Erik Brejls hjemmeside

Start

Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1691-1819

[1691-1694]    [1694-1701]    [1701-1705]    [1705-1719]    [1719-1733]   

[1733-1756]    [1756-1771]    [1772-1781]    [1779-1789]    [1790-1819]   


Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder

Litteratur: Uddrag af Nykøbing Falster kirkebog 1689-1691 ved Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1959 side 103-105.


Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1691-1694

Den nederste del af de fleste af siderne er beskadiget og ulæselig.


1 Peder Jacobsen, husfoged på Nykøbing Falster slot. 21.9.1691, fol.1B.
E: Karen. LV: Hans Ravn, amtsskriver i Nykøbing Falster amt.
Testamente af 28.5.1673. A:
1) bror Jacob Jacobsen i Løgumkloster
2) bror Jørgen Jacobsen i Løgumkloster
3) søster Sidsel Jacobsdatter i Løgumkloster, død. 2B:
a Peder Nielsen i ...borg
b Birthe Andersdatter g.m. Ovesen i Løgumkloster
4) bror Thyge Jacobsen i Tved, skovrider i Elbo og Holmans herreder, død. 4B:
a Jacob Thygesen på stedet
b Peder Thygesen
c Niels Thygesen
d Kirsten Thygesdatter.

2 Magdalene Ditlevsdatter Heich i Nykøbing Falster. 27.10.1691, fol.3B.
E: Hans Ehlers, rådmand.
Testamente af 26.6.1682.

3 Peder Henriksen Schmidt, skipper i Nykøbing Falster. 28.10.1691, fol.5.
E: [Fornavn ulæseligt] Henriksdatter Bødkers. LV: svoger Henrik Rasmussen, købmand. B:
1) Marie Pedersdatter Schmidt 8
2) Henrik Pedersen Schmidt 5.
FM: farbror Henrik Henriksen Schmidt, skipper.
Arv i boet til Johan Richard Jørgensen efter far Jørgen Villumsen ved FM: Knud Sørensen.

4 Jesper Nielsen Gødstrup, købmand i Nykøbing Falster. 3.11.1691, fol.17.
E: Agathe (Agt) Pedersdatter. LV: bror Anders Pedersen, købmand. A:
1) bror, død. 1B:
a Peder Jepsen Gødstrup 2.
FM: farbror Jens Nielsen Gødstrup, købmand.

5 Søren Montros, klokker og bedemand i Nykøbing Falster. 21.1.1692, fol.32.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Rasmus Kiep, købmand. B:
1) Christine Marie Sørensdatter 8
2) Anne Sørensdatter 3¼
3) Agnethe Sørensdatter 1½.
FM: Christen Hansen, væver.

6 Maren Mortensdatter i Nykøbing Falster. 23.1.1692, fol.43.
Enke efter Simon Mathiassen, herredstingskriver. B:
1) Sille Simonsdatter, død. E: Anders Pedersen. 1B:
a Simon Andersen
2) Cathrine Simonsdatter g.m. løjtnant Døhr.

7 Bertel Kruse, stadskaptajn i Nykøbing Falster. 29.2.1692, fol.73B.
E: Anne Jochumsdatter. LV: Jørgen Thomsen, købmand.
Afdøde var født i Tyskland.
Arvinger kendes ikke.

8 Kirsten Mathiasdatter [von Westen] i Nykøbing Falster. 3.5.1692, fol.79.
E: Hans Jørgensen Stæhr, rådmand. B:
1) Kirsten Hansdatter 11
2) Sidsel Hansdatter 9½
3) Margrethe Hansdatter 6½
4) Lucie Hansdatter 5¼
5) Jørgen Hansen Stæhr 4½.
FM: mosters mand Hildebrandt Henriksen, skriver Musse herred.

9 Adam Gut Johansen i Nykøbing Falster. 11.5.1692, fol.88.
E: Sidsel Christensdatter. A:
1) bror, død. 1B:
a Marie Gut Johansen, i Amsterdam i Holland.
FM: Borcher Rosenfelt, postmester.
Afdøde døde 11.4.1692.

10 Peder Lauridsen, skipper i Nykøbing Falster. 20.5.1692, fol.104B.
E: Frou Pedersdatter. LV: stedfar Jens Nielsen Gødstrup, købmand. B:
1) Tilsche Pedersdatter 8.
FM: morbror Anders Pedersen, købmand.
Arv i boet til Johan Richard Jørgensen efter far Jørgen Villumsen.

11 Osvald Eggers i Nykøbing Falster. 23.6.1692, fol.118B.
E: Ingeborg Olufsdatter. LV: Oluf Mortensen Koch.
Afdøde var født på Femern.
Arvinger kendes ikke.

12 Birgitte Pedersdatter i Nykøbing Falster. 18.7.1692, fol.129.
E: Adam Thomsen. B:
3) Thomas Adamsen 18
4) Hans Adamsen 13
5) Peder Adamsen 11
6) Malene Lucie Adamsdatter 8.
FM: morbror Jeppe Pedersen.
Første ægteskab med Henrik Vilsben. B:
1) Dorthe Henriksdatter 25
2) Anders Henriksen 22.
Arv i boet efter de 2 ældste børns halvsøster Cathrine Henriksdatter.

13 Jørgen Thomsen, kræmmer i Nykøbing Falster. 10.8.1692, side 136, 158.
E: Else Mikkelsdatter. LV: morbror Borcher Rosenfelt, postmester. B:
1) Thomas Jørgensen 4
2) Metzel Jørgensen 1½
3) Else Margrethe Jørgensdatter 16 uger.
FM: Bertel Gerts, kobberhandler.

14 Goris Wetzel, glarmester i Nykøbing Falster. 15.9.1692, fol.148B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jørgen Ejlersen. B:
1) Dorthe Wetzel 14
2) Jacob Wetzel 12.
FM: Niels Lauridsen, skrædder.
Registrering 20.6.1692.

15 Hans Olufsen, dansk skoleholder i Nykøbing Falster. 16.9.1692, fol.155.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Claus Hansen, skrædder. B:
1) Villum Hansen 18
2) Kirsten Hansdatter 14.
FM: Hans Jørgensen, skomager.

16 Enok Pedersen, skipper i Nykøbing Falster. 1.3.1692, fol.187.
E: Magdalene Burmeister. LV: Frands Schultz, drejer. B:
1) Engel Enoksdatter 9
2) Peder Enoksen 7.
FM: Mikkel Rydtz, klejnsmed.
Afdøde døde 24.1.1692.

17 Jacob Madsen, borgmester i Nykøbing Falster. 12.1.1692, fol.206.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Niels Pedersen, hospitalsforstander.
Testamente af 9.10.1683.

18 Marie Jacobsdatter Kesby i Nykøbing Falster. 31.1.1693, fol.224B.
Enke efter Henrik Bødker. B:
1) Margrethe Henriksdatter Schmidt g.m. Peder Simonsen, købmand
2) Anne Henriksdatter Schmidt , død. 2B:
a Daniel Hansen 13
b Marie Hansdatter 6
3) Cathrine Henriksdatter Schmidt g.m. Hans Pedersen Kam, købmand
4) Peder Henriksen Schmidt, død. 2B:
a Marie Pedersdatter 9
b Henrik Pedersen 7.
FM: stedfar Adam Thomsen, væver
5) Marie Henriksdatter Schmidt g.m. Hans Thur, købmand
6) Henrik Henriksen Schmidt, købmand.

19 Anne Marie Bødker i Nykøbing Falster. 17.1.1693, fol.246.
Enke efter Mikkel Thomsen. B:
1) Jacob Mikkelsen 12.
FM: Reinholt [Joensen] kobbersmed.

20 Cathrine Chulow i Nykøbing Falster. 28.2.1693, fol.248.
E: Jens Nielsen, betjent.
Af første ægteskab B:
1) Augustus Jørgensen, i militien i Tyskland.

21 Susanne Pedersdatter i Nykøbing Falster. 1.3.1693, fol.252B.
E: Mikkel Greensen Leth. A:
1) bror Mogens Pedersen, sadelmager i København, død. E: Bodil. 3B:
a Gert Mogensen
b Peder Mogensen
c Johanne Mogensdatter.
FM: Christian Jacobsen Møller, sadelmager i Nykøbing Falster.
Afdøde døde 19.12.1692.

22 Niels Joensen, pottemager i Nykøbing Falster. 22.4.1693, fol.256.
E: Malene Hansdatter. LV: Claus Hansen, skrædder. B:
1) Jonas Nielsen 2.
FM: Rasmus Jensen, snedker.

23 Gabriel Hansen [Kiep], handskemager i Nykøbing Falster. 9.5.1693, fol.262.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Christoffer Pedersen, snedker. B:
2) Hans Gabrielsen 7.
[Af første ægteskab] B:
1) Laurids Gabrielsen, myndig.

24 Jørgen Nielsen Strø, herredsskriver i Nykøbing Falster. 18.2.1693, fol.269.
E: Anne Carstensdatter. LV: svoger Jacob Hansen Fischer, købmand. A:
0) forældre [Niels Frandsen Brix, præst i Strø, død ca. 1670, var g.m. Margrethe Danielsdatter Lius]
1) bror Frands Nielsen Strø, [tidligere kapellan i Korsør, afsat 1691], bor nu i [Lille] Lyngby i Frederiksborg len
2) søster Anne Nielsdatter Strø g.m. Hans Jørgen Kriebell, skovrider i Falster Sønder herred
3) bror Søren Nielsen Strø i København
4) søster Margrethe Nielsdatter Strø i København
5) søster Sille Nielsdatter Strø g.m. Laurids Scheving, kammerskriver hos prins Jørgen.
Mors andet ægteskab med [successor Bjørn Hansen Helsted]
5) halvsøster Maren Bjørnsdatter i Strø præstegård.
Afdøde døde 5.2.1693.

25 Jens Hansen Kromand, købmand i Nykøbing Falster. 18.10.1692, fol.307B.
E: Maren Pedersdatter. LV: svoger Abraham Olufsen. B:
1) Jacob Jensen Kromand 15
2) Hans Jensen Kromand 5
3) Jens Jensen Kromand, 10 uger, den 27.6.1693.

26 Villum Jensen, bødker i Nykøbing Falster. 10.4.1693, fol.324.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Jens Jepsen, handskemager. B:
1) Jens Villumsen 18, i handskemagerlære i Stubbekøbing
2) Peder Villumsen 16, i skrædderlære på Lolland
3) Hans Villumsen 2.
FM: morbror Peder Rasmussen, skomager.

27 Hans Jørgensen, skomager i Nykøbing Falster. 10.6.1693, fol.339B.
E: Maren Mathiasdatter. LV: Johan Schweimer. B:
2) Karen Hansdatter 4½
3) Anne Hansdatter 2½
4) Else Hansdatter, 6 uger den 24.8.1693.
FM: farbror Niels Jørgensen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 11.

28 Abraham Olufsen [From], købmand i Nykøbing Falster. 14.9.1693, fol.346.
E: Anne [Hansdatter] Bergeshagen. LV: Laurids Poulsen Vendelbo, der ægter enken. B:
1) Bodil Cathrine Abrahamsdatter 3
2) Abraham Abrahamsen 9 mdr.
FM:
1 farbror Johannes Olufsen
2 mors svoger Frands Rasmussen, købmand.
[Enkens andet ægteskab med] Henrik Flindt, [rådmand i Nykøbing Falster, begravet Nykøbing Falster 26.2.1689]. Arv til B:
1) Hans Bergeshagen [Flindt]
2) Claus Henriksen Flindt
3) Ditlev Henriksen Flindt
4) Thomas Henriksen Flindt
5) Jacob Henriksen Flindt
6) Frederik Henriksen Flindt.
Enkens første mand [Hans Schmidt, begravet Nykøbing Falster 21.1.1676]. Arv til B:
1) Henrik Hansen Schmidt, [købmand].
Litteratur: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt af Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1958 side 81-110.

29 Margrethe Nielsdatter i Nykøbing Falster. 7.11.1693, fol.361.
Enke efter Jacob Madsen, borgmester, [skifte 12.1.1692 lbnr.17].
Af arvinger angives A:
1) Christen Rasmussen i Kristianstad og søskende
2) Johannes Poulsen, tobaksspinder
3) Henrik [Jacobsen] Møller, degn i Falkerslev og Horreby.
Afdøde døde 22.9.1693.

30 Peder Pedersen Schiøtt, skomager i Nykøbing Falster. 24.11.1693, fol.382B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Christoffer Hansen Reff, skomager. B:
1) Karen Pedersdatter 9
2) Peder Pedersen 3.
FM: Anders Jørgensen [Loumann], bager.

31 Anders Pedersen, bogbinder i Nykøbing Falster. 25.11.1693, fol.388.
E:
E: Barbara Jochumsdatter. LV: Niels Lauridsen, skrædder. B:
1) Susanne Christine Andersdatter 5
2) Peder Andersen 6 mdr.
FM: Hans Christian Bindell.
Registrering 27.10.1693.

32 Hans Pedersen, skipper i Nykøbing Falster. 23.1.1694, fol.392.
E: Cathrine Henriksdatter Schmidt. LV: svoger Peder Simonsen, købmand. B:
1) Else Hansdatter 3¼.
FM: morbror Henrik Henriksen Schmidt.
Afdøde døde 8.8.1693.

33 Anne Steffensdatter i Nykøbing Falster. 29.10.1692, fol.405.
Enke efter Lyder Gerben, rådmand.
Testamente af 25.8.1688. A:
1) Hans Ehlers og hustru, som har været en god lavværge og gode naboer.
Afdøde kunne hverken læse eller skrive.

34 Hans Christoffersen i Nykøbing Falster. 28.9.1693, fol.428.
E: Cathrine Christiansdatter. LV: Frands Rasmussen, købmand. B:
1) Christoffer Hansen 23, student
2) Sofie Hansdatter 19
3) Bodil Hansdatter 14
4) Cathrine Hansdatter 8.
FM: svoger Johan Schweimer, købmand.
Arv i boet til Sidsel Christiansdatter g.m. Mikkel Groersen for arv efter halvbror Bastian Christiansen i Norge, efter hvem også enken har arv.
Afdøde døde 11.6.1693.

35 Karen [Jørgensdatter] i Nykøbing Falster. 27.3.1694, fol.450B.
Enke efter Peder Jacobsen, husfoged på Nykøbing Falster slot, [skifte 21.9.1691 lbnr.1].
Testamente af 7.8.1692. A:
1) søster Mette Jørgensdatter
2) bror, [Jacob Jørgensen Haderslev, præst i Tryde i Skåne], død. 1B:
a Holger Jacobsen Tryde, [præst i Østofte]
3) [søster Elisabeth Jørgensdatter]. B:
a Oluf Jørgensen Lund, præst i Væggerløse. 2B:
1 Peder Olufsen
2 Karen Olufsdatter, der arver fordi de er opkaldt
4) søster, død. 1B:
a Peder Hansen Rose.
Afdøde døde 24.2.1694.
Litteratur:
Lund stifts herdaminne II,9 (Lund 1963) af G. Carlquist. Heri side 555f.
Samlinger til Tryde-Slægtens Historie (Rønne 1912) af E. C. Tryde. Heri side 5-9.

36 Myes Olufsen, vognmand i Nykøbing Falster. 19.6.1694, fol.479, næste protokol fol.1B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Laurids Christensen, murer. B:
1) Maren Myesdatter g.m. Oluf Hansen, vognmand
2) Lucie Myesdatter 22.Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1694-1701

37 Peder Lauridsen, skomager i Nykøbing Falster. 13.7.1694, fol.4.
E: Anne Nielsdatter Blach. LV: Peder Christensen, skomager, der ægter enken. B:
1) Anne Pedersdatter 17
2) Kirsten Pedersdatter 7½
3) Peder Pedersen Blach 5½
4) Laurids Pedersen 3½.
FM: farfar Laurids Hansen, skomager i Gedesby.

38 Mathias Flint i Nykøbing Falster. 8.5.1694, fol.9B, 223B, næste protokol fol.89B.
E: Cathrine Johansdatter Ottendal. LV: Christen Pedersen, toldkontrollør.
Enken frasiger arv og gæld.
Enkens første ægteskab med Peder Lauge, skifte 19.9.1681. Arv til B:
1) Karen Pedersdatter.
FM: farbror Hans Lauge i Rødby.
I boet arv efter Jørgen Villumsens 2 sønner:
1) Villum Jørgensen, der døde sidste år på rejse til Norge
2) Johan Richard Jørgensen, der døde for kort tid siden.
Arvingerne er deres næstsøskendebørn (1-21):
[Jesper Hansen, foged på Helgeland og sidst på Kaupanger gods i Norge, død ca.1677. Første ægteskab med Margrethe Pedersdatter Falch, død ca. 1660]. 6B:
1) Peder Jespersen, kongelig konfessionarius og hofprædikant
2) Hans Jespersen
3) Jacob Jespersen
4) Abel Jespersdatter, død [1.1.1683], var g.m. Lorents Mortensen [Angel i Trondhjem]. Hendes børn
5) Margrethe Jespersdatter, død [ca. 1677], var g.m. Peder Pedersen [Hanning], præst i Sogndal i Norge. Hendes børn
6) Margrethe Jespersdatter [den yngre], enke efter Jørgen Christoffersen [Neuendorff] i Bergen.
[Jesper Hansens andet ægteskab med Karen Eriksdatter Blix]. 2B:
7) Lisbeth Jespersdatter g.m. Mikkel [Hansen] Schwarzkopf, præst [i Manger] i Norge
8) Gertrud Jespersdatter g.m. Johan Omsen i Norge
[Karen Hansdatter g.m. Johan Ottendal (Uttendal), skifte Odense byfoged 23.1.1663 fol.418B]. 3B:
9) Karen Johansdatter Ottendal, [ses ikke i skiftet i Odense, men arver en søsterlod i dette skifte lige som Cathrine Johansdatter Ottendal]
10) Hans Johansen Ottendal, feldbereder i Kolding
11) Cathrine Johansdatter Ottendal
[Helvig Hansdatter] g.m. Niels Hansen i Svendborg, begge døde. 1B:
12) Karen Nielsdatter i Svendborg
[Margrethe Pedersdatter Rud, død 1693], var g.m. Zacharias Poulsen Danchel, præst i Øster Ulslev og Godsted]. 4B:
13) Poul Danchel
14) Peder Danchel
15) Kirsten Danchel g.m. Peder Bagger i Rødby
16) Maren Danchel
Mathias Flint, som er afdøde. E: Cathrine Johansdatter Ottendal. 3B:
17) Peder Mathiassen Flint
18) Anne Margrethe Mathiasdatter Flint
19) Martha Mathiasdatter Flint
FM: Christoffer Hansen Reff, skomager
[en datter af Peder Rasmussen Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted, død 18.5.1673]. 2B:
20) Maren Jacobsdatter, enke efter Just Badskær i Nakskov
21) Vibeke Jacobsdatter i Nysted.
Litteratur: Jesper Hansen, fogden på Helgeland - fogden på Haupanger af S. H. Finne-Grønn i: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) bind I (1927-1928) side 57-72.

39 Christian Mortensen, væver i Nykøbing Falster. 10.7.1694, fol.41B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Adam Thomsen, væver. B:
2) Maren Christiansdatter 10 uger.
FM: farbror Hans Christiansen, væver.
Skifte efter første hustru 12.2.1689. B:
1) Mathias Christiansen 12.
FM: Ib Pedersen, væver.

40 Peder Pedersen, kandestøber i Nykøbing Falster. 29.11.1694, fol.53.
E: Cathrine Rasmusdatter. LV: Anders Jørgensen [Loumann], bager.
Arvinger kendes ikke.
Arv i boet til Agathe Lauridsdatter efter far Laurids [Christoffersen], kandestøber.

41 Maren Mathiasdatter i Nykøbing Falster. 3.12.1694, fol.57B.
E: Jørgen Mortensen, skomager.
Først ægteskab med Hans Jørgensen, skomager, [skifte 10.6.1693 lbnr.27]. B:
1) Karen Hansdatter 6
2) Anne Hansdatter 4
3) Else Hansdatter 1¼.
FM: farbror Niels Jørgensen Reff, skomager.
Af Hans Jørgensens første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Hansdatter, der har arv i boet.

42 Maren Nielsdatter i Nykøbing Falster. 13.11.1694, fol.69B.
E: Christian Theodor Orlov, barberer. B:
2) Daniel Andreas Orlov 11 uger
3) Anne Cathrine Orlov 11 uger.
Første ægteskab med Daniel Sauer. B:
1) Anne Danielsdatter Sauer 16.
FM: Mikkel Groersen Leth, købmand.
Afdøde døde 4.11.1694.

43 Anders Madsen, murer i Nykøbing Falster. 27.2.1695, fol.88B.
E: Maren Nielsdatter. LV: svoger Anders Andersen, skomager. B:
1) Mads Andersen, skomager i Nysted
2) Malene Andersdatter 22.

44 Anne Caspersdatter i Nykøbing Falster. 20.3.1695, fol.93B.
Enke efter Bertel Kruse, [skifte 29.2.1692 lbnr.7].
Af første ægteskab B:
1) Hans Casper Grosmann
2) en datter g.m. Reinholt Joensen, kobbersmed
3) en datter g.m. Peder Olufsen, tømrer.
Afdøde døde 21.11.1694.

45 Christoffer Hansen Reff, skomager og hustru Malene Mouridsdatter Busch i Nykøbing Falster. 20.3.1695, fol.104.
B:
1) Mathias Egert Christoffersen 9
2) Anne Christoffersdatter 7.
FM: farbror Peder Hansen Reff.
Desuden nævnes afdøde mands søster Karen Hansdatter Reff, enke efter Jens Jensen, skomager.
Registrering 11.1.1695.

46 Ursula Cortsdatter Meyer i Nykøbing Falster. 16.4.1695, fol.124.
E: Hans Pedersen Systofte. B:
1) Anne Hansdatter 9
2) Peder Hansen 8.
FM:
1 Frands Jørgensen Skovby, præst i Idestrup g.m. [Margrethe Cortsdatter Meyer]
2 Peder Giese, købmand i Rødby,
begge beslægtet på mors side.

47 Malene Burmeister i Nykøbing Falster. 9.5.1695, fol.129B.
E: Enok Pedersen. B:
1) Anne Malene Enoksdatter 22
2) Cathrine Gertrud Enoksdatter 21
3) Johan Laurids Enoksen 18
4) Engel Margrethe Enoksen 12
5) Peder Enoksen 9.
FM: Peder Jespersen, bager.
Afdøde døde 31.10.1694.

48 Hans Meyer, klejnsmed i Nykøbing Falster. 23.5.1695, fol.140.
E: Maren Hermansdatter. LV: Frands Schultz, drejer. B:
1) Alhed Hansdatter g.m. Hans Henriksen Solbjerg, klejnsmed
2) Herman Hansen 17
3) Ulrik Hansen 12.
FM: Mikkel Rydtz, klejnsmed.

49 Hans Mathiassen, væver i Nykøbing Falster. 4.5.1695, fol.149.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jeppe Pedersen, væver. B:
1) Mathias Hansen 20
2) Hans Hansen 6 mdr.
FM: Laurids Pedersen, væver.

50 Markus Egholt, dansk skoleholder i Nykøbing Falster. 16.12.1695, fol.155.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Peder Hassselbart, brandsprøjte- og strålemester, der ægter enken. B:
1) Augustinus Egholt 14
2) Margrethe Egholt 11
3) Poul Egholt 5.

51 Johanne Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 6.3.1696, fol.159.
E: Carsten Andersen. B:
1) Rasmus Carstensen 10
2) Magdalene Carstensdatter 7.
FM: morbror Nikolaj Rasmussen, bager.

52 Rasmus Remmertsen i Nykøbing Falster. 7.3.1696, fol.163B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Carsten Andersen, der ægter enken. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 2.
FM: Christen Jensen, skrædder.

53 Samuel Kurmann, possementmager i Nykøbing Falster. 20.3.1696, fol.167.
E: Maren Jørgensdatter. LV: svoger Christian Kruse, slotsgartner. B:
1) Jørgen Samuelsen 10
2) Daniel Samuelsen 7
3) Laurids Samuelsen 3.
FM:
1 Jacob Jørgensen Stedsager
2 Mikkel Groersen Leth.
Første ægteskab med Dorthe Thomasdatter. Arv til A:
1) bror Anders Thomsen, snedker i Nysted
2) bror Nikolaj Thomsen
3) søster Margrethe Thomsen, enke efter Hegerfeldt, borgmester
4) søster Cathrine Thomsen
5) søster Marie Thomsen.

54 Rasmus Isaksen, klokker i Nykøbing Falster. 21.4.1696, fol.179B.
E: Bodil Hansdatter Kisby. LV: bror Rasmus Hansen Kisby, præst i Stadager og Nørre Kirkeby. B:
1) Dorthe Rasmusdatter 9 mdr.
FM: Rasmus Jensen, snedker.
Registrering 25.10.1694.

55 Maren [Nielsdatter] i Nykøbing Falster. 6.2.1696, fol.182B.
Enke efter Goris [Wetzel], glarmester, [skifte 15.9.1692 lbnr.14]. B:
1) Dorthe Gorisdatter 21
2) Jacob Gorissen 15.
FM: Jørgen Ejlersen, glarmester.

56 Maren Clausdatter i Nykøbing Falster. 6.5.1696, fol.188.
E: Hans Mikkelsen Møller. A:
1) bror Jacob Clausen i Sønderborg
2) bror Mathias Clausen i Sønderborg.
Enkemandens første ægteskab med Cathrine Christiansdatter, skifte Listrup [i Nørre Ørslev sogn] på Falster 12.1.1686. Arv til B:
1) Cathrine Hansdatter.

57 Niels Jørgensen, skomager i Nykøbing Falster. 23.5.1696, fol.195.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Niels Rasmussen Kiep. A:
1) bror Mogens Jørgensen, skomager
2) bror Anders Jørgensen, skomager i Idestrup
3) bror Hans Jørgensen, skomager, [skifte 10.6.1693 lbnr.27]. 4B:
a Anne Cathrine Hansdatter
b Karen Hansdatter
c Karen Hansdatter
d Else Hansdatter.
Testamente af 16.5.1696.

58 Anne Jørgensdatter i Nykøbing Falster. 5.5.1696, fol.225B.
E: Erik Olufsen, handskemager. B:
3) Karen Eriksdatter 9 mdr.
Første ægteskab med Christen Handskemager. B:
1) Marie Christensdatter 13.
FM: Christoffer Pedersen, snedker.
Andet ægteskab med Gabriel Hansen Kiep, handskemager, [skifte 9.5.1693 lbnr.23]. B:
2) Hans Gabrielsen 10.
FM: [halv]bror Laurids Gabrielsen.

59 Johan Frederik, snedker i Nykøbing Falster. 15.8.1696, fol.234.
E: Anne Christensdatter. LV: Laurids Joen, væver. B:
1) Filip Johan Kybler 2.
FM: morbror Peder Christensen, skomager.

60 Jens Jensen, skomager i Nykøbing Falster. 26.8.1696, fol.238B.
E: Karen Hansdatter Refs. LV: Jørgen Mathias Jensen, skomager, der ægter enken. B:
1) Jens Jensen 1.
FM: Jeppe Pedersen, væver.
Desuden nævnes afdødes mor Maren Nielsdatter i Kraghave [i Tingsted sogn].

61 Rasmus Jensen, snedker i Nykøbing Falster. 9.9.1696, fol.250.
E: Margrethe Jacobsdatter Müller. LV: bror Christian Jacobsen Müller, sadelmager. B:
3) Karen Rasmusdatter 11.
FM: Niels Jacobsen Rydtz, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Jens Rasmussen, præst i Sebber og Lundby i Jylland
2) Jacob Rasmussen 57.

62 Karen [Pedersdatter Lund] i Nykøbing Falster. 10.3.1696, fol.259.
Enke efter Poul [Nielsen] Danchel, præst [i Roholte, død 1691]. B:
2) Hans Christian Poulsen Danchel 21, i København
3) Magdalene Poulsdatter Danchel 19
4) Poul Poulsen Danchel 12
5) Martha Poulsdatter Danchel 10.
Første ægteskab med Hans von Westen, [rådmand] i Nysted. B:
1) Peder von Westen, død. efter hvem der er arv.
Desuden nævnes afdødes første mands søster Sara von Westen i København, enke efter Morten Madsen.
Litteratur: Hr. Poul Poulsen Danchels optegnelser af Bjørn Kornerup i: Personalhistorisk Tidsskrift 1945 side 1-54.

63 Kirsten Christensdatter i Nykøbing Falster. 19.11.1696, fol.273.
Enke efter Myes Olufsen, [skifte 19.6.1694 lbnr.36]. B:
1) Maren Myesdatter g.m. Oluf Hansen
2) Lucie Myesdatter g.m. Oluf Jacobsen.

64 Marie Bastiansdatter, ugift i Nykøbing Falster. 2.4.1696, fol.281.
A:
1) søskendebarn Hans Henrik Seemann, livgarder.

65 Casper Wichmann, tolder i Nykøbing Falster. 5.12.1696, fol.290, næste protokol fol.446B.
E: Karen Andersdatter Schiøtt, der døde 2.3.1697.
Hans første ægteskab med [Maren Pedersdatter, død ca. 1672]. B:
1) Frederikke Amalie Wichmann g.m. Hans [Hansen] Rasch, præst i Næstved [Peder]
2) Hans Wichmann
3) Peder Wichmann.
Af hendes første ægteskab nævnes B:
1) datter, død. B:
a Knud Leonhardt Schritzmeier, hæderlig og vellærde.

66 Rasmus Jespersen, rådmand i Nykøbing Falster. 1.1.1695, fol.341.
E: Engel Thomasdatter. LV: Frands Skuldt, drejer.
Arvinger angives ikke.

67 Peder Andersen, skomager i Nykøbing Falster. 6.11.1696, fol.352B.
E: Cathrine Knudsdatter. LV: Hans Olufsen, Palle, der ægter enken. B:
1) Anne Pedersdatter 1.
FM: farbror Anders Andersen, skomager.
Arv i boet til Anne Cathrine Hansdatter, efter forældre Hans Jørgensen, skomager, skifte 10.6.1693 lbnr.27 og dennes første hustru.

68 Hans Mikkelsen, vejrmøller i Nykøbing Falster. 17.10.1697, fol.359B.
Enkemand efter Maren Clausdatter, skifte 6.5.1696 lbnr.56. B:
Første ægteskab med [Cathrine Christiansdatter, skifte Listrup i Nørre Ørslev sogn på Falster 12.1.1686]. B:
1) Cathrine Hansdatter 12½.
FM: Niels Rasmussen Kiep, købmand.

69 Maren i Nykøbing Falster. 28.1.1698, fol.375, næste protokol fol.87B.
Enke efter Bertel Skrædder. B:
1) Anne Marie Bertelsdatter 30.
FM: Laurids Pedersen, skrædder.
7.9.1702 ny FM: Jørgen Ejlersen, glarmester.
Afdøde døde 21.1.1698.

70 Hans Firou (Fyro), remmesnider i Nykøbing Falster. 30.3.1698, fol.387B.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Casper Bøhmer, hattemager. B:
1) Jochum Hansen Firou 10
2) Cathrine Hansdatter Firou 11 uger.
FM: Jacob Blistekov, maler.

71 Anders Jørgensen Loumann, bager i Nykøbing Falster. 7.4.1698, fol.399.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Nielsen Gødstrup, købmand. B:
1) Johanne Andersdatter 15
2) Anne Andersdatter 13
3) Maren Andersdatter 11
4) Lucie Andersdatter 9.
FM:
1 fasters mand Jacob Villumsen i Maribo
2 Niels Jensen, farver i Nykøbing Falster.
Arv i boet efter Laurids Christoffersen, kandestøber, skifte 7.6.1688 til B:
1) Agathe Lauridsdatter.
Arv i boet efter Peder Pedersen Bornholm [eller Peder Pedersen Schiøtt], skomager, skifte 24.11.1693 lbnr.30 til 2B:
1) [Karen Pedersdatter]
2) [Peder Pedersen].
FM: stedfar Hans Jensen Dusen.

72 Lot Frederik Wolf, possementmager i Nykøbing Falster. 14.10.1698, fol.411.
E: Maren Jørgensdatter [Stadager]. LV: Filip Becher, der ægter enken. B:
1) Frederik Wolf 1 år 8 uger.
FM: mosters mand Christian Kruse, slotsgartner.
Enkens første ægteskab med Samuel Kurmann, skifte 20.3.1696 lbnr.53. Arv til B:
1) Jørgen Samuelsen Kurmann
2) Daniel Samuelsen Kurmann.
3) Laurids Samuelsen Kurmann, død 24.1.1697, efter hvem, der er arv.

73 Agnes Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 17.11.1698, fol.418B.
E: Johannes Poulsen, tobaksspinder. Af arvinger angives A:
1) Christen Rasmussen i Kristianstad i Skåne i Sverige.
Afdøde var født i Skåne.
Afdøde døde 19.10.1698.

74 Niels Poulsen Aagaard, kantor og kollega i Nykøbing Falster latinskole. 5.9.1697, fol.425.
A:
1) bror Abraham Poulsen Aagaard.

75 Anne Pedersdatter i Nykøbing Falster. 18.2.1699, fol.433B.
E: Jens Jensen , skomager. A:
1) Bente g.m. Claus Jepsen Bilde i Nykøbing Falster
2) Jens Hansen, smed i Askø
3) Rasmus Rasmussen i Strandby [i Hunseby sogn]
4) Laurids Jørgensen i Krårup [i Våbensted sogn].

76 Christen Bertelsen, skrædder i Nykøbing Falster. 20.3.1699, fol.440.
E: Inger Sørensdatter. LV: Niels Lauridsen, skrædder. B:
1) Anne Marie Christensdatter 6.
FM: svoger Laurids Pedersen, skrædder.

77 Niels Jensen Koch i Nykøbing Falster. 20.12.1699, fol.448.
E: Malene Pedersdatter. LV: Laurids Pedersen, skomager. B:
7) Peder Nielsen 13.
[Af første ægteskab] B: 1) Hans Jørgen Nielsen, gift i København
2) Jens Nielsen 20
3) Dorthe Nielsdatter g.m. Thomas Mikkelsen, skomager i Kongsted på Sjælland
4) Karen Nielsdatter g.m. Laurids Henriksen, skrædder i Kongsted
5) Margrethe Nielsdatter g.m. Henrik Aggesen, skomager i Næstved
6) Birgitte Nielsdatter 19.

78 Johanne Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 28.5.1700, fol.456.
E: Jeppe Pedersen, væver. A:
1) bror Jens Rasmussen Falster i Bjerre Herred i Jylland ved Horsens
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Niels Nielsen, tærsker i Nørre Vedby på Falster.

79 Maren Nielsdatter i Nykøbing Falster. 10.6.1700, fol.463.
E: Jørgen Ejlersen, glarmester. A:
1) [halv]søster Dorthe Jacobsdatter, død. 1B:
a Jacob Nielsen, skræddersvend, nu i Ostindien.

80 Rasmus Jensen, toldbetjent i Nykøbing Falster. 10.6.1700, fol.469.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Claus Pedersen, bådsmand, der ægter enken. B:
1) Rasmus Rasmussen 2¼.
FM: Niels Hansen.

81 Maren Olufsdatter i Nykøbing Falster. 10.6.1700, fol.472.
E: Iver Knudsen. B:
1) Maren Iversdatter 3½.

82 Jochum Jacobsen, snedker i Nykøbing Falster. 10.6.1700, fol.475.
E: Dorthe [Cathrine] Jacobsdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) Anne Margrethe Jochumsdatter 2½.
FM: Søren Andersen, handskemager.

83 Peder Jensen, skoflikker i Nykøbing Falster. 11.6.1700, fol.478B.
E: Anne Eriksdatter. LV: Peder Hansen, der ægter enken. B:
1) Lisbeth Pedersdatter 18
2) Peder Pedersen 16
3) Jens Pedersen 12.
FM: Jeppe Pedersen, væver.

84 Marie Elisabeth i Nykøbing Falster. 6.10.1700, fol.484B.
E: Anders Pedersen, købmand. B:
1) Ditlev Andersen 6.
FM: Hans Pedersen Staal, købmand.
Enkemandens første ægteskab med Sille Simonsdatter. Arv til B:
1) Simon Andersen.

85 Mikkel Jacobsen Rydtz (Ryse), klejnsmed i Nykøbing Falster. 4.11.1700, fol.492.
E: Dorthe Jochumsdatter Hofmann. LV: Herman Hansen Meyer, der ægter enken. B:
1) Henrik Mikkelsen Rydtz 11
2) Hans Mikkelsen Rydtz 5
3) Anne Else Mikkelsdatter Rydtz 2½
4) Mikkel Mikkelsen Rydtz 5 uger.
FM: Christen Olufsen, kandestøber.

86 Anne Lydersdatter i Nykøbing Falster. 22.1.1701, fol.500B.
E: Laurids Pedersen, skrædder.
Arvinger kendes ikke.

87 Hans Buch, murer i Nykøbing Falster. 10.6.1700, fol.510.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Jens Hansen, murer. B:
1) Oluf Hansen 5
2) Cathrine Hansdatter 3.
FM: morfar Oluf Nielsen Palle, slagter.

88 Jeppe Pedersen, væver i Nykøbing Falster. 23.8.1700, fol.512B.
Afdøde var forlovet. A:
1) bror Laurids Pedersen Samsing, væver i Flindtinge på Lolland
2) søster Gertrud Pedersdatter g.m. Christen Danielsen, væver i Maribo
3) søster Birgitte Pedersdatter, [skifte 18.7.1692 lbnr.12]. E: Adam Thomsen. B:
c Thomas Adamsen, væver i Nysted
d Hans Adamsen 28
e Malene [Lucie] Adamsdatter 20
f Peder Adamsen 17.
Birgitte Pedersdatters første ægteskab med [Henrik Vilsben]. B:
a Dorthe Henriksdatter i Halsted på Lolland
b Anders Henriksen, væver i Nysted.
4) halvbror Peder Pedersen i Listrup [i Nørre Ørslev sogn] på Falster.

89 Niels Lauridsen, skrædder i Nykøbing Falster. 29.1.1701, fol.522.
E: Karen Christensdatter. LV: Laurids Pedersen, skrædder. B:
1) Anne Nielsdatter g.m. Jørgen Ejlersen, glarmester
2) Else Nielsdatter 16
3) Laurids Nielsen 15.

90 Mads Christensen, rebslager i Nykøbing Falster. 9.3.1701, fol.525.
E: Johanne Hansdatter, der døde 7.3.1701. B:
1) Anne Madsdatter 15
2) Hans Madsen 9
3) Sofie Madsdatter 6.
FM: farbror Jørgen Christensen, rebslager i København.
Afdøde døde 9.2.1701.

91 Karen Simonsdatter i Nykøbing Falster. 19.5.1701, fol.536B.
E: Mads Bertelsen, pottemager. A:
1) søster Else Simonsdatter g.m. Hans Krøyer, feldbereder i Maribo.
Afdøde døde 7.4.1701.

92 Henrik Madsen, snedker i Nykøbing Falster. 1.9.1701, fol.542B.
E: Martha Jacobsdatter. LV: Peder Jespersen. A:
1) søster Margrethe Madsdatter g.m. Peder Jensen, rådmand i Stege
2) søster Sidsel Madsdatter.


Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1701-1705

93 Rasmus Thomsen i Nykøbing Falster. 10.2.1701, fol.1B.
E: Agathe (Agt) Pedersdatter. LV: stedfar Jens Nielsen Gødstrup, købmand. B:
1) Margrethe Rasmusdatter 3½.
FM: morbror Anders Pedersen.
[Enkens første ægteskab med Jesper Nielsen Gødstrup, skifte 3.11.1691 lbnr.4].
Enkens andet ægteskab med Peder Didriksen Bech, skifte 7.1.1796. Af arvinger angives A:
1) Peder Svendsen
2) Jacob Didriksen
3) Asmus Madsen.

94 Niels Aagesen (Aggesen), grovsmed i Nykøbing Falster. 21.2.1701, fol.14B.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Carsten Andersen. B:
1) Peder Nielsen 17
2) Else Malene Nielsdatter 6
3) Hans Nielsen 4.

95 Sidsel Hansdatter i Nykøbing Falster. 28.7.1701, fol.46.
E: Haagen Høj. B:
1) Johannes Haagensen 12
2) Helene Haagensdatter 8
3) Johanne Haagensdatter 6.

96 Værgemålsregnskab i Nykøbing Falster. 12.12.1701, fol.46.
Peder Simonsen, forhen i Nykøbing Falster, nu i Nørre Kirkeby, fremlægger værgemålsregnskab for sin steddatter Marie Knudsdatter for arv efter far og søskende til den ny værge, som er hendes bror Iver Knudsen.

97 Anton Gynther Clausen, barber i Nykøbing Falster. 7.7.1701, fol.55, næste protokol fol.208B.
E: Malene Jensdatter. LV: Borcher Rosenfeld, postmester. B:
1) Jens Antonsen 16
2) Hilarius Antonsen 6.
FM: Theodor Barber.

98 Christian Hansen Branderup, klokker i Nykøbing Falster. 27.7.1701, fol.63B.
E: Hedvig Dinesdatter Rosendal. LV: Hans Roy, organist. B;
1) Maren Christiansdatter 2½.
FM: Jens Jensen, skomager.

99 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Falster. 26.6.1702, fol.78.
E: Søren Andersen, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacobsen i Vesterborg på Lolland
2) Jochum Jacobsen, snedker, [skifte 10.6.1700 lbnr.82]. 1B:
a Anne Margrethe Jochumsdatter.
FM: stedfar Jens Hansen, skomager.

100 Karen Rasmusdatter i Nykøbing Falster, der døde 9.8.1702, fol.90.
E: Henrik Henriksen Dromme. B:
1) Peder Henriksen Dromme 12.
FM: Johan Martin Beyer, bogbinder.
Enkemanden flytter hen til sin søn af første ægteskab Henrik Henriksen Dromme i Jedsted? i Holsten.

101 Maren Jørgensdatter [Stadager] i Nykøbing Falster. 13.7.1702, fol.98B.
E: Filip Anton Becher, possementmager.
Første ægteskab med Samuel Kurmann, skifte 20.3.1696 lbnr.53. B:
1) Jørgen Samuelsen Kurmann 17
2) Daniel Samuelsen Kurmann 14.
Andet ægteskab med [Lot Frederik Wolf, skifte 14.10.1698 lbnr.72]. B:
3) Frederik Lotsen Wolf 4½.
FM: Knud Christensen Hammer.

102 Jens Madsen [Kolding], by- og rådstueskriver. 24.7.1702, fol.112B.
E: Anne Pedersdatter [Bøgvad]. B:
4) Peder Jensen Bøgvad, præst i Nysted og Herritslev
5) Jens Jensen Kolding
6) Anne Cathrine Jensdatter g.m. Claus Iversen, rotgieser, der døde, [28.8.1702 lbnr.103]
7) Lisbeth Jensdatter 25
8) Cathrine Jensdatter 15.
[Første ægteskab med Bodil Thomasdatter, datter af Thomas Madsen Bjergmand og Maren Jensdatter i Kolding, skifte Kolding 19.5.1652 lbnr.29, viet Kolding Nikolaj 17.8.1656]. B:
1) Thomas Jensen Kolding (Collin), præst i Verdal i Nord-Trøndelag i Norge
2) Mads Jensen Kolding
3) Maren Jensdatter g.m. Hans Iversen, bager.

103 Claus Iversen, rotgieser i Nykøbing Falster28.8.1702, fol.122.
E: Anne Cathrine Jensdatter Kolding. LV: Daniel Schweimer. B:
1) Jens Clausen 3.
FM: Hans Iversen, bager.

104 Anne Gertrud i Nykøbing Falster. 20.9.1702, fol.125B.
E: Rasmus Mikkelsen, skalmejeblæser. B:
1) Johan Rasmussen 12
2) Natanael Rasmussen 4
3) Anne Marie Rasmusdatter 2.
FM:
1 Peder Pedersen, væver
2 Christian Halland.

105 Hans Roy, organist i Nykøbing Falster. 25.8.1702, fol.129B.
E: Magdalene Sybille Andersdatter Blangstrup. LV: Jacob Hansen Lind.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Hansdatter Roy g.m. Martin Hildebrandt, organist
2) Cathrine Hansdatter Roy 33.
FM: Niels Rasmussen Kiep.

106 Christen Jensen, skrædder i Nykøbing Falster. 18.9.1702, fol.144B.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Laurids Pedersen, skrædder. B:
1) Morten Christensen 4½
2) Birthe Christensdatter 2½
3) Christiane Christensdatter 6 mdr.
FM: Christen Jacobsen, skomager.

107 Adam Thomsen, væver i Nykøbing Falster. 27.1.1703, fol.149.
E: Cathrine Henriksdatter. LV: Frands Rasmussen. B:
1) Thomas Adamsen på Hasagergård [i Hunseby sogn]
2) Laurids? Adamsen 24
3) Peder Adamsen 22
4) Magdalene Adamsdatter 19
5) Peder Adamsen 10
6) Salomon Adamsen 6.
Arv i boet efter [Peder Henriksen Schmidt, skifte 28.10.1691 lbnr.3] til B:
1) Marie Pedersdatter
2) Henrik Pedersen.
FM: farbror Henrik Henriksen Schmidt.

108 Peder Rasmussen, staldkarl i Nykøbing Falster. 18.5.1703, fol.156.
E: Bodil Mikkelsdatter. LV: Peder Rasmussen, skomager. B:
1) Maren Pedersdatter 8.
FM: Søren Andersen, handskemager.
Afdøde døde for nylig i København.

109 Hans Jørgensen Stæhr, rådmand i Nykøbing Falster. 12.5.1702, fol.158.
E: Karen Andersdatter Blangstrup. LV: Hans Holst. B:
6) Andreas Hansen 8
7) Anne Marie Hansdatter 5
8) Rasmus Hansen 2
9) Gabriel Ludvig Hansen 1.
Første ægteskab med Kirsten Mathiasdatter von Westen, [begravet 16.4.1691], skifte 3.5.1692 lbnr.8. B:
1) Kirsten Hansdatter Stæhr 21
2) Sidsel Hansdatter g.m. Johan Poulsen, tobaksspinder
3) Margrethe Hansdatter 16
4) Lucie Hansdatter 15
5) Jørgen Hansen Stæhr 14, der har boet i Vordingborg hos Henrik Poulsen og gået i latinskole der.
Desuden nævnes første hustrus søster Sidsel g.m. Hildebrandt [Henriksen] i Sakskøbing.
Anders Hansen, byfoged i Nysted fordrer en kapital som hans morbror Erik [Andersen] Bredal, biskop i Trondhjem og hustru Johanne Villumsdatter [Rogert] har doneret til Nykøbing Falster latinskole.

110 Niels Ebbesen, skibstømrer i Nykøbing Falster. 5.5.1705, fol.182B.
E: Anne Svendsdatter. LV: Iver Rosenfeld. B:
1) Christoffer Nielsen 12
2) Svend Nielsen 8
3) Randel Nielsdatter 6
4) Birthe Nielsdatter 1½.
FM: Jørgen Olufsen, skipper.

111 Margrethe [Garpen] i Nykøbing Falster. 30.6.1702, fol.186B.
Enke efter Johan Jæger, slotsfoged.
Af første ægteskab B:
1) Abel Margrethe Gølner g.m. Christian Würcher, kaptajn
2) Agathe Hedvig Gølner, der ægter Frands Carl Voigt, told i Nykøbing Falster
3) Otto Jørgen Gølner, husfoged i Oldenborg, død. E: Augusta Sofie Øtken. 2B:
a Johan Christian Gølner
b Helene Margrethe Gølner
4) Hans Gølner, regimentskvartermester i Fredericia, [begravet Fredericia Michaelis 14.11.1696]. E: Charlotte Vilhelmine, nu g.m. Johan Junius, regimentskvartermester i Rendsborg. 3B:
a Jens Kasimir Gølner
b Agnes Augusta Gølner
c Margrethe Elisabeth Gølner
5) Poul Christian Gølner, ugift stykløjtnant i København, død, efter hvem, der er arv.
Testamente af 22.4.1682 for afdøde og Johan Jæger. Skifte efter hans første hustru sluttet 6.12.1675. Arv til B:
1) [Magdalene Jæger]
2) [Anna Magdalene Dorthe Jæger]
3) Frederik Christian Jæger, afkald København 15.12.1692
4) Charlotte Vilhelmine Jæger, afkald 4.6.1694.
Afdøde døde 29.6.1702.

112 Mogens Jørgensen, skomager i Nykøbing Falster. 20.8.1703, fol.217.
E: Elisabeth Jørgensdatter. LV: Niels Jensen, farver. B:
1) Anne Mogensdatter g.m. Rasmus Jepsen, murer
2) Engel Mogensdatter 23
3) Else Mogensdatter 16
4) Anne Elisabeth Mogensdatter 14
5) Karen Mogensdatter 7.

113 Anne Mette Jensdatter With i Nykøbing Falster. 30.8.1703, fol.224B.
E: Jørgen Martin Poulsen, skomager. B:
1) Maren Jørgensdatter 6
2) Christine Jørgensdatter 3
3) Jens Jørgensen 10 uger.
FM: morbror Jens With.

114 Hagen Høj, skipper i Nykøbing Falster. 20.10.1703, fol.230B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Johannes Haagensen 14
2) Ellen Haagensdatter 10
3) Johanne Haagensdatter, der døde før sin far.
FM: Peder Heyd, urmager.
Afdøde døde i Arendal i Norge.

115 Karen Hansdatter i Nykøbing Falster. 25.1.1704, 241B.
E: Jørgen Mathias Jensen, skomager. B:
1) Anne Jørgensdatter 6
2) Johanne Jørgensdatter 4
3) Jens Jørgensen 3.
FM: Carsten Ejlers.

116 Henrik Lauridsen, slagter i Nykøbing Falster. 26.11.1703, fol.246B.
E: Agathe (Agt) Olufsdatter. LV: Hans Thuesen, skipper. B:
1) Laurids Henriksen 13.
FM: Anders Markussen, klejnsmed.

117 Herman Hansen Meyer, klejnsmed i Nykøbing Falster. 29.1.1704, fol.251B.
E: Dorthe Jochumsdatter [Hofmann]. LV: Jørgen Mathias Jensen, der ægter enken. B:
1) Hans Hermansen Meyer 1½.
FM: Hans Henrik Bølling.
Enkens første ægteskab med Mikkel Jacobsen Rydtz (Ryse), skifte 4.11.1700 lbnr.85. Arv til B:
1) Henrik Mikkelsen Rydtz
2) Hans Mikkelsen Rydtz.

118 Maren Pedersdatter i Nykøbing Falster. 6.3.1704, fol.257.
E: Mads Jensen Kolding, rådmand.
Første ægteskab med Jens Hansen Kromand, [skifte 18.10.1692 lbnr.25]. B:
1) Hans Jensen Kromand 15¾.
FM: Laurids Poulsen, forrige rådmand.

119 Jens Andersen, tømrer i Nykøbing Falster. 19.3.1704, fol.262B.
E: Maren Henriksdatter. LV: Niels Jensen, farver. B:
1) Kirsten Jensdatter 6.
FM: Laurids Pedersen Hald, slotstømrer.

120 Peder Olufsen, tinmand i Nykøbing Falster. 12.3.1704, fol.270B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Niels Rasmussen Kiep, købmand. B:
1) Oluf Pedersen
2) Marie Pedersdatter 28
3) Christoffer Pedersen
4) Morten Pedersen
5) Kirsten Pedersdatter 16
6) Rasmus Pedersen 6
7) Jacob Pedersen 4
8) Anne Malene Pedersdatter 2.
FM: Hans Hammer. snedker.
Anne Pedersdatter g.m. Jeppe Jensen, skomager på Lolland kræver arv efter sin afdøde bror Albert Pedersen.

121 Jens Ibsen, handskemager i Nykøbing Falster. 28.3.1704, fol.278.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Peder Rehfeldt, væver. B:
1) Isak Jensen i Døllefjelde på Lolland
2) Karen Jensdatter g.m. Hans Pedersen, feldbereder i Nykøbing Falster.

122 Anne Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 19.5.1704, fol.285B.
E: Christian Christiansen, vognmand. A:
1) bror Basmus Lauridsen Rostocker, byskriver i Sakskøbing
2) bror Frederik Lauridsen, murer i Sakskøbing
3) søster Kirsten Lauridsdatter i Frejlev på Lolland.

123 Peder Olufsen i Nykøbing Falster. 5.5.1704, fol.291B.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Laurids Pedersen, skrædder.
Arvinger angives ikke.

124 Borcher Rosenfeld, postmester i Nykøbing Falster. 18.5.1703, fol.293B.
Enke efter Karen Jensdatter, død kort tid før sin mand. B:
3) Hans Borchersen Rosenfeld 16.
FM: Hans Holst, rådmand.
Skifte efter første hustru 15.8.1685. B:
1) Bodil Borchersdatter Rosenfeld 20
2) Else Cathrine Borchersdatter Rosenfeld 19.
FM:
1 Niels Pedersen, forstander i Nykøbing Falster Hospital
2 Iver Rosenfeld, nu postmester i Nykøbing Falster.
De to døtre af første ægteskab har arv efter deres halv]bror Helle Hansen.

125 Henrik Henriksen Schmidt, skipper i Nykøbing Falster. 13.2.1704, fol.321B.
E: Elisabeth Lauridsdatter. LV: Iver Rosenfeld, postmester. B:
1) Bente Henriksdatter 13
2) Henrik Henriksen 12
3) Marie Henriksdatter 8
4) Maren Henriksdatter 6
5) Anne Henriksdatter 4
6) Laurids Henriksen 3
7) Else Henriksdatter 16 uger.
FM: Iver Knudsen, skipper.
Arv i boet efter [afdødes bror Peder Henriksen Schmidt, skifte 28.10.1691 lbnr.3]. B:
1) Marie Pedersdatter Schmidt
2) Henrik Pedersen Schmidt, væversvend.

126 Karen Christensdatter i Nykøbing Falster. 29.7.1704, fol.334.
Enke efter Niels Lauridsen, skrædder, skifte 29.1.1701 lbnr.89. B:
1) [Anne Nielsdatter] g.m. Jørgen Ejlersen, glarmester
2) Else Nielsdatter Krag
3) Laurids Nielsen Krag.

127 Oluf Madsen, klejnsmed i Nykøbing Falster. 29.5.1704, fol.337.
E: Karen Hansdatter. LV: Henning Henningsen, væver. B:
1) Barbara Olufsdatter 26.
FM: Laurids Gabrielsen.

128 Morten Nielsen Randers, bådsmand i Nykøbing Falster. 10.1.1704, fol.339.
A:
1) Johanne Nielsdatter g.m. Jens Lauridsen, væver i Kraghave, beslægtet på mødrene side.

129 Judith Hofmann i Nykøbing Falster. 20.11.1702, fol.342B.
E: Peder Heide, urmager. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 19
2) Jochum Hofmann Pedersen 9
3) Juliane Pedersdatter 7.

130 Marie Pedersdatter i Nykøbing Falster. 9.11.1704, fol.355.
E: Hans Christensen Hammer, snedker. B:
1) Anne Malene Hansdatter 7.
FM: Peder Hasselbart, blikkenslager.

131 Johanne Isaksdatter i Nykøbing Falster. 29.12.1704, fol.361.
E: Laurids Pedersen, skrædder. A:
1) far Isak Hansen, kornmåler i Nysted
2) søster g.m. Hans Pedersen Systofte, købmand i Nykøbing Falster på egne og øvrige arvingers vegne.

132 Kirsten Jacobsdatter i Nykøbing Falster. 18.2.1705, fol.374.
Arvinger angives ikke.

133 Peder Olufsen, klejnsmed i Nykøbing Falster. 9.3.1705, fol.375B.
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Jørgen Pedersen, købmand. B:
1) Peder Pedersen, væver.

134 Jens Nielsen Gødstrup, købmand i Nykøbing Falster. 9.9.1704, fol.377B, 528.
E: Maren Nielsdatter. LV: søn Anders Pedersen, skipper. A:
1) bror Morten Nielsen Gødstrup i København
2) bror Laurids Nielsen Gødstrup i København.
Desuden nævnes enkens svigersøn Hans Pedersen Staal, skipper.
Afdøde døde 1.8.1704.

135 Jeppe Hansen, bødker i Nykøbing Falster. 28.2.1705, fol.435.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Lauridsen Halling, skomager.
Arvinger kendes ikke.

136 Bertel Henriksen, slagter i Nykøbing Falster. 7.4.1705, fol.437.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Johannes Schweimer. B:
1) Henrik Bertelsen 9
2) Sidsel Bertelsdatter 7
3) Peder Bertelsen 5.
FM: Jørgen Ejlersen, glarmester.

137 Hans Iversen, bager i Nykøbing Falster. 18.4.1705, fol.442B.
E: Maren Jensdatter. B:
1) Iver Hansen 12
2) Anne Cathrine Hansdatter 8
3) Jens Hansen 4.
FM: Oluf Jensen Stub, skrædder.

138 Hans Ehlers, borgmester i Nykøbing Falster. 30.7.1705, fol.491.
E: Sofie Amalie Rosenfeld. LV: Frederik Tidemann, amtsforvalter. B:
1) Hans Christoffer Ehlers 13
2) Anne Malene Ehlers 11.
FM: Iver Rosenfeld, postmester.
[Første ægteskab med Magdalene Ditlevsdatter Heich, skifte 27.10.1691 lbnr.2].

139 Frands Rasmussen, købmand i Nykøbing Falster. 23.2.1705, fol.510, næste protokol fol.138B.
E: Dorthe Andersdatter Riis. LV: Christian Theodor Orlov, kirurg. B:
6) Cornelius Frandsen 3.
7) Hans Bergeshagen Frandsen 2,
FM:
1 Laurids Poulsen, forrige rådmand
2 Hans Thuesen
3 Iver Lund.
Af første ægteskab B:
1) Henrik Frandsen [Bødtker]
2) Rasmus Frandsen
3) Sindel Frandsdatter [Bødtker] 16
4) Hildebrandt Frandsen 10, der døde i Stubbekøbing, skifte 24.11.1706
5) Asmus Frandsen 9.
Afdøde døde 15.1.1705.


Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1705-1719

140 Bodil Christensdatter i Nykøbing Falster. 5.3.1705, fol.1B.
E: Niels Pedersen Trolle, snedker.
Af første ægteskab (eller uden ægteskab) B:
1) Gertrud Antonsdatter 18.
FM: Christen Lauridsen Høj, sejlingsmand.

141 Margrethe Sørensdatter i Nykøbing Falster. 16.3.1705, fol.4B.
Forlovet med Hans Christensen Hammer, snedker. A: 2 brødre , uvist hvor.

142 Mette Andersdatter i Nykøbing Falster. 11.6.1705, fol.6.
E: Knud Christensen Hammer, skrædder. B:
1) Hans Knudsen 6
2) Anne Marie Knudsdatter 4
3) Anders Knudsen 9 mdr.
FM: Hans Christensen Hammer, snedker.

143 Maren Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 4.8.1705, fol.10B.
E: Christen Hansen, væver.
Af første ægteskab (eller uden ægteskab) B:
1) Anne Steffensdatter g.m. Mikkel Haagensen, væver.

144 Hans Meltofte i Nykøbing Falster. 27.8.1705, fol.13.
E: Else Frandsdatter. LV: Jørgen Olufsen Kaare. B:
1) Jens Hansen Meltofte i Saltvig på Lolland
2) Laurids Hansen, død. Hans børn ved stedfar Jens Christensen i Nakskov
3) Frands Hansen 9.
FM: Anders Pedersen Friis.

145 Anne Remmerts i Nykøbing Falster. 4.8.1705, fol.15.
Arvinger angives ikke.

146 Maren Pedersdatter i Nykøbing Falster. 16.5.1705, fol.17.
E: Rasmus Hansen Brede, skomager. B:
1) Sidsel Rasmusdatter 9
2) Cathrine Rasmusdatter 7
3) Anne Rasmusdatter 6
4) Marie Rasmusdatter 5
5) Kirsten Rasmusdatter 2.
FM: Anders Markussen, klejnsmed.

147 Bartholomæus Wassermann, skomager i Nykøbing Falster. 4.8.1705, fol.20.
E: Karen Hansdatter. LV: Rasmus Hansen Brede, skomager. B:
1) Maren Bartholomæusdatter 14
2) Zacharias Bartholomæussen 8.
FM: Peder Hansen, skomager.

148 Kirsten Nielsdatter Riber i Nykøbing Falster. 6.10.1705, fol.21B.
E: Søren Jacobsen Vindelev, dansk skoleholder. A:
1) søster [Maren Nielsdatter, skifte Ribe 26.9.1696 lbnr.570, var g.m. Anders Christensen Ratlev i Ribe]. 4B:
a Christen Andersen Rold, skomager i Tønder
b Henrik Andersen Rold i Tønder
c Niels Andersen Rold i Ribe
d Anne Andersdatter Rold i Ribe
2) bror, død. 1B:
a Knud Jepsen, sadelmager i Ribe
3) bror, død. 1B.
a Jes Nissen i Grimstrup sogn i Jylland
4) søster, død. 1B:
a Dorthe Hansdatter.

149 Malene Andersdatter i Nykøbing Falster. 16.1.1706, fol.25.
E: Niels Pedersen, tømrer. B:
1) Anders Nielsen 5.
FM: Niels Pedersen Trolle, snedker.

150 Laurids Sværke, væver i Nykøbing Falster. 12.1.1706, fol.29.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jørgen Ejlersen, glarmester. A:
1) søster, død. 1B:
a Anne Jensdatter.
FM: stedfar Enevold Nielsen.

151 Jens Rasmussen Rytter, daglejer i Nykøbing Falster. 4.8.1705, fol.34.
E: Karen Jensdatter. LV: Christian Lauridsen Halling, skomager. B:
1) Jørgen Jensen 14
2) Rasmus Jensen 13
3) Niels Jensen 8
4) Maren Jensdatter 4
5) Hans Jensen 1½.
FM: Niels Hansen.

152 Christian Lauridsen Halling, skomager i Nykøbing Falster. 12.1.1706, fol.34B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jørgen Mathiassen, skomager. B:
1) Elsebeth Christiansdatter 14
2) Oluf Christiansen 10.
FM: Peder Pedersen Koch, skomager.

153 Christen Olufsen, kandestøber i Nykøbing Falster. 6.2.1706, fol.40B.
E: Karen Madsdatter. B:
1) Oluf Christensen 9
2) Maren Christensdatter 5
3) Mathias Christensen 2
4) Jørgen Christensen 6 mdr.
5) Christine Christensdatter 6 mdr.
FM: Niels Jensen, farver.

154 Christen Hansen, væver i Nykøbing Falster, der døde 24.2.1706, fol.46.
Enkemand efter [Maren Christoffersdatter, skifte 4.8.1705 lbnr.143]. A:
1) bror Reigel Hansen i Skovhus ved Hyldtofte på Lolland på Lungholm gods
2) halvbror Hans Hansen på Lolland, uvist hvor.
Desuden nævnes afdødes steddatter Anne Steffensdatter g.m. Mikkel Haagensen, væver.

155 Maren Pedersdatter i Nykøbing Falster. 21.4.1706, fol.52B.
E: Hans Pedersen, skomager. B:
1) Peder Hansen 4 uger.
FM: Morten Lauridsen, bager.

156 Oluf Jacobsen Halling, vognmand i Nykøbing Falster. 20.4.1706, fol.55.
E: Lucie Mysdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) Kirsten Olufsdatter 8.
FM: Hans Christensen, snedker.

157 Dines Gertsen, murer i Nykøbing Falster. 17.4.1706, fol.60B.
E: Elisabeth Poulsdatter. B:
3) Elisabeth Dinesdatter 8
4) Poul Dinesen 3.
FM: Morten Nielsen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Maren Dinesdatter i København
2) Gert Dinesen 12.

158 Karen Nielsdatter Skytte i Nykøbing Falster. 21.5.1706, fol.68.
E: Hans Holst, rådmand.
Første ægteskab med [Peder Samuel, købmand og borgmester, begravet 4.4.1690]. B:
1) Nikolaj Pedersen Samuel, barbersvend
2) Jan Pedersen Samuel, anden lektiehører i Nykøbing Falster latinskole
3) Ernst Pedersen Samuel 18, discipel i Nykøbing Falster latinskole.

159 Else i Nykøbing Falster. 3.5.1706, fol.70.
E: Ernst Bruun. B:
2) Cathrine Elisabeth Ernstsdatter Bruun g.m. Johan Naus, privilegeret kobberhandler
3) Marie Ernstsdatter Bruun, enke efter Bertel Gertsen, kobberhandler, [skifte 25.2.1706 lbnr.163]
4) Hedvig Sybille Ernstsdatter Bruun g.m. Iver Blomhof, regimentfeltskær i Christiania i Norge
Helene Cathrine Ernstsdatter Bruun, død. 1B:
a Charles Markvard 6.
Første ægteskab med [Niels Skytte]. B:
1) Karen Nielsdatter Skytte,[skifte 21.5.1706 lbnr.158, var g.m. Hans Holst, rådmand. Første ægteskab med [Peder Samuel, købmand og borgmester, begravet 4.4.1690]. 3B:
a Nikolaj Pedersen Samuel
b Jan Pedersen Samuel
c Ernst Pedersen Samuel, discipel i Nykøbing Falster latinskole.

160 Laurids Christensen, murer i Nykøbing Falster. 8.7.1706, fol.92.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jørgen Ejlersen, glarmester. B:
1) Cathrine Lauridsdatter g.m. Niels Olufsen [Ebensø], degn i Horbelev på Falster
2) Christen Lauridsen Halling, skomager, [skifte 12.1.1706 lbnr.152]. 2B:
a Elsebeth Christiansdatter
b Oluf Christiansen.
FM:
1 Hans Pedersen Systofte, købmand
2 Peder Pedersen Koch, skomager.

161 Anne Dorthe Kling i Nykøbing Falster. 17.11.1705, fol.98B.
E: Christoffer Kloppenborg, forrige kongelige berider. B:
1) Sofie Amalie Kloppenborg
2) Ulrikke Eleonora Kloppenborg g.m. Oluf Madsen [Hjort], skovrider i Lollands Nørre herred
3) Christoffer Kloppenborg den yngre, kollega i Nysted latinskole
4) Malene Sybille Kloppenborg
5) Gerhard Kloppenborg 19, i Nykøbing Falster latinskole.
Afdøde døde 7.10.1705.

162 Markus Jørgensen, skipper i Nykøbing Falster. 11.5.1706, fol.113.
E: Marie Hansdatter. B:
1) Maren Markusdatter g.m. Daniel Schweimer, skomager
2) Laurids Markussen i København
3) Markus Markussen 19, i København.

163 Bertel Gertsen, kobberhandler i Nykøbing Falster. 25.2.1706, fol.117B.
E: Marie Ernstsdatter Bruun. LV: Carl Røeder, købmand. B:
1) Ernst Bertelsen 20
2) Else Birgitte Bertelsdatter 18
3) Cathrine Bertelsdatter 15
4) Gert Bertelsen 10
5) Malene Bertelsdatter 8
6) Ellen Cathrine Bertelsdatter 3
7) Peder Lorents Bertelsen 1.
FM: Johan Naus, kobberhandler.

164 Johan Naus, kobberhandler i Nykøbing Falster, 15.9.1706, fol.139.
E: Cathrine Elisabeth Bruun. LV: Hans Holst.
Testamente af 17.8.1706.
[Afdøde blev begravet 21.9.1706].

165 Malene Pedersdatter i Nykøbing Falster. 30.11.1706, fol.140.
E: Jens Christoffersen, skipper.
Første ægteskab med [Niels Jensen Koch, skifte 20.12.1699 lbnr.77]. B:
1) Peder Nielsen 23.
Afdøde døde 29.11.1706.

166 Cathrine Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 16.3.1707, fol.146.
Enke efter Niels Hansen, handskemager. B:
2) Anne Elisabeth Nielsdatter 9.
Første ægteskab med [Villum Jensen, skifte 10.4.1693 lbnr.26]. B:
1) Hans Villumsen 14.
FM: morbror Peder Rasmussen, skomager.

167 Cathrine Johansdatter Ottendal i Nykøbing Falster. 7.2.1707, fol.147.
Enke efter Mathias Flint, [skifte 8.5.1694 lbnr.38]. B:
2) Anne Mathiasdatter Flint 23
3) Peder Mathiassen Flint 21
4) Margrethe Mathiasdatter Flint 20
5) Martha Mathiasdatter Flint 14.
FM: Laurids Poulsen Vendelbo.
Første ægteskab med [Peder Lauge, skifte 19.9.1681]. B:
1) Karen Pedersdatter 26.

168 Verner [Vernersen] Vejland, ugift prokurator i Nykøbing Falster, der døde 10.2.1707, fol.148B.
A:
1) søster Barbara Vernersdatter g.m. Vibert Mathiassen, slotssnedker.

169 Tilsche Pedersdatter i Nykøbing Falster, der døde 2.5.1707, fol.159.
E: Niels Rasmussen Kiep. A:
1) mor [Froe Pedersdatter] g.m. Hans Pedersen Staal
2) halvbror Hans Hansen Staal, der døde
3) halvbror Peder Hansen Staal
4) halvbror Christian Hansen Staal
5) halvbror Laurids Hansen Staal
6) halvsøster Sindel Hansdatter Staal
7) halvsøster Anne Hansdatter Staal.
FM: morbror Carsten Andersen.

170 Cathrine Pedersdatter i Nykøbing Falster. 15.3.1707, fol.172.
E: Anders Markussen, der døde 23.3.1707. B:
1) Markus Andersen 11
2) Margrethe Andersdatter 7.
FM: morbror Rasmus Hansen Brede, skomager.

171 Pernille Erlandsdatter i Nykøbing Falster. 4.4.1707, fol.178B.
E: Laurids Nielsen Stoffer, skipper. A:
1) mor Gjørild Bentsdatter i Remmerslev? sogn og by i Halland / Holland?
2) søster Bente Erlandsdatter
3) halvbror Laurids Pedersen Hals, slotstømrer
4) halvsøster Anne Pedersdatter i Stubbekøbing, død. 2B:
a Peder Løje
b Dorthe Løje.

172 Rasmus Pedersen, skoflikker i Nykøbing Falster. 25.7.1707, fol.194B.
E: Maren Steffensdatter. LV: Laurids Poulsen. B:
1) Anne Rasmusdatter.
FM: Carsten Ejlers.

173 Karen Pedersdatter i Nykøbing Falster. 7.5.1707, fol.½196.
E: Peder Jensen, markvogter. B:
1) Bodil Pedersdatter 7
2) Jens Pedersen 4.

174 Dorthe Cathrine Jacobsdatter i Nykøbing Falster. 23.6.1707, fol.197.
E: Jens Hansen Køge, skomager. B:
2) Hans Jacobsen 4.
FM: morbror Peder Jacobsen, skoflikker.
Første ægteskab med [Jochum Jacobsen], skifte 10.6.1700 lbnr.82
1) Anne Margrethe Jochumsdatter 9½.
FM: mors stedfar Søren Andersen, handskemager.

175 Hans Jensen i Nykøbing Falster. 3.11.1707, fol.200B.
E: Else Vedselsdatter. LV: Jens Theisen Tilsen, kirkekasserer for Lolland og Falster. B:
1) Jens Hansen 14
2) Jørgen Hansen 12.
FM: Niels Rasmussen Kiep, købmand.

176 Sara Rasmusdatter i Nykøbing Falster, der døde 9.1.1708, fol.209B.
Enke efter [Mikkel Krag]. B:
2) Laurids Mikkelsen 18, i København
3) Rasmus Mikkelsen 12, i Nykøbing Falster latinskole
4) Ditlev Mikkelsen 3 mdr.
FM: mors søskendebarn Anders Jacobsen Nygaard, forrige vægter.
Af første ægteskab (eller uden ægteskab) B:
1) Bodil Jørgensdatter 22, i København.

177 Margrethe Pedersdatter i Nykøbing Falster. 20.1.1708, fol.211B.
E: Peder Pedersen Koch, skomager. A:
1) Jørgen Pedersen i Riga i Livland.

178 Laurids Nielsen Stoffer, skipper i Nykøbing Falster. 8.5.1708, fol.215B.
Enkemand efter [Pernille Erlandsdatter, skifte 4.4.1707 lbnr.171]. A:
1) mor Maren Jensdatter
2) bror Jens Nielsen Stoffer i Toreby på Lolland
3) bror Jørgen Nielsen Stoffer i Ostindien
4) søster Sidsel Nielsdatter Stoffer g.m. Jørgen Humle i Hjelm [i Majbølle sogn] på Lolland.

179 Søren Andersen, handskemager i Nykøbing Falster. 19.9.1708, fol.221.
E: Maren Hansdatter. LV: Rasmus Andersen. B:
1) Hans Sørensen 3.
FM: Jens Hansen Køge, skomager.

180 Kirsten Teglbrænder i Nykøbing Falster. 23.8.1708, fol.223.
Arvinger angives ikke.

181 Carsten Andersen i Nykøbing Falster. 22.5.1708, fol.223B.
E: Sidsel Mikkelsdatter. LV: Rasmus Andersen.
Første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 6.3.1696 lbnr.51. B:
1) Rasmus Carstensen i Bregninge mølle [i Horbelev sogn] på Falster
2) Magdalene Carstensdatter i Bandholm.
Enkens første ægteskab med Rasmus Remmertsen, skifte 7.3.1696 lbnr.52. Arv til B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 2.
Afdøde havde skøde af 28.3.1707 på en mølle i Horreby på Falster fra sin mor Maren Nielsdatter, enke efter Jens Nielsen Gødstrup, [skifte 9.9.1704 lbnr.134] ved søn Anders Pedersen Friis.
Afdøde var Maren Nielsdatters ældste søn.

182 Anne Henriksdatter i Nykøbing Falster. 28.8.1708, fol.232.
E: Laurids Pedersen Joen. B:
4) Margrethe Lauridsdatter g.m. Morten Nielsen, væver.
Af første ægteskab B:
1) Jochum Jochumsen Voigt i Haag i Holland
2) Anne Malene Jochumsdatter g.m. Rasmus Hansen i Vålse
3) Marie Jochumsdatter g.m. Vogn Christensen i Stege på Møn.

183 Peder Lauridsen Kylling, skomager i Nykøbing Falster. 5.1.1709, fol.238B.
E: Anne Cathrine Sørensdatter. LV: Jacob Pedersen, remmesnider. B:
1) Søren Pedersen Kylling 5
2) Gjørild Margrethe Pedersdatter Kylling 1.
FM: Carsten Ejlers, kornmåler.

184 Jens Nielsen Betmester i Nykøbing Falster, der døde 13.2.1709, fol.246.
E: Maren Mikkelsdatter Gønge. LV: Niels Hansen. A:
1) bror Peder Nielsen Palle, død. 1B:
a Niels Pedersen.
FM: stedfar Niels Rasmussen Skov i Tåderup [i Tingsted sogn
2) bror Laurids Nielsen, væver i Øverup [i Tingsted sogn], død. 2B:
a Karen Lauridsdatter
b Anne Lauridsdatter
3) bror Rasmus Nielsen, død. Hans børn og børnebørn
4) søster Bodil Nielsdatter i Øverup, død. 1B:
a Maren Hansdatter
5) søster Maren Nielsdatter i Tingsted, død. Hendes børn og børnebørn
6) søster Else Nielsdatter i Bjørup [i Systofte sogn], død. 1B:
a Mads Pedersen Tordsen i Egebjerg [i Sønder Kirkeby sogn].

185 Dorthe Sørensdatter i Nykøbing Falster, der døde 18.5.1709, fol.250B.
A:
1) søstersøn Mads Nielsen i Vigsnæs.

186 Laurids Pedersen Krog, skrædder i Nykøbing Falster. 18.6.1709, fol.257,
E: Cathrine Degner. LV: Bertel Wichmann. A:
1) bror, død. 3B:
a Christian Albert Krog i København
b Jochum Mikkelsen Krog i København
c Cort Hieronymus Krog.
Afdøde døde 31.5.1709.

187 Anne Cathrine Jensdatter Kolding i Nykøbing Falster. 1.6.1709, fol.266B.
E: Oluf Jensen Stub, skrædder. B:
1) Hans Olufsen Stub 2½.

188 Oluf Nielsen Palle, slagter i Nykøbing Falster. 5.3.1709, fol.272B.
E: Bodil Adsersdatter. LV: Anders Andersen, skomager. B:
1) Hans Olufsen Palle, skomager
2) Sidsel Olufsdatter g.m. Johan Bech, murer
3) Karen Olufsdatter
4) Maren Olufsdatter, [skifte 10.6.1700 lbnr.81]. E: Iver Knudsen. B:
a Maren Iversdatter.

189 Nikolaj Jensen Schumacher, ugift tjener i Nykøbing Falster. 14.5.1709, fol.277B.
A:
1) far Jens Asmussen Schumacher i Holm ved Nordborg på Als
2) bror Christoffer Jensen Schumacher i Holm.
Desuden nævnes Cathrine Sofie, enke efter afdødes farbror Anders Schumacher, slotsforvalter på Vordingborg slot.

190 Maren Mikkelsdatter [Gønge] i Nykøbing Falster. 28.5.1709, fol.284.
Enke efter Jens Nielsen Betmester, [skifte 13.2.1709 lbnr.184].
Af første ægteskab (eller uden ægteskab] B:
1) Ellen g.m. Steffen Eriksen i København.

191 Peder Jensen Legaard, skoflikker og toldbetjent i Nykøbing Falster. 16.1.1710, fol.291.
E: Christine Andersdatter. LV: Nikolaj Henriksen Kohl, snedker. B:
1) Anne Sofie Pedersdatter 23
2) Karen Pedersdatter 15.
FM: Jens Andersen Skadt, snedker.

192 Maren [Nielsdatter] i Nykøbing Falster. 20.5.1710, fol.293B.
Enke efter Jens Nielsen Gødstrup, [skifte 9.9.1704 lbnr.134].
[Af første ægteskab] B:
1) Carsten Andersen, [skifte 22.5.1708 lbnr.181]. 2B:
a Rasmus Carstensen i Horreby
b Magdalene Carstensdatter 22, hos morbror Jesper Pedersen i Skørringe mølle [i Falkerslev sogn] på Falster
2) Karen Andersdatter g.m. Oluf Mortensen Koch, byfoged i Stubbekøbing.
[Af andet ægteskab] B:
3) Anders Pedersen Friis g.m. [Birgitte Pedersdatter Klauman]
4) Froe Pedersdatter g.m. Hans Pedersen Staal
5) Agathe (Agt) Pedersdatter g.m. Hans Pedersen Koch, skomager.
(Sml. skifte efter Marie Rohde i Nakskov. 29.8.1701 lbnr.873 med enkemanden Peder Klauman, købmand).

193 Søren Jacobsen Vindelev, dansk skoleholder i Nykøbing Falster, der døde 22.6.1710, fol.308.
Enkemand efter Kirsten Nielsdatter [Riber], skifte 6.10.1705 lbnr.148.
Af første ægteskab B:
1) Steen Sørensen Vindelev, tredje lektiehører i Nykøbing Falster latinskole, død. 1B:
a Sofie Malene Steensdatter 5½.
FM: stedfar Niels Sørensen Askø, bager.

194 Christoffer Nielsen Bagger, ugift fuldmægtig i Nykøbing Falster. 30.3.1710, fol.314.
Arvinger angives ikke.

195 Anne Pedersdatter Bøgvad i Nykøbing Falster. 21.4.1711, fol.316B.
Enke efter Jens Madsen [Kolding], by- og rådstueskriver, [skifte 24.7.1702 lbnr.102]. B:
1) Peder Jensen Bøgvad, præst i Nysted og Herritslev
2) Jens Jensen Kolding på Ourupgård [formentlig Urupgård i Østbirk sogn] i Jylland
3) [Anne Cathrine Jensdatter Kolding, skifte 1.6.1709 lbnr.187]. E: Oluf Jensen Stub, skrædder. 1B:
a Hans Olufsen Stub
4) Cathrine Jensdatter Kolding.

196 Mads Pedersen, skomager i Nykøbing Falster. 17.12.1710, fol.320B.
E: Else Poulsdatter. LV: Niels Jensen, farver. B:
1) Poul Madsen 8
2) Anne Madsdatter 5.
FM: Hans Jensen, feldbereder.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Pedersen.

197 Karen Hansdatter i Nykøbing Falster. 17.5.1711. fol.327.
A:
1) farbror, død. 6B:
a Margrethe Mortensdatter g.m. Rasmus Jensen i et skovhus ved Søholt på Lolland
b Birgitte Mortensdatter g.m. Rasmus Christensen i Radsted
c Sidsel Mortensdatter g.m. Peder Andersen i Krønge ved Søholt
d Agnethe Mortensdatter i Nykøbing Falster
e Jørgen Mortensen i Radsted
f Kirsten Mortensdatter g.m. Rasmus Hansen i Radsted.

198 Anne Olufsdatter i Nykøbing Falster. 18.12.1710, fol.330.
E: Hans Rasmussen Druchen, vognmand. B:
3) Rasmus Hansen i Toreby på Lolland
4) Jeppe Hansen i Toreby
5) Jonathan Hansen
6) Søren Hansen Druchen.
Af første ægteskab B:
1) Claus Jepsen Bilde
2) Maren Jepsdatter g.m. Jens Pedersen i Lundby mølle på Falster.

199 Kare Hansdatter i Nykøbing Falster. 11.10.1710, fol.333B.
E: Rasmus Hansen Brede, skomager.
Første ægteskab med Bartholomæus Wassermann, skifte 4.8.1705 lbnr.147. B:
1) Maren Bartholomæusdatter 20
2) Zacharias Bartholomæussen 14.
FM: Peder Hansen Urmager, skomager.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 16.5.1705 lbnr.146]. Arv til B:
1) Sidsel Rasmusdatter
2) Cathrine Rasmusdatter
3) Anne Rasmusdatter.

200 Abelone Espersdatter i Nykøbing Falster. 16.1.1710, fol.339,
E: Thomas Lauridsen, skrædder. B:
1) Esper Thomsen 13
2) Christen Thomsen 11.

201 Daniel Schweimer, skomager i Nykøbing Falster. 16.6.1712, fol.341B.
E: Maren Markusdatter. LV: Christen Steensen, byfoged. B:
1) Hans Danielsen Schweimer 22
2) Anne Marie Danielsdatter Schweimer 20
3) Cathrine Danielsdatter Schweimer 16
4) Christian Danielsen Schweimer 14
5) Johannes Danielsen Schweimer 6
6) Anne Danielsdatter Schweimer 4
7) Markus Danielsen Schweimer 1.
FM: farbror Johannes Schweimer.

202 Hans Pedersen Systofte, købmand i Nykøbing Falster. 28.8.1710, fol.347.
E: Anne Isaksdatter. LV: Reinholt Brynning, birkeskriver i Gedser birk. B:
3) Hans Hansen 12
4) Ursula Hansdatter 11.
[Af første ægteskab] B:
1) Peder Hansen, student i København
2) Anne Hansdatter, i København
FM: farbror Niels Pedersen, forstander i Nykøbing Falster Hospital.

203 Anne Poulsdatter i Nykøbing Falster. 23.11.1712, fol.369.
E: Johannes Schweimer, skomager. B:
1) Anne Margrethe Johansdatter Schweimer g.m. Morten Lauridsen, bager
2) Anne Johansdatter Schweimer 12
3) Cathrine Marie Johansdatter Schweimer 6
4) Margrethe Johansdatter Schweimer 4.
FM:
1 morbror Jørgen Martin Poulsen, skomager
2 mosters mand Peder Hasselbart, blikkenslager.

204 Ingeborg Mogensdatter i Nykøbing Falster. 14.3.1713, fol.381B.
E: Henrik Pedersen, hattemager. B:
1) Margrethe Henriksdatter 9
2) Anne Cathrine Henriksdatter 7.

205 Hans Pedersen, købmand i Nykøbing Falster. 29.6.1713, fol.384.
E: Fro Pedersdatter. LV: Christian Kruse, slotsgartner. B:
1) Sindel Hansdatter Staal 19
2) Peder Hansen Staal 17
3) Anne Hansdatter Staal 15.
4) Christian Hansen Staal 13
5) Laurids Hansen Staal 8.
Enkens første ægteskab med [Peder Lauridsen, skifte 20.5.1692 lbnr.10]. B:
1) Tilsche Pedersdatter, skifte 2.5.1707 lbnr.169, efter hvem, der er arv.

206 Anne Isaksdatter i Nykøbing Falster, der døde 17.5.1713, fol.398B.
Enke efter Hans Pedersen Systofte, [skifte 28.8.1710 lbnr.202]. B:
1) Hans Hansen 15
2) Ursula Hansdatter 14.
FM: farbror Niels Pedersen, forstander i Nykøbing Falster Hospital
2 Reinholt Brynning, birkedommer i Gedser birk

207 Johan Casper Niemeyer, kobbersmed i Nykøbing Falster. 26.9.1713, fol.407.
E: Gundel Iversdatter. LV: Johan Martin Beyer, bogbinder. B:
1) Sofie Hedvig Johansdatter Niemeyer 6
2) Johan Gotfred Johansen Niemeyer 3.
FM: Hans Henrik Bølling, klejnsmed.

208 Jacob Reus, feldbereder i Nykøbing Falster. 26.9.1713, fol.410.
E: Bodil Jensdatter. LV: Hans Jensen Duesen, skomager. B:
1) Barbara Jacobsdatter Reus 19
2) Ludvig Jacobsen Reus 13, i Nykøbing Falster latinskole.
FM: Johan Martin Beyer, bogbinder.

209 Hans Pedersen, skomager i Nykøbing Falster. 15.2.1714, fol.415B.
E: Else Pedersdatter. LV: Henrik Hald, skomager. B:
1) Peder Hansen 5
2) Ib Hansen 1.
FM: Peder Christensen, skomager.

210 Elsebeth Johansdatter i Nykøbing Falster. 10.10.1713, fol.420.
E: Mikkel Jensen, skomager, der også døde, skifte 11.9.1714. B:
1) Margrethe Mikkelsdatter 25
2) Elsebeth Mikkelsdatter 23
3) Anne Sofie Mikkelsdatter 18.
FM: Niels Pedersen Trolle, drejer.

211 Anne Marie Hansdatter i Nykøbing Falster. 11.10.1714, fol.423.
E: Niels Olufsen Trold, skomager. A:
1) halvbror Hans Rasmussen
2) halvbror Laurids Rasmussen
3) halvbror Maren Rasmusdatter
4) halvbror Peder Hansen Urmager, skomager
5) halvbror Henrik Hansen, smedesvend på Fredslevgård på Sjælland.

212 Bodil Jensdatter i Nykøbing Falster. 28.3.1715, fol.425B.
Enke efter Jacob Reus, feldbereder, skifte 26.9.1713 lbnr.208. B:
1) Barbara Jacobsdatter Reus 21, forlovet med Christen Nielsen Krog, feldberedersvend
2) Ludvig Jacobsen Reus 15, i Nykøbing Falster latinskole.
FM: morbror Hans Jensen, skomager.

213 Peder Christensen, skomager i Nykøbing Falster, der døde 27.11.1715, fol.435B.
E: Anne Nielsdatter Blach. LV: Oluf Mortensen Koch. A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Joachim Frandsen Schultz.

214 Mads Christoffersen, skomager i Nykøbing Falster. 13.12.1715, fol.443.
E: Maren Markusdatter. A:
1) mor Maren Madsdatter i Næstved i Øster sogn
2) bror Poul Christoffersen, pottemager i Maribo
3) bror Enevold Christoffersen 18, i skomagerlære i Næstved
4) søster Kirsten Christoffersdatter 16, i Næstved.

215 Karen Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 16.4.1716, fol.448B.
E: Erik Olufsen, handskemager. B:
1) Anne Birgitte Eriksdatter 9.

216 Alhed Hansdatter Meyer i Nykøbing Falster. 3.12.1715, fol.451B.
E: Hans Henrik Bølling, klejnsmed. B:
1) Elsebeth Hansdatter Bølling 21, forlovet med Oluf Simonsen Lund.

217 Anders Heidemann, maler i Nykøbing Falster. 26.2.1716, fol.455B.
E: Christine Vemmingsdatter. LV: Henrik Pedersen, hattemager. B:
1) Christen Andersen Heidemann
2) Else Marie Andersdatter Heidemann 22
3) Bodil Cathrine Andersdatter Heidemann 10
4) Marie Sofie Andersdatter Heidemann 10.
FM: Carsten Elers, kornmåler.

218 Peder Reefeldt, væver i Nykøbing Falster. 29.2.1716, fol.459.
E: Ingeborg Margrethe Hansdatter Vandel. LV: Mikkel Haagen, væver. B:
1) Peder Pedersen Reefeldt 16
2) Johan Frederik Pedersen Reefeldt 13
3) Jochum Pedersen Reefeldt 10.
FM: Jørgen Mortensen Krøll, væver.

219 Jesper Pedersen, slagter i Nykøbing Falster. 5.6.1716, fol.463.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Laurids Nielsen Horn, toldvisiterer.
Arvinger kendes ikke.
Enkens første ægteskab med Bertel Henriksen, slagter, skifte 7.4.1705 lbnr.136. Arv til B:
1) Henrik Bertelsen
2) Sidsel Bertelsdatter
3) Peder Bertelsen.

220 Reinholt Brynning i Nykøbing Falster, birkeskriver i Gedser birk. 29.4.1716, fol.469B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Laurids Thomsen, købmand. B:
1) Agnethe Reinholtsdatter Brynning.

221 Hans Lauridsen Otter i Nykøbing Falster. 16.10.1716, fol.472B.
E: Martha Andersdatter. LV: Claus Flindt, købmand. A:
1) bror Jeppe Lauridsen Otter i Stubbekøbing, død. 4B:
a Erik Jepsen Otter
b Markus Jepsen Otter
c Henrik Jepsen Otter
d Margrethe Jepsdatter Otter
2) bror Poul Lauridsen Otter i Vester Vedby på Falster, død. 1B:
a Maren Poulsdatter Otter i Byskov på Falster
3) søster Bodil Lauridsdatter Otter g.m. Anders Christensen i Vestenbæk i Kalvehave sogn på Sjælland.

222 Karen Jacobsdatter i Nykøbing Falster. 20.3.1716, fol.478.
E: Rasmus Christiansen, urtegårdsmand. A:
1) halvbror Oluf Jacobsen, væver i Egebjerg på Falster
2) halvbror Christian Jacobsen, i krigen
3) halvsøster Anne Jacobsdatter, enke efter Peder Christensen Eich i Halskov i Horbelev.
Afdøde døde 18.3.1716.

223 Dorthe Andersdatter Kloch i Nykøbing Falster. 5.12.1715, fol.483.
E: Laurids Sørensen, lo-garver. A:
1) søsterdatter Anne Madsdatter 22.
FM: Mikkel Haagen, væver.

224 Rasmus Handrup, skomager i Nykøbing Falster. 4.7.1716, fol.486.
E: Margrethe Jepsdatter. LV: Henrik Abbenseth, hofsvend på Nykøbing Falster slot. B:
1) Bodil? Rasmusdatter.
FM: morbror Rasmus Jepsen.

225 Jens Christoffersen, skipper i Nykøbing Falster. 2.3.1717, fol.490.
E: Margrethe Pedersdatter Stadager. LV: Bertel Wichmann, negotiant. B:
1) Peder Jensen 6
2) Christoffer Jensen 1½.
FM: Johan Martin Beyer, bogbinder.
Desuden nævnes afdødes bror Peder Christoffersen.
Afdøde døde som krigsfange i kvæsthuset ved Stralsund ved juletid 1716.

226 Kirsten Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 13.8.1717, fol.496.
Enke efter Jesper Pedersen, slagter, [skifte 5.6.1716 lbnr.219].
Af første ægteskab:
1) Rasmus Andersen Fisker, i kongens søtjeneste i København.
Andet ægteskab med [Bertel Henriksen, slagter, skifte 7.4.1705 lbnr.136]. B:
1) Henrik Bertelsen 22, skomagersvend
2) Sidsel Bertelsdatter g.m. Hans Lauridsen Krøyer, skrædder
3) Peder Bertelsen 18.

227 Hans Olufsen Thuesen, skipper i Nykøbing Falster. 23.11.1717, fol.505.
E: Marie Henriksdatter Schmidt. LV: Iver Knudsen. B:
1) Henrik Hansen Thuesen
2) Karen Hansdatter 24
3) Marie Hansdatter 21
4) Oluf Hansen Thuesen 17
5) Jørgen Hansen Thuesen 16.
FM: Jørgen Olufsen Kaare, skipper.

228 Ludvig Andersen Køhl i Nykøbing Falster. 12.1.1717, fol.508B.
E: Margrethe Caspersdatter Abseth. LV: svigersøn Gotfred Schiefler, regimentfeltskær B:
1) Thomas Ludvigsen Køhl, barbersvend, uvist hvor
2) Margrethe Dorthe Ludvigsdatter Køhl 21, i København
3) Anne Cathrine Ludvigsdatter Køhl 16.
FM: Oluf Olufsen Skaien.
Afdøde døde 11.12.1716.

229 Marie [Ernstsdatter Bruun] i Nykøbing Falster. 31.12.1716, fol.514.
Enke efter Bertel Gertsen, [skifte 25.2.1706 lbnr.163]. B:
1) Ernst Bertelsen Bruun
2) Else Birgitte Bertelsdatter Gertsen g.m. Oluf Jensen, købmand
3) Cathrine Bertelsdatter Gertsen 23
4) Gert Bertelsen Gertsen 19, i Nykøbing Falster latinskole
5) Malene Bertelsdatter Gertsen 17
6) Peder Lorents Bertelsen Gertsen 11.

230 Jens Knudsen Dahl, rotgieser i Nykøbing Falster. 18.6.1717, fol.517B.
E: Anne Sofie Nielsdatter. LV: Jacob Pedersen, remmesnider. B:
1) Margrethe Helvig Jensdatter Dahl 22
2) Cathrine Jensdatter Dahl 19
3) Niels Jensen Dahl 17
4) Jacob Jensen Dahl 14.
FM: Knud Christensen Hammer, skrædder.

231 Marie Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 15.9.1717, fol.522B.
E: Henning Henningsen, væver. B:
1) Elisabeth Henningsdatter 30
2) Kirsten Henningsdatter 23
3) Sidsel Henningsdatter 17.
FM: Niels Henriksen, skomager.

232 Hans Jensen Winther i Nykøbing Falster. 15.9.1717, fol.524B.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anne Hansdatter 28
2) Karen Hansdatter 26
3) Sidsel Hansdatter 25
4) Marie Hansdatter 24.

233 Elisabeth Poulsdatter i Nykøbing Falster. 8.2.1718, fol.526.
Enke efter Dines Gertsen, murer, [skifte 17.4.1706 lbnr.157]. B:
1) Poul Dinesen 15.
FM: Morten Nielsen.

234 Elisabeth Pedersdatter Skov i Nykøbing Falster. 14.6.1718, fol.528B.
E: Mathias Eriksen, grovsmed. B:
1) Erik Mathiassen 2.
FM: mors stedfar Peder Hansen Bang, skomager.

235 Strange Christoffersen, grovsmed i Nykøbing Falster. 18.6.1718, fol.532B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Oluf Mortensen Koch. B:
1) Peder Strangesen 13
2) Christen Strangesen 12
3) Jørgen Strangesen 10.
FM: Christoffer Pedersen, snedker.

236 Jacob Bliskov, maler i Nykøbing Falster. 1.9.1718, fol.533B.
E: Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Jacob Jacobsen Bliskov, maler
2) Asmus Jacobsen Bliskov, maler
3) [Anne] Margrethe Jacobsdatter Bliskov 26.
Arv i boet til Margrethe Rasmusdatter efter far Rasmus Thomsen, skifte 10.2.1701 lbnr.93.

237 Peder Hasselbart, blikkenslager i Nykøbing Falster. 28.2.1719, fol.538.
E: Cathrine Poulsdatter. LV: Iver Knudsen, skipper. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter Hasselbart 19
2) Ingeborg Pedersdatter Hasselbart.
FM: Oluf Holm, kandestøber.

238 Johanne Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 15.11.1718, fol.543B.
E: Jacob Pedersen, remmesnider.
Første ægteskab med [Hans Firou, skifte 30.3.1698 lbnr.70]. B:
1) Jochum Hansen Firou, skrædder, nu soldat i København
2) Cathrine Hansdatter Firou 21.
FM: Knud Christensen Hammer, skrædder.

239 Jørgen Mortensen Krøll, væver i Nykøbing Falster. 25.9.1719, fol.546B.
E: Magdalene Adamsdatter. LV: Laurids Thomsen. A:
1) Anne Rasmusdatter g.m. Poul Mikkelsen, vægter
2) Kirsten Rasmusdatter g.m. Peder Clausen i Klodskov [i Ønslev sogn] på Falster
3) Karen Rasmusdatter g.m. Henrik Smed
4) Rasmus Rasmussen i Klodskov
5) Laurids Rasmussen, skrædder i Sundby
6) Rasmus Rasmussen i Ønslev
7) Knud Rasmussen i Lillebrænde
8) Oluf Rasmussen, uvist hvor,
alle søskendebørn.
Desuden nævnes Peder Rasmussen Krøll ved stedfar Peder Justesen i Gedesby.

240 Barbara Lauridsdatter i Nykøbing Falster, der døde 2.9.1719, fol.549B.
Enke efter Niels Pedersen Trolle, rokkedrejer. A:
1) søster, død. E: Arild Henriksen, bødker i Nysted. 7B:
a Henrik Arildsen i Egholm i Herritslev
b Laurids Arildsen i Egholm
c Elisabeth Arildsdatter 27, hos sin far i Nysted
d Jens Arildsen 20
e Cathrine Arildsdatter 16
f Johan Arildsdatter 12
g Niels Arildsen 10.
(Sml. lbnr.140).

241 Anne Jepsdatter i Lindholm mølle i Nykøbing Falster. 9.9.1719, fol.558B.
E: Hans Ferdinand. B:
2) Margrethe Hansdatter 21.
FM: Hans Christensen Hammer, snedker.
Af første ægteskab B:
1) Marie Jacobsdatter 26, i København.
Ejer af møllen er Engel Fischer, enke efter Jacob Hansen Lind, borgmester.

242 Magdalene Martinsdatter Kleinabel i Nykøbing Falster. 14.12.1719, fol.561B.
E: Oluf Olufsen Skaien. B:
1) Johan Naus Olufsen Skaien 5½
2) Abel Cathrine Olufsdatter 4
3) Randel Olufsdatter 2½
4) Martin Olufsen Skaien 6 mdr.
FM: Nikolaj Christiansen Møller, sadelmager.

243 Anne Else Fasting i Nykøbing Falster. 10.1.1720, fol.566, næste protokol fol.1B.
E: Niels Jensen Orm, skipper. B:
1) Carl Henrik Nielsen Orm 9
2) Bodil Margrethe Nielsdatter Orm 4.
FM: Carl Røeder ved søn Henrik Røeder.
Desuden nævnes enkemandens bror Jens Jensen Orm.


Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1719-1733

244 Jens Hansen Køge, skomager i Nykøbing Falster. 8.12.1719, fol.6B.
E: Margrethe Svendsdatter. LV: Oluf Johansen Holm, kandestøber. B:
1) Cathrine Jensdatter 9
2) Marie Birgitte Jensdatter 6
3) Svend Jensen 5
4) Anne Jensdatter 6 mdr.
FM: Peder Hansen Bang, skomager.

245 Margrethe Mikkelsdatter i Nykøbing Falster. 1.3.1719, fol.12B.
E: Johannes Schweimer, skomager. B:
1) Andreas Johansen 5
2) Michael Johansen.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Poulsdatter, skifte 23.11.1712 lbnr.203]. Arv til B:
1) Cathrine Marie Johansdatter Schweimer 6
2) Margrethe Johansdatter Schweimer 4.

246 Magdalene Andersdatter i Nykøbing Falster. 16.11.1720, fol.18B.
E: Christian Riis, snedker. B:
1) Asmus Henrik Christiansen 17
2) Tilsche Christiansdatter 11
3) Maren Christiansdatter 1½.
FM: Anders Andersen, skomager.

247 Inger Sørensdatter i Nykøbing Falster. 26.9.1719, fol.20B.
E: Peder Knudsen, tømrer. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Niels Hansen Luft, hattemager
2) Dignethe Pedersdatter
3) Mourids Pedersen 13, i Nykøbing Falster latinskole.

248 Niels Hansen i Nykøbing Falster. 22.7.1718, fol.22B.
E: Gertrud Lorentsdatter Heiche. LV: Laurids Poulsen Vendelbo. B:
1) Lorents Nielsen Heiche, student, i Lødderup præstegård
2) Malene Sofie Nielsdatter 18
3) Anne Cathrine Nielsdatter 12.
FM: Oluf Holm, kandestøber.

249 Bendix Jacobsen, vognmand i Nykøbing Falster. 11.11.1719, fol.28.
E: Lucie Mysdatter. LV: Christen Nielsen væver. B:
1) Magdalene Bendixdatter 11.
FM: Hans Christensen, snedker.
Enkens første ægteskab med Oluf Jacobsen Halling, skifte 20.4.1706 lbnr.156. Arv til B:
1) Kirsten Olufsdatter Halling.

250 Poul Thorsen, bødker i Nykøbing Falster. 13.9.1719, fol.33B.
E: Mette Christensdatter. LV: Jochum Greve, regnemester ved Nykøbing Falster latinskole og dansk skolemester. B:
19 Tønnes Christian Poulsen 6 mdr.
FM: Thyge Hansen Samsing, væver.

251 Nikolaj Henrik Koklen, snedker i Nykøbing Falster. 17.3.1721, fol.37B.
E: Elisabeth Hansdatter Grosmann.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens B:
1) Peder Kypper, skrædder
2) Jean Kypper.

252 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Falster. 6.9.1712, fol.39B.
E: Niels Pedersen, tømrer. A:
1) bror Hans Pedersen Spurre i Tårs
2) søster Anne Pedersdatter, enke i Hjelm
3) halvbror Jørgen Mortensen i Sakskøbing.
Enkemandens første ægteskab med Malene Andersdatter, [skifte 16.1.1706 lbnr.149]. Arv til B:
1) Anders Nielsen.

253 Anne Margrethe Johansdatter i Nykøbing Falster. 6.4.1720, fol.44B.
E: Iver Knudsen, skipper. B:
1) Knud Iversen 21
2) Margrethe Iversdatter 18
3) Kirsten Iversdatter 14
4) Anne Marie Iversdatter 2½.
FM: mosters mand Terkild Jensen.

254 Iver Knudsen, skipper i Nykøbing Falster, der døde 13.3.1721, fol.48.
E: Bodil Iversdatter Rosenfeld. LV: Claus Flint, negotiant.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Johansdatter, skifte 6.4.1720 lbnr.253]. B:
1) Knud Iversen 21
2) Margrethe Iversdatter 18
3) Kirstine Iversdatter 14
4) Anne Marie Iversdatter 2½.
FM: morbror Johan Johansen, skipper.

255 Maren Pedersdatter i Nykøbing Falster. 10.12.1721, fol.59B.
E: Christoffer Pedersen, snedker. B:
1) Anne Christoffersdatter 30
2) Hans Christoffersen
3) Peder Christoffersen
4) Jørgen Christoffersen.

256 Maren Ebbesdatter i Nykøbing Falster. 30.11.1720, fol.64B.
E: Hans Bendel, skrædder. A:
1) bror, død. 1B:
a Hans Jensen
2) søster. død. 1B:
a Claus Bolvigsen i Thy.

257 Maren Henriksdatter i Nykøbing Falster. 30.4.1721, fol.69B.
E: Jonathan Hansen , skipper.
Første ægteskab med [Jens Andersen, skifte 19.3.1704 lbnr.119]. B:
1) Kirsten Jensdatter Gørlev 22.
FM: Gabriel Frandsen Bold, som beslægtet.

258 Søren Rasmussen, ugift toldbetjent i Nykøbing Falster. 28.4.1721, fol.73.
A:
0) far Rasmus Hansen i Rønninge på Fyn, død
1) søster, død. 1B:
a Casper Christiansen, skrædder i Lønborg i Jylland.
Fars andet ægteskab med Gertrud Jensdatter. B:
2) halvbror Gregers Rasmussen i Skellerup på Fyn, døbt Rønninge 1.10.1693
3) halvsøster Karen Rasmusdatter, død. E: Jens Rasmussen i Hesselager. 1B:
a Rasmus Jensen
4) halvsøster, død. 2B:
a Mette Jacobsdatter g.m. Ernst Kohl
b Maren Jacobsdatter, enke i Skellerup.

259 Hans Ferdinand, møller i Lindholm mølle i Nykøbing Falster. 20.12.1721, fol.75B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Hans Christensen Hammer, snedker.
Første ægteskab med [Anne Jepsdatter, skifte 9.9.1719 lbnr.241]. B:
1) Margrethe Hansdatter g.m. Hans Nielsen.
Af første hustrus første ægteskab B:
1) Marie Jacobsdatter.
Ejer af møllen er Engel Fischer, enke efter Jacob Hansen Lind, borgmester.

260 Jens Pedersen Abraham, skomager i Nykøbing Falster. 16.6.1721, fol.78.
E: Johanne Hansdatter. LV: Laurids Thomsen. B:
1) Bodil Jensdatter 19.
FM: Hans Rohde.

261 Anne Pedersdatter i Nykøbing Falster. 6.12.1721, fol.81.
E: Johan Nielsen, murersvend. B:
1) Niels Johansen 7 uger.
FM: Niels Hansen Luft, hattemager.

262 Anne Børgesdatter i Nykøbing Falster. 5.4.1720, fol.82B.
E: Niels Jensen Gødstrup, hvedemelshandler. B:
1) Jens Nielsen Gødstrup 18
2) Børge Nielsen Gødstrup 15
3) Christen Nielsen Gødstrup 8
4) Mads Nielsen Gødstrup 6
5) Morten Nielsen Gødstrup 4
6) Rasmus Nielsen Gødstrup 1½.
FM: Niels Rasmussen Kiep.

263 Erik Olufsen, handskemager i Nykøbing Falster. 19.8.1720, fol.87.
E: Gundel Iversdatter. LV: Johan Martin Beyer, bogbinder.
Første ægteskab med [Anne Jørgensdatter, skifte 5.5.1696 lbnr.58]. B:
1) Karen Eriksdatter 26, i København.
Andet ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 16.4.1716 lbnr.215]. B:
2) Anne Birgitte Eriksdatter 16, i København.
Enkens første ægteskab med [Johan Casper Niemeyer, skifte 26.9.1713 lbnr.207]. Arv til B:
1) Sofie Hedvig Niemeyer
2) [Johan Gotfred Johansen Niemeyer], død, efter hvem, der er arv.
Desuden nævnes afdødes søster Magdalene Olufsdatter.

264 Peder Olufsen, rebslager i Nykøbing Falster. 14.2.1722, fol.93.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hans Christensen Hammer, snedker. B:
1) Margrethe Pedersdatter 18
2) ulæselig
3) Rasmus Pedersen 7
4) Rasmus Pedersen 2.
FM: Jørgen Ejlersen, slotsglarmester.

265 Gundel Iversdatter i Nykøbing Falster. 30.3.1722, fol.97.
Enke efter Erik Olufsen, handskemager, [skifte 19.8.1720 lbnr.263]. B:
Første ægteskab med Johan Casper Niemeyer, [skifte 26.9.1713 lbnr.207]. B:
1) Sofie Hedvig Niemeyer 14.
FM: Johan Martin Beyer, bogbinder.

266 Anne Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 4.6.1722, fol.101.
E: Hemming Olufsen, skipper. B:
1) Kirsten Hemmingsdatter 19
2) Oluf Hemmingsen 15
3) Maren Hemmingsdatter 14
4) Anne Lisbeth Hemmingsdatter 14
5) Christoffer Hemmingsen 11
6) Bendix Hemmingsen 7
7) Marie Hemmingsdatter 7
8) Casper Hemmingsen 5.
FM: morfar Christoffer Pedersen, snedker.

267 Ernst Bruun Møller, væver i Lindeskov markmøllehus i Nykøbing Falster. 1.5.1723, fol.104B.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Michel Haagen, væver. B:
1) Marie Ernstsdatter 17
2) Anne Cathrine Ernstsdatter 14
3) Hans Christian Ernstsen 12
4) Bernt Ernstsen 9
5) Margrethe Ernstsdatter Bruun 3.
FM: Mathias Lemmiche, væver.

268 Ingeborg Margrethe Hansdatter Vandel i Nykøbing Falster. 28.11.1722, fol.109.
E: Thyge Hansen Samsing.
Af første ægteskab B:
1) Peder Pedersen Rehfeldt 22
2) Johan Pedersen Rehfeldt 19.
FM: Niels Henriksen, skomager.

269 Niels Vincentsen Thue, skipper i Nykøbing Falster. 26.1.1723, fol.111.
E: Kirsten Pedersdatter Stadager. LV: Henrik Hansen Schmidt, købmand. B:
1) Vincent Nielsen Thue 9 mdr
2) Anne Birgitte Nielsdatter Thue 9 mdr.
FM: Oluf Frederiksen Frankfurt, skrædder.
Desuden nævnes afdødes mor Martha [Andersdatter], enke efter Hans [Lauridsen] Otter, [skifte 16.10.1716 lbnr.221].

270 Hans Bendel, skrædder i Nykøbing Falster. 15.6.1722, fol.114B.
Enkemand efter [Maren Ebbesdatter, skifte 30.11.1720 lbnr.256].
Arvinger kendes ikke.

271 Anne Birgitte Hansdatter i Nykøbing Falster. 27.2.1723, fol.117B.
E: Jørgen Ernst Pedersen, glarmester. B:
1) Peder Jørgensen 1½
2) Hans Jørgensen 5 uger, der døde.
FM: morfar Hans Pedersen, feldbereder.

272 Anne Mogensdatter i Nykøbing Falster. 19.2.1722, fol.121.
E: Rasmus Jepsen, murer. B:
1) Marie Elisabeth Rasmusdatter 26, g.m. Anders Rasmussen, toldbetjent i Nykøbing Falster
2) Karen Rasmusdatter 24, g.m. Laurids Rasmussen i Vordingborg
3) Jørgen Rasmussen 18
4) Mogens Rasmussen 11
5) Tilske Rasmusdatter 10
6) [Marie] Elisabeth Rasmusdatter 8
7) Engel Rasmusdatter 4.

273 Karen Olufsdatter i Nykøbing Falster. 4.8.1723, fol.123.
E: Claus Svendsen, skomager. B:
3) Svend Clausen 14.
Første ægteskab med [Christian Lauridsen Halling, skifte 12.1.1706 lbnr.152]. B:
1) Elsebeth Christiansdatter Halling
2) Oluf Christiansen Halling.
FM: Hans Gabrielsen Kiep.

274 Hans Henrik Bølling, klejnsmed i Nykøbing Falster. 8.9.1720, fol.125.
Enkemand efter Alhed Hansdatter Meyer, skifte 3.12.1715 lbnr.216]. B:
1) Elsebeth Hansdatter Bølling g.m. Oluf Simonsen Lund, klejnsmed.

275 Maren Nielsdatter i Nykøbing Falster, der døde 14.2.1724, fol.126B.
A:
1) bror Christen Nielsen på Lolland, død. 3B:
a Jacob Christensen, skrædder i København
b Bodil Christensdatter g.m. en rytter, uvist hvor
c Anne Christensdatter i København
2) søster Birthe Nielsdatter, enke i Rødby
3) halvbror Johannes Nielsen i Hoby i Gloslunde sogn
4) halvsøster Margrethe Nielsdatter på Langeland
5) halvsøster Maren Nielsdatter i Nykøbing Falster
6) halvsøster Bodil Nielsdatter g.m. natmanden i Sundby på Lolland
7) halvbror Christen Nielsen i Maribo
9) halvsøster Maren Nielsdatter g.m. Svend Jensen Møller i Stokkemarke sogn.

276 Karen Lauridsdatter Pyntenborg i Nykøbing Falster. 2.3.1724, fol.132.
A:
1) bror Christen Lauridsen i Store Slemminge
2) søster, død. 1B:
a Hans Thomsen i Torkildstrup.

277 Niels Olufsen, vognmand i Nykøbing Falster, der døde 6.7.1724, fol.137.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Lauridsen. B:
1) Niels Nielsen 4.
FM: Nikolaj Hansen, klejnsmed.

278 Thomas Flint i Nykøbing Falster. 8.12.1724, fol.139B.
E: Christine [Nielsdatter]. B:
1) Anne Mette Flint 10½
2) Henrik Flint 8½
3) Mette Christine Flint 7.
FM:
1 Bertel Wichmann, købmand
2 Claus Flint, rådmand
3 morfar Niels Jensen, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1719.
Samfrændeskifte sluttet 8.12.1724.

279 Sindel Frandsdatter Bødtker i Nykøbing Falster. 25.7.1724, fol.140.
E: Poul Rehling, skrædder. B:
1) Elsebeth Poulsdatter Rehling 3.
FM: Frederik Nielsen, skrædder.
Arv efter afdødes bror Henrik Frandsen Bødtker.

280 Anne Olufsdatter i Nykøbing Falster. 24.4.1725, fol.143.
E: Jacob Rasmussen. B:
1) Cathrine Marie Jacobsdatter 8
2) Rasmus Jacobsen 4.

281 Oluf Olufsen Schaien i Nykøbing Falster. 6.4.1725, fol.148.
E: Anne Margrethe Jacobsdatter Bliskov. LV: Bertel Wichmann. B:
1) Johan Naus Olufsen Schaien 12
2) Abel Cathrine Olufsdatter Schaien 10
3) Rendel Olufsdatter Schaien 8
4) Christine Malene Olufsdatter Schaien 4.
FM: Nikolaj Møller, sadelmager.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Dorthe, enke efter Jacob Bliskov
2 enkens bror Asmus Bliskov.

282 Jørgen Mathias Jensen, skomager i Nykøbing Falster. 18.4.1725, fol.160.
E: Anne Marie Danielsdatter. LV: bror Hans Danielsen, skomager. B:
2) Dorthe Marie Jørgensdatter 2½.
FM: Henrik Tysk, skomager.
Første ægteskab med Karen Hansdatter, skifte 25.1.1704 lbnr.115]. B:
1) Johanne Jørgensdatter g.m. Poul Egholt, blikkenslager.

283 Peder Rasmussen, skomager i Nykøbing Falster. 4.8.1725, fol.169.
E: Anne Hildebrandtsdatter. LV: Jørgen Poulsen, skomager. A:
1) søster, [Cathrine Rasmusdatter. skifte 16.3.1707 lbnr.166]
Første ægteskab med [Villum Jensen, skifte 10.4.1693 lbnr.26]. 1B:
1) Hans Villumsen, dragon
Andet ægteskab med [Niels Hansen, handskemager]. 1B:
2) Anne Elisabeth Nielsdatter på Femø.
FM: Niels Hansen Luft, hattemager.

284 Johanne Poulsdatter Schandorph i Nykøbing Falster. 18.3.1724, fol.172.
E: Jens Hansen, murer og sprøjtemester, der døde 19.3.1725. B:
1) Poul Jensen, murer
2) Hans Jensen 27, snedkersvend i Nysted
3) Margrethe Jensdatter 25, i København
4) Malene Christine Jensdatter 23
5) Christen Jensen 20
6) Bertel Jensen 17, i klejnsmedelære.

285 Anne Magdalene Hansdatter i Nykøbing Falster. 22.5.1724, fol.177.
E: Niels Jensen Gøttrup. A:
1) far Hans Christensen Hammer, snedker.
Arv i boet til enkemandens søn af første ægteskab B:
1) Jens Nielsen.

286 Anders Jensen Scheel, guldsmed i Nykøbing Falster. 19.3.1725, fol.188.
E: Ingeborg Baltsersdatter Masgoldel. LV: Hans Jørgen Hansen, bager. B:
1) Hans Andersen Scheel, guldsmed
2) Christoffer Andersen, konstitueret byskriver i Slangerup
3) Agathe Birgitte Andersdatter Scheel 26.

287 Jørgen Jensen Rytter i Nykøbing Falster. 15.5.1725, fol.192.
E: Lisbeth Hemmingsdatter. B:
1) Jens Jørgensen Rytter 14
2) Hans Jørgensen Rytter 4
3) Laurids Jørgensen Rytter 2.
FM: Peder Christoffersen.

288 Laurids Sørensen Jyde i Nykøbing Falster. 14.1.1726, fol.193B.
E: Karen. B:
1) Maren Lauridsdatter.
FM: Niels Jensen, farver.

289 Lucie Myste i Nykøbing Falster. 17.1.1726, fol.195.
Enke efter [Bendix Jacobsen, skifte 11.11.1719 lbnr.249]. B:
2) Malene Bendixdatter 20.
FM: Rasmus Pedersen Kiep.
Første ægteskab med [Oluf Jacobsen Halling, skifte 20.4.1706 lbnr.156]. B:
1) Kirsten Olufsdatter [Halling] g.m. Peder Poulsen, vognmand

290 Karen Olufsdatter Palle i Nykøbing Falster. 8.5.1726, fol.196.
E: Anders Madsen, [hjulmand]. B:
3) Mads Andersen 12.
Uden ægteskab B:
1) Oluf 21
2) Bodil 15½.
FM: morbror Hans Olufsen Palle.

291 Oluf Frankfurt, skrædder i Nykøbing Falster. 16.7.1726, fol.197B.
E: Ingeborg Pedersdatter Stadager. LV: Bertel Wichmann, negotiant. B:
1) Peder Olufsen Frankfurt 4
2) Frederik Olufsen Frankfurt 1¼.
FM: Peder Lipper, skrædder.

292 Cathrine [Poulsdatter] i Nykøbing Falster. 8.3.1726, fol.201.
Enke efter Peder Hasselbart, [skifte 28.2.1719 lbnr.237]. B:
3) Anne Cathrine Pedersdatter Hasselbart g.m. Jacob Mortensen, bødker
4) Ingeborg Pedersdatter Hasselbart.
FM: Oluf Holm, kandestøber.
Første ægteskab med [Markus Egholt, skifte 16.12.1695 lbnr.50]. B:
1) Margrethe Markusdatter Egholt g.m. Frands Frandsen Schultz, drejer
2) Poul Markussen Egholt, blikkenslager.

293 Marie [Henriksdatter Schmidt] i Nykøbing Falster. 24.1.1726, fol.214.
Enke efter Hans [Olufsen] Thuesen, [skifte 23.11.1717 lbnr.227]. B:
3) Henrik Hansen Thuesen, skipper
4) Karen Hansdatter g.m. Johan Johansen, skipper
5) Marie Hansdatter, død, skifte 11.10.1717, efter hvem, der er arv
6) Oluf Hansen Thuesen
7) Jørgen Hansen Thuesen.
Af første ægteskab B:
1) Knud Sørensen Antvorskov, præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby på Mors
2) Søren Sørensen Antvorskov, i København, der kaldes Søren Sørensen Thuesen.

294 Hans Holst, borgmester i Nykøbing Falster. 6.4.1726, fol.229B.
E: Anne Marie Mouridsdatter Ruekrat. LV: Bertel Wichmann, købmand. B:
1) Karen Holst 18
2) Mourids Theophilus Holst 16
3) Christian Bremer Holst 14
4) Anne Birgitte Holst 5.
FM:
1 Frederik [Henriksen] Flindt, præst i Nykøbing Falster og Systofte
2 Jan [Pedersen] Samuel, præst i Vesterborg og Birket.

295 Hans Pedersen, feldbereder i Nykøbing Falster. 25.9.1726, fol.247.
E: Karen Jensdatter. B:
1) Jens Hansen i Nørre Ørslev
2) Peder Hansen, skomager i Nørre Ørslev
3) Rasmus Hansen Fisker, student i Skelby præstegård
4) Anne Birgitte Hansdatter, [skifte 27.2.1723, lbnr.271]. E: Jørgen Ernst Pedersen, glarmester. 1B:
a Peder Jørgensen.

296 Mads Jensen Kolding, rådmand i Nykøbing Falster. 25.4.1725, fol.254B.
E: Abigael Jørgensdatter Wiel. B:
1) Bodil Marie Kolding g.m. Rasmus [Henriksen] Lund, præst i Halsted og Avnede
2) Cecilie Dorthe Kolding 18
3) Elisabeth Christine Kolding.
LV: Laurids Nielsen Horn.
Arv efter testamente i boet efter Poul Mathiassen, landsdommer til børn af dennes bror Jørgen Mathiassen på Kongens Bryghus i København.
Litteratur: Købmand og rådmand i Nakskov Jørgen Jensens efterslægt i tre generationer af Villads Villadsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1986 side 175-195.

297 Jacob Dannefer, by- og rådstueskriver i Nykøbing Falster. 15.5.1725, fol.271B.
E: Martha Mathiasdatter Flindt. LV: bror Claus Flindt, rådmand. B:
1) Jacob Dannefer 17
2) Claus Dannefer 13
3) Nikolaj Frederik Dannefer 5
4) Anne Christence Dannefer 6 mdr.
FM:
1 farbror Erik [Jacobsen] Dannefer, præst i Karleby og Horreby
2 Gabriel Frandsen Bold, rådmand.

298 Mette Marie Hansdatter Husvig i Nykøbing Falster. 14.5.1727, fol.276.
E: Niels Henriksen.
Afkald 14.5.1727 fra B:
1) Niels Henriksen
2) Ellen Cathrine Nielsdatter g.m. Jacob Olufsen
3) Henrik Nielsen.
Afdøde døde for nylig.

299 Malene Adamsdatter i Nykøbing Falster. 6.5.1727, fol.276B.
E: Rasmus Andersen [Lerche], skomager. B:
1) Hans Jørgen Rasmussen 4½.
FM: Nikolaj Hansen, klejnsmed.

300 Anne Mortensdatter i Nykøbing Falster. 19.5.1727, fol.280B.
E: Anders Andersen, skomager. B:
1) Peder Andersen, skomager
2) Henrik Andersen 29, skomagersvend
3) Johanne Andersdatter 22.

301 Mette Cathrine Bremer i Nykøbing Falster. 2.1.1726, fol.286.
E: Laurids Christensen. A:
1) bror Christoffer Bremer, køkkeninspektør i København
2) bror Peder Bremer i Altona
3) bror Herman Bremer, skrædder i Randers
4) bror Claus Bremer, præst i Randers.
Mødrene arv i boet til enkemandens søn Nikolaj Christensen.

302 Else Mathiasdatter Kleinabel i Nykøbing Falster. 3.9.1727, fol.299B.
E: Nikolaj Møller, sadelmager. B:
1) Abel Cathrine Møller 7½.
FM: Oluf Thuesen.

303 Henrik Rydtz (Ryse), skomager i Nykøbing Falster. 8.8.1727, fol.303.
E: Inger Jensdatter. LV: Jacob Pedersen, remmesnider. B:
1) Mikkel Henriksen Rydtz 11
2) Jens Henriksen Rydtz 9
3) Jacob Henriksen Rydtz 6.
FM: farbror Hans Rydtz, skomager.

304 Peder Hansen Bang i Nykøbing Falster. 27.11.1727, fol.308.
E: Anne Eriksdatter Skov. LV: søn Peder Pedersen Skov, skomager. A:
1) bror Jens Hansen Bang, død. Enken nu g.m. Hans Forbus, rebslager. 3B:
a Svend Jensen
b Cathrine Dorthe Jensdatter 17, i Nakskov
c Marie Birgitte Jensdatter 14
2) søster Maren Hansdatter Bang g.m. Søren Nielsen Bache på Christianshavn.

305 Johan Martin Beyer, bogbinder i Nykøbing Falster. 19.11.1727, fol.315.
E: Barbara Jochumsdatter. LV: Oluf Holm. A:
1) bror Johan Mikkel Beyer i Jena i Tyskland
2) bror Johan Georg Beyer
3) søster Anne Marie Beyer, enke i Jena
4) bror, død. 2B:
a Johan Simon Beyer, bogbindersvend i København
b Anne Dorthe Beyer g.m. Johan Mikkel Torn, bogbinder i Jena.

306 Anne Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 22.9.1727, fol.322B.-
E: Jochum Greve, regnemester i Nykøbing Falster latinskole. A:
1) søster, død. 3B:
a Hans Brøgger i Tåderup [i Tingsted sogn]
b Rasmus Lauridsen Brøgger i Tingsted
c Jørgen Lauridsen Brøgger i Nørre Ørslev, død. 7B:
1 Hans Jørgensen Brøgger, dragon
2 Laurids Jørgensen Brøgger i Nørre Ørslev
3 Oluf Jørgensen i Åstrup
4 Maren Jørgensdatter g.m. Hans Olufsen i Nørre Ørslev
5 Margrethe Jørgensdatter i Nørre Ørslev
6 Anne Jørgensdatter
7 Johanne Jørgensdatter
d Christoffer Lauridsen i Nørre Ørslev, død. 4B:
1 Laurids Christoffersen hos sin morfar Morten Jørgensen i Systofte
2 Peder Christoffersen, hos sin mor
3 Karen Christoffersdatter, hos sin mor
4 Margrethe Christoffersdatter, hos sin mor
e Bodil Lauridsdatter g.m. Hans Pedersen i Sørup
2) søster, død. 1B:
a Laurids Mønbo i Sønder Vedby
3) bror Hans Christoffersen, død. 4B:
a Christoffer Hansen, død
b Cathrine Hansdatter g.m. en sadelmager i Vordingborg
c Bodil Hansdatter g.m. Rasmus Smed i Vordingborg
d en datter, uvist hvor.

307 Johanne Adsersdatter i Nykøbing Falster, der døde 31.1.1726, fol.331.
E: Peder Rose, [toldbetjent].
Af første ægteskab B:
1) Maren Gregersdatter g.m. Didrik Naaman, rytter i Roskilde
2) Else Marie Gregersdatter i Årre i Jylland
3) Karen Gregersdatter i København
4) Anne Margrethe Gregersdatter i København.
FM: Anders Pedersen Kiep, skipper.

308 Karen Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 24.1.1728, fol.333B.
E: Hans Jørgen Hansen, bager. B:
1) Laurids Hansen 1½.
FM: Henrik Wendt, skipper.

309 Anne Elisabeth Gleichmann i Nykøbing Falster. 2.9.1727, fol.338.
E: Henrik Wendt, skipper.
Arvinger kendes ikke.

310 Knud Christensen Pontoppidan i Nykøbing Falster. 14.4.1728, fol.342B.
E: [Cathrine Elisabeth]. LV: Jacob Pedersen, remmesnider. B:
1) Hans Christian Pontoppidan 22
2) Frederik Pontoppidan 16.
FM: Oluf Holm, kandestøber.

311 Cathrine Marie [Hansdatter Roy] i Nykøbing Falster. 22.10.1727, fol.348.
E: Hans Wulf. B:
1) Christence Roy 23.
FM: Hans Jørgen Hansen, bager.
Desuden nævnes enkemandens søn Jochum Wulf, [hører] på Sorø [Akademi].

312 Maren [Markusdatter] i Nykøbing Falster. 12.3.1728, fol.352B.
Enke efter Daniel Schweimer, [skifte 16.6.1712 lbnr.201]. B:
1) Hans Danielsen Schweimer, skomager
2) Anne Marie Danielsdatter Schweimer g.m. Lyder Knudsen, skipper
3) Cathrine Danielsdatter Schweimer
4) Christian Danielsen Schweimer, skomager i Sakskøbing
5) Johannes Danielsen Schweimer, student i Døllefjelde præstegård
6) Anne Danielsdatter Schweimer.

313 Hans Holm, forstander i Nykøbing Falster Hospital. 17.5.1728, fol.357.
E: Anne Marie Berg. LV: Claus Flindt, borgmester. B:
1) Peder Hansen Holm 3½
2) Anne Christine Hansdatter Holm 2½.
FM: Frederik [Henriksen] Flindt, præst i Nykøbing Falster og Systofte.

314 Søren Jensen, væver i Nykøbing Falster. 10.5.1728, fol.361B.
B:
1) Anne Sørensdatter 16.
FM: Laurids Thomsen.

315 Morten Nielsen, væver i Nykøbing Falster. 30.4.1728, fol.363B.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Hans Gabrielsen Kiep, handskemager. B:
1) Anne Sofie Mortensdatter g.m. Claus Halling, skomager
2) Karen Mortensdatter 19
3) Niels Mortensen 14
4) Anne Margrethe Mortensdatter 12
5) Laurids Mortensen 8
6) Marie Mortensdatter 6.
FM: Mathias Lauridsen, væver.

316 Sidsel Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 22.9.1728, fol.366.
E: Rasmus Hansen [Krog]. B:
1) Johanne Rasmusdatter 17
2) Hans Rasmussen 7½.
FM: Henrik Olufsen.

317 Niels Hansen [Luft], hattemager i Nykøbing Falster. 24.1.1728, fol.368.
E: Maren Pedersdatter. LV: Oluf Jensen, købmand. B:
1) Hans Nielsen
2) Peder Nielsen.
FM: Anders Jensen, melhandler.

318 Jens Nielsen Koch i Nykøbing Falster. 11.12.1725, fol.371.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Niels Jensen, farver. B:
1) Bodil Jensdatter.
FM: Jørgen Poulsen, skomager.

319 Laurids Hansen Torp i Nykøbing Falster, der døde 17.5.1727, fol.374.
E: Bodil Jensdatter. LV: Peder Tippe, skrædder. A:
1) Cathrine Jensdatter g.m. Hans Munch.
Desuden nævnes enkens mor Maren Lauridsdatter, enke efter [Jens Nielsen Koch, skifte 11.12.1725 lbnr.318].

320 Bodil Rosenfeld i Nykøbing Falster. 9.9.1728, fol.376B.
E: Nikolaj [Olufsen] Becher, byfoged. B:
1) Oluf Nikolajsen Becher 3½
2) Iver Nikolajsen Becher 6 mdr.

321 Jens Andersen Schiøtt, snedker i Nykøbing Falster. 26.1.1729, fol.384.
E: Agnete Arensdatter. LV: Laurids Thomsen, købmand. A:
1) søster Kirsten Andersdatter g.m. Peder Pilmand i Idestrup.

322 Henrik Frandsen [Bødtker] i Nykøbing Falster. 9.6.1729, fol.387.
Fordeling af auktionspenge efter afdøde ved skiftet 7.3.1720, der indestod hos Jacob Bliskov, hvis formand Carsten Ejlersen havde været auktionsmester. A:
0) far [Frands Rasmussen, skifte 23.2.1705 lbnr.139]
1) bror Rasmus Frandsen, skræddersvend
2) søster Sindel Frandsdatter [Bødtker, skifte 25.7.1724 lbnr.279]. E: Poul Rehling, skrædder. 1B:
a Elsebeth Poulsdatter Rehling
3) halvbror Cornelius Frandsen i Vestindien, død. Uvist om børn.

323 Niels Rasmussen Kiep i Nykøbing Falster. 23.11.1728, fol.388.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Hans Christoffersen Falkenberg. A:
1) bror Jeppe Rasmussen Kiep på Bogø, død. 1B:
a Mette Jepsdatter 19
2) søster Anne Rasmusdatter i Meelse mølle, enke
3) søster Lucie Rasmusdatter i Stubbekøbing, død. 5B:
a Rasmus Kiep, skipper i Nykøbing Falster
b Jørgen Kiep i Sundby på Lolland
c Anders Kiep, skipper i Nykøbing Falster
d Else Pedersdatter g.m. Laurids Kruse i Ulslev
e Dorthe Pedersdatter i København
4) halvsøster Mette Jensdatter g.m. Jørgen Nielsen i Meelse mølle
5) halvsøster Cathrine Jensdatter g.m. Laurids Jensen på Bogø
6) halvsøster Marie Jensdatter, død, var g.m. Oluf Jørgensen på Farø. 8B:
a Jørgen Olufsen på Femø
b Rasmus Olufsen på Farø
c Anders Olufsen i Norge
d Lucie Olufsdatter g.m. Peder Smed på Holmen i København
e Maren Olufsdatter, enke på Farø
f Mette Olufsdatter g.m. Brems, sejlingsmand i Vordingborg
g Johanne Olufsdatter i Stralsund
h Anne Olufsdatter i København.

324 Margrethe Johansdatter Schweimer i Nykøbing Falster. 8.4.1729, fol.396B.
E: Mogens Ryberg, skomager. B:
1) Peder Mogensen 1.
FM: Lyder Knudsen Højer, skipper.

325 [Bente Schmidt, 102 år gammel] i Nykøbing Falster, begravet [18.8].1727, fol.400B. Fattigregistrering.
E: Claus Bille, der døde 1728, [begravet 11.2.1728].
Arvinger angives ikke.

326 Johanne Jensdatter i Nykøbing Falster. 3.9.1728, fol.400B. Fattigregistrering.
Enke efter Peder [Olufsen], rebslager, [skifte 14.2.1722 lbnr.264].
Arvinger angives ikke.

327 [Gertrud Lorentsdatter Heiche] i Nykøbing Falster, der døde 7.5.1729, fol.400B. Fattigregistrering.
Enke efter Niels Hansen, [skifte 22.7.1718 lbnr.248].
Arvinger angives ikke.

328 Margrethe [Henriksdatter Schmidt] i Nykøbing Falster, der døde januar 1729, fol.400B. Fattigregistrering.
Enke efter Peder Simonsen.
Arvinger angives ikke.

329 Oluf Mortensen Koch, der døde august 1729, fol.401. Fattigregistrering.
E: [Karen Andersdatter Friis]. Arvinger angives ikke.
[Afdøde var byfoged i Stubbekøbing, men bev suspenderet 1708, sml. lbnr.192].

330 Karen Hansdatter i Nykøbing Falster. 14.6.1729, fol.401.
E: Mogens Simonsen, hjulmand. B:
1) Simon Mogensen 9½
2) Jens Mogensen 7.
FM: Jeppe Hansen Kiep, skomager.

331 Hustru i Nykøbing Falster. 22.3.1729, fol.405.
E: Jørgen Ejlersen, (Eilert), glarmester. B:
1) Johan Henrik Ejlersen, konstitueret tredje lektiehører i Nykøbing Falster latinskole
2) Karen Ejlersen g.m. Mathias Naahr?, glarmester
3) Maren Ejlersen.

332 Hans Gabrielsen, handskemager i Nykøbing Falster. 24.2.1729, fol.407.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Hans Christoffersen Switzer, skibstømrer. B:
1) Gertrud Hansdatter 14
2) Gabriel Hansen 10.
FM: Jeppe Kiep, skomager.

333 Jacob Olufsen i Nykøbing Falster. 30.7.1729, fol.409B.
E: Johanne Justsdatter. LV: Henrik Almseth. B:
1) Sidsel Marie Jacobsdatter 15
2) Gertrud Cathrine Jacobsdatter 13
3) Just Frederik Jacobsen 11.
FM: Peder Skov, skomager.

334 Oluf Simonsen, klejnsmed i Nykøbing Falster. 7.4.1729, fol.413B.
E: Elisabeth Hansdatter Bølling. LV: Oluf Holm. B:
1) Alhed Olufsdatter 11
2) Simon Olufsen 9½
3) Hans Henrik Olufsen 6½.
FM: Jochum Greve, dansk skoleholder.

335 Karen Madsdatter i Nykøbing Falster. 29.11.1729, fol.417B.
E: Oluf Holm, kandestøber.
Første ægteskab med []. B:
1) Oluf Christensen Saxtorph, kapellan i Allerslev i Vordingborg amt
2) Jørgen Christensen Saxtorph, kandestøber i Maribo
3) Maren Christensdatter Saxtorph 28½.

336 Oluf Jensen, købmand i Nykøbing Falster. 25.11.1729, fol.418B, næste protokol fol.88
E: Else Birgitte [Bertelsdatter Gertsen]. LV: Nikolaj [Olufsen] Becher, byfoged, der ægter enken. B:
1) Anne Else Olufsdatter 13
2) Marie Olufsdatter 12
3) Jens Olufsen 10
4) Ellen Cathrine Olufsdatter 9, der døde, skifte 31.1.1735 lbnr.393
5) Karen Olufsdatter 7
6) Anne Elisabeth Olufsdatter 3.
FM:
1 Jan [Pedersen] Samuel, præst i Vesterborg og Birket
2 Jørgen Urban Gebler, kobberhandler
3 Carl Vilhelm Morchart, kobberhandler.
Efter landsretsdom af 4.4.1736 udtages børnenes arv af boet og udbetales 7.5.1737 fol.88.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1728.
Samfrændeskifte 25.11.1729.

337 Terkild Jensen i Nykøbing Falster. 12.10.1729, fol.421B.
E: Maren Johansdatter. LV: Henrik Abenseth. B:
1) Jens Terkildsen 11
2) Anne Margrethe Terkildsdatter 8½
3) Johan Terkildsen 7.
FM: Nikolaj Møller.

338 Laurids Lædergarver i Nykøbing Falster. 2.6.1728, fol.427.
E: Kirsten Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

339 Anders Andersen, skomager i Nykøbing Falster. 7.1.1729, fol.428B.
Enkemand efter [Anne Mortensdatter, skifte 19.5.1727 lbnr.300. B:
1) Peder Andersen, skomager
2) Henrik Andersen, skomager
3) Johanne Andersdatter 26.
FM: Johannes Haagensen Høj, skomager.

340 Maren Pedersdatter i Nykøbing Falster. 3.12.1729, fol.435.
E: Niels Svendsen.
Første ægteskab med [Niels Hansen Luft, skifte 24.1.1728 lbnr.317]. B:
1) Hans Nielsen 10
2) Peder Nielsen 7.
FM: Poul Jensen, murer.

341 Oluf Nielsen, bødker i Nykøbing Falster. 24.11.1728, fol.440B.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) søster Kirsten Nielsdatter i Halland i Skåne.

342 Anne [Hildebrandtsdatter] i Nykøbing Falster. 12.7.1729, fol.443B.
Enke efter Peder Rasmussen, [skifte 4.8.1725 lbnr.283]. B:
1) der skal være en søn i København.

343 Frederik Bertelsen, [slagter] i Nykøbing Falster. 19.11.1729, fol.445B.
E: Margrethe [Marie Nielsdatter]. LV: Christoffer Hansen, [skomager], der ægter enken. B:
1) Bertel Frederiksen 11
2) Niels Frederiksen 1½.

344 Elisabeth [Hemmingsdatter] i Nykøbing Falster. 29.3.1730, fol.446B.
Enke efter [Jørgen Jensen] Rytter, [skifte 15.5.1725, lbnr.287]. B:
1) Hans Jørgensen 9
2) Laurids Jørgensen 7.

345 Karen Hansdatter i Nykøbing Falster. 26.11.1729, fol.449.
A:
1) søster Anne Hansdatter Suhr, født i Krungerup i Radsted sogn 8.12.1661, enke i Radsted Hospital, ved søn Laurids Pedersen, soldat
2) bror Niels Hansen Suhr, født i Krungerup 1.2.1666, i Krungerup
3) bror Hans Hansen Suhr, født i Krungerup 28.10.1675, i Radsted.
Afdøde var født i Krungerup 16.3.1672.

346 Christian Riis, snedker i Nykøbing Falster. 15.12.1729, fol.451.
E: Karen Christoffersdatter, der også døde. B:
4) Johan Christoffer Christiansen 8.
Første ægteskab med [Magdalene Andersdatter, skifte 16.11.1720 lbnr.246]. B:
1) Asmus Henrik Christiansen 28
2) Tilsche Christiansdatter 22
3) Maren Christiansdatter 10½.

347 [Anne Pedersdatter] i Nykøbing Falster. 25.5.1729, fol.454B.
E: Børge Svendsen, vognmand, der også døde, [begravet 30.5.1729]. B:
3) Frederikke Sofie Børgesdatter 6 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Pedersdatter 19½.
Andet ægteskab med [Niels Olufsen, skifte 6.7.1724 lbnr.277]. B:
2) Niels Nielsen 7½.
FM: Jørgen Gebler.

348 Karen Jensdatter i Nykøbing Falster. 14.9.1730, fol.457B.
E: Mathias Lauridsen. B:
1) Christian Mathiassen 22, i København.
FM: Frederik Snedker.

349 Bernt Carlsen i Nykøbing Falster. 12.5.1730, fol.459B.
A:
1) søster Margrethe Cathrine Carlsdatter i Jylland.

350 Anne Nielsdatter i Nykøbing Falster. 28.9.1730, fol.460B.
E: Anders Vincentsen. B:
1) Vincent Andersen 11
2) Niels Andersen.

351 Jens Løje i Nykøbing Falster. 13.10.1730, fol.462B.
E: Sille Nielsdatter. LV: Christen Lauridsen Høj. B:
1) Engel Marie Jensdatter 1½.
FM: Ulrik Schlüter.

352 Poul Rehling, skrædder i Nykøbing Falster. 24.7.1730, fol.465B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Peder Hyppe. B:
2) Birthe Marie Poulsdatter 5
3) Hans Poulsen 40 uger
4) Svend Poulsen 40 uger.
FM: Laurids Lind, skrædder.
Første ægteskab med [Sindel Frandsdatter Bødtker, skifte 25.7.1724 lbnr.279]. B:
1) Elsebeth Poulsdatter 9.

353 Karen Nielsdatter i Nykøbing Falster. 7.11.1730, fol.469.
Enke efter Oluf Nielsen, bødker, [skifte 24.11.1728 lbnr.341]. A:
1) en søstersøn, uvist hvor.

354 [Barbara Hansdatter Roy] i Nykøbing Falster. 26.11.1730, fol.472B.
Enke efter [Martin] Hildebrandt, [organist, død 25.12.1724]. B:
1) Nikolaj Krabbe [Martinsen Hildebrandt, døbt Nykøbing Falster 19.3.1705].

355 Inger Hansdatter i Nykøbing Falster. 6.2.1731, 475.
E: Hans Helle. B:
1) Mikkel Hansen 14
2) Jens Hansen 11½
3) Jacob Hansen 9½.
FM: Hans Danielsen, skomager.

356 David Jespersen, handskemager. 31.1.1731, fol.478.
E: Sinnet. LV: Jacob Mortensen. B:
1) Jesper Davidsen Torp, student
2) Else Davidsdatter 19
3) Oluf Davidsen 16.

357 Kirsten Jensdatter i Nykøbing Falster. 11.5.1731, fol.480B.
E: Jochum Pedersen [Kaappe, knapmager]. B:
2) Erik Jochumsen [Kaappe] 18.
Af første ægteskab B:
1) Cecilie Schmidt.
Cecilie Schmidt har arv efter sin morfars søster Sidsel Thygesdatter.

358 Peder Knudsen, tømrer i Nykøbing Falster. 3.1.1731, fol.482.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Poul Jensen, murer. B:
4) Knud Pedersen 9
5) Margrethe Lisbeth Pedersdatter 4.
Første ægteskab med [Inger Sørensdatter], skifte 26.9.1719 lbnr.247. B:
1) Maren Pedersdatter, [skifte 3.12.1729 lbnr.340], første ægteskab med [Niels Hansen Luft, hattemager, skifte 24.1.1728]. 2B:
a Hans Nielsen
b Peder Nielsen
2) Dignethe Pedersdatter g.m. Johan Rasmussen, matros
3) Mourids Pedersen, student.

359 Anne Marie Jacobsdatter i Nykøbing Falster.
12.2.1731, fol.484.
E: Hans Gabrielsen. B:
1) Gertrud Hansdatter 16
2) Gabriel Hansen 12.
FM: Frederik Jacobsen, snedker.

360 Jochum Greve, skrive og regnemester i Nykøbing Falster latinskole samt dansk skoleholder i Nykøbing Falster. 20.11.1730, fol.487B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jørgen Thøgersen.
Første ægteskab med [Anne Davidsdatter Lübkens]. B:
1) Dorthe Cathrine Jochumsdatter Greve g.m. Peder Hansen, skrædder i Sakskøbing
2) Jochum Jochumsen Greve, dansk skoleholder.
[Andet ægteskab med Anne Christoffersdatter, skifte 22.9.1727 lbnr.306].

361 Maren [Hansdatter] i Nykøbing Falster. 11.4.1731, fol.497.
Enke efter Søren [Andersen, handskemager, skifte 19.9.1708 lbnr.179]. B:
1) Hans Sørensen, i Jylland.

362 Johan Haagensen Højer i Nykøbing Falster. 17.8.1731, fol.498B.
E: Karen Hansdatter LV: Jørgen Hansen, skrædder. B:
1) Sidsel Johansdatter 8
2) Ellen Cathrine Johansdatter 1.
FM: Just Nielsen, skomager.

363 Mette Tønnesdatter i Nykøbing Falster. 12.4.1731, fol.499.
E: Just Nielsen, skomager.
Arvinger muligvis på Femø.

364 Niels Troelsen i Nykøbing Falster. 29.3.1731, fol.500B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Hans Danielsen, skomager. A:
1) søster Karen Troelsdatter g.m. Iver, bådsmand i Sundby.

365 Hemming Olufsen, skipper i Nykøbing Falster. Dato angives ikke. Anden samling 21.9.1731, fol.503.
E: Kirsten Pedersdatter.
[Første ægteskab med Anne Christoffersdatter, skifte 4.6.1722 lbnr.266]. B:
1) Kirsten Hemmingsdatter, i Middelfart
2) Oluf Hemmingsen, skipper
3) Maren Hemmingsdatter
4) Anne Lisbeth Hemmingsdatter
5) Christoffer Hemmingsen 22
6) Bendix Hemmingsen 18
7) Marie Hemmingsdatter
8) Casper Hemmingsen 15.

366 Søren [Simonsen], pottemager i Nykøbing Falster. 14.6.1731, fol.504.
E: [Navn angives ikke]. LV: Lyder Knudsen.
Arvinger kendes ikke.

367 Karen [Hansdatter] Thuesen i Nykøbing Falster. 8.9.1731, fol.505.
E: Anders Jensen Tustrup. A:
0) forældre Hans Olufsen Thuesen, skifte 23.11.1717 lbnr.227 og Marie Henriksdatter Schmidt, skifte 24.1.1726 lbnr.293]
1) bror Oluf Thuesen
2) bror Jørgen Thuesen
3) bror Henrik Thuesen, død, [skifte 4.3.1732 lbnr.372]. 1B:
a Johan Henriksen Thuesen 6, hos sin mor [Margrethe Pedersdatter]
4) halvbror Søren Antvorskov i København.

368 Christen Svendsen Bruun i Nykøbing Falster. 4.12.1731, fol.512.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Christian Clausen. B:
1) Cathrine Marie Christensdatter 11
2) Maren Christensdatter 8
3) Svend Christensen 6
4) Johanne Christine Christensdatter 1½.
FM: Christen Krag, feldbereder.

369 Maren Jørgensdatter Thorsen i Nykøbing Falster.6-4-1731, fol.513.
A:
1) mor Kirsten Hansdatter i Sundby
2) søster Sidsel Jørgensdatter i Sundby.

370 Hustru i Nykøbing Falster. 4.12.1731, fol.514B.
E: Christian Clausen, tømrer. B:
1) Claus Christiansen 8
2) Hans Christiansen 9 mdr.

371 Frederik Vilhelm, skrædder i Nykøbing Falster. 24.2.1732, fol.516B.
E: Karen Olufsdatter. LV: Nikolaj Klejnsmed. B:
1) Oluf Frederiksen 11
2) Ingeborg Frederiksdatter 9
Ellen Cathrine Frederiksdatter 4.
FM: Asmus Bliskov.

372 Henrik Thuesen i Nykøbing Falster. 4.3.1732, fol.519B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Jacob Sørensen. B:
1) Johan Henriksen Thuesen 6.
FM: farbror Oluf Thuesen.

373 Peder Olufsen, drejer i Nykøbing Falster. 12.3.1731, fol.522B.
E: Else Jensdatter. LV: [Mogens Pedersen, drejer], der ægter enken. B:
1) Engel Marie Pedersdatter 3.
FM: Nikolaj Klejnsmed.

374 Anne Marie Rhodes i Nykøbing Falster. 7.3.1732, fol.525B.
B:
1) Anne Marie.

375 Johan Olufsen, hattemager i Nykøbing Falster. 3.3.1732, fol.527B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Poul Murer.
Arvinger angives ikke.

376 Rasmus Joensen i Nykøbing Falster. 27.5.1732, fol.528.
E: Anne Palle. LV: Lyder Knudsen. B:
1) Johanne Rasmusdatter 10
2) Maren Rasmusdatter 7
3) Peder Rasmussen 1½.
FM: Hans Palle.

377 Jeppe Kiep, rådmand i Nykøbing Falster. 27.5.1732, fol.529B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Mogens Simonsen, hjulmand. B:
1) Johanne Dorthe Jepsdatter 4½.
FM: farbror Jørgen Kiep.

378 Hans Casper i Nykøbing Falster. 8.3.1732, fol.533B.
E: Mette Jensdatter. LV: Nikolaj Hansen, smed. B:
1) Bertel Hansen, i København
2) Jochum Hansen, farer til søs
3) Anne Elisabeth Hansdatter.
FM: Peder Kypper.

379 Else Mathiasdatter i Nykøbing Falster. 26.5.1732, fol.535B.
E: Rasmus Jacobsen [Piper], skomager. B:
1) Mathias Rasmussen
2) Maren Kirstine Rasmusdatter.

380 Hans Jørgen Pauli, skrædder i Nykøbing Falster. 28.2.1733, fol.537B.
E: Anne Cathrine. LV: Oluf Holm, kandestøber. B:
1) Jacob Hansen 7
2) Johan Hansen 3 mdr.
FM: Nikolaj Hansen, klejnsmed.

381 Kirsten Olufsdatter i Nykøbing Falster. 8.5.1732, fol.539B.
E: Peder Poulsen, vognmand. B:
1) Oluf Pedersen
2) Lucie Pedersdatter.

382 Poul Jensen, [murer] i Nykøbing Falster. 14.4.1733, fol.540.
E: Marie Kirstine. LV: Lyder Knudsen. B:
1) Johanne Marie Poulsdatter [Ejby] 8
2) Karen Poulsdatter 7
3) Pouline Poulsdatter 3
4) Kirstine Sofie Poulsdatter [Ejby].
FM: Samuel Nobelin.

383 Cathrine Elisabeth i Nykøbing Falster. 23.8.1732, fol.542.
E: Hans Christoffersen Falkenberg. B:
1) Christoffer Hansen
2) Margrethe Hansdatter 20
3) Regine Hansdatter 16
4) Mette Kirstine Hansdatter 14, i Stubbekøbing
5) Cathrine Hansdatter 11.
FM: Peder Knudsen, snedker, som beslægtet.
Arv i boet til Niels Kieps brordatter Mette i Falster Sønder herred.
Arv til enkemandens søsters børn efter deres faster Lisbeth Hansdatter.

384 Rasmus Christiansen, ålegårdsmand i Nykøbing Falster. 6.5.1733, fol.543B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christian Clausen, tømrer. B:
1) Hans Christian Rasmussen 16
2) Thomas Rasmussen 14
3) Cathrine Marie Rasmusdatter 8
4) Oluf Rasmussen 4.
FM: Filip Kybler.

385 Bodil Rasmusdatter Koch i Nykøbing Falster. 8.1.1733, fol.545.
E: Peder Pedersen Skov. A:
1) bror Laurids Rasmussen Koch på Bøtø ved stedsøn Niels Hansen
2) halvbror Hans Rasmussen Koch i Væggerløse, død. 3B:
a Rasmus Hansen på Bøtø
b Christian Hansen hos sin mor i Væggerløse
c Anne Hansdatter hos sin mor i Væggerløse
3) halvsøster Johanne Koch g.m. Peder Jensen Krøl i Rabjerg [i Væggerløse sogn]
4) halvsøster Karen Rasmusdatter Koch, død. E: Peder Koch. 4B:
a Oluf Pedersen Koch
b Rasmus Pedersen Koch i Skelby
c Laurids Pedersen Koch
d Maren Pedersdatter Koch g.m. Hans Koch i Rabjerg.

386 Jacob Pedersen, remmesnider i Nykøbing Falster. 7.5.1733, fol.547B.
E: Birthe Nielsdatter Steenberg. LV: Oluf Holm. A:
1) bror Frederik Pedersen i København
2) halvbror Laurids Pedersen, skrædder i København.

387 Gertrud Olufsdatter i Nykøbing Falster. 20.4.1733, fol.549.
E: Hans Pedersen, pottemager. A:
1) bror Morten Olufsen, p0ottemager i Sakskøbing
2) halvbror Lyder Knudsen i Nykøbing Falster
3) halvsøster Marie Olufsdatter g.m. en korporal i København.Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1733-1756

388 Karen Jensdatter Skov i Nykøbing Falster. 31.1.1733, fol.1B.
Enke. B:
1) Peder Nielsen 21, uvist hvor
2) Cathrine Nielsdatter i Guldborg færgegård.

389 Dorthe Mortensdatter i Nykøbing Falster. 10.9.1734, fol.4.
E: Henrik. A:
1) bror, død. 1B:
a Bodil Hansdatter i København.

390 Mathias Lemmiche, væver i Nykøbing Falster. 16.11.1734, fol.7B.
E: Else. B:
1) Christian Mathiassen Lemmiche. væver
2) Mathias Nikolaj 16 uger.

391 Anne Gertrud Malene Harlev i Nykøbing Falster. september 1734, fol.10B.
E: Henrik Wendt, skipper.
Arvinger kendes ikke.

392 Maren Johansdatter i Nykøbing Falster. 8.2.1734, fol.13.
E: Jens Joensen.
Første ægteskab med Terkild Jensen, skifte 12.10.1729 lbnr.337. B:
1) Jens Terkildsen15
2) Anne Margrethe Terkildsdatter 13
3) Johan Terkildsen 11.
FM:
1 Knud Iversen
2 Ulrik Skytte.

393 Ellen Cathrine Olufsdatter i Nykøbing Falster. 31.1.1735, fol.22.
A:
1) mor [Else Birgitte Bertelsdatter Gertsen] g.m. Nikolaj [Olufsen] Becher, byfoged
2) søster Anne Else Olufsdatter
3) søster Marie Olufsdatter 12
4) bror Jens Olufsen 10
5) søster Karen Olufsdatter 7
6) søster Anne Elisabeth Olufsdatter 3.
7) halvbror Oluf Nikolajsen Becher.
FM:
1 Jørgen Urban Gebler, kobberhandler
2 Carl Vilhelm Morchart, kobberhandler.
Arv efter afdødes far Oluf Jensen, skifte 25.11.1729 lbnr.336.

394 Niels Henriksen i Nykøbing Falster. 15.2.1735, fol.25.
E: Mette Christensdatter. LV: Henrik Metz, skomager. B:
1) Henrik Nielsen
2) Ellen Cathrine Nielsdatter i København
3) Margrethe Marie Nielsdatter 6½
4) Dorthe Kirstine Nielsdatter 4
5) Anders Christian Nielsen 1¼.
FM: født værge Jørgen Hansen, skrædder.

395 Martha [Andersdatter] i Nykøbing Falster. 8.1.1735, fol.26aB.
Enke efter Hans [Lauridsen] Otter, [skifte 16.10.1716 lbnr.221].
Af første ægteskab B:
1) Niels Vincentsen [Thue], skipper, [skifte 26.1.1723 lbnr.269]. 1B:
a Vincent Nielsen [Thue] 13.
FM: stedfar Christen Haagen
2) Anders Vincentsen, død, var g.m. [Anne Nielsdatter, skifte 28.9.1730 lbnr.350]. 2B:
a Vincent Andersen 16, i skomagerlære i Rødby
b Niels Andersen 12, i skrædderlære.

396 David Henriksen, skipper i Nykøbing Falster. 5.4.1736, fol.33.
E: Marie [Jørgensdatter, skifte 28.5.1741 lbnr.438]. LV: Anders Knudsen Assens, der ægter enken. B:
1) Jørgen Davidsen 15
2) Anne Kirstine Davidsdatter 13
3) Cathrine Davidsdatter 9
4) Margrethe Davidsdatter 5
5) Kirsten Davidsdatter.
FM:
1 Oluf Holm, kandestøber
2 Jacob Sørensen.
Desuden nævnes enkens mor Cathrine, enke efter Jørgen Kaare.

397 Elisabeth Dorthe i Nykøbing Falster. 27.4.1735, fol.27B.
Enke efter Hildebrandt. B:
1) Johan Casper Hansen
2) Johan Albert Hansen
3) Johan Cornelius Hansen
4) Euphrosyne Christine Hansdatter
5) Anne Margrethe Hansdatter
6) Marie Augusta Hansdatter.
FM: Schack Koch, tapetmager på Nykøbing Falster slot.

398 Cathrine Danielsdatter Schweimer i Nykøbing Falster. 3.5.1736, fol.47B.
E: Peder Pedersen Rosenkilde. B:
1) Peder Pedersen 6
2) Daniel Pedersen 4
3) Anne Pedersdatter 1½, der døde efter sin mor.
FM: ældste morbror Hans Danielsen Schweimer, skomager.

399 Frederik Asmussen i Nykøbing Falster. 5.5.1736, fol.50B.
E: Marie Sofie. LV: Jacob Martins, bager. B:
1) Frederik Ulrik Frederiksen 6
2) Johan Adolf Frederiksen 3
3) Christian Vilhelm Frederiksen 2.
FM: Jørgen Hansen, væver.

400 Anne Hansdatter i Nykøbing Falster. 19.4.1736, fol.53B.
E: Jørgen Hansen Kiep, skomager. B:
1) Peder Jørgensen 5
2) Hans Jørgensen 3, der døde efter sin mor.
FM: morfar Hans Jensen, feldbereder.

401 Hans Henrik Møller, skomager i Nykøbing Falster. 9.5.1736, fol.57B.
E: Abelone [Olufsdatter Lund]. LV: Oluf Holm, kandestøber. B:
1) Christian Hansen Møller 22
2) Anne Kirstine Hansdatter g.m. Herman Nielsen, skomager i Nysted
3) Oluf Hansen 14
4) Sidsel Marie Hansdatter 8.
FM: Hans Danielsen Schweimer, skomager.

402 Rasmus Hansen Krog i Nykøbing Falster. 9.3.1736, fol.61B.
E: Margrethe Andersdatter, der døde 7.6.1736.
Første ægteskab med [Sidsel Christoffersdatter, skifte 22.9.1728 lbnr.316]. B:
1) Johanne Rasmusdatter g.m. Christian Nellebuch, korporal
2) Hans Rasmussen Krog 15.
FM: Peder Christian Bruun.
Hendes arvinger kendes ikke.

403 Margrethe [Lauridsdatter] Aagaard i Nykøbing Falster. 19.5.1736, fol.68B, 178.
E: Niels [Pedersen] Møller, birkedommer. B:
1) Laurids Nielsen Møller. der døde, skifte 16.2.1740, fol.178
2) Karen Nielsdatter Møller
3) Anne Dorthe Nielsdatter Møller.
[Første ægteskab med Niels Svingelbjerg].
[Afdøde var datter af Laurids Christensen Aagaard, præst i Helsingør Olai, død 21.7.1711].

404 Johan Bøsch, skomager i Nykøbing Falster. 17.9.1736, fol.75B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Lerche, skomager.
Arvinger kendes ikke.

405 Hans Jensen, feldbereder i Nykøbing Falster. 13.10.1736, fol.77.
E: Else Baltsersdatter. LV: Niels Horn, tredje lektiehører i Nykøbing Falster latinskole.
Skifte efter første hustru 8.8.1732. B:
1) [Anne Hansdatter, skifte 19.4.1736v lbnr.400]. E: Jørgen [Hansen] Kiep, skomager. 1B:
a Peder Jørgensen 6
2) Jens Hansen 19, i mesterlektien i Nykøbing Falster latinskole
3) Laurids Hansen 16.
FM: Niels Pedersen Møller, birkedommer på Falster.

406 [Martha Mathiasdatter Flindt] i Nykøbing Falster. 14.6.1737, fol.85.
E: Laurids Pedersen Hald, by- og rådstueskriver. B:
2) Anne Cathrine Pedersdatter Hald 5.
Første ægteskab med [Jacob Dannefer, by- og rådstueskriver, skifte 15.5.1725 lbnr.297]. B:
1) Anne Christence Jacobsdatter Dannefer 12.
FM:
1 [halv?]bror Claus [Jacobsen] Dannefer.

407 Rasmus [Andersen] Lerche, skomager i Nykøbing Falster. 22.1.1737, fol.98.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Peder Bruun, skomager. B:
2) Anne Malerne Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Malene Adamsdatter, skifte 6.5.1727 lbnr.299]. B:
1) Hans Jørgen Rasmussen.
FM: Nikolaj Hansen, klejnsmed.

408 Anneke Messe i Nykøbing Falster. 26.7.1737, fol.100B.
E: Bertel Grosmann.
Arvinger kendes ikke.

409 [Dorthe Johansdatter] i Nykøbing Falster. 4.9.1737, fol.103.
E: Niels Svendsen, hjulmand.
Arvinger kendes ikke.

410 Just Nielsen, skomager i Nykøbing Falster. 17.1.1738, fol.105B.
E: Karen Hansdatter. LV: Nikolaj Smed. B:
1) Mette Dorthe Justsdatter 5
2) Anne Marie Justsdatter 2.
FM: fasters mand Christoffer Hansen, slagter.
Afdøde havde arv efter Niels [Caspersen] Siø i Sakskøbing, [skifte Sakskøbing 2.3.1735 lbnr.26].
Enkens første ægteskab med [Johan Haagensen Højer, skifte 17.8.1731 lbnr.362]. Arv til B:
1) Sidsel Johansdatter
2) Ellen Cathrine Johansdatter, død.

411 Henning Ulrik Krag, ugift i Nykøbing Falster. 16.10.1737, fol.108.
A:
1) mor Marie Olrog [Frederiksdatter Jessen] g.m. Hans Martner, købmand.
Mors første ægteskab med afdødes far Nikolaj [Johansen] Krag, præst i Fuglse og Krønge, [død 2.9.1732], skifte sluttet i Maribo 21.6.1734. B:
2) søster Marianne Nikolajsdatter Krag 7.
Fars første ægteskab med [Anne Elisabeth Møller]. B:
3) halvbror Johannes Krag, præst i Guldager
4) halvbror Christian Krag, skoleholder i Elkenøre på Falster.
Af mors nuværende ægteskab B:
5) halvbror Nikolaj Hansen Martner, født 19.9.1737.
Arv efter afdødes far.
Desuden nævnes Peder Sørensen, fuldmægtig i Roskilde, svoger til afdødes halvbroder Johannes Krag i Guldager.
Afdøde døde 17.6.1737.

412 Rasmus Pedersen, handskemager i Nykøbing Falster. 16.1.1738, fol.112B.
E: Anne Kirstine Clausdatter. LV: Rasmus Gram. B:
1) Anne Rasmusdatter 4
2) Peder Rasmussen 2.
FM: Jens Isaksen, feldbereder.

413 Kasimir Mogensen Koch i Nykøbing Falster. 14.6.1737, fol.115.
B:
1) Cathrine Kasimirsdatter 13
2) Johanne Kasimirsdatter 9½.
FM:
1 farbror Erik Mogensen Koch i Morud på Fyn.
2 Hans Møller, birkedommer.

414 Christine Fisker i Nykøbing Falster. 19.9.1737, fol.126B.
E: Johan Peder Mulvad, kontrollør. A:
1) far Jørgen Fisker i København.

415 Laurids Hansen Møller i Nykøbing Falster. 16.2.1737, fol.129B.
Enkemand efter Anne Marie Rasmusdatter Harre, død for nogen tid siden. B:
1) Anne Margrethe Lauridsdatter 12
2) Anne Sofie Lauridsdatter 7
3) Marie Cathrine Lauridsdatter 5
4) Hans Lauridsen 3.
FM:
1 farbror Niels Hansen i Nagelsti på Lolland
2 farbror Nikolaj Hansen, klejnsmed i Nykøbing Falster
3 morbror Andreas Herre i København.

416 Maren Hansdatter i Nykøbing Falster. 17.1.1738, fol.143.
E: Peder Villumsen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter.
FM: Peder Pedersen Skov, skomager.
Afdøde døde 16.11.1737.

417 Hans Rolighed i Nykøbing Falster. 18.1.1738, fol.145.
E: [Maren Hansdatter]. LV: bror Hans Palle. B:
1) Hans Hansen 6
2) Karen Hansdatter 2
3) Oluf Palle Hansen 9 mdr.
FM: Hans Jørgensen, skomager.

418 Hans Hagemann i Nykøbing Falster. 18.1.1738, fol.146B.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Jørgen Hansen, bager. B:
1) Christian Hansen 11½.
FM: Michael Gielf.

419 Laurids Vendelbo, kornmåler i Nykøbing Falster. 24.1.1738, fol.148B.
E: Karen Hansdatter. LV: Anders Testrup. B:
1) Cathrine Margrethe Lauridsdatter.
FM: Christen Hansen.

420 Rasmus Jepsen, murer i Nykøbing Falster. 25.2.1738, fol.149B.
Enkemand efter [Anne Mogensdatter, skifte 19.2.1722 lbnr.272]. B:
1) Jørgen Rasmussen, møller
2) Mogens Rasmussen
3) Marie Elisabeth Rasmusdatter g.m. Anders Rasmussen, toldbetjent
4) Karen Rasmusdatter g.m. Jens Lauridsen, klejnsmed i Vordingborg
5) Tilske Rasmusdatter g.m. en kobbersmed [i Ebeltoft]
6) Elisabeth Rasmusdatter g.m. Peder [Hansen], knapmager i Ålborg
7) Engel Rasmusdatter 20.
Afdøde døde foråret 1737 i Vordingborg.

421 Jens Madsen. bødker i Nykøbing Falster. 9.4.1738, fol.150.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Hansen Palle. A:
1) søster Anne Madsdatter g.m. Jacob Henriksen, bager i Hals ved Ålborg
2) søster Johanne Madsdatter, uvist hvor
3) søster Gertrud Madsdatter, uvist hvor.

422 Hustru i Nykøbing Falster. 15.9.1738, fol.153B.
E: Laurids Christensen, bødker. B:
1) Margrethe Pernille Lauridsdatter 6.

423 Margrethe i Nykøbing Falster. 18.10.1738, fol.156B.
E: Frands Frandsen, drejer. B:
1) Bodil Cathrine Frandsdatter 29
2) Andreas Frandsen 25
3) Elisabeth Frandsdatter 18.
Afdøde døde for 1¾ år siden.

424 Nikolaj Møller [sadelmager] i Nykøbing Falster. 2.5.1739, fol.159B.
Enkemand efter [Else Mathiasdatter Kleinabel, skifte 3.9.1727lbnr.302]. B:
1) Abel Cathrine Nikolajsdatter Møller 19.
FM: Oluf Thygesen, købmand.
Av i boet til afdødes stedsøn Jacob Ottesen.

425 Hans Rydtz (Ryse), skomager i Nykøbing Falster. 7.7.1739, fol.163B.
E: Karen Hansdatter. LV: Henrik Andersen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Hansdatter 16
2) Hans Hansen 7.
FM: Hans Hansen Palle, skomager.

426 Maren Clausdatter i Nykøbing Falster. 28.8.1739, fol.165B.
E: Oluf Kaal, skrædder. B:
1) Isak Olufsen Kaal 4½
2) Anne Agathe Olufsdatter Kaal 2½.
FM: Jørgen Hansen, skrædder.

427 Agathe Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 29.8.1739, fol.169.
E: Rasmus Kiep, skipper. B:
1) Peder Rasmussen 30
2) Jens Rasmussen 27
3) Niels Rasmussen 25
4) Cathrine Marie Rasmusdatter 18.
FM: farbror Anders Kiep.

428 Voldborg Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 20.10.1739, fol.172.
E: Laurids Rasmussen Kjerte. B:
1) Birthe Cathrine Lauridsdatter 8.
FM: Broder Kisby.

429 Birthe Nielsdatter Steenberg i Nykøbing Falster. 29.12.1739, fol.174.
E: Andreas Fosberg. A:
1) bror, død. 3B:
a Hans Vilhelm Steenberg, i Nykøbing Falster latinskole
b Niels Steenberg, i Nykøbing Falster latinskole
c en datter i en præstegård på Lolland.
[Første ægteskab med Jacob Pedersen, skifte 7.5.1733 lbnr.386].

430 Anne Cathrine Schumacher i Nykøbing Falster. 6.3.1733, fol.178.
E: Christoffer Bernhard Møller. B:
3) Dorthe Eleonora Møller.
Første ægteskab med [Hans Jacobsen Forbus, kromand i Stokkemarke Kro på Lolland, død 21.12.1722, skifte Lundegård gods 2.4.1723 side 57]. B:
1) Jørgen Forbus i Odense
2) Anne Cathrine Forbus g.m. Hans Jørgen Pauli i Nykøbing Falster, der døde, [begravet Nykøbing 25.2.1733].
Forsegling 1.12.1732.

431 Anders Jensen Gaarde i Nykøbing Falster. 11.9.1739, fol.180.
E: Bodil Rasmusdatter. LV: Oluf Isaksen Kaal, skrædder, der ægter enken. B:
1) Anne Margrethe Andersdatter 23
2) Maren Kirstine Andersdatter 20
3) Else Cathrine Andersdatter 17
4) Rasmus Andersen Gaarde 13
5) Dorthe Herfordt Andersdatter 12.
FM:
1 fasters mand Rasmus Jepsen Skytte, kongens bonde i Moseby i Åstrup sogn
2 fasters mand Hans Jensen i Stadager.
Bevilling til uskiftet bo af1.2.1737.

432 Laurids [Rasmussen], i hjulmandslære i Nykøbing Falster. 3.8.1740, fol.183B.
Arvinger kendes ikke.

433 Kirsten Jacobsdatter i Nykøbing Falster. 7.8.1740, fol.183B.
Arvinger angives ikke.

434 Samuel Hertel, toldbetjent i Nykøbing Falster. 1.8.1740, fol.184.
Arvinger angives ikke.

435 Sidsel Pedersdatter i Nykøbing Falster. 4.5.1740, fol.184B.
E: Mogens Hjulmand. B:
1) Peder Mogensen 9
2) Karen Mogensdatter 5
3) Hans Mogensen 9 mdr.
Afdøde døde 5.4.1740.

436 Conrad Scherling i Nykøbing Falster. 28.12.1738, fol.187B.
E: Cathrine. LV: Carl Schrøder.
Arvinger kendes ikke.
Ved åbenbar skrifte 23.1.1739 udlægger Anne Olufsdatter afdøde som far til sit barn født uden ægteskab, men det lægges ikke boet til last, da død mand ikke kan tale og forsvare sig.

437 Maren Jensdatter Tønder i Nykøbing Falster, der døde 26.3.1740, fol.193B.
E: Oluf Holm, kandestøber. Arvinger kendes ikke.

438 Marie Jørgensdatter i Nykøbing Falster, der døde 28.5.1741, fol.199.
E: Anders [Knudsen] Assens. B:
6) Karen Andersdatter 5
7) Sofie Amalie Andersdatter 3.
Første ægteskab med David Henriksen. B:
1) Anne Kirstine Davidsdatter 17
2) Cathrine Davidsdatter 14
3) Jørgen Davidsen 10
4) Anne Margrethe Davidsdatter 10
5) Christine Davidsdatter 7.
FM: mors søskendebarn Jørgen Thygesen.

439 Christen Haagen i Nykøbing Falster. 25.11.1741, fol.211.
E: Kirsten [Pedersdatter Stadager]. LV: Jørgen Thygesen, købmand. B:
1) Anne Elisabeth Haagen.
FM: farbror Claus [Mikkelsen] Haagen. præst i Grindsted og Hejnsvig.
Enkens første ægteskab med [Niels Vincentsen Thue, skifte 26.1.1723 lbnr.269]. Arv til B:
1) Vincent Nielsen [Thue].

440 Karen [Svendsdatter] Vedsted i Nykøbing Falster. 9.8.1741, fol.216B.
Enke efter [Steen Henriksen] Møller, kapellan [i Landet, Ryde og Ågeby, død 1739]. B:
1) Henrik Steensen Møller 7.
FM:
1 født værge Christian Junghans, birkedommer i Vordingborg
2 Johan Mulvad, kontrollør.
Desuden nævnes enkens søster Anne Margrethe Poulsens.

441 Bertel Wichmann, købmand i Nykøbing Falster. 6.9.1734, fol.222B.
E: Bodil Cathrine [Abrahamsdatter] From. B:
1) Hans Wichmann, over 25, student
2) Elisabeth Cathrine Wichmann g.m. Claus [Frederiksen] Seidelin, apoteker i Nykøbing Falster
3) Mette Kirstine Wichmann g.m. Knud [Pedersen] Sølling i Maribo
4) Poul Wichmann 16
5) Bertel Wichmann 14
6) Laurids Wichmann 12
7) Thomas Wichmann 8
8) Jørgen Wichmann 5
9) Anne Elisabeth Wichmann 2½.
FM:
1 mors [halv]bror Claus [Henriksen] Flindt
2 fasters mand Christian Fritscher.
Afdøde var ejer af herregården Engestofte.
Bevilling til uskiftet bo af 7.11.1732.
Samfrændeskifte 6.9.1734.
(Sml. lbnr.28).

442 Kirsten Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 20.1.1742, fol.225B.
E: Peder Knudsen, snedker. A:
0) far [Christoffer Pedersen, snedker], død.
Børn af fars ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 10.12.1721 lbnr.255]. B:
1) halvsøster Anne Christoffersdatter, [skifte 4.6.1722 lbnr.266, var g.m. Hemming Olufsen, skipper, skifte 21.9.1731 lbnr.365]. 5B:
a Kirsten Hemmingsdatter gift
b Oluf Hemmingsen skipper i Nykøbing Falster
c Maren Hemmingsdatter
d Anne Lisbeth Hemmingsdatter
e Bendix Hemmingsen
f Marie Hemmingsdatter
g Casper Hemmingsen
2) halvbror Hans Christoffersen, død, var g.m. [Cathrine Elisabeth, skifte 23.8.1732 lbnr.383]. 5B:
a Christoffer Hansen
b Margrethe Hansdatter Falkenberg
c Regine Hansdatter Falkenberg
d Mette Kirstine Hansdatter Falkenberg
e Cathrine Hansdatter Falkenberg
3) halvbror Peder Christoffersen, død. 3B:
a Helvig Pedersdatter
b Maren Pedersdatter
c Ingeborg Pedersdatter
4) halvbror Jørgen Christoffersen Falkenberg i Nysted.

443 Anders Rasmussen i Nykøbing Falster. 30.1.1742, fol.229.
E: Marie Elisabeth Rasmusdatter. LV: Jochum Greve, dansk skoleholder. B:
1) Rasmus Andersen 14
2) Anders Andersen 12
3) Anne Kirstine Andersdatter 4.
FM: Mogens murermester.

444 Gundel Lauridsdatter Brasen i Nykøbing Falster. 18.5.1742, fol.230B.
E: Henrik Nielsen. B:
1) Gundel Ernestine Margrethe Henriksdatter.
FM: morbror Oluf Brasen, kapellan i Stubbekøbing.
Afkald fra mor til enkemandens forrige hustru Margrethe Pedersdatter.
Afdøde døde 16.4.1742.

445 Anne Sofie i Nykøbing Falster. 16.7.1742, fol.233B.
Forlovet med en rytter. B:
1) Rasmus Nielsen, der tjener hos Zacharias, slagter, uvist hvor, hvor han har en birkeretsdom af 1.12.1740 for udeblivelse
2) Peder Nielsen i Kina.
Registrering 20.2.1742.

446 Sille Nielsdatter i Nykøbing Falster. 27.1.1742, fol.235.
E: Ditlev Møller, skipper. B:
2) Cathrine Malene Ditlevsdatter 10.
Første ægteskab med [Jens Løje, skifte 13.10.1730 lbnr.351]. B:
1) Engel Marie Jensdatter 13.
FM: Ulrik Schlüter.

447 Sidsel Marie Møller i Nykøbing Falster. 6.9.1743, fol.242.
E: Aage Treibler. A:
1) mor Abelone Olufsdatter Lund, enke efter [Hans Henrik] Møller, [skifte 9.5.1736 lbnr.401]. B:
2) bror Christian Hansen Møller 33
3) søster Anne Kirstine Hansdatter Møller, død. E: Herman Nielsen, skomager i Nysted. 3B:
a Abelone Marie Hermansdatter 7
b Elisabeth Hermansdatter 5
c Else Kirstine Hermansdatter 3
4) bror Oluf Hansen Møller 23.

448 Oluf Jørgensen, skrædder og hustru Karen Hansdatter i Nykøbing Falster. 16.7.1744, fol.246.
Hans A:
Af første ægteskab B:
1) Maren Kirstine Olufsdatter 30, i Flensborg
2) Anne Cathrine Olufsdatter 28, i Maribo
3) Else Margrethe Olufsdatter 24, på Askø.
Hendes A:
1) bror Simon Hansen. kancellibud i København
2) søster Bodil Hansdatter g.m. Jochum Hansen Borst, avlsmand i Rødby.

449 Marie Elisabeth Trompeters i Nykøbing Falster. 1.2.1746, fol.255.
Arvinger angives ikke.

450 Birthe Bendel i Nykøbing Falster. 1.2.1746, fol.255B.
Arvinger angives ikke.

451 Frands Jørgensen i Nykøbing Falster. 8.2.1746, fol.256.
E: Anne. B:
1) Lucie Jørgensdatter.
FM: Johan Kruse.
Afdøde døde i Assens på Fyn, begravet der 27.9.1734 i de fattiges jord.

452 Birthe Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 27.4.1746, fol.256B.
E: Just Jacobsen, skomager. B:
1) Gertrud Cathrine Justsdatter 2.

453 Laurids Brøndsdorph, der døde på rejse til St. Thomas i Vestindien. 31.1.1747.
Afdøde var søn af magister Rasmus Brøndsdorph.
Den arv afdøde havde efter borgmester Claus Flindts hustru deles mellem afdødes søskende:
1) bror Peder Brøndsdorph, myndig under kurator
2) bror Søren Brøndsdorph.
FM: Anders Tustrup.

454 Bertel Henriksen, slagter i Nykøbing Falster. dato ulæselig, 2. samling 4.5.1748, fol.259B.
E: Ellen Sofie Madsdatter. LV: Laurids Rasmus Kerte. A:
1) mor Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Christalsin
2) halvbror Hans Christoffersen.

455 Margrethe Svendsdatter i Nykøbing Falster. 29.4.1748, fol.261B.
E: Oluf Jensen, skoflikker. B:
Af første ægteskab B:
1) Lorents Jensen 23, uvist hvor.
FM: født værge Jørgen Svendsen i Anderstrup på Engestofte gods.

456 Niels Hammer, borgmester og hospitalsforstander i Nykøbing Falster. 18.4.1748, fol.263B.
E: Anne de Hvalsø. B:
1) Christian Frederik Hammer 20
2) Morten Hammer 9.
FM:
1 Hans Jørgen Hvalsø
2 Morten Hammer.
Bevilling til uskiftet bo af 20.2.1739.
Samfrændeskifte 18.4.1748.

457 Rasmus [Jacobsen] Piper, skomager i Nykøbing Falster. 11.3.1748, fol.266B.
E: Anne Hansdatter. LV: Jørgen Pedersen Blomme (Blom). B:
3) Anne Else Rasmusdatter 6.
Første ægteskab med [Else Mathiasdatter], skifte 26.5.1732 lbnr.379. B:
1) Mathias Rasmussen
2) Maren Kirstine Rasmusdatter 34, gift i Norge.

458 Andreas Tønder i Nykøbing Falster. 21.4.1748, fol.269B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Henrik Wendt. B:
1) Anne Marie Andreasdatter 26
2) Cathrine Margrethe Andreasdatter 25.
FM: Peder Vilhelm Bruun, rebslager.

459 Jørgen Pedersen, skipper i Nykøbing Falster. 22.5.1748, fol.271.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
1) Johanne Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen Kofoed
2) Peder Jørgensen 16.
FM: Anders Pedersen i Toreby.

460 Jochum Frederiksen, grovsmed i Nykøbing Falster. 22.5.1748, fol.274.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Rasmussen, sadelmager. B:
1) Cathrine Jochumsdatter 28
2) Anne Margrethe Jochumsdatter 21
3) Hans Christian Jochumsen 16
4) Magdalene Christine Jochumsdatter 13
5) Joachim Jochumsen 10
6) Marie Elisabeth Jochumsdatter 7.
FM: Martin Hammer, hattemager.

461 Peder [Lauridsen] Hald, by- og rådstueskriver i Nykøbing Falster. 4.1.1748, fol.276.
E: Karen [Paaskesdatter]. LV: Hans Henrik Hincheldey. B:
2) Martha Lorentse Hald 8.
FM: fasters mand Johan Henrik [Abrahamsen] Schrøder, præst i Vålse.
Første ægteskab med [Martha Mathiasdatter Flindt, begravet 5.4.1737], skifte sluttet22.6.1737. B:
1) Anne Cathrine Hald 16.
[Martha Mathiasdatter Flindts første ægteskab med Jacob Dannefer, skifte 15.5.1725 lbnr.297]. Arv i boet til B:
1) Anne Christence Dannefer.
Desuden nævnes afdødes steddatter Christiane Høfding.

Efter højesteretsdom af 29.3.1748 indføres følgende 7 uafsluttede skifter:

462 Christen Steensen, byfoged i Nykøbing Falster. 16.8.1748, fol.281. No. I
Arvinger kendes ikke.
Registrering 9.8.1731.

463 Majorinde Rattenberg i Nykøbing Falster. 16.8.1748, fol.281. No. II.
A:
1) en bror i kongens tjeneste.
Registrering 29.1.1732.

464 Hustru i Nykøbing Falster. 16.8.1748, fol.281B. No. III.
E: Jacob Sønderborg. B:
1) et barn, der døde kort tid efter sin mor.

465 En ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 16.8.1748, fol.281B. No. IV.
Arvinger angives ikke

466 Margrethe Ludvigs i Nykøbing Falster. 16.8.1748, fol.281B. No. V.
B:
1) datter g.m. Gotfred Schiefler, stadsbarber.
(Sml. lbnr.228).

467 Jens Schmidt, tømrer i Nykøbing Falster. 16.8.1748, fol.281B. No. VI.
Arvinger angives ikke.

468 Hans Hammer, snedker i Nykøbing Falster. 16.8.1748, fol.282. No. VII.
E: Else. B:
1) Cathrine Marie Hammer g.m. Christian Lemmeke, væver
2) Hylleborg Hammer.
Afdøde døde i året 1737.

469 Sofie Uttermøhlen i Ålborg. 29.11.1746, fol.282.
E: Henrik Wendt.
Arvinger kendes ikke.

470 Oluf Klow, der døde på Maldiverne. Ålborg 17.12.1748, fol.288B.
A:
0) Klow, renteskriver, død
1) bror Søren Klow
2) bror Frederik Klow
3) bror Johannes klow
4) bror Henrik Klow
5) Margrethe Klow
6) Cathrine Klow.

471 Cathrine Elisabeth i Nykøbing Falster. 12.7.
1748, fol.1748, fol.289.
Enke efter Knud Hammer, [skrædder, skifte 14.4.1728 lbnr.310]. B:
1) Hans Christian Knudsen Pontoppidan, død. 1B:
a et barn i Nakskov
2) Frederik Knudsen Hammer Pontoppidan, korporal i Odense.

472 Inger Marie Jensdatter Løje, der døde i København. Nykøbing Falster 28.3.1749, fol.292.
A:
0) forældre Jens Løje, [skifte 13.10.1730 lbnr.351 og [Sille Nielsdatter, skifte 27.1.1742 lbnr.446]. E: Ditlev Møller, skipper. B:
1) halvsøster Cathrine Malene [Ditlevsdatter] Møller.
FM: Rasmus Gram.
Afdødes navn er Engel Marie Jensdatter Løje].

473 Christiane Hansdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster, der døde 2.4.1749, fol.294.
A:
1) søster Anne Else Johansdatter i Femø præstegård
2) søster Susanne Johansdatter.
FM: Mathias Sørensen, skomager.

474 Christian Guldbrand, organist i Nykøbing Falster. 14.5.1749, fol.296.
E: Marie Retdal. LV: Vilhelm Hachenburg, by- og rådstueskriver, der ægter enken. B:
1) Hans Vilhelm Guldbrand 5.
FM:
1 morbror Peder Retdal i København
2 Hans Henrik Hincheldey.

475 Marie Margrethe i Nykøbing Falster. 30.6.1749, fol.298.
Enke efter [Jacob] Jacobsen [Angel], [skifte 23.3.1748 lbnr.477]. B: Umyndige børn, hvis navne ikke angives.
FM: født værge Markvard Jacobsen.
Desuden nævnes afdødes svigersøn Frederik Christian Dresler.

476 Anne Birgitte Hansdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 7.7.1749, fol.298.
A:
1) søster Cathrine Elisabeth Hansdatter g.m. Hans Jørgen Mortensen, skomager
2) søster Birthe Hansdatter.

477 Jacob Jacobsen Angel, købmand i Nykøbing Falster. 23.3.1748, fol.300.
E: Marie Margrethe. LV: svigersøn Frederik Christian Dresler, amdamsfabrikant i Nysted. B:
1) Iver Dam Jacobsen
2) Erik Jacobsen
3) Hans Jacobsen
4) Morten Nikolaj Jacobsen
5) Mette Cathrine Jacobsdatter
6) Karen Jacobsdatter.
FM:
1 farbror Markvard Jacobsen i Flensborg.
2 fars [halv]bror Jacob Sørensen.
Desuden nævnes afdødes svoger Tønnes Just, forpagter på Rudbjerggård [i Tillitse sogn].
(Sml. lbnr.475).

478 Hans Landorph i Nykøbing Falster. 4.5.1748, fol.325.
E: Magdalene Christine von Lützow. LV: Claus Seidelin, apoteker. B:
1) Jørgen Christian Ulrik Landorph.
FM: Scheffer, overførster.

479 Niels Andersen Thue (Thuge), skibskarl i Nykøbing Falster. 1.2.1754, fol.360B.
E: Maren Hansdatter Schweimer, [formentlig fejl for Maren Danielsdatter Schweimer]. LV: Vincent Nielsen Thue. B:
1) Anders Vincent Nielsen Thue 14 uger.
FM: farbror Vincent Andersen.

480 Karen Jepsdatter i Nykøbing Falster. 23.2.1754, fol.362B.
E: Oluf Rasmussen, uvist hvor.
Arvinger kendes ikke.

481 Anne i Nykøbing Falster. 9.4.1754, fol.365.
Enke efter Uderhartz. B:
1) Anne Kirstine 23
2) Johan Ulrik Uderhartz 19.
FM: morbror Hans Rasmussen, sadelmager.

482 Christoffer Christensen i Nykøbing Falster, der døde 13.5.1754, fol.366.
E: Bodil Marie Pedersdatter. LV: Peder Nikolaj Hagendorf.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Christoffersen 10
2) Anne Marie Christoffersdatter 5.
FM: Hans Danielsen Schweimer.

483 Sofie Madsdatter i Nykøbing Falster. 25.11.1749, fol.369.
E: Niels Lauridsen Vendelbo. B:
1) en datter g.m. Søren Lund, væver
2) Anne Sofie Nielsdatter
3) Laurids Nielsen Vendelbo.

484 Marie Thetsdatter i Nykøbing Falster. 21.9.1749, fol.369B.
E: Peder Andersen, hestemøller. B:
1) Maren Malene Pedersdatter gift i Vester Karleby [i Herredskirke sogn] på Lolland
2) Thet Pedersen
3) Engel Pedersen.
Afdøde døde 21.7.1749.

485 Hans Rasmussen, ugift tjenestekarl i Nykøbing Falster. 20.12.1749, fol.371B.
A:
1) bror Peder Rasmussen Brede, silkevæversvend i København.

486 Jacob Stork, blikkenslager i Nykøbing Falster. 27.11.1749, fol.373B.
Forlovet med Anne Christine Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Beathe Charlotte Stork 14
2) Johan Stork 9
3) Michael Stork 5.
FM: fars søskendebarns mand Christen Strange i Nykøbing Falster.
Afdøde børn bor hos deres faster g.m. Særslev i Bechhus vejrmølle på Københavns vold.

487 Johan Kruse, rådstuetjener i Nykøbing Falster. 20.10.1749, fol.377B.
A:
1) bror Christian Kruse, murer på Korsør fæstning.

488 Jochum Bødtker i Nykøbing Falster. 14.2.1750, fol.383B.
E: Dorthe Cathrine Kamp. LV: Johan Mulvad, kontrollør. A:
1) far Andreas Bødtker, klokker i Lübeck.

489 Jørgen [Hansen] Kiep, skomager i Nykøbing Falster. 25.4.1750, fol.386.
E: Anne Hansdatter. LV: Christian Lemmiche. B:
2) Karen Jørgensdatter 10
3) Johanne Jørgensdatter 6
4) Laurids Jørgensen Kiep 4.
Første ægteskab med [Anne Hansdatter], skifte 19.4.1736 lbnr.400. B:
1) Peder Jørgensen Kiep 19.
FM:
1 farbror Peder [Hansen] Kiep i Stubbekøbing
2 Søren Rasmussen Kiep i Nykøbing Falster.
Peder Jørgensen Kiep har arv efter sin morfar Hans Jensen, feldbereder, [skifte 13.10.1736 lbnr.405].

490 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 8.12.1749, fol.391.
Registrering af fallitbo hos Peder Bering, købmand i Nykøbing Falster, nu undveget til Korsør.
Boet fremvist af hans hustru Frederikke Charlotte Christine Clausdatter Ebbesen.
Arv i boet efter hustruens far Claus Ebbesen, overformynder i Hillerød, skifte sluttet 20.6.1752.
Arv i boet efter hustruens mor, skifte sluttet i 1737.
Arv i boet efter hustruens mormor, skifte 20.5.1744.
Desuden nævnes hustruens søster Anne Marie Clausdatter.

491 Peder Madsen, handskemager i Nykøbing Falster. 3.4.1750, fol.409.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Svend Schmidt, glarmester. B:
1) Mathias Pedersen 11
2) Anne Marie Pedersdatter 8
Jørgen Pedersen 6 mdr.
FM:
1 fasters mand Christen Strange
2 Jørgen Blom, handskemager.

492 Christoffer Bernhard Møller i Nykøbing Falster, der døde 3.5.1750, fol.411.
E: Anne Dorthe Asmusdatter. LV: svoger Hans Ehlers, maler. B:
2) Cathrine Dorthe Christoffersdatter 14
3) Anne Sofie Christoffersdatter 9
4) Casper Ernst Christoffersen 7
5) Jens Gymoes Christoffersen 4
6) Christiane Christoffersdatter 1.
FM:
1 morfar Asmus Bliskov
2 Peder Nikolaj Hagendorf.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Schumacher, skifte 6.3.1733 lbnr.430]. B:
1) Dorthe Eleonora Møller 26.

493 Anne Benedikte Hansdatter i Nykøbing Falster. 9.6.1750, fol.424B.
E: Peder Lind, pottemager. B:
1) Mette Christine Pedersdatter 7
2) Cathrine Marie Pedersdatter 3.
FM: Svend Schmidt, glarmester.

494 Margrethe [Schrøder] i Nykøbing Falster. 4.7.1750, fol.427B.
Enke efter [Peder] Bladt [i København]. B:
1) Anne Margrethe [Pedersdatter] Bladt, enke efter Anders Assens
2) Hans Christian [Pedersen] Bladt, præst på Agersø og Omø ved Skælskør.
Skiftet blev afholdt efter krav fra Gerhardt Brasch, købmand i Lübeck efter højesterets dom af 19.11.1749.
Registrering 29.3.1747.

495 Jørgen Rasmussen Møller i Nykøbing Falster. 5.8.1750, fol.434B.
E: Mette Marie Knudsdatter. LV: Andreas Joensen, skomager. B:
1) Anne Elisabeth Jørgensdatter 16
2) Anne Jørgensdatter 13
3) Rasmus Jørgensen 8
[4) Jørgen Jørgensen, født efter fars død].
FM: farbror Mogens Rasmussen, murersvend.
Desuden nævnes afdødes steddatter Maren Lauridsdatter 20.

496 Jørgen Hansen, skrædder i Nykøbing Falster. 4.11.1750, fol.436.
E: Anne Sofie Kisby. LV: bror Broder Kisby, snedker. B:
2) Bodil Sofie Jørgensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Else Dorthe Jørgensdatter, død, skifte efter hende og hendes ligeledes afdøde mand af 3.12.1748 og 14.3.1749. 3B:
a Laurids Pedersen 9
b Hans Jørgen Pedersen 7
c Bodil Cathrine Pedersdatter 3.
FM: Hans Rasmussen, sadelmager.
Desuden nævnes enkens søsters mand Ulrik Westken i København.

497 Johan Lind, ugift i Nykøbing Falster. 7.8.1750, fol.443, 445.
A:
0) forældre [Benjamin Jacobsen Lind, købmand i Maribo, død 1734 og Anne Magdalene Rasmusdatter Jespersen, død 1740]. B:
1) bror, død. 1B:
a Benjamin Lind
2) bror Hans Lind, skifte sluttet 28.2.1747, efter hvem der er arv
3) søster Kirstine [Marie] Lind g.m. Jørgen [Christoffersen] Sebbelov, præst i Majbølle
4) søster Engel Lind g.m. Cort [Christian] Christensen, prokurator
5) søster Magdalene Dorthe Lind.
Mors første ægteskab med [Johan Møller, købmand i Maribo]. B:
6) halvbror Mathias Møller i Maribo.
Desuden nævnes:
1 afdødes moster g.m. Julius von Qvoten i København ved svoger Henrik Flindt i Nykøbing Falster
2 Mathias Møllers morbror Laurids Poulsen Martner, toldforpagter i Nykøbing Falster.
Litteratur: Tre skotskfødt Stubbekøbing-købmænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt, af Gregers Hansen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1980 side 129-151. Heri side 132 og 147: Benjamin Lind.

498 Laurids Christensen, bødker i Nykøbing Falster. 8.1.1751, fol.484.
E: Magdalene Bendixdatter. LV: Mathias Sørensen, skomager. B:
1) Johanne Cathrine Lauridsdatter 11
2) Kirsten Lauridsdatter 10
3) Louise Pernille Lauridsdatter 7
4) Margrethe Lauridsdatter 4
5) Sidsel Lauridsdatter 4.
FM: Henrik Nielsen.

499 Oluf Mikkelsen, brolægger i Nykøbing Falster. 8.1.1751, fol.485.
E: Sidsel. LV: Peder Kiep. B:
1) Mikkel Olufsen 14.
FM: Henrik Wendt.

500 Dingenethe Pedersdatter i Nykøbing Falster. 23.2.1751, fol.485.
E: Johan Rasmussen. B:
1) Ellen Johansdatter 24
2) Inger Johansdatter 15.

501 Andreas Frandsen, drejer i Nykøbing Falster. 23.2.1751, fol.485B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Lind, pottemager. B:
1) Stine Margrethe Andreasdatter 9
2) Gjørel Sofie Andreasdatter 7.
FM: Hans Jørgen Skomager.

502 Karen Hansdatter i Nykøbing Falster. 23.2.1751, fol.487.
E: Aage Poulsen, skibsmand. B:
1) Hans Aagesen 1½.

503 Peder Jørgensen Borre, skipper i Nykøbing Falster. 19.3.1751, fol.488.
E: Cathrine Margrethe. LV: Vilhelm Gregersen. B:
1) Peder Borre, 9 uger den 3.7.1751.
FM: Peder Nikolaj Hagendorf.

504 Hans Andersen i Markmøllen uden for Nykøbing Falster. 21.3.1751, fol.489.
E: Mette Jensdatter. LV: Bertel Grosmann. A:
1) bror Laurids Andersen i Stovby
2) søster Kirsten Andersdatter gift på Stubbekøbing distrikt
3) halvbror Anders Andersen i Sillestrup
4) halvsøster Maren Andersdatter.
Arv i boet efter David Henriksen, [skifte 5.4.1736 lbnr.396] til søn Jørgen Davidsen.

505 Else Mogensdatter i Nykøbing Falster. 22.3.1751, fol.496.
A:
0) forældre [Mogens Jørgensen, skifte 20.8.1703 lbnr.112 og Elisabeth Jørgensdatter, død]. B:
1) søster Anne Elisabeth Mogensdatter, død. 1B:
a Marie Tobiasdatter i Nakskov
2) Anne Mogensdatter, [skifte 19.2.1722 lbnr.272, var g.m. Rasmus Jepsen, skifte 25.2.1738 lbnr.420]. 7B:
a Marie Elisabeth Rasmusdatter, enke efter [Anders Rasmussen, skifte 30.1.1742 lbnr.443]
b Jørgen Rasmussen Møller. [skifte 5.8.1750 lbnr.495]. 4B:
1 Anne Elisabeth Jørgensdatter 16
2 Anne Jørgensdatter 14
3 Rasmus Jørgensen 8
4 Jørgen Jørgensen 9 mdr.
c Mogens Rasmussen i Nykøbing Falster
d Karen Rasmusdatter g.m. Engelbrecht, klejnsmed i Vordingborg
e Tilsche Rasmusdatter g.m. en kobbersmed i Ebeltoft
f Elisabeth Rasmusdatter, [skifte Ålborg 14.11.1741 lbnr.2133], var g.m. Peder Hansen, knapmager i Ålborg. 1B:
1 Anne Elisabeth Pedersdatter 6
g Engel Rasmusdatter g.m. Peder Husfeldt på Skørringe [i Falkerslev sogn] på Falster.

506 Sofie Amalie Sidenborg, ugift i Nykøbing Falster. 29.3.1751, fol.499B.
A:
0) far Sidenborg, borgmester i København, død
1) faster g.m. Bartholin, løjtnant, begge død. Uvist om børn i live.
01) mor, død.
2) moster, død. 3B:
a [Georg] Baronowsky, oberstløjtnant på Frijsenborg i Jylland
b Else Margrethe Baronowsky i Korsør, fra forstanden
c Louise Baronowsky i Korsør
3) moster, død, var g.m. Redegeldt, major, begge døde. 1B:
a Cathrine Marie Redegeldt i Korsør
4) morbror, kaptajn ved byens tropper i Danzig, død. 1B:
a Euphrosyne g.m. en saxisk eller preussisk officer, uvist hvor.

507 Jens Terkildsen, ugift skipper i Nykøbing Falster. 8.5.1751, fol.509B.
A:
1) søster Margrethe Terkildsdatter g.m. Carl Ludvig Biermann i Altona.
Desuden nævnes:
1 afdødes stedfar Jens Joensen
2 afdødes søskendebarn Enevold Rasch, klejnsmed.

508 Oluf Jensen, skoflikker i Nykøbing Falster. 7.7.1751, fol.513.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Martin Hammer, hattemager. B:
1) et barn, født efter fars død.
FM: Henrik Nielsen.
Desuden nævnes:
1 afdødes halvsøster Johanne, gift i Maribo
2 afdødes halvsøster Margrethe, gift i Sakskøbing.

509 [Else Birgitte Bertelsdatter Gertsen] i Nykøbing Falster. 30.8.1751, fol.515.
Enke efter [Nikolaj Olufsen] Becher, byfoged. A:
0) far [Oluf Jensen, skifte 25.11.1729 lbnr.336]. Af børn angives B:
1) Anne Else Olufsdatter.

510 Claus Becher, parykmager i Nykøbing Falster, der døde 6.10.1751, fol.516.
Hans hustru var rejst fra ham for 20 år siden, uvist hvorhen. A:
1) bror Laurids Becher, skoleholder i Eskildstrup
2) bror [Nikolaj Olufsen Becher, byfoged], død. 1B:
a Oluf Becher.

511 Hustru i Nykøbing Falster. 30.10, 1751, fol.529B.
E: Anders Kiep.
Der er 6 børn: 3 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives.
FM: Henrik Wendt.

512 Kirsten Vincentsdatter i Nykøbing Falster. 24.11.1751, fol.530.
E: Peder Nikolajsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Laurids Lauridsen i Lundby på Sjælland
2) Johanne Lauridsdatter.
FM: Peder Lind, pottemager.

513 Jørgen Pedersen Moskva, arbejdsmand i Nykøbing Falster. 28.12.1751, fol.531.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Henrik Wendt.
Af første ægteskab B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter 26, på Fyn
2) Margrethe Jørgensdatter 19.
FM: Henrik Nielsen.

514 Knud Pedersen, skomagersvend i Nykøbing Falster. 23.3.1752, fol.531B.
Arvinger angives ikke.

515 Malene Nielsdatter i Nykøbing Falster. 23.3.1752, fol.532.
E: Mikkel Jørgensen. A:
1) mor Maren på Femø, enke efter Niels Andersen
2) søster Else Andersdatter g.m. Henrik Andersen på Femø
3) søster Anne Andersdatter g.m. Søren Hansen på Femø
4) søster Anne Andersdatter.
[Det er uvist om de er halvsøstre eller de burde hedde Nielsdatter Andersen].

516 Jens Jørgensen Kusk, murer i Nykøbing Falster. 7.4.1752, fol.533.
E: Kirsten Christiansdatter. LV: Hans Rasmussen, sadelmager. A:
1) mor i Millinge på Fyn
2) bror Henrik Kusk, gift på Fyn
2) bror Jørgen Kusk, gift på Fyn.

517 Mogens Rasmussen, murersvend i Nykøbing Falster. 7.4.1752, fol.534.
E: Anne Pedersdatter. LV: Enevold Rasch. B:
1) Anne Margrethe Mogensdatter 17.
FM: Johan Beyer, bogbinder.

518 Knud Nielsen Koch i Nykøbing Falster. 15.5.1752, fol.535B.
E: Elisabeth Hansdatter. LV: Christoffer Sejer, klokker. A:
1) bror Hans Nielsen Rupert i Hannover, formentlig død
2) mosters datters søn Henrik Sandel i artilleriet i København.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Kirsten Hansdatter
2 enkens svoger Henrik Jespersen i København.

519 Christian Kolbe, murer i Nykøbing Falster. 26.5.1752, fol.538.
E: Christine. LV: Johan Beyer, bogbinder. B:
1) Susanne Margrethe Christiansdatter 20
2) Christiane Christiansdatter 12.
FM: Mathias Sørensen.

520 Mathias Jørgensen i Nykøbing Falster, der solgte småkram på landet. 3.6.1752, fol.542.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Johan Beyer, bogbinder. B:
1) Birthe Marie Mathiasdatter 10
2) Jørgen Mathiassen 6.
FM: Christen Strange.
Arv til enkens søn af første ægteskab B:
1) Rasmus Pedersen 19.

521 Anne Marie Hansdatter i Nykøbing Falster. 10.7.1752, fol.542.
E: Vincent Andersen. B:
1) Anne Else Vincentsdatter 8
2) Ellen Vincentsdatter 2.
FM: Vincent Nielsen Thue (Thuge).

522 Else Marie Olufsdatter i Nykøbing Falster. 10.7.1752, fol.543.
E: Peder [Jørgensen] Brücker, skrædder. B:
1) Nikolaj Jørgen Brücker 17, i mesterlektien i Nykøbing Falster latinskole
2) Mette Marie Brücker 15
3) Abel Cathrine Brücker 11.
Enkemandens første ægteskab med [Else Marie Jensdatter Stund (Stuhr), viet Nysted 25.7.1732, enke efter Christian Severin Boye, guldsmed, begravet Nysted 27.1.1730], hvis søn bliver ansat som børnenes
FM: "halvbror" Frederik Boye, personlig kapellan i København Trinitatis.

523 Sofie Hansdatter i Nykøbing Falster. 10.8.1752, fol.544B.
E: Christoffer Christensen, skrædder. B:
1) Hans Christian Christoffersen 9
2) Anne Marie Christoffersdatter 3.
FM: Henrik Wendt.

524 Karen Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 12.10.1752, fol.546.
E: Christian Clausen, tømrer. B:
4) Anne Christiansdatter Bold 19
5) Cathrine Margrethe Christiansdatter Bold 14
6) Claus Christiansen Bold 13
7) Christen Christiansen Bold 11.
Første ægteskab med [Christen Svendsen Bruun, skifte 4.12.1731 lbnr.368]. B:
1) Maren Christensdatter Bruun g.m. Reimer Jørgensen, sømand
2) en datter, død. 1B:
a Knud Christian Bredal 9, i Maribo.
FM: Andreas Joensen, skomager i Nykøbing Falster
3) Svend Christensen, møller i Nagelsti.

525 Margrethe [Pedersdatter Stadager] i Nykøbing Falster. 26.1.1753, fol.549B.
Enke efter Henrik Thuesen, [skifte 4.3.1732 lbnr.372]. B:
3) Johan Henriksen Thuesen, på de lange rejser.
FM: farbror Oluf Thuesen.
Første ægteskab med Jens Christoffersen, [skifte 2.3.1717 lbnr.225]. B:
1) Peder Jensen Lindvald, skoleholder på Fejø
2) Christoffer Jensen Lindvald, præst på Færøerne [i Suderø pastorat].

526 Johan Christoffer Blom i Nykøbing Falster, der døde 25.7.1746, fol.551.
A:
0) far Christian Blom
1) bror Asmus Christiansen Blom, død. 1B:
a Inger Malene Asmusdatter Blom i Nykøbing Falster
2) søster Maren Christiansdatter Blom. der døde 6.8.1747. E: Mads Nielsen i Sundbyøster i Tårnby sogn på Amager.
Arv efter afdødes halvbror Hans Henrik Reis, sadelmager i København og dennes hustru Ingeborg Levinsdatter efter kommissionsskifte sluttet 1.3.1746.

527 Anne Christiansdatter Krag i Nykøbing Falster. 12.5.1753, fol.557.
Enke. B:
1) Jens Christian Krag i Maglebrænde på Falster
2) Marie Krag 22.

528 Sofie Henriksdatter i Nykøbing Falster. 22.5.1753, fol.557B.
E: Peder Nielsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Oehlenschläger
2) Margrethe Oehlenschläger.
Afdøde døde 21.5.1753.

529 Cathrine Marie Kiep i Nykøbing Falster. 18.6.1753, fol.559B.
E: Hans Christian Rasmussen, skipper, der er undveget til Rostock fra sit fallitbo. A:
0) forældre [Rasmus Kiep, skipper, død og Agathe Lauridsdatter, skifte 29.8.1739 lbnr.427]
1) bror Peder Rasmussen, skipper i Stubbekøbing
2) Jens Rasmussen, velærværdige i Norge
3) Niels Rasmussen, skipper.

530 Jørgen Kiødt, slagter i Nykøbing Falster. 5.7.1753, fol.574B.
E: Gertrud Hansdatter. LV: Henrik Wendt. B:
1) Else Marie Kiødt 26
2) Valentin Kiødt 23
3) Barbara Marie Kiødt 19.
FM: Johannes Christalsin, slagter.

531 Johannes Schrøder, bogbinder i Nykøbing Falster. 9.11.1753, fol.576.
E: Henrikke Margrethe. LV: Knud Bachen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var fra forstanden, havde været indelukket og underholdt af byens fattigkasse.

532 Christen Strange i Nykøbing Falster. 20.12.1753, fol.578.
E: Anne Kirstine Mathiasdatter. LV: [Johan] Beyer, bogbinder. B:
1) Rasmus Christensen 8.
FM: Andreas Sørensen Svane, handskemager.

533 Peder Knudsen, Switzer, snedker i Nykøbing Falster, der døde 28.12.1753, fol.578B.
E: Christine Clausdatter. LV: Svend Schmidt, glarmester. B:
1) Kirsten Pedersdatter 9
2) Anne Margrethe Pedersdatter 6
3) Claus Pedersen 5
4) Knud Pedersen 14 uger.
FM: Hans Rasmussen.
Afdøde havde skøde af 11.12.1749 på sin bolig i Østergade, der tidligere havde været kapellanbolig og lå som nabo til tidligere præst

534 Marie [Olrog Frederiksdatter Jessen] i Nykøbing Falster, der døde 18.1.1754, fol.582B.
Enke efter Hans Martner, købmand. B:
2) Rasmus Hansen Martner 13.
FM: Laurids Poulsen Martner, toldforvalter.
Første ægteskab med [Nikolaj Johansen Krag, præst i Fuglse og Krønge, død 2.9.1732, skifte sluttet i Maribo 21.6.1734]. B:
1) Marianne [Nikolajsdatter] Krag g.m. Christian Bagge. slotsforvalter på Sophienberg på Sjælland.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Lorents Jessen, toldskriver i København
2 afdødes søster [Elisabeth Anne Marie Frederiksdatter Jessen] g.m. Peder Lotarius Johansen Mohr von Waldt, præst [i Idestrup, død 8.2.1757].
(Sml. lbnr.411).

535 Gert Hansen Møller, skipper i Nykøbing Falster. 1.2.1754, fol.637.
E: Inger Marie Olufsdatter. LV: søsters mand Niels Mortensen, skrædder. A:
1) halvsøster Marie Gloe 64.
FM: Henrik Wendt.
Desuden nævnes:
1 enkens halvbror Oluf Skytte, skipper
2 enkens søsterdatter Cathrine Jensdatter.

536 Abigael Marie i Nykøbing Falster. 23.4.1754, fol.639B.
E: Niels Jørgensen, skipper. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 26, g.m. Theophilus Hansen Hammer, skomager
2) Peder Nielsen 25
3) Maren Nielsdatter 20.

537 Karen Olufsdatter i Nykøbing Falster. 11.7.1754, fol.642.
A:
1) søster Anne Else Olufsdatter
2) Anne Elisabeth Olufsdatter
3) halvbror Oluf Becher 24.
Afdøde døde 10.7.1754.

538 Anne Sofie [Jacobsdatter] Sørensen i Nykøbing Falster. 9.9.1754, fol.642B, protokollen 1772-1781 fol.162B.
E: Johan Didrik Siemsen, købmand.B:
1) Margrethe Magdalene Johansdatter 6.
FM: morfar Jacob Sørensen.

539 Søren Kiep, skomager i Nykøbing Falster. 20.1.1755, fol.642B.
E: Bodil Jensdatter. LV: Svend Schmidt, glarmester. B:
1) Jeppe Kiep 22
2) Dorthe Kiep 20
3) Karen Kiep 12.
FM: Enevold Rasch, smed.
Enkens første ægteskab med Jeppe Kiep, skifte 27.5.1732 lbnr.377. Arv til B:
1) Johanne Dorthe Jepsdatter.

540 Anders Normann, skipper i Nykøbing Falster. 20.1.1755, fol.645.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Mathias Piper, skomager. B:
1) Kirstine Marie Andersdatter 16
2)Niels Andersen 13.
FM: fars halvbror Christen Jørgensen, skipper.
Afdøde døde 21.12.1754.

541 Ingeborg Frederiksdatter i Nykøbing Falster. 13.3.1755, fol.646B.
E: Gabriel Hansen Kiep, handskemager. B:
1) Hans Frederiksen Gabrielsen 6
2) Frederik Vilhelm Gabrielsen 3
3) Søren Sørensen Gabrielsen 2.
FM: morfar Niels Mortensen, skrædder.

542 Johan Meyer, mønsterskriver i Nykøbing Falster. 14.3.1755, fol.648B.
Enkemand efter [Wencke Cathrine Jobsdatter Desington (Dishington)], skifte 18.4.1754.
Testamente, underskrevet Nysted 1.5.1754.
[Afdødes hustrus første ægteskab med Christen Gertsen Bremer, købmand i Nysted].
Afdødes hustrus andet ægteskab med [Mikkel] Alrø byfoged i Nysted, skifte 1737. B:
1) Ellen [Mikkelsdatter] Alrø g.m. Julius Henrik Fugl, [postmester] i Nysted
2) Anne Johanne [Mikkelsdatter] Alrø hos sin farbror Niels Glud i København.
Desuden nævnes:
1 afdødes hustrus halvsøster Anne Marie Rahr i Bergen i Norge
2 Peder Alrø på Bukkehavegård [i Nebbelunde sogn] på Lolland
3 Peder Alrøs fætter Peder Simonsen.
Afdøde boede tidligere i Nysted.

543 Marie [Kirstine] i Nykøbing Falster. 18.3.1755, fol.670B.
Enke efter Poul Jensen, murer, [skifte 14.4.1733 lbnr.382].

1) Johanne Marie Poulsdatter Ejby 32
2) Kirstine Sofie Poulsdatter Ejby 23, i København.
FM: Peder Brücker, skrædder, som beslægtet.
Desuden nævnes afdødes bror Isak Rasch.

544 Else Eriksdatter i Nykøbing Falster. 9.4.1755, fol.673.
E: Jørgen Pedersen Blom, handskemager. B:
1) Hans Jørgensen Blom 22
2) Erik Jørgensen Blom 20
3) Sidsel Margrethe Jørgensdatter 16
4) Anne Else Jørgensdatter 13.
FM: Johan Kruse, handskemager.

545 Maren Rasmusdatter i Nykøbing Falster, der døde 10.4.1755, fol.675B.
E: Hans Rasmussen, sadelmager.
A:
0) far Rasmus Lauridsen, smed i Væggerløse, død
1) bror Hans Rasmussen, død. 6B:
a Rasmus Hansen i Ringsted
b Nikolaj Hansen From
c Anne Hansdatter gift i Kalundborg
d Christian Hansen i Skælskør
e Kirsten Hansdatter g.m. Endre Robertsen
f Henrik Hansen i Bergemn i Norge
2) søster Anne Rasmusdatter, død. 2B:
a Anne Kirstine Udderhardt 24
b Johan Ulrik Udderhardt 20.
FM: Henrik Andersen, som beslægtet
3) bror Laurids Rasmussen, uvist hvor, formentlig død.

546 Anne Hansdatter i Nykøbing Falster. 24.4.1755, fol.681B.
E: Peder Lind, pottemager. B:
4) Anne Benedikte Pedersdatter 3
5) Christiane Pedersdatter 2.
FM: morbror Jens Hansen i Kraghave.
Første ægteskab med [Jørgen Hansen Kiep, skifte 25.4.1750 lbnr.489]. B:
1) Karen Jørgensdatter 15
2) Johanne Jørgensdatter 11
3) Laurids Jørgensen [Kiep] 8.

547 Inger Johansdatter, ugift i Nykøbing Falster. 29.5.1755, fol.683.
A:
1) far Johan Rasmussen Møller, spillemand
2) søster Elle Cathrine Johansdatter.

548 Anne Andersdatter i Nykøbing Falster. 13.8.1755, fol.684.
E: Niels Rasmussen Højer, snedker. B:
1) Anders Nielsen Højer 7 uger.
FM: Martin Hammer, hattemager.

549 Karen Olufsdatter i Nykøbing Falster. 26.9.1755, fol.686.
E: Niels Mortensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Oluf Frederiksen
2) Ingeborg Frederiksdatter, [skifte 13.3.1755 lbnr.541]. E: Gabriel Hansen [Kiep], handskemager. 3B:
a Hans Frederik Gabrielsen
b Frederik Vilhelm Gabrielsen
c Søren Gabrielsen
3) søster Ellen Cathrine Frederiksdatter g.m. Andreas Sørensen Svane.

550 Cathrine Lisbeth Hansdatter i Nykøbing Falster. 17.10.1755, fol.687B.
E: Hans Jørgensen, skomager. B:
1) Gertrud Cathrine Hansdatter 11
2) Hans Christian Hansen 9
3) Morten Henrik Hansen 3.

551 Kirsten [Iversdatter] i Nykøbing Falster. 11.12.1755, fol.688B.
Enke efter Ulrik Schlüter. B:
1) Anne Margrethe Schlüter g.m. Johan Didrik Siemsen, købmand
2) Anne Elisabeth Schlüter 25.
FM: morbror Knud Iversen, skipper.

552 Johanne Mogensdatter Koch i Nykøbing Falster. 20.6.1752, fol.700.
E: Peder Møller. A:
1) bror Erik Mogensen Koch [i Morud] ved Odense på Fyn
2) bror Kasimir Mogensen Koch, [skifte 14.6.1737 lbnr.413]. 2B:
B:
a [Anne] Cathrine Kasimirsdatter g.m. Andreas Geder, smed ved hoffet i Nykøbing Falster
b Johanne Kasimirsdatter g.m. Christian Møller, skomager
samt 3 søstre, hvis navne ikke angives.


Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1756-1771

553 Ove Treubler, skomager i Nykøbing Falster. 5.2.1756, fol.1B.
E: Anne Marie. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
1) Bodil Marie Ovesdatter 10.
FM:
1 farbror Johannes Frederik Treubler, kobbersmed i Bergen i Norge
2 Christian Møller, skomager i Nykøbing Falster.

554 Bagge Thomsen [Hjort(lund)], guldsmed i Nykøbing Falster, der døde 23.2.1755, fol.6.
E: Marie [Sofie Svingelberg]. LV: svoger Niels Krog. A:
1) bror Albert Thomsen, maler i København
2) bror Christian Thomsen, urmager i Nakskov
3) bror Peder Thomsen, parykmager i Nakskov
4) søster Ingeborg [Margrethe] Thomasdatter g.m. en ostindienfarer i Medolden i Holsten
5) søster [Marie] Kirstine Thomasdatter hos sin søster i Medolden.
Desuden nævnes:
1 enkens [sted]far Niels [Pedersen] Møller, birkedommer, [enkemand efter Margrethe[Lauridsdatter Aagaard, skifte 19.5.1736 lbnr.403]
2 enkens bror Villads Svingelberg.

555 Gundel Benzon i Nykøbing Falster. 24.3.1756, fol.10B.
E: Folmer Danchel. B:
1) Poul Christian Folmersen Danchel 8
2) Maren Folmersdatter Danchel 3.
FM: morfar Christian Benzon, byfoged i Stubbekøbing.
Desuden nævnes enkemandens far Poul [Poulsen] Danchel i Moseby, præst [i Åstrup på Falster].

556 Anne Hansdatter Schweimer i Nykøbing Falster. 8.4.1756, fol.133.
E: Thomas Palle, skomager. B:
1) Hans Christian Thomsen 3.
FM: morfar Hans Danielsen Schweimer.

557 Peder Rosenkilde, snedker i Nykøbing Falster. 4.5.1756, fol.15.
E: Anne Andersdatter. LV: Vilhelm Kruse, rådmand. B:
1) Andreas Pedersen 17
2) Christoffer Pedersen 13
3) Daniel Pedersen 10.
FM: Enevold Rasch.

558 Andreas Lassen, landkirurg og barber i Nykøbing Falster. 7.4.1755, fol.17.
E: Armgard Margrethe. LV: Peder Feilberg. B:
1) Christoffer Nelling 26
2) Cathrine Margrethe Andreasdatter g.m. Jens Helt, kok ved det kongelige hof
3) Mogens Andreassen Lassen 20.

559 Margrethe Henriksdatter i Nykøbing Falster. 24.7.1756, fol.52B.
E: Thyge Samsing, væver. A:
1) bror Morten Henriksen, skrædder i Frejlev
2) bror Cort Henriksen Fjelde, væver i Holbæk
3) bror Hans Henriksen Fjelde i Christiania i Norge
4) søster Karen Henriksdatter g.m. Hans Jørgensen i Kraghave.

560 Niels Jørgensen, skipper i Nykøbing Falster. 30.8.1756, fol.58.
E: Birthe Marie Christensdatter. LV: Conrad Pheiffer, møller.
Første ægteskab med [Abigael Marie, skifte 23.4.1754 lbnr.536]. B:
1) [Anne Marie Nielsdatter] g.m. Theophilus Hansen Hammer, skomager
2) Peder Nielsen
3) Maren Nielsdatter 22.

561 Poul Madsen Buur i Nykøbing Falster. 24.2.1756, fol.60B.
E: Kirsten Mathiasdatter.
Arvinger angives ikke.

562 Joen Pedersen, daglejer i Nykøbing Falster. 4.5.1756, fol.60B.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Inger Joensdatter 25, i København.

563 Oluf Hansen, vægter i Nykøbing Falster. 30.8.1756, fol.61.
E: Anne Reinholtsdatter. B:
1) Niels Olufsen 16, i snedkerlære
2) Anne Margrethe Olufsdatter 14
3) Ellen Olufsdatter 11.

564 Else Hansdatter i Nykøbing Falster. 20.12.1756, fol.62.
E: Oluf Frederiksen, skrædder. B:
1) Anne Cathrine Olufsdatter 9
2) Frederik Olufsen 6.
FM: morbror Oluf Skytte, skibsmand.

565 Anne Hansdatter i Nykøbing Falster. 25.10.1756, fol.63.
Enke efter Rasmus [Jacobsen] Piper, [skifte 11.3.1748 lbnr.457]. B:
3) Anne Else Rasmusdatter 15.
FM: Conrad Pheiffer, møller.
Afdøde boede hos sin stedsøn Mathias Rasmussen Piper, skomager.

566 Bente Hansdatter i Nykøbing Falster. 25.11.1756, fol.64.
E: Frederik Voigt, kobbersmed. B:
1) Elisabeth Marie Voigt 5
2) Lorents Voigt 2
3) Birthe Voigt 5 uger.

567 Hans Andersen, vægter i Nykøbing Falster. 17.3.1757, fol.66.
E: Birthe Hemmingsdatter. LV: Andreas Jonassen. B:
1) Anders Hansen 19
2) Hans Christian Hansen 12.
FM: Just Jacobsen, skomager.

568 Enevold Rasch, grovsmed i Nykøbing Falster. 12.5.1757, fol.67.
E: Anne Marie Iversdatter. B:
1) Hans Enevoldsen 12
2) Margrethe Enevoldsdatter 10
3) Marie Enevoldsdatter 7
4) Iver Enevoldsen 6.
FM: Knud Iversen.

569 Peder Rørt i Nykøbing Falster. 14.9.1756, fol.68.
E: Anne Cathrine. LV: Vilhelm Knudsen, rådmand. B:
1) Anne Ingeborg Rørt 10
2) Peder Otto Rørt 7
3) Jacob Nikolaj Rørt 4
4) Johanne Rørt 1.
FM: Peder Nikolaj Hagendorf, kæmner.

570 Jørgen Knudsen, hestemøller i Nykøbing Falster. 21.6.1757, fol.70.
E: Maren Olufsdatter. LV: Ditlev Møller. B:
1) Oluf Jørgensen 9
2) Hans Jørgensen 2½.

571 Cathrine i Nykøbing Falster. 13.7.1757, fol.13.7.1757, fol.71.
Enke efter Christian Færgekarl. B:
1) Rasmus Christiansen 16
2) Kirsten Christiansdatter 14
3) Maren Christiansdatter 12
4) Anne Christiansdatter 10.
FM: farbror Mads Friis i Nagelsti.

572 Laurids Rasmussen Kjerte i Nykøbing Falster. 31.3.1757, fol.71B.
E: Maren Hansdatter. LV: Christian Lemmiche. B:
2) Dorthe Kirstine Lauridsdatter 9.
FM: Filip Kipler, drejer.
Første ægteskab med [Voldborg Rasmusdatter, skifte 20.10.1739 lbnr.428]. B:
1) Birthe Cathrine Lauridsdatter 24.

573 Anne Pedersdatter i Nykøbing Falster. 17.9.1757, fol.74B.
E: Rasmus Hansen, tømrersvend. B:
1) Maren Rasmusdatter 14.
FM: Peder Lerche.

574 Rasmus Hansen Rager i Nykøbing Falster. 4.5.1756, fol.75B.
E: Marie Schrøder. B:
1) Marie Dorthe Rasmusdatter 7
2) Margrethe Rasmusdatter 6
3) Johanne Dorthe Marianne Rasmusdatter 4
4) Hans Vilhelm Rasmussen 2.
FM: Hans Vilhelm Schrøder i Nysted.

575 Mathias Degn, skomager i Nykøbing Falster. 7.9.1757, fol.76.
E: Karen Hansdatter. LV: Peder Lind, pottemager.
Arvinger kendes ikke.

576 Niels Lauridsen Vendelbo, toldbetjent i Nykøbing Falster. 10.10.1757, fol.77.
E: Anne Elisabeth Adriansdatter. LV: Henrik Wendt. B:
4) Adrian Nielsen 3
5) Sofie Nielsdatter 1.
Første ægteskab med [Sofie Madsdatter, skifte 25.11.1749 lbnr.483]. B:
1) Inger Cathrine Nielsdatter g.m. Søren Lund, væver
2) Anne [Sofie] Nielsdatter i Nykøbing Falster Hospital
3) Laurids Nielsen Vendelbo, væver.

577 Just Jacobsen, skomager i Nykøbing Falster. 24.9.1757, fol.78.
E: Ellen Madsdatter. LV: Christen Christensen, murer. B:
2) Birgitte Justsdatter 5
3) Johanne Justsdatter 2.
FM: Andreas Jonassen, skomager.
Første ægteskab med [Birthe Lauridsdatter], skifte 27.4.1746 lbnr.452. B:
1) Gertrud Cathrine Justsdatter 14.

578 [Bertel] Kjærulf, by- og rådstueskriver i Nykøbing Falster. 21.2.1758, fol.80.
E: Julie Frederikke Friedenreich.
Bevilling til uskiftet bo af 3.2.1758.
Arvinger angives ikke.

579 Sofie Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 15.4.1758, fol.80.
E: Michael Gielf, skrædder. B:
1) Maren Elisabeth Gielf 23.
FM: Christen Christensen, murer.

580 Maren Olufsdatter i Nykøbing Falster. 17.1.1758, fol.81B.
Enke efter Jørgen Knudsen, hestemøller, [skifte 21.6.1757 lbnr.570]. B:
1) Oluf Jørgensen 10
2) Hans Jørgensen 3.
FM: Hans Rasmussen i Døllefjelde.

581 Gertrud Hansdatter i Nykøbing Falster. 21.11.1757, fol.82B.
Enke efter Jørgen Kiødt, [skifte 5.7.1753 lbnr.530]. B:
1) Else Marie Jørgensdatter Kiødt
2) Valentin Jørgensen Kiødt
3) Barbara Marie Jørgensdatter Kiødt g.m. Christen Christensen, murer.
FM: Michael Gielf, skrædder.

582 Peder Poulsen, vognmand i Nykøbing Falster. 19.10.1757, fol.83B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Lind, pottemager. B:
3) Rasmus Pedersen 22, i skomagerlære
4) Claus Pedersen 14.
FM: Christoffer Bang, snedker.
Første ægteskab med [Kirsten Olufsdatter, skifte 8.5.1732 lbnr.381]. B:
1) Oluf Pedersen 30, i Bruserup i Væggerløse sogn
2) Lucie Pedersdatter.

583 Maren Hansdatter i Nykøbing Falster. 17.3.1757, fol.84B.
E: Peder Buddeke. B:
1) Jens Pedersen 30, matros i København
2) Mette Marie Pedersdatter 21
3) Hans Pedersen 18, i murerlære
4) Johanne Kirstine Pedersdatter 17
5) Dorthe Pedersdatter 15
6) Terkild Pedersen 10
7) Johannes Pedersen 8.
FM: Peder Skot, vægter.

584 [Maren Norup] i Nykøbing Falster. 21.8.1757, fol.1757, fol.85B.
Enke efter [Peder] Neve, stiftamtmand [over Lolland Falster Stift og senest i Akershus stift i Norge, død Christiania januar 1740]. B:
2) Johan Neve, kaptajn, [døbt København Nikolaj 9.10.1714]
3) datter, død, var g.m. [Andreas Harbou, oberst]. 3B:
a Peder Harbou
b Niels Harbou
c Christian Harbou
4) [Magdalene Dorthe Neve], død, efter hvem der afkald fra Johan Neve 23.3.1734.
5) Niels Neve, død.
Første ægteskab med [Niels Pedersen Moss, købmand i Bragernes, død 1709]. 1B:
1) [Sara Nielsdatter Moss] g.m. [Hans Christian] Harbou, oberst.
Litteratur: Optegnelser om slægten Harbou eller Hardebou ved capitain H. W. Harbou (med en stamtavle) i: Personalhistorisk Tidsskrift 1888 side 39-69, 236-254. Heri side 48: Peder Neve.

585 Rendel Nielsdatter i Nykøbing Falster. 24.1.1758, fol.108B.
E: Oluf Hemmingsen, bortrømt, uvist hvorhen. B:
1) Henning Olufsen, døbt Nykøbing Falster 8.4.1733.

586 Mette Christensdatter i Nykøbing Falster. 14.3.1758, fol.114.
E: Mathias Sørensen, skomager. B:
2) Else Cathrine Mathiasdatter 22, i København
3) Niels Mathiassen 18.
FM: Valentin Jørgensen Kiødt, slagter.
Første ægteskab med [Niels Henriksen, skifte 15.2.1735lbnr.394]. B:
1) Anders Christian Nielsen 25, i gørtlerlære i København.

587 Jørgen Pedersen Blom, handskemager i Nykøbing Falster. 23.1.1758, fol.115B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Lund.
Første ægteskab med [Else Eriksdatter, skifte 9.4.1755 lbnr.544]. B:
1) Hans Jørgensen Blom 25
2) Erik Jørgensen Blom 23, handskemager
3) Sidsel Margrethe Jørgensdatter 18
4) Anne Else Jørgensdatter 15.
FM: Johan Kruse, handskemager.

588 Inger Cathrine Frost i Nykøbing Falster. 15.4.1758, fol.127.
E: Johan Isak Blom. B:
1) Michael Jacob Johansen
2) Kirsten Johansdatter 31
3) Bodil Kirstine Johansdatter 25.

589 Marie Kirstine i Nykøbing Falster. 7.9.1757, fol.128.
E: Mads Nielsen, arbejdsmand.
Uden ægteskab B:
1) Cathrine.
Afdøde døde 4.9.1757.

590 Sofie Margrethe Kørber i Nykøbing Falster. 26.12.1757, fol.129B.
E: Gabriel Bartram Vitz. A:
1) bror Joachim Johan Kørber, skovfoged, på egne og øvrige arvingers vegne.

591 Anne Cathrine i Nykøbing Falster. 27.1.1758, fol.129B.
E: Carsten Pedersen, handskemager.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 16.1.1758.

592 Thyge Samsing, væver. 28.6.1757, fol.130B.
A:
1) bror. død. 1B:
a datter g.m. Thomas Hansen Svane, skrædder i Maribo.

593 Iver Johansen, skibsmand i Nykøbing Falster. 7.4.1758, fol.131.
E: Anne Kirstine Mathiasdatter. LV: Henrik Wendt.
Arvinger kendes ikke.

594 Hans Christalsin, slagter i Nykøbing Falster. 18.11.1757, fol.131B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Hans Christian, skomagersvend.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Sofie Hansdatter g.m. Jacob Meyer, hestegrenader i Citadellet i Frederikshavn.
Afdøde døde 16.11.1757 i Moseby præstegård [i Åstrup sogn].

595 Reimer Jørgensen, skibsmand i Nykøbing Falster. 17.1.1758, fol.135B.
E: Maren Christensdatter Bruun. LV: Henrik Wendt. B:
2) Laurids Christian Reimersen 12
3) Karen Reimersdatter 8.
FM: Hans Rager.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Reimersen, smed i Sakskøbing.
Afdøde døde 21.12.1757 i Sakskøbing.

596 Johan Rasmussen [Møller], skibsmand i Nykøbing Falster. 30.5.1758, fol.137.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Filip Kipler, drejer. B:
2) Karen Marie Johansdatter 4
3) Rasmus Johansen 9 mdr.
FM: Henrik Wendt.
Første ægteskab med [Dingenethe Pedersdatter, skifte 23.2.1751 lbnr.500]
1) Ellen Cathrine Johansdatter g.m. Mads Skovfoged i skovhuset.

597 Peder Pedersen Skov, skomager i Nykøbing Falster. 15.8.1758, fol.137B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Andreas Jonassen, skomager.
Arvinger kendes ikke.

598 Maren Hansdatter Palle i Nykøbing Falster. 28.5.1757, fol.138.
E: Henrik Rolighed.
Afkald fra myndige børn vedlagt som bilag 1757 nr.90.

599 Niels Pedersen Møller, birkedommer i Nykøbing Falster. 20.8.1757, fol.138.
E: Dorthe Cathrine [Schiefler]. LV: Niels Krog. Af første ægteskab B:
1) Karen Møller g.m. Henrik Friis Bruun, købmand i Nakskov
2) Anne Dorthe Møller g.m. Johan Herman Biermann, parykmager i København.
Første ægteskab med [Margrethe Lauridsdatter Aagaard, skifte 19.5.1736 lbnr.403 Arv til hendes barn af første ægteskab med Niels Svingelbjerg]. B:
1) Villads Svingelberg i Stubbekøbing.
Desuden nævnes:
1 enkens søster Susanne [Sofie] Schiefler
2 [enkens bror] Johan Henrik Schiefler.

600 Christine Jørgensdatter i Nykøbing Falster. 14.9.1758, fol.157.
E: Johan Adam Høpfer, knapmager. B:
1) Carl Frederik Høpfer 25, præceptor på Råhavegård [i Holeby] på Lolland
2) Marie Magdalene Høpfer 23, i København
3) Jørgen Christian Høpfer 21
4) Johan Adam Høpfer 19, handskemagersvend i Sakskøbing
5) Else Margrethe Høpfer 17
6) Frederik Vilhelm Høpfer 15.
FM: Svend Schmidt, glarmester.

601 Agnethe Henriksdatter i Nykøbing Falster. 15.4.1758, fol.159.
Peder Jørgensen, skibsmand. A:
1) søster Frederikke [Louise] Henriksdatter, [skifte Nakskov 4.5.1751 lbnr.1741], var g.m. Morten [Wolfgang], klejnsmed i Nakskov. Børn, hvis navne ikke angives
2) halvbror Henrik Rigel, skræddersvend 21, på Berritsgård gods.

602 Kirsten Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 12.2.1758, fol.160B.
E: Jacob Andersen Langvej, arbejdsmand, der døde, skifte 13.3.1758, fol.161B.
Hans A:
1) bror Anders Andersen, rytter ved det Fynske kavaleriregiment
2) bror Laurids Andersen , daglejer i Nykøbing Falster
3) halvbror Claus Andersen, væver i Karleby.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Vittian Kirstine.
FM: Henrik Wendt.

603 Anne Mette Flindt i Nykøbing Falster. 22.7.1758, fol.164B.
E: Andreas Schumacher Wulff, skipper. B:
1) Anne [Kirstine] Wulff 15
2) Thomas Frederik Wulff 13
3) Hans Wulff 12
4) Jacob Wulff 9
5) Peder Rudolf Wulff 7.
FM: [Christen Nielsen] Janson, kapellan i Nykøbing Falster.
Desuden nævnes Ditlev Flindt i Stubbekøbing.

604 Peder Wegmann, skomager i Nykøbing Falster. 9.11.1758, fol.166.
E: Anne Marie. LV: Peder Nikolaj Hagendorf.
Arvinger angives ikke.

605 Birgitte Olufsdatter, ugift i Nykøbing Falster. 3.3.1759, fol.167B.
A:
1) bror Anders Olufsen, møller i Nakskov
2) bror Jens Olufsen, uvist hvor
3) søster Kirsten Olufsdatter.
FM: Hans Palle, skomager.

606 Andreas Fosberg, remmesnider i Nykøbing Falster. 23.2.1759, fol.168B.
E: Anne Cathrine. LV: Svend Rasmussen, smed. B:
1) Rasmus Andreassen Fosberg 15
2) Carl Andreassen Fosberg 5.
FM: Gabriel Hansen, handskemager.

607 Margrethe Dorthe i Nykøbing Falster. 3.3.1759, fol.168B.
Enke efter Elias Feuereisen, organist i Nykøbing Falster.
Hendes testamente af 9.10.1748. A:
1) Christoffer Klog, brygger i København, død. Enken nu g.m. Michael Skibsted i København. 2B:
a Jacob Klog
b Anne Elisabeth Klog.
Hendes øvrige arvinger kan ikke gøre krav på nogen arv.
Afkald af 7.10.1731 fra afdødes steddatter Susanne Feuereisen g.m. Jørgen Sakstrup.

608 Anne Mikkelsdatter i Nykøbing Falster. 23.2.1759, fol.172.
E: Peder Schiøtt, vægter. B:
1) Kirsten Henriksdatter 10
2) Mikkel Henriksen 6.
FM: farbror Hans Schiøtt, skibstømrer.

609 Karen Pedersdatter i Nykøbing Falster. 7.7.1759, fol.172B.
E: Peder Joensen Harm, kornmåler. B:
1) Carl Frederik Pedersen 15
2) Peder Pedersen 9.
FM: David Hückelberg, parykmager.
Afdøde døde 26.6.1759.

610 Dorthe Nielsdatter i Nykøbing Falster. 26.7.1759, fol.173B.
E: Aage Poulsen, skibsmand. A:
1) bror Hans Nielsen i Majbølle
2) bror Christian Nielsen i Toreby, død. 4B:
a Niels Christiansen 20
b Hans Christiansen 17
c Else Christiansdatter 14
d Elisabeth Christiansdatter 12.
FM: stedfar Mads Christensen, smed i Toreby
3) søster Anne Nielsdatter i Majbølle
4) bror Henrik Nielsen i Hjelm, død. 5B:
a Niels Henriksen i Tårs
b Laurids Henriksen i Tårs 24
c Rasmus Henriksen 20, på Berritsgård [i Tårs sogn]
d Hans Henriksen 16
e Peder Henriksen 12.
FM: stedfar Peder Hansen i Hjelm.

611 Johan Beyer, bogbinder i Nykøbing Falster. 30.5.1758, fol.175B.
E: Cathrine Dorthe [Jensdatter] Bang. LV: Martin [Hammer], hattemager. B:
1) Marie Beyer 15
2) Margrethe Dorthe Beyer 12. FM: Filip Kipler, drejer.

612 Mogens Nielsen, skibsmand i Nykøbing Falster. 24.9.1759, fol.159.
E: Johanne Marie Pedersdatter [Lund]. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
1) Niels Mogensen [Lund] 15
2) Karen Marie Mogensdatter 10
3) Frederikke Mogensdatter 3.
FM: Filip Kipler, drejer.
Afdøde døde 21.9.1759 i Vordingborg.

613 Anne Andersdatter i Nykøbing Falster. 21.12.1758, fol.176B.
E: Christoffer Bang. B:
1) Jacob Bang 15
2) Andreas Bang 13
3) Christoffer Bang 4
4) Anne Kirstine Bang 16 uger.
FM: Conrad Pfeiffer.

614 Hans Jørgensen Martin, skomager i Nykøbing Falster. 14.6.1758, fol.177B.
Enkemand efter [Cathrine Lisbeth Hansdatter, skifte 17.10.1755 lbnr.550]. B:
2) Gertrud Cathrine Hansdatter
3) Hans Christian Hansen
4) Morten Henrik Hansen.
Af første ægteskab B:
1) Sidsel Marie Hansdatter 19.
FM: Peder Lind, pottemager.

615 Andreas Jonassen, skomager i Nykøbing Falster. 23.2.1759, fol.183B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Christian Langbeen, skrædder. B:
1) Rasmus Andersen 17
2) Margrethe Elisabeth Andersdatter 11
3) Anne Elisabeth Andersdatter 7.
FM: Christian Clausen, tømrer.

616 Troe Nielsdatter i Nykøbing Falster. 16.3.1759, fol.184.
E: Niels Madsen.
Arvinger angives ikke.

617 Anne Pedersdatter i Nykøbing Falster. 25.4.1758, fol.184B.
E: Christian Clausen, tømrer. B:
1) Dorthe Cathrine Christiansdatter 3.
FM: David Hückelberg, parykmager.

618 Engel Frederikke Schrøder, ugift i Nykøbing Falster. 1.8.1759, fol.185B.
A:
0) far [Abraham Mortensen Schrøder, præst i Torkilstrup, død 29.6.1726].
[Første ægteskab med Karen Lauridsdatter, død september 1699]
[Fars andet ægteskab med afdødes mor Birthe Cathrine Henriksdatter Seck, død 24.7.1720]. B:
1) bror Johan Henrik [Abrahamsen] Schrøder, præst i Vålse, [skifte Falster Nørre herred gejstlig 26.6.1758 lbnr.72]. 8B:
a Anne Kirstine Schrøder g.m. Martin Didrik Viberg, degn i Nørre Vedby og Nørre Alslev
b Birgitte Cathrine Schrøder 27
c Laurentse Schrøder 23
d Malene Cathrine Schrøder 20
e Bolette Schrøder 7
f Dorthe Schrøder 5
g Sara Schrøder 4
h Christian Schrøder 2
2) bror Gregers Schrøder ved toldvæsenet i Århus.
[Fars tredje ægteskab med Marie Elisabeth Johansdatter Hagemeyer, der lever]. B:
3) halvbror Andreas Schrøder, skoleholder i Flårup i Fuglse sogn.

619 Jochum Samuel Schertzer, murersvend. 26.11.1759, fol.192.
A:
1) far Schertzer, murer i Molchien Mecklenburg.

620 Christoffer Bang, snedker i Nykøbing Falster. 14.4.1759, fol.192.
Enkemand efter [Anne Andersdatter, skifte 21.12.1758 lbnr.613]. B:
1) Jacob Bang 15
2) Andreas Bang 13
3) Christoffer Bang 4
4) Anne Kirstine Bang 9 mdr.
FM: Conrad Pfeiffer, møller.
Afdøde var forlovet med Mette Marie.

621 [Johan Engelhardt] Fahrenbach, skovrider i Nykøbing Falster. 6.2.1760, fol.204.
E: [Birgitte Marie Bering].
Testamente af 9.2.1759.
Arvinger angives ikke.

622 Arina Torstensdatter i Bruntofte, jordemoder i Nykøbing Falster, der døde 29.10.1758, fol.204.
E: Joachim Johan Kørber, skovfoged.
Arvinger kendes ikke.
Afdødes far var Torsten Pedersen, skomager i København.
Arv i boet efter enkemandens søster [Sofie Margrethe Kørber, skifte 26.12.1757 lbnr.590]. E: Gabriel Bartram Vitz.

623 Anne Cathrine Kasimirsdatter i Nykøbing Falster. 5.5.1759, fol.211B.
E: Søren Brasch, klejnsmed.
På børnenes vegne underskriver C. Møller.
Arvinger angives ikke.

624 Peder Hare, skibsmand i Nykøbing Falster. 13.1.1760, fol.212B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Vincent Andersen Thue, skipper. B:
1) Niels Pedersen 5
2) Hans Pedersen 3.
FM: Filip Johansen Kipler, drejer.

625 [Dorthe Cathrine Nielsdatter Kamp] i Nykøbing Falster. 8.1.1760, fol.213B.
Enke efter Jochum [Andreassen] Bødtker, [skifte 14.2.1750 lbnr.488].
Første ægteskab med [Christian Peder Christiansen Getreuer, præst Ønslev og Eskilstrup, skifte Falster Nørre herred gejstlig 1.3.1730 lbnr.7]. B:
1) Nikolaj Getreuer, kapellan i Landet og Ryde
2) Anne Dorthe Getreuer, i Landet præstegård
3) Charlotte Amalie Getreuer i Vålse, enke efter [Johan Henrik Abrahamsen] Schrøder, præst i Vålse, [død 27.5.1758].
(Sml. lbnr.618).

626 Oluf Schiøtt, skipper i Nykøbing Falster. 14.2.1760, fol.218B.
E: Anne Cathrine Bruun. LV: Vincent Thue. B:
1) Anne Cathrine Schiøtt 20
2) Oluf Schiøtt 15, i kobbersmedelære.
FM: Niels Mortensen, skrædder.

627 Anne Marie i Nykøbing Falster. 23.1.1758, fol.220.
Enke efter Lyderts. B:
1) Elisabeth Cathrine Lyderts g.m. Poul Hartvig, skipper
2) Dorthe Lyderts
3) Marie Lyderts.
FM: Peder Nikolaj Hagendorf.

628 Vilhelm Kruse, rådmand i Nykøbing Falster og birkedommer ved Falsters Rytterdistrikt. 28.3.1760, fol.224, 371.
E: Marie Elisabeth Stub. LV: A. F. Schaeffer. B:
1) Bodil Christiane Kruse 6.
FM:
1 J. Berents
2 A. Horstmann.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1760.
Samfrændeskifte 27.6.1763.

629 Rasmus Gram, skibstømrer i Nykøbing Falster. 3.3.1760, fol.224.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Filip Kipler, drejer. A:
1) halvsøster Karen Clausdatter i Nagelsti, enke efter Jørgen Pedersen
2) halvsøster Kirsten Clausdatter g.m. Peder Villumsen i Nykøbing Falster
3) halvsøster Birgitte Clausdatter g.m. Peder Christensen i Sundby på Lolland.

630 Elisabeth Anne von Bülow, ugift i Nykøbing Falster. 6.10.1758, fol.224B.
A:
1) søster g.m. Georg Wenzai, rektor på gymnasiet i Prentzlau i Brandenburg.

631 Peder Brücker, skrædder i Nykøbing Falster. 18.9.1757, fol.228.
Enkemand efter [Else Marie Olufsdatter, skifte 10.7.1752 lbnr.522]. B:
1) Nikolaj Jørgen Brücker, student, på de lange rejser
2) Mette Marie Brücker 20, i Kolshave præstegård i Guldager sogn på Fyn
3) Abel Cathrine Brücker hos sin halvbror [Frederik] Boye, [nederste] kapellan i København Trinitatis.
FM: Jacob Pauli, oldermand i skrædderlauget.

632 Margrethe Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 7.4.1760, fol.234B.-
E: Knud Hansen, toldbetjent. A:
1) bror Hans Rasmussen i "Frejlinge" (Frejlev?)
2) søster Anne Rasmusdatter g.m. Morten Christiansen
3) søster Birthe Rasmusdatter g.m. Peder Rasmussen
4) søster Maren Rasmusdatter, død. E: Hans Poulsen i skovhuset ved Egholm. 2B:
a Johanne Hansdatter 20
b Hans Hansen 20.

633 Anne Marie I Nykøbing Falster. 14.6.1760, fol.236.
E: Niels Sørensen Vejle, murer. A:
1) søskendebarn g.m. Simon Smed i Nakskov
og øvrige arvinger.

634 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 12.1.1758, fol.238.
Registrering af fallitbo hos Vilhelm Nikolaj Gregersen, købmand i Nykøbing Falster.

635 Birgitte Reinholdtsdatter i Nykøbing Falster. 5.9.1760, fol.258B.
E: Frederik Hansen, tømrersvend. B:
1) Hans Christian Frederiksen 14.
FM: Niels Mortensen, skrædder.

636 Kirsten Mathiasdatter i Nykøbing Falster. 21.9.1760, fol.259B.
E: Henrik Mikkelsen.
Arvinger kendes ikke.

637 Jørgen Thuesen (Thugesen) i Nykøbing Falster. 14.10.1760, fol.260B.
E: Anne Eskildsdatter.
Testamente konfirmeret 14.2.1760.

638 Thomas von Rechen i Nykøbing Falster. 24.1.1760, fol.260B.
E: Karen Isby i København. B:
1) [Kirstine Marie von Recken, skifte Onsild herred gejstlig 10.7.1748 lbnr.52] g.m. [Jacob Pedersen Timmermann], præst i Hobro. I følge skiftet 1748 i Hobro er der 4B:
a [Peder Thomas Timmermann]
b [Thomas Peder Timmermann]
c [Frederik Christian Timmermann]
d [Anne Timmermann]
Afdøde døde 25.12.1759 i Blistrup præstegård ifølge skrivelse fra Niels [Pedersen] Skive, præst i Græsted, sendt via hans datter Abelone [Dorthe Nielsdatter Skive], enke efter [Hans Jørgen Olufsen] Bang, hofprædikant, [død 24.7.1752].

639 Anne Marie Kiønnemann i Nykøbing Falster. 20.8.1760, fol.262.
E: Niels Mortensen, skrædder. A:
1) søster g.m. Christian Schultz i København.

640 Holle Henningsen, skoflikker i Nykøbing Falster. 24.12.1757, fol.264.
Arvinger angives ikke.

641 Ellen Pedersdatter i Nykøbing Falster. 17.1.1758, fol.264B.
Enke.
Arvinger angives ikke.

642 Malene Jensdatter i Nykøbing Falster. 9.3.1759, fol.264B.
E: Poul Nielsen, væversvend.
Arvinger angives ikke.

643 Eleonora Peitsch i Nykøbing Falster. 21.11.1759, fol.264B.
Enke.
Arvinger angives ikke.

644 Sidsel i Nykøbing Falster. 19.12.1759, fol.264B.
Enke efter Hans Vibert.
Arvinger angives ikke.

645 Knud Iversen i Nykøbing Falster. 20.12.1759, fol.264B.
Arvinger angives ikke.

646 Bertel Mülhausen, skrædder i Nykøbing Falster. 3.6.1760, fol.265.
E: Dorthe Elisabeth Engermann. LV: Michael Gielf, skrædder. B:
1) Grethe Mülhausen.
FM: Niels Mortensen, skrædder.

647 Peder Rasmussen, klejnsmed i Nykøbing Falster. 20.7.1761, fol.269B.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Lind, pottemager. B:
1) Birthe Kirstine Pedersdatter 15
2) Inger Marie Pedersdatter 9
3) Rasmus Pedersen 7
4) Laurids Pedersen 2.
FM: Vincent Thue.

648 Ingeborg Kirstine i Nykøbing Falster. 26.2.1761, fol.270B.
Enke efter Brandt, forrider. B:
1) Thomas Brandt.
FM: Johan Eriksen på Korselitse.

649 Anne Nielsdatter i Nykøbing Falster. 26.10.1761, fol.274.
E: Peder Nikolajsen, skomager. A:
1) bror Anders Nielsen i Eskildstad i Torslinde? sogn i Skåne.

650 Kirsten i Nykøbing Falster. 12.12.1761, fol.275B.
Enke efter Mikkel Schumacher.
Arvinger angives ikke.
Begravelsen blev bekostet af Didrik Christian, bødker.

651 Otto Christoffer Krøll, bager i Nykøbing Falster.13.3.1762, fol.275B.
E: Agnethe Kirstine Christensdatter. LV: farbror Christen Christensen, murer. B:
1) Johanne Marie Ottesdatter 5
2) Anneke Ottesdatter 2.
FM: Niels Rasmussen Højer, snedker.

652 Jørgen Thuesen i Nykøbing Falster. 21.6.1762, fol.276.
E: Anne Eskildsdatter Toft.
Testamente af 20.1.1756.

653 Laurids Andersen Hamp i Nykøbing Falster. 16.4.1762, fol.277.
E: Birthe Hansdatter. LV: Henrik Wendt. B:
1) Karen Lauridsdatter 15
2) Else Lauridsdatter 9.
FM: Rasmus Andersen, skomager.

654 Maren Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 18.4.1762, fol.277B.
E: Aage Poulsen, skibsmand. B:
1) Poul Aagesen 1½.
FM: Hans Christensen Lerche, bogbinder.

655 Anne Jensdatter i Nykøbing Falster. 5.1.1760, fol.280B.
E: Christen Jørgensen Hørring. B:
1) Marie Elisabeth Christensdatter 26
2) Jens Christensen 15.
FM: Christian Lemmeke, væver.

656 Børge Christian Kruse i Nykøbing Falster, der døde 29.4.1761, fol.282.
A:
1) mor Bodil Christiane [Simonsdatter], enke efter Christian Kruse, gartner
2) bror [Vilhelm Kruse, rådmand og birkedommer, skifte 28.3.1760 lbnr.628]. E: Marie Elisabeth Stub.

657 Vilhelm Nikolaj Gregersen i Nykøbing Falster. 30.4.1762, fol.284B.
E: Christine Magdalene [Thuesen, kaldt] Schein. LV: Casper Vandel. B:
1) Margrethe Elisabeth Vilhelmsdatter 13
2) Anne Margrethe Vilhelmsdatter.
FM: Oluf Thuesen.

658 David Hückelberg, parykmager i Nykøbing Falster. 6.6.1762, fol.286B.
E: Anne Dorthe Andreasdatter. LV: Niels Mortensen, skrædder. B:
1) Margrethe Davidsdatter Hückelberg
2) Marie Dorthe Hückelberg.
FM: Niels Krog, feldbereder.

659 Kirsten Olufsdatter i Nykøbing Falster. 16.5.1762, fol.287B.
E: Peder Joensen Harm. A:
1) bror Anders Olufsen, møller i Nakskov
2) bror Jens Olufsen i Fladstrand.

660 Henrik Nielsen, rådstuetjener i Nykøbing Falster. 18.12.1761, fol.289.
E: Maren Nielsdatter Krog. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
1) Mette Marie Henriksdatter 19
2) Anders Henriksen 16
3) Niels Henriksen 14
4) Johanne Marie Henriksdatter 4½
5) Hans Henrik Henriksen.
FM: Christen Christensen, murer.

661 Else Jørgensdatter Pontoppidan i Nykøbing Falster. 15.3.1761, fol.291B.
Enke efter Peder Lorentsen.
Arvinger angives ikke.

662 Niels Lassen, kornmåler i Nykøbing Falster. 15.5.1762, fol.291B.
Arvinger angives ikke.

663 Anne Andersdatter i Nykøbing Falster. 16.8.1762, fol.292.
Enke efter Peder Rosenkilde, [skifte 4.5.1756 lbnr.557]. B:
1) Andreas Pedersen Rosenkilde 25, snedkersvend i Roskilde
2) Daniel Pedersen Rosenkilde 18, i skomagerlære.
FM: Gabriel Hansen, handskemager.

664 Johan Brasch, snedkersvend i Nykøbing Falster. 30.8.1762, fol.298.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Stralsund i Svensk Pommern.

665 Hans Henrik Hincheldey, købmand i Nykøbing Falster. 12.10.1762, fol.299B.
Enkemand efter [Dorthe Eleonora Fritscher]. B:
1) Peder Hincheldey
2) Edvard Hincheldey, student
3) Engel Margrethe Hincheldey g.m. Knud Kjærulf, birkedommer.

666 Aage Poulsen, skibsmand i Nykøbing Falster. 13.10.1762, fol.300B.
Forlovet med Maren Lauridsdatter. LV: Hans Henriksen Schiøtt, skibstømrer.
Af første ægteskab B:
1) en søn, i udlandet.
Andet ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 23.2.1751 lbnr.502]. B:
2) Hans Aagesen 14.
[Tredje ægteskab med Dorthe Nielsdatter, skifte 26.7.1759 lbnr.610].
Fjerde ægteskab med Maren Lauridsdatter, [skifte 18.4.1762 lbnr.654]. B:
3) Poul Aagesen 2.
FM: Rasmus Hansen, tømrersvend.
(Den forlovede hustru arver halvdelen af boet efter loven).

667 Sidsel Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 4.11.1762, fol.306B.
Arvinger angives ikke.

668 Johanne Andersdatter i Nykøbing Falster. 27.11.1762, fol.306B.
A:
1) bror Henrik Andersen, skomager i Nykøbing Falster
2) bror Peder Andersen, død. 2B:
a Anne Aarsele Pedersdatter 28
b Anders Pedersen 11.

669 Bertel Rasmussen, stykkusk i Nykøbing Falster. 27.11.1762, fol.306B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Odense på rejse til Holsten.
[Registrering i Odense 18.4.1762 lbnr.3193].

670 Ellen Madsdatter i Nykøbing Falster. 7.12.1762, fol.308.
E: Hans Jørgensen Blom.
Første ægteskab med Just Jacobsen, skomager, [skifte 24.9.1757 lbnr.577]. B:
1) Birgitte Justsdatter 10
2) Johanne Justsdatter 6.
FM: Anders Madsen, snedkersvend g.m. afdødes søster.

671 Jochum Johan Kørber i Nykøbing Falster. 3.6.1762, fol.313.
E: Else Marie Augustinusdatter.
Testamente af 15.12.1760.

672 Bodil i Nykøbing Falster. 4.1.1763, fol.314.
E: Carsten Pedersen, handskemager.
Arvinger angives ikke.

673 Abelone Hansdatter i Nykøbing Falster. 24.1.1763, fol.314.
Enke efter Henrik Jespersen. A:
1) søster Elisabeth Hansdatter, enke efter Knud Nielsen Koch, [skifte 15.5.1752 lbnr.518]
2) bror Anders Hansen i Nakskov, død. 1B:
a Anne Andersdatter
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jochum Schrøder, bager
4) halvsøster Inger Hansdatter, død. 2B:
a Ejler Madsen
b Anne Cathrine Madsdatter
5) halvsøster Cathrine Elisabeth Hansdatter g.m. Jens i Nakskov
6) halvsøster Margrethe Hansdatter i København.

674 Anne Sofie [Kisby] i Nykøbing Falster. 25.1.1763, fol.316B.
Enke efter Jørgen Hansen, [skifte 4.11.1750 lbnr.496].
Arvinger angives ikke.

675 Barbara Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 2.4.1763, fol.316B.
E: Oluf Lauridsen, markvogter. B:
1) Anne Lisbeth Olufsdatter 25
2) Niels Olufsen 18.
FM: Henrik Wendt.

676 Kirstine [Nielsdatter] i Nykøbing Falster. 18.4.1763, fol.318B.
Enke efter Johan Bengt Ellermann, major, [død 16.5.1741]. B:
4) Marie Ellermann g.m. Christen [Nielsen] Janson, kapellan i Nykøbing Falster
5) Cathrine Elisabeth Ellermann, død, var g.m. Jacob Schmidt i København. 1B:
a Johan Bent Ellermann Schmidt 19, landkadet.
Første ægteskab med [Thomas Henriksen Flindt, købmand, begravet Nykøbing Falster 3.3.1719]. B:
1) Anne Mette Flindt, [skifte 22.7.1758 lbnr.603]. E: Andreas [Schumacher] Wulff. 5B:
a Anne Kirstine Wulff 20
b Thomas Frederik Wulff 18
c Hans Wulff 17
d Jacob Wulff 15
e Peder Rudolf Wulff
2) Henrik Flindt, major
3) Mette Kirstine Flindt g.m. [Thomas Christian] Rennemann i Nakskov.
Desuden nævnes afdødes far Niels Jensen, farver i Nykøbing Falster, [begravet Nykøbing Falster 17.6.1727].
Litteratur: Stamtavle over de første syv slægtled af en borgerlig slægt Flindt af Alfred Larsen i: Personalhistorisk Tidsskrift 1958 side 81-110.

677 Anders Rasmussen, vægter i Nykøbing Falster. 20.4.1763, fol.337B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Poul Nikolajsen, skomager. A:
1) bror Claus Rasmussen i Falkerslev
2) bror Peder Rasmussen i Skjoltrup [i Horbelev sogn]
3) søster g.m. Hans Henningsen i Skjoltrup.

678 Hans Pedersen Kiep, skomager i Nykøbing Falster. 2.5.1763, fol.339.
Arvinger angives ikke.

679 Hans Palle, skomager i Nykøbing Falster. 9.5.1763, fol.339B.
E: Johanne Andersdatter. LV: Hans Mathiassen, skomager. B:
1) Kirsten Hansdatter Palle 16.
FM: Mathias Sørensen, skomager.

680 Andreas Nielsen, snedker i Nykøbing Falster. 10.6.1763, fol.340B.
E: Christiane Sofie Amalie Stidsen. LV: Jens Trap, kongelig entreprenør. B:
3) Marie Barbara Andreasdatter 10.
Af første ægteskab B:
1) Niels Andreassen 17
2) Hans Vibert Andreassen 14.
FM: Jens Holm, snedker.

681 Karen Pedersdatter i Nykøbing Falster. 13.6.1763, fol.347B.
E: Hans Hansen, tømrersvend.
Arvinger angives ikke.

682 Mads Jacobsen, slagter i Nykøbing Falster. 2.7.1763, fol.347B.
E: Anne Malene Rasmusdatter. LV: Morten Gøttrup, kobbersmed. A:
1) bror Niels Jacobsen, soldat i København
2) halvsøster Marie Jacobsdatter g.m. Sprinch, blikkenslager i København.

683 Josef Henschel, galanterihandler i Nykøbing Falster. 15.7.1763, fol.351.
Enkemand. B:
1) Cathrine Josefsdatter Henschel i Böhmen.
FM: farbror Johan Adam Henschel i Nakskov.
Afdøde døde 29.4.1763.

684 Henrik Mikkelsen Rolighed i Nykøbing Falster. 7.10.1763, fol.356B.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Oluf Lauridsen Becher. B:
1) Jørgen Henriksen 2.
FM: Hans Frederik Thomsen, tømrersvend.

685 Laurids Rasmussen Stubberup i Nykøbing Falster. 1.11.1763, fol.358.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Lind. A:
1) bror Niels Rasmussen i Bruntofte [i Tingsted sogn], død. 2B:
a Jens Nielsen Sommer i Bruntofte
b Maren Nielsdatter g.m. Rasmus Olufsen Sommer, takseringsmand i Bruntofte
2) bror Christen Rasmussen i Bruntofte, død. 2B:
a Maren Christensdatter i Sørup
b Anne Christensdatter, død. 4B:
1 Peder Olufsen 16
2 Kirsten Olufsdatter 13
3 Maren Olufsdatter 11
4 Hans Olufsen 4
3) søster Kirsten Rasmusdatter, død. 2B:
a Karen Jepsdatter g.m. Peder Jørgensen i Tingsted
b Anne Jepsdatter, død. E: Jens Skovfoged i Halskov. 1B:
1 Kirsten Jensdatter 2
4) søster Maren Rasmusdatter, død, var g.m. Laurids Simonsen, smed. 1B:
a Rasmus Lauridsen
5) søster Karen Rasmusdatter, død. Uden ægteskab 1B:
a Maren i Stubberup
6) halvbror Jørgen Rasmussen i Stubberup
7) halvbror Maren Rasmusdatter g.m. Hans Jørgen Lauridsen i København
8) halvsøster Malene Rasmusdatter, død. E: Laurids Smed i Væggerløse. 1B:
a Rasmus Lauridsen 15.

686 Johanne Andersdatter i Nykøbing Falster. 18.11.1763, fol.367B.
Enke efter Hans Palle, skomager, [skifte 9.5.1763 lbnr.679]. B:
1) Kirsten Hansdatter Palle.
FM: Jacob Pauli, skrædder.

687 Udgår.

688 Jacob Sørensen, købmand i Nykøbing Falster. 1763, fol.372.
E: Ingeborg.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1763 for enken, deres fælles børn og deres afdøde datters barn.
Arv i boet til enkens søn af hendes første ægteskab.

689 Kirsten Maseus i Nykøbing Falster. 1.2.1764, fol.372B.
Arvinger kendes ikke.

690 Hans Enevoldsen i Nykøbing Falster. 20.2.1764, fol.373.
A:
1) mor Anne Marie [Iversdatter] g.m. Svend Rasmussen, klejnsmed
2) søster Anne Margrethe Enevoldsdatter
3) Marie Enevoldsdatter
4) Iver Enevoldsen.
FM: Johan Didrik Siemsen.
Arv efter afdødes far Enevold [Rasch, skifte 12.5.1757 lbnr.568].

691 Mette [Marie Knudsdatter] i Nykøbing Falster. 20.2.1764, fol.373B.
Enke efter Jørgen [Rasmussen] Møller, skifte 5.8.1750 lbnr.495].

692 Anne Dorthe [Asmusdatter] i Nykøbing Falster. 12.3.1764, fol.373B.
Enke efter Christoffer Bernhard Møller, [skifte 3.5.1750 lbnr.492]. B:
1) Cathrine Dorthe Christoffersdatter 26, i Stubbekøbing
2) Anne Sofie Christoffersdatter 23, i Fejø præstegård
3) Casper Ernst Christoffersen Møller 21, i mesterlektien i Nykøbing Falster latinskole
4) Christiane Christoffersdatter Møller 15.
FM: Hans Ehlers, maler.

693 Jens Joensen, købmand i Nykøbing Falster. 4.1.1764, fol.375.
E: Malene Sibylle. B:
1) Karen Marie Jensdatter g.m. Niels Siø på Fejø
2) Joen Jensen 18.
Bevilling til uskiftet bo af 15.5.1761.

694 Bodil Christiane [Simonsdatter Aarhus] i Nykøbing Falster. 9.3.1764, fol.376.
Enke efter Christian Kruse, slotsgartner. B:
1) Vilhelm Kruse, rådmand i Nykøbing Falster og birkedommer ved Falsters Rytterdistrikt, [skifte 28.3.1760 lbnr.628]. E: Marie Elisabeth Stub nu g.m. [Laurids Nielsen] Svogerslev i Sundby, præst [i Stadager og Nørre Kirkeby]. 1B:
a Bodil Christiane Kruse
2) Børge Christian Kruse, skifte 29.4.1761 lbnr.656, uden børn
3) [Ingeborg Kruse, død Nykøbing Falster 21.4.1739], var g.m. Hans [Hansen] Bødtker, præst i Vålse, skifte Falster Nørre herred gejstlig 31.3.1735 lbnr.22]. B:
a Nikolaj Bødtker, enkemand i Brevik i Norge
b Maren Bødtker, døbt Vålse 7.1.1727, g.m. Frederik Christian Pedersen, købmand i Nykøbing Falster
c Johannes Bødtker, musikant, sidst hørt fra ham i Livorno i Italien
d Bodil Margrethe Bødtker, død 30.3.1762
e Christian Frederik Bødtker, døbt 1.7.1725
f Vibeke Christiane Bødtker, i Asperup præstegård hos morbrordatter [Anne Margrethe Rasch] g.m. Bertel [Hermansen] Clausen, præst i Asperup, død 21.11.1762.
[Se skifte efter Cathrine Hansdatter Hem i Vends herred gejstlig 18.3.1757 lbnr.93, enke efter afdødes bror Johan Rasch Simonsen Aarhus, præst i Asperup og Rorslev, død 10.7.1755, der var søn af afdødes forældre Simon Pedersen Aarhus, præst i Halsted og Avnede, død 14.2.1708 og Anne Margrethe Johansdatter Rasch, død 23.10.1704].

695 Frederik Danielsen, væver i Nykøbing Falster. 7.5.1764, fol.402B.
Arvinger angives ikke.

696 Peder Clausen, murersvend i Nykøbing Falster. 14.5.1764, fol.402B.
E: Sidsel Sofie Jensdatter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Stubbekøbing.

697 Johanne Cathrine Danielsdatter i Nykøbing Falster. 2.6.1764, fol.402B.
E: Jørgen Isaksen, skibsmand. B:
1) Isak Jørgensen 5
2) Oluf Jørgensen 3.
FM: Hans Christensen Lerche, bogbinder.

698 Karen Pedersdatter i Nykøbing Falster. 14.7.1764, fol.404.
E: Jørgen Blom.
Arvinger angives ikke.

699 Vincent Andersen Thue i Nykøbing Falster. 22.10.1764, fol.404.
E: Elsebeth Nielsdatter. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
2) Niels Vincentsen 10
3) Anne Marie Vincentsdatter 8
4) Anders Vincentsen 4
5) Johan Bernt Vincentsen 6 mdr.
Første ægteskab med [Anne Marie Hansdatter, skifte 10.7.1752 lbnr.521. B:
1) Ellen Vincentsdatter 12.
FM: Vincent [Nielsen] Thue.

700 Christian Langbeen i Nykøbing Falster. 3.11.1764, fol.407.
E: Dorthe Kirstine Rendt. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
1) Anneke Christiansdatter Langbeen 6.
FM: Martin Hammer, hattemager.

701 Registrering i Nykøbing Falster. 5.11.1764, fol.408.
Registrering af gods tilhørende Mette Marie Falch, ugift tjenestepige, der er arresteret for tyveri.

702 Magdalene [Bendixdatter] i Nykøbing Falster. 29.10.1764, fol.408.
Enke efter Laurids [Christensen], bødker, [skifte 8.1.1751 lbnr.498]. B:
1) Johanne Cathrine Lauridsdatter i København
2) Kirsten Lauridsdatter i København
3) Margrethe Lauridsdatter i København.
FM: Mathias Sørensen, skomager.

703 Anne Jensdatter Caspers i Nykøbing Falster. 9.11.1764, fol.409B.
Arvinger angives ikke.

704 Oluf Lauridsen, markvogter i Nykøbing Falster. 12.11.1764, fol.409B.
Enkemand efter [Barbara Christoffersdatter, skifte 2.4.1763 lbnr.675]. B:
1) Anne Lisbeth Olufsdatter 26
2) Niels Olufsen 21.
FM: Hans Mengel, møller.

705 Maren Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 20.12.1764, fol.411.
Enke efter Anders Joensen, [skifte 23.2.1759 lbnr.615]. B:
1) Rasmus Andersen 23, skomagersvend i København
2) Margrethe Elisabeth Andersdatter 21
3) Anne Elisabeth Andersdatter 10.
FM: Hans Christian, slagter.

706 Elisabeth Cathrine Høgh i Nykøbing Falster. 29.1.1765, fol.412.
E: Poul Hartvig, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 25.1.1765.

707 Hans Danielsen Schweimer, skomager i Nykøbing Falster. 25.2.1765, fol.412B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Niels Mortensen, skrædder. B:
1) Anne Hansdatter Schweimer, [skifte 8.4.1756 lbnr.556]. 1B:
a Hans Christian Thomsen 11
2) Maren Hansdatter Schweimer g.m. Peder Joensen, bødker i København.

708 Frederik Hansen, tømrersvend i Nykøbing Falster. 26.2.1765, fol.414.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Rasmussen, Højer, snedker. B:
2) Birthe Marie Frederiksdatter 2.
FM: Jens Olufsen, tømrer.
Første ægteskab med [Birgitte Reinholdtsdatter, skifte 5.9.1760 lbnr.635]. B:
1) Hans Christian Frederiksen 20, i murerlære.

709 Jochum David Schmidt, murersvend i Nykøbing Falster. 26.2.1765, fol.415B.
E: Anne Christiansdatter. LV: far Christian Clausen. B:
1) Frederik Christian Jochumsen 5
2) Carl Christoffer Jochumsen 3
3) Nikolaj Jochumsen 9 mdr.
FM: Claus Christiansen, tømrer.

710 Anne Danielsdatter i Nykøbing Falster. 27.2.1765, fol.417.
E: Peder Hansen, markvogter. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter
3) Johanne Pedersdatter.
FM: Henrik Wendt.

711 Casper Pedersen, handskemager i Nykøbing Falster. 17.3.1765, fol.417B.
E: Kirsten Frederiksdatter. LV: Johan Kruse, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Karen Caspersdatter 5.
FM: Erik Jørgensen Blom, handskemager.

712 Elisabeth [Hansdatter] i Nykøbing Falster. 3.4.1765, fol.417B.
Enke efter Knud Nielsen Koch, [skifte 15.5.1752 lbnr.518]. A:
1) søster Kirsten Hansdatter g.m. Jochum Schrøder
2) søster Karen Elisabeth Hansdatter g.m. Jens Bager i Nakskov
3) søster Margrethe Hansdatter i København
4) søster Inger Hansdatter, [skifte Nakskov 24.8.1758 lbnr.1939], var g.m. Mads Ejlersen i Nakskov, [skifte Nakskov 2.9.1763 lbnr.2081]. 2B:
a Ejler Madsen
b Anne Cathrine Madsdatter 18
5) bror Anders Hansen, skipper i Nakskov, [skifte Nakskov 28.12.1747 lbnr.1697]. 1B:
a Anne Andersdatter.

713 Anne Cathrine i Nykøbing Falster. 11.4.1765, fol.421.
E: Peder Nikolaj Hagendorf (Hauendorf). B:
1) Helene Hagendorf. Bevilling af 4.5.1765 at være egen værge under kurator.

714 Johanne Madsdatter i Nykøbing Falster. 19.4.1765, fol.421B.
Enke efter Christen Fodgarder.
Christen Christensen, murer, underskriver på egen og øvrige arvingers vegne.

715 Oluf Mortensen, ugift tjenestekarl i Nykøbing Falster. 26.4.1765, fol.421B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var hjemmehørende i Sørup på Falster.

716 Sidsel Jørgensdatter i Nykøbing Falster. 22.6.1765, fol.421B.
Enke efter Frederik Væver.
Arvinger angives ikke.

717 Marie Dorthe Lerche i Nykøbing Falster. 7.5.1765, fol.422.
Enke efter Gert, husfoged. B:
1) Peder Lerche Gertsen 17
2) Johan Gertsen 13.
FM: Siemsen, tapetmager på Nykøbing Falster Slot.

718 Marie Pedersdatter i Nykøbing Falster. 23.6.1765, fol.432B.
E: Peder From.
Af første ægteskab B:
1) Frederik Escher, tømrer på Holmen i København
2) Marie Elisabeth i København
3) Sofie Christine g.m. Peder Andersen Bonde, tømrer i Nykøbing Falster.

719 Anne Cathrine [Bruun] i Nykøbing Falster. 7.7.1765, fol.435.
Enke efter Oluf Schiøtt, skifte 14.2.1760 lbnr.626]. B:
1) Anne Cathrine Schiøtt 25
2) Oluf Schiøtt 21.
FM: Hans Rasmussen, drejer.

720 Peder Falch, skomager i Nykøbing Falster. 12.7.1765, fol.435B.
E: Margrethe Rasmusdatter. LV: Peder Lerche, skomager. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 8
2) Oluf Pedersen 7
3) Christine Pedersdatter 14 uger.
FM: Andreas Sørensen, toldbetjent.

721 Andreas Veggerslev, toldbetjent i Nykøbing Falster. 19.3.1759, fol.438.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Odense.

722 Peder Christian, vægter i Nykøbing Falster. 30.11.1761, fol.438B.
Arvinger angives ikke.

723 Jens Jensen, købmand i Nykøbing Falster. 12.5.1761, fol.438B.
Enken fremviste bevilling til uskiftet bo.

724 Gertrud Elisabeth Sigvardsdatter i Nykøbing Falster. 5.8.1765, fol.438B.
E: Claus Christiansen, tømrer. B:
1) Vilhelm (William) Christian Clausen 1¾
2) Karen Marie Clausdatter 7 uger.
FM: Christian Clausen.

725 Christian Lemmiche, væver i Nykøbing Falster. 15.8.1765, fol.440.
E: Cathrine Marie. LV: Theophilus Hansen Hammer, skomager. B:
1) Mathias Christiansen Lemmiche, væver
2) Hans Christiansen Lemmiche 15
3) Christen Christiansen Lemmiche 11.

726 Ellen Hansdatter i Nykøbing Falster. 17.9.1765, fol.441.
Didrik Christiansen, bødker.
Arvinger kendes ikke.

727 Anders Sørensen, toldbetjent i Nykøbing Falster. 25.9.1765, fol.443.
E: Else Margrete Pedersdatter. LV: Henrik Andersen. B:
1) Maren Andersdatter 13
2) Marianne Andersdatter 6.
FM: Jens Mikkelsen, hattemager.

728 Thomas Top i Nykøbing Falster. 2.10.1765, fol.443B.
E: Marie Elisabeth Pedersdatter. LV: Johan Didrik Siemsen. B:
1) Rasmus Thomsen Top 22
2) Dorthe Kirstine Thomasdatter Top 18
3) Bodil Marie Thomasdatter Top 11
4) Johannes Thomsen Top 7
5) Ulrikke Cathrine Sofie Thomasdatter Top 4.
FM: Gotfred Gyrus.

729 Anne Marie Andersdatter i Nykøbing Falster. 16.10.1765, fol.445.
E: Jens Meltoft. B:
1) Hans Christian Jensen Meltoft 11
2) Mads Jensen Meltoft 7
Bodil Stine Jensdatter Meltoft 5.
FM: farbror Hans Meltoft på Femø.

730 Claus Christiansen, tømrer i Nykøbing Falster. 20.10.1765, fol.447.
Enkemand efter [Gertrud Elisabeth Sigvardsdatter, skifte 5.8.1765 lbnr.724].
1) William (Vilhelm) Christian Clausen 2
2) Karen Marie Clausdatter 26 uger.
FM: farfar Christian Clausen, tømrer.

731 Anne Christiansdatter i Nykøbing Falster. 31.10.1765, fol.451B.
E: Jochum Davidsen Schmidt. B:
1) Frederik Christian Jochumsen Schmidt 6
2) Carl Christoffer Jochumsen Schmidt 4
3) Nikolaj Jochumsen Schmidt 2.
FM:
1 morfar Christian Clausen
2 Hans Christiansen, slagter.

732 Henrik Wendt i Nykøbing Falster, der døde 15.11.1765, fol.456B.
E: Malene. B:
Arvinger kendes ikke.

733 Hans Hansen Fugl, slagter i Nykøbing Falster. 16.11.1765, fol.461B.
E: Ulrikke Johanne [Lindgaard]. LV: Carl Haucher. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 1.
FM: Peder Jacobsen.

734 Gotfred Gymoes, skibsmand i Nykøbing Falster. 25.11.1765, fol.463B.
E: Johanne Dorthe Kiep. LV: Johan Didrik Siemsen. B:
1) Henrik Jens Gymoes 2.
FM: Peder Nikolaj Hagendorf.

735 Vincent Thuge (Thuesen) i Nykøbing Falster. 6.11.1765, fol.464B.
E: Anne Kirstine [Davidsdatter]. LV: Johan Didrik Siemsen. B:
1) Anne Birgitte Vincentsdatter
2) Niels Vincentsen 17
3) Marie Vincentsdatter 13
4) Anne Sofie Vincentsdatter 11
5) David Vincentsen 5.
FM: Christen Errebo.

736 Anne Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 2.12.1765, fol.465B.
Enke efter Jørgen Pedersen, [skifte 22.5.1748 lbnr.459]. B:
1) Johanne Jørgensdatter g.m. Laurids Nielsen Kofoed
2) Peder Jørgensen, matros i København.

737 Karen Nielsdatter i Nykøbing Falster. 7.12.1765, fol.466.
E: Iver Jensen, bødker. B:
1) Anne Margrethe Iversdatter 18
2) Jens Iversen 16, i snedkerlære
3) Niels Iversen 13
4) Bodil Margrethe Iversdatter 11.
FM: Hans Christian, slagter.

738 Jørgen Hansen, snedker i Nykøbing Falster. 7.2.1766, fol.466B.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Peder Lind, skaftemager? B:
1) Mette Kirstine Jørgensdatter 2.
FM: morfar Jørgen Lauridsen.

739 Laurids Vendelbo, væver i Nykøbing Falster. 24.3.1766, fol.468.
E: Anne Helvig Poulsdatter. LV: Peder Lind, pottemager. B:
1) Poul Lauridsen Vendelbo 15
2) Sofie Lauridsdatter Vendelbo 11
3) Juliane Lauridsdatter Vendelbo 9.
FM: Døren Lund, væver.

740 Jens Hansen Trap i Nykøbing Falster. 15.4.1766, fol.469.
Enken viste testamente af 26.4.1766.

741 Henrik Carlsen, feldbereder i Nykøbing Falster. 28.4.1766, fol.469B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Peder Lind. B:
1) Anne Cathrine Henriksdatter 12
2) Carl Henriksen 10
3) Rasmus Joensen Henriksen 6
4) Peder Carlsen Henriksen 4
5) Sidsel Margrethe Henriksdatter 2.
FM: Christian Ejlers.

742 Maren Mortensdatter i Nykøbing Falster. 28.4.1766, fol.470B.
E: Oluf Hansen, daglejer. B:
1) Morten Olufsen 5.
FM: Oluf Becher, knapmager.

743 Hans Mathias Christensen, skomager i Nykøbing Falster. 30.4.1766, fol.471B.
E: Anne Marie Justsdatter. LV: Niels Kronberg, sadelmager. B:
1) Christiane Hansdatter 8
2) Christian Hansen 4
3) [Karen] Hansdatter 2.
FM: Christen Christensen, murer.

744 Ejler Mathias Holm og hustru Anne Marie i Nykøbing Falster. 6.5.1766, fol.473.
B:
1) Hans Jørgen Holm, skovrider, på stedet
2) Karen Anne Marie Holm g.m. Jens Deding, skrædder i København.

745 Johanne Olufsdatter i Nykøbing Falster. 28.5.1766, fol.473.
Enke efter Filip Kipler, drejer.
Første ægteskab med Niels Mikkelsen. B:
1) Henrik Nielsen Møller i Sønder Vedby på Falster, død. 2B:
a Niels Henriksen 11
b Johanne Oline Henriksdatter 9.
FM: Laurids Kofoed, tømrer.

746 Anne Marie Christensdatter i Nykøbing Falster. 3.6.1766, fol.476B.
E: Henrik Pundt.
Første ægteskab med [Aage Treibler]. B:
1) Cecilie Marie Aagesdatter Treibler 20.
FM: Christian Møller, skomager.

747 Bodil i Nykøbing Falster. 6.6.1766, fol.478B.
E: Mathias Lauridsen, arbejdsmand. B:
1) Jens Mathiassen 12 dage.
FM: Johan Kruse, handskemager.

748 Maren Pedersdatter i Nykøbing Falster. 30.8.1766, fol.479.
E: Rasmus Pihl. B:
1) Bodil Marie Rasmusdatter 15
2) Hans Christian Rasmussen Pihl 12
3) Peder Rasmussen Pihl 9.
FM: Johan Kruse, handskemager.

749 Hans Rasmussen, sadelmager i Nykøbing Falster. 17.10.1766, fol.480.
E: Christiane Sofie Thomasdatter. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
1) Maren Listine Hansdatter 10
2) Frederik Hansen 8
3) Karen Sofie Hansdatter 6.
FM: mors [halv]bror Hans Frederiksen.
Afdøde døde for 1½ år siden.
Bevilling til uskiftet bo af 8.4.1765.
Samfrændeskifte 17.10.1766.

750 Maren Elisabeth Gielf i Nykøbing Falster. 10.11.1766, fol.480B.
E: Oluf Becher, knapmager. B:
1) Sofie Becher 4.
FM: [morfar] Michael Gielf.

751 Conrad Fabricius, organist i Nykøbing Falster, [død 18.9.1766], fol.482.
E: Anne Christine Aqualin.
Testamente af 23.12.1761.
[Se skifte efter enkens halvsøster Karen Rasmusdatter Ørn, skifte Voldborg herred gejstlig 20.5.1760 lbnr.34].

752 Marie Dorthe [Olufsdatter Thuesen] i Nykøbing Falster. 22.12.1766, fol.482B.
E: Casper [Nielsen] Vandel. B:
1) Anne Lucie Vandel g.m. Christen Pedersen Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted
2) Christence Marie Vandel 19
3) Niels Vandel 18
4) Oluf Vandel 17
5) Peder Vandel 15
6) Hans Vandel 13
7) Jens Vandel 10
8) Casper Vandel 8
9) Henrik Vandel 5
10) Thomas Vandel 4
11) Marie Dorthe Vandel 2.
FM:
1 [Peder Danchel Pedersen] Rud, degn [i Systofte] på Falster
2 [morfar] Oluf Thuesen.
Bevilling til uskiftet bo af 18.7.1766.
Samfrændeskifte 22.12.1766.

753 Laurids Myssen, toldbetjent i Nykøbing Falster. 3.1.1766, fol.484.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Poul Nikolajsen. B:
1) Rasmus Lauridsen 25
2) Peder Lauridsen 15.
(Skiftet er formentlig afholdt 3.1.1767, da skifterne står kronologisk).

754 Kirsten i Nykøbing Falster. 6.1.1767, fol.484B.
Enke efter Anders Normann, [skifte 20.1.1755 lbnr.540]. B:
5) Kirstine Marie Andersdatter Normann g.m. Hans Nielsen Waldorff, skoleholder i Øverup [i Tingsted sogn]
6) Niels Andersen Normann, handskemager.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Mortensdatter g.m. Jørgen Skytte, skovfoged i Sorø
2) Mette Mortensdatter, død, var g.m. Jørgen Kappelen i Kraghave. 2B:
a Jørgen Jørgensen Kappelen 17, i skomagerlære i Nykøbing Falster
b Anne Else Jørgensdatter 15
3) Anne Mortensdatter g.m. Peder Nielsen Helt
4) Sidsel Mortensdatter g.m. Anders Knudsen, skrædder i Idestrup.

755 Laurids Nielsen, slagtersvend i Nykøbing Falster. 7.1.1767, fol.486.
Arvinger kendes ikke.

756 Anne Jensdatter i Nykøbing Falster. 19.1.1767, fol.486.
E: Oluf Hansen, daglejer. B:
1) Else Olufsdatter 3 uger.
FM: Oluf Becher, knapmager.
Afdøde døde 1.1.1767.

757 Adser Lind, toldbetjent i Nykøbing Falster. 6.4.1767, fol.487.
E: Marie Henningsdatter. LV: Rasmus Andersen, skomager. B:
2) Nikolaj Adsersen 20, i Stovby på Falster
3) Thora Adsersdatter 15
4) Henning Adsersen 14
5) Markus Adsersen 10
6) Niels Adsersen 7
7) Christian Adsersen 4
8) Karen Adsersdatter 2.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Adsersen 25, på de lange rejser til Tyrkiet.

758 Hans Nielsen Rager, skibsmand i Nykøbing Falster. 28.4.1767, fol.487.
E: Dorthe Hansdatter. LV: Peder Nikolaj Hagendorf. B:
1) Jens Hansen Rager, skipper
2) Hans Hansen Rager 20, matros i København
3) Oluf Hansen Rager 11.

759 Anne Marie Justsdatter i Nykøbing Falster. 2.5.1767, fol.759.
Enke efter Hans Mathias Christensen, skomager, [skifte 30.4.1766 lbnr.743]. B:
1) Christiane Hansdatter 8
2) Christian Hansen 5
3) Karen Hansdatter 4
4) Hans Hansen 6mdr.
FM: farbror Christen Christensen, murer.

760 Henrik Andersen, skomager i Nykøbing Falster. 7.5.1767, fol.491B.
A:
1) bror Peder Andersen i Systofte, død. 2B:
a Anne Asle Pedersdatter, død, var gift i Tillitse ved Nakskov. Uvist om børn
b Anders Pedersen 16, i 2. lektie i Nykøbing Falster latinskole.

761 Frederik Frankfurt, købmand i Nykøbing Falster. 14.5.1767, fol.494B.
A:
1) søster Martha Sørensen Rud.
Kurator: Kjærulf
2) søster Margrethe Magdalene Siemsen.
Kurator: far Johan Didrik Siemsen, [enkemand efter mor Anne Sofie Jacobsdatter Sørensen, skifte 9.9.1754 lbnr.538].

762 Agnethe Kirstine Christensdatter i Nykøbing Falster. 16.5.1767, fol.495.
E: Lorents Pedersen. B:
3) Ernst Lorentsen .
Første ægteskab med Otto Krøll, Otto [Christoffer] Krøll, bager, [skifte 13.3.1762 lbnr.651]. B:
1) Johanne Marie Ottesdatter Krøll 10
2) Anneke Ottesdatter Krøll 7.
FM: morbror Christen Christensen, murer.

763 Knud Hansen, toldbetjent i Nykøbing Falster. 9.7.1767, fol.497B.
E: Kirsten Olufsdatter. LV: Peder Lind, pottemager.
Arvinger kendes ikke.

764 Johan Jørgen Balche, tømrer i København. 17.8.1767, fol.499.
E: Cathrine Jensdatter i Nykøbing Falster. LV: Bernhard Henrik Fassel. B:
1) Johan Jørgen Balche 18
2) Gotlieb Balche 15
3) Mathias Balche 12
4) Cathrine Balche 7
5) Marie Elisabeth Balche 4.
FM: Johan Christian Balche.
Bevilling til uskiftet bo af 4.4.1766.
Samfrændeskifte 17.8.1767.

765 Hans Frederik [Thomsen], tømrersvend i Nykøbing Falster. 11.9.1767, fol.500.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Oluf Becher, knapmager. B:
1) Johanne Kirstine Hansdatter 5.
FM: Didrik Christiansen, bødker.
Afdøde døde i Stavreby [i Skelby sogn] på Falster.

766 Karen [Christensdatter Høj] i Nykøbing Falster. 1767, fol.501B.
E: Edvard Hincheldey.
Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1766.

767 Barbara Marie Jørgensdatter Kiødt i Nykøbing Falster. 4.5.1768, fol.502.
E: Christen Christensen, murer. B:
1) Gertrud Marie Christensdatter
2) Johanne Christensdatter
3) Christiane Christensdatter
4) Hans Jørgen Christensen.
FM:
1 Valentin Kiødt
2 J. Kølle.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1767.
Samfrændeskifte 4.5.1768

768 Christiane Stitzer i Nykøbing Falster. 7.11.1767, fol.502.
Enke efter Anders Nielsen. B:
1) Marie Andersdatter 15.
FM: Jens Holm.
Afdøde døde i Falkerslev.

769 Hans Rasmussen Torp i Nykøbing Falster. 11.11.1767, fol.502B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder From. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 26
2) Rasmus Hansen 21
3) Christen Hansen 18
4) Sofie Amalie Hansdatter 18.
FM: Hans Christensen Lerche.

770 Johan Peder Mulvad, toldkontrollør i Nykøbing Falster. 7.12.1767, fol.503.
E: Charlotte Amalie [Pedersdatter] Fugl. LV: Kjærulf, birkedommer. B:
1) Claus Bihl Mulvad 29, bogtrykkersvend
2) Peder Mulvad 25, juvellerersvend
3) Dorthe Kirstine Mulvad 23.
FM: Peder Nikolaj Hagendorf.

771 Anne Margrethe Hansdatter i Nykøbing Falster. 11.1.1768, fol.505.
E: Valentin Kiødt. B:
1) Gertrud Marie Valentinsdatter Kiødt 6
2) Jørgen Augustinus Valentinsen Kiødt 4
3) Hans Valentinsen Kiødt 3 mdr.
FM: Oluf Becher, knapmager.
Desuden nævnes enkemandens far Jørgen Kiødt, [skifte 5.7.12753 lbnr.530].

772 Margrethe Dorthe Gabener i Nykøbing Falster. 27.1.1768, fol.506B.
E: Andreas Hjort, maler.
Bevilling til uskiftet bo af 15.1.1768.

773 Anne Helene Wichmann i Nykøbing Falster. 28.3.1768, fol.507, 519B.
E: Niels [Christensen] Krag, feldbereder. B:
1) Christen Nielsen Krag 12.
FM: Hans Kaare.

774 Lisbeth [Henriksdatter Helbech] i Nykøbing Falster. 12.4.1768, fol.508B.
Enke efter [Henrik Anthonisen] Becher, [skrædder]. B:
1) Agnethe Becher i Tåderup præstegård [i Tingsted sogn]
2) Anne Margrethe Becher i København
3) Henrik Becher, præst i København Ladegård.
[Afdøde blev gift Nykøbing Falster 9.11.1725].

775 Jens Olufsen, tømrer i Nykøbing Falster. 3.5.1767, fol.509.
Arvinger kendes ikke.

776 Peder Hansen, grovsmed i Nykøbing Falster. 4.1.1768, fol.515B.
Enke, hvis navn ikke angives.

777 Anne Cathrine Henriksdatter Hjort i Nykøbing Falster, der døde 29.3.1768, fol.515B.
Enke efter Jørgen Woller, død 26.3.1768.
Hans A:
1) søster Maren Hansdatter Woller, død, var g.m. Peder Tanche, skovfoged på Lolland. 1B:
a Cathrine Pedersdatter Tanche g.m. Johan Pedersen Møller i Kalø på Lolland
2) søster Johanne Kirstine Hansdatter Woller, død, var gift i Nykøbing Falster. 1B:
a Dorthe Kirstine g.m. Morten Nielsen, brændevinsmand i De 9 Fjerter i Store Fiolstræde i København
3) halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Hans Skrædder i Kishop? ved Sakskøbing.
Hendes A:
1) søster Margrethe Kirstine [Henriksdatter] g.m. Martin Hammer, hattemager i Nykøbing Falster.

778 Else Margrethe Pedersdatter i Nykøbing Falster. 31.3.1768, fol.520.
Enke efter Anders Sørensen, toldbetjent, [skifte 25.9.1765 lbnr.727]. B:
1) Maren Andersdatter 16.
FM: Hans Hansen. tømrersvend.

779 Andreas Schumacher Wulff, skipper i Nykøbing Falster. 14.4.1768, fol.522B.
E: Birgitte Cathrine Schrøder. B:
5) Bolette Johanne Wulff 3, der døde.
Første ægteskab med [Anne Mette Flindt, skifte 22.7.1758 lbnr.603]. B:
1) [Anne] Kirstine Wulff 25, i København
2) Thomas Frederik Wulff 23, murersvend i København
3) Hans Wulff 22, i Arendal i Norge
4) Jacob Wulff 20.
FM:
1 D. Pontoppidan, præst i Nykøbing Falster
2 Rasmus Kleinholt.
Arv i boet efter første hustrus mor [Kirstine Nielsdatter, skifte 18.4.1763 lbnr.676], enke efter [Johan Bengt] Ellermann, [major, død 16.5.1741].

780 Bodil Olufsdatter Frimann, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 5.5.1768, fol.531B.
Arvinger, der alle er myndige, angives ikke.

781 Ingeborg i Nykøbing Falster. 1.6.1768, fol.531B.
Enke efter Jacob Sørensen, [skifte 1763 lbnr.688].
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1763.
På arvingernes vegne underskriver afdødes svigersøn Hans Thuesen.

782 Bodil Olufsdatter i Nykøbing Falster. 3.6.1768, fol.532.
E: Oluf Frederiksen, skrædder. B:
1) Else Lucie Olufsdatter 8.
FM: Niels Kronborg, sadelmager.

783 Poul Pedersen Helt, væver i Nykøbing Falster. 3.6.1768, fol.533.
E: Mette Sofie Christensdatter. LV: Oluf Becher. B:
1) Jens Poulsen Helt 10
2) Ann Magdalene Poulsdatter 8
3) Hans Poulsen Helt 6.
FM: Oluf Frederiksen, skrædder.
Afdøde boede i Stege indtil 1766.

784 Grethe Skjernau i Nykøbing Falster. 4.6.1768, fol.536B.
E: Hans Christian Schmidt, snedkersvend. B:
1) Conrad Schmidt 3
2) Karen Kirstine Schmidt 2.
FM: Johan Bernt Kjeldskov.

785 Cecilia Kirstine Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 8.6.1768, fol.537B.
E: Frederik Voigt. B:
1) Cathrine Voigt.
FM: Martin Hammer.

786 Helvig Jørgensdatter i Nykøbing Falster. 26.10.1768, fol.539B.
Enke. B:
1) Elsebeth Jørgensdatter, enke efter Vincent Andersen Thue
2) Maren Jørgensen 36.

787 Poul Nikolajsen, skomager i Nykøbing Falster. 29.11.1768, fol.540.
E: Karen Mortensdatter. LV: Peder Jacobsen, smed. B:
1) Anne Malene Poulsdatter 30, i København
2) Regine Poulsdatter 27, i København
3) Nikolaj Poulsen
4) Margrethe Marie Poulsdatter 21
5) Maren Poulsdatter 19
6) Cathrine Poulsdatter 15.
FM: Mathias Piper, skomager.

788 Gertrud Pedersdatter i Nykøbing Falster, der døde 21.12.1768, fol.542.
E: Nikolaj Poulsen. B:
2) Poul Hans Nikolajsen, født 21.12.1879, der døde 1.3.1769.
Første ægteskab med Hans Frederik Thomsen, [skifte 11.9.1767 lbnr.765]. B:
1) Johanne Kirstine Hansdatter 5.
FM: Didrik Christiansen, bødker.

789 Frederik Voigt, kobbersmed i Nykøbing Falster. 16.1.1769, fol.544B.
Forlovet med Malene Ditlevsdatter Møller. LV: Niels Kronberg.
Første ægteskab med [Bente Hansdatter, skifte 25.11.1756 lbnr.566]. B:
1) Elisabeth Marie Frederiksdatter, på Frederiksberg
2) Lorents Frederiksen, i opfostringshuset på Christianshavn
3) Cathrine Magdalene Frederiksdatter.
FM: Hans Christensen Lerche.

790 Rasmus Andersen, skomager i Nykøbing Falster. 27.2.1769, fol.545.
E: Dorthe Cathrine Dinesdatter. LV: Rasmus Hansen, tømrersvend. A:
1) bror Anders Andersen, skomager i Sundby.

791 Henrik Nielsen, skomager i Nykøbing Falster. 8.4.1769, fol.549.
E: Karen Grøn. LV: Peder Lind, pottemager. B:
1) Niels Henriksen 28
2) Peder Henriksen 24
3) Christoffer Henriksen 11
4) Johan Henriksen 8.
FM: Niels Andersen Normann, handskemager.

792 Aners Madsen, snedkersvend i Nykøbing Falster. 8.4.1769, fol.551.
E: Gertrud Pedersdatter. LV: Ditlev Møller. A:
1) en bror i Nyborg på Fyn, hvis navn ikke angives.

793 Jens Hansen Rager, skipper i Nykøbing Falster. 3.5.1769, fol.551.
E: Gertrud Jørgensdatter. LV: Jacob Pedersen, smed. B:
1) Maren Jensdatter, født efter fars død.
FM: Vilhelm Bøyesen.
Desuden nævnes afdødes bror Hans Rager.
Afdøde døde på sørejse fra Bergen og er begravet i Egersund i Norge.

794 Niels Jensen, strandmøller i Nykøbing Falster. 15.5.1769, fol.557.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Lind, pottemager. A:
1) bror [Anders Jensen], død. 4B:
a Jens Andersen, møller i Sønder Ørslev
b Maren Andersdatter Niels Frederiksen i Højet [i Væggerløse sogn] på Falster
c Elisabeth Andersdatter g.m. Laurids Lauridsen på Hasselø
d Ait Andersdatter g.m. Johan Berg, møller i Maribo.

795 Folmer Danchel, matros i Nykøbing Falster. 8.7.1769, fol.559.
Enkemand efter [Gundel Benzon, skifte 24.3.1756 lbnr.555].
Af børn angives B:
1) Poul Christian Danchel i København.

796 Niels Thomsen Korsgaard i Nykøbing Falster Markmølle. 25.8.1769, fol.562.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Peder Lind. A:
1) far Thomas Olufsen Korsgaard i Heltborg i Thy.

797 Anne Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 22.10.1769, fol.564.
E: Andreas Hansen, vognmand.
Første ægteskab med [Peder Poulsen, skifte 19.10.1757 lbnr.582]. B:
1) Rasmus Pedersen
2) Claus Pedersen 26.

798 Magdalene Sofie i Nykøbing Falster, der døde 24.11.1769, fol.565B, protokollen 1779-1789 side 369.
Enke efter Schiefler, kirurg. B:
1) Johan Henrik Schiefler, købmand i København
2) Margrethe Elisabeth Schiefler
3) Dorthe Cathrine Schiefler, enke efter [Niels Pedersen] Møller, birkedommer, [skifte 20.8.1757 lbnr.599]
4) Susanne Sofie Schiefler
5) Magdalene Henrikke Schiefler
6) Erika Juliane Schiefler.
FM: Peder Nikolaj Hagendorf.

799 Peder [Pedersen] Feilberg, farver i Nykøbing Falster. 3.4.1766, fol.572B.
E: Gedske Neander. LV: Poul Hartvig. B:
1) Jørgen Henrik Feilberg 18, i Kalundborg
2) Anne Birgitte Feilberg 14, i Kalundborg
3) Bertel Fester Feilberg 9 mdr.
FM:
1 farbror Jens Feilberg, farver i Kalundborg
2 Peder Danchel Ruud, klokker i Nykøbing Falster.
[Afdøde døde hos sin bror Jens Feilberg i Kalundborg og er begravet Kalundborg 19.3.1766].

800 Testamente i Nykøbing Falster. 1769, fol.635B.
Testamente af 22.3.1762 for Christen Jensen Fensten og hustru Anne Malene Mortensdatter Langhof.

801 Birthe Pedersdatter Aarhus, ugift i Nykøbing Falster, der døde 1.4.1770, fol.636.
A:
0) forældre Peder [Simonsen] Aarhus, præst i Horbelev og Falkerslev, [død 27.4.1716] og Karen [Nikolajsdatter] Helt
1) søster Anne Margrethe Pedersdatter Aarhus g.m. Hans Christian Hoff, skoleholder i Falkerslev.
Mors første ægteskab med Knud Andersen Assens, præst i Horbelev og Falkerslev, [død 10.3.1712]. B:
2) halvbror Anders Knudsen Assens, købmand i Nykøbing Falster, død, var g.m. [Marie Jørgensdatter, skifte 28.5.1741 lbnr.438]. 2B:
a Karen Assens g.m. Hans Henrik Hansen, skovrider i Mårum i Kronborg amt
b Sofie Amalie Assens g.m. [Frederik Samuelsen] Jahn, præst i Kølstrup og Agedrup på Fyn
3) halvbror Iver Knudsen Assens, præst i Gamborg på Fyn, [skifte Vends herred gejstlig 20.7.1759 lbnr.96], var g.m. [Maria Cathrine Christensdatter Luja, død 1759]. 2B:
a Rasmus Winther Assens 25, student på Akademiet i København
b Hans Christoffer Assens 20, bagersvend i Odense
4) halvsøster Else Kirstine Knudsdatter Assens, død, var g.m. Oluf [Lauridsen] Brasen, præst i [Sønder] Kirkeby [og Sønder Alslev] på Falster [død 1.3.1748]. 5B:
a Hans Christoffer Brasen, på de lange rejser
b Mathias Brasen, på de lange rejser
c Karen Margrethe Brasen i København
d Inger Marie Brasen, i København
e Margrethe Hedvig Brasen på Møn.
Desuden nævnes afdødes farbror Gustav [Simonsen] Aarhus, præst i Ebeltoft [og Dråby, skifte Mols herred gejstlig 13.2.1738 lbnr.28, var g.m. Anne Dorthe Schmidt]. 3B:
a Henrik Schmidt Aarhus
b Charlotte Amalie Aarhus g.m. Tim, byskriver i Frederiksborg
c Simon Peder Aarhus i Skallebjerg i Vissenbjerg sogn på Fyn.
Testamente af 10.10.1768.

802 Frederik Johansen Rothe, møller i møllen på Lindeskov mark i Nykøbing Falster. 20.4.1770, fol.650B.
E: Kirsten Henriksdatter. LV: Peder Lind, pottemager. B:
1) Kirstine Hedvig Frederiksdatter, født efter fars død. 11 dage gammel den 28.9.1770.
FM: Hans Mengel.
Desuden nævnes afdødes bror Michael Rothe i Halsted mølle.

803 Peder Mortensen Lerche, skomager i Nykøbing Falster, der døde 20.4.1770, fol.664.
Arvinger kendes ikke.

804 Gertrud i Nykøbing Falster. 27.4.1770, fol.668.
Enke efter Anders Madsen, snedkersvend.
Første ægteskab med [Rasmus] Degn. B:
1) Hans Rasmussen Degn i Jylland
2) Karen Rasmusdatter g.m. Laurids Nielsen, skomager i Nysted.

805 Samuel Nobelin i Nykøbing Falster. 10.6.1770, fol.668B.
Af børn angives B:
1) Isak Nobelin, første lektiehører i Nykøbing Falster latinskole.

806 Christen Christensen, murer i Nykøbing Falster. 19.6.1770, fol.668B.
E: Lisbeth Hermansdatter. LV: Peder Lind, pottemager.
Første ægteskab med Barbara [Marie] Jørgensdatter [Kiødt, skifte 4.5.1768 lbnr.767]. B:
1) Gertrud Marie Christensdatter 12
2) Johanne Christensdatter 8
3) Christiane Christensdatter 5
4) Hans Jørgen Christensen 4, der døde.
FM: morbror Valentin Kiødt

807 Niels Basse fra Nysted, der døde i Nykøbing Falster. 16.12.1770, fol.676.
Registrering af ejendele.
Skiftet overføres til magistraten i Nysted.

808 Elisabeth Kirstine Bild i Nykøbing Falster. 10.10.1770, fol.676.
E: Thomas Palle. B:
1) Morten Thomsen 13, på opfostringshuset i København.
2) Jens Thomsen 6.
FM: Hans Skaarup, feldbereder.

809 Mette Helene Tersling i Nykøbing Falster. 1770, fol.677B.
E: Christian Hincheldey.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1770.

810 Inger Nielsdatter i Nykøbing Falster. 16.1.1771, fol.678.
E: Hans Christiansen, drejer.
Afkald dateret Nakskov 22.1.1771 fra A:
1) bror Rasmus Nielsen
2) bror Oluf Nielsen
3) søster Karen Nielsdatter
4) halvsøster Luttemille Pedersdatter
5) halvsøster Anne Pedersdatter.

811 Johanne [Marie Pedersdatter Lund] i Nykøbing Falster. 31.1.1771, fol.679.
Enke efter Mogens [Nielsen]. B:
1) Niels Mogensen Lund, skoleholder i Toreby
2) Karen Marie Mogensdatter 21
3) Frederikke Mogensdatter 13.

812 Rasmus Hansen, tømrersvend i Nykøbing Falster. 5.2.1771, fol.679.
E: Anne Christine Madsdatter. A:
1) bror Peder Myssen i Hullebæk [i Systofte sogn]
2) søster Karen Hansdatter, [skifte 23.2.1751 lbnr.502], var g.m. Aage Poulsen. 1B:
1) Hans Aagesen 20.

813 Peder Nikolajsen, skomager i Nykøbing Falster. 14.2.1771, fol.680.
E: Anne Nielsdatter. LV: Oluf Lauridsen, skomager. B:
1) Niels Pedersen 8.
FM: Mathias Piper, skomager.

814 Karen Mortensdatter i Nykøbing Falster. 22.2.1771, fol.681.
Enke efter Poul Nikolajsen, skomager, [skifte 29.11.1768 lbnr.787]. B:

1) Anne Malene Poulsdatter 32, i København
2) Regine Poulsdatter, g.m. Hans Christian i København
3) Nikolaj Poulsen, på stedet
4) Margrethe Marie Poulsdatter 23, i Stubbekøbing
5) Maren Poulsdatter 20, i København
6) Cathrine Poulsdatter 17.
FM: Peder Jensen, væver.

815 Dorthe Lisbeth Sædding i Nykøbing Falster. 5.3.1771, fol.681B.
E: Johan Bernt Kjeldskov, snedker. A:
1) mor Anne Christiansdatter g.m. Christen Pedersen, væver i Nakskov
Mors første ægteskab med [Jørgen Pedersen, skifte Nakskov 15.6.1752 lbnr.1780]. B:
1) bror Peder Jørgensen, tømrer, død. 2B:
a [Margrethe Pedersdatter]
b [Gertrud Pedersdatter]
2) bror Jens Jørgensen, snedker i Sakskøbing
3) søster Ingeborg Magdalene Jørgensdatter g.m. Bendix Andreassen, skrædder i Nakskov
4) søster Sidsel Cathrine Jørgensdatter g.m. [Isak Nobelin, hører i Nykøbing Falster latinskole]
5) søster Anne Kirstine Jørgensdatter g.m. Frederik Møller i Nysted.

816 Peder Frederiksen i Nykøbing Falster. 12.4.1771, fol.685B.
E: Johanne Sofie Dichmann. LV: Christian Holm. B:
2) Marie Margrethe Pedersdatter 8
3) Carl Frederik Pedersen 4
4) Andreas Rosenvold Pedersen 2½.
FM: Oluf Lauridsen, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Birgitte Pedersdatter.

817 Kirsten Nielsdatter, ugift i Nykøbing Falster. 30.5.1771, fol.686.
Uden ægteskab B:
1) Margrethe, gift i København.

818 Søren Sørensen Mørch, handskemagersvend i Nykøbing Falster. 6.7.1771, fol.686B.
Der skal være arvinger i Ålborg, hvis navne ikke kendes.

819 Oluf Becher, knapmager i Nykøbing Falster. 3.9.1771, fol.686B.
E: Anne Marie Pedersdatter Dahm. LV: Peder Lind, pottemager. B:
1) Marie Elisabeth Olufsdatter 4.
FM: Niels Mortensen, skrædder.

820 Niels Mathiassen, skomager i Nykøbing Falster. 8.9.1771, fol.687B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Theophilus Hansen, skomager. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 3.
FM: Christen Jørgensen, skipper.

821 Anders Tustrup i Nykøbing Falster. 1771, fol.687B.
E: Cecilie.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1771.

822 Oluf [Hansen] Thuesen, købmand i Nykøbing Falster, der døde 15.11.1769, fol.688.
E: Inger [Thomasdatter] Reimer. LV: Green, landsdommer. B:
5) Anne Margrethe Thuesen 4
6) Henrik Thuesen 3
7) Frederikke Christiane Thuesen 16 uger.
Første ægteskab med Anne Margrethe [Jacobsdatter Bliskov, død 1760]. B:
1) Oluf Thuesen, købmand i Bergen i Norge
2) Hans Thuesen, købmand
3) Knud Thuesen
4) Marie Dorthe Thuesen, [skifte 22.12.1766 lbnr.752], var g.m. Casper [Nielsen] Vandel, købmand. 11B:
a Anne Lucie Vandel 23, g.m. Christen Pedersen Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted
b) Christence Marie Vandel 22
c Niels Vandel 21
d Oluf Vandel 20
e Peder Vandel 19
f Hans Vandel 17
g Jens Vandel 13
h Casper Vandel 10
i Henrik Vandel 8
j Thomas Vandel 7
k Marie Dorthe Vandel 5.
Desuden nævnes enkens bror Laurids [Thomsen] Reimer, [amdamsfabrikant] i Nysted.
Litteratur: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer ved Gregers Hansen i: Personalhistorisk tidsskrift 1976 side 47-74, heri side 59: Inger Reimer.

823 Niels Jensen, købmand i Nykøbing Falster. 1.7.1771, fol.711B, næste protokol fol.1B.
E: Anne [Nielsdatter Vandel]. LV: Casper Vandel. B:
4) Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Laurids [Jensen] Reimer, [købmand] i Maribo
5) Jens Nielsen 20.
Første ægteskab med Anne Siø. B:
1) Niels Nielsen Siø på Fejø
2) Inger Cathrine Nielsdatter g.m. Møller, byfoged i Sakskøbing
3) Anne Nielsdatter g.m. Oluf Jensen på Fejø, begge døde. 3B:
a Jens Olufsen 25
b Niels Olufsen 20
c Rasmus Olufsen 15.Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1772-1781

824 Johan Didrik Siemsen, købmand i Nykøbing Falster. 4.11.1771, fol.7.
E: Anne Margrethe. LV: Dines [Børgesen] Pontoppidan, kapellan i Nykøbing Falster og Systofte. B:
2) Kirsten Siemsen 11.
Første ægteskab med [Anne Sofie Jacobsdatter Sørensen, skifte 9.9.1754 lbnr.538]. B:
1) Margrethe Magdalene Siemsen 23.
FM:
1 Niels Schierning, købmand
2 Hans Thuesen, købmand.

825 Peder From i Nykøbing Falster. 14.1.1772, fol.15.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Carl Huusher.
Arvinger kendes ikke.

826 Niels Christensen Krag, feldbereder i Nykøbing Falster. 25.1.1772, fol.17B.
E: Else Kirstine Pedersdatter. LV: Peder Lind, pottemager.
Første ægteskab med [Anne Helene Wichmann, skifte 28.3.1768 lbnr.773]. B:
1) Christen Nielsen Krag 17.
FM: Hans Kaare.

827 Jørgen Isaksen, skibsmand i Nykøbing Falster. 13.2.1772, fol.25B.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Peder Nielsen Helt, skibsmand.
Første ægteskab med [Johanne Cathrine Danielsdatter, skifte 2.6.1764 lbnr.697]. B:
1) Isak Jørgensen 11.
FM: Niels Andersen Normann.

828 Michael Jørgensen i Nykøbing Falster. 23.2.1772, fol.28.
A:
1) bror eller brors barn i Kraghave, hvis navn ikke angives.

829 Bente Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 26.2.1772, fol.28.
E: Peder Jensen Tønne, væver. A:
0) mor [Maren Jørgensdatter, begravet Maribo 3.7.1767]. E: Johan Henrik Schultz i Maribo, der lever
1) bror Jens Lauridsen Holck, væver i Nykøbing Falster
2) søster Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen, væver i Maribo
3) søster Karen Lauridsdatter 22, hos sin stedfar i Maribo.

830 Registrering i Nykøbing Falster. 25.4.1772, fol.30.
Registrering og auktion hos Hans Jørgensen Blom, der døde og hustru Barbara Eva Christoffersdatter, der begge var grebet i tyveri.

831 En fattig mand i Nykøbing Falster, der døde 25.2.1772, fol.31B.
Arvinger angives ikke, lige som afdødes navn ikke angives.

832 Anne Mortensdatter i Nykøbing Falster. 26.4.1772, fol.31B.
E: Peder Nielsen Helt, skibsmand. B:
1) Abigael Marie Pedersdatter 13
2) Niels Pedersen 12
3) Maren Kirstine Pedersdatter 8.
FM: Daniel Stabenius, væver.

833 Anne Kirstine Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 11.5.1772, fol.33B.
E: Peder Lind, pottemager. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter 10
2) Anne Lisbeth Pedersdatter 6
3) Marie Benedikte Pedersdatter 6 uger.
FM: Svend Schmidt, glarmester.

834 Kirsten Henriksdatter i Nykøbing Falster. 15.6.1772, fol.35B.
Enke efter Frederik Johansen Rothe, møller i møllen på Lindeskov mark, [skifte 20.4.1770 lbnr.802]. B:
1) Kirstine Hedvig Frederiksdatter Rothe 2½.
FM: Peder Sørum, byskriver.

835 Maren Mortensdatter i Nykøbing Falster. 23.6.1772, fol.41B.
E: Oluf Laurids Sivertsen, skomager. B:
1) Ellen Cathrine Olufsdatter 9½.
FM: Niels Laurids Sivertsen, skomager.

836 Jørgen Davidsen i Nykøbing Falster. 4.7.1772, fol.43B.
A:
0) forældre [David Henriksen, skifte 5.4.1736 lbnr.396 og Marie Jørgensdatter, skifte 28.5.1741 lbnr.438]
1) søster Anne Kirstine Davidsdatter, enke efter Vincent Thue, [skifte 6.11.1765 lbnr.735]
2) søster Cathrine Davidsdatter g.m. Carl Rech, skytte på Rudbjerggård [i Tillitse sogn]
3) søster Margrethe Davidsdatter, død. Af to ægteskaber B:
a David Hermansen 17
b Herman Nielsen Storm 12
c Niels Nielsen Storm 10
Mors andet ægteskab med [Anders Knudsen Assens], død. B:
4) halvsøster Karen Assens g.m. Hans Henrik Hansen, skovrider i Mårum i Kronborg amt
5) halvsøster Sofie Amalie Assens g.m. [Frederik Samuelsen] Jahn, præst i Kølstrup og Agedrup på Fyn.

837 Else Christence Hansdatter i Nykøbing Falster. 5.7.1772, fol.45B.
E: Hans Christian Modom, skibsmand. A:
1) forældre Niels Jensen Trane, skomager i Maribo og hustru. Afkald Maribo 27.10.1772.

838 Anne Marie [Iversdatter] Terkildsen i Nykøbing Falster. 22.7.1772, fol.47B.
E: Svend Rasmussen, klejnsmed, der er "undveget".
Første ægteskab med [Enevold Rasch, skifte 12.5.1757 lbnr.568. B:
1) Anne Margrethe Enevoldsdatter 26, i Holsten
2) Anne Marie Enevoldsdatter 23
3) Iver Enevoldsen 20, murerlærling.
LV: Lave Thomsen, grovsmed.

839 Karen Andersdatter i Nykøbing Falster. 17.10.1772, fol.51B.
E: Rasmus Jensen, daglejer. B:
1) Jens Rasmussen
2) Hans Rasmussen
3) Maren Rasmusdatter.
FM: Hans Christensen Lerche.

840 Martin Hammer, hattemager i Nykøbing Falster. 19.4.1773, fol.52B.
E: Margrethe Kirstine. LV: Theophilus Hansen, skomager. B:
1) Martin Dichmann Hammer 28, stud. theol. i København
2) Anne Mette Hammer 25.
FM: Andreas Svane, handskemager.

841 Øllegaard Hald, ugift i Nykøbing Falster. 22.5.1773, fol.56B.
A:
0) forældre [Laurids Pedersen Hald, vandmøller og tømrer ved Nykøbing Falster slot, død ca. 1720 og Anne Simonsdatter From, død 23.11.1736, trolovet 11.9.1720 med Gabriel Frandsen Bold, rådmand i Nykøbing Falster, død 1757]
1) bror Peder [Lauridsen] Hald, byskriver i Nykøbing Falster, [skifte 4.1.1748 lbnr.461]. 1B:
a Martha [Lorentse] Hald
2) søster Bodil [Lauridsdatter] Hald, [død 25.1.1747], var g.m. [Johan Henrik Abrahamsen] Schrøder, præst i Vålse, [død 27.5.1758]. 4B:
a Anne Christine Schrøder g.m. [Martin Didrik Sørensen] Viberg, degn i Nørre Vedby og Nørre Alslev
b Birgitte Cathrine Schrøder, enke efter Andreas [Schumacher] Wulff, skipper,[skifte 14.4.1768 lbnr.779]
c Laurentse Schrøder g.m. Ebbe Ebbesen, degn i Kastrup ved Vordingborg
d Malene Cathrine Schrøder g.m. Niels Viborg på Assistenshuset i København
3) søster Giorel Kirstine Hald, død, var g.m. Frederik [Johan Falchersen] Bøgh, degn i Torkilstrup. 6B:
a Christian Bøgh, hyrekusk i København
b Cathrine Margrethe Bøgh g.m. [Morten Erlandsen] Berg, degn i Torkilstrup
c Martha Bøgh, død [8.11.1765], var g.m. Falch [Johansen] Skytte, degn i Tingsted. 1B:
1 Giorel Skytte
d Agathe Bøgh g.m. Nikolaj Cort Holm, degn i Maglebrænde
e Else Christine Bøgh g.m. [Johan Albert] Jauchel, skomager i København
f Anne Christine Bøgh g.m. [Jacob] Abel, informator i Opfostringshuset i København
4) søster Inger Christine Hald, enke efter Welejus, magister i Nykøbing Falster.

842 Cathrine Dorthe Jensdatter [Bang] i Nykøbing Falster. 10.6.1773, fol.61.
E: Hans Christensen Lerche.
Første ægteskab med [Johan Beyer, bogbinder, skifte 30.5.1758 lbnr.611]. B:
1) Marie Beyer 30
2) Margrethe Dorthe Beyer g.m. Laurids Nielsen, bager.

843 Anne Nielsdatter i Nykøbing Falster, der døde 12.6.1773, fol.63.
E: Niels Laurids Sigvardsen, skomager. B:
2) Peder Nielsen, 8 dage, der døde.
Første ægteskab med Peder Nikolajsen, skomager, [skifte 14.2.1771 lbnr.813]. B:
1) Niels Pedersen 11.
FM: Mathias Piper, skomager.

844 Cecilie i Nykøbing Falster. 11.10.1773, fol.66.
Enke efter Anders Tustrup, skifte 1771 lbnr.821]. B:
1) Rasmus Tustrup, garver
2) Knud Tustrup 29, urtekræmmersvend
3) Jacob Tustrup 25, stud. theol.
4) Karen Tustrup
5) Else Christine Tustrup.
FM: Høfer, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 7.6.1771.

845 Birthe [Hemmingsdatter] i Nykøbing Falster, der døde 7.10.1773, fol.67.
Enke efter [Hans Andersen], vægter, [skifte 17.3.1757 lbnr.567].
Arvinger angives ikke.

846 Henrik Christian Pundt, skomager i Nykøbing Falster. 15.11.1773, fol.67B, 183.
E: Anne Cathrine Skytte. LV: Niels G. Schierning.
Første ægteskab med Dorthe Christiane Lauridsdatter. B:
1) Henrikke Eleonora Henriksdatter Pundt 5, der døde, skifte 14.8.1777, fol.183.
FM: fasters mand Svend Hasselstrøm.
Desuden nævnes første hustrus mor Maren Kirstine g.m. Georg Christian Ejlers, bogbinder.

847 Christoffer Oluf Klinge i Nykøbing Falster. 14.12.1773, fol.79.
E: Maren Kirstine Schmidt. LV: Jacob Pedersen, smed. A:
1) far Oluf Lauridsen Birch i Rødby.

848 Christine Magdalene [Thuesen] i Nykøbing Falster. 6.3.1774, fol.80.
Enke efter [Vilhelm Nikolaj] Gregersen, [skifte 30.4.1762 lbnr.657]. B:
1) Margrethe Elisabeth [Vilhelmsdatter] Gregersen.

849 Lorents Henrik Klein, [urmager] i Nykøbing Falster. 8.4.1774, fol.83.
E: Anne. LV: Peder Pontlitz, feldbereder. B:
1) Anne Sofie Klein g.m. Breuning, løjtnant i Nakskov
2) Anne Regine Klein 23
3) Lorents Henrik Klein 22
4) Louise Klein 21
5) Gotfred Henrik Klein 18
6) Frederik Klein 16
7) Hans Henrik Klein 13.

850 Lisbeth Thomasdatter i Nykøbing Falster. 30.4.1774, fol.88B.
E: Hans Hansen Geltzer, tømrer. A:
0) forældre [Thomas Hansen, skoleholder i Hjelm, skifte Musse herred gejstlig 13.3.1758 lbnr.122 og Inger Andersdatter Hjort, skifte Musse herred gejstlig 13.5.1754 lbnr.103]
1) bror Jacob Thomsen, vægter i København
2) søster Anne Thomasdatter g.m. [Niels Rasmussen Lind,] feldbereder i Holbæk på Sjælland
3) søster Anne Elisabeth Thomasdatter, enke efter [Jens Svendsen] Clevin, degn i Flintinge, [skifte Musse herred gejstlig 27.8.1749 lbnr.88]
4) Bodil Thomasdatter, død. [Uden ægteskab] 1B:
a Mette Marie.
FM: Niels Kronberg.

851 Johan Christoffer von Westen til Vestensborg i Nykøbing Falster og Hvededal [i Nørre Vedby sogn]. 16.7.1775, fol.91, 102B.
Enke, hvis navn ikke angives.
Alle arvinger myndige.
Afdøde havde været apoteker i Odense.

852 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Falster. 28.11.1774, fol.91B.
E: Niels Rasmussen Højer, snedker. B:
1) Fro Nielsdatter.
FM: Hans Christensen Lerche, bogbinder.
(Se skifte efter afdødes far Peder Sørensen, skrædder i Sakskøbing 21.9.1756 lbnr.126).

853 Anne Cathrine i Nykøbing Falster. 12.9.1774, fol.92B.
E: Peder Stibschmann, dragon ved det Sjællandske gevorbne dragonregiment.
[Af første ægteskab] B:
1) Johan Josef Fraicht
2) Ann Cathrine Fraicht.

854 Lorents Henrik Warschau, kirurg i Nykøbing Falster. 19.11.1774, fol.92B.
Enke i Odense, hvis navne ikke angives. LV: Hans Christian Møller.
Arvinger angives ikke.

855 Karen [Paaskesdatter] i Nykøbing Falster. 24.12.1774, fol.93B.
Enke efter [Peder Lauridsen] Hald, byskriver, [skifte 4.1.1748 lbnr.461]. B:
2) Martha Lorentse Hald.
FM: Jacob Kølle.
Første ægteskab med Høfding, birkeskriver. B:
1) Christiane Høfding.

856 Anne Magdalene i Nykøbing Falster. 31.12.1774, fol.99.
Enke efter Hans Pedersen Lollike. A:
1) Morten Gøttrup, som eneste arving efter testamente konfirmeret 17.3.1775.

857 Anne Dorthe [Schott] i Nykøbing Falster. 5.1.1775, fol.99.
Enke efter Laurids Poulsen Martner, [toldforpagter]. B:
1) Jørgen Martner i København
2) Frederik Henrik Martner, stud. theol. i Skelby præstegård på Sjælland
3) Rasmus Martner, skoleholder i Gundslev på Falster,
død. 2B:
a Laurids Martner
b en datter, hvis navn ikke angives
4) Marie Kirstine Martner 23.

858 Mette Helene Tersling i Nykøbing Falster. 5.1.1775, fol.101B.
E: Christian Hincheldey, købmand. B:
1) Karen Rebekka Hincheldey 13
2) Anne Helene Hincheldey 12
3) Christiane Hincheldey 10
4) Laurentse Hincheldey 9
5) Georgine Hincheldey 4.
FM:
1 Hans Tersling til Vennerslund på Falster [i Stadager sogn]
2 Edvard [Edvardsen] Hincheldey, præst i Våbensted og Engestofte
3 Hans Bergeshagen Hincheldey til Egensegård [i Vålse sogn] på Falster, købmand i Nykøbing Falster.
Afdøde døde 29.8.1770.
Bevilling til uskiftet bo af 21.9.1770.
Samfrændeskifte 5.1.1775.

859 Kirsten Jensdatter Krag i Nykøbing Falster. 21.2.1775, fol.102B.
E: Morten Gøttrup, kobbersmed.
Testemente konfirmeret 17.3.1774.

860 Jens Meltoft, lods i Nykøbing Falster. 2.4.1775, fol.102B.
Enkemand efter [Anne Marie Andersdatter, skifte 16.10.1765 lbnr.729]. B:
1) Hans Christian Jensen Meltoft 19, i gørtlerlære.
FM: Hans Christensen Lerche.

861 Niels Pedersen Kiep, skomager i Nykøbing Falster. 26.4.1775, fol.106.
E: Marie Elisabeth Mathiasdatter. LV: Tustrup. B:
1) Anne Nielsdatter 19
2) Søren Nielsen 11
3) Mathias Nielsen 3.
FM: Oluf Lauridsen, skomager.

862 Thomas Svane, toldbetjent i Nykøbing Falster. 5.5.1775, fol.108.
E: Else Kirstine Hansdatter Samsing. B:
1) Anne Magdalene Thomasdatter.

863 Rasmus Pedersen, vognmand i Nykøbing Falster. 10.5.1775, fol.108B.
Arvinger angives ikke, da alle arvinger er myndige.

864 Margrethe Kirstine [Henriksdatter Hjort] i Nykøbing Falster. 15.5.1775, fol.108B.
Enke efter Martin [Dichmann] Hammer, [skifte 19.4.1773 lbnr.840]. B:
1) Martin Dichmann Hammer, [stud. theol.] i København
2) Anne Mette Hammer 29 g.m. [Niels Mathiassen] Winther, degn i Hullebæk [i Systofte sogn].
FM: Hans Christensen Lerche.

865 Birthe Lauridsdatter i Nykøbing Falster. 15.5.1775, fol.109.
E: Christen Christensen Gaard, murersvend i Nykøbing Falster. B:
1) Laurids Christensen
2) Kirsten Christensdatter
3) Otto Christensen 8.
FM. Niels Kronberg, sadelmager.

866 Peder Joensen Harm i Nykøbing Falster. 17.5.1775, fol.110.
E: Maren Jensdatter. LV: Peder Lind, pottemager. B:
2) Kirsten Pedersdatter 12
3)Hans Jørgen Pedersen 8.
FM: Hans C. Hofmann, slagter.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 7.7.1759 lbnr.609]. B:
1) Peder Pedersen, murersvend.

867 Mathias Lauridsen, daglejer i Nykøbing Falster. 17.5.1775, fol.113.
E: Marie Madsdatter. LV: Casper Vestenfelt, feldbereder. B:
1) Margrethe Mathiasdatter 8
2) Maren Kirstine Mathiasdatter 5
3) Barbara Mathiasdatter 2.
FM: Niels Olufsen, daglejer.

868 Dorthe [Kirstine Rendt] i Nykøbing Falster. 19.5.1775, fol.113B.
Enke efter Christian Langbeen, [skifte 3.11.1764 lbnr.700]. B:
1) Anne Elisabeth Christiansdatter 17.
FM: Kneytel, anden lektiehører i Nykøbing Falster latinskole.

869 Niels Sørensen Vejle i Nykøbing Falster. 23.5.1775, fol.114B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Peder Ling. B:
1) Vilhelm Nielsen Vejle 9.
FM: Oluf Jørgensen Holm, skomager.

870 Else Marie Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 31.5.1775, fol.117B.
E: Hans Lauridsen Holm.
Arvinger kendes ikke.

871 Anne Marie Braun, ugift i Nykøbing Falster. 7.7.1775, fol.118B.
Arvinger kendes ikke.

872 Hans Olufsen Thuesen, købmand i Nykøbing Falster. 23.9.1775, fol.119.
E: Anne Birgitte Jacobsdatter Sørensen Ruud. LV: Niels Schierning.
Testamente af 20.6.1774.

873 [Magdalene Christine von Lützow] i Nykøbing Falster. 21.11.1775, fol.121B.
Enke efter [Hans] Landorph, etatsråd, [skifte 4.5.1748 lbnr.478].
Arvinger angives ikke.

874 Frederik Green i Nykøbing Falster, vicelandsdommer i Lolland og Falster. 6.12.1775, fol.130.
E: Cathrine [Andreasdatter] Riegelsen. LV: Stampe til Skørringe. B:
1) Karen Green 31, forlovet med Bertel Seidelin, cand. theol.
2) Ursula Green, g.m. Jens Christian Gerlev, byfoged i Nysted, gift mod sine forældres vilje
3) Peder Neve Green 19.
FM:
1 Peder Testrup til Vennerslund
2 Mathias Testrup, amtsforvalter.
Desuden nævnes [Poul Moth Testrup], præst i Østofte g.m. enkens søster [Anne Riegelsen].
Afdøde døde 21.2.1775.
Bevilling til uskiftet bo af 26.4.1765.
Samfrændeskifte 6.12.1775.

875 Oluf Frederiksen, skrædder i Nykøbing Falster.
En, hvis navn ikke angives.
Arvinger kendes ikke.

876 Søren Conrad Krøyer, skrædder i Nykøbing Falster. 21.2.1776, fol.133B.
E: Johanne Marie Villumsdatter. LV: Rasmus Tustrup. B:
1) Søren Conrad Krøyer, 9 uger den 24.5.1776.
FM: Hans Christensen Lerche.

877 Maren Eriksdatter i Nykøbing Falster. 10.3.1776, fol.136.
E: Johan Kruse, handskemager. B:
1) datter, død. 1B:
a Niels Frederiksen Kruse 17.
FM: Andreas Svane, handskemager.

878 Peder Jensen Buddeke i Nykøbing Falster. 22.4.1776, fol.137B.
E: Karen Mogensdatter. LV: Anton Dam. B:
5) Carl Frederik Pedersen 11.
FM: Peder Jensen, væver.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 17.3.1757 lbnr.583]. B:
1) Jens Pedersen, matros i København
2) Mette Marie Pedersdatter, g.m. en degn i Jylland
3) Hans Pedersen i København
4) Johannes Pedersen, klejnsmed, uvist hvor.

879 Jacob Pauli, skrædder i Nykøbing Falster. 28.4.1776, fol.139.
E: Elisabeth Christensdatter. A:
1) bror Johan Pauli, doktor medicinæ i København.

880 Kirsten i Nykøbing Falster. 4.5.1776, fol.139B.
Enke efter Rasmus Pihl, død fornylig.
Hans A:
Hans første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 30.8.1766 lbnr.748]. B:
1) Bodil Marie Rasmusdatter Pihl g.m. Niels Johansen, rebslager.
Hendes A:
1) søster, død. 1B:
a Dorthe Pedersdatter g.m. Peder Nielsen, smed i Øverup [i Tingsted sogn].

881 Bodil Kirstine Christiansdatter i Nykøbing Falster. 28.5.1776, fol.144B.
E: Valentin Kiødt, slagter. B:
1) Barbara Valentinsdatter 4
2) Christian Valentinsen 2
3) Karen Valentinsdatter 3 uger.
FM: Svend Hasselstrøm, skomager.

882 Johanne [Dorthe] Kiep i Nykøbing Falster. 28.5.1776, fol.148.
Enke efter Gotfred Henriksen Gymoes, [skifte 25.11.1765 lbnr.734]. B:
1) Gotfred Gotfredsen Gymoes 10.
FM: Didrik Christiansen, bødker.

883 Hans Hansen Geltzer, tømrer i Nykøbing Falster. 29.6.1776, fol.154.
Enkemand efter [Lisbeth Thomasdatter, skifte 30.4.1774 lbnr.850].
Arvinger angives ikke.

884 Anne i Nykøbing Falster. 26.7.1776, fol.159.
Enke efter Lorents Henrik Klein, urmager, [skifte 8.4.1774 lbnr.849]. B:
1) Anne Sofie Klein g.m. Breuning, løjtnant
2) Anne Regine Klein 32
3) Lorents Henrik Klein 28, stud. theol. i København
4) Anne Louise Klein 29
5) Johan Gotfred Klein 24
6) Frederik August Klein 22
7) Hans Henrik Klein 18.
FM: Peder Pontlitz, feldbereder.

885 Testamente i Nykøbing Falster. 1776, fol.163.
Testamente af 12.1.1750 for Christen Hansen Sæby, skipper og hustru Anne Elisabeth Christensdatter Haagen.

886 Anne Sofie Klein i Nykøbing Falster. 8.11.1776, fol.164.
E: Breuning, løjtnant. B:
1) Christian Frederik Breuning 17
2) Lorents Gotfred Breuning 14
3) Henriette Sofie Breuning 13
4) Anne Regine Breuning 11
5) Anne Kirstine Breuning 8
6) Cathrine Margrethe 2½.

887 Elisabeth Christensdatter i Nykøbing Falster, der døde 13.2.1777, fol.164.
Enke efter Jacob Pauli, skrædder, [skifte 28.4.1776 lbnr.879]. A:
1) søster Anne Marie Christensdatter, [skifte 3.6.1766 lbnr.746]. Var sidst g.m. Henrik Pundt. Første ægteskab med [Aage Treibler]. 1B:
a Cecilie Marie Aagesdatter Treibler g.m. Oluf Olufsen, skomager i Stubbekøbing
2) halvsøster Johanne Jørgensdatter, død. E: Mikkel Born i Stubbekøbing. 9B:
a Jørgen Mikkelsen, spækhøker i Teglgårdsstræde 214 i København
b Christen Mikkelsen, i en gård to mil fra København
c Poul Mikkelsen, musketer i København
d Johan Born i Ravnsø [i Nørre Alslev sogn]
e Anne Kirstine Mikkelsdatter g.m. Johan Møller, postbud i København
f Marie Elisabeth Mikkelsdatter g.m. Hans Jensen, spækhøker i København
g Kirsten Mikkelsdatter g.m. Johan Scharnhorst, murersvend i København
h Barbara Mikkelsdatter g.m. Søren Lauridsen, smedesvend i København
i Karen Mikkelsdatter, uvist hvor
3) halvsøster Karen Jørgensdatter g.m. Hans Nielsen, smed i Lejbølle på Langeland på Banner Kaas gods. 8 B:
a Niels Hansen, rytter
b Jørgen Hansen, rytter
samt 6 sønner.
Desuden nævnes afdødes mands bror Johan Pauli.

888 Jens Mikkelsen, hattemager i Nykøbing Falster. 13.5.1777, fol.176.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Christensen Lerche. B:
1) Anne Johanne Jensdatter i København.
FM: Søren Nielsen, klejnsmed.

889 Gertrud Cathrine Hansdatter i Nykøbing Falster. 18.6.1777, fol.178.
E: Christen Svendsen Bruun, skomager. A:
1) bror Hans Christian Hansen, væver i Byskov [i Ønslev sogn]
2) halvsøster Sidsel Marie Hansdatter 39.

890 Niels Mortensen, skrædder i Nykøbing Falster. 26.6.1777, fol.179B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Andreas Sørensen Svane, handskemager. B:
1) Morten Nielsen 11.
FM: Christian Holm, hjulmand.

891 Hans Christian Zindhoff i Nykøbing Falster. 4.8.1777, fol.181.
E: Kirstine Magdalene. LV: Didrik Christiansen. B:
1) Johanne Cathrine Hansdatter 21
2) Anne Marie Hansdatter 19.
FM: Jens Holck.

892 Johanne Henriksdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 28.10.1777, fol.185B.
A:
1) søster Birthe Henriksdatter g.m. Mikkel Christensen i Tingsted
2) søster Christine Henriksdatter, død. 1B:
a Hedvig
3) søster, død. E: Niels Andersen Rommer på Hasselø. Børn, hvis navne ikke angives
4) søster Maren Henriksdatter, død, var g.m. Rasmus Tustrup. 2B: 2 sønner, hvis navne ikke angives.

893 Else Christence Suhr, ugift i Nykøbing Falster. 16.8.1777. fol.187B.
A:
0) forældre Jochum [Brochdorf Berntsen] Suhr, præst i Utterslev. [død 26.9.1767 og Margrethe Nielsdatter Vandel, død 1769]
1) bror [Niels Bernt] Suhr, landsdommer på Sankt Croix i Vestindien
2) bror Carl Vilhelm Suhr, i Nakskov latinskole
3) bror Johan Frederik Suhr, ugift i Nakskov
4) søster Sofie Amalie Suhr g.m. Lorents [Jacob Christiansen] Benzon, præst i Vestenskov og Kappel.
Fars første ægteskab med [Johanne Clausdatter Top, død 1746]. B:
5) halvbror Claus Suhr, købmand i Nakskov
6) halvsøster Kirsten Suhr på Knuthenborg
7) halvsøster Cathrine Margrethe Suhr g.m. Didrik Hellesen i Vestenskov
8) halvsøster Sofie Suhr g.m. Giørtz, kontrollør i Nykøbing Falster.
Afdøde døde hos sin moster [Anne Nielsdatter Vandel], enke efter Niels Jensen, [skifte 1.7.1771 lbnr.823].

894 Bernhard Henrik Fassel i Nykøbing Falster. 14.1.1778, fol.191B.
E: Cathrine Jensdatter. LV: Rasmus Tustrup.
Arvinger kendes ikke.

895 Peder Schiøtt, vægter i Nykøbing Falster. 23.2.1778, fol.192.
E: Lucie Andersdatter. LV: Rasmus Tustrup. B:
1) Michael Henrik Schiøtt, matros i Hesnæs [i Åstrup sogn]
2) Anne Kirstine Pedersdatter 28.

896 Erik Pedersen Grøn, møller i Nykøbing Falster. 1.4.1778, fol.194B.
E: Karen Andersdatter. LV: Rasmus Tustrup. B:
1) Johanne Malene Eriksdatter 9
2) Maren Grethe Eriksdatter 5
3) Dorthe Kirstine Eriksdatter 3.
FM: Oluf Holst.

897 Johan Christoffer Huusher i Nykøbing Falster, ugift mønsterskriver ved Det lollandske Indrulleringsdistrikt, [begravet 23.5.1778], fol.197B.
Testamente af 28.2.1776. A:
1) bror Frederik Carl Huusher i Nykøbing Falster.

898 Knud Kjærulf, birkedommer i Nykøbing Falster, [begravet 27.5.1778], fol.199.
E: Engel Margrethe Hincheldey.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1778.

899 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Falster. 27.8.1778, fol.199B.
E: Jacob Jacobsen Svendsen, murer.
Første ægteskab med Johan Rasmussen [Møller], skibsmand, [skifte 30.5.1758 lbnr.596]. B:
1) Rasmus Johansen Møller 21, discipel i Nykøbing Falster latinskole.

900 Cathrine Marie i Nykøbing Falster. 12.11.1778, fol.204.
Enke efter Laurids Muuch, skriver hos justitsråd Monrad. A:
1) bror Anders Lauridsen Muuch, tømrersvend i Helsingør
2) Jørgen Lauridsen Muuch på Nebøllegård [i Nørre Kirkeby sogn] på Falster.

901 Christen Sørensen Møller i Nykøbing Falster. 23.1.1779, fol.205.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Valentin Kiødt, slagter. B:
1) Johanne Elisabeth Christensdatter 21
2) Morten Christensen Møller 19.
FM: Søren Nielsen, klejnsmed.

902 Kirstine Magdalene i Nykøbing Falster. 12.10.1780, fol.208.
E: Hans Christian Zindhoff. B:
1) Johanne Cathrine Hansdatter 24
2) Anne Marie Hansdatter 21.
FM: Jens Holck, væver.

903 Jørgen Jørgensen, pottemager i Nykøbing Falster. 8.12.1780, fol.211.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Rasmus Tustrup. B:
1) Maren Jørgensdatter 6
2) Mette Cathrine Jørgensdatter 3.
FM: Mathias Lemmiche, væver.

904 Niels Jensen Lind, matros på Holmen i København. 9.4.1779, fol.213.
E: Cathrine, jordemoder i Nykøbing Falster. LV: Niels Olufsen, avlsmand. B:
1) Svend Nielsen Lind 26, skomagersvend i Sakskøbing
2) Hans Christian Nielsen 24, snedkersvend i Nykøbing Falster.
Afdøde døde 13,10,1772 på et vagtskib ved Helsingør.

905 Karen Hansdatter i Nykøbing Falster. 17.4.1779, fol.214.
E: Oluf Hansen Galle, kornmåler. A:
1) søster Anne Hansdatter g.m. Oluf Andersen Kanniche i Sønder Ørslev på Nykøbing Falster Hospital gods.

906 Johanne Kirstine Jensdatter i Nykøbing Falster. 25.7.1779, fol.215B.
Enke efter Jacob Møller. B:
1) Anne Margrethe Jacobsdatter 24½
2) Anne Marie Jacobsdatter 17.

907 Maren Hansdatter i Nykøbing Falster. 9.9.1779, fol.216B.
E: Mathias Piper. B:
1) Else Mathiasdatter 29, i København
2) Anne Cathrine Mathiasdatter 27, i København
3) Maren Kirstine Mathiasdatter 17, i København
4) Jacob Mathiassen 15.
FM: Rasmus Tustrup.

908 Malene Sibylle Martner i Nykøbing Falster. 7.11.1779, fol.219.
E: Wohlrat Ømche.
Første ægteskab med Jens Joensen, [skifte 4.1.1764 lbnr.693]. B:
1) Karen Marie Jensdatter g.m. Niels Siø på Fejø
2) Joen Jensen Joensen, landmåler i København.

909 Marie Madsdatter i Nykøbing Falster. 26.6.1780, fol.220B.
E: Jørgen Sørensen. B:
1) Mads Jørgensen 8.
FM: Jørgen Hansen Ostenfeld, hattemager.

910 Martha Zachariassen i Nykøbing Falster. 26.9.1780, fol.221, næste protokol side 109.
E: Otto Christian Schmidt. B:
1) Christian Ottesen Schmidt.
FM: Morten Berg, degn i Torkilstrup. Enkemanden er forlovet med Karen Sofie Hansdatter, datter af afdøde Hans Rasmussen, sadelmager.
Bevilling til uskiftet bo af 21.7.1780.
Samfrændeskifte 26.9.1780.

911 Ida Sofie Wrede i Nykøbing Falster. 1.2.1781, fol.222.
Enke efter Gabriel Frandsen Boldt, rådmand.
Arvinger kendes ikke.

912 Margrethe Magdalene [Johansdatter] Siemsen i Nykøbing Falster. 24.3.1781, fol.227, 231.
E: Christian Laurentius Stadager, købmand. B:
1) Johan Jørgen Stadager 25 uger.
FM: født værge Eskild Stadager, købmand i Stubbekøbing.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1781.
Samfrændeskifte 30.7.1781.

913 [Helene] Margrethe Olufsdatter i Nykøbing Falster. 30.5.1781, fol.227B.
Enke efter Morten Drist.
Første ægteskab med [Peder Krøyer]. B:
1) Anders Pedersen Krøyer 26, student på Regensen i København
2) Birthe Marie Pedersdatter 26, i Nykøbing Falster Hospital
3) Marie Pedersdatter 22, i København.

914 Inger Cathrine i Nykøbing Falster. 16.8.1781, fol.228B.
E: Søren Lund, væver. B:
3) Johanne Lund 35, på stedet
4) Søren Lund, væver i Sønder Kirkeby
5) David Lund 28, på Næsbyholm på Sjælland
6) Sofie Lund 26, i København
7) Niels Lund 22, skomagersvend i Nysted.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jacob Kleinabel 40, handskemager i Nysted
2) Anne Sofie Kleinabel g.m. Henrik Holtmann, skrædder i København.

915 Andreas Sørensen Svane, handskemager i Nykøbing Falster. 24.8.1781, fol.229B.
E: Ellen Cathrine. LV: Hans Christensen Lerche. B:
1) Søren Andreassen Svane, handskemager
2) Karen Marie Andreasdatter g.m. Christensen, købmand
3) Ingeborg Andreasdatter 10.

916 Karen i Nykøbing Falster. 1.9.1781, fol.232.
Enke efter Peder Hansen, smed. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. en landsoldat i Gundsømagle
2) Niels Pedersen 19, i kobbersmedelære
3) Marie Pedersdatter 17.


Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1779-1789

917 [Cathrine Andreasdatter Riegelsen] i Nykøbing Falster. 8.6.1779, side 1.
Enke efter Frederik Green i Nykøbing Falster, [skifte 6.12.1775 lbnr.874]. B:
1) Karen Green g.m. Bertel [Clausen] Seidelin, præst i Slemminge og Fjelde
2) Ursula Green g.m. [Jens Christian] Gjerler, byfoged i Nysted
3) Peder Neve Green 22.

918 Anne [Hansdatter] i Nykøbing Falster. 27.2.1780, side 89.
Enke efter Hans [Jensen] Trap. B:
1) Maren Hansdatter Trap, enke efter [Johan Christian] Dorph, by- og rådstueskriver i Nakskov, [skifte Nakskov 4.1.1779 lbnr.2458]
2) Petronelle Hansdatter Trap 44
3) Knud Hansen Trap, degn i Tågerup
4) Gertrud Hansdatter Trap 41
5) Anne Marie Hansdatter Trap 38.
FM: Jens Holm, snedker.

919 Otto Christian Schmidt, skrædder i Nykøbing Falster. 17.10.1780, side 113.
E: Karen Sofie Hansdatter. LV: stedfar Didrik Christiansen, bødker.
Første ægteskab med Martha Zachariassen, [skifte 26.9.1780 lbnr.910. B:
1) Christian Ottesen Schmidt 16½.
FM: Morten Berg, degn i Torkilstrup.

920 Jørgen Josefsen i Nykøbing Falster. 16.1.1781, side 137.
A:
1) bror Laurids Josefsen
2) bror Oluf Josefsen, grovsmed i København
3) søster Anne Josefsdatter g.m. Søren Madsen i Tågense ved Nysted [i Nysted landsogn]
4) søster Bodil Josefsdatter, enke efter Niels Jørgensen i Tågense
5) søster Margrethe Josefsdatter g.m. Jørgen Hansen i Gerringe [i Tirsted sogn] ved Rødby
6) søster Karen Josefsdatter g.m. Jens Jørgensen, begge døde. 4B:
a Josef Jensen i Frejlev
b Jørgen Jensen i Vantore [i Nysted landsogn]
c Sidsel Jensdatter g.m. Johan Gotfred Hartmann i Nykøbing Falster
d Else Jensdatter i Vantore
7) søster Maren Josefsdatter, død, var g.m. Oluf Clemensen, skovfoged på Rabes gods. 2B:
a Sidsel Olufsdatter på Christiansholm
b Else Olufsdatter
8) søster Johanne Josefsdatter, død, var g.m. Jacob Nymann i Viet [i Tirsted sogn] ved Rødby. 5B:
a Oluf Jacobsen på Reventlow gods på Lolland
b Anne Jacobsdatter g.m. en anneksbonde i Sædinge
c Maren Jacobsdatter i Sædinge
d Else Jacobsdatter
e Sidsel Jacobsdatter.

921 Anne Lucie i Nykøbing Falster. 29.4.1781, side 157.
Enke efter Lindgaard. B:
1) Martin Lindgaard i København
2) Anne Birgitte Lindgaard g.m. Nürnberg Vight i København
3) Ulrikke Johanne Lindgaard g.m. Søren Sørensen, slagter i Nykøbing Falster.

922 [Anne Pedersdatter] i Nykøbing Falster. 31.5.1781, side 161.
Enke efter Niels Jensen, strandmøller, [skifte 15.5.1769 lbnr.794]. A:
1) søster Sidsel Pedersdatter g.m. Hans Andersen i Nørre Ørslev på Falster.

923 Laurids Sørensen Leegaard, strandinspektør i Nykøbing Falster. 13.8.1781, side 165.
E: Johanne. B:
1) Søren Leegaard 31, i London i England
2) Laurids Leegaard 29, uvist hvor
3) Christen Leegaard 25, i Rendsborg
4) Anne Marie Leegaard g.m. Søren Nielsen, klejnsmed i Nykøbing Falster.
I boet fines fæste- og skifteprotokol mm. for gods på Hasselø, søm afdøde ejede, samt udtog af nogle løse fæste- og skiftebreve.

924 Peder Lind, pottemager i Nykøbing Falster. 7.5.1782, side 201.
Enkemand efter [Anne Kirstine Rasmusdatter, skifte 11.5.1772 lbnr.833]. B:
4) Anne Dorthe Pedersdatter, i København
5) Anne Lisbeth Pedersdatter, på stedet.
[Første ægteskab med Anne Benedikte Hansdatter, skifte 9.6.1750 lbnr.493]. B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen Kvile i Stømsø i Norge.
[Andet ægteskab med Anne Hansdatter, skifte 24.4.1755 lbnr.546]. B:
2) Anne Benedikte Pedersdatter g.m. Christen Bruun, skomager
3) Christiane Pedersdatter, på stedet.

925 Anne Marie Nikolajsdatter i Nykøbing Falster. 10.10.1782, side 213.
E: Laurids Jensen, toldbetjent. B:
1) Jens Lauridsen 8.

926 Peder Sørum, byskriver i Nykøbing Falster, [begravet 13.9.1782], side 217.
E: Anne Cathrine Bonde.
Testamente af 6.9.1782.

927 Peder Andreassen i Nykøbing Falster, [begravet 9.12.1782], side 221.
E: Margrethe Jochumsdatter Berg.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1783.

928 Rasmus Pedersen Kæmpe i Nykøbing Falster. 202.1783, side 225.
E: Inger Jacobsdatter. LV: Niels Peder Jacobsen, smed. A:
1) søskendebarn Hans Hack på Hasselø
2) søskendebarn Peder Nielsen i Marrebæk [i Væggerløse sogn].

929 Maren Jørgensdatter i Nykøbing Falster. 7.3.1783, side 229.
E: Henrik Schiøtt, skrædder. B:
1) Hans Jørgen Schiøtt 9½
2) Jacob Schiøtt 4
3) Christian Schiøtt 1¼.

930 Theophilus Hansen Hammer, skomager i Nykøbing Falster. 13.3.1783, side 241.
E: Anne Marie [Nielsdatter]. LV: Svend Hasselstrøm, skomager. B:
1) Hans Christian Hammer, skomager
2) Else Theophilusdatter
3) Anne Marie Theophilusdatter 12.
FM: Mathias Lemmiche, væver.

931 Hans Ovesen, matros i Nykøbing Falster. 21.5.1783, side 249.
E: Anne Else [Eriksdatter] Blom. LV: Niels Johansen, rebslager. B:
1) Ove Hansen 3
2) Karen Ovesdatter.
FM: morfar Erik Blom, handskemager.
Afdøde døde 21.4.1783.

932 Jonathan Lilje, skrædder i Nykøbing Falster. 19.5.1783, side 253.
A:
0) forældre Jonas Jonathansen Lilje, skrædder i Sakskøbing, [død 1768] og Anne Margrethe Jacobsdatter Rosendal, [skifte Sakskøbing 30.4.1763 lbnr.174]
1) bror Jacob Lilje, skrædder i Maribo
2) søster Kirstine Marie Lilje g.m. Jens Christensen, skoleholder i Våbensted
3) søster Cathrine Hedvig Lilje g.m. Peder Andersen Schou, handskemager i Ringsted
4) søster Birthe Elisabeth Lilje g.m. Hans Christensen Lerche, bogbinder
5) halvsøster Anne Lilje g.m. Christoffer Heidelberg, møller i Keldernæs [i Stokkemarke sogn].

933 Claus [Frederiksen] Seidelin, apoteker i Nykøbing Falster. 16.7.1783, side 257.
E: Elisabeth Cathrine Wichmann. LV: bror Jørgen Wichfeld til Engestofte, landsdommer. B:
1) Bertel Seidelin, præst i Slemminge og Fjelde
2) hans Seidelin, apoteker i Nykøbing Falster
3) Maren Sofie Seidelin, skifte Nakskov 22.3.1768 lbnr.2204]m var g.m. [Georg Simon] Jessen, apoteker i Nakskov. 3B:
a Claus Jessen 25
b Elisabeth Cathrine Jessen 21
c Georg Jessen 20.
Arv i boet efter Frederik Seidelin efter testamente af 3.11.1735.

934 Hans Jepsen Kaare, købmand i Nykøbing Falster, [begravet 31.7.1783], side 281, næste protokol side 333, 335.
E: Marie Hansdatter [Sæby]. LV: [Henrik Christian Ludvigsen] Toxværd på Ludvigslund [i Ønslev sogn].
Testamente af 17.7.1783. A:
1) søster Karen Jepsdatter, død. 1B:
a Maren Christiansdatter g.m. Oluf [Rasmussen],smed i Kallø [i Tårs sogn]
2) søster Anne Marie Jepsdatter, død. 1B:
a Rasmus Hansen i Kallø
3) bror Rasmus Jepsen, død. 7B:
a Jeppe Rasmussen
b Kirsten Rasmusdatter
c Rasmus Rasmussen
d Anders Rasmussen
e Hans Rasmussen
f Peder Rasmussen
g Anne Rasmusdatter
4) bror Jørgen Jepsen, død. 1B:
a Kirsten Jørgensdatter g.m. Peder Hansen Møller i Soesmarke [i Majbølle sogn]
5) bror Peder Jepsen, død. 6B:
a Mads Pedersen i Tårs
b Kirsten Pedersdatter, enke i Majbølle
c Maren Pedersdatter g.m. Jacob Lauridsen, møller på Berritsgård
d Karen Pedersdatter g.m. Rasmus Knudsen i Kallø
e Margrethe Pedersdatter g.m. Rasmus Jensen i Tårs
f Jeppe Pedersen i Soesmarke.
Samfrændeskifte 14.1.1795.

935 Anne Dorthe i Nykøbing Falster. 12.8.1783, side 285.
E: Jens Lauridsen Holck. B:
1) Maren Margrethe Jensdatter 25.
FM: Hans Christensen Lerche, bogbinder.

936 Anne Cathrine i Nykøbing Falster. 4.8.1783, side 297.
Enke efter Peder Røhr. B:
1) Peder Otto Røhr, skoleholder i Strøby
2) Jacob Nikolaj Røhr på kongens fogedkontor i Assens på Fyn
3) Anne Ingeborg Røhr g.m. Hans Christian Meltoft, gørtler i Nykøbing Falster.

937 Niels Lauridsen Snogdal. bryggerkarl i Nykøbing Falster. 20.9.1783, side 309.
A:
1) far Laurids Nielsen Snogdal i Hanning, i anneksgården til Dejbjerg præstekald.
Afdøde døde 26.8.1783.

938 Johan Ehregott August Zeitz (Seitz), regimentfeltskær og licentiat medicinæ i Nykøbing Falster. 28.10.1783, side 321.
E: Maren Elisabeth. LV: Høfer, prokurator. B:
1) Adolf August Ferdinand Zeitz 16
2) Frederik Vilhelm Maximilianus Zeitz 12.
FM: Frederik Christensen, købmand.

939 Margrethe Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 4.1.1784, side 341.
E: Jens Hansen Kiep. A:
1) far Rasmus Husmand i Vantore.

940 Anne Marie [Nielsdatter] Jørgensen i Nykøbing Falster. 6.1.1784, side 345.
Enke efter Theophilus Hansen Hammer, [skomager, skifte 13.3.1783 lbnr.930]. B:
1) Hans Christian Hammer, skomager
2) Else Theophilusdatter 21
3) Anne Marie Theophilusdatter 13.
FM: Mathias Lemmiche, væver.

941 Oluf Laurids Sivertsen, [skomager] i Nykøbing Falster. 22.2.1784, side 353.
E: Kirstine Margrethe. B:
2) Maren Christine Olufsdatter 11
3) Anne Else Olufsdatter 7
4) Anne Andrea Olufsdatter
5) Laurentse Olufsdatter 1½.
FM: Oluf Hansen Holm, skomager.
Første ægteskab med [Maren Mortensdatter, skifte 23.6.1772 lbnr.835]. B:
1) Ellen Cathrine Olufsdatter 21 i København.

942 Kjeld Balslev i Nykøbing Falster. 1784, side 365.
E: Maren Kirstine.
Bevilling til uskiftet bo af 5.3.1784.

943 Johanne Sofie [Dichmann] i Nykøbing Falster. 8.3.1784, side 373.
Enke efter [Peder] Frederiksen, [skifte 12.4.1771 lbnr.816]. B:
1) Marie Margrethe Pedersdatter, i København
2) Carl Frederik Pedersen 20, i Svendborg på Fyn
3) Andreas Rosenvold Pedersen 15, i Nykøbing Falster latinskole.

944 Anne Cathrine Bonde i Nykøbing Falster. 17.4.1784, side 381.
Enke efter Peder Sørum, byskriver, [skifte 13.9.1782 lbnr.926].
Testamente af 6.9.1782.
Hans A:
1) bror Oluf Lauridsen i Frog i Norge
2) søster Anne Sofie Lauridsdatter g.m. Niels Flekhauge
3) søster Martha Lauridsdatter g.m. Niels Gundersen Wager
4) halvbror Rasmus Lauridsen Sørum, skrædder,
alle i Ringerike i Norge.
Hendes A:
1) søster Gundel Marie Bonde g.m. Jacob From senior, laborant i Altona.

945 Christian Pedersen, skomager i Nykøbing Falster. 8.5.1784, side 413.
E: Karen Margrethe. LV: Niels Johansen. B:
1) Anne Johanne Christiansdatter 11
2) Niels Christiansen 4
3) Peder Christiansen 1½.
FM: Christen Svendsen Bruun, skomager.

946 Niels Christoffersen i Nykøbing Falster. 23.5.1784, side 421.
A:
1) moster Maren Nielsdatter g.m. Jens Hansen i Skovby på Falster.
Attest fra præsten i Gundslev.

947 Anne Olufsdatter Schiønning i Nykøbing Falster. 29.5.1784, side 429.
E: Oluf Holst, snedker. B:
1) Caroline Kirstine Olufsdatter 11
2) Gerhard Schiønning Holst 6
3) Frederikke Olufsdatter 3.
FM: Christoffer Hjarnø.

948 Mathias Piper, skomager i Nykøbing Falster. 31.5.1784, side 437.
Enkemand efter [Maren Hansdatter, skifte 9.9.1779 lbnr.907]. B:
1) Anne Else Mathiasdatter g.m. Nikolaj Lundorph, skomager i København
2) Anne Cathrine Mathiasdatter, der ægter Andreas Pedersen i Nykøbing Falster
3) Maren Kirstine Mathiasdatter, i København
4) Jacob Mathiassen 21.

949 Knud Thuesen, ugift i Nykøbing Falster. 16.6.1784, side 445.
A:
0) forældre Oluf [Hansen] Thuesen, [skifte 15.11.1769 lbnr.822] og Anne Margrethe [Jacobsdatter Bliskov, skifte sluttet 16.12.1760]. B:
1) bror Oluf Thuesen, købmand i Bergen i Norge, død. 3B:
a Otto Thuesen 22, i Nykøbing Falster
b Anne Margrethe Thuesen, i Bergen
c Cathrine Thuesen, i Bergen
2) søster Marie Dorthe Thuesen, [skifte 22.12.1766 lbnr.752], var g.m. Casper [Nielsen] Vandel, købmand. 11B:
a Anne Lucie Vandel, [skifte Musse herred gejstlig 12.9.1776 lbnr.184. E: Christen Pedersen Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted. 2B:
1 Godske [Hans] Rud
2 Casperine [Marie Dorthe Anne Lucie] Rud
b) Christence Marie Vandel g.m. Paaske, by- og rådstueskriver i Stege på Møn
c Niels Vandel, klokker i Nykøbing Falster, død for nylig , hvis skifte ikke er afsluttet
d Oluf Vandel, uvist hvor
e Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
f Hans Vandel, kateket på Sankt Croix
g Jens Vandel, på Sankt Croix
h Casper Vandel i Nykøbing Falster
i Henrik Vandel 25, i Nykøbing Falster
j Thomas Vandel 24, farer på Kina
k Marie Dorthe Vandel i Nykøbing Falster.
Fars andet ægteskab med [Inger Thomasdatter Reimer]. E: Eskild Schierning. B:
3) halvsøster Anne Margrethe Thuesen 4
4) halvbror Henrik Thuesen 16
5) halvsøster Frederikke Christiane Thuesen
og
6) halvsøster Margrethe Gregersen i Nykøbing Falster Hospital.
Afdøde døde 28.8.1783.

950 Anne Jensdatter i Nykøbing Falster, der døde 16.6.1784, side 457.
E: Mikkel Olufsen Harms. B:
3) Jens Mikkelsen 4.
Af første ægteskab B:
1) Hans Jørgen Pedersen 18
2) Anne Kirstine Pedersdatter.
FM: Jens Holck, væver.

951 Morten Nielsen Gøttrup, kobbersmed i Nykøbing Falster. 20.6.1784, side 465.
A:
1) bror Mads Nielsen Gøttrup, død. 3B:
a Niels Madsen Gøttrup, kobbersmed i Peene i Livland
b Anne Mette Gøttrup, enke efter Lauridsen, snedker i Stege på Møn, nu g.m. Knud Runge, skoflikker sst.
c Anne Cathrine Gøttrup g.m. Hans Pedersen Birk, skibsmand på Holmen i København
2) bror Jens Nielsen Gøttrup, død. 1B:
a Anne Malene Jensdatter, død, var g.m. Benjamin Richter, hattemager i København. 3B:
1 Frederikke Richter g.m. Niels Bjørnsen Lund, skibskok i København
2 Anne Margrethe Richter g.m. på Christianshavn
3 Georg Vilhelm Richter 15, i guldsmedelære i København.

952 Anne Sofie Frederiksdatter i Nykøbing Falster. 27.6.1784, side 545.
E: Mathias Lemmiche, væver. B:
1) Christian Lemmiche 17
2) Frederik Lemmiche 10
3) Maren Lemmiche 7
4) Niels Lemmiche 5
5) Jørgen Lemmiche 3
6) Cathrine Marie Lemmiche 8 uger.
FM: Christoffer Hjarnø.

953 Karen Jørgensdatter i Nykøbing Falster. 8.12.1784, side 553.
E: Christoffer Hjarnø (Jernø), skomager.
Første ægteskab med [Niels Sørensen Vejle, skifte 23.5.1775 lbnr.869]. B:
1) Vilhelm Nielsen Vejle 18.
FM: Oluf Jørgensen Holm, skomager.

954 Søren Sørensen, slagter i Nykøbing Falster. 22.1.1785, side 565, 981.
E: Ulrikke Johanne [Lindgaard]. LV: Johan Christian Balslev, købmand. A:
1) søster g.m. Hans Mikkelborg
2) bror Peder Sørensen Stovby, død. 1B:
a Dorthe Karen Stovby.
FM: Høfer, prokurator.
Enkens første ægteskab med [Hans Hansen Fugl, slagter, skifte 16.11.1765 lbnr.733]. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter Fugl.

955 Rasmus Christoffersen, skipper i Nykøbing Falster. 1785, side 589.
E: Karen.
Bevilling til uskiftet bo af 4.2.1785.

956 Niels Jensen Ladorph, snedkersvend i Nykøbing Falster. 8.3.1785, side 593.
A:
1) bror Hans Wibert Ladorph g.m. Marie Olufsdatter.

957 Maren Christensdatter i Nykøbing Falster. 1.4.1785, side 599.
E: Hans Christian Lemmiche, skomager. B:
1) Christian Lemmiche 5
2) Hans Jørgen Lemmiche 1¼.
FM: farbror Mathias Lemmiche, væver.

958 Else Hansdatter i Nykøbing Falster. 2.4.1785, side 611.
E: Jørgen Cort. B:
1) Johanne Cort 7
2) Hans Jørgen Cort 4.
FM: Jørgen Hansen, hattemager.

959 Oluf Holst, snedker i Nykøbing Falster. 16.4.1785, side 619.
E: Johanne Lund, LV: Isak Nobelin, [lektiehører i Nykøbing Falster latinskole].
Første ægteskab med [Anne Olufsdatter Schiønning, skifte 29.5.1784 lbnr.947]. B:
1) Caroline Kirstine Olufsdatter Holst 12
2) Gerhard Schiønning Holst 7.
FM: Hans Christensen Lerche.

960 Peder Andreassen i Nykøbing Falster. 18.8.1785, side 635.
E: Margrethe Jochumsdatter Berg. LV: Søren Sørensen Vorup, der ægter enken. B:
1) Andreas Pedersen, gift i Nykøbing Falster
2) Ellen Pedersdatter.
FM: morbror Conrad Berg, møller.
Afdøde døde 5.12.1782.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1783.
Samfrændeskifte 18.8.1795.

961 Christen Holm, toldbetjent i Nykøbing Falster. 13.9.1785, side 643.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Conrad Berg. B:
1) Christen Christensen Holm 15
2) Voldborg Kirstine Christensdatter 12
3) Laurids Christensen Holm 9.
FM: Hans Christensen Lerche.

962 Hans Tersling til Vennerslund, i Nykøbing Falster. 5.6.1786, side 647.
E: Kirsten Hofgaard.
Bevilling til uskiftet bo af 23.12.1785.

963 Daniel Harder, stadsmøller i Nykøbing Falster, [begravet 28.4.1786], side 651.
E: Birthe Jensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1786.

964 Svend Arvidsen Wiingreen, løjtnant i Nykøbing Falster, der døde 1.2.1786, side 655.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Sverige.

965 Anne Margrethe Poulsdatter i Nykøbing Falster. 2.2.1786, side 671.
E: Hans Rasmussen, drejer. A:
1) søsterdatter g.m. Rasmus Pedersen i Herritslev på Lolland
samt 2 arvinger, hvis navne ikke angives.

966 Kirsten i Nykøbing Falster. 27.4.1786, side 679.
E: Niels Madsen Højer, skrædder. A:
1) mor Sofie, enke efter Møller
2) bror Andreas Møller 30
3) søster Inger Malene Møller 28, i Kraghave
4) bror Hans Møller 26, i Sakskøbing.

967 Hans Rasmussen, drejer i Nykøbing Falster. 13.5.1786, side 687.
A:
0) forældre [Rasmus Nielsen, skomager i Nakskov, skifte Nakskov 13.7.1739 lbnr.1520 og Johanne Hansdatter]
1) bror Niels Rasmussen i Nakskov, død. 1B:
a Maren Nielsdatter g.m. Johan Anton Clausen, snedker i Nakskov
2) bror Henrik Rasmussen Forbus, matros i Nysted, død. 3B:
a Cathrine Margrethe Henriksdatter Forbus, enke efter Johan Hattemager i Sakskøbing
b Kirsten Henriksdatter på Rudbjerggård [i Tillitse sogn] på Lolland
c Maren Marie Henriksdatter g.m. Jens Olufsen ved Holmens faste stok i København
3) bror Peder Rasmussen, parykmager i Nykøbing Falster.

968 Marie Elisabeth [Mathiasdatter] i Nykøbing Falster. 27.6.1786, side 711.
Enke efter Niels [Pedersen] Kiep, [skifte 26.4.1775 lbnr.861]. B:
1) Anne Nielsdatter 23
2) Mathias Nielsen 15.

969 Oluf Rager i Nykøbing Falster. 30.8.1786, side 723.
E: Anne Cathrine. B:
1) Christine Olufsdatter 10
2) Marie Dorthe Olufsdatter 2
3) en søn 3 mdr.
FM: Niels Pedersen Hare.

970 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 8.9.1786, side 727.
Registrering af fallitbo hos Hans Christensen Møller i Nykøbing Falster.

971 Daniel Harder, voldmøller i Nykøbing Falster. 20.9.1786, side 773.
E: Birthe Jensdatter. LV: Testrup til Vestensborg. B:
1) Daniel Harder 12
2) Maren Kirstine Harder 8
3) Hans Peder Harder 2.
FM: Casper Westerflet, feldbereder.
Afdøde døde 22.4.1786.
Bevilling til uskiftet bo af 9.6.1786.
Samfrændeskifte 20.9.1786.

972 Maren Kirstine i Nykøbing Falster. 30.10.1786, side 789.
E: Christian Ejlitz, bogbinder, bortrejst, uvist hvorhen. A:
1) bror Hans Hansen Møller, død. 1B:
a Anne Helene Hansdatter g.m. Anders Olufsen i Sakskøbing, begge døde. 1B:
1 Anne Cecilie Christine Andersdatter g.m. [Carl] Trap, kobbersmed i Sakskøbing
2) bror Søren Hansen i Sakskøbing, død. 3B:
a Peder Sørensen i Sakskøbing
b Hans Sørensen i Langet i Døllefjelde Langet
c Casper Sørensen, død. 2B:
1 Knud Caspersen, skomager i Sakskøbing
2 Niels Caspersen, skoflikker i Nakskov
3) bror Oluf Hansen, skomager i Kettinge, død. 5B:
a Knud Olufsen i Egense [i Vålse sogn] på Falster
b Laurids Olufsen i Rågelunde i Kettinge sogn
c Karen Olufsdatter g.m. Oluf Olufsen Tryne i Nykøbing Falster
d Dorthe Olufsdatter g.m. Morten Nielsen i Kringelborghuset ved Nykøbing Falster
e Anne Kirstine Olufsdatter i Rågelunde
4) halvbror Henrik Hansen Møller i Nykøbing Falster.

973 Casper [Nielsen] Vandel, købmand i Nykøbing Falster. 2.10.1786, side 813.
E: Elisabeth Jacobsdatter Schiønning. LV: [Mathias] Bastholm, rektor. B:
12) Christiane Louise Vandel
13) Elisabeth Vandel
14) Anne Dorthe Vandel
15) Mette Helene Vandel.
FM: Jensen, købmand.
Første ægteskab med [Marie Dorthe Thuesen, skifte 22.12.1766 lbnr.752]. B:
1) Anne Lucie Vandel, [skifte Musse herred gejstlig 12.9.1776 lbnr.184], var g.m. [Christen Pedersen] Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted, [skifte Musse herred gejstlig 17.2.1785 lbnr.218]. 2B:
a Godske [Hans] Rud
b Casperine [Marie Dorthe Anne Lucie] Rud
2) Christence Marie Vandel, enke efter [Christian Fritscher] Paaske, by- og rådstueskriver i Stege på Møn, [skifte Stege 29.12.1784 lbnr.399]
3) Niels Vandel, klokker i Nykøbing Falster, død. 3B:
a Casper Oluf Vandel 12, discipel i Nykøbing Falster Latinskole
b Else Kirstine Vanden 10, på Vajsenhuset i København
c Christoffer Ejler Vandel 9, på Vajsenhuset i København
4) Oluf Vandel, uvist hvor
5) Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
6) Hans Vandel, kateket på Sankt Croix
7) Jens Vandel, på Sankt Croix
8) Casper Vandel i Nykøbing Falster
9) Henrik Vandel i Nykøbing Falster
10) Thomas Vandel
11) Marie Dorthe Vandel i København.

974 Jørgen Sørensen, murersvend i Nykøbing Falster. 22.2.1787, side 881.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Christensen Lerche. B:
1) Mads Jørgensen 16, uvist hvor.

975 Johanne Cathrine Tetens i Nykøbing Falster. 31.3.1787, side 885.
Enke efter Mads Skovfoged. A:
0) forældre [Jacob Mathiesen Tetens, købmand i Nykøbing Falster og Anna Kirstine Hasselbarth
1) bror [Peder Jacobsen] Tetens, biskop i Viborg.

976 Andreas Eriksen, skomager i Nykøbing Falster. 21.3.1787, side 893.
E: Dorthe Jensdatter. LV: Jens Pedersen, skomager. A:
1) bror Johan Eriksen, skomager i Præstø
2) søster gift i Præstø
3) søster g.m. en husmand på Sjælland
4) søster, ugift i Næstved.

977 Peder Nielsen [Helt], skibsmand i Nykøbing Falster. 3.12.1787, side 897.
E: Anne Magdalene. B:
4) Hans Jørgen Helt.
Første ægteskab med [Anne Mortensdatter, skifte 26.4.1772 lbnr.832]. B:
1) Abigael Marie Pedersdatter g.m. Hans Ahlberg, skomager
2) Niels Pedersen Helt, skomager i Svendborg
3) Maren Kirstine Pedersdatter på Skørringe gods.

978 Peder Andersen, møllersvend i Voldmøllen i Nykøbing Falster. 16.2.1788, side 901.
A:
1) søster g.m. Christen Krog.

979 Elisabeth Christine Christensdatter i Nykøbing Falster, [begravet 8.2.1788], side 905.
E: Johan Lehmann, glarmester.
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1788.

980 Margrethe Sofie i Nykøbing Falster. 12.4.1788, side 909.
E: Hans Wibert [Ladorph]. B:
1) Andreas Wibert
2) Christiane Sofie Wibert.
FM: Anders Frederiksen Schrøder.

981 Mikkel Olufsen Harms i Nykøbing Falster. 2.4.1780, side 913.
E: Anne Marie. LV: Gibel. B:
2) Frederik Mikkelsen 18 uger.
FM: Hans Højer, pottemager.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 16.6.1784 lbnr.950]. B:
1) Jens Mikkelsen.
Arv i boet efter Anne Jensdatters første ægteskab til B:
1) Hans Jørgen Pedersen, skomagersvend.

982 Niels Henriksen, matros i Nykøbing Falster. 26.4.1788, side 921.
E: Bodil Cathrine. LV: Niels Kofoed. B:
1) Henrik Nielsen
2) Peder Nielsen
3) Christiane Nielsdatter.

983 Jens [Pedersen] Løje, [skipper] i Nykøbing Falster, [begravet 4.4.1788], side 925.
E: Anne Margrethe.
Bevilling til uskiftet bo af 16.5.1788.

984 Bodil Marie i Nykøbing Falster. 29.5.1788, side 929.
E: Niels Johansen, rebslager. B:
1) Maren Kirstine Nielsdatter 12
2) Rasmus Nielsen 11
3) Johan Gotfred Nielsen 7
4) Inger Nielsdatter 6
5) Hans Christian Nielsen 3.
FM: Rasmus Tustrup, garver.

985 Jens Vejle, skrædder i Nykøbing Falster. 30.5.1788, side 933.
E: Johanne Marie. LV: Hans Christensen Lerche, bogbinder. B:
1) Jens Kaas
2) Margrethe Kirstine Vejle 9
3) Elisabeth Vejle 7
4) Helene Frederikke Vejle 5
5) Anne Sofie Vejle 3.
FM: Gotlieb Schmutter, skrædder.

986 Søren Christensen Brasch, klejnsmed i Nykøbing Falster. 31.5.1788, side 945.
E: Maren Hansdatter. LV: Andreas Hagested. A:
1) søster Deliane Christensdatter Brasch g.m. Claus Pedersen, daglejer i Gentofte.

987 Mads Jensen i Nykøbing Falster. 30.6.1788, side 953.
E: Anne Johansdatter. LV: [Jacob] Kølle, farver i Nykøbing Falster. A:
1) søster Elisabeth Jensdatter g.m. Hans Pedersen, matros i Moseby [i Åstrup sogn] på Karlsfelt gods
2) søster Anne Jensdatter g.m. Peder Degn, husmand på frue Stampers gods

988 Nikolaj Nielsen Walberg, gørtlersvend i Nykøbing Falster. 12.8.1788, side 957.
A:
bror Terkildsen, murer i København.

989 Anne Petrine Dorthe Reenberg i Nykøbing Falster. 12.8.1788, side 961.
E: Jens Madsen, købmand. A:
1) søster Benedikte Elisabeth Reenberg på stedet
2) halvsøster Anne Marie Borch, [skifte Stege 5.12.1763 lbnr.235]. E: Leopold Busch, snedker i Stege. 1B:
a Anne Marie Busch.

990 Peder Henningsen, matros i Nykøbing Falster. 19.8.1788, side 973.
E: Kirsten Madsdatter. LV: Hans Christensen Lerche, bogbinder. B:
1) Frederik Pedersen
2) Anne Johanne Pedersdatter
3) Jørgen Pedersen
4) Niels Pedersen
5) Henning Pedersen.
FM: Niels Kofoed, skomager.
Afdøde døde ved Kristiansand i Norge.

991 Maren Christoffersdatter i Nykøbing Falster. 19.8.1788, side 977.
E: Rasmus Jepsen, vægter. B:
1) Maren Rasmusdatter.
FM: Henrik Hansen.

992 Anne Pouline Glob i Nykøbing Falster. 3.1.1789, side 985.
E: Hans Christoffer Højer, pottemager. A:
1) forældre Christian Poulsen Glob, pottemager i Sakskøbing og hustru Kirstine Marie [Hansdatter].Nykøbing Falster Byfoged
Skifteprotokol
1790-1819

(Her meddeles dog kun uddrag til og med 1805).

Mange af skifterne i denne protokol er begyndt i den lille protokol: Uafsluttede skifter 1785-1790, hvortil der henvises i skiftets afslutning i denne protokol.

993 Hans Christensen Lerche, bogbinder i Nykøbing Falster. 24.9.1790, side 2, 171.
E: Birgitte Elisabeth Lilje. LV: Eskild G. Schierning, købmand. B:
1) Jonas Lerche
2) Christen Lerche
3) Jonathan Lerche
4) Margrethe Elisabeth Lerche.
FM: farbror Rasmus Christensen Lerche i Toreby.
Bevilling til uskiftet bo af 29.4.1790.
Samfrændeskifte 8.11.1790.

994 Hans Hammer i Nykøbing Falster. 1.5.1790, side 3.
E: Maren Margrethe. LV: Hans Wibert, snedker. B:
1) et barn hvis navn ikke nævnes.
FM: Christoffer Hjarnø, skomager.
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 165.

995 Dorthe Margrethe i Nykøbing Falster. 1.5.1790, side 5.
E: Jens Lauridsen Nikolajsen, strandmøller. B:
1) Tengel Lauridsen.
FM: Laurids Bertelsen, tømrer.
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 169.

996 Conrad Berg i Nykøbing Falster. 29.6.1790, side 6.
E: Johanne, der også døde.
Hans A:
1) bror Johan Berg, død. 1B:
a Margrethe Johansdatter g.m. Rasmus Nielsen Møller i Marrebæk
2) bror Poul Berg, død. 1B:
a Kirsten Poulsdatter
3) søster Margrethe Jochumsdatter Berg g.m. Søren Hvorup, brygger i Nykøbing Falster
4) søster Dorthe Jochumsdatter Berg g.m. Henrik Hansen Møller i Nykøbing Falster.
Hendes A:
Af hendes første ægteskab B:
1) Rasmus Nielsen Møller i Marrebæk
2) Christen Bruun, skomager i Nykøbing Falster
3) Karen Margrethe, enke efter Christian Pedersen, [skifte 8.5.1784 lbnr.945].
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 141.

997 Karen Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 1.9.1790, side 21, 28.
Enke efter Laurids Nielsen, skoflikker. 2 børn, hvis navne ikke angives.
FM: Augustinus Köhler, købmand.
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 101.

998 Oluf Nielsen, 8 år gammel i Nykøbing Falster. 2.9.1790, side 24.
A:
1) mor [Anne Cathrine Mikkelsdatter] g.m. [Niels Mikkelsen] Kronberg, sadelmager
2) halvbror Hartvig Frederiksen Meyer
3) halvsøster Else Frederiksdatter
4) halvsøster Christence Frederiksdatter
5) halvsøster Marianne Frederiksdatter
6) halvsøster Frederikke Frederiksdatter.
FM: Iver Enevoldsen.
Arv efter afdødes far Niels Olufsen i Sundby, skifte sluttet 15.12.1783.

999 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 6.9.1790, side 25, 33, 38, 41, 74, 85, 89, 106, 107.
Registrering af fallitbo hos Johan Christian Balslev.
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 49.

1000 Peder Ludvig Svane i Nykøbing Falster. 16.10.1790, side 34, 66.
Arvinger angives ikke.
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 133.

1001 Søren Nielsen Møller i Nykøbing Falster. 16.10.1790, side 35.
Arvinger angives ikke.
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 113.

1002 Cathrine Pedersdatter i Nykøbing Falster. 22.11.1790, side 40.
E: Hans Hork.
2 børn, hvis navne ikke angives.
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 161.

1003 Jochum Mathias Schrøder, bager i Nykøbing Falster. 27.11.1790 side 47, 71, 79, 89, 91, 97, 104, 127, 137, 208, 213, 215, 219, 225, 229, 233.
Enkemand efter Kirsten Hansdatter, [begravet 5.8.1790].
Hans A:
1) bror Johan Frederik Schrøder, død. 3B:
a Johan Frederik Schrøder, knapmager i København
b Marie Eleonora Schrøder g.m. Søren Juul Bentsen, toldoverbetjent i Nykøbing Falster
c Johan Mathias Schrøder, skomager i Nykøbing Falster
2) søster Marie Elisabeth Schrøder, død, var g.m. Bilroth i Wolgast i Svensk Pommern. 6B:
a Frederik Martin Bilroth i Hamborg
b Christine Margrethe Bilroth, død, var g.m. Hoppenraten. Hendes børn i Wolgast
c Hr. Johan Christian Bilroth i Wolgast
d Jochum Nikolaus Bilroth, død. 1B:
1 Johan Frederik Bilroth i Stockholm
e Marie Elisabeth Bilroth g.m. Hr. Joachim Martin Nash i Barth i Svensk Pommern
f Hr doktor medicinæ Johan Frederik Stukern i Grimmen i Svensk Pommern
3) bror Blasius Christian Schrøder, død. 3B:
a Benigna Dorthe Schrøder, enke efter Schultz i Barth
b Johan Christian Schrøder i Barth, død. Hans børn
c Anne Elisabeth Schrøder i Barth
4) søster Christine Elisabeth Schrøder g.m. Johan Jacob Sachow i Stralsund i Svensk Pommern.
Hendes A:
1) halvsøster Cathrine Elisabeth Hansdatter, enke efter Jens Stevning i Nakskov
2) halvsøster Margrethe Hansdatter i København
3) halvsøster Inger Hansdatter, død, var g.m. Hans Ejlersen i Nakskov. 1B:
a Ejler Madsen, koffardikaptajn på Kattinge værk [i Roskilde] på Sjælland, død for nylig. 5B:
1 [Peder Ejler Ejlersen, døbt København Frelser 25.7.1783]
2 [Jens Abraham Ejlersen, døbt København Helliggejst 8.4.1785]
3 [Inger Cathrine Ejlersdatter, døbt København Helliggejst 24.8.1787]
4 [Margrethe Magdalene Ejlersdatter, døbt København Helliggejst 12.2.1790]
5 [Jørgen Ejlersen, født 5.3.1792, døbt Roskilde Jørgen 1.4.1792].

1004 Erik Blom, handskemager i Nykøbing Falster. 3.12.1790, side 64.
E: Maren Lauridsdatter. LV: David Gibel. B:
2) Birthe Eriksdatter, der ægter Erik Hartvig Børgesen, handskemagersvend.
Af første ægteskab B:
1) Anne Else Eriksdatter, enke efter [Hans Ovesen, skifte 21.5.1783 lbnr.931].

1005 Jens Vandel i Nykøbing Falster. 11.4.1792, side 102, 125, 132.
A:
0) forældre Casper [Nielsen] Vandel, skifte 2.10,.1786 lbnr.973 og [Marie Dorthe Thuesen, skifte 22.12.1766 lbnr.752]. B:
1) søster Anne Lucie Vandel, [skifte Musse herred gejstlig 12.9.1776 lbnr.184], var g.m. [Christen Pedersen] Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted, [skifte Musse herred gejstlig 17.2.1785 lbnr.218]. 2B:
a [Casperine Marie Dorthe] Anne Lucie Rud 16, i Sakskøbing
b Godske [Hans] Rud 15, urtekræmmerdreng i København
2) søster Christence Marie Vandel g.m. Knud Thomsen Kjær, pottemager i Vordingborg
3) bror Niels Vandel, klokker i Nykøbing Falster, død. 3B:
a Casper Oluf Vandel 17, ved krigsvæsenet i København
b Else Kirstine Vandel 15, på Vajsenhuset i København
c Hans Christoffer Ejler Vandel 14, på Vajsenhuset i København
4) bror Oluf Vandel, var købmand i Sakskøbing, nu uvist hvor. Han har B:
a Marie Olufsdatter Vandel 20, i Sakskøbing
5) bror Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
6) bror Hans Vandel, præst i Græse og Sigerslevvester
7) bror Casper Vandel, købmand i Nykøbing Falster
8) bror Henrik Vandel i Nykøbing Falster
9) bror Thomas Vandel, rytter i Jylland
10) søster Marie Dorthe Vandel 25, i København.
Fars andet ægteskab med [Elisabeth Jacobsdatter Schiønning]. B:
11) halvsøster Christiane Louise Vandel
12) halvsøster Cathrine Elisabeth Vandel
13) halvsøster Anne Dorthe Vandel
14) halvsøster Mette Helene Vandel.

1006 Margrethe Schiefler og søster Susanne Schiefler, ugifte i Nykøbing Falster. 11.4.1791, side103, 125, 134, 543.
Arvinger angives ikke.
(Se skifte efter afdødes mor Magdalene Sofie, skifte 24.11.1769 lbnr.798, enke efter Schiefler, kirurg].
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 173.

1007 Margrethe Birgitte Fischer i Nykøbing Falster, [begravet 14.2.1791], side 123.
E: Rasmus Tustrup, garver.
Bevilling til uskiftet bo af 18.3.1791.

1008 Laurids Bertelsen, tømrersvend i Nykøbing Falster. 6.6.1791, side 128.
Separeret fra Dorthe Pedersdatter, der blev kaldt Markmutter og nu bor i København. A:
1) søsterdatter g.m. Niels Bling, klejnsmed.

1009 Anne Cathrine, jordemoder i Nykøbing Falster. 22.6.1791, side 134.
E: Hans Frederik Bork.
Første ægteskab med [[Niels Jensen Lind, skifte 9.4.1779 lbnr.904]. B:
1) Svend Nielsen Lind 26 i Nykøbing Falster
2) Hans Christian Nielsen Lind i København.

1010 Valentin [Jørgensen] Kiødt, slagter i Nykøbing Falster, der døde 31.8.1791, side 138, 142, 174, 176.
Enkemand efter Bodil Kirstine Christiansdatter, skifte 28.5.1776 lbnr.881. B:
2) Barbara Valentinsdatter 20
3) Christian Valentinsen 18.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Hansdatter, skifte 11.1.1768 lbnr.771]. B:
1) Jørgen Augustinus Valentinsen Kiødt 26, styrmand på et koffardiskib fra København til Vestindien.

1011 Jens Nielsen Siø, købmandskarl i Nykøbing Falster. 3.9.1791, side 140, 142.
A:
1) far Niels Siø på Fejø.
Afdøde boede hos sin farbror Jens Nielsen Jensen, købmand.

1012 Jørgen Christian Svane, guldsmed i Nykøbing Falster. 9.11.1791, side 143, 188.
E: Marie Sofie Svingelberg. LV: svoger Niels Krog. A:
1) brorsøn Johan Svane, guldsmedesvend i Næstved
2) brordatter Johanne Svane i København
3) brordatter Anne Svane i København.
Desuden skal der være nogle brødre i Norge, men dem har de ikke hørt fra i 30 år.

1013 Martha Lorentse Hald, ugift i Nykøbing Falster. 16.11.1791, side 145, 148, 173, 176.
A:
0) forældre [Peder Lauridsen Hald, by- og rådstueskriver i Nykøbing Falster, skifte 4.1.1748 lbnr.461 og Karen Paaskesdatter], begge døde.
Arvinger kendes ikke.

1014 Jacob Christian Schrøder (Schrødter), købmand i Nykøbing Falster. 19.11.1791, side 146, 154, 194, 204, 225, 252.
E: [Anne Medea], der døde kort tid efter sin mand. LV: [Mathias] Bastholm, rektor. B:
1) Casper Ludvig Schrøder 6
2) Lisbeth Schrøder 5
3) Henriette Schrøder 4,'
FM: Jørgen [Henriksen] Wederkinch, præst i Nykøbing Falster og Systofte.

1015 Hustru i Nykøbing Falster. 26.11.1791, side 149.
Enke efter Oluf Galle. A:
1) bror Hans Lauridsen i Øverup
2) søster Anne Lauridsdatter g.m. Hans Sommer i Kraghave
3) halvbror Laurids Madsen i Øverup
4) halvsøster Maren Madsdatter g.m. Christen Hansen i Frejlev.

1016 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 1.3.1792, side 183, 196.
Registrering af fallitbo i Nykøbing Falster hos Anders Frederiksen Schrøder.

1017 Peder Rasmussen, avlskarl i Nykøbing Falster. 24.4.1792, side 187.
A:
1) søster Karen Rasmusdatter g.m. Jens Madsen i Brorup.
Desuden nævnes afdødes fasters søn Rasmus Jørgensen i Kraghave.

1018 [Anne Nielsdatter Vandel] i Nykøbing Falster. 8.5.1792, side 189, 200.
Enke efter Niels Jensen, [skifte 1.7.1771 lbnr.823]. B:
1) Jens Nielsen Jensen
2) [Anne Dorthe Nielsdatter g.m. Laurids [Jensen] Reimer, [købmand] i Maribo, der begge lever. Deres børn er 2B:
a Anne Marie Reimer
b Anne Lucie Reimer.

1019 Andreas Bech, [sadelmager] i Nykøbing Falster. 24.5.1792, side 192, 317.
E: Anne Birgitte, 65 år gammel. LV: Anders Hagested. B:
1) Lorents Andreassen 43, fra forstanden
2) Magnus Andreassen 30
3) Anne Marie Andreasdatter g.m. Jørgen Lauridsen, daglejer i Nysted
4) Dorthe Marie Andreasdatter g.m. Lorents Christensen, klejnsmed i København
5) Birgitte Cathrine Andreasdatter 25, i København.
FM: Mogens Bech i Nykøbing Falster.

1020 Peder Jensen, hattemager i Nykøbing Falster. 23.7.1792, side 200, 212.
B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter 22
2) Jens Pedersen, smed på Møn
3) Anne Malene Pedersdatter 19, i København
4) Anne Pedersdatter 16
5) Dorthe Pedersdatter 12.

1021 Maren Jacobsdatter i Nykøbing Falster. 25.7.1792, fol.201, 223.
Enke efter Lave Thomsen, smed. B:
1) Morten [Lavesen] Thomsen
2) Kirsten [Lavesdatter] Thomsen g.m. Jens Pedersen.

1022 Frederik Carl Huusher, mønsterskriver i Nykøbing Falster. 8.8.1792, side 203, 216.
Enkemand efter [Birgitte Jørgensdatter Toft, begravet 15.10.1785].
Arvinger angives ikke.
(Sml. lbnr.897).
Skiftet er begyndt i den lille protokol side 38.
[Afdøde blev begravet 25.11.1785].

1023 Poul Hartvig, skibsejer i Nykøbing Falster. 1.9.1792, side 205, 300, 306, 318, 325, 337, 364, 370, 378, 382, 387.
Enkemand efter [Elisabeth Cathrine Høgh, skifte 29.1.1765 lbnr.706]. B:
1) Kirstine Marie Poulsdatter g.m. Andreas Jensen, værtshusmand
2) Lyder Poulsen Hartvig 44
3) Karen Sofie Poulsdatter 30.
(Se skifte efter afdødes far Johan Hartvig, skipper i Sakskøbing, skifte Sakskøbing 21.11.1761 lbnr.175).

1024 Joachim Nikolaj Rütze, bager i Nykøbing Falster. 7.11.1792, side 214, 245.
E: Magdalene. LV: Erik Tornstrøm, garversvend. B:
1) Jochum Frederik Rütze 6
2) Johanne Marie Rütze 4.
FM: Søren Juul Bentzen, overbetjent.
Bevilling til uskiftet bo af 2.11.1792.
Samfrændeskifte 1.2.1793.

1025 Christian Hincheldey i Nykøbing Falster. 7.1.1793, side 227.
E: Laurentia Hofgaard. B:
6) Margrethe Helene Hincheldey 15
7) Mette Helene Hincheldey 14
8) Karen Hincheldey 12
9) Gerhardine Hincheldey 6
10) Edvardine Hincheldey 2.
FM: farbror Hans Bergeshagen Hincheldey, hof-agent.
Første ægteskab med [Mette Helene Tersling, skifte 1770 lbnr.809]. B:
1) Karen Rebekka Elisabeth Hincheldey g.m. Johan August Markvard, kirurg
2) Anne Helene Hincheldey g.m. Edvard Hincheldey, købmand
3) Christiane Hincheldey g.m. Paulus van der Lippe, købmand i Stege
4) Lorentse Hincheldey
5) Georgia Hincheldey g.m. Rothe, hof- og stadsretsassessor i København.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1793.
Afdøde var ejer af Orupgård [i Idestrup sogn].

1026 Johan Frederik Mengel i Nykøbing Falster. 27.4.1793, side 248, 277, 278.
E: Christiane Pedersdatter Lind, der mangler forstandens brug.
A: en søster i Stubbekøbing.
Desuden nævnes enkens halvsøster Karen Jørgensdatter.

1027 Rasmus Hansen Hare, kusk i Nykøbing Falster. 4.7.1793, side 267.
A:
1) mor Karen Hansdatter i Systofte
2) søster Johanne Hansdatter g.m. Jens Pedersen i Systofte
3) søster Karen Hansdatter g.m. Mads Hansen i Systofte
4) bror Oluf Hansen i Hullebæk
5) bror Laurids Hansen i Systofte
6) bror Peder Hansen i Systofte
7) bror Morten Hansen i Nykøbing Falster
8) søster Anne Hansdatter i Systofte.

1028 Johanne Møller i Nykøbing Falster. 7.8.1793, side 269, 281, 282.
Enke efter Johan Georg Toncha.
Testamente af 19.4.1756.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde søster Dorthe Jensdatter blev begravet 9.5.1766.
Desuden nævnes en søsterdatter Birgitte Eriksdatter i København.

1029 Hans Henrik Stibolt, kommandør-kaptajn i Nykøbing Falster. 16.9.1793, side 271, 292, 312.
A:
1) bror Andreas Henrik Stibolt, kommandørkaptajn i København, hvis børn arver i følge testamente. B:
a Hans Peder Stibolt, sekondløjtnant i søetaten
b Casper Henrik Stibolt, kornet
c Cathrine Stibolt
d Marie Stibolt
e Hans Henrik Stibolt 19
f Ernst Vilhelm Stibolt 9
g Michelle Elisabeth Charlotte Christiane Stibolt 4
h Andrea Henriette Stibolt 2, der døde 29.8.1794
i Johanne Thomine Stibolt.

1030 Andreas Hjort, maler i Nykøbing Falster. 12.11.1793, side 275, 284.
E: Mette Cathrine. B:
3) Margrethe Hjort g.m. Blicher, urmager i Ballum i Tønder amt
4) Dorthe Cathrine Hjort
5) Andreas Hjort 14
6) Adam Hjort 12
7) Abigael Hjort 7.
FM: Adam Fantze, gæstgiver.
Første ægteskab med [Margrethe Dorthe Gabener, skifte 27.1.1768 lbnr.772]. B:
1) Christian Ludvig Hjort
2) Marie Christine Hjort g.m. Svindt, brændevinsbrænder i København.

1031 [Anne Dorthe Nielsdatter] i Nykøbing Falster. 12.12.1793, side 278.
E: [Laurids Jensen] Reimer, regimentskvartermester. B:
1) Anne Marie Reimer
2) Anne Lucie Reimer.
FM: morbror Jens Nielsen Jensen.

1032 Ann Magdalene Langhof i Nykøbing Falster. 10.1.1794, side 281, 286, 318, 321, 324, 327, 445.
Enke efter Peder Nikolaj Hagendorf.
Testamente af 16.12.1782.
Hans A:
Af hans første ægteskaber B:
1) Anne Margrethe Hagendorf, der døde 26.8.1794, var g.m. Henrik Christensen Toxværd på Ludvigslund [i Ønslev sogn]. 1B:
a Anne Magdalene Toxværd
2) Helene Hagendorf, [datter af Anne Cathrine, skifte 11.4.1765 lbnr.713] g.m. Frederik Aarestrup, toldkontrollør i Bergen i Norge.
Hendes A:
1) søskendebarn Johanne Cathrine g.m. Oluf Jørgensen Holm, skomager
2) søskendebarn Marie Elisabeth [Mathiasdatter, skifte 27.6.1786 lbnr.968], var g.m. Niels [Pedersen] Kiep, [skifte 26.4.1775 lbnr.861]. 2B:
a Anne Nielsdatter Kiep g.m. Laurids Lundgaard, gørtler i Nakskov
b Mathias Nielsen Kiep, matros
3) Maren [Mortensdatter, skifte 23.6.1772 lbnr.835], var g.m. Oluf Laurids Sivertsen, skomager. 1B:
a Ellen Cathrine Olufsdatter g.m. Henrik Busch, spækhøker i København
4) Kirsten Isaksdatter, død. Første ægteskab med Christen Møller i Maribo. 2B:
a Cathrine Christensdatter, død, var g.m. Christen Lauridsdatter i Maribo. 1B:
1 Christen Lauridsdatter Helmer, student
b Elisabeth Christensdatter g.m. Johan Lehmann, glarmester i Nykøbing Falster. 1B:
1 Elisabeth Johansdatter Lehmann.
Kirsten Isaksdatters andet ægteskab med Oluf Murer i Maribo. 1B:
c Maren Olufsdatter 26.

1033 Ellen Christensdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 21.2.1794, side 286, 288, 304.
Arvinger angives ikke.

1034 Anne Birgitte i Nykøbing Falster. 26.5.1794, side 291, 299, 306, 308.
Enke efter Andreas Bech, sadelmager, [skifte 24.5.1792 lbnr.1019]. B:
1) Lorents Andreassen i Maribo Hospital, fra forstanden
2) Mogens Andreassen, i Nykøbing Falster
3) Anne Marie Andreasdatter gift i Nysted
4) Dorthe Marie Andreasdatter gift i København
5) Birgitte Cathrine Andreasdatter, død uden børn.

1035 Breuning, løjtnant i Nykøbing Falster. 27.5.1794, side 291, 305.
Arvinger angives ikke.

1036 Johanne Cathrine Jensdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 1.6.1794, side 297. 319.
A:
1) bror Jens Jensen Enevold i Sundby
2) søster Gertrud Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Koch. 1B:
a Jørgen Koch
3) søster Elisabeth Jensdatter, død. 1B:
a Sofie Elisabeth Schmutter.

1037 Poul Hartvig, købmand i Nykøbing Falster. 6.6.1794, side 300, 306, 318, 325, 364, 370, 373, 378, 382, 384, 387.
Enke efter [Elisabeth Cathrine Høgh, skifte 29.1.1765 lbnr.706]. B:
1) Lyder Poulsen Hartvig, vanvittig
2) Karen Sofie Poulsdatter Hartvig, lem i Nykøbing Falster Hospital
3) Kirstine Marie Poulsdatter Hartvig, skifte 18.1.1796 side 391. E: Andreas Jensen. 1B:
a Elisabeth Cathrine Andreasdatter.

1038 Aksel Rysling, gørtlersvend i Nykøbing Falster. 21.8.1794, side 305.
E: Karen Andersdatter. B:
1) Carl Akselsen Rysling 6 mdr.

1039 Niels Hare, murer i Nykøbing Falster. 29.11.1794, side 322, 394.
E: Marie Dorthe Lauridsdatter. LV: Jens Kofoed. B:
1) Bodil Kirstine Nielsdatter 13
2) Kirsten Nielsdatter 8
3) Sofie Nielsdatter 2.

1040 Hans Jørgen Lauridsen, kobbersmed og rådstuetjener i Nykøbing Falster. 7.1.1795, side 332, 366.
E: Gertrud Cathrine Bølle. LV: Anders Hagested, hofsmed. B:
1) Nielsmine Hansdatter 16
2) Kirsten Hansdatter 14
3) Inger Georgine Hansdatter 6
4) Maren Marie Hansdatter 4
5) Andreas Frederik Hansen 8 uger.
FM: Søren Juul Berntsen.
Arv i boet efter enkens bror Andreas Bølle, koffardikaptajn i København. E: Frederikke Christiane Silberschuld.

1041 Hans [Bergeshagen] Hincheldey, købmand, proprietær og hof-agent i Nykøbing Falster. 24.2.1795, side 334.
E: [Karen Nielsdatter Staal]. LV: P. Testrup til Vestensborg [i Nykøbing Falster]. B:
1) [Nikoline Hincheldey] g.m. [Simon Andersen] Dons, proprietær i Nakskov
2) [Anne Cathrine Hincheldey] g.m. [Georg Simon] Jessen, apoteker i Nakskov
3) [Anne Margrethe Hincheldey] g.m. [Ludvig Ferdinand] Rømer, toldinspektør i Næstved
4) [Christine Hincheldey] g.m. Hans Schierning, købmand i Maribo
5) Edvard Hincheldey, købmand i Nykøbing Falster.
Afdøde døde 22.2.1795.

1042 Dorthe Pedersdatter i Nykøbing Falster. 1.5.1795, side 337.
E: Hartvig Frederik Møller, skibsmand. B:
1) Cathrine Hartvigsdatter 1.

1043 Frederik Haumeyer slagter i Nykøbing Falster. 15.5.1795, side 339.
E: Ingeborg Andreassen Svane. LV: Josef Johan, garver. B:
1) Ellen Marie 5. FM: Frederik Christensen, rådstuetjener.

1044 Frederikke Pedersdatter i Nykøbing Falster. 22.5.1795, side 342, 423.
Enke efter Svend Hasselstrøm, skomager. Bevilling til uskiftet bo af 20.7.1773.
Hans A:
1) søster Karen Nielsdatter i Rødby
2) halvsøster Ellen Jensdatter i Sverige.
Hendes A:
1) Vendel Holst, toldbetjent i Nykøbing Falster.

1045 Anne Barbara Holm i Nykøbing Falster. 31.5.1795, side 346, 361.
E: Christoffer Schwartz, snedker. B:
1) Marie Dorthe Christoffersdatter 17
2) Anne Christoffersdatter 10
3) Ida Christoffersdatter 5
4) Christiane Christoffersdatter 6 mdr.
FM: morfar Jens Holm, snedker.

1046 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 11.6.1795, side 346.
Registrering af fallitbo hos Jacob Kølle, farver i Nykøbing Falster.
Desuden nævnes hans søster Madam Vinding og bror Kølle, birkedommer i Svanevig.

1047 Dorthe Rasmusdatter i Nykøbing Falster. 15.6.1795, side 356, 359.
E: Rasmus Lauridsen, tømrersvend.
Uden ægteskab B:
1) Christen Hansen 5½.
FM: Hans Christoffer Højer, pottemager.

1048 Frederik Schiøtt, skomager i Nykøbing Falster. 26.6.1795, side 359, 385.
Enke og børn, hvis navne ikke angives.

1049 [Dorthe Pedersdatter], der blev kaldt norske mutter i Nykøbing Falster. 8.7.1795, side 360, 363.
Separeret fra Laurids Bertelsen, tømrersvend, [skifte 6.6.1791 lbnr.1008].
Afdøde var født i Norge.
Arvinger kendes ikke.

1050 Johanne Cathrine Madsdatter i Nykøbing Falster. 20.7.1795, side 361.
Oluf Jørgensen Holm.
Testamente af 2.5.1784.

1051 [Maren Jacobsdatter] i Nykøbing Falster. 28.7.1795, side 363, 376.
Enke efter Conrad Pheifer, [begravet 24.3.1790].
Arvinger angives ikke.

1052 Johan David Gibel, barber i Nykøbing Falster. 4.12.1795, side 380, 383, 400, 440, 447, 465.
E: Frederikke Louise Lauridsdatter. LV: Hincheldey, købmand.
Af første ægteskab B:
1) Johan Frederik Gibel.
Afdødes far var prokonsul i Templin i Brandenburg.

1053 Anne Elisabeth Christensdatter Hagen i Nykøbing Falster. 8.2.1796, side 395, 402, 410, 415.
Enke efter Christen Hansen Errebo også kaldt Christen Hansen Sæby.
Testamente konfirmeret 27.10.1750.
Hans A:
0) far Hans Errebo. B:
1) bror Jens Hansen Errebo i Ærøskøbing ved søn Claus Jensen i Nykøbing Falster
2) søster Ellen Hansdatter i Nykøbing Falster Hospital
3) søster Marie Hansdatter g.m. Henrik Christian Toxværd på Ludvigslund. Hun var gift første gang med Hans Kaare i Nykøbing Falster
4) søster Kirstine Hansdatter g.m. Albert Eriksen Minor, skipper i Nykøbing Falster
5) søster Birgitte Hansdatter. enke hos sin søn Johan Schmidt, færgemand i Sundby.
Af fars første ægteskab B:
6) halvbror Bernt Christian Christensen Errebo, død. 2B:
a Birthe Berntsdatter Errebo i Nykøbing Falster
b Karen Berntsdatter Errebo.
Hendes A:
1) halvbror Vincent Thuesen (Thuge), [skifte 6.11.1765 lbnr.735]. 3B:
a [Anne] Birgitte Vincentsdatter Thuesen i Sakskøbing, enke efter Ostenfeld, organist
b Anne Sofie Vincentsdatter Thuesen g.m. Jørgen Fogh
c David Vincentsen Thuesen, klokker og kordegn i Svendborg

1054 Registrering i Nykøbing Falster. 11.2.1796, side 401.
Registrering hos Niels Jørgensen, murersvend i Nykøbing Falster for at betale til kongens sagefaldskasse efter byretsdom af 12.1.1795 over hans hustru Maren Hansdatter.

1055 Christian Nerger, toldinspektør i Nykøbing Falster, der døde 16.4.1796, side 405.
E: [Christine Marie]. LV: C. F. Høfer. B:
1) Ida Louise Christiansdatter 26
2) Nikolaj Christiansen 25
3) Johannes Christiansen 22
4) Anne Augusta Christiansdatter 20
5) Hans Henrik Peder Christiansen 15
6) Helene Sofie Christiansdatter 10
7) Thomas Theodor Christensen 9
8) Christian Pedersen Christiansen 7
9) Jacob Christiansen 5
10) Benjamin Christiansen 5
11) Ingeborg Kirstine Christiansdatter 2.
FM: [Henrik Jørgensen] Wederkinch, præst i Nykøbing Falster og Systofte.

1056 Niels [Gregersen] Schierning, købmand i Nykøbing Falster. 6.6.1796, side 408.
E: Martha [Jacobsdatter] Sørensen [Rud]. LV: Bertel Stub. B:
2) Jacob Nielsen Schierning, lærer i Nykøbing Falster latinskole
3) Gregers Nielsen Schierning
4) Niels Burman Nielsen Schierning.
FM: farbror Henrik G. Schierning.
Af første ægteskab B:
1) Hans Nielsen Schierning.

1057 Frederik Conrad Tjellesen, færgemand i Nykøbing Falster. 1796, side 427.
E: Christence Guldbech. LV: J. Schmidt.
Testamente af 6.8.1790.

1058 Antoinette Vilhelmine Heber, ugift i Nykøbing Falster. 12.10.1796, side 428, 440.
Arvinger angives ikke.

1059 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 21.11.1796, side 432.
Registrering af fallitbo hos Edvard Hincheldey, købmand i Nykøbing Falster.

1060 Peder Lund, toldkasserer i Nykøbing Falster. 19.12.1796, side 437.
E: Johanne Kirstine Schwarzkopf.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1796.

1061 Birgitte Eriksdatter i Nykøbing Falster. 4.1.1797, side 438.
E: Erik Hartvig Børgesen. B:
1) Marie Kirstine Eriksdatter 4
2) Erik Hartvig Eriksen 9 uger.

1062 Frederik Christensen, rådstuetjener og politibetjent i Nykøbing Falster. 20.2.1797, side 439, 471.
E: [Karen Hansdatter]. LV: Christian Otto Schmidt, skrædder, der ægter enken.
Arvinger angives ikke.

1063 [Dorthe] i Nykøbing Falster. 19.4.1797, side 445.
E: Nikolaj Poulsen, murersvend. B:
1) [Karen Nikolajsdatter] g.m. Hans Christian Højer, pottemager i Nykøbing Falster
2) [Anne Margrethe Nikolajsdatter] g.m. Laurids Hansen Schmidt i Maribo.

1064 Josef Falle, urhandler i Nykøbing Falster. 30.5.1797, side 462.
Afdøde, der var født i Triberg i Schwarzwald, døde i Vordingborg.
Arvinger angives ikke.

1065 Simon Johansen, bysvend i Nykøbing Falster. 21.6.1797, side 469, 475.
B:
1) Marie Simonsdatter.

1066 Søren Sørensen Vorup, brændevinsmand i Nykøbing Falster. 1.8.1797, side 470, 496, 499.
E: Margrethe Jochumsdatter Berg. LV: søn Anders Pedersen, avlsmand i Nykøbing Falster. A:
0) far Søren Hansen i Vorup ved Randers, død 13.10.1794
1) bror Søren Sørensen Bach
2) bror Hans Sørensen i Vorup
3) søster Else Sørensdatter
4) søster Maren Sørensdatter g.m. Jens Jensen.

1067 Kirsten Krag i Nykøbing Falster, der døde 10.12.1797, side 474.
E: Bertel Stub, hospitalsforstander. B:
1) [Cecilie Cathrine Stub] g.m. Johannes Hvalsø.

1068 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 9.3.1798, side 476, 490.
Registrering af fallitbo hos bortrejste Laurids Jensen, daglejer og bissekræmmer i Nykøbing Falster.

1069 Rasmus Frandsen, købmand i Nykøbing Falster, der døde 24.4.1798, side 487, 486, 512.
E: Anne Margrethe Thuesen. B:
1) Christiane Dorthe Rasmusdatter.
FM:
1 morbror Henrik G. Schierning ved far Eskild Schierning
2 Johannes Hvalsø, fuldmægtig, cand. jur.
Bevilling til uskiftet bo af 18.5.1798.
Samfrændeskifte 28.6.1798.
(Sml. lbnr.949).

1070 Anne Birgitte Rud i Nykøbing Falster. 1.6.1798, side 477, 487, 509, 517, 562.
Enke efter Hans Thuesen.
Hans A:
0) forældre [Oluf Hansen Thuesen, skifte 15.11.1769 lbnr.822 og Anne Margrethe [Jacobsdatter Bliskov, død 1760]. B:
1) bror Oluf Thuesen, købmand i Bergen i Norge, død. 3B:
a Otto Thuesen, købmand i Nykøbing Falster
b Anne Margrethe Thuesen i Bergen
c Cathrine Thuesen i Bergen
2) søster Marie Dorthe Thuesen, [skifte 22.12.1766 lbnr.752], var g.m. Casper [Nielsen] Vandel, købmand, [skifte 2.10.1786 lbnr.973]. 11B:
a Anne Lucie Vandel, [skifte Musse herred gejstlig 12.9.1776 lbnr.184], var g.m. [Christen Pedersen] Rud, præst i Øster Ulslev og Godsted, [skifte Musse herred gejstlig 17.2.1785 lbnr.218]. 2B:
1 Casperine [Marie Dorthe] Anne Lucie Rud 25, i København
2 Godske [Hans] Rud i København
b Christence Marie Vandel, enke efter Paaske, byskriver i Vordingborg
c Niels Vandel, klokker i Nykøbing Falster, død. 3B:
1 Casper Oluf Vandel, død
2 Else Kirstine Vandel 24, i København
3 Hans Christoffer Ejler Vandel, død
d Oluf Vandel, købmand i Sakskøbing, død. 2B:
1 [Marie Olufsdatter Vandel] g.m. Jørgen Engberg, købmand i Maribo
2 Hans Olufsen Vandel, død uden børn
3 Jens Olufsen Vandel, død uden børn
e Peder Vandel, købmand i Sakskøbing
f Casper Vandel, købmand i Nykøbing Falster
g Henrik Vandel, købmandskarl i Nykøbing Falster
h Thomas Vandel, rytter ved Randers i Jylland
i Marie Dorthe Vandel g.m. Wederkinch, auditør i Rendsborg
Fars andet ægteskab med [Inger Thomasdatter] Reimer], B:
3) halvsøster Anne Margrethe Thuesen g.m. Johan Reimer Schultz, købmand i Nykøbing Falster
4) halvbror Henrik Thuesen, urtekræmmer i København
5) halvsøster Frederikke Christiane Thuesen g.m. Broch i Nykøbing Falster.
6) halvsøster Christine Magdalene Thuesen, [skifte 6.3.1774 lbnr.848], var g.m. [Vilhelm Nikolaj] Gregersen. 1B:
a Margrethe Gregersen i Nykøbing Falster Hospital.
Hendes A:
0) forældre [Jacob Sørensen, skifte 1763 lbnr.688 og Ingeborg, skifte 1.6.1768 lbnr.781]
1) søster Martha [Jacobsdatter Sørensen] Rud, enke efter Niels [Gregersen] Schierning, købmand, [skifte 6.6.1796 lbnr.1056]
2) søster, død, var g.m. Stadager. 1B:
a Johan Jørgen Stadager 19.

1071 Andrea Testrup, ugift i Nykøbing Falster. 14.8.1798, side 492, 531.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes afdødes morbror [Henrik Jørgensen] Wederkinch, præst i Nykøbing Falster og Systofte.

1072 [Maren Rasmusdatter?] i Nykøbing Falster. 20.9.1798, side 493, 498.
E: Mads Jacobsen, der også kaldes Mads Jensen.
Arvinger angives ikke.

1073 Madam Bentsen (Benzon) i Nykøbing Falster. 26.9.1798, side 493.
Enke.
B: Søren Juul Bentsen på egne og søskendes vegne.

1074 [Hans Christensen] Bastholm, krigsråd i Nykøbing Falster. 27.9.1798, side 494.
Enkemand efter [Clara Jensdatter Hosum]. B:
1) [Mathias] Bastholm, rektor i Nykøbing Falster latinskole
2) [Christian Hansen] Bastholm, kongelig konfessionarius i København
3) [Jens Jacob] Bastholm, renteskriver i København
4) Nikolaj Bastholm, kaptajnløjtnant i Nykøbing Falster
5) Margrethe Hedvig Bastholm g.m. Oxholm, kammerråd i Trondhjem i Norge.

1075 Marie Sofie Svingelberg i Nykøbing Falster. 18.10.1798, side 495, 505.
Enke efter Jørgen Christian Svane, guldsmed, [skifte 9.11.1791 lbnr.1012]. A:
1) bror, død. 1B:
a Sofie Svingelberg, der ægter [Johan Jacob] Heisler, guldsmed.

1076 [Else Marie] i Nykøbing Falster. 13.4.1799, side 502.
E: Niels [Pedersen] Bering, snedker. B:
1) Marianne Nielsdatter 21
2) Juliane Nielsdatter 18
3) Jørgen Christian Nielsen 13
4) Hanne Lotte Nielsdatter 6
5) Christian Henrik Nielsen 4.
FM: Josef Johansen.

1077 Poul Alexander von Halle i Nykøbing Falster. 19.6.1799, side 503, 516.
E: Maren [Møller]. LV: M. Møller.
Arvingerne skal være 2 brødre, begge i landetaten.
Afdøde var afskediget løjtnant af landetaten.

1078 [Christiane Sofie Thomasdatter] i Nykøbing Falster. 11.7.1799, side 504.
E: Didrik [Christian], bødker.
Første ægteskab med [Hans Rasmussen, skifte 17.10.1766 lbnr.749]. B:
1) Maren Hansdatter g.m. Johan M. Schrøder, skomager
2) Frederik Hansen, smed i Meelse [i Horbelev sogn]
3) [Karen Sofie Hansdatter] g.m. Hagested.

1079 Henrik Laxmann, murersvend i Nykøbing Falster. 20.7.1799, side 505.
E: Johanne Hansdatter. LV: Hartvig Thetsen.
Der skal være søskende i Maribo.

1080 Anne Tømmermands i Nykøbing Falster. 19.10.1799, side 508.
Enke. B:
1) Anne Dorthe Haugaard.

1081 Frederik Normann, toldbetjent i Nykøbing Falster. 23.11.1799, side 508, 529.
E: Sidsel Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i København, hans far var født i Norge og hans mor var født i Ängelsholm i Sverige.

1082 Charlotte Amalie i Nykøbing Falster. 10.2.1800, side 513, 563.
Enke efter Brabrand. B:
1) Adam Brabrand, uvist hvor
2) Niels Brabrand, forvalter på Lolland, død. 4B:
a Mathias Daniel Brabrand
b Charlotte Brabrand
c Karen Brabrand
d Conrad Brabrand
3) Elisabeth Brabrand, død, [var g.m. en søn af Christian Ditlev Leyh (Leigh), degn i Herfølge og Sædder, skifte Bjæverskov herred gejstlig 30.11.1796 lbnr.146]. 1B:
a Charlotte Amalie Frederikke Cathrine Leigh i Herfølge degnebolig.

1083 [Elisabeth Cathrine Wichmann] i Nykøbing Falster. 6.5.1800, fol.524.
Enke efter Claus [Frederiksen] Seidelin, apoteker, [skifte 16.7.1783 lbnr.933]. B:
1) [Bertel] Seidelin, præst i Slemminge og Fjelde
2) Hans Seidelin, apoteker i Nykøbing Falster
3) [Maren Sofie Seidelin, skifte Nakskov 22.3.1768 lbnr.2204, var g.m. Georg Simon Jessen, apoteker i Nakskov]. 3B:
a Claus Jessen på Lolland
b [Elisabeth Cathrine Jessen] g.m. [Christian Gottlieb] Schlegel i Karleby på Lolland, præst [i Herredskirke og Lille Løjtofte]
c Georg Jessen i Nyborg.

1084 Rasmus [Jacobsen] Spinder, matros i Nykøbing Falster. 30.6.1800, side 524.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Anne Kirstine Spinder [22]
2) Anders Rasmussen Spinder 20.

1085 Rasmus Jepsen Svingel. vægter og trommeslager i Nykøbing Falster. 3.7.1800, side 525, 533.
E: Anne Rasmusdatter. B:
1) Maren Rasmusdatter
2) Rasmus Rasmussen 12.

1086 i Nykøbing Falster. 21.7.1800, side 525.
Enke efter Jacob Spinder. B:
1) Rasmus Spinder, død. 1B:
a en datter, hvis navn ikke angives
2) Peder Spinder i Gåbense færgegård
3) Johan Spinder, skipper i Nykøbing Falster
4) Hans Spinder, skipper i Nykøbing Falster.

1087 Testamente vist i Nykøbing Falster 1800, side 527.
Testamente af 17.7.1777 i Hjertebjerg præstegård [i Elmelunde sogn] på Møn, forevist i Stege 23.6.1788, hvor de begge var i live og konfirmeret af kongen 2.8.1799 for
major Jacob Frederiksen Bjørn og hustru Karen Kirstine. A:
1) hans søster Anne Bjørn
2) hans søster Caroline Christiane Bjørn
3) Ferdinand Uldahl, søn af justitsråd Uldahl, og hvis han dør, da hans søskende.

1088 Casper [Christoffer] Westerfleth, feldbereder i Nykøbing Falster, [begravet 10.1.1800], side 528.
E: Abel Margrethe.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1800.

1089 Jens Holm, snedker i Nykøbing Falster, [begravet 11.7.1800], side 528.
E: Anne Dorthe.
Bevilling til uskiftet bo af 1.4.1796.

1090 Jochum Pedersen, bryggerkarl i Nykøbing Falster. 8.9.1800, side 528, 536.
Uden ægteskab B:
1) Hans Jochumsen, der opfostres hos Andreas Pedersen i Nykøbing Falster.

1091 [Johanne Hansdatter] i Nykøbing Falster. 17.11.1800, side 529, 549.
E: Hartvig Thets, daglejer.
Arvinger angives ikke.

1092 [Maren] i Nykøbing Falster. 1.12.1800, side 530.
Enke efter Niels Have.
Arvinger angives ikke.

1093 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 24.12.1800, side 530, 575.
Registrering af fallitbo hos Otto Thuesen, købmand i Nykøbing Falster.

1094 Anne Dorthe i Nykøbing Falster. 26.1.1801, side 532, 541, 544, 547.
Enke efter Jens Holm, snedker, [skifte 11.7.1800 lbnr.1089]. B:
1) [Anne Barbara Jensdatter Holm, skifte 31.5.1795 lbnr.1045]. E: Christoffer Schwartz, snedker. 3B:
a Marie Dorthe Schwartz 23
b Anne Mine Schwartz 16
c Christiane Frederikke Schwartz 6.

1095 Else Thomasdatter i Nykøbing Falster, [begravet 16.5.1801], side 534.
E: Anders Rasmussen, tømrersvend.
Testamente af 26.2.1783.
Enkemanden forbliver i uskiftet bo. Arvinger angives ikke.
Medunderskrevet af:
1 Iver [Bertelsen] Stub, kapellan i Toreby
2 B. Stub, forstander i Nykøbing Falster hospital.

1096 Hans Christian Meltofte, gørtler i Nykøbing Falster. 22.5.1801, side 536, 549.
E: [Marie Dorthe Sørensdatter]. LV: Hans Christoffer Højen.
Børn, hvis navne ikke angives.

1097 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 10.7.1801, side 537, 561.
Registrering af fallitbo hos Henrik Vandal.
Desuden nævnes hans bror Casper Vandal, købmand.

1098 Morten Johansen, handskemager i Nykøbing Falster. 27.7.1801, side 538, 540.
E: [Mette Cathrine Nielsdatter]. B:
1) [Rasmus Mortensen 4]
2) [Anne Cathrine Mortensdatter 1].

1099 Peder Rasmussen, parykmager i Nykøbing Falster. 18.8.1801, side 538, 541.
E: Johanne Madsdatter.
Testamente af 30.12.1798.

1100 Birgitte Elisabeth [Lilje] i Nykøbing Falster. 13.9.1801, side 539, 546.
E: [Andreas August] Kaufmann, bogbinder. B:
4) Christiane Marie Kaufmann 10
5) Anne Dorthe Kaufmann 8
6) Hans Jacob Kaufmann 6
7) Andreas August Kaufmann 3.
Første ægteskab med [Hans Christensen Lerche, skifte 24.9.1790 lbnr.993]. B:
1) Jonas Hansen Lerche 22, bogbindersvend i København
2) Christen Hansen Lerche 19, skriverkarl hos byfoged Møller i Maribo
3) Jonathan Hansen Lerche 16, bogbinderdreng på stedet.

1101 Karen Marie [Hansdatter] i Nykøbing Falster. 8.2.1802, side 550.
E: Christian Otto Schmidt, skrædder. B:
6) Otto Schmidt 3.
Første ægteskab med Frederik Christensen, [skifte 20.2.1797 lbnr.1062]. B:
1) Christoffer Christensen 20, slagterdreng i København
2) Carsten Christensen 18, i Nykøbing Falster latinskole
3) Ellen Marie Christensen 14½
4) Birthe Cathrine Christensen 13
5) Andreas Svane Christensen 11.
FM: Niels Hansen, slagter.

1102 Jens Lauridsen Kofoed, skomager i Nykøbing Falster. 19.2,1802, side 554, 558.
E: Johanne Christiansdatter. LV: Christian Otto Schmidt, der ægter enken. B:
1) Barbara Kofoed 17
2) Christiane Kofoed 1 år 5 uger.

1103 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 26.2.1802, side 555, 589.
Registrering af fallitbo hos Mads Salomon Cohn, købmand i Nykøbing Falster.

1104 Johanne Rasmusdatter i Nykøbing Falster, [begravet 13.2.1802], side 555.
E: Andreas Alm, toldbetjent.
Testamente af 18.4.1796.

1105 Christine Lauridsdatter i `Nykøbing Falster, der døde 11.3.1802, side 556.
E: Jens Pedersen, skomager.
Testamente af 13.1.1800.

1106 Bodil Nielsdatter, ugift i Nykøbing Falster. 1.9.1802, side 450.
Arvinger angives ikke.

1107 Niels Jensen Søberg, købmandskarl i Nykøbing Falster. 19.2.1803, side 566, 570, 580.
A:
1) bror Peder Jensen Søberg i Bragernes i Norge.

1108 Johan Heisler, guldsmed i Nykøbing Falster. 28.2.1803, side 567, 569.
E: Sofie [Svingelbjerg]. LV: Frederik Christensen Schrøder.
Arvinger angives ikke.

1109 Lorents Pedersen, skoflikker i Nykøbing Falster. 3.5.1803, side 568.
E: Lisbeth Hansdatter. B:
1) Søren Lorentsen, skomagersvend
2) Peder Lorentsen, murersvend
3) Agnethe Lorentsdatter g.m. Jens Olufsen, daglejer
4) datter, død. 1B:
a Juliane 12, der er våde fader og moderløs.

1110 Hans Christian Madsen, matros i Nykøbing Falster. 5.12.1803, side 574, 589.
B:
1) Anne Margrethe.
Desuden nævnes afdødes søster Cathrine Madsen.

1111 Barbara Madsdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 31.1.1804, side 575, 585.
A:
1) far Mads Pedersen, murer i Kraglange?

1112 Iver Enevoldsen, klejnsmed i Nykøbing Falster. 10.3.1804, side 576, 579.
E: Anne Kirstine [Mathiasdatter]. LV: Svend Jacobsen, der ægter enken. B:
1) Anne Marie Iversdatter 13
2) Enevold Iversen 9
3) Anne Margrethe Iversdatter 7.
FM: Anders Hagested.

1113 [Anne Kirstine] i Nykøbing Falster. 17.3.1804, side 577, 583.
Enke efter Kjeld Sivert, gørtler. B:
1) Anne Kirstine Sivert g.m. [Johan] Hagenstrøm, organist
2) Elisabeth Sivert g.m. Johannes Löchter
3 Marie Kirstine Sivert g.m. Lindhardt
4) Marie Sivert g.m. Carstensen, kontrollør i Haderslev.

1114 Christian Asser Linde, skipper i Nykøbing Falster. 9.5.1804, side 578, 589.
Enke og børn, hvis navne ikke angives.

1115 Marie Elisabeth von Klöcker i Nykøbing Falster, [begravet 16.7.1804], side 585.
E: Henrik de Gyntelberg, kaptajn i søetaten.
Ægtepagt af 21.6.1790.
Ægtepagten er underskrevet af afdødes mor [Caroline] von Hoppe.
Afdøde har en søn, [Christian Carl Herman Frederik de Gyntelberg] der er discipel i Nykøbing Falster latinskole.

1116 Oluf Knap, skomager i Nykøbing Falster. 8.10.1804, side 587.
E: Christine Andersdatter. B:
1) Oluf Olufsen Knap, døbt 12.1.1787.
FM: Niels Sølling, klejnsmed.

1117 Mette Kirstine Andersdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Falster. 9.1.2.1804, side 588.
Arvinger angives ikke.
Afdøde havde nydt understøttelse af byens fattigkasse.

1118 Skifte efter separation i Nykøbing Falster. 21.1.1805, side 590, 609, 655.
Skifte imellem Christen Jansen, voldmøller og hustru [Birthe Jensdatter] med LV: Niels Johansen Hertz, efter forligelseskommissionsdom af 18.1.1805.
Hendes første ægteskab med [Daniel Harder, voldmøller, skifte 20.9.1786 lbnr.971]. Arv til B:
1) Hans Peder Danielsen.

1119 Carl Weiberg, købmand i Nykøbing Falster. 18.3.1805, side 592, 623, 629, 633, 648, 661.
A:
1) mor [Vilhelmine Conradine Calmar] på Christiansæde på Lolland, enke efter [Frederik] Weiberg
2) søster [Sofie Louise Weiberg] g.m. Rasmus Lindhardtsen på Christiansæde.
Mors første ægteskab med [Andreas Holst]
3) halvbror [Mads Rasmus] Holst, løjtnant
4) halvbror Conrad Holst i København
5) halvbror Christian Ludvig Holst i København.

1120 Anne Holgersdatter, fattiglem i Nykøbing Falster. 1.5.1805, side 608.
Arvinger angives ikke.

1121 Margrethe Christoffersdatter, fattiglem i Nykøbing Falster. 8.7.1805, side 608.
Arvinger angives ikke.

1122 Opbudsbo i Nykøbing Falster. 7.11.1805, side 610, 619.
Registrering af fallitbo hos Jens Pedersen, skomager og hustru.

1123 Jens Nielsen Jensen, ugift købmand i Nykøbing Falster. 1805, side 612.
Testamente af 20.3.1798. A:
0) forældre [Niels Jensen, skifte 1.7.1771 lbnr.823 og Anne Nielsdatter Vandel, skifte 8.5.1792 lbnr.1018]
1) søster [Anne Dorthe Nielsdatter, begravet 18.12.1793, var g.m. Laurids Jensen Reimer, købmand i Maribo]. 2B:
a Anne Marie Reimer g.m. Johan Erik Strange og deres lille søn Niels Jensen
b Anne Lucie Reimer g.m. Magnus Herman Ejstrup, købmand i Sakskøbing.
Fars første ægteskab med [Anne Siø]. B:
2) halvsøster [Inger Cathrine Nielsdatter], død, gift 25.9.1753 Nykøbing Falster med Casper Rathgen, død Nysted marts 1762]. 2B:
a Casperine Rathgen i København
b Anne Rathgen g.m. [Johan] Lehmann, glarmester i Nykøbing Falster
3) halvbror Niels Siø på Fejø, død. 3B:
a Anne Elisabeth Nielsdatter, gift på Fejø
b Karen Nielsdatter, gift på Fejø
c Peder Nielsen på Fejø
4) halvsøster [Anne Nielsdatter g.m. Oluf Jensen på Fejø], begge døde. 1B:
a Niels Olufsen i Nykøbing Falster
5) moster [Sara Nielsdatter Vandel, død Åbenrå 25.11.1787, gift første gang Sakskøbing 4.7.1737 med Christoffer Reimer, skifte Sakskøbing 14.1.1739 lbnr.38. Gift anden gang Sakskøbing 30.5.1740 med Hans Christian Fritscher, skifte Sakskøbing 7.8.1766]. 2B:
a Kirsten Fritscher, [gift Sakskøbing 19.11.1772 med Bertel Bertelsen Friis, degn på Rømø], enke i Åbenrå
b Anne Lucie Fritscher, [gift København Trinitatis 6.6.1783 med kirurg Wilhardus Christlieb Fabricius], enke i Åbenrå.

SLUT