Erik Brejls hjemmeside

Start

Nykøbing Sjælland Byfoged
Skifteprotokol
1736-1814

[1736-1772]    [1769-1806]    [1806-1814]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder


Nykøbing Sjælland Byfoged
Skifteprotokol
1736-17721    Gundil i Nykøbing Sjælland. 25.9.1736, fol.2.
Enke efter Johan Mikkelsen Skaaning.
Da ingen arvinger er i live går arven i kongens kasse.
Afdøde døde 6.2.1729.

2    Dorthe Bentsdatter i Nykøbing Sjælland. 26.9.1736, fol.4.
E: Skammel Andersen. A:
1) brorsøn Sonne Nissen i Gilleleje
samt øvrige bror- og søstersønner, hvis navne ikke kendes.

3    Svend Pedersen i Nykøbing Sjælland. 26.9.1736, fol.5.
E: Maren Clausdatter Byssing. B:
1) Peder Svendsen 12
2) Johanne Lisbeth Svendsdatter 9
3) Claus Svendsen 5.
FM: Florents Danielsen.
Enkens første ægteskab med Peder Isaksen Schumacher, byfoged. Arv til B:
1) Sofie Kirstine Pedersdatter Schumacher.
Desuden nævnes enkens søster Cathrine Clausdatter Byssing, enke efter Niels Christian Kærsgaard, der ægter Claus Torsbro.

4    Bodil Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 25.6.1736, fol.6B.
E: Claus Mathiassen Møller. A:
1) søster, død. B:
a Kirsten Jensdatter i Lejre mølle
og hendes søskende
2) halvsøster Margrethe g.m. Hans Skrædder i Plejelt [i Tikøb sogn] i Kronborg amt
samt øvrige broder- og søsterbørn.

5    Anne Cathrine Juul i Nykøbing Sjælland. 28.6.1736, fol.7B.
E: Christen Nielsen Sønderslev. A:
1) søster Henriette Juul g.m. Budolf Bech på Langeland.
Afdøde døde 24.6.1736.

6    Anne Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 26.11.1736, fol.9.
E: Mikkel Pedersen Verbæk. B:
1) Hans Mikkelsen Verbæk 20.

7    Morten Hansen Grundtvig, byfoged i Nykøbing Sjælland. 12.12.1736, fol.9B:
Enkemand efter [Mette Jepsdatter, død juni 1735]. A:
0) forældre [Hans Jørgensen, byfoged og toldforvalter i Nykøbing Sjælland og Kirsten Nielsdatter Wandkif]
1) bror Niels Grundtvig, præst i Svallerup, der døde 12.2.1737. 4B:
a Susanne Kirstine Grundtvig g.m. Laurids Iversen Bachevold, [præst i Herstedøster og Herstedvester]
b Hans Jørgen Grundtvig
c Martha Marie Grundtvig
d Charlotte Frederikke Grundtvig
2) bror Jørgen Grundtvig, præst i Kregme, død [1712]. 4B:
a Isak Grundtvig i Frederikssund
b Otto Grundtvig, præst i Selsø
c Kirsten Grundtvig g.m. Daniel Knoph, [købmand] i Helsingør
d Bodil Kirstine Grundtvig g.m. Peder Kærgaard, kromand i Kregme.

8    Anders Christoffersen, kirkeværge i Nykøbing Sjælland. 9.1.1737, fol.29B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Claus Torsbro, købmand. B:
1) Karen Andersdatter 16
2) Anne Andersdatter 13.
FM: Niels Christiansen, skomager.
Afdøde døde 19.12.1736.

9    Anders Jørgensen i Nykøbing Sjælland. 15.3.1737, fol.31B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jacob Jensen, snedker. B:
1) Svend Andersen 17
2) Susanne Andersdatter 13
3) Jørgen Andersen 6.
FM: Anders Mortensen, bødker.

10    Sidse Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 2.4.1737, fol.32B.
E: Søren Mortensen.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 29.3.1737.

11    Bertel Pedersen i Nykøbing Sjælland, der døde 3.4.1737, fol.33B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Jørgen Rasmussen Juul.
Af første ægteskab B:
1) Andreas Bertelsen, smed i København.

12    Jens Ibsen i Nykøbing Sjælland. 3.12.1737, fol.34.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Danielsen, fattigforstander. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Søren Pedersen, snedker
2) Karen Jensdatter 27.

13    Søren Pedersen, 16 år gammel i Nykøbing Sjælland. 1.3.1738, fol.35B.
A:
1) søster Cathrine Pedersdatter 8
2) bror Claus Pedersen 2.
3) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Mikkel Verbæk. 1B:
a Hans Mikkelsen
4) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Peder Løkke.
Afdøde døde i 1737.

14    Ellen Andersdatter i Nykøbing Sjælland. 17.6.1738, fol.35B.
Enke efter Rasmus Sachs, skifte 5.2.1711. B:
4) Karen Rasmusdatter g.m. Florents Danielsen
5) Johan Rasmussen, uvist hvor.
Af første ægteskab B:
1) Anders Mortensen, bødker
2) Morten Mortensen
3) Claus Mortensen, død uden børn.

15    Karen Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 23.11.1739, fol.38B.
Enke efter Jens Ibsen, [skifte 3.12.1737 lbnr.12]. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Søren Pedersen, snedker
2) Karen Jensdatter.
Afdøde døde 1.11.1739.

16    Rasmus Hansen, ugift tjenestekarl i Nykøbing Sjælland. 10.5.1740, fol.39B.
A:
1) Jens Mikkelsen i Rørvig.
Afdøde døde 20.3.1740.

17    Claus Torsbro, kirkeværge i Nykøbing Sjælland. 12.5.1740, fol.40.
E: Cathrine Clausdatter Byssing. LV: Hans Birch, købmand. A:
1) bror Poul Ditlevsen Torsbro
2) søster Karen Ditlevsdatter Torsbro g.m. Niels Pedersen Kreutz
3) søster Johanne Kirstine Ditlevsdatter Torsbro.
FM: Christoffer Justesen.
Arv i boet efter Svend Pedersen, skifte 26.9.1736 lbnr.3, der var g.m. enkens søster Maren Clausdatter Byssing til dennes barn af første ægteskab med Peder Isaksen Schumacher, byfoged til B:
1) Sofie Kirstine Pedersdatter Schumacher.

18    Cathrine Eriksdatter i Nykøbing Sjælland. 2.6.1740, fol.45B.
E: Søren Mikkelsen. B:
2) Maren Sørensdatter 7.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Mogensen 20.
Afdøde døde 3.5.1740.

19    Karen Rasmusdatter Sachs i Nykøbing Sjælland. 22.6.1740, fol.46.
E: Florents Danielsen. B:
1) Anne Cathrine Florentsdatter 9
2) Else Florentsdatter 7.
FM: mors ældste halvbror Anders Mortensen.

20    Jørgen Sivertsen i Nykøbing Sjælland. 9.8.1740, fol.47B.
E: Anne Mogensdatter. LV: Laurids Danielsen. B:
1) Anne Sofie Jørgensdatter 5.
FM: Abraham Meyer.

21    Kirsten Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 16.9.1740, fol.49.
E: Laurids Henriksen. B:
1) Jens Lauridsen
2) Henrik Lauridsen 23
3) Ingeborg Lauridsdatter, forlovet med Florents Danielsen.

22    Søren Pedersen, snedker i Nykøbing Sjælland. 22.9.1740, fol.49B.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Danielsen. B:
1) Niels Sørensen 10
2) Lisbeth Sørensdatter 5
3) Anders Sørensen 3.
FM: fars svoger Niels Jensen.

23    Anne Andersdatter i Nykøbing Sjælland. 2.5.1737, fol.50.
E: Hans Lauridsen. B:
1) Didrik Hansen 10
2) Jens Hansen 7.
FM: Christen Christensen.

24    Hans Simonsen Birch, købmand i Nykøbing Sjælland. 13.4.1742, fol.51.
Enkemand efter [Kirsten Nielsdatter Sønderslev]. B:
1) Niels Christian Birch
2) Anne Kirstine Birch 21, der ægter Didrik Svane, købmand
3) Simon Birch 19
4) Marie Birch 11
5) Kirsten Birch 9.
FM: morbror Christen Nielsen Sønderslev.

25    Christen Christensen i Nykøbing Sjælland, der døde 23.11.1742, fol.67B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Laurids Danielsen. A;
1) bror Peder Christensen i Tornby i Vendsyssel
2) søster Bente Christensdatter i Tornby.

26    Marie Sofie i Nykøbing Sjælland. 4.5.1744, fol.70.
E: Abraham Meyer, tobaksplantør. B:
1) Judith Meyer 13
2) Lisbeth Meyer 11
3) Schang Sach Meyer 10
4) Isak Meyer 9
5) Marie Meyer 7
6) Jacob Meyer 5
7) Josef Meyer 2.
FM: Jens Madsen.

27    Niels Andersen i Nykøbing Sjælland. 15.6.1744, fol.71.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Pedersen, hjulmand
2) Bodil Nielsdatter g.m. Poul Nielsen, glarmester
3) Anders Nielsen, snedker
4) Karen Nielsdatter 25
5) Maren Nielsdatter 22.
FM: Laurids Henriksen.

28    Sofie Nielsdatter Roskilde i Nykøbing Sjælland. 20.8.1744, fol.72.
E: Jørgen Rasmussen Juul.  B:
1) Karen Jørgensdatter 16
2) Sara Jørgensdatter 14
3) Marie Jørgensdatter 11.
FM: morbror Tønnes Roskilde.
Afdøde døde 22.7.1744.

29    Laurids Nielsen, grovsmed i Nykøbing Sjælland. 31.10.1744, fol.74B.
E: Annike Lauridsdatter. LV: Laurids Danielsen. B:
1) Sidse Lauridsdatter 17
2) Kirsten Lauridsdatter 14
3) Niels Lauridsen 10
4) Annike Lauridsdatter 8
5) Anne Marie Lauridsdatter 5
6) Laurids Lauridsen 1.
FM: farbror Rasmus Nielsen.

30    Hustru i Nykøbing Sjælland. 31.10.1744, fol.75B.
E: Peder Gundersen. B:
1) Gunder Pedersen 16
2) Jørgen Pedersen 14
3) Karen Pedersdatter 11.
Børnene opholder sig hos fars svoger, da afdøde har været sengeliggende i 6 år.

31    Auktion i Nykøbing Sjælland. 13.5.1745, fol.76.
Auktion over en del strandede skibsredskaber hos Christian Voigt, toldkontrollør i Nykøbing Sjælland, indført i Dragsholm birketings protokol fol.335.

32    Anne Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 29.5.1745, fol.76B.
E: Gotfred Hansen. B:
1) Niels Gotfredsen 16
2) Sara Gotfredsdatter 13
3) Kirsten Gotfredsdatter 11
4) Anne Gotfredsdatter 2½.
FM: morbror Niels Nielsen.
Afdøde døde 27.4.1745.

33    Peder Lomborg, byskriver i Nykøbing Sjælland. 28.11.1744, fol.77.
E: Ingeborg Christine Ohnsorg. LV: Jacob Zacharias Hyphoff, præst i Nykøbing Sjælland. B:
1) Christian Frederik Pedersen Lomborg 2.
FM: Jens Lauridsen.
Afdøde døde 18.11.1744 i Slagelse.

34    Jacob Nielsen Hoff, klejnsmed i Nykøbing Sjælland. 7.7.1746, fol.90.
E: Elisabeth Lauridsdatter. LV: Laurids Danielsen. B:
1) Marie Jacobsdatter 12
2) Inger Kirstine Jacobsdatter 11
3) Niels Christian Jacobsen 8.
FM: Hans Jacobsen Skaarup.

35    Oluf Pedersen i Nykøbing Sjælland. 7.7.1746, fol.92B.
E: Sidse Jensdatter. LV: Jørgen Rasmussen Juul. B:
1) Jens Olufsen
2) Karen Olufsdatter 22
3) Inger Olufsdatter 19.
FM: Christoffer Justesen.
Afdøde døde 7.6.1746.

36    Anne Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 5.10.1746, fol.96B.
E: Rasmus Nielsen, snedker. B:
1) Niels Rasmussen 3.
FM: Jens Jensen, snedker.

37    Marie Johansdatter i Nykøbing Sjælland. 22.12.1746, fol.99B.
E: Jørgen Mathiassen, skrædder.
[Hendes] B:
1) Johanne Christiane Jørgensdatter.
FM: Morten Hansen.
Afdøde døde 21.12.1746.

38    Steffen Holzfrischer, krambodsvend i Nykøbing Sjælland, der døde 9.1.1747, fol.102.
Afdøde efterlader far i Moskva, mor i Lübeck og en søster, ugift i København.

39    Oluf Bentsen, smed i Nykøbing Sjælland. 27.3.1747, fol.107.
E: Edel Mortensdatter. LV: Jørgen Rasmussen Juul. B:
1) Bent Olufsen
2) Peder Olufsen
3) Malene Olufsdatter 21.
Afdøde døde 25.2.1747.

40    Jørgen Mathiassen, skrædder i Nykøbing Sjælland. 1.6.1747, fol.109, 129.
Enkemand efter [Marie Johansdatter i Nykøbing Sjælland. 22.12.1746 lbnr.37]. Af arvinger angives A:
1) Lisbeth Lauridsdatter g.m. Johan Christian Bernt.
FM: født værge for arvingerne: Anders Mortensen.
Desuden nævnes afdødes steddatter Johanne Christiane Jørgensdatter. med FM: Peder Otto Friis.

41    Lorents Hansen, byskriver i Nykøbing Sjælland. 4.5.1747, fol.111B.
E: Ingeborg Lemvig.
Afdøde efterlader en datter, hvis navn ikke angives.

42    Bodil Madsdatter i Nykøbing Sjælland. 25.6.1748, fol.114.
E: Søren Pedersen, skrædder. B:
1) Mads Sørensen 15.
FM: Jørgen Rasmussen Juul.

43    Bodil Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 26.6.1748, fol.114B.
E: Peder Thorsen. B:
1) Oluf Pedersen 16.

44    Maren Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 29.6.1748, fol.115.
E: Just Christian Andreassen Omø, feldbereder. B:
1) Andreas Just Christiansen 20, feldberedersvend
2) Hans Peder Just Christiansen 13
3) Fædder Højer Just Christiansen 11
4) Oluf Christiansen Just Christiansen 4
5) Sidsel Cathrine Just Christiansdatter 8 uger.

45    Sidse Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 26.9.1748, fol.117.
Enke efter Oluf Pedersen, skifte 7.7.1746 lbnr.35. B:
1) Jens Olufsen
2) Karen Olufsdatter g.m. Morten Mortensen
3) Inger Olufsdatter.
FM: Jørgen Rasmussen Juul.

46    Dorthe Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 25.2.1749, fol.120B.
E: Andreas Kreitzler, toldbetjent. B:
2) Mathias Andreassen i Rørvig på Kongens gods.
Uden ægteskab B:
1) Peder Pedersen i Sonnerup.

47    Ingeborg Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 24.3.1749, fol.121.
E: Iver Jensen. B:
1) Kirsten Iversdatter g.m. Thomas Mogensen
2) Johanne Iversdatter 22
3) Ellen Iversdatter 19
4) Johanne Iversdatter 16
5) Anne Iversdatter 9.

48    Anne Sørensdatter, ugift i Nykøbing Sjælland. 9.4.1749, fol.122.
A:
1) mor [Karen Olufsdatter] g.m. Rasmus Nielsen
2) søster Sidse Sørensdatter g.m. Christen Simonsen i Rørvig
3) søster Birthe Sørensdatter
4) søster Kirsten Sørensdatter.

49    Anne Andersdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 23.4.1749, fol.123.
Enke efter     Niels Andersen, [skifte 15.6.1744 lbnr.27]. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Niels Pedersen, hjulmand
2) Bodil Nielsdatter g.m. Poul Nielsen, glarmester
3) Anders Nielsen, snedker
4) Karen Nielsdatter, i København
5) Maren Nielsdatter.

50    Niels Nielsen, skrædder i Nykøbing Sjælland. 25.2.1749, fol.130.
E: Ingeborg Bentsdatter. LV: Gotfred Hansen. B:
1) Niels Nielsen 22
2) Kirsten Nielsdatter 15
3) Sidse Nielsdatter 13.
FM: Hans Lauridsen.

51    Sidse Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 14.7.1749, fol.130.
E: Søren Pedersen. B:
3) Morten Sørensen 14 dage.
Af første ægteskab B:
1) Anders Mortensen 13
2) Mette Mortensdatter 11.
FM: Hans Christiansen.

52    Maren Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 15.11.1749, fol.131B.
E: Jacob Jørgensen Lund. B:
1) Sidsel Jacobsdatter 14.
Afdøde døde 18.10.1749.

53    Rasmus Johansen i Nykøbing Sjælland. 26.6.1749, fol.132, 146B.
E: Cathrine Sørensdatter. LV: Morten Hansen, der ægter enken. B:
1) Karen Rasmusdatter 15
2) Søren Rasmussen 12
3) Lucie Rasmusdatter 6
4) Rasmus Rasmussen, født efter fars død, død 5 uger gammel, skifte 12.7.1751.
FM: farbror Christen Johansen.
Afdøde døde 9.6.1749.

54    Andreas Kreitzler (Greisler), toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 6.5.1749, fol.135.
Forlovet med Ingeborg Nielsdatter. LV: Laurids Thomsen.
Hans B:
1) Lisbeth Kreitzler.
[Andet? ægteskab med Dorthe Pedersdatter, skifte 25.2.1749 lbnr.46]. B:
2) Mathias Andreassen Kreitzler.

55    Niels Pedersen i Nykøbing Sjælland. 1.7.1750, fol.136.
E: Anne Nielsdatter. LV: bror Anders Nielsen. B:
1) Peder Nielsen
2) [Ingeborg Nielsdatter, skifte 24.3.1749 lbnr.47]. E: Iver Jensen. Hendes børn
3) en datter g.m. Søren Jensen Hyllested i København.

56    Niels Jensen i Nykøbing Sjælland. 23.10.1750, fol.137.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Thomsen. B:
1) Christen Nielsen 8
2) Maren Nielsdatter 6
3) Margrethe Nielsdatter 4.
FM: Christen Jensen.
Arv i boet efter enkens bror Søren Pedersen, [skifte 22.9.1740 lbnr.22]. til B:
1) Niels Sørensen
2) Lisbeth Sørensdatter
3) Anders Sørensen.

57    Kirsten Hansdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 14.11.1750, fol.138.
E: Jørgen Lauridsen.
Afdøde efterlader 2 brødre og 2 søstre i Odby sogn.

58    Dorthe Margrethe Bjerring i Nykøbing Sjælland. 1.5.1751, fol.139.
E: Tønnes Roskilde, købmand. B:
1) Niels Tønnesen Roskilde 6½.
Testamente af 30.12.1750.
Afdøde døde 1.4.1751.

59    Anne Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 3.3.1750, fol.140.
Enke efter Jens Thygesen. B:
1) Jeppe Jensen i Holbæk
2) Laurids Jensen
3) Inger Jensdatter g.m. Niels Clausen
4) Niels Jensen i Christiania i Norge.
Afdøde døde 1.3.1750.

60    Gertrud Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 22.3.1751, fol.141B.
E: Morten Hansen. A:
1) bror Hans Nielsen, skomager i Pederstrup på Sorø Akademi gods. E: Maren Albertsdatter. 3B:
a Niels Hansen, skomagersvend i Sorø
b Anne Hansdatter
c Albert Hansen
2) halvbror Bertel Nielsen i Kalundborg.
Afdøde døde 21.3.1751.

61    Peder Thorsen i Nykøbing Sjælland, der døde 11.5.1751, fol.144, 209.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Oluf Lauridsen, der ægter enken.
B:
2) Anne Margrethe Pedersdatter 1¼.
Andet ægteskab med [Bodil Lauridsdatter], skifte 26.6.1748 lbnr.43. B:
1) Oluf Pedersen 19, vanvittig, der døde 28.12.1752, skifte 2.1.1753.
FM: Hans Hansen Holm.

62    Hans Christian Bødker, købmand i Nykøbing Sjælland, der døde 28.4.1750, fol.146B.
Enkemand efter Dorthe Tønnesdatter Læsø. død kort tid før sin mand. A:
1) søster Vibeke Christiansdatter Bødker.
FM: morbror Johan Rasmussen Aarhus i Asmindrup.

63    Peder Nielsen, tømrer i Nykøbing Sjælland. 5.4.1752, fol.195.
E: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Anders Pedersen 15
2) Johanne Pedersdatter 13, hos faster Anne Nielsdatter i København.
FM: Bertel Johansen.
Afdøde døde 4.4.1752.

64    Maren Clausdatter Byssing i Nykøbing Sjælland. 14.12.1751, fol.197, 203B.
Enke efter Svend Pedersen, [skifte 26.9.1736 lbnr.3]. B:
2) Peder Svendsen, der døde 15.3.1752, skifte samme dato
3) Johanne Elisabeth Svendsdatter 26, i Rørvig
4) Claus Svendsen 24, i Hollænderbyen på Amager.
Første ægteskab med [Peder Isaksen Schumacher, byfoged, død 6.6.1710]. B:
1) Sofie Kirstine Pedersdatter Schumacher 36, i Nyborg.

65    Bodil Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 21.9.1752, fol.202B.
E: Laurids Jensen. B:
1) Sofie Lauridsdatter 6
2) Karen Lauridsdatter 4
3) Margrethe Lauridsdatter 1.

66    Ellen Grønbjerg i Nykøbing Sjælland, der døde 26.10.1752, fol.203.
E: Tønnes Roskilde, købmand. B:
1) en nyfødt søn, der døde 6.11.1752.
FM: mosters mand Oluf Rose.
Desuden nævnes enkemandens ældste datter Karen Roskilde.

67    Jørgen Lauridsen i Nykøbing Sjælland. 7.2.1753, fol.209.
E: Anne Jensdatter. LV: Bertel Johansen.
Arvinger angives ikke.

68    Iver Jensen, skrædder i Nykøbing Sjælland. 18.12.1752, fol.211.
E:nkemand efter [Ingeborg Nielsdatter, skifte 24.3.1749 lbnr.47]. B:
1) Kirsten Iversdatter g.m. Thomas Mogensen, snedker
2) Johanne Iversdatter 25
3) Ellen Iversdatter 23
4) Johanne Cathrine Iversdatter 20
5) Anne Iversdatter 13.
Afdøde døde 17.12.1752.

69    Anne Andersdatter i Nykøbing Sjælland. 19.7.1753, fol.215.
E: Jørgen Poulsen, møller. B:
1) Bente Marie Jørgensdatter 6
2) Poul Jørgensen 3.
FM: Didrik Svane.
Afdøde døde 21.6.1753.

70    Anders Sørensen, 17 år gammel i Nykøbing Sjælland. 29.5.1754, fol.315B.
A:
1) mor Anne Jensdatter g.m. Peder Pedersen.
Mors første ægteskab med afdødes far [Søren Pedersen, skifte 22.9.1740 lbnr.22].
2) bror Niels Sørensen
3) søster Lisbeth Sørensdatter.
FM: Bertel Johansen.

71    Jørgen Poulsen, møller i Nykøbing Sjælland, der døde 4.8.1754, fol.216B.
Enkemand efter Anne Andersdatter i Nykøbing Sjælland. 19.7.1753 lbnr.69. B:
1) Bente Marie Jørgensdatter 7
2) Poul Jørgensen 4.
FM: farbror Laurids Poulsen Møller i Høve i Ods herred.
Ophold til afdødes kones søster Bodil [Andersdatter], enke efter Peder Svendsen.

72    Peder Pedersen, skomager i Nykøbing Sjælland. 23.12.1755, fol.231B.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Thomsen.
Arvinger angives ikke.

73    Jesper Jensen i Nykøbing Sjælland. 23.1.1755, fol.233.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jacob Jørgensen. B:
1) Kirsten Jespersdatter 18
2) Hans Jespersen 16
3) Jens Jespersen 15
4) Christen Jespersen 8.
FM: født værge Peder Jørgensen Møller i Nygård.

74    Jørgen Rasmussen Juul i Nykøbing Sjælland, der døde 21.8.1751, fol.234.
Enke efter [Sofie Nielsdatter Roskilde, skifte 20.8.1744 lbnr.28]. B:
1) Karen Jørgensdatter Juul 23
2) Sara Jørgensdatter Juul 20
3) Marie Jørgensdatter Juul 18.
FM: morbror Tønnes Roskilde.

75    Maren Alexdatter i Nykøbing Sjælland. 11.11.1755, fol.252.
E: Just Christian Andreassen Omø, feldbereder. B:
1) Alex Just Christiansen, der døde 13 dage efter sin mor
2) Maren Justsdatter Christiansen 5.
FM: Laurids Danielsen.

76    Niels Jensen i Nykøbing Sjælland. 18.2.1755, fol.254B.
A:
1) bror Søren Jensen i Ishøj i Torslundemagle sogn
2) søster Dorthe Jensdatter g.m. Nilaus Pedersen i Kirke Værløse
3) søster Malene Jensdatter, død. 4B:
a Anders Pedersen
b Jens Pedersen
c Anne Pedersdatter g.m. Johan Lauridsen, smed i Vældegård i Glostrup sogn
d Ellen Pedersdatter 36, i Ballerup
FM: Simon Birch, toldforpagter.

77    Cathrine Jacobsdatter i Nykøbing Sjælland. 14.1.1756, fol.259B.
E: Torsten Jørgensen. B:
1) Johanne Sofie Torstensdatter 26
2) Jacob Torstensen 22.
FM: Hans Jacobsen Skaarup.
Afdøde døde 15.12.1755.

78    Anne Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 14.6.1756, fol.260.
E: Laurids Danielsen, overformynder. B:
2) Else Lauridsdatter 33
3) Dorthe Lauridsdatter g.m. Christoffer Gottschalck, kirkeværge.
Af første ægteskab B:
1) Anne Jensdatter 40.
FM: Jens Bruun.
Afdøde døde 13.6.1756.

79    Julius Borchertsen, der døde 19.10.1755, fol.262B.
E: Maren Lauridsdatter, blind. LV: Laurids Olufsen. A:
1) bror død. 4B:
a Sivert Roaldsen, i udlandet
b Anne Sivertsdatter g.m. Jacob Christensen, smed Klint [i Højby sogn]
c Anne Elisabeth Sivertsdatter g.m. Svend Mortensen i Klint
d Maren Sivertsdatter g.m. Peder Christensen, sognefoged i Odby, alle i Ods herred.

80    Erik Gustavsen i Nykøbing Sjælland. 17.3.1757, fol.265B.
E: Inger Madsdatter. LV: Jacob Jensen. B:
3) Marie Eriksdatter 19
4) Anne Eriksdatter 16.
Af første ægteskab B:
1) Gustav Eriksen, snedker
2) Margrethe Eriksdatter g.m. Laurids Esbensen, rytter.

81    Anne Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 28.2.1758, fol.266B.
E: Laurids Thomsen. B:
1) Kirsten Lauridsdatter 30, g.m. Claus Mortensen Sach, snedker
2) Sofie Lauridsdatter 28, g.m. Tulle Mikkelsen, møller
3) Thomas Lauridsen 26
4) Karen Lauridsdatter 26
5) Christen Lauridsen 24
6) Laurids Lauridsen 22.
FM: født værge Hans Lauridsen.
Afdøde døde 31.1.1758.

82    Andreas Justesen Omø, feldbereder i Nykøbing Sjælland. 15.6.1758, fol.269.
E: Christiane Lange. LV: Simon Birch. A:
1) far Just Christian Andreassen Omø, feldbereder.

83    Ingeborg Madsdatter i Nykøbing Sjælland. 28.8.1758, fol.270.
E: Henrik Lauridsen. B:
1) Mads Henriksen 14
2) Kirsten Henriksdatter 11
3) Karen Henriksdatter 8
4) Villum Henriksen 5
5) Niels Christian Henriksen 3.
FM:
1 farbror Jens Lauridsen Ringholm
2 fasters mand Florents Danielsen.
Afdøde døde 29.7.1758.

84    Maren Danielsdatter i Nykøbing Sjælland. 21.11.1758, fol.272.
E: Niels Christiansen, [skomager]. B:
1) Gertrud Nielsdatter 30
2) Christian Nielsen 27.
FM: født værge Mads Danielsen.
Arv i boet efter Anders Christoffersen, [skifte 9.1.1737 lbnr.8] til B:
1) Karen Andersdatter 16
2) Anne Andersdatter 13.
Afdøde døde 18.10.1758.

85    Anne Christine Christian Rasmusdatter i Nykøbing Sjælland. 31.7.1758, fol.273B.
E: Bent Olufsen, grovsmed. B:
1) Dorthe Marie Bentsdatter 12
2) Oluf Bentsen 9.
Afdøde døde 21.6.1758.

86    Cathrine Sørensdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 20.6.1758, fol.275.
E: Morten Hansen. B:
4) Rasmus Mortensen 5.
Første ægteskab med Rasmus Johansen, [skifte 26.6.1749 lbnr.53]. B:
1) Karen Rasmusdatter g.m. Henrik, kældermand i København
2) Søren Rasmussen 25, snedkersvend
3) Lucie Rasmusdatter 17
4) Rasmus Rasmussen, født efter fars død, død 5 uger gammel, skifte 12.7.1751.
FM: Christen Johansen.

87    Karen Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 17.7.1758, fol.278B.
E: Mikkel Pedersen Verbæk.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.7.1758.

88    Svend Bruun, købmand i Nykøbing Sjælland. Samfrændeskifte 17.2.1759, fol.280B.
E: Dorthe Marie Bang. LV: Christian Ditlev Nissen, birkeskriver og kongelig kommunitetsforvalter på Tjørnelund. B:
1) Svend Christian Bang 8 uger.
FM:
1 morfar Niels Christian Bang, kongelig forvalter g.m. mors mor Ursula Trane
2 Bertel Mandix, byfoged.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1758.

89    Henrik Christiansen, skomager i Nykøbing Sjælland. 20.11.1758, fol.281B.
E: Maren Eliasdatter. LV: Bertel Johansen. B:
1) Jacob Henriksen 26
2) Anne Cathrine Henriksdatter 20
3) Villum Henriksen 19
4) Christian Henriksen 7.
FM: Jens Jensen.

90    Cathrine Madsdatter i Nykøbing Sjælland. 6.3.1759, fol.283.
E: Hans Pedersen Lund. B:
1) Peder Hansen 5.
FM: Laurids Danielsen.
Afdøde døde 30.1.1759.

91    Kirsten Iversdatter i Nykøbing Sjælland. 2.6.1759, fol.284.
E: Thomas Mogensen, snedker. B:
1) Mogens Thomsen 15
2) Jens Thomsen 13
3) Niels Thomsen 9
4) Iver Thomsen 7
5) Ingeborg Thomasdatter 5.
FM: Henrik Lauridsen.
Afdøde døde 3.5.1759.

92    Marie Mikkelsdatter i Nykøbing Sjælland. 26.5.1759, fol.286.
E: Andreas Andreassen, toldbetjent. B:
1) Anne Andreasdatter 17.
FM: Mads Pedersen.
Afdøde døde 13.4.1759.

93    Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 19.2.1759, fol.287B.
E: Mads Svensen, matros. B:
1) Peder Madsen, i København.

94    Maren Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 17.2.1759, fol.288.
Enke efter Julius Borchertsen, [skifte 19.10.1755 lbnr.79]. A:
1) bror Mads Lauridsen i Vejleby på Kongens gods
2) bror Jens Lauridsen i Bognæs i Vig sogn, død uden børn for et år siden
3) bror Niels Lauridsen, død uden børn for 2 år siden
4) bror Anders Lauridsen, død uden børn
5) bror Christen Lauridsen í Hølkerup [i Egebjerg sogn] på Kongens gods, død sidste Mikkels tide
6) søster Anne Lauridsdatter, død for 20 år siden, var g.m. Peder Andersen i Unnerud [i Egebjerg sogn] på Kongens gods
7) søster Bodil Lauridsdatter, død 13 år gammel.

95    Anne Cathrine i Nykøbing Sjælland, der døde 26.2.1759, fol.289.
Enke efter [Andreas Schindler]. B:
1) Jørgen Andreassen Schindler 13
2) Josef Carl Schindler 10.
FM:
1 Bent Olufsen, smed, enke efter afdødes søster
2 mors farbror Laurids Pedersen i Hønsinge [i Vig sogn] på kongens gods.

96    Jens Lauridsen Ringholm og hustru Maren Pedersdatter i Nykøbing Sjælland, der begge døde 14.2.1759, fol.292B, 428.
B:
1) Kirsten Jensdatter 15. Ved skiftet efter søsteren 20.11.1766 er hun g.m. Oluf Andersen Schaltz, værtshusmand i København
2) Karen Jensdatter 13. der døde 20.11.1766. Skifte samme dag
3) Birgitte Margrethe Jensdatter 8.
FM:
1 morbror Søren Pedersen
2 farbror Henrik Lauridsen.

97    Dorthe Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 24.11.1759, fol.299.
E: Christoffer Gottschalck, bager. B:
1) Laurids Christoffersen 4½
2) Jørgen Christoffersen 2½.
FM: morfar Laurids Danielsen.
Enkemandens første ægteskab med [Sidse Jørgensdatter]. Arv til B:
1) Christiane Christoffersdatter.

98    Rasmus Nielsen From, sadelmager i Nykøbing Sjælland. 29.5.1759, fol.302.
E: Anne Mogensdatter. LV: bror Thomas Mogensen, snedker. B:
1) Jørgen Rasmussen 18, i sadelmagerlære i København
2) Mogens Rasmussen 12.
FM: halvsøsters mand Laurids Olufsen, handskemager.
Afdøde døde 22.5.1759.

99    Hans Christensen i Nykøbing Sjælland. 25.8.1759, fol.307.
E: Sidse Villumsdatter. LV: Søren Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Christen Hansen 24, i København
2) Hans Hansen 22, i Kalundborg
3) Birthe Hansdatter 16.
FM: Jørgen Andersen.
Afdøde døde 17.8.1759.

100    Peder Olufsen, skomager i Nykøbing Sjælland. 28.11.1759, fol.308.
E: Dorthe Jørgensdatter. LV: Bertel Johansen. B:
1) Oluf Pedersen 12
2) Sidse Pedersdatter 12
3) Rasmus Pedersen 8
4) Jørgen Pedersen 4.
FM: farbror Bent Olufsen, smed.

101    Anne Knudsdatter i Nykøbing Sjælland. 9.12.1759, fol.307.
E: Joen Arvesen. B:
2) Gundil Joensdatter g.m. Gustav Eriksen
3) Kirsten Joensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christensen.
Afdøde døde 6.11.1759.

102    Anne Andersdatter i Nykøbing Sjælland. 1.5.1760, fol.309B.
A:
1) mor Kirsten Olufsdatter, enke efter Anders Christoffersen, skifte 9.1.1737 lbnr.8
1) søster Karen Andersdatter 35.
Mors andet ægteskab med [Peder Nielsen, skifte 5.4.1752 lbnr.63]. B:
2) halvbror Anders Pedersen 23, skomagersvend i København
3) halvsøster Johanne Pedersdatter 21, i København.
Afdøde døde i København i 1757, skifte Københavns Stads jurisdiktion 8.11.1757.

103    Rasmus Nielsen i Nykøbing Sjælland, der døde 13.11.1759, fol.311.
Enkemand efter Karen Olufsdatter, død 27.10.1759.
Hans A:
1) bror Peder Nielsen i Ulkerup i Ods herred på kongens gods
2) bror Laurids Nielsen, smed, [skifte 31.10.1744 lbnr.29]. 6B:
a Sidse Lauridsdatter, født København Holmen 14.12.1727, g.m. Frands Johansen Kreil, guldsmedesvend i København
b Kirsten Lauridsdatter, født København Holmen 25.6.1730, g.m. Henrik Vilhelm Skoler, tambur ved søkadetakademiet i København
c Niels Lauridsen, født København Holmen 10.5.1733, smedesvend i Fredensborg
d Annike Lauridsdatter, født København Holmen 3.4.1736
e Anne Marie Lauridsdatter, født Nykøbing Sjælland 16.10.1739
f Laurids Lauridsen, født Nykøbing Sjælland 4.11.1743
3) halvbror Villum Nielsen, død. 2B:
a Niels Villumsen i Højby i Ods herred på Kongens gods
b Ellen Villumsdatter g.m. Mads Pedersen i Glostrup i Egebjerg sogn, på kongens gods.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Sidse Sørensdatter g.m. Christen Simonsen i Rørvig
2) Birthe Sørensdatter g.m. Christen Hansen i Kalundborg
3) Kirsten Sørensdatter g.m. Jens Madsen, soldat i Holsten, nu i Nykøbing Sjælland.
Desuden nævnes hans søskendebarn Årsele Andersdatter, enke i Højby i Ods herred.

104    Knud Mortensen i Nykøbing Sjælland. 6.3.1760, fol.319.
E: Karen Jensdatter. LV: Laurids Thomsen. B:
1) Bente Knudsdatter 12.
FM: Andreas Andreassen.
Afdøde døde 6.2.1760 i Kisserup mølle [i Udby sogn] på Tuse næs.

105    Kirsten Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 15.9.1760, fol.320.
E: Christen Jensen. A:
1) halvsøster Gertrud Olufsdatter, død. 2B:
a Laurids Jørgensen, bødker i Abildøre i Egebjerg sogn på kongens gods
b Anne Jørgensdatter, død for et år siden, var g.m. Jens Hansen, smed i Bråde i Egeskov sogn. 4B:
1 Hans Jensen 10
2 Jørgen Jensen 7
3 Kirsten Jensdatter 4
4 Sidse Jensdatter 1.

106    Peder Gundersen i Nykøbing Sjælland, der døde 7.11.1760, fol.323B.
Enkemand. [Skifte efter afdødes hustru 31.10.1744 lbnr.30].
1) Gunder Pedersen 32, skræddersvend i Helsingør
2) Jørgen Pedersen 30, skrædder i København
3) Karen Pedersdatter i København.
FM: Gunder Mogensen.

107    Rigmor Johansdatter i Nykøbing Sjælland. 7.4.1761, fol.324B.
E: Oluf Børgesen. B:
1) Johan Olufsen 30, snedker
2) Sidse Lucie Olufsdatter
3) Bente Helene Olufsdatter.
FM: Christen Johansen, handskemager.
Afdøde døde 8.3.1761.

108    Martha Arentsdatter i Nykøbing Sjælland. 11.7.1761, fol.326B.
E: Morten Lauridsen Guldsmed.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 10.1.1761 af kulde og frost i Rørvig, hvor hun er begravet.

109    Else Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 3.2.1761, fol.326B.
E: Rasmus Sørensen, skomager. B:
1) Anne Rasmusdatter 28, i København
2) Sofie Rasmusdatter g.m. Thomas Green kældermand i København
3) Søren Rasmussen 20, i skomagerlære i København
4) Peder Rasmussen 18, i skomagerlære i København
5) Jørgen Rasmussen 12.
FM: fars halvbror Anders Sørensen, handskemager.

110    Margrethe Ibsdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Sjælland. 8.2.1762, fol.328.
Uden ægteskab B:
1) Karen 1, hos afdødes mor Lisbeth Andersdatter i Svinninge i Nørre Asmindrup sogn på Asmindrup kirkes gods der tilhører Nikolaj Dajon, hvor afdøde døde 4.10.1761.
FM: Simon Birch.

111    Poul Frederik Spleth i Nykøbing Sjælland. 16.11.1762, fol.329, 341.
Enke efter Mette Jacobsdatter Dahl, skifte sluttet 8.1.1756. B:
1) Charlotte Amalie Spleth, der døde, skifte 22.12.1762
2) Anne Spleth g.m. Johan Holm, købmand i Svendborg
3) Esther Marie Spleth
4) Frederikke Beathe Spleth i Gimlinge præstegård.
Arv i boet efter [afdødes hustrus søster Dorthe Jacobsdatter] Dahl, [skifte Ods herred gejstlig 13.7.1753 lbnr.32], var g.m. [Hans Barach Schanke], præst i Fårevejle og Dragsholm, [skifte Ods herred gejstlig 12.6.1737 lbnr.4] til:
1) Jens Eriksen i Veddinge [i Fårevejle sogn], død, skifte 27.6.1743. 2B:
a Rasmus Jensen
b Bodil Jensdatter.
FM:
1 morbror Mikkel Rasmussen i Store Grandløse.
2 Christen Jacobsen Dahl, præst i Asnæs.

112    Cathrine Clausdatter Byssing i Nykøbing Sjælland. 4.1.1762, fol.333.
E: Hans Jacobsen Skaarup, feldbereder. A:
1) søster [Maren Clausdatter Byssing, død, var g.m. Svend Pedersen, skifte 26.9.1736 lbnr.3]. 2B.
a Johanne Lisbeth Svendsdatter g.m. Christen Nielsen i Rørvig på Dragsholm gods
b Claus Svendsen 28, i Sundbyvester
2) søster, død. 1B:
a Johanne Sofie Hansdatter g.m. Ravn, soldat i København.

113    Jens Madsen, hjulmand i Nykøbing Sjælland. 30.3.1763, fol.338.
E: Maren Pedersdatter. LV: Simon Birch, toldforpagter. A:
1) søster Gertrud Madsdatter g.m. Hans Goridsen i Hønsinge på kongens gods
2) søster Bodil Madsdatter, død, var g.m. Mads Christensen i Hønsinge. 4B:
a Mads Madsen
b Hans Madsen
c Peder Madsen
d Morten Madsen
3) bror Hans Madsen i Hønsinge, død. 3B:
a Laurids Hansen
b Sidse Hansdatter g.m. Peder Lauridsen i Hønsinge
c Lisbeth Hansdatter.

114    Søren Lauridsen, fattigfoged og hustru Bente Thorsdatter i Nykøbing Sjælland. 10.9.1763, fol.342.
Arvinger angives ikke.

115    Anders Nielsen Guldsmed, fattigfoged i Nyborg. 10.9.1763, fol.342.
Arvinger angives ikke.

116    Hans Nielsen Holm, byfoged i Nykøbing Sjælland. 9.4.1757, fol.342B.
E: Ellen [Nielsdatter Sønderslev]. LV: Tønnes Roskilde, købmand. B:
1) Hans Hansen Holm
2) Holm, løjtnant på Citadellet i København
3) Oluf Hansen Holm, styrmand
4) Laurids Hansen Holm 16
5) Inger Cathrine Holm.

117    Didrik Pedersen, Svane, byskriver og købmand i Nykøbing Sjælland, der døde 28.8.1759, fol.347.
E: Anne Kirstine Birch, der døde 31.8.1759. B:
1) Peder Didriksen Svane 16
2) Kirsten Didriksdatter Svane 15
3) Marie Didriksdatter Svane 10
4) Hans Birch Didriksen Svane 5
5) Arine Didriksdatter Svane 2.
FM:
1 morbror Niels Christian Birch
2 morbror Simon Birch, toldforpagter.
Desuden nævnes afdøde hustrus søster jomfru Marie Birch.

118    Marie Hansdatter Birch i Nykøbing Sjælland. 17.7.1764, fol.364.
E: Christoffer Gottschalck, bager. B:
1) Hans Birch Gottschalck 4.
FM: morbror Niels Christian Birch.

119    Laurids Danielsen, overformynder og hjulmand i Nykøbing Sjælland. 10.9.1763, fol.366.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Laurids Lauridsen.
Første ægteskab med Anne Pedersdatter, [skifte 14.6.1756 lbnr.78]. B:
1) Else Lauridsdatter g.m. Johan Bertelsen, skomager
2) Dorthe Lauridsdatter, død, [skifte 24.11.1759 lbnr.97], var g.m. Christoffer Justesen Gottschalck, bager. 2B:
a Laurids Christoffersen 7
b Jørgen Christoffersen 6.
FM: Oluf Frederiksen Bang.
Testamente af 4.5.1762.

120    Birthe Cathrine Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 7.1.1765, fol.376.
E: Just Christian Andreassen Omø, feldbereder. B:
1) Peder Just Christiansen Omø 8½
2) Anne Cathrine Just Christiansdatter Omø 5
3) Marie Just Christiansdatter Omø 10 dage, der døde 8 dage efter sin mor.
FM: Morten Mortensen Sach.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Olufsdatter, skifte 29.6.1748 lbnr.44]. Arv til B:
1) Hans Peder Just Christiansen Omø
2) Fædder Højer Just Christiansen Omø
Enkemandens andet ægteskab med Maren Alexdatter, skifte 11.11.1755 lbnr.75. Arv til B:
3) Maren Justsdatter Christiansen Omø.

121    Jacob Jørgensen Lund, spillemand i Nykøbing Sjælland. 9.3.1765, fol.378B.
E: Susanne Andersdatter. LV: Jørgen Nielsen, musikant. B:
1) Sidsel Jacobsdatter 30
2) Jørgen Jacobsen 13
3) Anders Jacobsen 10
4) Maren Jacobsdatter 8.
FM: Andreas Svendsen.
Afdøde døde 7.2.1765.

122    Søren Mikkelsen i Nykøbing Sjælland. 26.3.1765, fol.380.
E: Ellen Hansdatter. B:
2) Sidse Sørensdatter 25, i Hollænderbyen på Amager
3) Niels Sørensen21, på Amager Land
4) Anne Sørensdatter 20, i Hollænderbyen på Amager
5) Birthe Sørensdatter 16, i Kastrup på Amager Land.
Første ægteskab med Cathrine [Eriksdatter, skifte 2.6.1740 lbnr.18]. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Peder Pedersen, matros på Amager.

123    Henrik Lauridsen i Nykøbing Sjælland. 24.3.1765, fol.381B.
E: Karen Jørgensdatter Juul. LV: Niels Christian Birch. B:
6) Jørgen Juul Henriksen 5
7) Laurids Henriksen 14 dage.
Første ægteskab med Ingeborg Madsdatter, [skifte 28.8.1758 lbnr.83]. B:
1) Mads Henriksen 21
2) Kirsten Henriksdatter 17
3) Karen Henriksdatter 15
4) Villum Henriksen 11
5) Niels Christian Henriksen 8.
FM: fasters mand Florents Danielsen.

124    Inger Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 20.7.1765, fol.384B.
E: Niels Clausen, daglejer. B:
2) Maren Nielsdatter 21, i København
3) Anne Margrethe Nielsdatter 12.
Hendes B:
1) Marie Vintsdatter, død, var g.m. en matros i København. Hun efterlader en søn.

125    Mette Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 20.7.1765, fol.385B.
E: Jens Jensen, snedker. A:
1) mors halvsøster, død. 1B:
a Ellen Pedersdatter, gift i København
samt uden angivelse af slægtskab A:
2) Margrethe Henriksdatter
3) Cathrine Henriksdatter g.m. Niels Jensen i Sonnerup i Højby sogn.

126    Jochum Jansen, hattemager i Nykøbing Sjælland. 10.9.1764, fol.386.
E: Inger Rasmusdatter. LV: Peder Jespersen Hersleb, præst i Nykøbing Sjælland. A:
1) bror Bent Johansen, hattemagersvend i København
2) bror Frederik Johansen, klejnsmed i Wien.
Afdødes far var soldat i Glückstadt.

127    Malene Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 1.2.1766, fol.389B.
E: Mads Pedersen, skomager. B:
1) Kirsten Madsdatter 13
2) Oluf Madsen 11
3) Anne Kirstine Madsdatter 8
4) Edel Marie Madsdatter 5.
FM: morbror Bent Olufsen, smed.

128    Jens Jensen, snedker i Nykøbing Sjælland. 7.11.1765, fol.390B.
Enkemand efter [Mette Pedersdatter, skifte 20.7.1765 lbnr.125].
Arvinger kendes ikke.

129    Elisabeth Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 24.12.1765, fol.393.
E: Johan Christoffer Behrens, klejnsmed.
Første ægteskab med [Jacob Nielsen Hoff, skifte 7.7.1746 lbnr.34]. B:
1) Marie Jacobsdatter, i København
2) Inger Kirstine Jacobsdatter g.m. Jacob Krag, skomager i Ringsted
3) Niels Christian Jacobsen 29.

130    Christiane Pedersdatter Mørch i Nykøbing Sjælland. 3.5.1766, fol.394B.
E: Peder Hansen Møller. B:
1) Hans Pedersen 10
2) Peder Christian Pedersen 5, hos sin moster Dorthe Pedersdatter, enke efter enkemandens morbror Christen Nielsen Tømmerup, købmand i Kalundborg
FM: mosters mand Niels Gotfredsen i Kalundborg.

131    Kirsten Jespersdatter i Nykøbing Sjælland. 3.6.1766, fol.397B.
E: Hans Johansen, skrædder. B:
1) Jesper Hansen 6 uger.
FM: Mads Sørensen.

132    Torsten Jørgensen, hattemager i Nykøbing Sjælland. 8.4.1766, fol.397.
E: Engelke Sørensdatter. LV: Laurids Thomsen. B:
2) Anne Margrethe Torstensdatter 10
3) Paulus Torstensen 4.
Første ægteskab med Cathrine Jacobsdatter, [skifte14.1.1756 lbnr.77]. B:
1) Jacob Torstensen 32, matros i Helsingør.

133    Johan Frederik Stub, købmand i Nykøbing Sjælland. 12.4.1765, fol.398.
E: Kirsten Hansdatter Birch. LV: bror Niels Christian Birch. A:
0) forældre [Hans Nielsen, Stub, byfoged i Skælskør, skifte Skælskør 22.1.1731 lbnr.190 og anden hustru Karen Thomasdatter Mandix, der død kort tid før sin mand]
1) søster [Johanne] Marie Stub g.m. Peder Mandal i Skælskør
2) søster Anne Sofie Stub g.m. Lind i København, der farer til søs p de lange rejser
3) søster Sara Charlotte Stub g.m. Andreas Drasbech, skoleholder på Langeland
4) bror Thomas Mandix Stub, degn i Undløse.
Samt halvsøskende.
Desuden nævnes enkens bror Simon Birch, toldforpagter.

134    Johan Henrik Müllertz, kornet i Nykøbing Sjælland, der døde 21.6.1758, fol.403.
E: Anne Cathrine Hellevad, der døde 15.8.1758. B:
1) Adolf Müllertz 12
2) Frederik Müllertz 10
3) Anne Sofie Müllertz 8
4) Johan Carl Müllertz 7
5) Christian Müllertz 6
6) Simon Müllertz 4
7) Ferdinand Casper Müllertz 3 mdr.
FM:
1 Niels Christian Birch
2 Johan Holm.
Arv efter enkens far Simon [Pedersen] Hellevad, præst i Seden og kapellan i Åsum, skifte Åsum herred gejstlig 4.5.1757 lbnr.36.
Arv efter enkens bror Peder Christian Hellevad, student i Nykøbing Sjælland, [skifte Ods herred gejstlig 10.8.1758 lbnr.49].

135    Oluf Lauridsen rytter i Nykøbing Sjælland. 28.6.1766, fol.426B.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Johan Christoffer Behrens, klejnsmed. B:
1) Karen Olufsdatter 9.
FM: Villum Henriksen.

136    Anne Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 10.6.1767, fol.429.
E: Hans Hansen, snedker. B:
1) Gertrud Hansdatter 6.
FM: Fædder Højer Justesen.
Afdøde døde 10.5.1767.

137    Just Christian Andreassen Omø, feldbereder i Nykøbing Sjælland. 21.11.1767, fol.430.
E: Martha Christensdatter. LV: Simon Birch. B:
7) Birthe Cathrine Justsdatter 1.
Første ægteskab med [Maren Olufsdatter, skifte 29.6.1748 lbnr.44]. B:
1) Hans Peder Justesen Omø 33, feldbereder
2) Fædder Højer Justesen Omø 30, skomager.
3) Oluf Justesen Omø 24.
Andet ægteskab med [Maren Alexdatter, skifte 11.11.1755 lbnr.75]. B:
4) Maren Justsdatter Omø 17.
Tredje ægteskab med [Birthe Cathrine Pedersdatter, skifte 7.1.1765 lbnr.120]. B:
5) Peder Just Christiansen Omø 8½
6) Anne Cathrine Just Christiansdatter Omø 5.

138    Maren Rasmusdatter i Nykøbing Sjælland. 21.12.1767, fol.433.
Enke efter Jens Thomsen. B:
2) Anne Jensdatter g.m. Niels Christian Jacobsen, klejnsmed
3) Bodil Jensdatter g.m. Hans Hansen Lund, tømrer.
FM: Fædder Højer Justesen, skomager.
Hendes B:
1) Birthe Cathrine Pedersdatter, [skifte 7.1.1765 lbnr.120], var g.m. Just Christian Andreassen Omø, feldbereder, [skifte 21.11.1767 lbnr.137]. 2B:
a Peder Justesen 11
b Anne Cathrine Justsdatter 8.

139    Johanne Christensdatter i Nykøbing Sjælland. 10.1.1769, fol.434B.
E: Laurids Jespersen, feldbereder. B:
1) Henrik Lauridsen 8 uger.
FM: morfar Christen Johansen.

140    Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 4.7.1768, fol.435B.
Enke efter Niels Jensen, tømrer, [skifte 23.10.1750 lbnr.56]. B:
1) Christen Nielsen 28, skomager i Ringsted
2) Maren Nielsdatter 26, i Kalundborg
3) Margrethe Nielsdatter 24.
FM: Christen Jensen.

141    Maren Hansdatter, ugift i Nykøbing Sjælland. 12.1.1769, fol.436B.
A:
1) bror Laurids Hansen i Klint [i Højby sogn]
2) bror Jørgen Hansen40, i Stårup [i Højby sogn]
3) bror Jacob Hansen, død. Enken nu g.m. Mikkel Christensen i Nyrup. 4B:
a Laurids Jacobsen 16
b Karen Jacobsdatter
c Sidse Jacobsdatter
d Marie Jacobsdatter
4) søster Inger Hansdatter
5) halvsøster Dorthe Jørgensdatter, enke i Nykøbing Sjælland
6) halvsøster Anne Jørgensdatter i Nykøbing Sjælland.
Afdøde havde tjent i Hundstrup.

142    Niels Christiansen, skomager i Nykøbing Sjælland. 26.5.1769, fol.437.
E: Inger Madsdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Christian Nielsen i Reerslev
2) Gertrud Nielsdatter g.m. Gunder Mogensen, skomager.

143    Jacob [Alexander] Preben Banner von Hey, major i Nykøbing Sjælland. 16.9.1768, fol.4338.
E: Else Kirstine Rosenvinge. LV: Christen Nikolaj Lind. B:
1) Anne Cathrine von Hey, i Jylland
2) Anne Margrethe von Hey
3) Jacob von Hey 19
4) Hans Vilhelm von Hey 16
5) Johan Musmann von Hey 15
6) Herluf Trolle von Hey 8.
FM: farbror Balthasar von Hey, løjtnant.
Afdøde, [der havde ejet Tallerupgård i Tommerup sogn på Fyn], døde 11.9.1768.

144    Hans Lauridsen i Nykøbing Sjælland. 16.11.1769, fol.441B.
E: Johanne Johansdatter. LV: Frederik Olufsen.
Første ægteskab med [Anne Andersdatter i Nykøbing Sjælland. 2.5.1737 lbnr.23]. B:
1) Jens Hansen 40, skomager i Husum ved København.

145    Kirsten Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 2.4.1770, fol.442.
E: Helle Børgesen. A:
1) søskendebarn g.m. Peder Pedersen, gårdmand i Nakke i Rørvig sogn
2) søskendebarn g.m. Peder Pedersen, husmand i Nakke
3) søskendebarn Margrethe i de fattiges huse i Rørvig.

146    Dorthe Jørgensdatter i Nykøbing Sjælland. 8.2.1770, fol.443B.
Enke efter Peder Olufsen, [skifte 28.11.1759 lbnr.100]. B:
1) Oluf Pedersen 23, skomagersvend i Århus
2) Sidse Pedersdatter 23, i København
3) Rasmus Pedersen 16, i grovsmedelære
4) Jørgen Pedersen 14.
FM: farbror Bent Olufsen, smed.

147    Hans Christensen Fischer i Nykøbing Sjælland. 18.2.1771, fol.446B.
E:Maren Jensdatter. LV: Jacob Jensen Kæmpe. B:
1) Anne Hansdatter 20.
FM: fasters mand Niels Aalbæk.

148    Gustav Eriksen, snedker i Nykøbing Sjælland. 1.5.1771, fol.448B.
E: Gundil Joensdatter. LV: Claus Pedersen. B:
1) Anne Gustavsdatter 25
2) Christen Gustavsen 21, i København
3) Birthe Gustavsdatter 16
4) Erik Gustavsen 12
5) Marie Gustavsdatter 10
6) Jens Gustavsen 7.
FM: fasters mand Albert Svendsen, bødker.

149    Bertel Johansen i Nykøbing Sjælland. 17.11.1770, fol.450.
E: Maren Lauridsdatter.LV: Christen Nikolaj Lind. B:
1) Anne Bertelsdatter 40
2) Maren Bertelsdatter g.m. Mads Pedersen, skomager
3) Johan Bertelsen 38
4) Bente Bertelsdatter 34, i København.

150    Thomas Blichfeldt i Nykøbing Sjælland, der døde 10.4.1771, fol.455.
E: Elisabeth Meyer. LV: Abraham Meyer. A:
1) søster Blichfeldt i Thisted, enke efter Lautrup, ritmester ved søn i København.
Arv i boet efter Poul Jørgensen til B:
1) Jørgen Poulsen
ved Laurids Poulsen.

151    Christian Müllertz i Nykøbing Sjælland. 13.5.1771, fol.460.
A:
0) forældre [Johan Henrik] Müllertz, kornet i Nykøbing Sjælland, skifte 21.6.1758 lbnr.134 og [Anne Cathrine Hellevad, der døde 15.8.1758]
1) bror Adolf Müllertz 25, i København
2) Frederik Müllertz 24, i Kalundborg
3) Anne Sofie Müllertz, i København
4) Johan Carl Müllertz 23, apotekersvend i Roskilde
6) Simon Müllertz 17, i Slagelse latinskole
7) Ferdinand Casper Müllertz 12, i Grevinge.
Afdøde døde i København for 4 år siden.

152    Karen Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 28.11.1771, fol.467.
Anders Damberg, skrædder. B:
3) Andreas Damberg 5
4) Johan Damberg 3.
Af første ægteskab B:
1) Alexander Berner 10
2) Caroline Berner 8.
FM: Johan Bertelsen.

153    Christen Johansen, handskemager i Nykøbing Sjælland. 25.10.1770, fol.469.
E: Ellen Christensdatter. LV: Christen Nikolaj Lind. B:
1) Christen Christensen, i udlandet
2) Johanne Christensdatter, [skifte 10.1.1769 lbnr.139]. E: Laurids Jespersen, feldbereder. Hendes barn
3) datter g.m. Oluf Justesen Omø
4 datter g.m. Niels Sørensen.Nykøbing Sjælland Byfoged
Skifteprotokol
1769-1806154    Christoffer Gottschalck, bager i Nykøbing Sjælland. 14.4.1769, fol.2.
E: Anne Dorthe Norge. LV: Laurids Jespersen. B:
6) Morten Gottschalck 3
7) Marie Gottschalck 1.
Første ægteskab med Sidse Jørgensdatter. B:
1) Marie Gottschalck g.m. Bent Olufsen
2) Christiane Gottschalck g.m. Daniel de Hohn, sadelmager i Nykøbing Sjælland
Andet ægteskab med Dorthe Lauridsdatter, [skifte 24.11.1759 lbnr.97]. 2B:
3) Laurids Christoffersen 15
4) Jørgen Christoffersen 12.
Tredje ægteskab med Marie Hansdatter Birch, [skifte 17.7.1764 lbnr.118]. B:
5) Hans Birch Gottschalck 9.
FM: morbror Niels Christian Birch.

155    Christian Faber i Grønnehave ved Nykøbing Sjælland. 7.2.1771, fol.23.
E: Elisabeth Eriksdatter Stub. LV: svigersøn Simon Birch, toldforpagter i Nykøbing Sjælland.
Første ægteskab med en købmandsenke i Roskilde. A:
0) forældre [Jens Madsen Faber, præst i Gislev og Ellested, skifte Gudme herred gejstlig 28.6.1719 lbnr.40 og Anne Sofie Jacobsdatter, død Tårnborg ved Korsør 2.12.1739]
1) søster Christiane Augusta Faber g.m. Elias Naur Fabricius, præst i Køng
2) søster Birthe Faber g.m. Peder [Christiansen] Bøgvad, tolder og postmester i Bogense.
Fars første ægteskab med [Birgitte Marie Brodersdatter Riisbrigh, skifte Gudme herred gejstlig 26.6.1699 lbnr.14]. B:
3) halvbror Henrik Jensen Faber, præst i Ringe, [skifte Gudme herred gejstlig 9.2.1733 lbnr.50]. 1B:
a Erik Henriksen Faber i Verninge
4) halvbror Erik Jensen Faber i Sønder Åby, præst [i Husby og Wedellsborg kapel, død 1715]. 2B:
a en søn i Norge, død. 1B:
1 en søn, der er kirurg i København
5) halvsøster Marie Kirstine Faber, død, var g.m. Poul Haagerup, præst i Gislev og Ellested, [skifte Gudme herred gejstlig 7.2.1757 lbnr.65]. Efterlader en søn og 3 døtre
6) halvsøster Elisabeth Sofie Jensdatter Faber g.m. Skovholt, kaptajn i Norge, begge døde. 2B:
a Birgitte Riisbrigh Skovholt g.m. Christen Hansen (eller Lauridsen) Møller, toldbetjent i Næstved
b en datter, enke efter en løjtnant i Arendal i Norge
7) halvsøster Mette Margrethe Faber g.m. Hr. Lundius i Kappel, begge døde.
Efterlader en datter.
Afdøde havde været overlods og toldforpagter i Rørvig.

156    Karen Christiansdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 9.8.1773, fol.31.
E: Jørgen Nielsen, musikant.
Afdøde var født i Hundstrup (Hundslund?) degnebolig og efterlader arvinger i Hundstrup.

157    Johanne Johansdatter i Nykøbing Sjælland. 19.3.1774, fol.33.
Enke efter Hans Lauridsen, [skifte 16.11.1769 lbnr.144]. A:
1) søster Lucie Johansdatter, død, var g.m. Niels Jensen, hjulmand i Nakke i Rørvig sogn på kongens gods. 1B:
a en datter g.m. Frederik Olufsen i Nykøbing Sjælland.
Afdøde var født i Skåne.

158    Sidse Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 7.10.1774, fol.34B.
E: Christen Jensen. B:
1) Jens Christensen 10
2) Kirsten Christensdatter 9
3) Bodil Christensdatter 8
4) Cathrine Christensdatter 6
5) Rasmus Christensen 6 mdr.

159    Christen Nielsen Sønderslev, byskriver i Nykøbing Sjælland. 4.1.1775, fol.36.
A:
1) søster Kirsten Nielsdatter Sønderslev, død, var g.m. [Hans Simonsen Birch, skifte 13.4.1742 lbnr.24]. 5B:
a Niels Christian Birch
b Anne Kirstine Birch, død [31.8.1759], var g.m. Didrik [Pedersen] Svane, [skifte 28.8.1759 lbnr.117]. Hendes børn
c Simon Birch, købmand
d Marie Birch, død. Hendes børn
e Kirsten Birch i København
2) søster Anne Nielsdatter Sønderslev, død, var g.m. Hans [Madsen] Bruun, præst i Nykøbing Sjælland og Rørvig, [skifte Ods herred gejstlig 11.8.1722 lbnr.7]. 1B:
a [Niels Hansen] Bruun, præst i Store Tåstrup og Ugerløse
3) søster Ellen Nielsdatter Sønderslev, søs, var g.m. Hans Nielsen Holm, byfoged, [skifte 9.4.1757 lbnr.116]. Hendes børn.

160    Andreas Svendsen, drejer i Nykøbing Sjælland. 12.1.1775, 37B.
E: Lisbeth Jørgensdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) Andreas Andreassen
2) Niels Andreassen 24, i København
3) Eva Marie Andreasdatter g.m. Laurids Christoffersen i København.

161    Kirsten Olufsdatter. 7.2.1774, fol.38, 45B.
Enke efter Peder Nielsen, [skifte 5.4.1752 lbnr.63]. B:
2) Anders Pedersen 36, i Norge
3) Johanne Pedersdatter 34 g.m. Anders Jensen Falch i København.
Hendes B:
1) Karen Andersdatter 55.
FM: Morten Mortensen Sach.

162    Laurids Olufsen, ugift i Nykøbing Sjælland. 9.4.1775, fol.40B.
A:
1) søskendebarn, død. 1B:
a Mads Henriksen
2) mors søster, død. 3B:
a Anders Pedersen i Glostrup i Egebjerg sogn på kongens gods
b Niels Pedersen i Holmstrup i Højby sogn
c Ingeborg Pedersdatter g.m. Hans Madsen i Glostrup i Egebjerg sogn
3) bror eller søster til en af afdødes forældre, død. 2B:
a Hans Christensen i Hølkerup i Egebjerg sogn
b Inger Christensdatter g.m. Peder Sørensen i Hølkerup
4) bror eller søster til en af afdødes forældre, død. 1B:
a Laurids Jensen i Valby ved København.

163    Louise Aagaard i Nykøbing Sjælland. 26.1.1775, fol.46.
E: Jørgen Nielsen, musikant. A:
1) mor [Marie Ambrosiusdatter Nyborg], enke efter [Benjamin Lauridsen] Aagaard, degn i Stenmagle og Stenlille, [død 4.5.1763]
2) bror Jens Aagaard, degn i Niløse
3) søster Kirstine Marie Aagaard g.m. Gregers Lund i Årup mølle på Sæbygård gods
4) søster Marie Elisabeth Nyborg, [begravet 2.12.1772], var g.m. Jacob [Clausen] Vinsløv, degn i Høng. 3B:
a Claus Benjamin Vinsløv 16
b Jacobine Vinsløv 12
c Jacob Vinsløv 6.

164    Abraham de Hohn, snedker i Nykøbing Sjælland. 8.11.1775, fol.49B.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Andreas Abrahamsen 14
2) Anne Marie Abrahamsdatter 10
3) Ellen Kirstine Abrahamsdatter 8
4) Abraham Abrahamsen 7.
FM: Niels Aalbæk.

165    Florents Danielsen i Nykøbing Sjælland. 4.9.1775, fol.51B.
E: Ingeborg Lauridsdatter. LV: Mads Henriksen. B:
3) Christian Florentsen 30
4) Daniel Florentsen 24
5) Kirsten Florentsdatter g.m. Peder Pedersen, grovsmed i Nivå
6) Karen Florentsdatter i København
7) Marie Florentsdatter i København
8) Birthe Margrethe Florentsdatter.
[Første ægteskab med Karen Rasmusdatter Sachs, skifte 22.6.1740 lbnr.19]. B:
1) Anne Cathrine Florentsdatter
2) Else Florentsdatter g.m. Villads Hansen
FM: farbrors søn Daniel Madsen.

166    Morten Hansen, avlsmand i Nykøbing Sjælland. 3.2.1776, fol.55B.
E: Anne Jensdatter. LV: Laurids Jespersen. B:
1) Rasmus Mortensen 20, i feldberederlære i Slagelse.
FM: Søren Olufsen.

167    Helene Birch i Nykøbing Sjælland. Samfrændeskifte 29.6.1776, fol.56B.
E: Simon Birch, købmand. B:
1) Hans Christoffer Birch 17
2) Christian Faber Birch 16
3) Kirstine Lisbeth Birch 15
4) Anne Sofie Birch 12
5) Margrethe Cathrine Birch 11
6) Eva Marie Bich 10
7) Georgia Birch 7
8) Børge Christian Birch 1½.
FM: Niels Christian Birch.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1767.

168    Mads Danielsen, skomager i Nykøbing Sjælland. 4.1.1775, fol.58.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Rasmus Sørensen. B:
1) Søren Madsen i Århus
2) Daniel Madsen i Nykøbing Sjælland
3) Laurids Madsen, skomager i Holbæk
4) Anne Madsdatter g.m. Thomas Mogensen, snedker i Nykøbing Sjælland
5) Else Madsdatter g.m. en smed i Kongens Lyngby.

169    [Anne Marie] Aagaard, ugift i Nykøbing Sjælland, der døde 6.5.1776.
Arvinger angives ikke.
Vedlagt bevilling at være egen værge for:
1) Margrethe Aagaard i København
2) Marie Sybille Aagaard i København,
der er bilag i skiftet efter Peder Aagaard, købmandskarl i Ålborg, skifte Ålborg 2.7.1773 lbnr.3020.

170    Laurids Jensen, vægter i Nykøbing Sjælland. 2,9,1776, fol.59B.
E: Marie Svendsdatter. LV: Niels Jensen. B:
1) Sofie Lauridsdatter g.m. Jacob Bentsen
2) Bodil Lauridsdatter 23
3) Karen Lauridsdatter 22
4) Eva Lauridsdatter 20
5) Anne Lauridsdatter 17
6) Jens Lauridsen 13
7) Peder Lauridsen 10.

171    Maren Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 29.3.1777, fol.63.
Enke efter Jens Madsen, [skifte 30.3.1763 lbnr.113]. A:
1) bror Poul Pedersen, død. 3B:
a Peder Poulsen i Rørvig på Dragsholm gods
b Hans Poulsen, møller i Rørvig på Dragsholm gods
c Laurids Poulsen i København.

172    Anne Elisabeth Wilten i Nykøbing Sjælland. 13.10.1777, fol.64B.
E: Morten Mortensen Sach. B:
1) Anne Mortensdatter 2.
FM: farfar Morten Mortensen Sach.

173    Sofie Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 7.2.1778, fol.65B.
E: Tulle Mikkelsen, møller. B:
1) Michael Tullesen 19
2) Johan Tullesen 17
3) Mads Tullesen 15
4) Anne Louise Tullesdatter 11
5) Peder Juul Tullesen 8.
FM: morbror Christian Lauridsen.

174    Morten Mortensen Sach i Nykøbing Sjælland. 24.2.1778, fol.68B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Laurids Lauridsen. B:
1) Oluf Mortensen 30
2) Morten Mortensen 27
3) Gunder Mortensen 21
4) Laurids Mortensen 19
5) Ellen Mortensdatter i Helsingør.

175    Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 24.2.1778, fol.70B.
E: Jacob Henriksen. B:
1) Henrik Jacobsen 15
2) Ingeborg Jacobsdatter 10
3) Maren Jacobsdatter 7.
FM:
1 farbror Christian Henriksen
2 farbror Villum Henriksen.

176    Elisabeth [Eriksdatter] Stub i Nykøbing Sjælland. 18.4.1777, fol.72.
Enke efter Christian Faber, [skifte 7.2.1771 lbnr.155].
Af første ægteskab B:
1) Børge Birch på Sankt Thomas i Vestindien
2) Cathrine Birch, enke efter Schive, birkeskriver i Nivå
3) Helene Birch, [skifte 29.6.1776 lbnr.167]. E: Simon Birch, købmand. 8B:
a Hans Christoffer Birch 19
b Christian Faber Birch 17
c Kirstine Lisbeth Birch 16
d Anne Sofie Birch 14
e Margrethe Cathrine Birch 13
f Eva Marie Birch 11
g Georgia Birch 8
h Børge Christian Birch 2.
FM: Niels Christian Birch.

177    Johan Theist, kirurg i Nykøbing Sjælland, der døde 22.2.1777, fol.74.
Enkemand. B:
1) Peder Johansen Theist, kirurg i Nykøbing Sjælland Mors
2) Marie Agathe Johansdatter Theist g.m. Andreassen, gibser og murer på Hirschholm, begge døde. 5B:
a Morten Andreassen, kok hos Schimmelmann
b Frederik Andreassen, snedkersvend i København
c Christian Andreassen, snedkersvend i København
d Hans Andreassen
e Peder Andreassen
3) Maren Johansdatter Theist g.m. Svabo på gården Inderkrogen ved Bergen i Norge.

178    Christen Gustavsen, bødker i Nykøbing Sjælland. 29.12.1778, fol.82.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christian Jørgensen, klejnsmed. B:
1) Birthe Christensdatter 6 mdr.
FM: Niels Aalbæk.

179    Dorthe Margrethe Kjær i Nykøbing Sjælland. Samfrændeskifte 26.3.1781, fol.84.
E: Peder Lauridsen Skov, købmand. B:
1) Marie Cathrine Skov 20
2) Anne Kirstine Skov 19
3) Nikolaj Kjær Skov 17
4) Margrethe Cathrine Skov 15
5) Ulrikke Christine Skov 14
6) Laurids Skov 12.
FM: morbror Anders Kjær, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1776.

180    Anne Margrethe Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 6.1.1780, fol.85.
A:
1) bror Christen Nielsen, skomager i Valsølille på Skjoldenæsholm gods
2) søster Maren Nielsdatter i København.

181    Anne Jørgensdatter i Nykøbing Sjælland. 3.2.1779, fol.86.
A:
1) søster [Dorthe Jørgensdatter, skifte 8.2.1770 lbnr.146, var g.m. Peder Olufsen, skifte 28.11.1759 lbnr.100]. 4B:
a Oluf Pedersen 32, i Århus
b Sidse Pedersdatter
c Rasmus Pedersen 26, smedesvend
d Jørgen Pedersen 24
2) halvsøster Inger Hansdatter
3) halvbror Jørgen Hansen i Skårup
4) halvbror Laurids Hansen.
(Sml.lbnr.141).

182    Laurids Nielsen, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 15.1.1780, fol.87.
E: Anne Margrethe Johansdatter. LV: Laurids Lauridsen. B:
1) Niels Lauridsen
2) Inger Mette Lauridsdatter 25
3) Karen Lauridsdatter 23
4) Peder Samuel Lauridsen 21.
FM: Johan Clausen.

183    Mads Trane, daglejer i Nykøbing Sjælland. 21.12.1780, fol.91B.
Enkemand. B:
2) Hans Madsen 22
3) Anne Margrethe Madsdatter 18
4) Petrea Madsdatter 15.
FM: morbror Niels Lauridsen, hugger i Svinninge i Asmindrup sogn.
Af første ægteskab B:
1) Anne Madsdatter g.m. Villum Olufsen, skibstømrer i København.
Desuden nævnes første hustrus bror Tulle Mikkelsen i Nykøbing Sjælland.

184    Bent Olufsen, smed i Nykøbing Sjælland. 16.1.1781, fol95B.
E: Marie Christoffersdatter Gottschalck. LV: Tulle Mikkelsen. B:
3) Anne Kirstine Bentsen 20, der ægter Rasmus Pedersen, grovsmed
4) Sidse Bentsdatter 16
5) Peder Bentsen 14
6) Christoffer Gottschalck Bentsen 11.
Første ægteskab med [Anne Christine Christian Rasmusdatter, skifte 31.7.1758 lbnr.85]. B:
1) Dorthe Marie Bentsdatter g.m. Daniel Madsen, skomager
2) Oluf Bentsen 30.
Bevilling til uskiftet bo af 2.3.1781.

185    Christiane Gottschalck i Nykøbing Sjælland. 15.12.1781, fol.97.
Enke efter Daniel de Hohn, sadelmager. A:
0) forældre [Christoffer Gottschalck, skifte 14.4.1769 lbnr.154 og Sidse Jørgensdatter]
1) søster Marie Gottschalck, enke efter Christen Pedersen Schmidt.
Fars andet ægteskab med [Dorthe Lauridsdatter, skifte 24.11.1759 lbnr.97]
2) halvbror Laurids Christoffersen
3) halvbror Jørgen Christoffersen.
Fars tredje ægteskab med [Marie Hansdatter Birch, skifte 17.7.1764 lbnr.118]
4) halvbror Hans Birch Gottschalck 9.
Fars fjerde ægteskab med [Anne Dorthe Norge].
5) halvbror Morten Gottschalck.

186    Andreas Andreassen i Nykøbing Sjælland. 27.7.1779, fol.97.
E: Sidse Nielsdatter. LV: Johan Olufsen. B:
2) Niels Andreassen 19
3) Andreas Andreassen 17
4) Engel Marie Andreasdatter
5) Ingeborg Andreasdatter 8.
Første ægteskab med [Marie Mikkelsdatter, skifte 26.5.1759 lbnr.92]. B:
1) Anne Andreasdatter, gift i København.

187    Johanne Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 8.5.1782, fol.99.
E: Peder Andersen. B:
1) Sara Lisbeth Pedersdatter g.m. Hans Casper Haug, daglejer i København
2) Martha Pedersdatter g.m. Rasmus Rasmussen Køge, musketer i Højby
3) Marie Pedersdatter
4) Laurids Pedersen 19.

188    Karen Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 24.5.1782, fol.100B.
E: Enevold Jørgensen. A;
1) far Oluf Svendsen, snedker.

189    Arnold Jonas Wulfeldt, ugift musikant i Nykøbing Sjælland, der døde 22.1.1783, fol.101B.
A:
0) forældre Thomas Wulfeldt i Korsør, [skifte Korsør 1.5.1743 lbnr.402 og Marie Eriksdatter Kolding]
1) bror Peder Wulfeldt, døbt Korsør 23.4.1730, organist i Næstved
2) søster Johanne Brahms Wulfeldt, døbt Korsør 30.3.1735.

190    Hans Hansen Lund, tømrer i Nykøbing Sjælland. 10.7.1783, fol.104.
E: Bodil Jensdatter. LV: Fædder Højer. B:
1) Anne Marie Hansdatter 21, i København.
FM: mosters mand Niels Christian Jacobsen, smed.

191    Peder Hansen Møller i Nykøbing Sjælland. 27.9.1783, fol.105.
E: Birthe Cathrine Pedersdatter LV: Laurids Lauridsen, købmand. B:
2) [Peder Qvist Pedersen 16]
3) Christiane Pedersdatter 15
4) Anne Marie Pedersdatter 11
5) Cathrine Marie Pedersdatter 6
6) Christian Pedersen 3.
FM: Rasmus Pedersen, smed.
Første ægteskab med [Christiane Pedersdatter Mørch, skifte 3.5.1766 lbnr.130]. B:
1) Hans Pedersen 27.

192    Anders Olufsen Østrup, pensioneret rytter i Nykøbing Sjælland. 3.3.1784, fol.106.
E: Anne Margrethe Olufsdatter LV: Christoffer Steinmüller. B:
1) Sivert Andersen 25, geworben rytter i Kalundborg
2) Ingeborg Cathrine Andersdatter 18
3) Christian Faber Andersen 14
4) Anne Marie Andersdatter 13.
FM: Christian Lem, tømrer.

193    Anne Margrethe Ritter i Nykøbing Sjælland. 28.9.1784, fol.106B.
E: Mads Sørensen, måler. B:
1) Johan Peder Madsen 16.

194    Gunder Mortensen, avlsmand i Nykøbing Sjælland. 27.10.1784, fol.107B.
E: Anne Christiansdatter. LV: far Christian Lauridsen. B:
1) Morten Gundersen 2.
FM: farbror Morten Mortensen Grundtvig, snedker.

195    Karen Christensdatter i Nykøbing Sjælland. 1.11.1784, fol.108B.
E: Søren Madsen i Borrevangshuset.
Af første ægteskab B:
1) Hans Olufsen 26, i Egebjerg
2) Anne Olufsdatter g.m. Niels Jensen i Lumsås [i Højby sogn]
3) Maren Olufsdatter.
FM: halvbror Thue Olufsen i Højby.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Mikkel Madsen i Tengslemark [i Højby sogn]
2 enkemandens bror Peder Madsen i Tengslemark
enkemandens bror Anders Madsen i Tengslemark.

196    Anne Elisabeth Mortensdatter i Nykøbing Sjælland. 11.5.1784, fol.110.
E: Hans Nikolaj Holm.
Første ægteskab med Jørgen Nielsen, musikant.
A:
To næstsøskendebørn hvis far var billedhugger i Roskilde og døde i udlandet:
1) Frands Christian Bøssel 7 år gammel
2) og dennes bror.

197    Opbudsbo i Nykøbing Sjælland. 28.10.1782, fol.113.
Registrering af fallitbo hos Anders Kjær, købmand i Nykøbing Sjælland.

198    Anders Pedersen, avlsmand i Nykøbing Sjælland. 8.2.1785, fol.127B.
E: Kirsten Simonsdatter.
Testamente af 28.1.1785.

199    Inger Cathrine Buchenberg i Nykøbing Sjælland. 28.9.1784, fol.129.
E: Hans Hansen Holm.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes enkemandens B:
1) Hans Nikolaj Holm
2) Oluf Holm.

200    Sidse Jacobsdatter i Nykøbing Sjælland. 25.11.1785, fol.131.
E: Niels Hansen, vægter. B:
1) Karen Nielsdatter 18
2) Anne Marie Nielsdatter 16
3) Maren Nielsdatter 9.
FM: Jens Jespersen.

201    Hans Hansen Dehlen, [toldbetjent] i Nykøbing Sjælland. 27.2.1786, fol.132.
E: Birthe Marie Lorentsdatter. LV: Tulle Mikkelsen. A:
1) bror i Christiania i Norge.
Afdøde var født i Halling i Norge.

202    Charlotte [Amalie] Lavesdatter i Nykøbing Sjælland. 11.5.1786, fol.133.
E: Laurids Rasmussen. A:
1) mor Riche, enke efter Lave Hesteskærer, nu g.m. Søren Nielsen i Svinninge
2) søster Louise Lavesdatter
3) søster Christiane Lavesdatter
4) bror, uvist hvor
5) halvbror Ulrik i Svinninge.

203    Opbudsbo i Nykøbing Sjælland. 4.4.1785, fol.134.
Registrering af fallitbo hos Niels Tønnesen Roskilde, købmand i Nykøbing Sjælland.

204    Anne Margrethe Hyphoff i Roskilde. 11.5.1786, fol.143B.
E: Niels Tønnesen Roskilde, købmand.
Da boet er under behandling som opbudsbo, behandles skiftet sammen med dette i lbnr.203, og der bliver intet at arv for de umyndige børn.

205    Niels Christian Birch, brandinspektør i Nykøbing Sjælland. 13.2.1786, fol.165.
E: Margrethe Kruse. LV: [Jørgen] Honum, toldkontrollør.
Testamente konfirmeret 5.10.1781.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Simon Birch, toldforpagter
2 enkens mor Birgitte [Jacobsdatter Borch, skifte Tuse herred gejstlig 27.2.1777], enke efter [Arnold Henriksen] Kruse, præst [i Hagested og Gislinge, skifte Tuse herred gejstlig 4.7.1754 lbnr.88]
3 enkens bror Claus Henrik Kruse i København, død.

206    Maren Sivertsdatter, 23år gammel ugift tjenestepige i Nykøbing Sjælland. 8.3.1787, fol.181.
A:
1) bror Peder Sivertsen i Hølkerup [i Egebjerg sogn]
2) bror Jens Sivertsen i Unnerud [i Egebjerg sogn]
3) bror Hans Sivertsen i Lestrup [i Egebjerg sogn]
4) bror Niels Sivertsen i København
5) søster Gertrud Sivertsdatter, død, var g.m. Hans Simonsen i Ishøj. 1B:
a Rasmus Hansen 22
6) søster Martha Sivertsdatter g.m. Peder Thorbæk, begge døde. 2B:
a Bodil Pedersdatter
b Bente Pedersdatter
7) søster Lucie Sivertsdatter g.m. Peder Christensen Rindum, hyrekusk i København.

207    Inger Marie Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 17.10.1787, fol.183B.
E: Niels Jensen.
Bevilling til uskiftet bo af 4.1.1788.

208    Birgitte Sørensdatter i Nykøbing Sjælland. 17.1.1788, fol.184.
E: Hans Jørgensen, vognmand i Kalundborg.
Hendes B:
1) Karen Christensdatter g.m. Jørgen Gottschalck, smed, på stedet
2) [Dorthe Christensdatter] g.m. Jørgen Allerup i Nykøbing Sjælland.
(Sml. lbnr.103).

209    Maren Bertelsdatter i Nykøbing Sjælland. 13.10.1787, fol.184B.
E: Mads Pedersen, skomager. B:
1) Peder Madsen, sadelmagersvend i København
2) Johanne Cathrine Madsdatter hos moster Birthe Bertelsdatter i København
3) Bertel Madsen 12.
FM: født værge Johan Bertelsen.

210    Anne Kongel i Nykøbing Sjælland, der døde 2.4.1788, fol.186.
Enke efter [Rasmus Prebensen] Langsted, byskriver, [begravet Nykøbing Sjælland 10.7.1769].
Testamente af 14.101784. A:
0) forældre [Anders Olufsen Kongel, præst i Kyndby og Krogstrup, skifte Horns herred gejstlig 20.4.1735 lbnr.1 og Lisbeth Franck].
[Fars første ægteskab med Anne Madsdatter Tryde, begravet 20.12.1693]. B:
1) [halv]søster [Marie Kirstine Andersdatter Kongel g.m. Isak Jørgensen Grundtvig, præst i Frederiksborg, Hillerød og Herlev, begravet Frederikssund 14.5.1767]. 1B:
a [Anne Cathrine Isaksdatter Grundtvig, enke efter Lindborg]. 1B:
1 [Beathe Marie Lindborg] g.m. Christian Ørbæk, [degn] i Rørvig
2) [halv]søster [Sofie Andersdatter Kongel, død 17.10.1780, var g.m. Jens Holgersen Arctander, præst i Græsted og Sigerslevvester, død 6.11.1761. Første ægteskab med Rasmus Vinding Radier, præst i Græse og Sigerslevvester, [død 1735]. 1B:
a [Margrethe Rasmusdatter Weis, skifte Ølstykke herred gejstlig 6.11.1786 lbnr.67], var g.m. Jørgen Paulin Bagger, [degn] i Slagslunde [og Ganløse].
Litteratur: Langstedstudier I af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 2001 side 86-107. Heri side 101: Rasmus Prebensen Langsted.

211    Johanne Sørensdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 13.10.1787, fol.186B.
Enke efter Mads Danielsen, [skifte 4.1.1775 lbnr.168]. B:
1) Søren Madsen
2) Daniel Madsen
3) Laurids Madsen, skomager i Holbæk
4) Anne Madsdatter g.m. Thomas Mogensen, snedker i Nykøbing Sjælland
5) Else Madsdatter g.m. Gotfred Voiler, smed i Kongens Lyngby.

212    Daniel Madsen i Nykøbing Sjælland. 30.1.1788, fol.187B.
E: Dorthe Marie Bentsdatter, der døde, skifte 2.2.1788. B:
1) Anne Kirstine Danielsdatter 20, krøbling
2) Laurids Danielsen 18
3) Johanne Danielsdatter 14
4) Mads Danielsen 8
5) Bent Danielsen 9 mdr.
FM: Rasmus Pedersen, smed.

213    Bendix Hansen, værtshusmand i Nykøbing Sjælland. 22.6.1788, fol.195.
E: Anne Christiansdatter. LV: far Christian Lauridsen.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Gunder Mortensen, [skifte 27.10.1784 lbnr.194]. Arv til B:
1) Morten Gundersen 4.

214    Johan Olufsen, snedker i Nykøbing Sjælland. 19.7.1788, fol.196.
E: Cathrine Andreasdatter. LV: Claus Pedersen.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
FM: Fædder Højer.

215    Kirsten Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 9.11.1782, fol.197.
E: Claus Mortensen [Sach], snedker. B:
1) [Anne Cathrine] Clausdatter g.m. Christen Worm, hattemager i Holbæk
2) Hans Christian Clausen 25, skomagersvend i København
3) Laurids Clausen 22, snedkersvend i København
4) Jacob Clausen 18
5) Gundil Clausdatter
6) Ellen Marie Clausdatter.
FM:
1 morbror Christian Lauridsen
2 morbror Laurids Lauridsen, købmand.

216    Marie Mogensdatter i Nykøbing Sjælland. 29.3.1790, fol.198.
E: Hans Hansen Kjær. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter 30, i København
2) Mogens Peder Hansen 14.

217    Frederikke Dorthe Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 4.3.1790, fol.200.
E: Laurids Clausen Grundtvig, snedker. B:
1) Kirstine Sofie Lauridsdatter 3 uger.
Desuden nævnes afdødes mor Kirsten Sørensdatter på stedet.

218    Anne Cathrine Hortulan i Nykøbing Sjælland, der døde 30.4.1785, fol.200.
Enke efter [Peder] Sølling, søkaptajn. B:
1) Johanne Cathrine Christiane Sølling i København
2) Peder Norden Sølling, overstyrmand i Det ostindiske Compagni
3) Marie Sofie Sølling på Kastrupgård ved Ålborg.

219    Charlotte Marie Elisabeth Schultz i Nykøbing Sjælland. 8.10.1788, fol.204.
E: Carl Laurids Holm, kaptajn. B:
1) Hans Ludvig Holm 10
2) Christian Vilhelm Holm 9
3) Johan Niels Henrik Holm 7.
FM:
1 farbror Hans Holm
2 morfar Johan Ludvig Vilhelm Schultz, doktor i København.

220    Svend Andersen, tobaksplantør i Nykøbing Sjælland. 20.4.1790, fol.206B, 208.
A:
0) forældre [Anders Jørgensen, skifte 15.3.1737 lbnr.9 og Maren Jacobsdatter]
1) søster Susanne Andersdatter ved søn Jørgen Jacobsen Lund, musikant
2) bror [Jørgen Andersen], død. 2B:
a Ingeborg [Jørgensdatter] i København
b Anne [Jørgensdatter].

221    Søren Madsen i Nykøbing Sjælland, der døde 20.5.1790, fol.207B, 210.
E: Kirsten Madsdatter. B:
1) Mads Sørensen 3
2) Karen Sørensdatter 9 mdr.
FM: Anders Kjær.
Første ægteskab med Karen Christensdatter, skifte 1.11.1784 lbnr.195.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Mikkel Madsen i Tengslemark
2 afdødes bror Anders Madsen i Tengslemark
3 afdødes stedsøn Hans Olufsen i Egebjerggård
4 enkens far Mads Andersen, møller i Lumsås
4 enkens fars farbror Mads Nielsen i Nygård.

222    Niels Jensen, værtshusmand i Nykøbing Sjælland. 2.71788, fol.211B, 233.
Enkemand efter [Inger Marie Jensdatter, skifte 17.10.1787 lbnr.207]. B:
1) Maren Nielsdatter g.m. Jens Madsen
2) Dorthe Margrethe Nielsdatter 17, der ægter Christoffer Bentsen, værtshusmand
3) Hans Nielsen 11.
FM: Christian Lauridsen.

223    Anne Margrethe Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 6.10.1787, fol.225.
E: Laurids Jespersen, toldbetjent. B:
1) Niels Lauridsen 15
2) Peder Lauridsen 13.
FM: farbror i Tuse.

224    Laurids Clausen Grundtvig, snedker i Nykøbing Sjælland. 23.1.1791, fol.225, 227B, 232B, 234B.
E: Marie Kirstine Skov. LV: far Peder Lauridsen Skov, smed i Svinninge. B:
2) Kirstine Sofie Lauridsdatter, født efter fars død. døbt 11.9.1791.
FM: farfar Claus Mortensen, snedker.
Første ægteskab med Frederikke Dorthe Lauridsdatter, skifte 4.3.1790 lbnr.217. B:
1) Kirstine Sofie Lauridsdatter 1, der døde, begravet 27.2.1791.
FM: farbror Jacob Clausen Grundtvig.
Desuden nævnes første hustrus mor Kirsten Sørensdatter, enke efter Laurids Mogensen, skoleholder i Vig.

225    Else Florentsdatter i Nykøbing Sjælland. 26.6.1791, fol.226B, 231.
E: Villads Hansen. B:
1) Hans Villadsen 26
2) Laurids Villadsen 24.
FM: Christian Florentsen, avlsmand.

226    Sidse Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 26.1.1791, fol.227, 231.
A:
1) bror [Laurids Nielsen, skifte 15.1.1780 lbnr.182]. 4B:
a Niels Lauridsen
b Inger Mette Lauridsdatter g.m. Oluf Holm
c Karen Lauridsdatter, i København
d Peder Samuel Lauridsen, klejnsmedesvend i København.

227    Anders Nielsen i Nykøbing Sjælland. 29.4.1791, fol.229.
A:
0) forældre [Niels Andersen, skifte 15.6.1744 lbnr.27 og Anne Andersdatter, død]
1) søster Bodil Nielsdatter g.m. Poul Nielsen, glarmester, begge døde. 2B:
a Jens Poulsen, glarmester
b Ellen Poulsen
2) søster Karen Nielsdatter
3) søster Maren Nielsdatter.

228    Nikolaj Dajon, byskriver i Nykøbing Sjælland. 2.6.1791, fol.229B.
E: [Søster Hemmet]. LV: Ebert, fuldmægtig. B:
1) Niels Holst Dajon, forvalter på Antvorskov [i Slagelse Sankt Peder landsogn].

229    Frochen Cathrine Lind i Nykøbing Sjælland. 27.12.1788, fol.232.
Enke efter Kjær. B:
1) Anders Kjær
2) [Dorthe Margrethe Kjær, skifte 26.3.1781 lbnr.179]. E: Peder Lauridsen Skov. Efterlader 2 sønner og 4 døtre.

230    Anders Mikkelsen i Nykøbing Sjælland, der døde 20.3.1792, fol.239, 267B.
E: Karen Lauridsdatter, ikke ved fornuft. LV: Frands Dahl, hattemager. A:
1) bror Niels Mikkelsen i Bråde [i Egebjerg sogn
2) bror Jens Mikkelsen i Frostrup, [i Egebjerg sogn]
3) søster Inger Mikkelsdatter, enke efter Niels i Højby
4) halvsøster Kirsten [Nielsdatter] g.m. Mads Nielsen i Nygård [i Højby sogn]
5) halvsøster Anne [Nielsdatter] g.m. Peder Lauridsen i Unnerud [i Egebjerg sogn].
Desuden nævnes enkens bror Anders Lauridsen på stedet.

231    Mads Henriksen i Nykøbing Sjælland, der døde 12.5.1792, fol.240.
E: Karen Lauridsdatter. LV: bror Anders Lauridsen. B:
1) Ingeborg Louise Madsdatter 26
2) Laurids Danielsen Madsen 23
3) Anne Cathrine Madsdatter 21
4) Caroline Madsdatter 16.
FM: Villum Henriksen Møller.

232    Jacob Christiansen, klejnsmed i Nykøbing Sjælland. 26.7.1792, fol.243, 248, 249B.
E: Anne Andersdatter. LV: Christen Pedersen. B:
1) Peder Jacobsen 2
2) Christiane Jacobsdatter 12 uger.
FM:
1 farfar Niels Christian Jacobsen, klejnsmed
2 fars svoger Peder Clausen.

233    Bodil Nielsdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 19.8.1792, fol.244, 250, 251.
E: Mads Sørensen. B:
1) Jens Sørensen 5.

234    Simon Birch, købmand og kirkeværge i Nykøbing Sjælland. 25.8.1792, fol.244B, 253, 256B.
Arvinger angives ikke.

235    Marie Kirstine Pedersdatter Skov i Nykøbing Sjælland. 9.9.1792, fol.248B, 251B, 253B, 255B.
E: Johan Højer, snedker.
Første ægteskab med [Laurids Clausen Grundtvig, skifte 23.1.1791 lbnr.224]. B:
FM: morfar Peder Lauridsen Skov, smed i Svinninge.
Desuden nævnes:
1 enkemandens bror Claus Mortensen ved søn Jacob Clausen
2 enkemandens mor [Sidse Olufsdatter] g.m. Fædder Højer
3 afdødes søster Ulrikke Pedersdatter.

236    Jens Bruun, hjulmand i Nykøbing Sjælland. 21.9.1792, fol.250, 250B.
E: Dorthe Margrethe [Mogensdatter]. B:
1) Sidse Charlotte Bruun 34
2) Mogens Bruun 30, i København
3) Markus Bruun 29, glarmester
4) Abelone Bruun 24
5) Hans Peder Bruun 22.

237    Hans Hansen Kjær i Nykøbing Sjælland. 23.10.1792, fol.254B, 258, 260.
Enkemand efter [Marie Mogensdatter, skifte 29.3.1790 lbnr.216]. B:
1) Cathrine Marie Hansdatter Kjær 34, i København
2) Mogens Peder Hansen Kjær 17, i sadelmagerlære i København.

238    Lauerdal, auditør, samt by- og birkskriver i Nykøbing Sjælland. 9.11.1792, fol.256B, 274, 275, 276B, 280, 284, 285B, 292, 293B.
Arvinger angives ikke.

239    Maren Christoffersdatter i Nykøbing Sjælland. 28.11.1792, fol.258, 274B, 294.
E: Jens Jespersen. B:
1) Ulrikke Jensdatter, død for 2 år siden. E: Peder Hansen, tobaksskærer i København. Hum efterlader 2 sønner og en datter
2) Jacob Hans Jensen 23, snedkersvend
3) Marie Kirstine Jensdatter 21
4) Jesper Jensen 18½.

240    Andreas Fischer i Nykøbing Sjælland. 12.12.1792, fol.258B, 265, 267,270B.
E: Johanne [Henriksdatter], der også døde. B:
1) Christian Andreassen Fischer, på et apotek i København
2) Christiane Andreasdatter Fischer g.m. [Johannes] Planck, urmager i Kirke Hvalsø
3) Charlotte Sofie Andreasdatter Fischer g.m. Forst, degn i Odden
4) Peder Andreassen Fischer 29.

241    Margrethe Henriksdatter i Nykøbing Sjælland. 7.1.1793, fol.259, 263, 266, 267.
E: Villum Henriksen, toldbetjent. A:
1) søster Cathrine Henriksdatter i Højby fattighuse
2) halvbror Niels Henriksen, avlsmand i Nykøbing Sjælland.

242    Tulle Mikkelsen Møller i Nykøbing Sjælland. 19.1.1793, fol.260, 263B, 265B, 266, 270B, 272B.
E: Anne Sofie Ancher. LV: Christen Pedersen, smed.
Første ægteskab med [Sofie Lauridsdatter, skifte 7.2.1778 lbnr.173]. B:
1) Michael Tullesen Møller, prokurator
2) Johan Tullesen Møller, tømrer i København
3) Mads Tullesen Møller, købmand i Bragernes i Norge
4) Anne Louise Tullesdatter Møller, i København
5) Peder Juul Tullesen Møller.
FM: morbror Laurids Lauridsen, købmand.

243    Jens Poulsen, glarmester i Nykøbing Sjælland. 19.5.1793, fol.269B, 272.
E: Karen Nielsdatter. LV: Lauridsen, købmand. B:
1) Anne Helene Jensdatter g.m. Christoffer Jegel, skipper i København
2) Bodil Jensdatter 30.
Desuden nævnes afdødes søster Ellen Poulsdatter.

244    Else Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 19.9.1793, fol.275B, 276B.
E: Johan Bertelsen. B:
1) Anne Dorthe Johansdatter.
FM: Jørgen Gottschalck, smed.

245    Cathrine Andreasdatter i Nykøbing Sjælland. 21.12.1793, fol.277, 294.
Enke efter Johan Olufsen, [skifte 19.7.1788 lbnr.214]. B:
1) Karen Johansdatter 34, g.m. Anders Jørgensen
2) Anne Elisabeth Johansdatter 30, g.m. Christen Eriksen Holm, skibstømrer i København
3) Rasmus Johansen 28, snedker
4) Oluf Johansen 25.
Afdøde døde 18.12.1793.

246    Birthe Cathrine Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 24.3.1794, fol.278B, 280B.
E: Villum Henriksen Møller.
Første ægteskab med Peder Hansen, [skifte 27.9.1783 lbnr.191]. B:
1) Peder Qvist Pedersen i Egebjerg mølle
2) Christiane Pedersdatter 24
3) Anne Marie Pedersdatter
4) Cathrine Marie Pedersdatter 17
5) Christian Pedersen 14.
FM: Jørgen Gottschalck.

247    Christoffer Steinmüller, murer i Nykøbing Sjælland. 16.6.1794, fol.279, 281B, 300, 303.
Arvinger angives ikke.

248    Villum Henriksen Møller, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 24.7.1794, fol.282, 292, 293B, 294.
Enkemand efter [Birthe Cathrine Pedersdatter, skifte 24.3.1794 lbnr.246]. A:
0) forældre [Henrik Lauridsen, skifte 24.3.1765 lbnr.123 og Ingeborg Madsdatter, [skifte 28.8.1758 lbnr.83]
1) bror Mads Henriksen, tømrer, [skifte 12.5.1792 lbnr.231]. E: Karen Lauridsdatter. 4B:
a Ingeborg Louise Madsdatter 28
b Laurids Danielsen Madsen 25
c Anne Cathrine Madsdatter 19
d Caroline Madsdatter 17
2) søster Kirsten Henriksdatter g.m. Albert, murer i Kongens Lyngby
3) søster Karen Henriksdatter g.m. en murer i Kongens Lyngby.
Fars andet ægteskab med [Karen Jørgensdatter Juul].
6) Jørgen Juul Henriksen, klejnsmedsvend.

249    Oluf Lauridsen, vangehyrde i Nykøbing Sjælland. 7.8.1794, fol.284.
E: Marie Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

250    Charlotte Martine Reenberg i Nykøbing Sjælland. 7.9.1794, fol.284, 286, 300, 302, 303, 307.
Enke efter Frederik Christian Teilmann.
Testamente af 12.2.1793.
Hans A:
1) søster, død, var g.m. Pflug, major i København. 2B:
a Anne Elisabeth Hedvig Pflug
b Charlotte Dorthe Pflug.
Hendes A:
00) morfar [Christoffer de Hemmer, købmand i Ålborg, skifte Ålborg 15.7.1684 lbnr.1168 og Magdalene van Ginchel]
0) forældre [Frands Clausen Reenberg, doktor med. i Ålborg, død december 1727 og Bente Marie de Hemmer, død 1697]
1) bror [Christian Christoffer Frandsen] Reenberg, præst i Finderup, skifte Løve herred gejstlig 14.4.1758 lbnr.42]. 1B:
a Immanuel Reenberg, skoleholder i Slots Bjergby ved Slagelse
2) faster, død, var g.m. Grenaa, degn. 1B:
a Dorthe Marie Grenaa g.m. H. J. Rosing, skoleholder
3) søskendebarn Lykke Sofie Breum, død, var g.m. Oluf Lund, skoleholder i Høve. 2B:
a Ingeborg Kirstine Lund
b Severine Lund
4) søskendebarn Anne Breum, død, var g.m. Jens Lauridsen, smed i Holmstrup i Højby sogn. Hendes børn
5) søskendebarn Johanne Breum g.m. Mathias Snedker i København
6) søskendebarn Mette Breum, død, var g.m. Hans Bødker i Eskebjerg. Hendes børn
7) søskendebarn Else Marie Breum, enke i Slagelse Hospital
8) søskendebarn Maren Breum g.m. [Mads Christoffersen] Svanning, degn i Kvislemark
9) søskendebarn Sofie Breum
10) næstsøskendebarn Reimer Henrik Sinding, skoleholder i Egebjerg
11) næstsøskendebarn Niels Sinding i Vindekilde
12) næstsøskendebarn Morten Sinding, skoleholder i Eskebjerg
13) næstsøskendebarn Daniel Sinding, stolemager i København
14) næstsøskendebarn Holger Sinding, apoteker i Frederiksstad, død. Hans børn
15) næstsøskendebarn Johan Otto Sinding, apoteker i Frederikshald
16) næstsøskendebarn Anne Sofie Sinding g.m. Bech, buntmager i København
17) næstsøskendebarn Mette Kirstine Sinding, død, var g.m. Rasbech, skrædder. 2B:
a Jens Rasbech
b Juliane Rasbech
18) næstsøskendebarn Anne [Nielsdatter] Sinding, død, var g.m. [Laurids] Bjørn [til Grundetved]. 6B:
a Mette Bjørn, enke efter [Christian] Eggers, ejer af Dyrehovedgård ved Korsør
b Anne Bjørn g.m. [Thomas] Nørgaard, forpagter på Gisselfeld
c Dorthe Bjørn g.m. [Jørgen Henriksen] Olivarius, præst i Asnæs
d Sofie Bjørn, g.m. Lesse, hofskrædder i København
e Marie Bjørn g.m. [Jens] Malling, forpagter på Skjoldenæsholm
f Petra Margrethe Bjørn, død, var g.m. Christensen, skovrider ved Roskilde. 2B:
1 en datter g.m. Veggerslev i København
2 en søn.
Desuden arver:
1) Charlotte Dorthe Sinding
2) Andrea Susanne Sinding
3) Frands Reenberg
4) Helene Birch.

251    Karen Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 19.11.1794, fol.292B, 294B.
Enke efter Morten Mortensen Sach, [skifte 24.2.1778 lbnr.174]. B:
1) Oluf Mortensen Sach 47
2) Morten Mortensen Grundtvig 43

252    Hans Pedersen Lund i Nykøbing Sjælland. 30.11.1794, fol.292B, 294B.
E: Maren Hansdatter.
Første ægteskab med [Cathrine Madsdatter, skifte 6.3.1759 lbnr.90]. B:
1) Peder Hansen 40, tømrer i København.

253    Frederikke Sofie Meyer i Nykøbing Sjælland. 27.12.1794, fol.294B, 319, 329B.
E: [Christian Frederik Traugott] Clemens, toldforvalter, der døde, begravet 21.11.1798, som toldinspektør]. B:
1) Frederik Anton Clemens, født 18.8.1786
2) Christian Henrik Clemens, født januar 1788
3) Christiane Elisabeth Clemens, født 19.9.1789
4) Cathrine Louise Clemens, født 15.5.1791
5) Marie Sofie Clemens, født 2.6.1793.
FM: farbror Clemens, kaptajn i Helsingør.
Desuden nævnes afdødes mor [Anne Elisabeth Dehm], enke efter afdødes far Abraham Meyer.

254    Anne Andersdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Sjælland. 9.3.1795, fol.295B, 299B.
Uden ægteskab B:
1) Jochum Pedersen 2. Far: Peder Olufsen på Frydendal gods.
FM: morbror Oluf Andersen i Asmindrup.

255    Elisabeth Cathrine Suchou i Nykøbing Sjælland. 20.3.1795, fol.296.
Enke efter Jens Sørensen, skovrider [i Unnerud i Egebjerg sogn, død 9.12.1756]. B:
1) [Zire Cathrine Jensdatter Sørensen, begravet 20.11.1794]. E: L. Lauridsen, købmand. B:
a Jens Henrik Lauridsen 21, student
b Anne Marie Lauridsdatter
c Karen Sofie Lauridsdatter
d Kirstine Amalie Lauridsdatter
e Frederikke Lauridsdatter.

256    Carl Laurids Holm, kaptajn i Nykøbing Sjælland. 30.3.17695, fol.297, 303, 309B, 377.
A:
1) bror Holm i Hirschholm, død. 1B:
a Oluf Holm.

257    Birgitte Margrethe Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 4.7.1795, fol.298.
E: Claus Jørgensen, skomager. B:
1) Søren Clausen 17
2) Maren Clausdatter 15
3) Jens Clausen 11
4) Ellen Marie Clausdatter 8
5) Kirsten Clausdatter 6
6) Dorthe Clausdatter 2.
Afdøde døde 5.6.1795.

258    Maren Nielsdatter, ugift i Nykøbing Sjælland. 20.8.1795, fol.301, 303, 309B, 310.
A:
0) forældre [Niels Andersen, skifte 15.6.1744 lbnr.27 og Anne Andersdatter, død]
1) søster Bodil Nielsdatter g.m. Poul Nielsen, glarmester, begge døde. 2B:
a Jens Poulsen, glarmester, skifte 19.5.1793 lbnr.243. E: Karen Nielsdatter. 2B:
1 Anne Helene Jensdatter g.m. Christoffer Jegel, skipper i København
2 Bodil Jensdatter g.m. Erik Gustavsen, bødker
b Ellen Poulsdatter
2) søster Karen Nielsdatter.

259    Hans Madsen Storm i Nykøbing Sjælland. 13.12.1795, fol.304, 306, 209B, 310B, 311B, 377B.
E: Ann Elisabeth Zimmermann. LV: Søren Olufsen, skomager, der ægter enken. B:
1) Johannes Peder Storm 7.
FM:
1 farbror Jacob Madsen Storm
2 farbror Jens Madsen.

260    Oluf Christian Stanberg, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 18.12.1795, fol.305B.
E: Sofie Frederikke Rønneberg. LV: Andreas Damberg. B:
1) Georg Ludvig Olufsen 19
2) Kirstine Elisabeth Olufsdatter 16
3) Caroline Frederike Olufsdatter 12.

261    Anne Margrethe Olufsdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 29.1.1797, fol.311.
E: Peder Fischer.
Første ægteskab med Anders Olufsen [Østrup, skifte 3.3.1784 lbnr.192]. B:
2) Sivert Andersen over 30 år, rytter i Næstved
3) Ingeborg Cathrine Andersdatter, død. [Uden ægteskab] B:
a Anne Helene [Nielsdatter] 12
b Christiane [Lauridsdatter] 10
4) Christian Faber Andersen 24
5) Anne Marie Andersdatter 20.
Hendes B:
1) Mads Nielsen, vægter.

262    Martha Hald i Nykøbing Sjælland. 29.3.1797, fol.312B.
E: Christian Lyders, byskriver. B:
1) Johan Ludvig Christiansen 23
2) Peder Martin Vilhelm Christiansen 21
3) Jacob Christiansen 18
4) Michael Christiansen 17
5) Ludvig Christiansen 12
6) Arine Christiane Christiansdatter 8.
Afdøde døde 5.2.1797.

263    Thomas Mogensen, snedker i Nykøbing Sjælland. 12.7.1797, fol.313.
E: Anne Madsdatter. B:
5) Kirsten Thomasdatter, død, var g.m. Christian Bruun. 2B:
a Peder Christian Bruun 12
b Marie Kirstine Bruun 10, hos enkens søster i Kongens Lyngby
6) Laurids Thomsen 30
7) Søren Thomsen, uvist hvor
8) Mads Thomsen, snedkersvend i København
9) Johanne Marie Thomasdatter 20, i København
Første ægteskab med [Kirsten Iversdatter, skifte 2.6.1759 lbnr.91]. B:
1) Mogens Thomsen, snedker i København
2) Jens Thomsen, uvist hvor
3) Niels Thomsen, skrædder
4) Ingeborg Thomasdatter g.m. Christian Bruun, smedesvend i København.

264    Mads Sørensen, 4.11.1797, fol.314B, 317, 318.
E: Anne Lucie Nielsdatter. LV: Jørgen Jacobsen Lund. B:
3) Anne Margrethe Madsdatter 4.
Første ægteskab med Margrethe Johansdatter. B:
1) Peder Madsen 36, sadelmager i København.
Andet ægteskab med Bodil Nielsdatter. B:
2) Jens Madsen 12.

265    Sidse Lucie Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 18.11.1797, fol.315.
E: Fædder Højer. B:
1) Andreas Højer i Skodsborg ved København
2) Johan Højer, snedker
3) Marie Højer 27, i København
4) Lene Cathrine Højer 23.
FM: farbror Oluf Justesen Omø.

266    Marie Poulsdatter i Nykøbing Sjælland, der døde 20.2.1798, fol.317B.
E: Andreas Johan Sinding, snedker. A:
1) far Poul Bentsen i Fensmark ved Næstved.

267    Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 12.5.1798, fol.318B.
E: Søren Olufsen. B:
1) Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen, daglejer i Holbæk
2) Anders Sørensen 24
3) Christian Sørensen 16.
FM: Jacob Clausen.

268    Claus Mortensen [Sach] i Nykøbing Sjælland. 2.6.1798, fol.319.
Enkemand efter [Kirsten Lauridsdatter, skifte 9.11.1782 lbnr.215]. B:
1) Anne Cathrine Clausdatter, død. E: Christen Worm, uvist hvor. 3B:
a Anne Sofie Christensdatter 16
b Kirsten Christensdatter 13
c Ellen Christensdatter 11
2) Hans Christian Clausen 39, i København
4) Jacob Clausen 34
5) Gundil Clausdatter, [skifte Holbæk 1.10.1788 lbnr.719]. E: Steffen Olufsen. 1B:
1) Kirsten Steffensdatter 10.
6) Ellen Marie Clausdatter 27.
Afdøde døde 11.5.1798.

269    Sidse Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 9.3.1799, fol.323.
E: Laurids Rasmussen. B:
1) Anne Sofie Lauridsdatter 9
2) Rasmus Lauridsen 3 uger.
FM: Niels Thomsen.

270    Margrethe Kruse i Nykøbing Sjælland. 4.5.1799, fol.323, 325, 328B, 332.
Enke efter Niels Christian Birch, [brandinspektør, skifte 13.2.1786 lbnr.205]. A:
0) forældre [Arnold Henriksen Kruse, præst i Hagested og Gislinge, skifte Tuse herred gejstlig 4.7.1754 lbnr.32 og Birgitte Jacobsdatter Borch i Nykøbing Sjælland, skifte Ods herred gejstlig 27.2.1777 lbnr.88]
1) bror [Valentin Arnoldsen Kruse, præst i Grevinge, skifte Ods herred gejstlig 16.6.1774 lbnr.83. Første ægteskab med Ingeborg Frandsdatter Pekel, skifte Ods herred gejstlig 7.6.1752 lbnr.29]. 1B:
a Eva Marie Kruse død, var g.m. [Jens Ache, tolder i Rørvig]. Hendes 10 børn
[Valentin Kruses andet ægteskab med Karen Sofie Nielsdatter Bang, skifte Ringsted herred gejstlig 23.5.1794 lbnr. 157]. 4B:
a Niels Christian Bang Kruse
b Christian Lodberg Friis Kruse
c Cathrine Marie Kruse g.m. Joachim Bang, købmand i Holbæk
d Birgitte Borch Kruse g.m. Vognsen i Holbæk
2) bror [Claus Henrik Kruse, vinhandler i København], død. 1B:
a Arnold Henrik Kruse
3) søster [Sofie Magdalene Kruse, skifte Løve herred gejstlig 17.3.1783 lbnr.92, var g.m. Jonas Martin Møller, præst i Sæby og Hallenslev, skifte Løve herred gejstlig 9.4.1788 lbnr.105]. 5B:
a [Sofie Margrethe Møller], død, var g.m. Henning Hvid, købmand i Ringsted. Hendes 11 børn
b [Birgitte Møller, begravet Ringsted 25.5.1787], var g.m. Peder Aarup, prokurator. Hendes 5 børn
c [Margrethe Vilhelmine Møller g.m. Henrik] de Hemmer, præst [i Tirstrup og Fuglslev i Djurs Sønder herred]
d [Arnoldine Møller, skifte Gjerlev herred gejstlig 19.8.1782 lbnr.14], var g.m. [Johannes Pedersen] Schmidt, præst [i Gjerlev og Enslev]. Hendes barn
e Valentin Kruse Møller
4) søster [Rakel Vilhelmine Kruse, død, var g.m. Niels Munch, bogholder i Den kongelige Brandforsikring i København]. 3B:
a Magdalene Munch
b Birgitte Munch
c Anne Sofie Munch

271    Laurids Jespersen, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 2.6.1799, fol.324, 328.
E: [Kirsten Andersdatter].
4) Jesper Lauridsen 8
5) Christiane Lauridsdatter 4½.
Første ægteskab med [Johanne Christensdatter, skifte 10.1.1769 lbnr.139]. B:
1) Henrik Lauridsen, feldbereder i Kalundborg.
Andet ægteskab med [Anne Margrethe Pedersdatter, skifte 6.10.1787 lbnr.223]. B:
2) Niels Lauridsen, skrædder i Tuse
3) Peder Lauridsen 35, bøssemagersvend i København.

272    Anne Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 3.6.1799, fol.324B, 326B, 333B, 339, 342.
E: Niels Christian Jacobsen, klejnsmed. B:
1) Christiane Nielsdatter g.m. Peder Clausen, skomager
2) Elisabeth Nielsdatter 30, i Kalundborg
3) Maren Nielsdatter 25, der ægter Christian Pedersen, smed.

273    Birgitte Magdalene i Nykøbing Sjælland. 15.3.1800, fol.327, 328, 328B.
Enke efter Baggesen. B:
1) Christiane Baggesen g.m. Funch i København
2) en datter g.m. Mortensen, skibskaptajn i København
3) Sara Marie Baggesen 24
4) Anne Elisabeth Baggesen 21
5) Johanne Baggesen 14.
FM: Christen Pedersen Schmidt.
Afdøde døde 14.3.1800.

274    Christoffer Pedersen i Nykøbing Sjælland. 5.5.1800, fol.329.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Oluf Mikkelsen. B:
1) Anne Sofie Christoffersdatter i København.
FM: Erik Gustavsen.

275    Anne Marie Hansdatter i Nykøbing Sjælland. 2.61800, fol.331.
E: Jens Nielsen, avlsmand. B:
1) Maren Jensdatter 9
2) Anne Dorthe Jensdatter 6.
FM: Niels Ambech.

276    Ellen Olufsdatter i Nykøbing Sjælland. 6.11.1800, fol.332B.
E: Peder Madsen, byfoged. B:
1) Mads Pedersen 8
2) Oluf Pedersen 5
3) Laurids Pedersen 6 mdr.
FM: Laurids Madsen, brændevinsbrænder.

277    Anne Margrethe Madsdatter i Nykøbing Sjælland. 9.12.1800, fol.334B.
E: Peder Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Peder Pedersen 8
2) Inger Elisabeth Pedersdatter 6
3) Bodil Kirstine Pedersdatter 3.
FM: Christen Rasmussen.

278    Alexander Grønvold, købmand i Nykøbing Sjælland. 13.12.1800, fol.335, 336B, 355.
E: Karen Sofie Lauridsdatter. LV: far Laurids Lauridsen. B:
1) Zire Cathrine Hedvig Grønvold 1½.
FM: Otto Paludan, forvalter på Adelersborg.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1800.

279    Ejler Nikolajsen, skrædder i Nykøbing Sjælland, der døde 11.2.1801, fol.336B.
B:
1) Anne Ejlersdatter.

280    Peder Juul Møller i Nykøbing Sjælland. 2.4.1801, fol.337, 352.
E: Kirstine Marie Christiansdatter. LV: far Christian Lauridsen. B:
1) Tulle Overby Pedersen 6.
FM: morbror Christen Hvas.
bevilling til uskiftet bo af 13.4.1801.

281    Jacob Lauridsen i Nykøbing Sjælland. 2.5.1801, fol.337.
E: Karen Olufsdatter. LV: Christen Hvas, hestemøller. B:
1) Dorthe Jacobsdatter 24
2) Anne Marie Jacobsdatter 18
3) Laurids Jacobsen 15
4) Juliane Jacobsdatter 12
5) Bodil Jacobsdatter 6
6) Peder Jacobsen 2.
FM: farbror Jens Lauridsen.
Afdøde døde 26.3.1801.

282    Niels Flindt i Nykøbing Sjælland. 2.5.1801, fol.337B.
E: Marie Pedersdatter. LV: Christen Hvas.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 26.4.1801 i København.

283    Bodil Jepsdatter i Nykøbing Sjælland. 2.5.1801, fol.338.
E: Laurids Rasmussen. B:
1) Søren Lauridsen 1.

284    Simon Christensen i Nykøbing Sjælland. 6.5.1801, fol.338.
E: Inger Pedersdatter. LV: Skov, købmand. A:
1) bror Søren Christensen
2) søster Sidsel Christensdatter g.m. Rasmus Jensen i Stårup
3) halvsøster Eva Marie Christensdatter 22
4) halvbror Laurids Christensen 14.
Afdøde døde 7.4.1801.

285    Bodil Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 1.8.1801, fol.339.
E: Niels Thomsen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Rasmussen, avlsmand
2) Else Rasmusdatter g.m. Laurids Pedersen, rebslager i Roskilde
3) Sidse Cathrine Rasmusdatter 28, i Roskilde.
FM: Johan Bech, toldbetjent.

286    Christoffer Kindler, by-og birkefoged i Nykøbing Sjælland. 19.7.1801, fol.340, 341B, 345, 355B, 356B, 375B, næste protokol fol.11, 14, 59.
E: [Marie Sofie Wøldike]. LV: [Frands Vilhelm] Trojel, inspektør. B:
1) Marie Sofie Kindler 20
2) Elsebeth Martha Kindler 17
3) Henriette Andrea Kindler 15
4) Johan Frederik Kindler 10.
FM: Nikolaj Skov.

287    Frederik Flor, seminarist i Nykøbing Sjælland. 12.8.1801, fol.343, 349.
A:
1) far [Johan Georg] Flor, præst på Tåsinge
Desuden nævnes afdødes bror Flor i København.

288    Anne Elisabeth Dehm i Nykøbing Sjælland. 24.11.1801, fol.350B, 353.
Enke efter Abraham Meyer. B:
1) Abraham Meyer, graver ved Den reformerte Kirke i København
2) David Meyer, guld-juvelerer
3) Christoffer Meyer, skomager i København
4) Christian Meyer ved Jægerkorpset i København
5) Isak Meyer, vognmand i Roskilde
6) Frederikke Sofie Meyer, skifte 27.12.1794 lbnr.253]. E: [Christian Frederik Traugott] Clemens, toldinspektør, [begravet 21.11.1798]. 4B:
a Frederik Anton Clemens
b Christian Henrik Clemens
c Cathrine Louise Clemens
d Marie Sofie Clemens.
FM: farbror Clemens, kaptajn i Helsingør.

289    Kirsten Bentsdatter i Nykøbing Sjælland. 11.9.1801, fol.351B.
E: Rasmus Pedersen, brændevinsbrænder. B:
1) Peder Rasmussen 19
2) Christoffer Rasmussen 17
3) Frederik Rasmussen 15
4) Christian Rasmussen 13
5) Andreas Rasmussen 11
6) Marie Rasmusdatter 8
7) Benjamin Rasmussen 6
8) Jørgen Rasmussen 4
9) Morten Rasmussen 2.
FM: Peder Bentsen, smed.

290    Hans Hansen, snedker i Nykøbing Sjælland. 25.1.1802. fol.352B, 354.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Anders Lauridsen. B:
1) Anne Sofie Hansdatter g.m. Johan Højer, snedker
2) Jens Hansen 25, i København
3) Hans Peder Hansen 22
4) Ellen Lucie Hansdatter 15.

291    Erik Joensen, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 26.1.1802, fol.353, 355.
E: Ellen Marie Andreasdatter. LV: Christen Hvas. B:
1) Peder Eriksen 11
2) Cathrine Eriksdatter 8.
FM: Niels Thomsen Møller.

292    Andreas Eriksen, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 1.3.1802, fol.256, 358B.
E: Sofie Bjerring.
Afdøde efterlader 2 døtre af første ægteskab, uvist hvor.

293    Skilsmisseskifte i Nykøbing Sjælland. 23.6.1802, fol.356B.
Skifte efter skilsmissebevilling hos Jacob Clausen Grundtvig og fraskilte hustru Johanne Rasmusdatter.

294    Maren Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 17.10.1802, fol.359.
E: Jens Nielsen Enevoldsen. B:
1) Anne Marie Jensdatter 17.
FM: Christoffer Bentsen, købmand.

295    Karen Herluf i Nykøbing Sjælland. 28.2.1803, fol.359B, 361, 363B, 378.
E: [Johan Christian] Skov, toldkasserer, der døde, [begravet 11.10.1803]. B:
1) Anne Kirstine Skov 19.
FM: Christen Pedersen Schmidt, kaptajn.

296    Anne Sofie Hansdatter i Nykøbing Sjælland. 4.5.1803, fol.360.
E: Johan Højer, snedker. B:
1) Anne Severine Johansdatter 7
2) Sidse Christine Johansdatter 5
3) Peder Christian Johansen 3
4) Helene Cathrine Johansdatter 27 uger.
FM: morbror Hans Peder Hansen.

297    Peder Jensen i Nykøbing Sjælland. 31.8.1803, fol.361.
E: [Navn angives ikke].
Arvinger angives ikke.

298    Frederik Zartmann i Nykøbing Sjælland. 14.10.1803, fol.363B.
E: [Navn angives ikke]. B:
1) Stine Frederiksdatter g.m. Phister, skolelærer i København.

299    Niels Lauridsen, brændevinsbrænder i Nykøbing Sjælland, der døde 26.10.1803, fol.363B.
E:Mette Pedersdatter. LV: Lorents Skanderup.
Testamente af 15.5.1797.

300    Anne Magdalene Mønster, ugift i Nykøbing Sjælland. 27.12.1803, fol.363B, 369B.
Arvinger angives ikke.

301    Karen Sofie Lauridsdatter i Nykøbing Sjælland. 7.4.1804, fol.364, 371.
E: Hans Rist, købmand og landeværnsløjtnant. B:
2) Elise Dorthe Pouline Rist 1½
3) Larsine Karen Sofie Frederikke Rist 3 uger.
Første ægteskab med Alexander Grønvold, købmand, [skifte 13.12.1800 lbnr.278]. B:
1) Zire Cathrine Hedvig Grønvold 5.
FM: morfar Laurids Lauridsen, købmand.
Afdøde døde på Adelersborg.

302    Karen Christensdatter i Nykøbing Sjælland. 12.6.1804, fol.370, 375.
E: Andreas Nikolajsen. B:
1) Hans Andreassen 28, i København
2) Svend Andreassen 26.

303    Karen Nielsdatter i Nykøbing Sjælland. 14.6.1804, fol.371.
Enke efter Jens Poulsen. B:
1) Bodil Jensdatter g.m. Erik Gustavsen, bødker
2) Anne Helene Jensdatter g.m. Christoffer Jegel, skipper på Holmen i København.

304    Anne Albertsdatter i Nykøbing Sjælland. 11.7.1804, fol371B, 373.
E: Iver Olufsen Granstad, skrædder. B:
1) Eva Johanne Iversdatter Granstad 12
2) Amandus Iversen Granstad 4½.
FM: morfar Albert Svendsen.

305    Oluf Hansen Holm, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 30.8.1804, fol.371B, 374.
E: Inger Mette. B:
1) Frederikke Louise Holm 20
2) Alexander Magnus Holm 18
3) Elias Holm 15.
FM: farbror Hans Nikolaj Holm på Carlsminde.

306    Peder Madsen i Nykøbing Sjælland. 14.9.1804, fol.371B.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Christen Pedersen Schmidt. B:
4) Peder Christian Pedersen b3.
Første ægteskab med [Ellen Olufsdatter, skifte 6.11.1800 lbnr.276]. B:
1) Mads Pedersen 12½
2) Oluf Pedersen 9
3) Laurids Pedersen 5.
FM: farbror Laurids Madsen.

307    Rasmus Pedersen, værtshusholder i Nykøbing Sjælland. 28.9.1804, fol.372, 375, næste protokol fol.15.
E: Christiane Pedersdatter. LV: Christian Pedersen Schmidt.
Første ægteskab med [Kirsten Bentsdatter, skifte 11.9.1801 lbnr.289]. B:
1) Peder Rasmussen 21
2) Christoffer Rasmussen 20
3) Frederik Rasmussen 17
4) Christian Rasmussen 16
5) Andreas Rasmussen 15
6) Marie Rasmusdatter 10
7) Benjamin Rasmussen 8
8) Jørgen Rasmussen 6
9) Morten Rasmussen 5.
FM: farbror Jørgen Pedersen.
Bevilling til uskiftet bo af 26.10.1804.
Samfrændeskifte 21.2.1807.

308    Ellen Poulsdatter i Nykøbing Sjælland. 17.4.1805, fol.376B, næste protokol fol.44..
A:
1) bror [Jens Poulsen, skifte 19.5.1793 lbnr.243]. E: Karen Nielsdatter. 2B:
a Anne Helene Jensdatter g.m. Christoffer Jegel, skipper i København
b Bodil Jensdatter g.m. Erik Gustavsen, bødker.

309    Karen Nielsdatter, [ugift] i Nykøbing Sjælland, der døde 23.2.1806, fol.379, næste protokol fol.11, 17B, 22B.
A:
0) forældre [Niels Andersen, skifte 15.6.1744 lbnr.27 og Anne Andersdatter, død]
1) [søster Bodil Nielsdatter g.m. Poul Nielsen, begge døde]. 1B:
a [Jens Poulsen, skifte 19.5.1793 lbnr.243, var g.m. Karen Nielsdatter, død]. 2B:
1 Anne Helene Jensdatter g.m. Christoffer Jegel, skipper i København
2 Bodil Jensdatter g.m. Erik Gustavsen, bødker.
Desuden arver efter testamente: ugifte Anne Ejlersdatters arvinger som er 2 brødre og 1 søster i Dragsholm birk.Nykøbing Sjælland Byfoged
Skifteprotokol
1806-1836
her: 1806-1814


310    Niels [Madsen] Dræby, toldkasserer i Nykøbing Sjælland, der døde 15.6.1806, fol.1B.
E: Hedvig [Mønster]. LV: Skanderup, købmand.
Børn, his navne ikke angives.
FM: Dræby, etatsråd i København, som beslægtet.
Desuden nævnes enkens mor Christine Sofie [Rosenkvist Nissen] i Nørre Alslev på Falster, enke efter [Carl Christian] Mønster, tolder.
[Første ægteskab med Ingeborg Cathrine Jørgensdatter Suhm, død Larvik i Norge 18.11.1790].

311    Christiane Coldevin i Nykøbing Sjælland. 4.7.1806, fol.4B.
A:
0) forældre [Christian [Andreassen] Coldevin, præst i Højby, skifte Ods herred gejstlig 16.3.1793 lbnr.118 og Mette Christine Hammer, skifte Ods herred gejstlig 25.4.1787 lbnr.111]
1) bror Johan Andreas Coldevin, [juridisk] kandidat i Nykøbing Sjælland
2) bror [Christian] Coldevin, major.

312    Jens Lauridsen, brændevinsbrænder i Nykøbing Sjælland, der døde 3.11.1806, fol.6B, 16.
E: Anne Jensdatter. LV: Jørgen Allerup. B:
1) Jens Jensen
2) Anne Kirstine Jensdatter 21
3) Karen Jensdatter 16.
FM: Johan Højer.
Bevilling til uskiftet bo af 29.9.1806.

313    Zire Cathrine [Sørensen] i Nykøbing Sjælland. 10.11.1806, fol.6.
E: Laurids Lauridsen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 28.11.1794.

314    Mette Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 4.12.1806, fol.9B.
Enke efter Niels Lauridsen, [skifte 26.10.1803 lbnr.299
Testamente af 13.6.1805. A:
1) Rasmus Clausen og dennes søn Peder Rasmussen.
Desuden nævnes afdødes mands far Laurids Jørgensen i Gudmindrup [i Højby sogn].

315    [Johan Andreas] Coldevin, [juridisk] kandidat i Nykøbing Sjælland, der døde 26.1.1807, fol.11B.
E: Bodil [Andersdatter].
Testamente af 31.3.1804.

316    Villum Henriksen i Nykøbing Sjælland. 15.2.1807, fol.12B.
E: Ingeborg Jacobsdatter. LV: Jens Bech, toldbetjent. A:
1) bror Christian Henriksen i et hus mellem Kongens Lyngby og Frederiksborg
2) søster Anne Cathrine Henriksdatter g.m. Jacob Pedersen Møller i Nykøbing Sjælland
3) bror Jacob Henriksen, død. 1B:
a Maren Jacobsdatter i København.
Desuden nævnes enkens søster Marie Jacobsdatter, der afdødes brordatter.

317    Erik Gustavsen, bødker i Nykøbing Sjælland. 22.2.1807, fol.
E: [Bodil Jensdatter]. Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 21.2.1807.

318    Laurids Gottschalck, bager i Nykøbing Sjælland. 4.7.1807, fol.17.
E: [Maren Bentsdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 4.7.1807.

319    Niels Thomsen i Nykøbing Sjælland. 5.11.1807, fol.17B.
E: [Kirsten Mortensdatter].
Testamente af 20.3.1807.
[Første ægteskab med Bodil Pedersdatter, skifte 1.8.1801 lbnr.285].

320    Anne Ejlersdatter i Nykøbing Sjælland. 5.11.1807, fol.17B, 22B.
A:
1) søster Maren Ejlersdatter g.m. Rasmus Rasmussen i Særslev
2) halvbror Niels Ejlersen 21½
3) halvbror Laurids Ejlersen 16.
FM: Poul Nielsen, slagter som beslægtet.

321    Bodil Jensdatter i Nykøbing Sjælland. 15.7.1808, fol.18B, 44B.
Enke efter [Erik Gustavsen, skifte 22.2.1807 lbnr.317]. B:
1) Birthe Marie Eriksdatter 14
2) Anne Kirstine Eriksdatter 12
3) Christiane Eriksdatter 8
4) Marianne Eriksdatter 8
5) Trine Eriksdatter 4.
FM: Skov, købmand.
Afdøde døde 14.7.1808.

322    Søren Olufsen, skomager i Nykøbing Sjælland. 14.9.1808, fol.19.
E: Anne Elisabeth Zimmermann. LV: Skanderup, købmand. B:
1) Niels Christian Sørensen
2) Anders Sørensen
3) Anne Sørensdatter g.m. Peder Jensen, skomager i Højby.

323    Maren Olufsdatter, ugift i Nykøbing Sjælland. 11.10.1808, fol. 22.
Uden ægteskab B:
1) Niels Christian Hadler, soldat i Vindekilde
2) Juliane Hansdatter 19.

324    Sidse Kirstine Ruhe, ugift i Nykøbing Sjælland. 1.5.1809, fol.24, 45B.
A:
0) far [Niels Johansen Ruhe]
1) søster [Anne Kirstine Ruhe], død? var g.m. [Simon Hansen] Birch. [Af børn angives] 2B:
a Helene Frederikke Birch i Ringsted
b [Peder Lund] Birch i Vindekilde [i Fårevejle sogn], forvalter [på Adelersborg]
2) bror Johan Christian Ruhe, skolelærer i Vig
3) søster Anne Marie Ruhe g.m. Peder Nord, skomager i Ringsted
4) søster Petrine Marie Ruhe på Flenstofte [i Dreslette sogn] på Fyn
5) søster Rebekka Marier Ruhe, i Slagelse Hospital
6) søster Johanne Christiane Ruhe, i Slagelse Hospital
7) søster Margrethe Sofie Ruhe, i Slagelse Hospital.
Testamente af 26.8.1805.
(Sml. lbnr. 329).

325    Laurids Lauridsen, købmand i Nykøbing Sjælland, der døde 29.5.1809, fol.24B, 30, 48, 58B.
Enkemand efter [Zire Cathrine Sørensen, skifte 10.11.1806 lbnr.313]. B:
1) [Jens Henrik] Lauridsen, [nederste kapellan ved] Århus [Domkirke]
2) Kirstine Amalie Lauridsdatter g.m. Bentsen, kaptajn i Helsingør
3) Anne Marie Lauridsdatter g.m. [Otto Jens] Paludan, forpagter på Adelersborg [i Fårevejle sogn]
4) Frederikke Louise Lauridsdatter g.m. Christoffer Busch, på stedet
5) Karen Sofie Lauridsdatter, [skifte 7.4.1804 lbnr.301. Første ægteskab med Alexander Grønvold, købmand, [skifte 13.12.1800 lbnr.278]. 1B:
a Zire Cathrine Hedvig Grønvold.
Karen Sofie Lauridsdatters andet ægteskab med Hans Rist. 1B:
2) Elise Dorthe Pouline Rist.
FM:
1 farbror Christian Lauridsen i Nykøbing Sjælland
2 [Hans Pedersen] Bech, præst i Vig
3 [Peder Lund] Birch, i Vindekilde, forvalter på Adelersborg.

326    Christiane Pedersdatter i Nykøbing Sjælland. 12.6.1809, fol.29, 47.
Enke efter Rasmus Pedersen, smed, [skifte 28.9.1804 lbnr.307]. A:
0) forældre [Peder Hansen Møller, skifte 27.9.1783 lbnr. og Birthe Cathrine Pedersdatter]
1) bror Peder Qvist Pedersen, møller i Egebjerg
2) søster Anne Marie Pedersdatter i Sorø
3) søster Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Christian Fitzmeyer i Ringsted
4) bror Christian Pedersen, klejnsmed i Nykøbing Sjælland.
Afdøde døde 11.6.1809.

327    Kirsten Simonsdatter i Nykøbing Sjælland. 17.7.1810, fol.50.
E: Anders Lauridsen, brændevinsbrænder.
Testamente af 11.7.1797.

328    [Anne Christiansdatter] i Nykøbing Sjælland. 11.2.1811, fol.57B.
E: Christen Hvas, brændevinsbrænder.
Bevilling til uskiftet bo.

329    Anne Kirstine Ruhe i Nykøbing Sjælland. 15.2.1811, fol.57B.
Enke efter Simon Hansen Birch. B:
1) Johan Ditlev Birch
2) Børge Birch, farver i Holbæk
3) Peder Lund Birch
4) Helene Frederikke Birch g.m. [Ejner] Richter.

330    Christiane Allerup i Nykøbing Sjælland. 21.1.1812, fol.63B.
E: Christoffer Rasmussen, rebslager. A:
1) far Jørgen Allerup, skrædder.

331    Markus Bruun, glarmester i Nykøbing Sjælland. 9.2.1812, fol.64.
E: [Anne Højer]. LV: bror Johan Højer, snedker. A:
1) bror Hans Bruun.
Afdøde døde 8.2.1812.

332    Ernst de Gier i Nykøbing Sjælland. 3.4.1812. fol.64B, 65B.
E: [Martha Lauridsdatter]. B:
1) Ernst Gier 24
2) Jean Gier 22½
3) Peder Gir 17
4) Karen Sofie Gier 15
5) Jacob Gier 13
6) Isak Gier 9.
FM: Nikolaj Kjær Skov.
Afdøde døde 2.4.1812.

333    Jacob Christian Kirsebom i Nykøbing Sjælland. 4.5.1812, fol.64B, 67.
E: Sidse Jensdatter. LV: [Nikolaj Kjær] Skov, købmand. B:
1) Carl David Jacobsen 6.
FM: morbror Peder Jensen i Rode [i Vig sogn].

334    Oluf Holm, toldbetjent i Nykøbing Sjælland. 14.7.1812, fol.65B.
E: Inger Mette Lauridsdatter. B:
1) Alexander Magnus Holm 26
2) Elias Holm 23
3) Frederikke Louise Holm.
FM: [Nikolaj Kjær] Skov, købmand.

SLUT