Erik Brejls hjemmeside

Start

Odense Byfoged
Skifteprotokol
1626-1814

[1626-1635]    [1635-1641]    [1642-1644]    [1645-1646]    [1645-1650]    [1651-1660]   

[1660-1667]    [1667-1672]    [1674-1684]    [1684-1691]    [1691-1697]    [1693-1703]   

[1703-1709]    [1710-1716]    [1716-1722]    [1722-1726]    [1726-1729]    [1729-1732]   

[1732-1738]    [1738-1745]    [1745-1751]    [1751-1758]    [1758-1761]    [1762-1763]   

[1764-1769]    [1769-1771]    [1772-1777]   

[1778]    [1779]    [1780]    [1781]    [1782]    [1782-1799]    [1783]   

[1784]    [1785]    [1786]    [1787]    [1788]    [1789]    [1790]   

[1790-1810]    [1792-1795]    [1795-1799]    [1799-1806]    [1804-1810]    [1810-1816]   


Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede af Svend Larsen. Bd.1-2, Odense 1965.


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Odense Byfoged
Skifteprotokol
1626-16351    Just Jacobsen i Odense. 12.12.1626, fol.38.
E: Agnethe Steffensdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Mette Justsdatter g.m. Jørgen Kruse
2) Cathrine Justsdatter g.m. Hans Didriksen, sværdfeger.

2    Abelone Hansdatter i Odense. 26.12.1626, fol.44.
Enke efter Poul Nielsen. B:
1) Niels Poulsen.

3    Kirsten Nielsdatter i Odense. 12.1.1627, fol.45.
E: Jeppe Madsen, tømrer. B:
1) Niels Jepsen
2) Kirsten Jepsdatter
3) Karen Jepsdatter
4) Sidsel Jepsdatter.
FM: morbror Hans Nielsen, kongelig hjulmand i København.

4    Peder Borum i Odense. 23.4.1627, fol.48.
A:
1) bror Jens Borum, på stedet.

5    Karen Henriksdatter i Odense. 25.4.1627, fol.48B.
E: Morten Pedersen, grydestøber.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i København
2) Inger Christensdatter i København
3) Margrethe Christensdatter i København.
FM:
1 Hans Jensen
2 Erik Andersen, skrædder.

6    Peder Pottemager i Odense. 1.5.1627, fol.49B.
E: Anneke Mathiasdatter. LV: Mikkel Thomsen, pottemager, der ægter enken. B:
1) Arent Pedersen
2) Mathias Pedersen.
FM: Hans Andersen, skinder.

7    Christen Pedersen, guldsmed i Odense. 7.5.1727, fol.53B.
Arvinger angives ikke.

8    Anne Nielsdatter i Odense. 28.7.1627, fol.54.
E: Claus Hansen, hattemager. B:
1) Hans Clausen
2) Mikkel Clausen
3) Maren Clausdatter.
FM:
1 Peder Vibertsen, hattemager
2 Johan Kop, hattemager
3 Hans Hansen.

9    Jesper Eriksen i Odense. 11.12.1627, fol.55B.
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen. B:
4) Erik Jespersen
5) Peder Jespersen
6) Sidsel Jespersdatter.
FM: Søren Ebbesen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Jespersen
2) Inger Jespersdatter g.m. Markus Madsen
3) Sidsel Jespersdatter.
FM: Jens Falentinsen.

10    Ingeborg Pedersdatter i Odense. 29.1.1628, fol.60B.
E: Christoffer Rades i Flensborg. B:
5) Christoffer Christoffersen.
Af første ægteskab B:
1) Habakuk Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Dorthe Jacobsdatter
4) Gertrud Jacobsdatter.
FM:
1 Henrik Caspersen, friskytte
2 Jacob Hansen, foged på Eskebjerg [i Stubberup sogn].

11    Hans Hansen, vintapper og hustru Anne Olufsdatter i Odense. 23.1.1728, fol.64B.
Hans A:
1) bror Niels Ibsen
2) bror Hans Ibsen
3) søster Bodil Ibsdatter ved Claus Eriksen i Stensby
4) søster Abelone Ibsdatter g.m. Jørgen Olufsen.
Hendes A:
1) far Oluf Pedersen i Balslev
2) bror Jeppe Olufsen i Balslev
3) bror Peder Olufsen i Balslev
4) søster Maren Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Balslev.

12    Johanne Jensdatter i Odense. 24.4.1628, fol.68.
E: Hans Jensen, skomager. B:
1) Jens Hansen
2) Mads Hansen
3) Hans Hansen
4) Anne Hansdatter.

13    Anne Rinkenæs (Reiniche) i Odense. 24.4.1628, fol.70.
Enke. B:
1) Hans Jensen, skomager
og Hans Jensens halvsøskende:
2) Jens Hansen Rinkenæs, fange på Rosenholm i Jylland
3) Elisabeth Didriksdatter forlovet med Terkild Sørensen.

14    Clemen Pedersen i Odense. 29.8.1628, fol.71B.
E: Mette Andersdatter. LV: Palle Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Clemensen
2) Hans Clemensen.
FM: morbror Niels Knudsen i Nørre Broby.

15    Gøde Jensen, kræmmer i Odense. 10.9. 1628, fol.82.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Peder Nielsen Kaare (Kaarde). B:
1) Gøde Gødesen
2) Lucretia Gødesdatter.
FM: morbror Mads Hansen.
Boet blev registret 9.11.1626 af Erik Nielsen [Arensbach], præst i Asperup og Rorslev, g.m. [Ellen Sørensdatter].

16    Anne Mouridsdatter i Odense. 2.10.1628, fol.89B, 108.
Enke efter Frands, kedelsmed. B:
1) Oluf Frandsen, død. 1B:
a Else Olufsdatter g.m. Daniel Harder, guldsmed
2) Frands Nielsen, død. 1B:
a Niels Frandsen ved stedfar Niels Nielsen København i Næstved.
Desuden nævnes Else Olufsdatters stedfar Jacob Christensen, guldsmed.

17    Kirsten Sørensdatter Vrede i Odense. 28.5.1629, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

18    Gert Badskær i Odense. 21.2.1628, fol.93.
E: Anne Hansdatter. LV: svoger Laurids Hansen, hattemager.
Registrering 6.7.1625.
Afdøde blev henrettet med sværd for sin forseelses skyld.

19    Niels Jensen, grydestøber i Odense. 12.6.1629, fol.102.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) Jens Nielsen
2) Christoffer Nielsen
3) Maren Nielsdatter.
FM: farbror Hans Jensen.

20    Lennert Thomsen i Odense. 30.7.1629, fol.109B.
E: Karen. LV: Mikkel Pedersen. A:
1) bror Laurids Thomsen i Lem i Jylland
2) bror Peder Thomsen i Tønning
3) søster g.m. Mads Nielsen i Hestkær.

21    [Mangler] Clemensdatter i Odense. 20.8.1629, fol.117.
E: Niels Lauridsen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Christen Rasmussen.
FM: morfar Clemen Ibsen, bysvend.

22    Jens Pedersen Lindvig i Odense. 3.2.1630, fol.119B.
E: Johanne Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen, myndig
2) Mads Jensen, i guldsmedelære.
FM: Jacob Christensen, guldsmed.

23    Morten Pedersen, grydestøber i Odense. 2.3.1630, fol.125B.
Enkemand efter [Karen Henriksdatter, skifte 25.4.1627 lbnr.5].
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B:
1) Erik Mortensen i Norge
2) Peder Mortensen
3) Henrik Mortensen i Odense skole
4) Maren Mortensdatter
5) Anne Mortensdatter
Arv i boet til [Karen Henriksdatters] børn første ægteskab B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i København
2) Inger Christensdatter i København
3) Margrethe Christensdatter i København.
Desuden nævnes afdødes bror Mads Pedersen.

24    Ludvig Hansen, snedker i Odense. 12.4.1630, fol.135.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Hansen, snedker, der ægter enken. B:
1) Margrethe Ludvigsdatter.
FM: Jørgen Pedersen, sværdfeger.

25    Henrik Syndermann i Rendsborg. 31.5.1630, fol.136.
A:
1) bror Thomas Syndermann
2) bror Dankert Snedker, død. 1B:
a Henrik Dankertsen
FM: Steffen Bloch, glarmester.

26    Christen Sørensen Jyde i Odense. 27.4.1630, fol.137.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Rasmus Christensen. A:
1) Eskild Hansen i Hjerting i Kalvslund herred
2) Terkild Hansen i Gesten
3) Kirsten Hansdatter
4) Jeppe Sørensen.

27    Ellen Hansdatter i Odense. 13.7.1630, fol.138.
A:
1) mor Karen Bertelsdatter g.m. Søren Jørgensen Haahr.
Afdøde, der døde 9.9.1629, havde arv efter sin far Hans Pedersen.

28    Thomas Hansen i Odense. 6.10.1630, fol.139B.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen Jyde. B:
1) Poul Thomsen.
FM: Casper [Henriksen], smed.

29    Ebbe Sørensen, skytte i Odense. 14.3.1629, fol.143B.
Enkemand. B:
1) Isak Ebbesen
2) Pernille Ebbesdatter
3) Kirsten Ebbesdatter.
Arv i boet efter afdødes søster g.m. Niels Møller i Hvide Mølle til hendes B:
1) Søren Nielsen
2) Henning Nielsen.

30    Margrethe Neuen i Odense. 24.2.1631, fol.149.
E: Zacharias Berchmann, lutslager (lutspiller). B:
1) Cathrine Zachariasdatter
2) Voldborg Zachariasdatter.

31    Margrethe Andersdatter i Odense. 7.6.1631, fol.151.
E: Jacob Hansen, klejnsmed. B:
1) Hans Jacobsen
2) Anders Jacobsen
3) Peder Jacobsen
4) Gertrud Jacobsdatter.
FM: farbror Hans Hansen.
Desuden nævnes børnenes [halv]bror Niels Andersen i Havsted [i Vigerslev sogn].

32    Hans Nielsen, væver i Odense. 12.12.1630, fol.153B.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Niels Hansen.
FM: Hans Glarmester.

33    Karen Rasmusdatter i Odense. 19.8.1629, fol.155B.
E: Hans Madsen, bager. B:
1) Hans Hansen
2) Bodil Hansdatter.

34    Knud Hansen i Odense. 16.2.1631, fol.158B.
E: Anne Carstensdatter. LV: Christian Carstensen, der ægter enken. B:
1) Anne Knudsdatter.
FM: Jens Carstensen, skomager.

35    Hans Jørgensen i Odense. 6.5.1629, fol.160B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Oluf Rasmussen, kandestøber, der ægter enken. B:
1) Søren Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Jørgen Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Margrethe Hansdatter.

36    Hans Hansen, sværdfeger i Odense. 25.9.1629, fol.163B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Hans Nielsen, rådmand. B:
1) Hans Hansen
2) Rynne Hansdatter
3) Anne Hansdatter
4) Dorthe Hansdatter
5) Marie Hansdatter.
FM: Hans Ebbesen, rådmand.

37    Hans Meinertsen Skuldt, badskær i Odense. Dato ikke angivet, fol.167B.
E: Else Mortensdatter. LV: Jørgen Mortensen. A:
1) søster, død. E: Mads Jespersen, skrædder i Mariager. 1B:
a Anne Madsdatter.

38    Abraham Gødeke, trompeter i Odense. 17.2.1632, fol.168B.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Bertel Klocke, der ægter enken. B:
1) Abraham Abrahamsen
2) Peder Abrahamsen.
FM: Hans Jørgensen, skrædder.

39    Niels Hansen, tømrer i Odense. 5.5.1632, fol.173.
A:
1) bror Peder Hansen i Hårslev.

40    Dorthe Poulsdatter i Odense. 29.6.1632, fol.175B.
Enke efter Laurids Grønnesen. B:
1) Poul Lauridsen.
FM: morbror Hans Poulsen i Jernløse.

41    Claus Skuldt, skomager i Odense. 30.311.1631, fol.177.
E: Marichen Jacobsdatter. B:
1) Claus Clausen
2) Jacob Clausen
3) Cathrine Jacobsdatter
4) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 morbror Claus Jacobsen
2 Hans Falentinsen, skomager.

42    Anne Mathiasdatter i Odense. 30.11.1632, fol.180B.
E: Bertel Klocke, trompeter. B:
3) Casmerus Bertelsen.
Første ægteskab med Abraham Gødeke, trompeter, [skifte 17.2.1632 lbnr.38]. B:
1) Abraham Abrahamsen
2) Peder Abrahamsen.
FM: Hans Jørgensen, skrædder.

43    Hans Ditlevsen, remmer i Odense. 30.8.1632, fol.185B.
E: Pernille Pedersdatter. LV: Casper Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Ditlev Hansen
2) Kirsten Hansdatter
3) Lisbeth Hansdatter
4) Hans Hansen.
FM:
1 Jørgen Ditlevsen
2 Ditlev Pedersen.

44    Karen Hansdatter i Odense. 23.3.1632, fol.188.
E: Hans Brennicke. B:
1) Nikolaus Hansen
2) Hans Hansen
3) Ellen Hansdatter.

45    Christoffer Rohrn, badskær i Odense, der døde 20.5.1633, fol.190.
Arvinger angives ikke.

46    Birgitte [Pedersdatter] i Odense. 29.1.1633, fol.190B.
Enke efter Hans Hansen, sværdfeger, [skifte 25.9.1629 lbnr.36]. B:
1) Hans Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Anne Hansdatter hos sin moster på Øsel
4) Dorthe Hansdatter
5) Marie Hansdatter hos sin svoger Jacob Nielsen.
FM: Mourids Christensen, kapellan i Odense Frue.

47    Steffen Hansen i Odense. 19.3.1633, fol.194.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter enken. B:
1) Peder Steffensen
2) Elisabeth Steffensdatter
3) Anne Steffensdatter
4) Birgitte Steffensdatter.
FM:
1 farbror Jens Hansen
2 Peder Nielsen ved far Niels Pedersen i Skovsgård.

48    Jacob Christensen, murer i Odense. 13.12.1635, fol.196.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Rasmus Madsen, murer. B:
1) Christen Jacobsen
2) Karen Jacobsdatter.
FM: farbror Peder Christensen, murer.

49    Anne Christensdatter. 16.7.1633, fol.197B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Laurids Christensen, myndig
2) Poul Christensen, myndig
3) Karen Christensdatter g.m. Rasmus Hansen i Maribo
4) Mette Christensdatter
5) maren Christensdatter
6) Kirsten Christensdatter.

50    Peder Terkild Bader i Odense. 31.7.1633, fol.200.
E: Anne Ditlevsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Birthe Pedersdatter.
FM:
1 halvbror Ditlev Pedersen
2 Jørgen Ditlevsen.

51    Markus Lauridsen og hustru Else Steffensdatter i Odense. 3.1.1633, fol.205B.
B:
1) Laurids Markussen.
FM: Hans Hermansen, murer.

52    Anne Knudsdatter i Odense. 8.11.1631, fol.207B.
E: Rasmus Jensen Koch. B:
1) Knud Rasmussen.

53    Hans Mikkelsen, rådmand i Odense. 2.3.1634, fol.208.
E: Anne Jespersdatter. B:
7) Jørgen Hansen, myndig
8) Peder Hansen, myndig
9) Just Hansen, myndig
10) Cornelius Hansen
11) Johan Hansen
12) Kirsten Hansdatter.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter]. B:
1) Hans Hansen, rådmand i Svendborg
2) Karen Hansdatter g.m. Johan Eleken
3) Anne Hansdatter g.m. Mathias Didriksen
4) Birthe Hansdatter g.m. Frands Foltermann
5) Mikkel Hansen
6) Thomas Hansen i Svendborg.

54    Oluf [Olufsen] Bager, magister i Odense. 18.12.1634, fol.226.
E: Barbara [Pedersdatter]. LV: Hans Jensen. B:
1) Peder Olufsen Bager, præst i Kølstrup og Agedrup
2) Oluf Olufsen
3) Margrethe Olufsdatter
4) Birgitte Olufsdatter
5) Karen Olufsdatter.
FM: Jørgen Friis.

55    Rasmus Madsen i Odense. 23.7.1634, fol.230.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Hansen. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Maren Rasmusdatter.
FM: farbror Iver Madsen, skrædder.

56    Jørgen Pedersen, kræmmer i Odense. 31.7.1634, fol.233B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Poul Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Kirsten Jørgensdatter.
FM: Jørgen Poulsen.

57    Peder Eskebjerg i Odense. 21.6.1633, fol.237B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Julius Rommel, skrædder, der ægter enken. B:
1) Margrethe Pedersdatter
2) Simon Pedersen
3) Kirsten Pedersdatter.
FM: Jørgen Nielsen.

58    Otto Knudsen, [Seeblad], borgmester i Odense. 19.12.1633, fol.241B.
E: Abigael [Jacobsdatter] Hasebart. LV: Mads Hansen. B:
4) Jacob Ottesen
5) Birgitte Ottesdatter
6) Anton Ottesen
7) Jørgen Ottesen.
FM:
1 Hans Ebbesen, rådmand
2 Hans Tragaard i København
3 Thomas Brodersen.
Første ægteskab med [Birgitte Lauridsdatter]. B:
1) Karen Ottesdatter g.m. Poul [Clausen] Schinkel, borgmester i Kerteminde
2) Knud Ottesen
3) [Magdalene Ottesdatter, død [17.8.1625, var g.m. Jacob Jacobsen Hasebart, præst i København Frue, død 5.9.1625]. 2B:
a Jacob Hasebart
b Birthe Hasebart.
FM: Claus Plum, doktor.

59    Karen Andersdatter i Odense. 18.8.1631, fol.271.
E: Mads Mikkelsen, skomager. B:
1) Mikkel Madsen
2) Anders Madsen
3) Maren Madsdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1635-1641

60    Karen Andersdatter i Odense. 5.8.1635, fol.1.
E: Niels Mikkelsen, bager. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Gertrud Nielsdatter.
FM: morfar Anders Hansen.

61    Claus Bang i Odense. 4.7.1635, fol.2.
E: Margrethe [Richardsdatter Seeblad]. B:
1) Kirsten Clausdatter g.m. Just Hansen
2) Christoffer Bang.
FM: Rasmus Knudsen Gaas.

62    Søren Ebbesen i Odense. Dato ikke angivet, fol.17B.
E: Maren. A:
1) Jørgen Ebbesen
2) Maren Ebbesen g.m. Gregers Christensen
3) Mette Ebbesdatter Herman Ulrik i Vejle
4) Anne Ebbesdatter
5) Johanne Ebbesdatter g.m. Thomas Joensen i Stubbe
6) Maren Ebbesdatter i Soleskov.

63    Peder Rasmussen [Balslev], skriver på Sankt Knuds Kloster i Odense. 28.2.1635, fol.18.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Bruun, rådmand. B:
1) Christoffer Pedersen
2) Kirsten Pedersdatter
3) Ingeborg Pedersdatter.

64    Anne Lauridsdatter i Odense. 27.5.1635, fol.21B.
E: Laurids Skovbo i Norup. B:
1) Fabian Skovbo i Verninge
2) Maren Lauridsdatter g.m. Simon Simonsen i Freltofte
3) Margrethe Fabiansdatter g.m. Jens Bertelsen i Odense.

65    Jørgen Mule, borgmester i Odense, [død 1634], fol.30.
Enkemand efter Barbara Mogensdatter [Rosenvinge, død 1634]. B:
1) Hans Mule
2) Mogens Mule
3) Mette Mule g.m. Dines Jensen
4) [Karen Mule] g.m. Svend Pedersen, magister
5) Anne Mule
6) Else Mule.

66    Jacob Klejnsmed i Odense. 11.3.1635, fol.68.
E: Johanne. LV: Henrik Terkildsen (Torkelsen). B:
1) Maren Jacobsdatter
2) Hans Jacobsen
3) Anders Jacobsen
4) Gertrud Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter
6) Peder Jacobsen.
FM: farbror Hans Sadelmager.

67    Niels Pedersen Skalbjerg i Odense. September 1635, fol.75.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Laurids Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.

68    Maren Koch i Odense. 8.9.1635, fol.76.
E: Mads Hansen Tolderlund, der nu er fredløs efter at have slået sin kone ihjel. A:
1) [bror] Hans Pedersen Koch
2) [søster] g.m. Jacob Jensen, skomager.

69    Henrik Farver i Odense. 21.3.1637, fol.81B.
E: Regine. LV: Steffen Bloch, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Henriksen
2) Cornelius Henriksen
3)Johan Henriksen.
FM: Peder Jørgensen.
Registrering 29.9.1636.

70    Laurids Nielsen Jyde i Odense. 20.1.1635. fol.83B.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Niels Lauridsen
2) Johan Lauridsen
3) Christen Lauridsen
4) Else Lauridsdatter.
FM: Jørgen Pedersen, sværdfeger.

71    Bodil Lauridsdatter i Odense. 17.2.1636, fol.87.
E: Laurids Lauridsen, kedelsmed. B:
2) Laurids Lauridsen
3) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Henrik Terkildsen.
Af første ægteskab B:
1) Poul Wehr.
FM: Claus Wehr.
Arv i boet til enkemandens stedbørn:
1) Søren Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter
efter skiftebrev Haderslev 30.11.1619.

72    Gertrud Nielsdatter i Odense. 31.3.1635, fol.92.
E: Niels Jørgensen, tømrer. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Anders Nielsen
3) Anne Nielsdatter.

73    Christoffer Jørgensen, skomager i Odense. 1.8.1637, fol.95.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Andersen. B:
1) Jørgen Christoffersen
2) Laurids Christoffersen
3) Anne Christoffersdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.

74    Claus Johansen i Odense. 4.2.1637, fol.99.
Arvinger angives ikke.

75    Hustru i Odense. 22.11.1637, fol.105.
E: Peder Jørgensen, skinder. B:
1) Cathrine Pedersdatter.

76    Nikolaj (Nickel) Skrædder i Odense. Dato ikke angivet, fol.105B.
E: Kirsten. LV: Poul Thomsen, skrædder. B:
1) Dominicus Nikolajsen (Nickelsen)
Albert Nikolajsen.
FM:
Peder Thuesen.
Enkens første ægteskab med Lauge Skrædder. Arv til B:
1) Mads Laugesen
2) Hans Laugesen
3) Jens Laugesen, nu død, efter hvem, der er arv
4) Christen Laugesen
5) Barbara Laugesdatter.

77    Jens Mogensen [Rosenvinge], rådmand i Odense. 1.9.1635, fol.112B.
E: Margrethe Didriksdatter [Graff]. LV: Mogens Graff. B:
1) [Karen Jensdatter]
2) Mogens Jensen
3) [Jørgen Jensen]
4) [Barbara Jensdatter]
5) [Villum Jensen]
6) [Jens Jensen].
Desuden nævnes Claus Mule [til Nislevgård g.m. afdødes søster Birgitte Mogensdatter Rosenvinge].

78    Bertel Wichmann, købmand i Odense. 1636, (dato mangler), fol.119B.
E: Karen (Jørgensdatter Leth). B:
1) Anne Bertelsdatter g.m. Erik Jørgensen
2) Niels Wichmann
3) Bertel Wichmann
4) Jørgen Wichmann
5) Hans Wichmann.

79    Jørgen Mogensen [Rosenvinge], borgmester i Odense. 12.11.1635, fol.127.
Enke efter Karen Richardsdatter [Seeblad]. B:
1) Mogens Jørgensen
2) Poul Jørgensen
3) Henrik Jørgensen
4) Richard Jørgensen.

80    Hans Hofmann i Odense. 27.4.1635, fol.158B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Ibsen. B:
1) Laurids Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Mads Tønnesen.

81    Henrik Badskær i Odense. 9.3.1637, fol.162.
E: Karen. LV: Hans Jensen. B:
1) Almar Henriksen
2) Kønige Henriksdatter.
FM: Jørgen Johansen, hattemager.

82    Mads Tønnesen, skomager i Odense.28.1.1637, fol.165B.
E: [Anne].
Arvinger angives ikke.

83    Hustru i Odense. 13.4.1638, fol.168B.
E: Rasmus Christensen. B:
1) Jørgen Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

84    Kirsten i Odense. 29.3.1638, fol.169.
E: Steffen Bloch, glarmester. B:
1) Adrian Steffensen
2) Elsebeth Steffensdatter
3) Ingeborg Steffensdatter.
FM: morbror Enevold Glarmester.

85    Abelone Rasmusdatter i Odense. 2.2.1637, fol.170.
Enke efter [Thomas Hansen, skifte 6.10.1630 lbnr.28]. B:
1) Poul Thomsen.
FM: Casper Henriksen, smed.

86    Anders Mogensen i Odense. 28.2.1638, fol.170B.
E: Dorthe.
Arvinger angives ikke.

87    Jens Nielsen, skomager i Odense. 30.4.1638, fol.172B.
Enkemand. B:
1) Niels Jensen
2) Mette Jensdatter g.m. Troels Madsen, hattemager
3) Anne Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter
5) Margrethe Jensdatter.
FM:
1 Hans Juul
2 Hans Borchmann, glarmester
3 Ludvig Sinkelmager.

88    Peder Samsing i Odense. 29.5.1638, fol.176.
E: Maren. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Hans Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Erik Pedersen 21
4) Johanne Pedersdatter
5) Anne Pedersdatter g.m. Frederik Badskær
6) Jacob Pedersen, død, efter hvem der er arv.

89    Peder Madsen Doktor i Odense. 15.3.1638, fol.193B.
E: Mette Madsdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Mads Pedersen 20
2) Knud Pedersen
3) Christen Pedersen
4) Cornelius Pedersen
5) Else Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Rippendal
2 Hans Rasmussen Elenbjerg.

90    Birgitte Jørgensdatter i Odense. Juni 1638, fol.198.
E: Rasmus Hansen, knivsmed. B:
1) Jacob Rasmussen
2) Karen Rasmusdatter
3) Anne Rasmusdatter.

91    Simon Sivertsen, bogbinder i Odense. 21.7.1638, fol.201B.
E: Hvis navn ikke angives. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) n datter
2) Gregers Simonsen.

92    Peder Ditlevsen, feldbereder i Odense. 6.11.1638, fol.211.
Enkemand. B:
1) Ditlev Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Birthe Pedersdatter, der døde.
FM: farbror Jørgen Ditlevsen.

93    Maren Mortensdatter i Odense. 4.9.1638, fol.217B.
E: Knud Brolægger. B:
1) Hans Knudsen 8
2) Jørgen Knudsen 6.

94    Karen Eriksdatter i Odense. 13.9.1638, fol.220.
E: Rasmus Winther. B:
1) Karen Rasmusdatter 5
2) Maren Rasmusdatter 1 år 3 mdr.

95    Claus Pedersen, skriver i Odense. september 1638, fol.223.
Arvinger angives ikke.

96    Lisbeth [Olufsdatter Bager] i Odense. 12.12.1638, fol.225B.
Enke efter Richard [Knudsen Seeblad, rådmand, død 22.4.1625]. B:
1) Margrethe Richardsdatter, enke efter Claus Bang, [skifte 4.7.1635 lbnr.61].

97    Poul Jørgensen i Odense. 25.1.1639, fol.230.
Enke efter Maren Sørensdatter.
Hans A:
1) far Jørgen Poulsen, kræmmer.
Hendes A:
1) bror Peder Sørensen
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Immanuel Glarmester.

98    Karen Trompeters i Odense. 4.2.1639, fol.233B.
Arvinger angives ikke.

99    Oluf Jacobsen, doktor [medicinæ] i Odense. 7.9.1641, fol.235, 420B.
A:
0) forældre [Jacob Madsen Vejle, præst i Ribe Domkirke, biskop over Fyns stift 1587, død 24.9.1606, begravet Odense Knud og Cathrine Baggesdatter, død 14.4.1615]
1) bror Peder Jacobsen i Odense g.m. [Marine Andersdatter Klyne]
2) bror Mathias Jacobsen, doktor [i Århus, død 15.5.1636 g.m. Ingeborg Jensdatter Gødesen, død 24.6.1614]. 5B:
a datter g.m. Niels Hansen, doktor, canonicus i Lund
b Jacob Mathiassen, magister, hofprædikant
c [Mette Mathiasdatter Jacobæus] g.m. Christen Clemensen, forstander på Herlufsholm
d [Magdalene Mathiasdatter Jacobæus] g.m. Rasmus Nielsen, rådmand i Århus
e [Christine Mathiasdatter Jacobæus] g.m. Bjørn Sørensen, professor i Det kongelige adelige Akademi i Sorø
3) bror [Jens Jacobsen, præst i Skovlænge og Gurreby, død 30.1.1634]. 2B:
a Niels Jensen i Skovlænge på Lolland
b Jacob Jensen, nu død. E: Lisbeth Thomasdatter
4) bror Bagge Jacobsen, præst [i Øster Skerninge og Hundstrup, død 21.3.1629]. 3B:
a Anne Baggesdatter Christen Nielsen Guldager i Odense
b Magdalene Baggesdatter
c Sidsel Baggesdatter
5) søster Lene Jacobsdatter, død [21.10.1620, første ægteskab med Hans Lauridsen Amerinus, læge og kannik i Ribe, død 1605]. 4B:
a Sidsel Hansdatter [Amerinus] g.m. Mads [Andersen] Bredal i Balle, præst i Bredsten i Jylland
b Laurids Hansen i Ribe
c Maren Hansdatter
d Lene Hansdatter.
Lene Jacobsdatter andet ægteskab med [Jens Andersen Lund, død 28.5.1625]. 2B:
e Anders Jensen
f Hans Jensen.

100    Karen Jensdatter i Odense. 1.5.1639, fol.251.
E: Jørgen Poulsen, kræmmer. B:
1) Poul Jørgensen, [skifte 25.1.1639 lbnr.97]
2) Sidsel Jørgensdatter.

101    Cathrine i Odense. 30.5.1639, fol.253.
E: Henrik Brodskov, bogbinder.
Af første ægteskab B:
1) Hybert Kjønn
2) Adam Kjønn
3) Mariche Kjønn
4) Cathrine Kjønn g.m. Jørgen Molbech
5) Lisbeth Kjønn
6) Dorthe Hybert Kjønn.
FM: Laurids Nielsen.

102    Abelone i Odense. 22.6.1639, fol.263.
Enke efter Hans Koch. B:
1) Mette Hansdatter
2) Jørgen Hansen
3) Hans Hansen
4) Ida Hansdatter.

103    Mads Nielsen i Odense. 3.7.1639, fol.264B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Morten Jespersen. B:
2) Karen Madsdatter.
FM: Christen Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Madsdatter.
FM: Jeppe Sørensen, bager.
Børnegods i boet til
1) Daniel Christoffersen
2) Pernille Christoffersdatter
og patrimonium til
3) Anne Nielsdatter.
Desuden nævnes enkens søster Anne Hansdatter.

104    Rasmus Lykkesen, skomager i Odense. 25.9.1640, fol.273B.
E: Mette. LV: Hans Falentinsen, skomager. A:
1) Anders Jørgensen
2) Mads Jørgensen
3) [Karen Jørgensdatter] g.m. Thomas Thygesen.
Arv i boet til Christen Lykkesens børn.

105    Erik Hansen, skomager i Odense. 1.6.1640, fol.279.
Enkemand efter Anne. B:
1) Karen Eriksdatter g.m. Christoffer Hansen, skomager i Korsør
2) Maren Eriksdatter g.m. Niels Nielsen, skomager
3) Anne Eriksdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.

106    Just Hansen i Odense. 15.8.1639, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

107    Peder Hansen i Odense. 29.7.1640, fol.286.
Enkemand. B:
1) Hans Pedersen.
FM: morbror Niels Frandsen.

108    Elisabeth Hansdatter i Odense. 21.8.1640, fol.296.
E: Johan Bølling, badskær. B:
1) Else Johansdatter
2) Lisbeth Johansdatter
3) Jacob Johansen i Odense latinskole
4) Susanne Johansdatter.

109    Jacob Christensen, guldsmed i Odense. 16.8.1639, fol.297.
Enkemand efter Karen Andersdatter. B:
1) Hr. Christen Jacobsen
2) Abelone Jacobsdatter g.m. Laurids Gregersen, guldsmed
3) Oluf Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter Margrethe Jacobsdatter
FM: Claus Christensen, guldsmed.
Desuden mødte Daniel [Harder], guldsmed på sine børns vegne.
(Sml. lbnr.16).

110    Rasmus Sørensen, skinder i Odense. 5.10.1639, fol.302B.
E: Cathrine. LV: Laurids Terkildsen. A:
1) Rasmus Pedersen i Trollerup
2) Laurids Pedersen
3) Jørgen Pedersen i Odense, ridefoged
4) Søren Pedersen.

111    Thomas Koch i Odense. 20.11.1639, fol.306.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Laurids Hansen. B:
1) Jørgen Thomsen
2) Johan Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Gertrud Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM:
1 Jørgen Ditlevsen
2 Anders Jørgensen.

112    Peder Jyde i Odense. 6.5.1640, fol.309B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Madsen. A:
1) Bertel Ibsen i Sædding i Bølling herred i Jylland
2) Peder Ibsen i Sædding
3) Jens Ibsen i Sædding
4) Ellids Ibsdatter g.m. Jens Jensen i Sædding
5) Christen Snedker i Odense.
Afdøde efter en slegfredsøn.

113    Herman Rønnebæk, bogbinder i Odense. 16.10.1639, fol.310B.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

114    Hans Joensen i Odense. 9.5.1640, fol.314.
E: Margrethe.
Arvinger angivers ikke.

115    Margrethe Fabiansdatter i Odense. 4.2.1640, fol.315B.
E: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
1) Fabian Jensen
2) Salomon Jensen.
FM:
1 Eskild Nielsen
2 Peder Jensen Hunderup.

116    Jørgen Bager i Odense. 20.8.1639, fol.319.
E: Anne. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Mette Jørgensdatter
2) Hans Jørgensen
3) Jens Jørgensen.
FM:
1 Anders Bager
2 Johan Bager.

117    Søren Ibsen, slagter i Odense. 29.3.1639, fol.321.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Morten Jespersen. B:
1) Jeppe Sørensen, bager.

118    Mathias Didriksen, rådmand i Odense. 26.7.1639, fol.325B.
E: Anne [Hansdatter]. LV: Erik Jørgensen, rådmand. B:
1) Didrik Mathiassen
2) Anne Mathiasdatter
3) Hans Mathiassen
4) Jesper Mathiassen.
FM:
1 Laurids Gregersen, guldsmed
2 Claus Frederiksen
3 Henrik Clausen
4) Herman Rippendal.

119    Jørgen Pedersen, ridefoged i Odense. 11.9.1640, fol.345.
A:
1) Hans Pedersen
2) Jens Hansen
2) Karen, enke efter Peder Skinder.

120    Hans Madsen, bager i Odense. 30.10.1640, fol.352.
E: Anne. B:
3) Oluf Hansen
4) Anne Hansdatter, enke efter Jens Mogensen
5) Karen Hansdatter.
FM:
1 David Sejermager
2 Rasmus Madsen, murer.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 19.8.1629 lbnr.33]. B:
1) Hans Hansen
2) Bodil Hansdatter.

121    Poul Olufsen, bysvend i Odense. 3.11.1640, fol.357.
E: Maren. LV: Niels Mikkelsen, bager. B:
1) Oluf Poulsen
2) Mads Poulsen
3) Maren Poulsdatter
4) Anne Poulsdatter
5) Karen Poulsdatter.
FM:
1 Henrik Sinkelmager
2 Jørgen Snedker
3 Poul Thomsen, skrædder
4 Knud Træskomand.

122    Laurids Hansen i Odense. 26.11.1640, fol.361.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Knud Hansen, slagter, der ægter enken. B:
1) Hans Lauridsen.
FM: Hans Grovsmed.

123    Fabian Lauridsen Skovbo i Odense. 15.7.1640, fol.362.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen. B:
1) Magdalene Fabiansdatter
2) Peder Fabiansen
3) Laurids Fabiansen
4) Jonas Fabiansen
5) Rebekka Fabiansdatter.
FM:
1 Niels Bager
2 Hans Dyhr
3 Eskild Nielsen
4 Henrik Buntmager
5 Peder Hansen Hunderup.

124    Anders Mikkelsen i Odense. 17.12.1640, fol.366B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Peder Padeholm. B:
1) Maren Andersdatter
2) Hans Andersen.
FM: Peder Nielsen, skinder.

125    Rasmus Sørensen Koch i Odense. 3.2.1640, fol.370.
E: Maren. LV: Hans Pedersen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Rasmusdatter. FM: Svend Jacobsen.

126    Karen Mikkels i Odense. 10.1.1641, fol.377B.
Arvinger angives ikke.

127    Hans Hermansen, murer i Odense. 20.1.1641, fol.378B.
Enkemand. B:
1) [datter g.m.] Laurids Steffensen
2) [datter g.m.] Jørgen Steffensen
3) Herman Hansen.

128    Jens Blytækker i Odense. 29.1.1641, fol.380.
E: Margrethe. LV: Niels Knudsen. B:
1) Thomas Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Mourids Jensen
4) Jørgen Jensen.
FM: Jens Ibsen, skrædder.

129    Abelone Nielsdatter i Odense. 2.3.1641, fol.382B.
Hendes B:
1) Jens.
FM: Jørgen Nielsen Sværdfeger.

130    Jens Knudsen i Bangsgård. 19.3.1641, fol.383V.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Knudsen, der ægter enken. B:
1) Peder Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Lisbeth Jensdatter.
FM:
1 Peder Provstgaard
2 farbror Jørgen Knudsen i Lille Kluset [i Lumby sogn].
Desuden nævnes enkens bror Anders Pedersen Taastrup.

131    Hans Nyborg, skrædder i Odense. 2.4.1641, fol.384B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Dorthe Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Birgitte Hansdatter
4) Karen Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Hans Hansen.
FM:
1 Knud Sergent
2 Jørgen Nielsen
3 Niels Jensen, væver.

132    Karen Jørgensdatter i Odense. 19.4.1641, fol.387.
E: Mads Andersen. B:
2) Jørgen Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Helvig Clausdatter.

133    Anne Hansdatter i Odense. 11.3.1641, fol.388B.
E: Peder Madsen, træskomand. A:
1) Laurids Hansen i Trøstrup
2) Knud Hansen
3) Gertrud Hansdatter.

134    Margrethe Buntmagers i Odense. 23.12.1641, fol.289.
B:
1) en datter, død, E: Søren Gregersen. 3B:
a Christoffer Sørensen
b Karen Sørensdatter
c Margrethe Sørensdatter, der døde efter sin mormor.

135    Henrik Greve i Odense. 14.8.1641, fol.394.
E: Maren Christensdatter. A:
1) Henrik Terkildsen
2) Jochum Bølling, badskær
3) Daniel Harder, guldsmed.

136    Jørgen [Hansen] Friis, købmand i Odense. 6.4.1641, fol.405.
A:
0) forældre [Hans Friis, rådmand i Odense, død ca.1596 og Else Olufsdatter Bager, død 1631]
1) søster Barbara [Hansdatter] Friis, død [27.1.1633], var g.m. [Rasmus Pedersen i Køge, død 1.12.1630]. 4B:
a [Margrethe Rasmusdatter] g.m. Enevold Rasmussen [Brochmann], borgmester i Køge
b [Marine Rasmusdatter g.m.] Christen Justesen, rådmand [i Køge]
c Peder Rasmussen
d [Anne Rasmusdatter g.m.] Christen Caspersen [Schøller]
2) søster Margrethe [Hansdatter] Friis. [Første ægteskab med Just Fett, død før 1616. 2B:
a Hans Friis [Justesen], præst i Vindinge.
b [Cathrine Justsdatter] g.m. Christen Christensen, præst i Humble.
[Margrethe Hansdatter Friis andet ægteskab med Augustinus Ebbel]. 3B:
c [Maren Augustinusdatter] g.m. Egert Christensen, præst i [Øster] Skerninge
d Just [Augustinussen] Ebbel
e [Ottilie Augustinusdatter] g.m. Christoffer Jacobsen [Wolf].

137    Laurids Gregersen, guldsmed i Odense. 23.10.1643, fol.433B.
E: Abelone Jacobsdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed, der ægter enken. B:
1) Jacob Lauridsen
2) Gregers Lauridsen
3) Claus Lauridsen
4) Margrethe Lauridsdatter
5) Christen Lauridsen.

138    Johan Rytter, byfoged i Odense. 9.4.1641, fol.443.
E: Kirsten.
Afdøde efterlader små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

139    Anne Nielsdatter i Odense. 29.4.1641, fol.446.
E: Henrik Christensen, skrædder. B:
1) Christen Henriksen
2) Anne Henriksdatter
3) Karen Henriksdatter
4) Mette Henriksdatter
5) Maren Henriksdatter.
FM:
1 Jørgen Nielsen i Vestergade
2 Jørgensen i Nørregade
3 Jens Ibsen, skrædder
4 Poul Tønnesen
5 Peder Jensen, skrædder.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1642-1644140    Christen Jensen. possementmager i Odense. 15.11.1642, fol.1.
E: Kirsten Jensdatter. A:
1) farfar Jens Bang i Assens ved søn Jens Jensen Bang i Gauerslund i Jylland.

141    Niels Brygger i Odense. 15.12.1642, fol.4B.
E: Maren Carstensdatter. LV: Søren Thomsen, murer. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Laurids Holgersen
2) Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Ibsen, skinder
3) Maren Nielsdatter.

142    Anne Madsdatter Tønnesen i Odense. 12.1.1643, fol.9.
E: Peder Rasmussen, vognmand. A:
1) Hans Jørgensen
2) Rasmus Bertelsen i Verninge
3) fasters datter Maren Søren Skrædders
4) Maren Jørgensdatter i Odense
5) Gertrud Hansdatter, der tjener i Møllegård.
Afdøde døde 5.1.1643.

143    Registrering i Odense. 31.1.1643, fol.13.
Registrering af boet hos Govert van Gaasen, farver i Odense, der er bortrømt.

144    Karen Ibsdatter i Odense. 13.3.1643, fol.15.
B:
1) Karen Pedersdatter
2) Laurids Nielsen.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Ibsen i Nårup.

145    Anne Christensdatter i Odense. 14.4.1643, fol.15B.
Enke efter Jørgen Hopmann.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.4.1643.

146    Claus Lauridsen i Odense. 18.4.1643, fol.19.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Søren Andersen, forrige kæmner. B:
1) Claus Clausen.
FM:
1 farfar Laurids Justesen i Randers
2 farbror Jeppe Lauridsen i Munkerud [i Pårup sogn].

147    Peder Poulsen Lam i Odense. 9.6.1643, fol.22.
E: Inger Rasmusdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: Jørgen Ancher.
Desuden nævnes Søren Poulsen Lam, student.

148    Dorthe Poulsdatter i Odense. 13.6.1642, fol.31B.
E: Christen Pedersen, kandestøber.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Henriksdatter g.m. Hans Hansen, bager
2) Dorthe Henriksdatter.
Arv i boet til Dorthe Kjønn. som er steddatter af [Henrik Brodskov], bogbinder.
(Sml. lbnr.101).

149    Ludvig Greter, tjener i Stadsvinkælderen i Odense. 4.7.1643, fol.41.
Arvinger angives ikke.

150    Maren Sørensdatter i Odense. 25.7.1643, fol.49.
E: Erik Nielsen, byfoged. A:
1) bror Søren Sørensen i Lille Dalby [i Hedensted sogn]
2) søster Karen Sørensdatter, død. E: Frands Sørensen Schiøtt, kræmmer. 3B:
a Søren Frandsen
2) Kirsten Frandsdatter
3) Maren Frandsdatter. FM:
1 Mikkel Pedersen
2 Frederik Gummersbach.

151    Oluf Jensen, kapellan i Odense Sankt Knud. 10.8.1643, fol.63.
E: Margrethe Corneliusdatter. LV: Niels Jensen [Løve], successor, der ægter enken. B:
1) Cornelius Olufsen
2) Jonas Olufsen
3) Jesper Olufsen
4) Hans Olufsen
5) Karen Olufsdatter.
FM:
1 Jens Sørensen, guldsmed
2 Jørgen Christensen Naur
3 Mads Hansen, tolder
4 Henrik Johansen
5 Hans Egertsen.
Desuden nævnes afdødes svigerinde Else Mortensdatter g.m. Christen Harbo.

152    Jens Hansen Svensk i Odense. 17.8.1643, fol.69B.
E: Anne Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

153    Anne Rasmusdatter i Odense. 19.9.1643, fol.71.
E: Christen Knudsen. B:
3) Dorthe Christensdatter.
Første ægteskab med Knud Glarmester. B:
1) Gertrud Knudsdatter
2) Margrethe Knudsdatter.

154    Karen Hansdatter i Odense. 5.10.1643, fol.73B.
A:
1) Søren Andersen i Kerteminde.

155    Dorthe Knarreborg i Odense. 7.11.1643, fol.75.
B:
1) Claus Clausen
2) Marie Rasmusdatter.
FM:
1 Søren Jensen
2 Søren Smed.

156    Henrik Orgelmester, ugift i Odense. 24.10.1643, fol.81B.
Arvinger angives ikke.

157    Kirsten [Madsdatter] i Odense. 29.11.1643, fol.83.
E: Mads Nielsen. B:
2) Karen Madsdatter.
FM: Christen Madsen.
Hendes B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Anders Elmbjerg.

158    Registrering i Odense. 30.10.1643, fol.89B.
Registrering af gods for Hans Hansen i Nordfjord i Norge, der døde i februar 1640 i Kolding.

159    Jens Hansen i Odense. 13.12.1643, fol.90.
Arvinger angives ikke.

160    Jacob Jacobsen [Wolf], lektor i Odense, forrige professor. 14.12.1643, fol.91B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Nielsen Hassing i Kerteminde. B:
8) Poul Jacobsen
9) Peder Jacobsen
10) Jacob Jacobsen
11) Anne Jacobsdatter.
FM: Henrik Clausen i Odense.
[Afdødes første ægteskab med Anne Jensdatter, død Odense 26.1.1600].
[Afdødes andet ægteskab med Maren Iversdatter, død Odense 3.1.1605].
[Afdødes tredje ægteskab med Else Pedersdatter, død Odense 23.5.1616].
Af disse tre ægteskaber B:
1) Jacob Jacobsen [Wolf], præst i Østofte
2) [Anne Jacobsdatter] g.m. Peder Alfsen, lagmand Trondhjem i Norge
3) [Else? Jacobsdatter] g.m. Mikkel Lukassen i Flintinge, præst [i Toreby]
4) [Magdalene Jacobsdatter] g.m. Egert Christensen, præst i Øster Skerninge og Hundstrup
5) Hans Jacobsen i Nakskov
6) Christoffer Jacobsen i Odense
7) Knud Jacobsen i Odense.
Arv i boet efter Jacob Jacobsen og søskendes morfar og mormor i Norge.
Litteratur: Magister Jacob Jacobsen Wolf 1554-1635, hans 4 hustruer og nærmeste efterslægt af R. Johannes Wolf i Personalhistorisk Tidsskrift 1947 side 16-21.

161    Gregers Simonsen, bogbinder i Odense. 21.3.1644, fol.151.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Ditlev Pedersen, der ægter enken. B:
1) Gregers Gregersen
2) Margrethe Gregersdatter
3) Birthe Gregersdatter.
FM: Laurids Riber, skrædder.
Arv i boet efter Peder Terkild Bader, [skifte 31.7.1633 lbnr.50]. Enken Anne Ditlevsdatter er nu g.m. Verner Clausen.

162    Anne Jensdatter i Odense. 26.4.1644, fol.161.
E: Rasmus Fugl. B:
1) Rasmus Rasmussen.
FM: Mads Hansen Grof.

163    Anders Nielsen Brunsvig i Odense. 14.5.1644, fol.164B.
A:
1) bror Peder Nielsen i Brændekilde
2) bror Hans Nielsen i Brændekilde.
Arv i boet til afdødes stedbørn B:
1) Ebbe Jensen og dennes søster.

164    Hans Madsen Krog i Odense. 20.6.1644, fol.166B.
E: Dorthe Mortensdatter. LV: Hans Juul, skomager.
B:
1) Thomas Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Knud Jørgensen, brolægger.

165    Christen Madsen i Odense. 8.7.1644, fol.169, 245B.
E: Maren Poulsdatter, der døde 17.12.1644. B:
1) Søren Christensen
2) Peder Christensen
3) Mads Christensen
4) Erik Christensen
5) Christen Christensen, der døde 17.12.1644
6) Kirsten Christensdatter.
FM:
1 farbror Rasmus Madsen i Stovby
2 morbror Anders Jensen i Ølsted.

166    Johanne i Odense. 17.7.1644, fol.178B.
E: Jacob Klejnsmed. B:
1) Margrethe Jacobsdatter.
FM: Hans Sadelmager.

167    Johannes Krum, ugift apotekersvend i Odense.
Tilstede under skiftet:
1) Thomas Brodersen
2) Dines Jensen
3) Peder Pedersen, rådmand.

168    Registrering i Odense. 5.4.1644, fol.190B.
Registrering af boet hos Rasmus Madsen Lykkepottemand i Odense, der er bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes hans steddatter Anne, enke efter Peder Lauridsen i København.

169    Karen Pedersdatter i Odense. 7.8.1644, fol.192.
E: Hans Christensen, kræmmer. B:
1) Christen Hansen.

170    Mette Andersdatter i Odense. 29.8.1644, fol.203.
E: Troels Madsen. B:
1) Hans Troelsen, myndig
2) Ellen Troelsdatter.
FM: Jørgen Friis.

171    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 25.9.1644, fol.210B.
E: Rasmus Knudsen Gaas.
Hendes B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Oluf Sandersen i Køge
2) Anneke Gertsdatter g.m. Peder Madsen i Kerteminde.

172    Jens Nielsen Minch i Odense. 16.9.1644, fol.223.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen i Biskorup [i Odense Vor Frue landsogn]. B:
1) Abraham Jensen
2) Isak Jensen
3) Dorthe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM: morbror Søren Rasmussen i Fåborg.

173    Margrethe Caspersdatter i Odense. 19.9.1644, fol.226.
E: Søren Andersen, forrige kæmner. B:
1) Anders Sørensen
2) Anne Sørensdatter
3) Johanne Sørensdatter.
FM:
1 morfar Casper Henriksen, smed
2 morbror Hans Caspersen, smed.

174    Margrethe Clausdatter i Odense. 15.10.1644, fol.232.
E: Søren Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jørgensen
2) Claus Jørgensen
3) Villum Jørgensen
4) Birgitte Jørgensdatter g.m. Knud Rasmussen
5) Gertrud Jørgensdatter.
FM: morbror Hans Clausen.

175    Hans Hansen i Odense. 5.11.1644, fol.241.
A:
1) mor g.m. Christen Jørgensen
2) bror Rasmus Hansen.
FM:
1 morfar Hans Pedersen [Holmhauge], præst i Korup og Ubberud
2 Hans Jørgensen Friis.
Afdøde havde arv efter sin far Hans Elmbjerg.

176    Peder Jensen, tækkemand i Odense. 23.12.1644, fol.249B.
Arvinger angives ikke.

177    Anne Bertelsdatter i Odense. 27.6.1644, fol.252.
E: Erik Jørgensen, rådmand. B:
1) Jørgen Eriksen, der døde efter sin mor
2) Bertel Eriksen
3) Margrethe Eriksdatter
4) Elisabeth Eriksdatter
5) Susanne Eriksdatter
6) Mette Eriksdatter.
FM:
1 morbror Hans Wichmann
2 Thomas Brodersen, rådmand
3 Poul Hansen
4 Jørgen Wichmann.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1645-1646
178    Jens Jensen, bødker i Odense. 23.1.1645, fol.1.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B:
1) Jens Jensen, myndig
2) Maren Jensdatter g.m. Hans Jørgensen, slagter.

179    Poul Thomsen i Odense. 27.1.1645, fol.11B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Jørgen Mortensen, rådmand. A:
1) halvbror Mads Christensen i Ørbæk, død. 3B:
a Christen Madsen
b Laurids Madsen
c Johanne Madsdatter.
FM: morbror Hans Lauridsen i Lamdrup i Svinninge sogn.
1) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Andersen i Ørbæk.

180    Peder Hunderup i Odense. 28.1.1645, fol.17.
E: Anne Pedersdatter. A:
1) Mikkel Hansen i Vantinge
2) Gertrud Hansdatter g.m. Jørgen Jensen i Vantinge
3) Niels Hansen i Heden
4) Niels Hansens søster, død. B:
a Johanne Henriksdatter
b Knud Thygesen
4) Niels Knudsen i Åsum på sin afdøde hustrus vegne. 4B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Rynkeby
b Anne Nielsdatter g.m. Anders Hansen i Kogsbølle
c Johanne Nielsdatter
d Gertrud Nielsdatter
5) Sidsel Hansdatter g.m Knud Poulsen i Hunderup.

181    Christen Pedersen, kandestøber og hustru Margrethe Nielsdatter i Odense. 14.2.1645, fol.25B.
Hans A:
1) bror Iver Pedersen i Løgumkloster
2) bror Peder Pedersen i Åbenrå
3) søster Lene Pedersdatter
4) søster Bodil Pedersdatter, død. Hendes børn
5) søster Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
6) søster Bodil Pedersdatter i Åbenrå
7) søster, død, 1B:
a en datter, død. E: Jørgen Nielsen, skomager. 1B:
1 Niels Pedersen i København.
Hendes A:
1) bror Morten Nielsen
2) bror Hans Nielsen
3) søster Kirsten Nielsdatter i Åbenrå.

182    Dorthe Hansdatter i Odense. 22.3.1645, fol.33B, 36.
E: Peder Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Mogens Pedersen
2) Jørgen Pedersen
3) Jacob Pedersen
4) Jens Pedersen
5) Maren Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter
7) Maren Pedersen, der døde 17.2. 1645, skifte 22.3.1645
8) Karen Pedersdatter.
FM:
1 farbror Jens Andersen Busse i Skalbjerg
2 morbror Mogens Hansen i Fjellerup.

183    Poul Thomsen, skrædder i Odense. 22.4.1645, fol.38.
E: Else Jacobsdatter. LV: Peder Padeholm, skrædder. B:
1) Jacob Poulsen, myndig
2) Hans Poulsen, myndig
3) Magdalene Poulsdatter.
FM: Anders Riber.

184    Rasmus Ansgar i Odense. 4.3.1645, fol.46B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Dyhr.
Enken arver halvdelen og kongens kasse den anden halvdel, da afdøde tog sig selv af dage.

185    Birgitte Hansdatter i Odense. 15.1.1645, fol.70.
E: Niels Knudsen Rose. B:
1) Hans Nielsen, myndig
2) Karen Nielsdatter.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Li by?
2 morbror Peder Hansen i Li by.

186    Jørgen Jacobsen, skomager i Odense. 18.4.1645, fol.73.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mikkel Didriksen, skomagersvend, der ægter enken. B:
1) Jacob Jørgensen
2) Rasmus Jørgensen
3) Else Jørgensdatter.
FM: Laurids Christoffersen.

187    Anne Eriksdatter i Odense. 1.5.1645, fol.77.
E: Jens Gertsen. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: Niels Flensborg.

188    Kirsten Sørensdatter. 2.5.1645, fol.80.
E: Jørgen Jørgensen. B:
1) Jørgen Jørgensen.
FM: Troels Madsen.

189    Christen Andersen, ugift i Odense. 3.5.1645, fol.83B.
Arvinger angives ikke.

190    Maren Pedersdatter i Odense. 30.4.1645, fol.86.
E: Hans Jørig Svitzer. A:
1) [søster] Else Pedersdatter g.m. Johan Ommesen, knapmager
2) [søster] Mette Pedersdatter g.m. Henrik Johansen
3) [søster] Karen Pedersdatter g.m. Morten Sørensen i København
4) [bror] Peder Pedersen i Kolding, død. 2B:
a Ditlev Pedersen
b Karen Pedersdatter.

191    Ottilie Augustinusdatter [Ebel] i Odense. 2.9.1644, fol.93B.
E: Christoffer Jacobsen [Wolf], apoteker. B:
1) Jacob Christoffersen
2) Hans Christoffersen
3) Else Christoffersdatter
4) Margrethe Christoffersdatter.
FM:
1 Jørgen Naur
2 Henrik Terkildsen
3 Bendix Lauridsen
4 Frederik Gummersbach.

192    Jørgen Andersen, skomager i Odense. 13.5.1645, fol.108.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Anders Jørgensen, skomager, død. E: Gye Jørgensdatter. LV: Henrik Terkildsen. 1B:
a en datter.
FM: Anders Billedhugger
2) Karen Jørgensdatter g.m. Thomas Thygesen.

193    Peder Jørgensen, skomager i Odense. 22.5.1645, fol.120.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Mads Hansen, tolder. B:
1) Karen Pedersdatter.
FM: farfar Jørgen Ditlevsen.

194    Mathias Koch i Odense. 17.6.1645, fol.125B.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Thomas Thygesen. B:
1) Anne Mathiasdatter.
FM: Laurids Nielsen.

195    Karen Carstensdatter i Odense. 10.6.1645, fol.132.
E: Mads Hansen, grovsmed. B:
1) Hans Madsen
2) Carsten Madsen
3) Anne Madsdatter
4) Karen Madsdatter.
FM: morbror Erik Carstensen, skomager.

196    Christen Sørensen i Odense. 20.5.1645, fol.138.
E: Gertrud. LV: Hans Falentinsen. B:
1) Birgitte Christensdatter, enke efter Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. LV: Mads Hansen, tolder.

196B    Andreas Riemken, soldat i Odense. 10.6.1645, fol.139B.
Arvinger angives ikke.

197    Jørgen Mortensen Krag, rådmand i Odense. 10.6.1645, fol.140.
E: Dorthe Nielsdatter [Foss]. LV: Dines Jensen, rådmand. A:
1) bror Jens Mortensen i Bellinge
2) bror Frands Mortensen i Vejle, [skifte Vejle 21.2.1642 lbnr.33]. E: [Mette Olufsdatter, nu g.m. Anders Hansen]. 3B:
a [Oluf Frandsen]
b [Morten Frandsen]
c [Sofie Frandsdatter].
FM: Søren Knudsen i Vejle
3) søster Anne Mortensdatter g.m. Laurids Hansen i Render [i Brylle sogn]
4) søster Maren Mortensdatter g.m. Rasmus Terkildsen i Broholm [i Brylle sogn]
5) søster Mette Mortensdatter, død. 6B:
a Hans Nielsen
b Jens Nielsen
c datter g.m. Jens Bringe i Klejs
d Else Nielsdatter g.m. Niels Thomsen i Hedensted
e Karen Nielsdatter i Nim
f Johanne Nielsdatter g.m. Jeppe Lauridsen i Tauber?
6) søster Else Mortensdatter, død. 3B:
a Jørgen Jensen i Klejs
b Søren Jensen
c Mads Jensen
7) søster Kirsten Mortensdatter, død. B:
a Rasmus Ibsen
b Lauge Ibsen
c Kirsten Ibsdatter
d Mette Ibsdatter
e Laurids Ibsen
f Morten Ibsen
g Maren Ibsdatter g.m. Mads Nielsen
h Johanne Ibsdatter g.m. Peder Jensen.

198    Knud Jørgensen, brolægger i Odense.23.5.1645, fol.170.
E: Karen Jensdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Jørgen Knudsen.
FM: Henning Andersen.

199    Frederik Jacobsen, badskær i Odense. 18.3.1645, fol.186B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jacob Frederiksen
2) Anne Frederiksdatter.
FM: Jørgen Christensen Naur.
Arv i boet til Jeppe Bagers børn.

200    Anne Pedersdatter i Odense. 17.7.1645, fol.194.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.7.1644.

201    Anders Hansen i Odense. 19.6.1645, fol.195, 563.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Frandsen. B:
1) Christen Andersen i Norge
2) Maren Andersdatter g.m. Peder Lauridsen, rådmand i Vordingborg
3) Karen Andersdatter, [skifte 5.8.1635 lbnr.60]. E: Niels Mikkelsen, bager. 1B:
1) Gertrud Nielsdatter.

202    Christen Knudsen, vognmand i Odense. 19.8.1645, fol.203.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Andersen, kæmner. A:
1) mor Bodil Knudsdatter i Jylland.
Desuden nævnes enkens far Peder Mikkelsen i Søby.

203    Sire Jørgensdatter i Odense. 15.8.1645, fol.206.
E: Nikolaj Lorentsen, badskær. B:
1) Jørgen Nikolajsen Lorents.
FM: Laurids Gaas.

204    Hans Poulsen, remmer i Odense. 28.6.1645, fol.210B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Henrik Terkildsen.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter. B:
1) Poul Hansen i Nyborg, død. 4B:
a Peder Poulsen
b Hans Poulsen
c Gedske Poulsdatter
d Johanne Poulsdatter.
FM: Peder Hansen, forrige skriver på Rugård.

205    Dorthe Hansdatter i Odense. 26.8.1645, fol.214.
E: Søren Thomsen, murer. B:
1) Thomas Sørensen
2) Birgitte Sørensdatter.
FM: Niels Knudsen, bager.

206    Maren Andersdatter i Odense. 28.8.1645, fol.217B.
E: Carsten Iversen. B:
1) Anneke Carstensdatter.
Enkemanden har en broderlod efter sine forældre i nogle ejendomme i Haderslev.

207    Christen Mortensen, bager i Odense. 9.9.1645, fol.222.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Mette Christensdatter.
FM: Peder Jørgensen, skinder.

208    Anne Andersdatter i Odense. 16.9.1645, fol.225B.
E: Jens Christensen Varde. B:
1) Anne Jensdatter
2) Kirsten Jensdatter.
FM: Anders Hansen Vibe, skomager.

209    Anne Nielsdatter, ugift i Odense. 18.9.1645, fol.229.
A:
1) bror Erik Nielsen, byfoged
2) Margrethe Nielsdatter.

210    Svend Pedersen, professor i Odense. 19.8.1645, fol.231B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jørgen Svendsen
2) Maren Svendsdatter
3) Birgitte Svendsdatter.
FM:
1 Dines Jensen
2 Herman Hahne.

211    Vibeke Ditlevsdatter i Odense. 9.10.1645, fol.257.
E: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Jacob Jensen
2) Ditlev Jensen
3) Tønnes Jensen
4) Johanne Jensdatter
5) Ingeborg Jensdatter
6) Birthe Jensdatter, der døde efter sin mor.
FM: Ditlev Jørgensen.

212    Jens Fridlevsen Ravsted, skomager i Odense. 16.10.1645, fol.261.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Hansen Riber, der ægter enken. B:
1) Ellen Jensdatter.
FM: morfar Niels Tollelund, skomager.

213    Hans Rembeetz, ugift i Odense. 28.11.1644, fol.264.
A:
1) bror Evert Rembeetz i Olufstad [i Norge].

214    Anders Jørgensen, skomager i Odense. 6.11.1645, fol.269B.
E: Gye Jørgensdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Niels Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter
4) Ingeborg Andersdatter
5) Maren Andersdatter, der døde efter sin far.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 Jesper Pedersen Møller.

215    Hans Juul. skomager i Odense. 9.9.1645, fol.277B.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) Rasmus Hansen Juul, i Odense Gymnasium.
FM: Thomas Thygesen.
Arv i boet til Christoffer Nielsen efter sin far Niels Jensen.
Desuden nævnes afdødes slægtning Rasmus Hansen Juul i Malmø.

216    Rasmus Lauridsen, skrædder i Odense. 19.12.1645, fol.295B.
Enkemand. B:
1) Anders Rasmussen, myndig
2) Poul Rasmussen
3) Margrethe Rasmusdatter.
FM: Ernst Snedker.

217    Mikkel Pedersen i Odense. 1.10.1644, fol.300.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen. A:
1) mor Inger i Nørre Vilstrup [i Skibet sogn] i Jylland, enke efter Hans
1) bror Hans Pedersen, død. 2B:
a Peder Hansen
b Hans Hansen.
FM: morbror Iver Mortensen
2) søster Maren Pedersdatter i Nebel ved sine 2 sønner: Peder Jørgensen og Søren Jørgensen i Vilstrup
3) halvbror Christen Hansen
4) Peder Hansen Kølholt i Vejle, død. 2B:
a Hans Pedersen
b Karen Pedersdatter.
FM: Jens Terkildsen i Nyborg.

218    Jens Sørensen, guldsmed i Odense. 22.1.1646, fol.314.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Søren Jensen
2) Hans Jensen
3) Anders Jensen
4) Karen Jensdatter
5) Anne Jensdatter.
FM:
1 farbror Hans Sørensen i Kolshave, præst [i Guldbjerg og Sandager]
2 Peder Nielsen
3 Hans Jørig Svitzer.

219    Maren Ibsdatter i Odense. 21.1.1646, fol.321.
E: Ditlev Jørgensen, feldbereder. A:
1) bror Christen Ibsen i Birkende g.m. Else Pedersdatter ved stedsøn Frederik Lauridsen
2) bror Helle Ibsen i Odense
3) bror Jens Ibsen i Søby
4) bror Claus Ibsen på Møn
5) bror Morten Ibsen i Havndrup
6) søster Karen Ibsdatter g.m. Anders Hansen i Den røde gård.

220    Mads Pedersen i Odense. 27.2.1646, fol.328.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Mogens Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Mads Madsen.
FM: morbror Jørgen Christensen Naur.

221    Peder [Knudsen] Gaas, rådmand i Odense. 17.12.1645, fol.331B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Thomas Brodersen. B:
3) Christen Pedersen
4) Johan Pedersen
5) Poul Pedersen
6) Peder Pedersen
7) Hans Pedersen
8) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen, borgmester i Svendborg
9) Ellen Pedersdatter
10) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Erik Jørgensen, rådmand
2 Jesper Hansen, rådmand
3 morbror Poul Christensen i Kerteminde.
Første ægteskab med [Ellen Poulsdatter Medelby]. B:
1) Knud Pedersen, præst i Østrup og Hjadstrup
2) Else Pedersdatter g.m. Iver Andersen i Naurbo.

222    Bodil Nielsdatter i Odense. 21.2.1645, fol.455B.
E: Jens Olufsen. A:
1) søster Abelone Nielsdatter g.m. Laurids Olufsen præst [i Rønne og Knudsker] på Bornholm
2) søster Anne Nielsdatter, død. E: Iver Andersen i Nonnebo. 1B:
a Kirsten Iversdatter
3) halvsøster Anne Olufsdatter g.m. Jørgen Dinesen, præst i Nordby på Samsø.

223    Karen Nielsdatter i Odense. 12.8.1645, fol.470.
E: Laurids Rasmussen Ejlskov, bager. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Søren Andersen, borgmester.

224    Poul Jørgensen i Odense. 14.10.1645, fol.474.
E: Anne Madsdatter. B:
4) Jørgen Poulsen
5) Rasmus Poulsen
6) Anders Poulsen.
FM: farbror Hans Jørgensen Muus i Åsum.
Af første ægteskab B:
1) Abelone Poulsdatter
2) Mette Poulsdatter
3) Anne Poulsdatter.

225    Hans Christensen, bager i Odense. 30.10.1645, fol.477B.
E: Maren Knudsdatter. LV: bror Johan Knudsen Svarre. B:
2) Christen Hansen.
FM: Hans Hansen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Poul Christensen Løber.

226    Margrethe Christensdatter i Odense. 16.4.1646, fol.490.
E: Hans Kutte, maler. B:
1) Ingeborg Hansdatter.
FM: Herman Rippendal.

227    Rasmus Madsen, murer i Odense. 15.5.1646, fol.497B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Mads Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Karen Rasmusdatter
4) Mette Rasmusdatter.
FM:
1 Anders Pedersen, murer
2 Elias Bøssemager
3 Ditlev Pedersen, kopsætter.

228    Niels Jacobsen, væver i Odense. 1.6.1646, fol.502B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Niels Jensen, væver. A:
1) bror Taus Jacobsen
2) bror Markus Jacobsen.

229    Anne i Odense. 3.6.1646, fol.506B.
Enke efter Jesper Koch. B:
1) Elle Jespersdatter.
FM: farbror Troels Madsen.

230    Knud Lauridsen Aasum i Odense. 8.6.1646, fol.507B.
E: Kirsten Hellesdatter. LV: Anders Lauridsen, murer. A:
1) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen Jyde i Uggerslev
2) søster Mette Lauridsdatter, død. 1B:
a Laurids Nielsen i Grønholt
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Andreas Andersen i Martofte [i Stubberup sogn] på Hindsholm.

231    Kirsten Gaases i Odense. 16.6.1646, fol.511B.
B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter g.m. Julius Skrædder.

232    Ingeborg Lauridsdatter i Odense. 30.6.1646, fol.514B.
E: Jørgen Ditlevsen. B:
1) Ditlev Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter
FM: Mads Hansen, tolder
4) Birthe Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen
5) Gye Jørgensdatter, enke efter Anders Jørgensen
6) Anne Jørgensdatter g.m. Jesper Pedersen Møller.

233    Mads Andersen, klejnsmed i Odense. 6.4.1646, fol.520B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Jensen.
Arvinger angives ikke.

234    Peder Rasmussen, sejermager i Odense. 13.4.1646, fol.522.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Andreas Rasmussen Juul. der ægter enken. B:
1) Rasmus Pedersen.
FM: Elias Bøssemager.

235    Dines Rasmussen i Odense. 15.7.1646, fol.524B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Jens Dinesen
2) Rasmus Dinesen
3) Anne Dinesdatter
4) Abelone Dinesdatter.
FM: farbror Rasmus Rasmussen i Birkende.

236    Jesper Poulsen, klejnsmed i Odense. 8.11.1642, fol.530.
Enkemand. B:
1) Niels Jespersen
2) Thomas Jespersen
3) Poul Jespersen i Køge
4) Margrethe Jespersdatter i Faxe
5) Henrik Jespersen i Faxe
6) Maren Jespersdatter
7) Birgitte Jespersdatter
8) Casper Jespersen.

237    Anne Pedersdatter i Odense. 15.3.1645, fol.538.
Enke efter Jacob Jacobsen [Wolf], lektor i Odense, skifte 14.12.1643 lbnr.160]. B:
1) Poul Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 Hans Jørgensen Friis
2 Jørgen Naur
3 Henrik Tollelund.

238    Niels Mikkelsen, bager. 9.6.1646, fol.555.
E: Mette Hansdatter. LV: Claus Frederiksen. B:
2) Mikkel Nielsen
3) Karen Nielsdatter.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 5.8.1635 lbnr.60]. B:
1) Gertrud Nielsdatter.
Desuden nævnes
1 enkens far Hans Videsen
2 enkens søster Maren Hansdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1645-1650239    Karen i Odense. 9.8.1645, fol.1.
E: Rasmus Kræmmer. B:
1) Anders Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Knud Rasmussen
4) Karen Rasmusdatter
5) Kirsten Rasmusdatter.
FM:
1 farbror Peder Andersen i Østrup
2 farbror Niels Andersen i Egense
3 morbror Peder Pedersen i Assens
4 morbror Christen Pedersen, skolemester på Orelund [i Sandager sogn].

240    Birthe Jørgensdatter i Odense. 13.8.1646, fol.5B.
E: Laurids Nielsen. B:
6) Niels Lauridsen
7) Mathias Lauridsen.
FM: Jesper Pedersen Møller.
Første ægteskab med Thomas Koch, [skifte 20.11.1639 lbnr.111]. B:
1) Jørgen Thomsen
2) Johan Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Gertrud Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM:
1 født værge Laurids Jørgensen
2 født værge Ditlev Jørgensen.

241    Henrik Billedsnider i Odense. 21.10.1646, fol.20.
E: Karen Pedersdatter. LV: Steffen Bloch. B:
1) Lisbeth Henriksdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

242    Jørgen Nielsen, skomager i Odense. 14.11.1646, fol.21.
E: Karen Pedersdatter. B:
5) Peder Jørgensen
6) Anne Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Christen Jørgensen
4) Dorthe Jørgensdatter.

243    Peder Jørgensen i Odense. 23.3.1647, fol.22B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen. A:
1) bror Morten Jørgensen i Ravnebjerg
2) bor Mads Jørgensen i Ravnebjerg
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen i Bellinge
4) søster Gertrud Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen i Brændekilde
5) søster Inger Jørgensdatter, død. 2B:
a Niels Rasmussen i Sanderum
b Johanne Lauridsdatter.

244    Maren Jespersdatter i Odense. 1.4.1647, fol.33.
Peder Rasmussen, kedelsmed. B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Dorthe Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM: Thomas Thygesen.

245    Lene Lauridsdatter i Odense. 14.5.1647, fol.38B.
E: Peder Rasmussen, vognmand. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

246    Anne Jensdatter i Odense. 1.6.1647, fol.42.
E: Mathias Gertsen, snedker. B:
1) Jørgen Mathiassen
2) Barbara Mathiasdatter.
FM: Thomas Thygesen.

247    Cathrine Harder i Odense. 1.7.1647, fol.44B.
E: Jochum Bonsach, badskær. B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach.
FM:
1 Henrik Buntmager
2 Hans Schultz, maler.

248    Didrik Mathiassen i Odense. 3.8.1647, fol.49.
A:
1) bror Jesper Mathiassen, myndig
2) bror Hans Mathiassen
3) søster Anne Mathiasdatter g.m. Erik Jørgensen.

249    Jørgen Ditlevsen, feldbereder i Odense. 13.8.1647, fol.55.
Enkemand efter [Ingeborg Lauridsdatter, skifte 30.6.1646 lbnr.232]. B:
1) Ditlev Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter
FM: Mads Hansen, tolder
4) Birthe Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen
5) Gye Jørgensdatter g.m. Laurids Andersen, skomager
6) Anne Jørgensdatter g.m. Jesper Pedersen Møller.

250    Jørgen Becher, kusk i Odense. 17.9.1647, fol.61.
E: Inger Pedersdatter. LV: Steffen Jensen.
Afdøde efterlader arvinger i udlandet, hvis navne ikke angives.

251    Gye Jørgensdatter i Odense. 20.9.1647, fol.62B.
E: Laurids Andersen, skomager.
Første ægteskab med Anders Jørgensen, skomager, [skifte 6.11.1645 lbnr.214]. B:
1) Niels Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter
4) Ingeborg Andersdatter.
FM:
1 Thomas Thygesen
2 Laurids Jørgensen
3 Ditlev Jørgensen
4 Jesper Pedersen Møller.
Desuden nævnes Anders Jørgensens far Jørgen Andersen, skomager.

252    Jørgen Nielsen i Odense. 12.10.1647, fol.70.
E: Agathe Thomasdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Thomas Jørgensen
2) Niels Jørgensen.
FM: Anders Nielsen.

253    Claus Jørgensen, skrædder i Odense. 19.10.1647, fol.74B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Herman Rippendal. B:
1) Jørgen Clausen
2) Knud Clausen
3) Hans Clausen
4) Karen Clausdatter.
FM: Svend Jacobsen, smed.

254    Niels Andersen Hunderup i Odense. 20.10.1647, fol.77.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.
FM: Knud Ibsen Lang.

255    Mads Simonsen i Odense. 16.11.1647, fol.79B.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Bodil Madsdatter
2) Inger Madsdatter.
FM: Poul Christensen Løber.

256    Anne Hansdatter i Odense. 22.11.1647, fol.82B.
E: Peder Ibsen Urne.
Arvinger angives ikke.

257    Jesper Jørgensen, blegemand i Odense. 26.11.1647, fol.84.
E: Mette Lauridsdatter. B:
1) Poul Jespersen
2) Jørgen Jespersen
3) Laurids Jespersen
4) Karen Jespersdatter.
FM: Hans Bogense.

258    Kirsten Eskildsdatter i Odense. 8.2.1648, fol.87.
E: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

259    Hans Mikkelsen i Odense. 13.6.1648, fol.89B.
E: Karen Jensdatter. A:
1) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Lauridsen
2) søster Margrethe Mikkelsdatter
3) Niels Mikkelsen, skomagersvend
4) Anne Mikkelsdatter i Viborg.

260    Jesper Hansen i Odense. 8.8.1648, fol.94.
E: Else Danielsdatter. LV: far Daniel Sejermager. B:
1) Hans Jespersen.
Desuden nævnes en afdød søn Jørgen Jespersen, der forstrakte sin far med et lån 30.3.1638.

261    Cornelius Didriksen i Odense. 29.8.648, fol.97.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christoffer Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Magdalene Corneliusdatter
2) Cathrine Corneliusdatter
3) Cornelius Corneliussen.
FM: Ernst Jacobsen, snedker.

262    Johan Bølling (Bulling), badskær i Odense. 26.9.1648, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Hansen, tolder.
Første ægteskab med [Elisabeth Hansdatter, skifte 21.8.1640 lbnr.108]. B:
1) Else Johansdatter g.m. Ditlev Jørgensen
2) Lisbeth Johansdatter
3) Jacob Johansen
4) Susanne Johansdatter.
FM:
1 Christoffer Nielsen
2 Niels Christensen, skrædder.

263    Inger Rasmusdatter i Odense. 12.5.1648, fol.114B.
E: Jesper Jensen. B:
3) Mette Jespersdatter.
FM: Mads Hansen.
Første ægteskab med Peder Poulsen Lam, [skifte 9.6.1643 lbnr.147]. B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: Jørgen Rasmussen Ansgar.

264    Memariche Jørgensdatter i Odense. 27.9.1648, fol.123B.
E: Henrik Volmer, buntmager. B:
1) Johan Volmer
2) Jørgen Volmer
3) Henrik Volmer.
FM: Hans Egertsen.

265    Bodil Hansdatter Hermansen i Odense. 23.9.1648, fol.131B.
B:
1) en søn i Bergen, død. Hans børn.
(Sml. lbnr.127).

266    Karen Pedersdatter i Odense. 5.2.1649, fol.133B.
Enke efter Peder Skinder. B:
1) Hans Pedersen, på stedet
2) Søren Pedersen i København.

267    Niels Knudsen, bager i Odense. 13.2.1649, fol.136.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B:
1) Knud Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Else Nielsdatter
4) Johanne Nielsdatter.
FM:
1 Hans Starup, skrædder
2 Knud Ibsen.

268    Laurids Rasmussen Ejlskov i Odense. 19.2.1649, fol.145B.
E: Mette Hansdatter. LV: Troels Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 12.8.1645 lbnr.223]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: farbrorsøn Rasmus Hansen i Ejlskov [i Hårslev sogn].

269    Else Mouridsdatter i Odense. 16.4.1649, fol.149.
E: Johan Wolf, guldsmed. B:
1) Claus Johansen Wolf.
FM: morfar Mourids Bendixen, rådmand i Bogense.

270    Eskil Nielsen i Odense. 20.4.1649, fol.153.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Padeholm. 1B:
1) [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258]. E: Jens Ibsen, skrædder. 2B:
a Jeppe Jensen
b Maren Jensdatter.

271    Hans Madsen Blach i Odense. 14.6.1648, fol.156.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Sørensen, skrædder. B:
1) Karen Hansdatter
2) Ellen Hansdatter.
FM: farbror Anders Madsen i Kærby.

272    Karen Rasmusdatter i Odense. 20.6.1648, fol.157B.
E: Rasmus Christensen, knivsmed. B:
1) Hans Rasmussen.
FM: Carsten Thygesen, klejnsmed.

273    Henrik Pedersen Koch i Odense. 29.5.1649, fol.159B.
E: Else Hansdatter. LV: Hans Feldbereder. B:
1) Hans Henriksen
2) Peder Henriksen
3) Christian Henriksen
4) Cathrine Henriksdatter
5) Kirsten Henriksdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

274    Karen [Hansdatter] i Odense. 13.7.1649, fol.162B.
Enke efter Ditlev [Folchersen], badskær. B:
1) Hans Ditlevsen, kapellan i Snøde [og Stoense] på Langeland
2) Birthe Ditlevsdatter g.m. Claus Frederiksen.

275    Troels Madsen i Odense. 10.8.1649, fol.166B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
2) Mads Troelsen.
FM: Jacob Rasmussen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 29.8.1644 lbnr.170]. B:
1) Hans Troelsen.

276    Thue Jørgensen i Odense. 13.9.1649, fol.175B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Knud Ibsen Lang. B:
1) Jørgen Thuesen
2) Rasmus Thuesen
3) Hans Thuesen
4) Malene Thuesdatter
5) Dorthe Thuesdatter.
FM: Søren Jensen.

277    Anne Jørgensdatter i Odense. 20.9.1649, fol.179B.
E: Jesper Pedersen, møller i Pjentemølle i Odense. B:
1) Peder Jespersen
2) Jørgen Jespersen.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 morbror Laurids Jørgensen, feldbereder.

278    Magdalene Pedersdatter i Odense. 1.8.1649, fol.189B.
E: Henrik Caspersen, skomager.
Hendes B:
1) en datter, død. 6B:
a Erik Jacobsen
b Kirsten Jacobsdatter
c Christence Jacobsdatter
d Karen Jacobsdatter
e Magdalene Jacobsdatter
f Anne Jacobsdatter.
FM: farbror Anders Hansen i Grønlund.
Arv i boet til Habakuk Koch efter far og mor.

279    Casper Henriksen, smed i Odense. 4.12.1649, fol.195.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Laurids Jørgensen. B:
1) Henrik Caspersen
2) Hans Caspersen
3) Margrethe Caspersdatter, [skifte 19.9.1644 lbnr.173]. E: Søren Andersen, kæmner. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Johanne Sørensdatter.

280    Christen Olufsen i Odense. 19.12.1649, fol.197B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Mads Hansen, tolder. B:
1) Hans Christensen
2) Rasmus Christensen.
FM: Peder Provstgaard.

281    Hans Hansen, bager i Odense. 28.2.1650, fol.200B.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Henrik Hansen
2) Dorthe Hansdatter.
FM: farbror Oluf Hansen.
Desuden nævnes enkens søster Dorthe Henriksdatter.

282    Peder Jensen, skrædder i Odense. 19.3.1650, fol.204.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mathias Sørensen, skrædder. B:
1) Jens Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Johanne Pedersdatter.
FM: Laurids Jensen, skrædder.

283    Maren Jensdatter i Odense. 29.3.1650, fol.207B.
E: Carsten Iversen. B:
1) Oluf Carstensen.
FM: morbror Niels Jensen [Løve], kapellan i Odense Sankt Knud.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Maren Andersdatter, skifte 28.8.1645 lbnr.206] til B:
1) Anneke Carstensdatter.

284    Christoffer Schultz (Skuldt), doktor medicus, [apoteker] i Odense. 2.4.1650, fol.211B.
E: Anne Villumsdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jens Schultz
2) Anne Elisabeth Schultz
3) Cathrine Schultz.
FM:
1 Claus Frederiksen
2 Henrik Jørgensen.

285    Anne Rasmusdatter i Odense. 20.4.1650, fol.232B.
E: Anders Mortensen, badskær.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Ibsen
2) Maren Ibsdatter
3) Karen Ibsdatter.
FM:
1 Laurids Gaas
2 Jeppe Rasmussen Lang i Stærmose.
Andet ægteskab med [Frederik Jacobsen, skifte 18.3.1645 lbnr.199]. B:
1) Jacob Frederiksen
2) Anne Frederiksdatter.
FM:
1 Jørgen Christensen Naur
2 Rasmus Rasmussen i Stærmose.
Arv i boet til Jeppe Bagers børn.

286    Else Pedersdatter i Odense. 28.5.1650, fol.245.
E: Henrik Terkildsen. B:
1) Peder Henriksen
2) Christen Henriksen
3) Maren Henriksdatter g.m. Cort Albæk
4) Birthe Henriksdatter.
FM:
1 Laurids Gaas
2 Jørgen Christensen Naur
3 Hans Egertsen.

287    Kirsten Mortensdatter i Odense. 2.8.1650, fol.261B.
E: Anders Hansen Højby. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Niels Jensen, skomager
2) Anne Andersdatter, død. E: Joen Hansen i Dræby [i Munkebo sogn]. Hendes børn
3) Karen Andersdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1651-1660288    Hans Nielsen, borgmester i Odense. 3.6.1651, fol.1.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jeppe Hansen, rådmand. B:
1) Christian Hansen
2) Anne Hansdatter g.m. Niels [Hansen] Bang, præst i Dalum og Sanderum.

289    Mads Hansen, tolder i Odense. 15.10.1650, fol.12.
E: Karen Jensdatter. LV: svoger Dines Jensen, rådmand. B:
1) Jens Madsen.
FM: Mogens Jørgensen.

290    Maren Hansdatter i Odense. 19.6.1651, fol.20B.
Enke efter Erik Jyde. B:
1) Hans Eriksen.

291    Anders Lampe, bøssemager i Odense. 4.7.1651, fol.24.
E: Gertrud Lauridsdatter. B:
1) Ebba Andersdatter g.m. Jørgen Lauridsen, bøssemager
2) Isak Lampe, død. 7B:
a Carsten Isaksen
b Zacharias Isaksen
c Jacob Isaksen
d Malene Isaksdatter
e Dorthe Isaksdatter
f Mette Isaksdatter
g Margrethe Isaksdatter.

292    Bodil Hansdatter i Odense. 31.7.1651, fol.25B.
E: Hans Pedersen, hjulmand. B:
1) Anne Hansdatter
2) Gertrud Hansdatter.
FM: Peder Christensen Provstgaard.

293    Anne Jensdatter i Odense. 13.9.1651, fol.28.
B:
1) Hans Andersen.
FM: Hans Johansen.

294    Jens Gertsen i Odense. 15.10.1651, fol.30.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christoffer Nielsen. B:
2) Maren Jensdatter
3) Abelone Jensdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte 1.5.1645 lbnr.187]. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: Niels Nielsen Flensborg.

295    Anton Johansen Svitzer i Odense. 30.10.1651, fol.33B.
E: Maren [Jacobsdatter]. LV: Bendix Lauridsen. B:
1) Andreas Antonsen
2) Vendel Antonsdatter
3) Ursula Antonsdatter.
FM: Frederik Gummersbach.
Enkens første ægteskab med [Anders Rasmussen Svitzer, død 20.10.1624]. Arv til B:
1) Rasmus Andersen Svitzer, præst i Lumby.

296    Anders Pedersen, murer i Odense. 7.11.1651, fol.42B.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Knud Andersen
2) Peder Andersen
3) Karen Andersdatter.
FM:
1 Elias Bøssemager
2 Christoffer Sadelmager.

297    Bodil Rasmusdatter i Odense. 12.12.1651, fol.47B.
E: Knud Jensen, murer. B:
3) Knud Knudsen
4) Sindet Knudsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: Laurids Mortensen på Sortebrødre Kærgård.

298    Peder Jacobsen i Odense. 27.1.1652, fol.50.
E: Maren Andersdatter. LV: Erik Nielsen, byfoged. B:
1) Jacob Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Maren Pedersdatter, død. E: Anker Jensen [Buch], præst i Seest. Hendes børn
4) Anne Pedersdatter, enke efter Frederik Lauridsen i Århus.

299    Anne Pedersdatter i Odense. 10.2.1652, fol.58B.
E: Anders Hansen. B:
1) Maren Andersdatter, enke efter Peder Lauridsen, [rådmand] i Vordingborg, [skifte Vordingborg 5.2.1650]
2) Elisabeth Hansdatter, [skifte 21.8.1640 lbnr.108, var g.m. Johan Bølling, skifte 26.9.1648 lbnr.262]. 4B:
a Else Johansdatter g.m. Ditlev Jørgensen
b Lisbeth Johansdatter
c Jacob Johansen
d Susanne Johansdatter
3) Karen Andersdatter, [skifte 5.8.1635 lbnr.60, var g.m. Niels Mikkelsen]. 1B:
1) Gertrud Nielsdatter.

300    Peder Ibsen, skinder i Odense. 18.5.1652, fol.65.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Christen Enevoldsen. B:
1) Jeppe Pedersen.
FM: Jens Ibsen, skrædder.

301    Mette Lauridsdatter i Odense. 30.8.1652, fol.67.
E: Peder Madsen, skinder.
Første ægteskab med [Jesper Jørgensen, skifte 26.11.1647 lbnr.257]. B:
1) Poul Jespersen
2) Jørgen Jespersen
3) Laurids Jespersen
4) Karen Jespersdatter.
FM: Hans Bogense, skomager.

302    Jens Hansen, smed i Odense. 11.11.1652, fol.71.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Poul Christensen. B:
1) Hans Jensen
2) Christian Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter
5) Birgitte Jensdatter.
FM: Laurids Nielsen.

303    Søren Hansen, korporal i Odense. 18.11.1652, fol.76B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Troelsen. B:
1) Hans Sørensen
2) Mette Sørensdatter.
FM:
1 Peder Hansen Hunderup
2 Niels Pedersen Borris.

304    Anders Rasmussen Juul i Odense. 7.12.1652, fol.78B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Peder Andersen
2) Karen Andersdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

305    Thomas Hansen, skomager i Odense. 23.2.1653, fol.81.
E: Mette Jensdatter. LV: Thomas Thygesen. B:
1) Hans Thomsen
2) Maren Thomasdatter.
FM: Laurids Assens, skomager.

306    Maren Andersdatter i Odense. 24.2.1653, fol.86.
B:
1) Hans Jacobsen.
FM: Peder Steffensen, vognmand.

307    Peder Lauridsen, slagter i Odense. 15.4.1653, fol.87.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Johanne Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Knud Jørgensen, klejnsmed
2 Niels Mikkelsen, skomager.

308    Maren Andersdatter i Odense. 18.4.1653, fol.89B.
Enke efter Rasmus Mikkelsen. B:
1) Mikkel Rasmussen, myndig
2) Anders Rasmussen
3) Jens Rasmussen
4) Dorthe Rasmusdatter
5) Karen Rasmusdatter
6) Maren Rasmusdatter
7) Karen Ibsdatter.
FM:
1 Jørgen Andersen, skomager
2 Hans Johansen.

309    Maren Christensdatter i Odense. 19.4.1653, fol.92B.
E: Hans Pedersen Starup, skrædder. B:
1) Anne Rasmusdatter.
FM: Knud Rasmussen.

310    Voldborg Henriksdatter i Odense. 5.5.1653, fol.99B.
E: Hans Nielsen, feldbereder. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Peder Hansen
4) Abigael Hansdatter
5) Cathrine Hansdatter.
FM:
1 morfar Henrik Foss, sinkelmager
2 Ludvig Behrens, sinkelmager
3 Christian Behrens, bager.

311    Christen Lauridsen Løber i Odense. 24.5.1653, fol.108.
E: Anne Hansdatter. B:
6) Christen Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Christensen Løber
2) Poul Christensen, død. Hans børn
3) Maren Christensdatter i Rødby på Lolland, død. 4B:
a Anne Lauridsdatter
b Dorthe Lauridsdatter
c Karen Ibsdatter
d Maren Ibsdatter
4) Karen Christensdatter g.m. Jens i Maribo
5) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Holm i Maribo.
Dele af navnene er skjult i ryggen på dette opslag og hele skiftet skal tages med forbehold.

312    Anders Pedersen, skinder i Odense. 25.4.1653, fol.113.
E: Maren Jørgensdatter. B:
6) Jørgen Andersen
7) Maren Andersdatter
8) Mette Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Andersen
2) Niels Andersen
3) Hans Andersen
4) Knud Andersen
5) Kirsten Andersdatter.

313    Peder Christensen, kusk i Odense. 23.5.1653, fol.114.
E: Maren Eriksdatter. LV: Jørgen Eriksen, byfoged. B:
2) Christen Pedersen
3) Karen Pedersdatter
4) Anne Pedersdatter
5) Kirsten Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Jeppe Christensen, tømrer.
Hans B:
1) Knud Pedersen.

314    Jens Mortensen Svarre i Odense. 3.5.1653, fol.115B.
E: Anne Andersdatter. A:
1) bror Rasmus Mortensen i Norge.

315    Jørgen Pedersen i Odense. 14.6.1653, fol.120B.
E: Abelone Nielsdatter. B:
1) Peder Jørgensen
2) Kirsten Jørgensdatter.
FM: Johan Olufsen.

316    Oluf Andersen Hunderup i Odense. 30.6.1653, fol.123B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Abelone Olufsdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

317    Ludvig Hansen, konrektor i Odense Skole. 28.6.1653, fol.28.6.1653, fol.127.
E: Elisabeth Mule. LV: Henrik Jørgensen. B:
1) Cathrine Ludvigsdatter
2) Anne Ludvigsdatter.
FM: farbror Henrik Hansen, præst i Skamby.

318    Rasmus Jensen i Odense. 10.8.1653, fol.139.
E: Maren. LV: Rasmus Sørensen. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Maren Rasmusdatter.
FM: Jørgen Poulsen, kræmmer.

319    Anne Egertsdatter i Odense. 26.8.1653, fol.141.
E: Frederik Pedersen. B:
1) Egert Frederiksen
2) Ellen Frederiksdatter.
FM: Habakuk Koch.

320    Henrik Christensen, skrædder og hustru Anne Thygesdatter i Odense. 29.8.1653, fol.159B.
B:
1) Anne Henriksdatter
2) Karen Henriksdatter
3) Mette Henriksdatter
4) Maren Henriksdatter.
FM: Claus Frederiksen.

321    Anne Jespersdatter i Odense. 17.1.1653, fol.160B.
Enke efter Hans Mikkelsen, rådmand, [skifte 2.3.1634 lbnr.53]. B:
1) Peder Hansen i Hamborg
2) Just Hansen, [skifte 15.8.1639 lbnr.106]. 2B:
a Hans Justesen
b Margrethe Justsdatter
3) Cornelius Hansen
4) Johan Hansen
5) Kirsten Hansdatter g.m. Knud Pedersen [Gaas], præst i Østrup og Hjadstrup.

322    Anne Villumsdatter i Odense. 8.12.1652, fol.195B.
Enke efter Christoffer Schultz, skifte 2.4.1650 lbnr.284. B:
9) Jens Schultz
10) Anne Elisabeth Schultz
11) Cathrine Schultz.
FM:
1 Claus Frederiksen, rådmand
2 Henrik Jørgensen
3 Jens Poulsen, lektor
4 Hans Brodersen.
Første ægteskab med Jens [Hansen] Mule, [død 26.5.1633]. B:
1) Villum Mule
2) Hans Mule
3) Elisabeth Mule, enke efter Ludvig Hansen, [skifte 28.6.1653 lbnr.317]
4) Mette Mule
5) Anne Mule g.m. Henrik Hansen, præst i Skamby
6) Birgitte Mule
7) Christine Mule
8) Barbara Mule.

323    Dorthe Christensdatter i Odense. 5.7.1652, fol.227.
Enke efter Peder [Knudsen] Gaas, rådmand, [skifte 17.12.1645 lbnr.221]. B:
1) Johan Pedersen Gaas
2) Poul Pedersen Gaas
3) Peder Pedersen Gaas
4) Hans Pedersen Gaas
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen, borgmester i Svendborg
6) Ellen Pedersdatter g.m. Thomas Hansen
7) Karen Pedersdatter.

324    Anne i Odense. 11.4.1654, fol.249B.
E: Hans Madsen, bager, [skifte 30.10.1640 lbnr.120]. B:
1) Oluf Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter.
FM:
1 Niels Frandsen
2 Jens Nielsen, kræmmer.

325    Jens Hansen Hjallese i Odense. 15.5.1655, fol.252.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Rasmus Ibsen. B:
1) Hans Jensen
2) Rasmus Jensen
3) Birgitte Jensdatter.
FM: Hans Nielsen Skovsgaard.

326    Morten Lauridsen, grovsmed i Odense. 23.4.1653, fol.255.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Frandsen. B.
1) Søren Mortensen
2) Anne Mortensdatter
3) Karen Mortensdatter.
FM:
1 Johan Lauridsen, bager
2 Frederik Pedersen.

327    Margrethe i Odense. 20.9.1653, fol.260B.
Enke efter Niels Sværdfeger. B:
1) Jørgen Nielsen, sværdfeger, død. 4B:
a Morten Jørgensen
b Dorthe Jørgensdatter
c Anne Jørgensdatter
d Cathrine Jørgensdatter.
2) Mette Nielsdatter g.m. Hans Snitser i København.

328    Anne Hansdatter i Odense. 22.9.1653, fol.262B.
E: Christoffer Nielsen Juul, skomager. B:
1) Maren Christoffersdatter.
FM: morfar Hans Falentinsen, skomager.

329    Poul Christensen i Odense. 25.10.1653, fol.267.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Cornelius Poulsen.
FM: Hans Iversen, hattemager.

330    Margrethe Christensdatter i Odense. 27.10.1653, fol.275.
E: Rasmus Olufsen Winther. B:
1) Oluf Rasmussen
2) Christen Rasmussen
3) Peder Rasmussen.
FM: Rasmus Bødker.
Enkemandens første ægteskab med Karen Eriksdatter, [skifte 13.9.1638 lbnr.94]. Arv til B:
1) Karen Rasmusdatter.
FM: Anders Pedersen Hvid.

331    Anders Nielsen, bødker i Odense. 2.11.1653, fol.277B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen, slagter. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

332    Henrik Foss, sinkelmager i Odense. 1.2.1654, fol.281.
E: Anne Tersche. LV: Niels Christensen. B:
1) Henrik Foss
2) Jørgen Foss, sinkelmager i Helsingør
3) [Voldborg Henriksdatter, skifte 5.5.1653 lbnr.310]. E: Hans Nielsen, feldbereder. 5B:
a Hans Hansen
b Christian Hansen
c Henrik Hansen
d Peder Hansen
e Abigael Hansdatter
f Cathrine Hansdatter
4) Anne Henriksdatter g.m. Laurids Lauridsen, kedelsmed.

333    Niels Jespersen, ringer på Vor Frue kirkegård i Odense. 23.2.1654, fol.285B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Jesper Nielsen
2) Frederik Nielsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Casper Jespersen
2 afdødes søster Birgitte Jespersdatter.
(Se skifte efter afdødes far Jesper Poulsen, skifte 8.11.1642 lbnr.236).

334    Niels Pedersen Borris i Odense. 4.4.1654, fol.289.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Hunderup. B:
1) Elsebeth Nielsdatter
2) Johanne Nielsdatter
3) Mette Nielsdatter.
FM: Hans Troelsen.

335    Jørgen Poulsen, kræmmer i Odense. 20.4.1654, fol.294B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Dines Andersen, snedker. B:
2) Poul Jørgensen
3) Gregers Jørgensen
4) Niels Jørgensen
5) Morten Jørgensen
6) Karen Jørgensdatter.
FM: Anders Andersen, bager.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 1.5.1639 lbnr.100]. B:
1) Sidsel Jørgensdatter, død. 3B:
a Niels Tønnesen
b Troels Tønnesen
c Mette Tønnesdatter.

336    Hans Caspersen, smed i Odense. 27.4.1654, fol.300B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christoffer Nielsen, skomager. B:
1) Bo Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne Rasmusdatter, enke efter Casper [Henriksen], smed. skifte 4.12.1649 lbnr.279].

337    Anne Lauridsdatter i Odense. 19.5.1654, fol.304.
E: Jens Nielsen, kræmmer, der døde, skifte 15.8.1654, fol.310B. B:
1) Niels Jensen
2) Jacob Jensen
3) Karen Jensdatter
4) Anne Jensdatter.
FM: Thyge Pedersen, kræmmer.

338    Thomas Jensen, klejnsmed i Odense. 25.8.1654, fol.320.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Jens Thomsen i Pedersborg ved Sorø
2) Christen Thomsen på Sjælland
3) Margrethe Thomasdatter
4) Maren Thomasdatter
5) Karen Thomasdatter.
FM: Peder Christensen, murer.

339    Laurids Olufsen Riber, skrædder og hustru Cathrine Jacobsdatter i Odense. 7.9.1654, fol.321.
B:
1) Oluf Lauridsen
2) Jacob Lauridsen
3) Hans Lauridsen
4) Simon Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter.
FM:
1 Søren Hansen, knapmager
2 Rasmus Juul, skomager.

340    Ingeborg Steffensdatter i Odense. 13.9.1654, fol.326B.
E: Anders Hansen, rebslager. B:
1) Steffen Andersen.
FM: morfar Steffen Bloch, glarmester.

341    Bodil Jørgensdatter i Odense. 27.10.1654, fol.331B.
E: Anders Nielsen, bødker. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

342    Dorthe Madsdatter i Odense. 14.11.1654, fol.334.
E: Niels Knudsen. B:
1) Karen Nielsdatter 12½
2) Abigael Nielsdatter 8½
3) Anne Nielsdatter 6½
4) Knud Nielsen 4 år og 3 mdr.
FM: Jochum Villumsen, væver.

343    Margrethe Nielsdatter i Odense. 28.12.1654, fol.339.
E: Jørgen Andersen, skomager, [skifte 13.5.1645 lbnr.192]. B:
1) Anders Jørgensen, skomager, [skifte 6.11.1645 lbnr.214]. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Ingeborg Andersdatter.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 Jesper Pedersen Møller.
2) Karen Jørgensdatter g.m. Thomas Thygesen.

344    Karen Henningsdatter i Odense. 9.1.1655, fol.344.
E: Jørgen Knudsen. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Johanne Jørgensdatter.
FM: morfar Henning Andersen.

345    Ludvig Berents, sinkelmager i Odense. 18.1.1655, fol.349.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Gaas. B:
1) Henrik Ludvigsen
2) Mathias Ludvigsen
3) Niels Ludvigsen.
FM: farbror Christian Berents.

346    Bastian von Bergen, badskær i Odense. 30.6.1655, fol.362B.
E: Margrethe Clausdatter. B:
1) Cort Bastiansen von Bergen
2) Danial Bastiansen von Bergen
3) Engel Bastiansen von Bergen
4) Elisabeth Cathrine Bastiansdatter von Bergen.
FM: Jochum von Bomst.

347    Jørgen Nielsen, sværdfeger i Odense. 13.3.1655, fol.367B.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Morten Jørgensen
2) Anne Jørgensdatter
3) Cathrine Jørgensdatter.
FM: Laurids Assens, skomager.

348    Jeppe Madsen i Odense. 15.11.1654, fol.372.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Hansen i Svenstrup. B:
1) Jeppe Ibsen
2) Maren Ibsdatter.
FM: Hans Jørgensen Friis.

349    Karen Bertelsdatter i Odense. 15.2.1655, fol.373B.
E: Mathias Koch. B:
1) Anne Matiasdatter.
FM: Laurids Nielsen.

350    Maren Christensdatter i Odense. 21.4.1655, fol.375B.
E: Jørgen Slesvig, væver. B:
1) Christian Jørgensen i Sønderborg
2) Jørgen Jørgensen, myndig
3) Knud Jørgensen, myndig
4) Didrik Jørgensen.
FM: Jochum Villumsen.

351    Johan Knudsen Svarre i Odense. 23.5.1653, fol.380.
Enkemand. B:
1) Claus Johansen
2) Knud Johansen
3) Hans Johansen
4) Anne Johansdatter
5) Alhed Johansdatter
6) Birgitte Johansdatter.
FM:
1 Rasmus Christensen, knivsmed
2 Christoffer Hansen, skomager.

352    Knud Ibsen Lang i Odense. 10.5.1655, fol.380B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thyge Pedersen. B:
1) Jacob Knudsen
2) Anne Knudsdatter.
FM: Søren Jensen.

353    Laurids Jørgensen, blytækker i Odense. 19.5.1655, fol.385.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Jens Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) Søren Lauridsen
4) Karen Lauridsdatter
5) Johanne Lauridsdatter
FM: Hans Nielsen, feldbereder.

354    Maren Mogensdatter i Odense. 21.6.1655, fol.388B.
E: Erik Mikkelsen Svarre.
Hendes B:
1) Christen Eriksen.
FM: Thomas Ibsen.

355    Hans Olufsen, skrædder i Odense. 15.2.1654, fol.391.
E: Cathrine. B:
1) Knud Hansen.
FM: Niels Christensen, skrædder.

356    Hans Madsen, vognmand i Odense. 18.7.1655, fol.392B.
B:
1) Susanne Hansdatter 18
2) Maren Hansdatter 12.
FM: Jørgen Ibsen, vognmand.

357    Henrik Clausen, rådmand i Odense. 26.7.1655, fol.395B.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Laurids Gaas. B:
1) Birgitte Henriksdatter
2) Maren Henriksdatter.
FM: Jesper Hansen, rådmand.

358    Laurids Jørgensen i Odense. 8.2.1655, fol.411.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Jacob Hansen. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Mathias Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Mogens Jørgensen.

359    Jeppe Christensen Bjerrum i Odense. 17.10.1655, fol.417.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Ibsen. B:
1) Peder Ibsen.
FM: Oluf Hansen, skrædder.

360    Knud Poulsen, vognmand i Odense. 13.11.1655, fol.421.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jørgensen Friis.
Af første ægteskab B:
1) Anne Knudsdatter
2) Anne Knudsdatter, død. 1B:
a Barbara Rasmusdatter 10½.

361    Jacob Hansen i Odense. 30.11.1655, fol.423B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Thomas Henriksen, snedker. B:
1) Hans Jacobsen
2) Niels Jacobsen.
FM: Thomas Jensen.

362    Schack Sandersen, knapmager i Odense. 28.7.1653, fol.427B.
E: Anne Johansdatter. LV: Thomas Hansen. B:
1) Johan Sandersen
2) Jannike Sandersdatter
3) Cathrine Sandersdatter
4) Anne Sandersdatter.
FM: Niels Christensen.

363    Karen Andersdatter i Odense. 20.12.1655, fol.432.
E: Peder Rasmussen. B:
1) Birgitte Pedersdatter.
FM: Jørgen Knudsen.
Enkemandens første ægteskab med [Lene Lauridsdatter, skifte 14.5.1647 lbnr.245]. Arv til B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Peder Jørgensen, skinder.

364    Maren i Odense. 1.4.1656, fol.439.
Enke efter Søren Aalborg, snedker. B:
1) Niels Aalborg, snedker, død. 3B:
a Jacob Sørensen
b Casper Sørensen
c Inger Sørensdatter.
FM: Jørgen Snedker.

365    Hans Monrad i Odense. 17.4.1656, fol.439B.
E: Anne Johansdatter. B:
1) Hans Monrad
2) Johan Monrad
3) Malene Monrad.
FM:
1 Lorents Madsen, guldsmed
2 Peder Koch.

366    Jens Nielsen, skrædder i Odense. 2.6.1656, fol.440.
E: Dorthe Ibsdatter. LV: Hans Eriksen. B:
1) Gye Jensdatter 27
2) Niels Jensen 16
3) Jacob Jensen 11
4) Jens Jensen 7.
FM: Knud Rasmussen.

367    Hans Clausen i Odense. 5.6.1656, fol.441.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Thomas Thygesen. A:
1) bror Jacob Clausen, knivsmed i Hamborg, død. Hans børn.

368    Jørgen Slesvig, væver i Odense. 3.7.1656, fol.443.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 21.4.1655 lbnr.350]. B:
2) Jørgen Jørgensen, væver
3) Knud Jørgensen, væver
1) Christian Jørgensen
4) Didrik Jørgensen.

369    Peder Krag, bødker i Odense. 5.6.1656, fol.447B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jacob Henriksen, hattemager. B:
1) Karen Pedersdatter 22
2) Anne Pedersdatter 20
3) Mette Pedersdatter 15.
FM: Claus Hansen.

370    Knud Pedersen, tømrer i Odense. 6.8.1656, fol.449.
E: Barbara Jespersdatter. LV: Laurids Jensen, skrædder. B:
1) Jesper Knudsen
2) Peder Knudsen
3) Niels Knudsen
4) Knud Knudsen
5) Hans Knudsen
6) Abel Knudsdatter
7) Sofie Knudsdatter.
FM: Clemen Jespersen.

371    Anders Nielsen, ladefoged i Odense. 16.10.1656, fol.450B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Knud Rasmussen. A:
1) bror Mads Nielsen i Svenstrup, død. B:
a Niels Madsen
b Hans Madsen
c Kirsten Madsdatter
d Dorthe Madsdatter
e Johanne Madsdatter.
FM:
1 morbror Jeppe Hvid i Verninge
2 morbror Henrik Hvid i Norup
2) søster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Madsen i Norup.

372    Anne Nielsdatter i Odense. 13.11.1656, fol.454, 478.
E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand. B:
1) Elisabeth Hieronymusdatter 10½
2) Else Hieronymusdatter 9
3) Johanne Hieronymusdatter 8
4) Cathrine Hieronymusdatter 5
5) Maren Hieronymusdatter 4.
FM: Jacob Rohde, skrædder.

373    Thomas Hansen Bøgvad i Odense. 8.5.1655, fol.457.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Mogens Jørgensen, overformynder. B:
1) Peder Thomsen
2) Ellen Thomasdatter
3) Dorthe Thomasdatter.
FM: Johan Hansen.

374    Steffen Bloch, glarmester i Odense. 28.10.1656, fol.471.
E: Karen Stichsdatter. LV: Hans Dyhr. B:
4) Kirsten Steffensdatter.
FM: Markus Mathiassen, sadelmager.
Første ægteskab med [Kirsten, skifte 29.3.1638 lbnr.84]. B:
1) Adrian Steffensen
2) Elsebeth Steffensdatter g.m. Hans Mortensen i Kerteminde
3) Ingeborg Steffensdatter, [skifte 13.9.1654 lbnr.340]. 1B:
a Steffen Andersen.
FM: Jens Andersen, rebslager.

375    Jørgen Andersen, skomager i Odense. 29.11.1656, fol.482B.
A:
1) bror Anders Andersen i Roskilde
2) bror Jens Andersen, skriver på Møgeltønder Slot
3) søster Maren Andersdatter g.m. David Siechelm foged i Buskerud fogederi i Norge
4) søster Anne Andersdatter i Ribe
5) søster Kirsten Andersdatter i Ribe.

376    Hans Hansen Sperling i Odense. 13.10.1657, fol.491B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Karen Hansdatter
2) Johanne Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Hans Hansen
5) Henning Hansen.

377    Karen Pedersdatter i Odense. 23.1.1657, fol.495.
E: Claus Jacobsen. B:
1) Kirsten Clausdatter
2) Gedske Clausdatter.
FM: Hans Falentinsen.

378    Birgitte Poulsdatter i Odense. 22.5.1657, fol.496B.
E: Knud Nielsen. B:
1) Ellen Knudsdatter 7.
FM: Peder Rasmussen.

379    Elisabeth Johansdatter i Odense. 19.11.1657, fol.500B.
E: Markus Mathiassen, sadelmager. B:
1) Markus Markussen.
FM: Ditlev Jørgensen.

380    Maren Pedersdatter i Odense. 29.1.1658, fol.509B.
E: Peder Nielsen Skovsgaard, vognmand.
Første ægteskab med [Steffen Hansen, skifte 19.3.1633lbnr.47]. B:
1) Peder Steffensen, vognmand
2) Lisbeth Steffensdatter
3) Anne Steffensdatter g.m. Hans Nielsen
4) Birgitte Steffensdatter i København.
FM: Rasmus Hansen, vagtmester.

381    Karen Madsdatter i Odense. 28.1.1658, fol.513B.
E: Carsten Iversen. A:
1) søster [Kirsten Madsdatter, skifte 29.11.1643 lbnr.157]. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Anders Elmbjerg
2) søster [Dorthe Madsdatter, skifte 14.11.1654 lbnr.342]. E: Niels Knudsen. Hendes børn. FM: Jochum Villumsen, væver.

382    Anne Mikkelsdatter i Odense. 10.6.1659, fol.518.
E: Jørgen Rasmussen, vognmand. B:
2) Jørgen Jørgensen.
Første ægteskab med [Peder Lauridsen, skifte 15.4.1653 lbnr.307]. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM: Peder Steffensen.

383    Karen Nielsdatter i Odense. 14.9.1658, fol.522.
E: Anders Simonsen. B:
6) Ingeborg Andersdatter.
FM: Anders Andersen, bager.
Første ægteskab med [Jørgen Poulsen, skifte 20.4.1654 lbnr.335]. B:
2) Poul Jørgensen
3) Gregers Jørgensen
4) Niels Jørgensen
5) Morten Jørgensen
6) Karen Jørgensdatter.
FM: Søren Hansen, knapmager.

384    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 16.10.1658, fol.530B.
E: Hans Hansen Hunderup. B:
2) Hans Hansen 5.
FM: Peder Hansen Hunderup.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Jensen 9.

385    Laurids Mortensen Møller i Odense. 24.11.1658, fol.534.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul. B:
1) Maren Lauridsdatter.
FM: Christian Berent, bager.

386    Jochum Bonsach, badskær i Odense. 6.2.1657, fol.539.
E: Lucie Gertsdatter. LV: Bendix Lauridsen. B:
3) Henrik Jochumsen
4) Cathrine Jochumsdatter.
FM: Jacob Poulsen.
Første ægteskab med [Cathrine Harder, skifte 1.7.1647 lbnr.247]. B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach.
FM: Hans Schultz.

387    Peder Jørgensen, skinder i Odense. 5.2.1657, fol.547.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Knud Rasmussen. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Oluf Hansen, bager
2) Rasmus Pedersen
3) Jørgen Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

388    Inger Nielsdatter, ugift tjenestepige i Odense. 20.5.1657, fol.555.
Arvinger angives ikke.

389    Anne Hansdatter i Odense. 15.4.1657, fol.555B.
E: Niels Lauridsen, buntmager. B:
1) Laurids Nielsen
2) Dorthe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM: Thyge Pedersen, kræmmer.

390    Gertrud Steffensdatter i Odense. 16.4.1657, fol.559.
E: Christian Berent, bager. B:
1) Henrik Christiansen, i udlandet
2) Steffen Christiansen
3) Casper Christiansen 15
4) Ludvig Christiansen 11
5) Hieronymus Christiansen 8
6) Arent Christiansen 4.
FM:
1 Hans Iversen, hattemager
2 Niels Christensen.

391    Christen Jørgensen, skrædder i Odense. 25.3.1657, fol.569.
E: Johanne Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen 4¼.
FM: Laurids Jørgensen.

392    Anne i Odense. 7.10.1657, fol.570.
E: Knud Skomager. B:
1) Maren Knudsdatter
2) Søren Knudsen, død. 1B:
a Kirsten Sørensdatter
3) Frøjken Knudsdatter
4) Karen Knudsdatter.
FM:
1 Søren Hansen Riber
2 Augustinus Nielsen.

393    Jens Bertelsen, kræmmer i Odense. 14.4.1659, fol.571.
E: Mette Ibsdatter. LV: Dines Jensen, rådmand. B:
3) Jørgen Jensen
4) Jacob Jensen
5) Bertel Jensdatter
6) Kirsten Jensdatter
7) Mette Jensdatter.
Første ægteskab med [Margrethe Fabiansdatter, skifte 4.2.1640 lbnr.115]. B:
1) Fabian Jensen
2) Salomon Jensen.

394    Dines Andersen, snedker og hustru Dorthe Bertelsdatter i Odense. 18.5.1659, fol.582.
B:
1) Anders Dinesen
2) Sidsel Dinesdatter
3) Maren Dinesdatter.
FM:
1 Hans Tønnesen
2 Hans Rasmussen, maler.

395    Laurids Andersen Skaaning, skomager og hustru Mette Pedersdatter i Odense. 22.6.1659, fol.586.
B:
1) Peder Lauridsen
2) Gye Lauridsdatter.
FM:
1 Hans Iversen
2 Jesper Pedersen Møller.

396    Johan Pedersen, knapmager og hustru Karen Sørensdatter i Odense. 4.8.1659, fol.595.
B:
1) Bernt Johansen
2) Søren Johansen
3) Kirsten Johansdatter
4) Maren Johansdatter
5) Margrethe Johansdatter
6) Alhed Johansdatter.
FM:
1 Niels Christensen
2 Claus Drejer
3 Henrik Foss, sinkelmager
4 Hans Møller, skrædder
5 Laurids Iversen.

397    Mette Pedersdatter i Odense. 3.10.1659, fol.602B.
E: Peder Rasmussen, maler. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Malene Pedersdatter.
FM:
1 Henrik Jørgensen
2 Laurids Bruun, skomager.

398    Hans Nielsen Skovsgaard i Odense. 27.10.1659, fol.607.
E: Anne Steffensdatter. LV: Christen Sørensen, der ægter enken. B:
1) Niels Hansen.
FM: [farbror] Peder Nielsen, vognmand.

399    Bodil Hansdatter. 7.1.1660, fol.611.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen
2) Hans Nielsen
3) Niels Nielsen.
FM:
1 Jeppe Pedersen
2 Jens Nielsen, skrædder.

400    Johanne Andersdatter i Odense. 12.1.1660, fol.616.
E: Niels Nielsen. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Abelone Nielsdatter 6.
FM: Thomas Clausen.

Odense Byfoged
Skifteprotokol
1660-1667401    Mads Hansen, grovsmed i Odense. 3.2.1660, fol.1.
E: Elisabeth Pedersdatter. B:
5) Peder Madsen
6) Karen Madsdatter
7) Inger Madsdatter.
FM: Jørgen Svitzer, sværdfeger.
Første ægteskab med [Karen Carstensdatter, skifte 10.6.1645 lbnr.195]. B:
1) Hans Madsen, smed
2) Carsten Madsen, smed i Boeslunde på Sjælland
3) Anne Madsdatter g.m. Augustinus Nielsen
4) Karen Madsdatter, enke efter Laurids Nielsen.

402    Mette Ibsdatter i Odense. 16.1.1660, fol.4B.
E: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
1) Jørgen Jensen
2) Jacob Jensen
3) Bertel Jensen
4) Kirsten Jensdatter
5) Mette Jensdatter.

403    Maren Jørgensdatter i Odense. 15.2.1660, fol.13B.
E: Poul Simonsen, bøssemager. B:
1) Abigael Poulsdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

404    Anders Simonsen i Odense. 16.2.1660, fol.17B.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 14.9.1658 lbnr.383]. B:
1) Ingeborg Andersdatter.
FM: farbror Hans Simonsen, drejer.

405    Laurids Nielsen i Odense. 13.3.1660, fol.24B.
E: Karen Madsdatter. LV: Jørgen Svitzer. B:
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.
FM: morbror Hans Madsen, smed i Nørrehede.

406    Rasmus Olufsen Winther i Odense. 4.3.1660, fol.30B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen, feldbereder. B:
5) Jørgen Rasmussen 5.
Første ægteskab med [Karen Eriksdatter, skifte 13.9.1638 lbnr.94]. B:
1) Karen Rasmusdatter i Kalundborg.
Andet ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 27.10.1653 lbnr.330]. B:
2) Oluf Rasmussen
3) Christen Rasmussen
4) Peder Rasmussen.

407    Peder Henningsen Koch og hustru Johanne Mikkelsdatter. 15.3.1660, fol.34.
B:
1) Henning Pedersen.
FM: Søren Hansen, knapmager.

408    Rasmus Nielsen Skovsgaard i Odense. 2.4.1660, fol.39B.
E: Abelone Olufsdatter. LV: Peder Hansen Hunderup. A:
1) bror Knud Nielsen, portner ved Odense Gråbrødre Kloster
2) bror Peder Nielsen, vognmand
3) bror Laurids Nielsen Skovsgaard i Stegsted [i Pårup sogn]
4) bror Anders Nielsen, på stedet
5) bror Hans Nielsen Skovsgaard, [skifte 27.10.1659 lbnr.398]. 1B:
a Niels Hansen
6) bror Anders Nielsen i Smidstrup, død. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Karen Andersdatter
7) søster Maren Nielsdatter.

409    Anne Poulsdatter, fostermoder i Odense. 8.2.1660, fol.45.
B:
1) Poul Simonsen, bøssemager
2) Magdalene Simonsdatter g.m. Anders Pedersen Hvid
3) Johan Simonsen, død. 3B:
a Engelbrecht Johansen
b Agathe Johansdatter
c Anne Johansdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

410    Karen Knudsdatter i Odense. 6.10.1659, fol.49B.
Enke efter Oluf Nielsen. B:
1) Knud Olufsen 14
FM: Oluf Hansen, skrædder.

411    Morten Jørgensen og hustru Kirsten Rasmusdatter. 14.2.1660, fol.51.
B:
1) Niels Mortensen
2) Anders Mortensen
3) Søren Mortensen
4) Maren Mortensdatter.
FM: Clemen Jespersen.

412    Ditlev Jørgensen, feldbereder. 8.3.1666, fol.51B.
E: Else Johansdatter. B:
1) Anders Ditlevsen
2) Elisabeth Ditlevsdatter.
FM: farbror Laurids Jørgensen, feldbereder.
[Første ægteskab med Maren Ibsdatter, skifte 21.1.1646 lbnr.219].
Arv i boet efter [afdødes mor Ingeborg Lauridsdatter, skifte 30.6.1646 lbnr.232] til afdødes bror Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter.
Arv i boet efter afdødes søster [Birthe Jørgensdatter, skifte 13.8.1646 lbnr.240] til B:
1) Ingeborg Thomasdatter.

413    Maren Pedersdatter i Odense. 12.4.1660, fol.61.
E: Hans Iversen [Stub], hattemager. B:
1) Iver Hansen
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen
4) Rasmus Hansen
5) Anders Hansen
6) Kirsten Hansdatter
7) Maren Hansdatter
8) Karen Hansdatter
9) Inger Hansdatter.
FM: Jesper Pedersen Møller.

414    Jochum Nielandt, kandestøber i Odense. 17.4.1660, fol.71.
E: Margrethe [Helmannsdatter]. LV: Christen Berent, bager. B:
1) Hans Jochumsen
2) Jochum Jochumsen
3) Henrik Jochumsen
4) Elsebeth Jochumsdatter.
FM: Oluf Hansen, skrædder.

415    Karen Hansdatter i Odense. 10.5.1660, fol.75.
E: Jens Iversen. B:
2) Bodil Jensdatter 14
3) Iver Jensen 9½.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacobsen, i udlandet.

416    Jens Ibsen, skrædder i Odense. 12.5.1660, fol.78.
Enkemand efter [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258]. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

417    Anders Pedersen Hvid i Odense. 29.5.1660, fol.85.
E: Magdalene Simonsdatter. LV: Rasmus Hansen Juul. B:
1) Peder Andersen
2) Poul Andersen.
FM: morbror Poul Simonsen, bøssemager.

418    Maren Eriksdatter i Odense. 1.6.1660, fol.90.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 23.5.1653 lbnr.313]. B:
1) Christen Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Niels Christensen i Nyborg.

419    Christen Lauridsen, bøssemager i Odense. 17.6.1660, fol.93B.
E: Inger Carstensdatter. LV: Laurids Nielsen, sværdfeger. B:
1) Isak Christensen
2) Laurids Christensen.
FM: Hans Madsen, smed.
Enkens første ægteskab med [Isak Lampe]. Arv til B:
1) Carsten Isaksen
2) Zacharias Isaksen
3) Malene Isaksdatter
4) Dorthe Isaksdatter.

420    Laurids Hansen, vognmand i Odense. 18.6.1660, fol.100.
E: Ellen Jørgensdatter. B:
1) Karen Lauridsen 10
2) Kirsten Lauridsdatter 8
3) Hans Lauridsen 4
4) Birgitte Lauridsdatter 2.
FM: farbror Knud Hansen, snedker.

421    Hans Hansen Mule, pottemager i Odense. 22.6.1660, fol.102B.
E: Maren Clausdatter. LV: Hans Nielsen, pottemager, der ægter enken. B:
1) Claus Hansen.
FM: Niels Christensen.

422    Peder Nielsen i Odense. 26.6.1660, fol.105.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Cornelius Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Abel Pedersdatter
6) Barbara Pedersdatter.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

423    Laurids Hansen, forstander og hustru Karen Pedersdatter i Odense. 26.6.1660, fol.109, 388B.
B:
1) Hans Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Mette Lauridsdatter
4) Sille Lauridsdatter.
FM: Laurids Nielsen, sværdfeger.

424    Hans Johansen i Odense. 28.6.1660, fol.111B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Jens Jørgensen, murer. B:
1) Johan Hansen
2) Herman Hansen.
FM: Jesper Pedersen Møller.

425    Laurids Iversen, skrædder i Odense. 5.7.1660, fol.119B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Iver Lauridsen
2) Jacob Lauridsen
3) Eleonora Lauridsdatter.
FM: Laurids Arnum, skomager.

426    Anne Knudsdatter i Odense. 9.7.1660, fol.124B.
E: Peder Steffensen, vognmand. B:
1) Knud Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Anne Pedersdatter.
FM: morbror Oluf Knudsen i Klarskov.

427    Laurids Lauridsen, kedelsmed i Odense. 12.7.1660, fol.128.
E: Anne Henriksdatter. LV: Hans Faltsen, skomager. B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Laurids Nielsen, sværdfeger
2) Henrik Lauridsen
3) [Laurids Lauridsen]
4) Jørgen Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter
6) Voldborg Lauridsdatter.
FM: Hans Iversen, hattemager.

428    Henrik von Ahlen i Odense. 19.7.1660, fol.134B.
E: Anne. LV: Jens Bertelsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter.
FM: Laurids Arnum, skomager.

429    Maren Nielsdatter i Odense. 19.7.1660, fol.137.
E: Christen Knudsen Knarreborg. B:
1) Malene Christensdatter 14
2) Rasmus Christensen 4½.
FM: Peder Nielsen, vognmand.

430    Inger Lauridsdatter i Odense. 6.9.1660, fol.139.
E: Jens Sørensen, ladefoged. B:
1) Laurids Jensen
2) Søren Jensen
3) Kirsten Jensdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen.

431    Adam Rasmussen og hustru Margrethe Pedersdatter i Odense. 8.9.1660, fol.144.
B:
1) Godske Adamsen
2) Rasmus Adamsen
3) Karen Adamsdatter g.m. Hans Andersen i Visby
4) Else Adamsdatter.

432    Anneke Griis i Odense. 11.9.1660, fol.146B.
E: Jochum Skuldt, sadelmager. B:
1) Henrik Skuldt
2) Claus Skuldt
3) Jochum Skuldt
4) Anne Skuldt
5) Elisabeth Skuldt
6) Sofie Skuldt.
FM: Johan Jensen.

433    Hans Jørgensen, slagter og hustru Maren Jensdatter i Odense. 13.9.1660, fol.151.
B:
1) Jens Hansen
2) Niels Hansen
3) Poul Hansen
4) Margrethe Hansdatter
5) Karen Hansdatter.
FM: Hans Andersen, bager.

434    Jørgen Rasmussen Ansgar i Odense. 22.9.1660, fol.155B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Peder Jørgensen
2) Christen Jørgensen
3) Henrik Jørgensen
4) Anne Jørgensdatter
5) Mette Jørgensdatter
6) Cathrine Jørgensdatter
7) Ellen Jørgensdatter.
FM:
1 Jørgen Svitzer, sværdfeger
2 Mathias Gerhard Svitzer.

435    Karen Christoffersdatter i Odense. 3.10.1660, fol.170.
E: Jens Bertelsen, skomager. B:
1) Anne Jensdatter
2) Karen Jensdatter.
FM: Jørgen Ibsen.

436    Maren Madsdatter i Odense. 14.10.1660, fol.173B.
E: Eskild Nielsen. B:
1) [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258] E: Jens Ibsen, skrædder]. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM:
1 Peder Hansen Hunderup
2 Jens Rasmussen, urtegårdsmand.

437    Cathrine Pedersdatter i Odense. 20.10.1660, fol.175.
E: Oluf Hansen, bager. B:
1) Hans Olufsen
2) Peder Olufsen, [døbt Odense Sankt Knud 1.1.1659].
FM: Johan Baltsersen.
[Enkemanden blev gift med Kirsten Hansdatter Stub i Odense Sankt Knud 18.11.1660; se Fredericia lbnr.97].

438    Hans Ulrik, guldsmed i Odense.17.11.1660, fol.178B.
E: Anne Poulsdatter. Fraskilt efter dom af 17.10.1760. LV: Rasmus Juul. B:
1) Hans Hansen 8
2) Ursula Hansdatter 6
3) Salome Hansdatter 5.
FM: Hans Christensen, kræmmer.
Afdøde rejste væk for nogle år siden, uvist hvorhen.

439    Anne Jørgensdatter i Odense. 27.11.1660, fol.182B.
E: Hans Jensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen
2) Jørgen Pedersen
3) Maren Pedersdatter 11
4) Anne Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

440    Laurids Mortensen Læsø og hustru Abelone Knudsdatter. 8.1.1660, fol.188B.
B: Maren Lauridsdatter 3.
FM:
1 mors [halv]bror Hans Olufsen [Fangel] i Kolshave, præst [i Guldbjerg og Sandager]
2 Peder Nielsen, degn i Vester Nade?

441    Habakuk Koch i Odense. 5.2.1661, fol.191.
E: Alhed Kærskov. LV: Laurids Kaas. B:
1) Jacob Koch.
FM:
1 farbror Peder Koch, skomager
2 fasters mand Laurids Assens, skomager.

442    Lucie Gertsdatter i Odense. 21.3.1661, fol.201.
E: Henrik Følscher, badskær. B:
3) Gert Bonsach
4) Magdalene Jochumsdatter.
Første ægteskab med [Jochum Bonsach, skifte 6.2.1657 lbnr.386].
1) Henrik Jochumsen
2) Cathrine Jochumsdatter.
Jochum Bonsachs første ægteskab med [Cathrine Harder, skifte 1.7.1647 lbnr.247]. Arv til B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach, nu død, efter hvem, der er arv.

443    Maren Eriksdatter i Odense. 29.3.1661, fol.206B.
E: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Karen Olufsdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

444    Ellen Jørgensdatter i Odense. 1.5.1661, fol.211.
E: Aners Andersen, bager. B:
1) Jørgen Andersen
2) Kirsten Andersdatter g.m. Frederik Pedersen
3) Maren Andersdatter g.m. Christen Lauridsen Koch
4) Karen Andersdatter.

445    Anne Pedersdatter i Odense. 3.5.1661, fol.215.
E: Nikolaj (Nikolaus) Lorentsen, badskær. B:
1) Peder Nicolajsen 14
2) Thyra Nikolajsdatter 12
3) Poul Nikolajsen 4½
4) Jørgen Nikolajsen 2.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

446    Christian Hansen Buchling, maler i Odense. 13.5.1661, fol.222.
E: Anne Hansdatter. LV: Nikolaus Lorentsen, badskær, der ægter enken. B:
1) Hans Christiansen 4½.

447    Christoffer Caspersen, sadelmager i Odense. 13.6.1661, fol.228B.
E: Magdalene Baltsersdatter. LV: Jørgen Sibbern, sejermager. B:
1) Anne Margrethe Christoffersdatter.
FM: morbror Johan Baltsersen, skrædder.

448    Dorthe Nielsdatter i Odense. 21.6.1661, fol.236.
E: Thomas Jensen. B:
1) Hans Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Peder Thomsen
4) Anne Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM: Peder Lauridsen.

449    Niels Mikkelsen, skomager i Odense. 29.6.1661, fol.240.
E: Kirsten Offersdatter. LV: LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Mikkel Nielsen 7
2) Maren Nielsdatter 5.
FM: Jens Bertelsen, skomager.

450    Anne Frandsdatter i Odense. 18.7.1661, fol.242B.
E: Hans Troelsen. B:
1) Frands Hansen.
FM: Peder Hunderup.

451    Anne Steffensdatter i Odense. 19.7.1661, fol.248.
E: Christen Sørensen Skovsgaard.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Skovsgaard, skifte 27.10.1659 lbnr.398]. B:
1) Niels Hansen.
FM: [farbror] Peder Nielsen, vognmand.

452    Nikolaus Mogensen, guldsmed i Odense. 20.7.1661, fol.252.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mogens Jørgensen. A:
1) bror Anders Mogensen i Polen
2) søster [navnet gemt i margin] Mogensdatter i Husum, død. E: Hans Jørgensen. 3B:
a Jørgen Hansen
b Margrethe Hansdatter
c Marie Hansdatter.
FM:
1 Hans Wichmann
2 Fabian Jensen.

453    Mikkel Sørensen, træskomand i Odense. 9.9.1661, fol.255B.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Hans Mikkelsen
2) Søren Mikkelsen
3) Dorthe Mikkelsdatter.
FM: Peder Hunderup.

454    Mette Pedersdatter i Odense. 17.9.1661, fol.256.
E: Hans Madsen, fogedsvend. B:
2) Mads Hansen
3) Abelone Hansdatter
4) Maren Hansdatter.
FM: Jørgen Sejermager.
Hende B:
1) Peder Clausen.
FM: Tobias, skomager.

455    Anne Nielsdatter i Odense. 2.10.1661, fol.260.
E: Hans Holgersen. B:
1) Niels Hansen 7.
FM: Hans Pedersen Blangsted.

456    Jørgen Christensen, vognsvend i Odense. 9.10.1661, fol.262B.
E: Birgitte (Navn skjult i margen). B:
1) (Anne navn skjult i margen) Jørgensdatter
2) Barbara Jørgensdatter.
FM: far- eller morbror Hans Frisch.

457    Jochum Villumsen, væver i Odense. 15.10.1661, fol.264.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Jens Madsen. B:
1) Villum Jochumsen
2) Elsebeth Jochumsdatter, enke efter Henrik Sinkelmager
3) Cathrine Jochumsdatter
4) Marie Jochumsdatter.
FM:
1 Jørgen Svitzer, sværdfeger
2 Mads Andersen, klejnsmed.

458    Registrering i Odense. 4.11.1661, fol.267B.
Registrering af formue og gods hos Mourids Vilhelm Lademager, der er dømt for lejermål, hvis gods efter gælds betaling tilfalder kongens kasse.

459    Margrethe Andersdatter i Odense. 5.12.1661, fol.268B.
E: Niels Andersen Krag. B:
1) Anders Nielsen Krag.

460    Ingeborg Pedersdatter i Odense. 10.12.1661, fol.270B.
E: Jørgen [Bertelsen] Wichmann, rådmand. B:
1) Bertel Wichmann
2) Henning Wichmann
3) Maren Jørgensdatter
4) Karen Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Hans Wichmann
2 morbror Christoffer Pedersen Balslev, stadsmedikus i Odense.

461    Anders Hansen Højby i Odense. 9.1.1662, fol.284B.
Enkemand efter [Kirsten Mortensdatter, skifte 2.8.1650 lbnr.287]. B:
1) Maren Andersdatter, enke efter Niels Jensen, skomager. LV: Laurids Arnum, skomager
2) Anne Andersdatter, død. E: Joen Hansen i Dræby [i Munkebo sogn]. 5B:
a Hans Joensen
b Anders Joensen
c Maren Joensdatter
d Anne Joensdatter
e Margrethe Joensdatter
3) Karen Andersdatter g.m. Peder Rasmussen.

462    Margrethe Didriksdatter [Graff] i Odense. 23.1.1662, fol.286B.
Enke efter Jens Mogensen [Rosenvinge, rådmand, skifte 1.9.1635 lbnr.77]. B:
1) Karen Jensdatter, enke efter Hans Clausen, præst i Munkebo, [død 1659]
2) Mogens Jensen, præst i Nørup og Randbøl
3) Jørgen Jensen
4) Villum Jensen.

463    Karen Nielsdatter i Odense. 23.1.1662, fol.294B.
E: Gert Gertsen, slagter. B:
1) Niels Gertsen
2) Johanne Gertsdatter g.m. Hieronymus Hansen, urtegårdsmand
3) Anne Gertsdatter
4) Margrethe Gertsdatter g.m. Christen Jensen, skrædder.

464    Hans Hansen, bager i Odense. 24.1.1662, fol.298.
E: Maren Knudsdatter. LV: Poul Jørgensen, sadelmager. B:
1) Hans Hansen, der døde efter sin far.
Enkens første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 30.10.1645lbnr.225]. B:
1) Christen Hansen.
FM: Fabian Hansen

465    Hans Pedersen Blangsted i Odense. 10.2.1662, fol.302B.
E: Margrethe Jacobsdatter. LV: Christen Jørgensen, der ægter enken. BH:
1) Kirsten Hansdatter 10
2) Peder Hansen 7
3) Maren Hansdatter 3.
FM: Hans Troelsen.

466    Ellen Hansdatter i Odense. 18.12.1662, fol.304B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Poul Hansen 15.
FM: Clemen Nielsen, bager.

467    Knud Nielsen, berider i Odense. 17.3.1662, fol.306B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Hans Iversen. B:
3) Birgitte Knudsdatter
4) Jens Knudsen.
FM: mors [halv]bror Hans Jørgensen i Assens.
Første ægteskab med [Birgitte Poulsdatter, skifte 22.5.1657 lbnr.378]. B.
1) Ellen Knudsdatter hos sin farbror i Jylland.
FM: Peder Rasmussen, maler.

468    Niels Lauridsen, buntmager i Odense. 10.6.1662, fol.309B.
E: Gye Jensdatter. B:
4) Jens Nielsen
5) Søren Nielsen
6) Anne Nielsdatter.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 15.4.1657 lbnr.389]. B:
1) Laurids Nielsen
2) Dorthe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.

469    Otto Pagendarm, købmand i Odense. 29.4.1662, fol.310.
E: Cathrine Torfals. LV: Hans Wichmann. B:
1) Agnethe Ottesdatter
2) Elisabeth Ottesdatter.
FM: Didrik Sachmann.

470    Søren Pedersen, ringer i Odense. 21.5.1661, fol.329B.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Andersen. B:
1) Peder Sørensen
2) Jens Sørensen
3) Else Sørensdatter.
FM: Peder Madsen.

471    Karen Olufsdatter i Odense. 13.7.1658, fol.331.
E: Niels Jensen, væver. B:
1) Hans Nielsen
2) Johanne Nielsdatter g.m. Laurids Simonsen
3) Mette Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen
4) Voldborg Nielsdatter
5) Maren Nielsdatter.

472    Thomas Thygesen (Tøxen), købmand og hustru Karen Jørgensdatter i Odense. 23.2.1660, fol.335B.
B:
1) Jørgen Thomsen
2) Peder Thomsen
3) Mathias Thomsen
4) Claus Thomsen
5) Anne Thomasdatter g.m. Johan Wolf, guldsmed
6) Susanne Thomasdatter
7) Margrethe Thomasdatter.

473    Anders Rasmussen i Odense. 11.2.1660, fol.378B, 395B.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen, skomager
2) bror Knud Rasmussen
3) søster Karen Rasmusdatter
4) søster Kirsten Rasmusdatter.
FM: Hans Skytte, maler.

474    Anne Hansdatter i Odense. 19.3.1660, fol.381B.
E: Laurids Jørgensen. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Hans Lauridsen
3) Mathias Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter
5) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Jacob Andersen Svitzer.

475    Maren Andersdatter i Odense. 16.4.1660, fol.387.
E: Christoffer Mikkelsen Knarreborg. B:
1) Mikkel Christoffersen
2) Jørgen Christoffersen
3) Anders Christoffersen i København
4) Peder Christoffersen
5) Maren Christoffersdatter g.m. Rasmus Simonsen Koch
6) Anne Christoffersdatter i København
7) Maren Christoffersdatter.

476    Hans Christensen, kræmmer i Odense. 14.4.1660, fol.391.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Bogense. B:
1) Christen Hansen
2) Peder Hansen
3) Karen Hansdatter
4) Mette Hansdatter
5) Maren Hansdatter.
FM:
1 Jesper Pedersen Møller
2 Peder Hansen Hunderup.

477    Henrik Volmer, buntmager i Odense. 20.7.1660, fol.393.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Erik Nielsen, rådmand.
Første ægteskab med [Memariche Jørgensdatter, skifte 27.9.1648 lbnr.264]. B:
1) Johan Volmer
2) Jørgen Volmer
3) Henrik Volmer.

478    Anders Rasmussen i Odense. 11.2.1660, fol.395B.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen, skomager
2) bror Knud Rasmussen
3) søster Karen Rasmusdatter
4) Kirsten Rasmusdatter.

479    Jørgen Lauridsen, bøssemager og hustru Abel Andersdatter i Odense. 14.7.1660, fol.398B.
B:
1) Laurids Jørgensen 10
2) Mette Jørgensdatter 7.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

480    Søren Andersen, kæmner i Odense. 16.7.1660, fol.399B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Andersen, vognmand, der ægter enken.
Første ægteskab med [Margrethe Caspersdatter, skifte 19.9.1644 lbnr.173]. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Johanne Sørensdatter.
FM: Jørgen Svitzer, sværdfeger.

481    Anne [Rasmusdatter] i Odense. 6.4.1660, fol.404.
Enke efter Rasmus Ansgar, [skifte 4.3.1645 lbnr.184].
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen, præst i Fraugde, død [1660]. E: Anne Nielsdatter. Hans børn
2) Maren Andersdatter, død. E: Jørgen Hjerresen i Sankt Jørgens gård. 6B: 3 sønner og 3 døtre.
FM: farfar Hjerre Madsen i Bolmerod [i Skamby sogn].

482    Claus Jensen, bager i Odense. 22.1.1663, fol.407.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Christian Brandt.
Af første ægteskab B:
1) Jens Clausen
2) Claus Clausen, der døde efter sin far.
Enkens første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 28.2.1650 lbnr.281]. Arv til B:
1) Henrik Hansen
2) Dorthe Hansdatter.

483    Christian Bøhm, snedker i Odense. 16.6.1663, fol.413.
E: Maren Hansdatter. LV: Christoffer Whitmann, badskær. B:
1) Tobias Bøhm
2) Jonas Bøhm
3) Cathrine Christiansdatter
4) Margrethe Christiansdatter.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

484    Johan Odendal i Odense. 23.1.1663, fol.418B.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Andersen, der ægter enken. B:
1) Hans Odendal
2) Cathrine Odendal.
FM: Nikolaus Eriksen.

485    Mads Pedersen, feldbereder i Odense. 27.1.1663, fol.426B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Thomas Thomsen, feldbereder, der ægter enken. B:
1) Marie Madsdatter 4.
FM: Laurids Christensen, hattemager.

486    Peder Rasmussen bødker og hustru Johanne Christensdatter i Odense. 28.1.1663, fol.429.
B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Christen Pedersen.
FM: Jacob Pedersen, kræmmer.

487    Peder Mortensen, grydestøber. 2.5.1663, fol.432.
E: Anne Christoffersdatter. FM: Thure Hansen, grydestøber. B:
1) Morten Pedersen.

488    Knud Lauridsen, træskomand i Odense. 5.5.1663, fol.434B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Falentinsen. B:
1) Hans Knudsen, myndig
2) Laurids Knudsen, myndig
3) Margrethe Knudsdatter g.m. Christen Pedersen, hattemager
4) Anne Knudsdatter g.m. Niels Knudsen
5) Karen Knudsdatter, der ægter Peder Clausen, skomager i Kerteminde
6) Johanne Knudsdatter
7) Ellen Knudsdatter.

489    Jørgen Rasmussen, skomager i Odense. 7.5.1663, fol.438.
E: Lucretia Bertelsdatter. LV: Hans Falentinsen, skomager. B:
1) Anders Jørgensen, myndig
2) Lykke Jørgensdatter g.m. Christen Hansen, bager
3) Cathrine Jørgensdatter
4) Sofie Jørgensdatter
5) Anne Jørgensdatter
6) Elisabeth Jørgensdatter.

490    Margrethe Christensdatter i Odense. 1.10.1663, fol.442.
E: Thure Hansen, grydestøber. B:
1) Hans Thuresen
2) Morten Thuresen
3) Henrik Thuresen
4) Frands Thuresen
5) Karen Thuresdatter
6) Sidsel Thuresdatter.
FM: Rasmus Juul.

491    Hans Brodersen i Odense. 8.10.1663, fol.444B.
E: Mette Villumsdatter. B:
1) Knud Hansen
2) Broder Hansen
3) Herman Hansen
4) Jørgen Hansen
5) Barbara Hansdatter.
FM:
1 morbror Hans Villumsen, kongelig generalproviantmester
2 fars [halv]bror Anton Ottesen, byfoged.
Arv i boet efter enkens søster [Anne Villumsdatter, skifte 8.12.1652 lbnr.322] til B:
1) Anne Elisabeth Schultz
2) Cathrine Schultz.

492    Sofie Christensdatter i Odense. 22.10.1663, fol.462.
E: Christen Jensen, skomager. B:
5) Jens Christensen
6) Anne Christensdatter.
FM: Carsten Skuldt, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Else Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.

493    Herman Hahne, rådmand i Odense. 1.12.1663, fol.464.
E: Else Jørgensdatter Mule. B:
1) Jørgen Hermansen Hahne
2) Susanne Hermansdatter Hahne.
FM: morbror Mogens Mule.

494    Erik Andersen, skrædder og hustru Lisbeth Pedersdatter i Odense. 11.1.1664, fol.501.
B:
1) Christoffer Eriksen, i udlandet
2) Henrik Eriksen
3) Anne Eriksdatter.
FM:
1 Thure Hansen, grydestøber
2 Rasmus Poulsen.

495    Henrik Henriksen Foss, sinkelmager i Odense. 16.2.1664, fol.506B.
E: Elsebeth Jochumsdatter. LV: Hans Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Henrik Henriksen
2) Voldborg Henriksdatter
3) Margrethe Henriksdatter.
FM: Mads Andersen, klejnsmed.

496    Jørgen Hansen, bager i Odense. 20.5.1664, fol.508B.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Rasmus Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Anne Jørgensdatter 8.
FM: Jens Villadsen, bogbinder

497    Hans Dinesen, vognmand i Odense. 21.5.1664, fol.512   
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Clausen, hattemager. B:
1) Peder Hansen
2) Dines Hansen
3) Anne Hansdatter
4) Sidsel Hansdatter
5) Maren Hansdatter
6) Anne Marie Hansdatter
7) Susanne Hansdatter.
F; farbror Oluf Dinesen.

498    Maren Nielsdatter i Odense. 20.9.1664, fol.516.
E: Jacob Henriksen Rohde, skrædder. B:
2) Henrik Jacobsen Rohde.
FM: Hieronymus Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jacobsdatter.

499    Niels Rasmussen, drejer i Odense. 10.2.1665, fol.521B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christian Jensen Alsing, der ægter enken. B:
1) Mikkel Nielsen
2) Hylleborg Nielsdatter.
FM: Hans Ejlersen, possementmager.

500    Anne Rasmusdatter i Odense. 24.4.1665, fol.525.
E: Rasmus Ibsen, maler.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Minch, skifte 16.9.1644 lbnr.172]. B:
1) Abraham Jensen
2) Isak Jensen
3) Dorthe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM:
1 Mogens Jørgensen
2 Peder Clausen
3 Rasmus Simonsen Koch.

501    Peder Christensen, murer i Odense. 31.5.1665, fol.529B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen, feldbereder, der ægter enken. B:
1) Peder Pedersen’
2) Maren Pedersdatter.

502    Frands von Stenvinkel i Odense. 29.6.1665, fol.533.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Bendix Lauridsen. B:
1) Elisabeth Stenvinkel.
FM: Peder Henriksen.

503    Bodil Lauridsdatter i Odense. 30.6.1665, fol.538.
E: Knud Christensen, rytter. B:
1) Kirsten Knudsdatter.
FM: Hans Eriksen.

504    Kirsten Thomasdatter i Odense. 8.9.1665, fol.540B.
E: Laurids Pedersen Tallerup, vognmand. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 6.
FM: Christen Christensen.

505    Kirsten Pedersdatter i Odense. 28.11.1664, fol.544B.
E: Jeppe Madsen, bager. A:
1) søster Maren Pedersdatter i Ollerup, enke efter Claus Christensen i Davinde
2) bror Thomas Pedersen på Als, død. Hans børn med FM: Christen Jensen, knivsmed.

506    Anton Ottesen, byfoged i Odense. 5.4.1664, fol.546B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Jacob Antonsen.
FM: Christen Lauridsen.

507    Karen Sørensdatter i Odense. 18.7.1665, fol.555.
E: Hans Madsen, smed.
Første ægteskab med [Morten Lauridsen, skifte 23.4.1653 lbnr.326]. B:
1) Søren Mortensen i Altenburg i Schlesien
2) Karen Mortensdatter i Norge.

508    Mads Hansen, rådmand i Odense. 20.7.1665, fol.561.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Hans Wichmann. A:
1) [halv]søster Ellen Sørensdatter, enke efter Erik [Nielsen Arensbach], præst i Asperup og Rorslev, [død 6.11.1654] ved søn Jacob Eriksen, successor i Asperup og Rorslev
2) [halv]søster [formentlig Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Nielsen Bang, rådmand i Middelfart, død 1595]. 1B:
a Anne Rasmusdatter, enke efter Claus Madsen, borgmester i Middelfart ved søn Mathias Bang, professor i Odense
3) [halv]søster [Dorthe Sørensdatter, var g.m. Gøde Jensen, skifte 10.9. 1628 lbnr.15]. 1B:
a Lucretia Gødesdatter til Danzig.

509    Karen Hansdatter i Odense. 3.10.1665, fol.569.
E: Søren Rasmussen Lund, [prokurator]. B:
1) Gregers Sørensen
2) Michael Sørensen
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Claus Drejer.

510    Jørgen Madsen, kræmmer i Odense. 1.5.1666, fol.574B.
E: Margrethe Christoffersdatter. LV: Peder Jespersen. B:
1) Mette Jørgensdatter g.m. Hjerre Jespersen
2) Hans Jørgensen.
FM: Jens Andersen, rebslager.

511    Mikkel Sinche i Odense. 3.5.1666, fol.579B.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

512    Dorthe Lauridsdatter i Odense. 22.5.1666, fol.588.
E: Laurids Gaas. A:
1) søster Johanne Lauridsdatter i Saltofte, død. 2B:
a Karen Lauridsdatter
b Kirsten Lauridsdatter på Sjælland
2) søster Anne Lauridsdatter i Assens, død. 2B:
a Karen Nielsdatter i Odense
b Maren Nielsdatter i Odense
3) søster Gye Lauridsdatter, død, var g.m. Hans Lauridsen, vagtmester i Odense. 4B:
a Laurids Hansen, snedkersvend
b Karen Hansdatter g.m. Jens Sørensen
c Dorthe Hansdatter g.m. Christen Christensen
d aren Hansdatter.

513    Oluf Pedersen Tallerup, vognmand i Odense. 30.8.1666, fol.594B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Olufsen
2) Kirsten Olufsdatter 19
3) Karen Olufsdatter 13
4) Rasmus Olufsen 10.
FM: Ejler Olufsen, vognmand.

514    Tønne Jensen, skrædder i Odense. 28.6.1666, fol.599B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Simonsen, drejer. A:
0) forældre [Jens Ibsen, død og Vibeke Ditlevsdatter, skifte 9.10.1645 lbnr.211]
1) bror Jacob Jensen
2) bror Ditlev Jensen
3) søster Johanne Jensdatter
4) søster Ingeborg Jensdatter.
FM: Laurids Jørgensen, feldbereder.

515    Johan Baltsersen, skrædder i Odense. 8.11.1666, fol.604B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Dorthe Johansdatter
2) Margrethe Johansdatter.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

516    Anne Clausdatter i Odense. 31.1.1667, fol.607B.
E: Jacob Skotte, hattemager. B:
1) Claus Jacobsen
2) Just Jacobsen
3) Magdalene Jacobsdatter
4) Maren Jacobsdatter.
FM: Christen Pedersen, hattemager.

517    Søren Jespersen i Odense. 14.2.1667, fol.609B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Laurids Sørensen 5
2) Else Sørensdatter 3½.
FM: morbror Hans Madsen, smed.
Enkens første ægteskab med Laurids Nielsen, [skifte 13.3.1660 lbnr.405]. Arv til B:Karen
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.

518    Mette Hansdatter i Odense. 18.4.1661, fol.614B.
E: Niels Christensen, overformynder. B:
3) Henning Nielsen
4) Christen Nielsen
5) Peder Nielsen
6) Anne Nielsdatter.
FM: Fabian Jensen.
Første ægteskab med [Niels Mikkelsen, skifte 9.6.1646 lbnr.238]. B:
1) Mikkel Nielsen
2) Karen Nielsdatter.
FM:
1 Knud Knudsen
2 Steffen Christensen.

519    Karen [Nielsdatter Bager] i Odense. 3.4.1661, fol.635B.
E: Johan Borchertsen, rådmand. B:
1) Oluf Johansen, lektor i Lund i Skåne
2) [Margrethe Johansdatter, død 1647, var g.m. Hans [Iversen] Wandal, præst i Odense Sankt Knud, biskop i Viborg Stift fra 1617, død 16.12.1641]. 12B:
a Preben Wandal, magister
b Johan Wandal, doktor
c Jens Wandal, Hr.
d Karen Wandal g.m. Niels Jensen, rådmand i Nyborg
e Iver Wandal mester
f Susanne Wandal
g Maren Wandal
h Helvig Hansdatter g.m. Niels Hansen i Svendborg
i Karen Hansdatter, enke efter Johan Odendal i Odense
j Margrethe Hansdatter
k [Magdalene Hansdatter, død]. E: Bertel [Bertelsen] Wichmann, præst [i Særslev]. 1B:
1 Magdalene Wichmann.
FM: farbror Jørgen Wichmann, rådmand i Odense
3) Hedvig Johansdatter, død 27.1.1659, var g.m. Jacob Hansen Sperling, præst i Odense Sankt Knud, død 22.2.1658]. 7B:
a Hans Jacobsen Sperling, præst i Bogense
b Maren Jacobsdatter
c Helvig Jacobsdatter
d Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Christensen [Vejle], præst i Odense Sankt Knud
e Niels Jacobsen Sperling
f Anne Jacobsdatter
g Magdalene Jacobsdatter
4) Cathrine Johansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Kerteminde.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1667-1672520    Laurids Lorents, badskær i Odense. 10.6.1667, fol.1.
E: Karen Nielsdatter. LV: [halv]bror Mikkel Pedersen, præst i Allerup og Davinde. A:
1) bror Henrik Wittenkamp, (Wetenkamp), død. 4B:
a Carsten Henriksen Wittenkamp i Bøhmen
b Frands Henriksen Wittenkamp i Sønderborg
c Peder Henriksen Wittenkamp, snedker i Kerteminde
d Cathrine Henriksdatter Wittenkamp g.m. Hans Jacobsen, snedker i Nyborg
2) søster Frederikke Wittenkamp, død. var g.m. Claus Normann i Sønderborg. 5B:
a Carsten Normann, præceptor
b Christian Gynther Normann, kammertjener på Sønderborg Slot
c Filip Normann, betjent på Sønderborg Slot
d Eleonora Normann g.m. Andreas Hansen, billedhugger i Odense
e Cathrine Normann g.m. Rasmus Nissen i Notmarkskov på Als.

521    Gert Gertsen, slagter i Odense. 4.7.1667, fol.13.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 23.1.1662 lbnr.463]. B:
1) Niels Gertsen
2) Johanne Gertsen g.m. Hieronymus Hansen, urtegårdsmand
3) Anne Gertsdatter, død [13.6.1664]. E: Lambert Poulsen [Barfoed], præst i Torstrup og Horne. 1B:
a et barn, der døde efter sin mor hvis arv kræves af Steffen Christiansen
4) Margrethe Gertsdatter g.m. Christen Jensen, skrædder.

522    Anne Rasmusdatter i Odense. 8.7.1667, fol.17.
E: Peder Hansen Hunderup. B:
1) Peder Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Kirsten Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter
7) Else Pedersdatter
8) Anne Marie Pedersdatter.

523    Hans Andersen, bager i Odense. 26.7.1667, fol.24B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Anne Hansdatter
2) Karen Hansdatter
3) Birgitte Hansdatter
4) Cathrine Hansdatter
5) Agathe Hansdatter
6) Maren Hansdatter
7) Margrethe Hansdatter.
FM: Christen Berent.
Enkens første ægteskab med [Christen Mortensen, skifte 9.9.1645 lbnr.207]. Arv til B:
1) Mette Christensdatter.

524    Jørgen Christensen, smed i Odense. 9.8.1667, fol.30B.
E: Abelone Sørensdatter. A:
1) bror Mads Christensen i Dømmestrup [i Nørre Lyndelse sogn]
2) bror eller søster, død. 2B:
a Troels Hansen, grovsmed i Fåborg
b Peder Hansen i Odense
3) søster Kirsten Christensdatter, død. E: Niels Pedersen i Dømmestrup. Hendes børn
4) bror Peder Christensen, skrædder i Odense, død. 2B:
a Hans Pedersen
b Abelone Pedersdatter
5) bror Rasmus Christensen, død. Hans børn
6) søster Maren Christensdatter, død. Hendes børn.
Enkens første ægteskab med Jens Hansen, smed, [skifte 11.11.1652 lbnr.302]. Arv til B:
1) Hans Jensen
2) Christian Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter
5) Birgitte Jensdatter.

525    Karen Hansdatter i Odense. 30.8.1667, fol.34B.
E: Laurids Rasmussen, hyrde. B:
1) Hans Lauridsen
2) Cathrine Lauridsdatter.

526    Just Lauridsen, savmand i Odense. 22.10.1667, fol.37B.
Enkemand. B:
1) Maren Justsdatter, enke efter Jørgen Dinesen i Korsør
2) Engel Justsdatter i København.

527    Mathias Gertsen, snedker i Odense. 24.10.1667, fol.38.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
2) Anne Marie Mathiasdatter
3) Cathrine Mathiasdatter.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 1.6.1647 lbnr.246]. B:
1) Barbara Mathiasdatter g.m. Peder Rasmussen, skomager.

528    Christen Sørensen Skovsgaard i Odense. 31.10.1667, fol.41.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Knud Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Søren Christensen.
FM: Niels Christensen.
[Første ægteskab med Anne Steffensdatter, skifte 19.7.1661 lbnr.451].

529    Maren Jacobsdatter i Odense. 12.9.1667, fol.44B.
Enke efter Anton Johansen Svitzer, [skifte 30.10.1651 lbnr.295].
[Første ægteskab med Anders Rasmussen Svitzer, død 20.10.1624].
Arvingerne fragår arv og gæld.

530    Christoffer Heitmann, badskær i Odense. 5.3.1668, fol.63B.
E: Edel Johansdatter. LV: Jens Rasmussen, urtegårdsmand. B:
1) Cathrine Marie Christoffersdatter
2) Magdalene Christoffersdatter.
FM: Henrik Følscher, badskær.

531    Christian Berent, bager i Odense. 28.5.1668, fol.67B.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Rasmus Juul.
7) Peder Christiansen
8) Jørgen Christiansen
9) Gertrud Christiansdatter
10) Anne Christiansdatter.
FM:
1 Hans Iversen, hattemager
2 Clemen Nielsen
3 Mads Jørgensen.
Første ægteskab med [Gertrud Steffensdatter, skifte 16.4.1657 lbnr.390]. B:
1) Henrik Christiansen i Nakskov
2) Steffen Christiansen
3) Casper Christiansen
4) Ludvig Christiansen
5) Hieronymus Christiansen
6) Arent Christiansen.

532    Markus Steffensen, remmer i Odense. 2.3.1668, fol.89B.
E: Anne Christensdatter. LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Mathias Markussen i Holland
2) Zacharias Markussen i Holland
3) Kirsten Markusdatter g.m. Oluf Andersen, tømrer
4) Vibeke Markusdatter
5) Helvig Markusdatter g.m. Niels Andersen.

533    Christian Skuldt, kedelsmed i Odense. 5.6.1668, fol.90B.
E: Anne Henriksdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Christian Christiansen Skuldt.
FM: Henrik Lauridsen, kedelsmed.
Enkens første ægteskab med Laurids Lauridsen, [skifte 12.7.1660 lbnr.427]. Arv til B:
1) Henrik Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Jørgen Lauridsen
4) Voldborg Lauridsdatter.

534    Karen Hansdatter i Odense. 10.8.1668, fol.95B.
E: Claus Jespersen. B:
1) Bo Hansen
2) Margrethe Hansdatter.

535    Maren Christensdatter Høgh i Odense. 13.11.1668, fol.98B:
E: Fabian Jensen. B:
1) Christian Fabiansen
2) Margrethe Fabiansdatter.
FM: Poul Jørgensen.

536    Mette Villumsdatter i Odense. 11.4.1667, fol.
Enke efter Hans Brodersen, [skifte 8.10.1663 lbnr.491]. B:
3) Knud Hansen
4) Broder Hansen
5) Herman Hansen
6) Jørgen Hansen
7) Barbara Hansdatter.
FM: morbror Hans Villumsen, kongelig generalproviantmester
Første ægteskab med [Knud Ottesen Seeblad, død 1641]. B:
1) Otto Seeblad
2) Birgitte Knudsdatter g.m. Anders Pedersen.

537    Anders Frandsen, bager i Odense. 16.3.1669, fol.143.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Oluf Andersen
2) Hans Andersen
3) Karen Andersdatter.
FM: Svend Jørgensen, slagter.

538    Thomas Jensen i Odense. 19.3.1669, fol.144.
Enkemand efter [Dorthe Nielsdatter, skifte 21.6.1661 lbnr.448]. B:
1) Hans Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Peder Thomsen
4) Anne Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM: Peder Lauridsen.
Arv i boet efter Jacob Hansen, skifte 30.11.1655 lbnr.361, var g.m. [Ellen Nielsdatter] til B:
1) Hans Jacobsen
2) Niels Jacobsen.

539    Daniel Harder, guldsmed i Odense. 26.3.1669, fol.145.
E: Bodil Giversdatter. LV: Simon Mathiassen, guldsmed.
Første ægteskab med [Else Olufsdatter]. B:
1) Johan Danielsen, maler
2) Oluf Danielsen
3) Cathrine Danielsdatter.
FM:
1 Christen Mortensen, skrædder
2 Jens Jørgensen Svitzer.

540    Nikolaus Lorents, badskær i Odense. 30.3.1669, fol.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Jørgensen, guldsmed.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 3.5.1661 lbnr.445]. B:
1) Peder Nicolajsen
2) Poul Nikolajsen
3) Jørgen Nikolajsen.
FM: Laurids Nielsen, sværdfeger.

541    Peder Andersen, feltskær i Odense. 13.5.1669, fol.155B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Hans Pedersen, drejer. B:
1) Anders Pedersen.
FM: Ejler Olufsen.

542    Niels Andersen Krag i Odense. 19.7.1669, fol.159B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen, vagtmester.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen
2) Maren Nielsdatter.
Andet ægteskab med [Margrethe Andersdatter, skifte 5.12.1661 lbnr.459]. B:
3) Anders Nielsen Krag.

543    Abelone Madsdatter i Odense. 6.10.1669, fol.161B.
E: Jens Ibsen, vognmand. B:
1) Dorthe Jensdatter.
FM: Niels Rasmussen, handskemager.

544    Mads Rasmussen Blangsted, tømrer i Odense. 22.11.1669, fol.162B.
Enkemand. B:
1) Søren Madsen
2) Rasmus Madsen
3) Gertrud Madsdatter.

545    Mette Lauridsdatter i Odense. 3.12.1669, fol.164.
E: Claus Jacobsen, væver. B:
1) Mette Clausdatter.
FM: Hans Nielsen, væver.

546    Hans Nielsen, feldbereder i Odense. 8.2.1670, fol.165B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Christen Jensen, murer.
Første ægteskab med [Voldborg Henriksdatter, skifte 5.5.1653 lbnr.310]. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Peder Hansen
4) Abigael Hansdatter.
FM:
1 Laurids Knudsen, bøssemager
2 Thomas Thomsen, feldbereder.

547    Anne Jørgensdatter i Odense. 14.2.1670, fol.172.
E: Christen Rasmussen, maler. B:
1) Rasmus Christensen
2) Lene Christensdatter.
FM: morbror Jørgen Jørgensen i Bred i Vissenbjerg sogn.

548    Jeppe Madsen, bager i Odense. 28.4.1670, fol.175.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul. A:
1) Oluf Hansen, bager i Fredericia
2) Karen Hansdatter
3) Anne Hansdatter
4) Bodil Hansdatter på Samsø, død. 3B:
a Jørgen Pedersen
b Søren Pedersen
c en søn
5) Hans Hansen, bager i Nørager, død. 2B:
a Henrik Hansen
b Dorthe Hansdatter g.m. Hans Jørgensen, bager
6) Peder Madsen i Vester Søby, død. 7B:
a Mads Pedersen
b Jørgen Pedersen
c Peder Pedersen
d Johanne Pedersdatter
e Anne Pedersdatter
f Karen Pedersdatter
g Anne Pedersdatter
7) Dorthe Madsdatter i Vester Søby, død. 5B:
a Peder Sørensen
b Hans Sørensen
c Jørgen Sørensen
d Johanne Sørensdatter
e Anne Sørensdatter.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 28.11.1664 lbnr.505. Arv til A:
1) søster Maren Pedersdatter i Ollerup, enke efter Claus Christensen i Davinde.

549    Hans Nielsen, væver i Odense. 17.5.1670, fol.178B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Zacharias Terkildsen. B:
1) Christian Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: farfar Niels Jensen, væver.

550    Hans Madsen, handskemager i Odense. 31.5.1670, fol.182B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Peder Hansen
2) Maren Hansdatter.
FM: Peder Madsen, handskemager.
Arv i boet til:
1 enkens søster Kirsten Pedersdatter
2 enkens søster Maren Pedersdatter.

551    Thure Hansen, grydestøber i Odense. 21.7.1670, fol.186.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Juul.
Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 1.10.1663lbnr.490]. B:
1) Hans Thuresen, grydestøber i Husum
2) Morten Thuresen, grydestøber i Roskilde
3) Henrik Thuresen
4) Frands Thuresen
5) Karen Thuresdatter g.m. Hans Hansen, skomager i Nakskov
6) Sidsel Thuresdatter i København.

552    Jens Andersen Ejlskov i Odense. 28.10.1670, fol.196.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Lauridsen Bidstrup. B:
1) Anders Jensen
2) Laurids Jensen
3) Johan Jensen
4) Barbara Jensdatter
5) Maren Jensdatter.
FM: Mikkel Pedersen, feldbereder.

553    Mads Jensen, rendemester i Odense. 14.11.1670, fol.200.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, handskemager. B:
1) Peder Madsen 15.
FM: Hans Holgersen.

554    Morten Jacobsen, rotgieser i Odense. 18.11.1670, fol.201B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Andersen. A:
1) søster Mette Jacobsdatter g.m. Niels Duus i Ålborg
2) søster Ellen Jacobsdatter g.m. Salomon Jensen
3) søster Lisbeth Jacobsdatter g.m. Rasmus Andersen, pottemager.

555    Maren Clausdatter i Odense. 24.11.1670, fol.203.
E: Hans Nielsen, pottemager.
Første ægteskab med [Hans Hansen Mule, skifte 22.6.1660 lbnr.421]. B:
1) Claus Hansen Mule.
FM: Niels Christensen.

556    Peder Clausen, vognmand i Odense. 22.12.1670, fol.204.
E: Sara Christoffersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Christoffer Pedersen i Amsterdam, død. 1B:
a Sara Christoffersdatter i Amsterdam
2) Claus Pedersen, vognmand i Odense
3) Hans Pedersen, drejer
4) Laurids Pedersen
5) Maren Pedersdatter i Amsterdam
6) Abelone Pedersdatter g.m. Rudolf Grønbæk, bartskær i Amsterdam
7) Sara Pedersdatter.

557    Niels Simonsen, snedker i Odense. 31.12.1670, fol.206.
E: Johanne Madsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Elias Nielsen
2) Simon Nielsen.
FM: farbror Hans Simonsen, drejer.

558    Søren Jacobsen, snedker i Odense. 22.6.1670, fol.208.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. A:
1) bror Laurids Jacobsen i Bøgelund i Vejlby sogn, død. 4B:
a Oluf Lauridsen, snedker i Lund i Skåne
b Kirsten Lauridsdatter i Lund
c Anne Lauridsdatter g.m. Johan Henriksen Hollænder, skomager i Odense
d Gertrud Lauridsdatter g.m. Poul Lauridsen i Nordskov på Hindsholm
2) bror Peder Jacobsen i Tårup i Vejlby sogn, død. 1B:
a Mads Pedersen i Abildby (Avlby) mølle i Vejlby sogn.

559    Rasmus Pedersen, handskemager i Odense. 31.3.1671, fol.210.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. A:
1) bror Niels Pedersen i Fjärrstad i Skåne
2) bror Peder Pedersen i Frørup, død. 2B:
a Anne Pedersdatter
b Margrethe Pedersdatter
3) søster Anne Pedersdatter i Bjerre i Tersløse sogn på Sjælland.

560    Thomas Henriksen, snedker i Odense. 9.1.1671, fol.212.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Henrik Thomsen
2) Ellen Thomasdatter.
FM: Jacob Jørgensen, snedker.

561    Henning Henningsen, billedhugger i Odense. 10.1.1671, fol.213B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Villadsen, bogbinder. B:
1) Christen Henningsen
2) Henning Henningsen
3) Anne Henningsdatter
4) Kirsten Henningsdatter.
FM: Anders Hansen, billedhugger.
Afdøde havde påbegyndt et epitafium over købmand Jørgen Hansen og familie, der nu hænger i Odense Vor Frue kirke.

562    Hans Jespersen, ugift i Odense. 11.4.1671, fol.215B.
A:
1) bror Oluf Jesper på Frøbjerg [i Orte sogn]
2) søster Bodil Jespersdatter g.m. Hans Olufsen i Tallerup
3) søster Gertrud Jespersdatter, død. E: Jørgen Henriksen i Bæring i Barløse sogn. 6B:
a Jørgen Nielsen
b Jens Nielsen
c Birgitte Nielsdatter
d Johanne Nielsdatter
e Henrik Jørgensen
f Bodil Jørgensdatter
4) søster Johanne Jespersdatter i Skalbjerg, død. 1B:
a Birgitte Knudsdatter g.m. Hans Frandsen i Årup i Skydebjerg sogn
5) søster Anne Jespersdatter i Myllerup
6) søster Karen Jespersdatter i Assenbølle [i Vissenbjerg sogn], død. 1B:
a Anne Gormsdatter.

563    Niels Hansen, ugift i Odense. 14.4.1671, fol.216.
Afdøde var søn af Hans Nielsen Skovsgaard, [skifte 27.10.1659 lbnr.398].
A:
1) farbror Knud Nielsen, portner ved Odense Gråbrødre Kloster
2) farbror Peder Nielsen, vognmand
3) farbror Laurids Nielsen Skovsgaard [i Stegsted i Pårup sogn]
4) farbror Anders Nielsen i Smidstrup, død. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Karen Andersdatter
5) faster Maren Nielsdatter
6) moster [Maren Pedersdatter, skifte 29.1.1658 lbnr.380]. Af første ægteskab med [Steffen Hansen, skifte 19.3.1633 lbnr.47]. 3B:
a Peder Steffensen, vognmand
b Elisabeth Steffensdatter
c Birgitte Steffensdatter i København.
Afdøde havde arv efter farbror Rasmus Nielsen Skovsgaard, skifte 2.4.1660 lbnr.408.

564    Karen i Odense. 21.10.1669, fol.216B.
E: Niels Frandsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Jacob Poulsen.

565    Jens Jørgensen Svitzer i Odense. 22.9.1669, fol.222.
E: Karen Hansdatter. A:
1) far Jørgen Thomsen i Løgumkloster.

566    Jens Rasmussen, urtegårdsmand i Odense. 4.2.1671, fol.226.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen Møller. B:
1) Jørgen Jensen, myndig
2) Anne Christence Jensdatter 13.

567    Søren Rasmussen Lund, prokurator i Odense. 23.3.1671, fol.228B.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte 3.10.1665 lbnr.509]. B:
1) Gregers Sørensen
2) Michael Sørensen
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Søren Christensen.

568    Frederik Pedersen i Odense. 6.3.1668, fol.236.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Rasmussen, maler. B:
3) Hans Frederiksen
4) Peder Frederiksen
5) Anders Frederiksen
6) Anne Cathrine Frederiksdatter
7) Margrethe Frederiksdatter
8) Ellen Frederiksdatter.
FM: Hans Andersen Nordbæk.
Første ægteskab med Anne Egertsdatter, [skifte 26.8.1653 lbnr.319]. B:
1) Egert Frederiksen
2) Ellen Frederiksdatter.
FM:
1 Jørgen Borchersen
2 Christen Pedersen.

569    Hans Andersen, ugift i Odense. 2.8.1671, fol.238.
A:
1) mor Bodil, enke efter Anders Henningsen i Ribe
2) bror Niels Andersen, skomager i Næstved
3) søster Maren Andersdatter g.m. Ingvard Pedersen i Ribe
4) søster Gertrud Andersdatter g.m. Jeppe Nielsen i Ribe.

570    Peder Rasmussen, skomager i Odense. 11.8.1671, fol.239B.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Jacob Jørgensen, snedker. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Anne Pedersdatter.
FM: Knud Rasmussen, skomager.

571    Maren Jensdatter i Odense. 31.8.1671, fol.242.
E: Claus Drejer. B:
1) Johan Clausen Drejer
2) Jochum Clausen Drejer
3) Cathrine Clausdatter
4) Bodil Clausdatter.
FM: Hans Andersen, glarmester.

572    Niels Madsen i Odense. 14.9.1671, fol.244.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Jensen, der ægter enken. B:
1) Christence Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter.
FM: Jesper Pedersen.

573    Niels Jørgensen, krudtbrænder i Odense. 22.9.1671, fol.245.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Hans Jørgensen, skrædder. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter.
FM: Rasmus Andersen.

574    Niels Thomsen i Odense. 12.10.1671, fol.246B.
E: Else Lauridsdatter. A:
1) bror Mads Thomsen i Salten Skov i Them sogn i Jylland
2) Maren Thomasdatter.

575    Dorthe Rasmusdatter i Odense. 23.10.1671, fol.247.
E: Hans Hermansen, skrædder. B:
1) Rasmus Hansen.
FM: Herman Hansen, murer.

576    Johanne Gertsdatter i Odense. 17.11.1671, fol.248B.
E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand. B:
1) Hans Hieronymussen
2) Niels Hieronymussen.
FM: Christen Jensen, skrædder.

577    Inger Madsdatter i Odense. 20.10.1671, fol.250.
E: Peder Knudsen Friis. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Thomas Jørgensen, svensk kok
2) Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Lübeck
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Peder Corneliussen, kandestøber.

578    Else Pedersdatter i Odense. 10.8.1671, fol.251.
E: Peder Jørgensen Vikkelsø. B:
7) Jørgen Pedersen
8) Daniel Pedersen.
FM: Hans Eriksen.
Første ægteskab med [Peder Nielsen, skifte 26.6.1660 lbnr.422]. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Cornelius Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Abel Pedersdatter
6) Barbara Pedersdatter.

579    Gertrud Mortensdatter i Odense. 25.10.1667, fol.254.
Enke efter Henrik Clausen, rådmand, [skifte 26.7.1655 lbnr.357]. B:
5) Maren Henriksdatter.
Første ægteskab med [Gaas Hermansen, købmand, død 1618]. B:
1) Morten Gaasen
2) Herman Gaasen
3) Laurids Gaasen
4) Anne Gaasdatter g.m. Rasmus Madsen i Viborg.

580    Hans Iversen Stub, hattemager i Odense. 14.3.1672, fol.256B.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
7) Henrik Hansen
8) Laurids Hansen
9) Maren Hansdatter.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 12.4.1660 lbnr.413]. B:
1) Iver Hansen Stub, hattemager i Kolding
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen, hattemagersvend
4) Rasmus Hansen
6) Kirsten Hansdatter g.m. Oluf Hansen, bager i Fredericia
8) Karen Hansdatter.
FM: Jørgen Jespersen Møller.

581    Laurids Gaas, overformynder i Odense. 4.5.1671, fol.279.
E: Ida Jensdatter. A:
0) forældre [Gaas Hermansen, død 1618 og Gertrud Mortensdatter, skifte 25.10.1667 lbnr.579]
1) søster Anne Gaasdatter g.m. Rasmus Madsen Heitwinkel i Viborg.
[Mors andet ægteskab med Henrik Clausen, rådmand, skifte 26.7.1655 lbnr.357].
2) halvsøster Maren Henriksdatter.

582    Nikolaj Sommer, ugift guldsmed i Odense. 23.1.1672, fol.292.
Arvinger angives ikke.

583    Margrethe Hansdatter i Odense. 11.4.1672, fol.293B.
E: Niels Knudsen, bager. B:
1) Knud Nielsen
2) Else Nielsdatter.
FM: Peder Jørgensen Vikkelsø.

584    Peder Henriksen i Odense. 25.4.1672, fol.295B.
E: Elisabeth Christiansdatter Myndt. LV: Henrik Werchmeister. B:
1) Henrik Pedersen Forthuus
2) Christian Pedersen Forthuus
3) Claus Pedersen Forthuus
4) Johan Pedersen Forthuus
5) Barbara Cathrine Pedersdatter Forthuus
6) Mette Kirstine Pedersdatter Forthuus.
FM:
1 Jacob Andersen Svitzer
2 Balthazar Frihauf.

585    Hans Nielsen, pottemager i Odense. 19.6.1671, fol.299B.
Enkemand efter [Maren Clausdatter, skifte 24.11.1670 lbnr.555].
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til afdødes stedsøn Claus Hansen [Mule.]

586    Ellen Christensdatter i Odense. 3.8.1671, fol.300B.
E: Hans Knudsen, skrædder. B:
1) Knud Hansen
2) Anne Marie Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter.
FM: Peder Pedersen, skrædder.

587    Anne Johansdatter i Odense. 3.8.1671, fol.303B.
E: Peder Jørgensen Svitzer. B:
1) Jørgen Pedersen Svitzer
2) Maren Pedersdatter
3) Cathrine Pedersdatter.
FM:
1 Arent Rasmussen, bødker
2 Peder Rasmussen, bødker.

588    Niels Knudsen, kæmner i Odense. 9.5.1671, fol.305B.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Hans Knudsen. B:
5) Laurids Nielsen
6) Knud Nielsen
7) Dorthe Nielsdatter.FM: Jens Clausen, skomager.
Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter, skifte 14.11.1654 lbnr.342]. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Abigael Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Knud Nielsen.
FM: Carsten Iversen.

589    Vibeke Jonasdatter i Odense. 15.6.1672, fol.307B.
E: Hans Jørig, skrædder. A:
1) bror Peder Jonassen, rådmand i Landskrona i Skåne, død 2.4.1668. Hans børn
2) bror Morten Jonassen i Norge
3) søster Johanne Jonasdatter g.m. Niels Staalesen i Belle i Stouby sogn
4) [halv]søster Mette Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen, blytækker i Odense
5) [halv]søster Anne Lauridsdatter i Daugård sogn
6) [halv]søster Mette Lauridsdatter i Belle i Stouby sogn.

590    Rasmus Andersen Blach i Odense. 8.8.1672, fol.310B.
E: Maren Pedersdatter. Hans B:
1) Lorents Rasmussen, skomagersvend i Ellinge
2) Jacob Rasmussen i Sejrup ved Svendborg
3) Karen Rasmusdatter g.m. Christen Simonsen i Syllinge
4) Johanne Rasmusdatter
5) Sidsel Rasmusdatter i Havndrup.

591    Mette Pedersdatter i Odense. 30.5.1672, fol.312B.
Enke efter Henrik Johansen. B:
1) Peder Henriksen, [skifte 25.4.1672 lbnr.584]. E: Elisabeth Christiansdatter. 6B:
1) Henrik Pedersen
2) Christian Pedersen
3) Claus Pedersen
4) Johan Pedersen
5) Barbara Cathrine Pedersdatter
6) Mette Kirstine Pedersdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1674-1684592    Svend Jørgensen, slagter i Odense. 18.2.1674, fol.2.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Nielsen, rytter. B:
1) Hans Svendsen 16½, i skomagerlære
2) Kirsten Svendsdatter 13
3) Anne Marie Svendsdatter 9.
FM: Anders Hansen, handskemager.

593    Hans Rasmussen, maler i Odense. 17.2.1674, fol.3B.
E: Maren Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Niels Bondesen
’2) Hans Hansen.
FM: Jochum Madsen, kontrafejer.
Arv i boet efter [Mette Pedersdatter, skifte 3.10.1659 lbnr.397] til B:
1) Malene Pedersdatter.
FM: far Peder Rasmussen, maler.

594    Didrik Henriksen i Odense. 5.6.1674, fol.7.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Mathias Villadsen, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Didriksdatter.
FM: morfar Søren Markussen.

595    Laurids Jørgensen, feldbereder og hustru Johanne Lauridsdatter i Odense. 25.6.1674, fol.7B.
B:
1) Ingeborg Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen, feldbereder
2) Maren Lauridsdatter g.m. Jørgen Andersen, bager
3) Jørgen Lauridsen
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Peder Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.
Arv i boet efter [Vibeke Ditlevsdatter, skifte 9.10.1645 lbnr.211] til nu afdøde Tønnes Jensens 2 brødre og 2 søstre.

596    Margrethe [Clausdatter] i Odense. 3.7.1674, fol.19B.
Enke efter [Mikkel Sinche, skifte 3.5.1666 lbnr.511].
Første ægteskab med [Bastian von Bergen, skifte 30.6.1655 lbnr.346]. B:
1) Danial Bastiansen
2) Engel Bastiansen, død. 5B: 4 sønner og en datter.
FM: Hans Lauridsen Bidstrup.
3) Elisabeth Cathrine Bastiansdatter g.m. mester Rasmus [Pedersen] Broksnider.

597    Søren Pedersen, garver i Odense. 30.7.1674, fol.35.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Mathias Ølslager. B:
2) Mette Sørensdatter.
FM: Christen Jensen, knivsmed.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter.
FM: Lorents Bremer, farver.

598    Ejler Sørensen i Nymøllegård ved Odense. 17.8.1674, fol.37B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Terkild Pedersen på Søndergård. B:
1) Søren Ejlersen, myndig
2) Karen Ejlersdatter
3) Maren Ejlersdatter.

599    Margrethe Jacobsdatter i Odense. 24.9.1674, fol.50B.
E: Hans Christensen [Samsing], kræmmer. B:
1) Jacob Hansen 19
2) Cathrine Hansdatter 17
3) Anne Hansdatter 14
4) Hans Hansen 11
5) Marie Hansdatter 9.
FM: farbror Laurids Christensen, pottemager.

600    Hans Poulsen fra Lolland, der døde i Odense. 9.3.1674, fol.54B.
Arvinger angives ikke.

601    Registrering i Odense. 3.10.1674, fol.55.
Registrering af boet hos Jørgen Ibsen, vognmand i Odense, anklaget for vold med døde til følge mod Hans Jensen, avlskarl i Nyborg.

602    Otto von Oesede, postmester og hustru Anne Cathrine von Proschewisch i Odense. 28.4.1674, fol.57B.
B:
1) Jørgen Ottesen.
FM: Jens Madsen, borgmester.

603    Hans Andersen Norsk i Odense. 28.10.1674, fol.66.
E: Birgitte Jørgensdatter. LV: Peder Lauridsen. B:
1) Johanne Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Anne Hansdatter.
FM: Jørgen Andersen.

604    Christoffer Schøntier, badskær i Odense. 3.9.1674, fol.70.
E: Edel Johansdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Anne Christoffersdatter
2) Johan Christoffersen.
FM:
1 Hans Mikkelsen, snedker
2 Daniel Behm, badskær.

605    Anne på Pileholm ved Odense. 30.11.1674, fol.72B.
Enke efter Josef Christensen. B:
1) Ellen Josefsdatter, død. 1B:
a Josef Madsen.
FM: Laurids Christensen, pottemager
2) Kirsten Josefsdatter g.m. Jacob Læsø Barth.

606    Hans Nielsen, ugift i Odense. 26.3.1675, fol.75.
A:
1) [bror Peder Nielsen, skifte 26.6.1660 lbnr.422]. 6B:
a Peder Pedersen
b Niels Pedersen
c Cornelius Pedersen
d Kirsten Pedersdatter
e Abel Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Bolbro
f Barbara Pedersdatter.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

607    Anne Henriksdatter i Odense. 27.4.1675, fol.76.
E: Claus Andersen, kobbersmed.
Første ægteskab med [Laurids Lauridsen], skifte 12.7.1660 lbnr.427. B:
1) Henrik Lauridsen, kedelsmed
2) Laurids Lauridsen
3) Jørgen Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen, drejer
5) Voldborg Lauridsdatter.
Andet ægteskab med Christian Skuldt, kedelsmed, skifte 5.6.1668 lbnr.533. B:
6) Christian Christiansen Skuldt.

608    Gertrud Lauridsdatter i Odense. 6.5.1675, fol.80.
E: Herman Hermansen. A:
0) far [Laurids Andersen Fuglevig, præst i Vissenbjerg, død
ca. 1632]
1) bror Christen Lauridsen, præst i Søllested og Vedtofte
2) søster Maren Lauridsdatter i Gavnby [i Skydebjerg sogn]
3) søster Elsebeth Lauridsdatter, død. 6B:
a Laurids Hansen på Bornholm
b Christen Hansen i Tyrkiet
c Jacob Hansen i Norge
d Gertrud Hansdatter
e Sofie Hansdatter
f Anne Hansdatter.
Mors andet ægteskab med [Christoffer Christensen Hesselager, præst i Vissenbjerg]
4) halvsøster Maren Christoffersdatter, død, var g.m. Hans [Christensen] Naur i Fuglevig, successor i Vissenbjerg. 1B:
a Christoffer Hansen.

609    Julius Rommel, skrædder og hustru Anne Pedersdatter i Odense. 22.12.1674, fol.85.
B:
1) Hans Juliussen Rommel, præst [i Sønder Nærå og Årslev]
2) Gertrud Juliusdatter
3) Anne Juliusdatter g.m. Hans Hansen i Oure
Mors første ægteskab med [Peder Eskebjerg, skifte 21.6.1633 lbnr.57]. B:
1) Margrethe Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv
2) Kirsten Pedersdatter, vanfør.
FM: Gregers Gregersen, bogbinder.

610    Claus Frederiksen, rådmand i Odense. 13.4.1675, fol.87B.
Enkemand efter [Birthe Ditlevsdatter, begravet Odense Frue 9.10.1668]. B:
1) Maren Clausdatter g.m. Rasmus Madsen [Kværndrup], præst i Ejlby og Melby
2) Ursula Clausdatter.
FM: Oluf Mortensen.

611    Kirsten Nielsdatter i Odense. 28.6.1675, fol.96B.
Enke efter Thomas Pedersen, skifte 6.2.1673. B:
2) Jacob Thomsen
3) Niels Thomsen.
FM:
1 Mads Knudsen, slagter
2 Knud Knudsen, slagter.
Første ægteskab med [Jeppe Christensen Bjerrum, skifte 17.10.1655 lbnr.359]. B:
1) Peder Ibsen.

612    Mette Rasmusdatter i Odense. 19.5.1675, fol.100B.
E: Mads Thomsen. B:
1) Rasmus Madsen
2) Thomas Madsen
3) Mette Madsdatter.
FM: Mads Mortensen, hjulmand.

613    Erik Nielsen, rådmand i Odense. 22.6.1675, fol.102.
E: Mette Hansdatter. A:
1) søster Benned Nielsdatter g.m. Anders Jensen Lunne i Overby, præst [i Kattrup sogn] i Voer herred i Skanderborg amt
2) [halv]bror Jens Sørensen Grøn i Høllund [i Ødsted sogn] i Jerlev herred
3) [halv]søster Kirsten Sørensdatter g.m. Morten Harring i Rønshave [i Smidstrup sogn] i Brusk herred
4) [halv]søster Else Sørensdatter g.m. Niels Olufsen i Taulov Nebel i Elbo herred
5) [halv]søster Anne Sørensdatter g.m. Peder Knudsen i Taulov Nebel
6) [halv]søster Maren Sørensdatter g.m. Poul Christensen Skytte i Langballe [i Vinding sogn] i Tyrsting herred
7) [halv]søster Ingeborg Sørensdatter, død, var g.m. Christen Danielsen [Heddinge], præst i Ølsted på Sjælland. Hendes barn.
[Første ægteskab med Maren Sørensdatter, skifte 25.7.1643 lbnr.150].

614    Niels Sørensen i Odense. 29.7.1675, fol.110.
Enken og arvingerne fragik arv og gæld.
Afdøde døde 18.7.1675.

615    Hans Andersen, vognmand i Odense. 22.10.1675, fol.114B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Nielsen, købmand. A:
1) bror Peder Andersen i Skive
2) bror Niels Andersen
3) bror Knud Andersen
4) bror Jørgen Andersen
5) søster Maren Andersdatter
6) søster Mette Andersdatter.
FM: Oluf Andersen, tømrer.
Forsegling 8.8.1675.

616    Peder Hansen, feldbereder i Odense. 19.11.1675, fol.128B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Claus Andersen, kobbersmed. B:
1) Hans Pedersen
2) Voldborg Pedersdatter.
FM: Thomas Thomsen, feldbereder.

617    Rasmus Andersen, stiftsskriver i Odense. 17.8.1675, fol.131.
Arvinger angives ikke.

618    Anne Nielsdatter Mule i Odense. 30.5.1676, fol.147.
Enke efter [Laurids Lauridsen Gorm, præst i Ringe og Herringe, død 14.5.1632]. B:
1) Niels Gorm, købmand i Odense.
Afdøde døde 15.5.1676.

619    Hans Rust, guldsmed i Odense. 14.7.1676, fol.150B.
E: Sidsel Jespersdatter. LV: Hans Ejlers, possementmager. B:
1) Frederik Hansen Rust
2) Jesper Hansen Rust
3) Henrik Hansen Rust 11.
FM: Peder Jespersen, guldsmed.

620    Niels Jensen, væver i Odense. 30.6.1676, fol.152B.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Ejlers, possementmager.
Første ægteskab med [Karen Olufsdatter, skifte 13.7.1658 lbnr.471]. B:
1) Hans Nielsen, væver, [skifte 17.5.1670 lbnr.549]. 2B:
a Christian Hansen
b Karen Hansdatter
2) Johanne Nielsdatter g.m. Laurids Simonsen, smed
3) Voldborg Nielsdatter g.m. Gerhard Meyer in Guinea
4) Maren Nielsdatter i Stavanger.

621    Morten Clausen Reimer, landstingshører i Odense. 13.6.1676, fol.154B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i København.

622    Bonde Pedersen, urtegårdsmand i Odense. 6.7.1676, fol.168.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul.
Arvinger kendes ikke.

623    Claus Pedersen, hattemager i Odense. 20.6.1676, fol.170B.
E: Cathrine Andersdatter, der er forrykt i sit hoved. B:
4) Henrik Clausen
5) Karen Clausdatter.
Første ægteskab med Karen Iversdatter. B:
1) Maren Clausdatter
2) Peder Clausen
3) Bodil Clausdatter g.m. Laurids Lauridsen, kammager.

624    Peder Nielsen, vognmand i Odense. 22.6.1676, fol.174.
E: Maren Andersdatter. LV: Christen Rasmussen, vognmand, der ægter enken. B:
1) Johanne Pedersdatter.
FM: Laurids Olufsen, vognmand.

625    Bodil Lauridsdatter i Odense. 8.8.1676, fol.177B.
E: Jacob Lauridsen, handskemager. B:
1) Else Jacobsdatter.
FM: Peder Nielsen, handskemager.

626    Laurids Nielsen, sværdfeger i Odense. 24.8.1676, fol.180.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Henrik Lauridsen, kedelsmed. B:
1) Hans Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Bodil Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Hans Pedersen, drejer.

627    Herman Ditlevsen Kønig, ugift snedkersvend i Odense, der døde 1.2.1677, fol.185.
Afdøde var født i København og hans mor Sara skal være i live.

628    Anne Pedersdatter i Odense. 5.10.1676, fol.186.
E: Peder Pedersen, bødker. A:
1) mor Maren Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed
2) søster Karen Pedersdatter
3) søster Marie Pedersdatter.
FM: Christen Nielsen.

629    Christen Knudsen, rytter i Odense. 19.1.1677, fol.186B.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen, rendemester. B:
1) Mads Christensen
2) Knud Christensen.
FM: Peder Steffensen.

630    Poul Jacobsen, bager i Odense. 25.1.1677, fol.189.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Hans Christensen, kræmmer. B:
1) Alhed Poulsdatter
2) Karen Poulsdatter.
FM: Zacharias Kihn, garver.

631    Anne i Odense. 14.4.1676, fol.191, 385.
Enke efter Hans Olufsen.
Arvinger angives ikke.

632    Karen Pedersdatter i Odense. 12.10.1676, fol.192.
E: Niels Christensen. A:
1) søster, død. 4B:
a Peder Lauridsen, soldat
b Christen Lauridsen, soldat
c Knud Lauridsen, soldat
d Sofie Lauridsdatter.

633    Mads Frandsen, vognmand i Odense. 17.10.1676, fol.195B.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Mette Madsdatter.
FM: fasters mand Christian Pedersen, knapmager.
Desuden nævnes afdødes mor Birgitte Hansdatter, fostermoder.

634    Birgitte Hansdatter, fostermoder i Odense. 14.12.1676, fol.198B.
Enke efter Frands Hansen. B:
1) Margrethe Frandsdatter g.m. Christian Pedersen, knapmager
2) Peder Frandsen i Dømmestrup
3) Hans Frandsen i Rejnstrup i Gunderslev sogn på Sjælland
4) Niels Frandsen, død. 1B:
a Frands Nielsen i Fredericia
5) Mads Frandsen, [skifte 17.10.1676 lbnr.633]. 1B:
a Mette Madsdatter
6) Kirsten Frandsdatter g.m. Niels Rasmussen i Dømmestrup.

635    Edel Johansdatter i Odense. 26.5.1676, fol.201.
E: Thomas Christoffer Bennike, badskær. B:
3) Johan Christoffer Christoffersen
4) Anne Christoffersdatter.
FM: Daniel Behm, badskær.
Første ægteskab med Christoffer Heitmann, skifte 5.3.1668 lbnr.530. B:
1) Cathrine Marie Christoffersdatter
2) Magdalene Christoffersdatter.
FM: Henrik Følscher, badskær.

636    Jørgen Hansen i Odense. 8.3.1676, fol.208B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Peder Jørgensen.
FM: Jeppe Nielsen, svarver.

637    Sidsel Lauridsdatter i Odense. 2.3.1677, fol.210B.
Enke efter [Just Hardenberg, købmand i Haderslev, død ca. 1614].
Testamente af 14.7.1675. A:
0) forældre [Laurids Knudsen Seeblad, død Odense 20.5.1591 og Marine Baggesdatter, død Vejle 13.12.1602]
1) søster [Karen Lauridsdatter Seeblad, død 1639, var g.m. Hans Ebbesen, rådmand i Odense, død 1641]. 2B:
a Maren Hansdatter, enke efter Henrik Jørgensen [Rosenvinge, død 29.12.1673]
b Mette Hansdatter, enke efter Erik Nielsen, rådmand, [skifte 22.6.1675 lbnr.613].
[Mors andet ægteskab med Clemen Sørensen, borgmester i Vejle, skifte Vejle 11.2.1646 lbnr.50]
2) [halv]søster [Lene Clemensdatter, død ca. 1662, var g.m. Foch Albertsen With, rådmand i Horsens, død ca. 1655]. 2B:
a Albert Fochsen [With], præst i Sværdborg på Sjælland
b Gunder Fochsdatter g.m. Christen Lauridsen, købmand i Odense
Afdøde der i 1675 var 84 år gammel og havde siddet i enkestand i 60 år, døde 31.1.1677.

638    Anders Christensen i Odense. 13.11.1677, fol.221B.
E: Else Thomasdatter. LV: Knud Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Margrethe Andersdatter.
FM: Poul Hansen.

639    Zacharias Kihn (Kihne), garver i Odense. 11.12.1677, fol.223.
E: Alhed Johansdatter [Hast]. B:
1) Zacharias Zachariassen
2) Johan Zachariassen
3) Jørgen Zachariassen
4) Henrik Zachariassen
5) Claus Zachariassen
6) Jacob Zachariassen
7) Arent Zachariassen
8) Martha Zachariasdatter.
FM:
1 Jens Clausen, skomager
2 Niels Gertsen, kandestøber
3 Hans Pedersen, bendrejer
4 Jacob Jørgensen Lund, skomager.
Arv i boet til afdødes stedsøn Peder Læsø, garversvend i Hamborg.

640    Herman Hermansen, forrige landstingshører i Odense. 26.6.1677, fol.228.
E: Karen Clausdatter Borch. LV: Christen Vestesen, rådmand og tolder. A:
0) far [Herman Henriksen Viborg, præst i Snoldelev, død 1625].
[Mors andet ægteskab med successor Arent Cortsen Malensted, død 1644].
1) [halv]bror David Arentsen, præst i Skåne
2) [halv]bror Søren Arentsen [Bøtcher], præst [i Vejby og Tibirke], død [1671]. 1B:
a Cathrine Sørensdatter på Sjælland
3) [halv]bror Cort Arentsen, præst i Frørup
4) [halv]søster Agnethe Arentsdatter g.m. Christoffer Andersen på Lindved i Skåne.

641    Erne Nielsdatter, ugift i Odense. 8.2.1678. fol.241B.
Forlovet med Anders Hansen Vibe, skomager.
Arvinger kendes ikke.

642    Hylleborg Andersdatter i Odense. 17.11.1677, fol.243B.
E: Villum Henriksen. B:
1) Henrik Villumsen
2) Anders Villumsen
3) Marie Christine Villumsdatter
4) Hylleborg Sofie Villumsdatter.

643    Peder Andersen, knapmager i Odense. 24.1.1678, fol.246B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Hans Clausen, murer. B:
1) Anders Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Sidsel Pedersdatter.
FM: farbror Knud Andersen, murer.

644    Oluf Dinesen Winther, vognmand i Odense. 22.1.1678, fol.248B.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Dines Olufsen
2) Hans Olufsen.
FM:
1 Rasmus Olufsen, vognmand
2 Laurids Pedersen Winther, skomager.
Arv i boet efter Hans Dinesen, [skifte 21.5.1664 lbnr.497] til dennes børn.

645    Karen Pedersdatter i Odense. 3.7.1678, fol.251.
E: Peder Nielsen Lime, vognmand. B:
1) Niels Pedersen
2) Peder Pedersen.
FM: Christen Sørensen, vognmand.

646    Jørgen Andersen Bay, skrædder i Odense. 31.1.1678, fol.253.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Jens Villadsen, bogbinder. B:
1) Anders Jørgensen
2) Rasmus Jørgensen
3) Maren Jørgensdatter
4) Helvig Jørgensdatter.
FM: fars [halv]bror Anders Madsen i Bolbro.
Desuden nævnes enkens søster Sidsel Rasmusdatter.

647    Hans Andersen i Odense. 20.3.1678, fol.255.
E: Maren Hansdatter. LV: Jørgen Jespersen Møller. B:
1) Anders Hansen
2) Hans Hansen
3) Karen Hansdatter
4) Mette Hansdatter.
FM: Jørgen Ibsen.

648    Peder Steffensen Kerteminde, vognmand i Odense. 23.6.1677, fol.257B.
E: Johanne Gabrielsdatter. LV: Hans Jensen Bogense, skrædder. B:
5) Hans Pedersen
6) Anne Pedersdatter.
FM: Ejler Olufsen, vognmand.
Første ægteskab med [Anne Knudsdatter, skifte 9.7.1660 lbnr.426]. B:
1) Peder Pedersen
2) Knud Pedersen
3) Anne Pedersdatter
4) Hans Pedersen.
FM: morbror Oluf Knudsen i Klarskov.

649    Johanne Lauridsdatter i Odense. 15.3.1678, fol.260.
E: Hans Clausen, murer. B:
1) Laurids Hansen den ælde
2) Laurids Hansen den yngre
3) Johanne Hansdatter.
FM: Hans Hansen, murer.

650    Hans Rasmussen Kraft i Odense. 15.8.1678, fol.262.
E: Else Svendsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Karen Hansdatter Kraft.
FM: Christen Pedersen.
(I registeret anføres at afdødes mor Karen Nielsdatter døde 6.8.1653 i Norup, hvor hendes søn og afdødes bror Niels Rasmussen Kraft, havde været præst, død 1659).

651    Villum Henriksen i Odense. 4.7.1678, fol.268.
Enkemand efter [Hylleborg Andersdatter, skifte 17.11.1677 lbnr.642].
Arvingerne fra siger arv og gæld.
Afdøde døde 3.5.1678.

652    Ingeborg Ibsdatter i Odense. 17.10.1678, fol.276.
E: Rasmus Pedersen, rendemester. B:
1) Mette Rasmusdatter.
FM: Niels Rasmussen, handskemager.

653    Niels Jensen, ugift tjener i Odense. 16.1.1679, fol.276B.
Arvinger angives ikke.

654    Elisabeth Leonardsdatter i Odense. 23.6.1679, fol.277.
E: Bo Hansen, sejermager. B:
1) Claus Boesen
2) Hans Boesen.
FM: Claus Skuldt, skomager.

655    Hans Madsen, smed i Odense. 5.7.1679, fol.281B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Laurids Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Anne Cathrine Hansdatter.
Arv i boet efter afdødes far Mads Hansen, [skifte 3.2.1660 lbnr.401] til afdødes halvsøskende:
1) Peder Madsen
2) Karen Madsdatter
3) Inger Madsdatter.

656    Kirsten Hansdatter i Nymøllegård ved Odense. 1.8.1679, fol.286B.
Enke efter Ejler Sørensen, [skifte 17.8.1674 lbnr.598]. B:
1) Søren Ejlersen i Ringkøbing
2) Karen Ejlersdatter, enke efter Herman Hansen i Odense.
3) Maren Ejlersdatter.

657    Magdalene Selmer i Odense. 23.9.1679, fol.292B.
E: Just Stangenberg, buntmager. A:
1) bror Hans Selmer i Kiel
2) søster Maren Selmer i Kiel, nu g.m. Christoffer Sværdfeger.

658    Jens Sørensen, ladefoged i Odense. 18.9.1679, fol.294.
E: Karen Hansdatter. B:
4) Hans Jensen
5) Jørgen Jensen
6) Mathias Jensen
7) Simon Jensen
8) Inger Jensdatter.
Første ægteskab med [Inger Lauridsdatter], skifte 6.9.1660 lbnr.430. B:
1) Laurids Jensen i Store Valby ved Slagelse
2) Søren Jensen, snedker
3) Kirsten Jensdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen.

659    Christen Lauridsen, købmand i Odense. 4.12.1679, fol.297.
E: Gunder Fochsdatter. LV: Niels Mule, der ægter enken. B:
1) Foch Christensen 16
2) Lene Christensdatter 14
3) Laurids Christensen 13
4) Hans Christensen 8
5) Ebbe Christensen 7
6) Henrik Christensen 5
FM:
1 Peder Blankenborg, rådmand
2 Niels Gram. rådmand
3 Henrik Werchmeister.

660    Maren Rasmusdatter i Odense. 14.2.1680, fol.330.
E: Niels Frandsen, skrædder. B:
1) Frands Nielsen.
FM: Peder Nielsen.

661    Peder Lauridsen i Odense. 1.4.1680, fol.331B.
E: Anne Nielsdatter. A:
1) bror Jens Lauridsen
2) bror Mathias Lauridsen, død. 3B:
a Anne Mathiasdatter g.m. Niels Hansen Kerteminde
b Sidsel Mathiasdatter g.m. Clemen Clausen [Skinkel], rektor i Svendborg
c Elisabeth Mathiasdatter
3) søster, død. 3B:
a Søren Jensen, snedker
b Kirsten Jensdatter
c Laurids Jensen ved Slagelse.

662    Carsten Iversen, prokurator i Odense. 4.7.1679, fol.333.
E: Kirsten Mikkelsdatter. LV: Rasmus Nielsen. A:
1) søster Rakel Iversdatter i Haderslev
2) søster, død, var g.m. [Andreas Bramsen, præst i Øsby, Haderslev herred, død 1656]. 1B:
a Knud Bramsen, successor i Øsby.
[Første ægteskab med Maren Andersdatter, skifte 28.8.1645 lbnr.206].
[Andet ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 29.3.1650 lbnr.283].
[Tredje ægteskab med Karen Madsdatter i Odense. 28.1.1658 lbnr.381].
Arv i boet efter Niels Knudsen, [skifte 9.5.1671 lbnr.588] til B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: Mathias Gram.

663    Jørgen [Bertelsen] Wichmann, rådmand i Odense. 27.7.1680, fol.335.
E: Mette Knudsdatter Blanchenborg. LV: Peder Blanchenborg, rådmand. B:
3) Ingeborg Jørgensdatter Wichmann
4) Mette Jørgensdatter Wichmann.
FM: farbror Hans Wichmann, rådmand.
Første ægteskab med [Ingeborg Pedersdatter, skifte 10.12.1661 lbnr.460]. B:
1) Maren Jørgensdatter Wichmann g.m. Mikkel Pedersen, præst i Egense
2) Karen Jørgensdatter Wichmann g.m. Hans Lauridsen, præst i Flemløse.

664    Kirsten Poulsdatter i Odense. 14.9.1680, fol.343.
E: Niels Gertsen, kandestøber. B:
1) Jesper Nielsen
2) Gert Nielsen
3) Anne Marie Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen Braadt.

665    Christen Jensen, knivsmed i Odense. 31.7.1680, fol.345.
E: Johanne Hansdatter. LV: Christian Nauschutz, garver. B:
1) Ingeborg Christensdatter.
FM: Knud Olufsen, skrædder.

666    Anne Nielsdatter i Odense. 1.9.1680, fol.347.
Enke efter Thomas Andersen, byens drager. B:
1) Anders Thomsen, i krigen, ved halvbror Mads Thomsen, blegemand.

667    Hans Møgelkær, skrædder i Odense. 21.12.1680, fol.347B.
Enkemand efter Mette Jacobsdatter. B:
1) Margrethe Hansdatter g.m. Jacob Henriksen
2) Helle Hansdatter.

668    Jacob Jacobsen Faaborg, klejnsmed i Odense. 5.10.1680, fol.349B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Jacob Jacobsen
2) Christian Jacobsen
3) Jens Jacobsen
4) Maren Jacobsdatter
5) Karen Jacobsdatter
6) Anne Marie Jacobsdatter
7) Rebekka Jacobsdatter.
FM: farbror Jesper Jacobsen Faaborg, skomager.

669    Laurids Henriksen, klejnsmed i Odense. 5.10.1680, fol.350B.
E: Kirsten Ibsdatter. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.
FM: Peder Olufsen, klejnsmed.

670    Mette Hansdatter i Odense. 23.8.1681, fol.351B.
Enke efter Søren Hansen, knapmager. B:
1) Hans Sørensen, præst i Kerteminde og Drigstrup
2) Niels Sørensen, død. 1B:
a Evert Nielsen
3) Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Jespersen Møller
4) Else Sørensdatter, [skifte 6.12.1681 lbnr.685] E: Hieronymus Christiansen. 2B:
a Søren Hieronymussen
b Christian Hieronymussen.

671    Lorents Bremer, farver i Odense. 7.6.1681, fol.353B.
E: Cathrine Christiansdatter. LV: Jørgen Hansen. B:
1) Ejler Silemand Lorentsen
2) Christian Lorentsen
3) Marie Lorentsdatter.
FM: morbror Daniel Christian Behm, badskær.

672    Peder Jespersen Ravn, guldsmed i Odense. 18.8.1681, fol.358.
E: Christence Mikkelsdatter. LV: Rasmus Nielsen, prokurator. B:
1) Jesper Pedersen i København
2) Michael Pedersen, sadelmagersvend
3) Elisabeth Pedersdatter g.m. Henrik Henriksen, sværdfeger
4) Anne Helene Pedersdatter
5) Marie Pedersdatter.

673    Jochum Skuldt, sadelmager i Odense. 31.7.1679, fol.360B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Høgh. B:
7) Peder Jochumsen
8) Johan Mathias Jochumsen.
FM: Poul Jørgensen Holst, sadelmager.
Første ægteskab med [Anneke Griis, skifte 11.9.1660 lbnr.432].
1) Henrik Skuldt
2) Claus Skuldt
3) Jochum Skuldt
4) Anne Skuldt
5) Elisabeth Skuldt
6) Sofie Skuldt.
FM: Poul Jørgensen Holst, sadelmager.

674    Anne Hansdatter i Odense. 10.6.1681, fol.364.
E: Mads Nielsen. B:
1) Gertrud Madsdatter
2) Barbara Madsdatter.
FM: Laurids Rasmussen, vognmand.

675    Karen Pedersdatter i Odense. 22.8.1681, fol.365.
E: Anders Hansen Vibe, skomager. B:
1) Thomas Andersen
2) Niels Andersen
3) Magdalene Andersdatter
4) Maren Andersdatter
5) Anne Andersdatter.
FM: Anders Pedersen, skomager.

676    Jørgen Andersen, bager i Odense. 10.6.1681, fol.366B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Pedersen, feldbereder. B:
1) Ellen Jørgensdatter.
FM: Jørgen Lauridsen, feldbereder.

677    Hieronymus Hansen, urtegårdsmand i Odense. 2.11.1681, fol.369.
E: Maren Sørensdatter. LV: Peder Nielsen, klejnsmed. B:
7) Anne Hieronymusdatter.
FM: morbror Christen Sørensen, vognmand.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, [skifte 13.11.1656 lbnr.372]. B:
1) Elisabeth Hieronymusdatter g.m. Isak Nielsen, sværdfeger
2) Else Hieronymusdatter
3) Cathrine Hieronymusdatter
4) Maren Hieronymusdatter.
Andet ægteskab med Johanne Gertsdatter, [skifte 17.11.1671 lbnr.576]. B:
5) Hans Hieronymussen
6) Niels Hieronymussen.

678    Anne Dinesdatter i Odense. 29.11.1681, fol.371B.
E: Hans Madsen. B:
1) Lisbeth Hansdatter.
FM: Frederik Hansen, brygger.

679    Sidsel Pedersdatter i Odense. 14.4.1681, fol.374.
E: Niels Ibsen. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.
FM: mosters mand Mads Christensen.

680    Arent Suhr, væver i Odense. 13.10.1680, fol.375.
E: Maren Jensdatter. LV: Morten Zirach, væver. B:
1) Agnethe Arentsdatter
2) Margrethe Arentsdatter
3) Mette Arentsdatter
4) Elisabeth Arentsdatter.
FM: Oluf Andersen, væver.

681    Peder Iversen, skrædder i Odense. 21.3.1681, fol.376B.
E: Ellen Jespersdatter. LV: Peder Knudsen, degn i Dalby og Stubberup på Hindsholm, der ægter enken. B:
1) Iver Pedersen
2) Anne Margrethe Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter
4) Martha Pedersdatter.
FM: Peder Pedersen Ringsted, skrædder.

682    Anne Pedersdatter i Odense. 15.12.1676, fol.377B.
E: Laurids Pedersen, murer. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Niels Andersen, murer
2) Elsebeth Lauridsdatter g.m. Laurids Hansen, skrædder.

683    Christen Pedersen, hattemager i Odense. 12.10.1680, fol.379.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Jacob Jørgensen, snedker. B:
1) Knud Christensen
2) Maren Christensdatter
3) Anne Christensdatter
4) Marie Christensdatter
5) Karen Christensdatter.
FM: Hans Knudsen, hattemager.

684    Peder Pedersen, skrædder i Odense. 12.10.1680, fol.380.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Mortensen, skrædder. B:
1) Peder Pedersen
2) Anne Pedersdatter.
FM: Hans Madsen, skrædder.

685    Else Sørensdatter i Odense. 6.12.1681, fol.381.
E: Hieronymus Christiansen, købmand. B:
1) Søren Hieronymussen
2) Christian Hieronymussen.
FM: Jørgen Jespersen Møller.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Sørensen, præst i Kerteminde og Drigstrup.

686    Laurids Madsen Braadt (Braad) i Odense. 9.12.1681, fol.384.
E: Bodil Lauridsdatter. FM: Laurids Eriksen, smed. B:
1) Mathias Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
FM: Niels Nielsen, kaldt Apoteker.

687    Margrethe Knudsdatter i Odense. 5.4.1679, fol.385.
Enke efter Knud Jensen, murer.
Arvinger angives ikke.
Skiftet er underskrevet af Knud Andersen, murer.

688    Anne i Odense. 14.4.1676, fol.385B.
E: Hans Olufsen.
Arvinger angives ikke.

689    Maren Madsdatter i Odense. 30.3.1677, fol.386B.
E: Hans Jensen, murer. B:
1) Mads Hansen
2) Erik Hansen
3) Elisabeth Hansdatter
4) Karen Hansdatter.
FM: Niels Hansen Lerche.

690    Hans Schwabe i Odense. 19.4.1676, fol.387.
Arvinger angives ikke.

691    Jacob Clausen, guldsmed i Odense. 30.4.1676, fol.387B.
E; Maren Lauridsdatter. B:
1) Claus Jacobsen
2) Maren Jacobsdatter
3) Dorthe Jacobsdatter
4) Laurids Jacobsen.

692    Jochum Madsen, kontrafejer i Odense. 11.6.1678, fol.388.
E: Anne Andersdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
1) Gertrud Jochumsdatter
2) Magdalene Jochumsdatter
3) Cathrine Jochumsdatter.
FM: Hans Simonsen, drejer.

693    Johanne Sørensdatter i Odense. 15.12.1681, fol.390.
Enke efter Jørgen Nielsen, sværdfeger, [skifte 13.3.1655 lbnr.347]. B:
1) Morten Jørgensen Heider, rådstueskriver i København, død. 2B:
a Karen Mortensdatter Heider
b Johanne Dorthe Mortensdatter Heider
2) Cathrine Jørgensdatter Heider, død. E: Ejler Hermansen i København. 1B:
a Christence Sofie Ejlersdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Anne Sørensdatter, enke efter Hans Franck.

694    Hans Hebbe, klokker ved Odense Sankt Knud og tysk skolemester i Odense. 24.7.1679, fol.392.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Hans Nielsen, prokurator. B:
5) Christian Hansen
6) Otto Hansen
7) Jens Hansen
8) Josef Hansen
9) Margrethe Sofie Hansdatter.
FM: Anders Jensen, guldsmed.
Første ægteskab med [Sofie Zierckin]. B:
1) Hans Hansen Hebbe
2) Cathrine Hansdatter g.m. Niels Nielsen Holst i Bogense
3) Else Hansdatter
4) Gertrud Hansdatter.
FM: søskendebarn Hans Hebbe, skrædder i Odense.

695    Anders Madsen i Odense. 21.12.1681, fol.396B.
E: Kirsten Nielsdatter. LC: Christen Christensen, bager. B:
1) Karen Andersdatter.
FM: Hans Jacobsen, væver.

696    Jacob [Henriksen] Rohde, skrædder i Odense. 29.12.1681, fol.397B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Jensen Lønborg, skrædder. B:
2) Mourids Jacobsen
3) Bendix Jacobsen
4) Christian Jacobsen
5) Elisabeth Jacobsdatter
6) Maren Jacobsdatter
7) Ingeborg Jacobsdatter
8) Cathrine Jacobsdatter.
FM: morfar Christen Mouridsen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 20.9.1664 lbnr.498]. B:
1) Henrik Jacobsen Rohde, i udlandet.

697    Peder Jørgensen Svitzer i Odense. 10.8.1680, fol.399.
E: Anne Christensdatter. LV: Claus Pedersen, vognmand. B:
1) Jørgen Pedersen Svitzer
2) Maren Pedersdatter
3) Cathrine Pedersdatter.
FM:
1 Arent Rasmussen, bødker
2 Peder Rasmussen, bødker.

698    Christian Jensen, skrædder i Odense. 12.1.1682, fol.400.
E: Kirsten Mogensdatter. LV: Claus Clausen Skuldt, skomager. B:
1) Jens Christiansen
2) Johanne Christiansdatter g.m. Hans Gregersen, skrædder
3) Karen Christiansdatter
4) Sofie Christiansdatter
5) Anne Marie Christiansdatter
6) Kirsten Christiansdatter.

699    Ellen Olufsdatter, ugift i Odense. 8.11.1677, fol.402B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

700    Jacob Pedersen i Odense. 11.3.1682, fol.403B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Frederik Hansen, brygger. B:
1) Thomas Jacobsen
2) Peder Jacobsen.
FM: Jacob Jørgensen, skomager.

701    Hans Otte, sadelmager i Odense. 10.4.1682, fol.405.
E: Magdalene Baltsersdatter. LV: Gregers Gregersen. A:
1) bror Christian Otto, Reimere i Leipzig ved søn Magister Johan Christian Otto
2) bror Christoffer Otte, Reimere i Leipzig
3) søster Anne Otte, enke efter Mathias Pinzbach i Kröbern ved Leipzig ved Christian Pinzbach, reimergeselle.

702    Marie Danielsdatter i Odense. 18.5.1682, fol.409.
E: Hans Simonsen, drejer. A:
1) søster Esther Danielsdatter g.m. Ernst Cortsen Santstrin i Helsingør
2) søster Josine Danielsdatter g.m. Anders Bengtsen Munksgaard i Helsingør.

703    Karen Hansdatter i Odense. 4.4.1682, fol.412.
E: Herman Hansen, murer. A:
1) bror, død. E: Bodil Hansdatter i Barløse. 2B:
a Søren Knudsen
b Anne Cathrine Knudsdatter.

704    Jens Jørgensen i Odense. 29.5.1682, fol.413B.
E: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Oluf Jørgensen på egne og øvrige søskendes vegne.

705    Anne Lauridsdatter i Odense. 14.7.1682, fol.414.
Enke efter Peder Lauridsen. B:
1) Laurids Pedersen.

706    Niels Christensen, købmand i Odense. 10.8.1682, fol.416.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Nielsen, prokurator. B:
4) Karen Nielsdatter.
FM: Ludvig Christiansen, bager.
Første ægteskab med Bodil Hansdatter, skifte 7.1.1660 lbnr.399. B:
1) Christen Nielsen
2) Hans Nielsen, rebslager på Christianshavn i København
3) Niels Nielsen, skomagersvend.

707    Hans Madsen, brygger i Odense. 5.7.1682, fol.419B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Rasmussen, handskemager. A:
1) bror Hans Madsen i København.

708    Mads Nielsen i Odense. 24.11.1682, fol.421.
E: Karen Lauridsdatter. LV: svoger Hans Nielsen. B:
3) Herman Madsen.
Første ægteskab med Anne Hansdatter, [skifte 10.6.1681 lbnr.674]. B:
1) Gertrud Madsdatter
2) Barbara Madsdatter.
FM: morfar Hans Hansen, smed i Ejby.

709    Jens Jensen, vicebyfoged i Odense. 1.2.1683, fol.421B.
E: Lisbeth Knudsdatter. LV: Jens Madsen. A:
1) søster Anne Jensdatter
2) søster Kirsten Jensdatter i Gråbrødre Hospital
3) Maren Jensdatter, død. B:
1) Jens Mikkelsen
2) Jens Bjerrildsen
3) Mikkel Bjerrildsen
4) Poul Bjerrildsen.
Desuden nævnes Villum Thuesen g.m. enkens datter.

710    Johanne Jensdatter i Odense. 14.12.1682, fol.423.
E: Anders Jørgensen Besk, skomager. B:
1) Zacharias Andersen.
FM: Anders Hansen Viby, skomager.

711    Mette Rasmusdatter i Odense. 1.3.1683, fol.424B.
E: Christen Christensen. A:
1) morbror, død. 2B:
a Knud Lauridsen
b Iver Lauridsen i Slagstrup [i Særslev sogn] ved Bogense.

712    Jacob Jørgensen, snedker i Odense. 6.3.1683, fol.426.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Ibsen, snedker. B:
1) Ludvig Jacobsen i København
2) Anne Jacobsdatter g.m. Knud Olufsen, skrædder.

713    Maren Hansdatter i Odense. 29.3.1683, fol.428.
E: Rasmus Pedersen Post. B:
1) Hans Rasmussen
2) Maren Rasmusdatter.
FM: farbror Niels Pedersen.

714    Hans Christoffer Hofmann, parykmager og hustru Marie Nielsdatter i Odense. 20.4.1683, fol.428B.
B:
1) Niels Hansen
2) Johan Elias Hansen
3) Anne Susanne Hansdatter
4) Anne Dorthe Hansdatter.
FM: Christian Pedersen, knapmager.

715    Niels Andersen Dømmestrup, garver i Odense. 22.6.1683, fol.429B.
E: Helvig Markusdatter. LV: Casper Christiansen, bager. B:
1) Helvig Nielsdatter g.m. Mads Lindegaard, skomager.

716    Rasmus Hellesen, smed i Odense. 8.8.1683, fol.432B.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Laurids Høgh.
Af første ægteskab B:
1) Jens Rasmussen, smed i Tommerup
2) Christen Rasmussen, smed i Nyborg.
Enkens første ægteskab med [Jens Hansen, smed], skifte 11.11.1652 lbnr.302. Arv til B:
1) Søren Jensen
2) Birgitte Jensdatter g.m. Rasmus Strangesen, præst i Smidstrup og Skærup.

717    Hans Nielsen, slagter i Odense. 23.7.1682, fol.434B.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

718    Maren Andersdatter i Odense. 2.8.1683, fol.435.
Enke efter Hans Nielsen, [skifte 23.7.1682 lbnr.717].
Af børn angives B:
1) Maren Hansdatter.

719    Christen Mortensen, skrædder i Odense. 16.8.1683, fol.435B.
E: Gertrud Firtsdatter. LV: Claus Clausen Skuldt, skomager. B:
2) Firt Christensen
3) Daniel Christensen
4) Christen Morten Christensen
5) Anne Cathrine Christensdatter
6) Marie Christensdatter
7) Abelone Christensdatter.
FM: Niels Frandsen, skrædder.
Første ægteskab med Annike Jensdatter. B:
1) Morten Christensen.

720    Anne Andersdatter i Odense. 5.10.1683, fol.436B.
E: Mathias Hermansen Ølslager, skomager. B:
1) Johan Mathiassen
2) Mathias Mathiassen
3) Herman Mathiassen
4) Magdalene Mathiasdatter
5) Anne Cathrine Mathiasdatter.
FM: Rasmus Sørensen, skomager.

721    Jørgen Andersen, feldbereder i Odense. 20.11.1683, fol.441B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jesper Hansen Rust, guldsmed. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter
2) Marie Elisabeth Jørgensdatter.
FM: Anders Thomsen, bødker.

722    Jens Madsen, overformynder i Odense, der døde 8.4.1683, fol.443.
E: Mette Nielsdatter. LV: Peder Blankenborg, rådmand. A.
1) morbror Anders Jensen i Ravnsbjerg, død. 1B:
a Maren Andersdatter g.m. Knud Nielsen Mule i Biskorup.

723    Ejler Olufsen, vognmand i Odense. 27.11.1683, fol.446B.
E: Maren Madsdatter. B:
1) Oluf Ejlersen
2) Christen Ejlersen, skomagersvend
3) Johan Ejlersen
4) Mathias Ejlersen
5) Karen Ejlersdatter g.m. Hans Christensen Samsing
6) Anne Marie Ejlersdatter
7) Elisabeth Ejlersdatter.

724    Jørgen Andersen, ugift tjener i Odense. 4.7.1676, fol.448B.
A:
1) søster g.m. Lorents Jacobsen i Sønderborg
2) søster g.m. Johan Jacobsen i Sønderborg.

725    Knud Rasmussen, skomager i Odense. 12.10.1683, fol.450B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Mads Thomsen, kæmner. B:
1) Rasmus Knudsen
2) Christen Knudsen
3) Anders Knudsen.
FM: Peder Pedersen Vikkelsø.

726    Søren Knudsen, stodderfoged i Odense. 6.3.1683, fol.451B.
Arvinger angives ikke.

727    Birgitte Jørgensdatter, ugift i Odense, der døde 12.1.1683, fol.452.
Arvinger kendes ikke.

728    Jørgen Christensen, ugift gårdskarl i Odense. 16.9.1683, fol.452B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

729    Cathrine Ovesdatter i Odense. 25.6.1678, fol.453.
E: Søren Lauridsen, blytækker. A:
1) søster Karen Ovesdatter i Slagelse.
FM: søskendebarn Hans Madsen, skomager i Slagelse.

730    Kirsten Pedersdatter i Odense. 10.1.1684, fol.454.
E: Christen Rasmussen, tømrer. A:
1) bror, død. 1B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Peder Jørgensen Vikkelsø.

731    Dorthe Hansdatter i Odense. 18.2.1684, fol.455.
E: Mads Jørgensen, bager. B:
1) Anne Madsdatter
2) Claus Madsen
3) Kirsten Madsdatter
4) Cathrine Madsdatter.
FM: Jørgen Hansen.

732    Margrethe Helmannsdatter i Odense. 6.5.1684, fol.456B.
Enke efter Jochum Nielandt, kandestøber, [skifte 17.4.1660 lbnr.414]. B:
1) Hans Jochumsen Nielandt i Fredericia, død. 2B:
a Cathrine Margrethe Hansdatter
b Anne Hansdatter
2) Jochum Jochumsen Nielandt i Itzeho
3) Henrik Jochumsen Nielandt i Svendborg
4) Elsebeth Jochumsdatter Nielandt g.m. Niels Jørgensen Bogense, skrædder i Odense.

733    Christen Jensen Lønborg, skrædder i Odense. 19.6.1684, fol.462B.
Enke efter Margrethe Gertsdatter. B:
1) Jens Christensen 24
2) Niels Christensen 19
3) Gert Christensen 13
4) Jørgen Christensen 9.
FM: farbror Christen Jensen, murer.
Arv i boet efter [afdødes hustrus søster] Johanne Gertsdatter, [skifte 17.11.1671 lbnr.576]. E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand til B:
1) Hans Hieronymussen
2) Niels Hieronymussen.

734    Claus Giese (Giise), bækkenslager i Odense. 21.6.1684, fol.466B.
E: Anne Villumsdatter. B:
1) Claus Giese
2) Henrik Giese
3) Johan Giese
4) Villum Giese
5) Else Giese g.m. Johan Adolf Rupe
6) Clara Giese.

735    Jesper Jacobsen Faaborg, skomager og hustru Anne Marie Hansdatter i Odense. 12.7.1684, fol.469B.
B:
1) Margrethe Jespersdatter.
FM: Poul Hansen.

736    Niels Rasmussen, handskemager i Odense. 30.5.1684, fol.470B.
E: Dorthe Ibsdatter. LV: Mads Thomsen, kæmner. A:
1) bror Jens Rasmussen, murer i Ulbølle
2) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Pedersen, bødker
3) søster Marie Rasmusdatter, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter.

737    Peder Lauridsen Møllemann i Odense. 25.8.1684, fol.474.
E: Anne Nielsdatter. LV: Christian Pedersen, knapmager.
Hans B:
1) Laurids Pedersen, væver.

738    Gertrud Lauridsdatter i Odense. 18.7.1684, fol.474B.
E: Hans Nielsen Kaare. B:
2) Henrik Hansen
3) Laurids Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Margrethe Hansdatter.
FM: Niels Mikkelsen Kaare.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jørgensdatter.

739    Peder Hansen Hunderup i Odense. 3.7.1684, fol.475B.
E: Abelone Nielsdatter. LV: Christian Pedersen, knapmager.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter], skifte 8.7.1667 lbnr.522. B:
1) Peder Pedersen Hunderup, klokker i Odense Sankt Hans
2) Laurids Pedersen i København
3) Anne Pedersdatter, enke efter Hans Otte, grovsmed i København
4) Kirsten Pedersdatter g.m. Adam Jacobsen, grovsmed i Odense
5) Maren Pedersdatter g.m. Lorents Solbjerg i Odense
6) Else Pedersdatter g.m. Laurids Lauridsen, sadelmager i Odense
7) Anne Marie Pedersdatter.

740    Poul Jørgensen, sadelmager i Odense. 19.12.1683, fol.479B.
Enkemand. B:
1) Josef Poulsen
2) Jørgen Poulsen
3) Anne Poulsdatter
4) Elsebeth Poulsdatter
5) Anne Cathrine Poulsdatter
6) Karen Poulsdatter.
FM: Hans Gregersen, skrædder.
Afdøde døde 20.11.1683.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1684-1691741    Johanne [Andersdatter Siim] i Odense. 7.10.1684, fol.1.
Enke efter Hans [Hansen] Juul, præst i Källs, Nöbbelöv og Felestad] i Skåne. B:
1) Marie Sofie Hansdatter
2) Sivert Hansen Juul. præst i Skåne
3) Hans Hansen Juul. student i Skåne
4) Anders Hansen Juul, student i København
5) Rasmus Hansen Juul i København
6) Poul Hansen Juul i Odense latinskole
7) Christoffer Hansen Juul i København
8) Anne Hansdatter Juul g.m. Peder [Andersen] Samsing, præst i København
9) Sidsel Hansdatter Juul g.m. Henning Ermandinger, kongelig perlestikker i København
10) Karen Hansdatter Juul i København
11) Marie Sofie Hansdatter Juul i Odense.
FM: Hieronymus Christiansen.

742    Rasmus Ibsen Minche, slagter i Odense. 17.4.1684, fol.4.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Simonsen Koch. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Karen Rasmusdatter.
FM: Mads Knudsen, slagter.
[Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 24.4.1665 lbnr.500].

743    Jochum Ernst Hebbe, hører i den danske skole i Odense. 22.5.1684, fol.6B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Mads Nielsen Biug, der ægter enken. B:
1) Maren Jochumsdatter
2) Else Jochumsdatter
3) Margrethe Jochumsdatter.
FM: Hans Hebbe, skrædder.

744    Daniel Behm, badskær i Odense. 18.11.1684, fol.8.
E: Lisbeth Jacobsdatter. LV: Peder Jørgensen Vikkelsø. B:
1) Herman Stenvig Danielsen
2) Jacob Danielsen
3) Marie Danielsdatter
4) Lisbeth Danielsdatter
5) Christence Danielsdatter.
FM:
1 Hans Madsen, skrædder
2 Peder Jacobsen, kræmmer.

745    Anne Mathiasdatter Grønholt i Odense. 13.1.1685, fol.12.
E: Niels Hansen Kerteminde, købmand. B:
1) Mathias Nielsen
2) Anne Cathrine Nielsdatter.

746    Urban Ertmann, urtegårdsmand i Odense. 14.1.1685, fol.16, 37.
E: Mette Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde kaldes også Urban Gnevekou.

747    Dorthe Ibsdatter i Odense. 16.1.1685, fol.17.
Enke efter Niels Rasmussen, handskemager, [skifte 30.5.1684 lbnr.736].
Arven deles i 3 søsterlodder. A:
Første søsterlod:
1) søster Ingeborg Ibsdatter, [skifte 17.10.1678 lbnr.652]. E: Rasmus Pedersen, rendemester. B:
a Mette Rasmusdatter
Anden søsterlod:
2) søster, død. 1B:
a Mette Rasmusdatter g.m. Henrik Kreier
Tredje søsterlod:
3) søster, død. A:
a Bodil Nielsdatter, død 1B:
1 Carsten Hansen (arver 2 lodder)
b Jacob Handskemagers søn:
1 Hans Jacobsen (arver 1 lod)
c Karen Hansdatter g.m. Hans Hansen (arver 1 lod)
d Mette Hansdatter g.m. Anders Madsen, rytter (arver 1 lod).

748    Kirsten Nielsdatter i Odense. 27.1.1685, fol.22.
Enke efter Anders Madsen, skifte 21.12.1681 lbnr.695. B:
1) Karen Andersdatter.
FM:
1 morbror Jørgen Nielsen, skomager
2 farbror Hans Madsen i Ribe.

749    Margrethe Hansdatter i Odense. 3.5.1684, fol.23B.
E: Søren Christensen. B:
1) Christen Sørensen
2) Margrethe Sørensdatter
3) Cathrine Sørensdatter
4) Anne Sørensdatter
5) Else Sørensdatter.
Arv i boet efter Søren [Rasmussen Lund], prokurator, skifte 23.3.1671 lbnr.567 til B:
1) Gregers Sørensen.

750    Anne Nielsdatter i Odense. 9.8.1678, fol.28.
E: Peder Nielsen, handskemager. B:
1) Niels Pedersen
2) Poul Pedersen
3) Maren Pedersdatter.
Afdødes arv stod hos afdødes moster [Dorthe Nielsdatter], enke efter Rasmus Pedersen handskemager, [skifte 31.3.1671 lbnr.559], nu g.m. Anders Hansen.

751    Thomas Thomsen, feldbereder i Odense. 22.11.1684, fol.31.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Filip Blom, feldbereder. B:
1) Birthe Thomasdatter.
FM: Anders Pedersen, feldbereder.

752    Kirsten Mogensdatter i Odense. 7.5.1685, fol.34.
Enke efter Christian Jensen, skrædder, skifte 12.1.1682 lbnr.698. B:
1) Jens Christiansen
2) Johanne Christiansdatter g.m. Hans Gregersen, skrædder
3) Karen Christiansdatter g.m. Rasmus Pedersen, skrædder i Fredericia
4) Sofie Christiansdatter i Stenløse præstegård
5) Anne Marie Christiansdatter
6) Kirsten Christiansdatter.

753    Margrethe i Odense. 19.2.1685, fol.36B.
Enke efter Rasmus Rasmussen, skoflikker.
Arvinger angives ikke.

754    Niels Ibsen i Odense. 24.3.1685, fol.38B.
E: Anne Pedersdatter. B:
3) Peder Nielsen.
Første ægteskab med [Sidsel Pedersdatter], skifte 14.4.1681 lbnr.679. B:
1) Maren Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter.
FM: Frederik Hansen, knapmager.

755    Morten Briand, ugift kvartermester i Odense. 27.4.1685, fol.39B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 21.4.1685.

756    Christen Rasmussen, tømrer i Odense. 27.4.1685, fol.40B.
E: Anne Hansdatter.
Første ægteskab med Kirsten Markusdatter, efter hvem, der imod loven ikke er afholdt skifte.
Hans A:
1) bror Anders Rasmussen, soldat.
Hendes A:
1) mor Anne, enke efter Markus.

757    Ingeborg i Odense. 9.5.1685, fol.41B.
E: Anders Juncher. B:
1) Rasmus Juncher, løjtnant.

758    Margrethe Thomasdatter i Odense. 2.6.1685, fol.43.
E: Christen Pedersen Egertsen. B:
1) Thomas Christensen
2) Hans Christensen
3) Henrik Christensen
4) Peder Christensen
5) Ejler Christensen
6) Anne Cathrine Christensdatter
7) Margrethe Christensdatter
8) Susanne Christensdatter
9) Anne Christensdatter.
FM: Johan Wolf.

759    Karen Ejlersdatter i Odense. 18.6.1685, fol.46.
E: Mathias Torp, købmand. B:
1) Ejler Mathiassen Torp.

760    Rasmus Christensen i Odense. 23.6.1685, fol.50B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Henrik Sørensen, klokkestøber. B:
1) Christen Rasmussen
2) Sidsel Rasmusdatter
3) Mette Rasmusdatter
4) Maren Rasmusdatter.
FM: Hans Hansen.

761    Jes Nielsen Koch i Odense. 3.7.1685, fol.53B.
E: Ingeborg Hansdatter. A:
1) far Niels Pedersen Koch.

762    Maren Jensdatter i Odense. 7.7.1685, fol.55B.
Enke efter Hans Andersen, bager, skifte 26.7.1667 lbnr.523. B:
2) Anne Hansdatter g.m. Ludvig Christiansen, bager
3) Karen Hansdatter g.m. Anders Pedersen i Grenå
4) Cathrine Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen i København
5) Agathe Hansdatter g.m. Hans Andersen Møller
6) Maren Hansdatter g.m. Thomas Christensen.
Første ægteskab med [Christen Mortensen, skifte 9.9.1645 lbnr.207]. B:
1) Mette Christensdatter g.m. Christen Rasmussen.

763    Hans Clausen, murer i Odense. 17.7.1685, fol.59.
E: Cathrine Christensdatter. LV: far Christen Jensen, murer. B:
2) Christen Hansen
3) Karen Hansdatter.
FM: Hans Hansen, murer.
Første ægteskab med [Johanne Lauridsdatter], skifte 15.3.1678 lbnr.649.
1) Laurids Hansen.

764    Niels Andersen Odendal (Ottendal) i Odense. 22.7.1685, fol.61.
B:
1) Karen Nielsdatter hos moster i Nykøbing Falster.

765    Anne Pedersdatter i Odense. 31.7.1685, fol.62.
E: Niels Krag, slagter. B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: farbror Christen Blangsted.

766    Christen Rasmussen Bom i Odense. 28.10.1685, fol.64.
E: Maren Mikkelsdatter. B:
1) Rasmus Christensen
2) Hans Christensen.

767    Margrethe Andersdatter i Odense. 17.3.1686, fol.65.
E: Peder Olufsen, klejnsmed. B:
2) Søren Pedersen.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, skifte 30.7.1674 lbnr.597]. B:
2) Mette Sørensdatter.
Arv til Sørens Pedersens barn af første ægteskab B:
1) Karen Sørensdatter.

768    Tobias Reiniche, bøssemager i Odense. 7.5.1685, fol.68B.
Arvinger angives ikke. (Se lbnr.874).

769    Anne Lauridsdatter i Odense. 13.4.1686, fol.69.
E: Hans Nielsen. B:
1) Niels Hansen 2.

770    Mathias Joensen, ugift tjener i Odense. 21.5.1686, fol.70.
Arvinger angives ikke.

771    Anne Madsdatter i Odense. 1.6.1685, fol.71B.
E: Laurids Christensen, pottemager.
Arvinger angives ikke.

772    Christen Hansen, knapmager i Odense. 13.10.1685, fol.72.
E: Karen Madsdatter. LV: Peder Andersen pottemager. B:
3) Hans Christensen.
FM: Jesper Hansen.
Første ægteskab med Sidsel Ibsdatter. B:
1) Anne Marie Christensdatter
2) Dorthe Christensdatter.
FM: Frederik Hansen, knapmager.

773    Magdalene Pedersdatter i Odense. 29.10.11685, fol.73B.
E: Johan Zachariassen, maler. B:
1) Mette Cathrine Johansdatter.

774    Jacob Lauridsen, handskemager i Odense. 11.5.1686, fol.75B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen, handskemager.
Første ægteskab med Bodil Lauridsdatter, skifte 8.8.1676 lbnr.625. B:
1) Else Jacobsdatter.
FM: Peder Nielsen, handskemager.

775    Mads Thomsen, kæmner i Odense. 3.8.1686, fol.78B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. B.
4) Laurids Madsen
5) Niels Madsen
6) Johanne Madsdatter.
FM: Peder Nielsen Kaare.
Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, [skifte 19.5.1675 lbnr.612]. B:
1) Rasmus Madsen
2) Thomas Madsen
3) Mette Madsdatter.
FM: Thomas Christensen.

776    Else Svendsdatter i Odense. 20.2.1683, fol.83B.
E: Hans Rasmussen Kraft. B:
1) Karen Hansdatter.
Desuden nævnes afdødes søster Karen Svendsdatter.

777    Knud Knudsen [Seeblad], borgmester i Odense. 24.10.1677, fol.84.
E: Inger Andersdatter [Scheffer]. LV: Claus Rasch, præsident i Nyborg og amtsskriver og ridefoged i Nyborg amt. B:
1) Kirsten Knudsdatter.
FM: Jens Madsen, borgmester.
2) Maren Knudsdatter, død [25.7.1677]. E: Mads Jensen [Rosenberg], præst i Viby på Hindsholm. 3B:
a Pernille Madsdatter
b Inger Kirstine Madsdatter
c Maren Madsdatter.

778    Jacob Andersen Svitzer i Odense. 11.12.1684, fol.94B.
E: Susanne Eriksdatter. LV: Christen Hansen, rådmand. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter
2) Cathrine Jacobsdatter.
FM: Jens Lauridsen.

779    Casper Højer, ugift løjtnant i Odense. 9.3.1685, fol.97B.
Arvinger angives ikke.

780    Bodil Nielsdatter i Odense. 17.8.1685, fol.98.
Arvinger angives ikke.

781    Maren Mortensdatter i Odense. 6.10.1685, fol.98B.
Arvinger angives ikke.

782    Anne Madsdatter i Odense. 28.10.1685, fol.99.
E: Oluf Pedersen [Winther], vognmand. B:
1) Kirsten Olufsdatter g.m. Cramer Sørensen, hattemager i Fredericia
2) Anne Olufsdatter
3) Sofie Olufsdatter.

783    Maren Hansdatter i Odense. 4.5.1686, fol.100B.
E: Laurids Rasmussen, vognmand.
Første ægteskab med [Oluf Dinesen Winther], skifte 22.1.1678 lbnr.644. B:
1) Dines Olufsen
2) Hans Olufsen.
FM:
1 Rasmus Olufsen, vognmand
2 Laurids Pedersen Winther, skomager.

784    Rasmus Madsen Blangsted, handskemager i Odense. 18.5.1686, fol.103.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Christen Jørgensen Blangsted. B:
1) Sara Rasmusdatter
2) Anne Rasmusdatter.
FM: født værge Hans Madsen, bødker.

785    Anne Andersdatter i Odense. 2.9.1686, fol.104B.
E: Anders Rasmussen, vagtmester. B:
2) Anders Andersen
3) Mandrup Andersen
3) Anne Andersdatter
4) Else Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Maren Justsdatter.
FM: Jens Hansen Norsk.

786    Laurids Eriksen, smed i Odense. 4.2.1687, fol.105B.
E: Maren Madsdatter. LV. Laurids Iversen i Odense, skriver i Lunde herred. B:
1) Anne Cathrine Lauridsdatter.
FM: Jens Lauridsen Odense, købmand.

787    Anne Nielsdatter i Odense. 22.2.1687, fol.111.
E: Peder Hansen Lindegaard, købmand. B:
1) Hans Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Anne Pedersdatter.

788    Anne Pedersdatter i Odense. 18.2.1687. fol.114.
E: Hans Rasmussen Soderup. A:
1) søster Birgitte Pedersdatter g.m. Rasmus Lykkesen, skomager ved søn Peder Rasmussen, handskemager.

789    Abelone Christoffersdatter i Odense. 3.2.1687, fol.118B.
A:
1) søster Maren Christoffersdatter.

790    Anne Cathrine Henriksdatter i Odense. 26.2.1687, fol.120.
E: Hans Hansen Lindegaard, skomager. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Morten Hansen
4) Anne Hansdatter.
FM: farbror Mads Hansen Lindegaard.

791    Claus Pedersen, vognmand i Odense. 14.5.1687, fol.121.
E: Maren Olufsdatter. B:
1) Oluf Clausen
2) Sara Clausdatter g.m. Herman Seemann, fanesmed
3) Mette Clausdatter.
FM: farbror Hans Pedersen, drejer.

792    Maren Thomasdatter i Odense. 18.5.1687, fol.122.
A:
1) bror Hans Thomsen i Kristiansand i Norge.

793    Jacob Jørgensen, skomager i Odense. 21.4.1687, fol.123.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Claus Vernersen, kopsætter. B:
1) Peder Jacobsen
2) Jørgen Jacobsen
3) Cathrine Jacobsdatter
4) Ellen Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter.

794    Dorthe Madsdatter i Odense. 23.5.1687, fol.124B.
E: Hans Pedersen, handskemager, bortrejst, uvist hvorhen. B:
3) Kirstine Marie Hansdatter.
FM: farfar Peder Christensen, slagter.
Første ægteskab med Rasmus Madsen Blangsted, handskemager, [skifte 18.5.1686 lbnr.784]. B:
1) Sara Rasmusdatter
2) Anne Rasmusdatter.
FM: morbror Hans Madsen, bødker.

795    Mads Hansen i Odense. 5.2.1674, fol.125B.
Arvinger angives ikke.

796    Maren Jensdatter i Odense. 15.6.1687, fol.126B.
E: Steffen Christoffersen. B:
1) Anne Steffensdatter.

797    Henrik Frit, glarmester i Odense. 1.7.1687, fol.127.
E: Bodil Carstensdatter. A:
1) halvbror, sukkerbager i Hamborg.

798    Søren Godskesen, skrædder i Odense. 1.7.1687, fol.128B.
E: Anne Knudsdatter. LV: Knud Olufsen, skrædder. B:
1) Niels Sørensen
2) Anne Dorthe Sørensdatter
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Christian Pedersen, knapmager.

799    Anders Andersen, træskomand i Odense. 1.7.1687, fol.129B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Hans Andersen på Klingstrup
2) Cathrine Andersdatter
3) Karen Andersdatter
4) Maren Andersdatter.
FM: Christen Jørgensen Blangsted.

800    Jens Ibsen i Odense. 5.2.1687, fol.130B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jeppe Ibsen, urtegårdsmand. B:
1) Jacob Jensen
2) Abelone Jensdatter.
FM: Hans Knudsen, pottemager.

801    Hans Lauridsen, handskemager i Odense. 5.7.1687, fol.131.
E: Maren Knudsdatter. LV: Jens Andersen, pottemager. B:
1) Laurids Hansen, soldat
2) Knud Hansen, soldat
3) Maren Hansdatter
4) Kirsten Hansdatter.
FM: Niels Hansen, drejer.

802    Niels Hansen fra Køng, vagt i Odense. 5.7.1687, fol.132.
Enke efter Anne Hansdatter. B:
1) Hans Nielsen, bødker
2) Mads Nielsen
3) Karen Nielsdatter
4) Kirsten Nielsdatter.

803    Niels Hjerresen, snedker i Odense. 5.7.1687, fol.132.
E: Maren Hansdatter. LV: Filip Blom, feldbereder. B:
1) Niels Nielsen, myndig
2) Karen Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM: Jeppe Ibsen, urtegårdsmand.

804    Karen Jensdatter i Odense. 6.7.1687, fol.133.
Enke. B:
1) Bo Christiansen, præceptor i Ellesø præstegård
2) Anne Christiansdatter.
FM: Frederik Hansen, knapmager.

805    Anne Pedersdatter i Odense. 7.7.1687, fol.134B.
E: Søren Lauridsen, handskemager. B:
1) Laurids Sørensen, handskemager
2) Anne Sørensdatter
3) Ellen Sørensdatter
4) Hans Sørensen
5) Anders Sørensen
6) Marie Sørensdatter.

806    Kirsten Josefsdatter i Odense. 7.7.1687, fol.135B.
E: Jacob Lassen Borch. B:
1) Else Jacobsdatter.

807    Anne Jensdatter i Odense. 7.7.1687, fol.136.
Enke efter Harlev. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen, rendemester
2) Anne Hansdatter.

808    Hans Nielsen, prokurator i Odense. 15.7.1687, fol.136B.
E: Karen Madsdatter Bang. LV: Niels Frederiksen. B:
1) Niels Hansen
2) Jørgen Hansen
3) Hans Nielsen-Hansen
4) Dorthe Hansdatter
5) Kirsten Hansdatter.
FM: Ludvig Christiansen, bager.

809    Niels Andersen Fugl i Odense. 20.4.1687, fol.140B.
Arvinger angives ikke.

810    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 10.8.1687, fol.141.
Enke efter Laurids Nielsen, sværdfeger, skifte 24.8.1676 lbnr.626. B:
1) Hans Lauridsen, sværdfeger
2) Laurids Lauridsen, guldsmedesvend
3) Margrethe Lauridsdatter g.m. Claus Clausen Giese.

811    Iver Madsen, bager i Odense. 11.8.1687, fol.143.
E: Cathrine Antonsdatter. LV: Claus Clausen Skuldt, skomager. B:
1) Boe Iversen
2) Mathias Iversen
3) Anton Iversen.
FM: Jacob Henriksen, skrædder.

812    Erik Pedersen, pottemager i Odense. 12.8.1687, fol.145B.
E: Karen Christensdatter. LV: Mads Hansen Lindegaard. B:
1) Christian Eriksen
2) Peder Eriksen
3) Cathrine Eriksdatter
4) Marie Eriksdatter.
FM: morbror Laurids Christensen, pottemager.

813    Ludvig Spikermann, karetmager i Odense. 11.8.1687, fol.146B.
E: Gedske Didriksdatter. LV: Jochum Rochou, urtegårdsmand. B:
1) Johan Ludvig Ludvigsen Spikermann
2) Helene Juliane Ludvigsdatter Spikermann
FM: Jochum Bødker, glarmester.

814    Anders Hansen, slagter i Odense. 12.8.1687, fol.149.
E: Karen Nielsdatter [Rust]. LV: Rasmus Andersen, handskemager. B:
1) Niels Andersen
2) Hans Andersen.
FM: Laurids Hansen, slagter.

815    Birgitte Nielsdatter i Odense. 13.8.1687, fol150.
E: Hans Pedersen Rose. B:
1) Peder Hansen 9
2) Anne Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Beathe Hansdatter.

816    Peder Steffensen i Odense. 23.8.1687, fol.151.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Steffen Pedersen, skriver på kongens orlogsskib i København
2) Christen Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Rasmus Pedersen
5) Maren Pedersdatter g m. Johan Villadsen
6) Karen Pedersdatter g.m. Terkild Lauridsen.

817    Hans Jensen Meyer, købmand i Odense. 8.11.1687, fol.154.
E: Gertrud Christiansdatter. LV: Hieronymus Christiansen, købmand. B:
1) Jens Hansen Meyer
2) Jørgen Hansen Meyer
3) Maren Hansdatter Meyer.
FM: Jørgen Hansen, købmand.

818    Margrethe Hansdatter i Odense. 14.2.1688, fol.157B.
E: Peder Knudsen Broby. B:
1) Kirsten Pedersdatter 7 uger.

819    Barbara Hansdatter i Odense. 28.1.1688, fol.158.
Enke efter Christen Lauridsen, sværdfeger. B:
1) Anne Christensdatter g.m. Mads Andersen, klejnsmed
2) Zacharias Christensen, smed i Farstrup i Vigerslev sogn
3) Else Christensdatter g.m. Johan Bernt Hoff, rytter
4) Didrik Christensen, klejnsmed i Ørslev ved Middelfart
5) Lisbeth Christensdatter.

820    Karen Pedersdatter i Odense. 1.2.1688, fol.159.
E: Peder Eriksen. B:
1) Oluf Pedersen 18, i skomagerlære
2) Henrik Pedersen
3) Peder Pedersen.
Afdøde kaldes også Karen Hansdatter.

821    Jørgen Christensen, tømrer i Odense. 9.3.1688, fol.159B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Hans Nielsen Jylland.
Første ægteskab med Kirsten Madsdatter. B:
1) Jørgen Jørgensen 9.
FM: farbror Christen Christensen, knapmager.

822    Just Stangenberg, buntmager. 13.8.1686, fol.160.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Claus Andersen, kobbersmed. B:
1) Judith Justsdatter 2.
FM: Hans Lauridsen, sværdfeger.
[Første ægteskab med Magdalene Selmer, skifte 23.9.1679 lbnr.657].

823    Ove Rasmussen Juul, toldforpagter i Odense. 29.3.1688, fol.162B.
E: Else Lauridsdatter. LV: Jacob Christensen Møller, der ægter enken. B:
1) Mette Ovesdatter
2) Inger Ovesdatter.
FM: Hans Nielsen Borchersen, købmand.

824    Maren Knudsdatter i Odense. 6.4.1688, fol.168B.
Enke efter Laurids Lauridsen, murer.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søsters mand Peder Hansen, tømrer.

825    Peder Jensen Meyer, landstingshører og -skriver i Odense. 6.4.1688, fol.169.
E: Karen Andersdatter. LV: Anders Henningsen Broholm, herredsfoged i Odense herred. B:
1) Anders Pedersen Meyer
2) Cathrine Pedersdatter Meyer.
FM: Urban Bahnsen, farver.

826    Kirsten Jensdatter Rømer i Odense. 18.4.1688, fol.173.
E: Poul Hansen. A:
1) bror Anders Jensen Rømer, parykmager i København
2) bror Jacob Jensen Rømer i Christiania i Norge.
Afdøde døde 19.1.1688.

827    Jacob Jeftasen, snedker i Odense. 20.3.1688, fol.174B.
E: Anne Hansdatter. LV: Niels Bertelsen. B:
1) Markus Jacobsen 19, snedkersvend
2) Hans Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Henning Jacobsen
5) Lorents Jacobsen
6) Anne Jacobsdatter
7) Ellen Jacobsdatter.
FM: Rasmus Hansen Top, snedker.
(Ved enkens skifte kaldes afdøde Jacob Ibsen).

828    Anders Jensen, skipper i Odense. 25.1.1688, fol.177.
E: Karen Hansdatter Sperling.
Arvinger angives ikke.

829    Hans [Bertelsen] Wichmann, rådmand i Odense, der døde 17.12.1685, fol.183B.
Enkemand efter Elisabeth Eriksdatter, [begravet Odense Sankt Knud 19.7.1683]. B:
2) Kirstine Marie Hansdatter Wichmann
3) Bertel Hansen Wichmann
4) Elisabeth Hansdatter Wichmann
5) Falentin Hansen Wichmann.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Aufdiener, [skifte Middelfart 28.2.1655 lbnr.152]. B:
1) Maren Hansdatter, enke efter Hans Jørgensen.
[Andet ægteskab med Kirsten Pedersdatter, begravet Odense Sankt Knud 8.6.1671].

830    Johan Wolf i Odense. 16.4.1688, fol.193B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Christen Pedersen Egertsen. B.
1) Margrethe Johansdatter Wolf g.m. Carsten Sibrandt, hatstafferer i København
2) Else Johansdatter Wolf.

831    Laurids Nielsen Rohde i Odense. 28.6.1688, fol.198.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. A:
1) bror Hans Nielsen i Bellinge, død. 4B:
a Laurids Hansen, 22, bødkersvend i Fåborg
b Karen Hansdatter g.m. Anders Hansen Vibe, skomager i Odense
c Maren Hansdatter 16
d Karen Hansdatter 13
2) bror Peder Nielsen i Bellinge, død. 3B:
a Karen Pedersdatter 28
b Hans Pedersen 24
c Johanne Pedersdatter 22.

832    Mads Jørgensen, bager i Odense. 21.4.1688, fol.202B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Hebbe, skrædder. B:
5) Knud Madsen
6) Dorthe Lisbeth Madsdatter.
FM: Hans Arentsen, bager.
Første ægteskab med Dorthe Hansdatter, [skifte 18.2.1684 lbnr.731]. B:
1) Anne Madsdatter
2) Claus Madsen
3) Kirsten Madsdatter
4) Cathrine Madsdatter.

833    Else Pedersdatter i Odense. 2.3.1688, fol.205.
E: Laurids Lauridsen, sadelmager. B:
1) Laurids Lauridsen 6
2) Anne Lauridsdatter 5
3) Peder Lauridsen 3.

834    Filip Blom, feldbereder i Odense. 17.7.1688, fol.207.
E: Marie Madsdatter. LV: Laurids Knudsen, bøssemager. B:
1) Mathias Filipsen Blom 2.
FM: Niels Rasmussen, feldbereder.

835    Ditlev Pedersen, rytter i Odense. 31.7.1688, fol.209.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Hansen, strandrider. B:
1) Abel Ditlevsdatter g.m. Oluf Nielsen i Brenderup
2) Margrethe Ditlevsdatter g.m. Henrik Pedersen Fich i Svendborg
3) Cathrine Ditlevsdatter på stedet.
FM: Peder Nielsen Lundby.

836    Hans Ejler, possementmager i Odense. 31.7.1688, fol.210B.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Henrik Henriksen, sværdfeger. B:
1) Anne Marie Hansdatter 25
2) Jørgen Hansen 22, possementmagersvend i Malmø i Skåne.
FM: Hans Jensen Vendelbo.

837    Christen Hansen [Lime], rådmand i Odense. 24.7.1688, fol.212B.
E: Anne Jacobsdatter. B:
1) Marie Christensdatter g.m. Jens Baltsersen, regimentskvartermester i Odense
2) Hans Christensen 24, student
3) Jacob Christensen 23
4) Gertrud Christensdatter 17
5) Anne Cathrine Christensdatter 16
6) Else Christensdatter 15
7) Maren Christensdatter 13.
FM: morbror Knud Jacobsen [Wichmann], præst i Ringe.

838    Mathias Villadsen, stadskaptajn og købmand i Odense. 2.5.1688, fol.232.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Markus Kuchelsen i Assens. B:
1) Didrik Mathiassen
2) Margrethe Mathiasdatter
3) Rakel Mathiasdatter.
FM: farbror Johan Villadsen.

839    Abelone Nielsdatter i Odense. 7.9.1686, fol.242.
E: Laurids Høgh, der døde. Hans børn af første ægteskab B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Rasmus Lauridsen
3) Mathias Lauridsen.
Første ægteskab med Peder Hansen Hunderup, [skifte 3.7.1684 lbnr.739].

840    Hans Christensen Samsing i Odense. 11.4.1689, fol.243.
E: Karen Ejlersdatter. LV: Claus Skuldt, skomager. B:
6) Christian Hansen 14
7) Ejler Hansen 5.
Første ægteskab med Margrethe Jacobsdatter, skifte 24.9.1674 lbnr.599. B:
1) Jacob Hansen, skomagersvend
2) Cathrine Hansdatter g.m. Peder Hansen i Åstrup ved Nakkebølle
3) Anne Hansdatter g.m. Christen Ejlersen, skomager
4) Hans Hansen
5) Marie Hansdatter.

841    Rasmus Simonsen Koch i Odense. 4.6.1689, fol.247B.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. B:
1) Christoffer Rasmussen
2) Kirsten Rasmusdatter g.m. Christen Vestesen, toldforvalter i Kerteminde.

842    Jørgen Hansen, vognmand i Odense. 29.8.1689, fol.249B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Jens Hansen Norsk. B:
1) Anne Jørgensdatter 13.
FM: farbror Peder Hansen.

843    Peder Christensen, skomager i Odense. 9.10.1689, fol.252.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Claus Pedersen 16
2) Kirsten Pedersdatter 14
3) Christen Pedersen 13
4) Niels Pedersen 6
5) Mette Pedersdatter 16 uger.
FM: farbror Christen Christensen, tømrer.

844    Kirsten Madsdatter i Odense. 16.10.1689, fol.255.
E: Hans Lauridsen, hattemager. B:
1) Laurids Hansen 2.

845    Jens Hansen Hunderup i Odense. 28.6.1689, fol.257B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Lorents Solberg, sadelmager. B:
1) Hans Jensen 6 mdr.
FM: morbror Peder Pedersen, klokker i Odense Sankt Hans.

846    Søren Lauridsen, handskemager i Odense. 15.11.1689, fol.260B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Rasmus Andersen Faaborg, handskemager. B:
7) Jørgen Sørensen 7.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 7.7.1687 lbnr.805]. B:
1) Laurids Sørensen, handskemager
2) Anne Sørensdatter 20
3) Ellen Sørensdatter 17
4) Hans Sørensen 14
5) Anders Sørensen 9
6) Marie Sørensdatter 9.

847    Elisabeth Hansdatter i Odense. 27.1.1690, fol.263.
E: Hans Simonsen, drejer. B:
1) Elisabeth Marie Hansdatter 8
2) Hans Hansen 4½.

848    Karen Pedersdatter i Odense. 23.1.1690, fol.271B.
E: Claus Jespersen, klejnsmed. B:
1) Jesper Clausen 20.

849    Maren Madsdatter i Odense. 23.10.1689, fol.275.
E: Peder Eriksen. A:
1) bror Jørgen Madsen i Brændekilde
2) søster Karen Madsdatter
3) søster Kirsten Madsdatter
4) halvbror Niels Madsen i Bolbro
5) halvbror Mads Andersen i Sanderum
6) halvsøster Anne Madsdatter i Troense
7) halvsøster Anne Cathrine Andersdatter, uvist hvor.

850    Elisabeth Lauridsdatter i Odense. 21.3.1690, fol.277.
E: Hans Hansen, skrædder. B:
1) Anne Marie Hansdatter 17
2) Peder Hansen 14
3) Hans Hansen 12.

851    Anne Marie de Buch i Odense. 28.4.1690, fol.278B.
Enke efter Georg von Proschewisch, ritmester. B:
1) Hans Henrik von Proschewisch, løjtnant
2) [Anne Cathrine von Proschewisch, død 1674, var g.m. Otto von Oesede, fælles skifte 28.4.1674 lbnr.602]. B:
a Jørgen von Oesede
3) Margrethe Barbara von Proschewisch g.m. Johannes Unsenius, læge [ved Søkvæsthuset i København].

852    Mads Lassen, toldbetjent i Munke Mølle i Odense. 12.4.1690, fol.286.
E: Kirsten Nielsdatter, der tjener på Rørbæk i Vester sogn i Nørvang herred. LV: Niels Bertelsen i Dørslund i Brande sogn. A:
0) mor Maren Madsdatter i Fjederholt i Rind sogn i Hammerum herred, begravet Rind 4.9.1659
1) bror Jens Lassen i Brandlund i Brande sogn
2)) halvsøster Maren Christensdatter i Fjederholt, begravet Rind 11.9.1659. 2B:
a Johanne Jespersdatter g.m. Christen Rasmussen
b Maren Jespersdatter
2) halvsøster Mette Christensdatter i Fjederholt, begravet Rind 11.5.1669. E: Gøde Jensen. 4B:
a Christen Gødesen
b Jens Gødesen
c Las Gødesen
d Maren Gødesdatter
3) halvsøster Sidsel Christensdatter g.m. Niels Bertelsen i Dørslund
4) halvsøster Anne Christensdatter, enke i Bjerlev i Hvejsel sogn.

853    Oluf Madsen, vognmand i Odense. 15.4.1690, fol.288B.
E: Mette Andersdatter. B:
1) Mads Olufsen
2) Karen Olufsdatter g.m. Mikkel Brotter, feltskær i Nyborg
3) Anne Olufsdatter 26
4) Hans Olufsen 23.

854    Maren Nielsdatter i Odense. 7.5.1690, fol.291.
E: Hans Knudsen, pottemager. B:
1) Niels Hansen 6.

855    Elisabeth Pedersdatter i Odense. 20.5.1690, fol.292.
E: Henrik Henriksen, sværdfeger. B:
1) Peder Henriksen 12.

856    Alhed [Johansdatter] Hast i Odense. 3.4.1690, fol.296.
E: Christian Nauschutz, garver.
Første ægteskab med [Peder Læsø]. B:
1) Dorthe Pedersdatter Løscher g.m. Arent Christensen, bager
2) Peder Løscher i Hamborg.
Andet ægteskab med Zacharias Kihn, skifte 11.12.1677 lbnr.639. B:
1) Zacharias Zachariassen Kihn i Hamborg
2) Johan Zachariassen Kihn, skomager i Odense
3) Jørgen Zachariassen Kihn, skomagersvend i Odense
4) Henrik Zachariassen Kihn, snedkersvend i Hamborg
5) Claus Zachariassen Kihn
6) Jacob Zachariassen Kihn
7) Arent Zachariassen Kihn
8) Martha Zachariasdatter Kihn.

857    Anne Hansdatter i Odense. 27.6.1690, fol.318B.
Enke efter Jacob Ibsen, snedker, [skifte 20.3.1688 lbnr.827, hvor han kaldes Jacob Jeftasen]. B:
1) Markus Jacobsen
2) Hans Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Henning Jacobsen
5) Lorents Jacobsen
6) Anne Jacobsdatter
7) Ellen Jacobsdatter.
FM: Rasmus Hansen Top, snedker.

858    Peder Nielsen, skrædder og hustru Anne Hansdatter i Odense. 4.7.1690, fol.324B.
B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Niels Kjeldsen, skrædder
2) Niels Pedersen 21.
FM: Jesper Hansen Rust, guldsmed.

859    Anne Thomasdatter i Odense. 9.7.1690, fol.329B.
E: Jesper Hansen. B:
3) Anne Dorthe Jespersdatter 16
1) Thomas Jespersen 10
2) Laurids Jespersen 9.

860    Anne Hansdatter i Odense. 7.8.1690, fol.331.
E: Anders Nielsen. A:
1) halvbror Mikkel Andersen i Christiania i Norge.

861    Karen Olufsdatter i Odense. 19.8.1690, fol.331B.
E: Peder Nielsen Lumby. B:
1) Karen Pedersdatter 10
2) Niels Pedersen 8
3) Margrethe Pedersdatter 6
4) Maren Pedersdatter 5.

862    Claus Andersen, kobbersmed i Odense. 9.10.1690, fol.336B.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Hans Hebbe, skrædder. B:
1) Anne Margrethe Clausdatter 12
2) Bodil Clausdatter 8.
FM: Hjerre Jespersen.
[Første ægteskab med Anne Henriksdatter, skifte 27.4.1675 lbnr.607].

863    Mette Hansdatter i Odense. 17.9.1690, fol.344B.
E: Rasmus Jørgensen, farver. A:
1) bror Jens Hansen ved Randers
2) søster Lisbeth Hansdatter i Bergen i Norge
3) halvbror Søren Jensen i Rudkøbing
4) halvbror Anders Jensen, guldsmed i Odense
5) halvsøster Anne Jensdatter i Rudkøbing, død. 2B: en søn og en datter
6) halvsøster Ingeborg Jensdatter, enke efter Hans Hebbe, [skifte 24.7.1679 lbnr.694].

864    Dorthe Pedersdatter Løscher i Odense. 30.10.1690, fol.347B.
E: Arent Christiansen, bager. B:
2) Gertrud Arentsdatter 11
3) Cathrine Arentsdatter 8
4) Else Arentsdatter 7
5) Anne Kirstine Arentsdatter 5
6) Martha Arentsdatter 2.
Første ægteskab med [Poul Jacobsen, skifte 25.1.1677 lbnr.630]. B:
1) Alhed Poulsdatter.

865    Henrik Høhne i Odense. 6.6.1690, fol.349.
Enkemand efter Cathrine Bendixdatter, død 6.6.1690, 2 dage før sin mand. B:
1) Anne Kirstine Lisbeth Henriksdatter
2) Mariche Henrikke Henriksdatter
3) Johanne Henriksdatter
4) Anne Gustine Henriksdatter.
(Usikkert om navnene skal fordeles på flere personer).
FM: morbror Bernt Bendixen [Øgler], præst i Hesselager.
Afdøde døde 8.6.1690.

866    Peder Nielsen Lime, vognmand i Odense. 9.1.1691, fol.362B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Lauridsen. B:
3) Jørgen Pedersen.
FM: Christen Sørensen, vognmand.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 3.7.1678 lbnr.645]. B:
1) Niels Pedersen
2) Peder Pedersen.

867    Tønnes Hansen i Odense. 18.2.1691, fol.363B.
E: Anne Margrethe Scheel. B:
1) Hans Tønnesen
2) Henrik Tønnesen
3) Frederik Tønnesen
4) Filip Tønnesen
5) Dorthe Tønnesdatter.

868    Inger Andersdatter [Scheffer (Schæffer)] i Odense. 25.2.1691, fol.364.
Enke efter Knud Knudsen [Seeblad], borgmester, [skifte 24.10.1677 lbnr.777]. B:
1) [Maren Knudsdatter, død 25.7.1677, var g.m. Mads Jensen Rosenberg, præst i Viby på Hindsholm, død 18.4.1680]. 2B:
a Pernille Madsdatter
b Maren Madsdatter.
FM: farbror Otto Jensen Langemach.
Afdøde døde 5.12.1690.

869    Gertrud Andersdatter i Odense. 25.5.1691, fol.371.
E: Rasmus Knudsen, træskomand. B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Margrethe Rasmusdatter.

870    Cort Andersen, visiterer i Odense. 8.6.1691, fol.372.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 8.5.1691.

871    Laurids Knudsen, bøssemager i Odense. 30.7.1691, fol.373.
E: Dorthe Isaksdatter. LV: Jens Lauridsen Odense. B:
1) Knud Lauridsen, myndig
2) Christen Lauridsen
3) Isak Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter
5) Karen Lauridsdatter.
Arv i boet efter enkens stedfar Christen Lauridsen, bøssemager, skifte 17.6.1660 lbnr.419.

872    Karen Hansdatter i Odense. 4.8.1691, fol.376B.
E: Jørgen Christensen Friis, bager. B:
1) Lykke Sofie Jørgensdatter 10 mdr.

873    Anne Margrethe Didriksdatter i Odense. 4.8.1691, fol.378.
A:
1) mor Margrethe Sørensdatter, enke efter Mathias Villadsen, skifte 2.5.1688 lbnr.838
2) halvbror Didrik Mathiassen
3) halvsøster Margrethe Mathiasdatter
4) halvsøster Rakel Mathiasdatter.
FM: farbror Johan Villadsen.
Av i boet efter afdødes far Didrik Henriksen, skifte 5.6.1674 lbnr.594.
Arv i boet efter afdødes mormor Anne, der var g.m. Søren Jensen.

874    Karen Baltsersdatter i Odense. 5.10.1691, fol.379B.
Enke efter Tobias Reiniche, bøssemager, [skifte 7.5.1685 lbnr.768]. B:
1) Henrik Tobiassen, bøssemager
2) Salome Tobiasdatter, g.m. Tobias Wille, der rejste til Holland i 1690, men endnu ikke er kommet hjem.

875    Mette Andersdatter i Odense. 10.12.1691, fol.381B.
Enke efter Oluf Madsen, vognmand, [skifte 15.4.1690 lbnr.853]. B:
1) Mads Olufsen
2) Karen Olufsdatter g.m. Mikkel Brotter, feltskær i Nyborg
3) Anne Olufsdatter
4) Hans Olufsen.

876    Bodil Lauridsdatter i Odense. 8.10.1690, fol.382.
E: Niels Madsen Braadt.
Første ægteskab med [Laurids Madsen Braadt, skifte 9.12.1681 lbnr.686]. B:
1) Mathias Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.

877    Karen Madsdatter i Odense. 10.10.1691, fol.384.
E: Jacob Pedersen, skrædder. B:
1) Mathias Jacobsen 4.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1691-1697878    Gunder Fochsdatter With i Odense. 11.11.1691, fol.2.
E: Niels Mule, rådmand. B:
7) Christen Mule
8) Pernille Mule.
Første ægteskab med Christen Lauridsen, [skifte 4.12.1679 lbnr.659]. B:
1) Foch Christensen
2) Lene Christensdatter 14
3) Laurids Christensen
4) Hans Christensen
5) Ebbe Christensen 18
6) Henrik Christensen, død, efter hvem, der er arv.

879    Hans Pedersen, drejer i Odense. 22.5.1690, fol.41.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Jesper Hansen, Rust. B:
1) Sara Hansdatter 22
2) Christoffer Hansen 20
3) Anne Hansdatter 18
4) Mette Hansdatter 17
5) Peder Hansen 13
6) Magdalene Hansdatter.FM: Laurids Kedelsmed.

880    Karen Pedersdatter i Odense. 11.11.1690, fol.45.
E: Niels Bertelsen, snedker. B:
1) Anne Nielsdatter 8
2) Bertel Nielsen 4.

881    Barbara Jensdatter [Rosenberg] i Odense. 4.11.1690, fol.48.
E: Søren Knudsen [Ballov]. B:
1) Poul Sørensen 8
2) Jens Madsen (Massenius)ma Sørensen 7
3) Helvig Sørensdatter 6.

882    Lorents Elkær, badskær i Odense. 20.12.1688, fol.59B.
E: Elisabeth Jacobsdatter. A:
1) mor Kirsten Andersdatter g.m. Søren Pedersen, badskær i København.
Arv i boet efter [Daniel Behm, badskær], skifte 18.11.1684 lbnr.744 til B:
1) Herman Stenvig Danielsen
2) Jacob Danielsen.

883    Maren Rasmusdatter i Odense. 23.1.1691, fol.62B.
E: Christen Christensen Loumann. B:
1) Margrethe Christensdatter 6
2) Jens Christensen 4
3) Rasmus Christensen 3.

884    Christence Danielsdatter, ugift i Odense. 9.5.1691, fol.65.
A:
1) mor Lisbeth Jacobsdatter g.m. Christian Peder von Groningen, badskær
2) bror Herman Stenvig Danielsen Behm
3) bror Jacob Danielsen Behm
4) søster Marie Danielsdatter Behm g.m. Johan Zachariassen, maler
5) søster Lisbeth Danielsdatter Behm.
FM:
1 Hans Madsen, skrædder
2 Peder Jacobsen, kræmmer.

885    Markus Jensen, ugift i Odense. 20.4.1691, fol.65B.
A:
1) halvbror Henrik Markussen i Kværndrup på Ravnholt gods
2) halvsøster, død. 1B:
a Markus Thomsen i Torøje i Smerup sogn på Stevns.

886    Rasmus Nielsen, prokurator i Odense, der døde 13.3.1690, fol.69B.
E: Mette Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

887    Anne Tilberg i Odense. 31.5.1691, fol.72.
E: Mikkel Nielsen Rude, danske skolemester. A:
1) halvbror Evert Tilberg, visiterer i Kerteminde, død uden børn, [skiftet 18.7.1688 lbnr.124].
Afdøde var født i Luche i Lüneborg.
Arvinger kendes ikke.

888    Registrering i Odense. 4.3.1692, fol.73B.
Registrering af gods og ejendom, der tilhørte Ejler Borchersen, farver og hustru [Karen Christiansdatter Bahnsen i Nyborg, skifte Nyborg 16.3.1692 lbnr.337].
Boet udleveres til [afdøde mands far] Christian Bahnsen, farver i Assens.

889    Peder Nielsen Kaare i Odense. 17.3.1692, fol.74B.
E: Birgitte Knudsdatter. LV: Christian Pedersen, knapmager. B:
1) Niels Pedersen 19
2) Maren Pedersdatter 13.
FM: farbror Niels Nielsen Kaare.

890    Karen Lauridsdatter i Odense. 22.3.1692, fol.76B.
E: Hans Madsen Sanderum. B:
1) Maren Hansdatter 7
2) Laurids Hansen 3
3) Gertrud Hansdatter 1.

891    Mette Pedersdatter i Odense. 20.4.1692, fol.79.
E: Hans Lauridsen Heider, sværdfeger. B:
1) Bodil Hansdatter Heider 8
2) Laurids Hansen Heider 6.

892    Kirsten Jensdatter rom i Odense. 27.6.1692, fol.80B.
E: Hans Nielsen, skomager. A:
1) halvbror Jørgen Hansen From, købmand i Nakskov
2) halvsøster Gertrud Hansdatter i Bovense.

893    Karen Pedersdatter i Odense. 15.7.1692, fol.81B.
E: Sivert Mortensen, sadelmager. B:
1) Peder Sivertsen 1½
2) Anne Cathrine Sivertsdatter 1.

894    Karen Jacobsdatter Faaborg i Odense. 16.7.1692, fol.82B.
E: Josias Frandsen, skomager. A:
1) mor Johanne Christensdatter, enke efter Jacob [Jacobsen] Faaborg, [skifte 5.10.1680 lbnr.668]
2) Jacob Jacobsen, skomagersvend i Tønder
3) Christian Jacobsen, skomagersvend i Tønder
4) Jens Jacobsen, på stedet
5) Maren Jacobsdatter g.m. Christian Andersen, skomager
6) Anne Marie Jacobsdatter i Særslev præstegård
7) Rebekka Jacobsdatter.

895    Christen Christensen Bisp i Odense. 1.8.1692, fol.84B.
E: Else Jensdatter. LV: Niels Pedersen Koch. A:
1) søster, død. 1B:
a datter, død. E: Christen Rasmussen, smed. 2B:
1 Johan Christensen
2 Anne Christensdatter.

896    Lorents Antonsen, bager i Odense. 19.8.1692, fol.87.
E: Karen Andersdatter. LV: Erik Mathiassen, der ægter enken. B:
1) Cathrine Magdalene Lorentsdatter 18.
FM: Hans Thomsen Altmann, købmand.

897    Karen Pedersdatter i Odense. 25.10.1692, fol.88B.
E: Laurids Olufsen, vognmand. B:
1) Peder Olufsen, klejnsmed
2) Oluf Olufsen, død. 3B:
a Oluf Olufsen
b Mathias Olufsen
c Margrethe Olufsdatter
3) Rasmus Olufsen, bøssemager i Næstved
4) Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Sørensen, skomager.

898    Mikkel Rasmussen i Odense. 3.11.1692, fol.93.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mikkel Pedersen, der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Mikkelsdatter 8
2) Margrethe Mikkelsdatter 3.
FM: Rasmus Frandsen, blytækker.

899    Maren Andersdatter i Odense. 4.11.1692, fol.95.
E: Oluf Andersen, trædrejer. B:
1) Anne Olufsdatter 16
2) Karen Olufsdatter 7.

900    Peder Christensen i Odense. 15.11.1692, fol.96.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Nielsen. B:
4) Karen Pedersdatter 20
5) Maren Pedersdatter 17
6) Anne Marie Pedersdatter 12
7) Anne Cathrine Pedersdatter 10
8) Anders Pedersen 7.
FM: Rasmus Jørgensen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Pedersen, rytter
2) Anne Pedersdatter g.m. Steffen Christoffersen
3) Kirsten Pedersdatter.

901    Christence Mikkelsdatter i Odense. 16.11.1692, fol.98B.
Enke efter Peder Jespersen [Ravn], guldsmed, [skifte 18.8.1681 lbnr.672]. B:
1) Jesper Pedersen Ravn, død. E: Kirsten Clemensdatter i Slagelse. Hans børn, hvis navne ikke angives
2) Michael Pedersen i Fredericia
3) Elisabeth Pedersdatter, [skifte 20.5.1690 lbnr.855]. E: Henrik Henriksen, sværdfeger. 1B:
a Peder Henriksen
4) Anne Helene Pedersdatter g.m. Hans Wilchen, sadelmager
5) Marie Pedersdatter g.m. Tobias Mahn, badskær.

902    Hans Wiis, ugift i Odense. 14.12.1691, fol.100.
Arvinger kendes ikke.

903    Markus Francois i Odense. 10.1.1693, fol.104B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Adrian Cohuus, sergent i Nyborg, der ægter enken, De blev viet af en katolsk præst i Fredericia. B:
1) Laurentius Markussen Francois 13
2) Peder Markussen Francois 7.
FM: Tobias Mahn, badskær.
Afdøde var af den katolske tro.

904    Peder Hansen, vognmand i Odense. 18.1.1693, fol.109B.
E: Abelone Mortensdatter. LV: Mads Hansen, vognmand. B:
1) Karen Pedersdatter 17.
FM: Jesper Poulsen, vognmand.

905    Maren Pedersdatter i Odense. 10.6.1693, fol.111.
E: Anders Nielsen Krag, slagter.
Første ægteskab med [Rasmus Ibsen Minche, skifte 17.4.1684 lbnr.742]. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Karen Rasmusdatter.
FM: Anders Andersen, slagter.

906    Rasmus Pedersen, oculist og broksnider i Odense. 30.6.1693, fol.115.
E: Elisabeth Cathrine Bastiansdatter. LV: Hans Simonsen, drejer. B:
1) Kirsten Rasmusdatter 22
2) Anne Marie Rasmusdatter 19
3) Børre Rasmussen 16.
FM: morbror Daniel Bastiansen.

907    Kirsten Ibsdatter i Odense. 29.7.1693, fol.118.
Enke efter Jens Hansen Norsk. A:
1) bror Niels Ibsen i Glavendrup [i Skamby sogn]. Gave til hans datter Abelone Nielsdatter
2) bror Knud Ibsen i Stensby [i Skamby sogn]. Gave til datter Birgitte Knudsdatter
3) bror Anders Ibsen i Højrup, død. 5B:
a Knud Andersen
b Jørgen Andersen
c Jens Andersen
d Maren Andersdatter
e Maren Andersdatter
4) bror Jeppe Andersen i Rorslev, død. 2B:
a Anders Jepsen
b Anne Jepsdatter
5) halvbror Hans Rasmussen i Nærå sogn.
Da afdøde ingen livsarvinger har, afgav hun sin halve lod efter sin afdøde mand til dennes bror Morten Hansen efter Danske lov 5.4.14.

908    Karen Pedersdatter i Odense. 19.8.1693, fol.122.
E: Arent Christiansen, bager.
Første ægteskab med [Mads Jørgensen, skifte 21.4.1688 lbnr.832]. B:
2) Dorthe Lisbeth Madsdatter 9.
Hende B:
1) Christian Hansen 19.
FM: Hans Didriksen Hebbe, skrædder.

909    Gertrud Nielsdatter i Odense. 25.9.1693, fol.126.
E: Laurids Olufsen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Christian Andersen, handskemager
2) Anne Rasmusdatter.
FM: Christen Lauridsen Winther, skomager.

910    Niels Madsen Braadt i Odense. 17.10.1693, fol.129B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Niels Lauridsen i Ejby. A:
1) søster Maren Madsdatter g.m. Rasmus Hansen i Bederslev
2) søster Anne Madsdatter, enke i Bederslev
3) Kirsten Madsdatter, død. 1B:
a Anne g.m. Jochum Stange, rytter i Allese.

911    Søren Hansen Ørsted, farver i Odense. 16.11.1693, fol.130B.
E: Marie Lorentsdatter Bremer. LV: Urban Jensen Brasch. B:
1) Hans Sørensen Ørsted 7.
FM: Johan Andersen Borchert, farver.

912    Niels Jørgensen Harbo, skrædder i Odense. 30.11.1693, 135.
E: Karen Clausdatter. B:
1) Claus Nielsen Harbo, trompeter
2) Jørgen Nielsen Harbo, bager i Fåborg
3) Herman Nielsen Harbo, snedkersvend i Fåborg
4) Kirsten Nielsdatter Harbo g.m. Hans Lauridsen Heider, sværdfeger
5) Marie Nielsdatter Harbo 20
6) Hans Christian Nielsen Harbo 11.

913    Karen Hansdatter i Odense. 14.12.1693, fol.139B.
E: Hans Andersen, kusk. B:
1) Margrethe Lisbeth Hansdatter 1½.

914    Birgitte Else Hahn i Odense. 24.4.1693, fol.141B.
Enke efter Ulrik von Dewitz, oberst.
Testamente af 3.8.1675.
Hans A:
1) bror Henning von Dewitz til Store Dalerchow i Mecklenburg
2) bror Otto von Dewitz til Colpin, død. 2B:
a Dorthe von Dewitz
b Anne Margrethe von Dewitz forlovet med Henning von Dewitz.
Hendes A:
1) søster Hippolita Hahn til Fuglsang
2) bror Vincent Joachim Hahne til Seekamp [ved Kiel] og Hjortespring [i Smørum herred]
3) søster Sofie Amalie Hahne g.m. Conrad greve af Reventlow, herre til Clausholm, Frisenvold og Løgstrup og amtmand over Haderslevhus amt
4) bror Alexander Hahne til Seekamp og Hjortespring ved Otto Krabbe til Holmgård og amtmand i Roskilde og Tryggevælde amter.

915    Karen Jørgensdatter, ugift i Odense. 28.12.1693, fol.164B.
A:
1) bror Oluf Jørgensen, degn i Vejlby, død. 1B:
a Birgitte Olufsdatter i Middelfart.
FM: Morten Pedersen, grydestøber, som beslægtet.

916    Jørgen Mortensen, tømrer i Odense. 9.1.1694, fol.166B.
E: Kirsten Madsdatter. B:
1) Anne Jørgensdatter 20
2) Anne Marie Jørgensdatter 10
3) Kirsten Jørgensdatter 6.

917    Rasmus Christensen Lykkesen, skomager i Odense. 10.1.1694, fol.168.
Enkemand efter Birthe Pedersdatter, død for 4 år siden, uden skifte. B:
1) Peder Rasmussen, handskemager
2) Christen Rasmussen, skomager
3) Hans Rasmussen, degn i Allested og Vejle
4) Mette Rasmusdatter g.m. Peder Hansen, handskemager.

918    Dorthe Knudsdatter Blanchenborg i Odense. 22.3.1694, fol.170.
E: Henrik Werchmeister, købmand. B:
1) Knud Werchmeister, myndig
2) Cathrine Werchmeister
3) Henrik Werchmeister, myndig.

919    Barbara Mathiasdatter i Odense, der døde 7.9.1693, fol.178.
Enke efter Jacob Jørgensen, skomager, [skifte 21.4.1687 lbnr.793].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives ved arvingen Rasmus Pedersen, skomager.

920    Bodil i Odense, der døde 2.10.1693, fol.178B.
Enke efter Anders Andersen.
Arvin ger angives ikke.

921    Magdalene Jacobsdatter Holst i Odense, der døde 5.9.1693, fol.179.
Enke efter Thomas Baltser Freithof, rådmand.
Testamente af 20.5.1675.
Hans A:
1) søster Anne Sofie Freithof g.m. Henrik Lauridsen, stadsmusikant i Odense
2) søster Agnethe Freithof i Westphalen, død uden børn.
Hendes A:
1) Hans Nielsen i Magleby
2) Peder Jørgensen i Frellesvig
3) Johannes Høxen i Lejbølle
4) Peder Madsen, smed på Risinge
5) Kirsten Steffensdatter på Broløkke på Langeland.
Afdøde blev efter rådmandens død g.m. Niels Buchholtz, nu forlovet med Abigael Pedersdatter, enke efter Hr. Rasmus Clemensen ved svigersøn Mathias Bang i Rudkøbing.

922    Maren Madsdatter i Odense. 10.3.1694, fol.184B.
Enke efter Jørgen Jørgensen.
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.1518.)

923    Anders Poulsen, ugift i Odense. 4.6.1694, fol.185.
A:
1) søskendebarn Sara Nielsdatter g.m. Hans Christensen ved Nyborg
og dennes to brødre
2) Anders Haahr, student på Lolland
3) Niels Haahr, student på Sjælland.

924    Johanne Sørensdatter i Odense. 30.3.1694, fol.186.
E: Peder Nielsen, klejnsmed. B:
1) Søren Pedersen 26, guldsmedesvend
2) Johanne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen, skomager
3) Anne Pedersdatter 18
4) Peder Pedersen 13
5) Hans Pedersen 11
6) Anne Elisabeth Pedersdatter 9
7) Jacob Pedersen 7.

925    Andreas Schöntier, badskær i Odense. 13.4.1694, fol.191B.
E: Anne Cathrine Andreasdatter Schöntier.

926    Kirsten Lauridsdatter i Odense. 17.4.1694, fol.196.
E: Hans Lauridsen, vognmand. B:
1) Kirsten Hansdatter 5
2) Karen Hansdatter 3.

927    Jørgen Lauridsen, feldbereder i Odense. 2.5.1694, fol.198B.
E: Maren Villumsdatter. LV: Markus Markussen. B:
1) Gye Jørgensdatter 11
2) Laurids Jørgensen 7.
FM: Dines Hansen.

928    Christoffer Hansen, skomager i Odense. 3.5.1694, fol.202B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Christensen, prokurator. B:
3) Karen Christoffersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Christoffersdatter g.m. Anne Hansen i Hummelhuset
2) Christence Christoffersdatter.

929    Claus Jørgen Mahn, ugift farversvend i Odense, der døde 4.5.1694, fol.205.
Afdøde havde været i Odense i tre år efter udstået læretid i København, hvortil han kom med rejsepas fra Riga.

930    Oluf Pedersen, snedker i Odense. 16.5.1694, fol.206.
Enkemand. B:
1) Peder Olufsen, snedker i Haderslev
2) Anne Cathrine Olufsdatter på Lolland
3) Karen Olufsdatter, død. 1 søn i København.

931    Hans Andersen, glarmester (glaser) i Odense. 28.6.1694, fol.208B.
E: Margrethe Blomme. LV: Niels Jørgensen Bogense, skrædder. B:
1) Sille Hansdatter g.m. Niels Jensen Trold m skomager
2) Ditlev Hansen glarmester i Svendborg
3) Margrethe Hansdatter.

932    Anne Lauridsdatter i Odense. 2.7.1694, fol.212B.
Arvinger angives ikke.

933    Maren Lauridsdatter i Odense. 29.6.1694, fol.212B.
E: Anders Pedersen, skolemester.
Første ægteskab med [Jørgen Andersen, skifte 10.6.1681 lbnr.676]. B:
1) Ellen Jørgensdatter 15.
FM: Filip Becher, feldbereder.

934    Oluf Pedersen Winther, vognmand i Odense. 30.7.1694, fol.215.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Christen Rasmussen, smed.
Første ægteskab med [Anne Madsdatter, skifte 28.10.1685 lbnr.782]. B:
1) Kirsten Olufsdatter g.m. Cramer Sørensen, hattemager i Fredericia ved bror Henrik Sørensen, klokkestøber i Odense
2) Anne Olufsdatter g.m. Oluf Clausen, vognmand
3) Sofie Olufsdatter g.m. Just Jacobsen i Fladstrand.
Afdøde døde 30.6.1694.

935    Anne Madsdatter i Odense. 1.8.1694, fol.218.
E: Christian Andersen, handskemager. B:
1) Anders Christensen 7 mdr.

936    Hans Christensen Munch i Odense. 26.10.1694, fol.219B.
E: Birthe Jensdatter. LV: Niels Nielsen Kaare. B:
1) Margrethe Hansdatter 6½
2) Jens Hansen 2.
FM: Morten Hansen Norsk.

937    Herman Fürsen i Odense. 17.1.1694, fol.222.
E: Marie Burmeister. LV: Peder Villadsen, hattemager. B:
4) Kirsten Hermansdatter Fürsen
5) Elsebeth Hermansdatter Fürsen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Hermansen Fürsen 23, apotekersvend i København
2) Erik Jørgen Hermansen Fürsen 21, i Flensborg apotek
3) Marie Hermansdatter Fürsen, nu enke efter Jens Wertin, konduktør i Nyborg, der døde i Fredericia under skiftet.

938    Niels Pedersen Koch i Odense. 29.11.1694, fol.231B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Peder Nielsen, feldbereder
2) Bodil Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter, [skifte 22.2.1687 lbnr.787]. E: Peder Hansen Lindegaard. 3B:
a Hans Pedersen
b Niels Pedersen
c Anne Pedersdatter.

939    Registrering i Odense. 12.1.1694, fol.236B.
Registrering af boet hos Laurids Olufsen, handskemager for drabet på sin læredreng Johan Mortensen Schrøder.

940    Maren Clausdatter i Odense. 30.5.1694, fol.238.
E: Christen Pedersen Egertsen.
Hendes barn:
1) Villum Villumsen.
FM: morbror Claus Clausen, skomager i Slagelse.

941    Jesper Hansen, knapmager i Odense. 24.8.1694, fol.242B.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Mikkel Pedersen, feldbereder. B:
4) Abraham Jespersen 4.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter, skifte 9.7.1690 lbnr.859]. B:
1) Anne Dorthe Jespersdatter 20, hos sin morbror Hans Thomsen [Borch], præst i Hvedstrup på Sjælland
2) Thomas Jespersen 14
3) Laurids Jespersen 13.
FM: farbror Frederik Hansen, brygger.

942    Jørgen Christoffersen, skomager i Odense. 11.4.1695, fol.244.
E: Else Nielsdatter. LV: Peder Villadsen, hattemager. B:
1) Niels Jørgensen 17.FM: Poul Hansen, skomager.

943    Maren Lauridsdatter i Odense. 21.12.1693, fol.248.
E: Mads Clemensen, byens vagt. B:
1) søster Karen Lauridsdatter g.m. Jeppe Ibsen, snedker i Højby
2) søster Gertrud Lauridsdatter
3) bror Niels Lauridsen i Esterbølle ved Bogense
4) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Knudsen i Brenderup ved Middelfart.

944    Laurids Pedersen Grønnegaard i Odense. 11.4.1695, fol.249.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Niels Jacobsen, feldbereder. B:
1) Hans Lauridsen 4.
FM: Anders Pedersen Bolbro.

945    Rasmus Jørgensen, hjulmand i Odense. 19.3.1695, fol.251B.
E: Birthe Jørgensdatter. B:
1) Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Hans Henrik Krey, rytter
2) Anne Sofie Rasmusdatter
3) Hylleborg Rasmusdatter
4) Elisabeth Rasmusdatter
5) Jørgen Rasmussen.
FM: Hans Pedersen.

946    Jacob Lassen Borch, slagter i Odense. 22.2.1695, fol.253B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Jensen, bogbinder. B:
2) Else Jacobsdatter 18.
Af første ægteskab B:
1) Erik Jacobsen Borch, snedker.

947    Gregers Madsen, vognmand i Odense. 21.2.1695, fol.256B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Rasmus Pedersen. B:
1) Jacob Gregersen 15
2) Jørgen Gregersen 4.
FM: morfar Jørgen Ibsen, vognmand.

948    Laurids Olufsen, vognmand i Odense. 31.7.1694, fol.259B.
E: Anne Marie Sørensdatter. B:
1) Karen Lauridsdatter 6 mdr, født efter sin fars død.
FM: morfar Søren Markussen, bedemand.
Registrering 21.11.1693.

949    Elisabeth Henriksdatter i Odense. 31.1.1695, fol.264B.
Enke efter Hans Arentsen, død kort tid før sin hustru. B:
2) Mette Hansdatter.
Første ægteskab med Hans Hansen, [skifte 28.2.1650 lbnr.281]. B:
1) Dorthe Hansdatter, [skifte 18.2.1684 lbnr.731], var g.m. Mads Jørgensen, bager. 2B:
a Anne Madsdatter
b Kirsten Madsdatter
Andet ægteskab med Claus Jensen, bager, [skifte 22.1.1663 lbnr.482]. 1B:
2) Jens Clausen, bager i København.
Afdøde døde 13.10.1694.

950    Gregers Gregersen, bogbinder i Odense. 28.2.1695, fol.269B.
E: Anne Margrethe Christoffersdatter. LV: Arent Jørgensen, sejermager. B:
1) Hans Christoffer Gregersen
2) Gregers Gregersen
3) Johan Ditlev Gregersen.
FM: Christoffer Sibbern, sadelmager.

951    Jørgen Jespersen Møller i Odense. 5.3.1695, fol.276.
E: Anne Sørensdatter. LV: Markus Markussen. B:
1) Søren Jørgensen 23
2) Jesper Jørgensen 14
3) Anne Margrethe Jørgensdatter 9
4) Mette Jørgensdatter 6
5) Else Cathrine Jørgensdatter 4
6) Hans Christian Jørgensen 2.
FM:
1 Niels Hansen Kerteminde
2 Hieronymus Christiansen, købmand.

952    Kirsten Hansdatter i Odense. 24.4.1695, fol.288B.
E: Jeppe Nielsen, trædrejer. A:
1) Karen Christensdatter g.m. Hans Hansen i Vedskølle [i Tjæreborg sogn på Sjælland] på Basnæs gods.

953    Gertrud Tørstensdatter i Odense. 13.6.1695, fol.290B.
E: Mads Christensen, ladefoged. B:
1) Christen Madsen 3.

954    Marie Jacobsdatter i Odense. 6.9.1695, fol.292B.
E: Christoffer Mikkelsen, klejnsmed. B:
1) Maren Christoffersdatter 12 uger.

955    Maren Knudsdatter i Odense. 11.12.1695, fol.294.
E: Jens Jørgensen, trædrejer. B:
1) Knud Jensen 19
2) Henrik Jensen 15.

956    Maren Hansdatter i Odense. 28.3.1695, fol.295B.
Enke efter Henrik Jørgensen [Rosenvinge], rådmand, [død 29.12.1673].
00) morforældre [Laurids Knudsen Seeblad, død Odense 20.5.1591 og Marine Baggesdatter, død Vejle 13.12.1602]
0) forældre [Hans Ebbesen, rådmand i Odense, død 1641 og Karen Lauridsdatter Seeblad, død 1639]
01) moster [Sidsel Lauridsdatter, skifte 2.3.1677 lbnr.637, var g.m. Just Hardenberg, købmand i Haderslev, død ca. 1614]. Ingen børn.
Mormors andet ægteskab med Clemen Sørensen, borgmester i Vejle, skifte Vejle 11.2.1646 lbnr.50]
02) mors halvsøster Lene Clemensdatter, død ca. 1662, var g.m. [Foch Albertsen With, rådmand i Horsens, død ca. 1655]. 3B:
1) Albert Fochsen With, præst i København Trinitatis
2) Mette Fochsdatter With g.m. Niels Nielsen Aarø, præst i Fausing og Auning
3) Christine (Stineke) Fochsdatter With g.m. Niels Olufsen Ravn, præst i Hornslet.
(Sml. lbnr. 637 og 878).

957    Bodil Nielsdatter i Odense. 7.7.1695, fol.305B.
Enke efter Christen Knarreborg.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søsterdatter Maren Pedersdatter.

958    Helle Hansdatter i Odense. 23.4.1696, fol.306.
E: Jens Jørgensen, skrædder. B:
1) Maren Jensdatter 12
2) Mette Jensdatter 11.

959    Registrering til auktion i Odense. 9.2.1695, fol.309.
Registrering til auktion af gods og ejendom hos Hans Jacob Grøsser, hattemager, der havde indladt sig i ægteskab i Odense, selv om hans første hustru endnu lever i Wittenburg i Mecklenburg. Dømt til at lide sin hals efter lovens 6.13.23, men benådet til at stå åbenbart skrifte i Odense Sankt Knud og derefter landsforvises.

960    Hans Jensen Vendelbo, skrædder i Odense, der døde 30.11.1693, fol.312B.
E: Karen Madsdatter, der døde 11.12.1693. B:
1) Johanne Hansdatter 17
2) Mikkel Hansen 14
3) Anne Hansdatter 10
4) Marie Hansdatter 5
5) Mads Hansen 3
6) Anne Margrethe Hansdatter 2.
FM:
1 Anders Nielsen Krag
2 Anders Andersen, slagter.

961    Hjerre Jespersen Juul, overformynder og købmand i Odense, der døde 22.4.1692, fol.315.
E: Mette Jørgensdatter, der døde 10.12.1693. B:
1) Jesper Hjerresen Juul, præst i Marslev og Birkende
2) Bodil Hjerresdatter g.m. Søren Serup, regimentsskriver
3) Ida Margrethe Hjerresdatter g.m. Henning Andersen Broholm, præst i Ringe
4) Cathrine Hjerresdatter, der ægter Claus Jacobsen, præst i Tommerup og Brylle
5) Anne Marie Hjerresdatter
6) Margrethe Hjerresdatter, død. E: Laurids Mikkelsen Leermann i Kerteminde. B:
1) Mette Lauridsdatter.

962    Karen Nielsdatter, ugift i Odense. 16.12.1696, fol.342B.
Arvinger angives ikke.

963    Henrik Hansen, feldbereder i Odense. 22.4.1695, fol.343.
E: Anne Jensdatter. LV: Thomas Christensen. B:
1) Bertel Henriksen i Fredericia
2) Hans Henriksen i Fredericia
3) Voldborg Henriksdatter g.m. Laurids Christensen, pottemager
4) Anne Henriksdatter 10.

964    Peder Nielsen, klejnsmed i Odense. 18.5.1697, fol.345B.
E: Maren Madsdatter. LV: Christen Rasmussen, smed. B:
Af første ægteskab B:
1) Niels Pedersen, klejnsmed
2) Abraham Pedersen, klejnsmed i Nyborg.
Andet ægteskab med Johanne Sørensdatter, skifte 30.3.1694 lbnr.924. B:
1) Søren Pedersen, guldsmedesvend
2) Johanne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen, skomager
3) Anne Pedersdatter 24
4) Peder Pedersen 21
5) Hans Pedersen 18
6) Anne Elisabeth Pedersdatter 16
7) Jacob Pedersen 11.

965    Laurids Nielsen, ugift skomagersvend i Odense. 28.2.1695, fol.355.
Arvinger angives ikke.

966    Peder Jacobsen, kræmmer i Odense. 9.5.1695, fol.355B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen, murer. A:
1) søster Christence Jacobsdatter g.m. Jens Lauridsen, kræmmer
2) søster Marie Jacobsdatter g.m. Hans Madsen, skrædder
3) søster Johanne Jacobsdatter g.m. Henrik Lauridsen, kobbersmed
4) søster Anne Jacobsdatter g.m. Niels Rasmussen Borch, skomager
5) søster Lisbeth Jacobsdatter g.m. Christian Peder von Groningen, barber i Haderslev.
Afdøde døde9.4.1695.

967    Anne Nielsdatter, ugift i Odense. 13.11.1696, fol.357B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Bjerre herred i Jylland.

968    Hans Bendixen Graa i Odense. 8.8.1694, fol.358.
E: Maren Nielsdatter Ache. LV: Søren Jensen, snedker. B:
1) Jens Hansen Graa 21
2) Bendix Hansen Graa 17
3) Niels Hansen Graa 11.
FM: Niels Nielsen.

969    Gertrud Christiansdatter Berents i Odense. 12.12.1695, fol.362.
E: Hans Thomsen Asmann. B:
4) Thomas Asmann
5) Hans Asmann
6) Sofie Asmann.
Første ægteskab med Hans Jensen Meyer, [skifte 8.11.1687 lbnr.817]. B:
1) Jens Hansen Meyer
2) Jørgen Hansen Meyer
3) Maren Hansdatter Meyer.
FM: Ludvig Christiansen, bager.

970    Elisabeth Knudsdatter Krag i Odense. 14.8.1696, fol.372.
E: Hans Pedersen.
Hendes B:
1) Elisabeth Augustinusdatter g.m. Villum Thiesen i Bergen i Norge.

971    Anne Eriksdatter i Odense. 23.4.1695, fol.375.
Afdøde var datter af afdøde Erik Kjeldsen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1693-1703972    Christian Andersen, prokurator i Odense. 14.4.1694, fol.2.
E: Lene Jørgensdatter. Hans Jensen, bogbinder. B:
1) Kirsten Christiansdatter 2½
2) Jørgen Christiansen 1.
FM: morbror Jacob Jørgensen.

973    Bodil Olufsdatter i Odense, der døde 11.4.1697, fol.6.
Arvinger angives ikke.

974    Laurids Hansen, skoflikker i Odense. 6.7.1697, fol.6B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Christen Bogense, skomager. A:
1) søster, død. 1B:
a Hans Thomsen, rytter i Vantinge
2) søster Kirsten Hansdatter, død. E: Laurids Nielsen, degn i Gudbjerg. Hendes barn
3) søster Maren Hansdatter i Kirkendrup.

975    Peder Jensen Skrep (Skræp) i Odense. 1.6.1697, fol.8.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Hansen, murer. B:
1) Jens Pedersen 8
2) Hans Pedersen 6.
FM: farfar Jens Pedersen Skrep.

976    Mette Hansdatter i Odense. 17.7.1697, fol.10B.
E: Knud Jensen. bødker. B:
1) Anne Marie Knudsdatter 4.

977    Maren Mortensdatter i Odense. 24.8.1697, fol.12.
E: Anders Rasmussen, kaldt Anders Vagtmester. A:
1) næstsøskendebarn Peder Pedersen Møller i Åsum
2) næstsøskendebarn Niels Pedersen Møller i Åsum
3) næstsøskendebarn Anders Pedersen Møller i Killerup
4) næstsøskendebarn Rasmus Pedersen Møller i Villestofte
5) næstsøskendebarn Anne Pedersdatter g.m. Hans Jørgensen i Killerup
6) næstsøskendebarn Jeppe Pedersen, død. 4B:
a Maren Jepsdatter g.m. Christen Christensen, møller i Blangsted mølle
b Anne Jepsdatter g.m. Rasmus Nielsen i Birkum Tornbjerg
c Johanne Jepsdatter i Tornbjerg
d Karen Jepsdatter i Åsum
7) næstsøskendebarn Johanne Pedersdatter g.m. Laurids Hansen i Landkilde.

978    Anne Sofie Freithof i Odense. 19.8.1697, fol.13.
E: Henrik Lauridsen, stadsmusikant. B:
1) Margrethe Dorthe Henriksdatter g.m. Bertel Rasmussen Svitzer i Bogense
2) Alhed Marie Henriksdatter g.m. Laurids Jacobsen Vandel i Odense
3) Johan Jacob Henriksen 23
4) Baltser Freithof Henriksen 15
5) Simon Henriksen 13
6) Frederik Lorents Henriksen 9.

979    Mads Hansen Lindegaard, skomager i Odense. 21.9.1697, fol.17.
E: Helvig Nielsdatter. LV: Jens Bertelsen. B:
1) Mathias Nielsen 9
2) Hans Nielsen 4.
FM: Peder Hansen Lindegaard.

980    Rasmus Hansen Top, snedker i Odense. 25.7.1696, fol.19.
E: Maren Ibsdatter. LV: Peder Hansen, trædrejer. A:
1) bror Anders Hansen Top i Ravnsbjerg
2) søster Anne Hansdatter Top, død. B:
a Markus Jacobsen
b Hans Jacobsen
c Jacob Jacobsen
d Henning Jacobsen
e Lorents Jacobsen
f Anne Jacobsdatter
g Ellen Jacobsdatter
3) halvbror Hans Hansen Top i Brændekilde
4) halvsøster Karen Hansdatter Top g.m. Niels Krag, slagter i Odense
5) halvsøster Abelone Hansdatter Top g.m. Laurids i Brylle.

981    Kirsten Frich i Odense. september 1697, fol.22.
E: Claus Nissen, købmand. B:
1) Peder Clausen 10
2) Mechtilde Sofie Clausdatter 6
3) Agnethe Clausdatter 1.

982    Dorthe Rasmusdatter i Odense. 26.11.1697, fol.34.
E: Hans Pedersen, tømrer.
Første ægteskab med [Jørgen Andersen Bay, skifte 31.1.1678 lbnr.646]. B:
1) Anders Jørgensen, anden lektiehører i Odense latinskole
2) Rasmus Jørgensen, skomagersvend
3) Maren Jørgensdatter på Klingstrup
4) Helvig Jørgensdatter i Fåborg.

983    Dominicus Nickelsen, skrædder i Odense. 27.11.1697, fol.35.
E: Anne Knudsdatter. A:
1) bror Albert Nielsen i Næstved, nu uvist hvor, der havde 2 børn: en søn og en datter, uvist hvor.
Halvsøskendebørn:
2) Magdalene Christensdatter g.m. Jacob Lunde, skomager i Odense
3) Niels Christensen Narboch i Hvissinge [i Glostrup sogn] ved København.
Næstsøskendebørn:
4) Jacob Jensen, knapmager i Nyborg
5) Engel Jensdatter i Nyborg
6) Dines Jørgensen, skomager i Skårup i Dreslette sogn
7) Christen Jørgensen, skomager i Odense
8) Maren Jørgensdatter g.m. Christen Nielsen, feldbereder i Odense
9) Abelone Jørgensdatter i Odense
10) Kirsten Jørgensdatter i Odense.

984    Birthe Hansdatter i Odense. 1.12.1697, fol.36B.
E: Oluf Christensen, handskemager. B:
1) Maren Olufsdatter 22.

985    Jacob Jacobsen, kræmmer i Odense. 17.8.1697, fol.37.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Laurids Jacobsen
2) Niels Jacobsen, soldat i Rendsborg.

986    Ellen Olufsdatter i Odense. 13.1.1698, fol.38.
E: Frands Pedersen Stær. B:
1) Peder Frandsen Stær 7.

987    Oluf Andersen, væver i Odense. 22.1.1698, fol.41.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Hans Olufsen, væver
2) Christen Olufsen, tømmersvend i Ålborg

988    Karen Hansdatter i Odense. 18.2.1698, fol.42.
Enke efter Niels Jensen, væver, [skifte 30.6.1676 lbnr.620].
Arvinger angives ikke.

989    Else Christensdatter, ugift i Odense. 14.3.1698, fol.42B.
Arvinger kendes ikke. Afdøde var født i Gyris i [Oddum sogn] i Øster Nørherred i Jylland.

990    Henrik Zachariassen Kihn i Odense. 16.4.1698, fol.43B.
A:
0) forældre [Zacharias Kihn, skifte 11.12.1677 lbnr.639 og Alhed Johansdatter Hast, skifte 3.4.1690 lbnr.856]
1) bror Zacharias Zachariassen Kihn i Hamborg
2) bror Johan Zachariassen Kihn, skomager i Odense
3) bror Jørgen Zachariassen Kihn, skomagersvend i Odense
4) bror Claus Zachariassen Kihn
5) bror Jacob Zachariassen Kihn
6) bror Arent Zachariassen Kihn
7) søster Martha Zachariasdatter Kihn.
Mors første ægteskab med [Peder Læsø]. B:
8) halvsøster Dorthe Pedersdatter Løscher, [skifte 30.10.1690 lbnr.864]. E: Arent Christiansen, bager. 5B:
b Gertrud Arentsdatter 11
c Cathrine Arentsdatter 8
d Else Arentsdatter 7
e Anne Kirstine Arentsdatter 5
f Martha Arentsdatter 2.
Dorthe Pedersdatter Løschers første ægteskab med [Poul Jacobsen, skifte 25.1.1677 lbnr.630]. 1B:
a Alhed Poulsdatter.

991    Dorthe Hansdatter i Odense. 5.4.1698, fol.45.
E: Christen Christensen, tømrer. B:
1) Kirsten Christensdatter, der ægter Jacob Hansen, handskemager.

992    Hans Hermansen, skrædder i Odense. 27.8.1697, fol.46B.
E: Maren Hansdatter. LV: Jacob Henriksen, skrædder. B:
2) Dorthe Hansdatter
3) Anne Marie Hansdatter 18.
FM: Niels Kjeldsen, skrædder.
Første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter, skifte 23.10.1671 lbnr.575]. B:
1) Rasmus Hansen 27.

993    Clemen Hansen, vognmand i Odense. 23.5.1698, fol.51.
Arvinger angives ikke.

994    Jørgen Hansen, købmand i Odense, der døde 17.4.1695, fol.51B.
Enkemand efter Sofie Pedersdatter, død 2.6.1694.
Hans A:
1) bror Rasmus Hansen i Middelfart
2) halvbror Christoffer Rasmussen i Middelfart, død. Første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
a Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
b Anne Christoffersdatter.
[Christoffer Rasmussens andet ægteskab med Kirsten Pedersdatter]. 4B:
c Oluf Christoffersen
d Anne Christoffersdatter
e Karen Christoffersdatter
f Niels Christoffersen.
Hendes A:
Hendes første ægteskab [Christian Berent, skifte 28.5.1668 lbnr.531]. B:
1) Peder Christiansen i Bergen i Norge ved halvbror Hieronymus Christiansen, købmand i Odense
2) Jørgen Christiansen i Fladstrand
3) Gertrud Christiansen g.m. Hans Thomsen Asmann, købmand
4) Anne Christiansdatter g.m. Laurids Hansen Gudorph.

995    Frands Hansen, vognmand i Odense. 28.3.1699, fol.128B.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Peder Lauridsen, bødker. A:
1) bror Peder Hansen
2) bror Rasmus Hansen i Ørbæklunde mølle, død, 2B:
a Laurids Rasmussen
b Cathrine Rasmusdatter
3) søster Maren Hansdatter g.m. Rasmus Pedersen, grovsmed i Nærå ved Torupgård
4) halvbror Hans Andersen i Refsvindinge.

996    Christen Sørensen, vognmand i Odense. 19.5.1701, fol.132.
E: Anne Hansdatter. LV: Poul Hansen, skomager. B:
2) Johanne Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Christensen, snedker.

997    Thyge Pedersen, ugift vognmand i Odense. 18.12.1699, fol.135B.
A:
1) søster Birthe Pedersdatter g.m. Laurids Christensen i Bogense.

998    Just Henningsen, kontrafejer i Odense, der døde 15.2.1700, fol.138B.
Enkemand. B:
1) Anne Justsdatter i Norge
2) Marie Elisabeth Justsdatter i Horne præstegård på Fyn
3) Helvig Cathrine Justsdatter.
FM: Hieronymus Christiansen.

999    Margrethe Olufsdatter i Odense. 12.10.1700, fol.142B.
Enke efter Thomas Thomsen, feldbereder, [skifte 22.11.1684 lbnr.751]. B:
4) Birthe Thomasdatter g.m. Jesper Hansen, feldbereder i Odense.
Af et eller to ægteskaber eller uden ægteskab B:
1) Niels Rasmussen, feldbereder i Odense
2) Niels Hansen, skomager i Fåborg.
Første, andet eller tredje ægteskab med [Mads Pedersen, feldbereder i Odense. 27.1.1663 lbnr.485]. B:
3) Marie Madsdatter, død. E: Hans Ulrik Wartlou, feldbereder. 1B:
b Anne Barbara Hansdatter.
Marie Madsdatters første ægteskab med [Filip Blom, skifte17.7.1688 lbnr.834] 1B:
a Mathias Filipsen Blom.

1000    Registrering i Odense. 27.1.1701, fol.145.
Registrering af gods, der tilhørte Ambrosius Richter, der døde i Fåborg, 4.1.1701.
[Skifte blev forrettet i Fåborg 4.1.1701 lbnr.70].

1001    Karen Ibsdatter i Odense, 2.5.1701, fol.146B.
Enke efter Hans Andersen, tømrer, [skifte 25.6.1698 lbnr.1004].
Arvinger angives ikke.

1002    Anne Jørgensdatter i Odense. 12.1.1702, fol.147.
E: Laurids Christensen, urtegårdsmand. B:
1) Jørgen Lauridsen 40, uvist hvor
2) Christen Lauridsen 38, i Skalbjerg.

1003    Valentin Joachim Henrik Smel, ugift organist i Odense Sankt Knud. 19.11.1701, fol.149B.
Arvinger angives ikke.

1004    Hans Andersen, tømrer i Odense. 25.6.1698, fol.151B.
E: Karen Ibsdatter. LV: Christen Hansen Skaarup.
Hans B:
1) en datter, død. 5B:
a Anders Rasmussen, præceptor på Nislevgård
b Karen Rasmusdatter på Sellebjerg
c Maren Rasmusdatter i Vigerslev præstegård
d Elsebeth Rasmusdatter i Viby præstegård på Hindsholm
e Gertrud Rasmusdatter.

1005    Elsebeth Jacobsdatter i Odense. 4.8.1698, fol.152B.
E: Jacob Pedersen, skrædder. B:
1) Jacob Jacobsen 3.

1006    Simon Rasmussen i Odense. 25.8.1698, fol.156B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Peder Møller. B:
1) Peder Simonsen 7.
FM: Mads Braadt, skomager.

1007    Anne Jørgensdatter i Odense, der døde 27.5.1702, fol.159.
Enke efter Niels Skrædder. B:
1) Hans Nielsen.

1008    Marie [Gotfredsdatter] Geltzer i Odense. 15.4.1700, fol.159B.
E: Jochum Wagner, skarpretter. B:
5) Vitus Jochumsen 14
6) Lisbeth Jochumsdatter 9.
Første ægteskab med [Christoffer Zachariæ, skarpretter]. B:
1) Gotfred Christoffersen 27, i Ostindien
2) Julius Christoffersen 26, i Ostindien
3) Daniel Christoffersen 24, i Holsten
4) Marie Christoffersdatter 21.

1009    Kirsten Pedersdatter, knapmagers i Odense, der døde 21.6.1702, fol.163.
Arvinger angives ikke.

1010    Herman Hansen, murer i Odense. 12.5.1700, fol.163.
E: Maren Hansdatter. LV: Anders Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hermansen, død. 3B:
a Dorthe Hansdatter g.m. Christen Sørensen, skrædder
b Rasmus Hansen
c Anne Marie Hansdatter
2) Christen Hermansen, død. 2B:
a Anders Christensen, skræddersvend i København
b Birthe Christensdatter.

1011    Maren Hansdatter Norsk i Odense. 16.4.1701, fol.163.
E: Peder Olufsen, skrædder. B:
1) Else Pedersdatter 12
2) Oluf Pedersen 1.

1012    Maren Nielsdatter, fostermoder i Odense, der døde 9.8.1698, fol.174.
Enke. B:
1) Niels Nielsen, skræddersvend
2) Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Andersen i Hjallese
3) Anne Nielsdatter g.m. Niels Bertelsen i Tommerup
4) Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Sanderum.

1013    Kirsten Pedersdatter i Odense, der døde 29.8.1698, fol.175.
E: Rasmus Thuesen, hattemager.
Arvinger angives ikke.

1014    Niels Nielsen Kaare i Odense. 1.2.1699, fol.175B, 180.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Maren Nielsdatter Kaare g.m. Peder Madsen Mand, rytter.

1015    Karen Madsdatter i Odense. 14.2.1699, fol.176.
E: Poul Simonsen, bøssemager. B:
1) Søren Poulsen i Svendborg.

1016    Hans Hansen i Odense. 2.3.1699, fol.182B.
E: Dorthe Madsdatter. LV: Christen Jessen. B:
1) Johan Hansen, student
2) Mette Hansdatter g.m. Niels Johansen i Kerteminde
3) Anne Cathrine Hansdatter 12.

1017    Peder Andersen Hvid i Odense. 14.3.1699, fol.186.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Peder Villadsen, hattemager. B:
1) Anders Pedersen Hvid i Kværndrup
2) Anne Margrethe Pedersdatter på Kærsgård
3) Anne Helene Pedersdatter g.m. Jacob Pedersen, slagter.

1018    Hans Jespersen, urtegårdsmand i Odense. 3.4.1699, fol.190B.
E: Gertrud Steffensdatter. LV: Anders Hansen, handskemager. B:
1) Jesper Hansen 21, feldberedersvend
2) Anne Marie Hansdatter 16
3) Ingeborg Hansdatter 13.
FM: Hans Christensen, bager.

1019    Hans Lauridsen Heider, sværdfeger og hustru Kirsten Nielsdatter [Harbo] i Odense. 24.5.1698, fol.194B.
B:
2) Mette Sofie Hansdatter 2.
FM: Jens Jørgensen, skrædder.
Første ægteskab med Mette Pedersdatter, [skifte 20.4.1692 lbnr.891]. B:
1) Bodil Hansdatter Heider 14.
Arv i boet efter afdødes forældre [Laurids Nielsen], skifte 24.8.1676 lbnr.626 og Margrethe Lauridsdatter, skifte 10.8.1687 lbnr.810. til:
1) afdødes bror Laurids Lauridsen Heider, guldsmed
2) afdødes søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Claus Clausen Giese. bækkenslager.

1020    Kirsten Pedersdatter i Odense. 28.6.1699, fol.202B.
Arvinger angives ikke.

1021    Hedvig Clausdatter Bollenstein i Odense. 25.8.1699, fol.203.
E: Anders Nissen, gartner. B:
1) Else Dorthe Andersdatter g.m. Sivert Mortensen, sadelmager
2) Anne Elisabeth Andersdatter.

1022    Knud Andersen, murer i Odense. 16.1.1696, fol.206B.
E: Alhed Poulsdatter. LV: Christen Nielsen Bogense, skomager. B:
1) Margrethe Knudsdatter g.m. Peder Mortensen, skomager
2) Mette Knudsdatter.
Arv i boet efter [afdødes bror] Peder Andersen, knapmager, [skifte 24.1.1678 lbnr.643] til B:
1) Jens Pedersen
2) Sidsel Pedersdatter.

1023    Opbudsbo i Odense. 5.8.1698, fol.209.
Registrering af fallitbo hos Johan Andreas Leonhard, farver i Odense.

1024    Jacob Mortensen, ugift i Odense. 4.10.1700, fol.214B.
Afdødes morbror Hans Asmann, købmand i Odense mødte på arvingernes vegne.

1025    Karen Pedersdatter i Odense. 2.4.1700, fol.215B.
Enke efter Jens Andersen, rebslager. B:
1) Cathrine Jensdatter g.m. Daniel Bastiansen, overformynder
2) Valborg Jensdatter g.m. Hans Simonsen, drejer
3) Anne Marie Jensdatter g.m. Poul Andersen i Fredericia
4) [Hans Jensen Meyer, skifte 8.11.1687 lbnr.817]. 2B:
a Jørgen Hansen Meyer
b Maren Hansdatter Meyer g.m. Gotfred Valentin Godske
5) [Peder Jensen Meyer, skifte 6.4.1688 lbnr.825]. 1B:
a Anders Pedersen Broholm.

1026    Birgitte i Odense, der døde 20.1.1701, fol.217B.
Enke efter Dines Jensen.
Arvinger angives ikke.

1027    Edel Eriksdatter i Odense. 9.12.1699, fol.218B.
E: Hans Jørgensen, murer. A:
0) far Erik, murer
1) bror Søren Eriksen, døbt Odense Sankt Hans 6.9.1646
2) halvbror Poul Jørgensen, [skifte 19.12.1683 lbnr.740]. B:
a Josef Poulsen ved militien i Holsten, formentlig død
b Jørgen Poulsen i Fjellerup i Gislev sogn
c Elsebeth Poulsdatter i Koblenz i Tyskland, formentlig død
d Anne Cathrine Poulsdatter g.m. Johan Just Lampmann på Bidstrup ved Randers, landjæger over Jylland.

1028    Maren Rasmusdatter i Odense. 6.4.1701, fol.223B.
E: Anders Jensen, guldsmed. B:
1) Jens Andersen, guldsmedesvend.

1029    Søren Poulsen, bøssemager i Odense. 4.4.1701, fol.230.
E: Stivert Hansdatter. LV: Hans Christensen på Varmarkgård [i Sønder Stenderup sogn]. B:
1) Christiane Stivert Sørensdatter 3
2) Christen Sørensen 1.
FM: Rasmus Nielsen, skrædder.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Poul Simonsen, bøssemager, 94 år gammel
2 afdødes søster Abigael Poulsdatter g.m. Niels Christensen.

1030    Fordeling af arv i Odense. 21.4.1701, fol.242B.
Fordeling af den arv Gertrud Christiansdatter Berents, skifte 12.12.1695 lbnr.969 havde arvet efter Sofie Pedersdatter, død 2.6.1694 og Jørgen Hansen, skifte 17.4.1695 lbnr.994.
E: Hans Thomsen Asmann. B:
4) Thomas Asmann
5) Hans Christian Asmann
6) Sofie Asmann.
Første ægteskab med Hans Jensen Meyer, [skifte 8.11.1687 lbnr.817]. B:
1) Jens Hansen Meyer
2) Jørgen Hansen Meyer
3) Maren Hansdatter Meyer.

1031    Hans Hansen Samsing i Odense. 12.10.1700, fol.261.
E: Else Jensdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. A:
0) forældre [Hans Christensen Samsing, skifte 11.4.1689 lbnr.840 og Margrethe Jacobsdatter, skifte 24.9.1674 lbnr.599]
1) bror Jacob Hansen, skomager i Lamdrup i Svindinge sogn
2) søster Anne Hansdatter g.m. Christen Ejlersen, skomager i Odense
3) søster Cathrine Hansdatter. enke efter Peder Hansen, korporal
4) Marie Hansdatter.
Fars andet ægteskab med Karen Ejlersdatter.
5) halvbror Christian Hansen, smed i Trøstrup Korup
7) Ejler Hansen hos sin stedfar Christen Rasmussen, smed i Odense.

1032    Jens Hansen Meyer, ugift i Odense. 26.4.1701, fol.269.
A:
0) forældre [Hans Jensen Meyer, skifte 8.11.1687 lbnr.817] og Gertrud Christiansdatter Berents, skifte 12.12.1695 lbnr.969
1) bror Jørgen Hansen Meyer
2) søster Maren Hansdatter Meyer.
Mors andet ægteskab med Hans Thomsen Asmann.
3) halvbror Hans Hansen Asmann
4) halvsøster Sofie Hansdatter Asmann.
Arv i boet efter Sofie Pedersdatter, skifte 21.4.1701 lbnr.1030 og Jørgen Hansen, [skifte 17.4.1695 lbnr.994].

1033    Anne Borges i Odense. 14.9.1699, fol.277B.
E: Conrad Lorents, karetmager. B:
1) Anne Margrethe Conradsdatter 5
2) Claus Conradsen 2.

1034    Ingeborg Knudsdatter i Odense. 1.7.1700, fol.281B.
E: Henrik Schmidt, sergent. B:
1) Adriane Henriksdatter 6
2) Anton Adolf Henriksen 3.

1035    Niels Gertsen, kandestøber i Odense. 13.4.1698, fol.286B.
E: Regine Jørgensdatter. LV: Christoffer Sibbern, sadelmager. B:
3) Jørgen Nielsen 16
4) Kirsten Nielsdatter 14
5) Poul Nielsen 12
6) Anne Margrethe Nielsdatter 10
7) Johan Jørgen Nielsen 5.
FM: Casper Sibbern, sejermager.
Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter, [skifte 14.9.1680 lbnr.664]. B:
1) Jesper Nielsen Niehuus, student
2) Anne Marie Nielsdatter Niehuus 24.

1036    Jacob Riis Sørensen, skrædder i Odense. 29.3.1699, fol.294.
E: Ellen Hansdatter. LV: Johan Adolf Riber. B:
1) Dorthe Jacobsdatter Riis 8 uger.
FM: morbror Melchior Hansen Hjort.

1037    Hans Jacobsen, læstesnider i Odense. 8.10.1698, fol.298.
E: Kirsten Markusdatter. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Jacob Ejler Hansen 10
2) Ellen Kirstine Hansdatter 8
3) Markus Hansen 4
4) Maren Hansdatter 9 mdr.
FM: Rasmus Pedersen, grovsmed.

1038    Niels Kjeldsen, skrædder i Odense. 24.11.1698, fol.301B.
E:Karen Pedersdatter. LV: Poul Hansen, skomager. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter 12
2) Barbara Nielsdatter 10.
FM: Jacob Henriksen, skrædder.

1039    Peder Jensen, feldbereder i Odense. 18.3.1700, fol.307B.
E: Birthe Thomasdatter. LV: Hans Ulrik, feldbereder. B:
1) Filip Pedersen 13
2) Thomas Pedersen 11
3) Jens Pedersen 8
4) Margrethe Pedersdatter 4.
FM: Hans Pedersen, feldbereder.

1040    Ingvar Sivertsen Press, ugift kontrafejer i Odense. 19.11.1699, fol.309.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.11.1699.

1041    Elsebeth Lassen tobaksspinders i Odense. 19.12.1699, fol.309B.
Arvinger angives ikke.

1042    Ellen Hansdatter Barchmann i Odense. 29.7.1700, fol.310.
E: Jacob Brochmann. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter Barchmann g.m. Christen Pedersen Vinding, degn i Ølsemagle på Sjælland
2) halvbror Johannes [Hansen] Barchmann, præst i Ølsemagle, død [februar 1697]. 2B:
a Ellen Johansdatter Barchmann i Skælskør
b Sara Johansdatter Barchmann hos sin stedfar Rasmus Olufsen, successor i Ølsemagle.

1043    Ingeborg Rasmusdatter i Odense. 16.12.1693, fol.314.
E: Jacob Brochmann. A:
1) Johannes Rasmussen i Ostindien
2) Hans Rasmussen i Tønder
3) Jacob Rasmussen, fange i Algier
4) Johan Rasmussen, i Frederiksborg eller i København
5) Christian Rasmussen i Tønder
6) Kirsten Rasmusdatter i Odense.

1044    Poul Christensen Koch i Odense. 9.1.1700, fol.316.
Enkemand. B:
1) Jørgen Poulsen Koch
2) en datter, død. B:
a en søn i København.

1045    Anne Christensdatter i Odense. 11.10.1701, fol.316B.
E: Laurids Christensen Gudorph. B:
1) Sofie Lauridsdatter 14
2) Hans Gudorph 10
3) Maren Lauridsdatter 8.
Arv i boet efter Christoffer Rasmussen i Middelfart til B:
1) Anne Christoffersdatter
2) Niels Christoffersen.

1046    Maren Hansdatter i Odense. 6.10.1701, fol.321.
E: Mathias Ølslager, skomager. B:
1) Anne Mathiasdatter 18, forlovet med Frederik Gramberg, skomager.
2) Hans Mathiassen 13.

1047    Anders Bolbro i Odense. 6.8.1698, fol.324.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Pedersen Møller. B:
1) Kirsten Andersdatter 16
2) Peder Andersen 15
3) Anne Andersdatter 12
4) Marie Andersdatter 10
5) Johanne Andersdatter 8.
FM: Mads Rasmussen, kusk.

1048    Henrik Følscher, badskær i Odense. 22.3.1697, fol.327B.
E: Elisabeth Jochumsdatter Bonsach. LV: Hans Thomsen Flensborg.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes forældre var Jochum Følscher, købmand og Anne Degetau i Ejbæk? begge døde i pesten 1625.
Afdøde og dennes søster kom i pleje hos deres mormor, der også hed Anne Degetau.
[Første ægteskab med Lucie Gertsdatter, skifte 21.3.1661 lbnr.442].

1049    Peder Jørgensen Vikkelsø i Odense. 4.8.1701, fol.332B.
E: Abelone Lauridsdatter. B:
3) Else Pedersdatter g.m. Hieronymus Christiansen, købmand
4) Ellen Pedersdatter
5) Jørgen Pedersen.
Første ægteskab med Else Pedersdatter, [skifte 10.8.1671 lbnr.578]. B:
1) Jørgen Pedersen, uvist hvor
2) Daniel Pedersen, uvist hvor.

1050    Claus Vernersen, kopsætter i Odense. 14.4.1697, fol.341.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Arent Sibbern, urmager. A:
1) Gregers Gregersen i Odense
2) Salome, enke efter Gøde i Ærøskøbing
3) Hans Hansen i Ærøskøbing
4) Hans Henrik Filipsen i Ærøskøbing.

1051    Henrik Sørensen, klokkestøber i Odense. 19.4.1698, fol.343B.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Pedersen, grovsmed. B:
1) Barbara Henriksdatter 14.
FM: Anders Hansen Provstgaard.

1052    Kirsten Pedersdatter i Odense. 13.10.1699, fol.346B.
Enke efter Niels Iversen, skrædder. B:
1) Maren Nielsdatter.
FM: Peder Ringsted, skrædder.

1053    Albert von Gielderen, stenhugger i Odense, der døde 25.12.1699.
Arvinger angives ikke.

1054    Eleonora Clausdatter [Normann] i Odense, der døde 1.2.1700, fol.347.
Enke efter Andreas [Hansen], billedhugger.
Arvinger angives ikke.

1055    Poul Gyldener i Odense. 4.9.1700, fol.347B.
Arvinger angives ikke.

1056    Rasmus Christiansen, møllersvend i Odense. 28.9.1700, fol.347B.
Arvinger angives ikke.

1057    Agita Hansdatter i Odense. 8.10.1700, fol.348.
E: Anders Pedersen Møller.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.10.1700.

1058    Anders Hansen Provstgaard i Odense. 16.12.1700, fol.348.
E: Maren Christensdatter. A:
1) far Hans Pedersen i Beldringe.
Arv i boet efter Henrik Sørensen, klokkestøber, [skifte 19.4.1698 lbnr.1051] til B:
1) Barbara Henriksdatter.
Afdøde 7.11.1700.

1059    Gertrud Pedersdatter i Odense. 15.4.1700, fol.348B.
E: Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Peder Hansen 4
2) Henrik Jansen 2.

1060    Dines Hansen, hummelfører i Odense. 27.4.1700, fol.340B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christoffer Sadelmager. B:
1) Anne Cathrine Dinesdatter 7
2) Johanne Dinesdatter 7.
FM: Filip Becher, feldbereder.

1061    Mads Hansen, daglejer i Odense. 6.12.1701, fol.353.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.12.1701.

1062    Laurids Rasmussen Buht i Odense. 18.10.1702, fol.353B.
Arvinger angives ikke.

1063    Hans Madsen, bødker i Odense. 9.8.1702, fol.353B.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Hans Jørgensen Korup. B:
2) Hans Hansen 22
3) Magdalene Hansdatter 22
4) Thomas Hansen 15.
FM: Rasmus Pedersen, knivsmed.
Af første ægteskab B:
1) Mathias Hansen 30.

1064    Laurids Hansen Kaare, ugift i Odense. 13.7.1703, fol.356.
A:
0) forældre [Hans Nielsen Kaare og Gertrud Lauridsdatter, skifte 18.7.1684 lbnr.738]
1) søster Karen Hansdatter g.m. Hans Johansen i Fåborg
2) søster Margrethe Hansdatter g.m. Christen Bertelsen, degn i Kogsbølle
3) bror Henrik Hansen på Glorup
4) halvsøster Gertrud Marie Hansdatter
5) halvsøster Karen Hansdatter
6) halvbror Peder Hansen Kaare
7) halvsøster Voldborg Margrethe Hansdatter.
FM: Niels Jensen.

1065    Anne Jacobsdatter i Odense. 24.4.1703, fol.358.
E:Knud Olufsen, skrædder. B:
1) Oluf Knudsen 23, student
2) Jørgen Knudsen 20
3) Johanne Knudsdatter 15
4) Ludvig Knudsen 12
5) Cathrine Knudsdatter 10.

1066    Hans Hansen i gården Krogen i Odense. 14.5.1703, fol.360B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Niels Rasmussen Kærgaard, skomager. A:
1) søskendebarn Maren Sørensdatter, enke efter Hieronymus Hansen, urtegårdsmand, [skifte 2.11.1681 lbnr.677]
2) søskendebarn Anne g.m. Peder Rasmussen i Søby ved Søby Søgård.
3) søskendebarn [Christen Sørensen, skifte 19.5.1701 lbnr.996]. 2B:
a Christoffer Christensen, snedker i Odense
b Johanne Christensdatter
4) søskendebarn [Peder Nielsen, klejnsmed, skifte 18.5.1697 lbnr.964]. 8B:
a Niels Pedersen, klejnsmed og hans 7 halvsøskende:
b Søren Pedersen, guldsmed
c Johanne Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen Basse, skomager
d Anne Pedersdatter
e Peder Pedersen, klejnsmedesvend i København
f Hans Pedersen, kandestøberdreng
g Anne Elisabeth Pedersdatter
h Jacob Pedersen, klejnsmededreng
5) halvsøskendebarn [Jørgen Christensen, vognsvend, skifte 9.10.1661 lbnr.456 eller hustru Birgitte]. 2B:
1) Anne Jørgensdatter
2) Barbara Jørgensdatter g.m. Claus Olufsen, skytte.

1067    Bodil Rasmusdatter i Odense, der døde 15.2.1703, fol.365B.
Enke efter Jørgen Pedersen, bysvend.
Arvinger angives ikke.

1068    Marie Jensdatter Rosenberg i Odense. 8.12.1702, fol.365B.
E: Jørgen Barchhausen, forrige herredsfoged i Lunde og Skam herreder og [rådmand] i Odense. B:
1) Johan Barchhausen
2) Jens Madsen Barchhausen
3) Alhed Cathrine Barchhausen g.m. Søren Borring på Beldringegård [i Lumby sogn], herredsfoged i Lunde og Skam herreder.

1069    Mathias [Hermansen] Ølslager, skomager i Odense. 5.9.1702, fol.371B.
E: Karen Clausdatter.
Første ægteskab med [Anne Andersdatter, skifte 5.10.1683 lbnr.720]. B:
1) Johan Mathiassen Ølslager, skomager
2) Mathias Mathiassen Ølslager, skomager
3) Herman Mathiassen Ølslager, skomager
4) Magdalene Mathiasdatter Ølslager g.m. Johan Zacharias Kihn, skomager
5) Anne Cathrine Mathiasdatter Ølslager, enke efter Rasmus Pedersen Flint, skomager.
Andet ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 6.10.1701 lbnr.1046. B:
1) Anne Mathiasdatter Ølslager g.m. Frederik Gramberg, skomager.
2) Hans Mathiassen Ølslager 15.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1703-1709

Store dele af siderne mangler fol.1-25 og fol.292-374.


1070    Kirsten Jensdatter i Odense. 6.9.1703, fol.2.
E: Anders Hansen, fisker. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter 22
2) Peder Andersen 18, i feldberederlære.
Afdøde døde 27.8.1703.

1071    Bodil i Odense. 27.10.1703, fol.3.
Enke efter Claus Sadelmager.
Arvinger angives ikke.

1072    Johan Zachariassen [Grønvald (Grønnevald)] i Odense, der døde 23.6.1699, fol.3.
E: Elisabeth Andersdatter. B:
1) Frands Johansen Grønvald på Ristinge
2) Inger Johansdatter Grønvald 21, på stedet.
FM: Søren Pedersen, guldsmed.

1073    Maren Nielsdatter i Odense. 15.11.1703, fol.5.
E: Niels Rasmussen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacobsen, læstesnider, [skifte 8.10.1698 lbnr.1037]. 4B:
1) Jacob Ejler Hansen
2) Ellen Kirstine Hansdatter
3) Markus Hansen
4) Maren Hansdatter.
FM: Rasmus Pedersen, grovsmed.

1074    Erik Jacobsen Borch, snedker i Odense. 23.9.1697, fol.6.
E: Abelone Jacobsdatter. LV: Markus Jacobsen, snedker. B:
1) Margrethe Eriksdatter
2) Maren Eriksdatter 10
3) Anne Marie Eriksdatter
4) Jacob Eriksen 4.
FM: Knud Olufsen, skrædder.

1075    Karen Thomasdatter i Odense. 7.11.1703, fol.10.
E: Søren Pedersen, guldsmed. B:
1) Johanne Sørensdatter.

1076    Jørgen Ibsen i Odense. 23.11.1703, fol.14.
Arvinger angives ikke.

1077    Laurids Hansen, slagter i Odense. 30.10.1703, fol.14.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Peder Lauridsen, skomagersvend, på stedet
2) Hans Lauridsen, skomager i Ebeltoft
3) en datter. død. E: Knud Pedersen i Hårslev. 2B:
a Anne Knudsdatter
b Karen Knudsdatter.
Afdøde døde 29.10.1703.

1078    Karen Hansdatter Fortun, ugift i Odense. 7.12.1703, fol.15B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes søster Gedske Hansdatter.

1079    Hans Simonsen, vognmand i Odense. 24.11.1703, fol.15B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Jørgen Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 15
2) Anne Hansdatter 3.
FM: morfar Søren Markussen.

1080    Peder Rasmussen, handskemager i Odense. 13.11.1702, fol.21.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jacob Jørgensen, handskemager. B:
1) Hans Pedersen
2) Jens Pedersen.

1081    Mads Rasmussen, kusk i Odense. 9.5.1703, fol.26.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Lorents Sadelberg. sadelmager. A:
1) bror Niels Rasmussen, favnsætter i København
2) bror Laurids Rasmussen, rytter i Jylland.

1082    Jesper Jørgensen og bror Hans Christian Jørgensen i Odense. 23.6.1703, fol.29.
A:
1) mor Anne Sørensdatter g.m. Christen Jessen
2) bror Søren Jørgensen i Frederiksstad i Norge
3) søster Anne Margrethe Jørgensdatter
4) søster Mette Jørgensdatter
5) søster Else Cathrine Jørgensdatter.
FM: Hans Thomsen Flintebjerg.
Arv efter afdødes far Jørgen Jespersen Møller, skifte 5.3.1695 lbnr.951.

1083    Søren Nielsen Leipzig, ugift i Odense. 18.5.1703, fol.30B.
A:
1) bror Rasmus Nielsen Leipzig i København, farer på Island
2) Christian Nielsen i Wittenberg i Brylle sogn
3) søster Maren Nielsdatter i Wittenberg
4) søster g.m. Henning Rasmussen i Render i Brylle sogn.

1084    Dorthe Isaksdatter i Odense. 16.2.1704, fol.32.
Enke efter Laurids Knudsen, bøssemager, [skifte 30.7.1691 lbnr.871]. B:
1) bror Knud Lauridsen, bøssemager
2) bror Christen Lauridsen, bøssemagersvend
3) søster Anne Lauridsdatter g.m.  Rasmus Mortensen, knivsmed
4) bror Isak Lauridsen, bøssemagersvend.

1085    Hans Simonsen, drejer i Odense. 6.11.1703, fol.34.
E: Voldborg Jensdatter. LV: Daniel Bastiansen. B:
3) Simon Hansen
4) Jens Hansen
5) Hans Peder Hansen.
FM: Thomas Christensen.
Første ægteskab med [Elisabeth Hansdatter, skifte 27.1.1690 lbnr.847]. B:
1) Elisabeth Marie Hansdatter
2) Hans Hansen.
FM: morten Dalby.

1086    Clara Henriksdatter i Odense. 4.3.1704, fol.40.
Arvinger angives ikke.

1087    Rasmus Nielsen Skrep i Odense. 29.3.1703, fol.40B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Poul Hansen, skomager. B:
1) Jørgen Rasmussen 24
2) Maren Rasmusdatter 18.

1088    Niels Jørgensen Krag, slagter i Odense. 3.4.1703, fol.42.
E: Karen Hansdatter. LV: Mads Knudsen, kusk. B:
2) Anne Nielsdatter 17
3) Kirsten Nielsdatter 13.
FM: Melchior Hansen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Anders Krag, slagter.

1089    Maren Sørensdatter i Odense. 13.12.1703, fol.45B.
E: Jens Jensen, vagt. B:
1) Jens Jensen
2) Dorthe Jensdatter
3) Søren Jensen.

1090    Karen Nielsdatter i Odense. 13.6.1704, fol.47.
E: Erik Hansen. B:
2) Johanne Eriksdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Anders Hansen, fisker.

1091    Rasmus Andersen pottemager. 13.3.1704, fol.48B.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Jacob Hansen, pottemager. A:
1) bror, død. 2B:
a Laurids Jørgensen, handskemager i København
b Anders Jørgensen i Orte
2) søster, død. 1B:
a Maren Nielsdatter g.m. Mathias Everts, soldat.

1092    Hans Jacobsen, væver i Odense. 28.6.1704, fol.52.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. B:
1) Jacob Hansen, handskemager
2) Marie Hansdatter g.m. Hans Christensen, murer.

1093    Rasmus Hansen i Odense. 12.4.1704, fol.58.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Morten Hansen. A:
1) mor Kirsten Rasmusdatter i Svendborg
2) bror Mathias Hansen i Svendborg
3) bror Jørgen Hansen i Fåborg
4) søster Marie Hansdatter
5) Elisabeth Hansdatter.

1094    Karen Nielsdatter, 83 år gammel i Odense. 21.11.1701, fol.61.
Enke efter Hans Sommerfeldt, skalmajeblæser ved Det fynske Nationalregiment. A:
1) bror Iver Nielsen, død. 4B:
a Anders Iversen i Trunderup ved Fåborg
b Rasmus Iversen i Stenstrup ved Fåborg
c Anne Iversdatter g.m. Iver Nielsen i Trunderup
d Dorthe Iversdatter i Trunderup
2) bror Jørgen Nielsen i Håstrup, død. 2B:
a Maren Jørgensdatter g.m. Svend Pedersen i Munkebo
b Johanne Jørgensdatter g.m. Oluf Mortensen Rohde i Nyborg
c Christoffer Jørgensen i Bjernede i Hover sogn på Fyn
d Anne Jørgensdatter
3) søster Maren Nielsdatter i Odense, [skifte 20.9.1664 lbnr.498], var g.m. Jacob Henriksen Rohde, skrædder.
b Henrik Jacobsen Rohde, skræddersvend, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
a Anne Jacobsdatter
4) søster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Laurids Olufsen i Håstrup. 4B:
a Oluf Lauridsen i Håstrup
b Rasmus Lauridsen i Håstrup
c Anne Lauridsdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Espe
d Karen Lauridsdatter g.m. Peder Hansen i Håstrup.

1095    Margrethe Krause i Odense, der døde 9.3.1703, fol.64.
Arvinger angives ikke.

1096    Birgitte Knudsdatter i Odense. 26.6.1697, fol.64B.
E: Niels Jensen Kaare.
Første ægteskab med Peder Nielsen Kaare, [skifte 17.3.1692 lbnr.889]. B:
1) Knud Pedersen Kaare, [der ikke er nævnt ved skiftet efter Peder Nielsen Kaare]
2) Niels Pedersen Kaare, soldat
3) Maren Pedersdatter.
Desuden nævnes første mands bror Niels Nielsen Kaare.

1097    Elsebeth Jochumsdatter i Odense. 5.10.1697, fol.72.
E: Morten Hansen Zirach, væver. B:
4) Niels Mortensen
5) Anne Mortensdatter.
Hendes B:
1) Jochum Hansen, løjtnant i København
2) Bernt Nielsen, grenader
3) Voldborg Henriksdatter g.m. Hans Jørgen Barchhausen i København.

1098    Peder Rasmussen, bødker i Odense. 18.9.1703, fol.77B.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Villumsen, hattemager. B:
1) Rasmus Pedersen, bødkersvend
2) Peder Pedersen skomager i Flødstrup
3) Anne Pedersdatter g.m. Peder Nielsen Koch, feldbereder
4) en datter, død. E: Christen Rasmussen Bogense, skomager. 1B:
a Mette Christensdatter.

1099    Laurids Hansen, feldbereder i Odense. 14.2.1704, fol.81B.
E: Maren Villumsdatter. LV: Christen Hansen, handskemager. B:
1) Jørgen Lauridsen 9
2) Hans Lauridsen 7
3) Kirsten Lauridsen 5.
FM:
1 Laurids Hansen Braadt
2 Evert Nielsen, feldbereder.

1100    Anne Christine i Odense. 17.3.1703, fol.87B.
E: Scharis, løjtnant. B:
1)  Frands Carl Scharis, korporal på egene og søskendes vegne.

1101    Sofie Amalie Bielke i Odense. 16.6.1703, fol.88B.
Enke efter Hans Kaas, stiftamtmand [over Trondhjem stift, død 1700].
Til stede på samtlige arvinger vegne:
1 [Jørgen] Grubbe Kaas, amtmand [i Lundenæs og Bøvling amter]
2 Oluf Krabbe, ritmester
3 Laurids Luja, professor [i Odense Skole].
(Se skifte efter afdødes datter Beathe Helvig Kaas i Nyborg, skifte Nyborg 9.6.1768 lbnr.962).

1102    Jens Andersen, pottemager i Odense. 14.8.1704, fol.90.
E: Maren Iversdatter. LV: Jørgen Pedersen, drejer. B:
1) Iver Jensen, pottemager i Kalundborg
2) Maren Jensdatter
3) Karen Jensdatter
4) Peder Jensen, pottemagersvend, myndig.
FM: Mads Christensen, ladefoged.

1103    Christen Pedersen [Helt] i Odense. 4.6.1704, fol.92.
E: Anne Andersdatter. LV: Jørgen Madsen. B:
1) Marie Christensdatter.
FM: farbror Anders Pedersen [Helt].

1104    Peder Nielsen, handskemager i Odense. 5.6.1704, fol.95.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Christian Hansen, handskemager. B:
4) Anne Margrethe Pedersdatter 20
5) Hans Pedersen 19
6) Johanne Pedersdatter 15.
FM: Peder Hansen.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 9.8.1678 lbnr.750]. B:
1) Niels Pedersen, handskemagersvend, uvist hvor
2) Poul Pedersen, snedker i Skellerup
3) Maren Pedersdatter i København.

1105    Jens Knudsen i Odense. 23.6.1704, fol.99B.
E: Kirsten Olufsdatter. A:
1) mor Anne Jensdatter, enke efter Knud Jørgensen i Bred [i Vissenbjerg sogn]
2) bror Jørgen Knudsen
3) søster Maren Knudsdatter g.m. Laurids Steffensen i Bred
4) søster Karen Knudsdatter.

1106    Christen Pedersen Egertsen, vejer og måler i Odense. 12.4.1703, fol.101B.
Enkemand efter [Margrethe Thomasdatter, skifte 2.6.1685 lbnr.758]. B:
1) Thomas Christensen, guldsmed i Vejle
2) Hans Christensen, degn i Vesterborg på Lolland
3) Henrik Christensen, student
4) Peder Christensen, klejnsmed i Horsens
5) Ejler Christensen, guldsmedesvend
6) Anne Cathrine Christensdatter g.m. Jens Hansen, degn i Lyndelse
7) Margrethe Christensdatter g.m. Oluf Andersen i Svendborg
8) Anne Susanne Christensdatter g.m. Peder Hansen, drejer
9) Anne Christensdatter.

1107    Christen Lund, toldkontrollør i Odense. 7.8.1704, fol.113.
E: Mette Nielsdatter. A:
1) bror Thomas Nielsen Bruun, prokurator
2) søster Abelone Nielsdatter Lund g.m. Hans Christensen i Nyborg.
Afdøde døde 6.7.1704.

1108    Birthe Thomasdatter i Odense. 18.9.1704, fol.120.
E: Jesper Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med [Peder Jensen, skifte 18.3.1700 lbnr.1039]. B:
1) Filip Pedersen 18
2) Thomas Pedersen 15
3) Jens Pedersen 11
4) Margrethe Pedersdatter 8.
FM: Niels Madsen, bager.

1109    Abelone Lauridsdatter i Odense. 10.10.1704, fol.122.
E: Christoffer Christensen, snedker. B:
1) Johanne Christoffersdatter
2) Dorthe Christoffersdatter.

1110    Søren Christensen, prokurator i Odense. 15.1.1705, fol.125B, 353B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Jochum Bødker, glarmester. B:
5) Anne Cathrine Sørensdatter
6) Margrethe Sørensdatter, hos sin moster i Fåborg.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 3.5.1684 lbnr.749]. B:
1) Christen Sørensen, uvist hvor
2) Margrethe Sørensdatter i Fredericia
3) Anne Sørensdatter i Fredericia
4) Else Sørensdatter i København.

1111    Rasmus Andersen i Odense. 15.4.1705, fol.127.
Arvinger angives ikke.

1112    Rasmus Thuesen, hattemager i Odense. 30.3.1705, fol.127B.
Arvinger angives ikke.

1113    Gye Lauridsdatter i Odense. 2.5.1705, fol.128.
E: Hans Clausen Eismose. B:
1) Mette Hansdatter 22
2) Karen Hansdatter 15.

1114    Karen Andersdatter i Odense. 20.6.1705, fol.129B.
Arvinger angives ikke.

1115    Anne Jensdatter i Odense. 29.7.1705, fol.130.
Enke efter Peder Hansen. B:
1) Christen Pedersen, skrædder i København.

1116    Mathias Clemensen, soldat i Odense. 12.8.1705, fol.131B.
Enkemand. B:
1) Clemen Mathiassen
2) Mette Mathiasdatter 3.

1117    Maren Jensdatter i Odense. 7.4.1705, fol.133.
E: Johan Lauridsen, væver.
Første ægteskab med [Arent Suhr, skifte 13.10.1680 lbnr.680]. B:
1) Agnethe Arentsdatter Suhr g.m. Niels Mortensen, skomager i Svendborg
2) Margrethe Arentsdatter Suhr
3) Mette Arentsdatter Suhr
4) Elisabeth Arentsdatter Suhr g.m. Niels Nielsen, snedker.

1118    Birgitte Sørensdatter i Odense. 12.9.1705, fol.137.
E: Peder Hansen Vosemose. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Anders Jensen, guldsmed
2) Maren Pedersdatter.

1119    Niels Nielsen, glarmester 1.12.1705, fol.140B.
Arvinger angives ikke.

1120    Karen Knudsdatter, ugift i Odense. 3.2.1706, fol.141.
Arvinger angives ikke.

1121    Anne Andersdatter i Odense. 22.7.1705, fol.141B.
Enke efter Jochum [Madsen], kontrafejer, [skifte 11.6.1678 lbnr.692]. B:
1) Gertrud Jochumsdatter
2) Magdalene Jochumsdatter g.m. Mads Rasch, fuldmægtig på Egeskov
3) Cathrine Jochumsdatter.

1122    Hans Thomsen, aftakket rytter i Odense. 23.3.1706, fol.145.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Hans Hansen 8
2) Thomas Hansen 2½.

1123    Anders Bist, vognmand i Odense. 7.5.1705, fol.146.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thomas Christensen. B:
1) Cathrine Andersdatter 18
2) Dorthe Andersdatter 16
3) Anne Andersdatter 14
4) Mette Andersdatter 11½
5) Peder Andersen 10
6) Niels Andersen 6.
FM: Adrian Hansen, bødker.

1124    Rasmus Knudsen, vagt i Odense, der døde 22.5.1706, fol.151.
E: Anne Jørgensdatter.
Arvinger angives ikke.

1125    Elisabeth Nielsdatter i Odense. 11.6.1706, fol.151B.
E: Christen Christensen Løber, bager.
Afdøde efterlader 2 børn: en søn og en gift datter.

1126    Jørgen Madsen i Odense. 15.6.1706, fol.152.
E: Kirsten Christensdatter. A:
1) bror Knud Madsen i Gislevholm
2) søster Maren Madsdatter g.m. Jens Eriksen i Ravndrup i Gislev sogn
3) søster Ellen Madsdatter g.m. Jørgen Henriksen i Bårdesø
4) søster Maren Madsdatter g.m. Rasmus Pedersen i Rolsted
Afdøde døde 15.5.1706.

1127    Carl Gabriel Mauritius, bogbinder i Odense. 18.11.1704, fol.154.
E: Anne Christence Jensdatter. LV: Johannes Møller, buntmager. B:
1) Susanne Carl Gabrielsdatter 4
2) Johan Bendix Carl Gabrielsen 2.
FM: morfar Jens Lauridsen, kræmmer.
Afdøde blev ihjelstukket 15.1.1704.

1128    Niels Lassen Holst i Odense, der døde 6.7.1706, fol.161.
Arvinger angives ikke.

1129    Mette Hansdatter i Odense. 23.12.1704, fol.161.
Enke efter Peder Rasmussen, bødker, skifte 18.9.1703 lbnr.1098. B:
1) Rasmus Pedersen, bødker
2) Peder Pedersen skomager i Flødstrup
3) Anne Pedersdatter g.m. Peder Nielsen Koch, feldbereder
4) en datter, død. E: Christen Rasmussen Bogense, skomager. 1B:
a Mette Christensdatter.

1130    Anne Jensdatter i Odense. 14.8.1706, fol.163.
B:
1) Christian Emmergren 16.
FM: Hans Madsen.

1131    Gedske Didriksdatter i Odense. 22.8.1705, fol.164.
E: Claus Johansen, maler.
Første ægteskab med [Ludvig Spikermann, skifte 11.8.1687 lbnr.813]. B:
1) Johan Ludvig Ludvigsen [Spikermann]
2) Helene Juliane Ludvigsdatter [Spikermann]

1132    Maren Hansdatter i Odense, der døde 26.1.1705, fol.166.
E: Jørgen Nielsen, slagter.
Arvinger angives ikke.

1133    Kirsten Mortensdatter i Odense. 26.2.1705, fol.166B.
Arvinger angives ikke.

1134    Anne Andersdatter Abbed i Odense. 16.2.1705, fol.166B.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes brordatter Anne Jensdatter.

1135    Anne Kirstine Hansdatter i Odense. 6.2.1705, fol.168.
E: Jørgen Nielsen, murer.
Arvinger angives ikke.

1136    Morten Mortensen, byens tjener i Odense, der døde 25.3.1705, fol.168B.
Enkemand efter Anne Andersdatter. B:
1) Morten Mortensen, skrædder i Ålborg.

1137    Mette Jørgensdatter i Odense. 11.5.1705, fol.170B.
Enke efter Mads Mortensen. B:
1) Morten Madsen, bryggersvend
2) Jørgen Madsen, skipper
3) Mette Madsdatter i Biskorup [i Odense Frue landsogn].

1138    Hans Olufsen, væver i Odense. 14.5.1705, fol.171.
E: Else Pedersdatter. LV: Anders Christensen, bødker. B:
1) Anne Hansdatter 15
2) Kirsten Hansdatter 12
3) Peder Hansen 10.
FM:
1 Poul Pedersen, handskemager
2 Knud Jensen, bødker.

1139    Christen Hansen Friis, bager i Odense. 26.3.1706, fol.173.
E: Lykke Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen Friis
2) Cathrine Christensdatter Friis g.m. Niels Christensen Nørager
3) Alhed Marie Christensdatter, [skifte 15.5.1706 lbnr.1156]. E: Anders Lauridsen, købmand. 6B:
a Laurids Christian Andersen
b Christen Friis Andersen
c Jens Andersen
d Lykke Marie Andersdatter
e Niels Andersen
f Anders Andersen, der døde.

1140    Peder Hansen i Odense. 26.6.1706, fol.180B.
E: Anne Madsdatter. LV: Niels Andersen, blegemand. B:
1) Mads Pedersen Møller 25, student
2) Johanne Pedersdatter g.m. Baltser Bødker, kobbersmed
3) Karen Pedersdatter 12.

1141    Peder Rasmussen Bom i Odense, der døde 3.3.1706, fol.185B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) en datter g.m. Niels Rasmussen, skomager
2) en datter g.m. Hans Dresler, handskemager.

1142    Niels Hansen, bødker i Odense. 22.1.1706, fol.186.
E: Anne Jensdatter. B:
2) Anne Margrethe Nielsdatter.
Første ægteskab med Margrethe. 1B:
a Hans Nielsen, rytter, død. 2B:
1 Maren Hansdatter
2 Mariche Hansdatter.

1143    Anne Jensdatter i Odense. 4.8.1706, fol.187B.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen 4
2) Peder Christensen 2.

1144    Henrik Henriksen, sværdfeger i Odense. 6.5.1705, 190.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jørgen Hansen, possementmager.
Første ægteskab med Elisabeth Pedersdatter, skifte 20.5.1690 lbnr.855. B:
1) Peder Henriksen, sværdfegersvend.

1145    Oluf Christoffersen i Odense. 12.10.1699, fol.194B.
A:
0) forældre Christoffer Rasmussen og Kirsten Pedersdatter
1) søster Anne Christoffersdatter
2) søster Karen Christoffersdatter
3) bror Niels Christoffersen i Ribe.
Fars første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
4) halvbror Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
5) halvsøster Anne Christoffersdatter i Fjelstrup præstegård.
Mors andet ægteskab med Jeppe Clausen i Børup i Taulov sogn. 2B:
6) halvbror Christoffer Ibsen
7) halvsøster Anne Jepsdatter.
Arv i boet efter fars halvbror Jørgen Hansen, skifte 17.4.1695 lbnr.994, var g.m. Sofie Pedersdatter, [død 2.6.1694].

1146    Anders Madsen i Odense. 21.10.1704, fol.207.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Hansen Munch. B:
1) Søren Andersen 15
2) Karen Andersdatter 14
3) Jacob Andersen 7.
FM: farbror Hans Madsen.

1147    Hans Lauridsen, prokurator i Odense. 23.10.1703, fol.2+8B.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. B:
1) Presilia Hansdatter
2) Hans Lauridsen Hansen.
FM: Melchior Hansen, skrædder.

1148    Maren Nielsdatter i Odense. 30.7.1705, fol.212.
E: Søren Jensen, snedker. B:
1) Jørgen Sørensen, myndig
2) Niels Sørensen, myndig
3) Anne Sørensdatter g.m. Lorents Rasmussen.

1149    Knud Hansen i Odense. 17.6.1705, fol.217.
E: Anne Sørensdatter. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Rasmus Hansen i Gundestrup.

1150    Anne Nielsdatter i Odense. 8.8.1705, fol.219.
E: Frands Pedersen Stær. B:
1) Ellen Sofie Frandsdatter
2) Karen Frandsdatter 3
3) Niels Frandsen 20 uger.
Enkemandens første ægteskab med Ellen Olufsdatter, skifte 13.1.1698 lbnr.986. Arv til B:
1) Peder Frandsen Stær.

1151    Casper Bartholin i Odense. 18.11.1702, fol.224.
E: Marie [Beetzein].
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens søster Cathrine Beetzein på stedet.
Afdøde døde 19.10.1702.
Litteratur: Caspar Bartholin og Marija Beetzein. Et bidrag til slægten Bartholins historie af Aage Fasmer Blomberg i: Fynske årbøger 1959 side 112-120.

1152    Hans Hansen Højkarl, murer i Odense. 20.2.1705, fol.227.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen, knivsmed. A:
1) søster Johanne Hansdatter i Jylland
2) bror Laurids Hansen, skrædder i Nærå, død. 5B:
a Peder Lauridsen
b Hans Lauridsen
c Maren Lauridsdatter
d Karen Lauridsdatter
e Anne Lauridsdatter.

1153    Hans Pedersen i Odense. 26.11.1705, fol.231.
E: Dorthe Cathrine Ibsdatter. B:
1) Anders Hansen 6
2) Elisabeth Hansdatter 4
3) Hans Hansen 10 uger.
FM: Hans Eriksen.
Registrering 30.4.1705.

1154    Susanne Eriksdatter i Odense. 1.6.1706, fol.235B.
Enke efter Jacob Andersen Svitzer, [skifte 11.12.1684 lbnr.778]. B:
1) Cathrine Jacobsdatter. LV: Erik Mule, viceprofessor i Odense Gymnasium
2) Anne Marie Jacobsdatter, [skifte Kerteminde. 29.10.1700 lbnr.203]. Første ægteskab med Mathias von Westen i Kerteminde, [skifte Kerteminde 26.11.1695 lbnr.170]. 3B:
a Kirsten Mathiasdatter von Westen
b Susanne Mathiasdatter von Westen
c Jacob Mathiassen von Westen.

1155    Peder Villadsen, hattemager i Odense. 3.6.1706, fol.242.
E: Maren Clausdatter. LV: Johan Lauridsen Odense. B:
1) Claus Pedersen
2) Villads Pedersen 20.

1156    Alhed Marie Christensdatter Friis i Odense. 15.5.1706, fol.245B.
E: Anders Lauridsen. B:
1) Laurids Christian Andersen 10
2) Christen Friis Andersen 9
3) Jens Andersen 7
4) Lykke Marie Andersdatter 6
5) Niels Andersen 1½.

1157    Anne Helene Pedersdatter i Odense. 18.11.1706, fol.262.
E: Jacob Pedersen, slagter. B:
1) Peder Jacobsen 7.

1158    Mads Hansen, kalkslager i Odense. 30.3.1707, fol.263B.
Arvinger angives ikke.

1159    Kirsten Knudsdatter i Odense. 29.10.1706, fol.264.
E: Rasmus Hansen, fændrik. A:
1) Peder Nielsen i Andebølle [i Vissenbjerg sogn]
2) Jens Nielsen, smed i Skalbjerg [i Vissenbjerg sogn]
3) Hans Nielsen i Pejrup
4) Niels Nielsen, smed i Væde [i Veflinge sogn] (arvingerne 1-4 er brødre)
5) Bodil, død. E: Laurids Lauridsen, sadelmager, hendes børn
6) Rasmus Andersen i Lykkegård
7) Rasmus Christensen i Hedevad?
8) Laurids Nielsen i Egeskov
9) Kirsten Jørgensdatter g.m. [Jørgen Hansen], degn i Hårslev
10) Ellen.
(Arvingernes slægtskab med afdøde angives ikke).

1160    Maren Andersdatter i Odense, der døde 6.5.1707, fol.266.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 15.11.1692 lbnr.900]. B:
Til stede var
1) afdødes datter Anne Marie Pedersdatter g.m. Melchior Egidius, skrædder
2) afdødes svoger Christen Christensen Møller på hustru og hustrus søskende.

1161    Anne Sergents i Odense. 17.6.1707, fol.266B.
Af arvinger nævnes B:
1) Anton Jacobsen.

1162    Johanne Jensdatter i Odense. 9.9.1707, fol.267.
Enke efter Anders Vind.
Arvinger angives ikke.

1163    Ingeborg Hansdatter i Odense. 23.9.1707, fol.267B.
E: Peder Jensen, pottemager. B:
1) Gertrud Pedersdatter 6 uger.

1164    Karen Hansdatter Tingstævner i Odense. 24.11.1707, fol.270.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes afdødes brorsøn Hans Andersen Tingstævner.
Afdøde døde 23.11.1707.

1165    Christen Ejlersen, skomager i Odense. 26.11.1707, fol.270B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter 23
2) Ejler Christensen 22, i Odense latinskole
3) Karen Christensdatter 13
4) Else Christensdatter 9.
FM: Mads Knudsen, kæmner.

1166    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 21.2.1707, fol.271B.
E: Peder Pedersen, bødker. B:
1) Rasmus Pedersen 26
2) Kirsten Pedersdatter 21
3) Anne Pedersdatter 21.

1167    Marie Christensdatter i Odense. 29.3.1707, fol.275.
E: Josef Madsen, pottemager. B:
1) Voldborg Josefsdatter 12
2) Anne Josefsdatter 9.

1168    Poul Hansen, skomager i Odense. 14.5.1707, fol.276B.
E: Karen Pedersdatter.
Afdøde efterlader sine søskende, hvis navne ikke angives.

1169    Sofie Rasmusdatter i Odense. 19.12.1704, fol.278.
E: Jørgen Hansen, possementmager. B:
1) Mourids Rudolf Jørgensen 19.

1170    Rasmus Pedersen Flindt, skomager i Odense. 22.6.1703, fol.282.
E: Anne Cathrine Mathiasdatter Ølslager. LV: Søren Pedersen, guldsmed. B:
1) Anne Rasmusdatter 16
2) Kirsten Rasmusdatter 8.
FM: Johan Zachariassen Kihn, skomager, som beslægtet.

1171    Hans Knudsen, pottemager i Odense. 28.3.1705, fol.287B.
E: Cathrine Eriksdatter. LV: Hans Rasmussen, urtegårdsmand. B:
1) Mathias Hansen.

1172    Anne Knudsdatter i Odense. 9.6.1707, fol.288B.
E: Hans Pedersen, tømrer. A:
1) halvsøster Karen Christiansdatter i Ystad i Skåne.
Første ægteskab med Dominicus Nickelsen, skrædder, skifte 27.11.1697 lbnr.983.

1173    Niels Rasmussen, skomager i Odense. 18.10.1707, fol.291B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: svoger Hans Johansen Dresler, handskemager.
Afdøde efterlader sen søn, der er bødker.
[Første ægteskab med Maren Nielsdatter, skifte 15.11.1703 lbnr.1073].

1174    Niels Knudsen i Rødegård i Odense. September 1707, fol.292B.
E: Sidsel Nielsdatter. B:
1) Knud Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Maren Nielsdatter g.m. Anders Christensen i Ejby
4) Anne Nielsdatter g.m. Anders Andersen i Killerup
5) Karen Nielsdatter g.m. Anders Hansen i Hunderup
6) Lisbeth Nielsdatter g.m. Jesper Thygesen i Killerup
7) Johanne Nielsdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Ejby
8) Niels Nielsen i Hunderup, død. 2B:
a Karen Nielsdatter
b Maren Nielsdatter.
FM: stedfar Rasmus Andersen i Hunderup.

1175    Jens Bertelsen, ladefoged i Odense. 12.11. [årstal mangler], fol.296B.
E: Dorthe Jacobsdatter. LV: Knud Lauridsen, bøssemager. B:
1) Bertel Jensen.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1176    Anne Jensdatter i Odense. 10.10.1707, fol.299B.
Enke efter Niels Hansen, bødker, [skifte 22.1.1706 lbnr.1142]. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter.
FM: Hans Pedersen, handskemager.

1177    Knud Hansen i Gammel Møllegård i Odense. 25.8.1705, fol.300B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Anders Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Hans Knudsen 15
2) Dorthe Knudsdatter 11
3) Peder Knudsen 5
4) Johanne Knudsdatter 1½.
FM:
1 fars [halv]bror Hans Poulsen
2 fars [halv]bror Knud Poulsen.

1178    Kirsten Hansdatter i Odense. 17.1.1708, fol.309.
B:
1) Hans Knudsen.

1179    Mette Jacobsdatter i Odense. 9.2. [årstal mangler], fol.309B.
E: Jørgen Nielsen Harbo, bager. B:
1) Margrethe Jørgensdatter Harbo 3.
FM: morfar Jacob Henriksen, skrædder.

1180    Jeppe Nielsen, trædrejer i Odense. 10.2.1708, fol.313.
E: Maren Madsdatter. LV: Jørgen Andersen Bolbro.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jepsen.
FM: Anders Hansen, handskemager.

1181    Ellen Andersdatter i Odense, der døde 12.2.1708, foll314B.
A:
1) søster Karen Andersdatter g.m. Laurids Andersen i Højrup.

1182    Peder Nielsen, bøssemager i Odense. 23.2.1708, fol.315B.
E: Else Hansdatter. LV: Christoffer Sibbern, sadelmager. B:
1) Niels Pedersen 24
2) Elias Pedersen 18, i Odense latinskole.
FM: Christen Christensen.

1183    Laurids Christensen, pottemager i Odense. 31.5.1708, fol.318.
E: Voldborg Henriksdatter. LV: Thomas Christensen, købmand. A:
1) bror Peder Christensen, degn i Fodby ved Næstved
2) bror Mads Christensen, død. 1B:
a en søn, pottemager
3) bror Hans Christensen, død. 4B:
a Christen Hansen i Himmelev
b en datter, enke efter Christen
c Marie Hansdatter
d Cathrine Hansdatter
4) søster Karen Christensdatter, enke efter Erik [Pedersen], pottemager, [skifte 12.8.1687 lbnr.812]
5) søster Anne Christensdatter i Åsum, død. 1B:
a Hans Nielsen i Fodby ved Næstved.
(Uddraget skal tages med forbehold, da der mangler en stor del af siden).

1184    Anne Rasmusdatter i Odense. 1.8.1708, fol.321.
E: Jørgen Andersen. B:
1) Anders Jørgensen.
og dennes søskende, hvis navne ikke kan ses, da der mangler en stor del af siden.
(Se lbnr.1294).

1185    Maren Pedersdatter i Odense. Dato mangler, fol.322B.
E: Søren Nielsen.
Første ægteskab med [Jørgen Hansen, skifte 8.3.1676 lbnr.636]. B:
1) Peder Jørgensen, uvist hvor.

1186    Hans Eriksen, ugift i Odense. 1.8.1708, fol.324.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.
Desuden nævnes afdødes morbror Hans Jørgensen i Munkebo.

1187    Anne [Hansdatter] i Odense. Dato mangler, fol.324B.
Enke efter Jacob [Lassen] Borch, [skifte 22.2.1695 lbnr.946].
Arvinger angives ikke.

1188    Anne Pedersdatter i Odense. 13.10.1708, fol.325.
E: Hans Jensen, træskomand.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.

1189    Frederik Ihrenrath i Odense, der døde 26.11.1708, fol.326B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var kommet til Odense fra Holsten for kort tid siden.

1190    Bertel Hansen, skomager i Odense. Dato mangler, fol.326B.
E: Mette Sørensdatter.
Arvinger angives ikke.

1191    Birthe Hansdatter i Odense. 30.4.1709, fol.327.
Enke efter Laurids Hansen, skoflikker, [skifte 6.7.1697 lbnr.974].
Arvinger angives ikke.

1192    Dorthe Jespersdatter i Odense. 15.5.1709, fol.328.
Morten Madsen, bryggersvend.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.

1193    Paurids Pedersen, ugift rytter i Odense. 13.9.1709, fol.329B.
Arvinger angives ikke.

1194    Karen [Nielsdatter] Rust i Odense. 23.11.1709, fol.330B.
Enke efter Anders Hansen, slagter, [skifte 12.8.1687 lbnr.814]. B:
E: Karen Nielsdatter. LV: Rasmus Andersen, handskemager. B:
1) Niels Andersen.
Afdøde døde 22.11.1709.

1195    Jens Lauridsen, snedker i Odense. [Dato mangler] 1709, fol.331.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mathias Johansen [Høhne], snedker, der ægter enken. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 2½.
FM: Anders Andersen, slagter.

1196    Rasmus Pedersen, rendemester i Odense. 14.1.1710, fol.334B.
E: Karen Hansdatter.
Første ægteskab med [Ingeborg Ibsdatter, skifte 17.10.1678 lbnr.652]. B:
1) Mette Rasmusdatter, enke efter Peder Mikkelsen, feldbereder.
Afdøde døde 3.12.1709.

1197    Gertrud Mikkelsdatter i Odense, der døde 8.4.1710, fol.338.
E: Rasmus Faaborg, handskemager.
Arvinger ses ikke, da der mangler en stor del af siden.

1198    Knud Jensen, vagt i Odense. [dato mangler] 1710, fol.338B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Jens Knudsen.
FM: Anders Jensen, klejnsmed.

1199    Anne Cathrine Mathiasdatter i Odense. 15.1 [årstal mangler], fol.339.
E: Erik Engelbrechtsen, skomager. B:
1) Anne Rasmusdatter 22
2) Kirsten Rasmusdatter 14.
FM: Johan Ølslager (Øllenslæger), skomager.

1200    Anne Nielsdatter Møller i Odense. 5.6.[1710], fol.342B.
E: Hans Casper Fischer, gartner. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 5
2) Engel Cathrine Hansdatter 1½.

1201    Hans Pedersen, tømrer i Odense. 7.7.1710, fol.345.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. B:
1) [Anne Dorthe Hansdatter]
2) [Peder Hansen].
(Børnenes navne ses ikke, da der mangler en stor del af siden).
FM: Hans Jørgensen, murer.

1202    Christen Christensen Loumann i Odense, der døde 22.5.1710, fol.347B.
E: Maren Johansdatter. LV: Christen Eriksen Koch. B:
3) Peder Christensen 11.
FM: Claus Johansen, maler.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 23.1.1691 lbnr.883. B:
1) Margrethe Christensdatter 26
2) Jens Christensen 24, skræddersvend.

1203    Hans Clausen Eismose i Odense. 24.5.1710, fol.350B.
Maren.
Første ægteskab med [Gye Lauridsdatter, skifte 2.5.1705 lbnr.1113]. B:
1) [Mette Hansdatter]
2) [Karen Hansdatter].

1204    Anne Jensdatter i Odense. 25.1.1702, fol.353.
Enke efter Niels Pedersen Koch, [skifte 29.11.1694 lbnr.938]. B:
1) Peder Nielsen Koch
2) Bodil Nielsdatter g.m. [mangler]
3) Anne Nielsdatter, [skifte 22.2.1687 lbnr.787]. E: Peder Hansen Lindegaard. 3B:
a Hans Pedersen
b Niels Pedersen
c Anne Pedersdatter.

1205    Mikkel Voigt, klejnsmed og hustru Maren Jensdatter i Odense. 15.3.1695, fol.355.
B:
2) Christoffer Mikkelsen
3) Hans Mikkelsen på Moss i Norge
4) Jens Mikkelsen i Christiania i Norge.
Af hendes første ægteskab B:
1) Iver Christensen, smed i Ørsted.

1206    Laurids Jensen Skrep i Odense. Dato mangler, fol.356B.
E: [Navn mangler]. LV: Morten Pedersen, grydestøber. B:
Børnenes navne ses ikke, da der mangler en stor del af siden.
FM: farbror Hjerre Jensen Skrep.
(Sml. lbnr.2158).

1207    Cathrine Jacobsdatter i Odense. 28.7.1707, fol.357B.
A:
0) forældre [Jacob Andersen Svitzer, skifte 11.12.1684 lbnr.778 og Susanne Eriksdatter, skifte 1.6.1706 lbnr.1154]
1) søster Anne Marie Jacobsdatter, [skifte Kerteminde. 29.10.1700 lbnr.203]. Første ægteskab med Mathias von Westen i Kerteminde, [skifte Kerteminde 26.11.1695 lbnr.170]. 3B:
a Kirsten Mathiasdatter von Westen
b Susanne Mathiasdatter von Westen
c Jacob Mathiassen von Westen.
FM: Peder von Westen, apoteker.

1208    Else Clausdatter Giese i Odense. 28.8.1708, fol.365.
E: Johan Adolf Rupe. B:
1) Johan Jacob Rupe
2) Magdalene Cathrine Johansdatter.
FM:
1 morbror Claus Giese, bækkenslager
2 morbror Vilhelm Giese, kandestøber.

1209    Marie Pedersdatter i Odense. 22.8. [årstal mangler], fol.373B.
E: Laurids Isaksen, skrædder. A:
1) far Peder Ringsted.
Odense Byfoged
Skifteprotokol
1710-17161210    Johan Harm Poppe, sværdfeger i Odense. 12.8.1710, fol.1.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: stedfar Rasmus Nielsen, skrædder. B:
1) Jochum Johansen 3.
FM: Nikolaj Jørgensen, skrædder.

1211    Baltser Kobbersmed i Odense. 12.8.1710, fol.2B.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jens Christiansen, skrædder. B:
1) Anne Baltsersdatter 1½.
FM: morbror Mads Pedersen.

1212    Mourids Pedersen i Odense. 22.10.1710, fol.5B.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Peder Mouridsen 4
2) Mathias Mouridsen 2.
FM: Oluf Andersen, trædrejer.

1213    Peder Mortensen Nyborg, skomager i Odense. 4.11.1710, fol.7B:
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Hans Jacobsen, skrædder. B:
1) Mette Pedersdatter 12
2) Knud Pedersen 8
3) Alhed Pedersdatter 2½.

1214    Maren Nielsdatter i Odense, der døde 27.11.1710, fol.9.
B:
1) Ann Didriksdatter.

1215    Hans Nielsen, pottemager i Odense. 7.12.1710, fol.9B.
E: Gertrud Jørgensdatter. B:
1) Anne Marie Hansdatter 26
2) Maren Hansdatter 24
3) Helvig Cathrine Hansdatter 15
4) Hans Henrik Hansen 12.
FM: Arent Christensen, klejnsmed.

1216    Ursula Johansdatter i Odense. 1.1.1711, fol.10B.
Arvinger angives ikke.

1217    Maren Johansdatter i Odense. 25.11.1710, fol.10B.
E: Jesper Jørgensen.
Første ægteskab med Christen Christensen [Loumann, skifte 22.5.1710 lbnr.1202]. B:
1) Peder Christensen 11.
FM: Claus Johansen, maler.

1218    Maren Jørgensdatter Dannerup i Odense. 16.1.1711, fol.13B.
Arvinger angives ikke.

1219    Mette i Odense, der døde 21.1.1711, fol.13B.
Enke efter Henrik, tømrer.
Arvinger angives ikke.

1220    Maren i Odense. 22.1.1711, fol.14.
Enke efter [Rasmus] Svarre.
Arvinger angives ikke.

1221    Pernille Pedersdatter Pilegaard i Odense. 13.1.1711, fol.14.
E: Christian Ulrik Bless. A:
1) bror Jens Pilegaard, ridefoged i Gråbrødre Hospital
2) søster Margrethe Pilegaard, død, var g.m. Christen Lauridsen Husum i Majbølle på Lolland. 3B:
a Peder Christensen
b Mette Christensdatter
c Laurids Christensen
3) halvsøster Ellen Mathiasdatter.

1222    Christen Christensen i Odense. 20.1.1711, fol.17.
Arvinger angives ikke.

1223    Hans Jørgensen, handskemager i Odense. 21.2.1711, fol.17B.
Arvinger angives ikke.

1224    Niels Frandsen, skrædder i Odense. 23.3.1711, fol.17B.
E: Karen Rasmusdatter.
Arvinger angives ikke.

1225    Susanne Christensdatter i Odense. 28.2.1711, fol.18.
E: Peder Hansen, trædrejer. B:
1) Hans Christian Pedersen 7
2) Jacob Pedersen 3
3) Margrethe Pedersdatter 2.

1226    Anne Mikkelsdatter, ugift i Odense. 21.3.1711, fol.19B.
Arvinger angives ikke.

1227    Anders Hansen Villestofte i Odense. 15.5.1711, fol.20.
E: Marie Rasmusdatter. LV: Rasmus Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Stine Andersdatter 9½
2) Hans Andersen 2½.
FM: Andreas Andersen Svendborg.

1228    Rebekka Jacobsdatter [Faaborg] i Odense. 29.5.1711, fol.21B.
E: Christen Christensen, skomager. B:
1) Gertrud Christensdatter 11
2) Karen Christensdatter 10
3) Christen Christensen 8.

1229    Peder Lauridsen, bødker i Odense. 30.4.1711, fol.22B.
E: Mette Madsdatter. LV: Frands Pedersen Stær. B:
1) Mads Pedersen
2) Dorthe Pedersdatter
3) Mette Pedersdatter
4) Laurids Pedersen.
FM: Anders Andersen, slagter.

1230    Elsebeth Thomasdatter Købke i Odense. 1.6.1711, fol.24.
E: Peder Hansen Vosemose, herredsskriver i Lunde og Skam herreder. B:
1) Hans Pedersen 5.

1231    Maren Salomons, en gammel soldaterkvinde i Odense. 18.6.1711, fol.27.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin bror Bartholomæus Pottemager.

1232    Anders Laaning, hjulmand i Odense. 18.7.1811, fol.27.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Hans Laaning
2) Bodil Andersdatter
3) Dorthe Andersdatter.
FM: Mads Nielsen.

1233    Enkedronningens kammerpige i Odense. 28.7.1711, fol.27B.
Arvinger angives ikke.

1234    Johanne Jørgensdatter i Odense, der døde 17.8.1710, fol.28.
B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Hans Dinesen.

1235    Anne Bedepige, ugift i Odense. 28.9.1710, fol.28B.
Arvinger angives ikke.

1236    Johanne Nielsdatter i Odense. 17.10.1711, fol.29.
E: Mads Christensen Braadt, skomager. A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m Just Jørgensen, rytter, begge døde. 2B:
a Sofie Justsdatter g.m. Gotschalk, kyrasser
b Mette Justsdatter 20.
Afdøde døde 18.8.1711.

1237    Laurids Christensen, slagter i Odense. 21.10.1711, fol.30B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Niels Andersen, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 5
2) Christen Lauridsen 2½.
FM: Peder Vikkelsø.
Afdøde døde 27.3.1711.

1238    Karen Jensdatter i Odense. 3.3.1712, fol.32, 241B.
E: Christen Hansen Skaarup. B:
1) Jens Christensen 22, kyrasser
2) Hans Jacob Christensen 13
3) Johan Christensen 12
4) Gertrud Christensdatter 10
5) Marie Elisabeth Christensen 8
6) Mads Christensen 5
7) Sofie Cathrine Christensdatter 3.
Afdøde døde 26.4.1710.

1239    Bodil Knudsdatter i Odense. 29.10.1706, fol.34B.
Enke efter Hans [Ejler], possementmager, [skifte 31.7.1688 lbnr.836]. B:
1) Cathrine Hansdatter, [ved skiftet efter faderen kaldt Anne Marie Hansdatter]
2) Jørgen Hansen, possementmager.

1240    Mette Iversdatter i Odense. 31.10.1709, fol.35.
Enke efter Niels Hvid. B:
1) Jørgen Nielsen Hvid
2) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jacob Canaris.
Afdøde døde 22.9.1709.

1241    Rasmus Adamsen, vognmand i Odense. 5.9.1702, fol.47B.
E: Sara Pedersdatter. B:
1) Margrethe Rasmusdatter 31
2) Sara Rasmusdatter g.m. Christian Haman
3) Marie Rasmusdatter 27
4) Adam Rasmussen 26
5) Peder Rasmussen 25, student
6) Magdalene Rasmusdatter 22½
7) Hans Rasmussen 19
8) Rasmus Rasmussen 16, discipel i Odense latinskole
9) Johan Rasmussen 14.
Afdøde døde 22.9.1709.

1242    Anne Lauridsdatter i Odense. 24.5.1707, fol.50B.
Enke efter Peder Andersen Hvid, skifte 14.3.1699 lbnr.1017. B:
1) Anders Pedersen Hvid i Herrested
2) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen i Veflinge
3) Anne Helene Pedersdatter, [skifte 18.11.1706 lbnr.1157]. E: Jacob Pedersen, slagter. 1B:
a Peder Jacobsen 8.
Afdøde døde 21.4.1707.

1243    Ingeborg Andersdatter i Odense. 10.12.1707, fol.54.
E: Iver Rasmussen. B:
1) Rasmus Iversen 3.

1244    Christen Jensen, daglejer i Odense. 24.12.1708, fol.55.
E: Karen Hansdatter. LV: Henrik Rorbach, hattemager.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 4.8.1706. B:
1) Jens Christensen 6
2) Peder Christensen 5.
FM: Hans Pedersen Kærby.

1245    Margrethe Baltsersdatter i Odense. 13.2.1709, fol.57.
E: Rasmus Skytte, skomager. A:
1) bror, død. 4B:
a Baltser Henriksen Kron i Gadebusch på hin side af Lübeck
b Niels Henriksen Kron i Nyborg
c Margrethe Henriksdatter Kron, på stedet
d Anne Henriksdatter Kron g.m. Johan Krudt i Fredericia
2) søster, død. 4B:
a Habakuk Mikkelsen, feldbereder
b Thomas Mikkelsen, feldbereder
c Baltser Mikkelsen i Skamby
Peder Mikkelsen, død. 3B: to sønner og en datter
3) søster, død. 2B:
a Cathrine Mikkelsdatter g.m. Peder Pedersen, skomager
b Barbara Mikkelsdatter, død. E: Bravath, korporal i Nyborg. 3B: tre sønner
4) søster, død.1B:
a Gertrud Arentsdatter i Bergen i Norge, død. Hendes barn.

1246    Jørgen Borchersen, tømrer i Odense. 10.4.1709, fol.65.
E: Anne Knudsdatter. B:
1) Bodil Jørgensdatter.

1247    Niels Christoffersen, ugift, der døde i København i 1707, 31.7.1708, fol.67.
A:
0) forældre Christoffer Rasmussens, død og Kirsten Pedersdatter i Middelfart
1) søster Anneke Christoffersdatter
2) søster Karen Christoffersdatter [på Østergård i Lyne sogn] i Jylland, død [23.1.1704, skifte Odense 13.2.1710 lbnr.1255].
Fars første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
3) halvbror Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
4) halvsøster Anne Christoffersdatter.
Mors andet ægteskab med Jeppe Clausen i Borup i Taulov sogn
5) halvbror Christoffer Ibsen
6) halvsøster Anne Ibsdatter.
Arvi boet efter fars halvbror Jørgen Hansen, købmand i Odense, skifte 17.4.1695 lbnr.994.

1248    Jens Christensen, fisker i Odense, der døde 17.4.1709, fol.74.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Hansen Skaarup. B:
1) Marie Jensdatter g.m. Laurids Nielsen i Dalby
2) Hans Jensen 22, smedesvend
3) Christen Jensen 20
4) Ingeborg Jensdatter 18
5) Rasmus Jensen 12½
6) Birgitte Jensdatter 7.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1249    Jens Clausen Hind, skomager i Odense. 4.7.1709, fol.75B.
E: Ellen Knudsdatter. LV: Frederik Gramberg, skomager. B:
1) Peder Jensen Hind
2) Claus Jensen Hind, student
3) Henrik Jensen Hind, skomager
4) Maren Jensdatter Hind g.m. Mathias Holst på Rækkergård [i Sædding sogn] i Bølling herred i Jylland
5) Birthe Jensdatter Hind i København
6) Dorthe Jensdatter Hind, på stedet.
FM: Claus Pedersen Holm, hattemager.

1250    Karen Pedersdatter i Odense. 13.7.1709, fol.78B.
Enke efter Poul Hansen, skomager, [skifte 14.5.1707 lbnr.1168].
Første ægteskab med [Rasmus Christensen, skifte 23.6.1685 lbnr.760]. B:
1) Christen Rasmussen, grenader i København
2) Sidsel Rasmusdatter g.m. Hans Lauridsen, skomager
3) Mette Rasmusdatter g.m. Peder Joensen, læstesnider
4) Maren Rasmusdatter g.m. Peder Olufsen, skomager.

1251    Anne Andersdatter i Odense. 18.7.1709, fol.81B.
E: Peder Christensen Helt.
Første ægteskab med [Christen Pedersen Helt, skifte 4.6.1704 lbnr.1103]. B:
1) Marie Christensdatter 8.
FM: farbror Anders Pedersen Helt.

1252    Christoffer Mikkelsen Voigt i Odense. 29.8.1709, fol.84.
E: Anne Marie Thomasdatter. LV: Jens Jacobsen, bødker. B:
1) Mikkel Christoffersen 11
2) Marie Christoffersdatter 7.
FM: Hans Henningsen, kusk.
Afdøde døde 19.12.1708.

1253    Rasmus Jørgensen Juul i Odense. 11.10.1709, fol.86.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Jensen. B:
1) Anne Rasmusdatter 18
2) Karen Rasmusdatter 15½.
FM:
1 Habakuk Mikkelsen, feldbereder
2 Morten Madsen Svendborg.

1254    Anne Sabine i Odense, der døde 18.1.1710, fol.89.
Arvinger angives ikke.

1255    Karen Christoffersdatter, ugift. 13.2.1710, fol.89B.
A:
1) mor Kirsten Pedersdatter g.m. Jeppe Clausen i Borup i Taulov sogn.
Mors første ægteskab med Christoffer Rasmussens i Middelfart
1) søster Anneke Christoffersdatter
2) halvbror Christoffer Ibsen
3) halvsøster Anne Ibsdatter
Fars første ægteskab med [Anneke Hansdatter, skifte Middelfart 2.4.1672 lbnr.226]. 2B:
4) halvbror Rasmus Christoffersen, præst i Fjelstrup
5) halvsøster Anne Christoffersdatter.
Afdøde døde 23.1.1704 på Østergård [i Lyne sogn] med attest fra Niels Andersen Boltrup (Bollerup) til Østergård og fra Jens [Knudsen] Bruun, præst i [Kvong og] Lyne.

1256    Maren Hansdatter i Odense, der døde 19.5.1710, fol.91.
Enke efter Hans Hermansen, skrædder, [skifte 27.8.1697 lbnr.992]. B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Christen Sørensen, skrædder
2) Anne Marie Hansdatter i Ribe.

1257    Marie Christensdatter i Odense. 14.1.1711, fol.91B.
E: Rasmus Olufsen, skrædder. B:
1) Gertrud Marie Rasmusdatter 2.

1258    Karen Hansdatter i Odense. 21.12.1711, fol.94.
E: Hans Grønvald, hattemager. B:
1) Jacob Hansen 23
2) Peder Hansen 16
3) Christoffer Hansen 15
4) Gabriel Hansen 13
5) Magdalene 10½.
FM: Jørgen Hansen, possementmager.

1259    Maren Christensdatter i Odense, der døde 24.12.1711, fol.95B.
E: Steffen Lauridsen, kusk. A:
1) søster Kirsten Christensdatter g.m. Mads Nielsen i Kragelund ved søn Christen Pedersen.

1260    Kirsten Christensdatter i Odense, der døde 26.11.1711, fol.97.
B:
1) Christen Hansen, landsoldat.

1261    Johanne Hansdatter i Odense. 3.12.1707, fol.97B.
E: Peder Lauridsen, slagter. A:
1) bror Mikkel Hansen, handskemager
2) søster Anne Hansdatter
3) søster Marie Hansdatter
4) bror Mads Hansen
5) søster Margrethe Hansdatter.
Desuden nævnes enkemandens mor Anne Hansdatter, enke efter Laurids [Hansen], slagter, [skifte 30.10.1703 lbnr.1077].

1262    Karen Olufsdatter i Odense. 24.7.1708, fol.100.
E: Knud Olufsen, skrædder. B:
Første ægteskab med Jochum Ernst Hebbe, [skifte 22.5.1684 lbnr.743]. B:
1) Else Jochumsdatter, død. var g.m. Niels Schindler, underofficer. 2B:
a Niels Jørgensen
b Jochum Ernst
2) Margrethe Jochumsdatter i København.
Andet ægteskab med Mads Nielsen Biug, skrædder. B:
3) Niels Madsen Biug, skræddersvend i udlandet
4) Jochum Madsen Biug, skræddersvend.

1263    Karen Clausdatter i Odense. 19.2.1712, fol.
Enke efter [Niels Jørgensen Harbo, skifte 30.11.1693 lbnr.912]. B:
1) Claus Nielsen Harbo, trompeter
2) Jørgen Nielsen Harbo, bager
3) Herman Nielsen Harbo, snedkersvend
4) Kirsten Nielsdatter Harbo g.m. [Hans Lauridsen Heider, sværdfeger, fælles skifte 24.5.1698 lbnr.1019]. 1B:
a Mette Sofie Hansdatter
5) Marie Nielsdatter Harbo g.m. Jens Jørgensen, skrædder
6) Hans Christian Nielsen Harbo, skrædder.

1264    Jochum Wagner, skarpretter i Odense. 28.4.1712, fol.103B.
E: Elisabeth Andersdatter Liebeknecht. B:
3) Andreas Jochumsen.
Første ægteskab med [Marie Gotfredsdatter Geltzer, skifte 15.4.1700 lbnr.1008]. B:
1) Vitus Jochumsen, skarpretter i København
2) Lisbeth Jochumsdatter.
Litteratur: Helstatens skarprettere – og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet af Egill Snorrason i: Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 166-215. Heri side 210: Jochum Wagner.

1265    Jens Andersen, blytækker i Odense. 16.6.1712, fol.106.
E: Dorthe Bastiansdatter. LV: Hans Richard. B:
1) Margrethe Jensdatter 24
2) Johannes Jensen 23, snedkersvend i København
3) Bastian Jensen 21, student.
FM: Anders Andersen, slagter.

1266    Claus Johansen, maler i Odense. 11.6.1712, fol.107B.
E: Cathrine Christiansdatter. LV: Henrik Tobiassen, bøssemager. B:
1) Johan Christian Clausen 5
2) Zacharias Filip Clausen 1.
FM: morfar Christian Zachariassen.

1267    Hans Nielsen Balle (Barles) i Odense. 15.6.1712, fol.110.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jørgen Andersen Bolbro. B:
1) Niels Hansen 12
2) Jørgen Hansen 11.
FM: Peder Jørgensen Vikkelsø, skomager.

1268    Anne Lauridsdatter i Odense. 9.8.1712, fol.111B.
E: Otto Frederik Schütz.
Første ægteskab med [Dines Hansen, skifte 27.4.1700 lbnr.1060]. B:
1) Anne Cathrine Dinesdatter 19
2) Johanne Dinesdatter 19.
FM: Evert Nielsen, feldbereder.
Afdøde døde 6.6.1712.

1269    Niels Hansen Faber, overformynder og købmand i Odense. 20.3.1711, fol.114.
E: Maren Andersdatter Bay.
Testamente af 15.12.1710. A:
0) forældre [Hans Jacobsen, klejnsmed i Kerteminde og Abelone Nielsdatter, skifte Kerteminde 1.8.1670 lbnr.49]
1) bror Jacob Hansen Faber, præst i Haslev og Bråby på Sjælland, ved søn Hans Jacobsen Faber
2) bror Peder Hansen, klejnsmed i Kerteminde ved søn Knud Pedersen, rådmand sst.
3) bror Rasmus Hansen i Kerteminde, [skifte Kerteminde 12.1.1710 lbnr.259]. 9B:
a Hans Rasmussen
b Thomas Rasmussen
c Anne Magdalene Rasmusdatter g.m. Jørgen Nielsen i Kerteminde
d Jacob Rasmussen
e Abelone Rasmusdatter
f Birgitte Rasmusdatter
g Maren Rasmusdatter
h Anne Rasmusdatter
i Karen Rasmusdatter
4) bror Hans Hansen Faber, byskriver i Nysted ved søn Hans Hansen Faber, præst i Søllested [og Vedtofte] på Fyn
5) søster [Anne Hansdatter g.m. Hans Hansen Thiil, skrædder i Kerteminde, fælles skifte Kerteminde uden dato lbnr.21]. 1B:
a Ellen Hansdatter g.m. Mikkel Trompeter på Sjælland. Deres B:
1 Albert Mikkelsen.

1270    Johan Skovgaard, familie- og folkeskatforpagter i Odense. 12.3.1711, fol.135.
E: Charlotte Amalie Bolt. LV: svoger Niels Henriksen i Store Abbed. A:
1) bror Christian Skovgaard
2) en søster i Skåne.
Afdøde døde 9.2.1711.

1271    Mette Hansdatter i Odense. 15.9.1712, fol.144B.
E: Morten Hansen Salby. B:
1) Elisabeth Mortensdatter 15
2) Bodil Mortensdatter 9
3) Hans Mortensen 8.

1272    Laurids Christensen, graver i Odense. 5.10.1712, fol.150.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: bror Rasmus Pedersen, bødker. B:
2) Anne Lauridsdatter 3.
FM: Søren Jensen, bødker.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 12.1.1702 lbnr.1002]. B:
1) Christen Lauridsen, urtegårdsmand i Skalbjerg.

1273    Niels Madsen, bager i Odense. 20.10.1712, fol.151.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Urban Jensen, farver. B:
1) Hans Mathias Nielsen 7
2) Anders Nielsen 5
3) Thomas Nielsen 18 uger.
FM: Hans Hansen Lolland.

1274    Peder Christensen Helt i Odense. 14.2.1713, fol.153.
E: Mette Madsdatter. LV: stedfar Hans Hansen Lolland. B:
1) Mads Pedersen 3.
FM: Jesper Hansen, feldbereder.

1275    Niels [Lauridsen] Gorm, rådmand i Odense, der døde 8.9.1710, fol.155.
Enkemand efter [Mette Alexandersdatter Hirtznach, begravet Odense Sankt Knud 2.11.1700]. B:
1) Alexander Gorm, amtsforvalter på Lolland
2) Laurids Gorm, købmand i Odense
3) Anne Gorm, enke efter Søren Rasmussen, ridefoged på [Gråbrødre] Hospital
4) Kirsten Gorm g.m. Thomas Hansen Flensborg i Odense
5) Karen Gorm i København, enke efter Niels Rasmussen Revninge, vinhandler, [begravet Odense Sankt Knud 18.7.1707].

1276    Morten Hansen Norsk i Odens, der døde 23.4.1712, fol.168.
E: Maren Knudsdatter. B:
1) Kirsten Mortensdatter.
FM: Hans Pedersen, handskemager.

1277    Rasmus Madsen, bager i Odense. 4.5.1706, fol.169B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Hans Mortensen, skrædder. B:
1) Maren Rasmusdatter 22
2) Mads Rasmussen 20, student
3) Hans Rasmussen 18, bagersvend
4) Margrethe Rasmusdatter 16
5) Rasmus Rasmussen 13.
FM: Jacob Jacobsen Faaborg, skomager.

1278    Maren i Odense, der døde 19.1.1713, fol.171B.
Enke efter Jeppe Svarre.
Afdøde efterlader en søn, hvis navn ikke angives.

1279    Jens Hansen Brylle i Odense. 18.3.1713, fol.172.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Andersen, slagter. B:
1) Jørgen Jensen 14
2) Anne Marie Jensdatter 11
3) Hans Jensen 7.
FM: Urban Jensen, farver.

1280    Oluf Trane, feldbereder i Odense. 23.3.1713, fol.174B.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Jørgen Svarre. B:
1) Maren Olufsdatter 15
2) Niels Olufsen 12
3) Marie Olufsdatter 10.
FM: Jesper Hansen, feldbereder.

1281    Jens Lauridsen Odense i Odense. 18.10.1712, fol.176.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Claus Pedersen Holm, hattemager. B:
1) Laurids Jensen 8.
FM: Hans Hansen Haugaard.

1282    Anders Jensen, guldsmed i Odense. 6.6.1710, fol.179.
E: Anne Margrethe Pedersdatter, der døde 12.8.1710. LV: far Peder Hansen Vosemose. B:
1) Jens Andersen, guldsmed ved svigerfar Ludvig Christiansen, bager.

1283    Kirsten Nielsdatter i Odense. 5.4.1712, fol.189.
Arvinger angives ikke.

1284    Anders Hansen i Odense. 3.9.1712, fol.190.
A:
1) mor Dorthe Cathrine Ibsdatter g.m. Thor Nielsen Husum
2) søster Elisabeth Hansdatter
3) bror Hans Hansen.
Arv efter afdødes far [Hans Pedersen, skifte 26.11.1705 lbnr.1153].
Afdøde døde 30.4.1712.

1285    Anne Nielsdatter i Odense. 13.9.1712, fol.190B.
E: Niels Rasmussen, bødker. B:
1) Christen Nielsen, skomager i Maderup
2) Maren Nielsdatter
3) Hieronymus Nielsen i Bred.

1286    Jens Lauridsen, daglejer i Odense, der døde 31.3.1713, fol.191B.
E: Maren Madsdatter. LV: Rasmus Pedersen, træskomand. B:
1) Karen Jensdatter
2) Mads Jensen i København
3) Anne Elisabeth Jensdatter.

1287    Maren Villadsdatter i Odense. 9.5.1713, fol.192.
E: Christian Eubel, hattemager. B:
1) Anne Elisabeth Christiansdatter 8.

1288    Christian Andersen, skomager i Odense. 28.7.1713, fol.194B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Josias Frandsen, skomager. B:
1) Jacob Christiansen, skomagersvend
2) Anne Kirstine Christiansdatter g.m. Gregers Mikkelsen, skomager
3) Anders Christiansen 17.

1289    Daniel Poulsen i Odense. 11.8.1713, fol.196B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Niels Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Niels Danielsen 15
2) Hans Danielsen 10.
FM: farbror Jesper Poulsen.

1290    Christen Nielsen Bogense, skomager i Odense. 30.7.1713, fol.197B.
E: Birgitte Jensdatter. LV: Søren Jensen, snedker. B:
3) Niels Christensen 13.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Christensen, skomager i Rynkeby
2) Maren Christensdatter g.m. Hans Jørgensen, skomager i Odense.

1291    Anne Henriksdatter i Odense. 1.9.1713, fol.199B.
E: Christian Fabiansen. B:
1) Fabian Christiansen 8.

1292    Peder Pedersen Bødker, urtegårdsmand i Odense. 4.6.1712, fol.202B.
E: Anne Marie Hansdatter. B:
6) Kirsten Pedersdatter 2.
[Af første ægteskab] B:
1) Ingeborg Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Svarre
2) Margrethe Pedersdatter g.m. Laurids Jensen, kusk.
Andet ægteskab med [Kirsten Rasmusdatter, skifte 21.2.1707 lbnr.1166]. B:
E: Peder Pedersen, bødker. B:
3) Rasmus Pedersen Bødker, urtegårdsmand
4) Kirsten Pedersdatter
5) Anne Cathrine Pedersdatter.

1293    Jacob Hansen, handskemager i Odense. 2.5.1713, fol.205.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Hans Jacobsen 14
2) Dorthe Jacobsdatter 11.
FM: Christian Hansen, handskemager.

1294    Jørgen Andersen Velling (Hvelling), træskomager i Odense. 18.8.1713, fol.208.
E: Bodil Hansdatter. LV: Hans Hansen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Anne Rasmusdatter, skifte 1.8.1708 lbnr.1184]. B:
1) Anders Jørgensen i Bogense
2) Rasmus Jørgensen i København
3) Karen Jørgensdatter i København.
Desuden nævnes:
1 enkens svoger Johan Jacob
2 enkens svoger Jens Jepsen.

1295    Poul Hansen i Odense, der døde 7.12.1713, fol.210.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Kirsten Poulsdatter
2) Anne Marie Poulsdatter.
FM: Mathias Gram.

1296    Anne Hansdatter i Odense. 8.12.1713, fol.210B.
E: Peder Hansen Nør Loumann. A:
1) mor Karen Madsdatter i Højrup. LV: Johan Lunde, skomager
2) bror Mads Hansen Loumann i Odense
3) søster Anne Hansdatter, enke efter Poul Henriksen, soldat.
Desuden nævnes enkemandens bror Niels Hansen Nør i Sanderum.

1297    Karen Erlandsdatter i Odense, der døde 3.9.1713, fol.212.
E: Niels Rasmussen, skipper. B:
1) Anne Cathrine Nielsdatter 16
2) Hans Nielsen 9.
Desuden nævnes afdødes mor Anne Troels.

1298    Anne Margrethe Pedersdatter i Odense. 24.5.1714, fol.214.
E: Christian [Filip] Zachariassen Getreuer, maler. B:
1) Zacharias Filip Christiansen Getreuer, maler i København
2) Ellen Cathrine Christiansdatter Getreuer g.m. Jens Nielsen Hører, skrædder
3) Elisabeth Pernille Christiansdatter Getreuer g.m. Hans Hansen, maler i Nyborg
4) Christian Peder Christiansen Getreuer, student i København
5) Johan Jacob Christiansen Getreuer
6) Jørgen Christoffer Christiansen Getreuer.
Litteratur: familien Getreuer af Gregers Hvidkjær Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 163-189. Heri side 168: Christian Philip Zachariassen Getreuer.

1299    Barbara Samuelsdatter i Odense. 21.6.1714, fol.218.
E: Søren Jensen, kusk. B:
1) Karen Sørensdatter.

1300    Laurids Christensen, snedker i Odense. 6.9.1713, fol.219B.
E: Anne Marie Christensdatter. LV: Hans Hansen, klejnsmed. A:
1) bror Anders Christensen, farver i Roskilde
2) bror Jørgen Christensen i Roskilde
3) bror Clemen Christensen i København, død. 2B: en søn og en datter
4) søster Cathrine Christensdatter i København
5) søster Anne Christensdatter g.m. en karetmager i Roskilde.

1301    Elsebeth Jochumsdatter i Odense. 25.5.1709, fol.222.
E: Niels Jørgensen Bogense, skrædder.
Første ægteskab med Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Peder Olufsen, skrædder
2) Christian Olufsen i Roskilde
3) Thomas Olufsen, uvist hvor
4) Maren Olufsdatter g.m. Jens Christiansen, skrædder
5) Jochum Olufsen i Christiania i Norge.

1302    Margrethe Mikkelsdatter i Odense, der døde 29.1.1714, fol.226.
Enke efter Knud Knudsen, slagter. B:
1) Jacob Knudsen, slagter.

1303    Maren Hansdatter i Odense. 6.4.1714, fol.227.
E: Jacob Knudsen, slagter. B:
1) Knud Jacobsen, slagtersvend
2) Gertrud Jacobsdatter på Sjælland
3) Karen Jacobsdatter
4) Hans Jacobsen
5) Maren Jacobsdatter
6) Johanne Jacobsdatter
7) Birgitte Jacobsdatter.
FM: [morbror] Peder Hansen Vosemose.

1304    Peder Valentinsen, skomagersvend i Odense, der døde 3.2.1715, fol.228B.
A:
1) far Valentin Danielsen, grovsmed i Nykøbing Sjælland.

1305    Abelone Hansdatter i Odense. 30.3.1715, fol.229B.
Enke efter Jørgen Urtegårdsmand. B:
1) Anne Jørgensdatter g.m. hans Hansen Hundrup
2) Maren Jørgensdatter.

1306    Anne Christensdatter i Odense. 4.11.1714, fol.231.
E: Morten Hansen, kræmmer. A:
1) bror Bo Christensen, død. 3B: to døtre og en søn.

1307    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 25.6.1715, fol.232.
E: Mads Nielsen. B:
1) Niels Madsen 11.

1308    Niels Andersen, blegemand i Odense. 18.5.1715, fol.233.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter, død. E: Thomas Hansen Svarre. 2B: en søn og en datter.

1309    Elsebeth Didriksdatter i Odense. 16.10.1714, fol.234B.
E: Jacob Andersen, købmand. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter 2.

1310    Peder Madsen Mand i Odense. 17.5.1707, fol.237.
E: Maren Nielsdatter Kaare. LV: Niels Jensen Kaare. B:
1) Dorthe Pedersdatter 11
2) Karen Pedersdatter 9
3) Karen Pedersdatter 7
4) Niels Pedersen Kaare 4.
FM: Mads Hansen Kaare.

1311    Anne Hansdatter i Odense. 16.8.1714, fol.238.
E: Rasmus Olufsen, skrædder. B:
1) Oluf Rasmussen 6 mdr.

1312    Anne Sofie Meyer i Odense, der døde 11.11.1710, fol.239B.
Enke efter Withartz, major.
Arvinger angives ikke.

1313    Mikkel Hansen, handskemager i Odense. 12.2.1711, fol.240B.
E: Chriselle Nielsdatter. LV: Isak Nielsen Svarre. B:
1) Mikkel Mikkelsen 6 mdr.
FM: Johan Øllenslæger, skomager.

1314    [Maren] i Odense. 22.8.1714, fol.244B.
Enke efter Jørgen Eriksen,
Arvinger angives ikke.

1315    Hans Jørgensen Korup i Odense. 28.9.1714, fol.245.
E: Dorthe Nielsdatter.
Afdøde efterlader 3 søskende.

1316    Hans Pedersen Kærby i Odense. 15.1.1715, fol.248.
E: Maren Christensdatter. LV: Conrad Lorents, karetmager. A:
1) bror Mikkel Pedersen i Kærby
2) bror Hans Pedersen i Kærby, død. 2B:
a Anne Sidsel Hansdatter
b Ellen Hansdatter.
FM: stedfar Anders Christen i Fraugde Kærby.

1317    Anne Mathiasdatter i Odense. 26.1.1715, fol.251B.
E: Ludvig Ludvigsen, bager. B:
1) Ingeborg Ludvigsdatter 9 mdr.

1318    Jens Jørgensen, skrædder i Odense. 5.6.1715, fol.253B.
E: Marie Nielsdatter. LV: Hans Hebbe. B:
3) Hans Jensen 7.
Første ægteskab med [Helle Hansdatter, skifte 23.4.1696 lbnr.958]. B:
1) Maren Jensdatter g.m. Enok Thamsonius, kapellan i Stokkemarke på Lolland.
2) Mette Jensdatter, død, efter hvem, der arv.

1319    Niels Hansen, kræmmer i Odense. 19.4.1715, fol.255B.
E: Ingeborg Christensdatter. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Henrik Christoffersen i Jylland
halvsøskende:
2) Hans Christensen i Bogense
3) Erik Hansen i København
4) Ingeborg g.m. Peder Jensen i Drigstrup.

1320    Jacob Pedersen, slagter i Odense, der døde 29.3.1715, fol.257B.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Nielsen, der ægter enken. B:
2) Kirsten Jacobsdatter.
FM: Peder Olufsen, skomager.
Første ægteskab med [Anne Helene Pedersdatter, skifte 18.11.1706 lbnr.1157]. B:
1) Peder Jacobsen.

1321    Verner Holch, parykmager i Odense. 26.3.1715, fol.259.
E: Anne Marie Skuldt. LV: Wolrath Dam, tobaksspinder.
Arvinger kendes ikke.

1322    Peder Pedersen Vikkelsø, skomager i Odense, der døde 5.7.1715, fol.263.
E: Anne Knudsdatter. B:
1)Else Pedersdatter g.m. Rasmus Jørgensen, skomager
2) Kirsten Pedersdatter g.m. Steffen Jacobsen Gebert, skomager
3) Mette Pedersdatter g.m. Hans Hansen, skomager
4) Anne Marie Pedersdatter.

1323    Karen Kochs, bælgetræder i Odense. 27.8.1715, fol.265B.
Arvinger angives ikke.

1324    Hans Jacobsen, skrædder i Odense. 7.9.1715, fol.266.
E: Anne Cathrine Mathiasdatter. LV: Christen Christensen Bjerre. B:
1) Abel Marie Hansdatter i Vindinge præstegård
2) Maren Hansdatter g.m. Jacob Kretlov, skrædder
3) Karen Hansdatter i Holsten
4) Anne Lisbeth Hansdatter
5) Anne Cathrine Hansdatter
6) Jacob Hansen.
Afdøde døde i København i pestens tid.

1325    Anne Hansdatter i Odense. 2.10.1715, fol.267B.
E: Rasmus Pedersen Loumann. B:
1) Anne Margrethe Rasmusdatter 5
2) Hans Rasmussen 7 uger.

1326    Lisbeth Jacobsdatter i Odense. 13.10.1715, fol.269.
A:
1) Bartholomæus Pottemager
2) Barbara Henriksdatter g.m. Søren Sørensen, snedker i Fåborg.

1327    Marie Madsdatter i Odense. 20.8.1715, fol.270
E: Bartolomæus Pottemager. A:
1) søster Kirsten Madsdatter g.m. Anders Lauridsen
2) søster Gertrud Madsdatter
3) søster, død. 1B:
a Andreas i Åsum.

1328    Jacob Canaris i Odense, der døde 13.9.1715, fol.271.
E: Anne Cathrine Nielsdatter, der døde 16.11.1715. LV: bror Jørgen Nielsen Hvid. B:
1) Johan Jacobsen
2) Anne Margrethe Jacobsdatter.
FM: Evert Riber.

1329    Jochum Bornemann, feltskær i Odense. 26.11.1715, fol.274B.
E: Hilleborg Pedersdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Jochumine Sofie Jochumsdatter 16 uger.
FM: Morten Zirach, væver.
Desuden nævnes enkens bror Peder Pedersen.

1330    Anne Margrethe Christoffersdatter i Odense. 5.7.1715, fol.276B.
E: Christen Christensen. B:
4) Gertrud Magdalene Christensdatter.
Første ægteskab med [Gregers Gregersen, bogbinder, skifte 28.2.1695 lbnr.950]. B:
1) Hans Christoffer Gregersen i Haderslev
2) Gregers Gregersen i Randers
3) Johan Ditlev Gregersen i Odense.
Afdøde døde 2.6.1715.

1331    Maren Nielsdatter i Odense, der døde 9.5.1711, fol.280.
B:
1) Ellen Margrethe Madsdatter.
FM: Jens Christian, skrædder.

1332    Hans Olufsen Winther, skomager i Odense. 31.8.1715, fol.282.
E: Susanne Mathiasdatter. LV: Josias Frandsen, skomager. B:
1) Anne Marie Hansdatter 12.
FM: farbror Dines Winther, skomager.
Afdøde døde 14.7.1715.

1333    Josef Madsen, pottemager i Odense. 10.9.1714, fol.284B.
E: Dorthe Nielsdatter. B:
1) Voldborg Josefsdatter
2) Anne Josefsdatter.
FM: Mikkel Justesen, skomager.

1334    Medea [Vilhelmine] Edinger i Odense. 24.10.1713, fol.286B.
E: Peder Bremer, i udlandet, uvist om død. B:
1) Lorents Edinger Bremer 15, i Nykøbing Falster skole
2) Jørgen Bremer
3) Andreas Bremer.
FM:
1 morbror Nikolaj [Lorentsen] Edinger, præst i Vestenskov og Kappel
2 mosters mand Christen Christensen, præst i Pjedsted [og Gårslev g.m. Anne Cathrine Lorentsdatter Edinger]
3 Andreas Kruckow, tolder i Stubbekøbing.
Desuden nævnes: afdødes bror Johannes Broder Edinger.
(Se skifte efter afdødes far Lorents Nielsen Edinger Odense herred gejstlig 26.9.1694 lbnr.14)
Litteratur Slægten Edinger af Albert Fabritius i: Personalhistorisk Tidsskrift 1930 side 46-70. Heri side 51: Lorentz Edingers børn med Barbara Hansdatter Landorph.

1335    Karen Hansdatter i Odense. 5.10.1715, fol.300.
E: Niels Hansen, væver. B:
1) Dorthe Nielsdatter
2) Christian Nielsen, handskemagersvend.

1336    Maren Andersdatter Bay i Odense. 29.9.1713, fol.301.
Enke efter Niels Hansen Faber, overformynder og købmand, [skifte 20.3.1711 lbnr.1269]. A:
0) forældre Anders Christensen og Johanne Sørensdatter i Knejsted i Øster Tørslev sogn, begge døde
1) bror Christen Andersen i Haslegård ved Mariager Fjord, død. 3B:
a Johanne Christensdatter i Odense, enke efter Laurids Christensen, nagelsmed. Gave til hendes 4B:
1 Rebekka Augustsdatter 14
2 Anne Lene Lauridsdatter 9
3 Christen Lauridsen 8
4 Johanne Lauridsdatter 6
b Anne Christensdatter ved Vesterhavet i Jylland
c Anders Christensen Binderup i Udbyneder, død. 3B:
1 Christine Andersdatter
2 Lene Andersdatter
3 Sidsel Andersdatter
2) søster Mette Andersdatter, død, var g.m. Laurids Jensen Munch i Randers. 2B:
a Margrethe Lauridsdatter Munch, enke efter Christen Christensen i Randers
b Johanne Lauridsdatter Munch g.m. Niels Jacobsen Prim i Randers
3) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Jørgen Andersen i Knejsted. 7B:
a Lene Jørgensdatter g.m. Mikkel Andersen Maal i Randers
b Kirsten Jørgensdatter, enke efter Peder Jensen Hastrup i Knejsted
c Johanne Jørgensdatter g.m. Poul Nielsen Gjesing
d Gertrud Jørgensdatter g.m. Henrik Hansen, smed i Knejsted
e Poul Jørgensen i Sødring
f Anders Jørgensen i Knejsted, død. 1B:
1 Jørgen Andersen i Knejsted
g Maren Jørgensdatter i Øster Tørslev, død. 4B:
1 Karen Hansdatter i Randers
2 Abelone Hansdatter g.m. Anders Jørgensen i Øster Tørslev
3 Anne Hansdatter g.m. Anders Mortensen i Øster Tørslev
4 Maren Hansdatter g.m. Peder Bertelsen i Randers
4) søster Anne Andersdatter g.m. Christen Lassen i Store Nørskov i Jylland.

1337    Anders Andersen, slagter i Odense. 7.3.1715, fol.320.
A:
1) bror Peder Andersen i Birkende
2) søster Anne Andersdatter.
Arv i boet efter Johanne Hansdatter, [skifte 3.12.1707 lbnr.1261], var g.m. Peder Lauridsen, slagter til A:
1) søster Anne Hansdatter
2) søster Marie Hansdatter
3) bror Mads Hansen, slagtersvend
4) søster Margrethe Hansdatter

1338    Laurids Lauridsen, sadelmager i Odense. 5.8.1715, fol.325.
B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Oluf Jørgensen, urtegårdsmand på Heden
2) Christen Lauridsen, sadelmagersvend
3) Else Lauridsdatter
4) Dorthe Lauridsdatter.
FM: Casper Sibbern, urmager.

1339    Habakuk Mikkelsen, feldbereder i Odense. 9.3.1716, fol.326B.
E: Anne Hansdatter. A:
1) bror Baltser Mikkelsen, skomager i Skamby
2) bror Thomas Mikkelsen, feldbereder i Odense
3) søster, død. 1B:
a Cathrine Pedersdatter g.m. Sejer Mortensen
4) søster Barbara Mikkelsdatter, død Hendes 2 børn
5) bror Peder Mikkelsen, feldbereder. Hans 3 børn.

1340    Hans Rasmussen i Odense. 10.3.1716, fol.328B.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Lauridsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 5.
FM: Peder Olufsen, skomager.

1341    Maren Nielsdatter i Odense. 29.3.1715, fol.331.
E: Thomas Hansen [Blangsted], svarver. B:
1) Johannes Thomsen
2) Cathrine Marie Thomasdatter.

1342    Else Nielsdatter i Odense. 1.12.1715, fol.333.
E: Anders Nielsen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1343    Rasmus Sørensen Lukas, skomager i Odense. 22.2.1716, fol.334B.
E: Johanne Bertelsdatter. B:
1) Søren Rasmussen, skomager
2) Marie Rasmusdatter g.m. Josias Frandsen, skomager
3) Laurids Rasmussen i Berlin, død. Efterlod en svanger enke. Muligvis hans barn.

1344    Karen Hansdatter i Odense. 18.3.1716, fol.337B.
E: Peder Rasmussen, slagter.
Første ægteskab med [Niels Jørgensen Krag, slagter, skifte 3.4.1703 lbnr.1088]. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Peder Aastesen skomager
2) Kirsten Nielsdatter i København.

1345    Mette Rasmusdatter i Odense, der døde 23.3.1716, fol.339.
E: Jacob Hansen, pottemager. A:
1) Anders Albertsen i Svendborg
og medarvinger.

1346    Maren Villumsdatter i Odense. 17.4.1716, fol.340B.
E: Peder Knudsen, feldbereder.
Første ægteskab med [Jørgen Lauridsen, skifte 2.5.1694 lbnr.927]. B:
1) Gyde Jørgensdatter g.m. Søren Rasmussen, feldbereder
2) Laurids Jørgensen, feldbereder.
Andet ægteskab med [Laurids Hansen, skifte 14.2.1704 lbnr.1099]. B:
3) Jørgen Lauridsen, feldberedersvend
4) Hans Lauridsen 17.

1347    Laurids Hansen Braadt i Odense, der døde 19.3.1716, fol.343.
E: Karen Lauridsdatter. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Søren Hansen ved Lindved [i Stenløse sogn]
2) søster Dorthe Hansdatter g.m. Anders Pedersen i Rågelund [i Åsum sogn]
3) halvbror Hans Jensen i Birkende
4) halvbror Christen Jensen i Birkende
5) halvsøster Anne Jensdatter i Lamdrup i Svindinge sogn
6) halvsøster Karen Jensdatter, død, var g.m. Anders Jørgensen i Svindinge. Hendes børn.

1348    Hans Madsen Sanderum i Odense. 10.6.1716, fol.345.
E: Karen Jespersdatter. LV: Hans Rorbach, hattemager. B:
3) Karen Hansdatter 22
4) Marie Hansdatter 20
5) Anne Marie Hansdatter 18
6) Kirsten Hansdatter 16
7) Mads Hansen 15
8) Maren Hansdatter 12
9) Peder Hansen 9
10) Anne Hansdatter 7.
Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter], skifte 22.3.1692 lbnr.890. B:
1) Laurids Hansen, snedkersvend, i udlandet
2) Gertrud Hansdatter 25.

1349    Rasmus Sørensen, daglejer i Odense, der døde 10.3.1716, fol.347.
E: Anne Pedersdatter, der døde 16.5.1716.
Hans A:
Arvinger angives ikke.
Hendes A:
1) søskendebarn Anders Rasmussen i Ravnebjerg, rytterbonde.

1350    Bodil Ibsdatter i Odense. 15.5.1716, fol.349B.
E: Niels Rasmussen Lukassen, skomager. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter 10
2) Erik Nielsen 7.
Afdøde døde 14.4.1716.

1351    Niels Andersen, slagter i Odense. 3.7.1716, fol.352.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Rasmus Sørensen, skomager. B:
1) Laurids Nielsen 3.
FM: Anders Christensen i Ejby.
Enkens første ægteskab med [Laurids Christensen], skifte 21.10.1711 lbnr.1237. Arv til B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1716-17221352    Johanne Jacobsdatter i Odense. 18.12.1716, fol.1.
E: Rasmus Hansen, svarver. B:
1) Hans Rasmussen 10
2) Jacob Rasmussen 8
3) Anne Cathrine Rasmusdatter 9 mdr
4) Abraham Rasmussen 9 mdr.

1353    Anne Mortensdatter i Odense. 29.4.1716, fol.2B.
E: Jørgen Hansen, possementmager. B:
1) Hans Jørgensen 9
2) Sofie Jørgensdatter 8.

1354    Ludvig Niels Christoffersen i Odense, der døde 30.5.1716, fol.5.
Enke, hvis navn ikke angives. LV: Søren Knudsen. B:
1) Christoffer Ludvigsen 28, i København
2) Laurids Ludvigsen 25, i Norge
3) Henrik Ludvigsen 23m rytter.

1355    Jørgen Lauridsen, ugift fra Hunderup, der døde i Odense. 29.4.1716, fol.7.
A:
1) bror Hans Lauridsen, på stedet
2) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Jens Jensen i Ore.

1356    Mads Nielsen i Odense. 6.7.1716, fol.8.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Lauridsen Juul i Bolbro.
Første ægteskab med [Margrethe Lauridsdatter, skifte 25.6.1715 lbnr.1307]. B:
1) Niels Madsen 12.
FM: farbror Hans Nielsen.

1357    Johan Barchhausen i Odense. 7.7.1716, fol.10.
E: Karen Poulsdatter. LV: bror Hans Poulsen, rådmand. B:
1) Marie Johansdatter Barchhausen 8.

1358    Jacob Christensen Lerche, ugift i Odense, der døde 25.2.1715, fol.13B.
A:
1) søster Marie Christensdatter Lerche
2) bror Knud Christensen Lerche i Norge
3) søster Marie Kirstine Christensdatter Lerche i København
4) halvsøster Gertrud Christensdatter på Søby Søgård
5) halvsøster Elisabeth Christensdatter i København.

1359    Morten Hansen Killerup i Odense. 2.6.1713, fol.31.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Steffensen i Killerup [i Odense Frue landsogn]. B:
1) Anne Mortensdatter 23, der ægter Niels Lauridsen
2) Maren Mortensdatter 20.
FM: Hans Rasmussen.

1360    Maren Hansdatter i Odense. 19.2.1716, fol.33B.
E: Niels Hansen [Tolderlund], daglejer. B:
4) Anne Cathrine Nielsdatter 17
5) Gunder Nielsdatter 13.
Første ægteskab med Jens Jensen. B:
1) Jørgen Jensen, skomagersvend
2) Hans Jensen, klejnsmedesvend
3) Jens Jensen i skomagerlære.

1361    Jørgen Nielsen Harbo, bager i Odense. 2.9.1716, fol.35B.
E: Maren Thomasdatter. LV: far Thomas Christensen, købmand. B:
1) Niels Jørgensen 3
2) Thomas Jørgensen 2.
FM:
1 farbror Herman Nielsen Harbo, snedker
2 farbror Hans Christoffer Harbo, skrædder.

1362    Jacob Jørgensen, handskemager i Odense. 3.9.1716, fol.39B.
E: Maren Hansdatter. LV: Claus Pedersen. B:
1) Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Jørgensen, feldbereder
2) Hans Jacobsen 22
3) Jørgen Jacobsen 20
4) Peder Jacobsen 17.
FM: mors [halv]bror Hans Pedersen.

1363    Anders Jacobsen, ladefoged i Odense. 16.7.1716, fol.40B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Christiansen, skrædder. B:
1) Maren Andersdatter 1 år og 3 mdr.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.
Afdøde døde 8.6.1716.

1364    Claus Jespersen, klejnsmed i Odense. 7.9.1716, fol.44.
E: Maren Andersdatter. LV: Christoffer Christensen, snedker. B:
2) Jesper Clausen 14.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 23.1.1690 lbnr.848]. B:
1) Jesper Clausen, død. 3B:
a Karen Jespersdatter
b Laurids Jespersen
c Zacharias Jespersen.

1365    Ludvig Christiansen, bager i Odense. 18.2.1716, fol.46.
Enkemand efter Maren Hansdatter, død 5.1.1716. B:
1) Hans Ludvigsen, bager
2) Jens Ludvigsen, bagersvend
3) Ludvig Ludvigsen, [skifte 20.1.1716], E: Mette Hansdatter. 1B:
a Ingeborg Ludvigsdatter
4) Gertrud Ludvigsdatter g.m. Jens Andersen, guldsmed i Nakskov
5) Anne Ludvigsdatter i Nakskov, [skifte Nakskov 15.8.1695 lbnr.799]. 1B:
a Birgitte Blich
6) Christian Ludvigsen i Nakskov, skifte Nakskov 4.11.1704 lbnr.917]. 1B:
a Ludvig Christiansen i Nakskov.
Afdøde døde 10.1.1716.

1366    Ludvig Ludvigsen, bager i Odense, der døde 20.1.1716, fol.52B.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Kjær. B:
1) Ingeborg Ludvigsdatter 2.
FM: farbror Hans Ludvigsen, bager.

1367    Gregers Mikkelsen, skomager i Odense. 2.10.1716, fol.57B.
E: Anne Kirstine Christiansdatter. LV: Rasmus Jørgensen. B:
1) Inger Gregersdatter 9
2) Dorthe Gregersdatter 7
3) Christian Gregersen 6 mdr.
FM: Christian Jacobsen Faaborg.

1368    Christen Rasmussen, skomager i Odense. 30.4.1716, fol.59B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Nikolaj Rotenburg, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Christensdatter 5
2) Rasmus Christensen 3½
3) Karen Christensdatter 18 uger.
Afdøde døde 13.4.1716.

1369    Jørgen Mortensen i Odense. 3.10.1716, fol.61.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Henrik Tobiassen, bøssemager. B:
1) Marie Jørgensdatter 26
2) Ove Jørgensen 25
3) Karen Jørgensdatter 18
4) Laurids Jørgensen 17
5) Hans Jørgensen 12.

1370    Mette Johansdatter i Odense, der døde 11.10.1716, fol.62B.
E: Johan Daniel Liebe, bogbinder.
Arvinger angives ikke.

1371    Kirsten Hansdatter i Odense. 20.10.1716, fol.63.
E: Jacob Hansen, pottemager. B:
1) Peder Hansen
2) Niels Hansen
3) Gertrud Hansdatter
4) Karen Hansdatter i Vindinge
5) Anders Hansen, konstabel i Fredericia
6) Hans Hansen på Lolland
7) Rasmus Hansen i Holland.

1372    Kirsten Christensdatter i Odense. 23.10.1716, fol.65.
E: Henrik Jørgensen, handskemager. B:
3) Jacob Christian Henriksen 2½
4) Jørgen Henriksen 9 mdr.
Første ægteskab med [Jacob Hansen, skifte 2.5.1713 lbnr.1293]. B:
1) Hans Jacobsen 18
2) Dorthe Jacobsdatter 15.
FM: farbror Christian Hansen, handskemager.

1373    Johanne Christiansdatter i Odense. 3.11.1716, fol.68.
E: Hans Gregersen, skrædder. B:
1) Hans Hansen Møller, skrædder
2) Mathias Hansen, uvist hvor
3) Peder Hansen Møller
4) [Gregers Hansen], død. 2B:
a Johanne Kirstine Gregersdatter 8
b Martha Marie Gregersdatter 6.

1374    Mads Sørensen Wadschier (Wedscher), skrædder i Odense. 26.9.1715, fol.70.
E: Anne Olufsdatter. LV: far Oluf Andersen, skrædder. B:
1) Kirstine Marie Madsdatter 11
2) Oluf Madsen 10
3) Søren Madsen 7
4) Bent Madsen 5.
FM: farbror Christen Sørensen Wadschier, skrædder.
Afdøde døde i november 1711.

1375    Karen Christensdatter i Odense. 15.1.1717, fol.72.
E: Knud Hansen. B:
4) Kirsten Knudsdatter 4
5) Gertrud Marie Knudsdatter 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Lene Hansdatter 19
2) Niels Hansen 13
3) Christen Hansen 9.
Afdøde døde 3.12.1716.

1376    Else Jensdatter i Odense. 16.1.1717, fol.74B.
E: Rasmus Hansen. A:
1) halvbror, død. 1B:
a Maren Sørensdatter g.m. Peder Nielsen i Frøstrup.
Afdøde døde 17.121716.

1377    Peder Poulsen Byrre i Odense, der døde 31.12.1716, fol.76B.
E: Anne Pedersdatter. B:
4) Hans Pedersen 4.
Første ægteskab B:
1) Lorents Pedersen, soldat i København
2) Ditlev Pedersen, uvist hvor
3) Anneke Pedersdatter, uvist hvor.

1378    Karen Rasmusdatter i Odense, der døde 19.2.1717, fol.78.
Enke efter Rasmus Madsen, bager, [skifte 4.5.1706 lbnr.1277]. B:
1) Maren Rasmusdatter 30, g.m. Jens Ludvigsen, bager
2) Mads Rasmussen, student, i Vendsyssel
3) Hans Rasmussen, bager
4) Margrethe Rasmusdatter 25
5) Rasmus Rasmussen, snedkersvend i Livland.

1379    Karen Poulsdatter i Odense, der døde 14.8.1717, fol.80B.
E: Samuel Grubbe.
Første ægteskab med [Johan Barchhausen, skifte 7.7.1716 lbnr.1357]. B:
1) Marie Johansdatter Barchhausen 8.
LV: morbror Hans Poulsen, rådmand.

1380    Karen Jensdatter i Odense. 13.5.1717, fol.87B.
E: Peder Rasmussen Krag, slagter. B:
1) Karen Pedersdatter 6 uger.
Afdøde døde 29.3.1717.

1381    Maren Christensdatter i Odense. 13.5.1717, fol.89B.
E: Hans Pedersen Taarup. A:
1) søster Bodil Christensdatter i Jylland
2) søster Else Christensdatter i Jylland
3) søster Karen Christensdatter i Jylland.

1382    Mette [Knudsdatter] Blanchenborg i Odense. 4.4.1716, fol.92B.
E: [Adrian] Langerfeldt, regimentskvartermester.
Første ægteskab med [Jørgen Bertelsen Wichmann, rådmand, skifte 27.7.1680 lbnr.663]. B:
1) [Ingeborg Jørgensdatter Wichmann], død, var g.m. [Johan Filip Mohr von Waldt]. 2B:
a Johan August Mohr von Waldt, kornet
b Peder Lotarius Mohr von Waldt, student i København
2) Mette Jørgensdatter Wichmann g.m. Henrik Foss, ritmester.

1383    Hans Andersen, kusk i Odense. 31.4.1717, fol.96.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Eriksen. B:
1) Anders Hansen.
Afdøde døde 5.2.1717.

1384    Kirsten Christensdatter i Odense. 3.6.1717, fol.98.
E: Peder Andersen. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Hans Nielsen, skomager i Bastrup [i Skamby sogn]
2) søster Maren Christensdatter g.m. Hans Pedersen, tømrer i Bastrup
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Johan Granater i Odense.
Afdøde døde 24.4.1717.

1385    Hans Hansen Lolland i Odense, der døde 30.1.1717, fol.100B.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
1) bror Peder Hansen i Vester Nordlunde i Lollands Nørre herred
2) bror Bo Hansen
3) søster, død. 1B:
a Hans Rasmussen.

1386    Karen Rasmusdatter i Odense, der døde 8.6.1716, fol.103.
Enke efter Rasmus Pedersen, grovsmed, død for kort tid siden. B:
1) Rasmus Rasmussen 13
2) Peder Rasmussen 9
3) Maren Rasmusdatter 4
4) Anne Lisbeth Rasmusdatter 1.
FM: mors stedfar Rasmus Nielsen i Lumby.

1387    Søren Jensen, kusk i Odense, der døde 15.10.1717, fol.105B.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: Gregers Jensen, bogbinder.
Første ægteskab med [Barbara Samuelsdatter, skifte 21.6.1714 lbnr.1299]. B:
1) Karen Sørensdatter 25, i Nyborg.
FM: Thomas Hansen Blangsted.

1388    Hans Thomsen Flensborg i Odense, der døde 27.8.1717, fol.107B.
Enkemand efter [Mette Christensdatter]. B:
1) Christian Thomsen i Flensborg
2) Thomas Hansen Flensborg
3) Johannes Thomsen, præst i Asserballe på Als
4) Jacob Thomsen Flensborg
5) [Maren Hansdatter Flensborg] g.m. Søren Jørgensen Møller
6) [Gertrud Hansdatter Flensborg] g.m. Markus Tach.

1389    Niels Hansen Tolderlund i Odense. 17.11.1717, fol.110B.
E: Maren Jespersdatter. LV: bror Jens Jespersen Dyhr. B:
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 19.2.1716 lbnr.1360]. B:
4) Anne Cathrine Nielsdatter 19
5) Gunder Nielsdatter 15.
FM: Søren Jensen, bødker.

1390    Anne Cathrine Christoffersdatter i Odense. 18.4.1716, fol.112.
E: Søren Jensen, snedker. B:
1) Jens Sørensen 9
2) Christoffer Sørensen7
3) Anne Marie Sørensdatter
4) Jacob Sørensen 3.

1391    Hans Hansen Hunderup i Odense. 26.11.1717, fol.115B.
E: Anne Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Hansen 27, smed
2) Karen Hansdatter 25
3) Hans Hansen 23, handskemagersvend.

1392    Helle Andersen, kandestøber i Odense. 17.12.1716, fol.116B.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Claus Nissen, købmand. B:
1) Elisabeth Sofie Hellesdatter 28
2) Hans Oluf Hellesen 26, student
3) Dorthe Marie Hellesdatter 23
4) Elsebeth Hellesdatter 19
5) Anne Margrethe Hellesdatter 15.

1393    Henrik [Lorents] Lauridsen, stadsmusikant i Odense. 6.7.1717, fol.120.
E: Anne Margrethe Bechmann. B:
5) Didrik Christian Henriksen Koch 14½
6) Armgard Sofie Henriksen Koch 13.
Første ægteskab med [Anne Sofie Freithof, skifte 19.8.1697 lbnr.978]. B:
1) Margrethe Dorthe Henriksdatter [Freithof], enke efter Bertel Wichman Switzer i Fredericia, [skifte Fredericia 8.9.1717 lbnr.336]
2) Alhed Marie Henriksdatter g.m. landsmusikanten i Nyborg
3) Baltser Freithof Henriksen i Kristiansand i Norge
4) Simon Henriksen Koch i Husum.

1394    Maren Hansdatter i Odense. 29.4.1716, fol.124B.
E: Hans Jørgensen, murer. B:
1) Edel Hansdatter 15
2) Jørgen Hansen 12
3) Hans Hansen 10
4) Bodil Hansdatter 4
5) Maren Hansdatter 3.
Afdøde døde 18.4.1716.

1395    Christen Jessen i Pjentemølle i Odense. 21.9.1717, fol.130.
E: Anne Sørensdatter. A:
1) søster Dorthe Jesdatter g.m. Sonne Torstensen i Jerne i Jylland.
Hendes børn nævnes B:
a [Dorthe Sonnesdatter] g.m. Morten Hansen Salby
b Jes Kærsing 27 år gammel med fuldmagt fra Ludvig Omeis, præst i Jernved.
Afdøde døde 8.8.1717.

1396    Jacob Pedersen Urne, skrædder i Odense. 22.1.1717, fol.131B.
Enkemand efter [Elsebeth Jacobsdatter, skifte 4.8.1698 lbnr.1005].
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 10.10.1691 lbnr.877]. A:
1) søster Anne Pedersdatter, enke efter Peder Christensen, skrædder. LV: Peder Hansen Vosemose.

1397    Dorthe Christensdatter i Odense, der døde 30.11.1716, fol.137.
E: Mads Christensen Braadt, skomager. A:
1) halvsøster Anne Christensdatter g.m. Poul Sørensen, bager i Sødinge i Ringe sogn.

1398    Mette Rasmusdatter i Odense. 27.4.1717, fol.138.
E: Peder Mikkelsen. B:
1) Habakuk Pedersen
2) Mikkel Pedersen
3) Ingeborg Pedersdatter.
Afdøde døde 25.4.1717.

1399    Søren Markussen, bedemand i Odense. 24.12.1716, fol.138B.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Markus Sørensen
2) Marie Sørensdatter g.m. Jørgen Rasmussen, vognmand
3) Ingeborg Sørensdatter g.m. Kasimir Bech, farver
4) Peder Sørensen i Middelfart
5) Sofie Sørensdatter 30.
Afdøde døde 19.12.1716.

1400    Wolrath Dam, tobaksspinder i Odense. Samfrændeskifte 1.1.1718, fol.141.
E: Margrethe Helene Borch. LV: Christian Ulrik Bless. B:
1) Andreas Dam
2) Sofie Marie Dam.
FM:
1 Mathias Resenfelde g.m. faster Magdalene Dam
2 morbror Rudolf Frederik Borch.
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1717.

1401    Gertrud Nielsdatter i Odense. 2.1.1718, fol.142B.
E: Steffen [Christensen], bager.
Arvinger angives ikke,
dog nævnes afdødes enkemandens bror Hieronymus Christensen.

1402    Niels Christensen Faber, prokurator i Odense, der døde 2.4.1717, fol.143.
E: Anne Marie Mikkelsdatter. LV: Henrik Jensen Hind, skomager. B:
3) Christen Nielsen 11
4) Martha Nielsdatter 6
5) Frederik Nielsen Faber 4½.
FM: Jens Jacobsen Faaborg.
Første ægteskab med [Anne Marie Jacobsdatter Faaborg]. B:
1) Sidsel Nielsdatter 19
2) Else Marie Nielsdatter 18.

1403    Claus Johansen, bager i Odense. 27.7.1717, fol.147.
E: Mette Christensdatter. LV: Johan Øllenslæger, skomager. B:
1) Anne Lisbeth Clausdatter 22
2) Else Clausdatter 19
3) Johan Christian Clausen 10.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1404    Niels Thomsen, guldsmed i Odense. 21.5.1718, fol.149.
E: Cathrine Elisabeth Jochumsdatter. LV: far Jochum Bødker, glarmester. B:
1) Cathrine Elisabeth Nielsdatter 6
2) Bodil Marie Nielsdatter 5
3) Margrethe Nielsdatter 3
4) Else Nielsdatter 13 uger.
FM: morbror Jochum Bødker, glarmester.
Afdøde døde 16.4.1718.

1405    Hans Mortensen, skrædder i Odense. 29.4.1718, fol.150B.
B:
1) Hans Hansen
2) Else Hansdatter 30.
FM: Laurids Filipsen, feldbereder.
Afdøde døde 17.2.1718.

1406    Peder Nielsen Koch, feldbereder i Odense. 15.7.1718, fol.151B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Lauge Knudsen, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 23
2) Niels Pedersen 17.
FM: morbror Rasmus Pedersen, bødker.

1407    Anne Kirstine Arentsdatter i Odense. 15.7.1718, fol.152.
E: Niels Pedersen, skomager. B:
1) Dorthe Nielsdatter 7
2) Peder Nielsen 2½.
Afdøde døde 12.7.1718.

1408    Hans Eriksen, købmand i Odense. 21.1.1719, fol.154.
E: Ursula Andersdatter [Skytte]. LV: Thomas Hansen Flensborg. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Niels Jensen Faaborg, præst i Østrup
2) Erik Hansen Rasch 25
3) Maren Hansdatter 14
4) Karen Hansdatter 12
5) Laurids Hansen 8.
Afdøde døde 1.11.1718.

1409    Christen Hansen Skaarup i Odense. 19.7.1718, fol.158B.
E: Dorthe Jensdatter. B:
7) Karen Christensdatter 6½
8) Maren Christensdatter 5
9) Jens Christensen 3
10) Niels Christensen 22 uger.
FM: Johan Rasmussen Østrup.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 3.3.1712 lbnr.1238]. B:
1) Jens Christensen, rytter
2) Hans Jacob Christensen, skomagersvend
3) Johan Christensen, rytter
4) Gertrud Christensdatter
5) Mads Christensen 12
6) Sofie Cathrine Christensdatter 10.
Afdøde blev ihjelstukket af sin indkvarterede rytter 12.7.1718.

1410    Anne Margrethe Jensdatter i Odense.18.4.1719, fol.162B.
E: Søren Andersen. B:
1) Mette Cathrine Sørensdatter 10
2) Maren Sørensdatter 9.
FM: morbror Niels Jensen, klejnsmed.

1411    Christen Jensen i Odense. 15.4.1719, fol.163B.
E: Malene Christensdatter. B:
1) Martha Christensdatter 9 mdr.
FM: Niels Knudsen i Stege.

1412    Anders Hansen, handskemager i Odense. 22.4.1719, fol.164B.
E: Abelone Christensdatter. B:
1) Hans Christian Andersen, feldbereder i Kerteminde
2) [Karen Andersdatter], død. 1B:
a Lorents Andreas Johansen [Loumann] 15.

1413    Henrik Johan Evert, gartner i Odense. 1.5.1719, fol.166.
E: Ellen Eriksdatter.
Skifte efter første hustru sluttet 18.10.1718. B:
1) Jacob Evert, i militæret i Norge.
FM: morbror Peder Hansen Vosemose.

1414    Jochum Ernst Hebbe i Odense. 31.7.1719, fol.168.
E: Dorthe Vendelbo. LV: Hans Langsted. B:
1) Ulrikke Marie Jochumsdatter 9
2) Anne Marie Jochumsdatter 6.
FM: født værge Hans Hebbe, skrædder.

1415    Niels Hansen Ejby i Odense. 6.10.1719, fol.175.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Knudsen, feldbereder. B:
1) Kirsten Nielsdatter 15
2) Anne Nielsdatter 13
3) Hans Nielsen 10.
FM: farbror Anders Hansen i Hunderup.

1416    Anne Isaksdatter i Odense. 30.11.1719, fol.177.
E: Mogens Gudmandsen, skomager. B:
1) Elisabeth Mogensdatter 8
2) Marie Mogensdatter 6
3) Isak Mogensen 4
4) Gudmand Mogensen 3.
FM: Ditlev Wilmann, skomager.

1417    Peder Hansen, rendemester i Odense. 5.8.1718, fol.179.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jacob Hansen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Pedersen 15
2) Jacob Pedersen 12
3) Margrethe Pedersdatter 10.
FM: morbror Ejler Christensen, guldsmed.
Afdøde døde 27.6.1718.

1418    Rasmus Madsen, farver i Odense. 4.12.1719, fol.183.
E: Meimerich Folmersdatter. LV: Anders Lauridsen.
2) Henrik Folmer, der studerer
3) Qvirin Rasmussen, farver i Bogense
4) Cathrine Rasmusdatter g.m. Laurids [Jacobsen] Hjort i Bogense
5) Mathias Rasmussen, farver i Odense.
Første ægteskab med [Cathrine Kegeben]. B:
1) Peder Rasmussen, præst på Drejø.
Desuden nævnes enkens far Henrik Folmer, buntmager, der døde for 15 år side, [begravet Odense Sankt Knud 6.6.1704].
Registrering 23.10.1719.
Litteratur: Et lejlighedsfund – eller 3 gange Mimerich af Steffen Hove i Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 156-165.

1419    Lisbeth i Odense. 8.4.1720, fol.193.
E: Johan Zachariassen Grønvald. B:
1) Frands Grønvald
2) Inger Grønvald.

1420    Anne Jørgensdatter i Odense. 24.4.1720, fol.195.
E: Niels Hansen. B:
1)Hans Nielsen 14.
FM: Niels Thomsen, handskemager.

1421    Birgitte Jensdatter i Odense, der døde 7.5.1720, fol.197.
E: Jens Nielsen Storm.
Første ægteskab med [Christen Nielsen Bogense, skifte 30.7.1713 lbnr.1290]. B:
2) Niels Christensen 19.
Uden ægteskab B:
1) Cathrine Marie Jensdatter 22.

1422    Anders Madsen, slagter i Odense. 26.5.1720, fol.199B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Søren Andersen, tømrer. B:
1) Anne Marie Andersdatter 16.
FM: farbror Christen Madsen i Langkilde.
Arv til børn af enkens første ægteskab B:
1) Johanne Rasmusdatter 37
2) Maren Rasmusdatter gift i Nyborg
3) Kirsten Rasmusdatter 25.

1423    Johan Christian Hollænder, ugift købmand i Odense. 9.1.1720, fol.202.
A:
1) far Johannes Hollænder, præst i Sørup i Flensborg amt.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Daniel Henrik Hollænder, kapellan i Sørup
2 Johan Eberhardt Hollænder, regimentsfeltskær.

1424    Villum Giese, kandestøber i Odense. Uden dato, fol.240.
E: Margrethe Mortensdatter. LV: far Morten Pedersen, grydestøber. B:
1) Clara Villumsdatter 15
2) Else Villumsdatter 13.
FM: Hans Hebbe.

1425    Vitus Poulsen, skomager i Odense. 29.6.1720, fol.242.
E: Gertrud Christensdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Christen Vitussen 12
2) Poul Vitussen 7
3) Andreas Isak Vitussen 3.
FM: morbror Knud Christensen.

1426    Christen Hansen, handskemager i Odense. 19.11.1720, fol.243B.
E: Marie Hansdatter.LV: Niels Lauridsen, handskemager. A:
1) halvbror Jacob Hansen, [skifte 2.5.1713 lbnr.1293]. 2B:
a Hans Jacobsen 14
b Dorthe Jacobsdatter gift i Nyborg
2) halvsøster Marie Hansdatter g.m. Hans Christensen, m urer i Refsvindinge
3) halvbror eller halvsøster Niels Hansen g.m. Karen Hansdatter, skifte 5.10.1715 lbnr.1335. 2B:
a Christian Nielsen 30
b Dorthe Nielsdatter g.m. Anders Hansen, handskemager.

1427    Niels Christensen Nørager i Odense. 2.11.1719, fol.250B, 270.
E: Cathrine [Christensdatter Friis]. LV: Thomas Aaby, professor og konrektor. B:
1) Sofie Amalie Nielsdatter, [skifte 9.3.1719 lbnr.1431]. E: Evert Riber. Efterlader 5 børn
2) Margrethe Elisabeth Nielsdatter g.m. Nikolaj Clausen
3) Lykke Marie Nielsdatter g.m. Jacob Pedersen
4) Christian Nielsen Nørager.

1428    Maren Hansdatter i Odense. 16.1.1721, fol.254.
E: Casper Sibbern, urmager. B:
1) Peder Meyer, student
2) Christen Caspersen Sibbern 26, urmagersvend
3) Anne Cathrine Caspersdatter Sibbern.

1429    Lykke Jørgensdatter i Odense. 30.10.1720, fol.256.
Enke efter Christen Hansen Friis, [skifte 26.3.1706 lbnr.1139]. B:
E: Lykke Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen Friis, borgmester
2) Cathrine Christensdatter Friis g.m. Niels Christensen Nørager
3) [Alhed Marie Christensdatter, skifte 15.5.1706 lbnr.1156]. E: Anders Lauridsen, købmand. 5B:
a [Laurids Christian Andersen]
b [Christen Friis Andersen]
c [Jens Andersen]
d [Lykke Marie Andersdatter]
e [Niels Andersen].

1430    Christen Jacobsen Morsing, by-og rådstueskriver i Odense. 23.4.1720, fol.263B.
E: Elsebeth Villumsdatter. LV: Christian Ulrik Bless. B:
1) Henrik Morsing, præst i Hjerk og Harre i Salling
2) Erik Morsing
3) Dorthe Christensdatter Morsing
4) Anne Cathrine Christensdatter Morsing
5) Karen Christensdatter Morsing, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 15.5.1716 lbnr.54]. E: Laurids Christensen, præst [i Vollerslev og Gørslev].
Karen Christensdatter Morsings første ægteskab med [formanden Rasmus Gertsen Bremer, død 1707]. B:
1) Jens Rasmussen Bremer og øvrige børn.

1431    Sofie Amalie Nielsdatter i Odense, der døde 9.3.1719, fol.270B.
E: Evert Riber. B:
1) Else Riber 9
2) Hans Riber 8
3) Cathrine Sofie Riber 6
4) Niels Riber 2
5) Margrethe Elisabeth Riber 1.
FM: svoger Aage Falch, stadsmusikant.
Desuden nævnes afdødes mor Cathrine, enke efter Niels Nørager.

1432    Maren Hansdatter 18.2.1721, fol.286.
E: Laurids Christensen, vognmand. B:
1) Erik Lauridsen 6
2) Hans Christian Lauridsen 4
3) Jens Peder Lauridsen 1 år 3 mdr.
FM: Jørgen Knudsen.

1433    Johanne Christensdatter i Odense. 27.4.1716, fol.287B.
Enke efter [Laurids Christensen], nagelsmed. B:
6) Anne Lene Lauridsdatter
7) Christen Lauridsen
8) Johanne Lauridsdatter
FM: Vitus Poulsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Zacharias Augustsen
2) Anders Augustsen
3) Poul Augustsen, kyrasser
4) Maren Augustsdatter g.m. Filip Christensen Holm
5) Rebekka Augustsdatter g.m. Urban Skuldt.
Afdøde døde 13.4.1716.

1434    Hans Henrik Bibow, oberst i Odense. 13.4.1720, fol.289B.
Arvinger angives ikke.

1435    Peder Hansen, skomager i Odense. 16.5.1721, fol.295B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Henrik Jensen, skomager. B:
19 Peder Pedersen 9.
FM: Frederik Gramberg, skomager.
Afdøde døde 16.6.1720.

1436    Martin Conrad Biermann von Ehrenschild, major til Enggård [i Nørre Sandager sogn]. 20.5.1721, fol.298.
E: Anne Margrethe von Støcken i Odense. LV: von Jessen, gehejmeråd. B:
1) Frederik von Ehrenschild, løjtnant
2) Henrik von Ehrenschild 18
3) Anne Cathrine von Ehrenschild
4) Carl von Ehrenschild.
FM
1 von Støcken, generalmajor i Slesvig
2 Gerhard Christian von Støcken
3 fætter Henrik [Pedersen] Brandt til Pederstrup og Skelstofte på Lolland
4 Casper Martin Schøller, amtmand over Vordingborg amt.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1715.
Afdøde blev begravet Nørre Sandager 24.1.1715].

1437    Christine Lauridsdatter i Odense, der døde 20.2.1721, fol.305B.
E: Evert Nielsen, feldbereder.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Filipsen, feldbereder i Odense
2) Margrethe Filipsdatter, gift i Odense
3) Johanne Filipsdatter
4) Anne Cathrine Filipsdatter g.m. Jørgen Schrøder, rytterbonde på Lystagergård [i Krummerup sogn] på Sjælland.

1438    Hans Rotgeter i Odense. 5.6.1721, fol.308.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Hans Jacobsen Skaarup. B:
1) Peder Hansen Rotgeter 5.
FM: Lorents Pedersen, parykmager.

1439    Niels Hansen, læsteskærer i Odense. 13.6.1721, fol.308B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Pedersen, grovsmed. B:
1) Anne Nielsdatter 11.
FM: Peder Jørgensen Winther.
Afdøde døde 21.2.1721.

1440    Anne Regine Lemfort i Odense, der døde 13.6.1721, fol.309B.
Enke efter Johan Gottlieb Debbert, kirurg. B:
1) Joachim Theodor Debbert 8.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Rebekka Lemfort.

1441    Anne Cathrine Hansdatter i Odense. 23.7.1721, fol.311.
E: Laurids Filipsen, feldbereder. B:
1) Filip Lauridsen 15
2) Hans Lauridsen 9½.
FM: morbror Hans Hansen, skrædder.
Afdøde døde 23.4.1721.

1442    Niels Jensen Kaare i Odense. 5.7.1720, fol.312.
E: Gore Jørgensdatter. LV: Gregers Jensen Rasch, bogbinder. B:
1) Anne Nielsdatter 18
2) Birthe Nielsdatter 16
3) Jørgen Nielsen 15
4) Jens Nielsen 10
5) Johan Zacharias Nielsen 4.
FM: Peder Hansen, handskemager.

1443    Hustru, der døde 16.3.1719, fol.314.
E: Christian Lassen, kancelliråd. B:
1) Johan Eskild Falsen
2) Enevold Falsen Mohr de Falsen
Desuden underskrevet af:
3) M. H. Traven
4) Valentin Falsen
5) E. C. Mohr de Falsen med lavværge E. Falsen
6) Termøhlen.

1444    Clemen Borch i Odense. 26.7.1721, fol.316.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Hieronymus Christiansen. A:
1) bror, død. 5B:
a Henning Christensen
b Christen Christensen
c Søren Christensen
d Johan Christensen
e Anne Christensdatter
2) søster Abelone Christensdatter g.m. Johan Rohde, snedker
3) søster Mette Christensdatter, død. 1B:
a Søren Lauridsen Borch
4) søster Beathe Christensdatter, død. 2B:
a Anne Pedersdatter i København
b Elisabeth Pedersdatter g.m. Laurids Christensen Magaard.

1445    Susanne Marie Rust i Odense. 8.8.1721, fol.318B.
E: Claus Pedersen Holm, [hattemager]. B:
1) Jesper Clausen 15
2) Peder Clausen 5.
FM: Frederik Gamborg, skomager.

1446    Peder Nielsen Lumby i Odense. der døde 8.9.1721, fol.320B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Claus Arp. B:
3) Jørgen Pedersen
4) Oluf Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Olufsdatter, skifte 19.8.1690 lbnr.861]. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Niels Hansen, væver
2) Niels Pedersen, grovsmed.

1447    Hans Lassen, kommandør i Odense. 7.2.1719, fol.323B.
E: Christiane Hoppe. LV: [Filip Johan] Hagedorn, der ægter enken. B:
1) Jens Lassen 6
2) Elisabeth Lassen 5.
FM:
1 født værge Christian Lassen til Krumstrup [i Ryslinge sogn]
2 født værge Frederik Lassen til Nørholm.
Jordebog over Harritslevgård fol.327-328
Jordebog over frue de Lassens gods fol.345.

1448    Søren Lukassen, skomager i Odense. 10.2.1722, fol.371.
E: Dorthe Clausdatter [Tim]. LV: Søren Pedersen, guldsmed. A:
1) mor Johanne Bertelsdatter, enke efter [Rasmus Sørensen Lukas, skifte 22.2.1716 lbnr.1343]. LV: Hans Hebbe
2) søster Marie Rasmusdatter g.m. Josias Frandsen, skomager
3) bror Laurids Rasmussen i Berlin, død. Hans børn
4) halvbror Rasmus Rasmussen, død. Hans børn
5) halvsøster Birthe Rasmusdatter ved datters mand Jacob Tønder.

1449    Adam Gottlieb Seidlitz, bogbinder i Odense. 18.3.1722, fol.373B.
E: Margrethe Magdalene. LV: Johan Daniel Liebe. B:
1) Anne Lisbeth Adamsdatter 3.
FM: Urban Jensen, farver.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1722-17261450    Enok Enoksen Green, organist Vor Frue kirke i Odense, der døde 10.11.1721, fol.2.
E: Birthe Cathrine. LV: Aage Falch, stadsmusikant. B:
1) Enok Enoksen Green
2) Villum Enoksen Green
3) Øllegaard Enoksdatter Green g.m. Peder Jensen Steen
4) Anne Marie Enoksdatter Green g.m. Rasmus Emborg
5) Birgitte Enoksdatter green.

1451    Jens Jensen, murer i Odense. 27.5.1722, fol.4.
E: Anne nielsdatter. LV: Hans Pedersen, handskemager. A:
1) far Jens Jensen.

1452    Jens Jacobsen, bødker i Odense. 23.3.1722, fol.4B.
E: Abel Thomasdatter. LV: Johan Rasmussen Østrup. A:
1) søster Anne Dorthe Jacobsdatter på Bornholm.

1453    Jacob Hansen, pottemager i Odense. 3.7.1722, fol.7.
E: Mette Andersdatter. LV: Mikkel Eriksen.
Arvinger angives ikke.

1454    Hans Hansen Bellinge i Odense. 5.7.1722, fol.9B.
E: Anne Hansdatter. LV Simon Rasmussen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 3.
FM: Jens Helt.

1455    Anne Marie Hansdatter i Odense. 22.8.1722, fol.12.
E: Henrik Jørgensen, handskemager. B:
1) Hans Henriksen 1½.
FM: mors stedfar Otte Knudsen i Tårup.

1456    Margrethe Ibsdatter i Odense. 31.3.1722, fol.16.
E: Laurids Birkum. A:
1) søster, død 2B:
a datter g.m. Morten Madsen
b datter g.m. Peder Simonsen
2) bror, død. 5B:
a Jeppe Gotfredsen i Ejby
b Hans Gotfredsen i Næsbyhoved Broby
c Karen Gotfredsdatter g.m- Laurids Jægerhorn
d Oluf Gotfredsen
e Thoms Gotfredsen, landdragon.

1457    Dorthe Hansdatter i Odense. 3.9.1722, fol.19.
E: Christen Sørensen Vestkær. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter 24
2) Maren Christensdatter 17
3) Søren Christensen 16
4) Anne Kirstine Christensdatter 15
5) Else Cathrine Christensdatter 14
6) Johanne Christensdatter 12
7) Hans Christensen 10
8) Christian Ditlev Christensen 7.
FM: Jørgen Hansen, klejnsmed.

1458    Abraham Nielsen Svane, orgelbygger i Odense. 28.7.1722, fol.21.
E: Marie Pedersdatter. LV: Hans Jensen Hunderup. B:
4) Christiane Abrahamsdatter g.m. Hans Casper
5) Anne Sofie Abrahamsdatter g.m. Anders Hansen Meyer
6) Johannes Frederik Abrahamsen.
Af første ægteskab B:
1) en datter i København, død. Hun efterlader sig en datter
2) Margrethe Abrahamsdatter g.m. Jacob Markussen, snedker i Fredericia
3) Christian Abrahamsen i Svendborg.

1459    Maren Hansdatter i Odense, der døde 28.31722.
Hans Rasmussen Bang, kromand. B:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Niels Pougdal, degn i [Nørre] Søby
2) Karen Rasmusdatter g.m. Hans Hansen, snedker i Korsør.

1460    Margrethe Helene Borch i Odense. 4.8.1722, fol.26B.
E: Samuel Jochum Grubbe. B:
3) Beathe Juliane Grubbe.
FM: Nis Brodersen.
Første ægteskab med [Wolrath Dam, skifte 1.1.1718 lbnr.1400]. B:
1) Andreas Dam
2) Sofie Marie Dam.
FM: Nikolaj Lønborg.
Desuden nævnes afdødes mor og bror doktor Borch.

1461    Karen Jensdatter i Odense. 20.10.1722, fol.40B.
E: Peder Tuse, daglejer. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 7.
FM: morbror Peder Jensen, pottemager.
Afdøde døde 3.2.1722.

1462    Mette Rasmusdatter i Odense. 31.10.1722, fol.41B.
E: Peder Hansen, handskemager. B:
1) Birthe Pedersdatter g.m. Hans Johansen, handskemager
2) Karen Pedersdatter.
FM: Hans Pedersen, handskemager som beslægtet.

1463    Anne Pedersdatter i Odense. 3.12.1722, fol.43B.
E: Niels Jørgensen. B:
1) Peder Nielsen 2.
FM: Christen Bjerre.

1464    Christian Otto Köcher, løjtnant i Odense. 13.2.1722, fol.45.
E: Sofie Boufin. LV: Fogh, regimentskvartermester. B:
5) Otto Samuel Köcher
6) Christiane Cathrine Köcher
7) Charlotte Amalie Köcher
8) Juliane Dorthe Köcher.
FM: Hans Pedersen Østrup.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Köcher g.m. Fransiscus Johansen, musketer
2) Marie Köcher g.m. Hans Nielsen Skade
3) Margrethe Köcher i Rendsborg
4) Cathrine Köcher g.m. hans Thomsen i Ore.

1465    Anders Jørgensen, ladefoged i Odense. 11.12.1722, fol.55B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Simonsen Rise. B:
1) Cathrine Andersdatter 5.
FM: Nikolaj Rothenborg.

1466    Jesper Rust i Odense. 14.1.1723, fol.58B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Frederik Gramberg, skomager. B:
1) Susanne Marie Rust, [skifte 8.8.1721 lbnr.1445]. E: Claus Pedersen Holm. 2B:
a Jesper Clausen Holm
b Peder Clausen Holm
2) Elisabeth Jespersdatter Rust g.m. Jesper Huschen.

1467    Kirsten Pedersdatter i Odense. 9.2.1723, fol.66.
E: Gabriel Gregersen, bødker. B:
1) Anne [Kirstine] Gabrielsdatter 9
2) Gregers Gabrielsen 7
3) Peder Gabrielsen 5
4) Laurids Gabrielsen 2.
FM: morbror Rasmus Pedersen.

1468    Poul Andersen, murer i Odense. 16.2.1723, fol.67B.
E: Karen Christoffersdatter. LV: Peder Hansen Vosemose. B:
1) Christoffer Poulsen 19.
Afdøde døde 16.1.1723.

1469    Bodil Hansdatter i Odense, der døde 14.11.1722, fol.70.
E: Niels Christensen, træskomand. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Jørgen Dyre
2) søster Anne Hansdatter g.m. Johan Jacob.

1470    Otto Wulf i Odense, der døde 23.7.1722, fol.72.
E: Karen Madsdatter. LV: Rasmus Skotte, skomager. B:
1) Bodil Ottesdatter g.m. Jacob Knudsen
2) Otto Wulf Ottesen, parykmager
3) Nikolaj Ottesen 17
4) Pernille Ottesdatter.
FM: Christen Winther.

1471    Søren Jørgensen Møller, købmand i Odense. 2.4.1723, fol.74.
E: Maren Hansdatter. LV: Thomas Hansen Flensborg. B:
1) Else Sørensdatter g.m. Knud Pedersen i Anderup
2) Jørgen Sørensen 22
3) Hans Sørensen 20.
FM:
1 Nikolaj Lønberg
2 Jacob Thomsen.
Afdøde døde 16.12.1722.

1472    Anne Jørgensdatter i Odense, der døde 17.2.1723, fol.79.
E: Jørgen Knudsen.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Balle, skifte 15.6.1712 lbnr.1267]. B:
1) Niels Hansen 25, i Norge
2) Jørgen Hansen Balle 22.

1473    Hans Nielsen Jylland i Odense. 10.4.1723, fol.82.
B:
1) Rasmus Hansen Bjerregaard
2) Bodil Marie Hansdatter 26.
FM: Zacharias Andersen, skrædder.

1474    Mette Mortensdatter i Odense. 13.3.1723, fol.83.
E: Laurids Winther. B:
1) Karen Lauridsdatter
2) Erne Lauridsdatter
3) Morten Lauridsen
4) Maren Lauridsdatter g.m. Søren Winther, vognmand.

1475    Dorthe Madsdatter Krag i Odense. 9.4.1723, fol.85B.
E: Johan Brandt, købmand. B:
1) Engel Kirstine Johansdatter Brandt g.m. Jens Bindesbøl
2) Claus Mathias Johansen Brandt 20
3) Margrethe Juliane Brandt 19.
FM: Hans Klokmester.

1476    Johan Lauridsen Varberg, væver i Odense, der døde 2.5.1720, fol.92.
E: Anne Findsdatter. LV: Hans Klokmester, klejnsmed. A:
1) søster Anne Lauridsdatter, enke i Bergen i Norge
2) søster Gertrud Lauridsdatter i Bergen
3) en bror i Ostindien, formentlig død.

1477    Anne Cathrine Pedersdatter i Odense, der døde 25.6.1723, fol.96B.
E: Vilhelm Valentinsen. B:
2) Margrethe Vilhelmsdatter 10.
Første ægteskab med [Laurids Christensen, skifte 5.10.1712 lbnr.1272]. B:
1) Anne Lauridsdatter 14.
FM: morbror Rasmus Pedersen.

1478    Elisabeth Jacobsdatter i Odense. 24.9.1722, fol.98B.
E: Christian Peder von Grønningen, regimentsfeltskær.
Afdødes arvinger er Schiønning og medarvinger.

1479    Christen Korsør, snedker i Odense, der døde 7.10.1721, fol.109B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Lorents Pedersen prokurator. A:
1) bror Jørgen Hansen
2) søster Mette Hansdatter
3) søster Maren Hansdatter
4) bror Hans Hansen, snedker
5) bror Claus Hansen.

1480    Christen Lauridsen Winther i Odense. 20.2.1723, fol.111B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hieronymus Grovsmed. B:
1) Peder Christensen
2) Karen Christensdatter g.m. Mathias Lindegaard
3) Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Clemensen
4) Anne Christensdatter 21
5) Laurids Christensen 17.
FM: Wulf Ottesen.
Afdøde døde 9.8.1722.

1481    Johanne Knudsdatter i Odense, der døde 11.6.1722, fol.115.
A:
1) søster Ellen Knudsdatter, enke efter Jens Clausen Hind, [skifte 4.7.1709 lbnr.1249] ved søn Henrik Jensen Hind, skomager
2) søster Margrethe Knudsdatter, død, var g.m. [Christen Pedersen, skifte 12.10.1680 lbnr.683]. 5B:
a Maren Christensdatter
b Anne Christensdatter
c Marie Christensdatter
d Karen Christensdatter
e Knud Christensen
3) søster Anne Knudsdatter, død. 3B:
a Laurids Nielsen
b Dorthe Nielsdatter Grønnegaard
c Knud Nielsen, død. 3B:
1 Niels Knudsen
2 Knud Knudsen
3 Sidsel Marie Knudsdatter i Kristiansand i Norge.

1482    Oluf Bentsen, skrædder i Odense, der døde 24.12.1721, fol.116B.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Rasmus Olufsen
2) Johannes Olufsen 28, vanvittig, i Gråbrødre Hospital
3) Anne Olufsdatter g.m. Meinhardt Poppelmann.

1483    Christoffer Feidler, stodderfoged i Odense. 18.2.1723, fol.119.
B:
1) Claus Christoffersen i Norge
2) Jørgen Christoffersen i Helsingør
3) Marie Christoffersdatter
4) Anne Cathrine Christoffersdatter.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster Bodil Egertsdatter g.m. Johan Bruun.

1484    Rasmus Nielsen, skrædder i Odense. 10.8.1723, fol.120B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Jensen Hunderup. A:
1) søskendebarn Jans Christensen i København
2) søskendebarn Karen Christensdatter i København
3) søskendebarn g.m. Hans Sørensen i Sletterød i Fjelsted sogn.

1485    Poul Frølich, skrædder i Odense. 10.8.1723, fol.122B.
E: Anne Lisbeth. LV: Mikkel Tusch, billedhugger. B:
1) Maren Elisabeth Frølich 20
2) Sofie Dorthe Frølich 18
3) Jochum Christian Frølich 16
4) Jacob Efraim Frølich 13
5) Lorents Manasse Frølich 10.
FM: Henrik Jørgensen, handskemager.

1486    Mette Andreasdatter Holst i Odense. 12.3.1722, fol.124B.
Enke efter Andreas Carl Richter, byskriver [i Thisted, skifte Thisted 16.6.1721 lbnr.32].
Testamente af 9.3.1718.
Hans A:
1) bror Lorents Carl Richter
2) søster, død. 1B:
a Frands Carl Meincke.
FM: Carl Møller i Viborg.
Hendes A:
0) forældre [Andreas Jørgensen Holst, stadsmusikant i Randers, skifte Randers 18.2.1690 lbnr.186 og Maren Rasmusdatter]
1) bror Rasmus Andreasen Holst, [skifte Århus 27.9.1713 lbnr.678]. 1B:
a Anne Elisabeth Holst, [skifte Fredericia 24.9.1714 lbnr.306] E: [Daniel Lorents von Grønningen]. 1B:
1 Rasmus Andreas von Grønningen 8.
FM: farfar Christian Peder von Grønningen i Fredericia.
2) søster Karen Andreasdatter Holst g.m. Søren Abrahamsen

1487    Karen Nilsdatter i Odense, der døde 9.6.1723, fol.148.
B:
1) Anne Christine Christensdatter
2) en datter, død. 1B:
a Niels Hansen
3) en datter g.m. Mikkel Justesen
4) Christoffer Caspersen i Fåborg.

1488    Cathrine Olufsdatter i Odense, der døde 10.8.1723, fol.149.
E: Rasmus Jørgensen. A:
1) mor Anne Pedersdatter, tømmermands
2) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Anders Andersen Bech
3) søster Karen Olufsdatter.

1489    Cathrine Jensdatter, fostermoder i Odense. 5.10.1722, fol.150B.
B:
1) Johan Gert Rasmussen, handskemagersvend
2) Niels Rasmussen, toldbetjent.

1490    Karen Pedersdatter i Odense. 19.12.1721, fol.152.
E: Terkild Lauridsen. B:
1) Graver Terkildsen
2) Maren Terkildsdatter
3) Martha Terkildsdatter
4) Ulrik Terkildsen
5) Peder Terkildsen.

1491    Søren Knudsen [Ballov] i Odense. 2.12.1720, fol.
Enke efter Marie Sofie Hansdatter Juul, [begravet Odense Sankt Knud 17.5.1720]. B:
3) Knud Sørensen i Fåborg
4) Rudolf Abraham Sørensen, student
5) Barbara Sørensdatter g.m. Anders [Pedersen] Samsing, præst i Kølstrup og Agedrup
6) Rasmus Sørensen i Fåborg
7) Johanne Marie Sørensdatter i Fåborg.
Første ægteskab med [Barbara Jensdatter Rosenberg, skifte 4.11.1690 lbnr.881]. B:
1) Jens Madsen (Massenius) Sørensen, præst i Råde [i Østfold] i Norge
2) Helvig Sørensdatter.

1492    Bodil Lauridsdatter i Odense. 2.12.1723, fol.199B.
E: Mikkel Eriksen. B:
1) Charlotte Amalie Mikkelsdatter 17
2) Erik Mikkelsen 11.
FM: Lauge Knudsen, feldbereder.

1493    Gert Westermann, vognmand i Odense. 24.9.1721, fol.201B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Asmann. B:
1) Evert Westermann
2) Bernt Westermann
3) Peder Westermann
4) Marie [Cathrine] Westermann
5) Sofie Westermann
6) Marie Westermann
7) Karen Westermann.
FM: Steffen Jacobsen Gebert.

1494    Elisabeth Sofie Jensdatter i Odense. 18.12.1723, fol.204B.
E: Christian Ommermann. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 5
2) Cathrine Christiansdatter 3
3) Pernille Christiansdatter 27 uger.
FM: morfar Jens Pedersen, murer.

1495    Margrethe Jensdatter i Odense. 18.12.1723, fol.206.
E: Morten Mathiassen, skrædder. B:
1) Jens Mortensen 9
2) Mette Hedvig Mortensdatter 6
3) Dorthe Cathrine Mortensdatter 2
3) Peder Mathias Mortensen 7 uger.
FM: Peder Hansen Vosemose.

1496    Dorthe Frederiksdatter i Odense. 7.1.1724, fol.208B.
E: Johan Mortensen Trondhjem. B:
3) Frederik Johansen 12
4) Morten Johansen 6
5) Elsebeth Johansdatter 3.
FM: Jens Frederiksen, knapmager, der underskriver sig Jens Frederiksen.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Pedersdatter
2) Marie Pedersdatter.

1497    Ditlev Hansen, glarmester i Odense. 25.1.1724, fol.210.
E: Ellen Jacobsdatter. LV: Saxe Nielsen, bager. B:
1) Jacob Ditlevsen
2) Johan Henrik Ditlevsen 21
3) Johan Ditlevsen 13.
FM:
1 Søren [Nissen] Bruun, skolemester
2 Christian Eubel, hattemager.

1498    Johanne Madsdatter i Odense. 28.1.1724, fol.212.
E: Henrik Nielsen, bager. A:
1) far Mads Nielsen i Rue i Vigerslev sogn.

1499    Peder Sørensen, skomager i Odense. 13.5.1724, fol.214.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Steffen Hansen, skomager. B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Karen Pedersdatter.
FM: Oluf Olufsen, klejnsmed.

1500    Ursula Hansdatter i Odense. 16.6.1724, fol.216B.
E: Niels Jacobsen, feldbereder. B:
1) Jacob Nielsen
2) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Jesper Nielsen, feldbereder
3) Ellen Nielsdatter g.m. Niels Nielsen [Lange], degn i Bellinge
4) Abelone Nielsdatter.

1501    Johan [Mortensen] Trondhjem, skomager i Odense. 24.6.1724, fol.219B.
E: Gertrud Christoffersdatter. LV: Peder Rasmussen Korup.
Første ægteskab med [Dorthe Frederiksdatter, skifte 7.1.1724 lbnr.1496]. B:
1) [Frederik Johansen]
2) [Morten Johansen]
3) [Elsebeth Johansdatter].
FM: Laurids Knudsen, bøssemager.

1502    Cathrine Sofie Jacobsdatter i Odense. 15.5.1724, fol.221.
E: Aage Simonsen Falch, stadsmusikant. B:
1) Simon Falch 5
2) Christian Falch 4.
FM: Nikolaj Clausen.
Arv i boet efter:
1 afdødes far Jacob Lauridsen Koch
2 afdødes søster Elisabeth Dorthe, enke efter Christian Nauschutz, [skifte 20.7.1724 lbnr.1545]
3 enkemandens moster Mette Andersdatter Holst.
Desuden nævnes enkemandens svoger Jens Friis.
Afdøde døde 10.4.1724.

1503    Margrethe Paaskesdatter i Odense. 13.5.1724, fol.238.
E: Adrian Hansen, bødker. A:
1) søster Anne Paaskesdatter, død. 4B:
a Christen Jørgensen
b Hans Steffensen
c Laurids Steffensen
d Jørgen Steffensen
2) søster Kirsten Paaskesdatter
3) søster, død. 2A:
a Jens Nielsen i Kværndrup
b Karen Nielsdatter, enke i Kværndrup
4) bror, død1B:
a en datter, død. 3B:
1 Bodil Madsdatter g.m. Rasmus Hansen i Sædinge
2 Voldborg Madsdatter
3 Inger Madsdatter.

1504    Anders Mortensen, handskemager i Odense. 23.6.1724, fol.239B.
E: Anne Susanne Jørgensdatter. LV: Mads Hansen, slagter. B:
1) Jørgen Andersen 19
2) Kirstine Marie Andersdatter 15
3) Peder Andersen 5.
FM: Frederik Gramberg.

1505    Hans Hebbe, underfoged i Odense. 2.5.1724, fol.243.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Hans Casper Hebbe 29
2) Kirsten Hansdatter g.m. Christoffer Ejler, skrædder
3) Jochum [Ernst] Hebbe, skrædder, [skifte 31.7.1719 lbnr.1414]. E: Dorthe [Vendelbo] i Drammen i Norge. 1B:
a Ulrikke Marie Jochumsdatter 14
4) Karen Sofie Hansdatter g.m. Hans Hansen Møller i København.

1506    Jørgen Andersen, vognmand i Odense, der døde 1.6.1724, fol.247.
E: Anne Sørensdatter. LV: Urban Jensen. A:
1) søster Anne Andersdatter g.m. Knud Hansen Falksen i Højrup i Køng sogn
2) søster Mette Andersdatter g.m. Peder Hansen i Allerup
3) søster Maren Andersdatter i Ørsted, død. 1B:
a Rasmus Andersen 28, i Højbjerg
4) søster Gertrud Andersdatter i Ørsted ved søn Anders Nielsen.

1507    Anne Cathrine Christensdatter Morsing i Odense. 4.5.1724, fol.249.
E: Hans Thomsen Asmann. A:
0) forældre [Christen Jacobsen Morsing, skifte 23.4.1720 lbnr.1430 og Elsebeth Villumsdatter]
1) bror Henrik Morsing, præst i Hjerk og Harre i Salling
2) bror Erik Morsing i Odense
3) søster [Dorthe Christensdatter Morsing] ved postmester Gertsen i Nysted
4) søster Karen Christensdatter Morsing, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 15.5.1716 lbnr.54, var g.m. Laurids Christensen, præst [i Vollerslev og Gørslev]. Hendes børn.
Arvi boet til enkemandens børn af første ægteskab med [Gertrud Christiansdatter Berents, skifte 12.12.1695 lbnr.969]
1) Hans Christian Asmann
2) Sofie Asmann.

1508    Niels Thomsen, handskemager i Odense. 13.7.1724, fol.256.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Henriksen, bager. B:
1) Anne Marie Nielsdatter g.m. Hans Hansen, handskemager
2) Kirsten Nielsdatter 13.
FM: Hans Dresler.

1509    Anne Jacobsdatter i Odense. 26.2.1724, fol.259.
Enke efter Christen Hansen Lime, rådmand, [skifte 24.7.1788 lbnr.837]. B:
1) Marie Christensdatter Lime g.m. Jens Baltsersen, regimentskvartermester i Odense ved svigersøn Søbøtker
2) Hans Christensen Lime
3) Anne Cathrine Christensdatter Lime g.m. Herman [Danielsen] Wegner, præst [i Sankt Jørgens og Sørup]
4) Elsebeth Christensdatter Lime, enke efter Knud [Gregersen] Krag, præst [i Søndersø]
5) Maren Christensdatter Lime g.m. Christian Ulrik Bless, rådmand.
Gavebrev til dattersønnen Johan Knudsen Krag.

1510    Svend Lauridsen Svensk i Odense. 20.7.1724, fol.272B.
E: Anne Cathrine Berntsdatter. LV: Laurids Filipsen, feldbereder. B:
1) Anne Marie Svendsdatter 7
2) Bernt Svendsen 4.
FM: Laurids Pedersen.

1511    Henrik Jochumsen Dask i Odense, der døde 15.12.1723, fol.274.
E: Anne Cathrine Lauridsdatter. LV: Simon Rasmussen. B:
1) Bodil Henriksdatter 24
2) Henrik Henriksen Dask 23.

1512    Johanne Pedersdatter i Odense. 29.7.1724, fol.275B.
E: Mogens Mogensen.
Hendes B:
1) Hans Jensen.

1513    Marie Jensdatter i Odense. 29.7.1724, fol.276B.
E: Hans Nielsen, murer. B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter 14.
FM: Jacob Simonsen.

1514    Niels Busch, skomager. 1.8.1724, fol.277B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Oluf Nielsen, der ægter enken. B:
1) Else Marie Nielsdatter 19
2) Karen Nielsdatter 17.
FM: Hans Sørensen.

1515    Hans Jensen, træskomand i Odense. 1.8.1724, fol.278B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Peder Hofmann. B:
1) Mette Cathrine Hansdatter 12
2) Jens Hansen 9
3) Niels Hansen 5.
FM: Christen Bimmer.

1516    Hans Knudsen, sadelmager i Odense. 17.6.1724, fol.280.
E: Karen Andersdatter Schiøtt. LV: Christoffer Gross. B:
1) Knud Hansen
2) Margrethe Cathrine Hansdatter
3) Birthe Elisabeth Hansdatter.
FM: Erik Christensen.

1517    Johan Daniel Liebe i Odense. 26.8.1724, fol.281.
E: Cathrine Marie [Rorbach]. LV: Claus Nissen. B:
1) Henrik Rorbach Liebe 5
2) Elisabeth Liebe 2½
3) Johan Daniel Liebe 7 uger.
FM: Niels Varberg, skrædder.

1518    Karen Rasmusdatter i Odense. 28.8.1724, fol.284.
E: Niels Rasmussen, vognmand. A:
0) forældre [Rasmus Ibsen Minche, skifte 17.4.1684 lbnr.742] og Maren Pedersdatter
1) faster Kirsten Ibsdatter, død. 5B:
a Rasmus Jespersen, urtegårdsmand i Odense
b Jeppe Jespersen i Vejle
c Maren Jespersdatter i Ølsted
d Karen Jespersdatter i Eskilstrup
e Anne Jespersdatter i Ubberud
2) faster Gertrud Ibsdatter, død. 5B:
a Jørgen Lauridsen i Sallinge
b Karen Madsdatter i Vejle
c Anne Madsdatter i Nørre Broby
d Maren Madsdatter i Odense. 4B:
1 Hans Jørgensen
2 Laurids Jørgensen
3 Niels Jørgensen
4 Christen Jørgensen
e Johanne Madsdatter på Langeland. død. Efterlader 2 børn
3) faster Karen Ibsdatter, død. 1B:
a Thyge Jespersen i Vantinge
4) moster Anne Pedersdatter, død. 2B:
a Kirsten Jacobsdatter g.m. Peder Lauridsen, slagter i Odense
b Rasmus Jacobsen i Søllinge
5) mors [halv]søster Karen Madsdatter, [død 11.12.1693, var g.m. Hans Jensen Vendelbo, skifte 30.11.1693 lbnr.960]. 5B:
a Mikkel Hansen, [skifte 12.2.1711 lbnr.1313] 1B:
1 Mikkel Mikkelsen
b Anne Hansdatter g.m. Jørgen [Hansen], possementmager i Odense
c Marie Hansdatter i Korup
d Mads Hansen, slagter i Odense
e Margrethe Hansdatter i Holsten.

1519    Hans Lauridsen, skomager i Odense, der døde 6.12.1719, fol.287.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Hans Jørgensen. B:
1) Maren Hansdatter 23
2) Laurids Hansen 16
3) Anne Hansdatter 14.
FM: Peder Kaare, handskemager.
Arv i boet efter enkens forældre Rasmus Christensen, [skifte 23.6.1685 lbnr.760] og Karen Pedersdatter, skifte 13.7.1709 lbnr.1250 til B:
1) enkens bror Christen Rasmussen, død 1712 i København, efter hvem, der er arv
2) enkens søster Mette Rasmusdatter
3) enkens søster Maren Rasmusdatter g.m. Peder Olufsen, skomager.

1520    Anne Margrethe Sørensdatter i Odense. 2.9.1724, fol.291B.
E: Peder Jørgensen Greve. B:
1) Karen Pedersdatter 8.
FM: Guldmann Holgersen, rebslager.

1521    Anders Lauridsen i Gammel Møllegård i Odense. 4.9.1724, fol.295.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen i Ny Møllegård. B:
1) Maren Andersdatter.
FM: fars næstsøskendebarn Hjerre Jensen Skrep.

1522    Steffen Nielsen i Odense. 16.9.1724, fol.299B.
E: Maren Jensdatter. LV: Christian Eubel, hattemager. A:
1) næstsøskendebarn Niels Madsen i Villestofte [i Pårupsogn].
Registrering 14.8.1724.

1523    Mathias Jensen Randers, kæmner i Odense. 26.7.1724, fol.301B.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: Claus Pedersen Holm. A:
0) forældre Jens Madsen, guldsmed og Bodil Sørensdatter i Hørning i Sønderhald herred i Kalø amt på Gammel Estrup gods, begge døde
1) faster Maren Madsdatter, død. 1B:
a Kjeld Andersen
2) moster Anne Sørensdatter i Øster Alling
3) moster Maren Sørensdatter i Auning, død. 2B:
a Anne Andersdatter i Fausing
b Maren Andersdatter i Øster Alling
4) moster Mette Sørensdatter i Fausing, død uden børn
5) moster Maren Sørensdatter i Randers, død. 2B:
a Mikkel Nielsen, kusk for prinsesserne i København
b Else Nielsdatter, enke i Hollandsbjerg [i Ørsted sogn] i Rougsø herred
6) moster Kirsten Sørensdatter i København, død i pestens tid, uden børn
7) morbror Peder Sørensen, død uden børn
8) morbror Søren Sørensen Fisker, død. 1B:
a Søren Sørensen Fisker, vankundig og skrøbelig
9) morbror Iver Sørensen i Voer i Rougsø herred, død. 5B:
a Bodil Iversdatter, gift i ”Vale”
b Søren Iversen i Tøjstrup [i Vejlbysogn] på Gammel Estrup gods
c Peder Iversen
d Iver Iversen
e Niels Iversen.

1524    Frederik Gramberg Pommer, skomager i Odense. 30.11.1724, fol.310.
E: Anne Mathiasdatter [Ølslager]. LV: Josias Frandsen, skomager. B:
1) Otto Gramberg 18
2) Engel Marie Gramberg 14
3) Margrethe Lisbeth Gramberg 11
4) Johan Gramberg 9
5) Mathias Gramberg 7
6) Jacob Gramberg 3½
7) Elsebeth Gramberg 1.
FM: Claus Pedersen Holm.

1525    Gudmann Holgersen, rebslager i Odense. 1.12.1724, fol.314.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Urban Jensen, farver.
Afdøde skal efterlade en halvbror i Skåne.

1526    Morten Hansen Sirach (Zirach), væver i Odense. 7.12.1724, fol.316.
E: Anne Christensdatter. LV: Jochum Frederik Foss. B:
3) Elisabeth Mortensdatter 22
4) Pernille Mortensdatter 18
5) Margrethe Mortensdatter 13
6) Hans Christian Mortensen 6½.
FM: Gregers Jørgensen, rebslager.
Første ægteskab med [Elsebeth Jochumsdatter, skifte 5.10.1697 lbnr.1097]. B:
1) Niels Mortensen, degn i Kølstrup
2) Anne Mortensdatter, [skifte 29.4.1716 lbnr.1353]. E: Jørgen [Hansen], possementmager. B:
a Hans Jørgensen
b Sofie Jørgensdatter.

1527    Laurids Pedersen i Odense. 23.1.1725, fol.317B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Urban Jensen, farver.
Arvinger angives ikke.
Enkens barn uden ægteskab. Arv til B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Bo Knudsen, bager.

1528    Hans Nielsen, bryggersvend i Odense. 23.1.1725, fol.320.
E: Mette Olufsdatter. LV: Jeppe Pedersen, murer. B:
1) Mogens Hansen, snedkersvend
2) Peder Hansen 22.

1529    Oluf Andersen, svarver i Odense. 30.1.1725, fol.321B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Bimmer.
3) Maren Olufsdatter i Nyborg
4) Christine Marie Olufsdatter i Nyborg.
Første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 4.11.1692 lbnr.899]. B:
1) Anne Olufsdatter
2) Karen Olufsdatter.
Registrering 2.12.17124.

1530    Elisabeth Rasmusdatter i Odense. 10.2.1725, fol.323.
E: Hans Mikkelsen. B:
1) Anders Hansen3.
FM: Morten Hansen. kræmmer.

1531    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 10.12.1724, fol.324.
E: Peder Tagesen.
Første ægteskab med Jens Lauridsen Odense, [skifte 18.10.1712 lbnr.1281]. B:
1) Laurids Jensen Odense 18, i Fredericia.

1532    Oluf Andersen i Odense. 1.3.1725, fol.330B.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Henrik Tobiassen. B:
1) Else Kirstine Olufsdatter 23
2) Mathia Olufsdatter g.m. Hans Poulsen, overkonstabel i Fredericia
3) Hans Olufsen i Fredericia.

1533    Jacob Birsach i Odense. 12.2.1725, fol.331B.
E: Margrethe Hedvig Siverts. LV: Knud Sørensen, blikmager.
Arvinger angives ikke.

1534    Bodil Ottesdatter i Odense. 14.3.1725, fol.333.
E: Jacob Knudsen. A:
1) mor Karen Madsdatter, enke efter [Otto Wulf, skifte 23.7.1722 lbnr.1470]
2) Wulf Ottesen
3) Nikolaj Ottesen Holm
4) Pernille Ottesdatter g.m. Frederik Ryards.

1535    Dorthe Hansdatter i Odense. 31.3.1725, fol.335B.
E: Harild Olufsen. A:
1) mor Karen Pedersdatter g.m. Mads Hansen Kaare
2) bror Peder Hansen Kaare
3) søster Voldborg Hansdatter
4) søster Gertrud Marie Hansdatter g.m. Niels Christensen
5) halvbror Hans Madsen.

1536    Lene Jørgensdatter i Odense. 16.4.1725, fol.357.
Enke efter Lorents Hansen, bogbinder. B:
2) Marie Elisabeth Lorentsdatter 22
3) Christen Lorentsen Rasch 18.
Første ægteskab med [Christian Andersen, prokurator, skifte 14.4.1694 lbnr.972]. B:
1) Kirsten Christiansdatter g.m. Hans Christian Berntsen.

1537    Peder Mortensen i Odense. 16.4.1725, fol.337B.
E: Else Abrahamsdatter. LV: Laurids Jepsen. B:
1) Karen Pedersdatter 10.
FM: Jacob Christensen Altona.

1538    Hans [Pedersen] Rose, vægter i Odense. 20.2.1725, fol.338B.
E: Maren Jensdatter, der også døde.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Birgitte Nielsdatter, skifte 13.8.1687 lbnr.815]. B:
1) Peder Hansen
2) Anne Hansdatter i Husum
3) Margrethe Hansdatter i Husum. død. Efterlader 3 børn
4) Beathe Hansdatter g.m. Rasmus Knudsen.
Hendes A:
1) søsterdatter Gertrud Rasmusdatter.

1539    Maren Hjerresdatter i Odense. 1.3.1725, fol.340B.
E: Jens Nielsen. A:
1) halvbror Jens Hjerresen, smed i Nårup
2) halvsøster Anne Hjerresdatter g.m. Jørgen Smed i Hjorslev [i Otterup sogn]
3) halvsøster Maren Hjerresdatter g.m. en soldat i Hasmark [i Norup sogn]
4) halvsøster Karen Hjerresdatter.

1540    Marie Danielsdatter i Odense. 12.4.1725, fol.343.
E: Johan Zachariassen, maler. B:
1) Johan Daniel Getreuer
2) Malene Getreuer 26
3) Elisabeth Margrethe Getreuer 18
4) Christian Peder Getreuer 15.

1541    Dorthe Bastiansdatter i Odense. 2.11.1724, fol.345B.
Enke efter Jens Andersen, blytækker, [skifte 16.6.1712 lbnr.1265]. B:
1) Margrethe Jensdatter, [skifte 18.12.1723 lbnr.1495]. E: Morten Mathiassen. 4B:
a Jens Mortensen 10
b Mette Hedvig Mortensdatter 7
c Dorthe Cathrine Mortensdatter 3
d Peder Mathias Mortensen 1
2) Johannes Jensen Wall, snedker i København
3) Sebastian Jensen Lier, student i København.

1542    Jens Baltsersen, regimentskvartermester i Odense. 3.5.1725, fol.347B.
Enkemand efter Marie Christensdatter Lime, [begravet 6.2.1724]. B:
1) Mette Cathrine Baltsersdatter g.m. Adam Levin Søbøtker
2) Christian Baltsersen i København
3) Claus Baltsersen, løjtnant i Rendsborg
4) Jacob Baltsersen på Lolland
5) Johan Baltsersen i København
6) Nikolaj Baltsersen 24 i København
7) Anne Christine Baltsersdatter g.m. Niels Bang, prokurator i København.
Desuden nævnes afdødes hustrus søster [Maren Christensdatter Lime] g.m. Christian Ulrik Bless.

1543    Anne Marie Hansdatter i Odense. 24.5.1725, fol.357.
E: Peder Jørgensen Winther, skomager. B:
1) Anne Susanne Winther.
FM: Niels Bruun, bager.
Desuden nævnes afdødes mor Susanne Mathiasdatter, enke efter [Hans Olufsen Winther, skifte 31.8.1715 lbnr.1332].

1544    Jacob Thomsen Flensborg i Odense. 16.2.1725, fol.365.
E: Christine Møller. LV: Thomas Hansen Flensborg. B:
1) Hans Thomsen.
FM: farbror Christian Thomsen i Flensborg.

1545    Christian Nauschutz, garver i Odense. 20.7.1724, fol.369B.
E: Elisabeth Dorthe [Jacobsdatter Koch]. B:
1) Henrik Nauschutz 28
2) Jacob Nauschutz 27
3) Anne Cathrine Nauschutz g.m. Christian Poulsen, præst i Tødsø og Erslev på Mors
4) Lucretia Nauschutz 23
5) Marie Elisabeth Nauschutz 18.
FM: Jørgen [Hansen], possementmager.
[Første ægteskab med Alhed Johansdatter Hast, skifte 3.4.1690 lbnr.856].

1546    Mikkel Tusch (Tusk), billedhugger i Odense. 19.6.1725, fol.372B.
E: Anne Cathrine. LV: Mathias Høhne, snedker. B:
1) Dorthe Cathrine Tusch.
FM: Hans Hansen Asmann.

1547    Karen Rasmusdatter i Odense. 29.6.1725, fol.374.
E: Thomas Blangsted. A:
1) søster Mette Rasmusdatter
2) bror Christen Rasmussen, skomager, [skifte 30.4.1716 lbnr.1368]. 3B:
a Anne Marie Christensdatter15
b Rasmus Christensen 14
c Karen Christensdatter 9.
FM: stedfar Nikolaj Rothenborg.

1548    Hans Adamsen Roy i Odense. 14.7.1725, fol.376.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Peder Hansen, handskemager. B:
1) Adam Roy 26
2) Peder Roy 24
3) Armgot Roy 20
4) Christiane Roy 19.

1549    Johanne Bertelsdatter i Odense. 20.4.1725, fol.378.
Enke efter Rasmus Lukassen, [dvs. Rasmus Sørensen Lukas, skifte 22.2.1716 lbnr.1343]. B:
3) Marie Rasmusdatter g.m. Josias Frandsen, skomager
4) Laurids Rasmussen i Berlin, død. Efterlader en søn i Berlin
Af første ægteskab B:
1) Birthe Rasmusdatter, enke efter Rasmus Pedersen, skomager
2) Rasmus Rasmussen, død. 5B:
a Rasmus Rasmussen
b Søren Rasmussen
c Hans Rasmussen
d Niels Rasmussen
e Johanne Rasmusdatter.

1550    Ingeborg Christensdatter i Odense. 9.4.1725, fol.380.
E: Niels Hansen. A:
1) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Jørgen Bolbro.
Desuden gør Oluf Olufsen [Starup], degn i Odense [Gråbrødre] Hospital krav på at hans hustru [Birthe Cathrine Boesdatter] er arving i boet, men uden bevis.

1551    Helene Andreasdatter Jung i Odense, der døde 30.4.1725, fol.382.
E: Mikkel Eriksen. A:
1) søster Stine Andreasdatter Jung g.m. Oluf Pedersen, hattemager i Malmø i Skåne, begge døde. 1B:
a Johanne Olufsen i Malmø.

1552    Laurids Nielsen Svarre i Odense. 16.8.1725, fol.384.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen, urtegårdsmand. B:
1) Karen Lauridsdatter 21
2) Hans Lauridsen 18
3) Jens Lauridsen 16
4) Sidsel Kirstine Lauridsdatter 13
5) Kirsten Lauridsdatter 10
6) Anne Margrethe Lauridsdatter 8
7) Niels Lauridsen 6
8) Birthe Marie Lauridsdatter 3.
FM: Hans Nielsen Svarre.

1553    Anne Pedersdatter i Odense. 30.8.1725, fol.385B.
Enke efter Anders Nielsen, knapmager. B:
1) Johanne Andersdatter 30
2) Karen Andersdatter 24.
FM: Hans Pedersen, handskemager.

1554    Engelmann Nielsen i Odense. 30.8.1725, fol.386.
E: Johanne Nikolausdatter. LV: Jens Sørensen, kromand. B:
1) Kirsten Engelmann 2½
2) Niels Engelmann 3 mdr.
FM: Niels Varberg, skrædder.

1555    Sivert Mortensen, sadelmager i Odense. 24.2.1725, fol.387.
Enkemand efter [Else Dorthe Andersdatter]. B:
3) Morten Sivertsen, soldat i København
4) Laurids Sivertsen, soldat i København.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 15.7.1692 lbnr.893]. B:
1) Peder Sivertsen
2) Anne Cathrine Sivertsdatter.

1556    Pernille Jensdatter i Odense. 6.9.1725, fol.389.
E: Hans Pedersen, skomager. B:
1) Peder Hansen 1½.
FM: Christen Jensen, skomager.

1557    Gregers Gregersen i Odense. 6.9.1725, fol.390.
E: Hedvig Winther. B:
1) Anne Gregersdatter 28
2) Sidsel Gregersdatter 26
3) Inger Gregersdatter 22
4) Frands Gregersen 18
5) Gabel Gregersen 14.

1558    Dorthe Jensdatter i Odense. 23.6.1725, fol.390B.
E: Hans Olufsen. B:
1) Otto Hansen 4 uger.
FM: fars svoger Søren Jensen, klejnsmed.
Desuden nævnes afdødes far Jens Jensen Jyde.

1559    Anne Marie Jensdatter Bering i Odense. 23.8.1725, fol.395.
E: Claus Nissen. B:
1) Jens Nissen 27
2) Kirsten Frich Nissen 21
3) Nis Nissen 19.
FM: Claus Pedersen Holm.

1560    Christian [Filip Zachariassen] Getreuer, maler i Odense. 16.7.1725, fol.400.
E: Else Kirstine [Johansdatter] Schwarz. LV: Claus Pedersen Holm. B:
7) Frederik Christian Getreuer 5.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Pedersdatter, skifte 24.5.1714 lbnr.1298]. B:
1) Zacharias [Filip] Christiansen Getreuer, maler i København
2) Ellen Cathrine Christiansdatter Getreuer, enke efter [Jens Nielsen Hører, skrædder, begravet Odense Sankt Hans 16.2.1724]
3) Elisabeth Pernille Christiansdatter Getreuer g.m. Jacob [Jochumsen] Brunbuhr, maler i København
4) Christian [Peder] Christiansen Getreuer, præst [i Ønslev og Eskilstrup]
5) Johan Jacob Christiansen Getreuer, maler i Nakskov
6) Jørgen Christoffer Christiansen Getreuer, bogbinder i Odense.
Litteratur: familien Getreuer af Gregers Hvidkjær Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 163-189. Heri side 168: Christian Philip Zachariassen Getreuer.

1561    Peder Olufsen, skrædder i Odense. 20.11.1725, fol.406.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Jens Christian Handberg. B:
3) Hans Christian Pedersen 17
4) Cathrine Marie Pedersdatter 14.
FM: Christoffer Sibbern, sadelmager.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter Norsk, skifte 16.4.1701 lbnr.1011]. B:
1) Else Christine Pedersdatter g.m. Rasmus Olufsen, skrædder
2) Oluf Pedersen, i Paris.

1562    Elisabeth Egen i Odense. 15.7.1725, fol.409.
E: Anders Hansen, tambur. B:
3) Anders Hansen 6.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Grambo 18
2) Anne Margrethe Grambo 13.

1563    Maren Hansdatter Duche, ugift i Odense. 9.10.1725, fol.412.
A:
0) forældre Hans Andersen, tolder i Vejle, [begravet Vejle 10.7.1722] og mor [døbenavn mangler] [Hansdatter Duche], skifte 24.9.1705
1) søster Else Cathrine Duche i Vejle
2) søster Margrethe Cathrine Duche
3) halvbror Peder Hansen
4) halvbror Hans Hansen.
Desuden nævnes:
1 afdødes farbror Knud Andersen i Kolding
2 afdødes morbror [Jens Hansen] Duche, [til Villerup i Skallerup sogn], krigskommissær
3 afdødes stedmor Anne Margrethe [Svane].

1564    Hans Grønvald, hattemager i Odense. 11.1.1726, fol.416B.
E: Inger Hansdatter. LV: Zacharias Andersen, skrædder. B:
5) Hans Grønvald 11
6) Karen Grønvald 6.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 21.12.1711 lbnr.1258]. B:
1) Peder Grønvald
2) Christoffer Grønvald
3) Gabriel Grønvald
4) Marie Grønvald.

1565    Hans Nielsen Krogshøj i Odense. 15.1.1726, fol.419.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Dines Winther, skomager. B:
1) en datter g.m. Anders Nielsen Krogshøj
2) Christen Hansen Krogshøj.

1566    Hans Jørgensen, murer i Odense. 23.10.1725, 421B.
E: Margrethe Rasmusdatter Østrup. LV: Christian Haman. B:
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 29.4.1716 lbnr.1394]. B:
1) Edel Hansdatter g.m. Knud Blikmager
2) Jørgen Hansen, murer
3) Hans Hansen 17, i Roskilde latinskole
4) Bodil Hansdatter 14
5) Maren Hansdatter 12.

1567    Andreas Bendixen, by- og rådstueskriver i Odense. 12.10.1724, fol.429.
E: Rebekka Elisabeth. LV: Jacob Thomsen. B:
1) Ditlev Andreassen 23
2) Jørgen Andreassen 20
3) Elisabeth Marie Andreasdatter 16
4) Benedikte Christine Andreasdatter 10.
FM: Valentin Wichmann.

1568    Jørgen Jensen Brylle, handskemager i Odense. 13.2.1726, fol.464B.
E: Marie Christensdatter. LV: Anders Sørensen Brylle. B:
1) [Anne] Jørgensdatter 1½.
FM: Iver Rasmussen, handskemager.

1569    Maren Pedersdatter i Odense. 5.3.1726, fol.465B.
E: Albert Christensen, træskomand. A:
1) Peder Nielsen Lunde
2) Susanne Mathiasdatter
3) Bernt Frederiksen.

1570    Peder Hansen Rose, ugift i Odense. 7.9.1725, fol.466B.
A:
0) far Hans [Pedersen] Rose gift med stedmor [Maren Jensdatter] fælles skifte 20.2.1725 lbnr.1538.
Fars første ægteskab med mor [Birgitte Nielsdatter, skifte 13.8.1687 lbnr.815].
1) søster Anne Hansdatter g.m. Jens Lorentsen i Husum
2) søster Margrethe Hansdatter i Husum, død. Efterlader 2 børn
3) søster Beathe Kirstine Hansdatter g.m. Rasmus Knudsen i Odense.
Gave til Rasmus Knudsens datter Birgitte Kirstine Rasmusdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1726-1729


1571    Anders Rasmussen i Odense. 13.4.1726, fol.2.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Hans Hansen Asmann. A:
1) bror Niels Rasmussen, død. 1B:
a Karen Nielsdatter g.m. Knud Poulsen i Allested
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Hvid i Allested
3) søster Anne Rasmusdatter, død. 1B:
a Kirsten Hansdatter g.m. Hans Albertsen i Allested
4) søster Maren Rasmusdatter g.m. Hans Jørgensen i Vejle
5) søster Anne Rasmusdatter, død. 1B:
a Mette Ibsdatter g.m. Søren Lauridsen i Tørringe [i Sønder Broby sogn]
6) halvbror Rasmus Lauridsen i Vejle.

1572    Niels Jensen, klejnsmed i Odense. 30.4.1726, fol.4.
E: Inger Eriksdatter. LV: Hans Hunderup. B:
1) Marie Nielsdatter 21.FM: Hans Hansen, klokmester.

1573    Peder Andersen i Odense. 3.5.1726, fol.5B.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids, ladefoged. B:
1) Søren Pedersen.
FM: Niels Jensen Funch.

1574    Villum Høhne i Odense. 9.5.1726, fol.6B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Jens Sørensen, skomager. B:
1) Bernt Høhne i København
2) Christoffer Høhne 28
3) Jens Høhne 20
4) Anne Høhne 17.

1575    Andreas Schmidt i Odense. 10.4.1726, fol.8.
E: Anne Marie Johansdatter. LV: Morten Lindegaard.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Margrethe Schmidt.
FM: Jesper Andersen.
Desuden nævnes afdødes bror Christoffer Schmidt i Leipzig.

1576    Morten Lindegaard, handskemager. 15.5.1726, fol.9B.
E: Maren Dinesdatter. LV: far Dines Olufsen. B:
1) Henrik Lindegaard 5
2) Christian Lindegaard 4
3) Anne Cathrine Lindegaard 2.
FM: farbror Salomon Lindegaard, herredsfoged i Vindinge, Bjerge og Åsum herreder.

1577    Anne Pedersdatter Skiefving (Scheving) i Odense. 15.12.1724, fol.12.
Enke efter Hans Kærsing. B:
1) datter, død. E: Thomas Jacobsen. 1B:
a Jørgen Thomsen
2) søn, død. 4B:
a Hannis Skiefving
b Hans Skiefving
c Bjørn Skiefving
4) Anne Margrethe Skiefving, alle i Munke-Tværå på Island.

1578    Lauge Knudsen, feldbereder i Odense. 20.5.1726, fol.15.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henrik Hansen, pottemager. A:
1) bror Peder Knudsen Friis, handskemager i Ribe.
Enkens første ægteskab med [Peder Nielsen Koch, skifte 15.7.1718 lbnr.1406].
Af børn nævnes:
1) Niels Pedersen Koch.

1579    Rasmus Pedersen, bødker i Odense. 8.4.1726, fol.16B.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Mourids Rall. B:
1) Mette Rasmusdatter 17
2) Jørgen Rasmussen 12
3) Johanne Rasmusdatter 10
4) Anne Rasmusdatter 6½
5) Maren Rasmusdatter 6½.
FM: Søren Hyld.
Arv i boet efter afdødes forældre [Peder Rasmussen], skifte 18.9.1703 lbnr.1098 og [Mette Hansdatter], skifte 23.12.1704 lbnr.1129 til
1) en datter, død, var g.m. [Christen Rasmussen Bogense]. 1B:
a Mette Christensdatter.

1580    Jesper Andersen [fejl for Jesper Jørgensen] i Odense. 23.5.1726, fol.20.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Peder Thøgersen. B:
1) Jens Jespersen 14
2) Hans Jespersen 11
3) Maren Jespersdatter 7.
FM: Gert Hansen, handskemager.

1581    Marie Lorentsdatter Bremer i Odense. 10.7.1726, fol.22.
E: Urban Jensen [Brasch], farver. B:
2) Hans Christian Bahnsen Brasch.
Første ægteskab med [Søren Hansen Ørsted, skifte 16.11.1693 lbnr.911]. B:
1) Hans Sørensen Ørsted, død. 1B:
a Marie Hansdatter Ørsted.
FM: Rasmus Lauridsen, købmand.
Registrering 11.6.1726.

1582    Ellen Jacobsdatter i Odense. 16.3.1726, fol.26.
Enke efter Ditlev Hansen, glarmester, [skifte 25.1.1724 lbnr.1497]. B:
1) Jacob Ditlevsen, glarmester
2) Johan Henrik Ditlevsen 23, i hattemagerlære
3) Johan Ditlevsen 15, i handskemagerlære.
FM: Meinhardt Poppelmann, skrædder.

1583    Christen Mullerup i Odense. 9.8.1726, fol.29B.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Sørensen, kromand. B:
1) Sidsel Cathrine Mullerup
2) Ludvig Mullerup, myndig.

1584    Abelone Mikkelsdatter. 26.7.1726, fol.31.
E: Gert Hansen, handskemager. A:
1) bror Jørgen Mikkelsen
2) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Hans Thomsen
3) søster Maren Mikkelsdatter
4) søster Karen Mikkelsdatter.

1585    Margrethe Hansdatter i Odense. 23.7.1726, fol.32B.
E: Jørgen Hansen Stork (Storch). A:
1) mor Birthe Marie Limberg på Gotland i Sverige
2) bror Gregers Jacobsen på Gotland.

1586    Kirsten Pedersdatter i Odense. 25.4.1726, fol.33B.
Enke efter Christian Handskemager. A:
1) bror Christen Pedersen, død. 2B:
a Peder Christensen, død. 3B:
1 Christen Pedersen
2 Rasmus Pedersen
3 Elsebeth Marie Pedersdatter
b Maren Pedersdatter g.m. Søren Pedersen, drejer i Nyborg
2) søster Karen Pedersdatter, død. 3B:
a Peder Hansen, handskemager, død. 1B:
1 Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Niels Hansen, handskemager
b Maren Hansdatter g.m. Niels Lauridsen, handskemager
c Hans Pedersen, handskemager
3) søster Anne Pedersdatter, død. 1B:
a Anne Jensdatter, død, var g.m. Jørgen Kimer i København. 2B:
1 Asmus Kimer
2 Herman Riis Kimer
4) søster Maren Pedersdatter, død. 5B:
a Peder Christoffersen i Nysted
b Hans Christoffersen i Nykøbing
c Jørgen Christoffersen i Nysted
d Anne Christoffersdatter, død. 8B:
1 Oluf Henriksen
2 Christoffer Henriksen
3 Bendix Henriksen
4 Casper Henriksen
5 Kirsten Henriksdatter
6 Lisbeth Henriksdatter
7 Maren Henriksdatter
8 Marie Henriksdatter
e Kirsten Christoffersdatter i Nykøbing.

1587    Niels Lauridsen i Odense. 4.7.1726, fol.37.
E: Maren Hansdatter. LV: Claus Pedersen Holm. A:
0) forældre Laurids Rasmussen, handskemager i Assens, skifte Assens 23.6.1704 lbnr.108 og Elisabeth Nielsdatter
1) bror Lorents Lauridsen, handskemager i Assens
2) bror Iver Lauridsen, guldsmed i Assens
3) søster Mette Lauridsdatter, død. E: Jørgen Madsen Kærumgaard. 1B:
a Margrethe Cathrine Jørgensdatter
4) søster Ingeborg Lauridsdatter g.m. Henrik Jørgensen, handskemager.

1588    Kirsten Hansdatter i Odense. 26.11.1725, fol.40.
Enke efter Laurids Knudsen. A:
1) bror Knud Hansen i Grundløse
2) søster Anne Hansdatter g.m. Jacob Nielsen ved svigersøn Poul Møller
3) søster Abelone Hansdatter, død, var g.m. Oluf Pedersen i Ullerslev. 5B:
a Maren Olufsdatter g.m. Laurids Jørgensen i Nyborg
b Peder Olufsen i Odense
c Karen Olufsdatter g.m. Erik Christensen, kæmner i Odense
d Anne Olufsdatter g.m. Jørgen Andersen, bødker i Nyborg
e Hans Olufsen i Kerteminde
4) søster Karen Hansdatter, død. 3B:
a Knud Pedersen på Langeland
b Anne Cathrine Holgersdatter g.m. Hans Madsen på Langeland
c Dorthe Holgersdatter, død. 1B:
1 Inger Pedersdatter Bloch, g.m. [Christen Pedersen, bødker] i Mariager
5) halvbror Hans Knudsen i Jershave.

1589    Simon Rasmussen i Odense. 10.10.1726, fol.44.
E: Else Pedersdatter. LV: Erik Christensen. B:
1) Anne Margrethe Simonsdatter 4½
2) Elisabeth Marie Simonsdatter 2½.
FM: FM: Ditlev Wilmann.

1590    Morten Hansen i Odense. 26.10.1726, fol.46.
E: Karen Bendixdatter. LV: bror Hans Bendixen. B:
1) Anne Cathrine Mortensdatter 6.
FM: Gregers Jørgensen, rebslager.

1591    Johan Henrik Rebach, musikantsvend i Odense. 30.10.1726, fol.47.
E: Dorthe Marie [Hellesdatter]. LV: Niels Henriksen, bager. B:
1) Henrik Helle Rebach 9
2) Johan Jacob Rebach 7
3) Anne Margrethe Rebach 2.
FM: Hans Oluf Hellesen.

1592    Gertrud Hansdatter [Flensborg] i Odense. 3.10.1725, fol.48B.
E: Nis Brodersen. B:
3) Markus Brodersen 5
4) Broder Brodersen 4
5) Christian Brodersen 2½.
Første ægteskab med [Markus Tach]. B:
1) Augustinus Tach 14
2) Hans Tach 9.
FM: født værge Thomas Hansen Flensborg.

1593    Kirsten i Odense. 9.10.1726, fol.61B.
E: Thomas Oldenborg.
Hendes B:
1) Hans Rasmussen.

1594    Jacob Knudsen i Odense. 17.1.1727, fol.63.
E: Anne Mortensdatter. LV: Peder Olufsen. B:
1) Knud Jacobsen 11 uger.
FM: Morten Justesen, murer.
Afdøde døde i Fåborg.

1595    Dorthe Nielsdatter i Odense. 11.121726, fol.64B.
E: Peder Rasmussen Korup.
Arvinger kendes ikke.

1596    Anders Pedersen, skolemester i Odense. 17.12.1726, fol.65.
E: Kirsten Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 10.11.1726.

1597    Claus Arp, urtegårdsmand i Odense. 13.2.1727, fol.65B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Hans Henriksen, bager. A:
1) søster Cathrine Arp g.m. Poul Raben
2) søster Anne Arp g.m. Henrik Dose
3) halvbror Christen Arp.

1598    Maren Nielsdatter i Odense. 27.2.1727, fol.67B.
A:
1) bror Mikkel Nielsen i Søndersø
2) halvbror i Søndersø, død. 2B:
a Hans Rasmussen
2) Jørgen Rasmussen.

1599    Engel Cathrine Brandt i Odense. 20.2.1727, fol.69.
E: Jens Christensen Bindesbøl.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: morfar Johan Brandt.
Arv i boet efter afdødes mor [Dorthe Madsdatter Krag], skifte 9.4.1723 lbnr.1475.

1600    Sofie Hansdatter i Odense. 4.4.1727, fol.76B.
E: Mathias Simonsen, guldsmed. B:
1) Kirstine Dorthe Mathiasdatter.
FM: Niels Baun, bager.

1601    Peder Rasmussen i Odense. 23.5.1727, fol.79B.
E: Anne Cathrine Olufsdatter. LV: Hans Jensen Hunderup. B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter 20
2) Anne Pedersdatter 18
3) Rasmus Pedersen 10.
FM:
1 farbror Christen Rasmussen i Odense
2 farbror Hans Rasmussen i Såby.

1602    Arent Christensen Berent, bager i Odense. 24.4.1727, fol.81.
E: Birthe Lauridsdatter. LV: Bo Knudsen.
B: 5) Laurids Arentsen 18
6) en datter 16.
Første ægteskab med Dorthe [Pedersdatter Løscher, skifte 30.10.1690 lbnr.864]. B:
1) Gertrud Arentsdatter g.m. Hans Hansen, skrædder
2) Anne Kirstine Arentsdatter i Lundum ved Horsens
3) Martha Arentsdatter i Ejby mølle.
Andet ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 19.8.1693 lbnr.908].
Tredje ægteskab med Anne. B:
4) Christen Arentsen g.m. Birthe Lauridsdatter i Svendborg.
FM:
1 Mathias Gamrath, sværdfeger
2 Georg Lambert, bogbinder.

1603    Anne Pottemagers i Odense. 27.4.1727, fol.83B.
Arvinger kendes ikke.

1604    Knud Nielsen Rødegaard på Rødegård i Odense. 29.7.1727, fol.84B.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Peder Knudsen, feldbereder. B:
1) Anne Knudsdatter g.m. Søren Jørgensen, skipper i Seden
2) Sidsel Knudsdatter 18
3) Karen Knudsdatter 16
4) Niels Knudsen 14
5) Anders Knudsen 10
6) Maren Knudsdatter 7.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1605    Gertrud Rasmusdatter i Odense. 15.7.1727, fol.88.
E: Hans Nielsen, væver. B:
1) Sidsel Hansdatter 6
2) Anne Marie Hansdatter 2.
FM: Jesper Hansen, feldbereder.

1606    Kirsten Henningsdatter i Odense.’7.6.1727, fol.90.
A:
1) Ellen Pedersdatter g.m. Gregers Jensen, bogbinder
2) Lene Christiansdatter i Nyborg
3) Margrethe Lorentsdatter, enke efter Hans Jensen bogbinder ved datter Anne Hansdatter
4) Claus Villadsen på Tunø ved Svendborg, søn af Villads Jensen.

1607    Margrethe Mikkelsdatter i Odense. 4.8.1727, fol.92.
E: Hans Hansen, bødker. B:
1) Morten Hansdatter
2) Dorthe Hansdatter g.m. Hans Jensen, handskemager
3) Mette Hansdatter 14.
FM: farbror Thomas Hansen, bødker.

1608    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 26.8.1727, fol.94.
E: Jens Hansen. B:
1) Hans Jensen 5 uger.
FM: Jens Nielsen Storm, skomager.

1609    Gotfred Herzhausen, skrædder i Odense. 26.8.1727, fol.95.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Anne Marie Gotfredsdatter 16
2) Anne Margrethe Gotfredsdatter 14
3) Cornelia Gotfredsdatter 12
4Cathrine Sofie Gotfredsdatter 5.
FM: Niels Madsen Bederslev.

1610    Hans Gregersen, skrædder i Odense. 6.5.1727, fol.96.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Johan Lorents, sadelmager.
Første ægteskab med [Johanne Christiansdatter], skifte 3.11.1716 lbnr.1373. B:
1) Hans Hansen Møller
2) Mathias Hansen Møller
3) Peder Hansen Møller
4) Gregers Hansen Møller, død. 1B:
a Johanne Kirstine Gregersdatter Møller.

1611    Anne Cathrine Rasmusdatter i Odense. 5.8.1727, fol.99B.
E: Jacob Hansen, væver. B:
3) Hans Christian Jacobsen 14
4) Kirstine Marie Jacobsdatter 10
5) Rasmus Frederik Jacobsen 6.
6) Anders Jacobsen 2.
FM: Hans Jensen Hunderup.
Første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 7.7.1710 lbnr.1201]. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter 16
2) [Peder] Hansen 15.

1612    Jens Pedersen, byfoged i Odense. 18.3.1727, fol.105.
E: Christiane Schouboe. LV: Thor Hansen, birkedommer. B:
1) Jens Pedersen 12
2) Peder Pedersen 8
3) Margrethe Pedersen 7
4) Christiane Charlotte Pedersen 6
5) Birgitte Pedersen 4
6) Abelone Pedersen 6 mdr.
FM: morbror Christian Schouboe, landsdommer.

1613    Peder Andersen i Odense. 14.3.1727, fol.117.
E: Sofie Sørensdatter. LV: Niels Lukassen, skomager. A:
1) søster Anne Andersdatter.

1614    Ellen Knudsdatter i Odense. 25.9.1727, fol.119B.
Enke efter Jens Clausen [Hind], skomager, [skifte 4.7.1709 lbnr.1249]. B:
1) Claus Jensen [Hind] i Gislev
2) Henrik Jensen [Hind], skomager
3) Maren Jensdatter [Hind] g.m. Mathias Holst [på Rækkergård i Sædding sogn i Bølling herred i Jylland]
4) Birthe Jensdatter [Hind], enke efter Hans Fogh, toldkontrollør i Køge
5) Dorthe Jensdatter [Hind] g.m. Johan Foss.

1615    Jacob Knudsen i Odense. 5.7.1727, fol.121.
E: Andritse Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen Winther, skomager. B:
7) Mads Jacobsen 11
8) Johanne Jacobsdatter 7
9) Laurids Jacobsen 4.
FM: Mogens Normann, skomager.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 6.4.1714 lbnr.1303]. B:
1) Knud Jacobsen i København
2) Gertrud Jacobsdatter i København
3) Karen Jacobsdatter i København
4) Hans Jacobsen i København
5) Maren Jacobsdatter i København
6) Birgitte Jacobsdatter i København.
FM: morbror Peder Hansen Vosemose.

1616    Johan Klochmann, løjtnant i Odense. 22.4.1727, fol.125B.
E: Armgot Cathrine. LV: Jacob Hansen, bager.
Arvinger angives ikke.

1617    Kirsten Pedersdatter, ugift i Odense. 20.11.1727, fol.128.
A:
1) søster Karen Pedersdatter
2) søster Anne Pedersdatter
3) halvsøster Anne Cathrine Pedersdatter, død. E: Jørgen Andersen Bremer. 3B:
a Anders Jørgensen 5
b Peder Jørgensen 4
c Karen Jørgensdatter 6 mdr.

1618    Hieronymus Christiansen Berent, overformynder og købmand i Odense. 21.11.1727, fol.129.
E: Else Pedersdatter Vikkelsø. B:
1) Johanne Hieronymusdatter g.m. Hans Langsted, regimentsskriver
2) Peder Hieronymussen 25
3) Abelone Hieronymusdatter 20¼
4) Christian Hieronymussen 18
5) Else Hieronymusdatter 16¾.
FM:
1 Thor Hansen, birkedommer
2 Nikolaj Lønberg, købmand.
Afdøde døde 8.10.1727.

1619    Anne Cathrine Pedersdatter i Odense. 2.12.1727, fol.134.
E: Jørgen Andersen Bremer. B:
1) Karen Jørgensdatter 15
2) Anders Jørgensen 6
3) Peder Jørgensen 4.
FM: Laurids Braadt, handskemager.

1620    Ellen Sørensdatter i Odense. 4.12.1727, fol.137.
E: Laurids Christensen, handskemager. B:
1) Søren Lauridsen, myndig
2) Christen Lauridsen, myndig
3) Anne Lauridsdatter
4) Bodil Lauridsdatter
5) Ingeborg Lauridsdatter
6) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Laurids Braadt, handskemager.

1621    Hans Mikkelsen i Odense. 8.12.1727, fol.138B.
E: Abelone Poulsdatter. LV: Morten Selby. B:
1) Andreas Hansen 4.
FM: Jens Drejer.

1622    Hans Sørensen, bødker i Odense. 11.6.1727, fol.140B.
Enkemand efter Anne Hansdatter. B:
1) Søren Hansen 50, formentlig død. E: Maren Andersdatter. 2B:
a Hans Sørensen, bødker
b Maren Sørensdatter
2) Dorthe Hansdatter 43.
Afdøde døde 10.6.1727.

1623    Hans Vincentsen i Odense. 22.8.1727, fol.146.
E: Bodil Melchiorsdatter. B:
1) Vincent Hansen
2) Christian Hansen, murer.

1624    Anne Nielsdatter i Odense. 4.2.1728, fol.149.
E: Laurids Rasmussen, træskomand. B:
1) Anne Nielsdatter ved svigersøn Laurids Filipsen
2) Maren Nielsdatter g.m. Johan Herman Hachmester.

1625    Laurids Jørgensen, feldbereder i Odense. 7.2.1728, fol.149B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Peder Knudsen, feldbereder. B:
1) Maren Lauridsdatter 14
2) Marie Lisbeth Lauridsdatter 12
3) Jørgen Lauridsen 10
4) Sofie Lauridsdatter [7]
5) [Anne Kirstine Lauridsdatter] 1.
FM: Niels Hansen, handskemager.

1626    Gyde Jørgensdatter i Odense. 2.3.1728, fol.152.
E: Søren Rasmussen Bonde, feldbereder. B:
1) Rasmus Sørensen Bonde 14
2) Jørgen Sørensen Bonde 8.

1627    Rasmus Poulsen Skotte, skomager i Odense. 18.10.1727, fol.155.
E: Anne Margrethe Esbensdatter. LV: Mourids Rall, skomager.
Arvinger kendes ikke.

1628    Elisabeth Sørensdatter, ugift tjenestepige i Odense. 22.11.1727, fol.159B.
A:
1) søster Johanne Sørensdatter ved søn Niels Jørgensen i Årslev
2) søster Karen Sørensdatter
3) søster Marie Sørensdatter
4) søster Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Nielsen
5) søster Anne Sørensdatter
6) bror Niels Sørensen
7) halvbror Broder Nielsen.

1629    Poul Pedersen, handskemager i Odense. 1.4.1728, fol.162.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Laurids Lauridsen Braadt, handskemager. B:
1) Kirsten Poulsdatter 1.
FM: Jørgen Hansen, handskemager.

1630    Peder Nielsen i Odense. 9.4.1728, fol.165.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Peder Tagesen. B:
1) Gertrud Pedersdatter 4.
FM: Hans Pedersen, skomager.

1631    Ellen Cathrine Falsen i Odense. 24.4.1728, fol.166B.
E: Mohr, regimentskvartermester. B:
1) Georg Mohr 14
2) Elisabeth Mohr 13
3) Christian Valentin Mohr 12.
FM: Johan Lerche.

1632    Peder Andersen Fugl, købmand i Odense. 3.4.1728, fol.167.
E: Margrethe Sofie Haman. LV: Jens Drejer.
Testamente af 27.3.1728.
Desuden nævnes enkens mor Sara [Rasmusdatter], enke efter Christian Haman. LV: afdødes svoger Frederik [Rasmussen] Østrup.

1633    Hans Hansen, træskomand i Odense. 5.5.1728, fol.170B.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen, kromand. B:
1) Anne Hansdatter 16.
FM: Jacob Tønder, skomager.

1634    Maren Rasmusdatter i Odense, der døde 17.11.1728, fol.172.
Enke efter Jens Ludvigsen Berner, bager, død 31.10.1728. B:
1) Ludvig Jensen Berner 10
2) Rasmus Jensen Berner 8.
FM: farbror Hans Ludvigsen, bager.

1635    Karen Dinesdatter i Odense. 4.2.1728, fol.184.
E: Gabriel Gregersen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jørgensen
2) Anne Kirstine.
Enkemandens første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, [skifte 9.2.1723 lbnr.1467]. Arv til B:
1) Gregers Gabrielsen
2) Peder Gabrielsen.

1636    Thyra Lauridsdatter i Odense. 22.3.1728, fol.186.
E: Claus Sørensen Hastrup, skomager. A:
1) mor Maren Nielsdatter
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jørgen Madsen, murer i Kolding
3) halvsøster Karen Rasmusdatter.

1637    Johan Rasmussen Østrup, købmand i Odense. 26.6.1728, fol.191B.
E: Mette Hansdatter Haugaard. LV: Claus Pedersen Holm. B:
1) Abigael Johansdatter Østrup 13
2) Rasmus Johansen Østrup 12
3) Frederik Vilhelm Johansen Østrup 7
4) Margrethe Sofie Johansdatter Østrup 3.
FM: farbror Hans Rasmussen Østrup.
Desuden nævnes:
1 enkens farbror Mogens Hansen Haugaard, præst [i Humble]
2 Frederik Rasmussen Østrup.

1638    Bodil Christensdatter i Odense, der døde 5.1.1728, fol.195.
Enke. B:
1) Lisbeth Sofie Jørgensdatter
2) Maren Jørgensdatter
3) Søren Jørgensen Lime.
FM: Aaby, professor.

1639    Sidsel i Odense. 6.4.1728, fol.196B.
Enke efter Holm.
Afdøde efterlader en søn og en dattersøn, hvis navne ikke kendes.
Afdøde døde 2.4.1728.

1640    Maren Lauridsdatter i Odense. 2.3.1728, fol.197B.
Enke efter Oluf Bentsen, [skifte 24.12.1721 lbnr.1482]. B:
1) Rasmus Olufsen, skrædder
2) Johannes Olufsen, vanvittig, i Gråbrødre Hospital
3) Anne Olufsdatter g.m. Meinhardt Poppelmann, skrædder.

1641    Mette Kirstine Clemensdatter i Odense. 14.8.1728, fol.200.
E: Johan Lund (Lunde), skomager. B:
1) Jacob Johansen Lund 13
2) Anne Kirstine Johansdatter 9
3) Birthe Marie Johansdatter 8
4) Johan Johansen Lund 5.

1642    Anne Cathrine Olufsdatter i Odense. 23.5.1728, fol.200B.
Enke efter Peder Rasmussen, [skifte 23.5.1727 lbnr.1601], forlovet med Hans Hansen, bødker. B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter
3) Rasmus Pedersen.
FM: Jacob Hansen, væver.

1643    Søren Rasmussen Bonde, feldbereder i Odense. 11.5.1728, fol.204B.
Enkemand efter [Gyde Jørgensdatter, skifte 2.3.1728 lbnr.1626], forlovet med Karen Jacobsdatter. LV: Jacob Nielsen, feldbereder. B:
1) Rasmus Sørensen Bonde 14
2) Jørgen Lorents Sørensen Bonde 8.
FM:
1 farbror i Slagelse. i hans sted:
2 Peder Knudsen, feldbereder
3 Morten Madsen Piil.

1644    Anne Mette Christiane Reiniche i Odense. 28.8.1728, fol.210B.
E: Hans Jørgensen Tommerup. B:
1) Christen Hansen 6
2) Mette Sofie Hansdatter 4
3) Dorthe Marie Hansdatter 1½.
FM: Josias Frandsen, skomager.
Afdøde døde 28.7.1728.

1645    Cathrine Clausdatter Giese i Odense. 1.9.1728, fol.213B.
E: Johan Beyer, sværdfeger. B:
1) Claus Beyer 6
2) Abraham Beyer 2½
3) Dorthe Beyer 6 mdr.
FM: mosters mand Johan Conrad, kobbersmed.

1646    Hans Hansen, handskemager og hustru Anne Marie Nielsdatter i Odense. 28.5.1728, fol.216.
B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 4
2) Niels Hansen 2.
FM: farbror Jørgen Hansen, klejnsmed.

1647    Anne Pedersdatter i Odense. 14.9.1728, fol.221.
E: Hans Jacob Skaarup, skomager. B:
1) Christen Hansen Skaarup 9
2) Anne Cathrine Hansdatter 1.
FM: Peder Pedersen, bissekræmmer.

1648    Dorthe Andersdatter i Odense. 18.9.1728, fol.222.
E: Rasmus Jørgensen Loumann. B:
1) Hans Rasmussen 4
2) Jørgen Rasmussen 1½.
FM: Rasmus Bjerregaard.

1649    Maren Andersdatter i Odense. 7.9.1728, fol.223.
E: Jørgen Hansen Storch. A:
1) mor Anne Andersdatter
2) bror Laurids Andersen
3) søster Karen Andersdatter g.m. Johan Andersen på Sjælland
4) søster Anne Andersdatter i Gråbrødre Hospital.

1650    Anne Sørensdatter i Pjentemølle i Odense.  16.9.1728, fol.227.
Enke efter Christen Jessen, [skifte 21.9.1717 lbnr.1395].
Første ægteskab med [Jørgen Jespersen Møller, skifte 5.3.1695 lbnr.951]. B:
1) Søren Jørgensen Møller, [skifte 2.4.1723 lbnr.1471]. 3B:
a Else Sørensdatter g.m. Knud Pedersen i Anderup
b Jørgen Sørensen
c Hans Sørensen
2) Anne Margrethe Jørgensdatter g.m. Nikolaj Lønberg
3) Mette Jørgensdatter g.m. Jacob Mortensen, rådmand
4) Else Cathrine Jørgensdatter g.m. Frands Schwarzkopf i København.

1651    Maren [Christensdatter] Lime i Odense. 7.10.1728, fol.230B.
E: Christian Ulrik Bless, borgmester. B:
1) Christian Bless 15.
FM: mosters mand Herman [Danielsen] Wegner, præst i Sankt Jørgens og Sørup.
Bevilling til uskiftet bo af 16.6.1727.
Afdøde døde 31.5.1727.

1652    Peder von Westen, apoteker i Odense. 24.9.1728, fol.236B.
E: Elisabeth Becher. LV: Andreas von Bergen, borgmester. B:
1) Johan Christoffer von Westen, apoteker
2) Mathias von Westen 22, student
3) Abel Cathrine von Westen 14
4) Peder von Westen 10
5) Charlotte Christiane von Westen 4.
FM:
1 farbrors søn Evert von Westen, apoteker i Flensborg
2 svoger Anders Lauridsen, købmand
3 morbror C. Becher i København.
Afdøde døde 18.6.1727.

1653    Karen Lauridsdatter i Odense. 19.8.1728, fol.262B.
E: Henrik Jensen Hind, skomager. B:
1) Jens Henriksen
2) Peder Henriksen
3) Mathias Henriksen
4) Anne Marie Henriksdatter.
FM: Niels Andersen Borch.

1654    Jens Jacobsen Faaborg, skomager i Odense. 4.10.1728, fol.267.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Hansen, farver. B:
1) Marie Jensdatter
2) Johanne Jensdatter
3) Karen Jensdatter
4) Jacob Jensen
5) Hans Jensen
6) Jørgen Jensen
7) Anders Jensen.
FM: Knud Christensen, skomager.

1655    Anne Kirstine Andersdatter. 21.10.1728, fol.270.
E: Jens Hansen. B:
1) Kirsten Jensdatter 7 uger.
FM: Jacob Hansen, væver.

1656    [Anne] Marie Christensdatter i Odense. 18.8.1728, fol.271B.
E: Christen Clemensen, skomager. B:
1) Christiane Christensdatter 7
2) Birthe Marie Christensdatter 4,
samt
3) Helvig Christensdatter, som afdøde fik med en rytter som hun mod sin mands vilje rejste til Lybeck med. Dette barn er nu hos afdødes mor Anne [Pedersdatter], enke efter Christen Lauridsen Winther, [skifte 20.2.1723 lbnr.1480].
Desuden nævnes enkemanden far Clemen Kobbersmed.

1657    Laurids Christensen, handskemager i Odense. 19.10.1728, fol.275B.
Enkemand efter [Ellen Sørensdatter], skifte 4.12.1727 lbnr.1620. B:
1) Søren Lauridsen, handskemager
2) Christen Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Bodil Lauridsdatter
5) Ingeborg Lauridsdatter g.m. Jens Hansen, klejnsmed
6) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Laurids Braadt, handskemager.

1658    Jens Hansen, klejnsmed i Odense. 21.11.1728, fol.280.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: bror Søren Lauridsen. A:
1) far Hans Lauridsen, grovsmed i Havndrup.

1659    Jacob Nielsen, feldbereder i Odense. 7.1.1729, fol.281.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. LV: Christoffer Jensen Spang. B:
1) Oluf Jacobsen 15
2) Voldborg Jacobsdatter 13.
FM: Jesper Hansen, feldbereder.
Enkens første ægteskab med [Oluf Trane], skifte 23.3.1713 lbnr.1280. Arv til B:
1) Maren Olufsdatter.

1660    Conrad Lorents, karetmager i Odense. 2.11.1728, fol.283B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: bror Mourids Jacobsen Rohde, skrædder. B:
2) Anne Conradsdatter 27
3) Lorents Conradsen 20.
FM: Thomas Blangsted.
Første ægteskab med [Anne Borges, skifte 14.9.1699 lbnr.1033]. B:
1) Anne Margrethe Conradsdatter g.m. en smed i København.

1661    Elsebeth Villumsdatter i Odense. 1.2.1728, fol.285B.
Enke efter Christen Jacobsen [Morsing], byskriver, [skifte 23.4.1720 lbnr.1430]. B:
1) Erik Christensen Morsing
2) Dorthe Christensdatter Morsing
3) Henrik Christensen Morsing, præst i Hjerk og Harre i Salling
4) Karen Christensdatter Morsing, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 15.5.1716 lbnr.54]. E: Laurids Christensen, præst i Vollerslev og Gørslev.
Karen Christensdatter Morsings første ægteskab med [formanden Rasmus Gertsen Bremer, skifte Bjæverskov herred gejstlig 22.8.1707 lbnr.21]. 3B:
a Jens Rasmussen Bremer, ridefoged på Gammelgård [i Ryde sogn] på Lolland
b Ingeborg Rasmusdatter Bremer
c Bent Rasmussen Bremer, købmandskarl i Nysted.

1662    Kirsten Ibsdatter i Odense. 8.9.1728, fol.291.
Enke efter Rasmus Rasmussen, skoflikker. B:
1) Abelone Rasmusdatter.
FM: Peder Pedersen, kræmmer.

1663    Jørgen Lauridsen, feldbereder i Odense. 15.2.1729, fol.293B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Niels Olufsen, feldbereder. B:
1) Maren Jørgensdatter 5½
2) Jacob Jørgensen 4
3) Laurids Jørgensen 1½.
FM: Peder Knudsen, feldbereder.

1664    Anne Pedersdatter i Odense. 19.12.1728, fol.295.
E: Jens Jensen. A:
1) bror Niels Pedersen i Findinge [i Espe sogn]
2) søster Karen Pedersdatter i Fangel
3) søster Maren Pedersdatter i Fangel
4) søster Kirsten Pedersdatter i Hunderup
5) søster, død. 1B.
a Peder Hansen i Espe.

1665    Hans Clausen Brandt, købmand i Odense. 22.1.1729, fol.297.
E: Christence Johansdatter Struch. LV: Aage Falch, stadsmusikant. B:
Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter Krag, skifte 9.4.1723 lbnr.1475]. B:
1) Engel Cathrine Johansdatter Brandt, enke efter Jens Bindesbøl i Voel. 3B:
a Johan Jensen Bindesbøl
b Christen Jensen Bindesbøl
c Daniel Jensen Bindesbøl
2) Claus Mathias Johansen Brandt 25, musikantsvend
3) Margrethe Juliane Brandt g.m. Gert Gertsen i Slagelse.
FM: Hans Klokmester, klejnsmed.

1666    Laurids Jensen, kusk i Odense. 27.1.1729, fol.307.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen, bødker. B:
2) Anne Lauridsdatter 4
3) Rasmus Lauridsen 6 mdr.
FM: farbror Vilhelm Valentinsen.
Skifte efter første hustru 15.3.1719. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 14.
FM: Rasmus Pedersen. bødker.

1667    Anne Margrethe Pedersdatter i Odense. 16.2.1719, fol.310B.
E: Laurids Jensen, kusk. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 4.
FM: morbror Rasmus Pedersen, bødker.

1668    Malene Johansdatter Vandel i Odense, der døde 6.7.1728, fol.312.
E: Hans Ludvigsen, bager, der døde 13.8.1728.
Hans A:
0) forældre [Ludvig Christiansen, skifte 18.2.1716 lbnr.1365 og Maren Hansdatter, død 5.1.1716]
1) søster Gertrud Ludvigsdatter på stedet. LV: Jochum Jensen Handberg, snedker
2) søster [Anne Ludvigsdatter, skifte Nakskov 15.8.1695 lbnr.799, var g.m. Jochum Blich, købmand i Nakskov, skifte Nakskov 19.7.1731 lbnr.1351]. 1B:
a [Birgitte Jochumsdatter Blich] g.m. Christoffer Wulf [på Pramholmen] ved Nakskov, herredsfoged
3) bror Christian Ludvigsen i Nakskov, [skifte Nakskov 4.11.1704 lbnr.917]. 1B:
a Ludvig Christiansen, skrædder i Nakskov
4) bror Ludvig Ludvigsen, [skifte 20.1.1716 lbnr.1366]. 1B:
a Ingeborg Ludvigsdatter
5) bror Jens Ludvigsen [Berner, død 31.10.1728, var g.m. Maren Rasmusdatter, skifte 17.11.1728 lbnr.1634]. 2B:
a Ludvig Jensen
b Rasmus Jensen
Hendes A:
0) far [Johan Andersen, guldsmed i Ribe, skifte Ribe 15.3.1706 lbnr.383]
1) bror Iver Johansen Vandel ved søn Niels Iversen i Sletterød
2) bror Anders Johansen Vandel, guldsmed i Ribe
3) søster Abigael Johansdatter Vandel g.m. Henrik Bøtcher, rådmand i Ribe
4) søster Marie Dorthe Johansdatter Vandel g.m. Søren Pedersen, guldsmed i Odense.

1669    Jacob Mortensen, rådmand og tolder i Odense. Samfrændeskifte 5.3.1729, fol.324.
E: Mette Jørgensdatter [Møller]. LV: svoger Nikolaj Lønberg, købmand. B:
1) Morten Jacobsen 19
2) Jørgen Jacobsen 15
3) Else Kirstine Jacobsdatter 14
4) Anne Dorthe Jacobsdatter 3.
FM: født værge Lauge Christensen Lund, amtsforvalter i Odense og Rugård amter.
Bevilling til uskiftet bo af 15.31715.

1670    Niels Rasmussen i Snapind ved Bolbro, der døde 4.7.1728, fol.327B.
Enke efter Karen Lauridsdatter, død for kort tid siden. B:
1) Anne Nielsdatter 20
2) Hans Nielsen 10
3) Jørgen Nielsen 6.
FM: morbror Peder Hauge, slagter.

1671    Anton Adolf Huschen (Hüschen), kaptajnløjtnant i Odense. 29.3.1729, fol.329B.
E: Cathrine Margrethe. B:
1) Christian Rafael Huschen
2) Jørgen Adolf Huschen 37, i England
3) Dorthe Margrethe Huschen.

1672    Thomas Hansen Blangsted, bedemand i Odense. 28.2.1729, fol.332.
E: Ingeborg Jacobsdatter Rohde. LV: Mourids Jacobsen Rohde.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 29.3.1715 lbnr.1341]. B:
1) Johannes Blangsted
2) Cathrine Marie Blangsted.
FM:
1 Hans Hansen Blangsted, snedker
2 Peder Brandt, klokker ved Odense, Sankt Knud.

1673    Kirsten Andersdatter i Odense. 9.4.1729, fol.341.
A:
1) Peder Ibsen, handskemager.

1674    Oluf Clausen i Odense. 9.4.1729, fol.342.
E: Anne Olufsdatter. B:
1) Claus Olufsen
2) Peder Olufsen
3) Hans Olufsen
4) Christoffer Olufsen
5) Just Olufsen, alle myndige
6) Laurids Olufsen
7) Anne Sofie Olufsdatter, gift
8) Maren Olufsdatter, gift
9) Mette Olufsdatter.

1675    Anne Marie Pedersdatter i Odense. 23.4.1729, fol.343.
E: Melchior Egidius, skrædder. B:
1) Maren Melchiorsdatter 20
2) Peder Melchiorsen 7.
FM: Hans Jensen Hunderup.

1676    Peder Jensen, blegemand i Odense. 4.4.1729, fol.345B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jørgen Jacobsen, handskemager. A:
1) bror Hansen Jensen, død. 2B:
a Kirsten Hansdatter
b Maren Hansdatter
2) halvbror Anders Madsen i Fangel.

1677    Abel Thomasdatter i Odense. 5.4.1729, fol.348B.
E: Oluf Andersen, bødker. A:
1) søster Johanne Thomasdatter i Stårup ved Svendborg
2) søster Mette Thomasdatter i Horsens
3) søster Marie Thomasdatter, død. 2B:
a Mikkel Bødker i Kerteminde
b datter g.m. Christen Bom i Kerteminde
4) halvbror Anders Jørgensen, død. 3B:
a Jørgen Andersen i Nyborg
b en datter g.m. en fodgarder i København
c Christen Jørgensen.

1678    Niels Pedersen, landstingshører i Odense, der døde 22.11.1728, fol.351.
Enkemand efter Kirsten Henriksdatter. B:
1) Christian Lange, regimentskvartermester, død. E: Anne Kirstine [Christensdatter]. B:
a Niels Christiansen Lange 14, vanvittig og dum
b Gedske Christine Christiansdatter Lange 12
c Andreas August Christiansen Lange 11.
FM: morbror Jørgen Christensen Paulin, præst i Klinte og Grindløse.

1679    Rasmus Pedersen, et barn i Odense. 27.5.1729, fol.364.
A:
0) forældre [Peder Rasmussen], skifte 23.5.1727 lbnr.1601 og [Anne Cathrine Olufsdatter]. skifte 23.5.1728 lbnr.1642.
1) søster Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Hieronymus Pedersen Weis, rytter
2) Anne Pedersdatter
FM: Jacob Hansen, væver.

1680    Mathias Simonsen, guldsmed i Odense. 7.9.1728, fol.365.
Enkemand efter [Sofie Hansdatter, skifte 4.4.1727 lbnr.1600].
1) Kirstine Dorthe Mathiasdatter.
FM: Henrik Jørgensen, handskemager.

1681    Rasmus Jensen Steenberg, skrædder i Odense. 16.8.1728, fol.370.
E: Kirstine Marie Vestkær. B:
1) Rasmus Mathias Rasmussen Steenberg 8 uger den 31.5.1729.
FM: mormors mand Meinhardt Poppelmann, skrædder.
Desuden nævnes:
1) afdødes bror Anders Jensen
2) afdødes søster Kirsten Jensdatter
3) afdødes søster Maren Jensdatter.

1682    Mikkel Eriksen Tornø i Odense. 2.5.1729, fol.372B.
E: Abelone Jørgensdatter. (Kaldes også Anne Jørgensdatter). LV: Hans Danielsen. B:
3) Dorthe Cathrine Mikkelsdatter 10 uger.
FM: Peder Olufsen, skomager.
Første ægteskab med [Bodil Lauridsdatter], skifte 2.12.1723 lbnr.1492. B:
1) Charlotte Amalie Mikkelsdatter g.m. Hans Jørgen Gram, urtegårdsmand
2) Erik Mikkelsen 16.

1683    Karen Bendixdatter i Odense. 30.1.1729, fol.376B.
E: Markus Verner Rothmann, guldsmed.
Første ægteskab med [Morten Hansen, skifte 26.10.1726 lbnr.1590]. B:
1) Anne Cathrine Mortensdatter 8.
FM: Hans Bendixen.
(Enkemanden kaldes også Markus Ertmann Rothmann).

1684    Hans Pedersen, kromand i Odense. 28.6.1729, fol.380B.
E: Anne Simonsdatter. LV: Laurids Filipsen, feldbereder. B:
1) Peder Hansen 7
2) Hans Hansen 5
3) Knud Hansen 3.
FM: Hans Olufsen.

1685    Rasmus Ibsen i Odense. 24.4.1729, fol.382.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Hans Rasmussen, bager. A:
1) bror Peder Ibsen 44
2) halvbror Hans Andersen
3) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Hans Hansen i Hundstrup.

1686    Abelone Hieronymusdatter, 22 år gammel og ugift i Odense. 1.7.1729, fol.385.
A:
1) mor Else [Pedersdatter Vikkelsø], enke efter Hieronymus Christiansen Berent, skifte 21.11.1727 lbnr.1618
2) søster Johanne Hieronymusdatter g.m. Hans Langsted, regimentsskriver ved Det fynske Ryttergods
3) Peder Hieronymussen
4) Christian Hieronymussen 20
5) Else Hieronymusdatter 18.
FM: Nikolaj Lønberg, købmand.

1687    Maren Nielsdatter, der døde 1.7.1719, fol.386.
B:
1) Thomas i Kerteminde.

1688    Elisabeth [Cathrine Bastiansdatter von Bergen] i Odense, der døde 1.5.1719, fol.386B.
Enke efter Rasmus [Pedersen], [oculist] og broksnider, [skifte 30.6.1693 lbnr.906]. B:
1) Kirsten Rasmusdatter
2) Anne Marie Rasmusdatter
3) Børre Rasmussen, degn i Føns
Af første ægteskab B:
1) Bastian [Johansen Friis], præst i Kerteminde og Drigstrup
2) Margrethe Johansdatter, død. E: Jørgen Poulsen, degn i Vissenbjerg. 3B:
a Thomas Jørgensen
b Poul Jørgensen [Landt]
c Johan Jørgensen.

1689    Jørgen Bader i Odense, der døde 13.5.1729, fol.387.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Niels Hansen, farver. B:
1) Johan Jørgen Stiller 14½
2) Hans Weil Stiller 4½.
FM: Henrik Nielsen, bager.

1690    Oluf Jensen Bundemann i Odense. 25.6.1729, fol.388B.
E: Anne Hansdatter. LV: Christoffer Høhne. A:
1) søster Maren Jensdatter g.m. Niels Madsen i Odense
2) bror Hans Jensen i Svendborg
3) søster, død. 1B:
a Charlotte Amalie Lorentsdatter Holst, på Skovgårde.

1691    Anneke i Odense, der døde 12.3.1729, fol.389B.
E: Baltser Prag. B:
1) Charlotte Baltsersdatter i Sverige.

1692    Anne [Olufsdatter] i Odense. 14.5.1729, fol.390B.
Enke efter Oluf Clausen, [skifte 9.4.1729 lbnr.1674]. B:
1) Claus Olufsen
2) Peder Olufsen
3) Hans Olufsen
4) Christoffer Olufsen
5) Just Olufsen, alle myndige
6) Laurids Olufsen
7) Anne Sofie Olufsdatter
8) Maren Olufsdatter
9) Mette Olufsdatter.

1693    Inger Christensdatter i Odense. 22.1.1729, fol.392.
Arvinger angives ikke.

1694    Jørgen Olufsen i Odense. 5.6.1729, fol.393.
Arvinger angives ikke.

1695    Jørgen Jensen, ladefoged i Odense. 27.1.1721, fol.393B.
E: Gertrud Børresdatter. LV: Simon Rasmussen. B:
1) Anne Jørgensdatter 21
2) Kirsten Jørgensdatter 17
3) Mette Jørgensdatter 16
4) Søren Jørgensen 9.
FM: fars svoger Jørgen Rasmussen Møller i Munkemølle.

1696    Anne Tømmermands i Odense. der døde 6.2.1720, fol.394B.
Arvinger angives ikke.

1697    Henrik Heil i Odense. 20.6.1720, fol.395.
Arvinger angives ikke.

1698    David Jørgensen i Odense. 25.8.1721, fol.395.
Enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

1699    Simon Schwarz, guldsmed i Odense. 28.7.1729, fol.395B.
E: Anne Margrethe Clausdatter Meyer. B:
1) Anne Margrethe Simonsdatter 18
2) Kirsten Simonsdatter 15
3) Johan Simonsen 13
4) Claus Simonsen 10
5) Valentin Simonsen 8
6) Mette Cathrine Simonsdatter 6.

1700    Peder Winther, skomager i Odense, der døde 17.6.1729, fol.397B.
E: Mette Margrethe Jensdatter Bjerring. LV: Peder Jørgensen Winther. A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Christen [Lauridsen] Winther, [skifte 20.2.1723 lbnr.1480]
2) søster Karen Christensdatter g.m. Mathias Madsen Lindegaard, skomager
3) søster Anne Marie Christensdatter g.m. Christen Clemensen. 3B:
a Christiane Christensdatter
b Birthe Marie Christensdatter
c Helvig Christensdatter
4) søster Anne Christensdatter
5) bror Laurids Christensen Winther.

1701    Kirsten Husum i Odense. 25.2.1722, fol.401B.
Arvinger angives ikke.

1702    Hans Villadsen, vægter i Odense. 15.12.1723, fol.402.
E: Maren Madsdatter.
Arvinger angives ikke.

1703    Anne Hansdatter Skævinge i Odense. 22.6.1724, fol.402B.
E: Thomas Jacobsen, skildrer. B:
1) Jørgen Thomsen Vesterholt, uvist hvor.

1704    Maren Jørgensdatter i Odense, der døde 24.4.1722, fol.403.
E: Rasmus Mikkelsen.
Arvinger angives ikke.

1705    Jens Beyer, byens tjener i Odense. 28.10.1725, fol.403B.
Arvinger angives ikke.

1706    Kirsten [Poulsdatter] i Odense. 4.10.1727, fol.403B.
E: Knud Madsen. B:
1) Hans Knudsen 4.
FM: Jens Olufsen i Nyborg Herberg.
Første ægteskab med [Hans] Rotgieser, [skifte 5.6.1721 lbnr.1438].

1707    Anne Bayersk i Odense. 25.4.1727, fol.404B.
Arvinger angives ikke.

1708    Inger Hansdatter, ugift tjenestepige i Odense. 26.2.1721, fol.404B.
Arvinger angives ikke.

1709    Maren Andersdatter i Odense. 24.5.1729, fol.405.
Arvinger angives ikke.

1710    Stanislav Lutkovsky i Odense. 1.7.1723, fol.405B.
E: Karen Henriksdatter. LV: Anders Murer. B:
1) Henrik Stanislavsen 12
2) Frands Stanislavsen 9
3) Marie Elisabeth Stanislavsdatter 5½
4) Johanne Margrethe Stanislavsdatter 2.
FM: Peder Rasmussen.

1711    Anne i Odense. 12.2.1725, fol.406.
E: Niels Lauridsen Flade. B:
1) Laurids Nielsen Flade, student.

1712    Elias Hansen, hattemagersvend i Odense. 24.5.1724, fol.406B.
Arvinger angives ikke.

1713    Henrik Lauridsen, pottemagersvend i Odense. 15.4.1724, fol.407.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.8.1723.

1714    Johanne Nielsdatter i Odense. 20.6.1729, fol.407B.
Arvinger angives ikke.

1715    Maren Christoffersdatter i Odense. 25.5.1728, fol.408B.
A: afdødes far, hvis navn ikke angives.

1716    Morten Hansen, byens tambur i Odense. 28.8.1719, fol.409B.
E: Ursula. LV: Rasmus Jensen, der ægter enken. A:
1) far Hans Mortensen, i Hjallese.

1717    Anne Cathrine Hansdatter i Odense. 27.7.1728, fol.411.
E: Zacharias Augustsen Peitsch. B:
1) Hans Christian Peitsch 18
2) Augustus Peitsch 16
3) Johan Peitsch 11
4) Niels Peitsch 9
5) Christoffer Peitsch 4.
FM: Hans Rasmussen Østrup.
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1729.
Afdøde døde 27.6.1728.

1718    Kirsten [Nielsdatter] i Odense. 2.7.1729, fol.434B.
Enke efter Mads Thomsen, [skifte 3.8.1686 lbnr.775]. B:
1) Laurids Madsen Vendelbo, urmager i Århus
2) [Niels Madsen, skifte 20.10.1712 lbnr.1273]. 2B:
a Hans Mathias Nielsen, bager
b Anders Nielsen 22.
FM: stedfar Bo Knudsen, bager.

1719    Karen Lauridsdatter i Odense. 21.4.1729, fol.436.
E: Peder Hansen Braadt. A:
1) bror Knud Lauridsen, død. 3B:
a Maren Knudsdatter, gift i Biskorup
b Karen Knudsdatter, gift i Fraugde Kærby
c Kirsten Knudsdatter, gift i Odense
2) søster Maren Lauridsdatter, død. 1B:
a Agnethe Pedersdatter gift i Kistrup Skovhuse på Sandholt gods.

1720    Karen Hansdatter i Odense. 3.6.1729, fol.438B.
Enke efter Jens Jacobsen Faaborg, [skifte 4.10.1728 lbnr.1654]. B:
1) Anne Marie Jensdatter 24
2) Johanne Jensdatter 18
3) Karen Jensdatter 16.
4) Jacob Jensen 14
5) Hans Jensen 11
6) Jørgen Jensen 6
7) Anders Jensen 3.

1721    Christian [Sørensen] Vestkær, skrædder i Odense. 25.4.1729, fol.442.
Enkemand efter [Dorthe Hansdatter, skifte 3.9.1722 lbnr.1457]. B:
1) Maren Christensdatter hos sin moster på Falster
2) Søren Christensen i Holstebro
3) Anne Kirstine Christensdatter hos sin morbror i Haderslev
4) Else Cathrine Christensdatter i København
5) Johanne Christensdatter i København
6) Hans Christensen
7) Christian Ditlev Christensen 14.

1722    Hans Henningsen, kusk i Odense. 8.9.1729, fol.443B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Erik Christensen, birkedommer.
[Af første ægteskab] B:
1) Henning Hansen 23
2) Hans Hansen 19
3) Gertrud Margrethe Hansdatter 16
4) Jørgen Hansen 15
5) Karen Hansdatter 14.
FM:
1 morfar Jørgen Andersen Bremer
2 mosters mand Johan Ditlev Gregersen.

1723    Johanne [Pedersdatter] i Odense. 2.6.1729, fol.447.
Enke efter Poul Hansen, [skifte 7.12.1713 lbnr.1295]. B:
1) Kirsten Poulsdatter
2) Anne Marie Poulsdatter g.m. Casper Mikkelsen, rytter.

1724    Johanne Pedersdatter i Odense. 4.4.1729, fol.448.
Enke efter Rasmus [Rasmussen] Basse, skomager. B:
1) Rasmus Rasmussen Basse
2) Søren Rasmussen Basse
3) Hans Rasmussen Basse
4) Niels Rasmussen Basse
5) Johanne Rasmusdatter.

1725    Maren i Odense. 4.5.1729, fol.449.
E: Henrik Rorbach. B:
1) [Cathrine Marie Rorbach] g.m. Jørgen Christoffer Christiansen Getreuer
2) Johan Rorbach, død. 2B:
a Henrik Rorbach 8½
b Johan Daniel Rorbach 6
3) Henrik Rorbach, hattemager.

1726    Karen Rasmusdatter i Odense, der døde 2.6.1728, fol.449B.
Afdøde har arv efter forældre i Nakskov.
Arvinger angives ikke.
(Se skifte efter afdødes morbror Niels Gudesen i Nakskov, skifte Nakskov 9.4.1723 lbnr.1182).

1727    Gregers [Jensen] Rasch, bogbinder i Odense. 22.6.1728, fol.452B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Iver Rasmussen.
Afdøde efterlader 2 børn: en søn og en datter, hvis navne ikke angives.
FM: Anders Hansen Grønnegaard, skrædder.

1728    Anne Nielsdatter i Odense. 25.7.1729, fol.453.
E: Erik Pedersen.
Arvinger kendes ikke.

1729    Rasmus Bjerregaard i Odense. 22.9.1729, fol.454B.
E: Maren Andersdatter. LV: Henrik Jensen, skomager. B:
1) Hans Rasmussen 3 mdr.
FM: Mathias Øllenslæger.
Arv i boet efter Hans Nielsen Jylland, [skifte 10.4.1723 lbnr.1473] til B:
1) Bodil Marie Hansdatter.

1730    Karen Hansdatter i Odense. 6.8.1729, fol.456B.
Enke efter [Niels Andersen, skifte 18.5.1715 lbnr.1308]. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter, død, var g.m. [Thomas Hansen Blangsted, skifte 28.2.1729 lbnr.16729. 2B:
a Johannes Blangsted
b Cathrine Marie Blangsted.

1731    Johan Christian Steidel, tømrer i Odense. A:
1) mor Marie Sabine, enke efter Steidel i Radis i Wittenberg
2) søster g.m. Gottlieb Haber, gartner i Radis
3) søster g.m. Agnes, gartner.

1732    Agnethe Nissen i Odense. 19.10.1729, fol.466.
E: Claus Pedersen Holm, kirkeværge ved Odense Vor Frue kirke. B:
1) Hans Clausen Holm 5
2) Niels Arctander Clausen Holm 1½.
FM: Hans Rasmussen Østrup.
Enkemandens første ægteskab med [Susanne Marie Rust, skifte 8.8.1721 lbnr.1445]. Arv til B:
1) [Jesper Clausen]
2) [Peder Clausen].

1733    Hans Andersen Richard, kirurg i Odense. 23.5.1729, fol.468B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Jens Drejer, købmand. B:
1) Anne Kirstine Richard g.m. Rasmus [Rasmussen] Møller i Sanderum, degn [i Dalum]
2) Elisabeth Cathrine Richard 26
3) Anders Hansen Richard 22
4) Jens Schiøtt Richard 18.
FM: fasters mand Hans Hansen Møller, skrædder.
(Se skifte efter enkens mor Elisabeth Cathrine Bastiansdatter von Bergen, skifte 1.5.1719 lbnr.1688]

1734    Jørgen Knudsen, kromand i Odense. 18.10.1729, fol.472.
E: Karen Clausdatter. LV: Søren Fugl. A:
1) søster Karen Knudsdatter
2) søster Maren Knudsdatter g.m. Mads Hansen i Bred.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1729-17321735    Hans Poulsen, rådmand i Odense, der døde 9.4.1729, fol.2.
E: Ingeborg Rudolfsdatter Møller. LV: Jochum Samuel Grubbe. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Oluf Lerche
2) Poul Hansen
3) Anne Margrethe Hansdatter
4) Kirsten Hansdatter.

1736    Anne Jørgensdatter i Odense. 23.12.1729, fol.5.
E: Jens Poulsen, parykmager. B:
1) Anne Jensdatter 14
2) Ellen Jensdatter 9
3) Poul Jensen 7
4) Andreas Jensen 4
5) Anne Magdalene Jensdatter 18 uger.
FM: mosters mand Martin Holst i Bogense.

1737    Morten Hansen Salby, købmand i Odense. 26.11.1729, fol.7.
E: Dorthe Sonnesdatter. LV: bror Jes Kærsing. B:
4) Christen Mortensen 17
5) Hans Mortensen 13
6) Anne Dorthe Mortensdatter 10
7) Andreas Mortensen 7.
FM: Henrik Tobiassen, bøssemager.
Første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 15.9.1712 lbnr.1271. B:
1) Elisabeth Mortensdatter g.m. Evert Nielsen, feldbereder
2) Bodil Mortensdatter på Møen
3) Hans Mortensen, snedker i København
ved Claus Justesen, murer, som beslægtet.

1738    Rasmus Olufsen [Fugl], skrædder i Odense, der døde 6.11.1729, fol.13.
E: Else Kirstine Pedersdatter. LV: Jens Handberg, skrædder. B:
2) Peder Rasmussen 9
3) Anne Marie Rasmusdatter 7
4) Christen Rasmussen 4.
FM: fasters mand Meinhardt Poppelmann, skrædder.
Første ægteskab med [Marie Christensdatter], skifte 14.1.1711 lbnr.1257. B:
E: Rasmus Olufsen, skrædder. B:
1) Gertrud Marie Rasmusdatter 20.

1739    Biil Rasmussen, ugift møllersvend i Odense. 25.5.1729, fol.17B.
A:
1) mor Johanne Christensdatter g.m. Henning Hansen i Glesborg
2) bror Iver Rasmussen, møller
3) bror Christen Rasmussen i Dalum mølle, død. 4B:
a Dines Christensen
b Rasmus Christensen
c Niels Christensen
d Anne Marie Christensdatter
4) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Jens Mikkelsen i Brandstrup mølle.

1740    Marie Lauridsdatter i Odense. 27.1.1730, fol.24B.
E: Laurids Jensen [Kølstrup]. B:
2) Ditlev Lauridsen
3) Marie Cathrine Lauridsdatter.
Første ægteskab med Niels Tornberg. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter, i København.

1741    Joachim Christoffer von Zepelin, jægermester i Odense. 31.5.1727, fol.26.
E: Ida Redder. LV: Hans Stub. B:
4) Louise Zepelin
5) Tugenreich Sofie Zepelin.
Første ægteskab med Clara Marie von der Lühe. B:
1) Charlotte Amalie Zepelin g.m. [Johan Georg von] Røder, major i Kolding
2) Christian Frederik Zepelin, skovrider [i Funder] i Jylland
3) Adam Levin Zepelin, løjtnant i Brandenborg.
Afdøde, der var tidligere ejer af Refstrup i Gadbjerg sogn, og boede hos degnen i Trøstrup Korup før han flyttede til Odense, døde 29.5.1727.

1742    Hans Jørgensen i Odense. 3.2.1730, fol.43.
E: Abelone Nielsdatter. (Kaldes også Abelone Jørgensdatter). LV: Peder Nielsen Rødegaard. B:
1) Jørgen Hansen 8
2) Anne Hansdatter 5
3) Steffen Hansen 3.
FM: Henrik Henriksen Dorsch.

1743    Jørgen Nielsen i Odense. 3.2.1730, fol.43B.
E: Dorthe Ludvigsdatter. LV: Henrik Eriksen, tømrer. B:
1) Niels Jørgensen 10
2) Anne Marie Jørgensdatter 6
3) Hans Jørgensen 3
4) Morten Jørgensen 2.
FM: Henrik Jensen.

1744    Abelone Rasmusdatter i Odense. 8.7.1729, fol.44B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde arv efter Kirsten Ibsdatter, skifte 8.9.1728 lbnr.1662.

1745    Karen Sviders i Odense. 16.9.1729, fol.46.
Enke. B:
1) Jochum Jørgensen, myndig
2) Erik Jørgensen i Horsens
3) Kirsten Jørgensdatter.

1746    Hans Jacob i Odense. 5.8.1729, fol.46B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Peder Hansen, handskemager. A:
1) halvbrorsøn Knud Sørensen, rytter
og øvrige arvinger, hvis navne ikke angives.

1747    Else Hansdatter i Odense. 23.11.1729, fol.47B.
E: Herman Harbo, snedker. A:
1) bror Niels Hansen i Søby
2) bror Rasmus Hansen i Ribe
3) Iver Hansen i Bølle?
4) Anne Hansdatter g.m. Laurids Hansen i Bølle?
5) Gregers Hansen i Tvinde i Rynkeby sogn.
Arv i boet efter enkemandens bror Claus Harbo, trompeter på Langeland efter amtmandens skifte 27.2.1725, til dennes børn ved FM: farbror Hans Christian Harbo, skrædder.
(Se skifte efter enkemandens far Niels Jørgensen Harbo, skifte 30.11.1693 lbnr.912).

1748    Kirsten Mortensdatter i Odense. 23.9.1729, fol.48B.
E: Steffen Hansen, murer. A:
1) søster Mette Mortensdatter g.m. Poul Christensen i Allese
2) søster Anne Mortensdatter g.m. Dines i Nærå
3) søster Abelone Mortensdatter g.m. Jens Jørgensen, murer.

1749    Peder Jørgensen, væver i Odense, der døde 21.9.1729, fol.50.
E: Marie Andersdatter. B:
1) Karen Pedersdatter 7
2) Anders Pedersen 1.
FM: Peder Pedersen, skomager.

1750    Conrad Kuglmand i Odense. 25.8.1729, fol.51B.
E: Anne Lisbeth Lorentsdatter Wegner. LV: Hans Christian Johansen, skomager.
Afdøde efterlader 3 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Niels Hermansen.
(Sml. lbnr.2169).

1751    Niels Jacobsen i Odense. 14.1.1730, fol.52.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Poul Møller.
Arvinger kendes ikke.

1752    Anne Steffens i Odense. 6.11.1729, fol.52B.
B:
1) Marie Steffensdatter.
FM: Jørgen Enevoldsen.

1753    Anne Degns i Odense. 6.2.1730, fol.53B.
A:
1) søster Maren Mikkelsdatter, død. 2B:
a Karen Nielsdatter i Ulkendrup [i Lunde sogn]
b Ellen Nielsdatter i Jylland
2) halvsøster Anne Marie [Mikkelsdatter], enke efter Niels Faber, [skifte 2.4.1717 lbnr.1402].

1754    Søren Rasmussen i Odense. 17.9.1729, fol.54.
E: Anne Margrethe Rasmusdatter. LV: Jens Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.

1755    Jacob Pedersen, købmand i Odense. 2.12.1727, fol.54B.
E: Lykke Marie Nielsdatter Nørager. LV: bror Christian Nørager, rådmand og tolder. B:
1) Niels Jacobsen
2) Oluf Jacobsen
3) Jacob Jacobsen.
FM: Nikolaj Clausen.
Desuden nævnes enkens mor Cathrine [Christensdatter Friis], enke efter [Niels Christensen] Nørager, [skifte 2.11.1719 lbnr.1427].

1756    Peder Jørgensen, kromand i Odense. 17.2.1730, fol.109.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jochum Jensen Handberg, snedker. A:
1) forældre Jørgen Rasmussen og hustru.
Enkens første ægteskab med [Anders Jørgensen, ladefoged], skifte 11.12.1722 lbnr.1465. Arv til B:
1) Cathrine Andersdatter.
Afdøde døde 16.2.1730.

1757    Enke i Odense. 26.9.1729, fol.113.
Enke efter Strøby, major.
Arvinger angives ikke.

1758    Niels Lauridsen Flade i Odense. 12.4.1730, fol.118B.
Enkemand efter [Anne, skifte 12.2.1725 lbnr.1711]. B:
1) Laurids Nielsen Flade, student.

1759    Hans Sørensen, bødker i Odense, der døde 21.3.1730, fol.119.
E: Anne Nielsdatter. LV: Hans Hermansen, klejnsmed. A:
1) far Søren Hansen, uvist hvor.
Desuden nævnes:
1) afdødes mor Maren Andersdatter i Øster Snede
2) afdødes søster Maren Sørensdatter i Øster Snede.

1760    Maren Pedersdatter i Odense. 3.3.1730, fol.120B.
Enke efter Gert Westermann, [skifte 24.9.1721 lbnr.1493]. B:
1) Evert Westermann, musikant i Næstved
2) Bernt Westermann, vejer og måler i Trondhjem i Norge
3) Peder Westermann 26, i Næstved
4) Marie Cathrine Westermann g.m. Veste Hvas, degn i Sørbymagle på Sjælland på Antvorskov distrikts birk
5) Sofie Westermann
6) Marie Westermann 25, på Kærsgård
7) Karen Westermann 20 på Vejlegård.
FM: Hans Thomsen Asmann, vejer og måler.

1761    Claus Nissen, købmand i Odense. 24.9.1729, fol.124.
Enkemand efter [Anne Marie Jensdatter Bering], skifte 23.8.1725 lbnr.1559. B:
3) Jens Nissen
4) Kirsten Frich Nissen
5) Nis Nissen 23.
Første ægteskab med [Kirsten Frich], skifte september 1697 lbnr.981. B:
1) Mechtilde Sofie Clausdatter 6
2) Agnethe Clausdatter, [skifte 19.10.1729 lbnr.1732]. E: Claus Pedersen Holm. 2B:
a Hans Clausen Holm 5
b Niels Arctander Clausen Holm 1½.

1762    Mathias Rasmussen, farver i Odense, der døde 8.3.1730, fol.153B.
A:
1) mor Meimerich Folmersdatter, enke efter Rasmus Madsen, farver, [skifte 4.12.1719 lbnr.1418]
2) Henrik Folmer
3) Qvirin Rasmussen, farver i Bogense
4) Cathrine Rasmusdatter g.m. Laurids [Jacobsen] Hjort, købmand i Bogense.
Fars første ægteskab med [Cathrine Kegeben]
5) halvbror Peder Rasmussen, præst på Drejø.

1763    Margrethe Christensdatter West i Odense, der døde 10.6.1728, fol.156.
Enke efter Jens Christensen Schouboe, borgmester, [begravet Odense Sankt Knud 4.12.1719]. B:
1) Christian Schouboe, landsdommer
2) Christiane Schouboe, g.m. [Just Valentin] Eichel, landsdommer. Arv til hendes børn af første ægteskab med Jens Pedersen. 6B:
a Jens Pedersen 15
b Peder Pedersen 11
c Margrethe Pedersen 10
d Christiane Charlotte Pedersen 9
e Birgitte Pedersen 7
f Abelone Pedersen 4
3) Anne Borch Schouboe g.m. Clemen Jessen, præst i Kværndrup
4) Elisabeth Schouboe g.m. Jens Pilegaard, hospitalsforstander
5) Oluf Borch Schouboe, assessor
6) Niels Leth Schouboe
7) Kirstine Voldborg Schouboe g.m. Jacob Steensen, rektor i Odense. Arv til hendes børn af første ægteskab med Peder Feldmann, rektor i Odense. 4B:
a Jens Feldmann, født 29.4.1707
b Niels Leth Feldmann, født 17.7.1708
c Vibeke Feldmann, født 1.9.1709
d Christian Schouboe Feldmann, født 17.6.1715, i Bergen skole.
Arv i boet efter afdødes far Christen West, rådmand i København, [død 1691].

1764    Hans Lauridsen, hattemager i Odense. 13.2.1730, fol.227.
E: Maren Jørgensdatter. LV: søsters mand Christian Eubel, hattemager. B:
1) Cathrine Hansdatter 4
2)Johanne Marie Hansdatter 2.
FM: Rasmus Jørgensen, murer.

1765    Anne Cathrine Berntsdatter i Odense. 8.7.1730, fol.233B.
E: Mogens Mogensen.
Første ægteskab med [Svend Lauridsen Svensk, skifte 20.7.1724 lbnr.1510].
1) Anne Marie Svendsdatter 11
2) Bernt Svendsen 9.
FM: Peder Andersen.

1766    Carsten Koch i Odense. 23.7.1730, fol.235.
B:
1) Mette Margrethe Carstensdatter g.m. Rosenberg, trompeter i Vordingborg
2) Lorents Schmidt, trompeter.

1767    Niels Christensen Højer, toldkontrollør i Odense. 18.2.1730, fol.236.
E: Edel Cathrine Christensdatter. LV: Jochum Jensen Handberg, snedker. B:
4) Johanne Dorthe Nielsdatter Højer
5) Hendrisette Ida Nielsdatter Højer g.m. Ernst Frederik Scharff, trompeter
6) Ingeborg Nielsdatter Højer.
Af første ægteskab B:
1) Christian Højer, kapellan i Maribo
2) Hans Højer, toldkontrollør i Odense
3) Malene Eleonora Højer g.m. Peder Nielsen, snedker i Rønninge.

1768    Martha Nielsdatter i Odense. 9.8.1730, fol.240B.
E: Hans Bendixen. A:
1) mor Ellen Villadsdatter g.m. Henrik Rasmussen.

1769    Peder Pedersen i Odense. 8.4.1730, fol.241B.
E: Abelone Andersdatter. LV: Iver Rasmussen. B:
1) Anders Pedersen 4½
2) Birthe Cathrine Pedersdatter 2½.
FM: Jens Jespersen Dyre.

1770    Anne Jensdatter i Odense. 12.3.1730, fol.242.
B:
1) Jacob.

1771    Anne Hansdatter i Odense. 7.10.1729, fol.242B.
Enke efter Knud Hansen, tømrer. B:
1) Louise Knudsdatter Hjort 30
2) Hans Knudsen Hjort 28
3) Maren Knudsdatter Hjort 26.
FM:
1 Jens Sørensen, skomager
2 Jens Hansen, kromand.

1772    Poul Hansen, urtegårdsmand. 19.9.1730, fol.243.
Enken døde kort efter sin mand.
Arvinger angives ikke.

1773    Hans Sørensen i Odense. 6.9.1730, fol.244.
E: Anne Markusdatter. LV: Henrik Jensen.
1) søster Anne Sørensdatter g.m. Jørgen Andersen, rytterbonde i Allese
2) søster Abelone Sørensdatter g.m. Niels Frandsen
3) søster Mette Sørensdatter g.m. Rasmus Corneliussen Friis i Næsbyhoved Broby, degn [i Allese].

1774    Hans Jensen i Odense. 15.10.1729, fol.245B.
Forlovet med Kirsten Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

1775    Peder Korup i Odense. 29.7.1730, fol.246B.
Afdøde efterlader 2 brødre på landet, hvis navne ikke angives.

1776    Margrethe Christensdatter i Odense. 22.6.1730, fol.248.
Enkemanden er soldat i København, hvis navne ikke angives.
Arvinger angives ikke.

1777    Kirsten Hansdatter Bisberg i Odense. 4.9.1730, fol.249.
A:
1) bror Laurids Hansen i Skalbjerg
2) søster Anne Hansdatter g.m. Laurids Nielsen i Vejrup i Ubberud sogn
3) halvbror Oluf Mikkelsen i Lille Ubberud
4) halvbror Hans Mikkelsen Krag, birkeskriver i Ålborg
5) halvsøster Bodil Mikkelsdatter, død, E: Henrik Madsen i Havsted i Vigerslev sogn. 4B:
a Mads Henriksen
b Mikkel Henriksen
c Peder Henriksen
d Maren Henriksdatter.

1778    Maren [Mogensdatter] i Odense. 16.12.1730, fol.251B.
Enke efter Jesper Rust, [skifte 14.1.1723 lbnr.1466]. B:
1) [Susanne Marie Rust, skifte 8.8.1721 lbnr.1445. E: Claus Pedersen Holm]. 1B:
a Jesper Clausen Holm
2) [Elisabeth Jespersdatter Rust] g.m. [Jesper] Rafael Huschen.

1779    Anne Lucie Lasson, ugift i Odense. 5.12.1720, fol.259B.
A:
1) søster Margrethe Lasson g.m. Johan Snechenberg, kaptajn i Sverige
2) søster Christine Hedvig Lasson i København, enke efter Hieronymus Christian Pauli
3) søster Ingeborg Dorthe Lasson g.m. Moore, løjtnant
4) halvsøster Armgot Elisabeth Lasson på Tallerup [i Tommerup sogn], enke efter Zollikofer, major.

1780    Lene Hansdatter i Odense. 17.1.1731, fol.263.
E: Søren Jensen, snedker. B:
1) Anne Sørensdatter 14.
FM: Frands Josiassen, skomager.

1781    Registrering i Odense. 29.12.1730, fol.266.
Registrering af gods, der tilhørte
Oluf Bang, [toldforpagter] i Assens, der logerede i Odense, skifte Assens 30.12.1730 lbnr.249].
På arvingernes vegne mødt [Hans] Wederkinch i Assens.

1782    Ingeborg Hansdatter i Odense. 16.10.1730, fol.268.
Enke efter [Peder Nielsen, skifte 5.6.1704 lbnr.1104]. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Henrik Andersen, handskemager
2) Hans Pedersen 44, vanvittig.

1783    Anne Elisabeth Salomonsdatter i Odense. 4.3.1730, fol.269.
E: Ejler Christensen, guldsmed. A:
1) søster Judith Salomonsdatter
2) halvbror Poul Frederiksen
3) halvsøster Salome Frederiksdatter, gift i København
4) halvsøster Lisbeth Sofie Frederiksdatter gift med en soldat i København.

1784    Anne Hansdatter i Odense. 22.8.1730, fol.269B.
Arvinger angives ikke.

1785    Jens Nielsen, vægter i Odense. 24.1.1731, fol.270B.
E: Maren Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

1786    Erik Hansen, trykker i Odense. 2.1.1731, fol.271.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) en datter, død. 2B:
a Niels Christensen 21
b Karen Thomasdatter 14.

1787    Maren Andersdatter i Odense. 16.1.1731, fol.272.
Som arvinger underskriver A:
1) Margrethe Filipsdatter g.m. hans Ulrik
2) Karen Jacobsdatter g.m. Hans Brylle
3) Maren Madsdatter g.m. Laurids Filipsen.

1788    Iver Rasmussen, handskemager i Odense. 20.1.1731, fol.272B.
E: Abel Cathrine Berntsdatter. LV: Jørgen Andersen, handskemager.
Arvinger angives ikke.

1789    Anders Andersen Nymann i Odense. 13.9.1730, fol.274.
B:
2) Anders Andersen 18
3) Søren Andersen 16
4) Anne Andersdatter 14
5) Riborg Andersdatter 11
6) Frederik Christian Andersen 6
7) Peder Andersen 3
8) Anne Andersdatter 3 uger.
Uden ægteskab med Maren Nielsdatter B:
1) Niels Andersen,
der blev lyst i kuld og køn efter tingsvidne Odense-Skovby herreder Justitsprotokol 23.10.1708 fol.459 med barnets morfar Niels Jørgensen i Nårup i Verninge sogn. Afdøde boede dengang i Hjortholm i Køng sogn.

1790    Peder Ibsen, vognmand i Odense. 4.2.1731, fol.277.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Iver Rasmussen Møller. A:
1) halvbror Christen Valentinsen i Stegsted
2) halvsøster Anne Cathrine Mathiasdatter i Rønninge
3) halvsøster Mette Pedersdatter i Odense
4) halvsøster Johanne Pedersdatter i Odense.

1791    Helvig Kirstine Buch i Odense. 20.3.1731, fol.278B.
E: Knud Kaare.
Første ægteskab med Peder Rasmussen Rohde. B:
1) Johan Pedersen Rohde, gartner i Sorø
2) Aksel Buch, student i Ribe.

1792    Maren Madsdatter i Odense. 3.4.1731, fol.280.
E: Niels Jensen Finech.
Første ægteskab med Mourids Pedersen, [skifte 22.10.1710 lbnr.1212]. B:
1) Peder Mouridsen, feldbereder i Odense.
Andet ægteskab med Hans Rasmussen, [skifte 10.3.1716 lbnr.1340]. B:
1) Johanne Cathrine Hansdatter.

1793    Anne Cathrine Andreasdatter i Odense. 4.4.1731, fol.282B.
E: Aage Jørgensen, skomager. B:
1) Cathrine Aagesdatter 12
2) Jørgen Aagesen 10
3) Rasmus Aagesen 7
4) Marie Aagesdatter 3½
5) Johanne Cathrine 2.
FM: Niels Trane, feldbereder.

1794    Johan Christian Løve i Odense. 5.4.1731, fol.284.
E: Cathrine Elisabeth [Jochumsdatter]. LV: Jochum Bøtker, glarmester. B:
1) Christian Johansdatter Løve 11.
FM: Johan Lorents, sadelmager.

1795    Maren Hjerresdatter i Odense. 8.10.1730, fol.285B.
A:
1) søster Abelone Hjerresdatter g.m. Jochum Burmeister
2) bror Laurids Hjerresen i Skalbjerg, død. 1B:
a Bodil Kirstine Lauridsdatter 5
3) bror Rasmus Hjerresen, kusk i Helsingør
4) bror Niels Hjerresen i København
5) bror Hjerre Hjerresen, smedesvend, uvist hvor.
(Arvingerne kaldes også Iversdatter og Iversen).

1796    Nikolaj Krag, urtegårdsmand i Odense. 30.1.1731, fol.288B.
E: Maren Hansdatter. LV: Henrik Tobiassen, bøssemager. B:
1) Sille Cathrine Nikolajsdatter 20
2) Marie Kirstine Nikolajsdatter 18
3) Dorthe Nikolajsdatter 17.
FM: Jens Storm, skomager.
Afdøde døde 23.12.1730.

1797    Rasmus Jespersen i Odense. 16.3.1731, fol.290.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Maren Rasmusdatter g.m. Hans Jensen Søgaard
2) en datter g.m. Peder Rasmussen, bødker
3) Marie Rasmusdatter 24
4) Niels Rasmussen, bødker
5) Hans Rasmussen, bødker.

1798    Anne Ejbys i Odense. 29.12.1730, fol.291.
Arvinger angives ikke.

1799    Elisabeth Cathrine Richard i Odense. 30.31731, fol.292.
E: Johan Henrik Rehse, kirurg. A:
1) mor Anne Marie [Rasmusdatter], enke efter Hans Andersen Richard, [skifte 23.5.1729 lbnr.1733]
1) søster Anne Kirstine Richard g.m. Rasmus [Rasmussen] Møller i Sanderum, degn [i Dalum]
3) Anders Hansen Richard, barbersvend
4) Jens Schiøtt Richard.

1800    Karen Jacobsdatter i Odense. 2.4.1731, fol.295.
E: Hans Jensen Brylle. B:
6) Maren Hansdatter 1½.
FM: Henrik Jørgensen.
Første ægteskab med Laurids Jørgensen, [skifte 7.2.1728 lbnr.1625]. B:
1) Maren Lauridsdatter 18
2) Marie Elisabeth Lauridsdatter 16
3) Jørgen Lauridsen 13
4) Sofie Lauridsdatter 11
5) Anne Kirstine Lauridsdatter 4.
FM: Niels Hansen, handskemager.

1801    Anne [Lauridsdatter] Postens i Odense. 26.1.1731, fol.299.
Enke efter [Anders Madsen, skifte 26.5.1720 lbnr.1422]. B:
4) Anne Marie Andersdatter, der ægter Jørgen Ottesen.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Rasmusdatter
2) [Maren Rasmusdatter] g.m. Peder Nielsen Roland, skipper i Nyborg
3) [Kirsten Rasmusdatter] g.m. Søren Schütz i København.

1802    Birthe Rasmusdatter i Odense. 21.4.1731, fol.300B.
A:
1) søster Barbara Rasmusdatter g.m. Christian Hindse, handskemager i Odense
2) søster Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Jacob Tønder, skomager i Jylland.

1803    Abelone Pedersdatter i Odense. 19.2.1731, fol.301.
E: Engel Ludvig, possementmager. B:
1) Erik Engelsen i Svendborg
2) Carl Engelsen, soldat i Helsingør
3) Marie Engelsdatter g.m. Claus Henriksen, rytter i Odense
4) Margrethe Engelsdatter 19.

1804    Marie Jacobsdatter Skytte i Odense. 4.2.1731, fol.302.
Arvinger angives ikke.

1805    Peder Jacobsen i Odense. 5.4.1731, fol.302B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Jens Hansen. A:
1) søster. død. 2B:
a Niels Nielsen i Dømmestrup
b Hans Nielsen ved Gribsvad.

1806    Karen Andersdatter i Odense. 10.4.1731, fol.303.
E: Hans Hansen. A:
1) bror Mads Andersen, uvist hvor
2) søster Anne Andersdatter g.m. Jens Ibsen i Rønninge
3) halvsøster Maren Andersdatter i Odense.

1807    Hans Pedersen Taarup, kroholder i Odense. 17.5.1731, fol.305.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Anders Sørensen Brylle. B:
1) Anne Marie Hansdatter 10
2) Jens Hansen 1½.
FM: Johan Filip, blytækker.

1808    Anne Stabels i Odense, der døde 28.5.1731, fol.307B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde på Erholm [i Rørup sogn].

1809    Mette Margrethe Bering i Odense. 9.4.1731, fol.308.
E: Andreas Jessen Huus, skomager. A:
1) mor Anne [Laugesdatter Grindsten i Odense], enke efter Jens [Pedersen] Bering, [kapellan i Vigerslev og Veflinge, begravet 19.7.1718]
2) bror Lauge Bering, i København
3) bror Vitus Bering, præst i Ollerup og Kirkeby
4) søster Margrethe Bering g.m. Nikodemus [Pedersen Sommerfeldt], feldbereder i Assens
5) søster Kirsten Bering i Odense, enke efter [Hans Olufsen Bondorph, dansk skoleholder og kateket i Nyborg, skifte Nyborg 8.12.1728 lbnr.606]
6) søster Sofie Bering g.m. Otto Wulf, parykmager i Odense.

1810    Thor Hansen, borgmester i Odense. 14.6.1731, fol.310B.
E: Margrethe von Bergen. LV: Rasmus Lauridsen, købmand. B:
1) Hans Thorsen 12
2) Birgitte Thorsdatter 10.
FM:
1 morbror Andreas von Bergen, borgmester
2 Jens Drejer, købmand.

1811    Mourids Jacobsen Rohde, i Odense. 6.7.1731, fol.319B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Jochum Bøtcher, glarmester. B:
1) Jacob Mouridsen 31
2) Else Mouridsdatter 30
3) Anne Cathrine Mouridsdatter 26
4) Maren Mouridsdatter 24
5) Johanne Mouridsdatter 22.
FM: Jacob Grech Pommer, skomager.

1812    Anders Krag i Odense. 5.5.1731, fol.321.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Hans Johansen, handskemager. B:
3) Thomas Andersen 10.
FM: Jeppe Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Andersen, ved fodgarden i København
2) Maren Andersdatter i København.

1813    Claus Pedersen Holm, hattemager i Odense. 19.6.1730, fol.322.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Erik Christensen, birkedommer. B:
Første ægteskab med [Susanne Marie Rust, skifte 8.8.1721 lbnr.1445]. B:
1) Jesper Clausen Holm
2) Peder Clausen på Sprogø, død, skifte 27.8.1726. 3B:
a Christen Pedersen
b Rasmus Pedersen
c Elisabeth Marie Pedersdatter.
Andet ægteskab med [Agnethe Nissen, skifte 19.10.1729 lbnr.1732]. B:
3) Hans Clausen Holm 5½
4) Niels Arctander Holm 2.
FM: morbror Jens Nissen.

1814    Anne Christensdatter i Odense. 29.5.1731, fol.339B.
Enke. B:
1) Else Kirstine Olufsdatter
2) Maren Olufsdatter i Nyborg, død. 2B:
a Hans Hansen
b Oluf Hansen.

1815    Hans Andersen Møller, [snedker] i Odense. 27.7.1731, fol.340B.
E: Anne Cathrine Ibsdatter. LV: Hans Hansen, kusk. B:
1) Birthe Marie Hansdatter 3
2) Anders Hansen 17 uger.
FM: Christian Mørch.

1816    Holger Hansen, tømrer i Odense. 12.6.1731, fol.342.
E: Karen Danielsdatter. B:
1) Daniel Holgersen, handskemagersvend
2) Knud Holgersen
3) Margrethe Cathrine Holgersdatter.
FM: Peder Clemensen, kobbersmed.

1817    Jørgen Møller, aftakket rytter i Odense. 6.10.1731, fol.342B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Frederik Rynitz, kromand. B:
1) Laurids Jørgensen Møller, skomager i Fåborg.

1818    Sofie Clausdatter i Odense, der døde 12.1.1732, fol.343B.
E: Mads Hansen Blach. B:
1) Hans Blach 19
2) Anders Blach 17
3) Anne Marie Blach 14
4) Jens Blach 13
5) Søren Blach 11
6) Rasmus Blach 8
7) Maren Blach 6
8) Jacob Bach 4.
FM: Hans Pedersen i Radstrup [i Marslev sogn], beslægtet på mors side.

1819    Hans Jespersen i Odense. 31.1.1732, fol.346.
A:
1) mor Sidsel Jensdatter, enke efter Jesper Jørgensen, skifte 23.5.1726 lbnr.1580
1) bror Jens Jespersen 19
2) søster Maren Jespersdatter 12.
FM: Niels Borch.

1820    Kirsten [Nielsdatter] Gorm i Odense. 17.4.1730, fol.346B.
E: Thomas Hansen Flensborg. B:
1) Mette Cathrine Thomasdatter g.m. Hans Jacob [Gregersen] Zimmer, kollega i Odense skole
2) Anne Marie Thomasdatter g.m. Poul [Jensen] Thoring, [præst i Jordløse og Håstrup]
3) Sidsel Cathrine Thomasdatter.
FM: professor [Hans] Kisby.

1821    Anne Marie Justsdatter i Odense. 20.2.1732, fol.347B.
E: Frederik Møller, ledertover. A:
1) bror Jacob Justesen, hattemager i Fredericia
2) bror Claus Justesen, murer i Odense
3) bror Peder Justesen i Rønninge
4) bror Oluf Justesen i Jylland
5) halvbror Just Madsen, handskemagersvend i Odense.

1822    Søren Rasmussen, rendemester i Odense. 7.3.1732, fol.349.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Mads Christensen Brandt. A:
1) far Rasmus Olufsen i Kloster i Svendborg.

1823    Kirsten Caspersdatter, ugift i Odense. 2.10.1732, fol.350B.
A:
1) morbror Jørgen Poulsen, død. 2B:
a Anne Lucie Jørgensdatter g.m. Mads, slagter i Odense
b Anne Susanne Jørgensdatter g.m. Jørgen Jacobsen, handskemager i Odense
2) faster Anne [Hansdatter], død, var g.m. Hans Hebbe, [skifte 2.5.1724 lbnr.1505].3B:
a Hans Casper Hebbe i Odense
b Kirsten Hebbe g.m. Christoffer Ejlersen, skrædderi Fåborg
c Karen Sofie Hebbe g.m. Hans Møller, bedemand i Odense
3) faster, død. 5B:
a Sofie g.m. Hans Møller i Davinde mølle
b Sidsel Kirstine, død, var g.m. Rasmus Hopmann (Hofmann). 4B:
1 Hans Hopmann, skoleholder i Busholm? på Sjælland
2 Karen Hopmann, g.m. [Hans Christian Lorentsen Rasch], degn i Brobyværk [i Sønder Broby sogn]
3 Kirsten Hopmann i Særslev præstegård
4 Anne Hopmann i Særslev
c Oluf Christoffersen på Langeland, død. B:
1 Niels Hjortlund, foged på Hjortholm
og hans søskende
d Anne Cathrine Christoffersdatter, [skifte 18.4.1716 lbnr.1390], var g.m. Søren Jensen, snedker. B:
1 Jens Sørensen, snedker i Odense
og hans søskende
e Ingeborg Cathrine Christoffersdatter, g.m. [Frederik Frederiksen Fæderhof], degn i [Ågerup] og Kirkerup på Sjælland
4) farbror [Laurids Hansen, smed i Fåborg, skifte Fåborg 30.6.1679 lbnr.19]. 3B:
a Hans Lauridsen, skomager, [skifte 6.12.1719 lbnr.1519]. 3B:
1 Maren Hansdatter g.m. Anders Holm i Odense
2 Laurids Hansen Bang
3 Anne Hansdatter g.m. Jens Sørensen, snedker
b Morten [Lauridsen], smed i Fåborg, død. Hans 2 børn
c Kirsten Lauridsdatter g.m. Iver [Pedersdatter], maler i Fåborg.

1824    Gertrud Jørgensdatter i Odense. 13.5.1731, fol.352B.
Enke efter Hans Mortensen. B:
1) Jørgen Hansen 14.
FM: Hans Tommerup.

1825    Anne Marie [Kesler] i Odense. 25.11.1730, fol.354.
E: Carl Frederik Milan (Melan), maler. B:
1) Casper Felix Milan 29
2) Juliane Regine Milan 21
3) Adam Frederik Carl Milan 19
4) Anne Dorthe Milan 14
5) Gabriel Ferdinand Milan 3.
FM: Christen Chistensen.

1826    Rasmus Elverod, skriverkarl i Odense. 20.12.1730, fol.356.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde hos sin mor g.m. stedfar Laurids Rosenkrantz i Søndersø og er der begravet.
Desuden nævnes afdødes morbror Jørgen Jørgensen, forpagter på Hvedholm.

1827    Arent Zachariassen, snedker i Odense. 17.9.1731, fol.360B.
E: Marie Cathrine Bendixdatter. LV: Niels Lukassen, skomager. B:
1) Zacharias Arentsen 28
2) Bendix Arentsen 26
3) Anne Arentsdatter 24
4) Alhed Arentsdatter 22
5) Henrik Arentsen 18
6) Johan Arentsen 16
7) Maren Arentsdatter 13
8) Nikolaj Arentsen 10.
FM: Oluf Olufsen, klejnsmed.

1828    Elisabeth Ditlevsdatter i Odense. 11.10.1731, fol.362B.
Enke. B:
1) Elisabeth Christiansdatter g.m. Christen Jensen, ladefoged, på stedet
2) Jørgen Christian Christiansen i Holsten
3) Valdemar Christian Christiansen i Moskva.

1829    Laurids Andersen Dorschæus i Odense. 21.5.1731, fol.363.
A:
1) mor Cathrine Dorthe Skytte i Ringkøbing, enke efter Anders [Christensen] Dorschæus, præst [i Nørre Omme og Brejning, død 1716]
2) Christiane Birgitte Dorschæus g.m. Laurids Mathiasen Trans, degn i Ejlby
3) Barbara Helvig Dorschæus på Margård [i Vigerslev sogn] ved Odense
4) Anne Sybille Dorschæus i København
5) Vibeke Dorschæus g.m. Henrik [Olufsen] Hofmann, student i Ringkøbing.

1830    Abel Cathrine Berntsdatter i Odense. 18.3.1732, fol.374B.
Enke efter Iver Rasmussen, handskemager, [skifte 20.1.1731 lbnr.1788]. A:
1) søster Anne Margrethe Berntsdatter g.m. Thomas Sørensen i Sallinge.

1831    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 20.1.1732, fol.376B.
Enke efter Claus Giese, bækkenslager. B:
1) Anne Margrethe Clausdatter Giese g.m. Johan Conrad Coulvel, kobbersmed
2) Cathrine Clausdatter Giese, skifte 1.9.1728 lbnr.1645. E: Johan Beyer, sværdfeger. 1B:
a Claus Beyer
3) Marie Clausdatter Giese i Wilster i Itzeho.
Afdøde døde 19.1.1732.

1832    Dorthe Pedersdatter i Odense. 17.11.1731, fol.381.
E: Laurids Andersen Hvid i Pjentemølle.
Første ægteskab med [Poul Pedersen, skifte 1.4.1728 lbnr.1629. B:
1) Kirsten Poulsdatter.
Desuden nævnes enkemandens far Anders Lauridsen Hvid, præst i Brenderup og Ore.

1833    Niels Davidsen, pottemager i Odense. 13.1.1732, fol.389.
A:
1) mor Maren Nielsdatter i Gudbjerg
2) bror Rasmus Davidsen 26
3) bror Hans Davidsen, død. 1B:
a Jørgen Hansen 1½.
FM: stedfar Rasmus Hansen i Gudbjerg
4) halvbror Hans Davidsen i Gudbjerg.

1834    Niels Nielsen i Odense, der døde 4.8.1728, fol.394.
E: Birthe Rasmusdatter, der døde i Gråbrødre Hospital. A:
1) bror Mads Nielsen, B:
a Dines Madsen og hans søskende
2) bror Hans Nielsen, død. B:
a Niels Hansen og hans søskende.

1835    Cathrine Pedersdatter i Odense. 15.9.1731, fol.395B.
Enke efter Frederik Gertner. B:
1) Hans Frederiksen 8
2) Maren Frederiksdatter 6
3) Frederik Frederiksen 5.
FM: Peder Andersen, kromand.

1836    Christian Schiønning, prokurator i Odense. 11.1.1730, fol.398, næste protokol fol.2.
E: Anne Cathrine Steenfeldt. LV: Langfeldt, regimentsskriver. B:
1) Marianne Schiønning 7
2) Peder Schiønning 6
3) Jens Schiønning 5
4) Else Johanne Schiønning 2½.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1732-17381837    Maren Andersdatter i Odense. 18.9.1732, fol.172B.
E: Christen Christensen Bjerre. A:
1) bror Claus Andersen i Viby
2) bror Peder Andersen i Søndersø.

1838    Peder Andersen, tømrer i Odense. 18.3.1732, fol.173.
E: Dorthe Thomasdatter. LV: Carsten Andersen, handskemager. B:
1) Maren Pedersdatter 34
2) Anders Pedersen 31
3) Thomas Pedersen 29
4) Anne Pedersdatter [Langsted] 27 g.m. [Frederik Sørensen Krog], degn i Skydebjerg
5) Margrethe Sofie Pedersdatter 19.

1839    Johanne Berntsdatter i Odense. 20.5.1732, fol.174.
A:
1) søster, død. B:
a Gertrud Hansdatter
b Cathrine Hansdatter ved Søbo [i Jordløse sogn], død. 5B:
1 Hans Holgersen
2 Peder Holgersen
3 Christian Holgersen
4 Elias Holgersen
5 Anne Holgersdatter
c Maren Hansdatter g.m. Steffen, korporal
d Thomas Hansen Møller.

1840    Anne Hansdatter i Odense. 12.9.1731, fol.175.
E: Hans Jacobsen Skaarup, [skomager]. B:
1) Anne Hansdatter 9 mdr.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Anne Pedersdatter, skifte 14.9.1728 lbnr.1647].

1841    Ingeborg Rasmusdatter i Odense. 24.6.1731, fol.175B.
E: Niels Andersen Borch.
Testamente af 17.5.1729.
Afkald fra A:
1) bror Hans Rasmussen Bruun i Odense
2) halvsøster [Karen Pedersdatter Wolder i Assens, skifte Assens 17.2.1720 lbnr.235, enke efter Claus Johansen]. 5B:
a Anne [Kirstine] Clausdatter i Assens
b Anne Clausdatter g.m. Claus Gertsen i København
c Rasmus Clausen, drejer i Odense
d Maren Clausdatter
e Anne Margrethe Clausdatter

1842    Dorthe Jensdatter i Odense. 30.4.1732, fol.177.
Arvinger kendes ikke.

1843    Hans Jacobsen, ugift handskemagersvend i Odense. 8.8.1732, fol.178.
A:
1) mor Maren Hansdatter, enke efter Jacob Jørgensen, skifte 3.9.1716 lbnr.1362. LV: Peder Knudsen, feldbereder
2) søster Karen Jacobsdatter, [skifte 2.4.1731 lbnr.1800]. E: Hans Jensen Brylle. 1B:
f Maren Hansdatter 3.
Karen Jacobsdatters første ægteskab med Laurids Jørgensen, [skifte 7.2.1728 lbnr.1625]. 5B:
a Maren Lauridsdatter 20
b Marie Elisabeth Lauridsdatter 17
c Jørgen Lauridsen 14
d Sofie Lauridsdatter 11
e Anne Kirstine Lauridsdatter 5
3) bror Jørgen Jacobsen 36, handskemager
4) bror Peder Jacobsen 32.

1844    Peder Nielsen Schade i Odense, der døde 4.2.1731, fol.180.
E: Margrethe Knudsdatter, der også døde.
Hans A:
1) bror Anders Nielsen i Farstrup i Vigerslev sogn på Margård gods
2) bror Jens Nielsen i Søndersø, død. 4B:
a Anders Jensen i Søndersø
b Karen Jensdatter g.m. Hans Olufsen
c Gertrud Jensdatter i Odense
d Anne Jensdatter
3) søster Karen Nielsdatter g.m. Peder Nielsen i Farstrup
4) søster Maren Nielsdatter, enke efter Mads Olufsen i Tågerud [i Vigerslev sogn].
Hendes A:
0) far Knud Andersen
1) moster Karen Hansdatter, enke efter Hans Jørgensen i Vedby
2) moster, død. 1B:
a Maren Jensdatter på Lolland
3) fars halvbror Ejler Hansen i Søndersø Skov på Dallund gods, død. 3B:
a Hans Ejlersen i Stensby
b Mads Ejlersen i Søndersø Skov
c Sara Ejlersdatter g.m. Niels Lauridsen i Søndersø Skov.
Desuden gøres krav på arv, der afvises af
4) morbrors søn Thomas Hansen, død. 2B:
a Hans Thomsen i Odense
b Maren Thomasdatter g.m. Jørgen Mikkelsen i Søndersø.

1845    Anne Marie Jørgensdatter i Odense. 24.9.1732, fol.188.
E: Peder Simonsen Riise, købmand. B:
1) Simon Pedersen Riise 17.
FM: Morten Madsen Piil, købmand.

1846    Nikolaj Kruse, murer i Odense. 29.10.1732, fol.192B.
E: Anne Bang. LV: Christen Christensen, vognmand. B:
1) Barbara Cathrine Kruse 5.
FM: Hans Jacob Dahr.
Afdøde døde 26.9.1732.

1847    Anne Cathrine Hansdatter i Odense. 25.11.1732, fol.194B.
E: Ib Nielsen, skrædder. B:
1) Niels Ibsen 6
2) Anne Cathrine Ibsdatter 3.
FM: Peder Lunde, skrædder.

1848    Karen Sørensdatter i Odense. 19.10.1732, fol.195B.
E: Peder Andersen, kromand.
Afdødes far var skrædder i Horsens.

1849    Anne Cathrine Jonasdatter i Odense. 14.8.1731, fol.197.
Afdøde skal efterlade arvinger i Jylland.

1850    Else Andersdatter i Odense. 7.10.1731, fol.198.
E: Otto Christensen, skrædder. B:
1) Marie Ottesdatter
2) Anne Ottesdatter
3) Elisabeth Ottesdatter
4) Cathrine Ottesdatter.
FM: Henrik Hansen.

1851    Maren Kræmmers i Odense. 27.4.1732, fol.198.
B:
1) Gabriel Christensen i Skellerup.

1852    Johan Hansen Rohde, reduceret grenader i Odense. 5.8.1729, fol.199.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Mathias Hansen. B:
1) Hans Christian Johansen 27
2) Anne Cathrine Johansdatter 25
3) Hans Johansen 24.
FM: Claus Justesen, murer.

1853    Niels Ibsen i Odense. 20.6.1732, fol.199B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jacob Møller.
Arvinger angives ikke.

1854    Armgot Elisabeth Lasson på Tallerup [i Tommerup sogn]. 11.8.1732, fol.200.
Enke efter Zollikofer, major. A:
1) søster Margrethe Lasson g.m. Johan Snechenberg i Fönsta i Sverige, kaptajn
2) søster Christine Hedvig Lasson i København, enke efter Hieronymus Christian Pauli, boghandler
3) søster Ingeborg Dorthe Lasson g.m. Moore, løjtnant på Sjælland.

1855    Valentin Erik Wichmann, vinhandler i Odense. 16.12.1732, fol.201B, 228.
E: Else [Pedersdatter] Deichmann. LV: Christian Ditlev Hedegaard, birkedommer i Ravnsbjerg birk, der ægter enken. B:
1) Mette Elisabeth Wichmann 7
2) Hans Wichmann 3
3) Peder Wichmann 6 mdr, der døde, skifte 17.4.1733 fol.228
FM: født værge Ludvig Bertelsen, præst i Assens,
da afdødes bror [Bertel Wichmann til Engestofte] på Lolland er død Nykøbing Falster 1732.

1856    Elsebeth Mathiasdatter Bladt i Odense. 19.7.1732, fol.205.
A:
1) bror Hans Peder Mathiasdatter Bladt 15.
FM: Peder Pedersen.

1857    Laurids Rasmussen, træskomand i Odense. 14.12.1732, fol.207.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Hansen, klejnsmed. A:
1) søster Anne Rasmusdatter, enke efter [Hans Basse i Torpegård i Sønder Nærå sogn]. LV: søn Jens [Hansen] Basse, præst på Strynø.

1858    Mette Knudsdatter i Odense. 6.1.1733, fol.208B.
E: Mads Hansen Blach. A:
1) mor Mette Hansdatter g.m. Laurids Pedersen i Rostrup [i Skamby sogn]
2) bror Hans Knudsen 19
3) bror Rasmus Knudsen 14
4) bror Peder Knudsen 11
5) halvbror Anders Knudsen 21.

1859    Abelone Christensdatter i Odense. 2.1.1733, fol.211.
Enke efter Anders Hansen, handskemager, [skifte 22.4.1719 lbnr.1412]. B:
1) Hans Christian Andersen i Voer/Vær i Jylland
2) Karen Andersdatter, død. 1B:
a Lorents [Andreas Johansen] Loumann, klejnsmed i Fåborg.

1860    Jacob Jacobsen Faaborg i Odense. 18.7.1732, 212B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Aage Falch. A:
0) forældre [Jacob Jacobsen Faaborg, skifte 5.10.1680 lbnr.668 og Johanne Christensdatter, skifte 5.10.1680 lbnr.668]
1) bror Christian Jacobsen, død. 1B:
a Jacob Christensen Faaborg, købmand
2) bror Jens Jacobsen Faaborg, [skifte 4.10.1728 lbnr.1654]. 7B:
a Anne Marie Jensdatter
b Johanne Jensdatter
c Karen Jensdatter
d Jacob Jensen
e Hans Jensen
f Jørgen Jensen
g Anders Jensen
3) søster Maren Jacobsdatter, der endnu lever, enke efter [Christian Andersen, skomager]. 3B:
a Jacob Christensen Hetting
b Anders Christensen Hetting
c Anne Kirstine Christensdatter g.m. Knud Christensen, skomager
4) søster Anne Marie Jacobsdatter, død, var g.m. [Niels Christensen Faber, prokurator, skifte 2.4.1717 lbnr.1402]. 2B:
a Sidsel Nielsdatter Faber
b Else Marie Nielsdatter Faber
5) søster Rebekka Jacobsdatter [Faaborg], [skifte 29.5.1711 lbnr.1228], var g.m. Christen Christensen, skomager]. 3B:
a Gertrud Christensdatter
b Karen Christensdatter gift ved Svendborg
c Christen Christensen, skomagersvend.

1861    Peder Mikkelsen, skomager i Odense. 14.7.1732, fol.216B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Evert Nielsen, feldbereder. B:
1) Dorthe Pedersdatter 19
2) Rasmus Pedersen 17
3) Mikkel Pedersen 14.
FM: Niels Christensen, skomager.

1862    Anne Borrings i Odense. 26.11.1732, fol.218B.
B:
1) en datter g.m. Rasmus Andersen i Revninge.

1863    Hans Seden i Odense. 6.12.1732, fol.219.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Niels Christensen, urtegårdsmand. B:
1) Margrethe Hansdatter 20
2) Cathrine Hansdatter 20
3) Marie Elisabeth Hansdatter 18
4) Oluf Hansen 12
5) Mette Marie Hansdatter 9
6) Anne Hansdatter 5.
FM: Henrik Hansen, skoflikker.

1864    Rebekka Johansdatter i Odense. 4.12.1752, fol.219B.
E: Hans Johansen. B:
1) Anne Hansdatter 24.

1865    Maren Hansdatter i Odense. 20.10.1732, fol.220.
B:
1) Niels Christoffersen.

1866    Karen Jensdatter Flade i Odense. 4.10.1732, fol.220B.
Arvinger kendes ikke.

1867    Margrethe Viborgs i Odense. 6.12.1732. fol.221.
Afdøde skal efterlade nogle søsterbørn.

1868    Else [Pedersdatter Vikkelsø] i Odense. 27.9.1732, fol.221B.
Enke efter Hieronymus Christiansen Berent, [skifte 21.11.1727 lbnr.1618]. B:
1) Johanne Hieronymusdatter g.m. Hans Langsted, regimentsskriver
2) Peder Hieronymussen, købmand
3) Christian Hieronymussen Berent
4) Else Hieronymusdatter Berent.

1869    Peder Mikkelsen, bager i Odense. 9.1.1733, fol.225.
E: Mette Christensdatter. LV: Johan Clausen, bager. A:
1) søster Pernille Mikkelsdatter g.m. Peder Madsen, bager i Rudkøbing
2) halvbror Hans Mikkelsen, degn i Sandby på Lolland.
3) halvsøster Maren Mikkelsdatter, død 26.6.1720, var g.m. Urban Bohnsen, farver i Rudkøbing, skifte Rudkøbing 19.9.1720 lbnr.319]. 4B:
a Mikkel Hansen Urbansen Bohnsen, farver i Rudkøbing
b Salome Marie Urbansdatter Bohnsen g.m. en sadelmager i Rudkøbing
c Birgitte Cathrine Urbansdatter Bohnsen
d [Anne Margrethe] Urbansdatter Bohnsen

1870    Margrethe Knudsdatter i Odense. 17.3.1733, fol.228B.
E: Jens Sørensen, skomager. B:
4) Anne Jensdatter 18.
Første ægteskab med Peder Mortensen Nyborg, [skifte 4.11.1710 lbnr.1213]. B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Hans Christian Johansen, skomager
2) Knud Pedersen 31, skomagersvend
3) Alhed Pedersdatter 26.

1871    Marie Elisabeth Jørgensdatter i Odense. 18.4.1733, fol.231B.
E: Morten Madsen. B:
1) Jørgen Mortensen Piil 25
2) Anne Mortensdatter, død. E: Jørgen [Jørgensen] Lund, personlig kapellan i Fangel. 3B:
a Marie Lund 5
b Cathrine Marie Lund 4
c Jørgen Lund 2
3) Pernille Mortensdatter g.m. Hieronymus Rentz.

1872    Hans Sørensen, handskemager i Odense. 28.4.1733, fol.235B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Hansen Braadt, handskemager. B:
1) Laurids Hansen 28
2) Anne Marie Hansdatter 27
3) Birthe Hansdatter 23.

1873    Anne Sørensdatter i Odense. 25.6.1733, fol.237.
E: Laurids Hansen Braadt, handskemager. B:
2) Johanne Lauridsdatter 28
3) Laurids Lauridsen 26
4) Anders Lauridsen 24.
Første ægteskab med Anders Carstensen. B:
1) Carsten Andersen, handskemager.

1874    Bagge Ilberg, glarmester i Odense. 12.6.1733, fol.238B.
E: Anne Kirstine. LV: Niels Steenhof, glarmester B:
1) Birthe Cathrine Ilberg 3½
2) Christian Ilberg 9 mdr.
FM: Niels Jensen, knapmager.

1875    Dorthe Mogensdatter i Odense. 6.1.1733, fol.240B.
E: Preben [Hansen] Langsted, prokurator. B:
1) Else Cathrine Langsted 14
2) Hans Langsted 13
3) Johanne Dorthe Langsted 9
4) Mogens Langsted 7
5) Anne Christine Langsted 5.
FM: Jens Bindesbøl.

1876    Christen Jensen Bay i Odense. 5.7.1733, fol.243.
E: Gertrud Henriksdatter. LV: Søren Jensen, bødker.
Arvinger angives ikke.

1877    Jørgen Pedersen, knapmager i Odense. 30.5.1733, fol.243B.
E: Marie Elisabeth Pedersdatter. LV: Jens Frederiksen, knapmager. B:
1) Elisabeth Dorthe Jørgensdatter 2½.
FM: Laurids Knudsen, bøssemager.

1878    Karen Friis i Odense. 7.6.1733, fol.244B.
Enke efter [Villum Friis]. B:
1) Johan Villumsen Friis 26, handskemagersvend
2) Peder Friis i Orte i Vissenbjerg sogn
3) Beramitta Villumsdatter Friis.
FM: Rasmus Rasmussen. træskomand.

1879    Steffen Lauridsen, korporal i Odense. 12.1.1733, fol.245.
E: Marie Hansdatter. LV: Thoms Hansen, bødker. A:
1) halvbror Hans i Stubby ved Brobyværk.

1880    Karen Sørensdatter i Odense. 12.3.1733, fol.245B.
E: Peder Andersen Vibe. B:
2) Dorthe Pedersdatter 22
3) Rasmus Pedersen Vibe 16.
FM: Anders Pedersen Vibe.
og B:
1) Karen Sørensdatter 24.

1881    Birthe Hansdatter, ugift i Odense. 31.8.1733, fol.245B.
A:
1) bror Hans Hansen Ellegaard i Skydebjerg
2) søster Maren Hansdatter g.m. Hans Rasmussen i Voldtofte [i Flemløse sogn]
3) søster Birthe Hansdatter g.m. Jens Hansen i Skydebjerg
4) søster Anne Hansdatter g.m. Simon Jørgensen i Snave.
Afdøde blev dræbt på sin bopæl 30.8.1733 af en rytter.

1882    Søren Jensen, snedker i Odense. 26.9.1733, fol.247.
Enkemand efter Lene Hansdatter, skifte 17.1.1731 lbnr.1780. B:
7) Anne Sørensdatter 17.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter, [skifte 30.7.1705 lbnr.1148]. B:
1) Jørgen Sørensen, snedker
2) Niels Sørensen, snedker i Svendborg
3) Anne Sørensdatter i Norge, formentlig død.
Ander ægteskab med Anne Cathrine Christoffersdatter, [skifte 18.4.1716 lbnr.1390]. B:
4) Jens Sørensen, snedker på stedet
5) Christoffer Sørensen 25, snedkersvend i Danzig
6) Anne Marie Sørensdatter g.m. Peder Broch, kromand i Fraugde.

1883    Sivert Christoffersen, pottemager i Odense. 28.10.1733, fol.249.
E: Bodil Andersdatter. LV: Bo Knudsen, bager. B:
1) Niels Sivertsen 20
2) Anders Sivertsen 11.
FM: Peder Jensen, pottemager.

1884    Anne Jensdatter i Odense. 2.9.1733, fol.250B.
E: Christian Ommermann, murer. A:
1) søster Margrethe Jensdatter, gift i Freltofte
2) søster Marie Jensdatter, gift i Højrup
3) søster Karen Jensdatter, gift i Søllested.
Arv i boet til enkemandens 3 børn af første ægteskab,
Disse tre børn har også arv efter Simon Walther.

1885    Karen i Odense. 30.1.1733, fol.251B.
E: Christen Madsen Bimmer. B:
1) Hans [Frederik] Christensen Bimmer, forpagter på Frøstrup [i Lunde sogn] på hin side af Varde
2) Karen Bimmer g.m. en korporal i Svendborg
3) Anne Margrethe Bimmer g.m. Christian Welsch, rytter i Odense.

1886    Anne Pedersdatter i Odense. 9.7.1733, fol.252B.
E: Christen Hansen, tingstævner. B:
4) Maren Christensdatter 3.
Første ægteskab med [Jacob Knudsen, skifte 5.7.1727 lbnr.1615]. B:
1) Mads Jacobsen 17
2) Johanne Jacobsdatter 13
3) Laurids Jacobsen 9.
FM: Poul Svendsen.

1887    Erik Pedersen, træskomand i Odense. 7.7.1733, fol.253.
E: Karen Christensdatter. LV: Ditlev Wilmann, skomager. B:
1) Anne Margrethe Eriksdatter.
FM: Joen Olufsen, smed.

1888    Mads Hansen fra Ærø, der døde i Odense. 2.3.1733, fol.254.
Arvinger angives ikke.

1889    Hans Lindegaard, handskemagersvend i Odense. 8.7.1733, fol.254B.
A:
1) mor Dorthe Bødkers i Næstved
samt 2 søstre samme sted.

1890    Sigrid Andersdatter i Odense. 18.12.1732, fol.255.
Arvinger angives ikke.

1891    Jørgen Pedersen Himmelstrup, proviantkommissær i Odense. 29.7.1716, fol.256.
A:
1) bror Peder Himmelstrup, krigsråd.

1892    Peder Pedersen Himmelstrup, krigsråd i Odense, der døde 6.12.1731, fol.263.
B:
1) Jens Erik Himmelstrup, kaptajn
2) Niels Bang Himmelstrup, regimentskvartermester
3) Peder Himmelstrup, kaptajn.
Desuden nævnes:
1 afdødes søster Maren Pedersdatter, enke efter Peder Jacobsen i Blæsbjerg
2 jomfru Cathrine Himmelstrup.

1893    Rasmus Andersen i Odense. 24.9.1733, fol.317.
E: Anne Pedersdatter. LV: Laurids Andersen. B:
1) Anders Rasmussen 18
2) Anne Rasmusdatter 13
3) Peder Rasmussen 11.
FM: farbror Jens Andersen.

1894    Søren Madsen Winther i Odense. 28.9.1731, fol.318.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Dinesen.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

1895    Kirsten Ibsdatter i Odense. 18.9.1733, fol.318B.
B:
1) Otto Johansen Voigt.
FM: Jens Pedersen, murer.
Barnet opdrages hos Maren Ibsdatter.

1896    Hans Joensen i Odense. 21.7.1733, fol.319.
Hans datter i Vendsyssel er død.
Hans steddatter Anne Margrethe Andersdatter.

1897    Niels Rasmussen Besser, ugift skriverkarl i Odense. 30.3.1733, fol.319B.
A:
1) mor Bodil Nielsdatter g.m. Holger Olufsen, grovsmed i Besser på Samsø
2) søster Anne Rasmusdatter
3) søster Maren Rasmusdatter
4) bror Jens Rasmussen Besser, der ikke arver.

1898    Svane Elisabeth von Scholten i Odense. 13.8.1733, fol.328B.
Enke efter Prætorius, oberstløjtnant. B:
1) Vilhelmine Marie Prætorius
2) Adelgunde Elisabeth Prætorius, død. E: Kleist, kaptajn. 1B:
a Christian Vilhelm Kleist.
FM: Pohl, oberstløjtnant.
Desuden nævnes Henrik von Scholten til Estrup [i Malt sogn] og Skodborghus [i Vejen sogn].

1899    Maren Hansdatter i Odense. 23.1.1734, 349B.
E: Jens Jespersen Dyre. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Johan Jacob
ved søn Johannes Johansen og svoger Rasmus Rasmussen Østrup.

1900    Anne Hansdatter Skytte i Odense. 10.9.1733, fol.351B.
A:
1) Hans Ibsen i Smidstrup.

1901    Oluf Andersen Kaatte i Odense. 20.2.1734, fol.352B.
E: Anne Andersdatter. A:
1) bror, død. 4B:
a Karen Nielsdatter i Højrup 30
b Anders Nielsen 27, i Højrup
c Anne Nielsdatter 20, på stedet
d Hans Nielsen 14, i Gæstelev
2) søster, død. 2B:
a Anders Pedersen 28, i Killerup
b Anne Pedersdatter 28, i Højby.

1902    Malene i Odense. 6.3.1734, fol.353B.
E: Daniel Rechen.
Første ægteskab med [Didrik Momme]. B:
1) [Johan] Christoffer Momme, rytter
2) [Rebekka] Elisabeth Momme g.m. Hans Schmidt, rytter
3) [Jochum Henrik Momme i Åbenrå].
(Sml. lbnr.3396).

1903    Christen Ibsen i Odense. 29.3.1734, fol.355.
E: Kirsten Christensdatter. B:
1) Else Christensdatter.
FM: Christoffer Horn, skomager.

1904    Jens Olufsen i Nyborg Herberg i Odense. 22.5.1734, fol.355B.
E: Elisabeth Olufsdatter. LV: Mads Hansen Blach. B:
1) Kirsten Jensdatter 10
2) Oluf Jensen 7
3) Alhed Jensdatter 1.
FM: morbror Peder Olufsen, skomager.

1905    Elisabeth Marie Hansdatter Drejer i Odense. 26.6.1734, fol.357B.
E: Knud Hansen. B:
1) Hans Knudsen 14.
FM: Jens Drejer, købmand.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 15.1.1717 lbnr.1375]. Arv til B:
1) Kirsten Knudsdatter
2) Gertrud Marie Knudsdatter.

1906    Jacob Bjørnsen Lerche, major i Odense. 9.7.1734, fol.361B.
E: Bente Andersdatter.
Testamente af 26.10.1709.
Hans A:
1) søster Gertrud Bjørnsdatter Lerche i Kristiansand i Norge.
Hendes A:
Hendes børn af første ægteskab, hvis navne ikke angives.

1907    Anders Lauridsen, murer i Odense. 15.7.1734, fol.362B.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Rasmus Rasmussen Østrup. B:
1) Kirsten Andersdatter 28
2) Karen Andersdatter 25.
FM: Jens Hansen Broby.

1908    Jørgen Jensen Højberg i Odense. 11.3.1.1734, fol.363B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Bo Knudsen, bager. A:
1) far Morten Hansen Højberg.
(Afdøde må hedde Jørgen Mortensen Højberg).

1909    Thomas Jørgensen, et barn i Odense. 17.7.1734, fol.366.
A:
1) mor Maren Thomasdatter, enke efter Niels Hansen Bruun, skifte 17.7.1734 lbnr.1910.
Mors første ægteskab med afdødes far Jørgen Nielsen Harbo, skifte 2.9.1716 lbnr.1361
2) bror Niels Jørgensen 21
3) halvbror Jørgen Nielsen Bruun 17
4) halvsøster Anne Sofie Nielsdatter Bruun 15
5) halvbror Hans Nielsen Bruun 13
6) halvsøster Anne Marie Nielsdatter Bruun 8
7) halvsøster Mette Kirstine Nielsdatter Bruun 4.

1910    Niels Hansen Bruun, bager i Odense. 17.7.1734, fol.367.
E: Maren Thomasdatter. LV: Peder Jørgensen Winther. B:
1) Jørgen Nielsen Bruun 17, i Odense latinskole
2) Anne Sofie Nielsdatter Bruun 15
3) Hans Nielsen Bruun 13
4) Anne Marie Nielsdatter Bruun 8
5) Mette Kirstine Nielsdatter Bruun 4
6) Christen Thomsen Bruun 3.
FM: Niels Hansen, farver, beslægtet på fars side.

1911    Aage Simonsen Falch, stadsmusikant og organist ved Odense Sankt Hans kirke. 31.3.1734, fol.369B.
E: Bodil Cathrine [Munthe]. LV: Christian Hedegaard, birkedommer. B:
3) Gabriel Aagesen Falch 8
4) Hans Aagesen Falch 7
5) Karen Sofie Aagesdatter Falch 5
6) Esther Margrethe Aagesdatter Falch 4
7) Ingeborg Malene Aagesdatter Falch 1.
FM: morbror Laurids Rohde i Nakskov.
Første ægteskab med Cathrine Sofie [Jacobsdatter, skifte 15.5.1724 lbnr.1502]. B:
1) Simon Aagesen Falch 15
2) Christian Aagesen Falch 14.
FM: født værge Søren Borring.
Desuden nævnes:
1 afdødes eneste bror Andreas Falch
2 afdødes successor Evert Jensen.

1912    Christen Jensen, ladefoged i Odense. 23.7.1734, fol.381B.
E: Elisabeth Christensdatter. LV: Christen Brandt, skomager. B:
1) Jesper Christensen, forpagter af Rødkilde [i Ulbølle sogn]
2) Else Christensdatter 34
3) Lisbeth Christensdatter 28
4) Marie Christensdatter, død. var g.m. en korporal- 2B:
a Margrethe Lisbeth Jensdatter 7
b Andreas Jensen 6.

1913    Christen Jensen, urtegårdsmand i Odense. 4.7.1734, fol.383B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Peder Kalundborg, skomager. B:
1) Peder Christensen 18
2) Jens Christensen 16
3) Anne Sofie Christensdatter 12
4) Hans Christian Christensen 11.
FM: Hans Lauridsen, feldbereder.

1914    Peder Hansen, ugift i Odense. 2.3.1734, fol.384B.
A:
1) brorsøn Hans Lauridsen i Brabæk mølle.

1915    Karen Pedersdatter i Odense. 5.8.1734, fol.387B.
E: Rasmus Pedersen.
Første ægteskab med Niels Steffensen. B:
1) Peder Nielsen i Korup
2) Mads Nielsen i Seden
3) Hans Nielsen i Agedrup
4) Anders Nielsen i Villerslev, død. 2B:
a Niels Andersen 12
b Bodil Andersdatter 7.
FM: født værge Peder Knudsen.

1916    Jørgen Hansen Braadt i Odense. 30.7.1734, fol.390.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Jensen Søgaard. A:
1) mor Anne g.m. Niels Mortensen i Killerup
2) bror Peder Hansen Braadt i Odense
3) søster Mette Hansdatter Braadt g.m. Hans Madsen i Herrested
4) søster Gertrud Hansdatter Braadt g.m. Jørgen Nielsen i Odense
5) søster Abelone Hansdatter Braadt g.m. Leonard Møller i Odense.

1917    Maren Andersdatter i Odense. 24.8.1734, fol.392.
E: Søren Hansen. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Henrik Møller, degn i Øster Snede.

1918    Karen Hansdatter i Odense. 14.10.1734, fol.393.
E: Anders Jensen, kroholder. B:
1) Hans Andersen, rytter
2) Jens Andersen 26, handskemagersvend
3) Knud Andersen 23
4) Anne Andersdatter 21
5) Henning Andersen 14.

1919    Johan Lorents Wilmann, sadelmager i Odense. 19.10.1734, fol.394.
E: Anne Lorentsdatter. LV: Hans Jensen Hunderup. B:
1) Lorents Johansen 25
2) Marie Johansdatter 18
3) Else Cathrine Johansdatter 16
4) Anne Johansdatter 13
5) Maren Johansdatter 8.
FM: farbror Ditlev Wilmann, skomager.
Afdøde døde 27.9.1734.

1920    Oluf Lauridsen i Odense, der døde 6.5.1733, fol.396B.
A:
1) bror Anders Lauridsen 25
2) bror Niels Lauridsen 24
3) bror Hjerre Lauridsen 14
4) søster Karen Lauridsdatter, alle i Bladstrup [i Hjadstrup sogn].
Afdøde blev ihjelskudt af en rytter.

1921    Maren Hansdatter i Odense. 16.11.1734, fol.401.
E: Anders Pedersen, urtegårdsmand. B:
1) Anne Andersdatter 15
2) Marie Andersdatter 12
3) Peder Andersen 10
4) Niels Andersen 6
5) Anne Kirstine Andersdatter 4.
FM: Rasmus Jensen, urtegårdsmand.

1922    Sidsel Knudsdatter i Rødegård i Odense. 18.11.1734, fol.402B.
A:
1) mor Kirsten [Knudsdatter], enke efter Knud Nielsen Rødegaard, [skifte 29.7.1727 lbnr.1604]
2) søster Anne Knudsdatter g.m. Søren Jørgensen i Åsum
3) søster Karen Knudsdatter g.m. Søren Langhoff i Odense
4) bror Niels Knudsen Rødegaard 21
5) bror Anders Knudsen Rødegaard 18
6) søster Maren Knudsdatter 14.

1923    Anne Cathrine Hansdatter i Odense. 6.11.1734, fol.403B.
E: Hans Jespersen, skræddersvend, der rejste for 6 år siden, uvist hvorhen. A:
1) mor Marie Hansdatter.

1924    Maren Walthers i Odense. 4.12.1734, fol.404B.
E: Jens Pedersen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Mette Simonsdatter g.m. Niels Nielsen, handskemager
2) Else Sofie Simonsdatter, død, var g.m. Christian Ommermann, murer. 3B:
a Anne Marie Ommermann 15
b Cathrine Ommermann 11
c Pernille Ommermann 10.
FM: Carsten Jensen, kalkslager.
Afdøde døde 20.4.1734.

1925    Niels Rasmussen, feldbereder i Odense. 18.6.1734, fol.405.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. A:
1) søster Karen Rasmusdatter g.m. Christian Thygesen, smed i Vejstrup
2) søster Gertrud Rasmusdatter g.m. Rasmus Pedersen i Skårup
3) søster Maren Rasmusdatter g.m. Mads Nielsen i Holmdrup [i Skårup sogn]
4) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Rasmus Nielsen på Tåsinge.
Enkens første ægteskab med Jacob Nielsen, skifte 7.1.1729 lbnr.1659. Arv til B:
1) Oluf Jacobsen
2) Voldborg Jacobsdatter.

1926    Thyge Didriksen, skomager i Odense. 21.9.1734, fol.407.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Knud Christensen, skomager. B:
1) Didrik Thygesen 14
2) Peder Thygesen 11
3) Christian Thygesen 8.
FM: Hans Hansen From, kok.

1927    Christian Ommermann, murer i Odense. 4.11.1734, fol.409.
E: Anne Andreasdatter. LV: Jochum Handberg, snedker. B:
4) Abigael Christiansdatter 6 uger.
Første ægteskab med Elisabeth Sofie [Jensdatter, skifte 18.12.1723 lbnr.1494]. B:
1) Anne Marie Christiansdatter 15
2) Cathrine Christiansdatter 13
3) Pernille Christiansdatter 11.
FM: morfar Jens Pedersen, murer.
Børnene af første ægteskab har arv efter mors [halv]bror Simon [Simonsen] Walther, kapellan i Stubbekøbing og Maglebrænde, skifte Falster Nørre herred gejstlig 5.5.1731 lbnr.12.
Andet ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 2.9.1733 lbnr.1884.

1928    Cathrine Elisabeth Bentzleben i Odense. 20.4.1734, fol.411B.
Enke. B:
1) Christian Albert Bentzleben, major i Norge
2) Peder Christian Bentzleben, sergent i København
3) Magdalene Elisabeth Bentzleben g.m. Rasmus Jørgensen.

1929    Israel Danielsen, ugift skomagersvend i Odense. 12.8.1734, fol.412.
Arvinger kendes ikke.

1930    Maren Salomonsdatter i Odense. 17.12.1734, fol.4313B.
E: Otto Seering, snedker. B:
1) Johan Seering 14
2) Salomon Mathias Seering 9.
FM: Claus Justesen, murer.

1931    Kirsten Madsdatter i Odense. 1.9.1734, fol.415.
E: Claus Justesen, murer. A:
1) søster Dorthe Elisabeth Madsdatter i København
2) søster g.m. Peder Danielsen, skrædder.

1932    Peder Pedersen, skomager i Odense. 25.10.1734, fol.417.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Jensen, pottemager. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Christen Hansen, skomager.

1933    Marie Andersdatter i Odense. 14.12.1734, fol.417B.
E: Johan Ditlev Gregersen. B:
1) Gregers Johansen 15.
FM: Meinhardt Poppelmann.

1934    Anne Pedersdatter i Odense, der døde 18.1.1735, fol.420B.
E: Hartvig Andersen Habermann, murer.
Testamente af 24.11.1718. A:
1) søskendebarn Maren Pedersdatter g.m. Jørgen Sørensen, snedker.

1935    Hans Poulsen, ugift skipper og købmand i Odense. 9.2.1735, fol.423.
Testamente af 25.2.1734. A:
1) Sara [Rasmusdatter], enke efter Christian Hamann, for udvist godhed og omsorg.
Desuden arver:
1 afdødes søster
2 afdødes søstersøn Jørgen.

1936    Cathrine Albertsdatter i Odense. 1.2.1735, fol.424B.
E: Hans Bechmann. B:
1) Hans Bechmann 43
2) Albert Bechmann 41
3) Anne Bechmann 30
4) Christen Bechmann 29
5) Margrethe Cathrine Bechmann 27.
Desuden nævnes Hartmann Bechmann, skolemester.

1937    Sidsel i Odense. 28.1.1735, fol.425.
E: Poul Bjørnsen.
Arvinger kendes ikke.

1938    Dorthe Jørgensdatter i Odense. 16.4.1735, fol.425B.
E: Jochum Henriksen Schalkam. B:
1) Henrik Jørgensen Schalkam 8.
FM:
1 morbror Peder Jørgensen Winther
2 Christoffer Jørgensen Pommer.

1939    Anders Knudsen Holm, skipper i Odense. 14.10.1734, fol.428.
E: Maren Hansdatter. LV: Laurids Bang, fuldmægtig på Odense Amtstue. B:
1) Knud Holm 10
2) Hans Holm 8½
3) Anne Margrethe Holm 6½
4) Anne Marie Holm 3
5) Laurids Holm 1½.
FM:
1 født værge Jens Sørensen, snedker
2 Hans Casper Hebbe.

1940    Mads Hansen Kaare, urtegårdsmand i Odense. 23.3.1735, fol.430B.
E: Karen. LV: Rasmus Jensen, urtegårdsmand. B:
1) Hans Madsen Kaare i Kerteminde.

1941    Anne Hansdatter i Odense. 18.6.1734, fol.431.
E: Jesper Clausen Holm, hattemager. B:
1) Maren Jespersdatter Holm 1
2) Karen Jespersdatter Holm 3 uger.
FM: Wulf Ottesen, parykmager.

1942    Hans Christiansen, fangefoged i Odense. 28.4.1735, fol.440B.
E; Marie Nielsdatter. LV: Jens Jensen Broby. B:
1) Bendix Henrik Hansen 16, i udlandet
2) Jens Christian Hansen 13, i Haderslev.
FM: Rasmus Rasmussen, kromand.

1943    Margrethe Dines’ i Odense. 7.5.1735, fol.441.
E: Christian Poulsen.
Af første ægteskab B:
1) Maren Dinesdatter g.m. Søren Lauridsen, handskemager.

1944    Elisabeth Christensdatter i Odense. 25.11.1734, fol.443B.
Enke efter Christen Jensen, ladefoged, [skifte 23.7.1734 lbnr.1912]. B:
1) Jesper Christensen Berg, forpagter af Rødkilde [i Ulbølle sogn]
2) Else Christensdatter Berg
3) Lisbeth Christensdatter Berg
4) Marie Christensdatter Berg, død. var g.m. en korporal. 2B:
a Margrethe Lisbeth Jensdatter 8
b Andreas Jensen 6.
FM: Christen Brandt, skomager.

1945    Jacob Jespersen Møller i Odense. 30.4.1735, fol.447.
E: Margrethe Andersdatter. A:
1) mor Kirsten Jacobsdatter i Hårslev sogn
2) bror Hans Jespersen i Hårslev sogn
3) bror Hjerre Jespersen i Hårslev sogn.

1946    Hans Thomsen Asmann, vejer og måler i Odense. 25.8.1734, fol.448B.
E: Malene Elisabeth Wulf. LV: Christian Ulrik Bless, borgmester.
Første ægteskab med Gertrud Christiansdatter Berents, skifte 12.12.1695 lbnr.969. B:
5) Hans Christian Asmann
6) Sofie Asmann g.m. Niels Ibsen Koch
Andet ægteskab med Anne Cathrine Christensdatter Morsing, skifte 4.5.1724 lbnr.1507.
Arv efter Gertrud Christiansdatter Berents mor Sofie Pedersdatter, skifte 21.4.1701 lbnr.1030, var g.m. Jørgen Hansen, skifte 17.4.1695 lbnr.994.
Arv efter Gertrud Christiansdatter Berents søn Jens Hansen Meyer, skifte 26.4.1701 lbnr.1032.
Afkald fra Elsebeth Villumsdatter, enke efter Christen Jacobsen Morsing, skifte 23.4.1720 lbnr.1430, for arv efter datteren Anne Cathrine Christensdatter Morsing i Odense. 4.5.1724 lbnr.1507.

1947    Anne Hansdatter i Odense. 1.7.1734, fol.465B.
E: Clemen Ibsen, kobbersmed. B:
1) Christen Clemensen, skomager
2) Peder Clemensen, kobbersmed
3) Hans Clemensen, kandestøber
4) Mette Kirstine Clemensdatter, [skifte 14.8.1728 lbnr.1641]. E: Johan Lunde, skomager. 4B:
a Jacob Johansen Lunde 18, hos [Hans] Bachmann jægermester [på Sønderskov i Folding sogn] i Jylland
b Anne Kirstine Johansdatter Lunde 16
c Birthe Marie Johansdatter Lunde 14
d Johan Johansen Lunde 12, hos [Hans] Bachmann.

1948    Markus Sørensen, farver i Odense. 16.7.1735, fol.470.
E: Birthe Madsdatter Mørch. LV: Hans Hermansen, klejnsmed. B:
1) Agathe Kirstine Markusdatter 9.
FM: Søren Sørensen Langhoff.

1949    Harald Olufsen, urtegårdsmand i Odense. 26.8.1735, fol.472B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Andreas Huus, skomager. B:
1) Susanne Dorthe Haraldsdatter 10
2) Anne Margrethe Haraldsdatter 7
3) Jacob Haraldsen 1.
FM: Laurids Filipsen, feldbereder.

1950    Kirsten Nielsdatter i Odense. 31.8.1735, fol.473B.
E: Niels Christensen, handskemager. B:
1) Maren Nielsdatter 4
2) Niels Nielsen 2
Christen Nielsen 3 mdr.
FM: morfar Anders Andersen, handskemager.

1951    Karen Mule i Odense. 18.9.1733, fol.475.
Enke efter Peder [Knudsen] Blanchenborg, borgmester, [begravet Odense Sankt Knud 3.6.1711]. B:
1) Jacob Blanchenborg, løjtnant
2) Louise Birgitte Blanchenborg g.m. Hans Preutz, løjtnant i København
3) Marie Dorthe Blanchenborg 42.

1952    Bodil Marie Hansdatter, ugift i Odense. juni 1735, fol.507B.
A: bror Rasmus Bjerregaard, skifte 22.9.1729 lbnr.1729. E: Maren Andersdatter, nu g.m. Thor Husum. B:
1) Hans Rasmussen.

1953    Erna Jensdatter i Odense. 26.9.1735, fol.508B.
E: Niels Andersen, bødker. A:
1) søster, død. 1B:
a Jens Filipsen, smed i Fraugde.

1954    Maren Jensdatter i Odense. 19.11.1735, fol.509B.
E: Jesper Simonsen, handskemager. B:
1) Inger Kirstine Jespersdatter 2½
2) Simon Jespersen 30 uger.
FM: Svend Jacobsen, handskemager.

1955    Maren Jensdatter i Odense. 19.11.1735, fol.510B.
E: Niels Madsen Bederslev. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Peder Jensen Qvist, skytte på Hindsholm
2) Charlotte Amalie Nielsdatter 32.

1956    Karen Andersdatter i Odense. 8.12.1735, fol.512B.
E: Christian Lorentsen, knapmager. B:
1) Anne Christiansdatter 5
2) Mette Cathrine Christiansdatter 2
3) Anders Christiansen 10 uger.

1957    Maren Jensdatter i Odense. 13.9.1735, fol.514.
Enke efter Laurids [Rasmussen], træskomand, [skifte 14.12.1732 lbnr.1857]. A:
1) søster Anne Jensdatter g.m. Niels Jensen, rytterbonde i Skalbjerg
2) bror Laurids Jensen i Skalbjerg, død. 1B:
a Jens Lauridsen, træskomand i Odense, g.m. Maren Hansdatter, der havde fledføringskontrakt af 25.7.1735 med afdøde.

1958    Kirsten Nielsdatter i Odense. 7.4.1735, fol.516B.
Enke. B:
1) Niels Olufsen 24, væversvend
2) Jacob Olufsen, rytter.

1959    Karen Steens i Odense. 22.12.1734, fol.517.
Afdøde efterlader en datter, uvist hvor.

1960    Jens Christian Handberg, skrædder i Odense. 30.5.1735, fol.518.
Enkemand. B:
1) Jochum Jensen Handberg, snedker på stedet
2) Christian Jensen Handberg, død. 1B:
a Maren Christiansdatter 10.
FM: Jens Sørensen.

1961    Niels Ibsen Koch i Odense. 25.12.1735, fol.522.
E: Sofie Hansdatter Asmann. LV: bror Hans Asmann.
Afkald fra A:
1) mor Karen Nielsdatter Sommer i Wedellsborg tinghus ved svoger Søren Nielsen i Hår i Tanderup sogn
2) Maren Pedersdatter g.m. Søren Nielsen
3) Anne Ibsdatter g.m. Hans Jørgensen.

1962    Cathrine Elisabeth Jochumsdatter i Odense. 5.7.1735, fol.523B.
Enke efter Johan Christian Løve, [skifte 5.4.1731 lbnr.1794]. B:
4) Christian Johansdatter Løve 15.
Første ægteskab med [Niels Thomsen, skifte 21.5.1718 lbnr.1404]. B:
1) Cathrine Elisabeth Nielsdatter 24, i København
2) Bodil Marie Nielsdatter 23
3) Margrethe Abigael Nielsdatter 18, i København
FM: morbror Jochum Bødker, glarmester.

1963    Anne Nielsdatter i Odense. 7.6.1735, fol.529B.
E: Søren Lauridsen, handskemager. B:
1) Marie Sørensdatter g.m. Peder Lauridsen i Nyborg
2) Anne Dorthe Sørensdatter, død, var g.m. Casper Thorsen Styrk i Udby. 1B:
a Didrik Frederik Caspersen.

1964    Maren Lauridsdatter i Odense. 23.10.1735, fol.530B.
Enke efter Henrik Henriksen, sværdfeger, [skifte 6.5.1705 lbnr.1144].
Arvinger angives ikke.

1965    Nikolaj Binder, ledertover i Odense. 23.11.1735, fol.531B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Frederik Christoffer Binder 26, skomagersvend
2) Laurids Christian Binder 21, rytter i Haderslev
3) Hansa Abraham Binder 19, rytter i Haderslev.

1966    Anne Margrethe Clausdatter Giese i Odense. 12.4.1736, fol.532.
E: Johan Conrad Coulvel, kobbersmed. B:
1) Claus Johan Coulvel 16
2) Johan Christoffer Coulvel 13.
FM: mosters mand Johan Beyer, sværdfeger.
Arv i boet efter afdødes mor Margrethe Lauridsdatter, skifte 20.1.1732 lbnr.1831, var g.m. afdødes far Claus Giese, bækkenslager til
1) afdødes søster Marie Clausdatter Giese.

1967    Anne Marie Nielsdatter i Odense. 15.4.1736, fol.535.
E: Hans Christensen, daglejer.
Arvinger angives ikke.

1968    Christoffer Jensen Spang i Odense. 16.4.1736, fol.535B.
E: Anne Malene Nielsdatter. LV: Gotfred Gromann, murer. B:
1) Christian Christoffersen Spang 13
2) Anne Johanne Christoffersdatter Spang 11
3) Niels Christoffersen Spang 4.
FM: født værge Peder Trane, feldbereder.

1969    Gertrud Hansdatter i Odense. 16.4.1736, fol.537.
E: Jørgen Nielsen, brødbager. B:
1) Gertrud Jørgensdatter 6 uger.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

1970    Christian Fabiansen i Odense. 26.1.1736, fol.538B.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Peder Lerche. B:
2) Henrik Fabiansen 20
3) Nikolaj Fabiansen 16.
FM: Hans Holst, købmand.
Første ægteskab med Anne Henriksdatter, skifte 1.9.1713 lbnr.1291. B:
1) Fabian Christiansen.

1971    Kirsten Jacobsdatter i Odense. 31.5.1736, fol.542.
E: Søren Jensen, bødker. B:
1) Barbara Marie Sørensdatter 24
2) Anne Margrethe Sørensdatter 23.
FM: Niels Rasmussen, bødker.

1972    Peder Schiøtt, aftakket rytter i Nyborg Herberg i Odense. 5.2.1736, fol.543.
Arvinger kendes ikke.

1973    Mette Marie Pedersdatter i Odense. 12.4.1735, fol.544.
E: Hans Christian Johansen, skomager. B:
1) Peder Hansen 8
2) Anne Kirstine Hansdatter 7
3) Margrethe Hansdatter 6
4) Johan Hansen 2.

1974    Hans [Jensen] Brylle, feldbereder i Odense. 26.2.1736, fol.545.
E: Birthe Mathiasdatter. LV: Jacob Holst. B:
2) Karen Hansdatter 3
3) Jens Mathiassen 9 mdr.
Første ægteskab med Karen Jacobsdatter, [skifte 2.4.1731 lbnr.1800]. B:
1) Maren Hansdatter 3.
FM:
1 Peder Mouridsen, feldbereder
2 Niels Svane, feldbereder.

1975    Mette Jørgensdatter i Odense. 15.1.1736, fol.549B.
Enke efter Gudmand, rebslager.
Arvinger skal være A:
1) [halv]bror Hans Hansen i Kragelund Skovhus, død. 1B:
a Hans Thorsen i Villumstrup.

1976    Bodil Lauridsdatter i Odense. 23.8.1736, fol.554.
E: Christian Keller, handskemager. B:
1) Ellen Cathrine Christiansdatter 6 uger.
FM:
1 morbror Søren Lauridsen, handskemager
2 morbror Christen Lauridsen, handskemager.

1977    Thomas Henriksen, skomager i Odense. 22.8.1736, fol.556.
E: Mette Hansdatter. A:
1) søskendebarn Hans Kruse, rytter
2) søskendebarn Henrik Kruse, rytter
3) søskendebarn Marie Hansdatter Kruse i Svendborg.

1978    Andreas Sæbo i Odense. 27.10.1735, fol.556B.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Simon Hellevad. B:
1) Amalie Margrethe Andreasdatter 10
2) Andreas Andreassen 6
3) Anne Dorthe Andreasdatter 4.
FM: Anders Rasmussen, handskemager.

1979    Hans Casper Fischer, urtegårdsmand i Odense. 16.8.1736, fol.557B.
E: Ellen Sofie Hansdatter. LV: Jørgen Hansen, possementmager. B:
3) Margrethe Sofie Hansdatter.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter Møller, skifte 5.6.1710 lbnr.1200]. B:
1) Anne Dorthe Hansdatter g.m. Johan Henrik Vächter, rytter
2) Engel Cathrine Hansdatter g.m. Mikkel Hansen på landet ved Assens.

1980    Niels Hermansen Hellenæs, skrædder i Odense. 22.8.1736, fol.558B.
E: Mette Olufsdatter. LV: Peder Lunde, skrædder. B:
1) Anne Nielsdatter 1.
FM: Mathias Øllenslæger, skomager.

1981    Jørgen Skønsted, slagter i Odense. 23.8.1736, fol.559B.
E: Birgitte Jørgensdatter. LV: Ditlev Wilmann. B:
1) Marie Dorthe Skønsted 22
2) Jacob Christian Skønsted 20
3) Frederikke Amalie Skønsted 18
4) Anne Margrete Skønsted 14
5) Lisbeth Rebekka Skønsted 10.
FM: Mathias Gamrath, sværdfeger.

1982    Jens Pallesen, rebslager i Odense. 24.8.1736, fol.561.
E: Anne Sofie Rasmusdatter. LV: Peder Jensen, pottemager. B:
1) Cathrine Jensdatter.
FM: Peder Pedersen Kalundborg.

1983    Elisabeth Christensdatter i Odense. 26.6.1736, fol.562.
E: Andreas Melsbo. A:
1) mor, hvis navn ikke angives. LV: Hans Jacobsen Skaarup.

1984    Bendix Hansen i Odense. 24.8.1736, fol.563B.
E: Erna Madsdatter. LV: Jørgen Post. B:
1) Hans Jørgensen i Skalbjerg
2) Mathias Bendixen i Sønderborg
3) Ludvig Bendixen
4) Henrik Bendixen
5) Jacob Bendixen
6) Mette Cathrine Bendixdatter
7) Anne Margrethe Bendixdatter.

1985    Maren Knudsdatter i Odense. 21.9.1736, fol.564.
E: Rasmus Hansen Eidorff, snedker. B:
1) Sidsel Rasmusdatter 9 uger.
FM:
1 farbror Hans Hansen Eidorff, snedker
2 morbror Jens Hansen Broby.

1986    Johanne Knudsdatter, ugift tjenestepige i Odense. 17.10.1736, fol.365B.
A:
1) mor Maren Jensdatter i Akkerup [i Hårby sogn]
2) søster Margrethe Knudsdatter g.m. Peder Pedersen, snedker i Akkerup.

1987    Jørgen [Jørgensen] Hahne, rådmand i Odense. 25.5.1730, fol.566B.
E: Martinette [Vilhelmsdatter] Brochmann. LV: Jens Nielsen, købmand. B:
1) Anne Margrethe Hahne
2) Jørgen Hahne i København
3) Vilhelm Hahne i Køge.
Bevilling til uskiftet bo af 28.10.1713.

1988    Christen Jyde i Odense. 15.8.1736, fol.572.
E: Margrethe Jacobsdatter.
Arvinger kendes ikke.

1989    Dorthe Clausdatter Tim i Odense. 11.12.1736, fol.573.
Enke efter Søren Lukassen, skomager, [skifte 10.2.1722 lbnr.1448]. A:
Testamente af 10.11.1721. A:
1) hans mor Johanne Bertelsdatter, enke efter Rasmus [Sørensen] Lukas, [skifte 22.2.1716 lbnr.1343]
2) hans søster [Marie Rasmusdatter g.m. Josias Frandsen]. B:
a Frands Josiassen
3) [hans halvbror Rasmus Rasmussen], død. B:
a Barbara Rasmusdatter g.m. Christen Hansen, handskemager
b Rasmus Rasmussen
4) hendes søster Mette Clausdatter Tim.

1990    Honoratius Bonnevie, vinhandler i Odense. 5.9.1734, fol.581.
Enkemand efter Bolette Corneliusdatter, der døde i Norge. B:
1) Anders Bonnevie 19, på Sandholt
2) Immanuel Bonnevie 17½, i Ostindien
3) Dorthe Bonnevie 16
4) Cathrine Bonnevie 14
5) Charlotte Amalie Bonnevie 9
6) Honoratius Bonnevie 8
7) Bolette Bonnevie 3.
FM: Jens Nissen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1733.

1991    Marie Christensdatter Jacobsen (Marie Jacobsdatter) i Odense. 5.12.1736, fol.609B.
E: Hans Rasmussen Østrup. A:
0) forældre [Christen Jacobsen, købmand i Nyborg. skifte Nyborg 3.3.1714 lbnr.506 og Gertrud Knudsdatter, skifte Nyborg 1.8.1692 lbnr.330]
1) bror Knud Christensen Lerche i Sogn ved Bergen i Norge ved svigersøn Knud Hansen i Skibshuset i Odense
2) søster Marie Kirstine Christensdatter Lerche g.m. Christoffer Winther, remmesnider i København.
Fars andet ægteskab med [Anne Dorthe Wulf].
4) halvsøster Gertrud Christensdatter Lerche g.m. Thomas [Jørgensen] Landt, degn i Tommerup, [dvs. Vissenbjerg]
5) halvsøster Elisabeth Christensdatter g.m. Jørgen Møller i København.

1992    Maren Olufsdatter i Odense. 19.2.1737, fol.611B.
E: Henrik Madsen. B:
1) Anne Marie Henriksdatter 10
2) Peder Henriksen 6
3) Rasmus Henriksen 3½
4) Oluf Henriksen 1.

1993    Pernille Mortensdatter i Odense. 22.2.1737, fol.613.
E: Hieronymus Rentz. B:
1) Christine Marie Rentz 7½
2) Martin Rentz 4½
3) Marie Elisabeth Rentz 3
4) Vilhelm Rentz 9 mdr.

1994    Peder Mouridsen, feldbereder i Odense. 7.5.1736, fol.614B.
E: Maren Olufsdatter. LV: Nikolaj Clausen. B:
1) Jørgen Pedersen 6
2) Mourids Pedersen 4½
3) Oluf Pedersen 1½.
FM: Niels Koch, feldbereder.
Enkens første ægteskab med [Jørgen Lauridsen, skifte15.2.1729 lbnr.1663]. Arv til B:
1) Jacob Jørgensen.

1995    Jens Patermann i Odense. 23.8.1736, fol.617.
Enkemand. B:
1) Anne Cathrine Patermann 20
2) Christian Patermann 17
3) Didrik Patermann 14
4) Engel Patermann 13
5) Nikolaj Patermann 11
6) Johan Patermann 9
7) Adam Ernst Patermann 7.
FM: Christian Sibbern.

1996    Johan Voigt i Odense. 9.12.1736, fol.619.
E: Helene Marie. B:
1) Anne Regine Rohde 17
2) Cathrine Voigt 13
3) Johanne Kirstine Voigt 5.

1997    Anders Christensen, bødker i Odense. 10.12.1736, fol.619B.
E: Abelone Bertelsdatter. B:
1) Malene Andersdatter gift i Helsingør
2) Gertrud Andersdatter g.m. Hans Rasmussen, handskemager i Odense.

1998    Maren Hansdatter i Odense. 13.12.1736, fol.620.
Enke efter Nikolaj Krag, [skifte 30.1.1731 lbnr.1796]. B:
1) Sille Cathrine Nikolajsdatter g.m. Jens Frandsen
2) Marie Kirstine Nikolajsdatter 23
3) Dorthe Nikolajsdatter 21.
FM: Jens Nielsen Storm.

1999    Anne Kirstine Johansdatter i Odense. 26.1.1737, fol.620B.
E: Johan Skuldt. B:
1) Anne Pedersdatter, deres sammen avlede barn.
FM: Mikkel Justesen, skomager.

2000    Meimerich Folmersdatter i Odense. 22.11.1736, fol.621.
Enke efter Rasmus Madsen, farver, [skifte 4.12.1719 lbnr.1418]. B:
1) Henrik Folmer, teologisk student
2) Qvirin Rasmussen, farver i Bogense, [skifte Bogense 22.5.1734 lbnr.177]. 2B:
a Christine Wedel Qvirinsdatter 13
b Rasmus Qvirinsen 11
3) Cathrine Rasmusdatter g.m. Laurids [Jacobsen] Hjort i Bogense.

2001    Frands Anton Schmidt, billedhugger i Odense. 8.11.1735, fol.624B.
E: Anne Marie. LV: Evert Jensen, musikant. B:
1) Frands Frandsen 2½.
FM: Poul Frederik Jonge.

2002    Abelone Rasmusdatter i Odense. 20.3.1737, fol.633.
E: Hans Henriksen, brolægger.
Første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 5.5.1728 lbnr.1633]. B:
1) Anne Hansdatter.

2003    Anne Marie Hansdatter i Odense. 7.5.1737, fol.634B.
E: Bo Knudsen, bager. B:
1) Anne Kirstine Boesdatter 25
2) Ingeborg Cathrine Boesdatter 17.
FM: Hans Mathias Nielsen, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 28.12.1736.

2004    Frederik Lassen, kaptajn i Odense. 2.4.1737, fol.637.
A:
1) søster Anne Margrethe Lassen i Odense
2) søster [Abel Cathrine Lassen], enke efter Klepping [til Grøftebjerg i Vissenbjerg sogn]
a Margrethe Elisabeth Klepping, enke efter [Josva] Barner, oberst, [død 1.5.1732]
3) bror Hans Lassen, [skifte 7.2.1719 lbnr.1447]. E: Christiane Hoppe, nu g.m. Filip Johan Hagedorn til Harritslevgård. 2B:
a Jens Lassen, løjtnant i Rendsborg
b Anne Elisabeth Lassen.

2005    Christen Lauridsen, bøssemager i Odense. 25.4.1737, 640.
E: Marie Nielsdatter Harbo. A:
1) søster Anne Lauridsdatter, enke efter Jesper Lauridsen, klejnsmed
2) bror Knud Lauridsen, død. 1B:
a Laurids Knudsen, bøssemager.

2006    Kirsten Knudsdatter i Odense. 21.6.1737, fol.642.
Enke efter Knud Nielsen Rødegaard på Rødegård, [skifte 29.7.1727 lbnr.1604]. B:
1) Anne Knudsdatter g.m. Søren Jørgensen i Åsum
2) Karen Knudsdatter g.m. Søren Langhoff
3) Niels Knudsen Rødegaard
4) Anders Knudsen 21
5) Maren Knudsdatter 17.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.

2007    Niels Jensen Finech i Odense. 25.6.1737, fol.644.
E: Anne Nielsdatter. LV: Laurids Andersen. B:
1) Niels Nielsen 9 mdr.
FM: farbror Hieronymus Hoff, grovsmed.
[Første ægteskab med Maren Madsdatter, skifte 3.4.1731 lbnr.1792].

2008    Henrik Tobiassen, bøssemager i Odense. 9.5.1737, fol.646.
E: Maren Knudsdatter. LV: Christen Christensen, skrædder. A:
0) forældre [Tobias Reiniche, bøssemager, skifte 7.5.1685 lbnr.768 og Karen Baltsersdatter, skifte 5.10.1691 lbnr.874]
1) søster [Salome Tobiasdatter, g.m. Tobias Wille, begge døde. 2B:
a Cathrine Margrethe Tobiasdatter g.m. Christoffer Møller, navleskærer på Holmen i København
b Anne Marie Tobiasdatter g.m. en løjtnant i Moskovien
ved afdødes næstsøskendebarn Casper Sibbern, sejermager.

2009    Jes Kærsing, købmand i Odense. 29.6.1737, fol.648B.
E: Ursula Andersdatter Skytte. LV: Peder Jensen, regimentskvartermester. A:
1) søster [Dorthe Jesdatter g.m. Sonne Torstensen i Jerne i Jylland]. 2B:
a Dorthe Sonnesdatter Kærsing g.m. Rasmus Talche i Odense
b Maren Sonnesdatter g.m. Boesen i Mollerup ved Trøjborg [i Visby sogn] i Holsten.

2010    Anne Marie Eriksdatter i Odense. 1.8.1737, fol.651B.
E: Jacob Jensen, blegemand. B:
1) Helvig Jacobsdatter 23
2) Birthe Cathrine Jacobsdatter 21
3) Aksel Jacobsen 12
4) Jens Jacobsen 10, vanvittig.
FM: Jørgen Knudsen, klejnsmed.
Afkald fra afdødes stedsøn Erik Hermansen.

2011    Susanne Mathiasdatter i Odense. 2.8.1737, fol.653.
Enke efter Hans Olufsen Winther, [skifte 31.8.1715 lbnr.1332]. A:
1) søster Margrethe Mathiasdatter, død 2.3.1733 g.m. Johan Frederik Reiniche i Odense, død september 1727. 5B:
a Bernt Reiniche, kapellan i Ærøskøbing
b Anne Marie Reiniche, døbt 26.2.1699, gift i Schiønning i Tyskland
c Thomas Reiniche, døbt 1.12.1702, gift i Schiønning i Tyskland
d Elisabeth Reiniche, døbt 23.6.1705, gift i Schiønning i Tyskland
e Johan Frederik Reiniche, født 8.9.1707.
Første ægteskab med [Hans Olufsen Winther, skifte 31.8.1715 lbnr.1332]. B:
1) Anne Marie Hansdatter, skifte 24.5.1725 lbnr.1543, var g.m. Peder Jørgensen Winther, skomager.

2012    Peder Jørgensen Winther, skomager i Odense. 4.7.1737, fol.655B.
E: Voldborg Pedersdatter (dvs. Voldborg Henriksdatter). LV: Johan Henrik Rehse, feltskær. B:
1) Anne Marie Pedersdatter
2) Anne Susanne Pedersdatter.
FM: farbror Christoffer Jørgensen Pommer.
Første ægteskab med [Anne Marie Hansdatter, skifte 24.5.1725 lbnr.1543]. Arv til hendes mor [Susanne Mathiasdatter, skifte 2.8.1737 lbnr.2011], der modtages af dennes søn Bernt Reiniche, kapellan i Ærøskøbing.

2013    Jens Andersen, hjulmand i Odense. 12.8.1737, fol.659.
E: Anne Mortensdatter. LV: Jørgen Andersen, handskemager. B:
1) Hans Jensen 21.

2014    Niels Rasmussen, handskemager i Odense. 17.3.1737, fol.661.
E: Anne Clausdatter. LV: Henrik Jørgensen, handskemager. B:
1) Rasmus Nielsen.
FM: Laurids Winther, skomager.

2015    Jesper Simonsen, handskemager i Odense. 23.5.1737, fol.664B.
E: Maren Andersdatter, der døde hos sin bror i Gislevholm.
Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 19.11.1735 lbnr.1954. B:
1) Inger Kirstine Jespersdatter 4
2) Simon Jespersen 2½.
FM:
1 Anders Simonsen, handskemager
2 Carsten Andersen, handskemager.
Afdøde kone efter sig sin mor, sin bror og sin søster alle i Gislevholm.

2016    Agnes i Odense. 7.5.1736, fol.670.
E: Casper Meyer, der døde 13.10.1736.
Hans A:
Han skal efterlade nogle søskendebørn i Hamborg.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

2017    Anne Marie [Rasmusdatter] i Odense. 8.10.1737, fol.681.
Enke efter Hans Andersen Richard, kirurg, [skifte 23.5.1729 lbnr.1733]. B.
1) [Anne Kirstine] Richard g.m. Rasmus [Rasmussen] Møller i Sanderum, degn [i Dalum]
2) Anders Hansen Richard, feltskærsvend
3) Jens Schiøtt Richard, snedkersvend.

2018    Rasmus Lauridsen, købmand i Odense, der døde 29.10.1737, fol.682.
E: Voldborg Jensdatter Meyer. LV: Jens Drejer.
Testamente af 11.9.1737.
Enkens første ægteskab med [Hans Simonsen, drejer, skifte 6.11.1703 lbnr.1085]. B:
1) Simon Drejer, er fra sin forstand
2) Jens Drejer
3) Hans Peder Drejer.

2019    Anders Pedersen, urtegårdsmand i Odense. 6.9.1737, fol.683.
E: Karen Hansdatter. LV: Jørgen Rasmussen, kromand. A:
1) mor i Rorslev
2) bror Søren Pedersen i Rorslev
3) bror Niels Pedersen i Rostrup [i Skamby sogn]

2020    Johan Jacob Bornholm i Odense. 13.8.1737, fol.684B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Hansen, bødker. B:
1) Johannes Johansen
2) Anne Margrethe Johansdatter g.m. Rasmus Rasmussen Østrup.

2021    Johan Hansen, handskemager i Odense. 6.12.1737, fol.686.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Christian Kyhn. B:
4) Anne Johansdatter 2½
5) Maren Johansdatter 9 mdr.
FM: Knud Jacobsen, handskemager.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B:
1) Hans Johansen, handskemager
2) Anders Johansen 40, handskemagersvend
3) Niels Johansen 35, handskemagersvend.

2022    Malene Mortensdatter i Odense. 6.12.1737, fol.687B.
E: Oluf Hansen Dyrendal, natmand. B:
1) Hans Olufsen 25
2) Morten Olufsen 22
3) Anne Olufsdatter 9
4) Christoffer Olufsen 7
5) Oluf Olufsen 1.
FM: Jørgen Nielsen Hvid.

2023    Knud Lerche Sølling, ugift fuldmægtig i Odense. 19.12.1737, fol.688.
A:
1) far Hans Knudsen Sølling, landstingshører på Sjælland ved søn Søren Sølling.

2024    Lene Hansdatter i Odense. 23.1.1738, fol.692.
E: Jens Nielsen, købmand. B:
1) Niels Jensen 14
2) Karen Jensdatter 10.
bevilling til uskiftet bo af 10.1.1738.

2025    Johan Nymann i Odense. 23.1.1738, fol.692B.
E: Marie Justsdatter. LV: Johans Just, tobakspindersvend. B:
1) Mathias Nymann 10
2) Johan Christian Nymann 8
3) Just Nymann 2.
FM: Morten Justsen, murer.

2026    Johan Beyer, kromand i Odense. 30.1.1738, fol.693B.
E: Abelone Clevin. LV: Svend Olufsen Børre, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Beyer 2
2) Johanne Kirstine Beyer 7 uger.
FM: farbror Georg Henrik Beyer, vagtmester.

2027    Karen Sofie Hansdatter Hebbe i Odense. 1.2.1738, fol.695B.
E: Hans Møller, bedemand. B:
1) Anne Elisabeth Hansdatter Møller 14.
FM: morbror Hans Casper Hebbe, skrædder.

2028    Anders Kornmåler i Odense. 1.2.1738, fol.697.
E: Cathrine Nielsdatter. LV: Jesper Andersen. B:
1) Niels Andersen, skomager
2) Karen Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter
4) Elsebeth Andersdatter
5) Marie Andersdatter.

2029    Anne Sofie [Nielsdatter] Bruun i Odense. 6.2.1738, fol.697B.
E: Hans Madsen Blach, bager. B:
1) Sofie Hansdatter Blach 6 uger.
FM: Christoffer Pommer, skomager.

2030    Hans Jørgensen i Odense. 10.2.1738, fol.700.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: Jørgen Rasmussen, vognmand. B:
1) Marie Hansdatter.

2031    Marie i Odense. 6.2.1737, fol.701.
Enke efter Jens Mulvad, svensk postmester i Assens. B:
1) en datter g.m. Walter Kautz, kirurg
2) Marie Pong hos grevinde Aschenberg i Sverige.

2032    Karen Ejlersdatter i Odense. 10.2.1737, fol.701B.
A:
1) Else Ibsdatter, der er svigermor til Jacob Dahr, murer
2) Karen Ibsdatter i Nørhusene i Sabro sogn (?).

2033    Susanne Marie Meyer i Odense. 22.11.1736, fol.702B.
Arvinger kendes ikke.

2034    Peder Lauridsen, slagter i Odense. 13.9.1737, fol.703B.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Christen Christensen, skrædder. B:
1) Kirsten Pedersdatter 20.
FM: Jørgen Bryggersvend.
Enkens første ægteskab med [Laurids Christensen], skifte 21.10.1711 lbnr.1237. Arv til B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.
Enkens andet ægteskab med [Niels Andersen], skifte 3.7.1716 lbnr.1351. Arv til B:
1) Laurids Nielsen.

2035    Else Cathrine i Odense. 11.9.1737, fol.704B.
E: Gabriel Bolt. B:
1) Else Cathrine Bolt 24
2) Peder Bolt 21, sadelmagersvend i København
3) Armgot Sofie Bolt 20
4) Niels Bolt 15.

2036    Jochum Bødker, glarmester i Odense. 13.9.1737, fol.705B.
E: Agnethe Helvig [Rose]. B:
1) Anne Marie Bødker 28
2) Cathrine Elisabeth Bødker 26
3) Jochum Bødker 22
4) Agnethe Helvig Bødker 19
5) Hans Jørgen Bødker 15
6) Johan Christian Bødker 1.
FM: Nis Brodersen.

2037    Maren Pedersdatter i Odense. 2.6.1737, fol.706.
Enke efter Jens Hansen, murer. A:
1) [halv]søster Maren Nielsdatter g.m. Hans Jensen, aftakket rytter
2) [halv]søster Dorthe Nielsdatter g.m. Niels Christensen, træskomand.

2038    Peder Andersen, kromand i Odense. 12.1.1738, fol.706B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Christian Lorentsen, knapmager. A:
1) bror Rasmus Andersen i Seden
2) bror Hans Andersen, kusk
3) søster Sidsel Andersdatter 36.

2039    Rasmus Nielsen i Odense. 29.1.1738, fol.708B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Niels Trane, feldbereder. B:
1) Niels Rasmussen 39
2) Mathias Rasmussen 25, kusk
3) Gertrud Rasmusdatter g.m. Mads Nielsen i Ejlstrup, begge døde. 4B:
a Anne Kirstine Madsdatter 17
b Karen Madsdatter 13
c Anne Marie Madsdatter 12
d Anne Madsdatter 11.

2040    Oluf Pedersen, tømrer i Odense. 3.3.1738, fol.710.
E: Inger Nielsdatter. LV: Poul Ejlersen Møller. B:
1) Ulrik Olufsen
2) Anne Olufsdatter 24
3) Maren Olufsdatter 20.
FM: Hans Andersen, skomager.

2041    Anne Margrethe Lassen, ugift i Odense. 23.3.1738, fol.710B.
A:
1) bror Hans Lassen, [skifte 7.2.1719 lbnr.1447 E: Christiane Hoppe, nu g.m. Filip Johan Hagedorn til Harritslevgård]. 2B:
a Jens Lassen, løjtnant i Rendsborg
b Anne Elisabeth Lassen
2) søster Abel Cathrine Lassen, enke efter Klepping, oberst
a Margrethe Elisabeth Klepping, enke efter [Josva] Barner, oberst, [død 1.5.1732].

2042    Peder Christensen, daglejer i Odense. 27.3.1738, fol.711B.
E: Maren Christensdatter. LV: Søren Jørgensen Kærgaard. B:
1) Christen Pedersen 12
2) Maren Pedersdatter 4
3) Karen Pedersdatter 1½.
FM: Peder Henriksen, handskemager.

2043    Elisabeth Marie Simonsdatter, ugift i Odense. 11.4.1738, fol.712B.
A:
1) mor Else Pedersdatter g.m. Rasmus Lauridsen
2) søster Anne Margrethe Simonsdatter 16.
FM: Nis Brodersen.
3) halvbror Simon Rasmussen 9.
Arv efter afdødes far Simon Rasmussen, skifte 10.10.1726 lbnr.1589.

2044    Marie Nielsdatter i Odense. 15.4.1738, fol.713.
E: Frands Thomsen. B:
1) Thomas Frandsen 4.
FM: Jørgen Andersen Svarre.

2045    Anders Lauridsen, købmand i Odense. 20.3.1738, fol.714.
E: Kirsten von Westen.
Første ægteskab med [Alhed Marie Christensdatter Friis, skifte 15.5.1706 lbnr.1156].
1) Alhed Marie Eilschou g.m. Johan Frederik Kurrelbaum
2) Mathias von Westen Eilschou, præst i Fraugde
3) Peder Eilschou 26
4) Christian Cornelius Eilschou 21
5) Andreas Eilschou 19.
Enken fremviste afkald fra sine stedbørn, der havde givet afkald for fædrene og mødrene arv undtagen fra [Lykke Marie Andersdatter] g.m. Jørgen [Hansen] Stær, apoteker i Roskilde, der kun havde givet afkald for sin mødrene arv.
Bevilling til uskiftet bo af 18.12.1733.

2046    Peder Nielsen, ugift i Odense. 17.6.1737, fol.715.
A:
1) søstersøn Christoffer Jensen, skomager på Sletten,
samt nogle halvbroderbørn i Jylland.

2047    Hans Olufsen, skrædder i Odense. 29.4.1738, fol.718.
E: Anne Cathrine Sigvardsdatter. LV: Hans Christian Jacobsen, handskemager. B:
1) Niels Hansen 11
2) Sigvard Hansen 9
3) Anne Cathrine Hansdatter 6
4) Peder Hansen 3.
FM: farbror Niels Olufsen.

2048    Anne i Odense. 23.12.1737, fol.719.
Enke efter Sonne. B:
1) Hans Sonnesen 36, soldat på Sjælland.
Desuden nævnes afdødes søster, enke efter Thomas Henriksen.

2049    Anne Rasmusdatter i Odense. 3.7.1737, fol.719.
E: Peder Nielsen. B:
1) Hans Henrik Pedersen 9.
FM: Rasmus Rasmussen.

2050    Nikolaj Lønberg, købmand i Odense. 12.5.1738, fol.720B.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter Møller. LV: Langsted, regimentsskriver.
Afdøde skal efterlade arvinger i Sverige.
Testamente af 11.6.1716.

2051    Jens Lauridsen Grønnegaard i Odense. 6.5.1738, fol.721B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Josef Hannover. A:
1) søster Anne Lauridsdatter i Revninge sogn.

2052    Johanne Clausdatter i Odense. 30.5.1738, fol.723.
E: Peder Ibsen, tømrer. B:
1) Christen Pedersen i Skalkendrup
2) Maren Pedersdatter 25
3) Anne Marie Pedersdatter 18.
FM: Jens Andersen, slagter.

2053    Anne Marie Holm, ugift i Odense. 9.6.1738, fol.723B.
A:
1) mor Maren Hansdatter g.m. Jacob Morville, skipper
2) bror Knud Andersen Holm
3) bror Hans Andersen Holm
4) søster Anne Margrethe Andersdatter Holm
5) bror Laurids Andersen Holm.
FM: Hans Casper Hebbe, skrædder.
Arv efter afdødes far Anders Knudsen Holm, skifte 14.10.1734 lbnr.1939.

2054    Hans [Jørgensen] Kaas, kommandør i Odense. 21.8.1737, fol.724.
Enke efter Agathe Rodsteen [Timsdatter] Banner, [død Fraugde 11.4.1733]. B:
1) Tim Banner Kaas 17
2) Jørgen Grubbe Kaas 16
3) Birgitte Kaas 14
4) Sofie Hedvig Kaas 13
5) Frederik Christian Kaas 11
6) Christiane Eleonora Kaas 6.
FM:
1 født værge Jørgen Kaas til Skovsgård [i Humble sogn] på Langeland
2 født værge Ulrik [Jørgensen] Kaas, stiftamtmand.
Bevilling til uskiftet bo af 9.7.1723.
Desuden nævnes afdødes søster Birgitte Sofie Jørgensdatter Kaas g.m. Henrik Christoffer Pultz til Møllegård [i Longelse sogn] på Langeland.
Jordebog Dejbjerglund 1725 fol.750B-751.
Jordebog Møllegård på Langeland 1731 fol.752B-754.
Fortegnelse over dokumenter i boet, herunder skøder, skifter og afkald fol.755B-758B.
Udskrift af dele af skifte efter Knud Lerche Sølling, død 19.12.1737, søn af landstingshører Sølling fol.758B-761.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1738-17452055    Anne Marie Sørensdatter i Odense. 24.3.1738, fol.2.
E: Jørgen Rasmussen, vognmand. B:
4) Hans Jørgensen Skytte i Lysabild på Als, student
5) Peder Jørgensen Skytte, snedkersvend i København.
Første ægteskab med [Laurids Olufsen, skifte 31.7.1694 lbnr.948]. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Niels Lukassen, skomager.
Andet ægteskab med [Hans Simonsen, skifte 24.11.1703 lbnr.1079]. B:
2) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Christen Simonsen i Båring i Asperup sogn
3) Anne Hansdatter 35.

2056    Karen Nielsdatter i Odense. 4.7.1738, fol.3B.
E: Niels Lauridsen. B:
Første ægteskab med [Daniel Poulsen, skifte 11.8.1713 lbnr.1289]. B:
1) Niels Danielsen, snedker i Tøjhuset i København
2) Hans Danielsen, kroholder i Odense.

2057    Christen Christensen, vognmand i Odense. 22.6.1738, fol.5.
E: Hylleborg Pedersdatter. LV: bror Johannes Pedersen Løve.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Christoffersdatter, skifte 5.7.1715 lbnr.1330]. B:
1) Gertrud Magdalene Christensdatter g.m. Henrik Nielsen, bager.

2058    Niels Hansen, handskemager i Odense. 15.7.1738, fol.7.
E: Anne Cathrine Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, kromand. B:
1) Hans Nielsen 8
2) Peder Nielsen 7
3) Mette Cathrine Nielsdatter 5
4) Hans Jacob Nielsen 2.
FM: farbror Christen Lauridsen, handskemager.

2059    Priscilla Hansdatter Fentz i Odense. 19.7.1738, fol.9.
E: Ib Nielsen, skrædder. B:
1) Anne Marie Ibsdatter 4.
FM: morbror Hans Fentz, skrædder.

2060    Anne Hansdatter Rehof i Odense. 26.7.1738, fol.11.
E: Laurids Hansen, handskemager. B:
1) Hans Lauridsen 3
2) Charlotte Lauridsdatter 1½.
FM: Søren Jensen, klejnsmed.

2061    Johan Christoffer Brandt, bogtrykker i Odense. 22.5.1738, fol.12B.
E: Engel Dorthe. LV: Laurids Braadt, handskemager. B:
1) Johan Henrik Conrad Brandt 20
2) Peder Vilhelm Brandt 16
3) Anne Cathrine Brandt 15.
FM: Christen Lauridsen, handskemager.

2062    Agnethe Helvig Rose i Odense. 30.7.1738, fol.14.
Enke efter Jochum Bødker, glarmester, [skifte 13.9.1737 lbnr.2036]. B:
1) Anne Marie Bødker 30
2) Anne Cathrine Bødker 26
3) Jochum Bødker 22
4) Agnethe Helvig Bødker 20
5) Hans Jørgen Bødker 18
6) Johan Christian Bødker 11.
FM: Mads Nielsen.

2063    Maren Jensdatter i Odense. 6.9.1738, fol.14B.
E: Anders Rasmussen, handskemager. B:
1) Gertrud Andersdatter 29
2) Maren Andersdatter g.m. Peder Benjaminsen Piil, skrædder.

2064    Anne Christensdatter i Odense. 23.8.1736, fol.15B.
E: Laurids Knudsen, bøssemager. B:
1) Knud Lauridsen 18
2) Anne Cathrine Lauridsdatter 16
3) Christen Lauridsen 11.
FM: morbror Johan Christensen, smed.

2065    Kirsten Sørensdatter 3.8.1738, fol.16.
Enke efter Søren Nielsen, spillemand. B:
1) Casper Otto, skomagersvend på Langeland.

2066    Mathias Jochumsen i Odense. 4.4.1737, fol.16B.
E: Marie i Frederiksstad i Norge. B:
1) Jochum Wagel, ingeniørkaptajn i Frederiksstad.

2067    Peder Jørgensen, feldbereder i Odense. 13.9.1737, fol.17B.
E: Cathrine Sofie Nielsdatter. LV: Jørgen Hansen, klejnsmed. B:
1) Karen Pedersdatter 9
2) Anne Sofie Pedersdatter 7
3) Niels Pedersen 5
4) Birthe Marie Pedersdatter 2½
5) Peder Pedersen 4 uger.
FM: Gert Hansen, handskemager.

2068    Jochum Poul Junge, glarmester i Odense. 14.9.1737, fol.18.
E: Elisabeth Martinusdatter. LV: Mads Hansen Kjær, klejnsmed. B:
1) Cathrine Marie Junge 29
2) Poul Frederik Junge 28
3) Sofie Junge 26
4) Martinus Junge 24
5) Christian Junge 22
6) Johan Junge 19.
FM: Laurids Kølstrup.

2069    Kjeld Mikkelsen i Odense. 9.12.1737, fol.19.
Arvinger angives ikke.

2070    Marie Johansdatter i Odense. 25.9.1738, fol.20.
E: Henrik Fich. B:
1) Henrik Henriksen Fich 6 uger.
FM: morfar Johan Herman Hachmeister.

2071    Margrethe Mogensdatter i Odense. 26.8.1738, 21.
E: Hans Jørgen Jacobsen. A:
1) bror Hans Mogensen i Hårby
2) søster Kirsten Mogensdatter i Fåborg
3) søster Mette Mogensdatter i Gerup
4) søster Ingeborg Mogensdatter i Gerup.

2072    Ingeborg Hansdatter i Odense. 7.10.1738, fol.22.
E: Peder Lauridsen, slagter. B:
1) Hans Pedersen, slagtersvend
2) Laurids Pedersen 20, snedkersvend
3) Søren Pedersen 19, i København
4) Anne Pedersdatter g.m. Frederik Flemmer, parykmager
5) Johanne Pedersdatter g.m. Lauge Pedersen, snedker
6) Gertrud Pedersdatter 21
7) Karen Pedersen 15.

2073    Barbara Nielsdatter i Odense. 5.5.1738, fol.24B.
Enke Nikolaj Wiberg, skrædder. B:
1) Anders Nikolajsen Wiberg.

2074    Sidsel Lauridsdatter Brandt i Odense. 11.7.1738, fol.25B.
Enke efter Oluf [Clausen Lund], guldsmed. B:
5) Jørgen Lund, guldsmed i Odense
6) Claus Lund i Holsten
7) Isak Lund i Ribe
8) Jacob Lund, guldsmed i Odense
9) Didrik Lund i Holsten.
Første ægteskab med Jørgen von Achen, guldsmed i Ærøskøbing, begravet Ærøskøbing 19.9.1700]. B:
1) Henrik von Achen i Roskilde
2) Marie Elisabeth von Achen g.m. Niels Steenhof, glarmester i Odense
3) Anne Dorthe von Achen, gift ved Køge
4) Engel Sofie von Achen, enke i Kiel.
Litteratur: Ærøsk sølv af Tove Kjærbo i: Fynske årbøger 1977 side 102-120. Heri side 106: Jørgen von Achen, guldsmed i Ærøskøbing.

2075    Anne Hansdatter i Odense. 10.10.1738, fol.26B.
E: Anders Reiniche. A:
1) mor Anne Olufsdatter, enke efter Hans Jørgensen i Allese
2) søster Maren Hansdatter.

2076    Anne Marie Nielsdatter i Odense. 4.3.1738, fol.27.
E: Niels Christensen.
Arvinger kendes ikke.

2077    Jørgen Pedersen Svarre i Odense. 10.1.1738, fol.29.
Enkemand efter Maren Jensdatter. B:
1) Gertrud Jørgensdatter 17
2) Jens Jørgensen 14.
FM: Laurids Winther, skomager.

2078    Johanne [Rasmusdatter], jordemoder i Odense, der døde 15.6.1738, fol.29B.
Enke efter Jørgen [Mortensen, skifte3.10.1716 lbnr.1369]. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter g.m. Jacob Bager, aftakket soldat
2) Ove Jørgensen, skomager
3) Karen Jørgensdatter, død. E: Oluf Andersen i København. 1B:
a Anne Cathrine Olufsdatter
4) Hans Jørgensen, hattemagersvend i udlandet.

2079    Sidsel Pedersdatter i Odense. 22.2.1738, fol.30B.
Arvinger kendes ikke.

2080    Maren Bartrams i Odense. 3.5.1738, fol.31.
Enke efter Knudsen, løjtnant.
Arvinger angives ikke.

2081    Clemen Ibsen, kobbersmed i Odense. 26.1.1738, fol.33B.
Enke efter Anne Hansdatter, skifte 1.7.1734 lbnr.1947. B:
1) Christen Clemensen, skomager
2) Peder Clemensen, kobbersmed
3) Hans Clemensen, kandestøber
4) Mette Kirstine Clemensdatter, [skifte 14.8.1728 lbnr.1641]. E: [Johan Lunde, skomager.] 4B:
a Jacob Johansen Lunde 25, i Jylland
b Anne Kirstine Johansdatter Lunde 19
c Birthe Marie Johansdatter Lunde 17
d Johan Johansen Lunde 15.

2082    Anne Sørensdatter i Odense. 1.5.1738, fol.34B.
Enke efter Jørgen Andersen, kæmner, [skifte 1.6.1724 lbnr.1506]. A:
1) søster, død. 5B:
a Rasmus Jørgensen i Fjelsted
b Ursula Jørgensdatter i Rørup
c Niels Jørgensen i Fjellerup, død. 2GB:
1 Jørgen Nielsen 20
2 Niels Nielsen 6
d Johanne Jørgensdatter i Fjellerup, død. 1B:
a en datter, død. 1B:
x Laurids Rasmussen 4
e Karen Jørgensdatter, død. 7B:
1 Søren Pedersen 29, rytter
2 Daniel Pedersen 25
3 Jacob Pedersen 20
4 Margrethe Pedersdatter 17
5 Maren Pedersdatter 15
6 Jens Pedersen 13
7) Gotfred Pedersen 10.

2083    Peder Lauridsen, slagter i Odense. 18.11.1738, fol.36B.
Enkemand efter Ingeborg Hansdatter, skifte 7.10.1738 lbnr.2072. B:
1) Hans Pedersen, slagtersvend
2) Laurids Pedersen 20, snedkersvend
3) Søren Pedersen 19, i København
4) Anne Pedersdatter g.m. Frederik Flemmer, parykmager
5) Johanne Pedersdatter g.m. Lauge Pedersen, snedker
6) Gertrud Pedersdatter 21
7) Karen Pedersen 15.

2084    Anne Jørgensdatter i Odense. 25.11.1738, fol.38.
E: Søren Christensen, graver. B:
1) Christian Sørensen 9
2) Sidsel Sørensdatter 6
3) Niels Sørensen 3
4) Voldborg Sørensdatter 1.
FM: Johan Parman, klokker [i Odense Frue kirke].

2085    Anne Cathrine Pedersdatter i Odense. 2.3.1738, fol.39.
Enke efter Mourids [Jacobsen Rohde], skrædder, [skifte 6.7.1731 lbnr.1811]. B:
1) Jacob Mouridsen Rohde 32, rytter på Sjælland
2) Else Mouridsdatter 30
3) Anne Cathrine Mouridsdatter 28
4) Maren Mouridsdatter 26
5) Johanne Mouridsdatter 24, på Søholm.

2086    Margrethe Magdalene Liebe i Odense. 30.12.1738, fol.43.
E: Georg Lambert, bogbinder. B:
1) Henrik Adam Lambert 15
2) Daniel Lambert 13
3) Cathrine Lambert 12
4) Otto Lambert 9.

2087    Anne Christensdatter i Odense. 8.1.1739, fol.44.
E: Claus Andersen, daglejer. A:
1) bror Rasmus Christensen i Lumby
2) søster Karen Christensdatter g.m. Anders Knudsen i Tommerup.

2088    Ingeborg Jacobsdatter [Rohde] i Odense. 26.8.1738, fol.45.
Enke efter Thomas [Hansen] Blangsted, [skifte 28.2.1729 lbnr.1672]. A:
1) søster Maren Jacobsdatter Rohde, enke efter Conrad [Lorents], karetmager, [skifte 2.11.1728 lbnr.1660]
2) bror Mourids Jacobsen Rohde, [skifte 6.7.1731 lbnr.1811]. 5B:
1) Jacob Mouridsen Rohde, rytter på Sjælland
2) Else Mouridsdatter Rohde
3) Anne Cathrine Mouridsdatter Rohde g.m. Knud Timsen, skrædder
4) Maren Mouridsdatter Rohde
5) Johanne Mouridsdatter Rohde. på Søholm.

2089    Anne Lucie i Odense. 28.3.1738, fol.48.
Enke efter Laurids Sørensen Langhoff, død 23.2.1738. B:
1) Søren Lauridsen Langhoff 9
2) Gertrud Lauridsdatter Langhoff 6
3) Rasmus Lauridsen Langhoff 4
4) Karen Lauridsdatter Langhoff 1.
FM: farbror Søren Langhoff, kromand.
Desuden nævnes Rasmus Langhoff, fuldmægtig på Holckenhavn.

2090    Søren Jensen, bødker i Odense. 12.12.1738, fol.60.
E: Voldborg Poulsdatter. LV: Gotfred Gromann, murer. B:
3) Kirsten Sørensdatter 6 mdr.
Første ægteskab med Kirsten Jacobsdatter, skifte 31.5.1736 lbnr.1971. B:
1) Barbara Marie Sørensdatter g.m. Christian Keller, handskemager
2) Anne Margrethe Sørensdatter 24, i København.

2091    Karen Pedersdatter i Odense. 1.5.1737, fol.61B.
E: Ditlev Wulf, snedker, uvist hvor. B:
1) Peder Ditlevsen Wulf
2) Hans Mathias Ditlevsen Wulf.
FM: morbror Hans Christian Harbo, skrædder.

2092    Laurids Andersen i Odense. 11.2.1739, fol.62B.
E: Else Jacobsdatter. LV: Jørgen Rasmussen. A:
1) far Anders Jensen i Kelstrup Skov
2) søster Mette Andersdatter
3) søster Karen Andersdatter g.m. Hans Jørgen Woch, rytter.

2093    Maren Lauridsdatter i Odense. 1.4.1739, fol.63B.
E: Jørgen Wrede.
Af første ægteskab B:
1) Hans Ibsen, rytter i Kolding
2) Rasmus Ibsen, pottemagersvend i udlandet
3) Laurids Ibsen, murer i Kolding
4) Andreas Ibsen potemagersvend i Odense.

2094    Rasmus Lovmand i Odense. 4.9.1737, fol.64.
Arvinger kendes ikke.

2095    Iver Iversen, ugift i Odense. 12.9.1736, fol.64B.
A:
1) mor Anne Kirstine, enke efter Iver Jacobsen i Køge
2) bror Christian Iversen
3) bror Jacob Iversen
4) søster Helvig Iversdatter 23
5) søster Barbara Kirstine Iversdatter 21.

2096    Evert Riber, købmand i Odense. 11.3.1736, fol.71B.
E: Maren Nissen. LV: Niels Pedersen, grovsmed.
Første ægteskab med [Sofie Amalie Nielsdatter, skifte 9.3.1719 lbnr.1431]. B:
1) Else Cathrine Evertsdatter Riber 26
2) Hans Evertsen Riber 25
3) Cathrine Sofie Evertsdatter Riber 23
4) Margrethe Elisabeth Evertsdatter Riber 18.
FM: Henrik Jørgensen, handskemager.

2097    Cathrine Knudsdatter i Odense. 22.4.1739, fol.77B.
E: Frands Skimmer. B:
1) Frands Jacob Skimmer 19
2) Henrik Vilhelm Skimmer 15
3) Frederik Otto Skimmer 11.
FM: Christoffer Høhne, skomager.

2098    Søren Pedersen, vognmand i Odense. 23.4.1739, fol.79.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Mads Hansen Blach. B:
1) Karen Sørensdatter 1½.
FM: Søren Lauridsen Langhoff.

2099    Christian Nielsen, handskemager i Odense. 1.5.1739, fol.79B.
E: Barbara Rasmusdatter. LV: Anders Hyllerup. B:
1) Christian Christiansen 17
2) Rasmus Christiansen 15
3) Karen Christiansdatter 12
4) Margrethe Christiansdatter 7.
FM: Laurids Hyllerup.

2100    Anne Dorthe Walther i Odense. 2.6.1739, fol.81.
E: Hans Fentz, skrædder. B:
1) Anne Marie Hansdatter Fentz 7
2) Jacob Hansen Fentz 5
3) Hans Fentz 2
4) Mette Fentz 1.
FM: Jacob Simonsen.

2101    Rasmus Lauridsen, kromand i Odense. 7.7.1739, fol.82B.
E: Else Pedersdatter. LV: Peder Jørgensen, kromand. B:
1) Simon Rasmussen 11.
Enkens andet ægteskab med [Simon Rasmussen], skifte 10.10.1726 lbnr.1589. Arv til B:
1) Anne Margrethe Simonsdatter
2) Elisabeth Marie Simonsdatter, skifte 11.4.1738 lbnr.2043, efter hvem der er arv
3) Simon Rasmussen.

2102    Øllegaard Asmusdatter Repsdorph i Odense. 9.7.1739, fol.84.
E: Søren [Nissen] Bruun, dansk skoleholder. B:
1) Nikolaj Sørensen Bruun 26, student
2) Mette Marie Sørensdatter Bruun g.m. Abraham Olufsen Skov
3) Marie Elisabeth Sørensdatter Bruun 24.

2103    Engel Marie Gramberg og søster Margrethe Lisbeth Gramberg, ugifte i Odense. 20.7.12739, fol.20.7.1739, fol.85.
A;
1) mor Anne Mathiasdatter [Ølslager] g.m. Christoffer [Jørgensen] Pommer, skomager.
Mors første ægteskab med afdøde far Frederik Gramberg Pommer, skifte 30.11.1724 lbnr.1524.
2) bror Otto Gramberg
3) bror Johan Gramberg, skomagersvend
4) bror Mathias Gramberg
5) bror Jacob Gramberg
6) søster Elisabeth Gramberg
7) halvbror Frederik Jørgen Christoffersen
8) halvsøster Maren Christoffersdatter.

2104    Kirstine Marie Jacobsdatter Lund i Odense. 20.7.1739, fol.86.
E: Andreas Melby, postmester. B:
1) Ulrik Christian Melby 24
2) Christian August Melby 18
3) Anne Margrethe Melby, død, [skifte Roskilde 31.3.1734 lbnr.75]. E: [Jens Anton] Holmann, byfoged i Roskilde. 3B:
a Hedvig Magdalene Holmann 11
b Kirstine Marie Holmann 9
c Magnus Holmann 5.
Bevilling til uskiftet bo af 11.12.1733.

2105    Anne Helene Johansdatter Struch i Odense. 21.8.1738, fol.86B.
E: Jens Nissen. B:
1) Claus Jensen Nissen.
FM: mosters mand Peder Hieronymussen.
Arv i boet til Hans Clausen Holm efter
1 far Claus Pedersen Holm], skifte 19.6.1730 lbnr.1813
2 mor [Agnethe Nissen], skifte 19.10.1729 lbnr.1732
3 efter morfar, skifte 24.5.1730.

2106    Anne Rasmusdatter i Odense. 1.8.1739, fol.90.
E: Gregers Danielsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Gregersdatter 22
2) Daniel Gregersen 18.
FM: Hans Bellinge, kromand.

2107    Marie Hansdatter, ugift i Odense. 26.8.1739, fol.90B.
Arvinger kendes ikke.

2108    Ursula Andersdatter [Skytte] i Odense. 23.1.1739, fol.91.
Enke efter Jes Kærsing, [skifte 29.6.1737 lbnr.2009].
Første ægteskab med [Hans Eriksen, skifte 21.1.1719 lbnr.1408]. B:
1) Anne Hansdatter, [begravet 15.2.1734] g.m. Niels Jensen Faaborg, præst i Østrup og Hjadstrup, [skifte Lunde herred gejstlig 18.6.1736 lbnr.25]. 2B:
a Sidsel Cathrine Nielsdatter Faaborg g.m. successor Laurids [Hansen] Meyer
b Karen Nielsdatter Faaborg i Østrup præstegård
2) Erik [Hansen] Rasch, præst i Viby på Hindsholm
3) Maren Hansdatter Rasch g.m. Niels Borch, købmand i Odense
4) Karen Hansdatter Rasch i Landet, enke efter [Mathæus] Reutze, præst i Bregninge på Tåsinge, [død 5.6.1738]
5) Laurids Hansen Rasch.

2109    Casper Drunch, kromand i Odense. 9.9.1939, fol.96.
E: Anne Markusdatter. LV: Peder Olufsen.
Afdøde skal efterlade arvinger i Schlesien i en landsby Riika nær ved købstaden Giese.

2110    Mathias Hansen, pottemager i Odense. 13.10.1739, fol.99.
B:
1) Anne Marie Mathiasdatter g.m. Hans Sørensen, skipper i Kerteminde
2) Anne mathiasdatter 27, på stedet.

2111    Birgitte Marie Møller i Odense. Samfrændeskifte 21.7.1740, fol.99B, 233.
E: Andreas Hyllerup, købmand. B:
1) Niels Andreassen Hyllerup 14
2) Karen Andreasdatter Hyllerup 13
3) Anne Andreasdatter Hyllerup 10
4) Johannes Andreassen Hyllerup 7.
FM:
1farbror Laurids Hyllerup, købmand i Odense
2 morbror Mathias [Hansen] Møller, præst i Tågerup og Torslunde.
Bevilling til uskiftet bo af 10.3.1737.
Registrering 4.11.1739.

2112    Albert Christensen, træskomand i Odense. 7.11.1739, fol.100.
E: Maren Simonsdatter. LV: Laurids Winther, rebslager. B:
1) Anne Marie Albertsdatter 6.

2113    Rasmus Rasmussen, træskomand i Odense. 9.3.1738, fol.100B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen i Ejby
2) en søster.

2114    Jens Nielsen, handskemager i Odense. 29.4.1738, fol.101.
E: Maren Markusdatter.
Arvinger kendes ikke.

2115    Anne Hansdatter i Odense. 28.8.1738, fol.101B.
E: Hans Mogensen. A:
1) bror Rasmus Hansen
2) søster Abelone Ledertover
3) søster Karen Ledertover.

2116    Maren Mortensdatter i Odense. 1.8.1739, fol.102.
E: Hans Jørgensen Frost. A:
1) bror, død. 2B:
a Karen Jensdatter i Horsens
b Ingeborg Jensdatter i Horsens.

2117    Jacob Nielsen Faaborg i Odense. 22.8.1739, fol.103.
E: Anne Marie Clausdatter. B:
1) Claus Jacobsen
2) Kirstine Marie Jacobsdatter 28.

2118    Marie Dorthe Wemmelsdatter i Odense. 24.10.1738, fol.104.
E: Johan Ottesen. B:
1) Maren Johansdatter g.m. Andreas Normann i Bogense
2) Marie Elisabeth Johansdatter 18.

2119    Knud Hansen, sadelmager i Odense. 29.4.1738, fol.104B.
E: Barbara Cathrine. B:
1) Birthe Cathrine Knudsdatter g.m. Anders Melsbo, byens tjener
2) Hans Jochum Christoffer Knudsen 14
3) Johan Christoffer Knudsen 10.

2120    Arent Olhaver i Odense. 24.11.1738, fol.105.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christen Blegemand. B:
1) Anne Elisabeth Olhaver 8
2) Christiane Olhaver 4.
FM: Svend Handskemager.

2121    Thomas Jacobsen Vesterholt, [skildrer] i Odense. 4.11.1739, fol.105B.
Enkemand efter [Anne Hansdatter Skævinge, skifte 22.6.1724 lbnr.1703]. B:
1) Jørgen Thomsen Vesterholt, magister, student i København.

2122    Rasmus Rasmussen Lund, skomagersvend i Odense. 7.2.1739, fol.106.
E: Anne Hansdatter. LV: Christoffer Poulsen, murer. A:
1) mor Elisabeth Antonsdatter g.m. Christoffer Steffensen, graver ved Odense Sankt Knud
2) bror Hieronymus Rasmussen skovrider på Sjælland
3) bror Anton Rasmussen i Ostindien
4) søster Karen Rasmusdatter g.m. en rytter på Sjælland
5) søster Kirsten Rasmusdatter.

2123    Karen Hansdatter i Odense. 4.12.1739, fol.106B.
E: Peder Mouridsen, hattemager. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 5.
FM: Hans Kjolmer, skrædder.
Desuden nævnes afdøde mor [Inger Hansdatter], enke efter Hans Grønvald, [skifte 11.1.1726 lbnr.1564].

2124    Kirsten Hansdatter i Odense. 7.12.1739, fol.107.
B:
1) Karen, uvist hvor.

2125    Laurids Christensen, vognmand i Odense. 19.11.1739, fol.107.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Søren Fugl, skomager.
Første ægteskab med Maren Hansdatter, [skifte 18.2.1721 lbnr.1432]. B:
1) Erik Lauridsen 25
2) Hans Christian Lauridsen 23
3) Jens Peder Lauridsen 20.

2126    Anne Nielsdatter i Odense. 10.2.1740, fol.109B.
B:
1) Maren Andersdatter.

2127    Johanne Lauridsdatter i Odense. 23.2.1740, fol.109B.
E: Peder Nielsen, aftakket rytter. B:
1) Niels Pedersen 3
2) Peder Nikolaj Pedersen 6 mdr.

2128    Anne Marie Clausdatter i Odense. 27.2.1740, fol.110.
Enke efter [Jacob Nielsen Faaborg, skifte 22.8.1739 lbnr.2117]. B:
1) Claus Jacobsen, i København
2) Kirstine Marie Jacobsdatter 28, på stedet.

2129    Otto Pommer i Odense. 23.2.1740, fol.110B.
E: Cathrine Lauridsdatter. LV: Mathias Øllenslæger. B:
1) Anne Margrethe Pommer 6
2) Mette Cathrine Pommer 2
3) Sofie Pommer 3 mdr.
FM: Christoffer Pommer.

2130    Christoffer Christensen, snedker i Odense. 18.11.1739, fol.112.
E: Johanne Andreasdatter. LV: Christoffer Bendrejer. B:
3) Abelone Christoffersdatter g.m. Ebbe Munch, degn i Nordby på Samsø.
Første ægteskab med [Abelone Lauridsdatter, skifte 10.10.1704 lbnr.1109]. B:
1) Johanne Christoffersdatter g.m. Christen Jørgensen, kusk på Sandholt
2) Dorthe Christoffersdatter g.m. Jens Pedersen Vollerslev i Kerteminde.

2131    Anne Margrethe Johansdatter i Odense. 9.1.1740, fol.112B.
E: Rasmus Rasmussen Østrup. A:
1) mor [Anne Hansdatter], enke efter Johan Jacob, kroholder
2) bror Johannes Johansen.

2132    Peder Rasmussen Krag, slagter i Odense. 17.11.1739, fol.115.
E: Bodil Ibsdatter. LV: Jørgen Hansen Møller, kromand. B:
2) Rasmus Pedersen 20
3) Knud Pedersen 17½.
FM: Mikkel Meyer, hattemager.
Første ægteskab med Karen Jensdatter, skifte 13.5.1717 lbnr.1380. B:
1) Karen Pedersdatter 22.

2133    Johanne Jensdatter i Odense. 3.12.1739, fol.117B.
Arvinger kendes ikke.

2134    Marie Cathrine Hansdatter i Odense. 23.4.1739, fol.118.
Enke efter Steffen Korporal. A:
1) søster Gertrud Hansdatter.

2135    Johanne i Odense. 13.10.1739, fol.118B.
Enke efter Dolphin, kaptajnløjtnant.
Arvinger kendes ikke.

2136    Henrik Jensen [Hind], skomager i Odense. 19.3.1740, fol.120.
E: Gertrud Sofie Henriksdatter.
Første ægteskab med [Karen Lauridsdatter, skifte 19.8.1728 lbnr.1653]. B:
1) Peder Henriksen Hind
2) Mathias Henriksen Hind, død. 1B:
a Anne Mathiasdatter
3) Anne Marie Henriksdatter Hind.

2137    Lauge Christensen Lund, amtsforvalter i Odense. 24.1.1740, fol.121.
E: Anne Rasmusdatter Balslev. LV: bror Jens Rasmussen Balslev, præst i Tommerup og Brylle g.m. [Marie Sofie Lauridsdatter Luja]. A:
1) søster g.m. Anders Olufsen, overgraver i København Trinitatis
2) halvbror Otto Christensen Lund i Korsør.
Testamente af 17.5.1726.
Testamentet er medunderskrevet af deres svoger [Laurids Christiansen] Luja, professor i Odense Skole.

2138    Iver Rasmussen Møller i Odense. 12.4.1740, fol.125B.
E: Anne Dorthe Mathiasdatter. LV: Anders Madsen. tømrer. B:
1) Anne Marie Iversdatter 19
2) Dorthe Kirstine Iversdatter 17
3) Mathias Iversen 9.
FM: Søren Jensen, kobbersmed.

2139    Anders Hansen, læsteskærer i Odense. 20.4.1740, fol.126B.
E: Cathrine Marie Abrahamsdatter. B:
1) Hans Andersen, skomagersvend i Kerteminde
2) Jens Andersen i Holsten
3) Cathrine Margrethe Andersdatter på Ravnholt.

2140    Gertrud Hansdatter i Odense. 21.3.1740, fol.126B.
E: Christen Hansen, blegemand. A:
1) far Hans Knudsen i Dræby i Munkebo sogn.

2141    Johan Ditlev Gregersen i Odense. 4.9.1739, fol.128.
E: Anne Bang. LV: Jochum Jensen Handberg.
Første ægteskab med [Marie Andersdatter], skifte 14.12.1734 lbnr.1933. B:
1) Gregers Johansen 18.
Enkens første ægteskab med [Nikolaj Kruse, skifte 29.10.1732 lbnr.1846]. Arv til B:
1) Barbara Cathrine Kruse.
FM: Hans Jacob Dahr.

2142    Margrethe Sofie Haman i Odense. 2.5.1740, fol.131.
E: Bonde Simonsen, borgmester. B:
1) Sara Simonsen 10.
FM: mors morbror Frederik [Rasmussen] Østrup, hospitalsforstander i Odense.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1731.
[Første ægteskab med Peder Andersen Fugl, skifte 3.4.1728 lbnr.1632].

2143    Mads Christensen Braadt, skomager i Odense. 6.5.1740, fol.135B.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Braadt den yngre, handskemager. B:
1) Jacob Madsen Braadt 23
2) Hans Madsen Braadt 21
3) Peder Madsen Braadt 19
4) Mathias Madsen Braadt 17
5) Laurids Madsen Braadt 8.
FM: Laurids Braadt den ældre, handskemager

2144    Jørgen Hansen, handskemager i Odense. 16.5.1740, fol.136.
E: Abel Jensdatter. LV: Jørgen Rasmussen, kromand. B:
1) Hans Jørgensen 25
2) Jens Jørgensen 21
3) Peder Jørgensen 19
4) Pernille Jørgensdatter 15
5) Maren Jørgensdatter 11
6) Christen Jørgensen 7.
FM: Jens Hansen, handskemager.

2145    Marie Isaksdatter Lerche, ugift i Odense, der døde 29.4.1739, fol.137.
A:
 I Underadmiralitetsrettens skiftebøger i København 1710-1712 fol.1-83 den 17.8.1710 ses skifte efter Christen Brynne, fyrbøder ved Det kongelige Overadmiralitet. E: [Gundil Jensdatter].
Hans A:
1) [søster Else Brynne].
Hendes A:
Af første ægteskab 2B:
1) Anders Andersen, brygger på Christianshavn i København. 2B:
a Pernille Andersdatter, skifte 16.11.1733. E: Bernt Berntsen, brygger. 2B:
1 Karen Sofie Bentsdatter 2
2 Anders Bentsen 1
b Gundel Andersdatter g.m. Didrik Munch i København
2) Bente Andersdatter g.m. Jacob Lerche, major, hvis slægtskab er:
-
00) farfar Knud Bjørnsen, rådmand i Nyborg og Mette Clausdatter [Walter], i andet ægteskab med Laurids Jørgensen, borgmester i Nyborg
0) far Bjørn Knudsen i Nyborg, skifte Nyborg 26.1.1680 lbnr.220 og Sidsel Jacobsdatter Lerche. B:
1) Jacob Bjørnsen Lerche, major i Odense, skifte 9.7.1734 lbnr.1906. E: Bente Andersdatter. Testamente af 26.10.1709
2) Gertrud Bjørnsdatter Lerche i Norge, enke efter Laurids Pedersen. B:
a Frederik Lerche i Christiania, prokurator ved overretten i Norge.

2146    Maren Henriksdatter i Odense. 21.3.1740, fol.162.
E: Peder Iversen, skrædder. B:
1) Cathrine Pedersdatter 7½
2) Laurids Pedersen 4½
3) Niels Pedersen 4
4) Marie Elisabeth Pedersdatter 2.

2147    Sidsel Nielsdatter i Odense. 18.6.1740, fol.163.
E: Jochum Deichmann. B:
1) Anne Elisabeth Jochumsdatter 21
2) Niels Nikolaj Jochumsen 17.
FM: Rasmus Nielsen, brødbager.

2148    Anders Sørensen Borch, kroholder i Odense. 7.7.1740, fol.163B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV: Anders Sørensen Brylle. B:
1) Marie Cathrine Andersdatter 4½
2) Hans Andersen 2.
FM: Christen Brandt, skomager.
Enkens første ægteskab med [Hans Pedersen Taarup, kroholder], skifte 17.5.1731 lbnr.1807. Arv til B:
1) Anne Marie Hansdatter
2) Jens Hansen.

2149    Anders Nielsen i Odense. 9.6.1740, fol.166.
A:
1) bror, død.2B:
a Niels Rasmussen
b Mathias Rasmussen.

2150    Maren Steffens i Odense. 14.5.1740, fol.166B.
B:
1) Maren Steffensdatter g.m. Hoffmeyer, fodgarder i København.

2151    Poul Ejlersen, graver i Odense. 18.7.1740, fol.167.
E: Anne Elisabeth Baltsersdatter. LV: Gotfred Gromann. B:
1) Hans Frederik Poulsen 21
2) Johan Poulsen 19, parykmagersvend
3) Mathias Poulsen 9
4) Claus Poulsen 4
5) Marie Helvig Poulsdatter 1½.

2152    Barbara Nielsdatter i Odense. 2.7.1740, fol.167B.
E: Jens Christian Møller, skrædder. A:
1) bror Niels Nielsen i Lunde
2) halvsøster Karen Pedersdatter i huset Stadine ved Nordskov.

2153    Gertrud Arentsdatter i Odense. 26.7.1740, fol.168.
E: Hans Hansen, skrædder. B:
1) Anne Hansdatter 20.
FM: morbror Christen Arentsen, bager.

2154    Gurre Jensdatter i Odense, der døde 11.3.1740, fol.
Enke efter Niels Jensen Kaare, skifte 5.7.1720 lbnr.1442. B:
1) Birthe Nielsdatter g.m. en soldat i København
2) Johan Zacharias Nielsen.
(Ved mandens død kaldes afdøde for Gurre Jørgensdatter).

2155    Mariche Lomborg i Odense. 22.2.1740, fol.171B.
E: Henrik Folmer. B:
2) Jørgen Folmer 1.
FM: Peder Lerche, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Aksel Kærumgaard 16
2) Peder Kærumgaard 12.

2156    Marie Arentsdatter i Odense. 30.6.1740, fol.176.
E: Jørgen Ottesen, slagter. B:
1) Søren Jørgensen 1¼.
FM: Hans Kjølmer, skrædder.
Arv i boet efter Anne [Lauridsdatter] Postens, skifte 26.1.1731 lbnr.1801 til B:
1) Johanne Rasmusdatter.

2157    Birthe [Madsdatter] Mørch i Odense. 30.4.1740, fol.177B.
Enke efter Markus Sørensen, farver, skifte 16.7.1735 lbnr.1948. B:
3) Agathe Kirstine Markusdatter i Lunde.
Af første ægteskab B:
1) Mathias [Hansen] Mørch, farver i Køge
2) Ingeborg Marie Hansdatter Holst i Lunde.
Afdøde døde i Lunde.

2158    Jørgen [Jensen] Skrep i Odense. 29.8.1740, fol.179.
A:
1) bror Hjerre Jensen Skrep, toldbetjent
2) bror [Laurids Jensen Skrep, skifte lbnr.1206]. 2B:
a Rasmus Lauridsen
b Karen Lauridsdatter.

2159    Rasmus Rasmussen Hvid, tømrer i Odense. 22.7.1740, fol.180.
E: Bodil Knudsdatter. LV: Ditlev Wilmann, skomager. B:
1) Jørgen Rasmussen Hvid 3
2) Anne Elisabeth Rasmusdatter Hvid 1.
FM: farbror Hans Rasmussen Hvid, tømrer.

2160    Hans Ulrik Waidtlev, feldbereder i Odense. 15.6.1740, fol.182.
E: Margrethe Filipsdatter. LV: Jørgen Hansen Møller. B:
3) Filip Waidtlev, feldbereder i Odense
4) Marie Waidtlev30, i København
5) Hans Waidtlev, feldbereder i Nyborg
6) Anne Waidtlev 26
7) Christoffer Waidtlev 24.
Første ægteskab med [Marie Madsdatter, død 1698]. B:
1) Anne Barbara Waidtlev g.m. Johan Henrik Hartmann, feldbereder i København.
Uden ægteskab med [Abigael Esbensdatter]. B:
2) Ulrik Waidtlev, præst i Lille Heddinge og Havnelev, [døbt Odense Sankt Knud 18.2.1702, lyst i kuld og køn af afdøde].
[Abigael Esbensdatter gift Odense Sankt Knud 15.3.1714 med Niels Bertelsen, grenader].
[Abigael Esbensdatter begravet Odense Sankt Knud 4.6.1716]

2161    Hans Nielsen, trædrejer i Odense. 27.7.1740, fol.185.
E: Voldborg Bertelsdatter. LV: Jens Poulsen, parykmager.
Første ægteskab med [Gertrud Rasmusdatter, skifte 15.7.1727 lbnr.1605]. B:
1) Sidsel Kirstine Hansdatter 19
2) Anne Marie Hansdatter 15.
FM: Lorents Wilmann, sadelmager.

2162    Christen Poulsen i Odense. 4.11.1740, fol.186.
E: Elsebeth Olufsdatter. LV: Mads Hansen Blach. B:
1) Jens Christensen 4.
FM: Peder Olufsen, skomager.

2163    Laurids Andersen i Odense. 10.11.1740, fol.187B.
A:
1) søster Bodil Andersdatter i Villestofte
2) halvbror Anders Nielsen i Allese
3) halvsøster Maren Nielsdatter i Allese.

2164    Anne Cathrine Sachmanns i Odense. 4.10.1740, fol.188B.
E: Christoffer Hansen, bendrejer. B:
2) Ellen Christoffersdatter g.m. Egert Ejlersen, guldsmed i Odense
3) Anne Christoffersdatter g.m. Johan Parman, klokker [i Odense Frue kirke]
4) Didrik Sachmann, degn i Verninge
og
1) Anne Kirstine Christensdatter.

2165    Frederik Folkmar, pauker i Odense. 13.10.1740, fol.189B.
E: Elisabeth Dibbern. LV: Christian Scharff, trompeter. A:
1) moster Margrethe Kokkens i Frederiksstad.

2166    Rasmus Hansen, trædrejer i Odense. 20.5.1740, fol.190B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Olufsen, skrædder. B:
1) Hans Rasmussen i Haderslev
2) Jacob Rasmussen i udlandet
3) Abraham Rasmussen i udlandet
4) Anne Cathrine Rasmusdatter.

2167    Gertrud Henriksdatter i Odense. 15.5.1740, fol.191B.
Enke efter Christen Jensen Bay, [skifte 5.7.1733 lbnr.1876]. A:
A:
1) bror Niels Henriksen, bager i Odense
2) søster Birthe Henriksdatter i København
3) halvbror Henrik Christensen i Fåborg.

2168    Hans Jørgen Pedersen, ugift handskemagersvend i Odense. 11.5.1740, fol.192B.
A:
1) bror Jørgen Hansen, handskemager i Haderslev
og øvrige søskende.

2169    Elisabeth Lorentsdatter i Odense. 2.5.1740, fol.193B.
Enke efter Conrad [Kuglmand], tømrer, [skifte 25.8.1729 lbnr.1750]. B:
1) Vilhelm Conradsen 17
2) Lorents Conradsen 13
3) Anne Dorthe Elisabeth Conradsdatter 11.
FM: Claus Justesen.

2170    Peder Jørgensen Greve i Odense. 14.5.1740, fol.194.
E: Anne Bertelsdatter. LV: Jens Poulsen, parykmager. B:
2) Voldborg Margrethe Pedersdatter 14
3) Peder Pedersen Greve 12
4) Gjørle Pedersdatter 9
5) Jørgen Pedersen Greve 6
6) Bertel Pedersdatter Greve 4
7) Mads Pedersen Greve 1.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 2.9.1724 lbnr.1520]. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Filip Waidtlev, feldbereder.

2171    Hans Jacob Skaarup, rådstuetjener i Odense. 2.6.1740, fol.196.
Enkemand efter [Anne Hansdatter, skifte 12.9.1731 lbnr.1840].
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 14.9.1728 lbnr.1647]. B:
1) Christen Hansen Skaarup 14
2) Anne Cathrine Hansdatter Skaarup 9.
FM: Jørgen Andersen Svarre.

2172    Jens Jensen i Odense. 30.1.1741, fol.198B.
E: Barbara Mortensdatter. LV: Christen Hansen, blegemand. A:
1) søskendebarn Anders Køstersen på Heden
2) søskendebarn Gertrud Køstersen i Vantinge.

2173    Knud Hansen i Odense. 16.1.1741, fol.199.
E: Anne i Skodborg ved Nyborg.
Afdøde efterlader 2 børn, hvis navne ikke angives.

2174    Karen Simonsdatter i Odense. 23.2.1741, fol.199B.
E: Christoffer Poulsen, murer. B:
1) Poul Christoffersen 10
2) Simon Christoffersen 8
3) Bondo Christoffersen [Ferslev] 5.
FM: morbror Jacob Simonsen.

2175    Maren Hansdatter i Odense. 24.1.1741, fol.201.
Enke efter Christen Bogense. A:
1) søster Margrethe Hansdatter i Svindinge.

2176    Hans Christoffer Falkenberg i Odense. 12.2.1741, fol.201B.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Christensen, feldbereder. B:
1) Margrethe Hansdatter 28
2) Regine Hansdatter 26
3) Mette Kirstine Hansdatter 24
4) Johan Christoffer Falkenberg 20, i Stubbekøbing
5) Cathrine Hansdatter 20.
FM: svoger Christian Berg.

2177    Maren Hansdatter i Odense. 1.10.1740, fol.202.
E: Christoffer Egertsen Høgsgaard, bendrejer. B:
1) Anne Dorthe Christoffersdatter 1.
FM: Johan Parman. klokker.

2178    Andreas Reiniche i Odense. 15.2.1741, fol.203.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. LV: Leonard Møller. A:
1) far Christian Reiniche, løjtnant i Tommerup.

2179    Birthe Peters i Odense. 24.12.1740, fol.203B.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes afdødes steddatter Marie Lauridsdatter, enke efter Hans Stodderfoged.

2180    Anne Andersdatter i Odense. 7.3.1741, fol.204.
E: Hans Madsen, der også døde. B:
1) Gertrud Hansdatter.
FM: Jørgen Lunde.

2181    Anne Bertelsdatter Bruun i Odense. 29.3.1741, fol.204B.
E: Anders [Pedersen] Hvid. B:
1) Ernst Hvid 37
2) Christian Hvid, maler.
Første ægteskab med [Markus Bernholt]. B:
1) Johanne Elisabeth Markusdatter g.m. Christian [Pedersen] Købke, degn i Lindelse på Langeland.

2182    Laurids Nielsen Hyllerup i Odense. 24.5.1741, fol.206B.
E: Martha Møller. B:
1) Johannes Lauridsen Hyllerup 10
2) Anne Lauridsdatter Hyllerup 6.
FM: Andreas Hyllerup, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1737.

2183    Margrethe Helvig Sivertsdatter Friis i Odense. 3.4.1741, fol.207.
E: Gotfred Gromann, murer. A:
0) far Sivert Evertsen Friis
1) bror Evert Sivertsen Friis, død [Husby 1740, var g.m. Bodil Christensdatter Søllingvraa]. 6B:
a Andreas Evertsen Friis, foged på Fjellebro
b Niels Friis, skrædder i Svendborg
c Frederik Christian Friis, tobaksspinder i Svendborg
d Sigvard Evertsen Friis, ladefoged på Tågerupgård på Lolland
e Jørgen Christian Friis i Odense
f Anne Cathrine Friis g.m. Josias Møller i Middelfart
2) bror Peder [Sivertsen] Evertsen Friis [i Næstved] på Sjælland, [skifte Næstved 20.12.1727 lbnr.607, var g.m. Birthe Henriksdatter]. 2B:
a Sivert Pedersen Friis, trompeter
b Ellen Cathrine Pedersdatter Friis g.m. Peder Poulsen i Næstved
3) søster Cathrine [Sivertsdatter] Evertsen Friis, død. 2B:
a Hans Jacobsen, sergent
b Margrethe Jacobsdatter, død. 3B:
1 Knud Jacobsen, landsoldat
2 Jacob Rasmussen 20, i Vantinge
3 Cathrine Rasmusdatter 11, i Vantinge.

2184    Johanne Dorthe Højer i Odense. 25.11.1740, fol.209.
A:
1) mor Edel Cathrine [Christensdatter], enke efter [Niels Christensen] Højer, [skifte 18.2.1730 lbnr.1767]
2) søster Hendrisette Højer, død, var g.m. [Ernst Frederik] Scharff. Efterlader 2 sønner og 2 døtre.
3) søster Ingeborg Nielsdatter Højer.
Af fars første ægteskab B:
4) halvbror Hans Højer, toldkontrollør i Odense, død. 1B:
a Niels Højer
5) halvbror Christian Højer, kapellan i Maribo
6) halvbror Knud Christian Højer, død. Efterlader 1 søn og 1 datter
6) halvsøster Malene Eleonora Højer g.m. Peder Graa, snedker i Langes gård.

2185    Margrethe Filipsdatter i Odense. 28.3.1741, fol.210B.
Enke efter Hans Ulrik Waidtlev, feldbereder, [skifte 15.6.1740 lbnr.2160]. B:
1) Filip Waidtlev, feldbereder i Odense
2) Anne Marie Waidtlev30, i København
3) Hans Ulrik Waidtlev, feldbereder i Nyborg
4) Anne Waidtlev 26½
5) Christoffer Waidtlev 24½.

2186    Peder Jensen, pottemager i Odense. 10.3.1741, fol.212B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Jacob Christensen Hetting. B:
1) Gertrud Pedersdatter g.m. Frederik Wilmann, skomager
2) Niels Pedersen 20.

2187    Søren Jacobsen Brasen, ugift guldsmedesvend i Odense, der døde 11.11.1740, fol.217B.
A:
0) mor Maren Hansdatter [i Tyrsted, skifte Hatting herred gejstlig 7.4.1721 lbnr.13]
Mors barn uden ægteskab B:
1) halvbror Oluf Jensen i Uth på Boller gods
Mors første ægteskab med Søren Jacobsen, degn i Tyrsted og Uth. B:
2) halvsøster Johanne Sofie Sørensdatter. Første ægteskab med Christen Jørgensen i Uth, skifte Boller gods 27.3.1704 lbnr.47. 1B:
a Deliane Christensdatter g.m. Søren Jensen Falster i Østrup i Glud sogn på Boller gods
Johanne Sofie Sørensdatters andet ægteskab med Knud Rasmussen [Krag] i Uth, [skifte Boller gods 4.6.1716 lbnr.63]. 3B:
b Kirsten Knudsdatter gift i Ganløse på Sjælland
c Maren Knudsdatter i København
d Søren Knudsen i Uth
Mors andet ægteskab med Jacob Andersen Brasen, degn i Tyrsted og Uth, [død 1696]. B:
3) bror Anders Jacobsen Brasen, guldsmed i Randers, [skifte Randers 7.9.1737 lbnr.554], død uden børn
4) Søren Jacobsen, guldsmedesvend i Odense på Fyn, som er afdøde
5) søster Deliane Jacobsdatter, død uden børn.
Mors tredje ægteskab med Claus Pedersen, degn i Tyrsted og Uth.

2188    Maren Andersdatter i Odense. 27.5.1741, fol.225.
E: Peder Hansen, handskemager. A:
1) bror Morten Andersen, bødker i Fastrup i Vigerslev sogn
2) søster, død. 1B:
a Anne Hansdatter g.m. Peder Bøse i Bogense
3) søster, død 1B:
a Anne Pedersdatter i Fastrup.

2189    Johan Henrik Læsch i Odense. 5.7.1741, fol.227.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Jacob Botte, kromand. B:
1) Marie Sofie Johansdatter
2) Christian Henrik Johansen.
FM: mors [halv]bror Niels Clausen Muus.

2190    Anne Ursin i Odense. Samfrændeskifte 26.4.1741, fol.228.
E: Jens Baar, amtsforvalter. B:
1) Anne Sofie Baar 3½.
Bevilling til uskiftet bo af 6.9.1737.
Arv efter afdødes forældre Georg [Lauridsen] Ursin, [præst i Nakskov] og Anne Sofie [Frederiksdatter] Eisenberg, efter skifte 19.9.1731.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Alhed Christine Ursin g.m. Johan Frederik [Johansen] Stemann, præst i Magleby i Vester Flakkebjerg herred
2 afdødes bror Frederik Ursin
3 enkemandens svoger Jens [Jørgensen] Kofoed g.m. [Charlotte Amalie Ursin].

2191    Birgitte Marie Møller i Odense. Samfrændeskifte 21.7.1740, fol.233.
E: Andreas Nielsen Hyllerup. B:
1) Niels Hyllerup 14
2) Karen Hyllerup 13
3) Anne Hyllerup 10
4) Johannes Hyllerup 7.
FM:
1 morbror Mathias [Hansen] Møller, præst i Tågerup og Torslunde
2 [farbror] Laurids [Nielsen] Hyllerup. købmand i Odense.

2192    Laurids Andersen i Odense. 6.7.1741, fol.234.
E: Marie Andersdatter. LV: Hjerre Hansen i Bolbro. A:
1) far Anders Lauridsen, vægter.

2193    Anne Kirstine Rude i Odense. 23.6.1741, fol.235.
E: Hans Schmidt, glarmester. B:
3) Mette Margrethe Hansdatter 5
4) Anne Cathrine Hansdatter 1.
Første ægteskab med Bagge Ilberg, glarmester, [skifte 12.6.1733 lbnr.1874]. B:
1) Birthe Cathrine Ilberg 13
2) Christian Ilberg 9.
FM: Oluf Nielsen, træskomand.

2194    Christen [Madsen] Bimmer i Odense. 5.7.1741, fol.237.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: Oluf Busch, skomager. B:
3) Mathias Christensen 7
4) Maren Christensdatter 1.
FM: Jens Nielsen, skomager.
Første ægteskab med [Karen, skifte 30.1.1733 lbnr.1885]. B:
1) Karen Christensdatter g.m. Christoffer Asmus, vagtmester
2) Anne Margrethe Bimmer g.m. Christian Welsch, rytter.

2195    Hans Jensen, ugift i Odense. 9.5.1741, fol.237B.
Arvinger kendes ikke.

2196    Anders Hansen, handskemager i Odense. 18.12.1740, fol.238B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Søren Christensen, graver. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Rasmus i Ørridslev.

2197    Søren Lauridsen, handskemager i Odense. 26.7.1741, fol.239.
E: Maren Dinesdatter. LV: Niels Vintapper, skomager. B:
1) Morten Sørensen.
FM: Christen Lauridsen, handskemager.

2198    Hans Lauridsen Holst, købmand i Odense. 1.11.1736, fol.240B.
E: Mechtilde (Megtele) Sofie. LV: bror Peder Lerche, købmand. A:
1) bror Jørgen Lauridsen, tømrer i København
2) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. en skomager i Brenderup.
Desuden nævnes afdødes svoger Nis Nissen.

2199    Peder Boye, prokurator i Odense. 10.5.1736, fol.280B.
E: Margrethe Bloch. LV: Laurids Hyllerup. A:
1) far Niels Pedersen, skipper i Middelfart.

2200    Ferdinand Kleinstedt, ugift tobaksspindersvend i Odense. 26.10.1740, fol.309.
A:
1) mor Fransiska, enke efter Kleinstedt i Flensborg
2) bror Johan Kleinstedt i Holland.

2201    Anne Christensdatter i Odense. 15.5.1741, fol.310.
A:
1) søster, død. 1B:
a Abelone i Allese.

2202    Hans Jørgensen Frost i Odense. 28.7.1741, fol.311.
E: Anne Jensdatter.
Arvinger kendes ikke.

2203    Peder Hieronymussen Berent, købmand i Odense. 3.2.1739, fol.311B.
E: Christence Johansdatter Struch. LV: bror Laurids Struch. B:
1) Johan Ludvig Pedersen 9
2) Hans Pedersen 5.
FM: Hans Langsted, regimentsskriver.

2204    Jørgen Sibbern, urmager i Odense. 28.6.1741, fol.332.
E: Marie Hansdatter Ørsted. LV: Christian Hyschen. B:
1) Hans Arent Sibbern 12
2) Johanne Margrethe Sibbern 7
3) Johan Peder Sibbern 6
4) Abel Marie Sibbern 2
5) Else Marie Sibbern, født efter fars død.
FM: Johannes Sibbern, kantor i Odense Skole.

2205    Kjeld Clausen Buch, tømrersvend i Odense. 30.4.1741, fol.334.
A:
1) mor Margrethe, enke efter Claus Buch i Svendborg
2) søster Hanne Clausdatter i Svendborg
3) halvbror Claus Clausen
4) halvsøster Anne Pernille Clausdatter i Klestrup.

2206    Johan Lorents, væver i Odense. 30.5.1741, fol.335B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Niels Madsen Bederslev. B:
1) Peder Johansen
2) Mads Johansen
3) Margrethe Johansdatter
4) Lucie Johansdatter.
FM: Peder Olufsen, kromand.

2207    Lisbeth Liebknecht i Odense. 23.3.1741.fol.336.
E: mester Johan Christian Møller. B:
1) Hans Christian Møller 28
2) Frederik Møller 23
3) Magdalene Møller 22, i Flensborg.

2208    Anne Margrethe Sørensdatter i Odense. 13.10.1741, fol.337.
E: Peder Pedersen Guldberg. B:
2) Jens Pedersen
3) Anne Sofie Pedersdatter.
Hendes B:
1) Mathias Johansen Fogh.

2209    Andreas Mortensen, snedker i Odense. 25.4.1741, fol. 338.
E: Abelone Jacobsdatter. LV: Hans Hunderup, skrædder. A:
1) søster Edel Mortensdatter i København
2) bror Morten Mortensen, død. 2B:
a Anne Gertrud Mortensdatter g.m. Jacob Jørgensen, karmager i København
b Kirstine Marie Mortensdatter i København
3) bror Peder Mortensen på Øland i Jylland.

2210    Christian Filskov, glarmestersvend i Odense. 28.11.1741, fol.341B.
Arvinger angives ikke.

2211    Kirsten Akselsdatter i Odense. 5.2.1739, fol.341B.
Enke efter Conrad Henriksen, handskemager. A:
1) søster i Hygum i Jylland, død. 1B:
a Gertrud Thomasdatter g.m. Veste Rasmussen, underofficer.

2212    Sofie Juliane Mouridsdatter i Odense. 13.2.1742, fol.342B.
E: Jacob Botte. B:
1) Anne Malene Jacobsdatter 18
2) Conrad Jacobsen 15.
FM: Christian Høj.

2213    Peder Hansen Roy i Odense. 24.5.1741, fol.343B.
E: Johanne Madsdatter i København. A:
1) mor Johanne [Pedersdatter], enke efter Hans [Adamsen] Roy, [skifte 14.7.1725 lbnr.1548]
2) bror Adam Hansen Roy
3) søster Christiane Hansdatter Roy.

2214    Maren Christensdatter i Odense. 1.2.1742, fol.346B.
A:
0) forældre [Christen Pedersen, skifte 12.10.1680 lbnr.683 og Margrethe Knudsdatter, død]
1) søster Anne Christensdatter, enke efter Christen Mullerup, [skifte 9.8.1726 lbnr.1583]
2) søster Marie Christensdatter, enke efter Søren Rasmussen
3) søster Karen Christensdatter, enke efter Christen Jensen
4) bror Knud Christensen, død. 3B:
a Hans Christian Knudsen
b Didrik Knudsen
c Lisbeth Knudsdatter.

2215    Hans Christian Davidsen, grovsmed i Odense. 9.6.1740, fol.347.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter. LV: Erik Christensen, birkedommer. B:
1) Bodil Marie Hansdatter 25, der ægter Johan Frederik Erch.

2216    Laurids Olufsen, dragon i Odense. 15.1.1742, fol.348B.
E: Maren Hansdatter. B:
2) Peder Lauridsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Lauridsdatter.
FM: Jens Lauridsen, bager.

2217    Hans Jacob Dahr, murer i Odense. 28.2.1742, fol.349.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Gotfred Gromann, murer. B:
1) Anne Lisbeth Hansdatter Dahr 12½
2) Hans Jacob Hansen Dahr 7½
3) Johan Gotfred Hansen Dahr 6
4) Knud Hansen Dahr 2.
FM: Jens Sørensen, snedker.

2218    Dorthe Sælgekone i Odense. 17.2.1742, fol.350B.
Arvinger angives ikke.

2219    Erik Jørgensen i Odense. 9.3.1742, fol.351.
Arvinger angives ikke, dog nævnes en datter, hvis navn ikke angives.

2220    Birthe Jensdatter i Odense. 9.6.1742, fol.351.
E: Hans Weidemann, kromand. B:
1) Jems Hansen 14
2) Christiane Hansdatter 12.
FM: Anders Jensen, bøssemager.

2221    Karen Nielsdatter i Odense. 27.4.1742, fol.352.
E: Jørgen Rasmussen, smed.
Af første ægteskab B:
1) Anne Lisbeth Arentsdatter 10
2) Christiane Arentsdatter 6.
FM: Niels Madsen.

2222    Laurids Nielsen Hyllerup i Odense. Samfrændeskifte 14.6.1742, fol.353.
E: Martha Møller. LV: Mathias Sibbern. B:
1) Johannes Hyllerup 11, der skal være student
2) Anne Hyllerup 7.
FM:
1 morbror Mathias [Hansen] Møller, præst i Tågerup og Torslunde
2 [farbror] Andreas [Nielsen] Hyllerup. købmand i Odense.

2223    Claus Justesen i Odense. 9.5.1742, fol.354.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Søren Bruun.
Arvinger angives ikke.

2224    Søren Christensen, graver i Odense. 23.4.1742, fol.354B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Henrik Arentsen, graver. B:
3) Anne Sørensdatter.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 25.11.1738 lbnr.2084]. B:
1) Niels Sørensen
2) Voldborg Sørensdatter.
FM: Johan Parman, klokker [i Odense Frue kirke].

2225    Niels Rasmussen Lukas, skomager i Odense. 14.4.1742, fol.355B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Jørgen Rasmussen, vognmand. B:
3) Bodil Marie Lukasdatter 25
4) Laurids Lukassen 24
5) Josias Lukassen 22
6) Rasmus Lukassen 16
7) Marie Lukasdatter 11.
FM: Josias Frandsen, skomager.
Første ægteskab med [Bodil Ibsdatter, skifte 15.5.1716 lbnr.1350]. B:
1) Mette Kirstine Nielsdatter gift i Stensby i Skamby sogn
2) Erik Lukassen i Gudbjerg.

2226    Karen Pedersdatter i Odense, der døde 18.12.1740, fol.356B.
E: Rasmus Fjeldsted. A:
1) en datter, død. 1B:
a Andreas Weiberg hos kongelig parykmager i København.
FM: morbror Han Jensen Hunderup, skrædder i Odense.

2227    Sofie Elisabeth i Odense. 25.8.1742, fol.359B.
E: Filip Recher, klejnsmed. B:
1) Anne Sofie Filipsdatter 16
2) Elisabeth Filipsdatter 12½
3) Christine Marie Filipsdatter 3.
FM: Peder Iversen, skrædder.

2228    Johan Gotburgsen, købmand i Odense. 9.12.1740, fol.360.
E: Anne Margrethe Vosemose. A:
1) far Gotburg Hansen i Mittel Schnatebüll.

2229    Jacob [Steffensen] Gebert, skomager i Odense. 14.8.1742, fol.368.
E: Mette Knudsdatter. LV: Anders Huus. B:
1) Steffen Gebert 14
2) Kirsten Gebert 12
3) Cathrine Gebert 10
4) Knud Gebert 8
5) Barbara Gebert 5
6) Anne Margrethe Gebert 3.
FM: Niels Andersen, skomager.

2230    Johanne Lerche i Odense. 4.4.1742, fol.368B.
Arvinger angives ikke.

2231    Margrethe Lauridsdatter Lassen i Odense. 10.8.1742, fol.369.
A:
1) bror. død. 2B:
a Laurids Lassen, rytter
b Maren Lassen gift i Ubberud.

2232    Peder Jensen, pottemager i Odense. 4.2.1742, fol.369B.
E: Voldborg Henriksdatter. LV: Peder Jørgensen, kromand. A:
1) søster Bodil Jensdatter gift i Engelsted i Skåne.

2233    Laurids Andersen, læsteskærer i Odense. 20.8.1742, fol.371B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Pedersen, skipper. A:
0) far Anders Christensen i Store Ejlstrup i Ubberud sogn
1) bror Søren Andersen i Ubberud, døbt 4.7.1669
2) bror Christen Andersen i Ubberud, døbt 27.10.1672
3) søster Margrethe Andersdatter, døbt 20.5.1677, g.m. Rasmus Pedersen i Hjortebjerg
4) Laurids Andersen, som er afdøde, døbt 19.11.1682
5) bror Anders Andersen, døbt 21.5.1689, død.
Fars første ægteskab med Margrethe Hansdatter, begravet Ubberud 24.5.1666.
6) halvsøster Kirsten Andersdatter, døbt 13.10.1650, død. 1B:
a Poul Hansen i Gadsbølle
7) halvsøster Anne Andersdatter, døbt 9.10.1653, død. Hendes børn
8) halvsøster Karen Andersdatter, døbt 23.3.1656, der døde.4B:
a Niels Hansen på Tåsinge, død. 2B:
1 Anne Nielsdatter
2 Karen Nielsdatter
b Laurids Hansen i Galdbjerg
c Maren Hansdatter i Alberg
d Ane Hansdatter i Tvede
9) halvbror Christen Andersen, døbt 12.5.1661, i Store Ejlstrup
10) halvsøster Maren Andersdatter, døbt 29.1.1665, i Allese

2234    Rasmus Iversen i Odense. 11.10.1742, fol.373B.
E: Karen Lauridsdatter. B:
1) Henrik Rasmussen 21
2) Karen Rasmusdatter 19
3) Laurids Rasmussen 16
4) Kirsten Rasmusdatter 12
5) Hedvig Rasmusdatter 10
6) Iver Rasmussen 8
7) Mads Rasmussen 6
8) Maren Rasmusdatter 3.
FM: Søren Jensen, klejnsmed.

2235    Hedvig Elisabeth [Sigvardsdatter] Urne i Odense. 31.5.1742, fol.375B.
Enke efter Erik Flemming Ulfeldt, kaptajn, [til Raschenberg i Avnslev sogn, død 1732].
Første ægteskab med Tim Banner til Tøjstrup i Ryslinge sogn, [skifte Nyborg-Tranekær amt 31.5.1709 fol.96]. B:
1) Anne Cathrine Banner
2) Agathe Rodsteen Banner g.m. Hans Kaas, kommandør, begge døde. 7B:
a Tim Banner Kaas, løjtnant
b Jørgen Grubbe
c Jørgen Grubbe Kaas, kongens page
d Frederik Christian Kaas, søkadet
e Birthe Kaas 18
f Sofie Hedvig Kaas 17
g Eleonora Christiane Kaas 11.
FM: major [Jørgen] Kaas til Skovsgård [Humble sogn] på Langeland.
3) Christiane Frederikke Banner g.m. Frederik Rantzau, kaptajn i Rendsborg.

2236    Rasmus Rasmussen Østrup i Odense. 5.5.1742, fol.378.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jacob Eriksen, snedker. B:
1) Rasmus Rasmussen, født efter fars død, 7 uger den 17.11.1742.
Hvis barnet ikke var blevet født, havde arvingerne været A:
1) søster Karen Rasmusdatter
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Niels Hansen, skoflikker.

2237    Marie Andersdatter i Odense. 11.10.1742, fol.380.
E: Eskild Jensen Grønlund, væver. B:
3) Peder Eskildsen 11
4) Kirstine Frederikke Eskildsdatter 7
5) Jens Christian Eskildsen 1¼.
FM: Jens Sørensen, snedker.
Første ægteskab med [Peder Jørgensen, skifte 21.9.1729 lbnr.1749]. B:
1) Karen Pedersdatter 20
2) Anders Pedersen 13.

2238    Maren Andersdatter i Odense. 3.11.1742, fol.381.
E: Hans Rasmussen, bødker. A:
1) bror Niels Andersen, bødker
2) søster Cathrine Andersdatter g.m. Rasmus Hansen.

2239    Marie Elisabeth [Mikkelsdatter] Borring i Odense. 20.12.1742, fol.383.
E: Poul Frederiksen Junge, bogbinder. B:
1) Cathrine Margrethe Junge 7
2) Jochum Poul Junge 5
3) Michael Junge 2
4) Christian Junge 7 uger.
FM: Hans Mathiassen, bager.

2240    Peder Pedersen Kalundborg i Odense. 12.10.1742, fol.385.
E: Sidsel Sofie Andersdatter. LV: Hans Lauridsen. B:
1) Marie Pedersdatter Kalundborg 12.
FM: Niels Clausen, urtegårdsmand.

2241    Nikolaj Clausen i Odense. 13.3.1742, fol.386.
E: Margrethe Elisabeth [Nielsdatter]. LV: Christian Nørager rådmand og tolder. B:
1) Cathrine Marie Nikolajsdatter 21, i København
2) Christiane Charlotte Nikolajsdatter 18
3) Sofie Amalie Nikolajsdatter 15.
FM: Søren Borring, prokurator.
Desuden nævnes enkens mor Cathrine [Christensdatter Friis], enke efter [Niels Christensen] Nørager, [skifte 2.11.1719 lbnr.1427].

2242    Cathrine Margrethe Andersdatter i Odense. 14.11.1742, fol.387.
E: Hans Hansen Eidorff. A:
1) far Anders Jensen på Egeskovgård.

2243    Jacob Jørgensen Munkerud i Odense. 2.1.1743, fol.389.
E: Maren Hansdatter. LV: Eskild Væver. B:
1) Peder Jacobsen 24½
2) Anne Jacobsdatter 16.
FM: Laurids Ibsen, daglejer.

2244    Lene Hansdatter Læsø i Odense. Samfrændeskifte 18.2.1743, fol.389B.
E: Jens Nielsen, rådmand. B:
1) Niels Jensen Ladorph 20
2) Karen Jensdatter Ladorph 18.
FM: Niels Læsø, herredsfoged i Assens.
Bevilling til uskiftet bo af 10.1.1738.

2245    Maren Rasmusdatter i Odense. 24.2.1743, fol.390B.
E: Peder Hansen, vognmand. A:
1) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Hans Eriksen, rytterbonde i Frøbjerg
2) søster Dorthe Rasmusdatter g.m. Anders Madsen, rytterbonde i Verninge.

2246    Johanne Madsdatter i Odense. 31.1.1743, fol.393.
E: Peder Jørgensen, klejnsmed. A:
1) bror Steffen Madsen, klejnsmed
2) bror Claus Madsen, sergent
3) søster Gertrud Madsdatter.

2247    Gertrud Christoffersdatter i Odense. 6.3.1743, fol.396.
E: Jørgen Hansen Miche. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 12.
FM: Rasmus Ibsen.

2248    Elisabeth Bentsdatter i Odense. 15.3.1743, fol.398.
E: Søren Jensen. B:
1) Jens Sørensen 10
2) Maren Sørensdatter 8
3) Karen Sørensdatter 6.
FM: Hans Klokmester.

2249    Anders Sørensen Brylle i Odense. 21.3.1743, fol.398B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jochum Handberg. B:
1) Jens Andersen Brylle
2) Elisabeth Andersdatter Brylle g.m. Oluf Ibsen i Brangstrup mølle.
Arv i boet efter Jørgen Jensen Brylle, [skifte 13.2.1726 lbnr.1568] til B:
1) Anne Jørgensdatter.

2250    Anne Tømmermands i Odense. 26.1.1743, fol.404.
B:
1) Malene Clausdatter gift i Kerteminde.

2251    Henrik Just Kieler, ugift sadelmagersvend i Odense. 15.2.1743, fol.404B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Kiel.

2252    Abelone Poulsdatter i Odense. 1.1.1743, fol.405.
B:
1) Niels Christian Seval 1½.
FM: Morten Jensen Busch, skomager.

2253    Hans Rasmussen, bager i Odense. 20.12.1742, fol.406.
Enkemand. A:
1) søster Margrethe Rasmusdatter g.m. Jochum Handberg.
Desuden arv til afdødes afdøde hustrus søstersøn Hans Nielsen, bagersvend.

2254    Mette i Odense. 8.3.1743, fol.406B.
Enke efter Peder Schmidt. B:
1) Schmidt, sekretær i København
2) Marie Cathrine Schmidt g.m. Ulrik Sadelmager i Odense
3) Bodil Schmidt 42, i Gråbrødre Hospital
4) Mette Cathrine Schmidt 30
5) Ingeborg Schmidt 28, i København.

2255    Mette Hansdatter i Odense. 25.1.1743, fol.408.
E: Johan Dinechs. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 20
2) Niels Johansen 17
3) Kirsten Johansdatter 12.
FM: Hans Hansen Eidorff, snedker.

2256    Mads Nielsen, daglejer i Odense. 19.3.1743, fol.408B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Jens Madsen, rytter
2) Marie Madsdatter 19
3) Niels Madsen 14
4) Johan Madsen 9.
FM: Erik Hansen, pottemager.

2257    Peder Gabrielsen i Odense. 25.8.1742, fol.409B.
E: Anne Cathrine Arentsdatter. B:
1) Ellen Marie Pedersdatter 6
2) Anne Magdalene Pedersdatter 18 uger.
FM: Peder Iversen, skrædder.

2258    Rasmus Davidsen i Odense. 25.2.1743, fol.410B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Jens Nielsen Storm, skomager. B:
1) David Rasmussen 10
2) Anne Dorthe Rasmusdatter 4.
FM: Christoffer Høhne, skomager.

2259    Hans Gartner, kromand i Odense, der døde 14.3.1743, fol.411B.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Mathiassen, bager. A:
1) bror Jochum Gartner i Barnested ved Hamborg
2) bror Christoffer Gartner i Barnested
samt 4 søskende samme sted, hvis navne ikke kendes.

2260    Else Pedersdatter i Odense. 2.2.1743, fol.415.
E: Laurids Esbensen.
Andet ægteskab med Simon [Rasmussen, skifte 10.10.1726 lbnr.1589]. B:
1) Anne Margrethe Simonsdatter 20.
Tredje ægteskab med Rasmus Lauridsen, [skifte 7.7.1739 lbnr.2101]. B:
2) Simon Rasmussen 15.

2261    Bodil Hansdatter i Odense. 8.6.1743, fol.419B.
E: Christian Lauridsen, handskemager. B:
1) Ellen Christiansdatter 10.
FM: mosters mand Hans Christian Jacobsen, handskemager.

2262    Poul Nielsen, urtegårdsmand i Odense. 27.4.1743, fol.421B.
E: Anne Marie Jensdatter. LV:  Niels Hansen, urtegårdsmand. B:
2) Voldborg Poulsdatter g.m. Thor Jørgensen, bødker
3) Niels Poulsen, uvist hvor
4) Marie Elisabeth Poulsdatter
5) Rasmus Poulsen i København.
Af første ægteskab B:
1) Karen Poulsdatter g.m. Hans Knudsen, tambur.

2263    Maren Hansdatter i Odense. 1.2.1743, fol.422B.
E: Jens Blomme. B:
1) Hans Jacob Jensen Blomme 25, handskemagersvend
2) Birthe Marie Jensdatter 20
3) Anne Kirstine Jensdatter 17
4) Ellen Cathrine Jensdatter 14
5) Maren Jensdatter 10
6) Anne Marie Jensdatter 8
7) Marie Jensdatter 6.
FM: Jens Pedersen, murer.

2264    Jørgen Christian Lunde, skomager i Odense. 19.12.1742, fol.424.
E: Johanne Pedersdatter. B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 23
2) Christian Jørgensen 13
3) Elias Jørgensen 6.
FM: Anders Jensen, bøssemager.

2265    Gertrud Lauridsdatter i Odense. 3.5.1743, fol.424B.
E: Henrik Hansen. B:
1) Johanne Henriksdatter 26, i Svendborg
2) Hans Henriksen 20, handskemagersvend i København.

2266    Karen Jensdatter i Odense. 2.3.1743, fol.425.
E: Poul Hansen Lessing. A:
1) søskendebarn Jeppe Nielsen i Nyborg gamle Kastel
2) søskendebarn Peder Nielsen i Gevninge
3) søskendebarn Niels Nielsen på Heden.

2267    Thomas Hansen, bødker i Odense. 27.4.1743, fol.426.
E: Johanne Hansdatter. LV: Niels Rasmussen, bødker. B:
1) Hans Thomsen 24
2) Kirsten Thomasdatter 21
3) Knud Thomsen 19
4) Dorthe Thomasdatter 15
5) Anne Marie Thomasdatter 11.
FM: Hans Hansen, bødker.

2268    Laurids Esbensen i Odense, der døde 23.6.1743, fol.427.
Enkemand efter [Else Pedersdatter, skifte 2.2.1743 lbnr.2260]. A:
1) bror Hans Esbensen i Høed [i Flemløse sogn] på Løgismose gods
2) søster Karen Esbensdatter på Als.
Arv i boet efter afdødes bror Rasmus Esbensen.
Arv i boet til afdødes steddatter Anne Margrethe Simonsdatter.

2269    Maren Rasmusdatter i Odense, der døde 14.2.1743, fol.430B.
Enke efter Laurids Christensen, vognmand, [skifte 19.11.1739 lbnr.2125]. A:
0) forældre Rasmus Knudsen og Karen Hansdatter i Sallinge, begge døde
1) bror Mathias Rasmussen, død uden børn
2) bror Hans Rasmussen, død uden børn
3) søster Else Rasmusdatter, død uden børn
4) bror Rasmus Rasmussen, død. B:
a Mads Rasmussen, smed i Stenderup
b Karen Rasmusdatter g.m. Carsten Eriksen i Øster Hæsinge
c Niels Rasmussen i København, død. Efterlader en søn, uvist hvor
5) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Hans Rasmussen, bødker i Sallinge.

2270    Erik Lauridsen i Odense. 27.2.1743, fol.439.
A:
0) forældre Laurids Christensen, [skifte 19.11.1739 lbnr.2125 og Maren Hansdatter, skifte 18.2.1721 lbnr.1432]. B:
1) bror Hans Christian Lauridsen i København
2) bror Jens Peder Lauridsen, arresteret.

2271    Henrik Schlüter i Odense. 18.6.1743, fol.440.
E: Karen Pedersdatter. LV: Knud Nielsen Drunch, kromand. B:
1) Johan Christian Henriksen 22, skomagersvend
2) Anne Margrethe Henriksdatter 20
3) Cathrine Elisabeth Henriksdatter 14
4) Peder Henriksen 8
5) Jens Gotfred Henriksen 2.
FM: Rasmus Grovbrødsbager.

2272    Ditlev Wilmann, skomager i Odense. 18.6.1743, fol.440B.
E; Maren Jonasdatter. LV: Hans Frederik Reling. B:
1) Lisbeth Marie Wilmann 24
2) Bertel Wilmann 23, skomagersvend
3) Anne Wilmann 15
4) Conrad Wilmann 9
5) Margrethe Marie Wilmann 6
6) Else Wilmann 3.
FM: Niels Olufsen, skrædder.

2273    Else Marie Hansdatter i Odense, der døde 28.3.1743, fol.441.
Enke efter Jens Pedersen, murersvend, død 28.2.1743. B:
1) Peder Pedersen 4
2) Hans Henrik Jensen 3
3) Jens Jensen 1md.
FM: Anders Madsen, tømrer.

2274    Oluf Jørgensen, skomager i Odense. 7.6.1743, fol.442B.
E: Maren Johansdatter. LV: Hans Sørensen, stolemager. B:
1) Cathrine Olufsdatter 4.
FM: Hans Pedersen, handskemager.

2275    Anders Rasmussen, handskemager i Odense. 19.12.1742, fol.443B.
E: Cathrine Marie Thomasdatter Blangsted. LV: Oluf Mogensen, kromand. B:
3) Rasmus Andersen 2½.
FM: Johan Drissel, feldbereder.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 6.9.1738 lbnr.2063]. B:
1) Gertrud Andersdatter 32
2) Maren Andersdatter 28, g.m. Peder Benjaminsen Piil, skrædder.

2276    Bodil Knudsdatter i Odense. 13.11.1742, fol.446.
E: Troels Nielsen Lund, tømrer. B:
3) Birthe Troelsdatter 14 dage.
Første ægteskab med [Rasmus Rasmussen Hvid, skifte 22.7.1740 lbnr.2159]. B:
1) Jørgen Rasmussen Hvid 5
2) Anne Elisabeth Rasmusdatter Hvid 3.
FM: farbror Hans Rasmussen Hvid, tømrer.

2277    Morten Justesen, murer i Odense, der døde 27.7.1743, fol.447B.
E: Anne Hieronymusdatter. LV: Jacob Skovsted, slagter. B:
1) Hans Mortensen 30
2) Niels Mortensen 24, i København
FM: farbror Christen Justesen, skomager.

2278    Mette Jørgensdatter Møller i Odense. Samfrændeskifte 23.8.1743, fol.448B.
E: Christian [Nielsen] Nørager, rådmand og tolder. B:
5) Jacob Nørager 13.
FM:
1 morbrors søn Jørgen Møller, købmand
2 morbrors søn Hans Møller, købmand.
Første ægteskab med Jacob Mortensen, rådmand og tolder i Odense, [skifte 5.3.1729 lbnr.1669]. B:
1) Morten Jacobsen Vemmenhøj, præst i Uggerslev og Bederslev
2) Jørgen Jacobsen Vemmenhøj 30 i Frankfurt am Main
3) Else Kirstine Jacobsdatter Vemmenhøj g.m. Jochum Klog, præst i Vindblæs
4) Anne Dorthe Jacobsdatter Vemmenhøj 19.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1743.
Afdøde døde 30.4.1743.

2279    Mette Hansdatter i Odense, der døde 26.10.1743, fol.456B.
E: Jacob Christensen, bager. A:
1) bror Hans Hansen Bannermand, død. 3B:
a Maren Hansdatter 38
b Kirsten Hansdatter g.m. Niels Møller, skomager
c Anne Marie Hansdatter 27.
FM: Knud Nielsen.

2280    Knud Nielsen, vognmand i Odense. 14.11.1743, fol.458B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Anders Knudsen, slagter. B:
1) Niels Knudsen 10
2) Karen Knudsdatter 8
3) Jens Knudsen 5.
FM: fars morbror Laurids Knudsen.

2281    Peder Mouridsen [Vandel], hattemager i Odense. 19.11.1743, fol.460B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Jens Bindesbøl. B:
1) Mourids Pedersen 3.
FM: Hans Kjølmer, skrædder.

2282    Oluf Mogensen, kroholder i Odense. 6.4.1743, fol.463.
E: Magdalene Nielsdatter. LV: Niels Mathiassen, bager. B:
1) Mette Marie Olufsdatter 21
2) Nikolaj Olufsen 20
3) Christoffer Olufsen 11
4) Mogens Olufsen 9
5) Christian Olufsen 7.
FM: Peder Christensen, feldbereder.

2283    Gertrud Hansdatter i Odense. 16.6.1743, fol.465.
E: Hans Andersen. A:
1) bror Laurids Hansen i Kiel
2) halvbror Mads Hansen på Sellebjerg
3) halvsøster Anne Pedersdatter, enke efter Peder Hansen, hattemager
4) halvsøster Karen Hansdatter g.m. Jacob Glarmester
5) halvsøster Marie Hansdatter, enke efter Nikolaj Schierff
6) halvsøster Kirsten Hansdatter, død. 1B:
a Rasmus Vernersen 8
7) halvsøster Maren Hansdatter g.m. Jørgen Lauridsen, tømrersvend
8) halvsøster Anne Marie Hansdatter, død. 2B:
a Anne Cathrine Pedersdatter 18
b Christian Hansen Meyer 11
9) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Aksel Jensen, skomager i Tommerup.

2284    Anne Susanne Jørgensdatter i Odense. 14.11.1742, fol466B.
E: Jørgen Jacobsen, handskemager.
Første ægteskab med [Anders Mortensen, skifte 23.6.1724 lbnr.1504]. B:
1) Jørgen Andersen, handskemager
2) Kirstine Marie Andersdatter 30.

2285    Carsten Valentinsen, urtegårdsmand i Odense. 7.5.1743, fol.468B.
E: Anne Hieronymusdatter, der døde 1.6.1743.
Hans A:
1) bror Vilhelm Valentinsen i Odense
2) søster Mette Valentinsdatter g.m. Peder Jensen, væver i Assens
3) søster Margrethe Valentinsdatter, uvist hvor
4) halvbror Laurids Kusk, død. 2B:
a Margrethe Lauridsdatter g.m. Niels Hansen, urtegårdsmand
b Anne Lauridsdatter.
Hendes A:
0) mor Maren Sørensdatter, død
01) moster Johanne Sørensdatter, [skifte 30.3.1694 lbnr.924], var g.m. [Peder Nielsen, skifte 18.5.1697 lbnr.964]. 4B:
1) Søren Pedersen, guldsmed i Odense
2) Johanne Pedersdatter, [skifte 4.4.1729 lbnr.1724, var g.m. Rasmus Rasmussen Basse]. 5B:
a Rasmus Rasmussen Basse, skomager i Odense
b Søren Rasmussen Basse, skomager i Odense
c Hans Rasmussen Basse, skomager i Odense
d Niels Rasmussen Basse, smedesvend i Bergen i Norge
e Johanne Rasmusdatter Basse g.m. Peder Nielsen Sjælland, skrædder i Odense
3) Anne Pedersdatter g.m. smeden i Davinde
4) Anne Elisabeth Pedersdatter, enke i Bogense

2286    Anne Cathrine Steffensdatter Gebert i Odense. 3.11.1742, fol.471.
E: Mathias Øllenslæger, skomager. B:
1) Anne Mathiasdatter Øllenslæger 12
2) Johan Mathiassen Øllenslæger 11
3) Steffen Mathiassen Øllenslæger 8
4) Mathias Mathiassen Øllenslæger 6
5) Kirsten Mathiasdatter Øllenslæger 4.
FM: Steffen Gebert.

2287    Voldborg Bertelsdatter i Odense. 4.1.1744, fol.475B.
E: Anders Nielsen, trædrejer. A:
1) søster Anne Bertelsdatter, enke efter Peder [Jørgensen] Greve, [skifte 14.5.1740 lbnr.2170.

2288    Johan Henrik Ejlersen, parykmagersvend i Odense. 12.1.1743, fol.475B.
A:
1) bror Hans Frederik Ejlersen, murersvend
2) bror Henrik Mathias Ejlersen 10
3) søster Margrethe Helvig Ejlersdatter 4.
FM: Anders Frederiksen, parykmager.

2289    Anne Elsebeth Lauridsdatter i Odense. 8.1.1743, fol.476B.
Enke efter Poul Graver.
Af første ægteskab B:
1) Johan Henrik Ejlersen, parykmagersvend, [skifte 12.1.1743 lbnr.2288]
2) Hans Frederik Ejlersen, murersvend
3) Henrik Mathias Ejlersen 10
4) Margrethe Helvig Ejlersdatter 4.
FM: Anders Frederiksen, parykmager.

2290    Maren Mortensdatter i Odense. 2.7.1742, fol.478B.
A:
1) søster Anne Mortensdatter i Gundestrup
2) søster Karen Mortensdatter i Gundestrup
3) bror, død. 1B:
a Peder Ibsen i Skalbjerg.

2291    Anne Malene Thielsdatter i Odense. 7.1.1744, fol.480.
E: Poul Svendsen Svensk. B:
1) Gertrud Poulsdatter g.m. Jacob Gade, kromand
2) Bendix Poulsen 14
3) Svend Poulsen 9.

2292    Peder Benjaminsen Piil i Odense, der døde 26.1.1743, fol.481.
Enkemand efter Maren Andersdatter, død 15.1.1743. B:
1) Maren Pedersdatter Piil 5
2) Marie Pedersdatter Piil 3
3) Bente Pedersdatter Piil 9 mdr.
FM: Peder Trane, feldbereder.

2293    Niels Pedersen, pottemager i Odense. 2.5.1743, fol.483B.
E: Johanne Bentsdatter. LV: Peder Christensen Grane, feldbereder. B:
1) Peder Nielsen 1.
FM: Erik Christensen, birkedommer.

2294    Maren Christensdatter i Odense. 18.7.1743, fol.485.
E: Hans Christensen.
Afdøde skal efterlade en søster i Hobro.

2295    Peder Hansen, hattemager i Odense. 4.7.1743, fol.485B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Adrian Bødker. B:
1) Karen Pedersdatter 13
2) Hans Christian Pedersen 6
3) Maren Pedersdatter 4
4) Mette Christine Pedersdatter 2.
FM: Peder Jørgensen, kromand.

2296    Marie Charlotte Skramsdatter i Odense, der døde 13.3.1743, fol.487.
E: Anders Ludvig, feltskær. B:
1) Johan Tobias Ludvig 10.
FM: Ditlev Wilmann, skomager.

2297    Engel Jensdatter i Odense, der døde 13.9.17143, fol.489.
Arvinger angives ikke.

2298    Mette Christensdatter i Odense. 24.9.1743, fol.489.
Afdøde skal efterlade en søn i Stubbekøbing og en søn i København eller Helsingør, der begge er døde og skal efterlade børn.

2299    Maren Sørensdatter i Odense. 20.7.1743, fol.489B.
E: Johannes Johansen. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter 2.

2300    Jacob Lund, guldsmed i Odense. 4.7.1743, fol.490.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Jacob Anders Villadsen, knapmager. B:
1) Hans Jacobsen Lund 14
2) Oluf Jacobsen Lund 7
3) Margrethe Sofie Jacobsdatter Lund 4.
FM: farbror Jørgen Lund, guldsmed.

2301    Gertrud Pedersdatter i Odense. 18.6.1743, fol.493.
E: Frederik Wilmann. B:
1) Ingeborg Sofie Frederiksdatter 14
2) Anne Louise Frederiksdatter 6
3) Anne Marie Frederiksdatter 4.

2302    Anne Nielsdatter i Odense. 7.2.1744, fol.493.
E: Jeppe Andersen, daglejer. B:
1) Anders Jepsen 18
2) Margrethe Jepsdatter 15.
FM: Oluf Nielsen, træskomand.

2303    Niels Jensen, knapmager i Odense. 30.1.1744, fol.494.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Lunde, skrædder. B:
1) Marie Sofie Nielsdatter 20
2) Elisabeth Christiane Nielsdatter 12.
FM: farfar Jens Frederik, knapmager.

2304    Christian Nielsen, klejnsmed i Odense. 19.6.1743, fol.496B.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Christian Kjeller, handskemager. B:
1) Niels Christiansen 11
2) Ellen Christiansdatter 9
3) Anne Margrethe Christiansdatter 7
4) Laurids Christiansen 5.
FM: Anders Pedersen, skomager.

2305    Karen Hansdatter i Odense. 30.1.1744, fol.498.
E: Jens Poulsen, parykmager. B:
1) Hans Christian Jensen 3
2) Anne Marie Jensdatter 1.
FM: Hans Christian Harbo, skrædder.
Enkemandens første ægteskab med Anne Jørgensdatter, skifte 23.12.1729 lbnr.1736. Arv til B:
1) Anne Jensdatter
2) Ellen Jensdatter
3) Poul Jensen
4) Andreas Jensen
5) Anne Magdalene Jensdatter.

2306    Hans Bruun, fuldmægtig i Odense, der døde 28.7.1742, fol.500B.
A:
1) mor Maren Thomasdatter, enke efter Niels Hansen Bruun, [skifte 17.7.1734 lbnr.1910].
2) bror Jørgen Nielsen Bruun 25, student i København
3) søster Anne Marie Nielsdatter Bruun 17
4) søster Mette Kirstine Nielsdatter Bruun 13.
Mors første ægteskab med [Jørgen Nielsen Harbo, skifte 2.9.1716 lbnr.1361].
5) halvbror Niels Jørgensen Harbo.

2307    Jørgen Hansen Miche i Odense. 7.2.1744, fol.505B.
E: Maren Frandsdatter. LV: Peder Lunde, skrædder.
Første ægteskab med [Gertrud Christoffersdatter, skifte 6.3.1743 lbnr.2247]. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 14.
FM: Rasmus Ibsen, lavmand.

2308    Maren Thomasdatter i Odense. 18.1.1744, fol.506B.
Enke efter Niels Hansen Bruun, skifte 17.7.1734 lbnr.1910. B:
3) Jørgen Nielsen Bruun 27, teologisk student i København
4) Anne Sofie Nielsdatter Bruun g.m. Hans [Madsen] Blach, bager
5) Anne Marie Nielsdatter Bruun 18
6) Mette Kirstine Nielsdatter Bruun 14
7) Christen Thomsen Bruun 12.
FM: Christen Jørgensen, blegemand.
Første ægteskab med Jørgen Nielsen Harbo, skifte 2.9.1716 lbnr.1361. B:
1) Niels Jørgensen 32
2) Thomas Jørgensen, skifte17.7.1734 lbnr.1909, efter hvem, der er arv.

2309    Bolette Hjerresdatter Juul i Odense. 5.2.1743, fol.510.
Enke efter Søren Serup, regimentsskriver. B:
1) Rasmus Serup, løjtnant
2) Hannibal Christian Serup, foged hos Braes i Jylland
3) Mette Cathrine Serup
4) Hylleborg Sofie Serup, enke efter Knud Christian Højer, død for 5 år siden.

2310    Susanne Dorthe Jørgensdatter i Odense. 26.2.1744, fol.514.
E: Mads Pedersen, gørtler. B:
1) Peder Madsen 12
2) Johanne Margrethe Madsdatter 7.
FM: Peder Pedersen, skomager.

2311    Hans Møller, skrædder i Odense. 21.6.1743, fol.515.
E: Anne. B:
1) en datter, hvis navn ikke angives.

2312    Hans Flindt, ugift skomagersvend i Odense. 8.6.1744, fol.515B.
A:
1) mor Karen Pedersdatter
2) bror Engelbrecht Eriksen Flindt.

2313    Ditlev Didriksen, ugift skomagersvend i Odense. 10.6.1744, fol.516.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Holsten.

2314    Rasmus Hansen, grovbrødsbager i Odense, der døde 28.5.1744, fol.517.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Knud Jacobsen, handskemager. A:
1) bror Jørgen Hansen i Ellegård [i Skovby sogn] ved Bogense, død. 7B:
a Hans Jørgensen i Skovby i Skovby herred, død. 4B:
1 Maren Hansdatter 11
2 Anne Hansdatter 9
3 Maren Hansdatter 6
4 Jørgen Hansen 3
b Poul Jørgensen Ore 40, i Oregård
c Johan Jørgensen 24, i Ellegård
d Niels Jørgensen 14, i Ellegård
e Maren Jørgensdatter g.m. Dines Rasmussen i Ellegård
f Marie Jørgensdatter 18
g Sofie Jørgensdatter 11
2) søster Karen Hansdatter i Herringe ved Fjellebro, enke [Nikolaj Binder], ledertover, [skifte 23.11.1735 lbnr.1965]
3) søster Ellen Sofie Hansdatter, enke efter Hans Casper Fischer, urtegårdsmand, [skifte 16.8.1736 lbnr.1979]
4) søster Abelone Hansdatter g.m. Jens Eriksen, rytter i Odense
5) søster Kirsten Hansdatter, enke i Ejlskov i Hårslev sogn.

2315    Gertrud Nielsdatter i Odense. 4.7.1744, fol.521B.
E: Mads Hansen Blach, vognmand. B:
1) Niels Madsen Blach 9
2) Knud Madsen Blach 2½.
FM: morbror Laurids Nielsen i Højby.
Enkemandens første ægteskab med Sofie Clausdatter, skifte 12.1.1732 lbnr1818.Arv til B:
1) Hans Blach, bager
2) Anders Blach
3) Anne Marie Blach g.m. Poul Olufsen, skomager
4) Jens Blach 25½
5) Søren Blach
6) Rasmus Blach 20
7) Maren Blach 18½
8) Jacob Bach 16.
Enkemandens andet ægteskab med Mette Knudsdatter, skifte 6.1.1733 lbnr.1858. Arv til A:
1) mor Mette Hansdatter g.m. Laurids Pedersen i Rostrup [i Skamby sogn]
2) halvbror Anders Knudsen.

2316    Gertrud Pedersdatter i Odense. 15.7.1744, fol.526.
E: Zacharias Andersen, skrædder. B:
1) Peder Zachariassen 30, skræddersvend i England
2) Anne Margrethe Zachariasdatter 28
3) Andreas Zachariassen 25, underofficer
4) Christian Zachariassen, skrædder i Amsterdam i Holland.

2317    Christoffer [Jørgensen] Pommer, skomager i Odense. 15.4.1742, fol.526B.
E: Anne Mathiasdatter [Øllenslæger], der døde 12.5.1742. B:
1) Maren Cathrine Christoffersdatter 13.
FM:
1 Mathias Øllenslæger, skomager.
2 Jacob Pommer, skomager.
Hendes første ægteskab med Frederik Gramberg, [skifte 30.11.1724 lbnr.1524]. B:
1) Johan Gramberg 26, skomagersvend
2) Mathias Gramberg 23, skomagersvend
3) Jacob Gramberg 20
4) Elisabeth Gramberg 18.

2318    Hans Clemensen, kandestøber i Odense. 20.6.1744, fol.578B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Anders Frederiksen, parykmager. A:
1) bror Christen Clemensen, skomager på Sletten
2) bror Peder Clemensen, kobbersmed i Odense
3) søster Mette Kirstine Clemensdatter, [skifte 14.8.1728 lbnr.1641]. 4B:
a Jacob Johansen Lund, i Jylland
b Anne Kirstine Johansdatter Lund, i København
c Birthe Marie Johansdatter Lund, i København
d Johan Johansen Lund, i Jylland.

2319    Maren Bertelsdatter i Odense. 15.7.1744, fol.580.
E: Casper Koch, skrædder. B:
1) Marie Sofie Koch 21
2) Hans Casper Koch 15
3) Lorents Koch 10.

2320    Karen Jørgensdatter i Odense. 17.7.1744, fol.581.
E: Gert Hansen, handskemager. B:
1) Abelone Gertsdatter 15.
FM: Anders Kjeld, skomager.

2321    Hans Rasmussen, lavmand i Odense. 1.7.1744, fol.583.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Anders Jensen, bøssemager. B:
1) Karen Hansdatter 12
2) Anders Hansen 8
3) Laurids Hansen 5.
FM: Frands Thomsen.

2322    Anne Cathrine Pedersdatter i Odense. 17.7.1744, fol.584B.
E: Rasmus Jørgensen. B:
1) Peder Rasmussen 6
2) Niels Rasmussen 4
3) Kirsten Rasmusdatter 3
4) Karen Rasmusdatter 1.
FM: Samuel Bergmann.

2323    Anne Christine Christensdatter i Odense, der døde 25.4.1744, fol.586.
Arvinger kendes ikke.

2324    Henrik Jørgensen, handskemager i Odense. 28.10.1744, fol.586B.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Søren Bruun, skoleholder. B:
3) Laurids Henriksen 17
4) Niels Henriksen 10
5) Kirstine Marie Henriksdatter 7.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter], skifte 23.10.1716 lbnr.1372. B:
1) Jacob Christian Henriksen 27.
Andet ægteskab med [Anne Marie Hansdatter], skifte 22.8.1722 lbnr.1455. B:
2) Hans Henriksen 21.

2325    Anne Knudsdatter i Odense. Udskrift af skiftets slutning 18.8.1744, fol.589.
E: Peder Jørgensen, kroholder. B:
1) Knud Pedersen
2) Jørgen Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter.

2326    Søren Pedersen, guldsmed i Odense. 28.3.1744, fol.589B.
E: Marie Dorthe Johansdatter. B:
2) Karen Sørensdatter 30, g.m. Herman Jansen, billedhugger
3) Anne Cathrine Sørensdatter 28
4) Peder Sørensen 27
5) Abigael Sørensdatter 20.
Første ægteskab med Karen Thomasdatter, skifte 7.11.1703 lbnr.1075. B:
1) Johanne Sørensdatter.
Arv i boet efter Johan Zachariassen Grønvald, skifte23.6.1699 lbnr.1072 til B:
1) Inger Johansdatter Grønvald.
Arv i boet efter Hans Simonsen Drejer, skifte 6.11.1703 lbnr.1085 til B:
1) Jens Drejer
2) Hans Peder Drejer.
Arv i boet efter Hans Henningsen, skifte 8.9.1729 lbnr.1722 til B:
1) Henning Hansen
2) Hans Hansen
3) Gertrud Margrethe Hansdatter g.m. Nikolaj Munch
4) Jørgen Hansen
5) Karen Hansdatter.

2327    Else Andersdatter i Odense. 31.5.1744, fol.598B.
Enke efter Peder Jensen, en aftakket rytter. B:
1) Andreas Pedersen.
FM: Svend Jacobsen, handskemager.

2328    Johan Degen, væver i Odense. 19.10.1744, fol.599B.
E: Agnethe Steninger. LV: Niels Storm, skomager. B:
1) Johan Vilhelm Degen 17
2) Peder Degen 13
3) Frands Conrad Degen 9
4) Marie Christine Degen 6.
FM: Eskild Grønlund.
Afdøde var netop blevet antaget som toldbetjent i Roskilde, men kom aldrig i tjeneste.

2329    Dorthe Nielsdatter Grønnegaard i Odense. 26.11.1744, fol.600B.
A:
0) forældre Niels Grønnegaard og Anne Knudsdatter
1) bror Laurids Nielsen i Norge, død. 3B:
a Johanne Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen Lund i Lund ved Kristiansand
b Kirsten Lauridsdatter Otto Krag, degn i Oddernes [ved Kristiansand]
c Anne Lauridsdatter i Oddernes, enke efter Peder Pedersen Bruun
2) bror Knud Nielsen, klejnsmed i Kristiansand, død. 2B:
a Niels Knudsen, død. 3B:
1 Knud Nielsen
2 Niels Nielsen
3 Christen Nielsen
b Sidsel Marie Nielsdatter, død, var g.m. Weitmeyer, løjtnant i Kristiansand. Hendes 3 børn.
Fars første ægteskab med Dorthe Madsdatter
3) halvbror Knud Nielsen, hattemager i Roskilde, død. 4B:
a Anne Knudsdatter g.m. Casper Velling, hattemager i Roskilde
b Salome Knudsdatter g.m. Søren Terkildsen i Roskilde
c Karen Knudsdatter g.m. Markus Pedersen, drejer i Køge
d Niels Knudsen, død. 1B:
1 Ellen Nielsdatter g.m. en matros
4) halvsøster Karen Nielsdatter, død, var g.m. Christian Johansen, pergamentmager i Vejle. 1B:
a Cathrine Christiansdatter i Søby ved Assens
5) halvsøster Abigael Nielsdatter i Heden, død. 4B:
a Christian Mathiassen, smed i Sødinge på Boltinggård gods
b Adolf Mathiassen, død. 6B:
1 Johan Adolfsen, klejnsmed i Hesselager
2 Hannibal Adolfsen, soldat i Langå
3 Mathias Adolfsen, i Langå
4 Margrethe Adolfsdatter g.m. Hjerre Hansen i Snapind ved Brahesborg
5 Abigael Mathiasdatter på Nielstrup
6 Anne Sofie Mathiasdatter g.m. Niels Pedersen i Langå
c Ida Mathiasdatter i Heden ved Sallinge
d Margrethe Mathiasdatter g.m. Jørgen Nielsen, smed i Jylland
6) halvsøster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Anders Nielsen i Egeskov. 4B:
a Dorthe Andersdatter, enke efter Niels Jensen i Egeskov
b Laurids Andersen, død. 2B:
1 Anders Andersen
2 Abelone Andersdatter
FM: stedfar Christoffer Rolfsen i Peder Hvidtfeldtstræde i København
c Agnethe Andersdatter g.m. en bensnider i København
d Jens Andersen i Gislevholm på Lykkesholm gods.

2330    Peder Sørensen, kroholder i Odense. 28.1.1744, fol.623B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Jensen Hunderup. B:
1) Helvig Marie Pedersdatter 26
2) Søren Pedersen Høgh 25, i Assens
3) Hans Christian Pedersen Høgh 22, i Holland, død 1741
4) Anne Sofie Pedersdatter 18
5) Peder Pedersen Høgh 17
6) Andreas Pedersen Høgh13
7) Frederik Pedersen Høgh 13.
FM: Christoffer Egertsen Høgsgaard, bendrejer.

2331    Hans Jacobsen Revninge, købmand i Odense. 22.8.1744, fol.627.
E: Anne Gram. B:
1) Maren Hansdatter 25
2) Dorthe hansdatter 24
3) Marie Lisbeth Hansdatter 21
4) Johan Lorents Hansen 14.
FM: Christoffer Hansen, drejer.

2332    Jacob Hansen. væver i Odense, der døde 28.1.1743, fol.630B.
Enkemand efter [Anne Cathrine Rasmusdatter, skifte 5.8.1727 lbnr.1611]. B:
1) [Hans] Christian Jacobsen 31
2) Anne Kirstine Jacobsdatter g.m Frederik Falch i København
3) Rasmus Frederik Jacobsen 27
4) Anders Jacobsen 18.
Anne Cathrine Rasmusdatters første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 7.7.1710 lbnr.1201]. Arv til B:
1) Peder Hansen, snedkersvend
2) Anne Dorthe Hansdatter g.m. Eberhardt Gram.
Arv i boet efter Peder Rasmussen, skifte 23.5.1727 lbnr.1601 og Anne Cathrine Olufsdatter, skifte 23.5.1728 lbnr.1642 til B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Hieronymus Pedersen Weis.

2333    Hans Christian Jacobsen, væversvend i Odense, der døde 16.2.1743, fol.643B.
A:
0) forældre Jacob Hansen. skifte 28.1.1743 lbnr.2332 og [Anne Cathrine Rasmusdatter, skifte 5.8.1727 lbnr.1611]
1) bror Rasmus Frederik Jacobsen 22
2) Anders Jacobsen 18
3) søster Anne Kirstine Jacobsdatter 18, g.m Frederik Falch i København
Mors første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 7.7.1710 lbnr.1201]. B:
4) halvbror Peder Hansen, snedkersvend
5) halvsøster Anne Dorthe Hansdatter, død. E: Eberhardt Gram. Hendes børn.

2334    Bodil Cathrine [Munthe] i Odense, der døde 28.2.1744, fol.649.
Enke efter Aage Simonsen Falch, stadsmusikant og organist ved Odense Sankt Hans kirke, skifte 31.3.1734 lbnr.1911]. B:
1) Gabriel Aagesen Falch 17
2) Hans Aagesen Falch 15
3) Karen Sofie Aagesdatter Falch 14
4) Esther Margrethe Aagesdatter Falch 12
5) Ingeborg Malene Aagesdatter Falch 10.
FM: Jochum Handberg.
Fars første ægteskab med [Cathrine Sofie Jacobsdatter, skifte 15.5.1724 lbnr.1502]. Arv til B:
1) Simon Aagesen Falch
2) Christian Aagesen Falch.

2335    Anders Andersen, kromand i Odense. 2.1.1743, fol.660B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Hans Sørensen, stolemager. A:
1) bror Laurids Andersen i Ravnebjerg
2) bror Anders Andersen i Vejrup i Ubberud sogn
3) bror Hans Andersen i Skalbjerg
4) søster Johanne Andersdatter i Vissenbjerg sogn
5) søster Karen Andersdatter i Ravnebjerg.

2336    Rasmus Jensen, handskemager i Odense, der døde 8.3.1744, fol.662B.
E: Cathrine Marie Thomasdatter. LV: Peder Trane, feldbereder. B:
1) Jens Rasmussen 4 uger.
FM: Hans Møller, handskemager.

2337    Cathrine Hansdatter Samsing i Odense. 2.1.1745, fol.664B.
Enke efter [Peder Hansen, korporal]. B:
1) Anders Pedersen, skomager
2) Karen Pedersdatter.

2338    Rasmus Thomsen i Odense, der døde 23.12.1744, fol.665.
E: Helene Pedersdatter. LV: bror Peder Stenberg, handskemager. A:
1) bror Niels Thomsen, snedker i Skælskør
2) søster Anne Thomasdatter g.m. Mikkel Rasmussen, rytterbonde i Allese.

2339    Anne Cathrine Christensdatter i Odense, der døde 14.11.1744, fol.666B.
Enke efter Peder Olufsen, skrædder, [skifte 20.11.1725 lbnr.1561]. B:
1) Hans Christian Pedersen
2) Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Niels Christian Schiøtz.

2340    Kirsten Carstensdatter i Odense. 25.12.1744, fol.667B.
Enke efter Anders [Nielsen Møller], skolemester, [begravet Odense Sankt Knud 14.11.1726].
Arvinger kendes ikke.
Odense Byfoged
Skifteprotokol
1745-17512341    Margrethe Hansdatter i Odense. 14.12.1744, fol.2.
E: Frands Hansen, handskemagersvend. B:
1) Anne Christiane Frandsdatter 7
2) Maren Frandsdatter 2.
FM: Laurids Lauridsen Braadt, handskemager.

2342    Maren Rasmusdatter i Odense. 31.1.1745, fol.2B.
E: Anders Nielsen Lavmand. A:
1) søster Anne Rasmusdatter g.m. Peder Lauridsen, skrædder.

2343    Agnethe Jacobsdatter i Odense. 9.5.1745, fol.3.
Arvinger angives ikke.

2344    Peder Pedersen Guldberg i Odense, der døde 19.3.1745, fol.3.
E: Maren Nielsdatter.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 13.10.1741 lbnr.2208]. B:
1) Jens Pedersen
32 Anne Sofie Pedersdatter.
FM: Hans Nielsen.

2345    Anne Jørgensdatter i Odense. 3.4.1745, fol.3B.
Enke efter Nikolaj Rotenburg. B:
1) Rasmus Rotenburg
2) Markus Rotenburg
3) Nis Rotenburg
4) Anne Marie Rotenburg
5) Ingeborg Mette Rotenburg
6)Anne Rotenburg.
FM: Otto Serup.
[Første ægteskab med Christen Rasmussen, skifte 30.4.1716 lbnr.1368].

2346    Mathias Rehfeldt, skrædder i Odense. 23.1.1745, fol.4.
E: Malene Cathrine Dam. B:
1) Johan Nikolaj Rehfeldt 34, skrædder
2) Margrethe Helene Rehfeldt 26.

2347    Anne Cathrine Jørgensdatter i Odense. 25.2.1744, fol.5B.
Enke efter Hans Jørgensen Bellinge. B:
1) Marie Hansdatter på Als.
FM: farbror Laurids Jørgensen i Snestrup i Pårup sogn.

2348    Jens Andersen, guldsmed i Odense. 20.7.1744, fol.11B.
E: Gertrud Ludvigsdatter. LV: Niels Steenhof, glarmester. B:
1) Maren Jensdatter 39
2) Vibeke Jensdatter 38.
FM: Laurids Arentsen, bager.

2349    Bente Svendsdatter i Odense. 11.5.1745, fol.15.
E: Peder Svendsen, blikmager. B:
1) Sara Johanne Pedersdatter.
FM: Poul Frederik Junge, bogbinder.

2350    Jørgen Hansen Møller, kromand i Odense. 13.4.1745, fol.17.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Christoffer Waidtlev, feldbereder. BH:
1) Mads Jørgensen Møller 11
2) Christian Jørgensen Møller 9
3) Anne Jørgensdatter Møller 3½.
FM: Peder Knudsen, kromand.
Arv i boet efter afdødes bror Hans Hansen Møller i Sarup Mølle [i Hårby sogn] i Båg herred til B:
1) Jørgen Hansen.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Karen Pedersdatter på stedet
2 enkens bror Peder Pedersen.

2351    Karen Nielsdatter i Odense. 8.8.1745, fol.20B.
E: Oluf Hansen Dyrendal, natmand. B:
2) [Mette] Malene Olufsdatter.
Hendes B:
1) Peder Christensen.

2352    Andreas Melsbo, rådstuetjener i Odense. 1.11.1744, fol.21.
E: Birgitte. LV: Peder Lunde, skrædder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Trondhjem i Norge.

2353    Gertrud Knudsdatter i Odense. 30.10.1744, fol.24B.
E: Anders Nielsen, trædrejer. A:
1) bror Hans Knuse i Glavendrup i Skamby sogn
2) bror Laurids Knudsen i Søndersø
3) søster Anne Knudsdatter gift i Håstrup sogn og by
4) søster Karen Knudsdatter gift i Højrup i Skam herred
5) søster Bodil Knudsdatter g.m. Zacharias Andersen, skrædder i Odense
6) søster Dorthe Knudsdatter gift i Hamborg
7) søster Karen Knudsdatter, enke i Trøstrup Korup
8) søster Maren Knudsdatter i Odense
9) halvbror Johan Knudsen i Stensby i Skamby sogn
10) halvbror Niels Knudsen i lære som hjulmand i Søndersø.

2354    Johanne Andreasdatter i Odense. 14.3.1745, fol.27B.
Enke efter Christoffer [Christensen], snedker, [skifte 18.11.1739 lbnr.2130]. B:
1) Abelone Christoffersdatter g.m. [Ebbe Munch], degn [i Nordby] på Samsø.

2355    Samuel Hansen, ledertover i Odense. 5.7.1745, fol.28.
E: Kirsten Knudsdatter. B:
1) Lene Cathrine Samuelsdatter 1.

2356    Maren Pedersdatter i Odense. 29.6.1745, fol.29.
E: Christen Jensen, vægter.
Hendes B:
1) Frederik Titt, på de udenlandske rejser
2) Gedske Titt gift i Eckernförde i Holsten.

2357    Andreas Nielsen, skomager i Odense. 23.7.1745, fol.30.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Christian Hüschen. A:
1) søster, død. 1B:
a Laurids Berent, degn i [Nørre] Lyndelse.

2358    Mette i Odense. 18.6.1745, fol.31.
Enke efter Bernt Drabe. B:
1) Eleonora Cathrine Berntsdatter Drabe 28
2) Hans Christian Berntsen Drabe 26, rytter
3) Jens Berntsen Drabe 22.

2359    Jørgen Skytte, tårnvægter i Odense. 25.6.1745, fol.31B.
E: Karen Jensdatter. LV: Knud Holch. A:
1) søster Karen, enke efter Schalkam, løjtnant.

2360    Christen Lauridsen, handskemager i Odense. 2.4.1745, fol.32.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Laurids Braadt, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Christensdatter 11.
FM: Hans Christian Jacobsen, handskemager.
Arv i boet efter afdødes forældre [Laurids Christensen], skifte 19.10.1728 lbnr.1657 og [Ellen Sørensdatter], skifte 4.12.1727 lbnr.1620 til B:
1) Søren Lauridsen, handskemager
2) Bodil Lauridsdatter g.m. Laurids Braadt, handskemager
3) Ingeborg Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen, klejnsmed
4) Kirsten Lauridsdatter.

2361    Anne Bertelsdatter i Odense. 6.9.1745, fol.40.
Enke. B:
1) Jens Andersen i Nyborg
2) Maren Andersdatter g.m. Peder Vognmand.

2362    Poul Andersen, vognmand i Odense, der døde 22.2.1745, fol.40B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Anders Knudsen, slagter. A:
1) bror Peder Andersen, skovfoged i Hyrdehuset ved Nyborg
2) bror Rasmus Andersen i Hyrdehuset ved Nyborg
3) bror Anders Andersen, død. 3B:
a Anders Andersen i Hyrdehuset ved Nyborg
b Anne Andersdatter i Midskov [i Mesinge sogn] på Hindsholm
c Kirsten Andersdatter g.m. Hans Andersen i Salby på Lorents Pedersens gods.
Gave til afdødes steddatter Karen Knudsdatter.

2363    Søren Fugl, skomager i Odense. 12.4.1745, fol.43.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Erik Christensen, birkedommer. B:
1) Jacob Sørensen Fugl 28, degn i Lem ved Randers
2) Peder Sørensen Fugl 27, i Århus
3) Niels Sørensen Fugl 26, skomagersvend
4) Andreas Sørensen Fugl 22, skoleholder i Fangel
5) Laurids Sørensen Fugl 22, klejnsmed i Korsør
6) Else Kirstine Sørensdatter Fugl 12
7) Iver Sørensen Fugl 7
8) Abel Cathrine Sørensdatter Fugl 3.

2364    Cathrine Pedersdatter i Odense, der døde 18.8.1745, fol.49.
E: Andreas Albertsen, slagter. A:
1) halvbror Jørgen Andersen, hjulmand i Vedtofte på Brahesholm gods.

2365    Jens Bindesbøl, kromand i Odense, der døde 17.8.1745, fol.50B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Søren Bruun, skoleholder.
Første ægteskab med Engel Kirstine Brandt, [skifte 20.2.1727 lbnr.1599]. B:
1) Johan Bindesbøl, degn [i Rise] på Ærø
2) Christen Bindesbøl 24.

2366    Knud Sørensen, blikmager i Odense, der døde 30.5.1745, fol.54.
E: Edel Hansdatter. LV: bror Jørgen Hansen, murer. B:
2) Anne Marie Knudsdatter 14
3) Hans Knudsen 11.
FM: Johan Frederik Erk, grovsmed.
Første ægteskab med Anne Marie Baltsersdatter. B:
1) Anne Margrethe Knudsdatter g.m. Mogens Andersen, guldsmed.

2367    Anne Olufsdatter i Odense. 2.4.1745, fol.56B.
E: Meinhardt Poppelmann, skrædder.
Første ægteskab med [Mads Sørensen Wadschier, skifte 26.9.1715 lbnr.1374]. B:
1) Kirstine Marie Wadschier g.m. Svend Børre, skrædder
2) Oluf Wadschier i Norge
3) Bent Wadschier i Århus, død. Efterlader et barn, hvis navn ikke angives.

2368    Elsebeth Martinusdatter i Odense. 5.7.1745, fol.60B.
Enke efter Jochum Poul Junge, [skifte 14.9.1737 lbnr.2068]. B:
1) Cathrine Marie Junge 37
2) Poul Frederik Junge 36, bogbinder
3) Sofie Junge 34, i København
4) Martinus Junge 32, degn i Bjergby i Tuse herred på Sjælland
5) Christian Junge 30, glarmester
6) Johan Junge 28, bogbindersvend i udlandet.

2369    Hans Peder Heilmann i Odense. 25.8.1745, fol.62B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Møller, skomager. B:
1) Johannes Heilmann 26, rytter
2) Gertrud Heilmann 23
3) Christian Heilmann 18
4) Marie Elisabeth Heilmann 9.
FM: Jesper Andersen, trædrejer.

2370    Laurids Pedersen, murersvend i Odense. 15.9.1745, fol.63B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Gotfred Enche, murer. B:
1) Margrethe Christine Lauridsdatter g.m. Christian Funt, tømrer
2) Gertrud lauridsdatter i København.
FM: Gotfred Gromann, murer.

2371    Armgot Hansdatter i Odense. 20.9.1745, fol.64.
E: Hans Christiansen Jyde. B:
1) Marie Dorthe Hansdatter.
FM: Hans Weidemann, kroholder.

2372    Rasmus Pedersen i Odense. 14.9.1745, fol.64B.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Peder Rasmussen 10.
FM:
1 farbror Laurids Pedersen i Radstrup [i Marslev sogn] på Ulriksholm gods
2 farbror Niels Pedersen i Vester Kærby [i Agedrup sogn] på Ulriksholm gods.

2373    Oluf Knudsen i Odense. 16.2.1746, fol.73.
A:
1) bror Hans Knudsen i København
2) søster Mette Knudsdatter.

2374    Kirsten Hansdatter i Odense. 29.12.1746, fol.73B.
A:
1) søster Karen Hansdatter
2) søster Abelone Hansdatter
3) søster Gertrud Hansdatter g.m. Jørgen Andersen i Tommerup.

2375    Peder Jørgensen Steenberg, handskemager i Odense. 9.9.1746, fol.74.
E: Maren Dinesdatter. LV: Christian Keller, handskemager. A:
1) mor Dorthe Hannibalsdatter g.m. Peder Nielsen i Tommerup
2) halvsøster Lene Pedersdatter g.m. Hans Langhoff
3) halvsøster Margrethe Pedersdatter
4) halvsøster Johanne Pedersdatter.

2376    Else Kirstine [Johansdatter Schwarz] i Odense. 18.10.1745, fol.76.
Enke efter [Christian Filip Zachariassen] Getreuer, [skifte 16.7.1725 lbnr.1560]. B:
1) Frederik Christian Getreuer, kandestøber i Roskilde.

2377    Anne Dorthe Mathiasdatter i Odense, der døde 16.3.1746, fol.77.
Enke efter Iver Rasmussen Møller, [skifte 12.4.1740 lbnr.2138]. B:
2) Anne Marie Iversdatter
3) Dorthe Kirstine Iversdatter
4) Mathias Iversen 13.
FM: Anders Madsen, tømrer.
Hendes B:
1) Johanne Jørgensdatter.

2378    Lorents Wilmann, sadelmager i Odense. 8.2.1743, fol.77B.
E: Else Marie Nielsdatter. LV: Jochum Handberg. B:
1) Johan Lorentsen Wilmann 5
2) Niels Lorentsen Wilmann 4.
FM: Hans Frederik Rehling, sadelmager.

2379    Rasmus Tach, købmand i Odense. 13.1.1743, fol.96.
E: Dorthe Sonnesdatter. LV: Thomas Aaby, professor. B:
1) Helvig Marie Rasmusdatter Tach 2.
FM: Johan Christoffer Køhler.
Enkens første ægteskab med Morten Hansen Salby, skifte 26.11.1729 lbnr.1737. Arv til B:
1) [Christen Mortensen]
2) Hans Mortensen Salby, snedker
3) [Anne Dorthe Mortensdatter]
4) [Andreas Mortensen].
Morten Hansen Salbys første ægteskab med Mette Hansdatter, skifte 15.9.1712 lbnr.1271. Arv til B:
1) Elisabeth Mortensdatter g.m. Evert Nielsen, feldbereder
2) Bodil Mortensdatter Salby
3) Hans Mortensen, snedker i København.

2380    Christence Johansdatter Struch i Odense. 12.10.1745, fol.109B.
Enke efter Peder Hieronymussen Berent, [skifte 3.2.1739 lbnr.2203]. B:
1) Johan Ludvig Pedersen Berent 14
2) Hans Pedersen Berent 12.
FM: [morbror] Hans [Johansen] Struch, præst i Nørre Nærå og Højrup.
Desuden nævnes afdødes søster [Dorthe Elisabeth Johansdatter Struch] g.m. Ejler [Christensen] Kullerup, præst i Rønninge og Rolsted.

2381    Christen Arentsen, bager i Odense, der døde 25.9.1745, fol.122.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Nielsen, rådmand. A:
0) forældre [Arent Christensen Berent, skifte 24.4.1727 lbnr.1602 og Anne]
Fars første ægteskab med Dorthe [Pedersdatter Løscher, skifte 30.10.1690 lbnr.864]. B:
1) halvsøster Gertrud Arentsdatter, [skifte 26.7.1740 lbnr.2153]. E: Hans Hansen, skrædder. 1B:
a Anne Hansdatter i Nyborg.
2) halvsøster Anne Cathrine Arentsdatter, død, var g.m. Niels Sørensen, smed i Allerup. 3B:
a Arent Nielsen 22
b Else Dorthe Nielsdatter 21
c Dorthe Nielsdatter 18
3) halvsøster Else Arentsdatter, død, var g.m. Jens Olufsen [dvs. Jens Nielsen], snedker i Bogense. 1B:
a Dorthe Jensdatter 22
4) halvsøster Anne Kirstine Arentsdatter, død, var g.m. Carsten Skomager. 2B:
a Peder Carstensen, skomagersvend
b Dorthe Carstensdatter
5) halvsøster Martha Arentsdatter g.m. Laurids Olufsen, træskomand.
[Fars andet ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 19.8.1693 lbnr.908].
[Fars fjerde ægteskab med Birthe Lauridsdatter]. B:
6) halvbror Laurids Arentsen bager.

2382    Claus Sørensen, skomager i Odense. 16.3.1746, fol.131.
E: Dorthe Marie Madsdatter. LV: Rasmus Basse.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Horsens.

2383    Jørgen Rasmussen Schmidt, læsteskærer i Odense. 22.1.1746, fol.132B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Varberg, skrædder. B:
1) Rasmus Jørgensen 1½.
FM: Mads Madsen, grovbrødsbager.

2384    Anne Henriksdatter i Odense. 17.2.1746, fol.133.
A:
1) søster Margrethe Henriksdatter
2) søster Cathrine Henriksdatter.

2385    Pernille Jafetsdatter i Odense. 5.2.1746, fol.133B.
E: Andreas Ibsen, pottemagersvend. B:
1) Marie Cathrine Andreasdatter 8
2) Jeppe Andreassen 4½.
FM: Henrik Hansen, pottemager.

2386    Mette Sørensdatter i Odense. 15.2.1746, fol.134.
E: Bertel Hansen, skomager. B:
1) Mette Bertelsdatter
2) Dorthe Bertelsdatter g.m. Anders Pedersen Svensk.

2387    Peder Frederiksen, kaptajn i Odense, der døde 10.6.1746, fol.134B.
I følge testamente af 7.1.1746 forrettes skiftet af Gustav Grüner, generalmajor og Holger Wind, oberst.

2388    Peder Thor Andersen, ugift i Odense. 26.8.1746, fol.135B.
A:
1) bror Peder Andersen i Assenbølle i Vissenbjerg sogn
2) søster Anne Andersdatter g.m. Rasmus Andersen i Magdebølle
3) søster, død. 1B:
a Rasmus Rasmusen i Assenbølle
4) halvbror Thor Andersen i Andebølle i sin afdøde fars gård
5) halvsøster Anne Andersdatter.
Afdøde døde 25-8-1746.

2389    Marie Nissen i Odense, der døde 6.6.1746, fol.137.
E: Christian Kyhn, kromand. A:
1) søster Helvig Nissen g.m. Søren Balslev, degn i Vejlby på Fyn. 2B:
a Dorthe Johanne Sørensdatter Balslev g.m. Niel Rønning, degn i Vejlby
b Marne Sørensdatter Balslev i Fredericia
2) søster Birthe Nissen, død. 2B:
a Cornelius Stitzau, student i Ejlby præstegård
b Anne Stitzau g.m. Lorents August, tobaksspinder i Fåborg.
Arv i boet til Herman Kyhn efter dennes mor.

2390    Kirsten Lauridsdatter i Odense. 30.9.1746, fol.147B.
E: Niels Jensen Kølholt. A:
1) bror Peder Lauridsen i Røjerup i Rønninge sogn
2) bror Mads Lauridsen i Hundsholt, død. 4B:
a Mads Madsen 18
b Peder Madsen 14
c Hans Madsen 10
d Anne Madsdatter
3) søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Poul Pedersen, bager i Røjerup
4) halvbror Peder Lauridsen i Ellinge
5) halvsøster Marie Lauridsdatter gift i Ellinge.

2391    Terkild Terkildsen, ugift afskediget kvartermester i Odense. 10.9.1745, fol.150.
A:
0) forældre [Terkild Mikkelsen i Fredericia, skifte Fredericia 1.6.1692 lbnr.94 og Elsebeth Poulsdatter]
1) bror Poul Terkildsen i Fredericia, [skifte Fredericia 9.11.1737 lbnr.571]. E: [Ingeborg Anne Marie Christensdatter]. B:
e Christian Poulsen 11.
Poul Terkildsens første ægteskab med [Mette Olufsdatter Samsø]. 4B:
a Oluf Poulsen i Ostindien
b Hans Poulsen, tobaksvend i Vejle
c Terkild Poulsen, rytter
d Elisabeth Poulsdatter, død, var g.m. Laurids Poulsen. Efterlader et barn
2) søster Cathrine Terkildsdatter i Arresø ved Fredericia g.m. Warhuusen, grenader i København
Mors andet ægteskab med [Jens Madsen Pagh i Fredericia, skifte Fredericia 19.12.1709 lbnr.253]
3) halvbror Mads Jensen Pagh, bager i Viborg
4) halvsøster Barbara Jensdatter Pagh i Fredericia, enke efter [Niels Nielsen Teglgaard, skifte Fredericia 24.8.1740 lbnr.602]
5) halvbror Knud Jensen Pagh, færgemand på Strib
6) halvsøster Anne Jensdatter Pagh g.m. Henrik Slagt, bager i Fredericia.

2392    Peder Braadt i Odense. 26.6.1746, fol.154B.
E: Marie lauridsdatter. LV: Hans Bendixen. A:
1) søster Mette Hansdatter g.m. Hans Madsen i Lindholm i Herrested sogn på frue Sehesteds gods
2) søster Abelone Hansdatter g.m. Leonard Møller i Odense.

2393    Anne Pedersdatter i Odense. 27.6.1745, fol.155.
E: Lorents Pedersen, hattemager.
Første ægteskab med Peder Hansen, hattemager, [skifte 4.7.1743 lbnr.2295]. B:
1) Karen Pedersdatter 14
2) Hans Christian Pedersen 8
3) Maren Pedersdatter 5
4) Mette Christine Pedersdatter 3.
FM: Peder Jørgensen, kromand.

2394    Bodil Frandsdatter i Odense, der døde 17.1.1746, fol.158.
Enke efter [Cornelius Friis]. B:
1) Rasmus Corneliussen [Friis] i Næsbyhoved Broby, degn i Allese.

2395    Karen Koch i Odense, der døde 18.6.1746, fol158B.
E: Christian Balschmidt, rytter.
Arvinger kendes ikke.

2396    Margrethe Nim i Odense. 2.4.1746, fol.159B.
Enke efter Frederik Andersen, parykmager. B:
1) Anders Frederiksen Nim, parykmager
2) Mathias Nim i Stege
3) Adam Nim i Nyborg
4) Laurids Nim i Varde
5) Elisabeth Nim i Jylland
6) Cathrine Nim i Odense
7) Alhed Nim i Jylland.

2397    Hans Knudsen, tambur i Odense. 9.3.1746, fol.160.
E: Karen Poulsdatter. LV: Thor Jørgensen, bødker. A:
1) bror Jens Knudsen, bødker i Fåborg
2) bror Peder Knudsen, rytter i Holsten
3) søster Mette Knudsdatter, enke efter Jacob Gebert, [skifte 14.8.1742 lbnr.2229]
4) søster Johanne Knudsdatter i København
5) halvsøster Anne Marie Knudsdatter g.m. Niels Christensen, skoflikker.

2398    Andreas Basse, ugift gårdskarl i Odense, der døde 20.7.1746, fol,161B.
Arvinger angives ikke.

2399    Johan Nikolaj Warnich, knapmager i Odense. 9.4.1746, fol.162.
E: Marie Elisabeth [Pedersdatter]. LV: Jens Frederiksen, knapmager. B:
1) Johan Jørgen Johansen Warnich 8
2) Peder Tobias Johansen Warnich 5
3) Dorthe Cathrine Johansdatter Warnich 5.
FM: Christoffer Poulsen, murer.

2400    Laurids Rasmussen Birkum. 29.3.1746, fol.163.
E: Kirsten Clausdatter. LV: Johan Nikolaj Møller, væver. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 20
2) Claus Lauridsen 18, i skrædderlære.
FM: Peder Bloch, skrædder.

2401    Else Marie Nielsdatter i Odense. 24.4.1746, fol.163B.
E: Morten Busch, skomager. B:
1) Anne Marie Mortensdatter 14
2) Johanne Mortensdatter 9
3) Niels Mortensen 4
4) Oluf Mortensen 3.
FM: Oluf Nielsen Busch.

2402    Hans Jørgen Lindeberg i Odense. 28.10.1746, fol.164B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christian Høj. B:
1) Christen Hansen 1½.
FM: Niels Trane, feldbereder.

2403    Christian Zeitz i Odense. 19.10.1746, fol.165B.
E: Øllegaard Olufsdatter. LV: Hans Leopold. B:
1) Anne Margrethe Christiansdatter 18
2) Vilhelm Christiansen 16
3) Mette Marie Christiansdatter 10
4) Anton Christiansen 1.
FM: Poul Pedersen.

2404    Andreas Albrecht, slagter i Odense, der døde 28.12.1746, fol.166.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Niels Hansen, tømrer.
Srvinger kendes ikke.

2405    Marie Johansdatter. LV: 4.2.1747, fol.168B.
Arvinger kendes ikke.

2406    Johan Ottesen, væver i Odense. 6.12.1746, fol.169.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Sørensen Nyborg, skomager. B:
3) Johanne Margrethe Johansdatter 6
4) Marie Dorthe Johansdatter 4.
FM: Mads Pedersen, skrædder.
Marie Dorthe Wemmelsdatter, skifte 24.10.1738 lbnr.2118]. B:
1) Maren Johansdatter g.m. Andreas Normann, væver i Bogense
2) Marie Elisabeth Johansdatter, uvist hvor.

2407    Peder Tuse i Odense. 9.2.1747, fol.170B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Mette Marie Pedersdatter 22
2) Anne Marie Pedersdatter 19
3) Anne Dorthe Pedersdatter 10
4) Niels Pedersen 8
5) Anders Pedersen 2.
FM: Andreas Pedersen.

2408    Niels Lauridsen Ullerslev i Odense. 4.2.1747, fol.171.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Rasmussen, bødker.
Arvinger kendes ikke.

2409    Jens Hansen Broby i Odense. 8.2.1747, fol.172B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Eidorff. B:
1) Kirsten Jensdatter 16
2) Knud Jensen 12.
FM: Søren Jensen, murersvend.

2410    Margrethe Ottesens i Odense. 20.1.1747, fol.174B.
B:
1) Johan Chistofersen, myndig
2) Cathrine Mrie Christoffersdatter 24.

2411    Peder Hansen, aftakket rytter i Odense. 7.11.1746, fol.175.
E: Mette Christensdatter. LV: Christoffer Hansen. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter.
FM: Hans Andersen, skomager.

2412    Hans Weisberg i Odense. 18.1.1747, fol.176.
E: Arvinger kendes ikke.

2413    Jacob Sørensen i Odense. 10.1.1747, fol.176.
E: Anne Lauridsdatter.
Arvinger kendes ikke.

2414    Mette Cathrine Skovsbo i Odense. 6.4.1747, fol.176B.
E: Ambrosius Stub, [dansk digter]. B:
1) Christine Stub 11½
2) Christian Stuib 10.
FM: morbror Niels Skovsbo.

2415    Karen Rasmusdatter i Odense. 12.11.1746, fol.178.
Enke efter Jens Møller, skrædder. A:
1) bror Jeppe Rasmussen, død. 1B:
a Christian Jepsen i Stenderup i Holsten
2) bror Christen Rasmussen, død. 1B:
a Kirsten Christensdatter hos sin mor i Assens
3) bror Jørgen Rasmussen i Assens, skifte Assens 11.1.1720 lbnr.234. 5B:
a Rasmus Jørgensen, uvist hvor
b Anne Jørgensdatter, død. 3B:
1 Jørgen Andersen 7
2 Maren Andersdatter
3 Anne Andersdatter
c Marie Jørgensdatter g.m. Jens Nielsen i Assens
d Jens Jørgensen, murer i Assens
e Niels Jørgensen, student i Korsør.

2416    Maren Nielsdatter i Odense. 11.3.1747, fol.179B.
Enke efter Anders Sørensen Brylle, [skifte 21.3.1743 lbnr.2249]. B:
5) Jens Andersen Brylle, kromand i Odense
6) Elisabeth Andersdatter Brylle g.m. Jørgen Jensen, møller i Brangstrup mølle. Hendes første ægteskab med Oluf Ibsen i Brangstrup mølle.
Første ægteskab med Jens Hansen Brylle, skifte 18.3.1713 lbnr.1279. B:
1) Jørgen Jensen Brylle, handskemager, [skifte 13.2.1726 lbnr.1568]. 1B:
a Anne Jørgensdatter hos stedfar Peder Ibsen, toldbetjent
2) Anne Marie Jensdatter g.m. Enevold Simonsen, kromand
3) Hans [Jensen] Brylle, feldbereder, [skifte 26.2.1736 lbnr.1974]. 2B:
a Karen Hansdatter Brylle
b Jens Mathias Brylle 7, hos morbror Jørgen Feldbereder i Assens.
Andet ægteskab med [Anders Jacobsen, skifte 16.7.1716 lbnr.1363]. B:
4) Maren Andersdatter g.m. Søren Pedersen Lund i Gyngstrup på Sletten, degn [i Krogsbølle].

2417    Anne Margrethe Nielsdatter i Odense. 25.10.1746, fol.185B.
E: Peder Christensen, feldbereder.
Første ægteskab med [Oluf Trane, feldbereder, skifte 23.3.1713 lbnr.1280]. B:
1) Maren Olufsdatter g.m. Søren Ibsen, feldbereder
2) Niels Olufsen Trane, feldbereder
3) Marie Olufsdatter g.m. Jørgen ChristensenRisgaard, trædrejer.
Andet ægteskab med [Jacob Nielsen, feldbereder, skifte 7.1.1729 lbnr.1659]. B:
4) Oluf Jacobsen Trane, fuldmægtig i København
5) Voldborg Jacobsdatter Trane g.m. mathias Pedersen, musikant i Stege på Møn.

2418    Jørgen Hansen, murer i Odense. 10.11.1746, fol.190B.
E: Karen Eriksdatter. LV: Enevold Simonsen. A:
0) forældre [Hans Jørgensen, skifte 23.10.1725 lbnr.1566 og Margrethe Rasmusdatter Østrup, død]
1) søster Edel Hansdatter, enke efter Knud Sørensen, blikmager, [skifte 30.5.1745 lbnr.2366]
2) søster Bodil Hansdatter g.m. Andreas Lauridsen
3) søster Maren Hansdatter g.m. Jeppe Nielsen, skrædder.

2419    Maren Hansdatter i Odense. 14.2.1747, fol.192.
Enke efter Søren [Jørgensen] Møller, [skifte 2.4.1723 lbnr.1471]. B:
1) Else Sørensdatter g.m. Knud Pedersen i Anderup
2) Jørgen Sørensen Møller, købmand
3) Hans Sørensen Møller, købmand.

2420    Jørgen Nielsen, murer i Odense. 1.10.1746, fol.193.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jensen Hunderup, skrædder. B:
1) Jacob Jørgensen Møller i Stensballe, degn [i Vær og Nebel] i Jylland
2) Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Henrik Frandsen, murer i [Nørre] Lyndelse ved Bramstrup
3) Maren Jørgensdatter i København.

2421    Jesper Hansen, feldbereder i Odense. 26.10.1746, fol.199.
E: Anne Dorthe Nielsdatter. LV: Niels Trane, feldbereder. B:
1) Hans Jespersen, feldbereder i Nyborg
2) Niels Jespersen, tambur
3) Ursula Jespersdatter på Trolleborg.

2422    Birthe Rasmusdatter i Odense. 12.1.1747, fol.202.
E: Rasmus Eidorff, snedker. B:
1) Hans Rasmussen Eidorff 8½
2) Marie Cathrine Rasmusdatter Eidorff 6½
3) Anne Kirstine Rasmusdatter Eidorff 4½
4) Sidsel Rasmusdatter Eidorff 2¼.
FM: Søren Langhof, som beslægtet.

2423    Jacob Jensen, kroholder i Odense, der døde 11.5.1747, fol.206.
E: Bente Thygesdatter Schmidt. LV: Mads Hansen, slagter. B:
4) Thyge Jacobsen 5.
Første ægteskab med Anne Marie Eriksdatter, [skifte 1.8.1737 lbnr.2010]. B:
1) Helvig Jacobsdatter g.m. Mikkel Æbelø i Nørreby i Klinte sogn
2) Birthe Cathrine Jacobsdatter g.m. Anders Hansen, skipper i Korsør
3) Aksel Jacobsen 21, i mesterlektien.

2424    Peder Frederiksen, kaptajn i Odense.
26.6.1747, fol.208B.
Testamente. A:
1) stedsøster Anne Marie g.m. Johan Kyhn. 3B:
a Herman Christian Kyhn
b Barbara Marie Kyhn, enke efter Stolpenberg
c Anne Cathrine Kyhn g.m. Borchard Zeuthen. Hendes B:
1 Anne Carthrine Borchardsdatter Zeuthen.

2425    Niels Bertelsen i Odense. 6.5.1747, fol.210.
E: Anne Knudsdatter i Odense. LV: Hans Pedersen Weidemann. B:
1) Esben Nielsen Hedegaard 30, korporal i Svendborg.

2426    Jens Jensen, handskemager i Odense. 26.4.1747, fol.211.
E: Marie Christensdatter. LV: Søren Jensen, klejnsmed. B:
1) Christen Jensen, rytter
2) Jens Jensen, klejnsmed
3) Maren Jensdatter 32.

2427    Christian Schnell, aftakket rytter i Odense. 3.10.1747, fol.211B.
E: Maren Pedersdatter. LV: søn David Christoffersen Jansche.
Arvinger kendes ikke.

2428    Anne Cathrine Lauridsdatter i Odense. 3.2.1746, fol.212B.
E: Andreas Sperling, sadelmager, der døde 2.9.1746 på Højrupgård. B:
1) Andreas Andreassen Sperling, uvist hvor
2) Laurids Andreassen Sperling 22, i København
3) Bodil Andreasdatter Sperling g.m. Albert Andersen, skrædder i Kerteminde
4) Susanne Andreasdatter Sperling g.m. Hans Fens, skrædder i Odense.

2429    Sidsel Jensdatter i Odense. 23.2.1747, fol.222.
E: Christen Rasmussen Jyde.
Første ægteskab med Jesper Jørgensen, skifte23.5.1726 lbbnr.1580. B:
1) Jens Jespersen 30, student i København
2) Hans Jespersen, skifte 31.1.1732 lbnr.1819, efter hvem, der er arv
3) Maren Jespersdatter 26, i Lumby præstegård.
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Peder Tagesen, berider.

2430    Registrering i Odense. 6.3.1747, fol.225.
Registrering af gods, der tilhørte Josef Moses, jøde i Fredericia, der døde i Odense.
Skifte Fredericia 28.2.1707 lbnr.225.

2431    Johan Christian Lützau, major i Odense, der døde 2.12.1744, fol.236.
B:
1) Frederik Lützau, kaptajn i søetaten
2) Sofie Lützau på Sjælland
3) Anne Kirstine Lützau, enke efter Christian Lange i Sønderborg.

2432    Frederik la Croix, skildrer i Odense, der døde 27.3.1747, fol.240B.
B:
1) Henning Frederik la Croix i København.

2433    Gertrud Hansdatter i Odense, der døde 16.4.1747, fol.247B.
Enke efter Jacob Lund, guldsmed, [skifte 4.7.1743 lbnr.2300]. B:
1) Hans Jacobsen Lund 16
2) Oluf Jacobsen Lund 9
3) Margrethe Sofie Jacobsdatter Lund 6.
FM: farbror Jørgen Lund, guldsmed.
Desuden nævnes afdødes svoger Niels Steenhof, glarmester.

2434    Elisabeth Mule, ugift i Odense, der døde 30.1.1747, fol.255B.
A:
1) bror Mathias Mule på Nakkegård [i Tanderup sogn] på Fyn
2) bror Mogens Mule
3) søster Charlotte Amalie Mule.

2435    Abelone Nielsdatter i Odense. 14.8.1747, fol.256.
E: Niels Trane, feldbereder. B:
1) Niels Nielsen Trane 19
2) Ursula Nielsdatter Trane 16.
FM: Jørgen Christensen, trædrejer.

2436    Mogens Mogensen Svensk i Odense. 20.4.1747, fol.258.
E: Anne Cathrine Johansdatter. LV: Peder Knudsen, kroholder.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.

2437    Karen Pedersdatter i Odense. 20.9.1747, fol.260.
E: Christian Peder Josiassen Holst, skomager. B:
1) Josias Frandsen Holst, der bliver 3 år den 17.10.1747.
FM: morbror Søren Pedersen, slagter.

2438    Niels Pedersen, urtegårdsmand i Odense. 17.8.1747, fol.263.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christian Høgh. B:
1) Christine Nielsdatter 16
2) Frederik Christian Nielsen 15
3) Mette Nielsdatter 10
4) [Else Marie Nielsdatter, født efter fars død].
FM: Peder Knudsen, kromand.

2439    Anders Ibsen, pottemager i Odense, der døde 5.6.1747, fol.264.
E: Anne Hansdatter. LV: Jens Lauridsen, træskomand. B:
1) Jeppe Andersen 6.
FM: Henrik Hansen, pottemager.

2440    Sidsel Simonsdatter i Odense. 30.9.1747, fol.264B.
E: Carsten Christensen, toldkontrollør. B:
1) Johan Christoffer Carstensen 3.
FM:
1 Peder Simonsen, urtekræmmer i København
2 Christian Raffel Hyschen.

2441    Anne Nielsdatter i Odense, der døde 26.5.1747, fol.265B.
E: Anders Pedersen Finech, kromand. B:
1) Anne Kirstine Marie Finech 6 mdr.
Første ægteskab med Niels Jensen Finech, skifte 25.6.1737 lbnr.2007].
1) Niels Nielsen Finech 11.
FM: [afdødes stedfar] Troels Nielsen Lund, tømrer.

2442    Hans Lauridsen, kroholder i Odense, der døde 29.3.1747, fol.271B.
E: Maren Hansdatter. LV: Knud Nielsen Drunch, kromand. A:
1) bror Rasmus Lauridsen i Kværndrup sogn
2) bror Peder Lauridsen i Kværndrup sogn
3) søster Abelone Lauridsdatter g.m. Hans Hansen i Fjellerup.

2443    Meinhardt Poppelmann, skrædder i Odense, der døde 5.12.1746, fol.273B.
Enkemand efter [Anne Olufsdatter, skifte 2.4.1745 lbnr.2367].
Arvinger angives ikke.

2444    Niels Rasmussen, stodderfoged i Odense. 20.10.1747, fol.280B.
Arvinger kendes ikke.

2445    Anne Nielsdatter i Odense. 12.8.1747, fol.281.
E: Morten Mathiassen, skrædder. B:
1) Margrethe Mortensdatter 22
2) Jochum Mortensen 19
3) Frederik Christian Mortensen 14
4) Mette Cathrine Mortensdatter 11.
FM: Hans Jensen, klejnsmed.
Enkemandens første ægteskab med Margrethe Jensdatter, skifte 18.12.1723 lbnr.1495. Arv til B:
1) Jens Mortensen
2) Mette Hedvig Mortensdatter
3) Dorthe Cathrine Mortensdatter
4) Peder Mathias Mortensen.

2446    Sofie Juliane Reis i Odense. 6.10.1747, fol.282.
E: Peder Rasmussen, vægter. B:
1) Johan Pedersen.

2447    Kirsten Clausdatter i Odense, der døde 9.6.1747, fol.282.
Enke efter Laurids [Rasmussen] Birkum, [skifte 29.3.1746 lbnr.2400]. B:
1) Margrethe Lauridsdatter 23
2) Claus Lauridsen 21.
FM: Peder Bloch, skrædder.

2448    Rasmus Andersen, avlsmand i Odense. 21.2.1748, fol.283.
E: Maren Poulsdatter. LV: Peder Knudsen i Møllegård. B:
1) Rasmus Rasmussen 15
2) Poul Rasmussen 10.
FM: Samuel Bergmann.

2449    Margrethe Hansdatter i Odense. 19.3.1748, fol.285B.
B:
1) Christen Pedersen, skræddersvend.

2450    Hans Hansen Klokmester, klejnsmed i Odense, der døde 5.4.1748, fol.286.
E: Maren Madsdatter Krag.
Bevilling til uskiftet bo af 26.12.1721.

2451    Anne Cathrine Dahlers i Odense. 6.4.1747, fol.286B.
Enke efter Mikkel [Tusch], billedhugger, [skifte 19.6.1725 lbnr.1546].
Afdøde skalefterlade en halvbror, feltskær i Sønderborg.

2452    Christen Hansen, skomager i Odense. 24.7.1747, fol.287.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Filip Waidtlev, feldbereder. B:
1) Anne Cathrine Christensdatter 30, i København
2) Anne Sabine Christensdatter 26
3) Andreas Christensen 25.
FM: Henrik Henriksen, handskemager.
Afdøde druknede 23.6.1747 på vandet mellem Kerteminde og Kalundborg.

2453    Maren Rasmusdatter i Odense. 28.12.1747, fol.288B.
E: Jens Nielsen, skomager. B:
1) Rasmus Jensen 22
2) Niels Jensen 19
3) Lisbeth Jensdatter.

2454    Marie Jørgensdatter i Odense, der døde 8.12.1747, fol.290B.
A:
1) bror Ove Jørgensen, skomager
2) Hans Jørgensen i Altona på Heden.

2455    Oluf Olufsen, klejnsmed i Odense. 12.12.1747, fol.281.
E: Maren Hansdatter. LV: Johan Parman, klokker.
Arvinger kendes ikke.

2456    Maren Lauridsdatter i Odense. 17.12.1747, fol.291B.
E: Johan Meibom. B:
3) Laurids Hansen Meibom 18, i skomagerlære.
Første ægteskab med Peder Rasmussen Schmidt. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Simonsen, skomagersvend
2) Birthe Marie Pedersdatter 32.

2457    Anne Lauridsdatter i Odense, der døde 3.8.1747, fol.292.
Enke efter Jacob Sørensen, [skifte 10.1.1747 lbnr.2413].
Arvinger kendes ikke.

2458    Anne Marie, fattiglem i Odense. 31.12.1747, fol.292B.
Enke efter Ertmann Heidemann.
Arvinger angives ikke.

2459    Sofie Kræmmers i Odense. 4.12.1747, fol.293B.
Arvinger angives ikke.

2460    Jens Sørensen, skomager i Odense, der døde 8.11.1747, fol.294.
Enkemand efter [Margrethe Knudsdatter, skifte 17.3.1733 lbnr.1870]. B:
1) Anne Jensdatter, enke efter Johan Ottesen, væver, [skifte 6.12.1746 lbnr.2406].

2461    Peder Rasmussen, vægter i Odense. 31.3.1748, fol.294B.
Enkemand efter [Sofie Juliane Reis, skifte 6.10.1747 lbnr.2446]. B:
1) Johan Pedersen Møller.

2462    Maren Nielsdatter i Odense. 24.1.1748, fol.294B.
Enke efter Jørgen Rasmussen Schmidt, læsteskærer, [skifte 22.1.1746 lbnr.2383]. B:
1) Rasmus Jørgensen 3.
Af første ægteskab B:
1) Niels Nielsen 12½.
FM: Niels Varberg, skrædder.

2463    Steffen Jacobsen Gebert, skomager i Odense. 28.10.1747, fol.296B.
E: Karen Andersdatter. LV: Mogens Hansen, snedker.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter. B:
1) Jacob Steffensen Gebert, skomager, [skifte 14.8.1742 lbnr.2229]. 5B:
a Kirsten Gebert 17
b Cathrine Gebert 15
c Knud Gebert 13
d Barbara Gebert 11
e Anne Margrethe Gebert 9
2) Anne Cathrine Steffensdatter Gebert, [skifte 3.11.1742 lnr.2286]. E: Mathias Øllenslæger, skomager. 5B:
a Anne Mathiasdatter Øllenslæger 17½
b Johan Mathiassen Øllenslæger 16
c Steffen Mathiassen Øllenslæger 14
d Mathias Mathiassen Øllenslæger 11
e Kirsten Mathiasdatter Øllenslæger 9½.

2464    Lydia Sørensdatter i Odense. 18.12.1747, fol.299B.
B:
1) Anne Sofie Duleur 7.
FM: Mathias Pedersen, daglejer.

2465    Niels Jørgensen, skoflikker i Odense. 6.1.1748, fol.300.
E: Elisabeth Jacobsdatter. LV: Laurids Pedersen Onstrum. A:
1) bror Hans Jørgensen, skomager
2) søster Maren Steffensen
3) søster Anne Marie Jørgensdatter g.m. Morten Rendsborg.

2466    Dorthe Albertsdatter i Odense, der døde 2.12.1747, fol.301.
E: Christian Chistensen, skrædder.
Første ægteskab med Andreas Knudsen. B:
1) Bodil Andreasdatter g.m. Peder Hansen Tommerup i Havnelev sogn, er er annekssogn til Lille Heddinge på Stevns.

2467    Niels Lauridsen, marketender i Odense. 7.2.1748, fol.302B.
E: Johanne Nikolajsdatter. LV: Søren Bruun, skoleholder. B:
1) Karen Nielsdatter.
FM: Niels Varberg, skrædder.

2468    Johan Cort, pottemager i Odense. 17.4.1748, fol.303B.
E: Marie Elisabeth Hansdatter. LV: Filip Waidtlev. B:
1) Hans Johansen Cort 15.
FM: Schack Mikkelsen, gartner, som beslægtet.

2469    Poul Frederik Junge, bogbinder i Odense. 5.11.1747, fol.306.
E: Anne Marie Hansdatter [Torp]. LV: Enevold Simonsen, kroholder. B:
3) Hans Christian Junge 4
4) Marie Elisabeth Junge 1.
FM: farbror Christian Junge, glarmester.
Første ægteskab med Marie Elisabeth Mikkelsdatter Borring, skifte 20.12.1742 lbnr.2239. B:
1) Cathrine Margrethe Junge 12
2) Jochum Poul Junge 10
3) Michael Junge, død, efter hvem, der er arv
4) Christian Junge, død, efter hvem, der er arv.
FM: Hans Mathiassen, bager.

2470    Cathrine Marie [Christoffersdatter] Heitmann i Odense. 30.2.1748, fol,309B.
Arvinger angives ikke.

2471    Jens Frederiksen, knapmager i Odense. 30.3.1748, fol.310.
E: Mette Knudsdatter. LV: Erik Christensen, birkedommer. B:
1) Niels Jensen, knapmager, [skifte 30.1.1744 lbnr.2303]. 2B:
a Marie Sofie Nielsdatter 24
b Elisabeth Christiane Nielsdatter.
FM: Hans Schmidt, glarmester.

2472    Ursula Nielsdatter Friis i Odense, der døde 2.5.1748, fol.315B.
E: Anders Pedersen, dansk urtegårdsmand. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter, enke i Fraugde Kærby
2) søster Anne Nielsdatter. død. var g.m. Hans Pedersen i Fraugde Kærby. 3B:
a Oluf Madsen, død. 2B:
1 Anne Marie Olufsdatter, her på stedet
2 Anne Olufsdatter i Ferritslev
b Hans Madsen, skrædder i Odense
c Rasmus Madsen, skomager i Svendborg
3) søster Maren Nielsdatter i Askeby i Særslev sogn, død. 1B:
a Rasmus, død. 1B:
1 Maren Rasmusdatter g.m. Laurids Frandsen i Askeby.

2473    Rasmus Andersen i Odense. 19.4.1748, fol.318B.
E: Engelke Christensdatter. LV: Mads Blach, vognmand. B:
1) Anders Rasmussen 2.
FM: Christoffer Hansen.

2474    Hans Dresler, handskemager og hustru Kirsten Pedersdatter i Odense. 2.5.1748, fol.321.
B:
1) Ida Kirstine Hansdatter g.m. Nikolaj Jensen [Berent], skoleholder i Revninge
2) Anne Marie Hansdatter.

2475    Anne Jensdatter i Odense. 24.5.1748, fol.322.
Enke efter Niels Muus. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Westphalen, korporal.

2476    Edel Lauridsdatter i Odense. 27.4.1748, fol.322.
E: Anders Frederiksen, parykmager. A:
1) bror Anders Lauridsen, matros, uvist hvor.

2477    Maren Hansdatter i Odense. 13.3.1748, fol.323B.
E: Laurids Braadt, handskemager.
Første ægteskab med [Jacob Jørgensen, skifte 3.9.1716 lbnr.1362]. B:
1) Karen Jacobsdatter, [skifte 2.4.1731 lbnr.1800. E: Hans Jensen Brylle]. 1B:
f Maren Hansdatter.
Karen Jacobsdatters første ægteskab med [Laurids Jørgensen, skifte 7.2.1728 lbnr.1625]. 5B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Poul Frandsen, handskemager
b Marie Elisabeth Lauridsdatter g.m. Christian Høj, skrædder
c Jørgen Lauridsen, graver i Odense Sankt Hans
d Sofie Lauridsdatter g.m. Sigismund Jonassen Dram, handskemager
e Anne Kirstine Lauridsdatter, på stedet
2) Jørgen Jacobsen, handskemager
3) Peder Lykke Jacobsen, student.

2478    Peder Pedersen i Odense, der døde 4.5.1747, fol.328.
E: Marie Jensdatter. LV: Poul Svendsen. B:
1) Peder Pedersen, skomager
2) Jens Pedersen, skomagersvend
3) Anne Pedersdatter, i København.

2479    Ingeborg Ludvigsdatter, ugift i Odense. 19.3.1747, fol.329.
A:
0) far Ludvig Ludvigsen, skifte 20.1.1716 lbnr.1366
1) faster Gertrud Ludvigsdatter, enke efter Jens Andersen, guldsmed, skifte 20.7.1744 lbnr.2348
2) faster Anne Ludvigsdatter, [skifte Nakskov 15.8.1695 lbnr.7999, var g.m. Jochum Blich, købmand i Nakskov, [skifte Nakskov 19.7.1731 lbnr.1351]. 1B:
a Birgitte Jochumsdatter Blich g.m. Jørgen Bruun, avlsmand i Nakskov
3) farbror Christian Ludvigsen i Nakskov, [skifte Nakskov 4.11.1704 lbnr.917]. 1B:
a Ludvig Christiansen, skrædder i Nakskov
4) farbror Jens Ludvigsen [Berner, død 31.10.1728, var g.m. Maren Rasmusdatter, skifte 17.11.1728 lbnr.1634]. 2B:
a Ludvig Jensen, uvist hvor
b Rasmus Jensen, snedker o Troende på Tåsinge
00) mor Anne Mathiasdatter, skifte 26.1.1715 lbnr.1317
5) moster, død. 1B:
a en datter i Fredericia g.m. Christoffer, færgemand på Strib
6) mors halvsøster g.m. en bager i Ålborg.

2480    Anne Andersdatter i Odense. 18.4.1748, fol.333.
Enke efter Peder Hansen, skomager. B:
1) Søren Pedersen Lund i Gyngstrup, degn [i Krogsbølle]
2) Hans Pedersen Lund, klokker i Ærøskøbing
3) Margrethe Pedersdatter g.m. Peder Espe, degn i Ryslinge.

2481    Cathrine Ibsdatter i Odense. 10.7.1748, fol.335.
E: Niels Jensen Kølholt. B:
1) Jens Nielsen 7 mdr.
FM: Jørgen Lund, guldsmed.

2482    Jens Jespersen, Dyre i Odense. 16.5.1748, fol.336B.
E: Mette Cathrine Lauridsdatter. LV: Hans Sørensen, stolemager. B:
1) Maren Jensdatter 13.
FM: født værge Rasmus Jensen, urtegårdsmand.
[Første ægteskab med Maren Hansdatter, skifte 23.1.1734 lbnr.1899].

2483    Kirsten Lauridsdatter i Odense. 31.5.1748, fol.338B.
E: Rasmus Pedersen Krag, urtegårdsmand. A:
1) mor Ingeborg [Pedersdatter], enke efter Laurids [Nielsen] Svarre, [skifte 16.8.1725, lbnr.1552]
2) bror Jens Lauridsen, bager
3) bror Niels Lauridsen, bager
4) søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Niels Buch, urtegårdsmand
5) søster Birthe Lauridsdatter g.m. Niels Christensen
6) søster Karen Lauridsdatter g.m. Laurids Andersen, drejer i Krungerup i Radsted sogn på Lolland
7) søster Margrethe Lauridsdatter.

2484    Maren Nielsdatter i Odense. 6.5.1748, fol.340B.
E: Christen Hansen Lerche, rådstuetjener. B:
1) Hans Christensen Lerche 12
2) Niels Christensen Lerche 10
3) Else Cathrine Christensdatter Lerche 7
4) Jacob Christensen Lerche 2½
5) Rasmus Lerche 6 uger.
FM: Jacob Eriksen, snedker.

2485    Hans Peder [Hansen] Drejer, farver i Odense. Samfrændeskifte 26.9.1748, fol.341B.
E: Deliane Lund. B:
1) Hans Hansen Drejer 18
2) Gertrud Kirstine Hansdatter Drejer 13
3) Voldborg Hansdatter Drejer 11
4) Jacob Hansen Drejer 5.
FM:
1 [farbror] Jens Drejer til Raschenberg
2 [farbror] Hans Drejer, købmand i Odense.
Bevilling til uskiftet bo af 7.10.1740.

2486    Margrethe Steffensdatter i Odense. 31.9.1748, fol.344.
E: Peder Knudsen, kromand. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 34
2) Knud Pedersen 32, student hos præstenken i Åby.

2487    Hans Rasmussen Østrup, købmand i Odense. 26.10.1745, fol.345.
E: Karen Fugl. LV: Bonde Simonsen, landsdommer og borgmester. B:
1) Sara Kirstine Østrup 3½.
FM: Hans Hermansen, klejnsmed.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Johan Rasmussen Østrup, [skifte 26.6.1728 lbnr.1637] og dennes datter Abigael Johansdatter Østrup
2) afdødes svoger (dvs. afdødes brors hustrus farbror) Mogens Hansen Haugaard, præst i Humble.

2488    Gertrud Christensdatter i Odense, der døde 30.8.1748, fol.375.
E: Hans Pedersen, vognmand. B:
2) Peder Hansen 9 mdr.
Første ægteskab med Laurids Knudsen, skifte 17.8.1744. B:
1) Knud Lauridsen 5.
FM: Søren Langhoff.

2489    Mette Hansdatter i Odense. 18.10.1748, fol.378B.
E: Peder Mortensen, grydestøber. A:
1) bror Peder Hansen i Bred
2) søster Kirsten Hansdatter g.m. Knud Madsen i Kolbjerg [i Hårby sogn].

2490    Anne Pedersdatter i Odense. 8.12.1747, fol.379B.
E: Hans Andreas Fich, pottemager.
Første ægteskab med Rasmus Davidsen, [skifte25.2.1743 lbnr.2258]. B:
1) David Rasmussen 15
2) [Anne Dorthe Rasmusdatter 9].
(Det nævnes at der er 2 børn, men der anføres kun et).

2491    Henrik Rorbach Liebe, fattiglem i Odense. 31.3.1748, fol.391.
A:
1) mor Cathrine Marie Rorbach g.m. Jørgen Christoffer Christiansen Getreuer
Mors første ægteskab med [Johan Daniel Liebe, skifte 26.8.1724 lbnr.1517]
2) søster Elisabeth Liebe i Ullerslevgård
3) bror Johan Daniel Liebe, handskemagersvend.

2492    Anne Hansdatter i Odense. 19.4.1948, fol.382.
E: Otto Nielsen, klejnsmed. B:
1) Rasmus Ottesen 8
2) Niels Ottesen 6
3) Hans Ottesen 4
4) Laurids Ottesen 2.
FM: Jørgen Christensen, trædrejer.

2493    Otto Seering, snedker i Odense. 8.6.1748, fol.383B.
E: Maren Lauridsdatter. B:
2) Christian Seering 5½.
Første ægteskab med Maren Salomonsdatter, [skifte 17.12.1734 lbnr.1930]. B:
1) Salomon Mathias Seering.
FM: Zacharias Arentsen, snedker.

2494    Voldborg Marie Rasmusdatter i Odense, der døde 13.1.1749, fol.385.
E: Niels Trane, feldbereder. A:
1) far Rasmus Olufsen, skomager i Fåborg, enkemand efter [Margrethe Nielsdatter, skifte 4.2.1737 lbnr.204].

2495    Johan Conrad Coulvel, kobbersmed i Odense. 4.2.1749, fol.386.
E: Johanne Lauridsdatter Braadt. LV: Anders Braadt, handskemager.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Clausdatter Giese, skifte 12.4.1736 lbnr.1966]. B:
1) Claus Conrad Coulvel 29
2) Johan Christoffer Coulvel 26.

2496    Hans Hansen, skrædder i Odense. 1.1.1748, fol.388B.
E: Anne Cathrine Andersdatter. LV: Niels Varberg, skrædder. B:
2) Hans Hansen Faber 4½
3) Laurids Hansen Faber 3
4) Hans Peder Hansen Faber, født efter fars død.
FM: Hans Casper Hebbe, skrædder.
Første ægteskab med Gertrud Arentsdatter, [skifte 26.7.1740 lbnr.2153]. B:
1) Anne Hansdatter Faber 27.

2497     Anne i Odense. 19.4.1748, fol.392.
Enke efter Johan Schiang. B:
1) en datter, død. var g.m. Holm, korporal. 3B:
a Severin Holm 15
b Nikolaj Holm 13
c Michael Holm 8.
FM: Hans Køge.

2498    Gregers Jørgensen, rebslager i Odense. 22.5.1748, fol.392B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Poul Pedersen, skomager. B:
1) Jørgen Gregersen 26, snedkersvend i Danzig
2) Marie Gregersdatter g.m. Hans Leopold, rebslager.

2499    Mechtilde (Megtele) Sofie [Clausdatter Nissen] i Odense. 15.6.1748, fol.393.
Enke efter Hans Lauridsen Holst, [skifte 1.11.1736 lbnr.2198]. A:
0) forældre [Claus Nissen, skifte 24.9.1729 lbnr.1761 og Kirsten Frich, skifte september 1697 lbnr.981]
1) søster Agnethe Clausdatter Nissen, [skifte 19.10.1729 lbnr.1732]. E: Claus Pedersen Holm, hattemager. 2B:
a Hans Clausen Holm
b Niels Arctander Clausen Holm i Kalundborg.
Fars andet ægteskab med [Anne Marie Jensdatter Bering, skifte 23.8.1725 lbnr.1559]
2) halvbror Jens Clausen Nissen, på stedet
3) halvsøster Kirsten Frich Nissen g.m. Christen Thomsen
4) halvbror Nis Clausen Nissen i Jylland.

2500    Inger [Hansdatter], fattiglem i Odense.
Enke efter Hans Grønvald, [skifte 11.1.1726 lbnr.1564].
Arvinger angives ikke.

2501    Oluf Andersen, aftakket garder i Odense. 18.4.1748, fol.394B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen, slagter. B:
1) Søren Olufsen, rytter
2) Inger Olufsdatter i Seden.

2502    Peder Olufsen, kromand i Odense. 13.6.1746, fol.395B.
E: Maren Andersdatter. LV: Erik Christensen, birkedommer. B:
1) Peder Pedersen 26, i Stenløse præstegård
2) Oluf Pedersen 13.
FM: Søren Bruun, skoleholder.

2503    Jacob Olufsen Bonde, farver i Odense. 6.3.1747, fol.397B.
E: Cathrine Kirstine [Rasmusdatter Fangel]. LV: Thomas Aaby, professor. A:
1) mor Elisabeth Cathrine [Jacobsdatter Ditzel], enke efter Oluf Hansen [Bonde], [skovrider i Nyborg amt, skifte Svendborg 6.11.1737 lbnr.266]
2) bror Christian Olufsen Bonde, skovrider i Svendborg
3) søster Anne Marie (dvs. Helle Marie) Olufsdatter Bonde g.m. Niels Rasmussen, bager.
Fars første ægteskab med [Kirsten Jørgensdatter, begravet Skårup 21.8.1708].
4) halvsøster Johanne Olufsdatter Bonde g.m. Torbjørn Andersen
[Fars andet ægteskab med Helle Marie Jørgensdatter, begravet Skårup 25.11.1712].
5) halvsøster Kirsten Olufsdatter Bonde g.m. Markus Jacobsen i Svendborg
6) halvsøster Marie Olufsdatter Bonde g.m. Laurids Langkilde i Svendborg.
Enken, der havde født et barn, der døde, blev derved arving til hele boet.
Enken gift [Odense Sankt Knud 23.4.1748 med Claus Christian Juul].

2504    Laurids Lauridsen, ladefoged i Odense. 20.12.1748, fol.398B.
E: Malene Andersdatter. LV: Anders Jensen, bøssemager. B:
1) Birthe Marie Lauridsdatter 35
2) Anne Lauridsdatter 34
3) Kirsten Lauridsdatter 26.

2505    Anne Margrethe Nielsdatter i Odense. 6.11.1748, fol.400.
E: Niels Varberg. B:
1) Andreas Nielsen Varberg 28
2) Mette Cathrine Nielsdatter 26
3) Anne Marie Nielsdatter 24
4) Nikolaj Nielsen Varberg 21
5) Svend Nielsen Varberg 12.

2506    Knud Hansen, pottemager i Odense. 30.9.1748, fol.401B.
E: Maren Iversdatter. LV: Andreas Huus, skomager. B:
1) Hans Henrik Knudsen 12
2) Iver Knudsen 10
3) Jacob Knudsen 4.
FM: Henrik Hansen, pottemager.

2507    Mads Nielsen Norsk i Odense. 27.4.1748, fol.403.
E: Dorthe Christoffersdatter. LV: Christoffer Hansen, skomager. B:
1) Karen Madsdatter 17.
FM: Ove Jørgensen, skomager.

2508    Karen i Odense. 10.5.1748, fol.404.
Enke efter Christen Christensen. B:
1) Hans Christensen, snedkersvend i Holsten.

2509    Anne Findsdatter i Odense. 11.1.1749, fol.405.
B:
1) Gedske Jørgensdatter.

2510    Hans Christian Johansen, skomager i Odense. 17.4.1748, fol.405.
E: Anne Kirstine Pedersdatter. LV: Jens Pedersen Munch, brolægger. B:
4) Hans Hansen 10
5) Cathrine Hansdatter 8.
Første ægteskab med Mette Marie Pedersdatter, skifte 12.4.1735 lbnr.1973. B:
1) Peder Hansen 21, i skomagerlære
2) Anne Kirstine Hansdatter 21
3) Johan Hansen 15, i skomagerlære.
FM: Niels Krag.

2511    Marie Eriksdatter i Odense. 11.5.1748, fol.406.
B:
1) Karen Andersdatter g.m. Peder Christensen, urtegårdsmand
2) Kirsten Andersdatter g.m. Hans Nielsen Greve, tømrer.

2512    Dorthe Rasmusdatter i Odense. 23.2.1749, fol.406B.
Enke efter Arved. B:
1) Peder Arvedsen 28
2) Anne Marie Arvedsdatter 26.

2513    Peder Lauridsen, ugift gårdskarl i Odense, der døde 9.6.1748, fol.406B.
Arvinger angives ikke.

2514    Margrethe Jacobsdatter i Odense. 24.5.1748, fol.407.
B:
1) Johanne g.m. Johan Bertelsen, skomagersvend
2) Inger
3) Maren.

2515    Anne Gram i Odense. 31.10.1748, fol.407B.
Enke efter Hans Jacobsen Revninge, [skifte 22.8.1744 lbnr.2331]. B:
1) Dorthe Hansdatter g.m. Peder Hansen Bech, degn på Møn
2) Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Christian Møller, parykmager
3) Johan Lorents Hansen på Sandholt.

2516    Maren Jesses, fattiglem i Odense. 4.6.1748, fol.408.
E: Daniel Rohde.
Arvinger angives ikke.

2517    Hans Nielsen, murer, fattiglem i Odense, der døde 20.6.1748, fol.408B.
E: Margrethe Henningsdatter.
Første ægteskab med [Marie Jensdatter], skifte 29.7.1724 lbnr.1513. Arv til B:
1) Marie Elisabeth Hansdatter g.m. Morten Hinde i Benløse.
Eventuelt øvrige arvinger angives ikke.

2518    Carsten Andersen, handskemager i Odense. 13.4.1749, fol.409.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Braadt, handskemager. B:
1) Johanne Kirstine Carstensdatter 27
2) Tønne Carstensen 25.

2519    Else Kirstine Andersdatter i Odense. 11.3.1749, fol.410B.
E: Hans Schmidt, glarmester. B:
1) Ellen Marie Hansdatter 2.
FM: Frederik Vissing, guldsmed.

2520    Maren Pedersdatter i Odense. 6.4.1749, fol.413.
E: Rasmus Jørgensen. A:
1) søster Karen Pedersdatter g.m. Didrik Hansen, musketer.

2521    Hans Bendixen i Odense. 1.7.1748, fol.414.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Laurids Pedersen Onstrum.
Af arvinger kendes A:
1) søsterdatter Cathrine Mortensdatter g.m. Jochum Polmann.

2522    Sidsel Mathiasdatter i Odense. 23.3.1748, fol.415.
B:
1) Mathias Rasmussen.
FM: Laurids Lauridsen Braadt, handskemager.

2523    Morten Pedersen Rendsborg, skomager i Odense. 12.8.1746, fol.415B.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Knud Timsen, skrædder. B:
1) Claus Mortensen 23
2) Jørgen Mortensen 18
3) Anne Margrethe Mortensdatter 16.
FM: Peder Nielsen, ledertover.

2524    Anne Christensdatter i Odense. 30.5.1747, fol.416B.
E: Christoffer Høhne, skomager. B:
1) Ida Christoffersdatter 17
2) Christen Christoffersen Høhne 16
3)  Villum Christoffersen Høhne 10
4) Anne Cathrine Christoffersdatter 10
5) Jørgen Christoffersen Høhne 3.
FM: Laurids Wester, skomager.

2525    Kirsten i Odense. 28.5.1749, fol.419.
Enke efter Jacob Brochmann. A:
1) søskendebarn Marie Lygtemagers.
Afdøde havde fledføringskontrakt af 13.5.1737 med Knud Jacobsen, handskemager.

2526    Andreas Melby, postmester i Odense. 11.5.1749, fol.420B.
Enkemand efter [Kirstine Marie Jacobsdatter Lund, skifte 20.7.1739 lbnr.2104]. B:
1) Ulrik Christian Melby, postmester g.m. Birthe Thor
2) Christian August Melby i København
3) Anne Margrethe Melby, [skifte Roskilde skifte 31.3.1734 lbnr.75], var g.m.[Jens Anton] Holmann, [byfoged i Roskilde, skifte Roskilde 12.1.1743 lbnr.197]. 3B:
a Hedvig Magdalene Holmann 24, på Ulriksholm
b Kirstine Marie Holmann 20, på stedet
c Magnus Holmann 17, i Trankebar i Ostindien.

2527    Josef Hannover, kromand i Odense. 7.4.1749, fol.432B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Oluf Nielsen, træskomand.
Arvinger kendes ikke.

2528    Hans Pedersen, handskemager. 31.12.1748, fol.435.
E: Maren Knudsdatter. LV: Frederik Christian Bech, kromand. A:
1) bror Peder Hansen, [skifte 7.11.1746 lbnr.2411]. 1B:
a Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Søren Nielsen, handskemager
2) søster Maren Hansdatter, [skifte 13.3.1748 lbnr.2477]. E: Laurids Braadt, handskemager. Maren Hansdatters første ægteskab med [Jacob Jørgensen, skifte 3.9.1716 lbnr.1362]. 3B:
a Karen Jacobsdatter, [skifte 2.4.1731 lbnr.1800. E: Hans Jensen Brylle]. 1B:
1 Maren Hansdatter.
Karen Jacobsdatters første ægteskab med [Laurids Jørgensen, skifte 7.2.1728 lbnr.1625]. 5B:
1 Maren Lauridsdatter g.m. Poul Frandsen, handskemager
2 Marie Elisabeth Lauridsdatter g.m. Christian Høj, skrædder
3 Jørgen Lauridsen, graver i Odense Sankt Hans
4 Sofie Lauridsdatter g.m. Sigismund Jonassen Dram, handskemager
5 Anne Kirstine Lauridsdatter, på stedet
b Jørgen Jacobsen, handskemager
c Peder Lykke Jacobsen, student.

2529    Jacob Simonsen, kroholder i Odense. 11.4.1748, fol.439B.
E: Mette Jensdatter Vintappers. A:
1) bror [Bonde] Simonsen, landsdommer og borgmester
2) bror Niels Simonsen i Ejlskov i Hårslev sogn
3) søster Karen Simonsdatter, skifte 23.2.1741 lbnr.2174, var g.m. Christoffer Poulsen, murer. 3B:
a Poul Christoffersen 18
b Simon Christoffersen 16
c Bonde Christoffersen 11.

2530    [Christiane Madsdatter Lund] i Odense. 26.12.1748, fol.451B.
Enke efter Haggaj [Mikkelsen] Grønholt. B:
1) Michael Haggaj Grønholt 16.
FM: Peder Skade, kromand.

2531    Marie Elisabeth Pedersdatter i Odense. 26.4.1749, fol.452B.
Enke efter Johan Nikolaj Warnich, [skifte 9.4.1746 lbnr.2399]. B:
2) Johan Jørgen Johansen Warnich 10
3) Peder Tobias Johansen Warnich 4.
FM: Peder Knudsen, kromand.
Første ægteskab med [Jørgen Pedersen, skifte30.5.1733 lbnr.1877]. B:
1) Elisabeth Dorthe Jørgensdatter 16.

2532    [Inger Nielsdatter] i Odense. 24.5.1749, fol.453.
Enke efter Oluf [Pedersen], tømrer, [skifte 3.3.1738 lbnr.2040]. B:
1) Anne Olufsdatter g.m. Jens Vilhelm, musketer
2) Maren Olufsdatter.

2533    Johan Kleiner, aftakket rytter i Odense. 17.6.1749, fol.453B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Dines Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.

2534    Mathias Buntsach i Odense. 27.4.1749, fol.454.
E: Anne Ejnersdatter. LV: Hans Blangsted, snedker. B:
1) Anne Margrethe Mathiasdatter g.m. Hartvig Stalritz
2) Ellen Marie Mathiasdatter 27
3) Niels Mathiassen 19
4) Jørgen Mathiassen 16.

2535    Elias Hachel, skærslipper i Odense. 24.4.1749, fol.454B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Søren Jensen, skoflikker. B:
1) Anne Marie Hachel 16
2) Anne Dorthe Hachel 12
3) Mathias Hachel 7
4) Cathrine Hachel 3.
FM: Peder Eriksen, kromand.

2536    Hans Pedersen, kroholder og grovbrødsbager i Odense. 12.10.1749, fol.455.
E: Anne Jensdatter. LV: Jochum Handberg. A:
1) bror Laurids Pedersen, død. 3B:
a Peder Lauridsen i Munkebo
b Jørgen Lauridsen i Munkebo
c Dorthe Lauridsdatter i Munkebo.

2537    Peder Meinfeldt, blikmager i Odense. 4.2.1749, fol.456B.
B:
1) Else Margrethe Pedersdatter g.m. Erik Gram, aftakket sergent i Gerlev på Nørskov gods
2) Elisabeth Pedersdatter i Flensborg
samt disse børns halvsøster i Lybeck.
Afdøde døde på Tåsinge.

2538    Maren Knudsdatter i Odense. 15.10.1749, fol.461.
E: Hans Pedersen, handskemager. A:
1) søster Karen Knudsdatter g.m. Hans Nielsen i Seden ved søn Mathias Hansen
2) søster Kirsten Knudsdatter, død. 3B:
a Jørgen Olufsen, død. 1B:
1 Hans Jørgensen 8
b Dorthe Olufsdatter
c Inger Olufsdatter g.m. Niels Andersen, træskomand på Mullerup gods
3) søster Anne Knudsdatter, død. 1B:
a Maren Hansdatter g.m. Peder Olufsen i Seden.

2539    Knud Lauridsen, 6 år gammel i Odense, der døde 18.6.1749, fol.463B.
A:
0) forældre Laurids Knudsen, skifte 17.8.1744 og Gertrud Christensdatter i Odense, skifte 30.8.1748 lbnr.2488.
Af fars første ægteskab B:
1) halvbror Oluf Lauridsen, vognmand.
Mors andet ægteskab med Hans Pedersen, vognmand. B:
2) halvbror Peder Hansen.

2540    Anne Hansdatter Bang i Odense. 14.7.1749, fol.464.
E: Jens Sørensen, snedker. B:
1) Søren Jensen 17
2) Anne Cathrine Jensdatter 13.
FM: Gotfred Gromann, murer.

2541    Mads Hansen Blach, vognmand i Odense. 19.11.1749, fol.467.
E: Abigael Johansdatter Østrup. LV: Johan Christoffer Køhler, købmand. B:
10) Mads Madsen Blach, født efter fars død.
FM: Christoffer Hansen, kromand.
Første ægteskab med Sofie Clausdatter, skifte 12.1.1732 lbnr.1818. B:
1) Hans Blach, bager i Odense
2) Anders Blach, gift i Arendal i Norge
3) Anne Marie Blach g.m. Peder Olufsen, skomager
4) Jens Blach i Holsten
5) Rasmus Blach i København
6) Maren Blach g.m. Frederik Poulsen, murer i Middelfart
7) Jacob Blach på Møn
Andet ægteskab med Mette Knudsdatter, skifte 6.1.1733 lbnr.1858. B:
8) et barn, der døde straks efter fødslen.
Tredje ægteskab med Gertrud Nielsdatter, skifte 4.7.1744 lbnr.2315. B:
9) Niels Madsen Blach 15.

2542    Anne Margrethe Jørgensdatter Møller i Odense. 4.6.1748, fol.479.
Enke efter Nikolaj Lønberg, skifte 12.5.1738 lbnr.2050.
Testamente af 11.6.1716.
Hans A:
1) bror Peder Lønberg, præst i Tvager ved Varberg i Sverige
2) bror Oluf Lønberg, skipper i Varberg, død. 2B:
a Børge Lønberg
b Anne Cathrine Lønberg
3) søster Anne Lønberg, enke efter Markus Grimberg
4) bror Hr. Magnus Magnussen Lønberg i Varberg, død. 2B:
a Karen Lønberg, død. 3B:
1 Andreas Almqvist, student
2 Jacob Almqvist
3 Abraham Almqvist
b Anne Lønberg i Varberg.
Hendes A:
1) bror Søren [Jørgensen] Møller, købmand, [skifte 2.4.1723 lbnr.1471]. 2B:
a Jørgen Sørensen Møller
b Hans Sørensen Møller
2) søster Mette Jørgensdatter Møller, [skifte 23.8.1743 lbnr.2278]. E: Christian [Nielsen] Nørager, rådmand og tolder. 1B:
e Jacob Nørager 19.
Mette Jørgensdatter Møllers første ægteskab med Jacob Mortensen Vemmenhøj, rådmand og tolder i Odense, [skifte 5.3.1729 lbnr.1669]. 4B:
a Morten Jacobsen Vemmenhøj, præst i Uggerslev og Bederslev
b Jørgen Jacobsen Vemmenhøj, student i udlandet
c Else Kirstine Jacobsdatter Vemmenhøj g.m. Jochum Klog, præst i Vindblæs
d Anne Dorthe Jacobsdatter Vemmenhøj
3) søster Else Cathrine Jørgensdatter Møller, død, var g.m. Frands Schwarzkopf, parykmager i København. 2B:
a Anne Schwarzkopf i København
b Dorthe Marie Schwarzkopf, her på stedet.

2543    Anne Olufsdatter i Odense. 1.12.1749, fol.552.
E: Oluf Busch, skomager. B:
1) Else Marie Nielsdatter, [skifte 24.4.1746 lbnr.2401], var g.m. Morten Busch, skomager. 4B:
a Anne Marie Mortensdatter 19
b Johanne Mortensdatter 14
c Niels Mortensen 8
d Oluf Mortensen 6
2) Karen Nielsdatter på Sjælland, enke efter Jens Nyborg, skomager.

2544    Karen Pedersdatter i Odense. 26.2.1750, fol.553B.
Enke efter Johan Henrik Schlüter, [skifte 18.6.1743 lbnr.2271]. B:
1) Johan Christian Henriksen 29, i Gerlev
2) Anne Margrethe Henriksdatter 27, på Lykkesholm
3) Cathrine Elisabeth Henriksdatter
4) Peder Henriksen 16
5) Jens Gotfred Henriksen 9.

2545    Hans [Christiansen] Jyde i Odense. 21.12.1749, fol.554B.
Enke efter [Armgot Hansdatter, skifte 20.9.1745 lbnr.2371]. B:
1) Marie Dorthe Hansdatter 5.
FM: Niels Christensen, skoflikker.

2546    Margrethe [Rasmusdatter] Østrup i Odense. 7.4.1749, fol.555.
Enke efter Hans Jørgensen, murer, [skifte 23.10.1725 lbnr.1566]. A:
0) forældre [Rasmus Adamsen, vognmand, skifte 5.9.1702 lbnr.1241 og Sara Pedersdatter, død]
1) søster Sara Rasmusdatter [Østrup], [skifte 11.11.1747 lbnr.2739], var g.m. Christian Haman, død. 2B:
a [Anne] Elisabeth Haman g.m. [Jens] Drejer, kancelliråd
b Margrethe Sofie Haman, [skifte 2.5.1740 lnr.2142, var g.m. Bonde Simonsen, borgmester]. 1B:
1 Sara Simonsen, enke efter [Knud] Belliger, regimentskvartermester, [skifte 14.12.1751 lbnr.2614]
2) bror Adam Rasmussen Østrup, død. 1B:
a Sara Adamsdatter, død. 1B:
a Adam Nielsen i Nyborg
3) bror Peder Rasmussen Østrup, præst i Våbensted og Engestofte, [død december 1730]. Første ægteskab med [Elisabeth Cathrine Madsdatter Mørch, død 1718]. 3B:
a Christian Ulrik Østrup på Esrumkloster på Sjælland
b Sara Marie Østrup
c Sofie [Dorthe] Østrup g.m. [Jørgen Mathiassen Fibiger], organist i Fåborg.
Peder Rasmussen Østrups andet ægteskab med [Augusta Eleonora Bæhr, skifte Musse herred gejstlig 22.9.1755 lbnr.105]. 2B:
d Rasmus Bernt Østrup, på Skørringegård [i Falkerslev sogn] på Falster
e Nikolaj Østrup, købmand i Nakskov
4) bror Frederik Rasmussen Østrup, død. 6B:
a Christian Østrup
b Rasmus Østrup
c Margrethe [Kirstine Voldborg] Østrup, nu g.m. [Henrik Christian] Holmer, hospitalsforstander i Odense
d Sara Østrup
e Charlotte Østrup
f Christine Østrup
5) bror Johan Rasmussen Østrup, død. 4B:
a Rasmus Østrup, købmand i Odense
b Frederik Østrup, skoleholder i Flemløse
c Abigael Østrup g.m. Mads Blach, vognmand, der døde, nu g.m. Simon Eilschou
d Margrethe Østrup nu g.m. Henning Jensen, købmand i Odense.

2547    Anne Mortensdatter i Odense. 19.4.1749, fol.557.
Enke efter Jørgen Jensen Bondemann. B:
1) Johan Jørgensen Bondemann
2) Jens Jørgensen Bondemann, kromand
3) Else Jørgensdatter 50.

2548    Christian Henning, svineslagter i Odense. 26.1.1750, fol.558.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Johan Klein, væver. B:
1) Johan Henning 29, tambur i Holsten
2) Christian Henning 25, student på Langeland
3) Anne Elisabeth Henningsdatter 19.
FM: Claus Rohde, skoflikker.

2549    Hans Andersen Holm i Odense. 18.4.1750, fol.559.
A:
1) mor Maren Hansdatter g.m. Jacob Morville, skipper
2) bror Knud Andersen Holm
3) bror Laurids Andersen Holm
4) søster Anne Margrethe Holm.
Arv efter:
1 afdødes far Anders Knudsen Holm, skifte 14.10.1734 lbnr.1939
2 afdødes søster Anne Marie Holm, skifte 9.6.1738 lbnr.2053.
Afdøde døde på de lange rejser for et halvt år siden.

2550    Knud Kaare, bedemand i Odense. 3.7.1749, fol.561B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Weidemann, kromand. B:
1) Johannes Knudsen 15.
FM: Hans Jørgen Ehlers, snedker.

2551    Hans Lauridsen, feldbereder i Odense. 2.10.1749, fol.562B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Jørgen Andersen, handskemager. B:
1) Laurids Hansen 24
2) Kirsten Hansdatter 20
3) Maren Hansdatter 17
4) Anders Hansen 13.
FM: Anders Hansen Rykkemose.

2552    Jacob Cabin, stodderfoged i Odense. 30.1.1750, fol.563B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Christen Hansen, murer.
Arvinger kendes ikke.

2553    Karen i Odense. 16.12.1749, fol.564.
Enke efter Christen Jensen, skomager. B:
1) Christen Brandt, skomager
2) Jens Christensen i København
3) Laurids Christensen i Helsingør
4) Margrethe Christensdatter på Møn.

2554    Brendel Mouridsen i Odense. 19.1.1750, fol.564B.
Arvinger kendes ikke.

2555    Claus Clausen, vægter i Odense. 13.12.1749, fol.564B.
E: Elisabeth Marie Christoffersdatter. LV: Knud Halck, vagtmester. B:
1) Anne Marie Clausdatter 20
2) Bertel Clausen 15
3) Anne Cathrine Clausdatter 12
4) Christoffer Clausen 8
5) Gertrud Clausdatter 6.
FM: Jens Andersen, daglejer.

2556    Maren Nielsdatter i Odense. 31.10.1749, fol.565.
E: Rasmus Clausen. A:
1) søster Gertrud Nielsdatter i Ørridslev.

2557    Margrethe Iversdatter i Odense. 1.6.1749, fol.565B.
E: Niels Hansen, tambur. B:
1) Christian Nielsen, klejnsmed, [skifte 19.6.1743 lbnr.2304]. 4B:
a Niels Christiansen 17
b Ellen Christiansdatter 16
c Anne Margrethe Christiansdatter 11
d Laurids Christiansen 10.
FM: stedfar Niels Pedersen, klejnsmed.

2558    Marie Elisabeth Vilhelmsdatter i Odense. 11.10.1749, fol.566.
B:
1) Frederik Vilhelm i Århus
2) Marie Elisabeth Johansdatter
3) Dorthe Elisabeth Johansdatter.

2559    Thomas Wind i Odense. 18.5.1750, fol.566.
Arvinger angives ikke.

2560    Rasmus Friis, vægter i Odense. 27.5.1750, fol.566B.
Arvinger angives ikke.

2561    Kirsten Gotfredsdatter i Odense. 6.6.1750, fol.566B.
B:
1) Anne Cathrine.

2562    Gertrud [Børresdatter] i Odense. 10.4.1750, fol.566B.
Enke efter Jørgen Jensen, ladefoged, [skifte 27.1.1721 lbnr.1695]. B:
1) Anne Jørgensdatter i København, død. 1B:
a Jørgen, matros i København
2) Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Hoffmeyer, rytter. 1B:
a Cathrine Hoffmeyer 16
3) Søren Jørgensen, musketer i København.

2563    Anne Malene Mikkelsdatter i Odense. 13.6.1750, fol.570.
E: Jens Andersen Brylle. B:
1) Maren Jensdatter Brylle 7
2) Anders Jensen Brylle 4.
FM: Jens Arentsen, bager.
Arv i boet efter Maren Nielsdatter, skifte 11.3.1747 lbnr.2416, enke efter Anders Sørensen Brylle, [skifte 21.3.1743 lbnr.2249] til:
1) Hans [Jensen] Brylles børn
2) Jørgen [Jensen] Brylles børn.

2564    Leonard Møller, kromand i Odense. 23.4.1750, fol.573.
E: Abelone Hansdatter. LV: Frederik Christian Bech, kromand. B:
1) Hans Jørgen Møller, degn i Marslev
2) Else Marie Møller.
FM: Peder Tagesen, berider.

2565    Birthe Rasmusdatter i Odense. 24.5.1750, fol.575B.
E: Jens Nielsen, daglejer A:
1) moster Maren Hansdatter i Ståby [i Nørre Broby sogn].

2566    Elisabeth Bendixdatter i Odense. 4.4.1750, fol.576B.
E: Peder Iversen, skrædder. B:
1) Maren Pedersdatter 6
2) Johanne Pedersdatter 4.
FM: Christen Justesen, skoflikker.

2567    Peder Capion Brautigan, franskmand i Odense. Januar 1750, fol.578.
Enken bor i Århus.
Arvinger kendes ikke.

2568    Hans Jørgensen, skomager i Odense. 8.5.1750, fol.578B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Peder Nielsen, ledertover
2) Anne Hansdatter g.m. Oluf Busch, skomager.

2569    Marie i Odense. 8.5.1750, fol.579.
E: Poul Nielsen, urtegårdsmand. B:
1) Niels Poulsen i København
2) Rasmus Poulsen i København
3) Voldborg Poulsdatter 38
4) Marie Elisabeth Poulsdatter 32.

2570    Rasmus Hansen i Odense. 6.5.1750, fol.579B.
A:
1) søster Maren Hansdatter i Pårup
2) søster Karen Hansdatter i Verninge
3) søster Maren Hansdatter, død. 1B:
a Mads Lauridsen på Sletten
4) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. en skrædder i Verninge
5) halvsøster Anne Hansdatter g.m. Hans Lauridsen i Nårup.

2571    Margrethe Jensdatter i Odense, der døde 30.7.1748, fol.580B.
E: Johan Henrik Becher. B:
1) Johan Henrik Becher 23
2) Jens Becher 9.
FM: Jens Storm, skomager.

2572    Jens Pedersen, brolægger i Odense. 21.7.1750, fol.587.
E: Anne Dorthe Rasmusdatter. LV: Niels Rasmussen, bødker. B:
1) Peder Jensen 29
2) Dorthe Kirstine Jensdatter 19
3) Christian Jensen 15
4) Niels Jensen 11
5) Hans Jensen 5.
FM: Jørgen Lund, guldsmed.

2573    Hans Casper Hebbe, skrædder i Odense. 9.6.1750, fol.587B, 748.
E: Anne Margrethe Hellesdatter Møller. LV: Gunder Pedersen Schmidt, kandestøber. B:
1) Anne Hansdatter Hebbe 20
2) Hans Hansen Hebbe 14
3) Jochum Hansen Hebbe 13
4) Jens Hansen Hebbe 6
5) Helle Sofie Hansdatter Hebbe 3, der døde, skifte 29.11.1754 fol.748.
FM: Evert Jensen, stadsmusikant.

2574    Niels Christensen, materialeskriver i Odense. 23.7.1750, fol.590.
Testamente af 27.6.1750. A:
1) Christoffer Zachariassen Peitsch, 26 år gammel, der er opdraget hos afdøde.
Afdøde skal efterlade slægtninge i og ved Tønder.

2575    Esther Pedersdatter i Odense. 7.11.1749, fol.592.
Enke efter Christoffer Dreves.
Hendes B:
1) Mogens Kaas, [degn i Vålse, skifte Falster Nørre herred gejstlig 28.4.1744 lbnr.41]. 4B:
a Esther Mogensdatter Kaas 15
b Malene Mogensdatter Kaas 9½
c David Mogensdatter Kaas 7½
d Moni Cathrine Mogensdatter Kaas 4½.
FM: Peder Ibsen, skomager.
Afdøde boede hos sin søster madam Riber.

2576    Birthe Pedersdatter i Odense. 14.9.1750, fol.593B.
E: Hans Johansen, handskemager. B:
1) Peder Hansen 27½
2) Johannes Hansen 15½.

2577    Niels Hansen, tambur, fattiglem i Odense. 7.9.1750, fol.595.
Arvinger angives ikke.

2578    Maren i Odense. 9.6.1750, fol.595B.
E: Jonas Madsen. B:
3) Kirsten Jonasdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Andersen, bødker på landet
2) Steffen Andersen, rytter.

2579    Kirsten Christensdatter i Odense. 7.6.1750, fol.596.
Enke efter Johan Grandier. B:
1) Hans Christian Johansen, [skifte 17.4.1748 lbnr.2510]. E: [Anne Kirstine Pedersdatter]. B:
d Hans Hansen 11
Første ægteskab med Mette Marie Pedersdatter, skifte 12.4.1735 lbnr.1973. B:
a Peder Hansen, skomagersvend
b Anne Kirstine Hansdatter i Nyborg
c Johan Hansen 16, i skomagerlære.
2) Johanne Cathrine Johansdatter g.m. Niels Krag.

2580    Jørgen Knudsen i Odense. 9.12.1750, fol.596B.
E: Maren Andersdatter. LV: Niels Knudsen i Snapind. B:
1) Laurids Jørgensen 8.
FM: Jørgen Augustinussen.

2581    Abelone Jacobsdatter i Odense. 11.11.1750, fol.598.
Enke efter Andreas Mortensen, snedker, [skifte 25.4.1741 lbnr.2209].
Første ægteskab med [Erik Jacobsen Borch, skifte 23.9.1697 lbnr.1074]. B:
1) Margrethe Eriksdatter g.m. Niels Nielsen Møller, karetmager
2) Maren Eriksdatter g.m. Claus Rolf, snedker i København
3) Jacob Eriksen, snedker.

2582    Kirsten Mikkelsdatter i Odense, der døde 5.2.1751, fol.600.
B:
1) Johanne Christensdatter 18
2) Peder Christensen 13.

2583    Hans Døhler, glashandler i Odense. 22.12.1750, fol.600.
E: Ingeborg Cathrine Boesdatter. LV: Anders Broby, købmand. B:
1) Johan Christian Døhler 8
2) Anne Marie Døhler 6
3) Voldborg Døhler 4
4) Sofie Dorthe Døhler 6 uger.
FM: Hans Mathiassen, bager.

2584    Cathrine Marie Lund i Odense. 29.1.1751, fol.604.
E: Rasmus Wulf, maler. B:
1) Jørgen Wulf 8½
2) Marie Antoinette Wulf 5½.
FM: Johan Christoffer Køhler.

2585    Rasmus Hansen, tømrersvend i Odense. 19.12.1750, fol.606B.
E: Karen Guldbrandsdatter. LV: Jørgen Pedersen Faber, kromand. B:
1) Maren Rasmusdatter 6
2) Guldbrand Rasmussen 3.
FM: Hans Eidorff, snedker.

2586    Anders Frederiksen Nim, parykmager i Odense. 28.12.1750, fol.608B.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Søren Tved, kobbersmed. A:
0) forældre [Frederik Andersen, parykmager, død og Margrethe Nim, skifte 2.4.1746 lbnr.2396]
1) bror Mathias Frederiksen Nim, skrædder i Stege
2) bror Adam Frederiksen Nim, parykmager i Nyborg
3) bror Laurids Frederiksen Nim, parykmager i Jylland
4) søster Cathrine Marie Frederiksdatter g.m. Laurids Christensen, væver
5) søster Alhed Marie Frederiksdatter g.m. Simon Rasmussen, birkedommer i grev Scheels birk og møller i Rønge mølle [i Sønder Vinge sogn] i Jylland
6) Elisabeth Frederiksdatter i Rønge mølle.

2587    Anders Mortensen, blegemand i Odense. 22.2.1750, fol.611B.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Hans Jørgensen, snedker. B:
1) Hans Andersen 20
2) Morten Andersen 18, i Ålborg.

2588    Anne Jørgensdatter Brylle i Odense. 27.10.1750, fol.613B.
A:
1) mor Marie Christensdatter g.m. Peder Ibsen, toldbetjent
2) halvsøster Dorthe Ibsdatter 16
3) halvsøster Margrethe Ibsdatter 14
4) halvbror Christen Ibsen 10
5) halvbror Jens Ibsen 7
6) halvsøster Mette Ibsdatter 7.
Arv efter Afdødes far Jørgen Jensen Brylle, handskemager, skifte 13.2.1726 lbnr.1568
Arv efter Maren Nielsdatter, skifte 11.3.1747 lbnr.2416, enke efter Anders Sørensen Brylle, [skifte 21.3.1743 lbnr.2249].

2589    Hans [Hansen] Pohlmann (Pølmann), bissekræmmer i Odense. 28.10.1750, fol.615.
E: Anne. B:
1) Jochum Pohlmann
2) Abel Cathrine Hansdatter g.m. Daniel Bredenfeldt.

2590    Morten Busch, skomager i Odense. 27.10.1750, fol.615B.
Enkemand efter [Else Marie Nielsdatter, skifte 24.4.1746 lbnr.2401]. B:
1) Anne Marie Mortensdatter Busch 16
2) Johanne Mortensdatter Busch 14
3) Niels Mortensen Busch 10
4) Oluf Mortensen Busch 7.
FM: Oluf Nielsen Busch, skomager.

2591    Maren Rasmusdatter i Odense. 22.3.1751, fol.616, næste protokol fol.2.
E: Peder Friis, kroholder. A:
1) bror Niels Rasmussen. bødker
2) bror Hans Rasmussen, bødker
3) søster Mette Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen, urtegårdsmand
4) søster Marie Rasmusdatter g.m. Anders Knudsen Løve, kromand.
Første ægteskab med Hans Jensen Søgaard.
Testamente af 25.2.1739.
(Sml. lbnr.1797 og 1916).

2592    Dorthe Repsdorph i Odense, der døde 24.4.1749, fol.616B.
Enke efter løjtnant Holger. B:
1) Asmus Holgersen i Gråbrødre Hospital.

2593    Elisabeth Cathrine Olufsdatter i Odense. 20.10.17150, fol.618B.
E: Peder Lunde, skrædder. B:
1) Oluf Lunde 25, student
2) Hans Lunde 18.

2594    Jens Nielsen Kylling, skomager i Odense. 20.3.1751, fol.621.
E: Karen Sørensdatter. LV: Rasmus Østrup, købmand. B:
1) Elisabeth Kirstine Jensdatter 3¾
2) Niels Jensen Kylling 1¼.
FM: Christen Brandt, skomager.

2595    Johan Henning i Odense. 8.3.1751, fol.622B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Jeppe Nielsen, kornmåler. A:
1) bror Christian Henning, svineslagter, [skifte 26.1.1750 lbnr.2548]. E: [Sidsel Madsdatter]. 3B:
1) Johan Henning, tambur i Holsten
2) Christian Henning, student i Jylland
3) Anne Elisabeth Henningsdatter.

2596    Kirsten Mortensdatter i Odense. 14.11.1750, fol.624B.
E: Johan Nikolaj Møller, væver. B:
1) Johan Henrik Møller 10.
FM: Niels Rasmussen. bødker.

2597    Karen Hansdatter i Odense. 4.3.1751, fol.625B.
B:
1) Anne Hansdatter g.m. Poul Sørensen, skomager i Nyborg.

2598    Mads Madsen Blach, et barn i Odense. 23.4.1751, fol.626.
A:
1) mor Abigael Johansdatter Østrup g.m. Simon Eilschou.
Mors første ægteskab med afdødes far [Mads Hansen Blach, skifte 19.11.1749 lbnr.2541].
Fars første ægteskab med [Sofie Clausdatter, skifte 12.1.1732 lbnr.1818]. B:
2) halvbror Hans Blach, bager i Odense
3) halvbror Anders Blach i Arendal i Norge
4) halvsøster Anne Marie Blach g.m. Peder Olufsen, skomager
5) halvbror Jens Blach i Holsten
6) halvbror Rasmus Blach, slagter
7) halvsøster Maren Blach g.m. Frederik Poulsen, murer i Middelfart
8) halvbror Jacob Blach, rytter.
[Fars andet ægteskab med Mette Knudsdatter, skifte 6.1.1733 lbnr.1858]
[Fars tredje ægteskab med Gertrud Nielsdatter, skifte 4.7.1744 lbnr.2315]. B:
9) halvbror Niels Madsen Blach 16.

2599    Søren Kærgaard i Odense. 24.4.1751, fol.626B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Jørgen Sørensen, handskemager i København
2) Niels Sørensen i København
3) Barbara Marie Sørensdatter g.m. Peder Hansen Skærbæk i København
4) Mette Cathrine Sørensdatter
5) Kirsten Sørensdatter.

2600    Oluf Møller, urtegårdsmand i Odense. 7.6.1751, fol.627.
E: Birthe Jensdatter Blomme. LV: Jens Blomme, urtegårdsmand. B:
1) Maren Olufsdatter 1½.
FM: Jens Pedersen, murer.

2601    Peder Ibsen, kromand i Odense. 4.5.1751, fol.628.
E: Anne Simonsdatter. LV: Zacharias Arentsen. B:
1) Rasmus Pedersen 19
2) Christen Pedersen 16, i snedkerlære
3) Maren Pedersdatter 15
4) Anne Margrethe Pedersdatter 11.
FM: Rasmus Hansen Eidorff, snedker.

2602    Karen Basballe, ugift i Odense, der døde 24.5.1751, fol.630B.
A:
1) mor Anne Marie [Andersdatter] Højer i Harre by i Salling, enke efter Alexander [Jacobsen] Basballe, præst [i Nautrup, Sæby og Vile, død 10.10.1737]
2) bror Andreas Højer Basballe, student
3) bror Jacob Basballe, fuldmægtig i Rentekammeret i København
4) søster Pia Cecilie Bagger
5) søster Marianne Margrethe Basballe
6) søster Anne Abelone Friis
7) søster Sidsel Møller på Stensballegård i Jylland.

2603    Sidsel Bimmer i Odense. 24.4.1751, fol.632B.
E: Peder Nielsen Nør, handskemager.
Afdøde efterlader et lidet barn.
FM: Jochum Dichmann.

2604    Johanne Haagerup i Odense. 8.3.1751, fol.632B.
Enke efter Claus Kyhl, løjtnant. B:
1) Frederik Clausen Kyhl, klokker i Odense Frue kirke
2) Hans Clausen Kyhl i Rørup, degn i Gelsted og Rørup, [skifte Vends herred gejstlig 28.6.1742 lbnr.72 g.m. Margrethe Iversdatter, død. 2B:
1) Iver Hansen Kyhl 19
2) Johanne Marie Hansdatter Kyhl 14.
FM:
1 morbror Jochum Iversen
2 morbror Christian [dvs. Christoffer] Iversen, præst [i Bregninge] på Tåsinge.

2605    Maren Hansdatter i Odense. 5.5.1751, fol.636.
E: Niels Sivertsen, pottemager. B:
1) Abelone Nielsdatter 6.
FM: Anders Hansen, pottemager.

2606    Anne [Mikkelsdatter] i Odense. 19.5.1751, fol.637B.
Enke efter Helle Andersen, kandestøber, [skifte 17.12.1716 lbnr.1392]. B:
1) Elisabeth Sofie Hellesdatter g.m. Gunder Pedersen Schmidt, kandestøber
2) Hans Oluf Hellesen, præst i Sandby på Lolland, [død 1749]. Første ægteskab med [Gertrud Kirstine Botzen], død. 1B:
a Anne Bielefeldt Hellesen g.m. en købmand i Nakskov.
Hans Oluf Hellesens andet ægteskab med [Abel Marie Frederiksdatter Felthus]. 6B:
b Frederik Hellesen 19
c Helle Michael Hellesen 13
d Didrik Christian Hellesen 12
e Johannes Hellesen 6
f Gertrud Kirstine Hellesdatter
g Anne Cathrine Hellesdatter
3) Dorthe Marie Hellesdatter g.m. Evert Jensen, musikant i Odense
4) Elsebeth Hellesdatter g.m. Christen Clausen i Sandby
5) Anne Margrethe Hellesdatter, enke efter Hans Casper Hebbe, [skifte 9.6.1750 lbnr.2573].

2607    Anne Bang i Odense. 15.6.1751, fol.
Enke efter Johan Ditlev Gregersen, [skifte 4.9.1739 lbnr.2141]. B:
Første ægteskab med [Nikolaj Kruse, skifte 29.10.1732 lbnr.1846]. B:
1) Barbara Cathrine Kruse.
FM: Gotfred Gromann.

2608    Peder Simonsen Riise i Odense. 30.8.1751, fol.642.
E: [Else Wederkinch]. LV: Carsten Christensen, toldkontrollør. B:
Første ægteskab med [Anne Marie Jørgensdatter]. B:
1) Simon Pedersen Riise, præst [i Bregninge] på Tåsinge.

2609    Anne Kirstine Hansdatter i Odense. 13.5.1751, fol.642B.
E: Niels Trane, feldbereder. B:
1) Abelone Marie Nielsdatter Trane 1 1¼.
Enkemandens første ægteskab med [Abelone Nielsdatter, skifte 14.8.1747 lbnr.2435]. Arv til B:
1) Niels Nielsen Trane
2) Ursula Nielsdatter Trane.
[Enkemandens andet ægteskab med Voldborg Marie Rasmusdatter, skifte 13.1.1749 lbnr.2494].

2610    Maren Lauridsdatter Frandses i Odense. 22.7.1751, fol.645.
A:
1) søster Inger Cathrine Lauridsdatter i Skamby degnebolig
2) halvbror Mathias Lauridsen i Odense latinskole
3) halvbror Anders Lauridsen i Odense latinskole
4) halvbror Christian Lauridsen hos sin mor i Ejlby
5) halvsøster Else Lauridsdatter i Klinte præstegård
6) halvsøster Barbara Lauridsdatter hos sin mor i Ejlby
7) halvsøster Anne Lauridsdatter hos sin mor i Ejlby
8) halvsøster Cecilie Lauridsdatter hos sin mor i Ejlby
9) halvsøster Helvig Sofie Eriksdatter g.m. Laurids Bang
10) halvsøster Anne Kirstine Eriksdatter g.m. Guldbrand Green i Kærby i Skovby sogn.

2611    Mette Madsdatter i Odense, der døde 14.5.1751, fol.547B.
Enke efter Jens Sørensen Helt, kromand i Odense, født i Lundsby i Oddum sogn.
Testamente af 16.4.1729.
Hans A:
1) bror Simon Sørensen, død. 6B:
a Søren Simonsen, snedker i Odense
b Jens Simonsen i Lundsby i Oddum sogn
c Christen Simonsen, klejnsmed i Odense
d Enevold Simonsen, kromand i Odense
e Maren Simonsdatter g.m. Mads Jepsen i Bisgård i Egvad sogn
f Johanne Simonsdatter g.m. Peder Christensen, møller i Foersum mølle
2) bror Anders Sørensen Brylle, [skifte 21.3.1743 lbnr.2249]. E: [Maren Nielsdatter]. 2B:
a Jens Andersen Brylle, kromand
b Elisabeth Andersdatter Brylle g.m. Jørgen Jensen i Brangstrup mølle
3) bror Mathias Sørensen i Nyborg, [skifte Nyborg 1.6.1731 lbnr.641] Uden børn
4) søster Dorthe Sørensdatter i Blinkenberg i Oddum sogn, død. 4B:
a Niels Gregersen i Fredericia
b Peder Gregersen i Skælskør
c Søren Gregersen i Køge
d Ellen Gregersdatter, død uden børn
Hendes A:
0) forældre [Mads Thomsen, kæmner i Odense, skifte 3.8.1686 lbnr.775 og Mette Rasmusdatter, skifte 19.5.1675 lbnr.612]
1) bror Thomas Madsen, død. 1B:
a Anne Sofie Kirstine Thomasdatter g.m. Søren Jensen Wolter i København.
Fars andet ægteskab med Kirsten Nielsdatter, [skifte 2.7.1729 lbnr.1718]. B:
2) halvbror Laurids Madsen [Vendelbo, urmager i Århus], død. Første ægteskab med [Charlotte Laumandsdatter, skifte Århus 13.5.1715 lbnr.732]. 5B:
a Lorents Lauridsen, død. 1B:
1 Hans Mathias Lorentsen 9
b Mathias Lauridsen, guldsmed i Mariager
c Hans Lauridsen [Vendelbo], degn i Hersom i Jylland
d Johanne Kirstine Lauridsdatter, enke efter Niels Møller i Odense
e Anne Sofie Lauridsdatter g.m. en soldat i Rendsborg.
Af Laurids Madsen Vendelbos andet ægteskab 1B:
f Barbara Regine Lauridsdatter i Århus
3) halvbror Niels Madsen, [skifte 20.10.1712 lbnr.1273]. 2B:
a Hans Mathias Nielsen, bager i Odense
b Anders Nielsen i Kerteminde, død. 4B:
1 Niels Andersen12
2 Hans Andersen
3 Dorthe Andersdatter
4 Anne Malene Andersdatter.
Arv i boet efter Hans Hansen Bellinge, skifte 5.7.1722 lbnr.1454 til B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Johan Christian Bodin, korporal.
Arv i boet efter Christen Pedersen Helt, [skifte 4.6.1704 lbnr.1103] og mor Anne Andersdatter, [skifte 18.7.1709 lbnr.1251] til B:
1) Marie Christensdatter g.m. Jørgen Jensen, handskemager i Odense.

2612    Karen i Odense. 10.5.1751, fol.659B.
Enke efter Schalkam, løjtnant. B:
1) Mogens Holger Schalkam, degn i Bjerreby sogn på Tåsinge
2) Barbara Kirstine Schalkam g.m. Clemen Jacobsen Striegel, sergent i Rendsborg
3) Juliane Kirstine Schalkam g.m. Jacob Henriksen, handskemager
4) Christiane Charlotte Schalkam.

2613    Jacob Riber, underfoged i Odense. 16.8.1751, fol.665B.
E: Sofie From. LV: Hans Langsted, regimentsskriver. B:
1) Christiane [Dorthe] Jacobsdatter, [begravet 26.3.1751 i Odense Gråbrødre kirkegård]. E: Jens [Pedersen] Brandt, kateket [i Odense Sankt Knud]. 1B:
a Sara Margrethe Brandt 6 mdr.

2614    Knud Belliger, regimentskvartermester i Odense. Samfrændeskifte 14.12.1751, fol.669.
E: Sara Simonsen. LV: [far] Bonde Simonsen, borgmester. B:
1) Margrethe Sofie Belliger.
FM: M. Faber.
Arv efter fars svigermor Sara Rasmusdatter, enke efter Christian Haman.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1751-17582615    Kirstine Margrethe Belliger i Odense, der døde 2.10.1748, fol.2B:
E: Mogens Hansen Faber, købmand.
Testamente af 20.9.1748, underskrevet af afdødes bror Knud Belliger, regimentskvartermester
Arvinger angives ikke.

2616    Karen Hansdatter i Odense. 26.1.1752, fol.4.
Enke efter [Nikolaj Binder], ledertover, [skifte 23.11.1735 lbnr.1865].
Arvinger angives dog nævnes afdødes stedsøn Frederik Christoffer Binder.

2617    Jochum Pedersen, bissekræmmer i Odense. 11.6.1751, fol.4B:
E: Mette Hansdatter. LV: Jochum Pohlmann. A:
1) halvbror Jørgen Culdrian, murer i Ribe.

2618    Mette Hansdatter Haugaard i Odense. 13.2.1751, fol.5B:
E: Peder Jensen Jyde, vognmand. B:
5) Johan Pedersen 20
6) Christence Pedersdatter 16
7) Voldborg Pedersdatter 15.
Første ægteskab med Johan Rasmussen Østrup, købmand, [skifte 26.6.1728 lbnr.1637]. B:
1) Abigael Johansdatter Østrup g.m. Simon Eilschou, vognmand
2) Rasmus Johansen Østrup, købmand
3) Frederik Vilhelm Johansen Østrup, skoleholder i Flemløse
4) Margrethe Sofie Johansdatter Østrup g.m. Henning Jensen, købmand.

2619    Mette Rasmusdatter i Odense. 6.11.1751, fol.7B:
E: Peder Rasmussen, urtegårdsmand. B:
2) Laurids Pedersen 21
3) Karen Pedersdatter 15
4) Rasmus Pedersen 11.
FM: Niels Rasmussen, bødker.
Første ægteskab med Laurids Jensen, kusk. skifte 27.1.1729 lbnr.1666. B:
1) Anne Lauridsdatter 24.
Arv i boet efter afdødes søster Maren Rasmusdatter, [skifte 22.3.1751 lbnr.2591], var g.m. Hans Søgaard.

2620    Anne Jørgensdatter i Odense. 13.8.1751, fol.14B.
E: Anders Nielsen, kroholder og grovbrødsbager. B:
1) Niels Andersen 13
2) Anne Andersdatter
3) Marie Elisabeth Andersdatter 4.
FM: Jørgen Knudsen, klejnsmed.

2621    [Maren Madsdatter Krag], fattiglem i Odense. 1.7.1751, fol.16.
Enke efter Hans Hansen Klokmester, [klejnsmed, skifte 5.4.1748 lbnr.2450].
Arvinger angives ikke.

2622    Anne Kirstine Hansdatter i Odense. 21.5.1751, fol.17B.
E: Hans Andersen, skomager. B:
1) Anne Marie Hansdatter 16
2) Kirsten Hansdatter 15
3) Oluf Hansen 8½
4) Marie Christence Hansdatter 5
5) Else Hansdatter 2.
FM: Peder Brandt, bogtrykker.

2623    Johannes Hellesen, et barn i Odense. 13.11.1751, fol.18.
A:
0) forældre Hans Oluf Hellesen, præst i Sandby på Lolland, [død 1749 og Abel Marie Frederiksdatter Felthus], fælles skifte sluttet 22.12.1750
1) bror Frederik Felthus Hellesen18
2) bror Helle Michael Hellesen 14½
3) bror Didrik Christian Hellesen 13
4) søster Gertrud Kirstine Hellesdatter gift Nakskov 22.10.1751 med [Nikolaj] Østrup, købmand i Nakskov
5) søster Anne Cathrine Hellesdatter.
FM: Laurids [Bertelsen] Wichmann, præst i Herredskirke og Lille Løjtofte.
Fars første ægteskab med [Gertrud Kirstine Botzen], død
6) halvsøster Anne Bielefeldt Hellesen g.m. en købmand i Nakskov.

2624    Marie, fattiglem i Odense. 15.7.1751, fol.21.
E: Hans Christian, murer
Arvinger angives ikke.

2625    Karen Christensdatter i Odense. 1.2.1751, fol.22.
Arvinger kendes ikke.

2626    Bodil Hansdatter i Odense. 24.4.1751, fol.22B.
E: Adam Brochmann. B:
1) Elisabeth Brochmann 19
2) Marie Amalie Brochmann 16
3) Juliane Christine Brochmann 11.

2627    Maren [Markusdatter], fattiglem i Odense. 10.3.1752, fol.24.
Enke efter Jens Nielsen, handskemager, [skifte 29.4.1738 lbnr.2114].
Arvinger angives ikke.

2628    Juliane Hansdatter i Odense. 8.4.1752, fol.24B.
E: Frederik Hegn, skomagersvend. B:
1) Jørgen Hegn 3.
FM: Hans Andersen, skomager.

2629    Hans Madsen Blach, bager i Odense. 10.12.1751, fol.25.
E: Elisabeth Cathrine Lorentsdatter. LV: Mogens Faber, købmand. B:
1) Anne Sofie Hansdatter Blach 13
2) Lorents Hansen Blach 12.
FM: farbror Rasmus Madsen Blach, slagter.

2630    Marie Knudsdatter, fattiglem i Odense. 10.5.1751, fol.29.
Arvinger angives ikke.

2631    Anne Nielsdatter i Odense. 22.8.1750, fol.30.
Arvinger kendes ikke.

2632    Maren Christensdatter, fattiglem i Odense. 19.9.1751, fol.31.
Enke efter Søren Pedersen, drejer.

2633    Birthe Nielsdatter i Odense. 23.3.1752, fol.32.
E: Peder Nielsen Pommer, daglejer. A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m. Poul Segudsen i Skalbjerg i Vissenbjerg sogn
2) søster, død uden børn, var g.m. Hans Egelund i Skalbjerg.
Afdøde var født i Andebølle i Vissenbjerg sogn.

2634    Anne Hansdatter i Odense. 27.5.1752, fol.38.
Enke efter Christian Murer.
Hendes B:
1) Maren Nielsdatter.

2635    Anne Rasmusdatter i Odense. 13.5.1751, fol.38.
E: Christoffer Springer, kroholder.
Første ægteskab med Peder Sørensen, skifte 28.1.1744 lbnr.2330.
1) Helvig Marie Pedersdatter 34
2) Søren Pedersen Høgh, død. 2B:
a Anne Elisabeth Sørensdatter 10
b Jacobine Sørensdatter 8
3) Anne Sofie Pedersdatter g.m. Christoffer Egertsen Høgsgaard, bendrejer
4) Peder Pedersen Høgh 23, musikantsvend i Christiania i Norge
5) Andreas Pedersen Høgh21, klejnsmedesvend i København
6) Frederik Pedersen Høgh 17, snedkersvend.

2636    Jørgen Nielsen, grovbrødsbager i Odense. 25.5.1752, fol.48.
E: Karen Andersdatter. LV: Jørgen Andersen, bødker. B:
2) Sidsel Jørgensdatter 19.
FM: Steffen Hansen, kromand.
Første ægteskab med Gertrud Hansdatter, skifte 16.4.1736 lbnr.1969. B:
1) Gertrud Jørgensdatter 17.

2637    Karen Lauridsdatter i Odense. 5.6.1752, fol.51.
E: Peder Henriksen, handskemager. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter 15.
FM: morbror Johan Klein, væver.

2638    Elisabeth Ditlevsdatter i Odense. 17.7.1752, fol.54.
E: Laurids Jørgensen, stolemagersvend. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 7
2) Ditlev Lauridsen 5
3) Marie Kirstine Lauridsdatter 3
4) Jørgen Lauridsen 9 mdr.
FM: Hans Sørensen, stolemager.

2639    Dorthe Hjerresdatter i Odense. 12.5.1752, fol.54B.
E: Poul Pedersen, daglejer. B:
1) Peder Poulsen 14
2) Else Marie Poulsdatter 12.
FM: Henrik Madsen.

2640    Jochum Henrik Scharff, aftakket rytter i Odense. 20.6.1752, fol.55B.
E: Johanne Thomasdatter. LV: Rasmus Basse, skomager.
Arvinger kendes ikke.

2641    Anne Jørgensdatter i Odense. 26.5.1752, fol.57.
E: Johannes Nielsen Juul, bager. B:
1) Anne Barbara Juul 4
2) Niels Juul 6 uger.
Jens Bloch, snedker.

2642    Svend Pedersen, murer i Odense. 1.11.1751, fol.58B.
Enkemand efter Anne Marie Lauridsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12 1725 og af 10.8.1751.
Hans A:
0) forældre Peder Svendsen og Gertrud Pedersdatter i gården Blixgård i Getinge sogn i Halmstad herred i Sverige
1) søster Birthe Pedersdatter, død uden børn
2) søster Johanne Pedersdatter, død. 1B:
a Joen Joensen i Kollinge i Getinge sogn i Sverige.
Hendes A:
1) halvbror Hans Hermansen, klejnsmed, skifte 14.7.1748 lbnr.68. Uden børn.
Derfor arver A:
0) moster Maren g.m. Jørgen Andersen i Sallinge, begge døde. 3B:
1) Hans Jørgensen, død. 4B:
a Jørgen Hansen, død. 2B:
1 Hans Jørgensen 25
2 Maren Jørgensdatter 18
b Kirsten Hansdatter g.m. Hans Lauridsen i Hjallese
c Maren Hansdatter, enke efter Oluf Klejnsmed i Odense
d Anne Hansdatter, død. 1B:
1 Anne Marie Ibsdatter
2) Anders Jørgensen, død. 2B:
a Maren Andersdatter g.m. Jørgen Rasmussen i Dømmestrup
b Anne Andersdatter, død. 1B:
1 Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Andersen i Ore i Nærå sogn
3) Karen Jørgensdatter, død. 2B:
a Anne Pedersdatter, enke i Sønder Bråby
b Johanne Pedersdatter, enke i Brobyværk.

2643    Hans Hermansen, klejnsmed i Odense, der døde 14.7.1748, fol.68.
Enkemand efter Dorthe Jacobsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1724.
Hans A:
1) halvsøster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Svend Pedersen, murer.
Hendes A:
1) [halv]bror, [Oluf Clausen Lund, guldsmed g.m. Sidsel Lauridsdatter Brandt, skifte 11.7.1738 lbnr.2074]. 5B:
a Jørgen Lund, guldsmed i Odense
b Claus Lund
c Isak Lund på Sjælland
d Jacob Lund, guldsmed i Odense, [skifte 4.7.1743 lbnr.2300] var g.m. Gertrud Hansdatter, skifte 16.4.1747 lbnr.2433]. 3B:
1 [Hans Jacobsen Lund]
2 [Oluf Jacobsen Lund]
3 [Margrethe Sofie Jacobsdatter Lund]
e Didrik Lund i udlandet.

2644    Anne Margrethe Simonsdatter i Odense. 14.3.1752, fol.79.
E: Jørgen Lorents Sørensen. B:
1) Else Jørgensdatter 8
2) Søren Jørgensen 2.
FM: Søren Jensen Tved, kobbersmed.
Arv i boet efter enkemandens forældre Søren Rasmussen Bonde, feldbereder, skifte 11.5.1728 lbnr.1643 og [Gyde Jørgensdatter], skifte 2.3.1728 lbnr.1626 til B:
1) Jørgen Lorents Sørensen Bonde, vanvittig, fattiglem, nu død.

2645    Johanne Marie Frandsdatter i Odense. 7.9.1752, fol.82B.
E: Johan Nikolaj Møller, væver. A:
1) bror Henrik Frandsen, murer i [Nørre] Lyndelse
2) søster Maren Frandsdatter g.m. Christen Pedersen
3) søster Anne Frandsdatter
4) halvsøster Birthe Frandsdatter g.m. Hans Eriksen, daglejer.
Afdøde døde 2.9.1752.

2646    Knud Hansen i Odense. 4.1.1752, fol.85.
E: Martha Knudsdatter. B:
3) Cathrine Knudsdatter 13
4) Jacob Knudsen 10
5) Knud Knudsen 7.
FM: Rasmus Østrup, købmand.
Første ægteskab med Karen Christensdatter West, skifte 15.1.1717 lbnr.1375. B:
1) Kirsten Knudsdatter
Andet ægteskab med Elisabeth Marie Hansdatter, [skifte 26.6.1734 lbnr.1905]. B:
1) Hans Knudsen 31.

2647    Margrethe Heins i Odense. 25.4.1753, fol.91B.
Arvinger kendes ikke.

2648    Inger Gregersdatter i Odense. 27.7.1751, fol.92.
E: Hans Danielsen. B:
1) Daniel Hansen 27
2) Anne Hansdatter 21
3) Gregers Hansen 12
4) Niels Hansen 7
5) Christian Hansen 5.
FM: Peder Lerche, murer.

2649    Johanne Jørgensdatter Møller i Odense. 14.5.1753, fol.93.
E: Niels Lauridsen, bager. B:
1) Laurids Nielsen 9
2) Anne Dorthe Nielsdatter 7
3) Hans Mathias Nielsen 6.
FM: Jens Lauridsen, bager.

2650    Anders Jacobsen i Odense. 6.7.1753, fol.96.
A:
0) forældre Jacob Hansen. væver, skifte28.1.1743 lbnr.2332 og [Anne Cathrine Rasmusdatter], skifte 5.8.1727 lbnr.1611
1) bror Hans Christian Jacobsen, død, efter hvem der er arv
2) søster Anne Kirstine Jacobsdatter g.m Frederik Falch i København
3) bror Rasmus Frederik Jacobsen, død for 2-3 år siden i Vissenbjerg sogn.
Mors første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 7.7.1710 lbnr.1201]
4) halvbror Peder Hansen, uvist hvor
5) halvsøster Anne Dorthe Hansdatter, død, var g.m. Eberhardt Gram. 2B:
a Ellen Cathrine Gram 12
b Christian Gram 11.

2651    Margrethe Ludvigs i Odense. 1.7.1751, fol.97.
Afdøde boede hos sin datter g.m. Jochum Dichmann.
Øvrige arvinger angives ikke.

2652    Peder Tagesen, berider i Odense. 30.12.1751, fol.98.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Jørgen Møller, købmand. A:
1) søster, død. 2B:
a Ellen Christensdatter g.m. Hans, aftakket musketer i Slagelse
b Marie Christensdatter g.m. en musketer på Sjælland.

2653    Bente Thygesdatter [Schmidt] i Odense. 4.1.1750, fol.100.
Enke efter Jacob Jensen, blegemand, [skifte 11.5.1747 lbnr.2423]. B:
1) Thyge Jacobsen 8.
FM: Zacharias Snedker.

2654    Charlotte Øllegaard von Holstein i Odense. 27.7.1753, fol.110B.
Skiftet forrettes af konferensråd Bile og krigsråd Hedegaard efter kongelig tilladelse.

2655    Marie Schaanlund, fattiglem i Odense. 29.12.1753, fol.110B.
Arvinger angives ikke.

2656    Andreas Nielsen Hyllerup, købmand i Odense. 10.1.1754, fol.111B:
E: Elisabeth Sørensdatter Vissing.
Første ægteskab med Birgitte Marie Møller, [skifte 21.7.1740 lbnr.2111]. B:
1) Niels Andreassen Hyllerup 30, student
2) Karen Andreasdatter Hyllerupi Odense, enke efter Herman Melhoff, præst i Hårslev
3) Anne Andreasdatter Hyllerup g.m. Hans Knudsen, præst i [Nørre] Nærå [og Højrup]
4) Johannes Andreassen Hyllerup, døbt Odense Sankt Knud 13.7.1738, student.
Testamente af 11.3.1745.

2657    Inger Jensdatter i Odense. 8.1.1754, fol.113.
Enke efter Peder Hofmann. B:
1) en søn, død. 2B:
a Rasmus Hofmann 29, i Snestrup, skoleholder [i Pårup sogn]
b Peder Hofmann i Odense latinskole.

2658    Enke, fattiglem i Odense. 3.3.1754, fol.113B.
Enke efter Jørgen Possementmager.
Afdøde boede hos sin svigersøn Hans Randrup, possementmager.
Arvinger angives ikke.

2659    Elsebeth Pedersdatter i Odense. 11.7.1753, fol.114.
E: Henrik Henriksen Aamand, handskemager. B:
1) Josva Henriksen Aamand 3
2) Margrethe Elisabeth Henriksdatter 6 uger.
FM: Knud Jacobsen, handskemager.

2660    Anne Cathrine Christensdatter i Odense. 1.1.1754, fol.115B.
E: Peder Jensen Rose, skomagersvend.
Arvinger kendes ikke.

2661    Rasmus Rasmussen Taagerud i Odense. 29.10.1753, fol.116B.
B:
1) Rasmus Rasmussen Taagerud 24, klejnsmedesvend i København
2) Hans Rasmussen Taagerud 22, snedkersvend i Holsten.

2662    Dorthe Hansdatter i Odense. 13.4.1754, fol.119.
Enke efter Peder Justesen. B:
1) Kirsten Justsdatter 68
2) Sille Justsdatter 66, enke efter Johan Krag
3) Dorthe Justsdatter 50.

2663    Maren Lauridsdatter i Odense. 3.3.1754, fol.119.
E: Rasmus Sørensen Verner, bødker.
Første ægteskab med Otto Seering, skifte 8.6.1748 lbnr.2493. B:
1) Johan Christian Seering 12.
FM: Hans Frederik Rehling.

2664    Anne Pedersdatter i Odense. 1.4.1754, fol.123.
E: Peder Knudsen Eichel. A:
1) bror Peder Pedersen over 50 i Gadsbølle i Vissenbjerg sogn
2) bror Mikkel Pedersen i Hjerpelund i Skydebjerg sogn
3) bror Knud Pedersen i Assenbølle i Vissenbjerg sogn
4) bror Rasmus Pedersen i Assenbølle, død. 2B:
a Peder Rasmussen 26 i Tommerup præstegård
b Karen Rasmusdatter i Andebølle i Vissenbjerg sogn
5) søster Kirsten Pedersdatter, enke efter Hans Jensen i Gadsbølle
6) søster Karen Pedersdatter
7) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Oluf Friis, kromand i Odense
8) søster Johanne Pedersdatter g.m. Niels Hansen, smed i Gribsvad [i Rørup sogn]
9) søster Maren Pedersdatter g.m. Jeppe på Wedellsborg eller Brahesborg gods, begge døde. 2B:
a Karen Ibsdatter 10
b Peder Jepsen 7
10) søster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Svend Hansen i Væde [i Veflinge sogn]. 2B:
a Maren Svendsdatter 10
b Gertrud Svendsdatter 9.

2665    Elisabeth Margrethe Mule, ugift i Odense. 22.3.1754, fol.129.
A:
1) bror Jens Mule, major i Helsingør
2) søster Sofie Birgitte Mule 50, på stedet
3) halvsøster Ellen Mule, død, var g.m. magister Hansen. 1B:
a Jens Hansen guvernør i Vestindien.

2666    Morten Justesen Oppenhagen, skræddersvend i Odense. 7.6.1754, fol.132B.
Arvinger angives ikke.

2667    Hans Andersen Baltsersen, vægter i Odense. 2.7.1754, fol.133.
A:
1) bror Anders Andersen i Hospitalet
2) bror Peder Andersen, vægter.

2668    Dorthe Jacobsdatter i Odense. 1.5.1754, fol.134.
Afdøde efterlader en slegfreddatter B:
1) Karen Mortensdatter.
FM: Hans Henriksen, brolægger.

2669    Anne i Odense. 25.6.1754, fol.134B.
Enke efter Hans Pohlmann. B:
1) Hans Hansen Pohlmann, [skifte 28.10.1750 lbnr.2589]. 2B:
a Jochum Pohlmann
b Abel Cathrine Hansdatter g.m. Daniel Bredenfeldt.

2670    Christian Henrik Højer, løjtnant i Odense. 6.4.1754, fol.135.
E: Marie Christiansdatter. LV: Jacob Faaborg, købmand. B:
1) Hans Christian Højer 40, sergent i Rendsborg
2) Henrik Højer 30, i København
3) Dorthe Højer.

2671    Malene Sørensdatter i Odense. 8.5.1754, fol.140.
E: Søren Starup. A:
1) en moster g.m. en glarmester i Gammel Haderslev.

2672    Christoffer Egertsen Høgsgaard, bendrejer i Odense. 20.3.1754, fol.143B.
E: Anne Sofie Pedersdatter. LV: Christen Brandt, skomager. B:
1) Anne Marie Christoffersdatter 6.
FM: Niels Nielsen, karetmager.

2673    Sidsel Kirstine Købke i Odense. 6.7.1754, fol.146.
Enke efter Oluf Corneliussen [i Hjortebjerg i Vissenbjerg sogn, birkedommer i Ulriksholm birk]. B:
1) Cornelius Hjortebjerg, degn i Skeby og Otterup
2) Thomas Købke, degn i Flødstrup og Ullerslev
3) Godske Hans Hjortebjerg, degn i Mesinge
4) Anne Kirstine Hjortebjerg g.m. Anders [Kjeldsen] Balslev, præst i Stavning
5) Hedvig Cathrine Hjortebjerg 46 hos sin svoger Laurids Hviid til Jungetgård [i Junget sogn] i Skivehus amt.

2674    Malene Sofie Hals, ugift i Odense. 15.12.1754, fol.148B.
Arvinger kendes ikke.

2675    Karen Pedersdatter i Odense. 11.6.1754, fol.151.
Afdøde efterlader en slegfredsøn B:
1) Jacob Hansen 1.
FM: Sigismund Jonassen Dram, handskemager.
Afdøde var steddatter af Gert Hansen, handskemager.

2676    Christiane Nielsdatter i Odense. 6.5.1754, fol.152.
E: Gert Hansen, handskemager, der døde 16.5.1754.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Abelone Mikkelsdatter, skifte 26.7.1726 lbnr.1584].
Hans andet ægteskab med Karen Jørgensdatter, [skifte 17.7.1744 lbnr.2320]. B:
1) Abelone Gertsdatter.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med Peder Jørgensen, [skifte 13.9.1737 lbnr.2067]. B:
1) Karen Pedersdatter 24
2) Anne Sofie Pedersdatter 23
3) Niels Pedersen 22.
(Afdøde kaldes Cathrine Sofie Nielsdatter ved skiftet 13.8.1737).

2677    Maren Knudsdatter, ugift husholderske på Sukkerraffinaderiet i Odense. 19.6.1754, fol.155.
A:
1) bror Hans Knudsen i Gerskov på Nislevgård gods
2) bror Rasmus Knudsen, skomager i København, død. 1B:
a Anne Rasmusdatter i København
3) bror Niels Knudsen i Hjorslev
4) søster Mette Knudsdatter g.m. Laurids Lauridsen i Eghoved på Nislevgård gods.

2678    Jørgen Andersen i Odense. 19.1.1755, fol.172.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Knud Jacobsen, handskemager. A:
1) bror Anders Andersen i Hunderup.
FM: morbror Hans Andersen i Hunderup.

2679    Maren Jørgensdatter i Odense. 8.3.1755, fol.175B.
Enke efter Steffen Hansen, skomager. B:
1) Hans Jørgensen, uvist hvor
2) Ditlev Jørgensen, skomager i Kalundborg
3) en datter g.m. Rasmus Bager, skomager i Kalundborg.

2680    Anne Lauridsdatter i Odense. 24.2.1755, fol176.
E: Rasmus Rasmussen Basse, skomager. A:
1) søster Karen Lauridsdatter gift i Frøbjerg ved Assens
2) bror Hans Lauridsen i Hjerpe, død. 2B:
a Laurids Hansen i Hjerpe, død. 1B:
1 Steffen Lauridsen på Brahesborg gods.
FM: stedfar Valentin Juul i Kerte
b Anne Hansdatter g.m. Peder Nielsen i Ørsted på Brahesholm
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Peder Johansen i Kerte.

2681    Anders Andersen, handskemager i Odense. 13.2.1755, fol.179.
A:
1) søster Anne Margrethe Andersdatter g.m. Johan Magnus Range, rytter.

2682    Anne Poulsdatter i Odense. 16.11.1754, fol.180.
Enke efter Anders Rasmussen. B:
1) Mathias Andersen i Åsum
2) Bodil Andersdatter g.m. Peder Braaby.

2683    [Anne] Cathrine Jepsdatter i Odense. 14.4.1755, fol.180B.
Enke efter Hans [Andersen Møller] snedker, [skifte 27.7.1731 lbnr.1815]. B:
1) Birthe Marie Hansdatter 27.

2684    Johan Christian Otto Sering, læredreng i Odense. 4.4.1755, fol.181.
A:
1) halvbror Salomon Sering, snedker i Åbenrå.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Rasmus Sørensen Verner, bødker
1 afdødes morbror Laurids Nielsen i Bellinge.

2685    Johan Just Köhler, snedkersvend i Odense, der døde 14.1.1754, fol.185.
A:
1) bror Andreas Köhler, visiterer i Sachsenhausen, død 1751. 5B:
a Johan Christoffer Köhler
b Frederikke Louise Köhler
c Charlotte Christiane Köhler g.m. Hoch
d Johanne Elisabeth Köhler g.m. Nellen, præst
e Henriette Vilhelmine Köhler g.m. Strüben, præst
2) bror Christian Filip Köhler, præst i Grasau
3) bror Jeremias Köhler, død. 3B:
a Justus Köhler
b en datter hos skolemester Johan Henrik Mitzen
c en datter g.m. Daniel Vilhelm Mitzen, skomager i Sachsenhausen
4) bror Johannes Köhler
5) bror Johan Filip Køhler, smed i Hettinghausen
6) bror Johan Ludvig Köhler, stiftsforvalter.

2686    Anne Pedersdatter i Odense. 26.4.1755, fol.194.
E: Knud Kaare, bedemand. B:
1) Johannes Kaare 21, på Odense Gymnasium.

2687    Marie Elisabeth Hansdatter i Odense. 30.12.1754, fol.195.
E: Christian Møller, parykmager. B:
1) Hans Christian Møller.
FM: Oluf Dam, skrædder.

2688    Anne Marie Jensdatter i Odense. 10.2.1754, fol.197B.
E: Enevold Simonsen, kromand. B:
5) Andreas Enevoldsen 13, født 17.10.1741
6) Simon Enevoldsen 11.
Første ægteskab med Hans Pedersen [Taarup], kroholder, skifte 17.5.1731 lbnr.1807. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Johan Frederik Milo, bogbinder
2) Jens Hansen 26, rytter.
Andet ægteskab med Anders Sørensen Borch, kroholder, skifte 7.7.1740 lbnr.2148. B:
3) Marie Cathrine Andersdatter, der døde 22.12.1741, skifte 9.5.1755 fol.207B.
4) Hans Andersen Borch 16, i snedkerlære.

2689    Peder Jensen Rose i Odense. 11.7.1754, fol.208B.
E: Karen Madsdatter. LV: Christian Kehler, handskemager.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Christensdatter, skifte 1.1.1754 lbnr.2660].
Arvinger kendes ikke.

2690    Else Sørensdatter i Odense. 20.2.1753, fol.210.
A:
1) bror Laurids Sørensen Højen i Middelfart.

2691    Birthe Rasmusdatter i Odense. 30.10.1754, fol.211.
E: Thomas Nielsen. A:
1) bror Hans Rasmussen i Fraugde
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen i Flensborg
3) søster Bodil Rasmusdatter, død. 1B:
a Anne Hansdatter i Fraugde
4) halvbror Christen Gregersen i Fraugde.

2692    Kirstine Margrethe Hove (von Hove) i Odense. 4.5.1753, fol.212.
A:
1) bror Jørgen Patrick Hove i Fredericia, [skifte Fredericia 13.8.1751 lbnr.727]. E: [Margrethe Kjølmer]. 5B:
a Else [Cathrine] Hove gift med en skoleholder på Sjælland
b Anne Charlotte Hove på Sjælland
c Ludvig Conrad Patrick Hove 20, på Moss i Norge
d Marie [Christine] Hove 14, hos sin mor i Fredericia
e Christian Patrick Hove 10 hos sin mor i Fredericia.
FM: morbror Hans Kjølmer, skrædder.

2693    Anne Dorthe Sirach i Odense, der døde 19.12.1752, fol.213B.
A:
1) bror Casper Christoffer Sirach, løjtnant
2) søster Kirstine Marie Sirach g.m. Peder Schousbo i Fredericia.
Afdøde have opholdskontrakt af 14.12.1752 med Peder Schousbos bror Niels Schousbo, gæstgiver i Odense, med gave til dennes 2B:
a Hans Schousbo
b Peder Schousbo.

2694    Else Hansdatter i Odense. 7.4.1754, fol.224.
A:
1) søster Birthe Hansdatter, død, var g.m. Søren Hansen. 3B:
a Hans Sørensen i Nyborg
b Anne Sørensdatter g.m. Mads Andersen, rytter i Kerteminde
c Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Hansen i Rønninge
2) søster Karen Hansdatter, død, var g.m. Anders Andersen. 1B:
a Anne Hartvigsdatter i Nærå.

2695    Johan Jørgensen, feldbereder i Odense. 4.5.1753, fol.225.
E: Elisabeth Rasmusdatter. LV: Frands Thomsen, kromand. B:
1) Anne Abelone Johansdatter 9 mdr.
FM: Jens Jørgensen, kromand.
Desuden nævnes afdødes søster Else Jørgensdatter.

2696    Samuel Bergmann, kromand i Odense. 18.12.1750, fol.227.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Jens Nielsen, skomager. B:
1) Marie Lisbeth Bergmann 18
2) Anne Marie Bergmann 17.
FM: Niels Lauridsen Korup.

2697    Voldborg Holmgaards i Odense. 8.6.1754, fol.229B.
B:
1) Nikolaj Sørensen i Ellinge ved Nyborg
2) Lorents Sørensen i Jylland
3) Kirsten Sørensdatter i Assens
4) Sidsel Sørensdatter i Haderslev.

2698    Enke, fattiglem i Odense. 25.11.1753, fol.230.
Enke efter Rasmus Hansen Svarre.
Arvinger angives ikke.

2699    Hans Nielsen Greve, tømrer i Odense. 1.11.1751, fol.230B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Løje, der ægter enken. B:
2) Ellen Marie Hansdatter
3) Johanne Hansdatter.
FM: Christen Rasmussen, murer.
Af første ægteskab B:
1) Anne Marie Hansdatter, død, var g.m. Rasmus Christensen, murer. 3B:
a Christen Rasmussen
b Ellen Rasmusdatter
c Karen Rasmusdatter.

2700    Niels Lauridsen Winther, rendemester i Odense. 1.7.1751, fol.232B.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. LV: Jacob Trane, feldbereder. B:
1) Anne Amalie Nielsdatter.
FM: Jørgen Rasmussen, kromand.
Barnet har arv efter sin moster Anne Marie i Fåborg.

2701    Mads Christensen, handskemagersvend i Odense. 14.5.1753, fol.233B.
E: Anne Cathrine Berntsdatter. LV: Johan Nikolaj, væver, der ægter enken. B:
1) Christen Madsen 5.
FM: Henrik Lindegaard, handskemager.

2702    Cathrine Malene Hansdatter i Odense. 17.9.1752, fol.234B.
Enke efter Hans Madsen, væver, skifte 15.1.1752, fol.235B. B:
1) Sidsel Kirstine Hansdatter 28
2) Hans Christian Hansen 25, skræddersvend
3) Oluf Hansen 23, skræddersvend
4) Dorthe Kirstine Hansdatter 18.

2703    Anne Jacobsdatter i Odense. 30.10.1752, fol.236.
E: Rasmus Iversen, handskemager. B:
Frederik Christian Rasmussen 19.
FM: Hans Køge.
Hendes B:
1) Oluf Sørensen Lund 30.

2704    Svend Jacobsen, handskemager i Odense. 31.10.1752, fol.236B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Basse, skomager. B:
1) Jacob Svendsen 32, på de lange rejser.

2705    Karen Nielsdatter, fattiglem i Odense. 21.3.1754, fol.237B.
Enke efter Jørgen Hvid, skifte 6.3.1751, fol.239.
Arvinger angives ikke.

2706    Maren Mikkelsdatter i Odense. 30.1.1753, fol.239B.
E: Peder Kaare, handskemager. A:
1) bror, død. B:
a Mikkel Lauridsen, ved Haderslev
b Anders Lauridsen, ved Haderslev
c Kirsten Lauridsdatter g.m. Frederik Langhans, rytter
2) bror, død. 4B:
a Mikkel Anchersen
b Mette Anchersdatter g.m. Niels Pedersen, handskemagersvend
c Anne Anchersdatter, gift i Holsten
d Kirsten Anchersdatter, uvist hvor.

2707    Mikkel Justesen, skoflikker i Odense. 27.1.1755, fol.240B.
E: Anne Elisabeth Pedersdatter. LV: Niels Andersen, handskemager. B:
4) Dorthe Mikkelsdatter 6
5) Laurids Mikkelsen 3.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Mikkelsdatter g.m. Peder Crone, aftakket rytter
2) Birthe Mikkelsdatter g.m. Henrik Skomager i Korup i Frøstrup sogn
3) Johanne Marie Mikkelsdatter g.m. en soldat på Sjælland.

2708    Christian Balschmidt, aftakket rytter i Odense. 11.1.1755, fol.241.
Enkemand efter [Karen Koch, skifte 18.6.1746 lbnr.2395].
Arvinger angives ikke.

2709    Steffen Madsen, klejnsmed i Odense. 18.10.1753, fol.243.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Anders Braaby, købmand. B:
1) Niels Steffensen 17.
FM: Peder Jørgensen, klejnsmed.

2710    Anders Simonsen, skrædder i Odense. 22.7.1752, fol.250.
E: Maren Sørensdatter. B:
1) Christine Andersdatter 21
2) Mette Andersdatter 18
3) Christian Andersen 14.

2711    Karen Lauridsdatter i Odense. 23.7.1752, fol.250B.
E: Mathias [Johansen] Høhne, snedker. B:
2) Karen Mathiasdatter 38.
Første ægteskab med [Jens Lauridsen, skifte 1709 lbnr.1195]. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Laurids Hansen, skoleholder i Hjallese [i Dalum sogn].

2712    Maren Nielsdatter i Odense. 16.7.1752, fol.251.
Enke efter Niels Mortensen. B:
1) Birthe Marie Nielsdatter 32, i Kiel
2) Anne Nielsdatter 30
3) Helvig Nielsdatter g.m. Laurids Randrup, skomager på Langeland.

2713    Kirsten Hansdatter Kæmpes i Odense. 11.7.1752, fol.252.
Enke. B:
1) Andreas Henriksen Møller i Bogense
2) Kirsten Due i Bogense
3) Maren Henriksdatter g.m. Christoffer Krøyer, soldat i Odense.

2714    Cathrine i Odense. 21.6.1752, fol.252B.
Enke efter Lange. B:
1) Gotfred Lange 27
2) Anne Regine Lange 25
3) Anne Rosine Lange 22
4) Anne Sofie Lange.

2715    Margrethe Hansdatter i Odense. 11.7.1752, fol.253B.
Enke efter Jacob Jørgensen. B:
1) Maren Jacobsdatter.

2716    Niels Pedersen, daglejer i Odense. 16.8.1751, fol.254.
E: []. B:
1) Jens Nielsen i Norge
2) Maren Nielsdatter g.m. Frederik Theten, skrædder.

2717    Andreas Andersen, skoflikker i Odense. 1.11.1751, fol.254B.
E: Else Johansdatter. LV: Hans Leopold, rebslager.
Arvinger angives ikke.

2718    Dines Lauridsen i Odense. 23.6.1755, fol.255.
E: Elisabeth Kruse. LV: Laurids Braadt, handskemager.
Afdøde skal efterlade nogle arvinger på Sjælland, en i Haderslev og en i Tønder.

2719    Anne Pedersdatter i Odense. 27.2.1752, fol.256B.
Enke efter Friis. B:
1) Peder Friis
2) Niels Friis
3) Johan Friis.

2720    Karen Rasmusdatter, fattiglem i Odense. 30.7.1751, fol.257.
Arvinger angives ikke.

2721    Maren Dinesen i Odense. 28.7.1751, fol.257B.
Arvinger angives ikke.

2722    Barbara [Cathrine] i Odense. 18.6.1752, fol.258.
Enke efter Knud Hansen, sadelmager, [skifte 29.4.1738 lbnr.2119]. B:
1) Birthe Cathrine Knudsdatter gift i København
2) Hans Jochum Christoffer Knudsen 28.

2723    Kirsten Winds i Odense. 29.4.1751, fol.258B.
B:
1) Dorthe Johansdatter.
FM: Jacob Trane, feldbereder.

2724    Niels Jørgensen i Odense. 1.3.1751, fol.259B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Peder Hansen, vognmand. B:
1) Anne Nielsdatter 15
2) Laurids Nielsen 14
3) Cathrine Nielsdatter 11
4) Anders Nielsen 10.
FM: Oluf Friis, kromand.

2725    Anne [Hansdatter] i Odense. 2.3.1751, fol.260.
Enke efter Oluf [Jensen] Bondemann, [skifte 25.6.1729 lbnr.1690].
Begravelsen blev betalt af Jens Bondemann.

2726    Anders Pedersen i Odense. 26.1.1751, fol.260B.
B:
1) Anne Marie Andersdatter, enke efter Niels Andersen Krag, skrædder. LV: Peder Eichel, kromand.

2727    Dorthe Nielsdatter i Odense. 28.11.1750, fol.261.
E: Anders Hansen, bælgetræder. A:
1) bror, død. 3B:
a Christian Hintze, handskemager
b Rasmus Hintze, handskemager
c Karen Hintze g.m. Tønne Carstensen, handskemager.

2728    Knud Rønnov i Odense. 16.11.1750, fol.261B.
E: Anne. B:
1) Johan Ehler Rønnov i Lureby
2) Knud Christian Rønnov, korporal i Assens
3) Bernt Rønnov, rytter i Assens
4) Carl Rønnov 10.
FM: Hans Christoffer Lerche, skærslipper.

2729    Gertrud [Jensdatter] i Odense. 24.11.1754, fol.262B.
Enke efter Peder Tagesen, berider, skifte 30.12.1751 lbnr.2652].
Arvinger angives ikke.
Dog angives Marie Jespersdatter i Anderup som beslægtet.

2730    Hans Mortensen, murersvend i Odense. 21.5.1755, fol.263.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jeppe Nielsen. B:
1) Niels Hansen 15
2) Peder Hansen 8
3) Morten Hansen 2.
FM: fars farbror Christen Justesen, skoflikker.

2731    Magdalene Frederikke Amalie Niemeyer, ugift i Odense, der døde 13.8.1755, fol.265.
Testamente af 4.8.1755. A:
1) søster Anne Dorthe Christiane Niemeyer, død, var g.m. Hans Christoffer Sprein, korporal i Haderslev. 2B:
a Magdalene Dorthe Sprein, døbt Haderslev 28.9.1724, kammerjomfru hos dronningen
b Frederik Christian Sprein, døbt Haderslev 25.8.1727.

2732    Elisabeth Liebermann i Odense. 14.8.1755, fol.269B.
E: Seebo slagter. B:
1) Amalie Margrethe Seebo 29, i København
2) Andreas Seebo 26, slagtersvend i København
3) Anne Dorthe Seebo 23.
FM: Svend Børre, skrædder.

2733    Evert Nielsen, feldbereder i Odense. 14.3.1753, fol.270B.
E: Elisabeth Mortensdatter. LV: Jørgen Andersen, bødker. B:
1) Mette Kirstine Evertsdatter 31
2) Anne Evertsdatter 22.
FM: Rasmus Olufsen, handskemager.

2734    Magnus Holmann død på rejse til Trankebar. 26.9.1755, fol.272B.
A:
0) far Jens Anton Holmann, byfoged i Roskilde, [skifte Roskilde 12.1.1743 lbnr.197, var g.m. Anne Margrethe Melby, skifte Roskilde skifte 31.3.1734 lbnr.75]
2) søster Hedvig Magdalene Holmann 29, i København
3) søster Kirstine Marie Holmann 25, på Hollufgård.
Fars gift Roskilde Domkirke 15.4.1734 med afdødes stedmor Susanne Elisabeth Smell
4) halvsøster Sofie Magdalene Holmann, døbt Roskilde Domkirke 12.5.1737, begravet København Vor Frue 27.2.1755.
Arv i boet efter afdødes morfar Andreas Melby, postmester, skifte 11.5.1749 lbnr.2526.
Afdøde druknede 8.8.1750 på rejse til Trankebar.

2735    Dorthe Sofie Johansdatter Helt i Odense. 23.10.1755, fol.274B.
E: Claus Rohde, skoflikker. B:
1) Margrethe Kirstine Rohde 26
2) Anne Elsebeth Rohde 24
FM: Hans Schmidt, glarmester.

2736    Niels Kølholt, grobrødsbager i Odense. 18.12.1752, fol.275B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Christoffer Hansen, kromand. B:
1) Jørgen Henrik Nielsen, der døde.

2737    Niels Aagaard, rådmand, samt brand- og vandinspektør i Odense. 18.8.1749, fol.276B.
E: Margrethe West Schouboe. LV: Laurids Aaby, rådmand. B:
1) Jens Aagaard
2) Niels Aagaard.
FM:
1 H. Holmer, hospitalsforstander
2 Pilegaard.

2738    Else [Pedersdatter] Deichmann i Odense.7.11.1755, fol.298B.
E: Christian Ditlev Hedegaard, krigsråd.
Første ægteskab med [Valentin Erik Wichmann, vinhandler, skifte 16.12.1732 lbnr.1855]. B:
1) Mette Elisabeth Wichmann g.m. Markus [Pedersen] Clod, præst i Fredericia [Trinitatis og Vejlby]
2) Hans Wichmann, sindssvag.

2739    Sara Rasmusdatter Østrup i Odense, der døde 11.11.1747, fol.302.
Enke efter Christian Haman, købmand. B:
1) Anne Elisabeth Haman g.m. Jens Drejer, kancelliråd
2) Margrethe Sofie Haman, [skifte 2.5.1740 lnr.2142], var g.m. Bonde Simonsen, landsdommer og borgmester]. 1B:
a Sara Simonsen g.m. Knud Belliger, regimentskvartermester

2740    Marie i Odense. 26.9.1752, fol.369B.
Enke efter Peder Normann, strandinspektør.
Afdøde efterlader en bror uvist hvor.

2741    Anne Thorbjørnsdatter i Odense. 20.8.1755, fol.374.
E: Hans Blangsted, snedker. A:
1) bror Carl Thorbjørnsen, skibsmand i Kerteminde
2) Reinholt Thorbjørnsen i Nyborg, død, var g.m. [Karen Jensdatter, skifte Nyborg 5.3.1729 lbnr.602]. 2B:
a Jens Reinholtsen, kapellan i Ærøskøbing
b Magdalene Reinholtsdatter i Nyborg.
Desuden nævnes Jens Reinholtsens svoger Jens Bindesbøl.

2742    Martinette [Vilhelmsdatter] Brochmann i Odense. 25.1.1756, fol.379.
Enke efter Jørgen [Jørgensen] Hahne, (Hahn) rådmand, [skifte 25.5.1730 lbnr.1987]. B:
1) Anne Margrethe Hahne
2) Jørgen Hahne, doktor i Holsten
3) Vilhelm Hahne.

2743    Niels Bentsen, murer i Odense. 5.3.1756, fol.380B.
A:
1) søskendebarn Jens Isberg, guldsmed i København og dennes søster
2) søskendebarn g.m. Stilling, boende i en gæstgivergård i Skovshoved.

2744    Mette Cathrine Hansdatter i Odense. 15.3.1756, fol.381B.
A:
1) moster Maren Jespersdatter Dyhr g.m. Rasmus Jensen, urtegårdsmand i Odense
2) morbror Oluf Jespersen Dyhr, død. 1B:
a Jens Olufsen i Højbjerg i Ubberud sogn
3) morbror Jens Jespersen Dyhr, død. 1B:
a Maren Jensdatter.

2745    Anne Christensdatter Hesselbjerg i Odense. 27.4.1754, fol.382.
A:
1) mor Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Schaltz, skomager i Skive
2) bror Peder Christensen Hesselbjerg i Skive
3) halvbror Niels Jørgensen Schaltz, skomagersvend i Skive
4) halvsøster Ingeborg Jørgensdatter Schaltz.

2746    Helvig Sofie Eriksdatter i Odense. 8.10.1755, fol.385.
E: Laurids Bang, kroholder. B:
1) Anne Lauridsdatter Bang.

2747    Henrik Ayerschettel, vinhandler i Odense. 27.11.1751, fol.387.
E: Margrethe Scheby. LV: Christen Sibbern, urmager. A:
1) søster Anne Margrethe Ayerschettel g.m. Voldsgaard på Langeland
2) søster Anne Cathrine Ayerschettel på Langeland.

2748    Andreas Lange, ritmester i Odense. 23.4.1756, fol.394.
E: Maren Duche. B:
1) [Anne Sybille Lange, skifte Odense herred gejstlig 12.5.1749 lbnr.72]. E: Salomon [Frederiksen] von Haven, præst [i Odense Frue]. 1B:
a Frederik Christian von Haven
2) Edel Kirstine Lange.

2749    Jacob Schønsted, slagter i Odense. 23.1.1754, fol.396.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Ramløse, grovsmed. B:
1) Christian Albert Schønsted 13
2) Birgitte Schønsted 7
3) Anne Kirstine Schønsted 5.
FM: Georg Henrik Deil, sadelmager.

2750    Peder Rasmussen, urtegårdsmand i Odense. 8.4.1756, fol.401B.
E: Anne Andersdatter. LV: svoger Knud Jacobsen, handskemager.
Første ægteskab med Mette Rasmusdatter, [skifte 6.11.1751 lbnr.2619]. B:
1) Laurids Pedersen, bager i Kerteminde
2) Karen Pedersdatter 20
3) Rasmus Pedersen 16.
FM: svoger Rasmus Jensen, kromand.

2751    Maren Rasmusdatter i Odense. 26.4.1756, fol.407.
E: Anders Jørgensen, kromand. A:
1) bror Niels Rasmussen, død. 3B:
a Rasmus Nielsen, landsoldat i Søndersø
b Maren Nielsdatter g.m. Frederik, landsoldat i Hasmark
c Else Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Søndersø
2) bror Peder Rasmussen, død. 7B:
a Rasmus Pedersen, rytter
b Laurids Pedersen 26, i Fangel
c Hans Pedersen 17, i Fangel
d Elsebeth Pedersdatter g.m. Jacob Braadt, skomager
e Dorthe Pedersdatter
f Maren Pedersdatter 12
g Anne Pedersdatter 8
3) søster Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Hansen i Søndersø sogn
4) søster Johanne Rasmusdatter, død. 4B:
a Laurids Hansen i Viby i Sønderby sogn
b Niels Hansen i Viby
c Maren Hansdatter
d Anne Hansdatter g.m. Rasmus Mogensen, rytter.

2752    Jørgen Zimmermann i Odense. 4.4.1753, fol.411B.
B:
1) Helene Marie Jørgensdatter 13
2) Johanne Jørgensdatter 28.
FM: Johan Milo, bogbinder.

2753    Mads Hansen, slagter i Odense. 4.12.1754, fol.412B.
E: Anne Lucie Jørgensdatter. LV: Jørgen Andersen, handskemager. B:
1) Jørgen Madsen 36, snedker i Holsten
2) Anders Madsen 30, slagter i Odense.

2754    Anne Margrethe Vendelbo i Odense. 23.8.1756, fol.415B.
E: Hans Mathias [Nielsen], bager. B:
1) Niels Hansen Vendelbo 7.
FM: Laurids Arentsen, bager.

2755    Maren Ottesdatter Holm i Odense. 27.7.1756, fol.418.
E: Jens Peder Nielsen Walther, kromand. A:
1) bror Claus Holm på Boltinggård
2) bror Jens Holm, degn i Lunde
3) bror Laurids Holm på Hollufgård
4) søster Karen Holm i København
5) søster Frederikke Holm i Svendborg
6) søster Anne Holm i Nyborg.

2756    Peder Hansen, vognmand i Odense. 22.4.1756, fol.421.
E: Maren Andersdatter. LV: Hans Mathiassen, bager. A:
1) bror, død. 1B:
a Rasmus Henriksen 22, student i København
2) halvbror Hans Pedersen, musikant i Århus
3) halvbror, død. 1B:
a Hans Rasmussen i Skalbjerg
4) halvsøster Dorthe Hansdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Bred.

2757    Carl Musæus, landfysikus i Odense. 17.11.1753, fol.426B.
E: Anne Margrethe Fischer. LV: Søren Anchersen, professor. B:
1) Carl Musæus 34, på Carte Kastrup i Skåne
2) Christian Musæus 30, hos apotekeren i Emmerig
3) Charlotte Amalie Musæus 29
4) Frederik Musæus 27, på universitetet i Leiden i Holland
5) Christiane Marie Musæus 19
6) Daniel Musæus 17
7) Johannes Musæus 15.

2758    Johan Mathias Kupfer, major i Odense. der døde 28.3.1755, fol.522B.
E: Dorthe Elisabeth Christine Hamilton, der døde 31.3.1755.
Fælles testamente af 5.4.1749. Hendes testamente af 29.3.1755.
Hans A:
0) far Johan Frederik Kupfer, gæstgiver i Hildesheim i Nieder Sachsen, død. 5B:
1) Else Dorthe Kupfer, født 23.12.1673, g.m. Heinrich Blume i Bothfelde i Hannover, begge døde. 2B:
a Marie Cathrine Blume g.m. Johan Gabriel Ahoens
b Hackerod Blume, g.m. Engel Bolt, død uden børn
2) Anne Marie Kupfer, født 17.2.1675, død. 3B:
a Eleonora Lampen g.m. Evidien
b Anne Else Kempe
c Johan Henrik Kempe
3) Anne Margrethe Kupfer, født 31.3.1677, g.m. Heinrich Buch. 2B:
a Christoffer Buch, død uden børn
b Anne Marie Buch i Mehrum
4) Jobst Daniel Kupfer, født 8.11.1679, død. 1B:
a Hans Frederik Kupfer, musketer
5) Johan Mathias Kupfer, født 1.7.1682, (som er afdøde).
Hendes A:
1) søster Sofie Cathrine Hamilton i Oldenborg
2) Johan Valentin Schubart, ritmester og hustru Christiane Sofie Woldenberg i Odense
3) Ernst Frederik Scharff løjtnant og adjutant i Odense
4) Anne Elisabeth Voigt, ældste datter af Johan Christoffer Voigt, regimentsfeltskær i Odense
5) Elisabeth Rothen i Oldenborg som beslægtet.

2759    Maren Slagters i Odense. 28.12.1756, fol.641B.
Arvinger kendes ikke.

2760    Jørgen Lund, guldsmed i Odense. 4.1.1755, fol.642.
E: Maren Olufsdatter. LV: Hans Møller, bedemand. A:
0) forældre [Oluf Clausen Lund, guldsmed, død, og Sidsel Lauridsdatter Brandt, skifte 11.7.1738 lbnr.2074]. B:
1) bror Claus Lund over 50, vanvittig
2) bror Isak Lund, guldsmed i Roskilde
3) bror Jacob Lund, guldsmed i Odense, skifte 4.7.1743 lbnr.2300], var g.m. Gertrud Hansdatter, skifte 16.4.1747 lbnr.2433. 3B:
a Hans Jacobsen Lund 25, guldsmedesvend
b Oluf Jacobsen Lund17, guldsmededreng i København
c Margrethe Sofie Jacobsdatter Lund
Mors første ægteskab med [Jørgen von Achen, guldsmed i Ærøskøbing, begravet Ærøskøbing 19.9.1700]. B:
4) halvbror Henrik von Achen i Roskilde g.m. [Marie Nielsdatter Skræm], begge døde. 3B:
a Jørgen Nikolaj von Achen, student
b Henrik von Achen
c Laurids von Achen
5) halvsøster Marie Elisabeth von Achen g.m. Niels Steenhof, glarmester i Odense
6) halvsøster Anne Dorthe von Achen g.m. en bonde på Sjælland
7) halvsøster Engel Sofie von Achen, enke i Hamborg. 3B:
a en søn, glarmester i Kerteminde
b en datter i Odense
c en datter i Odense.

2761    Hans Randerup, possementmager i Odense. 13.9.1756, fol.657.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Hans Jørgen Ehlers. B:
1) Jørgen Hansen Randrup 17, i klejnsmedelære
2) Anne Marie Hansdatter 15.
FM: Mikkel Mikkelsen, handskemager.

2762    Mathias Mogensen, glarmester i Odense. 24.9.1755, fol.660B.
E: Cathrine Jacobsdatter. LV: Anders Nielsen, kroholder. A:
1) bror Rasmus Mogensen, snedker i København.

2763    Maren Poulsdatter i Odense. 12.1.1757, fol.665B.
E: Anders Sørensen, avlsmand.
Første ægteskab med Rasmus Andersen, [skifte 21.2.1748 lbnr.2448]. B:
1) Rasmus Rasmussen 26
2) Poul Rasmussen 18.
FM: Peder Knudsen i Gammel Møllegård.

2764    Marie Hansdatter i Odense. 1.11.1756, fol.667B.
E: Frederik Møller, ledertover. A:
1) Mikkel Mikkelsen, handskemager
2) Jørgen Madsen, slagter
3) Anders Madsen, slagter
4) Anne Cathrine Jørgensdatter Ejler.

2765    Birthe Marie Lauridsdatter i Odense. 12.2.1757, fol.669B.
E: Niels Christensen, urtegårdsmand. B:
1) Laurids Nielsen 7.
FM: Jens Lauridsen.

2766    Mette Cathrine Nielsdatter [Randers] i Odense. 12.2.1757, fol.672.
E: Christian [Mortensen] Lindegaard. B:
1) Niels Christiansen 1½
2) Morten Christiansen 9 mdr.
FM: Søren Randers, handskemager.

2767    Jochum Hansen Pohlmann i Odense. 12.2.1757, fol.674B.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: Niels Krag. B:
1) Anne Cathrine Jochumsdatter 12.
FM: Martin Schmidt.

2768    Birthe Hansdatter. 14.2.1757, fol.676B.
E: Peder Gabrielsen, bødker. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 5
2) Karen Cathrine Pedersdatter 3½
3) Anne Pedersdatter 1½.
FM: Mathias Braadt, skomager.

2769    Karen Jørgensdatter i Odense. 24.1.1757, fol.679.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 1.3.1751, lbnr.2724]. B:
1) Anne Nielsdatter 25
2) Laurids Nielsen 20
3) Cathrine Nielsdatter 20
4) Anders Nielsen 15.
FM: Ejler Svane.
(Ved afdødes mands begravelse kaldes afdøde Karen Nielsdatter).

2770    Jørgen Henrik Thode, aftakket rytter i Odense. 6.2.1757, fol.579B.
E: Anne Sofie Kleophus. LV: Laurids Nielsen, skomager. B:
1) Christoffer Frederik Thode 25, rytter
2) Conrad Thode 18, rytter.

2771    Peder Pedersen Pommer, skomager i Odense. 22.1.1757, fol.680B.
E: Johanne Nisdatter. FM: Christen Brandt, skomager. A:
1) mor Karen Pedersdatter g.m. Jacob Grach, skomager.

2772    Niels Jørgensen Kragelund, aftakket rytter i Odense. 31.1.1757, fol.683.
E: Johanne Kirstine Cortsdatter. LV: Christen Hansen, kromand. B:
1) Anne Marie Kragelund 23
2) Else Kragelund 16
3) Sara Kragelund 14
4) Herman Mathias Kragelund 9
5) Eleonora Kragelund 8
6) Johanne Christine Kragelund 5.
FM: Jens [Pedersen] Brandt, kateket.

2773    Abelone Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 26.2.1757, fol.684B.
Arvinger angives ikke.

2774    Dorthe Marie Madsdatter i Odense. 7.3.1757, fol.685.
E: Niels Hieronymussen, skomager. Afkald fra A:
1) Niels Stehr, birkedommer
2) Rasmus Madsen i Render [i Brylle sogn]
3) Anders Madsen i Havgård
4) Jens Madsen i Broby
5) Jacob Andersen i Langsted
6) Jens Andersen i Asserbølle
7) Jens Madsen i Lille Stærmose
8) Iver Nielsen i Rougelund
9) Hans Nielsen i Åsum.
Afdøde døde 2.3.1757.
Første ægteskab med [Claus Sørensen, skifte 16.3.1746 lbnr.2382].

2775    Jørgen Eriksen, daglejer i Odense. 15.12.1756, fol.686.
E: Barbara Mortensdatter. LV: Christen Lorentsen, knapmager.
Afkald fra A:
1) Erik Eriksen
2) Hans Jørgensen
3) Iver Pedersen.

2776    Maren Nielsdatter i Odense. 27.3.1757, fol.688.
E: Frederik Theten, skrædder. B:
1) Grethe Theten 10
2) Anne Sofie Theten 6
3) Armgot Christiane Theten 4.
FM: Hans Kjølmer, skrædder.

2777    Johan Christian Læbel, aftakket rytter. 7.1.1757, fol.689B.
E: Anne Christiane Hineck. LV: Rasmus Christensen, murer. B:
1) Margrethe Leonora Læbel 12
2) Sofie Magdalene Læbel 8
3) Marie Læbel 4.
FM: Peder Rasmussen, murer.

2778    Johanne Andersdatter i Odense. 23.12.1756, fol.690.
E: Svend Andersen Krop, hattemager. B:
2) Marie Kirstine Krop 9.
FM: Hans Kjølmer, skrædder.
Første ægteskab med Peder Mouridsen, skifte 19.11.1743 lbnr.2281. B:
1) Mourids Pedersen Vandel 16.
FM: Hans Kjølmer, skrædder.

2779    Johan Gotfred Enche, murer i Odense. 26.8.1751, fol.694B.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Anders Broby, købmand. B:
1) Johan Jacob Enche 8.
FM: Gotfred Gromann, murer.
Enkens første ægteskab med [Hans Jacob Dahr], skifte 28.2.1742 lbnr.2217. Arv til børn.

2780    Søren Didriksen, skomager. 13.7.1751, fol.699.
E: Birthe Jensdatter. LV: Christen Pedersen Due. B:
1) Maren Sørensdatter 25
2) Didrik Sørensen 18
3) Anne Dorthe Sørensdatter 6.
FM: Andreas Huus, skomager.

2781    Anne Pedersdatter Lund i Odense. 7.3.1756, fol.701.
Enke efter Løwenklau. A:
0) forældre Peder Pedersen, byfoged i Korsør, skifte Korsør 23.3.1697 lbnr.72 og Maren Nielsdatter, skifte Odense herred gejstlig 18.3.1727 lbnr.38]
1) bror Peder Pedersen Lund, præst i Simmerbølle på Langeland, død. [begravet 29.5.1729]. 3B:
a Pernille Marie Lund g.m. Jens Reinholt, kapellan i Ærøskøbing
b Peder Pedersen Lund, på de lange rejser fra Holland, formentlig død
c Hartvig Pedersen, i Det kongelige Liberi, død for 1 år siden uden børn
2) søster Else Pedersdatter Lund, død [23.8.1736], var g.m. Jens [Sørensen] Hee, præst i Odense Gråbrødre Hospital og Pårup, død [29.7.1747]. 4B:
a Søren Hee, professor i Odense Gymnasium
b Jacob Hee, præst i Øster Hæsinge og Hillerslev
c Jørgen Hee, præst i Allerup og Davinde
d Dorthe Margrethe Hee g.m. Christen [Skaarup Jørgensen] præst i Vigerslev og Veflinge.

2782    Kirsten Pedersdatter i Odense. 4.6.1757, fol.709.
E: Troels [Nielsen] Lund, tømrer.
Hendes B:
1) Anne Nielsdatter, [skifte 26.5.1747 lbnr.2441]. E: Anders Pedersen Finech, kromand. 1B:
b Anne Kirstine Marie Andersdatter Finech.
Anne Nielsdatters første ægteskab med Niels Jensen Finech, [skifte 25.6.1737 lbnr.2007]. 1B:
a Niels Nielsen Finech 21.

2783    Else Kirstine Pedersdatter i Odense. 14.3.1757, fol.709B.
E: Peder Jensen Bloch, skrædder. B:
3) Jens Pedersen Bloch 25, i København.
Første ægteskab med Rasmus Olufsen Fugl, skrædder i Odense, [skifte 6.11.1729 lbnr.1738]. B:
1) Peder Rasmussen Fugl, gift ved Ringsted
2) Anne Marie Rasmusdatter Fugl 35.

2784    Inger Pedersdatter i Odense. 31.1.1757, fol.710B.
A:
1) søster Maren Pedersdatter, død. 3B:
a Hans Christensen i Grenå
b Christen Henriksen
c Niels Holbæk i Kerteminde
2) søster Karen Pedersdatter Kerteminde ved svigersøn Preben Christensen. ladefoged på Scheelenborg
3) søster Johanne Pedersdatter, død. 3B:
a Christen Frandsen
b Peder Frandsen i Allerslev
c Karen Frandsdatter.

2785    Marie Marcelline Lubin, ugift i Odense. 20.7.1757, fol.713.
A:
1) søster Margrethe Lubin g.m. Peder [Knudsen] Dan, præst i Brændekilde og Bellinge.

2786    Anne Charlotte Lydersdatter i Odense. 19.6.1757, fol.713.
Enke efter Christian Kirkhof. B:
1) Christian Kirkhof, hoftrompeter
2) Johan Kirkhof, kammertjener hos kronprinsen
3) Hedvig Margrethe Kirkhof, enke efter Henrik Boeless.

2787    Morten Mathiassen, skrædder i Odense. 26.6.1757, fol.714.
Enkemand efter [Anne Nielsdatter, skifte 12.8.1747 lbnr.2445]. B:
5) Margrethe Mortensdatter 26, i København
6) Jochum Mortensen Kolding 25, i Holbækgård i Jylland
7) Frederik Christian Mortensen 23
8) Mette Cathrine Mortensdatter Kolding 21, i Odense.
Første ægteskab med Margrethe Jensdatter, skifte 18.12.1723 lbnr.1495. B:
1) Jens Mortensen, pottemager i København
2) Mette Hedvig Mortensdatter g.m. en skomager i Brudager
3) [Dorthe Cathrine Mortensdatter] 29, i Holsten
4) Peder Mathias Mortensen 27, i København.

2788    Anne Jacobsdatter i Odense. 25.7.1757, fol.715B.
E: Peder Pedersen, daglejer.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Gertsdatter
2) Anne Marie Gertsdatter g.m. Jens Christensen, rytter i Fredericia.

2789    Jacob Gotfred Oldenborg, regimentskvartermester i Odense. 8.8.1757, fol.716B.
E: Abel Cathrine von Westen. LV: [Jacob Christiansen] Ramus, præst i Odense Sankt Knud. B:
3) Niels Claudius Oldenborg, død efter sin far.
Enkens første ægteskab med Niels [Christinus Jacobsen] Sass, [kapellan i Odense, Sankt Knud], skifte Odense herred gejstlig 17.9.1744 lbnr.50. B:
1) Elisabeth Kirstine Sass 16
2) Jacob Sass 14.
FM: farbror Andreas Fugl, [toldforvalter] i Svendborg.
Arv i boet til:
1 enkens bror Mathias von Westen
2 enkens bror Peder von Westen.
Bevilling til uskiftet bo af 27.6.1755.

2790    Maren Andreassen, fattiglem i Odense. 21.9.1757, fol.729B.
Arvinger angives ikke.

2791    Johanne Hansdatter i Odense. 24.11.1756, fol.730.
Enke efter Erik Nielsen, murer. B.
1) Anne Cathrine Eriksdatter 28
2) Marie Eriksdatter 26
3) Niels Eriksen 24, rytter i Fredericia.
FM: Rasmus Kronborg.

2792    Johannes Stumpf, væver i Odense. 19.6.1756, fol.730B.
E: Marie Elisabeth. LV: Johan Georg Helt, der ægter enken. B:
1) Filip Johansen 14
2) Johan Frederik Johansen 11
3) Johan Peder Johansen 8.

2793    Abelone Hansdatter i Odense. 21.7.1756, fol.732B.
E: Laurids Kølstrup, grovbrødsbager. B:
1) Anne Cathrine Kølstrup 24
2) Hans Kølstrup 21, kandestøbersvend
3) Kirsten Kølstrup 19.
FM: Gunder Schmidt, kandestøber.

2794    Niels Møller, skomager i Odense. 11.9.1757, fol.736.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Jesper Andersen. B:
1) Hans Møller, grenader
2) Else Kirstine Møller
3) Anne Marie Møller
4) Mette Cathrine Møller
5) Karen Møller.
FM: Christen Jørgensen, væver.

2795    Anne Kirstine Jørgensdatter i Odense. 1.2.1757, fol.737.
E: Anders Christensen Hetting. B:
1) Jørgen Hetting 25
2) Maren Hetting, [skifte Odense herred gejstlig 5.11.1755 lbnr.97], var g.m. [Hans] Bunkeflod, tredje lektiehører i Odense latinskole. 1B:
a Cathrine Bunkeflod 2
3) Abel Hetting 23, hos borgmester Hetting i Nyborg
4) Johanne Marie Hetting 20.
FM: Rasmus Østrup, købmand.

2796    Jens Edmann, gørtler i Odense. 9.10.1757, fol.740.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christen Jensen Kamp. B:
1) Sara Jensdatter 12.
FM: Peder Christian Liebe, skrædder.

2797    Melchior Egidius, skrædder i Odense. 6.5.1753, fol.745.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Hans Kjølmer, skrædder. B:
2) Anne Marie Melchiorsdatter 21
3) Anders Melchiorsen 14
4) Dorthe Melchiorsdatter 11
5) Egidius Melchiorsen 9
6) Sofie Melchiorsdatter 5.
Af første ægteskab B:
1) Maren Melchiorsdatter g.m. Alstein, løjtnant.

2798    Christen Justesen, skoflikker i Odense. 31.8.1757, fol.749.
E: Anne Cathrine Christensdatter. LV: Peder Iversen, skrædder. A:
1) bror Morten Justesen, skifte 27.7.1743 lbnr.2277. E: Anne Hieronymusdatter. 2B:
a Hans Mortensen, [skifte 21.5.1755 lbnr.2730]. 3B:
1 Niels Hansen 19
2 Peder Hansen 8
3 Morten Hansen 4
b Niels Mortensen, degn i Husby på Fyn
2) søster Marie Justesen, enke efter Johan Neumann.

2799    Anders Lauridsen Braadt, handskemager i Odense. 26.1.1758, fol.750B.
E: Johanne Margrethe Henriksdatter. B:
1) Anne Marie Andersdatter 9
2) Johanne Andersdatter 5
3) Laurids Andersen 3
4) Henrik Andersen 2.
FM: farbror Laurids Lauridsen Braadt.

2800    Anne i Odense. 10.2.1758, fol.754B.
E: Peder Høj. B:
1) Dorthe Pedersdatter.

2801    Maren Jensdatter i Odense. 18.1.1758, fol.755.
E: Henrik Dorch (Dorsch). A:
1) far Jens Pedersen Ellinge.

2802    Kirsten Pedersdatter i Odense. 29.5.1757, fol.756B.
E: Oluf Friis, kromand.
Første ægteskab med Jørgen Hansen Møller, [skifte13.4.1745 lbnr.2350]. B:
1) Mads Jørgensen Møller 23, klejnsmedesvend
2) Christian Jørgensen Møller 21, pottemagersvend
3) Anne Jørgensdatter Møller 16.
FM: Peder Eichel.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1758-1761


2803    Maren Andersdatter, fattiglem i Odense. 19.3.1757, fol.2.
Enke efter Christian Højer, murersvend.
Arvinger angives ikke.

2804    Ellen Christoffersdatter i Odense. 23.11.1756, fol.3.
E: Egert [Ejlersen], guldsmed. B:
1) Mette Marie Egertsdatter 43, i Kværndrup
2) Margrethe Sofie Egertsdatter g.m. Hans Knudsen, degn i Seden
3) Anne Cathrine Egertsdatter i Horsens, død. 4B:
4) Cathrine Marie Egertsdatter 31
5) Birthe Egertsdatter 24, i Nyborg
6) Hans Egertsen 23, brændevinssvend
7) Johanne Egertsdatter 23, i Nyborg
8) Peder Egertsen 21, i Odense latinskole.
FM: Oluf Dam, skrædder.

2805    Christoffer Hansen, bendrejer i Odense. 5.4.1754, fol.4.
E: Kirstine Marie Pedersdatter. B:
4) Anne Cathrine Christoffersdatter 10.
FM: Christian Møller, parykmager.
Første ægteskab med Anne Cathrine Sachmann, [skifte 4.10.1740 lbnr.2164]. B:
1) Ellen Christoffersdatter g.m. Egert [Ejlersen], guldsmed
2) Anne Christoffersdatter, enke efter Johan Parman, klokker [i Odense Frue kirke, skifte Odense herred gejstlig 11.2.1751 lbnr.81]
3) Didrik Sachmann Christoffersen, [degn i Verninge, skifte Odense herred gejstlig 15.2.1750 lbnr.74], død uden børn.

2806    Inger Sørensdatter, fattiglem i Odense. 27.3.1753, fol.7.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes B:
1) Johan Peder Nielsen, rytter.

2807    Anne Henriksdatter Holmgren i Odense. 8.11.1756, fol.8.
E: Anders Pedersen Dansk, urtegårdsmand. B:
2) Ursula Margrethe Andersdatter 14 dage.
FM: Christen Christensen.
Hendes B:
1) Niels Christensen 9½.

2808    Registrering i Odense, der døde 19.11.1757, fol.11B.
Registrering af gods, der tilhørte Jens Jensen fra Nakskov, der døde i Odense
Skifte i Nakskov [6.12.1757 lbnr.1918].
Afdøde blev begravet Odense [Sankt Hans 22.11.1757].

2809    Jacob Mathias Villars, knapmager i Odense. 18.2.1757, fol.14.
E: Gedske Cathrine Mathiasdatter. LV: Jacob Faaborg.
Af arvinger angives A:
1) brorsøn Villars, apoteker i Hamborg.

2810    Rasmus Nielsen, fattiglem i Odense. 11.3.1757, fol.15.
E: Margrethe Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

2811    Mette Madsdatter i Odense. 22.3.1757, fol.16.
Enke efter Jørgen Normann. B:
1) Peder Nikolaj Jørgensen.

2812    Juliane Brandts i Odense Hospital. 22.3.1757, fol.16B.
Arvinger angives ikke.

2813    Jacob Ejlersen, handskemagersvend i Odense. 24.3.1757, fol.17.
Enken opholder sig i Kerteminde.
Arvinger angives ikke.

2814    Anders Nielsen Loumann, fattiglem i Odense. 26.3.1757, fol.17B.
Arvinger angives ikke.

2815    Anders Engelbrechtsen, vægter i Odense. 28.3.1757, fol.18.
E: Mette Sørensdatter [Winther]. LV: Laurids Sørensen Winther. B:
1) Engelbrecht Andersen 8
2) Birgitte Cathrine Andersdatter 3.
FM: Anders Pedersen, urtegårdsmand.

2816    Anne Cathrine Høpfners i Odense. 30.4.1757, fol.18B.
B:
1) en søn, rytter
2) Anne Jensdatter g.m. Niels Hald, skomager.

2817    Niels Christensen i Odense. 3.5.1757, fol.19.
E: Karen Thomasdatter. B:
1) Sidsel Nielsdatter 10
2) Erik Nielsen 5.

2818    Karen Christensdatter, fattiglem i Odense. 12.5.1757, fol.19B.
Enke efter Johan Kehler.
Arvinger angives ikke,
dog nævnes B:
1) Christian Kehler, vagtmester.

2819    Johanne Jacobsdatter, fattiglem i Odense. 13.6.1757, fol.20.
Enke efter Morten Christoffersen.
Arvinger angives ikke.

2820    Maren Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 19.6.1757, fol.20B.
Enke efter Anders Nielsen, skomager.
Arvinger angives ikke.

2821    Hans Houston i Odense. 18.8.1757, fol.21.
E: Amalie Elisabeth Hansdatter. B:
1) Anne Marie Hansdatter 24, i Ottestrup kro på Sjælland
2) Johan Christoffer Houston 23, skomagersvend.

2822    Johan Daniel Liebe, tambur i Odense. 27.8.1757, fol.21B.
E: Marie Cathrine Nielsdatter. LV: Niels Christensen, tambur. B:
1) Birthe Danielsdatter Liebe 12
2) Anne Margrethe Danielsdatter Liebe 9
3) Kirstine Cathrine Danielsdatter Liebe 7
4) Laurids Johansen Liebe 2.
FM: Peder Pedersen Skade, kromand.

2823    Marie Dorthe Henriksdatter, fattiglem i Odense. 4.9.1757, fol.22.
B:
1) Maren Nielsdatter i København
2) Mette Cathrine Nielsdatter i Nyborg.
FM: morbror Niels Henriksen, forvalter.

2824    Anders Nielsen Kjeld, skomager i Odense. 9.9.1757, fol.22B.
E: Dorthe Pedersdatter. B:
1) Cathrine Margrethe Andersdatter i Hospitalet
2) Hans Andersen, betjent
3) Peder Andersen 26, skomagersvend
4) Anders Andersen 24
5) Abigael Andersdatter 23
6) Marie Dorthe Andersdatter 18
7) Christian Henriksen 10½.

2825    Elisabeth i Odense. 23.9.1757, fol.23B.
E: Jørgen Pedersen, daglejer.
Arvinger kendes ikke.

2826    Hans Sørensen, stolemager i Odense. 17.10.1757, fol.24B.
E: Johanne Marie Andersdatter. LV: Jørgen Christensen Risgaard, drejer. A:
1) bror Mikkel Sørensen Tørring, feldbereder i Christiania i Norge
2) søster Maren Sørensdatter i København.

2827    Anne Cathrine Collin i Odense. 27.11.1757, fol.28.
Enke. B:
1) Johan Jacob Collin17, i sadelmagerlære
2) Johan Nikolaj Collin 13.
FM: Henrik Meyer, skoflikker.

2828    Anne Knudsdatter i Odense. 20.12.1757, fol.28B.
E: Christen Rasmussen Jyde. B:
1) Sidsel Christensdatter 7.

2829    Mikkel Hansen i Snapind. 26.3.1758, fol.29.
Maren Andersdatter. LV: Peder Pedersen i Store Snapind. A:
1) bror Knud Hansen, død. 1B:
a Hans Knudsen 8, i Sanderum
2) søster g.m. Hans Ulslev.

2830    Anne Nielsdatter i Odense. 13.3.1758, fol.32B.
E: Jens Jensen, klejnsmed. B:
1) Karen Jensdatter 11
2) Birthe Jensdatter 6.
FM: Jens Blaa, snedker.

2831    Anne Andersdatter Fischer, fattiglem i Odense. 28.1.1757, fol.34B.
B:
1) Maren Urbansdatter 74
2) Birthe Jensdatter 55, enke efter Søren Didriksen, skomager, [skifte 13.7.1751 lbnr.2780].

2832    Kirstine Marie Pedersdatter i Odense. 11.3.1757, fol.35B.
Enke efter Christoffer Hansen, bendrejer, [skifte 5.4.1754 lbnr.2805]. B:
1) Anne Cathrine Christoffersdatter 14.
FM: Peder Didrik Worm, bendrejer.

2833    Peder Mortensen, grydestøber i Odense. 22.7.1757, fol.37B.
E: Maren Hansdatter. LV: Søren Jensen, kobbersmed.
Arvinger på mors side:
1) søskendebarn Anne Mortensdatter ved søn Hans Jensen, klejnsmed
2) søskendebarn Anders Mortensen, handskemager, [skifte 23.6.1724 lbnr.1504]. 2B:
a Jørgen Andersen, handskemager
b søskendebarn Kirstine Marie Andersdatter g.m. Christen Lerche
3) søskendebarn Erik Mortensen i Biskorup, død. 3B:
a Morten Eriksen, død. 1B:
1 Maren Mortensdatter 14, i Hunderup
b Dorthe Marie Eriksdatter g.m. Laurids Pedersen i Biskorup
c Gertrud Eriksdatter gm. Laurids Hansen i Blæsenborg ved Odense
4) søskendebarn Anne Cathrine Hansdatter, død. 2B:
a Rasmus Lauridsen i Ålsbro
b Karen Lauridsdatter i Odense Hospital
5) søskendebarn Johanne Hansdatter i Nibe, død, datter af Hans Hansen, var g.m. Jens Sørensen Elef. 2B:
a Søren Jensen Elef, død. Han efterlader børn, hvis navne ikke angives
b Niels Jensen Elef i Odden i Jylland.
Arvinger på fars side:
1) næstsøskendebarn g.m. Søren Bruun, guldsmed
2) næstsøskendebarn Bech, postinspektør i København
3) næstsøskendebarn Chrisille Nielsdatter, død. 3B:
a Mikkel Mikkelsen, handskemager
b Hans Ejlersen i Holsten
c Niels Ejlersen i Allerup
4) næstsøskendebarn Cathrine Marie Nielsdatter, død. 4B:
a Niels Lauridsen
b Thomas Lauridsen
c Hans Lauridsen
d Sidsel Lauridsdatter, død. Hun efterlader børn, hvis navne ikke angives.
Hvis søskendebørn er til, arver næstsøskendebørn ikke. Derfor arver arvingerne på fars side ikke.

2834    Christen Brandt, bissekræmmer i Odense. 11.9.1757, fol.54.
E: Inger Pedersdatter, der også døde. B:
4) Hans Peder Brandt 9.
FM: Hans Christian Rasch, murer.
Af hans første ægteskab var der 3 døtre i Kiel, hvis navne ikke kendes og uvist om i live.

2835    Kirsten Jørgensdatter i Odense. 20.9.1758, fol.60B.
E: Christen Christensen [Sund], urtegårdsmand. B:
1) Jørgen Christensen 8
2) Karen Christensdatter 10
3) Abelone Christensdatter.
FM: Oluf Nielsen Kaare.

2836    Margrethe Adriansdatter i Odense. 7.4.1758, fol.62B.
Enke efter Niels Rasmussen, bødker. B:
3) Morten Nielsen, død. 1B:
a Carl Gustav Mortensen Lund 18, i 5. lektie i Odense latinskole.
Af første ægteskab B:
1) Magdalene Mortensdatter g.m. Peder Rasmussen, skomager
2) Christiane Mortensdatter, død. E: Johan Nikolaj Møller. 1B:
a Johan Henrik Møller 19.

2837    Jørgen Knudsen, klejnsmed i Odense. 16.3.1758, fol.66.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Andersen, bødker. B:
1) Marie Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Trane, feldbereder
2) Peder Jørgensen 12.

2838    Maren Dinesdatter i Odense. 24.10.1758, fol.82.
E: Anders Lauridsen, handskemager.
Første ægteskab med Morten Lindegaard, handskemager, [skifte 15.5.1726 lbnr.1576]. 3B:
1) Henrik Lindegaard
2) Christian Lindegaard
3) Anne Cathrine Lindegaard g.m. Hans Christian Lauridsen, handskemager.
Ander ægteskab med Søren Lauridsen, handskemager, [skifte 26.7.1741 lbnr.2197]. B:
4) Morten Sørensen, handskemagersvend.

2839    Marie Olufsdatter Trane i Odense. 21.11.1758, fol.89.
E: Jørgen Risgaard, trædrejer. B:
1) Else Margrethe Jørgensdatter 22, på Bornholm
2) Christiane Jørgensdatter 20
3) Peder Jørgensen Risgaard 12.
FM: morbror Niels Olufsen Trane.

2840    Schack Mikkelsen, urtegårdsmand i Odense. 28.11.1758, 91.
E: Karen Hansdatter.
Testamente af 25.8.1755.
Afdøde efterlader 2 gifte søstre, en afdøde brors børn og en ugift søster i Vartov i København, hvis navne ikke angives.

2841    Karen Jørgensdatter i Odense. 10.10.1758, fol.92.
E: Hans Kaare. B:
1) Mads Hansen, student i Skeby præstegård
2) Jens Hansen 18, i feldberederlære
3) Falrath Hansen 16, i skomagerlære
4) Mette Cathrine Hansdatter 26
5) Karen Hansdatter 24
6) Gertrud Hansdatter 14.
FM:
1 Peder Eichel, kromand
2 Peder Rønnov.

2842    Niels Christensen, skoflikker i Odense. 20.7.1758, fol.93B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Mathias Braadt, skomager. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 28
2) Anne Nielsdatter 24.
Testamente af 12.6.1755 medunderskrevet af svoger Søren Langhoff.

2843    Kirsten Jepsdatter i Odense. 21.10.1758, fol.95.
E: Henrik Madsen. A:
1) søster Bodil Krag ved søn Knud Krag.

2844    Hans Jørgen Moser, aftakket gevaldiger i Odense. 1.11.1758, fol.96B.
Enkemand efter [Cathrine Thomasdatter Bøtcher, begravet Odense Frue 27.11.1757]. B:
1) Hans Jørgen Moser 42, i Eutin i Holsten
2) Anne Marie Moser 40
3) Margrethe Moser 39
4) Thomas Adam Moser 38, soldat
5) Johan Vilhelm Moser 34, rytter
6) Johan Christian Moser 30, skomagersvend i Glücksburg
7) Jacob Samuel Moser 25.

2845    Hans Hansen, bødker i Odense. 13.5.1758, fol.97B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Mads Pedersen Stavlund. B:
1) Morten Hansen, handskemager, død. 3B:
a Andreas Mortensen, handskemagersvend i København
b Hans Mortensen
c Anne Margrethe Mortensdatter, alle tr døbt i København Helliggejst
2) Dorthe Hansdatter g.m. Hans Wrangel i Gummerup i Køng sogn på Fyn
3) Mette Hansdatter, enke efter Hans Rasmussen Hvid, tømrer.

2846    Gorid Goridsen (Gjørtz Gjørtzen), købmand i Odense. 13.4.1755, fol.103.
E: Birthe Marie Fabricius. LV: Jens Nielsen. A:
1) bror Jens Goridsen 60, i Flensborg
2) bror Jacob Goridsen i København
3) søster Gertrud Goridsdatter g.m. Mogens Mule, sekretær i Odense
4) søster Anne Sofie Goridsdatter, død, var g.m. Adolf Carstensen i Flensborg. B:
a en ugift datter
b en gift datter, død. Efterlader 2 sønner
5) søster Mette Cathrine Goridsdatter, enke efter Nis Jørgensen i Flensborg
6) søster Anne Goridsdatter g.m. Jochum Krambech i Flensborg.

2847    Gabriel Gregersen, bødker i Odense. 16.12.1758, fol.158.
E: Mette Eriksdatter. LV: Jacob Braadt, skomager.
Første ægteskab med [Kirsten Pedersdatter, skifte 9.2.1723 lbnr.1467]. B:
1) Anne Kirstine Gabrielsdatter g.m. Mathias Braadt, skomager
2) Gregers Gabrielsen 42
3) Peder Gabrielsen 40, bødker.

2848    Anne Cathrine Hermansdatter i Odense. 10.1.1759, fol.160.
E: Hans Pedersen Røjerup, handskemager. B:
1) Anne Margrethe Christine Hansdatter Røjerup 17
2) Peder Hansen Røjerup 14
3) Herman Hansen Røjerup 12.
FM: Niels Steenhof, glarmester.

2849    Gertrud Hansdatter i Odense. 24.2.1759, fol.162B.
E: Anders Hansen Bech, kromand og vognmand. B:
1) Anne Andersdatter Bech 4
2) Hans Andersen Bech 1¼.
FM: Christoffer Hansen, kromand.

2850    Benjamin Jochum, jøde i Odense. 21.2.1759, fol.165B.
Afdøde opholdt sig i Odense, men boede i Fredericia.
Arvinger kendes ikke.

2851    Elisabeth, fattiglem i Odense. 7.3.1759, fol.168.
Afdøde der var datter af smeden i Lumby, efterlader en datter, der også er fattiglem.

2852    Mette Jensdatter i Odense. 13.2.1755, fol.168.
Enke efter Jacob Simonsen. B:
1) Anne Dorthe Jacobsdatter, død. E: Hans Jensen Fens, skrædder. 2B:
a Jacob Hansen Fens 22, skræddersvend i København
b Hans Hansen Fens 18, i 5. lektie i Odense Latinskole.

2853    Henrik Schultz, vægter, fattiglem i Odense. 3.12.1752, fol.170.
Arvinger kendes ikke.

2854    Marie Jensdatter (fejl for Christensdatter) i Odense. 25.12.1752, fol.171B.
Enke efter Jens Jensen, handskemager, [skifte 26.4.1747 lbnr.2426]. B:
1) Christen Jensen, rytter
2) Jens Jensen, klejnsmed
3) Maren Jensdatter 39.

2855    Dorthe Nielsdatter i Odense. 5.1.1753, fol.172.
Enke efter Jesper Hansen, feldbereder, [skifte 26.10.1746 lbnr.2421]. B:
1) Hans Jespersen, feldbereder i Nyborg
2) Ursula Jespersdatter på Ulriksholm.

2856    Ellen Johanne Bittons, fattiglem i Odense. 1.4.1754, fol.173B.
Arvinger angives ikke.

2857    Maren Sørensdatter i Odense. 22.8.1750, fol.174B.
Enke efter Niels Pedersen, urtegårdsmand, [skifte 17.8.1747 lbnr.2438]. B:
1) Christine Nielsdatter, der ægter David Jochumsen
2) Frederik Christian Nielsen 18
3) Mette Nielsdatter 14
4) Else Marie Nielsdatter 3.
FM: Peder Hansen, daglejer.

2858    Karen Hansdatter, mejerske i Odense. 4.2.1756, fol.180.
A:
1) søster Abelone Hansdatter
2) søster Gertrud Hansdatter g.m. Jørgen i Skælhuset.

2859    Gedske Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 24.2.1756, fol.181.
Arvinger angives ikke.

2860    Niels Carstensen, skomager i Odense. 1.1.1756, fol.181B.
B:
1) Margrethe Nielsdatter på Wedellsborg
2) Stine Nielsdatter på Ulriksholm.

2861    Jens Fischer i Odense. 21.1.1756, fol.182B.
B:
1) Christoffer Jensen i Nyborg
samt 3 døtre i København.

2862    Gertrud Hansdatter Møller, fattiglem i Odense. 17.5.1753, fol.183.
Arvinger angives ikke.

2863    Gertrud Ludvigsdatter, fattiglem i Odense. 29.5.1753, fol.184.
Enke efter Jens Andersen, guldsmed, [skifte 20.7.1744 lbnr.2348].
Arvinger angives ikke.

2864    Anne Bødkers, fattiglem i Odense. 17.2.1755, fol.187.
Arvinger angives ikke.

2865    Christian Nielsen, skoflikker i Odense. 7.11.1754, fol.187B.
E: Maren Andersdatter, der døde.
Arvinger kendes ikke.

2866    Henrik Hansen, skoflikker, fattiglem i Odense. 16.6.1754, fol.189B.
B:
1) Johanne Henriksdatter 40, tjener på Citadellet i København
og muligvis flere arvinger.

2867    Mads Ibsen, daglejer i Odense26.4.1756, fol.190B.
E: Anne Nielsdatter.LV: Hans Leopold, rebslager. B:
1) Anne Kirstine Madsdatter 8
2) Niels Madsen 4
3) Jeppe Madsen 1½.
FM: Niels Ferring.

2868    Sara, fattiglem i Odense. 28.11.1756, fol.191B.
Enke efter Hans Guldsmed.
Arvinger angives ikke.

2869    Sidsel Johansdatter i Odense. 22.11.1756, fol.192B.
Arvinger angives ikke.

2870    Hans Pedersen, møllersvend i Odense. 14.4.1755, fol.193B.
Arvinger angives ikke.

2871    Anne Knudsdatter, fattiglem i Odense. 30.5.1755, fol.194B.
Enke efter Niels Bertelsen, [skifte 6.5.1747 lbnr.2425].
Arvinger angives ikke.

2872    Knud Holch, vagtmester i Odense. 13.11.1755, fol.195B.
E: Kirsten Jørgensdatter, der også døde.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Thomas Lauridsen, skomager i Egeskov.
Hendes A:
Hendes arvinger kendes ikke.

2873    Dorthe Christensdatter Morsing, ugift i Odense. 26.6.1748, fol.198.
A:
Testamente 18.6.1744.
0) forældre Christen Jacobsen Morsing, by-og rådstueskriver i Odense, [skifte 23.4.1720 lbnr.1430 og Elsebeth Villumsdatter]
1) bror Henrik Christensen Morsing, præst i Hjerk og Harre i Salling, [skifte Harre herred gejstlig 4.7.1740 lbnr.1], var sidst g.m. [Jytte Knudsdatter Skytte].
Henrik Christiansens første ægteskab med [Anne Sofie Amalie Jacobsdatter Bagger, død 20.3.1706]. B:
a Jacob Henriksen Morsing, præst i Durup og Tøndering
b Christen Henriksen Morsing, præst i Landet på Tåsinge
c Elisabeth Kirstine Henriksdatter Morsing g.m. Hans Berntsen, købmand i Kerteminde
d Hylleborg Marie Henriksdatter Morsing, død, var g.m. Niels Broch. 2B:
1 Herman Nielsen Broch i Fåborg
2 Dorthe Broch på Tåsinge.
Henrik Christiansens andet ægteskab med [Maren Jensdatter Norup, begravet Hjerk 28.3.1727]. B:
e) Jens Henriksen Morsing, student på Gunderupgård ved Hvalpsund i Jylland
f Anne Sofie Henriksdatter Morsing g.m. Niels [Nikolajsen Bølle] Juul, kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Malle
g Margrethe Henriksdatter Morsing i Nandrup i Jebjerg sogn
2) bror Erik Christensen Morsing, student, død uden børn
3) søster Anne Cathrine Christensdatter Morsing, [skifte 4.5.1724 lbnr.1507]. var g.m. Hans Thomsen Asmann i Odense
4) søster Karen Christensdatter Morsing, [skifte Bjæverskov herred gejstlig 15.5.1716 lbnr.54], var sidst g.m. [Laurids Christensen, præst i Vollerslev og Gørslev].
Karen Christensdatter Morsings første ægteskab med formanden Rasmus [Gertsen] Bremer, [død 1707]. B:
a Jens Rasmussen Bremer til Løvegård [i Gierslev sogn] på Sjælland
b Bernt Rasmussen Bremer på Løvegård
c Ingeborg Rasmusdatter Bremer g.m. Andreas Maar i Englerup mølle [i Sigersted sogn].

2874    Morten Olufsen, natmand i Odense. 17.3.1759, fol.224B.
E: Ingeborg Engel Jacobsdatter. LV: Anders Christensen. B:
1) Lene Margrethe Engel Mortensdatter g.m. Bondevig Pedersen
2) Ingeborg Engel Mortensdatter g.m. Reinholt Olufsen i Ribe
3) Anne Elisabeth Mortensdatter
4) Morten Mortensen 12.

2875    Birthe Hansdatter i Odense. 12.3.1759, fol.226.
E: Anders Simonsen, handskemager. B:
1) Marie Andersdatter 23
2) Jesper Andersen 19.

2876    Marie Elisabeth Munch i Odense. 13.4.1748, fol.228B.
E: Anders Hansen, prokurator, der døde 16.9.1748. B:
1) Andreas Munch, løjtnant i kejserlig tjeneste i Italien
2) Hedvig Cathrine Munch
3) Rebekka Munch
4) Barbara Munch
5) Riborg Hedvig Munch.
FM: Peder Lunde.

2877    Peder Jensen Bloch, skrædder i Odense. 27.11.1758, fol.238B.
E: Anne Sofie Gram. LV: far Eberhard Gram.
Første ægteskab med [Else Kirstine Pedersdatter, skifte 14.3.1757 lbnr.2783]. B:
1) Jens Pedersen Bloch i København, myndig.
Tilsynsværge farbror Jens Jensen Bloch.
Arv efter første hustrus bror Hans Christian Pedersen i Norge.

2878    Johanne Pedersdatter i Odense. 18.5.1759, fol.246.
E: Lauge Pedersen Odrup, snedker. B:
1) Ingeborg Laugesdatter 17
2) Peder Laugesen 15
3) Niels Christian Laugesen 12
4) Maren Laugesdatter 9
5) Christian Laugesen 3 mdr.
FM: mosters mand Frederik Flemmer, parykmager.

2879    Peder Rasmussen i Odense. 29.5.1759, fol.247.
A:
1) mor Kirsten Madsdatter g.m. Morten Hansen Møllegaard
2) halvbror Rasmus Mortensen 11
3) halvsøster Maren Mortensdatter 8.
Afdødes far var [Rasmus Pedersen, skifte 14.9.1745 lbnr.2372].

2880    Kirsten Nielsdatter i Odense. 18.4.1759, fol.248.
E: Jørgen Jensen, brolægger. B:
1) Kirsten Jørgensdatter
2) Anne Jørgensdatter.
FM: Peder Knudsen Eichel, kromand.

2881    Jacob Pedersen Husum, handskemagersvend i Odense. 18.2.1759, fol.248B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde efterlader en kuffert i Fredericia.

2882    Else Rasmusdatter, fattiglem i Odense. 26.6.1759, fol.251B.
Arvinger angives ikke.

2883    Jens Andersen, kornet i Odense. 11.9.1758, fol.252.
Arvinger angives ikke.

2884    Mathias Gamrath, sværdfeger i Odense. 22.4.1759, fol.253.
E: Anne Elisabeth.
Bevilling til uskiftet bo af 27.4.1759.

2885    Niels Clausen Buch, natmand i Odense. 17.6.1759, fol.254.
E: Sidsel Kirstine Lauridsdatter. LV: Jørgen Andersen, handskemager. B:
1) Laurids Nielsen 22
2) Claus Nielsen 21.
FM: morbror Jens Lauridsen, bager.

2886    Jens Næstved, skrædder i Odense. 30.1.1759, fol.258.
E: Helene Jensdatter. LV: Christian Høj, skrædder. B:
1) Hans Christian Næstved 1½.
FM: Christian Hintze, handskemager.

2887    Anders Vigerslev, toldbetjent i Nykøbing Falster, der opholdt sig i Odense. 18.3.1759, fol.259B.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Hans Pedersen, handskemager. B:
1) Herman Willer Vigerslev 14
2) Anne Cathrine Andersdatter Vigerslev 7.
FM: Steffen Hansen, grovbrødsbager.

2888    Henrik Knudsen, aftakket rytter i Odense. 26.2.1759, fol.260B.
E: Martha Pedersdatter. LV: Jesper Andersen, trædrejer.
Arvinger kendes ikke.

2889    Svend Pedersen, handskemagersvend i Odense. 13.3.1759, fol.261B.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Peder Vilhelm Brandt. A:
1) mor Anne Thomasdatter i Hundeby? 3 mil fra Ålborg.

2890    Morten Breutigam, aftakket rytter i Odense. 26.2.1759, fol.262B.
E: Anne Marie Lauridsdatter. LV: Rasmus Jensen Kronborg. B:
1) Elisabeth Sofie Breutigam, enke efter Andreas Heg... [resten af ordet gemt i margen], farver i Børnehuset på Christianshavn
2) Johanne Breutigam 26
3) Karen Breutigam 24
4) Cathrine Breutigam i København
5) Marie Breutigam 21
6) Laurids Breutigam 12.

2891    Karen Pedersdatter i Odense. 6.12.1758, fol.264.
E: Jacob Grach, skomager. A:
0) far Peder Pedersen, skoleholder i Taulov.
Mors andet ægteskab med Hans Nielsen, degn i Taulov
1) halvsøster Eleonora Hansdatter g.m. Niels Vintapper, skomager
2) halvsøster Maren Hansdatter, uvist hvor.

2892    Karen Christensdatter i Odense. 7.5.1759, fol.270B.
E: Christen Jørgensen, blegemand. A:
1) bror Anders Christensen, bødker, [skifte 10.12.1736 lbnr.1997]. 2B:
a Gertrud Marie Andersdatter g.m. Hans [Rasmussen] Møller, handskemager
b Malene Andersdatter, enke i Helsingør
2) søster Maren Christensdatter, død. 1B:
a Hans Henrik Bornemann, farversvend i Kalundborg
3) søster Marie Christensdatter, død. 3B:
a Jens Jensen, klejnsmed
b Christen Jensen, rytter
c Maren Jensdatter.

2893    Anders Pedersen i Odense. 6.7.1759, fol.276B.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Niels Christensen, urtegårdsmand. B:
Arvinger angives ikke.
Enkens første ægteskab med Adolf Frederik Bellman (Belmann), skifte 27.5.1730. Arv til B:
1) Henrik Casper Ludvig Bellman 5
2) Adolf Frederik Bellman 2½.

2894    Dorthe Knudsdatter i Odense. 25.10.1759, fol.281.
E: Hans Rasmussen Basse, skomager. B:
1) Rasmus Hansen Basse 15.
FM: Jespersen, prokurator.

2895    Johanne Jørgensdatter Ambus i Odense. 8.12.1759, fol.284.
E: Henrik Lindegaard. B:
1) Anne Margrethe Lisbeth Lindegaard 5½.

2896    Laurids Pedersen Anstrøm i Odense. 22.9.1759, fol.287.
E: Birthe Hansdatter. LV: Peder Jacobsen Munchrod.
Testamente af 2.10.1750. A:
1) enkens bror Morten Hansen, hans B:
a Anne Mortensdatter
2) enkens halvsøster Anne Marie Jørgensdatter nu g.m. Peder Jørgensen.

2897    Mette Sofie i Odense. 20.10.1759, fol.290.
Enke efter Saltov, adjutant. B:
1) Jacob Saltov.
FM: Hans Christian Harbo, skrædder.

2898    Kirsten Hansdatter i Odense. 27.12.1759, fol.293.
E: Anders Christensen. A:
1) søster Karen Hansdatter i Sanderum
2) bror Peder Hansen, død. 1B:
a Hans Pedersen i Emtekær på Wedellsborg gods
3) bror Rasmus Hansen, død. 2B:
a Anders Rasmussen i Bolbro
b Kirsten Rasmusdatter i Bolbro
4) søster Dorthe Hansdatter, død. 1B:
a Jørgen Rasmussen i Dræby på Ulriksholm gods.

2899    Niels Olufsen Trane, feldbereder i Odense. 11.1.1760, fol.298B.
E: Anne Marie Olufsdatter. LV: Hans Eidorff, snedker. B:
4) Anders Nielsen Trane 7
5) Voldborg Dorthe Trane.
FM: Rasmus Christensen, murer.
Første ægteskab med Abelone Nielsdatter, skifte 14.8.1747 lbnr.2435. B:
1) Niels Nielsen Trane
2) Ursula Nielsdatter Trane.
FM: farbror Jørgen Christensen Risgaard.
[Andet ægteskab med Voldborg Marie Rasmusdatter, skifte 13.1.1749 lbnr.2494].
Tredje ægteskab med Anne Kirstine Hansdatter, skifte 13.5.1751 lbnr.2609. B:
3) Abelone Marie Nielsdatter Trane.
FM: Anders Lauridsen, handskemager.

2900    Vilhelm Valentinsen i Odense. 27.10.1759, fol.307.
E: Johanne Jørgensdatter. LV: Erik Christensen, birkedommer. B:
1) Margrethe Vilhelmsdatter g.m. Peder Ramløse, grovsmed
2) Anne Cathrine Vilhelmsdatter g.m. Rasmus Krag, urtegårdsmand
3) Stine Vilhelmsdatter g.m. Christen Nielsen
4) Jørgen Vilhelmsen, over 30, gartner i Fredericia
5) Christoffer Vilhelmsen 26.
[Første ægteskab med Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 25.6.1723 lbnr.1477].

2901    Johanne Lauridsdatter i Odense. 28.1.1760, fol.309B.
E: Didrik Thygesen, skomager. B:
1) Johanne Kirstine Didriksdatter.
FM: morfar Christen Kamp, skomager.

2902    Jochum Schalkam, handskemager i Odense. 8.11.1759, fol.312.
E: Margrethe Jørgensdatter Loumann. LV: Johan Christoffer Momme. B:
2) Margrethe Kirstine Schalkam 21
3) Ane Cathrine Schalkam 18
4) Voldborg Schalkam 15
5) Malene Marie Schalkam 10.
FM: Steffen Hansen, bager.
Første ægteskab med [Dorthe Jørgensdatter, skifte 16.4.1735 lbnr.1938]. B:
1) Henrik Jørgensen Schalkam over 30, i Svendborg.

2903    Henrik Nielsen, bager i Odense. 28.6.1751, fol.313B.
E: Gertrud Magdalene Christensdatter. LV: Christoffer Høhne, skomager. B:
1) Johanne Margrethe Henriksdatter g.m. Anders Braadt, handskemager
2) Jens Henriksen 24
3) Birthe Henriksdatter 24
4) Niels Henriksen 19
5) Christen Henriksen 16
6) Anne Margrethe Henriksdatter 15
7) Johannes Henriksen 14.

2904    Sidsel Cathrine i Odense. 3.2.1760, fol.316.
Enke efter Niels Christiansen. B:
1) en datter g.m. Jonas Scharin, rytter.
Afdøde havde tidligere boet i Nykøbing Sjælland.

2905    Christian Davidsen, prokurator i Odense. 26.4.1759, fol.316B.
E: Anne Marie Buus. LV: Christen Lindam.
Bevilling til uskiftet bo af 14.2.1749, dengang boende i København.

2906    Jochum Hebbe i Odense. 25.1.1759, fol.318.
A:
1) mor [Anne Margrethe Hellesdatter Møller] g.m. Johannes Møller, skrædder
2) søster Anne Hansdatter Hebbe
3) bror Hans Hansen Hebbe
4) bror Jens Hansen Hebbe.
FM:
1 Evert Jensen, stadsmusikant
2 Gunder Pedersen Schmidt, kandestøber.
Afdøde havde arv efter
1 far Hans Casper Hebbe, skifte 9.6.1750 lbnr.2573
2 søster Helle Sofie Hansdatter Hebbe, skifte 29.11.1754.

2907    Maren Jørgensdatter i Odense. 2.9.1759, fol.319.
E: Christian Jørgensen, handskemagersvend. B:
1) Jørgen Christiansen 4
2) Bodil Marie Christiane Christiansdatter 3.
FM: Niels Pedersen, handskemager.

2908    Ingeborg Engel Jacobsdatter. 9.1.1760, fol.320.
Enke efter Morten Olufsen, natmand, [skifte 17.3.1759 lbnr.2874]. B:
1) Lene Margrethe Engel Mortensdatter g.m. Bolvig Pedersen, natmand
2) Ingeborg Engel Mortensdatter g.m. Reinholt Olufsen i Ribe
3) Anne Elisabeth Mortensdatter 13
4) Morten Mortensen 10.

2909    Jens Peder Nielsen Walther, kromand i Odense. 20.2.1760, fol.322.
E: Johanne Magdalene Frederiksdatter. LV: Mogens Hansen, snedker. B:
1) Johan Frederik Jensen Walther.
FM: farfar Niels Walther, handskemager.

2910    Anne Rasmusdatter i Odense. 10.3.1760, fol.327.
Enke efter Niels Hansen, skoflikker. B:
1) Rasmus Nielsen i København.

2911    Maren Bendixdatter i Odense. 17.3.1759, fol.329.
E: Peder Clemensen, kobbersmed. B:
1) Rasmus Pedersen, kobbersmed
2) Clemen Pedersen, 24, guldsmedesvend i København
3) en datter 23, uvist hvor
4) Andreas Pedersen 16, i rebslagerlære

2912    Hans Boye, skomagersvend i Odense. 28.6.1759, fol.330.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Mads Kjær, kroholder. B:
1) Laurids Boye 12
2) Johanne Cathrine Boyesdatter.

2913    Jacob Hartmann, skomagersvend i Odense. 10.7.1759, fol.331.
Arvinger angives ikke.

2914    Johanne [Marie] Andersdatter i Odense. 14.7.1759, fol.331B.
Enke efter Hans Sørensen, stolemager, [skifte 17.10.1757 lbnr.2826].
Hendes B:
1) Maren Christensdatter.

2915    Jørgen Henckel, skomagersvend i Odense. 3.8.1759, fol.332.
Arvinger angives ikke.

2916    Anne Margrethe i Odense. 10.9.1759, fol.333.
E: Frederik Dich, af de tyske. A:
1) bror, død. 3B:
a Anne Elisabeth Herman 15
b Marie Herman 10
c Johan Jacob Herman 5.

2917    Claus Boesen, skomager i Odense. 21.11.1759, fol.333B.
E: Sidsel Dorthe Pedersdatter. B:
1) Elisabeth Clausdatter g.m. Christian Nielsen, urtegårdsmand på Lammehave [i Ringe sogn].

2918    Anders Nielsen, daglejer i Odense. 29.11.1759, fol.334.
E: Anne Dorthe Jensdatter. LV: Laurids Jørgensen, stolemager. B:
1) Niels Andersen 27, rytter
2) Anne Andersdatter g.m. en matros i Fåborg
3) Birthe Kirstine Andersdatter 13
4) Jochum Andersen 9
5) Bente Andersdatter 15 uger.
FM: Jens Jespersen, skomager.

2919    Christian Høj i Odense. 9.12.1759, fol.335.
E: Johanne Kirstine Andersdatter. LV: Christian Lorentsen. A:
1) mor Margrethe Dorthe hos sin datter i Hestholm.

2920    Marie Sørensdatter Mørch i Odense. 5.2.1760, fol.336.
E: Peder Bech, tømrer. B:
1) Sidsel Pedersdatter Bech 22
2) Niels Pedersen Bech 20
3) Margrethe Pedersdatter Bech 15
4) Søren Pedersen Bech 14
5) Marie Pedersdatter Bech 8
6) Mette Pedersdatter Bech 5.
FM: Peder Pedersen Hagenaur.

2921    Anne Hansdatter, sælgekone i Odense. 1.3.1760, fol.337B.
E: Rasmus Hansen. B:
1) Marie Hansdatter g.m. Guldabel, soldat
2) Karen Hansdatter 38, i Assens.
FM: Laurids Krag, klokker i Odense Sankt Knud.

2922    Laurids Hansen Ribe, skomagersvend i Odense. 12.4.1760, fol.338B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 7.11.1759.

2923    Maren Jensdatter, [begravet Odense Sankt Knud 12.3.1760], fol.339.
E: Jørgen Rasmussen, [kromand].
Testamente af 15.2.1754.

2924    Hans Christian Lauridsen, handskemager i Odense. 1.4.1760, fol.340.
E: Anne Cathrine Lindegaard. LV: bror Henrik Mortensen Lindegaard. A:
1) farbror Christen Christensen i Øksendrup, død. 5B:
a Rasmus Christensen, landsoldat i Hesselager
b [Gertrud Christensdatter, skifte 30.8.1748 lbnr.2488], var g.m. Hans Pedersen, vognmand i Odense. 1B:
1 Peder Hansen
c Anne Helvig Christensdatter g.m. Mathias i Hesselager
d Johanne Christensdatter g.m. Niels Madsen i Øksendrup
e Anne Christensdatter g.m. Hans Mikkelsen i Rønninge
2) søskende til forældre, død. 3B:
a Maren Hansdatter g.m. Niels Augustinussen i Næsbyhoved Broby
b Anne Hansdatter, død, var g.m. Peder Nielsen i Broby. 2B:
1 Hans Pedersen
2 Maren Pedersdatter
c Maren Hansdatter, enke efter Anders Clausen i Frøstrup Korup.

2925    Mathias Peder Gundermann, farver i Odense. 22.5.1760, fol.346.
E: Marie Hansdatter Ørsted. LV: Jacob Faaborg, købmand. B:
1) Jørgen Mathiasdatter Gundermand 15
2) Hans Nikolaj Gundermann 12
3) Øllegaard Cathrine Dorthe Gundermann 10.
FM: Johannes Sibbern, kantor i Odense Skole, bror til enkens første mand Jørgen Sibbern, [skifte 28.6.1741 lbnr.2204].

2926    Hans Pedersen, rendemester i Odense. 21.5.1760, fol.351B.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen, urtegårdsmand. B:
1) Anne Hansdatter 15
2) Peder Hansen 11
3) Mette Kirstine Hansdatter 8
4) Hans Hansen 5
5) Anders Hansen 2.
FM: Christen Hansen Skaarup, skomager.

2927    Anne Clausdatter i Odense. 18.5.1760, fol.353B.
E: Adam Joachim Brochmann. B:
1) Frederik Christian Brochmann 4
2) Vilhelm Johan Frederik Brochmann 1½
3) Bodil Magdalene Christine Brochmann.
FM: Søren Hansen, handskemager.

2928    Didrik Adam i Odense. 18.4.1760, fol.355B.
E: Anne Andersdatter. LV: Johannes Drissel. feldbereder. B:
1) Jørgen Didrik 38, hovmester på Rønninge Hovedgård
2) Christian Frederik Didrik 36, snedkersvend i Haderslev
3) Anne Lucie Didriksdatter 32, i Rendsborg
4) Johanne Didriksdatter 26, i Slesvig.
FM: Jacob Trane, feldbereder.

2929    Hylleborg Sofie Serup i Odense. 13.4.1760, fol.356.
Enke efter Knud Christian Højer. B:
1) Søren Højer, gift i Fredericia
2) Bodil Cathrine Knudsdatter g.m. Hans Rasmussen Pløn, urmager i Fjellebro
3) Edel Cathrine Knudsdatter g.m. Rasmus Pedersen Brylle, rytter.
Desuden nævnes afdødes bror Hannibal Christian Serup, birkeskriver.

2930    Filip Richter i Odense. 4.5.1760, fol.357.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Iversen. B:
1) Anne Sofie Richter 31, på Hesselagergård
2) Elisabeth Sofie Richter 30
3) Christiane Marie Richter.
FM: Hans Sørensen.

2931    Anne Marie Samuelsdatter i Odense. 19.5.1760, fol.358.
E: Andreas Eriksen, tømrer. B:
1) Erik Andreassen 12
2) Anne Margrethe Andreasdatter 1.
FM: Niels Christensen, urtegårdsmand.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Eriksdatter.

2932    Dorthe Andersdatter i Odense. 20.5.1760, fol.359.
Enke efter Hans Lauridsen, feldbereder, [skifte 2.10.1749 lbnr.2551]. B:
1) Laurids Hansen 33
2) Maren Hansdatter 25
3) Anders Hansen 21.

2933    Marie Dorthe [Johansdatter] i Odense. 6.6.1760, fol.361.
Enke efter Søren Pedersen, guldsmed, [skifte 28.3.1744 lbnr.2326]. B:
2) [Karen Sørensdatter] g.m. Herman Jansen, billedhugger i Odense
3) [Anne Cathrine Sørensdatter] g.m. Hans Helnæs i Fåborg
4) Peder Sørensen, snedker i Bergen i Norge
5) Abigael Sørensdatter g.m. Villads Berg, guldsmed.

2934    Birthe Hansdatter i Odense. 12.5.1760, fol.361.
E: Didrik Sørensen. A:
1) Anne Marie Jørgensdatter, g.m. Peder Jørgensen.

2935    Barbara Hedvig Dorschæus, ugift i Odense. 31.12.1759, fol.370.
A:
0) forældre [Anders Christensen Dorschæus, præst i Nørre Omme og Brejning, død 1716 og Cathrine Dorthe Skytte, skifte Ginding herred gejstlig 29.11.1746 lbnr.23]
1) søster Christiane Birgitte Dorschæus, enke efter [Laurids Mathiasen] Trans, [degn i Ejlby, begravet Ejlby 26.4.1751]
2) søster Anne Sybille Dorschæus, død, var g.m. Clemen Elvig, bedemand i København. 2B:
a Peder Clemensen Elvig 17
b Johan Henrik Clemensen Elvig 11
3) søster Vibeke Dorschæus i Sahl, enke efter Henrik [Olufsen] Hofmann, [skifte Ginding herred gejstlig 12.10.1742 lbnr.19].

2936    Anne Kirstine Christensdatter i Odense. 14.7.1760, fol.374B.
E: Henrik [Henriksen] Aamand, handskemager. B:
1) Karen Henriksdatter Aamand 4.
FM: Peder Brandt, kateket.

2937    Thomas Nielsen, daglejer i Odense. 5.4.1760, fol.377B.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Kaarsberg, bager. A:
1) brordatter, død. E: Rasmus Christensen i Allerup. 1B:
a Mads Rasmussen.
FM: Christen Fitzen, skomager.

2938    Gotfred Gromann i Odense. 3.7.1759, fol.380.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Sørensen, snedker. B:
1) Hedvig Marie Gromann
2) Helene Gromann.
FM: Christen Blegemand.

2939    Anne Cathrine Sigvardsdatter i Odense. 6.9.1759, fol.394.
Enke efter Hans Olufsen, skrædder, [skifte 29.4.1738 lbnr.2047]. B:
1) Niels Hansen Højer, vagtmester ved voldene i København
2) Peder Hansen, rytter.

2940    Maren Skrædders, fattiglem i Odense. 13.9.1759, fol.395B.
Arvinger angives ikke.

2941    Marie [Cathrine] Nielsdatter i Odense. 6.10.1759, fol.396B.
Enke efter Johan Daniel Liebe, [skifte 27.8.1757 lbnr.2822]. B:
1) Birthe Danielsdatter Liebe 14
2) Anne Margrethe Danielsdatter Liebe 11
3) Kirstine Cathrine Danielsdatter Liebe 8
4) Laurids Johansen Liebe 4.

2942    Ellen Berntsdatter, fattiglem i Odense. 17.11.1759, fol.397B.
Arvinger angives ikke.

2943    Jørgen Pedersen, fattiglem i Odense. 29.11.1759, fol.399.
Arvinger angives ikke.

2944    Bodil Vægters, fattiglem i Odense. 3.1.1760, fol.400.
Arvinger angives ikke.

2945    Anne Margrethe Jacobsdatter i Odense. 3.3.1760, fol.401.
Arvinger kendes ikke.

2946    Carl Rudolf von Schubart, oberstløjtnant i Odense. 10.10.1759, fol.402B.
E: [Inger] Løvenskiold. LV: Schmidt, generalauditør og krigs- og landkommissær.
[Børn, hvis navne ikke angives], dog angives en søn af første ægteskab, hvis formynder er hans morbror von der Maase, landsdommer.
Skiftet forrettes af Krigskancelliet, der nedsætter en kommission.
[Samfrændeskifte København Hof- og Stadsret 26.3.1779 lbnr.277].

2947    Søren Jensen Jyde i Odense. 23.5.1759, fol.404, 411B.
Arvinger angives ikke.

2948    Hans Pedersen, kromand i Odense. 12.8.1760, fol.405B.
E: Karen Hansdatter. LV: Frederik Christian Bech, kromand. B:
1) Hans Peder Hansen 13 uger.
FM: født værge Laurids Pedersen.

2949    Jacob Henriksen, handskemager i Odense. 18.8.1760, fol.410.
E: Juliane Kirstine Schalkam. LV: Knud Jacobsen, vognmand. B:
1) Gregoriane Charlotte Jacobsdatter 18
2) Henrik Jacobsen 15.
FM: Henrik Lindegaard, handskemager.

2950    Anders Poulsen, fattiglem i Odense. 26.8.1760, fol.411B.
Arvinger angives ikke.

2951    Maren Braadts, fattiglem i Odense. 26.8.1760, fol.411B.
Arvinger angives ikke.

2952    Christen Jensen Jyde, fattiglem i Odense. 26.8.1760, fol.411B.
Arvinger angives ikke.

2953    Karen Eriksdatter, fattiglem i Odense. 26.8.1760, fol.411B.
Enke efter Jørgen Hansen, murer, [skifte 10.11.1746 lbnr.2418.
Arvinger angives ikke.

2954    Anne Marie Hansdatter, fattiglem i Odense. 26.8.1760, fol.411B.
Enke efter Jørgen Mikkelsen.
Arvinger angives ikke.

2955    Karen Hansdatter, fattiglem i Odense. 26.8.1760, fol.411B.
Enke efter Jacob Glarmester.
Arvinger angives ikke.

2956    Maren Jacobsdatter i Odense. 15.2.1759, fol.415B.
B:
1) Birthe Jensdatter g.m. Henrik Knudsen, skrædder i Skydebjerg
2) Gertrud Hansdatter g.m. Anders Christensen i Gavnby [i Skydebjerg sogn].

2957    Andreas Lauridsen i Odense. 13.7.1760, fol.417.
E: Mette Jørgensdatter. B:
1) Anders Hansen 24
2) Anne Hansdatter 20
3) Elisabeth Cathrine Andersdatter 16
4) Hans Andersen 12
5) Maren Andersdatter 9
6) Laurids Andersen 7.

2958    Anne Cathrine Arentsdatter i Odense. 6.2.1760, fol.418.
E: Peder Andersen, handskemager. B:
1) Ellen Marie Pedersdatter g.m. Peder Didriksen Grohs, skomagersvend i København
2) Anne Helene Pedersdatter.
FM: Zacharias Andersen, skrædder.

2959    Else Abrahamsdatter, fattiglem i Odense. 4.5.1760, fol.418B.
E: Laurids Hyrden.
Arvinger angives ikke.

2960    Ludvig Andersen, maler i Odense. 21.4.1759, fol.420.
E: Dorthe Kiefer.
Arvinger angives ikke.

2961    Niels Jensen, skoflikker, fattiglem i Odense. 20.l1.1759, fol.420B.
Arvinger angives ikke,
dog nævnes en datter g.m. Anders Møhlenberg.

2962    Karen Jacobsdatter i Odense. 2.4.1759, fol.420.
B:
1) Claus Thomsen 24, på Lyø
2) Anne Thomasdatter.

2963    Lisbeth Rasmusdatter. 17.4.1759, fol.421.
Arvinger angives ikke.

2964    Kirsten Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 21.4.1759, fol.421B.
Arvinger angives ikke,
dog nævnes afdødes søster Dorthe Jørgensdatter.

2965    Anne Marie Hansdatter, fattiglem i Odense. 5.4.1759, fol.422.
Enke efter Jens Nielsen.
Arvinger angives ikke.

2966    Karen Pedersdatter, fattiglem i Odense. 25.1.1760, fol.422B.
Enke efter Johan Blomme.
Arvinger angives ikke.

2967    Kirsten Vægters, fattiglem i Odense. 2.4.1760, fol.423.
Arvinger angives ikke.

2968    Anne Eriksdatter, fattiglem i Odense. 8.6.1759, fol.423B.
Arvinger angives ikke.

2969    Sofie Mathiasdatter, fattiglem i Odense. 16.7.1759, fol.424.
Enke efter Niels Forel, måttemager.
Arvinger angives ikke,
dog nævnes afdødes søn Rasmus Nielsen Forel.

2970    Voldborg [Henriksdatter], fattiglem i Odense. 19.12.1759, fol.424B.-
Enke efter Peder Jensen, pottemager, [skifte 4.2.1742 lbnr.2232].
Arvinger angives ikke.

2971    Anne Rasmusdatter i Odense. 21.9.1760, fol.425.
E: Niels Jørgensen, væver. A:
1) far Rasmus Jensen i Funder i Jylland.

2972    Anne Priis, fattiglem i Odense. 14.11.1760, fol.427B.
Arvinger angives ikke,
dog nævnes afdødes datter Mette, enke efter Hans Caspersen.

2973    Anne Margrethe i Odense. 10.12.1760, fol.478B.
E: Frederik Liebe, kammerjæger, uvist hvor.
Arvinger angives ikke.

2974    Margrethe Smeds, fattiglem i Odense. 4.8.1760, fol.429.
Arvinger angives ikke.

2975    Birthe Ottesdatter i Odense. 19.5.1760, fol.432.
Arvinger kendes ikke.

2976    Maren Jensdatter, fattiglem i Odense. 2.1.1761, fol.435.
Arvinger angives ikke.

2977    Martha Gertrud Lerche i Odense. 25.12.1760, fol.435.
E: Jes Jessen.
Første ægteskab med [Knud Hansen, skifte 4.1.1752 lbnr.2646]. B:
1) Cathrine Elisabeth Knudsdatter
2) Knud Knudsen.
FM: Rasmus Østrup, købmand.

2978    Peder Bech, tømrer i Odense. 2.6.1760, fol.443B.
Enkemand efter [Marie Sørensdatter Mørch, skifte 5.2.1760 lbnr.2920]. B:
1) Sidsel Pedersdatter Bech 23
2) Niels Pedersen Bech 21
3) Margrethe Pedersdatter Bech 17
4) Søren Pedersen Bech 14
5) Marie Pedersdatter Bech 9
6) Mette Pedersdatter Bech 6.
FM: Niels Hieronymussen, skomager.

2979    Mette Bassesdatter i Odense. 13.6.1760, fol.446.
E: Anders Guldbech, korporal.
Arvinger kendes ikke.

2980    Johanne Knudsdatter, fattiglem i Odense. 25.11.1760, fol.446B.
E: Jochum Kyse.
Arvinger angives ikke.

2981    Marie Dorthe Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 31.10.1760, fol.447B.
E: Jens Brynau.
Arvinger angives ikke.

2982    Jochum Deichmann, murersvend i Odense. 28.1.1758, fol.448.
E: Leonora Sofie Ludvigsdatter. LV: Rasmus Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jochumsen på Bagholm i Norge
2) Anne Elisabeth Jochumsdatter g.m. en apoteker i Vordingborg.

2983    Erna [Madsdatter] i Odense. 17.1.1761, fol.453B.
Enke efter Bendix Hansen, [skifte 24.8.1736 lbnr.1984].
Arvinger angives ikke.

2984    Anne Belligers i Odense. 4.1.1761, fol.454.
Arvinger angives ikke.

2985    Maren Hansens, fattiglem i Odense. 23.1.1761, fol.454B.
Arvinger angives ikke.

2986    Nikolaj Lund, skomagersvend i Odense. 12.10,1760, fol.455.
Arvinger angives ikke.

2987    Niels Nielsen Hald, skomagersvend i Odense. 20.12.1760, fol.455B.
E: Anne Jensdatter. LV: Christian Kehler. B:
1) Jens Nielsen Hald 10.
FM: Henr5ik Rasmussen, handskemager.

2988    Agnethe Weghorst i Odense. 27.11.1760, fol.457.
E: Frederik Sibbern, sadelmager. B:
1) Christoffer Sibbern, gift i Nykøbing Falster
2) Henrik Sibbern, gift i Sakskøbing
3) Anne Marie Sibbern, gift i ..borg
4) Christine Sibbern, gift i Flensborg.

2989    [Johan] Christian Møller, skarpretter i Odense. 3.5.1760, fol.458.
E: Kirstine Marie Suhr. LV: Filip Waidtlev. B:
7) Anne Christine Møller 2.
FM: født værge Christian Suhr i Hjærup.
Første ægteskab med [Elisabeth Andersdatter Liebeknecht]. B:
1) Hans Christian Møller
2) Frederik Møller, skarpretter i Kristianstad i Sverige
3) Malene Møller g.m. en slagter i Slesvig.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 18.12.1755 lbnr.3126]. B:
4) Cathrine Elisabeth Møller
5) Johan Christian Møller 14
6) Filip Møller 9.
FM: Anders Nielsen Drejer.

2990    Niels Nielsen [Walther], handskemager i Odense. 17.3.1761, fol.460.
E: Mette Simonsdatter. LV: Knud Jacobsen Altona, handskemager. B:
1) Niels Nielsen 32
2) Jens [Peder] Nielsen [Walther, skifte 20.2.1760 lbnr.2909]. 1B:
a Johan Frederik Jensen [Walther] 4.

2991    Christian Christensen, skrædder i Odense. 16.3.1753, fol.463B.
E: Gedske Hansdatter Møller. LV: Vissing, guldsmed. B:
1) Hans Christian Henneberg 1½.
FM: Knud Christensen, skomager.

2992    Anne Margrethe i Odense. 5.4.1761, fol.465B.
E: Jørgen Hieronymussen, skomager. B:
1) Ida Johanne Jørgensdatter 5½
2) Hieronymus Jørgensen 3.
FM: Mathias Braadt, skomager.

2993    Anne Cathrine Gregersdatter i Odense. 13.2.1761, fol.468.
Hans Danopsky.
B:
1) Anne Barbara Hansdatter 8.

2994    Karen Hansdatter i Odense. 5.4.1761, fol.469.
E: Peder Madsen, handskemager. B:
1) Johan Christoffer Pedersen 7
2) Karen Pedersdatter 5.
FM: morfar Hans Møller, handskemager.

2995    Marie Pedersdatter i Odense. 25.2.1761, fol.471.
E: Henrik Møller, vægter. A:
1) søster Dorthe Pedersdatter.

2996    Jens Storm, skomager i Odense. 27.12.1760, fol.473B.
E: Anne Jesdatter. LV: Peder Christensen, grovbrødsbager. A:
1) bror, død. 1B:
a Niels Storm i Assens
2) søster g.m. Jørgen Snedker i Assens
3) søster Marie Storm g.m. Gedske Munch i Assens.

2997    Birgitte Liljenskjold i Odense. 29.4.1760, fol.481.
Arvinger kendes ikke.

2998    Marie Hansdatter i Odense. 7.4.1761, fol.481.
E: Jeppe Nielsen, kornmåler. B:
1) Niels Ibsen, student
2) Hans Ibsen 33,
3) Jørgen Ibsen 22, klejnsmed i København
4) Cathrine Ibsdatter g.m. Knud Krag, slagter
5) Maren Ibsdatter 25.

2999    Jens Poulsen, parykmager i Odense. 19.11.1760, fol.483B.
E: Anne Kirstine Terkildsdatter. LV: Jørgen Michael From.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 23.12.1729 lbnr.1736]. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Jørgen Fabricius, klokker i Bogense
2) Ellen Jensdatter i Smidstrup ved Bogense, enke efter Iver Iversen, tobaksspinder i København
3) Poul Jensen Rosengaard i Agernæs, præst [i Krogsbølle]
4) Andreas Jensen Rosengaard, parykmager i Odense
5) Anne Magdalene Jensdatter 29.

3000    Rasmus Wulf, maler i Odense. 2.6.1759, fol.489B.
E: Dorthe Marie Schwarzkopf. LV: Carsten Christensen, toldkontrollør. B:
3) Else Margrethe Wulf.
Første ægteskab med [Cathrine Marie Lund], skifte 29.1.1751 lbnr.2584. B:
1) Jørgen Wulf 16
2) Marie Antoinette Wulf.
FM: Johan Christoffer Køhler.

3001    Johannes Meller Kleist i Odense, der døde 12.5.1759, fol.507.
E: Anne Marie Pedersdatter, der døde 17.5.1759. B:
2) Anne Kirstine Kleist 3.
FM: morbror Peder Pedersen Møller i Ørsbjerg.
Skifte 4.5.1752 efter hans første hustru. B:
1) Lorents Peder Kleist10.
FM: Christen Skaarup [Jørgensen] Vestergaard, præst i Vigerslev og Veflinge.
Enkens barn uden ægteskab B:
1) Johanne Susanne Frederikke i Bogense, døbt Rønninge 1.1.1746.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Nikolaj [Sørensen] Kleist, præst i [Sønder] Bjert.

3002    Karen Lauridsen i Odense. 19.2.1761, fol.530.
E: Peder Eriksen, kromand.
Første ægteskab med [Rasmus Iversen, skifte 11.10.1742 lbnr.2234]. B:
1) Henrik Rasmussen, klejnsmed i Odense, nu uvist hvor
2) Karen Rasmusdatter g.m. Hans Christian Lindegaard, skomager
3) Laurids Rasmussen, klejnsmed i København
4) Kirsten Rasmusdatter g.m. Laurids Olufsen, bryggersvend i København
5) Hedvig Rasmusdatter i København
6) Mads Rasmussen, rytter
7) Marie Dorthe Rasmusdatter.

3003    Anne Marie Thomasdatter i Odense. 6.7.1761, fol.538.
E: Hans Johansen Cort, pottemager. A:
1) mor Johanne Hansdatter, enke efter Thomas Hansen, bødker, [skifte 27.4.1743 lbnr.2267]
2) bror Hans Thomsen
3) søster Kirsten Thomasdatter
4) bror Knud Thomsen
5) søster Dorthe Thomasdatter.

3004    Hans Rix, [aftakket rytter] i Odense, der døde 20.3.1761, fol.541.
E: Maren Berntsdatter.
Arvinger kendes ikke.

3005    Thyge Pedersen i Odense. 16.3.1761, fol.541B.
A:
1) bror Hans Pedersen, vognmand
2) bror Niels Pedersen, død. 6B:
a Jørgen Nielsen 25
b Hans Nielsen 14
c Maren Nielsdatter, død. 1B:
1 Hans Nielsen
d Lisbeth Nielsdatter 16
e Marie Nielsdatter
f Mette Nielsdatter 10.
FM: stedfar Peder Rasmussen i Kappendrup [i Rolsted sogn].

3006    Anne Marie i Odense. 7.4.1761, fol.546.
E: Niels Fangel. B:
1) Cathrine Marie Fangel 10½.
Desuden nævnes barnets faster madam Juul.

3007    Hans Jørgen Krey, grovbrødsbager i Odense, der døde 12.6.1761, fol.548.
E: Charlotte Amalie Nielsdatter. LV: Peder Knudsen, kromand. A:
1) bror Just Henriksen i Højrup
2) bror Jørgen Henriksen i Søndersø
3) bror Rasmus Henriksen i Præstø på Sjælland, død. Efterlader en datter
4) søster Karen Henriksdatter g.m. Peder Melchiorsen i Lunde
5) søster Birthe Henriksdatter.

3008    Marie Abrahamsdatter i Odense. 2.1.1758, fol.550.
E: Søren Nielsen, murersvend, der døde 29.1.1758.
Hans A:
1) søster Gertrud Nielsdatter g.m. Mads Lauridsen i Emtekær.
Hendes A:
00) mormor Elisabeth Hansdatter
01) mormors søster Johanne Hansdatter. B:
1) Hans Jørgensen i Skalbjerg
2) Anne Poulsdatter g.m. Mads Bertelsen i Sprattenborg
3) Kirsten Poulsdatter i Magdebølle.
Disse arvinger er næstsøskendebørn til afdøde kone.
Derimod arver Niels Jørgensen Husemose og hans talrige arvinger på ryttergodset ikke, da de er søskendebørn til afdødes kones mormor.

3009    Hans Hansen, fangefoged i Odense. 16.2.1761, fol.590.
Arvinger angives ikke.

3010    Gertrud, fattiglem i Odense. 29.1.1761, fol.591.
Enke efter Jacob Camin23.3.1761, fol.592B.
Arvinger angives ikke.

3011    Rasmus Vægter, fattiglem i Odense. 23.3.1761, fol.592B.
Arvinger angives ikke.

3012    Maren Jensdatter Rude, fattiglem i Odense. 15.12.1760, fol.593.
Enke efter Hans Asmann.
Arvinger angives ikke.

3013    Hans Jørgen Hetting i Odense. 1.4.1761, fol.394.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Christoffer Høhne. B:
1) Laurids Hansen Hetting 6
2) Maren Hansdatter Hetting 3.
FM: Søren Munch, skomager.

3014    Anne Marie Frederiksdatter, ugift tjenestepige i Odense. 24.2.1761, fol.595B.
Arvinger angives ikke.

3015    Kirsten Nielsdatter i Odense. 2.7.1761, fol.596B.
E: Hans Danielsen.
Arvinger angives ikke.

3016    Hans Nielsen, hyrde i Odense. 13.10.1760, fol.598.
E: Bodil Nielsdatter. LV: Jørgen Rasmussen, kroholder. B:
1) Niels Hansen 30, handskemagersvend
2) Hans Jørgen Hansen 28
3) Jens Hansen 22.

3017    Jacob Æbelø, handskemager i Odense. 6.7.1761, fol.599B.
E: Trone Pedersdatter. LV: Jacob Kandola. B:
1) Jens Æbelø 7
2) Jørgen Æbelø 4
3) Peder Æbelø 2.
FM: Oluf Ibsen Normann.

3018    Rasmus Ibsen, lavmand, fattiglem i Odense. 20.10.1760, fol.600.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Mogens Faber.
Arvinger angives ikke.

3019    Dines Steffensen, fattiglem i Odense. 9.1.1761, fol.601B.
Arvinger angives ikke.

3020    Mikkel Haach, aftakket rytter i Odense. 6.5.1761, fol.602.
E: Marie Johansdatter. LV: Jens Pedersen, gørtler. B:
1) Hans Mikkelsen Haach i Nonninge?
2) Marentse Mikkelsdatter Haach 25.

3021    Kirsten Andersdatter i Odense. 8.10.1760, 603.
Enke efter Svend Jacobsen, handskemager, [skifte 31.10.1752 lbnr.2704].
Af første ægteskab B:
1) Anders Simonsen, handskemager
2) Jesper Simonsen, [skifte 23.5.1737 lbnr.2015]. 3B:
a Jacob Jespersen 40, uvist hvor
b Inger Kirstine Jespersen 27
c Simon Jespersen 26.

3022    Hans Jochimsen Sletting i Odense. 3.6.1761, fol.604.
E: Gertrud Olufsdatter. LV: Hans Eriksen, daglejer.
B:
1) Oluf Hansen 26
2) Anne Christine Hansdatter 18
3) Jochum Hansen 16.
FM: Laurids Andersen, avlsmand.

3023    Peder Rasmussen, knapmager i Odense. 16.7.1761, fol.604B.
E: Karen Esbensdatter. LV: Hans Hansen.
A:
1) Steffen Madsen, klejnsmed, [skifte 18.10.1753 lbnr.2709]. 1B:
a Niels Steffensen, student
2) Johanne Gertrud Clausdatter g.m. Hans Tidemann, rytter.

3024    Elisabeth Jørgensdatter i Odense. 23.8.1761, fol.606.
E: Peder Braaby.
Arvinger angives ikke.

3025    Maren Hansdatter. 27.3.1760, fol.607.
E: Hans Jørgen, daglejer.
Arvinger angives ikke.

3026    Marie Pedersdatter, fattiglem i Odense. 7.8.1761, fol.608.
Enke efter Abraham, organist i Odense Sankt Knud (dvs. Vor frue kirke).
Arvinger angives ikke.

3027    Johan Frederik Schultz, aftakket rytter. 20.4.1761, fol.608B.
Arvinger angives ikke.
Testamente af 4.2.1761.
A: husværten Christoffer Adolf, knapmager.

3028    Anne Byssum i Odense. 29.7.1761, fol.610B.
E: Andreas Ginap. B:
1) Cathrine Marie Andreasdatter g.m. Daniel Hundt
2) Magdalene Dorthe Andreasdatter, død, var g.m. Christian Højer, degn [i Vallensbæk] på Sjælland, [skifte Smørum herred gejstlig 12.3.1759 lbnr.132]. 1B:
a Hans Nikolaj Højer 3, hos justitsråd Nissen i København.

3029    Hans Jespersen, skomager i Odense. 15.8.1761, fol.612B.
E: Maren Johansdatter. LV: Christen Brandt. A:
1) far Jesper Hansen i Korsør.

3030    Hans Christian Jacobsen, handskemager i Odense. 9.9.1761, fol.614.
E: Anne Eleonora Hansdatter. LV: Mathias Braadt, skomager. B:
1) Mette Hansdatter g.m. Niels Hansen, handskemager
2) Maren Hansdatter 26
3) Anne Louise Hansdatter 20.
FM: farbror Knud Jacobsen Altona.
Afdøde døde 11.8.1761.

3031    Fledføringskontrakt i Odense. 9.9.1761, fol.616B.
Fledføringskontrakt af 12.11.1760 for Jacob Grich Sommer, skomager hos søsterdatter Marie Sofie Møller, der ægter Carl Christoffer Schmidt.

3032    Maren Jochumsdatter i Odense, der døde 2.6.1761, fol.618B.
Enke efter Melchior Slagter. A:
1 bror, død. 2B:
a Nis Mikkelsen i Næsbyhoved Broby
b Hans Mikkelsen i Næsby.

3033    Henrik Lindegaard, handskemager i Odense, der døde 4.5.1761, fol.624.
E: Kirsten Mathiasdatter. LV: far Mathias Øllenslæger. B:
2) Henrikke Cathrine Henriksdatter, født efter fars død.
Første ægteskab med Johanne Jørgensdatter Ambus, [skifte 8.12.1759 lbnr.2895]. B:
1) Anne Margrethe Lisbeth Henriksdatter 7.
FM: farbror Christian Lindegaard, handskemager.
Desuden nævnes:
1 første hustrus bror Peder Ambus i København
2 Peder Ambus’ farbrordatter Anne Marie Svane
3 Morten Sørensen Lindegaard.

3034    Anne Dorthe Pedersdatter i Odense. 10.11.1761, fol.834B.
Enke efter Niels Lauridsen [Winther], rendemester, skifte 1.7.1751 lbnr.2700. B:
1) Anne Amalie Nielsdatter g.m. Peder Sørensen, rytter.

3035    Bodil Pedersdatter, fattiglem i Odense. 18.10.1761, fol.635B.
E: Hans Hansen, bødker.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søster i Assens ved enkemandens brorsøn Hans Thomsen, bødker.

3036    Ellen Lauridsdatter i Odense. 25.11.1761, fol.630B.
E: Mathias Jacobsen. B:
Hans Christian Mathiassen 18
2) Jacob Mathiassen 16
3) Lorents Mathiassen 12
4) Anne Frederikke Mathiasdatter 10.
FM: farbror Knud Jacobsen, vognmand.

3037    Marie Elisabeth Poulsdatter i Odense. 21.10.1761, fol.638B.
E: Laurids Berggreen.
2) Oluf Berggreen 9
3) Karen Berggreen 5.
FM: Christian Ohler.
Af første ægteskab B:
1) Hans Borch 14.

3038    Anne Cathrine Frey i Odense. 9.2.1761, fol.640.
Enke efter Hans Christian Flebe, vagtmester.
A:
0) forældre Hans Ulrik Frey, skoflikker og Anne Cathrine Flebe.
1) bror Rudolf Frey g.m. Botilde Cathrine Rosenlund. 1B:
a Sara Cathrine Frey
2) bror i Norge, død. B:
a en datter hos sin familie Hans Henrik Frey i Vågan i Lofoten fogderi.

3039    Synneve Jacobsdatter i Odense. 26.11.1761. fol.646.
Arvinger angives ikke.

3040    Hans Mogensen i Odense. 12.11.1761, fol.646B.
Arvinger angives ikke.

3041    Hans [Christian Berntsen] Drabe i Odense. 26.8.1761, fol.647.
E: Marie Madsdatter. LV: Niels Madsen. B:
1) Niels Hansen 12
2) Kirsten Hansdatter 7
3) Mette Hansdatter 4
4) Johan Christian Hansen 1½.
FM: farbror Jens Drabe.

3042    Kirsten Pedersdatter i Odense. 30.9.1761, fol.647B.
E: Christian Fitzen, skomager.
Første ægteskab med Thyge Didriksen, skomager, [skifte 21.9.1734 lbnr.1926]. B:
1) Didrik Thygesen, skomager
2) Peder Thygesen, skomager i Lemvig.

3043    Sidsel [Sofie Andersdatter], fattiglem i Odense. 9.12.1761, fol.652.
Enke efter [Peder Pedersen] Kalundborg, [skifte12.10.1742 lbnr.2240]. B:
1) Marie Pedersdatter Kalundborg.

3044    Maren Hansdatter i Odense. 26.11.1761, fol.652B.
E: Jens Jensen, klejnsmed. B:
3) Anne Marie Jensdatter 2½
4) Karen Jensdatter 14 dage.
Af første ægteskab B:
1) Karen 16
2) Birgitte 8.
FM: Oluf Rasmussen Lundager.

3045    Jørgen Hieronymussen, skomager i Odense. 7.10.1761, fol.654B.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Mathias Braadt, skomager.
Første ægteskab med [Anne Margrethe, skifte 5.4.1761 lbnr.2992]. B:
1) Ida Johanne Jørgensdatter 6
2) Hieronymus Jørgensen 3.
FM: farbror Niels Hieronymussen, skomager.

3046    Rasmus Jensen, urtegårdsmand i Odense. 19.12.1760, fol.659B.
E: Maren Jespersdatter.
Arvinger angives ikke.

3047    Rasmus Jørgensen Loumann i Odense. 11.10.1761, fol.661.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Jens Nielsen Schrei. B:
5) Laurids Rasmussen 14
6) Hans Rasmussen 13.
FM: farbror Niels Jørgensen i Allested.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Pedersdatter, skifte 17.7.1744 lbnr.2322]. B:
E: Rasmus Jørgensen. B:
1) Peder Rasmussen, på de lange rejser
2) Niels Rasmussen 23
3) Kirsten Rasmusdatter 21
4) Karen Rasmusdatter 19.

3048    Hans Mathias [Nielsen], bager i Odense. 9.6.1758, fol.668, protokollen 1772-1777 fol.255.
E: Else Cathrine Faaborg. LV: far Jacob Faaborg. Ved slutningen af skiftet 30.3.1775 er enken g.m. Johannes Hyllerup, bager. B:
2) Birthe Margrethe Vendelbo.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Vendelbo, skifte 23.8.1756 lbnr.2754]. B:
1) Niels Hansen Vendelbo.
FM: morbror Anders Christian Hansen, bager i Nyborg.
Desuden nævnes afdødes svoger Niels Jacobsen Brinch, bager i Kerteminde.
Arv i boet efter Mette Madsdatter, skifte 14.5.1751lbnr.2611. Enke efter Jens Sørensen Helt til:
1) Mette Madsdatters halvbror Laurids Madsen [Vendelbo, urmager i Århus], død. Første ægteskab med [Charlotte Laumandsdatter, skifte Århus 13.5.1715 lbnr.732]. 1B:
a Lorents Lauridsen, død. 1B:
1 Hans Mathias Lorentsen.
Af Laurids Madsen Vendelbos andet ægteskab 1B:
b Barbara Regine Lauridsdatter i Århus
2) Mette Madsdatters halvbror Niels Madsen, [skifte 20.10.1712 lbnr.1273]. 2B:
a Hans Mathias Nielsen, bager i Odense, som er afdøde
b Anders Nielsen i Kerteminde, død. 4B:
1 Niels Andersen
2 Hans Andersen
3 Dorthe Andersdatter
4 Anne Malene Andersdatter.

3049    Anders Pedersen, skomager i Odense. 6.12.1761, fol.690.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Christen Kehler. A:
1) søster Karen Pedersdatter 75.

3050    Registrering i Odense. 24.4.1760, fol.695.
Registrering af gods der tilhørte Thomas Gløerfeldt, kongelig svensk postholder i Assens, [skifte Assens 13.4.1760 lbnr.469].

3051    Anne Cathrine Banner, ugift i Odense. 30.12.1761, fol.696B.
Testamente af 6.3.1755. A:
1) søster. 2B:
a Tim Banner Kaas
b Birgitte Kaas
c Sofie Hedvig Kaas.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1762-17633052    Jørgen Møller i Odense. 4.1.1762, fol.2.
E: Elisabeth Christiansdatter Lerche.
bevilling til uskiftet bo af 4.1.1737.

3053    Niels Skovsbo i Odense. 16.1.1762, fol.2B.
E: Else Margrethe Lerche. B:
1) Hans Lerche Skovsbo i Rønne på Bornholm
2) Peder Bering Lerche i København.
Bevilling til uskiftet bo af 7.1.1757.
Afdøde døde 23.12.1757.

3054    Hans Trykker i Odense. 16.1.1762, fol.4B.
E: Pernille Christiansdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.9.1757.

3055    Johan Frederik Erch, grovsmed i Odense, der døde 9.3.1748, fol.5.
E: Bodil Marie Hansdatter, der døde 25.3.1748. B:
1) Anne Sabine Johansdatter 6
2) Margrethe Marie Johansdatter 3
3) Dorthe Marie Johansdatter 9 mdr.
FM: Erik Christensen, birkedommer.
Afdøde døde 9.3.1748.

3056    Elisabeth Kruse i Odense, der døde 3.1.1756, fol.58.
Enke efter Dines Lauridsen, [skifte 23.6.1755, lbnr.2718. A:
0) forældre Claus Kruse i Ekernførde i Ditmarsken, født 1649, begravet 25.8.1690 og Talche
1) søster Margrethe Clausdatter Kruse, døbt 26.6.1685, begravet 22.3.1749. Første ægteskab med Christoffer Pedersen, død. 1B:
a Elsebeth Christoffersdatter, døbt 5.4.1715, død. E: Frands Dressen. 2B:
1 Anne Frandsdatter, døbt 120.2.1740, i Meldorf i Holsten
2 Anne Margrethe Frandsdatter, døbt 17.11.1741, død. 1B:
x Antje, døbt 12.9.1761.
Margrethe Clausdatter Kruses andet ægteskab med Henrik Warderhausen. 1B:
b Claus Henriksen, døbt 18.1.1724, begravet 23.101737
2) søster Talche Clausdatter Kruse, døbt 22.10.1786, død
3) bror Hans Clausen Kruse, døbt 11.3.1688, begravet 21.4.1692
4) bror Claus Clausen Kruse i Wolmersdorf i Ditmarsken, døbt 12.1.1690, der døde, hans børn.
Afdøde døde på sin rejse i Assens, begravet Assens 7.1.1756.

3057    Hans Hansen, ugift smedesvend i Odense, der døde 17.7.1748, fol.79B.
A:
1) søster Anne Hansdatter i Svendborg
2) søster Elisabeth Hansdatter
3) søster Ellen Hansdatter.

3058    Marie Barchhausen i Odense. 12.5.1752, fol.106.
E: Johan Henrik Rehse. B:
1) Sofie Cathrine Rehse 8½, der døde
2) Marie Elisabeth Rehse 5.
FM: [Samuel Johan] Grubbe, rådmand.

3059    Registrering i Odense. 26.5.1755, fol.109.
Registrering agf gods der tilhørte Niels Rasmussen i Bederslev, der for kort tid siden havde solgt sin kro til Rasmus Jensen.

3060    Karen Andersdatter i Odense. 28.5.1751, fol.110.
E: Christen Rasmussen, murer. B:
1) Rasmus Christensen, murersvend
2) Marie Cathrine Christensdatter.

3061    Augusta Brochmann i Odense. 1.5.1746, fol.112.
Enke efter Scharff, kornet, hos sin søster Martinette [Vilhelmsdatter] Brochmann, skifte 25.1.1756 lbnr.2742, enke efter Jørgen [Jørgensen] Hahne, (Hahn) rådmand, [skifte 25.5.1730 lbnr.1987].
Fledføringskontrakt med søsterens datter Anne Margrethe Hahne.

3062    Simon Hellevad i Odense. 18.12.1746, fol.113B.
E: Mette Cathrine Kollund. LV: Jens Nielsen. B:
1) Gedske Marie Hellevad 24
2) Cort Hellevad 22.

3063    Marie Margrethe Pens i Odense. 25.2.1747, fol.118.
Enke. B:
1) Adam Bruun
2) Sofie Louise Bruun.
FM: Didrik Mathias Sigvard Puch.

3064    Niels Andersen Krag, skrædder. 23.1.1751, fol.118B.
E: Anne Marie Andersdatter. LV: Peder Eichel, kromand. A:
1) søskendebarn Mikkel Hansen i Vejrup.

3065    Maren Andersdatter i Odense. 23.5.1751, fol.120.
E: Peder Olufsen, kromand. B:
1) Peder Pedersen 30, student i København
2) Oluf Pedersen 19, i feldberederlære.

3066    Anne Marie Hansdatter i Odense. 9.6.1751, fol.124.
E: Rasmus Christensen, murersvend. B:
1) Christen Rasmussen 6
2) Ellen Rasmusdatter 3.
FM: Christen Rasmussen, murer.

3067    Niels Rasmussen, vognmand i Odense. 23.6.1751, fol.125.
E: Johanne Knudsdatter. LV: Peder Knudsen. B:
1) Karen Nielsdatter 25
2) Knud Christian Nielsen 22, smedesvend
3) Rasmus Nielsen 19.
FM: Erik Christensen, birkedommer.

3068    Karen Jensdatter i Odense. 10.11.1752, fol.128.
E: Jeppe Andersen.
Første ægteskab med Jørgen Christensen. B:
1) Dorthe Jørgensdatter.
FM: Filip Richter, klejnsmed.

3069    Anne Nielsdatter i Odense. 14.12.1752, fol.129B.
E: Peder Pedersen, urtegårdsmand. B:
1) Peder Pedersen 6
2) Niels Pedersen 4
3) Sara Pedersdatter.
FM: Søren Jensen, klejnsmed.

3070    Johan von Brochen. 1.2.1753, fol.133.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Jørgensen, klejnsmed. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter, død, var g.m. Peder Jørgensen Bering, skoleholder i Vantinge. 2B:
a Johan Jørgen Bering 11
b Anne Bering 5.
FM: Anders Madsen, tømrer.

3071    Hans Rasmussen Hvid, tømrer i Odense. 12.7.1753, fol.137.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Hansen, bødker. B:
1) Margrethe Hansdatter Hvid 13
2) Anne Kirstine Hansdatter Hvid 10
3) Rasmus Hansen Hvid 7
4) Thomas Hansen Hvid 5.
FM: Troels Lund, tømrer.

3072    Niels Hansen, skoflikker i Odense. 11.10.1753, fol.138B.
E: Anne Rasmusdatter, der også døde. B:
1) Rasmus Nielsen, kromand.

3073    Karen Lauridsdatter i Odense. 6.12.1753, fol.140.
E: Christen Dinesen. B:
1) Laurids Christensen 28, snedkersvend i Amsterdam
2) Knud Christensen 23.

3074    Anders Jensen, pottemager i Odense. 1.2.1754, fol.141.
E: Dorthe Nikolajsdatter. LV: Hans Fich, pottemager. B:
1) Edel Marie Andersdatter 7
2) Nikolaj Andersen 6
3) Jens Andersen 4
4) Henrik Andersen 1.
FM: Jens Hansen, klejnsmed.

3075    Anders Pedersen Svensk, urtegårdsmand i Odense. 14.2.1754, fol.143B.
E: Dorthe Bertelsdatter. LV: Hans Eidorff, snedker. B:
3) Maren Andersdatter 19
4) Johan Andersen 15
5) Mette Andersdatter 9.
FM: Vilhelm Valentinsen.
Første ægteskab med Maren Hansdatter. B:
1) Peder Andersen, skrædder i Hjallese
2) Anne Kirstine Andersdatter g.m. Hans Jespersen Lund, sadelmagersvend i København.

3076    Bertel Jensen, snedker i Odense. 16.2.1754, fol.146.
E: Jacobine Christensdatter. LV: Svend Krop, hattemager. B:
1) Christen Bertelsen 15
2) Niels Bertelsen 9
3) Maren Bertelsdatter 8
4) Martin Bertelsen 6
5) Judith Bertelsdatter 1½.
FM: Frederik Christian Bech, kromand.

3077    Poul Fransen, handskemager i Odense. 23.2.1754, fol.148.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Søren Randers, handskemager. B:
1) Mette Cathrine Poulsdatter 9.
FM: Sigismund Jonassen Dram, handskemager.

3078    Nikolaj Jørgensen, brødbager i Odense. 12.3.1754, fol.150.
E: Abelone Nielsdatter. A:
1) søskendebarn Karen g.m. en hjulmand i Bellinge.

3079    Anders Madsen, tømrer i Odense. 3.9.1754, fol.152.
E: Sidsel Mathiasdatter. LV: Svend Børre, skrædder. B:
1) Laurids Andersen Møller 33
2) Mathias Andersen Møller 20, i Ejby mølle
3) Bodil Andersdatter.

3080    Jesper Andersen, kromand i Odense. 21.9.1754, fol.154B.
E: Gertrud Lykkesdatter. B:
1) Jørgen Jespersen 25, bagersvend i København
2) Maren Jespersdatter g.m. Christian Rosenberg, skomager
3) Anne Margrethe Jespersdatter.

3081    Marie Iversdatter Møller i Odense. 14.10.1754, fol.158.
E: Mathias Bentsen på Hollufgård. A:
1) bror Mathias Iversen, uvist hvor
2) søster Dorthe Iversdatter Møller
3) halvsøster Johanne Jørgensdatter Møller, død. E: Niels Lauridsen, bager. 3B:
a Laurids Nielsen 10
b Anne Dorthe Nielsdatter 9
c Hans Mathias Nielsen 7.

3082    Mads Madsen, grovbrødsbager i Odense. 2.2.1755, fol.160.
E: Karen Christensdatter. LV: Poul Hanen, kromand. B:
1) Peder Madsen, handskemager
2) Niels Madsen 26, klejnsmedesvend i København
3) Johanne Madsdatter g.m. Jens Pedersen, gørtler
4) Cathrine Marie Madsdatter 34, i Ørsted i Jylland
5) Kirsten Madsdatter 24, i København
6) Birthe Madsdatter 20.

3083    Georg Albert Lambert, bogbinder i Odense. 7.6.1755, fol.161B.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter. LV: Johan Milo, bogbinder.
Første ægteskab med Margrethe Magdalene Liebe, [skifte 30.12.1738 lbnr.2086]. B:
1) Henrik Adam Lambert over 26
2) Otto Lambert, død. 1B:
a Anne Cathrine Lambert på Dallund.
Andet ægteskab med Anne Margrethe Klauenberg.

3084    Hans Olufsen, toldbetjent i Odense. 11.6.1755, fol.165.
Arvinger angives ikke.

3085    Niels Jørgensen Winther i Odense. 8.3.1756, fol.166B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Laurids Sørensen Winther. A:
1) bror Rasmus Jørgensen
2) søster Maren Jørgensdatter i Allested.

3086    Maren Hansdatter i Odense. 20.5.1756, fol.168.
Enke efter Jørgen Nielsen, murer, [skifte 1.10.1746 lbnr.2420]. B:
1) Jacob Jørgensen Møller i Stensballe, degn [i Vær og Nebel] i Jylland
2) Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Henrik [Frandsen] Lund, murer i [Nørre] Lyndelse ved Bramstrup
3) Maren Jørgensdatter i København.

3087    Simon Nielsen Eilschou i Odense. 3.12.1756, fol.169B.
E: Abel Johansdatter Østrup. LV: Rasmus Østrup. B:
1) Johan Nikolaj Eilschou 6.
FM: Rasmus Henriksen, kroholder.

3088    Anne Cathrine i Odense. 10.12.1756, fol.173.
E: Peder Flemmer. B:
1) Elias Flemmer, soldat i Rendsborg
2) en søn, soldat
3) Anne Marie Pedersdatter 20, i Haderslev.

3089    Peder Knudsen, feldbereder i Odense. 24.6.1751, fol.174B.
E: Johanne Haugaard. LV: Enevold Simonsen, kromand. B:
1) Jørgen Haugaard 35
2) Mogens Haugaard 21
3) Knud Pedersen 15.
FM: Hans Møller, handskemager.

3090    Peder Ibsen, toldbetjent i Odense. 25.6.1751, fol.175.
E: Marie Christiansdatter. LV: Enevold Simonsen, kromand. B:
1) Dorthe Marie Pedersdatter 18
2) Margrethe Pedersdatter 15
3) Christian Pedersen 10
4) Jens Pedersen 7
5) Mette Pedersdatter 5.
FM: Jens Brylle, kromand.

3091    Filip Becher, blytækker i Odense. 4.10.1751, fol.176.
E: [Navn angives ikke]. LV: Rasmus Blach, slagter. B:
1) Conrad Becher, rytter
2) Mathias Becher 24
3) Johan Filip Becher 15
4) Anne Christine Becher, gift i Rendsborg
5) Marie Cathrine Becher i Amsterdam
6) Lisbeth Sofie Becher 15
7) Marie Becher 13.
FM: Søren Langhoff, kromand.

3092    Hans Hansen, tambur i Odense. 12.5.1752, fol.176B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Filip Richter, klejnsmed. B:
1) Hans Hansen
2) Rasmus Hansen 21
3) en datter g.m. en garder i København
4 en datter g.m. en rytter i Fåborg.

3093    Niels Arvidsen, fangefoged i Odense. 27.1.1753, fol.178.
E: Marie Nielsdatter. LV: Otto Schiøtz, skoflikker.
Arvinger kendes ikke.

3094    Maren Olufsdatter i Odense. 3.3.1753, fol.179.
E: Jens Schiøtt. B:
1) Mathias Jensen i Nyborg
2) en datter g.m. en konstabel i København
3) en datter g.m. en skrædder i København
4) en datter g.m. Henrik, grenader i København.

3095    Christen Steffensen, bøssemager i Odense. 29.5.1753, fol.180.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Søren Hansen, handskemager. B:
1) Dorthe Christensdatter 34
2) Elisabeth Christine Christensdatter 31
3) Steffen Christensen 28.

3096    Hans Pedersen Svensk, tømrer i Odense. 11.4.1753, fol.180B.
E: Anne Cathrine Nielsdatter. LV: Hans Kjølmer, skrædder. B:
1) Helene Hansdatter g.m. Lorents Godskesen, skoflikker
2) Hedvig Kirstine Hansdatter 25, i Nyborg
3) Elisabeth Hansdatter, gift i Norge.

3097    Henrik Jensen, træskomand i Odense. 4.5.1753, fol.181B.
B:
1) Jens Hansen, fiskebløder
2) Birthe Hansdatter g.m. Johan Christian Stab, rytter
3) Maren Hansdatter g.m. Ertmann Bregendal, rytter.

3098    Hans Pedersen Meyer, tambur i Odense. 5.5.1753, fol.182B.
E: Gertrud Jacobsdatter. LV: Hans Kaare, urtegårdsmand. B:
1) Anne Else Hansdatter 9
2) Dorthe Kirstine Hansdatter 7
3) Anne Cathrine Hansdatter 5
4) Hans Hansen Meyer 4.
Afdøde døde i Assens.

3099    Abelone Rasmusdatter i Odense. 7.5.1753, fol.183B.
Enke efter Rasmus Nielsen. B:
1) Markus Rasmussen, rytter
2) Sofie Rasmusdatter g.m. Christoffer Jensen, rytter
3) Anne Marie Rasmusdatter 40.

3100    Else Marie Hansdatter i Odense. 14.5.1753, fol.184.
Arvinger angives ikke.

3101    Henrik Zihl i Odense. 13.6.1753, fol.185.
Anne Christensdatter. LV: Anders Pedersen Finech, kromand. B:
1) Henrik Henriksen Zihl 21, i handskemagerlære.

3102    Oluf Hansen Dyrendal, natmand og skorstensfejer i Odense.
Enkemand efter Anne Frederiksdatter. B:
6) Hans Olufsen 5.
Første ægteskab med Malene Mortensdatter, [skifte 6.12.1737 lbnr.2022]. B:
1) Morten Olufsen 36, natmand
2) Anne Olufsdatter i Holsten
3) Christoffer Olufsen 22, på Sjælland
4) Oluf Olufsen 18, i Slagelse.
Andet ægteskab med Karen Nielsdatter, [skifte 8.8.1745 lbnr.2351]. B:
5) Mette Malene Olufsdatter 11

3103    Nikolaj Christian Remin, maler i Odense. 31.8.1753, fol.186.
E: Mette Cathrine Lorentsdatter. LV: Niels Christensen, urtegårdsmand. B:
1) Nikolaj Christian Remin i Nyborg
2) Johan Christian Remin 24
3) Anne Cathrine Nikolajsdatter, gift
4) Marie Sofie Nikolajsdatter 28, i Nyborg.

3104    Christian Høj, murersvend i Odense. 9.10.1753, fol.187.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Eriksen, kromand.
Arvinger angives ikke.

3105    Dorthe i Odense. 13.10.1753, fol.188.
Enke efter Anders Lauridsen, vægter. B:
1) Abelone Andersdatter g.m. Christen Hansen Borch, skrædder i Jylland
2) en datter g.m. Lorents Pedersen, vægter.

3106    Herman Provst i Odense. 10.11.1753, fol.188B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Hans Christoffer Lerche, skærslipper. B:
1) Anne Elisabeth Hermansdatter 25 i Stige
2) Marie Cathrine Hermansdatter 23, i Stige
3) Johan Henrik Hermansen 21
4) Oluf Hermansen 18.
FM: Niels Christensen, urtegårdsmand.

3107    Rasmus Ibsen, pottemagersvend i Odense. 4.2.1754, fol.189B.
E: Cathrine Madsdatter. LV: Christian Hjort. A:
1) bror [Anders Ibsen, skifte 5.6.1747 lbnr.2439]. 1B:
a Jeppe Andersen 13.
FM: Henrik Hansen, pottemager.

3108    Anne Christensdatter i Odense. 2.3.1754, fol.190.
E: Mads Nielsen.
Afdøde efterlader en brorsøn i Hyme?

3109    Anne Lauridsdatter i Odense. 11.4.1754, fol.191.
E: Anders Nielsen. B:
1) Kirsten Andersdatter
2) Maren Andersdatter.

3110    Mette Læsteskærer i Odense. 30.4.1754, fol.191B.
Enke efter Peder Jonassen. B:
1) Poul Pedersen, skomagersvend.

3111    Poul Lassen, skomagersvend i Odense. 4.6.1754, fol.192B.
E: Marie Jørgensdatter. LV: Hans Poulsen. B:
1) Johanne Poulsdatter 10
2) Sidsel Poulsdatter 8
3) Jørgen Poulsen 5.
FM: Jørgen Æbelø, skomager.

3112    Anne i Odense. 6.7.1754, fol.194.
Enke efter Søren Hansen Koch. B:
1) Birthe Cathrine Sørensdatter g.m. Thyge Lauridsen, rytter
2) Ingeborg Sørensdatter 23.

3113    Hans Mathiassen, guldsmed, fattiglem i Odense. 6.1.1755, fol.195.
E: Sara Andersdatter. LV: Rasmus Pedersen Munch.
Arvinger angives ikke.

3114    Maren Jensdatter i Odense. 7.1.1755, fol.195B.
E: Niels Carstensen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

3115    Claus Andersen i Odense. 2.3.1755, fol.196B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Laurids Bang, kroholder. B:
1) Anne Marie Clausdatter.

3116    Lorents Madsen, vægter i Odense. 17.3.1755, fol.197.
E: Helene Rasmusdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Evert Lorentsen 3
2) Dorthe Lorentsdatter 6 mdr.
FM: Christoffer Lerche, skærslipper.

3117    Hjerre Broholm i Odense. 3.4.1755, fol.198.
E: Mette Cathrine Sørensdatter. LV: Hans Weidemann. B:
1) Ida Margrethe Hjerresdatter 21
2) Sofie Amalie Hjerresdatter 15
3) Jacob Hjerresen 8.
FM: Poul Pedersen.

3118    Erik Nielsen, murer i Odense. 24.5.1755, fol.198B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Christoffer Adolf. B:
1) Anne Kirstine Eriksdatter 27
2) Marie Eriksdatter 25
3) Niels Eriksen 21.

3119    Peder Grønvald, hattemager i Odense. 24.5.1755, fol.199B.
E: Anne. LV: Hans Sørensen, skomager. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Hannibal, skovfoged på Hindsholm
2) Cathrine Pedersdatter 26 i Nyborg
3) Susanne Marie Pedersdatter 23
4) Anders Pedersen Grønvald 21
5) Johanne Pedersdatter 14.
FM: Johan Nikolaj Møller, væver.

3120    Christen Vistisen (Vitsen), skomager i Odense. 27.7.1755, fol.201B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christoffer Høhne, skomager.
Arvinger angives ikke.

3121    Bodil Pedersdatter i Odense. 25.10.1755, fol.202B.
E: Hans Espersen. B:
1) Anne Marie Hansdatter 28.
FM: Christen Brandt, skomager.

3122    Marie Jensdatter.4.11.1755, fol.203.
E: Peder Pedersen, bissekræmmer. B:
1) Peder Pedersen, skomager
2) Jens Pedersen
3) Anne Pedersdatter g.m. Nikolaj Hornemann i København.

3123    Hans Hansen, vægter i Odense. 8.11.1755, fol.204.
E: Margrethe. B:
1) Poul Hansen.

3124    Hans Caspersen i Odense. 19.11.1755, fol.205.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Hansen, blegemand.
Arvinger kendes ikke.

3125    Hans Bellinge i Odense. 25.11.1755, fol.205B.
E: Anne Hansdatter. LV: Frederik Hjort.
Arvinger kendes ikke.

3126    Anne Cathrine Pedersdatter i Odense. 18.12.1755, fol.206B.
E: Johan Møller, skarpretter i Odense. B:
1) Cathrine Elisabeth Møller 12
2) Johan Christian Møller 9
3) Filip Møller 5
4) Anne Dorthe Møller 2¼.

3127    Anne Margrethe Mortensdatter i Odense. 22.12.1755, fol.207B.
E: Peder Ibsen, skomager. B:
1) Morten Pedersen 9
2) Anne Marie Pedersdatter 8.
FM: Joachim Peder Busch, skomager.

3128    Christiane Nielsdatter i Odense. 31.1.1756, fol.208B.
E: Rasmus Hansen. Arvinger kendes ikke.

3129    Engelke Christensdatter i Odense. 6.2.1756, fol.209.
B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Christian Weishoff, korporal
2) Maren Andersdatter g.m. Jørgen Bour, rytter.

3130    Kirsten Olufsdatter i Odense. 17.2.1756, fol.210.
Arvinger angives ikke.

3131    Barbara Christensdatter i Odense. 2.3.1756, fol.210B.
E: Jens Næstved, skrædder. A:
1) søster Karen Christensdatter.

3132    Niels Ild, aftakket soldat i Odense. 5.4.1756, fol211B.
E: Lukas Frandsdatter.
Arvinger angives ikke.

3133    Maren Nielsdatter i Odense. 12.4.1756, fol.212B.
Enke efter Søren Jørgensen Kærgaard, [skifte 24.4.1751 lbnr.2599]. B:

1) Jørgen Sørensen Lund, admiralitetsbud i København
2) Niels Sørensen Lund, admiralitetsbud i København
3) Barbara Marie Sørensdatter Lund g.m. Peder Hansen Skærbæk, overstyrmand i København
4) Mette Cathrine Sørensdatter Lund på stedet
5) Kirsten Sørensdatter Lund g.m. Rasmus Hofmann, snedker i Nakskov.

3134    Anne Olufsdatter i Odense. 23.4.1756, fol.213.
E: Johan Møller, buntmager. B:
1) Cathrine Møller.
FM: Oluf Rasmussen Lundgaard.

3135    Mette Pedersdatter i Odense. 10.5.1756, fol.214.
E: Hans Hansen Svendborg. B:
1) Hans Hansen 36, pottemager i Haderslev
2) Peder Hansen 320, feldberedersvend, uvist hvor
3) Anne Marie Hansdatter g.m. Rasmus Jacobsen, skipper i Svendborg
4) Else Hansdatter g.m. Niels Andersen
5) Marie Cathrine Hansdatter.

3136    Hans Bischolschi i Odense. 12.5.1756, fol.215.
E: Anne Marie Didriksdatter. B:
1) Didrik Hansen, soldat i København.

3137    Mads Rasmussen Brach i Odense. 3.7.1756, fol.216.
E: Anne Johansdatter. LV: Niels Andersen, skomager. B:
1) Henrik Madsen
2) Rasmus Madsen i Ørslev
3) Johan Madsen
4) Poul Madsen, uvist hvor
5) en datter g.m. Søren Sørensen i Jylland.

3138    Johan Christoffer Schænche, sadelmagersvend i Odense. 19.7.1756, fol.217.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde kom fra Goldberg i Slesvig.

3139    Karen Pedersdatter i Odense. 23.10.1756, fol.218.
Enke efter Oluf Joensen. B:
1) Anne Kirstine Olufsdatter g.m. Peder Dubenskjold, sergent.

3140    Karen Christensdatter i Odense. 12.11.1756, fol.218B.
E: Anders Poulsen, bissekræmmer. B:
1) Poul Christian Andersen i Rynkeby ved Skovsbo.

3141    Maren Nielsdatter i Odense. 16.11.1756, fol.220.
Enke efter Peder Tuse, [skifte 9.2.1747 lbnr.2407]. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Johan Jørgen Hansen, rytter
2) Niels Pedersen 20, i snedkerlære
3) Anders Pedersen 12.

3142    Jørgen Peder, væver i Odense. 23.11.1756, fol.221.
E: Pernille Mortensdatter Sirach. LV: Hans Jørgensen, snedker. B:
1) Søren Jørgensen 25, på Sjælland
2) Morten Jørgensen 23
3) Bodil Marie Jørgensdatter 19
4) Anne Kirstine Jørgensdatter 15.
FM: Christen Fitzen, skomager.

3143    Sille Cathrine Nikolajsdatter i Odense. 6.12.1756, fol.222.
E: Jens Frandsen, daglejer. B:
1) Nikolaj Jensen 23, potemagersvend
2) Maren Jensdatter 18
3) Marie Kirstine Jensdatter 12
4) Frands Jensen 8½.

3144    Jens Nielsen Lumby i Odense. 15.12.1756, fol.223.
A:
1) mor Karen i Lumby, enke efter Niels.

3145    Mads Jespersen Bolter, guldsmed i Odense. 6.2.1762, fol.224.
Testamente af 1.3.1749. A:
1) søster Anne Jespersdatter hos svigersøn [Andras Sørensen] Fugl, skoleholder i Fangel
2) bror [Johan Didrik Bolter, skoleholder i Hjadstrup, skifte Lunde herred gejstlig 31.5.1752 lbnr.33]. 1B:
a [Margrethe Cathrine Johansdatter Bolter] g.m. Rasmus Hjulby, skoleholder i Hjadstrup på Nørre Sletten
3) bror, død. 1B:
a Peder Hansen Bolter.

3146    Anne Cathrine Christensdatter, fattiglem i Odense. 9.2.1762, fol.226.
E: Peder Ibsen.
Arvinger angives ikke.

3147    Johannes Hansen, tårnvægter i Odense. 15.2.1762, fol.226B.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Kehler. B:
1) Hans Johansen 5.
FM: Søren Hansen, handskemager.

3148    Jens Højer, fuldmægtig i Odense. 23.10.1761, fol.228.
Arvinger angives ikke.

3149    Jacob Lauridsen Bagge i Odense. 22.12.1761, fol.232.
Afdøde efterlader enken, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

3150    Karen Mathiasdatter Høhne, fattiglem i Odense. 20.2.1762, fol.233.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes datter Dorthe Kirstine Jochumsdatter.

3151    Just Henrik Trømper, ritmester i Odense. 15.2.1762, fol.234.
E: Lykke Marie.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1762.

3152    Else Hansdatter, ugift tjenestepige i Odense. 6.4.1762, fol.235.
A:
1) bror Jørgen Hansen i Lyndelse
2) bror Anders Hansen i Lyndelse.

3153    Anne Kirstine Jensdatter i Odense. 19.4.1762, fol.236B.
E: Mads Pedersen, gørtler. B:
1) Susanne Dorthe Madsdatter
2) Margrethe Kirstine Madsdatter.

3154    Johanne Nielsdatter i Odense. Samfrændeskifte 7.9.1762, fol.239B, 290.
E: Anders Knudsen. slagter og vognmand. B:
1) Karen Andersdatter.
FM: Søren Langhoff, vognmand.
Bevilling til uskiftet bo af 12.3.1762.

3155    Rasmus Sørensen Verner i Odense. 10.4.1762, fol.240B.
E: Esther Marie Børresdatter. LV: Niels Borch. A:
1) far Søren Sørensen Verner.

3156    Johanne Madsdatter i Odense. 14.5.1762, fol.245B.
E: Jens Pedersen, gørtler. B:
1) Marie Jensdatter 16
2) Karen Jensdatter 13
3) Peder Jensen 10
4) Anne Jensdatter 8
5) Anne Kirstine Jensdatter 6
6) Johanne Jensdatter 3½
7) Frederikke Jensdatter 24 uger.
FM: morbror Peder Madsen, handskemager.

3157    Dorthe Kirstine Munch i Odense. 22.1.1762, fol.248B.
E: Rasmus Pedersen, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen Munch, soldat i Rendsborg
2) Christian Jensen Munch, dragon i Altona
3) Niels Jensen Munch i Holsten
4) Hans Jensen Munch 15
5) Dorthe Kirstine Jensdatter g.m. Anders Nielsen Saaby, rytter.

3158    Peder Munkerud i Odense. 10.5.1762, fol.252.
E: Anne Cathrine Mortensdatter. LV: Niels Krog. B:
1) Jochum Pedersen
2) Jacob Pedersen.
FM: Didrik Sørensen.

3159    Kirsten i Odense. 5.5.1762, fol.257B.
Enke efter Niels Langgreen, byfoged. B:
1) Hans Peder Langgreen, uvist hvor
2) Christian Langgreen 27, student
3) Hans Langgreen, i Holsten
4) Johannes Langgreen, i København
5) Frederikke Sofie Langgreen g.m. [Johan Carl] Turck, pauker i Odense
6) Mette Magdalene Langgreen 30
7) Anne Marie Langgreen 28, på Steensgård på Langeland.

3160    Christoffer Pedersen, vægter i Odense. 1.2.1762, fol.260.
E: Inger Nielsdatter. LV: Troels Lund, tømrer.
Arvinger kendes ikke.

3161    Peder Nielsen Pommer i Odense.7.6.1762, fol.261B.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Nielsen Kronborg. B:
1) Christian Pedersen 3.
FM: Mads Pedersen Stavlund.

3162    Søren Starup i Odense. 4.2.1762, fol.263B.
E: Anne Ibsdatter. LV: Poul Hansen, kromand.
Afdøde skal efterlade en bror Hans Møller i Jylland.

3163    Maren Lauridsdatter, ugift i Odense. 18.6.1762, fol.265B.
A:
1) bror Niels Lauridsen, træskomand i Urup [i Rynkeby sogn]
2) søster Sidsel Lauridsdatter, død. 1B:
a Laurids Hansen i Biskorup
3) søster Maren Lauridsdatter i Nyborg, død. 1B:
a Sidsel Hansdatter g.m. Jørgen Brylle, bødker i Skellerup
4) søster Anne Lauridsdatter, død. 1B:
a Laurids Nielsen i Rynkeby præstegård.

3164    Johan Frederik Beyer, sværdfeger i Odense. 22.6.1762, fol.267B.
E: Anne Baltsersdatter. LV: Christian Sibbern, urmager.
Testamente af 5.5.1762.

3165    Karen Rasmusdatter i Odense. 27.3.1762, fol.269B.
E: Christian Lorentsen, knapmager. B:
1) Peder Christiansen 25, i Holland
2) Karen Christiansdatter 23
3) Anne Kirstine Christiansdatter 21
4) Birthe Cathrine Christiansdatter 19
5) Anne Sybille Christiansdatter 11.

3166    Karen Andersdatter i Odense. 21.6.1762, fol.273B.
E: Laurids Henriksen pottemagersvend. B:
1) Anders Henriksen.
FM: Johan Lauridsen Schiøtz.

3167    Dorthe Olufsdatter i Odense. 21.6.1762, fol.275.
E: Hans Andersen Kjær, kroholder. B:
1) Marie Kirstine Hansdatter.
FM: Knud Jacobsen Altona.

3168    Margrethe Kirstine i Odense. 26.7.1762, fol.280.
E: Niels Madsen, pottemagersvend. B:
1) Anne Dorthe Nielsdatter 6
2) Kirsten Nielsdatter 3
3) Mette Cathrine Nielsdatter 1½.
FM: Mathias Braadt, skomager.

3169    Anne Marie Torp i Odense. 22.6.1762, fol.283.
E: Johan Frederik Milo, bogbinder. B:
3) Poul Frederik Johansen 9
4) Johan Frederik Johansen 7
5) Christian Gottlieb Johansen 5
6) Frederik Vilhelm Johansen 4
7) Anne Marie Johansdatter 17 uger.
FM: Christian Junge, glarmester.
Første ægteskab med [Poul Frederiksen Junge, bogbinder, skifte 5.11.1747 lbnr.2469]. B:
1) Hans Christian Junge 18
2) Marie Elisabeth Junge 15.

3170    Rasmus Olufsen Korsebjerg i Odense. 21.8.1762, fol.298.
E: Karen Andersdatter. LV: Hans Jensen, klejnsmed. A:
1) mor Maren Rasmusdatter g.m. Jørgen Christensen i Korsebjerg [i Ubberud sogn]
2) søster Maren Olufsdatter g.m. Mourids i Sanderum
3) søster Anne Olufsdatter, død. E: Mads Lauridsen i Korsebjerg. 1B:
a Maren Madsdatter
4) halvbror Otto Jørgensen
5) halvsøster Anne Jørgensdatter g.m. Oluf Hansen i Husemose [i Ubberud sogn].
Enkens første ægteskab med Jørgen Nielsen, [skifte 25.5.1752 lbnr.2636]. Arv til B:
1) Sidsel Jørgensdatter.

3171    Anne Barbara Christoffersdatter i Odense. 30.7.1762, fol.302B.
E: Rasmus Madsen, tømmersvend. B:
2) Marie Kirstine Rasmusdatter.
Af første ægteskab B:
1) Margrethe Carlsdatter i Horne præstegård.
FM: Andreas Huus, skomager.

3172    Margrethe i Odense. 26.7.1762, fol.308.
E: Johan [Henrik] Warnich, rytter. B:
1) Otto Warnich 14
2) Frederik Warnich 12
3) Anton Warnich 5
4) Anne Kirstine Warnich 5.
FM: Hans Røjrup, handskemager.

3173    Søren [Nissen] Bruun, dansk skoleholder i Odense. 12.4.1762, fol.309.
E: Anne Dorthe Simonsdatter Pilegaard. LV: Steenhof.
Første ægteskab med [Øllegaard Asmusdatter Repsdorph, skifte 9.7.1739 lbnr.2102]. B:
1) Nikolaj Sørensen Bruun
2) Mette Marie Sørensdatter Bruun g.m. Abraham Først, bendrejer i København.
Desuden nævnes enkens søster Margrethe Simonsdatter i Altona.

3174    Anne Marie Døhler i Odense. 2.10.1762, fol.322B.
A:
1) mor Ingeborg Cathrine Boesdatter g.m. Johan Leopold Butner, der er født i Sverige
Mors første ægteskab med afdødes far [Hans Døhler], skifte 22.12.1750 lbnr.2583
2) bror Johan Christian Døhler
3) søster Voldborg Døhler
4) søster Sofie Dorthe Døhler.

3175    Cathrine Stabs, fattiglem i Odense. 30.10.1762, fol.323B.
Arvinger angives ikke. dog nævnes en søn.

3176    Christoffer Asmussen, kornet i Odense. 25.9.1762, fol.324.
E: Karen Christiansdatter.
Arvinger kendes ikke.

3177    Kirsten Nielsdatter [Ladorph] i Odense. 17.11.1762, fol.328.
E: Johan Christoffer Køhler, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1757.

3178    Ellen Olufsdatter Koch i Odense. 26.10.1762, fol.330.
Enke efter Hans Hansen Drejer.
Testamente af 30.6.1760.
Hans A:
1) bror Arnold de fine Drejer i København
2) søskendebarn Gertrud Christine [Hansdatter] Drejer g.m. Christian Ørbæk, kapellan i Odense Sankt Knud, deres B:
a Hans Peder Ørbæk
b Jens Christensen Ørbæk.
Hendes A:
1) søskendebarn Hans Ernst Feltmann, regimentskvartermester i Norge, 1B:
a Johanne Marie Feltmann
2) søskendebarn Gert Juul Feltmann, præst i Oppdal. 1B:
a Ingeborg Cathrine Feltmann.

3179    Lorents Pedersen i Odense. 16.9.1757, fol.334B.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Peder Pedersen Schade. B:
1) Peder Lorentsen, rytter.

3180    Anne Margrethe Knudsdatter, fattiglem i Odense. 13.1.1758, fol.335B.
E: Mogens [Andersen], guldsmed.
Arvinger angives ikke.

3181    Maren Pedersdatter, fattiglem i Odense. 13.1.1758, fol.336B.
Arvinger angives ikke.

3182    Anne Anderses, fattiglem i Odense. 18.1.1758, fol.337B.
B:
1) Anne Marie Andersdatter g.m. Christen Rasmussen.

3183    Lene Jacobsdatter, fattiglem i Odense. 15.2.1758, fol.338B
Enke efter Poul Møller, snedker.
Arvinger angives ikke.

3184    Hans Salomonsen i Odense. 2.12.1758, fol.340.
E: Abelone Antonsdatter. LV: Frederik Hjort. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 5
2) Anne Cathrine Hansdatter 2.
FM: Laurids Andersen, avlsmand.

3185    Frederik Møller, ledertouger i Odense Hospital. 3.2.1758, fol.340B.
Arvinger angives ikke.

3186    Abelone Hansdatter, fattiglem i Odense. 9.4.1758, fol.342.
Arvinger angives ikke.

3187    Karen Hansdatter, fattiglem i Odense. 19.12.1757, fol.342B.
Arvinger angives ikke.

3188    Frue Frisch i Odense. 9.5.1758, fol.343B.
Arvinger angives ikke.

3189    Anne Mikkelsdatter, fattiglem i Odense. 11.11.1758, fol.344B.
Enke efter Hans Thomsen.
Arvinger angives ikke.

3190    Laurids Braadt, handskemager i Odense. 23.12.1762, fol.345B.
E: Else Ernstsdatter. B:
1) Ernst Braadt, fuldmægtig på Elved
2) Anne Braadt g.m. Anders Lauridsen, handskemager
3) Inger Braadt
4) Anne Margrethe Braadt.
Bevilling til uskiftet bo af 10.12.1762.

3191    Mette, fattiglem i Odense. 13.11.1758, fol.347.
Enke efter Rasmus Bødker.
Arvinger angives ikke, dog nævnes datteren Maren Rasmusdatter.

3192    Magdalene i Odense. 16.11.1758, fol.348B.
Enke efter Niels Bruun. B:
1) Niels Nielsen Bruun 17.

3193    Registrering i Odense. 18.4.1762, fol.350.
Registrering af gods, der tilhørte Bertel Rasmussen, stykkusk fra Nykøbing Falster, der døde på gennemrejse i Odense, [skifte Nykøbing Falster 27.11.1762 lbnr.669]

3194    Karen Sivertsdatter, fattiglem i Odense. 10.3.1762, fol.352.
Arvinger angives ikke, dog nævnes en søster g.m. Laurids Bang.

3195    Anne Margrethe [Thomasdatter] i Odense. 27.3.1762, fol.353.
E: Johan Daniel [Reitsky], parykmager. B:
3) Anne Juliane Johansdatter 15
4) Johan Frederik Johansen 7.
FM: morbrors søn Hans Jørgensen Loumann, skrædder.
Første ægteskab med [Hans Holm]. B:
1) Jørgen Hansen Holm 23, skrædder i København
2) Karen Hansdatter Holm g.m. [Ditlev Guldbæk], rytter.
(Sml. lbnr.3396).

3196    Kirsten Mortensdatter i Odense. 3.11.1762, fol.357B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Hans på Rørbæk gods.

3197    Barbara Nielsdatter, fattiglem i Odense. 15.3.1762, 359.
Arvinger angives ikke.

3198    Anne Bertelsdatter i Dårekisten i Odense. 10.8.1761, fol.360.
Enke efter en rytter. B:
1) Sara Christensdatter 12
2) Anne Marie Christensdatter 10
3) Charlotte Christensdatter 8
4) Johanne Christine Christensdatter 6
5) Andreas Christensen 5.
FM: Rasmus Jensen, skomager.

3199    Eskild Lauridsen, tømrersvend i Odense. 14.8.1762, fol.364.
E: Johanne Terkildsdatter. LV: Troels Lund, tømrer. A:
1) far Laurids Nielsen i Stallerup [i Bredstrup sogn] i Jylland.

3200    Ingeborg Sivertsdatter, fattiglem i Odense. 26.2.1762, fol.366.
Arvinger angives ikke, dog nævnes sønnen Jørgen Hansen.

3201    Armgot Sofie i Odense, der døde 12.6.1762, fol.367.
Enke efter Rich. A:
1) bror Didrik Koch, organist i Haderslev.

3202    [Mette Johanne Arenfeldt] i Odense. 12.1.1763, fol.372.
E: Henrik Bille, landsdommer.
Testamente af 7.1.1763.

3203    Inger Kirstine i Odense. 3.12.1762, fol.373.
Enke efter Schiøtt. B:
1) Andreas Schiøtt i København
2) Kirstine [Sabine Riisbrich] Schiøtt g.m. Hans Teisen, farver i Nyborg
3) Maren Schiøtt g.m. Erik Switzer i Asnæs på Sjælland ved hans bror Jens Switzer på Nislevgård [i Otterup sogn].

3204    Hans Rasmussen, bødker og hustru Mette Ditlevsdatter i Odense. 23.2.1762, fol.376.
B:
1) Jesper Hansen Lund 18
2) Anne Marie Hansdatter 16
3) Hans Hansen Lund 12½
4) Mette Margrethe Hansdatter 10
5) Christian Hansen Lund 7½.
FM: Arent Hansen, bager.

3205    Bent Frimodt, vægter, fattiglem i Odense. 15.1.1763, fol.386.
E: Cathrine Bentz.
Arvinger angives ikke.

3206    Kirsten Christensdatter i Odense. 7.8.1762, fol.388.
Enke efter Christen Ibsen. B:
1) Christen Christensen 25.
Desuden nævnes afdødes søster Else Christensdatter g.m. Peder Danielsen.

3207    Hans Clausen, skomagersvend i Odense. 3.11.1762, fol.389B.
Arvinger kendes ikke.

3208    Anne Andreasdatter i Odense. 21.1.1763, fol.390B.
E: Morten Nielsen Ommermann.
Første ægteskab med Christian Ommermann, skifte 4.11.1734 lbnr.1927]. B:
1) Abigael Christiansdatter Ommermann.
FM: Søren Randers, handskemager.

3209    Cathrine Pedersdatter i Odense. 30.3.1763, fol.396.
E: Jens Knudsen, skoflikker. A:
1) søster, død. 2B:
a Carl Bentsen i Allese
b en datter g.m. Peder Aamand, skomager i Tørring i Sønder Broby sogn.

3210    Mathias Verner i Odense. 12.2.1763, fol.400B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Hans Jørgen Holm, kromand. A:
1) far Søren Verner.

3211    Peder Hansen, fattiglem i Odense. 8.2.1763, fol.402.
E: Anne Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

3212    Anne Cathrine Eriksdatter, fattiglem i Odense. 13.1.1763, fol.403.
Arvinger angives ikke, dong nævnes en [halv]bror Jacob Christensen, handskemager.

3213    Anne Kirstine Eriksdatter, fattiglem i Odense. 13.1.1763, fol.404.
Arvinger angives ikke, dong nævnes en søster Marie Eriksdatter.

3214    Jørgen Schmidt, skrædder i Odense. 7.4.1762, fol.405.
E: Margrethe Helene. LV: Nikolaj Rehfeldt, skrædder. B:
1) Marie Cathrine Schmidt 15
2) Sara Malene Schmidt 12
3) Mathias Schmidt 10
4) Johannes Schmidt 7.
FM: Steenhof, glarmester.

3215    Niels Sivertsen [Sigvardsen], pottemager i Odense. 13.12.1762, fol.409.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jørgen Rasmussen, kromand. B:
2) Maren Nielsdatter 7
3) Bodil Cathrine Nielsdatter 2½.
FM: farbror Anders Sivertsen, pottemager.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter], skifte 5.5.1751 lbnr.2605. B:
1) Abelone Nielsdatter i Søndersø Skov.

3216    Christen Sørensen Velling i Odense. 5.2.1763, fol.415.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Anders Pedersen Blomme, urtegårdsmand. B:
1) Hans Christian Christensen
2) Oluf Christensen
3) Andreas Christian Christensen, uvist hvor.

3217    Hans Pedersen Weidemann i Odense. 18.11.1762, fol.416.
E: Anne Marie Gregersdatter. LV: Oluf Nielsen.
Hans B:
1) Jens Hansen Weidemann.

3218    Margrethe Johansdatter i Odense. 5.2.1763, fol.419.
E: Mathias Jacobsen, tambur. A:
1) bror Anton Johansen i Bukkerup i Søllested sogn.

3219    Birthe Frandsdatter i Odense. 6.4.1763, fol.421B.
E: Hans Eriksen, daglejer.
Arvinger angives ikke.

3220    Karen Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 11.6.1762, fol.423.
E: Hans Henrik, brolægger.
Arvinger angives ikke.

3221    Johan Maibom, artillerikusk i Odense. 18.11.1762, fol.424.
E: [Navn angives ikke]. LV: Andreas Bech, vognmand. B:
1) Laurids Maibom 34, i Ditmarsken
2) Johan Maibom 12.
FM: Laurids Andersen.

3222    Hans Pedersen, daglejer i Odense. 9.12.1762, fol.425.
E: Anne Marie Pedersdatter. LV: Laurids Ibsen. B:
1) Anders Hansen
2) Hans Hansen 12
3) Anne Kirstine Hansdatter 8
4) Anne Hansdatter 4.
FM: Henrik Madsen.

3223    Niels Hansen Skov i Odense. 18.11.1762, fol.426B.
E: Anne Marie Hamann. LV: Hans Kjølmer, skrædder. B:
1) Mette Margrethe Nielsdatter 20
2) Hans Jørgen Skov 17
3) Hans Georg Adolf Skov 10.
FM: Johan Hagested, skrædder.

3224    Margrethe Pedersdatter i Odense. 15.1.1762, fol.428B.
Arvinger angives ikke.

3225    Rasmus Sørensen, brolægger i Odense. 28.4.1763, fol.429B:
Arvinger angives ikke.

3226    Anne Cathrine, fattiglem i Odense. 25.12.1762, fol.430B.
Enke efter Hans Pedersen, tømrer, [skifte 7.7.1710 lbnr.1201].
Arvinger angives ikke.

3227    Hans Henrik, brolægger, fattiglem i Odense. 2.1.1763, fol.431B.
Arvinger angives ikke.

3228    Anne Cathrine Christensdatter i Odense. 30.12.1762, fol.432B.
A:
1) bror Jacob Christensen.

3229    Karen Pedersdatter, fattiglem i Odense. 23.11.1762, fol.433.
Arvinger angives ikke.

3230    Johanne Rasmusdatter i Odense. 19.1.1763, fol.434.
E: Søren Verner. B:
2) Mathias Verner
3) Søren Verner i Tårup
4) Verber Sørensen i Horne
5) Mette Sørensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Karen Sivertsdatter i Bjerre mølle.

3231    Frands Hansen, tambur i Odense. 3.5.1763, fol.436.
E: Anne Ibsdatter. LV: Niels Christensen, urtegårdsmand. B:
3) Jacob Frandsen 13
4) Niels Frandsen 10
5) Mikkel Frandsen 6.
Første ægteskab med [Margrethe Hansdatter, skifte 14.12.1744 lbnr.2341]. B:
1) Anne Christiane Frandsdatter 26
2) Maren Frandsdatter 18.

3232    Anders Olufsen, aftakket korporal i Odense. 13.11.1762, fol.437.
Arvinger angives ikke.

3233    Lorents Godskesen, skoflikker i Odense. 27.12.1762, fol.438.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Kjølmer, skrædder.
Arvinger kendes ikke.

3234    Dorthe [Frederiksdatter] von Haven i Odense. 24.5.1763, fol.441.
Enke efter [Rasmus] Trane, forvalter på baronierne Einsidelsborg og Kørup, [begravet Kørup 13.2.1755]. B:
1) [Frederik Christian Rasmussen] Trane, præst i Humble
2) [Birthe Cathrine Rasmusdatter Trane] g.m. Christian Møller til Vejstrupgård, byfoged i Rudkøbing og herredsfoged på Langeland.
Desuden nævnes professor von Haven.

3235    Frands Thomsen, kroholder i Odense. 28.4.1763, fol.442.
E: Maren Knudsdatter. LV: Steffen Hansen, kromand. B:
2) Jens Frandsen 21
3) Kirsten Frandsdatter 16.
FM: Martin Schmidt, snedker.
Første ægteskab med [Marie Nielsdatter, skifte 15.4.1738 lbnr.2044]. B:
1) Thomas Frandsen.

3236    Karen Rasmusdatter i Odense. 24.1.1763, fol.446.
E: Hans Christian Lindegaard, skomager. B:
1) Mathias Hansen Lindegaard 11
2) Anne Hansdatter Lindegaard 9
3) Helvig Hansdatter Lindegaard 6
4) Iver Hansen Lindegaard 3½.
FM: Filip Waidtlev.

3237    Anne Hedvig Andersdatter i Odense. 21.6.1763, fol.451B.
E: Jørgen Gorm. B:
1) Laurids Gorm 10
2) Andreas Gorm 6.

3238    Anne Hansdatter i Odense. 13.11.1763, fol.453.
Enke efter Peder Nielsen Pommer, [skifte 7.6.1762 lbnr.3161]. B:
1) Christian Pedersen 4.
FM: mors søskendebarn Søren Rasmussen i Åsum på kongens gods.

3239    Laurids Jensen Kølstrup i Odense. 14.7.1762, fol.457B.
Enkemand efter [Abelone Hansdatter, skifte 21.7.1756 lbnr.2793]. B:
3) Anne Cathrine Kølstrup g.m. Christen Velling, grovbrødsbager
4) Hans Kølstrup 28, kandestøbersvend
5) Kirsten Kølstrup.
[Første ægteskab med Marie Lauridsdatter, skifte 27.1.1730 lbnr.1740]. B:
1) Ditlev Lauridsen Kølstrup 49, skrædder i Christiania.
2) Marie Cathrine Lauridsdatter, i Hospitalet.

3240    Hans Jørgen Adriansen, bødker i Odense. 15.3.1763, fol.465.
E: Anne Frederiksdatter. FM: Arent Nielsen, bager. A:
1) far Adrian Hansen.

3241    Karen Pedersdatter i Odense. 13.9.1763, fol.469B.
E: Filip Waidtlev. B:
1) Hans Ulrik Waidtlev 26, i Dalum mølle
2) Anne Margrethe Waidtlev 24
3) Peder Waidtlev 19
4) Jørgen Waidtlev 17
5) Johannes Waidtlev 15
6) Christoffer Waidtlev 11
7) Christian Waidtlev 7
8) Hans Christian Waidtlev 5.
FM: farbror Christoffer Waidtlev.

3242    Maren Andersdatter i Snapind. 23.9.1763, fol.473B.
E: Hans Madsen.
Første ægteskab med [Jørgen Knudsen, skifte 9.12.1750 lbnr.2580]. B:
1) Laurids Jørgensen i Elmelunde, myndig.

3243    Tønnes Christensen, handskemager i Odense. 7.12.1762, fol.474B.
E: Dorthe Margrethe Lauridsdatter. LV: Filip Waidtlev. B:
1) Kirsten Tønnesdatter 1½
2) Tønnes Tønnesen, født efter fars død.

3244    Sidsel Lauridsdatter i Odense. 23.6.1763, fol.478.
E: Laurids Lauridsen. B:
1) Maren Hansdatter, (kaldes også Maren Andersdatter) g.m. Georg Ludolf Runeberg, trompeter i Odense
2) Laurids Christensen, snedker i København
3) Karen Christensdatter gift på Als, der døde. 2B:
a en søn hvis navn ikke kendes
b Anne Kirstine Eskildsdatter

3245    Kirsten Fich i Odense. 21.8.1763, fol.481B.
E: Andreas Lydersen, handskemager.
Hendes B:
1) Hans Hansen Fich 32, handskemagersvend i København.

3246    Carsten Pedersen, dynevårskræmmer i Odense. 9.1.1764, fol.483.
E: Anne Steffensdatter. LV: Jens Andersen Krag, slagter. B:
1) Mette Carstensdatter 20.
FM: Laurids Nielsen, skomager.

3247    Kirsten Jensdatter i Odense. 9.2.1764, fol.484B.
E: Jens Christensen Kousted, handskemager. B:
1) Christen Jensen 18
2) Else Jensdatter 14
3) Johannes Jensen 8
4) Johanne Jensdatter 7
5) Hans Jensen 1.
FM: morbror Jens Christensen.
Afdøde døde 10.1.1764.

3248    Mette Olufsdatter i Odense. 24.1.1764, fol.488B.
E: Hans Kjølmer, skrædder. B:
3) Conrad Kjølmer 25.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Nielsen i Randers
2) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Jens Hansen Lund, klejnsmed.

3249    Sidsel Sørensdatter i Odense. 1.12.1763, fol.496.
E: Hans Caspersen, handskemagersvend. B:
1) Søren Hansen 4.
FM: Peder Hjallese, vægter.

3250    Hans Høj, daglejer i Odense. 21.2.1764, fol.497.
B:
1) Mads Hansen
2 en datter, hvis navn ikke angives.

3251    Kirsten Hansdatter i Odense. 6.9.1763, fol.498B.
E: Otto Schiøtt. B:
1) Peder Johansen Schiøtt.
Hendes B:
1) en datter g.m. Jørgen Madsen.

3252    Laurids Ibsen, hyrde, fattiglem i Odense. 4.7.1763, fol.499B.
Arvinger angives ikke.

3253    Peder Jørgensen, klejnsmededreng i Odense. 25.4.1764, fol.500B.
A:
1) mor Anne Rasmusdatter g.m. Knud Hansen, klejnsmed
2) søster Marie Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Trane, feldbereder.
Afdøde havde arv efter sin far Jørgen Knudsen, skifte 16.3.1758 lbnr.2837.

3254    Peder Baltsersen, vægter i Odense. 1.8.1763, fol.502B.
E: Mette Kirstine Hansdatter. LV: Mourids Bøll, skomager. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter g.m. Adam Kain, soldat
2) Peder Pedersen 22
3) Bodil Pedersdatter 19
4) Gertrud Pedersdatter.

3255    Johan Johansen i Odense. 4.7.1763, fol.503B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Peder Knudsen, kromand. B:
1) Rasmus Johansen 15
2) Hans Johansen 10
3) Rasmus Johansen 7
4) Anne Johansdatter 2.
FM: Sigismund, handskemager.

3256    Johanne [Kirstine] Andersdatter, fattiglem i Odense. 24.6.1763, fol.505.
Enke efter Christian Høj, [skifte 9.12.1759 lbnr.2919].
Arvinger angives ikke.

3257    Mette Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 27.8.1763, fol.506B.
Enke efter Anders Lauridsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes datter Elisabeth Andersdatter.

3258    Laurids Olufsen Kofoed, pottemagersvend i Odense. 3.3.1763, fol.507B.
E: Kirstine Mariche Jacobsdatter. B:
1) Ulrik Christian Lauridsen i Svendborg.

3259    Karen Christensdatter, fattiglem i Odense. 10.10.1762, fol.508B.
Arvinger angives ikke.

3260    Jacob Rasmussen, stykkusk i Odense. 6.11.1762, fol.509B.
Arvinger angives ikke.

3261    Margrethe Kalundborg, fattiglem i Odense. 29.11.1762, fol.510.
Arvinger angives ikke.

3262    Hans Pedersen, skomager, fattiglem i Odense. 6.1.1763, fol.511.
E: Lisbeth Sofie.
Arvinger angives ikke.

3263    Anne Christoffersdatter, fattiglem i Odense. 24.2.1763, fol.512B.
Arvinger angives ikke.

3264    Hedvig [Winther] i Odense. 1.5.1763, fol.516.
Enke efter Gregers Gregersen, [skifte 6.9.1725 lbnr.1557]. B:
1) Sidsel Gregersdatter gift på Sletten
2) Inger Gregersdatter, [skifte 27.7.1751 lbnr.2648], var g.m. Hans Danielsen, daglejer. 3B:
a Daniel Hansen
b Anne Hansdatter gift i København
c Gregers Hansen 22
3) Frands Gregersen i Altona
4) Gabriel Gregersen, degn i Hillerslev, død. 1B:
a Anne Cathrine Hedvig Gabrielsdatter 21

3265    Didrik [Thomsen] Kingo, farver i Odense. 28.10.1762, fol.518B.
E: [Anne] Margrethe Øllegaard [Dahl]. LV: Sigvard Møller, kinesisk købmand. B:
1) Marie Didriksdatter 8½
2) Karen Didriksdatter 6½
3) Maren Didriksdatter 4½.
FM: David Ficht.

3266    Henrik Rasmussen i Lille Snapind. 17.5.1764, fol.547.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Store Snapind. B:
1) Rasmus Henriksen 15.
FM: Rasmus Pedersen, rytterbonde i Bolbro.

3267    Hans Christensen, daglejer i Odense. 29.10.1763, fol.550B.
E: Marie Dorthe Pedersdatter. LV: Knud Jacobsen, vognmand. B:
1) Karen Hansdatter 9
2) Maren Hansdatter 7.
FM: Niels Hansen, kromand.

3268    Anne Jørgensdatter Birch i Odense. 1.11.1763, fol.552.
E: Laurids Baltsersen, sadelmager. B:
1) Jørgen Mathias Birch 11
2) Anne Cathrine Birch 10.

3269    Laurids Hansen, grovbrødsbager i Odense. 6.5.1763, fol.554B.
E: Anne Lisbeth Hermansdatter. LV: Jens Kousted, handskemager. B:
1) Hans Lauridsen 1¾
2) Laurids Lauridsen, 12 uger den 26.5.1764.
FM: mosters mand Hans Drissel, feldbereder.

3270    Anne Kirstine, jordemoder i Odense. 12.7.1763, fol.558B.
E: Peder Bovet, torvemester i København. B:
1) Peder Pedersen, uvist hvor
2) Juliane Cathrine Pedersdatter g.m. Bertel Olufsen
3) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Nikolaj Varberg, skrædder i Nyborg.

3271    Margrethe Elisabeth [Nielsdatter] i Odense. 8.9.1761, fol.565B.
Enke efter Nikolaj Clausen, [skifte 13.3.1742 lbnr.2241]. B:
1) Cathrine Marie Nikolajsdatter g.m. Oluf Lyngager, urmager i København
2) [Christiane Charlotte] Nikolajsdatter g.m. Thomas Arentz, vagtmester
3) Sofie Amalie Nikolajsdatter 32.

3272    Karen Bertelsdatter i Odense. 7.6.1762, fol.566B.
E: Samuel [Joachim Hermansen] Grube, rådmand. B:
1) Bertel Herman Grube, kapellan i Præstø og Skibinge.

3273    Hans Køge og hustru i Odense. 16.11.1762, fol.567B.
Arvinger kendes ikke.

3274    Johanne Knudsdatter i Odense. 3.5.1764, fol.569.
E: Jacob Trane, feldbereder. B:
1) Jørgen Jacobsen 12
2) Knud Jacobsen 5.
FM:
1 morbror Jørgen Knudsen i Hunderup
2 morbror Hans Knudsen i Sanderum.

3275    Anne Marie Brorson i Odense. 23.6.1762, fol.573.
E: Veste Andersen Puggaard.
Testamente af 11.8.1761.
Desuden nævnes afdødes søsters mand Johan Køhler, købmand.
Tilskrevet med blyant: Afdøde var datter af [Jacob] Brorson, toldkontrollør i Assens, skifte Assens 2.3.1742 lbnr.285.
Afdøde døde 13.6.1762.

3276    Hans Andersen og hustru Johanne Pedersdatter, fattiglemmer i Odense. 4.12.1763, fol.575.
Arvinger angives ikke.

3277    Maren Justsdatter, ugift i Odense. 18.4.1763, fol.576B.
A:
1) søster Anne Justsdatter g.m. Rasmus Hansen i Magleby på Langeland.

3278    Daniel Hundt i Odense. 30.8.1763, fol.580B.
E: Cathrine Marie. LV: Steffen Hansen, bager. B:
1) Anne Cathrine Hundt g.m. Henrik Siegler i København
2) Johan Christoffer Hundt 27, musikantsvend i Christiania i Norge
3) Sofie Dorthe Hundt 22
4) Hans Henrik Hundt 14, i musikantlære
5) Christiane Magdalene Hundt 11.
FM: Peder Didrik Hvam.

3279    Malene Iversdatter Lagesen, ugift i Odense. 31.4.1763, fol.584.
A:
0) forældre [Iver Lagesen, præst i Odense Sankt Hans, død 23.10.1718 og Anne Sibylle Christoffersdatter Schrøder, skifte Odense herred gejstlig 26.11.1753 lbnr.98]
1) bror [Joachim] Iversen [Pritzbuer], skoleholder i Brenderup
2) bror [Christoffer Iversen, præst i Bregninge på Tåsinge, død 1751]. 2B:
a [Iver Christoffersen], student på Tåsinge
b [Joachim Christoffersen], student på Sjælland
3) søster [Margrethe Iversdatter], død, var g.m. [Hans Clausen Kyhl, degn i Gelsted og Rørup, skifte Vends herred gejstlig 28.6.1742 lbnr.72]. 1B:
a Johanne Marie [Kyhl] g.m. Jacob Gislev, rytter.

3280    Filip Møller i Odense, der døde 31.5.1762, fol.587.
Arvinger angives ikke.

3281    Christoffer Hansen, kromand i Odense. 28.11.1763, fol.580B.
E: Elisabeth Olufsdatter. LV: svigersøn Jens Kousted. A:
1) bror Anders Hansen Bech, vognmand
2) bror Hans Hansen i Sanderum på ryttergodset.

3282    Ingeborg Vægters, fattiglem i Odense. 8.11.1763, fol.591B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svigersøn Laurids Nielsen, urtegårdsmand.

3283    Peder Nielsen Braaby, fattiglem i Odense. 27.10.1763, fol.592B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes datter Karen Pedersdatter.

3284    Margrethe Pedersdatter, fattiglem i Odense. 25.10.1763, fol.593B.
E: Christen Vægter, nu i Odense Hospital.
Arvinger angives ikke.

3285    [Dorthe Kiefer] fattiglem i Odense. 27.9.1763, fol.594.
Enke efter Ludvig [Andersen], maler, [skifte 21.4.1759 lbnr.2960].
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søn Andreas Ludvigsen, skrædder.

3286    Peder Øllenslæger, skomagersvend i Odense. 15.10.1763, fol.595B.
E: Elsebeth Rasmusdatter. LV: Erik Westrin, garver.
Arvinger angives ikke.

3287    Michael Holm, ledertover, fattiglem i Odense. 20.10.1763, fol.596B.
E: Anne Mortensdatter.
Arvinger angives ikke.

3288    Cathrine Hansdatter, fattiglem i Odense. 8.11.1763, fol.597.
Enke efter Niels Jyde.
Arvinger angives ikke, dog nævnes sønnen Peder Nielsen.

3289    Mette Bolette Anchersdatter i Odense. 14.11.1763, fol.598.
E: Niels Pedersen, handskemager. B:
2) Karen Nielsdatter 17
3) Bodil Marie Nielsdatter 13.
Uden ægteskab B:
1) Baltser Baltsersen, handskemager i Åbenrå.

3290    Gertrud Sofie i Odense. 6.11.1759, fol.602.
Enke efter Jens Henriksen, fiskebløder.
Arvinger kendes ikke.

3291    Erik Pedersen Lind, skomagersvend i Odense. 6.12.1763, fol.608.
E: Anne Christensdatter. LV: Peder Rasmussen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

3292    Karen Andersdatter i Odense. 1.6.1762, fol.609.
E: Peder Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.

3293    Abelone Fabers, fattiglem i Odense. 1.6.1762, fol.610.
Arvinger kendes ikke.

3294    Johanne Pedersdatter, fattiglem i Odense. 24.6.1762, fol.610B.
Arvinger kendes ikke.

3295    Jochum Kysau i Odense. 23.10.1763, fol.611B.
E: Sidsel Cathrine. LV: Oluf Dam, skrædder.
Arvinger angives ikke.

3296    Karen Christensdatter i Odense. 13.9.1763, fol.613.
E: Jens Jensen, træskomand. B:
2) Erik Jensen 24
3) Anne Kirstine Jensdatter 23
4) Christiane Jensdatter 19
5) Kirsten Jensdatter 17.
FM: morbror Anders Christensen på Heden.
Første ægteskab med Erik Pedersen, [skifte 7.7.1733 lbnr.1887]. B:
1) Anne Margrethe Eriksdatter.

3297    Frederik Hjort i Odense. 3.1.1764, fol.616.
E: Sidsel Kirstine. LV: Rønnov, birkedommer og prokurator. B:
1) Jørgen Mønster 20
2) Jytte Frederiksdatter
3) Marie Cathrine Frederiksdatter
4) Pernille Frederiksdatter
5) Cathrine Frederiksdatter.
FM: Niels Hansen, kromand.

3298    Valther Kauth, stadskirurg i Odense. 20.10.1757, fol.618B, næste protokol fol.2.
Enkemand efter Susanne Dorthe Panch.
Testamente af 20.10.1746. A:
1) halvsøster g.m. Johan Zimmermann, bogbinder. 2B:
a Andreas Zimmermann, bogbinder i Horsens
b Bente Johansdatter Zimmermann i Helsingør


Odense Byfoged
Skifteprotokol
1764-1769


3299    Adolf Christian von Holsten, løjtnant i Odense. 4.2.1764, fol.36.
A:
0) forældre [Wulff Sivert von Holsten, død 1713 og Ida Skeel, død 1749]
1) bror [Erik Skeel] von Holsten til Arreskov og Gelskov
2) søster Anne Margrethe von Holsten i Preetz adelige frøkenkloster [i Pløn]
3) søster [Birthe Skeel von Holsten] g.m. [Knud] Bille [til Stenalt], etatsråd i Jylland
4) søster [Elisabeth Sofie von Holsten], død [begravet Rødding 24.5.1738], var g.m. [Mogens] Rosenkrantz til Spøttrup. 2B:
a Aksel Rosenkrantz, major på Brobygård
b en datter
5) søster [Ida Birgitte von Holsten], død [bisat Revninge 9.8.1754, nedsat Landet på Tåsinge], var g.m. [Jens Juel] til Lundsgård. 1B:
a [Elisabeth Juel] g.m. [Christian] Ahlefeldt Laurvig til Bjørnemose.

3300    Jørgen Rasmussen, brolægger i Odense. 10.7.1764, fol.42B.
E: Lisbeth Hansdatter. LV: Hans Sørensen, tømrer. B:
3) Kirsten Jørgensdatter 4
4) Karen Jørgensdatter 1½.
FM: Hans Frederik Lund.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Jørgensdatter 18, hos sin faster på Heden
2) Anne Jørgensdatter 6.
FM: Jens Bondemann, kromand.

3301    Anne Rasmusdatter i Odense. 31.5.1764, fol.44B.
E: Knud Hansen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Jørgen Knudsen, skifte 16.3.1758 lbnr.2837]. B:
1) Marie Cathrine Jørgensdatter g.m. Niels Trane i Hannover.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Peder Rasmussen
2 barnets fasters mand Christen Brandt, skomager.

3302    Maren Hansdatter i Odense. 19.2.1764, fol.48B.
E: Hans Danielsen, daglejer. B:
1) en søn 1½.
FM: Johan Daniel Reitsky, parykmager.
Enkemandens første ægteskab med [Inger Gregersdatter, skifte 27.7.1751 lbnr.2648]. Arv til B:
1) Daniel Hansen, skrædder i Petersborg
2) Anne Hansdatter g.m. en blikkenslager på Lolland
3) Gregers Hansen, handskemagersvend i Odense
4) Niels Hansen, skræddersvend i København.

3303    Andreas Ginap i Odense. 19.4.1764, fol.50.
Enkemand efter [Anne Byssum, skifte 29.7.1761 lbnr.3028]
B:
1) Cathrine Marie Andreasdatter, enke efter Daniel Hundt, [skifte 30.8.1763 lbnr.3278]
2) [Magdalene Dorthe Andreasdatter, død, var g.m. Christian Højer, degn i Vallensbæk på Sjælland, skifte Smørum herred gejstlig 12.3.1759 lbnr.132]. 1B:
a Hans Nikolaj Højer 6, i København.

3304    Mette Christoffersdatter i Odense. 22.2.1764, fol.51.
E: Niels Nielsen, vægter. B:
2) Maren Nielsdatter 11
3) Niels Nielsen 10.
FM: Hans Madsen, vægter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Knudsen Lund, gørtler.

3305    Marie Cathrine i Odense. 5.2.1764, fol.52B.
Enke efter Arent, snedker. B:
1) Alhed Arentsdatter.

3306    Jens Blomme, fattiglem i Odense. 7.1.1764, fol.53B.
Afdøde efter enken, hvis navne ikke angives.
Arvinger angives ikke.

3307    Nikolaj Munch, kandestøber i Odense. 27.3.1764, fol.54.
E: Gertrud Margrethe Hansdatter. LV: Jacob Holst. B:
1) Hans Munch 24, i Nordborg på Als
2) Jørgen Henrik Munch 22
3) Henning Munch 22
4) Anne Cathrine Munch
5) Christiane Munch
6) Frederikke Sofie Munch
7) Kirsten Munch
8) Birthe Marie Munch.
FM: Christian Sibbern, urmager.

3308    Anne Marie Gregersdatter i Odense. 25.9.1764, fol.59.
E: Rasmus Hansen, kromand. A:
0) forældre [Gregers Hansen og Johanne Eriksdatter i Middelfart, skifte Middelfart 16.4.1709 lbnr.382]
1) søster Anne Marie Gregersdatter, død. E: Hans Pedersen i Middelfart. 1B:
a Anne Marie Hansdatter.
Mors første ægteskab med [Oluf Hansen Dammann, skifte 17.4.1702 lbnr.356]. B:
2) halvbror Hans Olufsen i Kavslunde, død. 2B:
a Oluf Hansen i Kavslunde
b Karen Hansdatter i Kavslunde
3) halvbror Niels Olufsen i Svendstrup i Kavslunde sogn, død. 3B:
a Oluf Nielsen i Svendstrup
b Hans Nielsen i Svendstrup
c Morten Nielsen i Svendstrup.

3309    Peder Jørgensen, vognmandskarl i Odense, der døde 5.10.1764, fol.65B.
E: Voldborg Margrethe Pedersdatter. LV: bror Peder Pedersen, feldbereder. B:
1) Bondo Pedersen 11
2) Claus Pedersen 5.
FM: Filip Waidtlev, feldbereder.

3310    Jacob Braadt, skomager i Odense. 16.10.1764, fol.68B.
E: Else Pedersdatter. LV: Daniel Ernst Corisna, kobbersmed. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter Braadt 11
2) Mads Jacobsen Braadt 7.
FM: farbror Mathias Braadt, skomager.

3311    Anne Marie Jørgensdatter i Odense. 14.10.1764, fol.70B.
E: Peder Jørgensen, bissekræmmer. A:
1) søskendebarn Ellen Kirstine Nielsdatter,
da hendes far Niels Pedersen og afdødes far var søskende,
efter attest fra Gert Nielsen og Jørgen Nielsen i Bogense.

3312    Kirsten Tagesdatter i Odense. 12.11.1764, fol.76.
E: Frederik Hein, skomager. B:
4) Christen Hein 8 dage.
Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen 12
2) Marie Hansdatter 9
3) Anne Cathrine Hansdatter 6.
FM: Rasmus Hieronymus, skomager.

3313    Christian Deichmann, murersvend i Odense. 14.4.1764, fol.77.
E: Anne Sørensdatter. LV: Søren Ibsen, feldbereder. B:
1) Cathrine Hedvig Deichmann 25, i Bredstrup
2) Hans Henrik Deichmann 21, i skomagerlære i København
3) Elisabeth Deichmann 18
4) Rebekka Deichmann 16
5) Christian Deichmann 12.
FM: Svend Jensen.

3314    Anne Mathiasdatter i Odense. 22.4.1764, fol.78B.
B:
1) Mathias Jensen 16, i tugthuset.
FM: Rasmus Østrup i København.

3315    Hans Lauridsen, daglejer i Odense. 1.5.1764, fol.80.
E: Anne Hansdatter. LV: Christian Lindegaard, handskemager. B:
1) Peder Hansen 32, i Hasmark på Hindsholm
2) Ida Hansdatter 24
3) Mette Hansdatter 22
4) Hans Hansen, i Odense latinskole.
FM: Jørgen Rendsborg, skomager.

3316    Christian Pedersen, vognmand i Odense. 28.11.1764, fol.81.
E: Alhed Nielsdatter. LV: Claus Pedersen, smed i Skellerup på Hindemae gods. B:
1) Hans Christiansen 11
2) Peder Christiansen 5
3) Helene Christiansdatter
4) Ellen Christiansdatter
5) Charlotte Christiansdatter.
FM: Hans Jacob Pedersen, urtegårdsmand.

3317    Kirsten Sørensdatter, fattiglem i Odense. 28.10.1764, fol.83.
Afdøde efterlader en enkemand, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

3318    Anders Nielsen, slagter, fattiglem i Odense. 17.9.1764, fol.84.
Arvinger angives ikke.

3319    Sofie Nielsdatter, fattiglem i Odense. 1.7.1764, fol.84B.
Arvinger angives ikke.

3320    [Cathrine Bentz], fattiglem i Odense. 25.5.1764, fol.86.
Enke efter Bent Frimodt, vægter, [skifte 15.1.1763 lbnr.3205].
Arvinger angives ikke.

3321    Peder Pedersen, skomager i Odense. 17.7.1764, fol.87B.
E: Helene Nielsdatter. B:
1) Niels Pedersen 20
2) Peder Pedersen 18
3) Jens Pedersen 10
4) Søren Pedersen 6.
FM: Jens Pedersen, gørtler.

3322    Kentner, plette-kuglemager i Odense. 20.6.1764, fol.89.
E: Natalie Marie.
Afdøde efterlæder 2 børn i Fredericia.
Afdøde var af den katolske tro.

3323    Christen Hansen Lerche i Odense. 3.11.1763, fol.89B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Christian Kamp, skomager. B:
1) Hans Lerche, gift i Nykøbing Falster
2) Niels Lerche 26, i Odense Hospital
3) Jacob Lerche 15, i skrædderlære
4) Rasmus Lerche 14, i skomagerlære
5) Else Lerche 14, i Everdrup præstegård.

3324    Johanne i Odense. 30.5.1763, fol.92.
E: Christen Knudsen, skomager. B:
1) Knud Christensen Henneberg 8
2) Sidsel Christensdatter Henneberg 6
3) Christen Christensen Henneberg 4
4) Anne Kirstine Christensdatter Henneberg 1.
Konvention af 7.10.1758 med enkemandens forældre og søskende om overtagelse af gården.
0) forældre Knud Christensen, skomager og Anne Kirstine Christiansdatter
1) søster Anne Marie Knudsdatter g.m. Niels Andersen Munch, skomager
2) søster Maren Knudsdatter g.m. Christoffer Rasmussen Bast, feldbereder i Nyborg.
Mors første ægteskab med Gregers Mikkelsen, skifte 2.10.1716 lbnr.1367.
3) Inger Gregersdatter g.m. Jens Lauridsen i Agedrup
4) Christian Gregersen.

3325    Henrik Faurbrey, glas-kræmmer i Odense. 14.7.1762, fol.116.
E: Enkemand.
Afdøde skal efterlade en brorsøn Christoffer Faurbrey, grenader i Tønder, men bevis for slægtskabet fremlægges ikke.
Boet blev fremvist af Johan Peder Kästner fra Nyborg.

3326    Karen Nielsdatter i Odense. 2.8.1764, fol.120B.
E: Oluf Nielsen, træskomand. A:
1) søster Johanne Nielsdatter g.m. Peder Hagensen, kromand
2) [halv]bror Jeppe Andersen.

3327    Maren Olufsdatter i Odense. 2.8.1764, fol.121B.
E: Søren Ibsen, feldbereder. B:
4) Oluf Sørensen Trane 24, feldberedersvend.
Første ægteskab med Jørgen Lauridsen, skifte15.2.1729 lbnr.1663]. Arv til B:
1) Jacob Jørgensen Trane, feldbereder.
Andet ægteskab med Peder Mouridsen, [skifte 7.5.1736 lbnr.1994]. B:
2) Jørgen Pedersen Mouridsen i Århus
3) Mourids Pedersen Mouridsen, død. 2B:
a Peder Mouridsen 5
b Else Mouridsdatter.

3328    Hans Elmelunde, vægter i Odense. der 5.2.1765, fol.124B.
Afdøde efter lader enken, hvis navn ikke angives.

3329    Johanne Nielsdatter i Odense. 14.2.1765, fol.125.
E: Peder Hagensen, kromand. A:
1) søster Karen Nielsdatter, [skifte 2.8.1764 lbnr.3326]. E: Oluf Nielsen, træskomand
2) [halv]bror Jeppe Andersen.

3330    Maren [Lauridsdatter], fattiglem i Odense.
Enke efter [Niels Jørgensen] Winther, [skifte 8.3.1756 lbnr.3085].
Arvinger angives ikke.

3331    Niels Olufsen, skrædder, fattiglem i Odense. 28.6.1764, fol.126B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: August Schilling, blytækker.
Arvinger angives ikke.

3332    Peder Pedersen, kalkslager i Odense. 29.5.1764, fol.128.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Peder Christensen Schade.
Arvinger kendes ikke.

3333    Anne Jensdatter i Odense. 11.3.1765, fol.128B.
E: Hieronymus Hoff, grovsmed. B:
1) Johan Valentin Hieronymussen Hoff 40
2) Barbara Kirstine Hieronymusdatter g.m. Poul Holst.
Afdøde døde 17.2.1765.

3334    Margrethe [Hansdatter], fattiglem i Odense. 4.3.1765, fol.133B.
Enke efter [Jørgen] Bader, [skifte 13.5.1729 lbnr.1689].
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes sønnedatter Anne Marie Stiller.

3335    Gertrud Boye i Odense. 18.9.1764, fol.135.
E: Hans Møller, bedemand.
Afdøde efterlader 2 halvsøskendebørn på Wedellsborg gods

3336    Claus Boesen, skomagersvend i Odense. 17.2.1765, fol.140.
E: Johanne Clemensdatter. LV: Poul Hansen, kromand. A:
1) søster Margrethe Elisabeth Boesen.

3337    Anne Christiansdatter i Odense. 27.3.1765, fol.141.
E: Mathias Esler, skærslipper. B:
1) Mathias Esler 1½
2) Anton Esler 8 dage.
FM: Casper Mikkelsen.

3338    Sille Marie Hansdatter i Odense. 3.8.1763, fol.142B.
E: Christian Blangsted. B:
1) Jeremias Blangsted, trompeter i Jylland
2) Anne Marie Elisabeth Blangsted 36.

3339    Bolette Sofie Asmann i Odense. 26.3.1765, fol.143B.
E: Casper Frederik Wegner, maler. B:
1) Birthe Cathrine Wegner 5
2) Marie Sofie Wegner 3
3) Hans Christian Wegner 1¾.
FM: David Tiedke.

3340    Jacob Jørgensen Storm, skomagersvend i Odense. 12.10.1764, fol.146.
Afdøde efterlader 4 søskendebørn i Skåstrup i Ore sogn, hvis navne ikke angives.

3341    Anne Hansdatter i Odense. 19.4.1765, fol.147.
Enke efter Jørgen Andersen.
Afkald fra A:
1) Henrik Jochumsen i Hårslev
2) Mikkel Jensen i Hårslev
3) Hans Pedersen i Esterbølle.

3342    Peder Eriksen, kromand i Odense. 15.4.1765, fol.149.
E: Karen Hansdatter.LV: Hans Christian Lindegaard. A:
1) bror Jochum Eriksen i Blanke i Rorslev sogn, død. 3B:
a Erik Jochumsen 30, i Knudstrup i Vejlby sogn
b Jørgen Jochumsen 24, i Blanke
c Karen Jochumsdatter g.m. Anders Sørensen i Knudstrup
2) bror Hans Eriksen i Rorslev
3) søster Anne Eriksdatter, enke efter Niels Rasmussen i Ørsberg
4) søster Maren Eriksdatter, død, var g.m. Hans Olufsen i Ørsberg. 4B:
a Erik Hansen 24
b Margrethe Hansdatter i gården Heden i Kerte sogn på Brahesborg gods
c Anne Cathrine Hansdatter
d Kirsten Hansdatter i Gelsted præstegård.

3343    Peder Jørgensen, handskemager i Odense. 19.5.1765, fol.153.
A:
1) bror Thyge Jørgensen i Fåborg.

3344    Øllegaard Elisabeth Muus, ugift i Odense. 6.7.1763, fol.153B.
A:
0) forældre [Christian Sørensen] Muus, biskop over Fyns stift, død [10.12.1717], og [Vibeke Christensdatter Lund, skifte Odense herred gejstlig 2.2.1755 lbnr.102]
Fars første ægteskab med [Helle Christensdatter, død 1701]
1) [halv]søster [Øllegaard Christiansdatter Muus, død 1707, var g.m. Jens Henriksen Jermiin, præst i Hjerm, død 17.2.1742]. 2B:
a Henrik Jermiin, doctor medicinæ på Venø
b Helene Christine Jermiin, død [16.12.1762], var g.m. [Henrik] Linde til Handbjerg Hovgård. 2B:
1 Jens Linde til Handbjerg Hovgård
2 Christian Linde, løjtnant i Rendsborg.

3345    Hjerre Hansen, kromand i Odense. 1.7.1765, fol.166B.
E: Anne Lauridsdatter.
Testamente af 22.6.1765.

3346    Abigael Christiansdatter i Odense. 13.6.1765, fol.168B.
A:
0) mor [Anne Andreasdatter, skifte 21.1.1763 lbnr.3208]. E: stedfar Morten Nielsen Ommermann.
Mors første ægteskab med afdødes far [Christian Ommermann, skifte 4.11.1734 lbnr.1927].
Fars første ægteskab med [Elisabeth Sofie Jensdatter, skifte 18.12.1723 lbnr.1494]. B:
1) [halv]søster Anne Marie Christiansdatter g.m. Peder Hjallese
2) [halv]søster Cathrine Christiansdatter g.m. Jens Andersen Bircherod, skomager

3347    Hans Hansen Søgaard Lund i Odense. 6.8.1765, fol.169.
A:
0) forældre Hans Rasmussen, bødker og [Mette Ditlevsdatter], skifte 23.2.1762 lbnr.3204
1) bror Jesper Hansen Lund 22
2) søster Anne Marie Hansdatter Lund 19½
3) søster Mette Margrethe Hansdatter Lund 13½
4) bror Christian Hyschen Lund 11.
FM:
1 Niels Christian Schiøtt og dennes svigersøn
2 Hans Jørgensen Loumann.

3348    Anne Markusdatter i Odense. 16.11.1764, fol.170.
E: Knud Nielsen Drunch. A:
1) bror Anders Markussen, smed i Mullerup i Flødstrup sogn.

3349    Karen Lauridsdatter i Odense. 7.8.1764, fol.172.
Enke efter Niels [Rasmussen] Lukas, [skifte 14.4.1742 lbnr.2225]. B:
1) Bodil Marie Lukasdatter hos mors [halv]bror Hans [Jørgensen] Skytte, præst i Nim og Underup
2) Laurids Lukassen 40
3) Josias Lukassen 38
4) Rasmus Lukassen 32 i Nim kro i Jylland
5) Anne Marie Lukasdatter g.m. Kynde Schmidt i Klode Mølle [i Kragelund sogn].
Desuden nævnes afdødes [halv]bror Peder Jørgensen, klejnsmed.

3350    Enke, fattiglem i Odense. 18.9.1765, fol.181.
Enke efter Christen Hjort.
Arvinger angives ikke, dog nævnes sønnen Mathias Hjort.

3351    Cathrine Jenses, fattiglem i Odense. 2.3.1765, fol.182.
Arvinger angives ikke.

3352    Søren Madsen, skomager, fattiglem i Odense. 16.6.1765, fol.183.
Arvinger angives ikke.

3353    Marie Svinckens, fattiglem i Odense. 26.5.1765, fol.184.
Arvinger angives ikke.

3354    Anders Jensen, bøssemager, fattiglem i Odense. 11.2.1765, fol.184B.
Arvinger angives ikke.

3355    [Gertrud Jacobsdatter], fattiglem i Odense.
Enke efter Hans [Pedersen Meyer], tambur, [skifte 5.5.1753 lbnr.3098].
Arvinger angives ikke.

3356    Maren Skrædders, fattiglem i Odense. 29.9.1765, fol.187.
A Arvinger angives ikke, men børnene bekoster begravelsen.

3357    Anne Clausdatter, fattiglem i Odense. 20.10.1765, fol.187B.
Enke efter Hans Normann.
Arvinger angives ikke.

3358    Peder Jensen Jyde, fattiglem i Odense. 7.10.1765, fol.188.
Arvinger angives ikke.

3359    Enke, fattiglem i Odense. 20.8.1765, fol.188B.
Enke efter Munch, vagtmester.
Arvinger angives ikke.

3360    Magdalene Kalkslagers, fattiglem i Odense. 24.8.1765, fol.189.
Arvinger angives ikke.

3361    Jens Nielsen i Odense. 10.9.1765, fol.189B.
E: Anne Andersdatter. LV: Lindam, kancelliråd. B:
1) Birthe Cathrine Jensdatter 12
2) Nikoline Jensdatter 7
3) Niels Jensen Eidorff 4½.
FM: Frederik Bech, kromand.

3362    Oluf Friis i Odense. 24.9.1765, fol.192.
E: Inger Olufsdatter. LV: Villads Berg, guldsmed.
Arvinger kendes ikke.

3363    Anne Cathrine Hansdatter, fattiglem i Odense. 7.2.1764, fol.193B.
Arvinger angives ikke, dog overdrages boet til afdødes mor og søster.

3364    Peder Wiwe, skomager, fattiglem i Odense. 29.3.1764, fol.194B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes en datter.

3365    Kirsten Lauridsdatter i Odense. 24.1.1764, fol.195.
E: Jens Andersen, der døde 7.6.1764.
Hans A:
Hans arvinger angives ikke.
Hendes A:
1) søster Maren Lauridsdatter g.m. Niels Danielsen
2) søster, død. 3B:
a Andreas Andersen i Ullerslev
b Stine Andersdatter gift i Ullerslev
c Mathias Andersen i Fløjstrup.

3366    Cathrine i Odense. 28.1.1764, fol.196.
Enke efter Jørgen. A:
1) bror, død. 4B:
a Hans Madsen på Lindved
b Peder Madsen i Svendborg
c Laurids Madsen på Ærø
d Margrethe Madsdatter, gift i Ullerslev.

3367    Cathrine Mikkelsdatter, fattiglem i Odense. 19.12.1763, fol.197.
Enke efter en pottemager.
Arvinger angives ikke.

3368    Anne Jensdatter, fattiglem i Odense. 12.9.1764, fol.197B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes datteren Johanne Thygesens.

3369    Marie Jørgensdatter i Odense. 28.8.1764, fol.198B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes søster Magdalene Jørgensdatter, fattiglem på stedet.

3370    Rasmus Pedersen, murersvend i Odense. 30.9.1764, fol.199B.
E: Mette Cathrine Jørgensdatter. LV: Henrik Gittermann, murer. B:
1) Christiane Dorthe Rasmusdatter 1.
FM: Jørgen Andersen Svarre.

3371    Karen Poulsdatter, fattiglem i Odense. 19.8.1764, fol.201B.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Thor Jørgensen, bødker.

3372    Rasmus Hintze, handskemager i Odense. 20.11.1764, fol.202.
E: Johanne Kirstine Carstensdatter. LV: Daniel Ernst Corisna, kobbersmed. B:
1) Christian Rasmussen 14
2) Barbara Rasmusdatter 2.
FM: farbror Christian Hintze, handskemager.

3373    Maren Hansdatter, fattiglem i Odense. 22.12.1764, fol.203.
Enke efter Jacob Morville.
Arvinger angives ikke, dog nævnes en datter [Anne Margrethe Holm].

3374    Anne Kirstine [Christensdatter] i Odense. 1.11.1764, fol.204.
Enke efter [Christian] Lange, regimentskvartermester. B:
1) Niels Lange 50, vanvittig
2) Gedske Christine Lange 48
3) Andreas [August] Lange 46, student.

3375    Jens Jensen, klejnsmed i Odense. 21.8.1765, fol.205B.
E: Maren Conradsdatter. B:
1) Karen Jensdatter 20
2) Birthe Jensdatter 12
3) Anne Marie Jensdatter 6.
Arv i boet til Anders Rasmussen på Fuglesang ved Gunderslevholm på Sjælland ved Mads Stavlund.

3376    Anne [Jørgensdatter], fattiglem i Odense. 9.12.1764, fol.207B.
Enke efter [Jørgen Mortensen] Højberg, [skifte 11.3.1734 lbnr.1908].

3377    Hans Esbensen, brolægger i Odense. 26.12.1764, fol.208B.
B:
1) Anne Marie Hansdatter 55.
FM: Christen Brandt, skomager.

3378    Gertrud Andersdatter i Odense. 24.12.1764, fol.209.
E: Hans Møller, kandestøber. B:
1) Jørgen Hansen 28
2) Rasmus Hansen 25, vanvittig
3) Karen Hansdatter, [skifte 5.4.1761 lbnr.2994]. E: Peder Madsen, handskemager. 2B:
a Johan Christoffer Pedersen
b Karen Pedersdatter.

3379    Peder Olufsen Jyde, fattiglem i Odense. 25.12.1764, fol.211B.
E: Anne Marie Madsdatter. LV: Jørgen Rasmussen, kromand.
Arvinger angives ikke.

3380    Anne Margrethe Jensdatter i Odense. 30.9.1764, fol.213.
E: Rasmus Eidorff, snedker. B:
1) Claus Rasmussen Eidorff 12
2) Birthe Rasmusdatter Eidorff 9
3) Maren Rasmusdatter Eidorff 3½.
FM: farbror Hans Eidorff, snedker.

3381    Anne Marie [Buus] i Odense, der døde 6.9.1764, fol.220B.
Enke efter Christian Davidsen, prokurator, [skifte 26.4.1759 lbnr.2905]. B:
1) Carl Gøde Davidsen 20, i København
2) Anne Dorthe Davidsen i Altona, enke efter Fleischer, vinhandler, nu g.m. Johan Carl Maj
3) Sofie Hedvig Davidsen g.m. Duch, juvelerer i København
4) Anne Magdalene Davidsen på stedet
5) Charlotte Antoinette Davidsen på stedet.

3382    Wolrath Holm, borgmester i Odense, der døde 31.12.1765, fol.254.
Enkemand efter [Cathrine Marie Lauridsdatter Holmsted, død 22.9.1760].
Bevilling til kommissionsskifte.
Børnene angives ikke dog nævnes den ældste søn B:
1) Jacob Holm.

3383    Jeppe Nielsen, kornmåler i Odense. 28.2.1766, fol.260.
Enkemand efter [Marie Hansdatter, skifte 7.4.1761 lbnr.2998]. B:
1) Niels Ibsen, kapellan i Balslev og Ejby
2) Hans Ibsen
3) Jørgen Ibsen, bagersvend
4) Cathrine Ibsdatter g.m. Knud Krag, slagter
5) Maren Ibsdatter g.m. Anders Andersen, grovbrødsbager.

3384    Mette Simonsdatter i Odense. 11.3.1766, fol.260B.
Enke efter Niels Nielsen, handskemager, [skifte 17.3.1761 lbnr.2990]. B:
1) Niels Nielsen, handskemager
2) [Jens Peder Nielsen Walther, skifte 20.2.1760 lbnr.2909]. 1B:
a Johan Frederik Jensen [Walther] 9.
FM: Niels Sørensen Fugl, skomager.

3385    Susanne Marie Sperling i Odense. 19.3.1766, fol.261.
E: Hans Lauridsen Fens, skrædder. B:
1) Anne Dorthe Fens 25, i København
2) Laurids Fens 20
3) Anne Cathrine Fens 19
4) Mette Fens 17
5) Abigael Fens 15
6) Andreas Fens 12
7) Albert Fens 8.

3386    Hans Andersen Kjær i Odense. 23.2.1766, fol.262B.
E: Anne Kirstine Rasmusdatter.
Første ægteskab med Dorthe Olufsdatter, [skifte 21.6.1762 lbnr.3167]. B:
1) Marie Kirstine Hansdatter 11.
FM: farbror Rasmus Andersen i Ullerslev.

3387    Gertrud Dinesdatter i Odense. 8.3.1766, fol.266.
E: Christian [Mortensen] Lindegaard, handskemager. A:
1) bror Peder Dinesen i Allese
2) bror Jens Dinesen i Anderup, død. 2B:
a Sara Jensdatter
b Mette Jensdatter.
FM: stedfar Hans Lauridsen
3) søster Helvig Dinesdatter g.m. Niels Pedersen i Allese
4) søster Birthe Marie Dinesdatter i Allese præstegård
5) søster Sara Pedersdatter, død. E: Hans Madsen Bonde, skrædder på landet. 1B:
a Sofie Hansdatter.
Desuden nævnes enkemandens stedfar Anders Lauridsen.

3388    Gunild Nielsdatter i Odense. 20.11.1765, fol.267B.
Afdøde efterlader en brorsøn, dragon i Kiel.

3389    Svend Eibaum i Odense. 23.5.1765, fol.268.
Arvinger kendes ikke.

3390    Herman Lange, pensionist i Odense. 15.12.1765, fol.268B.
Enkemand. B:
1) Marie Lange 16
2) Maren Lange 14
3) Johan Henrik Lange 10, i Vigerslev sogn.
FM: Rasmus Jensen, kromand.

3391    Else Jacobsdatter i Odense. 5.12.1764, fol.268B.
Enke efter Rasmus Jensen.
Arvinger kendes ikke.

3392    Christian Jørgensen, blegemand i Odense. 14.3.1766, fol.269B.
E: Bodil Børresdatter. LV: Jørgen Andersen, bødker. A:
1) bror Jørgen Jørgensen i Snestrup
2) bror, død. 2B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Peder Københavner, skomager
b Anne Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen kromand
3) søster Maren Jørgensdatter g.m. Anders Jespersen i Østerø.

3393    Magdalene Jensdatter i Odense. 2.2.1766, fol.271.
E: Morten Pedersen.
Første ægteskab med Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen i Neder Holluf.
Andet ægteskab med Jens Næstved, [skifte 30.1.1759 lbnr.2886]. B:
1) Hans Christian Næstved 7.
FM: Christian Højer, skrædder.
(Ved skifte efter andet ægteskab kaldes afdøde for Helene Jensdatter).

3394    Christoffer Markussen, stykkusk i Odense. 30.5.1766 fol.272.
E: Mette Pedersdatter. LV: Frederik Johansen, fiskebløder. B:
1) Anne Cathrine Christoffersdatter 17.
Afdøde døde 30.8.1762 i Holsten.

3395    Else Marie Nikolajsdatter, fattiglem i Odense. 19.5.1766, fol.272B.
E: Steffen Rasch.
Arvinger angives ikke.

3396    Johan Christoffer Momme i Odense. 17.3.1763, fol.273.
E: Kirsten Jørgensdatter Loumann, der er fra sin forstand. LV: Voigt, regimentfeltskær.
Testamente af 24.5.1743.
Hans A:
1) søster Rebekka Elisabeth Didriksdatter g.m. Hans Schmidt, rytter, begge døde. 5B:
a Carl Christoffer Schmidt, skomager i Odense
b Johan Didrik Schmidt i Fredericia
c Sofie Hansdatter Schmidt, enke efter Hein Zusats, dragon i Åbenrå
d Marie Magdalene Hansdatter Schmidt i Hamborg
e Elisabeth Hansdatter Schmidt, død, var g.m. J. Bremen skrædder i Hamborg. 1B:
1 Rudolf Gotfred Bremen i Hamborg
2) bror Jochum Henrik Momme i Åbenrå, død. 1B:
a Magdalene Jochumsdatter g.m. Johan Valentin Bech, købmand i Flensborg.
Hendes A:
0) forældre Jørgen Loumann (Lohmann) og Margrethe
1) bror Markus Jørgensen Loumann i Hesselager
2) bror Lorents Jørgensen Loumann i Odense, død. 1B:
a Hans Jørgensen Loumann, skrædder i Odense
3) søster Anne Jørgensdatter Loumann g.m. Laurids Jensen, vintapper i Ålsbro
4) søster Margrethe Jørgensdatter Loumann, enke efter Jochum Schalkam, handskemager, [skifte 8.11.1759 lbnr.2902
5) søster Cathrine Jørgensdatter Loumann, død, var g.m. Henrik Jørgen Hein i Haderslev. 1B:
a Sofie Henriksdatter Hein i Haderslev.
Mors andet ægteskab med Thomas Kyhl.
6) halvsøster Anne Margrethe Thomasdatter i Odense, [skifte 27.3.1762 lbnr.3195]. Første ægteskab med Hans Holm. 2B:
a Johan Hansen Holm, skræddersvend i København
b Karen Hansdatter Holm g.m. Ditlev Guldbæk, rytter.
Anne Margrethe Thomasdatters andet ægteskab med Daniel Reitsky, parykmager. 2B:
c Juliane Danielsdatter
d Frederik Danielsen.
Afdøde døde 14.3.1763.

3397    Elisabeth i Odense. 7.7.1766, fol.327.
Enke efter Wolkmar, pauker.
Testamente af 15.4.1746. A:
1) søster, død. 1B:
a Johan Mathias Lake.

3398    Karen Mikkelsdatter i Odense. 15.4.1766, fol.328.
B:
1) Jens Mikkelsen 24, skræddersvend, der også døde.
A:
1) afdøde kones [halv]bror Jacob Hansen, aftakket rytter.

3399    Karen Sørensdatter i Odense. 28.8.1766, fol.329.
E: Claus Nielsen Buch, urtegårdsmand. B:
1) Kirsten Buch 3
2) Niels Christian Buch 18 uger.

3400    Anne Andersdatter i Odense. 25.1.1766, fol.331B.
E: Peder Lauridsen. A:
1) bror Søren Andersen i Skydebjerg
2) bror Anders Andersen i Verninge
3) halvbror Peder Andersen i Verninge
4) halvsøster Maren Andersdatter i Odense Hospital.

3401    Peder Wulf, skrædder i Odense. 29.4.1766, fol.332B.
A:
1) søster, død. E: Rasmus Basse. 2B:
a en søn i en købstad i Jylland
b en datter g.m. en skrædder i Kalundborg.

3402    Maren Nissen i Odense. 24.8.1764, fol.336.
Enke efter Evert Riber, [skifte 11.3.1736 lbnr.2096]. A:
1) søster Cathrine Nissen, død. 2B:
a Anne Kirstine Terkildsdatter, enke efter Jens Poulsen, parykmager, [skifte 19.11.1760 lbnr.2999]
b Johanne Terkildsdatter, enke efter Eskild, tømrersvend
2) søster Esther Nissen, enke efter Drevitz, vagtmester i København. 1B:
a Mogens Kaas, [degn i Vålse, skifte Falster Nørre herred gejstlig 28.4.1744 lbnr.41]. 4B:
a Mogens Kaas, død. 4B:
1 Esther Mogensdatter i Nakskov
2 Magdalene Mogensdatter i Nakskov
3 Marie Cathrine Mogensdatter i Nakskov
4 [David Mogensen] i Nakskov.

3403    Kirsten Blichfeldt i Odense. 24.11.1765, fol.339B.
E: Hans Starup. B:
1) Søren Blichfeldt Starup 13
2) Helene Birgitte Starup 12
3) Oluf Starup 9
4) Birgitte Cathrine Starup 7
5) Marine Starup 3
6) Peder Starup 1.

3404    Johan Nikolaj Møller, væver i Odense. 15.9.1766, fol.340B.
E: Anne Cathrine Berntsdatter, der døde 21.9.1766.
Hans første ægteskab med [Christiane Mortensdatter]. B:
1) Johan Henrik Møller 28, guldsmedesvend i Viborg.
Af hendes første ægteskab B:
1) Hans Christian Møller, rytter
2) Carl Vilhelm Møller, handskemagersvend
3) Else Sofie, enke efter Tønnes Mikkelsen i Vordingborg
4) Anne Cathrine g.m. Jacob Rasmussen, handskemagersvend i Odense.
Hendes andet ægteskab med [Mads Christensen, skifte 14.5.1753 lbnr.2701]. B:
5) Christen Madsen 18, i skomagerlære.

3405    Maren Johansdatter i Odense. 29.1.1767, fol.343.
Enke efter Hans Jespersen, skomager, [skifte 15.8.1761 lbnr.3029]. A:
1) søster Sidsel Johansdatter, enke i Ryslinge
2) søster Anne Johansdatter g.m. Hans Tolstrøm, rytter i Odense
3) søster, død. 1B:
a Cathrine Henriksdatter g.m. Johan Revenoch på Hindholm.

3406    Rasmus Madsen, natmand i Odense. 9.1.1766, fol.343B.
E: Mette Magdalene Olufsdatter. LV: Peder Andersen, natmand. B:
1) Mads Rasmussen 5
2) Magdalene Rasmusdatter 3.
FM: Mads Rasmussen, natmand i Slagstrup [i Særslev sogn].

3407    Laurids Arentsen [Berents], bager i Odense. 19.4.1771, fol.344B, næste protokol fol.947.
E: Anne Lottrup, 79 år gammel. LV: Sigvard Møller, købmand. B:
4) Arent Laurids Berents, bager i Nyborg, [skifte Nyborg 30.8.1764 lbnr.902]. B:
a Arent Christian Berents 7.
FM: stedfar Christian Aarslev, bager i Nyborg
5) Niels Lauridsen Berents
6) Birthe Lauridsdatter g.m. Peder Friis, værtshusmand.
Første ægteskab med Michael Lund, bager. B:
1) Rasmus Mikkelsen Lund, bager
2) Christen Mikkelsen Lund, bager i Nyborg
3) Anne Malene Mikkelsdatter, [skifte 13.6.1750 lbnr.2563]. E: Jens Andersen Brylle, værtshusmand. 2B:
a Maren Jensdatter Brylle g.m. Hans Jacob Dahl, murer
b Anders Jensen Brylle, bagersvend, på stedet.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1767.

3408    Peder Pilardon, i Odense, der døde 20.7.1764, fol.345.
Arvinger kendes ikke.

3409    Herman Hermansen, aftakket rytter i Odense. 23.4.1765, fol.345B.
E: Karen Jacobsdatter. LV: Jørgen Jensen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

3410    Margrethe Jensdatter Bech i Odense. 9.11.1764, fol.346.
E: [Jacob] Bartholin.
Arvinger angives ikke.

3411    Marie Cathrine Højer i Odense. 10.8.1765, fol.346B.
E: Jens Pedersen, gørtler. B:
1) Sara Jensdatter 17 uger, der døde.
FM: morfar Christian Højer, skrædder.

3412    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 6.7.1765, fol.348B.
Enke. B:
1) Christen Vilhelm Holst, student
2) Judith Marie Christensdatter g.m. Fabian Adler, købmand
3) Anne Cathrine Christensdatter Holst i Jylland
4) Anne Gertrud Holst.

3413    Knud Andersen Møller, tømrersvend i Odense. 28.6.1765, fol.349.
E: Anne Christensdatter. LV: Christian Møller, parykmager. A:
1) søster Maren Andersdatter g.m. en degn i Holbæk på Sjælland
2) søster Anne Andersdatter i Vejrup mølle, enke efter en skytte på Vejrup.

3414    Niels Lauridsen, bager i Odense. 23.7.1767, fol.350.
E: Anne Clausdatter. LV: Laurids Rasmussen, vognmand. B:
4) Jens Nielsen 8.
Første ægteskab med [Johanne Jørgensdatter Møller]. B:
1) Laurids Nielsen, bagersvend i København
2) Anne Dorthe Nielsdatter18
3) Hans Mathias Nielsen 17, i bagerlære.
FM: farbror Jens Lauridsen, bager.

3415    Erik Hansen, pottemager i Odense. 27.11.1765, fol.350B.
E: Maren Clausdatter. LV: Hans Christian, pottemager. B:
1) Hans Henrik Eriksen 25
2) Claus Eriksen 24
3) Laurids Eriksen 18
4) Anne Cathrine Eriksdatter 15.
FM: Henrik Hansen, pottemager.

3416    Anne Marie Hansdatter i Odense. 4.1.1766, fol.351.
A:
1) søster Anne Elisabeth Hansdatter g.m. Ditlev Thomsen, rebslagersvend
2) søster Johanne Hansdatter.

3417    Jens Pedersen, aftakket rytter i Odense. 11.1.1766, fol.351B.
Arvinger kendes ikke.

3418    Niels Christensen, urtegårdsmand i Odense. 8.11.1765, fol.351B.
E: Maren Johansdatter. LV: Peder Knudsen Eichel, kromand. B:
1) Christen Nielsen 13
2) Hans Nielsen 10
3) Rasmus Nielsen 8
Anders Nielsen 5.
FM: Farbror Anders Christensen, urtegårdsmand på Heden.

3419    Mette Hansdatter, fattiglem i Odense. 22.1.1766, fol.352B.
E: Poul Bjørnsen.
Arvinger angives ikke.

3420    Margrethe Pedersdatter i Odense. 4.11.1765, fol.353B.
E: Hans Christoffer Lerche, skærslipper. B:
1) Hans Jørgen Lerche, snedker i Neustadt i Holsten
2) Marie Magdalene Lerche 28.

3421    Margrethe Andersdatter, fattiglem i Odense. 13.11.1765, fol 353.
E: Lorents Vægter.
Arvinger angives ikke.

3422    Jeppe Andersen, fattiglem i Odense, der døde 24.1.1766, fol.353B.
Arvinger angives ikke.

3423    Maren Lauridsdatter, fattiglem i Odense. 17.4.1766, fol.353B.
Enke efter Carsten Handskemager.
Arvinger angives ikke.

3424    Maren Pedersdatter, fattiglem i Odense. 27.4.1766, fol.354.
Arvinger angives ikke.

3425    Rasmus Jørgensen, skriver i Odense. 2.10.1763, fol.355.
E: Marie Jensdatter, der rejste til Langeland, uvist hvor. B:
1) Jørgen Rasmussen 10
2) Mads Rasmussen 7
3) Rasmus Rasmussen 2.
FM: Oluf Kaare, urtegårdsmand.

3426    Rasmus Henningsen, stenhugger i Odense. 21.2.1766, fol.356.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Johan Klein. B:
1) Henning Rasmussen
2) Andreas Rasmussen 19, soldat i København
3) Sara Marie Rasmusdatter 11, i Assens
4) Niels Rasmussen 7.

3427    Johanne Nielsdatter i Odense. 18.4.1766, fol.356B.
Arvinger kendes ikke.

3428    Karen Rasmusdatter i Odense. 21.2.1766, fol.357.
E: Rasmus Lauridsen, kalkslager. B:
1) Hans Rasmussen, rytter i Assens.

3429    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 29.5.1765, fol.358.
Enke efter Knud Ellegaard. B:
1) Hans Knudsen i Sanderum
2) Jørgen Knudsen i Hunderup
3) Mette Knudsdatter i Ravnebjerg, død. Efterlader et barn
4) Maren Knudsdatter i Bellinge
5) Anne Knudsdatter i Anderup
6) Kirsten Knudsdatter, [dvs. Johanne Knudsdatter, skifte 3.5.1764 lbnr.3274]. E: Jacob Trane, feldbereder. 2B:
a Jørgen Jacobsen 14
b Knud Jacobsen 5.

3430    Niels Nielsen, vægter i Odense. 18.10.1766, fol.358B.
E: Anne Margrethe Jensdatter. LV: Niels Hieronymussen, skomager.
Første ægteskab med [Mette Christoffersdatter, skifte 22.2.1764 lbnr.3304]. B:
1) Maren Nielsdatter 15
2) Niels Nielsen 13.
FM: Johan Winther, kammager.

3431    Eleonora Hansdatter i Odense. 20.10.1766, fol.361.
E: Niels Pedersen, vintapper. B:
1) Niels Pedersen, fændrik, uvist hvor.

3432    Peder Pedersen, fattiglem i Odense. 24.9.1766, fol.362.
Arvinger angives ikke.

3433    Magdalene Kæmpe i Odense. 11.11.1766, fol.362B.
E: Gabriel Vilhelmsen, handskemagersvend. B:
1) Maren Christiane Gabrielsdatter 10
2) Mathias Gabrielsen 9.
FM: morfar Christoffer Krøyer g.m. Maren.

3434    Carl Saltau, rytter i Odense. 20.12.1766, fol.363B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hans Jacobsen, urtegårdsmand.
Afdøde efterlader i bror i Mecklenburg.

3435    Peder Lunde, fattiglem i Odense. 3.12.1766, fol.364B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Knud Jacobsen, vognmand.
Arvinger angives ikke.

3436    Jens Frandsen, daglejer i Odense. 21.9.1766, fol.366.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Peder Eichel, kromand. B:
1) Nikolaj Jensen, pottemager
2) Frands Jensen 20
3) Maren Jensdatter 28, på Sanderumgård.

3437    Mette Hansdatter i Odense. 30.7.1766, fol.366B.
Enke efter Otto Snitker. B:
1) Johan Henrik Snitker, aftakket rytter i Fåborg
2) Hans Jørgen Snitker 28, i København
3) Anne Lisbeth Snitker g.m. Hans Sørensen, daglejer
4) Mette Marie Snitker g.m. Andreas Hansen i Trøstrup i Korup
5) Marie Snitker 47, i Kerteminde
6) Cathrine Snitker 45
7) Anne Sofie Snitker 43
8) Alhed Snitker g.m. Henrik Hansen i Over Kærby ved Kerteminde
9) Anne Margrethe Snitker 30, i Haderslev.

3438    Jørgen Rasmussen, skoflikker, fattiglem i Odense. 18.6.1766, fol.367B.
E: Gertrud Christensdatter.
Arvinger angives ikke.

3439    Adrian Hansen, bødker i Odense. 10.1.1766, fol.368.
E: Maren Pedersdatter. LV: Knud Jacobsen. B:
1) Peder Adriansen 32
2) Jens Adriansen 28
3) Hans Jørgen Adriansen, død. 1B:
a Hans Jørgen Hansen 3
4) Birthe Margrethe Adriansdatter g.m. Lorents Dyremark, skomager i København
5) Anne Kirstine Adriansdatter 30
6) Anne Cathrine Adriansdatter i Krogshøj.

3440    Christian [Frederik] Reimer i Odense. 22.9.1766, fol.371.
E: Maren Jørgensdatter. LV: bror Peder Jørgensen. A:
1) mor Gertrud Jensdatter, enke efter [Helmuth Otto] Reimer, [degn i Oddum, skifte Nørre Horne herred gejstlig 12.6.1751 lbnr.6]
2) søster Anne Cathrine Helmuthsdatter Reimer i Oddum sogn.

3441    Jacob Holst, gæstgiver i Odense. 26.11.1765, fol.374.
Karen Hansdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 24.5.1765.

3442    Jens Bloch, snedker i Odense. 31.5.1766, fol.375B.
E: Marie Cathrine Sørensdatter. LV: Hans Eidorff, snedker. B:
1) Søren Jensen Bloch 20
2) Claus Jensen Bloch 12.
FM: Hans Wittrock, klejnsmed, som beslægtet.

3443    Andreas Hansen, aftakket rytter i Odense. 29.5.1766, fol.378B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Johan Adolf. B:
1) Else Cathrine Andreasdatter g.m. Carsten Andersen, snedker på Brahesborg
2) Sidsel Marie Andreasdatter 31
3) Mette Marie Andreasdatter 21.
FM: Bernt Frandsen.

3444    Hans Christensen, kromand i Odense. 11.2.1767, fol.380B.
E: Barbara Mortensdatter. A:
1) bror Oluf Christensen ved søn Christian Olufsen 30
2) bror Hans Christensen i Ubberud, død. 1B:
a en datter i Jylland
3) bror Anders Christensen i Ubberud, død. 6B:
a Christen Andersen i Villestofte
b Anders Andersen i Radby i Ubberud sogn
c Hans Andersen i Villestofte
d Jonna Andersdatter g.m. Laurids Ibsen i Ubberud
e Anne Andersdatter gift i Harndrup
f Maren Andersdatter 22
4) søster Johanne Christensdatter, død, var g.m. Hans Andersen i Pårup
a Maren Hansdatter 24
5) søster Anne Christensdatter, død. 1B:
a Anne, der tjener på Frederiksborg.

3445    Jens Mathias Hunderup, skrædder i Odense. 4.4.1767, fol.384.
E: Karen Langhoff. LV: far Søren Langhoff, værtshusmand. B:
1) Karen Hunderup 6
2) Anne Marie Hunderup 3
3) Søren Hunderup 6 mdr.
FM:
1 født værge Jochum Hunderup skrædder
2 fasters mand Andreas Rose, skrædder.

3446    Niels Steenhof, glarmester i Odense. 4.10.1764, fol.387.
E: Marie Elisabeth Olufsdatter. LV: Sigvard Møller. A:
1) bror Hans Steenhof, degn i Nørre Broby.

3447    Margrethe Henningsdatter i Odense. 31.1.1767, fol.409.
E: Christoffer Krul.
Hendes B:
1) Ingeborg Hansdatter 30, vanfør.
FM: Peder Pedersen Schade.

3448    Karen Rasmusdatter i Odense. 28.1.1767, fol.409B.
Enke efter Jens Kuldbæk. A:
1) bror, død. 1B:
a Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Hans Nielsen Møller, aftakket rytter, 1B:
1 Kirsten Hansdatter g.m. Nikolaj, dragon.

3449    Anders Sandbom i Odense. 30.3.1767, fol.410.
E: Elisabeth Nielsdatter. B:
1) Ulrik Andersen, graver i Assens
2) Sidsel Andersdatter, enke efter Rasmus Henningsen, stenhugger, [skifte 21.2.1766 lbnr.3426]
3) Inger Andersdatter g.m. Jens Torstrup, skrædder i København
4) Marie Elisabeth Andersdatter g.m. en silkevæver i København
5) Mette Andersdatter, død, var g.m. en skillingsmand i København. Efterlader 3 børn: 2 sønner og 1 datter.

3450    Mette Frederiksdatter i Odense. 25.3.1767, fol.411.
E: Lauge Pedersen Odrup, snedker. A:
1) bror Rasmus Frederiksen i Bejstrup ved Fjerritslev [i Bejstrup sogn]
2) søster Gertrud Frederiksdatter i Bejstrup
3) bror Hans Frederiksen, død. 1B:
a Frederik Hansen, hjulmager i Rønninge
4) bror Henrik Frederiksen i Ladby [i Kølstrup sogn].

3451    Anne Jørgensdatter i Odense. 30.4.1767, fol.417.
E: Otto Nielsen, klejnsmed. B:
1) Johan Jørgen Ottesen 18
2) Anne Sofie Ottesdatter 14
3) Rasmus Ottesen 11
4) Peder Ottesen 4.
FM: Knud Givert, skomager.

3452    Johan Joachim Aschersleben, aftakket sergent i Odense. 28.3.1767, fol.419.
Arvinger kendes ikke.

3453    Anne Marie i Odense. Samfrændeskifte 11.1.1781, fol.419B, protokollen 1781 side 265.
E: Hans Hansen Leopold, købmand. B:
1) Gregers Leopold, død. 4B:
a Anne Marie Gregersdatter 13¾
b Rasmus Leopold 12
c Hans Leopold 11
d Jens Leopold 5½
2) Adam Leopold i Stige
3) Hans Adam Leopold
4) Johannes Leopold
5) Andreas Leopold
6) Mette Marie Leopold g.m. Christian Hartvig.
Bevilling til uskiftet bo af 15.6.1764.
Registrering 7.5.1767.

3454    Ida Sofie Christoffersdatter i Odense. 12.5.1767, fol.421.
E: Didrik Sørensen. B:
1) Birgitte Didriksdatter 3
2) Laurids Didriksen 1½
3) Anne Sofie Didriksdatter 15 uger.
FM: morfar Christoffer Høhne, skomager.

3455    Christen Pedersen i Odense. 28.4.1767, fol.426.
A:
0) mor [Marie Christensdatter] g.m. Hans Lauridsen, kromand
Mors andet ægteskab med Peder Ibsen, [skifte 25.6.1751 lbnr.3090]
1) søster Maren [dvs. Dorthe Marie] Pedersdatter Ibsen g.m. Jens Tommerup, degn i Føllenslev på Sjælland
2) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Henrik August Fuhrmann, regimentbøssemager

3456    Rasmus Hansen Møller, aftakket stykkusk i Odense. 5.4.1767, fol.426B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mads Stavlund, skrædder. B:
1) Anne Rasmusdatter 24
2) Hans Rasmussen Møller 10
3) Karen Rasmusdatter 10.
FM: Peder Pedersen Schade, kromand.

3457    Enevold Simonsen, kromand og værtshusholder i Odense. 7.5.1767, fol.427B.
Enkemand efter [Anne Marie Jensdatter, skifte 10.2.1754 lbnr.2688]. B:
1) Andreas Enevoldsen 26
2) Simon Enevoldsen 24.
Mors første ægteskab med [Hans Pedersen Taarup, skifte 17.5.1731 lbnr.1807. Arv til B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Johan Frederik Milo, bogbinder
2) Jens Hansen, rytter.
Mors andet ægteskab med [Anders Sørensen Borch, skifte 7.7.1740 lbnr.2148]. Arv til B:
3) Hans Andersen Borch, snedker.

3458    Jens Krag, slagter i Odense. 3.6.1767, fol.429.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Laurids Langhoff, værtshusmand. B:
1) Knud Jensen Krag 10
2) Anne Jensdatter Krag 6 mdr.
FM: Niels Krag, slagter.

3459    Jacob Eriksen Borch i Odense. 3.6.1767, fol.432.
E: Marie Olufsdatter [dvs. Anne Olufsdatter Holm, gift Odense Sankt Knud 6.8.1724]. B:
1) Karen Jacobsdatter Borch 41
2) Andreas Jacobsen Borch, præst i Odense Sankt Hans.

3460    Søren Pedersen, toldbetjent i Odense. 9.5.1767, fol.433B.
A:
1) mor Anne Joensdatter, enke efter Peder Pedersen Puglund i Nørre Starup [i Vester Starup sogn]
2) bror Peder Pedersen i Nørre Starup
3) bror Joen Pedersen i Debel i Fåborg sogn i Ribe amt, på Endrupholm gods
4) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Nielsen, smed i Omme i [Vester] Nykirke sogn
5) søster Maren Pedersdatter g.m. Søren Hansen i Haltrup i Øse sogn.

3461    Peder Lauridsen, urtegårdsmand i Odense. 19.5.1767, fol.437.
B:
1) Andreas Pedersen, urtegårdsmand
2) Birgitte Marie Pedersdatter 50.

3462    Ingeborg Lauridsdatter i Odense. 14.10.1766, fol.437B.
E: Niels Pedersen, sporemager. B:
5) Cathrine Elisabeth Nielsdatter 19
6) Peder Nielsen 16.
Første ægteskab med [Christian Nielsen, skifte 19.6.1743 lbnr.2304]. B:
1) Niels Christiansen, på Hollufgård gods
2) Else Christiansdatter 32, i København
3) Anne Margrethe Christiansdatter 30
4) Laurids Christiansen 28.

3463    Anne Lucie Jørgensdatter i Odense. 20.3.1767, fol.441B.
Enke efter Mads Hansen, slagter, [skifte 4.12.1754 lbnr.2753]. B:
1) Jørgen Madsen, snedkersvend i Süder Stabel i Holsten, død. 1B:
a Marie Lucie Jørgensdatter 6
2) Anders Madsen, slagter i Odense.

3464    Anders Peder Christensen, kaldt Anders Københavner, skomager i Odense. 19.6.1767, fol.443.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Christen Brasch. A:
1) bror Jens Christensen, skomager i Vejle
2) bror Laurids Christensen, skoflikker i Odense.
Testamente af 16.3.1764.

3465    Søren Simonsen Helt, kromand i Odense. 19.6.1767, fol.445.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Mette Sørensdatter 13
2) Anne Abelone Sørensdatter 4½
3) Maren Sørensdatter 9 mdr.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1767.

3466    Margrethe Andersdatter i Odense. 19.6.1767, fol.446.
E: Mads Hansen Kjær, kroholder.
Testamente af 3.2.1745.
Hans A.
1) bror Rasmus Hansen i Kølstrup, død. Enken nu i Kertinge. 5B:
a Hans Rasmussen, bødker i Rønninge
b Niels Rasmussen, bødkersvend i Moskva
c Karen Rasmusdatter g.m. Peder Post i Bogense
d Marie Rasmusdatter
e Anne Marie Rasmusdatter
2) søster Anne Hansdatter, død, var g.m. Laurids Skipper ved Østergård. 2B:
a Anne Lauridsdatter, gift i Rønninge
b Anne Cathrine Lauridsdatter, enke i Ladby.
Hendes A:
1) søster [Sidsel Andersdatter], død, var g.m. Simon von der Heide]. 3B:
a [Rudolf Simonsen von der] Heide, kapellan i Nyborg
b Anders Heide, bogbinder i Svendborg
c Martin Heide på Sjælland, død. Hans børn.

3467    Zacharias Normann, skomager i Odense. 21.6.1767fol.447B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Bergen i Norge.

3468    Anne Marie Lauridsdatter 12.5.1767, fol.448.
Enke efter Morten Breutigam, [skifte 26.2.1759 lbnr.2890]. B:
1) Johanne Breutigam, død. 1B:
a Elisabeth 2½
2) Karen Breutigam 34, i Verninge kro
3) Cathrine Breutigam g.m. Christian Eng, toldbetjent
4) Marie Breutigam g.m. Johan Madsen, dragon
5) Laurids Breutigam, i København.

3469    Just Nymann, gørtler i Odense. 19.5.1767, fol.449.
A:
1) mor Marie Dorthe, enke efter Nymann. LV: Hans Christian, pottemager
2) bror Mathias Nielsen Nymann i Gråsten
3) bror Johan Nymann i Tønder.

3470    Anne Helvig Vilhelmsdatter i Odense. 30.5.1767, fol.450.
E: Laurids Madsen. B:
1) Laurids Madsen 7 uger.

3471    Claus Andersen, skomager, fattiglem i Odense. 4.6.1767, fol.450B.
E: Margrethe Jacobsdatter.
Arvinger angives ikke.

3472    Jacob Gregersen i Odense. 26.6.1767, fol.451.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: hans Jacobsen. B:
1) Jørgen Jacobsen 6 mdr.
FM: farfar Gregers Jacobsen.

3473    Karen Nielsdatter i Odense. 27.5.1767, fol.452.
E: Frederik Mansfeldt. B:
1) Bendix Mansfeldt 22
2) Maren Mansfeldt 20
3) Johan Mansfeldt 18.
FM: Morten Pedersen, skomager.

3474    Else Jørgensdatter i Odense. 31.51767, fol.452B.
A:
1) bror Jens Jørgensen Bondemann.

3475    Jørgen Hofmann, aftakket rytter i Odense. 25.4.1767, fol.453B.
Enken opholder sig i Svendborg.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke kendes.
FM: Nikolaj Jensen, pottemager.

3476    Kirsten Pedersdatter i Odense. 17.7.1767, fol.454.
E: Peder Knudsen Møllegaard.
Bevilling til uskiftet bo af 24.11.1764.

3477    Abelone i Odense. 18.2.1767, fol.455.
Enke efter Laurids Rosenkrantz.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Jacobsen, bager i Bogense
2) Anne Kirstine Jacobsdatter g.m. Jørgen Michael From, bager i Odense
3) Barbara Kirstine Jacobsdatter, død, var g.m. Knud Nielsen, skipper i Nårup. 2B:
a Sidsel Margrethe Knudsdatter 19
b Abelo9ne Marie Knudsdatter 17.
FM: Christoffer Horn, sadelmager.

3478    Christian Kehler, rådstuetjener i Odense. 24.7.1767, fol.458B.
E: Barbara Marie. B:
2) Johan Kehler
3) Bodil Kirstine Kehler.
Af første ægteskab B:
1) Ellen Cathrine Kehler g.m. Carl Knudsen Rønnov, klejnsmed.

3479    Hans Andersen, snedkerdreng i Odense. 4.7.1767, fol.459B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var af Hollufgård gods.

3480    Anders Andersen, kromand i Odense. 8.8.1767, fol.460.
E: Maren Ibsdatter. LV: Knud Krag, slagter. B:
1) Marie Kirstine Andersdatter 1½.
FM: Rasmus Hansen, kromand.

3481    Frue i Odense. 8.8.1767, fol.462B.
Enke efter Schultz, ritmester. B:
1) Elisabeth Schultz, enke efter Stephani, auditør
2) Charlotte Amalie Schultz
3) Sofie Schultz.
FM: Rønnov, birkedommer.

3482    Hans Kjølmer, skrædder i Odense. 5.8.1767, fol.463.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. LV: Johannes Møller, skrædder. A:
1) bror Palle Conrad Kjølmer, korporal
2) søster Anne Cathrine Conradsdatter g.m. Johan Mers, dragon
3) søster Margrethe Louise Kjølmer, enke efter Jørgen Patrick [Hove] i Fredericia, [skifte Fredericia 13.8.1751 lbnr.727].
Første ægteskab med [Mette Olufsdatter, skifte 24.1.1764 lbnr.3248]. Arv til B:
1) [Anne Cathrine Nielsdatter] g.m. Jens Hansen Lund, klejnsmed.

3483    Christen Knudsen Christensen Henneberg i Odense. 16.7.1767, fol.467.
A:
0) forældre Christen Knudsen, skomager, død og [Johanne], skifte 30.5.1763 lbnr.3324]
1) bror Knud Christensen Henneberg 12
2) søster Sidsel Christensdatter Henneberg 10
3) søster Anne Kirstine Christensdatter Henneberg 6.
FM: Niels Munch, skomager.

3484    Christian Hüschen Hansen i Odense. 5.2.1767, fol.
A:
0) forældre Hans Rasmussen, bødker og [Mette Ditlevsdatter], skifte 23.2.1762 lbnr.3204
1) bror Jesper Hansen Lund i Årslev, der døde 18.8.1767. E: Anne Kirstine Hansdatter
2) søster Anne Marie Hansdatter
3) søster Mette Margrethe Hansdatter.

3485    Anne Dorthe, fattiglem i Odense. 31.8.1767, fol.470B.
Enke efter Bernt Berntsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes sønnen Laurids Johansen Vermouth i Bubel i Ingslev sogn.

3486    Andreas Jacobsen, svend i Manufakturhuset i Odense. 8.8.1767, 471B.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Jacob Andreassen 17, i snedkerlære i Bogense
2) Mette Cathrine Andersdatter 16.

3487    Gertrud Fitzdatter, fattiglem i Odense. 23.8.1767, fol.472.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes bror Christen Fitzen, skomager.

3488    Barbara Christensdatter Høj i Odense. 21.1.1766, fol.472B.
E: Andreas Huus, skomager. B:
1) Christian Huus 32
2) Jes Huus 27, der døde
3) Mette Margrete Huus g.m. Didrik Thygesen, skomager
4) Marie Huus.
FM: Niels Storm, skomager, som beslægtet.

3489    Christen Nielsen Skibsted, kromand i Odense. 13.6.1767, fol.479B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jensen, klejnsmed. A:
1) bror Søren Nielsen i Blenstrup ved Skibsted i Jylland
2) bror Hans Nielsen, uvist hvor
3) bror Jens Nielsen i Blenstrup
4) søster Inger Nielsdatter g.m. Mads Christensen i Store Brøndum
5) søster Anne Nielsdatter, enke efter Mourids Sørensen i Skibsted
6) søster Annette Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Skibsted.

3490    Hans Andreassen Tønder, skomager i Odense. 6.8.1767, fol.487.
E: Cathrine Christiansdatter Bechmann. LV: Christen Brandt, skomager. B:
1) Christian Hansen Tønder 3
2) Anne Margrethe Andreasdatter Tønder 6 mdr.
FM: Niels Bagger, vagtmester.

3491    Poul Pedersen, urtegårdsmand i Odense. 7.8.1767, fol.489.
E: Margrethe Andersdatter. LV: Niels Andersen, handskemager. B:
3) Anne Marie Poulsdatter 12
4) Peder Poulsen 7
5) Michael Poulsen 4.
FM: Christen Christensen, urtegårdsmand.

3492    Joachim Christiansen, skomagersvend i Odense. 10.10.1767, fol.492.
Arvinger kendes ikke.

3493    Jens Hansen [Haarup], murersvend i Odense. 30.6.1767, fol.492B.
E: Anne Cathrine Frandsdatter. LV: Niels Munch, skomager. B:
1) Hans Jensen [Haarup] 1.
FM: Peder Hansen, kinesiskhandler.

3494    Kirsten Jørgensdatter i Odense. 21.10.1767, fol.494.
E: Andreas Hansen, handskemagersvend. A:
1) søster Maren Jørgensdatter g.m. Christen Hansen i et hus mellem Allese og Kirkendrup.

3495    Otto Nielsen, klejnsmed i Odense. 21.6.1767, fol.495.
Enkemand efter [Anne Jørgensdatter, skifte 30.4.1767 lbnr.2451]. B:
3) Johan Jørgen Ottesen Leger 18
4) Anne Sofie Ottesdatter Leger 15
5) Rasmus Ottesen Leger 12
6) Peder Ottesen Leger 5.
FM: fars [halv]bror Peder Olufsen Leth, degn i Søllinge.
Af første ægteskab B:
1) Niels Ottesen Leger 25
2) Hans Ottesen Leger 24.

3496    Kirsten Rosenlund i Odense. 3.12.1767, fol.503B.
E: Hans Johansen Cort, pottemager. B:
1) Marie Kirstine Hansdatter 3.
FM: Anders Hansen, pottemager.

3497    Hans Lauridsen, kromand i Odense. 10.11.1767, fol.507.
E: Anne Simonsdatter. A:
1) bror Laurids Lauridsen i Fraugde, død. E: Kirsten Knudsdatter. 1B:
a Christiane Kirstine Lauridsdatter
2) søster, død. E: Esben Hansen i Ringsted Skovhus ved Nærå. 3B:
a Laurids Esbensen 25
b Maren Esbensdatter 21
c Gertrud Esbensdatter 16.
Enkens første ægteskab med [Hans Pedersen, skifte 28.6.1729 lbnr.1684]. Arv til B:
1) Peder Hansen.

3498    Margrethe Olufsdatter i Odense. 5.12.1767, fol.512.
E: Knud Krag, kinesiskhandler. A:
1) bror Jeppe Olufsen i Ullerslev
2) søster Magdalene Olufsdatter g.m. Christen Rasmussen i Ullerslev.

3499    Sofie Hedvig Brandt i Odense. 20.8.1767, fol.515.
A:
1) søster Birthe Marie Brandt i Næsby
2) søster Dorthe Kirstine Brandt g.m. skoleholderen i Soderup på Sjælland
3) halvbror Andreas Jørgensen Sandleben, snedker i Skalkendrup.

3500    Øllegaard [Olufsdatter] i Odense. 9.11.1767, fol.519.
Enke efter [Christian] Zeitz, [skifte 19.10.1746 lbnr.2403]. B:
1) Anne Margrethe Zeitz g.m. Jens Rosenberg i København
2) Johan Vilhelm Zeitz, degn i [Sønder] Nærå, [skifte Åsum herred gejstlig 30.5.1765 lbnr.40]. 2B:
a [Vincent Zeitz 4]
b [Vilhelmine Jacobine Zeitz, født 16.10.1765]
3) Mette Marie Zeitz 32
4) Anton Zeitz i Kina.

3501    Marie Dorthe Schønsted, fattiglem i Odense. 25.5.1766, fol.520B.
Arvinger angives ikke.

3502    Sidsel Conrad Bruuns, fattiglem i Odense, der døde 15.12.1766, fol.521.
Arvinger angives ikke.

3503    Martha Arentsdatter, fattiglem i Odense, der døde 15.12.1766, fol.521B.
Arvinger angives ikke.

3504    Jochum Krull, fattiglem i Odense, der døde 18.12.1766, fol.522.
Arvinger angives ikke.

3505    Rasmus Lauridsen, kalkslager, fattiglem i Odense. 5.3.1767, fol.522B.
Arvinger angives ikke.

3506    [Dorthe Sonnesdatter], fattiglem i Odense, der døde 16.6.1767, fol.
Enke efter Rasmus Tach, [skifte 13.1.1743 lbnr.2379].
Arvinger angives ikke.

Fællesindledning til lbnr.3501-3506 den 23.12.1717, fol.520.

3507    Margrethe Pedersdatter, fattiglem i Odense. 17.12.1767, fol.523B.
E: Anders Pedersen.
Arvinger angives ikke.

3508    Gunder Schmidt, kandestøber i Odense. 20.3.1766, fol.524.
E: Elsebeth Sofie Hellesdatter. LV: Evert Jensen, musikant. B:
1) Anne Cathrine Gundersdatter Schmidt g.m. Niels Harbo, bager
2) Birthe Marie Gundersdatter Schmidt g.m. Rasmus Pedersen, kobbersmed
3) Helle Dorthe Gundersdatter Schmidt, der ægter Lauge Pedersen, snedker.

3509    Anne Cathrine Blangsted i Odense. 8.2.1766, fol.534.
Enke efter Preben Langsted, prokurator. A:
0) far Søren Blangsted, regimentsskriver på Koldinghus
1) halvbror Mathias Blangsted, toldforpagter i Nysted, død uden børn
2) halvbror Cornelius Blangsted, skoleholder i Haderslev, død uden børn
3) halvsøster Sara Margrethe Blangsted, død, var g.m. Abraham Isaksen Falch, farver i Stege, nu farver i Ringsted. 2B:
a Isak Abrahamsen Falch, præst i Tjæreborg på Sjælland
b Søren Blangsted Falch, farver i Køge, død 1768. 1B:
a Margrethe Dorthe Sørensdatter Falch 11 år gammel hos sin morfar Peder Busch i Fakse.

3510    Kirsten Knudsdatter i Odense. 9.2.1768, fol.541B.
E: Jeppe Andersen skrædder. B:
1) Anne Cathrine Jepsdatter 7 uger.
FM: morfar Knud Hansen i Hunderup.

3511    Inger Christiansdatter i Odense. 29.1.1768, fol.545.
Enke efter Laurids Pedersen. B:
1) Isak Lauridsen 16
2) Dorthe Lauridsdatter 12
3) Rebekka Lauridsdatter 6.
FM: Jørgen Hansen.

3512    Cathrine Pedersdatter, fattiglem i Odense. 24.2.1768, fol.545B.
Arvinger angives ikke.

3513    Hans Stab, skomager i Odense. 12.9.1767, fol.546.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Niels Hieronymus, skomager. B:
1) Cathrine Hansdatter Stab 1½.
FM: Niels Givert, skomager.

3514    Søren Mogensen, daglejer i Odense. 12.9.1767, fol.550B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV: Rasmus Hansen, kromand. B:
1) Hans Christian Sørensen 12
2) Marie Severine Sørensdatter, 22 uger den 1.3.1768.
FM: Anders Jensen, parykmager.

3515    Johanne Hieronymusdatter Bernt i Odense. 6.3.1768, fol.553B.
E: Hans Langsted, regimentskriver.
Afdødes børn, der underskriver B:
1) Charlotte Amalie Langsted
2) Niels Langsted
3) Hans Langsted
4) C. Langsted
5) C. H. Drejer på hustrus vegne.

3516    Helene Rasmusdatter i Odense. 28.9.1767, fol.555.
E: Christian Møller, daglejer. B:
3) Lorents Christian Møller 6
4) Carl Christian Møller 1.
FM: Jens Pedersen, murer.
Første ægteskab med Lorents Madsen, [skifte 17.3.1755 lbnr.3116].
1) Evert Lorentsen 16, i tugthuset
2) Dorthe Lorentsdatter 14.

3517    Christen Lorentsen, knapmager i Odense. 28.1.1768, fol.556B.
Enkemand efter [Karen Rasmusdatter, skifte 27.3.1762 lbnr.3165]. B:
E: Christian Lorents, knapmager. B:
2) Peder Christiansen Grønkær 30, knapmagersvend i Zeist i Holland
3) Karen Christiansdatter 29
4) Anne Kirstine Christiansdatter 27
5) Birthe Cathrine Christiansdatter 25
6) Anne Sybille Christiansdatter 11.
FM: Peder Liebe, skrædder.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 8.12.1735lbnr.1956]. B:
1) Anne Christiansdatter 36.

3518    Peder Bolther, købmand i Odense. 22.4.1768, fol.560.
E: Ingeborg Friis.
Afdøde efterlader 4 børn: 1 søn og 3 døtre.
Bevilling til uskiftet bo af 12.6.1762.

3519    Ellen Kirstine Hansdatter i Odense. 11.3.1768, fol.561B.
E: Anders Rasmussen Boe, daglejer. B:
1) Jens Andersen Boe 22, sadelmagersvend i Randers
2) Hans Andersen 15½.
FM: Kjeld Krog, hattemager.

3520    Dorthe Lauridsdatter i Odense. 22.3.1768, fol.563B.
Enke efter Rasmus Jørgensen Loumann, [skifte 11.10.1761 lbnr.3047]. B:
1) Laurids Rasmussen 24
2) Hans Rasmussen 20.

3521    Morten Ommermann, tømrersvend i Odense. 16.2.1768, fol.567B.
E: Anne Nielsdatter. LV: August Schilling, blytækker. A:
1) halvsøster Anne Jørgensdatter, enke efter [Rasmus] Hersleb
2) halvsøster Margrethe Jørgensdatter, død, var g.m. Niels Rasmussen. 2B:
a Cornelius Nielsen i Rynkeby
b Mathias Nielsen på Brahesborg
3) halvsøster Kirsten Jørgensdatter, død, var g.m. Christen Christensen Sund. 3B:
a Jørgen Christensen, i sadelmagerlære
b Karen Christensdatter
c Abelone Christensdatter.
[Første ægteskab med Anne Andreasdatter, skifte 21.1.1763 lbnr.3208].

3522    Anne Sofie Jørgensdatter, fattiglem i Odense. 18.3.1768, fol.572B.
E: Peder Carlsen vægter.
Arvinger angives ikke.

3523    Marie Kirstine Boyesdatter i Odense. 13.2.1768, fol.573.
E: Oluf Hansen, grovsmed. B:
1) Boye Olufsen 26 i Egebæk [i Vester Vedsted sogn] i Holsten
2) Hans Olufsen 21
3) Birthe Cathrine Olufsdatter 16
4) Marie Olufsdatter 15
5) Martha Olufsdatter 12.
FM: Hans Jensen, klejnsmed.

3524    Dorthe Nikolajsdatter i Odense. 18.5.1767, fol.576.
Enke efter Anders Jensen, pottemager, [skifte 1.2.1754 lbnr.3074]. B:
1) Edel Marie Andersdatter 21
2) Nikolaj Andersen Hunderup 18
3) Kirsten Andersdatter 10.
FM: Nikolaj Jensen, pottemager som beslægtet.

3525    Anne Henningsdatter, fattiglem i Odense, der døde 21.1.1768, fol.579.
Arvinger angives ikke.

3526    Poul Bjørn, fattiglem i Odense, der døde 24.1.1768, fol.579B.
Enkemand efter [Mette Hansdatter, skifte 22.1.1766 lbnr.3419].
Arvinger angives ikke.

3527    Anne Rasmusdatter Hofmann, fattiglem i Odense, der døde 28.2.1768, fol.580.
Arvinger angives ikke.

3528    Enke, fattiglem i Odense, der døde 11.2.1768, fol.580B.
Enke efter Rasmus Jensen.
Arvinger angives ikke.

Fælles slutning på lbnr.3525-3528 fol.581B.

3529    Afsindige hustru i Hospitalet i Odense. 11.5.1768, fol.582B.
E: Anders Sivertsen, pottemager.
Arvinger angives ikke.

3530    Hans Andersen, skomager i Odense. 8.4.1768, fol.583B.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Peder Vilhelm Brandt, bogtrykker. B:
5) Marie Kirstine Hansdatter 10.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Hansdatter, skifte 21.5.1751 lbnr.2622]. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Elias Mikkelsen Crone, dragon
2) Kirsten Hansdatter g.m. Niels Wahl, tambur
3) Oluf