Erik Brejls hjemmeside

Start

Præstø Byfoged
Skifteprotokol
1746-1806

[1746-1806]    [1806-1836]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Præstø Byfoged
Skifteprotokol
1746-1806

1 Jørgen [Jensen] Balling, købmand i Præstø, [der døde 22.11.1743], fol.2.
Enkemand efter Anne Magdalene Dreier, [død 6.11.1743].
Hans A:
Hans første ægteskab med [Bodil Cathrine Ammundsdatter, død 30.1.1736]. B:
1) Jens Jørgensen Balling, [født 5.7.1728]
2) Iver Jørgensen Balling
3) Mette Cathrine Jørgensdatter Balling, [født 16.1.1732]
4) Immanuel Jørgensen Balling.
FM:
1 Villum Ring, byskriver
2 Peder Brasch, forvalter i Store Heddinge.
Hendes A:
1) mor Maren Bruun, enke efter Carsten Dreier
2) søster Birgitte Elisabeth [Dreier] Jens Pedersen Barchmann i Store Heddinge.
(Dette er kun slutningen af skiftet, der er begyndt i forrige protokol, der ikke er bevaret).

2 Niels Rasmussen, skipper i Præstø, der døde 12.8.1746, fol.28B.
E: Anne Jensdatter. LV: Engelbrecht Hansen, tolder. A:
1) bror Anders Rasmussen i København
2) søster, død. E: Oluf Halvorsen i København. 1B:
a Ellen Olufsdatter 28, i København.

3 Eggert Gerhardt Poppe, major i Præstø. 15.2.1747, fol.30B.
A:
1) søster Elisabeth Cathrine Poppe g.m. Poul [Poulsen] Danchel, præst i Åstrup på Falster.
Testamente af 20.9.1746.

4 Christian Laurenberg Prom, købmand i Præstø. 9.5.1747, fol.34.
E: Johanne Cathrine [Gynge]. LV: Michael Blunck, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Christiansdatter Prom 3
2) Sebastian Hjort Christiansen Prom 1½.
FM:
1 Christian Prom, tobaksspinder i København
2 Niels Lundorff, degn i Næstelsø og Mogenstrup.
Afdøde døde 29.6.1746.

5 Jørgen Pedersen Holm, skipper i Præstø. 19.12.1747, fol.101.
E: Sidsel Jørgensdatter. LV: Johan Hansteen, købmand. B:
1) Judith Jørgensdatter Holm 18
2) Marie Jørgensdatter Holm 15.
FM:
1 Mathias Olufsen Svane
2 Svend Nielsen, smed.

6 Peder Pedersen Aagaard, toldbetjent i Præstø. 20.12.1747, fol.101B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Andersen. B:
1) Rasmus Pedersen Aagaard 3.
FM: Thomas Normann.

7 Jens Nielsen Weismann, skomager i Præstø. 18.9.1748, fol.102B.
E: Maren Andersdatter. LV: Martin Kirk. B:
1) Anders Weismann 25
2) Gertrud Weismann 21.
FM: Conrad Ludvig.

8 Bodil Rasmusdatter i Præstø. 14.1.1749, fol.107.
E: Frederik Poulsen Maymann, skipper. B:
4) Oluf Frederiksen Maymann 12
5) Stine Frederiksdatter 8.
Af første ægteskab B:
1) Hans Olufsen 27
2) Niels Olufsen 23
3) Sidsel Olufsdatter 18.
Afdøde døde 7.5.1748.

9 Sidsel Jørgensdatter i Præstø. 8.2.1749, fol.111.
Enke efter Jørgen Pedersen Holm, [skifte 19.12.1747 lbnr.5]. B:
1) Judith Jørgensdatter Holm 20, der ægter Hans Olufsen, skibskarl på Jungshoved ø
2) Marie Jørgensdatter Holm 17.
FM:
1 Mathias Olufsen Svane
2 Svend Nielsen, smed.
Afdøde døde 3.9.1748.

10 Elias Lauridsen, møller i Præstø. 10.3.1749, fol.116.
E: Mette Poulsdatter. LV: Jochum Nikolaj Prehn, birkeskriver i Allerslev.
Testamente af 8.2.1749. A:
1) hans farbror Erland Erlandsen, skipper i København.
Afdøde døde 8.2.1749.

11 Hans Mortensen i Præstø. 21.4.1749, fol.119.
E: Sidsel Malene Pedersdatter. LV: Christen Thomsen, der ægter enken.
Første ægteskab med Karen Hemmingsdatter, skifte 10.5.1746. B:
1) Morten Hansen 14
2) Rasmus Hansen 10
3) Birgitte Sofie Hansdatter 6.
FM:
1 morbror Peder Hemmingsen i Grumløse
2 morbror Niels Hemmingsen i Skallerup.
Afdøde døde 26.12.1748.

12 Maren Madsdatter i Præstø. 5.7.1749, fol.134.
E: Ludolf Lahrmann. B:
1) Anne Lahrmann 34
2) Dorthe Lahrmann 32
3) Margrethe Lahrmann g.m. Hans Lauridsen i Brøndbyvester
4) Mathias Lahrmann 27.
Afdøde døde 21.9.1748.

13 Christian Ulrik Carlsen i Præstø, skovrider i Vordingborg amt. 25.7.1749, fol.137B.
E: Charlotte Amalie Voigt, der døde 27.12.1749.
Hans A:
1) mor Birgitte Cathrine Jensdatter g.m. Peder Jensen i Endegårde [i Skibinge sogn], skovrider i Vordingborg amt
Mors første ægteskab med afdødes far Carl Olufsen, skovrider på Møn, [begravet 1.2.1736]. B:
2) søster Ellen Cathrine Carlsdatter 20
3) bror Hans Jørgen Carlsen 19
4) søster Elisabeth Carlsdatter 17
5) bror Adolf Carlsen 16, i Frederiksborg latinskole
6) bror Jens Carlsen 13.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Nathanael Bender, byfoged i Præstø, [død 22.7.1742]. 1B:
1) Cathrine Kirstine Margrethe Nathanaelsdatter Bender 8.
Afdøde døde 14.2.1749.

14 Hans Jacobsen, en dreng i Præstø. 16.12.1749, fol.198.
A:
1) mor Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jacob Maymann, skipper
2) søster Mette Cathrine Jacobsdatter 10.
Arv efter afdødes far [Jacob Hansen, bødker] i Vordingborg, skifte Vordingborg 2.4.1746.

15 Maren Gertsdatter i Præstø. 16.1.1750, fol.199.
E: Svend Nielsen, smed. B:
1) Niels Svendsen 11
2) Adam Frederik Svendsen 3.
Arv i boet til enkemandens søn Poul Svendsen efter dennes mor.
Arv i boet til enkemandens steddatter Inger Marie Poulsdatter Pommergaard efter dennes far og mor.
Desuden nævnes Johan Gertsen, smed i Neble [i Allerslev sogn].

16 Oluf Nielsen, skipper in Præstø. 28.2.1750, fol.201.
E: Birthe Andersdatter. LV: Jørgen Jensen. B:
1) Maren Olufsdatter 16
2) Hans Christian Olufsen 4
3) Henrik Olufsen 3
4) Mette Cathrine Olufsdatter 9 mdr.
FM: farbror Rasmus Nielsen i Stenstrup.
Afdøde døde 20.1.1750.

17 Johanne Cathrine Gynge i Præstø. 16.3.1751, fol.206.
E: Michael Blunck, købmand. B:
2) Christian Laurenberg Blunck 1¾.
Første ægteskab med Christian Laurenberg Prom, [skifte 9.5.1747 lbnr.4]. B:
2) Sebastian Hjort Prom 6.
Afdøde døde 20.2.1751.

18 Elisabeth Bjørn i Præstø. 16.11.1751, fol.220B.
E: Tage Fredelund, byfoged og farver i Præstø. A:
1) søster Sidsel Bjørn, enke efter Niels Falch
2) søster Kirsten Bjørn g.m. Christen Joensen Bjørn i Ebbeskov på Gisselfeld gods, begge døde. 7B:
a Johan Bjørn i København
b Sara Bjørn 24
c Abigael Bjørn 19
d Anne Bjørn 16
e Joen Bjørn 15
f Laurids Bjørn 14
g Anne Kirstine Bjørn 11
3) søster Anne Bjørn g.m. Berg, begge døde. 2B:
a Sofie Clara Berg
b Hans Frederik Berg 19
4) søster Maren Bjørn, død. Af første ægteskab B:
a Otto Christian Vognsen 22
b Birgitte Charlotte Vognsen 16
c Frederik Christian Vognsen 14.
Ingen børn af andet ægteskab med Hans Christian Felthus.
Arv i boet efter Johan Nikolaj Voigt, kommerceråd i Præstø, skifte 1.6.1745 til brordatter Sofie Margrethe Voigt hos stedfar [Laurids Jørgensen] Raabech, postmester i Christiania ved formynder farbror Just Christoffer Voigt, regimentskvartermester i København.
Sofie Margrethe Voigt er nu g.m. Johan Henrik Gasser, apoteker i Bergen.
Litteratur: En slekt Voigt fra Holsten ved Per v. Hirsch i: Personalhistorisk tidsskrift 1975 side 53-68 og 93-116.
Afdøde døde 21.5.1751.

19 Hans Thygesen, skomager i Præstø. 17.12.1751, fol.246.
E: Maren Jensdatter. LV: Mathias Salomon Lauridsen. B:
1) Jens Hansen 11
2) Peder Hansen 7.
FM: Mathias Vilhelm Lahmann.

20 Henrik Lauridsen, slagter i Præstø. 17.12.1751, fol.246B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Møller. B:
1) Laurids Henriksen 13
2) Sidsel Cathrine Henriksdatter 10.
FM: Oluf Christensen, bødker.

21 Johan Georg Bibler i Præstø. 18.12.1751, fol.248.
E: Margrethe, der også døde. B:
1) Margrethe Bibler 22
2) Elisabeth Bibler 9
3) Hartvig Bibler 7.
FM: Thomas Normann.

22 Hans Lorentsen Juhler, skrædder i Præstø. 1.3.1752, fol.253.
E: Bendite Hansdatter. LV: far Hans Rasmussen, glarmester. A:
1) søster Stine Lorentsdatter Juhler g.m. Anders Schou, skoleholder på Svinø
2) søster Helvig Lorentsdatter Juhler g.m. Morten Hansen, handskemager i Vordingborg, begge døde. 3B:
a Hans Mortensen 18
b Bodil Kirstine Mortensdatter 14
c Lorents Mortensen 7.
Afdøde døde 30.5.1751.

23 Niels Poulsen, snedker i Præstø. 21.11.1752, fol.256.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Kallehauge. A:
1) bror, smed på Holmen i København, død. 1B:
a en søn, rodhugger på Holmen
2) søster Elisabeth Poulsdatter gift og bor i Soesmarke eller i Vestenskov på Lolland.
Desuden næstsøskendebørn
3) Oluf Rasmussen i Sjolte i Snesere sogn på Sparresholm gods
4) Peder Rasmussen i Dysted i Toksværd sogn på Sparresholm gods
5) Christoffer Rasmussen i Brøderup i Snesere sogn på Bækkeskov gods.
Afdøde, der var født i Skovhuse i Øster Egesborg sogn, døde 3.4.1752.

24 Peder Madsen i Præstø. 16.2.1753, fol.261.
E: Johanne Hermansdatter. LV: Michael Gielf. B:
1) Bodil Pedersdatter 24
2) Mette Kirstine Pedersdatter 15.
FM: Mathias Lahmann.

25 Gertrud Knudsdatter i Præstø. 22.12.1753, fol.261B.
E: Hans Sivertsen, skomager. A:
1) søster [Anne Cathrine Bille], død, var g.m. Peder [Hansen] Urmager, skomager i Nykøbing Falster. 2B:
a Knud [Pedersen] Møller, præst i Halsted og Avnede på Lolland
b Gertrud Kirstine, enke efter Hans Rahr
2) halvsøster, død. 1B:
a Hans Hansen, smed i Utterslev på Lolland.

26 Ellen Andersdatter i Præstø. 3.5.1754, fol.262.
E: Christian Salomonsen, snedker. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 20
2) Johan Peder Christiansen 15
3) Anders Christiansen 12.

27 Hans Sivertsen, skomager i Præstø. 2.8.1754, fol.263.
E: Johanne Jacobsdatter Møller. LV: Gregers Switzer, feldbereder i Præstø. A:
1) søster død. 4B:
a Laurids Nielsen i Åshøje på Gammel Køgegård gods
b Sara Nielsdatter
c Niels Lauridsen, skomagersvend i Næstved
d Olav Lauridsen, skomagersvend i Præstø.
[Første ægteskab med Gertrud Knudsdatter, skifte 22.12.1753 lbnr.25].

28 Carl Madsen Bekker, købmandssvend i Præstø. 8.3.1755, fol.266B.
Mulig A:
1) søskendebarn [Carl] Hedegaard, musikantsvend i Næstved.
Afdøde, der havde været købmand og borger i Næstved, døde 13.2.1752.

29 Andreas Cort, smed i Præstø. 27.5.1755, fol.270B.
E: Cathrine Margrethe Selskov. LV: Peder [Villadsen] Stilling, degn i Bårse. B:
1) Christian Henrik Cort 23
2) Johan Nikolaj Cort 21, rytter
3) Anne Marie Cort 18
4) Anne Elisabeth Cort 17.
FM: morbror Christian Henrik Selskov, forvalter på Hesede.
Afdøde døde 15.2.1755.

30 Hans Martinussen Eisenberg, skrædder i Præstø. 24.10.1755, fol.273.
E: Marie Magdalene Jacobsdatter. B:
3) Hieronymus Eisenberg, matros på Holmen i København
4) Peder Eisenberg i Herslev på Lolland
5) Jacob Eisenberg, matros på Holmen
6) Hans Eisenberg, indrulleret matros på de lange rejser.
Af første ægteskab B:
1) Martinus Eisenberg, skrædder i Frederikshald i Norge
2) Anne Kirstine Eisenberg g.m. Mathias Salomon Lauridsen, skomager.
Afdøde døde 16.6.1755.

31 Elisabeth i Præstø. 25.10.1755, fol.274B.
Enke efter Anders Slagter. B:
1) Hans Andersen 13
2) Anne Elisabeth Andersdatter 11.
FM: morbror Ulrik Jensen, rytter.

32 Anne Nielsdatter i Præstø. 29.11.1755, fol.276B.
E: Anders Nielsen Nyraad.
Første ægteskab med Henrik Slagter. B:
1) Laurids Henriksen, i København.
FM: Hans Andersen Møller.
Afdøde døde 22.10.1755.

33 Else From i Præstø. Samfrændeskifte 26.5.1756, fol.282B.
E: Thomas Krarup, købmand. B:
1) Birgitte Cathrine Krarup 5
2) Else Marie Krarup 3.
FM:
1 morfar Godske [Nielsen] From, kapellan i Slagelse [Mikkel]
2 fars morbror Jacob Hjort.
Bevilling til uskiftet bo 6.7.1753.
Registrering 3.7.1753.

34 Margrethe i Præstø, der døde 9.6.1756, fol.285B.
Enke efter Jeppe Høj. B:
1) Anne Jepsdatter Høj i Næstved
2) [Laurids Jepsen Høj], død. 1B:
a Anne Margrethe Lauridsdatter Høj 4, hos sin moster i Stensby.

35 Sidsel Cathrine Jochumsdatter i Præstø. 29.6.1756, fol.287.
E: Hans Jørgensen, snedker. B:
1) Jochum Hansen 26
2) Anne Margrethe Hansdatter forlovet med Henrik Kallehauge, skomagersvend.

36 Cathrine Rasmusdatter i Præstø. 22.9.1756, fol.288.
Enke efter Johan Gielf. B:
1) Michael Gielf
2) Maren Gielf 40, vanfør, nyder almisse
3) Anne Kirstine Gielf g.m. Ditlev Barthold Dehn, korporal
4) Rasmus Gielf, skomager.
Afdøde døde 27.6.1756.

37 Conrad Ludvig, slagter i Præstø. 21.5.1757, fol.292.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Engelbrecht Hansen, tolder.
Afdøde, der var født i Tyskland og af katolsk religion, døde 23.12.1756.

38 Jens Hostrup i Præstø. 4.11.1757, fol.295.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: søn Søren Pedersen i Kostræde.
Af første ægteskab B:
1) Knud Hostrup i Risby
2) Mette Cathrine Hostrup g.m. Abraham Olufsen, skomager i Stoltenborg uden for Danzig.
Registrering 17.8.1757.

39 Jens Frederik Sorterup, købmand og toldforpagter i Præstø. 10.2.1758, fol.298.
E: Mette [Hansdatter] Spleth, der døde 5.9.1757. B:
1) Karen Sorterup g.m. Christoffer Ermandinger i Præstø
2) Jørgen Sorterup, på de lange rejser
3) Thomas Sorterup i København.
FM: farbror Christian Sorterup i København.
Desuden nævnes [enkens bror] Frederik Spleth, præst i Lille Heddinge.
Afdøde døde 23.8.1757 i Vordingborg.
(Se skifte efter enkens far Hans Frederiksen Spleth, kapellan i Store Heddinge og Højrup, skifte Stevns herred gejstlig 16.9.1751 lbnr.74).

40 Mikkel Pedersen i Præstø, der døde 22.2.1758, fol.314.
E: Anne Cathrine Jensdatter.
Testamente underskrevet Hellede Mølle i Everdrup sogn 9.11.1731.

41 Erik Hansen, skomager i Præstø. 3.5.1758, fol.316.
E: Lisbeth Andersdatter. LV: Johan Hansteen. B:
1) Malene Eriksdatter 17
2) Johan Eriksen 15
3) Helvig Eriksdatter 12
4) Andreas Eriksen 9
5) Maren Eriksdatter 7
6) Cecilie Kirstine Eriksdatter 5.
FM: farbror Jørgen Hansen.
Afdøde døde 25.10.1757.

42 Henrik Scheel, ugift skipper, der døde i Præstø. 25.5.1758, fol.319.
A:
1) mor Margrethe, enke efter Hartvig Veite i Staverdorf på Femern
2) søster Gertrud g.m. Claus Høpern i Staverdorf
3) halvsøster Margrethe Veite 12
4) halvbror Ehler Veite 10.
FM: morbror Claus Lier i Staverdorf.
Afdøde, der var fra Staverdorf, havde overvintret med sit skib hos Hans Olufsen i Præstø, døde 5.5.1758.

43 Hans Hellesen, skomager i Præstø. 11.8.1758, fol.324.
Enkemand. B:
1) Jørgen Hansen, skomager
2) Erik Hansen, skomager, [skifte 3.5.1758 lbnr.41]. 6B:
a Malene Eriksdatter 17
b Johan Eriksen 15
c Helvig Eriksdatter 11
d Andreas Eriksen 9
e Maren Eriksdatter 7
f Cecilie Kirstine Eriksdatter 5.
FM: mosters mand Poul Mortensen i Skibinge.
Afdøde døde 25.5.1758.

44 Poul Jacobsen, matros, der døde i Præstø. 23.11.1758, fol.330.
Arvinger i København, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 22.11.1758.

45 Anne Kirstine Hansdatter Eisenberg i Præstø. 2.12.1758, fol.330B.
E: Mathias Salomon Lauridsen. B:
1) Laurids Mathiassen 15
2) Hans Mathiassen 12
3) Mette Mathiasdatter 11
4) Dorthe Elisabeth Mathiasdatter 5
5) Karen Mathiasdatter 3.
FM: fars ældste søn af hans første ægteskab Christian Mathiassen i Næstved.
Afdøde døde 25.11.1758.

46 Bolette Schou i Præstø. 15.12.1758, fol.333B.
E: Villum Ring, byskriver. A:
1) bror [Markus Schou], død. 5B:
a Lauge Jørgen Schou, musikantsvend, i udlandet
b Niels Markussen Schou, feldbereder i Middelfart
c Peder Markussen Schou, konstabel
d Anne Cathrine Schou i Haderslev
og disses halvbror
e Jens Markussen Schou, død. 2B:
1 Markus Schou hos sin mor i Lyderslev
2 Laurids Schou hos sin mor
2) søster Mette Schou g.m. Martinus Kirch i Præstø.
Afdøde døde sidst i december 1754.

47 Hans Olufsen, skipper i Præstø. Samfrændeskifte 24.1.1760, fol.334B.
E: Judith Jørgensdatter Holm. LV: Jacob Hansteen. B:
1) Hans Jørgen Hansen 4
2) Sidsel Marie Hansdatter 2.
FM:
1 farfar Oluf Sørensen i Stavreby på Jungshoved
2 fars søskendebarn Laurids Gundersen i Stavreby.
Bevilling til uskiftet bo af 5.1.1759.
Afdøde døde 22.11.1758.

48 Ingeborg Vallund, ugift i Præstø. 15.2.1760, fol.339.
A:
0) forældre [Thomas Christoffersen Vallund, degn i Store og Lille Fuglede, begravet 16.2.1753 og Anne Marie Bertelsdatter May]
1) bror Christoffer Vallund i Præstø
2) søster Birgitte Sofie Vallund g.m. Anders Møller, degn i Reerslev.
Mors første ægteskab med [formanden Sebastian Mathias Laurenberg Prom, begravet 10.5.1724]
3) halvbror Christian Laurenberg Prom, død. 1B:
a Sebastian Prom 15
4) halvbror Vilhelm Laurenberg Prom 40, toldbetjent i Næstved
5) halvsøster Dorthe Marie Prom 41 i København.

49 Engelbrecht Hansen, tolder i Præstø. 28.6.1760, fol.343B.
E: Gedske Nielsdatter Fogh.
Testamente af 9.5.1760.

50 Mathias Svan, skomager i Præstø. 30.1.1761, fol.345B.
E: Ellen Bentsdatter. LV: Hans Jørgensen Svan. A:
1) bror [Hans Svan], død. 4B:
a Johanne Hansdatter 44, i København.
FM: morbrorsøn Henrik Kallehauge, skomager
b Jørgen Svan, bødker i Næstved
c Stine Svan 27, i København
d Oluf Svan, bødker i Præstø.
Afdøde døde 22.9.1760.

51 Jørgen Jensen i Præstø. 3.2.1761, fol.350B.
E: Abelone Henriksdatter. LV: Afdødes svoger Hans Andersen Møller.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Tyskland.

52 Hans Henriksen Kallehauge, skomager i Præstø. 26.2.1761, fol.355.
E: Ellen Hansdatter Pommergaard. B:
1) Henrik Kallehauge, skomager
2) Hans Kallehauge, snedker
3) Karen Kallehauge g.m. Jochum Hansen, snedker
4) Maren Kallehauge 28
5) Peder Kallehauge 22, skomagersvend.

53 Anne Jørgensdatter i Præstø. 19.3.1762, fol.355B.
Enke efter Didrik Sommer. A:
1) søster Sidsel Jørgensdatter g.m. Anders Pedersen i Lundby
2) bror Laurids Jørgensen, vognmand i Roskilde
3) bror Peder Jørgensen, daglejer i Ringsted.

54 Laurids Klandt i Præstø, der døde 30.10.1762, fol.361.
E: Anne Haagensdatter. A:
1) søster Maren Nielsdatter Klandt, død. 1B:
a Bodil Hansdatter g.m. Anders Pedersen i Bønsvig på Jungshoved
2) halvbror Christen Jørgensen Klandt i Ambæk på Jungshoved
3) halvsøster Marten Klandt, død. 1B:
a Laurids Hansen 25, matros
4) halvbror Niels Klandt i Skovhuse på Jungshoved, død. 5B:
a Niels Nielsen Klandt 12
b Anne Nielsdatter Klandt 8
c Jens Nielsen Klandt 6
d Birgitte Nielsdatter Klandt 4
e Peder Nielsen Klandt 3.
FM: stedfar Hans Lauridsen i Skovhuse
5) halvsøster Sidsel Jørgensdatter Klandt g.m. Peder Pedersen i Sønder Mehr
6) halvsøster Ellen Jørgensdatter Klandt, enke i Sakskøbing.

55 Mathias Salomon Lauridsen, skomager i Præstø. 14.12.1762, fol.363.
Enkemand efter [Anne Kirstine Hansdatter Eisenberg, skifte 2.12.1758 lbnr.45]. B:
5) Laurids Mathiassen 20, skræddersvend i København
6) Hans Mathiassen 14, i skomagerlære i Præstø
7) Dorthe Elisabeth Mathiasdatter 10
5) Karen Mathiasdatter 6.
Af første ægteskab B:
1) Christian Mathiassen Salomon, skomager i Næstved
2) Iver Mathiassen Salomon, skrædder i København
3) Jacob Mathiassen Salomon, skomagersvend i Næstved
4) Anne Marie Mathiasdatter g.m. Fuglsang, sergent ved Holmen i København.

56 Joen Magnus, afskediget rytter i Præstø. 26.5.1763, fol.368B.
E: Johanne Jensdatter.
Afdøde var født i Skåne.
Arvinger kendes ikke.

57 Michael Gielf i Præstø. 26.5.1763, fol.369.
E: Lisbeth Sørensdatter Kaare. B:
1) Alhed Gielf 17
2) Anne Margrethe Gielf 16
3) Cathrine Gielf 10
4) Johannes Gielf 8.
FM: farbror Rasmus Gielf.

58 Hans Danielsen i Præstø. 26.5.1763, fol.370.
E: Inger Lauridsdatter. B:
1) Karen Hansdatter, død, var g.m. Rudolf, musketer. 2B:
a Christian Rudolfsen 5
b Peder Rudolfsen 3
2) Sidsel Hansdatter 18
3) Daniel Hansen 15.

59 Mathias Jørgensen, ugift i Præstø, der døde 9.6.1763, fol.371.
Testamente af 6.12.1757. A:
1) søsterdatter Anne Cathrine Olufsdatter, enke efter Jens Erlandsen, tobaksfabrikant i København.

60 Ludolf Lahmann i Præstø. 23.6.1763, fol.373.
Enkemand. B:
1) Mathias Ludolfsen Lahmann, skomager
2) Dorthe Ludolfsdatter Lahmann
3) Anne Ludolfsdatter Lahmann g.m. Peder [Hansen] Hejninge, degn i Skørpinge og Fårdrup
4) Margrethe Ludolfsdatter Lahmann, død, var g.m. Hans Lauridsen i Brøndbyvester. 3B:
a Maren Hansdatter
b Anne Hansdatter
c Johanne Hansdatter.
Afdøde døde 23.5.1763.

61 Johan Hansteen, købmand i Præstø. 26.7.1763, fol.375.
E: Christine Kinch.
Bevilling til uskiftet bo af 30.10.1739.

62 Tage Fredelund, byfoged i Præstø. 23.8.1763, fol.376.
Arvinger angives ikke.

63 Gotfred Møller, toldbetjent i Præstø, der døde 16.1.1764, fol.401B.
Skifte afholdes på Nysø gods, da afdøde var fæster af en gård i Bråskov.

64 Niels Gandrup, skomager i Præstø, der døde 11.4.1764, fol.402B.
Enkemand. B:
1) Jens Gandrup, skomager, på stedet
og
2) dennes halvsøster g.m. Christen Christensen i København.

65 Hans Rasmussen, glarmester i Præstø. 21.7.1764, fol.403B.
E: Mette Olufsdatter. B:
1) Benditte Hansdatter, enke efter Hans Hansen
2) Martha Hansdatter 28.

66 Anders Nyraad i Præstø. 7.9.1764, fol.404B.
E: Maren Hansdatter LV: Hans Andersen Møller. A:
1) bror Niels Nielsen i Nyråd ved Vordingborg
2) søster Maren Nielsdatter i Nyråd
3) Ellen Nielsdatter, enke efter Andreas Christoffersen i Nyråd
4) Kirsten Nielsdatter, enke efter Christian Raage i Svendborg.
12.6.1756 nævnes afdødes første hustru, da afdøde Anne Nielsdatter, der havde underskrevet en obligation af 11.12.1751.

67 Maren Christensdatter i Præstø. 1.12.1764, fol.408.
E: Hans Jørgensen Svan.
Af første ægteskab B:
1) Christen Nielsen Bøgh, skrædder i Nordrup ved Slagelse
2) Lucie Nielsdatter Bøgh g.m. Andreas Koch i Vordingborg.
Afdøde døde 11.10.1764.

68 Samuel Stub, snedker i Præstø. 26.1.1765, fol.412.
A:
1) far Jens Stub i Roholte ved svigersøn Oluf Olufsen sst.
Afdøde døde 18.8.1764.

69 Johanne [Hermansdatter] i Præstø, der døde 2.5.1765, fol.415B.
Enke efter Peder Madsen, [skifte 16.2.1753 lbnr.24]. Af børn angives B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter.

70 Marie Dorthe i Præstø. 20.7.1765, fol.417B.
Enke efter Filip Bremmer. B:
1) Johan Frederik Geris, skomager i Lundby
Ellen Sofie Frederiksdatter Geris, død. E: Hans Lauridsen i Røstofte [i Øster Egesborg sogn]. 2B:
a Frederik Hansen 18
b Laurids Hansen 16
2) Peder Clausen, skomagersvend.
Afdøde døde 3.12.1764.

71 Rasmus Esch, tolder i Præstø, der døde 24.6.1765, fol.419.
E: Kirstine Marie.
Bevilling til uskiftet bo af 5.9.1765.

72 Niels Pedersen Jesmann i Præstø. 12.4.1766, fol.420.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: halvbror Jens Johansen. B:
1) Anne Nielsdatter Jesmann 27
2) Dorthe Nielsdatter Jesmann 26
3) Birthe Nielsdatter Jesmann 24
4) Peder Nielsen Jesmann, i bødkerlære
5) Aarsele Malene Nielsdatter Jesmann 11.
FM:
1 Oluf Christensen, bødker
2 Oluf Svan, bødker.
Arv i boet efter Niels Carstensen efter skifte sluttet 24.5.1737 til B:
1 afdødes [halv]søster Dorthe Nielsdatter
2 afdødes [Halv]søster Johanne Nielsdatter.
Afdøde døde 24.6.1765.

73 Margrethe Nielsdatter i Præstø. 6.8.1766, fol.426.
E: Johan Filip Kaas, snedker. B:
1) Niels Frederik Kaas 4.

74 Johan Casper Schneider, ugift krambodsvend i Præstø. 27.9.1766, fol.426B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.1.1766.

75 Dorthe Cathrine Vellø i Præstø. 4.10.1766, fol.430.
Enke efter Johan Dock. A:
1) søster Margrethe Pedersdatter Vellø g.m. Mathias Lahmann, skomager.
Afdøde døde 3.2.1766.

76 Opbudsbo i Præstø. 13.12.1766, fol.432.
Registrering af fallitbo hos Jens Krog, farver i Præstø g.m. Susanne Struntz.

77 Karen Hansdatter i Præstø. 16.2.1767, fol.461.
E: Christen Olufsen, snedker.
Afkald fra A:
1) søster Kirsten Hansdatter g.m. Eskild Christensen, skolelærer i Bjerre i Svallerup sogn ved Kalundborg. Af
kald 14.2.1767
2) søster Birthe Hansdatter g.m. Laurids Sørensen Borg, skoflikker i Næstved.
Afdøde døde 20.12.1766.

78 Peder Kaasbøl, generalløjtnant i Præstø. 13.2.1767, fol.461B.
Enkemand. B:
1) en datter g.m. Neumann, major i Norge
2) Cathrine Sofie Kaasbøl.
Afdøde døde 12.2.1767.

79 Euphrosyne Müllerin i Præstø. 12.5.1767, fol.463B.
E: Lorents Zeller, feldbereder, der var bortrømt.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.10.1757.

80 Søren, ugift toldbetjent i Præstø. 13.5.1767, fol.464B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.9.1758.

81 Kirsten Nielsdatter i Præstø. 16.5.1767, fol.465.
Enke efter Andreas Væver. B:
1) Hans Andreassen, skomager i Næstved
2) Johanne Andreasdatter g.m. Peder Holm, dragon
3) Christence Andreasdatter, død, var g.m. Anders Clausen, dragon. 1B:
a Marianne Andersdatter 10
4) Dorthe Andreasdatter 32, i København
5) Jens Andreassen, skomager
6) Kirsten Andreasdatter g.m. Bertel Jensen
7) Birgitte Andreasdatter 27, i København
8) Margrethe Andreasdatter 22.
Afdøde døde 22.7.1763.

82 Oluf Hansen, skipper i Præstø. 19.9.1767, fol.465B.
E: Anne Knudsdatter Bekker. LV: Gregers Switzer, feldbereder. B:
1) Kirsten Olufsdatter 35, i København
2) Søren Olufsen 32, farer til søs fra København
3) Mette Sofie Olufsdatter g.m. Laurids Holm, assistent i Asiatisk Compagni i København
4) Barbara Margrethe Olufsdatter 21, i København
5) Hans Henrik Olufsen 19, farer til søs fra København.
Afdøde døde 13.3.1767.

83 Karen Andersdatter i Præstø. 29.2.1768, fol.470.
A:
1) bror Oluf Andersen Krog i Øster Egesborg, død. 4B:
a Birthe Olufsdatter g.m. Niels Jensen i Sværdborg
b Maren Olufsdatter, forlovet med Oluf Smed i Hammer Torup
c Anne Olufsdatter 13
d Sidsel Olufsdatter 6, hos mor og stedfar Hans Hansen i Øster Egesborg
2) bror Anders Andersen i Eskebjerggård ved datters mand Hans Knudsen sst.
3) søster Maren Andersdatter, død, var g.m. Jacob Jørgensen i Ørslev. 2B:
a en søn 40, der rejste bort for 20 år siden, uvist hvorhen
b Jørgen Jacobsen i Græsbjerg [i Ørslev sogn]
4) søster Anne Andersdatter g.m. Jens Sørensen, rytterhusmand i Lekkende [i Øster Egesborg sogn].
Afdøde døde 23.2.1767.

84 Maren Holm i Præstø. 22.9.1770, fol.473.
E: Villum Ring, byskriver og toldkontrollør. B:
1) Kirstine Margrethe Ring 9.
FM: morbror Peder Villumsen i Mern.
Afdøde døde 5.5.1769.

85 Christine Kinch i Præstø. 8.7.1769, fol.479.
Enke efter Johan Hansteen, købmand, [skifte 26.7.1763 lbnr.61]. B:
1) Christoffer Hansteen, bogholder i Vestindien
2) Jacob Hansteen, der døde. E: Elisabeth Regine. B:
a Johanne Jacobsdatter 2.

86 Anne Cathrine Jensdatter i Præstø, der døde 25.8.1769, fol.494.
E: Oluf Rasmussen. A:
1) bror, død. 2B:
a Laurids Hansen, på Saltø gods
b Jens Hansen, på Saltø gods.

87 Christen Hansen Gabel, kniplingshandler fra Holsten, der døde 10.7.1770, fol.495.
A:
1) far i Gabøl i Nustrup sogn i hertugdømmet Slesvig.
Desuden nævnes afdødes bror Niels Hansen, bryggersvend i København.

88 Kirsten Hansdatter i Præstø. 15.12.1770, fol.495B.
E: Niels Jensen. B:
2) Andreas Nielsen 32, indrulleret matros.
Første ægteskab med Anders Kallehauge. B:
1) Agnethe Kallehauge g.m. Anders Weismann, skomager.
Afdøde døde 23.3.1770.

89 Jacob Springmand i Præstø. 15.12.1770, fol.498B.
E: Maren Christensdatter. LV: Henrik Kallehauge, skomager. B:
1) David Springmand 30, matros på de lange rejser
2) Arent Springmand 26, matros på de lange rejser
3) Anne Sofie Springmand g.m. Alexander Carlov, musketer.
Afdøde døde 16.3.1770.

90 Inger Marie Poulsdatter i Præstø. 6.7.1771, fol.499, 660B.
E: Jens Nielsen Gandrup, skomager. B:
1) Bodil Gandrup 14
2) Poul Gandrup 11
3) Niels Gandrup 6.
FM: mors søskendebarn Henrik Kallehauge, skomager.
Afdøde døde 21.5.1771.

91 Peder Frank, toldbetjent i Præstø. 26.10.1771, fol.502.
E: Anne Sofie Johansdatter Kunkel (Kinkel). LV: bror Johan Bernt Kunkel. A:
1) søster Kirsten Pedersdatter Frank g.m. Laurids Rasmussen i Dyrlev.
Afdøde døde 9.9.1771.

92 Oluf Christensen, bødker i Præstø. 30.5.1772, fol.503B.
E: Anne Pedersdatter. LV: søn Carl Ulrik, bødker. A:
1) søster Dorthe Christensdatter g.m. Laurids Hansen i Store Heddinge
2) bror Peder Christensen i Hårlev.
Afdøde døde 29.2.1772.

93 Kirsten Olufsdatter i Præstø. 8.5.1772, fol.505.
E: Hans Gregersen Switzer, feldbereder. B:
1) Elisabeth Margrethe Hansdatter Switzer 3.
Afdøde døde 8.4.1772.

94 Rasmus Gielf, skomager i Præstø. 23.5.1772, fol.505B.
E: Birthe Sørensdatter. LV: Hans Kallehauge, skomager. B:
1) Johan Rasmussen Gielf 5.
FM: farbror Henrik Gielf, murer og gæstgiver i Vindbyholt Gæstgiveri [i Roholte sogn].

95 Hans Andersen Møller, bager i Præstø. 17.7.1772, fol.508B, 709.
E: Anne Marie Henriksdatter. LV: Hans Kallehauge, skomager. B:
2) Henrik Hansen Møller 38, uvist hvor
3) Jørgen Hansen Møller 30, på Sankt Croix i Vestindien.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen Møller i Kalundborg, død. E: Drude Cathrine. 2B:
a Andrea Marie Hansdatter 10
b Hans Hansen 8.
Bevilling til uskiftet bo af 30.3.1771.

96 Thomas Normann i Præstø, der døde 4.1.1773, fol.515B.
E: Birthe Nielsdatter. B:
1) Anders Normann, skomager
2) Inger Normann g.m. Christoffer Jensen, rytter i Vordingborg.

97 Anne Cathrine Hjort i Præstø. 5.3.1773, fol.516B.
Enke efter Krarup. B:
1) Thomas Krarup
2) Anne Christiane Krarup
3) Bolette Sofie Krarup
4) Niels Krarup i Roskilde, død. Enken bor på Kronborg. 2B:
a Christiane Cathrine Krarup 13
b Frederik Carl Krarup 8, hos sin morbror Frederik Carl Schreiber, kirurg i Vordingborg
5) Inger Kirstine Krarup, død, var g.m. Johan Marqvard Horstmann, skomager i Hamborg. 3B:
a Johan Anne Horstmann 27
b Gotlieb Carl Horstmann 23
c Henrik Horstmann 18
6) Else Cathrine Krarup g.m. Henrik Kinder, skrædder i Hamborg.

98 Mette Sofie Junge i Præstø. 1.5.1773, fol.520B, 736.
E: Rasmus Kjær, urmager. B:
1) Anne Kirstine Kjær 16
2) Birthe Marie Kjær 7. Ved afkald 30.10.1790 er hun g.m. Peder Jensen.
FM: mosters mand Anders Normann, skomager.

99 Maren Jørgensdatter i Præstø. 25.3.1773, fol.523B.
E: Johan Norren, vægter. B:
1) Johan Christian Norren 29, handskemagersvend i Næstved
2) Hans Norren 27
3) Svend Norren 25.

100 Martin Kirk, gørtler i Præstø. 30.12.1773, fol.524.
Enke, hvis navn ikke angives.
Afkald fra:
1) en søn, hvis navn ikke angives
2) svigersønnen Meyer, organist i Frederiksborg på sine børns vegne.
Afdøde døde 18.10.1771.

101 Peder Jørgensen, fisker i Præstø. 30.12.1773, fol.527.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Carl Ulrik, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen, over 50, uvist hvor
2) Marie Pedersdatter g.m. Hans Christian Magnus, skipper
3) Christian Pedersen 40, musketer, uvist hvor
4) Henning Pedersen 34.

102 Niels Jensen i Præstø. 30.12.1773, fol.529.
Enkemand. B:
1) Filip Nielsen 41, deserteret musketer
2) Hans Henrik Nielsen 38, musketer i København
3) Anders Nielsen, matros på de lange rejser.
Afdøde døde 19.7.1772.

103 Gertrud Margrethe Jensdatter Weismann i Præstø. 14.5.1774, fol.531.
E: Carl Ulrik, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Jens Johansen 23
2) Daniel Johansen 12.
FM: morbror Anders Weismann, skomager.

104 Marie Hylleborg Knudsdatter Bekker i Præstø. 4.6.1774, fol.536B.
E: Bernt Holter, skrædder. A:
1) søster Anne Knudsdatter Bekker, enke efter Oluf Hansen, [skifte 19.9.1767 lbnr.82]
2) søster Elisabeth Knudsdatter Bekker g.m. Michael Mariager i Haugehuset i Kongsted sogn
3) bror Jacob Knudsen Bekker, guldsmed i Kerteminde, død. 2B:
a Mette Bekker
b Anne Marie Bekker
4) bror Christian Bekker, skipper i Amsterdam
5) bror Peder Christian Bekker på Lolland.
Afdøde døde 21.4.1774.

105 Jacob Hansteen, købmand i Præstø. Samfrændeskifte 21.5.1771, fol.540B.
E: Elisabeth Regine. LV: Jochum Nikolaj Prehn, birkeskriver. B:
1) Johanne Dorthe Hansteen 4.
FM:
1 Melchior [Melchiorsen] Folsach, skovrider i en del af Vordingborg distrikt
2 Niels Lynge, vinhandler i Næstved
3 Melchior Folsach Hansteen, adjungeret skovrider i Vordingborg distrikt.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1768.

106 Hans Jørgensen Svan i Præstø. 13.8.1774, fol.542B.
E: Cathrine Marie Mortensdatter. B:
1) Jørgen Hansen Svan 8.
FM: Henrik Kallehauge.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 1.12.1764 lbnr.67].

107 Jens Andersen, skomager i Præstø. 28.10.1774, fol.545B.
E: Birthe Kirstine Lindberg. A:
1) bror Hans Andersen, skomager i Næstved
2) søster Johanne Andersdatter g.m. Peder Holm, afskediget rytter
3) søster Kirsten Andersdatter g.m. Bakken Johansen, gartner på Nysø
4) søster Dorthe Andersdatter i København
5) søster Birthe Andersdatter i København
6) søster Grethe Andersdatter i København
7) søster Marianne Andersdatter ve Ringsted.
Afdøde døde 25.8.1774.

108 Henrik Adolf Zabel i Præstø, der døde 24.10.1775, fol.548.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Steffen Wessendunch.
Arvinger angives ikke.

109 Jochum Hansen, snedker i Præstø. 13.12.1775, fol.549B.
E: Karen hansdatter. LV: Henrik Kallehauge. B:
1) Hans Jørgen Jochumsen 17¾.
Bevilling til uskiftet bo af 16.2.1776.

110 Cathrine Marie Gielf i Præstø.19.4.1776, fol.550B.
E: Gotfred Demmel, murer. B:
1) Else Cathrine Demmel 5
2) Mette Sofie Demmel 3
3) Frederik Demmel 2.
FM: morfar Henrik Gielf i Vindbyholt.

111 Margrethe Sørensdatter Riber i Præstø. 6.12.1776, fol.553B.
E: Gregers Hansen Switzer, feldbereder.
Testamente af 3.7.1764. A:
1) søn af hans første ægteskab Hans Gregersen Switzer.
Afdøde døde 5.12.1776.

112 Malene Eriksdatter, ugift i Præstø. 2.11.1776, fol.555.
A:
1) mor Lisbeth [Andersdatter], enke efter Erik [Hansen] Hellesen, [skifte 3.5.1758 lbnr.41]
2) bror Johan Eriksen
3) søster Helvig Eriksen g.m. Laurids Pedersen, skomager
4) bror Andreas Eriksen, skomagersvend i Bredevig i Norge
5) søster Maren Eriksdatter 28
6) søster Cecilie Kirstine Eriksdatter

113 Niels Jørgensen i Præstø, der døde 27.11.1776, fol.556B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Henrik Kallehauge. B:
1) Hans Nielsen, skomager
2) Johanne Nielsdatter g.m. Schackensneider, glarmester i København
3) Ellen Nielsdatter i København.

114 Anne Dorthe Schmidt i Præstø, der døde 18.2.1777, fol.558.
Enke efter Morgenstierne. B:
1) Helene Elisabeth von Munthe Morgenstierne
2) C. W. von Morgenstierne på egne og søskendes vegne.

115 Jens Nielsen Gantrup, skomager i Præstø. 22.4.1777, fol.558B.
E: Mette Johansdatter. LV: Hans Kallehauge, skomager. B:
2) Poul Jensen 17
3) Niels Jensen 11
4) Hans Jensen 5
5) Johan Peder Jensen 2.
Af første ægteskab B:
1) Bodil Jensdatter g.m. Johan Eriksen.
Afdøde døde 21.4.1777.

116 Anne Pedersdatter i Præstø. 26.5.1777, fol.561.
E: Hans Pedersen, handskemager. B:
1) Peder Hansen, indrulleret matros, der formentlig er død.
Afdøde døde 25.5.1777.

117 Maren Pedersdatter i Præstø. 17.11.1779, fol.563.
E: Søren Enevoldsen, indrulleret matros. B:
1) Maren Sørensdatter
2) Enevold Sørensen.
FM: morbror Laurids Pedersen, skomager.

118 Anne Pedersdatter Worm i Præstø. 6.10.1778, fol.566, 684.
E: Reimer Kramnitse, bager. A:
1) halvbror Søren Worm, skoleholder i Dyrlev [i Beldringe sogn]
2) halvsøster [Karen Worm] g.m. Jacob Salomon, skomager i Næstved
3) halvsøster, enke efter Niels Krog, skipper i Vordingborg
4) halvsøster gift på Møn
5) halvsøster [Kirsten Pedersdatter, skifte Nykøbing Falster 28.11.1774 lbnr.852], var g.m. Niels Rasmussen Højer, snedker i Nykøbing. 1B:
a Froe Nielsdatter Højer.

119 Morten Nielsen Tarum (Tarm), hestemøller i Præstø. 9.8.1779, fol.567B.
E: Lauridse Frederiksdatter. LV: Hans Kallehauge. B:
1) Niels Christian Mortensen 23, snedkersvend
2) Johan Frederik Mortensen 20, i skomagerlære
3) Frands Mortensen 17
4) Rasmus Peder Mortensen 11.
FM: farbror Jørgen Nielsen Tarum, møller.
Desuden nævnes afdødes bror Jens Nielsen Tarum, møller i Tostenæs mølle [i Fanefjord sogn] på Møn.
Afdøde havde tidligere været møller i Holbæk mølle.

120 Christence Nielsdatter i Præstø, der døde 9.8.1780, fol.573.
E: Vilhelm Ahrent, pottemager. A:
1) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Hans Jensen i Helsted
2) søster Karen Nielsdatter, enke i Helsted
3) søster Elsebeth Nielsdatter g.m. Niels Pedersen i Strandriderhuset på Lindersvold gods
4) bror Hans Nielsen i Hårlev.

121 Cathrine Plön i Præstø. 6.1.1781, fol.576.
E: Johan Nikolaj Corth, grovsmed. B:
1) Cathrine Margrethe Corth 18
2) Andreas Claus Corth 16.
FM: Johan Henrik Leje, sadelmager.
Afdøde døde 8.12.1780.

122 Jørgen Hansen Hellesen, skomager i Præstø. 6.4.1781, fol.578B, 696.
E: Dorthe Marie Terkildsdatter. B:
1) Hans Jørgensen Hellesen 19
2) Terkild Jørgensen Hellesen 16.
FM: fars brorsøn Johan Eriksen, skomager.
Afdøde døde 9.3.1781.

123 Oluf Rasmussen i Præstø. 18.8.1781, fol.581, 907, 918.
E: Else Margrethe [Stilling]. LV: Steffen Wessendunch, købmand. B:
1) Edel Margrethe Rasmussen 10. Ved afkald 10.2.1805 er hun g.m. Bolle Monefeldt
2) Andreas Rasmussen 7
3) Anne Cathrine Rasmussen 5
4) Cathrine Marie Rasmussen 3. Ved afkald 18.6.1804 er hun g.m. Peder Nissen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1781.

124 Kirstine Marie, privilegeret farver i Præstø. 14.6.1776, fol.584.
Enke efter Rasmus Esch, tolder, [skifte 24.6.1765 lbnr.71]. B:
1) Niels Peder Esch.
FM: Grønlund, prokurator i København.

125 Margrethe Qvist, ugift i Præstø. 22.4.1782, fol.611.
Testamente af 14.2.1782.
A:
1) Anne Broberg, på stedet, som beslægtet,
da afdødes søster [Anne Olufsdatter Qvist], er død [27.10.1780], enke efter [Hans Hansen Møller], degn i Mern.

126 Rasmus Jørgensen, tobaksspinder i Præstø. 20.5.1782, fol.612.
E: Anne Poulsdatter.
Testamente underskrevet København 19.12.1766.
Hans A:
1) bror Morten Jørgensen.
Hendes A:
1) bror Mogens Poulsen
2) bror Jørgen Poulsen.
[Afdøde blev begravet Præstø 27.5.1782].

127 Christoffer Ringe i Præstø. Samfrændeskifte 16.11.1782, fol.613.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Johansen, bødker. B:
1) Anne Margrethe Ringe 5
2) Niels Sefrin Ringe 1½.
FM:
1 morfar Niels Pedersen, skipper
2 Hans Kallehauge, skomager
3 Peder Clausen.
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1782.

128 Cathrine Prange i Præstø, der døde 11.4.1781, fol.614.
Arvinger kendes ikke.

129 Maren [Christensdatter] i Præstø. 30.11.1782, fol.615B.
Enke efter Mathias Næbinger.
Første ægteskab med [Jacob Springmand, skifte 15.12.1770 lbnr.89]. B:
1) Arent Springmand
2) Anne Sofie Springmand g.m. Alexander Carlov, geworben soldat.
Afdøde døde 21.11.1781.

130 Anne [Knudsdatter] Bekker i Præstø. 3.5.1783, fol.616B, 624.
Enke efter Oluf Hansen, skipper, [skifte 19.9.1767 lbnr.82]. B:
1) Kirsten Olufsdatter, [skifte 8.5.1772 lbnr.93]. E: Hans Gregersen Switzer, feldbereder. 1B:
a Elisabeth Margrethe Switzer
2) Søren Olufsen Egeskov, på de lange rejser
3) Mette Sofie Olufsdatter g.m. Hans Nikolaj Lange, murer
4) Barbara Margrethe Olufsdatter, enke efter Schade i København
5) Hans Henrik Olufsen Egeskov, på de lange rejser.
Afdøde døde 31.3.1783.

131 Christoffer Pedersen, skovrider i Præstø. 3,5,1783, fol.620B, 625B.
E: Inger Pedersdatter. B:
1) Johan Bernt Pedersen, gift på Møn
2) Peder Christian Pedersen, død. 4B:
a Christen Pedersen 16
b Frederik Pedersen 9
c Christoffer Pedersen 5
d Anne Pedersen 1¼
3) Birthe Sofie Pedersen g.m. Oluf Pedersen i Nørre Smidstrup
4) Charlotte Pedersen, død. 1B:
a Kirsten Jørgensdatter g.m. Laurids Hansen i Mern.
Afdøde døde 25.2.1782.

132 Elisabeth Regine Poulsen i Præstø. Samfrændeskifte 11.7.1783, fol.627, 662B.
E: Steffen Wessendunch. B:
2) Ejler Jacob Wessendunch 10.
Første ægteskab med Jacob Hansteen, [skifte 21.5.1771 lbnr.105. B:
1) Johanne Dorthe Margrethe Hansteen 16. Ved afkald 26.9.1785 er hun g.m. Poul von der Lippe, købmand i Stege.
FM:
1 Bartholomæus Hansteen, løjtnant
2 Peder Mossin, præst i Rise på Ærø.
bevilling til uskiftet bo af 21.3.1783.

133 Ingeborg Elvisdatter Ancher i Præstø. 30.8.1783, fol.630B.
E: Johan Henrik Bremer, fabrikant.
Af første ægteskab B:
1) Anne Dorthe Lund.
FM: Henrik Kallehauge.

134 Johan Villumsen Holm, murer i Præstø. 18.11.1783, fol.631.
E: Sidse Marie. LV: Mathias Lahmann, skomager. B:
1) Cathrine Marie Holm 16
2) Morten Holm 13.
FM: Vilhelm Ahrent, pottemager.

135 Elisabeth Sørensdatter [Kaare] i Præstø. 18.11.1783, fol.634B, 656B.
Enke efter Michael Gielf, [skifte 26.5.1763 lbnr.57]. B:
2) Alhed Gielf g.m. Jeppe Joensen Velling, staldkarl i København
3) Cathrine Gielf i København
4) Johannes Gielf, bødker i Næstved.
[Af første eller uden ægteskab] B:
1) Morten Nielsen Kaare i Skibinge.

136 Opbudsbo i Præstø. 24.12.1777, fol.636.
Registrering af fallitbo hos Ib Pedersen, købmand i Præstø, der døde under forretningen.

137 Else Hjort, ugift i Præstø, [begravet 10.1.1784], fol.655.
Testamente af 23.1.1782. A:
1) søster, død. 3B:
a Thomas Krarup og hans 3 døtre
b Bolette Sofie Krarup
c Christiane Krarup
2) Anne Elisabeth [Hansdatter Stampe], enke efter Otto [Jørgensen] Schou, kapellan i Stokkemarke og hendes 2 døtre:
x Hanne Elise Schou
y Elisabeth Stampe Schou.

138 Andreas Schulin, købmand i Præstø. 1784, fol.657B, 660, 924B.
E: Margrethe Elisabeth Schade. B:
1) Anne Bolette Schulin, der ægter Hans Jørgen Hansen.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1784.

139 Anne Naur i Præstø. 25.9.1784, fol.658.
E: Johan Demmel, murer.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 21.8.1783.

140 Hans Gregersen Switzer, feldbereder i Præstø. 9.5.1785, fol.660B.
Enkemand efter Kirsten Olufsdatter, [skifte 8.5.1772 lbnr.93]. B:
1) Elisabeth Margrethe Switzer 17.
FM: Hans Nikolaj Lange.
Desuden nævnes afdødes far Gregers Hansen Switzer, 77 år gammel.

141 Inger Pedersdatter i Præstø. 23.7.1785, fol.661.
E: Hans Christensen Bille, kornmåler. B:
1) Peder Hansen 17
2) Laurids Hansen 15
3) Birthe Hansdatter 10
4) Jens Hansen 8.
Afdøde døde 26.3.1785.

142 Anne i Præstø. 22.10.1785, fol.662B, 667B.
Enke efter Erik Pedersen, korporal. B:
1) Peder Eriksen 27, feldberedersvend i København
2) Maren Eriksdatter i Holsten.
Afdøde døde 30.8.1783.

143 Lisbeth Andersdatter i Præstø. 22.10.1785, fol.664, 668.
Enke efter Erik [Hansen] Hellesen, skomager, [skifte 3.5.1758 lbnr.41]. B:
1) Johan Eriksen, skomager
2) Helvig Eriksdatter g.m. Laurids Pedersen, skomager
3) Andreas Eriksen 36, skomagersvend i Nykøbing Falster
4) Maren Eriksdatter g.m. Hans Gabrielsen i Skibinge
5) Cecilie [Kirstine] Eriksdatter 26.

144 Jørgen Thorsen, smed og hustru Cathrine Margrethe Selskov i Præstø. 22.10.1785, fol.666.
Hans A:
1) søster g.m. Johan, klejnsmed i Næstved.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Andreas Cort, skifte 27.5.1755 lbnr.29. B:
1) Johan Nikolaj Cort
2) Anne Marie Cort g.m. Jørgen Pedersen, skrædder i Frederiksborg
3) Anne Elisabeth Cort, død, var g.m. Johan Uhre på hammerværket i Helsingør. Børn, hvis navne ikke angives.

145 Anders Weismann, skomager i Præstø. 19.11.1785, fol.669, 705B, 708B.
E: Agnethe Andersdatter [Kallehauge]. LV: Daniel Johansen, snedker. B:
1) Maren Andersdatter 19, der ægter Jørgen Pedersen, skomagersvend.
Afdøde døde 28.4.1785.

146 Gregers Hansen Switzer, feldbereder i Præstø. 24.1.1786, fol.670B.
Enkemand efter [Margrethe Sørensdatter Riber, skifte 6.12.1776 lbnr.111].
Af første ægteskab B:
1) Hans Gregersen Switzer, skifte 9.5.1785 lbnr.140]. B:
1) Elisabeth Margrethe Switzer 19, der ægter Christoffer Kruse, feldbereder i Køge.

147 Anne Christiansdatter Stolling i Præstø, der døde 21.1.1786, fol.671B.
E: Oluf Møller, skrædder. A:
1) bror Poul Stolling, skomager
2) søster Cecilie Christiansdatter Stolling i København
3) søster Karen Stolling, død. 1B:
a Niels Christian Halling, snedkerdreng.

148 Villum Ring, byskriver og toldkontrollør i Præstø. 18.3.1786, fol.673, 683B.
Enkemand efter [Maren Holm, skifte 22.9.1770 lbnr.84]. B:
1) Kirstine Margrethe Ring, der ægter Hans Lauridsen i København.
[Første ægteskab med Bolette Schou, skifte 15.½12.1758 lbnr.46].
Afdøde døde 9.7.1774.

149 Anne Marie Henriksdatter i Præstø. 11.3.1786, fol.676.
Enke efter Hans Andersen Møller, [skifte 17.7.1772 lbnr.95]. B:
1) Henrik Hansen Møller, på de lange rejser
2) Jørgen Hansen Møller i Vestindien, død. 3B:
a Valerius Møller i København
b en datter g.m. Schøbel, præst i Vestindien
c en datter g.m. Braag, købmand i Vestindien.

150 Mathias Lahmann, skomager i Præstø, der døde 10.1.1784, fol.680.
E: Margrethe Pedersdatter Vellø. A:
0) far [Ludolf Lahmann, skifte 23.6.1763 lbnr.60]
1) søster Dorthe Lahmann
2) søster Anne [Ludolfsdatter] Lahmann i Vordingborg, enke efter Peder [Hansen] Hejninge, degn [i Skørpinge og Fårdrup, død 19.6.1770]
3) søster Margrethe Lahmann, død. 2B:
a Marie Hansdatter, enke
b Johanne Hansdatter.

151 Inger Lauridsdatter Bix i Præstø. 29.12.1786, fol.684.
E: Ejler Sørensen, tømrer. B:
1) Laurids Ejlersen 23
2) Søren Ejlersen 21
3) Kirsten Ejlersdatter 19
4) Maren Ejlersdatter 11
5) Frederik Ejlersen 9.
Afdøde døde 29.4.1785.

152 Sidse Mortensdatter i Præstø. 9.9.1786, fol.686.
E: Christian Olufsen, snedker. B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter, der ægter Timoteus Riber, snedkersvend.

153 Maren Hansdatter i Præstø. 24.2.1787, fol.688.
E: Mathias Jensen, der døde 2.7.1780.
Hans A:
1) bror Ebbe Jensen.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Christian Wulf.
Registrering 19.5.1780.

154 Sidse Andersdatter i Præstø. 24.2.1787, fol.690B.
Enke efter Jens Frederiksen.
Arvinger angives ikke.

155 Hustru i Præstø. 28.2.1787, fol.692.
Enke efter Johannes Goldstein, barber.
Arvinger kendes ikke.

156 Johannes Ryder, afskediget vagtmester i Præstø. 28.2.1787, fol.693.
E: Anne Marie Christiansdatter. B:
1) Peder Vilhelm Ryder 19
2) Lisbeth Ryder 10
3) Ellen Kirstine Ryder 5.
FM: Oluf Svane, bødker.

157 Anne Sofie [Johansdatter] Kunkel. 28.2.1787, fol.694.
Enke efter Peder Frank, toldbetjent, [skifte 26.10.1771 lbnr.91]. A:
1) bror [Johan] Bernt Kunkel på Sankt Croix i Vestindien
2) bror [Johan] Frederik Kunkel, klokker i Sakskøbing.
Afdøde døde 20.3.1780.

158 Jens Christensen, ugift tjenestekarl i Præstø. 28.2.1787, fol.695B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 9.4.1780.

159 Johan Peder Stennicke, murer i Præstø. 7.8.1787, fol.696B.
E: Else Marie Krarup. B:
1) Johan Frederik Stennicke 1.
FM: morfar Thomas Krarup, brandinspektør.
Desuden nævnes afdødes farbror Martin Henrik Stennicke, købmand i Næstved.

160 Hans Christian Olufsen Gunner, skipper i Præstø, der døde 7.6.1786, fol.697B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Jens Johansen, bødker. B:
1) Maren hansdatter 7
2) Anne Cathrine Hansdatter 5.
FM: Johan Henrik Leje, sadelmager.

161 Jens Johansen, feldbereder i Præstø. der døde 10.5.1786, fol.701.
E: Marie Hemmingsdatter. LV: kruse, feldbereder. B:
1) Maren Jensdatter i København
2) Kirsten Jensdatter i København.

162 Jørgen Nielsen, toldbetjent i Præstø. 14.2.1786, fol.702B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Sofie Jørgensdatter 10.
FM: Laurids Pedersen.

163 Hans Pedersen, handskemager i Præstø. 13.4.1787, fol.704.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Christoffer Christensen i Næstved, der ægter enken. B:
2) Christen Hansen 9
3) Søren Hansen 5
4) Anne Marie Hansdatter 2½.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 26.5.1777 lbnr.116]. B:
1) Peder Hansen, der har været bort i over 20 år.

164 Afkald i Præstø. 7.1.1788, fol.705B.
Afkald af 5.1.1788 fra Simon Akselsen, snedker i Allerslev
for arv efter datter Maren Kirstine Simonsdatter
til svigersøn Laurids Pedersen Kiep i Præstø.

165 Anne Margrethe Sprang i Præstø, der døde 15.1.1788, fol.706B.
Enke efter [Ludvig Christoffer] Enselin, oberst.
Testamente af 22.9.1766. A:
1) bror Jens Sprang i Næstved
2) von Munthe Morgenstierne, konferensråd i Københavns 3B:
a) Margrethe Marie von Munthe Morgenstierne
b Anne Dorthe von Munthe Morgenstierne
c Helene Elisabeth von Munthe Morgenstierne.
Everdrup kirke ved dens kirkeværge Otto Christoffer von Munthe Morgenstierne til Bækkeskov [i Everdrup sogn].

166 Lauridse Frederiksdatter i Præstø. 15.10.1788, fol.709B.
Enke efter Morten Nielsen Tarum, [skifte 9.8.1779 lbnr.119]. B:
1) Niels Christian Mortensen Tarum
2) Johan Frederik Mortensen Tarum
3) Frands Mortensen Tarum
4) Rasmus Peder Mortensen Tarum 19.

167 Lucie Bentsdatter i Præstø. 1.4.1788, fol.710.
E: Johan Niels Cort, smed. B:
3) Cathrine Plum 5
4) Hans Jørgen Johansen 2.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Hansdatter 11
2) Bent Hansen 9.
FM: Johan Leje, sadelmager.

168 Peder Donner i Præstø, der døde 18.10.1789, fol.711B, 736B.
Afdøde efterlader 7 brødre og 1 søster, heraf en bror, der er præst i Ryssby ved Kalmar.
Afdøde der var født ved Kalmar i Sverige blev 53 år gammel.

169 Knud Hansen, markvogter i Præstø. 6.11.1789, fol.712B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Esbensen. B:
1) Hans Knudsen 8
2) Johanne Knudsdatter 5½
3) Niels Knudsen 3½.
FM: Peder Clausen.
Afdøde døde 7.10.1789.

170 Steffen Wessendunch, købmand i Præstø, der døde 23.4.1786, fol.713, 754, 777.
Enkemand efter Elisabeth Regine Poulsen, skifte 11.7.1783 lbnr.132. B:
1) Ejler Jacob Wessendunch 13.
FM: mosters mand Friis, kaptajn.

171 Hans Nielsen, skoflikker i Præstø. 3.9.1790, fol.735B.
Maren Jørgensdatter. B:
1) Hans Jørgen Hansen 22
2) Anne Marie Hansdatter 20
3) Peder Hansen 17
4) Marie Hansdatter 8.
FM: Hans Esbensen.
Afdøde døde 4.8.1790.

172 Christian Brabrand, købmand i Præstø. Samfrændeskifte 11.4.1790, fol.736, 738B.
E: Margrethe Elisabeth. LV: C. Pedersen, der ægter enken. B:
1) Andrea Christiane Dorthe Brabrand.
FM: morbror Johan Peder Schade, møller i Hulmose mølle ved Vordingborg.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1790.

173 Hans Esbensen Møller, vejrmøller i Præstø. 1791, fol.738, 788B.
E: Judith Holm, der også døde efter bevilling til uskiftet bo af 21.1.1791.
Afkald fra B:
1) Sidse Marie Hansdatter g.m. Thomas Pedersen, brændevinsbrænder i København
2) Anne Cathrine Hansdatter i København
3) Hans Jørgen Hansen, bager i København
4) Esben Hansen, snedker i Præstø
5) Mette C. Hansdatter i Præstø
til deres bror
6) Hans Peder Hansen, vejrmøller i Præstø.

174 Anne Broberg, ugift i Præstø, der døde 29.7.1791, fol.738B, 764.
Afdøde, der var født i Århus, var 85 år gammel.
Arvekrav uden bevis fra A:
1) en datter Helene g.m. Corfitz Vinding, arbejdsmand i Peder Madsens gang 286 i København
2) bror Hans Mathiassen Bomholt, musketer i Københavns 2 børn:
a) Jens Mathiassen Bomholt
b) Anne Marie Mathiassen Bomholt,
der begge er døbt i Den Herre Zebaots kirke.

175 Hans Christian Sæddov ugift skrædder i Præstø.10.8.1791, fol.741.
0) forældre Christian Sæddov og Anne Sofie Hammer, begge døde
1) søster Anne Margrethe Christiansdatter g.m. Jens Pedersen i Everdrup.

176 Kirsten Mikkelsdatter i Præstø, der døde 16.8.1791, fol.741B, 743.
E: Svend Nohr, vægter. A:
1) søster Maren Mikkelsdatter, død uden børn
2) en søster, død uden børn.

177 Peder Rasmussen Stockdorff, ugift feltskærsvend i Præstø. 28.9.1791, fol.742, 762B.
A:
1) bror Frederik Pauli Stockdorff, snedker i Tønder
2) søster Magdalene Rasmusdatter g.m. Oluf Holm, arbejdskarl i Horsens.
Afdøde, der var født i Horsens, døde 27.9.1791.

178 Anne Cathrine Christiansdatter i Præstø, der døde 16.10.1791, fol.744, 749.
E: Timoteus Riber, snedker, forlovet [14.5.1792 med Bodil Jensdatter]. B:
1) Sidse Marie Timoteusdatter 3
2) Anne Kirstine Timoteusdatter 6 mdr.
FM: Svend Hansen.

179 Elise Krejmann, ugift i Præstø, der døde 30.10.1791, fol.745.
Uden ægteskab B:
1) Otto Andreas Fritzner 24½, skomagerdreng.
(I kirkebogen blev afdøde kaldt Else Marie Krejmann).

180 Maren Olufsdatter Gunder i Præstø, [begravet 9.1.1792], fol.745B.
E: Johan Henrik Leje, sadelmager.
Testamente af 22.11.1791.

181 Johan Eriksen, skomager i Præstø. 20.3.1792, fol.747, 785B.
E: Bodil Jensdatter. LV: bror Poul Gandrup, skomager. B:
1) Inger Marie Johansdatter 9
2) [Johan Mathias Johansen, født 14.8.1792].
FM: fasters mand Laurids Pedersen, skomager.
Afdøde døde 19.3.1792.

182 Mathias Rosted. over- og underretsprokurator i Præstø, der døde 4.4.1792, fol.748, 750.
E: Birgitte Møller. LV: [Peder Mathiassen] Schmidt, præst i Præstø.
Testamente af 17.3.1792.

183 Peder Hansen, toldforvalter i Præstø, [begravet 14.9.1792], fol.750B.
E: Anne Cathrine.
Bevilling til uskiftet bo af 29.6.1792.

184 Cathrine Nissen [Bruun] i Præstø. 16.9.1792, fol.751, 758.
Enke efter Jens Nielsen Brasch, rådmand og by- og rådstueskriver i Ribe, [skifte Ribe 9.6.1786 lbnr.1291].
Testamente af 9.12.1788. A:
Afdødes mands bror [Jens Nikolaj] Brasch, renteskriver i København, nu amtsforvalter i Århus.

185 Karen Pedersdatter, ugift i Præstø, der døde 4.1.1793, fol.751.
A:
1) bror Johan Pedersen 28, i Kragevig [i Allerslev sogn]
2) bror Laurids Pedersen 21, i Roneklint [i Jungshoved sogn]
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Rasmus Mikkelsen i Roneklint
4) søster Elisabeth Pedersdatter.

186 Opbudsbo i Præstø. 7.1.1793, fol.752, 755, 770, 771B.
Registrering af fallitbo hos Jens Johansen, bødker i Præstø.

187 Peder Andreas Monefeldt, krambodsvend i Præstø, der døde 28.5.1792, fol.756, 760B.
A:
1) mor Pouline Elisabeth i Køge, enke efter August Jarmann Monefeldt, skovrider
2) bror Bolle Monefeldt, krambodsvend i Køge
3) bror Esajas Monefeldt, forvalter på Nielstrup på Lolland
4) bror Andreas Monefeldt 22, farer som købmand på Island
5) søster Anne Kirstine Monefeldt g.m. Nohr, hospitalsforstander i Herfølge
6) søster Henriette Monefeldt g.m. Richard, skovrider ved Billesborg i Vallø stift
7) søster Else Marie Monefeldt g.m. Richard, forvalter i Holtug
8) søster Margrethe Monefeldt, hos sin mor i Køge
9) søster Juliane Monefeldt, hos sin mor i Køge.
FM: farbror Daniel Volcher Monefeldt, købmand i Præstø.

188 Vilhelm Ahrent, pottemager i Præstø, der døde 20.12.1792, fol.760, 784B.
E: Sidse Jørgensdatter. LV: Timoteus Riber, snedker. A:
1) en søster i Helsingør Hospital.
[Første ægteskab med Christence Nielsdatter, skifte 9.8.1780 lbnr.120].

189 Opbudsbo i Præstø. 3.6.1793, fol.765, 773, 786, 870B, 873B.
Registrering af fallitbo hos Michael Juul, købmand i Præstø.

190 Hans Christensen Bille i Præstø, der døde 23.6.1793, fol.771.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Timoteus Riber. B:
4) Inger Margrethe Hansdatter 8
5) Laurids Hansen, der fyldte 2 år på sin fars dødsdag.
FM: Hans Lauridsen, kornmåler.
Første ægteskab med [Inger Pedersdatter, skifte 23.7.1785 lbnr.141]. B:
1) Peder Hansen 24, handskemagersvend i Køge
2) Birthe Hansdatter 22, i Køge
3) Jens Hansen 16, i handskemagerlære i Køge.

191 Dorthe Kirstine i Præstø, der døde 12.9.1793, fol.782, 789B.
E: Oluf Hansen Svan, bødker, der også døde. B:
1) Hans Olufsen Svan, bødker
2) Hans Valentin Olufsen Svan
3) Laurids Olufsen Klandt Svan 21
4) Anne Margrethe Olufsdatter Svan 20.

192 Laurids Pedersen, skomager i Præstø. 22.12.1793, fol.784B, 796B.
E: Helvig Eriksdatter. LV: Poul Gandrup. B:
1) Erik Lauridsen 19
2) Maren Lauridsdatter 11
3) Sidse Cathrine lauridsdatter 9.

193 Niels Peder Esch, farver i Præstø. Samfrændeskifte 28.9.1795, fol.787, 800.
E: Marie Magdalene Phaff. LV: Daniel Volcher Monefeldt. B:
1) Racine Frederikke Esch 10
2) Petra Marie Esch 8
3) Caroline Charlotte Esch 4
4) Nielsine Petra Esch 1.
FM: Haahr, kasserer.

194 Thomas Krarup, kæmner i Præstø. 21.10.1794, fol.787B, 799, 883.
E: Anne Marie. B:
3) Christiane Krarup.
Første ægteskab med [Else From, skifte 26.5.1756 lbnr.33]. B:
1) Birgitte Cathrine Krarup
2) [Else Marie Krarup].

195 Rasmus Jensen Kjær, urmager i Præstø, der døde 23.34.1795, fol.789, 791.
Enkemand efter Anne Christiane Christensdatter Krarup, [begravet 27.2.1795].
Testamente af 31.5.1776.
Hans første ægteskab med [Mette Sofie Junge, skifte 1.5.1773 lbnr.98]. B:
1) Anne Kirstine Kjær, enke efter Ebbe i Ringsted
2) Birthe Marie Kjær g.m. Peder Jensen i Præstø.

196 Niels Schmidt, ugift farversvend i Præstø. 31.1.1795, fol.789B.
Arvinger angives ikke.

197 Anders Normann, skomager i Præstø. 18.4.1795, fol.795B, 798B.
E: Edel Cathrine Junge. B:
1) Birthe Cathrine Normann 22
2) Mette Sofie Normann, død, var g.m. Heust. 2B:
a Carl Heust 13
b Frederikke Heust 10
3) Hans Peder Due
4) Marianne Normann g.m. Neumann i København
5) Johan Jonge, i København, død.

198 Johan Gotfred Krøyer, købmand i Præstø. Samfrændeskifte 29.1.1796, fol.796B, 804, 872.
E: Inger Margrethe Nohr. LV: Sørensen, forvalter på Stenstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1794. B:
1) Jens Nikolaj Krøyer 16
2) Jens Christian Krøyer 14½
3) Caroline Krøyer 12½
4) Hedvig Krøyer 9½
5) Petra Krøyer 4½.
FM: morbror Christian Valdemar [Hansen] Nohr, degn i Udby [og Ørslev].

199 Mette Jepsdatter i Præstø, der lever, men er syg og sengeliggende. 29.7.1795, fol.797B.
E: Johan Weber, rebslager.
Afkald fra børn af første ægteskab B:
1) Hans Jørgen Holm, rytter
2) Mette Kirstine Holm g.m. en mand, der er stedse fraværende.

200 Opbudsbo i Præstø. 21.12.1795, fol.797B, 801, 864.
Registrering af fallitbo hos Johan Gotfred Demmel, murer i Præstø.

201 Nikolaj [August] Rothe, ritmester i Præstø, der døde 3.3.1796, fol.801B, 806.
E: Hedvig Margrethe Bille. B:
1) Henrik Bille Rothe i København
2) Casper Rothe 26, løjtnant
3) Cornelia Rothe g.m. Nissen, fuldmægtig i Segeberg i Holsten
4) Jane Jacobine Margrethe Rothe, død, var g.m. Persson, legationsråd. 2B: en søn og en datter
5) Benedikte Rosine Marie Rothe g.m. Abrahamsen, kaptajn i København
6) Karen Lassen, død, var g.m. Bildsted i København. 4B: 2 sønner og 2 døtre.
Afdøde havde været amtsforvalter i Travendal.

202 Herman Spleth i Præstø. 19.6.1796, fol.803, 809B, 810B.
Enkemand. B:
1) Hans Severin Spleth 17, i bødkerlære.
FM: morbror Hans Nielsen, toldbetjent.

203 Bodil Jensdatter i Præstø. 12.7.1796, fol.804B, 859B.
E: Timoteus Riber, snedker. B:
3) Jonas Riber 3.
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen 10
2) Sidse Marie 8.

204 Maren Andersdatter i Præstø. 12.7.1796, fol.805.
Frederik Lund, snedker. B:
1) Johan Frederik Lund 20
2) Anne Margrethe Lund 19
3) Niels Peder Lund 10
4) Anders Børresen 8
5) Jens Christian Lund 6
6) Mette Marie Lund 3.

205 Hans Ditzel, farver i Præstø, der døde 21.7.1796, fol.805, 864B, 907B.
E: Marie Magdalene Phaff. LV: Thomas Kaabe, farver, der ægter enken.
Testamente af 23.6.1796.
Hendes første ægteskab med Niels Peder Esch, [skifte 28.9.1795 lbnr.193]. B:
1) Racine Frederikke Esch 11
2) Petra Marie Esch 9
3) Caroline Charlotte Esch 5
4) Nielsine Petra Esch 2.
FM: morfar P. Sørensen, skovrider.

206 Jørgen Pedersen, tjenestekarl i Præstø. 10.10.1796, fol.806B, 818B.
E: Sidse Jensdatter, i Kirke Helsinge. A:
1) bror Hans Pedersen i Krogerup
2) bror Anders Pedersen, død. 4B:
a Niels Andersen
b Jens Andersen
c Kirsten Andersdatter
d Anne Andersdatter.

207 Mette Sofie Olufsdatter i Præstø. 28.12.1796, fol.807, 858.
Enke efter Hans [Nikolaj] Lange, murer, der døde sidste Mikkelsdag i Pilemølle. B:
2) Anne Margrethe Hansdatter 25, i København
3) Hans Jørgen Lange 22, urmagersvend
4) Kirstine Frederikke Lange 19
5) Inger Dorthe Lange 11.
Første ægteskab med [Laurids Holm, assistent i Asiatisk Compagni i København]. B:
1) Johanne [Lauridsdatter] 29.

208 Kirsten Jensdatter i Præstø. 29.1.1797, fol.807B, 810.
E: Peder Christoffersen. B:
3) Hansine Pedersdatter 11 dage.
Første ægteskab med Hans Christensen Bille, [skifte 23.6.1793 lbnr.190]. B:
1) Inger Margrethe Hansdatter 11
2) Laurids Hansen 6.
FM: Frits Andersen, i Nysøhuse.

209 Anders Hørby, brændevinsbrænder i Præstø. Samfrændeskifte 20.10.1797, fol.807B, 809B, 816.
E: Louise Jensdatter. LV: Andreas Fisker. B:
1) Anne Kirstine Hørby 10
2) Juliane Marie Hørby 8
3) Peder Christian Hørby 7, der døde
4) Dorthe Cathrine Hørby 1¾.
FM: Jørgen Pedersen, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo af 15.4.1797.
Afdøde døde 3.2.1797.

210 Helvig Eriksdatter i Præstø. 3.2.1797, fol.808B, 859.
Enke efter Laurids Pedersen, skomager, [skifte 22.12.1793 lbnr.192]. B:
1) Erik Lauridsen 21
2) Maren Lauridsdatter 17
3) Sidsel Cathrine lauridsdatter 12.
FM: Terkild Hellesen, skomager.

211 Henrikke Rebekka Henriksdatter i Præstø, der døde 19.4.1797, fol.809, 817B.
E: Johan Rodian, skomager. B:
1) Peder Johansen 20, i Viborg
2) Karen Marie Johansdatter 18
3) Henrik Johansen 16
4) Hans Gerhard Johansen 12
5) Grethe Johansdatter 8
6) Carl Johansen 5.
FM: Michael Lauridsen.

212 Casper Mailand, pensioneret rytter i Præstø, der døde 3.9.1797. fol.811, 814B, 842.
Afdøde efterlader sig en enke, uvist hvor og en søn, tømrer på Holmen i København.

213 Mette Marie [Lauridsdatter] Vidby i Præstø. 5.9.1797, fol.811B.
Enke efter [Mads Jensen] Gedde, degn [i Gadstrup og Syv, begravet Præstø 25.6.1779]. B:
1) [Anne Kirstine Gedde] g.m. [Jesper Engberg], bager i Nykøbing Falster.

214 Jens Johansen, bødker i Præstø, der døde 13.9.1797, fol.811B, 815B, 886B.
E: Else Margrethe Valentinsdatter. B:
1) Johan Valentin Johansen 23.
FM: farbror Daniel Johansen.

215 Frederik Fredelund, urmager i Præstø. 26.9.1797, fol.813B, 817.
E: Anne Marie Berntsen. LV: Johan Rodian. B:
1) Frederikke Cecilie Frederiksdatter 5½
2) Johanne Margrethe Frederiksdatter 1¼.
FM: Johan Frederik Pedersen, snedker.

216 Hanne Berline Hansen i Præstø. 3.10.1797, fol.814B.
Enke. B:
1) en datter g.m. Søren Enevoldsen, bager
2) Peder Hansen, der farer til søs
3) Hans Jacob Hansen, bagersvend i Næstved
4) Trine Hansdatter g.m. Oluf Hans Kroer?

217 Margrethe Andersdatter i Præstø. 21.12.1797, fol.816B, 818.
E: Jens Christensen, væver. B:
1) Nikolaj August Jensen 4 uger.
FM: morbror Niels Andersen, smed i Grumløse.

218 Inger Margrethe Nohr i Præstø, der døde 3.5.1798, fol.819, 844, 851, 856B, 867, 876B.
E: Jens Overgaard.
Første ægteskab med Johan Gotfred Krøyer, [skifte 29.1.1796 lbnr.198]. B:
1) Nikolaj Krøyer
2) Jens Krøyer
3) Caroline Krøyer
4) Anne Hedvig Krøyer
5) Petra Nikoline Krøyer.
FM:
1 [Christian Valdemar Hansen] Nohr, degn i Udby [og Ørslev]
2 [Jochum Nikolaj] Nohr, hospitalsforstander i Herfølge.

219 Margrethe Laumanns, fattiglem i Præstø. 10.9.1798, fol.841B.
Arvinger angives ikke.

220 [Anne Marie Møller] i Præstø. 29.10.1798, fol.842.
Enke efter Thomas Krarup, kæmner, [skifte 21.10.1794 lbnr.194]. B:
3) Christiane Krarup 42.
Thomas Krarups første ægteskab med [Else From, skifte 26.5.1756 lbnr.33]. Arv i boet til B:
1) Birgitte Cathrine Krarup 48
2) Else Marie Krarup g.m. Johan Frederik Pedersen, snedker.

221 Inger i Præstø. 2.11.1798, fol.842B.
Enke efter Haagen Svanberg. B:
1) Kirsten Haagensdatter Svanberg g.m. Svend Holmberg, skrædder
2) Maren Haagensdatter Svanberg 28, tjener hos forvalter Sørensen på Stenstrup
3) Lisbeth Haagensdatter g.m. Thaarup, skrædder i København.

222 Johan Bremer, væver i Præstø. 7.11.1798, fol.843, 845, 860B.
E:Maren Nielsdatter. LV: Oluf Peder Møller.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i tysk Holsten.

223 Margrethe Irgens i Præstø. 3.12.1798, fol.843B, 848, 885.
Enke efter Fjeldsted, tolder og krigsråd. B:
1) Marie Kirstine Fjeldsted, enke efter Reenberg
2) Kirsten Fjeldsted
3) Karen Fjeldsted, død, var g.m [Andreas] Badstuber, birkedommer. 7B:
a Poul Badstuber 30
b Ferdinand Badstuber 22
c Margrethe Badstuber g.m. Mohr, foged i Majdal
d Engelke Badstuber 28
e Anne Badstuber 27
f Johanne Badstuber 24
g Marie Kirstine Badstuber 16.

224 Hans Christian Haahr, toldkasserer i Præstø. 29.12.1798, fol.845B, 851B, 854, 871B, 911.
E: Anne Kirstine Nørager. LV: Jens Overgaard. A:
1) bror Andreas Haahr, landinspektør i Århus, skifte Århus 9.8.1797 lbnr.2956]. 6B:
a Henrik [Hans Nikolaj] Haahr, kapellan i Grenå
b Niels Haahr, student i København
c Ulrik Haahr, landmåler i Århus
d Christiane Haahr
e Cathrine Marie Haahr
f Johanne Vilhelmine Haahr.

225 Birthe Marie Kjær i Præstø. 2.1.1799, fol.847, 853B.
E: Peder Jensen, værtshusholder. A:
1) søster Anne Kirstine Kjær g.m. Christian Krag, klejnsmed i Ringsted.

226 Kirstine Marie i Præstø. 18.4.1799, fol.855, 855B, 860.
Enke efter Bertel Jensen. B:
1) Anders Bertelsen, skomager
2) Søren Bertelsen, skrædder
3) Andreas Bertelsen i Kastrup på Lindersvold gods
4) Jens Jacob Bertelsen 19.

227 Michael Christian i Præstø, der døde 13.5.1799, fol.855.
E: Anne Jepsdatter. LV: Falle Jacobsen. B:
1) Karen Margrethe Michaelsdatter 18
2) Christian Michaelsen 16.

228 Anne Cathrine Pedersdatter i Præstø. 24.5.1799, fol.855B.
E: Poul Gandrup skomager. B:
1) Inger Marie Gandrup 13
2) Jens Gandrup 5.

229 Ingeborg Marie Hvas i Præstø. 13.7.1799, fol.856B.
E: Henrik Gotlieb Ziegersvogel. kommandør. B:
1) Christiane Helene Charlotte Ziegersvogel g.m. Otto Himmelstrup.
Afdøde døde 2.7.1799.

230 Inger Margrethe i Præstø, der døde 17.9.1799, fol.857.
E: Niels Christian Elkær, tidligere justermester i København.
Testamente af 28.8.1798. A:
1) hans søsterdatter Bente g.m. Jørgen Jørgensen, murersvend i København og deres 3B:
a Niels Christian Elkær
b Peder Elkær
c Margrethe Elkær
2) hans søster Birgitte i Møgeltønder, enke efter Klint
3) hans brordatter Maren g.m. Peder Lemming, sadelmager i Randers og deres B:
a Niels Christian Elkær
4) hans søsterdatter Anne Cathrine. enke efter Berg, skomager i København.

231 Martin Drevsen i Præstø, der døde 27.9.1799, fol.857B.
Kirstine Margrethe Fraser.
Testamente underskrevet København 3.1.1770.
Hendes første ægteskab med Hans Casper Reitelseder. 2B:
1) Hans Reitelseder
2) Johannes Reitelseder.

232 Peder Nielsen Lyngstrup, ugift brændevinskarl i Præstø. 4.4.1800, fol.861B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Dronninglund sogn.

233 Opbudsbo i Præstø. 27.6.1800, fol.862.
Registrering af fallitbo hos Johan Hilfling og hustru Elisabeth Dorthe i Præstø.

234 Opbudsbo i Præstø. 28.8.1800, fol.865B, 882B, 890B, 908.
Registrering af fallitbo hos Terkild Hellesen i Præstø.
Desuden nævnes hans bror Hans Hellesen.

235 Birgitte Schiøler i Præstø. der døde 14.3.1801, fol.872B.
E: Johan Jochum Weis.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Holm, forvalter på Borrebygård
2) Johanne Holm g.m. Hartmann Rydendal, possementmager i København
3) Kirsten Holm 48
og disse børns halvbror
4) Søren Pedersen, købmandskarl i København.

236 Oluf Nielsen, daglejer i Præstø. 9.5.1801, fol.881B, 890B, 891.
E: Johanne Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Pedersen. A:
0) far Niels Hemmingsen i Skibinge, død
1) farbror Oluf Hemmingsen i Skibinge, død. 3B:
a Ellen Olufsdatter g.m. Laurids Hansen i Skibinge
b Kirsten Olufsdatter g.m. Tønne Olufsen i Neder Vindinge [i Kastrup sogn]
c Hans Olufsen, død. 3B:
1 Marie Hansdatter g.m. Bruun, bager i Næstved
2 Christiane Hansdatter
3 en søn, 21 år gammel bødkersvend i København
2) faster Kirsten Hemmingsdatter, død. 1B:
a Anne Olufsdatter g.m. Oluf Hansen i Ugledige
3) faster Anne Margrethe Hemmingsdatter, død. 4B:
a Poul Adriansen i Bøgesø [i Everdrup sogn]
b Bodil Adriansdatter g.m. Elling Rasmussen, tømrer i Næstved
c Anne Sofie Adriansdatter i Slagelse
d Peder Adriansen, død. 1B:
1 Maren Pedersdatter i Åderup [i Næstved Sankt Mortens sogn] i Vordingborg amt
4) morbror Oluf Christensen, død. 3B:
a Ellen Olufsdatter g.m. Hans Madsen i Skibinge
b Anne Cathrine Olufsdatter g.m. en tømrersvend i København
c Stine Olufsdatter, enke efter Bent Hansen i Skibinge.

237 Jens Sørensen Lund i Præstø. 18.-8.1801, fol.889B.
A:
1) en søster i Grumløse på Beldringe gods.
Afdøde var pensioneret smed på Holmen.

238 Rasmus Møller, toldbetjent i Præstø. 29.8.1801, fol.890.
E: Elisabeth Johanne Cathrine. LV: Daniel Johansen, bødker. B:
1) Rasmus Møller 17, i Helsingør skole
2) Conrad Møller 12, i feldberederlære i Køge
3) Trine Møller 10.
FM: Poul Gandrup.

239 Anne Marie Berntsen (Bern) i Præstø. 17.5.1802, fol.893.
E: Hans Lange, urmager. B:
3) Mette Sofie Hansdatter 3
4) Inger Marie Hansdatter 9 mdr.
Første ægteskab med [Frederik Fredelund, urmager], skifte 26.9.1797 lbnr.215. B:
1) Frederikke Cecilie [Frederiksdatter] 10
2) Johanne Margrethe [Frederiksdatter] 6.
FM: Johan Frederik Pedersen, snedker.

240 Niels Guttormsen, matros fra København. 2.9.1802, fol.895.
Arvinger angives ikke.

241 Anne Hansdatter i Præstø, der døde 18.9.1802, fol.896, næste protokol side 13, 15.
E: Søren Enevoldsen, skipper. B:
1) Niels Peder Sørensen 17, der farer til søs
2) Jacob Sørensen 14
3) Hanne Boline Frederikke Sørensdatter 10.
FM: Morten Kallehauge.
Desuden nævnes enkemandens søn af første ægteskab Enevold Sørensen, møller.

242 Mads Jensen, hestemøller i Præstø, der døde 31.10.1802, fol.897, 902B, 914.
E: Else Jacobsdatter, 54år gammel. LV: Kallehauge, skomager. A:
1) bror Anders Jensen i Blangslev
2) bror Jens Jensen i Blangslev
3) bror Niels Jensen i Snesere
4) bror Peder Jensen i Åside, død. 5B:
a Hans Pedersen i Åside
b Jens Pedersen i Åside
c Peder Pedersen i Blangslev
d Karen Pedersdatter
e Anne Pedersdatter
5) søster Karen Jensdatter g.m. Søren Steffensen i Snesere.

243 Frederikke Hansdatter, ugift i Præstø. 4.1.1803, fol.901B.
A:
1) far Hans Liebst, skoleholder i Alsted ved Ringsted.

244 Birthe Rasmusdatter i Præstø, der døde 2.2.1803, fol.903B.
Enke efter Johan Ernst, tømrer.
Arvinger angives ikke.

245 Hans Hellesen, skomager i Præstø. 28.8.1803, fol.904, 915B, 918.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter, født 2.12.1802.
FM: Hans Henrik Kallehauge.
Desuden nævnes afdødes mor Dorthe Marie [Terkildsdatter], enke efter afdødes far Jørgen Hansen Hellesen, [skifte 6.4.1781 lbnr.122].

246 Jørgen Jochumsen, møllersvend i Præstø. 26.4.1804, fol.905B.
E: Maren Jensdatter. LV: Oluf Møller, skrædder. B:
1) Niels Jørgensen 5
2) Hans Jochum Jørgensen 2½.
FM: Anders Bertelsen.

247 Alexander Kaslow, pensionist i Præstø, der døde 14.5.1804, fol.906B.
E: Maren Rasmusdatter.
Af [første eller andet] ægteskab B:
1) Ahrent Kaslow i Holsten
2) David Kaslow i Odense.
Enkens første ægteskab med Bernt Hansen. Arv til B:
1) Sidse Berntsdatter
2) Rasmus Berntsen, skomager i Køge.

248 Christian Reeberg, købmand i Præstø. 26.6.1805, fol.916, 923.
E: Birgitte Kirstine Stilling. B:
1) Ernst Peder Reeberg
2) Johan Vilhelm Reeberg, snedkersvend
3) Agathe Reeberg g.m. Nissen, gartner på Sorø Akademi
4) Edel Kirstine Reeberg.
Afdøde døde 25.6.1805.

249 Peder Thygesen, bødker i Præstø. 3.7.1805, fol.916B, 924B.
E: Mette Kirstine Salomon. LV: Worm, købmand. B:
1) Mathias Salomon, bødker, gift og har 2 børn
2) Maren Thygesen
3) Hans Thygesen, skomager i Himlingøje ved Vallø, gift og har 3 børn
4) Cathrine Thygesen g.m. Niels Halling, der har 2 børn
5) Jens Iver Thygesen, handskemagersvend i Køge
6) Niels Peder Thygesen
7) Jacob Thygesen
8) Morten Thygesen.
Afdøde døde 2.7.1805.

250 Svend Hansen, feldbereder og kornmåler i Præstø. 3.7.1805, fol.917B, 924.
E: Birthe Hansdatter. LV: Anders Bertelsen. B:
1) Hans Svendsen.
Afdøde døde 2.7.1805.

251 Peder Gandrup i Præstø. 16.7.1805, fol.919, næste protokol side 88, 90, 93, 118.
A:
1) mor Mette, enke efter Gandrup. LV: Anders Bertelsen.
Afdøde døde 15.7.1805.

252 Christen Mogensen, snedker i Præstø, der døde 16.7.1805, fol.919B, 936B, næste protokol side 88.
E: Louise Jensdatter. LV: Christen Pedersen, købmand. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter 19
2) Johanne Christensdatter 17
3) Dorthe Cathrine Christensdatter 10.
FM: fasters mand Jacobsen, skrædder i København.

253 Daniel Valther Monefeldt i Præstø. 18.7.1805, fol.920B, 924B, 937B, næste protokol side 14, 142.
E: Else Margrethe [Stilling].
Af første ægteskab B:
1) Martin Monefeldt.
Enkens første ægteskab med Oluf Rasmussen, [skifte 18.8.1781 lbnr.123]. Arv til B:
1) Edel Margrethe Rasmussen g.m. Bolle Monefeldt
2) Anne Cathrine Rasmussen
3) Cathrine Marie Rasmussen g.m. Peder Nissen, brændevinsbrænder.

254 Johan Jochum Weis i Præstø. Samfrændeskifte 27.6.1807, fol.938, næste protokol side 9.
E: Karen Johanne Wildmann. LV: Worm, købmand. B:
5) Johan Frederik Weis, 5 år den 27.6.1807.
FM:
1 Adrian Werleigh, byfoged, byskriver og prokurator
2 Rasmus Kornerup, kaptajn, købmand og forligelseskommissær.
Første ægteskab med Birgitte Schiøler, [skifte 14.3.1801 lbnr.235].
Arv i boet til hendes børn af første ægteskab B:
1) Laurids Holm, forvalter på Borrebygård
2) Johanne Holm g.m. Hartmann Rydendal, possementmager i København
3) Kirsten Holm
og disse børns halvbror
4) Søren Pedersen, købmandskarl i København.

255 Opbudsbo i Præstø. 24.3.1806, fol.939.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Kjær, brændevinsbrænder i Præstø.

256 Opbudsbo i Præstø. 18.8.1806, fol.939, næste protokol side 5, 52, 58, 84, 90, 91, 97, 100, 118.
Registrering af fallitbo hos Bolle Monefeldt, købmand i Præstø.
Desuden nævnes hans hustru Edel Margrethe Rasmussen.


Præstø Byfoged
Skifteprotokol
1806-1836

Her 1806-1815

257 Opbudsbo i Præstø. 7.10.1806, side 3, 146.
Registrering af fallitbo hos Frederik Capion, skrædder i Præstø.

258 Birthe Kirstine Stilling i Præstø. 20.10.1806, side 4, 86, 90, 91, 114, 117.
Enke efter Christian Reeberg, købmand, [skifte 26.6.1805 lbnr.248]. B:
1) Ernst Peder Reeberg i København
2) Johan Vilhelm Reeberg, snedkersvend
3) Agathe Reeberg g.m. Nissen, gartner i Sorø
4) Edel Kirstine Reeberg i København

259 Agnethe [Andersdatter Kallehauge], fattiglem i Præstø. 29.1.1807, side 7, 148.
Enke efter [Anders Weismann, skifte 19.11.1785 lbnr.145].
Arvinger angives ikke.

260 Niels Christensen, brændevinskarl i Præstø. 24.2.1807, side 12, 134.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Christian Nielsen 4
2) Niels Nielsen 1¼, født efter fars død.
FM: farbror Evald Christensen.

261 Peder Arent, færgemand i Præstø. 11.9.1807, side 18, 89, 90, 134.
E: Kirsten Mathiasdatter. LV: Daniel Johansen, bødker. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Niels Pedersen 39, på Fyn
3) Peder Pedersen i Bostofte?
4) Johannes Pedersen, matros i København
5) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Jeppe Pedersen i Ugledige
6) Sidse Pedersdatter i København
7) Anne Pedersdatter
8) Anders Pedersen.

262 [Andreas] Badstuber, birkedommer i Præstø. 29.4.1808, fol.19, 29, 37, 83, 89, 90, 120.
Enkemand efter [Karen Fjeldsted]. B:
1) Poul Badstuber
2) Ferdinand Badstuber, løjtnant
3) Engelke Badstuber
4) Anne Badstuber
5) Johanne Badstuber
6) Marie Kirstine Badstuber.

263 Dorthe Marie Terkildsdatter i Præstø. 7.5.1808, fol.24, 87, 90, 91.
Enke efter Jørgen Hansen Hellesen, skomager, [skifte 6.4.1781 lbnr.122]. B:
E: Dorthe Marie Terkildsdatter. B:
1) [Hans Jørgensen Hellesen]
2) [Terkild Jørgensen Hellesen].

264 [Jacob] Kruse, bataljonskirurg i Præstø. 26.6.1808, side 28, 34, 122.
A:
1) søster Cathrine Anne Caroline Kruse, død, var g.m. Bursenius, kirurg i Plön. 3B:
a Elisabeth Dorthe Augusta Bursenius g.m. Christoffer Johan Frederik Løwe, bogbinder i Kiel
b Cathrine Anne Bursenius, død 1799 uden børn, var g.m. Heudorph
c Margrethe Christine Henriette Bursenius, død 1798 uden børn, var g.m. Ditmer.

265 [Kirsten], fattiglem i Præstø. 9.12.1808, side 36,89, 90, 91, 93, 124.
Arvinger angives ikke.

266 Falle Jacobsen i Præstø. 23.2.1809, side 40, 88, 90, 91, 93, 94.
E: Sidse Hansdatter. B:
1) Karen Marie Jacobsdatter g.m. Peder Østerberg, sadelmager
2) Anne Cathrine Jacobsdatter i København
3) Jacobine Jacobsdatter.

267 Daniel Artmer, toldinspektør i Præstø. 11.3.1809, side 44, 136.
E: Dorthe Cathrine Holbech.
Testamente af 9.6.1808. A:
1) Anne Christine Steen i Flensborg, datter af Peder Henrik Steen, stenhugger i Flensborg.

268 Adrian Werleigh, byfoged og byskriver i Præstø. 11.3.1809, side 44, 47, 59, 62, 63, 64, 66.
Enke og børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 7.3.1809.

269 Christoffer Christensen, handskemager i Præstø. 20.3.1809, side 46, 132.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Hans Christian Christoffersen 18, i handskemagerlære.
Enkens første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 13.4.1787 lbnr.163]. Arv til B:
1) Anne Marie Hansdatter, der formentlig er død.

270 Vitus Dichmann, brændevinsmand i Præstø. 17.4.1809, side 49, 73.
E: Anne Elisabeth. LV: Worm, købmand. B:
1) Carl Dichmann 20
2) Edel Kirstine Dichmann.
FM: Pedersen, købmand.

271 Kirsten Bomann i Præstø. 25.4.1809, side 50.
E: Albert Clausen, skipper. B:
1) en datter 1½.

272 [Laurids] Svane Bartholomæus, betjent i Præstø, der døde 19.6.1809, side 56, 74.
E: Sofie Hansdatter. LV: Hans Henrik Kallehauge, skomager. B:
1) Frederik Anton Svane 18
2) Niels Peder Svane 11, der døde, [begravet 11.4.1810].

273 Anne Marie, fattiglem i Præstø, der døde 8.10.1809, side 58, 148.
Enke efter Peder Mathiassen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

274 Anne Elisabeth Bøgvad i Præstø, der døde 11.12.1809, side 61, 96.
E Mathias Salomon Thygesen, bødker. B:
1) Jørgen Peder Mathiassen 7
2) Sara Kirstine Mathiasdatter 5.
FM: farbror Niels Peder Thygesen.

275 Else Margrethe [Stilling] i Præstø. 20.1.1810, side 62, 63.
Enke efter [Daniel Valther Monefeldt, skifte 18.7.1805 lbnr.253]. B:
Første ægteskab med [Oluf Rasmussen, skifte 18.8.1781 lbnr.123]. B:
1) [Edel Margrethe Rasmussen] g.m. Bolle Monefeldt, gæstgiver
2) Anne Cathrine Rasmussen g.m. Bjørnsen
3) [Cathrine Marie Rasmussen] g.m. Peder Nissen, brændevinsbrænder
Arv i boet til Daniel Valther Monefeldts søn af første ægteskab B:
1) Martin Monefeldt.

276 Karen Margrethe Bruun i Præstø. Samfrændeskifte i Roskilde 15.10.1810, side 64, 75, 138.
E: Rasmus Kornerup, købmand i Præstø. B:
1) Søren Bruun 11
2) Petra Christine Rasmusdatter 9
3) Hans Jacob Rasmussen 8
4) Christian Frederik Rasmussen 6
5) Inger Dorthe Rasmusdatter 2¼.
FM:
1 morfar Søren Bruun i Roskilde
2 Hans Kornerup, købmand i Roskilde
3 Jacob Borg, købmand i Roskilde
4 Niels Laurents Volling i Roskilde Jomfrukloster.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1810.

277 Hans Nielsen, ugift bryggerkarl i Præstø. 29.3.1810, side 64, 139.
A:
1) far Niels Hansen i Bårse.

278 Daniel Hansen, murer i Præstø. 19.10.1810, side 65, 133, 141.
E: Mette Lauridsdatter, der er 85 år gammel. B:
1) Anne Kirstine Danielsdatter g.m. Laurids Olufsen, snedker
2) Inger Danielsdatter, død uden børn, var g.m. Sivert Halvorsen i København.

279 [Just Henrik] Schreiber, toldkasserer i Præstø, der døde 15.5.1810, side 66, 69, 71, 140.
E: Karen Sofie [Riis]. LV: Kornerup.
Bevilling til uskiftet bo af 30.6.1810.

280 Johan Danielsen, bødker i Præstø, der døde 19.5.1810, side 67, 78.
E: Anne Kirstine. LV: Hans Severin Spleth, bødker. B:
1) Johan Danielsen.
FM: farfar Daniel Johansen, bødker.

281 Karen [Jørgensdatter], ugift fattiglem i Præstø. 9.6.1810, side 69, 148.
Arvinger angives ikke.

282 Cathrine Hansdatter, fattiglem i Præstø. 3.7.1810, side 69, 149.
Arvinger angives ikke.

283 Sidse Hansdatter i Præstø, der døde 4.7.1810, side 70, 82.
E: Peder Christoffersen, væver. B:
1) Barbara Kirstine Pedersdatter 9
2) Hans Pedersen 6½
3) Christoffer Pedersen 3½.
FM: Peder Nissen, møller.

284 Paulus Hegelahr, ugift toldbetjent i Præstø, der døde 2.8.1810, side 71, 147.
A: 0) forældre [Johan Hermansen Hegelahr, præst i Karleby, Horreby og Nørre Ørslev, død 31.3.1764 og Marie Poulsdatter, 30.6.1757]. Afdøde skal efterlade A:
1) bror [Nikolaus] Hegelahr, præst [i Skarrild og Arnborg] i Jylland.

285 Kirsten [Knudsen], jordemoder i Præstø. 30.3.1811, side 79.
E: Michael Lauridsen, skomager.
Testamente af 20.12.1802.

286 Edel Margrethe Rasmussen i Præstø. 2.4.1811, side 79, 108, 149.
E: Bolle Monefeldt, gæstgiver, separeret 1809. A:
0) forældre [Oluf Rasmussen, skifte 18.8.1781 lbnr.123 og Else Margrethe Stilling]
1) søster [Anne Cathrine Rasmussen] g.m. Bjørnsen, kirkesanger og skolelærer i Stenstrup
2) søster [Cathrine Marie Rasmussen g.m. Peder Nissen, brændevinsbrænder].
Mors andet ægteskab med [Daniel Valther Monefeldt, skifte 18.7.1805 lbnr.253]. B:
3) Martin Monefeldt.

287 Opbudsbo i Præstø. 27.5.1811, side 85, 90, 91, 125.
Registrering af fallitbo hos Jørgen Kjær, vejrmøller i Præstø.

288 Maren Bremer i Præstø. 21.4.1812, side 98, 112.
E: Søren Enevoldsen, skipper.
Arvinger findes ikke.

289 Dorthe i Præstø. 11.7.1812, side 101, 110.
Enke efter Kjær, skovrider. B:
1) Johanne Margrethe Kjær g.m. Ring, bager
2) Peder Kjær, i vintapperlære i København
3) Niels Kjær, handelsbetjent
4) Georg Kjær, skomagerdreng
5) Anne Kirstine Kjær i København
6) Dorthe Kjær
7) Frederikke Kjær.

290 Jacob Brodersen, ugift i Præstø, der døde 24.7.1812, side 102, 170.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde havde været præst i Øde Førslev og Sneslev, [entlediget 1795].

291 Oluf Møller, skrædder i Præstø. 29.8.1812, side 106, 111.
E: Karen Andersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.
[Første ægteskab med Anne Christiansdatter Stolling, skifte 21.1.1786 lbnr.147].

292 Maren Hugger, fattiglem i Præstø. 29.8.1812, side 107, 149.
Arvinger angives ikke.

293 Anne Kirstine Nørager i Præstø.16.3.1814, side 114.
Enke efter [Hans Christian] Haahr, [skifte 29.12.1798 lbnr.224].
Boet udleveret til afdødes søstersøn Nørager, ekvipagemester i Det Asiatiske Compagni i København.

294 Hans Jørgen Hansen, snedker i Præstø. 8.12.1814, side 115, 172, 177, 178, 185.
E: Anne Bolette Schølin. LB: Pedersen, købmand. B:
1) Jochum Andreas Schade Hansen 27, smed
2) Karen Hansdatter g.m. Niels Bertelsen, skomager
3) Cathrine Hansdatter g.m. Niels Tilkam, skomager i Nyborg
4) Henrikke Hansdatter 15
5) Johanne Hansdatter 13
6) Sofie Hansdatter 8.
FM: Hans Henrik Kallehauge, skomager.

295 Bodil Gandrup i Præstø. 10.1.1815, side 116, 156.
Enke efter Niels Jacobsen. B:
3) Birgitte Nielsdatter 20, i København
4) Daniel Nielsen 17, i bødkerlære.
Første ægteskab med Hans Eriksen, skomager. B:
1) Inger Marie Hansdatter g.m. Hans Vilhelmsen, murer
2) Johan Mathias Hansen 22, snedker i Vordingborg.

296 Enke, fattiglem i Præstø. 27.12.1813, side 124.
Enke efter Oluf Christoffersen.
Arvinger angives ikke.

297 Margrethe Schiøtz i Præstø. 14.12.1815, side 153, 172.
E: Andreas Møller, slagter. B:
1) Andrea Jensine 1½.

På siderne 127-131, 150-152 og 154-155 er indført skifteforvalterens spørgsmål og svar til tidligere indførte skifter. Disse spørgsmål og svar er ikke angivet i herværende uddrag.

SLUT