lene Ottesdatter i Randers. 28.2.1763, fol.26.
E: Jens Rasmussen. B:
1) Anne Marie Jensdatter 3.
FM: Anders Hvid, snedker i Randers.

931 Maren Pedersdatter Bistrup i Randers. 20.3.1763, fol.26B.
E: Niels Dahlsen, skoleholder. B:
1) Sidsel Marie Nielsdatter 4.
FM: Søren Glas, bødker i Randers.

932 Margrethe Henriksdatter i Randers. 21.3.1763, fol.26B.
E: Peder Sørensen, murer. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter 7½
2) Karen Pedersdatter 5
3) Søren Pedersen 3.
Enkemandens første ægteskab med Anne Pedersdatter, skifte 22.7.1751 lbnr.782. Arv til B:
1) Sidsel Marie Pedersdatter.

933 Susanne Thomasdatter i Randers. 22.3.1763, fol.28.
E: Anders Estrup, feldbereder. B:
1) Thomas Andersen 11
2) Peder Andersen 8
3) Anne Andersdatter 6
4) Mette Andersdatter 4.
FM: Laurids Hunderup, skrædder i Randers.

934 Poul Christensen, markmand i Randers. 24.5.1763, fol.28B.
E: Anne Marie Jensdatter Falk. LV: Jens Rasmussen. B:
1) Dorthe Marie Poulsdatter 11
2) Jens Poulsen 8.
FM: Søren Edvardsen, sadelmager.

935 Karen Jellesdatter i Randers. 28.3.1763, fol.29B.
E: Laurids Christensen. B:
1) Jelle Lauridsen 5.
FM: Poul Nielsen Viborg i Randers.

936 Mikkel Nielsen, skomager i Randers. 1.6.1763, fol.30.
E: Mette Jensdatter. LV: Rasmus Andersen i Randers. B:
1) Niels Mikkelsen 14
2) Maren Mikkelsdatter 10
3) Jens Mikkelsen 8.
FM: Rasmus Poulsen, skomager i Randers.

937 Anne Margrethe Bloch. 3.5.1762, fol.31.
Enke efter Christian Gjørup. B:
1) Karen Gjørup
2) Christian Gjørup.
FM: Jens Rudolfsen Bay.

938 Christen Rasmussen, prammand i Randers. 9.12.1762, fol.32.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Kærgaard i Randers. B:
3) Mette Christensdatter.
Første ægteskab med Mette Andersdatter. B:
1) Andreas Christensen 22, farer til skibs fra Holland på de lange rejser
2) Rasmus Christensen 14.

939 Edel Nielsdatter i Randers. 11.6.1763, fol.35.
E: Jens Sørensen Munch. B:
1) Søren Jensen 8
2) Ingeborg Jensdatter
3) Anne Sofie Jensdatter
4) Maren Jensdatter.
FM: Niels Jensen Skytte i Randers.

940 Simon Pedersen, vognmand i Randers. 21.6.1763, fol.35B.
Else Jørgensdatter. LV: Jens Jacobsen, handskemager. B:
1) Jørgen Simonsen 30, i København
2) Peder Simonsen 16.

941 Jacobe Bomann i Randers. 19.7.1763, fol.37.
E: Jochum Lütsche, sergent. A:
1) bror Hans Bomann i København
2) bror Niels Bomann i Ingerslev
3) bror Peder Bomann i Ingerslev
4) bror Laurids Bomann, død. 2B:
a Inger Lauridsdatter
b Kirsten Lauridsdatter, begge på Tustrup gods
5) søster Inger Bomann g.m. Christian Hansen, prammand.

942 Anne Marie Sørensdatter i Randers. 6.5.1763, fol.38.
A:
1) bror Christen Sørensen, murer i Randers
2) bror Peder Sørensen, murer i Randers
3) søster Kirsten Sørensdatter i Holsten
4) halvsøster Anne Frandsdatter i Skader på Clausholm gods.
Desuden nævnes Peder Sørensens yngste datter Karen Pedersdatter.

943 Anders Christensen, vognmand i Randers. 17.5.1763, fol.40B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Jensen, brændevinsmand i Randers. B:
1) Christen Andersen 30
2) Peder Andersen 26
3) Anders Andersen 16.
FM: farbror Jens Christensen, brændevinsmand i Randers.

944 Just Andreas Sørensen Lund, podemester i Randers. 21.9.1760, fol.42B.
Enkemand efter Margrethe Jensdatter.
Testamente af 10.2.1758. A:
1) bror Christen Sørensen Lundgaard i Sønderby
2) bror Niels Sørensen Lundgaard, død. 1B:
a Mette Nielsdatter hos mor i Sønderby, der er gift igen
3) søster Anne Marie Sørensdatter i Hammershøj, død. 2B:
a Jens Nielsen, skrædder i Vorning
b Kirsten Nielsdatter, død. Første ægteskab med Christen Jensen Skytte i Hviding. Andet ægteskab med Søren Jensen. 4B:
1 Niels Sørensen i Hammershøj
2 Laurids Sørensen Hammershøj i Sønderby
3 Mette Marie Sørensdatter g.m. Peder Andersen Bundgaard i Hammershøj
4 Karen Sørensdatter i København.

945 Niels Andersen Malling i Randers. 22.3.1762, fol.44B.
Enkemand efter Margrethe [Cathrine] Jensdatter Bay, [skifte 28.11.1741 lbnr.635]. B:
1) Anders Malling, præceptor i Kolding præstegård
2) Jens Malling.
FM: Søren Knudsen Mammen.
[Første ægteskab med Talke Lauridsdatter, skifte 24.10.1735 lbnr.519].
Desuden nævnes afdødes søster Maren Malling, enke efter Niels Kirketerp.

946 Gertrud Pedersdatter i Randers. 5.11.1763, fol.47B.
E: Anders Jensen, stolemager. A:
1) søster Anne Pedersdatter , enke efter Svend Pedersen, skipper
2) søster Johanne Pedersdatter, død. 1B:
a Maren Nielsdatter, gift i København
3) søster Maren Pedersdatter, død. 5B:
a Jens Hansen
b Morten Hansen
c Ellen Hansdatter g.m. Anders Rasmussen
d Anne Hansdatter g.m. Jørgen Mortensen
e Johanne Hansdatter
4) halvbror Christen Pedersen, død. 3B:
a Søren Christensen
b Niels Christensen
c Karen Christensdatter
5) halvbror Mads Pedersen.

947 Peder Pedersen Lollik i Randers. 27.8.1763, fol.49B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Anders Jensen, pottemager. A:
1) søskendebarn Peder Madsen Jern, skomager i Randers
2) søskendebarn Cathrine Madsdatter, død. 3B:
a Mads Lauridsen ved Ebeltoft
b Anne Lauridsdatter i København
c Karen Lauridsdatter i Randers.

948 Karen Kjeldsdatter i Randers. 26.11.1763, fol.51.
Enke efter Jonas Olufsen Drammen, [skifte 11.1.1759 lbnr.921]. B:
1) Sigismund Jonassen Drammen i Odense
2) Oluf Jonassen, død. 2B:
a Johanne Marie Olufsdatter, i Ålborg
b Cathrine Olufsdatter i Randers
3) Kirsten Jonasdatter g.m. Christen Hasseris, skrædder i Randers
4) Anne Jonasdatter g.m. Oluf Mogensen, skrædder i Randers.

949 Christian Ginge, pensioneret trompeter ved Livgarden i København. 4.4.1764, fol.54.
E: Marie Eriksdatter, nu i Randers. LV: Christen Lauridsen, skomager. B:
1) Johan Henrik Christiansen 11
2) Andreas Christiansen 9
3) Bodil Cathrine Christiansdatter 8.
FM: Johan Reventlow, skomager i Randers.
Afdøde døde i København i 1761.

950 Anders Knudsen, vognmand i Randers. 5.1.1764, fol.54B.
E: Mette Mandrupsdatter. LV: Anders Sørensen Bay. B:
3) Karen Andersdatter 27
4) Anne Andersdatter 23
5) Maren Andersdatter 20
6) Kirsten Andersdatter 17.
FM: Jens Jensen Linde, brændevinsmand i Randers.
Af første ægteskab B:
1) Maren Andersdatter g.m. Frederik Christian Fich, skomager i Randers
2) Anders Andersen i Randers.

951 Christen Bech, der har faret som matros fra København. 6.4.1764, fol.56B.
E: Anne Jensdatter i Randers. LV: Peder Bertelsen. B:
1) Anne Gertrud Christensdatter 11.
FM:
Anders Poulsen, handskemager i Randers.
Afdøde døde april 1762 i København.

952 Kirstine Marie Tønnesdatter I Randers. 5.3.1763, fol.57.
E: Andreas Granqvist, klejnsmed. B:
4) Magdalene Andreasdatter 4.
Første ægteskab med Jens Jacobsen, klejnsmed. B:
1) Jacob Jensen 12
2) Maren Jensdatter 11
3) Tønnes Jensen 8.

953 Oluf Nielsen Bech i Randers. 25.1.1763, fol.63.
E: Ellen Christensdatter. LV: Jens Kærsgaard i Randers. B:
1) Niels Bech 19, på Svendborg slot
2) Morten Bech 16
3) Ingeborg Bech 11.
FM: Erik Bentsen Huld i Randers.

954 Oluf Mogensen, skrædder i Randers. 2.5.1764, fol.66.
E: Anne Jonasdatter. LV: Erik Bentsen, købmand i Randers. B:
1) Cathrine Olufsdatter 16
2) Jonas Olufsen 15
3) Mogens Olufsen 14
4) Christian Olufsen 12
5) Magdalene Olufsdatter 6.
FM: Laurids Hundrup, skrædder i Randers.

955 Elisabeth Pedersdatter i Randers. 28.4.1764, fol.67B.
E: Bent Joensen, feldbereder.
Første ægteskab med Laurids Ottesen, skifte 3.12.1751 lbnr.791. B:
1) Otto Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Niels Lauridsen
4) Cort Lauridsen
5) Anne Margrethe Lauridsdatter 12.
FM: Johan Hansen, feldbereder i Randers.
Enkemandens første ægteskab med Anne Kirstine Leere i Randers. 23.2.1753 lbnr.798. Arv til B:
1) Kirsten Bentsdatter.

956 Laurids Christensen Kousted i Randers. 24.12.1763, fol.71.
E: Maren Esbensdatter. B:
1) Christen Lauridsen, uvist hvor
2) Søren Lauridsen ved afdødes søstersøn Søren Lauridsen.

957 Carl Rosenmeier Schrøder, [toldbetjent] i Randers. 14.6.1764, fol.75B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Anders Hvas, snedker. B:
1) Anne Margrethe Carlsdatter 3
2) Bolette Købke 1.

958 Karen Jensdatter i Randers. 21.6.1764, fol.78B.
E: Christen Sparre, købmand. B:
6) Birthe Christensdatter Sparre 6
7) Anne Christensdatter Sparre 4.
Første ægteskab med Niels Andersen Bentsen, skifte 9.11.1744 lbnr.682. B:
1) Inger Nielsdatter 22
2) Maren Nielsdatter 20.
Andet ægteskab med Rasmus Lauridsen Schifter, skifte 19.7.1754 lbnr.818. B:
3) Dorthe Rasmusdatter 16
4) Niels Rasmussen Schifter, skifte 18.11.1756 lbnr.856, efter hvem, der er arv
5) Rasmus Rasmussen Schifter, skifte 18.11.1756 lbnr.856, efter hvem, der er arv.
Arv efter Anders Bentsens mor Inger Nielsdatter, skifte 24.12.1762, enke efter afdødes far Anders Bentsen, [skifte 14.8.1739 lbnr.588].

959 Maren Vilhelmsdatter i Randers. 20.10.1764, fol.82.
E: Christen Jensen Rigtrup, skomager. A:
0) forældre [Vilhelm Hansen, skomager, død og Maren Pedersdatter, skifte 20.10.1756 lbnr.851]
1) bror Hans Vilhelmsen
2) bror Peder Vilhelmsen, død. 1B:
a Vilhelm Pedersen 16
3) søster Anne Vilhelmsdatter, [skifte 12.1.1745 lbnr.691], var g.m. Niels Hansen, skomager, [skifte 25.11.1752 lbnr.786]. 1B:
a Vilhelm Nielsen 20.

960 Maren Malling i Randers. 17.4.1764, fol.84.
Enke efter Niels Kirketerp. B:
1) Birgitte Nielsdatter Kirketerp.
FM: farbror Hans Kirketerp i Randers.

961 Hans Pedersen, snedkersvend i Randers. 25.8.1764, fol.86B.
A:
0) stedfar Rasmus Lang i Gundestrup
1) halvsøster Anne Pedersdatter.
Arv efter afdødes far Peder Hansen.

962 Karen Rasmusdatter Sparre i Randers. 3.12.1764, fol.89.
E: Jochum Eliassen Kronck, rebslager. B:
1) Rasmus Kronck.
FM: morbror Christen Sparre.

963 Anne Andersdatter i Randers. 3.1.1755, fol.90B.
E: Søren Jacobsen, sadelmager. A:
1) søster, død. 1B:
a Søren Mathiassen Sanger, sadelmager på Estrup gods.

964 [Karen Reimer] i Randers. 16.1.1757, fol.91.
Enke efter [Røtger] Tegder. A:
1) [Cathrine] Tegder g.m. Anders Carlsen Bay i Randers
2) Johan Ernst Tegder, [præst i Skødstrup og Elsted]
3) [Augusta Christiane] Tegder, skifte 28.10.1753 lbnr.808], var g.m. [Jørgen Thomas] Skaarup, apoteker i Randers. 1B:
1) Augustus Christian Skaarup.

965 Christian Herman Høgh, parykmagersvend i Randers. 4.10.1748, fol.91B.
Arvinger angives ikke.

966 Oluf Guldbrandsen, skrædder i Randers. 24.10.1753, fol.91B.
E: Maren Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

967 Kirsten Lauridsdatter i Randers. 10.2.1748, fol.92.
E: Niels Christensen Rigtrup. B:
1) Malene Nielsdatter 31
2) Christen Nielsen
3) Laurids Nielsen 24
4) Søren Nielsen 23
5) Niels Nielsen 20.
FM: farbror Jens Christensen Rigtrup, skomageri Randers.

968 Rasmus Boeders i Randers. 20.11.1750, fol.93.
E: Mette Jensdatter. B:
1) Niels Rasmussen, kyrasser
2) Jacob Rasmussen, handskemagersvend i Århus.

969 Mads Pedersen, grovbrødsbager i Randers. 3.5.1745, fol.93.
Arvinger angives ikke.

970 Jacob Christensen Prim, ugift i Randers. 21.3.1754, fol.93B.
A:
0) forældre [Christen Jacobsen Prim, skomager i Randers, skifte 11.5.1696 lbnr.218 og Else Eriksdatter Klog. Mors andet ægteskab med Niels Jensen Schiøtt, rådmand i Randers]
1) [halv]søster Kirsten Nielsdatter Schiøtt g.m. Hans [Jacobsen] Hasselbalch i Randers
2) halvbror Jens Christian [Nielsen] Schiøtt, død. 5B:
a Niels Schiøtt
b Poul Høgh
c Erik Høgh
d Anne Elisabeth Schiøtt
e Jens Schiøtt
3) halvsøster Anne Elisabeth [Nielsdatter Schiøtt, begravet Tvede 29.4.1733, var gift Randers 24.10.1719 Jacob Poulsen Høgh, præst i Tvede og Linde, skifte Nørhald herred gejstlig 2.1.1736 lbnr.28]. 1B:
a Niels Schiøtt.
Af Anne Elisabeth [Nielsdatter Schiøtt]s første ægteskab 1B:
b Palæmon Fogh.

971 Jacob Andersen, hattemager i Randers. 12.6.1751, fol.94.
E: Dorthe Knudsdatter.
Arvinger angives ikke.

972 Maren Rasmusdatter Skifter i Randers. 12.2.1759, fol.94B.
E: Søren Andersen Mammen, købmand. B:
1) Anders Sørensen Mammen 6
2) Rasmus Sørensen Skifter 4
3) Niels Sørensen Mammen 3
4) Karen Sørensdatter 2.

973 Oluf Gunnarsen i Randers. 18.9.1742, fol.95.
Arvinger angives ikke.
Afdøde der var født i Christiania Norge, havde arv efter sin mor Mette Olufsdatter i Christiania, der stod hos madam Morten Rømmert sst.

974 [Jens] Hjort, løjtnant i Randers. 20.8.1749, fol.96B.
E: Anne Cathrine Knoph. LV: Christian Hjørring, prokurator. B:
1) Petronelle Hjort 9
2) Jacob Hjort 5
3) Lisbeth Sofie Hjort 4
4) Vilhelm Filip Hjort 1.

975 Maren Andersdatter i Randers. 13.11.1741, fol.98.
Enke efter Terkild Andersen, feldbereder. A:
1) bror Jacob Andersen, hattemager i Randers
2) søster Mette Andersdatter, enke efter Otto Lytken, organist i Randers, [skifte 10.7.1739 lbnr.585]
3) søster Kirsten Andersdatter, enke efter Oluf Nielsen Bruun
4) bror Anders Andersen Lime
5) bror Niels Andersen i Helsingør, død. 5B: 2 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives.

976 Anders Jensen Berg i Randers. 22.6.1743, fol.100.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Rasmussen Bonde. B:
1) Thomas Andersen 5
2) Kirstine Marie Andersdatter 3.
FM: Niels Sørensen, bødker.

977 Karen Nielsdatter Valtoft i Randers. 4.4.1759, fol.101B.
E: Hans Hansen Fynbo, rytter.
Arvinger angives ikke.

978 Søren Pedersen, tømrer i Randers. 14.5.1758, fol.104B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Christen Poulsen. B:
3) Cathrine Sørensdatter 20.
Første ægteskab med Anne Christensdatter, [skifte 28.3.1736 lbnr.533]. B:
1) [Kirsten Sørensdatter] g.m. Schrøder, korporal
2) Christen Sørensen 24, skræddersvend i Århus.

979 Udgår.

980 Anne Stuve i Randers. 28.5.1748, fol.106.
Enke efter Bendix Lund, [guldsmed]. B:
1) [Helene Sofie Lund] g.m. Andreas Kønig, kapellan i Randers
2) datter i København
3) datter på Lolland, der er halvsøster til de to øvrige arvinger.

981 Claus Vibro i Randers4.8.1748, fol.107.
E: Anne Lytken. LV: Hans Carøe. B:
1) Anders Clausen
2) Christian Peder Clausen, død. Børn i Ålborg
3) Arp Clausen
4) Johan Henrik Clausen
5) Anne Marie Clausdatter g.m. Christian Hauerdorf i Randers
6) Engel Malene Clausdatter.
(Sml.lbnr.876).

982 Jens Andersen, vægter i Randers. 13.6.1744, fol.108B.
E: Kirsten Jensdatter. A;
1) søster Maren Andersdatter g.m. Christen Jensen Brumberg i Gunderup, begge døde. 4B:
a Søren Christensen, død for 10 år siden uden børn
b Jens Christensen i Bjerregrav på Fussingø gods
c Kirsten Christensdatter , død sidste påske, var g.m. Peder Jensen Vammen i Bjerregrav. 2B:
1 Dorthe Pedersdatter
2 Anne Pedersdatter
d Maren Christensdatter, død, var g.m. Mads Christensen i Vorning på Fussingø gods. 3B:
1 uden ægteskab: Christen Jensen i Hedegård
2 uden ægteskab: Anne Sørensdatter i Vorning
3 Maren Madsdatter i Bjerregrav.

983 Søren Thorsen i Randers. 28.2.1754, fol.111B.
E: Karen Thomasdatter. LV: Jens Nielsen, skolemester. B:
4) Hans Sørensen 18
5) Søren Sørensen 11.
FM: Søren Reventlow, skomager i Randers.
Af første ægteskab B:
1) Thomas Sørensen, i København
2) Jens Sørensen, soldat i København
3) Sylvester Sørensen, i en landsby ved Mariager.

984 Niels Christensen, tinstøber i Randers. 11.5.1742, fol.113B.
Enkemand efter sin nyligt afdøde hustru. B:
1) Helvig Kirstine Nielsdatter 12
2) Christen Nielsen 10
3) Anne Nielsdatter 3.
FM: Niels Lauridsen, bødker.

985 Jens Espersen, kalkslager i Randers. 25.11.1750, fol.115.
E: Birthe Christensdatter. B:
2) Anne Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen, i krigstjeneste.

986 Else Rasmusdatter i Randers. 30.4.1745, fol.116.
Enke efter Niels Sørensen, handskemager, [skifte 15.1.1732 lbnr.481]. A:
1) Mikkel Andersen i Hørning
2) Peder Sallingbo i Ørsted
3) Christen i Oudrup.

987 Knud Kærgaard i Randers. 2.5.1764, fol.116B.
Enkemand efter [Abel Knudsdatter, skifte 15.2.1759 lbnr.893]. B:
1) Peder Kærgaard i Bergen i Norge, død. 4B:
a Knud Kærgaard
b Jens Ravn Kærgaard
c Søren Kærgaard
d Jørgen Brøgger Kærgaard
2) Bodil Knudsdatter g.m. Niels Hasselbalch, købmand i Randers.

988 [Johan] Henrik Ellemann, skrædder i Randers. 31.5.1764, fol.123.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Ravn. A:
0) mor [Johanne Madsdatter, skifte 17.1.1756 lbnr.844]. B:
1) bror Jacob Ellemann, knapmager i Randers
2) bror Andreas Ellemann, skrædder i Viborg
3) bror Mads Ellemann, død. 2B:
a Vilhelm Ellemann 14
b Laurids Ellemann 9.
Mors andet ægteskab med [Anders Madsen]. B:
4) halvbror Vilhelm Andersen
5) halvbror Hans Andersen.

989 Kirsten Hansdatter i Randers. 23.11.1764, fol.127B.
E: Peder Skive, skrædder. A:
1) bror Hans Hansen, i tjeneste hos kongen af Preussen.

990 Dorthe Sørensdatter i Randers. 20.4.1765, fol.133.
Uden ægteskab med Oluf Nielsen, rytter B:
1) Kirsten Olufsdatter 6.
Afdødes mor Johanne Andersdatter er død for nylig.

991 Christen Sørensen Bruun, skoflikker i Randers. 4.6.1765, fol.133B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Jens Rasmussen Møller, brændevinsmand. B:
1) Bodil Kirstine Christensdatter 6
2) Jens Christensen 4
3) Anne Christensdatter 2.
FM: Simon Nielsen, skoflikker.
Første ægteskab med [Bodil Nielsdatter, skifte 2.9.1730 lbnr.465]
[Andet ægteskab med Kirsten Jespersdatter, skifte 15.12.1757 lbnr.869].
Grave fra første hustrus søster Anne Nielsdatter [i Randers Hospital].

992 Maren Sørensdatter i Randers. 4.7.1765, fol.136B.
E: Niels Christensen Bonde, brændevinsmand. B:
1) Christen Nielsen 2.
FM: farfar Christen Jensen i Bjergby.

993 Anne Jensdatter i Randers. 25.9.1765, fol.137B.
E: Peder Pedersen, bødker. B:
1) Jens Pedersen
2) Anne Marie Pedersdatter 34
3) Maren Pedersdatter 33
4) Anne Pedersdatter 28.
FM: Peder Andersen, handskemager.

994 Morten Olufsen Knap, musikantsvend i Randers. 8.2.1765, fol.139.
A:
1) mor Elisabeth Mortensdatter i Nakskov, enke efter Oluf Knap
2) bror Anders Dines Olufsen
3) søster Maren Olufsdatter.

995 Gunild Nielsdatter i Randers. 2.12.1765, fol.142B.
E: Christen Rasmussen, vognmand. B:
1) Rasmus Christensen 2.

996 Anne Marie Albertsdatter i Randers. 9.11.1765, fol.143B.
E: Søren Jacobsen, pottemager. A:
1) halvsøster Anne Albertsdatter, enke efter Jørgen Lauridsen i Finderup.

997 Anne Rasmusdatter i Randers. 7.2.1766, fol.144B.
E: Hans Mortensen, prammand. B:
1) Morten Hansen 7.

998 Maren Sonnes i Randers. 26.2.1766, fol.145B.
Arvinger kendes ikke.

999 Jens Pedersen, brændevinsmand i Randers. 7.1.1766, fol.146.
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: Hans Hasselbalch. B:
1) Kirsten Jensdatter 10
2) Øllegaard Jensdatter 5.
FM: farbror Niels Pedersen, brændevinsmand i Randers.

1000 Anne Rasmusdatter i Randers. 7.1.1766, fol.148.
E: Niels Carlsen, snedker. B:
1) Rasmus Nielsen 4.

1001 Laurids Nielsen i Randers. 16.4.1766, fol.149.
E: Anne Cathrine Jensdatter. B:
1) Søren Lauridsen 15.
FM: Peder Corneliussen.

1002 Rasmus Nielsen Schmidt, knapmager i Randers. 4.12.1764, fol.149.
E: Gertrud Sørensdatter. LV: Jacob Jacobsen, hattemager. B:
2) Karen Rasmusdatter 9
3) Niels Rasmussen 4.
FM: Niels Rasmussen Møller.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 28.1.1756 lbnr.842]. B:
1) Lea Rasmusdatter 17.

1003 Hans Pedersen [Møller], skipper i Randers. 25.8.1766, fol.158.
E: Anne Cathrine Jensdatter. LV: Johan Frederik Carøe. B:
1) Bodil Marie Hansdatter 18
2) Jens Hansen 9
3) Maren Hansdatter 6
4) Karen Hansdatter 3.

1004 Mette Nielsdatter i Randers. 19.12.1764, fol.160B.
Enke efter Oluf Horslund, skifte 16.9.1760. B:
1) Frederik Horslund (22), i København
2) Sidsel Marie Horslund 23 (18), i København
3) Maren Horslund 20 (15).
(Skiftet efter afdøde mand er citeret i dette skifte med alder på børnene, her angivet i parentes).

1005 Anne Sofie Ibsdatter i Randers. 18.1.1766, fol.169.
Enke efter Just [Poulsen], snedker, [skifte 17.3.1746 lbnr.703]. B:
1) Anders Justesen, snedker i Randers
2) Ditlev Justesen, rytter i Skanderborg
3) Kirsten Justsdatter g.m. Niels Jørgensen Mondrup på Sjælland
4) Regine Justsdatter g.m. Johan Brøchner i Hobro.

1006 Christian Lime, i apotekerlære i Randers. 15.10.1766, fol.172B.
A:
0) forældre Niels [Christensen] Lime, [begravet København Helliggejst 24.7.1756], samfrændeskifte sluttet i København 2.4.1759 og Marie Elisabeth Evertsen, død 13.4.1764 [dvs. død 11.3.1763, begravet Tjele 18.3.1763]
1) søster Dorthe Lime 15.
Mors andet ægteskab med Peder Lorents [Evensen] Kraft, præst i Tjele og Vinge. B:
2) halvsøster Eva Marie Kraft 7
3) halvbror Even Nikolaj Kraft 5.

1007 Jens Kærgaard i Randers. 8.10.1763, fol.174.
E: Henrikke Christiane Iversen. LV: Jens Holm. B:
1) Margrethe Kærgaard
2) Maren Kærgaard.
FM: Mathias Østers.

1008 Maren Knudsdatter i Randers. 9.4.1766, fol.174B.
A:
0) forældre [Knud Sørensen Mammen og Birgitte Jensdatter, skifte14.1.1755 lbnr.841]. B:
1) bror Dines Knudsen Mammen
2) bror Christen Knudsen Mammen 20, i Frederikshald i Norge
3) søster Mette Marie Knudsdatter 22, på Ulstrup
4) bror Jens Knudsen Mammen 17
5) søster Inger Knudsdatter 15
6) søster Margrethe Knudsdatter 13.
Fars første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte. 28.5.1722 lbnr.375]. B:
7) halvbror Søren Knudsen Mammen, forpagter af Fiskehuset ved Frisenvold.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Andersdatter, skifte 31.5.1731 lbnr.502]. B:
8) halvsøster Maren Knudsdatter g.m. Søren Udby i Randers
9) halvbror Anders Knudsen Mammen, købmand i Randers.

1009 Marie Cathrine [Hansdatter] Justesen i Randers. 4.12.1766, fol.176B.
E: Anders Jørgensen Møller, købmand. B:
1) Maren Møller 2
2) Hans Just Møller 8 uger.
FM:
1 født værge Thomas Hansen, købmand i Randers
2 født værge Anders Nielsen, købmand i Randers.

1010 Mette Mandrupsdatter i Randers, der døde 11.9.1766, fol.179B.
E: Søren Jacobsen, pottemager.
Første ægteskab med [Anders Knudsen, skifte 5.1.1764 lbnr.950]. B:
1) Karen Andersdatter g.m. Peder Borup i Randers
2) Anne Andersdatter i Randers
3) Maren Andersdatter i København
4) Kirsten Andersdatter i Randers.
FM: Rasmus Ruth, bager i Randers.

1011 Søren Iversen, skipper i Randers. 12.10.1767, fol.183.
E: Birthe Christensdatter. LV: Søren Mammen. B:
1) Iver Sørensen
2) Jens Sørensen
3) Christen Sørensen 19
4) Mette Sørensdatter 30, i København
5) Anne Sørensdatter 28, i København.
FM: Christen Jensen i Randers.

1012 Christen Christensen Rigtrup i Randers. 10.11.1766, fol.184B.
E: Maren Nielsdatter [Mørch]. LV: Niels Christoffersen Rigtrup, skomager i Randers. B:
1) Maren Christensdatter 9
2) Anne Marie Christensdatter 3.
FM: Jens Rigtrup.

1013 Mads Lemvig, ugift toldbetjent i Randers. 12.1.1766, fol.187B.
Arvinger angives ikke.

1014 Christiane Marie i Randers. 29.8.1756. fol.189.
Enke efter Peder Morell, [stadskirurg], skifte 23.9.1745 lbnr.919. B:
1) Hans Morell 15
2) Marie Morell 12.
FM:
1 Jørgen Møller, købmand i Randers
2 Søren Nøhring, købmand i Randers.

1015 Anne Cathrine Sørensdatter i Randers. 30.12.1767, fol.195.
E: Peder Andersdatter, handskemager. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 15 uger.
FM: morbror Christen Sørensen, handskemager i Randers.

1016 Mette Madsdatter i Randers. 8.3.1768, fol.196B.
E: Christen Madsen, vognmand. A;
1) bror Poul Madsen i København
2) søster Anne Madsdatter g.m. Peder Nikkelsen i Nørre Beg
3) bror i Kongsted, død. 4B:
a Niels Nielsen
b Mads Nielsen
c Maren Nielsdatter
d Anne Nielsdatter.

1017 Niels Pedersen Kjær i Randers. 10.2.1768, fol.198.
E: Maren Christensdatter. LV: Simon Nielsen, skoflikker i Randers.
Arvinger kendes ikke.

1018 Kirsten Jellesdatter i Randers. 28.4.1768, fol.200.
E: Peder Nielsen Viborg. B:
1) Niels Pedersen 15.
FM: Jacob Jacobsen, hattemager.

1019 Hans Jensen Vind, ugift farversvend i Randers. 6.4.1768, fol.203.
A:
1) mor Helle Helene Spentrup, enke efter Jens Vind, farver i København, nu hos sin søsterdatters mand tolder Brøndsted i Rørvig.
Afdøde døde hos sin mors søstersøn Niels [Christensen] Borres, farver i Randers.

1020 Daniel Anhuth, nagelsmed i Randers. 7.7.1768, fol.206.
E: Elisabeth Andersdatter. LV: Mikkel Borres, rebslager i Randers. B:
1) Andreas Simon Anhuth 15.
FM: Anders Visborg, snedker i Randers, som beslægtet.

1021 Anne Jensdatter i Randers. 23.8.1766, fol.208.
E: Peder Bertelsen, pottemager.
Forrige ægteskab med [Christen Bech, skifte 6.4.1764 lbnr.951]. B:
2) Anne Gertrud [Christensdatter] 12.
FM: Anders Poulsen, handskemager i Randers.
Af første ægteskab (eller uden ægteskab) B:
1) Jens [Christensen] 13.

1022 Rasmus Mønbo i Randers. 31.5.1767, fol.211B.
E: Anne Cathrine Walstorph. LV: Niels Carlsen. B:
1) Birgitte Rasmusdatter 13
2) Elisabeth Rasmusdatter 11
3) Anne Margrethe Rasmusdatter 7
4) Jacob Rasmussen 6.
FM: Hans Nielsen.

1023 Sinnet Marie [Jepsdatter] i Randers, der døde 19.2.1768, fol.215.
Enke efter Jens Nielsen Kræmmer, [skifte 15.9.1738 lbnr.570]. B:
1) Mette Kirstine Jensdatter g.m. Lange, parykmager
2) Bodil Jensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Hedegård, skriver på Mejlgård gods
3) Margrethe Jensdatter, i København.

1024 Rasmus Nielsen Ruth, bager i Randers. 7.6.1768, fol.219.
E: Elisabeth Pedersdatter Møller. LV: Hans Dahl i Hadslund. B:
1) Niels Rasmussen 2
2) Rasmus Rasmussen 6 uger.
FM: Mathias Hansen, hattemager i Randers.

1025 Sofie Marie Sørensdatter i Randers. 8.7.1768, fol.222.
E: Jens Lassen, snedker. B:
1) Anne Jensdatter 33
2) Maren Jensdatter g.m. Niels Carlsen, snedker i Randers
3) Søren Jensen 26.

1026 Frands Broch, toldbetjent i Randers. 8.7.1767, fol.224.
E: Johanne Andersdatter. LV: Johan Reventlow, skomager i Randers. B:
1) Anne Frandsdatter 25
2) Søren Frandsen 24, bagersvend i Århus
3) Anders Christian Frandsen 19, guldsmededreng i København.
FM: Jacob Jacobsen, hattemager i Randers.

1027 Althea Nikolajsdatter i Randers. 2.8.1768, fol.226.
Enke efter Mikkel Pedersen, vagtmester i Det norske Dragonregiment. B:
1) Jørgen Mikkelsen, dragon i Det slesvigske Dragonregiment
2) Peder Mikkelsen i Amsterdam i Holland
3) Marie Nikolajsdatter i Amsterdam.

1028 Christen Pedersen Ravn i Randers. 30.5.1754, fol.227.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Carøe.
Første ægteskab med Bodil Knudsdatter, skifte 27.6.1720 lbnr.363. B:
1) Peder Christensen Ravn
2) Kirsten Christensdatter Ravn g.m. Gotfred Klauen, rokkedrejer i København
3) Thomas Christensen Ravn
Desuden nævnes om arvinger:
4) Kirsten Rasmusdatter, enke efter Herman Nysted
5) Rasmus
6) Else Ravns myndling Kirstine Cathrine.
FM: Jens Wiinholt, prokurator i Randers.

1029 [Anne] Cathrine Knudsdatter i Randers. 22.10.1768, fol.229.
E: Niels Rasmussen, toldbetjent. B:
1) Ellen Margrethe Nielsdatter 4.
FM: morbror Mads Knudsen.

1030 Henrik Budtz i Randers, der døde 4.10.1768, fol.229B.
A:
1) Jens Budtz i Randers
2) Frands Budtz, kammerråd
3) Mikkel Budtz, birkedommer
4) Christian Ludvig Budtz
5) Maren Budtz g.m. Landsperg, oberjæger.

1031 Johanne Lauridsdatter i Randers. 30.11.1768, fol.230B.
E: Niels Svenningsen. B:
1) Laurids Nielsen 6
2) Marie Kirstine Nielsdatter 5
3) Anne Elsabe Nielsdatter 3.
FM: Søren Svenningsen, sadelmager i Randers.

1032 Peder [Christensen] Broch, guldsmed i Randers, der døde 16.10.1766, fol.231B.
E: Inger Thøgersdatter Møller, der også døde [16.12.1766]. LV: Laurids Jørgen Møller.
Hans A:
1) Oluf Nielsen i Værløse
2) Lorents Broch, død. 1B:
a Marie Lorentsdatter g.m. Henrik Pedersen i Ammerup [i Hårlev sogn på Sjælland]
3) Marie Christensdatter Broch g.m. Christen Olufsen i Karise.
Hendes A:
[Første ægteskab med Anders Brasen, guldsmed, skifte 7.9.1737 lbnr.554].
0) far [Thøger Jacobsen Møller, bedemand og klokker i Randers, skifte 13.1.1711 lbnr.313]. B:
1) søster Cathrine Thøgersdatter Møller, [skifte 25.4.1739 lbnr.584]. Første ægteskab med Christen Jørgensen Frisach, vagtmester, [skifte 4.1.1718 lbnr.357]. 2B:
a Jørgen Frisach i København, død. 3B:
1 Peder Frisach, guldsmedesvend i København
2 Marie Frisach i København
3 Kirsten Frisach, hos sin mor i København
b Thøger Frisach i Stockholm, død. 2B:
1 Christen Frisach, på de lange rejser
2 Cathrine Frisach, som sin mor i Stockholm
Cathrine Thøgersdatter Møllers andet ægteskab med Peder Normann, guldsmed. 1B:
c Christine Normann, enke efter Altenkirchen
2) søster Ingeborg Thøgersdatter Møller, enke efter Anders Værn, degn i Ødum og Hadbjerg i Galten herred, [begravet Ødum 6.3.1754], hos sin datters mand Iver Madsen Holbæk i Gullev på Frisholt gods
3) bror Jacob Thøgersen Møller, [degn i Sønder Nærå og Årslev, begravet 23.6.1762. Første ægteskab med Mette Herlufsdatter, skifte Åsum herred gejstlig 25.12.1751 lbnr.29]. 5B:
a Herluf Møller, degn i Balslev og Ejby på Fyn
b Thøger Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted, død. 6B:
1 Øllegaard Thøgersdatter 15
2 Peder Thøgersen 13
3 Frands Thøgersen 11
4 Mette Thøgersdatter 10
5 Cathrine Thøgersdatter 8
6 Jacob Thøgersen 6
c Arent Møller, guldsmed i Århus
d Aksel Møller, død. 2B:
1 Bendix Ludvig 16, i Randers
2 Hedvig Elisabeth i Sønder Nærå
e Magdalene Møller g.m. Dyrhauge, skipper i Nyborg.
Litteratur: Astrup Præster fra Reformationen til 1750 af Flemming Aagaard Winther i: Østjysk Hjemstavn 1998 side 40 - 51. Revideret udsnit 2015 ses her: brejl.dk/flhirtznach.pdf

1033 Birgitte [Jensdatter] Hvas i Randers. 3.6.1766, fol.242, 572.
Enke efter Tim Reimer, skifte 6.9.1762 lbnr.916. A:
Hans A:
1) søskendebarn Nikolaj Reimer, rebslager i Itzeho, død. Barn eller svigersøn:
a Bernt Schmidt i Itzeho
2) søskendebarn, død. 4B:
a Peder Thøgersen, skomager i Horsens
b Karen Thøgersdatter g.m. Laurids Pedersen Onsbjerg i Ørre sogn
c Anne Thøgersdatter, enke efter Just Nielsen i Sinding
d Sidsel Thøgersdatter i Tvis? ved Holstebro
Hendes A:
1) søskendebarn [Hans Rasmussen g.m. Anne Nørager], døde. 5B:
a Rasmus [Hansen] Nørager, [måler og vejer i Holstebro, skifte Holstebro 6.10.1755 lbnr.142]. 4B:
1 [Hans Rasmussen Nørager]
2 [Mette Margrethe Rasmusdatter Nørager]
3 [Peder Helles Rasmussen Nørager]
4 [Poul Severin Rasmussen Nørager]
b Gertrud Nørager [eller Solgaard, skifte Lemvig 16.8.1762 lbnr.46], var g.m. Oluf Peder Kabbel i Lemvig, [skifte Lemvig 26.5.1756 lbnr.31. 4B:
1 [Hans Kabbel i Års i Thy]
2 [Voldborg Marie Kabbel på Hesselmed]
3 [Ingeborg Kabbel i Holstebro]
4 [Anne Dorthe Kabbel]
c Anne Cathrine Nørager g.m. Jens Kjær i Holstebro
d Helene Nørager g.m. Niels Lund i Holstebro
e Christen Melchiorsen Nørager på Marsvinlund ved Viborg
2) søskendebarn[Jens Johansen Paludan, birkedommer på Læsø, begravet Byrum 31.8.1736]. 4B:
a Johan Jensen Paludan, forpagter på Stavshede [i Nørre Felding sogn] ved Holstebro
b Else Jensdatter Paludan, på Læsø
c Bodil Jensdatter Paludan g.m. Anders [Bertelsen] Bruun, degn i Virring [og Essenbæk]
d Malene Jensdatter Paludan g.m. Søren Cortsen, skipper på Læsø.
3) søskendebarn, død. Børn eller anden form for slægtninge:
a Else Marie Christensdatter g.m. Lauge Pedersen Bredal i Holstebro
b Anne Johanne Knabe
c Anne Witkensdatter g.m. Peder Wilcken i Løgumkloster
Disse arvinger er søskendebørns børn, der arver.
Desuden gøres krav på arv fra:
Hans næstsøskendebørn, der ikke arver:
1) Johan Reimer
2) Henrik Reimer.
Hendes næstsøskendebørn, som ikke arver:
1) Anne Kirstine Sørensdatter i København, enke efter en matros
2) Johan Josefs 3 børn i København
3) Gunder Marie Stauning g.m. Villum Fischer, købmand i Ringkøbing
4) [Peder Hansen] Fædder, kapellan i Ringsted gør krav på arv til sin kone og dennes bror
5) Jan Lorents Hvas, adjungeret toldskriver i Ålborg
6) Karen Hvas g.m. Peder Barsø i Frederikshald i Norge
7) Anne Kirkebys datter
8) Birgitte Kirkebys datter, hvis hun lever
9) Maren Reen, hvis hun lever
10) Anne Cathrine Solgaard g.m. Jens Kjær i Holstebro.

1034 Gertrud Jensdatter i Randers. 14.9.1759, fol.252.
E: Dines Knudsen Mammen. B:
1) Knud Dinesen Mammen 3¾.
Desuden nævnes:
1 enkemandens søster Kirsten Knudsdatter Mammen
2 enkemandens søster Mette Marie Knudsdatter Mammen
3 enkemandens søster Inger Knudsdatter Mammen.

1035 Anne Christensdatter Juul i Randers. 8.8.1769, fol.253B.
Enke efter Rasmus Sørensen Sparre. B:
1) Christen Sparre, købmand i Randers
2) Rasmus Sparre, købmand i Randers
3) Mette Marie Sparre
4) Kirsten Sparre, død før sin mor, men efter sin far. E: Jochum Eliassen Krønche, rebslager i Randers. 1B:
a et barn, der døde før afdøde.
Afdøde, der døde 10.7.1769, havde siddet i uskiftet bo siden 12.9.1760.

1036 Jørgen Jensen Knude, bager i Randers. 7.1.1769, fol.261.
E: Sara Rasmusdatter. LV: Knud Knudsen Lerche, skomager. B:
1) Jens Jørgensen Knude 9 mdr.
FM: Christen Jensen Rettrup, skomager.

1037 Karen Marie Olufsdatter i Randers, der døde 5.4.1768, fol.263B, 544B.
E: Jens Holm, der døde 10.4.1768. B:
1) Hans Jensen 5
2) Oluf Jensen 2
3) Rasmus Jensen 6 mdr.
FM: Jens Sørensen, bager i Randers, som beslægtet.

1038 Christen Jensen i Randers. 17.6.1769, fol.269.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Rudolf Bay. B:
1) Anne Christensdatter 10
2) Jens Christensen 8.
FM:
1 farbror Peder Jensen i Kousted
2 farbror Niels Jensen i Gimming.

1039 Kirstine Marie Nielsdatter i Randers. 14.7.1769, fol.276.
E: Germand Jørgensen, betjent. A:
1) bror [Christen Nielsen], død. 2B:
a Niels Christensen i Hjermind på Ulstrup gods
b Anne Christensdatter, død. 3B:
1 en datter
2 en datter
3 Niels Christensen Mørch i Ginnerup på Sostrup gods.
Desuden nævnes enkemandens søn Jørgen Germandsen, foged på Sæbygård [i Halsted sogn] på Lolland.

1040 Karen Nielsdatter i Randers. 24.2.1700, fol.278.
E: Peder Sørensen, skoleholder. B:
1) Søren Pedersen 1¼.

1041 Jens Andersen Bech, afskediget dragon i Randers. 27.4.1770, fol.280.
E: Ellen Kirstine Madsdatter. LV: Mads Christensen, grovsmed i Randers. B:
1) Marie Helvig Bech 28, i København.
FM: fasters mand Johan Events, gørtler.

1042 Maren Lauridsdatter i Randers. 28.5.1770, fol.281B.
E: Niels Rasmussen, toldbetjent. B:
1) Hans Just Nielsen 1½.
FM: Thomas Hansen, købmand i Randers.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Cathrine Knudsdatter], skifte 22.10.1768 lbnr.1029. Arv til B:
1) Ellen Margrethe Nielsdatter.

1043 Anne Lauridsdatter i Randers. 11.7.1770, fol.283.
E: Christen Christensen Rousing. B:
1) Gertrud Christensdatter 9
2) Christen Christensen 4.
FM:
1 morbror Rasmus Lassen i Helsted
2 morbror Søren Lassen i Bjergby.

1044 Marie Kirstine Velling. 10.10.1770, fol.284.
E: Jacob Nielsen Hasselbalch. B:
1) Niels Hasselbalch 3
2) Ditlev Christ. Hasselbalch 2.
Bevilling til uskiftet bo af 15.9.1769.

1045 Engelhardt Boes, toldbetjent i Randers. 30.5.1769, fol.287.
E: E. L. D. Mühling. LV: Stadius.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Engelhardtsdatter.
FM: Jens Rudolfsen Bay.

1046 Søren Pedersen, kornmåler i Randers. 8.12.1770, fol.289B.
E: Karen Joensdatter. LV: Joen Hansen, vejermester i Randers. A:
1) bror Peder Pedersen, skrædder i Grenå
2) halvbror Carsten Pedersen i Øster Tørslev
3) halvbror Anders Pedersen i Gjerrild
4) halvsøster Gyde Pedersdatter hos sin mor, der er afdødes stedmor, i Øster Tørslev.

1047 Peder Pedersen, bødker i Randers. 11.4.1771, fol.292.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Christen Lauridsen, skomager i Randers. B:
1) Jens Pedersen, bøder i Randers
2) Anne Marie Pedersdatter 39, i Randers
3) Maren Pedersdatter 38, i København
4) Anne Pedersdatter g.m, en matros i København.

1048 Jens Sørensen Bay i Randers. 6.4.1751, fol.294.
E: Karen [Lauridsdatter] Skipper, der døde kort tid efter sin mand. A:
1) mor Anne Nielsdatter Kragballe g.m. Christian Knabe
2) søster Kirsten Sørensdatter Bay gift i Halsted
3) bror Anders Carlsen Bay
4) bror Anders Sørensen Bay
5) Niels Sørensen Bay
Arv efter afdødes far Søren Andersen Bay, skifte 30.8.1731 lbnr.474
Enkens første ægteskab med [Johan Peder Kahl, skifte 21.4.1746 lbnr.706]. Arv til B:
1) Anne Dorthe Johansdatter Kahl i Hobro.
FM:
1 Laurids Skaarup i Hobro
2 Laurids Skipper i Hobro.
Afdøde døde 4.1.1751.

1049 Inger i Randers. 15.5.1771, fol.303.
Enke efter Erik Noysborg. B:
1) Margrethe Charlotte Noysborg 19.
FM: Hans Christian Hasselbalch.

1050 Maren Knudsdatter i Randers. 8.12.1769, fol.304.
Enke efter Søren Abel, skrædder, [skifte 28.6.1756 lbnr.845]. B:
1) Peder Sørensen Abel 26, styrmand på Vestindien
2) Hans Sørensen 21, skræddersvend.
FM: Niels Nielsen Moth, brændevinsmand i Randers.

1051 Mogens Nielsen, slagter i Randers. 28.11.1771, fol.310B.
E: Karen Jensdatter. LV: Peder Viborg, brændevinsmand i Randers. B:
1) Niels Mogensen 30, hattemagersvend i Amsterdam
2) Jens Mogensen 10
3) Anne Mogensdatter i København
4) Mette Mogensdatter.
FM: mors [halv]bror Søren Langballe, skomager i Randers.

1052 Inger Sørensdatter i Randers. 30.10.1771, fol.312.
E: Poul Christoffersen. B:
1) Kirsten Poulsdatter 4.
FM: morfar Søren Terkildsen.

1053 Søren Christensen Danmark, murer i Randers. 28.8.1771, fol.313.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Viborg, snedker i Randers. A:
1) far Christen Jensen.

1054 Anne Cathrine Jensdatter i Randers. 12.2.1770, fol.315.
Enke efter Hans Pedersen Møller, skipper, skifte 25.8.1766 lbnr.1003]. B:
1) Bodil Marie Hansdatter 23
2) Jens Hansen 12
3) Maren Hansdatter 9
4) Karen Hansdatter 7.
FM:
1 mors [halv]bror Peder Andreassen, glarmester
2 farbror Peder Christian Møller.

1055 Bodil Mikkelsdatter i Randers. 27.11.1771, fol.322B.
E: Jens Lassen, brændevinsmand. A:
1) bror Anders Mikkelsen i Tindbæk
2) bror Thomas Mikkelsen i Vester Velling
3) bror Hans Mikkelsen, brændevinsmand i København, død. 2 døtre, uvist hvor
4) bror Christen Mikkelsen, død. 3B:
a Mikkel Christensen i København
b en datter g.m. Anders Nielsen i Tordal
c en datter, uvist hvor.

1056 Laurids Christensen,, brændevinsmand i Randers. 20.2.1772, fol.325.
E: Ingeborg Thomasdatter. LV: bror Søren Borup. B:
1) Jelle Lauridsen 14
2) Christen Lauridsen 7
3) Thomas Lauridsen 3
4) Larsine Lauridsdatter 1.
FM:
1 Peder Nielsen Viborg, som beslægtet
2 Peder Nielsen, hjulmand, som beslægtet.

1057 Peder Borup, vognmand i Randers. 19.12.1771, fol.326B.
E: Karen Andersdatter, der døde 7.1.1772. B:
1) Anders Pedersen 6
2) Mette Pedersdatter 4
3) Anne Pedersdatter 10 uger.
FM:
1 farfar Anders Borup, vognmand
2 mosters mand Rasmus Lauridsen, pottemager.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Søren Andersen Borup
2 afdødes bror Rasmus Andersen Borup, der ægter afdødes enkes Maren Andersdatter
3 afdødes bror Niels Andersen Borup
4 afdødes bror Jens Andersen Borup
5 afdødes søster [Maren Andersdatter, skifte 13.9.1780 lbnr.1172]. E: Christen Lerche.

1058 Sara Rasmusdatter i Randers. 23.10.1770, fol.331.
Enke efter Jørgen Jensen Knude, bager, [skifte 7.1.1769 lbnr.1036]. B:
1) Jens Jørgensen Knude 3.
FM: mosters mand Knud Lerche, stolemager i Randers.
Afdøde døde 14.10.1770.

1059 Anne Marie Rasmusdatter i Randers. 17.3.1772, fol.335B.
E: Jacob Jacobsen, hattemager. B:
1) Jacob Jacobsen 15
2) Rasmus Jacobsen 13.
FM: Christen Christoffersen Rigtrup, skomager i Randers.

1060 Niels [Christensen] Bonde, brændevinsmand i Randers. 29.10.1770, fol.337B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Christian Bruun, skrædder.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter, [skifte 4.7.1765 lbnr.992]. B:
1) Christen Nielsen 8.

1061 Hans Andersen Kruse i Randers. 11.5.1766, fol.340B.
A:
1) moster Birgitte [Jensdatter] Hvas, der døde efter afdøde, enke efter Tim Reimer, [skifte 6.9.1762 lbnr.916]
2) fars halvsøster Maren Nielsdatter Fogh g.m. Laurids Nielsen [Lisbjerg], drejer i Århus.
Desuden gøres krav på arv fra
3) Helle Kruse, enke i Korsør.

1062 Søren Nøhring, lotterikollektør i Randers, der døde 18.7.1768, fol.345.
Enkemand efter [Maren Mikkelsdatter Nærup, begravet Randers Morten 1.12.1767]. B:
3) Mikkel Nøhring 9 mdr.
FM: farbror Reinholt Nøhring på stedet.
Første ægteskab med Cathrine Marie Blegvad. B:
1) Rasmus Nøhring 15
2) Dorthe Marie Nøhring 13.
FM:
1 morbror Christen Blegvad, forpagter af Mariager Kloster
2 morbror Jens Christensen Blegvad, ejer af Kragelund [i Vindblæs sogn].

1063 Karen Jørgensdatter i Randers. 6.6.1772, fol.377B.
E: Christen Sørensen, handskemager. B:
1) Søren Christensen 11
2) Jørgen Christensen 8.
FM: Anders Poulsen, handskemager i Randers.

1064 Rasmus Leipsig, skrædder i Randers. 1.7.1772, fol.378.
E: Anne Madsdatter. LV: Jochum Kolding.
Første ægteskab med [Johanne Marie Møller, skifte Københavns originale skiftebreve 5.9.1763 lbnr.1512]. B:
1) Marie Cathrine Rasmusdatter g.m. Balhoff, forrige kabinetsfourer i København
2) Cathrine Rasmusdatter i København.

1065 Poul Christoffersen, bager i Randers. 22.6.1772, fol.378B.
Enkemand efter Inger Sørensdatter, skifte 30.10.1771 lbnr.1052. B:
1) Kirsten Poulsdatter 5.
FM:
1morfar Søren Terkildsen.
2 farfar Christoffer Poulsen
3 farbror Niels Christoffersen.

1066 Oluf Skaarup i Randers, afskediget foged på Dronningborg. 29.5.1770, fol.379B.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 Jørgen Skaarup i Mariager
2 Anne Jensdatter Splid, enke efter Niels Skaarup i Århus
3 Christen Skaarup Blach i København.

1067 Cathrine Lauridsdatter i Randers. 2.11.1772, fol.391B.
E: Jens Jepsen Ørum. B:
1) Jeppe Ørum 22, student
2) Mette Marie Ørum 19
3) Laurids Ørum 17
4) Peder Ørum 11
5) Maren Blichfeldt Ørum 8
6) Johan Frederik Ørum 1½.
FM: Laurids Hunderup, skrædder i Randers.

1068 Anne Sørensdatter i Randers. 5.10.1772, fol.392.
Enke efter Christen Brasch. B:
1) Henrik Brasch, bedemand i Randers
2) Jens Brasch, parykmager i Randers
3) Christen Brasch, urtekræmmer i København, død. 1B:
a Vilhelmine Brasch 12.

1069 Birgitte Pedersdatter i Randers. 30.4.1771, fol.393B, 556B.
Enke efter Peder Pedersen Lollik, [skifte 27.8.1763 lbnr.947]. A:
1) bror Jens Pedersen i Randers Hospital
2) bror Jens Pedersen på stedet
3) Rasmus Pedersen i Viborg, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter, enke efter Jens Stork
4) bror Hans Pedersen, død. 1B:
a Laurids Hansen i Randers
5) søster Anne Pedersdatter i Fredericia, død. 2B.
a Poul Sørensen
b Johanne Cathrine Sørensdatter g.m. Peder Christian Sørensen, dragon i Fredericia.

1070 Christen Madsen, ugift farversvend i Randers. 8.6.1769, fol.396.
A:
1) bror Jens Madsen Stavn, der tjener på Sjælland
2) søster Margrethe Madsdatter Stavn g.m. en glarmester i København
3) halvbror Peder Madsen Stavn, død. 2B:
a Mads Pedersen i Nibe
b Jacob Pedersen i Nibe
4) halvbror Niels Madsen Stavn på Vesterbro ved København
5) halvbror Christen Madsen Stavn, skomager, der rejser i Tyskland
6) halvbror Anders Madsen, i Vestindien
7) halvsøster Anne Madsdatter g.m. en klejnsmed i København.

1071 Kirsten Nielsdatter i Randers. 28.11.1772, fol.399.
E: Peder Jensen Maler, brændevinsmand i Randers. A:
1) søster Lene Nielsdatter, død, var g.m. Søren Jensen, væver i Hammel på Frijsenborg gods. 1B:
a Kirsten Sørensdatter.

1072 Jens Lassen, snedker i Randers, der døde 1.5.1773, fol.400B.
Enkemand efter [Sofie Marie Sørensdatter, skifte 8.7.1768 lbnr.1025]. B:
1) Anne Jensdatter
2) Maren Jensdatter g.m. Niels Carlsen, snedker
3) Søren Jensen 32

1073 Jens Knudsen Mammen i Randers. 18.12.1772, fol.403.
A:
0) forældre [Knud Sørensen Mammen og Birgitte Jensdatter], skifte14.1.1755 lbnr.841. B:
1) bror Dines Knudsen Mammen
2) bror Christen Knudsen Mammen i Frederikshald i Norge
3) søster Mette Marie Knudsdatter Mammen
4) søster Inger Knudsdatter Mammen
5) søster Margrethe Knudsdatter 19.
Fars første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte. 28.5.1722 lbnr.375]. B:
6) halvbror Søren Knudsen Mammen, forpagter af Fiskehuset ved Frisenvold.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Andersdatter, skifte 31.5.1731 lbnr.502]. B:
7) halvsøster Maren Knudsdatter, der døde efter sin bror, var g.m. Søren Udby i Randers
8) halvbror Anders Knudsen Mammen, købmand i Randers.
Arv efter afdødes søster [Maren Knudsdatter], skifte 9.4.1766 lbnr.1008.
Arv efter afdødes bror, skifte 29.8.1755.
Afdøde i Christiania i Norge 9.12.1772.

1074 Niels Brasch, guldsmed i Randers. 3.9.1773, fol.406, 542.
E: Rebekka Urbansdatter Schultz. LV: Nikolaj Christian Carøe, prokurator i Randers. B:
1) Christian Brasch 14
2) Dorthe Brasch 11
3) Anne Kirstine Brasch 8
4) Rebekka Brasch 4.
FM:
1 farbror Henrik Brasch, bedemand i Randers
2 farbror Jens Brasch, parykmager i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 26.3.1773.
Samfrændeskifte 3.9.1773.

1075 Ida Lauridsdatter i Randers. 19.10.1773, fol.407.
E: Niels Pedersen Muus. B:
2) Anne Martha Nielsdatter 14.
Af første ægteskab B:
1) Maren Hansdatter 25.
FM: Jens Hansen, skomager.

1076 Christoffer Sømand i Randers. 16.11.1773, fol.408.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Anders Jørgensen Møller. B:
1) Poul Christoffersen 10
2) Mette Christoffersdatter 6.
FM: morbror Jens Knudsen, vognmand.

1077 Karen Lauridsdatter i Randers. 28.7.1772, fol.409.
Enke efter Mads Knudsen.
Første ægteskab med Frands Borup. B:
1) Dorthe Frandsdatter g.m. Rasmus Pedersen, spækhøker i København
2) Rasmus Frandsen 19, i Kongsberg i Norge
3) Laurids Frandsen 15
4) Marie Kirstine Frandsdatter 14
5) Anders Frandsen 12
6) Inger Frandsdatter 10
7) Anne Frandsdatter 7.
FM: morbror Niels Bach, bager i Randers.

1078 Karen Kjeldsdatter i Randers. 17.6.1773, fol.412B.
Enke efter Oluf Jonassen. B:
1) Cathrine Olufsdatter 25
2) Jonas Olufsen Drammen 24
3) Mogens Olufsen 23
4) Christian Olufsen 21
5) Magdalene Olufsdatter 15.
FM:
1 Simon Jensen Volder, som beslægtet
2 Christen Hasseris, som beslægtet.
(Sml. lbnr.954).

1079 Dorthe Madsdatter i Randers. 15.3.1774, fol.414B.
E: Christen Christoffersen. B:
1) Christoffer Christensen 10
2) Mads Christensen 6.
FM: mors [halv]bror Christen Lauridsen, skomager.

1080 Dorthe Ludvigsdatter i Randers, der døde 26.12.1773, fol.415B.
E: Christian Hecher. A:
1) søster Kirsten Ludvigsdatter g.m. Christen Madsen i Lime
2) søster Anne Ludvigsdatter g.m. Niels Jensen, skovfoged i Årslev på Frisenvold gods
3) halvbror Jacob Ludvigsen i Lime. død. 8B:
a Christen Jacobsen
b Ludvig Jacobsen
c Jens Jacobsen
d Anders Jacobsen
e Anne Margrethe Jacobsdatter
f Maren Jacobsdatter
g Malene Jacobsdatter
h Marie Lisbeth Jacobsdatter.

1081 Anne Dorthe [Madsdatter] Sparre i Randers. 28.9.1774, fol.418.
E: Knud Knudsen. B:
1) Anne Dorthe Knudsdatter 30 uger.
FM: Søren Lassen, brændevinsbrænder i Randers.
Arv i boet efter [afdødes far] Mads [Rasmussen] Sparre, [skifte 30.8.1756 lbnr.849] til B:
1) [afdødes bror] Niels Madsen Sparre
2) [afdødes bror] Henrik Madsen Sparre.
Arv i boet efter Niels Madsens, Henrik Madsens [og afdødes] faster Mette Rasmusdatter, skifte 30.3.1757 lbnr.865.

1082 Cecilie Lund, ugift i Randers. 24.10.1774, fol.419B.
A:
1) søster i Viborg, svag og vanvittig, der nyder en portion af Randers Hospital.

1083 Johanne Pedersdatter i Randers. 6.6.1775, fol.420B.
E: Søren Nielsen, brændevinsmand. B:
1) Niels Sørensen 5.
FM: morbror Jens Vorup, den ældre.

1084 Ambrosius Andersen, brændevinsmand i Randers. 3.7.1775, fol.422B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Thomas Hansen. B:
1) Anders Ambrosiussen 16
2) Bodil Ambrosiusdatter 11
3) Dorthe Kirstine Ambrosiusdatter 5.
FM: morbror Jens Knudsen, vognmand i Randers.
Desuden nævnes afdødes søster Else Marie Carlsdatter [dvs. Andersdatter] på Lolland.

1085 Cathrine Olufsdatter i Randers. 4.7.1775, fol.424B.
E: Simon Jensen Volder, skrædder. B:
1) Jens Simonsen 6
2) Oluf Simonsen 5.
FM: Poul Jensen, skomager.

1086 Jens Rasmussen, brændevinsmand i Randers. 13.6.1775, fol.426.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Søren Jensen, maler i Randers. B:
1) Karen Marie Jensdatter 20.
FM: Simon Nielsen, skoflikker, som beslægtet.

1087 Niels Espersen, brændevinsmand i Randers. 14.7.1775, fol.427B.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Jacob Hasselbalch, købmand i Randers. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 12
2) Laurids Nielsen 6.
FM: Niels Schiøtt i Tjæreby.

1088 Thomas Andreassen, snedker i Randers. 18.7.1775, fol.429.
E: Johanne Nielsdatter. B:
1) Andreas Thomsen 38, i udlandet
2) Maren Thomasdatter 34 g.m. Niels Christensen, skipper
3) Kirstine Marie Thomasdatter 30.
FM: Anders Christensen, fisker i Randers.
Afdøde i juli måned 1772.

1089 [Poul] Lytken, organist i Randers. 20.7.1775, fol.431B.
E: Anne Margrethe Hensemann. B:
1) Otto Lytken 13.
FM: Jens Lytken, organist i Viborg Domkirke.
[Afdøde begravet 7.11.1774].

1090 Maren [Rudolfsdatter] Bay i Randers. 11.7.1775, fol.433B.
E: Jens Christian Perch. B:
1) Cathrine Marie Perch 27
2) Jens Bay Perch 26, i København
3) Andreas Nikolaj Perch 23
4) Peder Christian Perch 17.
FM: Jens Rudolfsen Bay g.m. Else Cathrine Knabe.

1091 Peder Andreassen Møller, tømrer i Randers. 10.1.1775, fol.436B.
Enkemand. B:
1) Rasmus Pedersen Møller, knapmager i Viborg
2) Karen Pedersdatter 28
3) Bodil Pedersdatter24.
Afdøde døde 9.1.1775.

1092 Søren Jensen, murersvend i Randers. 26.7.1775, fol.438B.
E: Helle Mortensdatter. LV: Søren Mammen i Randers.
Arvinger angives ikke.

1093 Niels Rasmussen, markmand i Randers, der døde 18.9.1775, fol.439B.
E: Anne Knudsdatter.
Der er 11 umyndige børn, hvis navne ikke angives.

1094 Elisabeth [Morin] i Randers. 18.9.1775, fol.440.
E: [Peder Cornelius] Bruun, visiterer. B:
1) Cornelius Bruun 9
2) Johan Bruun 6
3) Frederik Bruun 1½.

1095 Henrik Deichmann, sadelmager i Randers. 26.4.1775, fol.440B.
E: Abelone Simonsdatter. LV: Knud Knudsen, stolemager. A:
1) bror Jørgen Deichmann, handskemager i Eutin
2) søster Sofie Amalie Deichmann, enke efter Laurids Aagaard i Svendborg ved søn Nikolaj Lauridsen, skomagersvend sst.
3) søster Maren Deichmann, enke efter Oluf Holland i Svendborg.

1096 Christen Jensen, fisker i Randers. 17.10.1775, fol.443B.
E: Kirsten Rasmusdatter. B:
1) Maren Christensdatter 34
2) Jens Christensen 33, skomager
3) Rasmus Christensen 32
4) Jens Christensen 25.

1097 [Mangler] Thomasdatter i Randers. 6.10.1775, fol.444.
E: Jens Holst, visiterer. A:
1) bror, død. 2B:
a Karen Mikkelsdatter gift i Tåning
b Anne Marie Mikkelsdatter gift i Svejstrup
2) søster g.m. Hans Olufsen, afskediget rytter
3) søster g.m. Jens Thomsen i Ejer i Ovsted sogn
4) søster Karen Thomasdatter
5) søster Cathrine Thomasdatter i Vrold.

1098 Søren Voldum, ugift feldberedersvend i Randers, der døde 14.12.1775, fol.1775.
Arvinger angives ikke.

1099 Niels Christensen, skipper i Randers. 27.12.1775, fol.446.
E: Maren Thomasdatter. LV: Jørgen Clemensen Møller. B:
1) Thomas Nielsen 2
2) Niels Nielsen 4 uger.
FM: farbror Anders Christensen.

1100 Laurids Hansen Lønning, rebslager i Randers. 30.11.1775, fol.447B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Christian Knap. B:
1) Mads Lauridsen 25, i København.

1101 Jens Lassen i Randers. 28.9.1773, fol.449B.
E: Karen Roseniusdatter. LV: Johan Carl Rosenius.
Arvinger kendes ikke.

1102 Andreas Nygaard, skræddersvend i Randers. 27.7.1775, fol.451B.
A:
0) forældre [Christen Andersen Nygaard, vinhandler i Viborg. 5.4.1755 lbnr.921 og Cathrine Poulsdatter Rich, død 11.1.1754]
1) søster Marie [Christensdatter] Nygaard g.m. Poul [Nielsen] Amstrup, præst i Ørum, [Borris og Gammelstrup] i Fjends herred
2) søster [Anne] Dorthe Nygaard g.m. Andreas Virring i Helsingør
3) bror Johannes Nygaard 28
4) bror Poul Nygaard i København
5) søster Cathrine Nygaard 23, i Holstebro
6) bror Christen Nygaard i Åbenrå.
Afdøde døde 26.7.1775.

1103 Anne Cathrine de Knoph i Randers. 22.7.1775, fol.454.
Enke efter Jens Hjort, løjtnant, [skifte 20.8.1749 lbnr.974]. B:
1) Petronelle Hjort 33, i København
2) Jacob Hjort 30, fourer
3) Lisbeth Sofie Hjort 29, i København
4) Vilhelm Filip Hjort 25, i København.

1104 Morten Jensen, arbejdskarl i Randers. 4.9.1775, fol.456.
A:
1) bror Hans Jensen
2) søster Marie Jensdatter g.m. Morten, en rytter
3) søster Anne Jensdatter, de tjener i Svinninge.

1105 Bevilling til uskiftet bo i Randers. 2.2.1776, fol.458.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1776 for Niels Pedersen Helstrup og hustru Maren Nielsdatter Lindgaard.

1106 Maren Jensdatter i Randers. 2.3.1776, fol.458B.
E: Henrik Henriksen. A:
1) søster Dorthe Jensdatter, enke på stedet
2) bror, død. 2B:
a Christen Pedersen i Stouby
b Christen Pedersen i Hornbæk
3) søster, død. 2B:
a Jens Lauridsen i Vissing
b Laurids Lauridsen i Vissing.

1107 Anne Jensdatter i Randers. 4.3.1776, fol.459.
Enke. B:
1) Karen Sørensdatter g.m. Peder Andersen, handskemager.
Afdødes slegfreddatter B:
2) Maren Jensdatter 45 i København.

1108 Niels Nielsen, underdegn i Randers. 4.3.1776, fol.459B.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Christoffersen, skomager i Randers. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Graversen i Randers
2) Anne Marie Nielsdatter g.m. Byrge Helgesen i Randers
3) Sidsel Marie Nielsdatter 17.
FM: Hans Gyrsting, skrædder.

1109 Helene Marie Brummondt i Randers, der døde 22.11.1769, fol.461.
Enke efter [Hans] Folsach til Gjessinggård [i Tvede sogn, død 3.7.1758, skifte Horsens 3.7.1758 lbnr.1198]. A:
0) forældre [Didrik] Brummondt, kommerceråd i København og Juliane Strachen.
01) farbror død, 1B:
1) Didrik Sivert Brummondt, student i København
02) farbror Johan Brummondt. 1B:
2) Didrik Brummondt, død. 4B:
a Johan Brummondt
b Albert Brummondt
c Didrik Brummondt
d Helene Brummondt
03) faster Rebekka Brummondt. 2B:
3) Didrik Brummondt
4) Rebekka Brummondt g.m. Wectjen
04) faster Hille Brummondt. 4B:
5) Johan Wilchen, død. 4B:
a Didrik Wilchen
b Johan Wilchen
c Steffen Wilchen
d Gedske Wilchen g.m. Gert Salchen
6) Gert Wilchen, død. 1B:
a Almuth Wilchen g.m. Gert Kosten
7) Jørgen Wilchen
8) Hille Wilchen
05) faster Mette Brummondt. 3B:
9) Didrik Oltmann, død. 4B:
a Oltmann Oltmann
b Mette Didriksdatter, enke efter Meinert Wilchen
c Talke Didriksdatter, enke efter Bache Meyer
d Hille Didriksdatter, død. 1B:
1 Johan Anton Martens
10) Grethe Oltmann, død. 5B:
a Johan Sass, død. 1B:
1 Grethe Johansdatter g.m. Anton Henrik Hofchen
b Vibeke Johansdatter g.m. Didrik Henke
c Mette Johansdatter g.m. Johan Bappelman
d Vibeke Johansdatter Sass, enke efter Meiner Tønnes
e Oltmann Sass, død. 2B:
1 Gert Sass
2 Johan Sass
11) Hille Hollerath, død. 4B:
a Johan Oltmann Hollerath, død. 4B:
1 Brun Hollerath
2 Johan Frederik Hollerath
3 Johan Hollerath
4 Helene Hollerath
b Gedske Margrethe Hollerath, enke efter Henrik Henriksen
c Talke Hollerath, enke efter Buchelmann
d Mette Hollerath, død. 3B:
1 Gert Ahlers
2 Mette Ahlers, enke efter Klöcher
3 Anne Ahlers, død. 2B:
x Rolf Rolfsen
y Mette Rolfsdatter.
00) mormor Abigael Anchersdatters første ægteskab med [Johannes] Burserus, [apoteker, død 1674].1B:
06) mors halvbror Joachim Burserus, byfoged i Nakskov, [skifte Nakskov 10.4.1726 lbnr.1227]. 1B:
12) Johannes Burserus, præst i Væggerløse på Falster, død [16.6.1748]. 1B:
a [Birthe Marie Burserus], død [1768] uden børn, var g.m. [Hans Christian] Aagaard, byfoged [i Maribo]
00) mormor Abigael Anchersdatters andet ægteskab med morfar Julius Strachen, apoteker i Slagelse, gift Slagelse Mikkel 13.10.1675. 2B:
0) mor Juliane Strachen g.m. far [Didrik] Brummondt, kommerceråd i København. 1B:
07) morbror Johan Julius Strachen, døbt Slagelse Mikkel 22.7.1677, apoteker i Trondhjem. 3B:
13) Anne Marie Johansdatter Strachen, død 11.5.1754, var gift Trondhjem 1745 med Casper Henrik Westerwalt, oberstløjtnant. 5B:
a Margrethe Marie Nobel Westerwalt, født 1.2.1747, gift 11.2.1763 med Carl Motzfeldt, kaptajnløjtnant
b Johan Ludvig Strachen Westerwalt, født 9.2.1748, student
c Janus Michael Westerwalt, født 27.2.1749, købmand
d Jørgen Urne Westerwalt, født 23.3.1751
e Hans Christian Westerwalt, født 19.3.1752
14) Abigael Johansdatter Strachen g.m. Hammond, oberstløjtnant
15) Rebekka Strachen, død, var gift 22.1.1744 med [Christian] Qvislin, præst på Tingvoll i Trondhjem stift i Norge. 9B:
a Johan Julius Strachen Qvislin 25, fourer
b Hilleborg Marie Qvislin 24
c Laurids Ibsen Qvislin 23, kommandersergent
d Christian Bugge Qvislin 22, søfarende fra Arendal
e Jacob Peder Qvislin 20
f Frederik Nannestad Qvislin 18
g Peder Munthe Qvislin 15
h Abraham Qvislin 14
i Marie Rebekka Qvislin 12
00) mormor Abigael Anchersdatters tredje ægteskab med Hans Jørgensen Riber, borgmester i Korsør. 1B:
08) mors halvbror Ancher Hansen, amtsforvalter i Randers. 1B:
16) Johanne Margrethe Anchersdatter g.m. [Søren Pedersen] Wedege, præst i Randers Morten
00) mormor Abigael Anchersdatters fjerde ægteskab [Peder S.] Eberling, [læge i Næstved], død.1B:
09) mors halvsøster Anne Eberling, død uden børn. [Første ægteskab med Brodersen. Andet] ægteskab med [Christoffer Henry] Mechen, oberstløjtnant.
[Afdødes første ægteskab med Knud Ahasverus Bekker, landsdommer, død 12.8.1738].
[Afdødes mands første ægteskab med Anne Elisabeth Gyberg, begravet 14.8.1739].
Litteratur:
1 Nye Samling af danske, norske og Islandske jubellærere af Christoffer Giessing, 2. del 1. bind. Heri side 272: Abigael Anchersdatter.
2 Den skalkagtige Schade og andre skæbner. En jysk familiekreds fra 1600-tallet af Aage Brask. 1952. Heri side 136-157: Landsdommeren [Knud Ahasverus Becker], der blev "dømt" og myrdet af sine bønder.

1110 Hans Nielsen, vognmand i Randers. 2.5.1776, fol.538.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Niels Madsen Kaae. A:
1) bror Laurids Nielsen i Ørum
2) bror Anders Nielsen, død. 2B:
a Niels Andersen i Bjerregrav
b en datter.

1111 Maren i Randers, der døde 30.10.1775, fol.539.
Enke efter Hertz, skovrider.
Registrering af bohave.
Skifte Viborg 12.2.1776 lbnr.1273.
Afdøde døde på rejse i Randers.

1112 Anne Sørensdatter i Randers. 5.2.1776, fol.540B.
E: Christen Brændevin, skomager i Randers. B:
1) Maren Lisbeth Christensdatter 24
2) Maren Christensdatter 20
3) Søren Christensen 18
4) Christiane Christensdatter 14
5) Christen Christensen 12
6) Johanne Christensdatter 3½.

1113 Anders Olufsen, skipper i Randers. 27.4.1770, fol.548.
E: Anne Christensdatter. LV: Jochum Kolding, købmand i Randers. A:
1) fars halvbror, død. 2B:
a Peder Olufsen, parykmagersvend i København
b Christen Olufsen, hattemagersvend i Holsten.

1114 Anne Marie Christensdatter i Randers. 21.12.1773, fol.552.
E: Christen Enevoldsen, sprøjtemester. B:
1) Christen Christensen 24
2) Jens Christensen 19
3) Sidsel Christensdatter 18
4) Else Christensdatter 14.

1115 Jens Christian Perch i Randers. 8.2.1776, fol.552B.
Enke efter Maren Rudolfsdatter Bay, skifte 11.7.1775 lbnr.1090. B:
1) Cathrine Marie Perch 27
2) Jens Bay Perch 26, i København
3) Andreas Nikolaj Perch 23
4) Peder Christian Perch 17.
FM: Jens Rudolfsen Bay, købmand i Randers.

1116 Thomas Bang, købmand i Randers. 13.11.1775, fol.558.
B:
1) Rasmus Bang
2) Kirsten Bang.
FM:
1 bedstefar Niels Rudolfsen Bay
2 farbror Knud Bang
3 farbror Niels Bang.
Desuden nævnes børnenes faster jomfru Bang.

1117 Clemen Aarestrup, strandkontrollør i Randers. 30.8.1776, fol.570B.
E: Ursula Tyrrestrup. B:
2) Sofie Aarestrup 33
3) Johanne Elisabeth Aarestrup 26.
FM: Peder Nielsen Viborg i Randers.
Første ægteskab med [Sofie Lauridsdatter Bang]. B:
1) [Marie Sofie Aarestrup, død, var g.m. Carsten Jensen i Stagstrup]. 2B:
a [Laurids Damstrøm 15]
b Anne Sofie Carstensdatter 11].

1118 Niels Bertelsen i Randers. 15.6.1776, fol.602B.
A:
1) bror Simon Bertelsen i Batavia i Ostindien.

1119 Bodil Marie Hansdatter i Randers. 24.9.1776, fol.605.
E: Peder Schiøtt, skipper. B:
1) Bodil Marie Pedersdatter 16 uger.
FM:
1 morbror Peder Christian Møller i Randers
2 mosters mand Peder Andreas Zelle i Randers.

1120 Inger Christensdatter i Randers. 25.10.1776, fol.607.
E: Christian Pallesen. B:
1) Karen Christiansdatter 21
2) Dorthe Christiansdatter 16
3) Christen Christiansen 14
4) Mads Christiansen 12.

1121 Kirstine Marie [Thomasdatter] i Randers. 8.11.1776, fol.608.
E: Simon Jensen, snedker. A:
1) mor [Johanne Nielsdatter], enke efter Thomas Andreassen, snedker, [skifte 18.7.1775 lbnr.1088]
2) bror Andreas Thomsen, snedkersvend i Polen
3) søster [Maren Thomasdatter], enke efter Niels Christensen, [skifte 27.12.1775 lbnr.1099].

1122 Maren Pedersdatter i Randers. 11.3.1777, fol.609.
E: Niels Pedersen, brændevinsmand. B:
1) Peder Nielsen 18, i København
2) Sidsel Marie Nielsdatter 17
3) Anders Nielsen 13, i bagerlære
4) Mette Nielsdatter 12
5) Inger Nielsdatter 10
6) Dorthe Nielsdatter 8
7) Kirsten Nielsdatter 6
8) Jesper Nielsen 5
9) Peder Nielsen 3.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1777.
Samfrændeskifte 11.3.1777.

1123 Marie Goldt, ugift i Randers, der døde 30.4.1777, fol.613.
A:
1) far Goldt, justitsråd i København.

1124 Anders Estrup, feldbereder i Randers. 24.5.1777, fol.613B.
E: Maren Nielsdatter. B:
5) Susanne Andersdatter 9
6) Niels Andersen 5.
Første ægteskab med [Susanne Thomasdatter, skifte 22.3.1763 lbnr.933]. B:
1) Thomas Andersen Estrup 25
2) Peder Andersen Estrup 22
3) Anne Andersdatter 20
4) Mette Andersdatter 18.

1125 Niels Klejn, ugift musikantsvend i Randers, der døde 5.5.1777, fol.615.
A:
1) far Jesper Klejn i Vendsyssel
2) bror Otto Klejn, der tjener på Holbækgård.

1126 Kirstine Marie Andersdatter i Randers. 13.6.1777, fol.616.
E: Søren Thorsen, skomager. B:
1) Søren Sørensen 7
2) Anne Cathrine Sørensdatter 3
3) Anders Sørensen 7 uger.

1127 Anne Marie Nielsdatter i Randers. 14.6.1777, fol.618.
E: Jens Gregersen. B:
1) Niels Jensen 15.

1128 Søren Christensen i Randers. 29.7.1777, fol.619B.
E: Marie Elisabeth Jensdatter. LV: Johan Gotlieb Lange. B:
1) Karen Sørensdatter 28
2) Louise Sørensdatter 17
3) Jens Sørensen 11-
FM: Rasmus Bager.

1129 Jens Lyngsø, skipper i Randers. 23.7.1777, fol.620B.
Testamente.
Universalarving A:
1) D. Kirketerp, etatsråd.
Afdøde døde i København.

1130 Jens Madsen, skoleholder i Randers. 8.11.1776, fol.621.
A:
1) bror Peder Madsen i Vester Velling, der lever, ved sønnerne B:
a Mads Pedersen, smed i Vester Velling
b Anders Pedersen
2) søster Johanne Madsdatter.

1131 Christian Sylow i Randers. 31.5.1777, fol.623.
E: Charlotte Amalie Hammer. LV: J. Kolding. Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Mecklenburg.

1132 Anne Pedersdatter i Randers. 15.7.1777, fol.624B.
E: Christen Enevoldsen, skomager og sprøjtemester. A:
1) søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Peder Trads på stedet Trads i Skårup sogn
2) søster Inger Pedersdatter, død, var g.m. Niels Mikkelsen i Skårup. 1B:
a Else Nielsdatter.

1133 Sidsel Kirstine Tønder i Randers. 3.11.1777, fol.626.
E: Thor Knudsen Bohm. B:
1) Anne Sofie Thorsdatter 6 mdr.
FM: født værge Vilhelm Tønder, skrædder i Randers.

1134 Natanael Thone, stadskirurg i Randers. 29.9.1777, fol.626B.
E: Anne Kirstine Achterkirken. LV: Clemen Terkildsen Møller. B:
1) Natanael 3.
FM: Henrik Brasch.

1135 Maren Jensdatter i Randers. 14.11.1777, fol.628.
E: Niels Carlsen, snedker. B:
1) Anne Nielsdatter 9
2) Jens Nielsen 6
3) Maren Nielsdatter 3.
FM:
1 morbror Søren Jensen, snedker i Randers
2 Christian Visted, snedker i Randers.

1136 Niels Jørgensen, tolder i Randers, der døde 6.4.1773, fol.630.
A:
1) Else Marie Jørgensen, der døde 21.7.1773.

1137 Elisabeth Helvigsdatter i Randers. 21.7.1777, fol.638B.
Enke efter Jens Buch. A:
1) steddatter i København.

1138 Christen Jensen, skipper i Randers. 16.7.1777, fol.641B.
Enkemand. B:
1) Mette Marie Christensdatter 28
2) Peder Christian Christensen 25
3) Maren Christensdatter 22
4) Karen Christensdatter 20.

1139 Rebekka Knøpper, ugift i Randers. 23.9.1775, fol.643B.
A:
1) mor, enke efter Knøpper
2) søster [Christiane Marie Knøpper, skifte 28.1.1785 lbnr.1254], død, var g.m. Niels Elgaard. 3B:
a Elsebeth Dorthe Elgaard 13
b Bodil Christine Elgaard 12
c Rasmus Elgaard 10
3) halvbror Johan Herman Regel, overvisiterer i Bergen i Norge
4) halvbror Christian Regel, sadelmager i Århus.

1140 Cort Mortensen i Randers. 7.1.1778, fol.651B.
E: Anne Kirstine [Jespersdatter]. LV: Anders Mammen. B:
1) Kirsten Cortsdatter 14
2) Morten Cortsen 13
3) Jesper Cortsen 11
4) Karen Marie Cortsdatter 10
5) Niels Cortsen 7
6) Marie Cathrine Cortsdatter 6
7) Gertrud Cortsen 5
8) Rasmus Cortsen 3
9) Johanne Cortsdatter 2
10) Elisabeth Cortsdatter 6 mdr.
FM: Mogens Borup.

1141 Else Christensdatter i Randers. 7.2.1778, fol.653.
E: Didrik Reinhardt, maler. B:
1) Bodil Marie Didriksdatter 10.
FM: morbror Christen Madsen Sommer i Enslev.

1142 Jens Kollerup, skomager i Randers. 11.2.1778, fol.654.
E: Helvig Bertelsdatter. LV: Niels Pedersen Viborg i Randers. B:
1) Hans Jensen 22.

1143 Rasmus Lauridsen, pottemager i Randers. 6.2.1778, fol.655B.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Hansen, skomager. B:
1) Laurids Rasmussen 11.
FM: Rasmus Andersen Borup.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Andersdatter i København.

1144 Kirsten Hansdatter i Randers. 13.10.1775, fol.658B.
Enke efter Jens Knudsen, hjulmand.
Hans A:
1) bror Christen Knudsen i Asferg
2) søster, død, var g.m. Svend Lauridsen. 3B:
a datter g.m. Peder Abel
b datter g.m. Jacob Friis
c Karen Svendsdatter
3) søster, død, var g.m. Søren Abel. 2B:
a Peder Abel
b Hans Abel
Hendes A:
1) søster g.m. Søren Lerches
2) Bodil Nielsdatter, død. 2B:
a Anders Christensen Fischer
b Niels Christensen, død. 1B:
1 Thomas Nielsen
3) Anne Nielsdatter, død. 3B:
a Niels Madsen i Over Hornbæk
b Maren Madsdatter g.m. Anders Smed i Over Hornbæk
c Johanne Madsdatter g.m. Anders Jensen i Over Hornbæk.

1145 Ellen Kirstine Madsdatter i Randers. 8.7.1778, fol.666.
E: Christen Jensen Stilling. A:
1) søster Maren [Madsdatter] g.m. Jens Yttrup, handskemager i Viborg
2) søster Anne [Madsdatter] g.m. Søren Lauridsen i Hørby ved Hobro
3) søster, uvist hvor.

1146 Anne Sørensdatter i Randers. 19.6.1778, fol.667.
E: Jens Andersen Sparre.
Første ægteskab med Mads Rasmussen Sparre, [skifte 30.8.1756 lbnr.849]. B:
1) Søren Madsen 30, skrædder i Ålborg
2) Anne Dorthe Madsdatter, [skifte 28.9.1774 lbnr.1081], var g.m. Knud Knudsen, brændevinsmand. 1B:
a Anne Dorthe Knudsdatter 4
3) Niels Madsen 28, snedker i Randers
4) Henrik Madsen 26, på stedet.

1147 Anne Cathrine Jensdatter i Randers. 22.8.1778, fol.672B.
E: Jens Pedersen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Christen Christensen, skipper i Ørsted
2) Jens Sørensen
Andet ægteskab med [Laurids Nielsen, skifte 16.4.1766 lbnr.1001]. B:
3) Søren Lauridsen, prammand i Randers.

1148 Søren Andersen Mammen i Randers. 16.10.1778, fol.675, 686B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Anders Jørgensen Møller. B:
6) Laurids Sørensen Mammen 14
7) Maren Sørensdatter Mammen 12
8) Jens Sørensen Mammen 11
9) Anne Marie Sørensdatter Mammen 9
10) Søren Sørensen Mammen 8
11) Kirsten Sørensdatter Mammen 6
12) Karen Marie Sørensdatter Mammen 1½.
FM: Thomas Hansen.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 25.8.1759 lbnr.883. B:
1) Anders Sørensen Mammen, død, skifte 4.1.1779
2) Rasmus Sørensen Schifter, død, skifte 4.1.1779
3) Niels Sørensen Mammen 23, på rejse til Kina
4) Karen Sørensdatter Mammen g.m. Laurids Madsen Ørnstrup
5) Gertrud Sørensdatter Mammen.
FM: Anders Jensen Mammen i Randers
Gave til børn af første ægteskab fra deres morfar Rasmus Schifter i Ingerslev.
Gave til børn af andet ægteskab fra bedstemor i Hemme, (måske Hemmed på Djursland).
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1776.
Samfrændeskifte 16.10.1778.

1149 Henrik Rohde, toldbetjent i Randers. 1.12.1778, fol.680B.
E: Karen Madsdatter. LV: Poul Olufsen, smed i Randers. B:
1) Dorthe Henriksdatter 18
2) Henrik Henriksen 15
3) Karen Henriksdatter 11.
FM: farbror Mads Rohde i Randers.

1150 Anne Pedersdatter i Randers. 5.9.1778, fol.681.
Enke efter [Johan Didrik] Eggert, feltskær, [skifte 23.4.1740 lbnr.605]. B:
2) Peder [Møller] Eggert i Viborg
3) Didrik Johan Johansen 40, i København
4) Cathrine Elisabeth Eggert g.m. Christian Friis ved Hof- og Stadsretten i København.
Afdøde døde i Viborg.

1151 Margrethe Hansdatter i Randers. 23.12.1678, fol.684B.
E: Didrik Christian, skipper. B:
1) Christian Didriksen 16
2) Hans Didriksen 12
3) Peder Didriksen 10
4) Didrik Didriksen 6.
FM: morbror Johannes Peder Hansen i Randers.

1152 Charlotte Amalie Clausen i Randers. 12.1.1779, fol.688B.
Enke efter [Jens] Foss, forstander i Randers Hospital, [død 21.8.1774]. B:
1) Jens Foss, forpagter på Tustrup
2) [Anne Jensdatter Foss] g.m. [Mikkel Jacobsen] Fosie, præst i Randers [Morten]
3) [Kirstine Margrethe Foss, skifte Støvring herred gejstlig 11.6.1771 lbnr.91], var g.m. [Christian Carl Frederik] Fuchs, rektor i Randers.
Afdøde havde som eneste arving arv efter sin bror Claus Clausen.

1153 Jacob Ellemann i Randers. 17.3.1779, fol.700.
Enkemand. B:
1) Vilhelm Ellemann 34, i Hamborg
2) Anne Kirstine Ellemann 30, uvist hvor
3) Rasmus Ellemann 25, på stedet
4) Mads Ellemann 21, i skomagerlærer i Randers
5) Johanne Ellemann 19, på stedet.
FM: fars halvbror Hans Andersen Ellemann, bager i Randers.

1154 Anne Nielsdatter Kragballe i Randers. 31.5.1779, fol.702B.
Enke efter Christian Knabe, købmand. B:
4) Søren Knabe.
Første ægteskab med [Søren Andersen Bay, skifte 30.8.1731 lbnr.474]. B:
1) Anders Carlsen Bay, rådmand i Mariager, død. E: [Johanne Cathrine Lind] i Marenmølle ved Mariager. 4B:
a [Mette Bloch Bay]
b [Severin Carlsen Bay]
c [Jens Lind Bay]
d [Anders Carlsen Bay]
FM:
1 morfar Jens Lind i Viborg
2 morbror Jens Lind i Marenmølle
2) Anders Sørensen Bay
3) Niels Sørensen Bay.

1155 Niels Rasmussen, vognmand i Randers. 26.7.1779, fol.716.
E: Kirsten Mikkelsdatter. B:
3) Marianne Cathrine Nielsdatter 8
4) Rasmus Nielsen 7
5) Jens Nielsen 1½.
FM: Niels Carlsen, snedker.
Første ægteskab med Anne Cathrine Knudsdatter, [skifte 22.10.1768 lbnr.1029]. B:
1) Ellen Margrethe Nielsdatter 14.
Andet ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 28.5.1770 lbnr.1042]. B:
2) Hans Just Nielsen 11.

1156 Elisabeth [Hansdatter] Thomsen i Randers. 2.10.1779, fol.717B.
E: Peder Splid, købmand. B:
1) Hans Pedersen 15
2) Jens Stenfeldt Pedersen 12.
FM:
1 mors [halv]bror Thomas Hansen
2 mors svoger Anders Nielsen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 9.4.1779.
Samfrændeskifte 2.10.1779.

1157 Peder Samsøe, styrmand i Randers. 10.8.1778, fol.719.
E: Anne Elisabeth [Adamsdatter]. LV: N. C. Carøe. B:
1) Christen Samsøe 23, i Århus
2) Helene Dorthe Samsøe 19
3) Adam Samsøe 11.
Bevilling til uskiftet bo af 23.7.1773.
Afdøde døde på hjemrejse fra Kina.

1158 Peder Lund, kontrollør i Randers. 24.9.1778, fol.731B.
A:
0) far [Christen Pedersen og Mette Jensdatter i Nørre Lund i Vinding sogn i Ringkøbing amt]. B:
1) bror Jens Christensen Lund i [Sønder] Lund i Vinding sogn
2) søster Else Christensdatter, død, var g.m. Thomas Jensen [Kodal] i [Nørre] Tyregård i Vinding sogn. 5B:
a Christen Thomsen i Tyregård
b Jens Thomsen i Tyregård
c Laurids Thomsen i Tyregård
d Inger Thomasdatter g.m. Peder Jensen i Vognstrup i Vinding sogn
e Else Thomasdatter g.m. Anders Nielsen i Munkbrogård i Tvis sogn.
Mors andet ægteskab med [Peder Kjeldsen]. B:
3) halvsøster Sidsel Pedersdatter Lund. Første ægteskab med [Christen Jepsen]. B:
a Peder Christensen i Varhede i Avlum sogn
b Dorthe Christensdatter i Revning
c Mette Christensdatter g.m. Poul Christensen, rytter i Revning.
Sidsel Pedersdatters andet ægteskab med Andreas Jensen i Revning i Vinding sogn. B:
d Christen Andersen 17.

1159 Jens Mikkelsen, gårdskarl i Randers. 20.7.1779, fol.739B.
A:
1) søster Maren Mikkelsdatter i København, død. 1B:
a Øllegaard 14
2) søster Anne Mikkelsdatter 36 g.m. Peder Jensen, rytter i Randers.


Randers Byfoged
Skifteprotokol
1779-1791
B 50-344

1160 Kettel Poulsen, kågmand i Randers. 21.4.1779, fol.2.
Arvinger angives ikke.

1161 Rasmus Sparre, købmand i Randers. 3.2.1779, fol.2B.
Enkemand, der sad i uskiftet bo. B:
1) Anne Rasmusdatter 8
2) Sofie Rasmusdatter 7
3) Rasmus Rasmussen 5½.
FM: farbror Christen Sparre.
Afdøde døde i Frederiks Hospital i København.

1162 Bent Joensen i Randers. 16.2.1780, fol.6B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Søren Udby. B:
1) Kirstine Elisabeth Bentsdatter 5
2) Bendit Kirstine Bentsdatter 2.
FM: Anders Jørgensen Møller.

1163 Dorthe Jensdatter i Randers. 7.4.1780, fol.8.
E: Gert Pedersen Bruun, skipper. B:
1) Jens Gertsen 10
2) Peder Gertsen 8.
FM: mosters mand Laurids Bruun, skrædder.

1164 [Anne] Margrethe Hensemann i Randers. 20.4.1780, fol.9B.
E: Jørgen Pedersen, organist.
Første ægteskab med [Poul Lytken, organist i Randers, skifte 20.7.1775 lbnr.1089]. B:
1) Otto Poulsen Lytken 19.

1165 Anne Kirstine Jespersdatter i Randers. 24.4.1780, fol.11.
E: Anders Jensen Mammen.
Første ægteskab med [Cort Mortensen, skifte 7.1.1778 lbnr.1140]. B:
1) Kirsten [Cortsdatter] 16
2) Morten [Cortsen] 15
3) Jesper [Cortsen] 13
4) Karen Marie [Cortsdatter] 12
5) Niels [Cortsen] 9
6) Marie Cathrine [Cortsdatter] 8
7) Gertrud [Cortsen] 7
8) Rasmus [Cortsen] 5
9) Johanne [Cortsdatter] 4
10) Elisabeth [Cortsdatter] 2½
FM: Carl Cariin, som beslægtet.

1166 Cornelius Jonassen, skomager i Randers. 17.5.1780, fol.13.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Hansen. B:
1) Jonas Corneliussen 5
2) Ellen Kirstine Corneliusdatter 3.
FM: Søren Langballe, skomager.

1167 Birthe Christensdatter i Randers. 18.7.1780, fol.14.
E: Christen Bach, avlsmand. B:
1) Peder Christensen 18
2) Gertrud Christensdatter 12
3) Christen Christensen 8.
FM: Peder Nielsen Viborg, brændevinsmand i Randers.

1168 Mandrup Pedersen Møller i Randers. 18.7.1780, fol.15.
E: Karen Pedersdatter. LV: Knud Knudsen. B:
1) Peder Mandrup 16.
FM: Søren Lauridsen.

1169 Henrik Jacobsen Hegelund, sadelmager i Randers. 16.8.1780, fol.17.
E: Mette Pedersdatter. B:
1) Peder Hegelund, sadelmagersvend
2) Jens Hegelund, revisor ved Det kongelige Tallotteri i København
3) Poul Hegelund, sadelmagersvend, svag på sindet
4) Jacob Hegelund, student.

1170 Niels Thomsen Aabo, farversvend i Randers. 17.5.1780, fol.20.
Enke og børn i Ålborg.

1171 Søren Thomsen, træskomand i Randers. 8.12.1780, fol.21B.
E: Sidsel Lauridsdatter. B:
1) Anne Sørensdatter 4
2) Laurids Sørensen 2.
FM: Peder Thomsen.

1172 Maren Andersdatter i Randers. 13.9.1780, fol.22.
E: Christen Lerche, brændevinsmand. B:
1) Christen Christensen 9
2) Anders Christensen 6.
FM: morbror Rasmus Borup.

1173 Birthe Christoffersdatter i Randers. 28.2.1781, fol.23.
E: Laurids Joensen Pind. B:
1) Anne Lauridsdatter 20
2) Joen Lauridsen 18
3) Henrik Lauridsen 9.
FM: [Jens] Hostrup, kobberslager.

1174 Marianne Møller i Randers. 22.3.1781, fol.24.
E: Hans Nielsen Bay, købmand. B:
1) Niels Bay 4
2) Kirsten Bay 3.

1175 Christen Jensen, væver i Randers. 28.3.1781, fol.25.
E: Else Marie Andreasdatter Hjelm. LV: Frederik Simoni. B:
1) Christen Christensen Kjær 18
2) Sidsel Marie Kjær 15
3) Andreas Kjær 14, i skomagerlære.
Afdøde på hjemrejse fra København.

1176 Anne Kirstine Christensdatter i Randers. 18.4.1781, fol.26.
E: Christen Vrangstrup, handskemager. B:
1) Dorthe Marie Christensdatter 9
2) Anne Marie Christensdatter 6.
FM: Peder Maler i Randers.

1177 Jens Pedersen, bødker i Randers. 6.4.1781, fol.26B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Anders Madsen, bødker. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 28 uger.
FM: Christen Lauridsen, skomager.

1178 Anne Christensdatter i Randers. 17.4.1781, fol.28.
E: Søren Christensen, stenpikker. B:
2) Christen Sørensen 15, i parykmagerlære
3) Marianne Kirstine Sørensdatter 13.
FM: Carl Cariin.
Samt en slegfredsøn B:
1) Anders Poulsen 21, skomagersvend.

1179 Marie Hansdatter i Randers. 23.4.1781, fol.29.
E: August Poulsen, skomager. B:
1) Kirsten Augustsdatter 8
2) Poul Augustsen 4.
FM: morbror Niels Viborg i Randers.

1180 Oluf Nyborg, toldbetjent i Randers. 18.4.1781, fol.30B.
E: Anne Sofie Christine Svend Stadius. B:
1) Louise Olufsdatter g.m. Thomas Hansen Lygte
2) Anne Marie Olufsdatter 18.
FM: Christen Drastrup.

1181 Frands Budtz, købmand i Randers. 8.8.1780, fol.31B.
E: Karen Marie Hensemann. LV: Anders Jørgen Hensemann. B:
1) Mette Marie Budtz g.m. [Johan Henrik] Stabel
2) Johanne Hansine Budtz g.m. [Dines] Bredal, vejermester
3) Johan Budtz 24, volontør ved garnisonen i Kolding.

1182 Bernt Carlsen i Randers. 14.5.1781, fol.37B.
A:
1) bror Christen Carlsen, skoflikker
2) søster Lene Carlsdatter.
Afdøde var en "svagelig og elendig korsdrager".

1183 Balthazar Ridtner, ritmester og tolder i Randers. 14.7.1781, fol.38.
Testamente af 12.1.1776.
Arvinger angives ikke.

1184 Anne Broch i Randers. 25.10.1781, fol.38B.
E: Ditlev Kirketerp, etatsråd. B:
4) Christen Kirketerp 23
5) Marie Kirketerp forlovet med Raupach, regimentskvartermester i Viborg
6) Margrethe Kirketerp
7) Mette Elisabeth Kirketerp.
Første ægteskab med Christen Madsen Velling, skifte 19.12.1757 lbnr.872. B:
1) Marie Kirstine Velling, [skifte 10.10.1770 lbnr.1044]. E: Jacob Nielsen Hasselbalch. 2B:
a Niels Hasselbalch 15
b Ditlev Christ. Hasselbalch 14
2) Inger Marie Velling g.m. Peder Kirketerp, købmand i Hobro.
3) Rasmus Velling, købmand i Randers
Bevilling til uskiftet bo af 27.2.1767.
Samfrændeskifte 25.10.1781.

1185 Karen Marie Lauridsdatter i Randers. 10.12.1781, fol.39B.
E: Anton Vinding, kobbersmed. B:
1) Anne Marie Antonsdatter 8
2) Lene Sofie Antonsdatter 5.
FM: morbror Poul Olufsen, smed i Randers.

1186 Rasmus Sørensen, feldbereder. 17.9.1781, fol.41B.
E: Maren Nielsdatter, der døde 22.9.1781. B:
1) Karen Marie Rasmusdatter. 1½.
Hendes første ægteskab med Anders Estrup, feldbereder i Randers, [skifte 24.5.1777 lbnr.1124]. B:
E: Maren Nielsdatter. B:
5) Susanne Andersdatter 13
6) Niels Andersen 7.

1187 Ædel Geding, ugift i Randers. 23.8.1781, fol.47.
A:
1) søster Anne Kirstine Jensdatter, død. Første ægteskab med Thomas Hansen i Sabro. B:
a Jens Thomsen 25, i Geding [i Tilst sogn] på Ristrup gods
b Anne Cathrine Thomasdatter 23, i Randers
c Maren Thomasdatter 19, i Brendstrup [i Tilst sogn] på Kærbygård gods.
Anne Kirstine Jensdatters andet ægteskab med Jens Kaae i Sabro. B:
d Mette Marie Jensdatter 15, Kvottrup [i Fårup sogn] på Ristrup gods.

1188 Anne Marie Foss, 11 år gammel i Randers. 12.6.1781, fol.50B.
A:
0) forældre Foss, sekretær i Hobro og Anne Else Bay, begge døde
1) halvbror Johan Henrik Bodenhaut 28.
Afdøde, der opholdt sig hos sin mormor i Randers, enke efter hører Bay, døde 23.11.1780.

1189 Helvig Bertelsdatter i Randers. 1.9.1781, fol.55B.
Enke efter Jens Kollerup, [skifte 11.2.1778 lbnr.1142]. B:
1) Hans Jensen 26.
Af første ægteskab B:
1) Maren [Hansdatter] g.m. Niels Viborg i Randers
2) Marie [Hansdatter, skifte 23.4.1781 lbnr.1179], var g.m. August Poulsen, skomager. 2B:
a Kirsten Augustsdatter 8
b Poul Augustsen 4.

1190 Mathias Hansen, hattemager i Randers. 14.5.1781, fol.56B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jørgen Enevoldsen. B:
1) Bodil Marie Mathiasdatter 29
2) Marie Mathiasdatter 27 g.m. Hans Boesen i Ryomgård mølle
3) Hans Mathiassen 24
4) Rudolf Mathiassen 21, købmandskarl
5) Rasmus Mathiassen 17, i Ålborg.

1191 Birthe Cathrine Rasmusdatter i Randers. 15.5.1781, fol.58.
E: Jesper Lauridsen, handskemager. B:
1) Bodil Jespersdatter 29, svagelig
2) Mette Cathrine Jespersdatter g.m. Hans Elle, glarmester
3) Gedske Jespersdatter 25
4) Rasmus Jespersen 24, "farer på vidtløftige vande"
5) Anne Marie Jespersdatter 20
6) Laurids Jespersen 18
7) Christen Jespersen 17
8) Birthe Jespersdatter 15
9) Søren Jespersen 13
10) Jesper Jespersen 6.

1192 Anne Christensdatter i Randers. 17.1.1782, fol.59.
E: Christen Carlsen, skoflikker. B:
1) Anne Dorthe Christensdatter 16
2) Carl Christensen 13
3) Berline Marie Christensdatter 9.

1193 Inger Pedersdatter i Randers, der døde 23.12.1781, fol.60.
E: Laurids Fynbo. A:
1) mor Inger Christensdatter i Tånum
2) søster Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Søren Eriksen i Tånum
3) bror Didrik Pedersen i Langå
4) bror Christen Pedersen i Holstebro.

1194 Jens Simonsen i Randers. 27.3.1782, fol.63B.
E: Else Marie Hjelm. LV: organist Pedersen. B:
1) Simon Jensen, snedker i Randers
2) Rasmus Jensen Bindeballe 28, farer som skipper fra København.

1195 Hans Skov i Randers, der døde 15.5.1782, fol.64.
E: Lisbeth Nielsdatter. B:
1) en datter, enke i Frederikshald i Norge
2) Peder Skov i Frederikshald
samt 3 umyndige børn her på stedet.

1196 Susanne Lund, ugift i Randers, der døde 21.5.1782, fol.64B.
A:
1) mor Johanne Cathrine [Johansdatter] Mehl i Viborg, enke efter [Jesper Christensen] Lund, præst i Støvring, [Mellerup og Støvringgård Kloster, skifte Støvring herred gejstlig 22.4.1776 lbnr.98]
2) søster Maren Lund 25, i Viborg
3) søster Karen Lund g.m. Haasum, fuldmægtig i Viborg
4) bror Christen Lund 23, i Randers
5) søster Elisabeth Lund 21, i Viborg
6) søster Marianne Lund 20, i Viborg
7) søster Margrethe Lund 17, i As præstegård
8) bror Johannes Lund 19, i Viborg latinskole
9) bror Michael Lund 14, på Randers apotek
10) søster Sofie Lund 13, i Viborg.

1197 Bernhard Christian Kuhlmann, i tjeneste som vinforlader i Randers, der døde 12.12.1781, fol.67.
A:
1) søster Vilhelmine Kuhlmann g.m. Johan Baltser Pullich, fabrikant i København
2) bror Peder Kuhlmann
3) søster g.m. Adam Peder Boysen i Tyskland
4) søster g.m. Henrik Christian Vogelsang, bogholder på Sukkerraffinaderiet i Odense.

1198 Inger Christiansdatter [Møller] i Randers. 27.5.1782, fol.72B.
Enke efter [Søren] Due, [skifte 9.2.1762 lbnr.927]. A:
1) søstersøn Christian Jensen Møller.

1199 [Anne] Cathrine Andersdatter i Randers. 19.2.1782, fol.73.
Enke efter Jacob Ernst.
Første ægteskab med Johan Struch, [skifte 2.4.1751 lbnr.776]. B:
1) Karen Johansdatter, død, var g.m. Oluf Andersen Bjerg i København. 2B:
a Anders Olufsen 12
b Cathrine Olufsdatter 10
2) Birthe Johansdatter g.m. Søren Rasmussen Wulff i Hobro
3) Iver Johansen Struch, slagter i Randers.

1200 Karen Drejer i Randers. 2.5.1782, fol.76.
Enke efter Laurids Hjort.
Arvinger kendes ikke.

1201 Knud Sørensen Mammen i Randers. 21.3.1782, fol.77.
A:
1) mor Elisabeth Margrethe Bech, enke efter Søren Knudsen Mammen
2) bror Filip Mammen, student
3) søster Anne Cathrine Mammen
4) søster Birgitte Mammen.
FM: Dines Mammen i Randers.
Afdøde døde 24.2.1782.

1202 Søren Boesen hjulmand i Randers. 23.4.1782, fol.79B.
E: (Navn angives ikke). A:
1) bror Hans Boesen i Gassum
2) bror Christen Boesen i Øster Tørslev. 3 børn.

1203 Laurids Nielsen Herrested, bogbinder i Slagelse. 14.8.1782, fol.80B.
E: Marie Elisabeth Faith i Randers. LV: Klingenberg, kontrollør.
Arvinger angives ikke og skiftet afholdes i Slagelse.

1204 Sofie Margrethe i Randers. 22.3.1782, fol.81B.
Enke efter Christian Hassing, garver. B:
1) datter, død. E: Niels Rudolfsen Bay i Randers. Børn.
2) en datter, død, var g.m Peder Lassen Borup i Ovstmølle [i Borup sogn]
3) en datter g.m. Niels Pillegaard i Rudkøbing på Langeland
4) en datter, død, var g.m. Rasmus Sparre, [skifte 3.2.1779 lbnr.1161]. 3B:
1) Anne Rasmusdatter 11
2) Sofie Rasmusdatter 10
3) Rasmus Rasmussen 9.
Rasmus Sparres børn har testamentarisk arv efter Mads Hassing i København.
(Se skifte efter afdødes mands far Joachim Hassing København Borgret skiftebreve 31.7.1753 lbnr.122).

1205 Niels Krag Lange, overkrigskommissær, der døde på Frederiks Hospital i København. 22.8.1782, fol.85.
Registrering hos enken, der opholder sig hos sin mor [Else Kragballe] i Randers, enke efter major Stjernholm, efter begæring af skifteretten i Odense.

1206 Rasmus Nielsen, ugift tjenestekarl i Randers, der døde 10.3.1782, fol.86.
A:
1) søster Maren Nielsdatter g.m. Christian Andersen, prammand
2) søster Inger Nielsdatter i Randers
3) bror Mads Nielsen 27 i Udby på Holbækgård gods
4) bror Anders Nielsen i Udby, død. 1B:
a Niels Andersen 8.

1207 Kirsten Lauridsdatter i Randers. 14.8.1782, fol.88B.
E: Simon Jensen Møller. B:
1) Peder Simonsen Splid 5
2) Kirstine Marie Simonsdatter 3.
FM: morbror Peder Lauridsen i Randers.
Desuden havde afdøde en slegfreddatter Marianne, over 20 år.

1208 Anne Pedersdatter i Randers. 18.6.1782, fol.91.
E: Knud Knudsen, brændevinsmand. B:
1) Birthe Knudsdatter 6
2) Anne Marie Knudsdatter 3
3) Knud Knudsen 7 uger.
FM: Anders Søndergaard.
Enkemandens første ægteskab med Anne Dorthe [Madsdatter Sparre, skifte 28.9.1774 lbnr.1081]. Arv til B:
1) Anne Dorthe Knudsdatter 8.

1209 Maren Pedersdatter Bøgh i Randers. 31.5.1782, fol.93.
E: Peder Nielsen Viborg, brændevinsmand. A:
1) bror Niels Pedersen Bøgh i Randers
2) bror Morten Pedersen Bøgh i Rold
3) bror Jens Pedersen Bøgh i København
4) søster Bodil Pedersdatter, vanvittig, på stedet.

1210 Karen Pedersdatter i Randers. 17.6.1782, fol.94B.
E: Jens Nielsen, bødker. B:
1) Maren Jensen 1¼.
FM: Søren Thorsen, skomager.

1211 Maren Nielsdatter Mørch i Randers. 12.4.1782, fol.96.
E: Niels Peder Forsmann, parykmager. B:
3) Christen Nielsen 13
4) Adrian Nielsen 12.
FM: morbror Søren Mørch i Randers.
Første ægteskab med Christen Christensen Rigtrup, [skifte 10.11.1766 lbnr.1012]. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Niels Drejer i Randers
2) Anne Marie Christensdatter 20.

1212 Hans Nielsen, handskemager i Randers. 31.5.1782, fol.98.
E: Mette Marie Lauridsdatter. LV: Jesper Lauridsen, handskemager. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 25
2) Søren Hansen 18.
FM: Bjørn Hans Jensen Elle, glarmester.

1213 Anne Cathrine Mulvad i Randers. 4.9.1782, fol.99.
E: Henrik Blichfeldt Kesselhahn. B:
1) Georg Christian Henriksen 23.

1214 Jens Christian Vellum i Randers. 10.5.1782, fol.101.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Mørch. A:
1) bror Anders Christensen Vellum i Øster Tørslev
2) bror Christen Christensen Vellum i København.

1215 Anne Jensdatter i Randers. 31.3.1782, fol.108.
Enke efter Johan Hansen Hacker. B:
3) Anders Johansen 28.
4) Hans Johansen.
Samt to slegfredsønner:
1) Peder Pedersen 45
2) Jens Pedersen 40.

1216 Hans Johansen, murer i Randers. 31.5.1782, fol.109.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Frederik Simoni, klejnsmed. B:
1) Johan Hansen 4
2) Jens Hansen 3.
FM: farbror Anders Johansen.

1217 Anne Sørensdatter i Randers. 10.1.1783, fol.110.
E: Niels Christensen, vognmand. A:
1) søster Ingeborg Sørensdatter i København.

1218 Anne Andersdatter i Randers, der døde 1.11.1782, fol.111B.
E: Morten Christensen, pottemager. A:
1) søster [Maren Andersdatter] g.m. Rasmus Borup i Randers
2) søster, død. Børn
3) søster Kirsten Andersdatter i København
4) halvsøster Maren g.m. Frederik Puch i København.

1219 Andreas Granqvist, klejnsmed i Randers. 4.3.1783, fol.114B.
E: Maren Christensdatter. LV: Poul Smed i Randers.
Skifte efter første hustru 5.3.1764. B:
1) Lene Andreasdatter Granqvist.
FM: Hans Fasling.

1220 Christen Nielsen Bonde, matros i Randers. 6.3.1783, fol.115B.
A:
1) Germand Jørgensen i Borup
2) Mads Pedersen i Bjergby på sin hustrus vegne.
Afdøde havde arv efter sin far efter skifte 7.2.1772, og var opdraget hos Mads Pedersen i Bjergby fra hans 8. - 15. år.

1221 Laurids Hunderup, skrædder i Randers. 24.9.1782, fol.116B.
E: Anne Sofie. LV: Søren Jensen, maler i Randers. B:
1) Mette Cathrine Lauridsdatter g.m. Frederik Scott, skrædder i København
2) Marianne Lauridsdatter g.m. Baltser Holm, tømrer i København
3) Hans Lauridsen Hunderup, 28, bager i Randers
4) David Lauridsen Hunderup 25, skrædder i Randers
5) Cathrine Elisabeth Lauridsdatter g.m. Heller, skrædder i København
6) Jens Lauridsen Hunderup 18
7) Dorthe Lauridsdatter 12.

1222 Jørgen Lauridsen, træskomand i Randers. 5.7.1782, fol.118B.
E: Kirsten Pedersdatter Meldgaard. LV: bror Peder Meldgaard i Hornbæk. A:
1) bror Jens Lauridsen
2) søster i Hadberg, død. 2B:
a en datter, uvist hvor
b en søn, uvist hvor.
3) bror Peder Lauridsen i Galten, død, efter hvem, der er arv.
Afdøde boede tidligere på Clausholm gods.

1223 Niels Sørensen Bay i København. 9.7.1783, fol.122.
Forældre [Søren Andersen Bay, skifte 30.8.1731 lbnr.474 og Anne Nielsdatter Kragballe], skifte 31.5.1779 lbnr.1154. B:
1) bror Anders Carlsen Bay, rådmand i Mariager, død. 4B:
a Mette Bloch Bay 20
b Severin Carlsen Bay 18
c Jens Lind Bay 16
d Anders Carlsen Bay 15
2) bror Anders Sørensen Bay i Randers
Mors første ægteskab med [Christian Knabe]. B:
4) halvbror Søren Knabe.
Afdøde døde 15.5.1782 på Sankt Hans Hospital ved København, som er det forrige pesthus i Københavns ladegård.

1224 Maren Jensdatter i Randers. 7.8.1783, fol.124B.
E: Niels Bentsen. B:
1) Mette Nielsdatter 20
2) Dorthe Nielsdatter 12.
FM: Christen Andersen, brændevinsmand.

1225 Hans Hunderup, bager i Randers. 11.10.1783, fol.125.
E: Anne Marie. B:
1) Marie Sofie Hansdatter 1¾.
FM: farbror David Hunderup, skrædder i Randers.

1226 Lisbeth Christensdatter Brøndum i Randers. 22.7.1783, fol.127.
E: Poul Sleigh. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Christen Poulsen, skoflikker
2) Bendix Poulsen 21, i Nakskov
3) Christiane Poulsdatter 18.

1227 Anne Marie Hansdatter Hager i Randers. 24.9.1782, fol.128B.
E: Hans Gyrsting, skrædder. B:
1) Hans Hansen 30, skrædder i Randers
2) Jens Hansen 27, bager i Randers
3) Nikolaj Hansen 26, skrædder i København
4) Christen Hansen 25, bager i København
5) Jørgen Hansen 13.

1228 Jens Hansen Rygaard, skomager i Randers. 4.9.1782, fol.130.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Nielsen Viborg. B:
1) Dorthe Jensdatter 15
2) Ingeborg Jensdatter 14.FM: bedstefar far på fædrene side Peder Gregorius.

1229 Anne Jensdatter i Randers. 29.7.1783, fol.132.
E: Christian Jacobsen, snedker. A:
1) bror Søren Jensen, snedker
2) søster Maren Jensdatter, [skifte 14.11.1777 lbnr.1135], var g.m. Niels Carlsen, snedker. 3B:
a Anne Nielsdatter 15
b Jens Nielsen 13
c Maren Nielsdatter 10.

1230 Thor Knudsen Bøhm, sukkermester i Randers. 27.7.1783, fol.133B.
E: Johanne Vilhelmsdatter. LV: Poul Olufsen, smed. B:
2) Knud Thorsen 4
3) Vilhelm Thorsen 2.
FM: morfar Vilhelm Tønder, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Anne Sofie Thorsdatter 7.

1231 Jens Budtz, købmand i Randers. 19.3.1782, fol.136, 143.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Mette Marie Jensdatter 28
2) Ingeborg Marie Jensdatter 21
3) Elisabeth Cathrine Jensdatter 18
4) Bertel Jensen 15
5) Hansine Henrikke Jensdatter 13.
Desuden nævnes;
1 afdødes bror Mikkel Budtz
2 afdødes svoger justitsråd Splid.

1232 Peder Albrecht i Randers. 17.7.1783, fol.140B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: [Rasmus] Klingberg, kontrollør. B:
1) Christoffer Pedersen 6
2) Poul Pedersen 3
3) Else Pedersdatter 2.
FM: farbror Rydiger, musikant.

1233 Anne Elisabeth [Adamsdatter] i Randers, der døde 12.5.1783, fol.146B.
Enke efter Peder Samsøe, søkaptajn, [skifte 10.8.1778 lbnr.1157].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Helene, enke efter Adam Thomsen i Randers
2 afdødes fætter [dvs. farbror Hans Thomsens søn] Thomas Hansen.

1234 Maren Sørensdatter i Randers. 10.2.1784, fol.149B.
E: Mads Kollerup, skomager. B:
1) Jens Madsen 6
2) Kirstine Marie Madsdatter 3
3) Søren Madsen 22 uger.
FM: morfar Søren Glas, bødker.

1235 Niels Rudolfsen Bay, købmand i Randers. 23.8.1783, fol.151.
Enkemand efter Kirsten Hansdatter Bloch, [begravet 14.5.1765]. B:
1) Kirsten Nielsdatter Bay g.m. [Søren Nielsen] Vedel, præst i Værum
2) Sofie Margrethe Nielsdatter Bay, [begravet 6.7.1772], var g.m. Thomas Bang, [død 17.11.1775]. 2B:
a Rasmus Thomsen 14
b Kirsten Thomasdatter 11
3) Hans Nielsen Bay, købmand i Randers
4) Niels Nielsen Bay, købmand i Randers
5) Else Cathrine Nielsdatter Bay g.m. Rasmus Velling, købmand i Randers
6) Sofie [Cathrine] Nielsdatter Bay g.m. Rasmus Nielsen Lund, købmand i Randers
7) Jens Nielsen Bay 23, i Altona.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1765.
Litteratur: Fire jyske slægter, 1988 af Clara Lund. Heri side 143: Niels Rudolphsen Bay.

1236 Maren Jensdatter i Randers. 3.9.1784, fol.169.
E: Erik Mistrup, toldbetjent. B:
1) Jens Mistrup 21
2) Birthe Marie Mistrup 20
3) Jens Christian Mistrup 17.
FM: Peder Nielsen, handskemager.

1237 Johanne Møller i Randers. 7.8.1784, fol.70B.
E: Anders Søndergaard, brændevinsmand. A:
1) søster Maren Jespersdatter g.m. Mads Lynning, rebslager i Randers.

1238 Christoffer Valentinsen, ugift prokurator i Randers, der døde 16.1.1780, fol.174.
Arvinger angives ikke.

1239 [Else Kragballe] i Randers. 12.43.1784, fol.214B.
Enke efter major Stjernholm. A [eller B]:
1) frøken Stjernholm.
FM: Agent Simonsen.

1240 Maren Pedersdatter Winther, ugift i Randers, der døde 8.5.1782, fol.217B.
A:
1) Jacob Jensen i Asferg
2) Søren Rasmussens hustru i Ejstrup.

1241 Herman Ludvig, skoflikker i Randers. 24.6.1783, fol.221.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Bager. B:
1) Jacob Ludvigsen 22, i Skanderborg
2) Helvig 22, på stedet.
FM: Hans Gyrsting, skrædder.

1242 Mette Pedersdatter i Randers. 27.1.1784, fol.222B.
Enke efter [Henrik Jacobsen] Hegelund, [skifte 16.8.1780 lbnr.1169]. B:
1) Peder Hegelund 40, i København
2) Jens Hegelund 39, i København
3) Poul Hegelund 36, i Randers
4) Jacob Hegelund 33, i København.

1243 Peder Nielsen, vognmand i Randers. 27.7.1783, fol.226B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 13
2) Mette Pedersdatter 11
3) Niels Pedersen 4
4) Anders Pedersen 6 mdr.
FM: Peder Simonsen.

1244 Esben Frandsen, tømrer i Randers. 17.4.1781, fol.229.
E: Maren Jensdatter. LV: Laurids Schiøtt. B:
1) Jens Esbensen 15
2) Kirsten Esbensdatter 13
3) Frands Esbensen 10
4) Anders Esbensen 8
5) Søren Esbensen 5.
FM: Søren Mørch i Randers.

1245 Erik Simonsen, tømrer i Randers. 27.6.1783, fol.231.
E: Maren Sørensdatter. LV: Knud Bang. B:
1) Johanne Eriksdatter g.m. Mikkel Jensen
2) Karen Eriksdatter 20
3) Jens Eriksen 18.
FM: [Poul Madsen] Perstrup.

1246 Rasmus Christensen, skrædder i Randers. 22.7.1783, fol.233.
E: Anne Marie. LV: Nikolaj Lundsted, skomager. B:
1) Jens Rasmussen 8
2) Marie Rasmusdatter 2
3) Christen Rasmussen 6 mdr.
FM: Jens Mouridsen, snedker.

1247 Marie Hedvig [Christensdatter] i Randers. 23.7.1784, fol.234.
E: Oluf Caroli Wasmann, maler, der også døde. B:
1) Anne Hedvig Olufsdatter 19
2) Rudolf Olufsen 14
3) Caroline [Elisabeth] Olufsdatter 10.
FM: morfar Christen [Mikkelsen] Glad.

1248 Christine Caspersdatter i Randers. 24.9.1782, fol.235B.
E: Anders Poulsen, handskemager. B:
1) Casper Andersen 20, handskemagersvend
2) Poul Andersen 18, farer til skibs
3) Niels Andersen 16
4) Cathrine Andersdatter 11.
FM: Christen Sørensen, handskemager.

1249 Maren Sørensdatter i Randers. 22.7.1783, fol.237B.
E: Peder Andersen, handskemager, der døde 15.9.1783. B:
2) Anders Pedersen 9.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine 16.
FM: Jens Nielsen, bødker.

1250 Søren Svenningsen, sadelmager i Randers. 15.8.1782, fol.246B.
E: Ida Andersdatter. LV: [Christian] Tommerup, skrædder. B:
1) Kirstine Marie Sørensdatter 19
2) Anders Sørensen 17
3) Niels Sørensen 11
4) Anne Marie Sørensdatter 10
5) Maren Sørensdatter 8
6) Gertrud Sørensdatter 6
7) Cathrine Marie Sørensdatter 5.
FM: farbror Niels Svenningsen, snedker i Randers.

1251 Christen Sørensen, handskemager i Randers. 4.2.1784, fol.248B.
E: Marie Cathrine Poulsdatter. LV: Jørgen Evaldsen. A: 2 stedbørn:
1) Søren Christensen 22
2) Karen Sørensdatter 11.
FM: morbror Anders Poulsen.

1252 Anne Eggers i Randers. 26.1.1782, fol.250.
Enke efter Søren Hansen, byfoged i Randers, [død december 1772]. B:
1) Hans Sørensen 40, farer på Vestindien
2) Christian Sørensen 34, i Norge
3) Andreas Hansen, 33, degn i Reerslev og Vindinge ved Roskilde på Sjælland
4) Marianne Hansen, død, var g.m. Peder Christian Rousing i Randers. 4B:
a Andreas Rousing
b Christian Rousing
c Anne Margrethe Rousing
d Maren Rousing
5) Frederik Sørensen 30, farer på de lange rejser
6) Christen Sørensen 28, i Hobro
7) Mourids Sørensen 26, i Vendsyssel
8) Marie Kirstine Sørensdatter 21, i København
9) Niels Sørensen 20, farer på de lange rejser
10) Anne Pouline Sørensdatter 20, i København
11) Maren Sørensdatter 16.

1253 Marianne [Sørensdatter Hansen] i Randers. 6.7.1783, fol.267B.
Enke efter Peder Christian Rousing. B:
1) Andreas Rousing 16
2) Anne Margrethe Rousing 15
3) Christian Rousing 13
4) Maren Rousing 7.
FM: morbror Christen Sørensen i Hobro.

1254 Christiane Marie Knøpper i Randers. 28.1.1785, fol.271.
E: Niels Elgaard. B:
1) Rasmus Nielsen 19
2) Elisabeth Dorthe Nielsdatter i København
3) Bodil Christine Nielsdatter, der ægter Christen Fischer.
FM:
1 Christian Mikkelsen i Randers
2 Søren Lerche i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1768.

1255 Didrik Christiansen, skipper i Randers. 8.2.1785, fol.275.
E: Birgitte Hellesdatter. LV: Christen Sparre. B:
1) Christian Didriksen 22
2) Hans Didriksen 18
3) Peder Didriksen 16
4) Didrik Didriksen 11.
FM:
1 morbror Peder Hansen i Randers
2 morbror Johan Hansen i Randers.

1256 Christen Christensen Lerche, brændevinsmand i Randers. 2.12.1784, fol.281.
E: Kirstine Marie Nielsdatter. LV: Rasmus Velling. B:
1) Christen Christensen 14
2) Anders Christensen 11.
FM: farbror Knud Christensen Lerche, stolemager.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Laurids Nielsen Lerche
2 enkens far Niels Lauridsen i Purhus.

1257 Karen Andersdatter i Randers, der døde 7.10.1784, fol.287.
Enke efter Albrecht. B:
1) Anders Sørensen Albrecht 26
2) Niels Sørensen Albrecht 21.
FM: morbror Jens Andersen Asferg.

1258 Opbudsbo i Randers. 24.3.1784, fol.290.
Registrering af fallitbo hos Anton Buchweiser, købmand i Randers, der døde under registreringen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes svoger Valentin Batze i Itzeho.

1259 Engel Malene Vibro, ugift i Randers. 5.2.1784, fol.308.
A:
Testamente af 23.12.1783. A:
0) forældre [Claus Vibro, skifte 4.8.1748 lbnr.981 og Anne Lytken, skifte 11.6.1758 lbnr.876]
1) bror Anders Clausen Vibro [i København], død. 1B:
a [Claus Andersen Vibro]
2) bror Johan Henrik Vibro, [farver] i Ålborg g.m. Anne Sørensdatter. B:
a Claus Vibro, døbt 6.6.1757
b Søren Vibro, døbt 14.8.1759
c Christian Vibro, døbt 17.9.1761
d Anne Marie Vibro, der nu er gift, døbt 3.1.1763
e Niels Vibro, døbt 11.3.1765
f Johanne Vibro, døbt 15.5.1766
g Iver Vibro, døbt 3.7.1769,
alle døbt i Ålborg Budolfi.
Afdøde døde 25.12.1783.

1260 Carl Cariin, bogbinder i Randers. 23.5.1785, fol.322.
E: Anne Marie. LV: Gerhard Fasting. B:
1) Christen Cariin 26
2) Christence Cariin g.m. Anders Jensen Mammen i Randers
3) Anne Kirstine Cariin 23.

1261 Karen Jensdatter i Randers. 7.4.1785, fol.325.
E: Iver Johansen Struch. B:
1) Johannes Iversen Struch 18.

1262 Jens Sørensen. koffardikaptajn i Randers. 26.3.1784, fol.326B.
A:
1) mor Birthe Christensdatter, enke efter Søren Iversen, [skifte 12.10.1767 lbnr.1011]. B:
2) bror Iver Sørensen
3) bror Christen Sørensen
4) søster Mette Sørensdatter
5) søster Anne Sørensdatter g.m. Niels Martin Gram, degn i Smidstrup [i Guldbjerg sogn] på Fyn
6) halvsøster Martine [Simonsdatter] g.m. Steen [Christensen], skomager i Randers.

1263 Karen Marie Jensdatter i Randers. 7.4.1785, fol.338.
E: Christen Hvidsten, brændevinsmand. B:
1) Christen Christensen 5½.
FM: Simon Nielsen Kattrup.

1264 Christence i Randers. 8.1.1785, fol.340.
Enke efter Knøpper, kaptajn. B:
1) Knøpper, tolder i Kragerø i Norge
2) Christen Røgel , sadelmager i Århus
3) [Christiane Marie Knøpper], skifte 28.1.1785 lbnr.1254. E: Niels Elgaard. B:
a Rasmus Nielsen
b Elisabeth Dorthe Nielsdatter i København
c Bodil Kirstine Nielsdatter.

1265 Niels Pedersen Muus, prammand i Randers. 7.7.1785, fol.343B.
E: Karen Christensdatter. LV: Niels Viborg. B:
1) Anne Martha Nielsdatter, gift i København
2) Ida Nielsdatter 8
3) Maren Nielsdatter 7.
FM: August Poulsen.

1266 Jens Gregersen, natmand i Randers. 21.12.1784, fol.345B.
E: Anne Kirstine Knudsdatter. B:
2) Rasmus Jensen 6
3) Margrethe Marie Jensdatter 4
4) Gregers Jensdatter 2.
FM: Poul Olufsen, smed.
Første ægteskab med [Anne Marie Nielsdatter, skifte 14.6.1777 lbnr.1127]. B:
1) Niels Jensen 25.

1267 Birthe Jespersdatter Skov i Randers. 6.10.1785, fol.347.
E: Jørgen Schmidt, toldbetjent. B:
1) Jørgen Lauridsen Schmidt 18
2) Jesper Skov 9.
FM: Peder Jensen, maler.

1268 Johan Frederik Engelkind, feldbereder i Randers. 21.11.1785, fol.348.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Herman Hatten. B:
1) Birthe Johansdatter 31
2) Søren Johansen 30
3) Jochum Johansen 29
4) Peder Johansen 26
5) Kirsten Johansdatter 24
6) Hans Johansen 23
7) Anne Johansdatter 20
8) Bernt Johansen 18.

1269 Simon Jensen Volder, skrædder i Randers. 26.8.1785, fol.349.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Niels Fischer, skipper. B:
1) Jens Simonsen Volder 16
2) Oluf Simonsen Volder 15
3) Cathrine Simonsdatter 10
4) Kirsten Simonsdatter 5
5) Poul Simonsen Volder 6 mdr.
FM: Søren Thorsen, skomager.

1270 Maren Jensdatter i Randers. 23.4.1785, fol.351.
B:
1) Jens Nielsen 10.

1271 Christen Andersen Hvid, skipper i Randers. 17.12.1783, fol.352.
A:
0) forældre [Anders Christensen Hvid, snedker, død, og Dorthe Christensdatter, skifte 16.9.1762 lbnr.917]
1) faster Anne Christiansdatter, enke efter Adrian Forsmann
2) faster Kirsten Christensdatter Hvid, [skifte Århus 10.11.1767 lbnr.2011]. 3B:
a Karen Marie i Mammen
b Malene i København
c Marianne i Norge
3) bedstemor Karen Sørensdatter, enke efter Christen Mikkelsen i Randers, [skifte 7.6.1751 lbnr.781].

1272 Mourids Rudolfsen Bay, købmand i Randers. 23.1.1786, fol.356.
E: Andriette Snell. LV: Jacob Friis i Randers. B:
1) Rudolf Bay 18, i Thy
2) Anne Marie Bay 12.
FM: farbror Jens Splid Bay.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1785.

1273 Anders Pedersen Borup, vognmand i Randers. 27.3.1786, fol.358B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Knabe. B:
1) [Søren Borup]
2) Peder Borup, [skifte 19.12.1771 lbnr.1057]. 2B:
a Anders Pedersen 20
b Mette Pedersdatter 18
3) Thomas Borup
4) Rasmus Borup
5) Jens Borup
6) Niels Borup
7) Maren Andersdatter, [skifte 13.9.1780 lbnr.1172], var g.m. Christen Lerche. 2B:
a Christen Christensen 15
b Anders Christensen 12
8) Kirsten Andersdatter g.m. Jens Nielsen, brændevinsmand i Randers.

1274 Knud Erik Zimmermann, bager i Randers. 2.2.1786, fol.361.
E: Mette Kirstine. LV: Anders Jensen Mammen. A:
1) mor [Anne Marie Knoph], enke efter Carl Cariin, [skifte 23.5.1785 lbnr.1260].
Mors første ægteskab med [Johan Henrik Zimmermann, skifte 5.4.1760 lbnr.885]
2) bror Johan Johansen Zimmermann i Hobro, død. 2B:
a Johannes Zimmermann 9
b Hans Christian Zimmermann 8
FM: Niels Refsbæk Mammen.
3) halvbror Christen Cariin
4) halvsøster Christence Cariin g.m. Anders Jensen Mammen i Randers
5) Stine Cariin.
Desuden nævnes enkens fars faster, enke efter Refsbæk.

1275 Maren Knudsdatter i Randers. 22.4.1786, fol.364.
E: Henrik Nielsen. A:
1) søster Karen Knudsdatter g.m. Poul Stidsel i Kærby
2) halvbror Knud Nielsen i Randers
3) halvsøster Maren i Moskær
4) halvsøster Mette g.m. Søren Nielsen i Hald.

1276 Søren Andersen i Randers. 18.4.1786, fol.364B.
E: Gundel Pedersdatter. LV: Jens Nikolaj. A:
1) søster Anne Andersdatter g.m. Anders Ibsen i Lange
2) søster Barbara Andersdatter i Lange
3) søster Maren Andersdatter, gift i Gjandrup.

1277 Anne Christensdatter i Randers. 17.5.1786, fol. 366.
E: Jens Wolgast.
A:
1) mor Maren Christensdatter, enke efter Christen Ladefoged
2) bror Jens Christensen, parykmagersvend i Randers.

1278 Niels Lindegaard i Randers. 17.7.1786, fol.367.
A:
1) mor, enke efter Niels Pedersen, handskemager
2) bror Jens Lindgaard i København
3) bror Peder Nielsen, handskemager, død. 3B:
a Maren Pedersdatter 12
b Jens Pedersen 9
c Anne Margrethe Pedersdatter 5
4) søster, g.m. Niels Bruun i Trio mølle
5) søster, enke efter Frederik Hansen på Ørbækgård.

1279 Jens Jensen Tørslev i Randers. 21.4.1786, fol.368.
E: Karen Christensdatter. A:
1) bror Peder Jensen Holt, prammand i Randers
2) bror Anders Jensen Holt i Øster Tørslev
3) søster Maren Jensdatter g.m. Peder Knudsen i Tørslev
4) halvbror Rasmus Holt i Øster Tørslev
5) halvbror Søren Holt i Skalmstrup
6) halvbror Hans Jensen, dragon i Randers
7) halvsøster Anne Jensdatter i København
8) halvbror Anders Holt, død. 1B:
a Mads Andersen i København.

1280 Rasmus Jepsen, styrmand i Randers. 17.10.1786, fol.370.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jørgen Clemensen Møller. B:
1) Johanne Kirstine Rasmusdatter 3
2) Rasmus Rasmussen 9 mdr.
FM: Hans Egebjerg i Randers.

1281 Karen Pedersdatter i Randers. 21.11.1786, fol.371B.
E: Jens Mikkelsen, klejnsmed. B:
1) Kirsten Jensdatter 15
2) Mikkel Jensen 13
3) Peder Jensen 11
4) Anne Jensdatter 7.
FM: Niels Viborg i Randers.

1282 Otto Lauridsen, handskemagersvend i Randers. 4.12.1786, fol.373.
A:
0) forældre [Laurids Ottesen, skifte 3.12.1751 lbnr.791 og Elisabeth Pedersdatter, skifte 28.4.1764 lbnr.955]
1) bror Peder Lauridsen i København
2) bror Niels Lauridsen, død. Børn, hvis navne ikke angives
3) bror Cort Lauridsen, over 40 år i Randers
4) søster Grethe Lauridsdatter i Randers.

1283 Anne Jensdatter i Randers. 8.12.1786, fol.374.
E: Jørgen Schmidt, toldbetjent.
Uden ægteskab B:
1) Marianne Jørgensdatter 15.

1284 Cathrine Margrethe Sørensdatter Mammen, ugift i Randers. 9.10.1786, fol.375.
Uden ægteskab B:
1) Mogens Borup 5 uger.
FM: Dines Mammen.
Desuden nævnes afdødes mor Elisabeth Margrethe Bech, enke efter Søren Knudsen Mammen.

1285 Johan Adolf Madsen., grovsmed i Randers. 2.2.1787, fol.378B.
E: Marie Cathrine Mikkelsdatter. LV: Jacob Mikkelsen, klejnsmed. B:
1) Frederikke Johansdatter 20
2) Maren Johansdatter 17.
FM: Jens Trap, som beslægtet.

1286 Anne Margrethe Nissen i Randers. 26.3.1787, fol.380, fol.380.
E: Christian Schmidt, trykker.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Margrethe g.m. Jeppe Christensen i Flensborg
2) Eva Magdalene 19, i Flensborg.
Afdøde døde i Flensborg.

1287 Karen Marie Christiansdatter i Randers. 12.4.1787, fol.383B.
E: Rasmus Cortsen, maler.
Afdødes bar døde 6 uger efter sin mor.
Arvinger angives ikke.

1288 Søren Christensen Brændevin, ugift skomager i Randers. 28.6.1787, fol.384.
A:
1) bror Christen Christensen Brændevin 24
2) søster Marie Elisabeth Christensdatter g.m. Jørgen Pedersen, skrædder
3) søster Christiane Christensdatter
4) søster Karen Christensdatter g.m. Niels Christensen, skomager
5) søster Johanne Christensdatter 12.

1289 Dorthe Jensdatter i Randers. 7.8.1787, fol.385B.
E: Svens Rasmus Skov, feldbereder. A:
1) søskendebarn Mette Marie Olufsdatter g.m. [Peder Cornelius] Bruun, korporal i Randers
2) søskendebarn Maren Olufsdatter, markmandskone i Randers.

1290 Sofie Sørensdatter i Randers. 3.1.1787, fol.386.
Enke efter Jens Christensen [Tørslev], skipper, [skifte 13.9.1762 lbnr.915].
Første ægteskab med [Mads Hansen, skifte 3.12.1753 lbnr.807]. B:
1) Kirsten Madsdatter g.m. Christen Lauridsen, skomager
2) Hans Madsen, skipper
3) Dorthe Madsdatter, skifte 15.3.1774 lbnr.1079, var g.m. Christen Christoffersen. B:
1) Christoffer Christensen 23
2) Mads Christensen 21.

1291 Mads Rigtrup i Randers. 21.7.1787, fol.389B.
A:
1) bror Christoffer Christoffersen Rigtrup
2) halvbror Hans Christensen Rigtrup 11.
FM: farbror Christoffer Rigtrup.

1292 Søren Christensen, hattemager i Randers. 18.10.1787, fol.390.
E: Mette Sofie [Christensdatter]. LV: Poul Grønning i Randers. B:
1) Christine Sørensdatter 9
2) Maren Sørensdatter 5.
FM: morfar Christen Lauridsen.

1293 Anne Cathrine Christensdatter Kærby, 67 år gammel i Randers. 10.10.1787, fol.391B.
E: Jacob Hjort, toldbetjent.
Arvinger kendes ikke.

1294 Søren Sørensen, hjulmand og hustru Mette Nielsdatter i Randers. 15.9.1786, fol.393.
B:
1) Niels Sørensen 13
2) Søren Sørensen 12
3) Mette Marie Sørensdatter 10
4) Jens Sørensen 8.
FM: farbror Jens Sørensen, bødker.

1295 Marie [Jensdatter] i Randers. 4.1.1786, fol.395.
Enke efter Oluf Tønnesen. B:
6) Tønnes Olufsen, over 30, feldberedersvend i København.
Første ægteskab med [Jesper] Skov, [skifte 15.9.1745 lbnr.695]. B:
1) Anne Dorthe Jespersdatter, enke efter Hansen i København
2) Rasmus Jespersen Skov, feldberedersvend i Randers
3) Birthe Jespersdatter Skov, skifte 6.10.1785 lbnr.1267]. E: Jens Jørgensen Schmidt, toldbetjent. 2B:
a Jørgen Lauridsen Schmidt 19
b Jesper Skov 9
4) Maren Jespersdatter Skov g.m. Christen Farno, bukseskrædder i København
5) Mette Jespersdatter Skov g.m. Vilhelm Nielsen, skomager i Randers.

1296 Anders Jørgensen Møller i Randers. 12.11.1787, fol.397B.
E: Anne Margrethe. LV: Dines Mammen. B:
2) Anders Andersen 17
3) Jørgen Andersen 12.
FM: fars [halv]bror Jørgen Clemensen Møller.
Første ægteskab med [Marie Cathrine Just, skifte 4.12.1766 lbnr.1009]. B:
1) Maren Andersdatter Møller 2
FM: født værge Thomas Hansen, købmand i Randers

1297 Jens Splid Bay, ugift i Randers. 21.4.1787, fol.401B.
Arvinger angives ikke.
Begravelsen bekostes af afdødes bror Søren Bay.
(Sml. lbnr.615).

1298 Peder Kjeldsen, handskemager i Randers. 19.4.1787, fol.403.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Herman von Hatten. B:
1) Bodil Pedersdatter 7
2) Anne Cathrine Pedersdatter 6
3) Maren Pedersdatter 2.
FM: født værge Iver Sørensen, købmand i Randers.
Desuden nævnes enkens bror Jens Jensen i Stovstrup.

1299 Lisbeth Nielsdatter i Randers. 28.11.1787, fol.405B.
E: Peder Christensen. B:
3) Jens Pedersen 20
4) Christen Pedersen 17.
Første ægteskab med [Jens Pedersen, skifte 7.1.1766 lbnr.999]. B:
1) Kirsten Jensdatter g.m. Laurids Sørensen, spækhøker i København
2) Øllegaard Jensdatter 26, i København.

1300 Mikkel Budtz, birkedommer i Randers. 10.7.1786, fol.407B.
Enkemand efter [Johanne Dorthe Wedege, død 25.1.1783 Ørum sogn Galten herred]. B:
1) Magdalene Barbara Budtz 24
2) Mette Marie Budtz 20, der ægter Brüll, skovinspektør
3) Maren Budtz 16
4) Frederikke Juliane Budtz 13
5) Carl Ludvig Julius Budtz 11
6) Christian Ludvig Budtz 9
7) Severine Johanne Margrethe Budtz 7.
FM: morfar [Søren Pedersen] Wedege, præst i Randers [Morten].
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Blicher i Spentrup
2 afdødes bror C. L. Budtz i København
3 Enken efter Jens Budtz
4 Enken efter Frands Budtz.

1301 Hans Borchardt, købmand i Randers. 7.5.1788, fol.428.
E: Birgitte Andrea Nordborg. LV: morbror Mikkel [Jacobsen] Fosie, præst i Gimming og Lem og nederste kapellan i Randers Morten. B:
1) Mikkel Fosie Borchardt 7.
FM: farbror Andreas Borchardt, købmand i Viborg.
Afdøde døde 4.9.1785.
Bevilling til uskiftet bo af 23.9.1785.
Samfrændeskifte 7.5.1788.

1302 Jens Andersen, skomager i Randers. 15.4.1788, fol.429.
E: [Navn angives ikke]. LV: far Christen Jensen Begtrup. B:
1) Anders Jensen.
FM: farfar Anders Jensen Winther.

1303 Anton Gynther Vinding, kobbersmed i Randers. 21.7.1787, fol.430B.
Enkemand efter [Karen Marie Lauridsdatter, skifte 10.12.1781 lbnr.1185]. B:
1) Anne Marie Antonsdatter 11
2) Lene Antonsdatter.
FM:
1 morbror Poul Olufsen, smed i Randers.
2 farbror Vinding, forstander i Randers Hospital.

1304 Søren Johan Frederiksen, feldbereder i Randers. 1.7.1788, fol.435B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Niels Pedersen Viborg, brændevinsmand B:
1) Johan Frederik Sørensen 2½.
FM: Hans Rasmussen, skipper.

1305 Maren Hansdatter i Randers. 1.7.1788, fol.437.
E: Jens Andersen Asferg, podemester. B:
1) Anne Marie Jensdatter 20
2) Anne Jensdatter 17
3) Anders Jensen 13.
FM: Jens Andersen, hattemager.

1306 Kirsten Bertelsdatter i Randers. 16.7.1788, fol.438.
E: [navn angives ikke], underofficer ved det Ålborgske Regiment. B:
1) Frands Christensen 15
2) Jacob Christensen 12
3) Jochum Christensen 7.
FM: Laurids Schiøtt.
Desuden nævnes afdødes søster Sidsel Marie Nielsdatter.

1307 Knud Bang, brændevinsmand i Randers. 27.11.1788, fol.438B.
E: Dorthe Ove. LV: Rasmus Velling. B:
1) Mette Marie Knudsdatter 3½.
FM: farbror Jens Bang.

1308 Sidsel Marie Sørensdatter i Randers. 29.9.1788, fol.441B.
E: Rasmus Andersen Hørning, bødker. A:
1) forældre Søren Christensen. tømrer og hustru.

1309 Anne Marie i Randers. 5.8.1786, fol.442B.
Enke efter Carl Cariin, bogbinder, [skifte 23.5.1785 lbnr.1260].
1) Christen Cariin, bogbinder, død 12.7.1786
2) Christence Cariin g.m. Anders Jensen Mammen i Randers
3) Anne Kirstine Cariin 24, der ægter [Frands Frederik] Berlin, bogbinder.

1310 Johan Henrik Sprangel, nålemager i Randers. 6.10.1785, fol.449.
E: Else Marie Drejer, der døde på Sjælland. A:
1) mor i København, enke efter Daniel Sprangel
2) søster g.m. Sommer, bogholder på Grønland
3) bror i Rusland
4) bror, uvist hvor
5) bror, uvist hvor.

1311 Peder Hansen, købmand i Randers. 19.11.1788, fol.453B.
E: Mette Kirstine Mammen. LV: Jørgen Evaldsen. B:
1) Unse Pedersdatter 15
2) Gertrud Marie Pedersdatter 8
3) Maren Elisabeth Pedersdatter 7.
FM: farbror Johan Hansen.

1312 Karen Pedersdatter i Randers. 23.3.1788, fol.454B.
Enke efter Mandrup Pedersen Møller, [skifte 18.7.1780 lbnr.1168]. A:
1) mor [Kirsten Madsdatter] g.m. Jens Ulriksen Gade i Vissing på Frisenvold gods
2) bror Mads Pedersen, død. 4B: 1 søn og 3 døtre
3) bror Rasmus Pedersen, død. 7B: 3 sønner og 4 døtre
4) søster g.m. Jens Langballe.

1313 Anne [Christensdatter] Hvid i Randers. 28.8.1788, fol.459.
Enke efter Adrian Forsmann.
1) søster Kirsten Christensdatter Hvid, [skifte Århus 10.11.1767 lbnr.2011], var g.m. Christian Vissing, guldsmed i Århus, [skifte Århus 20.8.1762 lbnr.1804]. 2B: 2 døtre.
Afdøde døde 27.8.1788.

1314 Niels Jensen Kræmmer, daglejer i Randers. 12.3.1788, fol.461.
Arvinger kendes ikke.

1315 Maren Hermansdatter i Randers. 9.1788, fol.463, 469B.
Enke efter Peder Hansen, tømrer. B:
1) Margrethe Pedersdatter 13
2) Jens Pedersen 8.
FM: Rasmus Elgaard i Halling på Clausholm gods, som beslægtet.

1316 Kirsten Sørensdatter i Randers. 24.10.1788, fol.465.
E: Jørgen Manniche, toldbetjent. B:
3) Caroline Jørgensdatter 22
4) Carl Jørgensen 17.
Første ægteskab med [Carl Rosenmeier Schrøder, skifte 14.6.1764 lbnr.957]. B:
1) Anne Margrethe [Carlsdatter] 28, g.m. [Jens] Haslund, toldbetjent
2) Bolette [Købke] 25, g.m. Spørring, toldbetjent.

1317 Søren Mørch, brændevinsbrænder i Randers. 22.1.1789, fol.467B.
E: Birthe Jensdatter Linde LV: Laurids Schiøtt. B:
2) Johanne Marie Sørensdatter 12.
Skifte efter første hustru 5.3.1775. B:
1) Niels Mørch 19.
FM:
1) farbror Peder Mørch
2) farbror Jens Mørch.
Desuden nævnes enkens mor, enke efter Jens Linde, på stedet.

1318 Birgitte Jensdatter i Randers. 10.4.1789, fol.470.
Enke efter [Peder] Kærsgaard, købmand. B:
1) Anne Cathrine Kærsgaard g.m. en købmand i Randers
2) Inger Kirstine Kærsgaard, enke efter [Christen Hansen] Barfoed, præst [i Lyngby og Albøge, skifte Djurs Sønder herred lbnr.118]
3) [Johanne Marie Kærsgaard], død, var g.m. [Anders Knudsen Mammen, købmand i Randers]. 1B:
a Johanne [Marie Andersdatter] Mammen g.m [Hans Elias] Brasen, pakhusskriver på Det vestindiske Handelskompagni i København.
Afdøde døde 9.4.1789.

1319 Mathias Kølholt Stauning, amtsforvalter over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter. 14.4.1789, 471.
E: Arone Cathrine Lundgaard.
Testamente af 22.10.1787.

1320 Maren Rasmusdatter Nøhring i Randers15.5.1788, fol.475.
Enke efter Anders Jensen, stolemager. A:
1) bror Reinholt Nøhring i Randers
2) bror [Søren Nøhring, skifte 18.7.1768 lbnr.1062]. B:
a Dorthe Marie Nøhring g.m. Borchardt (Buchwardt), thehandler i København
b Mikkel Nøhring 20.

1321 Else Cathrine Christensdatter, jordemoder i Randers. 2.6.1789, fol.487.
Enke Jacob Sigvard, toldbetjent. A:
1) mor.
Desuden nævnes afdødes stedsøn Sigvard Jacobsen.

1322 Maren Frandsdatter i Randers. 4.12.1789, fol.495B.
E: Oluf Buch, skipper. B:
1) Frands Olufsen 24, skrøbelig.

1323 Helene Dorthe i Randers. 2.4.1789, fol.497.
Enke efter [Adam] Thomsen. B:
1) Susanne Eleonora Thomsen 45
2) [Anne Elisabeth Adamsdatter, død, var g.m. Peder Samsøe, skifte 10.8.1778 lbnr.1157]. 2B:
a Helene Dorthe Samsøe, enke efter ritmester Sutter
b Adam Samsøe 20.

1324 Jens Jensen senior, snedker i Randers. 26.2.1789, fol.498B.
Enkemand. B:
3) Niels Jensen i Tobæk mølle [i Ødum sogn]
4) Maren Jensdatter, død, var g.m. Niels Olufsen i Ørum. Børn, hvis navne ikke angives
5) Mette Jensdatter g.m. Onsbjerg, vagtmester i Horsens.
[Første ægteskab med Kirsten Thomasdatter, skifte 20.10.1741 lbnr.637]. B:
1) Jens Jensen junior, snedker, der døde, skifte 12.3.1789 lbnr.1325
2) Anne Kirstine Jensdatter , hvis mand er bortrømt for mange år siden.

1325 Jens Jensen junior, snedker i Randers, der døde 12.3.1789, fol.499B.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jensen, bager. B:
1) Jens Jensen, der bliver 1 år til påske.
FM: Simon Snedker.

1326 Christian Andersen, prammand i Randers. 20.7.1789, fol.501B.
Forlovet med Else Olufsdatter.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Marianne Christiansdatter.
FM: mosters mand Laurids Sørensen, væver i Holbæk på Holbækgård gods.

1327 Kirsten Poulsen i Randers. 23.2.1790, fol.504.
E: Rudolf Mathiassen, købmand. B:
1) Inger Rudolfsdatter 2
2) Kirsten Rudolfsdatter 9 mdr.
FM:
1 mors farbror Niels Christoffersen, bager i Randers
2 mors mosters mand Peder Christian Møller , købmand i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1789.
Samfrændeskifte 23.2.1790.

1328 Anne Thomasdatter Ungermann i Randers. 26.1.1788, fol.505B, næste protokol fol.3, 8B.
Enke efter Thomas Christensen Ravn. A:
1) bror Peder Thomsen Ungermann, skoleholder i Slagelse, [skifte Slagelse herred gejstlig 26.8.1750 lbnr.108]. 5B:
a Barbara Ungermann
b Christiane Ungermann g.m. Peder Christian Bruun, degn i Tårnborg ved Korsør
c Thomas Christian Ungermann, skoleholder i Valsølille, skifte Ringsted herred gejstlig 22.8.1774 lbnr.118. 1B:
1 Abigael Thomasdatter Ungermann i Valsølille præstegård.
d Christian Ungermann, toldbetjent i Ålborg
e Jens Drejer Ungermann i Randers
2) søster Mette Thomasdatter Ungermann g.m. Ole Duche, visiterer i København, begge døde. 5B:
a Thomas Duche, forgylder, der døde. E: Madam Duche. 1B:
1 Frederik Duche
b Jens Duche, forgylder i København
c Cathrine Duche, der døde. E: Crone, sergent ved Holmen i København. 2B:
1 Elias Crone
2 Louise Crone g.m. Peder Terkildsen
d Mette Cathrine Duche, enke efter Oluf Pedersen
e Anne Broch Duche, død. E: Køppen, billedhugger i København. 2B:
1 Frederik Køppen, billedhugger
2 Prosone g.m. Jochum Christoffer Tronier, sprogmester i København
3) søster Kirsten Thomasdatter Ungermann g.m. Hans Olufsen Hindsberg, garver i København, begge døde. 4B:
a Thomas Hindsberg, garver i Køge
b Oluf Hindsberg, garver i København
c Marianne Hindsberg, død, var g.m. Hans Vinkler, kvarterkommissær i København. 1B:
1 Hans Vinkler 25, snedkersvend i Strassburg
d Christiane Magdalene Hindsberg g.m. Rasmus Friis Klingberg, toldkontrollør i Randers.

1329 Hans Bjørnkær, rådstuetjener i Randers. 27.1.1788, fol.529B, næste protokol fol.63.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Poul Jensen Storrng. B:
1) Bodil Marie Hansdatter 14.
FM: Søren Jensen.

1330 Karen Lauridsdatter Dancher, ugift i Randers. 15.3.1789, fol.531, næste protokol fol.30B.
A:
1) søster Anne Cathrine Lauridsdatter g.m. Hostrup, kobbersmed i Randers
2) søster Cathrine Lauridsdatter g.m. Poul Olufsen, smed i Randers
3) søster Karen Marie Lauridsdatter, [skifte 10.12.1781 lbnr.1185], var g.m. [Anton Gynther] Vinding, kobbersmed, [skifte 21.7.1787 lbnr.1303]. 2B:
a Anne Marie Antonsdatter
b Lene Sofie Antonsdatter.

1331 Jens Haslund, ekstrabetjent i Randers. 31.7.1789, fol.536.
E: Anne Margrethe Rosenmeier. LV: Niels Viborg. B:
4) Helvig Jensdatter 1½.
Af første ægteskab B:
1) Niels Haslund 34, skipper i Hobro
2) Christen Haslund 30, farer som bødker på de lange rejser
3) Anders Haslund 26, farer som styrmand fra Randers.

1332 Maren Poulsdatter i Randers. 11.12.1789, fol.537, næste protokol fol.26.
E: Christian Kølbæk, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med [Rasmus Jepsen, skifte 17.10.1786 lbnr.1280]. B:
1) Johanne Kirstine Rasmusdatter 6
2) Rasmus Rasmussen 4.
FM: Bent Green, klejnsmed.

1333 Malene Brøchner i Randers. 29.12.1789, fol.540B, næste protokol fol.25B.
A:
1) søster Johanne Marie Brøchner i Vartov Hospital i København, enke efter Peder Andersen
2) halvsøster Sofie Vorndran Brøchner, uvist hvor. [Hun er g.m. Frands Rosenstjerne Nielsen Krag, præst i Tågerup og Torslunde på Lolland].
(Sml. lbnr.759).

1334 Maren Lauridsdatter i Randers. 31.1.1790, fol.544, næste protokol fol.5.
Enke efter Jens Madsen Thy, rørmager. B:
1) Mads Jensen Rørmager, murer i Randers
2) Cathrine Jensdatter g.m. Henrik Most, skrædder i Randers
3) Anne Kirstine Jensdatter g.m. Laurids Christiansen, skrædder i Randers
4) Kirsten Jensdatter g.m. Henrik Samuelsen, thehandler i København
5) Margrethe Jensdatter g.m. Poul Henrik Valsbach, spækhøker i København
6) Maren Jensdatter i København.

1335 Jens Hansen Langballe, skomager i Randers. 6.2.1790, fol.544B, næste protokol fol.29.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Bruun. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 7.
FM: farbror Søren Langballe, skomager.
Enkens første ægteskab med [Cornelius Jonassen, skifte 17.5.1780 lbnr.1166]. Arv til B:
1 Jonas Corneliussen 15
2 Ellen Kirstine Corneliusdatter.
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Simon Langballe.

1336 Søren [Nielsen] Udby, købmand i Randers. 21.3.1790, fol.546B, næste protokol fol.1, 27, 46B.
Enkemand. B:
1) Knud Sørensen Udby, købmand i Randers
2) Anders Sørensen Udby
3) Niels Sørensen Udby
4) [Maren Sørensdatter Udby] i Randers, enke efter [Jacob Spjellerup Jensen] Thorup, præst [i Vivild og Vejlby, død 9.10.1786]
5) [Margrethe Sørensdatter Udby] g.m. Christen Sparre i Randers
6) Inger Sørensdatter Udby
7) Severine Sørensdatter Udby
8) [Birgitte Sørensdatter Udby] g.m. Kesselhahn, kontrollør i Vejle.


Randers Byfoged
Skifteprotokol
1790-1800
B 50-345

1337 Jørgen Friis, guldsmed i Randers. 3.6.1790, fol.6B, 10B, 19, 46, 65B, 70, 75, 89B, 90.
E: Rebekka [Urbansdatter Schultz]. LV: Johannes Schultz, snedker. B:
1) Anne Marie Friis 12.
FM: farbror Jacob Friis i Randers.

1338 Laurids Nielsen, toldbetjent i Randers. 10.7.1790, fol.18, 31.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Hans Madsen, skipper. B:
6) Maren Lauridsdatter 10
7) Dorthe Lauridsdatter 6
8) Anne Elsebeth Lauridsdatter 6 mdr.
FM: Hans Torup, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Lauridsen 28
2) Mette Lauridsdatter 26
3) Søren Lauridsen 23
4) Anders Lauridsen 17
5) Margrethe Lauridsdatter 13.

1339 Andreas [Johansen] Hachen, murer i Randers. 18.5.1790, fol.4B, 6, 21, 24.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Sparre. A:
1) bror Hans [Johansen] Hachen, [skifte 31.5.1782 lbnr.1216]. E: Kirsten Jensdatter. 2B:
a Johan Hansen 12
b Jens Hansen 10
2) halvbror Jens Pedersen, murer i Randers
3) halvbror Peder Pedersen Lemvig i Ekernførde.

1340 Peder Jensen, maler i Randers. 15.10.1790, fol.21B.
E: Maren Poulsdatter. LV: Peder Abel. B:
1) Kirsten Pedersdatter 17.
FM: morbror Hans Kollerup.

1341 Anne Rasmusdatter Bach, ugift i Randers. 20.11.1790, fol.24B, 27B, 113.
A:
0) forældre [Rasmus Bach, skifte 14.8.1747 lbnr.713 og Dorthe Mikkelsdatter, skifte 15.12.1760 lbnr.898]
1) bror Laurids Rasmussen Bach, død. E: Maren [Jespersdatter, skifte 22.2.1792 lbnr.1360]. 1B:
a Niels Bach 28, bagersvend i København, der døde, hvorfor
Maren [Jespersdatter]'s barn bliver arving B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 34, g.m. [Jens] Bøttrup, nålemager.
Mors første ægteskab med [Laurids Madsen, skifte 4.1.1730 lbnr.446]. B:
2) halvsøster Karen Lauridsdatter. død, var g.m. [Frands Borup]. 6B:
a Rasmus Borup, købmand i Kongsberg i Norge
b Andreas Borup, bagersvend i København
c Laurids Borup, død. 3 børn hos deres mor i København
d Anne Dorthe Borup g.m. en spækhøker i København
e Inger Borup
f Anne Borup
3) halvsøster Kirsten Lauridsdatter, [skifte 4.10.1753 lbnr.804, var g.m. Peder Knudsen, dansk skoleholder]. 1B:
a Dorthe Marie Pedersdatter g.m. Frederik Butler, murer i København.

1342 Karen Sørensdatter i Randers. 19.2.1791, fol.32, 68B.
Enke efter Christen Mikkelsen. Hans A:
1) bror Christian Mikkelsen, brændevinsbrænder i Randers
2) bror Søren Lerches dødsbo, [lbnr.1372]
3) bror Mikkel Mikkelsen, død. 2B:
a datter g.m. Barfred, vinhandler i København
b Anne Margrethe Mikkelsdatter.

1343 Peder Skaade, sadelmager i Randers.4.4.1791, fol.32, 69B.
E: Ida Andersdatter. LV: Christen Christensen, bødker. A:
1) mor i Skåde, hvis navn ikke angives.
Enkens første ægteskab med [Søren Svenningsen, skifte 15.8.1782 lbnr.1250].
Arv til børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Niels Svenningsen, snedker i Randers.

1344 Niels Pedersen, vognmand i Randers. 15.4.1791, fol.33, 38, 59, 118B.
E: Maren Nielsdatter. B:
10) Laurids Nielsen 10
11) Niels Nielsen 6½.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 11.3.1777 lbnr.1122]. B:
1) Peder Nielsen 33, i København
2) Sidsel Marie Nielsdatter 31 g.m. Didrik Svenningsen i Randers
3) Anders Nielsen 30, bager i Sundby
4) Mette Nielsdatter 26
5) Inger Nielsdatter 24, g.m. Anders Hansen, blokkedrejer i København
6) Dorthe Nielsdatter 22
7) Kirsten Nielsdatter 20
8) Jesper Nielsen 19
9) Peder Nielsen 17.
FM: fars søstersøn Niels Andersen, vognmand.

1345 Just Rydiger, stadsmusikant i Randers. 10.5.1791, fol.35B, 45B, 71B.
Enkemand. B:
1) Øllegaard Sofie Rydiger 33, g.m. [Joachim Frederik] Krosse, konditor i Randers
2) Andreas Rydiger 28, forpagter på Viskum
3) Inger Rydiger 24
4) Ellen Marie Rydiger 22.

1346 Abraham Wulff, murersvend og hustru Gertrud Marie Riis i Randers. B:
1) Marie Wulff g.m. [Christian] Renner, toldforvalter i Skive
2) Maren Wulff, død. 1B:
a Christen Ludvig 14, i Skive.

1347 Anders Jensen Mammen i Randers. 4.7.1791, fol.47B.
E: Anne Christence Cariin. LV: [Frands Frederik] Berlin, bogbinder. B:
1) Carl Andersen Mammen 9
2) Jens Andersen Mammen 7.
FM: farbror Laurids Mammen.

1348 Johanne Jensdatter i Randers. 28.7.1781, fol.50B.
E: Niels Hansen Oustrup. B:
1) Hans Nielsen 4.

1349 Sidsel Christensdatter i Randers. 30.7.1791, fol.52, 54, 120.
Enke efter Johan Altona. A:
1) bror Anders Christensen, død. 2B:
a Christen Andersen i Langkastrup [i Virring sogn]
b Iver Andersen i Langkastrup
2) bror Jens Christensen, død. 1B:
a Søren Jensen i Årslev
3) søster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Niels Sørensen i Årslev, død, 3B:
1 Maren Nielsdatter 11
2 Anne Nielsdatter 8
3 Anders Nielsen 7
4) søster Maren Christensdatter. død. 3B:
a Niels Jensen i Voldum
b Karen Jensdatter 48m i Voldum
c Kirsten Jensdatter, død. 1B:
1 Maren Pedersdatter 15, i Selling.
Tilsynsværge er Jochum Altona, skomager i Randers.

1350 Kjeld Lerche. 17.8.1791, fol.53B.
E: Edel Pedersdatter. B:
1) Gertrud Marie Kjeldsdatter 22
2) Helene Kjeldsdatter 20.

1351 Maren Budtz, ugift i Randers. 31.8.1791, fol.60.
A:
0) forældre [Mikkel Budtz, birkedommer i Randers, skifte 10.7.1786 lbnr.1300 og Johanne Dorthe Wedege, død 25.1.1783 i Ørum sogn Galten herred]
1) søster Magdalene Barbara Budtz
2) søster Mette Marie Budtz g.m. Brüel, skovinspektør
3) søster Frederikke Juliane Budtz
4) bror Carl Ludvig Julius Budtz
5) bror Christian Ludvig Budtz
6) søster Severine Johanne Margrethe Budtz.
FM: morfar [Søren Pedersen] Wedege, præst i Randers [Morten].
Arv efter justitsråd Splid.

1352 Knud [Justesen] Haderup i Randers, der døde 10.9.1791, fol.61, 73.
Enkemand efter [Mette Kirstine Lytken]. B:
3) Otto Haderup,[organist i Grenå. skifte Grenå 20.10.1786 lbnr.376]. 3B:
a Knud Haderup 16
b Jens Haderup 12
c Nikolaj Haderup 5
4) [Christiane Sofie Haderup] g.m. [Jørgen] Pedersen, organist i Randers
5) Mette Kirstine Haderup i København.
Første ægteskab med Kirsten Todbjerg, skifte Houlbjerg herred gejstlig 16.5.1746 lbnr.42]. B:
1) Christian Haderup, organist i Viborg
2) Erhardt Haderup, skriver ved den kongelige reberbane i København.
[Afdøde havde været degn i Houlbjerg til 1777 og i Hammel 1777-1789].

1353 Jochum Altona, skomager i Randers. 29.9.1791, fol.62, 69.
E: Maren Christiansdatter. LV: Iver Sørensen. A:
1) søster Maren Johansdatter g.m, en skrædder i Tolstrup
2) søster Cathrine Johansdatter i Randers Hospital.

1354 Cathrine Elisabeth i Randers. 18.10.1791, fol.64B, 118.
E: Lukas Curtz, podemester. B:
1) Elisabeth Cathrine Curtz g.m. Skovgaard, dragon
2) hristine Marie Curtz i Hamborg
3) Johanne Cornelia Curtz ved Hamborg
4) Anne Marie Laurentse Curtz i København
5) Margrethe Hedvig Curtz på stedet
6) Elisabeth Cathrine Curtz på stedet.

1355 Christen Knudsen Lerche, vognmand i Randers. 1.12.1791, fol.66B.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Andersen. B:
1) Anne [Marie Christensdatter]
2) Maren Christensdatter 6
3) Christiane Christensdatter 3
4) Kirsten Christensdatter 2.
FM: farbror Niels Knudsen Lerche i Randers.

1356 Anne Margrethe Antonsdatter i Randers. 21.12.1791, fol.71, 128B.
Enke efter Feddersen, vagtmester. B:
1) Anne Margrethe Feddersen16
2) Christian Frederik Feddersen 14
3) Juliane Feddersen 12.
FM: morfar Anton Sørensen.

1357 [Kirsten Sørensdatter Holm] i Randers. 17.1.1792, fol.73, 76B, 102, 126, 171B, 194B.
Enke efter Herman von Hatten, [begravet 19.12.1791].
Testamente af 29.11.1771. A:
1) Dorthe Sofie Holm
2) Canutine Amalie Holm.
FM: afdødes søskendebarn Hans Wilrich, forpagter på Allinggård
3) Jens Sørensen von Hatten.
FM: farbror Jens Sørensen, bødker
4) Johan Rost, der har ægtet forrige ejer Frigasts enke.

1358 Søren Madsen, tømrer i Randers. 10.2.1792, fol.76.
E: Mette Jensdatter. LV: Anders Tømrer. B:
1) Anne Sørensdatter 20
2) Mads Sørensen 18, i skomagerlære
3) Anne Kirstine Sørensdatter 15.
FM: Mads Melsen i Randers.

1359 Søren Langballe i Randers. 21.2.1792, fol.82, 87B.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Bay. A:
1) bror Simon Langballe
2) søster Anne Langballe g.m. Rasmus Knapmager
3) halvbror Jens [Hansen] Langballe, [skifte 6.2.1790 lbnr.1335]. 1B:
a Anne Cathrine Langballe 9
4) halvsøster Else Langballe g.m. Christian Haderslev.

1360 Maren Jespersdatter i Randers. 22.2.1792, fol.85, 114.
Enke efter Laurids [Rasmussen] Bach. A:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 34, g.m. [Jens] Bøttrup, nålemager.

1361 Vilhelm [Tønder], skrædder i Randers. 23.2.1792, fol.85B.
E: Inger Cathrine. LV: Rasmus Bager. B:
1) Hans Vilhelmsen
2) Anne Barbara Vilhelmsdatter g.m. Jens Madsen, skrædder
3) Johanne Vilhelmsdatter, enke efter Bøhm
4) Andreas Vilhelmsen i København, død. Hans børn.
Desuden nævnes Bøhms datter af hans første ægteskab:
1 Anne Sofie 14.

1362 Anne Pedersdatter Høvring (Heufring) i Randers. 16.3.1792, fol.90B, 117.
E: Jens Kragelund, kobbersmed. B:
1) Mette Marie Kragelund g.m. Christen Raae
2) Maren Kragelund 36, på Clausholm i Vendsyssel
3) Johanne Marie Kragelund g.m. Kross på Tingstrup?
4) Anne Marie Kragelund 26 på Vognstrup? på Sjælland
5) Niels Kragelund 24.

1363 Jens Mogensen, skomager i Randers, der døde 21.3.1792, fol.93, 95, 140.
Enkemand efter Elisabeth Christensdatter. B:
1) Karen Marie Jensdatter 6
2) Mogens Christian Jensen4
3) Christian Jensen 1¼.
FM:
1 Christian Meyer, nålemager
2 Hans Kollerup, skomager.

1364 Anne Sørensdatter i Randers. 23.3.1792, fol.94.
Enke efter Anders Pedersen Borup, vognmand, skifte 27.3.1786 lbnr.1273]. B:
1) Søren Borup
2) Peder Borup, [skifte 19.12.1771 lbnr.1057]. 2B:
a Anders Pedersen
b Mette Pedersdatter g.m. Schultz, skrædder
3) Thomas Borup
4) Rasmus Borup
5) Jens Borup
6) Niels Borup
7) Maren Andersdatter, [skifte 13.9.1780 lbnr.1172, var g.m. Christen Lerche]. 2B:
a Christen [Christensen]
b Anders [Christensen]
8) Kirsten Andersdatter g.m. Jens Nielsen.

1365 Dorthe Sørensdatter i Randers, der døde 9.5.1792, fol.100, 121.
Enke efter Johan Frederik [Engelkind], feldbereder, [skifte 21.11.1785 lbnr.1268]. B:
1) Birthe Johansdatter g.m. Iver Ibsen, knapmager
2) Jochum Johansen
3) Peder Johansen, i København
4) Kirsten Johansdatter 28
5) Hans Johansen
6) Anne Johansdatter 2
7) Bernt Johansen.

1366 Erhardt Reventlow, skomager i Randers. 31.5.1792, fol.103, 105, 175B.
E: Maren Eriksdatter, der døde lige efter sin mand. B:
3) Johan Christian Reventlow 25.
Af enkens første ægteskab B:
1) Andreas Ginge, i Godthåb i Grønland
2) Bodil Cathrine gift i Sankt Petersborg i Rusland.

1367 Søren Terkildsen i Randers. 1.6.1792, fol.104B, 107B, 138B.
Enkemand. B:
1) Anders [Sørensen] Terkildsen
2) Nille Margrethe Sørensdatter g.m. Peder Christian Møller, købmand
3) datter, død. 1B:
a Kirsten Poulsdatter, død. E: Rudolf Mathiassen. 2B:
1 Inger Rudolfsdatter 4
2 Kirsten Rudolfsdatter 3.

1368 Frederik Broch, købmandskarl i Randers. 18.7.1792, fol.111.
Arvinger angives ikke.

1369 Peder Groersen i Randers. 17.8.1792, fol.11B, 129B.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Niels Bruun i Randers. B:
1) Else Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Toft, skomager i København
2) Mette Pedersdatter 23, i København
3) Anne Marie Pedersdatter 21
4) Anne Kirstine Pedersdatter 18
5) Charlotte Louise Pedersdatter 5.
FM: født værge Børge Hellesen.

1370 Peder Knudsen, vognmand i Randers. 11.9.1792, fol.114B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Tobæk Fischer. B:
1) Kirsten Pedersdatter 15
2) Anne Margrethe Pedersdatter 13
3) Marie Cathrine Pedersdatter 4.
FM: Jens Christensen Sømand, skomager.

1371 Søren Thorsen, skomager i Randers. 11.9.1792, fol.116, 128.
E: Mette Marie Schaltz. LV: Hans Frederiksen. B:
4) Kirstine Marie Sørensdatter 12
5) Marianne Sørensdatter 5.
FM: Niels Bjerregaard, skrædder i Randers.
Første ægteskab med [Kirstine Marie Andersdatter, skifte 13.6.1777 lbnr.1126]. B:
1) Søren Sørensen 22, farer til søs
2) Anne Cathrine Sørensdatter 18
3) Anders Sørensen 15, discipel i Randers latinskole.

1372 Søren Lerche, brændevinsmand i Randers. 28.9.1792, fol.122.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christen Fischer. B:
1) Anders Sørensen 7
2) Christen Sørensen 5.
FM: farbror Christen Mikkelsen.

1373 [Peder Jacob] Vinding, hospitalsforstander i Randers, der døde 5.10.1792, fol.124B, 12B, 130B.
E: Marie Kirstine [Møller]. LV: Peder Abel.
Bevilling til uskiftet bo.

1374 Maren Andersdatter i Randers. 11.10.1792, fol.125B, 129.
B:
1) Anders Mikkelsen 16.

1375 Christian Jacobsen, snedker i Randers. 30.11.1792, fol.127.
E: Maren Christensdatter. LV: Ancher Henrik Hauch. B:
1) Anne Malene Christiansdatter 5.
FM: Nikolaj, klejnsmed.

1376 Søren Christensen, et barn i Randers. 14.12.1792, fol.129, 177B.
A:
1) søster Maren Christensdatter 18. Ved skiftet 1793 er hun g.m. Hans Didriksen i Randers
2) bror Jens Christensen 16
3) søster Anne Christensdatter 12, der døde. skifte 13.12.1793 fol.177B.
4) halvsøster Karen Jensdatter g.m. Anders Vognsen i Vilstrup [i Kristrup sogn]
5) halvbror Anders Jensen 22.
Arv i Dronningborg amt overformynderi efter skifte sluttet 3.6.1787.

1377 Marie Kirstine [Jensdatter] Elkær i Randers. 16.2.1793, fol.130B, 133B, 176.
A:
0) forældre [Jens Nielsen Elkær, parykmager i Randers, skifte 25.8.1762 lbnr.928 og første hustru Anne Christensdatter, skifte 7.8.1753 lbnr.802]
01) [faster Anne Nielsdatter Elkær i Horsens, skifte Horsens 22.3.1758 lbnr.1189]
02) [farbror Simon Nielsen Elkær, parykmager i Horsens, død, var g.m. Maren Nielsdatter]. 7B:
a [ Niels Simonsen] Elkær i København, præst [i Hatting, entlediget februar 1790]
b [Niels Christian] Elkær, justermester i København
c Anton Elkær, død. 2B:
1 Hans Elkær 25, købmandskarl i Præstø
2 Maren Elkær g.m. Lemmer, sadelmager i Randers
d Abelone Elkær g.m. [Christian] Schustrup, [sadelmager] i Randers
e Anne Marie Elkær, død. [Første ægteskab med Jens Reinholt, skifte 26.1.1760 lbnr.884]. 1B:
1 Anne Cathrine Reinholt g.m. [Jørgen] Berg, skomager i København
Anne Marie Elkærs andet ægteskab med Deichmann]. 1B:
2 Henrik Nikolaj Deichmann i Bjerregrav præstegård
f Birgitte Elkær i Møgeltønder, enke efter Klint, koffardikaptajn.

1378 Kirsten Pedersdatter i Randers. 25.3.1793, fol.131.
E: Christen Christensen, bødker. B:
1) Birgitte Christensdatter 3½
2) Anne Christensdatter 9 mdr.
FM: Poul Jensen Brændevin, skomager.

1379 Elisabeth Løgstrup i Randers. 26.3.1793, fol.132, 177.
E: Johannes Augustinus, tobaksspinder. B:
1) Christian Frederik Johansen 6, der døde.

1380 Andreas Albertsen, skipper i Randers. 26.3.1793, fol.135, 175B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Christen Christensen bødker, der ægter enken. Af arvinger angives A:
1) Didrik Reinhardt
2) Jens Andersen
3) Anders Strandholt.
Desuden nævnes afdødes farbror Niels Nielsen på Ramsinggård i Salling.

1381 Nikolaj Lundsted, skomager i Randers. 27.3.1793, fol.136.
E: Marie Mathiasdatter. LV: LV: Sommerfeldt.
Arvingerne, der er i Sverige, kendes ikke.

1382 Poul Elgaard i Randers. 13.5.1793, fol.136B.
A:
1) bror Jens Elgaard i Tebstrup, død. 2B:
a Christen Jensen
b Kirsten Jensdatter, gift
2) bror Peder Elgaard i Mejlby
3) bror Niels Elgaard, død. Enkemand efter [Christiane Marie Knøpper, skifte 28.1.1785 lbnr.1254]. 3B:
a Elisabeth Dorthe Elgaard
b Bodil Kirstine Elgaard g.m. Christen Fischer
c Rasmus Elgaard
4) søster Johanne Elgaard, enke i Røved
5) halvbror Rasmus Elgaard i Halling.

1383 Jens Hansen Møller i Randers. 31.5.1793, fol.137B.
A:
1) søster Bodil Marie, død, var g.m. Peder Jensen Schiøtt i Ringe Kro. 1B:
a Bodil Marie Pedersdatter 17.
FM: farbror Laurids Schiøtt i Randers
2) søster Maren g.m. Rasmus Møller i Randers
3) søster Karen [Møller] g.m. [Gerhardt] Fasting, forvalter på Trudsholm [i Kastbjerg sogn i Gjerlev herred].

1384 Hans Rasmussen i Randers. 11.7.1793, fol.141B, 147, 202B, 220, 233B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Niels Viborg. B:
1) Mads Hansen Bech i Randers
2) Søren Hansen Bech i Viborg
3) [Anne Kirstine Hansdatter] g.m. Peder Andersen i Randers.

1385 Niels Jacobsen Alling, købmandskarl i Randers. 13.9.1793, fol.148, 267B.
A:
1) mor Anne Sofie, enke efter Alling
2) bror Knud Jacobsen Alling
3) bror Jochum Vilhelm Bech Alling
4) søster Elisabeth Sofie Alling g.m. Christen Ørsted, skipper i Nakskov
5) søster Dorthe Amalie Alling
6) søster Christiane Alling.

1386 Frederikke Broch i Randers. 9.10.1793, fol.149B, 293B.
Enke efter [Johan] Hansen, vejermester. B:
1) Hans Christian Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Johan Frederik Hansen, vejermester
4) Oluf Nikolaj Hansen
5) Niels Broch Hansen, i København
6) Anne Margrethe [Hansen] g.m. [Johan Frederik] Carøe, borgmester i Raders
7) Cathrine Helvig [Hansen], enke efter Dines Dinesen til [Nørre] Holmgård [i Møborg sogn]
8) Margrethe Kirstine [Hansen] g.m. [Nikolaj Christian] Carøe, borgmester i Horsens
9) Anne Marie g.m. Jens Lauridsen, grosserer i København
10) Else Marie [Hansen], død, var g.m. Rasmus Ammitsbøl til Holbækgård [i Holbæk sogn i Rougsø herred]. 2B:
a Laurids Rasmussen 2
b Marie Sofie Rasmusdatter 1.
(Afdødes mands første ægteskab med Anne Margrethe Bang, skifte 27.11.1749 lbnr.755).

1387 Dines Mammen, købmand i Randers. 23.11.1793, fol.171, 172, 179, 198, 203, 221, 236, 246B, 250.
Enkemand efter [Anne Cathrine Nielsdatter Randrup, begravet 14.12.1790]. B:
1) Gertrud Mammen 21
2) Nikoline Mammen 11.
FM:
1 morbror Hans [Weinholt] Randrup til Bjellerup Ladegård [i Dronningborg sogn]
2 født værge Christen Mammen i Frederikshald i Norge.

1388 Kirsten Andersdatter Schifter i Randers. 2.12.1793, fol.172B.
E: Jørgen Nielsen, købmand. B:
1) Niels Møller
2) Hans Møller
3) datter, død, var g.m. Hans Bay. 2B:
a Niels Hansen Bay 16
b Kirsten Hansdatter Bay 15.
Bevilling til uskiftet bo af 20.10.1779.
Samfrændeskifte 2.12.1793.

1389 Poul Grønning, fuldmægtig i Randers. 5.1.1794, fol.178.
Arvinger kendes ikke.

1390 Jacob Mikkelsen, klejnsmed i Randers, der døde 26.1.1794, fol.178B, 191B, 229.
E: Kirsten Henningsdatter. LV: Mogens Borup i Randers. B:
5) Laurids Jacobsen 6
6) Henning Jacobsen 2.
FM: Johan Buch.
Af første ægteskab B:
1) Anne Kirstine Jacobsdatter g.m. Mikkel Svingborg, murersvend i Mariager
2) Mikkel Jacobsen 22
3) Peder Jacobsen 19
4) Anne Jacobsdatter 13.

1391 Opbudsbo i Randers. 1794, fol.194B, 196, 203, 213, 217, 219B, 220B, 230B, 237B, 246, 248B, 254B, 255B, 262B, 270B, 271, 271B, 272B, 324, 356.
Registrering af fallitbo for Peder Tobias Nikolajsen, købmand.

1392 Jørgen Manniche i Randers. 1.4.1794, fol.196, 228B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Bruun. B:
3) Mette Kirstine Jørgensdatter 3
4) Ane Jørgensdatter 1½
5) Rasmus Jørgensen 13 uger.
FM: farbror Jochum Manniche.
Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter, skifte 24.10.1788 lbnr.1316]. B:
1) Caroline Jørgensdatter, i København
2) Carl Jørgensen 23.

1393 Cathrine Lauridsdatter i Randers. 10.4.1794, fol.198, 259B.
E: Poul Olufsen, smed. B:
1) Oluf Poulsen 32, bager i Ålborg
2) Kirstine Marie Poulsdatter 29, i København
3) Laurids Poulsen 25
4) Johan Poulsen 24, farer til skibs
5) Bolette Poulsdatter 21.

1394 Niels Spørring, toldbetjent i Randers. 16.4.1794, fol.200.
E: Bolette Købke Schrøder. LV: Anders Bay, tømrer. B:
1) Helene Kirstine Nielsdatter 9
2) Anne Margrethe Nielsdatter 6.
FM: Jørn Evaldsen i Randers.

1395 Anne Regine i Randers. 18.4.1794, fol.201B, 218, 270.
Enke efter [Svend] Stadius, [begravet 22.2.1782]. B:
1) Mathias Stadius
2) Hans Stadius.

1396 Maren Jespersdatter i Randers. 23.4.1794, fol.202, 252.
E: Mads Lynning, rebslager. B:
3) Margrethe Juliane Madsdatter
Af første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter Ring 28, i København
2) Anne Margrethe Ring 22.

1397 Maren Jensdatter i Randers. 25.5.1794, fol.212B, 221B, 245B.
E: Søren Langballe, skomager. A:
1) bror Christen Jensen Moesgaard, død. 2B:
a Søren Christensen 16
b Mette Christensdatter
2) søster Karen Jensdatter, død. 1B:
a Jens Mogensen, skifte 21.3.1792 lbnr.1363]. 2B:
1 Karen Marie Jensdatter Moesgaard 7
2 Christian Jensen Moesgaard 4.

1398 Birthe Marie Ormslev i Randers. 2.6.1794, fol.216.
E: Peder Simonsen. A:
1) søster Anne Marie Ormslev.

1399 Jacob [Eriksen] Friisenberg i Randers, der døde 22.6.1794, fol.223, 230, 334.
Enkemand efter [Anne Cathrine Krøyer (Krøger), skifte Kalø amt 1.7.1768 lbnr.139]. B:
1) Lorents Frederik Friisenberg 34, erklæret umyndig.
FM:
1 farbror [Christian Peder Eriksen] Friisenberg, præst i Sahl [og Ejsing]
2 farbror [Henrik Eriksen] Friisenberg til Sødal [i Rødding sogn].

1400 Hans Mathiassen i Randers. 8.7.1794, fol.227.
E: Else Cathrine Andersdatter. LV: Jørgen Evaldsen i Randers. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter 11 uger.
FM: farbror Rudolf Mathiassen.

1401 Mogens Jensen i Randers. 30.7.1794, fol.228B.
A:
0) Jens Mogensen, skomager, [skifte 21.3.1792 lbnr.1363]
1) søster Karen Marie Jensdatter [Moesgaard]
2) bror Christian Jensen [Moesgaard].
FM:
1 Christen Meyer, nålemager
2 Andreas Ankult.

1402 Mads Rohde, toldbetjent i Randers. 7.9.1794, fol.231.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Adam Thuesen. B:
1) Palle Rohde i København
2) Jens Rohde i København
3) Hans Henrik Rohde i København
4) Mads Rohde i København
5) Else Margrethe Rohde g.m. Helsegren, skrædder i København

1403 Niels Svenningsen, snedker i Randers. 18.11.1794, fol.231B, 249B.
E: Anne Andreasdatter. LV: Niels Bruun. B:
2) Andreas Nielsen 25
3) Johanne Nielsdatter 22
4) Niels Nielsen 21
5) Ove Nielsen 17
6) Laurids Nielsen 14
7) Christen Nielsen 9.
FM: Rasmus Gregersen.
Første ægteskab med [Johanne Lauridsdatter, skifte 30.11.1768 lbnr.1031]. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter.

1404 Søren Sauer i Randers. 18.11.1794, fol.233, 271.
E: Dorthe Kirstine Mulvad. . LV: Andreas Thomsen, snedker. B:
1) Christiane Frederikke Sørensdatter 14
2) Charlotte Amalie Sørensdatter 8.
FM: Søren Grauballe.

1405 Laurids Jensen Grønnerup, købmandskarl i Randers. 10.2.1795, fol.234B.
Alle arvinger er myndige og arvegods blev udleveret til Møller, guldsmed i Viborg.

1406 Peder Nielsen Skalmstrup, ugift tjenestekarl i Viborg. 10.3.1795, fol.235B, 237.
A:
1) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Laurids Johansen Vestergaard på Lundgård gods i Fjends herred
2) bror Niels Nielsen
3) bror eller søster, død. 1B:
a Niels Christensen.

1407 Christen Rasmussen i Randers. 31.3.1795, fol.237, 252B.
Enkemand. B:
1) Poul Christensen, koffardikaptajn i København
2) Marianne Christensdatter g.m. Peder Pedersen, forvalter.

1408 Opbudsbo i Randers. 9.4.1795, fol.239, 272, 287.
Registrering af fallitbo hos Christen Sløvkrog i Randers.

1409 Anne Sørensdatter i Randers. 27.4.1795, fol.241B.
E: Johannes Stuntz, garver. B:
1) Christine Dorthe Johansdatter 2.
FM: Petersen, organist.

1410 Laurids Jensen Oust i Sottrup i Ulstrup sogn, der døde i Randers. 30.4.1795, fol.243, 245.
Arvegods udleveres til afdødes svigersøn Jens Nielsen Borup i Slet herred på Gundersted gods.

1411 Jesper Lauridsen, handskemager i Randers. 15.5.1795, fol.243B.
Enkemand efter [Birthe Cathrine Rasmusdatter, skifte 15.5.1781 lbnr.1191]. B:
1) Mette Cathrine Jespersdatter g.m. Hans Elle, glarmester
2) Rasmus Jespersen 36, farer til skibs
3) Laurids Jespersen 31, forvalter på Schee1 gods
4) Christen Jespersen 30, handskemager
5) Anne Marie Jespersdatter 27
6) Birthe Cathrine Jespersdatter 27
7) Søren Jespersen 28, glarmestersvend
8) Jesper Jespersen 21, handskemagersvend.

1412 Johan Gotlob Ender, fabriksmester i Randers. 1.6.1795, fol.248.
Arvinger, der bor i Tyskland, kendes ikke.

1413 Maren Nielsdatter i Randers, der døde 11.6.1795, fol.248B, 250B, 272B, 288B.
E: Daniel Thorning, tømrer på Grønland, uvist om i live. A:
1) bror Peder Nielsen Lund i Udbyneder, død. 2B:
a Niels Pedersen Lund, smed i Udbyover
b Maren Pedersdatter g.m. Thomas Pedersen Bodum i Udbyneder
2) søster Maren Nielsdatter, enke efter Søren Villadsen i Enslev.

1414 Niels Viborg, brændevinsbrænder og værtshusmand i Randers. 26.6.1795, fol.252B, 256.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Kollerup. B:
1) Hans Nielsen 16
2) Peder Nielsen 11
3) Kirsten Nielsdatter 8
4) Jens Nielsen 6.
FM: Johan Busse.

1415 Otto Christian Boch i Randers. 5.8.1795, fol.255, 260.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Jørgen Evaldsen. B:
1) Frands Ottesen Boch, mangler forstand.
FM: Iver Struch, brændevinsmand.

1416 Laurids Jensen Schiøtt, brændevinsmand i Randers. 24.8.1795, fol.256B.
E: Maren Svendsdatter. LV: Jacob Friis, købmand. B:
1) Svend Lauridsen 17
2) Jens Lauridsen 15
3) Anne Marie Lauridsdatter 13
4) Knud Lauridsen 12
5) Anne Lauridsdatter 9
6) Anne Cathrine Lauridsdatter 7
7) Maren Lauridsdatter 1.
FM: Peder Abel.

1417 Jens Voldby i Randers.24.8.1795, fol.258.
Enkemand efter Mette Pedersdatter. B:
1) Rasmus Voldby
2) Anne Johanne Voldby 23
3) Mette Cathrine Voldby 21.
FM: født værge Rasmus Pedersen Voldby.

1418 Marie Magdalene Andreasdatter Granqvist i Randers. 26.8.1795, fol.261B.
E: [Peder Fischer, toldbetjent]. B:
1) Niels Pedersen 9
2) Andreas Pedersen 5.

1419 Søren Sørensen Mammen i Randers. A:
1) mor [Mette Lauridsdatter], enke efter Jens Nikolajsen. Første ægteskab med [Søren Andersen Mammen], skifte 16.10.1778 lbnr.1148
2) bror Laurids Mammen
3) bror Jens Mammen
4) søster Maren Mammen g.m. Niels Refsbæk i Vejle
5) søster Anne Marie Mammen, der døde, skifte 17.11.1795 fol.264B
6) søster Kirsten Mammen
7) Karen Marie Mammen.
Fars første ægteskab med [Maren Rasmusdatter, skifte 25.8.1759 lbnr.883]. B:
8) halvbror Anders Sørensen Mammen, skifte 4.1.1779
9) halvbror Rasmus Sørensen Schifter, skifte 4.1.1779
10) halvbror Niels Mammen
11) halvsøster Karen Mammen, der døde. E: Lauge Madsen. 6B:
a Søren Laugesen 18
b Irmgard Laugesdatter 17
c Mads Laugesen 13
d Maren Laugesdatter 10
e Mette Laugesdatter 7
f Christen Laugesen 4
12) halvsøster Gertrud Mammen, der døde skifte 16.11.1795 fol.263B.

1420 Anne Kirstine Nielsdatter i Randers. 1.12.1795, fol.266.
E: Anders Sørensen Bay. B:
1) Kirstine Marie Andersdatter 15
2) Sofie Marie Andersdatter 13
3) Søren Andersen 8.
FM: Mads Nielsen.

1421 Jens Sørensen Hatten i Randers. 3.12.1795, fol.267.
A:
0) forældre [Søren Sørensen, hjulmand og hustru Mette Nielsdatter, skifte 15.9.1786 lbnr.1294]
1) bror Søren Sørensen 22
2) søster Mette Marie Sørensdatter.
FM: farbror Jens Sørensen, bødker.

1422 Johan Gotlob Ender i Randers. 9.12.1795, fol.269.
Arvinger kendes ikke.

1423 Mikkel Jensen, sandemand i Randers.8.2.1796, fol.271, 358.
E: Johanne Eriksdatter. LV: afdødes svoger Hans Jensen. B:
1) Erik Mikkelsen 11
2) Rasmus Mikkelsen 3.
FM: Jens Pedersen, murer.

1424 Bodil [Vestrup] i Randers. 6.5.1796, fol.272B, 287, 304.
E: [Josef] Bedsche. B:
1) Anne Kirstine Elisabeth Bedsche
2) Benedikte Kirstine Bedsche 18.

1425 Maren Jensdatter i Randers. 20.7.1796, fol.287B.
E: Niels Nielsen Huscher, markmand.
A:
1) en bror og en søster på Visborggård gods, hvis navne ikke angives.

1426 Jørgen Møller, købmand i Randers. 12.8.1796, fol.289, 296B, 301B.
Enkemand. B:
1) Niels Møller i Randers
2) Hans Møller, cand. jur. i København
3) Marianne Møller, [skifte 22.3.1781 lbnr.1174]. E: Hans Nielsen Bay, købmand. B:
1) Niels Bay 20
2) Kirsten Bay 19.

1427 Maren Budtz, ugift i Randers. 11.10.1796, fol.294B.
A:
0) forældre [Mikkel Budtz, birkedommer i Randers, skifte 10.7.1786 lbnr.1300 og Johanne Dorthe Wedege, død 25.1.1783 Ørum sogn Galten herred]
1) søster Magdalene Barbara Budtz
2) søster Mette Marie Budtz, død, var g.m. Brüel, skovinspektør. 2B:
a Søren August [Brüel] 4
b Mikkel Vilhelm [Brüel] 3
3) søster Frederikke Juliane Christiane Budtz
4) bror Carl Ludvig Julius Budtz, gravør i København
5) bror Christian Ludvig Budtz
6) søster Severine Johanne Budtz.
FM:
1 [Peder Daniel Jensen] Blicher, præst i Spentrup [og Gassum]
2 Hans Christian Hansen i Randers.

1428 Kirsten Mikkelsdatter i Randers. 3.11.1796, fol.295B, 298B.
E: Rasmus Rasmussen, møllersvend.
Første ægteskab med [Niels Rasmussen, skifte 26.7.1779 lbnr.1155]. B:
1) Marianne Cathrine Nielsdatter, gift i København.

1429 Knud Christensen i Randers. 17.11.1796, fol.296, 300B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christen Sparre. købmand. A:
1) bror Søren Christensen i Pederstrup i Vinderslev sogn på Vinderslev gods ved søn Søren Sørensen sst.
2) søster Inger Christensdatter, død. E: Christen Poulsen i Vinderslev. 3B:
a Poul Christensen24
b Christen Christensen 20
c Anne Marie Christensdatter 20.

1430 Anton Sørensen Haarby, brændevinsmand i Randers, der døde 23.12.1796, fol.297, 299.
Enkemand efter [Anne Christensdatter Lerche]. B:
1) Søren Antonsen, hattemager
2) Anne Margrethe Antonsdatter, [skifte 21.12.1791 lbnr.1356]. Enke efter Feddersen, vagtmester. 3B:
1) Anne Margrethe Feddersen
2) Christian Frederik Feddersen 20
3) Juliane Feddersen.

1431 Kirsten i Randers. 8.2.1797, fol.297B, 299B.
Enke efter [Frederik] Schilling. B:
1) Nikolaj [Frederiksen] Schilling, organist i Viborg Domkirke
2) Christian Schilling, drejlsvæver i Ribe.

1432 Ditlev Kattrup, hestehandler i Randers. 25.2.1797, fol.298, 300.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde tidligere boet på Stallerupgård i Harte sogn.

1433 Jens Nielsen i Randers. 21.6.1797, fol.305B, 312.
E: Anne Nielsdatter, der havde boet hos sin søster i Øster Alling i 14 år
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen 29
2) Søren Jensen 25
3) Rasmus Jensen 24
4) Christen Jensen 20
5) Anders Jensen 15
6) Mette Jensdatter g.m. Peder Pedersen, brændevinsmand
7) Anne Cathrine Jensdatter.

1434 Anne Margrethe Knudsdatter i Randers. 6.7.1797, fol.308B, 311B.
E: Jens Christensen Sømand.
Første ægteskab med [Christoffer Sømand, skifte 16.11.1773 lbnr.1076]. B:
1) Poul Christoffersen 30, soldat i Århus
2) Mette Kirstine Christoffersdatter i København.

1435 Birgitte Andrea Nordborg i Randers. 13.7.1797, fol.309.
E: Christian Frederik Dibbelt. B:
2) Johan Gotlieb Dibbelt 8
3) Johan Georg Dibbelt 6
4) Johanne Dorthe Dibbelt 5
5) Christian Frederik Dibbelt 4
6) Elisabeth Dibbelt 1.
FM: Thomas Hansen.
Første ægteskab med [Hans Borchardt, skifte 7.5.1788 lbnr.1301]. B:
1) Mikkel Fosie Borchardt 16.

1436 Christian Rudolfsen Bay i Randers. 14.9.1797, fol.313B, 314, 317.
A:
1) bror Søren Rudolfsen Bay
2) bror Jens Rudolfsen Bay
3) bror Mourids Rudolfsen Bay, [skifte 23.1.1786 lbnr.1272]. 2B:
1) Rudolf Bay i København
2) Anne Marie Bay.

1437 Karen [Jespersdatter] i Randers. 3.10.1797, fol.314, 317B, 340.
Enke efter [Hans] Justesen, [skifte 2.3.1759 lbnr.882]. B:
3) Mette Marie [Hansdatter], enke efter Anders Nielsen Møller
4) Marie Cathrine [Hansdatter, skifte 4.12.1766 lbnr.1009, var g.m. Anders Jørgensen Møller, skifte 12.11.1787 lbnr.1296]. 1B:
a Maren Møller 32.
FM: farbror Jørgen Clemensen Møller.
Første ægteskab med [Hans Thomsen, skifte 6.9.1742 lbnr.652]. B:
1) Thomas Hansen, købmand i Randers
2) Elisabeth Hansdatter, skifte 2.10.1779 lbnr.1156, var g.m. Peder Splid]. 1B:
a Jens Stenfeldt Splid

1438 Sofie Kirstine Jensdatter i Randers. 9.10.1797, fol.315B, 360B.
E: Hans Hansen Gyrsting, skrædder. B:
1) Jens Hansen 3
2) Hans Hansen 7, uger, der døde 14 dage efter sin mor.
FM: Frederik Nielsen.

1439 Anton Schiøtz i Randers Hospital. 22.11.1797, fol.319.
A:
1) bror Christian Ludvig Schiøtz, deputeret i Tyske Kancelli i København
2) bror Jacob Schiøtz i Haderslev
3) bror Christian Schiøtz, død. 2B:
a Jacob Schiøtz
b Anne Christine Schiøtz
4) søster Anne Christiane Schiøtz, enke efter Løeschen i København
5) søster Else Schiøtz, død. 5B:
a Peder Wildschütz
b Jacob Schiøtz
c Frederik Wildschütz
d Andreas Wildschütz
e Lene Wildschütz g.m. Møller, kirurg i Haderslev
6) Cathrine Marie Schiøtz, død. 2B:
a Carl Gotthilf Bergsted
b Jacob Bergsted
7) søster Margrethe Schiøtz, død. 2B:
a Elisabeth Wildschütz g.m. Josef Hauptmann i Haderslev
b Vibeke Wildschütz g.m. Eiler i Altona
8) søster Helene Schiøtz, enke efter [Bertel Ludvig] Gerdes, rådmand i Haderslev, [død 8.2.1789].

1440 Opbudsbo i Randers. 11.12.1797, fol.321B, 331B, 353.
Registrering af fallitbo hos Johannes Augustinus. tobaksspinder i Randers.

1441 Benedikte Gertrud Wulff i Randers. 14.2.1798, fol.327, 356.
Enke efter Poul Lyche. B:
1) Martha Elisabeth Lyche, blind, lem i Randers Hospital.

1442 Bent Green i Randers. 22.2.1798, fol.328.
E: Anne Kirstine Lange. LV: bror Niels Lange i Randers. B:
1) Inger Marie Bentsdatter 10
2) Helene Bentsdatter 8.
FM: Frederik Nielsen i Randers.
Afdøde, der var udlænding, døde i Frederiks Hospital i København.

1443 Jens Hostrup, kobberslager i Randers. 22.2.1798, fol.328B.
E: Anne Cathrine Dancher. LV: Reimer, klokkestøber. B:
1) Laurids Danchel 24
2) Niels Danchel 22
3) Anne Marie Danchel 14
4) Erik Bentsen Danchel 11.

1444 Søren Poulsen Holst i Randers. 12.3.1798, fol.330B, 357B.
Enkemand efter [Maren Henningsdatter]. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Jens Pedersen, vognmand i Randers
2) Peder Sørensen 21
3) Henning Sørensen 11.
FM: morbror Søren Henningsen.

1445 Maren Andersdatter i Randers. 11.4.1798, fol.332, 361.
E: Rasmus Borup, vognmand. B:
1) Karen Rasmusdatter 24
2) Anne Rasmusdatter 21
3) Peder Rasmussen 19
4) Mette Marie Rasmusdatter 17.

1446 Theodor Herman Dalgast, musikus i Randers, der døde 12.5.1798, fol.335B.
E: Anne Marie Ring. A:
1) far i Rendsborg, hvis navn ikke angives.
Afdøde havde været gift md enken i 3 mdr.

1447 Birgitte Kirketerp i Randers. 14.5.1798, fol.336, 359.
Enke efter Anders Bay, købmand. B:
1) Hans Bay, købmandskarl i Ålborg
2) Rasmus Bay, cand. jur. i København
3) Agnethe Bay g.m. Terkildsen, købmand
4) Anne Elisabeth Bay g.m. [Ditlev] Friis, amtsforvalter i Viborg
5) Sidsel Margrethe Bay g.m. [Snæbjørm Asgeirsen] Stadfeldt, rådmand og by- og herredsfoged i Randers
6) Eva Bay g.m. [Niels] Ruth, bager i Randers
7) Hansine Bay.

1448 Anne Jensdatter Møller i Randers. 2.7.1798, fol.341, 344.
E: Jens Lauridsen Mariager, rebslager. B:
1) Laurids Jensen 6
2) Anne Marie Jensdatter 3½.
FM: Christen Christensen, bødker.

1449 Christen Groersen, brændevinsbrænder i Randers. 16.7.1798, 342B.
E: Christiane Poulsdatter. LV: Poul Tømrer. B:
1) Jens Christensen 5
2) Anne Elisabeth Christensdatter 3.
FM: farbror Mads Groersen i Hejlskov.

1450 Anne Marie i Randers. 20.7.1798, fol.344B, 356B.
Enke efter Leonhardt, spindemester. B:
1) Frederikke Leonhardt 19
2) Hans Peder Leonhardt 16
3) Laurids Jacobsen Leonhardt 14.
FM: Mørch, mester på klædefabrikken i Randers.

1451 Josef Brix i Randers. 20.7.1798, 346, 360.
Afdøde efterlader kone og børn i landsbyen Ober Lebie i Ober Leibach i Bøhmen.

1452 Jochum Manniche. 6.8.1798, fol.347, 352B.
E: Gertrud Christensen. LV: Poul Laurmann. B:
1) Hans Manniche 29, skomagersvend i Ølsted ved Århus
2) Peder Manniche 27, skomagersvend i Århus
3) Christen Manniche 20, i kronprinsens regiment i København
4) Anne Manniche g.m. Fertig, kompagnifeltskær i Ålborg
5) Anne Manniche i København
6) Dorthe Marie Manniche i Århus.

1453 Laurids Mammen i Randers. 31.5.1799, fol.348, 391B, 396, næste protokol fol..
A:
0) forældre [Jens Andersen Mammen og Karen Terkildsdatter]
1) bror Niels Refsbæk Mammen
2) bror Terkild Mammen, død. 1B:
a datter g.m. Gotfred Halkjær, købmand i København
3) bror Anders Mammen, død. 2B:
a Carl Andersen 17
b Jens Andersen 15, født 19.8.1783
4) søster Mette Kirstine Mammen, død, var sidst g.m. Verlin, købmand. 2B:
a Karen Hansen
b Gertrud Hansen
5) søster Kirsten Marie Mammen, [skifte Båg herred 19.8.1795 lbnr.115]. E: [Peder Andreassen] Raben, [entlediget] præst [i Kærte]. 7B:
a Andreas [Jensenius Pauling] Raben 22
b Peder [Beyer] Raben 15
c Jørgen Clemen Raben 12
d Caroline Raben g.m. Svend Dobel. bager i København
e Nille Marie Raben g.m. Krogtved i Ålborg
f Cecilie Charlotte Raben
g Frederik Raben 7.
Afdøde var erklæret umyndig på grund af svaghed på legeme og sjæls kræfter.

1454 Knud Knudsen Lerche, stolemager. 19.11.1798, 354B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Schustrup, sadelmager. B:
1) Johanne Frederikke Knudsdatter Lerche 30
2) Anne Marie Knudsdatter Lerche 28
3) Hedvig Kirstine Knudsdatter Lerche 26, i Viborg.

1455 Inger Sørensdatter i Randers. 20.12.1798, fol.358B, 451B.
Enke. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter , gift i Ribe.

1456 Ida Andersdatter i Randers. 31.12.1798, fol.362, 370B, 373B.
E: Christen Hem, sadelmager.
Første ægteskab med Søren Svenningsen, [skifte 15.8.1782 lbnr.1250]. B:
1) Kirstine Marie Sørensdatter, gift i Viborg
2) Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Schmidt, snedker i Randers
3) Maren Sørensdatter
4) Gertrud Sørensdatter
5) Cathrine Marie Sørensdatter.

1457 Lauge Madsen, købmand i Randers. 3.1.1799, fol.363, 375B, 381B, næste protokol fol.41B.
Enkemand efter Karen Sørensdatter [Mammen]. B:
1) Søren Laugesen Mammen 21, født 3.9.1777
2) Irmgard Laugesdatter 20, der døde
3) Mads Laugesen 16, født 3.7.1782
4) Maren Laugesdatter 14
5) Mette Laugesdatter 11
6) Christen Laugesen 7, født 6.5.1791.
FM: morbror Niels Mammen i Randers.
(Sml. lbnr.1419).

1458 Separationsdeling i Randers. 17.1.1799, fol.371B, 374B, 382.
Deling af boet hos Anders Mikkelsen Serup, da han er frataget sit borgerskab på grund af slet opførsel, hvorfor han og hustru skal arve særskilt.
Desuden nævnes hans svoger Simon Jensen, snedker i Randers.

1459 Arone Cathrine [Lundgaard] i Randers. 22.1.1799, fol.372, 376, 379, 382B, 445, 450.
Enke efter [Mathias Kølholt] Stauning, amtsforvalter [over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter, skifte 14.4.1789 lbnr.1319].
Testamente af 22.10.1787. A:
0) forældre Joen Eriksen, professor, død København Frue 29.3.1787 og Kirstine Marie Lundgaard, død København Frue 28.12.1794]
1) Jens Eriksen, fuldmægtig
2) Erik Eriksen, fuldmægtig
3) Ludvig Eriksen, fuldmægtig
4) Hans Eriksen, divisionskirurg
5) Anne Margrethe Eriksen g.m. Jessen, kaptajnløjtnant
6) Steinum Eriksen g.m. [Poul Nikolaj] Port, kaptajnløjtnant.

1460 Henrik Køhler, købmandskarl i Randers. 24.1.1799, fol.374B, 378, næste protokol fol.64.
A:
1) bror Jens Køhler i Humble på Langeland
2) søster Cathrine Magdalene Køhler g.m. Frederik Læsø, degn i Humble
3) søster Maren Læsø i Humble
4) søster Kirstine Dorthe Køhler i Randers.

1461 [Karen Sørensdatter] i Randers, der døde 25.1.1799, fol.375B, 382B.
Enke efter [Frederik] Wirenfeldt, [død 27.8.1769 på Lerbæk i Elling sogn]. B:
1) [Euphemia Ida Wirenfeldt] g.m. [Peder] Splid, købmand i Randers
2) [Beathe Jacobine Wirenfeldt] g.m. Christoffer Nyholm, præst i Søllerød
3) Florentse Nikoline [Wirenfeldt] g.m. [Emil August] Tormundt i Bukkebygård, [hofskytte i Frederiksborg amt]
4) [Sostrate Cathrine Wirenfeldt] g.m. [Johan Frederik] Wesenberg, landinspektør i Randers.

1462 Mette Jensdatter i Randers, der døde 25.4.1799, fol.384, 391B.
E: Ulrik Dragsbæk.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Jørgensen Gjettemann
2) Jens Jørgensen Gjettemann, murer
3) Hans Peder Gjettemann, skomager
Mette Marie Jørgensdatter.

1463 Kirsten Poulsdatter i Randers. 27.4.1799, fol.384B, 394.
E: Lauge Flade, værtshusholder. B:
4) Peder Albrecht Laugesen 12.
FM: Rydiger, stadsmusiker.
Første ægteskab med [Peder Albrecht, skifte 17.7.1783 lbnr.1232]. B:
1) Christoffer Pedersen 22
2) Poul Pedersen 20
3) Else Marie Pedersdatter.

1464 Jens Jørgensen Skals, dragon i Randers. 30.4.1799, fol.386, 452.
E: Sidsel Poulsdatter. LV: [Carl Frederik] Bro, vagtmester. A:
1) mor Marie i Navntoft [i Vorde sogn] ved Viborg]
2) bror Anders Jørgensen i egnen ved Lemvig
3) bror Christian Jørgensen, murer i Navntoft
4) søster Martha Jørgensdatter g.m. Jens Vorre, daglejer i Viborg.
Afdøde døde 29.4.1799.

1465 Poul Olufsen, grovsmed i Randers. 30.4.1799, fol.386B, 456, næste protokol fol.23, 27B, 131.
E: Inger Cathrine Møller. LV:
Første ægteskab med [Cathrine Lauridsdatter, skifte 10.4.1794 lbnr.1393]. B:
1) Oluf Poulsen i København
2) Kirstine Marie Poulsdatter g.m. Ørn, skovridder ved Helsingør
3) Laurids Poulsen, smed i Helsingør
4) Johan Poulsen Dancher, styrmand, på farten
5) Bolette Poulsdatter g.m. Jeppe Bang, skipper i Randers.

1466 Anne Cathrine [Nebel] i Randers, der døde 4.5.1799, fol.389B, 399B.
Enke efter [Joachim Frederik Schmidt]. Af første ægteskab B:
1) Hans Adolf Hagemann i Norge
2) Carl Frederik Hagemann i Vestindien
3) Caroline Hagemann g.m. Andreas Albrecht i Randers.
[Afdødes andet ægteskab med Chistian Gietz i Ølsted].

1467 Maren Pedersdatter i Randers. 6.5.1799, fol.390.
E: Ludvig Knudsen, skomager.
Første ægteskab med [Cornelius Jonassen, skifte 17.5.1780 lbnr.1166]. B:
1) Jonas Corneliussen 24, uvist hvor
2) Ellen Kirstine Corneliusdatter 22.
Andet ægteskab med [Jens Hansen Langballe, skifte 6.2.1790 lbnr.1335]. B:
3) Anne Cathrine Jensdatter.
FM: fars [halv]bror Simon Langballe.

1468 Elisabeth Thiel i Randers. 20.5.1799, fol.392, 452.
Enke efter Frands Foss, sadelmager, [død 31.12.1793]. B:
1) Christian Foss, sadelmager
2) Jørgen Foss
3) Johanne Foss g.m. Jens Villadsen, skomager i Århus
4) Sara Foss g.m. Ulrik Roff i København
5) Cathrine Marie Foss.

1469 Karen Nielsdatter i Randers. 20.5.1799, fol.392B.
E: Niels Peder Forsmann, parykmager. B:
1) Marie Elisabeth Forsmann 11½
2) Birthe Forsmann 10½
3) Hans Forsmann 9½
4) Cathrine Hedvig Forsmann 7½
5) Anne Cathrine Forsmann 4
6) Mette Sofie Forsmann 1½.
FM: morbror Jacob Hjort, toldbetjent.

1470 Nis Brach, skibskaptajn i Randers. 1.6.1799, fol.397, 417B, næste protokol fol.15B.
Enke og en bror, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde i Dover.

1471 Jens Pedersen, hyrde i Randers. 12.6.1799, fol.398B.
B:
1) Maren Jensdatter 22
2) Peder Jensen 20
3) Morten Jensen 18
4) Jens Jensen 13½
5) Sidsel Marie Jensdatter 11
6) Peder Jensen 8½
7) Jens Jensen 6½.
FM: Peder Fabech, fisker.
Afdødes børn hav arv efter testamente fra Kirsten Nielsdatter i København,. enke efter Jens Sørensen Lystrup.

1472 Hans Bjørn, tambur i Randers. 4.7.1799, fol.400B.
E: Anne Bolette Andreasdatter. B:
3) Ida Cathrine Hansdatter 12.
FM: Christoffer Nielsen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med [Ytte Jacobsdatter Morsing]. B:
1) Mette Marie Hansdatter 20
2) Jacob Hansen 19.

1473 Henrik Busse, stenhugger i Randers. 27.7.1799, fol.401B, næste protokol fol.62.
E: Ellen [Rasmusdatter]. LV: Anders Sørensen Bay. B:
1) Birgitte Louise Henriksdatter 11
2) Marie Elisabeth Henriksdatter 7
3) Rasmus Anders Henriksen 2½.
FM: Hans Eriksen, smed.
Afdøde døde under sit arbejde på Møllerup hovedgård [i Feldballe sogn] i Djurs Sønder herred.

1474 Sinnet Marie i Randers. 4.8.1799, fol.402B, 407, 408B, 418, 421, 436B, 442, næste protokol fol.35B, 96, 109.
Enke efter Jens Trap, købmand. B:
1) Niels Jensen 15
2) Cathrine Marie Jensdatter 14
3) Lavesine Jensdatter 13
4) Sinnet Marie Jensdatter 10
5) Mads Jensen 7
6) Mette Marie Jensdatter 6.
FM:
1 født værge Trap, sorenskriver i Mandal i Norge
2 mors halvbror hristen Madsen, smed i Ålborg.

1475 Mette Sørensdatter i Randers. 13.8.1799, fol.405, 407B.
Enke efter Hans Rasmussen, [skifte 11.7.1793 lbnr.1384]. B:
1) Søren Hansen Bech
2) enken Birthe Marie med LV: Jørgen Roaldsen i Ravnsø [Er hun enke efter sønnen Mads Hansen Bech?]
3) [Anne Kirstine Hansdatter], død, var g.m. Peder Andersen i Randers

1476 Peder Nielsen, hjulmand i Randers. 26.8.1799, fol.419B, næste protokol fol.38B.
Enkemand.
Hans A:
1) søster g.m. Niels Thomsen Aalborg
2) søster, død. E: Jens Viborg. 1B:
a Maren Jensdatter 28, i København
3) halvsøster Ellen Albertsdatter, død. 1B:
a Christoffer Knor 29.
Hendes A:
1) bror [Henning Sørensen, skifte 21.12.1758 lbnr.878]. B:
a Søren Henningsen, vognmand i Randers
b Maren Henningsdatter, død, var g.m. [Søren Poulsen Holst, skifte 12.3.1798 lbnr.1444]. 3B:
1 Anne Sørensdatter g.m. Jens Pedersen
2 Peder Sørensen Holst, vognmand
3 Henning Sørensen
c Kirsten Henningsdatter g.m. Niels Jørgensen, smed i Randers
d Bodil Henningsdatter g.m. Niels Borup i Randers.

1477 Peder Madsen, brændevinsbrænder i Randers. 10.9.1799, fol.435.
E: Maren Jensdatter. LV: Rasmus Møller. B:
1) Jens Pedersen 4½.
FM: Christen Fischer i Randers.

1478 Dorthe Andersdatter i Randers. 13.9.1799, fol.437, næste protokol fol.47B.
E: Søren Lauridsen, rebslager. B:
1) Bodil Sørensdatter 15.
FM: Peder Fabech Fischer.

1479 Peder Nielsen Møller, brændevinsbrænder i Randers. 10.9.1799, fol.438.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Niels Nielsen Bay, købmand. B:
1) Charlotte Pedersdatter 11
2) Birgitte Pedersdatter 9
3) Christen Pedersen Møller 6
4) Frederik Pedersen Møller 2.
FM: Christen Sparre.

1480 Gedske Pedersdatter i Randers. 20.9.1799, fol.439, 453.
Enke efter Paulin, skipper. B:
1) Niels 22, i Binderup
2) Anne
3) Anne Cathrine.
FM: Søren Knabe.

1481 Opbudsbo i Randers. 25.9.1799, fol.440B, 444, 445, næste protokol fol.68, 70B, 131B.
Registrering af fallitbo hos Jens Boesen i Randers.

1482 Jens Torup, købmand i Randers. 5.12.1799, fol.448, 452B.
E: Elisabeth [Christensdatter]. LV: Søren Hvid, tømrer. B:
1) Jacob Jensen 9
2) Anne Cathrine Jensdatter 8
3) Peder [Christian] Jensen 7.
FM: Peder Lassen i Randers.
Afdøde døde på rejse til Vestindien.

1483 Maren Rasmusdatter i Randers, der døde 9.12.1799, fol.448B.
E: Simon Christensen, brændevinsbrænder.
Første ægteskab med [Jørgen Manniche, skifte 1.4.1794 lbnr.1392]. B:
1) Mette Kirstine Jørgensdatter 8
2) Ane Jørgensdatter 7
3) Rasmus Jørgensen 6.
FM: Rasmus Møller.

1484 Mads Jensen, murer i Randers. 16.1.1800, fol.454B, næste protokol fol.133B.
E: Margrethe Thomasdatter. LV: Peder Fabech Fischer. A:
1) søster Anne Kirstine Jensdatter g.m. Laurids Koch, skrædder
2) søster Cathrine Jensdatter g.m. Henrik Mortensen
3) søster Christine Jensdatter, død, var g.m. Samuelsen i København. Børn, hvis navne ikke kendes
4) søster Maren Jensdatter, enke efter Niels Knudsen, lysestøber i København.
Afdøde havde arv efter Anne Margrethe Nørgaard i København.
Randers Byfoged
Skifteprotokol
1800-1806
B 50-346

1485 Maren Rasmusdatter i Randers. 20.1.1800, fol.13.
E: Simon Christensen. B:
1) Rasmus Jørgensen
2) Mette Kirstine Jørgensdatter
3) Anne Jørgensdatter.
FM: morbror Jens Rasmussen i Eskerod på Vosnæsgård gods.

1486 Søren Kærgaard i Randers. 20.3.1800, fol.16B.
E: Mette Kirstine Liltved. LV: Rasmus Møller. B:
1) Magdalene Sørensdatter 10
2) Clemen Sørensen 6.
FM: farbror [Knud] Kærgaard, købmand.

1487 Peder Andersen, skipper i Randers. 2.4.1800, fol.19.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Rasmus Velling. B:
1) Mette Cathrine Pedersdatter 13
2) Andreas Pedersen 12
3) Hans Pedersen 10
4) Sønnike Pedersen 5
5) Hans Christian Pedersen 2.
FM: Adam Thuesen.

1488 Maren Andersdatter i Randers. 14.4.1800, fol.22, 28, 47, 78B, 80B.
E: Mikkel Jensen Borre, der døde, skifte 13.8.1801, fol.78B.
Hans A:
1) bror Jens Borre i Auning.
Hendes A:
1) bror Jens Andersen Asferg
2) søster Kirsten Andersdatter, død. 2B:
a Anders Sørensen
b Anne Sørensdatter g.m. Thomas Jørgensen i Asferg
3) søster Maren Andersdatter, død. 6B:
a Jens Christensen
b Anders Christensen, rebslager i Randers
c Karen Christensdatter g.m. Jørgen Skovfoged i Askildstrup
d Mette Jensdatter g.m. Didrik Maler i Randers
e Maren Jensdatter, død. 2B:
1 Marianne Pedersdatter
2 Caroline Pedersdatter
f Anne Marie Jensdatter, død. 3B:
a Karen Marie Terkildsdatter g.m. Niels Pedersen i Askildstrup
b Mette Terkildsdatter
c Christiane Terkildsdatter
4) søster Anne Jensdatter [dvs. Anne Andersdatter], død.1B:
a Jacob Hadorph i København.
5) halvsøster Maren Lauridsdatter, død. 3B:
a Peder Jensen Schiøtt i Rønde Kro
b Laurids Jensen Schiøtt, [skifte 24.8.1795 lbnr.1416]. 7B:
1 Svend Schiøtt
2 Jens Schiøtt
3 Knud Schiøtt
4 Anne Marie Schiøtt
5 Anne Schiøtt
6 Anne Cathrine Schiøtt
7 Maren Schiøtt
c Maren Jensdatter. 5B;
1 Jens Esbensen Schiøtt
2 Frands Esbensen
3 Anders Esbensen
4 Søren Esbensen
5 Kirsten Esbensdatter g.m. Niels Secher, snedker

1489 Rasmus Andersen Borup, vognmand i Randers. 19.4.1800, fol.24B, 31, 49B.
Enkemand efter [Maren Andersdatter, skifte 11.4.1798 lbnr.1445]. B:
1) Karen Rasmusdatter 26
2) Anne Rasmusdatter 22
3) Peder Rasmussen 21
4) Mette Marie Rasmusdatter 18, der ægter Peder Nielsen, skrædder.
FM: farbror Niels Borup.

1490 Henrik Brasch, bedemand i Randers. 26.4.1800, fol.26B, 34.
E: Abelone Jensdatter. LV: Clemen Møller på Slyngborg. B:
1) Christen Brasch 50, i København
2) Rasmus Brasch 45, på Sjælland
3) Jens Brasch 28, i København
4) Andreas Brasch i København, død. 1 barn, hvis navn ikke angives
5) Ingeborg Brasch g.m. Høgh, landmåler i Randers
6) Anne Dorthe Brasch 30, på Sjælland.

1491 Udgår.

1492 Separationsdeling i Randers. 24.6.1800, fol.45B.
Registrering og deling af boet hos Anders Mikkelsen og hustru.

1493 Nis Brasch, skipper i Randers.24.6.1800, fol.46B, 51B, 52B, 59B, 67.
Enke i København, hvor skiftet foretages.
Arvinger angives ikke.

1494 Dorthe Augusta [Sørensdatter] i Randers. 3.7.1800, fol.48B, 50B, 63.
Enke efter Niels Fischer. B:
1) Søren Nielsen 24, i Norge
2) Jens Nielsen [20], i Hobro
3) Rasmus Nielsen 19
4) Clemen Nielsen 18
5) Maren Nielsdatter [15].
FM: morbror Christen Sørensen Glas.

1495 Hansen, fuldmægtig på amtstuen. 27.8.1800, fol.52, 53B, 107.
B:
1) Johan Frederik Hansen, forvalter på Lynderupgård [i Rind sogn]
2) Bolette Sofie Hansen g.m. Gjørup, rektor i Kristiansand i Norge.

1496 Gertrud Christensdatter Borup i Randers. 9.9.1800, fol.55B.
E: Johan Hansen. B:
1) Hans Peder Hansen
2) Hans Christian Hansen
3) Thomas Hansen
4) Unse Hansen g.m. Frederik Bendix Aastrup
5) Anne Marie Hansen
6) Christiane Hansen
7) Karen Margrethe Hansen
8) Maren Hansen
9) Marie Hansen.
FM: morbror Mogens Christensen Borup.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1799.
Samfrændeskifte 9.9.1800.

1497 Niels Pedersen, daglejer i Randers. 8.10.1800, fol.57B.
A:
1) bror Jens Pedersen Broch
2) bror Niels Pedersen
3) bror Jens Pedersen
4) bror Niels Pedersen
5) Gertrud Pedersdatter g.m. Jørgen Nielsen
6) Mette Pedersdatter.

1498 Josef Sabro, toldbetjent i Randers. 9.10.1800, fol.58B, 140.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Mads Nielsen Kaae. B:
1) Thomas Christian Sabro 21, bødkersvend
2) Dorthe Marie Sabro 19
3) Mathias Thomas Sabro 16, rebslagerdreng
4) Anne Cathrine Sabro 6.
FM: Anders Pedersen, klejnsmed.

1499 Hans Eriksen, grovsmed i Randers. 15.12.1800, fol.60.
E: Mette Kirstine Pedersdatter. LV: Anders Pedersen, klejnsmed. B:
2) Peder Hansen 6
3) Marie Kirstine Hansdatter 4
4) Hansine Hansen 8 uger.
FM: Søren Degn.
Af første ægteskab B:
1) Jens Hansen 20.

1500 Elisabeth Margrethe Bech i Randers. 16.12.1800, fol.61B, 64B, 117, 153B.
Enke efter Søren Knudsen Mammen. B:
1) Filip Sørensen Mammen, degn i Mariager
2) Birgitte Margrethe Sørensdatter Mammen g.m. Ove Caspersen, bager i Randers
3) Cathrine Margrethe Sørensdatter Mammen, [skifte 9.10.1786 lbnr.1284]. B:
a Mogens Borup 14, der døde, skifte 20.10.1802.

1501 Mette Elisabeth Kirketerp i København. 14.1.1801, fol.66B.
Enke efter Jacob Svindt.
Afdødes barn opdrages hos afdødes halvbror [Rasmus] Velling i Randers.
Arvegods, der står i Lemvig.
(Se skifte efter afdødes mor Anne Broch 25.10.1781 lbnr.1184).

1502 Hans Ammitsbøl i Randers. 19.2.1801, fol.69.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 farbror Niels Ammitsbøl til Dronningborg
2 farbror Laurids Ammitsbøl, ejer af Klaks mølle [i Hornborg sogn].

1503 Anne Sørensdatter i Randers. 29.4.1801, fol.71.
E: Oluf Knudsen, brændevinsbrænder og vognmand. B:
1) Anne Margrethe Olufsdatter 5.
FM: morbror Thomas Sørensen Borup.

1504 Joachim Frederik Krosse, konditor i Randers. 2.6.1801, fol.72B, 79, 82B, 156B.
Enkemand efter [Øllegaard Sofie Rydiger].
B:
1) Erhard Christian Krosse
2) Louise Dorthe Krosse g.m. Lorents Frost, koffardikaptajn
3) Kirstine Marie Krosse 18.
FM: Niels Hjelmdrup, tobaksspinder.

1505 Kirsten Rasmusdatter i Randers. 8.6.1801, fol.73.
E: Niels Jensen, småhandler. B:
1) Dorthe Nielsdatter 9
2) Rasmus Nielsen 6
3) Inger Marie Nielsdatter 2½
4) Jens Nielsen 13 uger.
FM: morbror Jens Rasmussen i Vorup.

1506 Frederik Helt, købmand i Randers, der døde 25.6.1801, fol.75, 123B.
E: Mette Knudsdatter. LV: Rasmus Møller. B:
1) Frederik Frederiksen Helt, nyfødt.
FM:
1 farbror Johannes Helt i Århus
2 enkens første mands bror Knud Kærgaard i Randers.

1507 Thorbjørn Olufsen Malkersø, skipper i Frederikshald i Norge, der druknede i Randers havn 21.7.1801, fol.76.
Arvinger angives ikke.

1508 Opbudsbo i Randers. 5.8.1801, fol.76B, 155.
Registrering af fallitbo hos jøden Nathan Levin, købmand i Randers.

1509 Morten Madsen, styrmand i Randers. 12.8.1801, fol.77B.
Forlovet med Anne Jacobsdatter Schmidt. A:
1) mor Signe Mortensdatter, enke efter Mads Christensen i Åker sogn på Bornholm
2) bror Jacob Madsen, koffardikaptajn
3) bror Mads Madsen
4) bror Peder Madsen
5) bror Andreas Madsen
6) søster Maren Madsdatter
7) søster Anne Madsdatter, alle på Bornholm.
Afdøde, de var født i Østermarie sogn på Bornholm, døde 11.12.1799 på Sankt Thomas i Vestindien.

1510 Niels Andersen, vognmand i Randers. 28.9.1801, fol.85.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rudolf Mathiassen. B:
1) Anders Nielsen 14
2) Søren Nielsen 11
3) Mette Kirstine Nielsdatter 9
4) Marie Kirstine Nielsdatter 3.
FM: Poul Holm, brændevinsbrænder.

1511 Johan Hansen, feldbereder i Randers, der døde 28.9.1801, fol.86B, 98, 164, 203.
Enkemand efter [Gertrud Christensdatter Borup, skifte 9.9.1800 lbnr.1496]. B:
1) Hans Peder Hansen
2) Hans Christian Hansen
3) Thomas Hansen, på Møllerup
4) Unse Hansen g.m. Frederik Bendix Aastrup, købmand
5) Anne Marie Hansen
6) Christiane Hansen
7) Karen Margrethe Hansen
8) Maren Hansen
9) Marie Hansen.

1512 Henrik Schultz, skrædder i Randers. 24.9.1801, fol.87.
E: Mette Pedersdatter. LV: Christen Handest. B:
1) Henrik Conrad Henriksen 9
2) Karen Marie Henriksdatter 6.
FM: Niels Borup, vognmand.

1513 Rasmus Andersen, bager i Randers. 5.10.1801, fol.88B.
E: Marie Jensdatter. LV: Rasmus Velling, købmand. B:
1) Marie Kirstine Rasmusdatter 8
2) Birthe Marie Rasmusdatter 7
3) Rasmus Rasmussen 5
4) Jens Rasmussen 3.
FM: farbror Erik Andersen.

1514 Andreas Møller, overskærer i Randers. 6.10.1801, fol.90.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Kollerup. B:
1) et barn, der døde.
Enkens første ægteskab med Niels Viborg, [skifte 26.6.1795 lbnr.1414]. B:
1) Hans Nielsen Viborg 22, købmandskarl
2) Peder Nielsen Viborg 19, kramboddreng
3) Kirsten Nielsdatter 15
4) Jens Nielsen 12.
FM: Johan Busse, brændevinsbrænder.

1515 Andreas [Christoffer Justesen] Rydiger, musikant i Randers, der døde 7.10.1801, fol.92B, 94B, 96B, 201.
E: [Mathilde Cathrine Buch], i Viborg.
Børn i Viborg, hvis navne ikke angives.
FM:
1 afdødes morbror Andreas Albrecht i Randers
2 afdødes svoger Hjelmdrup, tobaksspinder i Randers.

1516 Registrering af varer i Randers. 21.10.1801, fol.93.
Registrering af varer hos jøden Isak David, købmand i Randers efter rekvisition fra magistraten i Fredericia.

1517 Anne Dorthe Madsen i Randers. 30.11.1810, fol.103.
E: Niels Mørch, brændevinsbrænder. B:
1) Johanne Birgitte Nielsdatter 17 uger.
FM: bedstefar Hans Madsen.

1518 Johannes Christoffer Grønvold, toldbetjent i Randers. 2.12.1801, fol.105B, 135.
Enkemand. B:
1) Johannes Grønvold, skomager
2) Elisabeth Margrethe Grønvold g.m. Jens Nielsen Thisted
3) Marie Christine Grønvold, enke efter Samuel Rosen i Randers
4) Magdalene Frederikke Grønvold 43, i København
5) Dorthe Grønvold, død, var g.m. Peder Jacobsen Bjerregrav. 4B:
a Dorthe Pedersdatter g.m. en landsoldat i Mejlby
b Claus Pedersen 28
c Margrethe Pedersdatter 24, i København
d Jacob Pedersen 18.

1519 Knud Bøhm, umyndig i Randers. 30.12.1801, fol.108B.
A:
1) mor Johanne Vilhelmsdatter g.m. Peder Lassen
2) bror Vilhelm Bøhm 20
3) halvsøster Anne Sofie Bøhm [25], i København.

1520 Else Susanne [Karberg] i Randers. 25.1.1802, fol.112B.
Enke efter [Niels Jensen] Nautrup. B:
1) Mogens Nielsen Nautrup, ved regimentet i Fredericia
2) Karen Marie Nielsdatter g.m. Bertel, tobaksspinder i København
3) Mette Kirstine Nielsdatter i København.

1521 Anne Sofie Lauridsdatter i Randers. 19.2.1802, fol.113B, 141B, 148B.
E: Jens Iversen, småhandler. A:
1) bror Søren Lauridsen Møller, snedker i Randers
2) bror Jens Lauridsen, smed i Stevnstrup
3) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Niels Espersen, daglejer
4) halvbror Frederik Lauridsen 26, i København
5) halvbror Jørgen Lauridsen, snedker i Houlbjerg
6) halvbror Niels Lauridsen 21, i Termestrup
7) halvsøster [navn mangler] 18, i Hornslet.

1522 Registrering i Randers. 19.2.1802, fol.115B, 132B.
Registrering af noget tøj, der tilhørte afdøde skipper Kalø, efter rekvisition fra Ribe herred.

1523 Anne Cathrine Wisteney i Randers, der døde 27.2.1802, fol.116, 117B, 166.
Enke efter Jens Nikolaj Lund, birkedommer og postmester, [død 31.7.1776].
Hans A:
1) Christen Ibsen på Lille Jørgensbjerg
2) Niels Ibsen i Abbetved
3) Else Andersdatter g.m. Hans Jensen
4) Gertrud Andersdatter, død. 2B:
a Anders i Sonnerup
b Jens i Englerup.
Hendes A:
1) søster [Priska Wisteney, begravet Skjern i Middelsom herred 1.5.1767, var g.m. Caper Didrik Lohmann, skovrider]. 1B:
a Birgitte Marie Lohmann g.m. [Hans] Thisenius, degn i Ho.

1524 Peder Pedersen i Randers. 25.3.1802, fol.121.
E: Anne Margrethe Schrøder. LV: Poul Holm, brændevinsbrænder i Randers. B:
1) Jens Pedersen 11
2) Peder Pedersen 9
3) Carl Pedersen 6
4) Anne Kirstine Pedersdatter 4.
FM: farbror Jens Pedersen i Randers.

1525 Niels Carlsen, snedker i Randers, der døde 17.4.1802, fol.125B.
E: Inger Markusdatter. LV: Oluf Madsen. B:
5) Maren Nielsdatter i København
6) Karen Marie Nielsdatter i Randers
7) Carl Nielsen 11
8) Niels Nielsen 1.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 7.1.1766 lbnr.1000]. B:
1) Rasmus Nielsen 41, skipper.
Andet ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 14.11.1777 lbnr.1135]. B:
2) Anne Nielsdatter i Mellerup, enke efter Peder Fischer
3) Jens Nielsen 29, skipper
4) Maren Nielsdatter g.m. Mads Jørgensen, skomager i Randers.

1526 [Else Kirstine Pedersdatter] i Randers. 27.5.1802, fol.128, 190.
Enke efter Søren Christensen, tømrer. B:
1) Peder Sørensen, 39, stolemager
2) Christian Sørensen 25
3) Marianne Sørensdatter, lem i Randers Hospital
4) Mette Cathrine Sørensdatter g.m. Peder Kryger, slagter i Horsens.

1527 Christen Thuesen, toldbetjent i Randers. 3.6.1802, fol.129B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Jørgensen, klejnsmed i Randers. B:
1) Thue Christensen 10
2) Niels Christensen 8.
FM: farbror Adam Thuesen i Randers.

1528 Maren Madsdatter i Randers, der døde 3.7.1802, fol.136B.
E: Anders Sjørring, vognmand. B:
5) Mette Andersdatter.
Første ægteskab med [Christen Knudsen Lerche, skifte 1.12.1791 lbnr.1355]. B:
1) Anne Marie Christensdatter
2) Maren Christensdatter
3) Christiane Christensdatter
4) Kirsten Christensdatter.
FM: farbror Niels Knudsen Lerche i Randers.

1529 Jens Andersen Holm, brændevinsbrænder i Randers. 7.7.1802, fol.138.
E: Juliane Marie Nielsdatter. LV: Knabe i Randers. B:
1) Anders Jensen
2) Niels Jensen 2
3) Else Jensdatter 4.
FM: farbror Poul Holm i Randers.

1530 Kirsten Andersdatter i Randers. 9.8.1802, fol.141B.
E: Christen Rasmussen, gadekører. B:
1) Anders Christensen i Randers
2) Oluf Christensen, skomager i København
3) Rasmus Christensen
4) Gunder Rasmusdatter.

1531 Otto Friis, inspektør i Randers. 16.8.1802, fol.143B, 164B.
Enkemand efter [Ulrikke Christiane Licht, død Randers 26.12.1799]. B:
1) Cecilie Marie Friis, død. E: [Bertel Christian Jensen] Budtz, præst i Thorsager og Bregnet
2) Christian Frederik Friis 24, stud theol.
Desuden nævnes;
1 [afdødes bror Ditlev] Friis, amtsforvalter i Viborg.
2 [afdødes bror] Jacob Friis, købmand i Randers.

1532 Christen Sørensen, købmand i Randers. 14.9.1802, fol.149B.
E: Maren. LV: Christen Villadsen. B:
1) Jens Christensen 13
2) Else Marie Christensdatter 11.
FM: farbror Iver Sørensen.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.12802.
Samfrændeskifte 14.9.1802.

1533 Hans Christian Slangerup, feldberedersvend i Randers. 4.10.1802, fol.151, 244.
A:
1) far i Næstved.
Afdøde havde arv i Odense efter skifte 1799.

1534 Hans Vorsø, skipper i Randers. 5.10.1802, fol.152B.
E: Marie Kirstine. LV: P. F. Fischer. B:
1) Jens Hansen 7
2) Magdalene Hansdatter 5.
FM: Niels Schmidt, skibsbygmester.

1535 Britting, toldbetjent i Randers. 14.10.1802, fol.153, 195.
Arvinger angives ikke.

1536 Holst Thorsen, toldbetjent i Randers. 25.10, fol.154, 157.
Enkemand. B:
1) Thomas Holst Thorsen, tobaksspindersvend i Ålborg
2) Cathrine Sofie Holst Thorsen.

1537 Anne Pedersdatter i Randers. 16.11.1802, fol.155B, 163B.
E: Johan Jacob Kjærup, tømrer. B:
1) Anne Marie Johansdatter 19
2) Peder Johansen 17
3) Inger Johansdatter 15
4) Anne Johansdatter 11
5) Johanne Johansdatter 8.
FM: morbror Johannes Fritz i Viborg.
Af første ægteskab B:
1) Christen Sparre 24, i Vorup.

1538 Rasmus Udby i Randers. 26.11.1802, fol.158B, 167, 186B, 189B, 272, 331, 339B, 370, næste protokol fol.30.
Enkemand. B:
1) Frederik Udby på Åbo i Vendsyssel
2) Erik Udby i København.
Afdøde logerede hos sin søster [Maren Udby, enke efter Christian] Tommerup i Randers.

1539 Christoffer Christoffersen Rigtrup, skomager i Randers. 29.11.1802, fol.159, 162B, 179.
E: Martha Poulsdatter, der døde, skifte 13.12.1802. B:
1) Christoffer Christoffersen 30
2) Poul Christoffersen i Hvidsten
3) Jens Christoffersen 27
4) Christen Christoffersen 15
5) Johanne Christoffersdatter g.m. Didrik Didriksen, skipper i København
6) Kirsten Christoffersdatter g.m. Jens Hansen, skipper i København
7) Abelone Christoffersdatter 22, i København
8) Martha Christoffersdatter 17.
FM: Hans Didriksen, bror til svogeren Didrik Didriksen.

1540 Joen Knudsen Strand, rokkedrejer i Randers. 2.12.1802, fol.161.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Koed, kontrollør. B:
1) Knud Joensen 13
2) Martha Margrethe Joensdatter 10
3) Jens Joensen 7.
FM: Laurids Henriksen, skomager.

1541 Casper Andreassen, skomager i Randers. 30.12.1802, fol.169B.
E: Nikoline Joensdatter. LV: Peder Fischer. B:
1) Anne Kirstine Caspersdatter 2½. FM: Hans Olufsen.

1542 Maren Madsdatter Udby i Randers. 30.12.1802, fol.171, 172B, 174, 224, 244B.
Enke efter Christian Tommerup, skrædder.
Testamente af 18.12.1799.
Hans A:
1) bror Jørgen Tommerup, død. 1B:
a Marie Kirstine Tommerup g.m. Christoffer Steffensen i Hårbølle på Møn
2) bror i Fredericia, der havde været dansk konsul i Toulon, død. Uvist om børn
3) søster [Marie Christine Tommerup], død, E: Jochum [Christoffer] Wendt i Ørsted. 2B:
a Jens Jochumsen
b en datter.
Hendes A:
1) [Rasmus Udby, skifte 26.11.1802 lbnr.1538]. 2B:
a Frederik Udby på Åbo i Vendsyssel
b Erik Udby i København.

1543 Peder Hansen, skipper i Sønder Ho på Fanø. 11.1.1803, fol.172, 177.
Arvinger angives ikke.

1544 Henriette Louise Nyborg i Randers. 28.2.1803, fol.177B.
E: Thomas Hansen Løchte. B:
1) Anne Magdalene Thomasdatter 19
2) Sofie Kirstine Thomasdatter 16
3) Mette Marie Thomasdatter 13
4) Gertrud Kirstine Thomasdatter 11
5) Anne Marie Thomasdatter 10
6) Henriette Louise Thomasdatter 1¾.
FM: morfar Mads Vilstrup, bager i Randers.

1545 Mette Jørgensdatter i Randers. 11.3.1803, fol.181, 224B.
Enke efter Christen Nielsen Degn.
Testamente af 27.9.1799.
Hans A:
1) bror Thomas Nielsen, død. 4B:
a Niels Thomsen i Mejlby
b Peder Thomsen på Clausholm
c Kirsten Thomasdatter g.m. Laurids Christensen i Karlby
d Maren Thomasdatter g.m. Christen Pedersen i Gundestrup
2) bror Peder Nielsen, død. 3B:
a Niels Pedersen i Karlby
b Kirsten Pedersdatter g.m. Niels Jespersen, hjulmand i Skader
c Mette Pedersdatter, på Rosenholm
3) bror Niels Nielsen, død. 2B:
a Jens Nielsen Hovgaard i Årslev
b Kirsten Nielsdatter g.m. Rasmus Christensen i Årslev.
Hendes A:
1) bror Rasmus Jørgensen i Lund i Hørning sogn
2) bror Anders Jørgensen i Krogsager i Hørning sogn
3) søster Bodil Jørgensdatter i Mosekær i Hørning sogn ved søn Niels Jensen
4) søster Anne Jørgensdatter g.m. Rasmus Nielsen Degn i Floes i Virring sogn.

1546 Erik Mistrup, toldbetjent i Randers. 5.5.1803, fol.184B, 193.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: kontrollør Rohde. B:
3) Maren Eriksdatter 16.
FM: Christian Lange, købmand i Randers.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 3.9.1784 lbnr.1236]. B:
1) Birthe Marie Mistrup 40
2) Jens Christian Mistrup 36, får understøttelse af Randers Hospital.

1547 Peder Mandrup i Randers. 13.5.1803, fol.186, 187B, 220.
Enke efter Anne Cathrine Jensdatter.
Hans A:
1) halvbror Jens Nielsen i Lindgård mølle.
Hendes A:
1) bror Poul Jensen i Skalmstrup
2) bror Laurids Jensen i Sædov [ dvs. Sædde i Mellerup sogn]
3) søster Anne Margrethe Jensdatter.

1548 Niels Bjerregaard, skrædder i Randers. 4.8.1803, fol.191.
E: Karen Marie. LV: Tobias Fischer. B:
1) Laurids Bjerregaard 25
2) Hans Peder Bjerregaard 20, sadelmagersvend i København
3) Anne Marie Nielsdatter g.m. Niels Svenningsen, snedker i Randers
4) Birthe Johanne Nielsdatter.

1549 Jomfru Sørensen i Randers. 8.9.1803, fol.194B, 196.
Testamente af 28.6.1803.

1550 Christen Christensen Bødker i Randers. 28.10.1803, fol.196.
E: Karen Poulsdatter. B:
2) Anders Christensen 10
3) Christen Christensen 8
4) Kirsten Christensdatter 2½.
FM: farbror Peder Christensen i Århus.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 25.3.1793 lbnr.1378]. B:
1) Birgitte Christensdatter 14.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1803.
Samfrændeskifte 28.10.1803.

1551 Anne Margrethe Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Randers. 7.12.1803, fol.197B, 200B.
Arvinger kendes ikke.

1552 Peder Andersen, vognmand i Randers. 9.12.1803, fol.198.
E: Maren Sørensdatter. LV: Rudolf Mathiassen. A:
1) bror Jens Andersen i Vester Torsted
2) bror Niels Andersen i Asferg
3) bror Christen Andersen i Asferg
4) søster Dorthe Andersdatter g.m. Jens Olufsen i Asferg.

1553 Jens Pedersen Brasch, ugift tjenestekarl i Randers. 23.1.1804, fol.205, 222B.
A:
1) bror Knud Pedersen i Assentoft ved søn Laurids Knudsen
2) bror Anders Pedersen, død. 4B:
a Peder Andersen i Ørsted
b Anders Andersen i Ørsted
c Anne Cathrine Andersdatter i København
d Karen Andersdatter i Trige mølle
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Rasmus væver i Boes.

1554 Laurids Flade i Randers. 20.2.1804, fol.205B, 208, 250B, 253, 282B.
Enkemand. B:
1) Peder Albert Flade 17.
FM: farbror Niels Jensen Flade i Råsted.

1555 Kirstine Johanne Hansdatter i Randers. 6.3.1804, fol.207, 213B, 216.
E: Rasmus Jensen Fugl, guldsmedesvend. A:
1) far Hans Pedersen Ringsted i Råstrup på Villestrup gods i Ålborg amt.

1556 Christian Frederik Hecher, skrædder i Randers. 24.3.1804, fol.310, 211B, 239B, 369.
Arvinger angives ikke.

1557 Maren Jensdatter, der døde i København. 28.3.1804, fol211, 214.
A:
1) moster Cathrine Nielsdatter g.m. Niels Thomsen Aalborg, skomager
2) mors halvsøster [Ellen Albertsdatter], død. 1B:
a Christoffer Knor, skomagersvend.
Arv efter [morbror] Peder Nielsen, hjulmand, [skifte 26.8.1799 lbnr.1476].

1558 Mette Marie Andersdatter i Randers. 6.4.1804, fol.214B.
E: Jens Eriksen, vognmand. B:
1) Erik Jensen 32
2) Anne Jensdatter 13
3) Maren Jensdatter 11
4) Else Jensdatter 9
5) Gertrud Marie Jensdatter 7
6) Elisabeth Jensdatter 6 mdr.
FM: morbror Laurids Andersen i Vork.

1559 Hans Jensen, hjulmand i Randers. 21.4.1804, fol.217.
E: Karen Eriksdatter. LV: Jens Eriksen. B:
1) Jens Hansen 16
2) Erik Hansen 13
3) Marie Cathrine Hansdatter 10
4) Christen Hansen 7
5) Maren Hansdatter [4].
FM: farbror Jens Splid, skrædder.

1560 Johan Christian Reventlow og hustru [Karen Sørensdatter] i Randers. 3.7.1804, fol.218, 252B, 256, 283.
B:
1) Erhardt Johansen 10
2) Søren Johansen 7
3) Anneke Ginge Johansdatter 2.
FM: Ludvig Knudsen, skomager i Randers.

1561 Opbudsbo i Randers. 12.7.1804, fol.221B, 235B, 246B.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Hansen, småhandler i Randers.

1562 Niels Thomsen, skomager og hustru Cathrine Brændevin i Randers. 23.7.1804, fol.226B, 246.
Arvinger kendes ikke.

1563 [Maren Svendsdatter] i Randers. 30.7.1804, fol.228, 250, 254B.
Enke efter Laurids [Jensen] Schiøtt, [skifte 24.8.1795 lbnr.1416]. B:
1) Svend Schiøtt 24
2) Jens Schiøtt 23
3) Knud Schiøtt 20
4) Anne Marie Schiøtt g.m. Jens Pedersen Schiøtt i Randers
5) Anne Schiøtt
6) Anne Cathrine Schiøtt
7) Maren Schiøtt 9.

1564 Maren Hvidberg, ugift i Randers. 7.8.1804, fol.231B, 242.
A:
0) forældre [Oluf Nielsen Hvidbjerg, præst i Gunderup og Nøvling, skifte Fleskum herred gejstlig 11.4.1754 lbnr.43 og Cathrine Marie Bollesdatter Mørk]
1) bror Bolle Hvidberg, præst i Bælum [og Solbjerg]
2) søster Louise Hvidberg g.m. Jacob Lihme, købmand i Randers
3) bror Niels Hvidberg, død. 1B:
a Maren Sofie Hvidberg g.m. Jens Christensen, skipper i Hornbæk på Sjælland
4) søster Dorthe Kirstine Hvidberg, død, var g.m. [Ludvig Christian] Milling, klokker i Ålborg. 2B:
a Anne Martha Milling
b Karen Milling g.m. Niels Bjerring, købmand i Ålborg.
Afdøde døde på besøg i Bælum præstegård.

1565 Christen Lassen i Randers. 27.8.1804, fol.233.
E: Anne Cathrine Markusdatter. LV: Velling, købmand. B:
1) Karen Christensdatter 10
2) Johanne Antoinette Christensdatter 8
3) Laurids Christensen 4.
FM: farbror Hans Lassen Møller.

1566 Bodil Hansdatter i Randers. 28.8.1804, fol.234, 247B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Hans Schustrup
2) søster Anne Hansdatter gift i Tønningen.

1567 Andreas Bachmann, skomager i Randers. 20.9.1804, fol.235B, 251B, 331B.
E: Nikoline Joensdatter. B:
1) Lene Dorthe Andreasdatter 2.
FM: Laurids Henriksen.
Enkens første ægteskab med [Casper Andreassen, skifte 30.12.1802 lbnr.1541]. Arv til B:
1) Anne Kirstine Caspersdatter 6.

1568 Rosine Pedersdatter i Randers. 28.9.1804, fol.237, 250B, 252B, 277B.
Enke efter Rasmus Stilling. B:
1) Anne Rasmusdatter Stilling'
2) Karen Rasmusdatter Stilling
3) Marie Rasmusdatter Stilling.
FM: mosters enkemand Poul Jensen, skomager i Randers.

1569 Anne Marie Jensdatter i Randers. 28.9.1804, fol.238.
E: Johannes Fritz, toldbetjent. B:
1) Sofie Cathrine Wulff
2) Inger Johansdatter Fritz.
FM: Adam Thuesen i Randers.

1570 Niels Adamsen, værtshusholder i Randers. 29.10.1804, fol.240B, 243.
E: Karen Rasmusdatter Borup. LV: Jørgen Gesing. B:
1) Adam Nielsen 3.
FM: farbror Søren Adamsen i Sløvkrog.

1571 Karen Marie i Randers. 25.1.1805, fol.248B, 257B, 279.
E: Niels Bjerregaard, slagter. B:
1) Laurids Bjerregaard, skrædder i Randers
2) Hans Bjerregaard 24, sadelmagersvend Kalundborg
3) Anne Marie Bjerregaard g.m. Niels Svenningsen, snedker i Randers
4) Birthe Johanne Bjerregaard 19.

1572 Anne Kirstine Nielsdatter i Randers. 31.1.1805, fol.249, 262B, næste protokol fol.41.
E: Christen Sørensen Magister, slagter.
Første ægteskab med [Peder Groersen, skifte 17.8.1792 lbnr.1369]. B:
1) Else Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Toft, skomager i København
2) Mette Pedersdatter g.m. Andreas Svendsen, skomager i København
3) Anne Marie Pedersdatter g.m. Johan Frederik Vilhelm Møller, bogholder i København
4) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Peder Møller, skomager.

1573 [Samuel Frederik] Raupach, distriktskirurg i Ebeltoft. 9.2.1805, fol.251.
E: Maren Ingerslev.
Skifte i Ebeltoft [13.2.1805 lbnr.531].

1574 Anders Nielsen, købmand i Randers. 28.6.1805, fol.251, 290B.
E: Hansine Bay. LV: Velling, statshauptmand. B:
1) Sidsel Margrethe Nielsdatter 9 mdr.
FM: morbror Rasmus Bay til Kærsgård [i Høbjerg sogn] i Lysgård herred.
Bevilling til uskiftet bo af 31.1.1805.
Samfrændeskifte 28.6.1805.

1575 [Louise Dorthe Krosse] i Randers. 20.2.1805, fol.253B.
E: Lorents Johan Frost, koffardikaptajn.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1805.

1576 Christen Fogh, tømrersvend og hustru [Sofie Olufsdatter] i Randers. 28.2.1805, fol.257, 278B.
B:
1) Maren Christensdatter 13
2) Niels Christensen 10.
FM: Peder Aalborg i Randers.

1577 Søren Christian Knabe i Randers, 8.3.1805, fol.259.
E: Maren Nielsdatter Bay.
Testamente af 16.3.1791.

1578 Anne Jensen, ugift i Randers, [der døde 4.3.1805], fol.260.
Testamente af 30.5.1785 for afdøde og søster Engel Dorte Jensen.
Øvrige arvinger efter testamentet A:
1) afdøde søster Gertrud Jensens børn
2) søsterdatter Anne Sofie Spentrup g.m. Frederik Holst, degn i Framlev, hvis datter Anne er opkaldt efter afdøde
3) Thomas Lund i Viborg's 2B:
a Bolette Margrethe Lund
b Else Lund.

1579 Anne Marie Christensdatter i Randers. 20.3.1805, fol.261.
E: Bertel Vinding, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1805.

1580 Henrik Lund, toldbetjent i Randers. 27.3.1805, fol.261B.
E: Gunild Marie Værnskjold. LV: Poul Spørring. B:
1) Gotfred Lund 4
2) Hans Henrik Lund 1.
FM: Anders Pedersen Klejs, smed.

1581 Niels Andersen, matros i Vester Tørslev. 3.5.1805, fol.265, 332B.
A:
1) mor Inger Jacobsdatter, enke efter en husmand i Hørby
samt nogle søskende.
Afdøde døde 25.4.1805 på sørejse fra Århus.

1582 Anne Magdalene Kuur i Randers. 7.5.1805, fol.265B.
E: Johan Didrik Hjulby, købmand. B:
1) Rasmus Johansen, født 1.7.1799
2) Cathrine Margrethe Johansdatter, født 22.3.1802
3) Severine Marie Johansdatter, født 8.2.1804.
FM: mosters mand Christen Bach, kommissær i Boringsgård.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1804.
Samfrændeskifte 7.5.1805.
Afdøde døde 5.6.1804.

1583 Kirsten Henningsdatter i Randers. 15.5.1805, fol.267, 292B.
E: Niels Jørgensen, smed.
Første ægteskab med [Jacob Mikkelsen, skifte 26.1.1794 lbnr.1390]. B:
1) Laurids Jacobsen 17
2) Henning Jacobsen 13.
FM: morbror Søren Henningsen i Randers.

1584 Anne Kirstine Jacobsdatter i Randers. 18.5.1805, fol.268B.
E: Mikkel Svendborg, dragon. B:
1) Karen Kirstine Mikkelsdatter 9.
FM: Johan August Basse.

1585 Anne Margrethe Andersdatter i Randers, der døde 21.5.1805, fol.270, 342B.
E: Jens Mogensen, snedker.
Første ægteskab med Erik Mistrup, [skifte 5.5.1803 lbnr.1546]. B:
1) Maren Eriksdatter Mistrup 18.
FM: Adam Thuesen i Randers.

1586 Iver Sørensen i Randers, [der døde 21.5.1805], fol.274.
E: Mette Clemensdatter Liltved.
Testamente af 29.9.1788.

1587 Anne Nielsdatter i Randers. 31.5.1805, fol.275.
E: Jacob Jensen Hjort, toldbetjent. B:
1) Niels Hjort 11.
FM: Niels Refsbæk Mammen, købmand i Randers.

1588 Mette Sørensdatter i Randers. 31.5.1805, fol.277.
E: Anders Christian Strandholt.
Arvinger angives ikke.
Afdøde nød en portion af Randers Hospital.

1589 Birgitte Marie Aaby i Randers. 13.6.1805, fol.280.
E: Laurids Bjerregaard, skrædder. B:
1) Niels Bjerregaard 3
2) Christen Aaby Bjerregaard 1½.
FM: morfar Christen Aaby i Randers.

1590 Oluf Madsen Hvorup, landdragon i Randers. 15.6.1805, fol.281B, 370.
Afdøde var fra Birkelse gods i Ålborg amt.
Arvinger angives ikke.

1591 Peder Abel, branddirektør, eligeret borger og købmand i Randers, der døde 16.6.1805, fol.284B, 305B, 314B, 319B, 327, 336B, 374. næste protokol fol.33B, 48B, 112, 133B.
Enkemand. B:
1) Søren Abel, koffardikaptajn i Lissabon
2) Maren Abel g.m. Thaanum, koffardikaptajn i Randers
3) Anne Abel, der ægter [Andreas] Lindholm, købmand.

1592 Johannes Lode i Randers. 19.6.1805, fol.290.
E: Anne Christensdatter Mammen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1805.
(Se skifte Svendborg 1.9.1795 lbnr.780 efter afdødes halvbror Christoffer Brandt, skipper i Svendborg).

1593 Regine Marie Pedersdatter i Randers. 8.7.1805, fol.293B.
E: Jensch, eskadronfeltskær. B:
1) Susanne Marie Jensch 22
2) Johan Casper Jensch 20, nålemagersvend i København
3) Dorthe Marie Jensch 18
4) Johan Christian Jensch 12, i skomagerlærer i Randers
5) Johan Frederik Jensch 9.

1594 Anne Marie Jensdatter i Randers. 9.7.1805, fol.295.
E: Peder Sørensen, daglejer. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter 25, på Sjælland
2) Mette Elisabeth Pedersdatter 23, i København
3) Kirsten Pedersdatter 11.
FM: Peder Borup i Randers.

1595 Mette Kirstine Bach i Randers. 9.7.1805, fol.296B.
E: Niels Bøttrup, nålemager. B:
1) Marie Nielsdatter 11
2) Maren Nielsdatter 9
3) Søren Nielsdatter 7.
FM: fars svoger Jesper Dahl i Randers.

1596 [Kirsten Andersdatter] i Randers. 1805, fol.299B.
E: Jens Nielsen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1805.

1597 Søren Vormslev i Randers. 10.7.1805, fol.300B.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Gade, overskærer. B:
1) Poul Sørensen 10
2) Kirsten Sørensdatter 7
3) Jens Christian Sørensen 6 mdr.
FM: Jacob Schmidt, fuldmægtig.

1598 Bolette Margrethe Lund i Randers. 10.7.1805, fol.301.
E: Jens Bloch Møller, maler. B:
1) Caroline Jensdatter 7
2) Mette Marie Jensdatter 5
3) Bolette Cathrine Jensdatter 4
4) Else Thomasine Jensdatter 19 uger.

1599 Peder Sørensen i Randers. 10.7.1805, fol.302B.
E: Gertrud Rasmusdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1804.

1600 Cecilie Marie Dahlsen i Randers. 11.7.1805, fol.303.
E: Christian Warlo. B:
1) Peder Warlo 18, farer til søs
2) Elias Warlo 9
3) Christen Warlo 9
4) Niels Warlo 7.
FM: Thaanum, koffardikaptajn.

1601 Nikolaj Christian Nielsen i hestemøllen i Randers. 11.7.1805, fol.304B, 370B.
A:
1) mor, enke efter Hans Mathiassen i Hørning
2) bror Peder Nielsen i Randers
3) søster Anne Nielsdatter i Hørning
4) søster Johanne Nielsdatter i Hørning
5) søster Kirstine Marie Nielsdatter i København
6) halvbror Niels Hansen, på de lange rejser.

1602 Maren Lauridsdatter i Randers. 18.7.1805, fol.311B.
E: Søren Møller, snedker. B:
1) Laurids Møller 18
2) Las Møller 15
3) Jens Møller 5.

1603 Anders Poulsen, handskemager i Randers. 20.7.1805, fol.318B.
E: [Christine Caspersdatter, skifte 24.9.1782 lbnr.1248]. B:
1) Casper Andersen, handskemager
2) Poul Andersen, koffardikaptajn
3) Niels Andersen, styrmand
4) Cathrine Andersdatter 30.

1604 Jens Sømand, skomager og søster Maren [Christensdatter] i Randers. 27.7.1805, fol.322.
Arvinger angives ikke.

1605 Søren Lund i Randers. 31.7.1805, fol.324, 351.
E: Anne Thomasdatter. LV: Reimer, klokkestøber. B:
1) Niels Sørensen 12
2) Rasmus Sørensen 10
3) Thomas Sørensen 8
4) Cathrine Sørensdatter 2.
FM: Søren Jensen, parykmager.

1606 Johan Henrik Mørch, væversvend på fabrikken i Randers. 31.7.1805, fol.325, næste protokol fol.39B.
A:
1) far Thomas Mørch på Jonstrup 2½ mil fra København.

1607 Testamente i Randers 1805, fol.326.
Testamente af 18.7.1805 of Søren Sørensen og hustru Sidsel Nielsdatter.

1608 Jacob Friis, købmand i Randers. 6.8.1805, fol.330B.
E: Anne Svendsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1795.

1609 Frederik Klubien, tøjhusløjtnant i Randers. 30.5.1805, fol.333B, 362.
Enkemand. B:
1) Peder Klubien
2) Ludvig Klubien
3) Frands Klubien
4) Charlotte Klubien.
Afdøde døde 25.5.1805 i København.

1610 Kirsten Esbensdatter i Randers. 4.9.1805, fol.334.
E: Niels Secher, snedker. B:
1) Jørgen Nielsen 10
2) Laurids Nielsen 8
3) Anders Nielsen 6
4) Esben Nielsen 3
5) Maren Nielsdatter 8 uger.
FM: morbror Frands Mellerup i Randers.

1611 Mads Jørgensen, skomager i Randers. 6.9.1805, fol.337.
E: Maren Nielsdatter. LV: Rasmus Carlsen. B:
1) Christian Madsen 5
2) Marie Kirstine Madsdatter 2.
FM: Christen Brændevin, skomager i Randers.

1612 Jesper Cortsen, månedsløjtnant og koffardikaptajn i Randers. 2.10.1805, fol.338.
E: Kirsten Bloch Bay. LV: Niels Bay, købmand i Randers. B:
1) Jesper Cortsen, født 16.8.1801.
FM:
1 fars ældste bror Morten Cortsen, grosserer i København
2 fars næstældste bror Niels Cortsen, bogbinder i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1801.
Afdøde døde i København 2.4.1801 i slaget på Reden.

1613 Mette Marie Rasmusdatter i Randers. 9.10.1805, fol.340.
E: Rasmus Jensen. B:
1) Anne Dorthe Rasmusdatter 6
2) Jens Peder Rasmussen 3.
FM: morbror Jørgen Mortensen, løjtnant i Liltved.

1614 Kirsten Jensdatter i Randers. 30.10.1805, fol.347B.
A:
1) halvsøster Anne Jensdatter 28
2) halvbror Jens Jensen, uvist hvor.

1615 Opbudsbo i Randers. 1.11.1805, fol.348B, 359B, 364.
Registrering af fallitbo hos Oppenheim og Heinemann.

1616 Thomas Sørensen i Randers, [der døde 22.7.1805], fol.352.
Enkemand efter Maren Nielsdatter.
Testamente af 25.6.1805. A:
Hans bror Niels Sørensen og dennes søn Søren Nielsen
Hendes 2 sønner af første ægteskab.

1617 Andreas Jensen, daglejer i Flensborg. 16.11.1805, fol.353B.
E: Mette Mortensdatter, tjenestepige i Randers. LV: Hans Clemensen, skomager. B:
1) Jens Andreassen 14.
FM: Rohde, kontrollør.
Afdøde døde i Flensborg 5.11.1803.

1618 Else Margrethe Tørslev i Randers. 18.11.1815, fol.354B, 371B.
E: Niels Cortsen, bogbinder. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 6
2) Laurids Nielsen Cortsen 3.
FM:
1 farbror Rasmus Cortsen, købmand i Randers
2 morbror Tørslev, forpagter på Favrskov.

1619 Inger Christine Schade, ugift i Veng i Skanderborg amt. 27.11.1805, fol.358.
A:
1) mor [Marie Magdalene Glahn] i Veng, enke efter [Rasmus] Schade, [degn i Dover og Veng].
Afdøde døde under besøg hos [moster Benedikte Marie Glahn i Randers], enke efter [Jens Mathiassen] Paulin. præst [i Asferg og Fårup].

1620 Niels [Jensen] Refsbech Mammen i Randers. Samfrændeskifte 15.9.1808, fol.358B, næste protokol fol.292B.
E: Maren Sørensdatter Mammen. LV: bror Laurids Mammen, købmand. B:
2) Mette Margrethe Mammen 6.
FM: Anders Terkildsen i Hvide Mølle, som beslægtet på fars side.
Første ægteskab med Margrethe [Knudsdatter] Mammen, [skifte Vejle 6.7.1791 lbnr.369]. B:
1) Jens Mammen, student.
Bevilling til uskiftet bo af 25.11.1805.
(Sml. lbnr.1148 og 1419).

1621 Johan Henrik Meyer, farver i Randers. 4.12.1805, fol.363, næste protokol fol.69.
E: Else Marie Esmark. LV: Knud Udby. B:
1) Else Cathrine Johansdatter 9
2) Nikoline Borre Johansdatter 9
3) Hans Jørgen Meyer 7. (Alder ved samfrændeskiftet).
FM: Hans Nikolaj [Jensen] Lund, præst i Vellev g.m. faster [Margrethe Christiansdatter Meyer, datter af formanden i Vellev Christian Lauridsen Meyer, død 22.12.1798].
Bevilling til uskiftet bo af 9.9.1805.
Samfrændeskifte 26.11.1806.

1622 Palle Pedersen, snedker og hustru Maren Christensdatter i Randers. 11.12.1805, fol.365.
Hans A:
Af hans første ægteskab B:
1) Hans Peder Pallesen 11.
FM: Hans Andersen, værtshusholder.
Hendes arvinger kendes ikke.

1623 Testamente i Randers 29.1.1806, fol.372B.
Testamente af 15.2.1805 for Anders Jørgensen, snedker og hustru Sofie Mortensdatter i Randers.

1624 Bevilling til uskiftet bo i Randers. 1806, fol.374.
Bevilling til uskiftet bo for Søren Nielsen , bødker og hustru findes indført i Koppi-skifteprotokollen fol.365.

1625 Samuel Rose, garversvend i Randers. 5.3.1806, fol.376.
E: Anne Kirstine Grønvald. LV: Laurids Koch, skrædder. B:
1) Anne Marie Samuelsdatter 19
2) Dorthe Margrethe Samuelsdatter 16
3) Jens Christoffer Samuelsen 12½
4) Johan Christian Samuelsen 8.
FM: morbror Johannes Grønvald.

1626 Søren Steffensen, tjenestekarl i Randers. 5.3.1806, fol.377.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 22.1.1806.

1627 Anne Nielsdatter i Randers. 2.4.1806, fol.378B.
E: Peder Degn, bødker. B:
1) Anne Johanne Pedersdatter 12
2) Christiane Pedersdatter 4.
FM: farbror Søren Degn, skomager.

1628 Anne Christensdatter Bruun i Randers, der døde 5.4.1806, fol.381, næste protokol fol.13, 172B.
Enke efter Christen Hjørring. B:
1) Anne Marie Christensdatter 22, der ægter Anton Hvirring
2) Jens Christian Christensen 20, farer på Kina
3) Hans Jørgen Christensen 15
4) Jørgen Christensen 13
5) Anne Kirstine Christensdatter 6.
FM: Jens Juul, købmand i Randers, som beslægtet.

1629 Testamente i Randers. 1806, fol.383.
Testamente af 20.2.1806 for Rasmus Andersen, bødker og hustru Mette Lauridsdatter.


Randers Byfoged
Skifteprotokol
1806-1810
B 50-347

1630 Inger Kirstine Kopp i Randers, der døde 22.4.1806, fol.12, 22B, 72.
Enke efter Thaanum. A:
0) forældre [Johan Henrik Kopp, skifte 7.2.1759 lbnr.881 og Kirsten Normann, død]
1) søster Cathrine Kopp, enke efter Hoff, regimentskvartermester
2) søster Karen Elisabeth Kopp, enke efter Friis, toldkontrollør
3) søster Anne Margrethe Kopp
4) bror Peder Andreas Kopp, rådmand i Wilster.

1631 Jens [Lauridsen] Mariager, rebslager i Randers. 14.5.1806, fol.16B, 323.
E: Maren Esbensdatter. LV: Niels Bay, købmand. B:
3) Knud Jensen 7
4) Anne Jensdatter 6
5) Maren Jensdatter 4
6) Gjørild Jensdatter 3, der døde, skifte 27.12.1808.
FM: Niels lange, værtshusholder.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter Møller, skifte 2.7.1798 lbnr.1448]. B:
1) Laurids Jensen 14
2) Anne Marie Jensdatter 12.

1632 Else Cathrine Marie Skalstrup i Randers. 29.5.1806, fol.25B, 43, 55.
E: Clemen Terkildsen Møller. B:
1) Anders Terkildsen i Hvide mølle
2) Søren Terkildsen i Hadsten mølle
3) datter g.m. Jørgen Gjesing i Randers
4) Søren Møller, død. 3B:
a Mogens Lassen 17
b Søren Møller 15
c Maren Vind Møller 14.

1633 Søren Nielsen, bødker i Randers. 1.5.1806, fol.27B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Andreas Anhuth, købmand. B:
1) Gertrud Marie Sørensdatter 19
2) Søren Sørensen 6.
FM:
1 Christen Hvidsten i Vorup
2 Peder Sørensen i Vorup.
Bevilling til uskiftet bo af 12.11.1805.
Samfrændeskifte 1.5.1806.

1634 Anders Hinnerup, brændevinsmand i Randers. 1806, fol.29.
E: Birthe Margrethe Halling.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1806.

1635 Johan Frederik Nielsen i Randers. 21.6.1806, fol.35B, 42B, 67B, 155B.
E: Helene Johanne Bredsdorff. LV: Carøe, etatsråd. B:
1) Hansine Vernholt Nielsen 6.
FM: farbror Peder Nielsen, skrædder.

1636 Jens Sjømann, skomager og søster Maren Sjømann i Randers. 24.6.1806, fol.39B.
Begge de afdøde havde nydt understøttelse af byens fattigkasse.

1637 Birthe Olufsdatter i Randers, [der døde 14.7.1806], fol.47B.
E: Christian Mikkelsen [Lerche].
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1806.

1638 Kirsten Nielsdatter i Randers. 26.8.1806, fol.49B.
E: Søren Mouridsen. B:
1) Mourids Sørensen 13
2) Sofie Sørensdatter 10
3) Anne Marie Sørensdatter 7.
FM: Høgh, købmand.

1639 [Frederikke Louise Roepstorff] i Randers, der døde 1.9.1806, fol.51, 56B, 150B.
Enke efter Pedersen, auditør. B:
1) Jørgen Christian Pedersen, løjtnant i Meldorph.

1640 Dorthe Pedersdatter i Randers, der døde 2.9.1806, fol.51B, 57B, 60B, 68B.
Enke efter Anton Patzner. A:
1) Niels Jensen i Gassum
2) Maren Jensdatter g.m. Anders Johansen i Dyrby.

1641 Karen Rasmusdatter Borup i Randers. 15.10.1806, fol.53, 64B, 91B.
E: Rasmus Christensen, vognmand.
Første ægteskab med Niels Adamsen, [skifte 29.10.1804 lbnr.1570]. B:
1) Adam Nielsen 5.
FM: Peder Borup i Rold kro.

1642 Rasmus Jensen, tjenestekarl i Randers. 15.9.1806, fol.54, 78B.
B:
1) Else Marie Rasmusdatter i København.
Desuden nævnes afdødes steddatter Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Christen, matros i Randers.

1643 Jens Thomsen, brændevinsbrænder i Randers. 9.10.1806, fol.62B, 135.
E: Marie Madsdatter. LV: Rasmus Møller, købmand. B:
1) Thomas Jensen 7
2) Anne Margrethe Jensdatter 4.
FM: farbror Laurids Thomsen i Hestbæk [i Gudum sogn] ved Holstebro.

1644 Jens Jørgensen, lakaj hos kronprins Frederik, i Randers, [der døde 7.12.1806], fol.71.
E: Christiane Sofie Anchersen.
Testamente af 27.1.1776.

1645 Nille Margrethe i Randers, der døde 14.12.1806, fol.73, 92, 106, 256.
Enke efter Niels Christoffersen. B:
1) Kirsten Møller g.m. Laurids Fasting
2) Inger Møller, død, var g.m. Niels Weller Hansen i Lille Hylling.1B:
a Nille Margrethe Hansen 5 år den 10.6.1808
3) Severine Møller 22, der ægter Gerhard Fasting til Bjellerup Ladegård.

1646 Søren Steffensen, ugift i Randers. 19.12.1806, fol.76, 77B.
Arvinger kendes ikke.

1647 Christine Schrøder i Randers. 20.12.1806, fol.76B, 210.
B:
1) Louise Schrøder g.m. Oluf Lauridsen i Ousted
2) Marie Schrøder i København.

1648 Johan Frederik Hansen, vejer og måler. 1806, fol.77.
E: Anne Margrethe Dons.
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1806.

1649 Opbudsbo i Randers. ##, fol.80, 85, 110, 118B, 130B, 133B, 137, 140, 145, 165B, 177, 178, 187B, 203, 217, 223B, 228B, 236, 249B, 265, 292B, 298B, 437.
Registrering af fallitbo hos Niels Bay, købmand i Randers.

1650 Opbudsbo i Randers. ##, fol.82B, 133, 137, 139B.
Registrering af fallitbo hos Oppenheim og Heinemann.

1651 Kirsten Henningsdatter i Randers. 31.12.1806, fol.83.
E: Niels Jørgensen, smed.
Første ægteskab med [Jacob Mikkelsen, skifte 26.1.1794 lbnr.1390]. B:
1) Peder Jacobsen
2) Laurids Jacobsen
3) Henning Jacobsen.
FM: morbror Svend Henningsen, vognmand.

1652 Margrethe Sofie Elisabeth Richter i Randers. Samfrændeskifte 2.3.1809, fol.84, 357B, 362.
E: Frands Anton Beutlich. B:
1) Anton Christian Frederik Frandsen 8
2) Georg Eliseus Frandsen 4
3) Cathrine Charlotte Elisabeth Frandsdatter 3
4) Emil August Frandsen 2.
FM: morbror Christian Richter i Horsens.
Arv i boet til Charlotte Louise Lund, datter af farver Lund.
Bevilling til uskiftet bo af 30.12.1806.

1653 Bevilling til uskiftet bo i Randers 1806, fol.87B.
Bevilling til uskiftet bo af 220.5.1795 for Jacob Brøgger, toldinspektør og hustru Dorthe Marie Langhoff.

1654 Rasmus Carlsen, skipper og værtshusmand i Randers. 12.1.1807, fol.88, 206.
E: Maren Olufsdatter. LV: Peder Faber Fischer. B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 2½.
FM: Jens Carlsen.

1655 Opbudsbo ui Randers. 20.1.1807, fol.96, 114B, 118.
Registrering af fallitbo hos Laurids N. Bigum, købmand i Randers.

1656 Testamente i Randers, konfirmeret 25.2.1807, fol.108.
Testamente for Jens Pedersen Ungermann og søster Barbara Pedersdatter Ungermann. A:
1) bror Hans Christian Pedersen Ungermann i Ålborg
2) bror Thomas Christian Pedersen Ungermann, død. 1B:
a Abigael Ungermann i Valsølille på Sjælland.

1657 Karen Sørensdatter i Randers, der døde 12.2.1807, fol.109, 113B.
Enke efter Jens Voldum. B:
1) Niels Jensen Voldum i Vejle.

1658 Marie Andersdatter Hjortsvang, ugift tjenestepige i Randers, der døde 20.2.1807, fol.115B, 210B.
A:
1) bror, død. 1B:
a Ulrikke, i København.
FM: Laurids Sørensen Mammen.

1659 Anne Marie Christensdatter i Randers. 13.2.1807, fol.116.
E: Bertel Vinding, brændevinsbrænder. B:
1) Anne Birgitte Bertelsdatter 5½.
FM: Christen Severin Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1805.

1660 Anne Adamsdatter i Randers. 23.3.1807, fol.127B, 311B.
Enke efter Thue Fischer. B:
1) Adam Thuesen, købmand
2) Søren Thuesen, murer
3) Christen Thuesen, toldbetjent, død. 2B:
a Thue Christensen 15
b Niels Christensen 13
FM: stedfar Jens Poulsen, skomager
4) Eva Thuesdatter g.m. Hans Frandsen.

1661 Testamente i Randers. 1807, fol.136, 147.
Testamente af 10.12.1806 for Oluf Pedersen og hustru Marie Madsdatter.
Hans A:
1) Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Iversen i Årslev.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Jens Thomsen, [skifte 9.10.1806 lbnr.1643]. B:
1) [Thomas Jensen]
2) [Anne Margrethe Jensdatter].

1662 Jens Clausen Jensen, daglejer i Randers. 6.5.1807, fol.138B.
A:
1) halvsøster Maren Jensdatter Hjardemaal i Mariager.

1663 Niels Jørgensen, klejnsmed i Randers. 6.6.1807, fol.140B, 213.
Enkemand efter Kirsten Henningsdatter, [skifte 31.12.1806 lbnr.1651]. A:
1) bror Søren Jørgensen, spækhøker i København
2) søster g.m. en sejlmager i København.
Desuden nævnes afdødes stedsønner:
1) Peder Jacobsen, smed
2) Laurids Jacobsen.

1664 Carsten Eisbeen, afskediget vagtmester i Randers. 15.6.1807, fol.141B, 214B, 311.
Arvinger kendes ikke.

1665 Maren Hansdatter i Randers. 17.6.1807, fol.142.
E: Mads Gabriel, avlsmand. B:
1) Anne Marie Madsdatter 13.

1666 Hans Jacob Buch, politibetjent i Randers. 6.7.1807, fol.145B.
E: Dorthe Cathrine Jensdatter. B:
1) Jens Hansen 20, skomagersvend
2) Johan Frederik Hansen 16, i skomagerlære
3) Hans Hansen 14, i nålemagerlære.

1667 Marie Cortsen i Randers. 20.7.1807, fol.151B, 160, 169.
E: Laurids Mammen. A:
1) bror Morten Cortsen, grosserer i København
2) bror Jesper Cortsen, koffardikaptajn, død. 1B:
a Jesper Cortsen 6
3) bror Niels Cortsen, bogbinder i Randers
4) bror Rasmus Cortsen, købmand
5) søster Kirsten Cortsen g.m. Hans N. Bay, købmand
6) søster Gertrud Marie Cortsen, der døde. E: Anders Nielsen Thorup, apotekersvend i København. 1B:
a Anne Kirstine Thorup
7) søster Johanne Cortsen.

1668 Mikkel Mortensen Svendborg. dragon i Randers. 21.7.1807, fol.156B, 160, 214.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Hans Carl Pedersen, børstenbinder. B:
2) Anne Kirstine Mikkelsdatter 6 uger.
Af første ægteskab B:
1) Karen Kirstine Mikkelsdatter 12.
FM: Peder Jacobsen, smed.

1669 Testamente i Randers 1807, fol.163.
Testamente af 18.7.1795 for Mette Marie Jensdatter g.m. Simon Jensen Møller, snedker.
Hans første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter, skifte 14.8.1782 lbnr.1207].
Hans børn er testamentariske arvinger.

1670 Maren Eskildsdatter i Randers. 1807, fol.163B.
E: Peder Lemmer, sadelmager.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1807.

1671 Frederikke Sofie Nielsdatter i Randers.27.7.1807, fol.164B.
E: Peder Olufsen, tjenestekarl. B:
1) Niels Nielsen i København
2) Juliane Nielsdatter g.m. Erik Christensen
3) Nille Cathrine Nielsdatter, død, var g.m. Hans, rebslagersvend. 1B:
a Frederikke Hansdatter 8.

1672 Anne Kirstine Pedersdatter i Randers. 6.8.1807, fol.166B.
E: Peder Pedersen Møller. B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter 10
2) Peder Groersen Pedersen 8
3) Andreas Pedersen 6
4) Peder Christian Pedersen 4.

1673 Testamente i Randers 1807, fol.172.
Testamente af 16.2.1807 for Christen Bay og hustru Mette Marie Nielsdatter.

1674 Anne Kirstine Christensdatter Hollænder, ugift tjenestepige i Randers. 23.8.1807, fol.174, 190B, 232B.
A:
1) søster Kirsten Christensdatter Hollænder
2) bror Knud Christensen Hollænder i Viborg
3) søster Else Marie Hollænder g.m. Anders Christensen Lohse, spækhøker i København
4) søster Karen Hollænder, enke efter Iver Aaby i Mariager.

1675 Testamente i Randers. 1807, fol.175B.
Testamente af 26.6.1805 for Nikolaj Bredal Sommerfeldt, købmand og hustru Anne Marie Børup.

1676 Johannes Fritz, toldbetjent i Randers, der døde 29.8.1807, fol.176B, 192, 325.
Enkemand efter [Anne Marie Jensdatter, skifte 28.9.1804 lbnr.1569]. B:
1) Inger Fritz 27, på Støvringgård.
FM: Adam Thuesen i Randers.

1677 Christen Sørensen [Udby], magister i Randers. 8.10.1807, fol.179, 187.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Holm, købmand. A:
1) søster Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Rasmus Sørensen i Øster Alling, begge døde. 1B:
a Karen Rasmusdatter 20
2) halvbror Niels Sørensen i Vester Alling
3) halvbror Søren Sørensen i Vester Alling
4) Kirsten Sørensdatter g.m. Laurids Jacobsen i Astrup ved Arden
5) halvbror Søren Rasmussen i Virring
6) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Christen Pedersen i Lemmer.

1678 Karen Bruun i Randers. 13.10.1807, fol.180B, 211.
E: Jørgen Gimlinge, toldbetjent. B:
1) Peder Ebbesen, ejer af Peterslund på Mors
2) Abelone Jørgensdatter 23
3) Marie Elisabeth Jørgensdatter 20
4) Anne Jørgensdatter 15
5) Jørgen Yding 11
6) Jacob Brøgger 9.
FM: Christen Knudsgaard, købmand, som beslægtet.

1679 Christen Drastrup, købmand i Randers. 26.10.1807, fol.182B, 193B, 302.
A:
0) far Søren Jensen Hornbæk i Kristrup, død
1) bror Niels Sørensen i Kristrup
2) bror Jens Sørensen
3) bror Søren Sørensen
4) bror Peder Sørensen
5) søster Mette Sørensdatter g.m. Mads Jensen i Kristrup
6) søster Eva Sørensdatter.

1680 Registrering af separationsbo i Randers. 9.11.1807, fol.188.
Registrering af boet hos Hans Gyrsting, skrædder og fraskilte hustru Anne Kirstine efter separationsbevilling af 30.7.1807.

1681 Rasmus Christensen, ugift tjenestekarl i Randers. 11.11.1807, fol.189B, 205B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Jens Sørensen 20, i Sandby.
FM: farbror Peder Jensen i Sandby.
Der fremlægges et tingsvidne af Frijsenborg birketing af 24.11.1807.

1682 Nikolas Sommerfeldt, hører i Randers skole. 16.12.1807, fol.203B.
E: Nikoline Marie. LV: Carøe, etatsråd. B:
1) Dines Sommerfeldt 13
2) Christian Sommerfeldt 12
3) Hansine Sommerfeldt 8.
FM: farbror [Dines] Sommerfeldt, præst i Skjolde.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1801.
Arv i boet efter enkens onkel Niels Broch, grosserer i København.

1683 Niels Thorsen, vagtmester og brobetjent i Randers, der døde 22.12.1807, fol.207B, 219, 231B, 235, 304.
E: Anne Elisabeth Hylsberg. LV: Gimlinge, toldbetjent. B:
1) Frands Christian Thorsen, forvalter på Rørbæk på Fyn
2) Niels Thorsen på Fyn
3) Cathrine Marie Thorsen g.m. Henschel, vagtmester
4) Marie Cathrine Thorsen 37
5) Johanne Kirstine Thorsen 25.

1684 Jens Clausen eller Jensen Hjerritdal i Randers. 22.12.1807, fol.209.
A:
1) bror, død. 1B:
a en søn, hvis navn ikke angives
2) halvsøster Maren Jensdatter med attest fra Mariager.

1685 Karen Jensdatter i Randers5.1.1808, fol.214B, 224, 318.
E: Niels Abrahamsen, korporal. B:
1) Abraham Nielsen 11.
FM: morbror Niels Jensen.

1686 Jonas Berg, ugift i Randers, der døde 14.1.1808, fol.219.
A:
1) [Anne Knudsen] g.m. Terkild Møller, købmand, som eneste slægt.

1687 Jørgen Gimlinge, toldbetjent i Randers. 8.2.1808, fol.224, 226, 233B, 327, 334B.
Enkemand efter [Karen Bruun, skifte 13.10.1807 lbnr.1678]. B:
1) Peder Ebbesen Gimlinge, ejer af Peterslund på Mors
2) Abelone Jørgensdatter 23
3) Marie Elisabeth Jørgensdatter 20
4) Anne Jørgensdatter 15
5) Jørgen Yding 11
6) Jacob Brøgger 9.

1688 Johan Gotlieb Fritsche, dugmager i Randers. 8.2.1808, fol.225B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kom fra Embæk ved Haderslev.

1689 Jens Knudsen, selvejergårdmand i Tåstrup i Harlev sogn i Framlev herred, der døde i Randers. 21.2.1808, fol.227B.
Afdødes bror Daniel Knudsen i Vrold bragte liget til Tåstrup, hvor skifte foretages.

1690 Hans Elle i Randers. 1808, fol.228.
E: Mette Cathrine Jespersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 3.8.1807.

1691 Jacob Moses, jøde i Randers. 4.3.1808, fol.231.
Afdøde efterlader enke og børn i Stralsund i svensk Pommern.
Afdøde døde 4.3.1808.

1692 Vilhelmine Sofie Sommerfeldt i Randers. 24.3.1808, fol.234.
E: [Johan Henrik] Høgh, birkedommer.
Bevilling til uskiftet bo af 22.2.1808.

1693 Amalie Margrethe Hardung i Randers, der døde 3.4.1808, fol.235B, 243, 319, 367, 370.
Enke efter [Ingver] Boysen, distrikts- og hospitalskirurg i Randers, [død 26.1.1801].
[Første ægteskab med Knud Christian Riisbrich, hospitalsforstander i Randers, begravet Randers 8.12.1777]. A:
0) forældre [Johan Christian Antonsen Hardung, 5. lektiehører i Århus Katedralskole, skifte Hasle herred gejstlig 4.3.1769 lbnr.25 og Anne Margrethe Brunov, skifte Hasle herred gejstlig 27.10.1760 lbnr.15]
00 farfar [Anton Georg Hardung, kirurg i Århus, født i Delmenhorst ca. 1667, begravet Århus Domkirke 10.9.1739]
1) farbror Anton Hardung, stempelpapirkommissær, [skifte København. Hof- og stadsret. Samfrændeskifte 17.6.1783 lbnr.554]. 6B:
a Johanne Hardung g.m. [Thomas] Huldriis, amtsforvalter i Korsør
b Bolette [Christine] Hardung, g.m. en skomager på Hirschholm
c Anne Sara Hardung
d Frederikke Jacobine Lucie Hardung g.m. Jonas Christian Finchenhagen, personlig kapellan i Norge
e Anton Georg Hardung, premierløjtnant
f Amalie Margrethe Hardung g.m. [Johan Frederik Nielsen] Saaby, præst i Errindlev og Olstrup
2) farbror Frederik Hardung, død. 3B:
a Frederikke Hardung g.m. Christoffer Erhard ved den kongelige jagt
b Sara Frederikke Vilhelmine Hardung hos en stiftsdame på Vallø
c Jacobine Volfratine Mathea Antoinette Christiane Hardung på Frederiksborg
3) morbror [Hans Cappel Andersen] Haasum, præst i Holbæk og Udby, [skifte Rougsø herred gejstlig 20.6.1740 lbnr.22]. 4B:
a Anders Haasum, præst i Gjerrild og Hemmed, [skifte Djurs Nørre herred gejstlig 16.7.1777 lbnr.81]. 3B:
1 Hans Cappel Haasum, successor i Gjerrild
2 [Anne Marie Suhr] Haasum g.m. [Morten] Lund, farver i Randers
3 Anne Haasum g.m. [Mathias] Kirkeby, præst i Vejlby og Homå
b Bernt Haasum, præst i Ullits og Fovlum, [skifte Gislum herred gejstlig 11.5.1760 lbnr.49]. 3B:
1 Hans Christian Haasum, uvist hvor
2 Dorthe Marie Haasum i Vester Velling
3 Lucie Magdalene Haasum, enke efter Christoffer [Hansen] Berg, præst i Vester Velling og Skjern, [skifte Middelsom herred gejstlig 1.9.1794 lbnr.85]
c Mikkel Haasum, præst i Øster Nykirke og Give, død 1754 eller 1755. 1B:
1 Anne Meyer Haasum Gjerrild
d Karen Haasum, død, var g.m. [Anders] Hornbæk, forpagter på Ørbækgård. 2B:
1 Anne Marie Hornbæk, død, var g.m. Brendstrup i Århus. 2B:
x Anders Brendstrup i Hobro
y en datter, død i ung alder
2 Anne Margrethe Hornbæk, død, var g.m. Anders Jørgensen Møller i Randers. 2B:
x Anders Møller, inspektør på Bratskov
y Jørgen Andreas Møller i Randers
4) moster Maren [Andersdatter] Haasum, [død 20.4.1762], af andet ægteskab med [Niels Bertelsen] Brunow, præst i Virring og Essenbæk, død [14.8.1774]. 2B:
a Laurids Brunow, præst i Årslev, Hørning og Lime, død [24.12.1782]. 1B:
1 Sara Brunow g.m. Kjærulf, landvæsenskommissær på Saraslyst
b Hylleborg Cathrine Brunow, [begravet 27.5.1789], var g.m. Frederik Pedersen Berg, præst i Virring og Essenbæk, [død 4.11.1787]. 7B:
1 Niels Berg, præst i Vivild og Vejlby, død [12.5.1805]. 2B:
x Berg, landinspektør i Grenå
y Christine Berg, g.m. Bang, degn i Fovsing
2 Frederik Bartholin Berg, successor i Virring og Essenbæk
3 Michael [Andreas Fosie] Berg, præst i Højberg og Elsborg
4 Peder Berg i København
5 Christen Berg i København
6 Maren Berg g.m. [Jens] Winstrup, amtsforvalter [i Assens amt]
7 Anne Elisabeth Berg.
Litteratur: Randers Klosters historie af Henning Heilesen, 1958. Heri side 199: Knud Christian Riisbrich, side 222: Ingver Boysen.

1694 John Carvel, skibskaptajn og krigsfange, der døde i Randers. 11.4.1808, fol.237, 248.
Arvinger angives ikke.

1695 Ingeborg Hee i Randers. 8.5.1808, fol.238, 249B, 321, 399B, 400.
Enke efter [Christoffer Heidenreich Frederiksen] Busch i Vadgård, præst [i Strandby, Bjørnsholm og Malle, skifte Gislum herred gejstlig 17.3.1778 lbnr.71]. A:
0) forældre [Thomas Christensen Hee, præst i Borup og Hald, skifte Støvring herred gejstlig 20.1.1761 lbnr.81 og Vibeke Nielsdatter Hutfeld]
1) bror Christen [Thomsen] Hee, præst i Borup og Hald, [skifte Støvring herred gejstlig 15.5.1786 lbnr.109]. B:6B:
a Thomas Christensen Hee, student
b Gertrud Christensdatter Hee g.m. Vilhelm Borgen i Randers
c Niels Christensen Hee, præst [i Skelby og Gunderslev] på Sjælland
d Iver Christensen Hee, degn på Sjælland
e Jacob Christensen Hee, adjunkt i Nyborg lærde Skole
f Cathrine Christensdatter Hee g.m. Boyesen, adjunkt i Randers
2) bror Niels [Thomsen] Hee, præst i Harridslev og Albæk, [død 26.12.1801]. B:
a Thomas Hutfeld Hee
b Sinnet Kirstine Hee, der ægter Beutlich, købmand
c Vibeke Hee g.m. Selmer, købmand i Randers
3) søster Karen [Thomasdatter] Hee, [begravet Nykøbing Mors 30.7.1800], var g.m. [Johan Didrik Vilhelm] Westenholz, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby på Mors, død 1812.1794]. 1B:
a Thomas Westenholz
Mors første ægteskab med [Hans Clausen, præst i Borup og Hald, skifte Støvring herred gejstlig 27.8.1729 lbnr.45]. B:
4) halvsøster [Marie Bornich Hansdatter], enke efter [Daniel Nielsen] Riemann, præst [i Værslev og Jordløse] på Sjælland, [skifte Skippinge herred gejstlig 17.4.1781 lbnr.15], nu hos [Jørgen Nikolaj Kragballe], præst [i Vistoft] på Mols.

1696 Ellen Christoffersdatter, ugift tjenestepige i Randers, der døde 10.5.1808, fol.239B, 247.
A:
1) bror Rasmus Christoffersen i Laurbjerg
2) søster Maren Christoffersdatter g.m. Niels Jepsen i Aidt
3) søster Kirsten Christoffersdatter g.m. Niels Christensen i Laurbjerg.

1697 Byrge Hellesen, skipper i Randers. 12.5.1808, fol.240, 430B.
Enke efter Anne Marie. B:
1) Niels Byrgesen
2) Helle Byrgesen
3) Johannes Byrgesen 14
4) Mette Byrgesdatter g.m. Hjetting, skipper i Randers
5) Ingeborg Byrgesdatter 21, på Sjælland.

1698 Anne Cathrine Jensdatter Slet i Randers. 14.6.1808, fol.258B.
E: Peder Andersen, bødker. B:
1) Anders Pedersen 16.
FM: Niels Jensen Flade i Råsted beslægtet på mors side.

1699 Christian Mikkelsen Lerche i Randers. 22.7.1808, fol.262, 277, 291, 301, 322, 408B.
Enke efter Birthe Olufsdatter, [skifte 14.7.1806 lbnr.1637].
Hans A:
1) Søren Lerche, død. 2B:
a Anders Lerche
b Christen Lerche 20
2) bror Mikkel Stouby i København, død. 2B:
a Karen Stouby, død, var g.m. Barfred, vinhandler i København. 2B:
1 Ulrik Anton Barfred
2 Anne Johanne Barfred g.m. Tolstrup, superkargo
b Johanne Marie Stouby, død, var g.m. Brøndsted, købmand i København. 1B:
1 Anne Georgine Frederikke Brøndsted.
Hendes A:
1) bror Oluf Olufsen i Randers
2) bror Mads Olufsen, brændevinsbrænder i København, død. 4B:
a Oluf Madsen
b Maren Madsdatter g.m. Alexander Mitz, drejlsvæver i Gentofte
c Bodil Madsdatter i København
d Birthe Madsdatter i København
3) søster Kirsten Olufsdatter, død, var g.m. Hans Mortensen, brændevinsbrænder i København. 1B:
a Morten Hansen Vesterbo, cand. theol. i København.

1700 Testamente i Randers. 1808, fol.264.
Testamente af 8.4.1808 for Thomas Mørch, bager og hustru Marie Kirstine Johansdatter i Randers.

1701 Jørgen Schmidt, toldbetjent i Randers. 9.7.1808, fol.265.
E: Anne Kirstine Christensdatter. LV: Rohde, kontrollør. B:
3) Johanne Birgitte Jørgensdatter 21.
FM: Blauenfeldt, organist.
Første ægteskab med Birthe Jespersdatter [Skov, skifte 6.10.1785 lbnr.1267]. B:
1) Jørgen Schmidt, thehandler i København
2) Jesper Schmidt, hattemagersvend i Randers

1702 Hansine Bay i Randers. 9.7.1808, fol.266B.
E: Christen Severin Hansen, købmand. B:
2) Severine Andrea Bay 1½.
Første ægteskab med Anders Nielsen, [skifte 28.6.1805 lbnr.1574]. B:
1) Sidsel Margrethe Nielsdatter 4.
FM: morbror Rasmus Bay til Kærsgård [i Høbjerg sogn] i Lysgård herred.

1703 Kirsten Jensdatter i Randers. 9.8.1808, fol.283.
E: Christen Kilsgaard B:
4) Christen Christensen9.
FM: morbror Anders Jensen i Harridslev.
Første ægteskab med Christen Møller. B:
1) Jens Christensen 18
2) Nikolaj Christensen 16
3) Peder Christian Christensen 14.

1704 Helene Margrethe Haasum, ugift i Randers. 10.8.1808, fol.286B, 305, 358.
A:
1) bror [Hans Cappel Andersen] Haasum, præst i Gjerrild
2) søster Anne Marie [Suhr] Haasum g.m. [Morten] Lund, farver
3) bror Laurids Harlev Haasum, uvist hvor
4) halvsøster Anne Haasum g.m. [Mathias] Kirkeby, præst i Vejlby og Homå.

1705 Thomas Hansen, købmand i Randers. 24.6.1808, fol.289, 313, 327B, 337, 345, 350B, 368, 378, 390, 426B, 448B, 453, næste protokol fol.23, 30, 41, 84.
E: Charlotte Amalie Schandorph, der også døde.
Testamente.
Hans A:
0) forældre [Hans Thomsen, skifte 6.9.1742 lbnr.652 og Karen Jespersdatter, skifte 3.10.1797 lbnr.1437]
1) søster Elisabeth Hansdatter, skifte 2.10.1779 lbnr.1156, var g.m. Peder Splid, købmand]. 1B:
a Jens Stenfeldt Splid.
Mors andet ægteskab med [Hans] Justesen, skifte 2.3.1759 lbnr.882]. B:
2) halvsøster Mette Marie Hansdatter, enke efter Anders Nielsen Møller, købmand
3) halvsøster Marie Cathrine Hansdatter, [skifte 4.12.1766 lbnr.1009], var g.m. Anders Jørgensen Møller, købmand, [skifte 12.11.1787 lbnr.1296]. 1B:
a Maren Møller.
Hendes A:
1) søster Helene Charlotte Schandorph, enke efter Trap, konsistorialråd.

1706 Peder Fischer, toldbetjent i Randers, der døde 29.8.1808, fol.289B, 295.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Rohde, kontrollør. B:
3) Nikolaj Pedersen 9
4) Søren Pedersen 9
5) Magdalene Pedersdatter 8
6) Maren Pedersdatter 7
7) Anne Marie Pedersdatter 4
8) Petrine Pedersdatter 14 dage den 29.9.1808.
FM:
1 farbror Jens Fischer i Råsted
2 Peder Mejlstrup, gørtler.
Første ægteskab med Marie Magdalene Granqvist. B:
1) Niels Pedersen 20, i København
2) Andreas Pedersen 18, i København.

1707 Peder Abrahamsen Lind, tobaksspinder i Randers8.10.1808, fol.299, 308, 411.
A:
1) bror Oluf Abrahamsen lind, sætter ved Det Berlingske Bogtrykkeri i København
2) bror Jens Abrahamsen Lind i Ystad i Sverige
3) søster Anne Lind i København
4) søster Johanne Lind i København.

1708 Bevilling at være egen værge i Randers. 1808, fol.307B.
Bevilling at være egen værge af 5.8.1808 for Vibeke Sørensdatter.

1709 Else Halse i Randers, der døde 11.12.1808, fol.316B, 355B.
Enke efter Bent Huld.
Afdøde efterlader en del søskendebørn, uvist hvor.

1710 Frands Klubien, umyndig i Randers. 22.12.1808, fol.321B.
A:
0) far Frederik Klubien, tøjhusløjtnant, [skifte 30.5.1805 lbnr.1609], efter hvem, der er arv
1) bror Peder Klubien 9
2) bror Ludvig Klubien 7
3) søster Charlotte Klubien 6.

1711 Anne Margrethe Andersdatter i Randers. 1808, fol.324B.
E: Jens Pedersen.
Testamente af 26.10.1804.
Første ægteskab med Erik Mistrup, [skifte 5.5.1803 lbnr.1546]. Arv til B:
1) Maren Eriksdatter 16.

1712 Inger Kirstine Gimlinge i Randers. 31.12.1808, fol.326, 351, 366B, 397B.
Enke efter Jens Bay. B:
1) Peder Bay, købmand i Bordeaux
2) Rudolf Bay, handelsbetjent i Bordeaux
3) Else Cathrine Bay g.m. Laurids Lauridsen i Randers
4) Anne Margrethe Bay, der død, var g.m. Knudsgaard, købmand i Randers
5) Kirsten Bloch Bay g.m. Rømler, løjtnant
6) Cecilie Marie Bay g.m. [Andreas Nikolaj] Flensborg, præst i Borum og Lyngby.

1713 Isak Halvorsen, skrædder i Randers. 16.1.1809, fol.335B.
E: Gertrud Krejler. LV: Frederik Kokholm, skrædder. B:
1) Christian Isaksen 11
2) Laurids Isaksen 7
Anne Margrethe Isaksdatter 3.
FM: Oluf Madsen, værtshusholder.

1714 Christian Kongsbak, skipper i Randers. 23.1.1809, fol.346B, 365B, næste protokol fol.56B.
Arvinger kendes ikke.

1715 Testamente i Randers 1809, fol.349B.
Testamente af 28.9.1799 for Mourids Pedersen Haslund i Ølstvad ved Randers og hustru Anne Mikkelsdatter Førslev.

1716 Anne Jensdatter Foss i Randers, der døde 18.2.1809, fol.356B, 359.
Enke efter Michael [Jacobsen] Fosie, præst i Randers Sankt Morten, [skifte Støvring herred gejstlig 22.5.1794 lbnr.115].
Testamente af 14.3.1792. A:
1) Charlotte Amalie Spentrup Foss, der er opdraget hos os
2) hendes bror Jens [Jensen] Foss på Ovegård [i Ove sogn]. 5B:
a Jens Foss
b Charlotte Amalie Foss
c Niels Foss
d Cathrine Marie Foss
e Jacob Foss
3) Louise Westergaard g.m. Anders Lauridsen, isenkræmmer i København,
datter af Jens Westergaard, provst og hans søster Johanne Fosie
4) enken madam Møldrups 2 B:
a Iver Møldrup
b Oluf Møldrup
5) Michael Andreas Fosie Berg, der er opkaldt efter ham, søn af [Frederik Pedersen] Berg, præst i Virring og Essenbæk
6) Hans Steenfeldt, postmester og gæstgiver i Kalundborgs søn, der bærer hans navn
7) Jacob Hasselbalch, tolder i Mariagers 2 børn som vi har stået fadder til B:
a Peder Hasselbalch
b Edel Frederikke Hasselbalch
8) Michael Krøncher, søn af Jochum Eliassen Krøncher, rebslager i København, der
bærer hans navn.

1717 Testamente i Randers. 1809, fol.364B.
Testamente af 19.2.1800 for Oluf Christensen, brændevinsbrænder og hustru Maren Jensdatter.

1718 Terkild Møller i Randers, der døde 17.4.1809, fol.369.
E: Anne Knudsdatter.
Testamente af 6.6.1799.

1719 Hans Egeberg, snedker og møllebygger i Randers, der døde 26.4.1809, fol.372, 385.
E: Maren Johansdatter. LV: Thomas Børup. A:
1) bror Asmus Egeberg i Langballe i Holsten.

1720 Registrering af separationsbo i Randers 27.4.1809, fol.374.
Registrering af boet hos Thomas Bonne og fraskilte hustru Maren Mistrup efter bevilling af 2.3.1809.

1721 Jens Nielsen Mørch i Randers. 1809, fol.377B.
E: Gertrud Marie Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1809.

1722 Bevilling til uskiftet bo i Randers. 17.5.1809, fol.379.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1809 for Niels Juul og hustru Anne Marie.

1723 Mette Jensdatter i Randers. 23.5.1809, fol.380.
E: Anders Pedersen, klejnsmed. B:
2) Jens Andersen 11
3) Anne Cathrine Andersdatter 9
4) Peder Andersen 8.
FM: Peder Nielsen Lem, smed, som beslægtet.
1) Søren Nielsen 15.

1724 Kirsten Lauridsdatter i Randers. 30.5.1809, fol.382B.
E: Niels Pedersen Koch, skomager. B:
1) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Baltzer, snedker i Ørsted
2) Peder4 Nielsen 28, skomagersvend
3) Anne Nielsdatter 25, i København
4) Sidsel Nielsdatter 22
5) Maren Nielsdatter 18
6) Anders Nielsen 15, i skomagerlære.

1725 Jens Carlsen, urmager i Randers. 2.6.1809, fol.383B, 435.
Arvinger angives ikke.

1726 Engel Dorthe Jensen ugift i Randers. 16.6.1809, fol.383B, 392B, 406, 459.
Testamente [af 30.5.1785] og af 9.3.1798 for afdøde og hendes afdøde søster Anne Jensen, [skifte 4.3.1805 lbnr.1578].
Forlods gives til A:
1) Frederik Holst, degn i Framlev, hans datter
a Anne Holst
2) Thomas Lund i Viborg, hans 2B:
a Else Lund, der skal være gift
b Bolette Margrethe Lund, skifte 10.7.1805 lbnr.1598, var g.m. Jens Bloch Møller, maler i Randers. 4B:
1 Caroline Møller
2 Mette Marie Møller
3 Bolette Cathrine Møller
4 Else Marie Møller
Resten gives til
3) søster Gertrud Jensen, død. Hendes 6 børn
a Engel Marie Spentrup på Fossumgård i Norge
b Anne Sofie Spentrup i Århus, enke efter Frederik Holst, degn i Framlev
c Erika Christiane Margrethe Spentrup, separeret fra Lundgaard, nu g.m. [Hans Peder] Hachenberg, musikant i Århus
d Christence Spentrup, enke efter [Hans Bruun] Tim i Århus, [skifte Århus 24.1.1803 lbnr.3316]
e Charlotte Amalie Fosie i Randers
f Cathrine Marie Spentrup, [skifte Gjerlev herred gejstlig 24.4.1784 lbnr.16], var g.m. [Frederik Christian Jacobsen] Timmermann, præst i Dalbyneder, Råby og Sødring, [skifte Gjerlev herred gejstlig 2.6.1785 lbnr.17]. 3B:
1 Jacob Timmermann i Holms mølle
2 Kirstine Marie Timmermann g.m. Niels Byrgesen, skipper i Randers
3 Cathrine Marie Timmermann i København.

1727 Anne Marie Poulsdatter i Randers. 1.7.1809, fol.386.
E: Jens Gram, vognmand. B:
1) Christen Jensen 23
2) Poul Jensen 19
3) Else Kirstine Jensdatter 13.

1728 Manasse Monrad Werlin i Randers. 2.7.1809, fol.388B, 402, næste protokol fol.47B.
Enke efter Mette Kirstine Mammen.
Hans A:
1) søster Johanne Sofie Werlin
2) søster Margrethe Marie Werlin g.m. H. Bredal, tobaksspinder i København
3) halvbror Jørgen Werlin, apotekersvend i Meldorph.
Hendes A:
1) Gertrud Marie Hansdatter i København
2) Karen Elisabeth Hansdatter i Randers.

1729 Anders Andersen, matros fra Holland, der døde i Randers. 6.7.1809, fol.389B, 407B, 430.
A:
1) søster Sire Andersdatter, enke i Hovland ved Larvik i Norge
2) søster Anne Andersdatter i Hovland.
Afdøde kom fra Hovland.

1730 Anders Hinnerup, brændevinsmand i Randers. Samfrændeskifte 14.2.1807, fol.391.
E: Birthe Margrethe Halling. LV: Peder Terkildsen, gørtler. B:
1) Sofie Amalie Andersdatter 5
2) Peder Reimer Andersen 4.
FM:
1 farbror Jens Hinnerup, købmand i Nibe
2 Daniel Reimer, købmand i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1806.

1731 Maren Johansdatter i Randers. 3.8.1809, fol.400B, 428.
Enke efter Hans Egeberg, [skifte 26.4.1809 lbnr.1719]. A:
Hans A:
1) bror Asmus Egeberg i Langballe i Flensborg amt, død. 3B:
a Peder Egeberg
b Jørgen Egeberg
c Cathrine Marie Egeberg
2) søster i Holsten, død. 1B:
a Peder Jost.
Hendes A:
1) farbror Niels Lanrock, murer i Gjerrild.

1732 Laurids Sørensen Mammen i Randers. 15.8.1809, fol.408.
E: Christiane Frederikke.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1809.

1733 Maren Madsdatter Winther i Randers. 21.9.1809, fol.413.
E: Ludvig Knudsen, skomager. B:
1) Mads Ludvigsen 5½
2) Knud Ludvigsen 3¾.
FM:
1 morfar Mads Winther i Bjergby
2 morbror Christen Madsen Winther i Bjergby.

1734 Testamente i Auning. 1809, fol.415.
Testamente af 25.6.1782 for Johannes Bøgh i Auning, skovrider på stamhuset Estrup og hustru Anne Marie Jensdatter Cramer.

1735 Testamente i Randers. 1809, fol.416.
Testamente af 8.8.1807 for Peder Jørgensen og hustru Agathe Cathrine Madsdatter.

1736 Maren Christensdatter i Randers. Samfrændeskifte 2.10.1809, fol.417.
E: Niels Lange. B:
1) Christen Lange 13
2) Mads Lange 8
3) Esoline Nielsdatter Lange 6
4) Anne Johanne Lange 3
5) Stine Lange 1.
FM: morfar Christen Gregersen.

1737 Peder de Høgh Guldberg, student i Randers, der døde 11.10.1809, fol.419, 435B.
E: Petrine. LV: Kruse, præst. A:
1) søster Juliane Høgh Guldberg, enke efter Gyldenkrone
2) bror Frederik Høgh Guldberg, professor
3) bror Christian Høgh Guldberg, ritmester
4) bror Julius Høgh Guldberg, major.

1738 Testamente i Randers 1809, fol.419B.
Testamente af 5.4.1807 for Hans Christian Hansen, agent og hustru Anne Cathrine Wedege i Randers,
Hans A:
1) bror Niels Broch Hansen i København, hans søn
a Hans Christian Hansen
2) svoger Carøe, etatsråd i Randers
3) søster Dimosen i Randers
4) bror Oluf Hansens søn
a Johan Olufsen
5) søster Else Maries børn
a Laurids Ammitsbøl
b Marie Ammitsbøl
6) bror Frederik Hansens datter
a Christine Frederiksdatter.
Hendes A:
7) søster [Mette Marie Sørensdatter Wedege] g.m. [Hans Pedersen] Brøchner, præst i Spentrup og Gassum, hendes børn
8) søster g.m. Budtz, birkedommer på Frisenvold, hendes børn
9) søster [Christiane Sørensdatter Wedege], enke efter [Niels] Berg, præst i Vivild og Vejleby, [skifte Rougsø herred 13.5.1805 lbnr.61]
10) stadshauptmand Velling i Randers
11) konsul Johan Henrik Lorch og hustru
12) Niels Raupach i København
13) rådmand Bruun i Fredericia
14) Elisabeth Brøchner i Spentrup
og følgende, der opkaldt efter os
15) Vellings søn Hans Christian
16) rådmand Bruuns søn i Fredericia Hans Christian
17) Jens Juul i Randers hans 2 børn Hans Christian og Anne Cathrine
18) Adam Thuesens datter Anne Cathrine
19) Schmidt på Skærsø hans søn Hans Christian
20) Tørslev på Favrskov hans søn Hans Christian
21) væver Jacob Schmidts søn Hans Christian
22) Hans Sterms datter Anne Cathrine
23) Jacob Schmidt selv
24) Heibroch
25) Lucht
26) dennes datter Anne Cathrine
27) fabriksmester Petersen
28) Broch
29) Jacob Schmidts hustru
30) Hansine Marie Carøe i Horsens
31Cathrine Hansen nu hos søster Dinesen.

1739 Else Cathrine Jensdatter i Randers. 17.10.1809, fol.421B.
E: Halvor Eriksen, toldbetjent. B:
1) Engelbrecht Halvorsen 18
2) Elise Lucie Christiane Halvorsdatter 14
3) Hans Christian Halvorsen 8.
FM: Peder Fabech Fischer.

1740 Anne Elisabeth Hasselbalch i Randers, der døde 23.10.1809, fol.423B, 429B, 442B, 455, 458, næste protokol fol.58.
Enke efter [Jens Clausen] Foss til Ovegård, [død 1791]. B:
1) Jens Foss til Ovegård
2) Michael Foss, premierløjtnant
3) Charlotte Amalie Foss g.m. Dibbelt, købmand i Randers
4) Anne Foss g.m. Juncher, købmand i Randers
5) Cathrine Marie Foss, der ægter Lund, løjtnant.

1741 Mette Christensdatter i Randers. 2.11.1809, fol.424B.
E: Gotfred Simoni, klejnsmed. B:
1) Maren Gotfredsdatter 16
2) Margrethe Gotfredsdatter 15.
FM: farbror Simoni, adjunkt.

1742 Cecilie Schack i Randers. 17.11.1809, fol.427B.
Jens Nikolaj Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 16.11.1809.

1743 Søren Pedersen Søgaard, værtshusmand i Randers. 6.12.1809, fol.432B, 435B, 438.
E: Birgitte Madsdatter. LV: Niels Alling. A:
1) mor Maren Sørensdatter, enke i Termestrup
2) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Mosberg, korporal i Randers
3) søster Mette Pedersdatter 33, i Termestrup.

1744 Hans Frandsen, værtshusmand i Randers, der døde 8.12.1809, fol.434, næste protokol fol.38.
E: Eva Thuesdatter. LV: Søren Olufsen, feldbereder. B:
5) Peder Casper Hansen 9.
FM: morbror Adam Thuesen.
Første ægteskab med Ellen Marie Christiansdatter. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Friis, forvalter på Frederikslund [i Søllerød sogn] på Sjælland
2) Karen Hansdatter g.m. Jørgen Hansen i Vedbysønder [i Ottestrup sogn på Sjælland]
3) Maren Hansdatter i Bredegades mølle [på Frederiksberg]
4) Frederikke Hansdatter.

1745 Jens Carlsen, urmager i Randers. 20.12.1809, fol.435.
Arvinger kendes ikke.

1746 Jens Nielsen Moth, vægter i Randers. 13.1.1810, fol.437B.
E: Marianne Nielsdatter. LV: Henrik Vægter. B:
1) Niels Jensen 7
2) Talke Jensdatter 4.
FM: farfar Niels Christensen Moth i Fårup.

1747 Gotfred Simoni, klejnsmed i Randers. 8.2.1810, fol.440, næste protokol fol.85.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Poul Schmidt, skomager, der ægter enken. B:
3) Gotfredsine Simoni, født august 1810.
Første ægteskab med Mette Christensdatter, [skifte 2.11.1809 lbnr.1741]. B:
1) Maren Gotfredsdatter 16
2) Margrethe Gotfredsdatter 15.
FM: farbror Simoni, adjunkt.

1748 Anne Solberg i Randers. Samfrændeskifte 29.12.1809, fol.447.
E: Poul Andersen, skipper. B:
1) Christine Andersen 13
2) Anders Solberg 13
3) Poul Andersen 8.
FM:
1 Casper Andersen, handskemager
2 Christian Didriksen, skipper.

1749 Christen Sørensen Ejsted, musketer i Randers. 13.3.1810, fol.449B, 450B.
A:
1) far Søren Mortensen i Ejsted ved søn Morten Sørensen.

1750 Mikkel Lund i Randers. 23.3.1810, fol.450.
E: Sofie.
Bevilling til uskiftet bo af 20.3.1810.

1751 Anne Cathrine Pedersdatter i Randers. 16.4.1810, fol.451.
E: Christen Kiilsgaard, murer. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 14 uger.
FM: morbror Morten Pedersen.

1752 Cathrine Hedvig Hansen i Randers, der døde 5.5.1810, fol.455B.
B:
1) Pedersen Dinesen i Grundfør mølle.

1753 Jens Sørensen, skibstømrersvend i Randers. 15.5.1810, fol.456.
E: Dorthe Justsdatter. LV: Oluf Jensen, skomager. B:
1) Sofie Sørensdatter 8
2) Agnethe Sørensdatter 6
3) Kirsten Sørensdatter 3
4) Jens Sørensen 20 uger.
FM: Poul Simonsen, bødker.

1754 Hans Elle, glarmester i Randers. Samfrændeskifte 27.4.1810, fol.457.
E; Mette Cathrine Jespersen. LV: Schiøtz, trykker. B:
1) Jens Elle, glarmestersvend
2) Jesper Lauridsen Elle, forvalter på Skaføgård
3) Anders Elle
4) Johannes Elle 18, skriverdreng på Kalø
5) Birgitte Cathrine Elle g.m. Svendsen, glarmester i Randers
6) Anne Johanne Elle 22.
Bevilling til uskiftet bo af 3.8.1807.

1755 Charlotte Regine i Randers. 30.6.1810, fol.458B.
E: Fuchs, eskadron-sadelmager. B:
1) Dorthe Elisabeth Fuchs 24
2) Juliane Marie Fuchs 19
3) Carl Gotfred Fuchs 16
4) Christiane Louise Fuchs 11.
FM: Bøttern, smed.

1756 Christen Nielsen Granskov, underofficer i Randers. 20.7.1810, fol.461B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Simonsen, bombarder. B:
1) Niels Christian Christensen 7
2) Niels Dahlsen 5½
3) Christen Christensen1½.
FM: farbror Niels Nielsen, brændevinskarl.

1757 Peder Pedersen Høgh, matros i Randers. 25.7.1810, fol.462B, næste protokol fol.57B.
Arvinger angives ikke.

1758 Peder [Andersen] Müller, doctor medicinæ og hustru Anne Hedvig [Johansdatter] Tegder i Randers. 27.7.1810, fol.462B.
B:
1) Margrethe Sofie Müller 26
2) Jeremias Müller, cand. theol.
3) Adolfine Sofie Müller 24
4) Johan Ernst Müller 20, studiosus philosophiæ
5) Mathilde Pouline Müller 18
6) Petrine Nikoline Müller 17.
FM: morbror [Hans Adolf Johansen] Tegder, ejer af Korsøgård [i Simested sogn].

1759 Svend Jensen, købmand i Randers. 25.7.1810, fol.467B, næste protokol fol.72.
E: Marie Elisabeth Anhuth.
Testamente af 10.7.1810.

1760 Sidsel Marie Møller, ugift i Randers, der døde 1.8.1810, fol.467B, 469B.
A:
1) bror Clemen Møller på Slyngborg
2) bror Rasmus Møller, forligelseskommissær i Randers
3) bror Jens Møller, ejer af Holbæk Stormølle på Sjælland.

1761 Marie Cathrine Metzradt i Randers. 23.8.1810, fol.468.
E: Johan Christoffer Henning, eskadron-sadelmager. A:
1) bror Jeronimus Metzradt, fuldmægtig hos sorenskriveren i Stavanger i Norge.

1762 Anne Jensdatter i Randers. 24.8.1810, fol.469.
E: Hans Andersen, brændevinsmand.
Bevilling til uskiftet bo af 23.8.1810.

1763 Christiane Marie [Pedersdatter] Skaarup i Randers, [død 9.8.1810], fol.470.
Enke efter [Anders Jensen] Bang, præst [i Gjesing o0g Nørager, død 2.2.1775].
Testamente af 26.7.1810.A:
1) jomfru Charlotte Amalie Fosie.


Randers Byfoged
Skifteprotokol
1810-1815
B 50-3481764    Testamente i Randers. 24.6.1810, fol.18.
Testamente af 24.6.1810 for Laurids Poulsen, urmager og Marie Jensdatter i Randers.

1765    Maren Madsdatter i Randers, der døde 10.9.1810, fol.20, 25, 93B.
Enke efter Peder Jensen, Møller.
Hans A:
1) søster Anne Margrethe Jensdatter, enke efter Hans Sørensen i Sinding
2) søster Johanne Jensdatter, enke efter Jens Knudsen i Vorup
3) bror Niels Jensen Elkær, død. 7B:
a Jens Nielsen på Vinderslevgård
b Christen Nielsen i Randers
c Rasmus Nielsen på Vinderslevgård
d Peder Nielsen i Hauge i Vinderslev
e Anne Nielsdatter i Vorup
f Karen Nielsdatter i Ravnholt
g Maren Nielsdatter i Elkær.
Hendes A:
1) søster Anne Madsdatter g.m. Christen Olufsen i Mellerup
2) søster Maren Madsdatter, enke efter Christen Nygaard i Gassum
3) søster Birthe Madsdatter, død. 2B:
a Christen Pedersen i Hald
b Margrethe Pedersdatter g.m. Niels Thybo i Høvring.

1766    Anne Andersdatter, ugift i Randers. 10.9.1810, fol.20B, 53.
Uden ægteskab B:
1) Kirsten Thomasdatter 15, i Assentoft.
FM: Mogens Møller.

1767    Anne Jensdatter i Randers. Samfrændeskifte 17.9.1810, fol.21B.
E:  Hans Andersen, brændevinsbrænder. B:
1) Anders Hansen 14
2) Anne Kirstine Hansdatter 1¼
3) Niels Peder Hansen 3 mdr.
FM:
1 Rudolf Mathiassen, hattemager
2 Johan Barlag.

1768    Andreas Visborg, skipper i Randers. 6.10.1810, fol.23B, 89B.
A:
1) søster Inger Visborg g.m. Vilhelm Jensen, politibetjent i København
2) søster Maren Visborg g.m. Anders Jensen Schmidt i Randers
3) bror Hans Visborg, der er rømt for 10 år siden.
Afdøde døde på en rejse i Middelhavet.

1769    Maren Andersdatter, ugift i Randers. 6.10.1810, fol.24, 54B.
A:
1) bror Søren Andersen 16
2) bror Anders Andersen 14.
Arv efter afdødes forældre i Dronningborg Birk overformynderi.

1770    Christen Andersen, brændevinsbrænder i Randers. Samfrændeskifte 24.10.1810, fol.28, 32.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Søren Møller. B:
1) Anne Marie Christensdatter 30
2) Margrethe Christensdatter 24.
FM:
1 Hans Boye i Randers
2 Niels Sørensen Mammen i Randers.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1810.

1771    Testamente i Randers. 1810, fol.28B.
Testamente af 27.8.1794 for Maren Jepsdatter, enke efter Rasmus Pedersen, foged. A:
1) søstersøn Erik Andersen Foged.

1772    Marie Charlotte Rudolfsdatter i Randers. 5.11.1810, fol.30B.
E: Carl Frederik Dahl, skrædder. B:
1) Christen Bering 13, hos Anders Nielsen, Winther, værtshusholder i København
2) Jens Christian Dahl 5, hos sin far i Randers.
Afdøde døde i København.

1773    Laurids Sørensen Mammen i Randers. Samfrændeskifte 25.10.1810, fol.33B.
E: Christiane Frederikke. B:
1) Mette Marie Mammen 3.
FM:
1 farbror Niels Sørensen Mammen
2 Anders Terkildsen i Hvidemølle
3 Clemen Møller på Slyngborg.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1809 lbnr.1732.

1774    Niels Peder Vingaard i Randers. 15.11.1810, fol.35B.
E: Cecilie Jensdatter. LV: Peder Nielsen i Vorup. B:
1) Christen Nielsen 8
2) Jens Nielsen 6
3) Jørgen Nielsen 4
4) Anne Marie Nielsdatter 1¼.
FM: farfar Christen Vingaard i Randers.

1775    Dødsanmeldelse i Randers. 24.11.1810, fol.40B.
Dødsanmeldelse for Hans Christian Hansen, agent i Randers, der døde 24.11.1810.

1776    Hans Nikolaj Sommerfeldt, hører i Randers. 3.12.1810, fol.47.
E: [Nikoline Marie Bredal], nu g.m. [Carl Gustav] Sundius, apoteker i Hjørring.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: [Dines] Sommerfeldt, præst [i Skjold] ved svoger Erhard Høgh, købmand.

1777    Hans Egeberg og hustru Maren Johansdatter i Randers. 5.12.1810, fol.49B.
Hans A:
1) bror Asmus Egeberg i Langballe i Flensborg amt, død. 3B:
a Peder Egeberg i Langballe
b Jørgen Egeberg
c Marie Cathrine Egeberg
2) søster Cathrine Egeberg, død, var g.m. Frederik Jost. 1B:
a Peder Jost til Helenetal ved Brunholm i Egen? sogn.
Hendes A:
1) Niels Langrock i Gjerrild
2) Jørgen Langrock i Gjerrild.

1778    Dødsanmeldelse i Randers. 15.12.1810, fol.51B.
Poul Støvring i Randers anmeldte at hans søn Niels Poulsen er død uden at efterlade børn, hvorefter faderen er eneste arving.

1779    Peder Nielsen og bror Hans Christian Nielsen, to umyndige børn i Randers. 15.12.1810, fol.51B.
A:
1) bror Peder Nielsen, karetmager i Horsens
2) bror Morten Nielsen, smedesvend i Flensborg
3) bror Jens Nielsen, kobbersmedesvend i Randers
4) bror Jens Nielsen 19, snedkerdreng i Randers
5) søster Maren Nielsdatter 31
6) søster Cecilie Nielsdatter 23.

1780    Christen Lodberg, daglejer i Randers. 15.12.1810, fol.52B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Jens Bodum, skibstømrer. B:
1) Peder Christensen 15½
2) Peder Christensen 13.
FM: Jacob Nielsen, kræmmer.

1781    Dødsanmeldelse i Randers. 15.12.1810, fol.53.
Mathias Jensen i Randers, 80 år gammel, der døde 15.12.1810.

1782    Opbudsbo i Randers. 27.10.1810, fol.56.
Registrering af fallitbo hos Niels Bay i Randers.

1783    Christen Mikkelsen, væver i Randers. 14.1.1811, fol.59.
E: Maren Jensdatter. LV: Erslev, købmand. B:
2) Karen Marie Christensdatter 7.
Første ægteskab med Maren. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Johan Henrik Meyer, kurvemager i Ålborg.

1784    Johanne Hansine Budtz i Randers. 26.1.1811, fol.60B, 64, 67B, 87, 108, 125.
Enke efter [Dines] Bredal, rådmand [og vejermester]. B:
1) Nikolaj Bredal
2) Niels Broch Bredal
3) Frands Christian Bredal
4) Nikoline Marie Bredal g.m. [Carl Gustav] Sundius, apoteker i Hjørring
5) Helene Bredal g.m. [Jacob Edvard] Blauenfeldt, organist i Randers
6) Inger Marie Bredal g.m. [Johan Peder] Mangor, apoteker i Rønne på Bornholm
7) Christiane Johanne Bredal g.m. [Jens Michael] Malling, postmester Roskilde.

1785    Severin Jacob Møller, branddirektør i Randers, der døde 26.1.1811, fol.62, 65B. 119.
Arvinger kendes ikke.

1786    Maren Sørensdatter i Randers. 31.1.1811, fol.63, 70B, 96.
A:
0) forældre [Søren Svenningsen, sadelmager i Randers, skifte 15.8.1782 lbnr.1250 og Ida Andersdatter]
1) søster Kirstine Marie Sørensdatter g.m. Christian Albert Sadolin, toldbetjent i Viborg
2) Anne Marie Sørensdatter g.m. Jens Schmidt, snedker i Randers
3) Gertrud Sørensdatter i København, skifte fra en toldbetjent i Viborg
4) Cathrine Sørensdatter i København.

1787    Helle Pedersdatter i Randers. 2.2.1811, fol.63.
E: Hans Henrik, skibstømrer. A:
1) søster g.m. Lerche, portner ved Vesterport i København
2) søster Margrethe Pedersdatter g.m. en hyrekusk i København.
Desuden nævnes afdødes næstsøskendebarn Jens Andersen i Hørning.

1788    Testamente i Randers. 1811, fol.66B.
Testamente af 23.6.1794 for Jens Hansen Gyrsting, bager og hustru Kirsten Juul i Randers.

1789    Peder Christian Perch, handelsbetjent i Randers. 2.4.1811, fol.72B, 88, 96B, 118.
A:
0) forældre [Jens Christian Perch, skifte 8.2.1776 lbnr.1115 og Maren Rudolfsdatter Bay, skifte 11.7.1775 lbnr.1090]
1) søster Cathrine Marie Perch i Randers, der døde 9.7.1811
2) bror [Jens Bay] Perch, grosserer i København, død. 4B:
a Niels Broch Perch
b Jens Adolf Perch 18
c Hans Peder Christian Perch 13
d Helene Perch.

1790    Testamente i Randers. 1811, fol.78.
Testamente af 17.12.1810 for Jens Pedersen og hustru Anne Sørensdatter Holst i Randers. A:
1) bror Peder Pedersen, død. 4B:
a Jens Pedersen
b Peder Pedersen
c Carl Pedersen 16
d Anne Kirstine Pedersdatter 13
2) søster Anne Pedersdatter, enke efter Peder Jensen, vognmand
3) søster Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Pedersen, vognmand.

1791    Hans [Hansen] Gyrsting, skrædder i Randers. 9.5.1811, fol.81.
Afdøde var g.m. [Anne Kirstine Jensdatter Bay, separeret efter bevilling af 30.7.1807 lbnr.1680]. B:
1) Jens Gyrsting 17.
Født værge Christen Gyrsting, bager i Ålborg.

1792    Bevilling til uskiftet bo i Randers. 1811, fol.81B.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1796 for Rasmus Velling og hustru Else Cathrine Bay.

1793    Bevilling til uskiftet bo i Randers. 1811, fol.82.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1811 for Edel Helene Margrethe, enke efter Johan Lorents von Pryds, kaptajn.

1794    Bevilling til uskiftet bo i Randers. 1811, fol.82B.
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1811 for Svend Christian Lund, toldkasserer efter afdøde hustru Margrethe Charlotte.

1795    Testamente i Randers. 1811, fol.83.
Testamente af 6.8.1798 for Peder Nielsen Koch, sejlmager og hustru Chistiane Sørensdatter i Randers.

1796    Peder Troelsen True, korporal i Randers. 9.5.1811, fol.84.
E: Dorthe Jensdatter, der er fraskilt.
Afdøde efterlader et barn, hvis navn ikke angives.
FM: True, vagtmester.

1797    Sylvest Jensen, en norsk matros. Skifte i Randers 12.6.1811, fol.85.
Arvinger angives ikke.

1798    Niels Jespersen i Randers. 10.7.1811, fol.89, 91B, 106B, 130B.
E: Ellen Marie Christensdatter i Mariager, der er separeret fra afdøde. A:
1) bror Christen Jespersen i Mariager
2) søster Anne Jespersdatter g.m. Christen Christensen i Sømme i Sinding sogn
3) søster Anne Kirstine Jespersdatter i Engelvadhus i Kragelund sogn.

1799    Søren Berggren, garver i Randers. 23.7.1811, fol.90, 126.
E: Mette Cathrine Nielsdatter. LV: Laurids Henriksen. A:
1) bror Niels Peder Berggren, garver i Århus
2) bror Henrik Berggren, garver i Horsens, [skifte Horsens 17.1.1800 lbnr.2034. E: Anne Albertsdatter], nu g.m. Mathias Meyer, skomager i Horsens. B:
a Anne Kirstine Henriksdatter i København
b Gertrud Sofie Henriksdatter, hos in stedfar i Horsens.

1800    Elisabeth Rasmusdatter i Randers, der døde 31.7.1811, fol.95, 98.
Enke efter Jens Jensen, brændevinsbrænder. B:
1) Søren Jensen Bay, præst i Farstrup og Ajstrup
2) [Anne Kirstine Jensdatter Bay], død, var g.m. Hans Hansen Gyrsting, skrædder, [skifte 9.51811 lbnr.1791]. 1B:
a Jens Hansen Gyrsting 17, i bagerlære i Ålborg.

1801    Testamente i Randers. 1811, fol.100.
Testamente af 15.7.1805 for Daniel Reimer, klokkestøber og hustru Inger Pedersdatter i Randers.

1802    Bevilling til uskiftet bo i Randers 1811, fol.100B.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1811, for Christiane Charlotte Boye efter afdøde mand Erslev, købmand.

1803    Anders Sjørring, tjenestekarl i Randers. 13.9.1811, fol.101, 120.
Enkemand efter [Maren Madsdatter, skifte 3.7.1802 lbnr.1528]. B:
1) Mette Andersdatter 15.

1804    Johan Henrik Stampe, stadsbarber i Randers. 23.9.1811, fol.101B.
E: Charlotte Amalie Nordberg. LV: Borchard, urmager. B:
1) Elisabeth Fosie Stampe g.m. Gerhard Capper, stadsbarber.

1805    Laurids Hostrup, kobbersmed i Randers. 26.9.1811, fol.102B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Borup, købmand. B:
1) Jens Peder Lauridsen Hostrup 8.
FM: Niels Hostrup, kobbersmed i Ålborg.
Desuden nævnes enkens svoger Erik Hostrup.

1806    Else Marie Sinding i Randers. 2.10.1811, fol.104, 109, 261, 277.
Enke efter Søren Bregnholm, præst i Strandby, Bjørnsholm og Malle, [skifte Gislum herred gejstlig 16.6.1810 lbnr.99].
Testamente af 3.12.1784 oprettet i Vadgård præstegård.
A:
0) forældre [Hans Christian Sinding, præst i Rødding og Krejbjerg, [skifte Rødding herred gejstlig 17.1.1769 lbnr.89 og Marie Sofie Poulsdatter Stauning, skifte Rødding herred gejstlig 7.1.1791 lbnr.99]
1) bror [Poul Christian Hansen] Sinding, præst Bjerregrav, Ålum og Tanum, død [skifte Sønderlyng herred gejstlig 4.8.1786 lbnr.75]. 5B:
a Christian Ludvig Sinding, præst i Bregninge
b Gudmund Sinding, degn
c Poul Sinding, der døde
d Agathe Johanne Sinding
e Marie Sofie Sinding g.m. [Hans Georg] Faith, ritmester i Oust Mølle [i Hornbæk sogn]
Mors første ægteskab med [Mogens Christensen Vendelbo Brasch, præst i Lihme, [skifte Rødding herred gejstlig 18.10.1743 lbnr.71]
2) halvsøster Elisabeth Kirstine Brasch, enke efter [Hans Jacob Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg, [skifte Rødding herred gejstlig 16.5.1797 lbnr.107. Første ægteskab med formanden [Henrik Johansen Mehl, skifte 6.6.1785 lbnr.93]. 6B:
1 Maren Elisabeth Mehl
2 Mogens [Rosenkrans] Mehl, præst [i Præstø og Skippinge]
3 Johannes Mehl, præst [i Lem og Vejby]
4 Marie Sofie Mehl g.m. [Rasmus Pedersen] Hørning, præst [i Sevel]
5 Margrethe Mehl g.m. Lund., skolelærer i Ålborg
6 Maren Mehl g.m. Sommer, præst [i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby]
3) halvbror Christen Vendelbo Brasch, præst i Hillerslev og Kåstrup
4) halvbror Mogens Brasch, død. 2B:
a Hans Christian Brasch, cand. pharm. på Frederiks Hospitals apotek i København
b Karen Frederikke Brasch g.m. [Laurids Lassen Lange til Nørre Karstoft i Skarrild sogn i Hammerum herred]. 3B:
1 Anne Marie Lange
2 Helle Cathrine Margrethe Lange
3 Johanne Marie Sofie Lange

1807   


Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1764-1806.