Erik Brejls hjemmeside

Start

Nysted Byfoged
Skifteprotokol
1784-1819


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


1 Hans Vilhelm Schrøder, skomager i Nysted. 24.5.1784, fol.2.
E: Birthe Cathrine Hansdatter. LV: Ove Kjeldsen. B:
2) Helvig Hansdatter 16
3) Anne Johanne Hansdatter 13
4) Abild Hansdatter 5½
5) Elisabeth Sofie Hansdatter 3½.
Første ægteskab med Helvig Pedersdatter. B:
1) datter g.m. Baltser Troelsen, skrædder i Nysted.

2 Christoffer Warniche, skipper i Nysted.8.6.1784, fol.3.
E: [Sofie Kirstine Olufsdatter]. LV: Jens Møller, købmand. B:
1) Mette Kirstine Christoffersdatter 90.
FM: Niels Madsen, som beslægtet.

3 Andreas Brandt, kobbersmed i Nysted. 25.11.1785, fol.12.
E: Inger Andersdatter. LV: Ditlev Andersen. B:
1) Ulrikke Louise Andreasdatter 9
2) Christian Kneutel Brandt 6
3) Karen Cathrine Andreasdatter 3.
FM: Søren Kichen.
Afdøde druknede på sørejse til Gedser og er begravet på Errindlev kirkegård.

4 Anders Madsen i Nysted. 25.11.1785, fol.13.
E: Maren Ebbesdatter. LV: Frederik Olufsen. B:
1) Rasmus Andersen 24
2) Maren Andersdatter 18
3) Anne Andersdatter 12
4) Laurids Andersen 10.
FM: Ditlev Andersen.
Afdøde druknede med en søn og andre mænd på sørejse til Gedser.

5 Anne Ingeborg i Nysted. 15.3.1785, fol.14B.
Enke efter Jørgen Nielsen, daglejer. B:
1) Niels Jørgensen i Nysted
2) Anders Jørgensen, død. 2B:
a Rasmus Andersen 12
b Jørgen Andersen 10
3) Maren Jørgensdatter g.m. Halling, aftakket løjtnant i Nykøbing
4) Kirsten Jørgensdatter gift på Sjælland.

6 Jens Nielsen i Nysted. 15.12.1785, fol.15B.
E: Anne Pedersdatter Møller, der døde i Nysted Hospital. B:
2) Bodil Kirstine Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Cathrine Jensdatter 24.

7 Elisabeth Rasmusdatter i Nysted. 15.12.1785, fol.15B.
E: Hans Joug.
Arvinger angives ikke.

8 Baltser Troelsen i Nysted. 4.8.1786, fol.16.
E: Marie Barbara [Hansdatter]. LV: Peder Ferslev. B:
1) Troels Jens Baltser.
FM: Niels Møller.
Enken ægtede Niels Madsen, enkemand fra Nykøbing, men han døde 8 dage efter brylluppet.
Afkald af 12.6.1786 fra Niels Madsens første hustrus mor Sofie Møller i Nykøbing.

9 Kirsten Mortensdatter i Nysted. 26.2.1787, fol.18.
E: Gotfred Rasmussen, matros. B:
1) Anne Marie Gotfredsdatter 9
2) Bodil Gotfredsdatter 5.

10 Birthe Hansdatter i Nysted. 30.6.1786, fol.18B.
Enke efter Hans Vilhelm. B:
1) Helvig Hansdatter 19
2) Anne Johanne Hansdatter 15
3) Abel Hansdatter 7
4) Elisabeth Hansdatter 5.
FM: Hans Hansen.

11 Maren Dorthe Pedersdatter i Nysted. 20.1.1787, fol.19B.
E: Jeppe Rasmussen Norsk, skipper. B:
1) Kirstine Sofie Jepsdatter 2½
2) Rasmus Jepsen 16 uger.
FM: Niels Siø.

12 Paaske Datts i Nysted. 15.4.1785, fol.21.
E: Karen Jacobsdatter. B:
1) datter g.m. Palle Hansen
2) Bodil Cathrine Paaskesdatter, enke i København.

13 Bodil Madsdatter i Nysted. 31.10.1785, fol.21B.
E: Joen Nikolajsen. B:
3) Nikolaj Joensen 4½.
FM: Lorents Christensen.
Første ægteskab med Daniel Kreuzfeld. B:
1) Marianne Danielsdatter 15
2) Mads Møller Danielsen 10½.

14 Hans Friis i Nysted. 27.4.1787, fol.23.
E: Mette Johanne Hansdatter. LV: Lorents Christensen. A:
1) Hans Smed i Sløsserup [i Toreby sogn]
2) Jørgen Ellehauge i Nykøbing
3) Peder Hansen Møllers datter i Vester Ulslev.

15 Jens Christiansen, skovløber i Nysted. 27.9.1787, fol.24.
E: Anne Madsdatter. LV: Lorents Christensen. B:
1) Mads Jensen 12
2) [Christen Jensen] 8.
FM: Frederik Jørgensen.

16 Sofie Amalie Rasmusdatter Willer i Nysted. 15.1.1787, fol.24B.
E: Peder Arentsen, skomager. A:
1) Peder Johansen Knude, hyrekusk i København
2) en husmand fra Gedesby.

17 Hans Meltoft i Nysted. 27.9.1787, fol.25B.
Enkemand efter Hilleborg Pedersdatter. B:
1) Marie Dorthe Hansdatter g.m. Laurids Christensen, matros
2) Karen Hansdatter
3) Anne Cathrine Hansdatter.
FM: Frederik Olufsen.

18 Mathias Foss i Nysted. 11.5.1786, fol.26.
E: Karen Nielsdatter. LV: Baltser Troelsen. B:
1) Maren Mathiasdatter 6
2) Mathias Mathiassen 4
3) Christoffer Holm Mathiassen 1½.
FM: Peder Ferslev.

19 Jacob Nielsen Lykke i Nysted. 17.5.1786, fol.27.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Arentsen, skomager. B:
1) Birthe Jacobsdatter 18
2) Niels Peder Jacobsen Lykke 11½.
FM: Anders Grunov.

20 Peder Christensen Kølle i Nysted. 12.5.1786, fol.28.
E: Anne Margrethe [Christensdatter]. LV: Lorents Christensen, snedker. B:
1) Hans Pedersen Kølle 1.
FM: Rasmus Kølle.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Christensen Kølle i København.
Afdøde druknede på rejse til Ostindien.

21 Anne Frederiksdatter i Nysted. 30.6.1786, fol.29.
E: Johannes Langbeen. B:
1) Christen Johansen 17.
FM: svoger Laurids Fejø.

22 Peder Høj i Nysted. 16.12.1786, fol.30.
E: Anne. LV: Søren Richen. B:
1) [Else Pedersdatter] g.m. Gotlieb Møller
2) [Lisbeth Pedersdatter] g.m. Poul Christensen.
3) Mads Høj.

23 Maren Margrethe Christensdatter i Nysted. 19.3.1787, fol.30B.
E: Jens Nielsen, brændevinsmand. B:
1) Frederik Jensen 15
2) Niels Jensen 12.

24 Dorthe Jensdatter i Nysted. 15.3.1787, fol.31.
Enke efter Gotlieb Møller. B:
1) Gotlieb Møller, murer
2) Anne Sofie Møller 30, i København.
FM: Jørgen Jensen Møller i Nysted.

25 Karen Filipsdatter i Nysted. 27.12.1787, fol.32.
E: Mads Nielsen Saltvig.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM: fars svoger Jens Lind i Nysted.

26 Laurids Pedersen, ugift tjenestekarl i Nysted. 20.3.1787, fol.32B.
A:
1) bror Jens Pedersen 12
2) bror Iver Pedersen 5
3) søster Birthe Pedersdatter
4) søster Christiane Pedersdatter
5) søster Maren Pedersdatter
6) halvsøster Kirsten Pedersdatter, alle i Rødby.
FM: Jørgen Iversen, købmand i Rødby.
Arv efter afdødes far Peder Lauridsen i Rødby
Arv efter afdødes mor Kirsten Iversdatter i Rødby, skifte 17.6.1783.

27 Dorthe Christiane Frederikke [Nim] i Nysted. 29.3.1787, fol.33.
E: [Peder] Ferslev. B:
1) Jens Mathias Ferslev 5½
2) Ellen Marie Ferslev 1¾.
FM: fars svoger Niels Johan Hoff i Falkerslev.

28 Rasmus Olufsen i Nysted. 26.1.1786, fol.36.
E: Juliane Vindelbo. LV: Niels Siø. B:
2) Rasmine Oline Rasmusdatter, [født 3.7.1786].
Af første ægteskab B:
1) Oluf Rasmussen i Vantore [i Nysted landsogn].

29 Jacob Hansen Løje, skipper i Nysted. 27.4.1787, fol.39B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Siø. B:
1) Sidsel Cathrine Jacobsdatter 9
2) Hans Oluf Jacobsen 6½
3) Niels Jacobsen 3½
4) Oluf Jacobsen 1 år 3 mdr.
FM: Laurids Christensen, bødker.
Afdøde druknede i Ålborg Bugt.

30 Karen Hansdatter, ugift tjenestepige i Nysted. 20.3.1787, fol.40B.
Uden ægteskab et barn, der døde.
Arvinger, hvis navne ikke angives, på Bremersvold gods.

31 Laurentse Reimer i Nysted. 8.11.1788, fol.41B.
E: Simon Groth Clausen, købmand. B:
1) Simon Hoff Clausen 11.
FM:
1 mors morbror Flindt
2 morbror [Laurids] Reimer
3 mors svoger Skerninge.
Bevilling til uskiftet bo af 11.4.1788.
Samfrændeskifte 8.11.1788.

32 Karen Storm i Nysted. 17.9.1787, fol.42B.
E: Schmidt, galanterihandler. A:
1) søster Elisabeth Storm g.m. en smed i Slagelse.

33 Morten Olufsen, skomager i Nysted. 13.6.1788, fol.44.
E: Hanne Madsdatter. LV: [Bertel Cornelius] Brostrup, toldkontrollør. B:
1) Mads Hansen Olufsen 3½
2) Maren Mortensdatter.
FM: Frederik Olufsen.

34 Else Pedersdatter i Nysted. 18.11.1788, fol.45.
E: Gotlieb Møller. B:
2) Abel Giese Møller 6
3) Anne Dorthe Møller 4½
4) Gotlieb Benjamin Møller 2½
5) Peder Møller 3 mdr.
FM: Poul Nielsen.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Rohde.

35 Mathias Aagaard, byfoged i Nysted. 28.11.1787, fol.46.
E: Karen Friis. LV: [Filip Henrik] Friedlieb, præst i Skelby og Gedesby. B:
1) Elisabeth Marie Aagaard g.m. Johan Christian Friis ejer af Gedsergård
2) Frederikke Birgitte Aagaard, død, var g.m. Johan Christian Friis, der nu er g.m. søsteren Elisabeth Marie Aagaard. 1B:
a Christian Frederik Friis 5.

36 Jørgen Jensen Møller i Nysted. 6.10.1788, fol.47.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Jens Christian Ambt, [toldbetjent]. B:
1) Anne Marie Jørgensdatter 9
2) Poul Jørgensen 6.
FM: Niels Møller.
Af første ægteskab B:
1) Birthe Sofie Jørgensdatter 29
2) Jens Jørgensen 26, i udlandet.

37 Niels Pedersen Møller i Nysted. 10.11.1789, fol.48, 115.
E: Maren Pedersdatter, der døde, skifte 27.5.1790.
Hans A:
1) bror [Poul] Møller, borgmester [i Nakskov], død. 4B:
a Johan Frederik [Poulsen] Møller, præst i Børglum [og Furreby]
b Anne Marie Møller på Kærstrup [i Fuglse sogn]
c Abel Marie Møller g.m. Jørgen Iversen, købmand i Rødby
d Anne Sofie Møller i Køge.
2) søster Anne Marie Møller, død. 5B:
a Peder Sørensen Busch, kaptajn i København
b Jørgen Sørensen Busch
c Anne Mette Busch, gift på Island
d Birthe Jørgensdatter, enke, uvist hvor
e Jens Jørgensen 28, uvist hvor.
Af hendes første ægteskab B:
1) Jens Rasmussen, væver i Nysted.

38 Opbudsbo i Nysted. 28.8.1786, fol.49B.
Registrering af fallitbo hos Laurids Hansen Reimer, købmand i Nysted.
Desuden nævnes:
1 stedfar Niels Staal, købmand i Maribo
2 faster [Anne Marie Reimer] i Maribo, enke efter Peder Jensen
3 svoger [Hans Bergeshagen] Hincheldey agent i Nykøbing g.m. [halvsøster Karen Staal]
4 svoger Waagen Lauridsen, grosserer i København.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74.

39 Cathrine Marie Jørgensdatter i Nysted. 19.11.1790, fol.105B, 114.
Enke efter Nøbe Willer. B:
1) Christen Christensen Willer, skomager i Nysted, der døde, skifte 21.5.1791 lbnr.44]. E: Bodil Marie [Hansdatter]
2) Sofie Christensdatter, død. 3B:
a Hans Christensen Handrup 26, i Holland
b Margrethe Handrup g.m. Jens Jochumsen, møller ved Sakskøbing
c Oluf Sørensen 18, farer til søs fra Nykøbing.
FM: Peder Arentsen, skomager i Nysted.

40 Jens Poulsen, grovsmed i Nysted. 5.1.1791, fol.106B, 125B.
E: Else Margrethe Hansdatter. LV: Brostrup, postmester. B:
1) Poul Ahrenkiel Jensen
2) Maren Marie Dorthe Jensdatter.
FM: Christian Saxtorph.

41 Peder Lauridsen i Nysted. 16.2.1791, fol.107, 126.
E: Alhed Nielsdatter. LV: Hans Rei i Vantore. A:
3 søstre, alle døde og uvist om de efterlader sig børn.
4) halvsøster Kirsten g.m. Peder Melchiorsen, væver i Kettinge.
Afdøde druknede i 1788.
Enken havde i sin enkestand født et barn uden ægteskab med Hans Olufsen, matros. B:
1 [Oluf Olufsen].

42 Johan Anton Elsner Schmidt, galanterihandler i Nysted. 1.4.1791, fol.108, 126, 127B.
A:
1) bror Ignatius Elsner, krambodkarl i Nykøbing.
Afdøde var født i Bøhmen.

43 Maren Filipsdatter i Nysted. 3.5.1791, fol.109B.
E: Jens Lind, snedker.
Testamente.

44 Christen Christensen Willer, skomager i Nysted. 21.5.1791. fol.110B, 127.
E: Bodil Marie Hansdatter. A:
1) søster Sofie Christensdatter, død. 3B:
a Hans Christensen Handrup 26, i Holland
b Margrethe Christensdatter Handrup g.m. Jens Jochumsen, møller i Sakskøbing
c Oluf Sørensen, farer til søs fra Nykøbing.
Enkens første ægteskab med Peder Lauridsen, skiftet sluttet 17.3.1758. Arv til B:
1 Laurids Willer i København
2 Bodil Marie.

45 Anne Sofie Lauridsdatter i Nysted. 18.6.1791, fol.111, 113B.
E: Hans Jacob Mathiassen Kinabel. B:
1) Mathias Kinabel 15
2) Johanne Hansdatter 10.

46 Claus Jensen Clausen, krambodkarl i Nysted. 29.6.1791, fol.111B.
A:
0) far [Claus Jensen, købmand i Fåborg]
1) bror Jens Clausen, degn i Herritslev
2) bror Simon Groth Clausen, købmand i Nysted
3) bror Johan Groth Clausen, købmand i Ærøskøbing
4) bror Christen Errebo Clausen, købmand i Nysted
5) bror Peder Clausen, købmand på stedet
6) søster Salme Clausdatter, død, var g.m. Hans Milling, købmand i Fåborg. 4B:
a Anne Henrikke Hansdatter i Fåborg
b Mette Marie Hansdatter, her på stedet
c Anne Kirstine Hansdatter på Slottet på Fyn
d Clausine Hansdatter i Fåborg
7) søster Ryborg Clausdatter g.m. Corfitz Hansen, købmand i Fåborg
8) søster Sofie Clausdatter, død. E: Cornelius Plov i Fåborg. 1B:
a Jacob Clausen 13.

47 Karen Marie Rasmusdatter i Nysted. 5.12.1791, fol.116, 125.
E: Peder Frederiksen, skomager. B:
1) Rasmus Frederik Pedersen 6.

48 Malene Jensdatter i Nysted. 1.2.1792, fol.117.
E: Anders Andersen, skipper. A:
1) søster Dorthe Jensdatter g.m. Peder Jespersen, bødker i Nysted
2) søster Kirsten Jensdatter g.m. Rasmus Rasmussen
3) søster, død. 1B:
a Jens Olufsen 25.

49 Christen Poulsen, tjenestekarl og gevorben soldat i Nysted. 4.2.1792, fol.117, 124B.
A:
1) bror, rytter i Radsted, hvis navn ikke angives.

50 Sidsel Jacobsdatter i Nysted. 20.3.1792, fol.117B, 128, 129.
Enke efter Daniel Willer. A:
1) søster Inger Jacobsdatter g.m. Lorents Zitzou i møllehusene i Nysted, [første ægteskab med Jørgen Pedersen sst, skifte sluttet 28.10.1769]
2) søster Anne Jacobsdatter, død [16.12.1781], var g.m. Rasmus Hansen, møller i Sakskøbing, [skifte Sakskøbing 4.7.1782 lbnr.294]. 2B:
a Hans Jacob Rasmussen i Kraghave [i Tingsted sogn]
b Sidsel Rasmusdatter g.m. Peder Skytte i Kraghave.

51 Rasmus Eriksen, avlsmand i Nysted. 11.6.1792, fol.120, 122.
E: Anne Nielsdatter. LV: Frederik Olufsen, skomager. B:
6) Karen Rasmusdatter 6
7) Hans Peder Rasmussen 4½
8) Anne Dorthe Rasmusdatter 2
9) Asmine, født efter fars død.
FM: født værge Peder Eriksen Voss i Nysted.
Første ægteskab med Karen Thomasdatter. B:
1) Erik Rasmussen 21
2) Thomas Rasmussen 19
3) Christoffer Rasmussen 17.
Andet ægteskab med Birthe Jensdatter. B:
4) Maren Rasmusdatter 13
5) Jens Rasmussen 11.

52 Karen Johansdatter Willer i Nysted. 3.1.1793, fol.128B, 134.
E: Oluf Olufsen. B:
1) Gertrud Olufsdatter 10
2) Karen Elisabeth Olufsdatter 6 mdr.

53 Frederik Kronberg i Nysted. 23.11.1793, fol.130, 133.
E: Inger Andersdatter. LV: Rasmus Andersen, lods. B:
1) Anne Margrethe Sofie Kronberg 6.
FM: Peder Jensen Ferslev.

54 Ditlev Andersen i Nysted. 23.11.1793, fol.130B, 132.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Frederik Olufsen, skomager i Nysted. B:
1) Anders Ditlevsen 23
2) Jens Peder Ditlevsen 14.
FM: Rasmus Andersen, lods.
55 Niels Jørgensen, tømrer i Nysted. 23.11.1793, fol.131, 132B.
E: Maren Christensdatter. LV: Hans Schmidt. B:
1) Marianne Nielsdatter 23
2) Mads Nielsen 20
3) Jørgen Nielsen 14
4) Christen Nielsen 11.
FM: Jens Krøl.

56 Niels Danielsen i Nysted. 11.12.1793, fol.134B, 144B.
A:
1) bror Christian Werlin Pedersen i Døllefjelde
2) søster Maren Kirstine Pedersdatter i Nykøbing
3) søster Marie Dorthe Pedersdatter, død, var g.m. Jeppe Rasmussen Norsk. 2B:
a Kirstine Sofie Jepsdatter 10
b Rasmus Jepsen 7.
FM: Hans Nielsen.

57 Mads Mundrup Høj, matros i Nysted. 11.12.1793, fol.135, 143.
A:
1) mor Anne, enke efter Peder Høj
2) søster Elisabeth Høj g.m. Poul Jyde, daglejer
3) søster [Else Pedersdatter, skifte 18.11.1788 lbnr.34]. E: Gotlieb Møller. 4B:
b Abel Giese Møller 12
c Anne Dorthe Møller 8
d Gotlieb Møller 6
e Peder Møller 4.
Af [Else Pedersdatter] første ægteskab B:
a Jacob Rohde Johansen.

58 Jørgen Lauridsen i møllehusene i Nysted. 12.8.1793, fol.135B.
E: Anne Marie Bech. LV: Mikkel Pedersen, møller. B:
1) Else Cathrine Jørgensdatter 8½
2) Anne Birgitte Jørgensdatter 6.
FM: født værge Rasmus Simonsen i Vantore.

59 Maren Mortensdatter i Nysted. 20.3.1794, fol.137B, 145.
E: Peder Andersen Holtze, avlsmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Mortensdatter 34
2) Cathrine Mortensdatter g.m. Niels Madsen, skipper.

60 Anne Margrethe Pedersdatter i Nysted. 26.3.1794, fol.139, 142.
E: Hans Lauridsen, væver. B:
1) Anne Marie Hansdatter 17
2) Stine Hansdatter 12
3) Sidsel Hansdatter 9.

61 Maren Rasmusdatter i Nysted. 15.5.1794, fol.139B.
E: Andreas Grunov. B:
1) Anne Elisabeth Andreasdatter 6.

62 Johan Lauridsen, skomager i Nysted. 21.8.1794, fol.140, 154.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Christensen. B:
1) Jacob Johansen 5½.
FM: Peder Nielsen, skomager.

63 Laurids Christensen, bødker i Nysted. 21.8.1794, fol.141, 154B.
E: Cathrine Marie Hansdatter. LV: Jens Rasmussen, væver. B:
1) Marie Elisabeth Lauridsdatter 15
2) Hans Lauridsen 13
3) Christen Lauridsen 10½.
FM: Peder Jensen.

64 Johannes Christensen, murer i Nysted. 3.6.1795, fol.147, 152B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Ferslev.
Arvinger kendes ikke.

65 Christen Clausen, matros i Nysted. 30.6.1795, fol.148, 153B.
E: Anne Lucie Thomasdatter. LV: Jørgen Pedersen. B:
1) Anne Margrethe Christensdatter 11½.
FM: Frederik Jørgensen.
Afdøde døde på, Søkvæsthuset i København.

66 Alhed Nielsdatter i Nysted. 30.6.1795, fol.148, 151B.
E: Jørgen Jørgensen. B:
2) [Karen Jørgensdatter 2].
Uden ægteskab B:
1) Oluf Olufsen 5.
[Første ægteskab med Peder Lauridsen, skifte 16.2.1791 lbnr.41].

67 Joen Nikolajsen i Nysted. 5.8.1795, fol.149, 150B.
E: Anne Margrethe Holgersdatter. LV: Hans Lauridsen, væver.
Første ægteskab med [Bodil Madsdatter, skifte 31.10.1785 lbnr.13]. B:
1) Nikolaj Joensen 14.
FM: Rasmus Andersen i Vantore.

68 Niels Pedersen Engelsen, matros i Nysted. 8.8.1795, fol.149B.
A:
1) søster Sidsel Cathrine Pedersdatter 17
2) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Jacob Jacobsen, murer i Nykøbing.

69 Markus Sørensen, brændevinskarl i Nysted. 7.11.1795, fol.151, 152.
E: Maren Henriksdatter. LV: Lorents Christensen. B:
1) Rasmus Markussen 8.
FM: Jochum Berg.

70 Laurids Pedersen Blach, skomager i Nysted. 20.6.1796, fol.155B, 159.
E: Christiane Pedersdatter. LV: Frederik Olufsen. B:
1) Peder Lauridsen 15.
FM: Hans Lauridsen, væver.

71 Christen Errebo Clausen, købmand i Nysted. 5.7.1796, fol.156, 162, 177.
E: Maren Kirstine Troelsdatter. LV: Brostrup, postmester i Nysted.
Arvinger angives ikke.
Dog angives:
1 bror Peder Clausen, købmand i Nysted
2 bror Simon Clausen i Nysted.

72 Rasmus Andersen, lods i Nysted. 16.9.1796, fol.159B, 161B.
E: Anneke Rasmusdatter. LV: Frederik Olufsen, skomager. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter 5.
FM: Peder Frederiksen.

73 Niels Poulsen, matros i Nysted. 15.12.1796, fol.160B.
E: Mette Hansdatter. LV: Peder Bødker. B:
1) Hans Nielsen 6
2) Rasmus Nielsen 3.
FM: Christian Viberg.

74 Johanne Krog i Nysted. 21.11.1794, fol.160B.
E: Peder Gomme Clausen, købmand. B:
1) Bodil Marie Pedersdatter
2) Hans Pedersen.
FM: Niels Siø.
Bevilling til uskiftet bo 8.11.1793.
Samfrændeskifte 21.11.1794.

75 Johanne Jochumsdatter i Nysted. 31.8.1797, fol.162B, 167B.
E: Niels Lauridsen, feldbereder. B:
1) Peder Nielsen 12.

76 Johan Gotlieb Møller i Nysted. 27.10.1797, fol.163B, 169, 175B.
E: Marie Jepsdatter. LV: Christian Viborg. B:
5) Hans Jørgen Johansen 6
6) Mette Mondrup Johansdatter
7) Johan Gotlieb Møller, 6 mdr, den 321.12.1798.
FM: Poul Christiansen Jyde.
Første ægteskab med Else Marie Pedersdatter, [skifte 18.11.1788 lbnr.34]. B:
1) Abel Giese Møller 15
c Anne Dorthe Møller 12
d Gotlieb Møller 11
e Peder Møller 8.

77 Maren Jensdatter i Nysted. 23.11.1797, fol.164B, 168.
E: Jens Rasmussen, væver. B:
1) Rasmus Hansen Møller 10
2) Dine Margrethe Møller 5½
3) Sidsel Marie Møller 6 uger, der døde.

78 Gundel Cathrine Pedersdatter i Nysted. 20.11.1797, fol.166.
E: Christian Finger. A:
1) søskendebarn [Cathrine Lucie Trane, skifte Maribo 5.7.1788 lbnr.98], død. E: [Jørgen Sørensen] Busch, skoleholder i Flårup [i Fuglse sogn]. 3 børn, hvis navne ikke kendes
2) søskendebarn Jens [Nikolajsen] Trane i Maribo
3) søskendebarn Hans Christian [Nikolajsen] Trane i Maribo
4) søskendebarn Hans Friis i Våbensted, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

79 Hans Hansen, klejnsmed i Nysted. 15.7.1798, fol.169B, 174B.
E: Anne Cathrine Frederiksdatter. LV: Claus Frederiksen. B:
1) Abel Hansdatter 27
2) Hans Hansen 24
3) Maren Hansdatter 21
4) Frederik Hansen 15
5) Birthe Sofie Hansdatter 8.
FM: Frederik Olufsen.

80 Jens Lind, snedker i Nysted. 4.4.1798, fol.170B, 188B, 190, 192.
E: Kirsten Andersdatter. LV: [Niels] Visby, forvalter på Berritsgård. B:
1) Anders Christian Jensen 5½
2) Marie Elisabeth Jensdatter 4½
3) Kirsten Jensdatter 6 mdr.
FM: Hans Nielsen, skomager.

81 Jens Hollænder, snedker i Nysted. 9.5.1798, fol.172B.
E: Mette Willer. LV: Jochum Berg, skrædder. B:
1) Anne Marie Jensdatter 23
2) Peder Willer 18
3) Jens Frederik Jensen 17
4) Hans Henrik Jensen 12
5) Else Jensdatter 9.
FM: Peder Pedersen, væver.

82 Anders Jensen Jyde, skomager i Nysted. 12.7.1798, fol.173, 175B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Frederik Olufsen.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes forældre der begge er døde, boede i Horsens i Jylland.
Afdøde kaldes også Anders Jensen Juul.
[Skifte efter afdødes bror Christen Jensen Jyde, skifte Horsens 6.11.1773 lbnr1506].

83 hagen Gundersen, skrædder i Nysted. 12.7.1798, fol.173B.
E: Johanne Madsdatter. LV: Frederik Olufsen. B:
1) Morten Oluf Hagen. 4½.
FM: Kjeld Peder Kjeldsen.

84 Anne Rasmusdatter i Nysted. 11.3.1799, fol.176B, 179B.
E: Rasmus Nielsen Tysk. A:
1) bror Poul Rasmussen, væver
2) søster Birthe Rasmusdatter g.m. Christen i Udstolpe [i Slemminge sogn]
3) søster Karen Rasmusdatter g.m. Jørgen [Lauridsen] i Lille Slemminge
4) bror Hans Rasmussen, uvist hvor.

85 Laurids Jørgensen Buch, væver i Nysted. 24.8.1799, fol.180.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Hans Lauridsen, væver. B:
1) Jens Peder Lauridsen 6½.
FM: Jørgen Lauridsen Buch.

86 Rasmus Hildebrandt, daglejer i Nysted. 12.10.1799, fol.181B.
E: Bodil Madsdatter. LV: Niels Jacobsen. B:
1) Maren Rasmusdatter 19
2) Edel Rasmusdatter 13
3) Hildebrandt Rasmussen 9
4) Hans Rasmussen 6.
FM: Peder Andersen, skoflikker.

87 Mette Marie Schindel i Nysted. 20.9.1799, fol.182B, 197B.
Enke efter Sonnich Thomsen, tolder.
Testamente af 1.5.1771.
Hans A:
1) bror Peder Thomsen, død. 1B:
a Gunda Christine Pedersdatter g.m. Jacob Blissmann i Gjelsbøl i Holsten
2) Thomas Thomsen. 3B:
a Kirsten Thomasdatter g.m. Peder Jepsen i Klixbøl
b Sille Kirstine Thomasdatter
c Hans Thomsen i Kathal
3) bror Christian Thomsen. 5B:
a Peder Christiansen
b Hans Christiansen
c Johannes Christiansen
d Christian Christiansen
e Lorentse Christiansdatter.
Hendes A:
1) bror Frands Peder Schindel, præst i et regiment i Nordlandene.

88 Peder Jensen Ferslev, købmand og avlsmand i Nysted. 13.11.1799, fol.185B, 195, 198B.
E: Anne Eleonora Frederiksdatter.
Første ægteskab med Dorthe Christiane Frederikke [Nim], [skifte 29.3.1787 lbnr.27]. B:
1) Ellen Marie Ferslev.
FM: fars svoger Niels Johan Hoff, inspektør på Klintholm [i Magleby sogn] på Møn.

89 Rasmus Rasmussen, daglejer i Nysted. 14.12.1799, fol.189B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Madsen. B:
1) Jens Rasmussen 18
2) Hedvig Rasmusdatter 16
3) Christen Rasmussen 14
4) Dorthe Cathrine Rasmusdatter 11
5) Jacob Rasmussen 9
6) Anders Rasmussen 7
7) Anne Malene Rasmusdatter 4.
FM: Christian Saxdorph.

90 Peder Jespersen [Christensen], bødker i Nysted. 27.12.1799, fol.191.
E: Dorthe Kirstine Jensdatter. LV: Anders Vincentsen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 15
2) Jesper Pedersen 14
3) Jacob Pedersen 11.
FM: Arent Viberg, skrædder.

91 Rasmus Engelsen i Nysted. 31.12.1799, fol.191B.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Christian Saxdorph. B:
1) Jørgen Rasmussen 8
2) Oluf Rasmussen 4.
FM: Anders Vincentsen.

92 Hans Pedersen Buch i Nysted. 25.3.1800, fol.192B.
E: Maren Marie Baltsersdatter. LV: Fredrik Olufsen, skomager. B:
1) Peder Hansen 13
2) Jørgen Hansen 7
3) Anne Marie Hansdatter 3.
FM: Christen Christensen.

93 Dorthe Olufsdatter i Nysted. 5.4.1800, fol.193, 196B.
E: Rasmus Andreassen, daglejer. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter g.m. Jens Jensen smed i Gudesleg?
2) Andreas Rasmussen 27, matros på de lange sørejser.

94 David Jochumsen Walter, matros i Nysted. 1.11.1800, fol.194, 195B.
E: Anne Cathrine Olufsdatter. LV: Jochum Berg. B:
1) Jochum Davidsen, skrædderdreng 23
2) Agnethe Davidsdatter 15.
FM: Christian Saxdorph.

95 Hans [Danielsen] Finger, skomager i Nysted. 1.11.1800, fol.194B, 196.
E: Bodil Madsdatter. LV: Hans Schmidt, skomager.
[Første ægteskab med Kirsten Nikolajsdatter Krøll, begravet 30.1.1754]
Andet ægteskab med Anne Hansdatter, [formentlig fejl for Anne Henningsdatter), [begravet januar 1767]. B:
1) Daniel Finger i Nysted
2) Kirsten Finger gift
3) Anne Cathrine Finger gift.
[Tredje ægteskab med Gedske Christiansdatter Ludvig, begravet 21.8.1784].

96 [Bertel Cornelius] Brostrup, postmester og kontrollør i Nysted. 28.5.1800, fol.197.
E: Bodil Kirstine Brodersen. LV: Gerlev, byfoged i Nysted. B:
1) Marine Brostrup 11
2) Laurentse Brostrup 9
3) Cornelius Brostrup 7
4) Jacob Brostrup 5
5) Anne Brostrup 3.
FM:
1 [Niels Cornelius] Brostrup i Nysted
2 [Conrad Ditlev] Maes, toldinspektør i Nysted.
Bevilling til uskiftet bo af 19.10.1798.
Samfrændeskifte 28.5.1800.

97 Sidsel Hansdatter i Nysted. 5.10.1801. fol.200, 207.
E: Jens Nielsen. brændevinskarl.
A:
2 brødre, hvis navne ikke kendes.

98 Cathrine Margrethe Rasmusdatter i Nysted. 9.11.1801, fol.201, 204.
E: Johan Daniel Leronius, matros. B:
1) Rasmus Johansen Leronius.
FM: morbror Otto Rasmussen i Rødby.

99 Andreas Zetterstrøm i Nysted. 30.11.1801, fol.201B, 202B.
E: Inger Marie Nielsdatter. LV: Christian Saxdorph. B:
1) Niels Zetterstrøm 8
2) Anne Elisabeth Zetterstrøm 2
3) Inger Zetterstrøm 1.
FM: Anders W. Fugl.

100 Hans Nielsen Schmidt, skomager i Nysted. 29.12.1801, fol.202, 208.
E: Magdalene Elisabeth [Christensdatter].
Testamente af 1778.
(Se skifte efter enkens far Christen Jacobsen i Sakskøbing, skifte Sakskøbing 18.8.1778 lbnr.263).

101 Sidsel i Nysted. 30.3.1802, fol.203B, 206B.
Enke efter Anders Zetler. B:
1) Søren Zetler ved Holmen i København
2) Jacob Zetler på Sjælland
3) Niels Zetler.
FM: Peder Rasmussen i Nysted.

102 [Cathrine Margrethe Hansdatter] i Nysted. 17.5.1802, fol.205.
Enke efter [Jacob] Anchersen, klokker i Nysted, [begravet 18.9.1765]. B:
1) Christian Skibsted, grenader i København.

103 Oluf Olufsen, murer i Nysted. 24.12.1802, fol.206, 217.
E: Anne Margrethe Mortensdatter.
Første ægteskab med [Karen Johansdatter Willer, skifte 3.1.1793 lbnr.52]. B:
1) Gertrud Olufsdatter.
FM: Jens Rasmussen, væver.

104 Laurids Josefsen i Nysted. 6.1.1803, fol.208.
E: [Anne Rasmusdatter].
Første ægteskab med Birthe [Rasmusdatter]. B:
1) Rasmus Lauridsen, sømand på de lange rejser.

105 Peder Eriksen Voss, avlsmand i Nysted. 24.2.1803, fol.209, 214B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Madsen, skipper. B:
1) Erik Pedersen 27
2) Maren Trine Pedersdatter 25 g.m. Rasmus Jørgensen i Nysted
3) Morten Holtze Pedersen 22
4) Karen Pedersdatter 20
5) Anne Pedersdatter 17
6) Jens Pedersen 15.
FM: Anders Madsen.

106 Christian Bertelsen, ugift farversvend i Nysted. 18.4.1803, fol.210B, 220.
A:
0) forældre Christoffer Bertelsen, [forpagter på Ålstrup i Landet sogn], skifte slut 6.10.1790 og [Barbara Olivarius, begravet Landet 17.11.1760].
Fars første ægteskab med [Anne Sofie Wiinblad], nu på Frihedsminde [i Skørringe sogn]
1) halvbror Andreas Bertelsen, fuldmægtig på Gjorslev på Sjælland
2) halvbror Claus Bertelsen, præst i Ulfborg [og Råsted] i Ribe stift
3) halvbror Frederik Bertelsen, forpagter på Egholm
4) halvbror Peder Edvard Bertelsen, fuldmægtig på Nykøbing amtstue
5) halvsøster Dorthe Bertelsen i Nakskov, enke efter [Lorents Jacob Christiansen] Benzon, præst i Vestenskov, død 29.6.1799]
6) halvsøster Anne Margrethe Bertelsen, død, var g.m. [Asmus] Brodersen, forpagter på Bremersvold. 1B:
a Cathrine Antoinette Brodersen
7) halvsøster Johanne Sofie Bertelsen på Frihedsminde
8) halvbror, død. 1B:
a Hans Christoffer Bertelsen i København.

107 Anne Margrethe Becker i Nysted. 18.4.1803, fol.211, 222.
Enke efter Hans Rasmussen Lundager, møller.
Testamente af 10.1.1777.
Hans A:
1) bror Knud Rasmussen, smed i København
2) søster Maren Rasmusdatter i København
3) halvbror Laurids Knudsen i Barløse på Fyn, død. 1B:
a Mette Lauridsdatter g.m. Jørgen Pedersen Kislingbo i Thy
4) halvsøster Maren Knudsdatter g.m. Bent Nielsen i Assens, begge døde. 1B:
a Niels Bentsen, snedker i København
b skræddersvend i Løgumkloster
c Else Bentsdatter i Assens.
Hendes A:
1) bror Henrik [Henriksen] Becker, præst i Brøndbyvester, død. 2B:
a Ellen Kirstine Becker i Brøndbyvester
b Johanne Frederikke Becker i Brøndbyvester

108 Rasmus Carlsen i Nysted. 1.10.1803, fol.213, 215B.
E: Anne Sofie Hansdatter. LV: Gotlieb Hansen. B:
1) Hans Rasmussen
2) Karen Marie Rasmusdatter.
FM: Christian Viberg i Nysted.

109 Laurids Morell i Nysted. 21.10.1803, fol.213.
Enken lever i København.
Arvinger angives ikke.

110 Jens Christian Ambt, toldbetjent i Nysted. 22.10.1803, fol.213B, 216.
E: Sofie Magdalene Christiansdatter. LV: far Christian Viberg. B:
1) Cathrine Kirstine Jensdatter 23
2) Hans Jensen 22
3) Sidsel Cathrine Jensdatter 18
4) Anne Jensdatter 15
5) Christen Jensen 12
6) Bodil Kirstine Jensdatter 9.
FM: Anders Vincent.

111 Gunde Samson, ugift i Nysted. 3.12.1803, fol.214, 237.
A:
1) mor frue Samson i Kiel
2) bror Levi Aron Samson i Kiel
3) bror Josef Aron Samson i Kiel
4) bror Abraham Aron Samson i Heiligenhafen
5) bror Hertz Aron Samson, købmand i Nysted
6) halvbror Moses Aron Samson i Karlskrona i Sverige
7) halvbror Josef Aron Samson i Hamborg
8) halvsøster Libke Samson
9) halvsøster Rose Samson
10) halvsøster Sara Samson
11) halvsøster Bodlea Samson g.m. Lion, kongens doktor i København
12) halvsøster Kirsten Samson.

112 Maren Hansdatter i Nysted. 11.5.1804, fol.218.
E: Jens Jensen. B:
1) Maren Jensdatter
2) Anne Kirstine Jensdatter.

113 Anne Hansdatter i Nysted. 25.6.1804, fol.218B, 226.
Uden ægteskab med Hans Rasmussen i kongens tjeneste B:
1) Hans Hansen 18 uger.
FM: mors morbror Rasmus Nielsen i Østerby i Slemminge på Krenkerup gods.
Afdøde var født i Slemminge.

114 Johan Daniel Leronius i Nysted. 9.7.1804, fol.219B, 302B.
E: Dorthe Lauridsdatter. LV: Niels Siø.
Første ægteskab med Cathrine Margrethe Rasmusdatter, [skifte 9.11.1801 lbnr.98]. B:
1) Rasmus Johansen Leronius, der druknede i Heiligenhafen.

115 Maren Pedersdatter i Nysted. 19.11.1804, fol.224, 227.
E: Christian Peder Holm, handskemager. B:
1) Peder Hartvig Christiansen 25
2) Karen Marie Christiansdatter
3) Peder Hollesen Christiansen 17.

116 Anne Karen Rejelsdatter i Nysted. 10.1.1805, fol.224B.
E: Laurids Nikolajsen, daglejer. B:
1) hans Nikolajsen 30, bysmed i Engestofte
2) Niels Jørgen Nikolajsen 26, i København.

117 Peder Thorsen i Nysted. 24.4.1805, fol.227B.
E: Hanne. LV: Ove Kjeldsen, organist. B:
1) Regine Elisabeth 1.
FM: Kjeld Peder Kjeldsen.

118 Jens Nielsen, brændevinskarl i Nysted. 20.5.1805, fol.231B, 233.
Enkemand efter Maren Margrethe Christensdatter, skifte 19.3.1787 lbnr.23]. B:
1) Frederik Jensen, i København.

119 Inger Siø i Nysted. 1.6.1805, fol.233B, 235.
E: Christian Saxdorph, skrædder. B:
1) Christiane Frederikke Cathrine Judith Saxdorph.

120 Anne Kirstine Rasmusdatter i Nysted. 1.6.1805, fol.234.
E: Jens Jensen, grovsmed. B:
1) Bodil Kirstine Jensdatter 7
2) Oluf Jensen 5
3) Anne Dorthe Jensdatter 2
4) Pouline Jensdatter 2.

121 Opbudsbo i Nysted. 29.3.1806, fol.237B, 252, 256, 476B, 526B, 553B.
Registrering af fallitbo hos Søren Lundgren, købmand i Nysted.

122 Lorents Christensen, snedker i Nysted. 25.4.1806, fol.243, 256B.
E: Karen Marie Jensdatter. LV: Kjeld P. Kjeldsen, kaptajn og købmand. A:
1) søskendebarn Margrethe, enke efter Gudmand Christensen
2) Cathrine g.m. Hans Palle.

123 Anne Rasmusdatter i Nysted. 12.5.1806, fol.246B, 304.
Enke efter Laurids Josefsen, [skifte 6.1.1803 lbnr.104]. B:
Hans første ægteskab med [Birthe Rasmusdatter]. B:
1) Rasmus Lauridsen.
Af hendes første ægteskab B:
1) Rasmus Mortensen 26, uvist hvor
2) Anne Elisabeth Mortensdatter 21.

124 Anne Cathrine Hahn i Nysted. 16.6.1806, fol.247B, 249.
E: Johan Georg Gedde, toldbetjent. B:
1) Henrik Klein Gedde 8½.
FM: Gerding, postmester i Nysted.

125 Anne Cathrine [Frederiksdatter] i Nysted. 2.9.1806, fol.248B.
Enke efter [Hansen, klejnsmed, skifte 15.7.1798 lbnr.79]. Af børn angives B:
1) Hans Hansen, klejnsmed
2) Birthe [Sofie] Hansdatter 16.

126 Maren Hansdatter i Nysted. 10.2.1807, fol.250B.
E: Peder Jørgensen Grubbe, skipper. B:
1) Karen Pedersdatter 2¾
2) Anne Cathrine Pedersdatter 3 mdr.
FM: morbror Hans Hansen, klejnsmed i Nysted.

127 Hans Michael Ahrenkiel i Nysted. 31.3.1807, fol.253, 291.
E: Mette Marie Koch. LV: Jens Holst, kapellan i Nysted. B:
1) Hans Michael Ahrenkiel 21
2) Sofie Amelie Ahrenkiel 19
3) Anne Dorthe Ahrenkiel 17
4) Thomasine Frederikke Ahrenkiel 15
5) Poul Grund Ahrenkiel 14
6) Johanne Marie Ahrenkiel 13
7) Ultima Hansdatter Ahrenkiel 10
8) Henrikke Ahrenkiel 9
9) Marianne Christiane Vilhelmine Ahrenkiel 6.

128 Nørager, landeværnskaptajn i Nysted. 14.10.1807, fol.258B, 267.
Testamente. A:
1) Jochum Gotlieb Wohlert, kirurg i København
2) Christian Frederik Wohlert, kunstmaler i København
3) Christian Frederik Nørager, postmester i Slangerup.
Afdøde, der logerede i Nysted, døde i Køge.

129 Gertrud Nielsdatter i Nysted. 18.10.1807, fol.259, 264B.
E: Johan Krøll, matros. B:
1) Christiane Sofie Johansdatter 4
2) Maren Johansdatter 1.
FM: morfar Niels Madsen Siø i Nysted.

130 Laurentius Hoff, forpagter på Christiansholm i Nysted sogn. 12.11.1807, fol.261.
E: Margrethe. LV: Simon Clausen, fabrikant. B:
1) Christian Hoff 26, stud. theol.
2) Frederikke Benedikte Hoff 22
3) Simonine Vilhelmine Hoff 21
4) Daniel Hoff 20.

131 Hans Palle, skomager i Nysted. 30.12.1807, fol.263, 266.
E: Anne Cathrine. LV: Anders Vincent Thuge, skomager. B:
1) Jacob Hansen 22
2) Paaske Lauridsen 11.
FM: Frederik Olufsen, skomager.

132 Niels Lauridsen, feldbereder i Nysted. 2.1.1808, fol.264, 559B.
E: Ulrikke Olufsdatter. B:
1) Laurids Nielsen 32. Ved afkald 5.11.1816 er han død og enken Karen Lauridsdatter g.m. Lærke Hansen, daglejer i Nysted
2) Peder Nielsen 22. Ved afkald 5.11.1816 er han møller karl i Møllehusene øst for Nysted.

133 Frederik Jespersen i Nysted. 20.4.1808, fol.268B, 283, 291B, 293B.
E: Sine Cathrine Jensdatter. LV: Jens Rasmussen, væver. B:
1) Jesper Frederiksen 15
2) Sidsel Cathrine Frederiksdatter 14
3) Jens Frederiksen 10.
FM: mosters mand Laurids Mikkel Hansen.

134 Maren Cathrine Milo i Nysted. 20.4.1808, fol.269B, 292.
E: Jochum Martin Penslin, skrædder. A:
0) far [Poul F. Milo, bogbinder og politibetjent i Nakskov]
1) søster Marie Milo i Nakskov
2) søster Kirsten Milo i Odense
3) søster Claudia Milo i Nakskov.

135 Laurids Christensen i Nysted. 8.5.1808, fol.270B, 292B.
E: Marie Dorthe Hansdatter Mestoft. LV: Christoffer Lintner. B:
1) Birthe Cathrine Lauridsdatter 30.
FM: Jens Smed.

136 Anne Sørensdatter i Nysted. 1.9.1808, fol.271, 301.
E: Peder Madsen, feldbereder. B:
1) Søren Christian Pedersen 3
2) Johanne Louise Pedersdatter 6 mdr.
FM: Christian Jacobsen, rebslager.

137 Laurids [Hansen] Reimer, købmand i Nysted. 8.9.1808, fol.271B, 289B.
Enkemand efter [Lucie Blich, død 1780]. B:
1) Anne Margrethe Reimer g.m. [Niels Siersted] Schmidt, vejer og måler i Nakskov
2) Sindel Marie Reimer g.m. Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
3) Jochum Blich Reimer 41
4) Laurentse Margrethe Reimer g.m.[Daniel] Grønbech, præst i Viborg [dvs. i Vium og Lysgård]
5) Niels Staal Reimer37, købmand i Nakskov
6) Margrethe Reimer g.m. [Hans Trap] Dorph, købmand i Nakskov
7) Johan Corfitz Reimer i København, [begravet København Frue 8.9.1801]. 2B:
a Hans Lauridsen 10
b Lucie Sofie Lauridsdatter 7.
FM: Jacob Flindt Reimer.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74.

138 Jens Olufsen i Nysted. 10.11.1808, fol.274.
A:
1) halvsøster Birthe Olufsdatter 23
2) halvsøster Anne Olufsdatter 20.

139 Gotfred Adolf von Hiller, major i Nysted. 18.11.1808, fol.274B.
E: Elisabeth Margrethe Hoff. LV: Hoff, landsdommer.
Afdøde døde i Horsens, hvor han havde et lejehus. Registrering Horsens skifteprotokol 21.6.1808 lbnr.2199.
Testamente af 11.8.1786 indført i Horsens skifteprotokol.

140 Mads Raffenberg, farver i Nysted. 26.12.1808, fol.275B, 282.
Enkemand efter Marie Hedvig Theisen, død for 2½ år siden. B:
1) Jørgen Raffenberg, præst på Sejerø
2) Engelbrecht Theisen Raffenberg, på de lange sørejser
3) Johan Peder Raffenberg, farver i Assens på Fyn
4) Niels Meinert Raffenberg
5) Anne Margrethe Raffenberg g.m. Peder Clausen, købmand i Nysted.

141 Mette Kirstine Pedersdatter Willer i Nysted. 12.1.1809, fol.277B.
Enke efter Niels Nikolajsen. B:
1) Peder Willer Jensen, rejst til England for 14 år siden
2) Jens Frederik Jensen i København
3) Hans Henrik Jensen 22
4) Anne Marie Jensdatter 30
5) Else Cathrine Jensdatter 20
6) Anne Jensdatter i Egholm forvalterbolig.

142 Valentine Margrethe Dresler i Nysted. 10.3.1809, fol.278.
Enke efter Kjeldsen.
Første ægteskab med Oluf Kjeldsen, organist. B:
1) Kjeld Frederik Kjeldsen, kaptajn i Skælskør
2) Frederik Christian Kjeldsen, student, adjunkt i latinskolen i København
3) Oluf Valentin Kjeldsen, student i København
4) Iver Valentin Kjeldsen, blikkenslager i udlandet
5) Aage Peder Kjeldsen, urmager i København
6) Petra Agnethe Kjeldsen 44
7) Bente Cecilie Kjeldsen 41, enke efter bogholder Krøjmann i København
8) Frederikke Christiane Kjeldsen 38, i København
9) Anne Cathrine Kjeldsen 35, i København
10) Anne Marie Kjeldsen 25, i København.

143 Jens Christian Gerlev, byfoged og birkedommer i Nysted. 3.9.1809, fol.283B, 288.
E: Ursula Green. B:
1) Anne Cathrine Gerlev g.m. Nørgaard, birkedommer på Ledreborg
2) Frederikke Gerlev
3) Pouline Gerlev
4) Karen Andrea Gerlev g.m. Jørgen Wichmann Mackeprang på Rosenlund [i Toreby sogn]
5) Karen Juliane Kirstine Magdalene Gerlev.

144 Johannes Hansen, drejer i Nysted. 13.10.1809, fol.287, 449B, 488B.
E: Gjørret Nielsdatter, der døde, skifte Kristianssæde 9.6.1812. A:
1) hans mor Cathrine Pedersdatter
2) hans søster Anne Marie Hansdatter 26.
FM: Hans Jørgen Rasmussen, styrmand.

145 Carl Christensen, klejnsmed i Nysted. 6.10.1809, fol.287B, 433.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Blach, slagter i Nysted. B:
1) Else Cathrine Carlsdatter g.m. Kjeld P. Kjeldsen, købmand
2) Rasmus Carlsen, [skifte 1.10.1803 lbnr.108]. 1B:
a Hans Rasmussen 10
3) Laurids Carlsen, rømt. 2B:
a Ove Lauridsen 8
b Anne Cathrine Lauridsdatter 5.

146 Niels Øbo, daglejer i Nysted. 9.1.1810, fol.293, 297, 301B.
E: Anne Hansdatter. LV: bror Jeppe Hansdatter i Frejlev.
Af første ægteskab B:
1) Rasmus Nielsen 43
2) Hans Nielsen 40
3) Bodil Nielsdatter 31, i Idestrup præstegård.

147 Sidsel Olufsdatter i Nysted. 8.2.1810, fol.295, 423B.
E: Christoffer Lintner.
Første ægteskab med [Rasmus Engelsen, skifte 31.12.1799 lbnr.91]. B:
1) Oluf Rasmussen 14, der døde 8.1.1815.
I stedet arver A:
1) bror Laurids Olufsen i Nysted
2) bror Peder Olufsen, skomager i Nakskov.

148 Christian Sahlig, sergent i Nysted. 23.3.1810, fol.295B.
Arvinger kendes ikke.

149 Poul Christensen Jyde i Nysted. 13.10.1810, fol.296, 425.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Kjeld Kjeldsen, købmand. B:
1) Peder Haman Poulsen 20
2) Mads Mondrup Poulsen 12.
FM: Hans Lauridsen, snedker.

150 Peder Eshington i Nysted. 18.8.1810, fol.297B.
E: Hedvig Theisen. LV: [Poul] Zimmermann. B:
1) Peder Erland Eshington 20
2) Thomine Eshington 16.
FM: Gerding, postmester.
Skilsmissedom af 27.2.1809 fra enkens mand, der forlod byen 1795.

151 Johanne Adelaide Krohn i Nysted. 9.10.1810, fol.299, 459, 467B, 477B, 515, 523B.
Enke efter Jessenius Clasen, deputeret i Skatkammeret. B:
3) Mathias Christian Clasen, direktør i Skatkammeret
4) Adam Carl Andreas Clasen, toldinspektør i Nysted
5) Hedvig Albertine Clasen g.m. Amberg, agent i Hamborg.
Første ægteskab med [Johan Frederik Balthazar] Winckler, præst [i Hamborg, død 2.1.1754]. B:
1) Frederikke Johanne Winckler, død. var g.m. Wilchens, justitsråd. 6B:
a Jessenius Wilchens, sekretær i Over-bankdirektionen
b Carl Wilchens, student i København
c Frederik Wilchens, løjtnant i søetaten
d Adelaide Wilchens 29, i København
e Emilie Wilchens 26
f Julie Wilchens g.m. Dohren, skibsassistent i København
2) Johanne Fransiska Winckler g.m. Harzen, justitsråd i Altona.

152 Sidsel Nielsdatter, tjenestepige i Nysted. 25.1.1810, fol.299B.
Uden ægteskab B:
1) Niels 9.
Afdøde var født på Kristianssæde gods.

153 Andreas Christian Lind, kramboddreng i Nysted. 3.2.1811, fol.306, 333B.
A:
1) mor Kirsten Andersdatter, enke efter Jens Lind, skifte 4.4.1798 lbnr.80
2) søster Marie Elisabeth Jensdatter
3) søster Kirsten Jensdatter.

154 Lorents Christian Zitzou i Nysted. 12.3.1811, fol.306B, 461.
Enkemand efter Inger [Jacobsdatter]. B:
1) Jacobine i København.
FM: Anders Ernst.

155 Niels Buxbom i Nysted. 12.3.1811, fol.307, 429B, 452.
E: Dorthe Birgitte. LV: Anders Winther. B:
1) Else Dorthe Buxbom 20
2) Frederikke Pernille Buxbom 18
3) Margrethe Lisbeth Buxbom 13
4) Hans Christian Buxbom 11.
FM: Christoffer Lintner, murer.

156 Johan Georg Bartz, toldbetjent i Nysted. 13.3.1811, fol.308, 434.
B:
1) Amalie Bartz 5.
FM: født værge Niels Andreas Bartz, kirurg på Christiansø ved Bornholm.

157 Anne Else Sivertsdatter i Nysted. 27.5.1811, fol.309B.
E: Jørgen Haffen, skomager. B:
1) Frederikke Jørgensdatter 5
2) Grethe Kirstine Oline Jørgensdatter 2.
FM: Christian Pedersen Holm, handskemager.

158 Juliane Vendelbo i Nysted. 7.8.1811, fol.310B, 435, 470B.
Enke efter Vilhelm Brinkmann, snedker, død for 4 uger siden. B:
2) Vilhelmine Brinkmann 18
3) Elisabeth Charlotte Brinkmann 16
4) Frederik Vilhelm Brinkmann 13.
Hendes første ægteskab med Rasmus Olufsen i Nakskov. B:
1) Rasmine Oline Olufsdatter.
Desuden nævnes afdøde kones søster Sofie Krøll.

159 Andreas Grunov, væver i Nysted. 28.8.1811, fol.311B, 354, 372B.
E: Abigael Mortensdatter. LV: Frederik Olufsen, skomager.
Første ægteskab med Maren Rasmusdatter, [skifte 15.5.1794 lbnr.61]. B:
1) Anne Elisabeth Andreasdatter 22.
FM: morbror Gotfred Rasmussen i Nysted.

160 Maren Andersdatter i Nysted. 7.9.1811, fol.313, 426B.
E: Troels Baltser, skrædder og trommeslager. B:
1) Niels Jensen Carleby
2) Jochumine Vilhelmine Baltsine.
FM: Jochum Berg, skrædder i Nysted.

161 Hans Hansen, brændevinskarl i Nysted. 10.9.1811, fol.313B, 334B.
E: Malene Rasmusdatter. LV: Rasmus Jørgensen. B:
1) Hans Hansen 12.
FM: fars farbror Laurids Rasmussen hos søn Hans Lauridsen i Kettinge.

162 Peder Gomme Clausen, købmand i Nysted. 5.10.1811, fol.314B, 316, 317B, 380.
E: Anne Margrethe Raffenberg. LV: bror Niels Raffenberg, farver. B:
3) Hans Clausen.
FM: fasters søn Hans Corfitzen, skibskaptajn.
Af første ægteskab B:
1) Hans Clausen
2) Bodil Marie Clausdatter.

163 Christian Jacobsen, rebslager i Nysted. 9.10.1811, fol.315B, 429B.
E: Gertrud Rasmusdatter. LV: Jens Jensen, smed. B:
1) Jacobine Marie Christiansdatter 7
2) Jochum Nikolaj Christiansen 4
3) Karen Marie Christiansdatter 2.
FM: Jens Berg, skrædder.

164 Niels Christian Jørgensen, søløjtnant i Nysted. 2.11.1811, fol.317, 530.
Arvinger angives ikke.

165 Jochum Blich Reimer i Nysted. 2.1.1812, fol.335B, 348B, 436B, 535B.
A:
0) forældre [Laurids Reimer, skifte 8.9.1808 lbnr.137 og Lucie Blich, død 1780]
1) Anne Margrethe Reimer g.m. [Niels Siersted] Schmidt, vejer og måler i Nakskov
2) Sindel Marie Reimer g.m. Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
3) Laurentse Margrethe Reimer g.m.[Daniel] Grønbech, præst [i Vium og Lysgård]
4) Niels Staal Reimer 37, købmand i Nakskov
5) Margrethe Reimer g.m. [Hans Trap] Dorph, købmand i Nakskov
6) Johan Corfitz Reimer i København, [begravet København Frue 8.9.1801]. 2B:
a Hans Laurids Reimer 15
b Sofie Albertine Reimer.

166 Nidaros, kaptajn i Nysted. 3.1.1812, fol.335B, 337B, 340.
Arvinger angives ikke.

167 Abigael Jochumsdatter i Nysted. 17.2.1812, fol.336, 354B.
E: Oluf Nielsen, bagersvend.
Af første ægteskab B:
1) Jochum Jensen Helle Thonbo 9.
FM: Jochum Walter, skrædder.

168 Abel Nielsdatter i Nysted. 19.2.1812, fol.337, 431B.
E: Jørgen Clausen. B:
1) Peder Jørgensen 9
2) Niels Jørgensen 5.
FM: Frederik Olufsen, skomager.

169 Bente Rasmusdatter i Nysted. 6.3.1812, fol.339, 466B, 598.
E: Laurids Hansen Høj. avlsmand. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 21
2) Karen Marie Lauridsdatter 14
3) Johanne Lauridsdatter 9.
FM: Peder Frederiksen, skomager i Nysted.

170 Hans Lauridsen, væver i Nysted. 12.3.1812, fol.340, 486.
E: Anne Jochumsdatter. LV: Gerding, postmester.
Første ægteskab med Anne Margrethe Pedersdatter, [skifte 26.3.1794 lbnr.60]. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Johan Henriksen i Frejlev
2) Stine Hansdatter g.m. Rasmus Haahr boende mellem Flårup og Skottemarke [i Fuglse sogn]
3) Sidsel Hansdatter g.m. Peder Vesterlund, smed på Amager.

171 Frederikke Margrethe Kilskov i Nysted. 21.3.1812, fol.341B, 348B, 531B.
Enke efter Niels Siø, brændevinsbrænder.
Testamente af 13.5.1787.
Hans A:
1) søster, død. 1B:
a Niels Siø på Fejø
2) søster død. 8B:
a Niels Madsen Siø, skipper
b Anders Madsen Siø, avlsmand
c Inger Madsdatter Siø, enke efter Frederik Olufsen, [skifte 22.4.1812 lbnr.174]
d Karen Madsdatter g.m. Rasmus Kølle på Hasselø? på Falster
e Birthe Siø g.m. [Niels Rasmussen] kromand i Gedesby på Falster
f Inger Siø, [skifte 1.6.1805 lbnr.119], var g.m. Christian Saxdorph, skrædder. B:
1 [Christiane Frederikke Cathrine] Judith Saxdorph
g Renneke Madsdatter Siø i København.
Hendes A:
1) bror Jochum Bent Kilskov, degn i Herritslev
2) bror Peder Kilskov i Ullerslev
3) søster Marie Biel Kilskov i Lundby præstegård ved Odense, enke efter Saxdorph

172 Christen Lauridsen i Nysted. 22.3.1812, fol.342, 449B., 503
A:
1) bror Søren Lauridsen 25, i Vrensted i Vendsyssel
2) søster Johanne Lauridsdatter i Vrensted sogn
3) halvsøster Inger Lauridsdatter g.m. Erik Simonsen i Hørby sogn
4) halvsøster Maren Lauridsdatter i Hunderup [i Skallerup sogn].

173 Niels Christian Jørgensen i Nysted. 9.4.1812, fol.342, 554.
A:
1) far [Peder] Jørgensen, regimentskirurg i Odense.

174 Frederik Olufsen, grovsmed i Nysted. 22.4.1812, fol.343, 364.
E: Inger Madsdatter. LV: søn Hans Jørgensen, grovsmed i Nysted. A:
1) bror Hans Henrik Olufsen i Stubberup
2) søster Anne Malene Olufsdatter, død. E: Peder Rasmussen i Krønge. 4B:
a Rasmus Pedersen 22, i Møns tugt- og forbedringshus
b Christen Pedersen 18
c Niels Pedersen 16
d Ellen Pedersdatter.

175 Morten Mommefeldt, kramboddreng i Nysted. 22.4.1812, fol.344, 477B, 559.
Arvinger angives ikke.

176 Kjeld Bent Suhr, i Nysted. 16.5.1812, fol.344B, 371, 450, 467B, 476B, 547B, 580.
Af første ægteskab B:
1) Diderikke Suhr, enke efter [Peder Adolf] Suhr, kaptajn i København
2) Marie Suhr g.m. Permin, købmand i Vordingborg
3) Nielsmine Cathrine Suhr, død, var g.m. Carlsen, regimentsskriver i Vordingborg. 2B:
a Bent Carlsen 4
b Cathrine Carlsen 4
4) Christiane Suhr , død, var g.m. Flor, fuldmægtig i Vordingborg. 1B:
a Petra Flor 4.
Afdøde var organist i Vordingborg, men flyttet til Nysted.

177 Maren Hansdatter i Nysted. 4.6.1812, fol.345, 439B.
E: Niels Eriksen Børre, daglejer. B:
1) Erik Nielsen 13½
2) Kirsten Nielsdatter 11
3) Barbara Marie Nielsdatter 8, der døde
4) Anne Nielsdatter 3, der døde.
FM: Hans Hansen, klejnsmed.

178 Rasmus Nielsen Tysk, daglejer i Nysted. 15.6.1812, fol.345B, 359B, 395B, 441B.
E: Dorthe Hansdatter, separeret for 6 år siden. B:
1) Anne Rasmusdatter 13, hos morbror Christen Hansen, smed i Sløsserup.

179 Maren Holm i Nysted. 16.6.1812, fol.346B, 441, 561.
E: Christian Fich, bager. B:
4) Christian Fich 20
5) Jens Sørensen Fich 13.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Gram 25, på en tobaksfabrik i Norge
2) Johanne Gram 24, rejste til Ostindien i 1806
3) Lisbeth Gram 22, i København.

180 Dorthe Kirstine [Jensdatter] i Nysted. 16.6.1812, fol.347B, 373.
Enke efter Peder Jespersen Christensen, bødker, [skifte 27.12.1799 lbnr.90]. B:
1) [Anne] Marie Pedersdatter 26
2) Jesper Pedersen 26
3) Jens Jacob Pedersen 22½.

181 Opbudsbo i Nysted. 23.7.1812, fol.349B, 369, 370B, 478, 526, 560B.
Registrering af fallitbo hos Hertz Aron Samson, købmand i Nysted.

182 Anne Sofie Hansdatter i Nysted. 15.8.1812, fol.353, 379.
E: Niels Cornelius Brostrup, toldbetjent. B:
1) Frederik Cornelius Brostrup, regimentfeltskær i Trondhjem i Norge, død. E: Karen Dorthe. 3B:
a Carl Frederiksen 20
b Caroline Sofie Frederiksdatter 16
c Peder Norden Frederiksen 14
2) Caroline Frederiksdatter 40.
FM: Borup, toldbetjent.

183 Rasmus Pedersen, daglejer i Nysted. 6.11.1812, fol.355B, 478, 542.
E: Mariane Danielsdatter. LV: Jens Ditlev. A:
1) bror Jens Pedersen i Nysted
2) bror Hans Rei i Musse
3) søster Karen Pedersdatter gift ved Sømo
4) søster Birthe Pedersdatter g.m. Hans Lang i Døllefjelde
5) søster gift i Frejlev.

184 Adolf Sigfred Lybecker, købmand i Nysted. 14.8.1812, fol.356, 360, 365, 374B, 461, 467, 468, 472B, 486B, 519.
E: Sofie Margrethe Storm. LV: Møller, stivelsesfabrikant i Nysted.
Første ægteskab med Lise Høje. B:
1) Anne Lybecker 3
2) Rasmus Peder Lybecker 2.
FM: farbror Carl Lybecker, forvalter på Christiansholm.
Desuden nævnes
1 afdødes søster Hedvig Lybecker
2 afdødes søster Anne Margrethe Lybecker.

185 Udgår.

186 Rasmus Brandt, sadelmager i Nysted. 11.1.1813, fol.368, 374, 382, 478B.
E: Dorthe Jørgensdatter. B:
1) Laurids Brandt 9
2) Frederik Jørgen Brandt 6.
FM: Christian Brandt.

187 Maren Malene Pedersdatter i Nysted. 12.2.1813, fol.369B.
E: Jørgen Rasmussen, brændevinskarl. B:
1) Rasmus Jørgensen 6.

188 Laurids Nielsen, handskemager i Nysted. 12.2.1813, fol.370, 480.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Brædder. B:
1) Lucie Lauridsdatter 15
2) Grethe Lauridsdatter 7½.
FM: fars søskendebarn Johan Krøll.

189 Christian Holm, handskemager i Nysted. 6.7.1813, fol.377, 450, 484B, 536B.
Enkemand efter [Maren Pedersdatter, skifte 19.11.1804 lbnr.115]. B:
1) Peder Hartvig Christiansen i København
2) Karen Marie Christiansdatter, uvist hvor
3) Peder Hollesen Christiansen, i fangenskab i England.

190 Rasmus Pedersen, slagter i Nysted. 16.7.1813, fol.378, 440B, 482.
E: Ulrikke Louise Brandtsdatter. LV: Peder Poulsen, der ægter enken. B:
1) Peder Daniel Rasmussen 2, der døde
2) Rasmus Brandt Danielsen 7 uger.
FM: Christian Brandt.

191 Jens Rasmussen, væver i Nysted. 16.11.1813, fol.380B, 395, 438.
Enkemand efter [Anne Lauridsdatter. B:
3) Christen Jensen 11½.
[Andet ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 23.11.1797 lbnr.77]. B:
1) Rasmus Jensen 25
2) Dine Margrethe Jensdatter 22
FM: mors søskendebarn Hans Hansen i Nysted.

192 Conrad Ditlev Reinhard Maes, toldinspektør i Nysted. 13.12.1813, fol.382, 387B, 529B.
A:
1) brordatter g.m. J. G. Buchholt i Oevelgonne i Oldenburg.

193 Rasmus Jørgensen Hollænder i Nysted. 25.12.1813, fol.383B, 450, 489, 546.
Enkemand efter Birthe Christensdatter.
Hans A:
1) en bror på Langeland
2) en søster på Lolland.
Hendes A:
1) bror Oluf Christensen Hollænder, [skifte 18.5.1815 lbnr.214]. E: Ellen Jørgensdatter. 1B:
a Karen Olufsdatter 20
2) bror Jens Christensen på Langeland
3) søster Kirsten Christensdatter på Langeland.

194 Karen Rasmusdatter i Nysted. 25.1.1814, fol.384, 450B, 455B.
Enke efter Hans Henriksen på stivelsesfabrikken.
B:
1) Niels Didrik Hansen
2) Rasmus Hansen Kejser
3) Anne Elisabeth Hansdatter g.m. Thomas Topp
4) Sidsel Nielsdatter, enke efter Jacob Rose, nu g.m. Sixtus Zimmermann
5) Bodil Hansdatter, enke
6) Gotlieb Hansen, død. 2B:
a Hans Jørgen Gotliebsen 7
b Karen Marie Gotliebsdatter 5.

195 Nikolaj Vincent, snedker og hustru [Sidsel Madsdatter] i Nysted. 16.3.1814, fol.384B, 489B, 529.
B:
1) Karen Hansdatter 20
2) Hans Hansen 17
3) Niels Hansen 13.

196 Niels Cornelius Brostrup, toldbetjent i Nysted. 11.4.1814, fol.385, 449, 451.
Enkemand efter [Anne Sofie Hansdatter], skifte 15.8.1812 lbnr.182. B:
1) Frederik Cornelius Brostrup, regimentfeltskær i Trondhjem i Norge, død. 3B:
a Carl Frederiksen
b Caroline Sofie Frederiksdatter
c Peder Norden Frederiksen
2) Caroline Frederiksdatter g.m. Sørensen.
FM: Borup, toldbetjent.

197 Maren Hansdatter i Nysted. 18.4.1814, fol.386, 489B, 524B.
E: Rasmus Brædder, avlsmand og tømrer. B:
1) Peder Rasmussen 23¼, soldat
2) Grethe Rasmusdatter 21, der ægter Rasmus Madsen
3) Hans Rasmussen 19
4) Mads Rasmussen 17.
FM: Hans Lauridsen, snedker.

198 Søren Jacobsen Loft, gartner og arbejdsmand i Nysted præstegård. 26.4.1814, fol.387B, 498.
Arvinger angives ikke.

199 Christian Brandt, sadelmager i Nysted. 24.6.1814, fol.388B, 498B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Topp, der ægter enken. B:
1) Anders Christiansen 7½
2) Rasmus Christiansen 2½.
FM: fars svoger Jens Jensen, smed.

200 Johan Hansen, ugift tjenestekarl i Nysted. 1.7.1814, fol.389B, 498B.
Arvinger angives ikke.

201 Mette Hedvig Theisen i Nysted. 6.7.1814, fol.390, 464, 548B.
E: Poul Zimmermann, færgeinspektør.
Første ægteskab med Peder Eshington, skibsmand, [skifte 18.8.1810 lbnr.150]. B:
1) Peder [Erland] Eshington 23
2) Thomine Louise Eshington 20, der ægter Wanschier, fuldmægtig i København.
Andet ægteskab med Wittasech, regimentfeltskær. B:
3) Johan Carl Wittasech 13.

202 Bodil Kirstine Brodersen i Nysted. 19.9.1814, fol.396, 539.
E: Jacob Flindt Reimer, købmand. B:
5) Hans Bertel Reimer 15
6) Margrethe Dorthe Reimer 11½
7) Oline Reimer 9¾.
Første ægteskab med [Bertel Cornelius] Brostrup, [skifte 28.5.1800 lbnr.96].
1) Marine Brostrup g.m. Klotz, sipper i Nysted
2) Laurentse Brostrup 24, der ægter Hans Christensen
3) Cornelius Brostrup 21
4) Jacob Brostrup 19.
FM: morbror Thomas Brodersen, skipper i Nysted.

203 Niels Pedersen, væver i Nysted. 24.9.1814, fol.401B, 489B.
E: Anne Dorthe Pedersdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 12
2) Birthe Nielsdatter 10
3) Oluf Nielsen 4.
FM: fars søskendebarns mand Rasmus Høj i Vantore.

204 Jacob Rose i Nysted. 5.10.1814, fol.402B, 490B.
E: Sidsel Hansdatter. LV: Niels Didrik Hansen. B:
1) Johan Henrik Jacobsen 14.
FM: H. Clausen, købmand i Nysted.

205 Peder Edvard Bertelsen, købmand og stivelsesfabrikant i Nysted. 19.10.1814, fol.403, 418, 443, 453, 471B, 562B.
E: Anne Metner. B:
1) Hansine Pedersdatter 5½
2) Johan Frederik Bertelsen 4.
FM: født værge Frederik Bertelsen, forpagter på Gammelgård.

206 Johan Krøll, skipper i Nysted. 7.10.1814, fol.404, 475, 558.
E: Anne Marie Adamsdatter. LV: Laurids Mikkel Hansen, der ægter enken.
Første ægteskab med Gertrud Nielsdatter Siø, skifte 18.10.1807 lbnr.129. B:
1) Christiane Sofie Johansdatter 11.
FM: morfar Niels Madsen Siø i Nysted.

207 Marie Lehmann, ugift i Nysted. 7.1.1815, fol.416B, 450B, 529B, 581.
Fledføringskontrakt med Jens Jensen, smed i Nysted.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var datter af afdøde underofficer og pensionist Lehmann, var født uden riget.

208 Jørgen Høffer, skomager i Nysted. 15.2.1815, fol.421, 527B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jens Jensen, smed. B:
3) Carl Vilhelm Jørgensen 2
4) Oluf Jørgensen 1.
FM: farbror Christian Høffer i Nysted.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter. B:
1) Frederikke Jørgensdatter 8¼
2) Grethe Kirstine Jørgensdatter 7.

209 Marie Margrethe Osvaldsdatter i Nysted. 30.3.1815, fol.422, 457B.
E: Laurids Mikkel Hansen. B:
1) Frederik Olufsen Lauridsen 16¼.
FM: Hans Lauridsen, snedker i Nysted.

210 Anne Christensdatter i Nysted. 17.4.1815, fol.423.
E: Jens Pedersen Voss. A:
1) bror Daniels Christensen i Karstoft.
Afdøde var indsidder hos enkemandens mor [Maren Mortensdatter], enke efter Peder Voss, [skifte 24-2-1803 lbnr.105].

211 Jørgen Haffen, skomager i Nysted. 15.2.1815, fol.428, 454B.
E: Anne Olufsdatter.
Første ægteskab med Anne Else Sivertsdatter eller Lauridsdatter, [skifte 27.5.1811 lbnr.157]. B:
1) Frederikke Jørgensdatter 5
2) Grethe Kirstine Oline Jørgensdatter 2.
FM: Bertel Krøll, skomager i Nysted.

212 Anne Christensdatter i Nysted. 26.4.1815, fol.437B.
E: Jens Pedersen Wasser. A:
1) bror Poul Christensen.

213 Jørgen Rasmussen, brændevinsbrænder i Nysted. 11.5.1815, fol.445B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Brædder, avlsmand i Nysted. A:
1) bror Hans Rasmussen i Stokkemarke
2) halvbror Anders Rasmussen i Stokkemarke.

214 Oluf Christensen Hollænder, daglejer i Nysted. 18.5.1815, fol.446B, 501B.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Johan Vincent Thuge. B:
1) Karen Olufsdatter 19.

215 Anne Marie Bech i Nysted. 20.5.1815, fol.447, 538B.
E: Jens Mess.
Første ægteskab med Jørgen Lauridsen Hildebrandt i møllehusene i Nysted, [skifte 12.8.1793 lbnr.58]. B:
1) Else Cathrine Jørgensdatter i København
2) Anne Birgitte Jørgensdatter g.m. Hans Christian Døssing på Vesterbro i København.

216 Anne Cathrine Davids i Nysted. 27.5.1815, fol.448, 553.
Enke efter [David Jochumsen Walter, skifte 1.11.1800 lbnr.94]. B:
1) Jochum Walter, skrædder i Nysted
2) Hans Christoffersen i Haderslev.

217 Marie Hedvig Mathea Clausen, ugift i Nysted. 19.12.1815, fol.477, 513.
A:
1) mor Anne Margrethe Raffenberg g.m. Sofus Mackeprang, købmand i Nysted
2) søster Johanne Clausen
3) søster Claudiane Clausen
4) søster Birthe Henriette Clausen
5) halvbror Hans Clausen
6) halvsøster Bodil Marie Clausen g.m. [Johan Christian] Kronmann, købmand i Sakskøbing
7) halvbror Peder Mackeprang
Arv efter afdødes far Peder Clausen, samfrændeskifte 20.11.1811.

218 Jørgen Rasmussen, brændevinskarl i Nysted. 3.1.1816, fol.481.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Rasmus Brædder.
Første ægteskab med Maren Malene Pedersdatter, [skifte 12.2.1813 lbnr.187]. B:
1) Rasmus Jørgensen, begravet 25.7.1813.

Herunder følger skifte efter 16 musketerer af 3. Jyske Infanteri Regiment 4. Kompagni.

219 Christen Mortensen Hyllekrog, musketer af Ålborg amt. 5.3.1816, fol.491.
Arvinger kendes ikke.

220 Hans Christensen Dallerup, musketer af Ålborg amt. 5.3.1816, fol.491B.
Arvinger kendes ikke.

221 Niels Lassen Klarup, musketer af Hjørring amt. 5.3.1816, fol.492.
Arvinger kendes ikke.

222 Iver Lauridsen Storm, musketer. 5.3.1816, fol.492B.
Arvinger kendes ikke.

223 Christen Olufsen Pinkrogen, musketer af Hjørring amt. 5.3.1816, fol.493.
Arvinger kendes ikke.

224 Peder Ave, musketer. 6.3.1816, fol.493B.
Arvinger kendes ikke.

225 Niels Jørgensen Højen, musketer af Hjørring amt Sindal sogn. 6.3.1816, fol.494.
A:
1) mor Maren Nielsdatter Højen i Sindal.

226 Anders Mikkelsen Rind, musketer af Viborg amt. 6.3.1816, fol.494B.
Arvinger kendes ikke.

227 Ludvig Krag, musketer. 6.3.1816, fol.495.
Arvinger kendes ikke.

228 Bertel Pedersen Taars, musketer af Hjørring amt Tårs sogn. 6.3.1816, fol.495.
Arvinger kendes ikke.

229 Jacob Pedersen Ølst, musketer af Ålborg amt Ølst sogn. 7.3.1816, fol.495B.
Arvinger kendes ikke.

230 Christen Nielsen Hasseris, musketer af Ålborg amt Budolfi sogn. 7.3.1816, fol.496.
Arvinger kendes ikke.

231 Niels Jensen Møller, musketer af Ålborg amt Frue sogn. 7.3.1816, fol.496B.
Arvinger kendes ikke.

232 Terkild Sørensen Sønderup, musketer af Ålborg amt Sønderup sogn. 7.3.1816, fol.497.
Arvinger kendes ikke.

233 Mikkel Christensen Skivum, musketer af Ålborg amt Skivum sogn. 7.3.1816, fol.497B.
Arvinger kendes ikke.

234 Conrad Corman, musketer. 8.3.1816, fol.497B.
Arvinger kendes ikke.

235 Marianne Andersdatter Krøll i Nysted.13.3.1816, fol.500, 568B.
E: Christoffer Lintner, murer. B:
1) Andreas 6.
FM: morbror Bertel Krøll, skomager.

236 Karen Marie Jensdatter i Nysted. 14.3.1816, fol.501, 569B.
Enke efter Hans Glæde, daglejer. B:
1) Jens Hansen 16.
FM: Rasmus Brædder, avlsmand.

237 Jens Olufsen Vraa, musketer af Hjørring amt Flade sogn. 3.4.1816, fol.504B.
Arvinger kendes ikke.

238 Christen Sørensen Nysom, musketer af Ålborg amt Ravnkilde sogn. 3.4.1816, fol.505.
Arvinger kendes ikke.

239 Peder Clausen Lille Arden, musketer af Ålborg amt Alstrup sogn. 3.4.1816, fol.505B.
Arvinger kendes ikke.

240 Søren Nielsen Vestermark, musketer af Hjørring amt Serridslev sogn. 3.4.1816, fol.506.
Arvinger kendes ikke.

241 Niels Jensen Fristrup, musketer af Hjørring amt Børglum sogn. 4.4.1816, fol.506B.
Arvinger kendes ikke.

242 Anders Christensen Gammelgaard, musketer af Viborg amt Gammel Estrup sogn. 4.4.1816, fol.507.
Arvinger kendes ikke.

243 Laurids Jensen Korup, musketer af Ålborg amt Solbjerg sogn. 8.4.1816, fol.507B.
Arvinger kendes ikke.

244 Gotfred Rasmussen, matros i Nysted. 17.4.1816, fol.508, 570, 589.
E: Anne Margrethe Gotfredsdatter. LV: Claus Frederiksen. B:
3) Hans Gotfredsen 25
4) Jens Gotfredsen 23
5) Gotfred Gotfredsen 20.
Første ægteskab med [Kirsten Mortensdatter, skifte 26.2.1787 lbnr.9]. B:
1) Anne Marie Gotfredsdatter gift i Kraghave
2) Bodil Gotfredsdatter gift i Nykøbing.

245 Christen Nielsen Worm, musketer af Hjørring amt Elling sogn. 22.4.1816, fol.509.
Arvinger kendes ikke.

246 Søren Jensen Simested, musketer af Ålborg amt Vokslev sogn. 22.4.1816, fol.509B.
Arvinger kendes ikke.

247 Laurids Christensen Rubjerg, musketer af Hjørring amt Rubjerg sogn. 2.5.1816, fol.510.
Arvinger kendes ikke.

248 Niels Christensen Hundelev, musketer af Hjørring amt Jelstrup sogn. 2.5.1816, fol.510B.
Arvinger kendes ikke.

249 Søren Jensen Sønderup, musketer af Ålborg amt Sønderup sogn. 7.5.1816, fol.511B.
Arvinger kendes ikke.

250 Engelbrecht Theisen Raffenberg, ugift styrmand i Nysted. 8.5.1816, fol.512, 519B.
A:
0) forældre [Mads Raffenberg, farver i Nysted. 26.12.1808 lbnr.140 og Marie Hedvig Theisen]
1) bror Jørgen Raffenberg, præst i Nakskov, død. B:
a Michael Kjær Raffenberg
b Mads Emil Raffenberg
c Vilhelm Raffenberg
d Marie Hedvig Raffenberg
e Theodora Raffenberg
f Grethe Raffenberg
2) bror Johan Peder Raffenberg, farver i Assens på Fyn
3) bror Niels Meinert Raffenberg, farver i Nysted
4) søster Anne Margrethe Raffenberg g.m. Sofus Mackeprang, købmand i Nysted.

251 von Nidaros, kaptajn i 3. Jyske Infanteri Regiment 4. Kompagni i Nysted. 10.7.1816, fol.522.
Arvinger angives ikke.

252 Niels Nielsen Blære, musketer af Ålborg Blære sogn. 28.8.1816, fol.530B.
Arvinger kendes ikke.

253 Jens Andersen Lendum, musketer af Hjørring amt Lendum sogn. 28.8.1816, fol.531.
Arvinger kendes ikke.

254 Christian Poulsen Mellerup, musketer. 4.9.1816, fol.533B.
Arvinger kendes ikke.

255 Jens Jensen Horsens, musketer. 4.9.1816, fol.534.
Arvinger kendes ikke.

256 Claus Jensen Clausen, styrmand i Nysted. 10.9.1816, fol.534.
E: Mette Magdalene Andersen. B:
1) Karen Marie Clausdatter.
FM:
1 Sofus Mackeprang
2 fasters mand Hammer, købmand i Nykøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1816.
Samfrændeskifte 120.9.1816.

257 Hans Jørgensen, grovsmed i Nysted. 1.10.1816, fol.543, 566B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Gerding, prokurator. B:
1) Karen Hansdatter 10
2) Jørgen Hansen 3.
FM: fars svoger Frederik Clausen, styrmand.
Aftægt til afdødes mor Inger Madsdatter, var g.m. Frederik Olufsen, grovsmed, [skifte 22.4.1812 lbnr.174]. Arv til hans A:
1) bror Hans Henrik Olufsen i Stubberup
2) søster [Anne Malene Olufsdatter, død. 3B:
a Rasmus Pedersen
b Christen Pedersen
c Ellen Pedersdatter g.m. Oluf Hansen i Maribo.

258 Rasmus Pedersen Knage. tømrer i Nysted. 3.10.1816, fol.544B, 557B, 573, 587, 597.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Pedersen Brædder. B:
1) Peder Knage 32, daglejer i Nysted
2) Henrik Knage 20, farer til søs
3) Peder Knage 17½, farer til søs
4) Birthe Rasmusdatter g.m. Erik Knudsen i Haderslev
5) Maren Rasmusdatter g.m. Søren Nielsen, daglejer på Gammelgård
6) Anne Rasmusdatter g.m. Jacob Andersen på Berritsgård
7) Karen Rasmusdatter 20, på Orebygård.

259 Albert Hansen Bramsen, spækhøker i Nysted. 19.10.1816, fol.556, 587B, 596.
E: Margrethe Kirstine Fich. LV: bror Lange, handskemager i Nysted. B:
1) Jacob Bendix Bramsen 6.
FM: Niels Vestrup.
Enkens første ægteskab med Pontoppidan, købmand. Arv til B:
1) Hans Christian Pontoppidan 22, kramboddreng i Stubbekøbing
2) Jeremias Pontoppidan 19, farer til søs
3) Anne Cathrine Pontoppidan 16, i Stubbekøbing.

260 Thomas Reimer Brodersen, skipper i Nysted. 20.10.1816, fol.557.
E: Maren Grubbe.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1816.

261 Jørgen Pedersen Grubbe, skipper i Nysted. 13.11.1816, fol.560, 572.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Peder Grubbe i Nykøbing
2) Niels Grubbe i Nysted
3) Hans Grubbe, død. 4B:
a Laurids Hansen Grubbe
b Jørgen Hansen Grubbe
c Niels Hansen Grubbe
d Stine Hansdatter Grubbe
4) Maren Grubbe, enke efter Thomas Brodersen, [skifte 20.10.1816 lbnr.260].
Bevilling til uskiftet bo af 29.11.1816.

262 Mette Magdalene Andersen i Nysted. 6.12.1816, fol.564, 570.
E: Jacob Lauridsen, møller.
Første ægteskab med Claus Jensen Clausen, styrmand, [skifte 10.9.1816 lbnr.256]. B:
1) Karen Marie Clausdatter 3½.

263 Jochum Møller, portbetjent i Nysted. 6.1.1817, fol.565.
E: Christiane Makholm. LV: Kellermann i Nysted. B:
1) Hartvig Herman Møller 11½
2) Karen Marie Møller 7½.
FM: Filipsen, snedker i Nysted.

264 Morten Jensen Rød, væver i Nysted. 28.5.1817, fol.573.
E: Bodil Hansdatter. LV: Kjeld Kjeldsen, købmand. B:
1) Jens Pedersen 4.
FM: farbror Peder Jensen Rød, skomager i Maribo.

265 Opbudsbo i Nysted. 11.7.1817, fol.575, 582B.
Registrering af fallitbo hos Hans Corfitzen, købmand i Nysted.

266 Christen Carstensen, skipper i Nysted. 26.9.1817, fol.584, 592B, 595B.
E: Maren Madsdatter, der døde 16.8.1818. B.
1) Laurentius Carstensen 25
2) Anne Kirstine Carstensen g.m. Christian Hersom, kantor
3) Maren Carstensdatter.
FM: Hans Fram, tømrer i Nysted.

267 Sidsel Lauridsdatter i Nysted. 3.12.1817, fol.588B.
E: Christian Høffer.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM:
Anders Ernst, tømrer.

268 Birthe Ibsdatter i Nysted. 31.3.1818, fol.590B, 594B.
E: Jørgen Mathiassen Drefeld. A:
1) søster Anne Ibsdatter 40
2) halvbror Christoffer Ibsen 25
3) halvsøster Johanne Ibsdatter 22.
FM: Laurids Høj, avlsmand i Nysted.

269 Dorthe Margrethe Sørensdatter i Nysted. 24.4.1818, fol.592.
E: Peder Pedersen. B:
1) Søren Pedersen 13
2) Bodil Cathrine Pedersdatter 10½
3) Pouline Pedersdatter 8.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Søren Becher.

270 Inger Hansdatter [dvs. Andersdatter] i Nysted. 29.10.1818, fol.597B.
Enke efter [Frederik] Kronberg, sadelmager, [skifte23.11.16793. B:
5) Anne Margrethe Kronberg 19
[Af første ægteskab] B:
1) Rasmus [Brandt, skifte 11.1.1813 lbnr.186]. 2B:
a Laurids Brandt
b Frederik Jørgen Brandt
[Andet ægteskab med Andreas Brandt, skifte 25.11.1785 lbnr.3]. B:
2 Ulrikke Louise Andreasdatter g.m. Poulsen, sadelmager
3) Christian Brandt, [skifte 24.6.1814 lbnr.199]. 2B:
a Anders Christiansen
b Rasmus Christiansen
4) Karen Cathrine Andreasdatter g.m. Jens Jensen

271 Karen Hansdatter i Nysted. 25.3.1819, fol.598B.
Enke efter Jørgen Pedersen Grubbe, [skifte 13.11.1816 lbnr.261]. B:
1) Peder Grubbe i Nykøbing, død. 4B:
a Karen Pedersdatter 15
b Maren Pedersdatter 13
c Anne Pedersdatter 12
d Stine Pedersdatter 7
2) Niels Grubbe i Nysted
3) Hans Grubbe, død. 4B:
a Stine Hansdatter Grubbe 26
b Laurids Hansen Grubbe 18
c Jørgen Hansen Grubbe 16
d Niels Hansen Grubbe 11
4) Maren Grubbe, enke efter Thomas Brodersen, [skifte 20.10.1816 lbnr.260].

SLUT