Erik Brejls hjemmeside

Start

Odense Byfoged
Skifteprotokol
1626-1814

[1626-1635]    [1635-1641]    [1642-1644]    [1645-1646]    [1645-1650]    [1651-1660]    [1660-1667]    [1667-1672]    [1674-1684]   


Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede af Svend Larsen. Bd.1-2, Odense 1965.


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger.
Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, dog skelnes mellem navnene Lassen og Lauridsen.
Stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen.
Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.


Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge


Odense Byfoged
Skifteprotokol
1626-16351    Just Jacobsen i Odense. 12.12.1626, fol.38.
E: Agnethe Steffensdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Mette Justsdatter g.m. Jørgen Kruse
2) Cathrine Justsdatter g.m. Hans Didriksen, sværdfeger.

2    Abelone Hansdatter i Odense. 26.12.1626, fol.44.
Enke efter Poul Nielsen. B:
1) Niels Poulsen.

3    Kirsten Nielsdatter i Odense. 12.1.1627, fol.45.
E: Jeppe Madsen, tømrer. B:
1) Niels Jepsen
2) Kirsten Jepsdatter
3) Karen Jepsdatter
4) Sidsel Jepsdatter.
FM: morbror Hans Nielsen, kongelig hjulmand i København.

4    Peder Borum i Odense. 23.4.1627, fol.48.
A:
1) bror Jens Borum, på stedet.

5    Karen Henriksdatter i Odense. 25.4.1627, fol.48B.
E: Morten Pedersen, grydestøber.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i København
2) Inger Christensdatter i København
3) Margrethe Christensdatter i København.
FM:
1 Hans Jensen
2 Erik Andersen, skrædder.

6    Peder Pottemager i Odense. 1.5.1627, fol.49B.
E: Anneke Mathiasdatter. LV: Mikkel Thomsen, pottemager, der ægter enken. B:
1) Arent Pedersen
2) Mathias Pedersen.
FM: Hans Andersen, skinder.

7    Christen Pedersen, guldsmed i Odense. 7.5.1727, fol.53B.
Arvinger angives ikke.

8    Anne Nielsdatter i Odense. 28.7.1627, fol.54.
E: Claus Hansen, hattemager. B;
1) Hans Clausen
2) Mikkel Clausen
3) Maren Clausdatter.
FM:
1 Peder Vibertsen, hattemager
2 Johan Kop, hattemager
3 Hans Hansen.

9    Jesper Eriksen i Odense. 11.12.1627, fol.55B.
E: Lisbeth Nielsdatter. LV: far Niels Pedersen. B:
4) Erik Jespersen
5) Peder Jespersen
6) Sidsel Jespersdatter.
FM: Søren Ebbesen.
Første ægteskab med Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Jespersen
2) Inger Jespersdatter g.m. Markus Madsen
3) Sidsel Jespersdatter.
FM: Jens Falentinsen.

10    Ingeborg Pedersdatter i Odense. 29.1.1628, fol.60B.
E: Christoffer Rades i Flensborg. B:
5) Christoffer Christoffersen.
Af første ægteskab B:
1) Habakuk Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Dorthe Jacobsdatter
4) Gertrud Jacobsdatter.
FM:
1 Henrik Caspersen, friskytte
2 Jacob Hansen, foged på Eskebjerg [i Stubberup sogn].

11    Hans Hansen, vintapper og hustru Anne Olufsdatter i Odense. 23.1.1728, fol.64B.
Hans A:
1) bror Niels Ibsen
2) bror Hans Ibsen
3) søster Bodil Ibsdatter ved Claus Eriksen i Stensby
4) søster Abelone Ibsdatter g.m. Jørgen Olufsen.
Hendes A:
1) far Oluf Pedersen i Balslev
2) bror Jeppe Olufsen i Balslev
3) bror Peder Olufsen i Balslev
4) søster Maren Olufsdatter g.m. Jens Nielsen i Balslev.

12    Johanne Jensdatter i Odense. 24.4.1628, fol.68.
E: Hans Jensen, skomager. B:
1) Jens Hansen
2) Mads Hansen
3) Hans Hansen
4) Anne Hansdatter.

13    Anne Rinkenæs (Reiniche) i Odense. 24.4.1628, fol.70.
Enke. B:
1) Hans Jensen, skomager
og Hans Jensens halvsøskende:
2) Jens Hansen Rinkenæs, fange på Rosenholm i Jylland
3) Elisabeth Didriksdatter forlovet med Terkild Sørensen.

14    Clemen Pedersen i Odense. 29.8.1628, fol.71B.
E: Mette Andersdatter. LV: Palle Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Clemensen
2) Hans Clemensen.
FM: morbror Niels Knudsen i Nørre Broby.

15    Gøde Jensen, kræmmer i Odense. 10.9. 1628, fol.82.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Peder Nielsen Kaare. B:
1) Gøde Gødesen
2) Lucretia Gødesdatter.
FM: morbror Mads Hansen.
Boet blev registret 9.11.1626 af Erik Nielsen [Arensbach], præst i Asperup og Rorslev, g.m. [Ellen Sørensdatter].

16    Anne Mouridsdatter i Odense. 2.10.1628, fol.89B, 108.
Enke efter Frands, kedelsmed. B:
1) Oluf Frandsen, død. 1B:
a Else Olufsdatter g.m. Daniel Harder, guldsmed
2) Frands Nielsen, død. 1B:
a Niels Frandsen ved stedfar Niels Nielsen København i Næstved.
Desuden nævnes Else Olufsdatters stedfar Jacob Christensen, guldsmed.

17    Kirsten Sørensdatter Vrede i Odense. 28.5.1629, fol.92B.
Arvinger angives ikke.

18    Gert Badskær i Odense. 21.2.1628, fol.93.
E: Anne Hansdatter. LV: svoger Laurids Hansen, hattemager.
Registrering 6.7.1625.
Afdøde blev henrettet med sværd for sin forseelses skyld.

19    Niels Jensen, grydestøber i Odense. 12.6.1629, fol.102.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) Jens Nielsen
2) Christoffer Nielsen
3) Maren Nielsdatter.
FM: farbror Hans Jensen.

20    Lennert Thomsen i Odense. 30.7.1629, fol.109B.
E: Karen. LV: Mikkel Pedersen. A:
1) bror Laurids Thomsen i Lem i Jylland
2) bror Peder Thomsen i Tønning
3) søster g.m. Mads Nielsen i Hestkær.

21    [Mangler] Clemensdatter i Odense. 20.8.1629, fol.117.
E: Niels Lauridsen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Christen Rasmussen.
FM: morfar Clemen Ibsen, bysvend.

22    Jens Pedersen Lindvig i Odense. 3.2.1630, fol.119B.
E: Johanne Lauridsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen, myndig
2) Mads Jensen, i guldsmedelære.
FM: Jacob Christensen, guldsmed.

23    Morten Pedersen, grydestøber i Odense. 2.3.1630, fol.125B.
Enkemand efter [Karen Henriksdatter, skifte 25.4.1627 lbnr.5].
Første ægteskab med Karen Lauridsdatter. B:
1) Erik Mortensen i Norge
2) Peder Mortensen
3) Henrik Mortensen i Odense skole
4) Maren Mortensdatter
5) Anne Mortensdatter
Arv i boet til [Karen Henriksdatters] børn første ægteskab B:
1) Johanne Christensdatter g.m. Henrik Nielsen i København
2) Inger Christensdatter i København
3) Margrethe Christensdatter i København.
Desuden nævnes afdødes bror Mads Pedersen.

24    Ludvig Hansen, snedker i Odense. 12.4.1630, fol.135.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Hansen, snedker, der ægter enken. B:
1) Margrethe Ludvigsdatter.
FM: Jørgen Pedersen, sværdfeger.

25    Henrik Syndermann i Rendsborg. 31.5.1630, fol.136.
A:
1) bror Thomas Syndermann
2) bror Dankert Snedker, død. 1B:
a Henrik Dankertsen
FM: Steffen Bloch, glarmester.

26    Christen Sørensen Jyde i Odense. 27.4.1630, fol.137.
E: Dorthe Rasmusdatter. LV: Rasmus Christensen. A:
1) Eskild Hansen i Hjerting i Kalvslund herred
2) Terkild Hansen i Gesten
3) Kirsten Hansdatter
4) Jeppe Sørensen.

27    Ellen Hansdatter i Odense. 13.7.1630, fol.138.
A:
1) mor Karen Bertelsdatter g.m. Søren Jørgensen Haahr.
Afdøde, der døde 9.9.1629, havde arv efter sin far Hans Pedersen.

28    Thomas Hansen i Odense. 6.10.1630, fol.139B.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen Jyde. B:
1) Poul Thomsen.
FM: Casper [Henriksen], smed.

29    Ebbe Sørensen, skytte i Odense. 14.3.1629, fol.143B.
Enkemand. B:
1) Isak Ebbesen
2) Pernille Ebbesdatter
3) Kirsten Ebbesdatter.
Arv i boet efter afdødes søster g.m. Niels Møller i Hvide Mølle til hendes B:
1) Søren Nielsen
2) Henning Nielsen.

30    Margrethe Neuen i Odense. 24.2.1631, fol.149.
E: Zacharias Berchmann, lutslager (lutspiller). B:
1) Cathrine Zachariasdatter
2) Voldborg Zachariasdatter.

31    Margrethe Andersdatter i Odense. 7.6.1631, fol.151.
E: Jacob Hansen, klejnsmed. B:
1) Hans Jacobsen
2) Anders Jacobsen
3) Peder Jacobsen
4) Gertrud Jacobsdatter.
FM: farbror Hans Hansen.
Desuden nævnes børnenes [halv]bror Niels Andersen i Havsted [i Vigerslev sogn].

32    Hans Nielsen, væver i Odense. 12.12.1630, fol.153B.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Rasmus Christensen. B:
1) Niels Hansen.
FM: Hans Glarmester.

33    Karen Rasmusdatter i Odense. 19.8.1629, fol.155B.
E: Hans Madsen, bager. B:
1) Hans Hansen
2) Bodil Hansdatter.

34    Knud Hansen i Odense. 16.2.1631, fol.158B.
E: Anne Carstensdatter. LV: Christian Carstensen, der ægter enken. B:
1) Anne Knudsdatter.
FM: Jens Carstensen, skomager.

35    Hans Jørgensen i Odense. 6.5.1629, fol.160B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Oluf Rasmussen, kandestøber, der ægter enken. B:
1) Søren Hansen
2) Rasmus Hansen
3) Jørgen Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Margrethe Hansdatter.

36    Hans Hansen, sværdfeger i Odense. 25.9.1629, fol.163B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Hans Nielsen, rådmand. B:
1) Hans Hansen
2) Rynne Hansdatter
3) Anne Hansdatter
4) Dorthe Hansdatter
5) Marie Hansdatter.
FM: Hans Ebbesen, rådmand.

37    Hans Meinertsen Skuldt, badskær i Odense. Dato ikke angivet, fol.167B.
E: Else Mortensdatter. LV: Jørgen Mortensen. A:
1) søster, død. E: Mads Jespersen, skrædder i Mariager. 1B:
a Anne Madsdatter.

38    Abraham Gødeke, trompeter i Odense. 17.2.1632, fol.168B.
E: Anne Mathiasdatter. LV: Bertel Klocke, der ægter enken. B:
1) Abraham Abrahamsen
2) Peder Abrahamsen.
FM: Hans Jørgensen, skrædder.

39    Niels Hansen, tømrer i Odense. 5.5.1632, fol.173.
A:
1) bror Peder Hansen i Hårslev.

40    Dorthe Poulsdatter i Odense. 29.6.1632, fol.175B.
Enke efter Laurids Grønnesen. B:
1) Poul Lauridsen.
FM: morbror Hans Poulsen i Jernløse.

41    Claus Skuldt, skomager i Odense. 30.311.1631, fol.177.
E: Marichen Jacobsdatter. B:
1) Claus Clausen
2) Jacob Clausen
3) Cathrine Jacobsdatter
4) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 morbror Claus Jacobsen
2 Hans Falentinsen, skomager.

42    Anne Mathiasdatter i Odense. 30.11.1632, fol.180B.
E: Bertel Klocke, trompeter. B:
3) Casmerus Bertelsen.
Første ægteskab med Abraham Gødeke, trompeter, [skifte 17.2.1632 lbnr.38]. B:
1) Abraham Abrahamsen
2) Peder Abrahamsen.
FM: Hans Jørgensen, skrædder.

43    Hans Ditlevsen, remmer i Odense. 30.8.1632, fol.185B.
E: Pernille Pedersdatter. LV: Casper Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Ditlev Hansen
2) Kirsten Hansdatter
3) Lisbeth Hansdatter
4) Hans Hansen.
FM:
1 Jørgen Ditlevsen
2 Ditlev Pedersen.

44    Karen Hansdatter i Odense. 23.3.1632, fol.188.
E: Hans Brenniche. B:
1) Nikolaus Hansen
2) Hans Hansen
3) Ellen Hansdatter.

45    Christoffer Rohrn, badskær i Odense, der døde 20.5.1633, fol.190.
Arvinger angives ikke.

46    Birgitte [Pedersdatter] i Odense. 29.1.1633, fol.190B.
Enke efter Hans Hansen, sværdfeger, [skifte 25.9.1629 lbnr.36]. B:
1) Hans Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Anne Hansdatter hos sin moster på Øsel
4) Dorthe Hansdatter
5) Marie Hansdatter hos sin svoger Jacob Nielsen.
FM: Mourids Christensen, kapellan i Odense Frue.

47    Steffen Hansen i Odense. 19.3.1633, fol.194.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Nielsen, der ægter enken. B:
1) Peder Steffensen
2) Elisabeth Steffensdatter
3) Anne Steffensdatter
4) Birgitte Steffensdatter.
FM:
1 farbror Jens Hansen
2 Peder Nielsen ved far Niels Pedersen i Skovsgård.

48    Jacob Christensen, murer i Odense. 13.12.1635, fol.196.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Rasmus Madsen, murer. B:
1) Christen Jacobsen
2) Karen Jacobsdatter.
FM: farbror Peder Christensen, murer.

49    Anne Christensdatter. 16.7.1633, fol.197B.
E: Christen Lauridsen. B:
1) Laurids Christensen, myndig
2) Poul Christensen, myndig
3) Karen Christensdatter g.m. Rasmus Hansen i Maribo
4) Mette Christensdatter
5) maren Christensdatter
6) Kirsten Christensdatter.

50    Peder Terkild Bader i Odense. 31.7.1633, fol.200.
E: Anne Ditlevsdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Birthe Pedersdatter.
FM:
1 halvbror Ditlev Pedersen
2 Jørgen Ditlevsen.

51    Markus Lauridsen og hustru Else Steffensdatter i Odense. 3.1.1633, fol.205B.
B:
1) Laurids Markussen.
FM: Hans Hermansen, murer.

52    Anne Knudsdatter i Odense. 8.11.1631, fol.207B.
E: Rasmus Jensen Koch. B:
1) Knud Rasmussen.

53    Hans Mikkelsen, rådmand i Odense. 2.3.1634, fol.208.
E: Anne Jespersdatter. B:
7) Jørgen Hansen, myndig
8) Peder Hansen, myndig
9) Just Hansen, myndig
10) Cornelius Hansen
11) Johan Hansen
12) Kirsten Hansdatter.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter]. B:
1) Hans Hansen, rådmand i Svendborg
2) Karen Hansdatter g.m. Johan Eleken
3) Anne Hansdatter g.m. Mathias Didriksen
4) Birthe Hansdatter g.m. Frands Foltermann
5) Mikkel Hansen
6) Thomas Hansen i Svendborg.

54    Oluf [Olufsen] Bager, magister i Odense. 18.12.1634, fol.226.
E: Barbara [Pedersdatter]. LV: Hans Jensen. B:
1) Peder Olufsen Bager, præst i Kølstrup og Agedrup
2) Oluf Olufsen
3) Margrethe Olufsdatter
4) Birgitte Olufsdatter
5) Karen Olufsdatter.
FM: Jørgen Friis.

55    Rasmus Madsen i Odense. 23.7.1634, fol.230.
E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Hansen. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Maren Rasmusdatter.
FM: farbror Iver Madsen, skrædder.

56    Jørgen Pedersen, kræmmer i Odense. 31.7.1634, fol.233B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Poul Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Kirsten Jørgensdatter.
FM: Jørgen Poulsen.

57    Peder Eskebjerg i Odense. 21.6.1633, fol.237B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Julius Ramel., skrædder, der ægter enken. B:
1) Margrethe Pedersdatter
2) Simon Pedersen
3) Kirsten Pedersdatter.
FM: Jørgen Nielsen.

58    Otto Knudsen, [Seeblad], borgmester i Odense. 19.12.1633, fol.241B.
E: Abigael [Jacobsdatter] Hasebart. LV: Mads Hansen. B:
4) Jacob Ottesen
5) Birgitte Ottesdatter
6) Anton Ottesen
7) Jørgen Ottesen.
FM:
1 Hans Ebbesen, rådmand
2 Hans Tragaard i København
3 Thomas Brodersen.
Første ægteskab med [Birgitte Lauridsdatter]. B:
1) Karen Ottesdatter g.m. Poul [Clausen] Schinkel, borgmester i Kerteminde
2) Knud Ottesen
3) [Magdalene Ottesdatter, død [17.8.1625, var g.m. Jacob Jacobsen Hasebart, præst i København Frue, død 5.9.1625]. 2B:
a Jacob Hasebart
b Birthe Hasebart.
FM: Claus Plum, doktor.

59    Karen Andersdatter i Odense. 18.8.1631, fol.271.
E: Mads Mikkelsen, skomager. B:
1) Mikkel Madsen
2) Anders Madsen
3) Maren Madsdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1635-1641

60    Karen Andersdatter i Odense. 5.8.1635, fol.1.
E: Niels Mikkelsen, bager. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Gertrud Nielsdatter.
FM: morfar Anders Hansen.

61    Claus Bang i Odense. 4.7.1635, fol.2.
E: Margrethe [Richardsdatter Seeblad]. B:
1) Kirsten Clausdatter g.m. Just Hansen
2) Christoffer Bang.
FM: Rasmus Knudsen Gaas.

62    Søren Ebbesen i Odense. Dato ikke angivet, fol.17B.
E: Maren. A:
1) Jørgen Ebbesen
2) Maren Ebbesen g.m. Gregers Christensen
3) Mette Ebbesdatter Herman Ulrik i Vejle
4) Anne Ebbesdatter
5) Johanne Ebbesdatter g.m. Thomas Joensen i Stubbe
6) Maren Ebbesdatter i Soleskov.

63    Peder Rasmussen [Balslev], skriver på Sankt Knuds Kloster i Odense. 28.2.1635, fol.18.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Bruun, rådmand. B:
1) Christoffer Pedersen
2) Kirsten Pedersdatter
3) Ingeborg Pedersdatter.

64    Anne Lauridsdatter i Odense. 27.5.1635, fol.21B.
E: Laurids Skovbo i Norup. B:
1) Fabian Skovbo i Verninge
2) Maren Lauridsdatter g.m. Simon Simonsen i Freltofte
3) Margrethe Fabiansdatter g.m. Jens Bertelsen i Odense.

65    Jørgen Mule, borgmester i Odense, [død 1634], fol.30.
Enkemand efter Barbara Mogensdatter [Rosenvinge, død 1634]. B:
1) Hans Mule
2) Mogens Mule
3) Mette Mule g.m. Dines Jensen
4) [Karen Mule] g.m. Svend Pedersen, magister
5) Anne Mule
6) Else Mule.

66    Jacob Klejnsmed i Odense. 11.3.1635, fol.68.
E: Johanne. LV: Henrik Terkildsen (Torkelsen). B:
1) Maren Jacobsdatter
2) Hans Jacobsen
3) Anders Jacobsen
4) Gertrud Jacobsdatter
5) Margrethe Jacobsdatter
6) Peder Jacobsen.
FM: farbror Hans Sadelmager.

67    Niels Pedersen Skalbjerg i Odense. September 1635, fol.75.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Laurids Lauridsen, der ægter enken. B:
1) Anne Nielsdatter
2) Maren Nielsdatter.

68    Maren Koch i Odense. 8.9.1635, fol.76.
E: Mads Hansen Tolderlund, der nu er fredløs efter at have slået sin kone ihjel. A:
1) [bror] Hans Pedersen Koch
2) [søster] g.m. Jacob Jensen, skomager.

69    Henrik Farver i Odense. 21.3.1637, fol.81B.
E: Regine. LV: Steffen Bloch, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Christoffer Henriksen
2) Cornelius Henriksen
3)Johan Henriksen.
FM: Peder Jørgensen.
Registrering 29.9.1636.

70    Laurids Nielsen Jyde i Odense. 20.1.1635. fol.83B.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Niels Lauridsen
2) Johan Lauridsen
3) Christen Lauridsen
4) Else Lauridsdatter.
FM: Jørgen Pedersen, sværdfeger.

71    Bodil Lauridsdatter i Odense. 17.2.1636, fol.87.
E: Laurids Lauridsen, kedelsmed. B:
2) Laurids Lauridsen
3) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Henrik Terkildsen.
Af første ægteskab B:
1) Poul Wehr.
FM: Claus Wehr.
Arv i boet til enkemandens stedbørn:
1) Søren Lauridsen
2) Anne Lauridsdatter
efter skiftebrev Haderslev 30.11.1619.

72    Gertrud Nielsdatter i Odense. 31.3.1635, fol.92.
E: Niels Jørgensen, tømrer. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Anders Nielsen
3) Anne Nielsdatter.

73    Christoffer Jørgensen, skomager i Odense. 1.8.1637, fol.95.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Søren Andersen. B:
1) Jørgen Christoffersen
2) Laurids Christoffersen
3) Anne Christoffersdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.

74    Claus Johansen i Odense. 4.2.1637, fol.99.
Arvinger angives ikke.

75    Hustru i Odense. 22.11.1637, fol.105.
E: Peder Jørgensen, skinder. B:
1) Cathrine Pedersdatter.

76    Nikolaj (Nickel) Skrædder i Odense. Dato ikke angivet, fol.105B.
E: Kirsten. LV: Poul Thomsen, skrædder. B:
1) Dominicus Nikolajsen (Nickelsen)
Albert Nikolajsen.
FM:
Peder Thuesen.
Enkens første ægteskab med Lauge Skrædder. Arv til B:
1) Mads Laugesen
2) Hans Laugesen
3) Jens Laugesen, nu død, efter hvem, der er arv
4) Christen Laugesen
5) Barbara Laugesdatter.

77    Jens Mogensen [Rosenvinge], rådmand i Odense. 1.9.1635, fol.112B.
E: Margrethe Didriksdatter [Graff]. LV: Mogens Graff. B:
1) [Karen Jensdatter]
2) Mogens Jensen
3) [Jørgen Jensen]
4) [Barbara Jensdatter]
5) [Villum Jensen]
6) [Jens Jensen].
Desuden nævnes Claus Mule [til Nislevgård g.m. afdødes søster Birgitte Mogensdatter Rosenvinge].

78    Bertel Wichmann, købmand i Odense. 1636, (dato mangler), fol.119B.
E: Karen (Jørgensdatter Leth). B:
1) Anne Bertelsdatter g.m. Erik Jørgensen
2) Niels Wichmann
3) Bertel Wichmann
4) Jørgen Wichmann
5) Hans Wichmann.

79    Jørgen Mogensen [Rosenvinge], borgmester i Odense. 12.11.1635, fol.127.
Enke efter Karen Richardsdatter [Seeblad]. B:
1) Mogens Jørgensen
2) Poul Jørgensen
3) Henrik Jørgensen
4) Richard Jørgensen.

80    Hans Hofmann i Odense. 27.4.1635, fol.158B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Hans Ibsen. B:
1) Laurids Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Mads Tønnesen.

81    Henrik Badskær i Odense. 9.3.1637, fol.162.
E: Karen. LV: Hans Jensen. B:
1) Almar Henriksen
2) Kønige Henriksdatter.
FM: Jørgen Johansen, hattemager.

82    Mads Tønnesen, skomager i Odense.28.1.1637, fol.165B.
E: [Anne].
Arvinger angives ikke.

83    Hustru i Odense. 13.4.1638, fol.168B.
E: Rasmus Christensen. B:
1) Jørgen Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

84    Kirsten i Odense. 29.3.1638, fol.169.
E: Steffen Bloch, glarmester. B:
1) Adrian Steffensen
2) Elsebeth Steffensdatter
3) Ingeborg Steffensdatter.
FM: morbror Enevold Glarmester.

85    Abelone Rasmusdatter i Odense. 2.2.1637, fol.170.
Enke efter [Thomas Hansen, skifte 6.10.1630 lbnr.28]. B:
1) Poul Thomsen.
FM: Casper Henriksen, smed.

86    Anders Mogensen i Odense. 28.2.1638, fol.170B.
E: Dorthe.
Arvinger angives ikke.

87    Jens Nielsen, skomager i Odense. 30.4.1638, fol.172B.
Enkemand. B:
1) Niels Jensen
2) Mette Jensdatter g.m. Troels Madsen, hattemager
3) Anne Jensdatter
4) Kirsten Jensdatter
5) Margrethe Jensdatter.
FM:
1 Hans Juul
2 Hans Borchmann, glarmester
3 Ludvig Sinkelmager.

88    Peder Samsing i Odense. 29.5.1638, fol.176.
E: Maren. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Hans Pedersen
2) Anders Pedersen
3) Erik Pedersen 21
4) Johanne Pedersdatter
5) Anne Pedersdatter g.m. Frederik Badskær
6) Jacob Pedersen, død, efter hvem der er arv.

89    Peder Madsen Doktor i Odense. 15.3.1638, fol.193B.
E: Mette Madsdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Mads Pedersen 20
2) Knud Pedersen
3) Christen Pedersen
4) Cornelius Pedersen
5) Else Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Rippendal
2 Hans Rasmussen Elenbjerg.

90    Birgitte Jørgensdatter i Odense. Juni 1638, fol.198.
E: Rasmus Hansen, knivsmed. B:
1) Jacob Rasmussen
2) Karen Rasmusdatter
3) Anne Rasmusdatter.

91    Simon Sivertsen, bogbinder i Odense. 21.7.1638, fol.201B.
E: Hvis navn ikke angives. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) n datter
2) Gregers Simonsen.

92    Peder Ditlevsen, feldbereder i Odense. 6.11.1638, fol.211.
Enkemand. B:
1) Ditlev Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Birthe Pedersdatter, der døde.
FM: farbror Jørgen Ditlevsen.

93    Maren Mortensdatter i Odense. 4.9.1638, fol.217B.
E: Knud Brolægger. B:
1) Hans Knudsen 8
2) Jørgen Knudsen 6.

94    Karen Eriksdatter i Odense. 13.9.1638, fol.220.
E: Rasmus Winther. B:
1) Karen Rasmusdatter 5
2) Maren Rasmusdatter 1 år 3 mdr.

95    Claus Pedersen, skriver i Odense. september 1638, fol.223.
Arvinger angives ikke.

96    Lisbeth [Olufsdatter Bager] i Odense. 12.12.1638, fol.225B.
Enke efter Richard [Knudsen Seeblad, rådmand, død 22.4.1625]. B:
1) Margrethe Richardsdatter, enke efter Claus Bang, [skifte 4.7.1635 lbnr.61].

97    Poul Jørgensen i Odense. 25.1.1639, fol.230.
Enke efter Maren Sørensdatter.
Hans A:
1) far Jørgen Poulsen, kræmmer.
Hendes A:
1) bror Peder Sørensen
2) søster Anne Sørensdatter g.m. Immanuel Glarmester.

98    Karen Trompeters i Odense. 4.2.1639, fol.233B.
Arvinger angives ikke.

99    Oluf Jacobsen, doktor [medicinæ] i Odense. 7.9.1641, fol.235, 420B.
A:
1) Peder Jacobsen i Odense
2) Bjørn Sørensen, professor i Det kongelige adelige Akademi i Sorø g.m. [Christine Mathiasdatter Jacobæus]
3) Mathias Jacobsen, doktors arvinger. 4A:
a Niels Hansen, doktor, canonicus i Lund
b Jacob Mathiassen, magister, hofprædikant
c Christen Clemensen, forstander på Herlufsholm
d Rasmus Nielsen, rådmand i Århus
4) Niels Jensen i Skovlænge på Lolland
5) Jacob Jensen, nu død, E: Lisbeth Thomasdatter
6) Anne Bagers datter Christen Nielsen Guldager i Odense
7) Magdalene Bagers datter
8) Sidsel Bagers datter.
9) Sidsel Hansdatter [Amerinus] g.m. Mads [Andersen] Bredal i Balle, præst i Bredsten i Jylland
10) Anders Jensen
11) Hans Jensen
12) Laurids Hansen i Ribe
13) Maren Hansdatter
13) Lene Hansdatter.
Arvingerne 4) og 5) er brødre.
Arvingerne 6) til 8) er børn af Bager eller Bagge, præst.
Arvinger 9) til 13) er børn af Lene Jacobsdatter, død, [første ægteskab med Hans Lauridsen Amerinus, læge og kannik i Ribe; andet ægteskab med Jens Andersen Lund].

100    Karen Jensdatter i Odense. 1.5.1639, fol.251.
E: Jørgen Poulsen, kræmmer. B:
1) Poul Jørgensen, [skifte 25.1.1639 lbnr.97]
2) Sidsel Jørgensdatter.

101    Cathrine i Odense. 30.5.1639, fol.253.
E: Henrik Brodskov, bogbinder.
Af første ægteskab B:
1) Hybert Kjønn
2) Adam Kjønn
3) Mariche Kjønn
4) Cathrine Kjønn g.m. Jørgen Molbech
5) Lisbeth Kjønn
6) Dorthe Hybert Kjønn.
FM: Laurids Nielsen.

102    Abelone i Odense. 22.6.1639, fol.263.
Enke efter Hans Koch. B:
1) Mette Hansdatter
2) Jørgen Hansen
3) Hans Hansen
4) Ida Hansdatter.

103    Mads Nielsen i Odense. 3.7.1639, fol.264B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Morten Jespersen. B:
2) Karen Madsdatter.
FM: Christen Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Madsdatter.
FM: Jeppe Sørensen, bager.
Børnegods i boet til
1) Daniel Christoffersen
2) Pernille Christoffersdatter
og patrimonium til
3) Anne Nielsdatter.
Desuden nævnes enkens søster Anne Hansdatter.

104    Rasmus Lykkesen, skomager i Odense. 25.9.1640, fol.273B.
E: Mette. LV: Hans Falentinsen, skomager. A:
1) Anders Jørgensen
2) Mads Jørgensen
3) [Karen Jørgensdatter] g.m. Thomas Thygesen.
Arv i boet til Christen Lykkesens børn.

105    Erik Hansen, skomager i Odense. 1.6.1640, fol.279.
Enkemand efter Anne. B:
1) Karen Eriksdatter g.m. Christoffer Hansen, skomager i Korsør
2) Maren Eriksdatter g.m. Niels Nielsen, skomager
3) Anne Eriksdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.

106    Just Hansen i Odense. 15.8.1639, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

107    Peder Hansen i Odense. 29.7.1640, fol.286.
Enkemand. B:
1) Hans Pedersen.
FM: morbror Niels Frandsen.

108    Elisabeth Hansdatter i Odense. 21.8.1640, fol.296.
E: Johan Bølling, badskær. B:
1) Else Johansdatter
2) Lisbeth Johansdatter
3) Jacob Johansen i Odense latinskole
4) Susanne Johansdatter.

109    Jacob Christensen, guldsmed i Odense. 16.8.1639, fol.297.
Enkemand efter Karen Andersdatter. B:
1) Hr. Christen Jacobsen
2) Abelone Jacobsdatter g.m. Laurids Gregersen, guldsmed
3) Oluf Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter Margrethe Jacobsdatter
FM: Claus Christensen, guldsmed.
Desuden mødte Daniel [Harder], guldsmed på sine børns vegne.
(Sml. lbnr.16).

110    Rasmus Sørensen, skinder i Odense. 5.10.1639, fol.302B.
E: Cathrine. LV: Laurids Terkildsen. A:
1) Rasmus Pedersen i Trollerup
2) Laurids Pedersen
3) Jørgen Pedersen i Odense, ridefoged
4) Søren Pedersen.

111    Thomas Koch i Odense. 20.11.1639, fol.306.
E: Birthe Jørgensdatter. LV: Laurids Hansen. B:
1) Jørgen Thomsen
2) Johan Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Gertrud Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM:
1 Jørgen Ditlevsen
2 Anders Jørgensen.

112    Peder Jyde i Odense. 6.5.1640, fol.309B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Madsen. A:
1) Bertel Ibsen i Sædding i Bølling herred i Jylland
2) Peder Ibsen i Sædding
3) Jens Ibsen i Sædding
4) Ellids Ibsdatter g.m. Jens Jensen i Sædding
5) Christen Snedker i Odense.
Afdøde efter en slegfredsøn.

113    Herman Rønnebæk, bogbinder i Odense. 16.10.1639, fol.310B.
Afdøde efterlader enke og børn, hvis navne ikke angives.

114    Hans Joensen i Odense. 9.5.1640, fol.314.
E: Margrethe.
Arvinger angivers ikke.

115    Margrethe Fabiansdatter i Odense. 4.2.1640, fol.315B.
E: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
1) Fabian Jensen
2) Salomon Jensen.
FM:
1 Eskild Nielsen
2 Peder Jensen Hunderup.

116    Jørgen Bager i Odense. 20.8.1639, fol.319.
E: Anne. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Mette Jørgensdatter
2) Hans Jørgensen
3) Jens Jørgensen.
FM:
1 Anders Bager
2 Johan Bager.

117    Søren Ibsen, slagter i Odense. 29.3.1639, fol.321.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Morten Jespersen. B:
1) Jeppe Sørensen, bager.

118    Mathias Didriksen, rådmand i Odense. 26.7.1639, fol.325B.
E: Anne [Hansdatter]. LV: Erik Jørgensen, rådmand. B:
1) Didrik Mathiassen
2) Anne Mathiasdatter
3) Hans Mathiassen
4) Jesper Mathiassen.
FM:
1 Laurids Gregersen, guldsmed
2 Claus Frederiksen
3 Henrik Clausen
4) Herman Rippendal.

119    Jørgen Pedersen, ridefoged i Odense. 11.9.1640, fol.345.
A:
1) Hans Pedersen
2) Jens Hansen
2) Karen, enke efter Peder Skinder.

120    Hans Madsen, bager i Odense. 30.10.1640, fol.352.
E: Anne. B:
3) Oluf Hansen
4) Anne Hansdatter, enke efter Jens Mogensen
5) Karen Hansdatter.
FM:
1 David Sejermager
2 Rasmus Madsen, murer.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 19.8.1629 lbnr.33]. B:
1) Hans Hansen
2) Bodil Hansdatter.

121    Poul Olufsen, bysvend i Odense. 3.11.1640, fol.357.
E: Maren. LV: Niels Mikkelsen, bager. B:
1) Oluf Poulsen
2) Mads Poulsen
3) Maren Poulsdatter
4) Anne Poulsdatter
5) Karen Poulsdatter.
FM:
1 Henrik Sinkelmager
2 Jørgen Snedker
3 Poul Thomsen, skrædder
4 Knud Træskomand.

122    Laurids Hansen i Odense. 26.11.1640, fol.361.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Knud Hansen, slagter, der ægter enken. B:
1) Hans Lauridsen.
FM: Hans Grovsmed.

123    Fabian Lauridsen Skovbo i Odense. 15.7.1640, fol.362.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen. B:
1) Magdalene Fabiansdatter
2) Peder Fabiansen
3) Laurids Fabiansen
4) Jonas Fabiansen
5) Rebekka Fabiansdatter.
FM:
1 Niels Bager
2 Hans Dyhr
3 Eskild Nielsen
4 Henrik Buntmager
5 Peder Hansen Hunderup.

124    Anders Mikkelsen i Odense. 17.12.1640, fol.366B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Peder Padeholm. B:
1) Maren Andersdatter
2) Hans Andersen.
FM: Peder Nielsen, skinder.

125    Rasmus Sørensen Koch i Odense. 3.2.1640, fol.370.
E: Maren. LV: Hans Pedersen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Rasmusdatter. FM: Svend Jacobsen.

126    Karen Mikkels i Odense. 10.1.1641, fol.377B.
Arvinger angives ikke.

127    Hans Hermansen, murer i Odense. 20.1.1641, fol.378B.
Enkemand. B:
1) [datter g.m.] Laurids Steffensen
2) [datter g.m.] Jørgen Steffensen
3) Herman Hansen.

128    Jens Blytækker i Odense. 29.1.1641, fol.380.
E: Margrethe. LV: Niels Knudsen. B:
1) Thomas Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Mourids Jensen
4) Jørgen Jensen.
FM: Jens Ibsen, skrædder.

129    Abelone Nielsdatter i Odense. 2.3.1641, fol.382B.
Hendes B:
1) Jens.
FM: Jørgen Nielsen Sværdfeger.

130    Jens Knudsen i Bangsgård. 19.3.1641, fol.383V.
E: Anne Pedersdatter. LV: Oluf Knudsen, der ægter enken. B:
1) Peder Jensen
2) Anne Jensdatter
3) Lisbeth Jensdatter.
FM:
1 Peder Provstgaard
2 farbror Jørgen Knudsen i Lille Kluset [i Lumby sogn].
Desuden nævnes enkens bror Anders Pedersen Taastrup.

131    Hans Nyborg, skrædder i Odense. 2.4.1641, fol.384B.
E: Karen Nielsdatter. B:
1) Dorthe Hansdatter
2) Maren Hansdatter
3) Birgitte Hansdatter
4) Karen Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Hans Hansen.
FM:
1 Knud Sergent
2 Jørgen Nielsen
3 Niels Jensen, væver.

132    Karen Jørgensdatter i Odense. 19.4.1641, fol.387.
E: Mads Andersen. B:
2) Jørgen Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Helvig Clausdatter.

133    Anne Hansdatter i Odense. 11.3.1641, fol.388B.
E: Peder Madsen, træskomand. A:
1) Laurids Hansen i Trøstrup
2) Knud Hansen
3) Gertrud Hansdatter.

134    Margrethe Buntmagers i Odense. 23.12.1641, fol.289.
B:
1) en datter, død, E: Søren Gregersen. 3B:
a Christoffer Sørensen
b Karen Sørensdatter
c Margrethe Sørensdatter, der døde efter sin mormor.

135    Henrik Greve i Odense. 14.8.1641, fol.394.
E: Maren Christensdatter. A:
1) Henrik Terkildsen
2) Jochum Bølling, badskær
3) Daniel Harder, guldsmed.

136    Jørgen [Hansen] Friis, købmand i Odense.
A:
0) forældre [Hans Friis, rådmand i Odense og Else Olufsdatter]
1) søster Barbara [Hansdatter] Friis, død [27.1.1633], var g.m. [Rasmus Pedersen i Køge, død 1.12.1630]. Hendes A:
a Enevold Rasmussen, borgmester i Køge
b Christen Justesen, rådmand
c Peder Rasmussen
d Christen Las Pedersen
2) søster Margrethe [Hansdatter] Friis. Hendes A:
a Christen Christensen, præst i Humble
b Egert Christensen, præst i Skørringe
c Just Ebel
d Christoffer Jacobsen
e Hans [Jensen] Friis, præst i Vindinge.

137    Laurids Gregersen, guldsmed i Odense. 23.10.1643, fol.433B.
E: Abelone Jacobsdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed, der ægter enken. B:
1) Jacob Lauridsen
2) Gregers Lauridsen
3) Claus Lauridsen
4) Margrethe Lauridsdatter
5) Christen Lauridsen.

138    Johan Rytter, byfoged i Odense. 9.4.1641, fol.443.
E: Kirsten.
Afdøde efterlader små umyndige børn, hvis navne ikke angives.

139    Anne Nielsdatter i Odense. 29.4.1641, fol.446.
E: Henrik Christensen, skrædder. B:
1) Christen Henriksen
2) Anne Henriksdatter
3) Karen Henriksdatter
4) Mette Henriksdatter
5) Maren Henriksdatter.
FM:
1 Jørgen Nielsen i Vestergade
2 Jørgensen i Nørregade
3 Jens Ibsen, skrædder
4 Poul Tønnesen
5 Peder Jensen, skrædder.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1642-1644140    Christen Jensen. possementmager i Odense. 15.11.1642, fol.1.
E: Kirsten Jensdatter. A:
1) farfar Jens Bang i Assens ved søn Jens Jensen Bang i Gauerslund i Jylland.

141    Niels Brygger i Odense. 15.12.1642, fol.4B.
E: Maren Carstensdatter. LV: Søren Thomsen, murer. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Laurids Holgersen
2) Dorthe Nielsdatter g.m. Peder Ibsen, skinder
3) Maren Nielsdatter.

142    Anne Madsdatter Tønnesen i Odense. 12.1.1643, fol.9.
E: Peder Rasmussen, vognmand. A:
1) Hans Jørgensen
2) Rasmus Bertelsen i Verninge
3) fasters datter Maren Søren Skrædders
4) Maren Jørgensdatter i Odense
5) Gertrud Hansdatter, der tjener i Møllegård.
Afdøde døde 5.1.1643.

143    Registrering i Odense. 31.1.1643, fol.13.
Registrering af boet hos Govert van Gaasen, farver i Odense, der er bortrømt.

144    Karen Ibsdatter i Odense. 13.3.1643, fol.15.
B:
1) Karen Pedersdatter
2) Laurids Nielsen.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Ibsen i Nårup.

145    Anne Christensdatter i Odense. 14.4.1643, fol.15B.
Enke efter Jørgen Hopmann.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.4.1643.

146    Claus Lauridsen i Odense. 18.4.1643, fol.19.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Søren Andersen, forrige kæmner. B:
1) Claus Clausen.
FM:
1 farfar Laurids Justesen i Randers
2 farbror Jeppe Lauridsen i Munkerud [i Pårup sogn].

147    Peder Poulsen Lam i Odense. 9.6.1643, fol.22.
E: Inger Rasmusdatter. B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: Jørgen Ancher.
Desuden nævnes Søren Poulsen Lam, student.

148    Dorthe Poulsdatter i Odense. 13.6.1642, fol.31B.
E: Christen Pedersen, kandestøber.
Af første ægteskab B:
1) Elisabeth Henriksdatter g.m. Hans Hansen, bager
2) Dorthe Henriksdatter.
Arv i boet til Dorthe Kjønn. som er steddatter af [Henrik Brodskov], bogbinder.
(Sml. lbnr.101).

149    Ludvig Greter, tjener i Stadsvinkælderen i Odense. 4.7.1643, fol.41.
Arvinger angives ikke.

150    Maren Sørensdatter i Odense. 25.7.1643, fol.49.
E: Erik Nielsen, byfoged. A:
1) bror Søren Sørensen i Lille Dalby [i Hedensted sogn]
2) søster Karen Sørensdatter, død. E: Frands Sørensen Schiøtt, kræmmer. 3B:
a Søren Frandsen
2) Kirsten Frandsdatter
3) Maren Frandsdatter. FM:
1 Mikkel Pedersen
2 Frederik Gummersbach.

151    Oluf Jensen, kapellan i Odense Sankt Knud. 10.8.1643, fol.63.
E: Margrethe Corneliusdatter. LV: Niels Jensen [Løve], successor, der ægter enken. B:
1) Cornelius Olufsen
2) Jonas Olufsen
3) Jesper Olufsen
4) Hans Olufsen
5) Karen Olufsdatter.
FM:
1 Jens Sørensen, guldsmed
2 Jørgen Christensen Naur
3 Mads Hansen, tolder
4 Henrik Johansen
5 Hans Egertsen.
Desuden nævnes afdødes svigerinde Else Mortensdatter g.m. Christen Harbo.

152    Jens Hansen Svensk i Odense. 17.8.1643, fol.69B.
E: Anne Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

153    Anne Rasmusdatter i Odense. 19.9.1643, fol.71.
E: Christen Knudsen. B:
3) Dorthe Christensdatter.
Første ægteskab med Knud Glarmester. B:
1) Gertrud Knudsdatter
2) Margrethe Knudsdatter.

154    Karen Hansdatter i Odense. 5.10.1643, fol.73B.
A:
1) Søren Andersen i Kerteminde.

155    Dorthe Knarreborg i Odense. 7.11.1643, fol.75.
B:
1) Claus Clausen
2) Marie Rasmusdatter.
FM:
1 Søren Jensen
2 Søren Smed.

156    Henrik Orgelmester, ugift i Odense. 24.10.1643, fol.81B.
Arvinger angives ikke.

157    Kirsten [Madsdatter] i Odense. 29.11.1643, fol.83.
E: Mads Nielsen. B:
2) Karen Madsdatter.
FM: Christen Madsen.
Hendes B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Anders Elmbjerg.

158    Registrering i Odense. 30.10.1643, fol.89B.
Registrering af gods for Hans Hansen i Nordfjord i Norge, der døde i februar 1640 i Kolding.

159    Jens Hansen i Odense. 13.12.1643, fol.90.
Arvinger angives ikke.

160    Jacob Jacobsen [Wolf], lektor i Odense, forrige professor. 14.12.1643, fol.91B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Nielsen Hassing i Kerteminde. B:
8) Poul Jacobsen
9) Peder Jacobsen
10) Jacob Jacobsen
11) Anne Jacobsdatter.
FM: Henrik Clausen i Odense.
[Afdødes første ægteskab med Anne Jensdatter, død Odense 26.1.1600].
[Afdødes andet ægteskab med Maren Iversdatter, død Odense 3.1.1605].
[Afdødes tredje ægteskab med Else Pedersdatter, død Odense 23.5.1616].
Af disse tre ægteskaber B:
1) Jacob Jacobsen [Wolf], præst i Østofte
2) [Anne Jacobsdatter] g.m. Peder Alfsen, lagmand Trondhjem i Norge
3) [Else? Jacobsdatter] g.m. Mikkel Lukassen i Flintinge, præst [i Toreby]
4) [Magdalene Jacobsdatter] g.m. Egert Christensen, præst i Øster Skerninge og Hundstrup
5) Hans Jacobsen i Nakskov
6) Christoffer Jacobsen i Odense
7) Knud Jacobsen i Odense.
Arv i boet efter Jacob Jacobsen og søskendes morfar og mormor i Norge.
Litteratur: Magister Jacob Jacobsen Wolf 1554-1635, hans 4 hustruer og nærmeste efterslægt af R. Johannes Wolf i Personalhistorisk Tidsskrift 1947 side 16-21.

161    Gregorius Simonsen, bogbinder i Odense. 21.3.1644, fol.151.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Ditlev Pedersen, der ægter enken. B:
1) Gregorius Gregoriussen
2) Margrethe Gregoriusdatter
3) Birthe Gregoriusdatter.
FM: Laurids Riber, skrædder.
Arv i boet efter Peder Terkild Bader, [skifte 31.7.1633 lbnr.50]. Enken Anne Ditlevsdatter er nu g.m. Verner Clausen.

162    Anne Jensdatter i Odense. 26.4.1644, fol.161.
E: Rasmus Fugl. B:
1) Rasmus Rasmussen.
FM: Mads Hansen Grof.

163    Anders Nielsen Brunsvig i Odense. 14.5.1644, fol.164B.
A:
1) bror Peder Nielsen i Brændekilde
2) bror Hans Nielsen i Brændekilde.
Arv i boet til afdødes stedbørn B:
1) Ebbe Jensen og dennes søster.

164    Hans Madsen Krog i Odense. 20.6.1644, fol.166B.
E: Dorthe Mortensdatter. LV: Hans Juul, skomager.
B:
1) Thomas Hansen
2) Margrethe Hansdatter.
FM: Knud Jørgensen, brolægger.

165    Christen Madsen i Odense. 8.7.1644, fol.169, 245B.
E: Maren Poulsdatter, der døde 17.12.1644. B:
1) Søren Christensen
2) Peder Christensen
3) Mads Christensen
4) Erik Christensen
5) Christen Christensen, der døde 17.12.1644
6) Kirsten Christensdatter.
FM:
1 farbror Rasmus Madsen i Stovby
2 morbror Anders Jensen i Ølsted.

166    Johanne i Odense. 17.7.1644, fol.178B.
E: Jacob Klejnsmed. B:
1) Margrethe Jacobsdatter.
FM: Hans Sadelmager.

167    Johannes Krum, ugift apotekersvend i Odense.
Tilstede under skiftet:
1) Thomas Brodersen
2) Dines Jensen
3) Peder Pedersen, rådmand.

168    Registrering i Odense. 5.4.1644, fol.190B.
Registrering af boet hos Rasmus Madsen Lykkepottemand i Odense, der er bortrejst, uvist hvorhen.
Desuden nævnes hans steddatter Anne, enke efter Peder Lauridsen i København.

169    Karen Pedersdatter i Odense. 7.8.1644, fol.192.
E: Hans Christensen, kræmmer. B:
1) Christen Hansen.

170    Mette Andersdatter i Odense. 29.8.1644, fol.203.
E: Troels Madsen. B:
1) Hans Troelsen, myndig
2) Ellen Troelsdatter.
FM: Jørgen Friis.

171    Margrethe Lauridsdatter i Odense. 25.9.1644, fol.210B.
E: Rasmus Knudsen Gaas.
Hendes B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Oluf Sandersen i Køge
2) Anneke Gertsdatter g.m. Peder Madsen i Kerteminde.

172    Jens Nielsen Minch i Odense. 16.9.1644, fol.223.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen i Biskorup [i Odense Vor Frue landsogn]. B:
1) Abraham Jensen
2) Isak Jensen
3) Dorthe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM: morbror Søren Rasmussen i Fåborg.

173    Margrethe Caspersdatter i Odense. 19.9.1644, fol.226.
E: Søren Andersen, forrige kæmner. B:
1) Anders Sørensen
2) Anne Sørensdatter
3) Johanne Sørensdatter.
FM:
1 morfar Casper Henriksen, smed
2 morbror Hans Caspersen, smed.

174    Margrethe Clausdatter i Odense. 15.10.1644, fol.232.
E: Søren Jensen.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jørgensen
2) Claus Jørgensen
3) Villum Jørgensen
4) Birgitte Jørgensdatter g.m. Knud Rasmusen
5) Gertrud Jørgensdatter.
FM: morbror Hans Clausen.

175    Hans Hansen i Odense. 5.11.1644, fol.241.
A:
1) mor g.m. Christen Jørgensen
2) bror Rasmus Hansen.
FM:
1 morfar Hans Pedersen [Holmhauge], præst i Korup og Ubberud
2 Hans Jørgensen Friis.
Afdøde havde arv efter sin far Hans Elmbjerg.

176    Peder Jensen, tækkemand i Odense. 23.12.1644, fol.249B.
Arvinger angives ikke.

177    Anne Bertelsdatter i Odense. 27.6.1644, fol.252.
E: Erik Jørgensen, rådmand. B:
1) Jørgen Eriksen, der døde efter sin mor
2) Bertel Eriksen
3) Margrethe Eriksdatter
4) Elisabeth Eriksdatter
5) Susanne Eriksdatter
6) Mette Eriksdatter.
FM:
1 morbror Hans Wichmann
2 Thomas Brodersen, rådmand
3 Poul Hansen
4 Jørgen Wichmann.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1645-1646
178    Jens Jensen, bødker i Odense. 23.1.1645, fol.1.
E: Kirsten Lauridsdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B;
1) Jens Jensen, myndig
2) Maren Jensdatter g.m. Hans Jørgensen, slagter.

179    Poul Thomsen i Odense. 27.1.1645, fol.11B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Jørgen Mortensen, rådmand. A:
1) halvbror Mads Christensen i Ørbæk, død. 3B:
a Christen Madsen
b Laurids Madsen
c Johanne Madsdatter.
FM: morbror Hans Lauridsen i Lamdrup i Svinninge sogn.
1) halvsøster Kirsten Christensdatter g.m. Oluf Andersen i Ørbæk.

180    Peder Hunderup i Odense. 28.1.1645, fol.17.
E: Anne Pedersdatter. A:
1) Mikkel Hansen i Vantinge
2) Gertrud Hansdatter g.m. Jørgen Jensen i Vantinge
3) Niels Hansen i Heden
4) Niels Hansens søster, død. B:
a Johanne Henriksdatter
b Knud Thygesen
4) Niels Knudsen i Åsum på sin afdøde hustrus vegne. 4B:
a Kirsten Nielsdatter g.m. Niels Sørensen i Rynkeby
b Anne Nielsdatter g.m. Anders Hansen i Kogsbølle
c Johanne Nielsdatter
d Gertrud Nielsdatter
5) Sidsel Hansdatter g.m Knud Poulsen i Hunderup.

181    Christen Pedersen, kandestøber og hustru Margrethe Nielsdatter i Odense. 14.2.1645, fol.25B.
Hans A:
1) bror Iver Pedersen i Løgumkloster
2) bror Peder Pedersen i Åbenrå
3) søster Lene Pedersdatter
4) søster Bodil Pedersdatter, død. Hendes børn
5) søster Kirsten Pedersdatter, død. Hendes børn
6) søster Bodil Pedersdatter i Åbenrå
7) søster, død, 1B:
a en datter, død. E: Jørgen Nielsen, skomager. 1B:
1 Niels Pedersen i København.
Hendes A:
1) bror Morten Nielsen
2) bror Hans Nielsen
3) søster Kirsten Nielsdatter i Åbenrå.

182    Dorthe Hansdatter i Odense. 22.3.1645, fol.33B, 36.
E: Peder Rasmussen.
Af første ægteskab B:
1) Mogens Pedersen
2) Jørgen Pedersen
3) Jacob Pedersen
4) Jens Pedersen
5) Maren Pedersdatter
6) Karen Pedersdatter
7) Maren Pedersen, der døde 17.2. 1645, skifte 22.3.1645
8) Karen Pedersdatter.
FM:
1 farbror Jens Andersen Busse i Skalbjerg
2 morbror Mogens Hansen i Fjellerup.

183    Poul Thomsen, skrædder i Odense. 22.4.1645, fol.38.
E: Else Jacobsdatter. LV: Peder Padeholm, skrædder. B:
1) Jacob Poulsen, myndig
2) Hans Poulsen, myndig
3) Magdalene Poulsdatter.
FM: Anders Riber.

184    Rasmus Ansgar i Odense. 4.3.1645, fol.46B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Hans Dyhr.
Enken arver halvdelen og kongens kasse den anden halvdel, da afdøde tog sig selv af dage.

185    Birgitte Hansdatter i Odense. 15.1.1645, fol.70.
E: Niels Knudsen Rose. B:
1) Hans Nielsen, myndig
2) Karen Nielsdatter.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Li by?
2 morbror Peder Hansen i Li by.

186    Jørgen Jacobsen, skomager i Odense. 18.4.1645, fol.73.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Mikkel Didriksen, skomagersvend, der ægter enken. B:
1) Jacob Jørgensen
2) Rasmus Jørgensen
3) Else Jørgensdatter.
FM: Laurids Christoffersen.

187    Anne Eriksdatter i Odense. 1.5.1645, fol.77.
E: Jens Gertsen. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: Niels Flensborg.

188    Kirsten Sørensdatter. 2.5.1645, fol.80.
E: Jørgen Jørgensen. B:
1) Jørgen Jørgensen.
FM: Troels Madsen.

189    Christen Andersen, ugift i Odense. 3.5.1645, fol.83B.
Arvinger angives ikke.

190    Maren Pedersdatter i Odense. 30.4.1645, fol.86.
E: Hans Jørig Svitzer. A:
1) [søster] Else Pedersdatter g.m. Johan Ommesen, knapmager
2) [søster] Mette Pedersdatter g.m. Henrik Johansen
3) [søster] Karen Pedersdatter g.m. Morten Sørensen i København
4) [bror] Peder Pedersen i Kolding, død. 2B:
a Ditlev Pedersen
b Karen Pedersdatter.

191    Otilia Augustinusdatter [Ebel] i Odense. 2.9.1644, fol.93B.
E: Christoffer Jacobsen [Wolf], apoteker. B:
1) Jacob Christoffersen
2) Hans Christoffersen
3) Else Christoffersdatter
4) Margrethe Christoffersdatter.
FM:
1 Jørgen Naur
2 Henrik Terkildsen
3 Bendix Lauridsen
4 Frederik Gummersbach.

192    Jørgen Andersen, skomager i Odense. 13.5.1645, fol.108.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Anders Jørgensen, skomager, død. E: Gye Jørgensdatter. LV: Henrik Terkildsen. 1B:
a en datter.
FM: Anders Billedhugger
2) Karen Jørgensdatter g.m. Thomas Thygesen.

193    Peder Jørgensen, skomager i Odense. 22.5.1645, fol.120.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Mads Hansen, tolder. B:
1) Karen Pedersdatter.
FM: farfar Jørgen Ditlevsen.

194    Mathias Koch i Odense. 17.6.1645, fol.125B.
E: Karen Bertelsdatter. LV: Thomas Thygesen. B:
1) Anne Mathiasdatter.
FM: Laurids Nielsen.

195    Karen Carstensdatter i Odense. 10.6.1645, fol.132.
E: Mads Hansen, grovsmed. B:
1) Hans Madsen
2) Carsten Madsen
3) Anne Madsdatter
4) Karen Madsdatter.
FM: morbror Erik Carstensen, skomager.

196    Christen Sørensen i Odense. 20.5.1645, fol.138.
E: Gertrud. LV: Hans Falentinsen. B:
1) Birgitte Christensdatter, enke efter Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. LV: Mads Hansen, tolder.

196B    Andreas Riemken, soldat i Odense. 10.6.1645, fol.139B.
Arvinger angives ikke.

197    Jørgen Mortensen Krag, rådmand i Odense. 10.6.1645, fol.140.
E: Dorthe Nielsdatter [Foss]. LV: Dines Jensen, rådmand. A:
1) bror Jens Mortensen i Bellinge
2) bror Frands Mortensen i Vejle, [skifte Vejle 21.2.1642 lbnr.33]. E: [Mette Olufsdatter, nu g.m. Anders Hansen]. 3B:
a [Oluf Frandsen]
b [Morten Frandsen]
c [Sofie Frandsdatter].
FM: Søren Knudsen i Vejle
3) søster Anne Mortensdatter g.m. Laurids Hansen i Render [i Brylle sogn]
4) søster Maren Mortensdatter g.m. Rasmus Terkildsen i Broholm [i Brylle sogn]
5) søster Mette Mortensdatter, død. 6B:
a Hans Nielsen
b Jens Nielsen
c datter g.m. Jens Bringe i Klejs
d Else Nielsdatter g.m. Niels Thomsen i Hedensted
e Karen Nielsdatter i Nim
f Johanne Nielsdatter g.m. Jeppe Lauridsen i Tauber?
6) søster Else Mortensdatter, død. 3B:
a Jørgen Jensen i Klejs
b Søren Jensen
c Mads Jensen
7) søster Kirsten Mortensdatter, død. B:
a Rasmus Ibsen
b Lauge Ibsen
c Kirsten Ibsdatter
d Mette Ibsdatter
e Laurids Ibsen
f Morten Ibsen
g Maren Ibsdatter g.m. Mads Nielsen
h Johanne Ibsdatter g.m. Peder Jensen.

198    Knud Jørgensen, brolægger i Odense.23.5.1645, fol.170.
E: Karen Jensdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Jørgen Knudsen.
FM: Henning Andersen.

199    Frederik Jacobsen, badskær i Odense. 18.3.1645, fol.186B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jacob Frederiksen
2) Anne Frederiksdatter.
FM: Jørgen Christensen Naur.
Arv i boet til Jeppe Bagers børn.

200    Anne Pedersdatter i Odense. 17.7.1645, fol.194.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.7.1644.

201    Anders Hansen i Odense. 19.6.1645, fol.195, 563.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Frandsen. B:
1) Christen Andersen i Norge
2) Maren Andersdatter g.m. Peder Lauridsen, rådmand i Vordingborg
3) Karen Andersdatter, [skifte 5.8.1635 lbnr.60]. E: Niels Mikkelsen, bager. 1B:
1) Gertrud Nielsdatter.

202    Christen Knudsen, vognmand i Odense. 19.8.1645, fol.203.
E: Maren Pedersdatter. LV: Søren Andersen, kæmner. A:
1) mor Bodil Knudsdatter i Jylland.
Desuden nævnes enkens far Peder Mikkelsen i Søby.

203    Sire Jørgensdatter i Odense. 15.8.1645, fol.206.
E: Nikolaj Lorentsen, badskær. B:
1) Jørgen Nikolajsen Lorents.
FM: Laurids Gaas.

204    Hans Poulsen, remmer i Odense. 28.6.1645, fol.210B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Henrik Terkildsen.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter. B:
1) Poul Hansen i Nyborg, død. 4B:
a Peder Poulsen
b Hans Poulsen
c Gedske Poulsdatter
d Johanne Poulsdatter.
FM: Peder Hansen, forrige skriver på Rugård.

205    Dorthe Hansdatter i Odense. 26.8.1645, fol.214.
E: Søren Thomsen, murer. B:
1) Thomas Sørensen
2) Birgitte Sørensdatter.
FM: Niels Knudsen, bager.

206    Maren Andersdatter i Odense. 28.8.1645, fol.217B.
E: Carsten Iversen. B:
1) Anneke Carstensdatter.
Enkemanden har en broderlod efter sine forældre i nogle ejendomme i Haderslev.

207    Christen Mortensen, bager i Odense. 9.9.1645, fol.222.
E: Maren Jensdatter. LV: Hans Andersen, der ægter enken. B:
1) Mette Christensdatter.
FM: Peder Jørgensen, skinder.

208    Anne Andersdatter i Odense. 16.9.1645, fol.225B.
E: Jens Christensen Varde. B:
1) Anne Jensdatter
2) Kirsten Jensdatter.
FM: Anders Hansen Vibe, skomager.

209    Anne Nielsdatter, ugift i Odense. 18.9.1645, fol.229.
A:
1) bror Erik Nielsen, byfoged
2) Margrethe Nielsdatter.

210    Svend Pedersen, professor i Odense. 19.8.1645, fol.231B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jørgen Svendsen
2) Maren Svendsdatter
3) Birgitte Svendsdatter.
FM:
1 Dines Jensen
2 Herman Hahne.

211    Vibeke Ditlevsdatter i Odense. 9.10.1645, fol.257.
E: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Jacob Jensen
2) Ditlev Jensen
3) Tønnes Jensen
4) Johanne Jensdatter
5) Ingeborg Jensdatter
6) Birthe Jensdatter, der døde efter sin mor.
FM: Ditlev Jørgensen.

212    Jens Fridlevsen Ravsted, skomager i Odense. 16.10.1645, fol.261.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Peder Hansen Riber, der ægter enken. B:
1) Ellen Jensdatter.
FM: morfar Niels Tollelund, skomager.

213    Hans Rembeetz, ugift i Odense. 28.11.1644, fol.264.
A:
1) bror Evert Rembeetz i Olufstad [i Norge].

214    Anders Jørgensen, skomager i Odense. 6.11.1645, fol.269B.
E: Gye Jørgensdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Niels Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter
4) Ingeborg Andersdatter
5) Maren Andersdatter, der døde efter sin far.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 Jesper Pedersen Møller.

215    Hans Juul. skomager i Odense. 9.9.1645, fol.277B.
E: Maren Christoffersdatter. LV: Laurids Jensen, guldsmed. B:
1) Rasmus Hansen Juul, i Odense Gymnasium.
FM: Thomas Thygesen.
Arv i boet til Christoffer Nielsen efter sin far Niels Jensen.
Desuden nævnes afdødes slægtning Rasmus Hansen Juul i Malmø.

216    Rasmus Lauridsen, skrædder i Odense. 19.12.1645, fol.295B.
Enkemand. B:
1) Anders Rasmussen, myndig
2) Poul Rasmussen
3) Margrethe Rasmusdatter.
FM: Ernst Snedker.

217    Mikkel Pedersen i Odense. 1.10.1644, fol.300.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Jørgen Rasmussen. A:
1) mor Inger i Nørre Vilstrup [i Skibet sogn] i Jylland, enke efter Hans
1) bror Hans Pedersen, død. 2B:
a Peder Hansen
b Hans Hansen.
FM: morbror Iver Mortensen
2) søster Maren Pedersdatter i Nebel ved sine 2 sønner: Peder Jørgensen og Søren Jørgensen i Vilstrup
3) halvbror Christen Hansen
4) Peder Hansen Kølholt i Vejle, død. 2B:
a Hans Pedersen
b Karen Pedersdatter.
FM: Jens Terkildsen i Nyborg.

218    Jens Sørensen, guldsmed i Odense. 22.1.1646, fol.314.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Søren Jensen
2) Hans Jensen
3) Anders Jensen
4) Karen Jensdatter
5) Anne Jensdatter.
FM:
1 farbror Hans Sørensen i Kolshave, præst [i Guldbjerg og Sandager]
2 Peder Nielsen
3 Hans Jørig Svitzer.

219    Maren Ibsdatter i Odense. 21.1.1646, fol.321.
E: Ditlev Jørgensen, feldbereder. A:
1) bror Christen Ibsen i Birkende g.m. Else Pedersdatter ved stedsøn Frederik Lauridsen
2) bror Helle Ibsen i Odense
3) bror Jens Ibsen i Søby
4) bror Claus Ibsen på Møn
5) bror Morten Ibsen i Havndrup
6) søster Karen Ibsdatter g.m. Anders Hansen i Den røde gård.

220    Mads Pedersen i Odense. 27.2.1646, fol.328.
E: Birgitte Christensdatter. LV: Mogens Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Mads Madsen.
FM: morbror Jørgen Christensen Naur.

221    Peder [Knudsen] Gaas, rådmand i Odense. 17.12.1645, fol.331B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Thomas Brodersen. B:
3) Christen Pedersen
4) Johan Pedersen
5) Poul Pedersen
6) Peder Pedersen
7) Hans Pedersen
8) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen, borgmester i Svendborg
9) Ellen Pedersdatter
10) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Erik Jørgensen, rådmand
2 Jesper Hansen, rådmand
3 morbror Poul Christensen i Kerteminde.
Første ægteskab med [Ellen Poulsdatter Medelby]. B:
1) Knud Pedersen, præst i Østrup og Hjadstrup
2) Else Pedersdatter g.m. Iver Andersen i Naurbo.

222    Bodil Nielsdatter i Odense. 21.2.1645, fol.455B.
E: Jens Olufsen. A:
1) søster Abelone Nielsdatter g.m. Laurids Olufsen præst [i Rønne og Knudsker] på Bornholm
2) søster Anne Nielsdatter, død. E: Iver Andersen i Nonnebo. 1B:
a Kirsten Iversdatter
3) halvsøster Anne Olufsdatter g.m. Jørgen Dinesen, præst i Nordby på Samsø.

223    Karen Nielsdatter i Odense. 12.8.1645, fol.470.
E: Laurids Rasmussen Ejlskov, bager. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: Søren Andersen, borgmester.

224    Poul Jørgensen i Odense. 14.10.1645, fol.474.
E: Anne Madsdatter. B:
4) Jørgen Poulsen
5) Rasmus Poulsen
6) Anders Poulsen.
FM: farbror Hans Jørgensen Muus i Åsum.
Af første ægteskab B:
1) Abelone Poulsdatter
2) Mette Poulsdatter
3) Anne Poulsdatter.

225    Hans Christensen, bager i Odense. 30.10.1645, fol.477B.
E: Maren Knudsdatter. LV: bror Johan Knudsen Svarre. B:
2) Christen Hansen.
FM: Hans Hansen, bager.
Af første ægteskab B:
1) Anne Hansdatter.
FM: Poul Christensen Løber.

226    Margrethe Christensdatter i Odense. 16.4.1646, fol.490.
E: Hans Kutte, maler. B:
1) Ingeborg Hansdatter.
FM: Herman Rippendal.

227    Rasmus Madsen, murer i Odense. 15.5.1646, fol.497B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Mads Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Karen Rasmusdatter
4) Mette Rasmusdatter.
FM:
1 Anders Pedersen, murer
2 Elias Bøssemager
3 Ditlev Pedersen, kopsætter.

228    Niels Jacobsen, væver i Odense. 1.6.1646, fol.502B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Niels Jensen, væver. A:
1) bror Taus Jacobsen
2) bror Markus Jacobsen.

229    Anne i Odense. 3.6.1646, fol.506B.
Enke efter Jesper Koch. B:
1) Elle Jespersdatter.
FM: farbror Troels Madsen.

230    Knud Lauridsen Aasum i Odense. 8.6.1646, fol.507B.
E: Kirsten Hellesdatter. LV: Anders Lauridsen, murer. A:
1) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Søren Nielsen Jyde i Uggerslev
2) søster Mette Lauridsdatter, død. 1B:
a Laurids Nielsen i Grønholt
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Andreas Andersen i Martofte [i Stubberup sogn] på Hindsholm.

231    Kirsten Gaases i Odense. 16.6.1646, fol.511B.
B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter g.m. Julius Skrædder.

232    Ingeborg Lauridsdatter i Odense. 30.6.1646, fol.514B.
E: Jørgen Ditlevsen. B:
1) Ditlev Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter
FM: Mads Hansen, tolder
4) Birthe Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen
5) Gye Jørgensdatter, enke efter Anders Jørgensen
6) Anne Jørgensdatter g.m. Jesper Pedersen Møller.

233    Mads Andersen, klejnsmed i Odense. 6.4.1646, fol.520B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Søren Jensen.
Arvinger angives ikke.

234    Peder Rasmussen, sejermager i Odense. 13.4.1646, fol.522.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Andreas Rasmussen Juul. der ægter enken. B:
1) Rasmus Pedersen.
FM: Elias Bøssemager.

235    Dines Rasmussen i Odense. 15.7.1646, fol.524B.
E: Maren Andersdatter. B:
1) Jens Dinesen
2) Rasmus Dinesen
3) Anne Dinesdatter
4) Abelone Dinesdatter.
FM: farbror Rasmus Rasmussen i Birkende.

236    Jesper Poulsen, klejnsmed i Odense. 8.11.1642, fol.530.
Enkemand. B:
1) Niels Jespersen
2) Thomas Jespersen
3) Poul Jespersen i Køge
4) Margrethe Jespersdatter i Faxe
5) Henrik Jespersen i Faxe
6) Maren Jespersdatter
7) Birgitte Jespersdatter
8) Casper Jespersen.

237    Anne Pedersdatter i Odense. 15.3.1645, fol.538.
Enke efter Jacob Jacobsen [Wolf], lektor i Odense, skifte 14.12.1643 lbnr.160]. B:
1) Poul Jacobsen
2) Peder Jacobsen
3) Jacob Jacobsen
4) Anne Jacobsdatter.
FM:
1 Hans Jørgensen Friis
2 Jørgen Naur
3 Henrik Tollelund.

238    Niels Mikkelsen, bager. 9.6.1646, fol.555.
E: Mette Hansdatter. LV: Claus Frederiksen. B:
2) Mikkel Nielsen
3) Karen Nielsdatter.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter, skifte 5.8.1635 lbnr.60]. B:
1) Gertrud Nielsdatter.
Desuden nævnes
1 enkens far Hans Videsen
2 enkens søster Maren Hansdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1645-1650239    Karen i Odense. 9.8.1645, fol.1.
E: Rasmus Kræmmer. B:
1) Anders Rasmussen
2) Peder Rasmussen
3) Knud Rasmussen
4) Karen Rasmusdatter
5) Kirsten Rasmusdatter.
FM:
1 farbror Peder Andersen i Østrup
2 farbror Niels Andersen i Egense
3 morbror Peder Pedersen i Assens
4 morbror Christen Pedersen, skolemester på Orelund [i Sandager sogn].

240    Birthe Jørgensdatter i Odense. 13.8.1646, fol.5B.
E: Laurids Nielsen. B:
6) Niels Lauridsen
7) Mathias Lauridsen.
FM: Jesper Pedersen Møller.
Første ægteskab med Thomas Koch, [skifte 20.11.1639 lbnr.111]. B:
1) Jørgen Thomsen
2) Johan Thomsen
3) Thomas Thomsen
4) Gertrud Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM:
1 født værge Laurids Jørgensen
2 født værge Ditlev Jørgensen.

241    Henrik Billedsnider i Odense. 21.10.1646, fol.20.
E: Karen Pedersdatter. LV: Steffen Bloch. B:
1) Lisbeth Henriksdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

242    Jørgen Nielsen, skomager i Odense. 14.11.1646, fol.21.
E: Karen Pedersdatter. B:
5) Peder Jørgensen
6) Anne Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Niels Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Christen Jørgensen
4) Dorthe Jørgensdatter.

243    Peder Jørgensen i Odense. 23.3.1647, fol.22B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen. A:
1) bror Morten Jørgensen i Ravnebjerg
2) bor Mads Jørgensen i Ravnebjerg
3) søster Anne Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen i Bellinge
4) søster Gertrud Jørgensdatter g.m. Jørgen Andersen i Brændekilde
5) søster Inger Jørgensdatter, død. 2B:
a Niels Rasmussen i Sanderum
b Johanne Lauridsdatter.

244    Maren Jespersdatter i Odense. 1.4.1647, fol.33.
Peder Rasmussen, kedelsmed. B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Dorthe Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM: Thomas Thygesen.

245    Lene Lauridsdatter i Odense. 14.5.1647, fol.38B.
E: Peder Rasmussen, vognmand. B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Henrik Terkildsen.

246    Anne Jensdatter i Odense. 1.6.1647, fol.42.
E: Mathias Gertsen, snedker. B:
1) Jørgen Mathiassen
2) Barbara Mathiasdatter.
FM: Thomas Thygesen.

247    Cathrine Harder i Odense. 1.7.1647, fol.44B.
E: Jochum Bonsach, badskær. B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach.
FM:
1 Henrik Buntmager
2 Hans Schultz, maler.

248    Didrik Mathiassen i Odense. 3.8.1647, fol.49.
A:
1) bror Jesper Mathiassen, myndig
2) bror Hans Mathiassen
3) søster Anne Mathiasdatter g.m. Erik Jørgensen.

249    Jørgen Ditlevsen, feldbereder i Odense. 13.8.1647, fol.55.
Enkemand efter [Ingeborg Lauridsdatter, skifte 30.6.1646 lbnr.232]. B:
1) Ditlev Jørgensen
2) Laurids Jørgensen
3) Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter
FM: Mads Hansen, tolder
4) Birthe Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen
5) Gye Jørgensdatter g.m. Laurids Andersen, skomager
6) Anne Jørgensdatter g.m. Jesper Pedersen Møller.

250    Jørgen Becher, kusk i Odense. 17.9.1647, fol.61.
E: Inger Pedersdatter. LV: Steffen Jensen.
Afdøde efterlader arvinger i udlandet, hvis navne ikke angives.

251    Gye Jørgensdatter i Odense. 20.9.1647, fol.62B.
E: Laurids Andersen, skomager.
Første ægteskab med Anders Jørgensen, skomager, [skifte 6.11.1645 lbnr.214]. B:
1) Niels Andersen
2) Anne Andersdatter
3) Margrethe Andersdatter
4) Ingeborg Andersdatter.
FM:
1 Thomas Thygesen
2 Laurids Jørgensen
3 Ditlev Jørgensen
4 Jesper Pedersen Møller.
Desuden nævnes Anders Jørgensens far Jørgen Andersen, skomager.

252    Jørgen Nielsen i Odense. 12.10.1647, fol.70.
E: Agathe Thomasdatter. LV: Henrik Terkildsen. B:
1) Thomas Jørgensen
2) Niels Jørgensen.
FM: Anders Nielsen.

253    Claus Jørgensen, skrædder i Odense. 19.10.1647, fol.74B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Herman Rippendal. B:
1) Jørgen Clausen
2) Knud Clausen
3) Hans Clausen
4) Karen Clausdatter.
FM: Svend Jacobsen, smed.

254    Niels Andersen Hunderup i Odense. 20.10.1647, fol.77.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Anne Nielsdatter
3) Kirsten Nielsdatter.
FM: Knud Ibsen Lang.

255    Mads Simonsen i Odense. 16.11.1647, fol.79B.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
1) Bodil Madsdatter
2) Inger Madsdatter.
FM: Poul Christensen Løber.

256    Anne Hansdatter i Odense. 22.11.1647, fol.82B.
E: Peder Ibsen Urne.
Arvinger angives ikke.

257    Jesper Jørgensen, blegemand i Odense. 26.11.1647, fol.84.
E: Mette Lauridsdatter. B:
1) Poul Jespersen
2) Jørgen Jespersen
3) Laurids Jespersen
4) Karen Jespersdatter.
FM: Hans Bogense.

258    Kirsten Eskildsdatter i Odense. 8.2.1648, fol.87.
E: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

259    Hans Mikkelsen i Odense. 13.6.1648, fol.89B.
E: Karen Jensdatter. A:
1) søster Anne Mikkelsdatter g.m. Peder Lauridsen
2) søster Margrethe Mikkelsdatter
3) Niels Mikkelsen, skomagersvend
4) Anne Mikkelsdatter i Viborg.

260    Jesper Hansen i Odense. 8.8.1648, fol.94.
E: Else Danielsdatter. LV: far Daniel Sejermager. B:
1) Hans Jespersen.
Desuden nævnes en afdød søn Jørgen Jespersen, der forstrakte sin far med et lån 30.3.1638.

261    Cornelius Didriksen i Odense. 29.8.648, fol.97.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christoffer Mikkelsen.
Af første ægteskab B:
1) Magdalene Corneliusdatter
2) Cathrine Corneliusdatter
3) Cornelius Corneliussen.
FM: Ernst Jacobsen, snedker.

262    Johan Bølling (Bulling), badskær i Odense. 26.9.1648, fol.100B.
E: Maren Jensdatter. LV: Mads Hansen, tolder.
Første ægteskab med [Elisabeth Hansdatter, skifte 21.8.1640 lbnr.108]. B:
1) Else Johansdatter g.m. Ditlev Jørgensen
2) Lisbeth Johansdatter
3) Jacob Johansen
4) Susanne Johansdatter.
FM:
1 Christoffer Nielsen
2 Niels Christensen, skrædder.

263    Inger Rasmusdatter i Odense. 12.5.1648, fol.114B.
E: Jesper Jensen. B:
3) Mette Jespersdatter.
FM: Mads Hansen.
Første ægteskab med Peder Poulsen Lam, [skifte 9.6.1643 lbnr.147]. B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter.
FM: Jørgen Rasmussen Ansgar.

264    Memariche Jørgensdatter i Odense. 27.9.1648, fol.123B.
E: Henrik Volmer, buntmager. B:
1) Johan Volmer
2) Jørgen Volmer
3) Henrik Volmer.
FM: Hans Egertsen.

265    Bodil Hansdatter Hermansen i Odense. 23.9.1648, fol.131B.
B:
1) en søn i Bergen, død. Hans børn.
(Sml. lbnr.127).

266    Karen Pedersdatter i Odense. 5.2.1649, fol.133B.
Enke efter Peder Skinder. B:
1) Hans Pedersen, på stedet
2) Søren Pedersen i København.

267    Niels Knudsen, bager i Odense. 13.2.1649, fol.136.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Hans Iversen, hattemager. B:
1) Knud Nielsen
2) Karen Nielsdatter
3) Else Nielsdatter
4) Johanne Nielsdatter.
FM:
1 Hans Starup, skrædder
2 Knud Ibsen.

268    Laurids Rasmussen Ejlskov i Odense. 19.2.1649, fol.145B.
E: Mette Hansdatter. LV: Troels Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 12.8.1645 lbnr.223]. B:
1) Kirsten Lauridsdatter.
FM: farbrorsøn Rasmus Hansen i Ejlskov [i Hårslev sogn].

269    Else Mouridsdatter i Odense. 16.4.1649, fol.149.
E: Johan Wolf, guldsmed. B:
1) Claus Johansen Wolf.
FM: morfar Mourids Bendixen, rådmand i Bogense.

270    Eskil Nielsen i Odense. 20.4.1649, fol.153.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Padeholm. 1B:
1) [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258]. E: Jens Ibsen, skrædder. 2B:
a Jeppe Jensen
b Maren Jensdatter.

271    Hans Madsen Blach i Odense. 14.6.1648, fol.156.
E: Anne Hansdatter. LV: Laurids Sørensen, skrædder. B:
1) Karen Hansdatter
2) Ellen Hansdatter.
FM: farbror Anders Madsen i Kærby.

272    Karen Rasmusdatter i Odense. 20.6.1648, fol.157B.
E: Rasmus Christensen, knivsmed. B:
1) Hans Rasmussen.
FM: Carsten Thygesen, klejnsmed.

273    Henrik Pedersen Koch i Odense. 29.5.1649, fol.159B.
E: Else Hansdatter. LV: Hans Feldbereder. B:
1) Hans Henriksen
2) Peder Henriksen
3) Christian Henriksen
4) Cathrine Henriksdatter
5) Kirsten Henriksdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

274    Karen [Hansdatter] i Odense. 13.7.1649, fol.162B.
Enke efter Ditlev [Folchersen], badskær. B:
1) Hans Ditlevsen, kapellan i Snøde [og Stoense] på Langeland
2) Birthe Ditlevsdatter g.m. Claus Frederiksen.

275    Troels Madsen i Odense. 10.8.1649, fol.166B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
2) Mads Troelsen.
FM: Jacob Rasmussen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Mette Andersdatter, skifte 29.8.1644 lbnr.170]. B:
1) Hans Troelsen.

276    Thue Jørgensen i Odense. 13.9.1649, fol.175B.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Knud Ibsen Lang. B:
1) Jørgen Thuesen
2) Rasmus Thuesen
3) Hans Thuesen
4) Malene Thuesdatter
5) Dorthe Thuesdatter.
FM: Søren Jensen.

277    Anne Jørgensdatter i Odense. 20.9.1649, fol.179B.
E: Jesper Pedersen, møller i Pjentemølle i Odense. B:
1) Peder Jespersen
2) Jørgen Jespersen.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 morbror Laurids Jørgensen, feldbereder.

278    Magdalene Pedersdatter i Odense. 1.8.1649, fol.189B.
E: Henrik Caspersen, skomager.
Hendes B:
1) en datter, død. 6B:
a Erik Jacobsen
b Kirsten Jacobsdatter
c Christence Jacobsdatter
d Karen Jacobsdatter
e Magdalene Jacobsdatter
f Anne Jacobsdatter.
FM: farbror Anders Hansen i Grønlund.
Arv i boet til Habakuk Koch efter far og mor.

279    Casper Henriksen, smed i Odense. 4.12.1649, fol.195.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Laurids Jørgensen. B:
1) Henrik Caspersen
2) Hans Caspersen
3) Margrethe Caspersdatter, [skifte 19.9.1644 lbnr.173]. E: Søren Andersen, kæmner. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Johanne Sørensdatter.

280    Christen Olufsen i Odense. 19.12.1649, fol.197B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Mads Hansen, tolder. B:
1) Hans Christensen
2) Rasmus Christensen.
FM: Peder Provstgaard.

281    Hans Hansen, bager i Odense. 28.2.1650, fol.200B.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Henrik Hansen
2) Dorthe Hansdatter.
FM: farbror Oluf Hansen.
Desuden nævnes enkens søster Dorthe Henriksdatter.

282    Peder Jensen, skrædder i Odense. 19.3.1650, fol.204.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mathias Sørensen, skrædder. B:
1) Jens Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Johanne Pedersdatter.
FM: Laurids Jensen, skrædder.

283    Maren Jensdatter i Odense. 29.3.1650, fol.207B.
E: Carsten Iversen. B:
1) Oluf Carstensen.
FM: morbror Niels Jensen [Løve], kapellan i Odense Sankt Knud.
Arv i boet efter enkemandens første hustru [Maren Andersdatter, skifte 28.8.1645 lbnr.206] til B:
1) Anneke Carstensdatter.

284    Christoffer Schultz (Skuldt), doktor medicus, [apoteker] i Odense. 2.4.1650, fol.211B.
E: Anne Villumsdatter. LV: Knud Jacobsen, rådmand. B:
1) Jens Schultz
2) Anne Elisabeth Schultz
3) Cathrine Schultz.
FM:
1 Claus Frederiksen
2 Henrik Jørgensen.

285    Anne Rasmusdatter i Odense. 20.4.1650, fol.232B.
E: Anders Mortensen, badskær.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Ibsen
2) Maren Ibsdatter
3) Karen Ibsdatter.
FM:
1 Laurids Gaas
2 Jeppe Rasmussen Lang i Stærmose.
Andet ægteskab med [Frederik Jacobsen, skifte 18.3.1645 lbnr.199]. B:
1) Jacob Frederiksen
2) Anne Frederiksdatter.
FM:
1 Jørgen Christensen Naur
2 Rasmus Rasmussen i Stærmose.
Arv i boet til Jeppe Bagers børn.

286    Else Pedersdatter i Odense. 28.5.1650, fol.245.
E: Henrik Terkildsen. B:
1) Peder Henriksen
2) Christen Henriksen
3) Maren Henriksdatter g.m. Cort Albæk
4) Birthe Henriksdatter.
FM:
1 Laurids Gaas
2 Jørgen Christensen Naur
3 Hans Egertsen.

287    Kirsten Mortensdatter i Odense. 2.8.1650, fol.261B.
E: Anders Hansen Højby. B:
1) Maren Andersdatter g.m. Niels Jensen, skomager
2) Anne Andersdatter, død. E: Joen Hansen i Dræby [i Munkebo sogn]. Hendes børn
3) Karen Andersdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1651-1660288    Hans Nielsen, borgmester i Odense. 3.6.1651, fol.1.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jeppe Hansen, rådmand. B:
1) Christian Hansen
2) Anne Hansdatter g.m. Niels [Hansen] Bang, præst i Dalum og Sanderum.

289    Mads Hansen, tolder i Odense. 15.10.1650, fol.12.
E: Karen Jensdatter. LV: svoger Dines Jensen, rådmand. B:
1) Jens Madsen.
FM: Mogens Jørgensen.

290    Maren Hansdatter i Odense. 19.6.1651, fol.20B.
Enke efter Erik Jyde. B:
1) Hans Eriksen.

291    Anders Lampe, bøssemager i Odense. 4.7.1651, fol.24.
E: Gertrud Lauridsdatter. B:
1) Ebba Andersdatter g.m. Jørgen Lauridsen, bøssemager
2) Isak Lampe, død. 7B:
a Carsten Isaksen
b Zacharias Isaksen
c Jacob Isaksen
d Malene Isaksdatter
e Dorthe Isaksdatter
f Mette Isaksdatter
g Margrethe Isaksdatter.

292    Bodil Hansdatter i Odense. 31.7.1651, fol.25B.
E: Hans Pedersen, hjulmand. B:
1) Anne Hansdatter
2) Gertrud Hansdatter.
FM: Peder Christensen Provstgaard.

293    Anne Jensdatter i Odense. 13.9.1651, fol.28.
B:
1) Hans Andersen.
FM: Hans Johansen.

294    Jens Gertsen i Odense. 15.10.1651, fol.30.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christoffer Nielsen. B:
2) Maren Jensdatter
3) Abelone Jensdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.
Første ægteskab med [Anne Eriksdatter, skifte 1.5.1645 lbnr.187]. B:
1) Anne Jensdatter.
FM: Niels Nielsen Flensborg.

295    Anton Johansen Svitzer i Odense. 30.10.1651, fol.33B.
E: Maren [Jacobsdatter]. LV: Bendix Lauridsen. B:
1) Andreas Antonsen
2) Vendel Antonsdatter
3) Ursula Antonsdatter.
FM: Frederik Gummersbach.
Enkens første ægteskab med [Anders Rasmussen Svitzer, død 20.10.1624]. Arv til B:
1) Rasmus Andersen Svitzer, præst i Lumby.

296    Anders Pedersen, murer i Odense. 7.11.1651, fol.42B.
E: Margrethe Knudsdatter. LV: Hans Egertsen. B:
1) Knud Andersen
2) Peder Andersen
3) Karen Andersdatter.
FM:
1 Elias Bøssemager
2 Christoffer Sadelmager.

297    Bodil Rasmusdatter i Odense. 12.12.1651, fol.47B.
E: Knud Jensen, murer. B:
3) Knud Knudsen
4) Sindet Knudsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: Laurids Mortensen på Sortebrødre Kærgård.

298    Peder Jacobsen i Odense. 27.1.1652, fol.50.
E: Maren Andersdatter. LV: Erik Nielsen, byfoged. B:
1) Jacob Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Maren Pedersdatter, død. E: Anker Jensen [Buch], præst i Seest. Hendes børn
4) Anne Pedersdatter, enke efter Frederik Lauridsen i Århus.

299    Anne Pedersdatter i Odense. 10.2.1652, fol.58B.
E: Anders Hansen. B:
1) Maren Andersdatter, enke efter Peder Lauridsen, [rådmand] i Vordingborg, [skifte Vordingborg 5.2.1650]
2) Elisabeth Hansdatter, [skifte 21.8.1640 lbnr.108, var g.m. Johan Bølling, skifte 26.9.1648 lbnr.262]. 4B:
a Else Johansdatter g.m. Ditlev Jørgensen
b Lisbeth Johansdatter
c Jacob Johansen
d Susanne Johansdatter
3) Karen Andersdatter, [skifte 5.8.1635 lbnr.60, var g.m. Niels Mikkelsen]. 1B:
1) Gertrud Nielsdatter.

300    Peder Ibsen, skinder i Odense. 18.5.1652, fol.65.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Christen Enevoldsen. B:
1) Jeppe Pedersen.
FM: Jens Ibsen, skrædder.

301    Mette Lauridsdatter i Odense. 30.8.1652, fol.67.
E: Peder Madsen, skinder.
Første ægteskab med [Jesper Jørgensen, skifte 26.11.1647 lbnr.257]. B:
1) Poul Jespersen
2) Jørgen Jespersen
3) Laurids Jespersen
4) Karen Jespersdatter.
FM: Hans Bogense, skomager.

302    Jens Hansen, smed i Odense. 11.11.1652, fol.71.
E: Abelone Sørensdatter. LV: Poul Christensen. B:
1) Hans Jensen
2) Christian Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter
5) Birgitte Jensdatter.
FM: Laurids Nielsen.

303    Søren Hansen, korporal i Odense. 18.11.1652, fol.76B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Troelsen. B:
1) Hans Sørensen
2) Mette Sørensdatter.
FM:
1 Peder Hansen Hunderup
2 Niels Pedersen Borris.

304    Anders Rasmussen Juul i Odense. 7.12.1652, fol.78B.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Pedersen. B:
1) Peder Andersen
2) Karen Andersdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

305    Thomas Hansen, skomager i Odense. 23.2.1653, fol.81.
E: Mette Jensdatter. LV: Thomas Thygesen. B:
1) Hans Thomsen
2) Maren Thomasdatter.
FM: Laurids Assens, skomager.

306    Maren Andersdatter i Odense. 24.2.1653, fol.86.
B:
1) Hans Jacobsen.
FM: Peder Steffensen, vognmand.

307    Peder Lauridsen, slagter i Odense. 15.4.1653, fol.87.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Johanne Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter.
FM:
1 Knud Jørgensen, klejnsmed
2 Niels Mikkelsen, skomager.

308    Maren Andersdatter i Odense. 18.4.1653, fol.89B.
Enke efter Rasmus Mikkelsen. B:
1) Mikkel Rasmussen, myndig
2) Anders Rasmussen
3) Jens Rasmussen
4) Dorthe Rasmusdatter
5) Karen Rasmusdatter
6) Maren Rasmusdatter
7) Karen Ibsdatter.
FM:
1 Jørgen Andersen, skomager
2 Hans Johansen.

309    Maren Christensdatter i Odense. 19.4.1653, fol.92B.
E: Hans Pedersen Starup, skrædder. B:
1) Anne Rasmusdatter.
FM: Knud Rasmussen.

310    Voldborg Henriksdatter i Odense. 5.5.1653, fol.99B.
E: Hans Nielsen, feldbereder. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Peder Hansen
4) Abigael Hansdatter
5) Cathrine Hansdatter.
FM:
1 morfar Henrik Foss, sinkelmager
2 Ludvig Behrens, sinkelmager
3 Christian Behrens, bager.

311    Christen Lauridsen Løber i Odense. 24.5.1653, fol.108.
E: Anne Hansdatter. B:
6) Christen Christensen.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Christensen Løber
2) Poul Christensen, død. Hans børn
3) Maren Christensdatter i Rødby på Lolland, død. 4B:
a Anne Lauridsdatter
b Dorthe Lauridsdatter
c Karen Ibsdatter
d Maren Ibsdatter
4) Karen Christensdatter g.m. Jens i Maribo
5) Kirsten Christensdatter g.m. Peder Holm i Maribo.
Dele af navnene er skjult i ryggen på dette opslag og hele skiftet skal tages med forbehold.

312    Anders Pedersen, skinder i Odense. 25.4.1653, fol.113.
E: Maren Jørgensdatter. B:
6) Jørgen Andersen
7) Maren Andersdatter
8) Mette Andersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Peder Andersen
2) Niels Andersen
3) Hans Andersen
4) Knud Andersen
5) Kirsten Andersdatter.

313    Peder Christensen, kusk i Odense. 23.5.1653, fol.114.
E: Maren Eriksdatter. LV: Jørgen Eriksen, byfoged. B:
2) Christen Pedersen
3) Karen Pedersdatter
4) Anne Pedersdatter
5) Kirsten Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Jeppe Christensen, tømrer.
Hans B:
1) Knud Pedersen.

314    Jens Mortensen Svarre i Odense. 3.5.1653, fol.115B.
E: Anne Andersdatter. A:
1) bror Rasmus Mortensen i Norge.

315    Jørgen Pedersen i Odense. 14.6.1653, fol.120B.
E: Abelone Nielsdatter. B:
1) Peder Jørgensen
2) Kirsten Jørgensdatter.
FM: Johan Olufsen.

316    Oluf Andersen Hunderup i Odense. 30.6.1653, fol.123B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Jens Ibsen, skrædder. B:
1) Abelone Olufsdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

317    Ludvig Hansen, konrektor i Odense Skole. 28.6.1653, fol.28.6.1653, fol.127.
E: Elisabeth Mule. LV: Henrik Jørgensen. B:
1) Cathrine Ludvigsdatter
2) Anne Ludvigsdatter.
FM: farbror Henrik Hansen, præst i Skamby.

318    Rasmus Jensen i Odense. 10.8.1653, fol.139.
E: Maren. LV: Rasmus Sørensen. B:
1) Anne Rasmusdatter
2) Maren Rasmusdatter.
FM: Jørgen Poulsen, kræmmer.

319    Anne Egertsdatter i Odense. 26.8.1653, fol.141.
E: Frederik Pedersen. B:
1) Egert Frederiksen
2) Ellen Frederiksdatter.
FM: Habakuk Koch.

320    Henrik Christensen, skrædder og hustru Anne Thygesdatter i Odense. 29.8.1653, fol.159B.
B:
1) Anne Henriksdatter
2) Karen Henriksdatter
3) Mette Henriksdatter
4) Maren Henriksdatter.
FM: Claus Frederiksen.

321    Anne Jespersdatter i Odense. 17.1.1653, fol.160B.
Enke efter Hans Mikkelsen, rådmand, [skifte 2.3.1634 lbnr.53]. B:
1) Peder Hansen i Hamborg
2) Just Hansen, [skifte 15.8.1639 lbnr.106]. 2B:
a Hans Justesen
b Margrethe Justsdatter
3) Cornelius Hansen
4) Johan Hansen
5) Kirsten Hansdatter g.m. Knud Pedersen [Gaas], præst i Østrup og Hjadstrup.

322    Anne Villumsdatter i Odense. 8.12.1652, fol.195B.
Enke efter Christoffer Schultz, skifte 2.4.1650 lbnr.284. B:
9) Jens Schultz
10) Anne Elisabeth Schultz
11) Cathrine Schultz.
FM:
1 Claus Frederiksen, rådmand
2 Henrik Jørgensen
3 Jens Poulsen, lektor
4 Hans Brodersen.
Første ægteskab med Jens [Hansen] Mule, [død 26.5.1633]. B:
1) Villum Mule
2) Hans Mule
3) Elisabeth Mule, enke efter Ludvig Hansen, [skifte 28.6.1653 lbnr.317]
4) Mette Mule
5) Anne Mule g.m. Henrik Hansen, præst i Skamby
6) Birgitte Mule
7) Christine Mule
8) Barbara Mule.

323    Dorthe Christensdatter i Odense. 5.7.1652, fol.227.
Enke efter Peder [Knudsen] Gaas, rådmand, [skifte 17.12.1645 lbnr.221]. B:
1) Johan Pedersen Gaas
2) Poul Pedersen Gaas
3) Peder Pedersen Gaas
4) Hans Pedersen Gaas
5) Margrethe Pedersdatter g.m. Hans Hansen, borgmester i Svendborg
6) Ellen Pedersdatter g.m. Thomas Hansen
7) Karen Pedersdatter.

324    Anne i Odense. 11.4.1654, fol.249B.
E: Hans Madsen, bager, [skifte 30.10.1640 lbnr.120]. B:
1) Oluf Hansen
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter.
FM:
1 Niels Frandsen
2 Jens Nielsen, kræmmer.

325    Jens Hansen Hjallese i Odense. 15.5.1655, fol.252.
E: Johanne Rasmusdatter. LV: Rasmus Ibsen. B:
1) Hans Jensen
2) Rasmus Jensen
3) Birgitte Jensdatter.
FM: Hans Nielsen Skovsgaard.

326    Morten Lauridsen, grovsmed i Odense. 23.4.1653, fol.255.
E: Karen Sørensdatter. LV: Niels Frandsen. B.
1) Søren Mortensen
2) Anne Mortensdatter
3) Karen Mortensdatter.
FM:
1 Johan Lauridsen, bager
2 Frederik Pedersen.

327    Margrethe i Odense. 20.9.1653, fol.260B.
Enke efter Niels Sværdfeger. B:
1) Jørgen Nielsen, sværdfeger, død. 4B:
a Morten Jørgensen
b Dorthe Jørgensdatter
c Anne Jørgensdatter
d Cathrine Jørgensdatter.
2) Mette Nielsdatter g.m. Hans Snitser i København.

328    Anne Hansdatter i Odense. 22.9.1653, fol.262B.
E: Christoffer Nielsen Juul, skomager. B:
1) Maren Christoffersdatter.
FM: morfar Hans Falentinsen, skomager.

329    Poul Christensen i Odense. 25.10.1653, fol.267.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Cornelius Poulsen.
FM: Hans Iversen, hattemager.

330    Margrethe Christensdatter i Odense. 27.10.1653, fol.275.
E: Rasmus Olufsen Winther. B:
1) Oluf Rasmussen
2) Christen Rasmussen
3) Peder Rasmussen.
FM: Rasmus Bødker.
Enkemandens første ægteskab med Karen Eriksdatter, [skifte 13.9.1638 lbnr.94]. Arv til B:
1) Karen Rasmusdatter.
FM: Anders Pedersen Hvid.

331    Anders Nielsen, bødker i Odense. 2.11.1653, fol.277B.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: bror Hans Jørgensen, slagter. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

332    Henrik Foss, sinkelmager i Odense. 1.2.1654, fol.281.
E: Anne Tersche. LV: Niels Christensen. B:
1) Henrik Foss
2) Jørgen Foss, sinkelmager i Helsingør
3) [Voldborg Henriksdatter, skifte 5.5.1653 lbnr.310]. E: Hans Nielsen, feldbereder. 5B:
a Hans Hansen
b Christian Hansen
c Henrik Hansen
d Peder Hansen
e Abigael Hansdatter
f Cathrine Hansdatter
4) Anne Henriksdatter g.m. Laurids Lauridsen, kedelsmed.

333    Niels Jespersen, ringer på Vor Frue kirkegård i Odense. 23.2.1654, fol.285B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Jesper Nielsen
2) Frederik Nielsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Casper Jespersen
2 afdødes søster Birgitte Jespersdatter.
(Se skifte efter afdødes far Jesper Poulsen, skifte 8.11.1642 lbnr.236).

334    Niels Pedersen Borris i Odense. 4.4.1654, fol.289.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Hansen Hunderup. B:
1) Elsebeth Nielsdatter
2) Johanne Nielsdatter
3) Mette Nielsdatter.
FM: Hans Troelsen.

335    Jørgen Poulsen, kræmmer i Odense. 20.4.1654, fol.294B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Dines Andersen, snedker. B:
2) Poul Jørgensen
3) Gregers Jørgensen
4) Niels Jørgensen
5) Morten Jørgensen
6) Karen Jørgensdatter.
FM: Anders Andersen, bager.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 1.5.1639 lbnr.100]. B:
1) Sidsel Jørgensdatter, død. 3B:
a Niels Tønnesen
b Troels Tønnesen
c Mette Tønnesdatter.

336    Hans Caspersen, smed i Odense. 27.4.1654, fol.300B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christoffer Nielsen, skomager. B:
1) Bo Hansen
2) Karen Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter.
FM: Knud Jørgensen, klejnsmed.
Desuden nævnes afdødes mor Johanne Rasmusdatter, enke efter Casper [Henriksen], smed. skifte 4.12.1649 lbnr.279].

337    Anne Lauridsdatter i Odense. 19.5.1654, fol.304.
E: Jens Nielsen, kræmmer, der døde, skifte 15.8.1654, fol.310B. B:
1) Niels Jensen
2) Jacob Jensen
3) Karen Jensdatter
4) Anne Jensdatter.
FM: Thyge Pedersen, kræmmer.

338    Thomas Jensen, klejnsmed i Odense. 25.8.1654, fol.320.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Jens Thomsen i Pedersborg ved Sorø
2) Christen Thomsen på Sjælland
3) Margrethe Thomasdatter
4) Maren Thomasdatter
5) Karen Thomasdatter.
FM: Peder Christensen, murer.

339    Laurids Olufsen Riber, skrædder og hustru Cathrine Jacobsdatter i Odense. 7.9.1654, fol.321.
B:
1) Oluf Lauridsen
2) Jacob Lauridsen
3) Hans Lauridsen
4) Simon Lauridsen
5) Anne Lauridsdatter.
FM:
1 Søren Hansen, knapmager
2 Rasmus Juul, skomager.

340    Ingeborg Steffensdatter i Odense. 13.9.1654, fol.326B.
E: Anders Hansen, rebslager. B:
1) Steffen Andersen.
FM: morfar Steffen Bloch, glarmester.

341    Bodil Jørgensdatter i Odense. 27.10.1654, fol.331B.
E: Anders Nielsen, bødker. B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

342    Dorthe Madsdatter i Odense. 14.11.1654, fol.334.
E: Niels Knudsen. B:
1) Karen Nielsdatter 12½
2) Abigael Nielsdatter 8½
3) Anne Nielsdatter 6½
4) Knud Nielsen 4 år og 3 mdr.
FM: Jochum Villumsen, væver.

343    Margrethe Nielsdatter i Odense. 28.12.1654, fol.339.
E: Jørgen Andersen, skomager, [skifte 13.5.1645 lbnr.192]. B:
1) Anders Jørgensen, skomager, [skifte 6.11.1645 lbnr.214]. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Ingeborg Andersdatter.
FM:
1 morbror Ditlev Jørgensen
2 Jesper Pedersen Møller.
2) Karen Jørgensdatter g.m. Thomas Thygesen.

344    Karen Henningsdatter i Odense. 9.1.1655, fol.344.
E: Jørgen Knudsen. B:
1) Maren Jørgensdatter
2) Johanne Jørgensdatter.
FM: morfar Henning Andersen.

345    Ludvig Berents, sinkelmager i Odense. 18.1.1655, fol.349.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Gaas. B:
1) Henrik Ludvigsen
2) Mathias Ludvigsen
3) Niels Ludvigsen.
FM: farbror Christian Berents.

346    Bastian von Bergen, badskær i Odense. 30.6.1655, fol.362B.
E: Margrethe Clausdatter. B:
1) Cort Bastiansen von Bergen
2) Danial Bastiansen von Bergen
3) Engel Bastiansen von Bergen
4) Elisabeth Cathrine Bastiansdatter von Bergen.
FM: Jochum vom Bomst.

347    Jørgen Nielsen, sværdfeger i Odense. 13.3.1655, fol.367B.
E: Johanne Sørensdatter. B:
1) Morten Jørgensen
2) Anne Jørgensdatter
3) Cathrine Jørgensdatter.
FM: Laurids Assens, skomager.

348    Jeppe Madsen i Odense. 15.11.1654, fol.372.
E: Anne Hansdatter. LV: far Hans Hansen i Svenstrup. B:
1) Jeppe Ibsen
2) Maren Ibsdatter.
FM: Hans Jørgensen Friis.

349    Karen Bertelsdatter i Odense. 15.2.1655, fol.373B.
E: Mathias Koch. B:
1) Anne Matiasdatter.
FM: Laurids Nielsen.

350    Maren Christensdatter i Odense. 21.4.1655, fol.375B.
E: Jørgen Slesvig, væver. B:
1) Christian Jørgensen i Sønderborg
2) Jørgen Jørgensen, myndig
3) Knud Jørgensen, myndig
4) Didrik Jørgensen.
FM: Jochum Villumsen.

351    Johan Knudsen Svarre i Odense. 23.5.1653, fol.380.
Enkemand. B:
1) Claus Johansen
2) Knud Johansen
3) Hans Johansen
4) Anne Johansdatter
5) Alhed Johansdatter
6) Birgitte Johansdatter.
FM:
1 Rasmus Christensen, knivsmed
2 Christoffer Hansen, skomager.

352    Knud Ibsen Lang i Odense. 10.5.1655, fol.380B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thyge Pedersen. B:
1) Jacob Knudsen
2) Anne Knudsdatter.
FM: Søren Jensen.

353    Laurids Jørgensen, blytækker i Odense. 19.5.1655, fol.385.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Jens Lauridsen
2) Jørgen Lauridsen
3) Søren Lauridsen
4) Karen Lauridsdatter
5) Johanne Lauridsdatter
FM: Hans Nielsen, feldbereder.

354    Maren Mogensdatter i Odense. 21.6.1655, fol.388B.
E: Erik Mikkelsen Svarre.
Hendes B:
1) Christen Eriksen.
FM: Thomas Ibsen.

355    Hans Olufsen, skrædder i Odense. 15.2.1654, fol.391.
E: Cathrine. B:
1) Knud Hansen.
FM: Niels Christensen, skrædder.

356    Hans Madsen, vognmand i Odense. 18.7.1655, fol.392B.
B:
1) Susanne Hansdatter 18
2) Maren Hansdatter 12.
FM: Jørgen Ibsen, vognmand.

357    Henrik Clausen, rådmand i Odense. 26.7.1655, fol.395B.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Laurids Gaas. B:
1) Birgitte Henriksdatter
2) Maren Henriksdatter.
FM: Jesper Hansen, rådmand.

358    Laurids Jørgensen i Odense. 8.2.1655, fol.411.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Jacob Hansen. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Mathias Lauridsen
3) Anne Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Mogens Jørgensen.

359    Jeppe Christensen Bjerrum i Odense. 17.10.1655, fol.417.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Ibsen. B:
1) Peder Ibsen.
FM: Oluf Hansen, skrædder.

360    Knud Poulsen, vognmand i Odense. 13.11.1655, fol.421.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Jørgensen Friis.
Af første ægteskab B:
1) Anne Knudsdatter
2) Anne Knudsdatter, død. 1B:
a Barbara Rasmusdatter 10½.

361    Jacob Hansen i Odense. 30.11.1655, fol.423B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Thomas Henriksen, snedker. B:
1) Hans Jacobsen
2) Niels Jacobsen.
FM: Thomas Jensen.

362    Schack Sandersen, knapmager i Odense. 28.7.1653, fol.427B.
E: Anne Johansdatter. LV: Thomas Hansen. B:
1) Johan Sandersen
2) Jannike Sandersdatter
3) Cathrine Sandersdatter
4) Anne Sandersdatter.
FM: Niels Christensen.

363    Karen Andersdatter i Odense. 20.12.1655, fol.432.
E: Peder Rasmussen. B:
1) Birgitte Pedersdatter.
FM: Jørgen Knudsen.
Enkemandens første ægteskab med [Lene Lauridsdatter, skifte 14.5.1647 lbnr.245]. Arv til B:
1) Anne Pedersdatter.
FM: Peder Jørgensen, skinder.

364    Maren i Odense. 1.4.1656, fol.439.
Enke efter Søren Aalborg, snedker. B:
1) Niels Aalborg, snedker, død. 3B:
a Jacob Sørensen
b Casper Sørensen
c Inger Sørensdatter.
FM: Jørgen Snedker.

365    Hans Monrad i Odense. 17.4.1656, fol.439B.
E: Anne Johansdatter. B:
1) Hans Monrad
2) Johan Monrad
3) Malene Monrad.
FM:
1 Lorents Madsen, guldsmed
2 Peder Koch.

366    Jens Nielsen, skrædder i Odense. 2.6.1656, fol.440.
E: Dorthe Ibsdatter. LV: Hans Eriksen. B:
1) Gye Jensdatter 27
2) Niels Jensen 16
3) Jacob Jensen 11
4) Jens Jensen 7.
FM: Knud Rasmussen.

367    Hans Clausen i Odense. 5.6.1656, fol.441.
E: Voldborg Christensdatter. LV: Thomas Thygesen. A:
1) bror Jacob Clausen, knivsmed i Hamborg, død. Hans børn.

368    Jørgen Slesvig, væver i Odense. 3.7.1656, fol.443.
Enkemand efter [Maren Christensdatter, skifte 21.4.1655 lbnr.350]. B:
2) Jørgen Jørgensen, væver
3) Knud Jørgensen, væver
1) Christian Jørgensen
4) Didrik Jørgensen.

369    Peder Krag, bødker i Odense. 5.6.1656, fol.447B.
E: Karen Andersdatter. LV: Jacob Henriksen, hattemager. B:
1) Karen Pedersdatter 22
2) Anne Pedersdatter 20
3) Mette Pedersdatter 15.
FM: Claus Hansen.

370    Knud Pedersen, tømrer i Odense. 6.8.1656, fol.449.
E: Barbara Jespersdatter. LV: Laurids Jensen, skrædder. B:
1) Jesper Knudsen
2) Peder Knudsen
3) Niels Knudsen
4) Knud Knudsen
5) Hans Knudsen
6) Abel Knudsdatter
7) Sofie Knudsdatter.
FM: Clemen Jespersen.

371    Anders Nielsen Ladefoged i Odense. 16.10.1656, fol.450B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Knud Rasmussen. A:
1) bror Mads Nielsen i Svenstrup, død. B:
a Niels Madsen
b Hans Madsen
c Kirsten Madsdatter
d Dorthe Madsdatter
e Johanne Madsdatter.
FM:
1 morbror Jeppe Hvid i Verninge
2 morbror Henrik Hvid i Norup
2) søster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Madsen i Norup.

372    Anne Nielsdatter i Odense. 13.11.1656, fol.454, 478.
E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand. B:
1) Elisabeth Hieronymusdatter 10½
2) Else Hieronymusdatter 9
3) Johanne Hieronymusdatter 8
4) Cathrine Hieronymusdatter 5
5) Maren Hieronymusdatter 4.
FM: Jacob Rohde, skrædder.

373    Thomas Hansen Bøgvad i Odense. 8.5.1655, fol.457.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Mogens Jørgensen, overformynder. B:
1) Peder Thomsen
2) Ellen Thomasdatter
3) Dorthe Thomasdatter.
FM: Johan Hansen.

374    Steffen Bloch, glarmester i Odense. 28.10.1656, fol.471.
E: Karen Stichsdatter. LV: Hans Dyhr. B:
4) Kirsten Steffensdatter.
FM: Markus Mathiassen, sadelmager.
Første ægteskab med [Kirsten, skifte 29.3.1638 lbnr.84]. B:
1) Adrian Steffensen
2) Elsebeth Steffensdatter g.m. Hans Mortensen i Kerteminde
3) Ingeborg Steffensdatter, [skifte 13.9.1654 lbnr.340]. 1B:
a Steffen Andersen.
FM: Jens Andersen, rebslager.

375    Jørgen Andersen, skomager i Odense. 29.11.1656, fol.482B.
A:
1) bror Anders Andersen i Roskilde
2) bror Jens Andersen, skriver på Møgeltønder Slot
3) søster Maren Andersdatter g.m. David Siechelm foged i Buskerud fogederi i Norge
4) søster Anne Andersdatter i Ribe
5) søster Kirsten Andersdatter i Ribe.

376    Hans Hansen Sperling i Odense. 13.10.1657, fol.491B.
E: Kirsten Jensdatter. B:
1) Karen Hansdatter
2) Johanne Hansdatter
3) Margrethe Hansdatter
4) Hans Hansen
5) Henning Hansen.

377    Karen Pedersdatter i Odense. 23.1.1657, fol.495.
E: Claus Jacobsen. B:
1) Kirsten Clausdatter
2) Gedske Clausdatter.
FM: Hans Falentinsen.

378    Birgitte Poulsdatter i Odense. 22.5.1657, fol.496B.
E: Knud Nielsen. B:
1) Ellen Knudsdatter 7.
FM: Peder Rasmussen.

379    Elisabeth Johansdatter i Odense. 19.11.1657, fol.500B.
E: Markus Mathiassen, sadelmager. B:
1) Markus Markussen.
FM: Ditlev Jørgensen.

380    Maren Pedersdatter i Odense. 29.1.1658, fol.509B.
E: Peder Nielsen Skovsgaard, vognmand.
Første ægteskab med [Steffen Hansen, skifte 19.3.1633lbnr.47]. B:
1) Peder Steffensen, vognmand
2) Lisbeth Steffensdatter
3) Anne Steffensdatter g.m. Hans Nielsen
4) Birgitte Steffensdatter i København.
FM: Rasmus Hansen, vagtmester.

381    Karen Madsdatter i Odense. 28.1.1658, fol.513B.
E: Carsten Iversen. A:
1) søster [Kirsten Madsdatter, skifte 29.11.1643 lbnr.157]. 1B:
a Anne Nielsdatter g.m. Anders Elmbjerg
2) søster [Dorthe Madsdatter, skifte 14.11.1654 lbnr.342]. E: Niels Knudsen. Hendes børn. FM: Jochum Villumsen, væver.

382    Anne Mikkelsdatter i Odense. 10.6.1659, fol.518.
E: Jørgen Rasmussen, vognmand. B:
2) Jørgen Jørgensen.
Første ægteskab med [Peder Lauridsen, skifte 15.4.1653 lbnr.307]. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM: Peder Steffensen.

383    Karen Nielsdatter i Odense. 14.9.1658, fol.522.
E: Anders Simonsen. B:
6) Ingeborg Andersdatter.
FM: Anders Andersen, bager.
Første ægteskab med [Jørgen Poulsen, skifte 20.4.1654 lbnr.335]. B:
2) Poul Jørgensen
3) Gregers Jørgensen
4) Niels Jørgensen
5) Morten Jørgensen
6) Karen Jørgensdatter.
FM: Søren Hansen, knapmager.

384    Kirsten Rasmusdatter i Odense. 16.10.1658, fol.530B.
E: Hans Hansen Hunderup. B:
2) Hans Hansen 5.
FM: Peder Hansen Hunderup.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Jensen 9.

385    Laurids Mortensen Møller i Odense. 24.11.1658, fol.534.
E: Maren Poulsdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul. B:
1) Maren Lauridsdatter.
FM: Christian Berent, bager.

386    Jochum Bonsach, badskær i Odense. 6.2.1657, fol.539.
E: Lucie Gertsdatter. LV: Bendix Lauridsen. B:
3) Henrik Jochumsen
4) Cathrine Jochumsdatter.
FM: Jacob Poulsen.
Første ægteskab med [Cathrine Harder, skifte 1.7.1647 lbnr.247]. B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach.
FM: Hans Schultz.

387    Peder Jørgensen, skinder i Odense. 5.2.1657, fol.547.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Knud Rasmussen. B:
1) Cathrine Pedersdatter g.m. Oluf Hansen, bager
2) Rasmus Pedersen
3) Jørgen Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

388    Inger Nielsdatter, ugift tjenestepige i Odense. 20.5.1657, fol.555.
Arvinger angives ikke.

389    Anne Hansdatter i Odense. 15.4.1657, fol.555B.
E: Niels Lauridsen, buntmager. B:
1) Laurids Nielsen
2) Dorthe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.
FM: Thyge Pedersen, kræmmer.

390    Gertrud Steffensdatter i Odense. 16.4.1657, fol.559.
E: Christian Berent, bager. B:
1) Henrik Christiansen, i udlandet
2) Steffen Christiansen
3) Casper Christiansen 15
4) Ludvig Christiansen 11
5) Hieronymus Christiansen 8
6) Arent Christiansen 4.
FM:
1 Hans Iversen, hattemager
2 Niels Christensen.

391    Christen Jørgensen, skrædder i Odense. 25.3.1657, fol.569.
E: Johanne Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Christensen 4¼.
FM: Laurids Jørgensen.

392    Anne i Odense. 7.10.1657, fol.570.
E: Knud Skomager. B:
1) Maren Knudsdatter
2) Søren Knudsen, død. 1B:
a Kirsten Sørensdatter
3) Frøjken Knudsdatter
4) Karen Knudsdatter.
FM:
1 Søren Hansen Riber
2 Augustinus Nielsen.

393    Jens Bertelsen, kræmmer i Odense. 14.4.1659, fol.571.
E: Mette Ibsdatter. LV: Dines Jensen, rådmand. B:
3) Jørgen Jensen
4) Jacob Jensen
5) Bertel Jensdatter
6) Kirsten Jensdatter
7) Mette Jensdatter.
Første ægteskab med [Margrethe Fabiansdatter, skifte 4.2.1640 lbnr.115]. B:
1) Fabian Jensen
2) Salomon Jensen.

394    Dines Andersen, snedker og hustru Dorthe Bertelsdatter i Odense. 18.5.1659, fol.582.
B:
1) Anders Dinesen
2) Sidsel Dinesdatter
3) Maren Dinesdatter.
FM:
1 Hans Tønnesen
2 Hans Rasmussen, maler.

395    Laurids Andersen Skaaning, skomager og hustru Mette Pedersdatter i Odense. 22.6.1659, fol.586.
B:
1) Peder Lauridsen
2) Gye Lauridsdatter.
FM:
1 Hans Iversen
2 Jesper Pedersen Møller.

396    Johan Pedersen, knapmager og hustru Karen Sørensdatter i Odense. 4.8.1659, fol.595.
B:
1) Bernt Johansen
2) Søren Johansen
3) Kirsten Johansdatter
4) Maren Johansdatter
5) Margrethe Johansdatter
6) Alhed Johansdatter.
FM:
1 Niels Christensen
2 Claus Drejer
3 Henrik Foss, sinkelmager
4 Hans Møller, skrædder
5 Laurids Iversen.

397    Mette Pedersdatter i Odense. 3.10.1659, fol.602B.
E: Peder Rasmussen, maler. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Malene Pedersdatter.
FM:
1 Henrik Jørgensen
2 Laurids Bruun, skomager.

398    Hans Nielsen Skovsgaard i Odense. 27.10.1659, fol.607.
E: Anne Steffensdatter. LV: Christen Sørensen, der ægter enken. B:
1) Niels Hansen.
FM: [farbror] Peder Nielsen, vognmand.

399    Bodil Hansdatter. 7.1.1660, fol.611.
E: Niels Christensen. B:
1) Christen Nielsen
2) Hans Nielsen
3) Niels Nielsen.
FM:
1 Jeppe Pedersen
2 Jens Nielsen, skrædder.

400    Johanne Andersdatter i Odense. 12.1.1660, fol.616.
E: Niels Nielsen. B:
1) Maren Nielsdatter 8
2) Abelone Nielsdatter 6.
FM: Thomas Clausen.

Odense Byfoged
Skifteprotokol
1660-1667401    Mads Hansen, grovsmed i Odense. 3.2.1660, fol.1.
E: Elisabeth Pedersdatter. B:
5) Peder Madsen
6) Karen Madsdatter
7) Inger Madsdatter.
FM: Jørgen Svitzer, sværdfeger.
Første ægteskab med [Karen Carstensdatter, skifte 10.6.1645 lbnr.195]. B:
1) Hans Madsen, smed
2) Carsten Madsen, smed i Boeslunde på Sjælland
3) Anne Madsdatter g.m. Augustinus Nielsen
4) Karen Madsdatter, enke efter Laurids Nielsen.

402    Mette Ibsdatter i Odense. 16.1.1660, fol.4B.
E: Jens Bertelsen, kræmmer. B:
1) Jørgen Jensen
2) Jacob Jensen
3) Bertel Jensen
4) Kirsten Jensdatter
5) Mette Jensdatter.

403    Maren Jørgensdatter i Odense. 15.2.1660, fol.13B.
E: Poul Simonsen, bøssemager. B:
1) Abigael Poulsdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

404    Anders Simonsen i Odense. 16.2.1660, fol.17B.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 14.9.1658 lbnr.383]. B:
1) Ingeborg Andersdatter.
FM: farbror Hans Simonsen, drejer.

405    Laurids Nielsen i Odense. 13.3.1660, fol.24B.
E: Karen Madsdatter. LV: Jørgen Svitzer. B:
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.
FM: morbror Hans Madsen, smed i Nørrehede.

406    Rasmus Olufsen Winther i Odense. 4.3.1660, fol.30B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Laurids Jørgensen, feldbereder. B:
5) Jørgen Rasmussen 5.
Første ægteskab med [Karen Eriksdatter, skifte 13.9.1638 lbnr.94]. B:
1) Karen Rasmusdatter i Kalundborg.
Andet ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 27.10.1653 lbnr.330]. B:
2) Oluf Rasmussen
3) Christen Rasmussen
4) Peder Rasmussen.

407    Peder Henningsen Koch og hustru Johanne Mikkelsdatter. 15.3.1660, fol.34.
B:
1) Henning Pedersen.
FM: Søren Hansen, knapmager.

408    Rasmus Nielsen Skovsgaard i Odense. 2.4.1660, fol.39B.
E: Abelone Olufsdatter. LV: Peder Hansen Hunderup. A:
1) bror Knud Nielsen, portner ved Odense Gråbrødre Kloster
2) bror Peder Nielsen, vognmand
3) bror Laurids Nielsen Skovsgaard i Stegsted [i Pårup sogn]
4) bror Anders Nielsen, på stedet
5) bror Hans Nielsen Skovsgaard, [skifte 27.10.1659 lbnr.398]. 1B:
a Niels Hansen
6) bror Anders Nielsen i Smidstrup, død. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Karen Andersdatter
7) søster Maren Nielsdatter.

409    Anne Poulsdatter, fostermoder i Odense. 8.2.1660, fol.45.
B:
1) Poul Simonsen, bøssemager
2) Magdalene Simonsdatter g.m. Anders Pedersen Hvid
3) Johan Simonsen, død. 3B:
a Engelbrecht Johansen
b Agathe Johansdatter
c Anne Johansdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

410    Karen Knudsdatter i Odense. 6.10.1659, fol.49B.
Enke efter Oluf Nielsen. B:
1) Knud Olufsen 14
FM: Oluf Hansen, skrædder.

411    Morten Jørgensen og hustru Kirsten Rasmusdatter. 14.2.1660, fol.51.
B:
1) Niels Mortensen
2) Anders Mortensen
3) Søren Mortensen
4) Maren Mortensdatter.
FM: Clemen Jespersen.

412    Ditlev Jørgensen, feldbereder. 8.3.1666, fol.51B.
E: Else Johansdatter. B:
1) Anders Ditlevsen
2) Elisabeth Ditlevsdatter.
FM: farbror Laurids Jørgensen, feldbereder.
[Første ægteskab med Maren Ibsdatter, skifte 21.1.1646 lbnr.219].
Arv i boet efter [afdødes mor Ingeborg Lauridsdatter, skifte 30.6.1646 lbnr.232] til afdødes bror Peder Jørgensen, [skifte 22.5.1645 lbnr.193]. 1B:
a Karen Pedersdatter.
Arv i boet efter afdødes søster [Birthe Jørgensdatter, skifte 13.8.1646 lbnr.240] til B:
1) Ingeborg Thomasdatter.

413    Maren Pedersdatter i Odense. 12.4.1660, fol.61.
E: Hans Iversen [Stub], hattemager. B:
1) Iver Hansen
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen
4) Rasmus Hansen
5) Anders Hansen
6) Kirsten Hansdatter
7) Maren Hansdatter
8) Karen Hansdatter
9) Inger Hansdatter.
FM: Jesper Pedersen Møller.

414    Jochum Nielandt, kandestøber i Odense. 17.4.1660, fol.71.
E: Margrethe. LV: Christen Berent, bager. B:
1) Hans Jochumsen
2) Jochum Jochumsen
3) Henrik Jochumsen
4) Henrik Jochumsen
5) Elsebeth Jochumsdatter.
FM: Oluf Hansen, skrædder.

415    Karen Hansdatter i Odense. 10.5.1660, fol.75.
E: Jens Iversen. B:
2) Bodil Jensdatter 14
3) Iver Jensen 9½.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacobsen, i udlandet.

416    Jens Ibsen, skrædder i Odense. 12.5.1660, fol.78.
Enkemand efter [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258]. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM: Peder Hansen Hunderup.

417    Anders Pedersen Hvid i Odense. 29.5.1660, fol.85.
E: Magdalene Simonsdatter. LV: Rasmus Hansen Juul. B:
1) Peder Andersen
2) Poul Andersen.
FM: morbror Poul Simonsen, bøssemager.

418    Maren Eriksdatter i Odense. 1.6.1660, fol.90.
Enke efter Peder Christensen, [skifte 23.5.1653 lbnr.313]. B:
1) Christen Pedersen
2) Karen Pedersdatter
3) Anne Pedersdatter
4) Kirsten Pedersdatter
5) Maren Pedersdatter.
FM: farbror Niels Christensen i Nyborg.

419    Christen Lauridsen, bøssemager i Odense. 17.6.1660, fol.93B.
E: Inger Carstensdatter. LV: Laurids Nielsen, sværdfeger. B:
1) Isak Christensen
2) Laurids Christensen.
FM: Hans Madsen, smed.
Arvi boet efter [Isak Lampe] til B:
1) Carsten Isaksen
2) Zacharias Isaksen
3) Malene Isaksdatter
4) Dorthe Isaksdatter.

420    Laurids Hansen, vognmand i Odense. 18.6.1660, fol.100.
E: Ellen Jørgensdatter. B:
1) Karen Lauridsen 10
2) Kirsten Lauridsdatter 8
3) Hans Lauridsen 4
4) Birgitte Lauridsdatter 2.
FM: farbror Knud Hansen, snedker.

421    Hans Hansen Mule, pottemager i Odense. 22.6.1660, fol.102B.
E: Maren Clausdatter. LV: Hans Nielsen, pottemager, der ægter enken. B:
1) Claus Hansen.
FM: Niels Christensen.

422    Peder Nielsen i Odense. 26.6.1660, fol.105.
E: Else Pedersdatter. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Cornelius Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Abel Pedersdatter
6) Barbara Pedersdatter.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

423    Laurids Hansen, forstander og hustru Karen Pedersdatter i Odense. 26.6.1660, fol.109, 388B.
B:
1) Hans Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Mette Lauridsdatter
4) Sille Lauridsdatter.
FM: Laurids Nielsen, sværdfeger.

424    Hans Johansen i Odense. 28.6.1660, fol.111B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Jens Jørgensen, murer. B:
1) Johan Hansen
2) Herman Hansen.
FM: Jesper Pedersen Møller.

425    Laurids Iversen, skrædder i Odense. 5.7.1660, fol.119B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Rasmus Jensen, skrædder, der ægter enken. B:
1) Iver Lauridsen
2) Jacob Lauridsen
3) Eleonora Lauridsdatter.
FM: Laurids Arnum, skomager.

426    Anne Knudsdatter i Odense. 9.7.1660, fol.124B.
E: Peder Steffensen, vognmand. B:
1) Knud Pedersen
2) Peder Pedersen
3) Hans Pedersen
4) Anne Pedersdatter.
FM: morbror Oluf Knudsen i Klarskov.

427    Laurids Lauridsen, kedelsmed i Odense. 12.7.1660, fol.128.
E: Anne Henriksdatter. LV: Hans Faltsen, skomager. B:
1) Margrethe Lauridsdatter g.m. Laurids Nielsen, sværdfeger
2) Henrik Lauridsen
3) Jørgen Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter
5) Voldborg Lauridsdatter.
FM: Hans Iversen, hattemager.

428    Henrik von Ahlen i Odense. 19.7.1660, fol.134B.
E: Anne. LV: Jens Bertelsen, skomager. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter.
FM: Laurids Arnum, skomager.

429    Maren Nielsdatter i Odense. 19.7.1660, fol.137.
E: Christen Knudsen Knarreborg. B:
1) Malene Christensdatter 14
2) Rasmus Christensen 4½.
FM: Peder Nielsen, vognmand.

430    Inger Lauridsdatter i Odense. 6.9.1660, fol.139.
E: Jens Sørensen Ladefoged. B:
1) Laurids Jensen
2) Jens Jensen
3) Kirsten Jensdatter.
FM: morbror Peder Lauridsen.

431    Adam Rasmussen og hustru Margrethe Pedersdatter i Odense. 8.9.1660, fol.144.
B:
1) Godske Adamsen
2) Rasmus Adamsen
3) Karen Adamsdatter g.m. Hans Andersen i Visby
4) Else Adamsdatter.

432    Anneke Griis i Odense. 11.9.1660, fol.146B.
E: Jochum Skuldt, sadelmager. B:
1) Henrik Skuldt
2) Claus Skuldt
Jochum Skuldt.
FM: Johan Jensen.

433    Hans Jørgensen, slagter og hustru Maren Jensdatter i Odense. 13.9.1660, fol.151.
B:
1) Jens Hansen
2) Niels Hansen
3) Poul Hansen
4) Margrethe Hansdatter
5) Karen Hansdatter.
FM: Hans Andersen, bager.

434    Jørgen Rasmussen Ansgar i Odense. 22.9.1660, fol.155B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Peder Jørgensen
2) Christen Jørgensen
3) Henrik Jørgensen
4) Anne Jørgensdatter
5) Mette Jørgensdatter
6) Cathrine Jørgensdatter
7) Ellen Jørgensdatter.
FM:
1 Jørgen Svitzer, sværdfeger
2 Mathias Gerhard Svitzer.

435    Karen Christoffersdatter i Odense. 3.10.1660, fol.170.
E: Jens Bertelsen, skomager. B:
1) Anne Jensdatter
2) Karen Jensdatter.
FM: Jørgen Ibsen.

436    Maren Madsdatter i Odense. 14.10.1660, fol.173B.
E: Eskild Nielsen. B:
1) [Kirsten Eskildsdatter, skifte 8.2.1648 lbnr.258] E: Jens Ibsen, skrædder]. B:
1) Jeppe Jensen
2) Maren Jensdatter.
FM:
1 Peder Hansen Hunderup
2 Jens Rasmussen, urtegårdsmand.

437    Cathrine Pedersdatter i Odense. 20.10.1660, fol.175.
E: Oluf Hansen, bager. B:
1) Hans Olufsen
2) Peder Olufsen.
FM: Johan Baltsersen.

438    Hans Ulrik, guldsmed i Odense.17.11.1660, fol.178B.
E: Anne Poulsdatter. Fraskilt efter dom af 17.10.1760. LV: Rasmus Juul. B:
1) Hans Hansen 8
2) Ursula Hansdatter 6
3) Salome Hansdatter 5.
FM: Hans Christensen, kræmmer.
Afdøde var bortrejst for nogle år siden, uvist hvorhen.

439    Anne Jørgensdatter i Odense. 27.11.1660, fol.182B.
E: Hans Jensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen
2) Jørgen Pedersen
3) Maren Pedersdatter 11
4) Anne Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv.
FM: Jørgen Madsen, kræmmer.

440    Laurids Mortensen Læsø og hustru Abelone Knudsdatter. 8.1.1660, fol.188B.
B: Maren Lauridsdatter 3.
FM:
1 mors [halv]bror Hans Olufsen [Fangel] i Kolshave, præst [i Guldbjerg og Sandager]
2 Peder Nielsen, degn i Vester Nade?

441    Habakuk Koch i Odense. 5.2.1661, fol.191.
E: Alhed Kærskov. LV: Laurids Kaas. B:
1) Jacob Koch.
FM:
1 farbror Peder Koch, skomager
2 fasters mand Laurids Assens, skomager.

442    Lucie Gertsdatter i Odense. 21.3.1661, fol.201.
E: Henrik Følscher, badskær. B:
3) Gert Bonsach
4) Magdalene Jochumsdatter.
Første ægteskab med [Jochum Bonsach, skifte 6.2.1657 lbnr.386].
1) Henrik Jochumsen
2) Cathrine Jochumsdatter.
Jochum Bonsachs første ægteskab med [Cathrine Harder, skifte 1.7.1647 lbnr.247]. Arv til B:
1) Elisabeth Bonsach
2) Dorthe Bonsach, nu død, efter hvem, der er arv.

443    Maren Eriksdatter i Odense. 29.3.1661, fol.206B.
E: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Karen Olufsdatter.
FM: Peder Rasmussen, maler.

444    Ellen Jørgensdatter i Odense. 1.5.1661, fol.211.
E: Aners Andersen, bager. B:
1) Jørgen Andersen
2) Kirsten Andersdatter g.m. Frederik Pedersen
3) Maren Andersdatter g.m. Christen Lauridsen Koch
4) Karen Andersdatter.

445    Anne Pedersdatter i Odense. 3.5.1661, fol.215.
E: Nikolaj (Nikolaus) Lorentsen, badskær. B:
1) Peder Nicolajsen 14
2) Thyra Nikolajsdatter 12
3) Poul Nikolajsen 4½
4) Jørgen Nikolajsen 2.
FM: Rasmus Pedersen, guldsmed.

446    Christian Hansen Buchling, maler i Odense. 13.5.1661, fol.222.
E: Anne Hansdatter. LV: Nikolaus Lorentsen, badskær, der ægter enken. B:
1) Hans Christiansen 4½.

447    Christoffer Caspersen, sadelmager i Odense. 13.6.1661, fol.228B.
E: Magdalene Baltsersdatter. LV: Jørgen Sibbern, sejermager. B:
1) Anne Margrethe Christoffersdatter.
FM: morbror Johan Baltsersen, skrædder.

448    Dorthe Nielsdatter i Odense. 21.6.1661, fol.236.
E: Thomas Jensen. B:
1) Hans Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Peder Thomsen
4) Anne Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM: Peder Lauridsen.

449    Niels Mikkelsen, skomager i Odense. 29.6.1661, fol.240.
E: Kirsten Offersdatter. LV: LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Mikkel Nielsen 7
2) Maren Nielsdatter 5.
FM: Jens Bertelsen, skomager.

450    Anne Frandsdatter i Odense. 18.7.1661, fol.242B.
E: Hans Troelsen. B:
1) Frands Hansen.
FM: Peder Hunderup.

451    Anne Steffensdatter i Odense. 19.7.1661, fol.248.
E: Christen Sørensen Skovsgaard.
Første ægteskab med [Hans Nielsen Skovsgaard, skifte 27.10.1659 lbnr.398]. B:
1) Niels Hansen.
FM: [farbror] Peder Nielsen, vognmand.

452    Nikolaus Mogensen, guldsmed i Odense. 20.7.1661, fol.252.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Mogens Jørgensen. A:
1) bror Anders Mogensen i Polen
2) søster [navnet gemt i margin] Mogensdatter i Husum, død. E: Hans Jørgensen. 3B:
a Jørgen Hansen
b Margrethe Hansdatter
c Marie Hansdatter.
FM:
1 Hans Wichmann
2 Fabian Jensen.

453    Mikkel Sørensen, træskomand i Odense. 9.9.1661, fol.255B.
E: Anne Nielsdatter. B:
1) Hans Mikkelsen
2) Søren Mikkelsen
3) Dorthe Mikkelsdatter.
FM: Peder Hunderup.

454    Mette Pedersdatter i Odense. 17.9.1661, fol.256.
E: Hans Madsen, fogedsvend. B:
2) Mads Hansen
3) Abelone Hansdatter
4) Maren Hansdatter.
FM: Jørgen Sejermager.
Hende B:
1) Peder Clausen.
FM: Tobias, skomager.

455    Anne Nielsdatter i Odense. 2.10.1661, fol.260.
E: Hans Holgersen. B:
1) Niels Hansen 7.
FM: Hans Pedersen Blangsted.

456    Jørgen Christensen, vognsvend i Odense. 9.10.1661, fol.262B.
E: Birgitte (Navn skjult i margen). B:
1) (Navn skjult i margen) Jørgensdatter
2) Barbara Jørgensdatter.
FM: far- eller morbror Hans Frisch.

457    Jochum Villumsen, væver i Odense. 15.10.1661, fol.264.
E: Margrethe Poulsdatter. LV: Jens Madsen. B:
1) Villum Jochumsen
2) Elsebeth Jochumsdatter, enke efter Henrik Sinkelmager
3) Cathrine Jochumsdatter
4) Marie Jochumsdatter.
FM:
1 Jørgen Svitzer, sværdfeger
2 Mads Andersen, klejnsmed.

458    Registrering i Odense. 4.11.1661, fol.267B.
Registrering af formue og gods hos Mourids Vilhelm Lademager, der er dømt for lejermål, hvis gods efter gælds betaling tilfalder kongens kasse.

459    Margrethe Andersdatter i Odense. 5.12.1661, fol.268B.
E: Niels Andersen Krag. B:
1) Anders Nielsen Krag.

460    Ingeborg Pedersdatter i Odense. 10.12.1661, fol.270B.
E: Jørgen [Bertelsen] Wichmann, rådmand. B:
1) Bertel Wichmann
2) Henning Wichmann
3) Maren Jørgensdatter
4) Karen Jørgensdatter.
FM:
1 farbror Hans Wichmann
2 morbror Christoffer Pedersen Balslev, stadsmedikus i Odense.

461    Anders Hansen Højby i Odense. 9.1.1662, fol.284B.
Enkemand efter [Kirsten Mortensdatter, skifte 2.8.1650 lbnr.287]. B:
1) Maren Andersdatter, enke efter Niels Jensen, skomager. LV: Laurids Arnum, skomager
2) Anne Andersdatter, død. E: Joen Hansen i Dræby [i Munkebo sogn]. 5B:
a Hans Joensen
b Anders Joensen
c Maren Joensdatter
d Anne Joensdatter
e Margrethe Joensdatter
3) Karen Andersdatter g.m. Peder Rasmussen.

462    Margrethe Didriksdatter [Graff] i Odense. 23.1.1662, fol.286B.
Enke efter Jens Mogensen [Rosenvinge, rådmand, skifte 1.9.1635 lbnr.77]. B:
1) Karen Jensdatter, enke efter Hans Clausen, præst i Munkebo, [død 1659]
2) Mogens Jensen, præst i Nørup og Randbøl
3) Jørgen Jensen
4) Villum Jensen.

463    Karen Nielsdatter i Odense. 23.1.1662, fol.294B.
E: Gert Gertsen, slagter. B:
1) Niels Gertsen
2) Johanne Gertsen g.m. Hieronymus Hansen, urtegårdsmand
3) Anne Gertsdatter
4) Margrethe Gertsdatter g.m. Christen Jensen, skrædder.

464    Hans Hansen, bager i Odense. 24.1.1662, fol.298.
E: Maren Knudsdatter. LV: Poul Jørgensen, sadelmager. B:
1) Hans Hansen, der døde efter sin far.
Enkens første ægteskab med [Hans Christensen, skifte 30.10.1645lbnr.225]. B:
1) Christen Hansen.
FM: Fabian Hansen

465    Hans Pedersen Blangsted i Odense. 10.2.1662, fol.302B.
E:Margrethe Jacobsdatter. LV: Christen Jørgensen, der ægter enken. BH:
1) Kirsten Hansdatter 10
2) Peder Hansen 7
3) Maren Hansdatter 3.
FM: Hans Troelsen.

466    Ellen Hansdatter i Odense. 18.12.1662, fol.304B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Poul Hansen 15.
FM: Clemen Nielsen, bager.

467    Knud Nielsen, berider i Odense. 17.3.1662, fol.306B.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Hans Iversen. B:
3) Birgitte Knudsdatter
4) Jens Knudsen.
FM: mors [halv]bror Hans Jørgensen i Assens.
Første ægteskab med [Birgitte Poulsdatter, skifte 22.5.1657 lbnr.378]. B.
1) Ellen Knudsdatter hos sin farbror i Jylland.
FM: Peder Rasmussen, maler.

468    Niels Lauridsen, buntmager i Odense. 10.6.1662, fol.309B.
E: Gye Jensdatter. B:
4) Jens Nielsen
5) Søren Nielsen
6) Anne Nielsdatter.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter, skifte 15.4.1657 lbnr.389]. B:
1) Laurids Nielsen
2) Dorthe Nielsdatter
3) Maren Nielsdatter.

469    Otto Pagendarm, købmand i Odense. 29.4.1662, fol.310.
E: Cathrine Torfals. LV: Hans Wichmann. B:
1) Agnethe Ottesdatter
2) Elisabeth Ottesdatter.
FM: Didrik Sachmann.

470    Søren Pedersen, ringer i Odense. 21.5.1661, fol.329B.
E: Anne Andersdatter. LV: Niels Andersen. B:
1) Peder Sørensen
2) Jens Sørensen
3) Else Sørensdatter.
FM: Peder Madsen.

471    Karen Olufsdatter i Odense. 13.7.1658, fol.331.
E: Niels Jensen, væver. B:
1) Hans Nielsen
2) Johanne Nielsdatter g.m. Laurids Simonsen
3) Mette Nielsdatter g.m. Oluf Lauridsen
4) Voldborg Nielsdatter
5) Maren Nielsdatter.

472    Thomas Thygesen (Tøxen), købmand og hustru Karen Jørgensdatter i Odense. 23.2.1660, fol.335B.
B:
1) Jørgen Thomsen
2) Peder Thomsen
3) Mathias Thomsen
4) Claus Thomsen
5) Anne Thomasdatter g.m. Johan Wulf, guldsmed
6) Susanne Thomasdatter
7) Margrethe Thomasdatter.

473    Anders Rasmussen i Odense. 11.2.1660, fol.378B, 395B.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen, skomager
2) bror Knud Rasmussen
3) søster Karen Rasmusdatter
4) søster Kirsten Rasmusdatter.
FM: Hans Skytte, maler.

474    Anne Hansdatter i Odense. 19.3.1660, fol.381B.
E: Laurids Jørgensen. B:
1) Jørgen Lauridsen
2) Hans Lauridsen
3) Mathias Lauridsen
4) Anne Lauridsdatter
5) Margrethe Lauridsdatter.
FM: Jacob Andersen Svitzer.

475    Maren Andersdatter i Odense. 16.4.1660, fol.387.
E: Christoffer Mikkelsen Knarreborg. B:
1) Mikkel Christoffersen
2) Jørgen Christoffersen
3) Anders Christoffersen i København
4) Peder Christoffersen
5) Maren Christoffersdatter g.m. Rasmus Simonsen Koch
6) Anne Christoffersdatter i København
7) Maren Christoffersdatter.

476    Hans Christensen, kræmmer i Odense. 14.4.1660, fol.391.
E: Karen Jensdatter. LV: bror Christen Jensen i Bogense. B:
1) Christen Hansen
2) Peder Hansen
3) Karen Hansdatter
4) Mette Hansdatter
5) Maren Hansdatter.
FM:
1 Jesper Pedersen Møller
2 Peder Hansen Hunderup.

477    Henrik Volmer, buntmager i Odense. 20.7.1660, fol.393.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Erik Nielsen, rådmand.
Første ægteskab med [Memariche Jørgensdatter, skifte 27.9.1648 lbnr.264]. B:
1) Johan Volmer
2) Jørgen Volmer
3) Henrik Volmer.

478    Anders Rasmussen i Odense. 11.2.1660, fol.395B.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) bror Peder Rasmussen, skomager
2) bror Knud Rasmussen
3) søster Karen Rasmusdatter
4) Kirsten Rasmusdatter.

479    Jørgen Lauridsen, bøssemager og hustru Abel Andersdatter i Odense. 14.7.1660, fol.398B.
B:
1) Laurids Jørgensen 10
2) Matte Jørgensdatter 7.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

480    Søren Andersen, kæmner i Odense. 16.7.1660, fol.399B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Andersen, vognmand, der ægter enken.
Første ægteskab med [Margrethe Caspersdatter, skifte 19.9.1644 lbnr.173]. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Johanne Sørensdatter.
FM: Jørgen Svitzer, sværdfeger.

481    Anne [Rasmusdatter] i Odense. 6.4.1660, fol.404.
Enke efter Rasmus Ansgar, [skifte 4.3.1645 lbnr.184].
Af første ægteskab B:
1) Hans Andersen, præst i Fraugde, død [1660]. E: Anne Nielsdatter. Hans børn
2) Maren Andersdatter, død. E: Jørgen Hjerresen i Sankt Jørgens gård. 6B: 3 sønner og 3 døtre.
FM: farfar Hjerre Madsen i Bolmerod [i Skamby sogn].

482    Claus Jensen, bager i Odense. 22.1.1663, fol.407.
E: Elisabeth Henriksdatter. LV: Christian Brandt.
Af første ægteskab B:
1) Jens Clausen
2) Claus Clausen, der døde efter sin far.
Enkens første ægteskab med [Hans Hansen, skifte 28.2.1650 lbnr.281]. Arv til B:
1) Henrik Hansen
2) Dorthe Hansdatter.

483    Christian Bøhm, snedker i Odense. 16.6.1663, fol.413.
E: Maren Hansdatter. LV: Christoffer Whitmann, badskær. B:
1) Tobias Bøhm
2) Jonas Bøhm
3) Cathrine Christiansdatter
4) Margrethe Christiansdatter.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

484    Johan Odendahl i Odense. 23.1.1663, fol.418B.
E: Karen Hansdatter. LV: Niels Andersen, der ægter enken. B:
1) Hans Odendahl
2) Cathrine Odendahl.
FM: Nikolaus Eriksen.

485    Mads Pedersen, feldbereder i Odense. 27.1.1663, fol.426B.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Thomas Thomsen, feldbereder, der ægter enken. B:
1) Mariche Madsdatter 4.
FM: Laurids Christensen, hattemager.

486    Peder Rasmussen bødker og hustru Johanne Christensdatter i Odense. 28.1.1663, fol.429.
B:
1) Rasmus Pedersen, myndig
2) Christen Pedersen.
FM: Jacob Pedersen, kræmmer.

487    Peder Mortensen, grydestøber. 2.5.1663, fol.432.
E: Anne Christoffersdatter. FM: Thure Hansen, grydestøber. B:
1) Morten Pedersen.

488    Knud Lauridsen, træskomand i Odense. 5.5.1663, fol.434B.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Falentinsen. B:
1) Hans Knudsen, myndig
2) Laurids Knudsen, myndig
3) Margrethe Knudsdatter g.m. Christen Pedersen, hattemager
4) Anne Knudsdatter g.m. Niels Knudsen
5) Karen Knudsdatter, der ægter Peder Clausen, skomager i Kerteminde
6) Johanne Knudsdatter
7) Ellen Knudsdatter.

489    Jørgen Rasmussen, skomager i Odense. 7.5.1663, fol.438.
E: Lucretia Bertelsdatter. LV: Hans Falentinsen, skomager. B:
1) Anders Jørgensen, myndig
2) Lykke Jørgensdatter g.m. Christen Hansen, bager
3) Cathrine Jørgensdatter
4) Sofie Jørgensdatter
5) Anne Jørgensdatter
6) Elisabeth Jørgensdatter.

490    Margrethe Christensdatter i Odense. 1.10.1663, fol.442.
E: Thure Hansen, grydestøber. B:
1) Hans Thuresen
2) Morten Thuresen
3) Henrik Thuresen
4) Frands Thuresen
5) Karen Thuresdatter
6) Sidsel Thuresdatter.
FM: Rasmus Juul.

491    Hans Brodersen i Odense. 8.10.1663, fol.444B.
E: Mette Villumsdatter. B:
1) Knud Hansen
2) Broder Hansen
3) Herman Hansen
4) Jørgen Hansen
5) Barbara Hansdatter.
FM:
1 morbror Hans Villumsen, kongelig generalproviantmester
2 fars [halv]bror Anton Ottesen, byfoged.
Arv i boet efter enkens søster [Anne Villumsdatter, skifte 8.12.1652 lbnr.322] til B:
1) Anne Elisabeth Schultz
2) Cathrine Schultz.

492    Sofie Christensdatter i Odense. 22.10.1663, fol.462.
E: Christen Jensen, skomager. B:
5) Jens Christensen
6) Anne Christensdatter.
FM: Carsten Skuldt, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Christen Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Else Lauridsdatter
4) Margrethe Lauridsdatter.

493    Herman Hahne, rådmand i Odense. 1.12.1663, fol.464.
E: Else Jørgensdatter Mule. B:
1) Jørgen Hermansen Hahne
2) Susanne Hermansdatter Hahne.
FM: morbror Mogens Mule.

494    Erik Andersen, skrædder og hustru Lisbeth Pedersdatter i Odense. 11.1.1664m fol.501.
B:
1) Christoffer Eriksen, i udlandet
2) Henrik Eriksen
3) Anne Eriksdatter.
FM:
1 Thure Hansen, grydestøber
2 Rasmus Poulsen.

495    Henrik Henriksen Foss, sinkelmager i Odense. 16.2.1664, fol.506B.
E: Elsebeth Jochumsdatter. LV: Hans Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Henrik Henriksen
2) Voldborg Henriksdatter
3) Margrethe Henriksdatter.
FM: Mads Andersen, klejnsmed.

496    Jørgen Hansen, bager i Odense. 20.5.1664, fol.508B.
E: Dorthe Knudsdatter. LV: Rasmus Jørgensen, der ægter enken. B:
1) Anne Jørgensdatter 8.
FM: Jens Villadsen, bogbinder

497    Hans Dinesen, vognmand i Odense. 21.5.1664, fol.512   
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Clausen, hattemager. B:
1) Peder Hansen
2) Dines Hansen
3) Anne Hansdatter
4) Sidsel Hansdatter
5) Maren Hansdatter
6) Anne Marie Hansdatter
7) Susanne Hansdatter.
F; farbror Oluf Dinesen.

498    Maren Nielsdatter i Odense. 20.9.1664, fol.516.
E: Jacob Henriksen Rohde, skrædder. B:
2) Henrik Jacobsen Rohde.
FM: Hieronymus Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jacobsdatter.

499    Niels Rasmussen, drejer i Odense. 10.2.1665, fol.521B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Christian Jensen Alsing, der ægter enken. B:
1) Mikkel Nielsen
2) Hylleborg Nielsdatter.
FM: Hans Ejlersen, possementmager.

500    Anne Rasmusdatter i Odense. 24.4.1665, fol.525.
E: Rasmus Ibsen, maler.
Første ægteskab med [Jens Nielsen Minch, skifte 16.9.1644 lbnr.172]. B:
1) Abraham Jensen
2) Isak Jensen
3) Dorthe Jensdatter
4) Sidsel Jensdatter.
FM:
1 Mogens Jørgensen
2 Peder Clausen
3 Rasmus Simonsen Koch.

501    Peder Christensen, murer i Odense. 31.5.1665, fol.529B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen, feldbereder, der ægter enken. B:
1) Peder Pedersen’
2) Maren Pedersdatter.

502    Frands von Stenvinkel i Odense. 29.6.1665, fol.533.
E: Ingeborg Rasmusdatter. LV: Bendix Lauridsen. B:
1) Elisabeth Stenvinkel.
FM: Peder Henriksen.

503    Bodil Lauridsdatter i Odense. 30.6.1665, fol.538.
E: Knud Christensen, rytter. B:
1) Kirsten Knudsdatter.
FM: Hans Eriksen.

504    Kirsten Thomasdatter i Odense. 8.9.1665, fol.540B.
E: Laurids Pedersen Tallerup, vognmand. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 6.
FM: Christen Christensen.

505    Kirsten Pedersdatter i Odense. 28.11.1664, fol.544B.
E: Jeppe Madsen, bager. A:
1) søster Maren Pedersdatter i Ollerup, enke efter Claus Christensen i Davinde
2) bror Thomas Pedersen på Als, død. Hans børn med FM: Christen Jensen, knivsmed.

506    Anton Ottesen, byfoged i Odense. 5.4.1664, fol.546B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Jacob Antonsen.
FM: Christen Lauridsen.

507    Karen Sørensdatter i Odense. 18.7.1665, fol.555.
E: Hans Madsen, smed.
Første ægteskab med [Morten Lauridsen, skifte 23.4.1653 lbnr.326]. B:
1) Søren Mortensen i Altenburg i Schlesien
2) Karen Mortensdatter i Norge.

508    Mads Hansen, rådmand i Odense. 20.7.1665, fol.561.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Hans Wichmann. A:
1) [halv]søster Ellen Sørensdatter, enke efter Erik [Nielsen Arensbach], præst i Asperup og Rorslev, [død 6.11.1654] ved søn Jacob Eriksen, successor i Asperup og Rorslev
2) søster død. 1B:
a Anne Rasmusdatter, enke efter Claus Madsen, borgmester i Middelfart ved søn Mathias Bang, professor i Odense
3) søster [Dorthe Sørensdatter, var g.m. Gøde Jensen, skifte 10.9. 1628 lbnr.15]. 1B:
1) Lucretia Gødesdatter til Danzig.

509    Karen Hansdatter i Odense. 3.10.1665, fol.569.
E: Søren Rasmussen Lund, [prokurator]. B:
1) Gregers Sørensen
2) Michael Sørensen
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Claus Drejer.

510    Jørgen Madsen, kræmmer i Odense. 1.5.1666, fol.574B.
E: Margrethe Christoffersdatter. LV: Peder Jespersen. B:
1) Mette Jørgensdatter g.m. Hjerre Jespersen
2) Hans Jørgensen.
FM: Jens Andersen, rebslager.

511    Mikkel Sinche i Odense. 3.5.1666, fol.579B.
E: Margrethe Clausdatter. LV: Peder Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

512    Dorthe Lauridsdatter i Odense. 22.5.1666, fol.588.
E: Laurids Gaas. A:
1) søster Johanne Lauridsdatter i Saltofte, død. 2B:
a Karen Lauridsdatter
b Kirsten Lauridsdatter på Sjælland
2) søster Anne lauridsdatter i Assens, død. 2B:
a Karen Nielsdatter i Odense
b Maren Nielsdatter i Odense
3) søster Gye Lauridsdatter, død, var g.m. Hans Lauridsen, vagtmester i Odense. 4B:
a Laurids Hansen, snedkersvend
b Karen Hansdatter g.m. Jens Sørensen
c Dorthe Hansdatter g.m. Christen Christensen
d aren Hansdatter.

513    Oluf Pedersen Tallerup, vognmand i Odense. 30.8.1666, fol.594B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Olufsen
2) Kirsten Olufsdatter 19
3) Karen Olufsdatter 13
4) Rasmus Olufsen 10.
FM: Ejler Olufsen, vognmand.

514    Tønne Jensen, skrædder i Odense. 28.6.1666, fol.599B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Hans Simonsen, drejer. A:
0) forældre [Jens Ibsen, død og Vibeke Ditlevsdatter, skifte 9.10.1645 lbnr.211]
1) bror Jacob Jensen
2) bror Ditlev Jensen
3) søster Johanne Jensdatter
4) søster Ingeborg Jensdatter.
FM: Laurids Jørgensen, feldbereder.

515    Johan Baltsersen, skrædder i Odense. 8.11.1666, fol.604B.
E: Maren Rasmusdatter. B:
1) Dorthe Johansdatter
2) Margrethe Johansdatter.
FM: Tobias Reiniche, bøssemager.

516    Anne Clausdatter i Odense. 31.1.1667, fol.607B.
E: Jacob Skotte, hattemager. B:
1) Claus Jacobsen
2) Just Jacobsen
3) Magdalene Jacobsdatter
4) Maren Jacobsdatter.
FM: Christen Pedersen, hattemager.

517    Søren Jespersen i Odense. 14.2.1667, fol.609B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Laurids Sørensen 5
2) Else Sørensdatter 3½.
FM: morbror Hans Madsen, smed.
Enkens første ægteskab med Laurids Nielsen, [skifte 13.3.1660 lbnr.405]. Arv til B:Karen
1) Jens Lauridsen
2) Dorthe Lauridsdatter
3) Karen Lauridsdatter
4) Kirsten Lauridsdatter
5) Maren Lauridsdatter
6) Anne Lauridsdatter.

518    Mette Hansdatter i Odense. 18.4.1661, fol.614B.
E: Niels Christensen, overformynder. B:
3) Henning Nielsen
4) Christen Nielsen
5) Peder Nielsen
6) Anne Nielsdatter.
FM: Fabian Jensen.
Første ægteskab med [Niels Mikkelsen, skifte 9.6.1646 lbnr.238]. B:
1) Mikkel Nielsen
2) Karen Nielsdatter.
FM:
1 Knud Knudsen
2 Steffen Christensen.

519    Karen [Nielsdatter Bager] i Odense. 3.4.1661, fol.635B.
E: Johan Borchertsen, rådmand. B:
1) Oluf Johansen, lektor i Lund i Skåne
2) [Margrethe Johansdatter, død 1647, var g.m. Hans [Iversen] Wandal, præst i Odense Sankt Knud, biskop i Viborg Stift fra 1617, død 16.12.1641]. 12B:
a Preben Wandal, magister
b Johan Wandal, doktor
c Jens Wandal, Hr.
d Karen Wandal g.m. Niels Jensen, rådmand i Nyborg
e Iver Wandal mester
f Susanne Wandal
g Maren Wandal
h Helvig Hansdatter g.m. Niels Hansen i Svendborg
i Karen Hansdatter, enke efter Johan Odendahl i Odense
j Margrethe Hansdatter
k [Magdalene Hansdatter, død]. E: Bertel [Bertelsen] Wichmann, præst [i Særslev]. 1B:
1 Magdalene Wichmann.
FM: farbror Jørgen Wichmann, rådmand i Odense
3) Hedvig Johansdatter, død 27.1.1659, var g.m. Jacob Hansen Sperling, præst i Odense Sankt Knud, død 22.2.1658]. 7B:
a Hans Jacobsen Sperling, præst i Bogense
b Maren Jacobsdatter
c Helvig Jacobsdatter
d Karen Jacobsdatter g.m. Laurids Christensen [Vejle], præst i Odense Sankt Knud
e Niels Jacobsen Sperling
f Anne Jacobsdatter
g Magdalene Jacobsdatter
4) Cathrine Johansdatter g.m. Jørgen Nielsen i Kerteminde.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1667-1672520    Laurids Lorents, badskær i Odense. 10.6.1667, fol.1.
E: Karen Nielsdatter. LV: [halv]bror Mikkel Pedersen, præst i Allerup og Davinde. A:
1) bror Henrik Wittenkamp, (Wetenkamp), død. 4B:
a Carsten Henriksen Wittenkamp i Bøhmen
b Frands Henriksen Wittenkamp i Sønderborg
c Peder Henriksen Wittenkamp, snedker i Kerteminde
d Cathrine Henriksdatter Wittenkamp g.m. Hans Jacobsen, snedker i Nyborg
2) søster Frederikke Wittenkamp, død. var g.m. Claus Normann i Sønderborg. 5B:
a Carsten Normann, præceptor
b Christian Gynther Normann, kammertjener på Sønderborg Slot
c Filip Normann, betjent på Sønderborg Slot
d Eleonora Normann g.m. Andreas Hansen, billedhugger i Odense
e Cathrine Normann g.m. Rasmus Nissen i Notmarkskov på Als.

521    Gert Gertsen, slagter i Odense. 4.7.1667, fol.13.
Enkemand efter [Karen Nielsdatter, skifte 23.1.1662 lbnr.463]. B:
1) Niels Gertsen
2) Johanne Gertsen g.m. Hieronymus Hansen, urtegårdsmand
3) Anne Gertsdatter, død [13.6.1664]. E: Lambert Poulsen [Barfoed], præst i Torstrup og Horne. 1B:
a et barn, der døde efter sin mor hvis arv kræves af Steffen Christiansen
4) Margrethe Gertsdatter g.m. Christen Jensen, skrædder.

522    Anne Rasmusdatter i Odense. 8.7.1667, fol.17.
E: Peder Hansen Hunderup. B:
1) Peder Pedersen
2) Hans Pedersen
3) Laurids Pedersen
4) Anne Pedersdatter
5) Kirsten Pedersdatter
6) Maren Pedersdatter
7) Else Pedersdatter
8) Anne Marie Pedersdatter.

523    Hans Andersen, bager i Odense. 26.7.1667, fol.24B.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Anne Hansdatter
2) Karen Hansdatter
3) Birgitte Hansdatter
4) Cathrine Hansdatter
5) Agathe Hansdatter
6) Maren Hansdatter
7) Margrethe Hansdatter.
FM: Christen Berent.
Enkens første ægteskab med [Christen Mortensen, skifte 9.9.1645 lbnr.207]. Arv til B:
1) Mette Christensdatter.

524    Jørgen Christensen, smed i Odense. 9.8.1667, fol.30B.
E: Abelone Sørensdatter. A:
1) bror Mads Christensen i Dømmestrup [i Nørre Lyndelse sogn]
2) bror eller søster, død. 2B:
a Troels Hansen, grovsmed i Fåborg
b Peder Hansen i Odense
3) søster Kirsten Christensdatter, død. E: Niels Pedersen i Dømmestrup. Hendes børn
4) bror Peder Christensen, skrædder i Odense, død. 2B:
a Hans Pedersen
b Abelone Pedersdatter
5) bror Rasmus Christensen, død. Hans børn
6) søster Maren Christensdatter, død. Hendes børn.
Enkens første ægteskab med Jens Hansen, smed, [skifte 11.11.1652 lbnr.302]. Arv til B:
1) Hans Jensen
2) Christian Jensen
3) Søren Jensen
4) Anne Jensdatter
5) Birgitte Jensdatter.

525    Karen Hansdatter i Odense. 30.8.1667, fol.34B.
E: Laurids Rasmussen, hyrde. B:
1) Hans Lauridsen
2) Cathrine Lauridsdatter.

526    Just Lauridsen, savmand i Odense. 22.10.1667, fol.37B.
Enkemand. B:
1) Maren Justsdatter, enke efter Jørgen Dinesen i Korsør
2) Engel Justsdatter i København.

527    Mathias Gertsen, snedker i Odense. 24.10.1667, fol.38.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Jørgensen. B:
2) Anne Marie Mathiasdatter
3) Cathrine Mathiasdatter.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 1.6.1647 lbnr.246]. B:
1) Barbara Mathiasdatter g.m. Peder Rasmussen, skomager.

528    Christen Sørensen Skovsgaard i Odense. 31.10.1667, fol.41.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Knud Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Søren Christensen.
FM: Niels Christensen.
[Første ægteskab med Anne Steffensdatter, skifte 19.7.1661 lbnr.451].

529    Maren Jacobsdatter i Odense. 12.9.1667, fol.44B.
Enke efter Anton Johansen Svitzer, [skifte 30.10.1651 lbnr.295].
[Første ægteskab med Anders Rasmussen Svitzer, død 20.10.1624].
Arvingerne fragår arv og gæld.

530    Christoffer Heitmann, badskær i Odense. 5.3.1668, fol.63B.
E: Edel Johansdatter. LV: Jens Rasmussen, urtegårdsmand. B:
1) Cathrine Marie Christoffersdatter
2) Magdalene Christoffersdatter.
FM: Henrik Følscher, badskær.

531    Christian Berent, bager i Odense. 28.5.1668, fol.67B.
E: Sofie Pedersdatter. LV: Rasmus Juul.
7) Peder Christiansen
8) Jørgen Christiansen
9) Gertrud Christiansdatter
10) Anne Christiansdatter.
FM:
1 Hans Iversen, hattemager
2 Clemen Nielsen
3 Mads Jørgensen.
Første ægteskab med [Gertrud Steffensdatter, skifte 16.4.1657 lbnr.390]. B:
1) Henrik Christiansen i Nakskov
2) Steffen Christiansen
3) Casper Christiansen
4) Ludvig Christiansen
5) Hieronymus Christiansen
6) Arent Christiansen.

532    Markus Steffensen, remmer i Odense. 2.3.1668, fol.89B.
E: Anne Christensdatter. LV: Claus Skuldt, skomager. B:
1) Mathias Markussen i Holland
2) Zacharias Markussen i Holland
3) Kirsten Markusdatter g.m. Oluf Andersen, tømrer
4) Vibeke Markusdatter
5) Helvig Markusdatter g.m. Niels Andersen.

533    Christian Skuldt, kedelsmed i Odense. 5.6.1668, fol.90B.
E: Anne Henriksdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Christian Christiansen Skuldt.
FM: Henrik Lauridsen, kedelsmed.
Enkens første ægteskab med Laurids Lauridsen, [skifte 12.7.1660 lbnr.427]. Arv til B:
1) Henrik Lauridsen
2) Laurids Lauridsen
3) Jørgen Lauridsen
4) Voldborg Lauridsdatter.

534    Karen Hansdatter i Odense. 10.8.1668, fol.95B.
E: Claus Jespersen. B:
1) Bo Hansen
2) Margrethe Hansdatter.

535    Maren Christensdatter Høgh i Odense. 13.11.1668, fol.98B:
E: Fabian Jensen. B:
1) Christian Fabiansen
2) Margrethe Fabiansdatter.
FM: Poul Jørgensen.

536    Mette Villumsdatter i Odense. 11.4.1667, fol.
Enke efter Hans Brodersen, [skifte 8.10.1663 lbnr.491]. B:
3) Knud Hansen
4) Broder Hansen
5) Herman Hansen
6) Jørgen Hansen
7) Barbara Hansdatter.
FM: morbror Hans Villumsen, kongelig generalproviantmester
Første ægteskab med [Knud Ottesen Seeblad, død 1641]. B:
1) Otto Seeblad
2) Birgitte Knudsdatter g.m. Anders Pedersen.

537    Anders Frandsen, bager i Odense. 16.3.1669, fol.143.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Oluf Andersen
2) Hans Andersen
3) Karen Andersdatter.
FM: Svend Jørgensen, slagter.

538    Thomas Jensen i Odense. 19.3.1669, fol.144.
Enkemand efter [Dorthe Nielsdatter, skifte 21.6.1661 lbnr.448]. B:
1) Hans Thomsen
2) Jens Thomsen
3) Peder Thomsen
4) Anne Thomasdatter
5) Ingeborg Thomasdatter.
FM: Peder Lauridsen.
Arv i boet efter Jacob Hansen, skifte 30.11.1655 lbnr.361, var g.m. [Ellen Nielsdatter] til B:
1) Hans Jacobsen
2) Niels Jacobsen.

539    Daniel Harder, guldsmed i Odense. 26.3.1669, fol.145.
E: Bodil Giversdatter. LV: Simon Mathiassen, guldsmed.
Første ægteskab med [Else Olufsdatter]. B:
1) Johan Danielsen, maler
2) Oluf Danielsen
3) Cathrine Danielsdatter.
FM:
1 Christen Mortensen, skrædder
2 Jens Jørgensen Svitzer.

540    Nikolaus Lorents, badskær i Odense. 30.3.1669, fol.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Jørgensen, guldsmed.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 3.5.1661 lbnr.445]. B:
1) Peder Nicolajsen
2) Poul Nikolajsen
3) Jørgen Nikolajsen.
FM: Laurids Nielsen, sværdfeger.

541    Peder Andersen, feltskær i Odense. 13.5.1669, fol.155B.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Hans Pedersen, drejer. B:
1) Anders Pedersen.
FM: Ejler Olufsen.

542    Niels Andersen Krag i Odense. 19.7.1669, fol.159B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Rasmus Hansen, vagtmester.
Af første ægteskab B:
1) Gertrud Nielsdatter g.m. Rasmus Rasmussen
2) Maren Nielsdatter.
Andet ægteskab med [Margrethe Andersdatter, skifte 5.12.1661 lbnr.459]. B:
3) Anders Nielsen Krag.

543    Abelone Madsdatter i Odense. 6.10.1669, fol.161B.
E: Jens Ibsen, vognmand. B:
1) Dorthe Jensdatter.
FM: Niels Rasmussen, handskemager.

544    Mads Rasmussen Blangsted, tømrer i Odense. 22.11.1669, fol.162B.
Enkemand. B:
1) Søren Madsen
2) Rasmus Madsen
3) Gertrud Madsdatter.

545    Mette Lauridsdatter i Odense. 3.12.1669, fol.164.
E: Claus Jacobsen, væver. B:
1) Mette Clausdatter.
FM: Hans Nielsen, væver.

546    Hans Nielsen, feldbereder i Odense. 8.2.1670, fol.165B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Christen Jensen, murer.
Første ægteskab med [Voldborg Henriksdatter, skifte 5.5.1653 lbnr.310]. B:
1) Hans Hansen
2) Henrik Hansen
3) Peder Hansen
4) Abigael Hansdatter.
FM:
1 Laurids Knudsen, bøssemager
2 Thomas Thomsen, feldbereder.

547    Anne Jørgensdatter i Odense. 14.2.1670, fol.172.
E: Christen Rasmussen, maler. B:
1) Rasmus Christensen
2) Lene Christensdatter.
FM: morbror Jørgen Jørgensen i Bred i Vissenbjerg sogn.

548    Jeppe Madsen, bager i Odense. 28.4.1670, fol.175.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christoffer Nielsen Juul. A:
1) Oluf Hansen, bager i Fredericia
2) Karen Hansdatter
3) Anne Hansdatter
4) Bodil Hansdatter på Samsø, død. 3B:
a Jørgen Pedersen
b Søren Pedersen
c en søn
5) Hans Hansen, bager i Nørager, død. 2B:
a Henrik Hansen
b Dorthe Hansdatter g.m. Hans Jørgensen, bager
6) Peder Madsen i Vester Søby, død. 7B:
a Mads Pedersen
b Jørgen Pedersen
c Peder Pedersen
d Johanne Pedersdatter
e Anne Pedersdatter
f Karen Pedersdatter
g Anne Pedersdatter
7) Dorthe Madsdatter i Vester Søby, død. 5B:
a Peder Sørensen
b Hans Sørensen
c Jørgen Sørensen
d Johanne Sørensdatter
e Anne Sørensdatter.
Første ægteskab med Kirsten Pedersdatter, skifte 28.11.1664 lbnr.505. Arv til A:
1) søster Maren Pedersdatter i Ollerup, enke efter Claus Christensen i Davinde.

549    Hans Nielsen, væver i Odense. 17.5.1670, fol.178B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Zacharias Terkildsen. B:
1) Christian Hansen
2) Karen Hansdatter.
FM: farfar Niels Jensen, væver.

550    Hans Madsen, handskemager i Odense. 31.5.1670, fol.182B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Christensen. B:
1) Peder Hansen
2) Maren Hansdatter.
FM: Peder Madsen, handskemager.
Arv i boet til:
1 enkens søster Kirsten Pedersdatter
2 enkens søster Maren Pedersdatter.

551    Thure Hansen, grydestøber i Odense. 21.7.1670, fol.186.
E: Anne Jensdatter. LV: Rasmus Juul.
Første ægteskab med [Margrethe Christensdatter, skifte 1.10.1663lbnr.490]. B:
1) Hans Thuresen, grydestøber i Husum
2) Morten Thuresen, grydestøber i Roskilde
3) Henrik Thuresen
4) Frands Thuresen
5) Karen Thuresdatter g.m. Hans Hansen, skomager i Nakskov
6) Sidsel Thuresdatter i København.

552    Jens Andersen Ejlskov i Odense. 28.10.1670, fol.196.
E: Mette Hansdatter. LV: Hans Lauridsen Bidstrup. B:
1) Anders Jensen
2) Laurids Jensen
3) Johan Jensen
4) Barbara Jensdatter
5) Maren Jensdatter.
FM: Mikkel Pedersen, feldbereder.

553    Mads Jensen, rendemester i Odense. 14.11.1670, fol.200.
E: Maren Pedersdatter. LV: Hans Pedersen, handskemager. B:
1) Peder Madsen 15.
FM: Hans Holgersen.

554    Morten Jacobsen, rotgieser i Odense. 18.11.1670, fol.201B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Andersen. A:
1) søster Mette Jacobsdatter g.m. Niels Duus i Ålborg
2) søster Ellen Jacobsdatter g.m. Salomon Jensen
3) søster Lisbeth Jacobsdatter g.m. Rasmus Andersen, pottemager.

555    Maren Clausdatter i Odense. 24.11.1670, fol.203.
E: Hans Nielsen, pottemager.
Første ægteskab med [Hans Hansen Mule, skifte 22.6.1660 lbnr.421]. B:
1) Claus Hansen Mule.
FM: Niels Christensen.

556    Peder Clausen, vognmand i Odense. 22.12.1670, fol.204.
E: Sara Christoffersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. B:
1) Christoffer Pedersen i Amsterdam, død. 1B:
a Sara Christoffersdatter i Amsterdam
2) Claus Pedersen, vognmand i Odense
3) Hans Pedersen, drejer
4) Laurids Pedersen
5) Maren Pedersdatter i Amsterdam
6) Abelone Pedersdatter g.m. Rudolf Grønbæk, bartskær i Amsterdam
7) Sara Pedersdatter.

557    Niels Simonsen, snedker i Odense. 31.12.1670, fol.206.
E: Johanne Madsdatter. LV: Jens Jensen. B:
1) Elias Nielsen
2) Simon Nielsen.
FM: farbror Hans Simonsen, drejer.

558    Søren Jacobsen, snedker i Odense. 22.6.1670, fol.208.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. A:
1) bror Laurids Jacobsen i Bøgelund i Vejlby sogn, død. 4B:
a Oluf Lauridsen, snedker i Lund i Skåne
b Kirsten Lauridsdatter i Lund
c Anne lauridsdatter g.m. Johan Henriksen Hollænder, skomager i Odense
d Gertrud Lauridsdatter g.m. Poul Lauridsen i Nordskov på Hindsholm
2) bror Peder Jacobsen i Tårup i Vejlby sogn, død. 1B:
a Mads Pedersen i Abildby (Avlby) mølle i Vejlby sogn.

559    Rasmus Pedersen, handskemager i Odense. 31.3.1671, fol.210.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Peder Jespersen, guldsmed. A:
1) bror Niels Pedersen i Fjärrstad i Skåne
2) bror Peder Pedersen i Frørup, død. 2B:
a Anne Pedersdatter
b Margrethe Pedersdatter
3) søster Anne Pedersdatter i Bjerre i Tersløse sogn på Sjælland.

560    Thomas Henriksen, snedker i Odense. 9.1.1671, fol.212.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Oluf Hansen, skrædder. B:
1) Henrik Thomsen
2) Ellen Thomasdatter.
FM: Jacob Jørgensen, snedker.

561    Henning Henningsen, billedhugger i Odense. 10.1.1671, fol.213B.
E: Karen Christensdatter. LV: Jens Villadsen, bogbinder. B:
1) Christen Henningsen
2) Henning Henningsen
3) Anne Henningsdatter
4) Kirsten Henningsdatter.
FM: Anders Hansen, billedhugger.
Afdøde havde påbegyndt et epitafium over købmand Jørgen Hansen og familie, der nu hænger i Odense Vor Frue kirke.

562    Hans Jespersen, ugift i Odense. 11.4.1671, fol.215B.
A:
1) bror Oluf Jesper på Frøbjerg [i Orte sogn]
2) søster Bodil Jespersdatter g.m. Hans Olufsen i Tallerup
3) søster Gertrud Jespersdatter, død. E: Jørgen Henriksen i Bæring i Barløse sogn. 6B:
a Jørgen Nielsen
b Jens Nielsen
c Birgitte Nielsdatter
d Johanne Nielsdatter
e Henrik Jørgensen
f Bodil Jørgensdatter
4) søster Johanne Jespersdatter i Skalbjerg, død. 1B:
a Birgitte Knudsdatter g.m. Hans Frandsen i Årup i Skydebjerg sogn
5) søster Anne Jespersdatter i Myllerup
6) søster Karen Jespersdatter i Assenbølle [i Vissenbjerg sogn], død. 1B:
a Anne Gormsdatter.

563    Niels Hansen, ugift i Odense. 14.4.1671, fol.216.
Afdøde var søn af Hans Nielsen Skovsgaard, [skifte 27.10.1659 lbnr.398].
A:
1) farbror Knud Nielsen, portner ved Odense Gråbrødre Kloster
2) farbror Peder Nielsen, vognmand
3) farbror Laurids Nielsen Skovsgaard [i Stegsted i Pårup sogn]
4) farbror Anders Nielsen i Smidstrup, død. 4B:
a Niels Andersen
b Anne Andersdatter
c Margrethe Andersdatter
d Karen Andersdatter
5) faster Maren Nielsdatter
6) moster [Maren Pedersdatter, skifte 29.1.1658 lbnr.380]. Af første ægteskab med [Steffen Hansen, skifte 19.3.1633 lbnr.47]. 3B:
a Peder Steffensen, vognmand
b Elisabeth Steffensdatter
c Birgitte Steffensdatter i København.
Afdøde havde arv efter farbror Rasmus Nielsen Skovsgaard, skifte 2.4.1660 lbnr.408.

564    Karen i Odense. 21.10.1669, fol.216B.
E: Niels Frandsen.
Arvinger angives ikke, dog nævnes afdødes svoger Jacob Poulsen.

565    Jens Jørgensen Svitzer i Odense. 22.9.1669, fol.222.
E: Karen Hansdatter. A:
1) far Jørgen Thomsen i Løgumkloster.

566    Jens Rasmussen, urtegårdsmand i Odense. 4.2.1671, fol.226.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Rasmussen Møller. B:
1) Jørgen Jensen, myndig
2) Anne Christence Jensdatter 13.

567    Søren Rasmussen Lund, prokurator i Odense. 23.3.1671, fol.228B.
Enkemand efter [Karen Hansdatter, skifte 3.10.1665 lbnr.509]. B:
1) Gregers Sørensen
2) Michael Sørensen
3) Anne Cathrine Sørensdatter.
FM: Søren Christensen.

568    Frederik Pedersen i Odense. 6.3.1668, fol.236.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Hans Rasmussen, maler. B:
3) Hans Frederiksen
4) Peder Frederiksen
5) Anders Frederiksen
6) Anne Cathrine Frederiksdatter
7) Margrethe Frederiksdatter
8) Ellen Frederiksdatter.
FM: Hans Andersen Nordbæk.
Første ægteskab med Anne Egertsdatter, [skifte 26.8.1653 lbnr.319]. B:
1) Egert Frederiksen
2) Ellen Frederiksdatter.
FM:
1 Jørgen Borchersen
2 Christen Pedersen.

569    Hans Andersen, ugift i Odense. 2.8.1671, fol.238.
A:
1) mor Bodil, enke efter Anders Henningsen i Ribe
2) bror Niels Andersen, skomager i Næstved
3) søster Maren Andersdatter g.m. Ingvard Pedersen i Ribe
4) søster Gertrud Andersdatter g.m. Jeppe Nielsen i Ribe.

570    Peder Rasmussen, skomager i Odense. 11.8.1671, fol.239B.
E: Barbara Mathiasdatter. LV: Jacob Jørgensen, snedker. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Anne Pedersdatter.
FM: Knud Rasmussen, skomager.

571    Maren Jensdatter i Odense. 31.8.1671, fol.242.
E: Claus Drejer. B:
1) Johan Clausen Drejer
2) Jochum Clausen Drejer
3) Cathrine Clausdatter
4) Bodil Clausdatter.
FM: Hans Andersen, glarmester.

572    Niels Madsen i Odense. 14.9.1671, fol.244.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Jensen, der ægter enken. B:
1) Christence Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter.
FM: Jesper Pedersen.

573    Niels Jørgensen, krudtbrænder i Odense. 22.9.1671, fol.245.
E: Birgitte Andersdatter. LV: Hans Jørgensen, skrædder. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Maren Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter.
FM: Rasmus Andersen.

574    Niels Thomsen i Odense. 12.10.1671, fol.246B.
E: Else Lauridsdatter. A:
1) bror Mads Thomsen i Salten Skov i Them sogn i Jylland
2) Maren Thomasdatter.

575    Dorthe Rasmusdatter i Odense. 23.10.1671, fol.247.
E: Hans Hermansen, skrædder. B:
1) Rasmus Hansen.
FM: Herman Hansen, murer.

576    Johanne Gertsdatter i Odense. 17.11.1671, fol.248B.
E: Hieronymus Hansen, urtegårdsmand. B:
1) Hans Hieronymussen
2) Niels Hieronymussen.
FM: Christen Jensen, skrædder.

577    Inger Madsdatter i Odense. 20.10.1671, fol.250.
E: Peder Knudsen Friis. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Thomas Jørgensen, svensk kok
2) Maren Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Lübeck
3) Cathrine Pedersdatter g.m. Peer Corneliussen, kandestøber.

578    Else Pedersdatter i Odense. 10.8.1671, fol.251.
E: Peder Jørgensen Vikkelsø. B:
7) Jørgen Pedersen
8) Daniel Pedersen.
FM: Hans Eriksen.
Første ægteskab med [Peder Nielsen, skifte 26.6.1660 lbnr.422]. B:
1) Peder Pedersen
2) Niels Pedersen
3) Cornelius Pedersen
4) Kirsten Pedersdatter
5) Abel Pedersdatter
6) Barbara Pedersdatter.

579    Gertrud Mortensdatter i Odense. 25.10.1667, fol.254.
Enke efter Henrik Clausen, rådmand, [skifte 26.7.1655 lbnr.357]. B:
5) Maren Henriksdatter.
Første ægteskab med [Gaas Hermansen, købmand, død 1618]. B:
1) Morten Gaasen
2) Herman Gaasen
3) Laurids Gaasen
4) Anne Gaasdatter g.m. Rasmus Madsen i Viborg.

580    Hans Iversen Stub, hattemager i Odense. 14.3.1672, fol.256B.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Rasmus Nielsen. B:
7) Henrik Hansen
8) Laurids Hansen
9) Maren Hansdatter.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 12.4.1660 lbnr.413]. B:
1) Iver Hansen Stub, hattemager i Kolding
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen, hattemagersvend
4) Rasmus Hansen
6) Kirsten Hansdatter g.m. Oluf Hansen, bager i Fredericia
8) Karen Hansdatter.
FM: Jørgen Jespersen Møller.

581    Laurids Gaas, overformynder i Odense. 4.5.1671, fol.279.
E: Ida Jensdatter. A:
0) forældre [Gaas Hermansen, død 1618 og Gertrud Mortensdatter, skifte 25.10.1667 lbnr.579]
1) søster Anne Gaasdatter g.m. Rasmus Madsen Heitwinkel i Viborg.
[Mors andet ægteskab med Henrik Clausen, rådmand, skifte 26.7.1655 lbnr.357].
2) halvsøster Maren Henriksdatter.

582    Nikolaj Sommer, ugift guldsmed i Odense. 23.1.1672, fol.292.
Arvinger angives ikke.

583    Margrethe Hansdatter i Odense. 11.4.1672, fol.293B.
E: Niels Knudsen, bager. B:
1) Knud Nielsen
2) Else Nielsdatter.
FM: Peder Jørgensen Vikkelsø.

584    Peder Henriksen i Odense. 25.4.1672, fol.295B.
E: Elisabeth Christiansdatter Myndt. LV: Henrik Werchmeister. B:
1) Henrik Pedersen Forthuus
2) Christian Pedersen Forthuus
3) Claus Pedersen Forthuus
4) Johan Pedersen Forthuus
5) Barbara Cathrine Pedersdatter Forthuus
6) Mette Kirstine Pedersdatter Forthuus.
FM:
1 Jacob Andersen Svitzer
2 Balthazar Frihauf.

585    Hans Nielsen, pottemager i Odense. 19.6.1671, fol.299B.
Enkemand efter [Maren Clausdatter, skifte 24.11.1670 lbnr.555].
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til afdødes stedsøn Claus Hansen [Mule.]

586    Ellen Christensdatter i Odense. 3.8.1671, fol.300B.
E: Hans Knudsen, skrædder. B:
1) Knud Hansen
2) Anne Marie Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter.
FM: Peder Pedersen, skrædder.

587    Anne Johansdatter i Odense. 3.8.1671, fol.303B.
E: Peder Jørgensen Svitzer. B:
1) Jørgen Pedersen Svitzer
2) Maren Pedersdatter
3) Cathrine Pedersdatter.
FM:
1 Arent Rasmussen, bødker
2 Peder Rasmussen, bødker.

588    Niels Knudsen, kæmner i Odense. 9.5.1671, fol.305B.
E: Anne Knudsdatter. LV: bror Hans Knudsen. B:
5) Laurids Nielsen
6) Knud Nielsen
7) Dorthe Nielsdatter.FM: Jens Clausen, skomager.
Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter, skifte 14.11.1654 lbnr.342]. B:
1) Karen Nielsdatter
2) Abigael Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter
4) Knud Nielsen.
FM: Carsten Iversen.

589    Vibeke Jonasdatter i Odense. 15.6.1672, fol.307B.
E: Hans Jørig, skrædder. A:
1) bror Peder Jonassen, rådmand i Landskrona i Skåne, død 2.4.1668. Hans børn
2) bror Morten Jonassen i Norge
3) søster Johanne Jonasdatter g.m. Niels Staalesen i Belle i Stouby sogn
4) [halv]søster Mette Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen, blytækker i Odense
5) [halv]søster Anne Lauridsdatter i Daugård sogn
6) [halv]søster Mette Lauridsdatter i Belle i Stouby sogn.

590    Rasmus Andersen Blach i Odense. 8.8.1672, fol.310B.
E: Maren Pedersdatter. Hans B:
1) Lorents Rasmussen, skomagersvend i Ellinge
2) Jacob Rasmussen i Sejrup ved Svendborg
3) Karen Rasmusdatter g.m. Christen Simonsen i Syllinge
4) Johanne Rasmusdatter
5) Sidsel Rasmusdatter i Havndrup.

591    Mette Pedersdatter i Odense. 30.5.1672, fol.312B.
Enke efter Henrik Johansen. B:
1) Peder Henriksen, [skifte 25.4.1672 lbnr.584]. E: Elisabeth Christiansdatter. 6B:
1) Henrik Pedersen
2) Christian Pedersen
3) Claus Pedersen
4) Johan Pedersen
5) Barbara Cathrine Pedersdatter
6) Mette Kirstine Pedersdatter.Odense Byfoged
Skifteprotokol
1674-1684592   
Fortsættelse følger

Sidste opdatering: lbnr.520-591.