Erik Brejls hjemmeside

Start

Præstø Byfoged
Skifteprotokol
1746-1806

[1746-1806]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen. Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Præstø Byfoged
Skifteprotokol
1746-1806

1 Jørgen [Jensen] Balling i Præstø, [der døde 22.11.1743], fol.2.
Enkemand efter Anne Magdalene Dreier, [død 6.11.1743].
Hans A:
Hans første ægteskab med [Bodil Cathrine Ammundsdatter, død 30.1.1736]. B:
1) Jens Jørgensen Balling
2) Iver Jørgensen Balling
3) Mette Cathrine Jørgensdatter Balling
4) Immanuel Jørgensen Balling.
FM:
1 Villum Ring, byskriver
2 Peder Brasch, forvalter i Store Heddinge.
Hendes A:
1) mor Maren Bruun, enke efter Carsten Dreier
2) søster Birgitte Elisabeth [Dreier] Jens Pedersen Barchmann i Store Heddinge.
Kun slutningen af skiftet i denne protokol, der er begyndt i forrige protokol, der ikke er bevaret).

2 Niels Rasmussen, skipper i Præstø, der døde 12.8.1746, fol.28B.
E: Anne Jensdatter. LV: Engelbrecht Hansen, tolder. A:
1) bror Anders Rasmussen i København
2) søster, død. E: Oluf Halvorsen i København. 1B:
a Ellen Olufsdatter 28, i København.

3 Eggert Gerhardt Poppe, major i Præstø. 15.2.1747, fol.30B.
A:
1) søster Elisabeth Cathrine Poppe g.m. Poul [Poulsen] Danchel, præst i Åstrup på Falster.
Testamente af 20.9.1746.

4 Christian Laurenberg Prom, købmand i Præstø. 9.5.1747, fol.34.
E: Johanne Cathrine. LV: Michael Blunck, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Christiansdatter Prom 3
2) Sebastian Hjort Christiansen Prom 1½.
FM:
1 Christian Prom, tobaksspinder i København
2 Niels Lundorff, degn i Næstelsø og Mogenstrup.
Afdøde døde 29.6.1746.

5 Jørgen Pedersen Holm, skipper i Præstø. 19.12.1747, fol.101.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Johan Hansteen, købmand. B:
1) Judith Jørgensdatter Holm 18
2) Marie Jørgensdatter Holm 15.
FM:
1 Mathias Olufsen Svane
2 Svend Nielsen, smed.

6
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.1-5.