Erik Brejls hjemmeside

Start

Odense amts gejstlige skifteuddrag

[Bjerge herred]    [Båg herred]    [Lunde herred]    [Odense herred]    [Skam herred]   

[Skovby herred]    [Vends herred]    [Åsum herred]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Bjerge herred
Gejstlig skifteprotokol
1798-1806


1 Johan Jochum Ejlersen, degn i Drigstrup. 11.5.1798, fol.2.
E: Mette Marie Ibsdatter. LV: successor Christian [Mathiassen] Juul, der ægter enken. B:
1) Christian Ejlersen
2) Jens Ejlersen.
FM: Niels Pedersen i Drigstrup.

2 Johan Ernst Heilmann, præst i Kerteminde og Drigstrup, der døde 24.11.1800, fol.5, 15.
E: Karen [Jensdatter] Buch. B:
1) Ove Heilmann i Båring, degn i Asperup
2) August Vilhelm Heilmann, silke- og klædekræmmer i København
3) Jens Heilmann, møller i Kerteminde
4) Peder Christian Heilmann, stud. theol. i København
5) Johan Ernst Heilmann, forvalter på Bækkeskov [i Everdrup sogn] på Sjælland
6) Christian Heilmann, student i København
7) Joachim Otto Heilmann, informator på Wedellsborg
8) Arent Christoffer Heilmann 19
9) Cathrine Elisabeth Heilmann g.m. [Christoffer] Nyrup, præst i Glostrup på Sjælland
10) Sofie Hedvig Heilmann g.m. [Johan Frederik] Utke, landinspektør og ejer af Broløkke [i Viby sogn] på Hindsholm
11) Jacobine Heilmann 27.

3 Gedske Malene [Godskesdatter Møller] i Viby præstegård, der døde 13.3.1801, fol.14B.
A:
0) forældre [Godske Eskildsen Møller, præst i Møgeltønder, død 19.1.1741og Cathrine Magdalene Johansdatter Krahe, død Kolding 24.9.1779]
1) søster Ingeborg Marie [Godskesdatter] Møller g.m. [Jens Pedersen] Bjørn, præst i Viby
2) bror, død. 1B:
a Johan Frederik Møller Bjørn.

4 Karen Sofie Ordrup i Agedrup, der døde 7.5.1803, fol.27.
E: Andreas Højer, skoleholder i Agedrup, der ægter Abelone Knudsdatter.
Arvinger angives ikke.

5 Rasmus Hjortebjerg, degn i Mesinge, der døde 7.2.1805, fol.28B.
E: Gertrud Guldager. B:
4) Hans Jonas Hjortebjerg 34
5) Christian Hjortebjerg 28.
Af første ægteskab B:
1) Hans Zacharias Hjortebjerg, spækhøker i København
2) Cornelius Hjortebjerg, købmandskarl i Holbæk
3) [Elisabeth Charlotte Hjortebjerg] g.m. Jens Frederiksen, skolelærer i Tranekær.

6 Ove [Thiisen] Steenberg, præst i Knebel og Rolsø. 10.7.1805, fol.10.7.1805, fol.29.
E: Maren Bjørn [Jørgensdatter] Fog. LV: Niels Holm, præst i Dalby og Stubberup. B:
1) Barbara Helene Steenberg 15
2) Jørgen Steenberg 13, i Roskilde latinskole.
FM:
1 farbror Hans Allerup Steenberg, præst i Gauerslund
2 Jacob Reichstein, degn i Dalby og Stubberup g.m. faster [Barbara Margrethe Steenberg].
[Enken ægter Mathias Christian Sørensen Tjæreby, præst i Ullits og Fovlum].
[Afdøde døde 25.9.1800].
Bevilling til uskiftet bo af 17.6.1800.
Samfrændeskifte 10.7.1805 i Dalby.

7 Thomas [Ernstsen] Helm, klokker og kordegn i Kerteminde, der døde 29.6.1806, fol.30, 33B.
E: Kirstine Margrethe [Jepsdatter]. LV: Nielsen, skolelærer i Kerteminde. B:
1) Karen Thomasdatter Helm
2) Anne Magdalene Thomasdatter Helm, i København
3) Ernst Nielsen Helm 13.
FM: Niels Lauridsen, købmand i Kerteminde.

8 Abelone Knudsdatter i Vester Kærby, der døde 18.9.1806, fol.33.
Andreas [Christiansen] Højer, skoleholder i Agedrup. A:
1) bror Jacob Knudsen, smed i Klavslund i Åsum sogn
2) bror Niels Knudsen i Strøby?
3) søster g.m. Niels Madsen i Appes? i Strøby?
4) halvsøster Mette Knudsdatter i Kølstrup præstegård.

SLUT


Båg herred
Gejstlig skifteprotokol
1727-1816

[1743-1796]    [1796-1816]   

[1727-1797]    [1728-1733]    [1730-1738]    [1740-1742]   

[1693-1797]   

[1669-1685]   


Båg herred
Gejstlig skifteprotokol
1743-1796


1 Nikolaj [Bertramsen] Treven, præst i Sønderby. 3.7.1743, side 1.
E: Anne Helvig Braad. LV: Niels Basse på Frederiksgave. A:
0) forældre Bertram Treven, borgmester og tolder i Kerteminde, død 1688 og Gertrud Nielsdatter Riber, død 1686]
1) søster Karen [Bertramsdatter] Treven, [død 2.6.1723], var g.m. [Mathias Georg Jørgensen] Fibiger, rådmand i Nyborg, [skifte Nyborg 14.3.1741 lbnr.729]. 6B:
a Jørgen Fibiger, skoleholder i Ubberud
b Bertram Treven Fibiger, kordegn i Assens
c Hans Fibiger, sergent ved Holmen i København
d Karen Fibiger g.m. Arent Hassel, præst i Husby og Wedellsborg
e [Gertrud] Cathrine Fibiger g.m. Niels [Pedersen] Basse, præst i Sønderby
f Abel Cathrine Fibiger på Frederiksgave.

2 Ingeborg Jensdatter Piil i Sandager. 27.6.1744, side 10.
Enke efter Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg og Orte, [død 22.2.1736]. B:
1) Ingeborg Margrethe Bang, [begravet 12.6.1714], var g.m. Knud [Henriksen] Werchmester, præst i Vejlby, [begravet 19.4.1729]. 1B:
a Herluf Werchmester 30, stud. theol.
2) Elisabeth Marie Bang g.m. Jacob Hvalsø, præst i Sandager
3) Akselia Bang, [død 7.7.1738]. E: Hannibal [Mathiassen] Bolt, præst i Skydebjerg og Orte. 4B:
a Anne Helvig Bolt 14
b Mathias Bolt 11
c Oluf Bolt 10
d Gregers Bolt.
Afdøde døde 29.5.1744.

3 Cathrine Marie [Mogensdatter] Marsvin i Hårby. 11.9.1744, side 16.
E: Adam Frederik [Poulsen] Fugl, degn i Hårby. B:
1) Susanne Elisabeth Fugl 7
2) Karen Fugl 1½
3) Anton Frederik Fugl 5 mdr.
FM: Herman Bøtcher, præst i Hårlev.

4 Drude Christiansdatter på Helnæs. 21.4.1745, side 18.
E: Jens Hansen Rafn, degn på Helnæs. B:
3) Hans Jensen Rafn, bager i Åbenrå
4) Christian Jensen Rafn 40, vanvittig.
Første ægteskab med Jacob Jensen, købmand i Sønderborg. B:
1) Jens Jacobsen, bager i Haderslev, død. E: Mette Bruun. 4B:
a Jacob Jensen 20, bagersvend i Åbenrå
b Drude Marie Jensdatter, der tjener på Gram slot
c Anne Marie Cathrine Jensdatter
d Johanne Kirstine Jensdatter
2) Anne Marie Jacobsdatter Bruun g.m. Jørgen Lund, organist i Stege på Møn.
Afdøde døde 26.3.1745.

5 Jytte Dorthe Christiansdatter i Assens. 28.5.1745, side 20.
E: Bertram Treven Fibiger, kordegn i Assens. B:
1) Maren Bang Fibiger 4.
FM: Bue, prokurator på Barløsegård.
Arv efter Maren Bang, enke efter Hans Christian Treven i Assens.
Arv til enkemandens søster Abel Cathrine Fibiger.
Arv til enkemandens halvbror magister Henrik Jacob Fibiger i Kina.

6 Inger Johansdatter Grønvald [Grønnevald, Grønvold] i Assens. 25.5.1744, side 23.
Enke efter Andreas [Jørgensen] Lech, præst i Tanderup, [død 1732].
Testamente konfirmeret 22.6.1731.
Hans A:
0) forældre [Jørgen Lech, rådmand i Åbenrå og Mette Jensdatter]
1) bror Jørgen Lech, købmand og deputeret i Åbenrå
2) søster Martha Lech, død, var g.m. Ove Frederik Roelsen, borgmester i Åbenrå. 1B:
a Marie Roelsen, enke efter Thomas Thomsen, postmester i Åbenrå
3) søster Cathrine Marie Lech g.m. Lorents Bjørnsen, rådmand i Åbenrå, begge døde. 2B:
a Jacob Bjørnsen, færgemand ved Sønderborg
b Dorthe Bjørnsen g.m. Christoffer Andreas Bruun, præst i Hjordkær.
Hendes A:
I farbror Poul Zachariassen Grønvald, amts- og proviantforvalter i Nyborg, død. 5B:
1) Alexander Grønvald, præst i Boeslunde, [skifte Slagelse herred gejstlig 25.10.1724 lbnr.62]. 5B:
a Didrik Grønvald, uvist hvor
b Poul Zacharias Grønvald, klokker på Bornholm [dvs. degn på Christiansø]
c Holger Grønvald, student i Norge
d Niels Grønvald, apotekersvend i Sankt Petersborg
e Øllegaard Grønvald g.m. [Peder] Torp, landstingshører i Viborg
2) Adam Levin Grønvald, [i Skedsmo i Norge], kaptajn [i første Akershus nationale infanteriregiment, død. 2B:
a Poul Isak Grønvald i København, løjtnant ved søetaten
b Mette Grønvald g.m. Niels Monrad, kapellan i Lyngby og Gentofte
3) Poul Zacharias Grønvald, student, der for 42 år siden rejste til Sverige, nu uvist hvor
4) Inger Margrethe Grønvald, død, var g.m. Niels Buchholtz, amts- og proviantforvalter i Nyborg. 6B:
a Hans Buchholtz, tolder i Hjørring, død. 1B:
1 Hans Buchholtz, i Nyborg skole
b Balthazar Fristoft Buchholtz, søløjtnant i engelsk tjeneste
c Frederik [Christian Nielsen] Buchholtz, præst i Vester Ulslev på Lolland
d Øllegaard Buchholtz g.m. [Laurids Jensen] Baggesen til Hesselager
e Cathrine Buchholtz, død, var g.m. Janderup, ridefoged i Gram herred i Haderslevhus amt. 3B:
1 Frederik Christian Janderup, født 10.3.1736
2 Nikolaj Janderup, født 23.8.1739
3 Andreas Janderup, født 27.5.1741
f Margrethe Buchholtz g.m. Henrik [Knudsen] Werchmester, præst i Føns og Ørslev
5) Birgitte Grønvald, [død december 1727], var g.m. Hans Rhumann [Frederiksen] Monrad, præst i Hesselager, [skifte Gudme herred gejstlig 14.8.1725 lbnr.43]. B:
a Frederik Monrad, præst i Rø på Bornholm
b Poul Zacharias Monrad, tømrersvend i København
c Niels Monrad, kapellan i Gentofte og Kongens Lyngby
d Erik Monrad, student
e Øllegaard Grønvald Monrad, [skifte Rødby 14.1.1738 lbnr.149]. Første ægteskab med David Kørner, [købmand i Rødby, skifte Rødby 1735 lbnr.130]. 1B:
1 David Kørner
Øllegaard Grønvald Monrads andet ægteskab med Mathias Reimer prokurator [i Rødby] på Lolland. 1B:
2 Johan Reimer.

7 Ingeborg Clausdatter Tonning i Håre i Tanderup sogn. 9.11.1744, side 40.
E: Jacob Lauridsen Rørup, degn i Tanderup, der døde, forsegling 31.1.1745.
Hans A:
0) far [Laurids Jacobsen, degn i Gelsted og Rørup og Abelone Hansdatter, død 1741]
1) bror Hans Lauridsen Rørup, degn i Sønderby
2) søster Karen Lauridsdatter Rørup, enke efter Hans Carsten [Johansen] Struch, degn i Hundstrup og Agernæs [dvs. Krogsbølle]
3) søster Anne Kirstine Lauridsdatter Rørup g.m. Peder Hansen Drejer, degn i Gelsted og Rørup, begge døde. 2B:
a Niels Pedersen Drejer 21
b Abelone Pedersdatter Drejer 15.
FM: Peder Sørensen i Orte Skovhus
4) søster Anne Lauridsdatter Rørup, død, var g.m. Hans Knudsen i Favrskov. 1B:
a Michael Hansen 22.
Hendes A:
1) moster, død. 1B:
a datter, død. 1B:
1 Kirsten Hansdatter i Eskør i Husby sogn.

8 Gertrud Christiansdatter i Vissenbjerg. 16.5.1746, side 46.
E: Thomas [Jørgensen] Landt, degn i Vissenbjerg. B:
1) Margrethe Elisabeth Landt g.m. Adser Jørgensen Lund i Rugård mølle, skovfoged i Rytterdistriktet
2) Anne Dorthe Landt 14.

9 Anne Helvig Braad i Sønderby. 1.5.1745, side 47.
Enke efter Nikolaj [Bertramsen] Treven, præst i Sønderby, [skifte 3.7.1743 lbnr.1]. A:
0) forældre Oluf Christensen Braad, præst i Humble på Langeland, [død 1692] og Karen Svendsdatter Struch, [død 1691]
1) farbror Erik Christensen Braad i Nonnebo, herredsfoged i Åsum herred, død. 4B:
a Jens Peder Eriksen, købmand i Fåborg
b Oluf Eriksen, birkeskriver i Ravnholt birk i Vinding herred
c Erik Eriksen, møller i Bjernemølle i Rønninge sogn
d Anne Eriksdatter g.m. Johan Jespersen på Sletten, skoleholder i Hjadstrup og Østrup sogne
2) faster Anne Christensdatter Braad g.m. Rasmus Mathiassen, degn i Herrested, begge døde. 5B:
a Christen Rasmussen, tornsætter på Kastellet i København, død. 2B:
1 Abraham Christensen, på rejse til Ostindien
2 Anne Cathrine Christensdatter, hos sin mor i København
b Anne Rasmusdatter, enke efter Jens Rasmussen i Kattesund i Skellerup sogn
c Mette Marie Rasmusdatter g.m. Poul Pedersen, snedker i Skellerup
d Voldborg Rasmusdatter i København, død
e Elsebeth Rasmusdatter g.m. Tage Jørgensen i Nyborg i Skærup sogn ved Kolding
3) faster Karen Christensdatter Braad g.m. Claus [Lauridsen] Barfoed, præst i Fraugde, [skifte Åsum herred gejstlig 26.12.1697 lbnr.5]. 5B:
a Christen Clausen Barfoed, successor, [skifte Åsum herred gejstlig 29.7.1707 lbnr.6]. 4B:
1 Else Cathrine Christensdatter Barfoed, enke efter Hans Pedersen, borgmester i Assens, [død 28.3.1743]
2 Thomas Christensen Barfoed, præst i Hasle ved Århus, [begravet 20.5.1743]. E: Anne Margrethe [Starch]. 4B:
x Christiane Jacobæa Thomasdatter Barfoed 16, hos sin mor i Roskilde
y Cathrine Marie Thomasdatter Barfoed 14, i Rye præstegård [i København amt]
z Margrethe Thomasdatter Barfoed 11
æ Christen Thomsen Barfoed 10, i Roskilde latinskole
3 Claus Christensen Barfoed, apoteker i Berlin
4 Knud Christensen Barfoed, apotekersvend i Nyborg
b Hans Clausen Barfoed, præst i Hvaler i Akershus stift, [død 27.1.1728]. 4B:
1 Niels Hansen Barfoed
2 Karen Hansdatter Barfoed, [død 1737] g.m. Thomas Vosgrav, præst i Idd og Enningdalen i Norge, [død 1740]. 4B:
x Hans Vosgrav
y Peder Vosgrav
z Markus Vosgrav
æ Bodil Vosgrav
3 Sille Marie Hansdatter Barfoed g.m. Oluf [Simonsen] Langekiel i Frederikshald
4 Edel Cathrine Hansdatter Barfoed g.m. Lorents Hofmann, guldsmed i Frederikshald
c Valborg Clausdatter Barfoed g.m. Mandrup Clemensen i Vejstrup
d Anne Clausdatter Barfoed, enke efter Daniel Pedersen i Lundby ved Svendborg
e Edel Cathrine Clausdatter Barfoed g.m. Hans [Hansen] Bolting, [ejer af Ferritslevgård i Rolsted sogn], begge døde. 3B:
1 Claus Barfoed Bolting, kaptajn i Holbæk
2 Johan Otto Hansen Bolting i Ørbæklunde. Enken bor nu i Skovsbo på Langeland. 3B:
x Mathias Hansen
y Anne Margrethe Hansen
z Birgitte Sofie Hansen
3 Steffen Hansen Bolting.
4) moster Kirsten Svendsdatter Struch, død, var g.m. Laurids Jensen, birkeskriver i Odense. 3B:
a Susanne Lauridsdatter Struch i Hov på Langeland, enke efter Jørgen Mikkelsen i Humble
b Sidsel Lauridsdatter Struch g.m. Claus Bertelsen, byfoged i Rudkøbing, begge døde. 1B:
1 Riborg Margrethe Clausdatter g.m. Oluf Borch Lund, tolder i Rudkøbing
c Margrethe Lauridsdatter Struch, død, var g.m. Mads Christensen, skipper i Rudkøbing. 1B:
1 Iver Henriksen Kruse, sejlmager i Ærøskøbing.
[Afdødes første ægteskab med formanden Jacob Sørensen Fugl, død 10.11.1714].
Litteratur: Barfod sagaen. Af Jørgen H. P. Barfod. København 1992. Heri side 55-60: Claus Lauridsen Barfoed og hans børn.

10 Cathrine Petresch i Assens. 16.1.1747, side 54.
Enke efter Mikkel Jensen. A:
0) far [Lorents Gabriel Petresch, organist i Assens, begravet 20.12.1701]
1) bror Andreas Petresch, successor som organist i Assens
2) bror Immanuel Petresch, degn i Husby og Wedellsborg, [død juni 1728]. 2B:
a Peder Petresch i Sandager, nu i Husby hos sin svoger
b Cathrine Marie Petresch g.m. Halvor Herdal, degn i Husby.

11 Karen Carstensdatter i Barløse. 30.5.1747, side 56.
Enke efter Hans [Sørensen] Volder (Wolder, Voller), degn i Barløse, [begravet 14.11.1727]. B:
1) Markus Volder, prokurator i Uldum, død. E: [Sofie Dorthe Offesdatter Højer]. 6B:
a Hans Markussen Volder, klejnsmedesvend i Kolding
b Offe Markussen Volder 12, hos sin mor i Uldum
c Carsten Jacob Markussen Volder 6, i Uldum
d Elisabeth Markusdatter Volder på Sjælland
e Gertrud Cathrine Markusdatter Volder i Odense
f Anne Markusdatter Volder i Uldum
2) Mette Hansdatter Volder, død, var g.m. Jørgen Lauridsen i Kastrup ved Randers. 3B:
a Steen Holger Jørgensen 20
b Anne Christence Jørgensdatter
c Anneke Cathrine Jørgensdatter
3) Dorthe Hansdatter Volder g.m. Niels Nielsen i Assens.
Afdøde døde 29.4.1747.

12 Frands [Sørensen Blichfeldt] Rømer, degn i Gamtofte. 13.3.1747, side 59.
E: Martha Cathrine Hansdatter. LV: Christian Schiøtt, bedemand i Assens. A:
0) far [Søren Lauridsen Rømer, præst i Vitten, Haldum og Hadsten, død 1709 og en datter af formanden Frands Henriksen Blichfeldt]. 2B:
1) bror Laurids Rømer, forvalter på Rysensten i Jylland
samt måske en datter i Jylland:
2) [Johanne Sørensdatter Rømer, enke efter Esajas Ulriksen Helt, afdødes fars successor, død 1730].
Fars andet ægteskab med [Anne Voldborg Nielsdatter]. B:
3) halvbror Niels [Sørensen] Rømer i Gammelby, præst [i Stouby og Hornum].
Forsegling 9.2.1747.

13 Jens [Hansen] Rafn, degn på Helnæs. 25.8.1747, side 63.
Enkemand efter [Drude Christiansdatter, skifte 21.4.1745 lbnr.4]. B:
1) Hans Jensen Rafn, bager i Åbenrå
2) Christian Jensen Rafn, vanvittig.
FM: Jørgen [Hansen] Mygind, præst i Dreslette.

14 Steen Holger [Hansen] Bang, præst i Barløse, der døde 29.4.1748, side 65.
E: Kirstine [Regine] Marie [Pedersdatter] Tuxen.
Testamente af 29.10.1736.
Desuden nævnes deres svoger Jacob [Hansen] Hvalsø, præst i Sandager og Holevad.

15 Hans Lauridsen Rørup, degn i Sønderby. 21.3.1749, side 66.
E: Anne Margrethe Ludvigsdatter. LV: Jens Christensen Kamp, degn i Kærum.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Zachariasdatter], skifte 17.10.1737. B:
1) Frederik Hansen i Hjorte i Tanderup sogn
2) Anne Hansdatter, amme i Ågård
3) Kirsten Hansdatter i Odense
4) Helene Hansdatter på stedet
5) Anne Margrethe Hansdatter på Løgismose
6) Anne Sofie Hansdatter i Odense.

16 Peder Juul, kapellan i Assens [og Kærum]. 20.5.1748, side 70.
E: Birthe Jacobsdatter [Fugl]. LV: Hans Olufsen.
Bevilling til uskiftet bo af 30.5.1738.

17 Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup. 12.12.1749, side 72.
E: Anne Marie [Poulsdatter] Bang.
Bevilling til uskiftet bo af 2.1.1739.
Det angives at der er 3 sønner og 6 døtre.
Afdøde døde 11.12.1749.

18 Hannibal [Mathiassen] Bolt, præst i Skydebjerg og Orte.12.5.1751, side 73.
Enkemand efter [Akselia Olufsdatter Bang, død 7.7.1738]. B:
1) Anne Hedvig Bolt g.m. Niels Sass Juul, personlig kapellan her på stedet
2) Mathias Bolt 18, student
3) Oluf Bolt 17, student.
Forsegling 15.3.1751.

19 Dorthe Andersdatter i Dreslette. 10.5.1751, side 73.
E: Jens Jensen Kjær, degn i Dreslette. B:
6) Sidsel Jensdatter Kjær g.m. Jens Nikodemussen Sommerfeldt i Odense.
Første ægteskab med formanden Mikkel Jørgensen, begravet 15.7.1718. B:
1) Hans Mikkelsen, degn i Ejby ved Køge
2) Mette Marie Mikkelsdatter g.m. Jørgen Poulsen Bang, degn i Oure og Vejstrup
3) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Laurids Pedersen, snedker i København
4) Dorthe Kirstine Mikkelsdatter g.m. Thue Andersen i København, islandsfarer
5) Johanne Mikkelsdatter g.m. Hans [Andersen] Rohde, præst i Langå, Torup og Sønder Vinge.
Desuden nævnes enkemandens datterdatter Dorthe Jensdatter Sommerfeldt, der er til opdragelse i præstegården.
Forsegling 10.4.1751.

20 Mette Svendsdatter i Assens. 14.7.1751, side 76.
Enke efter Tycho Hansen Knabe, degn i Kærup. B:
1) Marie Elisabeth Tychosdatter Knabe
2) Thycho Tychosen 9.
FM:
1 farfar Hans [Lauridsen] Knabe, [postrider] i Assens
2 morbror Peder Svendsen i Ragebøl.
Forsegling 15.6.1751.

21 Henrik [Rasmussen] Folmer, degn på Helnæs. 6.3.1752, side 78.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Hans Andersen på Helnæs. B:
2) Peder Henriksen Folmer 1.
FM: morbror Morten Jørgensen på Helnæs.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Henriksen Folmer 12.
FM: Niels Basse, præst i Sønderby, som nærmeste værge.

22 Jacob [Hansen] Hvalsø, præst i Sandager [og Holevad]. 16.6.1752, side 80, 90, 91.
E: Elisabeth Marie [Olufsdatter] Bang.
Bevilling til uskiftet bo af 18.10.1748.

23 Erika Kirstine Arctander i Ørsted. 19.9.1752, side 81.
E: Lago Iversen, degn i Ørsted. B:
4) Christiane Lagosdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Christoffersen Svindinge 26, i København
2) Mikkel Christoffersen 23, i København
3) Anne Sofie Christoffersdatter Svinding i Svendborg.
Forsegling 21.8.1752.

24 Jacob [Jørgensen] Aalborg, skoleholder i Sarup i Hårby sogn. 24.10.1752, side 86.
E: Sofie Christensdatter [Heegaard]. LV: Frederik [Vilhelm] Østrup, skoleholder i Flemløse. B:
1) Sofie Elisabeth Jacobsdatter g.m. Jacob [Andersen] Monrad, skoleholder i Sanderum
2) Christine Marie Jacobsdatter 31, på stedet
3) Christine Sofie Jacobsdatter 28, på Brahetrolleborg
4) Engel Elisabeth Jacobsdatter 25, på stedet.
FM:
1 mosters mand Niels Rasmussen i Høed
2 svoger Peder Lauridsen i Snave i Dreslette sogn
3 Hans Hansen Grønnemose i Sarup.
Afdøde døde 23.9.1752.

25 Mogens Nielsen Thune, degn i Køng. 14.11.1752, side 88.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Peder Lundager i Verninge. B:
2) Jørgen Thune 33, i København
3) Erik Thune 29, i København
4) Otto Thune 26, møllersvend i Pjentemølle
5) Ambrosius Christian Thune 19, skræddersvend
6) Jacob Thune 18, i Odense latinskole
7) Hylleborg Thune, der ægter successor Andreas [Zachariassen] Heilig
8) Bodil Kirstine Thune
9) Anne Margrethe Thune.
Første ægteskab med Bodil Gregersdatter, [begravet 6.8.1717]. B:
1) Niels Thune, skoleholder i Tved ved Svendborg.

26 Kirsten Lauridsdatter Lund i Tanderup. 15.5.1753, side 91.
E: Peder [Lauridsen] Damgaard, degn i Tanderup. A:
1) mor Mette Hansdatter i København, enke efter Laurids Nielsen Lund
2) søster Anne Marie Lund i København
3) søster Inger Lund i København.
FM: P. Saxesen, birkedommer på Tybrind [i Ørslev sogn], som nærmeste slægt.

27 Nikolaj Heering, student i Assens12.11.1753, side 94.
A:
1) mor Agathe Jæger i Assens, enke efter Thomas Heering, rådmand i Assens
2) bror Johan Frederik Heering
3) bror Daniel Heering
4) bror Ægidius Heering
5) bror Otto Heering
6) bror Claus Heering
7) søster Hedvig Heering
8) søster Sofie Heering
9) søster Dorthe Heering.
FM: Mads Sørensen, kirkeværge i Assens.
Arv efter afdødes bror Burchard Heering, død i Vestindien.

28 Anne Cathrine [Nielsdatter] Ravn i Kerte. 3.7.1754, side 96, 122.
E: Laurids [Pedersen] Winther, præst i Kerte. B:
1) Euphrosyne Winther gift 19.9.1755 med Jacob Schultz, degn i Hårby
2) Sille Winther gift i København 16.5.1749 med Gregers Olufsen Skov, klejnsmed i København, Hun er nu enke
3) Peder Winther 23, student
4) Ulrikke Cecilie Winther 20
5) Abigael Winther 18
6) Vilhelmine Frederikke Winther 14.
FM:
1 Hans Olufsen i Assens g.m. afdødes søster
2 Jørgen [Hansen] Mygind, præst i Dreslette g.m. afdødes søster [Margrethe Lucie Nielsdatter Ravn]
3 Hannibal Ravn i København
4 Vilhelm Frederik Ravn i København.
Afdøde døde 4.4.1754.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1744.
Samfrændeskifte 10.10.1757.

29 Lago Iversen, degn i Ørsted. 26.8.1754, side 97.
Enkemand efter [Erika Kirstine Arctander, skifte 19.9.1752 lbnr.23]. B:
1) Christiane Lagosdatter 18.
FM: [farbror] Jochum Iversen [Pritzbuer], skoleholder i Brenderup.
Arv efter mor [Anne Sybille Christoffersdatter Schrøder, skifte Odense herred gejstlig 26.11.1753 lbnr.98], enke efter Iver Lagesen, præst i Odense [Sankt Hans, død 23.10.1718].
Desuden nævnes [Barbara Juliane Jochumsdatter Steen i Bregninge], enke efter [Christoffer] Iversen, præst i Bregninge på Tåsinge.
Forsegling 27.7.1754.

30 Else Christiansdatter Berg i Hårby. 3.7.1755, side 103.
E: Jacob Schultz, degn i Hårby. A:
1) bror Jesper Berg, møller i Munkemølle i Odense
2) søster Marie Christiansdatter Berg, død. var g.m. Jens Andersen Dam, kornet. 2B:
a Margrethe Elisabeth Dam 27, på Løgismose
b Andreas Dam 25, vagtmester
3) søster Elisabeth Berg 46, på Løgismose.
Forsegling 3.6.1755.

31 Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng. 11.7.1755, side 104.
Enkemand efter Edel Marie Bering, [død 22.3.1738].
Testamente af 22.7.1744.
Hans A:
0) forældre [Hans Sørensen, degn i Sandager, død 1692 og Sidsel Jacobsdatter Hvalsø, død Skydebjerg 1701]
1) halvbror Hans Sørensen i Gummerup [i Køng sogn]'s datter Sidsel Kirstine, der bærer sit ene navn efter afdødes mor.
Hendes A:
0) forældre [Peder Pedersen Bering, præst i Verninge, død 15.10.1727, og Elisabeth Sofie Samuelsdatter Biener, død 1737]
1) søster Birgitte Pedersdatter Bering. FM: successor Hans [Jacobsen] Hvalsø
2) søster [Anne Bering, der lever], enke efter [Valentin Falsen, forpagter af Løgismose i Hårby sogn, død 9.3.1755]. 3B:
a Elisabeth Falsen
b Elisabeth Sofie Falsen
c Valentin Peder Falsen.

32 Jacob [Rasmussen] Basballe, præst i Barløse. 12.5.1755, side 107.
E: Margrethe Elisabeth [Poulsdatter] Landt. LV: successor Oluf [Jacobsen] Hvalsø, der ægter enken. B:
1) Christian Basballe 4½
2) Sara Basballe 2½
3) Poul Basballe 6 mdr.
FM:
1 morfar Poul [Jørgensen] Landt, præst i Hesselager
2 mors halvbror Jørgen Jørgensen i Bred, degn i Vissenbjerg.
Arv i boet til Inger Marie Basballe g.m. Jaster på Brahesborg.
Afdøde døde 10.4.1755.

33 Jørgen Jørgensen i Bred, degn i Vissenbjerg. 26.3.1756, side 115.
E: Anne Dorthe Landt. LV: Adser Jørgensen Lund i Rugård mølle. B:
1) Gertrud Margrethe Jørgensdatter 5
2) Jørgen Jørgensen 3
3) Sara Dorthe Jørgensdatter 3 uger.
FM: mors søskendebarn Jørgen Rasmussen i Bred.

34 Cathrine [Hansdatter] Figenskov i Hårby. 20.10.1756, side 119.
Enke efter Peder [Sørensen] Tuxen, præst i Kornum og Løgsted, [skifte Slet herred gejstlig 3.6.1737 lbnr.33]. B:
1) Søren Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj på Sjælland
2) Mandrup Tuxen, kapellan i Vor Frelser kirke på Christianshavn
3) [Kirstine Regine Marie] Tuxen i Hårby, enke efter Steen Holger [Hansen] Bang, præst i Barløse, [skifte 29.4.1748 lbnr.14]
4) Cathrine Tuxen
5) Dorthe Sofie Tuxen
6) Ingeborg Tuxen g.m. Peder Bischoff, degn i Sønderup og Nordrup på Sjælland
7) Else Kirstine Tuxen.
Afdøde døde 11.10.1756.

35 Cathrine Marie Petresch i Ebberup i Kærum sogn. 21-10.1756, side 120.
Enke efter Halvor Herdal, degn i Husby og Wedellsborg, død 25.1.1751. B:
1) Christiane Herdal 27
2) Jonas Herdal 25, malersvend i Sønderborg
3) Hans Jacob Herdal 21
4) Immanuel Herdal 19
5) Lorents Gabriel Petresch Herdal 17
6) Johan Georg Herdal 10.
FM: mors farbror Andreas Petresch, klokker og organist i Assens.

10 Cathrine Petresch i Assens. 16.1.1747, side 54.
Enke efter Mikkel Jensen. A:
0) far [Lorents Gabriel Petresch, organist i Assens, begravet 20.12.1701]
1) bror Andreas Petresch, successor som organist i Assens
2) bror Immanuel Petresch, degn i Husby og Wedellsborg, [død juni 1728]. 2B:
a Peder Petresch i Sandager, nu mest i Husby hos sin svoger
b Cathrine Marie Petresch g.m. Halvor Herdal, degn i Husby.

36 Anne Marie [Poulsdatter] Bang i Søby. 26.4.1758, side 124.
Enke efter Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup, [skifte 12.1.1749 lbnr.17]. B:
1) Mogens Hansen Lacoppidan, successor
2) Jacob Hansen Lacoppidan 19, alumne i Odense Gymnasium
3) Karen Achtonia Lacoppidan der ægter Peder [Pedersen] Lundager, præst i Hee
4) Anne Christine Lacoppidan g.m. Clemen [Pedersen] Høgh, præst i Sønder Broby
5) Diderikke Lacoppidan g.m. [Edvard] de Place, [skovrider] i Gyrstinge, på Sjælland
6) Susanne Lacoppidan, der ægter Poul Jørgensen, købmand i Odense
7) Adolfine Christine Lacoppidan
8) Barbara Christine Lacoppidan
9) Poul Lacoppidan, der rejste til Kina for 5 år siden, men skibet forliste.
FM: morbror Erik Poulsen, købmand i Odense.
(Lacoppidan er latinisering af Søby).

37 Sofie Amalie [Bertelsdatter] Groth i Akkerup præstegård i Hårby sogn, [begravet 22.5.1759], side 132.
E: Herman [Johansen] Bøtcher, præst i Hårby.
Testamente af 7.3.1748.

38 Barbara Reutze i Søllested præstegård. 8.1.1759, side 133.
Enke efter Ove [Hansen] Guldberg, præst [i Hvirring og Hornborg og Tamdrup, [død 19.2.1732]. A:
0) forældre [Mathias Davidsen Reutze, præst i Ryslinge, skifte Gudme herred gejstlig 17.6.1690 lbnr.5 og Helvig Henriksdatter Ascania]. B:
1) bror Thomas Reutze, kapellan i Vigerslev og Veflinge ved sønner:
a Christian Reutze, degn i Veflinge
b Ove Reutze
2) søster Else Reutze, [død 7.5.1751], var g.m. Christen [Christensen] Drachardt, [præst i Skellerup og Ellinge, død 18.2.1743]. Første ægteskab med formanden Hans Filip Plesner, [død 14.3.1716]. 9B:
a Johan Filip Plesner, [præst i Elmelunde på Møn, entlediget 1750], nu i Stege
b Mathias Plesner, præst i Ørum og Daugård
c Henning Christoffer Plesner, præst i Søllested og Vedtofte
d David Plesner, præst i Jyderup og Holmstrup
e Christian Carl Plesner, Præst i Rårup i Bjerre herred i Jylland
f Hedvig Kirstine Plesner i Næstved, enke efter Jørgen Christian [Ovesen] Guldberg, præst [i Karrebæk, død 1734]
g Abel Cathrine Plesner, [død 18.2.1747]. E: Christian Schrøder Fabricius, degn i Jyderup og Holmstrup. 4B:
1 Jørgen Christian Fabricius
2 Christen Drachardt Fabricius
3 Otto Jacob Fabricius
4 Else Cathrine Fabricius
h Christiane Frederikke Plesner i Karrebæk, enke efter Henrik Godsche
i Benedikte Dorthe Plesner i Næstved, der døde 22.12.1759
3) søster Anne Regine Reutze, [begravet Hvirring 10.3.1749], var g.m. Johan Gotfred [Hansen] Brangstrup, [degn] i Hvirring, [Tamdrup og Hornborg, skifte Nim herred gejstlig 24.4.1749 lbnr.11]. 6B:
a Hans Brangstrup, købmand i Skien i Norge
b Mathæus Reutze Brangstrup, hernhutisk præst i Pensylvanien i Amerika og har derved forbrudt sin arveret efter kongelig forordning om de Mæhriske brødre af 29.1.1745
c Hedvig Brangstrup g.m. Rasmus [Jensen] Holm i Slesvig
d Helene Brangstrup i København
e Else Cathrine Brangstrup, der døde under skiftet, var g.m. Jacob von Müller i Daugård i Jylland
f Anne Margrethe Brangstrup g.m. Herluf Dalhof, degn i Hvirring og Hornborg
Af fars tidligere ægteskab(er) B:
4) halvsøster Martha Reutze, død, var g.m. Henrik Møiniche. 1B:
a Christian Møiniche, død. 1B:
1 Knud Christian Møiniche i Bjert, der døde under skiftet
5) halvsøster Clara Marie Reutze, død, var g.m. Johan Didrik Steenbritz [eller Klarskov i Gamtofte sogn]. 3B:
a Mathæus Reutze, præst i Landet og Bregninge på Tåsinge, [død 5.6.1738]. 2B:
1 Ursula Marie Reutze
2 Anne Marie Reutze
b Margrethe Dorthe Steenbritz i Hestholm i Gamtofte sogn, enke efter Adolf Høgh, kvartermester
c Elisabeth Margrethe Steenbritz, død, sidst gift med Niels Andersen i Falden i Søllested sogn. Af første ægteskab B:
1 Jørgen Bang i Elverud [i Vigerslev sogn
2 Johan Didrik Lauridsen i Bukkerup [i Søllested sogn]
3 Johanne Bang g.m. Christen [Henriksen] Morsing, præst i Landet på Tåsinge.
Afdøde døde 7.12.1758.

39 Birthe Jacobsdatter Fugl i Assens. 3.10.1759, side 141.
Enke efter Peder Juul, kapellan i Assens, [skifte 20.5.1748 lbnr.16]. B:
1) Niels Sass Juul, kapellan i Ærøskøbing
2) Jens Juul 31, student på Københavns Akademi, nu personlig kapellan i København Trinitatis
3) Cathrine Dorthe Juul i Sundsmark i Ulkebøl sogn på Als, enke efter [Peder Nikolaj] Ibsen, kapellan i Ulkebøl på Als. LV: Christen Frost
4) Dorthe Sofie Juul, der ægter Mathias [Hannibalsen] Boldt, kapellan i Hørup på Als.
Forsegling 4.9.1759.

40 Kirsten Lauridsdatter i Gamtofte. 26.8.1760, side 150.
E: Niels Jørgensen, degn i Gamtofte. B:
1) Jørgen Nielsen 17.

41 Peder [Andersen] Velling, præst i Skydebjerg og Orte. 13.5.1761, side 152, 175.
E: Elisabeth [Jørgensdatter] Lund. LV: Henning Plesner, præst i Søllested og Vedtofte. B:
1) Marie Velling 17
2) Benedikte Cathrine Velling 11
3) Juliane Marie Velling 7
4) Petrine Velling 4
5) Peder Jørgen Velling 1.
FM:
1 morbror Jens Christian [Jørgensen] Lund, skoleholder i Orte, [søn af Jørgen Jensen Lund, brygger i København, konceptskifte 9.10.1745 lbnr.2315 og Bente Jørgensdatter Hald]
2 Thomas [Hansen] Trojel, præst i Vissenbjerg
3 Henrik Monrad, præst i Ørsted.
Arv i boet til enkens søster Kirsten Jørgensdatter Lund.
Arv efter afdødes mor Marie Andersdatter Steenberg, enke efter Niels Bing, præst i Nordre Frederikshald, Berg og Rokke i Borge syssel provsti i Norge til 2B:
1) Severin Velling
2) Peder Velling, som er afdøde.

42 Cathrine Hansdatter Klingenberg i Kærum. 14.6.1762, side 159.
E: Jens [Christensen] Kamp, degn i Kærum. B:
1) Hans Christian Kamp 14
2) Mette Marie Kamp 12
3) Johanne Marie Kamp 12.
FM: mors farbror Jesper Lauridsen, skrædder i Assens.

43 Christian Martin Holst, degn i Sandager og Holevad. 27.5.1762, side 160.
E: Meimerik Lauridsdatter Hjort. LV: Bang i Smejrup [i Holevad sogn]. B:
1) Martin Holst 16
2) Harche Bonne Christiansen Holst 11
3) Jørgen Christian Holst 8.
FM: farfar Martin Holst, byfoged i Bogense og birkedommer i grevskabet Gyldensten.

44 Herman [Johansen] Bøtcher, præst i Hårby. 26.9.1763, side 162.
Enkemand efter [Sofie Amalie Bertelsdatter Groth, skifte 22.5.1759 lbnr.37].
Testamente af 23.8.1763.
Hans A:
1) bror, død. 1B:
a Martha Bøtcher i Jerne præstegård i Jylland
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Dorthe Margrethe Groth
2) søster, død. 1B:
a Susanne Elisabeth Bjørn.
Afdøde døde 25.8.1763.

45 Peder Lauridsen Damgaard, degn i Tanderup, [begravet 24.9.1764 9, side 164.
E: Marie Elisabeth Iversdatter Bruun.
Testamente af 12.9.1764.
Første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter Lund, skifte 15.5.1753 lbnr.26].

46 Poul Basballe i Barløse, der døde 22.7.1765, side 165, 184.
A:
1) mor Margrethe Elisabeth [Poulsdatter] Landt g.m. Oluf [Jacobsen] Hvalsø, præst i Barløse
2) bror Christian Basballe, der døde 1767, skifte side 184
3) søster Sara Basballe.
FM: morbror Herman [Poulsen] Landt, præst i Hesselager
Arv efter afdødes far Jacob Rasmussen Basballe, formand i Barløse, skifte 12.5.1755 lbnr.32.

47 Birgitte Pedersdatter Bering i Køng. 17.7.1765, side 166.
Testamente. A:
0) forældre [Peder Pedersen Bering, præst i Verninge, død 15.10.1727, og Elisabeth Sofie Samuelsdatter Biener, død 1737]
1) bror [Peder Pedersen Bering, præst i Farstrup og Ajstrup, skifte Slet herred gejstlig 4.3.1727 lbnr.26]. B:
a Peder Pedersen Bering, præst i Farstrup og Ajstrup.
2) bror Thomas Kingo Bering i Skodborg i Haderslevhus amt
3) søster Anne Bering, død, var g.m. Valentin Falsen, [forpagter af Løgismose i Hårby sogn, død 9.3.1755]. 3B:
a Elisabeth Falsen g.m. Hans [Jacobsen] Hvalsø, præst i Køng
b Elisabeth Sofie Falsen, enke efter Anders [Andersen] Eilschou, præst [i Jordløse, død 25.5.1754]
c Valentin Peder Falsen, død. 2B:
1 Johan Eskild Falsen 4 hos Lindegaard, præst i Vajsenhuset i København
2 Anne Marie Falsen i Hårby.

48 Kirstine [Regine] Marie [Pedersdatter] Tuxen i Køng. 14.2.1766, side 177.
Enke efter Steen Holger [Hansen] Bang, præst i Barløse, skifte 29.4.1748 lbnr.14
Testamente af 29.10.1736.
Gavebrev:
1) Mogens Holger Bang
2) Else Kirstine Pedersdatter Tuxen g.m. Tønnes Olufsen, tøjhusforvalter i København.
Desuden nævnes
1 Jørgen Christian Bang, forvalter på Mørke på Sjælland
2 [afdødes bror Søren Pedersen] Tuxen, præst i Vemmelev og Hemmeshøj på Sjælland.

49 Niels [Pedersen] Basse, præst i Sønderby. 9.3.1767, side 181.
E: Gertrud Cathrine [Mathiasdatter] Fibiger.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1766.

50 Johanne Claudia [Frederiksdatter] Flindt i Sandager. 7.1.1767, side 182.
E: Peder [Rasmussen] Vind, præst i Sandager og Holevad. B:
1) Frederik Flindt Vind 13
2) Anne Charlotte Sofie Vind 12
3) Rasmus Amadeus Vind 8.
Afdøde døde 6.12.1766.

51 Margrethe Elisabeth Nielsdatter i Koelbjerg [i Vissenbjerg sogn]. 16.11.1767, side 185.
E: Peder Bjørn, skoleholder i Koelbjerg. B:
1) Niels Henrik Pedersen 29
2) Inger Malene Pedersdatter 27
3) Christiane Pedersdatter 23
4) Laurids Pedersen 21.
Arv efter første hustru [Beathe Sofie Groth, død 1733].

52 Hans [Bertelsen] Wichmann, præst i Flemløse, [der døde 21.8.1768], side 186.
E: Sofie Amalie [Lauridsdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1768.

53 Jens Madsen Mann, skoleholder i Turup. 1.8.1768, side 187.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Anders Nielsen i Turup. A:
1) bror Hans Madsen, død. 4B:
a Hans Christian Hansen 24, i Odense
b Henrik Lange Hansen 17, i Odense
c Engel Sofie Hansdatter 14, i Fåborg
d Mathias Hansen 12, i Fåborg
2) bror Morten Madsen, død. 1B:
a Sidsel Mortensdatter i Køng.

54 Thomas [Hansen] Trojel, præst i Vissenbjerg, [der døde 22.12.1769], side 191.
E: Elsebeth [Jørgensdatter] Ancher.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1770.

55 Margrethe Cathrine Bantzen i Orte. 19.11.1770, side 192.
E: Christian Busch, skoleholder i Orte. B:
1) Johanne Elisabeth Busch 30 g.m. Hans Peder, handskemager i Kolding
2) Anne Marie Busch 29
3) Rasmus Peder Busch 26, skræddersvend i Norge
4) Johan Verner Busch 24, tobaksspinder i Vonsild ved Kolding
5) Hans Bertel Busch 22
6) Peder Michael Busch 19
7) Henrik Busch 17, i snedkerlære i Odense.

56 Abel Cathrine Mathiasdatter Fibiger i Assens,[der døde 29.1.1771], side 195.
E: Hans [Hansen] von Wowern, kapellan i Assens og Kærum.
Testamente af 19.4.1751.

57 [Elisabeth Valentinsdatter Falsen] i Køng, der døde før 7.2.1772, side 197.
E: Hans [Jacobsen] Hvalsø, præst i Køng.
Bevilling til uskiftet bo af 7.2.1772.

58 Andreas Petresch, organist og klokker i Assens. 18.7.1771, side 198.
E: Enke efter Sidsel Hansdatter Ravn, begravet 24.6.1727. B:
1) Oluf Been Petresch, skoleholder i Rosted [i Sørbymagle] på Sjælland
2) Cecilie Cathrine Petresch, [skifte Københavns Hofret. Konceptskifte 8.7.1763 lbnr.276], var g.m. Jens Ebbesen, renteskriver i København, begge døde 4B.
a Thomas Jacob Ebbesen, kopist i Rentekammeret i København
b Christine Marie Petresch 21, i Trondhjem i Norge
c Andreas Ebbesen 20, fuldmægtig hos kammeradvokat Bang i København
d Marie Cecilie Petresch 18, i Rørås ved Trondhjem
3) Marie Susanne Petresch i Assens
4) Anne Dorthe Petresch i København.

59 Laurids [Pedersen] Winther, præst i Kerte, [der døde 24.5.1772], side 203.
E: Isabelle Christiane [Lauridsdatter] Hvid.
Bevilling til uskiftet bo af 3.19.1766.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter Ravn, skifte 3.7.1754 lbnr.28].

60 Christoffer [Saxesen] Ascanius, degn i Kerte, [begravet 27.6.1772], side 204.
E: Cathrine Sink.
Testamente af 12.9.1770.

61 Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Køng. 15.6.1772, side 206.
Enkemand efter [Elisabeth Valentinsdatter Falsen, der døde før 7.2.1772 lbnr.57]. B:
1) Jacob Hansen Hvalsø 17, i mesterlektien i Odense skole
2) Anne Hansdatter 16, der ægter successor Niels Dorph [Gabrielsen] Didriksen
3) Valentin Hansen 13
4) Elisabeth Marie Hansdatter 12
5) Birgitte Sofie Hansdatter 10
6) Margrethe Marie Hansdatter 8.
FM:
1 farbror Oluf Hvalsø, præst i Barløse
2 fars fætter Hans Lund på Højbjerggård i Køng sogn.
Desuden nævnes:
1 afdødes mor Elisabeth [Marie Olufsdatter Bang], enke efter afdødes far Jacob [Hansen] Hvalsø, præst i Sandager, [død 11.6.1752]
2 afdødes bror Jens Hvalsø.
Forsegling 19.5.1772.

62 Peder Findsen, skoleholder i Aborg [i Gamtofte sogn]. 3.12.1772, side 217, 220, 231.
E: Else Kirstine Pedersdatter. LV: successor Henrik Mathiassen Høvinghoff, der ægter enken. B:
1) Find Pedersen 3, der døde 16.3.1774, skifte side 231. A: halvbror Peder Henriksen
2) Peder Pedersen 1, der døde februar 1773, skifte 9.4.1773 side 220.
FM:
1 Knud Nielsen i Aborg
2 Find Pedersen i Aborg
3 Hans Findsen i Lundager.

63 Anne Hansdatter Hvalsø i Køng. 27.5.1773, side 221.
E: Niels Dorph [Gabrielsen] Didriksen, præst i Køng. A:
1) bror Jacob Hansen Hvalsø
3) bror Valentin Hansen
4) søster Elisabeth Marie Hansdatter
5) søster Birgitte Sofie Hansdatter
6) søster Margrethe Marie Hansdatter.

64 Kirsten Davidsdatter i Turup. 12.7.1773, side 223.
E: Rasmus Hansen, skoleholder i Turup. B:
1) Hans Rasmussen.

65 Anne Magdalene [Johansdatter] Platfuss i Fuglevig præstegård [i Vissenbjerg sogn, der døde 9.1.1774], side 224.
E: [Immanuel] Conrad Ludvig Schmaltz, præst i Vissenbjerg. A:
1) søster Johanne Pouline Platfuss.

66 Peder Bjørn, skoleholder i Koelbjerg. 2.7.1774, side 225.
Enkemand efter [Margrethe Elisabeth Nielsdatter], skifte 16.11.1767 lbnr.51. B:
5) Inger Malene Pedersdatter på stedet
6) Christiane Pedersdatter g.m. Nikolaj Hjort, klejnsmed i København
7) Laurids Pedersen, farversvend i København.
Første ægteskab med [Beathe Sofie Groth, død 1733]. B:
1) Bertel Bjørn i Assens
2) Sofie Amalie Bjørn, død, var g.m. en regimentfelskær i Norge. 3B:
a en datter g.m. Isak Berntsen, fabrikant i København
b en datter g.m. Westphalen, regimentfeltskær i Norge
c en datter hos søsteren i Norge
3) Marie Elisabeth Bjørn g.m. Jacob Berntsen, fabrikant i København
4) Susanne Bjørn i Akkerup på Fyn.
Afdøde døde 24.5.1774.

67 Sofie Amalie Lauridsdatter i Flemløse. 15.11.1774, side 232.
Enke efter Hans [Bertelsen] Wichmann, præst i Flemløse, [skifte 21.8.1768 lbnr.52]. B:
1) Bodil Cathrine Wichmann g.m. successor [Johan] Mygind
2) Bertel Wichmann 29
3) Anne Marie Wichmann 28
4) Poul Wichmann 25
5) Frederik Wichmann 21.
FM:
1 Thomas Frederik Wichmann, kaptajn i Citadellet i Frederikshavn
2 morbror Hans Lauridsen i Hover i Jylland.
Afdøde døde 14.11.1774.

68 Rasmus Hansen, skoleholder i Turup.22.5.1775, side 248.
Enkemand efter [Kirsten Davidsdatter, skifte 12.7.1773 lbnr.64]. B:
1) Hans Rasmussen 3¾.
FM: farfar Hans Pedersen i Grimstrup.

69 Niels Dorph [Gabrielsen] Didriksen, præst i Køng, [der døde 24.7.1775], side 250.
E: Anne Marie Falsen.
Testamente af 8.3.1775.
[Første ægteskab med Anne Hansdatter Hvalsø, skifte 27.5.1773 lbnr.63].

70 Christian Busch, skoleholder i Orte. 31.7.1775, side 251.
E: Marie Hansdatter. LV: bror Markus Hansen. B:
[Første ægteskab med Margrethe Cathrine Bantzen, skifte 19.11.1770 lbnr.55]. B:
1) Johanne Elisabeth Busch g.m. [Hans Peder], handskemager i Kolding
2) Anne Marie Busch, muligvis i Amsterdam
3) Johan Verner Busch, tobaksspinder [i Vonsild ved Kolding]
4) Hans Bertel Busch, skoleholder i Sanderum
5) Peder Michael Busch i Holland
6) Henrik Busch, snedkersvend i Odense.

71 Susanne Elisabeth [Iversdatter] Brinch i Gamtofte, [der døde 27.3.1776], side 253.
E: David [Frederiksen] Seidelin, præst i Gamtofte.
Bevilling til uskiftet bo af 12.2.1773.

72 Hans [Hansen] von Wowern, kapellan i Assens og Kærum. 13.2.1776, side 254.
Enkemand efter Abel Cathrine Mathiasdatter Fibiger skifte 29.1.1771 lbnr.56
Testamente af 8.7.1774.
Hans A:
1) [søster Margrethe Cathrine von Wowern, død, var g.m. Peder Hasselbart Martens, skibsassistent i København, skifte København originale skiftebreve 1.11.1760 lbnr.1262]. 1B:
a Birgitte Magdalene Martens. FM: Niels Læsø, herredsfoged i Båg og Vends herreder.
Hendes A:
0) forældre [Mathias Georg Jørgensen Fibiger, rådmand i Nyborg, død 14.3.1741 og Karen Bertramsdatter Treven, død 2.6.1723]
1) bror Jørgen Fibiger, degn i Hillerslev
2) bror Bertram Treven Fibiger, kordegn i Assens
3) søster Karen Fibiger, enke efter Arent [Christiansen] Hassel, præst i Husby og Wedellsborg, [begravet 7.9.1764] ved søn Christen Hassel, klokker og organist i Assens
4) søster Gertrud Cathrine Fibiger i Blovstrød, enke efter Niels [Pedersen] Basse, præst i Sønderby, [skifte 9.3.1767 lbnr.49.
Fars andet ægteskab med [Anne Cathrine Morville, død 3.11.1728]. B:
5) halvbror Henrik Jacob Fibiger, toldforvalter i Frederikssted på St. Croix
Fars tredje ægteskab med [Johanne Marie Sørensdatter Ballov]. B:
6) halvbror Anders Samsing Mathiassen Fibiger, præst Fanefjord Møn.

73 Laurids Møller i Snave, degn i Dreslette. 26.4.1776, side 270.
E: Marie Kirstine Bentsdatter. LV: Niels Isaksen. B:
1) Sidsel Lauridsdatter Møller 18
2) Anne Marie Lauridsdatter Møller 15.
FM: fasters mand Laurids Holm, skovrider i Brændeskov.

74 Elisabeth Marie [Olufsdatter] Bang i Sandager. 23.2.1778, side 274, 300.
Enke efter Jacob [Hansen] Hvalsø, præst i Sandager og Holevad, [død 11.6.1752]. B:
1) Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Køng, [skifte 15.6.1772 lbnr.61]. 5B:
a Jacob Hansen Hvalsø 23, i København
b Valentin Hansen 20, bagersvend i Odense
c Elisabeth Marie Hansdatter i Køng præstegård
d Birgitte Sofie Hansdatter i Køng præstegård
e Margrethe Marie Hansdatter i Barløse præstegård
2) Oluf Hvalsø, præst i Barløse
3) Jens Hvalsø i Fåborg
4) Mikkel Hvalsø, klokker i Fåborg
5) Ingeborg Margrethe Hvalsø, på stedet, der har gjort testamente af 24.11.1778 side 300.

75 Hans Olufsen Filstrup, skoleholder i Koelbjerg. 4.3.1779, side 287.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Rasmus Hansen i Koelbjerg. B:
1) Jens Oluf Filstrup, for tiden i Nyborg slaveri.
ved Oluf Filstrup, skoleholder i Sarup.
Afdøde døde 28.2.1779.

76 Morten Schiær, degn i Barløse. 11.6.1779, side 291.
E: Agnethe Hansdatter. LV: Oluf Lauridsen i Barløse. B:
1) Hans Schiær, degn i Bellinge og Brændekilde, [død 22.12.1776]. 1B:
a Morten Schiær 23
2) Mourids Schiær, degn i Gamtofte
3) Jørgen Filip Schiær, musikantsvend
4) Anne Marie Schiær i Blangsted, død. 3B:
a Niels Jensen 12
b Anne Cathrine Nielsdatter
c Anne Nielsdatter
5) Christine Juliane Schiær g.m. Hans Andersen i Nakke
6) Anne Medea Schiær g.m. Søren Andersen i Barløse.

77 Frederik [Sørensen] Krog, degn i Skydebjerg og Orte. 31.1.1780, side 297.
E: Anne [Pedersdatter] Langsted. LV: Rasmus Drud i Skydebjerg. B:
1) Sidsel Dorthe Krog
2) Birgitte Marie Krog g.m. successor [Henrik Fabian] Adler
3) Agnethe Kingo Krog g.m. Oluf Jacobsen Lund i Koelbjerg.

78 Anne Marie Højrup i Køng, [begravet 17.4.1781], side 301.
Enke efter Niels Jørgensen, degn i Gamtofte, [begravet 9.2.1776].
Hans første ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter, skifte 26.8.1760 lbnr.40]. B:
1) Jørgen Nielsen, væver i Køng.
Testamente af 10.11.1778.
Arv til A:
1) søster Karen Højrup g.m. Poul Vedding i København.

79 Ellen Kirstine [Pedersdatter] Lillelund i Sønderby, [der døde 22.6.1781], side 302, 331.
E: Christoffer [Esbensen] Wederkinch, præst i Sønderby. B:
1) Peder Wederkinch 41, degn i Sønderby
2) Anne Johanne Wederkinch, død. 1B:
a Christian Nielsen 10, i Holsten
3) Ellen Margrethe Wederkinch 35½, i Christiansfeld
4) Anne Johanne Wederkinch 26½, på stedet
5) Mathias Wederkinch 24½, præst på Helnæs på Fyn.
[Afdødes forældre var Peder Lillelund, ejer af Rybjerg i Velling sogn ved Ringkøbing og Ellen Thomasdatter Lund].
Bevilling til uskiftet bo af 3.4.1778.
Samfrændeskifte 18.7.1785.

80 Anne Marie Ibenov på Helnæs. 20.7.1781, side 303.
E: Poul Simon Eriksen, degn på Helnæs. B:
1) Nikolaj Albert Poulsen
2) Johan Frederik Poulsen.
FM: Stylsvig, forvalter.

81 Elisabeth Sofie [Valentinsdatter] Falsen i Køng. 26.2.1781, side 305, 315.
Enke efter Anders [Andersen] Eilschou, præst i Jorløse og Håstrup, [død 25.5.1754].
Bevilling til uskiftet bo af 14.6.1754.
Hans A:
0) forældre Anders Lauridsen Eilschou, købmand i Odense og Kirsten Mathiasdatter von Westen]. B:
1) bror Mathias [von Westen Andersen] Eilschou, præst i Fraugde
2) bror Peder Eilschou, købmand i Odense
3) bror [Christian Cornelius] Eilschou, apoteker i Kolding
4) søster i Odense g.m. Kurrelbaum i Odense.
Fars første ægteskab med [Alhed Marie Christiansdatter Friis]. B:
5) halvbror Laurids [Christian Andersen] Eilschou, præst i Rynkeby, [død 31.3.1764]. 1B:
a [Johanne Marie Lauridsdatter Eilschou] g.m. Peder [Jensen] Engel, kapellan i Middelfart og Kavslunde
6) halvbror Christian Friis Eilschou, købmand i Frederikshald i Norge, død. 2B:
a en søn på St. Croix i Vestindien
b en datter g.m. Oberst Rappe i Sandefjord ved Larvik i Norge
7) halvbror Niels [Andersen] Eilschou, præst i Ål [ved Varde] i Jylland, [død 11.6.1763]. 2B:
a Anders Christian Eilschou i Altona
b [Anne Nielsdatter Eilschou], død, var g.m. successor i Ål Andreas Frederiksen Holm. 1B:
1 Niels Holm
c Christiane Eilschou
8) halvsøster [Lykke Marie Andersdatter Eilschou], [skifte Roskilde 29.8.1760], var g.m. [Jørgen Hansen] Stæhr, apoteker i Roskilde, [død 1753]. 3B:
a [Hans Stæhr], rådmand i Holbæk
b Alhed Jacobine Stæhr g.m. [Anton] Schmidt, apoteker i Slagelse
c Medea [Johanne] Stæhr g.m. [Johan Christoffer] Reisiger, regimentfeltskær i Slagelse.
Hendes A:
0) forældre [Valentin Falsen, forpagter af Løgismose i Hårby sogn, død 9.3.1755 og Anne Bering]
1) bror Valentin Falsen, død. 1B:
a Anne Marie Valentinsdatter Falsen g.m. Iver [Davidsen] Seidelin, præst i Køng
2) søster [Elisabeth Valentinsdatter Falsen], død. var g.m. [Hans Jacobsen] Hvalsø [præst i Køng, skifte 15.6.1772 lbnr.61]. 5B:
a Jacob Hansen Hvalsø, student i København
b Valentin Hansen, bagersvend i Assens
c Elisabeth Marie Hansdatter i Køng præstegård
d Birgitte Sofie Hansdatter i Køng præstegård
e Margrethe Marie Hansdatter i Barløse præstegård.

82 Anne Margrethe Thune, ugift i Køng degnebolig. 16.8.1781, side 312.
A:
0) forældre [Mogens Nielsen Thune, degn i Køng, skifte 14.11.1752 lbnr.25] og Anne Jørgensdatter, begravet 5.9.1762]
1) bror Jørgen Thune på Egebjerg i Kirkeby sogn
2) Erik Thune. kammertjener hos Beulewitz, amtmand på Halhog?
3) Ambrosius Christian Thune, skrædder i København
4) Jacob Thune, præst i Vigsnæs på Lolland
5) Hylleborg Thune g.m. [Andreas Zachariassen] Heilig, degn i Køng.
Fars første ægteskab med Bodil Gregersdatter, [begravet 6.8.1717]. B:
6) Niels Thune, skoleholder i Tved ved Svendborg, [død 25.6.1767]. 3B:
a Hans Thune, forvalter på Lammehave
b Ellen Sofie Thune g.m. Peder Knudsen i København
c Else Thune, der tjener på en herregård på Lolland.

83 Nikolaj Nielsen Rasch, præst i Skydebjerg og Orte, [der døde 26.11.1781], side 313.
E: Cathrine Belwardt.
Testamente af 9.3.1780.

84 Peder [Rasmussen] Vind, præst i Sandager og Holevad. 28.1.1782, side 314.
Enkemand efter [Johanne Claudia Frederiksdatter Flindt, skifte 7.1.1767 lbnr.50]. B:
1) [Frederik Flindt Vind]
2) Rasmus Amadeus Vind, student i København.
Forsegling 28.12.1781.

85 Immanuel Conrad Ludvig [Jacobsen] Schmaltz, præst i Vissenbjerg, [der døde 27.3.1782], side 317.
E: Margrethe Magdalene [Pedersdatter] Aaby.
Testamente af 28.12.1776.

86 Helene Christiane [Jacobsdatter] i Sønderby, [der døde 1782], side 318.
E: Hans Clausen, degn i Sønderby.
Testamente af 21.3.1767.

87 Cosmus [Christiansen] Ramus, præst i Assens og Kærum, [der døde 6.9.1782], side 319.
E: Else [Hansdatter Langsted].
Bevilling til uskiftet bo af 20.9.1782.

88 Bertel [Andersen] Groth, degn i Flemløse, [der døde 5.5.1783], side 320.
E: Anne Iversdatter [Birk].
Testamente af 4.11.1775.

89 Anne Margrethe [Sørensdatter] Breinholm, [der døde 9.6.1783], side 321.
E: Frederik [Eliassen] Grüner, præst i Vissenbjerg.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1783.

90 Hans Filip [Henningsen] Plesner, præst i Søllested og Vedtofte, [begravet 22.11.1784], side 322.
E: Ursula Pileholm. B:
1) Henning Plesner
2) Christian Plesner.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1783.

91 Niels Christian Kragelund,. ugift præst på Helnæs, der døde 22.5.1784, side 323.
A:
1) bror Andreas Kragelund
2) søster Mette, enke efter Pedersen.

92 Hans [Christian Steffensen] Lundorph, degn i Vissenbjerg. 3.2.1785, side 326, 327.
Enkemand efter [Elisabeth Svendsdatter død 30.3.1779]. B:
1) Svend Lundorff
2) Marie Kirstine Lundorph, enke efter Vandal, musikant i Nyborg
3) Elisabeth Lundorph g.m. Niels Markussen i Bred i Vissenbjerg sogn.

93 Birthe Marie Krog i Skydebjerg. 4.11.1784, side 326.
E: Henrik Fabian Adler, degn i Skydebjerg. B:
1) Christian Adler 8
2) Frederik Severin Adler 6
3) Judith Marie Adler 4.

94 [Elisabeth Jørgensdatter Lund] i Egerup i [Gamtofte sogn]. 22.9.1785, side 335.
Enke efter [Peder Andersen] Velling, præst i Skydebjerg og Orte, [skifte 13.5.1761 lbnr.41]. B:
1) Marie Velling i Vartov Hospital i København
2) Benedikte Cathrine Velling g.m. [Johan Sigfred] Reichelt, urtegårdsmand på Brahesborg [i Gamtofte sogn]
3) Juliane Marie Velling g.m. Frederik Castenfeld i Odense
4) Petrine Velling
5) Peder Jørgen Velling, degn i Vindinge.
Afdøde døde 21.9.1785.

95 Christian Frederik Heidemann, degn i Tanderup, [begravet 26.11.1786], side 337.
E: Karen Lauridsdatter Helt.
Testamente af 5.11.1778.

96 Agnethe Hansdatter i Barløse. 30.6.1787, side 338.
Enke efter Morten Schiær, degn i Barløse, [skifte 11.6.1779 lbnr.76]. B:
1) [Hans Schiær, degn i Bellinge og Brændekilde, død 22.12.1776]. 1B:
a Morten Schiær 28
2) Mourids Schiær, degn i Gamtofte
3) Anne Marie Schiær i Blangsted, død. Første ægteskab med Niels Andersen. 2B:
a Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Laurids Clausen i Sønderup
b Anne Nielsdatter 23 i Assens.
Anne Marie Schiærs andet ægteskab med Jens Nielsen i Blangstrup. 1B:
c Niels Jensen 21
4) Christine Juliane Schiær, død, var g.m. Hans Andersen i Nakke. 4B:
a Karen Lauridsdatter 24
b Laurids Hansen 21
c Anne Marie Hansdatter 16
d Maren Hansdatter 14
5) Anne Medea Schiær g.m. Søren Andersen i Barløse.
Forsegling 2.6.1787.

97 Oluf Jensen Filstrup, skoleholder i Sarup [i Hårby sogn]. 31.10.1787, side 340.
E: Eleonora Christine Mouridsdatter Exen. LV: Jørgen Jensen i Sarup mølle. B:
1) Jens Olufsen 40
2) Mourids Olufsen 38
3) Andreas Olufsen 36
4) Bolette Olufsdatter 32
5) Jacob Conrad Olufsen 26.

98 Mathias [Frederiksen] Juul, præst i Ørsted, [begravet Ørsted 31.3.1788], side 343.
E: Magdalene [Henriksdatter] Monrad.
Bevilling til uskiftet bo af 8.11.1782.

99 Jacob [Hansen] Hvalsø i Barløse, [der døde 13.9.1787], side 344.
Forlovet med Emerentse Margrethe Sofie Werchmester, der arver efter testamente af 10.9.1787.
FM: svoger Herman Landt, præst i Hesselager.
Afdøde der var kaldet til præst i Torsted ved Ringkøbing, men døde for ordinationen, havde arv efter:
1 farbror Jens [Jacobsen] Hvalsø
2 søster Birgitte Hvalsø
[Afdødes forældre var Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Køng. 15.6.1772 lbnr.61
og Elisabeth Valentinsdatter Falsen, skifte 7.2.1772 lbnr.57].

100 Anne Cathrine Rasmusdatter i Ørsted. 6.5.1788, side 346.
E: Rasmus Holm, degn i Ørsted. B:
1) Ejler Holm 33, i Hesselager
2) Voldborg Holm 27, i Haderslev
3) Barbara Kirstine Holm 24, på Vedbygård på Sjælland
4) Margrethe Holm 21, på Adelersborg.

101 Ingeborg Andersdatter i Svenstrup. 29.7.1789, side 350.
E: Anders Svenstrup, degn i Svenstrup. B:
1) Inger Svenstrup 7
2) Bodil Marie Svenstrup 4 uger.
FM: Mads Hansen, snedker i Strandby.

102 Johanne Rasmusdatter i Koelbjerg i Vissenbjerg sogn. 7.2.1789, side 355, 406.
Enke efter Hans [Olufsen] Filstrup, skoleholder i Koelbjerg, [skifte 4.3.1779 lbnr.75]. B:
1) Jens Oluf Filstrup, på de lange rejser, g.m. Johanne Jensdatter i Harridslev med LV: stedfar Peder Nielsen, skoleholder i Harridslev.
Arv efter afdødes søster Maren Rasmusdatter i Odense, skifte 22.12.1789.
Afdøde døde 25.1.1789.

103 Christoffer [Esbensen] Wederkinch, præst i Sønderby. 15.2.1790, side 359, 375, 386.
Enke mand efter [Ellen Kirstine Pedersdatter Lillelund, skifte 22.6.1781 lbnr.79]. B:
1) Peder Wederkinch 35 [dvs. 45], degn i Sønderby
2) Anne Johanne Wederkinch, død. 1B:
a Christian Nielsen 14, i Christiansfeld
3) Ellen Margrethe Wederkinch 40, i Christiansfeld
4) Anne Johanne Wederkinch g.m. Christian Johansen Vibro
5) Mathias Wederkinch 29 præst på Helnæs på Fyn.
Desuden nævnes [Peder Kryssing] Clausen, personlig kapellan på stedet.
Afdøde døde 15.1.1790.

104 Peder [Nielsen] Lobedantz, præst i Hårby og Løgismose. 13.3.1790, side 373.
E: Elisabeth Berg.
Testamente af 11.6.1766.
Hans A:
1) bror August Lobedantz, død. 2B:
a Eskild Lobedantz, successor i Hårby og Løgismose
b Nikolaj Lobedantz, død uden børn.
Hendes A:
1) bror, død. 1B:
a Hans Christian Berg.
Afdøde døde 6.3.1790.

105 Hans Clausen i Sønderby Mosemark, 2.8.1790, side 380, 425.
Enkemand efter Helene Christiane Jacobsdatter, [skifte 1782 lbnr.86].
Testamente af 21.3.1767.
Hans A:
1) søster Mette Clausdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Sønderby. 6B:
a Anders Nielsen Schiøtz
b Maren Nielsdatter g.m. Henrik Hansen, blegemand i Sønderborg på Als
c Karen Nielsdatter g.m. Andreas Carstensen, skipper i Sønderborg
d Elisabeth Nielsdatter, død, var g.m. David Demuth Birch, garver i Sønderborg. Hendes børn
e Anne Nielsdatter, død, var g.m. Hans Adolf David Ernst, forpagter på Holbækgård [i Holbæk sogn ved Randers] i Jylland. Ingen børn
f Claus Nielsen, død ugift
2) halvbror Laurids Hansen g.m. Abelone Hansdatter i Søndersø, begge døde. 3B:
a Jesper Lauridsen i Vedby i Søndersø sogn
b Anne Lauridsdatter gift i Vigerslev
c Cathrine Lauridsdatter, død, var g.m. en smed på Jerstrup [i Grindløse sogn] ved Bogense. Hendes børn
3) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Niels Madsen i Søndersø, begge døde. Hende børn i Søndersø
4) halvsøster Anne Hansdatter, død, var g.m. Rasmus Hansen i Tåstrup i Lunde sogn. Hendes børn.
Hendes A:
1) søster g.m. Frederik Bech, kromand i Odense, begge døde. 4B:
a Jørgen Bech, student i København
b Peder Bech, snedker i København
c Kirsten Bech, gift i København
d Elisabeth Bech g.m. Christen Bager, toldoverbetjent i Middelfart
2) søster i Christiania i Norge
3) søster i Holland.

106 Laurids Møller, skoleholder i Flemløse. 24.3.1791, side 415, 430.
E: Lisbeth Christoffersdatter. LV: Hans Nielsen i Flemløse. A:
1) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Niels Gertsen i Hårby
2) halvsøster Maren Møller, enke efter Johan Snip i Tommerup
3) halvbror Peder Møller i Vissenbjerg, død. Hans børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 23.2.1791.

107 Birthe Cathrine Henriksdatter på Bogø. 21.11.1791, side 422.
E: Jens Pedersen Holst, skoleholder på Bogø. B:
1) Peder Holst 11
2) Hans Henrik Holst 5
3) Anne Holst 1.
FM:
1 morbror Niels Henriksen på Bogø
2 morbror Jeppe Henriksen på Bogø
3 Troels Lauridsen Knap på Bogø.

108 Karen Juul i Skydebjerg. 24.5.1792, side 431.
E: Henrik Fabian Adler, degn i Skydebjerg og Orte. A:
Forældre [Mads Simonsen og Mette Cathrine Jensdatter, begravet Nørre Søby 27.4.1754]
1) søster Mette Margrethe Madsdatter, død Vestenskov 6.9.1767], var g.m. [Christfried Ehregot Jansen], degn [i Vestenskov] på Lolland, [død 12.11.1778]. 2B:
a Adam Frederik Jansen, gæstgiver og fuldmægtig hos tolderen i Nykøbing Falster
b Cathrine Marie Jansen g.m. Hans Jørgen Skov, degn i Jordløse og Håstrup på Fyn
Mors andet ægteskab med [Frederik Christensen Juul, degn i Nørre Søby, begravet 27.4.1781]
2) halvbror Mathias [Frederiksen] Juul, præst i Ørsted, [skifte død 31.3.1788 lbnr.98]. 3B:
a Frederik Juul 19
b Henrik Juul 16
c Christian Juul 15.
Afdøde døde 24.4.1792.

109 Oluf [Jacobsen] Hvalsø, præst i Barløse, [der døde 3.4.1793], side 439.
E: Margrethe Elisabeth [Poulsdatter] Landt.
Testamente af 10.7.1788. Hans A:
1) bror [Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Køng, skifte 15.6.1772 lbnr.61]. B:
a Elisabeth Marie Hvalsø g.m. Hans Jørgen Ammentorp, præst i Vester Åby
b Valentin Hvalsø i Haderslev's børn.
Hendes første ægteskab med [formanden Jacob Rasmussen Basballe, skifte 12.5.1755 lbnr.32]. B:
1) Sara Basballe g.m. Niels [Nielsen] Wamberg, præst i Gudbjerg.

110 Peder [Sørensen] Terpager, præst i Sandager og Holevad. 29.4.1793, side 441, 450.
E: Johanne [Hansdatter] West. B:
1) Carl Adolf Frederik Terpager 8.
FM: Peder Mathias Arensbach, præst i Tanderup.

111 Jens Pedersen Holst, skoleholder på Bogø. 10.5.1793, side 445, 457.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: Jørgen Andersen på Bogø. B:
4) Anne Cathrine Holst, født efter fars død.
FM: Simon Hansen på Bogø.
Første ægteskab med Birthe Cathrine Henriksdatter, skifte 21.11.1791 lbnr.107. B:
1) Peder Holst 12
2) Hans Henrik Holst 6
3) Anne Holst 3, der døde, skifte 24.10.17904 side 461.

112 Mogens [Hansen] Lacoppidan, præst i Søby og Turup, [der døde 20.7.1793], side 449.
E: Johanne Dorthe [Hansdatter] Rafn.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1781.

113 Laurids Ditlevsen, skoleholder i Sarup i Hårby sogn. 18.9.1793, side 452.
E: Abelone Jørgensdatter, der flytter til Gislev. B:
1) Ditlev Lauridsen i Svendborg
2) Jørgen Lauridsen 20, i København
3) Marie Magdalene Lauridsdatter g.m. Bahr, styrmand i København
4) Margrethe Lauridsdatter g.m. Knud Nielsen i Ryslinge sogn
5) Johanne Lauridsdatter g.m. Villads Henningsen i Gislev
6) Anne Lauridsdatter g.m. Hans Hansen i Espe.
Afdøde døde 19.8.1793.

114 Christian Ludvig Venninghausen (Phenninghausen) i Gammellund, kapellan i Vissenbjerg. 27.2.1795, side 465, 489, 498, næste protokol fol.2.
A:
1) bror Gotlieb Immanuel Venninghausen i København.
Arv efter afdødes faster Anne Sofie Hedvig Venninghausen i Fredericia, enke efter Gandrup, [ridefoged].
Afdøde døde 26.2.1795.

115 Kirstine Marie [Jensdatter] Mammen i Kærte. 19.8.1795, side 485, 487.
E: Peder [Andreassen] Raben, præst i Kærte. B:
1) Andreas Jensenius Pauling Raben 20
2) Lucie Caroline Elisabeth Raben 16
3) Nille Marie Raben 14
4) Peder Beyer Raben 12
5) Jørgen Clemen Raben 10
6) Lucie Charlotte Raben 8
7) Frederik Raben 2
8) Cathrine Elisabeth Christiane Raben 3 mdr.
FM: morbror Laurids Jensen Mammen i Randers.
Afdøde døde 18.8.1795.
Bevilling til uskiftet bo af 8.11.1782.
Samfrændeskifte 8.10.1795.

116 Jacob Schultz, degn i Hårby, [begravet 11.12.1795], side 486.
E: Euphrosyne Winther.
Bevilling til uskiftet bo af 14.11.1766.
[Første ægteskab med Elise Christensdatter Berg, begravet 7.6.1755].

117 Frederik [Eliassen] Grüner, præst i Vissenbjerg. 7.7.1796, side 495, 504, næste protokol fol.8B, 12, 21, 24B, 32B.
Enkemand efter Anne Margrethe [Sørensdatter] Breinholm, [skifte 9.6.1783 lbnr.89]. B:
1) Grüner g.m. Morten Holst, farver i Middelfart
2) Dorthe Grüner
3) Anne Marie Grüner.
FM: morbror Thomas Søren Breinholm i Odense.
Afdøde døde 6.7.1796.Båg herred
Gejstlig skifteprotokol
1796-1816


118 Elisabeth Berg, der døde 5.1.1797, fol.10, 14B, 30B, 47.
Enke efter Peder [Nielsen] Lobedantz, præst i Hårby og Løgismose, [skifte 13.3.1790 lbnr.104]. A:
1) søster Marie Christine Berg, død. B:
a Margrethe Dam, død. 1B:
1 datter g.m. Hans Brøndfelt på Gravensten
b Ivar Dam, løjtnant. B:
1 Marie Elisabeth Dam, døbt 16.1.1767, nu i Norge
2 Kirstine Marie Dam
c datter, død. 1B:
1 Marie Hansen g.m. Hans Bonefelt.
Arv i boet til Eskild Lobedantz, successor i Hårby og Løgismose efter afdøde mands bror August Lobedantz.

119 Jacob [Conrad Olufsen] Filstrup, degn på Helnæs. 8.4.1797, fol.23B, 28, 37.
E: Anne Kirstine Fischer. B:
1) Hedvig Clara Charlotte Filstrup 5.
Afdøde døde 7.4.1797.
[Enken var datter af Niels Fischer, organist og urmager i Kerteminde, skifte Kerteminde 17.7.1789 lbnr.431].

120 Hans Jørgensen, ugift skoleholder i Verninge. 30.1.1798, fol.39B.
A:
0) forældre Jørgen Jensen, skoleholder i Verninge, [begravet 27.8.1745] og Sidsel Andersdatter, [muligvis begravet 30.10.1779]
1) farbror Niels Jensen, død. 4B:
a Niels Nielsen i Emtekær [i Tanderup sogn]
b Jens Nielsen i Brenderup
c Lene Nielsdatter g.m. Hans Andersen i Hønnerup i Gelsted sogn
d Gertrud Nielsdatter
2) faster, død. 2B:
a Jens i København
b Jørgen i København
3) fars halvsøster Maren Jensdatter i Ålsbo i Rørup sogn, død. 1B:
a Jens Madsen i Ålsbo
4) fars halvsøster Johanne Jensdatter, død, var g.m. Peder Jørgensen i Hønnerup. 2B:
a Hans Pedersen, død. 3B:
1 Peder Hansen 19
2 Laurids Hansen 17
3 Anne Marie Hansdatter 13
b Dorthe Pedersdatter g.m. Anders Lauridsen i Kindstrup i Gelsted sogn
5) morbror Henrik Andersen, død. 4B:
a Anders Henriksen i Filstrup, død. 5B:
1 Henrik Andersen i Hårby
2 Hans Andersen i Voldtofte [i Flemløse sogn]
3 Mads Andersen, skrædder i Hårby
4 Peder Andersen i Nårup [i Verninge sogn]
5 Maren Andersdatter g.m,. Laurids Bødker i Verninge
b Mads Henriksen i Blangstrup
c Dorthe Henriksdatter g.m. Hans Nielsen, skoleholder på Siø?
d Claus Henriksen i Holsten
6) moster Karen Andersdatter, død, var g.m. Jørgen Eriksen, på stedet. 1B:
a Anders Jørgensen i Lundager i Gamtofte sogn.

121 Cathrine Belwardt (Belfort) i Orte. 15.5.1798, fol.43, 51B.
Enke efter [Nikolaj Nielsen] Rasch, præst i Skydebjerg og Orte, [skifte 26.11.1781 lbnr.83].
Testamente af 9.3.1780.
Hans A:
0) forældre [Niels Rasch, bager i Trondhjem og Karen Trynning]
1) søster Anne Cathrine Rasch g.m. Hammer, slagter i Trondhjem, begge døde. 1B:
a Petronelle Cathrine Hammer, død 13.5.1778, var g.m. Peder Hørlyck, købmand i Trondhjem. 2B:
1 Martin Hørlyck, døbt 29.7.1773, stod til søs, men hans skib blev opbragt til Frankrig 1794, ikke hørt fra ham siden
2 Sofie Hørlyck, født 14.9.1776, hos faster Madam Holst i København
2) bror Thomas Nielsen Rasch, farer til søs, men ikke hørt fra i 40 år.
Hendes A:
0) forældre Belwardt eller Belfort, [skomager i Trondhjem] og Agnethe Noer. B:
1) søster Karen Marie Belwardt. Første ægteskab med Lorents Brøndlund, overtoldbetjent i Bergen. 1B:
a Peder Lorents Brøndlund, kirurg i København, muligvis i Indien
Karen Marie Belwardts andet ægteskab med Jochum Bremer, rådmester? i Bergen. 1B:
b Agnethe Marie Bremer, døbt 30.9.1759
2) halvsøster Anne Bucher, enke efter Blom, købmand i Talvig i Finmarken
3) halvsøster Kirsten Bucher, på stedet.
Afdøde døde 13.5.1798.

122 Ida Johanne Gram i Karlsmølle i Assens, der døde 18.5.1799, fol.55, 69.
Enke efter Jesper [Lauridsen] Kildegaard (Kildgaard), [død 20.12.1773]. B:
1) Johanne Cathrine Kildegaard, død, var g.m. Gomme Clemensen, købmand i Assens. 6B:
a Niels Peder Clemensen 17
b Jesper Kildegaard Clemensen 16
c Maren Sofie Clemensen 14
d Hans Clemensen 13
e Ida Johanne Clemensen 12
f Anne Dorthe Clemensen 10.
FM: Hans Albert Been, feldbereder i Assens.

123 Maren Bjørn [Hansdatter] Bendixen i Søllested. 9.7.1799, fol.59, 60.
E: Carl Frederik Rieffestal, præst i Søllested og Vedtofte. B:
1) Caroline Margrethe Rieffestal 11
2) Johan Balthazar Rieffestal 7
3) Charlotte Amalie Rieffestal 7
4) Sofie Magdalene Rieffestal 6
5) Hans Bendixen Rieffestal 5
6) Christiane Lucie Rieffestal 3
7) Frederikke Benjamine 1½.
FM:
1 Christian [Mouridsen] Krag, præst i Gelsted og Rørup g.m. moster Juliane Marie Bendixen
2 Rasmus Bendixen, personlig kapellan i Egense.
Bevilling til uskiftet bo af 21.6.1799.
Samfrændeskifte 27.8.1799.

124 Jens [Jacobsen] Wegner (Weiner), kateket og kordegn i Assens. 23.8.1799, fol.59, 61, 71.
A:
0) forældre Jacob Poulsen i Nyborg, [skifte Nyborg 14.3.1764 lbnr.899 og Dorthe Hindsdatter]
1) bror []Poul Jacobsen i Nyborg], død. 1B:
a Dorthe Cathrine Wegner
2) søster Ingeborg [Jacobsdatter] Wegner, [skifte Nørre Horne herred gejstlig 5.10.1770 lbnr.14], var g.m. Peder [Hermansen] Højer, præst i Oddum [ved Varde]. 2B:
a Johan Herman Højer, død for længe siden
b Bartholine Højer.
FM: Hans Røj, gørtler i Assens.
Afdøde døde 22.8.1799.

125 Hans Adolf [Pedersen] Agerbech, præst i Skydebjerg og Orte. 7.10.1799, fol.63, 73B, 75B.
E: Helene [Birthe Marie] Bachmann. LV: farbror Frederik Bagger Bachmann ejer af Skovenborg i Brylle sogn. B:
1) Hans Adolf Agerbech 1¼.
Arv i boet til afdødes [halv]søsters datter Elisabeth Højer.
FM: mosters mand [Troels Pedersen] Schmidt, præst i Holbæk på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes stedfar [Daniel Clausen] Plum, præst i Bårse [og Bellinge].

126 Vilhelmine Maaløe i Barløse præstegård, der døde 30.9.1799, fol.67.
A:
1) bror [Idikus] Frederik [Vilhelm Hannibal] Maaløe, præst i Barløse.
Testamente konfirmeret 4.9.1799.

127 Niels Madsen Lund i Falden i Søllested sogn, skoleholder i Turup. 3.12.1799, fol.67B, 70, 79B, 82B.
Enke efter Sofie Amalie Christiansdatter.
Testamente konfirmeret 16.3.1787.
Hans A:
1) bror Anders Madsen i Bukkerup
2) bror Laurids Madsen, død. 2B:
a Mads Lauridsen i Bukkerup
b Laurids Lauridsen i Bukkerup
3) søster Maren Madsdatter, død, var g.m. Niels Hansen i Blangstrup. 4B:
a Hans Nielsen på Siø
b Else Nielsdatter, enke efter Laurids Lauridsen i Nårup
c Karen Nielsdatter g.m. Peder Hansen i Køng
d Johanne Nielsdatter g.m. Christian Nielsen i Nårup.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke, da hendes far, der var musikant i Assens, døde i hendes spæde barndom, og hun er opdraget i Holsten.
Afdøde døde 24.9.1799.

128 Else [Jacobsdatter] Hee i Assens. 19.5.1800, fol.70B, 73B, 75.
Enke efter [Hans Peder Hansen] Bachmann, præst [i Øster Hæsinge og Hillerslev, død 9.10.1796]. B:
1) Helene [Birthe Marie] Bachmann i Assens, enke efter [Hans Adolf Pedersen] Agerbech, præst i Skydebjerg og Orte, [skifte 7.10.1799 lbnr.125]
2) Johanne Jacobine Bachmann g.m. Frederik Adeler Ploien, sekretær i departementet for udenlandske sager i København
3) Else Petrine Bachmann g.m. Zeuthen Ejler Switzer, præst i Øster Hæsinge [og Hillerslev].
Afdøde døde 18.5.1800.

129 Albert Godske, degn i Tanderup. 15.9.1800, fol.75, 78B, 82B.
E: Anne Dorthe Jensdatter. LV: Melchior Mathiassen. A:
0) forældre [Henrik Albertsen Godske, præst i Tanderup, død 8.12.1773 og Anne Cathrine Nielsdatter Krogstrup, død 1780]
1) søster Gertrud [Henriksdatter] Godske g.m. Peder Mathias [Hansen] Arensbach, successor i Tanderup.
Afdøde døde 13.9.1800.

130 Anne Kirstine Henriksdatter i Turup. 12.1.1802, fol.82.
E: Mads Henriksen, skoleholder i Turup.
Eneste A: (ulæselig).
Afdøde døde 11.1.1802.

131 Josias Barfoed i Bred i Vissenbjerg sogn, der døde 17.10.1800, fol.82B, 87B, 103.
Testamente af 13.10.1800. A:
1) søster Sofie Marie Barfoed, sidst g.m. Mikkel Vildsø, degn i Lunde ved Svendborg. Hendes 6 børn, 2 sønner og 4 døtre, som alle er på Fyn undtagen
a Adolf Vildsø i Rudkøbing. hvis søn er opkaldt efter afdøde:
1 Josias Vildsø
2) søster Karen Morland Barfoed, sidst g.m. Frederik Schiøtt, degn i Uggerslev og [Nørre] Højrup.
Afdøde havde været degn i 37 år i Ejlby og Melby.

132 Søren Bech, degn i Vissenbjerg. 7.10.1802, fol.83, 90.
E: Frederikke Cathrine Dahl. B:
1) Dorthe Bach 15
2) Laurids Christian Bech 6.
FM: farbror Hans Simon Bech i Nyfæste i Kerte sogn.
Afdøde døde 5.10.1802.

133 Marie Kirstine Bentsdatter i Snave [i Dreslette sogn]. 3.3.1803, fol.88B, 91B.
Enke efter [Laurids Møller], degn i Dreslette, [skifte 26.4.1776 lbnr.73]. B:
1) Anne Marie Møller
2) Sidsel Møller, død, var g.m. Otto Hansen, skytte på Løgismose. 2B:
a Hane Ottesen 10
b Marie Kirstine Ottesdatter 9.
Afdøde, der også kaldes Anne Kirstine Bentsdatter, døde 1.3.1803.

134 Magdalene Cathrine Gram i Assens. 7,11,1803, fol.92B, 97.
E: Christian Hassel, klokker og organist i Assens. B:
1) Arent Bertram Hassel 23
2) Karen Fibiger Hassel 20
3) Carl Frederik Hassel 19
4) Carl Frederik Hassel 17.
FM: Erik Holm i Assens.
Afdøde døde 4.11.1803.

135 Henrik Fabian Adler, degn i Skydebjerg og Orte. 26.3.1804, fol.95B, 99.
E: Birthe Markusdatter. LV: Claus Helmich Møller i Skelskov i Tommerup sogn. B:
2) Marie Cathrine Adler.
Første ægteskab med [Birthe Marie Krog, skifte 4.11.1784 lbnr.93]. B:
1) Judith Marie Adler 4.
[Andet ægteskab med Karen Juul, skifte 24.5.1792 lbnr.108].
Afdøde døde 23.2.1804.

136 Johanne Dorthe [Hansdatter] Ravn i Søby, der døde 6.9.1804, fol.100B.
Enke efter [Mogens Hansen] Lacoppidan, præst i Søby og Turup, [skifte 20.7.1793 lbnr.112]. B:
1) Hans Jacob Lacoppidan, degn i Søby
2) Christian Otto Lacoppidan på stedet
3) Carl Adolf Lacoppidan, apoteker i Svendborg
4) Anne Sofie Lacoppidan g.m. [Frederik August] Schorze, urmager i Odense
5) Erika Pauline Lacoppidan g.m. Frederik Seidelin i Odense
6) Cathrine Bolette Lacoppidan g.m. [Christian Frederik] Hempel, successor i Søby og Turup.

137 Anders Svenstrup i Voldtofte , degn i Flemløse, der døde 7.1.1805, fol.105B, 109B.
Enkemand efter [Ingeborg Andersdatter, skifte 29.7.1789 lbnr.101].
1) Inger Svenstrup 23
2) Bodil Marie Svenstrup 16.
FM: mosters mand Mads Hansen, snedker i Mosebjerg , 2 mil på hin side af Horsens i Jylland.

138 Anne Margrethe [Jensdatter] Eriksen i Dreslette. 28.2.1805, fol.109.
E: Jacob Jacobsen, præst i Dreslette. B: 6 sønner og 1 datter.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1805.
Afdøde døde 29.1.1805.

139 Christian Frederik Hempel, præst i Søby og Turup, der døde 18.3.1806, fol.110B.
E: Cathrine Bolette Lacoppidan.
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1806.
(Se skifte efter afdødes far Christian Hempel hos Fåborg byfoged 27.1.1810 lbnr.759).

140 Lisbeth Conradsdatter i Flemløse. 30.5.1806, fol.111.
Enke efter [Laurids] Møller, skoleholder i Flemløse, [skifte 24.3.1791 lbnr.106].
A: Der skal være en søsterdatters datter i Fåborg.
Afdøde der kaldtes Lisbeth Christoffersdatter ved mandens skifte, døde 22.4.1806.

141 Jens [Christensen] Kamp, degn i Kærum. 12.1.1807, fol.112B.
E: Hedvig Frederikke Buch. LV: forvalter Rodsted. B:
4) Johan Frederik Kamp, død. 1B:
a en søn, der døde på St. Croix i Vestindien
5) Christian August Kamp, forvalter på Erholm [i Rørup sogn]
6) Jens Adolf Kamp 28, cand. theol.
7) Cathrine Kamp g.m. Jens Pedersen Jensen, købmand i Ålborg
8) Eleonora Christiane Kamp g.m. Samuel [Hannibalsen] Storch, præst i Kerte.
Første ægteskab med [Cathrine Hansdatter Klingenberg, skifte 14.6.1762 lbnr.42]. B:
1) Hans Christian Kamp, død. 2B:
a Frederik Christian Kamp 28, sadelmager i Verninge
b Cathrine Kamp, i København.
2) Mette Marie Kamp, enke efter Worm, musikant i Nyborg
3) Johanne Kamp g.m. Niels Jespersen, skomager i Vejle.
Afdøde døde 11.1.1807.

142 Jacob Jacobsen, præst i Dreslette. 22.2.1809, fol.118B, 126.
Enkemand efter [Anne Margrethe Jensdatter Eriksen, skifte 28.2.1805 lbnr.138]. B:
1) Jens Børge Jacobsen
2) Johannes Jacobsen
3) Christian Jacobsen
4) Niels Jacobsen
5) Andreas Jacobsen
6) Margrethe Dorthe Jacobsdatter, der ægter successor [Valentin Peder Iversen] Seidelin.
FM: farbror [Christian Frederik] Jacobsen, præst [i Stigs Bjergby og Mørkøv] på Sjælland.

143 [Mathias Johansen] Selmer, præst i Gamtofte. 17.4.1810, fol.123, 128.
E: Barbara Kirstine Plesner. LV: forvalter Kjær på Frederiksgave. B:
1) Elisabeth Kirstine Selmer [23], der ægter [Niels] Schaldemose, præst i Kirke Søby og Turup.
2) Frederik Sigfried Selmer [22]
3) Hans Filip Selmer [20)
Begyndelsen af skiftet indført i Assens og Hindsgavl amter skifteprotokol 1805-1809 den 7.1.1809 fol.364.
Alder i skarp parentes angivet der 7.1.1809.

144 Hans Pedersen Lund i Snave, degn i Dreslette. 4.6.1810, fol.124B.
E: Maren Nielsdatter Møller. LV: Jørgen Friis, skolelærer i Sarup. B:
1) Elisabeth Lund g.m. Frederik Johan Berg, degn [i Landet] på Tåsinge
2) Mette Kirstine Lund 50
3) Marianne Lund g.m. Hans Christian Berg, ejer af Lindved [i Stenløse sogn]
4) Christiane Lund g.m. Oluf Hansen i Lindved mølle ved Odense
5) Anne Sofie Lund g.m. [Hans Adolf] Pedersen, successor i Dreslette.

145 Carl Adolf Terpager, kapellan i Sandager og Holevad. 23.12.1814, fol.132B, 135.
A:
1) mor [Johanne Hansdatter West] g.m. [Niels Christensen] Holm, præst i Sandager og Holevad.
2) halvbror Frederik Peder Holm 19
3) halvbror Adolf Christian Holm 14.
FM: [Andreas] Magofsky, degn i Sandager.
[Afdødes far var Peder Sørensen Terpager, præst i Sandager og Holevad, skifte 29.4.1793 lbnr.110].
Dødsanmeldelse 8.2.1814.

146 Christian Johansen Vibro, degn og skolelærer på Helnæs. 21.5.1814, fol.133, 134.
E: Anne Johanne Wederkinch. LV: [bror Peder] Wederkinch, degn i Sønderby. B:
1) Kirsten Vibro 20
2) Christoffer Vibro 12.
FM: grosserer Vibro i København.
Dødsanmeldelse 6.3.1814.

147 [Idikus] Frederik [Vilhelm Hannibal Madsen] Maaløe, præst i Barløse. 24.5.1814, fol.133B.
E: Birthe Kirstine Johanne Jensenius.
Bevilling til uskiftet bo af 14.4.1809.
Dødsanmeldelse 24.5.1814.

148 Jørgen Christiansen, degn og skolelærer i Skydebjerg. 29.5.1815, fol.135B.
E: Ingeborg Nielsdatter. LV: stedfar Mads Christensen, sognefoged i Vade?. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 15½
2) Niels Christian Jørgensen 14
3) Else Birgitte Jørgensdatter 3½.
FM:
1 farfar Christian Mikkelsen, ved Rørup kirke
2 Christen Eriksen i Trøstrup.
Dødsanmeldelse 18.4.1815.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1815.
Samfrændeskifte 29.5.1815.

149 Anne Cathrine Hasfeldt i Sønderby. 30.12.1815, fol.136B, 139B.
E: Frederik Nielsen Halsøe. præst i Sønderby.
Testamente af 28.12.1801.

150 Karen Nielsdatter i Orte. 12.8.1816, fol.137.
E: [Carl Frederik Gustav] Simonsen, degn i Orte. B:
1) Niels Stenvinkel Simonsen 14
2) Hans Christian Simonsen 10
3) Anne Marie Sofie Simonsen 8
4) Peder Skjern Simonsen 4
5) Johanne Cathrine Simonsen 1.
FM:
1 Jens Hansen i Ulskov [i Orte sogn], som beslægtet
2 Hans Lauridsen i Orte, som beslægtet.
Dødsanmeldelse 19.7.1816.

151 Hans Casper Bendixen, degn og skolelærer i Barløse. 24.12.1816, fol.138B, 139B.
E: Kirsten Madsdatter. B:
1) Carl Frederik Bendixen 37, snedker i Ny Grøftebjerggård i Vissenbjerg sogn
2) Christian Bendixen 33, i Barløse
3) Mads Bendixen 30, i Barløse
4) Eleonora Bendixen
5) Engel Cathrine Bendixen.
Dødsanmeldelse 30.9.1816.Båg herred provsti
Skiftesager som ikke hører til nogen protokol
1693-1797 Her: 1727-1797


1693-1797 se lbnr.189-197152 Jørgen Christoffersen Strøyberg, præst i Kerte. 27.3.1727.
E: Pernille [Pedersdatter] Krog. LV: Hans Jacobsen. B:
1) Anne Erika Jørgensdatter 16
2) Christoffer Jørgensen 14
3) Jacob Jørgensen 8
4) Jens Jørgensen 6
5) Christian Frederik Jørgensen 3.
FM:
1 Andreas Lech
2 Nikolaj Treven.

153 Sidsel Hansdatter Ravn i Assens. 30.6.1727.
E: Andreas Petresch, organist og klokker i Assens. B:
1) Oluf Andreassen 23
2) Sidsel Cathrine Andreasdatter 14
3) Marie Susanne Andreasdatter 10
4) Anne Dorthe Andreasdatter 7.

154 Jacob [Jørgensen] Strøyberg, degn i Sandager og Holevad, der døde 6.6.1797.
E: Margrethe Marie Ruchmann.
Testamente af 21.7.1790.

155 Edel Marie [Pedersdatter] Bering i Køng, [der døde 22.9.1738].
E: Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng.
Testamente af 9.7.1736.

156 Kirsten Hansdatter i Sandager. 21.7.1749.
E: Iver Julius Jørgensen, degn i Sandager. Afkald fra B:
5) Henrik Iversen i Assens
6) Birthe Iversdatter, enke efter Rosenkilde.
Første ægteskab med Henrik Stub. Afkald fra B:
1) Kirsten Henriksdatter Stub g.m. Anders Pedersen i Aborg
2) Christian Henriksen Stub i Klakring
3) Hans Henriksen Stub i Ølbølle
4) Anne Marie Henriksdatter Stub g.m. Laurids Andersen Lund i Assens.
Afdøde døde 23.1.1749.

157 Jochum Iversen, ugift student i Ørsted præstegård, der døde maj 1764.
A:
1) mor Barbara Juliane [Jochumsdatter Steen], enke efter [Christoffer] Iversen, [præst i Bregninge på Tåsinge, død 1751]
og søskende. hvis navne ikke angives.
Underskrevet af:
1 Iversen
2 Sofie Amalie Iversen.

158 Jens [Jacobsen] Kjær, degn i Dreslette. 19.6.1771.
Enkemand efter [Dorthe Andersdatter, begravet 18.4.1751]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Åstrup
2) Sidsel Jensdatter g.m. Jens Nikodemussen i Assens.

159 Jens [Jacobsen] Hvalsø, ugift farversvend i Barløse præstegård, der døde 13.4.1787.
A:
1) bror Oluf [Jacobsen] Hvalsø, præst i Barløse
2) bror Hans [Jacobsen] Hvalsø, præst i Køng, [skifte 15.6.1772 lbnr.61]. 5B:
a Jacob Hansen Hvalsø 32, student i Herlufmagle præstegård, der døde. Efter hans testamente af 10.9.1787 arver hans forlovede Emerentse Margrethe Sofie Werchmeister. FM: svoger Herman Landt, præst i Hesselager. Jacob Hansen Hvalsø var kaldet til præst i Torsted i Ribe stift
b Valentin Hansen Hvalsø 28, bager i Haderslev
c Elisabeth Marie Hansdatter Hvalsø 26, i Køng præstegård
d Birgitte Sofie Hansdatter Hvalsø 25, i Barløse præstegård
e Margrethe Marie Hansdatter Hvalsø 23, der døde efter skiftet begyndelse, var g.m. Hans Jørgen Ammentorp, præst i Vester Åby og Åstrup, der ægter søsteren Elisabeth Marie. Deres testamente af 22.8.1787.


Båg herred provsti
Skiftedokumenter fra en ikke bevaret skifteprotokol 1728-1738
Her: 1728-1733


Skifte nr.1 findes ikke.

160 Erik Iversen, degn i Søllested, 1729, skifte nr.2.
E: Karen Andersdatter. LV: [Morten Casper Jochumsen] Wolfsburg, præst i Søllested og Vedtofte. B:
1) Anders Eriksen 11
2) Karen Eriksdatter 9
3) Hans Eriksen 7
4) Iver Eriksen 5
5) Casper Frederik Eriksen.
FM:
1 farbror Niels Eriksen i Gamtofte
2 farbror Hans Eriksen i Hjortholm
3 farbror Mads Eriksen i Bærholm [Køng sogn].

161 Bertel [Jensen] Groth, præst i Hårby. 1.3.1728, skifte nr.3.
E: Dorthe Pedersdatter Bering. LV: Laurids Hansen i Flemløse. B:
1) Andreas Erik Groth 36
2) Johan Peder Groth 34
3) Conrad Groth 26
4) Beathe Sofie Groth g.m. Peder Bjørn, skoleholder i Koelbjerg i Vissenbjerg sogn
5) Vita Groth g.m. Vitus [Jensen] Bering, præst i Ollerup og Kirkeby
6) Sofie Amalie Groth
7) Charlotte Elisabeth Groth.
FM: Vitus Bering, præst i Ollerup.

162 Oluf Jensen Pillemark, degn i Hårby. 28.7.1729, skifte nr.4.
E: Mette Nielsdatter Torsager. LV: bror Hans Nielsen Torsager i Assens. A:
1) bror Jens Pillemark i København
2) søster g.m. Rasmus Christian Becher i Kalundborg
3) søster, død. 2B:
a Jens Christiansen Becher i Holland
b Laurids Christiansen i København.

163 Morten Casper [Jochumsen] Wolfsburg, præst i Søllested og Vedtofte. 4.7.1729, skifte nr.5.
E: Sidsel Kirstine [Jensdatter Riber]. B:
1) Mette Mortensdatter Snell g.m. [Hans] Atke til Billesbølle
2) Elisabeth Snell, enke efter Holmdal, regimentskvartermester i København
3) Helle Dorthe Snell g.m. Jacob Jørgensen Gleerup til Bjørnkær i Vendsyssel.
Forsegling 3.6.1729.

164 Dorthe Pedersdatter Bering i Akkerup præstegård i Hårby sogn. 1730, skifte nr.6.
Enke efter Bertel [Jensen] Groth, præst i Hårby, [skifte 1.3.1728 lbnr.161]. B:
1) Andreas Erik Groth 38
2) Johan Peder Groth 36
3) Conrad Groth 28
4) Beathe Sofie Groth g.m. Peder Bjørn, skoleholder i Koelbjerg i Vissenbjerg sogn
5) Vita Groth g.m. Vitus [Jensen] Bering, præst i Ollerup og Kirkeby
6) Sofie Amalie Groth g.m. successor Herman [Johansen] Bøtcher
7) Charlotte Elisabeth Groth.
Afdøde døde 7.12.1729.

165 Maren Andersdatter i Voldtofte [i Flemløse sogn]. 9.10.1730, skifte nr.7.
Enke efter Niels [Jensen Svendborg], degn i Flemløse. A:
1) søster, død. 1B:
a Maren Christensdatter i Hågerup
b en søster, død. 1B:
1 Niels Nielsen 16.
FM: David Jensen i Hågerup.

166 Isak Mouridsen Lund, kapellan i Helnæs. 30.10.1730, skifte nr.8.
A:
1) mor Elisabeth [Ditlevsdatter Monrad], enke efter Mourids Isaksen, præst i Sønderby, [død 21.2.1695]
2) bror Christian Helnæs
3) bror Rubæk Mouridsen Lund, på "Ferø"
4) søster Anne Cathrine Lund, [skifte 3.12.1710], var g.m. [Jørgen Knudsen Holmer, præst i Korup og Ubberud, skifte Odense herred gejstlig 30.3.1716 lbnr.21]. 2B:
a Knud Holmer, degn i Lejrskov ved Kolding
b Mette Cathrine Holmer
5) søster Mette Sofie Lund, død. 5B:
a Erik Vilhelm
b Mourids
c Laurids
d Christian Jørgen
e Iver Christian Qvist
6) søster Margrethe Eleonora Lund, død. 2B:
a Jørgen, uvist hvor
b en datter i Nysted på Lolland.

167 Elisabeth Ditlevsdatter Monrad i Sønderby. 2.3.1731, skifte nr.9.
Enke efter Mourids Isaksen, præst i Sønderby, [død 21.2.1695]. Af børn angives B:
1) Christian Helnæs
2) Rubæk Mouridsen Lund.

168 Dorthe Sofie Pedersdatter Rosenkilde i Kerte. 16.7.1731, skifte nr.10.
E: Arent [Christensen] Hassel, præst i Kerte. B:
1) Maren Arentsdatter Hassel.
FM:
1 morbror Hans [Pedersen] Rosenkilde, præst i [Store] Brøndum, [Siem og Torup]
2 mors morbror Jacob [Hansen] Tage, præst i Flødstrup [og Ullerslev].
Arv i boet til:
1 afdødes bror Peder Rosenkilde
2 afdødes søster Anne Margrethe Rosenkilde.

169 Anne Jørgensdatter i Barløse. 6.3.1730, skifte nr.11.
E: Jacob Clausen Lyndelse, præst i Barløse.
Første ægteskab med Hans Christensen Bang, skifte 18.9.1693, (se lbnr.170). B:
1) Jørgen Christian Bang, præst i Fraugde ved svoger Hans Pedersen, borgmester i Assens
2) Steen Holger Bang 38
3) Anne Sofie Bang, død. 4B:
a Jytte Dorthe Christiansdatter 19
b Charlotte Sofie Christiansdatter 17
c Mandrupine Christiansdatter 15
d Anne Medea Christiansdatter 12
4) Maren Bang, død, var g.m. [Morten Christensen] Mølmark, præst i Øster Hæsinge. 2B:
a Anne Beathe Mølmark 15
b Hans Christian Mølmark 11.
Forsegling 8.2.1730.

170 Hans Christensen Bang, præst i Barløse. 18.9.1693, bilag til skifte nr.11.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Hans Hansen Bang 13, der døde
2) Jørgen Christian Hansen Bang 11
3) Steen Holger Hansen Bang 2
4) Anne Sofie Hansdatter Bang
5) Maren Hansdatter Bang
6) Susanne Hansdatter Bang, der døde.
FM:
1 Jens Christensen Bang, præst på Avernakø
2 Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg.

171 Christine Sigvardsdatter Hyltoft i Helnæs. 11.12.1732, skifte nr.12.
E: Gundel Thøgersen Veggerslev, vicepræst i Sønderby og Helnæs. B:
1) Theodosius Thøger Veggerslev, spæd.
FM: Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup.

172 Christen Olufsen Kjærulf, degn i Ørsted. 19.2.1733, skifte nr.13.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Christen Hansen i Ørsted. A:
1) søskendebarn Anne Sabine [Pedersdatter], død, var g.m. Jens [Pedersen] Skaarup, kapellan i Odense Frue, [skifte Odense herred gejstlig 3.4.1730 lbnr.26]. B:
1) Jens Zeuthen [Skaarup]
2) Marie Sofie Zeuthen, [dvs. Skaarup] g.m. [Johan Christoffer] Vogt, regimentfeltskær i Odense
3) Anne Eleonora Zeuthen [dvs. Skaarup]
4) Inger Kirstine Zeuthen, [dvs. Skaarup]
5) Peder Zeuthen, [dvs. Skaarup] .

173 Jochum [Nielsen] Steen, præst i Ørsted. 3.2.1733, skidte nr.14.
E: Anne Margrethe [Mikkelsdatter] Arctander. LV: Hans Jacobsen, præst i Søby og Turup. B:
1) Mogens Steen 16
2) Barbara Juliane Steen 15
3) Iver Steen 14
4) Johanne Kirstine Steen 8.
FM:
1 Anders [Christensen] Holm, præst i Vigerslev og Veflinge
2 Wulf Godske [Christensen] Holm, præst i Korup og Ubberud.Båg herred provsti
Skiftedokumenter fra en ikke bevaret skifteprotokol 1728-1738
Her: 1730-1738


174 Jørgen [Markussen] Bielefeld, præst i Gamtofte. 28.4.1732, skifte nr.15.
E: Anne Olufsdatter Claudi. LV: Laurids Hansen, præst i Flemløse. A:
1) søsterdatter Gertrud Kirstine Botzen, død, E: Hans Oluf Hellesen, præst i Sandby på Lolland. 1B:
a Anne Bielefeld Hellesen 1 år 7 mdr.

Skifte nr.16 findes ikke.

175 Søren [Rasmussen] Krog, degn i Skydebjerg. 14.8.1730, skifte nr. 17.
E: Kirsten Kjeldsdatter. B:
4) Jens Sørensen 15
5) Oluf Sørensen 9
6) Hans Jacob Sørensen 7
7) Birthe Sørensdatter 4.
Første ægteskab med [Sidsel Jacobsdatter Hvalsø, død 1701]. B:
1) Hans Sørensen 35, fuldmægtig på Kragerup
2) Rasmus Sørensen 29, fodgarder i København
3) Frederik Sørensen 28, præceptor i Ringe præstegård.
[Andet ægteskab med Marie Frandsdatter, begravet 11.3.1715].
Afdøde døde 13.8.1730.

176 Kirsten Villadsdatter i Ørsted. 9.6.1734, skifte nr.18.
Enke efter Mikkel [Hansen] Arctander, præst i Ørsted, [død 30.8.1713]. B:
1) Peder Mikkelsen Arctander i København, død. 2B:
a Anne Sofie Arctander 4
b Jacob Michael Arctander 1½
2) Erika Kirstine Arctander g.m. Lago Iversen, degn i Ørsted
3) Anne Margrethe Arctander g.m. successor i Ørsted Henrik [Markussen] Monrad
4) Anne Sofie Arctander g.m. Gert Otto von Campen, købmand i Fåborg.
Afdøde døde 5.5.1734.

177 Anne Olufsdatter Claudi i Assens. 13.12.1734, skifte nr.19.
Enke efter Jørgen [Markussen] Bielefeld, præst i Gamtofte, [skifte 28.4.1732 lbnr.174].
Hendes testamente af 9.12.1734. A:
1) hendes farbrors datter [Anne Cathrine Claudi] g.m. Johannes Bonde, kapellan i Stege på Møn
2) Cathrine Helvig Bang, (som hun har opdraget), g.m. Franch, apoteker i Assens, [en søn af Lambert Franch, apoteker i Assens]
3) frøken Parsberg i Vejle
4) Anne Margrethe Bang
5) Anne Friis g.m. Anders Eskildsen i Viborg
6) Jens Winther, præst i Mygind
hans 5 børn
7) Bertel Herman Grubbe, under 18 år, søn af rådmand Grubbe i Odense
8) Laurids Hansen i Flemløse
9) Ludvig Bertelsen i Assens.

178 Søren [Hansen] Winther, præst i Tanderup. 23.1.1734, skifte nr.20.
E: Anne Lucie [Jørgensdatter] Wederkinch. LV: bror Hans Wederkinch i Assens. B:
1) Severine Dorthe Winther, født 21.4.1734.
FM: Peder [Andersen] Stokkemarke, præst i Balslev [g.m. afdødes søster Elisabeth Hansdatter Winther].
Afdøde døde 22.1.1734.

179 Jacob Clausen Lyndelse, præst i Barløse. 3.10.1735, skifte nr.21.
Enkemand efter [Anne Jørgensdatter, skifte 6.3.1730 lbnr.169]. A:
0) forældre [Claus Pedersen Nyborg, præst i Nørre Lyndelse, død 12.12.1670 og Anne Nielsdatter, begravet 28.4.1660].
Fars andet ægteskab med [Mariche Madsdatter Lomborg, begravet 28.4.1722]. B:
1) halvbror Niels Clausen Lyndelse, præst i Radsted på Lolland
2) halvbror Mathias Clausen Lomborg, præst i Allerup og Davinde, [skifte Åsum herred gejstlig 28.8.1730 lbnr.16]. B:
a Claus Mathias Lomborg 29, fuldmægtig på Hevringholm
b Mariche Lomborg g.m. Gabriel [Gregersen Bølle], degn i Hillerslev
c Maren Rebekka Lomborg 26
d Christen Fischer Lomborg 25, student i Flemløse præstegård
e Mette Lomborg 22
f Anne Nikoline Lomborg 18
g Elisabeth Lomborg 15
h Peder Lomborg 11, går i skole i Hunderup
3) halvsøster Anne Gertrud Clausdatter Lomborg, [begravet 21.12.1729]. Første ægteskab med Aksel Pedersen Vejle, præst i Tryggelev og Fodslette på Langeland, [begravet 25.6.1709]. B:
a Hans Jacob Vejle. præst i Hvornum og Snæbum
b Ingeborg Vejle i Odense, enke efter Samuel [Pedersen] Bering, præst i Nørre Lyndelse, [skifte Åsum herred gejstlig 4.11.1728 lbnr.14]
c Mariche Vejle i Humble på Langeland, enke efter Jørgen Kærumgaard
d Elisabeth Vejle g.m. Hans Falenkamp i Tommerup, herredsfoged
e Susanne Vejle g.m. Frederik [Jensen] Marstrand, præst i Simmerbølle.
Anne Gertrud Clausdatter andet ægteskab med successor i Tryggelev og Fodslette Egert Mathias Pedersen.

180 Elisabeth Sofie Biener i Køng præstegård. 25.6.1737, skifte nr.22.
Enke efter Peder Bering,. præst i Verninge og Køng, [død 15.10.1727]. B:
1) Edel (Ellen) Marie Bering g.m. Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng
2) Samuel Bering, præst i Nørre Lyndelse og Højby, [skifte Åsum herred gejstlig 4.11.1728 lbnr.14]. 5B:
a Edel Margrethe Bering
b Christen Fischer Bering
c Aksel Bering
d Peder Jacob Bering
e Eggert Mathias Bering
3) Mette Cathrine Bering, [død 21.9.1716], var g.m. Hans [Nielsen] Skovsbo, præst i Ejsing, [skifte Ginding herred gejstlig 16.12.1727 lbnr.14].
a Sofie Christence Skovsbo g.m. Jacob Engberg, købmand i Fåborg
b Niels Skovsbo i Odense
c Peder Skovsbo, student
d Mette Cathrine Skovsbo g.m. Ambrosius Stub i Langsted
4) Peder Bering, præst i Farstrup og Ajstrup, [skifte Slet herred gejstlig 4.3.1727 lbnr.26]. 1B:
a Peder Pedersen Bering
5) Vitus Bering, præst i Rind og Herning
6) Thomas Kingo Bering i Haderslev
7) Anne Bering g.m. Valentin Falsen i Hårby
8) Birgitte Bering.

181 Anne Cathrine Zachariasdatter i Sønderby. 17.10.1737, skifte nr.23.
E: Hans Lauridsen [Rørup], degn i Sønderby. B:
1) Frederik Hansen 24
2) Abelone Hansdatter 20
3) Kirsten Hansdatter 18
4) Anneche Hansdatter 15
5) Anne Margrethe Hansdatter 12
6) Anne Sofie Hansdatter 8.
Afdøde døde 21.9.1736.

182 Laurids Hansen, præst i Flemløse. 7.7.1738, skifte nr.24.
E: Anne Marie Bertelsdatter. LV: Jacob Sandvad, præst i Køng. B:
1) Birthe Cathrine Lauridsdatter g.m. Andreas [Jespersen] Engberg, præst i Flødstrup og Ullerslev
2) Sofie Amalie Lauridsdatter
3) Hans Lauridsen 12
4) Christiane Louise Lauridsdatter
5) Bertel Lauridsen 6.
FM: morbror Ludvig Bertelsen, præst i Assens og Kærum.

183 Akselia Olufsdatter Bang i Skydebjerg. 28.7.1738, skifte nr.25.
E: Hannibal [Mathiassen] Bolt, præst i Skydebjerg. B:
1) Anne Hedvig Bolt 9
2) Mathias Bolt 5¼
3) Oluf Bang Bolt 4¼
4) Gregor Filip Holm Bolt 1½
5) Akselia Bang Bolt, nyfødt, der døde 23.7.1738.
Afdøde døde 7.7.1738.


Båg herred provsti
Skiftesager til bevarede protokoller 1740-1806
Her: 1740-1742

184 Mette Nielsdatter Torsager i Hårby. 8.6.1740, skifte nr.1.
Enke efter Oluf Jensen Pillemark, degn i Hårby, [skifte 28.7.1729 lbnr.162]. A:
1) bror Hans Nielsen Torsager, tolder i Assens, død. 1B:
a Hans Hansen Torsager i København
2) søster, var gift i Torsager, begge døde. 1B:
a Jørgen Torsager, hos forvalteren på Rosenborg slot
3) søster, g.m. Mads Norsk i Torsager, begge døde. 1B:
a Lisbeth Madsdatter g.m. Peder Pedersen i Assens, begge døde. 2B:
1 Peder Pedersen i Bukkerup
2 Mathias Pedersen i Odense hos musikant Jensen.

185 Maren [Hansdatter] Bølling i Assens. 25.7.1740, skifte nr.2.
Enke efter Rasmus [Jacobsen] Basballe, præst i Gamtofte, [begravet 13.1.1738]. B:
1) Johannes Rasmussen Basballe 22, cand. theol. i Bragernes i Norge
2) Jacob Rasmussen Basballe 21, cand. theol.
3) Christian Rasmussen Basballe 18, stud. theol.
4) Samuel Rasmussen Basballe 16
5) Abraham Rasmussen Basballe 15
6) Inger Marie Rasmusdatter Basballe 9.
Afdøde var værge for Mads Iversen, søn af [Iver Nielsen Iversen Ærø, præst i Tornby og Vidstrup og hustru Maren Sørensdatter Højbjerg, skifte Horns herred gejstlig 9.1.1730 lbnr.9].

186 Anne Marie Bertelsdatter i Assens. 20.6.1740, skifte nr.3.
Enke efter Laurids Hansen, præst i Flemløse, [skifte 7.7.1738 lbnr.182]. B:
1) Birthe Cathrine Lauridsdatter g.m. Andreas [Jespersen] Engberg, præst i Flødstrup og Ullerslev
2) Sofie Amalie Lauridsdatter g.m. successor i Flemløse Hans Wichmann
3) Hans Lauridsen 15
4) Christiane Louise Lauridsdatter 13
5) Bertel Lauridsen 8.
FM:
1 morbror Ludvig Bertelsen, præst i Assens og Kærum.
2 morbror Niels Bertelsen, cand. theol. i Odense
3 morbror Bertel Bertelsen, købmand i Ålborg.
Afdøde mand havde bekostet et epitafium i Flemløse kirke over sine forældre Hans Lauridsen, præst i Flemløse, født i Odense 1647 og Karen Jørgensdatter Wichmann, født i Odense 1659.

187 Margrethe Willer i Helnæs. 6.7.1741, skifte nr.4.
E: Christoffer Esbensen Wederkinch, præst i Helnæs. B:
1) Esben Wederkinch 9 mdr.
FM: Peder Madsen Ilum på Bubelgård [i Ingslev sogn].
Desuden nævnes afdødes mor Anne [Hansdatter] Juul, enke efter Herman Willer, borgmester i Middelfart, [begravet 6.3.1739].

188 Thycho Knabe, degn i Kærum. 2.1.1742, skifte nr.5.
E: Mette Svendsdatter. LV: bror Peder Svendsen i Rabølgård [i Holevad sogn]. 2B:
1) Marie Elisabeth Tychosdatter Knabe 8
2) Thycho Thychosen Knabe, født 28.8.1742.
FM: farfar Hans Lauridsen Knabe i Assens.Båg herred provsti
Skiftesager som ikke hører til nogen protokol
1693-1797


189    Anne Jørgensdatter i Barløse. Registrering 6.3.1730, skiftet sluttet 22.10.1731, opslag 2.
Enke efter Hans Christensen Bang, præst i Barløse, skifte 18.9.1693. B:
1) Jacob Hansen Bang
2) Jørgen Christian Hansen Bang, præst i Fraugde
3) Steen Holger Hansen Bang, vicepræst i Barløse
4) en datter
5) en datter.
Ekstrakt af skiftet efter Hans Christensen Bang 18.9.1693.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Jacob Hansen Bang 13
2) Jørgen Christian Hansen Bang 11
3) Steen Holger Hansen Bang 2
4) Anne Sofie Hansdatter
5) Maren Hansdatter
6) Susanne Hansdatter.
FM:
1 Jens Christensen Bang, præst på Avernakø
2 Oluf [Jørgensen] Bang, præst i Skydebjerg.

190    Jacob [Jørgensen] Strøyberg, degn i Sandager og Holevad. 14.9.1799, opslag 27.
E: Margrethe Marie Ruchmand.
Testamente af 21.7.1790.
Afdøde døde 6.6.1797 og blev begravet 10.6.1797.
(Skiftet også indført i Gejstlige skiftesager 1693-1797 lbnr.154).

191    Jørgen Christoffersen Strøyberg, præst i Kerte. 27.3.1727, opslag 34.
E: [Petronelle Pedersdatter] Krog. LV: Hans Jacobsen, præst i Søby. B:
1) Anne Erika Jørgensdatter 16
2) Christoffer Jørgensen 14
3) Jacob Jørgensen 8
4) Jens Jørgensen 6
5) Christian Frederik Jørgensen 3.
FM:
1 Nikolaj [Bertramsen] Treven, præst i Sønderby
2 Andreas [Jørgensen] Lech, præst i Tanderup.
(Skiftet også indført i Gejstlige skiftesager 1693-1797 lbnr.152).

192    Hans [Sørensen] Woller, degn i Barløse. 16.2.1728, opslag 57.
E: [Karen Carstensdatter].
Tilladelse fra børn at sidde i uskiftet bo:
1) [Markus Woller] i Uldum
2) C. Hansen Woller i Randers
3) Mette Hansdatter Woller i Kastrup [ved Randers] i Jylland
4) Rasmus Hansen Woller
Meddelelse om afdøde død i brev fra enken 14.11.1727.

193    Edel Marie [Pedersdatter] Bering i Køng, der døde 26.3.1738, opslag 70
E: Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng.
Testamente af 9.7.1736.
(Skiftet også indført i Gejstlige skiftesager 1693-1797 lbnr.155).

194    Kirsten Hansdatter i Sandager degnebolig, der døde 23.1.1749, opslag 78.
E: Iver Julius Jørgensen, degn i Sandager. Afkald fra B:
5) Henrik Iversen i Assens
6) Birthe Iversdatter, enke efter Rosenkilde
Første ægteskab med Henrik Stub. Afkald fra B:
1) Hans Henriksen Stub i Øllebølle
2) Christian Henriksen Stub i Klakring
3) Anne Marie Henriksdatter Stub g.m. Laurids Andersen Lund i Assens
4) Kirsten Henriksdatter Stub g.m. Anders Pedersen i Aborg.
(Skiftet også indført i Gejstlige skiftesager 1693-1797 lbnr.156).

195    Jochum Iversen, student i Nyfæste [i Kerte sogn], der døde i Ørsted præstegård i maj 1764, opslag 89.
A:
1) mor Barbara Juliane, enke efter Iversen, LV: Monrad
2) bror J. Iversen
3) søster Sofie Amalie Iversen.

196    Jens Jacobsen Kjær, degn i Dreslette. 19.6.1771, opslag 95.
Enkemand efter [Dorthe Andersdatter, begravet 18.4.1751]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Åstrup i Åby sogn
2) Sidsel Jensdatter g.m. Jens Nikodemussen i Assens.
(Skiftet også indført i Gejstlige skiftesager 1693-1797 lbnr.158).

197    Jens Hvalsø, ugift i Barløse præstegård. 13.4.1787, opslag 105.
A:
0) forældre [Jacob Hansen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad, død 11.6.1752 og Elisabeth Marie Olufsdatter Bang, skifte Båg herred gejstlig 23.2.1778 lbnr.74]
1) bror Hans Jacobsen Hvalsø, præst i Køng, [skifte 15.6.1772 lbnr.61]. 5B:
a Jacob Hansen Hvalsø, kaldet til præst i Torsted, der døde, [skifte Båg herred gejstlig 13.9.1787 lbnr.99], var forlovet med Emerentze Margrethe Sofie Werchmester af Hesselager præstegård
b Valentin Hansen Hvalsø 28, bager i Haderslev
c Elisabeth Marie Hansdatter Hvalsø 26, i Køng præstegård
d Birgitte Sofie Hansdatter i Barløse præstegård, der døde
e Margrethe Marie Hansdatter 23, der døde, var g.m. Hans Jørgen Ammentorp, præst i Vester Åby og Åstrup. Testamente af 22.8.1787
2) bror Oluf Hvalsø, præst i Barløse.
(Skiftet også indført i Gejstlige skiftesager 1693-1797 lbnr.159).
Båg herred provsti
Provsteretsprotokol indført i Barløse kirkebog
1669-1685
heri skifter:
198    Jacob Jacobsen Holst, præst i Køng.24.5.1669, fol.1
E: Anne Madsdatter. LV: Hans Hansen Ploug. A:
1) søster Magdalene Jacobsdatter.
FM: Hans? Pedersen, byfoged i Odense.

199    Jacob Jespersen [Bagger], præst i Køng. 18.2.1674, fol.5B.
E: Kirsten Gregersdatter [Krag]. LV: successor Henrik [Johansen] Morville. B:
1) Jacob Jacobsen
2) Hylleborg Marie Jacobsdatter
3) Anne Sofie Jacobsdatter.
FM:
1 farbror Poul Jespersen i Kerteminde
2 farbror Ananias Jespersen i Kerteminde
3 farbror Anders Jespersen, rådmand i Kerteminde
4 [morfar] Gregers Knudsen Krag, præst i Skerninge og Ulbølle

200    Mariche Poulsdatter i Assens. 2.4.1677, fol.7
E: Bertel [Ludvigsen], præst i Assens.
Arvinger angives ikke.

201    Jørgen [Jørgensen] Bang, præst i Sandager og Holevad. 18.6.1677, fol.7.
Arvinger angives ikke.
Formynder for børnene: successor Niels [Hansen].

202    Hans Jørgensen [Søllinge], præst i Ørsted. 26.8.1679, fol.7.
E: [Maren Mikkelsdatter Arctander].
Arvinger angives ikke.

203    Mette [Hansdatter Stage] i Søllested. 1.8.1684, fol.7.
E: Christen [Lauridsen Fuglevig], præst i Søllested og Vedtofte.
Arvinger angives ikke.

204    Niels [Hansen], præst i Sandager og Holevad. 8.1.1685, fol.7.
E: [Birthe Jensdatter Pihl].
Arvinger angives ikke.

SLUT


Lunde herred
Gejstlig skifteprotokol
1688-1808

[1688-1753]    [1761-1791]    [1791-1808]   


Lunde herred
Gejstlig skifteprotokol
1688-1753

1 Christen Lauridsen [Achton], præst i Lunde. 10.12.1688, fol.2.
E: Margrethe Frandsdatter. LV: Hans [Allesen Hansen Bunkeflod], der ægter enken. B:
1) Birgitte Christensdatter
2) Beathe Christensdatter.
FM:
1 farbror Aksel Lauridsen på Skovsgård på Sjælland
2 farbror Jørgen Lauridsen i Lunde.
Registrering 26.11.1688 på 30' dag.

2 Hans Allesen [Hansen Bunkeflod], præst i Lunde. 8.3.1694, fol.30.
E: Margrethe Frandsdatter. LV: Rasmus Alex Andersen i Bredstrup. B:
1) Hans Christian Hansen Allesen.
FM: fars søstersøn Hans Nielsen Fuglede.
Arv efter afdødes bror Oluf Allesen [Hansen Bunkeflod], kapellan i Terslev ved Ringsted.
Enkens første ægteskab med Christen Lauridsen [Achton, skifte 10.12.1688 lbnr.1]. Arv til B:
1) Birgitte Christensdatter
2) Beathe Christensdatter.
Registrering 23.1.1694 på 30' dag.

3 Rasmus Bertelsen, præst i Allese (Allesø) og [Næsbyhoved] Broby. 17.6.1698, fol.46.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Søren Bering i Beldringe, herredsfoged i Lunde og Skam herreder. B:
1) Morten Rasmussen
2) Ursula Rasmusdatter.
FM:
1 Hans Knudsen, sadelmager i Odense
2 Hans Troelsen Holst, præst i Lunde
3 Mads [Madsen] Mørch, præst i Lumby.

4 Elisabeth Jensdatter [Kingo] i Norup. 26.9.1698, fol.59.
E: Oluf Jørgensen [Lund], præst i Norup. B:
1) Thomas Olufsen
2) Karen Olufsdatter
3) Jørgen Olufsen
4) Robert Olufsen
5) Else Marie Olufsdatter
6) Hans Olufsen
7) Jens Olufsen
8) Birthe Cathrine Olufsdatter.
FM:
1) morbror Villum Jensen, degn i Skovby
2 Johan Lorentsen, degn i Tommerup.

5 Marie Pedersdatter Bagger i Lunde. 15.9.1701, fol.62.
E: Hans Troelsen Holst, præst i Lunde. B:
1) Peder Holst
2) Christoffer Holst.
FM: morbror Poul Bagger.

6 Anne Lauridsdatter i Norup. 9.8.1702, fol.66.
E: Oluf Jørgensen [Lund], præst i Norup.
Første ægteskab med [Rasmus Bertelsen, præst i Allese og Broby, skifte 17.6.1698 lbnr.3]. B:
1) Morten Rasmussen, student
2) Ursula Rasmusdatter.
FM: Hans Troelsen Holst, præst i Lunde.
Enkemandens første ægteskab med [Elisabeth Jensdatter Kingo, skifte 26.9.1698 lbnr.4]. Gæld efter dette skifte.

7 Maren Hansdatter Stub i Allese. 8.9.1702, fol.69.
E: Christian [Andersen] Bruun, præst i Allese og Broby. B:
1) Kirstine Lisbeth Christiansdatter.
FM: morbror Henrik Hansen, degn i Sandager.
Afdøde døde 25.3.1702.

8 Christian [Andersen] Bruun, præst i Allese og Broby. 30.11.1705, fol.70B.
E: Mette [Jørgensdatter] Wichmann. LV: morbror Peder Blanchenborg i Odense.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Stub, skifte 8.9.1702 lbnr.7]. B:
1) Kirstine Lisbeth Christiansdatter.
FM: morbror Hans Stub, rektor i Assens.

9 Kirsten [Hansdatter] i Østrup. 19.7.1706, fol.77B.
Enke efter Knud Pedersen [Gaas], præst i Østrup og Hjadstrup, [død 1694]. B:
1) Peder Knudsen [Gaas], successor i Østrup og Hjadstrup
2) [Ellen Knudsdatter Gaas] g.m. Hans Gødesen, præst i Agernæs og Hundstrup [nu Krogsbølle]
3) [Karen Knudsdatter Gaas] g.m. Frederik [Lauridsen] Hjort, præst i Uggerslev og Bederslev.
Afdøde døde 19.6.1706.

10 Frands Ibsen, degn i Otterup. 23.5.1708, fol.79.
E: [Dorthe Jensdatter]. LV: Jørgen Hansen i Otterup. Af arvinger angives A:
1) søster Kirsten Rasmusses i Odense.

11 Hans Jørgensen, præst i Skeby og Otterup. 13.11.1708, fol.80B:
E. Margrethe Alexandersdatter. B:
1) Alexander Hansen, successor
2) Jørgen Hansen, degn i Skeby og Otterup
3) Margrethe Hansdatter g.m. Lorents Klingberg
4) Maren Hansdatter.
FM: Hans Troelsen, præst i Lunde.

12 Henrik Mikkelsen, ugift degn i Lumby. 3.4.1709, fol.88.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.3.1709.

13 Margrethe Madsdatter i Hjadstrup. 12.1.1713, fol.89.
E: Jesper Hansen, degn i Hjadstrup. B:
1) Anne Jespersdatter
2) Hans Jespersen
3) Mads Jespersen
4) Bodil Jespersdatter
5) Johan Didrik Jespersen.
FM:
1 Jørgen Hansen, degn i Skeby og Otterup
2 Lorents Klingberg.
Afdøde døde 7.11.1713.

14 Laurids Jensen, degn i Lunde. 14.2.1713, fol.90B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Hansen i Vester Lunde. B:
1) Barbara Lauridsdatter
2) Maren Lauridsdatter.
FM: farbror Niels [Jensen], degn i Korup.
Afdøde døde 9.2.1713.

15 Peder Knudsen Gaas (Goes), præst i Østrup og Hjadstrup. 26.4.1713, fol.92.
E: Sidsel Cathrine Alexandersdatter Hirtznach. LV: Mads Pedersen, forpagter på Østrupgård. B:
1) Knud Pedersen Gaas, student.

16 Oluf Jørgensen Lund, præst i Norup. 16.4.1714, fol.93.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Mads Pedersen på Pugholm [i Bederslev sogn]. B:
8) Laurids Olufsen
9) Elisabeth Cathrine Olufsdatter.
FM: successor Jens [Jørgensen] Skytte.
Første ægteskab med [Elisabeth Jensdatter Kingo, skifte 26.9.1698 lbnr.4]. B:
1) Thomas Olufsen Lund, degn i Norup
2) Karen Olufsdatter, enke efter Adser Ludvig
3) Jørgen Olufsen, degn i Lunde
4) Robert Torner Olufsen, i kongens tjeneste
5) Else Marie Olufsdatter g.m. Claus Rohde
6) Jens Olufsen, skomagersvend
7) Birthe Cathrine Olufsdatter g.m. Korinsky.
[Andet ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 9.8.1702 lbnr.6].
Børnene af første ægteskab har arv efter Thomas [Hansen] Kingo, biskop over Fyns stift, [død 14.10.1703].
Afdøde døde 17.3.1714.

17 Johanne Pedersdatter i Østrup. 6.4.1717, fol.97B.
E: Hans Jespersen, degn i Østrup. B:
1) Jesper Hansen 3
2) Peder Hansen 6 uger
3) Cathrine Margrethe Hansdatter 6 uger.
FM: morbror Mads Pedersen, forpagter på Østrupgård.

18 Hans Christian [Samuelsen] Hertel, degn i Lumby. 28.7.1719, fol.98.
E: Anne Cathrine Pedersdatter [Hellevad]. LV: bror Christian Pedersen i Svendborg, successor Rasmus Pedersen Bang, der ægter enken. B:
1) Peder Hansen
2) Samuel Frederik Hansen.
FM: Simon Samuelsen Hertel, præst i Rynkeby og Revninge.
Afdøde døde 29.5.1719.

19 Hans Troelsen Holst, præst i Lunde. 17.7.1721, fol.100B.
E: Birgitte Mørch. LV: bror Christoffer Mørch i Odense. B:
1) Peder Hansen Lunde, student
2) Ingeborg Marie Hansdatter
3) Mathias Mørch Hansen.

20 Samuel Frederik Hertel i Lumby. 20.2.1725, fol.107B.
A:
1) mor Anne Cathrine Pedersdatter [Hellevad] g.m. Rasmus Pedersen Bang, degn i Lumby
2) bror Peder Hansen Hertel
3) halvbror Christian Rasmussen Bang.
Arv efter afdødes far Hans Christian [Samuelsen] Hertel, formand i Lumby, [skifte 28.7.1719 lbnr.18].

21 Thomas Olufsen [Kingo] Lund, degn i Norup. 16.6.1724, fol.108.
E: Marie Cathrine [Johansdatter]. LV: Laurids Jacobsen i Bolmerod [i Skamby sogn]. B:
1) Christian Jørgen Thomsen.
FM: farbror Jørgen Olufsen, degn i Lunde.
Afdøde døde 17.5.1724.

22 Jørgen Hansen, degn i Skeby og Otterup. 22.3.1725, fol.114B.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. LV: Hans Jespersen, degn i Østrup og Hjadstrup. A:
0) forældre [Hans Jørgensen, præst i Skeby og Otterup, skifte 13.11.1708 lbnr.11 og Margrethe Alexandersdatter]
1) bror Alexander Hansen, præst i Skeby og Otterup
2) søster Margrethe Hansdatter, enke efter Klingberg
3) søster [Maren Hansdatter], død. 1B:
a Margrethe Christiansdatter.

23 Mads [Madsen] Mørch, præst i Lumby. 27.11.1724, fol.118.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter Switzer, død 12.10.1723]. B:
1) Mathias Mørch, kornet i kongens tjeneste
2) Christoffer Mørch
3) Mogens Erasmus Mørch
4) Christian Mørch
5) Birgitte Mørch g.m. Markus Sørensen, farver i Odense
6) Elisabeth Cathrine Mørch, [død 1718]. E: Peder [Rasmussen] Østrup, præst [i Våbensted og Engestofte] på Lolland. 3 børn, hvis navne ikke angives.

24 Poul [Dinesen] Lerche, præst i Lumby. 3.7.1731, fol.143.
E;[Martha Kirstine Henriksdatter].
[Ingen børn].
Arvinger angives ikke.

25 Niels Jensen Faaborg, præst i Østrup og Hjadstrup. 18.6.1736, fol.158.
Enke efter Anne Hansdatter Rasch, [begravet 15.2.1734]. B:
1) Sidsel Cathrine Nielsdatter Faaborg
2) Karen Nielsdatter Faaborg.
FM:
1 morbror Erik [Hansen] Rasch, præst i Viby [på Fyn]
2 Mads Pedersen, forvalter på Østrupgård.

26 Maren Lauridsdatter Lund i Allese. 17.3.1738, fol.172.
E: Thomas [Didriksen] Kingo, præst i Allese og Broby. B:
1) Laurids Kingo
2) Didrik Kingo
3) Johan Christoffer Kingo
4) Hedvig Kingo
5) Lambert Worm Kingo.
FM:
1 morbror Aksel [Lauridsen] Lund, præst i Søby og Heden
2 Christen Espe, præst i Nærå og Årslev g.m. moster [Anne Lauridsdatter Lund].

27 Adolf Hans [Ibsen] Barfoed, degn i Norup. 18.6.1744, fol.176B.
E: Abigael Margrethe Josiasdatter. LV: successor Carl Frederik Gram, der ægter enken. B:
1) Sofie Marie Barfoed 15
2) Karen Morland Barfoed 10
3) Josias Barfoed 5.
FM:
1 farbror Anders [Ibsen] Barfoed, præst i Lumby
2 morbror Rasmus Josiassen Lukas, præst i Norup.

28 Johanne Hansdatter Meyer, ugift i Østrup præstegård, der døde 26.11.1744, fol.178B.
A:
0) forældre [Hans Meyer, organist i Ålborg]
1) bror Laurids Hansen Meyer, præst i Østrup og Hjadstrup
2) bror Jens Hansen Meyer, vintapper i København
3) bror Henrik Hansen Meyer, død. 1B:
a Henrik Henriksen Meyer 10
4) søster Kirsten Hansdatter Meyer g.m. Otto Lytken, organist i Mariager ved søn Hans Lytken, degn i Østrup og Hjadstrup
5) søster Else Hansdatter Meyer g.m. Niels Ørsnæs i Ålborg
6) søster Anne Marie Hansdatter Meyer g.m. Adam Schneckel, toldvisitør i Helsingør.

29 Abigael Margrethe Josiasdatter i Norup. 26.1.1746, fol.182.
E: Carl Frederik Gram, degn i Norup.
Første ægteskab med [formanden Adolf Hans [Ibsen] Barfoed, skifte 18.6.1744 lbnr.27]. B:
1) Sofie Marie Barfoed
2) Karen Morland Barfoed
3) Josias Barfoed.
FM: morbror Rasmus Josiassen Lukas, præst i Norup.
Desuden nævnes enkemandens bror Ulrik [Frederik] Gram, degn i Hårslev.

30 Anne Cathrine [Pedersdatter] Hellevad i Lumby. 6.5.1748, fol.183.
E: Rasmus [Pedersen] Bang, degn i Lumby. B:
2) Christian Bang 26
3) Charlotte Bang.
FM: morbror Simon Hellevad, præst i Seden og kapellan i Åsum.
Første ægteskab med [formanden Hans Christian Samuelsen Hertel, skifte 28.7.1719 lbnr.18]. B:
1) Peder Hertel.
Afdøde døde 26.3.1748.

31 Dorthe Jacobsdatter i Østrup, der døde 20.12.1748, fol.188B.
Enke efter Hans Jespersen, degn i Østrup og Hjadstrup, [begravet 18.2.1744].
0) mor Abelone Olufsdatter g.m. Jacob Nielsen i Middelfart
00) moster Maren Olufsdatter g.m. Oluf Olufsen. 3B:
a Vibeke, død som ung
b datter, død oktober 1747 uden børn
c Karen g.m. Oluf Mogensen. 1B:
1 Anne Marie Olufsdatter, døbt 11.2.1702, g.m. Rasmus Jespersen, kyrasser
1) søster Mette Jacobsdatter, død uden børn, var g.m. Laurids Zachariassen i Odense

32 Thomas [Didriksen] Kingo, kapellan i Allese og Broby. 17.3.1749, fol.198B.
E: Agnethe Hansdatter Bo. LV: Jens Nielsen, rådmand i Odense.
Første ægteskab med [Maren Lauridsdatter Lund, skifte 17.3.1738 lbnr.26]. B:
1) Laurids Kingo 20
2) Didrik Kingo 18½
3) Johan Christoffer Kingo 17½
4) Hedvig Kingo 16½
5) Lambert Worm Kingo.
FM:
1 morbror Aksel [Lauridsen] Lund, præst i Søby og Heden
2 morbror Hans Rommel Lund, skoleholder i Allese.

33 Johan Didrik Bolt (Bolter), skoleholder i Hjadstrup. 31.5.1752, fol.214B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Hans Lytken, degn i Østrup og Hjadstrup. B:
1) Margrethe Cathrine Johansdatter Bolter, forlovet med Rasmus Hjulby.
FM: født værge Mads Jespersen, guldsmed i Odense.
Afdøde døde 3.4.1752.

34 Rasmus Bang, degn i Lumby. 23.5.1753, fol.217.
[Enkemand efter Anne Cathrine Pedersdatter Hellevad, skifte 6.5.1748 lbnr.30]. B:
1) Christian Bang
2) Charlotte Bang.
[Afdødes hustrus første ægteskab med formanden Hans Christian Samuelsen Hertel, skifte 28.7.1719 lbnr.18]. B:
1) Peder Hertel.
Afdøde døde 23.4.1753.
(De tre arvinger angives som bror, søster og halvbror som om, de var søskende til afdøde).

35 Kirsten Andersdatter Brandt i Norup, der døde 19.11.1751, fol.224.
E: Rasmus Josiassen Lukas, præst i Norup.
Arvinger kendes ikke.
Arv efter afdødes søster [Abigael Margrethe Josiasdatter], skifte 26.1.1746 lbnr.29, til hendes 2 børn, en søn og en datter.


Lunde herred
Gejstlig skifteprotokol
1761-1791

36 Anders [Ibsen] Barfoed, præst i Lumby. 29.11.1761, fol.2, næste protokol fol.160B.
E: Anne Magdalene [Jørgensdatter] Bloch. LV: Hans Steenstrup, præst i Kværndrup. B:
3) Jørgen Barfoed 8
4) Jens Barfoed 6
5) Hans Arent Barfoed 4
6) Ove Barfoed 2
7) Anders Barfoed 6 mdr.
FM: Jens Nielsen, borgmester i Odense.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter Morland, død 3.4.1752]. B:
1) Christian Barfoed, forpagter på Nislevgård
2) Carl Frederik Barfoed, kapellan i Fodby på Sjælland.

37 Judith Cathrine Pedersdatter [Trads] i Skeby, [der døde 21.6.1763], fol.32.
E: Ude [Jensen] Høst, præst i Skeby og Otterup. B:
1) Christiane Charlotte Høst 20
2) Jens Høst 18
3) Peder Høst 17
4) Anne Cathrine Høst 16
5) Karen Høst 13
6) Knud Høst 12.
Arv efter enkemandens bror Christen [Jensen] Høst, præst i Vitten, [Haldum og Hadsten, skifte Sabro herred gejstlig 3.7.1752 lbnr.10] til dennes børn.
Bevilling til uskiftet bo af 1.7.1763.
Samfrændeskifte 2.1.1764.

38 Laurids [Hansen] Meyer, præst i Østrup og Hjadstrup, der døde 19.4.1763, fol.42B, næste protokol fol.161.
E: Sidsel Cathrine Nielsdatter Faaborg. LV: Gustav Schiøtt, prækurator i Odense. B:
1) Hylleborg Johanne Meyer 27, gift 27.12.1763 med Niels Andersen Bregaard, snedker i Odense
2) Anne Elisabeth Meyer 26. Ved afkald 16.11.1772 g.m. Johan Adolf Burmeister i Svendborg
3) Mads Meyer 25
4) Marie Kirstine Meyer 24
5) Nikoline Meyer 21. Ved afkald 17.6.1769 g.m. Valentin Michaelsen i Odense
6) Hans Adam Meyer 15
7) Niels Andreas Meyer 12.
FM:
1 mors søskendebarn Anders Schiøtt, professor på Sorø akademi
2 fars søstersøn Hans Lytken, degn i Østrup og Hjadstrup.
Desuden nævnes enkens søster Karen Nielsdatter Faaborg.

39 Rasmus Josiassen Lukas, præst i Norup, der døde 20.11.1763, fol.71B.
[Enkemand efter Kirsten Andersdatter Brandt, skifte 19.11.1751 lbnr.35]. A:
1) bror Frands Josiassen i Odense
2) bror Christian Peder Josiassen i Odense
3) søster Johanne Cathrine Josiasdatter g.m. Laurids Flade, degn i Kølstrup og Agedrup
4) søster Abigael Margrethe Josiasdatter, død. var g.m. Adolf Hans [Ibsen] Barfoed, degn i Norup, skifte 18.6.1744 lbnr.27]. B:
a Sofie Marie Barfoed g.m. Michael Vildsø, degn i Horslunde
b Karen Morland Barfoed
c Josias Barfoed, degn i Ejlby og Mejlby
FM: Christian Barfoed, forpagter på Nislevgård.
Desuden nævnes successor Josias Holst, der er afdødes brorsøn.

40 Margrethe Cathrine Johansdatter Bolt i Hjadstrup. 21.9.1764, fol.82B.
E: Rasmus [Sørensen] Hjulby, skoleholder i Hjadstrup. B:
1) Johan Didrik Hjulby 11
2) Søren Hjulby 10
3) Anne Marie Hjulby 8
4) Hans Hjulby 5½
5) Sidsel Cathrine Hjulby 3.
Afdøde døde 23.8.1764.

41 Hans Alexandersen Skeby, præst i Lumby, der døde 7.4.1765, fol.87, næste protokol fol.160B.
E: Maren Bang Hassel. LV: Hans Drejer i Munkemølle ved Odense. B:
6) Karen Fibiger Skeby 10
7) Ove [Julius] Skeby 2.
FM: mors morbror Bertram Treven [Fibiger], kateket og kordegn i Assens.
Første ægteskab med Ellen Marie [Lauridsdatter] Holst, [død 26.8.1747]. B:
1) Christian Carl Skeby, præst i Østrup og Hjadstrup
2) Alexander Skeby, kapellan i Lumby
3) Charlotte Sofie Skeby 23. Ved afkald 11.10.1768 g.m. Christian Brodersen i København
4) Sidsel Marie Skeby 20. Ved afkald 14.6.1782 g.m. Christian Bang i Lumby
5) Johanne Margrethe Skeby. Ved afkald 12.12.1767 g.m. Nikolaj Nissen Just på Østrupgård
FM: [Laurids] Skeby, til Østrupgård.
Arv efter enkens far Arent [Christiansen] Hassel, præst i Husby og Wedellsborg, død eller begravet 7.9.1764, hvis enke Karen Fibiger sidder i uskiftet bo efter bevilling af 9.11.1764.

42 Anne Lauridsdatter Lyngaa i Lumby degnebolig, der døde 15.11.1766, fol.131, næste protokol fol.161.
Enke efter Christen Bech, præst i Lunde.
Testamente af 10.7.1749
Hans A:
0) forældre [Niels Esbensen og Bodil Lauridsdatter]
1) søster Johanne Bech, enke i København
2) søster Kirsten Bech, død. 3B:
a Jens Gøde Sæby, musikant på Jægersborg
b Johan Henrik Sæby på Brede Kobberværk i Lyngby ved København
c Anne Cathrine Sæby g.m. Christian Bang, degn i Lumby.
Hendes arvinger efter nyt testamente af 4.8.1765A:
0) forældre [Laurids Frandsen, degn i Lyngå og Ellen Andersdatter, skifte Sabro herred gejstlig 16.5.1735 lbnr.3]
1) bror [Frands Lauridsen, degn i Lyngå og Skjød, skifte Sabro herred gejstlig 25.5.1741 lbnr.6]. B:
a Øllegaard Frandsdatter g.m. Peder Lassen, degn i Lyngå og Skjød og deres B:
1 Christiane Pedersdatter Lassen.
Desuden nævnes afdødes søster [Anne Marie Lauridsdatter Lyngaa g.m. Villads Kasbjerg, forvalter på Nislevgårds] søn Ove Kasbjerg.

43 Bo [Christian] Olufsen Starup, skoleholder i Allese. 27.10.1768, fol.152.
E: Margrethe Cathrine Frederiksdatter. LV: Niels Jørgensen Bering, degn i Trøstrup, Korup og Ubberud. B:
1) Else Boesdatter Starup 21
2) Oluf Boesen Starup 18
3) Hans [Christian] Boesen Starup 16
4) Birthe Boesdatter Starup 10
5) Karen Boesdatter Starup 4
6) Sofie Magdalene Boesdatter Starup 3.
FM: farbror Hans Olufsen Starup i Odense.

44 Josias Frandsen Holst, præst i Norup, der døde 2.6.1771, fol.154B.
A:
1) mor Anne Cathrine Caspersdatter Sibbern, enke efter Frands Josiassen Holst, skomager i Odense
2) bror Rasmus Frandsen Holst i Skalkendrup, præst i Avnslev og Bogense
3) bror Christian Frandsen, skomager i Odense
4) bror Casper Frandsen Holst, bager i Nyborg
5) bror Søren Lucas i Odense
6) søster Maren Frandsdatter g.m. Johan Pommer, skomager i Odense.

45 Jørgen Jørgensen, skoleholder i Hasmark [i Norup sogn], der døde 5.6.1774, fol.180B, næste protokol fol.161B.
E: Christiane Simonsdatter. B:
1) Henrik Jørgensen, skrædder i København
2) Simon Jørgensen, foged på Knuthenlund på Lolland
3) Erik Jørgensen, på sukkerraffinaderiet i Odense
4) Jørgen Jørgensen i Stubbekøbing, død. Enken, der er gift igen, er flyttet, uvist hvorhen. 1B:
a Jørgen Jørgensen, død. Uvist om børn
5) Anne Kirstine Marie Jørgensdatter g.m. Hans Christian, handskemager i Fåborg
6) Kirsten Jørgensdatter g.m. Søren Eskildsen Graa, købmand i Kerteminde
7) Else Marie Jørgensdatter i Odense
8) Saras Jørgensdatter, på stedet
9) Abelone Sofie Jørgensdatter g.m. Hans i Kerteminde.

46 Hans Frederik Gyldenabel, skoleholder i Hjadstrup, der døde 13.7.1776, fol.189.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: successor Andreas Pedersen Zabel, der ægter enken. B:
1) Johan Gyldenabel 6½
2) Niels Gyldenabel 2½
3) Marie Kirstine Gyldenabel, født efter fars død.
FM:
1 morbror Jørgen Lauridsen, smed i Skamby
2) morbror Hans Lauridsen, smed i Tåstrup.

47 Christian Carl Skeby, præst i Østrup og Hjadstrup, der døde 28.3.1777, fol.195.
E: Christiane [Frederiksdatter] Østrup. LV: Rasmus Jørgensen, forpagter på Nislevgård. B:
1) Hans Frederik Skeby
2) Laurids Skeby
3) Vibeke Skeby.
FM: [morbror] Rasmus [Frederiksen] Østrup, præst i Vigerslev og Veflinge.
Bevilling til uskiftet bo 18.4.1777.
Samfrændeskifte 27.4.1778.

48 Anne Cathrine [Gødesdatter] Sæby i Lumby. 16.1.1781, fol.199, næste protokol fol.162.
E: Christian [Rasmussen] Bang, degn i Lumby. B:
1) Christen Bang i København
2) Anne Sofie Bang g.m. Mads Daugstrup, skipper i Lumby
3) Rasmus Bang 20.
FM: Jørgen Andersen, købmand i Stige.
Afdøde døde 6.10.1780.

49 Rasmus Sørensen Hjulby, skoleholder i Lumby, der døde 25.6.1783, fol.201B, næste protokol fol.161B.
E: Sofie Magdalene Conradsdatter. LV: Johan Jessen, successor, der ægter enken. B:
5) Laurids Christian Hjulby.
FM: farbror Jens Sørensen i Hjulby.
Første ægteskab med [Margrethe Cathrine Johansdatter Bolt, skifte 21.9.1764 lbnr.40]. B:
1) Johan Didrik Hjulby, købmandskarl i Randers
2) Søren Hjulby, snedkersvend i Hamborg
3) Anne Marie Hjulby
4) Hans Hjulby. købmandskarl i Vordingborg.

50 Arent Henrik Suhr, skoleholder i Hessum i Skeby sogn, der døde 20.6.1783, fol.207.
E: Maren Simonsdatter, der døde 26.8.1783. B:
1) Simon Arentsen Suhr i Kysing i Saksild sogn på Østergård gods
2) Johan Arentsen Suhr i Stige i Lumby sogn
3) Anne Elisabeth Suhr g.m. Laurids Madsen i Gerskov
4) Margrethe Nikoline Frederikke Arentsdatter Suhr, der ægter successor Rasmus Hoff.

51 Johan Jessen, skoleholder i Lumby, der døde 30.8.1785, fol.214.
E: Sofie Magdalene Conradsdatter. LV: Mads Rasmussen i Lumby. A:
1) bror Jørgen Jessen, degn i Holbøl i Holsten
2) bror Henrik Jessen, købmand i Bergen i Norge.

52 Kirsten Nielsdatter i Hasmark i Norup sogn. 27.8.1786, fol.223.
E: Johannes Nielsen Juul, skoleholder i Hasmark. B:
1) Ebbe Johansen Juul i København
2) Peder Johansen Juul 18, købmandskarl i Korsør.
Afdøde døde 26.8.1786.

53 Peder [Jensen] Viborg, student i Lumby, der døde 8.2.1786, fol.224B.
A:
0) forældre [Jens Olufsen Viborg, købmand i Kristiansand, død 22.10.1756 og afdødes mor, død 1731].
Fars andet ægteskab med [Abelone Christensdatter Bech, død 12.10.1755]. B:
1) halvsøster Johanne Cathrine Viborg g.m. [Mads Poulsen] Schlüter, regimentfeltskær i Kristiansand
2) halvbror Immanuel Jensen Viborg i Kristiansand, gjort umyndig under Kristiansand magistrat
3) halvsøster Anne Kirstine Viborg g.m. [Georg Frederik] Heckel, underkirurg i Kristiansand.
[Formentlig af afdødes mors første ægteskab] B:
4) halvbror Lorents Holst i England, død. 2B. To døtre, hvoraf den ene opholder sig hos sorenskriver Balle i Lister len
5) halvbror Søren Holst i Trondhjem
6) halvsøster Johanne Cathrine [Frederiksdatter] Holst, [død 5.1.1746] g.m. Thomas Olufsen Viborg, begge døde. 2B:
a Johanne Cathrine Viborg g.m. Anders Rosenberg i Kristiansand
b Birgitte Cathrine Viborg i Kristiansand.
Litteratur: Kjærulfske studier af C. Klitgaard. 1914-1918. Heri side 257: Johanne Cathrine Jensdatter Viborg.
Litteratur: Nogle Christianssandske præsteautobiografier af E. A. Thomle i Personalhistorisk Tidsskrift 1882 side 289-304. Heri side 299: Johanne Cathrine Jensdatter Viborg.
Litteratur: Organist Johan Ludvig Schweigaard af E. A. Thomle i Personalhistorisk Tidsskrift 1888 side 190-212. Heri side 201: Anne Kirstine Jensdatter Viborg.

54 Carl Frederik Gram, degn i Norup, der døde 8.5.1788, fol.254B.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Frederik Skytte, degn i Bederslev. B:
1) Abigael Margrethe Gram i Ejby mølle
2) Malene Cathrine Gram g.m. Hassel, klokker i Assens
3) Bodil Marie Gram i Århus
4) Karen Havrum på stedet.
FM: morbror Niels Christensen i Skalbjerg i Vissenbjerg sogn.

55 Christian [Rasmussen] Bang, degn i Lumby, der døde 10.11.1790, fol.265, næste protokol fol.25, 34B.
E: Cecilie Marie Skeby. LV: Alexander Skeby til Ørritslevgård [i Otterup sogn].
Første ægteskab med Anne Cathrine [Gødesdatter] Sæby, [skifte 16.1.1781 lbnr.48]. B:
1) Christen Bang, død. Enken nu g.m. Niels Guldberg i København. 1B:
a Anne Cathrine Christensdatter 9
2) Anne Sofie Bang g.m. Hans Nielsen, skipper i Lumby
3) Rasmus Bang 27, skipper i Stige.

56 Laurids [Mortensen] Bødtcher, præst i Lumby, der døde 24.4.1791, fol.279B, næste protokol fol.2, 31, 36B, 68, 103B.
Enkemand efter Anne Cathrine Børgesen.
Testamente af 23.12.1788.
Hans A:
1) bror Nikolaj Bødtcher, doktor medicinæ i København
2) bror Peder Mortensen Bødtcher, bager i Ribe, død for 1½ år siden. 2B:
a Kirsten Pedersdatter Bødtcher 34
b Gertrud Pedersdatter Bødtcher g.m. Johanne Frederik Højer, overtoldbetjent i Ribe.
Hendes A:
På hendes fars side A:
1) Ulrikke Birgitte Melby, [datter af Ulrik Christian Melby, postmester i Odense] g.m. Frederik Seidelin, bogtrykker og ejer af Odense Adressekontor
2) Birgitte Cathrine von Westen, datter af von Westen i Fredericia.
FM: Westen præst i Brændekilde Bellinge.
På hendes mors side A:
3) Anne Marie Hansdatter g.m. Engelbrecht Lauridsen, handskemagersvend i Odense, begge døde. B:
a Anne Cathrine Engelbrechtsdatter 21
b Anne Kirstine Engelbrechtsdatter 15
c Laurids Engelbrechtsen 14
d Maren Engelbrechtsdatter 11
e Hans Christian Engelbrechtsen 9.
FM: Anders Espe i Odense
4) Karen Hansdatter Bang, søster til hendes arving nr.3
FM: halvbror Rasmus Hansen i Husby på Wedellsborg gods.
[Hendes første ægteskab med Mikkel Nielsen Lerche, præst i Houlbjerg og Granslev, skifte Houlbjerg herred gejstlig 2.8.1756 lbnr.47].
Bevilling til uskiftet bo af 23.6.1791.Lunde herred
Gejstlig skifteprotokol
1791-1808

57 Anne Kirstine Andersdatter Friis i Allese, der døde 11.6.1791, fol.32B.
E: Nis [Thomsen] Juul, skoleholder i Allese. B:
1) Marie Elisabeth Nielsdatter 11
2) Birgitte Cathrine Nielsdatter 5½
3) Thomas Nielsen 2½.
FM: fasters mand Laurids Knudsen, snedker i Øster Løgum i Åbenrå amt.

58 Jens Varberg i Hårslev, degn i Skeby og Otterup, der døde 15.11.1791, fol.50, 77.
E: Maren Pedersdatter Trads. LV: Jørgensen, forpagter på Nislevgård. B:
1) Charlotte Amalie Varberg 34
2) Niels Varberg 32, vanvittig
3) Peder Varberg, bogtrykkersvend i København ved svigerfar Jørgen Mynster Hjort, smed i Fraugde
4) Maren Varberg 24, der ægter successor Theodor von Haven Trane.

59 Johannes Nielsen Juul, skoleholder i Hasmark, der døde 29.4.1792, fol.61, 113.
E: Anne Kirstine Hansdatter. LV: Rasmus Hansen, møller i Hasmark mølle. B:
4) Andreas Juul 4
5) Hans Juul 6 mdr.
FM: morfar Hans Jørgensen i Hasmark.
Af første ægteskab B:
1) Anne Barbara Juul g.m. Peder Rasmussen, møller i Dallund mølle [i Søndersø sogn].
Andet ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 27.8.1786 lbnr.52]. B:
2) Ebbe Johansen Juul, vognmand i København
3) Peder Johansen Juul 19, købmandskarl i Korsør.

60 Karen [Andersdatter] Hyllerup i Skeby, der døde 4.7.1792, fol.80, 115B.
E: Ude [Jensen] Høst, præst i Skeby og Otterup.
Første ægteskab med [Herman Pedersen Melhof, præst i Hårslev, begravet 3.3.1749]. B:
1) Cathrine Wielandt [Melhof, død 23.3.1780]. E: Hans Steenbuch, præst i Uggerslev og Bederslev. 5B:
a Ebbe Ovidia Steenbuch 18
b Karen Hyllerup Steenbuch 17
c Dorthe Steenbuch 15
d Anne Hyllerup Steenbuch 14
e Augustinus Herman Steenbuch 12.
Desuden nævnes:
1 enkemandens svigersøn Mads Findsen, skipper i Stige
2 enkemandens svigersøn Jørgen Møller, forpagter på Ravnholt og Sofienlund.

61 Hans Lytken, degn i Østrup og Hjadstrup, der døde 19.4.1793, fol.121B, 128.
Enke efter Karen Kornbech, [død 21.12.1792], efter hvem der ikke er afholdt skifte. B:
1) Mads Lytken, fuldmægtig på Kongens Sølvkammer på Christiansborg slot i København
2) Otto Lytken, murer i Odense.

62 Vibeke Marie Skeby i Østrup præstegård, der døde 30.4.1793, fol.127.
A:
1) mor [Christiane Frederiksdatter Østrup] g.m. [Peder Lorentsen] Drejer, præst i Østrup og Hjadstrup
2) Hans Frederik Skeby, kapellan i Kippinge på Falster
3) Laurids Skeby 23, forvalter på Raschenberg
4) halvsøster Christiane Lorentine Drejer 14
5) halvsøster Voldborg Drejer 12.
Afdødes far var [formanden Christian Carl Skeby, skifte 28.3.1777 lbnr.47].

63 Alhed Eleonora Luther i Hasmark, der døde 17.9.1793, fol.132B.
E: Johannes Schmidt, skoleholder i Hasmark. B:
1) Johannes Georg Schmidt 9
2) Nikoline Christine Schmidt 4
3) Charlotte Magdalene Lucie Schmidt 1½.
FM: farbror Nikolaj Tinke Schmidt, købmand i Odense.

64 Abelone Birgitte Ruud i Norup, der døde 30.5.1794, fol.136B.
E: Josva Tornøe, rektor i Nyborg latinskole, separeret efter kontrakt af 26.6.1789.
Testamente af 30.5.1794, hvorefter enkemanden er universalarving.

65 Theodor von Haven Trane, degn i Skeby og Otterup, der døde 17.6.1795, fol.139.
E: Maren [Jensdatter] Varberg. LV: Andreas Theil i Norup. B:
1) Maren Frederikke Cathrine Trane 1.
FM: farbror, successor Jens von Haven Trane.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Maren Pedersdatter Trads, enke efter [Jens] Varberg, [skifte 15.11.1791 lbnr.58].

66 Maren [Pedersdatter] Trads i Hjorslev, der døde 17.8.1796, fol.150, 169.
Enke efter Jens Varberg, degn i Skeby og Otterup, skifte 15.11.1791 lbnr.58]. B:
1) Charlotte Amalie Varberg, på stedet
2) Niels Varberg 35, umyndiggjort i Odense Hospital
3) Peder Varberg 32, bogtrykkersvend i København
4) Maren Varberg, enke efter Theodor von Haven Trane, degn i Skeby og Otterup, [skifte 17.6.1796 lbnr.65].

67 Cecilie Marie Skeby på Ørritslevgård, der døde 12.12.1796, fol.155B.
Enke efter Christian [Rasmussen] Bang, degn i Lumby, skifte 10.11.1790 lbnr.55.
Testamente af 30.6.1796. A:
1) Alexander Skeby til Ørritslevgård.

68 Ude [Jensen] Høst, entlediget præst i Skeby og Otterup, der døde 19.1.1797, fol.157, 171.
Enkemand efter [Karen Andersdatter Hyllerup i Skeby, skifte 4.7.1792 lbnr.60].
Første ægteskab med [Judith Cathrine Pedersdatter Trads, skifte 21.6.1763 lbnr.37]. B:
1) Christiane Charlotte Høst g.m. Mads Findsen, skipper i Stige
2) Jens Høst, forvalter på Løvenborg på Sjælland, død. 7B:
a Margrethe Marie Thomasine Høst, døbt 22.2.1782
b Frederik Høst, døbt 8.4.1784
c Judith Cathrine Høst, døbt 8.12.1786
d Ude Jacob Høst, døbt 7.5.1788
e Johan Henrik Høst, døbt 18.6.1790
f Mathias Ludvig Høst, døbt 12.10.1792
g Jens Høst, døbt 17.8.1794
3) Peder Høst, successor i Skeby og Otterup
4) Anne Cathrine Høst g.m. Jørgen Møller på Årslevgård
5) Karen Høst g.m. , møller i Hetting mølle
6) Knud Høst, degn i Herritslev, [skifte Musse herred gejstlig 3.4.1775 lbnr.196]. E: Anne Margrethe Madsen. 1B:
a Ude Jacob Høst, i urmagerlære i København.

69 [Margrethe Nikoline] Frederikke [Arentsdatter Suhr] i Hessum, der døde 22.8.1797, fol.174.
E: Rasmus [Bent Hannibalsen] Hoff, skoleholder i Hessum. B:
1) Laurids Arent Hoff 14
2) Maren Christine Hoff 8¾.
FM: født værge Johan Arent Suhr i Hauge.

70 Hans Frederik [Christiansen] Skeby, præst i Allese, der døde 19.1.1800, fol.178.
E: Barbara Marie [Lauridsdatter] Næraa. B:
1) Christiane Petrusine Hansdatter 4.
Bevilling til uskiftet bo af 28.2.1800.
[Enken er datter af Laurids Pedersen Næraa, præst i Svendborg Frue, død 1794, og Birthe Jensdatter Hvalsø].

71 Andreas [Andersen] Broby, præst i Norup, der døde 16.8.1800, fol.179.
E: Cathrine Sofie Juul.
Testamente af 8.7.1788.

72 Casper [Christiansen] Sibbern, præst i Lunde, der døde 16.1.1801, fol.179.
E: Martha [Christiansdatter] Schiønning.
Testamente af 9.5.1790.
[Enkens forældre er Christian Larsen Schiønning, skoleholder i Ude Sundby, begravet 3.5.1782 og Pernille Christine Jacobsdatter Ring, begravet 13.9.1776].

73 Cathrine Sofie Juul i Norup, der døde 11.3.1801, fol.181B, 189, 199, 205B, 237B.
Enke efter Andreas [Andersen] Broby (Braaby), præst i Norup, [skifte 16.8.1800 lbnr.71].
Testamente af 8.7.1788. Hendes tillægstestamente af 24.2.1801.
Hans A:
1) søskendebarn Mette Malene Eriksdatter g.m. Hans Hansen, stenhugger i Højme [i Sanderum sogn]
2) søskendebarn Maren Nielsdatter g.m. Niels Madsen i Lørup
3) søskendebarn Margrethe Thomasdatter g.m. Hans Madsen i Pederstrup, begge døde. 4B:
a Hans Hansen i Pederstrup
b Rasmus Hansen i Espe præstegård
c Karen Hansdatter g.m. Hans Torbensen på Krumstrup
d Mette Hansdatter i Boltinge mølle
4) søskendebarn Anne Kirstine Thomasdatter i Odense, enke efter Peder Christensen i Det østasiatiske Kompagni i København
5) søskendebarn Anne Cathrine Thomasdatter i Odense, enke efter Hans Berggren i København ved svigersøn Hans Hansen i Tarup
6) søskendebarns datter g.m. Wadsteen, skomager i Bodesø?
7) søskendebarn Morten Poulsen i Odense
8) søskendebarn Jørgen Poulsen i København
9) søskendebarn Maren Poulsdatter
10) søskendebarn Karen Poulsdatter i Lumby Torp
11) søskendebarn Birthe Poulsdatter g.m. Jørgen Rasmussen Pilgaard i Dagstrup
12) søskendebarn Anders Pedersen, tømrersvend
13) søskendebarn Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Andersen i Odense
14) søskendebarn Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Mads Jørgensen, daglejer i Odense. 3B:
a Jørgen Madsen i Kerteminde
b Peder Madsen i Hamborg
c Bodil Madsdatter i København
15) søskendebarn Svend Pedersen, daglejer i Odense
16) søskendebarn Peder Pedersen, handskemager i Lübeck, hans børn
17) søskendebarn Laurids Nielsen i Odense
18) søskendebarn Peder Nielsen i Ejby mølle
19) Jørgensen, regimentfeltskær i Odenses B:
a Sofie Magdalene Jørgensen.
Hendes A:
1) bror Johannes [Nielsen] Juul, skoleholder i Hasmark, [skifte 29.4.1792 lbnr.59]. Af første ægteskab B:
a Anne Barbara Juul g.m. Jørgen Hansen, møller i Dallund mølle [i Søndersø sogn].
Johannes Nielsen Juuls andet ægteskab med [Kirsten Nielsdatter, skifte 27.8.1786 lbnr.52]. B:
b Ebbe Johansen Juul, vognmand i København
c Peder Johansen Juul, købmand i Korsør.
Johannes Nielsen Juuls tredje ægteskab med [Anne Kirstine Hansdatter], nu g.m. Oluf Henriksen i Hjadstrup. B:
d Andreas Juul, døbt 10.8.1788, der døde
e Hans Juul, døbt 13.11.1791
2) bror Jeppe Nielsen Juul, apoteker i Molde i Norge, død. E: Ingeborg Blom, nu g.m. Niels Bang, købmand i Molde. 3B:
a Ingeborg Sofie Juul g.m. William Allan, købmand i Molde
b Anne Barbara Juul g.m. Erik Theonimus Blix, apoteker i Molde
c Sofie Magdalene Juul g.m. Hein, løjtnant.

74 Andreas Zabel, skoleholder i Hjadstrup, der døde 27.3.1801, fol.188B, 197, 204B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Jens Pedersen i Hjadstrup. B:
1) Peder Zabel 21, snedkerdreng i Odense.

75 Christiane [Frederiksdatter] Østrup i Østrup, der døde 15.1.1803, fol.227.
E: Peder [Lorentsen] Drejer, præst i Østrup og Hjadstrup. B:
3) Christiane Lorentine Drejer g.m. [Christian] Ditlev Ammentorp, præst i Dalum og Sanderum
4) Voldborg Drejer 21.
Første ægteskab med formanden Christian Carl Skeby, [skifte 28.3.1777 lbnr.47]. B:
1) Hans Frederik Skeby, præst i Allese, [skifte 19.1.1800 lbnr.70]. 1B:
a Christiane Petrusine Skeby 7
2) Laurids Skeby 33, skolelærer i Hjadstrup

76 Nis Thomsen Juul, skoleholder i Lumby, der døde 11.3.1804, fol.242B.
E: Anne Cathrine Friis. LV: Johan Christian Pingel, degn i Lumby.
Første ægteskab med enkens søster Anne Kirstine Andersdatter Friis, [skifte 11.6.1791 lbnr.57]. B:
1) Marie Elisabeth Juul 24, i Odense.
2) Thomas Juul 15¼.

77 Ulrikke [Sander] i Norup præstegård, der døde 7.6.1806, fol.251.
Enke efter Johan Peder Kjærulf, klokker i København Helliggejst, [død 30.8.1793].
Testamente af 24.9.1807. A:
1) Jacob Christian Schmidt, præst i Norup og hustru Ingeborg Lerche og deres B:
a Sofie Louise Ulrikke Schmidt
b Christiane Louise Schmidt
c Ulrik Christian Schmidt
2) Jens Christian Øborg, rustmester i Akershus arsenal, som beslægtet
3) Andreas Gamborg, professor i Roskilde lærde skole
4) Kirsten Madsen i Bellinge.

SLUT

Odense herred
Gejstlig skifteprotokol
1683-1811

[1683-1744]    [1744-1774]    [1775-1792]    [1782-1811]   

[1676]    [1759-1901]   


Odense herred
Gejstlig skifteprotokol
1683-17441 Clemen Pedersen, præst i Trøstrup og Ubberud. 21.11.1683, fol.2.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Gorm, rådmand i Odense. B:
1) Clemen Alexander Clemensen.
FM: Niels Pedersen, præst i Egense.

2 Hans Andersen [Eblemand], kapellan i Odense Frue og præst i Seden. 24.3.1684, fol.12.
[Enkemand efter Maren Hansdatter, død 20.11.1659]. A:
1) [søster], død. E: Anders Pedersen, rådmand i Nyborg. 1B:
a Peder Andersen Nyborg, informator i København
2) bror [Jørgen Andersen], død. 3B:
a Adam Jørgensen, stadsprokurator i Hälsingborg
b Sibylle Jørgensdatter g.m. Johan Esmann, præst i Vellinge [i Sverige]
c Sofie Jørgensdatter g.m. Hans Pedersen Slange, købmand i Landskrona.

3 Peder Pedersen, præst i Brændekilde og Bellinge. 7.6.1684, fol.23.
E: Cathrine [Marie Sørensdatter] May. LV: Hans [Hansen] Fich i Vårø, præst i Bjerreby på Tåsinge. B:
1) [Cathrine Pedersdatter].
FM: successor Rasmus Andersen [Montoppidan, der ægter enken].

4 Peder Clausen, præst i Korup og Ubberud. 12.9.1684.
Arvinger angives ikke.
Til stede var afdødes morbror Hans Drejer.

5 Anne Cathrine Jørgensdatter Taulov i Odense. 25.9.1684, fol.46.
E: Jørgen Hanne, doktor. B:
1) Herman Hanne
2) Jørgen Hanne.

6 Maren Knudsdatter Krag i Odense. 25.8.1685, fol.57.
Enke efter Herman Christensen Bech, præst i Odense, Sankt Hans, [død 1681].
Testamente af 12.4.1681.
Hans A:
1) bror Markus Bech i Næstved
2) bror Christen Bech, død. 4B:
a Christen Bech i Odense Gymnasium
b Anne Dorthe Bech
c Marie Sofie Bech
d Marie Kirstine Bech.
FM: Hans Thomsen på Amager.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Peder Nielsen Falster, præst i Odense Sankt Hans, [begravet 19.1.1661], skifte 1661. B:
1) Mette Pedersdatter
2) Margrethe Pedersdatter g.m. Jørgen Feddersen på Sværupgård [i Vigerslev sogn].
Arv efter afdøde kones mor Sara Gregersdatter Lerche, der døde 1682, enke efter Knud [Nielsen] Krag, [præst i Stenstrup og Lunde, død ca. 1638]. Af børn angives B:
1) Gregers Knudsen Krag, [præst i Vester Skerninge og Ulbølle, død 5.1.1681]. 3B:
a [Maren Gregersdatter Krag] g.m. Oluf Jensen Holmbo, [præst i Torrild og Vedslet]
b Thomas Gregersen Krag
c Knud [Gregersen] Krag, præst i Søndersø
2) datter, død. 1B:
a Helvig Margrethe Danielsdatter
3) Johan [Knudsen] Krag [præst i Hørup].

7 Karen [Jacobsdatter] Sperling i Odense. 31.5.1686, fol.104.
Enke efter Laurids [Christensen] Vejle, præst i Odense Sankt Knud, skifte 29.7.1672. B:
1) Christen Lauridsen Vejle, præst [i Lintrup og Hjerting]
2) [Else Lauridsdatter Vejle] g.m. Frederik [Johansen] Koch, præst [i Visby]
3) Helvig Lauridsdatter.
FM: Peder Frederiksen i Esterbølle.

8 Kirsten Andersdatter i Odense. 17.1.1687, fol.112.
Enke efter Clemen Pedersen, præst [i Trøstrup og Ubberud, skifte 21.11.1683 lbnr.1]. B:
2) Clemen Alexander Clemensen.
FM: fars [halv]bror Peder Blanchenborg, rådmand i Odense.
Første ægteskab med [formanden Alexander Jacobsen Hirtznach, død 1666]. B:
1) Sidsel Cathrine [Alexandersdatter] g.m. Peder Knudsen Gaas, præst i Østrup og Hjadstrup.

9 Peder Carstensen, præst i Odense Sankt Hans. 21.7.1688, fol.138.
E: Anne Jensdatter [Rosenberg]. LV: Søren Knudsen, konfektionsforvalter og kommitteret ved Manufakturet i Odense.
Første ægteskab med [Sofie Lauridsdatter Riisbrigh, død 1681]. B:
1) Anne Sabine Pedersdatter.
FM: farbror Claus [Carstensen] Lorentsen, præst i Stepping og Frørup.
Arv efter første hustrus mor [Anne Clausdatter Caspergaard].

10 Anne Hansdatter [Kølenbrunn] i Odense. 17.8.1688, fol.167.
Enke efter Niels [Hansen] Bang, biskop over Fyns stift, [havde været præst i Dalum, død 17.10.1666]. B:
1) Maren Bang g.m. Jens Eriksen til Hollufgård og borgmester i Odense
2) Hans Bang, præst i Særslev
3) Niels Bang, præst i Guldbjerg og Sandager, [begravet 1.2.1684]. 2B:
a Niels Nielsen Bang
b Anne Nielsdatter Bang.

11 Jens Pedersen Zeuthen, kapellan i Odense Frue. 2.3.1692, fol.206.
E: [Anne Sabine Olufsdatter]. LV: Mads Hvid, præst i Odense Sankt Hans.
Arvinger angives ikke.

12 Rasmus Andersen Montoppidan, præst i Brændekilde og Bellinge. 12.12.1692, fol.217.
E: [Cathrine Marie Sørensdatter May]. LV: Knud Jensen. B:
2) Maren Rasmusdatter
3) Gedske Rasmusdatter
4) Anders Rasmussen
5) Dorthe Rasmusdatter.
FM:
1 Ludvig Stoud, præst i Odense, Sankt Knud
2 Hans Olufsen Steen, præst i Korup og Ubberud
3 Knud Jensen Hæsinge
4 Christian Fich, kapellan i Korup og Ubberud.
Første ægteskab med [formanden Peder Pedersen, skifte 7.6.1684 lbnr.3]. B:
1) [Cathrine Pedersdatter].

13 Jacob Seemann, doktor i Odense. 17.9.1694, fol.229.
E: Dorthe Hansdatter.
Enken og hendes børn frasiger arv og gæld.

14 Lorents [Nielsen] Edinger, professor i græsk og matematik i Odense Gymnasium. 26.9.1694, fol.254.
E: Barbara Hansdatter [Landorph]. LV: Elias Naur, professor i græsk på Odense Gymnasium, [der ægter enken].
B:
1) Nikolaj Edinger, stud. theol.
2) Johannes Broder Edinger
3) Jørgen Edinger
4) Medea Vilhelmine Edinger
5) Ellen Edinger
6) Anne Cathrine Edinger.
FM: morbror Knud Landorph, professor i theologi på Odense Gymnasium.
Bevilling til uskiftet bo 30.6.1691.
Samfrændeskifte 26.9.1694.

15 Birgitte Jørgensdatter i Odense. 12.2.1696, fol.271.
E: Peder Pedersen [Hunderup], klokker i Odense Sankt Hans.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Hansdatter g.m. Hans Madsen
2) Anne Hansdatter
3) Maren Hansdatter g.m. Peder Olufsen, skrædder.

16 Ivare Margrethe Iversdatter Bruun i Korup. 10.3.1697, fol.274.
E: Christian Fich, kapellan i Korup og Ubberud. B:
1) Gedske Christiansdatter
2) Else Marie Christiansdatter.
Boet ejer en del jordegods i Thy.

17 Hans Jensen Storch, klokker i Odense Sankt Knud. 15.8.1698, fol.280.
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Hansen Hofmann, skriver i Gråbrødre Kloster. B:
1) Jens Hansen
2) Jacob Hansen.
FM: Niels Johan [Madsen] Prom, degn i Høje Tåstrup g.m. moster [Ellen Nielsdatter].

18 Barbara Hansdatter Landorph i Odense. 6.6.1698, fol.296.
E: Elias Naur, professor i Odense Gymnasium.
Første ægteskab med [Lorents Nielsen Edinger, skifte 26.9.1694 lbnr.14]. B:
1) Nikolaj Edinger, stud. theol, over 18
2) Johannes Broder Edinger, stud theol, over 18
3) Jørgen Vilhelm Edinger 16
4) Medea Vilhelmine Edinger g.m. Peder Bremer på Ravnholt [i Herrested sogn]
5) Ellen Edinger g.m. Christen Henningsen Achtonius, præst i Ørsted og Dåstrup på Sjælland
6) Anne Cathrine Edinger.
FM:
1 morbror Knud Landorph, professor i theologi på Odense Gymnasium og provst i Åsum herred
2 morbror Broder Landorph, assessor i Hofretten.
Desuden nævnes afdødes søster Birgitte Hansdatter Landorph, enke efter Anders Pedersen i Torup.

19 Knud Jensen Hassing, præst i Brændekilde og Bellinge. 30.4.1714, fol.324.
E: Cathrine Marie [Sørensdatter] May. LV: svoger Laurids de Luja, professor. B:
1) Jens Knudsen 20
2) Rasmus Knudsen 18.
FM:
1 Jacob Christensen, købmand
2 Hans Sørensen i Odense.
Forsegling 27.3.1714.

20 Niels [Johansen] Elsner, præst i Brændekilde og Bellinge. 17.1.1716, fol.331B.
A:
0) far [Johan Mathiassen Elsner, præst i Oure og Vejstrup, død 8.3.1679]
1) søster Hedvig [Johansdatter] Elsner på stedet, enke efter Morten Madsen [i Svendborg, skifte Svendborg 23.6.1713 lbnr.40]
2) søster Marie Johansdatter [Elsner], død, var g.m. [Casper Flindt i Svendborg]. 3B:
a Johan Flindt
b Christian Flindt
c Morten Flindt
3) søster [Anne Johansdatter Elsner, skifte Gudme herred gejstlig 13.6.1701 lbnr.17, var g.m. Jørgen Rasmussen Herrested, præst i Gudme og Brudager, død 4.3.1702. Hendes første ægteskab med formanden Morten Hansen, skifte Gudme herred gejstlig 14.8.1689 lbnr.3]. 1B:
a Ellen Mortensdatter, [skifte Svendborg 20.1.1713 lbnr.41]. E: Christian Pedersen. 1B:
1 Cathrine Christiansdatter.

21 Jørgen [Knudsen] Holmer, præst i Korup og Ubberud. 30.3.1716, fol.334.
E: [Karen Jacobsdatter Becher]. LV: [Christian Carl] Bircherod til Fraugdegård. 2B:
3) [Birgitte Christiane Holmer]
4) [Elisabeth Christine Holmer].
Første ægteskab med [Anne Cathrine Lund], skifte 3.12.1710. B:
1) Knud Jørgensen
2) Mette Cathrine Jørgensdatter.
FM: farbror Didrik Holmer, præst i Holeby og Bursø på Lolland.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Ditlev Holmer
2 enkens svoger Claus Oldenborg i Nyborg.
Arv i boet til:
1 Christian Fichs børn, der har efter deres far og efter deres faster Else [Andersdatter Bolter, død 29.11.1709] der var g.m. formanden her på stedet Hans [Olufsen] Steen, [død 5.7.1707]. Et af disse børn: Iver Fich er død. Værge for disse børn er Mathias Poulsen i Tongård/Tovgård
2 Maren May g.m. Anders Christensen Falck har arv efter Else [Andersdatter Bolter, død 29.11.1709] der var g.m. formanden her på stedet Hans [Olufsen] Steen, [død 5.7.1707] og denne arv er modtaget af Maren Mays første mand Anders Lauridsen Friis
3 Anders Rasmussen, der er blind og søn af [Rasmus Andersen Montoppidan], præst i Brændekilde og Bellinge, [skifte 12.12.1692 lbnr.12 og Cathrine Marie Sørensdatter May], har arv efter Hans Olufsen Steen, formand her på stedet
4 Andreas Didriksen i Holsten og søster Gedske Dorthe Didriksdatter, der ved afkald 17.3.1721 er g.m. Johan Hafner i Odense, har arv efter deres faster eller moster Else [Andersdatter Bolter]

22 Mette Abrahamsdatter i Sanderum. 17.12.1717, fol.352.
E: Rasmus Rasmussen Hostrup, degn i [Dalum] og Sanderum.
[Første ægteskab med Mikkel Møller i Dalum Mølle]. B: en søn, hvis navn ikke angives.

23 Birthe [Andersdatter Riber] i Odense. 4.10.1717, fol.354.
Enke efter Laurids [Knudsen] Trøstrup, præst Odense Gråbrødre Hospital [og Pårup], [begravet 2.5.1704]. B:
1) Knud Lauridsen Trøstrup, degn i Mesinge
2) Clemen Lauridsen Trøstrup, student på Frydendal
3) [Abel Marie Lauridsdatter Trøstrup], død. E: Christen [Jacobsen] Gamst, præst i Store og Lille Fuglede på Sjælland. 1B:
a Jacob Lorents Gamst.

24 Kaldsbrev til Odense Sankt Knud. 24.2.1730, fol.358B.
Hans [Andersen] Bloch, kaldet til præst i Odense Sankt Knud efter sin bror Mathias [Andersen] Bloch, [død 27.11.1729], efter 8 år som feltpræst og 13 år som præst i Fåborg og Diernæs.

25 Johan Lorentsen, degn i Tommerup. 1730, uden dato, fol.359.
Enkemand efter [Karen Simonsdatter, begravet 10.6.1712. B:
1) Anne Kirstine Johansdatter, på stedet
2) Cathrine Johansdatter g.m. Hans Pedersen i Store Pederstrup i Trøstrup Korup sogn.

26 Jens Skaarup, kapellan i Odense Frue. 3.4.1730, fol.359B.
Enkemand efter [Anne Sabine Olufsdatter]. B:
1) Jens Zeuthen Skaarup 26, student
2) Marie Sofie Skaarup g.m. Johan Christoffer Vogt, regimentfeltskær
3) Anne Eleonora Skaarup
4) Inger Kirstine Skaarup
5) Peder Jensen Skaarup, købmand i Nykøbing Sjælland.
FM: fars søskendebarn Peder [Knudsen] Trochmann, vicepræst i Skårup og Tved.
[Første ægteskab med formanden Jens Pedersen Zeuthen, skifte 2.3.1692 lbr.11].

27 Thomas Broder Bircherod, rektor i Odense, der døde 19.1.1731, fol.361B.
E: Anne Mule. B:
1) Bircherod, birkedommer.
Desuden nævnes:
1 enkens bror [Erik] Mule, assessor
2 enkens "svoger" [Andreas] von Bergen, borgmester g.m. [Karen Knudsdatter Landorph, enke efter Christian Henrik Luja, død 26.1.1714].

28 Karen Luja i Odense. 5.4.1731, fol.362.
Enke efter Frands Reenberg, doktor i Jylland. Første ægteskab med [Jørgen] Hane, konrektor i Odense. A:
1) mor [Abigael Lauridsdatter, enke efter Christian Henrik Clausen Luja]
2) bror [Laurids] Luja, professor i Odense g.m. [Cathrine Stoud]
3) søster [Euphrosyne Luja], enke efter [Peder Jensen] Winther, [præst i Føns og Ørslev, død 1725]
4) bror [Christian Henrik Luja, konrektor i Odense, død 26.1.1714]. 1B:
a Abigael Luja.
Litteratur: Præsten Anders Samsings efterretninger om de Odense slægter Rosenvinge, Mule, Seeblad og Landorph af A. Thiset i: Personalhistorisk Tidsskrift 1909 side 1-24. her side 17.

29 Michael Sebastiansen Dølner, divisionsskriver på Holmen i København, der døde i Odense 17.6.1731, fol.363B.
E: Anneke West i København.
Arvinger angives ikke, da skiftet afholdes i København.
Afdøde døde hos sin søster [Cathrine Sebastiansdatter Dølner] g.m. Hans Wøldike, præst i Odense, Sankt Hans.

30 Marie Sofie Luja i Tommerup, der døde 25.8.1731, fol.364.
E: Jens Rasmussen Balslev, præst i Tommerup og Brylle.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1731.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: morfar [Laurids Christensen] Luja, professor i Odense.

31 Claus Jacobsen Tommerup, præst i Tommerup og Brylle. 30.10.1731, fol.365.
E: Cathrine Hjerresdatter Juul. B:
1) Jacob Clausen Tommerup til Bågegård [i Tommerup sogn], kaptajn i søetaten
2) Sofie Amalie Clausdatter Tommerup g.m. Wulf Godske [Christensen] Holm, præst i Korup og Ubberud
3) Marie Elisabeth Clausdatter Tommerup
4) Marie Cathrine Clausdatter Tommerup.
FM: Jens [Rasmussen] Balslev, successor.

32 Abigael Lauridsdatter i Odense, der døde 12.3.1732, fol.367B.
Enke efter Christian Henrik [Clausen] Luja, assessor i konsistorialkollegiet og medicus practicus på Fyn.
På de myndige arvingers vegne underskriver sønnen [Laurids] Luja, professor i Odense.

33 Anne Mortensdatter Pihl i Fangel. 7.7.1732, fol.367B.
E: Jørgen [Jørgensen] Lundt, [personlig kapellan i Stenløse og Fangel]. B:
1) Marianne Jørgensdatter Lundt 5
2) Cathrine Marie Jørgensdatter Lundt 4
3) Jørgen Jørgensen Lundt 1½.
FM: morbror Jørgen Mortensen Pihl, student.

34 Christen Nielsen Gullerup, præst i Udby, der døde i Odense. 9.3.1733, fol.371.
A:
0) forældre [Niels Nielsen Erslev, skifte Nykøbing Mors 22.11.1731 lbnr.192 og Maren Christensdatter Gullerup, skifte Nykøbing Mors 22.4.1717 lbnr.134].
Af søskende nævnes A:
1) [halv]søster Elisabeth Nielsdatter Erslev, der er glemt i skiftet efter faderen 1731,
hvilket bevidnes af:
2) bror Niels Nielsen Erslev i Nykøbing Mors.
Elisabeth Nielsdatter Erslev kræver at arve det samme som sin søster:
3) [halv]søster Cathrine Nielsdatter Erslev, død i Slagelse.

35 [Anne Christensdatter] i Odense, der døde 31.8.1733, fol.373B.
E: Johan Parman, klokker i Odense [Frue]. B:
1) Johan Christian Parman i Holmstrand i Norge
2) Martin Parman i Danzig
3) Joachim Parman, over 25, på stedet.

36 Laurids [Christiansen] Luja, professor i filosofi og matematik på Odense Gymnasium, der døde 20.10.1732, fol.377.
Enkemand efter [Cathrine Ludvigsdatter Stoud, død 26.5.1722]. B:
1) Marie Sofie Luja, [skifte 25.8.1731 lbnr.30]. E: Jens Rasmussen Balslev, præst i Tommerup og Brylle. 5B:
a Rasmus Luja Balslev 13
b Laurids Balslev 10
c Hans Balslev 8
d Cathrine Stoud Balslev 6
e Anne Medea Balslev 4
2) Anne Cathrine Luja g.m. Hans Bang [Christiansen] Bircherod, præst i Særslev
3) Abigael Luja.
FM: Niels Sass, kapellan i Oden, Sankt Knud.
Desuden nævnes svoger Lauge [Christensen] Lund, amtsforvalter i Odense.

37 Johanne Sofie Knudsdatter Dan i Brændekilde, der døde 3.12.1733, fol.414, 462.
E: Iver Jensen Skytte, degn i Hvejsel og Givskud, der rejste fra hende 1722. B:
1) Kirstine Marie Iversdatter.
FM: morbror Peder Knudsen Dan, præst i Brændekilde og Bellinge.

38 Maren [Nielsdatter] i [Odense]. 18.3.1727, fol.420.
Enke efter Peder Pedersen, byfoged i Korsør, [begravet Korsør 28.8.1695, skifte Korsør 23.3.1697 lbnr.72]. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Hans Møller, kollega i Københavns skole
2) [Else Pedersdatter Lund] g.m. Jens [Sørensen] Hee, præst i Odense Gråbrødre Hospital og Pårup
3) Karen Pedersdatter, enke efter kaptajn Koch
4) Anne Pedersdatter, enke efter oberst Levenklau
5) Niels Pedersen [Lund], præst i Tyrsted [og Uth, skifte Hatting herred gejstlig 17.11.1717 lbnr.12]. E: Hylleborg [Andersdatter]. 1B:
a Nille Marie Nielsdatter
6) Peder Pedersen, præst i Simmerbølle på Langeland.

39 Hans [Christensen] Lime, [kapellan] i Odense, der døde 11.4.1727, fol.425.
a:
0) forældre [Christen Hansen Lime, rådmand i Odense, begravet Sankt Knud 30.3.1688 og Anne Jacobsdatter, begravet Sankt Knud 25.2.1724]. B:
1) Anne Cathrine [Christensdatter] Lime g.m. Herman [Danielsen] Wegner, præst i Sankt Jørgens og Sørup
2) Else [Christensdatter] Lime, enke efter Knud Krag
3) Maren [Christensdatter] Lime g.m. Christian Ulrik Bless, rådmand i Odense
4) Marie [Christensdatter] Lime, [begravet Odense Sankt Knud 6.2.1724 g.m. [Jens] Baltsersen, regimentskvartermester, [skifte Odense 3.5.1725 lbnr.1542]. 7B:
a Mette Cathrine Baltsersdatter g.m. Adam Levin Søbøtker
b Christian Baltsersen
c Claus Baltsersen, løjtnant
d Jacob Baltsersen
e Johan Baltsersen
f Nikolaj Baltsersen
g Anne Christine Baltsersdatter g.m. Niels Bang, [prokurator i København].

40 Mathias Sørensen Borring, ugift student i Odense, der døde 16.8.1730, fol.430B.
A:
0) forældre [Søren Christensen Borring i Bogense, herredsfoged i Lunde og Skam herreder, skifte Bogense 6.8.1722 lbnr.120 og Dorthe Jacobsdatter Ullits, begravet Odense Gråbrødre 5.4.1695].
Fars andet ægteskab med [Alhed Cathrine Jørgensdatter Barchhausen, skifte Bogense 14.12.1746 lbnr.221]
1) [halv]bror Jørgen Borring, fuldmægtig på Søbysøgård
2) [halv]søster Dorthe Marie Borring 28
3) [halv]søster Christiane Ulrikke Borring 22.

41 Nikolaj Kanneworf, klokker og kateket i Odense Sankt Hans, der døde 17.12.1731, fol.442.
E: Sofie Amalie [Weghorst]. LV: successor Niels Ovesen [Wamberg], der ægter enken. B:
1) Kirstine Cathrine Nikolajsdatter 14
2) Johan Vilhelm Nikolajsen 12
3) Anders Jesper Nikolajsen 10
4) Mathias Jacob Nikolajsen 7
5) Henrik Rudolf Nikolajsen 2½.
FM:
1 Frederik Sibbern, sadelmager i Odense
2 Frederik Kuhl, kateket i Odense Frue.

42 Anne [Laugesdatter Grindsten] i Odense, der døde 25.6.1734, fol.448.
Enke efter Jens [Pedersen] Bering, [kapellan i Vigerslev og Veflinge, begravet 19.7.1718]. B:
1) Sofie Jensdatter Bering g.m. Wulf Ottesen Holm, i Odense
2) Margrethe Jensdatter Bering g.m. Nikodemus Sommerfeldt, feldbereder i Assens
3) Vitus Jensen Bering, præst i Ollerup [og Kirkeby]
4) Lauge Jensen Bering, i København
5) [Kirsten Jensdatter Bering, begravet Odense Sankt Knud 9.12.1733, var g.m. Hans Olufsen Bondorph, dansk skoleholder og kateket i Nyborg, skifte Nyborg 8.12.1728 lbnr.606]
6) [Mette Margrethe Bering, skifte Odense 9.4.1731 lbnr.1809, var g.m. Andreas Jessen Huus, skomager i Odense].
[Afdøde blev begravet Odense Sankt Knud 29.6.1734].

43 Else Boesdatter [Starup] i Korup, der døde 8.5.1737, fol.463.
E: Niels Jørgensen [Bering], degn i Korup og Ubberud. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter 12
2) Sille Kirstine Nielsdatter 11
3) Christian Henrik Nielsen 8.

44 Magdalene Pedersdatter i Dalum, der døde 19.11.1737, fol.463B.
Enke efter Markus [Jørgensen] Monrad, præst i Dalum og Sanderum. B:
1) Peder Monrad, præst på Avernakø, [død 4.4.1736]. 4B:
a Magdalene Kirstine Monrad 10
b Jeremias Monrad 7
c Hieronymus Monrad 5
d Markus Monrad 4
2) Jørgen Monrad, præst i Tjæreby på Sjælland
3) Henrik Monrad, præst i Ørsted på Fyn
4) Filip Ditlev Monrad, student i København
5) Anne Margrethe Monrad g.m. successor Claus [Pedersen] Borgen
6) Armgot Sofie Monrad g.m. Didrik Jacobsen [Achton], præst i Vigersted og Kværkeby på Sjælland
7) Anne Elisabeth Monrad g.m. Hans Terkildsen, kapellan i Sorø.

45 Beathe [Pedersdatter] Bering i Verninge. 7.8.1739, fol.465.
E: Arent Frandsen Rauberg, degn i Verninge. A:
0) forældre [Peder Pedersen Bering, præst i Verninge, død 15.10.1727 og Elisabeth Sofie Samuelsdatter Biener, død i Køng 1737]
1) Jacob Sandvad, præst i Køng, g.m. [Edel Marie Pedersdatter Bering]
2) Birgitte Bering
3) Valentin Falsen i Hårby
4) Herman [Johansen] Bøtcher i Akkerup, præst i Hårby g.m. [Sofie Amalie Bertelsdatter Groth]
5) Andreas Groth i Voldtofte
6) Jørgen Møller i Assens
7) Lange [Jensen] Bering, bedemand i København
8) Vitus [Jensen] Bering, præst i Ollerup og Kirkerup g.m. [Vita Bertelsdatter Groth],
der alle fragår arv og gæld.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Steffensdatter, begravet 5.1.1707]. Arv til B:
1) Frands Arentsen.
Desuden nævnes enkemandens brordatter Ursula Cathrine Rauberg g.m. Peder Andersen Mule, skipper i Kalundborg.

46 Sofie Amalie [Clausdatter] Tommerup i Korup, der døde 1739, fol.469B.
E: Wulf Godske [Christensen] Holm, præst i Korup og Ubberud.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1739.

47 Arent Frandsen Rauberg, degn i Verninge, der døde 6.7.1740, fol.470B.
Enkemand efter [Beathe [Pedersdatter Bering, skifte 7.8.1739 lbnr.45].
Første ægteskab med [Karen Steffensdatter, begravet 5.1.1707]. B:
1) Frands Arentsen, død. E: Rebekka. 4B:
a Karen Frandsdatter
b Anne Mette Frandsdatter
c Marie Frandsdatter
d Beathe Frandsdatter.
FM:
1 morfar Reiniche, løjtnant i Tommerup
2 morbror Andreas Reiniche i Odense.

48 [Sofie Hedvig] Ingeborg Hansdatter i Odense, der døde 29.7.1741, fol.474.
Enke efter Gøde Hansen, præst i Gamborg, [død 25.10.1714]. A:
0) forældre [Hans Lauridsen, præst i Flemløse, død 14.11.1719 og Karen Jørgensdatter Wichmann]
1) [farbror] Laurids Hansen, [successor, død juni 1738 g.m. Anne Marie Bertelsdatter, død Assens 20.6.1740]. 5B:
a Hans Lauridsen
b Bertel Lauridsen
c Birthe Cathrine Lauridsdatter g.m. Andreas [Jespersen] Engberg, [præst i Flødstrup og Ullerslev]
d Sofie Amalie Lauridsdatter g.m. Hans [Bertelsen] Wichmann, præst i Flemløse
e Christiane Louise Lauridsdatter.
FM:
1 Ludvig Bertelsen i Assens
2 Christian Henrik Winther i Assens.
2) [farbror?] Jørgen Wichmann, død. 2B:
a Karen Wichmann
b Nikoline Wichmann.

49 Afkald i Odense. 5.6.1744, fol.479B.
Afkald fra Anne Marie Pedersdatter
for arv efter far Peder Pedersen [Hunderup], klokker i Odense Sankt Hans, skifte 4.3.1728
til hidtidige værge Hans Jensen Hunderup,
idet ny værge bliver Christen Bless, der opfostrer barnet.
[Fars første ægteskab med Birgitte Jørgensdatter, skifte 12.2.1696 lbnr.15].
[Fars andet ægteskab med Anne Marie Rasmusdatter, død 27.2.1724].
[Fars tredje ægteskab med Anne Eriksdatter] nu g.m. Anne Marie Pedersdatters stedfar Johan Baltser.


Odense herred
Gejstlig skifteprotokol
1744-177450 Niels [Christinus Jacobsen] Sass, kapellan i Odense, Sankt Knud, [der døde 17.9.1744], fol.1, 98B.
E: Abel Cathrine [Pedersdatter] von Westen. LV: Jacob Gotfred Oldenborg, regimentskvartermester, [der ægter enken]. B:
1) Elisabeth Christine Sass 7
2) Jacob Sass 5.
FM:
1 farbror Andreas Fugl, toldforvalter i Svendborg
2 Peder Juul, kapellan i Assens, som beslægtet på fars side
3 morbror Johan Christoffer von Westen, apoteker i Odense
4 Knud Fogh, som beslægtet på fars side.
Desuden nævnes
1 Mathias von Westen
2 Peder von Westen.
Bevilling til uskiftet bo af 30.10.1744.
Samfrændeskifte 19.2.1748.

51 Anne [Pedersdatter Møller] i Odense, der døde 15.8.1744, fol.1B.
Enke efter Niels [Hansen] Skjern (Skjerning), degn i Odense Hospital og Pårup, [begravet Odense Gråbrødre Hospital 21.11.1716]. B:
1) Peder Nielsen Skjern, snedker, død. E: Anne Lucie Jansen. 3B:
a Anne Pedersdatter 12
b Maren Pedersdatter 9
c Mette Sofie Pedersdatter 3
2) Hans [Christian] Nielsen Skjern, præst i Guldbjerg og Sandager.

52 Johan Christoffer Knudsen Dan, præst i Stenløse og Fangel, der døde 5.12.1741, fol.5.
E: Anne Pedersdatter Bagge. LV: Andreas Torph, slotsforvalter i Odense. B:
1) Kirstine Cathrine Johansdatter
2) Rebekka Marie Johansdatter.
FM: farbror Peder Knudsen Dan, præst i Brændekilde og Bellinge.

53 Marie Christensdatter Brandt i Odense, der døde 4.8.1743, fol.12B.
Enke efter Søren Rasmussen, degn i Næsbyhoved Broby. A:
1) bror [Knud Christensen Brandt], død. 3B:
a Didrik Knudsen Brandt, hattemager i Vordingborg
b Hans Christian Knudsen Brandt i Vordingborg
c Lise Knudsdatter g.m. Frands Ratting i Vordingborg
2) søster Anne Christensdatter Brandt, enke efter Christen Mullerup ved datters mand Oluf Dam
3) søster Karen Christensdatter Brandt, enke efter Christen Jensen ved søn Christen Rasmussen Brandt, skomager i Odense.
Desuden nævnes:
1 afdødes søstersøn Ludvig Christensen Mullerup, skrædder i Christiania i Norge
2 Christen Rasmussen Brandts stedsøn Jens Jespersen, student.

54 Jens Sørensen Skive, student [og skoleholder] i Odense, begravet 6.5.1743, fol.29.
E: Sofie Dorthe Nielsdatter Sylva. LV: Hans Pedersen Errebo, skoleholder i Hunderup [i Odense Sankt Knud landsogn]. A:
1) søster Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Christensen Saalsøe? [Schaltz?] i Skive i Jylland
2) bror, død. 1B:
a Maren Jespersdatter g.m. Christen Zahle, kældermand i København.
Desuden nævnes enkens bror Hans Nielsen Sylva, kapellan i Tommerup og Brylle.
Enkens første ægteskab med Peder [Hansen] Ørslev, kapellan i Åsum.

55 Hans [Andersen] Bloch, præst i Odense, Sankt Knud, [der døde 6.7.1745], fol.34B.
E: Karen [Nielsdatter]. B:
1) en søn, på de lange rejser
2) Mathias Hansen Bloch
3) [Kirsten] Hansdatter Bloch g.m. Jørgen Vilhelm Schmidt, [kapellan i Fåborg og Diernæs].
Bevilling til uskiftet bo af 13.8.1745.

56 Anne Marie Samsø i Stenløse, [begravet 4.8.1745], fol.35.
E: Reimer Johansen [Reimer],præst i Stenløse og Fangel. B:
1) Johan Andreas Reimer
2) Frederik Reimer
3) Barbara Reimer
4) Sidsel Reimer.
Bevilling til uskiftet bo af 2.9.1745.
Skifte 15.4.1746.
Litteratur: Gregers Hansen: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer, i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74, heri side 57.

57 Ingeborg [Akselsdatter] Vejle i Odense, der døde 3.10.1743, fol.35B.
Enke efter Samuel [Pedersen] Bering, præst i Nørre Lyndelse, [skifte Åsum herred gejstlig 4.11.1728 lbnr.14]. B:
1) Edel Margrethe Bering g.m. Aksel [Hansen] Thornsohn [på Hevring i Vivild sogn] i Jylland
2) Christen Fischer Bering, student, der døde
4) Aksel Bering, på Lolland
5) Peder Jacob Bering, student på Sjælland
7) Eggert Mathias Bering, i Odense skole.
FM:
1 farbror Vitus Bering, præst i Rind og Herning
2 farbror Thomas Kingo Bering i Haderslev.
3 Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng g.m. faster [Edel Marie Pedersdatter Bering]
4 mosters mand Fallenkamp på Højbjerg i Køng sogn, herredsfoged
5 mosters mand Frederik Marstrand, præst i Simmerbølle på Langeland

58 Niels Bertelsen, student i Odense, der døde 28.7.1744, fol.48B.
A:
0) forældre [Bertel Ludvigsen, præst i Assens og Kærum, død 8.12.1719 og Birgitte Christiansdatter Luja, begravet 11.12.1722]
1) bror Christian Henrik [Luja] Bertelsen, præst i Gladsakse, [død april 1738]. E: Anne Ottesdatter [Stoud] Ledøje. 9B: 6 sønner og 3 døtre
2) bror Ludvig Bertelsen, præst i Assens
3) bror Jacob Bertelsen, ejer af Mørkegård på Sjælland. E: Anne Marie Vincents. 4B:
a Bertel Jacob Bertelsen Vincents
b Peder Gregor Bertelsen Vincents
c Birgitte Cathrine Bertelsdatter Vincents
d Christiane Marie Bertelsdatter Vincents
4) søster Karen Bertelsdatter g.m. [Samuel Joachim] Grube, rådmand i Odense
5) bror Bertel Bertelsen, købmand i Ålborg
6) søster Anne Marie Bertelsdatter, [død Assens 20.6.1740] g.m. Laurids Hansen, præst i Flemløse, [død juni 1738]. 5B: 2 sønner og 3 døtre
7) søster Abigael Bertelsdatter, enke efter Oluf Bang. 1B:
a Bolette Bang.

59 Peder Zeuthen, [professor] i Odense, [begravet Sankt Knud 3.11.1745, fol.59B.
E: Martha Møller.
LV: Anders [Nielsen] Hyllerup, [hvis første hustru var Birgitte Marie Møller].
Bevilling til uskiftet bo af 24.4.1744.

60 Elisabeth Antoniusdatter i Odense. 17.10.1746, fol.60.
E: Christoffer Steffensen, graver.
Af første ægteskab B:
1) Karen Rasmusdatter g.m. Steffen Schultz, krigsmand i Korsør.

61 Jens Nielsen Blichfeldt, discipel i Odense skole. 26.11.1746, fol.65.
A:
1) mor Karen Mortensdatter på Fejø, enke efter Niels [Thomsen] Blichfeldt, [degn på Askø, begravet Fejø 21.12.1734].
[Mors første ægteskab med Jens Madsen, birkedommer på Fejø, begravet 18.12.1727]. B:
2) halvsøster Kirsten Jensdatter.
FM: Frands Christoffersen Næraa, kapellan i Nakskov.
Afdøde havde arv efter fasters datter Anne Marie Kolding efter lodseddel af 8.6.1741.
Afdødes værge var Nikolaj Beyer på Kongsholm [i Hanning sogn].

62 Peder Christensen Hostrup, kollega i fjerde klasse i Odense latinskole, der døde 26.8.1746, fol.67B.
A:
1) bror Christen Christensen i Svanninge på Stensgård gods
2) bror Anders Christensen i Hostrup på Stensgård gods.
Testamente af 23.8.1746.

63 Eggert Mathias Bering, discipel i Odense latinskole, der døde 11.8.1746. fol.86.
A:
0) forældre [Samuel Pedersen Bering, præst i Nørre Lyndelse, skifte Åsum herred gejstlig 4.11.1728 lbnr.14 og Ingeborg Akselsdatter Vejle, skifte Odense 3.10.1743 lbnr.57]
1) søster Edel Margrethe Bering g.m. Aksel [Hansen] Thornsohn på Hevring [i Vivild sogn] ved Randers
2) bror Aksel Bering, kapellan i Thorsager [og Bregnet] i Jylland
3) Peder Jacob Bering i København.

64 Simon Hansen Drejer, student i Odense, der døde 4.9.1747, fol.93.
A:
0) mor Voldborg Jensdatter Meyer g.m. stedfar Rasmus Lauridsen, købmand i Odense. Testamente af 11.9.1737, efter hvem der er arv
1) bror Jens Drejer
2) bror Hans Drejer, farver i Odense, død. 4B:
a Hans Drejer 17
b Gertrud Kirstine Drejer 11½
c Voldborg Drejer 9¾
d Jacob Drejer 4.

65 Rasmus Corneliussen Friis, degn i Allese og Broby, der døde 26.11.1747, fol.95B.
E: Mette Sørensdatter. LV: Elle Claus Fredrik Meyer, skoleholder i Broby. B:
1) Malene Juliane Friis 28, på Rygen
2) Malta Christian Friis 27, på Lykkesholm
3) Mourids Antonius Friis 21, i København
4) Anne Dorthe Friis 14.

66 Sofie Dorthe Nielsdatter Sylva i Odense, der døde 30.9.1746, fol.114.
Enke efter Jens Sørensen Skive, student i Odense, skifte 6.5.1743 lbnr.54. A:
0) mor Karen Kedelsmeds, død
01) morbror Peder Hansen, død. 4B:
1) Hans Pedersen, rytterbonde i Brændekilde
2) Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen, rytterbonde i Brændekilde
3) Maren Pedersdatter, enke efter Niels Greve i Brylle
4) Mads Pedersen i Fangel, død. Enken g.m. Christen Andersen sst. 6B:
a Peder Madsen
b Hans Madsen
c Christen Madsen
d Mads Madsen
e Maren Madsdatter
f Johanne Madsdatter
02) moster Sidsel Steffens i Fangel, død. 2B:
5) Hans Rasmussen, rytterbonde i Fangel
6) Maren Rasmusdatter , død. 1B:
a Maren Knudsdatter g.m. Christen Rasmussen, bødker i Fangel
03) moster, død. 2B:
7) Maren Hansdatter g.m. Niels Ibsen, begge døde. 2B:
a Mette Nielsdatter på Brobyværk
b Jeppe Nielsen i Voldtofte, hans datter
8) Kirsten Hansdatter Af to ægteskaber 5B:
a Hans Jørgensen i Fangel, død. 1B:
1 Claus Hansen
b Anne Jørgensdatter, død. 1B:
1 Jørgen Rasmussen i Dømmestrup i Nørre Lyndelse sogn
c Hans Nielsen i Dømmestrup, død. 6B:
1 Hans Hansen i Lumby
2 Niels Hansen, betjent i Odense
3 Rasmus Hansen i Dømmestrup
4 Johanne Hansdatter i Allested
5 Kirsten Hansdatter i Allested
6 Maren Hansdatter g.m. Peder Knudsen i Lumby
d Jørgen Nielsen i Dømmestrup, død. 3B:
1 Hans Jørgensen i Dømmestrup
2 Johanne Jørgensdatter i Pårup
3 Kirsten Jørgensdatter i Broby hendes B: Jens Madsen i Vejle
e Peder Nielsen, død. 2B:
1 Niels Pedersen i Longelse på Langeland
2 Oluf Pedersen i Sønder Broby.
Desuden nævnes 7 søskende, der er næstsøskendebørn, hvis mor var søskendebarn til afdøde, men ikke arver:
1) Abelone Hansdatter g.m. Jens Eriksen, rytter
2) Mads Hansen i Bramstrup
3) Hans Hansen i Bramstrup
4) Christen Hansen i Bramstrup
5) Karen Hansdatter, enke efter Ledertouger i Odense Sankt Hans sogn
6) Elle Sofie Hansdatter, enke efter Hans Casper, urtegårdsmand i Odense Sankt Knud sogn
7) Kirsten Hansdatter, enke i Ejlskov i Hårslev sogn.

67 Søren Svendsen Varberg i Odense, der døde 3.9.1747, fol.130B.
A:
1) mor Ellen Sørensdatter i Vartov Hospital i København
2) bror Oluf Varberg i København
3) søster Gundel Kirstine Varberg i København.
Afdøde tjente hos [Christian Melchiorsen] Ramus, biskop i Odense.

68 Sofie Amalie Weghorst i Odense, der døde 9.2.1748, fol.139.
E: Niels Ovesen Wamberg, klokker og kateket i Odense, Sankt Hans. B:
6) en søn, hvis navn ikke angives.
Første ægteskab med [formanden Nikolaj Kanneworf, skifte 17.12.1731 lbnr.41]. B:
1) Kirstine Cathrine Nikolajsdatter
2) Johan Vilhelm Nikolajsen, student
3) Anders Jesper Nikolajsen
4) Mathias Jacob Nikolajsen, student
5) Henrik Rudolf Nikolajsen.
FM: Edvard Jensen, stadsmusikant i Odense og organist i Odense, Sankt Hans.

69 Hans Seemann, student i Odense, der døde 24.4.1748, fol.144B.
Arvinger angives ikke.
Ude Høst præst i Skeby og Otterup underskriver på arvingernes vegne.

70 Peder [Jensen] Brandt, klokker i Odense Sankt Knud, [der døde 21.2.1749, begravet Odense Gråbrødre], fol.147B.
E: Birgitte Margrethe [Hansdatter] Blangsted.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1749.

71 Peder [Olufsen] Kryssing, præst i Odense Frue. 30.6.1749, fol.148.
E: Else Nielsdatter Brøchner. LV: Hans Langsted, regimentsskriver i Odense. B:
1) Anne Dorthe Kryssing 17
2) Marie Kryssing 16
3) Johanne Marie Kryssing 10
4) Marie Kryssing 8.
FM:
1 farbror Søren Olufsen, købmand i Århus
2 farbror Peder Olufsen, præst i Ørum, Viskum og Vejrum
3 farbror Johan Olufsen, præst i Fausing og Auning
4 Niels Pedersen Tingbjerg, præst i Sønder Nærå og Årslev [gift Odense Frue 19.9.1749 med den ældste datter Anne Dorthe Pedersdatter Kryssing].
[Afdøde døde 31.8.1744].
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1741.
Samfrændeskifte 30.6.1749.

72 Anne Sybille Lange i Odense, [begravet 12.5.1749], fol.157B.
E: Salomon von Haven, kapellan i Odense Frue.
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1749.

73 Rasmus Rifbjerg, student, vikar i Odense skole, der døde 21.5.1748, fol.158B.
A:
1) forældre [Hans Rifbjerg, sømand og Anne Margrethe Thousenia] i Rudkøbing
2) bror Hans Rifbjerg i Rudkøbing
3) søster Anne Cathrine Rifbjerg.

74 Didrik Sachmann Christoffersen, degn i Verninge, der døde 15.2.1750, fol.165.
E: Cecilie Christensdatter. LV: Christoffer Schmidt i Tommerup. A:
1) far Christoffer Hansen, bendrejer i Odense.

75 Anne Cathrine [Rønnov] i Ollerup, der døde 3.2.1750, fol.166.
Enke efter Frederik [Vilhelm] Jatho, degn i Ollerup og Kirkeby. B:
1) Johanette Filippine Frederiksdatter 15
2) Cathrine Marie Frederiksdatter 11.

76 Marianne Rasmusdatter Simonsen i Tommerup, der døde 24.6.1750, fol.169.
E: Jens Balslev, præst i Tommerup og Brylle. A:
1) far Rasmus Simonsen i Randers
2) søster [Inger Marie Rasmusdatter] g.m. Nikolaj Bredal, borgmester i Randers
3) bror Søren Simonsen, borgmester.

77 Christian [Christoffersen] Stub i Verninge præstegård. 26.6.1750, fol.170.
Af arvinger angives A:
1) søster [Karen Christoffersdatter Stub] g.m. Laurids Clemensen Skytte, præst i Verninge
2) [søster] g.m. Hans Møller i Vejlegård Mølle.
Desuden nævnes afdødes moster i Køng.

78 Claus [Pedersen] Borgen, præst i Dalum og Sanderum, [der døde 11.7.1750], fol.171B.
E: Anne Margrethe [Markusdatter] Monrad.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1750.

79 Elias Christiansen Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans og præst i Højby, [der døde 14.8.1750], fol.172.
E: Anne Marie [Lauridsdatter] Aaby.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1750.

80 Abel Rasmusdatter i Odense. der døde 19.1.1752, fol.172B.
E: Christoffer Steffensen, graver i Odense, Sankt Knud. A:
1) bror Hans Rasmussen i Hunderup
2) bror Iver Rasmussen i Ejby
3) halvsøster Karen Rasmusdatter
4) halvsøster Gertrud Rasmusdatter
5) halvsøster Abelone Rasmusdatter.
Afdødes tre halvsøster, der alle var umyndige, var døtre af afdøde Rasmus Pedersen i Bolbro.

81 Johan Parman, klokker i Odense Frue, der døde 11.2.1751, fol.176B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: G. Lambert.
Første ægteskab med [Anne Christensdatter. skifte 31.8.1733 lbnr.35] Afkald fra B:
1) Johan Christian Parman i Odense
2) Martin Parman, bogbinder i Danzig.

82 Laurids [Jensen] Brøndlund, præst i Odense Frue, der døde 18.2.1750, fol.177B.
E: Anne Marie [Møller]. LV: Langsted, rådmand. A:
1) bror Andreas [Jensen] Brøndlund, præst i Tornby og Vidstrup
2) søster Johanne Cathrine [Jensdatter] Brøndlund g.m. Christian Schütz, fourageskriver i København
3) søster Maren Jensdatter Brøndlund, på stedet.

83 Martha Kirstine [Henriksdatter] i Odense, der døde 14.7.1751, fol.194B.
Enke efter Poul [Dinesen] Lerche, præst i Lumby, [død 4.6.1731].
[Første ægteskab med Boyesen, kaptajn på vagtskibet ved Nyborg. A:
1) søstersøn Rudolf Hammeken i København
2) søsterdatter Malene på Harritslevgård, enke efter Niels Nielsen.
[Afdøde begravet i Lumby 17.7.1751].

84 Christiane Dorthe Riber i Odense, der døde 26.4.1751, fol.202.
E: Jens [Pedersen] Brandt, kateket i Odense, Sankt Knud. B:
1) Sara Margrethe Brandt.
Afdøde døde 20.3.1751.

85 Gertrud Jensdatter i Odense, der døde 8.11.1753, fol.206.
A:
1) søster Karen Jensdatter g.m. Hans Olufsen, daglejer i Odense
2) søster Anne Jensdatter, enke i Odense
3) bror [Anders Jensen], død. 2B:
a en datter g.m. Christoffer Christensen
b Johanne Andersdatter.

86 Søren Thomsen Blichfeldt, ugift kollega i 5. klasse i Odense latinskole, der døde 12.9.1752, fol.207.
A:
0) forældre [Thomas Christensen Blichfeldt, præst i Tørring og Heldum, død 1689 og Maren Pedersdatter Lassen]. B:
1) bror Peder Thomsen Blichfeldt, præst i Vorgod og Nørre Vium, [skifte Bølling herred gejstlig 24.4.1743 lbnr.52]. 8B:
a Marie Kirstine Blichfeldt
b Ove Henrik Blichfeldt, student
c Poul Christian Blichfeldt, i Sverige, nu uvist hvor
d Hans Blichfeldt, student
e Johanne Marie Blichfeldt
f Anders Blichfeldt, bogbindersvend
g Kirsten Blichfeldt g.m. Hans Jacob Starup i Odense
h Peder Blichfeldt, parykmagersvend
2) bror Christen Blichfeldt, rektor i Fredericia, [skifte Elbo herred gejstlig 11.5.1719 lbnr.29]. 3B:
a Birgitte Blichfeldt g.m. Lautrup
b Thomas Otto Blichfeldt, farversvend
c Rasmus Lassen Blichfeldt, præst i Vinkel og Rind.
[Mors andet ægteskab med Peder Jensen Hygum, præst i Tørring og Heldum, død 1691].
Mors tredje ægteskab med [Poul Nielsen Vejrum, præst i Tørring og Heldum, død 1701]. B:
3) halvsøster Birgitte Sofie [Poulsdatter] Vejrum, død, var g.m. [Andreas Johansen] Henckel, [præst i Nøvling og Sinding, skifte Hammerum herred gejstlig 24.4.1766 lbnr.31]. 3B:
a Poul Henckel, student
b Gertrud Kirstine Henckel
c Elisabeth Margrethe Henckel
4) halvsøster Ingeborg [Poulsdatter] Vejrum, død. Første ægteskab med Niels [Pedersen] Riis [til Kongsholm i Hanning sogn]. 3B:
a Poul Christian Riis, præst i Engberg og Harboør i Jylland
b Margrethe Riis
c Bodil Marie Riis g.m. Thune, kobbersmed i Ribe
Ingeborg Vejrums andet ægteskab med Nikolaj [Valentinsen] Beyer til Kongsholm. 1B:
d Ida Sofie Beyer.

87 Jochum Klog, præst i Dalum og Sanderum, der døde 16.10.1752, fol.221B.
E: Else Kirstine [Vemmehøj]. LV: C. T. von Issem, kaptajn.
Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes:
1 afdødes [halv]bror Jacob Klog, [brygger] i København
2 afdødes [halv]bror Jens Klog, [Islandsk købmand] i København.

88 Anne Mule i Odense. 29.4.1754, fol.235B.
Enke efter Thomas [Broder] Bircherod, professor i Odense, skifte 19.1.1731 lbnr.27].
Testamente af 19.3.1740. A:
1) Susanne Kirstine [Eriksdatter] Switzer, som hendes afdøde mands slægtning, der har været i deres hus siden sin barndom og dennes søster:
2) Riborg Helvig [Eriksdatter] Switzer g.m. Hans [Arentsen] Steenstrup, præst i Ryslinge.
Afdøde døde 23.3.1754.

89 Hans [Pedersen] Wøldike, præst i Odense, Sankt Hans, [død 19.6.1754], fol.240B.
E: Cathrine [Sebastiansdatter] Dølner.
Bevilling til uskiftet bo af 5.7.1754.

90 Dorthe Elisabeth [Johansdatter Badenhaupt] i Odense, der døde 9.8.1753, fol.241B.
Enke efter Christian [Pedersen] Zeuthen, [kapellan i Grenå, død 1705]. B:
1) Johanne Sofie Zeuthen, enke efter Anders Switzer, birkeskriver, [begravet Store Brøndum i Hellum herred 12.5.1751].
[Afdøde døbt Kolding 4.5.1668 af forældre Johan Badenhaupt, amtsskriver i Kolding og Lisbeth Andersdatter].

91 Gedske Marie Rasmusdatter i Odense, der døde 22.1.1754, fol.244B.
Enke efter Jørgen Jensen, vicepræst i Allese og Broby.
Arvinger angives ikke, da afdøde nød fattighjælp.
Dog nævnes A:
1) søstersøn Hans [Hansen] Bunkeflod, [hører i Odense].

92 [Margrethe Cathrine Scheffer (Schæffer)] i Odense. 12.9.1754, fol.246B.
Enke efter [Ernst] Hyltoft, [kapellan i Nyborg]. B:
1) Poul Hyltoft
2) Kirsten Hyltoft.
Afdøde, der nød pension af Nyborg, [blev begravet Odense Sankt Knud 18.9.1754].

93 Cathrine Pedersdatter Motzfeldt (Mosfeldt) i Odense. 4.8.1755, fol.248.
Enke efter Hans Christian Bunkeflod, student.
Af børn nævnes kun ældste søn B:
1) Hans Bunkeflod, kollega i Odense skole.

94 Birthe Cathrine Boesdatter i Odense. 15.9.1755, fol.248B.
E: Oluf Olufsen [Starup], afskediget degn ved Odense Hospital og i Pårup. B:
1) Bo Christian Starup 30, skoleholder i Allese
2) Hans Jacob Starup 28, sergent
2) Mette Marie Olufsdatter Starup g.m. successor Peder [Pedersen] Graa
3) Charlotte Juliane Olufsdatter Starup 26.
Afdøde døde 28.6.1755.

95 Bente Cathrine [Hansdatter Hem] i Odense, 24.2.1755, fol.250B.
Enke efter Erik [Jacobsen] Hvid, præst i Ejlby og Melby, [død 20.2.1728]. B:
1) [Johanne Eriksdatter Hvid] g.m. Hans [Hansen] Frydendal, degn i Skamby, der underskriver på samtlige arvingers vegne.
Afdøde døde 14.2.1755.

96 Johan Christoffer Adler, discipel i mesterlektien i Odense latinskole, der døde 18.2.1755, fol.252B.
Arvinger angives ikke.
Afdødes far betalte skiftets omkostninger.

97 Maren Hetting i Odense, der døde 5.11.1755, fol.255B.
E: Hans Bunkeflod, kollega i tredje klasse i Odense latinskole. B:
1) Cathrine Bunkeflod 11 uger den 10.12.1755.
FM: morfar Anders Christensen Hetting.

98 Anne Sibylle [Christoffersdatter Schrøder] i Odense, der døde 26.11.1753, fol.259.
Enke efter [Iver] Lagesen, præst i Odense, Sankt Hans, [død 23.10.1718]. B:
1) Jochum Iversen [Pritzbuer], skoleholder i Brenderup
2) Lago Iversen, degn i Ørsted
3) Magdalene Iversdatter
4) Christoffer Iversen, præst i Bregninge på Tåsinge, [død 1751]. 3B:
a Iver Christoffersen 12
b Joachim Christoffersen 10
c Sofie Amalie Christoffersdatter 9
5) [Margrethe Iversdatter], død, var g.m. Hans [Clausen] Kyhl, [degn i Gelsted og Rørup, skifte Vends herred gejstlig 28.6.1742 lbnr.72]. 2B:
a Iver Kyhl 22
b Johanne Marie Kyhl 17.
FM: farbror Frederik Kyhl, klokker i Odense Frue.
Afdøde havde arv efter Peder Wiel, proviantforvalter i København.

99 Laurids Clemensen Skytte, præst i Verninge, der døde 7.1.1756, fol.263.
E: Karen Christoffersdatter Schmidt.
Testamente af 31.3.1751.

100 Jørgen [Vilhelmsen] Schmidt, tidligere kapellan i Fåborg, nu boende i Odense, der døde 1.8.1755, fol.264B.
E: Kirsten Bloch. B:
1) Kirsten Schmidt 20
2) Hans Bloch Schmidt 16.
FM: farbror Christian Schmidt i Ålborg.
Afdøde boede i provstinde Blochs hus i Odense.

101 Christine Møller i Odense, [begravet 12.11.1755, fol.269.
E: Søren Anchersen, rektor i Odense latinskole. B:
1) [Marie Sørensdatter Anchersen] g.m. Markus [Clausen] Borgen, kapellan i Ringkøbing og Rindum,
samt umyndige børn.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1756.

102 Vibeke Lund i Odense, der døde 2.2.1755, fol.270.
Enke efter Christian Muus, biskop [over Fyns stift, død på visitats i Svendborg 10.12.1717]. B:
1) Christiane Margrethe Muus
2) Øllegaard Elisabeth Muus.
Afdødes mands første ægteskab med [Helle Christensdatter, død 1701]. Arv til B:
1 Antoinette Augusta Muus.

103 Karen Frederiksdatter Holm i Odense, der døde 3.2.1756, fol.284.
E: Jens [Pedersen] Brandt, kateket i Odense, Sankt Knud. B:
1) Peder Brandt 3.
FM: mors farbror Wulf Godske [Christensen] Holm, præst i Korup og Ubberud.
Enkemandens første ægteskab med Christiane Dorthe Riber, [skifte 26.4.1751 lbnr.84]. Arv til B:
1) Sara Margrethe Brandt.

104 Marie Lisbeth Hansdatter i Stenløse. 31.5.1756, fol.288B.
E: Morten Heide, skoleholder i Stenløse. B:
1) Jacob Mortensen Heide 12
2) Anne Marie Mortensdatter Heide 8
3) Johan Mortensen Heide 4.
FM: Rasmus Fangel, degn i Stenløse.

105 Bertel Hauch von Haven, discipel i mesterlektien i Odense latinskole, der døde 22.6.1756, fol.290.
A:
1) mor Maren Bang [Johansdatter] Post i Svendborg, enke efter afdødes far Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal, skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34
2) bror Frederik Christian von Haven, født 19.2.1736
3) bror Johannes von Haven, født 25.8.1738
4) søster Mette Pouline von Haven, født 8.12.1739
5) bror Christian von Haven, født 5.5.1741
6) søster Abigael Luja von Haven, født 17.6.1743
7) søster Birgitte Cathrine von Haven, født 1.11.1744
8) søster Eleonora Hedvig von Haven, født 1.3.1746
9) bror Samuel Peder von Haven, født 13.8.1747.
FM:
1 farbror Salomon [Frederiksen] von Haven, præst i Odense Frue
2 farbror Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern
3 farbror Peder [Frederiksen] von Haven, præst i Sorø.
Desuden nævnes afdødes faster Dorthe von Haven g.m.[Rasmus] Trane, [forvalter] på Kørup [i Krogsbølle sogn] på Fyn.

106 Pernille Mule i Odense, der døde 28.8.1756, fol.293B.
Enke efter Elias Naur, professor i theologi og hebraisk i Odense latinskole.
Testamente af 9.5.1714.
Hans første ægteskab med Barbara Hansdatter.
Hans A:
1) halvsøster Lene Christensdatter
2) hans stedsøn og hendes fætter Erik Mule, professor.
Hendes A:
1) bror Laurids [Christensen] Lee, præst i Kolding
Hun har arv efter Rasmus Mule, kammerråd efter testamente af 7.3.1720.
Efter hans kodicil 9.5.1723 hans søsters 2 døtre B:
a Lisbeth Pedersdatter
b Inger Pedersdatter g.m. Jørgen Sørensen.
Efter hendes testamente af 30.10.1744 arver A:
1) Birgitte Marie Fabritius, enke efter Gørtz Gørtsen, da hun har været antaget som deres barn fra barndommen af.
Desuden betales 1000 rdl til
2) hendes søstersøn Christian Edelberg.

107 Melchior Ramus, professor i veltalenhed i Odense latinskole, der døde 19.1.1757, fol.301.
E: Abelone Aaby. A:
1) far [Christian Melchiorsen] Ramus, biskop over Fyns stift.

108 Anne Christoffersdatter i Odense. 28.11.1756, fol.301B.
Enke efter Johan Parman, klokker i Odense Frue, [skifte 11.2.1751 lbnr.81]. A:
0) forældre Christoffer [Hansen], bendrejer i Odense, [skifte Odense 5.4.1754 lbnr.2805] og Anne Cathrine Sachmann, [skifte Odense 4.10.1740 lbnr.2164. B:
1) bror Didrik Sachmann Christoffersen, degn i Verninge, [skifte 15.2.1750 lbnr.74], Død uden børn
2) søster Ellen Christoffersdatter, død, var g.m. Eggert Højsgaard, guldsmed. 9B:
a Christoffer Eggertsen Højsgaard, bendrejer, død. Enken g.m. Peder Didrik Worm. 1B:
1 Anne Marie Højsgaard 12
b Hans Eggertsen Højsgaard, bendrejer
c Peder Eggertsen Højsgaard 23, student
d Birthe Eggertsdatter Højsgaard 27 g.m. Henrik August Themel i Odense
e Cathrine Marie Eggertsdatter Højsgaard 31 gift i Odense
f Mette Marie Eggertsdatter Højsgaard 39, i Kværndrup
g Johanne Eggertsdatter Højsgaard 26, i Nyborg
h Margrethe Sofie Eggertsdatter Højsgaard g.m. Hans Knudsen, degn i Seden
i Anne Cathrine Eggertsdatter Højsgaard, [skifte Vor herred gejstlig 19.9.1755 lbnr.17], var g.m. Jacob Møller, degn i Stensballe [i Vor sogn] i Jylland. 4B:
1 Edel Louise Jacobsdatter Møller 9
2 Jørgen Jacobsen Møller 8
3 Ellen Marie Jacobsdatter Møller 7
4 Diderikke Jacobsdatter Møller 1½
Mors barn uden ægteskab B:
3) halvsøster Anne Kirstine Christiansdatter Moj, i Odense.
Fars andet ægteskab med Christiane Marie. B:
4) halvsøster Anne Cathrine Christoffersdatter i Odense.

109 Christoffer Steffensen, graver i Odense, Sankt Knud, der døde 5.9.1757, fol.329.
Enkemand efter Anne Kirstine Hansdatter, død for nylig.
[Første ægteskab med Elisabeth Antoniusdatter, skifte 17.10.1746 lbnr.60].
[Andet ægteskab med Abel Rasmusdatter i Odense. der døde 19.1.1752 lbnr.80].
Afdøde var forlovet med Anne Markusdatter.
Hans A:
1) bror [Peder Steffensen], død. 2B:
a Anne Pedersdatter g.m. Søren Nielsen i Særslev på Fyn
b Maren Pedersdatter i Odense.
Hendes A:
1) bror Anders Hansen i Bolbro
2) bror Peder Hansen 30, i Hunderup
3) halvbror Hans Pedersen 28, i Store Stærmosegård
4) halvbror Niels Pedersen 20, i Hunderup
5) halvsøster Maren Pedersdatter 17.
Desuden nævnes følgende slægt, der ikke arver A:
0) afdøde mands mor Anne Pedersdatter
1) afdøde mands moster, død. 1B:
a Anne Regitze Henriksdatter g.m. Carl Haahr Hellesen i Tommerup.
2) afdøde mands faster, død. 6B:
a Anne Jørgensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Fraugde
b Kirsten Jørgensdatter g.m. Hans Fischer, degn i Skovby
c Maren Jørgensdatter g.m. Jacob Andersen i Munkebo
d Abel Jørgensdatter g.m. Mads Nielsen i Holluf
e Karen Jørgensdatter, død , var g.m. Hans Sørensen i Rågelund. Hendes børn
f Hedvig Jørgensdatter, død, var g.m. Anders Andersen i Vester Kærby. 1B:
1 Kirsten Andersdatter g.m. Laurids Pedersen i Vester Kærby

110 Severin Hee, professor extraordinarius i København og professor i medicin i Odense Gymnasium. 17.1.1757, fol.345.
E: Vilhelmine Marie von Kørbitz. LV: Jørgen [Jensen] Hee, præst i Allerup og Davinde. B:
1) Charlotte Johanne Sofie Hee 13.
FM: født værge Jacob [Jensen] Hee, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev.
Afdøde døde 5.12.1756.

111 Birgitte Margrethe [Hansdatter] Blangsted i Odense, der døde 28.3.1758, fol.347.
Enke efter Peder [Jensen] Brandt, klokker i Odense Sankt Knud, [skifte 21.2.1749 lbnr.70]. B:
1) Jens Brandt 35, kateket i Odense, Sankt Knud
2) Margrethe Marie Brandt 30
3) Anne Sofie Brandt 29
4) Christiane Elisabeth Brandt 28
5) Christian Brandt 25, student.

112 Hans Kisby, professor i theologi og lektor i Odense Gymnasium. [der døde 11.11.1758], fol.352.
E: Helene Ambrosia Brinch.
Bevilling til uskiftet bo af 1.12.1758.

113 Mads Jørgensen, kusk hos biskop Ramus i Odense, der døde 18.12.1759, fol.352B.
A:
1) mor Anne Andersdatter, enke efter Jørgen Pedersen i Bolbro
2) bror Rasmus Jørgensen i Pilshus ved Raskenborg ved Nyborg
3) bror Hans Jørgensen i Villestofte [i Pårup sogn]
4) bror Anders Jørgensen i Bolbro, død. 6B:
a Kirsten Andersdatter 22
b Dorthe Andersdatter 20
c Jørgen Andersen 18
d Maren Andersdatter 18
e Anne Andersdatter 12
f Gertrud Andersdatter 9
5) bror Hans Jørgensen i Odense
6) søster Dorthe Jørgensdatter g.m. Peder Rasmussen i Villestofte
7) søster Gertrud Jørgensdatter g.m. Anders Rasmussen i Villestofte
8) halvbror Peder Jørgensen, kroholder i Odense
9) halvsøster Maren Jørgensdatter g.m. Peder Smed i Vindinge.

114 Oluf Olufsen Starup, [afskediget] degn ved Odense Hospital og Pårup, 28.11.1758, fol.356B.
Enkemand efter [Birthe Cathrine Boesdatter, skifte 15.9.1755 lbnr.94]. B:
1) Bo Christian Starup, skoleholder i Allese
2) Hans Jacob Starup
2) Mette Marie Olufsdatter Starup g.m. successor Peder [Pedersen] Graa
3) Charlotte Juliane Olufsdatter Starup.
Afdøde døde 27.11.1758.

115 Frederik Møller, kollega i Odense latinskole, der døde 2.6.1759, fol.360B.
A:
1) bror Peder Jensen i Lunge [i Gelsted sogn] ved Middelfart
2) bror Ramus Jensen i København
3) søster Frederikke Louise Jensdatter.

116 Johanne Jensdatter i huset hos provstinde Bloch i Odense. 30.5.1760, fol.365B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Jørgen Lauridsen i Fåborg
2) bror, død. 3B:
a Jens Frandsen, smed i Jordløse
b Karen Frandsdatter 38
c Anne Frandsdatter g.m. Niels Ibsen, væver i Fåborg.

117 Thomas Fischer Møller, kollega i tredje klasse i Odense latinskole, der døde 10.2.1761, fol.367.
A:
1) far Hans [Hansen] Møller, degn i Mern på Sjælland.

118 Christian [Melchiorsen] Ramus i Odense, biskop over Fyns stift. 14.12.1763, fol.372.
Enkemand. B:
1) Jacob Ramus, nu biskop over Fyns stift
2) Cosmus Ramus, præst i Marslev og Birkende
3) Jonas Ramus, justitiarius i over-hofretten i Norge
4) Christian Ramus, præst i Maribo og Hillested
5) Magdalene Cathrine Ramus, død, var g.m. Mathias Jensen, præst i Vestenskov og Kappel på Lolland. 5B:
a Barbara Jensen, født 21.1.1743
b Elisabeth Jensen, født 19.12.1746, i Christiania i Norge
c Anne Beathe Jensen, født 22.2.1749
d Anne Elisabeth Jensen, født 20.12.1751
e Christian Jensen, født 4.8.1753.
Afdøde døde 14.12.1762.

119 Mathia Margrethe Assens, ugift i Odense. 1.8.1763, fol.373.
A:
0) forældre Iver [Knudsen] Assens, præst i Gamborg, [død 20.6.1759 og Marie Cathrine Christensdatter Luja, død 1759], skifte 8.1.1762
1) bror Rasmus Winther Assens 18, på stedet
2) bror Hans Christoffer Assens 13, på stedet.
FM: Mathias Winther, compastor i Ørbæk.
Arv efter mors morbror Jørgen Jørgensen, student i Ørbæk, skifte 22.9.1762.
Arv efter fars morbror kancelliforvalter Helt.
Afdøde boede hos mors [halv]søster Karen [Rasmusdatter] Winther g.m. Niels Ovesen Wamberg, klokker og kateket i Odense, Sankt Hans.

120 Marie Cathrine Schmidt i Odense. 11.5.1764, fol.375.
E: Ulrik Jørgensen Schumacher, graver i Odense, Sankt Knud. B:
2) Hans Jørgensen Schumacher 26, uvist hvor
3) Christian Schumacher 24, i København
4) Anne Kirstine Schumacher 20, i Odense
5) Anne Medea Schumacher.
Første ægteskab med Johan Christoffer Holstein. B:
1) Peder Johansen Schmidt, fyrbøder på Krigskancelliet i København.
Afdøde døde 29.9.1763.

121 Margrethe Ebbesen i Odense, der døde 17.6.1764, fol.377B.
E: Peder Rasch, professor i Odense Gymnasium. A:
0) far Johan Ebbesen i Løgumkloster, død 1749
1) søster Marie Ebbesen
2) søster Abel Magdalene Ebbesen
3) bror Hans Ebbesen i Kalvehave kro, død. 7B:
a Johannes Ebbesen i Fakse kro
b Jens Ebbesen 30, foged på Rosenlund
c Lorents Ebbesen 22
d Peder Rasch Ebbesen 15, hos sin mor på Rosenlund gods
e Johanne Marie Ebbesen28, i København
f Frederikke Amalie Ebbesen 24, i Odense
g Maren Ebbesen 18, hos sin morbror forvalter From på Holsteinsborg på Sjælland.
Arv i boet efter enkemandens mor g.m. Hans Pedersen Holmer, borgmester i Nyborg. 2B:
2) Peder Rasch, professor, som er enkemanden
3) Rasch, justitsråd
Af borgmester Hans Pedersen Holmers første ægteskab B:
1) en datter g.m. justitsråd Rasch. B:
a Hans Holmer Rasch.

122 Christiane [Birgitte Andersdatter] Dorschæus i Odense. 17.6.1765, fol.391B.
Enke efter [Laurids Mathiassen] Trans, degn i Ejlby og Melby, [begravet 26.4.1751]. B:
1) Else Cathrine Trans 35, på stedet
2) Barbara Trans g.m. Didrik Lauridsen, skomager i Bogense
3) Mathias Trans, på Akademiet i København
4) Anne Trans i Kalvehave
5) Sille Marie Trans i Skamby
6) Christian Trans, netop til eksamen på Akademiet i København.
Afdøde døde 16.6.1765.
(Sml. skifte efter afdødes mor Cathrine Dorthe Skytte i Bjert i Sahl sogn, skifte Ginding herred gejstlig 29.11.1746 lbnr.23).

123 Jens Pedersen Brandt, kateket og skoleholder i Odense, Sankt Knud. 16.12.1765, fol.396.
E: Johanne Margrethe Gundermann. LV: kancelliråd Borring. B:
3) Jørgine Marie Brandt 8
4) Johannes Sibbern Brandt 6
5) Christian Brandt 3.
FM:
1 født værge: Borch
2 Johannes Sibbern, kantor i Odense latinskole.
Første ægteskab med [Christiane Dorthe Riber, skifte 26.4.1751 lbnr.84]. B:
1) Sara Margrethe Brandt 15.
Andet ægteskab med [Karen Frederiksdatter Holm, skifte 3.2.1756 lbnr.103]. B:
2) Peder Brandt 12.
FM: mors farbror Wulf Godske [Christensen] Holm, præst i Korup og Ubberud.
Arv i boet til:
1 afdødes søster Margrethe Marie Brandt
2 afdødes søster Anne Sofie Brandt.
Afdøde døde 15.12.1765.

124 Anne Sofie [Jensdatter] Marstrand i Odense. 4.3.1766, fol.406.
Enke efter [Simon Pedersen] Hellevad, præst [i Seden og kapellan i Åsum, skifte Åsum herred gejstlig 4.5.1757 lbnr.36]. B:
1) Jens Marstrand Hellevad, skovfoged ved Svendborg
2) Marie Alhed Marstrand Hellevad.
FM: født værge [Frederik Jensen] Marstrand, præst i Simmerbølle.
Afdøde døde 3.3.1766.

125 Peder Pedersen Graa, degn i Odense Hospital og i Pårup, der døde 14.1.1766, fol.408.
Enkemand efter [Mette Marie Olufsdatter Starup, begravet Odense Sankt Knud 30.12.1765]. B:
1) Peder Pedersen Graa.

126 Kirsten i Odense, der døde 29.11.1767, fol.412.
Enke efter Henning Bone i Rønne på Bornholm. B:
1) Rudolf Bone, sten- og billedhugger i Åbenrå, død. Hans børn
2) Christine Dorthe Bone g.m. Gotschalk, kapellan i Odense Frue.

127 Christine Dorthe Bone i Odense, der døde 3.12.1767, fol.412B.
E: [Christoffer Mathiassen] Gotschalk, kapellan i Odense Frue. B:
1) Cathrine Gotschalk 15
2) Dorthe Cathrine Gotschalk 12
3) Anne Christine Gotschalk 11
4) Mathias Gotschalk 9
5) Johan Vilhelm Gotschalk 4
6) Ingeborg Gotschalk 2.

128 Cathrine Ottesdatter, ugift tjenestepige i Odense, der døde 13.2.1768, fol.415.
A:
0) forældre [Otto Snitker og Mette Hansdatter i Odense, skifte Odense 30.7.1766 lbnr.3437]
1) bror Johan Henrik Snitker i Fåborg
2) bror Hans Jørgen Ottesen i København
3) søster Anne Lisbeth Ottesdatter g.m. Hans Sørensen, daglejer i Odense
4) søster Anne Margrethe Ottesdatter g.m. Becker, tobakspinder i Åbenrå
5) søster Mette Marie Ottesdatter g.m. [Andreas Hansen i Trøstrup] Korup
6) søster Marie Ottesdatter g.m. Frands Hansen, betjent
7) søster [Alhed Ottesdatter] g.m. Henrik Hansen i Over Kærby
8) søster Anne Sofie Ottesdatter i Odense.

129 Maren Jørgensdatter i Næsbyhoved Broby. 4.10.1768, fol.415B.
E: Peder Pedersen.
Arvinger angives ikke.
Dog mødte Christian Christensen i Allese på sin kones vegne som arving.
Afdøde boede i Næsbyhoved Broby degnebolig.

130 Ebbe Meyer, skoleholder i Næsbyhoved Broby, der døde 23.1.1768, fol.416.
E: Birgitte Jørgensdatter. B:
1) Christiane Ebbesdatter, der ægter successor Andreas Lauridsen
2) Frederik Christian Ebbesen 14
3) Anders Ebbesen 11
4) Sofie Amalie Ebbesdatter 9.

131 Karen Nielsdatter Bredal i Bellinge. 29.3.1768, fol.418B.
E: Hans Jensen Ebberup, skoleholder i Bellinge. A:
0) forældre [Niels Sørensen Skygge, forpagter på Brahesholm i Vedtofte sogn på Fyn og Anne Margrethe Bredal, begravet Horsens 2.3.1729, datter af Jens Pedersen Bredal, præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup. Mor gift anden gang med afdødes stedfar Erik Bredal, rektor i Horsens, begravet 5.12.1735]
1) søster Marie Cathrine Nielsdatter [Skygge], død, var g.m. Christian [Nissen] Schandorff, præst i Ring og Føvling, [begravet 1.5.1750, skifte Tyrsting herred gejstlig 6.7.1751 lbnr.53]. 1B:
a Cecilie Schandorff g.m. Mikkel Jensen i Ring
2) søster Lisbeth Nielsdatter g.m. Anders Nielsen i Dauding, begge døde. 2B:
a Niels Andersen 50, i Skade [i Klovborg sogn]
b Erik Andersen 40, i Torning
3) søster Kirstine Marie Nielsdatter, død, var g.m. Mikkel Terkildsen i Skade. 4B:
a Anne Margrethe Mikkelsdatter g.m. Niels Gerding, skoleholder i Sønder Vissing
b Corfitz Mikkelsen i Skade
c Lisbeth Mikkelsdatter, død
d Karen Mikkelsdatter på Billesbølle
4) søster Barbara Nielsdatter i Dauding, død. 1B:
a Inger Nielsdatter
5) søster Sofie Amalie Nielsdatter [Skygge], begravet i Nørup 14.11.1747, [skifte Tørrild herred gejstlig 24.7.1749 lbnr.31]. Ingen børn
6) søster, død uden børn
7) bror Jens Nielsen Bredal, degn i Nebsager og Bjerre, begravet 28.5.1728, [skifte Bjerre herred gejstlig 22.6.1728 lbnr.28]. 8B:
a Anne Margrethe Jensdatter, døbt 1.8.1714, begravet 10.4.1753
b Bodil Jensdatter, døbt 20.10.1715, enke efter Christian Poulsen i Ravnholt
c Susanne Jensdatter, døbt 7.10.1717, i København
d Johan Richter Jensen, døbt 18.10.1719, forpagter på Lundenæs, død 3.8.1766. Ingen børn
e Niels Jensen, døbt 18.3.1722, begravet 3.3.1723
f Niels Skygge Jensen, døbt 18.3.1724, begravet 29.4.1724
g Niels Skygge Jensen, døbt 6.8.1725
h Martha Jensdatter, døbt 5.1.1728.

132 Niels Jørgensen, skoleholder i Tommerup. 6.12.1768, fol.422B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Kamp i Tommerup. B:
1) Johanne Marie Nielsdatter.
FM: Henrik Rasmussen i Store Appe [i Tommerup sogn].

133 Johannes von Haven, student i Odense, der døde 11.5.1769, fol.423B.
A:
1) mor Maren Bang [Johansdatter] Post, enke efter afdødes far ]Michael Frederiksen] von Haven, præst [i Horne og Asdal, skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]
2) bror Frederik Christian von Haven, student, men berøvet sin forstand
3) søster Mette Pouline von Haven, på stedet
4) bror Christian von Haven, kantor og hører i Horsens
5) søster Abigael Luja von Haven, på Langeland
6) søster Birgitte Cathrine von Haven, hos Jens von Haven, præst [i Vester Velling og Skjern] i Jylland
7) søster Eleonora Hedvig von Haven, i København
8) bror Samuel Peder von Haven, student på Københavns Universitet.

134 [Christen Jensen] Ørbæk, kapellan i Odense, Sankt Knud. 28.6.1769, fol.424B.
E: Gertrud Kirstine [Hansdatter] Drejer. LV: Christian [Pedersen] Blangsted i Munkemølle [i Odense], der ægter enken. B:
1) Hans Peder Ørbæk 14
2) Jens Ørbæk 13.
FM:
1 Hans Drejer
2 Jacob Drejer.

135 Elisabeth [Luxdorph] Tønder [Nielsen] i Odense, der døde 29.10.1768, fol.425B.
Enke efter [Bo Brodersen] Hagen. præst i [Odense Sankt Hans, død 27.4.1759]. B:
1) Broder Hagen i Norge.

136 Johannes Sibbern, kantor i Odense Katedralskole, der døde 4.10.1769, fol.428.
A:
1) bror Mathæus Sibbern, organist og urmager i Odense ved søn Johannes Sibbern, successor som kantor i Odense Katedralskole
2) bror Jørgen Sibbern, død. 3B:
a Johannes Peder Sibbern
b Johanne Margrethe Sibbern g.m. Morten [Frederiksen] Kisby, kateket [i Odense Sankt Knud]
c Abel Marie Sibbern
3) søster [Abel Arentsdatter Sibbern], død, var g.m. Jacob [Christensen] Hetting, [købmand i Odense]. 2B:
a Johannes Hetting, borgmester i Nyborg
b Maren Hetting g.m. Hans [Zacharias Danchel Frederiksen] West, præst i Mesinge på Fyn.

137 Marine Ebbesen, ugift i Odense, der døde 12.8.1770, fol.429B.
Afdøde havde 4 brødre og 3 søstre, hvoraf nævnes A:
1) søster g.m. professor Rasch
2) søster Abel Magdalene g.m. Sandt
3) søster g.m. Jacob Drejer.

138 Christian [Andersen] Bruun, præst i Odense Hospital og Pårup, der døde 31.10.1769, fol.430B.
Enkemand efter [Marie Buch, død 16.2.1769]. B:
1) Peder Bruun 14.

139 Jens Jensen Vedby, adjungeret skoleholder i Hjallese [i Dalum sogn]. 30.1.1771, fol.435.
E: Anne Lauridsdatter. LV: successor Jørgen Eriksen Kaas, der ægter enken. B:
1) Laurids Jensen 4
2) Jens Jensen, født efter fars død, nu 2 år gammel.
FM: morfar Laurids Hansen, skoleholder i Hjallese.
Afdøde, der var født på Sjælland, [døde 17.5.1768].

140 Laurids Hansen, skoleholder i Hjallese, [begravet 13.3.1771], fol.435B.
E: Anne Cathrine Jensdatter. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. successor Jørgen Eriksen Kaas.

141 Sofie [Jochumsdatter] Klog i Stenløse, der døde 26.3.1771, fol.436.
E: Christian Fabricius Reiniche, degn i Stenløse og Fangel. B:
1) Dorthe Sofie Reiniche 21 uger den 13.5.1771.
FM: morbror Jørgen Christian Klog, personlig kapellan i Skellerup og Ellinge.

142 Johan Andersen Monrad, skoleholder i Sanderum. 20.12.1773, fol.438.
E: Malene Elisabeth Henriksdatter. LV: Hans Pedersen i Lille Ubberud. B:
1) Anne Sofie Johansdatter 14
2) Barbara Margrethe Johansdatter 12
3) Andreas Johansen 10.

143 Christian Ballum, ugift kateket i Odense, Sankt Knud. 13.5.1774, fol.440.
A:
1) far Rasmus Christensen Ballum.

144 Dorthe Elisabeth [Johansdatter] Struch i Odense.3.1.1774, fol.448.
Enke efter Ejler Christensen Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted, [skifte Åsum herred gejstlig 23.8.1748 lbnr.26].
Testamente af 26.8.1740.
Hans A:
0) forældre [Christen Lauridsen Kullerup, præst i Kullerup og Refsvindinge, skifte Vinding herred gejstlig 30.6.1705 og Kirsten Christensdatter, død Rønninge 1708]. 1B:
1) søster [Sara Christensdatter Kullerup, begravet Kolding Nikolaj 27.3.1741], død, var g.m. [Ebbe Christensen Leeh, købmand og rådmand i Kolding, død Seest 12.7.1746]. 1B:
a Gunild Kirstine Leeh g.m. Christen [Madsen] Humble, præst i Seest ved Kolding.
Hendes A:
0) forældre [Johan Ludvig Johansen Struch, præst i Nørre Nærå og Nørre Højrup, død 9.11.1723 og Maren Hansdatter Stage]. 3B:
1) bror Hans [Johansen] Struch, præst i Nørre Nærå og Højrup, [død 8.4.1750]. 6B:
a Johan Ludvig Struch, farver i Grenå
b Ejler Struch, forvalter på Hjadstrup
c Laurids Struch, student hos sin mor i Klinte sogn på Fyn
d Christian Struch, forvalter på Harritslevgård [i Skovby sogn] på Fyn
e Maren Struch, i Klinte sogn
f Margrethe Struch, i Klinte sogn
2) søster Anne Helene [Johansdatter] Struch, død, var g.m. Jens Nissen, købmand og værtshusmand i Odense. 1B:
a Claus Nissen, købmand i Odense, hos hvem afdøde boede
3) søster Sara Marie [Johansdatter] Struch i Rønninge, enke efter Peder Nikolaj [Hermansen] Vinding, præst i Kullerup og Refsvindinge, [død 16.5.1757].
Hendes fars første ægteskab med [Christence Hansdatter Husum]. 1B:
4) halvbror Hans Carsten [Johansen] Struch, degn i Krogsbølle og Kørup, [skifte Skam herred gejstlig 18.7.1736 lbnr.1]. 4B:
a Rasmus Hansen Struch, død uden børn
b Christence Hansdatter Struch, død, var g.m. Adam Sørensen på Ravnholt gods. 2B:
1 Hans Carsten Adamsen
2 Marie Cathrine Adamsdatter
c Abelone Hansdatter Struch, død uden børn
d Johanne Marie Johansdatter Struch, død. E: Niels Niemand, skrædder i Kindertofte ved Sorø. 1B:
1 Johan Ludvig Niemand.


Odense herred
Gejstlig skifteprotokol
1775-1792

145 Andreas Lange, kollega i anden klasse i Odense katedralskole, der døde 14.11.1772, fol.1.
A:
1) søster Gedske Kirstine Lange.
FM: Poul Jørgensen.
Afdøde havde arv efter Niels Lange.

146 Anne Margrethe [Clausdatter Bossel], der døde 29.9.1775, fol.10.
E: Andreas Fugl. skoleholder i Fangel. B:
1) Claus Andreassen Fugl 15.
FM: morbror Jesper Clausen Bossel, snedker i Odense.

147 Ellen Hansdatter i Odense. 7.8.1775, fol.10B.
Enke efter [Laurids] Krag, klokker i Odense Sankt Knud, skifte 29.5.1770 lbnr.259. B:
1) Marie Christine Krag g.m. Andreas Rohde, præst i Seden og Åsum
2) Marie Cathrine Krag i Odense.
FM: Christoffer Gotschalk, præst i Odense Hospital og i Pårup.
Afdøde døde 10.6.1775.

148 [Peder] Rasch, professor i Odense Gymnasium, der døde 22.5.1771, fol.31.
Enkemand efter [Margrethe Ebbesen, død 17.1.1764]. A:
1) [bror Johan Casper Rasch til Rønninge Søgård, død 20.12.1770]. Første ægteskab med [Anne Cathrine Holmer]. B:
a Hans Rasch, løjtnant
b Hans Holmer Rasch
c Anne Margrethe Rasch
d Frederikke Amalie Rasch g.m. [Christian] Bruun, toldinspektør i Nyborg.
[Johan Casper Rasch' andet ægteskab med Mette Sofie Munch]. B:
e Anne Cathrine Rasch 26
f Hedvig Rebekka Rasch g.m. [Christian Carl] Pflug, major
g Beathe Louise Rasch, der døde, var g.m. Horst, kaptajn. 1B:
1 en søn, der også døde
h Ulrikke Cathrine Rasch, der ægter [Johan Jacob] Mylius, herredsfoged
i Volrath Augustinus Rasch, 20, løjtnant i det norske livregiment.

149 Hans Jensen Ebberup, pensioneret skoleholder i Bellinge, der døde 14.12.1771, fol.62.
A:
1) Niels Jørgen Harbo
2) hustru g.m. Schorze
3) Jacob Mortensen Salto, student i København
4) Morten Clausen på Langeland, hans enke og børn
5) Nikolaj Clausen på Langeland
6) søster til arving 4 og 5, død. 2B:
a Christian Frederiksen
b en datter g.m. Laurids Jensen.
Alle næstsøskendebørn idet Claus Nielsen Harbo var bror til:
1 afdødes mor
2 Niels Jørgen Harbos far
3 Schorzes hustrus far og
4 Jacob Mortensen Saltos mor.

150 Frederik Christian von Haven, student i Odense. 21.5.1776, fol.74.
A:
1) mor Maren Bang [Johansdatter] Post i Odense, enke efter afdødes far Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal, [skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]
2) søster Mette Pouline von Haven g.m. Peder Johan Falenkamp, købmand i Odense
3) bror Christian von Haven,. informator ved den frie skole på Christianshavn
4) søster Birgitte Cathrine von Haven g.m. Clemen [Poulsen] Møller, præst i Vester Velling og Skjern
5) søster Eleonora Hedvig von Haven
6) bror Samuel Peder von Haven, student i København

151 Hans [Mortensen] Schiær, degn i Bellinge. 23.12.1775, fol.77.
E: Anne Cathrine Ejlers. LV: Anders Rasmussen, sognefoged i Bellinge. B:
1) Morten Hansen Schiær 17.
FM: født værge Mourids [Mortensen] Schiær, degn i Barløse.
Enkens første ægteskab med Hans Randrup. Arv til B:
1) Jørgen Randrup i Ubberud
2) Anne Marie Randrup i Svendborg.
Afdøde døde 22.12.1775.

152 Jens Pilegaard, kollega i Odense latinskole, der døde 5.3.1776, fol.78B.
Testamente af 4.3.1776. A:
1) Jomfru Anne Harbo, datter af Niels Harbo, bager i Odense.
FM: Johannes Møller.

153 Anne Sofie Charlotte Amalie Heye i Odense, [der døde 26.1.1777], fol.84, 137.
E: Christian [Eliassen] Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans og præst i Højby. B:
1) Anne Marie Grüner 27, g.m. [Thomas Sørensen] Breinholm i Odense
2) Elias Grüner 26, student i København
3) Anne Cathrine Grüner 24
4) Jacob Grüner 18, i København
5) Herluf Trolle Grüner 17, i København
6) Abelone Grüner 16
7) Laurids Grüner 13
8) Anne Margrethe Grüner 12.
FM:
1 [Frederik Eliassen] Grüner, kapellan i Brenderup og Ore
2 professor Bützow g.m. fars søsterdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 14.2.1777.
Samfrændeskifte 4.9.1779.

154 Sofie Christiane [Sørensdatter] Anchersen i Odense. 12.2.1777, fol.84B.
E: Hans Jørgen Gotschalk, magister på Odense latinskole. B:
1) Christine Cathrine Gotschalk 4
2) Severine Mathia Sofie Gotschalk 2.
FM: [fars halvbror] Christoffer [Mathiassen] Gotschalk, præst [i Odense Hospital og Pårup].
Afdøde døde 14.1.1777.

155 Anne Cathrine Langsted i Odense, begravet Sankt Knud 1.7.1777, fol.86.
E: Hans Sibbern, hører i Odense latinskole.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1777.
[Afdøde blev nedsat i borgmester Jens Nielsens begravelse].

156 Rasmus Hofmann, skoleholder i Pårup. 13.3.1777, fol.86.
E: Dorthe Hansdatter. B:
1) Hans Rasmussen Hofmann 7.
FM: morbror Jacob Hansen i Allese.

157 Salomon [Frederiksen] von Haven, præst i Odense Frue, der døde 24.12.1776, fol.89, 202.
Enkemand efter [Anne Sybille Lange, skifte 12.5.1749 lbnr.72]. A:
0) forældre [Frederik Christian Mikkelsen von Haven, præst i Odense Frue, død 23.1.1739 og Birthe Cathrine Jensdatter Juulby, død 28.9.1730]
1) bror Lambert [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, [død 7.3.1738]. 2B:
a Pernille Elisabeth von Haven
b Edel Marie von Haven g.m. Rasmus Lange Schultz, købmand i Middelfart
2) bror Jens [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Velling og Skjern, der døde [29.5.1778]
3) bror Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal, [skifte Horns herred gejstlig 20.4.1751 lbnr.34]. 5B:
a Mette Pouline von Haven g.m. Peder Johansen Falenkamp
b Christian von Haven, blev 25 år den 25.5.1766
c Birgitte Cathrine von Haven g.m. Clemen [Poulsen] Møller, præst i Vester Velling og Skjern
d Eleonora Hedvig von Haven
e Samuel Peder von Haven, blev 25 år den 13.8.1772, købmand i Odense
4) bror Niels [Frederiksen] von Haven, professor i Odense Gymnasium
5) bror Peder [Frederiksen] von Haven, [dansk præst] og professor i Sorø, [død 8.8.1757]. 6B:
a Frederik Christian von Haven
b Elias Christian von Haven
c Carl von Haven
d Birthe Cathrine von Haven
e Mette Margrethe von Haven
f Anne Marie von Haven
6) søster Dorthe [Frederiksdatter] von Haven, død, var g.m. [Rasmus Trane, forvalter på Kørup i Krogsbølle sogn på Fyn]. 2B:
a Frederik Christian Trane, præst i Humble på Langeland
b Birthe Cathrine Trane g.m. [Johan Thomas] Flint, generalauditør og byfoged i Rudkøbing
7) søster Anne [Frederiksdatter] von Haven, [død 15.8.1747] var g.m. [Jochum Christoffersen] Wieland, [præst i Fjelsted og Harndrup, død 3.4.1766]. 1B:
a [Christine Pernille Jochumsdatter Wieland, død 8.8.1767], E: [Mads Pedersen] Maalø, [præst] i Gamborg ved Middelfart. 1B:
1 [Vilhelmine ca. 14 år].

158 Ellen [Nielsdatter] i Bellinge, der døde 8.6.1777, fol.131.
Enke efter Niels [Nielsen] Lange, degn i Bellinge, [død 14,5,1770]. B:
1) Niels Lange
2) Anne Lange, død før hun blev et år
3) Jacob Nielsen Lange, død i Asien 15.8.1775.

159 Niels von Haven, professor i Odense, [begravet Odense Sankt Knud 11.8.1777], fol.131B.
E: Christiane Grüner.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1777.

160 Anne Marie [Lauridsdatter] Aaby, der døde 27.3.1779, fol.132.
Enke efter Elias [Christiansen] Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans, [skifte 14.8.1750 lbnr.79]. B:
1) Laurids Grüner, præst i Lille Lyngby og Ølsted på Sjælland
2) Christian Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans og præst i Højby
3) Jesper Grüner, cand. theol. i Bergen, død. B: to døtre hos deres mor i Bergen
4) Zacharias Grüner, student på Skaftelevgård [i Nordrup sogn] på Sjælland
5) Frederik Grüner, kapellan i Brenderup og Ore
6) Marianne Grüner i Sorø, enke efter Peder [Frederiksen] von Haven, præst i Sorø, [død 8.8.1757]
7) Abelone Grüner på Skaftelevgård, enke efter kaptajn Nissen
8) Christiane Grüner, enke efter Niels von Haven, professor i Odense, [skifte 11.8.1777 lbnr.159]
9) Charlotte Grüner i Nordrup på Sjælland, enke efter Folmann
10) Sofie Hedvig Grüner g.m. Valentin Würtzel, præst i Græse på Sjælland.

161 Niels Jørgensen Bering, degn i Trøstrup Korup, der døde 14.12.1778, fol.134.
Enkemand efter [Else Boesdatter Starup, skifte 8.5.1737 lbnr.43]. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter Bering, enke efter [Hans Jørgen] Holm, skovrider [i Frederiksborg amt, død Frederiksborg 4.1.1773]. LV: birkedommer Rønnov
2) Sille Kirstine Nielsdatter på Falster, død uden børn
3) Christian Henrik Bering, præst i Åstrup på Falster.
Afdødes kones søsterdatter Charlotte Starup, har holdt hus for afdøde i 10 år.
(Se skifte efter afdødes kones far Bo Christian Olufsen Starup, skoleholder i Allese, skifte Lunde herred gejstlig 27.10.1768 lbnr.43).

162 Mette Margrethe i Tommerup, 1.6.1779, fol.138B.
Enke efter Christian Raphael, skoleholder på Langeland. A:
0) forældre Claus Brandt og Marie Cathrine Bogatz, der 1713 blev g.m. Hans Sylva, personlig kapellan i Tommerup. Marie Cathrine Bogatz, døde 13.6.1750
1) bror [Frederik] Hannibal Brandt, købmand i Skanderborg, død, var g.m. [Sofie Amalie Christiansdatter Torup i Skanderborg. Skifte Skanderborg 7.7.1747 lbnr.53]. 2B:
a Christian Brandt 27
b Thomas Brandt 25
2) søster Malene Eleonora Brandt, død, var g.m. Laurids Jespersen Møller, [skomager] i Middelfart. 2B:
a Claus Brandt, degn i Asperup og Rorslev
b Jesper Møller, skoleholder i Varde
3) søster Christiane Sofie Vilhelmine Brandt, [begravet 25.10.1764. E: Jacob Jespersen Møller, degn i Særslev]. B:
a Sofie Amalie Møller g.m. Mads Paarup, degn i Søllested og Vedtofte på Fyn
b Charlotte Møller g.m. Carsten Bruun i Varde
c Christence Møller g.m. Rasmus Anton Poulsen i Jylland
d Cathrine Møller g.m. Laurids [Hansen] Grønlund, degn i Tommerup, hos hvem afdøde døde
e Jacobine Christiane Møller g.m. Rommel jæger på Oregård i Ore sogn.

163 Christoffer [Mathiassen] Gotschalk, præst i Odense Hospital og Pårup, der døde 29.4.1778, fol.145.
E: Maren [Rasmusdatter] Fogh. LV: [bror] Jørgen [Rasmussen] Fogh, præst i Dalby [og Stubberup]. B:
7) Marie Pallene Christine Gotschalk.
Første ægteskab med [Christine Dorthe Bone, skifte 3.12.1767 lbnr.127]. B:
1) Cathrine Gotschalk 25, i Vigsnæs præstegård på Lolland
2) Dorthe Cathrine Gotschalk på Als
3) Anne Christine Gotschalk, der ægter [Frands Olufsen] Bjerre, præst i Vindinge
4) Mathias Gotschalk 20, student på Hjortespring ved København
5) Johan Vilhelm Gotschalk 14
6) Ingeborg Gotschalk.
FM:
1 farbror Hans Jørgen Gotschalk, magister i Odense latinskole
2 farbror Rasmus Gotschalk, skoleholder i Odby på Sjælland.
Enkens første ægteskab med [Palle Nielsen Saaby, præst i Sankt Jørgens og Sørup, død april 1768].

164 Rasmus Jensen Balslev, præst i Tommerup [og Brylle, der døde 13.5.1779], fol.180.
E: Cathrine Marie Hansdatter Juul.
Bevilling til uskiftet bo af 30.10.1772.

165 Christine Marie [Laugesdatter] Borch i Nørre Broby. 17.12.1771, fol.180B.
E: Johannes [Mikkelsen] Mule, præst i Nørre Broby. B:
1) Marie Mule 18
2) Conradine Mule 16
3) Sofie Mule 11.
FM:
1 fars svoger Søren Anchersen, professor og rektor i Odense latinskole
2 Christoffer [Jørgensen] Strøyberg, præst i Sønder Broby.
Arv efter enkemandens mor, skifte 24.6.1745 til
1 enkemandens søsters 2B:
a Michael Pilegaard
b Mette Pilegaard.
Afdøde døde 18.8.1771.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.1771.
Samfrændeskifte 17.12.1771.
(Dette skifte er også indført i Sallinge herred gejstlige skifteprotokol fol.379 lbnr.150).

166 Marie Mule i Odense. 13.3.1780, fol.184.
E: Hans Jørgen Gotschalk, præst i Odense Hospital og Pårup. B:
1) Johannes Mule Gotschalk, nyfødt.
FM: morfar Johannes Mule, præst i Nørre Broby.
Enkemandens første ægteskab med [Sofie Christiane Sørensdatter Anchersen, død 15.1.1777]. Arv til 2 døtre.
Afdøde døde 14.2.1780.

167 Anne Cathrine Kølstrup (Kuulstrup) i Korup, der døde 17.3.1780, fol.185.
E: Christen Velling, skoleholder i Korup. B:
1) Abelone Velling 19
2) Laurids Velling 16.

168 Anne [Lauridsdatter] Lund i Odense, der døde 7.9.1780, fol.188.
Enke efter Christen [Andersen] Espe, præst i Sønder Nærå og Årslev, [skifte 28.12.1740 lbnr.24]. B:
5) Anders Christensen Espe, købmand i Odense
6) Jørgen Christensen Espe, købmand i Odense.
Første ægteskab med formanden Jørgen [Nielsen] Bloch, [skifte 20.3.1732 lbnr.17]. B:
1) Margrethe Sofie Jørgensdatter Bloch g.m. Hans Hansen i Tryden i Gelsted sogn
2) Anne Magdalene Jørgensdatter Bloch, enke efter [Daniel Frederik Hansen] Kugler, præst på Strynø, [død 18.4.1776]
3) Anne Hedvig Jørgensdatter Bloch, enke efter [Peder Hansen] Hertel, præst i Fjelsted og Harndrup, [død 23.2.1768]
4) Laurids Jørgensen Bloch, præst i Viby på Fyn, [død 8.1.1773]. 3B:
a Otto Bloch
b Jørgen Bloch
c Frederik Bloch.
FM: Christian Bang, degn i Lumby.

169 Anne Cathrine [Jacobsdatter] Møller i Tommerup. 30.4.1781, fol.191B.
E: Laurids [Hansen] Grønlund, degn i Tommerup. B:
1) Christiane Sofie Lauridsdatter 6.
Afdøde døde 22.3.1781.

170 Cathrine [Sebastiansdatter] Dølner i Odense, der døde 11.2.1781, fol.192B.
Enke efter Hans [Pedersen] Wøldike, præst i Odense, Sankt Hans, [skifte 19.6.1754 lbnr.89]. B:
1) Karen Wøldike, enke efter Ancher Rasmussen i Almind i Jylland
2) Regine Dorthe Wøldike g.m. Tjørnelund i Rojgård [i Gesten sogn] i Koldinghus amt
3) Anne Wøldike g.m. [Niels Hansen] Bruun, præst i [Store] Tåstrup og Ugerløse
4) Jacobine Wøldike på stedet.

171 Mourids Friis, degn i Næsby, der døde 18.10.1781, fol.204B.
E: Margrethe Knudsdatter. B:
1) Rasmus Cornelius Friis.
Theodosius Ernst Frederik von Finecke til Dallund, under hvis gods den bondegård i Næsby som degnen var flyttet til fra Broby degnebolig, krævede at han skulle afholde skiftet, hvad provsten indvilligede i for at undgå splid og retssager.

172 Hans Bunkeflod, femte lektiehører i Odense latinskole. 10.12.1780. fol.207.
E: Anne Birgitte Varde. LV: Lund, prokurator i Odense. B:
2) Hans Bunkeflod, student i København
3) Anne Margrethe Bunkeflod.
FM: morbror Henrik Varde på Kappendrup i Hjadstrup sogn.
Første ægteskab med [Maren Hetting, skifte 5.11.1755 lbnr.97]. B:
1) Cathrine Bunkeflod g.m. Johan Lund, hårskærer i Skåne.

173 Maren Hansdatter i Odense, der døde 1.6.1783, fol.219.
E: Jørgen Lauridsen Møller, graver i Odense Sankt Hans. B:
3) Laurids Jørgensen, handskemagersvend i Jylland
4) Hans Jacob Jørgensen, murersvend i Korsør
5) Johannes Jørgensen, handskemagersvend i Odense
6) Edvard Jørgensen, murersvend i Odense
7) [Navn mangler] Jørgensen, rebslagersvend i Fåborg
8) Karen Jørgensdatter på stedet.
Første ægteskab med Laurids Nielsen, gårdmand i "Tyge Nærå på Fyn". B:
1) Niels Lauridsen, graver i Odense Frue
2) Maren Lauridsdatter g.m. Jørgen Lauridsen Møller i Preetz i Holsten.

174 Hans Jensen Lund, skoleholder i Stenløse, der døde 7.5.1783, fol.221B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Rasmus Andersen, smed. B:
1) Anne Hansdatter Lund, forlovet med Jacob Hansen, tømrersvend
2) Karen Hansdatter Lund
3) Sidsel Hansdatter Lund.
FM: morbror Claus Pedersen i Hjelmerup [i Verninge sogn].
Desuden nævnes afdødes bror Jens Jensen, der rejste for 24 år siden.

175 Karen Jensdatter i Stenløse, der døde 27.7.1784, fol.226.
E: Laurids Pugholm, skoleholder i Stenløse. B:
5) Hans Lauridsen 34, i Svenstrup på Bramstrup gods
6) Anders Lauridsen 30, i Gislev på Krumstrup gods
7) Maren Lauridsdatter 25, hos forpagteren i Højstrup præstegård
8) Aksel Lauridsen 23, på Søbysøgård.
FM: morbror Mads Jensen i Lyndelse.
Af første ægteskab B:
1) Mette Hansdatter 41, i Odense
2) Johanne Hansdatter g.m. Jens Rasmussen, gevorben soldat i Ålborg
3) Jens Hansen 37, i Berlin
4) Maren Hansdatter g.m. Jørgen Christensen hos far Christen Knudsen i Ørbæk på Ørbæklunde gods.

176 Ingeborg Schmidt i Odense, der døde 6.9.1786, fol.229.
Enke efter [Peder Justesen] Buchhorst, kapellan i Kerteminde og Drigstrup, [død 22.8.1764]. B:
1) Anne Marie Vestergaard Buchhorst
2) Susanne Buchhorst g.m. Schultz, kontrollør i Flensborg
3) Peder Schmidt Buchhorst, på de lange rejser.

177 [Ingeborg Marie Nielsdatter Vindekilde] i Odense, der døde 3.6.1787, fol.233, 248.
Enke efter [Niels Hansen] Cramer, præst [i Allerup og Davinde, skifte Åsum herred gejstlig 16.4.1772 lbnr.47]. B:
1) Vibeke Julie Cramer 20
2) Cathrine Hedvig Cramer 18
3) Hans Cramer 15.
FM: Peder Baggesen, købmand i Skælskør, [g.m. Rebekka Margrethe Vindekilde].

178 Christian [Eliassen] Grüner, kapellan i Odense Sankt Hans og præst i Højby, der døde 29.3.1790, fol.242B, 274, 283B, 354, næste protokol fol.86, 144.
E: [Frederikke Vilhelmine Podevint].
Første ægteskab med [Anne Sofie Charlotte Amalie Heye i Odense, skifte 26.1.1777 lbnr.153]. B:
1) Anne Marie Grüner, død, var g.m. [Thomas Sørensen] Breinholm, student i Odense. 9 Børn, hvis navne ikke angives
2) Elias Grüner, præst i Toksværd på Sjælland
3) Anne Cathrine Grüner, gift i Sverige
4) Jacob Preben Banner Grüner, hos en vinhandler i København
5) Herluf Trolle Grüner, kirurg i København
6) Abelone Grüner i Krummerup på Sjælland
7) Laurids Grüner, løjtnant i jyske dragonregiment
8) Anne Margrethe Grüner g.m. Borch, student i Sorø.

179 Abelone Aaby i Odense, der døde 1.2.1788, fol.255.
Enke efter Melchior [Christiansen] Ramus, professor og konrektor i Odense latinskole, [skifte 19.1.1757 lbnr.107]. A:
0) forældre [Thomas Lauridsen Aaby, rektor i Odense og Johanne Marie Lerche]
1) bror, død. 2B:
a Thomas Aaby, fuldmægtig i Rentekammeret i København
b Anne Cathrine Aaby
2) søster [Anne Thomasdatter Aaby, død 1754, var g.m. Otto Didrik Joachimsen Lytken, præst i Skellerup, død 25.1.1788].1B:
a Thomas Bagger Lytken, amtsforvalter i Ringkøbing
3) søster [Anne Augusta Sofie Aaby, død 7.4.1776]. E: Ejler Pedersen, major til Tallerup [i Tommerup sogn]. 1B:
a Lorents Ejler Pedersen, løjtnant.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands afdøde far Christian [Melchiorsen] Ramus i Odense, biskop over Fyns stift, [skifte 14.12.1763 lbnr.118]
1 afdødes mands bror [Cosmus Christiansen Ramus, præst i Assens, skifte Båg herred 6.9.1782 lbnr.87] og dennes 2 sønner:
a Jochum Frederik Melchior Ramus, præst i Brøns
b Ramus, forvalter på Fjællebro [i Herringe sogn].

180 Niels Trolle, discipel i mesterlektien i Odense latinskole, der døde 26.2.1789, fol.266B.
A:
1) mor Inger [Lauridsdatter] g.m. Jens [Rasmussen] Balslev, præst i Verninge
2) søster Karen Trolle g.m. Jørgen [Carsten Bloch Rasmussen] Balslev, præst i Tommerup og Brylle
3) bror Frands Trolle 25, student i København
4) bror Laurids Trolle 22, fuldmægtig hos tolderen i Fåborg
5) bror Julius Trolle 20, i guldsmedelære i Odense
6) søster Inger Trolle 13
7) bror Peder Trolle 9.
FM: [Lorents] Bertelsen i Assens g.m. faster [Anne Dorthe Trolle.
Afdødes far var [Peder Frandsen Trolle, præst i Verninge, skifte Odense herred gejstlig 25.4.1787 lbnr.270].

181 Iver Birk, hører i tredje lektie i Odense latinskole, der døde 2.7.1789, fol.272B.
A:
1) far Johan Møller i Nielstrup Mølle på baroniet Lehn?

182 Johannes Sibbern, kantor i Odense latinskole. 22.3.1790, fol.279B, 343, næste protokol fol.137B, 151.
E: Cathrine Marie Thillerup. LV: R. Rasmussen, landstingshører i Odense. B:
1) Mathæus Sibbern, døbt 17.3.1772, i Odense latinskole.
FM: farbror Hans Sibbern, professor og konrektor.
Arv efter afdødes forældre Mathæus Sibbern, organist i Odense Sankt Knud, [begravet 29.4.1775] og [Else Cathrine Duke, begravet 18.6.1782].
Arv efter afdødes bror Johan Arent Sibbern, organist i Odense Sankt Knud, [begravet 30.9.1790].
Afdøde døde 18.2.1790.

183 Søren Anchersen, professor i veltalenhed i Odense Gymnasium og rektor i Odense latinskole, der døde 16.4.1781, fol.285B.
Enkemand efter [Christine Møller, skifte 12.11.1755 lbnr.101]. B:
1) Johanne Augusta Sørensdatter Anchersen
2) [Sofie Christiane Sørensdatter Anchersen, skifte 12.2.1777 lbnr.154]. E: Hans Jørgen Gotschalk, præst i Odense Hospital og Pårup. 2B:
a Christine Cathrine Gotschalk
b Severine Mathiæ Sofie Gotschalk

184 Mikkel Jørgensen, skoleholder i Broby, der døde 13.11.1791, fol.346B, næste protokol fol.71.
E: Birthe Kirstine Mikkelsdatter. LV: Morten Jørgensen i Munkerud i Pårup sogn. B:
1) Bodil Marie Mikkelsdatter 15 år den 14.11.1791.
FM: Jørgen Andersen i Broby.

185 Margrethe Hedvig [Niklasdatter] Jebens i Odense. 27.4.1792, fol.352.
E: Tønne [Sørensen] Bloch, biskop over Fyns stift. B:
1) Cæsar Frederik Ernst Bloch i Flensborg, født Middelfart 17.10.1764, herredsfoged i Ugle herred
2) Cecilie Charlotte Dorthe Bloch, født Middelfart 11.10.1766, død 30.1.1789. E: Thomas Frederik von Jessen, resident og konsul i Lübeck. 1B:
a Amalie Charlotte Hedvig Jessen, født Lübeck 15.1.1789
3) Nikoline Christiane Amalie Bloch, født Middelfart 22.10.1769
4) Søren Niklas Johan Bloch, født Middelfart 13.3.1772, student ved Københavns Universitet
5) Caroline Sofie Emerentse Bloch, født Ribe 18.4.1778
6) Theodosius Carl August Bloch, født Ribe 24.6.1779, kadet i København
7) Anne Hedvig Margrethe Bloch, født Ribe 28.12.1783.
Afdøde døde 12.4.1792.

186 Jens Banzon [Hansen] Hee, præst i Korup og Ubberud, der døde 4.5.1792, fol.354, næste protokol fol.93.
E: Sofie Amalie [Knudsdatter] Holm. LV: Holm, kammerråd i Odense. B:
1) Johanne Mathiæ Jensdatter Hee 7
2) Knud Tommerup Jensen Hee 6
3) Erik Jensen Hee 4½
4) Hans Peder Jensen Hee 3.


Odense herred
Gejstlig skifteprotokol
1782-1811

187 Nikolaj [Engelhardt Lauridsen] Nannestad, professor i Odense Gymnasium og kapellan i Odense Sankt Knud, der døde 14.4.1782, fol.1.
E: Mette [Elisabeth Hansdatter Delgast]. LV: [Rasmus] Rasmussen, landstingshører. B:
1) Laurids Nannestad 25
2) Cathrine Nannestad 22
3) Frederik Nannestad 21
4) Sara Nannestad 19
5) Hans Nannestad 18
6) Christoffer Nannestad 16
7) Andreas Nannestad 14
8) Lise Nannestad 11
9) Anne Nannestad 7.
FM: Henrik Jespersen Clementin, kapellan i Odense Frue.

188 Knud Tommerup [Wulfsen] Holm, præst i Korup og Ubberud. 2.7.1784, fol.42B, 95.
E: Charlotte Amalie [Hansdatter] Landorph. B:
1) Sofie Amalie Holm 23½, i Næstved
2) Karen Landorph Holm 21, i Odense
3) Sofie Rasch Holm 20
4) Nikoline Holm 16
5) Hans Landorph Holm 10½
6) Wulf Godske Holm 4½
7) Georg Tycho Holm 2½.
FM:
1 farbror Anders Wulfsen Holm, skoleholder i København
2 fars fætter Bertel Holm i Allested og Vejle.
Afdøde døde 7.1.1784.
Bevilling til uskiftet bo af 2.4.1784.
Samfrændeskifte 2.7.1784.

189 Karen Lauridsdatter i Korup, der døde 29.11.1792, fol.70B, 73, 80B.
Enke efter Anders Jørgensen Broby, degn i Korup og Ubberud, [begravet 27.2.1786]. A:
Hans A:
1) farbror Hans Andersen, død. 6B:
a Jørgen Hansen Blæsbjerg i Vollestoft
b Niels Hansen i Langebjerg i Ubberud sogn
c Johanne Hansdatter i Husemosegård i Ubberud sogn
d Karen Hansdatter i Jylland
e Anne Marie Hansdatter g.m. Mads Madsen i Lille Langebjerg
f Maren Hansdatter i Gundersø i Ubberud sogn.
Hendes A:
1) halvbror Christen Lauridsen i Store Pederstrup
a Karen Christensdatter g.m. Hans Johansen i Øster Bisbjerg [i Ubberud sogn]
b Marie Christensdatter g.m. Peder Henriksen i Lille Bisbjerg [i Ubberud sogn]
c Bodil Christensdatter, død, var g.m. Hans Jørgen Holm i Stagshus, død. 1B:
1 Christen Hansen
2) halvsøster Karen Rasmusdatter g.m. Hans Christian Lindegaard
a Hedvig Hansdatter Lindegaard g.m. Christian Rix, skomager i Odense
b Anne Hansdatter Lindegaard g.m. Knud Christensen, klejnsmed i Odense
c Iver Hansen Lindegaard
3) halvbror Henrik Rasmussen, klejnsmed i Odense
a Hans Hermansen, klejnsmed i Odense
4) halvsøster Johanne Lauridsdatter, død, var g.m. Peder Hansen, urtemand i Odense. 6B:
a Anne Pedersdatter g.m. Jens Pedersen Kaas, urtemand i Odense
b Dorthe Pedersdatter g.m. Gotfred Christensen, urtemand i Odense
c Karen Pedersdatter g.m. Peder Henriksen, urtemand i Odense
d Mette Marie Pedersdatter i København
e Maren Pedersdatter i Hedegård på Fyn
f Laurids Pedersen, bagersvend i København
5) halvsøster Margrethe Lauridsdatter. Uden ægteskab 1B:
a Dorthe Pedersdatter g.m. Hans Pedersen, dragon i Fynske Dragonregiment.

190 Jørgen Eriksen Kaas, skoleholder i Hjallese, der døde 24.1.1793, fol.75.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jørgen Hansen, anneksbonde i Hjallese. B:
1) Erik Jørgensen Kaas 18
2) Rasmus Jørgensen Kaas 13.
FM: Anders Hansen, smed i Hjallese.
Enkens første ægteskab med Jens Jensen Vedby, skifte 30.1.1771 lbnr.139. Arv til B:
1) Laurids Jensen 26
2) Jens Jensen 24.

191 Oluf Kraft, professor i Odense Gymnasium og rektor i Odense latinskole, der døde 19.11.1793, fol.86B, 94B.
E: Frederikke Caroline. LV: Peder Rasmussen, købmand i Odense.
Børn, hvis navne ikke angives. (Se skifte efter sønnen Carl Kraft Odense 30.4.1805 lbnr.5519).
FM: professor Sibbern.
Bevilling af 29.11.1793 til kommissionsskifte med 2 kommissarier:
1 Laurids Martin Bendz, landsdommer, borgmester og byfoged i Odense
2 Christian Ewald, kancelliråd i Odense.

192 [Charlotte Amalie Hansdatter Landorph] i Korup, der døde 28.12.1793, fol.95, 209.
Enke efter Knud Tommerup [Wulfsen] Holm, præst i Korup og Ubberud, [skifte 2.7.1784 lbnr.188]. B:
1) Sofie Amalie Holm, enke efter Jens Banzon [Hansen] Hee, præst i Korup og Ubberud, skifte4.5.1792, fol.354 lbnr.186]
2) Sofie Rasch Holm g.m. [Andreas Sørensen] Borch, præst i Alslev [og Hostrup] i Jylland
3) Nikoline Holm g.m. [Bertel Nielsen] Holm, præst i Allested og Vejle på Fyn
4) Hans Landorph Holm 20, student i København
5) Wulf Godske Holm 14, hos svoger i Jylland
6) Georg Tycho Holm 11, hos svoger i Jylland.

193 Andreas Fugl. skoleholder i Fangel. 8.2.1794, fol.100B, 114, 213.
Enkemand efter [Anne Margrethe Clausdatter Bossel, skifte 29.9.1775 lbnr.146]. B:
1) [Claus Andreassen Fugl].

194 [Birgitte Cathrine von Haven] i Odense. 27.2.1794, fol.103.
E: [Oluf Nikolaj] Bützau, professor i Odense Gymnasium. B:
1) Henriette Christoffora Bützau
2) Niels Bützau.

195 Margrethe Christensdatter i Verninge. 23.12.1793, fol.103B.
E: Frederik Vilhelm Cortsen, degn i Verninge. B:
1) Agnethe Cortsen 40
2) [Frands] Frederik Cortsen 38, skoleholder i Koelbjerg i Vissenbjerg sogn.
Afdøde døde 2.12.1793.

196 Oluf Nikolaj Bützau, professor i Odense Gymnasium. 15.3.1794, fol.106.
Enkemand efter [Birgitte Cathrine von Haven, skifte 27.2.1794 lbnr.194].
FM: Laurids Ørnstrup, tobaksfabrikant i Odense.

197 Dorthe Margrethe Hee i Odense. 9.4.1794, fol.108, 112.
Enke efter [Christen Skaarup Jørgensen] Vestergaard præst [i Vigerslev og Veflinge. død 11.3.1775]. B:
1) Jørgen [Lykke] Vestergaard, præst i Odden på Sjælland
2) Jens Hee Vestergaard, forvalter på Sandholt
3) Peder Kryssing Vestergaard, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
4) Christian Vestergaard, advokat i Århus
5) Frederik Vestergaard, præst i Brønshøj og Rødovre
6) Maren Elisabeth Vestergaard, enke efter [Villads Gabrielsen] Borchsenius, præst i Husby på Fyn, [skifte Vends herred gejstlig 26.3.1778 lbnr.125]
7) Else Vestergaard, på stedet.

198 Anne Sofie Brandt, ugift i Odense. 28.7.1794, fol.116B.
A:
0) forældre Peder [Jensen] Brandt, klokker i Odense Sankt Knud, [skifte 21.2.1749 lbnr.70 og Birgitte Margrethe Hansdatter Blangsted].
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde fælles bo med søskendebarn Margrethe Filipsdatter.

199 Frederik Vilhelm Cortsen, degn i Verninge, der døde 6.12.1794, fol.121B.
Enkemand efter [Margrethe Christensdatter, skifte 23.12.1793 lbnr.195]. B:
1) Agnethe Cortsen 40, på stedet
2) Frands [Frederik] Cortsen 38, skoleholder i Koelbjerg i Vissenbjerg sogn.

200 Mathias [von Vesten Andersen] Eilschou i Odense, der døde 15.5.1795, fol.128B.
Enkemand efter [Birgitte Christiane Jørgensdatter Holmer, død 4.6.1788]. B:
1) Andreas Eilschou, sæbemester i Odense, på stedet
2) Elisabeth Mathiasdatter Eilschou g.m. Hans Hansen Lakkendrup, præst i Ringe
3) [Cathrine Mathiasdatter Eilschou, skifte Gudme herred gejstlig 23.1.1774 lbnr.88]. E: Niels Nielsen Wamberg, præst i Gudbjerg. 2B:
a Elisabeth Christine Wamberg
b Frederikke Margrethe Wamberg g.m. Knud Arild Friis, [præst i Skellerup og Ellinge]

201 Marie Elisabeth Winding i Odense, der døde 31.10.1795, fol.130, 134, 227.
Enke efter Jacob Christian Pingel, [afsat præst i Odense Sankt Knud, død 31.5.1782], skifte Odense byfoged 1.6.1782 lbnr.4433. B:
1) Jacob Severin Pingel, præst i [Nørre] Søby og Heden
2) Johan Christian Pingel, degn i Lumby
3) Jacobine Marie Pingel
4) Marie Christine Sofie Pingel g.m. Johan Peder Crawack i København
5) Charlotte Louise Pingel, i Sorø
6) Christian Pingel, præst på Lyø, [død 22.4.1785]. 1B:
a Dorthe Elisabeth Pingel, hos sin mor i Fåborg.

202 Laurids Limkilde, degn i Odense Hospital og i Pårup, der døde 6.2.1795, fol.132B.
E: Anne Cathrine Bering.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1795.

203 [Anne Margrethe Rasmusdatter Skytte]i Odense, der døde 13.11.1795, fol.133B, 135B, 138B.
Enke efter [Morten Jacobsen] Vemmenhøj, præst i Uggerslev og Bederslev, [død 31.12.1769]. B:
1) Gustav Vemmenhøj 50
2) Knud Christian Vemmenhøj 48
3) Alette Ovidia Vemmenhøj, død, var g.m. Frederik Weinschenck, livtjener for kronprinsen. 3B:
a Georg Frederik Weinschenck
b Ove Martin Weinschenck
c Juliane Weinschenck
4) Mette Cathrine Vemmenhøj g.m. [Augustinus Christian] Stengel, skarpretter i Odense.

204 Otto Frederik Vonsild, degn i Verninge.31.5.1796, fol.139.
E: [Kirsten Lorentsen]. LV: Balslev, præst i Verning. B:
1) Thomas Vonsild
2) Ditlev Vonsild.

205 Anne Lauridsdatter i Hjallese. 8.7.1796, fol.143, 149B.
Enke efter Jørgen Eriksen Kaas, skoleholder i Hjallese, [skifte 24.1.1793 lbnr.190]. B:
3) Erik Jørgensen Kaas
4) Rasmus Jørgensen Kaas.
Enkens første ægteskab med [Jens Jensen Vedby, skifte 30.1.1771 lbnr.139]. B:
1) Laurids Jensen, død. 1B:
a Jens Christian Lauridsen.
FM: Hans Jørgen Eidorf, snedker i Odense
2) Jens Jensen i København.
Afdøde døde 4.7.1796.

206 Christian Gotholt Seidlitz, professor i Odense Gymnasium, der døde 7.11.1796, fol.145, 212B.
Enkemand.
Testamente af 12.6.1792. A:
1) søsterdatter Christiane Pedersen.

207 Hans Jørgensen Nakskov, kapellan i Middelfart og Kavslunde, der døde i Odense 16.8.1797, fol.151B.
Registrering af hans rejsetøj.
Skiftet foretages i Vends herred gejstlige jurisdiktion.

208 Jørgen Lauridsen [Møller], graver i Odense Sankt Hans. 3.2.1798, fol.152.
Enkemand efter [Maren Hansdatter, skifte 1.6.1783 lbnr.173]. B:
1) Laurids Jørgensen Møller, soldat i Rendsborg g.m. Charlotte
2) Hans Jacob Jørgensen Møller, invalid i Korsør
3) Johannes Jørgensen Møller
4) Edvard Jørgensen Møller, murersvend i Odense g.m. Cathrine Hansdatter
5) Elias Jørgensen Møller
6) Karen Jørgensdatter Møller g.m. Søren Hjort, graver i Sankt Hans

209 Lorents [Pedersen] Ancher, præst i Odense Sankt Knud, der døde 7.6.1798, fol.153B, 173, 178, 209B, 215B.
E: [Ursula Elisabeth Wodroff]. LV: [Hans Jørgen Mathiassen] Gotschalk, præst i Odense Hospital og i Pårup. B:
1) Petronelle Ursula Christiane Ancher 21
2) Johanne Sofie Ancher 18
3) Peder Kofoed Ancher 16.
FM: [Hans Jørgen] Trojel, rådmand i Odense.

210 Johanne Margrethe Sibbern i Odense. 30.9.1798, foll.170, 174.
E: [Morten Frederiksen] Kisby, klokker i Odense Sankt Knud. B:
3) Helene Ambrosia Kisby
4) Frederikke Kirstine Kisby g.m. [Søren] Hempel, ejer af Odense Adressekontor
5) Anne Cathrine Kisby
6) Jens Brandt Kisby 24, student.
Første ægteskab med [Jens Pedersen] Brandt, kateket og skoleholder i Odense, Sankt Knud, [skifte 16.12.1769 lbnr.123]. B:
1) Jørgine Marie Brandt på Krogsgård i Jylland
2) Christian Brandt, farver i Odense.

211 Henrik Michael [Henriksen] Achen, præst i Odense Sankt Hans. 28.12.1798, fol.181B, 187B, 193, 198B, 200, 204B.
E: Louise Margrethe Neuspitzer. LV: Peder Engelbrecht Kellinghusen, farver i Odense. B:
1) Henrik Christian Achen 19½, på Demstrup [i Råby sogn] ved Randers
2) Albert Filip Achen 17, i Middelfart
3) Anne Margrethe Achen 15
4) Nikolaj Achen 12½
5) Margrethe Dorthe Achen 8.
FM: [Rasmus] Mortensen, købmand i Odense.
Afdøde døde 23.12.1798.

212 Christian [Davidsen] Seidelin, præst i Odense Frue, der døde 27.2.1799, fol.186, 187, 203, 220.
E: Hedvig Sabine [Andreasdatter Høyer]. LV: [Hans Jørgen] Trojel, rådmand i Odense. B: 1) Sofie Elisabeth Seidelin 26
2) Mette Cathrine Seidelin 24
3) Andreas Seidelin 23, i København
4) Hans Didrik Bosach Seidelin 20, i København
5) David Seidelin 7.
FM:
1 farbror Frederik Seidelin i Odense
2 farbror Iver Seidelin, præst i Køng.
Bevilling til uskiftet bo af 15.3.1799.
Samfrændeskifte 24.4.1800.

213 Niels Høyer, ugift degn i Odense Hospital Pårup. 21.3.1799, fol.187, 189, 213.
Testamente af 27.10.1798. A:
1) Nikolaj Gomard, portner ved Odense Hospitals 2B:
a Elisabeth Gomard, gift i Odense Sankt Hans 12.4.1799 med Peder Christoffer Buch, kirurg
b Engel Nikoline Gomard, gift i Odense Sankt Hans 24.10.1792 med Andreas Ernst Fich, maler i Odense,
som tak for pleje og omsorg.

214 Morten [Frederiksen] Kisby, klokker i Odense Sankt Knud, der døde 10.4.1799, fol.188B, 189B, 196, 199, 202.
Enkemand efter Johanne Margrethe Sibbern, [skifte 30.9.1798 lbnr.210]
1) Helene Ambrosia Kisby 31
2) Frederikke Kirstine Kisby 29, g.m. Søren Hempel, bogtrykker i Odense
3) Anne Cathrine Kisby 27, der ægter [Hans Arent] Barfoed, kateket i Odense Frue
4) Jens Brandt Kisby 25.
FM: halvbror Christian Brandt, farver i Odense.

215 Elisabeth Dorthe Christence Langeland i Odense. 21.5.1799, fol.192B.
E: Hans Arent Barfoed, kateket i Odense Knud. B:
1) Anne Magdalene Barfoed 4½.
FM: Christian Brandt, farver i Odense.
Afdøde døde 10.5.1798.

216 Kirsten Pedersdatter i Stenløse. 29.10.1799, fol.196B.
Enke efter Hans [Jensen] Lund, skoleholder i Stenløse, [skifte 7.5.1783 lbnr.174]. B:
1) Anne Hansdatter Lund, gift Stenløse 26.6.1783 med Jacob Hansen, tømrersvend
2) Karen Hansdatter Lund gift Odense Sankt Hans 20.12.1793 med Didrik Lorents Adser i Bogense
3) Sidsel Hansdatter Lund g.m. Esben Rasmussen, dragon i Odense.
Afdøde døde 20.10.1799.

217 Maren Jespersdatter i Odense. 18.11.1799, fol.197.
Enke efter Mikkel Andersen Gamborg, skipper i Odense. B:
1) Birgitte Mikkelsdatter g.m. Hans Pedersen, skoleholder i Næsbyhoved Broby
2) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Jens Poulsen, smed i Stegsted i Pårup sogn.
Skiftet af den civile skifteret.
Afdøde døde 6.11.1799.

218 Peder Henriksen, skoleholder i Brylle. 20.11.1799, fol.197.
E: Bodil Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Henrik Pedersen, skoleholder i Brylle
2) Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Hans Rasmussen på Markusholm i Vissenbjerg sogn.
Fledføringskontrakt af 16.6.1790 med sønnen.
Afdøde døde 8.10.1799.

219 Mette Christine i Odense. 25.2.1800, fol.200B.
Enke efter Florens Christian Ravn, graver i Odense Sankt Knud. B:
1) Amalie Christiane Ravn 32, skrøbelig.
FM: Johan Christian Schønberg, graver.
Afdøde døde 1.6.1798.

220 Mette Elisabeth [Hansdatter] Delgast i Odense, der døde 26.4.1800, fol.204, 206B, 213, 213B, 221.
Enke efter [Nikolaj Engelhardt Lauridsen] Nannestad, professor i Odense Gymnasium [og kapellan i Odense Sankt Knud, skifte 14.4.1782 lbnr.187]. B:
1) Laurids Nannestad, post- og vejermester i Sankt Thomas i Vestindien
2) Cathrine Nannestad g.m. Johan Peder von Osten, løjtnant i England
3) Frederik Nannestad, kapellan i Store Heddinge
4) Sara Nannestad 37, på Christianshavn
5) Christoffer Nannestad, personlig kapellan hos [David Rasmussen] Fogh, præst i Fåborg
6) Andreas Nannestad, student i København
7) Elisabeth Nannestad 27, i København
8) Anne Nannestad g.m. Peder [Outzen] Boyesen, præst i Vesterborg og Birket på Lolland.

221 Jørgen Carsten Bloch [Rasmussen] Balslev, præst i Tommerup og Brylle, [der døde 4.8.1800], fol.213B, 224B.
E: Karen [Pedersdatter] Trolle. LV: Laurids Grønlund, degn i Tommerup og Brylle. B:
1) Rasmus Balslev 7
2) Peder Trolle Balslev 5
3) Jens Ludvig Balslev 4
4) Jørgen Carsten Bloch Balslev 1¼.
FM: farbror Jens [Rasmussen] Balslev, præst i Verninge.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Hans Balslev på Esrum Kloster på Sjælland
2 Elisabeth Balslev i Kettinge præstegård på Lolland.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1800.
Samfrændeskifte 5.7.1802.

222 Christian Henriksen Sølvberg, skoleholder i Tommerup. 10.11.1800, fol.214.
E: Kirsten Martensen. LV: Niels Andersen i Tommerup. B:
1) Hans Henrik Sølvberg 30, successor
2) Birgitte Marie Sølvberg 26, på stedet.
FM: Laurids [Hansen] Grønlund, degn i Tommerup og Brylle.
Afdøde døde 10.10.1800.

223 Anne Lauridsdatter i Hjallese, [der døde 19.1.1800], fol.218.
E: Jens Rasmussen, skoleholder i Hjallese.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1800.

224 Birthe Marie Meyer i Dalum, [der døde 26.3.1801], fol.219.
E: Christian Ditlev [Andersen] Ammentorp, præst i Dalum og Sanderum.
Testamente af 9.12.1799.

225 Birthe Cathrine Møller i Odense. 25.8.1800, fol.219B.
Enke efter Niels Gevartsen Tietgen, missionær. B:
1) Peder Jacob Tietgen.
FM:
1 [Adam Gotlob] Severin, hof- og stadsretsprokurator i København
2 Frederik Schwartz, instruktør ved Det kongelige Teater i København
3 Albert Albertsen, auditør i Odense.

226 Maren Carlsdatter Drejer i Verninge. 5.7.1802, fol.222B.
E: Knud Isak Adolfsen, skoleholder i Verninge. B:
1) Carl Jacob Adolfsen 6
2) Frederikke Cathrine Adolfsen 4½
3) Berndine Hansine Adolfsdatter 3.
FM: morbror Andreas Carl Drejer, smed i Assens.

227 Magdalene Susanne Kallager i Odense. 18.1.1803, fol.226B, 230, 251B, 253B.
Enke efter Jacob Christiansen Nørager, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse, død på Juulskov i Kullerup sogn 24.9.1778]. B:
1) Johan Kallager Nørager, i Ostindien, formentlig død
2) Johanne Nikoline Nørager g.m. Jacob Hetting på Knabstrup [i Sønder Jernløse sogn] på Sjælland
3) Christiane Dorthe Nørager g.m. Christian Vilhelm Brink, præst i Grundfør og Spørring i Jylland
4) Martha Margrethe Nørager g.m. Peder Kryssing Vestergaard, successor i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
5) Dorthe Marie Nørager g.m. Johan Vilhelm Gotschalk, købmand i Odense
6) Jacobine Magdalene Nørager hos forpagter [Christen] Errebo på Tersløsegård på Sjælland, [der i folketællingen 1801 angives at være gift med hendes "fætter"]
7) Sofie Frederikke Nørager i Odense, hos hvem afdøde boede, enke efter Rasmus Højberg, præst i Frørup, [begravet 15.9.1801].
FM: født værge [Christoffer Nikolaj Nobel] Nørager til Sandholt.
Afdøde døde 17.1.1803.

228 Anne Kirstine Nielsdatter, ugift i Snestrup skole i Pårup sogn. 20.2.1803, fol.229B.
A:
1) bror Hans Nielsen Vikkelsø 26, skoleholder i Snestrup
2) søster Maren Nielsdatter 20, køkkenpige på Roskilde Kloster
3) halvbror Niels Andersen 16, på stedet
4) halvsøster Mette Andersdatter 13.
Skiftet henvistes til den verdslige jurisdiktion.

229 Frederik Christian Thune i Odense. 31.5.1803, fol.231, 233B, 243.
A:
1) mor Irmgard Steenberg i Odense, enke efter afdødes far [Jacob Thune, præst i Sankt Jørgens og Sørup, død 6.12.1792]. LV: Bloch, konrektor i Odense
2) bror Mathias Martin Thune 27, apotekersvend på Vajsenhuset i København
3) bror Mogens Nikolaj Thune 24, student i København
4) bror Poul Abraham Thune 22, student i København
5) bror Rasmus Georg Fogh Thune 19, student i København
6) bror Jacob Thune 13, discipel i Odense Katedralskole
7) søster Maren Bjørn Thune, på Hvidkilde på Fyn
8) søster Barbara Helene Thune, i Næsby
9) søster Anne Methea Thune, på stedet.
Afdøde døde 8.5.1803.

230 Tønne [Sørensen] Bloch, biskop over Fyns stift, der døde 6.9.1803, fol.231B, 234, 243B, 246, 250., 250B, 257, 259.
E: Kirsten Kohl. LV: Bøtcher i Odense.
Første ægteskab med [Margrethe Hedvig Niklasdatter Jebens, skifte 27.4.1792 lbnr.185]. B:
1) Cæsar Frederik Ernst Bloch i Flensborg 39, herredsfoged ved Glücksborg
2) Cecilie Charlotte Dorthe Bloch, [død 30.1.1789]. E: Thomas Frederik von Jessen, resident og konsul i Lübeck. 1B:
a Amalie Charlotte Hedvig Jessen 14
3) Nikoline Christiane Amalie Bloch 34, g.m. Tobias Peder von Wimpsen, ritmester i Holsten
4) Søren Niklas Johan Bloch 31, konrektor i Odense Katedralskole
5) Caroline Sofie Emerentse Bloch 25, g.m. Johannes Nikolaj Krag von Henslev, løjtnant i Søetaten i København
6) Theodosius Carl August Bloch 24, premierløjtnant
7) Anne Hedvig Margrethe Bloch 20, der ægter Suhr, lærer i Odense Katedralskole.

231 Anne Marie Sofie Amalie [Wamberg] i Odense, der døde 22.12.1803, fol.242, 247B, 249, 251, 252B.
Enke efter Rasmus [Jacobsen] Faaborg, præst i Ollerup og Kirkeby, [der døde 13.5.1797]. B:
1) Nikoline Jacobine Faaborg 19
2) Niels Faaborg 18
3) Karen Johanne Faaborg 15
4) Anne Dorthe Faaborg 13½
5) Mathiæ Kirstine Faaborg 11
6) Georg Peder Jacob Faaborg 9 ¾.
FM:
1 farbror Jacob [Jacobsen] Faaborg, degn i Gudbjerg
2 mors svoger Johan Christian Pingel, degn i Lumby, [g.m. Karen Dorthe Wamberg].

232 Hans Sibbern, professor i Odense, der døde 12.6.1804, fol.246, 247.
E: Marie Elisabeth Hvid. LV: Johan Henrik Møller, ritmester. B:
1) Anne Cathrine Sibbern.

233 Andreas Holst, degn i Trøstrup Korup og Ubberud, [begravet 9.7.1804], fol.246B.
E: Elisabeth Christiane Kjellerup.

234 Peder [Markussen] Clod, præst i Odense Sankt Knud, nu præst i Roskilde, der døde 28.7.1804, fol.248.
E: Vilhelmine Louise [Pedersdatter] Staggemeier. LV: Hans Jørgen Gotschalk.
Testamente af 15.8.1803.

235 Karen Morland Barfoed i Odense, der døde 1.8.1804, fol.248B, 250.
Enke efter Frederik Skytte, degn i Uggerslev og Højrup, [død 8.4.1799].
Testamente af 19.1.1794.
Hans første ægteskab med [Anne Dorthe Lindholm, død Bederslev 27.10.1771]. B:
1) Charlotte Amalie Skytte 31, g.m. Hans Jørgen Ørstrøm i København
2) Johan Skytte 29, guldsmed i Odense.
(Alder den 19.1.1794).
(Hendes første ægteskab med Jørgen Rasmussen Fangel, farver i Sakskøbing, skifte Sakskøbing 2.1.1771 lbnr.223).

236 Hans Christian [Hansen] Bunkeflod, præst i Odense Sankt Hans. 3.2.1805, fol.252, 255.
E: [Marie Pedersen]. LV: major von Lammers. B:
1) Lissen Bjørn Hansdatter Bunkeflod 15
2) Hans Hansen Bunkeflod 13
3) Ida Sabine Marianne Hansdatter Bunkeflod 11
4) Susanne Birgitte Hansdatter Bunkeflod 9
5) Thyge Josias Bunkeflod 2½.
Bevilling til uskiftet bo af 1.3.1805.

237 Christen Fabricius Reiniche, degn i Stenløse og Fangel. 1.4.1805, fol.255, 259, 269B.
E: Henrikke Cathrine Zeuthen. LV: Jacob Severin Pingel, præst i [Nørre] Søby og Heden. B:
1) Bernt Frederik Reiniche 31, før hører, nu i København
2) Jens Zeuthen Reiniche 30, i København
3) Jørgen Severin Reiniche 28, i København
4) Mogens Frederik Reiniche 25, forvalter på Tirsbæk
5) Niels Arctander Reiniche 20, apotekersvend i Fåborg
6) Dorthe Margrethe Reiniche g.m. [Jeppe] Foersum, urmager i Odense
7) Sofie Elisabeth Reiniche 27, der ægter Albert Holm i Kørup.
Afdøde døde 31.3.1805.

238 Peder [Hansen] Jacobsen, præst i Brændekilde og Bellinge, der døde 26.9.1805, fol.263, 268B, 270B.
E: Elisabeth Marie Jensen. LV: [Jens Rasmussen] Balslev, præst i Verninge. A:
0) far [Hans Jacobsen, farver i Kolding, død ca. 1784 og Anne Jensdatter, død 29.11.1795]
1) bror Jens Jacobsen, farver i Kolding
2) søster Anne Jacobsen i Kolding
3) søster Anne Marie Jacobsen, enke efter Buchwald, kontrollør i Kolding
4) søster Else Jacobsen g.m. Anders Rasmussen i Kolding
5) søster Jacobine Jacobsen g.m. [Morten Johansen] Bielmann, præst i Snøde på Langeland
6) søster Kirsten Jacobsen i København, enke efter farver Thomsen
7) søster Johanne Cathrine Jacobsen g.m. Hansen, fuldmægtig på Politikammeret i København, begge døde. 1B:
a Johanne Caroline Hansen 20, på stedet
8) halvsøster Maren, død, var g.m. Trænier, konditor i Haderslev. 2B:
a Peder Eskild 22, i København
b Hans Joachim 19, i København.

239 Kirsten Martensen i Tommerup.23.10.1805, fol.266B.
Enke efter Christian Henriksen Sølvberg, skoleholder i Tommerup, [skifte 10.11.1800 lbnr.222]. B:
1) Hans Henrik Sølvberg, successor
2) Birgitte Marie Sølvberg 30, på stedet.
FM: Laurids [Hansen] Grønlund, degn i Tommerup og Brylle.

240 Abelone Kirstine Schmidt i Odense, der døde 7.11.1805, fol.267.
E: Christian Ramus Ferslev, klokker i Odense Sankt Knud. B:
1) Anne Kirstine Ferslev g.m. Frederik Juul, degn i Stenstrup.

241 Charlotte Kirstine Bruun i Sanderum. 30.7.1806, fol.271B.
E: Johan Ottesen, degn i Dalum og Sanderum.
Bevilling til uskiftet bo af 7.8.1800.

242 Magdalene Susanne Bing i Odense. 11.8.1806, fol.272.
E: [Hans Peder Mathiassen] Tostrup, præst i Odense Sankt Knud. B:
1) Mathias Justinus Tostrup 19, student
2) Petronelle Abigael Tostrup 17.

243 Vilhelmine Bartholin i Odense, der døde 27.10.1806, fol.272B, 274B.
Enke efter [Henrik Hansen] Skytte, kapellan i Vigerslev og Veflinge, [død 24.4.1773]. B:
1) Hans Henrik Skytte, toldbetjent i Skælskør
2) [Sofie Skytte] g.m. Christian [Jørgensen] Vind, kapellan i Humble
3) Vilhelmine Skytte, uvist hvor.

244 Jacob Karup, lærer i Odense latinskole. 20.12.1806, fol.273B, 277, 279B.
A:
1) halvsøster Voldborg Pedersdatter g.m. Peder Jensen kaldt Peder Dommer, skibstømrer på Strynø.
Desuden nævnes afdødes fars søstersøn Jens Christoffersen, skomager i Assens.

245 Frederikke Vilhelmine Podevint i Odense, der døde 6.5.1808, fol.276, 277B, 280B.
Enke efter [Christian Eliassen] Grüner, [kapellan i Odense Sankt Hans og præst i Højby, skifte 29.3.1790 lbnr.178]. A:
1) søster Sofie Magdalene Podevint
2) søster Eleonora Cecilie Podevint g.m. Munch.

246 Conradine Mule i Odense. 2.12.1808, fol.282.
E: Hans Jørgen Gotschalk, præst i Odense Hospital og Pårup. B:
1) Marie Mule Gotschalk 27½
2) Henriette Christiane Louise Gotschalk 19½.
Hans første ægteskab med [Sofie Christiane Sørensdatter Anchersen, skifte 12.2.1777 lbnr.154. Arv til B:
1) Christine Cathrine Gotschalk g.m. Jensen, skipper i Kerteminde
2) Severine Mathia Sofie Gotschalk g.m. Worm, købmand i Nyborg.
[Hans andet ægteskab med Marie Johansdatter Mule, skifte 13.3.1780 lbnr.166].
Afdøde døde 30.11.1808.

247 Jørgen Henrik Pedersen, skolelærer i Brylle. 23.12.1808, fol.283, 292B.
E: Karen Jensdatter. LV: Rasmus Rasmussen i Brylle. B:
1) Anne Jørgensdatter 17
2) Anne Henriette Jørgensdatter 14
3) Peder Christian Stenvinkel Jørgensen 11¾
4) Bodil Marie Jørgensdatter 8¾
5) Henrik Jacob Valentin Jørgensen 6½
6) Marie Magdalene Jørgensdatter 4
7) Jørgen Jørgensen 7.
FM: morfar Jens Rasmussen i Gundestrup.
Afdøde døde 6.11.1808.

248 Rasmus Rasmussen, præst i Tommerup. 7.3.1809, fol.284, 294, 297B, 310B.
E: Sofie Marie Wirth. LV: far [Tobias Christian] Wirth, præst i Odense [Frue]. B:
1) Rasmus Rasmussen.
FM: farfar [Rasmus] Rasmussen, landstingshører i Odense.
Afdøde døde 4.2.1809.

249 Anne Magdalene [Jørgensdatter] Bloch på Sortebrødre Kirkegård i Odense, der døde 5.4.1809, fol.289.
Enke efter Daniel Frederik [Hansen] Kugler, præst på Strynø, [død 18.4.1776]. B:
4) Anne Sofie Kugler g.m. Stein, underkirurg i København
5) Riborg Hedvig Kugler i Snøde præstegård på Langeland hos præsten [Preben Pedersen] Saxtorph, [som hun ægter 15.12.1810].
Første ægteskab med [Anders Ibsen] Barfoed, præst i Lumby, [død 29.11.1761]. B:
1) Hans Arent Barfoed, klokker og kateket i Odense Frue
2) Georg Barfoed, præst i Romdrup [og Klarup]
3) Jens Barfoed, død. 2B:
a Andreas Gotfred Barfoed, død 30.5.1803
b Anne Magdalene Barfoed, død 27.6.1802.

250 Alhed Marie Vandal i Odense, der døde 9.4.1809, fol.290B.
Enke efter Niels [Henriksen] Zeuthen, præst i Skamby, [død 4.6.1791].
Testamente af 8.3.1804. A:
[Hendes mands børn med hans to forrige ægtefæller]. B:
1) Frederik Bagger Zeuthen, præst i Kullerup
2) Anne Farenhorst [Zeuthen], enke efter Laurids [Andreassen] Engberg, præst i Kullerup, [død 31.1.1796], deres 2B:
a Anne Sofie Charlotte Engberg
b Alhed Marie Engberg
3) Dorthe Elisabeth Zeuthen i København, enke efter Bang.

251 Sofie Amalie Ferslev, ugift i Odense, der døde 1.6.1810, fol.294B, 300B.
Testamente af 23.11.1809. A:
0) forældre Peder Pedersen Ferslev, præst i Bjerreby på Tåsinge, [begravet 12.5.1752 og Johanne Cathrine Hyltoft]
1) søster Johanne Cathrine Ferslev g.m. [Hans Christian] Clausen, præst i Nordby på Fanø
2) søster Mette Dorthe Ferslev i Strynø præstegård, enke efter Procerna, gartner på Hvidkilde på Fyn
3) søster Henrikke Margrethe Ferslev, enke efter [Jørgen] Nimb, forvalter på Sjælland. Hun bor nu i Viskinge i Kalundborg amt hos sin mands bror Niels Nimb
4) søster Margrethe Ferslev, enke efter Paulli, porcelænshandler i Åbenrå hendes 2 B:
a Charlotte Louise Paulli i Flensborg
b Johanne Cathrine Paulli i Flensborg
5) søster Petronelle Henrikke Ferslev, død ugift
6) bror Niels Ferslev, amtmand i Thisted, [skifte Thisted 2.7.1803 lbnr.664]
7) fætter Christian Ramus Ferslev, klokker i Odense Sankt Knud, hvor afdøde logerede.

252 Sofie Rasch Holm i Tommerup, der døde 3.7.1810, fol.296B.
E: Andreas [Sørensen] Borch, præst i Tommerup og Brylle. B:
1) Knud Tommerup Holm Borch 17
2) Charlotte Amalie Borch 15
3) Søren Borch 13
4) Christian Carl Brorson Borch 12
5) Andreas Sofus Borch 10
6) Søren Anchersen Borch 9
7) Hans Landorph Holm Borch 6
8) Jens Ancher Bartholin Borch 4.
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1810.

253 Jafet Kehlet, præst i Stenløse og Fangel. 13.12.1810, fol.301B.
E: [Sidsel Johanne Reimer].
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1805.

254 Peder Hansen, biskop over Fyns stift. 27.12.1810, fol.302.
E: [Juliane Marie Rasch]. LV: [Frands Joachim] Leth til Åløkkegård [i Odense].
Første ægteskab med [Marie Hedvig Pedersdatter Runchel, død 10.3.1775]. B:
1) Mathias Hansen, født 10.3.1775.
Andet ægteskab med [Abel Marie Clausen, død 22.8.1796]. B:
2) Peder Christian Hansen. født 17.12.1776, kaptajn
3) Helvig Elisabeth Hansen g.m. Isak Isaksen, købmand i Kristiansand i Norge
4) Johan Frederik Hansen, født 11.3.1788, premierløjtnant
5) Carl Ludvig Hansen, født 17.8.1790, student
6) Christiane Clausine Hansen, født 16.8.1792
7) Theodor Hansen, født 15.9.1794.
FM:
1 [Augustinus Herman] Steenbuch, præst i Søndersø
2 Koefoed, kasserer.

255 Hans Henrik Sølvberg, skolelærer i Tommerup. 16.2.1811, fol.310B, 316B, 318.
E: Anne Kirstine Hansdatter [Lindegaard]. LV: Claus Helmich Møller i Brændekilde. 1B:
1) Christian Sølvberg, der døde 13.11.1811, 10 uger gammel.
FM. født værge [morfar] Hans [Pedersen] Lindegaard i Nårup.
Afdøde døde 15.2.1811.

256 Andreas [Sørensen] Borch, præst i Tommerup og Brylle, 8.5.1811, fol.315, 317.
Enkemand efter [Sofie Rasch Holm, skifte 3.7.1810 lbnr.252]. B:
1) Knud Tommerup Holm Borch 18
2) Charlotte Amalie Borch 16
3) Søren Borch 15
4) Christian Carl Brorson Borch 14
5) Andreas Sofus Borch 12
6) Søren Anchersen Borch 11
7) Hans Holm Landorph Borch 8
8) Jens Ancher Bartholin Borch 6.
FM: [Jens Rasmussen] Balslev, præst i Verninge.


Odense herred provsti
Dokumenter til skifter, der ikke er indført i skifteprotokollen
1676

257 Poul Mortensen, 5. lektiehører i Odense skole, begravet Odense Vor Frue 19.7.1676, opslag 1.
Afkald 8.8.1676 fra A:
1) bror Peder Mortensen, degn i Bregninge på Ærø
2) søster Sidsel Mortensdatter.


Odense herred provsti
Dokumenter til skifter, der ikke er indført i skifteprotokollen
1759-1801

258 Boetius Brodersen Hagen, præst i Odense Sankt Hans, død 27.4.1759, opslag 1.
E: [Else Luxdorph Tønder Nielsen].
Regninger.

259 Laurids Krag, klokker i Odense Sankt Knud. [død 19.5.1770], opslag 32.
E: Ellen [Hansdatter]. LV: Cornelius Hansen. B:
1) [Marie] Christine Krag g.m. Andreas Rohde, præst i Seden og Åsum
2) Marie Cathrine Krag.
FM: Villads Berrig, guldsmed i Odense.

260 Anne Mette Frandsdatter Rauberg i Tommerup, der døde 3.4.1773, opslag 39.
E: Andreas Weyer, skoleholder i Tommerup. B:
1) Sofie Margrethe Marie Weyer 1½.
FM: født værge på mors side Niels Christian Reiniche i Odense.

261 Peder Pedersen, degn i Næsbyhoved Broby, der døde 25.3.1779, opslag 50.
E: Birthe Hansdatter. LV: Rasmus Hansen, der ægter enken. B:
1) Maren Pedersdatter, døbt 29.9.1769
2) Niels Pedersen, døbt 15.11.1772
3) Peder Pedersen, døbt 19.11.1775.
FM: født værge Jeppe Hansen i Broby.

262 Niels Ovesen Wamberg, klokker og kateket i Odense Sankt Hans. 1783, opslag 59.
E: [Karen Rasmusdatter Winther].
Bevilling at være egen værge for B:
1) Anne Marie Sofie Amalie Wamberg.

263 Jacobine Wøldike, ugift i Odense, der døde januar 1783, opslag 65.
Testamente af 28.12.1782. A:
1) søster [Regine Dorthe Wøldike g.m. Tjørnelund i Rojgård i Gesten sogn i Koldinghus amt] hendes B:
a Jacob Tjørnelund
b Hans Tjørnelund
c Regine Tjørnelund.
Afdøde var datter af [Hans Pedersen Wøldike, præst i Odense, Sankt Hans, skifte 19.6.1754 lbnr.89 og Cathrine Sebastiansdatter Dølner, skifte 11.2.1781 lbnr.170].

264 Christiane Grüner i Odense. 1783, opslag 75.
Enke efter Niels von Haven. professor, [skifte 11.8.1777 lbnr.159].
Til stede var:
1) Bützow, professor
2) jomfru Dorthe Mette Margrethe von Haven
3) jomfru Frederikke Christiane von Haven
4) Sibbern, professor.

265 Christen Velling, skoleholder i Korup. 1784, opslag 79.
Enkemand efter [Anne Cathrine Kølstrup, skifte 17.3.1780 lbnr.167]. B:
1) Abelone Velling
2) Laurids Velling 20, i malerlære på Christianshavn.
FM: Anders Andersen i Korup.

266 Anne Marie [Madsdatter] i Brændekilde, der døde 14.6.1784, opslag 104.
E: Sebastian Møller, skoleholder i Brændekilde. A:
0) forældre [Mads Simonsen og Mette Cathrine Jensdatter, begravet Nørre Søby 27.4.1754]
1) søster [Mette Margrethe Madsdatter, død Vestenskov 6.9.1767, var g.m. Christfried Ehregot Jansen, degn i Vestenskov på Lolland, død 12.11.1778]. 2B:
a [Adam Frederik Jansen] 22, skriverkarl Falster
b [Cathrine Marie Jansen] g.m. [Hans Jørgen] Skov, degn i Jordløse og Håstrup på Fyn
[Mors andet ægteskab med Frederik Christensen Juul, degn i Nørre Søby, begravet 27.4.1781]
2) [halv]bror Mads [Frederiksen] Juul, præst i Ørsted i Båg herred.

267 Johan Christoffer Koch, personlig kapellan i Brændekilde og Bellinge, der døde 6.6.1784, opslag 108.
A:
0) forældre [Johan Joachim Henrik Johansen Koch, præst i Snejbjerg og Tjørring, begravet 10.4.1754 og Sidsel Cathrine Arildsdatter Friis, begravet Rind 11.9.1780]
1) søster Kirstine Marie Johansdatter Koch g.m. [Mogens Ottesen] Lassen, præst i Rind og Herning

268 Andreas Weyer, skoleholder i Tommerup. 20.6.1786, opslag 128.
Enkemand efter [Anne Mette Frandsdatter Rauberg, skifte 3.4.1773 lbnr.260]. B:
1) Sofie Margrethe Marie Weyer.
FM: søskendebarn Frands Hansen i Pugholm i Bederslev sogn.

269 Anders [Jørgensen] Broby, degn i Korup og Ubberud, der døde 22.2.1786, opslag 171.
E: Karen [Lauridsdatter].
Bønskrift til provsten om at pålægge successor at yde særlige goder til enken.

270 Peder [Frandsen] Trolle, præst i Verninge. 25.4.1787, opslag 178.
E: Inger Lauridsdatter. LV: successor Jens Rasmussen Balslev, der ægter enken. B:
1) Frands Trolle 24, student i København
2) Laurids Trolle 20, i Fåborg
3) Julius Trolle 18, i guldsmedelære i Odense, der døde 1793
4) Niels Trolle i Odense latinskole 16, der døde, skifte 26.2.1789 lbnr.180
5) Inger Trolle 11
6) Peder Trolle 7.

271 Laurids Pugholm, skoleholder i Stenløse, der døde 16.7.1787, opslag 219.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 27.7.1784 lbnr.175]. B:
1) Hans Lauridsen i Svenstrup
2) Anders Lauridsen på Krumstrup gods
3) Maren Lauridsdatter
4) Aksel Lauridsen 26, på Nordruplund ved Slagelse.
Af andet ægteskab [muligvis med enken] B:
5) Karen Nielsdatter.
FM: født værge Niels Poulsen i Stenløse.

272 Hans Juul Jørgensen Aaby, præst i Svanninge. 14.2.1797, opslag 226.
E: Anne Margrethe [Hansdatter] Lindegaard i Odense. B:
1) Ditlev Christoffer Aaby, kapellan i Vigerslev og Veflinge, som kurator for sin søster
2) Hans Aaby, afkald København 3.1.1775
3) Margrethe Elisabeth Aaby i Odense, med bevilling at være egen værge af 7.6.1776.
[Afdøde døde 6.9.1782].

273 Else [Hansdatter] Langsted i Odense. 1801, opslag 230.
Enke efter Cosmus [Christiansen] Ramus, præst i Assens og Kærum, [skifte Båg herred gejstlig 6.9.1782 lbnr.87].
Frederik Ramus i Svendborg samt brødre og søstre forlanger ikke skifte efter deres mor Else Langsted.
Desuden nævnes afdødes søn Christian Ramus i Odense.
[Afdøde blev begravet Odense Sankt Knud 13.4.1801].
Se skifte efter datteren Elsebeth Ramus i Svendborg, skifte Svendborg 28.8.1812 lbnr.990).
Litteratur: Langstedstudier II af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2003 side 160-181. Heri side 164: Else Langsted.

274 Fortegnelse over skifter i Odense provsti i første halvår 1805, hvoraf der er betalt 2%-afgift til kongens kasse.
1) Anne Marie Sofie Amalie [Nielsdatter] Wamberg, [skifte 2.12.1803 lbnr.231], enke efter [Rasmus Jacobsen] Faaborg, præst i Ollerup, død 13.5.1797
2) Magdalene Susanne Kallager, [skifte 18.1.1803 lbnr.227], enke efter [Jacob Christiansen] Nørager, præst [i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse, død på Juulskov i Kullerup sogn 24.9.1778].

SLUT


Skam herred
Gejstlig skifteprotokol
1736-1807

[1736-1761]    [1762-1807]   


Skam herred
Gejstlig skifteprotokol
1736-17611 Hans Carsten Johansen Struch, degn i Agernæs og Krogsbølle. 18.7.1736, fol.1.
E: Karen Lauridsdatter [Rørup]. LV: farbror Laurids Jacobsen Kørup, birkedommer i Einsidelsborg og Kørup birk. B:
1) Rasmus Hansen Struch 21, i købmandslære i Holbæk
2) Christence Hansdatter Struch 20
3) Abelone Hansdatter Struch 16
4) Johanne Marie Hansdatter Struch 11.
Afdøde havde arv efter moster Else Hansdatter Husum, skifte Bogense 14.3.1694, idet han arvede efter sin mor.
Afdødes forældre Johan Ludvig [Johansen] Struch, præst i Nørre Nærå og Højrup, [død 9.11.1723] og Christence Hansdatter Husum. Arv til B:
2) afdødes søster Maren Johansdatter Struch, død, efter hvem der er arv
3) Hans Carsten Johansen Struch, som er afdøde
4) afdødes bror Henrik Johansen Struch i Nakskov, skifte Nakskov 13.7.1730 lbnr.1304
5) afdødes bror Johan Johansen Struch, der døde før sin far.
Mors første ægteskab med [Carsten Jørgensen Sommer, formand i Nørre Nærå og Højrup, død 30.4.1688]. B:
1) afdødes halvbror Jørgen Carstensen Sommer.
Fars andet ægteskab med [Maren Hansdatter Stage].
Børnene af dette ægteskab har arv efter deres halvsøster Maren Johansdatter Struch (2)). Arv til B:
6) afdødes halvsøster [Christence Johansdatter Struch] g.m. Peder Hieronymussen Berent, købmand i Odense
7) afdødes halvbror Hans Johansen Struch, præst i Nærå og Højrup
8) afdødes halvsøster [Anne Helene Johansdatter Struch] g.m. Jens Nissen, købmand i Odense
9) afdødes halvsøster [Dorthe Elisabeth Johansdatter Struch] g.m. Ejler Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted.

2 Jørgen [Christensen] Paulin, præst i Klinte og Grindløse. 28.6.1737, fol.22.
E: Anne Elisabeth [Filipsdatter] Hagedorn. LV: Peder Christiansen Bøgvad, tolder i Bogense. B:
1) Christiane Jørgensdatter 5
2) Gedske Sofie Jørgensdatter 4.
Afdødes forældre [Christen Hansen, købmand i Assens] og Gedske Jørgensdatter, [begravet Assens 16.5.1727]. Arv til B:
1) afdødes bror Hans Christian Paulin i Assens, død. 1B:
a Abraham Hansen Paulin.
Mors andet ægteskab med Peder [Knudsen] Belliger (Bellinge), [kapellan] i Assens, skifte 16.4.1721. Arv til B:
2) afdødes halvbror Christian Belliger, skifte 16.4.1721. B:
a Peder Andreas Belliger.
FM: stedfar Jeppe Christensen i København
3) afdødes halvsøster Kirstine Margrethe Belliger
4) afdødes halvbror Knud Belliger i Odense.

3 Johan [Andersen] Skytte, degn i Uggerslev og Bederslev. 14.12.1739, fol.88B.
E: Jytte Charlotte Bøgh. LV: Christian Lindholm på Kappendrup [i Rolsted sogn]. B:
1) Anders Johansen Skytte 22
2) Falk Johansen Skytte 18
3) Frederik Johansen Skytte,
alle tre i Odense latinskole.
FM:
1 Niels Borch i Odense
2 Laurids Rasch i Odense.

4 Rasmus Andersen Skytte, præst i Uggerslev og Bederslev. 21.3.1740, fol.90B.
Enkemand efter [Johanne Cathrine Faber]. B:
1) Anne Margrethe Skytte 15, der ægter successor Morten [Jacobsen] 4773 Christine Marie Suhr i Odense. 3.12.1793, side 424, 458, 494, 504. E: August Christian Stengel, skarpretter. B: 2) Johan Christian Stengel 22, kompagnikirurg i Ålborg 3) Jochum Henrik Stengel 20. Første ægteskab med [Johan Christian Møller, skarpretter, skifte 3.5.1760 lbnr.2989]. B: 1) Anne Christine Møller 35, i Skælskør. FM: morbror [Christian] Suhr, skarpretter i Næstved. emmenhøj
2) Anders Skytte 14
3) Karen Skytte 12
4) Alette Skytte11
5) Birgitte Helene Skytte 9
6) Carl Gustav Skytte 8.
FM:
1 Laurids [Hansen] Meyer, præst i Østrup
2 Niels Borch, købmand i Odense
3 Laurids Rasch, købmand i Odense.
Afdøde døde 21.2.1740.

5 Dorthe Elisabeth Jochumsdatter Struch, ugift i Nærå. 18.6.1743, fol.109B.
A;
0) forældre [Jochum Struch, told- og familieskatforpagter i Nakskov, skifte Nakskov 14.5.1733 lbnr.1426 og Ingeborg Magdalene Gabrielsdatter Mundt, død 1731]. B:
1) søster Esther Margrethe Struch g.m. [Christian Vilhelm] Vich, forpagter af Grimsted [i Sandby sogn] på Lolland
2) bror Johan Struch
3) søster Mette Marie Struch g.m. Carl Bech i Nakskov, herredsfoged i Lollands Nørre herred og skriver i Lollands Sønder herred
4) bror Gabriel Struch
5) bror Hans Struch.
Afdøde, der boede hos sin farbror Hans [Johansen] Struch, præst i Nærå og Højrup, døde i Odense 26.3.1743 under et besøg hos familie.

6 Johan [Poulsen] Post, præst i Skamby. 26.1.1743, fol.119B.
E: Mette [Jensdatter] Westengaard. LV: Niels Jacobsen i Særslev, herredsfoged i Odense og Skovby herreder samt i Lunde og Skam herreder. B:
1) Jens Otto Post
2) Maren Bang Post g.m. Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal.
Enkens første ægteskab med formanden Ananias [Mikkelsen] Leermann, [begravet 13.6.1704]. Arv til B:
1) Christiane Sofie Leermann
2) Michael Leermann.

7 Anders Rasmussen [Skytte], degn i [Nørre] Nærå og Højrup. 23.5.1745, fol.128B.
Enkemand efter Anne Cathrine Sørensdatter, død 21.9.1743. B:
1) Jørgen Andersen Skytte, skoleholder i Tørresø i Krogsbølle sogn
2) Marie Sofie Andersdatter g.m. Peder Villadsen i Stige i Lumby sogn, der døde. Hun er nu gift igen
3) Sidsel Andersdatter, [død 16.1.1742], var g.m. Hans [Andersen] Holm, degn i [Sønder] Højrup og Grelslev, [død 19.1.1742]. 4B:
a Anders Holm
b Christian Holm'
c Rideborg Hedvig Holm
d Regitse Sofie Holm
4) Maren Andersdatter g.m. Gotfred Spenning i Bårdesø i Krogsbølle sogn
5) Elisabeth Andersdatter g.m. Anders Frandsen i Torup i Skamby sogn
6) Anne Margrethe Andersdatter g.m. Peder [Christoffersen] Jerndorph, successor som degn i Nærå og Højrup.
Afdøde døde 21.5.1745.

8 Ernst Stadtz (d.v.s. Anastasius) [Hermansen] Krøyer, præst i Klinte og Grindløse, der døde 3.5.1745, fol.133B.
E: Anne [Andreasdatter] Tamdrup. LV: Michael Thomsen i Særslev. B:
1) Anne Sofie Krøyer.
FM: Niels Zeuthen, præst i Skamby.
Arv i boet til afdødes søster Christine Marie Krøyer der har sin far Herman Krøyer, byfoged i Randers som formynder.

9 Maren Andersdatter i Gyngstrup i Krogstrup sogn. 4.4.1748, fol.143.
E: Søren [Pedersen] Lund, degn i Kørup og Krogsbølle. B:
1) Frederikke Sofie Sørensdatter 10
2) Anne Marie Sørensdatter 7
3) Anders Sørensen 4
4) Juliane Vilhelmine Sørensdatter 2.
FM:
1 morbror Jens Brylle i Odense
2 mosters mand Enevold Simonsen i Odense.

10 Peder Jerndorph, degn i Nærå og Højrup. 30.5.1748, fol.143B.
E: Anne Margrethe Andersdatter Skytte. LV: bror Jørgen Andersen Skytte, skoleholder i Tørresø. B:
1) Anne Severine Jerndorph 6
2) Christian Christoffer Jerndorph 2.
FM:
1 farfar Christoffer Sørensen i Bogense
2 farbror Søren Christoffer Jerndorph.

11 Anne [Vilhelmsdatter] Farenhorst i Skamby. 30.1.1749, fol.146B.
E: Niels [Henriksen] Zeuthen, præst i Skamby. B:
1) Gynther Didrik Zeuthen 3½
2) Vilhelm Frederik Zeuthen ¾.
FM: morfar Vilhelm Frederik Farenhorst til Billeskov [i Kerte sogn].
[Afdøde døde 4.6.1748].
Bevilling til uskiftet bo af 12.7.1748.
Samfrændeskifte 30.1.1749.

12 Oluf Pedersen Bang, degn i Skamby. 30.12.1748, fol.147B.
E: Ellen Kirstine Hansdatter. LV: Mads Nielsen Lund, degn i Nærå og Højrup. B:
1) Hans Olufsen Bang 1 år 3 mdr.
FM: farbror Rasmus Pedersen Bang, degn i Lumby.

13 Hans [Johansen] Struch, præst i Nærå og Højrup, der døde 8.4.1750, fol.153B.
E: Margrethe Kirstine Bøgvad. LV: Peder Bøgvad, postmester og tolder i Bogense. B:
1) Johan Ludvig Struch 12
2) Maren Struch 11
3) Margrethe Struch 10
4) Ejler Struch 8
5) Laurids Struch 6½
6) Christian Struch 5½.
FM:
1 født værge Peder Nikolaj [Hermansen] Vinding, præst i Kullerup og Refs Vindinge g.m. [Sara Marie Johansdatter Struch]
2 Jens Nissen, købmand i Odense.
Arv i boet efter afdødes brordatter Dorthe Elisabeth Jochumsdatter Struch, skifte 18.6.1743 lbnr.5 til dennes søskende hvoraf angives:
1) bror Gabriel Struch, fuldmægtig i Stege på Møn
2) bror Hans Struch.
Arv i boet efter [afdødes bror] Hans Carsten [Johansen] Struch, degn i Agernæs og Hundstrup, [skifte 18.7.1736 lbnr.1] til
E: Karen Lauridsdatter i Bederslev og B:
1) Christence Hansdatter Struch
2) Johanne Marie Hansdatter Struch.

14 Hans Jørgen Naur, degn i Klinte og Grindløse, der døde 30.10.1752, fol.199B.
E: Cathrine Elisabeth Buchwald. LV: Peder Dyhr, birkedommer. A:
1) bror Peder Madsen Abel, skoleholder i Menstrup i Marvede sogn på Sjælland
2) søster Maren Madsdatter Abel g.m. Anders Jensen, karetmager i Odense
3) søster Elisabeth Madsdatter Abel, død. 2B:
a Niels Severin Mule Frøstrup 20, student i København
b Mathias Elias Naur Frøstrup 18, i Frederiksborg latinskole
4) søster Sidsel Marie Madsdatter Abel g.m. Laurids Rasmussen Othen, skrædder i København.
Arv efter afdødes mors morbror [Elias] Naur, professor i Odense.

15 Morten Lund, degn i Uggerslev og Bederslev, der døde 18.5.1755, fol.206.
E: Jytte Charlotte Bøgh. LV: Christian Lindholm på Kappendrup [i Rolsted sogn]. B:
1) Gustav Lund 14.
FM:
1 halvbror Frederik [Johansen] Skytte
2) Anders Løve i Odense, beslægtet på fars side.
(Sml. lbnr.3).

16 Søren Pedersen Lund i Gyngstrup, degn i Kørup og Krogsbølle, der døde 18.4.1760, fol.210.
E: Johanne Jacobsdatter [Brii]. LV: Poul [Jensen] Rosengaard, præst i Krogsbølle. B:
5) Dorthe Marie Sørensdatter 10.
FM: farbror Hans Pedersen Lund, klokker i Ærøskøbing.
Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 4.4.1748 lbnr.9. B:
1) Frederikke Sofie Sørensdatter 22
2) Anne Marie Sørensdatter 18
3) Anders Sørensen 17
4) Juliane Vilhelmine Sørensdatter 14.
FM:
1 [morbror] Jens Andersen Brylle i Odense
2 [mosters mand] Enevold Simonsen i Odense.

17 Christian Høhne, degn i Kørup og Krogsbølle, der døde 7.4.1761, fol.220B.
E: Johanne Jacobsdatter [Brii]. LV: Mads Lund i Nærå. A:
1) far Christoffer Høhne, skomager i Odense.
(Sml. lbnr.16).

18 Hans [Hansen] Frydendal, degn i Skamby, der døde 27.2.1761, fol.221B.
E: Johanne Eriksdatter Hvid. LV: bror Hans Hvid, præst i Ejlby og Mejlby. B:
1) Theodosius Ernst Frederik Frydendal 11
2) Hans Frydendal 9
3) Knud Christian Frydendal 7
4) Benedikte Cathrine Frydendal.Skam herred
Gejstlig skifteprotokol
1762-180719 Peder Mikkelsen Møller, skoleholder i Klinte, der døde 25.5.1762, fol.2.
A:
1) søster Anne Mikkelsdatter i Odense Hospital.

20 Søren Lorentsen, feldbereder i Kolding, der døde i Nørreby i Klinte sogn. 31.1.1763, fol.9.
E: Karen Nielsdatter i Kolding. B:
3) Peder Sørensen 38, skomager
4) Anne Marie Sørensdatter 32 i Nørreby
5) Jens Sørensen Torbrygger 32, skoleholder i Nørreby, hvor afdøde døde.
Af første ægteskab B:
1) Lorents Sørensen 48, skomager i Løgumkloster
2) Kirsten Sørensdatter, enke i Haderslev.

21 Mads [Nielsen] Lund, degn i Nærå og Højrup, der døde 8.3.1763, fol.10.
E: Anne Margrethe Andersdatter [Skytte]. LV: bror Jørgen Andersen [Skytte], skoleholder i Tørresø. B:
1) Peder Madsen Lund 11
2) Nikolaj Madsen Lund 9.
FM: farbror Hans Madsen Lund i Skovs Højrup på Fyn.
Enkens første ægteskab med formanden Peder [Christoffersen] Jerndorph, skifte 30.5.1748 lbnr.10. Arv til B:
1) Anne Severine Jerndorph
2) Christian Christoffer Jerndorph.
Arv i boet efter enkens far Anders Rasmussen [Skytte], degn i Nærå og Højrup, skifte 23.5.1745 lbnr.7 til børn af enkens søster [Sidsel Andersdatter, død 16.1.1742], var g.m. Hans [Andersen] Holm, degn i [Sønder] Højrup og Grelslev, [død 19.1.1742].

22 Jens [Hansen] Fischer, degn i Nærå og Højrup, der døde 18.1.1767, fol.16.
E: Anne Severine [Pedersdatter] Jerndorph. LV: Jens Bjørn, murer i Nærå. B:
1) Hans Jensen, der døde.

23 Morten 4773 Christine Marie Suhr i Odense. 3.12.1793, side 424, 458, 494, 504. E: August Christian Stengel, skarpretter. B: 2) Johan Christian Stengel 22, kompagnikirurg i Ålborg 3) Jochum Henrik Stengel 20. Første ægteskab med [Johan Christian Møller, skarpretter, skifte 3.5.1760 lbnr.2989]. B: 1) Anne Christine Møller 35, i Skælskør. FM: morbror [Christian] Suhr, skarpretter i Næstved. emmenhøj, præst i Uggerslev og Bederslev, der døde 31.12.1769, fol.27B.
E: Anne Margrethe [Rasmusdatter] Skytte. LV: bror [Carl Gustav Rasmussen] Skytte, prokurator i Odense. B:
1) Jacob Vemmenhøj, styrmand i Bergen i Norge
2) Carl Gustav Vemmenhøj, student
samt umyndige børn.
Bevilling til uskiftet bo af 12.5.1747.

24 Anne Margrethe [Andersdatter] Skytte i Nærå. 18.8.1771, fol.30B.
Enke efter Mads [Nielsen] Lund, degn i Nærå og Højrup, [skifte 8.3.1763 lbnr.21]. B:
3) Peder Jerndorph Lund 19, i Odense Gymnasium
4) Nikolaj Madsen Lund 17.
FM: morbror Jørgen Andersen Skytte, skoleholder i Tørresø.
Første ægteskab med Peder [Christoffersen] Jerndorph, degn i Nærå og Højrup, [skifte 30.5.1748 lbnr.10]. B:
1) Anne Severine Jerndorph g.m. Christian Storm, successor i Nærå og Højrup
2) Christian Christoffer Jerndorph 25, student.

25 Anne Dorthe Lindholm i Bederslev, [der døde 27.10.1771], fol.34B.
E: Frederik [Barfoed] Skytte, degn i Uggerslev og Bederslev.
Bevilling til uskiftet bo af 15.11.1771.

26 Anne Knudsdatter i Tørresø, der døde 13.4.1772, fol.35.
E: Jørgen Andersen Skytte, skoleholder i Tørresø. B:
1) Anders Skytte 31, student, på Broholm
2) Anne Cathrine Skytte g.m. Subkleve, skovfoged på Einsidelsborg
3) Søren Skytte 29, på Harritslevgård
4) Birgitte Margrethe Skytte 24
5) Knud Skytte 22, på Wedellsborg.

27 Anne Dorthe Lindholm i Bederslev. 3.6.1772, fol.38B.
E: Frederik Skytte, degn i Uggerslev og Bederslev. B:
1) Charlotte Amalie Skytte 9
2) Johan Skytte 7.
FM:
1 morbror Lindholm, farver i Odense
2 mosters mand Johannes Flemming, parykmager i Odense
3 mors halvsøsters mand Rok, skrædder i Odense.

28 Thomas Wadel, ugift personlig kapellan i Uggerslev og Bederslev, der døde 31.1.1772, fol.42B.
A:
0) forældre [Immanuel Wadel, degn i Nørre Broby, skifte Sallinge herred gejstlig 31.10.1737 lbnr.75 og Kirsten Pedersdatter, skifte samme sted 12.11.1764 lbnr.132]
1) søster Else Cathrine Wadel på Christiansholm ved Nysted
2) bror Hans Wadel i Vardehus i Norge, fuldmægtig i Finmarks Handelskompagni.

29 Anne Sofie Topp i Skamby, [der døde 26.7.1774], fol.72, 104B.
E: Niels [Henriksen] Zeuthen, præst i Skamby. B:
1) Anne Farenhorst Zeuthen g.m. Laurids [Andreassen] Engberg, præst i Kullerup [og Refsvindinge]
2) Dorthe Elisabeth Zeuthen g.m. Hans Bang, koffardikaptajn i København
3) Henrik Paulin Top Zeuthen 30
4) Theodosius Ernst Frederik Zeuthen, på de lange rejser
5) Frederik Bagger Zeuthen, student på Københavns Universitet.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1774.
Samfrændeskifte 26.7.1786.

30 Cathrine Wielandt [Hermansdatter] Melhof i Uggerslev, [der døde 23.3.1780], fol.72B, 81B.
E: Hans Steenbuch Egeris, præst i Uggerslev og Bederslev. B:
1) Ebbe Ovidia Hansdatter 7
2) Karen Hyllerup 6
3) Dorthe Hansdatter 5
4) Anne Hyllerup 3
5) Augustinus Herman Hansen 2.
FM:
1 Jacob Wedel til Holsegård og Kærsgård, [begge i Brenderup sogn]
2 Ude Høst, præst i Skeby og Otterup
3 Hans Knudsen, præst i Nærå og Højrup.
Bevilling til uskiftet bo af 7.4.1780.
Samfrændeskifte 30.7.1781.

31 Laurids [Rasmussen] Hoff i Gyngstrup, degn i Kørup og Krogsbølle, der døde 21.12.1779, fol.72B.
E: Anne Dorthe Schusmann. LV: Holm, birkedommer og forvalter på Einsidelsborg og Kørup. B:
1) Sofie Abelone Hoff 18.
FM: fars brorsøn Rasmus Hoff.

32 Anne Severine Jerndorph i Nærå, der døde 28.3.1781, fol.79.
E: Christian [Nielsen] Storm, degn i Nærå og Højrup. B:
1) Jens Fischer 13
2) Sofie Hedvig Christiansdatter 12
3) Anne Margre5the Christiansdatter 10
4) Niels Storm 8
5) Anne Cathrine Christiansdatter 4
6) Peder Jerndorph 1.
FM: Peder Knudsen i Ringe mølle.
Enkemandens første ægteskab med Sofie Hedvig Rohde, skifte Refsvindinge 19.6.1767. Arv til B:
1) Karen Storm.
(Oplysninger om enkemandens første hustru fol.73B-74).

33 Jytte Charlotte Falksdatter Bøgh, der døde 13.5.1781 i Bederslev, fol.82B.
Enke efter Morten Lund, degn i Uggerslev og Bederslev, [skifte 18.5.1755 lbnr.15]. B:
4) Gustav Mortensen Lund på Sankt Croix i Vestindien.
Første ægteskab med formanden Johan Andersen Skytte, [skifte 14.12.1739 lbnr.3]. B:
1) Anders Johansen Skytte, skoleholder i Torkilstrup på Falster
2) Falk Johansen Skytte, degn i Tingsted, [død 19.3.1768]. 1B:
a Gjørvel Christine Falksdatter g.m. Niels Holst i Hedeboerne [i Veflinge sogn] på Fyn
3) Frederik Johansen Skytte, successor, hos hvem afdøde boede.

34 Hans Peder Adler, degn i Skamby, der døde 9.5.1782, fol.87B.
E: Johanne Eriksdatter Hvid. A:
1) bror Christoffer Adler, handskemager i Odense
2) søster Anne Cathrine Adler g.m. Jens Dyreborg i Odense.
Enkens første ægteskab med formanden Hans Hansen Frydendal, skifte 27.2.1761 lbnr.18. Arv til B:
1) Theodosius Ernst Frederik Frydendal i Maderup [i Særslev sogn]
2) Hans Frydendal
3) Knud Christian Frydendal
4) Benedikte Cathrine Frydendal.

35 Jørgen Andersen Skytte, skoleholder i Tørresø, der døde 18.2.1783, fol.99B.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: Poul Rosengaard i Agernæs, præst i Kørup og Krogsbølle.
Første ægteskab med [Anne Knudsdatter, skifte 13.4.1772 lbnr.26]. Af børn angives B:
1) Anders Skytte, degn i Rolsted
2) [Anne Cathrine Skytte] g.m. Subkleve, [skovfoged på Einsidelsborg]
3) [Birgitte Margrethe Skytte] g.m. Vilhelm [Frederik] Hegelund, degn i Hedensted og Dalby.

36 Anne Andreasdatter Tamdrup i Klinte, [begravet 1.2.1787], fol.102, 105.
E: Søren [Sørensen] Broge, præst i Klinte og Grindløse.
Bevilling at være egen værge for B:
1) Susanne Kirstine Broge
2) Andrea Severine Broge.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1783.

37 Steffen Hansen Lundorph, skoleholder i Tørresø, der døde 25.9.1785, fol.102B.
E: Kirsten Gregersdatter. LV: Jens Markussen. A:
1) bror [Hans Hansen], død. 1B:
a Laurids Hansen 14, på Østrupgård gods
2) søster Maren Hansdatter i Lumby Hospital
3) bror Peder Hansen 27, i Lumby.

38 Poul [Jensen] Rosengaard i Agernæs, præst i Kørup og Krogsbølle, [der døde 1785], fol.104.
E: Barbara Sofie Knudsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1785.

39 Christian [Nielsen] Storm, degn i Nærå og Højrup, der døde 20.4.1790, fol.105B.
E: Regine Juliane Ave, nu i Bogense. B:
8) Mathias Storm 4
9) Anne Severine Storm 1½
10) Christian Storm, født efter fars død.
FM: Laurids Jørgensen i Nærå.
Første ægteskab med Sofie Hedvig Rohde, [skifte Refsvindinge 19.6.1767]. B:
1) Karen Storm g.m. Svend Magnus Lundstrøm, matros i København.
Andet ægteskab med Anne Severine Jerndorph, [skifte 28.3.1781 lbnr.32]. B:
2) Jens Fischer Storm 22, farverdreng i Odense
3) Sofie Hedvig Christiansdatter 20 i København
4) Anne Margrethe Christiansdatter 17, i Købehavn
5) Niels Storm 16, hos en vinhandler i København
6) Anne Cathrine Christiansdatter 12
7) Peder Jerndorph Storm 10.
FM:
1 morbror Peder Jerndorph, skoleholder i København
2 mosters mand Niels Zeuthen, degn i Krogsbølle.

40 Niels [Henriksen] Zeuthen, præst i Skamby, der døde 4.9.1791, fol.114B.
E: Alhed Marie Vandal. LV: Jacob Østrup til Jerstrup [i Grindløse sogn].
Første ægteskab med Anne [Vilhelmsdatter] Farenhorst, skifte 30.1.1749 lbnr.11. B:
1) Gynther Didrik Zeuthen, toldkontrollør i Sæby
2) Vilhelm Frederik Zeuthen, visiterer i København, død. E: Karen, nu i Vartov Hospital. 2B:
a Albert Christoffer Farenhorst Zeuthen, født på Ølstedgård [i Sønder Broby sogn] på Fyn 14.8.1772
b Anne Sofie Farenhorst Zeuthen, født 9.11.1774 på Ingvorstrup [i Vejlby sogn i Djurs Sønder herred] i Jylland, [som faderen ejede 1773-1776].
Andet ægteskab med Anne Sofie Topp i Skamby, [skifte 26.7.1774 lbnr.29]. B:
1) Anne Farenhorst Zeuthen g.m. Laurids [Andreassen] Engberg, præst i Kullerup og Refsvindinge
2) Dorthe Elisabeth Zeuthen g.m. Hans Bang, skipper i København
3) Henrik Paulin Top Zeuthen, translatør i Paramaribo i Surinam i Sydamerika
4) Theodosius Ernst Frederik Zeuthen, uvist hvor
5) Frederik Bagger Zeuthen 24, cand. theol.

41 Cornelius Stritzau (Stretzow), ugift degn i Klinte og Grindløse, der døde 4.10.1792, fol.147.
Testamente af 1.3.1787. A:
1) søskendebarns datter Jacobine Jørgensdatter, 62 år på stedet.
Arvingen, der var datter af Jørgen Jacobsen, møller i Rettestrup mølle i Vejlø sogn på Gavnø gods på Sjælland, havde følgende arvinger A:
1 to halvbrødre, uvist hvor
2 søskendebarn Jacob Lorentsen i Svendborg.
Afdøde, der var søn af [Johan Stritzau på Brobyværk], var 66 år 1.3.1787.

42 Anne Dorthe [Schusmann] i Bederslev, der døde 8.5.1797, fol.165B.
Enke efter [Laurids Rasmussen] Hoff, degn [i Kørup og Krogsbølle, skifte 21.12.1779 lbnr.31]. B:
1) Sofie Abelone Hoff 18.
FM: [Rasmus Bernt Hannibalsen] Hoff, skoleholder i Hessum [i Skeby sogn].

43 Frederik Skytte, degn i Uggerslev og Bederslev, der døde 8.4.1799, fol.170.
E: Karen Morland. LV: Peder Jørgensen.
Testamente af 10.1.1794.
Hans første ægteskab med [Anne Dorthe Lindholm, skifte 3.6.1772 lbnr.27]. B:
1) Charlotte Amalie Skytte 31g.m. Hans Jørgen Ørstrøm i København
2) Johan Skytte 29, guldsmedesvend i Odense.

44 Knud [Sørensen] Grønvald, præst i Skamby, der døde 28.6.1804, fol.185B.
E: Mette Cathrine [Jørgensdatter] Juul. LV: [Anders] Lauridsen, degn i Skamby. B:
1) Peder Rasch Grønvald, pensioneret proviantforvalter i Odense
2) Jørgen Grønvald, degn i Allese og Broby
3) Anna Cathrine Grønvald, død, var g.m. Peder Jørgensen, nu i Holtsmølle i Rønninge sogn på Rønninge Søgård gods. 4B:
a Mathias Grønvald Jørgensen, født januar 1784, assistent ved Grønlandske Handel
b Mette Cathrine Jørgensen, født februar 1788, i Odense
c Knud Grønvald Jørgensen, født oktober 1790
d Peder Rasch Jørgensen, født november 1792
4) Karen Grønvald g.m. Peder Christensen på Nedergård gods på Langeland.

45 Jørgen [Henriksen] Kampmann, præst i Klinte og Grindløse, der døde 19.8.1807, fol.205B.
E: Martha Angel. LV: Frederik Christian Serup, skoleholder i Nørreby.
Testamente af 13.5.1805.
Hans A:
1) bror Niels Kampmann, forvalter på Sjælland, nu i København
2) bror Hans Kampmann på Sneumgård [i Sneum sogn] i Jylland
3) bror Hack Kampmann, kammerråd i Varde, død. Hans børn
4) søster Anne Wraa, enke efter Hildebrandt, kommissionær i København.
Før arven fordeles efter begge ægtefællers død, skal fratages penge til opdragelse af og brudeudstyr til Anne Florentine Knobel, som afdøde havde haft i sit hus fra hendes andet år.

SLUT
Skovby herred
Gejstlig skifteprotokol
1760-1815

1 Jørgen Hansen Næs i Smidstrup, degn i Guldbjerg og Sandager. 13.3.1760, fol.1.
E: Elisabeth Ernestine [Meyer]. LV: successor Peder Jørgensen Limkilde, der ægter enken. B:
1) Just Jørgensen Næs, der døde
2) Cort Frederik Jørgensen Næs 4
3) Hans Jørgensen Næs 3.
FM:
1 farfar Hans Jørgensen i Næs i Sandager sogn
2 Peder Skovsbøl, fuldmægtig på Sandagergård
3 Peder Bøgvad, tolder i Bogense.

2 Johan Pedersen, skoleholder i Harritslev [i Skovby sogn]. 21.10.1761, fol.6.
E: Mette Hansdatter. LV: Anders Nielsen i Harritslev Overmølle. B:
1) Christian Hartvig Johansen 15
2) Anne Sofie Johansdatter 14
3) Gertrud Marie Johansdatter 11
4) Anne Marie Johansdatter 8
5) Maren Johansdatter 5.
FN: Hans Nielsen i Tofte.
Første ægteskab med Anne Sofie Christiansdatter. Hendes første ægteskab med Mølmark. B:
1) [Christian] Mølmark, borgmester i Fåborg
2) Peder Mølmark, død. Hans børn i København.

3 Peder Syhr, degn i Vigerslev. 3.9.1762, fol.9.
Enkemand efter [Mette Sofie Juul], skifte 21.10.1755. B:
1) Anne Elisabeth Syhr 36 g.m. Adam Christoffer Borgen, [der i skifte efter successor 13.5.1769 angives at være skoleholder i Våbensted på Lolland
2) Frederik Syhr 35.
Som tilsynsværge for den fraværende søn blev ansat Frederik Juul ved dennes brorsøn Mads Juul.

4 Kirsten Rasmusdatter Hofmann i Bogense. 28.10.1762, fol.14.
E: Henning [Christensen] Achton, kapellan i Bogense og præst i Skovby. A:
1) søster Karen Hofmann g.m. Hans Christian [Lorentsen] Rasch, degn i Sønder Broby, der døde 2.7.1763
2) søster Anne Hofmann g.m. Rasmus Jensen, skrædder
3) halvbror [Christian Filipsen Ambus, præst i Tved på Fyn, død 24.12.1757]. 1B:
a Sofie Ambus.
FM: stedfar successor [Niels Rasmussen] Drejer.
Afdøde døde 23.10.1762.

5 Thomas [Madsen] Reutze , kapellan i Vigerslev og Veflinge. 1.9.1766, fol.28B.
E: Maren [Hansdatter] Lindskov, der døde, skifte 10.2.1768 fol.31. B:
1) Christen Reutze
2) Ove Reutze
3) David Reutze
4) Hedvig Anne Reutze
5) Else Reutze.
Afdøde døde 3.8.1766.

6 Anneke Christence Kruchow i Langesø [i Vigerslev sogn]. 27.10.1768, fol.36.
E: Hans Kingo [Lund], skoleholder i Langesø skole på Harremark. B:
1) Agnethe Marie Kingo 26
2) Jørgen Kingo 24
3) Thomas Kingo 23
4) Lisbeth Birgitte Kingo 21
5) Ellen Sofie Kingo 11
6) Louise Kingo 7.

7 Jens Christian Handberg, degn i Vigerslev og Veflinge. 13.5.1769, fol.38B.
E: Magdalene Cathrine Brandt. LV: Peder Rønnov, birkedommer. B:
1) Jochum Peder Handberg 7½
2) Osia Anne Margrethe Handberg, der døde i København.
FM: farfar Jochum Handberg i Odense.
Arvinger efter Osia Anne Margrethe Handberg. A:
1) mor Magdalene Cathrine Brandt nu g.m. student Martinus Bruun
2) bror Jochum Peder Handberg
3) halvsøster Marie Magdalene Martinia Bruun, døbt 8.4.1771, der døde.
Afdøde døde 12.5.1769.

8 Peder Limkilde, degn i Guldbjerg. 20.12.1771, fol.59.
E: Elisabeth [Ernestine] Meyer. LV: Rasmus Ejlersen, forpagter på Gyldensten. B:
1) Jørgen Limkilde
2) Mette Marie Limkilde.
Enkens første ægteskab med formanden Jørgen [Hansen] Næs, [skifte 13.3.1760 lbnr.1]. Arv til B:
2) Cort Frederik Jørgensen Næs
3) Hans Jørgensen Næs.
FM: Peder Bøgvad, tolder i Bogense.

9 Anne Sofie [Jensdatter] i Hårslev. 3.3.1773, fol.66.
E: Ulrik [Frederik] Gram, degn i Hårslev. B:
2) Bodil Marie Gram g.m. Johan Rasmussen på Rønnemosegård
3) Dorthe Cathrine Gram g.m. Johan Alleqvist i Odense
4) Hans Gram 27, i Nellerødgyde
5) Sara Margrethe Gram på Hverringe
6) Bondo Simonsen Gram 24, på Hverringe
7) Anne Elisabeth Amalie Gram g.m. Rasmus Bytterup, skipper i Seden
8) Marie Elisabeth Gram, på stedet.
Første ægteskab med formanden [Cornelius Schmidt, begravet 28.5.1738]. B:
1) Anne Margrethe Schmidt 37, på Scheelenborg [i Stubberup sogn].
Afdøde døde 2.3.1773.

10 Kirsten Jørgensdatter i Skovby. 11.4.1773, fol.70.
Enke efter [Hans Fischer], degn i Skovby, [begravet 28.3.1768]. B:
1) Anders Fischer i Vendsyssel
2) Christiane Fischer g.m. Niels Bruun, successor
3) Abigael Fischer g.m. Christian Skytte på Hjelmdrupgård [i Egtved sogn] i Jylland
4) Marie Elisabeth Fischer, død. E: [Peder Andersen] i Ubberud. 3B:
a Anders [Pedersen]
b Hans [Pedersen]
c Hans Jørgensen
4) [Jens Hansen Fischer, degn i Nærå og Højrup, skifte Skam herred gejstlig 18.1.1767 lbnr.22. Uden børn].
Afdøde døde 9.4.1773.

11 Claus Hansen, skoleholder i Harritslev, der døde 5.7.1773, fol.71B.
E: Mette Hansdatter. LV: successor Peder Nielsen, der ægter enken. B:
1) Hans Henrik Clausen.
FM: [Christian] Struch, forvalter på Harritslevgård.
Enkens første ægteskab med Johan Pedersen, skifte 21.10.1761 lbnr.2. Arv til B:
1) Christian Hartvig Johansen, forvalter på Grøftebjerg
2) Anne Johansdatter
3) Maren Johansdatter.

12 Henrik Skytte, kapellan i Vigerslev og Veflinge. der døde 25.4.1773, fol.75B.
E: Vilhelmine [Hansdatter] Bartholin. LV: Anders Madsen i Havgård [i Vigerslev sogn]. B:
1) Mette Vilhelmine Skytte 17
2) Hans Henrik Skytte 14
3) Frederik Skytte 10
4) Sofie Skytte 7
5) Louise Skytte 5
6) Ovidia Skytte 1.
FM: morbror Peder [Hansen] Bartholin, degn i Lyndelse.

13 Niels Bech, skoleholder i Hindevad [i Hårslev sogn], der døde 6.1.1773, fol.88.
E: Barbara Lorentsdatter, der døde, skifte 30.7.1773 fol.97B.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdøde kones bror Lorents Aastrup, skomager i Hårslev sogn

14 Christen Reutze, degn i Vigerslev. 23.12.1773, fol.102B.
E: Karen Eilschou. LV: Ernst Braadt på Ventelykkegård.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: farbror Ove [Guldberg Thomsen] Reutze, præst i Allerup og Davinde.

15 Anne Marie Askov i Vigerslev. 14.5.1774, fol.114.
E: Peder Lind, degn i Vigerslev. B:
1) Christian Frederik Lind 21
2) Sofie Elisabeth Cathrine Lind 18
3) Christine Lind 16
4) Charlotte Margrethe Lind 14.
FM: Hans Kingo, degn i Veflinge.

16 Marie Magdalene Bockenhoffer i Bogense. 25.11.1773, fol.116B.
Enke efter [Peder Olufsen] Klarskov, præst i Guldbjerg og Nørre Sandager, [begravet 2.4.1742].
Testamente af 14.3.1734.
Hans A:
1) frue løjtnantinde Hauch i Haderslev.
Hendes A:
1) bror Christian Joachim Bockenhoffer i København, død, efter hvem der ar arv
2) bror Johan Filip Bockenhoffer, død uden børn
3) halvsøster, død, var g.m. [Peder Andreassen Høgh, købmand i København]. 1B:
a [Anne Dorthe Høgh, død 1722]. 1B:
1 Peder Andreas [Olufsen] Aagaard, præst i Glostrup.
Afdøde døde 24.11.1773.

17 Peder Christian Schmidt, skoleholder i Ore, der døde 15.12.1776, fol.128.
E: Anne Marie [Lauridsdatter Syv]. LV: Mads Hvid, birkedommer. B:
1) Johanne Pedersdatter Schmidt 20.
Enkens første ægteskab med [Johannes Thomsen Blangsted, degn i Brenderup, død 1752]. Af børn angives B:
1) Thomas Blangsted, bødker i Smidstrup i Guldbjerg sogn
2) Hans Blangsted
3) Else Blangsted
4) Laurids Blangsted, snedker.

18 Søren [Nielsen] Henriksen, præst i Hårslev, der døde 18.7.1778, fol.133B.
E: [Anne Marie Elisabeth Christensdatter] Errebo. LV: Jacobsen, herredsfoged i Særslev.
4) Sofie Augusta Henriksen
5) Anne Margrethe Henriksen.
FM: Claus Tommerup Henriksen på Skovs Højrup.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Dahlin, begravet 22.4.1758]. B:
1) Niels Henriksen, forvalter på Tirsbæk i Jylland
2) Isidora Margrethe Henriksen
3) Constance Henriksen.
(Se skifte efter Constance Henriksen hos Ringsted byfoged 23.1.1798 lbnr.56).

19 Mette Hansdatter i Harritslev skole, der døde 21.10.1778, fol.172.
E: Peder Nielsen, skoleholder i Harritslev.
Første ægteskab med [Johan Pedersen, skifte 21.10.1761 lbnr.2]. B:
1) Christian Hartvig Johansen, forpagter på Danmarksgård mellem Varde og Vester Hjerting i Jylland
2) Anne Sofie Johansdatter g.m. Jacob Pedersen, forpagter på Lystrup på Sjælland ved Vemmetofte Kloster
3) Gertrud Johansdatter g.m. Niels Olufsen, sadelmager på Sjælland
4) Anne Johansdatter g.m. [Hans Olufsen] Filstrup, skoleholder i Koelbjerg, men afskediget og er nu i Nyborg efter fældet dom
5) Maren Johansdatter, i Slagelse.
Andet ægteskab med [Claus Hansen, skoleholder i Harritslev, skifte 5.7.1773 lbnr.11]. B:
6) Hans Henrik Clausen, i Rudkøbing.

20 Ulrik [Frederik] Gram, degn i Hårslev, der døde 9.6.1779, fol.175.
E: Sofie Amalie [Arrebo]. LV: Mads Hvid [Jensen Arrebo] på Nymark, birkedommer [i Gyldensted birk], successor Hans [Hansen] Grønlund, der ægter enken. B:
8) Hans Arrebo Gram 5.
Første ægteskab med Anne Sofie [Jensdatter], skifte 3.3.1773 lbnr.9. B:
1) Bodil Marie Gram g.m. Johan Rasmussen på Bjørnemosegård
2) Dorthe [Cathrine] Gram g.m. Johan Alleqvist i Odense
3) Hans Cornelius Gram 33, på Rugård i Veflinge sogn
4) Sara [Margrethe] Gram på Hverringe
5) Bondo Simonsen Gram 31, på Hverringe
6) Anne Elisabeth [Amalie] Gram g.m. Rasmus Bytterup, skipper i Seden
7) Marie Elisabeth Gram, på Bjørnemosegård.
Første hustrus første ægteskab med formanden [Cornelius Schmidt, begravet 28.5.1738]. Arv til B:
1) Anne Margrethe Schmidt.

21 Karen Lauridsdatter i Søndersø. 25.11.1780, fol.180B.
Enke efter [Rasmus Rohde, degn i Søndersø, begravet 21,3,1769]. B:
1) Anders Rohde, vicepræst i Seden og Åsum
2) Laurids Rohde
3) [Christiane Cathrine Rohde] g.m. [Erik] Bjerregaard, degn i Hesselager
4) Ovidia Rohde g.m. [Nikolaj] Clausen, degn i Søndersø
5) [Sofie Hedvig Rohde] g.m. Christian Storm, degn i Nørre Nærå og Højrup. 1B:
a Karen Storm.

22 Nikolaj Clausen, degn i Søndersø, der døde 1.2.1781, fol.183.
E: Ovidia Rohde. LV: [bror] Anders Rohde, [vicepræst i Seden og Åsum]. B:
1) Broder Clausen.
FM: A. Clausen.

23 Jacob Jespersen Møller, degn i Særslev, der døde i marts 1782, fol.189.
Enkemand efter [Christiane Sofie Clausdatter Brandt, begravet 25.10.1764]. B:
1) Sofie [Amalie] Jacobsdatter g.m. Mads Paarup, degn i Søllested [og Vedtofte]
2) Charlotte Jacobsdatter g.m. Carsten Bruun i Varde
3) Jacobine [Christiane] Jacobsdatter g.m. Rommel i Varde
4) Christence Jacobsdatter g.m. [Rasmus Anton] Poulsen på Petersholm ved Vejle
5) Anne Cathrine Jacobsdatter, [skifte Odense herred gejstlig 30.4.1781 lbnr.169], var g.m. Laurids [Hansen] Grønlund, degn i Tommerup. 1B:
a [Christiane Sofie] Lauridsdatter 6.
Bevilling til uskiftet bo af 9.11.1764.

24 Hans Kingo [Lund], degn i Veflinge. der døde 21.8.1783, fol.197.
E: Jacobine Mortensdatter. LV: Adam Christoffer Jørgensen Bang. skoleholder i Havrehede [i Vigerslev sogn]. B:
7) Androbiton Kingo
8) Christian Kingo
9) Frederik Christian Kingo
10) Jens Otto Kingo.
Første ægteskab med [Anneke Christence Kruchow, skifte 27.10.1768 lbnr.6]. B:
1) Agnethe Marie Kingo g.m. Niels Thomsen [i Veflinge]
2) Jørgen Kingo Lund
3) Thomas Kingo Lund
4) Lisbeth Birgitte Kingo g.m. Gustav Pedersen i Amager [i Vigerslev sogn]
5) Ellen Sofie Kingo
6) Eva Louise Kingo.

25 Elisabeth Lund i Særslev. 12.8.1783, fol.199B.
A:
1) mor Anne Barbara [Jørgensdatter], enke efter [Peder Hansen] Lund, præst [i Nørre Åby og Ingslev, begravet 29.1.1744]
2) søster Else Marie Lund g.m. [Jacob] Wegner, farver i Fredericia
3) søster Else Lund.
FM: Peder [Jacob Jørgensen] Aaby. præst i Særslev.

26 Rasmus [Frederiksen] Østrup, præst i Vigerslev og Veflinge, der døde 22.8.1785, fol.200.
Enkemand efter [Anne Jacobine Jacobsdatter Bruun, død 7.12.1784]. B:
1) Elisabeth Marie Østrup 15
2) Thomine Vibeke Østrup 14
3) Frederik Østrup 12
4) Margrethe Christine Voldborg Østrup 11
5) Christiane Østrup 9
6) Vilhelm Østrup 8
7) Sara Østrup 7
8) Charlotte Amalie Østrup 5.
FM: farbror Christian Skovbo Østrup i Odense.

27 Hans Hansen [Offersen], degn i Søndersø, der døde 31.5.1789, fol.227.
E: Ovidia [Rohde]. LV: [Andreas Rasmussen] Rohde, præst i Seden. A:
1) [afdødes stedfar Bagge] Bjerregaard, birkedommer på Hesselager, og
3 myndige brødre, hvis navne ikke angives.
(Boet kunne ikke forsegles på grund af ligets umådelige stank i solens brændende varme).

28 Marie Margrethe Suhr i Søndersø. 22.8.1791, fol.232.
E: Christian Seidler, degn i Søndersø. B:
1) Sara Christiane Seidler 19
2) Frederikke Christine Seidler 10.

29 Marie Nielsdatter [Skovhus] i Særslev, der døde 5.12.1791, fol.235B.
E: Knud [Andersen] Løve, degn i Særslev. B:
1) Anders Løve.
FM: Morten Nielsen.

30 Anne Sørensdatter Iversen i Hårslev. 29.10.1792, fol.239B.
E: Niels [Martin] Gram, degn i Hårslev. B:
1) Christian Ditlev Gram 23
2) Carl Frederik Gram 23
3) Anne Birgitte Gram 21.
FM: Frederik Jensen Adser, degn i Veflinge.
[Se skifte efter afdødes far Jens Sørensen. koffardikaptajn i Randers, skifte Randers 26.3.1784 lbnr.1262].

31 Niels Bruun, degn i Skovby. 19.12.1792, fol.243B.
E: Christiane Hansdatter Fischer. B:
1) Peder Bruun 25
2) Margrethe Kirstine Bruun 19
3) Johanne Bruun 16
4) Elisabeth Marie Bruun 13
5) Karen Bruun 6.
FM: Niels Gram, degn i Hårslev.
Afdøde døde 17.12.1792.

32 Peder Nielsen, skoleholder i Harritslev, der døde 21.7.1793, fol.247B.
E: Anne Johansdatter. LV: Christian Struch, forvalter på Harritslevgård. A:
1) søster Margrethe Nielsdatter, enke efter Laurids Nielsen i Åbenrå
2) søster Maren Nielsdatter, enke i Mølby i Spandet sogn
3) bror Troels Nielsen, tømrer i Tjæreborg i Jylland
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Anders Iversen i Vang. 6B:
a Iver Andersen i Vang
b Niels Andersen
c Hans Andersen på Krogsgård mark
d Mads Andersen
e Oluf Andersen
f Maren Andersdatter
5) søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Niels Frandsen i Vang. 2B:
a Niels Nielsen
b Anne Nielsdatter
6) Carl Nielsen i Tjæreborg på Krogsgård gods, død. 2B:
a Kirsten Carlsdatter
b Frands Carlsen
7) søster Abelone Nielsdatter, død uden børn
8) Jens Nielsen, skoleholder i Skast.

33 Hans Bryde Skjern, degn i Skovby. 16.8.1794, fol.252B, 260B.
A:
0) forældre [Hans Christian Nielsen Skjern, præst i Halsted og Avnede på Lolland, død 21.7.1764 og Cathrine Margrethe Berntsdatter Suhr, skifte Musse herred gejstlig 2.7.1791 lbnr.244]
1) bror Niels Skjern, successor i Halsted og Avnede
2) bror Bernhard Skjern, krigsråd og krigskommissær i den Slesvig-Holstenske landkommission
3) bror Iver [Hans Filip] Skjern, hovmester hos konferensråd Hejnsvig
4) bror Johan Frederik Skjern, major og eskadronschef i Odense
5) bror Jens [Frederik] Skjern, forvalter på Restrup i Jylland
6) søster Ida [Margrethe] Skjern g.m. [Peder Hegelund] Dorph, herredsfoged [i Stege] på Møn
7) søster Charlotte [Amalie] Skjern g.m [Michael] Rasmussen, kapellan i Vestenskov og Kappel på Lolland
8) søster [Christiane] Dorthe Skjern.
Afdøde døde 15.8.1794.

34 Johanne Constance Røher i Kolshave [i Guldbjerg sogn]. 20.9.1794, fol.255.
E: [Frederik Jørgensen] Schmidt, præst i Guldbjerg og Sandager. A:
1) mor Birgitte [From] på stedet, enke efter formanden [Carl Christiansen] Røher
2) bror Frederik Ludvig Røher 19½
3) bror Christian Peder Røher 12, hos inspektør Pedersen på Lolland.
Afdøde døde 19.9.1794.

35 Anne Marie Møller i Kolshave, der døde 3.6.1796, fol.262.
E: [Frederik Jørgensen] Schmidt, præst i Guldbjerg og Sandager. A:
1) bror Christian Ernst Møller, hos sin farbror forpagter Møller i Vemmetofte Kloster på Sjælland
2) søster Margrethe Møller g.m. Jørgen Christian Drejer, købmand i Assens
3) søster Christiane Charlotte Møller
4) søster Anne Sofie Møller, der døde
5) søster Caroline Dorthe Møller
6) halvsøster Dorthe Møller g.m. Christian Faaborg, købmand i Odense.

36 Anne Helene Nellebuch i Harritslev. 7.9.1796, fol.279B.
E: Johan Gotfred Dehn, skoleholder i Harritslev. B:
1) Sofie Louise Johansdatter.
FM: Christian Struch, forvalter på Harritslevgård.
Afdøde døde 4.8.1796.

37 Mathias [Jørgensen] Carstensen, præst i Bogense og Skovby, der døde 4.10.1797, fol.281, 285B, 304B.
E: Anneke Margrethe [Hansdatter Lund]. LV: [Niels Thygesen] Bang, byfoged i Bogense. A:
1) søster [Anne Sofie Carstensen] g.m. Zimmermann, degn i Moltrup ved Haderslev
2) bror Christian Ehrenfried Carstensen, præst i Thisted og Tilsted
3) søster [Christiane Theodora Carstensen] g.m. [Niels] Lerhøj, købmand i Nykøbing Mors.

38 [Christiane Hansdatter] Fischer i Skovby. 1.5.1797, fol.284B.
Enke efter [Niels] Bruun, degn i Skovby, [skifte 19.12.1792 lbnr.31]. B:
1) Peder Bruun
2) [Margrethe Kirstine Bruun] g.m. Tage Jespersen i Vester Skovby
3) Johanne Bruun
4) Elisabeth Marie Bruun
5) Karen Bruun.

39 Anne Kirstine Bøgvad i Bogense, der døde 19.2.1799, fol.299B, 311B, 322.
Enke efter Gotfred [Poulsen] Lundager, præst i Bogense og Skovby, [død 15.10.1776].
Testamente af 1764.
Hans A:
0) forældre Poul Lundager, præst i Bogense og Skovby og Charlotte Euphrosyne Gerlach
00) moster Anne Cecilie Gerlach g.m. Wederkinch, postmester i Bogense i hans andet ægteskab. Hans tredje ægteskab med byfoged Friis' enke. B:
1) Hans Henrik Wederkinch Boye, bager i Bogense, død 1B:
a Erik Hansen Bøye, skoleholder i Ørslev, død. 3B:
1 Henrik Christian Eriksen Bøye, snedker i Bremmerud i Rørup sogn
2 Hans Bøye
3 Øllegaard Eriksdatter g.m. Jørgen Rasmussen, skoleholder i Gelsted.
Hendes A:
0) forældre [Peder Christiansen Bøgvad, tolder og postmester i Bogense, skifte Bogense 13.4.1776 lbnr.319 og Birthe Jensdatter Faber, død]
1) bror [Christian] Bøgvad, toldkasserer i Bogense
2) søster Marie Gregoria Bøgvad i Bogense
3) søster Mette Marie Bøgvad i Randers, enke efter Næs, forpagter
4) søster Karen Achtonia Bøgvad, død, var g.m. Steffen Madsen, skipper i Kerteminde. 3B:
a Mads Steffensen, død. 2B:
1 Jeppe Madsen 15
2 Karen Achtonia Madsen
FM: morfar Jeppe Nielsen, bødker i Bro
b Kirsten Steffensdatter g.m. Tordsen, visiterer i København
c Birgitte Steffensdatter g.m. Neumann, skovrider i Åbenrå.

40 Knud [Andersen] Løve, degn i Særslev, der døde 9.8.1801, fol.315B.
E: Else Marie [Pedersdatter] Bech. LV: Morten Nielsen, der ægter enken.
Første ægteskab med [Marie Nielsdatter Skovhus, skifte 5.12.1791 lbnr.29]. B:
1) Anders Løve, korporal.

41 Frederik Jensen Adser, degn i Veflinge, der døde 21.6.1802, fol.319B.
E: [Jacobine Mortensdatter]. LV: Hans Madsen i Broby skov.
Arvinger angives ikke.

42 Johan Gotfred Dehn, skoleholder i Harritslev. 26.4.1806, fol.323B.
E: Marie Christensdatter. LV: Christensen, forvalter på Harritslevgård.
Arvinger angives ikke.

OPSLAG fol 324B og 325 mangler på filmen og dermed begyndelsen af næste skifte.

43 Jacobine Mortensdatter i Veflinge, [begravet 4.10.1806], fol.324B eller 325.
Enke efter [Frederik Jensen] Adser, degn i Veflinge, [skifte 21.6.1802 lbnr.41].
Første ægteskab med Anders Pedersen. B:
1) Jens Andersen.
Andet ægteskab med [Hans Kingo Lund, degn i Veflinge, skifte 21.8.1783 lbnr.24]. B:
2) Androbiton Kingo
3) Christian Kingo
4) Jens Otto Kingo.

44 Mathias Jacob [Nielsen] Kanneworf, emeritus i Søndersø, der døde 28.10.1808, fol.326, 337.
Enkemand efter Anne Kirstine Morup, [begravet 23.12.1799].
Testamente for begge ægtefæller af 8.7.1794 med påtegning af ham 11.12.1801.
Hans A:
0) forældre [Niels (Nikolaj) Kanneworf, klokker og kateket i Odense, Sankt Hans, skifte Odense herred gejstlig 17.12.1731 lbnr.41 og Sofie Amalie Weghorst, skifte Odense herred gejstlig 9.2.1748 lbnr.68]. B:
1) bror Johan Vilhelm [Nielsen] Kanneworf, præst i Idum, [begravet Ringkøbing 12.9.1803]. [Første ægteskab med Sindel Abelone Jørgensdatter i Holstebro, skifte Ulfborg herred gejstlig 31.5.1762 lbnr.102]. B:
a Jørgen Paulin Kanneworf 54, degn i Staby
b Nikolaj Johan Kanneworf, landvæsenskommissær i Fåborg
c Sofie Amalie Kanneworf i Velling præstegård, enke efter Mogens [Jensen] Halkær i Hejlskov, præst i Ørslevkloster, [skifte Fjends herred gejstlig 21.2.1799 lbnr.89].
[Johan Vilhelm Kanneworfs andet ægteskab med Kirsten Nybo, begravet 10.10.1802]. B:
d Niels Nybo Kanneworf 41, i Holland
e Andreas Jesper Kanneworf 38, guldsmed i Ringkøbing
f Claus Kanneworf 35, guldsmed i København
g Johan Nikolaj Kanneworf, tømrersvend i København, død. E: Sara Pedersdatter, der ægter Hans Engelbrecht, snedker i København. 1B:
1 Nikolaj Frederik Kanneworf, der døde 4.11.1808
g Niels Nybo Kanneworf 41, i Holland
h Nikolette Claudiane Johansdatter Kanneworf, [skifte Fjends herred gejstlig 1798 lbnr.87], var g.m. Mogens [Jensen] Halkær, præst i Ørslevkloster, der ægtede halvsøsteren Sofie Amalie. B:
1 Alhed Malene Halkær 21
2 Johan Vilhelm Halkær 18, i Sønderborg
3 Jacob Halkær 17, i Åby i Jylland
4 Christian Halkær 14, hos stedmor i Velling præstegård
5 Anne Kirstine Halkær 13
i Sindel Abelone Kanneworf, på stedet
2) bror Andreas Jesper Kanneworf, boghandler i København, død. 1B:
a Andreas Kanneworf, formentlig død
3) bror Henrik Rudolf [Nielsen] Kanneworf, præst i Fåborg, [død 31.8.1784]. Første ægteskab med Margrethe Sofie Errebo, død 6.10.1781]. B:
a Ludvig Harbo Kanneworf, præst i Åby og Biersted
b Johan Frederik Kanneworf, cand. theol, i Rudkøbing.
Henrik Rudolf Kanneworfs andet ægteskab med Hilleborg Marie Berdt. B:
c Henrik Kanneworf, handelsbetjent i Århus, der døde, [skifte Århus 2.11.1809 lbnr.3519]. Uden børn
d Margrethe Sofie Kanneworf i Gudbjerg.
Mors andet ægteskab med [successor Niels Ovesen Wamberg, død 16.2.1783]. B:
4) halvbror Niels [Nielsen] Wamberg, præst i Gudbjerg, [skifte Gudme herred gejstlig 2.5.1800 lbnr.123]. Første ægteskab med [Christine Cathrine Mathiasdatter Eilschou, skifte Gudme herred gejstlig 23.1.1774 lbnr.88]. B:
a Frederikke [Margrethe] Wamberg, [død 21.5.1797], var g.m. [Knud Arild] Friis, præst i Skellerup og Ellinge. 5B:
1 Kirstine Cathrine Friis 19
2 Christiane Mathiæ Friis 17
3 Niels Friis 15
4 Frederikke Margrethe Friis 13
b [Elisabeth Christine Wamberg] g.m. Simon [Hempel] Ploug, købmand i Fåborg.
Niels [Nielsen] Wambergs andet ægteskab med [Sara Basballe]. B:
c Frederik Christian Wamberg på Løjtved på Fyn.
Hendes A:
1) søster [Birthe Morup, skifte Onsild herred gejstlig 6.11.1758 lbnr.64, enke efter Christian Solbjerg, kordegn og skoleholder i Hobro, skifte Onsild herred gejstlig 22.11.1753 lbnr.60]. 1B:
a Sara Solberg i København, enke efter Laurids Olufsen i Helsingør.
Fælles testamente af 8.7.1794 med hans tilføjelse 11.12.1801.

45 Peder Lind (Lehn), degn i Vigerslev. 17.8.1809, fol.335, 340.
E: Margrethe Mouridsdatter. LV: Hans Nielsen, murer i Farstrup [i Vigerslev sogn]. B:
5) Niels Frederik Lind 29.
Første ægteskab med Anne Marie Askov, død for 35 år siden. B:
1) Christian Frederik Lind 56, i København
2) Sofie Lind 52 i Nøvling, enke efter Mendinger, underofficer
3) Anne Kirstine Lind g.m. Laurids Frederiksen i Sanderum sogn
4) Charlotte Margrethe Lind 48, g.m. Peder Fisker på Berritsgård på Lolland.
Afdøde døde 16.8.1809.

46 Niels Martin Gram, degn i Hårslev. 20.9.1811, fol.341.
E: Anne Kirstine Jensdatter, der døde marts 1811.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter, [dvs. Anne Sørensdatter Iversen, skifte 29.10.1792 lbnr.30]. B:
1) Christian Ditlev Gram 43, skolelærer i Harndrup
2) Carl Frederik Gram 43, i Odense Hospital, afsindig
3) Anne Birgitte Gram 40.
Hendes første ægteskab med Nikolaj Lind, teglmester. B:
1) Inger Nikolajsdatter g.m. Henrik Abrahamsen, drejer i Fåborg
2) Anne Hedvig Nikolajsdatter g.m. Laurids Hansen, rugbrødsbager i Odense.
Registrering efter afdøde mand 26.9.1810.

47 Ulrikke Eleonora Sechmann i Vigerslev. 3.11.1815, fol.343.
Enke efter Ludvig [Mortensen] Boesen, præst i Vigerslev og Veflinge, [død 28.3.1788]. B:
1) Jens Frederik Boesen, successor
2) Johan Boesen, skriver i8 København
3) Ulrik Christian Boesen, præst i Seest ved Kolding.
[Afdøde døde 12.4.1815].

SLUT


Vends herred
Gejstlig skifteprotokol
1683-1817

[1683-1696]    [1705-1770]    [1734-1753]    [1748-1779]    [1781-1817]   


Vends herred
Gejstlig skifteprotokol
1683-16961 Morten [Johansen] Snell, præst i Fjelsted og Harndrup. 8.10.1683, side 3, 88.
E: Elisabeth Bertelsdatter. LV: successor Jochum Frederik Wolfsburg, der ægter enken. B:
1) Johan Mortensen Snell
2) Mette Mortensdatter
3) Elisabeth Mortensdatter
4) Helle Dorthe Mortensdatter.
FM:
1 farbror Jørgen Johansen Snell, foged i Over- og Neder Telemarken i Norge, nu i Skien
2 morbror Peder Bertelsen på Bramminge i Jylland.

2 Jacob Nielsen, kapellan i Vejlby. 20.3.1685, side 33.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Jørgensen , præst i Kerte.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens far Hans Hansen Aalborg, præst i Vejlby.

3 Jesper Lauridsen [Schmidt], præst i Brenderup og Ore. 25.5.1685, side 38.
E: Mette [Pedersdatter] Worm. LV: Thomas Kingo, biskop over Fyns stift. B:
1) Peder Worm Jespersen.
FM: Laurids Jensen Gevninge, præst i Balslev og Ejby.

4 Hans Hansen Aalborg, præst i Vejlby. 10.12.1685, side 60.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Jørgensen, præst i Kerte. B:
1) Niels Hansen Aalborg 18, i Odense skole
2) Anne Hansdatter g.m. Anders Jensen Bast
3) Margrethe Hansdatter
4) Else Hansdatter g.m. Laurids Lauridsen, bager
5) Helvig Hansdatter g.m. Peder Bolt, badskær i Assens
6) Sofie Hansdatter.

5 Syn af Udby præstegård. 20.12.1689, side 69.
Syn af Udby præstegård, da præsten Jens [Pedersen] Bering er afsat ved dom og Christian [Brodersen] Riisbrich er indsat som præst.

6 Knud Andersen, degn i Brenderup, 25.5.1689, side 70.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Successor Peder Svendsen [Bølle]. B:
1) Sofie Helene Knudsdatter 10
2) Anders Knudsen 8
3) Hans Knudsen 5
4) Johannes Knudsen 1.
FM:
1 Knud Pedersen [Dan], præst i Stenløse og Fangel
2 Hans Knudsen
3 Hans Pedersen [West], præst i Mesinge
4 Johannes Knudsen
5 Christen Pedersen i Fangel,
alle er afdødes beslægtede.

7 Anne Lauridsdatter i Ejby. 29.10.1686, side 81.
E: Peder Christoffersen, degn i [Balslev] og Ejby. B:
2) Anne Kirstine Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Karen Lauridsdatter.
FM: morbror Mikkel Lauridsen.

8 Rasmus Mikkelsen i Byllerup [i Nørre Åby sogn]. 10.3.1690, side 85.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Mikkel Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter
3) Maren Rasmusdatter
4) Karen Rasmusdatter
5) Gertrud Rasmusdatter.
FM:
1 Laurids Nielsen i Byllerup
2 Hans Mikkelsen i Byllerup.


Vends herred
Gejstlig skifteprotokol
1705-1770

Indført bagfra i forrige protokol.9 Niels Hansen Husum, præst i Gelsted og Rørup. 23.1.1705, side 1.
E: Anne Lauridsdatter. LV: bror Jacob Kullerup, præst i Fåborg. B:
1) Hans Husum
2) Thor Husum.
Bevilling til uskiftet bo af 30.8.1704.
Enkens første ægteskab med [afdødes formand Hans Bertelsen Stage, død 30.1.1676]. B:
1) Laurids Hansen Stage, skifte Gelsted 5.8.1696
2) [Maren Hansdatter Stage] g.m. Johan Ludvig [Jensen] Struch, præst i Nørre Nærå og Højrup.
[Afdødes søster Christence Hansdatter Husums første ægteskab med formanden i Nørre Nærå Carsten Jørgensen Sommer, død 30.4.1688]. Arv til B:
1) Jørgen Carstensen.
Jørgen Carstensen har arv efter:
1 farbror Niels Jørgensen [Sommer], præst i Kerte, [død 3.4.1701]
2 mors [halv]søster Else Hansdatter Husum, skifte Bogense 14.3.1694.

10 Peder Svendsen Bølle, degn i Brenderup og Ore. 20.10.1705, side 22.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Mathias Holbæk, successor. B:
1) Johanne Cathrine Pedersdatter Bølle.
FM: Jørgen Rasmussen, degn i Fjelsted og Harndrup.

11 Bodil Steffensdatter i Kavslunde. 14.1.1707, side 30.
E: Oluf Thorsen Schelbredt, degn i Kavslunde.
Af første ægteskab Afkald af 13.1.1707 fra B:
1) Hans Hermansen Foss.

12 Laurids [Jensen] Gevninge, præst i Balslev og Ejby. 26.3.1708, side 30.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Knud Rosenvinge, præst i Fjelsted og Harndrup. B:
1) Søren Lauridsen 27, cand. theol.
2) Jens Lauridsen 26
3) Lambert Lauridsen 23
4) Jacob Lauridsen 16
5) Elisabeth Lauridsdatter g.m. Erik [Ernstsen] Helm, præst i Gudme og Brudager
6) Marie Kirstine Lauridsdatter
7) Karen Lauridsdatter
8) Anne Marie Lauridsdatter.
FM: morbror Kjeld Sørensen Balslev, præst i Oure og Vejstrup.

13 Broder [Brodersen] Riisbrich i Sønder Åby, præst i Husby og Wedellsborg kapel, [der døde 8.7.1709], side 96, 155.
E: Christence Johansdatter Borchenfeldt.
Testamente af 2.12.1708.

14 Peder [Hansen] Brandt, præst i Gelsted og Rørup. 12.2.1711, side101.
E: Karen Hansdatter [Amager]. LV: far Hans Thomsen på Amagergård i Vigerslev sogn. A:
1) mor Kirsten [Ansborg], enke efter Peder [Nielsen Sølle], præst i Ærøskøbing, [død 1693]. Første ægteskab med [formanden Hans Hansen Brandt, død 1674]
2) bror Eliezer Hansen Brandt, degn i Sottrup på Sundeved
3) [halv]søster Anne Marie Pedersdatter i Ærøskøbing
4) [halv]søster Kirsten Pedersdatter i præstegården hos Knud Høj, præst i Sønder Viddinge i Skåne i Sverige
5) [halv]søster Agathe Pedersdatter i Ærøskøbing
6) [halv]bror Niels Pedersen Sølle, kollega i Nysted skole
7) [halv]bror Hans Pedersen, præceptor i Vigerslev præstegård.

15 Peder Olufsen Dyrhoff, præst i Gamborg. 13.7.1711, side 136.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Mads Rostock, præst i Middelfart og Kavslunde. A:
0) forældre [Oluf Madsen Jyderup, præst i Viskinge og Avnsø, død 1668 og Cathrine Pedersdatter Rørby]
1) [bror Mads Olufsen, successor i Viskinge, død 1680]. B:
a Oluf Madsen Dyrhoff, degn i Sværdborg
b Anne Cathrine Madsdatter, enke efter Thomas Skytte i Allerslev på Sjælland
c Dorthe Madsdatter g.m. Veste Pedersen Møller i Gamborg
d Maren Madsdatter g.m. Christen Pedersen Møller i Bække mølle i Jylland.
2) [søster] Karen Olufsdatter g.m. Jørgen Johansen, degn i Udby på Fyn.

16 Anne Kirstine Pedersdatter i Kavslunde. 27.1.1712, side 137.
E: Oluf Thomsen Schelbredt, substitut i Kavslunde. B:
1) Bodil Olufsdatter Schelbredt.
FM: morfar Peder Christoffersen Fugl, degn i Balslev og Ejby.

17 Anne Elisabeth Christoffersdatter Wielandt i Vejlby. 23.5.1712, side 138.
E: Knud [Henriksen] Werchmeister, præst i Vejlby. B:
1) Christoffer Werchmeister
2) Henrik Werchmeister
3) Pernille Dorthe Werchmeister
4) Mette Marie Werchmeister.
FM: morfar Christoffer [Jochumsen] Wielandt, præst i Vester Skerninge og Ulbølle.

18 Hans Lauridsen, degn i Gamborg. 18.7.1712, side 150, 215.
E: Dorthe Hansdatter. LV: stedfar Jens Lauridsen, smed i Ejby. B:
1) Peder Hansen. der døde 4.4.1725
2) Anne Hansdatter
3) Elisabeth Hansdatter.
FM: mosters mand Jørgen Hansen i Mosegård.

19 Rebekka Dahlmann i Båring i Asperup. 23.5.1714, side 153.
E: Johan Henriksen Thorborg, degn i Asperup og Roslev. B:
1) Johanne Johansdatter 10
2) Henrik Johansen 6
3) Ingeborg Johansdatter 3.

20 Ingeborg Margrethe Olufsdatter Bang i Vejlby. 6.8.1714, side 154.
E: Knud Werchmeister, præst i Vejlby. B:
1) Herluf Werchmeister.
FM: morfar Oluf Jørgensen Bang, præst i Skydebjerg.

21 Mads [Pedersen] Rostock, præst i Middelfart og Kavslunde. 3.9.1714, side 157.
E: Anne Margrethe [Hansdatter] Vingaard. LV: Mads Faber., kapellan i Middelfart og Kavslunde. B:
1) Niels Rostock, kollega i Thisted i Thy
2) Peder Rostock, student
3) Hans Rostock, kollega i Kerteminde
4) Christoffer Rostock 18
5) Mette Rostock g.m. Hans [Nielsen] Bang, præst i Vang og [Øster] Torup i Thy
6) Margrethe Cathrine Rostock i København
7) Karen Rostock
8) Abigael Marie Rostock.
FM:
1 Mathias Bolt, rådmand i Middelfart
2 Niels Hansen Bang, byfoged i Middelfart.

22 Gøde Hansen, præst i Gamborg. 26.11.1714, side 182.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: bror Laurids Hansen, vicepræst i Flemløse. B:
1) Gøde Hans Gødesen, født efter fars død.
Arv efter afdødes far Hans Gødesen, præst i Kørup og Krogsbølle, [død 26.6.1713]. E: Ellen Knudsdatter [Gaas].Af børn angives B:
1 afdødes bror Knud Hansen, successor i Kørup og Krogsbølle
2 [Maren Hansdatter] g.m. Laurids Christensen Kullerup, præst i Flødstrup og Ullerslev.

23 Erik [Jensen] Faber i Sønder Åby, præst i Husby og Wedellsborg kapel. 20.9.1715, side 188.
E: Mette Sofie Lindberg. LV: successor Rasmus Rosing, der ægter enken. B:
1) Hannibal Faber 4
2) Anne Cathrine Kirstine Faber 3
3) Birgitte Henriette Faber 2
4) Mette Erika Faber 6 mdr.
FM: farfar Jens [Madsen] Faber, præst i Gislev og Ellested.

24 Mads Jensen Faber, kapellan i Middelfart og Kavslunde. 11.5.1716, side 198.
E: Bodil Gregersdatter Hjort. LV: Hans Gregersen Hjort, præst i Stenstrup og Lunde. A:
1) far Jens Lauridsen, smed i Viby på Hindsholm
2) bror Steffen Jensen i Stenstrup
3) søster [Karen Jensdatter] g.m. Jørgen Pedersen, degn i Viby.

25 Karen Christensdatter i Ejby. 15.6.1716, side 199.
E: Peder Christoffersen Fugl, degn i Balslev og Ejby. A:
1) bror Jens Christensen, død. 4B:
a Christen Jensen
b Mette Jensdatter
c Pernille Jensdatter
d Karen Jensdatter, formentlig alle i Horne
2) bror Mourids Christensen, død. 1B:
a Pernille Mouridsdatter g.m. Jørgen Jørgensen på Glorup
3) søster Mette Christensdatter, enke efter Niels Lauridsen i Hækkebølle [i Rørup sogn]
4) søster Maren Christensdatter, enke efter Jørgen Jacobsen i Bindeballe i Randbøl sogn i Jylland ved datter Sofie Jacobsdatter
5) søster Anne Christensdatter, død. B:
a Peder Jørgensen, degn i Vester Hæsinge
b Jacob Jørgensen, uvist hvor.

26 Jens [Christensen] Vingaard, degn i Nørre Åby. 24.10.1718, side 201.
E: Cathrine Johansdatter. LV: Peder Rasmussen i Åbylund. B:
1) Jens Jensen Vingaard
2) Christen Jensen Vingaard.

27 Christian [Brodersen] Riisbrich, præst i Udby. 5.12.1718, side 201.
E: Inger Cathrine Hansdatter. LV: svoger Henrik Brandt, tolder i Middelfart. B:
1) Hans Christian Riisbrich 20, student
2) Broder Riisbrich 15
3) Cathrine Marie Riisbrich, forlovet med successor Anders [Hansen] Hem.

28 Alexander Frederiksen, degn i Vejlby. 17.8.1719, side 208.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Rasmussen Havrum, købmand i Middelfart. A:
0) forældre [Frederik Alexandersen, præst i Nørre Åby og Ingslev, død 1716 og Else Jørgensdatter]
1) bror Jørgen Frederiksen, præst i Nørre Åby
2) bror Hans Frederiksen, degn i Korup og Ubberud
3) bror Frederik Frederiksen i Nørre Åby præstegård
4) bror Absalon Frederiksen til Bubelgård [i Ingslev sogn].

29 Johan Franch, rektor i Middelfart. 11.12.1719, side 215.
A:
1) bror Lambert Franch, rådmand og apoteker i Assens.

30 Maren Rasmusdatter i Rørup. 22.4.1720, side 216.
E: Peder Hansen Drejer, degn i Gelsted og Rørup. B:
1) Gustav Pedersen 18
2) Hedvig Magdalene Pedersdatter 17
3) Hans Pedersen 16
4) Anne Pedersdatter 14
5) Mette Magdalene Pedersdatter 12
6) Vilhelmine Frederikke Pedersdatter 8
7) Sara Pedersdatter 6
8) Marie Elisabeth Pedersdatter 4
9) Rasmus Pedersen 2.

31 Karen Dorthe [Knudsdatter] Rosenvinge i Fjelsted. 17.6.1720, side 217.
E: Jochum [Christoffersen] Wielandt, vicepræst i Fjelsted og Harndrup. B:
1) Cathrine Wielandt.
FM:
1 morfar Knud [Poulsen] Rosenvinge, præst i Fjelsted og Harndrup
2 mors morbror Knud [Henriksen] Werchmeister, præst Vejlby.
Arv efter afdødes mor Cathrine [Henriksdatter] Werchmeister, [død 13.3.1717].

32 Hans [Jørgensen] Mygind, præst i Asperup og Rorslev. 13.10.1721, side 219.
E: Cathrine Hansdatter Hem. LV: [stedfar] Hans Nielsen Torsager, tolder i Assens. B:
1) Hans Hansen Mygind 18
2) Karen Hansdatter Mygind 16
3) Jørgen Hansen Mygind 15
4) Henning Hansen Mygind 14
5) Kirsten Hansdatter Mygind 12
6) Marie Kirstine Hansdatter Mygind 10
7) Jens Hansen Mygind 8
8) Birgitte Cathrine Hansdatter Mygind 6
9) Christian Hansen Mygind 5.
FM:
1 morbror Anders [Hansen] Hem, præst i Udby
2 morbror [dvs. mosters mand] Erik [Jacobsen] Hvid, præst i Ejlby og Melby g.m. [Bente Cathrine Hansdatter Hem]
3 morbror [dvs. mosters mand] Ernst Hansen Stenstrup, præst i Nærå og Årslev g.m. [Anne Marie Hansdatter Hem]
4 farbror Bertel Mygind, præst i Hasle, Skejby og Lisbjerg i Jylland.
Litteratur: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens: Postmester Th. Myginds efterslægt, hans forfædre samt disses andre efterkommere med navnet Mygind: Udg. i 100-året for hans bryllup med Marie Sophie Rifbjerg 15/3 1867 -15/3 1967.

33 Anne Margrethe Ernstsdatter Helm i Brenderup. 13.1.1721, side 233.
E: Anders Lauridsen Hvid, præst i Brenderup og Ore. B:
1) Laurids Andersen Hvid 21
2) Anne Johanne Andersdatter Hvid 19, g.m. Vilhelm Farenhorst
3) Anne Helene Andersdatter Hvid 17
4) Dorthe Andersdatter Hvid 16
5) Ernst Andersdatter Helm 11.
FM:
1 fars [halv]bror Anders Andersen Hvid, præst i Hårslev
2 farbror Jørgen Lauridsen til Billeskov [i Kerte sogn]
3 morbror Erik [Ernstsen] Helm, præst i Gudme og Brudager
4 morbror Gøde [Ernstsen] Helm, præst i Klinte og Grindløse.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1719.
Samfrændeskifte 13.1.1721.

34 Knud [Poulsen] Rosenvinge, præst i Fjelsted og Harndrup. 31.8.1722, side 243.
E: Elisabeth Margrethe Lime. LV: Rasmus Winther, præst i Ørbæk. B:
1) [Karen Dorthe Knudsdatter Rosenvinge, skifte 17.6.1720 lbnr.31. E: Joachim [Christoffersen] Wielandt, successor i Fjelsted og Harndrup. 1B:
a Cathrine Wielandt 3.
FM:
1 morfar Knud [Poulsen] Rosenvinge, præst i Fjelsted og Harndrup
2 mors morbror Knud [Henriksen] Werchmeister, præst Vejlby.
Arv efter afdødes mor Cathrine [Henriksdatter] Werchmeister, [død 13.3.1717].

35 Anne [Christensdatter] Borch i Gamborg. 2.3.1724, side 284.
E: Hans [Lauridsen] Krag, præst i Gamborg. B:
1) Christen Krag 6
2) Johanne Marie Krag 2.
FM: morbror [dvs. mosters mand] Morten Thomsen, præst i Bredstrup g.m. [Johanne Christensdatter Borch].
Desuden nævnes afdødes mor Anne Margrethe Anchersdatter, enke efter Christen [Sørensen] Borch, præst i Fredericia Trinitatis, [skifte Elbo herred gejstlig 27.6.1718 lbnr.26].

36 Cathrine Hansdatter i Balslev. 7.12.1724, side 286.
E: Peder Christoffersen Fugl, degn i Balslev og Ejby. A:
1) far Hans Lauridsen, forrige degn i Veflinge, der døde, så skiftet blev afsluttet 20.12.1724.

37 Niels Hansen Aalborg, præst i Balslev og Ejby. 8.2.1725, side 289, 314. 346.
E: Marie Kirstine [Lauridsdatter] Gevninge. LV: Jacob Stribolt, forpagter på Tybrind. B:
1) Laurids Aalborg 13
2) Hans Aalborg 12
3) Christoffer Aalborg 10
4) Christian Aalborg 9, der døde 11.12.1726, skifte 1.8.1727
5) Anne Dorthe Aalborg 5
6) Gertrud Elisabeth Aalborg 4
7) Peder Jacob Aalborg 2.
FM:
1 morbror Søren Lauridsen Balslev, degn i Vejlby
2 mors svoger Martin Arlodt, byfoged i Svendborg.
Desuden nævnes enkens mor Dorthe [Sørensdatter], enke efter formanden Laurids [Jensen] Gevninge.

38 Elisabeth Jensdatter Frøich i Gamborg. 23.7.1725, side 310.
Enke efter Peder [Olufsen] Dyrhoff, præst i Gamborg, skifte 13.7.1711 lbnr.15]. A:
1) bror Niels Jensen i Skarbygård i Hjerm sogn, død. 2B:
a Jens Nielsen i Skarbygård
b Johanne Nielsdatter g.m. Knud Christensen i Lægård i Måbjerg sogn ved Holstebro
2) bror Eskild Jensen i Hækkebølle, død for 2 år siden. 4B:
a Jens Eskildsen 21
b Johanne Eskildsdatter g.m. Jørgen Jensen i Gamborg
c Mette Eskildsdatter g.m. Mads Mikkelsen i Bred i Vissenbjerg sogn
d Karen Eskildsdatter g.m. Peder Christensen i Bonderup.

39 Peder [Jensen] Winther, præst i Føns. 24.4.1726, side 312.
E: Euphrosyne [Christensdatter] Luja. LV: Luja, professor i Odense. B:
2) Christian Henrik Winther, rektor i Assens
3) Laurids Winther, stud. theol.
4) Mette Cathrine Winther.
[Første ægteskab med Karen Knudsdatter Blanchenborg, begravet 6.11.1694]. B:
1) Rasmus Winther, præst i Ørbæk

40 Peder Hansen Drejer, degn i Gelsted og Rørup. 25.7.1726, side 330.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Laurids Jacobsen i Bolmerod [i Skamby sogn], birkedommer i Kørup og Einsidelsborg birk. B:
9) Niels Drejer 3.
FM: morbror Jacob Lauridsen, degn i Tanderup.
Første ægteskab med [Maren Rasmusdatter], skifte 22.4.1720 lbnr.30. B:
1) Gustav Pedersen Drejer 24, i Haderslev
2) Hans Pedersen 22, i Haderslev
3) Anne Pedersdatter 20, i Fuglevig præstegård
4) Mette Magdalene Pedersdatter 18
5) Vilhelmine Frederikke Pedersdatter 14
6) Sara Pedersdatter 12
7) Marie Elisabeth Pedersdatter 10
8) Rasmus Pedersen Drejer 8.
FM: farbror Christoffer Drejer i Odense.

41 Anne Dorthe Sørensdatter i Udby. 30.12.1726, side 345.
E: Casper Starch, degn i Udby. B:
1) Didrik Frederik Starch 14
2) Armgot Cathrine Starch 12
3) Christian Carl Starch 9.

42 Immanuel Petresch, degn i Husby og organist på Wedellsborg. 15.7.1728, side 346.
E: Helene Pedersdatter Stribolt. B:
1) Peder Petresch, på Bonderupgård [i Store Tåstrup sogn]
2) Mogens Petresch, organist i Horne
3) Lorents Gabriel Petresch 24
4) Cathrine Marie Petresch.
FM: farbror Andreas Petresch, organist og Klokker i Assens.

43 Sidsel Rasmusdatter i Fjelsted. 3.9.1728, side 347.
E: Jørgen Rasmussen, degn i Fjelsted og Harndrup. A:
0) far [Rasmus Andersen Switzer, præst i Lumby, død 20.11.1686]
1) søster Margrethe Rasmusdatter, enke efter Frands [Danielsen], degn i Nærå, [begravet 25.6.1706].
Fars andet ægteskab med [Lisbeth Eriksdatter, begravet Odense Knud 16.11.1691]. B:
2) halvbror Erik [Rasmussen] Switzer, præst i [Sønder] Højrup og Gestelev
3) halvbror Ludvig [Rasmussen] Switzer, købmand i Næstved
4) halvbror Bertel Wichmann Switzer i Fredericia, [skifte 8.9.1717 lbnr.336]. (Børn angivet ved skiftet 1717) B:
a [Elisabeth Bertelsdatter]
b [Anne Sofie Bertelsdatter]
c [Karen Bertelsdatter]
d [Maren Bertelsdatter]
e [Jørgen Ernst Bertelsen]
f [Rasmus Bertelsen]
g [Henrik Bertelsen]
5) halvsøster Anne Rasmusdatter Switzer, død, var g.m. Knud [Gregersen] Krag, præst i Søndersø, [død 28.1.1698]. Børn, hvis navne ikke kendes
6) halvsøster Maren Rasmusdatter Switzer, [død 12.10.1723], var g.m. Mads [Madsen] Mørch, præst i Lumby, [skifte Lunde herred gejstlig 27.11.1724 lbnr.23]. 6B:
a Mathias Mørch, kornet på Lolland
b Christoffer Mørch, kornet på Bødkerholm [i Gudum sogn ved Ålborg]
c Mogens [Erasmus] Mørch, student i Norge
d Christian Mørch, forpagter på Bødkerholm
e Birgitte Mørch g.m. Markus Sørensen, farver i Odense
f Elisabeth [Cathrine] Mørch, [død 1718]. E: Peder [Rasmussen] Østrup, præst [i Våbensted og Engestofte] på Lolland. Børn, hvis navne ikke kendes
7) halvsøster Karen Rasmusdatter Switzer, i Norge.

44 Knud [Henriksen] Werchmeister, præst i Vejlby. 9.5.1729, side 355.
E: Silke [Andersdatter] Herbst. LV: Andreas Herbst, farver i Viborg.
Første ægteskab med Anne Elisabeth Christoffersdatter Wielandt, [skifte 23.5.1712 lbnr.17]. B:
1) Christoffer Werchmeister 23, stud. theol.
2) Henrik Werchmeister 22, stud. theol.
3) Pernille Dorthe Werchmeister, der ægter successor Hans Riisbrich
4) Mette Marie Werchmeister, der ægter Jens Hvalsø. købmand i Fåborg.
FM: morfar Christoffer [Jochumsen] Wielandt, præst i Vester Skerninge og Ulbølle.
Andet ægteskab med Ingeborg Margrethe Olufsdatter Bang, skifte 6.8.1714 lbnr.20. B:
5) Herluf Werchmeister 15.
FM: morfar Oluf Jørgensen Bang, præst i Skydebjerg og Orte.
Desuden nævnes enkens bror Joachim Herbst i Randers.
Enkens første ægteskab med [Frederik Hülsenberg, borgmester i Fredericia, begravet Fredericia Michaelis 31.11.1707], skifte Fredericia 22.9.1710 lbnr.265. Arv til [datterdatter]: Anne Margrethe [Hülsenberg] på stedet.
[Enkens andet ægteskab med Iver Nielsen Erritsø i Fredericia, begravet Fredericia Trinitatis 30.4.1714].

45 Bodil Nielsdatter Jested i Kavslunde. 24.2.1730, side 452.
E: Oluf Thomsen Schelbredt, substitut i Kavslunde. B:
2) Anne Kirstine Olufsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Christian Ottesen.
Enkemandens første ægteskab med Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 27.1.1712 lbnr.16. Arv til B:
1) Bodil Olufsdatter Schelbredt.

46 Anders Hansen Hem, præst i Udby. 8.8.1729, side 455.
E: Cathrine Marie [Christiansdatter] Riisbrich. LV: bror Hans Christiansen Riisbrich, nu præst i Vejlby. B:
1) Anne Cathrine Christiane Hem 10
2) Christian Riisbrich Hem 9'
3) Christine Hem 4.
FM: farbror Hans Thorsager i Assens.
Desuden nævnes:
1 enkens bror Broder Riisbrich i København
2 enkens mor Inger Cathrine [Hansdatter], enke efter [Christian Brodersen] Riisbrich, [skifte 5.12.1718 lbnr.27].

47 Mathias Lindorff, degn i Brenderup og Oure. 29.12.1732, side 505.
E: Anne Margrethe Svendsdatter. LV: Jens Juul i Fyllested mølle [i Brenderup sogn]. A:
1) bror Peder Jensen i Nyrupi Højby sogn i Odsherred på Sjælland.

48 Anne Gødesdatter i Brenderup. 20.7.1733, side 524.
Enke efter Ernst Gynther [Eriksen] Helm, præst i Brenderup og Ore, [død 21.7.1715]. B:
1) Erik Ernstsen Helm, præst i Gudme og Brudager, [skifte Gudme herred gejstlig 7.6.1723 lbnr.41]. E: Elisabeth [Lauridsdatter Gevninge] i Svendborg. B:
b Ernst Helm, i Odense latinskole
c Laurids Helm 21, i lære i Odense
d Christiane Barbara Helm, i Svendborg.
[Erik Ernstsen Helms første ægteskab med Christiane Barbara Broch, skifte 22.2.1706 lbnr.22]. B:
a Anne Helm g.m. Jacob Faaborg, købmand i Odense
2) Niels Ernstsen Helm i Køstrup [i Brenderup sogn]
3) [Anne Margrethe Ernstsdatter Helm, skifte 13.1.1721 lbnr.33].E: Anders Lauridsen Hvid, præst i Brenderup og Ore. B:
a Laurids Andersen Hvid i Odense
b Anne Johanne Hvid g.m. Vilhelm Farenhorst, forpagter på Kærsgård
c Dorthe Hvid g.m. Søren Thomsen Bregnholm i Svendborg
d Ernst Helm Hvid, i København.

49 Christen Nielsen Gullerup i Ronæs, ugift præst i Udby, der døde i Odense 3.3.1733, side 539.
A:
0) forældre Niels Nielsen Erslev i Nykøbing Mors, skifte Nykøbing 22.11.1731 lbnr.192 og [Maren Christensdatter Gullerup, skifte Nykøbing Mors 22.4.1717 lbnr.134]
1) bror Niels Nielsen Erslev, købmand i Nykøbing Mors
Desuden nævnes:
2) bror Anders Nielsen Erslev i Ålborg, men uvist om død
3) en søster, uvist hvor.
Arvinger angives ikke, kun fordringer.

50 Johan Jørgen Stiller, degn i Balslev og Ejby, der døde 4.3.1747, side 589.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter Baltsersen. LV: far Jacob Baltsersen, klokker og Kateket i Kerteminde. B:
1) Anne Margrethe Stiller 29½
2) Margrethe Stiller 1½.
FM: farbror Hans Jørgensen Stiller, feltskærsvend i Odense.

51 Peder Mathiassen Gregorius Melhof i Fjellerup præstegård. 15.7.1762, side 605.
A:
1) søster Cathrine Melhof.
FM: [Jacob] Wedel til Holsegård [i Brenderup sogn].
Arv efter
1 far Herman [Pedersen] Melhof, præst i Hårslev, [begravet 3.3.1749] . E: Karen [Andersdatter] Hyllerup i Odense
2 mor Cathrine [Jochumsdatter] Wielandt, [begravet 20.2.1744]
3 halvbror Laurids Hyllerup Melhof.
Desuden nævnes Joachim [Christoffersen] Wielandt, præst i Fjelsted og Harndrup.

52 Julius [Pedersen] Trolle, præst i Nørre Åby og Ingslev. 28.3.1763, side 621.
E: Anne [Pedersdatter] Endorph. LV: Peder Højberg på Bubelgård. A:
1) bror Frands Trolle, forvalter på Søholm
2) bror Niels Trolle, skrædder i Odense
3) søster Sofie Trolle g.m. Peder Peirup, degn i Nørre Åby
4) halvsøster Anne Dorthe Trolle g.m. Niels Priergaard i Nakskov.
Desuden nævnes enkens mor [Kirstine Sofie Sørensdatter Bornemann] i Varde, enke efter enkens far [Peder Nielsen Endorph til Hennegård, død 1743].
Afdøde døde 24.2.1763.

53 Vibeke [Hansdatter] Bødtker, ugift i Asperup præstegård. 21.12.1762, side 643.
A:
0) far Hans Bødtker, præst i Vålse på Falster, [død 1.3.1735], efter hvem der er arv, var g.m. afdødes mor [Maren Simonsdatter Aarhus, begravet 4.1.1720].
Fars andet ægteskab med [Ingeborg Christiansdatter Kruse, begravet Nykøbing Falster 25.4.1739]. B:
2) halvbror Nikolaj Bødtker i Norge
3) halvbror Johan Bødtker i Livorno
4) halvsøster Maren Bødtker g.m. Frederik Christian Pedersen, urtekræmmer i København.
Afdødes værge var morbror Johan Rasch [Simonsen] Aarhus, præst i Asperup og Rorslev.

54 Else Rasmusdatter i Byllerup [i Nørre Åby sogn]. 18-.11.1765, side 646.
E: Peder Hansen.
Første ægteskab med Niels Nielsen. B:
1) Anne Nielsdatter 28, i Middelfart
2) Maren Nielsdatter 16, på stedet.
FM: Jørgen Rasmussen Bang.
Andet ægteskab med Jacob Nielsen, skifte 27.11.1759. B:
3) Niels Jacobsen 14
4) Rasmus Jacobsen 12
5) Else Margrethe Jacobsdatter 10.
FM: Niels Madsen i Byllerup.
Børnene af første skab har arv efter farbror Niels Nielsen, ugift i Nørre Åby.

55 Erik Jensen, afskediget korporal i Byllerup. der døde 19.2.1767, side 650.
A:
1) mor Karen Eriksdatter i Store Hestbjerg [i Orte sogn]
2) bror Niels Jensen i Store Hestbjerg
3) bror Jørgen Jensen Voldby i Kavslunde sogn
4) søster Bodil Jensdatter, død. E: Christen Pedersen i Åby på Margård gods. 1B:
a Jens Christensen 3
5) søster Karen Jensdatter, død. E: Rasmus Lauridsen i Vejlby. 1B:
c Hans Rasmussen 8.
Karen Jensdatter første ægteskab med Hans Sørensen i Vejlby. 2B:
a Anne Hansdatter 14
b Jens Hansen 13
6) halvbror Hans Jensen i Hønnerup [i Gelsted sogn]
7) halvsøster Maren Jensdatter g.m. Jesper Pedersen, bødker i Fjelsted.
Afdøde døde hos anneksbonden Peder Hansen i Byllerup på provstens gods.

56 Herman Bertelsen [Clausen] i Asperup præstegård. 27.8.1766, side 658.
Enkemand efter [Anne Pedersdatter Ilsted]. A:
1) Karen Hermansdatter, død. E: Jørgen Alexander Lohmann, vagtmester i kavaleriet i Horsens. 2B:
a Anne Kirstine Lohmann 30, i Norge
b Anne Marie Jørgensdatter 24, g.m. Niels Olufsen i Asperup
2) Bertel Hermansen Clausen, præst i Asperup og Rorslev
3) Peder Hermansen Højer, præst i Oddum
4) Morten Hermansen i Ribe
5) Mads Hermansen, slagter i Ribe
6) Jacob Hermansen, skomagersvend på Fyn.

57 Anne Lauridsdatter i Byllerup. 16.3.1768, side 660.
E: Rasmus Lauridsen, provstens husmand. B:
1) Maren Rasmusdatter 9½.
FM: morbror Finn Lauridsen i Ingslev.

58 Rasmus Lauridsen, provstens husmand i Byllerup. 25.4.1769, side 662.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Rasmus Pedersen i Byllerup.
Første ægteskab med Maren Justsdatter. B:
1) Laurids Rasmussen
2) Hans Rasmussen.
Andet ægteskab med Anne Lauridsdatter, [skifte 16.3.1768 lbnr.57]. B:
3) Maren Rasmusdatter.
FM: morbror Finn Lauridsen i Ingslev.

59 Jørgen Jørgensen, provstens bonde i Røjle i Vejlby sogn. 28.5.1770, side 665.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Nielsen i Røjle. B:
1) Maren Jørgensdatter 18½
2) Marie Jørgensdatter 14
3) Anne Margrethe Jørgensdatter 11½
4) Anne Kirstine Jørgensdatter 8
5) Kirsten Jørgensdatter 5½
6) Karen Jørgensdatter 3¼
7) Anne Jørgensdatter ¾.
FM: farfar Jørgen Jørgensen, den ældre.


Vends herred
Gejstlig skifteprotokol
1734-175360 Søren Ovesen, præst i Føns og Ørslev. 1.4.1734, fol.2.
E: Gundel. LV: Jens Damgaard i Tybrind, forvalter på Wedellsborg. B:
1) [Ove Sørensen i Fredericia latinskole]
2) [Anne Cathrine Sørensdatter 15]
3) [Ellen Marie Sørensdatter 13].
(Børnenes navne og alder angivet ved skifte efter afdødes mor Anne Sørensdatter, skifte Fredericia 26.10.1735 lbnr.549, enke efter afdødes far Ove Pedersen, vejer og måler i Fredericia).
FM: Villads Nielsen i Fredericia.
Afdøde døde 2.3.1734.

61 Jørgen Rasmussen, afskediget degn i Fjelsted og Harndrup. 15.8.1735, fol.10.
Enkemand efter [Sidsel Rasmusdatter, skifte 3.9.1728 lbnr.43].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der havde afstået embedet for 3 år siden, havde fledføringskontrakt med successor Johan Christian Lintrup.

62 Anne Margrethe Lorentsdatter Bang i Middelfart. 28.6.1735, fol.10B.
Enke efter Poul Sørensen [Vejle], kapellan i Middelfart og Kavslunde.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde fik enkepension udbetalt af Iver Pedersen.
Bud til Søndersø om enkens slette helbred før hendes død.
Forsegling 22.6.1735.

63 Peder Christoffersen Fugl, degn i Balslev og Ejby. 9.3.1736, fol.14B.
E: Birthe Andersdatter. A:
[Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, begravet Ejby 15.9.1686]. B:
1) [Anne Kirstine Pedersdatter, skifte 27.1.1712 lbnr.16]. 1B:
a [Bodil Olufsdatter Schelbredt] g.m. Jørgen Nielsen i Kavslunde.
[Andet ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 15.6.1716 lbnr.25. Ingen børn]
[Tredje ægteskab med Cathrine Hansdatter, skifte 7.12.1724 lbnr.36. Ingen børn].

64 Hans [Lauridsen] Krag, præst i Gamborg. 16.4.1736, fol.14B.
E: Karen [Hermansdatter] Willer. LV: Johan Rasch Aarhus, præst i Asperup og Rorslev. B:
3) Anne Borch Krag 8.
FM:
1 morfar Herman Willer, borgmester i Middelfart
2 morbror Hans Juul, købmand i Middelfart.
Første ægteskab med Anne [Christensdatter] Borch, skifte 2.3.1724 lbnr.35. B:
1) Christen Krag 18, student
2) Johanne Marie Krag 14.
FM:
1 morbror [dvs. mosters mand] Morten Thomsen, præst i Bredstrup g.m. [Johanne Christensdatter Borch]
2 morbror Niels Iversen, købmand i Fredericia.
Arv efter afdødes bror Jesper Lauridsen Krag i Store Hesbjerg i Sanderum sogn, skifte 7.7.1729, til B:
1) Laurids Jespersen
2) Hans Christian Jespersen
3) Lorents Jespersen
4) Knud Jespersen
5) Christen Jespersen.
FM: stedfar Esben Pedersen i Store Hesbjerg.
Afdøde døde 16.3.1736.

65 Mikkel Mathiassen, degn i Gamborg. 29.6.1736, fol.36B.
E: Maren Christiansdatter. LV: Peder Pedersen i Gamborg. B:
1) Karen Mikkelsdatter 7
2) Anne Mikkelsdatter 4.
Registrering 30.5.1736.

66 Søren [Lauridsen] Balslev, degn i Vejlby. 7.7.1739, fol.38B.
E: Helvig Nissen. LV: Knud Pagh på Strib. B:
1) Dorthe Johanne Balslev, der ægter successor Niels Rønninge
2) Marie Balslev.
FM: Christoffer Nielsen på Strib.

67 Frederik Frederiksen i Nørre Åby præstegård. 1.12.1740, fol.42B.
Efter mundtligt testamente A:
1) bror Jørgen Frederiksen, præst i Nørre Åby og Ingslev, der lever. Af hans børn angives 3B:
a Else Cathrine Jørgensdatter Aaby i Fåborg, der lever. 2B:
1 Margrethe Kirstine Jacobsdatter i Fåborg
2 Else Marie Jacobsdatter i Fåborg
b Karen Jørgensdatter Aaby i Nørre Åby præstegård
c [Anne Barbara Jørgensdatter] g.m. Peder [Hansen] Lund, vicepræst i Nørre Åby og Ingslev
2) bror Absalon Frederiksen til Bubelgård [i Ingslev sogn], død. B:
a Frederik Absalonsen 18
b Anne Juul Absalonsdatter.
FM: stedfar Peder Madsen Ilum til Bubelgård.

68 Elisabeth Winther i Balslev. 11.4.1740, fol.44B.
E: Peder Stokkemarke, præst i Balslev og Ejby. A:
1) mor Maren [Nielsdatter] Hebo på Samsø, enke efter Hans [Sørensen] Winther, præst [i Janderup og Billum, skifte Vester Horne herred gejstlig 12.8.1720 lbnr.6]
2) bror Søren Winther præst Tanderup, død 1734. 1B:
a Severine Dorthe Winther.
FM: morfar Jørgen Wederkinch, postmester i Bogense
3) bror Niels Winther, præst i den ældste evangeliske menighed i Moskva og medlem af Det kongelige Preussiske Videnskabs Societet
4) søster Helene Sofie Winther g.m. Jesper Clausen, præst i Nordby på Samsø.
Forsegling 11.3.1740.

69 Jens Mogensen, ugift organist og Klokker i Middelfart. 12.6.1741, fol.54B.
A:
1) bror Jørgen Mogensen i Middelfart
2) søster Kirsten Mogensdatter g.m. Rasmus Pedersen i Tyrsted på Boller gods
3) søster Birthe Mogensdatter g.m. Søren Lauridsen, [skrædder] i Merring i Hatting herred
4) halvbror Rasmus Mogensen i Tyrsted
5) halvsøster Maren Mogensdatter, død. 3B:
a Else Jørgensdatter, død uden børn
b Maren Jørgensdatter, død. E: [Jørgen Andersen Kjær] i Dallerup. 2B:
1 Jørgen Jørgensen 12
2 en datter
c Anne Jørgensdatter g.m. Søren Rasmussen i Dagnæs.
(Sml. skifte efter afdødes søster Maren Mogensdatter i Tyrsted, skifte Boller og Møgelkær 11.12.1732 lbnr.108).
Forsegling 19.5.1741.

70 Abelone Hansdatter i Rørup. 12.10.1741, fol.61B.
Enke efter Laurids Jacobsen, degn i Gelsted og Rørup. B:
1) Hans Lauridsen Rørup, degn i Sønderby
2) Jacob Lauridsen Rørup, degn i Tanderup
3) Karen Lauridsdatter, enke efter [Hans Carsten Johansen Struch] i Gyngstrup, degn i Krogsbølle, [begravet 22.6.1736]
4) Anne Lauridsdatter, død. Første ægteskab med Peder Hansen Drejer, degn i Gelsted og Rørup, [skifte 25.7.1726 lbnr.40]. 1B:
a Niels Drejer 17.
Anne Lauridsdatters andet ægteskab med Peder Sørensen. 1B:
b Abelone Pedersdatter.

71 Rasmus Rosing, præst i Husby og Wedellsborg Kapel. 20.2.1742, fol.64, 170B.
E: Mette Sofie [Lindberg]. B:
1) Christian Rosing 25, student
2) Anne Rosing 22
3) Frederik Rosing 18
4) Dorthe Rosing 17
5) Cathrine Elisabeth Rosing 12
6) Hans Jacob Rosing 9
7) Kirsten Rosing 8.
FM: Peder Meyer.
Forsegling 22.1.1742.

72 Hans [Clausen] Kyhl, degn i Gelsted og Rørup. 28.6.1742, fol.82B.
E: Margrethe Iversdatter. LV: bror Lago Iversen, degn i Ørsted. B:
1) Iver Kyhl 11
2) Johanne Marie Kyhl 6.
FM: farbror Frederik Kyhl, kateket i Odense Frue.

73 Christian Riisbrich Hem, discipel i Odense latinskole. 7.1.1743, fol.88B.
A:
1) mor Cathrine Marie Riisbrich i Viby, enke efter Anders [Hansen] Hem,. præst i Udby, [skifte 8.8.1729 lbnr.46]
2) Anne Cathrine Christiane Hem
3) Christine Hem.
FM:
1 morbror Hans Riisbrich, præst i Vejlby
2 [farbror] Johan Rasch Aarhus, præst i Asperup og Rorslev.

74 Cathrine Marie [Christiansdatter] Riisbrich i Viby Ellegård. 13.5.1743, fol.89B.
Enke efter Anders [Hansen] Hem, præst i Udby, [skifte 8.8.1729 lbnr.46]. B:
1) Anne Cathrine Christiane Hem 24
2) Christine Hem 18.
FM:
1 morbror Hans Riisbrich, præst i Vejlby
2 farbror Johan Rasch Aarhus, præst i Asperup og Rorslev.
Afdøde døde hos sin mor Inger Cathrine [Hansdatter], enke efter [Christian Brodersen] Riisbrich, præst i Udby, [skifte 5.12.1718 lbnr.27].

75 Peder Hansen Lunde, vicepræst i Nørre Åby og Ingslev. 16.3.1744, fol.94B.
E: Anne Barbara Jørgensdatter. LV: bror Peder Jacob Jørgensen, præst i Særslev. B:
1) Sofie Amalie Pedersdatter 6
2) Else Marie Pedersdatter 5
3) Margrethe Pedersdatter 3, der døde
4) Lisbeth Cathrine Pedersdatter 2.
FM:
1 født værge Mathias [Hansen] Mørch, farver i Køge g.m. [Anne Cathrine, enke efter formand Mads Jensen Møller]
2 morbror Hans Juul [Jørgensen Aaby], præst i Svanninge.
Arv efter [enkens farbror] Frederik Frederiksen, skifte slut 1.12.1740 til A:
1 enkens ældste søster Else Cathrine [Jørgensdatter Aaby] i Fåborg, enke efter [Hans Hansen] Kærumgaard, [farver] i Fåborg til hendes børn af første ægteskab med [Jacob Bertelsen] Kærumgaard, [præst på Askø, død 19.4.1736]. 2B:
a Margrete Kirstine Jacobsdatter
b Else Marie Jacobsdatter
2 [enkens søster] Karen Juul Jørgensdatter. FM: far Jørgen Frederiksen, [præst i Nørre Åby og Ingslev].

76 Helvig Nissen i Balslev. 15.6.1744, fol.114.
Enke efter Søren Lauridsen Balslev, degn i Vejlby, [skifte 7.7.1739 lbnr.66]. B:
1) Dorthe Johanne Balslev g.m. successor Niels Rønninge
2) Marie Balslev i Fredericia.

77 Frededrik Andersen Golsche, degn i Balslev og Ejby. 30.9.1744, fol.119.
E: Anne Lauridsdatter Harbo. LV: Laurids Peirup, degn i Nørre Åby. A:
1) bror Christian Andreas Golsche i Kiel.

78 Hans Vallund, rektor i Middelfart og sidst klokker sst. 6.11.1744, fol.125.
A:
0) forældre [Christoffer Vallund, præst i Bregninge på Ærø, død 1702 og Birgitte Johansdatter]
1) bror Thomas Vallund, degn i [Store og Lille] Fuglede på Sjælland
2) søster Eleonora Vallund i Svanninge.
Afdøde blev begravet i Føns.

79 Inger Cathrine [Hansdatter] i Viby Ellegård. 2.3.1746, fol.128B.
Enke efter [Christian Brodersen] Riisbrich, præst i Udby, [skifte 5.12.1718 lbnr.27]. B:
1) Hans Riisbrich, præst i Vejlby, der døde
2) Broder Riisbrich
3) Cathrine Marie Riisbrich, skifte 13.5.1743 lbnr.74], var g.m. Anders [Hansen] Hem, præst i Udby, [skifte 8.8.1729 lbnr.46]. 2B:
a Anne Cathrine Christiane Hem
b Christine Hem.
FM: Johan Rasch Aarhus, præst i Asperup og Rorslev.

80 Hans Christiansen Riisbrich, præst i Vejlby, [der døde 17.4.1746], fol.140B, næste protokol fol.24B, 42, 72B.
E: Petronelle Dorthe [Knudsdatter] Werchmeister. LV: Jens [Jensen] Bergendal, præst i Fredericia Trinitatis. B:
1) Børge Riisbrich 16
2) Knud Christian Riisbrich 15
3) Agathe Riisbrich 4½.
FM:
1 farbror Broder Riisbrich, student i København
2 morbror Henrik Werchmeister, præst i Føns og Ørslev
3 morbror Herluf Werchmeister i Middelfart.
Bevilling til uskiftet bo af 20.5.1746.
Samfrændeskifte 8.6.1748.
Enken gift [Fredericia Trinitatis 1748 med Andreas] Raklev, tolder i Kolding.

81 Laurids Bertelsen Woller (Wolder, Volder), degn i Brenderup og Ore. 20.10.1746, fol.141, næste protokol fol.71B.
E: Eleonora Christensdatter Holm. LV: Niels Jørgensen Buch, møller i Fyllested mølle. Enken er i 1752 g.m. Poul Strasborg. B:
1) Anne Elisabeth Woller 23
2) Johanne Henrikke Woller 18, i 1742 g.m. Thyge Jespersen Møller i Middelfart
3) Christian Frederik Vilhelm Woller 16
4) Gedske Kirstine Woller 14
5) Bartholin Woller 8, i 1752 i skrædderlære.
FM:
1 farbror Johannes Woller, færgemand på Bøjden.
Desuden nævnes
1 afdødes bror Severin Woller, skoleholder i Bullerup [i Agedrup sogn]
2 afdødes bror Bartholin Woller, overvisiterer i Ålborg
3 afdødes halvbror Godske Woller, farer på Ostindien
4 afdødes halvbror Jørgen Pougdal, student.
[Afdødes far var Bertel Lauridsen Woller, præst på Lyø, skifte Sallinge herred gejstlig 12.4.1728 lbnr.51].
Afdøde døde 19.10.1746 i Søllested præstegård.
Samfrændeskifte 18.12.1752.

82 Anne Borch Krag, der døde i Hernhut 1748, fol.169.
A:
0) far Hans [Lauridsen] Krag, præst i Gamborg, skifte 16.4.1736 lbnr.64 og mor Karen [Hermansdatter] Willer, der var udrejst til Hernhut, også død. [Fars første ægteskab med Anne Christensdatter Borch, skifte 2.3.1724 lbnr.35]. B:
1) [halv]bror Christen Krag, student
2) [halv]søster Johanne Marie Krag g.m. Severin [Michael Christensen] Brasch, præst i Tim og Madum.


Vends herred
Gejstlig skifteprotokol
1748-177983 Anne [Frederiksdatter] von Haven i Fjelsted, der døde 15.8.1747, fol.1B.
E: Jochum [Christoffersen] Wielandt, præst i Fjelsted og Harndrup. B:
1) Birgitte Cathrine Wielandt 20½
2) Christine Petronelle Wielandt 16½.
FM:
1 morbror Salomon [Frederiksen] von Haven, kapellan i Odense Frue
2) morbror Niels [Frederiksen] von Haven, kollega i fjerde klasse i Odense.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren [Christoffersdatter Wielandt] i Vester Skerninge, enke efter Lambert [Frederiksen] von Haven, præst i Vester Skerninge og Ulbølle, [død 7.3.1738].

84 Johan Christian Lintrup, degn i Fjelsted og Harndrup. 4.5.1748, fol.29.
E: Johanne Marie Johansdatter Stub. LV: Joachim Iversen Pritzbuer, skoleholder i Brenderup. B:
1) Johanne Marie Johansdatter Christiansen Lintrup 32, der ægter Laurids Nielsen i Ferritslev [i Rolsted sogn]
2) Hans Johansen Christiansen Lintrup 28
3) Christen Johansen Christiansen Lintrup 26
4) Marie Cathrine Johansdatter Christiansen Lintrup 22
5) Anne Pouline Johansdatter Christiansen Lintrup 17
6) Jens Johansen Christiansen Lintrup 15
7) Birgitte Christiane Johansdatter Christiansen Lintrup 9.
FM:
1 morbror Thomas Kingo Stub, degn i Fraugde
2 Hans Kingo, skoleholder i Langesø.
Enke og afdøde har aftægtskontrakt af 23.3.1747 med successor Claus Conradsen Piil, der var forlovet med nu afdøde datter Dorthe Johansdatter Christiansen Lintrup, [begravet 6.5.1747].
Denne aftægtskontrakt ved medunderskrevet af:
1 Conrad Hansen Piil, vejer og måler i Fåborg
2 Joachim Wielandt, præst i Fjelsted og Harndrup.

85 Laurids Peirup, degn i Nørre Åby og Ingerslev. 20.10.1749, fol.34.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mads Rasmussen til Kærbyholm [i Ingslev sogn]. B:
1) Mads Peirup 27, successor
2) Maren Peirup 25
3) Anne Marie Peirup 25
4) Rasmus Peirup 21.

86 Johanne Simonsdatter i Middelfart, [begravet 27.6.1735], fol.42B.
E: Christen [Nielsen] Busch, kapellan i Middelfart og Kavslunde.
Afkald 23.7.1743 fra B:
1) Niels Busch, sergent
2) Nille Johanne Busch
3) Christen Busch i Fjellerup.

87 Halvor Herdal, degn i Husby og Wedellsborg kapel. 25.6.1751, fol.44B.
E: Cathrine Marie [Immanuelsdatter] Petresch. LV: Niels Mortensen, skoleholder i Husby. B:
1) Christiane Herdal 21, i Ringe
2) Janus Herdal 20
3) Hans Jacob Herdal 16
4) Immanuel Herdal 11
5) Lorents Gabriel Petresch Herdal 9
6) Andreas Herdal 8
7) Georg Herdal 6.
FM: [mors farbror] Andreas [Lorentsen] Petresch, organist og klokker i Assens.

88 Anders [Hansen] Ravn, degn i Gamborg. 13.5.1751, fol.54.
E: Karen Hansdatter. LV: Eskild Jørgensen. B:
1) Marie Cathrine Andersdatter 23
2) Christen Andersen 18
3) Hans Andersen 17.
FM: successor Jørgen Jørgensen.

89 Maren i Føns. 5.3.1751, fol.58.
E: Børge Rasmussen, degn i Føns og Ørslev, der også døde. B:
1) Anne Cathrine Børgesdatter i Randers.
2) [Hannibal Gustav Børgesen, skifte 22.7.1742 København Borgret Skiftebreve lbnr.44]
2) [Christian Børgesen, skifte 7.7.1742 København Borgret Skiftebreve lbnr.45]
FM: fars søskendebarn Andreas van Bergen. landsdommer i Odense.

90 Birgitte Rasmusdatter Gertmann i Båring i Asperup sogn.30.3.1753, fol.73.
Enke efter Johan Henriksen Thorborg, degn i Asperup og Roslev, [død 25.9.1750]. A:
0) forældre Rasmus Knudsen Gertmann i Slagelse, død 7.6.1686, gift 3.11.1683 med Karen Mikkelsdatter. B:
2) Birgitte Rasmusdatter Gertmann, døbt 15.12.1784, som er afdøde.
Mors første ægteskab med Niels Rasmussen Vallund. B:
1) halvsøster Anne Marie Nielsdatter Vallund, gift 4.12.1701 med Jens Christensen, klejnsmed i Slagelse, begravet 7.7.1724. 9B:
a Niels Jensen, døbt 11.6.1702, begravet 22.6.1702
b Birgitte Jensdatter, døbt 18.11.1703, gift 12.8.1727 med Mikkel Jørgensen, skomager i Slagelse
c Karen Jensdatter, døbt 8.11.1705, begravet 30.11.1705
d Albert Jensen Schmidt, døbt 1.1.1707, præst i Hjordkær
e Christen Jensen, døbt 28.2.17010, begravet 10.8.1710
f Cathrine Jensdatter, døbt 28.2.1711, g.m. Henrik Juul, trompeter i Itzeho
g Niels Jensen, døbt 22.12.1713
h Christen Jensen Schmidt, døbt 9.8.1716, skoleholder i Nibe
i Anne Margrethe Jensdatter, døbt 16.4.1719, død, var, g.m. Jes Nissen i Pouls Kro i Holsten. 1B:
1 Anne Marie Jesdatter, født 20.11.1748
Alle i Slagelse Sankt Mikkels sogn, undtagen Anne Marie Jesdatter.
Mors tredje ægteskab med Laurids Rasmussen Bang, gift Slagelse Peder 4.10.1689. B:
3) Niels Lauridsen Bang, døbt Slagelse Peder 2.5.1690, løjtnant i Skanderborg, død. 2B:
a Karen Bang
b Anne Margrethe Bang.
Den ene af disse døtre ægter H. Møller i Skanderborg.

91 Karen Hansdatter i Gamborg. 28.5.1755, fol.89B.
Enke efter Anders [Hansen] Ravn, degn i Gamborg, skifte 13.5.1751 lbnr.88. B:
1) Marie Cathrine Andersdatter Ravn
2) Christen Andersen Ravn, bagersvend i København
3) Hans Andersen Ravn, i Assens.

92 Margrethe [Nielsdatter] Buchholtz i Føns. 15.9.1755, fol.91.
E: Henrik [Knudsen] Werchmeister, præst i Føns og Ørslev. B:
1) Christiane Elisabeth Werchmeister 20
2) Inger Margrethe Werchmeister 18
3) Øllegaard Werchmeister 6
4) Lene Werchmeister 4
5) Christiane Petronelle Werchmeister 3.
FM:
1 Herluf Werchmeister i Middelfart
2 Christian Mølmark, borgmester og byfoged i Fåborg.
Arv i boet efter enkemandens bror Christoffer Werchmeister, der døde 1738 på St. Thomas i Vestindien, til dennes barn B:
1) Margrethe Kirstine Christoffersdatter Werchmeister.
Arv efter enkemandens stedmor Silke [Andersdatter] Herbst, der døde i Middelfart, skifte 5.12.1737, [enke efter enkemandens far Knud Henriksen Werchmeister, præst i Vejlby, skifte 9.5.1729 lbnr.44].

93 Cathrine [Hansdatter Hem] i Asperup. 18.3.1757, fol.108.
Enke efter [Johan] Rasch [Simonsen Aarhus, præst i Asperup og Rorslev, død 10.7.1755]. B:
7) Anne Margrethe Rasch g.m. [Bertel Hermansen] Clausen, successor.
Første ægteskab med formanden Hans Jørgensen Mygind, [skifte 13.10.1721 lbnr.32]. B:
1) Karen Hansdatter Mygind, [skifte Ebeltoft 30.10.1741 lbnr.183], var g.m. Hans [Rasmussen] Buchtrup i Ebeltoft. 1B:
a Hans Hansen Buchtrup 16
2) Jørgen Hansen Mygind, præst i Dreslette
3) Henning Hansen Mygind, klokker på Næs i Øvre Romerike ved Christiania
4) Kirsten Hansdatter Mygind g.m. Peder Madsen Ilum på Villerupgård [i Saltum sogn] i Vendsyssel
5) Jens Hansen Mygind, kapellan i Nyborg
6) Birgitte Cathrine Hansdatter Mygind, død, var g.m. Niels Hjort, forpagter på Brusgård ved Randers. 4B:
a Hans Nielsen Hjort
b Simon Christian Nielsen Hjort
c Cathrine Nielsdatter Hjort
d Ingeborg Dorthe Nielsdatter Hjort.

94 Else Cathrine Monsilius, [begravet 11.9.1757], fol.114B.
E: Hans Outzen Omeis, degn i Udby. B:
1) Margrethe Caroline Hansdatter 7
2) Hans Henrik Hansen 5.

95 Hans Jensen Arrebo, degn i Brenderup og Ore. 12.9.1760, fol.118.
E: Bodil Marie Holst. LV: Martin Holst, byfoged i Bogense. B:
1) Sofie Amalie Hansdatter 9
2) Anne Dorthe Hansdatter 8
3) Jens Hansen 1½.
FM: Mads Hvid, forvalter på Oregård.

96 Iver [Knudsen] Assens, præst i Gamborg. 20.7.1759, fol.125B.
E: Marie Cathrine [Christensdatter] Luja, der også døde. B:
1) Rasmus Winther Assens 13
2) Hans Christoffer Assens 9
3) Mathia Margrethe Assens 8.
FM: mors halvbror Mathias [Rasmussen] Winther, vicepræst i Ørbæk.
Arv efter afdødes søster Johanne Assens, der døde for 2 år siden i Horbelev præstegård.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Hans Christoffer [Hansen] Ehlers, præst i Horbelev på Falster
2 afdødes kones [halv]bror [Christian Michael Winther], degn i Hillerslev i Thy.

97 Ellen Kirstine Dibbek i Husby. 10.8.1763, fol.140.
E: Niels Mortensen, degn i Husby og Wedellsborg kapel. B:
1) Anne Johanne Nielsdatter 14.
FM: Peder Lauridsen Damgaard, degn i Tanderup.

98 Anne Cathrine Knudsdatter Buchwald i Blanke i Rorslev sogn. 30.1.1764, fol.141B.
E: Jens Friis Lange, skoleholder i Blanke. B:
2) Erik Bartholin Lange 17.
Af første ægteskab B:
1) Frands Dissel, urmager i Nyborg.
Arv efter afdødes bror Barthold Ulrik von Knudsen i Hohen Rested.
Afdøde døde 17.1.1764.

99 Peder [Caspersen] Meyer, præst i Gelsted og Rørup. 9.7.1764, fol.147.
E: Martha Charlotte [Amalie] Alexandersdatter Scheby. LV: [Meinhard Melhoff Jørgensen] Raffenberg, præst i Nørre Åby og Ingslev. B:
1) Christiane Charlotte Meyer, enke efter Lorents Drejer på Pugholm [i Bederslev sogn]
2) Cathrine Elisabeth Meyer g.m. [Mourids Gotthold Christensen] Krag, præst i Balslev og Ejby
3) Casper Meyer
4) Anne Marie Meyer
5) Alexander Meyer, student på Raskenborg
6) Maren Meyer
7) Mathia Cathrine Meyer
8) Laurids Meyer.
FM:
1 farbror Christen Sibbern, urmager i Odense
2 morbror [Laurids] Scheby til Østrupgård [i Østrup sogn].

100 Rasmus [Madsen] Knap, klokker og kordegn i Middelfart. 2.6.1764, fol.159B.
E: Marie Sofie [Køster]. LV: Wulff, kontrollør i Middelfart. B:
1) Mathias Rasmussen 15
2) Johanne Marie Rasmusdatter 6.
FM: Hans Jensen i Middelfart.

101 Claus Piil, degn i Fjelsted og Harndrup. 2.3.1765, fol.152B.
E: Anne Elisabeth Fabricius. LV: Christoffer Normann i Fyllested mølle. B:
1) Mette Marie Clausdatter 11
2) Conrad Frederik Clausen Piil 6.
FM:
1 farbror Christen Piil, færgemand i Vemmenæs på Tåsinge
2 Christian Styrckel, kateket i Fåborg g.m. faster [Mette Marie Piil].

102 Niels Mortensen, degn i Husby og Wedellsborg kapel. 7.6.1766, fol.165B.
E: Marie Elisabeth Iversdatter Bruun. LV. C. V. Meden.
Første ægteskab med [Ellen Kirstine Dibbek], skifte 10.8.1763 lbnr.97. B:
1) Anne Johanne Nielsdatter 18.
FM: Christian Frederik Heidemann, degn i Tanderup.

103 Oluf Volden, ugift student i Asperup præstegård. 16.7.1764, fol.167B.
A:
1) mor Gertrud Rasmusdatter i gården Volden i Sundfjord fogderi i Bergen stift i Norge, enke efter Oluf Volden
2) bror Rasmus Olufsen Stenrode, død. 3B:
a Orlog Rasmusdatter 16
b Cornelius Rasmussen 14
c Rasmus Rasmussen 12
3) søster Orlog Olufsdatter g.m. Johannes Laagørn
4) søster Giøe Olufsdatter g.m. Bruse Berge
5) søster Martie Olufsdatter g.m. Øster Buttedalen.
Afdøde døde 15.7.1764.

104 Bodil Marie [Pedersdatter] Lind i Gamborg. 29.1.1766, fol.171B.
E: Mads [Pedersen] Maaløe, præst i Gamborg. B:
1) Idicus Frederik Vilhelm Hannibal Maaløe 6
2) Hannibal Vilhelm Ludvig Maaløe 5
3) Vilhelmine Maaløe 3.
Afdøde døde 31.12.1765.

105 Peder Henriksen Lind i Gamborg præstegård. 18.5.1765, fol.173B.
Enkemand. B:
1) Bodil Marie Pedersdatter Lind 40 g.m. Mads [Pedersen] Maaløe, præst i Gamborg
2) Helvig Pedersdatter Lind 37, hos enken efter Abraham Lehn på Lolland
3) Kirsten Pedersdatter Lind 30, i København.
Afdøde, der havde været skrædder i København, havde logeret 5 år i Gamborg præstegård og døde 17.5.1765.

106 Johannes Kaare, degn i Nørre Åby og Ingslev. 25.2.1767, fol.175.
E: Christine [Christoffersdatter] Schmidt. LV: svoger Johan Jørgen Jensenius, compastor i Vejlby. A:
1) morbror Rasmus Pedersen i Harndrup
2) moster Dorthe Pedersdatter i Ørsbjerg [formentlig Ørslev] sogn
3) moster, død. 2B:
a Peder Jensen i Hårby
b Gertrud Jensdatter g.m. Jørgen Poulsen i Søllested.
Afdøde døde 26.1.1767.

107 Jochum [Christoffersen] Wielandt, præst i Fjelsted og Harndrup. 5.5.1766, fol.179.
Enkemand efter [Anne Frederiksdatter von Haven, skifte 15.8.1747 lbnr.83]. B:
1) Birgitte Cathrine Wielandt.
FM: morbror Niels von Haven, professor i Odense
2) Christine Petronelle Wielandt g.m. Mads Maaløe, præst i Gamborg.
[Afdødes første ægteskab med [Karen Dorthe Knudsdatter Rosenvinge, skifte 17.6.1720 lbnr.31].

108 Christian Ludvig Berg, degn i Føns og Ørslev. 16.6.1767, fol.198.
E: Cathrine Margrethe. LV: Herluf Møller, degn i Balslev og Ejby. B:
1) Jacob Christian Berg 19½,i Odense latinskole
2) Anne Abelone Berg 18
3) Bonde Simon Berg 16
4) Christoffer Berg 13
5) Hans Henrik Berg 9
6) Anne Elisabeth Amalie Berg 7
7) Dorthe Cathrine Berg 5.
FM: født værge [Jacob] Wedel til Holsegård.

109 Hans Outzen Omeis, degn i Udby. 21.5.1767, fol.201.
E: Louise Wulff. LV: successor [Mikkel Nielsen] Barsø, der ægter enken. B:
2) Peder August Omeis 7½
3) Ludvig Bernhard Omeis
FM: farbror Niels Fog (Voigt) [Ludvigsen] Omeis, personlig kapellan i Nykøbing Mors.
Første ægteskab med Else Cathrine Monsilius, [skifte 11.9.1757 lbnr.94]. B:
1) Margrethe Caroline Hansdatter 16.

110 Christine Pernille Wielandt i Gamborg. 8.9.1767, fol.205B.
E: Mads Maaløe, præst i Gamborg. B:
1) Christiane Pernille Wielandt, født 9.8.1767.
FM: mors morbror Niels von Haven. professor i Odense.
Enkemandens første ægteskab med [Bodil Marie Pedersdatter Lind], skifte 29.1.1766 lbnr.104. Arv til børn.
Arv efter afdødes far Jochum [Christoffersen] Wielandt, præst i Fjelsted og Harndrup, [skifte5.5.1766 lbnr.107].

111 Peder [Hansen] Hertel, præst i Fjelsted og Harndrup. 23.3.1768, fol.208B.
E: Anne Hedvig [Jørgensdatter] Bloch. B:
1) Hans Christian Hertel 12
2) Anne Cathrine Hertel 10
3) Regitze Sofie Hertel 7
4) Jørgen Lund Hertel 3
5) Anne Marie Cathrine Hertel 1½.
FM: fars halvbror Christian [Rasmussen] Bang, degn i Lumby.

112 Anne Lauridsdatter [Harbo] i Ejby. 2.11.1768, fol.214B.
Enke efter Frededrik Andersen Golsche, degn i Balslev og Ejby, [skifte 30.9.1744 lbnr.77].
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 3.10.1768.

113 Peder [Jensen] Vejle i Ronæs, præst i Udby. 29.7.1771, fol.216B.
E: Hedvig Magdalene [Patermann]. LV: Willemoes, forvalter på Wedellsborg. A:
1) søster Marie Jensdatter g.m. Niels Gudsen i Svendborg
2) halvsøster Hedvig Magdalene på stedet
3) halvsøster Marie Magdalene g.m. Christian Schultz, feldbereder i Svendborg.
Afdøde døde 27.7.1771.

114 Christian Steffensen Blide, degn i Kavslunde. 13.12.1773. fol.225B.
E: Magdalene Nobel. LV: Poul Andersen i Middelfart. B:
1) Christine Marie Christiansdatter 14
2) Mads Christian Christiansen 12.
FM: Jens Jespersen i Kavslunde.

115 Voldborg Nielsdatter Eilschou i Ejby. 18.5.1772, fol.228.
E: Herluf Møller, degn i Balslev og Ejby. B:
1) Sara Margrethe Herlufsdatter g.m. Filip Schiøtt i Fjelsted
2) Knud Belliger 21
3) Mette Kirstine Herlufsdatter 20
4) Niels Herlufsen 16
5) Øllegaard Sofie Herlufsdatter 14
6) Bondo Simonsen 13
7) Hedvig Magdalene Petrine Herlufsdatter 8
8) Jacob Samuel Herlufsen 5
9) Thøger Herlufsen Møller 3
10) Maren Herlufsdatter 6 mdr.
FM: Ernst Brodt på Ventelykkegård.

116 Marie Nielsdatter [Holm] i Middelfart. 21.5.1773, fol.229.
Enke efter Laurids Aalborg, klokker i Middelfart, begravet 28.10.1758. A:
0) far Niels Jensen Kertinge, død
01) farbror Morten Jensen, død. 4B:
1) Jens Mortensen, død. 5B:
a Frands Jensen
b Morten Jensen
c Niels Jensen
d Rasmus Jensen
e Kirsten Jensdatter
2) Mads Mortensen, død. 5B:
a Jens Madsen
b Morten Madsen
c Hans Madsen
d Jørgen Madsen
e Anne Marie Madsdatter
3) Maren Mortensdatter g.m. Niels Rasmussen i Seden
4) Karen Mortensdatter g.m. Peder Ottesen på Sellebjerg gods
02) fars halvsøster Elisabeth Hansdatter, død. 2B:
1) Elisabeth Hansdatter g.m. Poul Pedersen, skomager i Odense
2) Mette Cathrine Hansdatter, enke efter Hjerre Broholm i Odense
0A) mor Inger Hansdatter, død
03) moster Maren Hansdatter. Af 2 ægteskaber 5B:
1) Søren Isaksen, hjulmand i Ejby
2) Hans Hansen
3) Jens Hansen
4) Stine Hansdatter
5) Abelone Hansdatter g.m. Rasmus Christensen, bager i Odense
04) moster Anne Hansdatter, død. 2B:
1) Laurids Knudsen
2) Kirsten Knudsdatter
05) moster Maren Hansdatter. død, var g.m. Nikolaj Urtemand i Odense. 3B:
1) Marie Nikolajsdatter i Odense
2) Sille Nikolajsdatter, død. 3B:
a Nikolaj Jensen, død. 3B:
1 Jens Nikolajsen
2 Knud Nikolajsen
3 Henrik Nikolajsen
b Frands Jensen, skomager i Verninge
c Maren Jensdatter g.m. Jeppe Andreassen, skrædder i Odense
3) Dorthe Nikolajsdatter. død, var g.m. Anders Pottemager i Odense. 3B:
a Nikolaj Andersen, murersvend i Nyborg
b Edel Marie Andersdatter i Odense
c Kirsten Andersdatter i København.
Desuden nævnes afdøde mands brorsøn Christian Hansen Aalborg.

117 Anders Andersen, provstebonde i Røjle i Vejlby sogn. 15.2.1778, fol.234B.
E: Karen Hansdatter. LV: Oluf Jensen, der ægter enken. A:
1) bror Hans Andersen i Stavrby
2) bror Peder Andersen i Voldby.
Enkens første ægteskab med Jørgen Jørgensen. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Marie Jørgensdatter
3) Anne Margrethe Jørgensdatter
4) Anne Kirsten Jørgensdatter
5) Kirsten Jørgensdatter
6) Karen Jørgensdatter
7) Anne Jørgensdatter.
Af disse børn er et død, skifte 11.9.1778, efter hvem der er arv.

118 Cecilie Cathrine Besselin i Sønder Åby. 1.7.1773, fol.236.
E: Villads [Gabrielsen] Borchsenius, præst i Husby og Wedellsborg Kapel. B:
1) Cathrine Sofie Vilhelmine Villadsdatter 7
2) Jørgen Carsten Bloch 6
3) Johanne Dorthe Villadsdatter 5
4) Gabriel Esajas Villadsen 1.
FM:
1 morbror [Adolf Christian] Besselin, løjtnant
2 Johan Conrad Jacobsen Fabricius, kapellan her på stedet.
Bevilling til uskiftet bo af 18.12.1772.
Samfrændeskifte 1.7.1773.

119 Maren Pedersdatter i Brenderup sogn. 4.5.1775, fol.238B.
E: Joachim Iver Pritzbuer, skoleholder i Brenderup. A:
1) bror Peder Pedersen i Hundstrup sogn
2) søster Abelone Pedersdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Nærå sogn
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Jacob Geisler, afskediget rytter i Nyborg.

120 Abelone Andersdatter i Røjle i Vejlby sogn. 8.6.1776, fol.239.
E: Nikolaj Adamsen. A:
1) søster g.m. Jens Andersen i Stavrby på Hindsgavl gods.

121 Hannibal Christian Hoff, skoleholder i Ingslev. 18.6.1777, fol.239.
E: Anne Christine Formelius Bastian. LV: Johan Bering, skoleholder i Balslev. B:
1) Rasmus Hoff 27, skoleholder i Hessum i Skeby sogn
2) Marie Hannibalsdatter g.m. Christian Andersen i Bubel i Ingslev sogn
3) Sofie Amalie Hannibalsdatter 20, der ægter Morten Andersen, snedker i Viby i Udby sogn
4) Ingeborg Hannibalsdatter 17.

122 Peder Gommesen, degn i Nørre Åby og Ingslev. 6.11.1777, fol.241B.
E: Anne Kirstine [Iversen Betzer]. LV: agent Iversen i Middelfart. B:
1) Anne Hedvig 9.
FM: morbror Johan Betzer, købmand i Middelfart.

123 Sofie Charlotte [Pedersdatter] på Billesbølle. 26.6.1777, fol.245.
Enke efter [Bone Johansen] Svane, degn i Hellested på Stevns, [skifte Stevns herred gejstlig 30.5.1755 lbnr.79]. A:
0) far Holger Pedersen Schmidt, degn i Nørre Jernløse, død 1741
1) søster Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen Husum, skrædder i Tølløse
2) halvbror Frederik Holgersen Schmidt, skytte i Ekernførde i Holsten
3) halvbror Peder Holgersen Schmidt, møller i Tølløse g.m. Margrethe Hedvig, begge døde. 2B:
a Maren Pedersdatter Schmidt g.m. Christian Frederik Andersen, skovfoged i Lystrup skovhus i Frederiksborg amt
b Peder Pedersen Schmidt, døbt Tølløse 6.11.1743
4) halvbror Maximilian Vilhelm Holgersen Schmidt i Vintre møller i Nørre Jernløse, død. 2B:
a Rasmus Pedersen Schmidt, døbt Nørre Jernløse 7.5.1747
b Holger Pedersen Schmidt, døbt Mørkøv 9.3.1749
5) halvsøster Karen Pedersdatter Friskop, lem i Vartov Hospital i København

124 Niels [Christensen] Rønning, degn i Vejlby, 16.2.1779, fol.253, 269B.
E: Dorthe Johanne Balslev. LV: [Johan Jørgen Hansen] Jensenius, præst i Vejlby. B:
1) Søren Christian Rønning, degn i Husby og Wedellsborg Kapel
2) David Rønning over 25
3) Hedvig Rønning 33
4) Bodil Marie Rønning 23.

125 Villads [Gabrielsen] Borchsenius, præst i Husby og Wedellsborg Kapel. 26.3.1778, fol.253B.
E: Marie Elisabeth [Christensdatter] Vestergaard. LV: bror Jens Hee Vestergaard. B:
5) Cecilie Cathrine Dorthe Margrethe Borchsenius 3.
Første ægteskab med [Cecilie Cathrine Besselin, skifte 1.7.1773 lbnr.118]. B:
1) Cathrine Sofie Vilhelmine Villadsdatter 12
2) Jørgen Carsten Bloch 11
3) Johanne Dorthe Villadsdatter 10
4) Gabriel Esajas Borchsenius 6.
FM:
1 farbror [Johannes] Borchsenius til Ødemark [i Bromme sogn] på Sjælland
2 morbror Niels Vestergaard.

126 Henrik [Knudsen] Werchmeister, præst i Føns og Ørslev. 5.2.1779, fol.274.
E: Elisabeth Winding. LV: Rasmus Rasmussen, forpagter på Tybrind. B:
3) Emerentse Margrethe Sofie Werchmeister 21
4) Rasmus Ezekiel Werchmeister 20
5) Herluf Frederik Werchmeister 16
6) Knud Martin Werchmeister 16
7) Sofie Dorthe Castorine Werchmeister 15
8) Laurids Baggesen Werchmeister 12
9) Øllegaard Laurine Silke Herbst Werchmeister 7.
FM:
1 Willemoes, forvalter på Wedellsborg
2 fars søstersøn Riisbrich, professor.
Første ægteskab med [Margrethe Nielsdatter Buchholtz, skifte 15.9.1755 lbnr.92]. B:
1) Casta Magdalene Werchmeister g.m. [Herman Poulsen] Landt, præst i Hesselager
2) Gotharda Christiane Petronelle Werchmeister 23.Vends herred
Gejstlig skifteprotokol
1781-1817127 Hedvig Vejle i Sønder Åby. 22.11.1781, fol.1.
E: Johan Conrad [Jacobsen] Fabricius, præst i Husby og Wedellsborg Kapel. B:
1) Jacob Peder Fabricius 9
2) Frederik Bager Fabricius 8
3) Cathrine Sofie Vilhelmine Fabricius
4) Mette Sofie Christine Fabricius
5) Frederikke Juliane Louise Fabricius.
FM:
1 mosters mand Christian Schultz, feldbereder i Svendborg
2 Johan Jørgen [Hansen] Jensenius, præst i Vejlby.
Bevilling til uskiftet bo af 19.1.1781.
Samfrændeskifte 22.11.1781.

128 Marie Gregoria [Christoffersdatter] Schmidt i Vejlby. 19.5.1783, fol.3.
E: Johan Jørgen [Hansen] Jensenius, præst i Vejlby. B:
1) Christine Jensenius 17
2) Birthe Christine Johanne Jensenius 16
3) Ludvig Valentin Jensenius 13 år og 3 mdr.
4) Christian Christoffer Jensenius 12
5) Anne Margrethe Jensenius 10½
6) Niels Krabbe Jensenius 8 år 4 mdr.
FM:
1 Jacob Wedel til Holsegård, Kærsgård og Varbjerggård, beslægtet på mors side
2 Peder Mathias Arensbach, præst i Tanderup, beslægtet på mors side.
Bevilling til uskiftet bo 13.7.1781.
Samfrændeskifte 19.5.1783.

129 Jochum Iversen Pritzbuer, skoleholder i Brenderup. 18.12.1782, fol.5.
E: Sofie Gørritsdatter. LV: Oluf Rasmussen i Fyllested. A:
1) søster, død. 1B:
a Johanne Marie Hansdatter g.m. Peder Tommerup i Odense, afskediget underofficer.
[Første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 4.5.1775 lbnr.119].

130 Martha Charlotte [Amalie Alexandersdatter] Scheby i Gelsted. 19.3.1784, fol.7.
Enke efter [Peder Caspersen] Meyer, præst i Gelsted og Rørup, [skifte 9.7.1764 lbnr.99]. B:
1) Christiane Charlotte Meyer g.m. Rasmus Jørgensen, forpagter på Nislevgård
2) Cathrine Elisabeth Meyer g.m. [Mourids Gotthold Christensen] Krag, successor
3) Casper Meyer
4) Anne Marie Meyer
5) Alexander Meyer på Raskenborg
6) Maren Meyer
7) Laurids Meyer, kapellan i Hjørring.

131 Hans Pedersen Næraa, degn i Fjelsted og Harndrup. 27.7.1784, fol.9.
E: Mette Absalonsdatter. LV: Schmidt, forpagter på Billesbølle. B:
1) Anne Marie Næraa
2) Peder Næraa 27, student
FM: farbror Limkilde i Odense.

132 Anne Hansdatter i Ørslev. 10.-11.1784, fol.12.
E: Erik Hansen Bøye, skoleholder i Ørslev. B:
1) Hans Eriksen i Skærbæk i Taulov sogn, død. 6 børn, hvis navne ikke angives
2) Henrik Christian Eriksen 25
3) Øllegaard Eriksdatter g.m. Jørgen Rasmussen, skoleholder i Gelsted.

133 Anne Mortensdatter i Kavslunde. 27.11.1780, fol.14B.
E: Niels Ploug, degn i Kavslunde. B:
1) Jørgen Ploug 21
2) Claus Plum Ploug 18
3) Morten Ploug 16
4) Anne Ploug 10
5) Niels Ploug 8
6) Anton Ploug 4½.

134 Kirsten Christensdatter i Balslev. 24.7.1787, fol.16B.
E: Johan Bering, skoleholder i Balslev. B:
1) Anne Marie Bering 24, forlovet med enkemand Hans Johansen i Sellebjerg i Vissenbjerg sogn
2) Maren Bering 21
3) Karen Bering 16
4) Anne Bering 13
5) Kirsten Bering 11
6) Else Bering 10
7) Hans Bering 9.
FM:
1 Søren Steensen i Gelbjerg
2 David Madsdatter i Balslev.
Afdøde døde 23.7.1787.

135 Jens [Friis] Lange, skoleholder i Blanke, der døde 14.9.1787, fol.18B.
E: [Margrethe Christensdatter].
Arvinger angives ikke.

136 Sofie Gørritsdatter i Fyllested. 1.11.1787, fol.18B.
Enke efter [Jochum Iversen] Pritzbuer, skoleholder i Brenderup, [skifte 18.12.1782 lbnr.129].

137 Laurids [Clausen] Raahauge, kapellan i Brenderup og Ore. 23.5.1785, fol.19.
A:
0) far Claus Raahauge, forpagter på Havløkkegård [i Østofte sogn] på Lolland under Knuthenborg gods, skifte sluttet 8.2.1782
1) bror Hans Raahauge.
Afdøde døde 22.5.1785.

138 Rasmus Hansen Edsberg, præst i Brenderup og Ore. 16.4.1790, fol.23, 82B.
E: Johanne Margrethe [Thomasdatter Trojel]. LV: Wedel til Kærsgård og Holsegård. B:
1) Thomas Edsberg 23
2) Hans Jacob Edsberg 22
3) Elisabeth Cathrine Edsberg 18
4) Constantia Alexandrine Edsberg 15
5) Anne Cathrine Edsberg 12
6) Jørgen Henrik Edsberg 9.
FM: Jesper Lauridsen Bolt i Fyllested mølle.

139 Bevilling at være egen værge. 3.4.1789, fol.28.
Bevilling at være egen værge for Anne Elisabeth Danchel, datter af [Poul Poulsen] Danchel, [præst i Fjelsted og Harndrup, død 18.1.1788, hvis dødsbo er i Odense.
FM: farbror [Poul Christian] Danchel, amtsforvalter i Nakskov.

140 Johan Jørgen [Hansen] Jensenius, præst i Vejlby, der døde 12.6.1788, fol.29B.
E: Anne Barbara Pedersen. LV: [Peder] Juel til Billeshave [i Strib sogn]. B:
7) Marie Gregoria Jensenius 4
8) Jacob Peder Jensenius 3.
Første ægteskab med Marie Gregoria [Christoffersdatter] Schmidt, skifte 19.5.1783 lbnr.128. B:
1) Christine Jensenius 22
2) Birthe Kirstine Johanne Jensenius 21
3) Ludvig Valentin Jensenius 19
4) Christian Christoffer Jensenius 17
5) Anne Margrethe Jensenius 15
6) Niels Krabbe Jensenius 14.

141 Mads [Pedersen] Maaløe, præst i Gamborg. 19.2.1789, fol.53, 75B.
E: Anne Cathrine Basse. LV: Hansen prokurator på Billesbølle. B:
5) Nikoline Maaløe 20
6) Christian Maaløe 17
7) Christiane Maaløe 15
8) Caroline Maaløe 13
9) Carl Maaløe 10
10) Charlotte Maaløe 9.
FM: Adeler på Hindsgavl.
Første ægteskab med [Bodil Marie Pedersdatter Lind], skifte 29.1.1766 lbnr.104. B:
1) Idicus Frederik Vilhelm Hannibal Maaløe, kapellan i Gamborg
2) Hannibal Vilhelm Ludvig Maaløe
3) Vilhelmine Maaløe 26.
Andet ægteskab med [Christine Pernille Wielandt i Gamborg. 8.9.1767 lbnr.110]. B:
4) Christiane Pernille Wielandt Maaløe 22, der ægter successor [Laurids] Buch.

142 Thomas Lund, degn i Fjelsted og Harndrup. 24.9.1790, fol.72B, 129.
Sofie Amalie . LV: Herluf Møller, degn i Ejby. A:
1) Gertrud Margrethe Lund, enke efter Andreas Jørgensen Møller, i Munkemølle
2) Jørgen Lund, transportforvalter i Middelfart. 2 børn, hvis navne ikke angives
3) Elisabeth Dorthe Lund, enke efter Jørgen Lund, vognmand
4) Herman Lund i Gildebro mølle [i Fjelsted sogn]
5) Else Margrethe Lund g.m. Rasmus Ibsen, værtshusmand i Odense.

143 Anne Jensdatter Rosengaard i Middelfart. 4.1.1791, fol.77B, 86B.
E: Jørgen [Clausen] Fabricius, klokker og kordegn i Middelfart. B:
1) Jens Pauli Fabricius, degn i Føns
2) Anne Dorthe Fabricius g.m. Johan Jørgen Behmann i Middelfart.
Afdøde døde 30.3.1789.

144 Søren Bygballe [Hansen] Bredal, præst i Middelfart og Kavslunde, der døde 1.8.1791, fol.78. 83B, 86B, 105, 108B.
E: Cathrine [Jensdatter Engel]. LV: Blume, byfoged. B:
1) Nikolaj Henrik Bredal, død i København uden børn
2) Andreas Theodosius Bredal, i Kongsberg i Norge
3) Anne Rebekka Bredal g.m. [Mathias] Bille i København, kaptajn i Søetaten
4) Else Margrethe Bredal, død [begravet Stege 25.3.1791]. E: [Offe Henrik Feddersen] Højer, toldinspektør i Stege. Hans første ægteskab med søsteren Johanne Irene Bredal. 4B:
a Karen Basse Højer
b Søren Højer
c Christian Holger Højer
d Johan Peder Engel Højer
5) Johanne Irene Bredal, [skifte Stege 12.11.1782 lbnr.359], var g.m. [Offe Henrik Feddersen] Højer, toldinspektør i Stege. 3B:
a Eva Margrethe Højer
b Cathrine Marie Højer
c Anne Rebekka Højer.
6) Sara Cathrine Bredal.

145 Johan Conrad [Jacobsen] Fabricius, præst i Husby og Wedellsborg Kapel. 7.3.1793, fol.88, 101B, 124.
E: Maren [Andersdatter] Albjerg. LV: [Søren] Hillerup til Asdal [i Asdal sogn i Vendsyssel]. B:
6) Hedvig Magdalene Fabricius 10
7) Helle Marie Fabricius 9
8) Anne Sofie Henriette Fabricius 7.
FM: født værge Bondo, forpagter på Boltinggård.
Første ægteskab med [Hedvig Vejle, skifte 22.11.1781 lbnr.127]. B:
1) Jacob Peder Fabricius 22, student på Akademiet i København
2) Frederik Bager Fabricius 19, i Odense skole
3) Cathrine Sofie Vilhelmine Fabricius 17
4) Mette Sofie Christine Fabricius 16
5) Frederikke Juliane Louise Fabricius 14.
FM: født værge Hans Frederiksen, feldbereder i Svendborg
Gave fra apoteker Fabricius enke i Næstved.

146 Svend Bønnelykke, præst i Brenderup og Ore. 14.8.1793, fol.101, 104B.
E: Margrethe Magdalene Aaby. LV: Møller, forvalter på Oregård.
Testamente af 12.7.1793.
Afdøde døde 13.8.1793.

147 Anne Kirstine [Iversen Betzer] i Middelfart. 22.10.1793, fol.107B, 121B.
Enke efter Peder Gommesen, degn i Nørre Åby og Ingslev, [skifte 6.11.1777 lbnr.122].
1) Anne Hedvig Pedersdatter i Kongens Bredgade i København.
Afdøde døde 21.10.1793.

148 Andreas Christian Fuglebjerg, student i Middelfart. 26.5.1794, fol.123, 127.
Afdødes arvinger kendes ikke.

149 [Karen Mathiasdatter Fibiger] på Tybrind, der døde 6.5.1795, fol.129B, 132B, 144.
Enke efter [Arent Christiansen Hassel], præst [i Husby og Wedellsborg Kapel, død eller begravet 7.9.1764]. B:
1) Christen Arentsen Hassel, klokker i Assens
2) [Maren Bang Arentsdatter Hassel] på Torpegård [i Sønder Nærå sogn], enke efter [Hans Alexandersen] Skeby, præst i Lumby, [skifte Lunde herred gejstlig 7.4.1765 lbnr.41]
3) [Mathia Cathrine Arentsdatter Hassel] g.m. [Andreas] Thorsen i Assens
4) [Jacobine Mette Cathrine] Arentsdatter Hassel på Falster, gift [Ørslev 27.4.1770] med [Rasmus] Rasmussen [den yngre, søn af den ældre], [forpagter på Sollerupgård i Øster Hæsinge sogn], der nu skal opholde sig i Sverige
5) [Cathrine Elisabeth Arentsdatter Hassel] gift [Assens 2.10.1765] med [Rasmus] Rasmussen [den ældre, far til den yngre], [forpagter] på Tybrind [i Ørslev sogn].

150 [Bertel Hermansen] Clausen, præst i Asperup og Rorslev, der døde 9.5.1795, fol.130, 133B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Johansdatter Aarhus, begravet 25.1.1793]. B:
1) Johan Rasch Clausen, auditør og byskriver i Fåborg
2) Hans Clausen, forvalter på Søby Søgård
3) Simon Clausen, forvalter på Hollufgård
4) Anne Clausen g.m. Bülow
5) Nikolaj Clausen, forvalter på Herlufsholm Kloster.

151 Hans Jørgen [Pedersen] Birch, præst i Middelfart og Kavslunde, der døde 24.6.1795, fol.132, 137B, 148B, 150, 193, 196.
E: [Marie Elisabeth Buch]. LV: Blume, byfoged i Middelfart. A:
1) bror Palle Birch, fuldmægtig i Overformynderiet i København.

152 Jacob [Christiansen] Berg, degn i Nørre Åby og Ingslev. 10.11.1795, fol.145.
E: Anne Elisabeth Henriette Niederhausen. LV: [Jens Paulin Jørgensen] Fabricius, degn i Føns. B:
1) Jacob Christian Ludvig Berg, malersvend i Odense
2) Christian Anton Berg, foged på Torpegård
3) Anne Elisabeth Cathrine Berg.
Afdøde døde 12.10.1795.

153 Jørgen Jørgensen, degn i Gamborg. 6.9.1796, fol.150.
E: [Elisabeth Vilhelmine Juul]. LV: Anders Nielsen i Gamborg.
Arvinger angives ikke.

154 Hannibal [Samuelsen] Storch, præst i Husby og Wedellsborg Kapel. 22.2.1797, fol.151B, 159, 160, 172B.
E: [Ingeborg] Pouline [Christiansen] Bruun. LV: [Rasmus] Nellemann, forvalter på Wedellsborg. B:
1) Vilhelmine Gotlobine Storch 22
2) Samuel Storch 21, på Akademiet i København
3) Ursula Christiane Storch 20
4) Christian Storch 17, i Odense skole
5) Peder Saxesen Storch 15, hos familien i København
6) Frederik Ludvig Storch 14, i Odense skole
7) Edvard Thomas Storch 9
8) Hannibal Storch 8½
9) Maren Storch 6.

155 Jørgen Nielsen Ploug, skoleholder i Blanke. 11.4.1797, fol.157B, 166.
E: Karen Margrethe Sørensdatter. LV: Niels Pedersen i Kustrup mølle. B:
1) Niels Jørgensen 5
2) Anne Benedikte Jørgensdatter 3
3) Jørgen Jørgensen, født efter fars død.
FM: farfar Niels Ploug, degn i Kavslunde.

156 Caroline Nielsdatter i Ingslev Torp. 22.6.1797, fol.159B.
E: Frederik Dahl. skoleholder i Ingslev Torp. A:
1) bror Laurids Nielsen, skipper i Bogense
2) søster Martha Nielsdatter g.m. Troels Jørgensen, snedker i Bogense
3) søster Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Hans Nikolajsen, vægter i Bogense.

157 Hans Jørgen[sen] Nakskov, kapellan i Middelfart og Kavslunde. 17.8.1797, fol.160B, 168B, 175B.
E: Ingeborg Marie [Christiansdatter] Engelstoft. LV: [Claus Vilhelm] Hornemann, toldkasserer. B:
1) Hansine Jørgensdatter, nyfødt.
FM: født værge Nakskov, inspektør i Kerteminde.
Afdøde døde 16.8.1797 i Odense.

158 Cathrine Elisabeth Meyer i Kragsbjerghuset [i Lunge i Gelsted sogn].16.1.1798, fol.167B, 169, 182.
Enke efter Mourids Gotthold [Christensen] Krag, præst i Gelsted og Rørup, [død 20.6.1797]. B:
1) Christian Krag, successor
2) Peder Krag, ejer af Munkemølle i Odense
3) Jacobine Krag g.m. Niels Madsen, forvalter på Nislevgård
4) Margrethe Charlotte Krag, død. E: Christian Schaldemose, ejer af Hønneruplund i Gelsted sogn. 3B:
a Anne Medea Schaldemose 19, der ægter [Peder] Ammundsen, værtshusholder i Gribsvad [i Rørup sogn]
b Niels Schaldemose i Odense skole
c Maren Sofie Schaldemose 13.
Afdøde døde 15.1.1798.

159 Mette Absalonsdatter i Fjelsted. 18.6.1798, fol.174, 180B.
Enke efter [Hans Pedersen] Næraa, degn i Fjelsted og Harndrup, [skifte 27.7.1784 lbnr.131]. B:
1) Anne Marie Næraa 46, på Søby Søgård
2) Peder Næraa 36, på stedet.
FM: født værge Absalon Andreassen i Fyllested.

160 Anne Cathrine Jørgensdatter i Rørup. 19.7.1798, fol.177, 180, 184.
E: Anders Bødtker, degn i Gelsted og Rørup. B:
1) Hans Simon Bødtker 28, skolelærer i Søby på Tåsinge
2) Hans Jørgen Bødtker 26, student
3) Johanne Dorthe Bødtker.
Afdøde døde 19.6.1798.

161 Anne Benedikte Ploug, ugift i Blanke. 3.9.1798, fol.179.
A:
1) mor Karen Margrethe Sørensdatter. LV: successor Christen Lauridsen [Ølholm], der ægter enken
2) bror Niels Jørgensen Ploug
3) bror Jørgen Jørgensen Ploug.
FM: født værge Niels Ploug, degn i Kavslunde.
Arv efter afdødes far Jørgen Nielsen Ploug, skoleholder i Blanke, [skifte 11.4.1797 lbnr.155]

162 Andreas [Rasmussen] Kjeldorph, degn i Brenderup og Ore. 9.11.1798, fol.181B, 189B.
E: Bodil Marie [Holst]. B:
1) Maren Kjeldorph g.m. Johannes Johansen, skipper i Nyborg
2) Johanne Marie Kjeldorph g.m. Niels Almind, skoleholder i Ore
3) Rasmine Kjeldorph g.m. Laurids Rasmussen Skov, skomager i Harndrup.
Enkens første ægteskab med formanden Hans Jensen Arrebo [Hvid], skifte 12.9.1760 lbnr.95. Arv til B:
1) Sofie Amalie Hansdatter
2) Anne Dorthe Hansdatter
3) Jens Hansen.

163 Elisabeth [Vilhelmine] Juul i Gamborg, der døde 20.3.1799, fol.185B, 190.
Enke efter [Jørgen] Jørgensen, degn i Gamborg, [skifte 6.9.1796 lbnr.153]. B:
1) Jens Juul, professor i København
2) Anne Sofie Juul g.m. Niels Christensen, møller i Brøndsted mølle.

164 Anders Bødtker, degn i Gelsted og Rørup. 16.2.1801, fol.191.
Enkemand efter [Anne Cathrine Jørgensdatter, skifte 19.7.1798 lbnr.160]. B:
1) Hans Simon Bødtker, organist på Tåsinge
2) Hans Jørgen Bødtker, degn i Hillested på Lolland
3) Johanne Dorthe Bødtker.
Afdøde døde 18.1.1801.

165 Anne Marie Reutze i Skovledhuset i Fjelsted. 1.6.1802, fol.195B.
E: Simon Peder Aarhus, degn i Kerte. B:
1) Anne Dorthe Simonsdatter
2) Karen Simonsdatter.
FM: Oluf Markussen i Fjelsted.

166 Christian Gomrath, præst i Føns og Ørslev, der døde 9.1.1803, fol.199, 209.
E: Elisabeth Winding. LV: Stenstrup på Sparretorn. A:
1) bror Mathias Gomrath, regimentsbøssemager i marinen i København
2) bror Johan Frederik Gomrath, sværdfeger i København
3) bror Efraim Gomrath, bager i Korsør
4) søster Christiane Gomrath, g.m. Grubbe, degn i Ørsted i Jylland
5) søster Anne Marie Gomrath, husholderske på Lerbjerg ved Hirschholm på Sjælland.
Enkens første ægteskab med formanden [Henrik Knudsen Werchmeister, skifte 5.2.1779 lbnr.126]. Arv til B:
1) Øllegaard [Laurine Silke Herbst] Werchmeister.

167 Sofie Dorthe [Isaksdatter] Adrian i Middelfart, [der døde 27.9.1803], fol.207B, 217.
E: Thor [Ulriksen] Melby, præst i Middelfart og Kavslunde. B:
1) Ulrik Christian Melby, student
2) Isak Adrian Melby, examinatus juris
3) Johannes Mule Melby, købmandskarl
4) Jacob Melby, købmandskarl
5) Johan Frederik Melby, i snedkerlære
6) Birgitte Melby g.m. Lund, toldinspektør
7) Vibeke Margrethe Melby.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1803.

168 Johan Hansen Bering, skoleholder i Balslev. 6.1.1804, fol.208.
E: Maren Lauridsdatter. B:
8) Laurids Johansen 14
9) Anne Johansdatter 9
10) Otto Christian Johansen 8
11) Anne Kirstine Johansdatter 6
12) Jens Johansen 3.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 24.7.1787 lbnr.134]. B:
1) Anne Marie Johansdatter g.m. Hans Johansen
2) Maren Johansdatter g.m. ?
3) Karen Johansdatter g.m. Anders Rasmussen i Gislev
4) Anne Johansdatter i Fredericia
5) Kirsten Johansdatter g.m. ?
6) Else Johansdatter i Føns præstegård
7) Hans Johansen 25, i Svendborg.
(Skiftet meget svagt på filmen).

169 Bodil Marie [Holst] i Ore skole. 10.1.1805, fol.215, 219B.
Enke efter [Andreas Rasmussen] Kjeldorph, degn i Brenderup og Ore, [skifte 9.11.1798 lbnr.162]. B:
4) Maren Kjeldorph g.m. Johannes Johansen, skipper i Nyborg
5) Johanne Marie Kjeldorph g.m. Niels Almind, skoleholder i Ore
6) Rasmine Kjeldorph g.m. Laurids Rasmussen Skov, skomager i Harndrup.
Enkens første ægteskab med formanden [Hans Jensen] Arrebo Hvid, [skifte 12.9.1760 lbnr.95]. B:
1) Sofie Amalie Hansdatter Arrebo g.m. [Hans Hansen] Grønlund, præst i Vester Ulslev på Lolland
2) Anne Dorthe Hansdatter Arrebo, enke efter en daglejer i København
3) Jens Hansen Arrebo, bager i Harndrup.

170 Cathrine [Jensdatter] Engel i Middelfart. 6.3.1805, fol.215B, 221.
Enke efter [Søren Bygballe Hansen] Bredal, præst i Middelfart og Kavslunde, [skifte 1.8.1791 lbnr.144]. B:
1) Andreas Theodosius Bredal, degn i Kongsberg i Norge
2) Anne Rebekka Bredal, enke efter [Mathias] Bille i København, søkaptajn
3) Else Margrethe Bredal, [begravet Stege 25.3.1791], var g.m. [Offe Henrik Feddersen] Højer, toldinspektør i Stege, [begravet Stege 25. april 1792. Hans første ægteskab med søsteren Johanne Irene Bredal]. 4B:
a [Karen Basse Højer]
b [Søren Højer]
c [Christian Holger Højer]
d [Johan Peder Engel Højer]
4) Johanne Irene Bredal, [skifte Stege 12.11.1782 lbnr.359], var g.m. [Offe Henrik Feddersen] Højer, toldinspektør i Stege. 3B:
a [Eva Margrethe Højer]
b [Cathrine Marie Højer]
c [Anne Rebekka Højer.]
5) Sara Cathrine Bredal.
Afdøde døde 5.3.1805.

171 Simon Peder Aarhus i Skovledhuset i Fjelsted, degn i Kerte. 19.6.1805, fol.216B.
Enkemand efter [Anne Marie Reutze, skifte 1.6.1802 lbnr.165]. B:
1) Anne Dorthe Simonsdatter
2) Karen Simonsdatter.
FM: [Holger Foss] Steenberg, degn i Fjelsted.

172 Karen Hansdatter i Ørslev. 15.8.1805, fol.219.
E: Hans Andersen, skoleholder i Ørslev. B:
1) Anders Hansen 19
2) Hans Hansen 16
3) Kirsten Hansdatter 15
4) Gorm Hansen 10
5) Niels Hansen 8
6) Karen Hansdatter 6
7) Laurids Hansen 3.
FM: født værge Anders Hansen.

173 Anne Dorthe Fabricius i Middelfart. 22.8.1806, fol.221B.
E: Jørgen Johan Behmann, kordegn i Middelfart. B:
1) Karen Basse Behmann g.m. Laurids Rosenkrantz Theil, søkrigskommissær i Odense
2) Johanne Cathrine Behmann, tjener på Erholm
3) Anne Georgine Behmann.
FM: født værge [Jens Paulin Jørgensen] Fabricius, degn i Føns.
Afdøde døde 24.7.1806.

174 Jørgen Rasmussen, skoleholder i Gelsted. 27.11.1806, fol.223.
E: Øllegaard Eriksdatter. LV: Hans Jørgensen, sognefoged i Tårup. B:
1) Anne Marie Cathrine Jørgensdatter 24
2) Anne Jørgensdatter 12.
FM: født værge Henrik Boye i Bremmerud [i Rørup sogn].

175 Frederik Christian Stæhr, præst i Balslev og Ejby, [der døde 2.1.1807], fol.225.
E: Lucie Margrethe Rieffesthal.
Testamente af 16.7.1796.

176 Christiane [Christoffersdatter] Schmidt i Brenderup. 6.2.1807, fol.225B.
Enke efter Johannes Kaare, degn i Nørre Åby og Ingslev, [skifte 25.2.1767 lbnr.106]. A:
1) søster [Marie Gregoria Christoffersdatter Schmidt, skifte 19.5.1783 lbnr.128, var g.m. Johan Jørgen Hansen Jensenius, præst i Vejlby, skifte 12.6.1788 lbnr.140]. 5B:
a Christine Jensenius g.m. [Jørgen Frederik] Gudskov, gartner på Gyldensten [i Nørre Sandager sogn]
b Birthe Kirstine Johanne Jensenius g.m. [Idicus Frederik Vilhelm Hannibal] Maaløe, præst i Barløse
c Christian Christoffer Jensenius, præst i Hjortdal [i Vester Han herred] i Jylland
d Anne Margrethe Jensenius g.m. [Jørgen Christoffer] Strøyberg, præst i Sønder Broby
e Niels Krabbe Jensenius, snedker i Gummerup.

177 Johanne Marie Eilschou i Middelfart, der døde 21.4.1808, fol.228.
Enke efter Peder [Jensen] Engel, præst i Bogense, [død 25.2.1791].
Testamente af 18.7.1800. A:
0) [afdødes mands søster Cathrine Jensdatter Engel, skifte 6.3.1805 lbnr.170, var g.m. Søren Bygballe Hansen Bredal, præst i Middelfart og Kavslunde, skifte 1.8.1791 lbnr.144]. B:
1) Andreas [Theodosius] Bredal, [degn i Kongsberg] i Norge
2) Anne Rebekka Bredal, enke efter Bilde i København, søkaptajn
3) [Else Margrethe Bredal], død, var g.m. Højer, toldinspektør i Stege. 4B:
a Karen Basse Højer g.m. Bagger i København
b Søren Fædder Højer
c Christian Holger Højer
d Johan Peder Engel Højer
4) [Johanne Irene Bredal], død, var g.m. [søsterens mand] Højer, toldinspektør i Stege. 3B:
a Eva Margrethe Højer g.m. Sonnerup, degn på Lolland
b Cathrine Marie Højer
c Anne Rebekka Højer g.m. Kolding, færgemand på Møn.
Desuden arver Varbergs yngste datter i Jylland, der er opladt efter afdøde.

178 Christian [Frederik Christiansen] Hempel, præst i Søby [og Turup]. 6.2.1809, fol.234.
E: [Cathrine] Bolette [Mogensdatter] Lacoppidan på Christianslyst i Harndrup sogn. LV: Frederiksen på Christianslyst. B:
1) Sofie Dorthe Hempel 13
2) Else Abelone Hempel 11
3) Mogensine Christiane Hempel 8
4) Jacob Hempel 6¼
5) Christian August Hempel 4¼.
FM: født værge Hempel, postmester i Fåborg.
[Afdøde døde 18.3.1806].
Bevilling til uskiftet bo af 10.4.1806.
Samfrændeskifte 6.2.1809.

179 Søren Christian Rønning, degn og skoleholder i Husby. 8.5.1809, fol.236.
E: Margrethe Dinesen. LV: Hans Pedersen i Husby. B:
1) Frederik Ludvig Rønning 32, successor i Husby
2) Christian Rønning 26, informator på Brobygård
3) Anne Marie Rønning på Østerågård [i Hals sogn] i Jylland
4) Margrethe Rønning på Steensgård på Fyn.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1809.

180 Niels Ploug, skolelærer i Kavslunde. 31.5.1809, fol.237B, 246.
Enkemand efter [Hanne Benedikte Boldich , død 31.7.1804].
[Første ægteskab med Anne Mortensdatter, skifte 27.11.1780 lbnr.133]. B:
1) Jørgen Ploug, skoleholder i Blanke, [skifte 11.4.1797 lbnr.155]. 2B:
E: Karen Margrethe Sørensdatter. LV: Niels Pedersen i Kustrup mølle. B:
a Niels Jørgensen 18
b Jørgen Jørgensen 12
FM: stedfar successor Christen Lauridsen Ølholm
2) Claus Ploug, købmand i Kragerø i Norge, død. E: Kirstine Cathrine Altenburg. 3B:
a Didrik Ploug 20
b Anne Mariken Ploug 18
c Nikoline Clausine Ploug 13.
FM: Johan Altenburg i Kragerø
3) Morten Ploug, kirkesanger og skoleholder i Næstved
4) Anne Ploug g.m. Christian Evald Bastrup, kirkesanger og skolelærer
5) Anton Ploug, degn og skolelærer i Gosmer mellem Århus og Horsens.

181 Herluf [Jacobsen] Møller, degn i Balslev og Ejby. 21.9.1809, fol.239B, 244B.
E: Anne Magdalene Henriksdatter [Schiellerup]. B:
9) Henrik Herlufsen, numerant i Speciebanken i København
10) Else Herlufsdatter, på stedet.
Første ægteskab med [Voldborg Nielsdatter Eilschou, skifte 18.5.1772 lbnr.115]. B:
1) Sara Margrethe Herlufsdatter, død, var g.m. Filip Schiøtt i Fjelsted. 4B: 2 sønner og 2 døtre
2) Knud [Belliger] Herlufsen i Fåborg, død. 3 eller 4 børn
3) Niels Herlufsen i Føns
4) Bondo Simonsen i Odense
5) [Hedvig Magdalene] Petrine Herlufsdatter, død, var g.m. Herman Schmidt, der farer til søs fra København. 3B: 2 sønner og 1 datter
6) Jacob Samuel Herlufsen, skolelærer ved Holbæk
7) Thøger Herlufsen Møller, degn og skolelærer i Balslev
8) Maren Herlufsdatter, død, var g.m. en skrædder i København. 1 barn.

182 Karen Margrethe Sørensdatter i Blanke. 15.3.1810, fol.241, 251B.
E: Christen Lauridsen Ølholm. skoleholder i Blanke. B:
3) Peder Ølholm 10
4) Søren Christian Ølholm 8
5) Laurids Ølholm 6
6) Kirsten Ølholm 1½.
Første ægteskab med [formanden Jørgen Nielsen Ploug, skifte 11.4.1797 lbnr.155]. B:
1) Niels Ploug 19
2) Jørgen Ploug 13.
Enkemanden ægter Kirsten Nielsdatter, testamente af 5.9.1811.
Afdøde døde 14.2.1810.

183 Hans Andersen, skoleholder i Ørslev. 17.12.1810, fol.248.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte 15.8.1805 lbnr.172]. B:
1) Anders Hansen 27
2) Hans Hansen 23
3) Kirsten Hansdatter 19, der ægter successor Peder Pedersen
4) Gorm Hansen 16
5) Niels Hansen 14
6) Karen Hansdatter 12
7) Laurids Hansen 8.
FM: født værge Laurids Andersen i Ørslev.

184 Claus Lauridsen Brandt, præst i Asperup og Rorslev, [der døde 25.10.1811], fol.250B.
E: Anne Rosine (Josine) Richter. B:
1) [Hans Føns] Brandt, præst i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup
2) Eleonora [Cecilie] Brandt g.m. [Ove Juul] Heilmann, degn i Asperup og Rorslev.
Bevilling til uskiftet bo af 9.2.1798.

185 Hans Mygind, præst i Nørre Åby og Ingslev, [der døde 22.11.1811], fol.252.
Enkemand efter [Marie Gregoria Arensbach, begravet 6.7.1809]. B:
1) Meinhard Mygind i Åbylund. Afkald 7.1.1813
[Afdødes hustru, der var datter af Hans Eriksen Hvid, præst i Ejlby og Melby, blev gift Ejlby 28.9.1763 med formanden Meinhard Melhof Jørgensen Raffenberg, begravet Nørre Åby 19.6.1776].

186 [Jacob] Ludvig Holger Mossin, skolelærer og kirkesanger i Brenderup, [der døde 29.7.1814], fol.252B.
E: Johanne [Hansdatter Waidtlev].
Bevilling til uskiftet bo af 21.10.1814.

187 Jens Paulin [Jørgensen] Fabricius, degn i Føns. 9.8.1815, fol.253.
E: Anne Abelone [Lerche] Berg. B:
1) Jørgen Fabricius 44, husmand i Føns
2) Rasmus Fabricius 32, snedkersvend
3) Niels Fabricius, successor
4) Cathrine Margrethe Fabricius g.m. Hans Lauenborg, kirkesanger og skolelærer i Udby
5) Poul Fabricius, snedker i Assens, død. 2B:
a en søn 15
b en datter 12
6) Anne Fabricius g.m. Jens Jørgensen, toldbetjent i Odense
7) Basborg Sofie Fabricius g.m. Jens Hansen i Kærslund på Rørbæk gods
8) Jacob Fabricius 30, skrædder i Kerteminde
9) Christian Gomrath Fabricius 26, skræddersvend i Kerteminde
10) Claus Vedel Fabricius 21, skomagersvend
11) Christiane Louise Fabricius 17.
Afdøde døde 8.8.1815.

188 Margrethe Dinesen i Føns. 16.5.1816, fol.255B, 258B, 259.
Enke efter Søren Christian Rønning, degn og skoleholder i Husby, [skifte 8.5.1809 lbnr.179.]
1) Frederik Ludvig Rønning 39, successor i Husby
2) Christian Rønning 33, i Kerteminde
3) Anne Marie Rønning på Rønninggård? ved Viborg
4) Margrethe Rønning.

189 Christine [Petronelle Wielandt] Maaløe i Gamborg, [der døde 28.3.1816], fol.256B.
E: Laurids [Poulsen] Buch, præst i Gamborg.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1809.

190 Johanne Lauridsdatter i Kavslunde. 9.7.1816, fol.257.
E: Niels Andersen, degn i Kavslunde, der ægter Maren Andersdatter. B:
1) Nikoline Nielsdatter 5.
FM: Peder Hansen i Kavslunde.

191 Dødsanmeldelse i Vejlby. 10.1.1817, fol.259.
Dødsanmeldelse for Jacob Johan Godske Hvalsø, student i Vejlby præstegård.

192 Hans Egede [Jørgensen] Saaby i Ronæs, præst i Udby. 30.9.1817, fol.259B.
E: Vibeke (Dyveke) Margrethe [Lauridsdatter Thy]. LV: [Christoffer] Glerup, præst i Føns. B:
1) Jørgen Saaby
2) Laurids [Munch] Saaby, degn [i Værslev og Jorløse] på Sjælland
3) Poul Saaby, student i København
4) Petrine Ellen Saaby, g.m. [Niels Jacob] Bolbro, præst [i Klemensker] på Bornholm.
Skiftet fortsættes i Vends herred verdslige skifteprotokol fol.285.

SLUT
Åsum herred
Gejstlig skifteprotokol
1685-1818

[1685-1759]    [1762-1818]   


Åsum herred
Gejstlig skifteprotokol
1685-17591 Otto Rasmussen, præst i Rønninge og Rolsted. 16.10.1685, fol.2.
E: Maren Pedersdatter [Humble]. LV: Mads [Bertelsen] Trane, successor, der ægter enken. B:
1) Christian Ottesen
2) Rasmus Ottesen, der døde efter fars død. skifte 18.10.1686 fol.8
3) Peder Ottesen 17
4) Anne Sofie Ottesdatter g.m. Søren Sørensen [Ebeltoft] i Skalkendrup, præst [i Avnslev og Bovense, der døde 10.12.1685], nu g.m. successor Knud Olufsen Lerche.
FM: mors [halv]bror Claus [Lauridsen] Barfoed, præst i Fraugde.

2 Edel Hansdatter i Rønninge præstegård. 18.3.1687, fol.10B.
Enke efter Rasmus Madsen, rektor i Ærøskøbing skole. B.
1) Vendel Lukasdatter.
Afdøde døde 7.2.1687.

3 Mikkel Pedersen, præst i Allerup og Davinde. 15.2.1688, fol.11.
E: Barbara Nielsdatter. LV: Poul Poulsen [Assens], successor, der ægter enken. B:
1) Else Mikkelsdatter
2) Anne Cathrine Mikkelsdatter.
FM: Niels Madsen, forvalter på Tøjstrup [i Ryslinge sogn].

4 Barbara Nielsdatter i Allerup. 15.7.1695, fol.13B.
E: Poul Poulsen [Assens], præst i Allerup og Davinde.
Første ægteskab med [formanden Mikkel Pedersen, skifte 15.2.1688 lbnr.3]. B:
1) Else Mikkelsdatter
2) Anne Cathrine Mikkelsdatter.
FM: Mads [Bertelsen] Trane, præst i Rønninge og Rolsted.

5 Claus Lauridsen Barfoed, præst i Fraugde, der døde 26.12.1697, fol.16B.
E: Karen Christensdatter [Braad]. LV: Bernt Bendixen [Øgler], præst i Hesselager. B:
1) Christen Clausen Barfoed, successor
2) Laurids Clausen Barfoed, uvist hvor
3) Niels Clausen Barfoed, student
4) Hans Clausen Barfoed, student
5) Peder Clausen Barfoed, der tjener på Juulskov [i Kullerup sogn]
6) Valborg Clausdatter Barfoed
7) Anne Clausdatter Barfoed
8) Edel Clausdatter Barfoed g.m. Hans Bolting, begge døde. 3B:
a Johan Otto Bolting
b Claus Barfoed Bolting
c Steffen Hansen Bolting.
FM: Mads [Bertelsen] Trane, præst i Rønninge og Rolsted.
Arv i boet til Frederik Olufsen, søn af afdødes svoger Oluf Christensen [Braad], præst i Humble.
Gave fra Dorthe Rasmusdatter til sin afdøde søsters børn, hvis far er Bernt Bendixen [Øgler], præst i Hesselager.

6 Christen Clausen Barfoed, præst i Fraugde. 29.7.1707, fol.27B.
E: Karen [Pedersdatter] Vinding. LV: Peder [Hansen] Hjul, kapellan i Allerup og Davinde. B:
1) Else Cathrine Barfoed 7
2) Thomas Barfoed 6
3) Claus Barfoed 4
4) Knud Barfoed 2.
FM:
1 Jacob Rasmussen, forpagter på Sanderumgård
2 Søren Bolting
3 Jørgen Bang.

7 Magdalene Hansdatter [Rommel] i Sønder Nærå. 21.1.1707, fol.41.
E: Arent Hansen Stenstrup, kapellan i Sønder Nærå og Årslev. B:
1) Hans Arentsen 4.
FM: morfar Hans Juliussen [Rommel], præst i Sønder Nærå og Årslev.

8 Dorthe Kirstine [Jensdatter] Brasen i Nørre Søby. 10.9.1709, fol.46B.
E: Jacob [Hansen] Tage, præst i Nørre Søby [og Heden]. B:
1) Helene Kirstine Jacobsdatter Tage 6. Ved afkald 10.6.1727 g.m. Jørgen Bjørn Taulov, kapellan i Nordby på Fanø
FM: morfar Jens [Olufsen] Brasen, præst [i Nordby på Fanø] g.m. mormor Helene Kirstine Bruun.
Ved afkaldet 10.6.1727 er enkemanden g.m. Ida Henriksdatter Schurmann.

9 Maren Simonsdatter i Sønder Nærå, der døde 22.4.1719, fol.54B.
Enke efter Hans Juliussen [Rommel], præst i Sønder Nærå og Årslev, [død 12.4.1718]. B:
1) Helvig Hansdatter [Rommel], død. [Første ægteskab med Knud Jacobsen, præst i Ringe, skifte Gudme herred gejstlig 3.9.1690 lbnr.6. Andet ægteskab med Aksel Jensen Pihl til Orelund [i Sandager sogn]. Tredje] ægteskab med enkemanden Laurids Lauridsen til Orelund. 4B:
a Aksel Lauridsen
b Hans Lauridsen Rommel
c Anne Lauridsdatter
d Maren Lauridsdatter
FM:
1 [Frederik Jensen] Hein til Stensgård [i Svanninge sogn]
2 Jørgen [Nielsen] Pougdal, præst i Horne.
2) Magdalene Hansdatter [Rommel, skifte 21.1.1707 lbnr.7]. E: Arent Hansen Stenstrup, præst i Sønder Nærå og Årslev. 1B:
a Hans Arentsen.

10 Christen Christensen Fischer, præst i Nørre Lyndelse, der døde 16.5.1725, fol.69B, 81.
Enkemand efter Mariche [Madsdatter] Lomborg, [begravet 28.4.1722].
Testamente af 16.2.1705.
Hans A:
Hans arvinger er mange og spredt i Danmark, Norge og Sverige, hvoraf kun følgende bliver A:
0) far Christen Jensen Fischer, præst i Gjerrild og Hemmed i [Djursland] Nørre herred i Jylland, [død 1653]
1) bror Jens Fischer, [kapellan i København Nikolaj, død 1699]. 2B:
a Ellen Jensdatter Fischer
b Sofie Jensdatter Fischer, der døde. E: Frands Corneliussen Møller
2) søster [Susanne Christensdatter Fischer, død 23.6.1695. Første ægteskab med Søren Palæmonsen, præst i Gjerrild og Hemmed, død 1657. Andet ægteskab med successor Hans Pedersen Kappel, død 27.5.1684]. 2B:
a Anne Hansdatter Cappel, død. E: Jacob Buch, præst i Ålsø og Hoed. 1B:
1 Susanne Jacobsdatter i Jylland
b Rebekka Hansdatter, død. 2B:
1 Rasmus Olufsen i Jylland
2 Maren Jensdatter gift på Sjælland.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med formanden Claus Pedersen [Nyborg, død 12.12.1670]. 3B:
1) Mathias Clausen Lomborg, præst i Allerup og Davinde g.m. Cathrine Ingeborg [Jensdatter Mørch]. 2B:
a Christen Fischer
b Mariche Lomborg
2) Niels Clausen Lyndelse, præst i Radsted på Lolland
3) Anne Gertrud Clausdatter g.m. Eggert Mathias Pedersen, præst i Tryggelev og Fodslette på Langeland. Første ægteskab med formanden Aksel Pedersen Vejle, [begravet 25.6.1709]. 5B:
a Claus Veste Vejle
b Hans Jacob Vejle
c Lisbeth Havervad
d Susanne Fischer.
e [Ingeborg Akselsdatter Vejle] g.m. Samuel [Pedersen] Bering, præst i Nørre Lyndelse. 1B:
1 Christen Fischer.
Desuden arver:
1 Jens [Jensen] Fischer, præst i Lynge og Ugerløse på Sjælland. B:
a Peder Jensen Fischer
1 Aksel Pedersen Vejles svoger Hans Thornsohn. B:
a Christen Fischer
2 Mathias Johansen Schwartz, degn i Ringe. B:
a Christen Fischer.
Ved dette skifte er vedlagt lbnr.11.
Litteratur: Uddrag af Danske Kancellis registranter. Kongeligt konfirmerede testamenter og lignende. 1699-1706. Ved H. C. Roede i: Personalhistorisk Tidsskrift 1929 side 231-252. Heri side 242. 16.10.1705 Christen Fischer.

11 Mads Jørgensen, degn i Nørre Søby og Heden. 19.11.1718, fol.70.
E: Maren [fejl for Anne] Rasmusdatter. LV: successor Niels Jørgensen Pougdal, der ægter enken. B:
1) Dorthe Christence Madsdatter 6
2) Rasmus Madsen 3.
FM: Laurids Nielsen, degn i Nørre Lyndelse.
(Dette skifte er vedlagt lbnr.10).

12 Cathrine Fasterling [Pedersdatter] i Sønder Nærå. 9.8.1725, fol.77.
E: Jørgen [Nielsen] Bloch, kapellan i Sønder Nærå [og Årslev]. B:
1) Niels Jørgensen Bloch, født 26.9.1724.
FM: [mors] morbror Poul Jacobsen Langeland, præst i Svendborg Frue.
Enkemanden var design. past. til Veggerby og Bislev.
[Afdøde var døbt Svendborg Frue 22.2.1695, datter af Peder Christiansen].

13 Overdragelse af Nørre Søby præstegård. 15.3.1728, fol.80B.
Jacob [Hansen] Tage, præst i Nørre Søby og Heden, der er kaldet til præst i Flødstrup og Ullerslev i Vinding herred, overdrager præstegården til successor Andreas Jacobsen.

14 Samuel [Pedersen] Bering, præst i Nørre Lyndelse. 4.11.1728, fol.81B, 140, 174.
E: Ingeborg Akselsdatter Vejle. LV: Hans Fallenkamp i Tommerup. B:
1) Edel Margrethe Bering 12½. Ved afkald 11.8.1745 g.m. Aksel [Hansen] Thornsohn på Hevringholm
2) Frederik Christian Bering 10¾, der døde i Rind præstegård 14.9.1735
3) Christen Fischer Bering 9½
4) Aksel Bering 7¾
5) Peder Jacob Bering 6½
6) Johan Frederik Bering 3 år 10 mdr, der døde
7) Eggert Mathias Bering 1 år 2 mdr.
FM:
1 farbror Christian Bering, student
2 farbror Vitus Bering, præst i Rind og Herning
3 Jacob [Hansen] Sandvad, præst i Køng g.m. faster [Edel Marie Pedersdatter Bering]
4 fars søskendebarn Vitus [Jensen] Bering, præst i Ollerup og Kirkeby
5 Eggert Mathias Pedersen, præst i Tryggelev og Fodslette, der døde, g.m. mormor [Anne Gertrud Clausdatter Lomborg]
6 mors morbror Mathias Clausen [Lomborg], præst i Allerup og Davinde
7 mors morbror Niels Clausen [Lyndelse], præst i Radsted
8 mors morbror Jacob Clausen [Lyndelse], præst i Barløse
9 Søren Jensen i Vinding, skovrider [i Tyrsting herred] i Jylland g.m. moster
10 Peder Pedersen, præst i Simmerbølle g.m. moster [Susanne Fischer Akselsdatter Vejle]
11 Hans Thornsen, forpagter af Essenbæk og Stenalt og forvalter på Tustrup og Hevringholm g.m. moster [Anne Cathrine Akselsdatter Vejle]
Arv i boet efter afdødes søster Mette Cathrine Bering til dennes børn.
Desuden nævnes afdødes mor Elisabeth Sofie Biener, [enke efter afdødes far Peder Pedersen Bering, præst i Verninge, død 15.10.1727].

15 Jørgen Wichmann, præst i Nørre Lyndelse.27.2.1730, fol.121, 208.
E: Maren Nielsdatter Basse. LV: Peder Bøye, prokurator i Odense. Ved afkald 31.11.1739 er hun enke efter Jørgen Tybring, [skifte Svendborg 13.4.1735 lbnr.253]. B:
1) Karen Jørgensdatter Wichmann, født 21.6.1722
2) Nicoline Jørgensdatter Wichmann, født 2.5.1726
3) Johan Jørgensen Wichmann, født 5.4.1728.
FM:
1 farbror Laurids Hansen, præst i Flemløse
2 mosters mand Niels Basse, ejer af Beyerholm og forpagter af Tåsinge slot
3 Henrik Poulsen Top, farver i Svendborg.
Arv i boet til Maren Wichmann efter Maren Jørgensdatter [Wichmann], skifte 12.1.1722, der var g.m. Aksel [Christensen Zeuthen], præst i Egense, [død 31.5.1721], ved formynder Peder Rasmussen, præst på Drejø [g.m. Dorthe Nielsdatter Basse].
Christen Pedersen Møller, møller i Hesselagergård Skovmølle kræver arv til sin hustru Cathrine Marie Jensdatter Zeuthen efter dennes bror Christen Jensen Zeuthen, der er død i Trondhjem.
Litteratur: De fynske Basser af E. Juel Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1946 side 128-158, heri side 130-131.

16 Mathias Clausen Lomborg, præst i Allerup og Davinde. 28.8.1730, fol.144, 208B.
E: Cathrine Ingeborg [Jensdatter] Mørch. LV: Jørgen Bloch, præst i Sønder Nærå og Årslev. B:
1) Claus Mathias Lomborg, født 29.10.1706
2) Mariche Lomborg, født 21.10.1708. Ved afkald 15.10.1749 g.m. Gabriel [Gregersen] Bølle, degn i Hillerslev
3) Maren Rebekka Lomborg, født 28.1.1710
4) Christen Fischer Lomborg, student, født 22.3.1711
5) Mette Lomborg, født 26.7.1712
6) Mathias Lomborg, født 17.6.1714
7) Anne Nikoline Lomborg, født 1.9.1716
8) Elisabeth Lomborg, født 24.8.1719
9) Peder Lomborg, født 18.10.1723.
FM:
1 farbror Jacob Clausen, præst i Barløse
2 farbror Niels Clausen, præst i Radsted.

17 Jørgen [Nielsen] Bloch, præst i Sønder Nærå og Årslev. 20.3.1732, fol.153B, 208.
E: Anne Lauridsdatter Lund. LV: successor Christen Andersen Espe, der ægter enken. B:
2) Cathrine Hedvig Jørgensdatter, født 11.6.1726
3) Margrethe Sofie Jørgensdatter, født 20.3.1727
4) Anne Magdalene Jørgensdatter, født 3.5.1728
5) Anne Hedvig Jørgensdatter, født 28.3.1729
6) Laurids Jørgensen Bloch, født 25,6,1731.
FM:
1 fasters mand Peder Boye, prokurator i Odense
2 morbror Aksel [Lauridsen] Lund, præst i Nørre Søby og Heden
3 Thomas [Didriksen] Kingo, kapellan i Søllested g.m. moster [Maren Lauridsdatter Lund].
Første ægteskab med Cathrine Fasterling [Pedersdatter], [skifte 9.8.1725 lbnr.12]. B:
1) Niels Jørgensen Bloch, født 26.9.1724.
FM: farbror Søren Bloch, forpagter i Vester Åby præstegård.

18 Køniche Christiansdatter Møller i Rønninge. 30.6.1734, fol.162.
E: Peder Sørensen Humble, degn i Rønninge og Rolsted.
Første ægteskab med [formanden Hans Lauridsen, begravet 14.1.1704]. B:
1) Henrik Hansen Møller, sergent
2) Anne Hedvig Hansdatter.
LV: Christen [Christensen] Drachardt, præst i Skellerup og Ellinge.

19 Hans Lauridsen Lund, ugift student i Sønder Nærå præstegård. 18.3.1737, fol.165B.
A:
1) mor Anne Pouline Hansdatter Hvalsø, enke efter Laurids Lauridsen til Orelund. B:
2) søster Birthe Lauridsdatter g.m. Niels Hellesen, købmand i Fåborg
3) søster Anne Margrethe Lauridsdatter 28, i Skydebjerg præstegård. FM: morbror Jacob Hansen Hvalsø, præst i Sandager og Holevad
4) bror Jacob Lauridsen 20, hos farveren i Assens.
Fars første ægteskab med Helvig Hansdatter Rommel. B:
5) halvbror Aksel Lauridsen Lund, præst i Nørre Søby og Heden
6) halvbror Hans Lauridsen Rommel, over 30 år i Allese præstegård
7) halvsøster Anne Lauridsdatter g.m. Christen Espe, præst i Sønder Nærå og Årslev
8) halvsøster Maren Lauridsdatter g.m. Thomas Kingo, præst i Allese.
Af mors første ægteskab B:
9) halvsøster Agnethe Hansdatter i Orelund
10) halvsøster Anne Pouline Hansdatter Hvalsø Mørch g.m. Peder Hartvigsen til Orelund. B:
a Hans Pedersen 11
b Cathrine Pedersdatter 9
c Marie Pedersdatter 7
d Dorthe Pedersdatter 6
e Hartvig Pedersen 4.

20 Anne Sofie Ottesdatter i Rønninge. 21.3.1737, fol.169, 208B.
Enke efter Knud Olufsen Lerche, præst [i Avnslev og Bovense], skifte sluttet 30.7.1712. B:
4) Oluf Lerche, præst i Avnslev og Bovense
5) Otto Lerche i København
6) Søren Lerche, [auditør i Nyborg, død 20.5.1727]. 2B:
a Christiane Charlotte Sørensdatter 13
b Knud Lerche, født 7.8.1727.
Første ægteskab med formanden [Søren Sørensen Ebeltoft, der døde 10.12.1685]. B:
1) Peder Sørensen Humble, degn i Rønninge
2) Ingeborg Sørensdatter, enke efter Hans Casper [Pedersen til Klarskovgård i Marslev sogn, begravet 6.11.1730]
3) Cathrine Sørensdatter g.m. Hans Knudsen Sølling, landstingshører [i Ringsted] på Sjælland.

21 Ingeborg Mikkelsdatter Schmidt i Nørre Lyndelse. 28.4.1738, fol.176.
E: Niels [Trudsen Pedersen] Vindekilde, præst i Nørre Lyndelse. B:
1) Gertrud Cathrine Nielsdatter, født 24.11.1736
2) Johan Frederik Nielsen, nyfødt.

22 Jørgen Christian [Hansen] Bang, præst i Fraugde. 16.1.1738, fol.178B.
E: Karen [Pedersdatter] Vinding. LV: Christian Ulrik Bless, borgmester i Odense. B:
1) Hans Christian Bang, person kapellan på Læsø.
Enkens første ægteskab med [formanden Christen Clausen Barfoed, skifte 29.7.1707 lbnr.6]. Arv til B:
1 Knud Barfoed.

23 Peder Hansen Hjul, præst i Allerup og Davinde. 25.9.1738, fol.189, 207B, 214B.
E: Marie Hansdatter Højrup. LV: Christen Espe, præst i Sønder Nærå og Årslev. B:
1) Birthe Kirstine Hjul g.m. løjtnant von Genschau
2) Anne Hedvig Hansdatter Hjul. Ved afkald 14.10.1748 g.m. Hans Frederik Bechmann, skrædder i Allerup
3) Hanne Emerentse Hansdatter Hjul. Ved afkald 6.11.1752 g.m. Peder Nielsen Vintapper
4) Johanne Dorthe Hjul.
FM:
1 Mathias [von Westen Andersen], præst i Fraugde
2 Jørgensen Jensen Hee, successor.

24 Christen [Andersen] Espe, præst i Sønder Nærå og Årslev. 28.12.1740, fol.195B.
E: Anne Lauridsdatter Lund. LV: Hans Stenstrup, præst i Ryslinge. B:
1) Anders Christensen 6
2) Jørgen Christensen 4
3) Christen Christensen, født 7.6.1741, der døde.
FM:
1 farbror Jens Espe i Svendborg
2 Jørgen [Rasmussen] Lang, præst i Sønder Højrup og Gestelev g.m. faster [Maren Andersdatter]
3 Hans [Nielsen] Krogstrup, præst i Espe og Vantinge g.m. faster [Anne Birthe Andersdatter]
Enkens første ægteskab med formanden [Jørgen Nielsen Bloch, skifte 20.3.1732 lbnr.17]. B:
1) Margrethe Sofie Jørgensdatter Bloch
2) Anne Magdalene Jørgensdatter Bloch
3) Anne Hedvig Jørgensdatter Bloch
4) Laurids Jørgensen Bloch,
der har arv efter deres halvbror Christen Christensen.
Afdøde døde 25.11.1740.

25 Niels Pougdal, degn i Nørre Søby. 27.11.1743, fol.205.
E: Anne Rasmusdatter [Juul]. LV: Jørgen Lang, præst i Højrup og Gestelev. B:
1) Mads Nielsen 24
2) Anne Nielsdatter 18.
FM:
1 Niels [Arctander Christensen] Holm, præst på Lyø
2 Niels [Terpager Sørensen] Serup, præst i Horne.
Enkens første ægteskab med formanden [Mads Jørgensen, skifte 19.11.1718 lbnr.11]. Arv til B:
1) Dorthe Christence Madsdatter, enke efter Peder Christensen Langeland, skipper i Korsør
2) Rasmus Madsen 27.

26 Ejler Christensen Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted, der døde 23.8.1748, fol.206B.
E: Dorthe Elisabeth [Johansdatter] Struch.
Testamente af 3.9.1736.

27 Peder Sørensen Humble, degn i Rønninge, der døde 26.9.1748, fol.209B.
E: Anne Frandsdatter Tack. LV: Augustinus [Markussen] Tack, præst i Langå og Øksendrup. B:
1) Frands Tack Humble 16.
FM:
1 Oluf [Knudsen] Lerche, præst i Avnslev og Bovense
2 morbror Augustinus Tack, købmand i Slagelse.

28 Karen Rasmusdatter i Nørre Lyndelse, der døde 24.8.1749, fol.213B.
Enke efter Laurids Lund, degn i Nørre Lyndelse. B:
1) [Anne Cathrine Lauridsdatter Lund] g.m. Laurids Berendt, successor i Nørre Lyndelse
2) Hans Jørgen [Lauridsen] Lund, præst i Povlsker på Bornholm
3) Rasmus Johansen, død. 3B:
a Hans Jørgen Rasmussen
b Rasmus Rasmussen
c Johanne Cathrine Rasmusdatter.

29 Mette Herlufsdatter i Sønder Nærå, der døde 25.12.1751, fol.214B.
E: Jacob Møller, degn i Sønder Nærå og Årslev. B:
1) Herluf Møller, degn i Balslev og Ejby på Fyn
2) Thøger Møller, kapellan og successor i Astrup, Tulstrup og Hvilsted
3) Arent Møller 25, i guldsmedelære i Randers
4) Aksel Møller 19
5) Malene Møller.

30 Laurids Berendt, degn i Nørre Lyndelse, der døde 21.5.1752, fol.215B.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter Lund. LV: Poul Resen, degn i Rolsted. B:
1) Johan Ludvig Berendt 28
2) Laurids Berendt 27
3) Frederikke Louise Berendt g.m. Christian Marcher i Povlsker sogn på Bornholm, fændrik ved dragonerne
4) Kirstine Cathrine Berendt g.m. Hans Jørgen Møller, degn i Marslev og Birkende
5) Gertrud Marier Berendt 19.

31 Mathias Hofmann, degn i Allerup og Davinde. 23.8.1751, fol.221B.
E: Anne Sofie Frederiksdatter Klauenberg LV: Thomas Kingo Stub, degn i Fraugde. B:
1) Peder Hofmann 17.
FM: Jacob Randrup, degn i Højby.

32 Mette Cathrine Jensdatter i Nørre Søby, der døde 21.4.1754, fol.222B.
E: Frederik [Christensen] Hjul, degn i Nørre Søby. B:
4) Mads Frederiksen Hjul 19, i Odense skole.
Første ægteskab med [Mads Simonsen], skifte 12.3.1734. B:
1) Anne Marie Madsdatter g.m. Bastian Møller, skoleholder i Brændekilde
2) Mette Madsdatter på Lammehave på Fyn
3) Karen Madsdatter.
FM: morbror Søren Jensen i Skalbjerg i Vissenbjerg sogn.

33 Aksel [Lauridsen] Lund, præst i Nørre Søby og Heden, der døde 17.4.1755, fol.224.
E: Anne Cathrine [Henriksdatter] Behmann. LV: Niels Vindekilde, præst i Nørre Lyndelse. B:
1) Frederik Lund 21
2) Laurids Lund 16
3) Hedvig Sybille Lund
4) Frederikke Lund
5) Henrikke Lund
6) Dorthe Elisabeth Lund
7) Maren Lund.
FM: [Hans Arentsen] Stenstrup, præst i Ryslinge.

34 Marie Hansdatter Højrup i Allerup, der døde 23.12.1757, fol.229.
Enke efter Peder Hansen Hjul, præst i Allerup og Davinde, [skifte 25.9.1738 lbnr.23]. B:
1) Birthe Kirstine Hjul, død for 7 år siden, g.m. Gustav Vilhelm von Genschau i København. Seks børn, hvis navne ikke kendes
2) Anne Hedvig Hansdatter Hjul g.m. Hans Frederik Bechmann, sergent i Kullerup
3) Hanne Emerentse Hansdatter Hjul g.m. Peder Nielsen Vintapper, sergent i Svinninge
4) Johanne Dorthe Hjul 30.

35 Thomas Kingo Stub, degn i Fraugde, der døde 1.11.1757, fol.232.
E: Anne Knudsdatter. LV: Poul Resen, degn i Rolsted. B:
1) Johanne Kirstine Stub, død. E: successor Nikolaj Sørensen Holmgaard. 1B:
a Synnøve Holmgaard.

36 Simon [Pedersen] Hellevad, præst i Seden og kapellan i Åsum, der døde 4.5.1757, fol.235.
E: Anne Sofie [Jensdatter] Marstrand. LV: Peder Hertel, skoleholder i Lumby. B:
1) Jens Marstrand Hellevad, sergent
2) Peder Christian Hellevad 26, student
3) Anne Cathrine Hellevad, nu enke efter [Johan Henrik] Müllertz, kornet i Nykøbing Sjælland, [skifte Nykøbing Sjælland 21.6.1758 lbnr.134]
4) Charlotte Sofie Hellevad g.m. Peder Hansen, vagtmester i Odense
5) Marie Adelheit Hellevad 19.

37 Hans Knudsen Seed, degn og skoleholder i Seden. 9.1.1759, fol.243.
E: Margrethe Sofie Echardsdatter. B:
1) Ida Sofie Hansdatter 18
2) Casper Hansen 16
3) Echard Hansen 14
4) Knud Hansen 12
5) Anne Cathrine Hansdatter 10
6) Godske Hansen 8
7) Ellen Marie Hansdatter.
FM: farbror Anders Knudsen i Seden.
Afdøde døde 8.12.1758.Åsum herred
Gejstlig skifteprotokol
1762-181838 Jacob Møller, degn i Nærå og Årslev, der døde 17.6.1762, fol.1B.
E: Inger Margrethe Carstensdatter. B:
5) Bendix Ludvig Møller 9
6) Hedvig Elisabeth Møller 6.
Første ægteskab med [Mette Herlufsdatter, skifte 25.12.1751 lbnr.29]. B:
1) Herluf Møller, degn i Balslev og Ejby
2) Thøger Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted
3) Arent Møller, guldsmed i Århus
4) Malene Møller i Nyborg.

39 Maren Hansdatter i Torup degnebolig, der døde 20.5.1763, fol.4B.
E: Johan Frederik Wegner, degn i Allerup og Davinde. B:
1) Edel Margrethe Pernille Wegner 7
2) Vibeke Marie Andriette Wegner 4
3) Johan Erik Wegner 6 uger, der døde 20.8.1763.

40 Johan Vilhelm Zeitz, degn i Sønder Nærå og Årslev, der døde 30.5.1765, fol.6.
E: Inger Margrethe Carstensdatter. LV: Poul Resen, degn i Rolsted. B:
1) Vincent Zeitz 2
2) Vilhelmine Jacobine Zeitz, født 16.10.1765.
Enkens første ægteskab med [formanden Jacob Møller, skifte 17.6.1762 lbnr.38]. Arv til B:
1 Bendix Ludvig Møller
2 Hedvig Elisabeth Møller.
[Jacob Møllers første ægteskab med Mette Herlufsdatter, skifte 25.12.1751 lbnr.29]. Arv til B:
1 Herluf Møller, degn i Balslev og Ejby
2 Thøger Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted
3 Arent Møller, guldsmed i Århus
4 Malene Møller g.m. Peder Nielsen Dyrhauge i Nyborg.

41 Niels [Christoffersen] Bøgh, præst i Allerup og Davinde, der døde 5.5.1765, fol.10.
E: Pouline [Lauridsdatter] Hvid. LV: [Laurids Pedersen] Winther, præst i Kerte. B:
1) Cathrine Vibeke Bøgh 3
2) Laurids Hvid Bøgh 2
3) Christoffer Bøgh, nogle måneder gammel.
FM:
1 farbror [Nikolaj Seidelin Christoffersen] Bøgh, præst i Kerteminde
2 farbror Hans Jørgen [Christoffersen] Bøgh, præst i Trige og Ølsted.

42 Jacob Bandrup, degn i Højby, der døde 17.5.1766, fol.23B.
E: Martha Faber. LV: [Peder Hansen] Bartholin, degn i Nørre Lyndelse. B:
1) Mathias Jacobsen Bandrup, over 30, ved søetaten i Kina
2) Anne Marie Jacobsdatter Bandrup 24, der ægter successor [Edvard Stork] Meyer.

43 Anne Sofie Dinesdatter i Rønninge, der døde 6.10.1767, fol.26B.
E: Peder Hansen Bunkeflod, degn i Rønninge. B:
1) Maren Hetting Bunkeflod 8.

44 Anne Knudsdatter i Fraugde, der døde 25.1.1768, fol.28.
Enke efter Thomas Kingo Stub, degn i Fraugde, skifte 1.11.1757 lbnr.35. A:
1) søster Birthe Knudsdatter, død. 1B:
a Cathrine, død. E: Morten Crofas, kornmåler i Nyborg. B: 4 sønner og 2 døtre.

45 Peder [Hansen] Bunkeflod, degn i Rønninge, der døde 17.11.1769, fol.30B.
Enkemand efter [Anne Sofie Dinesdatter], skifte 6.10.1767 lbnr.43. B:
1) Maren Hetting Bunkeflod 11.
FM:
1 morfar Dines Rasmussen i Rønninge
2 farbror Hans Bunkeflod, kollega i Odense latinskole.

46 Arengard Christiane Frederikke [Pedersdatter] Dan i Nørre Lyndelse, der døde 6.8.1770, fol.38.
E: Niels [Trudsen Pedersen] Vindekilde, præst i Nørre Lyndelse. B:
1) Ingeborg Marie Vindekilde g.m. Niels [Hansen] Cramer, præst i Allerup og Davinde
2) Rebekka Margrethe Vindekilde.

47 Niels [Hansen] Cramer, præst i Allerup og Davinde, der døde 16.4.1772, fol.38.
E: Ingeborg Marie [Nielsdatter] Vindekilde.
Bevilling til uskiftet bo af 22.5.1772.

48 Niels [Trudsen Pedersen] Vindekilde, præst i Nørre Lyndelse, der døde 12.8.1771, fol.39.
Enkemand efter Arengard Christiane Frederikke [Pedersdatter] Dan, [skifte 6.8.1770 lbnr.46]. B:
3) Ingeborg Marie Vindekilde g.m. Niels Cramer, præst i Allerup og Davinde
4) Rebekka Margrethe Vindekilde.
Første ægteskab med Ingeborg Mikkelsdatter Schmidt, skifte 28.4.1738 lbnr.21. B:
1) Gertrud Cathrine Vindekilde, her på stedet
2) Johan Frederik Vindekilde, degn i Them i Vrads herred i Jylland.

49 Anne Margrethe Lubin i Rønninge, der døde 24.5.1772, fol.54B, 61.
E: Peder Dan, præst i Brændekilde og Bellinge, der døde 19.12.1774, skifte fol.61. B:
1) Knud Dan, over 50, student i Vosemose i Sanderum sogn, der blev erklæret umyndig 15.7.1774
2) Arengard Christiane Frederikke Dan, skifte 6.8.1770 lbnr.46, var g.m. Niels [Trudsen Pedersen] Vindekilde, præst i Nørre Lyndelse, [skifte 12.8.1771 lbnr.48]. 2B:
a Ingeborg Marie Vindekilde, enke efter Niels [Hansen] Cramer, præst i Allerup og Davinde, [skifte 16.4.1772 lbnr.47], hvis børn har arv efter hans bror Hans Christian Cramer, præst i Lundum og Hansted, [skifte Vor herred gejstlig 7.1.1773 lbnr.42]. Børnene er:
1 Vibeke Julie Cramer 9
2 Cathrine Hedvig Cramer 8
3 Anne Margrethe Cramer 7, der døde [17.7.1774], efter hvem der er arv
4 Nikoline Christiane Frededrikke Cramer 6, der døde [8.5.1774], efter hvem der er arv
5 Hans Cramer 4
b Rebekka Margrethe Vindekilde.

50 Sara [Frederiksdatter] Østrup i Nørre Lyndelse, der døde 18.7.1774, fol.58.
E: Laurids [Sørensen] Langhoff, præst i Nørre Lyndelse. B:
1) Vibeke Juliane Langhoff 8
2) Frederik Østrup Langhoff 7
3) Adolfine Langhoff 5
4) Mogens Langhoff 4
5) Søren Langhoff, nyfødt, der døde.
Afdøde havde testamentarisk arv efter Jens Jørgen Bredal til Vinderslevgård i Jylland, død 1774.

51 Maren Pedersdatter [Langsted] i Åsum, der døde 2.1.1776, fol.62B.
E: Jørgen Faber, degn og skoleholder i Åsum. A:
1) søster Anne Pedersdatter [Langsted] g.m. Frederik [Sørensen] Krog, degn i Skydebjerg
2) søster Margrethe Pedersdatter, død. 1B:
a Andreas Pedersen, landsoldat, i Åsum
3) bror Anders Pedersen [Langsted], skoleholder i Lumby, [begravet 18.7.1748], død uden børn
4) bror Thomas Pedersen, død uden børn.

52 [Sara Marie Struch] i Rønninge. 1.11.1776, fol.64B.
Enke efter [Peder Nikolaj Hermansen] Vinding, præst i Kullerup og Refs Vindinge, død 16.5.1757]. B:
1) Hans Laurids Struch Vinding, student på Sjælland
2) Johan Ejler Vinding i Jylland
3) Marianne Vinding i Jylland.
Afdøde døde 31.10.1776.

53 Peder [Hansen] Berthelin, degn i Nørre Lyndelse, der døde 15.3.1777, fol.65B.
E: Hedvig Frandsdatter. LV: Hans Lyndorph, skrædder i Nørre Lyndelse. B:
1) Johan Frederik Berthelin, over 20, uvist hvor
2) Casper Christoffer Berthelin 20, i Lumby sogn
3) Anne Cathrine Vilhelmine Berthelin 8
4) Christian Berthelin 5.

54 Niels Christian [Lauridsen] Bendz, præst i Rønninge og Rolsted, der døde 11.8.1778, fol.69B.
E: Ellen Dorthe [Nielsdatter] Brinch. Bevilling til uskiftet bo af 20.1.1775.

55 Nikolaj [Sørensen] Holmgaard, degn i Fraugde, der døde 28.3.1780, fol.70.
E: Mette [Caspersdatter] Flindt. LV: Eilskov, præst i Fraugde.
Første ægteskab med Johanne Kirstine Stub, skifte Ellinge 3.5.1751. B:
a Synnøve Holmgaard, på Sandholt på Fyn.
FM: Jørgen Mønter, smed i Fraugde.
Arv efter enkens mor Elisabeth Marie [Kjeldsdatter Balslev i Svendborg], skifte Svendborg 2.6.1779 lbnr.632, enke efter Rasmus Houmann, [skifte Svendborg 17.1.1778 lbnr.625].
I boet fandtes følgende skiftebreve:
1 efter Thomas Stubs første hustru, dateret Longelse 27.1.1721
2 efter Thomas Kingo Stub, degn i Fraugde, dateret Fraugde 1.11.1757 lbnr.35
3 efter Thomas Stubs enke Anne Knudsdatter, dateret Fraugde 25.1.1768 lbnr.44
4 efter Johanne Kirstine Stub, dateret Ellinge 3.5.1751.

56 Johanne Sofie Resen i Rolsted, der døde 26.3.1781, fol.73.
E: Anders Skytte, degn i Rolsted. A:
1) far Poul Resen, degn i Halk ved Haderslev
2) søster g.m. Christian Egertsen, degn i Halk.

57 Claus [Frederiksen] Kyhl, præst i Nørre Søby og Heden, der døde 28.2.1782, fol.74B.
E: Dorthe Elisabeth [Akselsdatter] Lund. LV: [Andreas] Toftegaard, birkedommer i Svendborg. B:
1) Aksel Kyhl, volontør i Rentekammeret i København
2) Johan Jørgen Kyhl 15
3) Elisabeth Kyhl, der ægter successor [Jacob Severin] Pingel.

58 Peder Krag, degn i Seden, der døde 14.8.1783, fol.78.
E: Johanne Pedersdatter. LV: [Laurids Rasmussen] Aagaard, degn i Rønninge.
Arvinger kendes ikke.

59 Else Marie Udby i Nørre Lyndelse, der døde 28.12.1784, fol.80.
E: Rasmus Møller Bøye, degn i Nørre Lyndelse. B:
1) Sofie Bøye 6
2) Aksel Bøye 4
3) Mogens Frederik Bøye 3.
Desuden nævnes:
1 enkemandens far Abraham Bøye, degn i Allested
2 Bøye, guldsmed i Odense
3 Sebastian Møller i Brændekilde.

60 Ove Guldberg [Thomsen] Reutze, præst i Allerup og Davinde, der døde 13.2.1785, fol.81B.
E: Christine Johanne Bøgh. LV: Jafet Kehlet, præst Stenløse og Fangel. B:
1) Thomine Nikoline Reutze 9½
2) Mathias Aksel Reutze 7½
3) Thomas Reutze 5½.
FM: morbror Johan Christian Bøgh, forvalter på Billeshave.
Desuden nævnes afdødes søster jomfru Hedvig Reutze.

61 Ellen [Dorthe Nielsdatter] Brinch i Rønninge, der døde 8.6.1786, fol.85.
Enke efter Niels Christian [Lauridsen] Bendz, præst i Rønninge og Rolsted, [skifte 11.8.1778 lbnr.54]. B:
1) Laurids Martin Bendz, landsdommer og byfoged i Odense
2) Johan Christoffer Bendz, successor
3) Niels Brinch Bendz, auditør i København
4) Elias Bendz, fuldmægtig i København
5) Vibeke Christiane Bendz g.m. [Thomas Bagger] Lytken, amtsforvalter i Ringkøbing
6) Petronelle Helene Bendz i København
7) Mette Sofie Bendz i Ringkøbing.

62 Christian Ørbæk, degn i Fraugde, der døde 4.12.1787, fol.86B.
E: Karen Pedersdatter Traun. A:
1) søster Marie Eriksdatter g.m. Rasmus Pedersen i Ørbæk
2) søster Sofie Eriksdatter, død, var gift på Sjælland. 3B:
a Johanne Jørgensdatter
b Anne Margrethe Jørgensdatter i Bogense
c Anders Jørgensen.

63 Birgitte Christiane [Jørgensdatter] Holmer i Fraugde, [der døde 4.6.1788], fol.88.
E: Mathias [von Westen Andersen] Eilskov, præst i Fraugde.
Bevilling til uskiftet bo af 24.6.1774.

64 Juliane Elisabeth Sofie Edzardi i Fraugde, der døde 1.12.1789, fol.88B.
E: [Hans] Ibsen, pastor adjunktus i Fraugde. B:
1) Helene Kirstine Ibsen 7 uger.

65 Johan Frededrik Wegner, degn i Allerup og Davinde, der døde 1.3.1791, fol.90.
Enkemand efter [Maren Hansdatter, skifte 20.5.1763 lbnr.39]. B:
1) Edel Margrethe Pernille Wegner g.m. Hans Adolf Richard, skovrider på Gisselfeld på Sjælland
2) Vibeke Marie Andriette Wegner på stedet.
FM: farbror [Casper Frederik] Wegner, maler i Odense.

66 Dorthe Hansdatter i Seden, der døde 5.7.1793, fol.93.
E: Henrik [Mortensen] Crofas, degn i Seden. B:
5) Anders Henriksen i Rønninge
6) Morten Henriksen på Sjælland.
Første ægteskab med Anders Hansen Møller på Hindsholm. B:
1) Mette Andersdatter g.m. Lorents Johansen i Hasmark [i Norup sogn]
2) Peder Andersen Møller i Roskilde
3) Hans Andersen Møller på Sjælland
4) Johanne Andersdatter g.m. Niels Pedersen, klejnsmed i Kerteminde.

67 Peder [Henriksen] Kølle, degn i Nørre Søby og Heden, der døde 19.11.1793, fol.94B, 99.
E: [Anne Hedvig Pedersdatter]. LV: Mads Andersen i Nørre Søby. A:
1) faster, død. 2B:
a Jeppe Pedersen i Måre i Herrested sogn, død. 2B:
1 Johanne Jepsdatter
2 Margrethe Jepsdatter
b Hans Pedersen i Måre, død. 2B:
1 Hans Hansen 30, landsoldat
2 Anne Hansdatter g.m. Hans Rasmussen i Måre skov
2) moster, død. 2B:
a Peder Thomsen i Villumstrup i Herrested sogn
b Laurids Thomsen i Herrested.

68 Henrik [Mortensen] Crofas, degn i Seden, der døde 24.2.1794, fol.98, 100.
E: Beate Christensdatter.
Første ægteskab med Dorthe Hansdatter, [skifte 5.7.1793 lbnr.66. B:
1) Anders Henriksen i Rønninge
2) Morten Henriksen på Sjælland.

69 Jørgen [Andersen] Faber, degn og skoleholder i Åsum, der døde 10.1.1796, fol.100B.
E: Gertrud Hansdatter.
Testamente af 27.9.1782.

70 Marie Margrethe Skov i Torup degnebolig, der døde 7.4.1796, fol.101.
E: Niels Helm, degn i Allerup og Davinde, der døde 8.4.1796.
Hans A:
0) forældre [Ernst Gynther Helm, degn i Skrøbelev, begravet 27.11.1790 og Karen Thomasdatter, død 2.12.1772]
1) bror Thomas Helm, klokker og degn i Kerteminde
2) bror Erik Helm, præst i Tårs på Lolland, [skifte Musse herred gejstlig 20.10.1789 lbnr.239]. E: [Margrethe Cathrine Faber] på Berritsgård på Lolland [i Tårs sogn]. 2B:
a Poul [Abraham Severin] Helm
b Eleonora [Christiane] Helm
3) søster Marie Achton i Svendborg, enke efter Jens Scorbøes.
Hendes A:
1) bror Hans [Jørgen] Skov, degn i Jordløse på Fyn
2) bror Henrik Skov, toldunderbetjent i Odense.

71 Mette Kirstine Andersdatter Reiner i Åsum, der døde 19.5.1798, fol.107.
E: Henrik Hansen, degn i Åsum. B:
1) Marie Magdalene Hansen 17
2) Mourids Anton Hansen 13
3) Laurids Bødtcher Hansen 10.

72 Niels [Mathias] Steffensen Knub, degn i Nørre Søby og Heden, der døde 17.8.1799, fol.110B.
E: Johanne Cathrine Agre.
Testamente af 31.5.1793.

73 Cathrine Marie Duenskjold i Fraugde, der døde 20.5.1800, fol.111.
E: Søren Fischer, degn i Fraugde. A:
1) søster Helene Duenskjold g.m. Frands Rasmussen i Stige.

74 Hedvig Frandsdatter i Dømmestrup [i Nørre Lyndelse sogn], der døde 18.5.1803, fol.113B.
Enke efter Peder [Hansen] Berthelin, degn i Nørre Lyndelse, [skifte 15.3.1777 lbnr.53]. B:
1) Johan Ludvig Berthelin 50
2) Casper Christoffer Berthelin 40
3) Anne Cathrine Vilhelmine Berthelin g.m. Morten Rasmussen,. kældermand i København
4) Christian Berthelin 32.

75 Hans Vandal Møller, degn i Seden, der døde 9.1.1806, fol.113B.
E: Anne Marie Borch, nu i Odense. LV: Hans Eriksen. B:
1) Christian Mathias Enevold S...sen? 3½.
FM: Henrik Hansen, degn i Åsum.

76 Anders Skytte, degn og skoleholder i Rolsted, der døde 27.4.1808, fol.115B.
E: Sara Margrethe Gram. LV: Rasmus Mikkelsen i Bjørnemosegård. B:
1) Johanne Sofie Skytte 25, der ægter Henrik Bornsky
2) Jørgen Skytte 22, snedkersvend.
[Første ægteskab med Johanne Sofie Resen, skifte 26.3.1781 lbnr.56].

77 Mette [Caspersdatter] Flindt i Fraugde, der døde 16.5.16.5.1813, fol.118B.
Enke efter [Nikolaj Sørensen] Holmgaard, degn i Fraugde, [skifte 28.3.1780 lbnr.55]. A:
1) søster Elisabeth Flindt, død. 3B:
a Jørgen Thune, skomager i Svendborg
b Christian Thune, daglejer i Svendborg
c Christiane Thune g.m. Peder Rasmussen i Ringe.

78 Anne Iversdatter Birch i Nørre Lyndelse, der døde 21.8.1814, fol.123B.
Enke efter Rasmus Møller Bøye, degn i Nørre Lyndelse, [begravet 28.6.1810].
Testamente af 30.5.1790.
Arvinger angives ikke.

79 Johanne [Hansdatter] Thorbjørnsen i Sønder Nærå, [der døde 4.1.1815], fol.123B.
E: Peder [Hansen] Riber, præst i Sønder Nærå og Årslev.
Bevilling til uskiftet bo af 29.1.1815.

80 Hans Ibsen, præst i Fraugde, der døde 18.7.1816, fol.124.
E: [Frederikke Eskeline] Andreassen. B:
1) Peder Didrik Ibsen 22, cand. theol.
Dødsanmeldelse den 19.7.1816.

81 Karen [Pedersdatter Traun] i Fraugde. 19.2.1818, fol.124.
Enke efter [Christian] Ørbæk, degn i Fraugde, [skifte 4.12.1787 lbnr.62].
Testamente af 31.12.1817. Efter dette testamente arver A:
0) Hans Nielsen, sognefoged i Fraugdes tre B:
1) Frederik Hansen
2) Sofie Hansdatter
3) Mette Hansdatter.

SLUT