Erik Brejls hjemmeside

Start

Præstø amt gejstlige skifteuddrag

[Bjæverskov herred]    [Bårse herred]    [Fakse herred]    [Hammer herred]    [Mønbo herred]    [Stevns herred]    [Tybjerg herred]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Bjæverskov herred
Gejstlig skifteprotokol
1719-1808

[1677-1719]    [1719-1799]    [1799-1808]   


Bjæverskov herred
Gejstlig skifteprotokol
1677-1719

1 Laurids Nielsen Barchmann, præst i Herfølge og Sædder. 8.1.1677, fol.3, 25B.
E: Barbara Sørensdatter. LV: Hans Sørensen Lynge, præst i Bårse og Beldringe. B:
1) Niels Lauridsen Barchmann 4
2) Søren Lauridsen Barchmann 3
3) Laurids Lauridsen Barchmann 3 mdr.
FM:
1 Johannes [Hansen] Barchmann, [præst] i Ølsemagle [og Lellinge]
2 Anders Christensen Schytte, præst i Lynge og Broby.
Afdøde døde 8.4.1676.

2 Herman [Hermansen] Eggers, præst i Vollerslev og Gørslev. 16.3.1685, fol.12.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Hans Sivertsen, præst i Nordrup og Farendløse. Af arvinger angives A:
1) bror Gert Eggers
2) bror Casper Eggers
3) bror Jørgen Eggers, borgmester i Næstved.
Enkens første ægteskab med Jens [Christensen Aalborg], præst i Store Heddinge, død 5.2.1678]. Arv til barn af hans tidligere ægteskab B:
1) Søren Jensen.
FM: Peder [Nielsen Karise], præst i Strøby og Varpelev.
Afdøde døde 6.5.1684.

3 Christen Nielsen, degn i Vollerslev og Gørslev. 22.6.1688, fol.26B.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Christen Bentsen i Gørslev.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.4.1688.

4 [Anne Kirstine Bosel] i Endeslev. 9.10.1688, fol.32B, 97B.
E: Tidemann Lauridsen Lend, præst i Endeslev og Vråby. B:
1) Karen Tidemannsdatter Lend 2. Ved afkald 24.7.1706 er hun g.m. Hans Mortensen Hylling, købmand i København.
FM:
1 fars svoger Jacob Nielsen Skrosbjerg, præst i Spjellerup og Smerup
2 Peder Ejlersen, kapellan i Herfølge.

5 Erik Jensen Kongelv, præst i Lidemark og Bjæverskov. 10.6.1689, fol.34.
Enke efter Karen Andersdatter Bruun, der døde kort tid før ham. B:
1) Malene Eriksdatter
2) Birthe Eriksdatter g.m. successor Christian [Christensen] Lemvig.
Afdøde kones børn og børnebørn af forrige ægteskab mødte ikke.

6 Anders Hansen, degn i Herfølge og Sædder. 25.5.1696, fol.53B.
E: Birthe Sofie Olufsdatter. LV: bror Christen Olufsen i Næstved. B:
1) Margrethe Andersdatter 4½
2) Lisbeth Andersdatter 3
3) Anders Andersen 12 uger.
FM:
1 Christian [Carstensen] Drejer, præst i Herfølge og Sædder
2 Tidemann [Lauridsen] Lend, præst i Endeslev og Vråby.

7 Rasmus Jensen Winther, degn i Herfølge og Sædder. 27.3.1697, fol.59B.
E: [Maren Sørensdatter].
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.3.1697.

8 Peder Hansen Krog, præst i Hårlev og Himlingøje. 31.5.1697, fol.60B.
E: Birgitte Davidsdatter Holst. LV: Tidemann [Lauridsen] Lend, præst i Endeslev og Vråby. B:
1) Peder Pedersen Krog 6 mdr.
FM: Severin Rasmussen, kancelliråd i København som pårørende til enkens mor Maren, enke efter enkens stedfar Knud [Christensen] Døes, formand i Hårlev og Himlingøje, [død 1692].

9 Overdragelse af Vollerslev præstegård. 26.3.1700, fol.69B.
Christian [Jensen] Kaalund, [der er blevet præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby på Lolland] overdrager Vollerslev præstegård til successor Rasmus Gertsen Bremer.

10 Otto Mogensen Haasum (Hosum), præst i Valløby og Tårnby. 20.7.1700, fol.71, 113.
E: Birthe Jensdatter Kaalund. LV: bror Jens Kaalund, præst i Jersie og Solrød. B:
1) Birgitte Kirstine Ottesdatter Haasum 23
2) Knud Ottesen Haasum 21
3) Otto Ottesen Haasum 13.
FM:
1 Niels Poulsen Jansen. præst i Valløby
2 Christian Kaalund, præst i Tirsted, Skørringe og Vejleby på Lolland.
Arv i boet efter afdøde far Mogens Jensen, præst [i Håsum og Ramsing, død 24.8.1641] til B:
1 Stygge Mogensen Haasum, præst i Simested, [Hvam og Hvilsom]
2 Knud Mogensen Haasum, præst i Ønslev og Eskilstrup på Falster
3 Anne Mogensdatter Haasum, enke efter Mathias [Bendixen] Koch, præst [i Lem og Vejby]

11 Afkald i Hårlev. 12.8.1701, fol.84.
Afkald fra Laurids Knudsen, sergent g.m. Maren Nielsdatter
til stedfar Frands Nielsen, degn i Hårlev og Himlingøje g.m. mor Karen Pedersdatter
for arv efter far Knud Lauridsen i Hellested, skifte 23.3.1671.

12 Mogens Jacobsen, degn i Endeslev og Vråby. 3.11.1701, fol.85.
E: Sidsel Svendsdatter. LV: Poul Olufsen i Almindsvænge. B:
1) Anne Mogensdatter 24
2) Jacob Mogensen 23.
FM:
1 successor Peder Damian Stendorf
2 Frands Nielsen, degn i Hårlev og Himlingøje.

13 Forlig om pension i Lidemark. 23.7.1702, fol.87B.
Forlig om pension til Laurids Mikkelsen, afgået degn i Lidemark og Bjæverskov fra nuværende degn sst. Jens Hansen Muus.

14 Abraham Hansen, substitut i Herfølge og Sædder. 24.10.1702, fol.88.
B:
1) Anders Abrahamsen
2) Karen Abrahamsdatter.
FM:
1 Niels Hansen i Lidemarksgård
2 Peder Pedersen Brasch, degn i Herfølge og Sædder.

15 Jannike Sofie Jensdatter i Herfølge. 24.1.1704, fol.90.
E: Peder Pedersen Brasch, degn i Herfølge og Sædder. B:
1) Otto Pedersen Brasch 5½
2) Kirsten Pedersdatter Brasch 4
3) Birgitte Charlotte Brasch 2.
FM: farbror Christen Brasch, toldforvalter i Tryggevælde amt.

16 Frands Nielsen, degn i Hårlev og Himlingøje. 3.4.1705, fol.93, 98B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Clemen Schmidt, præst i Hårlev og Himlingøje. B:
1) Anne Kirstine Frandsdatter g.m. Jens Andersen successor som degn.

17 Afkald i Endeslev. 11.6.1705, fol.96B.
Afkald fra Sofie Pedersdatter Holm g.m. Søren Bentsen Hofmann, købmand i København
til
1 stedfar Niels Pedersen i København
2 farbror Herman Ejlersen Holm, præst i Tjæreby på Sjælland
3 morbror Tidemann Lauridsen Lend, præst i Endeslev og Vråby
for arv efter far.

18 Anne Kirstine Frandsdatter i Hårlev. 13.4.1707, fol.99.
E: Jens Andersen [Glauch], degn i Hårlev og Himlingøje. A:
1) mor Karen Pedersdatter, enke efter Frands Nielsen, formand i Hårlev og Himlingøje, [skifte 3.4.1705 lbnr.16].
Mors første ægteskab med Knud Lauridsen.
2) halvsøster Anne Knudsdatter g.m. Oluf Olufsen i Hårlev
3) halvsøster Maren Knudsdatter, død. E: Peder Nielsen i Lille Tårnby. 4B:
a Anne Pedersdatter 20
b Maren Pedersdatter 18
c Malene Pedersdatter 17
d Niels Pedersen 12
4) halvbror Lorents Knudsen, løjtnant i Odense.

19 Else Andersdatter Bosel i Endeslev. 10.5.1707, fol.102B, 113B.
E: Tidemann Lauridsen Lend, præst i Endeslev og Vråby. B:
1) Marie Elisabeth Tidemann Lend, født 6.5.1692
2) Barbara Tidemann Lend, født 22.11.1694
3) Magdalene Sybille Tidemann Lend, født 7.7.1696
4) Laurids Tidemann Lend, født 3.9.1702
5) Jørgen Tidemann Lend, født 20.2.1707.

20 Anne Rasmusdatter i Vollerslev. 8.8.1707, fol.107B.
E: Peder [Nielsen] Lellinge, degn i Vollerslev og Gørslev. B:
4) Oluf Pedersen Lellinge.
Første ægteskab med [Oluf Olufsen, degn her samme sted, død december 1678]. B:
1) Peder Olufsen
3) Rasmus Olufsen
3) Cathrine Olufsdatter g.m. Christoffer Petershøj.

21 Rasmus [Gertsen] Bremer, præst i Vollerslev og Gørslev. 22.8.1707, fol.108.
E: Karen Christensdatter Morsing. LV: Christen Brasch i Søllerup, [i Herfølge sogn], toldforvalter i Tryggevælde amt. B:
1) Jens Rasmussen Bremer 7
2) Ingeborg Rasmusdatter Bremer 5
3) Bent Christian Rasmussen Bremer 4.
FM: farbror Christen Bremer.

22 Jens Andersen Glauch, degn i Hårlev og Himlingøje. 22.7.1710, fol.114.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Knud Becher. A:
1) mor Margrethe Sørensdatter i Ringsted, enke efter Anders Jyde
2) søster Kirsten Andersdatter g.m. Jens Thomsen i Ringsted
3) søster Karen Andersdatter g.m. Peder Andersen Skytte.
[Første ægteskab med Anne Kirstine Frandsdatter, skifte 13.4.1707 lbnr.18].

Lbnr.23-49 udgår.

50 Christian [Carstensen] Dreier, præst i Herfølge og Sædder. 8.9.1710, 160, næste protokol fol.20B.
Enkemand efter [Birgitte Simonsdatter], efter hvem skifte ikke er holdt. B:
1) Christen Dreier, successor
2) Niels Dreier, i udlandet, uvist hvor
3) Hans Dreier
4) Carsten Dreier, klokker i Sakskøbing
5) Otto Dreier i Herfølge
6) Kirstine Sofie Dreier g.m. Peder [Pedersen] Brasch, degn i Herfølge og Sædder
7) Karen Dreier g.m. Peder [Jensen] Busch, degn i Hårlev og Himlingøje
8) Christian Dreier 20
9) Ingeborg Dreier.
Arv i boet efter Anders Hansen, degn i Herfølge og Sædder, skifte 25.5.1696.
E: Birgitte Sofie Olufsdatter, nu enke i Næstved efter Carsten Brodersen
Arv til 3B: 1 søn og 2 døtre.
FM: morbror Christen Olufsen, told- og orlogsskriver i København.
Afdøde døde 28.7.1709.

51 Karen Pedersdatter i Hårlev. 12.8.1712, fol.153.
Enke efter Frands Nielsen, degn i Hårlev og Himlingøje.
Første ægteskab med [Knud Lauridsen i Hellested, død 1683]. B:
1) Laurids Knudsen, løjtnant
2) Anne Knudsdatter g.m. Oluf Olufsen i Hårlev
3) Maren Knudsdatter g.m. Peder Nielsen i Lille Tårnby i Hårlev sogn, begge døde. 3B:
a Maren Pedersdatter g.m. Anders Rasmussen i Lystrup i Hårlev sogn
b Niels Pedersen 17
c Malene Pedersdatter 2.
FM: Peder [Jensen] Busch, degn i Hårlev og Himlingøje.

52 Afkald i Køge. 11.6.1710, fol.154B.
Afkald af 11.6.1710 fra Oluf Pedersen i Køge
til far Peder [Nielsen] Lellinge, degn i Vollerslev og Gørslev
for arv efter mor [Anne Rasmusdatter, begravet 12.6.1707. Hendes første ægteskab med Oluf Olufsen antecessor her, skifte 27.1.1679].

53 Peder Damianus Stendorf, degn i Endeslev og Vråby. 8.10.1712, fol.155, næste protokol fol.38.
E: Margrethe Pedersdatter Brasch. LV: bror Christen Brasch, forpagter på Tryggevælde [i Karise sogn]. B:
1) Abelone Marie Stendorf 9½. Ved afkald 28.3.1730 g.m. Oluf Andersen Bulpontan (Bolbro).
FM: successor Jørgen [Jensen] Busch.
Desuden nævnes afdøde stedmor Bodil [Hansdatter] Schade, enke efter Damianus [Vilhelmsen Stendorf, præst i Stenmagle, død 1685].

54 Karen Christensdatter Morsing i Vollerslev. 15.5.1716, fol.160B, næste protokol fol.15B.
E: Laurids Christensen, præst i Vollerslev og Gørslev.
Første ægteskab med formanden Rasmus [Gertsen] Bremer, [død 1707]. B:
1) Jens Rasmussen Bremer
2) Bent Christian Rasmussen Bremer
3) Ingeborg Rasmusdatter Bremer.
FM:
1 [morfar] Christen Jacobsen Morsing, by- og rådstueskriver i Odense
2 [morbror] Erik Christensen Morsing, vellærde, på Juellund
3 [mosters mand] Christen Gertsen Bremer, købmand i Nysted.
Afdøde døde 17.3.1716.

55 Christian Christoffersen Broberg, degn i Valløby og Tårnby. 9.7.1716, fol.167.
E: Anne Olufsdatter [Hammer]. B:
1) Oluf Christiansen Broberg, snedkersvend i Hamborg, hvor han kalder sig Ulrik Broberg
2) Birgitte Kirstine Christiansdatter Broberg g.m. Jørgen Winther, successor som degn.

56 Peder Pedersen Brasch, degn i Herfølge og Sædder. 3.5.1717, fol.169, næste protokol fol.20B, 21B, 36, 45, 50B, 51B.
E: Kirstine Sofie Dreier. LV: Knud Becher, forvalter på Vallø. B:
4) Birgitte Marie Pedersdatter Brasch 9½. Ved afkald 11.12.1735 g.m. Frederik Nielsen Ravn, tobaksspinder i Sakskøbing
5) Abraham Pedersen Brasch 4
6) Margrethe Pedersdatter Brasch 1½.
FM:
1 farbror Jacob Brasch, forpagter på Billesborg [i Herfølge sogn]
2 Jacob Desington (Dishington), successor som degn.
Første ægteskab med Jannike Sofie Jensdatter, skifte 24.1.1704. B:
1) Otto Pedersen Brasch 18½
2) Kirsten Pedersdatter Brasch 16. Ved afkald 20.6.1727 g.m. Jens Knudsen, musketer i København
3) Birgitte Charlotte Pedersdatter Brasch, død.
FM: farbror Christen Brasch i Store Heddinge, forpagter på Tryggevælde.

57 Tidemann [Lauridsen] Lend, præst i Endeslev og Vråby. 21.9.1719, fol.173, næste protokol fol.2, 50B.
Enkemand efter [Else Andersdatter Bosel, begravet 21.3.1707]. B:
2) Marie Elisabeth Tidemannsdatter Lend g.m. Bjørn Pedersen Mahler, præst i Vejlø og Vester Egesborg, (afkald 21.1.1713 fol.159B).
3) Barbara Tidemannsdatter Lend g.m. Casper [Christensen] Lemvig, fars successor
4) Magdalene Sibylle Tidemannsdatter Lend g.m. Laurids Christensen, præst i Vollerslev og Gørslev.
5) Laurids Tidemann Lend, født 1702, i Sorø skole.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Bosel, skifte 9.10.1688 lbnr.4]. B:
1) Karen Tidemannsdatter Lend, enke efter Hans Hylling i København
Afdøde døde 27.1.1719.


Bjæverskov herred
Gejstlig skifteprotokol
1719-1799

58 Kirsten [Hansdatter] Gøde i Lellinge. 27.8.1721, fol.15B.
E: Peder Hansen[Haahr], degn i Højelse og Lellinge. B:
1) Hans Pedersen 27, i Hummel
2) Anne Eggers Pedersdatter 22.
FM: Olufsen i Ølsemagle.
Afdøde døde 30.1.1721.

59 Peder Hansen Haahr, degn i Højelse og Lellinge. 20.4.1722, fol.18B.
E: Marie Hedvig Hauritz.
Første ægteskab med [Kirsten Hansdatter Gøde, skifte 27.8.1721 lbnr.58]. B:
1) Hans Pedersen Haahr
2) Anne Eggers Pedersdatter Haahr, der ægter Peder Lauridsen Busch, degn i Hårlev og Himlingøje.
Afdøde døde 10.2.1722.

60 Christen Dreier, præst i Herfølge og Sædder. 17.5.1723, fol.21.
E: Karen Fogh. LV: far Fogh, rådmand. Af arvinger angives A:
1) bror Carsten Dreier.

61 Jørgen Winther, degn i Valløby og Tårnby. 20.9.1726, fol.25B.
E: Birgitte Kirstine Broberg. LV: successor Jens Jørgensen Martens B:
1) Peder Christian Winther.
Arv i boet til formandens enke Anne Olufsdatter [Hammer, enke efter Christian Christoffersen Broberg, skifte 9.7.1716 lbnr.55]

62 Birthe Jensdatter Kaalund i Hårlev. 31.1.1727, fol.27B, 37, 51B, 62, 68B.
E: Niels [Poulsen] Janson, præst i Hårlev og Himlingøje. B:
2) Christen Nielsen Janson 24, student.
Første ægteskab med [Otto Mogensen Haasum, præst i Valløby og Tårnby, død 12.4.1700]. B:
1) Otto Ottesen Haasum, præst i Nordby på samsø, [begravet 11.8.1725]. E: Hertha Marie Rothenburg. 2B:
a Jørgen Ottesen Haasum 4½
b Birthe Ottesdatter Haasum 3. Ved afkald 20.6.1743 g.m. Clemen Bartscher, kapellan i Ringsted og Benløse.
FM: Jørgen Nielsen Rothenburg, byskriver i Ringsted.
Christen Nielsen Janson har arv efter
1 halvsøster Birgitte Kirstine Haasum, skifte København 1707
2 halvbror.

63 Niels [Poulsen] Janson, præst i Hårlev og Himlingøje. 5.5.1727, fol.35B, 36.
Enkemand efter Birthe Jensdatter Kaalund, [skifte 31.1.1727 lbnr.62]. B:
1) Christen Nielsen Janson 24, student.
FM: Christen Brasch.

64 Frederik Christian Birch, præst i Endeslev og Vråby. 6.3.1730, fol.38.
E: Elisabeth [Johansdatter] Schrøder.
Afkald fra A:
1) far Niels Birk, islandsk købmand i København.

65 Anne Margrethe Loumann i Lidemark. 17.7.1730, fol.38B.
E: Hans Hansen Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov. B:
1) Frands Sidenborg 9
2) Margrethe Sidenborg 7
3) Kirstine Marie Sidenborg 4.

66 Peder Lauridsen Busch, degn i Hårlev og Himlingøje. 21.8.1733, fol.45B.
E: Anne Eggers Pedersdatter Haahr. LV: successor Jesper Nielsen Øgaard, der ægter enken. B:
1) Laurids Pedersen Busch 10
2) Johanne Christine Pedersdatter Busch, født efter fars død.
Afdøde døde 22.7.1733.

67 Embedsoverdragelse i Vollerslev. 4.9.1737, fol.51B.
Laurids Christensen, præst i Vollerslev og Gørslev, der flytter [til Terslev og Ørslev],
overdrager embedet til successor Hans [Olufsen] Judicher.

68 Pension af Hårlev og Himlingøje kald. 22.7.1738.
Samuel Stenløse, præst i Hårlev og Himlingøje indgår kontrakt om pension med Laurids [Tidemann] Lend, som værge for sin søster [Barbara Tidemannsdatter] Lend, enke efter [Casper Christensen] Lemvig, [død 1732].

69 Marie Cathrine Weibel i Herfølge. 6.10.1741, fol.52B.
E: Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder. B:
1) Frederikke Sofie Roed g.m. Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev
2) Frederikke Conradine Roed 22½
3) Peder Roed 21¼, i Helsingør latinskole
4) Knud Becher Roed 19¼
5) Zander Weibel Roed 17
6) Christence Roed 13¾
7) Jens Weibel Roed 12
8) Helene Marie Roed 10¾
9) Sofie Magdalene Roed 7.
FM:
1 farbror Christoffer Roed, bogholder i Brandforsikringskassen i København
2 Ebbe Jacobsen, viceborgmester i Køge g.m. [faster Anne Pedersdatter Roed; hendes første ægteskab med morbror [Laurids Weibel].
Afdøde døde 19.4.1740.

70 Morten [Bentsen] Bech, degn i Lidemark og Bjæverskov. 24.9.1742, fol.53, 58, 58B, 59B, 64.
E: Anne [Pedersdatter Høgh]. LV: Jens Juul. A:
1) søsterdatter Anne Cecilie Knudsdatter med FM: Frederik Holm
2) søsterdatter Else Kirstine Henriksdatter Brunsvig
3) halvsøstersøn Peder Lorentsen, skrædder i Gimlinge, hvis mor var født på Langeland
3) halvsøsterdatter Dorthe Pedersdatter i København.
Skifte efter enkens første mand Holsteinborg 10.10.1715. B:
1 Birthe Margrethe g.m. Morten Funch i Køge
2 Peder Hansen Høgh

71 Jesper Nielsen Øgaard, degn i Hårlev og Himlingøje. 6.12.1742, fol.55B, 58B, 59, 61, 62B, 65, 68B, 72, 76B, 95B.
E: Anne Eggers [Pedersdatter] Haahr. LV: Jørgen [Jensen] Busch, degn i Endeslev og Vråby. B:
1) Niels Øgaard 8
2) Peder Tostrup Øgaard 5.
Enkens første ægteskab med Peder Lauridsen Busch, degn i Hårlev og Himlingøje, skifte 21.8.1733 lbnr.66. B:
1 Laurids Pedersen Busch.
Enken var datter af Peder Hansen Haahr, degn i Højelse og Lellinge, [skifte 20.4.1722 lbnr.59]
Laurids Pedersen Busch har arv efter sin farmor Margrethe Nielsdatter, enke efter Laurids Pedersen, tømrer i Roskilde. Ved afkald 22.5.1750, tømrersvend i København
Desuden nævnes Else Christensdatter, enke efter enkens farbror Jens Hansen i Roskilde.
Desuden nævnes afdødes bror Søren Nielsen Viborg, præst i Radsted på Lolland.
[Afdødes forældre var Niels Øgaard på Bognæs [i Herslev sogn] ved Roskilde og Johanne Christine Viborg gift anden gang med] afdødes stedfar Peder Rasmussen.
Afdøde havde testamentarisk arv efter Edel Helene [Johansdatter] Møller, død 24.3.1742, enke efter Thyge [Jensen] Lange, præst [i Soderup og Kirke Eskilstrup, død 16.11.1739].

72 Samuel [Johansen] Stenløse, præst i Hårlev og Himlingøje. 24.9.1743, fol.66, 173.
E: Drude Margrethe [Iversdatter] Brinch. B:
1) Frederik Christian Stenløse 4. Ved afkald 11.6.1767 præst i Udby i Tuse herred
2) Sofie Christiane Stenløse 1.
FM: morbror Hans Didrik Brinch Seidelin, sekretær i Danske Kancelli i København, i 1767 til Hagestedgård i Hagested sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1742.
Samfrændeskifte 24.9.1743.

73 Peder [Jensen] Busch, degn i Højelse og Lellinge. 16.3.1744, fol.66B.
E: Karen [Dreier]. LV: [Mathias Frederiksen] Bircherod, præst i Højelse og Lellinge. B:
1) Birthe Kirstine Busch 33
2) Christiane Busch 30
3) Frederik Busch 26
4) Peder Busch 23
5) Anne Sofie Busch 19
6) Anne Marie Busch 16.
FM: farbror Jørgen [Jensen] Busch, degn i Endeslev og Vråby.
Afdøde døde 13.2.1744.

74 Hans Mikkelsen, skoleholder i Slimminge skole [i Gørslev sogn]. 14.6.1745, fol.71, 72B, 161.
E: Mette Iversdatter [Torup]. LV: Christian Frederik Thomsen, skoleholder i Bjæverskov, der ægter enken. B:
2) Johanne Marie Hansdatter, endnu ved moders bryst.
Første ægteskab med Maren Lavesdatter. B:
1) Hans Hansen, der døde i København. Attest fremvist 18.7.1763.

75 Gøgen Margrethe Agerup i Hårlev. 14.6.1746, fol.73.
E: Peder Krøyer, skoleholder i Hårlev. B:
1) Johannes Krøyer 4½
2) Morten Krøyer 3
3) Christian Krøyer 3.
Desuden nævnes Jens Krøyer i København.
Afdøde døde 15.5.1746.

76 Kirsten [Mortensdatter] Hylling i Lidemark. 10.4.1749, fol.74, 76.
E: Hans [Hansen] Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov. B:
1) Pouline Dorthea 15
2) Jacob Sidenborg 13, i Køge skole.
FM:
1 Peder Knapsted Frost, degn i Lynge og Bråby g.m. moster [Birgitte Dorthe Hylling]
2 Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev, beslægtet på fars side.

77 Henrik Plath Mahler, informator på Vallø Hospital. 5.8.1749, fol.74B.
A:
1) søster Sofie Mahler, tjener på Roskilde Jomfrukloster
2) søster g.m. Henrik Holst, vejermester på det kongelige toldkammer i København
3) søster g.m. Thomas Lauridsen, tobaksspinder i København
4) halvsøster g.m. Jens Halbo, toldvisiterer i København.

78 August Marfeldt, skoleholder i Bjæverskov. 28.6.1751, fol.76B, 79.
E: Anne Lund. LV: Christian Lund. A:
1) bror Christian Marfeldt i Løgumkloster
2) halvbror, død. 1B:
a Jan August Marfeldt i Nimvegen i Holland.
Afdøde døde 26.5.1751.

79 Elisabeth Christiansdatter Wedsche i Valløby. 17.5.1752, fol.77B, 168.
E: Joachim Erlev, degn i Valløby og Tårnby. B:
1) Henrik Erlev 9
2) Frederikke Nikoline Elisabeth Erlev 7
3) Nikoline Dorthe Erlev 4.

80 Karen Hansdatter i Tårnby. 1.12.1752, fol.80.
E: Hans Christian Dreier, skoleholder i Tårnby. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter 2
2) Hans Christian Hansen 7 uger.

81 Karen Mortensdatter i Vråby. 1.5.1753, fol.81.
E: Anders Abraham, skoleholder i Vråby. A:
1) søster Anne Malene [Mortensdatter] g.m. Niels Pedersen, skrædder i Hillerød
2) bror, død. 1B:
a Morten Pedersen i Ølby på Gammel Køge gods
3) bror, død. 1B:
a Oluf Lauridsen i Store Salby [i Højelse sogn] på Gammel Køge gods
4) søster, død. 1B:
a Kirsten Mikkelsdatter i Gammel Køge.

82 Peder Hansen Lytzing, degn i Hårlev og Himlingøje. 3.7.1753, fol.82.
E: Cecilie [Bjørnskov].
Arvinger kendes ikke.

83 Jørgen Jensen Busch, degn i Endeslev og Vråby. 22.10.1753, fol.83B, 86.
E: Margrethe [Pedersdatter Brasch]. A:
1) bror Jens Jensen Busch i Kimmerslev
2) bror Peder Jensen Busch, degn i Lellinge, skifte 16.3.1744 lbnr.73. 6B:
a Birthe Kirstine Busch 50. Ved afkald 30.4.1765 g.m. Jens Pedersen Vollum i Holbæk
b Christiane Busch 38
c Frederik Busch, skoleholder i Eghøj
d Peder Busch på Farendløse mølle
e Anne Sofie Busch 26
f Anne Marie Busch 23
3) bror Søren Jensen Busch i Estrup
4) bror Christian Jensen Busch, død. 1B:
a Peder Christiansen i Sigersted
5) søster Maren Jensdatter g.m. Claus Høfding, møller i Dellinge mølle i Allerslev sogn i Roskilde amt
6) søster Gertrud Jensdatter g.m. Hans Pedersen i Allindemagle
7) søster Johanne Jensdatter, død. 2B:
a Anne Kirstine g.m. Laurids Pedersen i Skovhus i Rislev sogn
b Marie g.m. Steffen Clausen i Solbjerg.

84 Jens Jørgensen Martens, degn i Højelse og Lellinge. 15.7.1751, fol.85B, 86B, 87B, 174B.
E: Bodil Kirstine Christiansdatter [Broberg]. LV: Joachim Erlev, degn i Valløby. B:
1) Jørgen Jensen Martens 26, skoleholder i Gunderup
2) Ulrik Jensen Martens 22, musikantsvend i Ringsted
3) Christian Jensen Martens 20, i farverlære i København
4) Anne Mette Jensdatter Martens g.m. Peder Hansen, skovfoged i Skæppelund
5) Eva Jensdatter Martens 18 i Strø. Ved afkald 15.5.1762 g.m. Jørgen Harding Sonne på Bornholm
6) Elisabeth Louise Jensdatter Martens 16.

85 Malene Baltsersdatter, ugift i Herfølge. 16.12.1754, fol.86B.
A:
0) forældre [Baltser Johansen, klokker og skoleholder i Kerteminde, begravet 22.5.1715 og Inger Jacobsdatter, begravet 5.4.1732]
1) bror Jacob Baltsersen, kordegn og klokker i Kerteminde
2) søster Maren Baltsersdatter, død, var i første ægteskab Johan Michael Leyh i Brandthus i Herfølge sogn, skovrider i Vallø distrikt, begravet Herfølge 15.6.1729 og i andet ægteskab med successor som skovfoged Andreas Hegtmann. 6B:
a Christian Ditlev Leyh, degn i Herfølge og Sædder
b Kasimir Leyh, uvist hvor
c Baltser Leyh i København
d Anne Cathrine Leyh
e Inger Reitia? Leyh i København
f Frederikke Conradine Leyh, død, var g.m. Frands Letant i Køge. 3B: 1 søn og 2 døtre.
3) søster, død. 1B:
a Alexander Falsen, student på Billesborg.
Afdøde døde 4.9.1754.

86 Hans [Hansen] Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov. 9.7.1755, fol.88B, 95, 147, 152.
E: Anne Elisabeth Marie Friis.
Første ægteskab med Anne Margrethe Loumann, [skifte 17.7.1730 lbnr.65]. B:
1) Margrethe Sidenborg g.m. Herman BarMeyer, degn i Hårlev og Himlingøje
2) Kirstine Marie Sidenborg 30.
Andet ægteskab med Kirsten [Mortensdatter] Hylling, [skifte 10.4.1749 lbnr.76]. B:
3) Pouline Dorthea Sidenborg 21. Ved afkald 30.11.1756 g.m. [Justus August Jagemann] Monefeldt, [skovrider i Vallø distrikt]
4) Jacob Sidenborg 19.
Arv i boet til Kirstine Marie Sidenborg efter [mors forældre og morbror]:
1 Frands [Sørensen] Loumann, [forpagter på Ottestrup, begravet Ørslev sogn i Ringsted herred 30.10.1732]
2 Frands Loumanns hustru [Anne Margrethe Kjærulf, begravet Ørslev 13.10.1732]
3 Hans Frandsen Loumann.

87 Mads Nielsen Ravn, degn i Lidemark og Bjæverskov. 20.10.1756, fol.92.
E: Anne Cathrine. B:
1) Mette Kirstine Ravn 26
2) Hans Madsen Ravn 24, i Køge
3) Anders Madsen Ravn 24, i musikantlære i Ringsted.
Desuden nævnes afdødes bror Anders Nielsen, købmand i Ringsted.
Afdøde døde 22.9.1755.

88 Henrik Judicher, præst i Vollerslev og Gørslev. 14.2.1759, fol.95B, 104B, 126, 130, 131B.
E: Dorthe Cathrine Goldsmith, der døde 18.3.1759.
Hans A:
0) forældre [Laurids Nielsen Judicher, præst i Hammer og Lundby, død december 1739 og Elsebeth Cathrine Henriksdatter Span]
1) søster Susanne Kirstine Judicher g.m. [Knud] Christian [Sørensen] Sevel, successor i Hammer og Lundby
2) søster Anne Elisabeth Judicher g.m. [Thomas Hansen] Borch, præst [i Vejlø og Vester Egesborg]
3) søster Charlotte Henrikke Judicher g.m. Johan Torn, degn i Jungshoved.
Hendes A:
0) forældre [Johan Jensen Goldsmidt, præst i Rønnebæk og Olstrup, død ca. 1705 og [Elisabeth Mikkelsdatter Winding].
Fars første ægteskab med [Birgitte Andersdatter, begravet 19.5.1690]. B:
1) halvbror Anders Johansen Goldsmith, degn i Køng, [død 3.1.1756]. 9B:
a Birthe Goldsmith g.m. Holm, byfoged i Skælskør
b Johanne Christiane Goldsmith g.m. Hans Andersen i Vester Egede
c Johan Goldsmith i Doblerhuset ved Gisselfeld
d Michael Winding Goldsmith, degn i Køng
e Marie Christine Goldsmith g.m. Laurids Olufsen Bomann i Kostræde [i Køng sogn]
f Christian Goldsmith, købmand i Køge
g Jens Goldsmith i Næstved, død. 4B: 2 sønner og 2 døtre
h Otto Christian Goldsmith i Alsted på Lolland
i Abraham Goldsmith, tjener på Holsteinborg
2) halvbror Enevold Johansen Goldsmith, død. 2B:
a en søn, død uden børn
b Rasmus Enevoldsen, død. 4B:
1 Olav Rasmussen
2 Dines Enevoldsen
3 Anne Enevoldsdatter
4 Birgitte Enevoldsdatter, alle i Freerslev på Bregentved gods.
3) halvbror Johannes Johansen Goldsmith, død. 1B:
a Vibeke Johansdatter, død. 1B:
1 Johannes Nielsen i Ringsted.
[Birgitte Andersdatter første ægteskab med Johan Duus]. B:
4) halvbror Poul [Johansen] Duus, præst i Årby, [død 25.1.1726]. 5B:
a Peder Duus, præst Sankt Jørgen og Sørup på Fyn
b Birthe Duus g.m. [Ertmann] Juul, degn på Orø
c Mette Cathrine Duus g.m. Christian Hjort, birkedommer på Frydendal
d Frederik Duus, degn i Stifts Bjergby og Mørke, død. 1B:
1 Maren Frederiksdatter g.m. Rothenburg i Holbæk
e Morten Henrik Duus, skoleholder i Vig på Sjælland, død. 1B:
1 Poul Duus, bagersvend i København
Afdøde døde 22.1.1758.

89 Johanne Kirstine Vendel i Store Tårnby. 4.4.1759, fol.96B.
E: Hans Christian Dreier, skoleholder i Store Tårnby. A:
1) bror Peder Nielsen Vendel, bogbinder i Ålborg
2) bror Christen Nielsen Vendel, forpagter på en jysk annekspræstegård.
Der er ikke hørt fra nogen af brødrene i 16 år.
Afdøde døde 14.8.1758.

90 Tidemann Christian [Lauridsen] Lend, præst i Vollerslev og Gørslev. 18.4.1759, fol.98B, 131, 166.
E: Charlotte Sofie Amalie Lyster LV: Johannes [Johansen] Prom, præst i Kvislemark og Fyrendal, der ægter enken. B:
1) Tidemann Christian Lend 6 mdr.
FM:
1 farmor [Magdalene Sybille Tidemannsdatter Lend] i Køge, enke efter afdødes far Laurids Christensen, [præst i Terslev og Ørslev, skifte Ringsted herred gejstlig 2.4.1746 lbnr.64] ved LV: [Didrik Caspersen] Møller, successor i Terslev
2 farbror Niels Foss, i tjeneste hos grevinde Schack.
Afdøde døde 17.3.1759.
Samfrændeskifte 23.4.1760.

91 Lyder [Pedersen] Roed, præst i Herfølge og Sædder. 13.12.1759, fol.110, 129, 134B, 141, 149B.
Enkemand efter Anne Mossin. B:
9) Marie Cathrine Roed, skifte 24.3.1760 fol.129.
FM: morbror [Søren Hansen] Mossin, præst i Køge og Ølsemagle.
Første ægteskab med [Marie Cathrine Weibel], skifte 6.10.1741 lbnr.69. B:
1) Frederikke Sofie Roed g.m. Didrik [Caspersen] Møller, præst i Terslev og Ørslev
2) Frederikke Conradine Roed g.m. Simon Christian [Johansen] Plockross, præst i Lynge og Bråby
3) Peder Roed, cand. theol.
4) Knud Becher Roed, forstander på Vallø Hospital
5) Christence Roed
6) Jens Weibel Roed, forpagter på Billesborg
7) Helene Marie Roed, der ægter Hans Jensen Rosted, successor i Herfølge og Sædder
8) Sofie Magdalene Roed.
Arv efter afdødes bror Christen Roed, amtsforvalter [i Koldinghus amt, begravet 26.3.1756].

92 Hans Resen, skoleholder i Slimminge i Gørslev sogn. 26.11.1760, fol.140.
E: Maren Kirstine Wildmechem?.
Af første ægteskab B:
1) Mourids Hansen Resen, i Slidal sogn i Christiania amt i Norge
2) Susanne Hansdatter Resen g.m. Knud Olufsen i Slidal sogn
3) Nikolaj Vilhelm Hansen Resen, skoleholder i Hvissinge i Glostrup sogn ved København.
Afdøde døde 1.5.1760.

93 Anne Pedersdatter Wodder i Bjæverskov. 14.4.1761, fol.147B.
E: Michael Ferdinand Thim, degn i Lidemark og Bjæverskov. B:
1) Peder Thim 6
2) Gotfred Thim 9 uger.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Didrik.

94 Charlotte Amalie Wilcken i Lellinge. 9.10.1761, fol.149B.
E: Joachim Erlev, degn i Højelse og Lellinge. B:
1) Louise Sofie Frederikke Erlev 8
2) Beate Henriette Erlev 4.

95 Elisabeth [Johansdatter] Schrøder, begravet [24.4.1760] i Helsingør Olai. 9.10.1762, fol.152B, 192, 193, 196B.
Enke efter Laurids Tidemannsen Lend, præst i Endeslev og Vråby, [begravet 18.4.1753].
[Første ægteskab med antecessor Frederik Christian Birch, skifte 6.3.1730].
Testamente af 30.5.1755.
Hans A:
1) søster [Barbara Tidemannsdatter Lend, død 1753, var g.m. Casper Christensen Lemvig, præst i Endeslev og Vråby, død 1732]. B:
a Maren Elisabeth Lemvig g.m. Hans [Mathiassen] Blad, præst i Endeslev og Vråby. Af hendes børn arver B:
1 Laurids Christian Blad.
Hendes A:
1) søster Anne [Johansdatter] Schrøder, [død 1748], var g.m. [Peder Clod, rektor i Helsingør, død 1747]. 4B:
a [Anne Clod, død 14.6.1753, var g.m. Marcus Buch, rektor på Herlufsholm, død 1755]. 2B:
1 Peder Buch. Ved afkald 16.6.1778 var han på Sankt Thomas
2 Hans Buch. Ved afkald 16.6.1778 var han i København
b Cathrine Sofie Clod
c Marcus Clod, præst i Fredericia Trinitatis og Vejlby
d Johannes Clod, tysk præst i Vemmetofte
e Carl Clod
2) bror Johannes Schrøder, rektor [i Frederiksborg]. Arv til 3døtre.
Arven overføres fra Lynge-Kronborg herred til Bjæverskov herreds gejstlige kasse.

96 Mads Simonsen Bøes, degn i Endeslev og Vråby. 14.4.1765, fol.154, 170B, 185.
E: Cathrine Marie Friis. LV: Herman BarMeyer, degn i Hårlev og Himlingøje. B:
1) Simon Bøes
2) Peder Bøes 25
3) Antonius Bøes 23
4) Henrik Ludvig Bøes 14
5) Anne Sofie Bøes
6) Karen Bøes.
FM:
1 Oluf Poulsen Wintrup, degn i Valløby og Tårnby
2 successor Hans Christian Dreier.

97 Otto Didrik Tornskov, skoleholder i Store Tårnby. 7.7.1763, fol.160B, 161B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.6.1763.

98 Peder Berg, skoleholder i Algestrup [i Sædder sogn]. 6.9.1763, fol.162B.
E: [Navnangives ikke]. LV: H. C. Ørslev.
Børn, hvis navne ikke angives.

99 Andreas Abrahamsen, skoleholder i Vråby. 30.1.1764, fol.164, 200B.
E: Mette Hansdatter. LV: Oluf Jørgensen på Vallø gods, der ægter enken. B:
1) Abraham Andreassen 7
2) Karen Andreasdatter 2.
FM: Oluf Pedersen, bondefoged i Vråby.
Afdøde døde 31.12.1763.

100 Hans Blad, præst i Endeslev og Vråby. 21.9.1764.
E: Maren Elisabeth Lemvig.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1764.
Afdøde døde 21.9.1764.

101 Henrik Ørslev, substitut og skoleholder i anneksgården i Sædder. 10.4.1766, fol.166B, 168B, 172.
E: Marie Mathiasdatter. LV: Christian Ditlev Leyh, degn i Herfølge og Sædder. B:
1) Hans Henrik Henriksen Ørslev
2) Mathias Henriksen Ørslev
3) Peder Henriksen Ørslev
4) Laurids Henriksen Ørslev
5) Anne Dorthe Henriksdatter g.m. Henrik Lauridsen, hollænder på Gammel Køgegård
6) Lisbeth Henriksdatter Mads Christensen på Vallø gods
7) Marie Cathrine Henriksdatter g.m. Andreas Hase, smed i Køge.
Afdøde døde 11.3.1766.

102 Anne Cathrine i Lidemark. 2.4.1767, fol.170B, 173.
Enke efter Mads [Nielsen] Ravn, degn i Lidemark og Bjæverskov, [skifte 20.10.1756 lbnr.87]. B:
1) Mette Kirstine Ravn
2) Hans Madsen Ravn
3) Anders Madsen Ravn.

103 Mette Cathrine With i Gunderup. 29.5.1767, fol.171, 172B, 174B.
E: Peder Bølch, der døde 12.9.1767. B:
1) Ludvig Bølch 1½.
Til stede var drengens farmor Cathrine Marie enke efter Bølch.

104 Andreas Nikolaj [Johansen] Ryge, præst i Lidemark og Bjæverskov. 22.9.1767, fol.175B.
E: Anne Lorentsen. B:
1) Louise Sofie Frederikke Ryge 6
2) Andreas Nikolaj Ryge 2.
FM:
1 født værge Immanuel Ryge, bogholder i København
2 Niels Lorentsen
3 Laurids Nielsen.
Afdøde døde 22.9.1767.
Bevilling til uskiftet bo af 13.11.1767-
Samfrændeskifte 9.1.1770.

105 Margrethe Sidenborg i Hårlev. 6.9.1769, fol.175B.
E: Herman BarMeyer, degn i Hårlev og Himlingøje. A:
0) forældre [Hans Hansen Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov, skifte 9.7.1755 lbnr.96 og Anne Margrethe Loumann, skifte 17.7.1730 lbnr.65]. B:
1) søster Kirstine Marie Sidenborg.
Fars andet ægteskab med [Kirsten Mortensdatter Hylling, skifte 10.4.1749 lbnr.76]. B:
2) halvsøster Pouline Dorthea Sidenborg g.m. [Justus August Jagemann] Monefeldt, skovrider i Vallø distrikt]
3) halvbror Jacob Sidenborg, farver i Køge.
Afdøde døde 6.9.1769.

106 Oluf Poulsen Wintrup (Ventrup), degn i Valløby og Tårnby. 19.7.1769, fol.178B.
E: Birgitte Cathrine Dreier. LV: bror Christian Dreier, degn i Endeslev og Vråby. B:
1) Hans Christian Wintrup 12
2) Inger Margrethe Wintrup
3) Cathrine Lisbeth Wintrup
4) Anne Malene Wintrup
5) Birthe Kirstine Wintrup.
FM: [Lambert] Wederkinch, successor.
Afdøde døde 19.7.1769.

107 Joachim Erlev, degn i Højelse og Lellinge. 22.10.1770, fol.181B.
E: Anne Jacobsdatter. LV: bror Peder Jacobsen, forpagter på Lellingegård. B:
6) Jacob Erlev
7) Elisabeth Charlotte Erlev.
Første ægteskab med [Elisabeth Christiansdatter Wedsche, skifte 17.5.1752 lbnr.79]. B:
1) Henrik Erlev, uvist hvor
2) Frederikke Nikoline Elisabeth Erlev
3) Nikoline Dorthe Erlev.
Andet ægteskab med [Charlotte Amalie Wilcken, skifte 9.10.1761 lbnr.94]. B:
4) Louise Sofie Frederikke Erlev
5) Beate Henriette Erlev.

108 Christine Marie Pihl i Algestrup. 23.11.1772, fol.185, 219.
E: Svenning Skovsbøl, skoleholder i Algestrup. B:
1) Anne Elisabeth Skovsbøl 10
2) Karen Skovsbøl 7.

109 Anne Jacobsdatter i Lellinge. 8.5.1775, fol.187B.
Enke efter Joachim Erlev, degn i Højelse og Lellinge, [skifte 22.10.1770 lbnr.107. B:
3) Jacob Erlev
4) Elisabeth Charlotte Erlev.
FM: Peder Jacobsen, forpagter på Lellingegård.
Første ægteskab med Jørgen Grønlund. B:
1) Carl Jørgensen Grønlund
2) Eleonora Jørgensdatter.

110 Karen Dreier i Lellinge. 26.7.1775, fol.188.
Enke efter Peder [Jensen] Busch, degn i Højelse og Lellinge, [skifte 16.3.1744 lbnr.73]. B:
1) Birthe Kirstine Busch g.m. Peder Jensen, møller i Holbæk
2) Christiane Busch
3) Frederik Busch, degn i Højelse og Lellinge
4) Peder Busch, skovfoged ved Herlufsholm
5) Anne Sofie Busch g.m. Andersen, forvalter på Bjørnemose på Fyn
6) Anne Marie Busch g.m. Fog, skoleholder i Svinninge.

111 Mette Iversdatter Torup i Bjæverskov. 23.10.1775, fol.188B.
E: Christian Frederik Thomsen, skoleholder i Bjæverskov.
Første ægteskab med [Hans Mikkelsen, skoleholder i Slimminge skole, skifte 14.6.1745 lbnr.74]. B:
1) Johanne Marie Hansdatter.
Afdøde døde 30.9.1775.

112 Anne Filipsdatter i Sædder. 23.7.1776, fol.190.
E: Bang, skoleholder i Sædder. A:
1) søster Inger Elisabeth Filipsdatter
2) halvsøster Mette Rasmusdatter
samt fraværende arvinger.

113 Søren Vedel, skoleholder og herredsskriver i Åshøje [i Herfølge sogn]. 3.11.1776, fol.190B.
A:
1) søster Mette Dorthe Vedel i Hald [i Nørhald herred] i Jylland, enke efter Holm, præst [i Lundforlund og Gerlev, død 6.9.1763]
2) bror Christian Carl Vedel
3) bror Jens Vedel.
Desuden nævnes afdødes fætter Vedel, kasserer i København.
Afdøde døde 5.6.1776.

114 Niels Duus, skoleholder i Hårlev. 9.12.1778, fol.192.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Herman BarMeyer, degn i Hårlev og Himlingøje. B: 3 sønner og 2 døtre, hvis navn ikke angives.
FM: Immanuel Eiberg, skoleholder.
Afdøde døde 10.7.1778.

115 Birthe Cathrine [Dreier] i Lellinge skole. 26.12.1780, fol.193B.
Enke efter [Oluf Poulsen] Wintrup, degn [i Valløby og Tårnby, skifte 19.7.1769 lbnr.106]. B:
1) Hans Christian Wintrup
2) Inger Margrethe Wintrup gift
3) Cathrine Lisbeth Wintrup gift
4) Anne Malene Wintrup
5) Birthe Kirstine Wintrup gift.
FM: [Frederik] Busch, degn i Lellinge.

116 Anne Simonsdatter Lund på gården Justlund. 11.2.1781, fol.193B.
Enke efter Jørgen Jæger, skoleholder i Ringsbjerg [i Sædder sogn].
Testamente af 20.3.1762.
Hans A:
1) far Jacob Jæger, forvalter.
Hendes arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 11.2.1781.

117 Karen Johansdatter i Vråby skole. 20.9.1781, fol.197.
E: Jørgen Martens, skoleholder i Vråby. A:
1) bror Jacob Rosner, skomager i Roskilde, død. 3B:
a Johan Rosner, skomagersvend i København
b Frederikke Louise Rosner g.m. Christen Andersen, Schmidt i København
c Sidsel Marie Rosner, som halvsøster til a og b
2) bror Hans Rosner, betjent i Køge, død. 1B:
a datter, død, var g.m. Christian Andreassen i Køge. 2B:
1 Christian Wildenrath
2 Engel Cathrine Wildenrath
3) søster Margrethe Rosner g.m. Jørgen Hansen, møller i København
4) søster Johanne Rosner g.m. Hans Mortensen i Karlstrup.
Afdøde døde 20.8.1781.

118 Rasmus Neergaard, skoleholder på Gunderup. 30.5.1783, fol.200B.
E: []. LV: Peder Jacobsen, forpagter på Billesborg. A:
1) søster g.m Helm, bager i Skælskør
2) søster hos Olivarius i Næstved.
Afdøde døde 30.4.1783.

119 Andreas Lindahl, præst i Hårlev og Himlingøje. 22.10.1783, fol.202, 206B, 208B, 210, 214.
E: Ellen Cathrine Rasmussen. LV: [Jens Andreassen] Bille, præst i Endeslev og Vråby.
Første ægteskab med [Frederikke Dorthe Borch, begravet 9.3.1779]. B:
1) Frederik Josef Lindahl soldat i Vestindien
2) Margrethe Sofie Lindahl g.m. Jacob Walther, birke- og herredsskriver.
FM: født værge Borch, professor i København.
Desuden nævnes afdødes søstersøn [Immanuel] Edberg, [skoleholder i Hårlev].
Afdøde døde 22.9.1783.

120 Laurids Gravlund, skoleholder i Skrosbjerg [i Vråby sogn]. 14.6.1784, fol.205.
E: Else Poulsdatter. LV: [Christian] Dreier, degn i Endeslev. B:
1) Hans Gravlund, successor
2) Mathias Gravlund i København
3) Johanne Kirstine Gravlund
4) Anne Gravlund, død, var g.m. Christoffer Jørgensen i Helsingør. 1B:
a Christine Christoffersdatter i Helsingør
5) Agnethe Gravlund, død, var g.m. Niels Christoffersen, skovfoged i Teglgårdhuset. 1B:
a Laurids Nielsen
6) Karen Gravlund g.m. Søren Nielsen i Helsingør.

121 Anne Dorthe Bech i Bjæverskov. 6.10.1784, fol.207, næste protokol fol.6B.
E: Christian Thomsen, skoleholder i Bjæverskov, der døde 28.3.1784. B:
1) Christian Simonsen 7, der 1792 rejste til Nordamerika.
FM: mormors søsters mand Kampmann, forvalter på Juellund.

122 [Nikolaj Eriksen] Leganger, præst i Herfølge og Sædder. 10.12.1784, fol.209.
Enkemand efter [Birgitte Marie Tostrup, begravet 22.5.1783]. B:
1) Erik Leganger, præst i Valløby og Tårnby, der døde, [skifte 21.1.1785 lbnr.123]
2) Niels Andreas Leganger i Køge
3) Henrik Sylvius Leganger på stedet
4) Karen Toldorph Leganger
5) Cathrine Marie Leganger.
FM: Schats, tolder og birkedommer i Køge.
Afdøde døde 10.12.1784.

123 Erik Leganger, præst i Valløby og Tårnby. 21.1.1785, fol.210B.
E: [Sofie Hedvig West]. LV: stedfar [Andreas] Naur, forpagter på Vallø.
Testamente konfirmeret 11.2.1785.
Afdøde døde 21.1.1785.

124 Kirstine Elisabeth Wendt i Slimminge. 320.12.1784, fol.211, 219B.
E: Peder Andersen, skoleholder i Slimminge. B:
2) Johan Christian Pedersen, skoleholder i Gunderup.
Første ægteskab med Johan Hæsius, væversvend i København. B:
1) Marie Kirstine Johansdatter Hæsius på Bornholm.
Afdøde døde 17.12.1784.

125 Michael Ferdinand Thim, degn i Lidemark og Bjæverskov. 10.3.1785, fol.211B, 217B, 219.
E: Karen Justsdatter. LV: Kampmann.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter Wodder, [skifte 14.4.1761 lbnr.93]. B:
1) Peder Thim
2) Gotfred Thim 24.
Arv i boet til afdødes søster Anne Elisabeth Thim.
Afdøde døde 4.3.1785.

126 Immanuel Edberg, skoleholder i Hårlev. 11.1.1786, fol.220.
A:
1) [morbror Andreas Lindahl, præst i Hårlev og Himlingøje, skifte 22.10.1783 lbnr.119]. 2B:
a Frederik [Josef] Lindahl
b [Margrethe Sofie Lindahl g.m. Walther, birkeskriver
2) ukendt arving:
a hustru til Jens Lange, vinhandler i København
b hustru til Pfluger, gartner.
Afdøde havde hængt sig den 12.12.1785.

127 Ludvig Pontoppidan [Caspersen] Bøtcher, præst i Valløby og Tårnby, [begravet 29.5.1787], fol.224.
E: Sofie Hedvig West.
Testamente af 18.5.1787.

128 Frederik Busch, ugift degn i Højelse og Lellinge. 10.12.1787, fol.224B.
A:
0) forældre [Peder Jensen Busch, degn i Højelse og Lellinge, skifte 16.3.1744 lbnr.73 og Karen Dreier, skifte 26.7.1775 lbnr.110]
1) søster Birthe Kirstine Busch g.m. Jens Pedersen Vollund i Holbæk
2) bror Peder Busch, skovfoged ved Herlufsholm, død. 2B:
a Jens Busch
b Anne Busch
3) søster Anne Sofie Busch g.m. Henrik Andersen på Magård på Fyn
4) søster Anne Marie Busch g.m. Christen Nielsen, møller i Mark mølle.
Afdøde døde 10.12.1787.

129 Jørgen Jensen Martens, skoleholder i Vråby, [begravet 27.12.1788], fol.227B.
E: Dorthe Lauridsdatter.
Testamente af 8.7.1788.

130 Jens Nielsen Bang, skoleholder og substitut i Sædder. 17.5.1790, fol.228.
E: Cathrine Maglekilde.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 17.5.1790.

131 Anne Sofie Pedersdatter i Åshøje. 28.11.1790, fol.229.
E: Andreas [Hansen] Schmidt, skoleholder i Åshøje.
Af første ægteskab B:
1) Andreas Hansen i Ørsted
2) Dorthe Hansdatter g.m. en skomager i Jersie
3) Birthe Hansdatter g.m. Laurids Pedersen i Store Salby.
Afdøde døde 27.11.1790.

132 Else Poulsdatter i Skrosbjerg. 12.4.1791, fol.232.
Enke efter Laurids Gravlund, skoleholder i Skrosbjerg, [skifte 14.6.1784 lbnr.120]. B:
1) Hans Gravlund, skoleholder og substitut i Sædder
2) Mathias Gravlund, pensioneret fuldmægtig i Slimminge kro
3) Johanne Kirstine Gravlund i Sædder skole
4) Anne Gravlund, død, var g.m. Christoffer Jørgensen, værtshusmand i Helsingør. 1B:
a Christine Christoffersdatter g.m. [Jacob Bonnichsen], farver i Helsingør
5) Agnethe Gravlund, død, var g.m. Niels Christoffersen, skovfoged i Teglgårdhuset ved Tureby. 1B:
a Laurids Nielsen, gartnersvend på Nysø
6) Karen Gravlund g.m. Søren Nielsen i Skrosbjerg.

133 Anne Marie Møller i Bjæverskov. 23.1.1792, fol.233.
E: Nikolaj With, skoleholder i Bjæverskov.
Første ægteskab med Niels Nielsen Hald, brændevinsmand i København, død. 1B:
1) Niels Brodersen, (som han kalder sig), urtekræmmer i Adelgade 22 i København, død. 3B: 1 søn og 2 døtre, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 24.12.1791.

134 Nikolaj Rasmussen, skoleholder i Himlingøje. 19.7.1792, fol.235.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Jørgen Jørgensen i Himlingøje. B:
2) Cathrine Marie Nikolajsdatter 23
3) Louise Nikolajsdatter 20
4) Johanne Marie Nikolajsdatter 19
5) Johannes Nikolajsen 14.
Første ægteskab med Marie, da afdøde var skrædder i København. B:
1) Hans Nikolajsen, feltskær, rejst til Batavia for 31 år siden.
Afdøde døde 16.5.1792.

135 Hans Schack [Pedersen] Kraglund, præst i Herfølge og Sædder, [der døde 19.5.1792], fol.235B.
E: Sofie Hedvig [Theodorsdatter] von Einen.
Bevilling til uskiftet bo af 22.7.1792.

136 Nikolaj Rasmussen, skoleholder i Himlingøje. 10.8.1792, fol.236, 237.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Jørgen Jørgensen.
Arvinger angives ikke.

137 Andreas Hansen Schmidt, skoleholder i Åshøje. 24.7.1792, fol.236, 237B, 238B.
Enkemand efter [Anne Sofie Pedersdatter], skifte 28.11.1790 lbnr.131. A:
1) søster Maren Schmidt i Vartov i København, enke efter Møller
2) søster Anne Marie Schmidt, død, var g.m. Nexberg. 2B:
a Peder Nexberg, hattemagersvend, uvist hvor
b Christiane Nexberg, tjener på Charlottenborg slot.

138 Kirstine Marie Sidenborg, ugift i Hårlev degnebolig. 5.10.1792, fol.236B.
A:
0) forældre [Hans Hansen Sidenborg, præst i Lidemark og Bjæverskov, skifte 9.7.1755 lbnr.96 og Anne Margrethe Loumann, skifte 17.7.1730 lbnr.65].
1) søster Margrethe Sidenborg, [skifte 6.9.1769 lbnr.105]. E: Herman BarMeyer, degn i Hårlev og Himlingøje
Fars andet ægteskab med [Kirsten Mortensdatter Hylling, skifte 10.4.1749 lbnr.76]. B:
2) halvsøster Pouline Dorthea Sidenborg i Køge, enke efter [Justus August Jagemann] Monefeldt, skovrider i Vallø distrikt], der er eneste arving
3) halvbror Jacob Sidenborg, [farver i Køge], død 1782 uden børn.

139 Maren Møller i Hårlev. 28.1.1793, fol.238, 239B.
E: Jens [Andreassen] Bille, præst i Hårlev og Himlingøje. B:
1) Anne Kirstine Bille 25
2) Johanne Ulrikke Bille 22
3) Nikolaj Bille 20
4) Louise Sofie Frederikke Bille 17
5) Hans Rosted Bille 12.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1793.
Afdøde døde 29.12.1792.

140 Frederik Christian Dræus, skoleholder i Åshøje. 30.7.1793, fol.240.
E: Anne Christensdatter. LV: Jens Sørensen i Åshøje. A:
1) søster Kirsten Christence Dræus, død for 10 år siden. E: Henrik Winther, mægler i København. 4B:
a Frederik Peder Winther 17
b Anne Cathrine Winther 16
c Henrikke Dorthe Winther 15
d Hedvig Margrethe Winther 14.

141 Laurids Hansen Gjesing, præst i Lidemark og Bjæverskov. 22.8.1794, fol.244, 249B, 254B, 258.
E: Anne Kirstine Jørgensen [Møller. LV: [Christian Jacob] Boserup, præst i Terslev og Ørslev. B:
1) Hans Nikolaj Edinger Gjesing 2½.
FM: Peder Unger, degn i Lidemark og Bjæverskov.
Afdøde døde 22.8.1794.

142 Svenning Skovsbøl, skoleholder i Hårlev. 31.10.1794, fol.248B, 250B, 251B.
Enkemand efter [Christine Marie Pihl, skifte 23.11.1772 lbnr.108]
1) Anne Elisabeth Skovsbøl 34, i København
2) Karen Skovsbøl 31, i København.
Afdøde døde 21.10.1794.

143 Margrethe Pedersdatter i Bjæverskov. 3.3.1795, fol.251, 258B, 279B.
Enke efter Oluf Nielsen. B:
1) Andreas Agersted i Ringsted, død. 2B:
a Lars Agersted 12
b Marie Elisabeth Agersted 10.
FM: stedfar Carl Pedersen i Ringsted.
Desuden nævnes afdødes stedfar Mads Bertelsen i Ringsted.
Afdøde døde 23.1.1795 hos sin søstersøn Hans Jacobsen Kjær, skoleholder i Bjæverskov.

144 Jens [Andreassen] Bille, præst i Hårlev og Himlingøje. 27.8.1795, fol.253, 256, 260, 263B, 270, 274B, næste protokol fol.2B.
Enkemand efter [Maren Møller, skifte 28.1.1793 lbnr.139]. B:
1) Anne Kirstine Bille 26
2) Johanne Ulrikke Bille 24
3) Nikolaj Bille 23
4) Louise Sofie Frederikke Bille 18
5) Hans Rosted Bille 14.
FM: [Johan] Neergaard på Hesede [i Bråby sogn].
Desuden nævnes Bertel Andreas Bille, student i København.

145 Kirsten Børglum i Hårlev. 12.8.1796, fol.261B, 269, næste protokol fol.9.
Enke efter Herman BarMeyer, degn i Hårlev og Himlingøje.
Testamente af 10.9.1784.
Arvinger kendes ikke.

146 Christian Ditlev Leyh (Leigh), degn i Herfølge og Sædder. 30.11.1796, fol.265B, 271B.
E: [Frederikke Sofie Desington]. LV: Nohr, forstander på Vallø. B:
1) Johan Michael Leyh
2) Anne Sofie Leyh
3) Maren Leyh g.m. [Jens Bjørn] Taulov, successor
4) Wenche Leyh
5) en søn, død, [var g.m. Elisabeth Brabrand]. 1B:
a [Charlotte Amalie] Frederikke [Cathrine] Leyh.

147 Christen Hersom i Lidemark. 4.2.1799, fol.273B.
E: Anne Sofie Holm.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1769.
Afdøde, tidligere kordegn i begge kirker i Næstved, døde 4.2.1799 hos sin søn [Niels Christian] Hersom, præst i Lidemark og Bjæverskov.

148 Karen Justsdatter i Bjæverskov. 19.2.1799, fol.274.
Enke efter Michael Ferdinand Thim, degn i Lidemark og Bjæverskov, [skifte 10.3.1785 lbnr.125].
Testamente af 21.4.1798. A:
1) søster Anne Marie Justsdatter g.m. Oluf Jensen på Gammel Køge gods og deres søn Jens Olufsen.
Afdøde døde 19.2.1799.


Bjæverskov herred
Gejstlig skifteprotokol
1799-1808

149 Jens Christian Mathiassen, landsinspektør og skoleholder i Ringsbjerg. 4.9.1799, fol.1, 8.
E: Karen [Skibelund]. LV: Frederik Ziersen i Ringsbjerg. B:
1) Mads Christian Mathiassen i Ringsbjerg
2) Mathias Mathiassen 19 på stedet.
FM: Hans Gravlund, skoleholder i Sædder.
Afdøde døde 6.8.1799.

150 Frands Dorph, præst i Endeslev og Vråby. 7.1.1802, fol.10, 10B.
E: Augustine [Margrethe] Goos.
Bevilling til uskiftet bo af 22.12.1801.
Afdøde døde 7.12.1801.

151 Marianne Saxtorph i Hårlev.19.11.1801, fol.10B.
E: Peder [Lorents] Wulff, præst i Hårlev og Himlingøje. A:
1) far Peder Saxtorph, præst i København Nikolaj.

152 Maren Nielsdatter i Vråby. 18.10.1802, fol.11.
E: Ludvig Frederik Ravn, skoleholder i Vråby.
Arvinger angives ikke.
Bevilling til uskiftet bo af 17.9.1802.
Samfrændeskifte 18.10.1802.

153 Lambert Wederkinch, degn i Valløby og Tårnby. 28.10.1802, fol.12, 23B.
Enkemand efter Mette Pedersdatter, død for kort tid siden.
Hans A:
1) brordatter Petrine Anne Lucie Wederkinch, enke efter [Jens Daniel Pedersen] Vedel, præst i Gyrstinge og Flinterup, [død 29.6.1792].
Hendes arvinger kendes ikke.

154 Frederikke Sofie Desington (Dishington) i Herfølge. 22.2.1803, fol.12.
Enke efter Christian Ditlev Leyh, degn i Herfølge og Sædder, [skifte 30.11.1796 lbnr.146]. B:
1) Johan Michael Leyh
2) Anne Sofie Leyh g.m. Anders Meyer, skomager i Køge
3) Maren Leyh g.m. Jens [Bjørn] Taulov, successor som degn
4) Wenche Cathrine Leyh
5) en søn g.m. [Elisabth Brabrand], begge døde. 1B:
a Charlotte Amalie Frederikke Cathrine Leyh 18, i Roskilde.
Afdøde døde 22.2.1803.

155 Hans Christian Dreier, degn i Endeslev og Vråby. 16.10.1803, fol.17, 22B, 24B.
E: [Mette Cathrine Hald]. LV: Oluf Bruun i Hårlev. B:
3) Johanne Cathrine Dreier i Endeslev
4) Louise Sofie Frederikke Dreier, der ægter Runge, værtshusholder i Køge
5) Jacob Dreier, slagter i København
6) Mathias Dreier, successor som degn.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 1.12.1752 lbnr.80]. B:
1) Anne Margrethe Dreier i Hillerød Hospital
2) Hans Christian Dreier, skytte på Frederiksgave på Fyn.

156 Jacob Bjørnsen, præst i Valløby og Tårnby. 20.9.1804, fol.22, 26B, 29.
E: Sofie Magdalene Svendsen. LV: [Jens Jacob] With, birkedommer på Vallø. B:
1) Sofus Magnus Bjørnsen14
2) Anne Johanne Bjørnsen 10
3) Frederik Christian Bjørnsen 6
4) Elise Laurentse Bjørnsen 6
5) Sofie Henriette Bjørnsen 3.
FM: født værge Johannes Bjørnsen, præst i Oksenvad i Holsten.
Afdøde døde 19.9.1804.

157 Peder Unger, degn i Lidemark og Bjæverskov. 2.10.1805, fol.26B, 32B.
E: Christiane Elisabeth Werner. LV: Krusbjerg, forvalter på Louiseborg i Lidemark sogn. B:
1) Oluf Unger i Køge
2) Carl Christian Unger i Gislinge i Holbæk amt
3) Johan Peder Unger, kirkesanger og skolelærer i Lidemark
4) Christian Frederik Unger på Gammel Køgegård
5) Rasmus Unger i Karlslunde præstegård
6) Marie Elisabeth Unger g.m. Svend Didriksen i Bjæverskov.
Afdøde døde 2.9.1805.

158 Jens [Bjørn] Taulov, degn i Herfølge og Sædder, [der døde 30.9.1805], fol.28.
E: Maren Leyh.
Testamente af 30.6.1804.

159 Georgine Copmann i Store Tårnby. 22.6.1808, fol.31B.
E: Laurids Lyngborg, kirkesanger i Store Tårnby. A:
1) bror Peder Copmann, by- herreds- og birkeskriver på Langeland
2) søster Esther Cathrine Copmann over 70, i Køge
3) søster Eleonora Copmann g.m. Christian [Nielsen] Mønster på Østergård i Vinderslev sogn ved Århus.

160 Helene Margrethe Mørk i Herfølge. 2.6.1809, fol.33B.
E: Tønnes Tønnesen, præst i Herfølge og Sædder.
Bevilling til uskiftet bo af 25.5.1809.
Afdøde døde 4.5.1809.

SLUT


Bårse herred
Gejstlig justitsprotokol
1669 - 1678

Uddrag af skifteindførslerne og andre indførsler om arv. Skifterne er normalt summariske uden boopgørelser og fordeling af arv.

1 Albert Samuelsen Schrøder, præst i Snesere. 10.5.1670, fol.7B.
E: [Margrethe Lauridsdatter Hanning]. Af børn angives B:
Myndige sønner samt
1) Jacob Albertsen
2) Ellen Cathrine Albertsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Albertsdatter.
Enken arver 303 rdl, hver søn godt 40 rdl og hver datter 20 rdl.
Desuden arver datteren af første ægteskab desuden 155 rdl i mødrene arv.
FM:
1 født værge Jens Christensen, tolder i Vordingborg
2 Hans Jørgensen i Snesere
3 Asbjørn Møller i Snesere
4 Niels Hvid, rådmand i Næstved.

2 Christoffer Jacobsen [Langebæk], præst i Jungshoved. 21.7.1671, fol.17B.
Var g.m. Susanne Rasmusdatter, død. Hun var gift anden gang med successor Morten Jensen.
Sønnen hæderlig og vellærde karl Anders Christoffersen Jungshoved kræver fædrene og mødrene arv. Desuden kræver han arv efter en søster Anne Christoffersdatter.

3 Mads Jørgensen [Vordingborg], præst i Mern. 4.7.1672 som er 30. dag, fol.26.
E: Bodil Eskildsdatter. LV: Arent Andreassen, præst i Præstø og Skibinge. B:
1) Eskild Madsen, stud.theol.
2) Kirsten Madsdatter
3) Karen Madsdatter

4 Hans Nielsen, præst i Udby og Ørslev. 23.5.1674, fol.32B.
E: Anne Henriksdatter. LV: Peder Hammer, ridefoged over Vordingborg len. B:
1) Sidsel Hansdatter
2) Anne Cathrine Hansdatter
3) Kirstine Elisabeth Hansdatter.
FM: Bolle Christensen Lysdorph, kongelig ceremonimester.
6 ugers dagen var 23.5.1674.

5 Tingsvidne i Vordingborg 19.12.1674, fol.38.
Anders Hansen, skrædder i Vinding bekender, at når han er halt på det ene ben, skyldes det en sygdom og ulykke han fik, da han var 18 år gammel.
Hans mor var Sidsel Vinding, jordemoder. Hans stedfar var Hans Jyde i Kastrup sogn, begge døde. Hans søskende er:
1) bror Mikkel [Hansen] Vinding, præst i Moseby [i Åstrup sogn] på Falster
2) bror Niels [Hansen] Vinding, degn [i Holtug sogn] i Stevns herred
3) bror Jørgen Vinding.

6 Carl Terkilsen i Langebæk, præst [i Kalvehave]. 15.12.1675, fol.46.
E: Abigael [Rasmusdatter Hammer]. LV: Laurids Lauridsen, birkefoged i Stensby birk.
Der nævnes et barn af afdøde, hvis navn ikke angives.
Arv i boet til:
1 Christian Rasmussens børn
Forslag til beslægtede FM:
1 morbror Jørgen Hammer, på Regensen i København
2 morbror Mads Rasmussen 23
3 fars søstersøn Terkild Sørensen
4 Otto Pogwisch, fuldmægtig i Jylland,
men da ingen af disse kunne bruges, og
5 Peder Hammer, ridefoged over Vordingborg len, ikke ville værge,
blev Herman Jensen i Næstved, der er Christian Rasmussens børns stedfar valgt som værge. (Dog anføres Herman Jensen et sted som "enkens stedfar").
Der er også arv i boet til Terkild Carlsens børn.

7 Niels Pedersen, præst i Bårse, der døde 14.2.1676, fol.50B, 53B.
E: Karen [Nielsdatter] Spend, der gifter sig igen med Christian [Hansen] Falster, præst [i Skelby og Gedesby]. LV: Peder Vitesen, præst i Snesere.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 morbror magister Christen Spend
2 morbror magister Jens Spend
3 farbror Johan Pedersen i Jylland.

8 Rasmus Hansen [Fortun], præst i Everdrup. 22.8.1676, fol.65B.
A:
1) Else Mathiassis
2) Peder Christensen, fuldmægtig på Bækkeskov
3) Else Hansdatter Lund
4) Karen Hansdatter Lund.
Erik Jespersen har pant i præstegården og hvori er sølvskeer med hans forældres initialer IES og KSD og 1651.

9 Peder Vitisen, præst i Snesere eller Sneserød. 27.2.1678, fol.72.
E: [Pernille Elisabeth Bacher].
Arvinger angives ikke.
I boet arv til
1 Jens Spend, søn af magister Jens Spend, præst i Herlufmagle
2 en søn af Carl Terkilsen i Langebæk, [præst i Kalvehave, skifte 15.12.1675 lbnr.6]

Bagerst i protokollen er en fortegnelse over de af Bårse herreds præster, der er anført i protokollen med angivelse af sidetal
samt en fortegnelse over præster uden for Bårse herred, der er anført i protokollen med angivelse af sidetal.

SLUT


Fakse herred
Gejstlig skifteprotokol
1729-1789 og 1807

[1729-1789]    [1807]   
Fakse herred
Gejstlig skifteprotokol
1729-1789

1 Charlotte Sofie Lauridsdatter Stadelin i Kongsted. 4.10.1729, fol.2.
E: Rasmus [Sørensen] Brønsdorph, præst i Kongsted. B:
1) Søren Rasmussen Brønsdorph 10
2) Laurids Rasmussen Brønsdorph 9
3) Peder Rasmussen Brønsdorph 8.
Afdøde døde 8.5.1729.

2 Jørgen Thomsen Holtug, degn i Spjellerup og Smerup. 1.5.1730, fol.19, 128.
E: Anne Cathrine Christiansdatter Brinch. LV: Hans Møller, degn i Karise og Alslev. B:
1) Thomas Christian Holtug 6
2) Anne Mette Holtug 1½.
FM: Erik Lind, successor.
Arv i boet efter [Otto Christian Fabricius (Fabritius), forrige degn i Spjellerup og Smerup, død [1716] til 3B:
1) Conrad Ottesen Fabricius
2) Charlotte Sofie Ottesdatter Fabricius. Ved afkald 29.12.1734 er hun g.m. Johan Libano i Slagelse
3) Otto Christian Ottesen Fabricius.
(Se skifte efter børnenes farfar Conrad Jochum Fabricius, skifte Korsør 31.8.1728 lbnr.263].

3 Holger [Jacobsen] Lindam, præst i Spjellerup og Smerup. 3.4.1731, fol.31B, 70, 127.
E: Karen Jacobsdatter Pøhl. LV: Bernhard Christian Woldenberg, slotsforvalter på Vemmetofte. B:
1) Jacob Holgersen Lindam
2) Carl Holgersen Lindam
3) Anne Holgersdatter Lindam
4) Karen Holgersdatter Lindam
5) Sofie Hedvig Holgersdatter Lindam.
FM:
1 [farbror] Vilhelm [Jacobsen] Lindam, præst i Dalby og Tureby
2 farbror Christian [Jacobsen] Lindam, forvalter på Holsteinborg
3 Jacob Jacobæus, præst i Fakse.
Litteratur: Slægten Lindam af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1962 side 39-55.

4 Skifteslutning i Kongsted. 8.8.1731, fol.48B.
Slutning af skifte efter Laurids Stadelin, præst i Kongsted, [begravet 10.9.1727].
Skiftet er indført i forrige skifteprotokol fol.448.

5 Engelke Jacobsdatter Nørring i Sønder Dalby. 24.10.1731, fol.48B.
Enke efter Hans [Pedersen] Svane, præst i Sønder Dalby og Tureby, [død 14.9.1719]. B:
1) Mette Cathrine Svane g.m. successor Vilhelm [Jacobsen] Lindam
2) Anne Sofie Svane.
FM: Rasmus Brønsdorph, præst i Kongsted.
[Første ægteskab med hendes mands formand Peder Rasmussen Nørring, begravet 22.3.1687].

6 Henrik [Jørgensen] Hatting, præst [i Karise og Alsted]. 2.4.1732, fol.50.
E: Mette Marie Pintzfeldt. LV: Christian [Jacobsen] Lindam, forvalter på Holsteinborg, der ægter enken, hvorfor enkens ekstra broderlod skal fordeles på hans børn af første ægteskab med [Susanne Kjeldsdatter Skytte, død 1724]. B:
1) Ellen Cathrine Hatting g.m. Søren Bredstrup, købmand i Horsens
2) Jørgen Hatting i København
3) Hans Hatting
4) Susanne Margrethe Hatting.
FM: farbror Jørgen [Jørgensen] Hatting, præst i Hatting.
[Afdøde døde 5.8.1729].

7 Rasmus [Sørensen] Brønsdorph, præst i Kongsted. 8.2.1732, fol.5B, 76, 95B.
E: Mette Marie Vemmenæs. LV: successor Niels [Christensen] Ahrsleben.
Første ægteskab med [Charlotte Sofie Lauridsdatter Stadelin, skifte 4.10.1729 lbnr.1]. B:
1) Søren Rasmussen Brønsdorph 13
2) Laurids Rasmusen Brønsdorph 11
3) Peder Rasmussen Brønsdorph 9.
FM: Mathias [Johansen] Sigvardt, præst [i Vester- og Øster Egede].
Afdøde døde 7.2.1732.

8 Afkald i Dalby 29.3.1731, fol.75B.
Afkald fra Morten Nielsen Hofmann
for arv efter far Niels Jensen Hofmann, degn i Dalby og Tureby
og efter bedstemor Kirsten, der var g.m. Jens Christensen [Hofmann], formand i Dalby og Tureby
til sin formynder Just [Olufsen] Bouchorst, degn i Ulse og Freerslev.

9 Søren [Pedersen] Masius, præst i Roholte. 3.11.1732, fol.77, 95, 110, 150B.
E: Anne Sofie [Sigvardsdatter] Følsch. LV: Mathias [Johansen] Sigvardt, præst i Vester- og Øster Egede. B:
2) Otto Jørgen Masius 21
3) Margrethe Sofie Masius 15.
FM: Niels Ahrsleben, præst i Kongsted.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Charlotte Masius 21, der ægter successor Frederik Rasmussen.
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Arvid [Nikolajsen] Winther.
(Se skifte efter Arvid Nikolajsen Winther, ugift tjenestekarl i Korsør, skifte Korsør 25.2.1739 lbnr.355).

10 Mette Cathrine Hansdatter Svane i Dalby. 16.6.1733, fol.87B.
E: Vilhelm [Jacobsen] Lindam, præst i Dalby og Tureby. B:
1) Jacob Vilhelmsen Lindam 12
2) Anne Vilhelmsdatter Lindam 8
3) Hans Vilhelmsen Lindam 5.
Afdøde døde 26.6.1732.

11 Jacob [Holgersen] Jacobæus, præst i Fakse, der døde [1738], fol.127.
E: Christiane Alst.
Bevilling til uskiftet bo af 14.7.1738.

12 Afkald i Fakse 2.7.1738, fol.128.
Afkald fra Barbara Margrethe Nielsdatter Braad g.m. Peder Madsen Skytte i Kagerup i Kronborg amt
for arv efter far [Niels Nielsen Braad, degn i Fakse, død april 1725]
til successor i Fakse Rasmus Olufsen Rorslev.

13 Erik [Herlufsen] Lind, degn i Spjellerup og Smerup.10.4.1738, fol.128B.
E: Anne Catrine [Christiansdatter Brinch]. LV: Hans Møller, degn i Karise og Alslev.
Første ægteskab med Dorthe Olufsdatter [Blumschou] i Højrup, skifte Stevns herred gejstlig 19.3.1730 lbnr.50. B:
1) Herluf Eriksen.
Enkens første ægteskab med formanden i Spjellerup og Smerup [Jørgen Thomsen Holtug, skifte 1.5.1730 lbnr.2]. Arv til B:
1) Thomas Christian [Holtug]
2) Anne Mette [Holtug].
Disse børn har arv efter deres farmor Maren, enke efter Niels Heine.

14 Maren Jensdatter Wiel i Spjellerup. 10.3.1739, fol.139B.
E: Christen [Pedersen] Ostenfeld, præst i Spjellerup og Smerup. B:
1) Peder Ostenfeld 7
2) Jens Ostenfeld 4
3) Mette Elisabeth Ostenfeld 1.
FM: Eggert Nielsen Friborg, forvalter på Vemmetofte og Højstrup.
Afdøde døde 24.4.1738.

15 Christian Frederik [Jochumsen] Nyholm, præst i Fakse. 30.7.1739, fol.147.
E: Dorthe [Johanne Vitusdatter] Bering.
Testamente af 16.6.1739.

16 Mathias [Johansen] Sigvardt, præst i Vester- og Øster Egede. 22.10.1739, fol.148.
E: Cathrine Marie Brønsdorph. LV: Peder Vitussen, forvalter på Turebyholm.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var værge efter Rasmus [Sørensen] Brønsdorph, præst i Kongsted, skifte 8.2.1732 lbnr.7 for hans B:
1) Søren Rasmussen Brønsdorph
2) Laurids Rasmusen Brønsdorph
3) Peder Rasmussen Brønsdorph.

17 Afkald i Fakse 11.12.1740, fol.151.
Afkald fra Johanne Nielsdatter [Braad] g.m. David Christian Reusch
for arv efter far [Niels Braad, degn i Fakse, død april 1725]
til successor i Fakse Rasmus Olufsen Rorslev.

18 Mads [Andersen] Bjørn, skoleholder i Kæderup [i Tureby sogn]. 17.7.1741, fol.151B.
E: Inger Magdalene Gedsted. LV: Christen Bech, degn i Dalby og Tureby.
[Første ægteskab med Karen Pedersdatter, begravet Tureby 20.6.1731]. B:
1) Andreas Bjørn, [døbt Skælskør 28.10.1703]
2) Christoffer [Henrik] Bjørn, [døbt Skælskør 3.8.1708], rytterbonde.

19 Jens Nested, præst i Karise og Alslev. 22.12.1741, fol.152, 173B, 185.
E: Anne Dorthe Roedt, der døde 5.1.1742.
Hans A:
1) bror Claus Andersen, bager i Randers
2) Jacob Schultz, vagtmester.
Hendes A:
1) bror Niels Roedt i Trondhjem i Norge.

20 Birgitte Charlotte [Sørensdatter] Masius i Roholte. 16.6.1742, fol.166.
E: Frederik Rasmussen, præst i Roholte. B:
1) Ingeborg Frederiksdatter 6½
2) Ellen Frederiksdatter 2½
3) Otto Christian Frederiksen 6 mdr.
Afdøde døde 22.12.1741.

21 Hedvig Magdalene Gjedsted i Dalby. 9.7.1742, fol.172B.
E: Christen Bech, degn i Dalby og Tureby. B:
2) Sidsel Christine Christensdatter Bech g.m. Lemche, møller i Farendløse mølle.
Første ægteskab med [formanden i Dalby og Tureby Niels Jensen Hofmann, begravet 19.3.1717]. B:
1) Morten Nielsen Hofmann, degn i Nordrup og Farendløse.

22 Afkald i Dalby 23.1.175´42, fol.173.
Afkald fra Villads Jacobsen Krebs, student i København
for halvdelen af arven efter sin far Jacob Henriksen Krebs, degn i Spjellerup og Smerup, [begravet 3.3.1727]
til sin formynder Christen Bech, degn i Dalby og Tureby.

23 Mette Marie Vemmenæs i Kongsted. 7.1.1743, fol.184.
E: Niels Christensen Ahrsleben, præst i Kongsted.
Testamente af 14.7.1739.
Afdøde døde 6.1.1743.
[Første ægteskab med formanden Rasmus Sørensen Brønsdorph, skifte 8.2.1732 lbnr.7].

24 Afkald i København 6.12.1735, fol.192.
Afkald fra Otto Christian Fabricius
for arv efter far Otto Christian Fabricius, degn i Spjellerup og Smerup, død [1716]
til mor Ussia Villadsdatter Borchsenius.
(Sml. lbnr.2).

25 Jens Pedersen Kirketorp, skoleholder i Karise. 10.12.1743, fol.192.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: far Henrik Christensen Tønsberg.
Arvinger kendes ikke.

26 Hans [Lauridsen Pedersen] Læsø, præst i Karise og Alslev. 11.1.1745, fol.199.
E: Anne Margrethe [Hansdatter Echsted]. LV: Hans Albert Gottlob Sonnin. B:
1) Anne Læsø 5
2) Simon Peder Læsø 4
3) Beathe Henrikke Læsø 2
4) Marie Læsø 9 mdr.
FM:
1 mors søskendebarn Christian Schmeckel, urtegårdssvend
2 Johannes Clod, tysk præst i Vemmetofte jomfrukloster.
Enkens første ægteskab med Simon Sørensen, skifte København 6.6.1739. Arv til 6 børn.

27 Dorthe Sofie Jensdatter i Kongsted. 7.1.1746, fol.217B, 220B.
E: Simon Mørch, degn i Kongsted. B:
1) Margrethe Levine Simonsdatter 26, der ægter Peder Ibsen i Everdrup
2) Anne Charlotte Sofie Hedvig Simonsdatter 13.
Afdøde døde 8.12.1745.

28 Niels Christensen Ahrsleben, præst i Kongsted, [der døde 1747], fol.220, 226.
E: Birgitte Marie Hulegaard. LV: Peder Lorents [Jacobsen] Hersleb, præst [i Brønshøj og Rødovre], der ægter enken.
Testamente af 10.10.1746.
Testamentet også underskrevet af Arent Hulegaard, forpagter på Skullerupgård [i Glumsø sogn].
[Første ægteskab med Mette Marie Vemmenæs, skifte 7.1.1743 lbnr.23].

29 Just Olufsen Buchhorst, degn i Ulse og Freerslev. 2.5.1747, fol.221B.
E: Susanne [Pedersdatter]. B:
1) Anne Marie Buchhorst
2) Ursula Buchhorst g.m. Johan Richard
3) Peder Buchhorst, præst i Undløse
4) Oluf Buchhorst.
FM: Vilhelm Lindam.

30 Anne Margrethe Tønnesdatter Rosendal i Olstrup præstegård, [der døde 17.7.1745], fol.223B.
E: Oluf Resen, præst i Ulse og Freerslev.
Afkald fra arvinger efter testamente A:
1) søsterdatter Marie Kirstine Wulf, nu død, var g.m. Niels Rasmussen, borgmester i Næstved. Afkald Sortebrødre 7.1.1747
2) søstersøn Tønne Drejer. Afkald Olstrup præstegård 26.11.1746
3) brordatter Anne Margrethe Jensdatter Rosendal g.m. Mathias Boyesen. Afkald Assens 3.8.1746.

31 Maren Jensdatter Tværsted i Alslev. 28.6.1747, fol.224.
E: Jørgen Krabbe, skoleholder i Alslev.
Af første ægteskab B:
1) Clemen Hjort, kollega i Køge Skole
2) en søn, der farer på de lange hollandske rejser.
Afdøde døde 15.6.1747.

32 Lene Madsdatter i Rode i Sønder Dalby sogn. 20.-10.1748, fol.226B.
E: Bolle [Frederik Henriksen] Viger, skoleholder i Rode skole.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Simonsdatter g.m. Bouchslet
2) Mads Simonsen Bøes, skoleholder i Himlingøje
3) Undia Simonsdatter g.m. Simon Reisenstein, smed i Næstved.

33 Jacob Hansen Prag, skoleholder og substitut i Fakse. 30.12.1748, fol.228B, 240.
E: Rebekka Bolette. LV: Rasmus Jensen, forvalter på Rosenlund. B:
3) Ursula Christine Jacobsdatter Prag 7½
4) Johanne Christine Prag 8 uger.
FM: Holger Wulf, degn i Spjellerup og Smerup.
Skifte efter første hustru 14.2.1739. B:
1) Else Cathrine Jacobsdatter Prag 22, i København
2) Elisabeth Lucie Jacobsdatter Prag 17.
Afdøde døde 29.12.1748.

34 Andreas Pedersen Qvist, degn i Roholte. 29.4.1749, fol.236B, 244, 247.
E: Bodil Sofie. LV: Cort Hyltoft i Præstø. Børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Frederik Qvist, præst i Christiansborg Slotskirke i København.
Afdøde døde 31.3.1749.

35 Jens Holst, skoleholder i Kæderup [i Tureby sogn]. 3.5.1749, fol.238B.
E: Ellen Pedersdatter Jordhøj. LV: Hans Pedersen Jordhøj i Kjelstrupgård.
Afdøde skal have haft en halvsøster, de ikke har hørt fra i 40 år.
Afdøde døde 30.4.1749.

36 Kirsten Andersdatter i Sønder Dalby. 7.8.1752, fol.249, 294.
E: Jacob Thomsen Kaabe, skoleholder i Sønder Dalby. B:
1) Maren Jacobsdatter Kaabe 4 uger.

37 Testamente i Ulse. 1752, fol.250B.
Testamente af 13.6.1752 for Johan Fraas, degn i Ulse og Freerslev og hustru Gertrud Kirstine Richter.

38 Oluf [Jacobsen] Resen, præst i Ulse og Freerslev, der døde 16.3.1753, fol.251B, 253B, 290B, 337B.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Ottesdatter Rose]. B:
1) Anne Margrethe Olufsdatter Resen 6.
FM:
1) født værge Laurids [Lauridsen] Stub, kapellan i Hellested
2) mors stedfar [dvs. mors stedmors mand] Frederik Leegardt, forpagter på Højstrup [i Lyderslev sogn].
[Første ægteskab med Anne Margrethe Tønnesdatter Rosendal, skifte 17.7.1745 lbnr.30].

39 Rasmus Olufsen Rorslev (Roerslev), degn i Fakse, der døde 29.3.1753, fol.253, 272B, 277, 295B.
E: Else [Lintner]. LV: Hans Beesk i Ebbeskov. B:
3) Hans Rorslev 19
4) Laurids Rorslev 12.
[Første ægteskab med Johanne Nielsdatter, død omkring 1730]. B:
1) Oluf Christian Rorslev
2) Jacob Rorslev, skoleholder i Karise.

40 Laurentius Michael [Andersen] Frølund, præst i Fakse, der døde 28.8.1753, fol.276, 277B, 300, 319B, 323B, 327.
E: Elise Kirstine [Olufsdatter] Testrup, nu i Ålborg. LV: [Frands] Testrup, konrektor i Ålborg latinskole. B:
1) Magdalene Fos Frølund 14
2) Johanne Dorthe Frølund 12.
FM: Rasmus Jensen i Arnøje [i Hellested sogn].
Desuden nævnes enkens mor Johanne Dorthe [Mathiasdatter] Atke [død 15.7.1753], var g.m. Oluf [Frandsen] Testrup, præst [i Dannemare og Tillitse, død 3.6.1736].

41 Frederik Rasmussen, præst i Roholte. 23.6.1754, fol.302, 303B, 329.
E: Anne Dorthe Hulegaard. LV: Laurids Ellerup, forvalter på Strandgård og Lindersvold. B:
4) Charlotte Arendse Rasmussen 12
5) Thomas Rasmussen 11
6) Frederikke Dorthe Rasmussen 9
7) Niels Rasmussen 7
8) Tage Rasmussen 4.
FM:
1 Johannes Vejle. præst i Kongsted
2 morbror Laurids Hulegaard, prokurator i Roskilde
3 Peder Hulegaard i København
4 Arent Hulegaard.
Første ægteskab med [Birgitte Charlotte Sørensdatter Masius, skifte 16.6.1742 lbnr.20]. B:
1) Ingeborg Rasmussen 19
2) Ellen Rasmussen 15
3) Otto Christian Rasmussen 13.
FM:
1 Vilhelm Lindam, præst i Sønder Dalby og Tureby
2 Christen Schnabel, rektor i Roskilde, som beslægtet på fars side.

42 Mette Magdalene [Andersdatter] Wieder i Spjellerup. 7.11.1754, fol.320B, 326B, 341.
E: Lorents Storm. skoleholder i Spjellerup.
Børn, hvis navne ikke angives.

43 Mikkel Rold (Rolf, Rull), skoleholder i Vallebo [i Hylleholt sogn].1.9.1757, fol.342B, 350, 352.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Ebbesen, ridefoged på Rosenlund. B:
1) Johan Rold i Ringsted
2) Christen Rold, død. Hans børn
3) Anne Marie Rold g.m. hans Christian, smed i Tystrup
4) Anne Sofie Rold, enke efter Peder Mikkelsen i Roholte
5) Dorthe Rold
6) Ellen Rold g.m. Johan Josef Schwartzmann i København
7) Cathrine Rold g.m. Peder Gendersen, major i Nyborg.

44 Jørgen Krabbe, skoleholder i Alslev, der døde 22.10.1757, fol.345, 351.
E: Anne Sofie Martinsdatter. LV: Christen Thomsen, degn i Karise og Alslev. A:
1) søster Dorthe Jensdatter g.m. Knud Jensen, snedker i Gentofte.

45 Hans Christian Felthuusen, skoleholder i Vallebo, der døde 16.3.1758, fol.347B, 371B.
E: Anne Christine. LB: Martin From, forvalter af Universitetets gods.
Arvinger angives ikke.

46 Vilhelm [Jacobsen] Lindam, præst i Sønder Dalby og Tureby, der døde 22.4.1758, fol.350B, 355, 382.
E: Karen [Christensdatter] de Clerque Aarslev (Arsleben, Alsleben). LV: Telling, forvalter på Bregentved. B:
4) Christen Aarslev Lindam, student.
Første ægteskab med [Mette Cathrine Hansdatter Svane, skifte 16.6.1733 lbnr.10]. B:
1) Jacob Vilhelmsen Lindam
2) Anne Vilhelmsdatter Lindam g.m. Andreas Mølleskov, præst [i Osted og Allerslev]
3) Hans Vilhelmsen Lindam.
Desuden nævnes enkens afdøde [sted]far Hans [Hansen] Nordrup, præst i Toreby, [død september 1750].

47 Johanne Beathe [Johansdatter] de Clerque i Sønder Dalby, der døde 11.2.1759, fol.374, 392B.
Enke efter Hans [Hansen] Nordrup, præst i Toreby, [død september 1750].
Første ægteskab med [Christen Nielsen Aarslev, præst i Sorterup og Ottestrup, skifte Slagelse herred gejstlig 19.8.1723 lbnr.59]. B:
1) Karen [Christensdatter] de Clerque Aarslev, enke efter Vilhelm [Jacobsen] Lindam, præst i Sønder Dalby og Tureby, [skifte 22.4.1758 lbnr.46].
Andet ægteskab med [Christen Andersen Nygaard, successor i Sorterup, begravet 10.10.1727]. B:
2) Christiane Nygaard, død, var g.m. Peder Ferslev på Nøragergård. 3B:
a Christian Ferslev
b Johanne Beathe Ferslev, der ægter Wenniche (Wienecken), forpagter på Sorø Store Ladegaard
c Alhed Ferslev.
FM:
1 fasters mand Magnus Weinhold i Hjembæk
2 Søren Nygaard i København.

48 Anne Sofie [Martinsdatter] i Kongsted. 20.10.1759, fol.396.
Enke efter Jørgen Krabbe, skoleholder i Alslev, [skifte 22.10.1757 lbnr.44].
Af arvinger nævnes A:
1) brorsøn Martin From på stedet, forvalter af Universitetets gods.

49 Christen [Christensen] Jegind, præst i Fakse, [der døde 30.5.1760], fol.397.
E: Sara Cathrine [Pedersdatter Horrebow].
Bevilling til uskiftet bo af 15.8.1760.

50 Elisabeth Ulfer i Karise. 20.2.1761, fol.398.
E: Frands Christian [Johansen] Rynning, præst i Karise og Alslev. B:
1) Reinier Frederik Rynning.
Afdøde døde 22.1.1760.

51 Christen [Pedersen] Ostenfeldt, præst i Spjellerup og Smerup, der døde 23.11.1761, fol.400B.
E: Lucie Anne Sofie [Jørgensdatter] Jonassen. LV: Frands Christian [Olufsen] Rynning, præst i Karise og Alsted. B:
4) Maren Ostenfeldt g.m. Iver [Iversen] Brinch, præst i Hagested og Gislinge
5) Ellen Marie Ostenfeldt
6) Margrethe Ostenfeldt
7) Tabita Sofie Ostenfeldt.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter Wiel, skifte 10.3.1739 lbnr.14]. B:
1) Peder Ostenfeld, præst i Lille Heddinge og Hammelev
2) Jens Ostenfeld 4
3) Mette Elisabeth Ostenfeld.

52 Frands Christian [Olufsen] Rynning (Rønning), præst i Karise og Alslev, der døde 18.9.1763, fol.426B, 452B.
E: Anne Elene [Ølgod]. LV: Frands Ulsted, by- og herredsfoged. B:
2) Hans Christian Ølgod.
FM: H. C. Ølgod.
Første ægteskab med Elisabeth Ulfer, skifte 20.2.1761 lbnr.50. B:
1) Reinier Frederik Rynning.
FM: født værge Ulfer, købmand i Trondhjem.

53 Jens [Jørgensen] Balling, degn i Roholte, der døde 24.5.1763, fol.443.
E: Johanne Wegner. LV: Hvirring. B:
1) Jørgen Balling
2) Samuel Balling
3) Abraham Balling
4) Niels Balling
5) Anne Cathrine Balling.
FM:
1 [Thomas Hansen] Lyngby, kapellan i Store Heddinge g.m. [faster Mette Cathrine Jørgensdatter Balling]
2 farbror Immanuel [Jørgensen] Balling, brygger i Helsingør.
Arv i boet efter enkens far [Niels Haahr Christoffersen] Wegner, kapellan i Næstved, [død maj 1763 før afdøde].
[Afdøde var søn af Jørgen Jensen Balling, købmand i Præstø, skifte Præstø 22.11.1743 lbnr.1].

54 Else i Fakse, der døde 8.9.1763, fol.448.
Enke efter [Rasmus Olufsen] Rorslev, degn i Fakse, [skifte 29.3.1753 lbnr.39]. B:
1) Hans Rorslev i København
2) Laurids Rorslev, juvelerersvend i København.
Afdødes mands første ægteskab med [Johanne Nielsdatter, død omkring 1730]. Arv til B:
1) Oluf Christian Rorslev, prorektor i Nakskov
2) Jacob Rorslev, degn i Lyderslev og Frøslev.

55 Karen [Pedersdatter] Lillebrandt i Spjellerup. 14.3.1765, fol.457B.
E: Holger Wulf, degn i Spjellerup og Smerup. B:
1) Lisbeth Vibeke Wulf.
FM: Steenberg.
Afdøde døde 13.2.1765.

56 Peder Mørdrup, skoleholder i Vallebo. 7.8.1765, fol.461B.
E: Elisabeth Dorthe Knudsdatter. LV: Kruse, forvalter. A:
1) far Niels Mørdrup, skoleholder i Sørbymagle.
Afdøde døde 5.8.1765.

57 Cathrine Leyensberg i Kongsted, der døde 16.6.1766, fol.464, 482B.
E: Johannes [Akselsen] Vejle, pensioneret præst i Kongsted.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Visby på Gulland (Gotland) i Sverige.

58 Else Cathrine Pedersdatter i Sønder Dalby. 16.3.1767, fol.479, 550B.
E: Jacob [Thomsen] Kaabe, skoleholder i Sønder Dalby, ved afkald 27.3.1784 er han degn i Everdrup. B:
1) Thomas Kaabe 11
2) Peder Severin Kaabe 7
3) Anne Cathrine Kaabe 5
4) Christian Kaabe 2, der døde 21.10.1770
FM: morfar? Jens Jensen i Temstrup huse i Hasle sogn.

59 Holger Wulf, degn i Spjellerup og Smerup. 27.6.1768, fol.489B.
Enkemand efter Karen Pedersdatter Lillebrandt, skifte 14.3.1765 lbnr.55]. B:
1) Lisbeth Vibeke Wulf.
FM: farbror Johan Pedersen Ulf, degn i Gimlinge.
Afdøde døde 27.5.1768.

60 Hans Birkedal, skoleholder i Eskilstrup i Kongsted sogn. 6.11.1769, fol.500B.
Afdøde havde absenteret sig påsken 1769 og derefter død hos sin svoger Jacob Kyhn, sergent i København efter skrivelse fra ham 6.5.1769.
Arvinger angives ikke.

61 Christiane Charlotte Bagger i Kongsted. 26.7.1770, fol.502.
E: Valdemar Christian Herbst, præst i Kongsted.
Testamente af 9.5.1768.
Hans A:
1) søsters 2 B:
a en datters B.
1 Rebekka Nielsen
b en datters B:
1 Valdemar Guldbech.
Hendes A:
1) søster, død. 2B:
a Frederikke Rathenburg
b Sofie Elisabeth Rathenburg
2) søskendebarn Pouline Christine Rogert, der er opdraget hos dem.

62 Poul Christoffer Weidemann, degn i Kongsted. 11.5.½1772, fol.503, 507B.
A:
1) mor Elisabeth [Andersdatter] Koch i Øster Assels præstegård, enke efter Christoffer [Lauridsen] Weidemann, præst i Øster og Vester Assels, [skifte Morsø Sønder herred gejstlig 2.9.1761 lbnr.32]
2) bror Anders Weidemann, farversvend
3) bror Urban Weidemann, advokat i Oplands amt i Christiania stift i Norge
4) bror Laurids Weidemann, advokat i Oplands amt
5) søster Maren Elisabeth Weidemann i Næsborg præstegård i Viborg stift
6) bror Conrad Weidemann, maler på Hirschholm
7) søster Anne Kirstine Weidemann
8) søster Ulrikke Augusta Weidemann.
FM: Knud Lund, præst i Øster og Vester Assels.
Afdøde er begravet i Hvidovre 16.4.1772.

63 Cathrine Elisabeth Herbst i Kongsted præstegård. 11.5.1772, fol.505, 550.
Enke efter Jørgensen, premierløjtnant. B:
1) en datter, død. E: Guldbech. 3B:
a Valentin Christoffer Guldbech. Ved afkald fra deres søster 11.12.1784 er han død
b Valdemar Christian Guldbech. Ved afkald fra deres søster 11.12.1784 er han død
c Ottonia Frederikke Guldbech.
FM: morbror Nielsen, kirurg på Holmen i København.
2) Mette Margrethe Jørgensen g.m. Nielsen, divisionskirurg.
Afdøde døde 12.4.1772.

64 Edel Margrethe Iversen i Spjellerup. 29.3.1774, fol.511B, 549B.
E: Niels Bützow, skoleholder i Spjellerup. B:
1) Henrik Christoffer Bützow 3.
Arv efter afdødes bror Iver Iversen, der døde i maj 1772.
Ved afkald for barnets arv 17.12.1783 er enkemanden skoleholder i Lille Næstved.

65 Christen Thomsen, degn i Karise og Alslev. 19.12.1774, fol.514B, 524.
E: Mette [Nielsdatter Møller]. B:
1) Niels Møller Thomsen
2) Thomas Thomsen
3) Maren Thomasen
4) Christiane Thomsen g.m. Deichmann, kaptajn.
Afdøde døde 22.11.1774.

66 Peder Hansen Lund, skoleholder i Fakse. 26.1.1775, fol.518B, 526B.
A:
1) mor Maren, der døde 17.2.1775, enke efter Hans [Svendsen] Lund, [død i Fakse 26.10.1765]
2) bror Svend Hansen Lund, degn i Aversi og Testrup
3) bror Frederik Hansen Lund, isenkræmmer i København
4) søster Anne Kirstine Hansdatter Lund g.m. Niels Pedersen kollektør ved tallotteriet i København.

67 Niels Bech, skoleholder i Rode. 12.8.1778, fol.529.
E: Marie Elisabeth. LV: Poul Pedersen. B:
3 umyndige døtre, hvis navne ikke angives.
Af første ægteskab B:
1) Niels Bech, bager i København
2) Frederik Bech, bager i København
3) Inger Marie Bech i København.
Afdøde døde 11.8.1778.

68 Anne Cathrine Bess i Karise. 3.2.1779, fol.529B.
E: Frederik Støckel, skoleholder i Karise.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: Hans Fraas, degn i Karise.
Afdøde døde 4.1.1779.

69 Peder Pedersen, skoleholder i Alslev. 10.5.1781, fol.531B, 534.
E: Kirsten Rehof. LV: Støckel, skoleholder i Karise. A:
1) søster Elisabeth Pedersdatter g.m. [Mogens Holger] Schalkam, degn i Bjerreby på Tåsinge.
Afdøde, [der var søn af Peder Pedersen, degn i Bjerreby på Tåsinge], døde 8.5.1781.

70 Karen Pedersdatter i Høsten i Dalby sogn. 31.5.1781, fol.532B.
E: Christen Mathiassen, skoleholder i Høsten. B:
1) Peder Christian Christensen 15
2) Lisbeth Christensdatter 14.
Afdøde døde 29.5.1781.

71 Holger Mikkelsen Rosendal, skoleholder i Hovby [i Fakse sogn]. 6.8.1782, fol.535B, 537B.
E: Beathe Gundersdatter. LV: bror Gundersen i Korsør. B:
1) Iver Rosendal
2) Hedvig Dorthe Rosendal
3) Marie Elisabeth Rosendal.
FM:
1 Peder Sørensen i Hovby
2 Ebbesen, forvalter på Rosenlund.
Afdøde døde 5.8.1782.

72 Christen Mathiassen, skoleholder i Høsten, der døde 6.6.1782, fol.538B, 549B.
E: Barbara Christensdatter. LV: Otto Christoffersen i Høsten. B:
3) Christine Christensdatter, født efter sin fars død, der døde.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 31.5.1781 lbnr.70]. B:
1) Peder Christian Christensen
2) Lisbeth Christensdatter. Ved afkald 11.12.1784 er hun g.m. Esben Jørgensen på Reersø.
FM: Anders Christensen i Tullerød, som beslægtet.

73 Christen Clausen Tranfeldt, skoleholder i Vivede [i Hylleholt sogn]. 5.4.1785, fol.541B.
E: Anne Sofie Hansdatter. B:
1) Anne Malene Christiansdatter 22½.

74 Lambert Bagge Selmer, degn i Ulse og Bråby. 18.8.1785, fol.542B.
E: Anne Sofie. LV: Niels Christensen. B:
1) Mathias Selmer, apotekersvend i København
2) Susanne Selmer
3) Christiane Selmer.
(Se skifte efter afdødes far Mathias Hansen Selmer, præst i Øster Snede, skifte Nørvang herred gejstlig 2.1.1739 lbnr.18).

75 Jacob Basballe Bruun, skoleholder i Fakse, der døde 12.11.1785, fol.545B.
E: Beathe Gundersdatter. LV: far Gundersen, snedker, på stedet.
A:
1) far Johan Bruun i Hillerød, tidligere inspektør ved det nu nedlagte salpeterværk sst.

76 Anne Kirstine Rehof, 70 år gammel i Alslev, der døde 26.6.1787, fol.548.
Enke efter Peder Pedersen, skoleholder i Alslev, skifte 10.5.1781 lbnr.69.
Arven går til deres opfostringsbarn fra København Margrethe Pedersdatter, som de har opdraget som deres eget barn.

77 Dorthe Marie Find i Spjellerup, der døde 26.9.1780, fol.549.
E: Niels West Buch, præst i Spjellerup og Smerup.
Bevilling til uskiftet bo af 13.10.1780 for enkemanden og deres 7 børn.

78 Valdemar Christian [Adolfsen] Herbst, præst i Kongsted, der døde 14.10.1783, fol.549.
E: Pouline Andreas Kirstine Rogert.
Testamente konfirmeret 31.10.1783.
[Første ægteskab med Elisabeth Marie Jochumsdatter Broch, død 13.5.1742]
[Andet ægteskab med Christiane Charlotte Bagger, skifte 26.7.1770 lbnr.61].

79 Esben Haste, præst i Fakse, der døde 11.4.1785, fol.549.
E: Sofie Magdalene [Pedersdatter] Horrebow.
Bevilling til uskiftet bo af 10.6.1785 for enken og deres 3 børn.

80 Ellen Kirstine Bortvig (Borthig) i Fakse, der døde i april 1786, fol.549B.
E: Samuel Johannes Meyer, degn i Fakse.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1786.

81 Daniel Gottwalt [Hansen] Reimer, præst i Karise og Alslev, der døde 17.10.1786, fol.549B.
E: Ellen Cathrine Arbo.
Testamente konfirmeret 25.6.1779.

82 Hedvig Dorthe Rosendal i Sønder Dalby. der døde 4.11.1787, fol.551.
E: Peder Skovsbo, skoleholder i Sønder Dalby. B:
1) Karen Sofie Skovsbo, nyfødt, der døde 2.12.1787.

83 Niels [Jensen] Møller, pastor emeritus fra Krummerup og Fuglebjerg i Øster Flakkebjerg herred, der døde i Fakse degnebolig 7.1.1788, fol.551B.
E: Anne [Hansdatter] Fabricius.
Testamente af 9.2.1786.

84 Marie Kirstine Buch i Spjellerup præstegård, der døde 23.12.1787, fol.551B.
B:
1) Benedikte Kirstine Lydia.
FM: morbror Niels West Buch, præst i Spjellerup og Smerup.

85 Karen Jacobsdatter i Stubberup, der døde 5.4.1788, fol.551B.
E: Christen Rohde, skoleholder i Stubberup, der døde 30.8.1788. B:
1) Cathrine Christensdatter
2) Sofie Christensdatter.
FM: farbror Hans Hansen Rohde, væver i Store Heddinge.

86 Petra Marie Aggerup i Karise, der døde 27.6.1788, fol.557.
E: Hans Fraas, degn i Karise og Alsted.
Bevilling til uskiftet bo af 25.7.1788.

87 Anne Ørn i Fakse, der døde 29.3.1789, fol.557.
E: [Jørgen] Musted, degn i Fakse. A:
1) brorsøn Rasmus Peder Ørn, bogtrykkersvend i Hamborg
2) brordatter Anne Kirstine Ørn g.m. [Peder Christian] Lindenblad, skoleholder i København
3) brordatter Charlotte Magdalene Hedvig Ørn i Horsens
4) brorsøn Rasmus Peder Ørn, skytte i Jylland
5) brorsøn Vilhelm Ørn
6) brorsøn Frederik Ørn
7) brordatter Anne Ingeborg Ørn g.m. Andersen i København
8) brorsøn Anders Ørn.

SLUT
Hammer herred
Gejstlig skifteprotokol
1740-1809

[1740-1799]    [1787-1807]    [1796-1809]   
Hammer herred
Gejstlig skifteprotokol
1740-1799

1 Bertel Mathias [Hansen] Lime, præst i Rønnebæk og Olstrup, der døde 1740, side 2.
E: Mette Kirstine Gødesdatter.
Afkald af 13.7.1740 fra A:
1) bror Johan [Hansen] Lime, præst i Roskilde Jomfrukloster og Himmelev
2) søster Elisabeth Margrethe [Hansdatter] Lime g.m. Elias Brinch, præst i Søndersø på Fyn.

2 Oluf Madsen Dyrhoff, degn i Sværdborg. 3.7.1743, side 2.
Enkemand efter [Maren, begravet 9.1.1742]. B:
1) Dorthe Dyrhoff, død. E: Thomas Tøxen, skoleholder i Sværdborg. 2B:
a Peder Tøxen 15
b Samuel Tøxen 9
2) Anne Barbara Dyrhoff g.m. Niels Rasmussen, rytterbonde i Sværdborg
3) Mads Dyrhoff, i København.

3 Thomas Borch, præst i Vejlø og Vester Egesborg. 23.11.1750, side 11, 154, 252.
E: Anne Elisabeth [Lauridsdatter] Judichær. LV: Knud Christian Sevel, præst i Hammer og Lundby.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth Tidemandsdatter Lend], skifte 20.4.1739. B:
1) Hans Borch, student.
FM: Iver Bruun, fuldmægtig på Gavnø.
Hans Borch havde arv efter halvsøster Else Kirstine Mahler, skifte 3.8.1733.
Andet ægteskab med Ulrikke Christiane Pedersdatter Møller, der døde 1741. B:
1) Peder Borch, 5 år i 1743, der døde 29.8.1750.
Peder Borch havde arv efter:
1 mormor Birgitte Susanne Plum, skifte 10.10.1743
2 morfar Peder Møller i Hummergaden i København, klokker ved Holmens kirke, der døde 17.2.1746. E: Elisabeth Cathrine Gosbruch.

4 Hans [Christensen] Schade, præst i Sværdborg, [der døde 11.2.1729], side 153.
E: [Maren Nielsdatter].
Afkald fra et af børnene B:
1) Else Schade g.m. Eskild Holm.

5 [Birgitte Marie Thorn] i Rønnebæk, [der døde 4.7.1731], side 154.
E: Bertel [Christensen] Schmidt, degn i Rønnebæk og Olstrup.
Afkald af 21.12.1749 fra B:
1) Peder Bertelsen Schmidt.

6 Bevilling til uskiftet bo i Toksværd af 23.5.1748, side 155.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1748 for Christian [Jacobsen] Lindemann, præst i Toksværd og hustru Anne Margrethe [Asmussen].

7 Oluf Ibsen, skoleholder i Olstrup. 2.6.1750, side 156.
E: Anne Rasmusdatter. LV: successor Anders Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Olufsdatter g.m. Laurids Smed i Kalkerup [i Fensmark sogn]
2) Jens Olufsen i Olstrup
3) Kirsten Olufsdatter 21.
FM: Jens Olufsen, væver af fars slægt.

8 Birgitte Marie Thorn i Rønnebæk, [begravet 4.7.1731], side 164, 184.
E: Bertel [Christensen] Schmidt, degn i Rønnebæk og Olstrup.
Afkald af 14.3.1753 fra B:
1) Elisabeth Bertelsdatter Schmidt g.m. Hans Ring, skoleholder i Vester Egesborg.
Arv efter afdødes søster Thale Thorn, der døde i Øster Egesborg, skole, skifte 22.9.1752.

9 Thomas Tøxen, kongelig dansk skoleholder i Sværdborg. 16.10.1752, side 165.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Hemming Jensen i Sværdborg. B:
3) Margrethe Thomasdatter Tøxen 11
4) Karen Thomasdatter Tøxen 7
5) Lene Sofie Thomasdatter Tøxen 3, der døde nogle uger efter sin far
6) Thomas Peder Thomsen Tøxen, født 9 uger efter sin fars død.
FM: Samuel Tøxen.
Første ægteskab med Dorthe Dyrhoff. B:
1) Johan Thomsen Tøxen 25, købmandskarl i Køge
2) Hans Thomsen Tøxen 19.
FM: morbror Mathias Dyrhoff i København.
Afdøde døde 7.10.1752.

10 Christoffer Henriksen Ostermann, degn i Toksværd. 1.8.1753, side 171, 385, 468, 480.
E: Anne Marie Kirchmann. LV: successor Christoffer Henriksen Hjort, der ægter enken. B:
1) Henrik Ostermann, født 24.2.1738
2) Jørgen Ostermann, født 27.7.1741
3) Else Sofie Ostermann, født 19.8.1746. Ved afkald 9.8.1776 g.m. A. H. Nygaard.
FM:
1 farbror Hans Jørgen Ostermann, porcelænshandler i København
2 morbror Jørgen Kirchmann i Stensbjerg mølle.
Afdøde døde 30.6.1753.

11 Vilhelm (Villum) Gothard Gyrstinge, degn i Vejlø og Vester Egesborg. 3.2.1754, side 184, 256, 263.
E: Anne Helvig [Gudenschwager]. LV: Laurids Finkenhoff, birkedommer i Gavnø birk. B:
1) Knud Jørgen Gyrstinge, skoleholder i Neder Vindinge i Kastrup sogn
2) Anne Sofie Gyrstinge, født 12.3.1733, der ægter Peder Pedersen, post mellem Vordingborg og Næstved
3) Charlotte Gyrstinge, født 16.7.1734.Ved afkald 21.3.1763 g.m. Niels Christensen
4) Maren Gyrstinge, født 18.9.1738, der døde 10.4.1758, skifte 2.5.1758
5) Else Gyrstinge, født 23.3.1741.
FM: farbror Christian Glob, degn i Skamby.
Afdøde døde 3.2.1754.

12 Didrik Christian Schade, degn i Sværdborg. 3.2.1755, side 195, 252, 397.
Enkemand efter Anne Elisabeth Ibsdatter, der døde 25.1.1755. B:
1) Maren Schade 13
2) Johan Peder Schade 11
3) Elisabeth Margrethe Schade 9. Ved afkald 11.12.1765 g.m. A. L. Scholin, møller i Tornemark mølle.
FM:
1 fasters mand Eskild Holm i Skelskør
2 fasters mand Christian Ravn, skovrider i Ørslev g.m. faster Kirsten Leg
3 Jacob Krog i Grumløse mølle g.m. faster Johanne Schade.
Desuden nævnes børnenes mormor Margrethe Lisbeth Bang i Allerslev.
Afdøde døde 1.2.1755.

13 Anders Johansen Guldsmed, degn i Køng. 3.1.1756, side 231.
E: [Maren Vinding]. B:
1) Johan Guldsmed
2) Michael Vinding, successor
3) Christian Frederik Guldsmed, købmand i Køge
4) Abraham Guldsmed, lakaj i København
5) Jens Andersen Guldsmed
6) Otto Guldsmed i Halsted på Lolland
7) en datter g.m. Friis, byskriver i Skælskør
8) en datter g.m. Christen Knudsen, skomager i Næstved
9) en datter g.m. Laurids Olufsen i Kostræde.
Afdøde døde 3.1.1756.

14 Overdragelse af præstegård i Toksværd. 1756, side 252.
Christian Jacobsen Lindemann, præst i Toksværd har fået embede [i Tvede og Linde] i Jylland og overdrager præstegården med protokoller og børnepenge til successor Nikolaj Jacobsen Thurmann.

15 Elisabeth [Danielsdatter] Wuchters i Kastrup. 1756, side 254.
E: Niels Frederiksen Rohde, degn i Kastrup. Afkald af 10.6.1748 fra eneste A:
1) søstersøn Carl Johan Otto Warniche i Frederiksberg ved København.

16 Laurids Judichær, præst i Hammer, [død december 1739], side 255.
Afkald af 6.10.1755 fra Charlotte Henrikke [Lauridsdatter] Judichær g.m. Joen Thorn, degn i Jungshoved
til successor Knud Christian Sevel g.m. hendes søster Susanne Christine Lauridsdatter Judicher.

17 Cathrine Bodil [May] i Næstelsø. 7.1.1757, side 256, 314, 514.
Enke efter Peder [Andersen] Hegelund, [kapellan i Næstved Skt. Peder, død 1734]. B:
1) Anne Sofie Hegelund, skifte 4.9.1747. E: Niels [Madsen] Lundorff, degn i Næstelsø og Mogenstrup. 2B:
a Ellen Sofie Lundorff 16. Ved afkald 16.7.1761 g.m. Mathias von Westen, skoleholder i Pederstrup
b Petrine Hegelund Lundorff 13.
Afdøde døde 4.1.1757.

18 Mette Kirstine Gødesdatter i Sværdborg præstegård. 27.9.1757, side 259, 264, 378, 380.
Enke efter [Bertel Mathias Hansen] Lime, præst i Rønnebæk og Olstrup, skifte1740 lbnr.1].
Første ægteskab med [Gert Christensen Krag, præst i Ferslev og Vellerup, død ca. 1721]. B:
1) datter, død, var g.m. Hans Hansen, regimentskvartermester i Ringsted. 5B:
a Dine Cathrine Hansen g.m. J. Tønnesen, regimentskvartermester
b Hanne Hansen 18
c Mette Kirstine Hansen 16
d Hylleborg Hansen 15
e Christine Hansen 11
2) Mette [Gertsdatter] Krag g.m. Jacob [Christiansen] Møller, præst i Sværdborg, der døde 29.1.1758. LV: C. P. Runge. Der nævnes en svigersøn M. C. Svendsen i København.
Afdøde døde 28.8.1757.

19 Hans Pilsmed, degn i Sværdborg. 14.7.1758, side 286, 398, 437, 463, 515.
E: Birgitte Riisbrigh. LV: C. L. Møller i Næstved, der ægter enken. B:
1) Eleonora Margrethe Pilsmed 2½. Ved værgemålsregnskab 5.8.1767 er hun død
2) Christoffer Vilhelm Pilsmed 1.
FM: født værge Jørgen Kruse, guldsmed i Vordingborg.

20 Maren [Andersdatter] Frie (Fry) i Næstelsø præstegård. 15.8.1759, side 304, 309, 312.
Enke efter Erik [Jensen] Bruun, skoleholder i Hvidovre, [begravet Hvidovre 30.7.1758, 68 år gammel]. A:
1) søster Anne Kirstine Frie g.m. Bertel [Christensen] Schmidt, degn i Rønnebæk og Olstrup
2) halvbror Andreas [Olufsen] Brøndby, [skoleholder i Bakkebølle].
3) halvsøster Ingeborg Johanne Olufsdatter Brøndby, død 1.3.1759. E: Peder [Christensen] Hersom, præst i Næstelsø og Mogenstrup med testamente af 2.12.1754.
Afdøde, der døde 5.5.1759, [var steddatter af Oluf Jacobsen Brøndby, præst i Næstelsø og Mogenstrup, død 1745].

21 [Anne Margrethe Fyhr] i Vejlø. 2.5.1758, side 304.
Enke efter [Jens] Hammer, [præst i Fedt og Rellingen i Nedre Rommerige i Norge]. B:
1) Magnus [Jensen] Hammer, præst i Vejlø og Vester Egesborg
2) Maren Hammer 39, i Norge
3) Anne Abigael Hammer 36, i Norge.
Afdøde døde 21.5.1758.

22 Cathrine Magdalene Hartmann i Pederstrup i Mogenstrup sogn. 23.12.1759, side 306.
E: Frands Mikkelsen Folsach, skoleholder i Pederstrup, der døde 12.1.1760. B:
1) Kirstine Hedvig Folsach g.m. Nikolaj Rydendal, possementmager i København.
Afdøde døde 23.12.1759.

23 Bertel [Christensen] Schmidt, degn i Rønnebæk og Olstrup. 29.12.1760, side 314.
E: Anne Kirstine Frie. B:
2) Peder Schmidt i Mariager i Jylland
3) Jacob Schmidt
4) Niels Christian Schmidt
5) Martha Schmidt. Ved afkald 28.3.1762 g.m. Niels Debler.
[Første ægteskab med Birgitte Marie Thorn i Rønnebæk, skifte 4.7.1731 lbnr.8]. B:
1) Elisabeth Schmidt g.m. Hans Ring, skoleholder i Vester Egesborg.
Afdøde døde 29.12.1760.

24 Lorents Arv, skoleholder i Vejlø. 29.7.1760, side 320, 466.
E: Margrethe Øllegaard Rachel Christensdatter. LV: Niels Christensen, skomager i Næstved, der ægter enken. B:
1) Esther Kirstine Lorentsdatter 16. Ved afkald 11.6.1771 g.m. Oluf Poulsen, skibstømrer ved Holmen i København, men kaldes her Else Lorentsdatter
2) Lorents Lorentsen 10.
FM: Knud Normann, degn i Vejlø og Vester Egesborg.
Enken havde arv efter son fars halvfarbror Arent Andersen Sommer i Ostindien efter bevis fra Iver Sommer i Kristiansand i Norge.
Afdøde døde 30.6.1760.

25 Niels [Frederiksen] Rohde, degn i Kastrup. 8.9.1761, side 329.
E: [Mechtilde Ottilie Værløse].
Testamente.
[Første ægteskab med Elisabeth Danielsdatter Wuchters, skifte 1756 lbnr.15].

26 Hans Ring, skoleholder i Vester Egesborg. 21.12.1761, side 336, 471.
E: Elisabeth [Bertelsdatter] Schmidt. LV: Magnus [Jensen] Hammer , præst i Vejlø og Vester Egesborg. B:
1) Johannes Hansen Ring 12
2) Bodil Hansdatter Ring 7. Ved afkald 10.7.1790 g.m. Jens Sørensen i Sneslev i Førslev sogn.
FM: født værge Peder Terkildsen i Ring [i Hammer sogn].
Afdøde døde 22.11.1761.

27 Sidse Hemmingsdatter i Neder Vindinge, der døde 2.11.1762, side 341.
E: Knud Jørgen Gyrstinge, skoleholder i Neder Vindinge.
Afkald af 7.11.1762 fra A:
1) søster g.m. Jens Lauridsen i Rettestrup [i Vejlø sogn]
2) søster, død. 1B:
a Jens Pedersen, i skomagerlære i Næstved.

28 Jørgen Ejby, 1763, side 342.
Afkald af 11.1.1763 fra B:
1) Anne Jørgensdatter Ejby g.m. Poul Andreas Reis
2) [Agnethe Jørgensdatter Ejby] g.m. Peder Sidelmann, [degn i Ferslev og Vellerup]
til [Hans Christian] Hersom, præst i Rønnebæk og Olstrup som tidligere formynder for arvingerne.

29 Johann Christian Lønborg, degn i Hammer og Lundby. 24.1.1764, side 343.
A:
0) far [Mikkel Nielsen, amtsforvalter i Havreballegård, Kalø og Stjernholm amter, død Århus 3.1.1715]
1) søster Johanne Marie Lønborg
2) søster [Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg] g.m. Hans [Hansen] Hammer, præst i Helsinge og Valby.
[Afdøde døde 18.8.1762].

30 Mathias [Olufsen] Myhre, degn i Sværdborg. 9.6.1762, side 346, 748.
E: Anne Sofie Krebs. LV: [Jens Eriksen] Vestenborg, præst i Sværdborg. B:
1) Magnus Mathiassen 2
2) Cathrine Mathiasdatter.
FM: [Peder Andreassen] Hjermind, præst i Hammer og Lundby.

31 Johanne Marie Jacobsdatter Fosie i Sværdborg, der døde 15.2.1765, side 370, 378, 744, 747, 755.
E: Jens Vestengaard, præst i Sværdborg. B:
1) Frederikke Vestengaard, født 19.5.1759. Ved afkald 11.12.1786 g.m. Jens Bech, præst i Vallekilde og Hørve
2) Louise Vestengaard, født 19.2.1761. Ved afkald 27.1.1786 g.m. Anders Lassen
3) Otto Vestengaard, født 17.8.1763.
Afdøde døde 19.8.1764.
Bevilling til uskiftet bo af 7.9.1764.
Samfrændeskifte 5.2.1765.

32 Anne Helvig Gudenschwager i Vejlø. 20.10.1764, side 371, 380, 397.
Enke efter Vilhelm (Villum) Gothard Gyrstinge, degn i Vejlø og Vester Egesborg, skifte3.2.1754 lbnr.11. B:
1) Knud Jørgen Gyrstinge, skoleholder i Neder Vindinge i Kastrup sogn
2) Anne Sofie Gyrstinge g.m. Peder Pedersen i Vordingborg
3) Charlotte Gyrstinge g.m. Niels Christensen i Rønnebæk
5) Else Gyrstinge. Ved afkald 11.6.1766 g.m. Peder Hansen

33 Marie Halvorsdatter i Vester Egesborg. 8.6.1764, side 381.
E: Peder Hansen Borg, skoleholder i Vester Egesborg.
Arvinger i Norge, hvis navne ikke kendes.

34 Auktion i Hammer præstegård. 6.3.1766, side 385, 401.
Auktion hos Knud Christian Sevel, præst Hammer og Lundby.
Ny auktion 11.9.1770 i den nyopførte præstegård.

35 Susanne Christine [Lauridsdatter] Judichær i Lundby, der døde 1772, side 399.
E: Knud Christian [Sørensen] Sevel, præst i Hammer og Lundby.
Testamente af 17.5.1733.

36 Birgitte Kirstine Kolding i Lundby. 19.10.1769, side 410.
E: Jacob Hansen Funch, skoleholder i Lundby. B:
1) Frederik Jacobsen 14
2) Margrethe Hedvig Jacobsdatter 9
3) Eva Marie Jacobsdatter 6
4) Christiane Jacobsdatter 2.

37 Birthe [Pedersdatter] Ørsted i Hammer. 30.4.1770, side 412.
E: [Jens] Schiellerup Parelius, degn i Hammer og Lundby.
Arvinger angives ikke.
[Afdøde blev begravet 30.8.1769].

38 Samuel Andreas Møller, skoleholder i Dysted i Toksværd sogn. 24.6.1771, side 430.
E: Anne Marie Bernike. LV: [Christoffer] Hjort, degn i Toksværd. B:
1) Peder Andreas Møller 31, i København
2) Bredo Møller 27, i København
3) Otto Andreas Møller 21, i Frederikssund
4) Kirstine Marie Møller 28, på Skuderupgård
5) Christiane Møller i København.
FM: [Nikolaj Jacobsen] Thurmann, præst i Toksværd.
Afdøde døde 29.5.1771.

39 Peder [Andreassen] Hjermind, præst i Hammer og Lundby, [der døde 3.7.1772], side 436, 467.
E: Helvig Sofie Sandroe (Sandrue).
Bevilling til uskiftet bo af 7.8.1772.

40 Marie Hansdatter Lund i Vejlø. 9.11.1772, side 437.
E: Knud Normann, degn i Vejlø og Vester Egesborg. B:
1) Oluf Knudsen Normann, birkeskriver i Gavnø birk og skoleholder i Vejlø.

41 Mikkel Andersen Vinding, degn i Køng. 16.7.1772, side 437, 463, 471, 605, 755, 815.
E: Maren Rasmusdatter Krog. LV: Elisas Naur [Jørgensen] Fabritius, præst i Køng. B:
1) Hans Mikkelsen Vinding 28, kyrasser
2) Birthe Mikkelsdatter Vinding 20. Ved afkald 24.6.1774 g.m. Svend Henriksen i Lundby
3) Sofie Amalie Mikkelsdatter Vinding 13. Ved afkald 12.6.1784 g.m. Bendix Møller i Næstved
4) Anders Mikkelsen Vinding. Ved afkald 15.7.1793 er han tømrer i Vordingborg.
Desuden nævnes enkens bror Rasmus Møller i Lundby mølle.
Afdøde døde 7.7.1772.

42 Jacob Hansen Funch, skoleholder i Lundby. 26.5.1772, side 463.
Enkemand efter [Birgitte Kirstine Kolding, skifte 19.10.1769 lbnr.36]. B:
1) Frederik Jacobsen Funch 17
2) Margrethe Hedvig Jacobsdatter 12
3) Eva Marie Jacobsdatter 9
4) Christiane Jacobsdatter 5.
FM: [Melchior Melchiorsen] Folsach, skovrider [i Vordingborg amt].

43 Maren Jensdatter i Olstrup. 7.10.1773, side 468.
E: Jens Rasmussen, skoleholder i Olstrup.
Arvinger kendes ikke.

44 Anders Skov, skoleholder på Svinø [i Køng sogn]. 25.6.1775, side 472, 514.
Enke, hvis navn ikke angives. Ved afkald 11.3.1778 er hun nylig død. B:
1) Rasmus Skov, skoleholder på Svinø
2) Johannes Skov, bødker i Hammer
3) Hans Skov, skomager i Køng
4) Søren Skov, på de lange rejser
5) Lorents Skov, skomager i Ring
6) Judith Skov g.m. Erland Pedersen, slagter på Svinø. der er en aftakket rytter. Ved afkald 11.3.1778 er han død.

45 Afkald i Slangerup. 19.6.1775, side 473.
Afkald fra Benedikte Marie Kjærulf i Slangerup hos bror Didrik [Sørensen] Kjærulf, præst i Slangerup
for arv efter far [Søren Poulsen Kjærulf, præst i Køng, død 1742].

46 Claus Henrik Biehl, skoleholder i Dysted. 1.11.1774, side 473.
Enken underskriver C. K. Biehl. LV: Peder Maar, præst i Fensmark og Rislev g.m. [Else Hansdatter Langemark]. B:
1) Else Langemark Biehl.
FM: [Nikolaj Jacobsen] Thurman, præst i Toksværd.

47 Knud Jørgen Gyrstinge, skoleholder i Neder Vindinge i Kastrup sogn. 31.5.1775, side 480.
E: Anne Sofie Lund. LV: Ebbe Ebbesen, degn i Gantrup. A:
1) Anne Sofie Gyrstinge g.m. Peder Pedersen Post
2) Charlotte Gyrstinge g.m. Niels Christensen i Stuby [i Kastrup sogn]
3) Else Gyrstinge g.m. Peder Hansen Borch, skoleholder i Vester Egesborg.

48 Anne Marie Kirchmann i Toksværd. 9.4.1778, side 515, 786.
E: Christoffer Henriksen Hjort, degn i Toksværd. B:
4) Abigael Hjort 24. Ved afkald 6.10.1791 g.m. Frands Pedersen i Lekkende mølle [i Øster Egesborg sogn]
Første ægteskab med formanden [Christoffer Henriksen Ostermann, skifte 1.8.1753 lbnr.10]. B:
1) Henrik Ostermann, farver i Kalundborg
2) Jørgen Ostermann, klejnsmed i Køge
3) Else Sofie Ostermann g.m. Arent H. Nygaard på Oreby på Lolland.

49 [Christiane Augusta Jens Faber] i Køng, der døde 1779], side 521.
E: Elias Naur [Jørgensen] Fabritius, præst i Køng. Afkald af 25.5.1779 fra B:
1) Alhed Cathrine Fabritius g.m. Frederik [Christoffersen] Neuchs, præst [i Hellested]
2) J. J. Fabritius.

50 Anne Margrethe Nielsdatter i Lundby. 8.1.1779, side 523.
E: Andreas Weis, skoleholder i Lundby. Af børn angives B:
1) Marie Andreasdatter.
FM: Svend Henriksen, smed i Lundby.

51 Auktion i Vejlø skole. 16.10.1780, side 529.
Auktion hos Oluf Svendsen Normann, skoleholder i Vejlø.

52 Iver Nikolaj Thurman, præst i Toksværd, [begravet 15.10.1781], side 533, 548, 603.
E: Elisabeth Kirstine Mergentheim. LV: Peder Hegelund.
Testamente af 24.2.1761.

53 Hans [Knudsen] Trochmann, skoleholder i Neder Vindinge i Kastrup sogn. 18.3.1779, side 535.
A:
1) bror Knud Knudsen Trochmann, bagersvend i Skårup i Nyborg amt.

54 Lorents Henrik Frobøse, degn i Kastrup.8.12.1781, side 567.
E: Anne Marie Sørensdatter Corvin, der døde 8.12.1781.
Hans A:
1) søster Marie Magdalene Frobøse, enke efter Laurids Svadal, degn i Vallekilde, ved søn Engelbrecht Svadal i Holmstrup i Sankt Peders sogn i Slagelse med attest fra præsten i Nakskov
Hendes A:
Afkald fra:
1) søster, død. 2B:
a Oluf Christian Lind i København
b Knud Lind, forpagter på Nordfelt [i Elmelunde sogn] på Møn
2) søskende, død. 2B:
a Peder Schmidt, slagter i København
b Charlotte Amalie Schmidt i København
3) bror, død. 2B:
a Jørgen Hansen i Næstved
b Niels Hansen i Hjortespring, hofskytte i Københavns amt.
(I alle 6 afkald kaldes arvelader Anne Marie Olufsdatter, enke efter Lorents Henrik Frobøse).
Afdøde døde 21.11.1781.

55 Johan Christoffer [Henriksen] Hjort, degn i Toksværd. 24.4.1780, side 605.
E: Anne Cathrine [Jensdatter] Hage. LV: Peder Mørch, købmand i Næstved.
Første ægteskab med [Anne Marie Kirchmann, skifte 9.4.1778 lbnr.48]. B:
1) Abigael Hjort.
FM: Polder, forvalter på Holmegård.
Enken har arv efter Gert Nikolaj Caspersen og hustru Christine Hage, skifte Københavns Hof- og Stadsret, sluttet 17.7.1782
Desuden nævnes enkens bror Johan Jensen Hage, købmand i Stege på Møn.

56 Frederik Christian Nestius, præst i Hammer og Lundby. 29.7.1782, side 652.
E: [Elisabeth Brasch]. LV: Jens [Hansen] Tvede, præst i Bårse. A:
0) forældre [Mikkel Mikkelsen Nestius, præst i Landet Ryde og Ågeby på Lolland, død 22.2.1747 og Elisabeth Innis, død 1741]. B:
1) søster Ursula Hedvig Nestius g.m. Niels Clausen, degn i Dannemarre og Tillitse på Lolland.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Dorthe Clausdatter Forbus]. B:
2) halvsøster Elisabeth Nestius g.m. [Peder Bering Thomsen] Gjørup, kapellan i Østofte på Lolland.
Desuden nævnes Madam Brasch i Store Heddinge.

57 Knud Christian [Sørensen] Sevel, pastor honorarius i Hammer og Lundby. 5.9.1782, side 714.
Enkemand efter Susanne Christine [Lauridsdatter] Judichær, [skifte 1772 lbnr.35].
Hans A:
0) forældre [Søren Knudsen Sevel, præst København Vor Frue, død januar 1720 og første hustru Marie Lauridsdatter Trane, død Viborg maj 1711]
1) bror Johannes Just Sevel, præst i Asminderød, Grøndal og Fredensborg slotskapel, [død 7.5.1728]. 2B:
a søn, død. 1B:
1 Clemen Poulsen Sevel, student i København
b Johanne Marie Sevel g.m. Peder Kofoed Ancher , konferensråd i København
2) bror Niels Hofmann Sevel, by- og rådstueskriver i Ålborg, [død 13.4.1759]. 6B:
a Anne Marie Sevel, enke efter Søren Bloch, rådmand i Ålborg, [død 19.2.1782]
b Barbara Maximiliane Sevel g.m. Hans [Poulsen] Hammer, præst i Fuglede
c Søren Sevel, konrektor i Roskilde
d Marie Sevel i Næstved
e Magnus Sevel, studerer ved udenlandske universiteter
f Kirsten Hofmann Sevel på Rosenfelt [i Kastrup sogn]
3) søster [Else Marie] Sevel, [begravet 21.3.1729], var g.m. [Rasmus Henriksen] Garboe, præst i Tikøb, [Hornbæk og Hellebæk]. 1B:
a Frederikke Charlotte Sofie Garboe, [død 28.8.1746], var g.m. [Peder Christian Pedersen Top, præst i Karlebo]. 1B:
1 Charlotte Sofie Top, enke efter agent Holck i København.
Hendes arvinger kendes ikke.

58 Peder Hansen Borge, skoleholder i Vester Egesborg. 24.7.1784, side 728.
E: Else Gyrstinge. LV: Knud Normann, degn i Vejlø og Vester Egesborg. B:
1) Jacob Pedersen Borg.

59 Jens Rasmussen, skoleholder i Olstrup. 30.6.1785, side 737.
E: Anne Cathrine Elisabeth Fix. LV: Jens Fix. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Marie Bulmann i Næstved
2) søster, død. 2B:
a Niels Hover i København
b Kirsten Hover
3) halvbror Niels Rasmussen
4) halvbror Anders Rasmussen
5) halvsøster Maren Rasmusdatter.

60 Elias Naur Fabricius, pastor honorarius i Køng. 24.3.1786, side 742.
E: Johanne Kirstine Hansen. LV: Homan, præst i Hammer og Lundby. B:
1) Alhed Cathrine Fabritius, enke efter [Frederik Christoffersen] Neuchs, præst [i Hellested, skifte Stevns herred gejstlig 5.10.1785 lbnr.119]. LV: Christoffer Holstein, forvalter på Øbjerggård [i Køng sogn].

61 Maren Aferrin (Jernløse) i Sverdrup, [der døde 12.7.1786], side 743.
E: Laurids Hochland. degn i Sverdrup.
Testamente af 24.10.1772.

62 Niels Christensen Nørbæk, skoleholder i Vester Egesborg. 15.11.1787, side 749.
E: Margrethe Lange.
Bevilling til uskiftet bo af 10.8.1787.

63 Christian Frederik Runchel, skoleholder i Hammer. 20.11.1787, side 751.
E: Anne Cathrine Fix. LV: Laurids Birkedal.
Afkald fra A:
1) Peder Hansen i København
2) Elisabeth Runchel i Fredensborg
3) Runchel i Karrebæksminde.
Gæld efter enkens første mand.

64 Margrethe Bech i Rønnebæk, [begravet 1.12.1788], side 756.
E: Niels [Madsen] Lundorff, degn i Rønnebæk og Olstrup.
Testamente af 23.11.1781.

65 Karen Jensdatter i Dysted, der døde 21.1.1789, side 758.
E: [Niels] Christian Schmidt, skoleholder i Dysted. Afkald af 27.1.1789 fra B:
1) Anders Christian Schmidt i Snesere
2) [Frederikke] g.m. Claus Rasmussen [Brammer], smed i Rønnebæk
3) [Nikoline Schmidt] g.m. Peder Jacobsen Møller i Snogemølle [i Kirkerup sogn].

66 Bevilling til uskiftet bo i Toksværd. 24.4.1789. side 758.
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1789 for Elias Grüner, præst i Toksværd og hustru Charlotte Elisabeth Bay.

67 Jens Fogh, skoleholder i Neder Vindinge i Kastrup sogn. 11.10.1790, side 759, 766.
E: Anne Marie Meyer. LV: Voldsgaard. A:
1) far Jens Pedersen Fogh i Frederiksstad i Norge.

68 Karen Rasmusdatter i Hammer. 27.12.1790, side 763, 766.
E: Peder Hammer. skoleholder i Hammer. B:
1) Karen Pedersdatter 13.
FM: Laurids Birkedal, degn i Hammer.
Afdøde døde 27.11.1790.

69 Hans [Christensen] Bedsted, degn i Køng. 3.5.1791, side 767, protokollen 1796-1809 side 62.
E: Vilhelmine Antoinette Fugl. LV: Christoffer Hansen i Køng. B:
1) Edvard Røring Bedsted, degn i Nordrup og Farendløse
2) Johannes Bedsted 23
3) Christian Bedsted 21, student
4) datter g.m. Lange på Ågård
5) Charlotte Bodil Bedsted.
FM: [Christoffer] Giessing, kantor i Roskilde.
Afdøde døde 3.4.1791.

70 Jens Christensen Hersom, præst i Rønnebæk, [begravet 23.11.1792], side 793.
Auktion 1.8.1792 og 25.2.1793 ved sønnen [Hans Christian] Hersom, præst i Vejlø og Vester Egesborg.

71 Alexander Weche, skoleholder i Næstelsø. 29.4.1794, side 815, 762, 894.
E: Marie Elisabeth Højelse, der nu bor i Holme Olstrup. LV: Saaby, forvalter på Holmegård. A:
1) bror Oluf Weche i Helsingør
2) halvsøster Stine
3) halvsøster Trine.

72 Jens Vestengaard, præst i Sværdborg. 24.8.1794, side 826, 870, 898, 931.
E: Johanne Dorthe Staal. B:
4) Christian Ditlev Vestengaard, kopist i Danske Kancelli
5) Frederik Ludvig Vestengaard, successor.
Første ægteskab med [Johanne Marie Jacobsdatter Fosie, skifte 15.2.1765 lbnr.31]. B:
1) Frederikke Vestengaard g.m. Jens Bech, præst i Vallekilde og Hørve
2) Louise Vestengaard g.m. Anders Lassen, borgerkaptajn og isenkræmmer i København
3) Otto Vestengaard, præst i Kundby

73 Kirsten Jensdatter i Hammer. 22.9.1794, side 867, 895.
E: Johan Peder Streit, skoleholder i Hammer. B:
2) Johan Streit, født 7.3.1791.
Af første ægteskab B:
1) Peder Olufsen 9.
FM: Niels Knudsen i Lundby.
Afdøde døde 24.8.1794.

74 Afkald i København. 30.9.1794, side 893.
Afkald fra Anne Marie Hjermind g.m. Filip Qvidens Harbo i København
for arv efter faster jomfru Hjermind i Hillerød, datter af [Andreas Christiansen] Harbo, klokker i Frederiksborg.
[Anne Marie Hjermind var datter af [Peder Andreassen Hjermind, præst i Hammer og Lundby, skifte 3.7.1772 lbnr.39].

75 Marie [Mandrupsdatter] Tuxen i Næstelsø, der døde 1795, side 899, næste protokol side 43.
E: Rudolf [Moth] Mariager, præst i Næstelsø og Mogenstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1782.

76 Niels [Madsen] Lundorff, degn i Rønnebæk og Olstrup. 10.3.1795, side 900.
Enkemand efter Margrethe Bech, [skifte 1.12.1788 lbnr.64].
Første ægteskab med [Anne Sofie Hegelund, skifte 4.9.1747]. B:
1) Ellen Sofie Lundorff g.m. Mathias von Westen, skoleholder i Pederstrup
2) Petrine Hegelund Lundorff, enke efter Christensen.

77 Laurids Hochland, degn i Sverdrup. 17.5.1798, side 943.
Enkemand efter Maren Aferrin i Sverdrup, [skifte 12.7.1786 lbnr.61].
Hans testamente af 6.8.1779. A:
1) brorsøn Peder Rasmussen Hochland, skrædder i København
2) halvbrors datter Cecilie Christine Ruhe, der indsættes som universalarving
3) halvsøsters dattersøn Johan Henrik Fisker, skomagersvend i Ringsted.Hammer herred
Gejstlig skifteprotokol
1787-1807

78 Andreas [Olufsen] Brøndby, degn i Næstelsø og Mogenstrup. 7.12.1795, side 2.
Enke efter Karen Roberg.
Testamente af 11.1.1774.
Hans A:
1) halvsøster [Anne Kirstine Frie g.m. Bertel Christensen Schmidt, degn i Rønnebæk og Olstrup, skifte 29.12.1760 lbnr.23]. 1B:
a Jacob Bertelsen Schmidt i Klostermarkhuset i Kirkerup ved Slagelse.
Hendes arvinger kendes ikke.

79 Andreas Jørgensen Weis, skoleholder i Lundby. 21.3.1801, side 20.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Ingvar Knudsen i Lundby. B:
1) Johan Christian Weis i Æbelnæs [i Damsholte sogn] på Møn
2) Martin Weis, død. 2B:
a Anne Margrethe Martinsdatter
b Marie Kirstine Martinsdatter
3) Marie Kirstine Weis, enke efter Damgaard. LV: Johannes Duun, skoleholder i Snesere
4) Inger Margrethe Weis. FM: Hans Hansen, sognefoged og væver i Lundby.

80 Niels Christian Schmidt, skoleholder i Dysted. 19.3.1805, side 27, 70.
E: Marie Sørensdatter Lund. LV: Hans Jensen i Dysted. B:
4) Henrik Nielsen Schmidt 11.
FM: morbror Jørgen Sørensen Lund, skomager i Næstved.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 21.1.1789 lbnr.65]. B:
1) Andreas Christian Schmidt, smed i #
2) Frederikke Marie Schmidt g.m. Claus [Rasmussen] Brammer, skovfoged i Vejlø skov
3) Nikoline Schmidt g.m. Peder Jacobsen Møller i Lundforlund mølle.

81 Peder Hammer, skolelærer i Hammer. 3.1.1806, side 31.
E: Maren Pedersdatter. LV: [Peder Jacob] Homann, præst i Hammer. B:
2) Helene Marie Pedersen 13
3) Anders Pedersen 5.
Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 27.12.1790 lbnr.68]. B:
1) Karen Pedersdatter.
Afdøde døde 3.1.1806.


Hammer herred
Gejstlig skifteprotokol
1796-1809

82 Sidsel Cathrine Arbo i Pederstrup. 11.4.1796, side 3.
E: Peder Birkedal, skoleholder i Pederstrup. B:
1) Martha Birkedal 27
2) Hans Birkedal 25
3) Jens Birkedal 24
4) Dorthe Birkedal 20
5) Niels Birkedal 16-
FM: Niels Poulsen, anneksbonde i Fladså.

83 Abraham Gembse i Kastrup 18.11.1796, side 12.
Enkemand. B:
1) Sofie Cathrine Gembse g.m. Michael Voldsgaard, degn i Kastrup
2) Marie Louise Gembse g.m. Ulrik Vilhelm Mikkelsen, aktuar ved stads og landsretten på Ærø
3) Henrikke Gembse i København.
Afdøde havde været skoleholder i København.

84 Niels Stribolt, skoleholder på Svinø. 3.4.1797, side 15.
E: Maren [Mouridsdatter]. LV: Rasmus Christensen på Svinø. B:
1) Frands Henrik Stribolt 30, organist i Næstved Sankt Morten
2) Didrik Carl Peder Stribolt 27
3) Clara Lucretia Stribolt 25, i København.
Afdøde døde 3.3.1797.

85 Anne Magdalene Møller i Rønnebæk. 27.6.1798, side 38, 41.
E: Jørgen Lund Hertel, præst i Rønnebæk og Olstrup. B:
1) Frederik Christian Hertel 2½
2) Peder Mathias Benjamin Hertel 6 mdr.
FM:
1 morbror Johan Peder Møller, konditor i København
2 Nikolaus Møller, hofbogtrykker i København
3 Johan Erik Glassing, vinhandler i København.
Bevilling til uskiftet bo af 2.2.1798.
Samfrændeskifte 27.6.1798.

86 Anne Hedvig [Jørgensdatter Bloch] i Rønnebæk præstegård. 14.4.1798, side 40, 40, 63, 74.
Enke efter [Peder Hansen] Hertel, [præst i Fjelsted og Harndrup på Fyn, død 23.2.1768]. Afkald af 1.4.1798 fra B:
1) Jørgen Lund Hertel, præst i Rønnebæk og Olstrup
2) H. K. Hertel
3) Anne Marie Hertel g.m. H. Lassen
4) Sofie Regine Hertel, der døde 26.3.1798.

87 Johanne Voldsgaard i Kastrup. 12.4.1798, side 40.
Af arvinger nævnes A:
1) bror Michael Voldsgaard, degn i Kastrup.

88 Sidse Marie Vesselhoff i Pederstrup. 10.11.1798, side 45.
E: Peder Birkedal, skoleholder i Pederstrup. A:
1) søstersøn, gevorben soldat i København, hvis navn ikke kendes.

89 Didrik Funch, ugift på Grevensvænge i Rønnebæk sogn. 30.9.1799, side 53.
Testamente af 3.4.1799. A:
1) søster Anneke Elisabeth Funch
2) søster, død. Af børn nævnes B:
a Margrethe Kirstine Prahl g.m. Christian Grønbo til Grevensvænge.
Afdøde var tidligere præst i Soderup og Eskilstrup.

90 Frederikke Louise Parelius i Hammer. 1.7.1802, side 59.
E: Laurids Birkedal, degn i Hammer og Lundby.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1796.
Afdøde døde 1.7.1802.

91 Johanne Dorthe Staal i Køng. 2.2.1805, side 60, 84.
E: Dionysius [Edvardsen] Vindekilde, præst i Køng.
Bevilling til uskiftet bo af 5.11.1800.
Afdøde døde 2.2.1805. B:
1) Christiane Marie Vindekilde, født 23.7.1789
2) Louise Frederikke Vindekilde, født 23.11.1790
3) Johan Peder Vindekilde, født 25.6.1795.
FM:
1 Christian Worm, købmand i Præstø, g.m. [Rachel Rebekka Staal]
2 Christian Gotfred Volcher i Køng, [inspektør på fabrikken og på herregården]
3 Feddersen, justitsråd i København.
Afdøde døde 2.2.1805.
Bevilling til uskiftet bo af 5.11.1800.
Samfrændeskifte 7.10.1805.

92 Dorthe Blich i Toksværd, [begravet 1.9.1807], side 86.
E: Henrik Pedersen, degn i Toksværd.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1807.

93 Charlotte Sofie Hersom i Sværdborg. 28.2.1809, side 87.
E: Frederik Ludvig Vestengaard, præst i Sværdborg. B:
1) Jens Christian Vestengaard 12
2) Johanne Susanne Vestengaard 9
3) Frederikke Charlotte Vestengaard 8.
FM:
1 farbror Otto Vestengaard, præst i Kundby
2 morfar [Hans Christian] Hersom, [entlediget præst fra Vejlø og Vester Egesborg].
Afdøde døde 12.4.1808-
Bevilling til uskiftet bo af 5.5.1808.
Samfrændeskifte 28.2.1809.

94 Simon Gotfred Bjørnsen i Rækkende præstegård, præst [i Allerslev, der døde 21.4.1809], side 95.
E: Augusta Margrethe Rabeholm.
Bevilling til uskiftet bo af 16.4.1809.

SLUT
Mønbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1685-155

[1681-1694]    [1695-1722]    [1721-1745]    [1745-1789]    [1790-1815]   Mønbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1681-1694

1 Hans Andersen Skytte, præst i Sønder sogn, [dvs. Fanefjord sogn]. 7.4.1681, fol.1.
Enkemand efter Maren Jacobsdatter, død 31.12.1680. B:
4) Gundel Hansdatter 24
5) Margrethe Hansdatter 22
6) Jacob Hansen 20
7) Anne Hansdatter 18
8) Gyde Hansdatter 13.
FN: Niels Jacobsen.
Første ægteskab med Gyde Olufsdatter. B:
1) Hans Hansen Skytte, degn i Magleby
2) Anders Hansen Skytte, kornmåler i Stege
3) Magdalene Hansdatter g.m. Thomas Christensen i Grønsund færgegård.
Afdøde døde 2.3.1681.

2 Hans Jensen Viborg, præst i Stege. 27.9.1682, fol.25B.
Enke efter Cathrine Nielsdatter, død 1681, [skifte 25.8.1681]
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 27.9.1682.

3 Christen Pedersen, substitut i Sønder (Fanefjord) sogn. 28.7.1684, fol.68.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Peder Pedersen i Bredemad
2) Mads Christensen i Vollerup
3) Margrethe Christensdatter g.m. Hans Johansen, degn i Fanefjord
4) Gyde Christensdatter 21
5) Johanne Christensdatter 18.
Afdøde døde 23.5.1684.

4 Levine Henriksdatter i Magleby. 16.6.1684, fol.72B.
E: Hans Hansen Skytte, degn i Magleby. B:
6) Gundel Hansdatter
7) Anne Hansdatter.
Første ægteskab med formanden Søren Pedersen [Ingemann], skifte 20.7.1670. B:
1) Henrik Sørensen 21
2) Hylleborg Sørensdatter, død
3) Margrethe Sørensdatter 19
4) Lisbeth Sørensdatter, død
5) Søren Sørensen 14.
FM:
1 Markus Hemmingsen i Magleby
2 Oluf Jørgensen i Stubberup
3 Erik Lauridsen i Magleby
4 Hemming Sejr.
Arv i boet til enkemandens bror Jacob Hansen Skytte.
Afdøde døde 13.6.1684

5 Karen [Jørgensdatter] i Fanefjord kirkehus. 17.2.1685, fol.91.
Enke efter Oluf [Pedersen] degn i Fanefjord, [død 1676].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes Oluf [Pedersens] børn af første ægteskab B:
1) Peder Olufsen
2) Steffen Olufsen.
Afdøde døde 14.2.1685.

6 Christian Jacobsen Normann, præst i Magleby. 10.2.1684, fol.92.
E: Lisbeth Mortensdatter.
Første ægteskab med Maren Pedersdatter, [begravet 16.4.1680]. B:
1) Charlotte Christiansdatter 11
2) Peder Christiansen 7
3) Frederik Christiansen 5.
FM:
1 farfar Jacob Normann, rustmester i Tøjhuset i København
2 morbror Peder Pedersen i Slagelse.
Afdøde døde 10.2.1684.

7 Niels Rasmussen Teilgaard, præst i Keldby. 4.11.1685, fol.106B.
E: Thale Hansdatter [Viborg]. LV: Henrik Pedersen i Stege. B:
1) Hans Nielsen 8
2) Dorthe Cathrine Nielsdatter.
FM:
1 successor Rasmus Gertsen Treschow
2 Niels Jacobsen [Kjeldorph], præst i Fanefjord.
Arv i boet efter afdødes bror Jørgen Rasmussen [Næstved], præst i Tybjerg, skifte 29.5.1678. E: Lisbeth nu g.m. Anders [Sørensen Bruun], præst i Mern på Sjælland. B:
1) Erik Teilgaard
2) Rasmus Teilgaard
3) Hans Teilgaard 19
4) Otto Teilgaard
5) Dorthe Cathrine Jørgensdatter.
Til stede ved skiftet var Christoffer Didriksen, præst i Næstved Sankt Morten på sin hustru [Christence Hansdatters] vegne.
Afdøde døde 4.11.1685.

8 Frederik [Hieronymussen] Knopf, præst i Stege. 7.1.1687, fol.121.
E: Sofie [Evertsdatter] Funch. LV: Peder Andersen Hegelund, toldforvalter i Stege.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 25.8.1681. B:
1) Mette Lisbeth Frederiksdatter, døbt 16.8.1680.
FM:
1 fars søstersøn Hans Sørensen Lynge, præst i Bårse og Beldringe
2 morbror Niels Benzon, rektor i Stege
3 morfar Hans Jensen [Viborg, skifte 27.9.1682 lbnr.2], der var formynder ved moderens død.
Enkens første ægteskab med Cort [Albertsen] Speemann vinhandler i Næstved. [skifte Næstved 24.3.1673 lbnr.187]. Arv til B:
1) Cort Cortsen Speemann
2) Margrethe Cortsdatter, død, skifte Næstved 30.12.1680 lbnr.281.
FM: nu afdøde Isak Pedersen i København.
Enkens andet ægteskab med Jørgen von der Ende.
Enkens tredje ægteskab med Hans Hansen, skifte 8.8.1681. Arv til B:
1) Hans Hansen.
Afdøde døde 7.1.1687.

9 Svend Hellesen, lærer og substitut i Udby. 3.1.1691, fol.169.
Arvinger angives ikke.

10 Mogens Olufsen i Hjertebjerg, præst i Elmelunde. 26.11.1691, fol.169B, næste protokol fol.52.
E: Sofie Nielsdatter. B:
1) Johannes Mogensen
2) Judith Mogensdatter, enke efter Abraham Jacobsen nu g.m. successor Jacob Baden.
Arv i boet til enkens søster Ida Nielsdatter Bruun, som afdøde var værge for. Ny værge blev [hendes bror] Frands [Nielsen] Bruun, præst i Gundslev på Falster.

11 Peder Olufsen, præst i Borre. 3.10.1692, fol.171B, næste protokol fol.3, 42B, 69, 134, 171B.
E: Anne Clausdatter. B:
1) Jens Pedersen i Larvik i Norge
2) Oluf Pedersen i Larvik
3) Christence Pedersdatter g.m. successor Peder Jacobsen Baden
4) Mette Cathrine Pedersdatter 21, der døde i Norge 3.4.1695
5) Susanne Pedersdatter Borre 19. Ved afkald 23.7.1714 g.m. Martin Franch
6) Anne Sofie Pedersdatter 17
7) Claus Pedersen 15
8) Tilemann Pedersen 12
9) Valentin Pedersen 9.
FM:
1 Hans Svendsen Hetting, præst i Magleby
2 Hans Jensen, degn i Borre.

12 Hans Danielsen Gemzøe (Gemse), præst i Stege. 22.6.1693, fol.186, næste protokol fol.43B, 51B, 52B, 134B.
E: Marie Margrethe [Olufsdatter] Bagger. LV: successor Morten Clausen Reenberg, der ægter enken. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Christen [Mikkelsen] Storm, præst i Sværdborg. Ved afkald 20.12.1700 nævnes deres datter Hanne Michelle Storm
2) Bente Marie Hansdatter 21, der ægter Mathias Klinte, amanuensis hos biskoppen, der døde 9 dage efter deres bryllup. Ved afkald 11.12.1699 underskriver hendes svoger Jan Pedersen, kirkeværge i Stege
3) Daniel Hansen Gemzøe 17
4) Karen Hansdatter Gemzøe 16. Ved afkald 18.12.1699 g.m. Iver Arentsen Dam, præst [i Udby og Ørslev]
5) Else Lisbeth Hansdatter Gemzøe 14
6) Oluf Hansen Gemzøe 9.
FM: morbror Christen [Olufsen] Bagger, præst i Fakse.
Afdøde døde 22.6.1693.


Mønbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1695-1722

13 Hans Hansen Skytte, degn i Magleby. 28.1.1695, fol.10B, 42B, 69, 69B, 134, 161B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: successor Peder Jacobsen [Bagger], der ægter enken. B:
3) Sofie Hansdatter 9. Ved afkald 17.10.1703 g.m. Christen Lauridsen Stubbekøbing, skrædder i Stege
4) Gyde Levine Hansdatter 7. Ved afkald 1709 g.m. Hans Nielsen i Mandemarke [i Magleby sogn]
5) Margrethe Hansdatter 4, der døde. Afkald 13.8.1710 fra Gyde Levine Hansdatter.
FM:
1 morbror Peder Jørgensen Stadager i Moseby, præst i Åstrup på Falster
2 farbror Jacob Hansen Skytte, købmand i Stubbekøbing
3 Peder Jacobsen, successor i Magleby
4 Hans Svendsen Hetting, præst i Magleby.
Afdødes første ægteskab med Levine Henriksdatter, [skifte 16.6.1684 lbnr.4]. B:
1) Gundel Hansdatter
2) Anne Hansdatter. Enkens første ægteskab med Jens Frandsen, degn i Kippinge på Falster, [død 1684]. Arv til B:
1) Ingeborg Jensdatter
2) Jørgen Jensen.
FM: farbror Peder Frandsen, præst i Døllefjelde.
Levine Henriksdatters første ægteskab med Søren [Pedersen Ingemann, begravet 16.12.1669]. Arv til B:
1) Henrik Sørensen, klokker i Stege
2) Søren Sørensen i Stege
3) Margrethe Sørensdatter g.m. Jens Olufsen Post, [skipper] i Stege
4) [Elisabeth Sørensdatter], død, efter hvem der er arv.
Desuden nævnes enkens søster [Magdalene Jørgensdatter, død 21.11.1694 g.m. Hans Christensen Sejling], præst på Femø, [død 21.11.1694], som broderen Peder Jørgensen Stadager skal begrave.
Desuden nævnes Hans Svendsen Hettings bror Rasmus [Svendsen Hetting], kapellan i Slangerup, der døde i [18].2.1695.
Afdøde døde 9.9.1694.
Litteratur:
1) H. Konow: Stamtavle over slægten Ingemann fra Stege. København 1963
2) Hetting af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1961, side 97-114.

14 Margrethe Hansdatter [Skytte] i Vollerup præstegård. 15.4.1696, fol.21B, 44, 55B, 69, 143, 161, 199, 200.
E: Niels Jacobsen Kjeldorph, præst i Sønder sogn [Fanefjord sogn], der døde 27.4.1696. B:
1) Hans Nielsen 13
2) Jacob Nielsen 12
3) Maren Nielsdatter 10. Ved afkald 16.3.1717 g.m. Laurids [Sørensen] Kaalund, præst på Bogø
4) Karen Nielsdatter 6. Ved afkald 25.10.1715 g.m. Ib Berg, købmand i Stubbekøbing
5) Johannes Nielsen 4.
FM:
1 morbror Jacob Hansen Skytte, købmand i Stubbekøbing
2 farbror Anders [Jacobsen Kjeldorph], præst i Bogense ved søn Ludvig Sperling
3 fars svoger Peder Jensen, rådmand i Stege
4 Jacob Montros i Stubbekøbing
5 Jacob Baden i Hjertebjerg
6 Hans Montros, tolder i Bandholm
7 Alexander Montros i Stubbekøbing.
Arv i boet efter afdødes far [Hans Andersen Skytte, formand i Fanefjord, skifte 7.4.1681 lbnr.1] til B:
1 afdødes søster Gyde Hansdatter g.m. Christoffer Hemmingsen
2 afdødes søster Anne Hansdatter g.m. Henrik Jespersen
3 afdødes halvbror Hans Hansen Skytte, degn i Magleby, [skifte 28.1.1695 lbnr.13]. B:
a Sofie Hansdatter.
Afdøde døde 11.3.1696.
Litteratur: Tre skotskfødt Stubbekøbing købmænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 129-151.

15 Thale Hansdatter [Viborg] i Keldby. 1.9.1699, fol.44, 51, 68B, 135B, 206.
E: Rasmus Gertsen Treschow, præst i Keldby. B:
3) Anne Sofie Rasmusdatter Treschow.
Første ægteskab med [Niels Rasmussen Teilgaard, formand i Keldby, skifte 4.11.1685 lbnr.7]. B:
1) Hans Nielsen Teilgaard
2) Dorthe Cathrine Nielsdatter Teilgaard. Ved afkald af 11.1.1706 g.m. Jørgen Sivert, færgemand ved Kalvehave, efter hendes første ægteskab med Laurids Olufsen i Stege, der kun varede 12 uger,[skifte Stege 27.8.1703 lbnr.4].
Afdøde døde 20.8.1699.

16 Maren Rasmusdatter i Magleby. 7.3.1699, fol.50B.
E: Hans Christensen Groth, skolemester i Magleby.
Af første ægteskab 2 børn, hvis navne ikke angives, heraf en pige.
Afdøde døde 7.3.1699.

17 Christence Pedersdatter i Borre. 21.4.1702, fol.54B, næste protokol fol.17B.
E: Peder [Jacobsen] Baden, præst i Borre. B:
1) Anne Dorthe Baden 11
2) Jacobæa Baden 7. Ved afkald 4.11.1722 g.m. Peder Staal.
Afdøde døde 22.3.1702.

18 Magdalene Hansdatter Skytte i Vollerup degnebolig. 21.8.1703, fol.57B, 136.
E: Laurids Andersen, vicedegn i Sønder sogn [Fanefjord sogn]. A:
0) forældre [Hans Andersen Skytte, præst i Fanefjord sogn, skifte 7.4.1681 lbnr.1 og Gyde Olufsdatter]
1) bror Hans Hansen Skytte, degn i Magleby, [skifte 28.1.1695 lbnr.13]. 3B:
a [Sofie Hansdatter]
b [Gyde Levine Hansdatter]
c [Margrethe Hansdatter]
2) bror Anders Hansen Skytte, kornmåler i Stege. 6B:
a Peder Andersen
b datter g.m. Hans Rasmussen i Damme
c Dorthe Andersdatter Skytte
d Bente Marie Andersdatter Skytte
e Niels Andersen Skytte
f Didrik Andersen Skytte i Nykøbing Falster
Fars andet ægteskab med [Maren Jacobsdatter, død 31.12.1680]. B:
3) halvsøster Margrethe Hansdatter Skytte, [skifte 15.4.1696 lbnr.14], var g.m. Niels Jacobsen Kjeldorph, [præst i Fanefjord, der døde 27.4.1696]. 5B:
a Hans Nielsen
b Jacob Nielsen i Middelfart
c [Maren Nielsdatter]
d [Karen Nielsdatter]
e [Johannes Nielsen]
4) halvbror Jacob Hansen Skytte i Stubbekøbing
5) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Henrik Jespersen i Ammendrup
6) halvsøster Gyde Hansdatter g.m. Christoffer Hemmingsen i Askeby
Afdødes første ægteskab med Thomas Christensen, færgemand i Grønsund
Afdøde døde 25.3.1703.

19 Jens Jørgensen Fogh, degn i Elmelunde. 3.8.1705, fol.62, 69, 123, 133B, 200B.
E: Margrethe Madsdatter. LV: Peder Jacobsen, degn i Magleby. B:
1) Hans Jensen Fogh, fuldmægtig hos frøken Thott
2) Cathrine Jensdatter g.m. Hans Bramsing i Rødby
3) Kirsten Jensdatter g.m. Peder Christensen Winther i Hjertebjerg
4) Anneke Jensdatter 25. Ved afkald 20.4.1707 g.m. Jørgen Johan Mackeprang, kirurg i Rødby
5) Maren Jensdatter 22. Ved afkald 5.5.1706 g.m. Jens Munch, successor i degneembedet
6) Karen Jensdatter 19. Ved afkald 14.6.1717 g.m. Hans Ulrik Rung i Borre.
FM:
1 successor Jens Munch
2 Anders Bertelsen, degn i Keldby
3 Hans Jensen, degn i Borre.
Afdøde døde 10.5.1705.

20 Poul Olufsen Haarlev, kapellan i Stege. 18.5.1706, fol.70, 135B.
E: Anne Jensdatter [Wiel]. LV: Rasmus Gertsen Treschow, præst i Keldby. B:
1) Else Poulsdatter g.m. Christian Hansen Borre, organist i Stubbekøbing
2) Maren Poulsdatter g.m. Hans Rasmussen, skytte på Berritsgård på Lolland
3) Anne Marie Poulsdatter g.m. Hans Lund, organist i Ringsted
4) Rebekka Poulsdatter 26
5) Cathrine Poulsdatter 24
6) Johanne Poulsdatter 20. Ved værgemålsregnskab 1709 g.m. successor Jens [Jensen] With.
FM: Jørgen Lund, organist i Stege.
Enkens første ægteskab med [Anders Olufsen, formand som kapellan i Stege, begravet 30.10.1668]. B:
1) Gert [Andersen] Treschow, kapellan i Majbølle.
2) Peder Andersen Hegelund, kapellan i Næstved.
Afdøde døde 18.4.1706.

21 Peder Jacobsen Baden, præst i Borre. 10.1.1707, fol.74B, 97, 110, 134, 135, 182B, 183B, næste protokol fol.28B, 40B.
E: Marie [Christiansdatter] Heerfordt (Herfurt). LV: Frederik Christian Hartmann, apoteker i Stege. Ved værgemålsregnskab 20.11.1726 g.m. Peder [Hansen] Cappel, præst i Tølløse og Ågerup. B:
3) Cecilie Christence Baden 3. Ved afkald 13.5.1728 g.m. Laurids Cappel, præst i Tølløse og Ågerup
4) Jacob Christian Baden 6 mdr.
FM:
1 farbror Jacob Baden i Hjertebjerg, præst i Elmelunde
2 morbror J[ohan] Christian[sen] Heerfordt i Holbæk.
Første ægteskab med Christence Pedersdatter, [skifte 21.4.1702 lbnr.17]. B:
1) Anne Dorthe Baden 16. Ved afkald 4.3.1715 g.m. Christen Nielsen, tingskriver på Møn
2) Jacobæa Baden 12.
FM:
1 morbror Claus Pedersen Borre i København
2 morbror Jens Pedersen Borre i København.
Arv i boet efter første hustrus far Peder Olufsen, [skifte 3.10.1692 lbnr.11] til B:
1 Anne Sofie Pedersdatter Borre hos oberstløjtnant Kalchreuter på Sjælland
2 Susanne Pedersdatter Borre
3 Tilemann Pedersen Borre.
Afdøde døde 10.12.1706.

22 Margrethe Hansdatter Skytte, ugift i Magleby. 28.2.1707, fol.93B.
A:
1) mor [Anne Jørgensdatter] g.m. Peder Jacobsen [Bagger], degn i Magleby
2) søster Sofie Hansdatter g.m. [Peder Lauridsen Stubbekøbing, skrædder i Stege]
3) søster Gyde Levine Hansdatter
4) halvsøster Ingeborg Jensdatter
5) halvbror Jørgen Jensen.
Arv efter afdødes far Hans Hansen Skytte, degn i Magleby. [skifte 28.1.1695 lbnr.13].
Afdøde døde 8.6.1706.

23 Sofie [Nielsdatter] i Hjertebjerg præstegård. 28.2.1707, fol.94B.
Enke efter Mogens Olufsen, præst i Elmelunde, [skifte 26.11.1691 lbnr.10]. B:
1) Johannes Mogensen
2) Judith Mogensdatter g.m. Jacob Baden, præst i Elmelunde.
Der står ingen arv til Judith Mogensdatters børn af første ægteskab med Abraham Jacobsen.
Afdøde døde 28.1.1707.

24 Gundel Richardsdatter i Stege. 25.1.1708, fol.105, 136, 199, 201, næste protokol fol.40B.
Enke efter Niels Bentsen, præst i Slangerup, [begravet 29.1.1703]. B:
1) Cathrine Marie Bentsen 18
2) Niels Bentsen 17
3) Peder Bentsen 13
4) Søster Bentsen 12
5) Eggert Christoffer Bentsen 11
6) Christian Bentsen 8
7) Jens Bentsen 6.
FM: morbror Hans Richardsen.
Desuden nævnes afdødes mor Elisabeth [Jensdatter] enke efter Richard Villumsen (Williamsen), borgmester i Stege, [begravet Stege 26.8.1707]. LV: Christian Corfitzen i Frenderup.
Afdøde døde 29.10.1707.
Litteratur: Tre skotskfødt Stubbekøbing købmænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 129-151.

25 Maren Jørgensdatter i Keldby. 14.5.1708, fol.114, 135B, 172, 199B.
E: Anders Bertelsen, degn i Keldby. B:
1) Birgitte Andersdatter g.m. Peder Skov i Spejlsby [i Keldby sogn]
2) Gertrud Andersdatter 28
3) Jørgen Andersen 26
4) Israel Andersen 22
5) Sidsel Andersdatter 17
6) Bertel Andersen 15.
Afdøde døde 15.4.1708.

26 Henrik Sørensen [Ingemann], klokker i Stege. 30.5.1708, fol.117B, 133.
E: Dorthe Jacobsdatter Danholm. LV: bror Christian Jacobsen Danholm. A:
1) bror Søren Sørensen Ingemann
2) søster Margrethe Sørensdatter g.m. Jens Olufsen Post i Stege.
Desuden nævnes enkens søster Maren Jacobsdatter g.m. Niels Akselsen Ursin (Bjørn), skolemester i Stege.
Afdøde døde 30.5.1708.

27 Andreas Zehr, møller i Øster mølle ud for Stege mølleport. 10.7.1708, fol.119, 123.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Knudsen i Nørre Vestud [i Borre sogn] g.m. enkens søster Margrethe Pedersdatter. B:
1) Andreas Zehr 19
2) Johan Frederik Zehr 16
3) Jacob Zehr 13
4) Marie Zehr 10
5) Christoffer Zehr 8
6) Christian Zehr 5.
FM:
1 morfar Peder Hansen i Sønder Vestud
2 morbror Hans Pedersen i Nørre Vestud
3 morbror Laurids Peder i Vestud
4 mosters mand Hans Groth i Vestud.
Afdøde var født i Sieven?
Da præsten i Stege var ejer af møllen, blev der holdt gejstligt skifte efter lovens pag.723 art.90.
Afdøde døde 14.6.1708.

28 Rasmus Gertsen Treschow, præst i Keldby. 13.11.1708, fol.124, 137B, 183, 213B, 228B.
E: Mette Clemensdatter Clementin. LV: Niels Andersen Wiger, herredsfoged på Møn. B:
2) Clemen Rasmussen Treschow 8. Ved afkald 15.6.1720 er han i Amsterdam.
FM: Rasmus Glorup, klokker i Stege.
Første ægteskab med Thale Hansdatter [Viborg, skifte 1.9.1699 lbnr.15]. B:
1) Anne Sofie Rasmusdatter Treschow 21. Ved afkald 20.12.1718 g.m. Immanuel Limburger, lygtemager i København.

29 Oversigt over værgemål i Mønbo herred, der ikke er givet afkald for. 1709, fol.36B.

30 Jacob [Hansen] Sperling, præst i Keldby. 28.4.1710, fol.143B, 199.
A:
1) søster Maren Sperling, skilt fra sin mand. LV: Laurids Vinsløv
2) søster Anne Sofie Sperling. Ved afkald 31.1.1713 g.m. Nikolaus Nielsen, smed i Borre.
FM: Bertel Ludvigsen, præst i Assens på Fyn.

31 Hans Svendsen Hetting, præst i Magleby. der døde 27.2.1710, fol.161, 168.
E: [Anne] Kirstine [Olufsdatter] Abild. Afkald af 7.1.1710 fra B:
1) [Christine Margrethe Hetlund] g.m. successor Hans Nielsen Agerup
2) Hans Jacob Hetlund i København
3) Conrad Hetlund i København.
Litteratur: Hetting af Knud Bierfreund og E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1961, side 97-114.

32 Hans Jensen [Schelte], degn i Borre. 4.4.1710, fol.161B.
E: [Gertrud Christensdatter Gjørup]. B:
1) Andreas Hansen
2) Christian Hansen i Stubbekøbing
3) Kirsten Hansdatter g.m. Arent Møller, successor i Borre
4) Karen Hansdatter g.m. Christen Nielsen, tingskriver
Afdøde døde 4.4.1710.

33 Anne Jensdatter [Wiel] i Stege. 26.7.1712, fol.162.
Enke efter Poul Olufsen [Haarlev], kapellan i Stege, [skifte 18.5.1706 lbnr.20]. B:
3) Else Poulsdatter g.m. Christian Hansen Borre, organist i Stubbekøbing
4) Maren Poulsdatter g.m. Hans Rasmussen, skytte på Berritsgård på Lolland
5) Anne Marie Poulsdatter, død, var g.m. Hans Lund, organist i Ringsted. 1B:
a en søn
FM: Jørgen Lund, organist i Stege.
6) Rebekka Poulsdatter
7) Cathrine Poulsdatter
8) Johanne Poulsdatter g.m. Jens [Jensen] With, præst i Keldby.
Første ægteskab med [Anders Olufsen, formand som kapellan i Stege, begravet 30.10.1668]. B:
1) Gert Andersen Treschow i Sundby på Falster, præst i Stadager
2) Peder [Andersen] Hegelund, kapellan i Næstved [Sankt Peder].
Desuden nævnes afdødes bror Mads Jensen Wiel, købmand på Strømsø i Norge.
Afdøde døde 19.6.1712.

34 Judith Mogensdatter i Hjertebjerg. 2.3.1713, fol.166.
E: Jacob Baden, præst i Elmelunde.
Bevilling til uskiftet bo, indført i justitsprotokollen fol.4.
Afdøde døde 1.3.1713.

35 Hans Jensen, der tjente i Stege præstegård. 8.6.1713, fol.166.
A:
1) bror Peder Nielsen
2) søster g.m. Hemming Hemmingsen.
Afdøde døde 7.6.1713.

36 Martha i Hjelm. 13.11.1713, fol.168B.
E: Christian Reifenberg, substitut og skolemester i Hjelm i Stege sogn. A:
1) Peder Lauridsen i Kalvehave
2) Peder Arent i Balle
3) Niels Lauridsen, der tjener i Viemose
4) Karen Lauridsdatter g.m. Morten Lauridsen i Æbelnæs
samt mulige søskende og søskendebørn.
Afdøde døde 15.10.1713.

37 Hedvig Marie Kjeldsdatter i Borre. 27.8.1714, fol.172.
E: Niels [Hansen] Brandt, præst i Borre. A:
1) bror Filip Julius Kjeldsen, forstander i Københavns Hospital
2) søster
3) søster
4) søster på Fyn, død. 2 børn.
Afdøde døde 28.7.1714.

38 Peder Buchsteen, substitut i Æbelnæs. 16.8.1715, fol.183B, 200B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Olufsen i Æbelnæs. B:
1) Nikolaj Pedersen Buchsteen 26, i København
2) Hans Pedersen Buchsteen 19
3) Anne Pedersdatter 14
4) Mette Marie Pedersdatter 9 år 4 mdr
5) Morten Pedersen Buchsteen 5
6) [Pernille Pedersdatter] født efter fars død.
FM:
1 Christian Reifenberg, substitut i Stege
2 Jens Mathiassen, substitut i Stege
3 Christen Hansen, substitut i Stege.
Afdøde døde 14.8.1715.

39 Peder Jacobsen Bagger, degn i Magleby. 19.5.1716, fol.186B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jacob Munch, degn i Elmelunde. A:
1) søster Karen Jacobsdatter g.m. Niels Bentsen i Göteborg i Halland
2) søster Anne Jacobsdatter, [skifte Stege 21.11.1707 lbnr.35], var g.m. Jonas Johansen i Stege. 2B:
a Jacob Jonassen
2) Sofie Jonasdatter.
Afdøde døde 6.5.1716.

40 Inger Bentsdatter i Stege. 2.10.1715, fol.199B.
E: Andreas Louis, informator på den kongelige navigationsskole i Stege. B:
1) Ingeborg Andreasdatter Louis g.m. Peder Møller , navigationsinformator i Bergen i Norge
2) Lorents Louis, navigationsdirektør og eksaminator i København
3) Anne Marie Andreasdatter Louis g.m. Laurids Nagel, overformynder i Bergen.
Afdøde døde 2.10.1715.

41 Margrethe Madsdatter i Elmelunde. 23.5.1718, fol.202.
Enke efter Jens Jørgensen Fogh, degn i Elmelunde, [skifte 3.8.1705 lbnr.19]. B:
1) Hans Jensen Fogh, [toldkontrollør] i Køge
2) Cathrine Jensdatter Fogh, enke efter Hans Bramsen i Rødby
3) Kirsten Jensdatter Fogh g.m. Peder Christensen Winther i København, begge døde i pestens tid. 3B:
a Thale Pedersdatter 19
b Abraham Pedersen 18
c Kirsten Pedersdatter 17
4) Anneke Jensdatter, enke efter Jochum Jørgensen Mackeprang i Rødby
5) Maren Jensdatter Fogh g.m. Jens Munch, successor i degneembedet
6) Karen Jensdatter g.m. Hans Ulrik Runge, degn i Højrup på Stevns.

42 Jens Munch, degn i Elmelunde. 16.8.1718, fol.206B, 214, næste protokol fol.25, 47.
Enkemand efter Maren Jensdatter Fogh, der døde 28.5.1718. B:
1) Birgitte Margrethe Jensdatter Munch 10
2) Judith Jensdatter Munch 5.
FM: morbror Hans Jensen Munch.
Desuden nævnes børnenes moster Anneke Jensdatter Fogh, enke efter Mackeprang i Rødby.

43 Niels [Hansen] Brandt, præst i Borre. 11.3.1720, fol.215, 229, næste protokol fol.194B.
E: Mette [Rasmusdatter] Hjorthøj. LV: Christen Nielsen, tingskriver i Mønbo herred. A:
0) forældre i Ringsted, begge der begravede
1) søster Kirsten Hansdatter Brandt g.m. Søren Hansen, tømrer i Damme
2) søster Birgitte Hansdatter g.m. Jens Pedersen, staldkarl i prins Carls stalde i København, begge døde 1711 i pestens tid og begravet på Holmens kirkegård. 4B:
a Brandt Jensen, død 1711, begravet Holmen
b Frederik Jensen, død 1711, begravet Holmen
c Trine Jensdatter, død 1711, begravet Holmen
d Laurids Jensen Hofberg, sergent
3) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Pedersen i Ringsted, begge begravede der. 5B:
a Christen Hansen, begravet i Borre
b Karen Hansdatter, død i København i pestens tid, begravet på Skibskirkegården
c Magdalene Hansdatter, død på Ladegården i København og der begravet
d Peder Hansen, kyrasser
e Sofie Hansdatter, uvist hvor.
Desuden nævnes enkens svoger Hans Christensen i København.
[Første ægteskab med Hedvig Marie Kjeldsdatter, skifte 27.8.1714 lbnr.37].
Afdøde døde 13.2.1720.


Mønbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1721-1745

44 Jacob [Jacobsen] Baden, præst i Elmelunde. 1.9.1721, fol.2.
E: Agathe [Hansdatter] Eller. LV: Jens Engel, præst i Borre.
Første ægteskab med Judith Mogensdatter, [skifte 2.3.1713 lbnr.34]. B:
1) Mogens Baden stud. theol.
2) Dorthe Baden g.m. Fuchs, løjtnant i København
3) Sofie Baden.
[Judith Mogensdatters første ægteskab med Abraham Jacobsen, amtsforvalter på Møn, død 1685]. B:
1) [Marie Elm] g.m. Christoffer Zega
2) [Regitse Sofie Elm] g.m. Christoffer Jørgensen.
[Enkens første ægteskab med Niels Mortensen Bolt, byskriver i Helsingør, død 24.5.1714, skifte Helsingør 18.5.1714. Ingen børn].
Afdøde døde 30.7.1721.
Litteratur: Familien Baden af J. G. Burman Becker. Kbh.1875.

45 Arent Møller, degn i Borre. 1.6.1723, fol.18B, 47.
E: Kirsten Hansdatter, der døde 29.8.1723. B:
1) Hans Christian Arentsen Møller 18.
FM: Jens Engel, præst i Borre.
Afdøde døde 31.5.1723.

46 Albert Arentsen Dam, degn i Magleby. 28.3.1725, fol.25.
E: Cathrine Hansdatter West. LV: far Hans West, [byskriver i Stege]. A:
0) forældre [Arent Jansen Dam i Korsør, begravet 6.12.1697 og Cathrine Jacobsdatter Danholm, begravet 29.12.1700, skifte Korsør 15.2.1701 lbnr.100]
1) bror Iver Arentsen Dam, præst i Udby og Ørslev
2) bror Jan Arentsen Dam, købmand i Korsør
3) søster Anneke Arentsdatter Dam i Korsør, [enke efter Jens Jensen i Hyllinge]
4) søster Maren Arentsdatter Dam g.m. Christen [Olufsen] Hassel, kapellan i Skælskør.
Litteratur: De ældste led af slægten Danholm af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1973 side 131-146.

47 Anders Bertelsen, degn i Keldby. 17.7.1725, fol.26B.
Enkemand efter [Karen Thomasdatter].
[Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, skifte 14.5.1708 lbnr.25]. B:
1) Birgitte Andersdatter, død, var g.m. [Peder Skov i Spejlsby i Keldby sogn]. 6B:
a Karen Pedersdatter
b Maren Pedersdatter
c Judith Pedersdatter
d Mette Pedersdatter
e Anne Pedersdatter
f Jens Pedersen
2) Gertrud Andersdatter g.m. Mathias Nymann, successor
3) Sidsel Andersdatter g.m. Svend Hemmingsen i Skovhuset
4) Bertel Andersen i København.

48 Hans [Nielsen] Olivarius i Vollerup, præst i Fanefjord. 30.9.1726, fol.289, 40.
E: Anne Margrethe [Kølichen]. LV: successor Oluf Langsted.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1726.

49 Henrik Villumsen, substitut i Æbelnæs. 13.1.1727, fol.29, 142, næste protokol fol.27.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Anne Henriksdatter. Ved afkald 15.11.1747 g.m. Peder Mortensen i Æbelnæs
FM: Christen Hansen, substitut i Sprove.
Arv i boet til Pernille Pedersdatter, datter af Peder Buchsteen, forrige substitut i Æbelnæs.
Afdøde døde 4.12.1726.

50 Hans Pedersen Busch, degn i Elmelunde. 19.5.1727, fol.30B, 75.
E: Anne Judith [Haarlev]. LV: Nikolaj [Jørgensen] Jæger, præst i Elmelunde. B:
1) Jacob Hansen Busch 5
2) Christiane Frederikke Hansdatter, der døde 1.4.1734
FM: født værge Hans [Nielsen] Agerup, præst i Magleby.
Afdøde døde 21.4.1727.

51 Mette Dorthe [Nielsdatter] Ursin i Stege. 1.12.1727, fol.36, 210.
E: Gregers Skerninge, degn i Stege. B:
1) Mathias Nikolaj Gregersen 12
2) Henrik Gregersen 10
3) Cathrine Dorthe Gregersdatter 7
4) Thomas Ursin 4
5) Niels Gregersen 2.
FM:
1 morbror Aksel [Nielsen] Ursin, [præst i Kyndby og Krogstrup]
2 morbror Jacob Ursin, degn i Gauerslund i Jylland
3 morbror Laurids Ursin i Christiania i Norge.
Afdøde døde 30.10.1727.

52 Maren [Jacobsdatter] Danholm i Stege. 23.7.1728, fol.41.
Enke efter Niels Akselsen Ursin, skolemester i Stege. B:
1) Aksel Nielsen Ursin
2) Jacob Nielsen Ursin, [degn] i Gauerslund i Jylland
3) Laurids Nielsen Ursin i Christiania i Norge
4) [Mette Dorthe Nielsdatter Ursin, skifte 1.12.1727 lbnr.51]. E: Gregers Skerninge, [degn i Stege]. 5B:
a Mathias Nikolaj Gregersen
b Henrik Gregersen
c Cathrine Dorthe Gregersdatter
d Thomas Ursin
e Niels Gregersen.
Afdøde døde 25.6.1728.

53 Ellen Nielsdatter i Bissinge i Stege. 18.10.1728, fol.45, 105B.
E: Jens Mathiassen, substitut i Stege. B:
1) Mathias Jensen, skomager i Stege
2) Niels Jensen 21, i skomagerlære
3) Anne Jensdatter 18.
Afdøde døde 23.9.1728.

54 Gertrud Margrethe [Reinholtsdatter] Horn i Vollerup. 19.5.1732, fol.47.
E: Oluf Langsted, præst i Fanefjord. B:
1) Else Kirstine Langsted.
FM: Niels [Hansen] Olivarius, præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev på Falster g.m. mors søster [Frederikke Louise Horn].
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Christine, enke efter [Reinholt] Horn, [landstingshører, død 14.6.1714]
2 afdødes morbror justitsråd Wulff i København.
Afdøde døde 25.5.1731.
Litteratur: Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine af L. H. F. de Fine Olivarius. Kbh. 1894.

55 Oluf Langsted, præst i Fanefjord. 7.1.1733, fol.55B, 108B, næste protokol fol.27.
E: Thyra [Hansdatter] Olivarius. LV: [Niels Hansen] Olivarius, præst i Nørre Vedby og Nørre Alslev på Falster.
Første ægteskab med Gertrud Margrethe [Reinholtsdatter] Horn, [skifte 19.5.1732 lbnr.54]. B:
1) Else Kirstine Langsted. Ved afkald 2.4.1748 g.m. Niels Gelstrup, kapellan i Viborg Domkirke
FM: Rasmus Glorup, klokker i Stege.
Desuden nævnes
1 [enkens mor] Anne Margrethe Kølichen, enke efter enkens far Hans [Nielsen] Olivarius, formand i Fanefjord, [skifte 30.9.1726 lbnr.48]
2 [enkens farbror] Holger [Nielsen] Olivarius, præst i Ørslev og Sønder Bjerge i Vester Flakkebjerg herred.0

56 Vilhelm Ravn, degn i Magleby. 5.4.1734, fol.70, 75, 108B.
E: Kirstine Cathrine West. LV: Hans Olufsen i Magleby. B:
1) Johanne Ravn 8
2) Albert Ravn 5, der døde 17.5.1737
3) Hans Ravn 3, der døde kort tid efter faderen.
FM:
1 Conrad Rathgen, degn i Borre
2 Hans Dreyer, degn i Elmelunde
3 Mogens Hillerød, degn i Magleby.
afdøde døde 22.3.1734.

57 Hans [Nielsen] Agerup (Aggerup), præst i Magleby. 10.1.1735, fol.76B, 92, 145B, 204, næste protokol fol.52, 104B, 113B.
Enkemand efter Kirstine Margrethe Hetting, [død 17.2.1734]. B:
1) Birgitte Kirstine Agerup g.m. successor Hans [Hansen] Vandal
2) Niels Agerup 25, der døde i København1742
3) Hanne Hedvig Agerup 24
4) Christine Agerup 15. Ved afkald 19.6.1749 g.m. Niels Holgersen Olivarius, kapellan i Ulse og Freerslev
5) Hans Agerup 14
6) Peder Kappel Agerup 8
7) Elisabeth Sofie Agerup 4. Ved afkald 29.1.1753 g.m. Peder Agerbæk.
FM:
1 Jens [Jensen] With, præst i Keldby
2 Jens Engel, præst i Borre
3 Ancher [Christensen] Borch, præst i Fanefjord.
Afdøde døde 21.12.1734.

58 Anne Jensdatter, tjenestepige i Stege. 2.5.1735, fol.89, 237B.
Registrering af afdødes ejendele hos Rasmus Glorup, klokker i Stege.
Arvinger angives ikke.

59 Anne Cathrine Dylke i Hjertebjerg. 11.11.1735, fol.90, 92.
E: Jacob Rydal, skoleholder i Hjertebjerg. A:
1) søster, død. 2B:
a Mathias Lerche i København
b Kaj Lorentsen i København, der døde på rejse til Ostindien. 3 umyndige børn.
Afdøde døde 20.10.1735.

60 Rasmus [Sørensen] Glorup, klokker i Stege. 27.2.1736, fol.100B, 106.
E: [Anne Margrethe Hansdatter Møller]. B:
1) Johanne Rasmusdatter g.m. Jacob [Jacobsen] Thornam, præst i Als [i Hindsted herred].
Afdøde døde 23.2.1736.

61 Dorthe Jacobsdatter Danholm i Stege. 8.11.1736, fol.106.
Enke efter [Henrik Sørensen Ingemann, klokker i Stege, skifte 30.5.1708 lbnr.26].
Af arvinger angives A:
1) [bror Christen Jacobsen Danholm, birkefoged i Harrested birk], død. 1B:
a Anne Dorthe Danholm g.m. Anders Rasmussen Bryde, [søfarende i Stege]
2) [søster Cathrine Jacobsdatter Danholm g.m. Arent Jansen i Korsør, skifte Korsør 15.2.1701]. B:
a [Iver Arentsen Dam i Udby, præst i Udby og Ørslev, død 26.3.1725]. 1B:
1 datter g.m. Egholm, [apoteker]
3) [søster Maren Jacobsdatter Danholm, skifte 23.7.1728 lbnr.52 g.m. Niels Akselsen Ursin, skolemester i Stege]. B:
a [Mette Dorthe Nielsdatter Ursin, skifte 1.12.1727 lbnr.51]. E: Gregers Skerninge, [degn i Stege]. Børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 7.11.1736.
Litteratur: De ældste led af slægten Danholm af Erling Petersen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1973 side 131-146.

62 Mathias Nymann, (Niemand), degn i Keldby. 31.10.1737, fol.109, 142B.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Hans Dreyer, degn i Elmelunde. B:
1) Hans Nymann 22
2) Maren Nymann, over 20
3) Jens Jørgen Nymann 18.
FM:
1 Peder Thes, klokker i Stege
2 morbror Bertel Andersen i Keldby.
Arv efter enkens far Anders Bertelsen, formand i Keldby, skifte 17.7.1725 lbnr.47.

63 Jørgen Mikkelsen Hulbæk, præst i Stege. 11.11.1737, fol.111.
E: Kirsten [Frandsdatter] Testrup.
[Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter Bagger, død 1706]. B:
1) Peder Michael Hulbæk
2) Christian Ulrik Hulbæk, løjtnant
3) datter g.m. Michaelsen, justitsråd.
(Datteren muligvis af sidste ægteskab).

64 Conrad Rathgen, degn i Borre. 26.4.1740, fol.146, 170, 202, 236B.
E: Christiane Hansdatter West. LV: Søren Holm i Lendemarke. B:
1) Carsten Peder Rathgen 13
2) Hans West Rathgen 8
3) Inger Cathrine Rathgen 5, der døde 4.12.1742
4) Hans Rathgen, død.
Desuden nævnes Gertrud i Stege, enke efter Jens Holm.

65 Jacob Rydal, skoleholder i Hjertebjerg. 6.7.1740, fol.148B, 169B, næste protokol fol.128, 152B.
E: Bodil Mogensdatter. LV: Mathias Præstø, der ægter enken. B:
1) Nikolaj Jacobsen 2
2) Jacob Jacobsen, 6 mdr, født efter fars død, der døde.
FM: Hans Dreyer, degn i Hjertebjerg.
Afdøde døde 16.6.1740.

66 Nikolaj [Jørgensen] Jæger, præst i Stege. 14.10.1740, fol.151B, 173B, 184, 202B.
E: Cathrine Sofie [Ørbæk]. LV: Ancher [Christensen] Borch, præst i Fanefjord. B:
1) Ulrik Adolf Jæger 18
2) Frederik Conrad Jæger 17
3) Christine Sofie Jæger 16
4) Conradine Louise Jæger 14
5) Christen Jæger 11
6) Jørgen Jæger 7
7) Sofie Magdalene Jæger 5
8) Efraim Jæger 4.
FM: farbror Adolf Jæger, præst i Munke Bjergby.
Afdødes brorsøn er antaget til oplæring i Stege Tugt- og Manufakturhus hos inspektøren G. L. Heiteren, betalt af hans moster Johanne Cathrine g.m. Lauritz (Laurids Lauridsen) til Sparresholm.

67 Jens Mathiassen, substitut i Bissinge i Stege sogn. 6.12.1740, fol.162, 172B, næste protokol fol.103B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Jens Hansen i Bissinge. B:
1) Mathias Jensen, skomager i Stege
2) Niels Jensen, død. 2B:
a Ellen Nielsdatter 10. Ved afkald 12.12.1754 g.m. Hans Jørgensen i Æbelnæs
b Kirsten Nielsdatter 7. Ved søsters afkald 12.12.1754 er hun død
3) Anne Jensdatter, uvist hvor.
Afdøde døde 3.12.1740.

68 Johannes Bondeus, kapellan i Stege. 10.4.1741, fol.163, 189B, 200, 208B.
E: Anne Cathrine Klodt. LV: Jørgen Lund. A:
0) forældre Bondeus Johansen i Malmø i Sverige og Marie Jacobsdatter Wildschütz
1) bror Jacob Bondeus i Danmark
2) bror Nikolaj Bondeus, feltskær, uvist hvor
3) søster Kirsten Bondeus, død, var g.m. Hack Henriksen Skovgaard, købmand i Karlskrona. 3B:
a Henrik Hacksen Skovgaard, svensk konsul i Smyrna
b Carl Hacksen Skovgaard, købmand i Karlskrona
c Bondeus Hacksen Skovgaard, købmand i Malmø
4) søster Agnethe Bondeus på Silkehuset i København, der døde, begravet i Vor Frue kirkejord
Afdøde døde 10.3.1741.

69 Johanne Poulsdatter Haarlev i Keldby. 1742, fol.183B, 210.
E: Jens [Jensen] With, præst i Keldby. B:
1) Anne Marie With g.m. Ludvig [Ottesen] Stoud (Stud), præst i Keldby
2) Jens With, kapellan i Stubbekøbing
3) Poul With, kapellan i Stege
4) Morten Reenberg With, præst i Asserballe på Als
5) Mathias With, kapellan i Notmark på Als
6) Johan With, præst i Vetterslev og Høm på Sjælland.
Afdøde døde 9.11.1741.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1742.
Skifte 14.1.1744.

70 Christian Mumme, student i Grønsund færgegård. 10.4.1742, fol.186B, 195, 202B, 237.
A:
1) mor Charlotte Augusta [Christensdatter] Sandhøj, [begravet Østerild 27.10.1738, enke efter afdødes far Hans [Gertsen] Mumme, præst i Skæve, skifte Ålborg bisp 12.2.1723. Nr.24 lbnr.313
2) søster Elisabeth Cathrine Mumme 21, der tjener på Ullerupgård i Thy.
Mors andet ægteskab med Mogens Madsen Vogelius, degn i Hunstrup og Østerild i Hillerslev herred. B:
3) halvbror Hans Mumme Mogensen Vogelius 15
4) halvbror Mads Mogensen Vogelius 9
5) halvbror Lorents Mogensen Vogelius 6.
FM: født værge [Christoffer Gertsen] Mumme, biskop [i Ålborg, død 1737]. E: Elisabeth Magdalene [Lauridsdatter] Ursin, hvis ældste søn Lorents Gerhard Mumme nu er værge.
Afdøde, der var 4 år ved skiftet efter sin far 1723, døde hos Carsten Hemmingsen i Grønsund færgegård 2.9.1739.

71 Margrethe [Pedersdatter] Garmann i Stege, der døde 28.2.1742, fol.189, 205B.
E: Rasmus [Frederiksen] Paludan, præst i Stege. B:
1) Peder Garmann 10
2) Anne Garmann 7
3) Else Marie Garmann 5
4) Cathrine Marie Garmann 4
5) Frederik Garmann 3
6) Iver Garmann 2.
FM:
1 Jørgen Lund, organist i Stege
2 mors farbror [Johan Henrik] Garmann, oberst i Hovind [i Aker i Norge].
Desuden nævnes afdødes mor Else Lucie, enke efter [Peder] Garmann, [major].
Bevilling til uskiftet bo af 13.4.1742.
Skifte 26.2.1743.

72 Auktion i Stege. 19.1.1743, fol.205.
Auktion 19.1.1743 over tag- og mursten fra det gamle kirkehus ved Stege kirke.

73 Auktion i Stege. 19.2.1743, fol.205.
Auktion 19.2.1743 over en muret begravelse i kirkegulvet i Stege kirke.

74 Tyske Johan, discipel i Stege danske regne- og skriveskole, der døde 3.12.1742, fol.209B.
Arvinger angives ikke.

75 Birgitte Kirstine [Hansdatter] Agerup i Magleby, [begravet 20.1.1744], fol.219.
E: Hans [Hansen] Vandal, præst i Magleby.
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1744.

76 Anne Judith Haarlev i Magleby. 19.3.1744, fol.219B, 230, næste protokol fol.136, 152, 165.
E: Mogens Hillerød, degn i Magleby, der døde 29.3.1744. B:
2) Kirstine Margrethe Mogensdatter
3) Judith Margrethe Mogensdatter. Ved afkald 12.6.1761 g.m. Hans Schmidt, degn i Magleby
FM:
1 Jacob Bøgvad, successor i Magleby
2 Peder Bech, degn i Keldby.
Afkald 18.5.1761 for arv efter disse børns faster Birthe Christiansdatter de Fine i Skuldelev præstegård.
Første ægteskab med Hans Pedersen Busch, degn i Elmelunde, [skifte 19.5.1727 lbnr.50]. B:
1) Jacob Hansen Busch.
Afdøde døde 19.3.1744.

77 Henrik Michael Normann, degn i Damsholte. 21.4.1744, fol.222, næste protokol fol.12B.
E: Anne Marie Hagemann. LV: bror Christian Hagemann. A:
1) bror Erik Normann i Harstad i Trones sogn i Senjen fogderi i Nordlandene
2) søster Birgitte Normann i Bergen
3) bror Christian Lorents Normann.
Arv i boet til Niels Jacobsen efter far Jacob Jensen Raae i Oregård [i Elmelunde sogn].
Afdøde døde 20.4.1744.

78 Anders Nielsen, skoleholder i Mandemarke i Magleby sogn, der døde 1.7.1744, fol.228B.
E: Susanne Bendixdatter. B:
1) Bendix Andersen
2) Hans Andersen
3) Christian Frederik Andersen
4) Samuel Andersen
5) Vilhelm Andersen
6) Cathrine Elisabeth Andersdatter, født efter fars død.

79 Jens [Jensen] With, præst i Keldby. 17.11.1744, fol.233B, 236B.
Enkemand efter [Johanne Poulsdatter Haarlev, skifte 1742 lbnr.69]. B:
1) Cornelia [dvs. Anne Marie] With g.m. Ludvig [Ottesen] Stoud (Stud), præst i Keldby
2) Jens With, kapellan i Stubbekøbing
3) Poul With, kapellan i Stege, der døde, [skifte 3.5.1745 lbnr.82]. Børn, hvis navne ikke angives
4) Morten Reenberg With, præst i Asserballe på Als
5) Mathias With, kapellan i Notmark på Als
6) Johan With, præst i Vetterslev og Høm på Sjælland.
Afdøde døde 16.11.1744.Mønbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1745-1789

80 Birthe Børgesdatter i Keldby, der døde 19.5.1745, fol.2.
E: Niels Andersen, skoleholder i Keldby. B:
2) Anders Nielsen, skoleholder i Mandemarke, [skifte 1.7.1744 lbnr.78]. 6 børn, hvis navne ikke angives.
Første ægteskab med Søren Brochmann, korporal. B:
1) Peder Sørensen i Mandemarke, der lader sig kalde Peder Nielsen efter sin stedfar.

81 Peder Kappel Agerup, discipel i Nykøbing Falster latinskole, der døde 1.2.1744, fol.4.
A:
0) forældre [Hans Nielsen Agerup, præst i Magleby. 10.1.1735 lbnr.57 og Kirstine Margrethe Hetting, død 17.2.1734]
1) søster Birgitte Kirstine Agerup, [skifte 20.1.1744 lbnr.75]. E: Hans [Hansen] Vandal, successor i Magleby
2) bror Niels Agerup, der døde i København Vajsenhus, efter hvem, der er arv
3) søster Hanne Hedvig Agerup
4) søster Kirsten Agerup
5) bror Hans Agerup i København, død, efter hvem, der er arv
6) søster Elisabeth Sofie Agerup.

82 Poul Jensen With, kapellan i Stege, der døde 3.5.1745, fol.7.
E: Cornelia von Mandern. LV: Laurids Stoud, præst i Keldby. B:
1) Johanne Augusta Poulsdatter
2) Janus Carolus Poulsen With.
Arv efter afdødes far Jens Jensen With, præst i Keldby, [skifte 17.11.1744 lbnr.79].

83 Hans [Hansen] Vandal, præst i Magleby, der døde 7.1.1747, fol.13, 34B.
E: Birgitte Christine [Hansdatter] Agerup, død 11.6.1744, skifte 20.1.1744 lbnr.75. B:
1) Christine Margrethe Vandal, der døde mens begge forældre levede
2) Marie Christine Vandal 16
3) Hans Vandal 10.
FM:
1 farbror Preben [Hansen] Vandal, [degn i Bregninge] på Sjælland
2 Rasmus [Michaelsen] Platou, præst i Damsholte.
Arv efter afdøde kones bror Peder Kappel Agerup, discipel i Nykøbing Falster latinskole, skifte 1.2.1744 lbnr.81.
Desuden nævnes afdøde kones søster Hanne Hedvig Agerup.

84 Niels Andersen, skoleholder i Keldby, der døde 14.2.1746, fol.24B, 88, 113B, 167.
E: Johanne Hansdatter. B:
2 sønner født efter fars død, der begge døde.
Første ægteskab med Birthe Børgesdatter, skifte 19.5.1745 lbnr.80. B:
1) Anders Nielsen, skoleholder i Mandemarke, [skifte 1.7.1744 lbnr.78]. 6B:
a Bendix Henrik Andersen, begravet 20.8.1747
b Hans Andersen
c Christian Frederik Andersen, begavet 3.11.1748
d Samuel Andersen
e Vilhelm Andersen
f Cathrine Elisabeth Andersdatter, begravet 2.3.1749.

85 Mette Clemensdatter Clementin i Keldby, der døde 7.11.1747, fol.27B, 52B, 88B.
Enke efter Andreas Louis, informator i Navigationsskolen i Stege.
Første ægteskab med Rasmus [Gertsen] Treschow, præst i Keldby, [skifte 13.11.1708 lbnr.28]. B:
1) Clemen Rasmussen Treschow, død i Vestindien uden børn.
A:
0) forældre [Clemen Christiansen Clementin, præst i Sæby og Hallenslev, død 6.10.1680 og Johanne Hansdatter Bartsker, skifte Slagelse herred gejstlig 17.4.1723 lbnr.58]. B:
1) bror Christen Clementin, rektor i Slagelse, død ugift
2) bror Johan Clementin Bartsker, præst i Slagelse, [død 30.4.1744]. 2B:
a Clemen Bartsker, kapellan i Ringsted
b Johanne Sofie Bartsker, enke efter krigsråd Tamdrup i København
3) bror Jacob Clementin, præst i Trankebar, død. 1B:
a en søn, der døde på rejs til Europa.
Mors andet ægteskab med [Christen Hansen Schade, successor i Søby og Hallenslev, død 1685]. B:
4) halvbror Clemen Schade, rektor i Københavns Skole og professor ved Københavns Universitet
5) Hans Schade, præst i Sværdborg, [skifte Hammer herred gejstlig 11.2.1729 lbnr.4]. E: Maren [Nielsdatter] i Røstofte, enke efter Peder [Andersen] Eeg, [præst i Øster Egesborg, død 17.5.1743]. B:
a Didrik Christian Schade, degn i Sværdborg
b Johanne Schade g.m. Hans Jacobsen Krag, skovfoged i Ammendrup på Sjælland
c Else Schade hos sin mor.

86 Peder Nielsen, skoleholder i Hårbølle i Fanefjord sogn, der døde 22.1.1748, fol.39, 50, 62, 66B.
E: Anne Jensdatter. LV: Ancher [Christensen] Borch, præst i Fanefjord. A:
1) søster Johanne Nielsdatter i Bakkebølle i Vordingborg sogn, enke efter Jens Stage
2) søster Kirsten Nielsdatter i Risby [i Bårse sogn]
3) halvbror Peder Nielsen i Hastrup i Bårse sogn, [nu i Beldringe sogn]
4) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Sværdborg
5) halvsøster Johanne Nielsdatter g.m. Oluf Jensen i Grumløse [i Udby sogn]
6) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Hans Hansen i Raklev
7) halvsøster Anne Nielsdatter g.m. Oluf Hansen i Hastrup,
alle på Vordingborg rytterdistrikt.

87 Karen [Jensdatter] i Borre, der døde 25.5.1747, fol.47B.
Enke efter Peder Mikkelsen Engel, [badstuemand i København, død 1710]. B:
1) Jens [Pedersen] Engel, præst i Borre, der døde under skiftet, var g.m. Anne Madsdatter Brasch. Successor Søren [Hansen] Bygballe Bredal g.m. datteren [Cathrine Jensdatter Engel]
2) Jørgen [Pedersen] Engel, fabrikant i Hirschbach Papirfabrik ved Nürnberg i Tyskland
3) Mikkel [Pedersen] Engel, præst i Nørre Nebel og Lydum, [skifte Vester Horne herred gejstlig 8.5.1741 lbnr.21], efter hvem der er arv
4) Johanne [Pedersdatter] Engel, [død 20.11.1742], gift [København Helliggeist 20.4.1705] med Balthazar Gotlieb von Kretschmer, kirurg i København, [begravet København Nikolaj 20.6.1738]. 2B:
a Peder Kretschmer i Førslevgård på Sjælland
b Christian Frederik Kretschmer, uvist hvor.

88 Martha Baarsdatter, tjenepige i Damsholte præstegård, der døde 28.2.1748, fol.50.
B:
1) Maria Hansdatter 18, født i Frederikshald i Norge.
Afdøde var født i gården Grårud i Os, anneks til Rakkested præstegæld i Norge.

89 Cathrine Sofie Ørbæk i Stege, der døde 16.3.1748, fol.52B, 128, 167.
Enke efter [Nikolaj Jørgensen] Jæger, præst i Stege, [skifte 14.10.1740 lbnr.66]. B:
1) Ulrik Adolf Jæger, kapellan i Lyngdal i Norge
2) Frederik Conrad Jæger 24, student, på Ehlers Kollegium i København
3) Christine Sofie Jæger 22
4) Conradine Louise Jæger 21. Ved afkald 17.2.1753 g.m. Bertelsen i København
5) Christen Jæger i Københavns skole, nu uvist hvor
6) Jørgen Jæger 14
7) Sofie Magdalene Jæger 12. Ved afkald 11.12.1765 g.m. Peder Askov
8) Efraim Jæger 11.
FM: farbror Adolf Jæger, præst i Munke Bjergby.

90 Andreas Salling, skoleholder i Mandemarke, der døde 23.11.1747, fol.62.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: far Søren Holm. B:
1) Margrethe, spæd.
FM: farbror Morten Salling, degn i Torup på Sjælland.

91 Christian Würtzel, kapellan i Stege, der døde 28.3.1748, fol.67.
E: Engel Marie Møller. A:
1) far Jens Andersen Würtzel, i Roskilde Hospital
2) bror Andreas Würtzel.

92 Gregers Skerninge, degn i Stege, der døde 18.3.1749, fol.74B, 135B.
E: Magdalene Joachimsdatter Crummelin.
Første ægteskab med Mette Dorthe Nielsdatter Ursin, skifte 1.12.1727 lbnr.51]. B:
1) Henrik Skerninge, skipper i København
2) Cathrine Dorthe Gregersdatter. Ved afkald 2.11.1757 g.m. Niels Worm i København
3) Thomas Ursin Skerninge i Stege
4) Niels Skerninge.
Arv efter:
1 første hustrus mor Maren [Jacobsdatter] Danholm, [skifte 23.7.1728 lbnr.52]
2 første hustrus moster Dorthe Jacobsdatter Danholm i Stege. 8.11.1736 lbnr.61, enke efter Henrik Sørensen Ingemann, klokker i Stege, [skifte 30.5.1708 lbnr.26].

93 Mette Rasmusdatter Hjortshøj i Borre, 9.10.1751, fol.86.
Enke efter Niels [Hansen] Brandt, præst i Borre, [skifte 11.3.1720 lbnr.43].
Testamente af 17.2.1751. A:
1) Johan [Martinsen] Braëm, præst i Børnehuset på Christianshavn, som pårørende
2) søsterdatter Ellen Hansdatter Vandal
3) søskendebarn Karen Krabbe, enke efter Martin Braëm
4) Drude Mette Braëm, søster til Johan Bram.

94 Peder Lützow , skoleholder i Borre, der døde 12.1.1751, fol.89.
E: []. LV: Christen Madsen, møller i Østermølle i Magleby sogn. A:
1) halvsøster Karen Pedersdatter, enke i Pollerup i Keldby sogn, der død under skiftet. 2B:
a Laurids Hemmingsen i Pollerup
b datter g.m. Jørgen Jensen i Pollerup,
men de arver ikke, da hun havde nydt fuld almisse af fattigkassen i 12 år
2) halvsøster Anne Pedersdatter , død. 1B:
a Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Rasmus Lauridsen Stær i Ålebæk [i Borre sogn].

95 Hans [Jensen] Dreyer, degn i Elmelunde, der døde 30.10.1751, fol.95.
E: Charlotte Sofie [Gelliusdatter Meyer]. LV: Jacob Bøgvad, degn i Magleby. A:
1) halvsøster Mette Hansdatter i Bredvad mølle i Træden sogn, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 3.2.1739 lbnr.1820] g.m. Søren Pedersen, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 12.10.1721 lbnr.1058]. B:
a Hans Sørensen i Brestenbro
b Mette Sørensdatter g.m. Christen Tøxen, skoleholder i Dørup
c Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Hans Hansen Falch, feldbereder på den lille ø Moss i Norge.
Mette Hansdatters andet ægteskab med Eskild Nielsen i Bredvad mølle, [skifte Skanderborg rytterdistrikt 21.12.1740 lbnr.1881.

96 Anne Margrethe Møller i Stege, der døde 6.4.1753, fol.105.
Enke efter Rasmus [Sørensen] Glorup, klokker i Stege, [skifte 27.2.1736 lbnr.60]. B:
1) Johanne Rasmusdatter i Viborg, enke efter [Jacob Jacobsen] Thornam, præst i Als [i Hindsted herred, død 13.6.1742].

97 Abigael Magdalene Potter, tjenestepige i Hjertebjerg præstegård, der døde 9.9.1753, fol.109.
A:
1) far Anton Potter, urtegårdsmand på Irup i Thy.
Desuden nævnes afdødes fars svigermor Madam Goische en halv mils vej fra Irup.

98 Jacob Bøgvad, degn i Magleby, der døde 10.2.1756, fol.114, 127B, 153, 166B.
E: Marie Elisabeth [Conradsdatter] Francke. LV: Boyesen, postmester i Stege. B:
1) Gunild Marie Bøgvad 21. Ved afkald 5.8.1757 er hun g.m. Bertel Reerslev i Æbelnæs
2) Conrad Bøgvad 18
3) Anne Marie Bøgvad 12.
FM: fars søskendebarn Niels Bøgvad, skomager i København.

99 Inger Marie Rheder i Magleby, der døde 28.4.1756, fol.125.
E: Hans [Lauridsen] Schmidt, degn i Magleby. B:
1) Johannes Christoffer Hansen 11
2) Johan Frederik Hansen 9
3) Cathrine Magdalene Hansdatter 7.
FM: morbror Christian Rheder, feldbereder i Stege.

100 Karen [Hansdatter] Gemzøe i Stege, der døde 21.9.1757, fol.128B.
Enke efter Iver [Arentsen] Dam, præst [i Udby og Ørslev, død 26.3.1725]. B:
1) Morten Reenberg Dam, præst i Lemvig
2) Jeanette Christine Dam, enke efter Andreas Christian Egholm, apoteker i Stege
3) Dorthe Cathrine Dam, [død Tillitse 29.8.1746], var g.m. Tønnes Just [død Vestenskov 5.10.1757] på Lolland. 11B:
a Frands Casper Just
b Iver Dam Just, kateket i Tugt- og Manufakturhuset i Stege
c Hans Daniel Just
d Elisabeth Just
e Karen Just
f Maren Christine Just
g Jeanette Albertine Just
h Anne Margrethe Just
i Dorthe Cathrine Just
j Marie Margrethe Just
k Christiane Johanne Just
4) Marie Margrethe Dam g.m. Jacob Jacobsen Angell i Nykøbing Falster, begge døde. 6B:
a Iver Angell
b Hans Angell
c Erik Angell
d Morten Nikolaj Angell
e Marie Cathrine Angell
f Karen Angell.
FM: farbror Markvard Jacobsen, deputeret borger og købmand i Flensborg
5) Petrea Agnethe Dam, død, var g.m. Frederik Christian Dresler i Nysted. 4B:
a Iver Valentin Dresler
b Valentin Margrethe Dresler
c Valentine Margrethe Dresler
d Karen Dresler
e Anne Cathrine Dresler.

101 Jens Engel, præst i Borre, der døde 27.7.1748, fol.136B.
E: Anne Madsdatter Brasch. B:
1) Peder Engel, kapellan i Hjertebjerg
2) Cathrine Engel g.m. Søren Bygballe Bredal, successor i Borre
3) Hedvig Engel
4) Johanne Lene Engel.

102 Svend Iversen Aakjær, student, kateket i Tugt og Manufakturhuset i Stege og assistent i Stege bys fattiges skole, der døde 5.7.1755, fol.150B.
A:
1) mor Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Ullits, der døde under skiftet hos sin søn Nikolaj Ullits, præst i Rørbæk og Grynderup.
Mors første ægteskab med afdødes far Iver Sørensen Aakjær, der døde i Jylland. B:
2) bror Søren Iversen Aakjær, bødker i Stege
3) bror Anders Iversen Aakjær, der tjener hos greve Schulenburg
4) bror Iver Iversen Aakjær i København.

103 Arnold Carstensen, skoleholder i Æbelnæs. 4.11.1760, fol.152.
A:
1) far Carsten Hemmingsen i Grønsund færgegård.

104 Kirsten Mortensdatter i Borre. 11.9.1762, fol.152B.
E: Peder Ammentorp, degn i Borre.
Afkald af 11.9.1762 fra A:
1) søster Maren Mortensdatter g.m. Christian Eriksen i Helsingør
2) søster Margrethe Mortensdatter g.m. Oluf Ammundsen i Hirschholm med gave til datteren Amalie Olufsdatter.

105 Jørgen Huulbech, skoleholder i Keldby. 23.10.1762, fol.152B.
A:
1) forældre Jens Mortensen og hustru i Tjørnemark skole.

106 Anne Cathrine [Klodt], der døde 14.9.1759, i Stege, fol.153.
Enke efter [Johannes] Bondeus, kapellan i Stege, [skifte 10.4.1741 lbnr.68].
Arvinger angives ikke.

107 Peder [Jensen] Thes, klokker i Stege, der døde 7.4.1761, fol.155B, 165, 167.
E: Karen Christoffersdatter. LV: M. Jørgensen, byfoged i Stege. B:
1) Peder Christoffer Thes 26
2) Hans Peder Thes 20. Ved afkald 13.6.1764 er han købmandskarl i Skælskør
3) Gertrud Margrethe Thes
4) Gyde Margrethe Thes.

108 Anders Gottorp, degn i Borre, der døde 4.4.1762, fol.158B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Morten Nielsen, skomager i Stege. B:
1) Nikolaj Andersen Gottorp i Ålebæk
2) Christian Andersen Gottorp, skomager i Stubbekøbing
3) Peder Andersen Gottorp, skomagersvend i København
4) Anne Andersdatter, død. 1B:
a Casper Gotlob Andersen
5) Maren Kirstine Andersdatter Gottorp g.m. Peder Poulsen, skomager i Stege.

109 [Markus] Christian Runge, skoleholder i Keldby, der døde 4.4.1762, fol.163B, 176B.
E: [Kirstine] Margrethe Knudsdatter. LV: Peder Hansen. B:
1) Knud Markussen Runge 9
2) Jens Jørgen Runge 7
3) Johannes Runge 5.
Ved værgemålsregnskab 19.7.1768 er enken gift med Niels Bille, hovmand i Æbelnæs.

110 Ludvig Ottesen Stoud, præst i Keldby, der døde 6.11.1765, fol.167.
E: Anne Marie [Jensdatter With]. B:
1) Otto Stoud 23, hører i Vordingborg skole
2) Johanne Stoud 22, i København
3) Ingeborg Stoud 19½
4) Jens Stoud 18
5) Marie Sofie Stoud 16
6) Cathrine Stoud 15
7) Magdalene Stoud 13½
8) Johanne Jacobæa Stoud 11½
9) Anne Marie Stoud 5½
10) Johannes Stoud 3½.
FM:
1 født værge Morten Reenberg With, præst i Kettinge på Als
2 født værge Mathias With,, præst i Notmark på Als
3 [Johan Christopher] Seidler, skovrider [på Møn].

111 Marie Elisabeth [Jonasdatter] Keilov. 27.8.1766, fol.169.
E: Søren [Albertsen] Riber, degn i Elmelunde. B:
1) Adam Christian Riber 27
2) Rebekka Dorthe Riber 21
3) Jonas Albert Riber 18
4) Johannes Nikolaus Riber 16
5) Albert Riber 15
6) Hans Riber 13
7) Timotius Riber 11.

112 [Jens Johansen] Schiellerup, præst i Fanefjord, [der døde 10.6.1766], fol.176.
E: [Anne Jørgensdatter Lund], der sidder i uskiftet bo.
Aftale med successor [Peder] Justesen om præstegården.

113 Hans Rostrup, degn i Damsholte, der døde 31.5.1768, fol.176B.
E: Marie Elisabeth [Boyesen]. LV: Rasmus Platou, præst i Damsholte. B:
1) Erik Christian Rostrup.

114 Anne Kirstine Østmann i Damme [i Fanefjord sogn]. 4.2.1769, fol.181B.
E: Nikolaj Rydal, skoleholder i Damme. B:
1) [Elisabeth Jacobe Mikolajsdatter, døbt 24.6.1768], 8 mdr.gammel
FM: fars stedfar Mathias Præstø, skoleholder i Hjertebjerg.

115 Charlotte Sofie Gelliusdatter Meyer i Stege, der døde 27.2.1767, fol.184B.
Enke efter [Hans Jensen] Dreyer, degn i Elmelunde, [skifte 30.10.1751 lbnr.95].
Arvinger kendes ikke.
Rygte om en arving ved navn Wederkinch.

116 Morten Svendorph Friis, student i Stege, der døde 6.1.1769, fol.187.
Forlovet med jomfru Neermann i Stege. A:
1) bror Jens Friis i Århus
2) Frederik Friis på Samsø.

117 Edvard [Henriksen] Steuner, præst i Elmelunde, der døde 3.9.1770, fol.190B.
E: Marie Christine Fjeldsted. LV: far Fjeldsted, krigsråd i Præstø.
Testamente af 17.8.1770. A:
0) forældre [Henrik Steuner, kapellan i Viborg, fra 1741 kapellan i Sunds i Bergen Stift i Norge, fra 1748 kapellan i Bergen, død ca. 1750 og Elisabeth Hansdatter Fyhn, død Viborg 27.6.1733].
[Af mors første ægteskab] B:
1) halvbror Jonassen, degn i Boeslunde på Sjælland
2) halvsøster på Sjælland, død. Børn.
[Fars andet ægteskab med Marie Gram]. B:
2) halvsøster i Norge
3) halvsøster i Norge

118 Peder Justesen, præst i Fanefjord, der døde 1.10.1769, fol.191B.
E: Anne Marie Busch. LV: M. Jørgensen, byfoged i Stege. B:
1) Anne Hedvig Pedersdatter 11
2) Just Pedersen 8.
FM: [Gerhard Jacobsen] Achton, præst i Magleby.

119 Magdalene Steffensdatter Hall der døde på St. Croix. 31.12.1771, fol.201.
Enke efter Hans Jacob [Ottesen] Stoud, præst i den Lutherske menighed på St. Croix i Vestindien.
Hans A:
1) [bror] Ludvig Ottesen Stoud, præst i Keldby, [skifte 6.11.1765 lbnr.110]. B:
a Otto Stoud 28, kollega i Vordingborg skole
b Ingeborg Stoud g.m. kaptajn Mouridsen i Allelev
c Jens Stoud 25
d Marie Sofie Stoud 23
e Cathrine Stoud 22
f Magdalene Stoud 21
g Johanne Jacobæa Stoud 18
h Anne Marie Stoud 13
i Johannes Stoud 10.
Hendes arvinger angives ikke.

120 Dorthe [Hansdatter] i Keldby, [der døde 11.1.1776], fol.204.
E: Peder Hansen Bech, degn i Keldby.
Testamente af 16.2.1776.
(Se skifte efter afdødes forældre Hans Jacobsen Revninge i Odense, skifte Odense 22.8.1744 lbnr.2331 og Anne Gram, skifte Odense 31.10.1748 lbnr.2515).

121 Marie Kirstine [Hansdatter] Vandal i Magleby, [begravet 14.3.1775], fol.204B.
E: Gerhard [Jacobsen] Achton, præst i Magleby. B:
1) Marie Kirstine Achton 21
2) Hans Jacob Achton 20
3) Frederik Christian Achton 18
4) Birgitte Cathrine Achton 13
5) Gerhard Johannes Achton 7.
FM:
1 Markus Mackeprang, doktor medicinae på Frenderupgård [i Damsholte sogn]
2 Johannes Jydtmann til Ålebækgård [i Borre sogn].
Bevilling til uskiftet bo af 31.3.1775.
Samfrændeskifte 16.8.1775.

122 Rasmus [Michaelsen] Platou, præst i Damsholte. 2.10.1775, fol.207B.
Enkemand efter Anne Magdalene Schmidt, [død i præstegården Søgård, begravet Damsholte 23.3.1770]. B:
1) Michael Platou, kapellan i Frederiksborg, (med curriculum vitae fol.229-233)
2) Frederik Christian Platou, kapellan p.p. i Damsholte, nu kapellan i Slagelse Sankt Mikkel og Hejninge
3) Cathrine Platou 28
4) Christoffer Platou 27
5) Birgitte Platou 25 g.m. Jørgensen, byskriver i Stege
6) Rasmus Platou 22
7) Tobias Platou 21
8) Jacob Platou 18
9) Anne Magdalene Platou 15.
FM: Johannes Jydtmann til Ålebækgård, som beslægtet.
Afdøde døde 29.9.1775.

123 Cathrine Marie [Pedersdatter] Endorph i Vollerup, [begravet 13.5.1778], fol.240B.
E: Andreas Samsing [Mathiassen] Fibiger, præst i Fanefjord.

124 Peder Hansen, skoleholder i Svensmarke [i Stege landsogn]. 22.4.1776, fol.241B.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Carl Christian Rostrup, skoleholder i Elmelunde. B:
1) Andreas Pedersen 12½
2) Mette Marie Pedersdatter 8½.
FM: Niels Hansen Schade i Ullemarke [i Keldby sogn].

125 Jørgen Tommerup, skoleholder i Æbelnæs. 4.9.1777, fol.244B.
E: [Ellen Hansdatter]. LV: Niels Hansen i Vollerup, der ægter enken. B:
1) Marie Christine Tommerup.
FM: Bertel Reerslev , degn i Damsholte.
Afdøde døde 9.8.1777.

126 Laurids [Nielsen] Gram, præst i Stege. 13.6.1775, fol.249B.
E: Johanne Elisabeth [Christensdatter Barchmann]. LV: Niels Vinding Dorph, borgmester i Stege. B:
1) Niels Gram i Slagelse
2) Charlotte Amalie Gram g.m. Henrik Jacob Møller, organist i Trondhjem i Norge
3) Anne Elisabeth Gram.
FM: Niels Gelstrup, præst
Arv i boet efter afdødes bror Mogens [Nielsen] Gram, præst i Errindlev og Olstrup, [skifte Fuglse herred gejstlig 28.1.1760 lbnr.14] og hustru Margrethe [Pedersdatter] Ruud i Maribo, skifte Musse herred gejstlig 3.6.1765 lbnr.145] til B:
1) Anne Kirstine Gram
2) Johanne Frederikke Sofie Gram.
Afdøde døde 12.3.1775.

127 Peder [Haagensen] Hagen, præst i Keldby. 22.4.1783, fol.276B, 292B.
E: Anne [Lauridsdatter] Terpager. LV: Johannes Jydtmann i Ålebækgård.
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1783.

128 Hans Vonsild, kordegn i Stege. 12.11.1776, fol.277.
E: Birgitte Vindekilde. LV: Jørgen Mohr, klejnsmed i Stege.
Ved samlingen 1.10.1779 angives B:
1) Anne Vonsild 17. Ved samlingen 1.10.1779 g.m. Daniel Danielsen
2) Elisabeth Vonsild 13
3) Christen Vonsild 10
4) Marie Vonsild 7.
FM: Peder Selmer successor som kordegn i Stege.
Afdøde døde 2.10.1776.

129 Jens Mortensen Tøjstrup, skoleholder i Tjørnemark. 13.1.1776, fol.279.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Nielsen i Koster. B:
1) Jeppe Tøjstrup, fuldmægtig hos amtsforvalter Schmidt, der døde juli 1772
2) Johannes Tøjstrup, skrædder i Stege
3) Kirsten Jensdatter 26, tjener i København
4) Birthe Marie Jensdatter 20.
FM: Andreas Pedersen i Tjørnemark.
Afdøde døde 5.1.1776.

130 Frederik Kærsgaard, klokker og kirkebetjent i Stege. 19.7.1779, fol.285, næste protokol fol.77.
E: Johanne. LV: Jørgensen, byfoged i Stege. B:
1) Thomas Kærsgaard 20, på Akademiet i København
2) Antoinette Kærsgaard 13, der døde, skifte 23.9.1793.
FM: Leopold Busch, [snedker i Stege].
Afdøde døde 19.6.1779.

131 Niels Christoffer Carstensen, skoleholder i Æbelnæs.14.5.1781, fol.286, næste protokol fol.59.
E: Frederikke Louise Hermans. LV: J. Holm. B:
1) Anne Jacobe Nielsdatter 17
2) Arnold Nielsen 11½
3) Hemming Christoffer Nielsen Carstensen 6, der døde 29.12.1783 i Det kongelige opfostringshus i København og begravet 31.12.1783 på Nikolaj assistents kirkegård uden for Nørreport
FM: farbror Casper Jochum Carstensen, skoleholder i Hårbølle.

132 Maren [Pedersdatter] Goische i Stege. 9.8.1780, fol.287B.
Enke efter Johannes Christoffersen Friedenreich, præst i Stege, [død 27.6.1759]. B:
1) Mourids von Friedenreich, kaptajn
2) Bolette Margrethe Friedenreich g.m. Johan Jensen Hage, købmand i Stege
3) Christoffer [Didrik] Friedenreich, præst i Farum [og Værløse]
4) Ingeborg Cathrine Friedenreich g.m. Iver Dam [Tønnesen] Just, præst i Vammen, Bigum og Lendum
5) Christiane Agnethe Friedenreich, [død 27.3.1774] g.m. [Christian Frederik] Wadschier, professor i København, [død 9.11.1779]. 7B:
a Johanne Frederikke Wadschier 21
b Emmike Augustus Wadschier 13
c Peder Calovius Wadschier 12
d Thøger Løwenbalch Wadschier 10
e Thomasine Wadschier 9
f Immanuel Wadschier 7
g Severine Wadschier 7, alle i København
6) Adolfine Christine Friedenreich, død, var g.m. Mathias Bille. 2B:
a Michael Johan Bille
b Karen Marie Benedikte Bille.
Afdøde døde 1.8.1780.

133 Jens Jensen Wahl (Wall), præst i Damsholte, [der døde 41.1.1782], fol.292B.
E: Bodil Nielsdatter Bredal. Testamente af 13.10.1778.
Hans A:
1) bror Christen Jensen i Ølsemagle
2) bror Niels Jensen i Ejby ved Køge.
Hendes A:
1) søster Anne Nielsdatter Bredal.

134 Albert Lund 56 år gammel skoleholder i Tjørnemark i Stege sogn, [begravet 23.9.1783], fol.293, 299.
E: Anne Dorthe Steensdatter, 73 år gammel, der døde 23.7.1785.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes Johan Jacob Lund, degn i Sørbymagle.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1782.
Kort curriculum vitae for afdøde mand.

135 Karen [Pedersdatter] Goische i Stege. 10.1.1785, fol.293B.
Enke efter [Johan Hermansen] Hegelahr, præst i Karleby, Horreby og Ørslev, [død 31.3.1764]. A:
1) bror Peder Rosenstand Goische, [præst i Viborg Domkirke, fra 1749] professor i København, [død 13.6.1769]. 9B:
a Jens Rosenstand Goische, præst [Gundslev på Falster, død 14.4.1777]. 3B:
1 Peder Rosenstand
2 Bertel Rosenstand
3 Marie Benedikte Rosenstand
b Peder Rosenstand, oberauditør
c Filip Rosenstand, fuldmægtig i Generaltoldkammeret
d Ludvig Rosenstad, advokat i Vestindien
e Sabine Margrethe Rosenstand g.m. Jeremias Wøldike, professor i Sorø
f Ingeborg [Foss] Rosenstand, [død 16.12.1777], var g.m. [Christian Hansen] Bastholm, konfessionarius i København. 2B:
1 Hans Bastholm
2 Clarette Bastholm
g Marianne Rosenstand g.m. Abraham Kall, professor
h Henriette [Benedikte] Rosenstand g.m. [Johan Filip Kneyl] Rogert, doktor i Viborg
i [Anne] Margrethe Rosenstand g.m. [Casper Abraham Arctander] Borch, professor i Sorø
2) søster [Marie Pedersdatter] Goische, [skifte 9.8.1780 lbnr.132], var g.m. [Johannes Christoffersen] Friedenreich, præst i Stege, [død 27.6.1759]. 6B:
a Mourids von Friedenreich, artillerikaptajn
b Bolette Margrethe Friedenreich g.m. Johan Jensen Hage, købmand i Stege
c Christoffer [Didrik] Friedenreich, præst i Farum og Værløse
d Ingeborg [Cathrine] Friedenreich g.m. [Iver Dam Tønnesen] Just, præst i Vammen, [Bigum og Lendum]
e Christiane Agnethe Friedenreich, [død 27.3.1774] g.m. [Christian Frederik] Wadschier, professor i København, [død 9.11.1779]. 7B:
1 Johanne Frederikke Wadschier 21
2 Emmike Augustus Wadschier 13
3 Peder Calovius Wadschier 12
4 Thøger Løwenbalch Wadschier 10
5 Thomasine Wadschier 9
6 Immanuel Wadschier 7
7 Severine Wadschier 7, alle i København
f Adolfine [Christine] Friedenreich g.m. [Mathias] Bille, begge døde. 2B:
1 Karen Marie [Benedikte] Bille 18
2 Michael Johan Bille 16, søkadet.
Afdødes gavebrev af 3.1.2.1781 til:
[Johan Hermansen] Hegelahrs børn af første ægteskab med [Marie Poulsdatter, død 30.6.1757]. B:
1) Lydia Hegelahr
2) Sofie Hegelahr
3) Christine Hegelahr.
Afdøde døde 25.12.1784.

136 Gerhard [Jacobsen] Achton, præst i Magleby. 7.3.1785, fol.301.
E: [Maren Jørgensdatter Mackeprang]. LV: Johannes Jydtmann, til Ålebækgård.
Første ægteskab med [Marie Kirstine Hansdatter Vandal], skifte 14.3.1775 lbnr.121. B:
1) Birgitte Cathrine Achton g.m. Overgaard, kapellan p.p. i Magleby
2) Marie Kirstine Achton 30
3) Hans Jacob Achton 28, i Vestindien
4) Frederik Christian Achton 26, farversvend.
Enken har arv efter sin farfar Hans Jørgen Mackeprang i Rødby.
(Sml. skifte efter enkens far Jørgen Mackeprang, købmand i Rødby, skifte Rødby 2.4.1762 lbnr.309).

137 Hans [Pedersen] Coster, præst i Magleby. 27.3.1786, fol.317.
E: Martha Marie [Johansdatter] Hage. LV: [Niels Christiansen] Ballum, præst i Keldby. B:
1) Bolette Margrethe Coster 10
2) Peder Coster 9
3) Caroline Marie Coster 6
4) Johanne Charlotte Coster 5
5) Frederikke Sabine Coster 2
6) Johanne Coster 6 mdr.
FM: morfar Johannes Jensen Hage, købmand i Stege.

138 Niels Gelstrup, kapellan i Stege, der døde 29.11.1787, fol.324.
E: Charlotte Amalie [Winther] i Helsingborg i Sverige. LV: Christoffer Holm, præst i Elmelunde. B:
2) Adam Gotlob Gelstrup i København
3) Anne Charlotte Gelstrup g.m. Gustav Koskull, baron i Helsingborg.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter Tyrrestrup, skifte Nibe 22.3.1749 lbnr.41]. B:
1) Andreas Spangsbjerg Gelstrup, assistent på fortet Christiansborg i Guinea, der døde 31.7.1782. E: Cathrine Marie Jacobsen. LV: Peder Leonhardt Seifert. Ingen børn.

139 Isaka Margrethe [Isaksdatter] Falch i Råbylille i Elmelunde sogn. 21.1.1788, fol.331B.
Enke efter Otto Christian [Conradsen] Wechmann, præst i Elmelunde, [begravet 30.6.1785].
Testamente af 14.7.1750 og af 15.6.1780.
Hans A:
0) forældre [Conrad Ottesen Wechmann, præst i Århus domkirke, begravet februar 1732 og Elisabet Augusta Gosmann i Århus, skifte Hasle herred gejstlig 25.1.1755 lbnr.9]
1) søster Gertrud Euniche Wechmann, enke efter [Søren Mikkelsen] Boye, bager i Århus, og dennes datter
a Karen Birgitte Sørensdatter Boye, nu g.m. Knud Lind, proprietær til Grevensvænge [i Rønnebæk sogn] på Sjælland
2) søster Maren Wechmann i Kristiansand, enke efter [Edvard Madsen] Place, købmand
3) søster, død, var g.m. Reedtz, organist i København. 1B:
a Frederikke Louise Reedtz, der døde under skiftet
4) søster Sofie Wechmann, død. 1B:
a Johan Rudolf, sadelmager i artilleritøjhuset i København
5) søster Johanne Margrethe Wechmann, død. 1B:
a Jens Hansen Møller, rytter i Slagelse.
Hendes A:
0) forældre [Isak Poulsen Falch i Øyestad ved Arendal i Norge, skifte Nedenes sorenskriver før 1824 8.9.1725 og Elschen Margrethe Jensdatter Jersin]
1) [faster Birthe Marie Poulsdatter Falck g.m. Michael Wardan]. B:
a Karen Kirstine Michaelsdatter Wardan, nu g.m. Jacob Frederik Bjørn, major.
Desuden nævnes [Anne] Cathrine Falch i Vartov Hospital i København, enke efter Stæhr.
Afdøde døde 20.1.1788.

140 Andreas Samsing [Mathiassen] Fibiger, præst i Fanefjord. 2.6.1788, fol.344, næste protokol fol.31B.
E: Anne [Olufsdatter] Hulegaard. LV: byfoged Jørgensen i Stege. A:
1) mor [Johanne Marie Sørensdatter Ballov] g.m. [Ulrik Arentsen] Sontum, præst i Kippinge [og Brarup] på Falster.
Afdødes mor frasiger arv og gæld og øvrige arvinger angives ikke.
Mors første ægteskab med afdødes far [Mathias Georg Jørgensen Fibiger, rådmand, vejer og måler og bogbinder i Nyborg, skifte Nyborg 14.3.1741 lbnr.729].
[Afdødes fars første ægteskab med Karen Bertramsdatter Treven, skifte Nyborg 3.7.1723 lbnr.561].
[Afdødes fars andet ægteskab med Anne Cathrine Henriksdatter Morville, skifte Nyborg 3.12.1728 lbnr.610].
Afdøde døde 30.5.1788.

141 Christiane Frederikke [Jacobsdatter Kullerup] i Stege. 6.10.1788, fol.371B.
Enke efter [Johan Filip Hansen] Plesner, præst i Elmelunde.
På arvingernes vegne underskriver svigersønnen [Jens] Bech, kapellan i Fredericia [Trinitatis g.m. Mette Hilaria Cathrine Plesner].
Afdøde døde 4.10.1788.

142 Mette Jacobæa Alsbach i Stege. 2.7.1779, fol.372.
E: Jacob Johan [Pedersen] Lund, præst i Stege. B:
1) Kirstine Theodora Lund, født 16.5.1767
2) Hans Peder Egede Lund, født 31.8.1769
3) Marie Laurentia Lund, født 28.3.1773, der døde 12.1.1780
4) Gertrud Methea Lund, født 2.7.1775.
FM: født værge, [afdødes morbror], Poul [Hansen] Egede, præst [i København Vartov], biskop.Mønbo herred
Gejstlig skifteprotokol
1790-1815

143 Morten Reenberg [Schmidt], degn i Vollerup. 30.3.1790, fol.29, 43B, 46.
Enkemand efter [Johanne Margrethe Riber, begravet 29.4.1788]. B:
1) Rebekka Reenberg g.m. Casper Jochum Carstensen i Hårbølle
2) Rasmus Reenberg i Tostenæs [i Fanefjord sogn]
3) Dorthe Reenberg g.m. Søren Møller, skoleholder i Tjørnemark.
Afdøde døde 26.3.1790.

144 Christian Sinding Lindet, skoleholder i Hjertebjerg. 24.8.1790, fol.45, 48.
E: Anne Cathrine Kaabe. LV: Jacob Knøfler, møller i Landsled mølle [i Keldby sogn]. A:
1) far Jens Madsen Lindet, degn i Ejstrup ved Horsens i Jylland.

145 Anne Dorthe Discher i Keldby. 11.4.1792, fol.48.
E: Niels [Christiansen] Ballum, præst i Keldby. B:
1) Bolette Sofie Elisabeth Ballum 6
2) Inger Birgitte Ballum 3
3) Anne Marie Ballum 1.
FM: [Johan] Paludan, præst i Fanefjord.
[Afdøde var datter af Peder Discher, præst i Birkerød, skifte Lynge-Kronborg herred gejstlig 3.12.1783 lbnr.170 og Birgitte Jensdatter Klitgaard].
Afdøde døde 11.12.1791.

146 Hans [Lauridsen] Schmidt, degn i Magleby. 19.4.1792, fol.49, 61B.
E: Judith Margrethe [Hillerød]. B:
3) Inger Marie Schmidt g.m. Christian Birchholdt, prokurator i Stege
4) Magnus Schmidt 27, skrædder i Stege
5) Laurids Baden Schmidt 22, farer til søs
6) Anne Malene Schmidt 16.
Første ægteskab med Inger Marie Rheder, skifte 28.4.1756 lbnr.99. B:
1) Johannes Christoffer Schmidt 47, successor i Magleby
2) Johan Frederik Schmidt 45, murer i Stege.
Arv i boet til enkens søster Kirstine Margrethe Hillerød.

147 Niels [Christiansen] Ballum, præst i Keldby. 17.5.1792, fol.51, 59B, 64B, 73, 77B.
E: Marie Margrethe Discher. LV: Johan Paludan, præst i Fanefjord.
[Første ægteskab med Marie Hansdatter Ballum, født Stege 14.8.1756, gift København Garnison 23.4.1779, død København Garnison 25.10.1779].
[Andet ægteskab med Anne Hansdatter Ballum, født Stege 16.2.1751, død 8.5.1785].
[Tredje ægteskab med Anne Dorthe Discher, skifte 11.4.1792 lbnr.145]. B:
1) Bolette Sofie Elisabeth Ballum 6
2) Inger Birgitte Ballum 3
3) Anne Marie Ballum 1.
FM:
1 Christian Balslev i Vængegård på Møn
2 Jacob Knøfler, møller i Landsled mølle.
De to første hustruer var døtre af Hans Andersen Ballum og Anne Kirstine Steffensdatter i Stege].
Afdøde døde i København 14.5.1792.

148 Maren [Jørgensdatter] Mackeprang i Ålebæk, der døde 24.6.1793, fol.70B.
Enke efter [Gerhard Jacobsen] Achton, præst i Magleby, [skifte 7.3.1785 lbnr.136]. A:
1) mor Anneke [Lauridsdatter Ottesen], enke efter [Johan Frederiksen] Volkersen, [præst på Femø, begravet 13.1.1769].
[Mors første ægteskab med afdødes far Jørgen Hansen Mackeprang, købmand i Nakskov.
2) halvsøster Karen Marie Volkersen.
Desuden nævnes afdødes moster Elisabeth [Lauridsdatter] Ottesen.

149 Johannes Christoffer Schmidt, degn og skoleholder i Magleby, der døde 5.3.1795, fol.82, 83B, 87, 92B.
E: Magdalene Abrahamsdatter. LV: [Christian] Birchholdt, prokurator i Stege g.m. afdødes søster [Inger Marie Schmidt]. B:
1) Hans Christian Schmidt 22
2) Cathrine Schmidt 7
3) Marie Kirstine Schmidt 2½.
FM: mosters mand Hans Jørgen Nymann, (Niemand).

150 Søren [Albertsen] Riber, degn i Elmelunde, der døde 15.3.1795, fol.82B, 85, 89.
Enkemand efter Marie Elisabeth Jonasdatter Keilov, skifte 27.8.1766 lbnr.111. B:
1) Adam Christian Riber, uvist hvor
2) Rebekka Dorthe Riber 49 g.m. Johan Jacob Hildebrandt
3) Johannes Nikolaus Riber 43, gårdejer i Dyrlev på Sjælland
4) Albert Riber
5) Hans Riber 40, i Næstved
6) Timotius Riber 38.

151 Johanne Elisabeth [Christoffersdatter] Bachmann i Stege, der døde 29.4.1796, fol.91B, 95B.
Enke efter [Laurids Nielsen] Gram, præst i Stege, [skifte 13.6.1775 lbnr.126]. B:
1) Niels Gram, forpagter på Løvenborg [i Butterup sogn] på Sjælland, død. 4B:
a Hans Gram
b Laurids Gram
c Christian Frederik Gram
d Ditlev Gram
e Michael Herman Gram
f Johanne Dorthe Gram
g Andrea Christiane Gram
h Henriette Bartholine Gram
i Charlotte Amalie Gram.
FM: forvalter Fogh i København.
2) [Charlotte Amalie Gram], død, var g.m. [Henrik Jacob] Møller, kontrollør i Norge. Uvist om børn.

152 Anne Margrethe Carstensen i Vollerup. 24.11.1797, fol.98.
E: Jens Lund, degn i Fanefjord. B:
1) Morten Reenberg Lund 6
2) Margrethe Kirstine Lund 3
3) Jens Lund 6 mdr.
Afdøde døde 14.11.1797.

153 [Jacob Johan Pedersen] Lund, præst i Stege. 13.7.1798, fol.100B, 116B, 125B.
E: [Cathrine Margrethe Krenchel]. LV. [Frederik Christian] Jørgensen, byfoged i Stege. B:
4) Jacob Johan Lund 15, søkadet.
FM: Henrik Krenchel, købmand i Stege.
Første ægteskab med [Mette Jacobæa Alsbach, skifte 2.7.1779 lbnr.142]. B:
1) Hans Peder Egede Lund, kapellan i Middelfart
2) Kirstine Theodora Lund g.m. [Jørgen] Berg, apoteker i Stege
3) Gertrud Methea Lund 23.
Afdøde døde 12.7.1798.

154 Else Lucie Olufsdatter i Æbelnæs skole. 5.9.1798, fol.111B.
Arvinger angives ikke.

155 Judith Margrethe Hillerød i Stege. 15.3.1799, fol.84, 121.
Enke efter [Hans Lauridsen] Schmidt, degn i Magleby, [skifte 19.4.1792 lbnr.146]. B:
1) Inger Marie Schmidt g.m. Christian Birchholdt, prokurator i Stege
2) Magnus Schmidt 27, skrædder i Stege
3) Laurids Baden Schmidt 26, var for 6 år siden på Grønland
4) Anne Malene Schmidt. FM: Nikolaj Pihl, snedker i Stege.
Afdøde døde 14.3.1799.

156 Peder [Ulriksen] Selmer, kordegn i Stege, der døde 25.6.1799, fol.112B, 124, 132, 134, 160B, 172, 175, 177.
E: Christiane Frederikke [Pedersdatter] Bech. LV: Peder Panum, kapellan i Stege. B:
1) Ulrik Selmer, thehandler og lysestøber i København
2) Cathrine Margrethe Selmer g.m. Christen Jørgensen, skrædder i Blovstrød
3) Else Selmer 27, på stedet, der døde, skifte 2.1.1805
4) Anne Susanne Selmer 26 hos [morbror Hans Pedersen] Bech, præst i Vig og Asmindrup på Sjælland
5) Dorthe Petronelle Selmer 24, der ægter Niels Pedersen With, styrmand i København
6) Methea Marie Selmer 20, på stedet.
FM: Christian Brandt, organist i Stege.
Arv efter afdødes bror Ulrik [Ulriksen] Selmer, præst i Vonsbæk [i Haderslev amt] i det Slesvigske.

157 Bertel [Laurentius] Reerslev, degn i Damsholte, [der døde 8.9.1798], fol.123.
E: Gunild Marie Bøgvad. LV: [Peder] Hegelund, præst i Damsholte.
Testamente af 31.7.1788.

158 Maren Jensdatter i Mandemark i Magleby sogn. 13.5.1800, fol.132B, 140B.
E: Christen Kibsgaard, kirkesanger og skolelærer. B:
1) Peder Kibsgaard 16½
2) Anne Marie Kibsgaard 15.
FM: [Johan Peder] Gad, præst i Magleby.

159 Anne Bech i Keldby. 19.12.1800, fol.136, 138, 139B, 155, 163B.
E: [Jensenius] Thaur, degn i Keldby. A:
0) forældre [Peder Hansen Bech, degn i Keldby, begravet 13.12.1793 og Dorthe Hansdatter, skifte 11.1.1776 lbnr.120]
1) bror Hans Bech, præst i [Vig og] Asmindrup på Sjælland
2) bror Adam Christian Bech, skattefoged i København
3) søster Christiane [Frederikke] Bech, enke efter [Peder Ulriksen] Selmer, kordegn i Stege, [skifte 25.6.1799 lbnr.156].
Afdøde døde 18.12.1800.

160 Peder Fugl, kordegn i Stege. 2.1.1801, fol.137B, 139, 145, 149, 153B, 160B.
E: [Anne Thyra Høj].
Arv efter afdødes farbror Fugl, præst på Sjælland.

161 Andreas Lange, klokker i Stege, der døde 6.7.1801, fol.143B, 146B, 152B, 159.
Arvinger angives ikke.

162 Marie Sofie la Cour i Keldby. 20.8.1801, fol.147, 150B, 157B.
E: [Christen Andersen] Lund, præst i Keldby.
Første ægteskab med [Severin Christiansen Tørche, præst i Holeby, begravet 20.8.1788]. B:
1) Peder Christian Tørche 17
2) Cathrine Elisabeth Tørche 15
3) Poul Sofus Tørche 13.
FM:
1 morbror Niels la Cour, landvæsensløjtnant i Viborg.
2 mors [halv]bror Jørgen la Cour, degn i Odder ved Horsens.
[Afdødes forældre var Peder la Cour, forpagter på Strandet i Ørum i Fjends herred, skifte Hald amt 15.3.1775 lbnr.104 og Margrethe Susanne Hertzberg, skifte 5.8.1763].
Afdøde døde 9.8.1801.

163 Christen Kibsgaard, kirkesanger og skolelærer i Mandemark. 16.9.1801, fol.152.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 13.5.1800 lbnr.158]. B:
1) Peder Kibsgaard
2) Anne Marie Kibsgaard.
FM: [Johan Peder] Gad, præst i Magleby.

164 Jensenius Thaur, degn i Keldby, der døde 27.11.1801, fol.155B, 158, 189.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter Bech, skifte 19.12.1800 lbnr.159]. A:
1) bror Morten Thaur, klokker i Slangerup.
Afdøde døde 27.11.1801.

165 Kirsten Rømling i Borre, der døde 27.3.1802, fol.158B, 176.
E: Johan Jacob Kirchheiner, præst i Borre.
Bevilling til uskiftet bo af 24.9.1800.
Bevilling af 5.8.1804 at være egen værge for B:
1) Cathrine Marie Kirchheiner
2) Frederikke Caroline Kirchheiner.

166 Casper Jochum Carstensen, skoleholder i Hårbølle. 11.8.1802, fol.165, 167B.
E: Bodil Rebekka Reenberg. LV: Kjep. B:
1) Carsten Carstensen 23
2) Anne Margrethe Carstensen, [skifte 24.11.1797 lbnr.152]. E: Jens Lund, degn i Vollerup. 1B:
a Morten Reenberg Lund 11.

167 Agathe Frederiksdatter i Stege, der døde 12.1.1803, fol.166B.
Enke efter Niels Andersen Holst, kordegn i Stege, der døde 7.12.1770.
[Hans første ægteskab med Karen Jochumsdatter Storm, død 1754].
Hans A:
1) søster Agnethe Andersdatter i Præstø
2) Bodil Cathrine Andersdatter, død. 1B:
a Tønnes Rasmussen i Roneklint i Stavreby sogn [dvs. Jungshoved sogn]
3) søster Anne Elisabeth Andersdatter, død. 1B:
a Jens Pedersen, smed i Stavreby.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Anne Lauridsdatter, død. E: Nikolaj Pihl. 3B:
1 Anne Frederikke Nikolajsdatter
2 Cathrine Elisabeth Nikolajsdatter
3 Bodil Cathrine Nikolajsdatter
2) bror [Oluf Frederiksen], død. E: [Inger Kirstine Antonsdatter], nu g.m. Ib Olufsen, skomager i Stege 3B:
a Anders Olufsen, skomager
b Anton Olufsen
c Kirsten Hedvig Olufsdatter
3) søster, død. 2B:
a Laurids Hattemager i Stege
b en søn, død. 1B:
1 Anne Frederiksdatter.
FM: Christen Madsen, snedker i Stege.

168 Bodil Maren Meyer i Keldby. 18.2.1805, fol.173, 176.
E: Niels Hjort, skoleholder i Keldby. B:
1) Anne Gertrud Hjort 32, g.m. Johan Sahlberg i København
2) Laurids Didrik Hjort 27, i København
3) Karen Malene Hjort 20.
Afdøde døde 16.2.1805.

169 Gunilla Marie Bøgvad i Stege, der døde 25.4.1806, fol.179.
Enke efter [Bertel Laurentius] Reerslev, degn i Damsholte, [skifte 8.9.1798 lbnr.157]
Arvinger angives ikke.
Boet opgøres af Benjamin Falch.

170 [Anne] Cathrine [Jensdatter] Hage i Stege, der døde 1.12.1807, fol.180.
Enke efter [Johan Christoffer] Hjort, degn [i Toksværd, skifte Hammer herred gejstlig 24.4.1780 lbnr.55].
A:
1) brorsøn Christoffer Hage, købmand i Stege
på egne og øvrige brorbørns vegne.

171 Marie Kirstine Achton, ugift i Magleby, der døde 29.9.1809, fol.182.
A:
0) forældre [Gerhard Jacobsen Achton, præst i Magleby, skifte 7.3.1785 lbnr.136 og Marie Kirstine Hansdatter Vandal, skifte 14.3.1775 lbnr.121]
1) søster Birgitte Cathrine Achton g.m. Christoffer Overgaard, præst i Trige i Jylland
3) bror Hans Jacob Achton, i militæret i Vestindien, uden kontakt i 24 år
4) bror Frederik Christian Achton, farver i Sakskøbing.

172 Carl Christian Rostrup, degn i Borre, der døde 17.4.1811, fol.182B, 187.
E: [Anne Kirstine Stoltenberg]. LV: [Christoffer Hersleb] Højer, degn i Elmelunde.
Arvinger angives ikke.

173 Johannes Winther, ugift klokker i Stege, der døde 20.4.1811, fol.184B.
A:
1) bror [Rasmus Winther, hører i Slagelse, død. 1B:
a Rasmus Winther, præst i Nykøbing Falster
2) bror, død. 1B:
a søn på Sjælland, uvist hvor
3) halvsøster Borch, ugift i Slagelse.

174 Niels Frederiksen, skolelærer i Hjertebjerg. 1.9.1813, fol.188.
E: Anne Christoffersdatter. B:
1) Frederik Nielsen 33
2) Christian Nielsen 25
3) Mette Kirstine Nielsdatter g.m. Morten Jespersen Staarup i Keldby
4) Kirsten Nielsdatter
5) Sofie Nielsdatter
6) Karen Kirstine Nielsdatter.

175 [Christiane Frederikke Pedersdatter Bech] i Stege. 8.9.1813, fol.188B, 193B.
Enke efter [Peder Ulriksen] Selmer, kordegn i Stege, [skifte 25.6.1799 lbnr.156]. B:
1) Ulrik Selmer i København, død, Efterlader enke og børn
2) Cathrine Margrethe Selmer g.m. Christen Jørgensen, skrædder på Sjælland
3) Anne Susanne Selmer hos [morbror Hans Pedersen] Bech, præst i Vig og Asmindrup på Sjælland
4) Dorthe Petronelle Selmer, enke i København
5) Methea Marie Selmer g.m. Mads Johansen, skrædder i Stege.

176 Karen Jensdatter i Keldby. 27.10.1813, fol.191.
E: Morten Andersen, kirkesanger i Keldby.
Arvinger angives ikke.

177 [Nikolaj] Rydal, skolelærer og hustru [Ingeborg Pedersdatter] i Damme. 17.11.1813, fol.192.
B:
2) Jacob Rydal i Sprove
3) Peder Rydal
4) Frederik Rydal
5) Morten Rydal
6) Bodil Rydal.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Østmann, skifte 4.2.1768 lbnr.114]. B:
1) Elisabeth Jacobe Nikolajsdatter g.m. Søren Olufsen i Stege.

178 Anne Marie Lynge i Stege. 30.5.1814, 194B.
E: Johan Jacob Winther, kapellan i Stege.
Første ægteskab med [Johan Conrad Bruun, skibskaptajn]. B:
1) Hedvig Bruun 16.
FM: Bentsen, hørkræmmer i København, som nærmeste slægt.
[Afdøde døde 29.5.1814].

SLUTStevns herred
Gejstlig skifteprotokol
1685-155

[1685-1713]    [1713-1756]    [1752-1855]   


Stevns herred
Gejstlig skifteprotokol
1685-1713

1 Christen Pedersen Syv, med skifte i Hellested præstegård. 30.7.1688, fol.1.
A:
1) bror Peder [Pedersen] Syv, præst i Hellested
2) bror Aage Pedersen i Kerteminde.
Afdøde rejste til Ostindien i1674 og man har ikke hørt fra ham siden, hvorfor han anses for at være død.

2 Anne Jensdatter [Aalborg] i Store Heddinge. 13.5.1685, fol.3.
E: Peder Andersen Claudianus, præst i Store Heddinge. B:
1) Anne Pedersdatter 7.

3 Hedvig Hansdatter i Holtug præstegård. 8.2.1692, fol.5B.
E: Christian Højer, præst i Magleby og Holtug. B:
1) Lene Margrethe Christiansdatter g.m. Jens [Jensen] Mariager, kapellan i Magleby og Holtug
2) Johan Højer Christiansen Højer 14
3) Anne Kirstine Christiansdatter Højer
4) Margrethe Dorthe Christiansdatter 8.

Lbnr. 4-9 udgår.

10 Søren Sørensen, præst i Lyderslev og Frøslev. 13.6.1692, fol.15.
E: Maren Madsdatter. LV: Johan Friis, herredsfoged i Stevns herred. A:
1) bror Christen Sørensen, antecessor, skifte 24.3.1669. 7B:
a Ejner Christensen i Norge
b Peder Christensen, død. 1B:
1 Anne Margrethe Pedersdatter
c Esther Christensdatter g.m. Hans Wichmann
d Karen Christensdatter
e Kirsten Christensdatter
f Birgitte Christensdatter
g Maren Christensdatter g.m. Thomas Jørgensen Velling, degn i Holtug
2) bror Jens Sørensen [Lyderslev], præst i Houlbjerg og Granslev, [skifte Houlbjerg herred gejstlig 24.9.1690 lbnr.7]. 2B:
a [Søren Jensen]
b [Anne Marie Jensdatter]
3) datter, død. 1B:
a Maren Christensdatter g.m. Mads Svindt? i Store Heddinge.

11 Hans Vinding, klokker i Store Heddinge. 14.2.1694, fol.24.
E: Elsebeth Gabrielsdatter. LV: Adser Sørensen. B:
1) Niels Hansen
2) Jacob Hansen
3) Anne Hansdatter.
FM: Christen Christensen, smed i Store Heddinge.

12 Afkald i Store Heddinge. 5.6.1694, fol.25.
Afkald til Jørgen [Hansen] Leth, præst i Store Heddinge
fra Mads Rasmussen Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev
og igen til Mads Rasmussen Strøyer fra Peder Pedersen Syv, præst i Hellested
for arv til Anne Pedersdatter, datter af Peder [Andersen] Claudianus, nu præst i Kværndrup på Fyn.

13 Christian [Hansen] Højer, præst i Holtug og Magleby. 4.6.1694, fol.25B.
Enke efter Hedvig [Hansdatter Poulin]. B:
1) Johan Højer
2) Lene Margrethe Højer g.m. Jens [Jensen] Mariager, successor
3) Anne Kirstine Højer
4) Margrethe Dorthe Højer.
FM:
1 Jørgen [Hansen] Leth, præst i Store Heddinge og Højrup
2 Frederik [Olufsen] Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup.

14 Peder Nielsen Karise (Charisius), præst i Strøby og Varpelev. 4.2.1695, fol.34B.
E: Anne Hansdatter Schade. LV: Oluf Pedersen, amtsskriver i Strøby. B:
1) Gregers Karise
2) Hans Karise
3) Arnold Karise
4) Christian Albert Karise
5) Immanuel Sunge Karise
6) Bodil Karise.
FM:
1 Hans Hansen Hvalsø, successor
2 [Christen Olufsen] Bagger, præst i Fakse.
Arv afdødes far Niels Karise, præst i Karise og Alslev, til
1 afdødes søster Margrethe Nielsdatter
2 afdødes søster Anne Nielsdatter.
Desuden nævnes
1 afdødes søstersøn Søren Jensen, student
2 afdødes svoger Peder [Andersen] Claudianus, præst i Store Heddinge og Højrup.

15 Mette Christensdatter Pind i Havnelev præstegård. 27.6.1695, fol.39.
E: Svend Madsen Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev. B:
1) Mette Svendsdatter 14 uger.
FM: morbror Rasmus Christensen Pind, ridefoged.

16 Anne Cathrine Christiansdatter Hjort i Lyderslev. 17.7.1695, fol.40B.
E: Jørgen [Jørgensen] Sorterup, præst i Lyderslev og Frøslev. B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter Sorterup, spæd.
FM: morfar Christian Gertsen Hjort, boghandler på Slotspladsen i København.

17 Børnepenge i Lille Heddinge. 11.6.1697, fol.48B.
Sofie Svendsdatter har arv efter sin far [Svend Madsen Lemvig, præst i Lille Heddinge og Højrup, død ca. 1660].
Disse børnepenge, der har stået hos hendes bror Hans Svendsen Hetting, præst i Magleby på Møn, overføres til hendes søstersøn Svend Madsen Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev g.m. [Susanne Svendsen Lemvig].

18 Sofie Christensdatter i Strøby præstegård. 9.11.1698, fol.49, 83, 93.
E: Niels [Madsen] Foss, præst i Strøby og Varpelev. B:
1) Bodil Marie Nielsdatter Foss 5.
FM: morbror Laurids Hesselbjerg.

19 Frederik [Olufsen] Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup. 25.1.1700, fol.60.
E: Anne Hansdatter [Poulin]. LV: Peder [Pedersen] Syv, præst i Hellested. B:
1) Hans Frederiksen Spleth, successor
2) Anne Marie Frederiksdatter Spleth 26
3) Poul Frederiksen Spleth 14.
4) Lene Cathrine Frederiksdatter Spleth 12.
FM: Jørgen Leth.
Afdøde var værge for sin hustrus søsterdatter Margrethe Dorthe Højer (se lbnr.13).
Boet registreret 20.11.1699.

20 Helene Dorthe Franck i Store Heddinge. 27.10.1700, fol.66B.
E: Jørgen [Hansen] Leth, præst i Store Heddinge og Højrup. B:
1) Hans Jørgensen Leth 7
2) Christen Jørgensen Leth 5
3) Anne Jørgensdatter Leth 4
4) Helene Dorthe Jørgensdatter Leth 2.

21 Peder [Pedersen] Syv, præst i Hellested. 13.6.1702, fol.73B.
Enkemand efter [Karen Andersdatter Hoff]. B:
1) Vibeke Pedersdatter Syv g.m. Habakuk [Jacobsen] Koch, præst i Vester og Øster Hassing i Jylland
2) Ida Pedersdatter Syv, enke efter Simon Boldewin, [købmand i København]. LV: Clemen [Vilhelmsen] Schmidt, præst i Hårlev og Himlingøje
3) Anne Kirstine Pedersdatter Syv. LV: Jens Mariager, præst [i Magleby og Holtug].

22 Anne Kirstine Pedersdatter Syv i Hellested. 19.5.1704, fol.80.
E: Rudolf [Moth Pedersen] Bagger, præst i Hellested. A:
1) Vibeke Pedersdatter Syv g.m. Habakuk [Jacobsen] Koch, præst i Vester og Øster Hassing i Jylland
2) Ida Pedersdatter Syv, enke efter Simon Boldewin, [købmand i København]. LV: Clemen [Vilhelmsen] Schmidt, præst i Hårlev og Himlingøje.

23 Mads Rasmussen [Strøyer], præst i Lille Heddinge og Havnelev. 5.8.1704, fol.80B.
E: Susanne [Svendsdatter] Lemvig.
Overenskomst om ophold og arv med nogle af B:
1) Svend [Madsen] Strøyer, successor
2) Peder [Madsen] Strøyer, degn i Havnelev.
Hans Mandix kræver sin hustrus mødrene arv.

24 Herman [Madsen] Chyse, rektor og kirketjener i Store Heddinge. 31.3.1704, fol.82.
E: [Karen Christensdatter]. LV: Niels Christensen.
Overværende var:
1 Jacob Madsen, garver i København
2 enkens stedmor Kirsten, enke efter Christen Nielsen.
Børnepenge til Anne Pedersdatter.
Afdøde og enken havde været gift i 34 år.

25 Rasmus Madsen Ruus, degn i Hellested. 18.5.1705, fol.84.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Johan Friis, herredsfoged i Tryggevælde herred.
Testamente af 30.1.1703. A:
1) bror Jacob Madsen i Tåstrup
2) søster Mette Madsdatter g.m. Jørgen Olufsen i Nyby (kaldes også Jens Olufsen)
3) søster Karen Madsdatter g.m. Frederik Jacobsen i Magleby på Møn
4) halvsøster Birthe Rasmusdatter g.m. Hans Madsen i Stavnstrup [Everdrup sogn] ved søn Jens Hansen
5) halvbror Poul Rasmussen, død. 6B:
a Kirsten Poulsdatter, tjener på Juellinge [i Hellested sogn]
b Maren Poulsdatter, tjener hos morbror Laurids Olufsen i Værløse
c Inger Poulsdatter, tjener i Musebølle?
d Dorthe Poulsdatter, tjener i Værløse
e Karen Poulsdatter, tjener i Vindbyholt [i Roholte sogn]
f Sidsel Poulsdatter, tjener hos sin stedfar Mads Henningsen i Elmelunde.

26 Afkald i Volstrup. 29.9.1707, fol.92.
Afkald til Søren Jensen, kirke- og skoletjener i Store Heddinge
fra søstersøn Hans Mouridsen Mandix i Volstrup på Fyn for arv til Søren Jensens søsterdatter Anne Pedersdatter Claudianus
for arv efter mor og far [Peder Andersen Claudianus, præst i Kværndrup på Fyn].
(Sml. lbnr.12).

27 Afkald i Lyderslev. 20.7.1808, fol.92B.
Afkald til Svend Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev
fra morbror Hans Svendsen Hetting, præst i Magleby på Møn
for arv til dennes søskende:
1 Sofie Svendsdatter
2 Susanne Svendsdatter, enke efter Mads Rasmussen [Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev, skifte 5.8.1704 lbnr.23]
3 Malene Svendsdatter g.m. Peder [Madsen Strøyer], degn i Havnelev.

28 Søren Jensen Hetting, kirke- og skoletjener i Store Heddinge. 22.10.1708, fol.93B.
E: Anne Marie Frederiksdatter Spleth. B:
1) Birgitte Margrethe Sørensdatter 4
2) Frederik Sørensen 2.
FM: [morbror] Hans [Frederiksen] Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup.
Boet registreret 10.7.1708.

29 Thomas Jørgensen Velling, degn i Holtug og Magleby. 22.1.1709, fol.95.
E: [Maren Christensdatter]. LV: Niels Hejninge, successor i Magleby, der ægter enken. B:
1) Jørgen Thomsen 17
2) Anne Thomasdatter 15
3) Maren Thomasdatter 13
4) Margrethe Thomasdatter 10
5) Thomas Thomsen 6 mdr.
FM: Johan Højer, successor i Holtug.
Boet registreret 6.6.1708.

30 Embedsoverdragelse i Strøby. 30.9.1710, fol.97.
Niels [Madsen] Foss, præst i Strøby og Varpelev, der flytter til Sorø,
overdrager embedet til successor Johannes [Anton] Poggensee.

31 Overførsel af arv til Fakse herreds gejstlige jurisdiktion. 7.6.1713, fol.98B.
Arv til Margrethe Pedersdatter efter far Peder Christensen, degn i Spjellerup i Fakse herred, der indkom i Stevns herred med en forvalter fra Juellinge, der foretog skiftet efter faderen, overføres fra Stevns herred til Hans Pedersen Svane, præst i Dalby og Tureby og provst i Fakse herred.


Stevns herred
Gejstlig skifteprotokol
1713-1756

32 Jørgen Hansen Leth, præst i Store Heddinge og Højrup. 13.2.1713, fol.2.
E: [Judith Christensdatter Langemark]. LV: Andreas Busch, advokat i Højesteret.
4) [Christian Langemarh Leth]
5) [Cathrine Margrethe Leth.
[Første ægteskab med Helene Dorthe Franck, skifte 27.10.1700 lbnr.20]. B:
1) Hans Leth
2) Christian Leth
3) Anne Leth.
FM: farbror Falk Hansen Leth, præst i Sengeløse.

33 Jacob Klokker i Store Heddinge. 14.3.1713, fol.26B.
E: (Navn angives ikke). B:
1) Jørgen Jacobsen 8
2) Margrethe Jacobsdatter 6.
FM: Niels Reimer, rektor.

34 Sofie Jacobsdatter Abild i Lille Heddinge. Dato mangler i 1713, fol.27.
E: Svend Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev. B:
1) Susanne Strøyer 16
2) Jacob Strøyer 15
3) Lisbeth Strøyer 14
4) Mathias Paulin Strøyer 12½.

35 Jørgen Jensen, degn i Højrup. 25.5.1716, fol.35.
E: Maren Thomasdatter. B:
1) Jens Jørgensen 22
2) Peder Jørgensen 11.

36 Sofie Amalie Torup i Store Heddinge. 24.7.1716, fol.35B, 176.
E: Niels Reimard, rektor. B:
1) Jørgen Lorents Reimard 2.
FM: farbror Morten Alsing.

37 Edel Margrethe [Jensdatter] Bircherod i Hellested. 28.6.1717, fol.43, 172, 175B, 177, 187.
E: Rudolf [Moth Pedersen] Bagger, præst i Hellested. B:
1) Anne Elisabeth Bagger 11. Ved afkald 9.11.1732 g.m. Jens Buchhave, præst på skibet Grev Laurvig
2) Else Marie Bagger 7. Ved afkald 3.7.1733 g.m. Jacob Iversen Bech, købmand i Køge
3) Peder Bagger 4. Ved afkald 22.9.1739 er han student
4) Kirsten Bagger 5. Ved afkald 18.10.1735 g.m. Jens Jensen Mariager, præst i Magleby og Holtug
5) Jens Bagger 2.

38 Anne [Hansdatter Paulin] i Store Heddinge. 09.5.1718, fol.52B.
Enke efter Frederik [Olufsen] Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup, [skifte 25.1.1700 lbnr.19].
Arvinger angives ikke.
Begravelsen bekostes af sønnen Hans Frederiksen Spleth.

39 Gertrud Sørensdatter i Højrup. 18.1.1720, fol.52B.
E: Casper Runchel, degn i Højrup.
Arvinger angives ikke.

40 Magdalene Svendsdatter [Strøyer] i Lyderslev. 12.2.1720, fol.54.
E: Peder Christensen [Præstø], degn i Lyderslev og Frøslev. A:
1) bror Mads Svendsen, død. Hans børn
2) bror Hans Svendsen [Hetting], død. 3B:
a Hans Jacob Hetting
b Kirstine Margrethe Hetting g.m. Hans [Nielsen] Agerup, præst i Magleby på Møn
c Conrad Hetting
3) søster Susanne Svendsdatter, enke efter Mads Rasmussen [Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev, skifte 5.8.1704 lbnr.23]. Skiftet overværet af hendes B:
a Svend [Madsen] Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev
b Peder [Madsen] Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev.
4) søster Sofie Svendsdatter.
Afdøde døde 3.2.1720.

41 Niels Eriksen, forpagter af Magleby præstegård. 24.11.1720, fol.58, 93B.
Enke mand efter Karen Pedersdatter, der døde 23.5.1720. B:
1) datter forlovet med Hans Frandsen i Helsted mølle
2) Anne Kirstine Nielsdatter.
FM:
1 morbror Peder Pedersen i Tommestrup [i Store Heddinge sogn]
2 mosters mand Anders Friis i Hellested.
Afdøde døde 19.8.1720.

42 Niels Hejninge, degn i Magleby. 29.7.1720, fol.66.
E: Maren Christensdatter. LV: Grandjean. A:
1) søster Dorthe Nielsdatter g.m. Laurids Bondesen i Holtug
2) søster Birgitte Nielsdatter. FM: Johan Højer, degn i Holtug og Magleby.
Enkens første ægteskab med [Thomas Jørgensen Velling, degn i Holtug og Magleby, skifte 22.1.1709 lbnr.29]. Arv til B:
1) Thomas Thomsen.
Boet forseglet 28.6.1720.

43 Jens Jensen, forpagter af Havnelev præstegård. 11.9.1720, fol.72, 177, 211B.
E: Elisabeth Johansdatter. LV: Christen Brasch. toldforvalter i Store Heddinge. B:
5) Johan Jensen 6½
6) Jacob Jensen 9 mdr
7) Margrethe Jensdatter 9 uger.
FM:
1 morbror Ditlev Johansen, hollænder på Jægerspris
2 morbror Johan Frederik Johansen.
Første ægteskab med Kirsten Carstensdatter. B:
1) Carsten Jensen 13
2) Mette Christine Jensdatter 11
3) Jens Jensen 10
4) Frederik Jensen 8.
FM:
1 morbror Lorents Carstensen, hollænder på Højstrup
2 Thor Andersen i Roskilde
3 Mathias Hansen, hollænder på Vemmetofte.
Desuden nævnes enkens mor Margrethe, enke efter Oluf Hansen.
Afdøde døde 13.8.1720.

44 Peder Christensen Præstø, degn i Lyderslev og Frøslev. 18.3.1722, fol.100.
E: Anne Margrethe Alter. LV: Johan Højer, degn i Holtug og Magleby. A:
1) søster Maren Christensdatter. LV: Peder Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev
2) søster Dorthe Christensdatter, død. 1B:
a Sofie Andersdatter g.m. Jacob Pedersen Vordingborg, konstabel
3) halvsøster Else Christensdatter, død. 2B:
a Christen Nielsen
b Birthe Nielsdatter.
FM: [Gøde] Halling, degn i Lyderslev og Frøslev.
[Første ægteskab med Magdalene Svendsdatter Strøyer, skifte 12.2.1720 lbnr.40].
Boet registreret 20.12.1721.

45 Jørgen Ejlersen, degn i Strøby og Varpelev. 30.3.1722, fol.114B, 172.
E: Clara. LV: [Johan] Højer, degn i Holtug og Magleby. B:
1) Markus Jørgensen 26
2) Ejler Christian Jørgensen 24
3) Peder Jørgensen 21
4) Margrethe Cathrine Jørgensdatter 18
5) Lene Kirstine Jørgensdatter 16
6) Christian Jørgensen 12.
FM: Bone [Johansen] Svane, degn i Hellested.

46 Johannes Anton Poggensee, præst i Strøby og Varpelev. 15.3.1723, fol.118.
E: [Karen Pedersdatter Vinsløv]. LV: Mathias Frost, amtsforvalter.
Arvinger kendes ikke.

47 Jørgen [Jørgensen] Sorterup, præst i Lyderslev og Frøslev. 2.11.1723, fol.134, 176.
E: Birgitte [Frederiksdatter] Lorentsen. LV: Bagge Nielsen, præst i Store Heddinge. B:
1) Herman Frederik Sorterup 26
2) Jens Frederik Sorterup 21
3) Christian Sorterup 18
4) Jørgen Mathias Sorterup 15. Ved afkald 17.2.1733 farversvend i København
5) Anne Cathrine Sorterup 12
6) Thomas Gothard Sorterup 6.
FM:
1 Johan Højer, degn i Holtug og Magleby
2 Jesper Aarslev, præst i Strøby og Varpelev
3 Christoffer Bøyesen, successor
4 Gøde Knudsen Halling, degn i Lyderslev og Frøslev.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Christiansdatter Hjort, skifte 17.7.1695 lbnr.16].

48 Beathe Adsersdatter i Havnelev. 3.11.1728, fol.154.
E: Peder Madsen Strøyer, degn i Havnelev. A:
1) bror Morten Adsersen.

49 Susanne [Svendsdatter] Lemvig i Lille Heddinge. 7.12.1729, fol.154.
Enke efter [Mads Rasmussen Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev, skifte 5.8.1704 lbnr.23]. B:
1) Svend [Madsen] Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev. Af hans børn angives B:
a Sofie Strøyer
2) Peder [Madsen] Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev
3) Rasmus [Madsen] Strøyer, død. B:
a Poul Rasmussen Strøyer på egen og søskendes vegne
4) Anders [Madsen] Strøyer, [degn i Førslev sogn i Øster Flakkebjerg herred, begravet 30.1.1728]. B:
a Bertel Andersen Strøyer på egen og søskendes vegne
5) [Maren Madsdatter Strøyer], enke efter Poul Munchgaard, [præst Herlufsholm, død 5.2.17] ved Gert Madsen, [tømrer i Lille Næstved]
6) Kirsten Madsdatter [Strøyer] ved værgen Gamborg.

50 Dorthe Olufsdatter Blumschou i Højrup. 19.3.1730, fol.156B.
E: Erik [Herlufsen] Lind, degn i Højrup. B:
1) Herluf Eriksen 3.

51 Jacob Andersen Hetting, klokker- og skoleholder i Store Heddinge. 26.2.1731, fol.157, 215B.
E: Pernille Kirstine Pedersdatter. LV: far Peder Mikkelsen i Store Heddinge. B:
1) Andreas Jacobsen 6.

52 Svend [Madsen] Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev. 26.7.1731, fol.159, 177B.
E: Karen [Madsdatter Dorph]. LV: Christen Brasch i Store Heddinge. B:
4) Maren Svendsdatter 14. Ved afkald 22.10.1737 g.m. Søren Christensen Møller i København
5) Sofie Abel Svendsdatter 12.
FM:
1 farbror Peder Madsen Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev.
Børnene har gave fra morfar Mads Henriksen Dorph, [degn i Stenmagle og Stenlille].
[Første ægteskab med Mette Christensdatter Pind, skifte 27.6.1695 lbnr.15].
Andet ægteskab med [Sofie Jacobsdatter Abild, skifte i 1713 lbnr.34]. B:
1) Susanne Strøyer, nu enke efter Jesper Sørensen Nyborg
2) Jacob Strøyer
3) Lisbeth Strøyer g.m. Niels Nielsen Mørdrup.
Arv efter afdødes far Mads Rasmussen Strøyer, præst i Lille Heddinge og Havnelev, [skifte 5.8.1704 lbnr.23] til afdødes søster Kirsten Strøyer, enke efter Mikkel Eriksen.

53 Inger Lorentsdatter [Schurtz] i Havnelev. 11.8.1732, fol.170.
E: Peder Madsen Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev. A:
1) søster Marie Lorentsdatter g.m. Andreas Hylling.

54 Casper Runchel, degn i Strøby og Varpelev. 21.7.1733, fol.172.
E: Anne Margrethe Pontoppidan. LV: [Johan] Højer, degn i Holtug og Magleby. B:
1) Maren Caspersdatter 11
2) Gertrud Caspersdatter 9.
FM:
1 [Gøde] Halling, degn i Lyderslev
2 [Peder Madsen] Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev.
Desuden nævnes Peder Runchel på Kathrinebjerg.

55 Afkald i København. 21.6.1735, fol.176B.
Afkald af 23.7.1734 til Jens [Jensen] Mariager, præst i Magleby og Holtug
fra Hedvig Susanne Vandel g.m. Claus Pedersen Rosendal i København.

56 Afkald i Holbæk. 21.6.1735, fol.176B.
Afkald af 25.10.1734 til Jens [Jensen] Mariager, præst i Magleby og Holtug
fra [brordatter] Margrethe [Rasmusdatter] Mariager g.m. Niels Henriksen i Holbæk
for arv efter [fars] moster [Susanne Rasmusdatter] i Holbæk efter testamente [af 25.6.1731] for [Susanne Rasmusdatter søsters svigersøn] Jacob [Jensen], rådmand i Holbæk, [skifte Holbæk 24.3.1732 lbnr.407].

57 Peder Madsen Strøyer, degn i Lille Heddinge og Havnelev. 3.4.1739, fol.178B, 187, 187B, 212B, 216, 224, 257B, 270B, 307B, 318B, 320, 328B, 330B.
E: Barbara Mortensdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter enken. B:
1) Mads Pedersen, født 31.7.1735
2) Anne Beathe Pedersdatter, født 16.3.1737
3) Susanne Pedersdatter, født 16.1.1739.
FM: [Ulrik Hansen] Waitlev, præst i Lille Heddinge og Havnelev.
Børnene har gave fra [Karen Madsdatter Dorph], enke efter Svend [Madsen] Strøyer, [præst i Lille Heddinge og Havnelev, skifte 26.7.1731 lbnr.52].

58 Kirsten Pedersdatter i Havnelev. 18.4.1741, fol.191B.
E: [Johan Georg] Kanneworf, degn i Lille Heddinge og Havnelev.
Arvinger kendes ikke.

59 Ulrik [Hansen] Waitlev, præst i Lille Heddinge og Havnelev. 19.12.1741, fol.192B, 211, 223.
E: Sara Marie. LV: Jens Andreassen, forpagter på Gjorslev og Søholm. B:
1) Mette Ramel Ulriksdatter 6 mdr.
FM: Johan Højer, degn i Holtug og Magleby.

60 Jesper [Mikkelsen] Aarslev, præst i Strøby og Varpelev. 5.10.1742, fol.204.
E: Cathrine Margrethe [Verville].
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1742.

61 Margrethe Dorthe Heide i Strøby. 4.3.1743, fol.205B.
E: Martin [Jacobsen Martinsen] Ohnsorg, præst i Strøby og Varpelev. B:
1) Morten Ohnsorg 8.
Enkemanden ægter [Maren Jensdatter], datter af Jens Jensen, [slagter og brygger ] i København.
(Se skifte efter afdødes far Mikkel Andersen Heide, der døde i Christiania i Norge lbnr.61A herunder).Norge. Oslo byret
Skifteprotokol
1741-1749


61A    Mikkel [Andersen] Heide i Christiania, der døde 14.2.1744, fol.320B.
Enkemand efter [Cathrine Jensdatter Skive, begravet Strøm 13.7.1713, gift Christiania Domkirke 16.12.1706]. B:
1) Margrethe [Dorthe] Heide, [døbt Christiania 5.8.1709], død 23.1.1743, skifte Stevns herred gejstlig 4.3.1743 lbnr.61 herovenfor]. E: Martin [Jacobsen Martinsen] Ohnsorg, præst i Strøby og Varpelev. 1B:
a Morten Ohnsorg 9, født på Grønland
2) Edel Kirstine Heide g.m. Henrik Klein på Frederikshald
3) Karen Heide, [døbt Strøm 26.4.1712].
FM:
1 farbror Clemen Heide
2 Jacob Kaae i Christiania som nærmeste frænde på stedet.
Desuden nævnes Brede Heide.
(Se skifte efter afdødes far Anders Heide lbnr.61B herunder).
(Se skifte efter afdødes hustrus far Jens Pedersen Skive lbnr.61C herunder).Norge. Christiania Stift
Gejstlig skifteprotokol
1683-1688


61B    Anders Heide, præst i Strøm i Odal i Øvre Romerike provsti. 5.3.1683, fol.2.
E: Margrethe Clemensdatter. B:
1) Peder Andersen Heide, vicepræst
2) Bendix Andersen Heide
3) Anders Andersen Heide, student
4) Hans Andersen Heide
5) Clemen Andersen Heide 18
6) Mikkel Andersen Heide 14
7) Aarsele Andersdatter Heide g.m. Hr. Bo Nielsen [Hegdal, successor i Strøm i Odal]
8) Abigael Andersdatter Heide g.m. Poul Trane
9) Martha Andersdatter Heide
10) Anne Andersdatter Heide 16.Norge. Bragernes provsti
Gejstlig skifteprotokol
1702-1739


61C    Jens Pedersen Skive, kapellan i Bragernes og Strømsø. 13.4.1706, fol.76B-85.
Enkemand efter Dorthe Hansdatter Riber, død kort tid før sin mand, [gift Bragernes 23.1.1689]. B:
1) Cathrine Jensdatter Skive 16.
FM: Nikolaj Andersen Mose, som beslægtet.


62 Birthe Thomasdatter Lyngby i Store Heddinge. 19.1.1746, fol.216B.
E: Hans [Frederiksen] Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup. B:
1) Frederik Spleth, præst i Lille Heddinge og Havnelev
2) Mette Spleth g.m. Jens Frederik Sorterup, købmand i Præstø
3) Anne Dorthe Spleth g.m. Henrik Sørensen Hein, der er bortrejst med de fælles børn, efter spargement på de lange rejser.

63 Jens [Jensen] Mariager, præst i Magleby og Holtug. 17.1.1746, fol.223B, 225, 229B, 318B, 329B.
E: Kirsten Bagger. LV: far Rudolf Bagger, præst i Hellested. B:
1) Edel Margrethe Jensdatter 13½
2) Jens Jensen Mariager 10
3) Lene Margrethe Jensdatter 8½
4) Rudolf Jensen Mariager 4.
FM:
1 [Peder Frederiksen] Holmsted, successor
2 [Niels] Randrup, præst i Lyderslev og Frøslev
3 Frederik Spleth, præst i Lille Heddinge og Havnelev
4 [Helmich Markussen] Lax, præst i Store Heddinge og Højrup.
Afdøde døde 17.1.1746.
Bevilling til uskiftet bo af 18.2.1746.
Samfrændeskifte 4.3.1748.

64 Bagge Nielsen, præst i Store Heddinge og Højrup. 4.1.1748, fol.225B, 248.257.
E: Judith [Christensdatter] Langemark. LV: [Andreas Melchior] Glückstadt, byfoged i Store Heddinge. B:
1) Jørgen Baggesen Leth, præst i Glenstrup i Jylland
2) [Anne Marie Baggesdatter], enke efter Hr. Buch
3) Maren Baggesdatter 24.
FM: Niels Reimard, kordegn i Store Heddinge.
Afdøde døde 4.1.11748.

65 Knud Malø, skoleholder i Hellested. 6.5.1748, fol.246B.
E: Drude Sofie Hans Ejlersdatter. LV: [Peder Hansen] Lytzing, degn i Hårlev. A:
1) bror Andreas Malø i Norge.

66 Maren Jensdatter i Strøby. 6.10.1748, fol.251.
E: Martin [Jacobsen Martinsen] Ohnsorg, præst i Strøby og Varpelev. B:
1) Marie Ohnsorg 5
2) Jens Jensen Ohnsorg 4.
FM:
1 født værge Jens Jensen, hofslagter i København
2 Mathias Bloch, skoleholder og kateket i Garnisonen i København.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1748.
Samfrændeskifte 6.10.1748.

67 Gørild Kirstine Christiansdatter i Strøby. 7.11.1748, fol.253, 257.
E: Arnold [Pedersen] Jordhøj, degn i Strøby og Varpelev. B:
1) Helvig Jordhøj 18
2) Christian Jordhøj 17
3) Tolerance Jordhøj 11
4) Maren Jordhøj 8
5) Jesper Jordhøj 4
6) Margrethe Jordhøj 3
7) Anton Jordhøj 8 uger
8) Anneke Jordhøj 8 uger.
FM: farbror Laurids Jordhøj i Varpelev.

68 Peder [Frederiksen] Holmsted, præst i Magleby og Holtug. 16.9.1749, fol.258, 276B.
E: [Mette Kirstine Rasmusdatter Wohnsen]. LV: [Helmich Markussen] Lax, præst i Store Heddinge og Højrup. A:
1) [far Frederik] Holmsted, etatsråd i København.
Afdøde døde 18.8.1749.

69 Gøde (Gødert) [Knudsen] Halling, degn i Lyderslev og Frøslev. 11.4.1750, fol.270B, 283.
E: Anne Margrethe Alter. LV: Broch, kaptajn på Lejestofte [i Lyderslev sogn]. B:
1) Anne Halling g.m. Christian Grandjean, skriver ved Tuse og Merløse herreder
2) Ingeborg Halling 24
3) Oluf Gothardt Halling 13.
FM: født værge Johan Højer, degn i Magleby og Holtug.
Afdøde døde 28.2. 1750.

70 Niels Randrup, præst i Lyderslev og Frøslev. 29.6.1750, fol.286, 319, 320B.
E: Anne [Lauridsdatter] Schaltz. LV: [Frederik] Leegardt, forpagter på Højstrup. B:
1) Frederik Randrup 7.
FM: [Joachim August] Grandjean, skovrider ved Vemmetofte
Desuden nævnes:
1 afdødes far Frederik Jørgensen Randrup, nu i Kyndby præstegård, enkemand efter afdødes mor Maren Nielsdatter Brandt, død ved Jægerspris juli 1739.
2 enkens far [Laurids Pedersen] Schaltz, [kornmåler] i København
3 afdødes søster [Kirstine Marie Randrup] g.m. [Eggert Christian Nielsen] Friborg, [forpagter] på Algestrup [i Føllenslev sogn]
4 afdødes søster [Birthe Randrup] g.m. Aksel [Nielsen] Ursin, præst i Kyndby og Krogstrup.

71 Sidsel Poulsdatter i Hellested. 28.12.1750, fol.302B.
E: Bone [Johansen] Svane. B:
1) Markus Svane 32, i Guinea
2) Jens Bruun Svane 28.
Afdøde døde 25.11.1750.

72 Birgitte Alter i Holtug. 2.7.1751, fol.307B.
E: Johan Højer, degn i Magleby og Holtug.
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1751.

73 Henrik Christoffer Bugge, degn i Højrup, der døde 13.7.1751, fol.308, 317.
E: Johanne Kirstine Wendel. LV: Jessen, byfoged i Store Heddinge. A:
0) forældre [Peder Jensen Lund, skrædder og hustru Anne Marie Mouridsdatter Bugge i Holstebro]
1) bror Mourids Christian Bugge, skoleholder i Holtug
2) bror Jens Bugge, på Vemmetofte
3) bror Frederik Christian Bugge, visiterer i København
4) søster Ingeborg Marie [Pedersdatter] Bugge g.m. Hans Trap, skoleholder i Vallensved
5) søster [Anne Christine Pedersdatter, død, var g.m. Frands Andreas] Stahlfest, vagtmester i Randers]. 2B:
a Christian Frederik Stahlfest, [døbt Torrild 24.8.1727]
b Marianne Stahlfest.

74 Hans [Frederiksen] Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup. 16.9.1751, fol.310B.
Enkemand efter [Birthe Thomasdatter Lyngby, skifte 19.1.1746 lbnr.62]. B:
1) Frederik Spleth, præst i Lille Heddinge og Havnelev
2) Mette Spleth g.m. Jens Frederik Sorterup, købmand i Præstø
3) Anne Dorthe Spleth, enke efter [Henrik Sørensen] Hein. LV: Jessen, byfoged i Store Heddinge.

75 Johan Højer, degn i Magleby og Holtug. 22.1.1753, fol.322.
Enke efter [Birgitte Alter, skifte 2.7.1751 lbnr.72]. B:
1) Christian Højer i Store Heddinge
2) Anne Helvig Højer g.m. [Joachim August] Grandjean skovrider [på Vemmetofte]
3) Barbara Kirstine Højer g.m. Splittorf
4) Margrethe Højer.

76 Jochum [Frederik] Kohl, skoleholder i Arnøje [i Hellested sogn], der døde 25.3.1753, fol.327B.
E: (Navn angives ikke). B:
1) søn
2) datter.

77 Gyde Andersdatter i Frøslev skole. 14.3.1754, fol.330.
Enke efter Niels Hansen Ring, degn i Flødstrup og Ullerslev på Fyn. Af børn kendes B:
1) datter g.m. Tønne Dreier, skoleholder i Frøslev.
Afdøde havde boet hos sin datter i 8 år.
Stevns herred
Gejstlig skifteprotokol
1752-1855


Fol. 548B-590B lbnr.226-240 er protokollen brugt som verdslig skifteprotokol, da den gamle protokol var udskrevet og den nye endnu ikke anskaffet.


78 Else [Frederiksdatter] Bircherod i Hellested. 12.9.1752, fol.2.
E: Rudolf Bagger, præst i Hellested. B:
1) Christiane Charlotte Bagger g.m. Valdemar Christian [Adolfsen] Herbst, præst i Vester og Øster Egede
2) Edel Margrethe Bagger, der ægter [Jørgen Albert Johansen] Rathenburg, præst i Lyderslev og Frøslev.
Fars andet ægteskab med [Edel Margrethe Jensdatter Bircherod, skifte 28.6.1717 lbnr.37]. Arv til B:
1) Anne Elisabeth Bagger g.m. Jens [Jensen] Buchhave, præst [i Herlufsmagle og Tybjerg]
2) [Else Marie Bagger] g.m. [Jacob Iversen] Bech, [købmand i Køge]
3) Peder Bagger, præst i Fuglse og Krønge
4) [Kirsten Bagger] g.m. [Jens Jensen] Mariager, præst i Magleby og Holtug, [skifte 17.1.1746 lbnr.63].

79 Bone [Johansen] Svane, degn i Hellested. 30.5.1755, fol.3B, 13.
E: Sofie Charlotte Schmidt. LV: Laurids Stub, præst i Hellested.
[Første ægteskab med Sidsel Poulsdatter, skifte 28.12.1750 lbnr.71]. B:
1) Markus Svane på St. Croix i Vestindien
2) Jens Bruun Svane i Nykøbing Sjælland.

80 Rudolf Bagger, præst i Hellested, der døde i Lyderslev. 18.3.1755, fol.7B, 28.
Enkemand efter [Else Frederiksdatter Bircherod, skifte 12.9.1752 lbnr.78].
5) Christiane Charlotte Bagger g.m. Valdemar Christian [Adolfsen] Herbst, præst i Vester og Øster Egede
6) Edel Margrethe Bagger, der ægter [Jørgen Albert Johansen] Rathenburg, præst i Lyderslev og Frøslev.
Første ægteskab med Anne Kirstine Pedersdatter Syv, skifte 19.5.1704 lbnr.22].
Andet ægteskab med [Edel Margrethe Jensdatter Bircherod, skifte 28.6.1717 lbnr.37]. Arv til B:
1) Anne Elisabeth Bagger g.m. Jens [Jensen] Buchhave, præst i Herlufsmagle og Tybjerg
2) Else Marie Bagger g.m. Jacob Iversen Bech i Køge
3) Peder Bagger, præst i Fuglse og Krønge
4) Kirsten Bagger i Køge, der døde 30.3.1755, var g.m. Jens [Jensen] Mariager, præst i Magleby og Holtug, [skifte 17.1.1746 lbnr.63]
a Edel Margrethe Jensdatter
b Jens Jensen Mariager
c Lene Margrethe Jensdatter
d Rudolf Jensen Mariager.
Afdøde døde 18.3.1755.

81 Tønne [Antonsen] Dreier, skoleholder i Frøslev. 11.3.1756, fol.14B, 21B.
E: Kirsten Simonsdatter. LV: Frederik Leegardt på Højstrup. B:
1) Janus Anton Dreier 12
2) Johan Simon Dreier 10
3) Jacob Christian Dreier 7.
Afdødes far Anton Hansen Dreier, rådmand i Nyborg på Fyn, havde en grav i Nyborg Frue kirke.

82 Arnold [Pedersen] Jordhøj, degn i Strøby og Varpelev. 10.6.1756, fol.19, 25.
E: Anne Kirstine Gotfredsdatter. LV: Morten Ohnsorg, præst i Magleby og Holtug.
Første ægteskab med [Gørild Kirstine Christiansdatter, skifte 7.11.1748 lbnr.67]. B:
1) Helvig Jordhøj g.m. Mads Jensen i Strøby på Gjorslev gods
2) Christian Jordhøj, kandestøbersvend i København
3) Tolerance Jordhøj 18, i Lille Heddinge præstegård
4) Maren Jordhøj 15
5) Jesper Jordhøj
6) Anton Jordhøj
7) Anneke Jordhøj 7.
FM: farbror Laurids Jordhøj i Strøby på Universitetets gods.

83 Christian Knudsen Børglum, skoleholder i Arnøje. 9.12.1756, fol.26B, 31.
E: Birthe Knudsdatter. LV: Jens Christian Find, degn i Hellested. B:
1) Johanne Sofie Christiansdatter 8
2) Sara Cathrine Christiansdatter 6
3) Frederikke Margrethe Christiansdatter 3.
FM: Jens Rasmussen Amby.
Afdøde døde 12.11.1756.

84 Søren Palle, skoleholder i Magleby. 3.8.1757, fol.32.
E: Marie Sigbrandtsdatter. LV: Jørgen Møller, degn i Holtug. B:
1) Jørgen Palle
2) Andreas Palle
3) Frederik Palle
4) Bodil Marie Palle g.m. Peder Christian Winther, skrædder i Køge
5) Birgitte Palle.
FM: Mikkel Ørslev, skoleholder i Magleby.
Afdøde døde 4.7.1757.

85 Niels Reimard, rektor og kordegn i Store Heddinge. 14.3.1758, fol.36B.
E: [Anne Medea Hansteen]. B:
2) Jens Mathias Reimard
3) Anne Dorthe Reimard
4) Margrethe Cathrine Reimard.
Muligvis flere døtre.
Første ægteskab med [Sofie Amalie Torup, skifte 24.7.1716 lbnr.36]. B:
1) Jørgen Lorents Reimard.

86 Judith Christensdatter Langemarh (Langemach) i Store Heddinge. 20.6.1759, fol.38.
Enke efter Bagge Nielsen, præst i Store Heddinge og Højrup, [skifte 4.1.1748 lbnr.64]. B:
3) Jørgen Leth Baggesen, præst i Dalum og Sanderum på Fyn
4) Anne Marie Baggesdatter g.m. Andreas Wulff i København
5) Maren Baggesdatter.
[Første ægteskab med antecessor Jørgen Hansen Leth, skifte 13.2.1713 lbnr.32]. B:
1) Christian Langemark Leth, præst i København Trinitatis
2) Cathrine Margrethe Leth i København

87 Peder Jensen, skoleholder i Strøby. 28.2.1760, fol.49B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Falk, degn i Strøby og Varpelev. A:
1) brorsøns søn Jens Jensen
2) søsterdatters søn Anders Olufsen i Strøby på Gjorslev gods.
Boet forseglet 1.2.1760.

88 Johan Christian Vestken, skoleholder i Lille Heddinge. 9.4.1761, fol.53.
E: Johanne Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

89 Johan Christian Find, degn i Lyderslev og Frøslev. 2.12.1761, fol.54.
E: Anne [Rasmusdatter] Mariager. LV: Joachim [Augustinus] Grandjean, skovrider på Vemmetofte. B:
1) Rasmus Find 17
2) Dorthe Marie Find 16
3) Michael Find 13.
FM: farbror Jens Find.

90 Christen Jensen Splid, præst i Hellested. 17.2.1763, fol.60.
A:
1) mor Sidsel [Christiansdatter Lassen] i Ålborg, enke efter Jens Splid, præst [Brovst og Øster Svenstrup, skifte Øster Han herred gejstlig 30.4.1742 lbnr.22].
LV: svoger Morten Munthe, borgmester i Roskilde.
Afdøde døde 16.2.1763.

91 Johan Georg Kanneworf, egn i Lille Heddinge og Havnelev. 11.5.1763, fol.76.
E: Karen Nielsdatter. LV: Frederik Leegardt, forpagter på Højstrup. A:
1) søskendebarn Johan Lauridsen i Dyrlev på Vordingborg rytterdistrikt.

92 Edel Margrethe [Rudolfsdatter] Bagger i Lyderslev. 28.4.1764, fol.81B.
E: Jørgen Albert [Johansen] Rathenburg, præst i Lyderslev og Frøslev. B:
1) Frederikke Vincentiane Rathenburg 9
2) Sofie Elisabeth Rathenburg 8
3) Rudolf Bagger Rathenburg 6½
4) Johannes Rathenburg 4, der døde.
FM:
1 Valdemar Christian [Adolfsen] Herbst, præst i Kongsted
2 Frederik Leegardt, forpagter på Højstrup.

93 Margrethe Charlotte [Dalbech] i Højrup. 30.4.1764, fol.83.
E: Mathias Christian Irgens, degn i Højrup. B:
1) Kirsten Irgens 19
2) Rannild Irgens 18
3) Henriette Irgens 14
4) Johan Irgens 12
5) Louise Irgens 10.
FM: Hans Falk, degn i Strøby og Varpelev.

94 Maren Baggesdatter, ugift i Store Heddinge. 30.9.1766, fol.86.
A:
0) forældre Bagge Nielsen, præst i Store Heddinge og Højrup, [skifte 4.1.1748 lbnr.64 og Judith Christensdatter Langemark, skifte 20.6.1759 lbnr.86]. B:
1) bror Jørgen Leth Baggesen, præst i Dalum og Sanderum på Fyn
2) søster Anne Marie Baggesdatter, enke efter Andreas Wulff i København
Mors første ægteskab med [antecessor Jørgen Hansen Leth, skifte 13.2.1713 lbnr.32]. B:
3) halvbror Christian Langemark Leth, præst i København Trinitatis
4) halvsøster Cathrine Margrethe Leth i København.

95 Thomas Lyngby, kapellan i Store Heddinge og Højrup. 16.2.1767, fol.88B, 108.
E: Mette Cathrine Balling. LV: Cort Frost, forpagter på Gjorslev. B:
1) Hans Jørgen Lyngby 9
2) Frederik Severin Lyngby 8
3) Elisabeth Dorthe Cathrine Lyngby 5
4) Peder Johannes Lyngby 1½.
FM: Andreas [Pedersen] Raff, degn i Store Heddinge.

96 Helmich [Markussen] Lax, præst i Store Heddinge. 2.3.1767, fol.93B.
E: Johanne [Pedersdatter] Mørch. LV: LV: Jens Mikkelsen, forvalter. A:
1) Lax, byskriver på egen og medarvingers vegne.
Testamente.

97 Anne Christine [Peters] i Hellested. 28.8.1767, fol.106.
E: Jens Christian Find, degn i Hellested. B:
1) Peder Hieronymus Find 11
2) Laurentius Find 7
3) Rebekka Find 5.
FM:
1 født værge [Hieronymus] Ring, inspektør på Frederiks Hospital i København
2 Johanne Borchsenius, forpagter på Juellinge.

98 Frederikke Louise Schovert i Holtug. 13.9.1769, fol.110B.
E: Jens [Pedersen] Lintrup, præst i Magleby og Holtug. B:
1) Christian Lintrup 1.
FM:
1 morfar Johan Jørgen Schovert [sølvarbejder i København]
2 Thomas Møller, præst i Store Heddinge og Højrup
3 Christen Høst, forpagter på Erikstrup.
Afdøde døde 21.12.1768.
Bevilling til uskiftet bo af 27.1.1769.
Samfrændeskifte 13.9.1769.

99 Jacob Rorslev, degn i Lyderslev og Frøslev. 31.10.1774, fol.111B.
E: Barbara [Hansdatter Beesk]. LV: Frederik Leegardt, forpagter på Højstrup. B:
1) Else Cathrine Rorslev 13
2) Jonas Rorslev 11
3) Rasmus Rorslev 10
4) Jacob Rorslev, 3 mdr. 27.3.1775.
FM: født værge Rorslev, klokker i København.
Afdøde døde 10.10.1774 i Karrebæk.

100 Maren Christensdatter Høst i Holtug. 6.3.1776, fol.117B.
Enke efter Jørgen Christensen Møller, degn i Magleby og Holtug.
Testamente.
Hans arvinger kendes ikke.
Hendes A:
0) bror [Christen Høst, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, død 21.2.1758 og Karen Krag Frederiksdatter Holmsted, død 17.8.1763]. 6B:
1) Frederik Holmsted Høst, [apoteker] i Århus
2) Christen Høst, [byfoged] i Køge
3) Johannes Høst, købmand i Århus
4) [Martha Christensdatter Høst, død 19.11.1761, var g.m. Christoffer Watkinson Samuelsen Bergen, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg]. 1B:
a Kirsten Bergen
5) Anne Høst g.m. Niels Falck, [amtsforvalter i Kalundborg amt. Hendes første ægteskab med Christen Hansen Langemark, købmand i Kalundborg]
6) Johanne Marie Høst, [begravet Kalundborg 21.12.1765], var g.m. Jens Fejlberg, farver i Kalundborg. 1B:
a Peder Christian Høst Fejlberg.

101 Frederik Spleth, præst i Strøby og Varpelev. 23.2.1775, fol.122.
E: [Anne Dorthe Gregersdatter Vejle]. LV: bror Laurids Gregersen Vejle, præst [i Hørby]. B:
1) Gregers Spleth, skoleholder i Frøslev
2) Christian Spleth
3) Hans Nikolaj Spleth
4) August Spleth
5) Eleonora Spleth.

102 Martin [Jacobsen Martinsen] Ohnsorg, præst i Magleby og Holtug. 29.6.1775, fol.136B.
E: Marie Plockross. LV: Thomas Møller, præst i Store Heddinge og Højrup. B:
3) Simon Ohnsorg
4) Christian Ohnsorg.
FM: født værge Simon Christian [Johansen] Plockross, præst i Lynge og Bråby.
Første ægteskab med [Margrethe Dorthe Heide, skifte 4.3.1743 lbnr.61].
Andet ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 6.10.1748 lbnr.66]. B:
1) Marie Ohnsorg g.m. Splid, sekretær og renteskriver i København
2) Jens Jensen Ohnsorg.
Boet registreret 7.7.1774.

103 Hans Falck, degn i Strøby og Varpelev. 21.11.1777, fol.138B.
E: Kirsten [Ulsted]. A:
1) far.

104 Mette [Pedersdatter] Aagesen i Holtug. 22.11.1780, fol.143B.
Enke efter [Johannes Johansen] Stenløse, præst [i Jersie og Solrød, død 5.10.1755]. B:
1) Johannes Stenløse.
Afdøde døde 24.10.1780.

105 Marie Elisabeth Dreier i Hellested. 27.12.1780, fol.145B.
E: Jens Clevin, skoleholder i Hellested, der døde 9.2.1781.
Hans A:
1) søster Mette Mortensdatter, død. Første ægteskab med Peder Olufsen. 1B:
a Oluf Pedersen, værtshusmand i Køge.
Mette Mortensdatters andet ægteskab med Henrik Madsen. 2B:
b Peder Henriksen 25, snedkersvend i Roskilde
c Dorthe Marie Henriksdatter i Køge
2) søster Diane Mortensdatter, død, var g.m. Anders Lauridsen uden for Køge. 4B:
a Laurids Andersen 25, der kalder sig Laurids Knudsen, vognmandskarl ved Køge
b Dorthe Andersdatter g.m. en husar i Roskilde
c Kirsten Andersdatter i Køge
d Else Andersdatter i København
3) halvsøster Cathrine Mortensdatter, død, var g.m. Jens Christensen. 6B:
a Morten Jensen, væver i Køge
b Peder Jensen i Gammel Køge
c Christen Jensen i Gammel Køge
d Knud Pedersen i Gammel Køge
e Hans Pedersen i Gammel Køge, død. 1B:
1 Peder Hansen
f Anne Pedersdatter g.m. Søgaard, spækhøker i København.
Hendes A:
1) søster, død. B:
a Louise Kjær i København
og hendes søskende.

106 Anne Andersdatter Lindstrøm i Magleby. 2.3.1781, fol.150.
E: Gregers Pogsteen, skoleholder i Magleby. B:
1) Martha Gregersdatter Pogsteen.

107 Anne Margrethe [Olufsdatter] Resen, i Lille Heddinge. 15.10.1781, fol.151B.
E: Peder [Christiansen] Ostenfeld, præst i Lille Heddinge og Havnelev. B:
1) Christen Ostenfeld 16, i Roskilde latinskole
2) Oluf Resen Ostenfeld 13, i Roskilde latinskole
3) Cathrine Vincentine Ostenfeld 12
4) Anne Margrethe Ostenfeld 10.
FM: Frederik Leegardt, forpagter på Højstrup.

108 Michael Hartmann, skoleholder i Lille Heddinge. 18.12.1781, fol.157B.
E: Maren Jensdatter Bjørn. LV: far Jens Machabæus Bjørn møller i Havnelev mølle. B:
1) Ida Hedvig Jensdatter 11
2) Christoffer Ernst Jensen 8
3) Poul Christian Jensen 3
4) Johannes Polykarp Jensen 6 mdr.
FM: Poul Pedersen, kirkeværge i Lille Heddinge.
Afdøde døde 19.11.1781.

109 Rasmus Limburger, student i Holtug præstegård. 1.4.1785, fol.161.
A:
1) bror Johannes Limburger, skifte 1764
2) halvsøster Hylleborg Marie Limburger, død, var g.m. Casper Rønnov, sværdfeger. 3B:
a Cathrine Marie Rønnov, døbt 10.2.1731 g.m. Hans Christian Lange, hørkræmmer i København, begge døde. 3B:
1 Christian Lange, døbt 13.2.1756
2 Anne Dorthe Lange, døbt 9.1.1759
3 Kirstine Sofie Lange, døbt 29.6.1763
b Anne Sofie Rønnov, døbt 28.2.1732, g.m. Jacob Hansen, købmand i København
c Mette Kirstine Rønnov, døbt 13.6.1740, enke efter Hans Clausen, der døde som bager i Vestindien.

110 Mam Pedersen, skoleholder i Havnelev. 22.11.1784, fol.163.
E: Marie Lauridsdatter. LV: Jens Bjørn Machabæus, møller i Havnelev mølle. B:
1) Helene Mamsdatter 16.
FM: Lorents Storm, degn i Lille Heddinge og Havnelev.

111 Golich Lund, skoleholder i Arnøje. 2.2.1786, fol.165B.
E: Dorthe Sofie. LV: Laurids Pedersen i Arnøje.
Arvinger angives ikke.

112 Gregers Gotfred Spleth, skoleholder i Frøslev. 4.6.1787, fol.168B.
E: Bolette Marie Lindenberg, der døde 24.5.1787. B:
1) Ludvig Frederik Spleth 21
2) Kaj Frederik Vejle Spleth 18
3) Johan Peder Spleth 15
4) Mette Frederikke Spleth 13
5) Thomine Lyngby Spleth 10
6) Laurids Jørgen Spleth 7.
FM: farbror Christian Ludvig Spleth i Store Heddinge.
Afdøde døde 18.5.1787.

113 Anne Margrethe Braae i Hellested. 13.8.1787, fol.171B.
E: Bjørn Christian Lund, præst i Hellested. B:
1) Johannes Lund
2) Ludvig Michael Lund
3) Christian Gotlieb Lund.
FM:
1 Peder Ostenfeld, præst i Lille Heddinge og Havnelev
2 Frederik Holmsted Paludan, præst i Strøby og Varpelev.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1774.
Samfrændeskifte 13.8.1787.

114 Andreas Raff, kordegn i Store Heddinge. 10.3.1788, fol.174B.
Enkemand efter [Gertrud Christine Alsing, død 1782]. B:
1) Kirstine Marie Raff g.m. Peder Fich i Store Heddinge
2) Frederikke Louise Raff
3) Eleonora Cathrine Raff g.m. Andreas Alsing, stolemager i København.
Afdøde døde 11.2.1788.

115 Jørgen Albert [Johansen] Rathenburg, præst i Lyderslev og Frøslev. 6.8.1787, fol.179B.
E: Anne Margrethe [Horrebow]. LV: Niels Vest Buch, successor. B:
4) Peder Horrebow Rathenburg.
Første ægteskab med [Edel Margrethe Rudolfsdatter Bagger, skifte 28.4.1764 lbnr.92]. B:
1) Frederikke Vincentiane Rathenburg g.m. Schønberg, informator i København
2) Sofie Elisabeth Rathenburg
3) Rudolf Bagger Rathenburg, landmåler.

116 Jens Christian Find, degn i Hellested. 27.6.1788, fol.193.
E: Ursula Marie Libanov (Libano). B:
4) Nikolaj Find 20, i tobaksspinderlærer i København hos enken Madam Libanov.
Første ægteskab med [Anne Christine Peters], skifte 28.8.1767 lbnr.97.
1) Peder Hieronymus Find, forvalter på Vibygård på Sjælland
2) Laurids Find, tobaksspinder i Ålborg
3) Rebekka Find g.m. Hans Christoffer Neuchs, tolder på Læsø.

117 Peder [Christian] Lund, kapellan i Store Heddinge og Højrup. 9.2.1789, fol.198B.
E: Theodora Marie Due. LV: Peder Fich, inkassator, der ægter enken. B:
1) Adam Joachim 4
2) Christian Carl Frederik 2.
FM:
1 morbror Peder Severin Due, kopist i Rentekammeret i København
2 [Søren] Hoffmeyer, købmand i Store Heddinge.

118 Zacharias Tack, kordegn i Store Heddinge. 29.3.1790, fol.208.
E: Dorthe Diane [Suhm]. LV: von Holstein, byfoged i Store Heddinge. B:
1) Augustinus Tack 14
2) Laurids Sørensen Tack 11
3) Martha Cathrine Tack 8
4) Nikoline Tack 3.

119 [Frederik Christoffersen] Neuchs, præst i Hellested. 5.10.1785, fol.214B.
E: [Alhed Cathrine Eliasdatter Fabricius]. LV: von Holstein i Store Heddinge.
8 børn, hvis navne ikke angives.

120 Thomas [Andreassen] Møller, præst i Store Heddinge og Højrup. 26.8.1789, fol.228B.
E: Ellen Rasmussen. LV: Frederik Holmsted Paludan, præst i Strøby og Varpelev. B:
6) Else Marie Møller 16
7) Niels Frederik Møller 13
8) Hans Peder Møller 10.
Første ægteskab med [Else Marie Hansdatter, død 1771]. B:
1) Margrethe Møller g.m. [Johan Martin] Jørgensen, toldforvalter i Store Heddinge
2) Inger Kirstine Møller g.m. Frederik Carl Caroque, auditør i København
3) Jacob Møller, præst i Søby, Skader og Halling
4) Henrik Møller, præst i Hasle, Skejby og Lisbjerg
5) Anne Marie Møller g.m. Niels Henrik Weinvich i København.

121 [Ulrikke Christine Hansdatter] i Store Heddinge. 8.4.1791, fol.250.
E: Søren Starup, skoleholder i Store Heddinge landsbyskole, der døde, 15.7.1791 varv 30. dag. B:
1) Kirsten Sørensdatter 8
2) Frederikke Vincentine Lisbeth Sørensdatter, der døde for faderen.
FM: Christen Seest, skoleholder i Lille Heddinge.

122 [Johanne Cathrine Toftegaard] i Gjorslev gartnerbolig [i Holtug sogn]. 29.5.1792, fol.256B.
Enke efter [Christian Ulrik Jacobsen] Kastrup, degn i Haslev og Bråby, [skifte Ringsted herred gejstlig 12.6.1782 lbnr.138]. B:
1) Jacob Jørgen Kastrup, foged i Norge
2) Niels Kastrup, snedker i København
3) Adam Gotlob Kastrup, gartner på Wedellsborg på Fyn
4) Peder Kastrup, kopist i Hof- og Stadsretten i København
5) Emerentse Christine Kastrup i Vester Egede degnebolig
6) Kirstine Marie Kastrup g.m. C. Møller, skoleholder i Hovby i Fakse sogn
7) Abigael Kaastrup g.m. Henrik Hein, gartner på Gjorslev.

123 [Ellen Rasmussen] i Store Heddinge. 12.4.1793, fol.262.
Enke efter [Thomas Andreassen] Møller, præst i Store Heddinge og Højrup, [skifte 26.8.1789 lbnr.120]. B:
1) Else Marie Møller 20, g.m. assistent Møller
2) Niels Frederik Møller 17, i klædekræmmerlære i København
3) Hans Peder Møller 14½.
FM:
1 halvbror Jacob Møller, præst i Søby, Skader og Halling
2 halvsøsters mand Henrik Weinvich i København.

124 Gregers Pogsteen, skoleholder i Magleby. 9.4.1795, fol.269.
Enkemand efter [Anne Andersdatter Lindstrøm, skifte 2.3.1781 lbnr.106]. B:
1) [Martha Gregersdatter Pogsteen], død. E: Hans Madsen i Klippinge. 3B:
a Anne Hansdatter 11
b Peder Hansen 9
c Mads Hansen 7.
FM:
1 farfar Mads Pedersen i Klippinge
2 morfars brorsøn Oluf Pedersen i Klippinge.

125 Niels Vest Buch, præst i Lyderslev og Frøslev. 4.6.1795, fol.274B.
Enkemand efter [Dorthe Marie Find, død 1780]. B:
1) Johan Christian Buch
2) Kirsten Vinding Buch 27½
3) Georg Frederik Buch 23, i urtekræmmerlære i København
4) Christian Frederik Buch 21¼, møller i Torø mølle
5) Anne Mariager Buch 19¾
6) Andreas Højelse Buch 17¼.
FM:
1 [Daniel] Haahr, præst i Lille Heddinge og Havnelev
2 [Frederik Engelhardt] Nannestad, kapellan i Store Heddinge og Højrup
3 [Terkild] Thanning, forvalter på Vemmetofte.
Afdøde døde 4.5.1795.

126 Jørgen Jensen, skoleholder i Havnelev. 11.1.1796, fol.317B.
E: Inger Margrethe Christoffersdatter. LV: Mogens Andersen, smed i Havnelev. B:
1) Jens Jørgensen 18
2) Karen Jørgensdatter 16
3) Peder Jørgensen 12
4) Cathrine Jørgensdatter 9.
FM: født værge Daniel Christoffersen, skoleholder i Store Torøje, [i Smerup sogn].

127 Conradine Marie Lund i Lyderslev. 8.11.1798, fol.320.
E: Wolf Frederik Engelbrecht, præst i Lyderslev og Frøslev. B:
1) Mette Margrethe Engelbrecht 1½.
FM:
1 morbror Hans Lund, kopist i Admiralitetet i København
2 mors farbror Johan Jørgen Lund, vinhandler i København.
Gave til barnet fra enkemandens forældre [Søren] Engelbrecht og Mette Teilmann.

128 [Johanne Pedersdatter Mørch] i Store Heddinge. 29.1.1798, fol.322.
Enke efter [Helmich Markussen] Lax, præst i Store Heddinge, [skifte 2.3.1767 lbnr.96].
Hans A:
1) Kirstine Knudsen.
Hendes A:
1) søskendebarn Nord, hørkræmmer, død. 4B:
a Andreas Poulsen Noer
b Christen Hansen Noer
c Anne Laurentse Kirstine Noer
d Christiane Justine Noer
2) søskendebarn Engelbrecht Lind, kattuntrykker, død. 3B:
a Oluf Lind
b Anne Marie Hedvig Lind
c Pouline Laurentse Lind.
Desuden nævnes et reciprokt testamente mellem afdøde og Nikolaj Elert, professor i København.
Afdøde døde 30.12.1797.

129 Rasmus Hochland, kirkesanger og skoleholder i Varpelev. 30.4.1800, fol.327B, 334B.
E: Ellen Marie Ovesen, der døde, skifte 15.3.1803. B:
1) Christoffer Severin Hochland, toldinspektør i Stubbekøbing
2) Mads Jensen Hochland, kaptajn i Larvik i Norge
3) Laurentse Petrine Hochland g.m. Jens Boye, snedker i København.

130 Lorents Storm, degn i Lille Heddinge og Havnelev. 21.8.1802, fol.329.
E: Lisbeth Tamsen. B:
4) Peder Andreas Storm
5) Tamsen Storm, købmandskarl i Store Heddinge.
Første ægteskab med [Mette Magdalene Wieder, skifte Fakse herred gejstlig 7.11.1754 lbnr.42]. B:
1) Andreas Storm, urtekræmmer i København
2) Frederik Carl Storm, skovrider på Frederikslund
3) Engelken Storm, snedker i Elmhorn.
Afdøde døde 21.8.1802.

131 Niels Cormontan, kirkesanger i Magleby. 21.11.1803, fol.338B.
E: Cathrine Werner. LV: Wilhjelm, forvalter. B:
1) Poul Christian Nielsen
2) Karen Lucie Nielsdatter 5
3) Mette Marie Nielsdatter 3
4) Michael Werner Nielsen 1¼.
FM: Oluf Jensen, smed.

132 Elisabeth Sofie Marie Randrup i Store Heddinge. 6.4.1804, fol.343.
Enke efter Daniel Museus, degn i Lyderslev og Frøslev, [død 1.8.1796].
Testamente af 5.1.1801. A:
1) søster Frederikke Charlotte Christiane Randrup på stedet.

133 Mathias Christian Irgens, degn i Højrup. 3.5.1804, fol.345.
Enkemand efter [Mette Elisabeth Ostenfeld]. B:
3) Maren Christine Irgens g.m. Jens Peder Schiøtt, skomager ved Slagelse.
[Første ægteskab med Margrethe Charlotte Dalbech, skifte 30.4.1764 lbnr.93]. B:
1) Henriette Beathe Irgens g.m. Christian Frederik Fischer, sadelmager i Frøslev
2) Louise Irgens, enke efter Oluf Hansen Toft, skomager, nu g.m. Anders Almstrøm, bødker.

134 Laurids Hansen, skoleholder i Skørpinge. 22.7.1806, fol.349B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen i Skørpinge. A:
1) bror Anders Hansen i Havnelev
2) bror død. 1B:
a Anne Olufsdatter
3) søster Karen Hansdatter i en by ved Holbæk
4) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Pedersen i Lyderslev.

135 Bjørn Christian Lund, præst i Hellested. 7.10.1809, fol.351B.
E: Marie Barthold. LV: [Peder] Holm, præst i Valløby og Tårnby.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Braae, skifte 13.8.1787 lbnr.113]. B:
1) Johannes Lund, præst i Lemvig og Nørlem
2) Ludvig Michael Lund, præst i Starup og Nebel
3) Christian Gotlieb Lund, kirkesanger og skoleholder i Sædder.

136 Morten Bertelsen, skoleholder i Skørpinge. 25.11.1809, fol.375.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Niels Mortensen, dragon i Slagelse
2) Christen Mortensen
3) Inger Mortensdatter. død. E: Hans Rasmussen væver i Skørpinge. 1B:
a Rasmus Hansen 3.

137 [Peder Otto] Røhr, skoleholder i Store Heddinge, [begravet 21.4.1808], fol.376.
E: Sofie Hedvig [Schultz].
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1808.

138 Jens [Pedersen] Lintrup, præst i Magleby og Holtug. 7.1.1812, fol.377, 383.
E: Martha Marie Paludan. LV: [Frederik Holmsted] Paludan, præst i Strøby og Varpelev.
Første ægteskab med [Frederikke Louise Schovert, skifte 13.9.1769 lbnr.98]. B:
1) Christian Lintrup, landfysikus på Gården Sanderud i Vang i Hedemarken amt i Norge.
Afdøde døde 6.1.1812.

139 Anne Christiane Dorthe [Jensdatter] Brædstrup i Store Heddinge. 27.2.1812, fol.382B.
E: Andreas [Pedersen] Wøldike, præst i Store Heddinge og Højrup. B:
1) Markus Wøldike, kancellist i Det kongelige Generalkommissariat Kollegium i København.

140 Otto Lang, kirkesanger og skolelærer i Strøby. 2.2.1814, fol.383B, 383B.
E: Margrethe Nielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1814.

141 Hemming Clausen, skolelærer i Lund [i Lyderslev sogn]. 14.3.1814, fol.383B, 384B, 392.
E: Engel Dorthe Christoffersdatter. B:
1) Christoffer Hemmingsen i Lund
2) Anne Marie Hemmingsdatter g.m. Oluf Cortsen i Varpelev
3) Karen Hemmingsdatter g.m. Jørgen Olufsen i Lund.

142 Mette Enevoldsdatter i Arnøje. 28.3.1814, fol.383B, 386B, 394.
E: Frederik Ulrik Randrups, skolelærer i Arnøje. A:
1) bror Anders Enevoldsen i Kyndeløse [i Kirke Hyllinge sogn] i Roskilde amt på Rygård gods
2) halvbror Niels Jensen Kruse, udflytter i Ry på Rygård gods.

143 Dødsanmeldelse i Store Torøje. 8.7.1814, fol.385, 385B.
Dødsanmeldelse af jomfru Wachtlev i Store Torøje [i Smerup sogn].

144 Karen Margrethe Erlandsen i Hellested. 12.7.1814, fol.385, 386, 386.
E: Markus Pahl, degn i Hellested. Uden ægteskab B:
1) Karoline Kirstine g.m. Christian Arent, underofficer i Århus.

145 Karen Nielsdatter i Skørpinge. 16.9.1814, fol.386, 388, 392B.
Enke efter Morten Bertelsen, skolelærer i Skørpinge, [skifte 25.11.1809 lbnr.136]. B:
1) Niels Mortensen, død. 1B:
a Niels Mortensen Nielsen 3, hos stedfar Christen Hansen i Havnelev
2) Christen Mortensen i Skørpinge
3) Inger Mortensdatter. død. E: Hans Rasmussen væver i Skørpinge. 1B:
a Rasmus Hansen 9.

146 Charlotte Christiane Randrup i Arnøje. 3.5.1815, fol.390, 395B.
Testamente af 19.3.1816. A:
1) bror Frederik Ulrik Randlev, skolelærer i Arnøje.

147 Sander Poulsen, skoleholder i Lund. 30.5.1818, fol.396, 397B.
E: Inger Nielsdatter. LV: Hans Jensen i Lund. B:
1) Poul Sandersen 9
2) Niels Sandersen 7
3) Hans Sandersen 3.
FM: Laurids Jepsen i Lund.

148 Mette Andersdatter i Smerup. 30.1.1819, fol.397B, 404.
E: Johannes Danielsen, skoleholder i Smerup. B:
1) Anne Marie Johansdatter 19
3) Karen Johansdatter 18
4) Magdalene Kirstine Johansdatter 16.
FM: morbror Mikkel Andersen i Smerup.

149 Margrethe Pedersdatter i Store Heddinge. 2.10.1819, fol.399B.
E: Niels Thomsen, skoleholder i Store Heddinge. B:
1) Laurids Nielsen i Store Heddinge
2) Peder Nielsen
3) Anne Grethe Nielsdatter, enke efter Christen Hansen Tidemann, kældermand i København.
Dødsanmeldelse.

150 Anne Cathrine Høgh i Hellested. 26.11.1819, fol 399B, 405.
A:
0) far Jacob Høgh, fuldmægtig
1) morbror Pahl, degn i Hellested
2) moster Hedvig, enke efter Rasmus Gylche, klokker i København Helliggejst.

151 Jørgen Pedersen, skoleholder i Lille Torøje. 5.6.1820, fol.401B.
A:
1) bror Peder Pedersen i Lille Torøje
2) bror Hans Pedersen, hugger i Lille Torøje.
Dødsanmeldelse.

152 Anne Olufsdatter i Smerup præstehus. 24.3.1821, fol.402.
E: Elias Jensen. B:
1) Jens Eliassen 15
2) Maren Eliasdatter 12
3) Niels Eliassen 7
4) Dorthe Eliasdatter 4.
Dødsanmeldelse.

153 [Pontus] Sparre, kirkesanger i Holtug. 14.9.1821, fol.402.
E: Ellen Emmerling, der døde, skifte 21.10.1821. B:
1) Jens Sparre, møller i Flintinge mølle på Lolland
2) Karen Sparre g.m. Henriksen, skolelærer i Havløkke på Lolland
3) Christiane Sparre g.m. Lampe, kirkesanger og skolelærer i Ejby.

154 [Engel Dorthe Christoffersdatter] i Lund. 14.5.1822, fol.405.
Enke efter Hemming Clausen, skolelærer i Lund, [skifte 14.3.1814 lbnr.141]. B:
1) Christoffer Hemmingsen i Lund
2) Anne Marie Hemmingsdatter g.m. Oluf Cortsen i Varpelev
3) Karen Hemmingsdatter g.m. Jørgen Olufsen i Lund.
Dødsanmeldelse.

155 Dødsanmeldelse i Varpelev. 4.11.1822, fol.405.
Skolelærer Hansen i Varpelev anmeldte at hans datter Mette Kirstine døde 11.10.1822 4 uger gammel. Begge forældre lever.

156 Frederik Christian From, præst i Lille Heddinge og Havnelev. 8.4.1823, fol.405B.
E: Caroline Mathilde Holm. B:
1) Christiane Margrethe From g.m. Ingerslev, kateket i Grenå
2) Jane From
3) Frederikke From 23
4) Charlotte From 22
5) Andreas From 19
6) Carl Adolf From 17
7) Frederik Christian From 15.
Bevilling til uskiftet bo af 17.8.1810.

157 Frederik Ulrik Randrup, skolelærer i Arnøje. 5.8.1823, fol.406, 411.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Jens Jensen, væver i Store Heddinge, der ægter enken.
Første ægteskab med Mette [Enevoldsdatter, skifte 28.3.1814 lbnr.142]. A:
1) brorsøn Nikolaj Randrup i København.

158 Melchior Augustinus Drabitzius, degn i Lyderslev og Frøslev. 18.4.1824, fol.408, 433, 435, 443B, .
E: Anne [Hansdatter] Teilmann. LV: [Wolf Frederik] Engelbrecht, præst i Lyderslev og Frøslev. B:
1) Hans Jonas Drabitzius 28, hos [Andreas Peder Johan] Teilmann, præst i Ring og Føvling ved Horsens
2) Cathrine Marie Drabitzius 26½, i Nyborg
3) Petra Eleonora Drabitzius 24
4) Anne Margrethe Drabitzius 21 g.m. Pedersen, kirkesanger i Tåstrup ved Ringsted
5) Sofie Elisabeth Drabitzius 19
6) Georgine Sarasine Drabitzius 16, i Tåstrup.
Afdøde døde 9.4.1824.

159 Charlotte Sofie Nyholm i Magleby. 31.8.1825, fol.413B, 415B, 416B.
E: Frederik Holmsted Paludan, præst i Magleby og Holtug.
Testamente af 14.6.1802. A:
1) major [Christoffer Henrik] Hoelfeldt i Norge. 1B:
a Ambrosia Paludan g.m. Christian Nikolaj Meldal, kapellan i København [Nikolaj]
2) [Theodor Bergmann] Meldal, præst i Oddernæs. 2B:
a Rasmus Paludan, på stiftamtskontoret i København
b Frederik Holmsted Paludan
3) [Jørgen] Jensen, skovrider i Lellinge, [død 18.1.1813]. 1B:
a Dorthe Charlotte Elisabeth Jensen
Afdøde døde 28.8.1825.

160 Laurids Hansen, skolelærer i Hellested. 26.9.1825, fol.413B, 422.
E: Ingefred Hansdatter. LV: bror Jens Hansen i Arnøje. B:
1) Birthe Johanne Lauridsdatter.
FM: Søren Andersen i Hellevad.
Afdøde døde 25.9.1825.
Bevilling til uskiftet bo af 28.10.1825.
Samfrændeskifte 21.10.1826.

161 Søren Jensen, ugift i Smerup. 2.12.1825, fol.414, 414B, 418.
A:
1) mor Inger Jensdatter g.m. Peder Pedersen, præstehusmand i Smerup.
Mors første ægteskab med afdødes far Jens Sørensen i Ringstrup. B:
2) bror Andreas Jensen 18.
Mors andet ægteskab med Peder Hansen i Strandskovhuset. B:
3) halvbror Jens Pedersen 16, i skrædderlære i Vemmetofte
4) halvbror Hans Pedersen 12.
Afdøde døde 28.11.1825.

162 Dødsanmeldelse i Lyderslev. 9.1.1826, fol.414B.
Maren Poulsdatter 18 år gammel er død 9.1.1826, datter af Poul Nielsen i præstehuset i Lyderslev.

163 Anne Kirstine Lemming i Lyderslev. 16.2.1826, fol.415, 426, 429, 432, 444B.
Enke efter [Jens Andersen] Astrup, birkedommer på Samsø, [død 27.3.1795]. B:
1) Ingeborg Christiane Astrup g.m. Hans Jørgensen Thaagebo i Kolby på Samsø
2) Christiane Frederikke Alstrup g.m. Bertel Nielsen i Onsbjerg på Samsø
3) Christian Astrup 47, murer i Onsbjerg på Samsø
4) Anders Astrup 45, skolelærer i Lyderslev
5) Kirsten Astrup g.m. Jacob Nielsen i Vester Nebel sogn ved Varde.
Desuden har afdøde haft B:
6) Anders Christian Astrup, død 2½ gammel
7) Frederik Astrup, ugift overstyrmand på et engelsk skib, død 26 år gammel.

164 Anne Mortensdatter i Store Torøje. 28.2.1826, fol.417.
E: Daniel Christoffersen, skolelærer i Store Torøje. B:
1) Johannes Danielsen 55, skolelærer i Smerup
2) Karen Danielsdatter g.m. Henrik Rasmussen i Store Torøje
3) Marie Danielsdatter g.m. Peder Rasmussen medhjælper som skolelærer i Store Torøje
4) Christoffer Danielsen, soldat, død ugift 26 år gammel.
Afdøde døde 26.2.1826.

165 Dødsanmeldelse i Lund. 29.4.1826, fol.417B.
Karen Lauridsdatter 6 uger gammel, er død. Begge forældre lever.

166 Dødsanmeldelse i Lyderslev. 18.5.1826, fol.417B.
Marie Poulsdatter 15 år gammel er død 13.5.1826, datter af Poul Nielsen i præstehuset i Lyderslev.

167 Martine Bering Gjørup i Lyderslev. 13.7.1826, fol.418B, 432, 435.
E: [Anders] Astrup, kirkesanger og skolelærer i Lyderslev. B:
1) Thomasine Christine Astrup 9
2) Frederikke Juliane Astrup 7½
3) Jens Astrup 5
4) Christian Astrup 3
5) Ingeborg Marie Astrup 1.
Afdøde døde 13.7.1826.

168 Marie Barthold Hellested. 14.10.1826, fol.419B, 474B.
Enke efter Bjørn Christian Lund, præst i Hellested, skifte 7.10.1809 lbnr.135.
Testamente af 24.5.1816. A:
1) søster Karen Barthold, enke efter Andreas Hørby, foged i Norge
2) successor Peder Holm
3) Johanne Schmidt, datter af Hans Peder Schmidt, revisor i Danske Kancelli.
Afdøde døde 14.10.1826.

169 Birthe Marie [Lund] i Lille Heddinge. 20.4.1827, fol.427, 453.
E: Christen Hansen Seest, skolelærer i Lille Heddinge, nu i Gevnø [i Lyderslev sogn], hvor han døde. B:
1) Peder Rasmussen Seest, snedker i Køge
2) Karen Dorthe Seest g.m. [Jacob] Madsen, forpagter i Gevnø
3) Johanne Thomine Seest g.m. Frederik Eriksen i København
4) Helene Seest g.m. [Daniel] Pedersen, skomager i Store Heddinge.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1823.

170 Daniel Christoffersen, skolelærer i Store Torøje. 29.4.1827, fol.430, 430B, 445.
Enkemand efter Anne Mortensdatter, [skifte 28.2.1826 lbnr.164]. B:
1) Johannes Danielsen skolelærer i Smerup
2) Karen Danielsdatter g.m. Henrik Rasmussen i Store Torøje
3) Anne Marie Danielsdatter g.m. Peder Rasmussen skolelærer i Store Torøje

171 Gotlieb Anthon, skolelærer i Arnøje. 4.5.1827, fol.430B, 431, 454.
E: Louise Augusta Carlsen. LV: Niels Lauridsen i Arnøje. B:
1) Hans Henrik Otto Anthon 17
2) Hedvig Louise Caroline Anthon
3) Herman Jørgen Michael Anthon 12
4) Hansine Petrine Anthon
5) Alexine Christiane Ulrikke Anthon
6) Peder Christian Anthon 6
7) Frederikke Christiane Anthon
8) Sofie Anthon.
FM: Peder Andersen.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1828.
Afdøde døde 3.5.1827.

172 Casper Kopp, kirkesanger og skolelærer i Holtug. 26.10.1727, fol.432B, 443B, 469, 473B, 480B.
E: Louise Scheel. LV: Buch, ejer af Holtuggård. A:
1) bror Rasmus Kopp, forvalter på Manufakturhuset i København.
2) søster, enke efter en tømrer i København
3) søster i Jylland, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

173 Frederik Holmsted Paludan, præst i Magleby og Holtug. 31.10.1727, fol.435, 435, 446B, 454B, 457B, 462B, 464B, 469, 473, 475, 476B, 478, 482B, 485, 485B, 489B, 494.
Enkemand efter Charlotte Sofie Nyholm, [skifte 31.8.1825 lbnr.159].
Testamente af 14.6.1802. A:
1) major [Christoffer Henrik] Hoelfeldt i Norge. 1B:
a Ambrosia Paludan, død, var g.m. Christian Nikolaj Meldal, præst i Kalvehave. 4B:
a Evan Christoffer Meldal, cand. theol, født 14.6.1804
b Charlotte Sofie Meldal
c Maren Ambrosia Meldal g.m. Rønne, forpagter på Høbbet [i Brahetrolleborg sogn] på Fyn
d Elise Cathrine Marianne Meldal i Kalvehave
2) [Theodor Bergmann] Meldal, præst i Oddernæs. 2B:
a Rasmus Paludan, på stiftamtskontoret i København, nu i Slagelse
b Frederik Holmsted Paludan, nu præst i Ølgod
3) [Jørgen] Jensen, skovrider i Lellinge, [død 18.1.1813]. 1B:
a Dorthe Charlotte Elisabeth Jensen, nu g.m. Falkenberg, postkontrollør og kaptajn
Afdøde døde 30.10.1827.

174 Peder Pedersen i Smerup præstehus. 8.1.1828, fol.445B, 471.
E: Inger Jensdatter.
Første ægteskab med Stine Hermansdatter.
Andet ægteskab med Anne.
A:
1) farbror, gårdmand i Himmelev
2) moster Marie g.m. Christensen
3) morbror Niels Rasmussen, død. 4B:
a Frederikke Nielsdatter g.m. Niels Jensen
b Anne Nielsdatter g.m. Johannes Lauridsen, sognefoged i ?
c Anne Lisbeth Nielsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Kringelborghuset
d Bodil Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Nebberup?
4) faster, død. Uvist om børn.

175 Marie Madsdatter i Varpelev anneksgård. 28.2.1828, fol.446B, 447, 461B, 476B, 478B.
E: Niels Rasmussen. B:
4) et dødfødt barn.
Første ægteskab med Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen 22
2) Esben Jensen 18
3) Johanne Jensdatter 14.
FM: Hans Pedersen i Strøby.
Afdøde døde 28.2.1828.

176 Maren Lauridsdatter i Magleby. 17.5.1828, fol.453, 454B.
Enke efter Holm, feltbetjent. B:
1) Christen Holm, skolelærer i Magleby, hvor afdøde har haft ophold i 28 år
2) Voldborg Christine Holm g.m. Hans Jensen, vagtmester i Vordingborg.
Afdøde der er født 27.8.1736 i Ræer sogn i Thy, døde 16.5.1828.

177 Jens Nielsen i Bechs huse på Holtug præstegårds grund. 9.7.1828, fol.456, 470B, 471B.
E: Sidsel Marie Jensdatter. LV: Hans Christensen i Tommestrup. B:
2) Niels Jensen 10.
Første ægteskab med Anne Margrethe Pedersdatter. B:
1) Rasmus Jensen 16.
FM: farbror Hans Nielsen i Holtug.

178 Dødsanmeldelse i Magleby. 4.12.1828, fol.462B.
Anne Nielsdatter 9 år gammel er død, datter af Niels Nielsen i Magleby præstegårds huse.

179 Dødsanmeldelse i Strøby. 8.1.1829, fol.464.
Jacobine Frederikke Højer er død 13 år gammel 7.1.1829, yngste datter af [Johan Boëtius] Højer, præst i Strøby og Varpelev.

180 Dødsanmeldelse i Lille Heddinge. 13.1.1829, fol.464B.
Elisabeth Marie er død.

181 Karen Andersdatter i Højrup. 18.3.1829, fol.467, 482, 493B, 506B.
E: Poul [Nielsen] Engel, kirkesanger og skolelærer i Højrup. B:
1) Anders Christian Engel 27, skolelærer i Himlingøje
2) Jens Frederik Engel 25, skolelærer i Sædder
3) Nikolaj Emil Engel 17
4) Carl Engel 14.

182 Hans Christensen, fisker i Holtug præstegårds huse. 24.5.18239, fol.473, 476.
E: Anne Marie Hansdatter. B:
1) Hans Hansen, fisker i Holtug præstegårds huse
2) Anne Marie Hansdatter, der døde
3) Kirsten Hansdatter g.m. Laurids Hansen, fisker.
Bevilling til uskiftet bo af 3.7.1829.

183 Dødsanmeldelse i Varpelev. 16.6.1829, fol.474B.
Marie Nielsdatter er død 9 uger gammel 16.6.1829, datter af Niels Rasmussen i Varpelev anneksgård.

184 Niels Nielsen i Magleby præstegårds huse. 6.7.1829, fol.476.
B:
1) Anne Marie Nielsdatter.
Afdøde døde 5.7.1829.

185 Dødsanmeldelse i Hellested. 22.7.1829, fol.476B.
Louise Marie Holm døde 17½ år gammel 22.7.1829, datter af Peder Holm, præst i Hellested.

186 Margrethe Pedersdatter i Nielstrup. 23.8.1829, fol.480B.
E: Laurids Nielsen, skolelærer. B:
1) Niels Lauridsen i Kongsted
2) Inger Lauridsdatter g.m. Hans Christensen ved Næstved
3) Cathrine Lauridsdatter g.m. Enok Nielsen i Nielstrup.

187 Jens Andersen Birkelev, degn i Spjellerup. 30.1.1830, fol.484B.
E: Marie Cathrine Buttom. LV: [Theodor] Lang, præst i Spjellerup og Smerup. B:
1) Joachim Godske Birkelev.

188 Dødsanmeldelse i Lyderslev. 18.2.1830, fol.485.
Niels Jensen døde 10 uger gammel, søn af Jens Nielsen, kalvekusk på Juellinge og Anne Frederiksdatter hos barnets morfar Frederik Julius i Lyderslev præstegårds hus.

189 Dødsanmeldelse i Lyderslev. 18.9.1830, fol.489B.
Erhardine Laurentse Gjørup døde 29 år gammel, datter af Thomas Gjørup og Juliane [Lundstrøm] hos Anders Astrup, degn i Lyderslev.

190 Peder Holm, præst i Hellested, [der døde 30.9.1831], fol.506.
E: Adelheit Christine Bangert.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1831.

191 Abelone Cathrine Agerup i Havnelev. 14.11.1833, fol.508.
E: [Frederik Christian] Rheinlænder, degn i Havnelev. B:
1) Cathrine Marie Rheinlænder g.m. [Johan Frederik] Dethmer, skolelærer i Lille Heddinge
2) Frederik Vilhelm Rheinlænder 32, i Nykøbing Falster
3) Anne Rheinlænder g.m. Hansen, møller i Køge
4) Hans Peder Rheinlænder 28, overopsynsmand på Bidstrup ved Roskilde
5) Niels Christian Rheinlænder 21
6) Johannes Agerup Rheinlænder 20, møllersvend i Juellinge mølle
7) Vilhelm Rabe Rheinlænder 19, i København
8) Dorthe Rheinlænder
9) Clausine Kirstine Rheinlænder
10) Theodor Bent Kjær Rheinlænder 9.
Bevilling til uskiftet bo af 26.12.1833.
Afdøde døde 12.11.1833.

192 Florentine Thomasdatter i Lille Torøje. 11.12.1833, fol.508B.
E: Hans Pedersen, skolelærer i Lille Torøje. B:
1) Jørgen Peder Hansen 5.
FM: morfar Thomas Rasmussen i Lille Torøje.

193 Sidsel Poulsdatter i Højrup. 28.5.1834, fol.509B.
E: [Poul Nielsen] Engel, kirkesanger og skolelærer i Højrup.
Testamente af 31.12.1833.
Afdøde døde 27.5.1834.

194 Johan Boëtius Højer, præst i Strøby og Varpelev. 14.5.1835, fol.510, 523, 526B, 529, 531B.
E: Anne Cathrine Winther. LV: Jochumsen, prækurator i Køge. B:
1) Henrik Højer 29, i Strøby
2) Karen Christine Højer g.m. A. Christian, handelsbetjent i København
3) Johanne Christine Højer g.m. Anders Børresen, skomager i Bjælkerup [i Store Heddinge sogn].
Afdøde døde 14.5.1835.

195 Joachim Poulsen Bering, præst i Magleby og Holtug. 21.10.1835, fol.517, 528, 529B, 531, 537, 539B.
E: Cathrine Georgia Kolding. LV: Kammerråd Dorph. A:
0) forældre [Peder Pedersen Bering, præst i Farstrup og Ajstrup, skifte Slet herred gejstlig 11.11.1791 lbnr.78 og Clementine Marie Poulsen, skifte Slet herred gejstlig 23.11.1774 lbnr.67]
1) fars halvbror [Jens Christian] Kaalund, præst i Haverslev og Bejstrup, [død Skræm sogn, skifte Vester Han herred gejstlig 17.6.1803 lbnr.67, var g.m. Cathrine Malene Svendsen, skifte Øster Han herred gejstlig 13.3.1789 lbnr.54]. 5B:
a Hans Frederik Kaalund, degn i Husby og Sønder Nissum, [død 20.6.1809]. 3B:
1 Jens Christian Kaalund i Tim sogn
2 Margrethe Elisabeth Kaalund g.m. Mourids Jensen i Tim sogn
3 Cathrine Magdalene Kaalund g.m. Jens [Jensen] Grønne i Gammelmark [i Staby sogn]
b Theodosius Kaalund, skoleholder i Uvelse
c Christian Kaalund i Bolle i Dronninglund sogn
d Frederikke Louise Kaalund, død, var g.m. Jens Lauridsen, snedker [i Sundby]. 1B:
1 Cathrine Margrethe Lauridsdatter i Ålborg
e Christiane Sofie Kaalund g.m. Nikolaj Winther på Landbolyst ved Thisted.
Afdøde døde 21.10.1835.

196 Christen Holm, kirkesanger i Magleby. 31.1.1836, fol.522B.
E: Anne Christine Munch. B:
1) Christian Holm i Magleby
2) Christine Holm g.m. Oluf Nielsen, dyrlæge i Køge.

197 Dødsanmeldelse i Lund. 18.4.1836, fol.526.
Jens [Lauridsen] døde 14 dage gammel 15.4.1836, søn af [Laurids] Olufsen, skolelærer i Lund.

198 Juliane Elisabeth Andersen i Lyderslev. 28.4.1836, fol.527, 543B, 544B.
A:
1) mor Elisabeth Gertsdatter i Norge, død
2) Juliane Lundstrøm i Lyderslev, enke efter Thomas Gjørup, hørkræmmer, ved søn [Hans Peder] Gjørup, købmand i Store Heddinge.
Arv efter testamente af 12.10.1785 for Hans Bering og hustru Marianne Andersdatter i København.
Afdøde boede hos [Anders] Astrup, kirkesanger og skolelærer i Lyderslev, enkemand efter [Martine Bering Gjørup, skifte 13.7.1826 lbnr.167].
Afdøde kaldes også:
1 Juliane Elisabeth Andersdatter og
2 Juliane Elisabeth Madsdatter

199 Laurentse Sofie [Hartvig] i Magleby. 3.7.1836, fol.529B, 530B.
Enke efter [Mathias Arent Christian] Hulegaard, birkedommer [i Dronninglund og Hals birk, død Hals 15.1.1800]. B:
1) Mathias Hulegaard i Kongsted sogn
2) Mathilde Hulegaard g.m. [Johan Arent Christian] Henriksen, skolelærer på stedet.

200 Dødsanmeldelse i Dalby. 13.5.1837, fol.537.
Marie Elisabeth Luplau døde 3½ år gammel 8.5.1837, datter af [Ludvig Ferdinand] Luplau, præst i Dalby.

201 Dødsanmeldelse i Magleby. 22.5.1837, fol.537.
Hedvig Anne Hulegaard i Magleby døde 21.5.1837.

202 Jens Vilhelm Olufsen i Olstrup. 24.8.1837, fol.539, 549, 550B.
A:
0) far Laurids Olufsen, skolelærer, død
1) faster Birthe Olufsdatter i Gisselfeld vogterhus, enke efter Laurids Olufsen
2) morbror Abraham Mathiassen, murer i Langebæk
3) morbror Christian Mathiassen i Langebæk, død. 4B:
a Peder Christiansen 22 ved Præstø
b Johan Christiansen i Kindvig i Mern sogn
c Anne Christiansdatter g.m. Mads Christensen i Langebæk
d Karen Sofie Christiansdatter g.m. Jens Pedersen i Langebæk
4) morbror Peder Mathiassen i Stensby [i Kalvehave sogn], død. 2B:
a Mathias Pedersen, skovfoged i Nyråd
b Frederik Pedersen, arbejdsmand ved Stensby mølle
5) morbror Vilhelm Mathiassen i Tågerup på Lolland på Sønderkarle baroni.

203 Anne Kirstine Lauridsdatter i Frøslev. 9.10.1837, fol.539B.
Enke efter Bachmann, skolelærer i Frøslev. B:
1) [Mette Johanne Bachmann] g.m. Peder Poulsen i Frøslev
2) Jens Bachmann i Frøslev
3) Jørgen Bachmann i Frøslev.
Afdøde døde 5.10.1837.

204 Dødsanmeldelse i ?. 2.11.1837, fol.539B.
Sofus Michael Gjellerup døde 4 mdr. gammel 1.11.1837, søn af pastor Gjellerup.

205 Dødsanmeldelse i Gevnø. 11.11.1837, fol.543B.
Hans Jensen døde 14 dage gammel 11.11.1837, søn af Jens Johansen i Gevnø præstehus.

206 Christen Nielsen i Karise præstehuse. 25.12.1837, fol.544B.
E: Sidsel Pedersdatter.
Testamente.

207 Marie Clausdatter i Karise præstehuse. 11.2.1838, fol.546.
E: Jens Lauridsen.
Bevilling til uskiftet bo.

208 Frederik Christian Rheinlænder, kirkesanger og skolelærer i Havnelev. 2.3.1838, fol.546B, 549B, 552.
Enkemand efter [Abelone Cathrine Agerup, skifte 14.11.1833 lbnr.191]. B:
1) Cathrine Marie Rheinlænder 39, g.m. [Johan Frederik] Dethmer, skolelærer i Lille Heddinge
2) Frederik Vilhelm Rheinlænder 37, møller i Nykøbing Falster
3) Anne Frederikke Rheinlænder 35, g.m. Hansen, møller i Køge
4) Hans Peder Rheinlænder 28, cand. jur. i København
5) Niels Christian Rheinlænder, møllersvend i Nykøbing Falster
6) Vilhelm Rabe Rheinlænder
7) Dorthe Rheinlænder 21
8) Clausine Kirstine Rheinlænder 19
9) Theodor Bent Kjær Rheinlænder 15.
Afdøde døde 2.3.1838.

209 Henrik Nielsen i Lyderslev præstehuse. 13.3.1838, fol.548B.
E: Margrethe Olufsdatter.
Enken sidder i uskiftet bo.

210 Dødsanmeldelse i Hellested. 16.1.1840, fol.558B.
Elsebeth Hansdatter, 85 år gammel i Hellested præstehuse, enke efter Jens Thuesen.

211 Dødsanmeldelse i Varpelev. 21.2.1840, fol.558B.
Hans Hansen døde 1 år gammel, søn af [Hans Hansen Dahl, skolelærer i Varpelev.

212 Dødsanmeldelse i Magleby. 22.5.1840, fol.558B.
Karen Sofie Jacobine Henriksen døde 4 uger gammel, datter ar [Johan Arent Christian] Henriksen, skolelærer i Magleby.

213 Else Hansdatter 26 år i Gevnø præstehuse. 7.12.1840, fol.558B, 559.
E: Jens Johansen. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 1.
FM: morbror Jens Hansen i Havnelev.

214 Dødsanmeldelse i Smerup. 4.3.1841, fol.559.
Peder Mortensen døde 70 år gammel i Smerup.
Afdøde modtog hjælp af fattigkassen.

215 Dødsanmeldelse i Karise. 27.6.1841, fol.560.
Maren Kirstine Pedersdatter døde 2 år gammel, datter af Peder Hansen i Karise præstehuse.

216 Dødsanmeldelse i Magleby. 21.10.1841, fol.560.
Anne Sofie Jacobine Henriksen døde 7 dage gammel, datter af [Johan Arent Christian] Henriksen, skolelærer i Magleby.

217 Dødsanmeldelse i Frøslev. 7.10.1841, fol.560.
[Peder] Rasmussen, skolelærer i Frøslev døde 5.10.1841.

218 Frederikke Gotschalk i Frøslev. 29.11.1841, fol.560B.
E: [Anders Christian] Engel, kirkesanger og skolelærer i Frøslev. B:
1) Christian Anton Engel 15
2) Karen Cathrine Engel 12
3) Carl Peder Engel 10.
FM: [Jens Nielsen] Steen, skolelærer i Arnøje.

219 Poul Nielsen Engel, skolelærer i Højrup. 31.1.1747, fol.564B, 574B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: kaptajn Jørgensen i Fyrtårnet. B:
5) Christian Frederik Carl Emil Engel 6.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 18.3.1829 lbnr.181]. B:
1) Anders Christian Engel, kirkesanger og skolelærer i Frøslev
2) Jens Frederik Engel, kirkesanger og skolelærer i Hårlev
3) Nikolaj Emil Engel, kantor på Vallø
4) Carl Engel, kirkesanger og skolelærer i Lidemark.
Afdøde døde 31.1.1847.

220 Peder Schousboe, kirkesanger og skolelærer i Dalby. 5.5.1847, fol.565B, 576.
E: Hedvig Dorthe Rosendal. B:
1) Hans Peder Schousboe 58
2) Marie Elisabeth Rosendal Schousboe i Dalby, enke efter [Peder] Kærstrup, kystbefalingsmand
3) Kirstine Dorthe Schousboe g.m. Christian Jacobsen i København
4) Frederikke Emilie Schousboe g.m. Lorents Lorentsen, kirkesanger og skoleholder i Dalby
5) Karen Sofie Schousboe, død, var g.m. Hans Lauridsen i København. 2B:
a Hansine Dorthe Hansdatter 28
b Laurids Christian Hansen 27.
Første ægteskab med Johanne Marie Rosendal, [død 4.11.1787].
Afdøde døde 5.5.1847.

221 Dødsanmeldelse i Magleby. 20.4.1848, fol.580.
Laurids Christian Hulegaard, præst i Magleby, døde 19.4.1848.

222 Mette Lem Dierhus i Strøby. 27.4.1848, fol.580.
E: [Lorents Christian] Brandt, skolelærer i Strøby. B: 2 sønner.
Bevilling til uskiftet bo af 8.2.1810.

223 Karen Sofie Haubjerg i Arnøje. 5.5.1849, fol.580B, 582B.
E: [Jens Nielsen] Steen, skolelærer i Arnøje. B:
1) Niels Christian Steen 14.
Enkemanden sidder i uskiftet bo.

224 Thomasine Kirstine Astrup i Store Heddinge. 21.7.1849, fol.580B.
E: Carl Christoffer Andreassen, kirkesanger og skolelærer. B:
1) Peder Morten Julius Andreassen 5
2) Andreas Christian Henrik Andreassen 3.
FM: [Hans Peder] Gjørup, købmand i Store Heddinge.

225 Johannes Danielsen, skolelærer i Smerup. 9.1.1852, fol.584.
E: Johanne Jensdatter. B:
4) Mette Danielsen
5) Anne Danielsen g.m. Peder Hansen i Smerup
6) Kirsten Danielsen
7) Karen Marie Danielsen.
Første ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 30.1.1819 lbnr.148]. B:
1) [Anne] Marie Danielsen g.m. Hans Poulsen i Lyderslev
2) Karen Danielsen g.m. Jens Nielsen i Lund
3) [Magdalene] Kirstine Danielsen g.m. Laurids Olufsen, stampemester i Esrum mølle.

226 Anders Pedersen i Havnelev. 16.7.1852, fol.584B.
E: Karen Kirstine Andreasdatter. LV: Laurids Olufsen i Råby. B:
1) Oluf Andersen 4
2) Frederik Andersen 3.
FM: Laurids Pedersen, sognefoged i Skørpinge.
(Se fol.573 i den ordinære protokol).

227 Sidsel Marie Andersdatter i Sigerslev [i Store Heddinge sogn]. 17.7.1852, fol.586B.
Enke efter Christen Andersen.
(Se fol.585B i den ordinære protokol).

228 Inger Marie Pedersdatter i Holtug. 19.7.1852, fol.587.
E: Frederik Hansen. B:
1) Jens Christoffer Jacob Tambalger 18
2) Hans Peder Frederiksen 10.
FM: morbror Christen Pedersen i Holtug.
(Se fol.496 i den ordinære protokol).

229 Dødsanmeldelse i Klippinge. 20.7.1852, fol.588B.
Inger Marie Christensdatter døde 14 dage gammel, datter af Christen Lauridsen i Klippinge.

230 Dødsanmeldelse i Holtug. 20.7.1852, fol.588B.
Hans Christian Carl Balling døde 10 uger gammel, søn af Hans Christian Ballin, fattiglem i Holtug.

231 Dødsanmeldelse i Rosendal. 21.7.1852, fol.588B.
Bodil Kirstine Jørgensdatter døde 9.7.1852. Peder Christensen i Åstrup bevidner at boet ikke overstiger 50 rdl.

232 Afgift i Strøby. 21.7.1852, fol.589.
Peder Jensen i Strøby, der sidder i uskiftet bo af efter sin afdøde hustru Birthe Nielsdatter, indbetaler afgifter til skifteretten.

233 Afgift. 21.7.1852, fol.589.
Pouline Poulsdatter, der sidder i uskiftet bo af sin afdøde mand Ramus Hansen, skovfoged, indbetaler afgifter til skifteretten.

234 Dødsanmeldelse i Lyderslev. 23.7.1852, fol.589B.
Ane Marie Pedersdatter døde 22 år gammel, datter af Rasmus Pedersen i Lyderslev.

235 Maren Pedersdatter i Lyderslev. 24.7.1852, fol.589B.
Enke. B:
1) Peder Jensen 38, i Lyderslev
2) Florentine Jensdatter g.m. Niels Thomsen i Lille Torøje
3) Anne Jensdatter g.m. Morten Andersen i Store Torøje
4) Marie Jensdatter g.m. Laurids Hansen i Gevnø
5) Else Jensdatter g.m. Peder Andersen i Hårlev
6) Karen jensdatter g.m. Hans Andersen i Smerup markhus.
(Se fol.581B i den ordinære protokol).

236 Johanne [Christine] Højer i Bjælkerup. 25.7.1852, fol.590.
Enke efter [Anders] Børresen, skomager. B:
1) Jacob Børresen
2) Jacobine Børresen
3) Julius Børresen
4) Vilhelm Børresen
5) Petrine Børresen
6) Frederikke Børresen.

237 Karen Svendsdatter i Havnelev. 26.7.1852, fol.590.
Enke efter Anders Lauridsen.
Første ægteskab med Søren Hansen. B:
1) Niels Sørensen 48, i Herfølge
2) Mette Sørensdatter g.m. Sørensen, værtshusholder i København
3) Birthe Cathrine Sørensdatter g.m. Jens Andreas Pedersen i Havnelev.
(Se fol.521B i den ordinære protokol).

238 Inger Christensdatter i Lille Heddinge. 26.7.1852, fol.590.
E: Jørgen Tønnesen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jensen i Lille Heddinge.

239 Niels Hansen i Babberup [i Sønder Dalby sogn]. 27.7.1852, fol.590B.
Enkemand. B:
1) Anne Lisbeth Nielsdatter
2) Ellen Sofie Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Babberup
3) Maren Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter.

240 Sidsel Marie Andersdatter i Sigerslev. 27.7.1852, fol.590B.
Enke efter Christen Hansen. B:
1) Anders Christensen.
Desuden skal der være en datterdatter, uvist hvor.
(Se fol.587 i den ordinære protokol).

241 Anders Astrup, kirkesanger og skoleholder i Gevnø. 7.10.1852, fol.591.
E: Sofie Verner. LV: [Anders Christian] Engel, skolelærer i Frøslev.
Af første ægteskab B:
1) Frederikke Juliane Astrup g.m. Nielsen, typograf i København
2) Ingeborg Marie Sofie Astrup
3) Thomasine Christine Astrup, død, var g.m. Andersen, skolelærer i Bjælkerup. 2B:
a Peder Martin Julius Andersen 8½
b Andreas Christian Herman Andersen 6¼
4) Jens Andersen 31, skræddersvend i København.

242 Dødsanmeldelse i Havnelev. 3.2.1853, fol.594.
Emilie Kirstine Dam døde 3¾ år gammel, datter af Dam, skolelærer i Havnelev.

243 Anders Hansen i Sigerslev. 24.1.1854, fol.594.
E: Marie Nielsdatter. LV: Henrik Jørgensen i Sigerslev. B:
1) Hans Hansen 17
2) Hans Hansen 7
3) Niels Hansen 3.
FM: Jens Pedersen i Sigerslev Klint.

244 Adelheit Christine Bangert på Juellinge. 25.6.1854, fol.598.
Enke efter Peder Holm, præst i Hellested, [skifte 30.9.1831 lbnr.190]. B:
1) Vilhelm Holm, skolelærer i Algestrup
2) Jens Holm, ejer af Søttrup
3) Conrad Holm, avlsbruger i Store Heddinge
4) Henrik Holm, gårdejer ved Store Heddinge
5) Kirstine Elise Holm g.m. [Georg Nikolaj] Rønnenkamp, forvalter på Juellinge
6) Vilhelmine Holm g.m. Rasmussen, forvalter på Gisselfeld.

245 Jens Nielsen Steen, skolelærer i Arnøje. 23.11.1854, fol.598B, 599.
E: Henriette Nikoline Høst Jensen. B:
2) Anne Sofie Steen 2.
Første ægteskab med [Karen Sofie Haubjerg, skifte 5.5.1849 lbnr.223]. B:
1) Niels Christian Steen 19.

246 Hans Dahl, skolelærer i Varpelev. 25.12.1854, fol.598B, 599B.
E: Sidsel Marie Madsdatter. B:
1) Signe Dahl 18
2) Marie Dahl 13
3) Hans Dahl 9
4) Mads Christian Dahl 5½.
FM: Peder Hansen i Varpelev.

247 Dødsanmeldelse i Magleby. 7.9.1855, fol.599B.
Henrik Christian Møller Holst, student, døde, søn af Christian Møller Holst, præst i Magleby og Holtug.

SLUT
Tybjerg herred
Gejstlig skifteprotokol
1783-1813

1 Charlotte Louise Iversen i Næstved. 11.11.1783, fol.2.
E: Poul Danchel Bast, præst i Næstved Sankt Morten. A:
1) mor Henrikke [Pedersdatter] Dahlmann g.m. Christian Melchior, politifuldmægtig i København
2) bror Christian Iversen, boghandler i Odense
3) halvsøster Birgitte Sofie Melchior
4) halvbror Johan Melchior 17
5) halvsøster Henriette Melchior.
Afdødes far var [Johan Erasmus Iversen, kantor ved hofmenigheden i København].
Afdøde døde 4.10.1783.

2 Abelone Rasmusdatter i Fensmark. 30.9.1783, fol.8B.
E: Jens Fix, skoleholder i Fensmark.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Johan Adolf Bolmann, slagter i Næstved
2) Niels Jørgensen Hover rebslagersvend i København
3) Kirsten Hover g.m. Johan Schack, væver ved Næstved.
Afdøde døde 1.9.1783.

3 Anne Lauridsdatter i Trælløse [i Skelby sogn]. 31.1.1784, fol.11.
E: Jacob Gotschlau, skoleholder i Trælløse. A:
1) bror Peder Lauridsen i Kyse i Vallensved sogn, død. Uvist om børn
2) bror Niels Lauridsen i Karrebæk, død uden børn
3) bror Andreas Lauridsen i Karrebæk, død. 5B: 4 sønner og 1 datter
4) bror Claus Lauridsen, snedker i Karrebæk
5) søster Karen Lauridsdatter, død uden børn.
Afdøde døde 16.1.1784.

4 Jacob Hansen, skoleholder i Næstved. 23.5.1787, fol.13.
E: Corvica Louise Kyhn. LV: Morten Henriksen Steiniche, købmand i Næstved. B:
1) Cathrine Louise Jacobsdatter 8
2) Jacobine Jacobsdatter 6.
FM: Christian Ager, glarmester i Næstved.
Afdøde døde 26.4.1787.

5 Jacobine Vejle i Næstved. 28.9.1786, fol.15B, 39.
E: Bertel Didriksen Næs, klokker i Næstved Sankt Morten. A:
0) forældre [Hans Jacob Akselsen Vejle, præst i Skibby og Mette Cathrine Nielsdatter Selmer]
1) bror Niels Hansen Vejle, faktor på Guinea, død uden børn
2) søster Anne Cathrine Vejle g.m. Carl Ferdinand Dieling, maler i Slagelse
3) søster Anne Gertrud Vejle g.m. Thomas [Pedersen] Husum, præst i Vigersted og Kværkeby
4) søster Mette Vejle i Ryslinge præstegård på Fyn
5) søster Akselia Frederikke Vejle g.m. Christen [Pedersen] Würtzel, degn i Ølsemagle ved Køge
6) bror Iver Vejle, degn i Soderup
7) søster Susanne Vejle g.m. Peder Lundberg, smed i København
8) søster Marie Cathrine Vejle g.m. Jørgen Schansgaard, visiterer i Slagelse
9) søster Anne Hedvig Vejle g.m. [Michael] Muth, toldkontrollør i Rødby
10) søster Anne Marie Vejle i Vigersted, der døde uden børn.
Afdøde døde 26.9.1786.

6 Margrethe Hansdatter i Aversi. 13.2.1788, fol.23.
E: Albert Hager, skoleholder i Aversi. B:
1) H. Albertsen Hager, i snedkerlære i København
2) datter g.m. Oluf Pedersen i Teestrup.
Afdøde døde 13.2.1788.

7 Elisabeth Kirstine Mergentheim i Næstved. 22.7.1788, fol.23B.
Enke efter Iver Nikolaj [Jacobsen] Thurmann, præst i Toksværd, [begravet 15.10.1781].
Testamente af 24.2.1761.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 22.7.1788.

8 Christian Jochum Solberg (Soelberg), skoleholder i Næstved. 30.4.1789, fol.28.
E: Anne Cathrine Balling. LV: Carl Addit, bager i Næstved. B:
3) Jens Immanuel Solberg 6
4) Else Margrethe Solberg 2
5) Jørgen Frederik Solberg 19 uger.
FM: Peder Henriksen Møller, værtshusholder i Næstved.
Første ægteskab med Dorthe Kirstine Jacobsdatter. B:
1) Christian Jacob Solberg 21
2) Johan Henrik Solberg 15.
Afdøde døde 21.4.1789.

9 Peder Femø, skoleholder i Tyvelse. 19.6.1790, fol.29, 31.
Testamente af 17.6.1790.
Arvinger findes ikke, så husholdersken Birgitte Sofie Flakkebjerg indsættes som arving.
Afdøde døde 18.6.1790.

10 Andreas Hugo Schurmann Clementin, skoleholder i Herluflille [i Herlufmagle sogn]. 6.7.1790, fol.30B, 33B.
E: Ellen Hansdatter. LV: Niels Hansen i Herluflille. A:
1) bror Oluf Hugo Schurmann Clementin, skoflikker på Samsø
2) søster Johanne gift på Samsø.
Afdøde døde 5.7.1790.

11 Mogens Christian Ascanius, klokker i Næstved Sankt Peder. 15.11.1790, fol.32B, 36B.
Afdødes mor lever måske i Jyderup.
Afdøde døde 14.11.1790.

12 Jacob Gotschlau, skoleholder i Trælløse. 15.1.1791, fol.34, 38.
E: Maren Christensdatter. LV: Mads Nielsen. B:
1) Johan Jacob Gotschlau 5.
Første ægteskab med hustru, der døde i barselsseng efter 24 ugers ægteskab.
Af andet ægteskab skal være en datter, uvist hvor.
Tredje ægteskab i 21 år med [Anne Lauridsdatter, skifte 31.1.1784 lbnr.3].

13 Kirsten Nielsdatter i Glumsø. 4.4.1791, fol.34B, 38.
E: Hans Pedersen, skoleholder i Glumsø. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 47, g.m. Oluf Jensen, brændevinsbrænder i Knabrostræde i København
2) Peder Hansen 39, i Jernbjerg mølle ved Slagelse
3) Karen Sofie Hansdatter 35, i København
4) Jacob Hansen 28, i København
5) Rasmus Hansen 27, bødker i Amsterdam
6) Niels Hansen 25, slagtersvend i København
7) Kirsten Hansdatter 21.
Afdøde døde 1.4.1791.

14 Jens Terkild Langemark (Langemach), degn i Fensmark og Rislev. 1.5.1791, fol.35B, 37B.
E: Cathrine Cecilie Londemann.
Testamente af 28.1.1791. A:
1) faster Else Langemark g.m. Mohr, præst i Norge.

15 Hedvig Sofie [Tamdrup] i Næstved. 28.6.1791, fol.37B.
Enke efter Jens [Sørensen] Krag, præst i Hjortshøj, Elev og Egå, skifte Øster Lisbjerg herred gejstlig 18.8.1779 lbnr.65]. B:
1) Søren Krag, guldsmed på stedet
2) Jens Groth Krag, kapellan i Skive.

16 Gertrud Kirstine [Christensdatter] Hersom, [begravet Næstved 28.9.1791], fol.38B, 54.
E: Bendix [Jørgensen] Holm, præst i Næstved Sankt Peder. B:
1) Ludvig Holm 11.
FM: morfar Christen Hersom, [kantor og kordegn i Næstved].
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1791.
Samfrændeskifte 13.6.1793.

17 Johan [Sørensen] Lyngbæk, (Lynbech), degn i Glumsø og Bavelse. 21.12.1791, fol.40B, 52B.
E: Anne Henriksdatter Bruun. LV: Jens Andersen i Glumsø, der ægter enken. B:
1) Henrik Lyngbæk 17
2) Johan Peder Lyngbæk 15
3) Else Marie Lyngbæk 3
4) Johan Lyngbæk, 8 uger den 22.10,1792, der døde 14.7.1793.
FM: farbror Michael Sørensen Lyngbæk, præst i Nøvling og Sinding.
Desuden nævnes enkens svoger Anders Møller i Kongskilde mølle [i Lynge sogn i Alsted herred].
Afdøde døde 22.11.1791.

18 Marie Sofie Knøtter i Næstved, der døde 17.6.1792, [dvs. 17.7.1792], fol.52.
Enke efter Laurids [Hansen] Aagaard, præst i Karrebæk, [død 19.11.1771].
Testamente af 12.10.1789. A:
1) Hendes steddatter Ernestine Margrethe Aagaard g.m. Christian Henrik Simonsen, købmand i Næstved.

19 Christian Frederik Stribolt, skoleholder i Hjelmsømagle i Sneslev sogn i Sorø amt, der døde 14.12.1794, fol.58.
E: Dorthe Gabrielsdatter.
Testamente af 18.2.1785 forevist i Glumsø præstegård 20.12.1794.

20 Preben Langsted Bagger, klokker i Næstved Sankt Peder. 25.8.1795, fol.59, 84B.
E: Anne Cathrine Hentzel. LV: Johan Frederik Galle, feldbereder i Næstved. A:
1) bror Corfitz Schurmann Bagger, inspektør på Rosenholm i Jylland
2) søster Karen Friis Bagger, enke efter [Frederik Christensen] Frich, købmand i Næstved
3) søster Else Cathrine Bagger, hos en præst i Jylland
4) halvbror Michael Hans Leth, forvalter på Korselitse på Falster
5) halvbror Frands Joachim Leth til Åløkkegård [i Odense] på Fyn
6) halvbror Johan Frederik Leth, urmager i København, død. 1B:
a en datter, hvis navn ikke kendes
7) søster Cecilie Wegner Leth g.m. Kastrup, skovrider på grevskabet Wedellsborg på Fyn.
Afdøde døde 25.8.1795.

21 Hans Sigvard Flakkebjerg, degn i Skelby og Gunderslev. 23.4.1796, fol.66.
E: Margrethe Schinkel. LV: Johannes Andreas Borch, degn i Glumsø og Bavelse. B:
1) Marie Dorthe Flakkebjerg 31 g.m. Poul Schinkel, urtekræmmer i København
2) Nikolaj Villum Flakkebjerg 25, soldat i Vestindien
3) Marie Elisabeth Flakkebjerg 20, i København
4) Karen Lorentse Harbech Flakkebjerg 19
5) Gregor Lyder Flakkebjerg 17, i snedkerlære i København
6) Barbara Christine Flakkebjerg 15.
Afdøde døde 23.4.1796.

22 Elisabeth Anne Rud i Næstved. 21.6.1796, fol.75, 96B, 101B, 107, 113, 128, 133B, 135B.
Enke efter Mathias Anker [Poulsen] Faber, præst i Eggeslevmagle, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 4.2.1788 lbnr.88].
Hans A:
0) far [Poul Mathiasen Faber, præst i Voer, skifte Rougsø herred gejstlig 18.10.1759 lbnr.30].
Fars første ægteskab med [Margrethe Cathrine Anchersen, skifte 3.4.1742 lbnr.24]. B:
1) søster [Sofie Faber] g.m. [Steffen Christiansen] Heegaard, præst i Nordby på Samsø
2) bror [Augustinus Christian Poulsen Faber, præst i Jungshoved, 23.11.1795]. 2B:
a Peder Ditlev Faber, fars successor
b Dorthe Cathrine Margrethe Faber 12, i Stavreby [i Jungshoved sogn]
3) søster Marie Faber i Stavreby.
Fars andet ægteskab med [Margrethe Eleonora Bladt]. B:
4) halvsøster Margrethe Cathrine Faber på Oreby på Lolland, enke efter Erik Helm, præst [i Tårs og Vigsnæs på Lolland]
5) halvbror Peder Faber, isenkræmmer i København
6) halvbror Hans Severin Faber, landinspektør.
Hendes A:
1) søster Johanne Rud, død. 1B:
a Claudine Marie Plum g.m. [Adam Gotlob] Wiimh på Holtegård.
Afdøde døde 21.6.1796.

23 Frederik Thornam, præst i Sandby og Vrangstrup. 11.11.1796, fol.92, 98B, 104B, 125,129, 133B, 136B.
E: Bodil Kirstine Ruth. LV: Niels Lange, forpagter på Sandbygård. B:
4) Jens Thornam 9, går i skole i København
5) Frederikke Conradine Thornam 5 uger.
Første ægteskab med [Inger Marie Brennicke, begravet oktober 1781]. B:
1) Johanne Frederikke Louise Thornam 22
2) Jacob Thornam 20, farer til søs
3) Andreas Abraham Thornam 16, farer til søs.
Afdøde døde 11.11.1796.

24 Hans Sigvard Flakkebjerg, degn i Skelby og Gunderslev. 1.12.1796, fol.99, 110, 115B.
E: Margrethe Schinkel, der flyttede til København. B:
1) Marie Dorthe Flakkebjerg, døbt 18.9.1765, g.m. morbror Poul Schinkel, urtekræmmer i København
2) Nikolaj Villum Flakkebjerg, døbt 12.7.1771
3) Marie Elisabeth Flakkebjerg, døbt 24.4.1776
4) Karen Lorentse Harbech Flakkebjerg, døbt 28.5.1777
5) Gregers Lyder Flakkebjerg, døbt 13.10.1778
6) Barbara Christine Flakkebjerg, døbt 22.8.1781.

25 Dorthe Marie Hjort i Herluflille Bøgede [i Herlufmagle sogn]. 14.1.1797, fol.112, 123.
Enke efter Henrik Hjort, degn i Magleby. B:
1) Juliane Hjort g.m. Christian Grøn, væver i Skælskør
2) Cathrine Elisabeth Hjort g.m. Jacob Goldschmidt i Herluflille Bøgede, skytte på Ravnstrup.

26 Christoffer Valdemar Sebbelov, præst i Glumsø og Bavelse. 12.12.1797, fol.132B.
E: Anne Kirstine [Bay]. LV: Frederik Heft.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1797.

27 Ida Dorthe Pentz i Næstved. 16.12.1798, fol.140, 144B.
Enke efter [Hans Frederik Pedersen[ Hegelund, præst [i Tjæreby, skifte Vester Flakkebjerg herred 19.4.1765 lbnr.50].

28 Søren Pedersen, degn i Sandby. 3.6.1799, fol.143B.
B:
1) Frederik Pedersen, degn i Næsby
2) Peder Pedersen i Rusland.

29 Hans Pedersen, skoleholder i Glumsø. 4.6.1799, fol.144, 145B.
B:
1) Peder Hansen, snedker i København
2) Jacob Hansen i København
3) Rasmus Hansen, bødker i Holland
4) Niels Hansen, slagter i Nykøbing Falster
5) Anne Hansdatter g.m. Oluf Jensen Jelling i Frederiksborg
6) Kirsten Hansdatter g.m. Bytzholt, skomager i Frederiksborg.

30 Poul Hegn Eggers, degn i Skelby og Gunderslev. 18.11.1800, fol.145B.
E: [Christine Stein].
B:

31 Albert Hager, skoleholder i Aversi. 2.3.1801, fol.149.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Peder Jørgensen, degn i Testrup. B:
1) Hans Hager
2) Abelone Albertsdatter g.m. Peder Rasmussen i Duelundshusene
3) Niels Hager
4) Jens Hager
5) Sidsel Albertsdatter
6) Margrethe Albertsdatter.

32 [Bendix Jørgensen] Holm, præst i Næstved Sankt Peder. 26.3.1802, fol.152, 167B,170B.
E: Anne Christine [Jørgensdatter] Bruun. LV: Wulff, borgmester i Næstved.
[Første ægteskab med Gertrud Kirstine Christensdatter Hersom, skifte 28.9.1791 lbnr.16]. B:
E: Bendix [Jørgensen] Holm, præst i Næstved Sankt Peder. B:
1) Ludvig Holm, student.

33 Bertel Didrik Næss, klokker i Næstved Sankt Morten. 18.5.1802, fol.159B, 171.
E: Magdalene Christoffersen. B:
2) Jacob Næss 13
3) Jacobine Næss 7
4) Engel Kirstine Næss 5
5) Sanne Louise Næss 3.
FM: Daniel Ludvig Draminski, guldsmed.
Første ægteskab med []. B:
1) Ernst Næss 23.
Afdøde døde 17.5.1802.

34 Dorthe Marie Ankersdatter Borch i Skelby. 12.7.1805, fol.172B, 179B, 184B.
E: [Henning] Hansen, entlediget præst i Skelby og Gunderslev. B:
1) Drude Margrethe Hansen g.m. Jacob Muus i Næstved
2) Anker Borch Hansen, præst [i Allerslev], der døde [30.11.1805]
3) Hans Hansen i Havrebjerggården [i Fensmark sogn]
4) Casper Hansen i København
5) Ellen Cathrine Hansen g.m. [Jens] Kolding, præst [i Vesterbølle og Østerbølle] i Jylland.

35 Kirsten Rebekka [Dølner] i Tybjerg. 25.11.1805, fol.176B, 183, 187B, 192, 195B.
Enke efter [Andreas Severin Pedersen] Balle, præst [i Vemmelev og Hemmeshøj, død 5.2.1794]. B:
1) Kirstine Caroline Frederikke Balle 49, i Tybjerg
2) Peder Balle 49, i København
3) Anne Balle g.m. Peder Bach, præst i Åkirke på Bornholm
4) Christoffer Balle 43, på Dronningborg ved København
5) Karen Balle 42 g.m. Ditlev Eggers i København
6) Carl Frederik Balle 41, i Christiania i Norge
7) Hans Nikolaj Balle 38, præst i Almindeligt Hospital i København
8) Charlotte Amalie Balle 36 g.m. bogholder Nees i København
9) Juliane Marie Balle 32 g.m. Niels [Christensen] Hee, præst i Skelby og Gunderslev
10) Christian Frederik Balle 31, i egnen ved Sorø
11) Sofie Hedvig Balle 30, hos kommandanten på Bornholm.

36 Frederik Johansen Roland, skolelærer i Rejnstrup i Gunderslev sogn. 3.12.1805, fol.177B, 182, 183, 188B.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Niels Nielsen i Rejnstrup. B:
1) Johan.
FM: Morten Nielsen i Rejnstrup.
Afdøde døde 27.11.1805.

37 Hans Christian Bech, degn i Fensmark og Rislev. 28.4.1806, fol.190B, 194B, 197B, 201.
E: Agnethe [Cecilie] Clausen. LV: Knud Trolle von Post, major i Næstved. B:
1) Andrea Hansdatter 15
2) Diderikke Claudine Hansdatter 14
3) Christian Hansen 12
4) Johan Hansen 10
5) Caroline Hansdatter 8
6) Hans Hansdatter 7.
FM: Jens Pedersen i Rislev.

38 Peder Andersen, skoleholder i Aversi. 4.7.1806, fol.197, 197B, 200.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Jensen i Aversi. B:
1) Lisbeth Pedersdatter 4
2) Jens Pedersen 1.
FM: fars stedfar Hans Simonsen , sognefoged i Aversi.

39 Torben Poulsen Lindorff, skolelærer i Skuderløse [i Teestrup sogn]. 9.9.1806, fol.198, 223.
Enkemand efter [Anne Margrethe Henriksdatter Tilberg, begravet 6.4.1800]. B:
1) Henrik Torbensen 41, skoleholder i Hallenslev
2) Anne Marie Torbensdatter 39
3) Poul Torbensen 35, skræddersvend i Gødstrup [i Toksværd sogn]
4) Christian Torbensen 33, snedkersvend i København
5) Hans Christian Torbensen 30.

40 Christine [Brygmann] i Sandby. 17.3.1807, fol.206, 210B, 231B.
Enke efter [Daniel Steensen] Winther, præst [Haslev og Freerslev, død 14.2.1805]. B:
1) Steenine Elisabeth Christine Winther g.m. Jens Andreassen, præst i Sandby og Vrangstrup
2) Eggertine Winther g.m. Johan Josef Boserup, personlig kapellan i Ferslev og Ørslev
3) Marie Winther, [død 29.11.1798], var g.m. Christoffer Knudsvig, præst i Haraldsted og Allindemagle, [skifte 7.8.1806 lbnr.181]. 2B:
a Christoffer Daniel Knudsvig 13
b Christine Birgitte Knudsvig 9.
Afdøde døde 16.3.1807.

41 Marianne [Meyer] i Næstved. 28.3.1807, fol.208, 212, 223, 235B, 241B.
Enke efter [Jacob Nielsen] Holby, præst [i Kongsted, begravet 5.7.1799]. A:
1) bror Christoffer Meyer, præst i Toksværd
2) bror Laurids Aagaard Meyer, præst i Vefsen [i Helgeland provsti] i Nordlandene i Norge.
Afdøde døde 27.3.1807.

42 [Christine Magdalene Holgersdatter] Olivarius i Næstved. 7.4.1807, fol.208B, 215B, 225B, 234, 236B.
Enke efter [Jacob Hansen] Haagen, præst i Næstved St. Morten, død 9.4.1782]. A:
0) forældre [Holger Nielsen Olivarius, præst i Ørslev og Bjerge, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 15.3.1753 lbnr.5 og Kirstine Malene Clemensdatter Schmidt]
1) bror Arnold [de Fine] Olivarius, bogholder ved bankerne i København, [død 12.11.1804]. 3B:
a Holger Olivarius, professor i Kiel
b [Johannes de Fine] Olivarius, vejermester i København
c Christine Magdalene Olivarius g.m. [Frederik] Skibsted, [højesteretsadvokat] i København
2) bror Johannes Olivarius, [successor i Ørslev og Bjerge, skifte Vester Flakkebjerg herred 8.7.1774 lbnr.69]. 3B:
a Henrik Olivarius, død i Ostindien, 4 børn, hvis navne ikke kendes
b Holger Finkenhagen Olivarius, præst [i Svaneke og Ibsker] på Bornholm
c Kirsten Olivarius, enke efter Prom
3) søster Else Olivarius, enke efter [Jacob Severin] Payngk. [byfoged] i Skælskør
4) søster Dorthe Marie Olivarius, [død 20.1.1798], var g.m. [Frands Testrup Jensen] Stampe, præst [i Slagelse Sankt Mikkel, død 20.6.1762]. 2B:
a Holger Stampe til Nysø
b Christiane Stampe g.m. von Westen til Brændekilde på Fyn.
Fars første ægteskab med [Elisabeth Marie Christensdatter Bagge, død 1712]. B:
5) halvbror Niels Olivarius, [præst i Åstrup og Starup i Jylland, død 21.11.1779, var g.m. Christine Hansdatter Agerup, død Velling 23/8 92]. 3B:
a Holger Olivarius, præst i Ebeltoft
b Hans Olivarius, præst i Velling ved Ringkøbing
c Kirstine Magdalene Olivarius, [død 2.1.1800], var g.m. Jonas Joensen, organist i Janderup. 2B:
1 Niels Peder Joensen, rebslager i Varde
2 Susanne Joensen g.m. Rasmus Rasmussen, skrædder i København
6) halvsøster Elisabeth Marie Olivarius, død [Næstved omkring 1794]. Første ægteskab med Vitus Guldberg, præst i Højslev og Ting Jellinge, død 16.1.1738. 1B:
a Holger Guldberg, tolder i Ribe.
Elisabeth Marie Olivarius andet ægteskab med [successor Magnus Jochumsen Halling, død 9.4.1748]. 2B:
b Vitus Halling, ridder og brigader, død. 2B: en søn og en datter, hvis navne ikke angives
c Johan Halling, præst i Sakskøbing
Elisabeth Marie Olivarius tredje ægteskab med[Jens Nielsen] Munch, præst [i Hyllested, Venslev og Holsteinborg, skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 20.1.1758 lbnr.23]. 1B:
d Anne Munch g.m. major Funch i Næstved.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedsøn [Hans] Jacobsen Haagen, højesteretsadvokat i København.
2 afdødes søsterdatter [Christine Magdalene Payngk] g.m. [Christian] Sorterup, vinhandler i Næstved.
Afdøde døde 7.4.1807.
Litteratur: Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine af L. H. F. de Fine Olivarius. Kbh. 1894.

43 Bodil Kirstine [Ruth] i Sandby. 21.11.1807, fol.228B.
Enke efter Frederik Thornam, præst i Sandby og Vrangstrup, [skifte 11.11.1796 lbnr.23]. B:
1) Jens Thornam.
Desuden nævnes afdødes steddatter Johanne Frederikke Louise Thornam.
Afdøde døde 20.11.1807.

44 Johan Andreas Borch, degn i Glumsø og Bavelse. 20.12.1808, fol.240B, 242B, 269.
E: Adelheit Kirstine [Liep]. LV: Poul Pedersen i Glumsø. B:
1) Nikoline Cathrine Johansdatter 21, g.m. Boysen, tjener på Bregentved
2) Sofie Magdalene Johansdatter 20, på Palæet i Horsens
3) Jacobine Caroline Johansdatter 19
4) Johan Theodor Johansen 17
5) Peder Andreas Johansen 13
6) Gjørvel Elisabeth Johansdatter 8.
FM: Mads Andersen, smed i Glumsø.
Afdøde døde 19.12.1808.

45 Henrik Pedersen, degn i Herlufmagle. 23.11.1810, fol.244B.
E: Anne Elisabeth [Møller]. LV: Knud Trolle von Post i Næstved. B:
1) Adolf Pedersen 22
2) Hans Henrik Pedersen 8.
FM: [farbror Adolf] Pedersen, kapellan i Ringsted.
Bevilling til uskiftet bo af 18.1.1811.

46 Karen [Pedersdatter Schmidt] i Næstved. 25.3.1811, fol.250B, 254, 259B, 263B, 268B.
Enke efter [Hans Hansen] Schousboe, præst i Dalby og Tureby, [begravet 1.6.1798]. B:
1) Peder Schousboe, kirkesanger og skolelærer i Dalby
2) Otto Christoffer Schousboe, cand. theol. og skolelærer i Aversi
3) Christence Sofie Schousboe 38 g.m. Engel, bødker i Altona
4) Anne Dorthe Schousboe g.m. Schmidt, silhuettør i København
5) Barbara Marie Schousboe g.m. Josias Buntsen, juveler i København
6) Kirstine Bodil Birgitte Schousboe g.m. Peder Rugaard, degn i Græse og Sigerslev.
Afdøde døde 24.3.1811.

47 [Henning] Hansen, entlediget præst i Skelby og Gunderslev. 16.4.1811, fol.252B, 255B, 260, 262B, 266.
Enkemand efter [Dorthe Marie Ankersdatter Borch, skifte 12.7.1805 lbnr.34]. B:
1) [Drude Margrethe Hansen] g.m. Jacob Muus, proprietær
2) Anker Borch Hansen, præst i Allerslev, [død 30.11.1805]. 4B:
a Henning Hansen 19
b Hans Peder Hansen 17
c Hans Vilsgaard Hansen 16
d Johan Frederik Hansen 14
3) Hans Hansen i Benløse
4) Casper Frederik Hansen, urtekræmmer i København
5) Ellen Cathrine Hansen g.m. [Jens] Kolding, præst [i Vesterbølle og Østerbølle] i Jylland.
Afdøde døde 15.4.1811.

48 Mathias Gravlund, skolelærer i Herluflille. 17.10.1811, fol.261B.
Marie Elisabeth [Hansdatter]. A:
1) bror Hans Gravlund, degn i Herfølge
2) søster Karen g.m. en husmand i Sædder
3) en søster hos sin bror i Herfølge.

SLUT