Erik Brejls hjemmeside

Start

Nykøbing Mors byfoged
Skifteuddrag
1683-1828

[1683-1725]    [1722-1744]    [1743-1775]    [1768-1795]    [1795-1828]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Dødsanmeldelser 1825-1828 er ikke anført.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
FM: formynder
fol.: folio
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted


Jordebøger for hovedgårde:

Østergård i Salling 1758 lbnr.426
Østergård i Salling 1776 lbnr.426


Nykøbing Mors
Skifteprotokol
1683-1725
B 35 - 138


1 Børge Knudsen i Nykøbing Mors. 31.5.1683, fol.1.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Christensen, bødker. A;
1) bror [Niels Knudsen], død. 4B:
a Børge Nielsen
b Peder Nielsen
c Søren Nielsen
d Christen Nielsen
2) søster Maren Knudsdatter g.m. Søren Gregersen
3) søster Johanne Knudsdatter g.m. Niels Olufsen.

2 Maren Mikkelsdatter i Nykøbing Mors. 20.8.1683, fol.13.
Enke efter Torben Mogensen. B:
1) Anne Torbensdatter.
FM: Mads Jensen Vils.

3 Kirsten Pedersdatter Kærgaard i Nykøbing Mors. 22.8.1683, fol.14B.
Enke efter Anders Draaby. B:
1) Jens Andersen i Ålborg
2) Anders Andersen
3) Anne Andersdatter g.m. Mads Nielsen i Nykøbing Mors.

4 Mette Sørensdatter i Nykøbing Mors. 19.9.1683, fol.15.
Enke. B:
1) Peder Christensen Frost
2) Christen Christensen
3) Thomas Christensen
4) Peder Christensen den yngre
5) Else Christensdatter.

5 Mikkel Madsen Tæbring i Nykøbing Mors. 23.9.1683, fol.19.
Enkemand. B:
1) Anne Mikkelsdatter
2) Karen Mikkelsdatter
3) Maren Mikkelsdatter.

6 Maren Nielsdatter, ugift i Nykøbing Mors. 19.10.1683, fol.19B.
Arvinger angives ikke.

7 Maren Poulsdatter i Nykøbing Mors. 25.1.1684, fol.19B.
Arvinger angives ikke.

8 Mads Jensen i Nykøbing Mors. 1.3.1684, fol.20, 37B.
E: Margrethe Nielsdatter. B:
1) Kirsten Madsdatter g.m. Søren Christensen Elsø
2) Anne Madsdatter.
FM: Mads Mikkelsen.

9 Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Mors. 11.3.1684, fol.20B.
E: Niels Christensen, skomager. B:
3) Kirsten Nielsdatter 7
4) Niels Nielsen 2.
Første ægteskab med Kirsten Poulsdatter. B:
1) Laurids Nielsen 20
2) Christen Nielsen 15.

10 Johanne Jensdatter, ugift i Nykøbing Mors. 10.4.1684, fol.21.
Arvinger angives ikke.

11 Mette Jensdatter i Nykøbing Mors. 2.6.1784, fol.22.
Arvinger angives ikke.

12 Birthe Nielsdatter i Nykøbing Mors. 8.9.1684, fol.22B.
Arvinger angives ikke.

13 Rasmus Jensen i Nykøbing Mors. 18.9.1684, fol.23B.
Enkemand. B:
1) Christen Rasmussen
2) Jens Rasmussen
3) Maren Rasmusdatter
4) Helvig Rasmusdatter.

14 Maren Pedersdatter i Nykøbing Mors. 17.10.1684, fol. 24.
E: Peder Olufsen.
Testamente af 25.2.1672.

15 Else Christensdatter i Nykøbing Mors. 24.12.1684, fol.25B.
Af arvinger angives A:
1) søster Anne Christensdatter.

16 Thomas Nielsen, en tjener i Nykøbing Mors. 5.1.1685, fol.25B.
Arvinger angives ikke.

17 Anders Lauridsen, skomager i Nykøbing Mors. 7.1.1685, fol.26.
Enkemand. B:
1) Dorthe Andersdatter g.m. Peder Hansen Skov
2) Anne Andersdatter
3) Maren Andersdatter.
FM: Liborius Jensen.

18 Anders Nielsen, færgemand i Nykøbing Mors. 10.1.1685, fol.26B.
E: Maren Christensdatter. LV: Niels Knudsen. B:
1) Mikkel Andersen
2) Niels Andersen
3) Maren Andersdatter
4) Anne Andersdatter
5) Maren Andersdatter.
FM: Anders Jensen Bjerregaard.

19 Anne Christensdatter i Nykøbing Mors. 20.3.1685, fol.31B.
Enke efter Peder Albæk.
Skifte efter første ægtemand 11.9.1666. B:
1) Kirsten Mikkelsdatter
2) Mette Mikkelsdatter.
FM: Mads Olufsen Vils.
(Sml. lbnr.20).

20 Mette Mikkelsdatter i Nykøbing Mors. 15.5.1685, fol.32B.
A:
1) [søster] Kirsten Mikkelsdatter. FM: Jens Christensen Sodborg?
2) [halvsøster] Karen Pedersdatter Albæk. FM: Mads Olufsen.
(Sml. lbnr.19).

21 Søren Mikkelsen i Nykøbing Mors. 18.5.1685, fol.33.
Enkemand. B:
1) Christen Sørensen
2) Oluf Sørensen.

22 Anders Pedersen Nicop i Nykøbing Mors. 25.11.1685, fol.33B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Mads Mikkelsen. B:
1) Jutta Andersdatter.
FM: farbror Jacob Pedersen.

23 Maren Christensdatter, der lever i Nykøbing Mors. 28.11.1685, fol.35B.
Enke efter Niels Botzen (Bodtzen), kapellan i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø, skifte 28.11.1674. B:
1) Christen Nielsen
2) Hans Nielsen
3) Knud Nielsen.
FM:
1) Mads Skytte, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested
2) Jens Mikkelsen Tæbring, præst i Ljørslev og Ørding
3) Peder Olufsen.

24 Anne Andersdatter i Nykøbing Mors. 8.5.1686, fol.39.
A:
1) bror Christen Andersen, død Hans børn, hvis navne ikke angives, med FM: Jens Rasmussen i Sejerslev, herredsfoged i Morsø Nørre herred ved dennes svoger Daniel Nielsen i Erslev
2) søster Dorthe Andersdatter g.m. Peder Hansen Skov
3) Maren Andersdatter. FM: Liborius Jensen.

25 Morten Olufsen Qvist i Nykøbing Mors. 23.7.1686, fol.40.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Niels Knudsen. B:
1) Oluf Mortensen
2) Morten Mortensen
3) Anne Mortensdatter
4) Jacob Mortensen
5) Maren Mortensdatter
6) Niels Mortensen.
FM:
1 Mads Jensen Vils
2 Søren Andersen Ladefoged.
Afdøde døde 24.6.1686.

26 Else Liboriusdatter i Nykøbing Mors. 19.10.1686, fol.45.
E: Peder Andersen Suhr. B:
2) Anders Pedersen Suhr
3) Anne Pedersdatter.
Af første ægteskab B:
1) Liborius Jensen.

27 Niels Christensen, skibsbygger i Nykøbing Mors. 18.10.1686, fol.47.
E: Mette Knudsdatter. B:
1) Knud Nielsen
2) Christen Nielsen
3) Jørgen Nielsen
4) Helvig Nielsdatter.

28 Jacob Pedersen, ugift byskriver i Nykøbing Mors. 9.10.1686, fol.50.
A:
1) bror [Anders Pedersen Nicop i Nykøbing Mors, skifte 25.11.1685 lbnr.22]. 1B:
a Jutta Andersdatter. FM: stedfar Mikkel Knudsen
2) søster Anne Pedersdatter. FM: Mikkel Jensen Bjerregaard.
Desuden nævnes afdødes morbrors søn Jacob Bollesen.

29 Søren Jensen Sterm, ugift købmand i Nykøbing Mors. 12.8.1687, fol.53B.
A:
1) søster Anne Jensdatter
2) søster Gye Jensdatter g.m. Jens Rasmussen snedker.
Afdøde døde 12.8.1687.

30 Maren Jørgensdatter i Nykøbing Mors. 29.11.1687, fol.61.
E: Christen Jensen, skomager. B:
1) Rimbolt Christensen
2) Jens Christensen
3) Margrethe Christensdatter.
Disse tre børn har arv efter deres morbror! Rimbolt Rimboltsen.

31 Kirsten Thøgersdatter i Nykøbing Mors. 27.2.1688, fol.63.
E: Adam Mortensen. B:
2) Morten Adamsen
3) Gertrud Adamsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Steffen Christensen.

32 Mads Mikkelsen i Nykøbing Mors. 1.3.1688, fol.64B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Niels Knudsen Aasted. B:
1) Peder Madsen
2) Johanne Madsdatter.

33 Hans Nielsen, ugift orgelbygger i Nykøbing Mors. 15.3.1688, fol.67B.
A:
1) en bror i Ringkøbing.
Afdøde døde 8.3.1688.

34 Maren Pedersdatter i Nykøbing Mors. 29.5.1688, fol.71.
E: Christen Steffensen.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christensdatter.
Afdøde døde 30.4.1688.

35 Oluf Johansen Find i Nykøbing Mors. 6.7.1688, fol.72B.
E: Maren Christensdatter Gullerup. LV: Hans Hansen Irup. A:
1) bror Peder Johansen, smed.
Desuden nævnes enkens far Christen Pedersen Gullerup i Nykøbing Mors.

36 Jens Andersen Furbo. 24.9.1688, fol.79B.
E: Maren Christensdatter. B:
1) Kirsten Jensdatter.

37 Inger Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 22.10.1688, fol.80.
Arvinger angives ikke.

38 Anne Mortensdatter i Nykøbing Mors. 20.11.1688, fol.80B.
Enke efter Jens Nielsen, dansk skolemester. B:
1) Anne Jensdatter
2) Karen Jensdatter.

39 Christen Pedersen Gullerup, købmand i Nykøbing Mors. 22.11.1688, fol.81.
E: Anne Pedersdatter. LV: Søren Gregersen i Nykøbing Mors. B:
1) Peder Christensen Gullerup
2) Else Christensdatter Gullerup g.m. Mikkel Jensen Bjerregaard
3) Maren Christensdatter Gullerup [enke efter Oluf Johansen Find, skifte 6.7.1688 lbnr.35]. sLV: Hans Hansen Irup.

40 Peder Olufsen i Nykøbing Mors. 26.11.1688, fol.82.
A:
1) bror Niels Olufsen i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 25.11.1688.

41 Maren Madsdatter i Nykøbing Mors. 3.12.1688, fol.83B.
E: Christen Christensen, væver. A:
1) bror Jens Madsen Skov i Salling
2) søster [Karen Madsdatter] g.m. Christian [Isaksen Feilke], kobbersmed i Viborg
3) søster Kirsten Madsdatter
4) søster Mette Madsdatter.

42 Anne Jacobsdatter i Nykøbing Mors. 18.1.1689, fol.84.
Enke efter Niels Nielsen Erslev, rådmand, [begravet Nykøbing Mors 27.1.1688]. B:
1) Niels Nielsen Erslev i Nykøbing Mors
2) Bodil Nielsdatter Erslev g.m. Jens Pedersen, trompeter i Viborg
3) Jacob Nielsen Erslev
4) Hylleborg Nielsdatter Erslev forlovet med Jens Andersen Læsø i Nykøbing Mors.

43 Karen Nielsdatter i Nykøbing Mors. 4.3.1689, fol.91.
E: Niels Christensen Abildgaard. B:
1) Karen Nielsdatter.

44 Christen Jensen, bødker i Nykøbing Mors. 5.3.1689, fol.93B.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Jens Christensen, i København
2) Niels Christensen, i Ålborg
3) Anne Christensdatter
4) Maren Christensdatter.

45 Dorthe Andersdatter i Nykøbing Mors. 29.8.1689, fol.94B.
E: Peder Hansen Skov. B:
1) Hans Pedersen
2) Laurids Pedersen
3) Mette Pedersdatter.
Arv efter afdødes far Anders Lauridsen, skomager, skifte 7.1.1685 lbnr.17 til A:
1 afdødes søster Anne Andersdatter
2 afdødes søster Maren Andersdatter.
FM: Liborius Jensen.
Desuden nævnes afdødes morbror afdøde Peder Pedersen Harre.
Afdøde døde 31.7.1689.

46 Jens Jacobsen Smed i Nykøbing Mors. 15.4.1690, fol.95B.
A: Niels Christensens hustru i Dragstrup mølle.
(Det angives ikke, hvordan arvingen er beslægtet).
Afdøde døde 9.3.1790.

47 Niels Christensen Abildgaard i Nykøbing Mors. 25.8.1690, fol.100B.
E: Anne Mikkelsdatter.
[Første ægteskab med Karen Nielsdatter, skifte 4.3.1689 lbnr.43].
Der angives ingen arvinger.
Afdøde døde 26.7.1690.

48 Kirsten Jensdatter i Nykøbing Mors. 25.6.1691, fol.103,
E: Niels Andersen Trælborg. B:
1) Anders Nielsen
2) Maren Nielsdatter.
Arv i boet efter enkemandens forældre, skifte Morsø Sønder herredsting 31.10.1670 til:
1 enkemandens bror Mikkel Andersen
2 enkemandens søster Anne Andersdatter.
Enkemanden var værge for Søren Nielsen Damsgaards 2 børn:
1 Karen Sørensdatter i København
2 Johanne Sørensdatter i København.

49 Gabriel Espersen i Nykøbing Mors. 15.9.1691, fol.103.
E: Karen Poulsdatter. LV: Niels Knudsen, bødker. A:
1) søster Maren Espersdatter
2) søster Birgitte Espersdatter
3) søster Helvig Espersdatter.
FM: Niels Madsen Gabrielsen.

50 Jens Nielsen Houmann i Nykøbing Mors. 20.7.1691, fol.105B.
E: Anne Olufsdatter. LV: Oluf Christensen. A:
1) bror Christen Nielsen Hov i Sønder Dråby.

51 Niels Olufsen i Nykøbing Mors. 22.9.1691, fol.107.
E: Johanne Knudsdatter LV: Søren Gregersen. B:
1) Else Marie Nielsdatter
2) Knud Nielsen
3) Maren Nielsdatter den ældre
4) Kirsten Nielsdatter
5) Inger Nielsdatter
6) Oluf Nielsen
7) Malene Nielsdatter
8) Maren Nielsdatter den yngre
9) Børge Nielsen.
FM:
1 Niels Knudsen Bodtzen ved søn Knud Nielsen Bodtzen
2 Søren Christensen Elsø, eller Søren Christensen Færgemand
3 Mads Olufsen.
Arv i boet efter afdødes bror Peder Olufsen, [skifte 26.11.1688 lbnr.40].
Afdøde var værge for Kirsten Jensdatter Langballe, nu forlovet med Poul Jørgensen, snedker i Århus, der havde arv efter far Jens Mikkelsen Langballe ved farbror Mikkel Mikkelsen Langballe og efter Knud Nielsen Færgemand efter skifte 16.8.1671.

52 Anne Pedersdatter, sykone i Nykøbing Mors. 18.2.1692, fol.118B.
Enke. B:
1) Lorents Nikolajsen
2) Kirsten Nikolajsdatter.

53 Jens Andersen Læsø i Nykøbing Mors. 12.2.1692, fol.120.
E: Bodil Madsdatter Lund. LV: Hans Hansen Irup. B:
1) Maren Jensdatter Læsø.
FM: Niels Sørensen.
Afdøde døde 16.10.1690.

54 Kirsten Espersdatter i Nykøbing Mors. 17.2.1692, fol.126B.
E: Liborius Jensen. A:
1) bror Laurids Espersen i Harre? på Fyn
2) søster Karen Espersdatter i Østerskov.

55 Anne Nielsdatter i Nykøbing Mors. 20.2.1692, fol.128B.
E: Niels Knudsen Bodtzen. A:
1) bror Peder Nielsen, kantor [dvs. degn] i Solbjerg og Sundby menigheder på Mors
2) bror Knud Nielsen i Drammen i Norge, klokker på Bragernes, død, skifte 4.5.1686. 3B:
a Dorthe Knudsdatter
b Sibylle Knudsdatter
c Troels Knudsen, hos sin stedfar på Bragernes
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Søren Andersen Ladefoged i Nykøbing Mors
4) søster Kirsten Nielsdatter, enke efter Jens Skærbæk
5) søster Maren Nielsdatter, enke efter Christen Pedersen. LV: Christen Pallesen
6) søster Inger Nielsdatter g.m. Niels Christensen Bodtzen
7) bror Jens Nielsen, formentlig død, da de ikke har hørt fra ham i 37 år.

56 Maren Christensdatter Adsersen i Nykøbing Mors. 11.10.1692, fol.140B.
E: Anders Nielsen. Af arvinger mødte A:
1) bror Christen Christensen Adsersen
2) brorsøn Christen Jensen Adsersen
3) Poul Madsen Adsersen.
Arv i boet til enkemandens søster Karen Nielsdatter.
Afdøde døde 28.7.1692.

57 Christen Christensen Adsersen i Nykøbing Mors. 9.3.1693, fol.142B.
Enkemand efter Ida Olufsdatter, efter hvem, der ikke er holdt skifte. B:
1) Jacob Christensen 25
2) Hans Christensen 22
3) Maren Christensdatter 18
4) Christen Christensen 11
5) Anne Christensdatter 6.

58 Niels Christensen Raadhus i Nykøbing Mors. 10.3.1693, fol.148.
B:
1) Inger Nielsdatter.

59 Peder Andersen Suhr i Nykøbing Mors. 28.3.1693, fol.149.
E: Anne Jensdatter [formentlig fejl for Anne Pedersdatter]. LV. Liborius Jensen. B:
3) Else Pedersdatter.
[Første ægteskab med Else Liboriusdatter, skifte 19.10.1686 lbnr.26]. B:
1) Anders Pedersen Suhr
2) Anne Pedersdatter.

60 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 18.8.1692, fol.150.
Registrering og auktion hos Laurids Christensen Færgemand i Nykøbing Mors.

61 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 6.10.1692, fol.151B.
Registrering og auktion hos Mikkel Jensen Bjerregaard i Nykøbing Mors.
Desuden nævnes:
1 Peder Christensen Gullerup
2 Niels Nielsen Erslev.

62 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 24.10.1693, fol.151B.
Registrering og auktion hos Søren Christensen Færgemand g.m. Kirsten Nielsdatter Erslev i Nykøbing Mors.

63 Strandingsauktion i Nykøbing Mors. 8.3.1694, fol.154.
Strandingsauktion hos Søren Gregersen i Nykøbing Mors.

64 Jacob Christensen Adsersen i Nykøbing Mors. 15.2.1694, fol.155.
A:
1) bror Hans Christensen Adsersen
2) søster Maren Christensdatter
3) bror Christen Christensen Adsersen 12
4) søster Anne Christensdatter.
FM: Mads Olufsen.
Arv efter afdødes forældre [Christen Christensen Adsersen og Ida Olufsdatter], skifte 9.3.1693 lbnr.57.

65 Poul Gregersen i Nykøbing Mors. 9.8.1695, fol.158B.
E: Birgitte Sørensdatter. B:
1) Jesper Poulsen.
FM: farbror Søren Gregersen.
Afdøde var værge for sin bror Laurids Gregersens 2B:
a Erik Lauridsen
b Anne Lauridsdatter.

66 Jens Christensen Fursmann, løjtnant, toldforvalter i Nykøbing Mors og forpagter på Faddersbøl. 25.9.1695, fol.164B.
E: Else Kaas. LV: Knud Jacobsen Roslev, herredsfoged på Mors. A:
1) bror Christen Christensen Fursmann, kaptajn
2) søster Else Christensdatter Fursmann, enke efter Niels Falsen i Skive, nu g.m. Jens Jørgensen Serup, toldforvalter i Skive
3) søster Kirsten Christensdatter Fursmann g.m. Christen Jensen i Skive
4) søster Maren Christensdatter Fursmann g.m. Laurids Thomsen i Thisted
5) søster Inger Christensdatter Fursmann, død, [var g.m. Nikolaj Schiærenhorst i Skive]. 1B:
a Johan Christian Schiærenhorst
Enken har arv efter mor [Anne Marie Frandsdatter de Wetter] hos far Jørgen Kaas til Faddersbøl [i Hundborg sogn].

67 Niels Christensen, skomager i Nykøbing Mors. 19.3.1695, fol.173B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Mads Olufsen. B:
1) Kirsten Nielsdatter
2) Niels Nielsen.

68 Jens Christensen Tæbring i Nykøbing Mors. 18.1.1698, fol.174B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Hans Hansen Irup. B:
1) Christen Jensen
2) Niels Jensen
3) Margrethe Jensdatter
4) Karen Jensdatter
5) Maren Jensdatter
6) Mette Jensdatter
7) Anne Jensdatter.
FM: farbror Mourids Christensen Tæbring i Nykøbing Mors.

69 Karen Andersdatter, færgepige i Nykøbing Mors. 27.1.1698, fol.177B.
A:
1) søster Bodil Andersdatter g.m. Niels Poulsen i Skive, begge døde.
Testamente.

70 Adam Mortensen i Nykøbing Mors. 28.3.1699, fol.180B.
Enkemand. B:
1) Christen Adamsen
2) datter g.m. Peder Christensen.
(Sml. lbnr.31).

71 Anne Christensdatter i Nykøbing Mors. 14.8.1699, fol.181B.
E: Jens Lauridsen Fisker den ældre. A:
1) Niels Christensen, skrædder i Solbjerg
2) Christen Christensen i Søndergård
3) Maren Christensdatter.

72 Laurids Jensen Fisker i Nykøbing Mors. 14.8.1699, fol.182.
B:
1) Jens Lauridsen Fisker den ældre
2) Niels Lauridsen Fisker
3) Maren Lauridsdatter g.m. Poul Adsersen
4) Jens Lauridsen Fisker den yngre.

73 Anne Sørensdatter Skomager i Nykøbing Mors. 4.4.1699, fol.182B.
A:
0) mor Anne Nielsdatter, død
1) morbror Oluf Nielsen Qvist, død. B:
a Morten Olufsen Qvist, død. B:
1 Jacob Mortensen Qvist på egen og søskendes vegne
b Oluf Olufsen Qvist
c Niels Olufsen Qvist, død. B:
1 Else Nielsdatter Qvist g.m. Christen Nielsen på egen og søskendes vegne
2) moster Karen Nielsdatter, død. B:
a Niels Andersen i Nykøbing Mors.
Afdøde boede sammen med Sidsel Sørensdatter Thybo, fælles skifte med lbnr.74.

74 Sidsel Sørensdatter Thybo i Nykøbing Mors. 4.4.1699, fol.182B.
A:
1) bror Søren Sørensen, død.
Øvrige arvinger angives ikke.
Afdøde boede sammen med Anne Sørensdatter Skomager, fælles skifte med lbnr.73.

75 Christen Olufsen i Nykøbing Mors. 12.12.1699, fol.186.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Maren Christensdatter 4
2) Oluf Christensen 3
3) Anne Christensdatter 6 mdr.
FM: farbror Mads Olufsen.
Registrering 11.5.1699.

76 Mads Jensen Vils i Nykøbing Mors. 12.6.1699, fol.187.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Hans Hansen Irup. B:
1) Inger Madsdatter Vils 21
2) Jens Madsen Vils 20
3) Kirsten Madsdatter Vils 17
4) Jacob Madsen Vils 14
5) Niels Madsen Vils 8.
FM:
1 Christen Nielsen Flovtrup i Nykøbing Mors
2 Niels Poulsen i Nykøbing Mors
3 Mads Olufsen Vils i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 14.5.1699.

77 Helvig Sandberg i Nykøbing Mors. 9.7.1700, fol.213B.
Enke efter Sivert Brockenhuus til Ullerup [i Galtrup sogn], kommissionsskifte 30.11.1685. B:
1) Helvig Brockenhuus g.m. Georg Arnold von Post til Glomstrup [i Hvidbjerg sogn på Mors]
2) Margrethe Cathrine Brockenhuus, enke efter [Laurids] Seefeld til Øland [i Harring sogn, død 1688]
3) Anne Sofie Brockenhuus, død, var g.m. Christian Kruse [til Harritslevgård i Skovby sogn på Fyn, død 1699]. 5B: 3 sønner og 2 døtre, hvis navne ikke angives.

78 Anne Torbensdatter, ugift i Nykøbing Mors. 11.10.1700, fol.218.
A:
1) faster Maren Mogensdatter ved svigersøn Steffen Pedersen i Skallerup
2) fars halvbror Mogens Olufsen i Skyum, død. 3B:
a Oluf Mogensen i Stagstrup
b Niels Mogensen i Skyum
c Anne Mogensdatter i Skyum
3) fars halvsøster Maren Olufsdatter g.m. Claus Poulsen, begge døde. 3B:
a Christen Clausen i Bjergby
b Niels Clausen i Galtrup
c Anne Clausdatter i Skallerup
4) morbror Jens Mikkelsen i Rolstrup
5) moster Maren Mikkelsdatter, død, var g.m. Boel Jacobsen i Rolstrup. 6B:
a Jacob Bollesen
b Anders Bollesen
c Karen Bollesdatter
d Anne Bollesdatter
c Maren Bollesdatter
d Margrethe Bollesdatter g.m. Liborius Jensen i Nykøbing Mors
6) moster Margrethe Mikkelsdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Bjørndrup. 4B:
a Anne Christensdatter Nørgaard i Solbjerg ved søn Christen Jensen sst.
b Karen Christensdatter g.m. Mikkel Mikkelsen i Bjørndrup
c Maren Christensdatter g.m. Poul Sørensen i Rolstrup
d Kirsten Christensdatter, død. E: Peder Andersen i Bjørndrup. Hendes børn
7) moster Anne Mikkelsdatter g.m. Søren Nielsen Damsgaard i Nykøbing Mors. 2B:
a Karen Sørensdatter
b Johanne Sørensdatter
8) morbror Anders Mikkelsen i Rolstrup, død. 4B:
a Niels Andersen i Trælborg
b Christen Andersen i Trælborg
c Jens Andersen i København
d Dorthe Andersdatter i København
9) morbror Christen Mikkelsen, der sidst boede i Ljørslev. 1B:
a en søn i Ålborg, død. Hans børn.
Afdøde døde 12.9.1700.

79 Jens Henriksen i Nykøbing Mors. 21.10.1700, fol.225.
Else Mikkelsdatter. B:
1) Niels Jensen Henriksen
2) en datter, hvis navn ikke angives.
Afdøde døde 22.9.1700 i Løgstør.

80 Mikkel Jensen Bjerregaard i Nykøbing Mors. 14.6.1701, fol.226.
E: Else Christensdatter Gullerup. LV: svoger Niels Nielsen Erslev. B:
1) Jens Mikkelsen Bjerregaard 18
2) Kirsten Mikkelsdatter Bjerregaard 3.
FM: morbror Peder Christensen Gullerup.
Desuden nævnes enkens mor Anne Pedersdatter, [enke efter Christen Pedersen Gullerup, købmand i Nykøbing Mors, skifte 22.11.1688 lbnr.39], nu g.m. Peder [Nielsen] Gunderslev.

81 Niels Andersen Trælborg i Nykøbing Mors. 7.12.1701, fol.231B.
E: Anne Jensdatter. LV: Liborius Jensen.
[Første ægteskab med Kirsten Jensdatter, skifte 25.6.1691 lbnr.48]. B:
1) Anders Nielsen Trælborg
2) Maren Nielsdatter Trælborg.
Afdøde var værge for Søren Damgaards datter Anne Sørensdatter, der er født i Oddersbøl [i Hjardemål sogn], og har arv efter sin morfar Christen Nielsen Morsing i Hjardemål, skifte 30.10.1673, som meddelt af Christen Nielsens Morsings enke Magdalene Edvardsdatter.

82 Mads Olufsen Vils i Nykøbing Mors. 8.9.1702, fol.237.
E: Maren Mortensdatter. LV: Peder Nielsen Gunderslev. A:
1) bror Jens Olufsen i Vester Hvidbjerg
2) søster Kirsten Olufsdatter g.m. Peder Jensen,, smed i Vils [i Vejerslev sogn]
3) bror Helle Olufsen, død. 1B:
a Anders Hellesen i Øster Hvidbjerg
4) søster Maren Olufsdatter i Vils
5) bror Christen Olufsen, [skifte 12.12.1699 lbnr.75]. 3B:
a Maren Christensdatter
b Oluf Christensen
c Anne Christensdatter.
FM: Søren Jensen Skærbæk.

83 Søren Christensen Elsø i Nykøbing Mors. 6.12.1702, fol.245.
E: Kirsten Madsdatter.
Testamente af 10.1.1693. Underskrevet af
1 Mourids Christensen Meyer, præst i Vinding, Bryrup og Vrads
2 Peder Frederiksen, fuldmægtig på Damsgård.

84 Laurids Nielsen Holm i Nykøbing Mors. 4.12.1702, fol.246B.
A:
1) bror Just Holm
2) bror Mogens Holm
3) søster maren Holm
4) søster Else Kirstine Holm
5) søster Dorthe Holm.
Afdøde havde arv efter far Niels Lauridsen Holm, præst i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø, [19.2.1697] og efter mor Anne Mogensdatter [Vellev, død 28.10.1696].
Afdøde døde i Ålborg.

85 Hans Hansen Irup, byfoged i Nykøbing Mors. 27.3.1703, fol.247.
Enkemand. B:
1) Maren Hansdatter.
FM: Christen Pedersen Færgemand.

86 Christen Nielsen Flovtrup i Nykøbing Mors. 22.1.1703, fol.248.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: [halv]bror Christen Christensen, væver. B:
1) Mette Christensdatter Flovtrup 10.
FM: farbror Jørgen Nielsen Flovtrup.
Afdøde døde 24.9.1702.

87 Maren Bollesdatter i Nykøbing Mors. 5.9.1703, fol.253B.
E: Christen Pedersen Færgemand. A:
0) forældre Bolle Jacobsen og Maren Mikkelsdatter i Rolstrup
1) bror Jacob Bollesen i Rolstrup
2) bror Anders Bollesen
3) søster Karen Bollesdatter
4) søster Anne Bollesdatter
5) søster Margrethe Bollesdatter g.m. Liborius Jensen i Nykøbing Mors.

88 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Mors. 12.9.1703, fol.256B.
A:
1) søster Anne Pedersdatter, enke efter Peder Suhr, [skifte 28.3.1693 lbnr.59].

89 Mette Jacobsdatter i Nykøbing Mors. 15.12.1702, fol.257B.
Enke efter Mads Jensen Vils, købmand, [skifte 12.6.1699 lbnr.76]. B:
1) Inger Madsdatter Vils g.m. Mathias Pedersen Holst
2) Jens Madsen Vils
3) Kirsten Madsdatter Vils g.m. Morten Mortensen Qvist
4) Jacob Madsen Vils
5) Niels Madsen Vils, født 12.9.1691.
FM: Christen Pedersen Færgemand.

90 Inger Madsdatter Vils i Nykøbing Mors. 6.11.1703, fol.287B.
E: Mathias Pedersen Holst. B:
1) Jytte Mathiasdatter 9
2) Mette Mathiasdatter 6 mdr.

91 Mikkel Knudsen i Nykøbing Mors. 12.2.1704, fol.289B.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Peder Nielsen Gunderslev, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Mette Marie Mikkelsdatter 17, den 30.1.1704
2) Knud Mikkelsen 12, den 27.11.1703.
FM: farbror Peder Knudsen, forpagter på Bjørnkær.
Afdøde døde 19.11.1703.

92 Maren Pedersdatter i Nykøbing Mors. 23.6.1704, fol.306B.
E: Henrik Jensen. B:
1) Jens Henriksen 2½
2) Maren Henriksdatter 4 uger.

93 Søren Gregersen i Nykøbing Mors. 6.11.1704, fol.308B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels Nielsen Erslev. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Kjeld Nielsen i København
2) Johanne Sørensdatter g.m. Hans Pedersen i Holbæk på Sjælland
3) Else Sørensdatter.
FM: Laurids Poulsen i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 26.8.1704.

94 Jørgen Lauridsen, ugift farver i Nykøbing Mors. 26.1.1705, fol.313B.
A:
1) bror Jens Lauridsen i Torslev ved hustrus mor Maren Jacobsdatter Bruun, enke efter Jørgen Horne i Årup, præst [i Torslev i Øster Han herred, skifte Ålborg bisp, skifte 3.3.1704 lbnr.182]
2) søster Karen Lauridsdatter g.m. Niels Lauridsen i Hving mølle [i Astrup sogn i Vennebjerg herred]
3) søster Anne Lauridsdatter g.m. Mads Christensen i Nykøbing Mors
4) søster Johanne Lauridsdatter, på Sjælland
4) halvsøster Maren Justsdatter g.m. Claus Pedersen i Brohus i Barritskov.
Afdøde døde 27.12.1704.

95 Inger Nielsdatter i Nykøbing Mors. 26.9.1704, fol.320.
E: Niels Christensen Botzen. A:
1) bror Peder Nielsen, degn i Solbjerg og Sundby
2) bror [Knud Nielsen i Drammen i Norge, klokker på Bragernes, død, skifte 4.5.1686]. 3B:
a Dorthe Knudsdatter, død
b Sibylle Knudsdatter
c Troels Knudsen, i Norge
3) søster [Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Skærbæk], begge døde. 4B:
a Søren Jensen Skærbæk i Nykøbing Mors
b Margrethe Jensdatter Skærbæk i Nykøbing Mors
c Johanne Jensdatter Skærbæk i Nykøbing Mors
d Inger Jensdatter Skærbæk g.m. Christen Knudsen Botzen i Nykøbing Mors.
Arv i boet efter søster Anne Nielsdatter, [skifte 20.2.1692 lbnr.55].
Afdøde døde 16.7.1704.

96 Karen Christensdatter i Nykøbing Mors. 12.1.1706, fol.323B.
E: Anders Jensen Pallesen. A:
1) søster Inger Christensdatter g.m. Laurids Christensen i Fårup
2) bror, død. 3B:
a Børge Pedersen i Nykøbing Mors
b Christen Pedersen i Nykøbing Mors
c Martha Pedersdatter i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 26.8.1705.

97 Beate Lauridsdatter Hjort i Nykøbing Mors. 9.2.1706. fol.325B.
E: Mathias Pedersen Holst. B:
4) Dorthe Marie Mathiasdatter Holst 9mdr.
FM: fars svoger Brochmann i Lemvig.
Første ægteskab med [Henrik Miltzow i Norge]. B:
1) Ditlev Henriksen Miltzow 14
2) Inger Kirstine Henriksdatter Miltzow 10
3) Henrik Baltser Miltzow 8.
FM:
1 Jens Jensen Jegind, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby g.m. moster Dorthe Lauridsdatter Hjort
2 farbror Laurids Miltzau, i Bergen i Norge
3 morbror Niels Lauridsen Hjort, rektor på Christianshavn.

98 Maren Pedersdatter i Nykøbing Mors. 29.4.1706, fol.340B.
E: Andreas Rasmussen , skrædder. A:
1) halvsøster Anne Pedersdatter, uvist hvor.
Afdøde døde 29.4..1706.

99 Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Mors. 5.11.1705, fol.342.
Enke, B:
1) Niels Christensen, smed.
Afdøde døde 4.11.1705.

100 Jørgen Johansen, ugift i Nykøbing Mors. 27.8.1706, fol.342.
A:
1) mor Anne Jørgensdatter
2) bror Casper Johansen
3) bror Melchior Johansen, i Glud ved Horsens
4) søster Anne Barbara Johansdatter.
Afdøde døde 28.7.1706.

101 Anne Marie Fridtzen 14.10.1707, fol.342B.
E: Conrad Herpich. B:
4) Antoinette Herpich, i København.
Af første ægteskab B:
1) Johan Frederik Buur, i Reval i Livland
2) David Buur, guldsmed i København
3) Anne Margrethe Buur g.m. Erik Jensen Bay, præst på Endelave.
Afdøde døde 23.7.1707.

102 Søren Christensen Færgemand i Nykøbing Mors. 28.6.1707, fol.344.
E: Kirsten Nielsdatter Erslev. LV: Peder Nielsen Gunderslev, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Niels Sørensen 14
2) Maren Sørensdatter 11
3) Mette Sørensdatter 5.
FM: født værge Niels Nielsen Erslev.
Afdøde døde 27.5.1707.

103 Maren Andersdatter Skomager, ugift i Nykøbing Mors. 8.10.1708, fol.348.
A:
1) søster, død. 4B:
a Hans Pedersen Skov
b Laurids Pedersen Skov
c [formentlig datter] g.m. Niels Christensen i Sejerslev
d Mette Pedersdatter Skov.
Afdøde døde 7.10.1708.

104 Poul Adsersen i Nykøbing Mors. 5.12.1708, fol.350.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Mads Poulsen 17
2) Jens Poulsen 13
3) Birgitte Poulsdatter 10
4) Laurids Poulsen 8
5) Ida Poulsdatter 1.
FM: født værge Hans Christensen Adsersen.

105 Gye Jensdatter i Nykøbing Mors. 10.6.1709, fol.350B.
E: Jens Rasmussen. B:
1) Anne Sørensdatter
2) Jens Sørensen.
Afdøde døde 11.5.1709.

106 Mads Nielsen Færgemand i Nykøbing Mors. 24.5.1710, fol.351.
E: Enne Hansdatter. LV: Niels Nielsen Erslev til Nykøbing Mors. A;
1) bror Anders Nielsen Færgemand, død. E: Dorthe Nisdatter i Ålborg. 3B:
a Niels Andersen Færgemand
b Maren Andersdatter Færgemand
c Sidsel Andersdatter Færgemand
2) halvsøster Johanne Nielsdatter.
Afdøde døde i København sidste påske.

107 Conrad Herpich i Nykøbing Mors. 1.4.1711, fol.353B.
E: Maren Nielsdatter. B:
2) Conrad Herpich i København
3) Johanne Conradsdatter i København.
[Første ægteskab med Anne Marie Fridtzen, skifte 14.10.1707 lbnr.101]. B:
1) Antoinette Conradsdatter, i København.

108 Villads Pallesen i Nykøbing Mors. 31.3.1711, fol.354.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Jens Villadsen 17
2) Mikkel Villadsen 14
3) Jens Villadsen 8
4) Mette Villadsdatter.
FM: Anders Pallesen.
Afdøde døde sidste Michaeli i kongens tjeneste på flåden.

109 Mikkel [Christensen] Ullerup i Nykøbing Mors. 8.4.1711, fol.354B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Maren Mikkelsdatter 8
2) Else Mikkelsdatter 6.
Afdøde døde november 1710 i kongens tjeneste på flåden.

110 Hans Jensen i Nykøbing Mors. 23.1.1711, fol.355B.
E: Margrethe Poulsdatter. B:
1) Anne Hansdatter 6
2) Jens Hansen 2½.
Afdøde druknede ved Løgstør 23.12.1710.

111 Jacob [Mortensen] Qvist i Nykøbing Mors. 8.9.1712, fol.356B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Pedersen Færgemand.
Bevilling til uskiftet bo af 2.7.1712.
Afdøde døde 31.5.1712.

112 Kirsten Jensdatter, ugift i Nykøbing Mors. 5.11.1712, fol.357B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 23.9.1712.

113 Peder Olufsen Norsk i Nykøbing Mors. 12.1.1713, fol.360.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Jørgen Nielsen Flovtrup i Nykøbing Mors. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 10
2) Maren Pedersdatter 5.
FM: morbror Peder Christensen, skomager.
Afdøde var født i Båhus len.

114 Anne Christensdatter i Nykøbing Mors. 8.4.1713, fol.362B.
E: Peder Nielsen Kaarup. A:
1) Jens Christensen, smed i Lødderup
2) Maren Christensdatter g.m. Niels Poulsen i Fårup
3) Maren Joensdatter i Nykøbing Mors
4) Poul Joensen i Nykøbing Mors
5) Christen Joensen i Nykøbing Mors
6) Anne Christensdatter g.m. Christen Christensen i Agerholm i Thy
7) Maren Madsdatter i Vils
8) Maren Madsdatter i Mollerup.
Afdøde døde 10.3.1713.

115 Maren Hansdatter i Nykøbing Mors. 31.1.1713, fol.363B.
Enke. B:
1) Jens Nielsen i Kattesundet i Ålborg
2) Kirsten Nielsdatter i København
3) Peder Nielsen, død. 2B:
a Niels Pedersen
b Jørgen Pedersen.
FM: stedfar Christen Sørensen i Salling ved Sallingsund
4) Maren Nielsdatter g.m. Jørgen Henriksen i Nykøbing Mors
5) Margrethe Nielsdatter g.m. Niels, Christoffersen.

116 Karen Pedersdatter Aalbæk i Nykøbing Mors. 18.11.1712, fol.365B.
Enke efter Jens Christensen Tæbring, [skifte 18.1.1698 lbnr.68]. B:
1) Niels Jensen Tæbring, i København
2) Margrethe Jensdatter Tæbring
3) Karen Jensdatter Tæbring
4) Mette Jensdatter Tæbring
5) datter, død. 1B:
a Jens Hansen 8, hos Jørgen Sørensen i København.

117 Søren Jensen Skærbæk i Nykøbing Mors. 6.7.1713, fol.367B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels Nielsen Erslev i Nykøbing Mors. B:
1) Jens Sørensen Skærbæk 19
2) Maren Sørensdatter Skærbæk 17.
FM:
1 Steffen Nielsen i Nykøbing Mors
2 Christen Knudsen Botzen i Nykøbing Mors.

118 Mette Knudsdatter i Nykøbing Mors. 15.12.1713, fol.369.
Enke efter [Niels Christensen Flovtrup]. B:
1) [Knud Nielsen Flovtrup i Skive, død. E: Maren Jensdatter Bysted]. 2B:
a Johanne Knudsdatter Flovtrup g.m. Aksel [Antonsen] Rosenkvist, kapellan i Skive
b Bodil Knudsdatter Flovtrup g.m. Christen Pedersen Svindt i Skive
2) Jørgen Nielsen Flovtrup i Nykøbing Mors
3) Christen Nielsen Flovtrup i Nykøbing Mors, [skifte 22.1.1703 lbnr.86]. 1B:
a Mette Christensdatter Flovtrup
4) Helvig Nielsdatter Flovtrup g.m. Niels Knudsen Botzen i Nykøbing Mors.
Skøde af 4.5.1661 på den gård i Nykøbing Mors, som afdøde boede i, udgivet til salig Niels Christensen Flovtrup.

119 Anne Madsdatter, ugift i Nykøbing Mors. 23.3.1714, fol.372B.
A:
1) mor Anne Mikkelsdatter i Aggersborg
2) bror Mourids Madsen ved Aggersund
3) søster Maren Madsdatter g.m. Peder Christensen Houmann i Aggersborg
4) søster Sidsel Madsdatter i Norge
5) bror Mandrup Madsen ved Aggersund
6) halvsøster Birgitte Madsdatter g.m. Mads Gregersen i Christiania i Norge.

120 Christen Poulsen Løv i Nykøbing Mors. 26.3.1714, fol.375.
E: Malene Jensdatter. LV: Jesper Poulsen i Nykøbing Mors. A.
1) søster Birgitte Poulsdatter Løv, død. 1B:
a eneste barn, død, [se lbnr.104]. 3B:
1 Mads Poulsen Adser
2 Jens Poulsen Adser
3 Birgitte Poulsdatter Adser
2) søster Maren Poulsdatter Løv, død. 1B:
a eneste barn, død, [se lbnr.109]. 2B:
1 Maren Mikkelsdatter Ullerup
2 Else Mikkelsdatter Ullerup
3) bror Peder Poulsen Løv, der har været efterladt i fjendeland i mange år, og anses for død.
Afdøde døde 23.2.1714.

121 Jens Mikkelsen Plejdrup i Nykøbing Mors. 21.8.1714, fol.376B.
E: Agnethe Mortensdatter. LV: Mads Christensen, farver. B:
1) Anne Jensdatter 2½
2) Peder Jensen 5 uger.
FM: farfar Mads Jensen Plejdrup i Flade sogn.
Afdøde druknede ved Løgstør 23.7.1714.

122 Anne Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 27.10.1714, fol.377.
E: Villads Jensen Jørsby. B:
1) Malene Villadsdatter 11
2) Kisten Villadsdatter 8
3) Jens Villadsen 6.
FM: Jacob Madsen Vils i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 28.9.1714.

123 Christen Mikkelsen Ullerup i Nykøbing Mors. 27.11.1714, fol.379.
E: Karen Christensdatter Frost. LV: Jesper Poulsen, købmand i Nykøbing Mors. B:
2) Maren Christensdatter Ullerup 11
3) Anne Christensdatter Ullerup 8.
FM: Mads Christensen, farver i Nykøbing Mors.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Christensen Ullerup, [skifte 8.4.1711 lbnr.109]. 2B:
a Maren Mikkelsdatter 8
b Else Mikkelsdatter 6.
FM: morbror Niels Henriksen.

124 Niels Christensen Bodtsen (Botzen) i Nykøbing Mors. 28.11.1714, fol.380B.
Enkemand efter [Inger Nielsdatter, skifte 26.9.1704 lbnr.95]. A:
1) bror Mourids Christensen, død. 5B:
a Frederik Christian Bugge, ritmester i Bramfeld
b Anne Marie Mouridsdatter Bugge i Holstebro
c Juliane Sofie Mouridsdatter Bugge i Holstebro
d Sofie Amalie Mouridsdatter Bugge, død. 1B:
1 Abigael Louise
e Marie Elisabeth Mouridsdatter Bugge i Viborg
2) [halv]søster Maren Mouridsdatter, død. 9B:
a Christen Nielsen i Torkilstrup sogn på Falster
b Erik Nielsen i Gundslevmagle [i Torkilstrup sogn] g.m. Vibeke Jesensdatter (Visensdatter)
c Margrethe Nielsdatter g.m. Morten Eliassen i Torkilstrup sogn
d Anne Nielsdatter g.m. Jørgen Pedersen i Torkilstrup sogn
e Anne Nielsdatter den yngre g.m. Oluf Jensen i Torkilstrup sogn
f Sidsel Nielsdatter g.m. Hans Nielsen i Torkilstrup sogn
g Inger Nielsdatter g.m. Laurids Nielsen i Torkilstrup sogn
h Bodil Nielsdatter g.m. Christen Nielsen Skytte, klokker i Nykøbing Mors
i Peder Nielsen på Virket [i Falkerslev sogn på Falster], der har været gift 3 gange, men er bortrejst, uvist hvorhen, og ikke arver.
Afdøde døde 27.9.1714.
(Se skifte efter afdødes søster Anne Nielsdatter i Nykøbing Mors, skifte Nykøbing Mors 20.2.1692 lbnr.55).

125 Lene Jørgensdatter i Nykøbing Mors. 11.7.1715, fol.387B.
E: Henning Koch.
Af første ægteskab B:
1) Casper Johansen i Nykøbing Mors
2) Johan Johansen i Nykøbing Mors
3) Melchior Johansen i Bjerre herred
4) Mogens Johansen, udrejst af landet for 30 år siden
5) Barbara Johansdatter
6) Atle Johansen.

126 Voldborg Andersdatter i Nykøbing Mors. 25.10.1715, fol.389B.
E: Anders Christensen Klitgaard.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens søster Anne Christensdatter.
Afdøde døde 26.9.1715.

127 Anders Madsen, hyrde i Nykøbing Mors. 12.11.1715, fol.391B.
E: Anne Mikkelsdatter. B:
1) Mikkel Andersen 19.

128 Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Mors. 24.12.1715, fol.392B.
E: Jens Lauridsen. B:
1) Mads Jensen 16.
Afdøde døde 19.4.1715.

129 Hans Sørensen Tidemann, ugift i Nykøbing Mors. 29.4.1716, fol.393B.
A:
1) mor Cathrine Tidemann i Ålborg. LV: Niels Henningsen
2) søster Anne Cathrine Sørensdatter g.m. Søren Jensen Buchholtz, købmand i Ålborg.
Afdøde døde 31.3.1716.

130 Peder Iversen, skomager i Nykøbing Mors. 4.12.1716, fol.396.
E: Karen Christensdatter. LV: Jesper Poulsen, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Maren Pedersdatter 12.
FM: Peder Steffensen Skallerup, købmand i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 9.5.1716.

131 Niels Knudsen Botzen i Nykøbing Mors. 3.11.1716, fol.400.
E: Helvig Nielsdatter Flovtrup. LV: bror Jørgen Nielsen Flovtrup. B:
1) Anne Nielsdatter Krog 23, i København
2) Niels Nielsen Krog 21, student i København
3) Kjeld Nielsen Krog 19, i Ålborg
4) Niels Nielsen Krog 14
5) Christen Nielsen Krog 11
6) Børge Nielsen Krog 7½.
FM: farbror Christen Knudsen Botzen i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 5.10.1716.

132 Claus From i Nykøbing Mors. 7.3.1718, fol.404.
E: Dorthe Lauridsdatter Gonsager.
Bevilling til uskiftet bo af 21.2.1718.

133 Knud Jacobsen Roslev i Nykøbing Mors, herredsfoged i Morsø Sønder og Nørre herreder. 11.3.1717, fol.404B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jesper Poulsen, købmand i Nykøbing Mors.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.2.1716.

134 Maren Christensdatter Gullerup i Nykøbing Mors. 22.4.1717, fol.407.
E: Niels Nielsen Erslev. B:
1) Christen Nielsen Gullerup 26, student i Skarum præstegård
2) Niels Nielsen Erslev 25, i Nykøbing Mors
3) Laurids Nielsen Erslev 19
4) Anne Nielsdatter Erslev 17
5) Jens Nielsen Erslev 13
6) Andreas Nielsen Erslev 7.
FM:
1 farbror Jacob Nielsen Erslev i Skarum præstegård, præst i Alsted og Bjergby
2 Peder Nielsen Gunderslev, købmand i Nykøbing Mors.
[Første ægteskab med Oluf Johansen Find, skifte 6.7.1688 lbnr.35].
Afdøde døde 3.6.1715.

135 Jens Poulsen i Nykøbing Mors. 21.3.1718, fol.412.
E: Anne Christensdatter. LV: Oluf Nielsen, købmand i Nykøbing Mors. A:
1) bror Niels Poulsen i Nykøbing Mors
2) bror Jens Poulsen i Nykøbing Mors
3) bror Knud Poulsen i Fårup
4) bror Peder Poulsen, smed i Frøslev
5) søster Else Poulsdatter g.m. Niels Poulsen i Fårup
6) søster Mette Poulsdatter i Frøslev.

136 Christen Pedersen Færgemand i Nykøbing Mors. 16.4.1719, fol.413B, 423.
E: Magdalene Nielsdatter. LV: Oluf Mortensen Qvist, der ægter enken. B:
1) Peder Christensen Sund 13
2) Johanne Kirstine Christensdatter 9.
FM: morbror Oluf Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 19.8.1713.
Samfrændeskifte 5.7.1721.
Afdøde, der også blev kaldt Christen Pedersen Sund, døde 16.4.1719.

137 Niels Henriksen i Nykøbing Mors. 22.11.1719, fol.414B.
E: Ellen Jørgensdatter. LV: Jens Madsen Vils i Nykøbing Mors. B:
1) Else Nielsdatter 2.
FM: Anders Nielsen Trælborg i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 12.12.1718.

138 Sidsel Knudsdatter Skærbæk, ugift i Nykøbing Mors. 12.1.1719, fol.416.
A:
1) søster Maren Knudsdatter Skærbæk i Nykøbing Mors ved søn Jens Sørensen Skærbæk
2) søster Kirsten Knudsdatter Skærbæk i Ejerslev
3) søster Bodil Knudsdatter g.m. Søren Langager i Jørsby.
Afdøde døde 17.12.1718.

139 Christen Sørensen Hvid i Nykøbing Mors. 22.2.1719, fol.417B.
A:
1) søster Johanne Sørensdatter Hvid i Nykøbing Mors. LV: Anders Trælborg
2) bror Jens Sørensen Hvid, død. 2B:
a Else Jensdatter g.m. Jens Sørensen i Toustrup i Salling
b Dorthe Jensdatter.

140 Anne Jensdatter i Nykøbing Mors. 25.5.1720, fol.420.
E: Anders Christensen Klitgaard.
Første ægteskab med [Mikkel Christensen Ullerup, skifte 8.4.1711 lbnr.109]. B:
1) Maren Mikkelsdatter Ullerup 17, i København
2) Else Mikkelsdatter Ullerup 15.
FM: Niels Christensen, smed i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 14.3.1720.

141 Jørgen Nielsen Flovtrup, farver i Nykøbing Mors. 3.7.1721, fol.421B.
E: Maren Nielsdatter Hesselberg.
Testamente af 30.4.1721.

142 Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Mors. 6.5.1721, fol.423B.
E: Christen Nielsen Andrup, købmand.
Første ægteskab med Jacob Mortensen Qvist, [skifte 8.9.1712 lbnr.111]. B:
1) Anne Jacobsdatter Qvist 15
2) Niels Jacobsen Qvist 13
3) Karen Jacobsdatter Qvist 12
4) Knud Jacobsen Qvist 10.
FM:
1 farbror Oluf Mortensen Qvist, købmand i Nykøbing Mors
2 morbror Oluf Nielsen, købmand i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 28.11.1720.

143 Anders Christensen Klitgaard i Nykøbing Mors. 17.8.1726, fol.446B.
Enkemand efter [Anne Jensdatter, skifte 25.5.1720 lbnr.140].
[Første ægteskab med Voldborg Andersdatter, skifte 25.10.1715 lbnr.126]. A:
1) søster Anne Christensdatter.

144 Peder Christensen Gullerup i Nykøbing Mors. Dato angives ikke, fol.449.
E: Magdalene Hansdatter.
Testamente af 22.3.1712.

145 Anne Christensdatter Klitgaard i Nykøbing Mors. 22.1.1721, fol.449B.
A:
1) Laurids Jensen, skomager i Nykøbing Mors
2) Kirsten Svenningsdatter i Nykøbing Mors.

146 Niels Frysbrønd, ugift i Nykøbing Mors. 16.7.1722, fol.452.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 17.2.1722.

147 Christen Joensen i Nykøbing Mors. 6.2.1723, fol.453.
E: Anne Andersdatter Skallerup. LV: [halv?]bror Peder Steffensen Skallerup, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Inger Christensdatter, i Drammen i Norge.

148 Jesper Poulsen i Nykøbing Mors. 6.5.1722, fol.454B.
A:
1) farbror Søren Gregersen, byfoged i Nykøbing Mors, [skifte 6.11.1704 lbnr.93]. 1B:
a Else Sørensdatter g.m. Anders Andersen
2) farbror Laurids Gregersen, død. 1B:
a Anne Lauridsdatter g.m. Søren Carstensen, sadelmager i Århus
3) faster Maren Gregersdatter, død. 3B:
a Jens Andersen Harbo i Tøndering i Salling
b Anne Andersdatter i Hedegård i Salling
c Maren Andersdatter i Hem i Salling
4) morbror Christen Sørensen Vandborg
5) morbror Iver Sørensen Vandborg, død. 1B:
a Niels Iversen i Nederby på Fur
6) moster Mette Sørensdatter, død. 6B:
a Niels Andersen på Fur
b Jens Andersen på Fur
c Søren Andersen, død. 2B:
1 Mette Sørensdatter
2 Birgitte Sørensdatter
d Johanne Andersdatter g.m. Niels Mortensen på Fur
e Maren Andersdatter g.m. Jens Thomsen på Fur
f Anne Andersdatter g.m. Niels Nielsen
7) moster Anne Sørensdatter Vandborg, død. 7B:
a Knud Gregersen i Hvirp på Fur
b Søren Gregersen i Nederby
c Lene Gregersdatter g.m. Thøger Christensen i Vojel på Fur
d Mette Gregersdatter i Vojel på Fur
e Helvig Gregersdatter g.m. Christen Pedersen i Engelst på Fur
f Maren Gregersdatter g.m. Peder Smed i Malle i Himmersyssel
g Anne Gregersdatter g.m. Knud Pedersen, muer i Adelgade i København.

149 Maren Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 8.3.1725, fol.459B.
E: Peder Mouridsen Overgaard. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM: Peder Christensen, skomager i Nykøbing Mors.

150 Anne Nielsdatter i Nykøbing Mors. 30.8.1723, fol.460B.
A:
1) bror Mads Nielsen, død. 3B:
a Anders Madsen Draaby
b Niels Madsen Draaby
c Kirsten Madsdatter g.m. Anders Christensen Skytte
2) søster, død. 1B:
a Anne Nielsdatter Gabrielsdatter.Nykøbing Mors
Skifteprotokol
1722-1744
B 35 - 139

151 Vibeke Iversdatter i Nykøbing Mors. 12.9.1722, fol.2.
A:
1) søster Sidsel Iversdatter, enke i København
2) søster Else Iversdatter i København, død. 1B:
a Gertrud Marie, enke i København
3) søster Gertrud Iversdatter, i Nykøbing Mors
4) bror Peder Iversen, [skifte 4.12.1716 lbnr.130]. 1B:
a Maren Pedersdatter, hos sin mor i Nykøbing Mors.
FM: Peder Steffensen Skallerup i Nykøbing Mors.

152 Margrethe Christensdatter i Nykøbing Mors. 6.8.1724, fol.4.
E: Johan Jensen Norsk.
Første ægteskab med [Peder Olufsen Norsk, skifte 12.1.1713 lbnr.113]. B:
1) Ingeborg Pedersdatter 22
2) Maren Pedersdatter 18.
FM: morbror Peder Christensen, skomager.
Afdøde døde 7.7.1724.

153 Anne Nielsdatter i Nykøbing Mors. 9.10.1725, fol.12.
E: Jens Madsen Elsø. A:
1) bror Niels Nielsen i København
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Christen Kanchelborg
3) søster Anne Nielsdatter g.m. Christen Mikkelsen i Elsø
4) Karen Nielsdatter g.m. Poul Dissing i Vester Jølby.
Testamente af 21.8.1725.

154 Margrethe Bollesdatter i Nykøbing Mors. 19.10.1725, fol.14.
E: Liborius Jensen. A:
0) forældre [Bolle Jacobsen og Maren Mikkelsdatter i Rolstrup]
1) bror Anders Bollesen i Rolstrup
2) søster Anne Bollesdatter i Rolstrup.
FM: Jens Hansen i Nørå [i Blistrup sogn].
Afkald for arv efter tingsvidne på Morsø Sønder herred 5.3.1708 for arv efter:
1) afdødes bror Jacob Bollesen i Rolstrup, der døde 11.1.1708
2) afdødes søster Karen Bollesdatter.

155 Kirsten Madsdatter i Nykøbing Mors. 21.12.1723, fol.15B.
Enke efter Søren Christensen Elsø, købmand, [skifte 6.12.1702 lbnr.83].
Testamente af 10.1.1693.
Hans A:
1) søster Maren Christensdatter Elsø, død, var g.m. Niels Svenningsen Flade i Nykøbing Mors. 4B:
a Christen Nielsen Elsø
b Søren Nielsen Flade
c Peder Nielsen Flade
d Else Nielsdatter Flade g.m. Jens Christensen Thisted i Nykøbing Mors.
Hendes A:
00A) morfar Niels Poulsen, [byfoged] i Nykøbing Mors g.m. Kirsten Thuesdatter
00B) farmor Bodil Pedersdatter
0) forældre Mads Jensen Øster, [skifte 1.3.1684 lbnr.8] og Margrethe Nielsdatter i Nykøbing Mors
A) morbror Jacob Nielsen i Nykøbing Mors, død. 2B:
1) Hans Jacobsen i Nykøbing Mors
2) Niels Jacobsen, død. 4B:
a Jacob Nielsen, smed i Ørding
b Christen Nielsen i Norge
c Dorthe Nielsdatter g.m. Edvard Olufsen i Nykøbing Mors
d Birgitte Nielsdatter g.m. Børge Pedersen [Agerbo] i Nykøbing Mors
B) moster Sidsel Nielsdatter, død. 3B:
1) Poul Sørensen i Lynggård, død. 2B:
a Søren Poulsen i Tødsø
b Dorthe Poulsdatter i Torp
2) Kirsten Sørensdatter, død. 5B:
a Søren Jensen i Gullerup
b Niels Jensen i Gullerup
c Peder Jensen i Bjergby
d Sidsel Jensdatter i Gullerup
e Anne Jensdatter i Tøving
3) Maren Sørensdatter i Nykøbing Mors, død. 2B:
a Karen Christensdatter Frost g.m. Peder Lassen i Nykøbing Mors
b Niels Christensen Frost på Bornholm, død. 4B:
1 Hans Nielsen Frost på Bornholm
2 Christen Nielsen Frost på Bornholm
3 Jens Nielsen Frost i Holland
4 Marie Nielsdatter Frost i København
C) moster Bodil Nielsdatter, død i Ry mølle. [Første ægteskab med Christen Nielsen Dybdal i Nykøbing Mors]. 1B:
1) Anne Christensdatter, død. Første ægteskab med Anders Pedersen Sterm, præst i Dragstrup og Skallerup, [skifte 29.3.1665 i Morsø Nørre herred tingbog 9.10.1666 fol.42-45B]. 9B:
a Søren Andersen Sterm, degn i Ullits og Fovlum
b Christen Andersen Sterm i Thisted, [skifte Thisted 20.6.1715 lbnr.14]. 2B:
1 Christen Christensen
2 Andreas Christensen
c Peder Andersen Sterm præst i Ry, [skifte Tyrsting herred gejstlig 25.8.1710 lbnr.24]. E: Margrethe Luciusdatter. 7B:
1 Lucius Sterm i Moskva
2 Søren Sterm i Holland
3 Christian Sterm, død. 2B:
x Herman Sterm
y Anne Sterm
4 Jacob Sterm i Holland
5 Anne Sterm i Viborg
6 Elisabeth på Trudsholm
7 Margrethe Sterm i København
d Mette Andersdatter g.m. Peder Pedersen i Skien i Norge, død. B: uvist hvem og hvor
e Birgitte Andersdatter Sterm i Ringsted, død. 6B:
1 Peder Hansen i Ringsted
2 Valentin Hansen
3 Johan Hansen i Frederiksborg
4 Anders Hansen i Roskilde
5 Jens Hansen
6 Anne Sabine Hansdatter , død. 1B:
x Birgitte
f Anne Andersdatter i Fjallerslev på Mors, død. 5B:
1 Anders Andersen i Blåbjerg
2 Terkild Andersen i Fjallerslev [i Ovtrup sogn]
3 Kirsten Andersdatter g.m. Jens Andersen Gade i Fjallerslev
4 Anne Andersdatter g.m. Christen Christensen i Fjallerslev
5 Else Andersdatter g.m. Niels Christensen i Torp
g Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Jens Sørensen i Skallerup. 5B:
1 Anders Jensen i Vester Jølby
2 Peder Jensen i Erslev
3 Kirsten Jensdatter i Uldrup i Løver syssel
4 Bodil Jensdatter g.m. Anders [Sørensen] Lund, præst i Øland [i Øster Han herred]
5 Maren Jensdatter, død. 2B:
x Jens Christensen i København
y Søren Christensen i København
h Maren Andersdatter i Nykøbing Mors, enke efter Christen Skallerup ved søn Jens Christensen Thisted i Nykøbing Mors.
Anne Christensdatter andet ægteskab med Christen Mouridsen Meyer (Moyer) i Jølby på Mors, præst i Dragstrup og Skallerup, [skifte Ålborg bisp 8.9.1692 lbnr.102]. 1B:
i Mourids Christensen Meyer, (Moyer), præst i Vinding, Bryrup og Vrads.
Bodil Nielsdatter andet ægteskab med Jens Pedersen, rådmand i Nykøbing Mors. 1B:
2) Sidsel Jensdatter, død, var g.m. Hagen Johansen i Ry mølle. Af børn angives B:
a Johan Hagensen i Ry mølle ved søn Poul Johansen i Skanderborg
D moster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Skarregård [i Sejerslev sogn]. 3B:
1) Jens Jensen i Hesselbjerg i Sejerslev sogn, død, var g.m. Johanne Jensdatter. 1B:
a Maren Jensdatter g.m. Mads Christensen i Bisgård i Jetsmark sogn
2) Kirsten Jensdatter, død, var g.m. Christen Christensen i Arup sogn på Hannæs. 4B:
a Jens Christensen Bruun i Stjerslev i Gøttrup sogn
b Anne Christensdatter Bruun g.m. Niels Lauridsen i Øsløs
c Maren Christensdatter Bruun g.m. Simon Nielsen i Torup i Aggersborg sogn, på Mads Gregersen Speitzers gods
d Jørgen Christensen Bruun i Mellemste Jølby, død. 4B:
1 Jens Jørgensen Bruun i Mellemste Jølby
2 Anne Jørgensdatter Bruun
3 Sidsel Jørgensdatter Bruun
4 Maren Jørgensdatter Bruun
3) Kirsten Jensdatter Thuesdatter i Nørre Dråby i Sejerslev sogn på Mors, død, var g.m. Laurids Pedersen Møller. 7B:
a Peder Lauridsen i København
b Christen Lauridsen i København
c Else Lauridsdatter i Jørsby
d Margrethe Lauridsdatter i Jørsby
e Kirsten Lauridsdatter på Sjælland
f Anne Lauridsdatter g.m. Mikkel Sørensen Høgh i Vester Svenstrup i Hjortdal sogn i [Vester] Han herred
g Maren Lauridsdatter, enke efter Thomas Sørensen i Manstrup i [Øster] Han herred.
Følgende arver ikke:
E) farmors søster Sidsel Pedersdatter, død. 1B:
1) Peder Svenningsen Koch i Nykøbing Mors, død. 3B:
a Kirsten Pedersdatter Koch, død. 6B:
1 Peder Møller i Skarum mølle [i Alsted sogn på Mors]
2 Johanne Jensdatter g.m. Peder Christensen i Thisted
3 Søren Jensen i Nykøbing Mors
4 Jens Jensen i Nykøbing Mors
5 Laurids Jensen Byskov i Flade
6 Peder Jensen i Flade, død. 3B:
x Søren Pedersen i Flade
y Mads Pedersen i Flade
z Kirsten Pedersdatter i Flade.
b Sidsel Pedersdatter Koch, død. 2B:
1 Anne Madsdatter g.m. Lorents Weidemarch i København
2 Johanne Madsdatter i København.
c Maren Pedersdatter Koch i Nykøbing Mors
F) morfars bror Mads Poulsen. 1B:
1) Maren Madsdatter. 1B:
a Else Pedersdatter også kaldt Else Bollesdatter, død. 3B:
1 Kirsten Bentsdatter g.m. Laurids Hansen Aarø i Støvring i Himmersyssel
2 Maren Bentsdatter i Ålborg
3 Cathrine Hansdatter g.m. Laurids Eriksen i Nøvling ved Ålborg
G) mormors søster Karen Thuesdatter i Nykøbing Mors g.m. Anders Madsen. 1B:
1) Margrethe Andersdatter g.m. Laurids Jensen, skomager i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 20.12.1723.
Litteratur: Niels Ravn: Gamle slægter i Rye sogn. Genoptrykt 1981, side 29 ff.

156 Anne Christensdatter i Nykøbing Mors. 28.9.1724, fol.74.
Enke efter Jens Poulsen, [skifte 21.3.1718 lbnr.135]. A:
1) søster, Mette Christensdatter, død. 1B:
a datter g.m. Laurids Tømrer i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 29.3.1724.

157 Jens Lauridsen i Nykøbing Mors. 31.5.1725, fol.75B.
E: Margrethe Poulsdatter. B:
1) Niels Jensen 24
2) Hans Jensen 4
3) Kirsten Jensdatter 1½.

158 Niels Hansen Bonde i Nykøbing Mors. 17.5.1724, fol.76B.
E: Kirsten Nielsdatter. A:
1) halvbror Hans Rasmussen i Holstebro.

159 Poul Christensen i Nykøbing Mors. 13.1.1725, fol.77B.
A:
1) søster Sidsel Christensdatter, der døde. E: Peder Nielsen Flade i Nykøbing Mors
2) søster Maren Christensdatter, gift i Sundby
3) søster Abelone Christensdatter, gift i Amsterdam.
Afdøde druknede ved Sallingsund 30.12.1724.

160 Anne Christensdatter i Nykøbing Mors. 28.9.1724, fol.80B.
Enke. B:
1) Christen Jensen Præst i Nykøbing Mors
2) Jens Jensen Præst i Holland.

161 Anne Jacobsdatter i Nykøbing Mors. 31.5.1724, fol.81B.
Enke efter [Morten Olufsen Qvist, skifte 23.7.1686 lbnr.25]. B:
1) Oluf Mortensen Qvist i Nykøbing Mors
2) Morten Mortensen Qvist i Nykøbing Mors
3) Jacob Mortensen Qvist, købmand i Nykøbing Mors, [skifte 8.9.1712 lbnr.111]. 4B:
a Anne Jacobsdatter Qvist 18
b Niels Jacobsen Qvist 16
c Karen Jacobsdatter Qvist 14
d Knud Jacobsen Qvist 12
4) Maren Mortensdatter Qvist g.m. Niels Jensen Colding, købmand i Skive.
Arv efter afdødes datter Anne Mortensdatter Qvist.
Afdøde døde 2.5.1724.

162 Maren Jacobsdatter i Nykøbing Mors. 14.9.1724, fol.108B.
Enke efter [Mikkel Knudsen, skifte 12.2.1704 lbnr.91]. B:
1) Mette Marie Mikkelsdatter g.m. Niels Nielsen Feld, byskriver i Nykøbing Mors
2) Knud Mikkelsen, kapellan i Hillerslev og Kåstrup i Thy
3) Jytte Andersdatter i Nykøbing Mors.
FM: Peder Steffensen Skallerup, købmand i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 16.8.1724.

163 Johanne Sørensdatter Hvid, ugift i Nykøbing Mors. 5.2.1727, fol.115B.
Arvinger angives ikke.

164 Magdalene Nielsdatter i Nykøbing Mors. 11.7.1722, fol.117.
E: Oluf Mortensen Qvist. B:
3) Morten Olufsen Qvist 1.
FM: morbror Oluf Nielsen.
Første ægteskab med [Christen Pedersen Færgemand], skifte 16.4.1719 lbnr.136. B:
1) Peder Christensen Færgemand 15
2) Johanne Kirstine Christensdatter Færgemand 11½.
Afdøde døde 12.5.1722.

165 Gertrud Adamsdatter i Nykøbing Mors. 2.10.1726, fol.131B.
E: Peder Christensen, skomager. A:
1) [halv]bror Adam Beitz
2) [halv]søster Anne Marie Christensdatter i København
3) [halv]søster Johanne Christensdatter i København.
Afdøde døde 1.9.1726.

166 Kirsten Svenningsdatter i Nykøbing Mors. 6.3.1727, fol.133.
Arvinger angives ikke.

167 Maren Pedersdatter i Nykøbing Mors. 26.10.1728, fol.134B.
E: Hans Christensen Adser.
Testamente af 18.6.1727.

168 Jytte Andersdatter Bering i Nykøbing Mors. 9.12.1727, fol.136.
E: Mathias Abrahamsen Brochmann. B:
1) Anders Mathiassen Brochmann 5 uger.
Afdøde døde 8.11.1727.

169 Søren Andersen Ladefoged i Nykøbing Mors. 24.10.1728, fol.139.
E: Kirsten Christensdatter.
Arvinger, skal være i Holsten, kendes ikke.
Afdøde døde 23.9.1728.

170 Poul Joensen i Nykøbing Mors. 21.10.1724, fol.140B.
E: Karen Nielsdatter. A:
1) søster Maren Joensdatter g.m. Niels Jensen Fredsø i Nykøbing Mors
2) bror, død. 1B:
a Inger Christensdatter.
FM: Peder Steffensen Skallerup i Nykøbing Mors.

171 Kirsten Jensdatter i Nykøbing Mors. 7.10.1726, fol.141B.
E: Jens Buchhave. B:
1) Mikkel Jensen 33
2) Maren Jensdatter 29
3) Jens Jensen 26.

172 Jens Lauridsen den ældre i Nykøbing Mors. 13.5.1728, fol.143.
E: Anne Jensdatter. LV: Anders Nielsen, handskemager. B:
1) Anne Jensdatter. i Holland.

173 Jens Rasmussen i Nykøbing Mors. 8.2.1724, fol.144.
E: Karen Jensdatter. A:
1) Rasmus Christensen på Fur
2) Anne Christensdatter i Salling.
Afdøde døde 6.2.1724.

174 Søren Jensen i Nykøbing Mors. 24.1.1730, fol.144B.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Madsen Elsø i Nykøbing Mors. B:
1) Karen Sørensdatter 5.
Arv i boet til afdødes stedsøn Laurids Jensen.
Afdøde døde 25.12.1729.

175 Thomas Jensen, snedker i Nykøbing Mors. 29.12.1729, fol.146B.
E: Johanne Nielsdatter. LV: Niels Andersen Højer. B:
1) Karen Thomasdatter 8
2) Christen Thomsen 6
3) Christian Thomsen 4
4) Henrik Thomsen 1½.

176 Villads Jensen Jørsby i Nykøbing Mors. 26.5.1727, fol.149B.
E: Anne Christensdatter. B:
4) Peder Villadsen.
Første ægteskab med Anne Lauridsdatter, skifte 27.10.1714 lbnr.122. B:
1) Malene Villadsdatter
2) Kisten Villadsdatter
3) Jens Villadsen.
Afdøde døde 24.5.1727.

177 Kirsten Jensdatter Brokholm, ugift i Nykøbing Mors. 13.6.1729, fol.153.
A:
1) mor Anne Christensdatter i Salling
2) bror Christen Jensen Brokholm i Risum [i Åsted sogn] i Salling
3) søster Maren Jensdatter Brokholm i Salling
4) halvsøster Else Christensdatter i Salling
5) halvsøster Inger Christensdatter i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 13.6.1729.

178 Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Mors. 6.9.1729, fol.154B.
E: Jens Nielsen, skrædder. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 24
2) Niels Jensen 17
3) Joachim Jensen 13
4) Anne Marie Jensdatter 3.

179 Sidsel Jensdatter i Nykøbing Mors. 30.12.1729, fol.155.
E: Hans Jacobsen. B:
1) Sidsel Hansdatter 38
2) Anne Hansdatter 32.
FM:
1 Jens Villadsen i Nykøbing Mors
2 Peder Flade i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 7.12.1729.

180 Sidsel Christensdatter i Nykøbing Mors. 31.5.1725, fol.157.
E: Peder Nielsen Flade. B:
1) søster Abelone Christensdatt5er g.m. Herman von Herde i Amsterdam i Holland
2) søster Maren Christensdatter g.m. Søren Pedersen i Sundby på Mors.
Arv i boet efter Kirsten Madsdatter, [skifte 21.12.1723 lbnr.155].

181 Anders Sørensen, feldbereder i Nykøbing Mors. 25.8.1728, fol.160B.
A:
1) far Søren Mortensen i Tånum i [Øster] Bjerregrav sogn i Sønderlyng herred.

182 Niels Andersen From i Nykøbing Mors. 21.3.1726, fol.164.
E: Maren Jensdatter. A:
1) halvsøster Maren Madsdatter i Lødderup ved søn Poul Nielsen.
Afdøde døde 21.3.1726.

183 Dorthe Lauridsdatter Gonsager i Nykøbing Mors. 17.6.1729, fol.164B.
Enke efter Claus From, skifte 7.3.1718 lbnr.132. B:
1) Marie Clausdatter From 24, g.m. Niels Andersen Højer
2) Inger Clausdatter From 22, i Amsterdam
3) Bertram Clausen From 21, i København
4) Laurids Clausen From 17, i København
5) Anne Margrethe Clausdatter from 16
6) Dorthe Clausdatter From 14
7) Jacob Clausen From 13.
FM:
1 farbror Jacob [Bertramsen] From, præst i Torning og Karup
2 farbror Just [Sidenborg Bertramsen] From, præst i Jyderup og Holmstrup på Sjælland
3 Christen Mikkelsen Uttrup, købmand i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 17.6.1729.

184 Anne Pedersdatter i Nykøbing Mors. 22.2.1726, fol.177B.
Enke efter Peder Nielsen Gunderslev, [toldforpagter].
Testamente af 16.11.1714.
Hans A:
0) forældre [Niels Jacobsen, degn i Gunderslev i Sorø amt på Sjælland] og Kirsten [Pedersdatter Ottesen], død i Fåborg [28.3.1696]. Mors andet ægteskab med Oluf [Tønnesen Tilemann], præst [i Skelby og Gunderslev] på Sjælland, [død 17.5.1694]
A) moster, død. 2B:
1) Inger Iversdatter, død. 2B:
a Anne Andersdatter, nu g.m. Hans Hansen Dahl i Thisted
b Ingeborg Andersdatter i Roskilde, enke efter Niels Jensen
2) Ida Kirstine Iversdatter. Første ægteskab med Svend Lauridsen, brygger i København. 3B:
a Bente Svendsdatter g.m. Morten Jensen i Ulbjerg sogn, færgemand ved Virksund
b Anne Svendsdatter i København
c Laurids Svendsen i Øster Risør i Norge, død. 1B:
1 Ellen Lauridsdatter.
Ida Kirstine Iversdatter andet ægteskab med Niels Lauridsen, skipper. 2B:
d Iver Nielsen, skibsskriver i København
e Margrethe Nielsdatter i København
B) morbror [Anders Pedersen Ottesen], død. 3B:
1) Peder Andreas Ottesen i København, kaptajnløjtnant i Søetaten
2) Cathrine [Andersdatter], enke efter Mads [Lauridsen] Aaby, præst [i Ulbjerg og Lynderup]
3) Dine Marie [Andersdatter], enke efter Iver Pedersen, byfoged [i Thisted]
C) morbror Hans Pedersen Faaborg i Slagelse, død. 2B:
a Mikkel Hansen i Slagelse
b Anne Cathrine Hansdatter g.m. Jens Madsen i Slagelse
D) morbror Henrik Pedersen Ottesen i Faaborg. 1B:
a Niels Henriksen Ottesen på Hvedholm på Fyn
E) morbror Iver Ottesen i Fåborg
F) [morbror Peder Ottesen], død. 2B:
a Mette Kirstine Pedersdatter Ottesen g.m. Peder Pedersen Lindegaard i Fåborg
b Dine Cathrine Pedersdatter Ottesen
G) søskendebarn Maren Jacobsdatter, død. 1B:
a Christen Jørgensen, bager i Borgergade i København
H) søskendebarn Jacob Christensen, død. 1B:
a Anne Marie Jacobsdatter g.m. Peder Sivertsen, konstabel i Rosengade i København
I) søskendebarn Oluf Madsen, kusk i de kongelige stalde i København
J) søskendebarn Dorthe Christensdatter g.m. Gudmund Andersen i Store Broby på Sjælland, der er [halv]søster til Oluf Madsen.
Hendes første ægteskab med Christen Pedersen Gullerup, købmand i Nykøbing Mors, [skifte 22.11.1688 lbnr.39]. B:
1) Peder Christensen Gullerup, død 1721, lbnr.144. E: Magdalene Hansdatter
2) Else Christensdatter Gullerup, [skifte Ålborg bisp 4.9.1720 lbnr.293]. Første ægteskab med Mikkel Jensen Bjerregaard, [skifte 14.6.1701 lbnr.80]. 1B:
a Kirsten Mikkelsdatter Bjerregaard, der tjener kronprinsen i København, nu g.m. Jens Madsen Elsø.
Else Christensdatters andet ægteskab med [Jens Nielsen Karmark, kapellan i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø, skifte Ålborg bisp 8.11.1720 lbnr.292]. 1B:
b Niels Jensen Karmark
3) Maren Christensdatter Gullerup,[skifte 22.4.1717 lbnr.134]. [Første ægteskab med Oluf Johansen Find, skifte 6.7.1688 lbnr.35]. Andet ægteskab med Niels Nielsen Erslev den ældre. 6B:
a Christen Nielsen Gullerup, degn i Gelsted og Rørup på Fyn [1729 præst i Udby på Fyn]
b Niels Nielsen Erslev den yngre g.m. Dorthe Andersdatter
c Laurids Nielsen Erslev
d Anne Nielsdatter Erslev
e Jens Nielsen Erslev i Drammen i Norge
f Andreas Nielsen Erslev
Afdøde døde 21.2.1726.

185 Sofie Lauridsdatter Bang i Nykøbing Mors. 5.10.1729, fol.218B.
E: Clemen Jacobsen Aarestrup, købmand. B:
2) Marie Sofie Aarestrup.
FM: mors halvbror Melchior Meldal i Thisted.
Første ægteskab med Hans [Christian Madsen] Tidemand, præst i Tæbring, Ovtrup og Rakkeby, [skifte Ålborg bisp 7.8.1725 lbnr.321]. B:
1) Laurids Bang Tidemann.
FM: farbror Niels Madsen i Ålborg.
Arv efter afdødes halvbror Morten Lihme i Randers.
Desuden nævnes afdødes søster Dorthe Bang g.m. Laurids Damstrøm, præst i Visby og Heltborg.
Afdøde døde 5.10.1729.

186 Jens Christensen Thisted i Nykøbing Mors. 10.5.1730, fol.229.
E: Else Nielsdatter Flade, der døde 10.6.1730.
Hans A:
1) mor Maren Andersdatter. LV: [halv]bror Mourids [Christensen] Meyer, (Moyer), præst i Vinding, Bryrup og Vrads ved svigersøn Jens Hegelund i Vester Jølby, præst [i Dragstrup og Skallerup].
Hendes A:
1) bror Peder Flade
2) bror Søren Flade.

187 Anne Andersdatter i Nykøbing Mors. 24.12.1731, fol.240.
E: Niels Christensen, smed. A:
1) bror [Niels Andersen Trælborg, skifte 7.12.1701 lbnr.81]. 2B:
a Anders Nielsen Trælborg
b Maren Nielsdatter Trælborg.

188 Maren Olufsdatter i Nykøbing Mors. 16.6.1730, fol.240B.
Enke efter Hans Thomsen, handskemager.
Arvinger angives ikke.

189 Hans Jacobsen i Nykøbing Mors. 9.1.1731, fol.242.
Enkemand efter [Sidsel Jensdatter, skifte 30.12.1729 lbnr.179]. B:
1) Sidsel Hansdatter
2) Anne Hansdatter.
FM:
1 Hans Poulsen
2 Peder Flade.

190 Laurids Christensen Huus i Nykøbing Mors. 2.9.1730, fol.245B.
Enkemand. B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Else Lauridsdatter.
FM: farbror Søren Vester.

191 Jens Christensen Hurtigkarl i Nykøbing Mors. 5.7.1731, fol.247B.
E: Lisbeth Sofie Lauridsdatter Koch. LV: Niels Nielsen Erslev den yngre.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 25.6.1731.

192 Niels Nielsen Erslev den ældre. 22.11.1731, fol.250.
Enkemand efter Maren Christensdatter Gullerup, skifte 22.4.1717 lbnr.134. B:
2) Christen Nielsen Gullerup i Ronæs præstegård, præst [i Udby på Fyn]
3) Niels Nielsen Erslev den yngre, i Nykøbing Mors
4) Anne Nielsdatter Erslev, i Amsterdam
5) Jens Nielsen Erslev, på Bragernes i Norge
6) Anders Nielsen Erslev 22, i Ålborg.
Første ægteskab med Maren Mikkelsdatter. B:
1) Cathrine Nielsdatter g.m. en vognmand i Slagelse.
Arv efter afdødes søn Laurids Nielsen Erslev, der døde i Amsterdam.
Arv efter børnenes bedstemor Anne Pedersdatter, [skifte 22.2.1726 lbnr.184], var g.m. Peder Nielsen Gunderslev.
Desuden nævnes afdødes søster Bodil Nielsdatter Erslev på stedet.
Afdøde døde 22.11.1731.

193 Hans Olufsen, der døde i Nykøbing Mors. 22.10.1731, fol.260B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der var hjemmehørende i Skjern ved Ringkøbing, døde 22.10.1731.

194 Hans Hansen Lemvig, organist i Nykøbing Mors. 16.2.1731, fol.261.
E: Maren Thomasdatter. LV: [Johannes] Vogelius [Stenstrup], rektor i Nykøbing Mors.
[Første ægteskab med Mette Madsdatter]. B:
1) Malene Hansdatter Gullerup g.m. Jørgen Clausen i Nykøbing Mors
2) Maren Hansdatter g.m. Rasmus Trane i Nykøbing Mors
3) Ingeborg Hansdatter g.m. Jens Trane i Nykøbing Mors.
Desuden nævnes Jens Tranes datter Else Kirstine.
Afdøde døde 16.2.1731.

195 Niels Andersen Højer i Nykøbing Mors. 18.1.1731, fol.277.
E: Marie Clausdatter From. LV: Christen Mikkelsen Uttrup.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet til enkens søster Inger Clausdatter From i Holland for arv efter forældre Claus From og Dorthe Lauridsdatter Gonsager, [skifte 17.6.1729 lbnr.183] og efter farmor Inger [Clausdatter] Sidenborg, enke efter Bertram [Hansen] From, [præst i Selde og Åsted, død 2.3.1690].
Inger Clausdatter Froms søn Frederik Christian er i huset hos afdøde.
Afdøde døde 18.1.1731.

196 Christen Jensen Adser i Nykøbing Mors. 30.7.1732, fol.297.
E: Karen Nielsdatter. LV: Hans Christensen Adser. B:
1) Birgitte Christensdatter Adser
2) Johanne Christensdatter Adser
3) Maren Christensdatter Adser
4) Anne Christensdatter Adser.
Afdøde døde 28.7.1732.

197 Niels Madsen Løgstør, købmand og hospitalsforstander i Nykøbing Mors. 1.11.1729, fol.299.
E: Hylleborg Nielsdatter Erslev. LV: bror Niels Nielsen Erslev.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde i Ålborg 30.10.1729.

198 Anne Bollesdatter i Nykøbing Mors. 9.10.1730, fol.342B.
A:
0) mor Maren Mikkelsdatter g.m. Bolle Jacobsen i Rolstrup
1) faster Sidsel Jacobsdatter, død. 1B:
a Anders Pedersen, skriver i Nykøbing Mors, død. 1B:
a Jytte Andersdatter, død. E: Mathias Brochmann i Nykøbing Mors 1B:
1 Anders Mathiassen Brochmann
2) morbror Jens Mikkelsen i Rolstrup, død. B:
a Helle Jensdatter, nu i Fredsø, enke efter Christen Nielsen Dalgaard i Lødderup
b Maren Jensdatter, nu i Lødderup, enke efter Clemen Christensen i Vejerslev
c Anne Jensdatter g.m. Anders Jensen i Rolstrup i Nykøbing Mors sogn
d Margrethe Jensdatter g.m. Niels Christensen, skomager i Nykøbing Mors
3) moster Margrethe Mikkelsdatter g.m. Christen Sørensen i Bjarup. B:
a Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Bjarup. 2B:
1 Christen Pedersen, portner ved Proviantgården i København
2 Thomas Pedersen på Amager ved København
b Anne Christensdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Solbjerg,. 3B:
1 Christen Jensen Nørgaard i Solbjerg
2 Maren Jensdatter i Solbjerg
3 Margrethe Jensdatter g.m. Jens Kjeldsen i Solbjerg
4) moster Anne Mikkelsdatter g.m. Søren Damsgaard i Nykøbing Mors. 2B:
a Karen Sørensdatter i Bergen i Norge
b Johanne Sørensdatter i Bergen.

199 Anne Johansdatter Severin (Sæberin) i Nykøbing Mors. 23.6.1732, fol.349.
E: Morten Simonsen.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkemandens [halv]bror Jens Madsen Elsø.

200 Mads Poulsen i Nykøbing Mors. 10.12.1732, fol.351.
E: Mette Jacobsdatter. LV: Hans Christensen Adser.
Bevilling til uskiftet bo af 3.3.1729.
Afdøde døde 9.12.1732.

201 Mette Madsdatter i Nykøbing Mors. 25.2.1733, fol.352B.
Enke efter Morten Lauridsen. A:
1) Anne Lauridsdatter
2) Mette Lauridsdatter.

202 Else Sørensdatter i Nykøbing Mors. 28.4.1733, fol.353.
E: Anders Andersen Stenvad. B:
1) Søren Andersen 25, døbt 9.9.1708
2) Anders Andersen 22.
Afdøde døde 27.4.1733.

203 Jens [Madsen] Vils i Nykøbing Mors. 4.6.1729, fol.356B.
E: Dorthe Bertramsdatter From. B:
1) Bertram Jensen Vils
2) Mads Jensen Vils.
Afdøde døde 27.5.1729.

204 Margrethe Andersdatter i Nykøbing Mors. 3.9.1729, fol.358B.
Enke efter Laurids Jensen, skomager. B:
1) Anders Lauridsen, skomager
2) Anne Lauridsdatter, enke efter Mads Skeldal
3) Kirsten Lauridsdatter g.m. Rasmus Clausen i Lemvig
4) Karen Lauridsdatter g.m. Gabriel Henriksen i Lemvig.
Afdøde døde 25.8.1729.

205 Anne Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 22.1.1729, fol.360.
Arvinger angives ikke.

206 Gertrud Iversdatter, ugift i Nykøbing Mors. 22.3.1733, fol.360B.
Af arvinger angives A:
1) brordatter Maren Pedersdatter.
Afdøde døde 22.3.1733.

207 Johan Mouridsen i Nykøbing Mors. 27.6.1729, fol.362B.
Af arvinger angives A:
1) halvbror Casper Johansen.

208 Anders Nielsen Moldrup (Mollerup) i Nykøbing Mors. 20.10.1733, fol.364B.
Gæld i boet til :
1) Jens Laasby Moldrup til Vestervig Kloster
2) Niels Moldrup, regimentsskriver
3) Laurids Nielsen Moldrup.
Afdøde døde 20.10.1733.

209 Anne Jensdatter i Nykøbing Mors. 27.8.1734, fol.371B.
Enke efter Jens Thomsen. B:
1) Anne Jensdatter Fischer, gift i Amsterdam.
Afdøde døde 26.8.1734.

210 Mette Christensdatter Flovtrup i Nykøbing Mors. 13.11.1734, fol.373, næste protokol fol.101B.
E: Søren Nielsen Flade. B:
1) Maren Sørensdatter Flade 21. Ved afkald 26.1.1756 g.m. Martin Nathanaelsen
2) Christen Flovtrup 15
3) Maren Elsø 2.
Afdøde døde 7.11.1734.

211 Mads Poulsen Adser i Nykøbing Mors. 5.1.1735, fol.376, næste protokol fol.211.
E: Mette Jacobsdatter. B:
1) Poul Madsen Adser 19
2) Maren Madsdatter Adser 17.
FM:
1 Jens Poulsen Adser
2 Hans Christensen Adser.

212 Frands Jørgensen Svingelfeld i Nykøbing Mors. 24.1.1735, fol.377.
Arvinger angives ikke.

213 Jørgen Clausen i Nykøbing Mors. 13.4.1735, fol.378.
E: Malene Hansdatter [Lemvig].
Testamente af 16.8.1732.
Afdøde døde 29.3.1735.

214 Christen Lauridsen Vendelbo i Nykøbing Mors. 23.2.1735, fol.378B.
E: Anne Andersdatter. B:
1) Anne Christensdatter 16
2) Kirsten Christensdatter 14.
Afdøde døde 14.2.1735.

215 Bodil Christensdatter i Nykøbing Mors. 6.4.1735, fol.380.
Enke efter Laurids Jensen Brønderslev. A:
1) bror Jens Christensen i Nykøbing Mors
2) søster Sidsel Christensdatter i Skive, død, var g.m. Christen Snedker. 2B:
a Johan Jensen Norsk i Nykøbing Mors
b Kirsten Christensdatter g.m. Jens Villadsen i Nykøbing Mors
3) halvbror Jens Jensen i Helsingør, død. 1B:
a Cathrine Jensdatter i Ålborg, enke efter Niels Iversen [Christensen Aarø], præst i Tolstrup [og Stenum] i Vendsyssel, [skifte Ålborg bisp 2.9.1726 lbnr.329].
Arv til Laurids Jensen Brønderslevs søster Kirsten Jensdatter i Brønderslev.
Afdøde døde 5.4.1735.

216 Maren Christensdatter i Nykøbing Mors. 13.4.1735, fol.384.
E: Christen Christoffersen, bødker. B:
1) Helvig Christensdatter, nyfødt.
Afdøde døde 12.4.1735.

217 Anders Andersen, skrædder i Nykøbing Mors. 6.4.1735, fol.385.
E: Dorthe Sejersdatter. B:
1) Sejer Andersen
2) Anders Andersen.

218 Maren Andersdatter i Nykøbing Mors. 20.5.1735, fol.386B.
E: Jens Jelling.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 19.4.1735.

219 Maren Nielsdatter i Nykøbing Mors. 1.5.1735, fol.387B.
E: Peder Nielsen Kaarup. A:
1) bror Peder Nielsen i Legind i Lødderup sogn, død. 2B:
a Niels Pedersen 13
b Anne Pedersdatter 11
2) bror Poul Nielsen i Holbæk på Sjælland, død. E: Anne Andersdatter. 1B:
a Anne Poulsdatter.
Afdøde døde 1.5.1735.

220 Johanne Nielsdatter Jølby i Nykøbing Mors. 27.3.1736, fol.391.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 26.3.1736.

221 Christen Mikkelsen Uttrup, købmand i Nykøbing Mors. 9.7.1736, fol.392.
E: Anne Bertramsdatter From.
Testamente af 13.12.1730.
Afdøde døde 8.7.1736.

222 Karen Nielsdatter i Nykøbing Mors. 16.7.1736, fol.393.
Enke efter Christen Jensen Adser, [skifte 30.7.1732 lbnr.196]. Af børn angives ældste datter B:
1) Birgitte Christensdatter Adser.

223 Maren Hansdatter i Nykøbing Mors. 3.9.1736, fol.394.
E: Rasmus Trane. B:
1) Hans Trane 34
2) Jens Trane 32
3) Else Kirstine Rasmusdatter 25.
Afdøde døde 3.9.1736.

224 Maren Christensdatter, ugift husholderske i Nykøbing Mors. 30.3.1737, fol.397B.
A:
1) bror Thue Christensen i Trælborg, degn i Lødderup og Elsø. Gave til B:
a Kirsten Thuesdatter
2) bror Torben Christensen, død. 1B:
a Anne Torbensdatter
3) søster Kirsten Christensdatter g.m. Christen Pedersen, værtshusholder i Fortunstræde i København
4) søster Dorthe Christensdatter i Lille Lars Bjørns Stræde i København, enke efter Frands Simonsen, silkevæver.
Afdøde døde 30.3.1737.

225 Sidsel Andersdatter i Nykøbing Mors. 1.10.1737, fol.403.
E: Christen Pedersen Agerbo. B:
1) Peder Christensen Agerbo 22
2) Anders Christensen 20
3) Karen Christensdatter 17
4) Søren Christensen 15
5) Maren Christensdatter 10.
Afdøde døde 22.3.1737.

226 Mette Kirstine Poulsdatter, ugift i Nykøbing Mors. 3.11.1730, fol.404B.
A:
1) søster Birgitte Poulsdatter, i Vadgård præstegård [i Strandby sogn i Vendsyssel]
2) søster Kirstine Cathrine Poulsdatter på Christianshavn ved København. 1B:
a Amalie Margrethe Ahler 10
3) bror Laurids Poulsen, uvist hvor
4) søster Ingeborg Cathrine Poulsdatter g.m. Linder, skrædder i Antoni Stræde i København.
Afdøde havde arv efter far Poul Lauridsen i Sæby.

227 Anne Madsdatter i Nykøbing Mors. 27.11.1737, fol.410, 417B.
E: Niels Thomsen, farver. B:
1) Maren Nielsdatter 13.
FM: mosters mand Christen Didriksen, degn i Harring og Stagstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 16.9.1735.
Skifte 4.8.1738.

228 Casper Johansen Kraft i Nykøbing Mors. 27.11.1737, fol.410B.
E: Ellen Pedersdatter. LV: Oluf Nielsen. Af børn angives B:
1) Johan Caspersen.
Afdøde døde 26.11.1737.

229 Anne Jensdatter i Nykøbing Mors. 23.1.1738, fol.413.
E: Iver Olufsen, handskemager. A:
1) bror Markus Jensen i Tødsø i en gård, der tilhører Søren Nielsen Byrgesen i Nykøbing Mors, død. E: Anne Nielsdatter. 5B:
a Jens Markussen
b Niels Markussen
c Anne Johanne Markusdatter
d Else Markusdatter
e Sidsel Markusdatter
2) bror Christen Jensen i Øster Jølby på en gård , der tilhører Niels Erslev i Nykøbing Mors, død. 4B:
a Jens Christensen i Vester Jølby
b Christen Christensen i Nykøbing Mors
c Anne Christensdatter
d Mette Christensdatter g.m. Anders Pedersen i Tødsø
3) bror Thomas Jensen i Galtrup på en gård der tilhører von Hespen. E: Bodil Kjeldsdatter. 3B:
a Mette Thomasdatter g.m. Søren Christensen i Solbjerg
b Inger Thomasdatter g.m. Christen Christensen i Galtrup
c Anne Thomasdatter, vanfør, hos sin mor i Galtrup.
Afdøde døde 22.1.1738.

230 Malene Hansdatter Lemvig i Nykøbing Mors. 30.4.1738, fol.420B.
Enke efter Jørgen Clausen, [skifte 13.4.1735 lbnr.213].
Testamente af 16.8.1732.
Hans A:
1) mor Sidsel Jørgensdatter, enke efter Niels Pedersen Borbjerg i Nibe. LV: bror Rasmus Jørgensen, forrige byfoged i Nykøbing Mors
2) søster Anne Cathrine Clausdatter g.m. Laurids Lauridsen i Nibe.
Hendes A:
0) far [Hans Hansen Lemvig, organist i Nykøbing Mors, skifte 16.2.1731 lbnr.194]
1) søster Maren Hansdatter Lemvig, skifte 3.9.1736 lbnr.223, var g.m. Rasmus Trane i Nykøbing Mors 3B:
a Hans Rasmussen Trane i Nykøbing Mors
b Jens Rasmussen Trane i Nykøbing Mors
c Else Kirstine Rasmusdatter Trane g.m. Laurids Basse i Hobro
2) søster Ingeborg Hansdatter Lemvig g.m. Jens Trane i Ålum. 1B:
a Mogens Christian Trane ved Jens Madsen Elsø i Nykøbing Mors.
Afdøde, der også blev kaldt Malene Gullerup, døde 30.4.1738.

231 Jens Nielsen, skrædder i Nykøbing Mors. 22.7.1738, fol.446B.
E: Anne Lisbeth Henningsen. LV: Mogens Christian Møller i Nykøbing Mors. B:
1) Anne Kirstine Jensdatter 35
2) Niels Jensen 28, garder i København
3) Jochum Jensen 25, i København
4) Anne Marie Jensdatter 12.

232 Niels Christensen, skomager i Nykøbing Mors. 6.12.1738, fol.450B.
E: Margrethe Jensdatter. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Vester Jølby i Skallerup sogn
2) søster Sidsel Christensdatter g.m. Peder Jensen i Hesselbjerg.
Afdøde døde 6.12.1738.

233 Else Christensdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Mors. 26.12.1738, fol.451B.
A:
1) søster Mette Christensdatter 38, gift i Amsterdam
2) bror Poul Christensen Vester 34, i Gullerup
3) bror Peder Christensen 32, i Holsten
4) bror Christen Christensen 31, i Solbjerg
5) søster Maren Christensdatter 24, i Solbjerg.

234 Mette Sørensdatter i Nykøbing Mors. 8.1.1739, fol.454B, næste protokol fol.271B.
E: Søren Jensen Buchhave. B:
1) Søren Sørensen Buchhave 10. Afkald 17.4.1766 til stedmor Mette Steffensdatter
2) Kirsten Sørensdatter Buchhave 8.
Desuden angives:
1) enkens mor Kirsten Nielsdatter Erslev, enke efter Søren Christensen [Færgemand, skifte 28.6.1707 lbnr.102]
2) enkemandens bror Peder Jensen Buchhave i Skarum mølle.

235 Laurids Sivertsen Hollænder i Nykøbing Mors. 14.5.1739, fol.458.
E: Maren Iversdatter. LV: Niels Andersen Dyhr. B:
1) Christen Lauridsen 18
2) Søren Lauridsen 16.

236 Anne Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 6.8.1739, fol.461B.
Enke efter Mads Christensen, farver. B:
1) Kirsten Madsdatter g.m. Christen Didriksen Skytte, degn i Harring og Stagstrup
2) Maren Madsdatter
3) Anne Madsdatter, [skifte 27.11.1737 lbnr.227]. E: Niels Thomsen, farver. 1B:
a Maren Nielsdatter
4) Christen Madsen
5) Laurids Madsen
6) Jørgen Madsen.
Afdøde døde 6.8.1739.

237 Anne Nielsdatter i Nykøbing Mors. 12.8.1739, fol.463.
E: Christen Christoffersen, bødker.
Umyndige børn, hvis navne ikke angives.
Afdøde døde 12.8.1739.

238 Anders Christensen Skytte i Nykøbing Mors. 28.6.1739, fol.463B.
E: Kirsten Madsdatter Draaby.
Testamente af 16.4.1739.
Afdøde døde 26.9.1739.

239 Maren Knudsdatter i Nykøbing Mors. 27.11.1739, fol.464B.
Enke efter Søren Jensen Skærbæk, [skifte 6.7.1713 lbnr.117]. B:
1) Jens Sørensen Skærbæk
2) [Maren Sørensdatter Skærbæk] g.m. Peder Kortbæk.

240 Peder Christensen, skomager i Nykøbing Mors. 18.12.1739, fol.464B.
E: Anne Christensdatter Torp. LV: svoger Christen Jensen Præst i Nykøbing Mors. B:
1) Christen Pedersen 10.
FM: Niels Olufsen , snedker i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 18.12.1739.

241 Karen Christensdatter Frost i Nykøbing Mors. 16.12.1739, fol.466.
E: Peder Lauridsen Normann.
Første ægteskab med [Christen Mikkelsen Ullerup, skifte 27.11.1714 lbnr.123]. B:
1) Maren Christensdatter i København, død. 1B:
a Niels Christensen 12, her på stedet
2) Anne Christensdatter Ullerup i Amsterdam i Holland.
Afdøde døde 15.12.1739.

242 Niels Christensen, smed i Nykøbing Mors. 25.3.1741, fol.470.
E: Maren Jensdatter. LV: Mogens Christian Møller i Nykøbing Mors.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.3.1741.

243 Hylleborg Henriksdatter Herrested i Nykøbing Mors. 18.8.1741, fol.471.
E: Peder Andersen Varberg.
Testamente af 22.12.1734.
Afdøde døde 5.8.1741.

244 Anders Pedersen i Nykøbing Mors. 4.7.1741, fol.472B.
E: Inger Christensdatter. LV: Christoffer Christensen, skomager i Nykøbing Mors.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.7.1741.

245 Mette Frandsdatter [formentlig fejl for Mette Jacobsdatter] i Nykøbing Mors. 5.10.1741, fol.476.
E: Søren [Nielsen] Flade.
Første ægteskab med [Mads Poulsen Adser, skifte 5.1.1735 lbnr.211]. B:
E: Mette Jacobsdatter. B:
1) Poul Madsen Adser, i Nykøbing Mors
2) Maren Madsdatter Adser, i Amsterdam.
FM:
1 Hans Christensen Adser.
Enkemandens første ægteskab med [Mette Christensdatter Flovtrup], skifte 13.11.1734 lbnr.210. Arv til B:
1) Maren Sørensdatter Flade.
Afdøde døde 4.10.1741.

246 Rasmus Jensen i Nykøbing Mors. 4.12.1744, fol.481.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 3.12.1744.

247 Johanne Jacobsdatter i Nykøbing Mors. 19.5.1742, fol.482.
E: Oluf Nielsen.
Bevilling til uskiftet bo af 13.2.1731.
Afdøde døde 1.1.1742.

248 Laurids Christensen Mahler i Nykøbing Mors. 19.5.1742, fol.482B.
E: Maren Jensdatter Læsø.
Bevilling til uskiftet bo af 10.5.1732, underskrevet af B:
1) Jens Læsø, sorenskriver
2) Christen Lauridsen Mahler.
Afdøde døde 23.4.1742.

249 Mette Christensdatter, ugift i Nykøbing Mors. 26.4.1742, fol.483.
A:
1) søster Anne Christensdatter g.m. Thomas Jensen i Skærbæk
2) søster Maren Christensdatter g.m. Søren Christensen i Sundby
3) søster Else Christensdatter g.m. Anders Poulsen i Nykøbing Mors
4) søster Sidsel Christensdatter g.m. Jens Christensen Bisgaard.

250 Anne Lisbeth Andersdatter, husholderske i Nykøbing Mors. 19.6.1742, fol.483B, næste protokol fol.5B.
A:
1) søster g.m. Holger Møller. 3B:
a Lisbeth Holgersdatter g.m. Mads Rasmussen murer i Vejle
b Maren Holgersdatter, i Amsterdam
c Lisbeth Marie Holgersdatter, i Nykøbing Mors.

251 Johan Jensen Norsk i Nykøbing Mors. 3.2.1741, fol.484B, 490B.
E: Marie Jacobe Nielsdatter Rind. LV: Hans Trane i Nykøbing Mors. B:
1) Niels Johansen 11
2) Sidsel Margrethe Johansdatter 6.
FM: Jens Villadsen i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 1.2.1741.

252 Morten Mortensen Qvist i Nykøbing Mors. 12.6.1741, fol.486B.
E: Kirsten Madsdatter Vils. LV: Mogens Pedersen Kandberg, feldbereder i Nykøbing Mors. B:
1) Morten Mortensen Qvist
2) Anne Mortensdatter Qvist g.m. Jens Ibsen, kordegn i Nykøbing Mors
3) Inger Mortensdatter Qvist 14.
FM: Jens Colding i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 12.6.1741.

253 Birgitte Suhr i Nykøbing Mors. 15.10.1742, fol.494B.
E: Sejer Vandborg. B:
1) Christen Vandborg.
Desuden nævnes enkemandens halvsøster Maren Vandborg på stedet.
Afdøde døde 12.10.1742.

254 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Mors. 30.11.1742, fol.495.
E: Mikkel Nielsen, vægter.
Arvinger, der alle er næstsøskendebørn, frasiger arv og gæld A:
1) Peder Pedersen i Smedegård i Tødsø
2) Johanne Nielsdatter i Tødsø
3) Christen Mikkelsen Høj i Tødsø
4) Christen Balle i Tødsø
5) Jens Nielsen i Alsted
6) Jens Øer i Ørding
7) Mikkel Christensen i Ørding.
Afdøde døde 29.11.1742.

255 Maren Christensdatter i Nykøbing Mors. 2.1.1743, fol.496B.
E: Niels Christensen Skytte, der ægter Maren Madsdatter Adser. A:
1) bror, død. 1B:
a datter, [skifte i Villerslev 10.5.1732]. E: Jens Christian Pedersen, degn i Mejrup og Holstebro, [nu g.m. Christine Jacobsdatter]. 1B:
1 Anne Margrethe Jensdatter
2) bror [Mikkel Christensen], død. 1B:
a Dorthe Mikkelsdatter
3) halvbror Hans Madsen i Bedsted
4) halvbror Jens Madsen i Bedsted
5) halvsøster Karen Madsdatter g.m. Anders Christensen i Hassing
6) halvsøster Maren Madsdatter i Ørum.
Afkald fra Maren Madsdatter Adser for arv efter far Poul Madsen Adser, [skifte 5.1.1735 lbnr.211] og mor Mette Frandsdatter [formentlig fejl for Mette Jacobsdatter, skifte 5.10.1741].

256 Jens Christensen Bisgaard i Nykøbing Mors. 4.1.1744, fol.498.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Anders Poulsen. A:
1) far Christen Christensen Bisgaard i Lødderup.
Afdøde døde 4.1.1744.


Nykøbing Mors
Skifteprotokol
1743-1775
B 35 - 140

257 Kirsten Nielsdatter Erslev i Nykøbing Mors. 4.2.1744, fol.2.
Enke efter Søren Christensen Færgemand, [skifte 28.6.1707 lbnr.102]. B:
1) Maren Sørensdatter
2) Mette Sørensdatter, [skifte 8.1.1739 lbnr.234]. E: Søren Jensen Buchhave. B:
1) Søren Sørensen
2) Kirsten Sørensdatter.
Afdøde døde 24.1.1744.

258 Christian Eskov i Nykøbing Mors. 13.2.1744, fol.3B.
E: Anne Marie [Lauridsdatter]. LV: Niels Nielsen Erslev i Nykøbing Mors. B:
1) Kirstine Marie Christiansdatter 7
2) Laurids Christiansen Eskov 4
3) Jens Christiansen Eskov 2.
FM:
1 farbror Hans Eskov
2 fasters mand Christen Krog i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 14.1.1744.

259 Kirsten Madsdatter Draaby i Nykøbing Mors. 21.8.1744, fol.6, 9B.
Enke efter Anders Christensen Skytte, [skifte28.6.1739 lbnr.238].
Testamente af 29.1.1742.
Afkald fra hans A:
1) bror Niels Christensen Skytte i Nykøbing Mors
2) bror Morten Christensen Skytte
3) søster Mette Christensdatter Skytte
4) søster M[mangler] Christensdatter Skytte
5) søster Anne Christensdatter Skytte, død
6) søster Else Christensdatter Skytte, død.
Afkald fra hendes A:
1) Niels Madsen Draaby i Nykøbing Mors
2) Anders Madsen Draaby i Nykøbing Mors.

260 Torben Christensen i Nykøbing Mors. 9.2.1743, fol.6.
E: Kirsten Christensdatter. A:
1) bror Steffen Christensen, murer i Sejerslev ved søn Jens Steffensen, tolder i Nykøbing Mors
2) bror Niels Christensen i Norge
3) bror Christen Christensen, dragon, bortrejst. 1B:
a Maren Christensdatter 26, i Sillerslev
4) søster Maren Christensdatter, død uden børn
5) søster Maren Christensdatter i Sillerslev på Mors.

261 Maren Christensdatter i Nykøbing Mors. 29.1.1744, fol.8.
E: Hans Hollænder, der for 4 år siden rejste til Amsterdam. B:
1) Birthe Hansdatter.
FM:
1 morbror Hans Adser
2 mosters mand Niels Vils.

262 Maren Madsdatter i Nykøbing Mors. 20.2.1745, fol.10B.
E: Jens Madsen, smed. B:
1) Marie Jensdatter 19
2) Kirsten Jensdatter 15
3) Mads Jensen 10.
Afdøde døde for kort tid siden i Holstebro.

263 Laurids Nielsen, feldbereder i Nykøbing Mors. 1.3.1745, fol.11.
E: Inger Christensdatter Skallerup. LV: Mogens Pedersen Kandberg. B:
4 sønner og 3 døtre, hvis navne ikke angives.
FM: Peder Skallerup.
Afdøde døde 30.1.1745.

264 Maren Hansdatter i Nykøbing Mors. 26.6.1745, fol.12.
E: Niels Kjeldsen. B:
1) Karen Nielsdatter 20
2) Hans Nielsen 17.

265 Maren Mikkelsdatter i Nykøbing Mors. 26.5.1745, fol.12B.
E: Christen Agerbo. B:
1) Maren Christensdatter 18
2) Sidsel Christensdatter 7.
FM: Jens Sørensen Jelling.

266 Margrethe Didriksdatter Skytte i Nykøbing Mors. 10.2.1745, fol.13B.
Enke efter Mathias [Rasmussen] Bagger, rektor i Nykøbing Mors, [død 13.1.1723].
Testamente af 18.12.1722. A:
0) far [Didrik Christensen Skytte, præst i Tødsø og Erslev, død juli 1718]
1) bror Christen Skytte, degn i Harring og Stagstrup
2) søster Else Didriksdatter Skytte, skifte Hundborg herred gejstlig 27.11.1726 lbnr.10. E: Frederik Jacobsen Langebæk, præst i Skjoldborg og Kallerup. Hendes børn
3) Christiane Skytte, død for nylig. E: Henrik Obel, kvartermester i Vodstrup. B:
a Jørgen Henriksen Obel
b Mathias Henriksen Obel
c Sofie Henriksdatter Obel
4) Karen Skytte i Nykøbing Mors, enke efter Christian Mørch, rådmand [i Viborg, skifte Viborg 10.6.1741 lbnr.673].

267 Marie Jensdatter i Nykøbing Mors. 25.9.1745, fol.18.
E: Jens Gundersen. B:
1) Helvig Jensdatter g.m. Oluf Sørensen i Legind i Thy
2) Christian Jensen 17.
Afdøde døde 25.9.1745.

268 Jens Madsen Elsø i Nykøbing Mors. 11.1.1746, fol.21, 45, 102B.
E: Kirsten Mikkelsdatter Bjerregaard. LV: Anders Poulsen. B:
1) Anne Elsebeth Jensdatter Elsø 21. Afkald 1.2.1757 til stedfar Niels Elkær.
FM: Niels Nielsen Erslev.
Bevilling til uskiftet bo af 14.4.1741.
Samfrændeskifte 12.6.1748.
Afdøde døde 7.12.1745.

269 Dorthe Nielsdatter i Nykøbing Mors. 20.1.1746, fol.21B.
Enke efter Edvard Olufsen. B:
1) Anne Marie Edvardsdatter 21, i Amsterdam
2) Kirsten Edvardsdatter 20, i Amsterdam
3) Else Edvardsdatter 16.
FM: Børge [Pedersen] Agerbo g.m. moster Birgitte Nielsdatter.

270 Maren Jensdatter Læsø i Nykøbing Mors. 25.6.1744, fol.22B.
Enke efter Laurids Christensen Mahler, [skifte 19.5.1742 lbnr.248]. B:
1) Jens Læsø, sorenskriver i Hellelands fogederi i Nordlandene i Norge
2) Christen Lauridsen Læsø
3) Kirsten Lauridsdatter Mahler
4) Maren Lauridsdatter Mahler
5) Inger Lauridsdatter Mahler g.m. Jeppe Trans Rixen, kapellan i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø.
FM:
1 Niels Erslev i Nykøbing Mors
2 Mogens Pedersen Kandberg.
Afdøde døde 17.6.1744.

271 Jens Gundersen i Nykøbing Mors. 13.8.1746, fol.27.
Enke efter Marie Jensdatter i Nykøbing Mors. 25.9.1745 lbnr.267. B:
1) Helvig Jensdatter g.m. Oluf Sørensen i Legind i Thy.
Desuden nævnes afdødes Christen Gundersen i Bodum.
Afdøde døde 12.8.1746.

272 Laurids Thomsen, rytter i Nykøbing Mors. 29.6.1746, fol.30B.
E: Else Olufsdatter. LV: Thomas Thomsen. B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Mette Lauridsdatter.
Afdøde døde 28.5.1746.

273 Rasmus Jørgensen, byfoged i Nykøbing Mors. 5.5.1746, fol.31.
E: Mette [Jacobsdatter] Holm. LV: bror Jacob [Jacobsen] Holm, præst i Jerslev i Vendsyssel.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 5.5.1746.

274 Peder Frandsen Gresborg i Nykøbing Mors. 7.3.1748, fol.38.
E: Birgitte Pedersdatter. B:
1) Frands Pedersen 10
2) Jens Pedersen 6
3) Anders Pedersen 4
4) Frands Pedersen 3
5) Peder Pedersen 1.
FM: Jens Pedersen Markmand.
Afdøde døde 6.3.1748.

275 Kirsten Christensdatter i Nykøbing Mors. 24.2.1747, fol.39.
Enke efter Torben Christensen, skifte 9.2.1743 lbnr.260.
Første ægteskab med Søren Andersen Ladefoged, [skifte 24.10.1728 lbnr.169]. A:
1) søster Maren Christensdatter g.m. Jens Mikkelsen i Hørdum
2) søster Maren Christensdatter g.m. Anders Kronborg i Øster Hvidberg.
Arv i boet til Torben Christensens 2 brødre.
Afdøde døde 24.2.1747.

276 Niels Kjeldsen i Nykøbing Mors. 1.7.1748, fol.47.
Enkemand efter [Maren Hansdatter], skifte 26.6.1745 lbnr.264. B:
1) Karen Nielsdatter 23
2) Hans Nielsen 20.
FM:
1 født værge Søren Nielsen Flade i Nykøbing Mors
2 Niels Nielsen Erslev.
Afdøde døde 30.6.1748.

277 Agnethe Mortensdatter i Nykøbing Mors. 29.5.1748, fol.48, 225.
E: Jens Poulsen Adsersen. B:
3) Jens Jensen Adser
4) Ida Jensdatter Adser. Ved afkald 15.4.1761 g.m. Gregers Johansen i Kallesø i Tørring sogn i Skodborg herred.
Første ægteskab med [Jens Mikkelsen Plejdrup, skifte 21.8.1714 lbnr.121]. B:
1) Anne Jensdatter Plejdrup g.m. Jørgen Christian Hansen Beyer i Lemvig.
Afdøde døde 29.5.1748.

278 Peder Lassen Thychonius, by og herredsskriver i Nykøbing Mors. 19.1.1748, fol.49B.
A:
1) søster [Kirsten Lasdatter Tychonius i Skive, skifte Hindborg herred gejstlig 29.6.1739 lbnr.21, enke efter Niels Eriksen Gjern, præst i Ljørslev og Ørding, [skifte Morsø sønder herred gejstlig 23.5.1720 lbnr.4]. 6B:
a Erik Nielsen Gjern, præst i Linderup og Hammer
b [Mette Cathrine Nielsdatter Gjern]
c Poul Nielsen Gjern, kapellan i Skive
d Ulrikke Augusta Nielsdatter Gjern
e Karen Nielsdatter Gjern 22
f Nille Kirstine Nielsdatter Gjern.
Laurids Pedersen Hedegaard i Store Hedegaard i Borbjerg sogn står, lige som arvingerne 1)a, c, d, og e, anført som arvinger efter deres morbror, så han må repræsentere den ikke anførte datter Mette Cathrine Nielsdatter Gjern.
2) [bror Christen Lassen Tychonius, præst Viborg domkirke, død 24.12.1740].
Afdøde døde 19.1.1748.

279 Karen Christensdatter i Nykøbing Mors. 21.10.1748, fol.60.
E: Christoffer Christensen, skomager.
Første ægteskab med [Peder Iversen, skomager, skifte 4.12.1716 lbnr.130]. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Christen Andersen i Nykøbing Mors.
Desuden nævnes enkemandens bror Claus Christensen i Løgstør.

280 Søren Iversen i Nykøbing Mors. 4.2.1749, fol.62.
E: Maren Pedersdatter [Overgaard]. LV: Frederik From i Nykøbing Mors. B:
1) Maren Sørensdatter 18
2) Kirsten Sørensdatter 16
3) Iver Sørensen 10.
FM. Søren Christensen Furbo i Nykøbing Mors.

281 Else Jensdatter Sundby i Nykøbing Mors. 1.7.1749, fol.62B.
A:
1) bror Niels Jensen Vester på Jegindø.

282 Peder Nielsen Flade i Nykøbing Mors. 14.7.1749, fol.64.
E: Inger Jensdatter. LV: Niels Nielsen Erslev. A:
1) bror Søren Nielsen Flade
2) bror Christen Nielsen Flade i Larvik i Norge.
Afdøde døde 14.7.1749.

283 Gunder Hansdatter i Nykøbing Mors. 16.10.1749, fol.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.10.1749.

284 Anne Nielsdatter Bøg i Nykøbing Mors. 31.1.1750, fol.70B.
E: Anders Jensen Klem. B:
1) Niels Andersen Klem på stedet, der gav ophold til sine forældre.
Afdøde døde 30.1.1750.

285 Hans Sørensen Suhr i Nykøbing Mors. 28.1.1750, fol.70B.
E: Anne Madsdatter. B:
1) Mads Hansen Suhr 26
2) Margrethe Hansdatter Suhr 24
3) Hans Hansen Suhr 22.
FM: Thomas Mikkelsen, bødker.

286 Peder Nielsen Rasch i Nykøbing Mors. 28.2.1750, fol.71.
E: Anne. LV: Anders Poulsen i Nykøbing Mors.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 4.11.1749 i Amsterdam.

287 Peder Steffensen Skallerup i Nykøbing Mors. 16.7.1750, fol.71B, 219B, 227, 228, 229B.
E: Maren Nielsdatter Hesselberg. Testamente af 20.9.1746.
Hans A:
0) mor Johanne Sørensdatter. Første ægteskab med Anders Thøgersen i Skallerup. 4B:
1) halvsøster Maren Andersdatter g.m. Niels Hollede i Mollerup, begge død. 2B:
a Anders Nielsen, død. 5B:
1 Niels Andersen på Agger
2 Jens Andersen i Alsted
3 Anders Andersen i Alsted
4 Maren Andersdatter g.m. Niels Pedersen i Alsted
5 Johanne Andersdatter i Alsted
b Maren Nielsdatter, død. 1B:
1 Johanne Pedersdatter
2) halvsøster Anne Andersdatter g.m. Christen Joensen i Nykøbing Mors, begge døde. 1B:
a Inger Christensdatter, enke efter Laurids [Nielsen], feldbereder i Nykøbing Mors, [skifte 1.3.1745 lbnr.263]
3) halvbror Søren Andersen i Øster Jølby, død. 2B:
a Anders Sørensen i Sundby ved Ålborg
b Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Jensen Batum i Fredsø
4) halvsøster Karen Andersdatter g.m. Oluf Knudsen i Skallerup, begge døde. 3B:
a Sidsel Olufsdatter g.m. Niels Mikkelsen Boel i Ånderup
b Johanne Olufsdatter
c Anne Olufsdatter g.m. Peder Jensen i Torup
Mors andet ægteskab med Steffen Pedersen i Skallerup. 4B:
5) Peder Steffensen i Nykøbing Mors, som er afdøde
6) søster Mette Steffensdatter g.m. Søren Buchhave i Nykøbing Mors. Første ægteskab med Peder Christensen. 3B:
a Christen Pedersen Karby i Amsterdam
b Marie Pedersdatter Karby g.m. Vouter Boundt i Amsterdam
c Johanne Pedersdatter Karby g.m. Samuel Keuler
7) søster Maren Steffensdatter g.m. Morten Josefsen i Mollerup, 5B:
a Søren Mortensen i Skallerup
b Josef Mortensen i Mydamgård
c Maren Mortensdatter g.m. Anders Lykke i Skallerup
d Johanne Mortensdatter, død, var g.m. Jens Pedersen i Klitgård. 5B:
1 Johanne Jensdatter
2 Maren Jensdatter
3 Peder Jensen
4 Mikkel Jensen
5 Morten Jensen
e Maren Mortensdatter i Skallerup
8) søster Sidsel Steffensdatter hos sin datter g.m. Jeppe Mikkelsen i Erslev.
Hendes A:
1) bror Mads Nielsen Hesselberg, død. E: [Kirsten Andersdatter Trælborg]. 4B:
a Niels Madsen Hesselberg
b Anders Madsen Hesselberg i Skive
c Dorthe Madsdatter Hesselberg g.m. Peder Langvad i Thisted
d Anne Madsdatter Hesselberg g.m. Jens Brøchner Feilberg i Trælborg
2) søster Bodil Nielsdatter Hesselberg, enke efter Peder Knot i Skive. 1B:
a Else [Christensdatter] Vejby. [skifte Skive 1.10.1752 lbnr.18]. E: Peder Vestergaard i Skive. 2B:
1 Bodil Pedersdatter
2 Niels Pedersen.

288 Johanne Jensdatter Flade i Nykøbing Mors. 27.10.1750, fol.72B.
A:
1) søster Inger Jensdatter Flade.
Afdøde kaldes også Inger Jensdatter Selde.

289 Anne Marie Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 22.9.1750, fol.73B.
E: Mikkel Christensen Møller. B:
4) Christian Mikkelsen Møller 3.
Første ægteskab med [Christian Eskov, skifte 13.2.1744 lbnr.258]. B:
1) Kirstine Marie Christiansdatter 14
2) Laurids Christiansen Eskov 11
3) Jens Christiansen Eskov 8.
FM: [fasters mand] Christen Krog i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 22.9.1750.

290 Johanne Adsersdatter i Nykøbing Mors. 14.4.1751, fol.79B.
E: Jens Villadsen Jørsby. B:
1) Anne Jensdatter 14
2) Villads Jensen 10.

291 Maren Jørgensdatter, ugift i Nykøbing Mors. 27.2.1751, fol.80.
Arvinger angives ikke.

292 Anders Nielsen, handskemager i Nykøbing Mors. 31.8.1751, fol.81.
E: Edel Jensdatter. LV: Jens Brøchner. B:
1) Ellen Margrethe Andersdatter g.m. Christen Sørensen Bering, skomager
2) Niels Andersen 22.

293 Peder Thomsen Bagge i Nykøbing Mors. 20.8.1751, fol.81.
E: Johanne Sørensdatter. LV: bror Mogens Christian Møller i Nykøbing Mors.
A:
1) søster g.m. Peder Skytte, købmand i Thisted
2) bror Jens Troy Thomsen
3) søster Mette Thomasdatter, enke efter Niels Guldager
4) bror Knud Thomsen i Drøbak i Norge
5) bror Christen Thomsen
6) bror Niels Thomsen
7) søster Margrethe Thomasdatter g.m. [Andreas Aale], degn i Avlum i Hardsyssel.
Afdøde døde 20.8.1751.

294 Jacob Madsen Vils i Nykøbing Mors. 22.4.1751, fol.83.
Enke efter Anne Kirstine [Pedersdatter] Holst, død for nogle år siden. B:
1) Christen Jacobsen Vils
2) Mette Jacobsdatter Vils
3) Mathias Jacobsen Vils, i København
4) Peder Jacobsen Vils, præst i Søndbjerg og Odby.
Afdøde døde 22.4.1751.

295 Peder Lauridsen Norsk i Nykøbing Mors. 19.4.1752, fol.86.
E: Else Nielsdatter. LV: Anders Poulsen i Nykøbing Mors. B:
1) Dorthe Cathrine Pedersdatter 8.

296 Jens Poulsen i Nykøbing Mors. 8.5.1752, fol.88, 226B.
E: Maren Mortensdatter. LV: Niels Olufsen i Nykøbing Mors. B:
1) Morten Jensen Balle i Nykøbing Mors
2) Maren Jensdatter, gift i Amsterdam.

297 Anders Andersen den yngre i Nykøbing Mors. 30.8.1752, fol.90.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Poulsen i Nykøbing Mors. B:
1) Niels Andersen
2) Else Andersdatter
3) Maren Andersdatter.
FM: farbror Søren Andersen Gregersen i Nykøbing Mors.

298 Anne Iversdatter Myhre i Nykøbing Mors. 22.9.1753, fol.91, 233.
E: Frederik Christian From. B:
1) Inger Dorthe From
2) Anne Cathrine From 17
3) Claus Christian From 15
4) Anne Margrethe From.
FM:
1 Niels [Iversen] Aarø, præst på Fur
2 Henrik Wulff Klein, byfoged i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 31.7.1753
Bevilling til uskiftet bo af 31.8.1753.
Samfrændeskifte 16.4.1760.

299 Kirsten Nielsdatter i Nykøbing Mors. 9.11.1752, fol.91B.
E: Hans Jensen Bødker. B:
1) Margrethe Hansdatter 15
2) Ellen Hansdatter 13
3) Jens Hansen 9
4) Maren Hansdatter 8
5) Marianne Hansdatter 4.

300 Maren Mikkelsdatter i Nykøbing Mors Hospital. 29.8.1752, fol.92B.
Enke. B:
1) Jens Ibsen Klastrup, kordegn i Nykøbing Mors, død, var g.m. [Anne Mortensdatter Qvist, skifte Morsø Sønder herred gejstlig 9.5.1768 lbnr.37]. 3 børn, hvis navne ikke angives
2) Mikkel Ibsen Klastrup, i livgarden i København.
Afdøde døde 29.8.1752.

301 Maren Jensdatter i Nykøbing Mors. 12.5.1753, fol.93B.
E: Jens Henriksen. A:
Af fars første kuld B:
1) bror Oluf Jensen Ringgaard i Vester Assels
2) søster Karen Jensdatter g.m. Mathias Brochmann i Øster Hvidbjerg.
Af fars andet kuld B:
3) halvsøster Bodil Jensdatter i Lødderup.
Fars tredje ægteskab med Anne Pedersdatter, der lever i Øster Assels. B:
4) Maren Jensdatter i Øster Assels.

302 Christen Christoffersen, bødker i Nykøbing Mors. 14.9.1753, fol.95B.
E: Maren Mogensdatter. LV: Christen Lauridsen. B:
4) Anne Christensdatter 12
5) Mogens Christensen 10.
Første ægteskab med [Maren Christensdatter, skifte 13.4.1735 lbnr.216]. B:
1) Helvig Christensdatter 18.
Andet ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 12.8.1739 lbnr.237]. B:
2) Maren Christensdatter 16
3) Maren Christensdatter 13.

303 Mette Marie Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 6.6.1753, fol.97.
E: Christian Lemmich. B:
1) Lene Cathrine Christiansdatter Lemmich.
FM: Mogens Pedersen Kandberg i Nykøbing Mors.

304 Børge Pedersen Agerbo i Nykøbing Mors. 1.7.1754, fol.98B.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Jens Brøchner i Nykøbing Mors. B:
1) Martha Børgesdatter g.m. Peder Carstensen
2) Maren Børgesdatter i Holland
3) Kirsten Børgesdatter på stedet.

305 Ditlev Andreassen Fogh, murer i Nykøbing Mors. 7.5.1754, fol.99B.
E: Johanne Mortensdatter. LV: Mogens Pedersen Kandberg i Nykøbing Mors. B:
1) Dorthe Ditlevsdatter g.m. Niels Jensen Dahl i Nykøbing Mors
2) Anne Marie Ditlevsdatter, gift i Amsterdam
3) Christian Ditlevsen, der rejste til Amsterdam for 9 år siden, men døde på rejsen.
Afdøde rejste for over 20 år siden.

306 Mette Villadsdatter i Nykøbing Mors. 21.4.1755, fol.101, 102, 120, 166, 256.
E: Niels Madsen Draaby. B:
1) Mads Nielsen Draaby 27
2) Rasmus Nielsen Draaby 26
3) Anne Marie Nielsdatter Draaby 25
4) Sara Nielsdatter Draaby, der ægter Niels Mortensen Visborg
5) Anders Skytte Draaby 16.
Bevilling til uskiftet bo af 19.5.1739.
Skifte 24.10.1755.
Enkemanden laver skiftekontrakt i levende live med sine børn 20.1.1757.

307 Malene Villadsdatter Højberg i Nykøbing Mors. 8.2.1753, fol.103.
E: Anders Lauridsen, skomager. B:
1) Villads Højberg i København
2) Jens Højberg i København
3) Laurids Højberg i Nykøbing Mors
4) Anne Elisabeth Højberg g.m. Hieronymus Vestbjerg i København
5) Mette Højberg g.m. Mogens Kandberg i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 7.2.1753.

308 Christen Lauridsen i Nykøbing Mors. 21.10.1754, fol.106.
E: Maren Lauridsdatter. A:
1) søster Birgitte Lauridsdatter i Jørsby
2) søster Anne Lauridsdatter i Jørsby
3) søster Dorthe Lauridsdatter i Nørre Dråby, død. 2B:
a Laurids Andersen i Nørre Dråby
b Anne Andersdatter i Vejerslev
4) bror Hans Lauridsen, død. 2B:
a Anders Hansen i Sejerslev
b Anne Hansdatter g.m. Niels Andersen i Lødderup.
Afdøde døde 21.10.1754.

309 Inger Pedersdatter i Nykøbing Mors. 8.10.1754, fol.107B.
Enke, B:
1) Kirsten Andersdatter.
Afdøde døde 8.10.1754.

310 Niels Mikkelsen Elsø i Nykøbing Mors. 14.5.1755, fol.108B.
E: [Anne Christensdatter]. LV: Christen Thomsen. A:
1) bror, død. 1B:
a Karen Christensdatter g.m. Christen Bergendorph.

311 Christen [Sørensen] Bering, skomager i Nykøbing Mors. 22.8.1754, fol.110.
E: Ellen Margrethe Andersdatter. LV: Niels Olufsen i Nykøbing Mors. B:
1) Søren Christensen 5
2) Anders Christensen 3
3) Peder Christensen 1.
FM: morbror Niels Andersen, handskemager.
Afdøde døde 22.8.1754.

312 Poul Madsen Agerbo i Nykøbing Mors. 3.9.1755, fol.112.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Karen Poulsdatter 32
2) Mads Poulsen 29
3) Svenning Poulsen 19.

313 Helene Caspersdatter i Nykøbing Mors. 7.10.1755, fol.113B.
E: Søren Kirk, skrædder. B:
1) Else Sørensdatter 11
2) Johannes Sørensen 7
3) Niels Sørensen 5
4) Casper Sørensen 3
5) Lorents Christian Sørensen 1.

314 Søren Christensen Furbo i Nykøbing Mors. 31.12.1755, fol.115.
E: Niels Pedersdatter. LV: Niels Møller i Nykøbing Mors.
Arvinger angives ikke.

315 Søren Christensen, ugift i Nykøbing Mors. 17.12.1755, fol.117.
Arvinger angives ikke.

316 Niels Olufsen, snedker i Nykøbing Mors. 30.12.1754, fol.117B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Kvistgaard i Nykøbing Mors. B:
1) Bodil Marie Nielsdatter 22
2) Christen Nielsen 18.
FM: Frederik From i Nykøbing Mors.

317 Andreas Hansen Emmerlev i Nykøbing Mors. 14.2.1755, fol.123B.
E: Cathrine Margrethe Brochmann. LV: Christen Vils.
Arvinger angives ikke.
Afdøde rejste til Holland i 1746, og de har ikke hørt fra ham siden 1748, hvor han var på et skib ud for Spanien.

318 Niels Rasmussen Elkær i Nykøbing Mors. 4.12.1754, fol.125.
E: Kirsten Bjerregaard. LV: Anders Poulsen Erslev. A:
1) bror Niels Rasmussen Elkær i Mosekær i Hørning sogn i Sønderhald herred på Gammel Estrup gods.

319 Søren Nielsen Nandrup i Nykøbing Mors. 4.11.1755, fol.144B, 229.
E: Dorthe Cathrine Klerke. B:
2) Egert Sørensen Nandrup 16
3) Niels Sørensen Nandrup 13.
Første ægteskab med Sidsel Pedersdatter [på Sø i Sejerslev sogn på Mors, skifte. 2.12.1734 lbnr.139]. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter Nandrup 23. Ved afkald 25.4.1757 g.m. Christian Simonsen Damsgaard, prokurator i Viborg.
FM:
1 søskendebarn Niels Nandrup til Sindbjerggård
2 Poul von Klingenberg til Tandrup og Kovstrup
3 Christen Qvistgaard til Ullerup på Mors
4 Peder Christensen Sund i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 3.11.1755.

320 Martha Christiane Madsdatter Torup i Nykøbing Mors. 16.6.1756, fol.155.
E: Peder Dyhr. B:
1) Anne Cecilie.
FM: Hans Voetmann i Øster Ulsted.
Desuden nævnes afdødes mor Mette Marie Hvidberg på stedet, enke efter Mads Torup [i Holstebro].
Afdøde døde 16.6.1756.

321 Anne Christensdatter i Nykøbing Mors. 7.11.1756, fol.168.
Enke efter Niels Mikkelsen Elsø, skifte 14.5.1755 lbnr.310. A:
1) moster Else Lauridsdatter i Flade, død. 1B:
a Niels Mikkelsen i Tøving
2) morbror Søren Lauridsen, død uden børn
3) morbror Niels Lauridsen, død uden børn
4) morbror Skammel Lauridsen i Galtrup.

322 Maren Kjeldsdatter, ugift i Nykøbing Mors. 3.12.1756, fol.169B.
A:
1) bror Niels Kjeldsen, [skifte 1.7.1748 lbnr.276]. 2B:
a Karen Nielsdatter, i København
b Hans Nielsen, i København
2) søster Kirsten Kjeldsdatter g.m. Søren Nielsen Flade i Nykøbing Mors
3) bror Mikkel Kjeldsen på Fur, død. Børn, hvis navne ikke angives
4) bror Christen Kjeldsen på Fur, død. Børn, hvis navne ikke angives
5) søster Anne Kjeldsdatter på Fur.
Afdøde døde 3.12.1756.

323 Maren Pedersdatter i Nykøbing Mors. 8.3.1757, fol.170B.
E: Christen Andersen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 8.3.1757.

324 Sidsel Jensdatter i Nykøbing Mors. 19.4.1757, fol.171B.
E: Niels Andersen Klem. B:
1) Anders Nielsen Klem 3
2) Jens Nielsen Klem 3 uger.

325 Søren Nielsen Flade i Nykøbing Mors. 16.7.1757, fol.174.
E: Kirsten Kjeldsdatter. LV: Niels Nielsen Erslev.
Første ægteskab med [Mette Christensdatter Flovtrup, skifte 13.11.1734 lbnr.210]. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Martin Nathanaelsen.
2) Maren Sørensdatter Flovtrup.

326 Ida Jensdatter Hvistendal i Nykøbing Mors. 11.7.1758, fol.195, 226, 227.
Enke efter Hans Adser. B:
1) Ida Hansdatter Adser 28. Ved afkald 24.4.1759 g.m. Niels Hansen Ring, skipper i Nykøbing Mors
2) Ingeborg Hansdatter Adser 26.
FM:
1 Niels Børgesen til Frøslevgård
2 morbror Svend Hvistendal, præst i Holt i Norge
Afdøde døde 11.7.1758.

327 Jens Henriksen i Nykøbing Mors. 23.10.1758, fol.199B.
E: Else Nielsdatter. LV: Anders Poulsen. B:
1) Benned Jensdatter 5.
Afdøde døde 22.10.1758.

328 Maren Jensdatter i Nykøbing Mors. 25.10.1758, fol.200B.
E: Mikkel Henriksen, hattemager. A:
1) Anne Marie Henriksdatter, i Amsterdam.
Afdøde døde 25.10.1758.

329 Adolf Casper March i Nykøbing Mors. 3.1.1759, fol.201.
E: Cecilie Basballe. LV: bror Andreas Basballe. B:
1) Johanne Eleonora March 18
2) Anne Marie March 17
3) Alexander March 14
4) Louise March 9
5) Adolf Sigfred March 4
6) Dorthe Cathrine March 2
7) Anne Lisbeth March 2.

330 Niels Christensen Skytte i Nykøbing Mors. 8.9.1759, fol.201B.
E: Maren Madsdatter. LV: Mikkel Møller. B:
1) Else Nielsdatter 14
2) Anne Nielsdatter 10.
[Første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 2.1.1743 lbnr.255].

331 Jens Pedersen i Nykøbing Mors. 8.10.1759, fol.202.
E: Else Pedersdatter. LV: Jens Steffensen. B:
1) Peder Jensen 13
2) Jens Jensen 9
3) Maren Jensdatter 7
4) Anders Jensen 5
5) Inger Jensdatter2.
FM: Frederik Mathiassen.

332 Maren Thomasdatter Bech i Nykøbing Mors. 19.2.1759, fol.202B, 220, 225.
Enke efter Peder Nielsen Kaarup.
Hans A:
1) Søren Jensen. forpagter i Solbjerg præstegård
2) Jens Christensen
3) Poul Nielsen i Fredsø
4) Maren Nielsdatter g.m. Niels Dalgaard i Kårup
5) Poul Nielsen Pors i Fredsø
6) Maren Nielsdatter Pors g.m. Niels Dalgaard i Kårup
7) Anne Nielsdatter Pors, død. E: Jens Christensen i Fredsø. 2B:
a Christen Jensen
b Else Jensdatter
8) Christen Jensen i Lødderup.
Hendes A:
1) bror, død. B:
a Jens Jensen Bech
b Maren Jensdatter Bech
2) Mette Thomasdatter. FM: Peder Nielsen Dyhr i Dueholm kloster mølle.

333 Iver Olufsen, handskemager i Nykøbing Mors. 23.7.1759, fol.207, 271.
Enkemand efter Kirsten Thuesdatter. B:
1) Anne Iversdatter 20
2) Thue Iversen 18
3) Kirsten Iversdatter 13.
FM: morbror Christen Thuesen i Årbæk mølle [i Ørding sogn].
[Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 23.1.1738 lbnr.229].
Afdøde døde 23.7.1759.

334 Margrethe Jensdatter Rolstrup i Nykøbing Mors. 20.9.1759, fol.209B.
A:
1) søster Maren Jensdatter i Fredsø, død. 2B:
a Christen Hansen ved Vildsund
b Anne Hansdatter
2) søster Karen Jensdatter, død. 2B:
a Johanne Clemensdatter g.m. Anders Jensen i Lødderup
b Johanne Clemensdatter, død, var g.m. Mikkel Poulsen Brogaard i Ljørslev. 2B:
1 Clemen Mikkelsen
2 Poul Mikkelsen
3) søster Anne Jensdatter i Rolstrup, død. 2B:
a Peder Andersen
b Jens Andersen i Rolstrup.
Afdøde døde 20.9.1759.

335 Sara Nielsdatter Draaby i Nykøbing Mors. 10.11.1758, fol.212.
E: Niels Mortensen Visborg. B:
1) Mads Nielsen Draaby
2) Rasmus Nielsen Draaby
3) Anne Marie Nielsdatter Draaby
4) Anders Skytte Draaby.
Afdøde døde 10.11.1758.

336 Mogens Pedersen Kandberg i Nykøbing Mors. 15.4.1760, fol.220B, 228.
E: Mette Højberg. LV: Frederik From i Nykøbing Mors, der ægter enken. B:
1) Kirsten Mogensdatter Kandberg 21. Ved afkald 26.4.1763 g.m. Andreas Knie, forpagter i Tødsø præstegård
2) Magdalene Mogensdatter Kandberg 18
3) Peder Mogensen Kandberg 13
4) Else Susanne Mogensdatter Kandberg 11.
FM:
1 [fars halvbror] Søren Mogensen, degn i Vilsted [og Vindblæs]
2 Mogens Christian Møller.

337 Niels Madsen Hesselberg, ugift i Nykøbing Mors. 21.7.1761, fol.225B.
A:
1) mor Kirsten Andersdatter Trælborg, enke efter Mads Nielsen Hesselberg, [begravet Nykøbing Mors 9.7.1761]
2) bror Anders Madsen Hesselberg i Skive
3) søster Dorthe Madsdatter Hesselberg g.m. Peder Langvad til Thisted Bisgård
4) søster Anne Madsdatter Hesselberg g.m. Jens Brøchner Feilberg, farver i Århus.
Afdøde døde på rejse til Batavia i Ostindien.

338 Niels Nielsen Erslev, købmand i Nykøbing Mors. 3.8.1764, fol.230, 232, 273, 299B.
E: Ingeborg Hansdatter Adser. LV: Niels Olufsen i Nykøbing Mors. A:
1) bror Andreas Nielsen Erslev, købmand i Ålborg
2) søster Anne Nielsdatter i Amsterdam, død. 1B:
a Engel Marie Holm.
Afdøde havde afholdt skifte 19.4.1743 efter Bodil Pedersdatter i Erslev og arv til datteren Else Jensdatter udbetales til Morten Arentsen i Erslev.
Afdøde døde 15.6.1763.

339 Søren Andersen Gregersen11.6.1760, fol.236B.
E: Ellen Thorsdatter. LV: Claus Solbjerg. A:
1) far Anders Andersen Stenvad i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 10.6.1760.

340 Kirsten Bjerregaard i Nykøbing Mors. 22.9.1760, fol.238B, fol 56B i protokollen 1795-1828.
Enke efter Niels [Rasmussen] Elkær, [skifte 4.12.1754 lbnr.318].
Første ægteskab med [Jens Madsen Elsø, skifte 11.1.1746 lbnr.268]. B:
1) Anne Elsebeth Jensdatter Elsø.
FM: Frederik From.

341 Jens Villadsen i Nykøbing Mors. 4.12.1760, fol.240.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Peder Carstensen i Nykøbing Mors. B:
1) Sidsel Jensdatter, [skifte 19.4.1757 lbnr.324]. E: Niels Andersen Klem. 2B:
a Anders Nielsen Klem 6
b Jens Nielsen Klem 5
2) Marianne Jensdatter g.m. Anders Nielsen Skytte Draaby
3) Villads Jensen 26
4) Bodil Jensdatter 24.

342 Margrethe Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 23.12.1760, fol.242.
A:
1) søster Anne Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Bysted i Nautrup sogn i Salling
2) [halv]søster Else Pedersdatter i Lødderup.

343 Maren Pedersdatter Overgaard i Nykøbing Mors. 7.7.1761, fol.244.
Enke efter Søren Iversen, [skifte 4.2.1749 lbnr.280]. B:
1) Maren Sørensdatter 33
2) Kirsten Sørensdatter 31.
FM: Morten Jensen Balle i Nykøbing Mors.

344 Anne Helvig Bendixdatter i Nykøbing Mors. 28.7.1761, fol.244B.
Af arvinger angives A:
1) søster Maren Jensdatter Overgaard i Salling
2) søskendebarn Else Christensdatter i Nykøbing Mors.

345 Helene Jensdatter Halse i Nykøbing Mors. 2.12.1762, fol.246B.
E: Anders Skaarup. B:
1) Antoinette Skaarup 3
2) Maren Skaarup 3 uger.

346 Karen Sørensdatter i Nykøbing Mors. 25.2.1762, fol.250.
Enke. B:
1) Søren Pedersen Sund, hos hvem afdøde, der kom fra Ålborg, havde ophold
2) Verner Iversen Lund.

347 Inger Rasmusdatter i Nykøbing Mors. 17.3.1762, fol.251.
E: Peder Jensen, feldbereder. B:
1) Jens Pedersen 11
2) Rasmus Pedersen 5.

348 Maren Christensdatter Torp i Nykøbing Mors. 8.5.1762, fol.252.
E: Christen Jensen Præst. B:
1) Anne Christensdatter.

349 Birgitte Poulsdatter i Nykøbing Mors. 7.6.1762, fol.254.
E: Peder Sørensen Strandgaard. Afkald fra A:
1) Laurids Poulsen i Selde i Salling
2) Christen Poulsen i Selde
3) Jeppe Poulsen i Lendum i Salling
4) Anne Poulsdatter g.m. Jens Nielsen i Selde.
Afdøde døde 7.6.1762.

350 Else Pedersdatter i Nykøbing Mors. 13.7.1762, fol.254B.
A:
1) søster, død. 2B:
a Peder Sørensen, på Dueholm kloster
b Morten Sørensen.

351 Maren Christensdatter Vandborg i Nykøbing Mors. 3.7.1762, fol.256B, 270.
A:
0) far Christen Sørensen Vandborg på Fur, død. Af 3 ægteskaber B:
1) barn, død. 2B:
a Søren Sund i Nykøbing Mors
b Voldborg Sund i Nykøbing Mors
2) bror Poul Christensen Vandborg, død. 1B:
a Maren Vandborg i København
3) bror Niels Christensen Vandborg
4) søster Karen Christensdatter Vandborg
5) søster Kirsten Christensdatter Vandborg på Fur, døbt Fur 9.3.1704.
Afdøde døde 3.7.1762.

352 Inger Christensdatter Skallerup i Nykøbing Mors. 7.2.1763, fol.260B.
Enke efter [Laurids Nielsen, feldbereder, skifte 1.3.1745 lbnr.263]. B:
1) Anne Lauridsdatter g.m. Jens Christensen Lomborg, skomager i Thisted
2) Christen Lauridsen Joensen
3) Karen Lauridsdatter Skallerup
4) Anne Lauridsdatter, gift i Holland
5) Niels Lauridsen
6) Steffen Lauridsen
7) Laurids Lauridsen.
Afkald indført fol.230B.

353 Frederik Mathiassen, skrædder i Nykøbing Mors. 10.3.1763, fol.263B.
E: Birgitte Pedersdatter. LV: Niels Hansen. B:
1) Mathias Frederiksen 10.
FM: farbror Hans Christian Mathiassen.
Afdøde døde 10.3.1763.

354 Josef Jensen, skibstømrer i Nykøbing Mors. 3.5.1763, fol.264B.
E: Anne Christensdatter. LV. Peder Carstensen. B:
1) Anne Josefsdatter 23
2) Maren Josefsdatter 20
3) Karen Josefsdatter 18.
FM: Morten Balle.

355 Anne Jensdatter Pagh i Nykøbing Mors. 20.9.1763, fol.265B.
E: Henrik Gotlob Schlegel. B:
3) Christian Henriksen Schlegel 13.
Første ægteskab med [Ulrik Gade, kornet i Fredericia, skifte Fredericia 12.9.1742 lbnr.634]. B:
1) Elisabeth Cathrine Gade 27
2) Lucie Magdalene Gade g.m. Hans Henrik Fugl, degn i Lødderup og Elsø.

356 Maren Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 14.12.1763, fol.267B.
Enke efter Christen Lauridsen, [skifte 21.10.1754 lbnr.308]. B:
1) Karen Sørensdatter.
FM: Anders Poulsen Erslev i Nykøbing Mors.

357 Anne Joensdatter i Nykøbing Mors. 30.3.1764, fol.268.
E: Poul Madsen Adser. B:
1) Mette Poulsdatter 22
2) Mads Poulsen 20
3) Niels Poulsen 18
4) Maren Poulsdatter 16
5) Bodil Poulsdatter 12
6) Joen Poulsen 8.

358 Inger Jensdatter i Nykøbing Mors. 31.8.1764, fol.269B, 301.
Enke efter Peder Nielsen Flade, [skifte 14.7.1749 lbnr.282]. A:
1) bror, død. B:
a Mads Poulsen, død. E: Maren Pedersdatter i Kær i Salling. 1B:
1 Dorthe Madsdatter i Kær
b Jens Poulsen i Flovtrup, død. 6B:
1 Poul Jensen i Skammergård i Junget sogn i Salling
2 Niels Jensen i Holmgård
3 Christen Jensen i Flovtrup
4 Peder Jensen, i Flovtrup, kaldes også Peder Bentsen
5 Bodil Jensdatter, i Snabe i Salling, kaldes også Bodil Bentsdatter
6 Anne Jensdatter, i Amsterdam, kaldes også Anne Bentsdatter.

359 Johanne Mortensdatter i Nykøbing Mors. 31.8.1765, fol.269B.
Enke efter [Ditlev Andreassen Fogh, 7.5.1754 lbnr.305]. Afkald fra B:
1) Dorthe Ditlevsdatter
2) Anne Marie Ditlevsdatter.
Afkald for arv efter skifte afsluttet 24.8.1765, [som ikke ses indført i skifteprotokollen].

360 Anne Marie Nielsdatter Draaby i Nykøbing Mors. 4.2.1765, fol.271B, 322.
A:
0) forældre [Niels Madsen Draaby og Mette Villadsdatter, skifte 21.4.1755 lbnr.306]
1) bror Mads Nielsen Draaby
2) bror Rasmus Nielsen Draaby, kongens stykkusk, død. E: Kirsten Pedersdatter Kortbæk
3) Anders Nielsen Skytte Draaby.
Afdøde døde 4.2.1765.

361 Niels Madsen Vils i Nykøbing Mors. 3.3.1764, fol.299B.
Arvinger angives ikke.

362 Helle Nielsdatter Majgaard i Nykøbing Mors. 3.8.1764, fol.304.
E: Jens Lauridsen.
Første ægteskab med Mikkel Andersen, bødker i Skive. B:
1) Anders Mikkelsen i Holland
2) Elsebeth Mikkelsdatter i Skive.

363 Mikkel Henriksen Bech, hattemager i Nykøbing Mors. 30.4.1764, fol.305B.
E: Maren Johansdatter Stockholm. LV: Christian Meldal i Nykøbing Mors. B:
1) Anne Marie Mikkelsdatter Bech, i Amsterdam.

364 Regine i Nykøbing Mors. 16.6.1764, fol.308B.
E: Gregers Attrup, toldbetjent i Thisted.
Arvinger angives ikke.

365 Anne Elisabeth Vestervig i Nykøbing Mors. 22.5.1764, fol.312.
A:
1) Christine Vestervig, i Amsterdam.

366 Registrering af bo i Nykøbing Mors. 1.12.1764, fol.315B.
Registrering af bo tilhørende Søren [Bruun] Billeskov, farver og hustru [Kirsten Mortensdatter Brøchner], der er bortrømt.

367 Registrering af bo i Nykøbing Mors. 29.4.1765, fol.318.
Registrering af bo tilhørende Peder Greenberg. klejnsmed, der er bortrømt, forevist af hans hustru Cathrine Jacobsdatter.

368 Johan Pedersen i Nykøbing Mors. 3.4.1765, fol.320.
E: Birgitte Poulsdatter. LV: Jacob Olufsen, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Mette Johansdatter Find 38
2) Mads Johansen Find 30.

369 Christen [Poulsen], slagter i Nykøbing Mors. 3.4.1765, fol.321.
E: Karen Olufsdatter. LV: Peder Kortbæk i Nykøbing Mors. B:
1) Karen Marie Christensdatter 28
2) Johanne Christensdatter 21.
FM: Peder Dyhr i Nykøbing Mors.
Der angives at være 3 døtre, de to ældste i Holland og den yngste i Nykøbing Mors, (men der angives kun 2 navne).
Enken kaldes også Maren Olufsdatter.

370 Thale Christensdatter i Nykøbing Mors. 6.5.1765, fol.326B.
E: Godske Nielsen. A:
1) bror Thomas Christensen i Karby præstegård
2) bror Bendix Christensen i Karby præstegård
3) bror Søren Christensen på Ørndrup
4) søster Sidsel Christensdatter g.m. Anders Andersen i Rested.
Afdøde døde 5.5.1765.

371 Mette Steffensdatter i Nykøbing Mors. 26.10.1765, fol.327B.
E: Søren Jensen Buchhave, der døde 1764.
Hans første ægteskab med [Mette Sørensdatter], skifte 8.1.1739 lbnr.234. B:
1) Søren Sørensen Buchhave
2) Kirsten Sørensdatter Buchhave.
Hendes første ægteskab med [Peder Christensen]. B:
1) Christen Pedersen Karby, i Amsterdam
2) Maren Pedersdatter Karby, i Amsterdam
3) Johanne Pedersdatter Karby, i Amsterdam.
Afdøde døde 25.10.1765.

372 Else Markusdatter i Nykøbing Mors. 20.10.1766, fol.336.
E: Hans Trane, organist. A:
1) søster Anne Markusdatter g.m. Niels Knudsen, islandsk købmand i København, begge døde. B: 2 døtre, hvis navne ikke kendes.

373 Claus Clausen Solbjerg i Nykøbing Mors. 25.2.1766, fol.341B.
Enke efter Sidsel Christensdatter.
Testamente af 20.6.1753.
Hans A:
1) bror Laurids Clausen i Solbjerg, død. 3B:
a Maren Lauridsdatter g.m. Poul Pedersen i Tøving
b Sidsel Lauridsdatter i Nykøbing Mors
c Anne Lauridsdatter g.m. Peder Søndergaard i Solbjerg
2) søster Sidsel Clausdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Fårtoft. 4B:
a Anne Christensdatter g.m. Peder Søndergaard i Fårtoft
b Johanne Christensdatter g.m. Christen Nøhr i Sundby
c Claus Christensen i Sønder Dråby
d Søren Christensen i Fårtoft
3) søster Inger Clausdatter, død, var g.m. Niels Haahr i Solbjerg. 3B:
a Claus Nielsen i Sønderhå i Thy
b Anne Nielsdatter g.m. Niels Batum i Sønderhå i Thy
c Else Nielsdatter i Klingenbergs Hospital
4) søster Kirsten Clausdatter, død, var g.m. Peder Toft i Øster Vandet. 2B:
a Sidsel Pedersdatter g.m. Anders Christensen i Øster Vandet
b Anne Pedersdatter i Øster Vandet.
Hendes A:
1) søster Else Christensdatter g.m. Anders Poulsen i Nykøbing Mors
2) søster Maren Christensdatter, enke efter Søren Christensen i Sundby ved søn Niels Sørensen sst.
3) søster Anne Christensdatter i Flade, enke efter Thomas Jensen.

374 Skammel Thomsen, daglejer i Nykøbing Mors. 1.6.1767, fol.358B.
E: Bodil Jepsdatter.
Arvinger angives ikke.

375 Christiane Birgitte Bruun i Nykøbing Mors. 20.4.1767, fol.359.
E: Georg Møller. B:
1) [Erik Mathiassen Møller, nyfødt].

376 [Anne] Poulsdatter Weidemann i Nykøbing Mors. 24.1.1767, fol.359B.
E: Mogens Christian Møller. B:
1) [Maren Møller] g.m. Niels Visborg i Nykøbing Mors
2) Søren Møller 25, ukonfirmeret.

377 Godske Nielsen i Nykøbing Mors. 3.1.1767, fol.360B.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Olufsen, købmand i Nykøbing Mors.
Af første ægteskab B:
1) Malene Godskesdatter 15
2) Niels Godskesen 11.
FM: Søren Pedersen Sund i Nykøbing Mors.
[Andet ægteskab med Thale Christensdatter, skifte 6.5.1765 lbnr.370].

378 Maren Pedersdatter i Nykøbing Mors. 5.5.1767, fol.362.
Enke efter Christian Abel. B:
1) Karen Kirstine Abel.
FM: Søren Pedersen i Nykøbing Mors.

379 Jordfordeling på Jegindø. 13.4.1768, fol.365B.
Opmåling af jorde på Jegindø tilhørende:
1) Mads Nordskov på Jegindø
2) Niels Christensen på Jegindø
3) Peder Andersen på Jegindø
4) Niels Pedersen på Jegindø.

380 Anne Margrethe Pedersdatter i Nykøbing Mors. 9.10.1768, fol.366.
E: Anders Jensen.
Arvinger angives ikke.

381 [Hans] Drabetius i Nykøbing Mors. 18.6.1768, fol.366B.
E: [Else Marie Meldal]. B:
1) Melchior Drabetius
2) Jonas Drabetius 7.

382 Karen Thomasdatter i Nykøbing Mors. 10.11.1768, fol.366B.
E: Peder Jacobsen Knap, skomager. B:
1) Anne Cathrine Pedersdatter 13
2) Karen Pedersdatter 11
3) Jacoba Pedersdatter 8.

383 Maren Jensdatter Buchhave i Nykøbing Mors. 22.2.1768, fol.368B.
Enke efter Jens Sørensen Skærbæk.
Hans A:
0) forældre [Søren Jensen Skærbæk, skifte 6.7.1713 lbnr.117 og Maren Knudsdatter, skifte 27.11.1739 lbnr.239]
1) søster Maren Sørensdatter Skærbæk, død, var g.m. Peder Kortbæk. 2B:
a Kirsten Kortbæk g.m. Rasmus Draaby i Nykøbing Mors
b Maren Kortbæk g.m. [Laurids] Frost, bedemand i Thisted.
Hendes A:
1) bror, død. 2B:
a Søren Buchhave, doktor medicinæ på Sorø Akademi
b Jens Buchhave, student.

384 Else Nielsdatter i Nykøbing Mors. 15.3.1770, fol.373.
Enke efter Hans Pedersen, feldbereder. B:
1) Niels Hansen Ring.

385 Christen Pedersen Dam i Nykøbing Mors. 13.5.1770, fol.373B.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Peder Christensen Knakkergaard 7
2) Peder Christensen Dam 5.

386 Anne Jensdatter i Nykøbing Mors. 6.5.1770, fol.376.
E: Anders Jensen Søndergaard. B:
1) Anne Andersdatter 29, på Dueholm Kloster
2) Poul Andersen 27, snedker i København
3) Anders Andersen 25
4) Peder Andersen 21
5) Jens Andersen 10.

387 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 24.7.1775, fol.378B.
Registrering i fallitbo tilhørende Henrik Schlegel, bager og hustru Marie Christine.

388 Ida Pedersdatter Skibsted, ugift i Nykøbing Mors. 14.6.1770, fol.385.
A:
0) forældre Peder [Jensen] Skibsted, præst i Hjardemål, [skifte Ålborg bisp 24.1.1714 lbnr.252 og Karen Marie Svendsdatter Kirketerp, skifte Ålborg by provsti 6.8.1754 lbnr.12]. A:
1) farbror Niels Skibsted i Hem sogn i Salling, død. 3B:
a Jens Nielsen Skibsted i Nedermølle i Hatting sogn ved Horsens
b Maren Nielsdatter Skibsted g.m. Just Kandberg, feldbereder i Skive
c Karen Nielsdatter Skibsted g.m. mølleren i Krarup mølle i Hvidbjerg sogn i Salling ved søn Henrik Møller på Højris
2) farbror Jacob Holm, klokker i Frederiksstad i Norge, død. 2B:
a Jens Holm, visiteur i København
b Anne Marie Holm i Frederiksstad i Norge
3) farbror Henrik [Jensen] Kampmann, præst i [Sønder] Kongerslev i Hellum herred, [død 23.3.1729. Se skifte Hellum herred gejstlig 2.7.1772 lbnr.4 efter hans hustru Maren Svendsdatter Lemvig]. 1B:
a Jens Kampmann, præst i Østbirk [og Yding, skifte Voer herred gejstlig 18.12.1760 lbnr.20]. 2B:
1 Anne Margrethe Kampmann i Lundum præstegård
2 Henrik Kampmann, student i København
4) farbror Anders [Jensen] Krag, præst i Lundum [og Hansted, skifte Voer herred gejstlig 24.5.1764 lbnr.27]. 2B:
a Ove Andersen Krag, møller i Stovnbjerg mølle [i Urlev sogn] ved Horsens
b Anders Krag, student i Herlufmagle præstegård på Sjælland
5) faster Else Jensdatter Skibsted, død, var g.m. Søren Møller i møllen i Næstved, død. 6B:
a Jens Krag, præst i Hjortshøj ved Århus
b Anders Krag, guldsmed i Næstved
c Niels Krag Møller i Askov mølle [i Snesere sogn] ved Næstved
d Conrad Krag, kommissionær i København
e Henrik Krag, stadsmusikant i Århus, [skifte Århus 15.6.1767 lbnr.1985]. E: Johanne [Bordeaux]. 3B:
1 Henrik Mathias Krag
2 Peder Severin Krag
3 Else Margrethe Krag
f Bente Marie Krag, død, var g.m. Dines Guldberg i Næstved. 2B:
1 Hans Guldberg, musikantsvend i Århus
2 Sofie Guldberg hos faster jomfru Cathrine Guldberg i København
6) [moster Ida Svendsdatter Kirketerp i Nykøbing Mors, skifte Morsø sønder herred gejstlig 7.5.1761 lbnr.33, var g.m. Jens Madsen Hvistendal, præst i Helligsø og Gettrup, skifte Refs herred gejstlig 11.7.1735]. 4B:
a [Karen Jensdatter Hvistendal], enke efter [Niels Mortensen] Børgesen til Frøslevgård, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 14.8.1764 lbnr.404]
b Mads Jensen Hvistendal, [nederste] kapellan i København Frue
c Ida Jensdatter Hvistendal, [skifte 11.7.1758 lbnr.326], var g.m. Hans [Christensen] Adser, [skipper] i Nykøbing Mors. 2B:
1 Ida Hansdatter Adser g.m. Niels Ring i Nykøbing Mors
2 Ingeborg Hansdatter Adser g.m. [Christen Pedersen] Sund, kirurg i Nykøbing Mors
d Anne Kirstine [Jensdatter] Hvistendal, død, var g.m. [Bent Nielsen Curtz, præst i Nors og Tved, skifte Hillerslev herred gejstlig 21.8.1780 lbnr.33]. 2B:
1 Elisabeth Sofie Curtz
2 Ida Curtz
7) [morbror] Niels [Svendsen] Kirketerp, præst i Randers Hospital, [skifte Støvring herred gejstlig 14.10.1731 lbnr.46]. 2B:
a Ida Kirketerp, død uden livsarvinger
b Svend Kirketerp, koffardikaptajn i Holland, formentlig død
8) [morbror] Peder Svendsen Kirketerp, præst i Bedsted og Grurup, skifte Ålborg bisp 9.11.1733 lbnr.274]. 3B:
a Maren Pedersdatter Kirketerp
b Magdalene Bornemann Kirketerp g.m. Poul Høj, degn i Roskilde
c Anne Elisabeth Kirketerp g.m. Selmer (Cilmer), hoftjener i København.

389 Kirsten Hansdatter i Nykøbing Mors. 22.6.1771, fol.389B.
E: Troels Kærgaard.
Af første ægteskab B:
1) Mette Pedersdatter g.m. Jens Krag i Nykøbing Mors
2) Christen Pedersen Tystrup, farver i Nykøbing Mors, nu i København
3) Trine Pedersdatter g.m. Svend Tøttrup, begge døde. 1B:
a Christine Magdalene Svendsdatter i København.

390 Peder Varberg i Nykøbing Mors. 3.4.1771, fol.394.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Sund i Nykøbing Mors. B:
1) Anders Varberg i Norge.

391 Kirsten Madsdatter Vils i Nykøbing Mors. 16.4.1771, fol.394B.
Enke efter [Morten Mortensen Qvist, skifte 12.6.1741 lbnr.252]. B:
1) Anne Mortensdatter Qvist, [skifte Morsø Sønder herred gejstlig 9.5.1768 lbnr.37, var g.m. Jens Ibsen, kordegn i Nykøbing Mors]. 2B:
a Morten Jensen Klastrup i Amsterdam
b Mette Klastrup i Nykøbing Mors
2) Inger Mortensdatter Qvist.

392 Hans Hansen Suhr i Nykøbing Mors. 18.8.1771, fol.395B.
E: Mette Lauridsdatter.
Arvinger angives ikke.

393 Peder Pedersen i Solbjerg. 14.12.1770, fol.396.
E: Mette Andersdatter, 81 år gammel. LV: Henning Madsen. A:
1) bror Christen Pedersen i Sejerslev
2) bror, død. 1B:
a Peder Nielsen i Sønder Dråby
3) søster, død. 1B:
a Kirsten Svenningsdatter g.m. Jens Christensen, smed i Fjallerslev.
Desuden nævnes enkens brorsøn Anders Andersen i Nykøbing Mors.

394 Niels Johansen Kjelstrup, skipper i Nykøbing Mors. 15.12.1768, fol.397B.
Forlovet med Mette Klastrup med kopulationsbrev af 19.11.1768. B:
1) Jens Nielsen Kjelstrup, formentlig forulykket sammen med faderen
2) Margrethe Nielsdatter Kjelstrup 20
3) Johannes Nielsen Kjelstrup 17
4) Hans Clausen Fallenkamp Kjelstrup 7.Nykøbing Mors
Skifteprotokol
1768-1795
B 35 - 141

395 Maren Madsdatter [Adser] i Nykøbing Mors. 12.5.1772, fol.429B.
Enke efter Niels [Christensen] Skytte, [skifte 8.9.1759 lbnr.330]. B:
1) Else Nielsdatter 27
2) Anne Nielsdatter 23.
FM: Christen Poulsen Erslev, købmand i Nykøbing Mors.

396 Birgitte Nielsdatter i Nykøbing Mors. 15.5.1772, fol.431.
Enke efter Børge Pedersen [Agerbo, skifte 1.7.1754 lbnr.304]. B:
1) Martha Børgesdatter, enke efter Peder Carstensen.

397 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 6.2.1772, fol.431.
Registrering af fallitbo hos Niels Ring i Nykøbing Mors.

398 Anders Poulsen Erslev i Nykøbing Mors. 1.9.1768, fol.445.
Enkemand efter Else Christensdatter, der døde 24.8.1768.
Hans A:
1) bror Christen Poulsen Kjelde i Sundby
2) bror Poul Poulsen, død. 1B:
a Maren Poulsdatter 28, i Sundby.
Hendes A:
1) søster Anne Christensdatter i Flade, enke efter Thomas Jensen, ved søn Jens Sørensen sst.
2) søster Maren Christensdatter sønden kirken i Sundby, enke efter Søren Christensen ved søn Niels Sørensen sst.
Afdøde døde 1.9.1768.

399 Mette Højberg i Nykøbing Mors. 5.3.1773, fol.458B.
E: Frederik From, købmand.
Første ægteskab med [Mogens Pedersen Kandberg, skifte 15.4.1760 lbnr.336]. B:
1) [Kirsten Mogensdatter Kandberg] g.m. Andreas Knie
2) Magdalene Mogensdatter Kandberg g.m. Anders Skaarup
3) Peder Mogensen Kandberg
4) Else Susanne Mogensdatter Kandberg, der ægter Niels Jensen Nautrup, dragon.

400 Kirsten Kjeldsdatter Flade i Nykøbing Mors. 21.1.1773, fol.500.
Arvinger angives ikke.

401 Abigael Poulsdatter i Nykøbing Mors. 21.6.1773, fol.500B.
Arvinger angives ikke.

402 Kirsten Christensdatter i Nykøbing Mors. 10.8.1773, fol.501.
Enke efter Jens Villadsen, skifte 4.12.1760 lbnr.341. Af børn angives B:
1) [Marianne Jensdatter] g.m. Anders Nielsen Skytte Draaby
3) Villads Jensen.

403 Mogens Christian Møller i Nykøbing Mors. 7.6.1774, fol.501B.
Enkemand efter [Anne Poulsdatter Weidemann, skifte 24.1.1767 lbnr.376]. B:
1) Maren Møller g.m. Niels Visborg i Nykøbing Mors
2) Søren Møller.

404 Elisabeth Bentsen i Nykøbing Mors. 14.3.1774, fol.505B.
Enke efter Melchior Meldal. B:
1) Niels Bentsen Meldal
2) Else Marie Meldal på stedet, enke efter Hans Drabetius, [skifte 18.6.1768 lbnr.381]
3) Dorthe Bang Meldal, der ægter Thomas Winther
4) Eleonora Bang Meldal, enke efter Nikolaj Tøttrup, [skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1769 lbnr.451] ved søn Poul Tøttrup til Dueholm
5) [Sofie Bang Meldal], død, var g.m. [Svend] Hjortebjerg, landforvalter på Læsø. 1B:
a Anne Elisabeth Hjortebjerg 15. FM: Peder [Christiansen] Hvidt, præst i Dragstrup og Skallerup.

405 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 21.10.1774, fol.521B.
Registrering af fallitbo hos Christen Lauring Otting i Nykøbing Mors.

406 Christen Pedersen Hurup i Nykøbing Mors. 1.11.1774, fol.522B.
E: Margrethe Kirstine. LV: Christen Sund i Nykøbing Mors. B:
1) Anne Helene Christensdatter.
FM: Hans Beyer.

407 Christen Pedersen, skipper i Nykøbing Mors. 7.11.1774, fol.525.
E: [Navn angives ikke], LV: Jacob Olufsen. B:
1) Anne Christensdatter 19
2) Maren Christensdatter 17
3) Christine Christensdatter 15
4) Marie Christine Christensdatter 11.
FM: Christen Poulsen Erslev.

408 Anne Thomasdatter i Nykøbing Mors. 1.3.1775, fol.526.
Enke efter Anders Andersen. B:
1) Else Andersdatter g.m. en væver i Viborg
2) Maren Andersdatter i Holland.

409 Birgitte Christensdatter Adser i Nykøbing Mors. 6.4.1775, fol.527B.
Enke efter Mikkel Vægter. A:
0) forældre [Christen Jensen Adser, skifte 30.7.1732 lbnr.196 og Karen Nielsdatter, skifte 16.7.1736 lbnr.222]
1) søster Maren Christensdatter Adser ved søn [dvs. mands farbrors søn, se skifte Lundenæs og Bøvling amter efter Niels Jespersen i Krogsgård i Gudum sogn. 25.5.1786 lbnr.886] Jesper [Jensen] Møller til Krogsgård [i Gudum sogn] i Hardsyssel
2) Anne Christensdatter Adser i Amsterdam.
Afdøde døde 7.3.1775.

410 Kirsten Andersdatter [Trælborg] i Nykøbing Mors. 1.5.1775, fol.529.
Enke efter [Mads Nielsen] Hesselberg, [begravet Nykøbing Mors 9.7.1761]. B:
1) Anders Madsen Hesselberg i Skive
2) søster Dorthe Madsdatter Hesselberg g.m. Peder Langvad [til Thisted Bisgård]
3) søster Anne Madsdatter Hesselberg, enke efter Jens Brøchner Feilberg, ]farver i Århus, skifte Århus 19.10.1764 lbnr.1949].
Afdøde døde 31.4.1775.

411 Maren Kirstine Raae i Nykøbing Mors. 5.9.1795, fol.530.
E: Georg Møller. A:
1) bror Laurids Høgh, i København
2) søster Stine Høgh i Holland
3) søster Anne Høgh i Holland.

412 Knud Christian Hee, prokurator i Nykøbing Mors. 10.10.1774, fol.531.
E: [Mette Johanne Bang]. LV: søn Jens Agerholm, degn i Ørding. B:
1) Cathrine Hee.
[Første ægteskab med Rebekka Voetmann, begravet Søndbjerg 16.6.1752].

413 Birgitte Pedersdatter i Nykøbing Mors. 15.3.1775, fol.535.
Enke efter Frederik Mathiassen, skrædder, [skifte 10.3.1763 lbnr.353]. B:
6) Mathias Frederiksen, rejst til Holland.
Første ægteskab med Peder Frandsen Gresborg, [skifte 7.3.1748 lbnr.274]. B:
1) Frands Pedersen
2) Jens Pedersen
3) Anders Pedersen
4) Frands Pedersen
5) Peder Pedersen.
Det er uvist hvor alle arvinger er og om de lever.
Afdødes søskende:
1) søster Sidsel Pedersdatter
2) Kirsten Pedersdatter
3) Else Pedersdatter.

414 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 27.3.1775, fol.538.
Registrering af fallitbo hos Peder Christensen Møller i Nykøbing Mors.

415 Niels Jensen Jegind, sømand i Nykøbing Mors. 21.5.1776, fol.552.
Arvinger kendes ikke.

416 Christen Nielsen, snedker i Nykøbing Mors. 24.6.1776, fol.554B.
E: Mette Christensdatter. LV: Thomas Jepsen. B:
1) Christiane Christensdatter, født efter faders død.
FM: Frederik From i Nykøbing Mors.
Desuden nævnes:
1) afdødes mor Anne Christensdatter på stedet
2) afdødes søster Bodil Marie Nielsdatter, død. var g.m. Niels Faarup, klokker og skoleholder i Viborg. B: 2 døtre, hvis navne ikke angives.

417 Marie Christine Bang i Nykøbing Mors. 12.8.1776, fol.561B.
E: Henrik Schlegel, bager. A:
1) søster g.m. Jan Varberg, søkaptajn i Amsterdam.
Afdøde døde 12.8.1776.

418 Christen Poulsen Erslev i Nykøbing Mors. 9.10.1775, fol.564B.
E: Else Andersdatter Stenvad. B:
1) Poul Christensen Erslev 9
2) Anne Christensdatter Erslev 7
3) Jens Christensen Erslev 5
4) Niels Christensen Erslev 3.
FM:
1 født værge Poul Jensen i Erslev
2 Niels Olufsen, købmand i Nykøbing Mors
3 Frederik From i Nykøbing Mors
Bevilling til uskiftet bo af 6.11.1772.
Samfrændeskifte 9.10.1775.

419 Johanne Phister i Nykøbing Mors. 11.10.1775, fol.569B.
E: Christen Vils. B:
1) Anne Kirstine Vils 30, på stedet
2) Jacob Ferdinand Vils 18, i København.
FM: Poul Tøttrup til Dueholm.
Desuden nævnes enkemandens bror Peder Vils.

420 Anne Christensdatter Præst i Nykøbing Mors. 8.1.1778, fol.580B.
E: Niels Rasmussen. Af arvinger angives A:
1) søskendebarn Christen Pedersen Præst, død. E: Mette. B: 4 døtre i Nykøbing Mors, hvis navne ikke angives.

421 Susanne Phister, ugift i Nykøbing Mors. 20.6.1778, fol.583B.
A:
1) søster [Johanne Phister] g.m. Christen Vils i Nykøbing Mors
2) bror Joachim Phister i København
3) bror Helge Kræfting Phister i København, skiftet slut 10.11.1778
4) søster [Anne Helene Phister, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter 24.7.1769 lbnr.470]. E: Poul [Ulrik Andersen] Tøttrup til Dueholm. 3B:
a Anders Poulsen Tøttrup
b Ferdinand Poulsen Tøttrup
c Caritas Poulsdatter Tøttrup
5) søster Louise Phister i Nykøbing Mors, lem i Ålborg hospital.
Arv efter afdødes mor Anne [Henriksdatter] Kræfting, skifte [Morsø Sønder herred gejstlig] 17.11.1769 lbnr.46, enke efter Ferdinand [Jochumsen] Phister, [præst i Sejerslev, Ejerslev og Jørsby, skifte Mors Nørre herred gejstlig 10.10.1752 lbnr.19].
Afdøde døde 20.6.1778.

422 Helvig Christensdatter i Nykøbing Mors. 14.7.1775, fol.591B.
E: Peder Engelbrecht Holst, skibsmand. A:
1) bror Anders Christensen i Sundby på Mors
2) søster Bodil Christensdatter g.m. Jahn Meus i Amsterdam.

423 Mette Nielsdatter i Nykøbing Mors. 13.2.1778, fol.593B.
E: Christen Nielsen Bo. B:
1) Kirsten Christensdatter, på stedet
2) Niels Christensen 19, i snedkerlære i Ålborg.
FM: Niels Josefsen i Nykøbing Mors.

424 Ryborg Jensdatter Wittrock i Nykøbing Mors. 22.9.1778, fol.594B.
E: Hans Christian Beyer. B:
1) Nikolaj Hansen Beyer 18
2) Mette Marie Hansdatter 10
3) Dorthe Marie Hansdatter 4
4) Anne Cathrine Hansdatter 3.
Afdøde døde 22.9.1778.

425 Martha Børgesdatter i Nykøbing Mors. 18.11.1778, fol.597.
Enke efter Peder Carstensen. B:
1) Børge Pedersen 23
2) Cathrine Pedersdatter 20
3) Peder Pedersen 21
4) Johan Henrik Carstens 16.
FM: Peder Grønlund i Nykøbing Mors, da ingen slægt boede her i nærheden.
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1771.
Samfrændeskifte 18.11.1778.

426 Johanne Marie [Jensdatter] Batum i Nykøbing Mors. 9.7.1777, fol.599B.
Enke efter Christian Kjærulf til Østergård [i Åsted sogn] i Salling, [begravet Nykøbing Mors 13.2.1777]. B:
7) Steen Kjærulf 12.
FM: farbror [Claus Gotlieb] Kjærulf til Nørhågård i Thy.
Første ægteskab med Niels [Andersen] Qvistgaard til Østergård, [skifte Skivehus amt 21.5.1764 lbnr.307]. B:
1) Anders Qvistgaard, forpagter på Østergård
2) Jens Qvistgaard, student i Nykøbing Mors
3) Peder Qvistgaard 22, underofficer i den kongelige livvagt
4) Kirsten Kvistgaard g.m. Niels [Sørensen] Salling, sukkermester i København
5) Magdalene Qvistgaard g.m. Sten Reisner, farver i Nykøbing Mors
6) Marie Kirstine Qvistgaard.
Jordebog for Østergård 16.4.1758, fol.604B-606.
Jordebog for Østergård 26.4.1776, fol.624B-627.

427 Anders Jensen Søndergaard i Nykøbing Mors. 4.5.1778, fol.651.
E: Maren Christensdatter. LV: Lund, sergent i Sønder Draaby. B:
6) Niels Jensen Søndergaard 7
7) Anne Jensdatter Søndergaard 5
8) Christen Jensen Søndergaard 4
9) Jens Christian Jensen Søndergaard 2
10) Anne Birgitte Jensdatter Søndergaard 14 dage.
Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 6.5.1770 lbnr.386]. B:
1) Anne Andersdatter Søndergaard g.m. Troels Kjærgaard i Nykøbing Mors
2) Poul Andersen Søndergaard, snedker i Nykøbing Mors
3) Anders Andersen Søndergaard, i Nykøbing Mors
4) Peder Andersen Søndergaard 25, i Amsterdam
5) Jens Andersen 20, i Amsterdam.
Afdøde døde 4.5.1778.

428 Anne Torbensdatter, ugift i Nykøbing Mors. 7.8.1778, fol.654B.
A:
1) søskendebarn Kirsten Thuesdatter, død, var g.m. Iver Olufsen, handskemager, [skifte 23.7.1759 lbnr.333]. 1B:
a Kirsten Iversdatter 13
2) søskendebarn Christen Thuesen i Årbæk mølle, død. 1B:
a datter g.m. Jørgen Nielsen i Årbæk mølle.

429 Jens Jensen Adser, skibsmand i Nykøbing Mors. 20.3.1779, fol.658B.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Olufsen i Nykøbing Mors. B:
1) Jens Jensen Adser, skomager, på stedet
2) Poul Jensen Adser, snedkersvend
3) Agnethe Jensdatter 30, i Amsterdam
4) Marianne Jensdatter 17, i Amsterdam.
FM: Frederik From i Nykøbing Mors.
Afdøde druknede 1762 udfor Klitgård i Nibe.
Enken flytter ind i byens hospital.

430 Margrethe Christensdatter Sulsted i Nykøbing Mors. 3.5.1779, fol.659B.
E: Christen Sejersen, skrædder. B:
1) Birgitte Christensdatter 10.
FM: farfar Sejer Andersen på stedet.

431 Mads Jensen Ladefoged, skibsmand i Nykøbing Mors. 29.5.1779, fol.661B.
E: Mette Jensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Marianne Madsdatter 17
2) Jens Madsen 14
3) Mette Madsdatter 10.
FM: farbror Morten Balle i Nykøbing Mors.

432 Laurids Bjørnsen, der døde i Nykøbing Mors. 16.6.1779, fol.662.
Afdøde, der var fra Hals, var skipper på et skib tilhørende Niels Qvistgaard, købmand i Nykøbing Mors. Med på skibet var afdødes B:
1) Nikolaj Lauridsen 13.
Skiftet afholdes i Hals.

433 Thomas Jensen, skomager i Nykøbing Mors. 1.7.1779, fol.663.
E: Karen Ægidiusdatter. LV: Poul Tøttrup til Dueholm. B:
3) Ægidius Thomsen 4
4) Morten Thomsen 1.
Første ægteskab med Anne Jensdatter. B:
1) Thomas Jensen, skomager i Veggerby ved Nibe
2) Anne Thomasdatter g.m. Johannes Lauridsen Skive, skomager i Heltborg sogn.

434 Mette Jensdatter i Nykøbing Mors. 31.10.1779, fol.666.
Enke efter Mads Jensen Foged, skifte 29.5.1779 lbnr.431. Af børn nævnes B:
1) Marianne Madsdatter.
FM: farbror Morten Jensen Balle, skibstømrer i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 31.10.1779.

435 Sofie Christensdatter i Nykøbing Mors. 22.11.1779, fol.666B.
E: Anders Christensen Andrup. B:
1) Søren Andersen, skipper i Nykøbing Mors
2) Mikkel Andersen 19, i Holland
3) Niels Andersen 16
4) Josef Andersen 11.

436 Dorthe Landrup i Nykøbing Mors. 2.12.1779, fol.668, 685B.
E: Andreas Cortnum, toldforvalter. B:
1) Birgitte Helene Cortnum 10
2) Thomas Ferdinand Bartholomæus Cortnum 5.
FM:
1 Jens Vandborg til Frøslevgård
2 Jens Peder Woydemann i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 26.11.1779.
Samfrændeskifte 29.9.1781.

437 Nille Pedersdatter Furbo i Nykøbing Mors. 8.1.1780, fol.668B.
A:
1) søsterdatter Karen Furbo.

438 Mads Nielsen Gade, ugift skipper i Nykøbing Mors. 27.12.1779, fol.669, 691B.
A:
1) halvsøster Mette Nielsdatter 20, i Vorupør på Nørhågård gods
2) halvbror Jørgen Nielsen 16, i Stenbjerg i Nørhå sogn på Nørhågård gods.
FM: afdødes farbror Christen Jørgensen i Grønkær i Hundborg sogn.

439 [Kirsten Andersdatter] i Nykøbing Mors. 3.4.1779, fol.6765.
E: Søren Nielsen Kirk. B:
1) Christen Sørensen 12.
Det angives at sønnen er af enkemandens andet ægteskab.

440 Anne Christensdatter i Nykøbing Mors. 30.6.1779, fol.680.
E: Peder Pedersen Heebo, skibsmand. B:
1) Peder Christensen Heebo 10.
Desuden nævnes afdødes mor maren Olufsdatter i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 16.7.1779.

441 Johanne Sørensdatter Møller i Nykøbing Mors. 15.10.1779, fol.682, 688B.
Enke efter Peder Bagger, guldsmed. A:
1) bror Mogens Christian Møller, [skifte 7.6.1774 lbnr.403]. 1B:
a Søren Mogensen Møller, skibsmand i Nykøbing Mors
2) halvbror Ejler Bagger, død. 3B:
a Christian Bagger i København, farer på Kina
b Ejler Bagger i Løgstør
c Johanne Bagger g.m. Laurids Madsen Bruun i Løgstør
Desuden nævnes Øllegaard Sofie Møller på stedet.
Afdøde døde 15.10.1779.

442 Anders Pallesen, skomager i Nykøbing Mors. 16.10.1780, fol.696.
E: Dorthe Elisabeth Thormann, der flytter til Ljørslev. LV: Frederik Juul. A:
0) far Jens Thomsen, død. Hans arvinger kendes ikke.
00) mor Karen Andersdatter, død
1) morbror Villads Andersen, død. 1B:
a Sidsel Villadsdatter g.m. Sæby, skomager i Nykøbing Mors.
Afdøde døde 16.10.1780.

443 Niels Bentsen Meldahl, købmand i Nykøbing Mors. 25.12.1782, fol.703B, 708B.
E: Gertrud Margrethe Holst. LV: Cortnum, toldforvalter i Nykøbing Mors.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 25.12.1782.

444 Mette Sofie Christensdatter Agerholm i Nykøbing Mors. 16.2.1790, fol.707B, 752B.
Enke efter Jens Zieger, toldbetjent i Skive, skifte Skive 8.12.1783 lbnr.129. B:
1) Christen Jensen Agerholm Zieger, skrædder i Nykøbing Mors
2) Ursia Barbara Jensdatter, i København
3) Mette Johanne Bang Jensdatter 21
4) Anne Marie Jensdatter 12.
Afdøde døde 16.2.1790 hos sin mor [Mette Johanne Rostock Bang], enke efter Knud Christian Hee, [prokurator, skifte 10.10.1774 lbnr.412].
Mors første ægteskab med [Christen Agerholm, kapellan i Vrå, Em og Serridslev, død 1745]

445 Sejer Andersen, ugift i Nykøbing Mors. 19.11.1780, fol.711.
E: Mette Christensdatter. B:
1) Anders Sejersen, degn i Rold i Hindsted herred
2) Christen Sejersen, skrædder i Nykøbing Mors
3) Maren Sejersdatter.
Skiftet er også efter afdødes bror Anders Andersen, der døde kort tid før afdøde og hvis eneste arving var afdøde.

446 Caritas Sejersdatter i Nykøbing Mors. 3.4.1790, fol.716B.
E: Peder Møller. B:
1) Birgitte Pedersdatter 21, i Holland
2) Sejer Pedersen Møller 18.
FM: morbror Niels Sejersen i Nykøbing Mors.

447 Iver Jacobsen Sepstrup, skomager i Nykøbing Mors. 11.1.1781, fol.717.
E: Ellen Margrethe Andersdatter. LV: Christen Sund. B:
1) Edel Cathrine Iversdatter
2) Jacob Iversen 25
3) Christen Iversen 23, maler i Finderup i Hald amt
4) Ellen Kirstine Iversdatter 15
5) Anne Iversdatter 12
6) Udielle Iversdatter 11
7) Niels Peder Iversen 10.
FM: halvbror Anders Christensen Bering
Desuden nævnes enkens første ægtemand Christen Sørensen Bering, [skifte 22.8.1754 lbnr.311].

448 Ingeborg [Hansdatter] Adser i Nykøbing Mors. 26.1.1781, fol.720.
E: Christen [Pedersen] Sund. B:
1) Ida Kirstine Sund 15.
FM: mosters mand Niels Ring.
[Første ægteskab med Niels Nielsen Erslev, skifte 3.8.1764 lbnr.338].
Bevilling til uskiftet bo af 13.6.1766.
Samfrændeskifte 26.1.1781.

449 Henrik Schlegel, bager i Nykøbing Mors. 16.2.1781, fol.724B.
Enkemand efter [Anne Jensdatter Pagh, skifte 20.9.1763 lbnr.355]. B:
1) Christian Henriksen Schlegel, kapellan i Købelev og Vindeby på Lolland.

450 Kirsten Sørensdatter Overgaard i Nykøbing Mors. 28.9.1781, fol.731B, 753B.
E: Søren Mogensen Møller, fisker, der døde 19.10.1781.
Af hans arvinger angives A:
1) moster Elisabeth [Andersdatter Koch], enke efter [Christoffer Lauridsen] Weidemann, præst i Øster og Vester Assels, [skifte Mors Sønder herred gejstlig 2.9.1761 lbnr.32]
2) moster, død. 1B:
a [Mette Poulsdatter Weidemann, skifte Mors Sønder herred gejstlig 29.6.1761 lbnr.31, var g.m. Mathias Graa, degn i Øster og Vester Assels]. 1B:
1 Lene Mathiasdatter Graa g.m. Albert Højer, degn i Øster Assels
Hendes A:
1) søster Maren Sørensdatter Overgaard på stedet, der døde, skifte 12.10.1781.

451 Anne Riber i Nykøbing Mors. 25.10.1782, fol.740B.
Enke efter Niels Krog. B:
1) Niels Nielsen Krog, købmand i Nykøbing Mors
2) Niels Riber Krog, degn i Karby
3) Helene Krog, på stedet
4) Helvig Krog, død. 2B:
a Abelone Høyer g.m. Søren Sæby, feldbereder i Thisted
b Johan Nikolaj Aarestrup 18, i Viborg.

452 Mikkel Simonsen Fjerritslev, skibsmand i Nykøbing Mors. 12.4.1782, fol.742.
E: Anne Kirstine Poulsdatter. LV: Jens Peder Woydemann.
Arvinger angives ikke.

453 Agnes Helvig Sebbelov, ugift i Nykøbing Mors. 19.4.1781, fol.743.
A:
1) bror Niels Sebbelov i Ålborg
2) bror Jørgen Sebbelov, forpagter på Korsebølle [i Tranekær sogn] på Langeland
3) bror Josef Sebbelov, i København
4) bror Jens Groth Sebbelov, på Langeland
5) søster Maren Sebbelov g.m. Frederik Hjelm, byskriver på stedet
6) søster Mette Kirstine Sebbelov
7) søster Karen Sebbelov i København
8) søster Marie Elisabeth Sebbelov i København.

454 Anders Christensen Andrup, fisker i Nykøbing Mors. 6.12.1780, fol.743B.
Enkemand efter [Sofie Christensdatter, skifte 22.11.1779 lbnr.435]. B:
1) Søren Andersen Andrup, skipper i Nykøbing Mors
2) Mikkel Andersen Andrup, i Holland
3) Niels Andersen Andrup 18
4) Josef Andersen 12.

455 Maren Pedersdatter Kirketerp (Kirketorp), ugift i Nykøbing Mors. 22.5.1780, fol.745.
Arv efter:
1) far [Peder Svendsen Kirketerp], præst i Bedsted og Grurup, skifte Ålborg Bisp 9.11.1733 lbnr.374
2) mor [Karen Jensdatter Laasby], skifte 25.5.1752.
Arvinger angives ikke.
(Sml. skifte efter afdødes søster Ida Pedersdatter Kirketerp, skifte Harre Herre gejstlig 9.11.1764 lbnr.14).

456 Niels Jensen Dalstrup, arbejdsmand i Nykøbing Mors. 30.4.1782, fol.747B.
E: Maren Pallesdatter. LV: Frederik Juul i Nykøbing Mors. B:
1) Maren Marie Nielsdatter 6 mdr.
FM: morfar Palle Jensen, smed i Nykøbing Mors.
Afdøde kaldes også Niels Risum.

457 Maren Christensdatter Bødker, lem i Nykøbing Mors hospital.
Arvinger angives ikke.

458 Marianne Jensdatter i Nykøbing Mors. 11.11.1783, fol.748B.
E: Anders Nielsen Draaby. A:
1) bror Villads Jensen i Nykøbing Mors.

459 Anne Magdalene Christensdatter i Nykøbing Mors. 26.5.1783, fol.749B.
E: Søren Dalsgaard, vægter og byens tjener. B:
1) Anders Sørensen 13
2) Mette Sørensdatter 5.

460 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Mors. 6.4.1783, fol.750.
E: Hans Christian Betjent. B:
1) [Karen Marie Hansdatter] g.m. [Johan Adolf] Heins, musketer
2) Cathrine Christiansdatter.

461 Anne Christensdatter Roisen i Nykøbing Mors. 26.6.1783, fol.750.
E: Morten Balle, tømrer. A:
1) bror Godske Christensen i Vejerslev
2) bror Niels Christensen på Sindbjerggård
3) søster Maren Christensdatter i Nykøbing Mors
4) halvbror Just Christensen i Jørsby
5) halvbror Peder Christensen i Frøslev.

462 Maren Pedersdatter Knakkergaard i Nykøbing Mors. 26.11.1783, fol.752.
Enke. B:
3) Birthe Andersdatter.
[Første ægteskab med Christen Pedersen Dam, skifte 13.5.1770 lbnr.385]. B:
1) Peder Christensen Knakkergaard, på søfarten
2) Peder Christensen Dam 18.

463 Hans Carstensen Kamp, parykmager i Nykøbing Mors. 2.3.1782, fol.753B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

464 Niels Ring i Nykøbing Mors.
E: [Ida Hansdatter Adser]. LV: Cortnum, forvalter.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

465 Jens Lauridsen Kølsen, handskemager i Nykøbing Mors. 24.7.1784, fol.756.
Enkemand.
Af første ægteskab B:
1) Jesper Jensen, hattemager i Skive
2) Laurids Jensen, skomager i Viborg.
Andet ægteskab med [Kirsten Gustavsdatter]. B:
3) Benedikte Marie Jensdatter i Nykøbing Mors
4) Johanne Jensdatter i Ålborg
5) Gustav Jensen, hattemager i Viborg.

466 Louise Phister, ugift i Nykøbing Mors. 10.11.1784, fol.756B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Ålborg hospital.
Afdødes svoger Poul [Ulrik Andersen] Tøttrup til Dueholm lod afdøde begrave på samme måde som afdødes søster Susanne Phister, [skifte 20.6.1778 lbnr.421].

467 Karen Christensdatter Agerbo i Nykøbing Mors. 25.2.1785, fol.758B.
B:
1) Mette Cathrine.

468 Anne Marie Møller i Nykøbing Mors. 20.2.1785, fol.759.
E: Jens Pallesen, smed. B:
1) Else Marie Jensdatter 2.
FM: morfar Mikkel Møller, skibsmand på stedet.

469 Anne Cathrine Graversdatter i Nykøbing Mors. 3.2.1785, fol.760.
Af arvinger A:
1) yngste bror Niels Graversen 30, murer i Toustrup i Salling på egen, på søskende og på begge forældres vegne.

470 Anne Graversdatter i Nykøbing Mors. 28.3.1785, fol.760.
Enke efter Hans Carstensen [Kamp, skifte 2.3.1782 lbnr.463].
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede i et hus, der tilhørte hendes søn Gravers Krogsgaard, guldsmedesvend i Ålborg.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

471 Niels Christensen Krog, købmand i Nykøbing Mors. 15.10.1785, fol.761.
E: Marianne [Lorentsdatter] Holst. LV: Niels Ettrup, der ægter enken. A:
0) forældre [Christen Nielsen Krog, skipper i Nykøbing Mors og Anne Pedersdatter Eskov]
1) farbror [Niels Nielsen Krog, skipper i Nykøbing Mors, død, var g.m. Anne Riber, skifte 25.10.1782 lbnr.451]. 4B:
a Niels Nielsen krog, købmand i Nykøbing Mors
b Niels Nielsen Krog, degn i Karby
c Helene Nielsdatter Krog i Nykøbing Mors
d Helvig Nielsdatter Krog. Første ægteskab med Niels Poulsen Højer, degn i Vesterbølle og Østerbølle. 1B:
1 Abelone Nielsdatter Højer g.m. Søren Sæby i Thisted
Helvig Nielsdatter Krogs andet ægteskab med successor Jacob Aarestrup, [skifte sluttet 13.2.1769]. 1B:
2 Johan Nikolaj Aarestrup i Århus
2) farbror [Knud Nielsen Krog, rebslager i Ålborg, død. 1B:
a Mette Knudsdatter Krog, død, var g.m. Erik Dahlin, rebslager i Ålborg. 1B:
1 Knud Eriksen Dahlin 18, i Kongsberg i Norge
3) faster [Anne Nielsdatter Krog, død, var g.m. Erik Engell, skrædder i Nykøbing Mors]. 1B:
a Anne Helvig Eriksdatter Engell, [skifte Rinds herred 22.1.1766 lbnr.8], var g.m. Lorents [Nikolajsen] Holst, præst i Gedsted og Fjelsø. 5B:
1 Erik Lorentsen Holst, præst i Hersom, Klejtrup og Bjerregård
2 Nikolaj Lorentsen Holst, præst i Skibsted og Lyngby
3 Marianne Lorentsdatter Holst, (som er enken), nu g.m. Niels Ettrup i Nykøbing Mors
4 Helene Lorentsdatter Holst, nu g.m. Niels Nielsen Krog, købmand i Nykøbing Mors
5 Gertrud Margrethe Lorentsdatter Holst g.m. Niels Bentsen Meldahl, købmand i Nykøbing Mors
4) morbror [Christen Pedersen Eskov i Skive], død. 1B:
a Christen Eskov
(Sml. skifte efter afdødes farbror Børge Nielsen Krog, præst i Vesterbølle og Østerbølle, skifte Rinds herred gejstlig 28.6.1769 lbnr.2)

472 Magdalene Sybille Qvistgaard i Nykøbing Mors. 26.2.1785, fol.764.
E: Steen Reisner, farver. B:
1) Niels Christian Reisner.
FM:
1 Anders Qvistgaard til Østergård
2 Jens Peder Woydemann i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 23.11.1781.
Samfrændeskifte 26.2.1785.

473 Jens Steffensen Møller i Nykøbing Mors. 7.8.1781, fol.767.
E: Gertrud Jensdatter. LV: Jacob Olufsen, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Laurids Jensen 19
2) Mette Cecilie Jensdatter 12.
FM: Christen Qvistgaard, købmand i Nykøbing Mors.

474 Christen Nielsen Bo i Nykøbing Mors. 11.4.1786, fol.767B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Cortnum, toldforvalter.
Første ægteskab med [Mette Nielsdatter, skifte 13.2.1778 lbnr.423]. B:
1) Kirsten Christensdatter 33
2) Niels Christensen Bo, skomagersvend i Nykøbing Mors

475 Anton Bent Duseus, toldbetjent i Nykøbing Mors. 15.5.1786, fol.769.
E: Petronelle Marie Schmidt. LV: Juul i Nykøbing Mors. B:
1) Bent Nikolaj Antonsen 6
2) Niels Peder Antonsen 5
3) Else Johanne Antonsdatter 2.

476 Pia Cecilie Basballe i Nykøbing Mors. 25.5.1787, fol.769B.
Enke efter Adolf Casper Merch, [barber].
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.
Desuden nævnes en hjemmeværende datter.

477 Mads Johansen Find, ugift, 60 år gammel i Nykøbing Mors. 4.1.1787, fol.772B.
A:
1) søster Mette Johansdatter Find.
FM: Christen Qvistgaard i Nykøbing Mors.
Arv efter far [Johan Pedersen], skifte 3.4.1765 lbnr.368.

478 Maren Sørensdatter, ugift amme i Nykøbing Mors. 6.3.1787, fol.774.
Uden ægteskab B:
1) Anne Pedersdatter 2, i Nissum i Åsted sogn i Salling på Østergård gods.
Udlagt barnefader: Peder Bodsen i Nykøbing Mors.

479 Kirsten Christensdatter i Nykøbing Mors. 4.1.1787, fol.775.
E: Mikkel Christensen Møller, skibsmand. B:
1) [Anne Marie Møller, skifte 20.2.1785 lbnr.468]. E: Jens Pallesen, smed. B:
1) Kirstine Marie Jensdatter 3.

480 Maren Christensdatter i Nykøbing Mors. 26.7.1790, fol.777.
E: Jeppe Christensen Tøving. B:
1) Mette Jepsdatter 25, i Øster Assels
2) Jesper Jepsen 18, noget vanvittig
3) Christen Jepsen 13
4) Gertrud Jepsdatter 11.
FM: farbror Knud Tøving i Alsted.

481 Laurids Vilhelmsen Vistoft, ugift farversvend i Nykøbing Mors. 9.1.1787, fol.777B.
A:
1) mor, enke efter Vilhelm Vistoft, feldbereder i Hjørring
2) bror Peder Vilhelmsen Vistoft, feldbereder i Hjørring
3) bror Palle Vilhelmsen Vistoft, [toldbetjent] i Skagen
4) bror Christen Vilhelmsen, på de lange sørejser
5) søster [Karen Margrethe Vilhelmsdatter] g.m. Jens [Mortensen] Skytte i Vendsyssel.

482 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 8.6.1785, fol.779B.
Registrering af fallitbo hos Søren Olufsen Stavsholm, rebslager.

483 Cathrine Bolette Skovbo i Nykøbing Mors. 2.2.1788, fol.787B.
E: Stein, korporal i Fyns infanteriregiment, 5 kompagni. B:
1) Kirsten 9
2) Anne Margrethe 5.

484 Helvig Thomasdatter, ugift i Nykøbing Mors. 19.1.1788, fol.788.
A:
0) forældre [Thomas Jensen Jegind i Bjergby og Sidsel Jensdatter, skifte Dueholm 25.6.1759 lbnr.12]
1) halvbror Jens Thomsen 25
2) halvsøster Johanne Thomasdatter, hos sin stedfar [Christen Sørensen] i Bjergby
3) halvsøster [Sidsel Thomasdatter, skifte Dueholm 3.1.1787 lbnr.140], var g.m. Christen Sørensen i Bjergby. 1B:
a Thomas [Christensen 3].
Alle på Dueholm gods.

485 Steffen Hundborg i Nykøbing Mors. 7.6.1787, fol.792.
A:
1) bror Peder Hundborg i Dueholm mølle
2) bror Laurids Christensen Hundborg i Horsens, død. 3B: 3 døtre, hvis navne ikke angives
3) søster Sidsel Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Gerup [i Stagstrup sogn] i Thy.

486 Karen Andersdatter i Nykøbing Mors. 31.8.1789, fol.795.
E: Peder Christensen Majgaard, landsoldat. B:
1) Anne Pedersdatter 11
2) Anders Christian Pedersen 7, hos morfar forældre Anders Lauridsen i Selst i Salling
3) Laurids Pedersen 3, hos Krog, degn i Karby
4) Christen Pedersen 22 uger.
FM:
1 morbror Laurids Andersen i Nykøbing Mors
2 farbror Jens Christensen Majgaard i Frøslev
3 farbror Anders Christensen Majgaard i Øster Assels.

487 Helvig Lene Holst i Nykøbing Mors. 10.6.1788, fol.798B.
E: Niels Nielsen Krog,. købmand. B:
1) Niels Nielsen Krog 16
2) Anne Helvig Nielsdatter Krog 15
3) Børge Nielsen Krog 12
4) Anne Lene Nielsdatter Krog 10.
FM:
1 Niels Ettrup i Nykøbing Mors
2 farbror Niels Krog, degn i Karby
3 morbror Erik [Lorentsen] Holst, præst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup.
Bevilling til uskiftet bo af 14.5.1773.
Samfrændeskifte 10.6.1788.

488 Mikkel Nielsen Berg, skrædder i Nykøbing Mors. 21.4.1789, fol.802B, næste protokol fol.39B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Niels Qvistgaard, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Else Berg, på Højris
2) Karen Marie Berg, på Åbjerg i Hardsyssel
3) Anne Dorthe Berg g.m. Christen Mortensen, kromand i Sebbersund [i Sebber sogn], der døde. LV: Anders Vandrup i Sebbersund.

489 Georg Møller i Nykøbing Mors. 12.1.1789, fol.805B.
E: Inger Marie Højt, der også døde. B:
2) Peder Møller 10.
Første ægteskab med [Christiane Birgitte Bruun, skifte 20.4.1767 lbnr.375]. B:
1) Erik Mathiassen Møller 22.

490 Dorthe Elisabeth Thormann i Nykøbing Mors. 24.2.1789, fol.806.
E: Christoffer Jern, afskediget kaptajn.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten, gift på Sankt Croix i Vestindien.
Andet Ægteskab med [Anders Pallesen, skifte 16.10.1780 lbnr.442].

491 Peder Christensen Dam, ugift i Nykøbing Mors. 14.8.1789, fol.806B.
A:
0) mor [Maren Pedersdatter Knakkergaard, skifte 26.11.1783 lbnr.462]
1) halvbror Peder Christensen Knakkergaard i Nykøbing Mors, farer til søs
2) halvsøster Birthe Andersdatter Knakkergaard 44.

492 Jens Grønborg, ugift daglejer i Nykøbing Mors. 6.1.1791, fol.807.
A:
1) søster Karen Nielsdatter g.m. Anders Jepsen i Voldborg mølle på Mors
2) søster Maren Nielsdatter, død. E: Christen Terkildsen i Fjallerslev. 5B:
a Anne Christensdatter 22
b Maren Christensdatter 20
c Sidsel Christensdatter 18
d Johanne Christensdatter 16
e Terkild Christensen 14
3) søster Sidsel Nielsdatter g.m. Christen Boll i Fredsø, begge døde. 4B:
a Johanne Christensdatter g.m. Laurids Pedersen i Vester Jølby
b Maren Christensdatter 27 i Kærgård i Vester Jølby
c Margrethe Christensdatter 25, i Kærgård i Vester Jølby
d Mikkel Christensen 23, i Fredsø
4) søster Anne Nielsdatter, mellem 50 og 60 år gammel, i Sundby.
Afdøde blev også kaldt Jens Skomager.

493 Peder Lauridsen Odgaard, vægter og byens tjener i Nykøbing Mors. 5.12.1791, fol.809.
E: Kirsten Sørensdatter. B:
1) Marianne Pedersdatter 4
2) Søren Pedersen, født 4.8.1790.
FM: farbror Jens Lauridsen Odgaard i Øster Jølby.

494 Malene Pedersdatter Breum, ugift i Nykøbing Mors. 12.12.1791, fol.810, 812, 815, 817.
Afdøde havde en slegfredsøn i Salling, hvis navn ikke kendes.

495 Anne Abelone Basballe, ugift i Nykøbing Mors. 16.12.1791, fol.811, 813, 815B.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Dorthe Cathrine Mørch.

496 Jan Thomsen, bødker i Nykøbing Mors. 31.1.1792, fol.813B.
E: Dorthe Christensdatter. LV: Niels Ettrup, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Anne Dorthe Jansdatter 16.
FM: Niels Qvistgaard i Nykøbing Mors.
Afdøde, der døde 2.1.1792, var født i Holland.

497 Josef Andersen From, skipper i Nykøbing Mors. 24.10.1792, fol.817B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Niels Krog, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Else Sofie Josefsdatter 2.
FM: farbror Søren Andersen From, skipper i Nykøbing Mors.

498 Else Madsdatter i Nykøbing Mors. 11.12.1792, fol.818B.
E: Christen Mogensen, murer.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

499 Johan Freulich, pensioneret musketer i Nykøbing Mors. 3.4.1793, fol.819B.
E: Anne Christensdatter.
Af første ægteskab B:
1) Anne Johansdatter, gift, men uvist med hvem
2) Johannes Johansen 17, i Fredsø
3) Mathias Johansen 12, i Erslev.

500 Søren Jensen i Nykøbing Mors. 4.5.1793, fol.820, 864B, 867B, 872B.
Enkemand efter Maren Andersdatter Skaarup.
Testamente af 5.9.1788, da de boede i Jørsby.
Hans A:
1) bror Thomas Jensen i Flade.
Hendes A:
1) søster Vilhelmine Skaarup g.m. Jacob C. Thygesen, skrædder i Skjoldborg i Thy
2) søster Antoinette Skaarup, i København.
FM:
1 farbror Peder Andersen Skaarup i Skårup i Vestervig sogn.
2 Klein, rådmand og prokurator i Viborg.
Afdøde, der døde i Nykøbing Mors, var adjungeret og succederende degn i Flade og ejer af Salling og Vildsund færge.

501 Palle Jensen Møller, smed i Nykøbing Mors. 13.12.1793, fol.830, 867.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Jens Pallesen, smed i Nykøbing Mors
2) Mogens Pallesen, på stedet
3) Laurids Pallesen 25m på stedet
4) Mette Pallesdatter Møller g.m. Jan Christian Bruun, skibstømrer i Amsterdam
5) Maren Pallesdatter i Nykøbing Mors, enke efter Niels Dalstrup, [skifte 30.4.1782 lbnr.456
6) Sofie Pallesdatter 32, i København.

502 Christen Pedersen Sund, hospitalsforstander i Nykøbing Mors. 24.12.1793, fol.831B, næste protokol fol.27, 30, 32, 33B, 40B.
Enkemand efter Johanne Nielsdatter, [begravet Nykøbing Mors 1.4.1791]. B:
2) Niels Pedersen Sund 12.
FM: morbror Oluf Nielsen i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 8.4.1791.
Første ægteskab med Ingeborg Hansdatter Adser, skifte 26.1.1781 lbnr.448. B:
1) Ida Kirstine Sund, nu enke efter Oluf Jacobsen, købmand i Nykøbing Mors, [skifte 23.8.1795 lbnr.513]. LV: Poul Tøttrup til Dueholm.

503 Peder Møller, markmand i Nykøbing Mors. 2.1.1794, fol.864.
Arvinger angives ikke,
Begravelsen blev bekostet af Nykøbing Mors hospital.

504 Peder Jensen, feldbereder i Nykøbing Mors. 11.8.1794, fol.868B.
E: [Navn ikke angivet]. B:
1) søn
2) [Inger Marie Pedersdatter] g.m. Johan Joensen i Nykøbing Mors.
Dødsanmeldelse.

505 Elisabeth Marie Nielsdatter i Nykøbing Mors. 1.9.1794, fol.868B.
E: Søren Andersen From, skipper. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter 17
2) Karen Sørensdatter 11
3) Anders Sørensen 8
4) Christen Sørensen 4
5) Josef Sørensen 9 mdr.
FM: morbror Niels Nielsen i Næs.
Desuden nævnes børnenes fars halvsøster Sidsel Andersdatter, enke efter Niels Østergaard i Nykøbing Mors.
Afdøde enkemand kaldes også Søren Andersen Andrup.

506 Kirsten Sørensdatter Buchhave, ugift i Nykøbing Mors. 20.10.1794, fol.872B.
A:
1) bror Søren Sørensen Buchhave.
Dødsanmeldelse.

507 Anne Kirstine [Vilhelmsdatter] Riis i Nykøbing Mors. 14.12.1794, fol.879B, næste protokol fol.52.
E: Oluf Nielsen. B:
1) Niels Olufsen 6
2) Maren Tøttrup Olufsdatter 1½.
FM:
1 fars morbror Poul Tøttrup til Dueholm Kloster
2 mors morbror Laurids [Lassen Pedersen] Brøchner, præst i Karby, Hvidbjerg og Rested.
Arv efter enkemandens far Niels Olufsen, samfrændeskifte 2.5.1789 til afdødes mor Maren Tøttrup, hendes søn Anders Olufsen og enkemanden Oluf Nielsen.
Arv efter enkemandens mor Maren Tøttrup, skifte 22.3.1792 til enkemanden og dennes [halv]bror Anders Olufsen.
Dødsanmeldelse 14.12.1794.
Bevilling til uskiftet bo af 1.6.1792.
Samfrændeskifte 9.6.1796.

508 Christen Pedersen, daglejer i Nykøbing Mors. 21.1.1795, fol.879B.
A:
1) mor Karen, enke efter Peder Jepsen
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Laurids Nielsen i Vile.
Dødsanmeldelse.

509 Dorthe Christensdatter i Nykøbing Mors. 12.3.17905, fol.879B, 882.
Enke efter Jan Thomsen, bødker, [skifte 31.1.1792 lbnr.496]. B:
1) Anne Dorthe Jansdatter 19.
FM: morbror Christen Skrædder i Hanstholm i Sejerslev sogn.Nykøbing Mors
Skifteprotokol
1795-1828
B 35 - 142

510 Karen Thomasdatter i Nykøbing Mors. 13.6.1795, fol.28B, 30B, 33..
E: Villads Christensen. B:
1) Kirsten Villadsdatter 3.

511 Claus Dahl, værtshusmand i Nykøbing Mors. 30.6.1795, fol.31.
E: Ellen Kirstine Sepstrup. LV: bror Jacob Iversen Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Theodor Clausen Dahl 9
2) Frederikke Clausdatter Dahl 6
3) Jørgen Clausen Dahl 2
4) Ellen Margrethe Clausdatter Dahl 10 uger.
FM: farfar Jørgen Jensen Dahl i Øster Jølby.

512 Kirsten [Pedersdatter] Kortbæk i Nykøbing Mors. 11.6.1755, fol.33B.
Enke efter Rasmus [Nielsen] Draaby.
Dødsanmeldelse fra hendes søsters mand Laurids Frost i Thisted.
(Sml.lbnr.383).

513 Oluf Jacobsen i Nykøbing Mors. 23.8.1795, fol.33B, 80.
E: Ida Kirstine Sund. LV: Niels Qvistgaard i Nykøbing Mors. B:
1) Niels Erslev 11
2) Morten Qvist 9
3) Ingeborg Adser 8
4) Kirstine Malene Andrup 5.
FM: født værge Oluf Nielsen i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 11.9.1795.
Samfrændeskifte 7.12.1798.

514 Søren Christensen, ugift kræmmer i Nykøbing Mors. 21.3.1796, fol.44, 95B.
A:
1) søster Karen Christensdatter, enke efter Koblau i Tønder.

515 Niels Torup, toldbetjent i Nykøbing Mors. 21.6.1796, fol.46, 50B, 57, 60, 60B.
A:
1) bror Clemen Torup, farer til søs
2) søster Else Torup g.m. Anders Lybæk, skipper i Løgstør
3) søster Maren [Christensdatter] Torup g.m. Christen Nielsen, degn i [Solbjerg og] Sundby på Mors.

516 Anne Jensdatter, ugift i Nykøbing Mors. 17.9.1796, fol.47B, 48B, 51, 61, 63, 64B.
A:
1) søskendebarn Voldborg Suus, lem i Nykøbing Mors hospital
2) søskendebarn Christen Suus
3) søskendebarn Søren Suus i København.
Søren Suus er halvbror til de 2 andre arvinger.

517 Anders Toftdal, købmand i Nykøbing Mors. 19.9.1796, fol.48, 52, 65B, 67.
E: Anne Elisabeth Tøttrup. LV: farbror Poul Tøttrup til Dueholm. B:
1) Marianne Toftdal 5.
FM: farbror Laurids Toftdal i Villerslev i Thy.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1796.
Samfrændeskifte 1.2.1797.

518 Else Nielsdatter i Nykøbing Mors. 10.10.1796, fol.49B.
E: Enke efter Jens Sørensen. B:
1) Benned Jensdatter 43.
FM: Niels Qvistgaard, købmand i Nykøbing Mors.

519 Laurids Mikkelsen Koch, toldbetjent i Nykøbing Mors. 10.10.1796, fol.49B, 54B, 56B.
E: Sofie Bang Aarestrup. LV: Poul Tøttrup til Dueholm. A:
1) bror Peder Mikkelsen Koch i Hassing i Thy på Tandrup gods
2) bror Jens Mikkelsen Koch i Brogårde i Bedsted sogn i Thy
3) søster Dorthe Mikkelsdatter g.m. Peder Eriksen i Hassing
4) søster Inger Marie Mikkelsdatter, død. E: Niels Jensen i Hundborg. 1B:
a Gertrud Nielsdatter 24, i Hundborg
5) søster Maren Mikkelsdatter g.m. Christen Jacobsen i Villerslev
6) søster Anne Mikkelsdatter, død. E: Niels Christensen i Ullerup i Heltborg sogn. 3B:
a Christen Nielsen 18
b Jens Nielsen 14
c Anne Nielsdatter 12.

520 Hans Christian Beyer, maler i Nykøbing Mors. 18.10.1796, fol.51B, 57B, 63B, 68B, 71B.
E: Margrethe Hansdatter, lem i Nykøbing Mors hospital
Første ægteskab med Ryborg Jensdatter Wittrock, [skifte 22.9.1778 lbnr.424]. B:
1) Nikolaj Hansen Beyer, i Nykøbing Mors
2) Mette Marie Hansdatter 28, i Øster Assels præstegård
3) Dorthe Marie Hansdatter 22, i Vestervig præstegård
4) Anne Cathrine Hansdatter 20, i Tæbring præstegård.

521 Johanne Skibsted i Nykøbing Mors. 1.12.1796, fol.60, 61B, 63B, 65B, 66B, 68B, 69, 72.
E: Clemen Torup. B:
1) Anne Marie Clemensdatter Torup 8.
FM: fars stedfar Mathias Frelstrup, færgemand ved Vildsund.

522 Maren Holger i Klingenberg hospital i Nykøbing Mors. 16.1.1797, fol.62B.
Arvinger angives ikke.

523 Eleonora Bang Meldal i Nykøbing Mors. 6.6.1797, fol.67.
Enke efter Nikolaj [Christian Andersen] Tøttrup [til Frysbrønd], der døde 1769, skifte Dueholm, Ørum og Vestervig amter lbnr.451]. B:
1) Caritas Elisabeth Hildebrandt Tøttrup g.m. Jørgen Hansen, købmand på hovedtangen ved Akershus fæstning i Norge
2) Anne Elisabeth Tøttrup g.m. Oluf Knakkergaard, købmand i Thisted
3) Sofie Bang Tøttrup 29.
FM: fætter på fars sider Tøttrup regimentskvartermester på Dueholm, da hans far Poul Tøttrup til Dueholm er død.

524 Karen Jensdatter. lem i Nykøbing Mors hospital. 24.6.1797, fol.68B, 70.
Enke efter Jørgen Sørensen. B:
1) Kirsten Jørgensdatter 37.

525 Laurids Andersen Ladefoged i Nykøbing Mors. 29.8.1797, fol.70B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Ettrup, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Christoffer Nyskov? i Vester Hvidbjerg
2) Nille Sofie Lauridsdatter, forlovet med Peder Thomsen i Hvidbjerg
3) Birthe Marie Lauridsdatter.

526 Christoffer Jern i Nykøbing Mors. 26.2.1798, fol.72B, 73B, 74B, 77.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Jacob Iversen Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors.
Første ægteskab med Mette Marie. B:
1) Frederik Jern, fourer i København
2) Jacob Jern, tambur i Helsingør
3) Johan Henrik Jern i Vester Hvidbjerg på Mors.
[Første ægteskab med Dorthe Elisabeth Thormann, skifte 24.2.1789 lbnr.490].

527 Sille Marie Kjærulf, ugift i Nykøbing Mors. 27.2.1798, fol.73, 74.
A:
0) far [Poul Andersen Kjærulf], degn i Frøslev, [skifte Mors Sønder herred gejstlig 17.6.1792 lbnr.62]
1) faster Ingeborg Marie Kjærulf på stedet. LV: Jacob Iversen Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors.

528 Maren Hegelund Giøe, ugift i Nykøbing Mors. 3.6.1798, fol.75, 77B, 79B, 84, 87B, 96B.
A:
0) forældre Markus Andersen Giøe, præst i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø, [skifte Mors Sønder herred gejstlig 7.11.1741 lbnr.17 og Else Susanne Kattenberg], skifte sst. 21.11.1790 lbnr.59
1) bror Andreas Giøe, præst i Høje Tåstrup, [død 31.5.1784]. 6B:
a Jens Giøe i Høm ved Ringsted
b Markus Giøe, på Sjælland
c Christoffer Giøe, i Rentekammeret i København
d Andreas Giøe 13
e Else Susanne Giøe, hos mor [Anne Sofie Herfordt] i Roskilde
f Anne Sofie Giøe, hos mor i Roskilde
2) søster Jytte Christiane Giøe g.m. [Oluf] Bang, klokker i København Holmen, begge døde. 2B:
a Olave Georgine Marie Bang, enke efter Vinge, isenkræmmer i København
b Jytte Christiane Bang g.m. [Niels] Wulfsberg, student
3) søster Johanne Kirstine Giøe g.m. Christian Barfoed [til Østergård i Fjellerup sogn], begge døde. 1B:
a Markus Giøe Barfoed
4) søster Birgitte Giøe, på stedet.
5) Michael Wulff Giøe til Gjeddesdal [i Greve sogn] på Sjælland, død 1795. Arv til søskende.

529 Maren Jensdatter Sallingbo i Nykøbing Mors. 29.9.1798, fol.78.
A:
1) bror Anders Jensen i Hindborg i Salling ved søn Jens Andersen
2) bror Iver Jensen i Lindum i Salling, død. 3B:
a Jens Iversen 33, i Lindum
b Morten Iversen 32, i Lindum
c Maren Iversdatter
3) søster Dorthe Jensdatter, død, var sidst g.m. Peder Strandgaard i Harre. 3B:
a Jeppe Thorsen 40
b Kirsten Thorsdatter g.m. Niels Ravn i Harre
c Maren Thorsdatter forlovet med Hans Christensen i Strandgård i Vile sogn.

530 Søren Dalsgaard i Nykøbing Mors. 15.2.1799, fol.87.
Enkemand efter [Anne Magdalene Christensdatter, skifte 26.5.1783 lbnr.459]. B:
1) Anders Sørensen, i Lødderup
2) Mette Sørensdatter, i Lødderup præstegård..

531 Jens Christensen Markmand i Nykøbing Mors. 23.4.1799, fol.87.
E: Birthe Mogensdatter. B:
1) Mogens Jensen 30, i København, farer til søs
2) Mette Kirstine jensdatter, i Nykøbing Mors
3) Christine Jensdatter, i Nykøbing Mors.

532 Henrik Henriksen Rybjerg, murer i Nykøbing Mors. 28.5.1799, fol.89B, 93.
E: Anne Helene Christensdatter. LV: Woydemann, hospitalsforstander i Nykøbing Mors. A:
1) bror Anders Henriksen i Rybjerg i Salling
2) søster Anne Henriksdatter g.m. Niels Jensen i Thisetorp [i Thise sogn] i Salling.

533 Peder Pedersen Lund, toldbetjent i Nykøbing Mors. 30.5.1799, fol.90, 93B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Niels Ettrup, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Peder Pedersen Lund 27
2) Niels Pedersen Lund 25
3) Karen Pedersdatter 18.
FM: Niels Mathiassen Kovstrup i Nykøbing Mors.

534 Peder Wulff i Nykøbing Mors. 1.6.1799, fol.91.
E: Else Kirstine Andersdatter, i Vilsund mølle i Thy. B:
1) Mette Marie Pedersdatter
2) Anne Johanne Pedersdatter.
Gavebrev med bevilling til uskiftet bo af 13.8.1792.

535 Morten Pedersen Høj, ugift i Nykøbing Mors. 27.8.1799, fol.93, 94, 100.
A:
0) stedfar Niels Lauridsen Høj i Tødsø
1) bror Christen Pedersen Høj i Nykøbing Mors
2) søster Maren Pedersdatter, over 30 år
3) halvbror Christen Nielsen Høj 25, i Tødsø.

536 Sofie Bang Aarestrup i Nykøbing Mors. 7.1.1800, fol.95B.
E: Niels Sørensen Kirk.
Arveafgift betalt af A:
1) søster Johanne Elisabeth Aarestrup g.m. Niels Klingenberg i Nykøbing Mors.
[Første ægteskab med [Laurids Mikkelsen Koch, toldbetjent, skifte 10.10.1796 lbnr.519].

537 Mette Jacobsdatter, ugift tjenestepige i Nykøbing Mors. 10.1.1800, fol.95B, 97B, 100, 101B.
A:
1) bror Jens Jacobsen i Nautrup, død. 5B:
a Jacob Jensen 34, i Nautrup
b Jeppe Jensen 33 i Nautrup
c Maren Jensdatter 31, på Østergård i Salling
d Anne Jensdatter 28, i Nykøbing Mors
e Thor Jensen 25, i Salling
2) bror Jens Jacobsen i Grynderup i Salling
3) søster Malene Jacobsdatter g.m. Niels Lynggaard i Sundby på Mors, begge døde. 6B:
a Jacob Nielsen 30, i Ørding sogn
b Maren Nielsdatter g.m. Jens [Christensen] Ørn i Tøving
c [Anne Nielsdatter] g.m. Jens Madsen i Nørå [i Blistrup sogn]
d Maren Nielsdatter gift i Sundby
e Sidsel Nielsdatter gift i Karby
f Karen Nielsdatter i Erslev
4) søster Karen Jacobsdatter g.m. Peder Tangelev i Nautrup, begge døde. 5B:
a Jacob Pedersen i Nautrup
b Mikkel Pedersen i Lille Torum
c Jens Pedersen i Glyngøre
d Eskild Pedersen 30, på stedet
e Maren Pedersdatter g.m. Christen Boilesen i Ørding
5) søster Anne Jacobsdatter 50, i Durupgårde [i Durup sogn].

538 Maren Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 16.1.1800, fol.96, 99.
A:
1) bror Peder Lauridsen Vestergaard i Vestergård i Ullerup i Heltborg sogn, død. 2B:
a Laurids Pedersen 18
b Anne Kirstine Pedersdatter 11
2) søster Else Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Nielsen i Bodum. 4B:
a Niels Jensen 31
b Laurids Jensen 29
c Svenning Jensen 22
d Maren Jensdatter g.m. Christen Nielsen i Søndergård i Bodum sogn
3) søster Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Lauridsen i Klim. 3B:
a Maren Jensdatter 24
b Laurids Jensen 22
c Jens Jensen 20
4) halvbror Claus Lauridsen Vestergaard 40, i Grurup
5) halvsøster Karen Lauridsdatter g.m. Christoffer Helleberg i Torup i Vang sogn.

539 Sara Jørgensdatter i Nykøbing Mors. 6.3.1800, fol.100B, 102B, 103B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

540 Villads Jensen i Nykøbing Mors. 10.3.1800, fol.101.
E: Cathrine Pedersdatter Carstens. LV: Jacob Jensen Sepstrup i Nykøbing Mors. B:
1) Birgitte Villadsdatter.
FM: morbror Johan Henrik Carsten på Rørdal ved Ålborg.

541 Marie Pedersdatter Grønlund, ugift i Nykøbing Mors. 1.5.1800, fol.103.
A:
1) mor Kirsten [Madsdatter], lem i Nykøbing Mors hospital, enke efter Peder Lauridsen Grønlund, skoleholder, [skifte Mors Sønder herred gejstlig 22.5.1787 lbnr.54]
2) bror Laurids Pedersen Grønlund, i København.

542 Mikkel [Pedersen] Svejgaard, daglejer i Nykøbing Mors. 28.5.1800, fol.103B.
E: Mette Christensdatter [Lund]. LV: Jacob Iversen Sepstrup i Nykøbing Mors. B:
1) Peder Christian Mikkelsen 3.
FM: Christen Madsen Steenberg i Nykøbing Mors.

543 Jens Terman Ravn i Nykøbing Mors. 8.6.1800, fol.104B.
Arvinger angives ikke.

544 Karen Ægidiusdatter i Nykøbing Mors. 17.6.1800, fol.104B, 106.
Enke efter Thomas Jensen, skomager, [skifte 1.7.1779 lbnr.433]. B:
1) Ægidius Thomsen 26.

545 Thomas Hansen Bruun, bager i Nykøbing Mors. 11.7.1800, fol.105B.
E: Anne Marie Jensdatter Zieger.
Bevilling til uskiftet bo af 25.11.1785.

546 Dorthe Cathrine Christensdatter Vestergaard i Nykøbing Mors. 26.8.1800, fol.106, 119B.
E: Christen Madsen Steenberg. B:
1) Maren Kirstine Christensdatter 14
2) Else Christensdatter 12
3) Mads Christian Christensen 5
4) Johan Busch Christensen 3
5) Christen Christensen 1¾.
FM: morbror Christen Vestergaard i Helligsø i Thy.
Bevilling til uskiftet bo af 8.8.1800.
Samfrændeskifte 30.9.1800.

547 Peder Lundby, snedker i Nykøbing Mors. 22.9.1800, fol.106B, 130B.
E: Cathrine Marie Fogh.
Af første ægteskab B:
1) Dorthe Pedersdatter Lundby g.m. Jens Odder ved Hjerm kirke i Hardsyssel.
Afdøde var netop optaget som lem i Nykøbing Mors hospital.

548 Karen Thomasdatter Dragsbæk i Nykøbing Mors. 1.10.1800, fol.107, 121B, 122B.
Arvinger angives ikke.
Fledføringskontrakt af 10.5.1794 med Andreas Cortnum, toldforvalter i Nykøbing Mors.

549 Niels Jensen i Nykøbing Mors. 1.10.1800, fol.107B.
E: Mette Madsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 1.9.1800.

550 Maren Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 16.10.1800, fol.108.
Enke efter Palle [Jensen Møller], smed, [skifte 13.12.1793 lbnr.501].
Af børn angives B:
1) Jens Pallesen.
2) Maren Pallesdatter i Nykøbing Mors, enke efter Niels Dalstrup, [skifte 30.4.1782 lbnr.456]
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

551 Clemen Christensen Lønstrup, ugift i Nykøbing Mors. 2.11.1800, fol.108B, 130B, 149.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Vendsyssel.

552 Birgitte Giøe, ugift i Nykøbing Mors. 21.11.1800, fol.109, 113B, 121, 122, 130B, 132B, 139B.
0) forældre [Markus Andersen Giøe, præst i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø, skifte Mors Sønder herred gejstlig 7.11.1741 lbnr.17 og Else Susanne Kattenberg, skifte sst. 21.11.1790 lbnr.59]
1) bror [Andreas Giøe, præst i Høje Tåstrup, død 31.5.1784]. 6B:
a Jens Giøe, på Kåbæksgård på Sjælland
b Markus Giøe, i Karlslunde på Sjælland
c Christoffer Giøe, i København
d Andreas Giøe 18, i Roskilde
e Else Susanne Giøe g.m. Gotfred Heineth, præst i Nørholm og Restrup Kapel
f Anne Sofie Giøe g.m. [Carl Christian Leopold] Gether på Jægersborg på Sjælland
2) søster [Jytte Christiane Giøe g.m. Oluf Bang, klokker i København Holmen, begge døde]. 2B:
a Olave Georgine Marie Bang, enke efter Vinge
b Jytte Christiane Bang, uvist hvor, enke efter [Niels] Wulfsberg, fuldmægtig.
3) søster [Johanne Kirstine Giøe g.m. Christian Barfoed til Østergård i Fjellerup sogn, begge døde]. 1B:
a Markus Giøe Barfoed.

553 Niels Jacobsen Klingenberg, købmand i Nykøbing Mors. 29.1.1801, fol.120B, 122B, 128B, 132, 133B, 143B.
E: Johanne Elisabeth Aarestrup. LV: Niels Qvistgaard i Nykøbing Mors. B:
3) Ulrikke Nielsdatter 8
4) Sofie Nielsdatter 5.
Af første ægteskab B:
1) Jacob Lassen Klingenberg 42.
Af andet ægteskab B:
2) Bodil Marie Klingenberg g.m. Niels Christian Hansen.

554 Peder Lassen, snedker i Nykøbing Mors. 9.2.1801, fol.121B, 135.
E: Maren Jensdatter LV: Anker Bloch i Nykøbing Mors.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

555 Villads Christensen Grinderslev i Nykøbing Mors. 17.2.1801, fol.122B, 127B, 129B, 132, 148, 156, 157, 158, 159.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Niels Qvistgaard, købmand i Nykøbing Mors. B:
2) Karen Kirstine Villadsdatter 4
3) Thomas Christian Villadsen 3
4) Else Kirstine Villadsdatter 6 mdr.
FM: Mikkel Havtoft i Dueholm mølle.
Første ægteskab med [Karen Thomasdatter, skifte 13.6.1795 lbnr.510]. B:
1) Kirsten Villadsdatter 8.

556 Anne Frøslev, ugift i Nykøbing Mors. 29.4.1801, fol.129.
Arvinger angives ikke.

557 Ida Marie Adser i Nykøbing Mors. 8.5.1801, fol.130, 135B.
Enke efter Niels Ring.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

558 Kirsten [Madsdatter] i Nykøbing Mors. 23.7.1801, fol.131B, 135B.
Enke efter Peder Lauridsen Grønlund, skoleholder, [skifte Mors Sønder herred gejstlig 22.5.1787 lbnr.54].
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

559 Cathrine Marie Fogh i Nykøbing Mors. 10.10.1801, fol.133B, 139, 149.
Enke efter Peder Lundby, snedker, skifte 22.9.1800 lbnr.547].
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

560 Anne Marie Mikkelsdatter, ugift i Nykøbing Mors.12.11.1801, fol.134B, 138B, 139, 151B.
A:
Der skulle være en stedmor og nogle søskende i Vendsyssel, men ingen meldte sig.

561 Anne [Christensdatter] i Nykøbing Mors. 20.1.1801, fol.135B.
Enke efter Ellermann, skrædder.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

562 Maren Christensdatter Dalsgaard i Nykøbing Mors. 1.12.1801, fol.136B, 149, 150B.
E: Jens Pallesen, klejnsmed. A:
1) bror Peder Christensen i Nørgård i Alsted sogn ved søn Jens Pedersen
2) bror Christen Christensen Dalsgaard i Tæbring ved søn Søren Christensen i Foldager i Ovtrup sogn
3) bror Jacob Christensen Dalsgaard i Flade
4) søster Else Christensdatter g.m. Jens Mortensen i Flade, begge døde. 3B:
a Morten Jensen Lysgaard, død. 2B:
1 Jens Mortensen 14
2 Else Mortensdatter
b Oluf Jensen i Vittrup i Ljørslev sogn
c Christen Jensen i Fredsø
5) søster Karen Christensdatter, død. 1B:
a Karen Thomasdatter g.m. unge Christen Vester i Vodstrup [i Tødsø sogn].

563 Peder Theist, kirurg i Nykøbing Mors. 1.9.1801, fol.138, 193B.
Testamente af 15.8.1798.
Ingen af arvingerne er beslægtede.

564 Niels Pedersen Schophuus, ugift krambodkarl i Nykøbing Mors. 2.4.1802, fol.152, 154.
A:
1) bror Jens Christian Pedersen Schophuus 16, i Thisted
2) søster Anne Cathrine Pedersdatter Schophuus, i Thisted.
FM:
1 Laurids Frost, hospitalsforstander i Thisted
2 Laurids Grøntoft, købmand i Thisted.

565 Frederik Jensen Juul, postekspeditør i Nykøbing Mors. 16.4.1802, fol.152B, 161, 174B, 177B, 182B, 201B, 203.
E: Helene Christensdatter Sahl, der døde 1.12.1802.
Testamente af 19.8.1782.
Hans A:
0) forældre [Jens Jacobsen og Frederikke Kirstine Frederiksdatter Juul i Mønsted, skifte Hald amt 31.10.1766 lbnr.50]
1) bror Jacob Jensen, skoleholder på Lundø
2) søster Bodil Jensdatter, død, var g.m. Niels Andersen i Mønsted i Fjends herred. 2B:
a Jens Nielsen 32, i Mønsted
b Frederikke Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Pallesen Søndergaard i Mønsted
3) søster Margrethe Jensdatter, [skifte Hald amt 9.5.1776 lbnr.112], var g.m. Jacob Andersen Lundbo [fejl for Jacob Andersen Nonbo] i Mønsted. 3B:
a Anders Jacobsen 32, i Mønsted
b Jens Jacobsen 29, i Bryrup i Mønsted sogn
c Anne Marie Jacobsdatter, nu enke efter Anders Poulsen i Bryrup.
Hendes A:
1) bror Niels Christensen Sahl i Risum i Åsted sogn i Salling, der lever. Af børn nævnes B:
a Johanne Nielsdatter Sahl
2) bror Jens Christensen Sahl i Suldrup på Alsted gods i Himmerland, der døde. 1B:
a Else Jensdatter g.m. Jens Andersen i Suldrup
3) søster Kirsten Christensdatter, død, var g.m. Søren Madsen i Jebjerg i Salling. 4B:
a Maren Sørensdatter g.m. Morten Christensen i Flovtrup i Selde sogn i Salling
b Kirsten Sørensdatter g.m. Søren Jensen i Torp i Thise sogn i Salling
c Bodil Sørensdatter 40, i Mogenstrup i Salling
d Anne Marie Sørensdatter, død, var g.m. Morten Vad. 1B:
1 Kirsten Mortensdatter 10, i Resen.

566 Johanne Cathrine Dyhr i Nykøbing Mors. 21.4.17802, fol.153B, 160B.
Enke efter Christen Otting.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

567 Karen Christensdatter i Nykøbing Mors. 14.6.1802, fol.154B, 156B, 158, 158B.
E: Michael Gütler. A:
1) søster Birgitte Christensdatter g.m. en sadelmager i Skive
2) søster Mette Christensdatter g.m. Anders Bering i Nykøbing Mors
3) søster Anne Christensdatter, død, var g.m. Esper Madsen, tømrer i Vinde ved Skive.

568 Morten Jensen Balle, skomager i Nykøbing Mors. 2.7.1802, fol.155B, 156B, 157B, 160, 161.
E: Christiane Baun. LV: Niels Ettrup i Nykøbing Mors. B:
1) Inger Kirstine Mortensdatter 5
2) Martine Mortensdatter, født efter faders død.
FM: farfar Jens Madsen Klitmøller på stedet.

569 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 20.1.1803, fol.167, 175B, 179184B, 186.
Registrering af fallitbo hos Peder Kokkedal, købmand i Nykøbing Mors.

570 Karen Sørensdatter i Nykøbing Mors. 18.3.1803, fol.182, 268B.
E: Christen Strand, sejlingsmand. B:
1) Morten Christensen Strand 11.
FM: Christen Steenberg, købmand i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 4.3.1803.
Samfrændeskifte 20.12.1810.

571 Kirsten Iversdatter i Nykøbing Mors. 6.8.1803, fol.185B.
E: Peder Andersen Søndergaard.
Testamente af 18.9.1788.

572 Adam Heins, matros i Nykøbing Mors. 8.11.1803, fol.189, 190.
E: Karen Marie Hansdatter. LV: Anker Bloch, sadelmager i Nykøbing Mors. B:
1) Johan Christian Frederik Adamsen 21, rebslagersvend i Ålborg
2) Helene Kirstine Adamsdatter 19
3) Andreas Adamsen 17
4) Clara Adamsdatter 14
5) Kirsten Adamsdatter 12.
FM: morbror Peder Christian Hansen i Tødsø.

573 Johannes Thim, pensioneret kaptajn i Nykøbing Mors. 12.11.1803, fol.189B.
E: Birgitte Jensdatter Krag. LV: Niels Qvistgaard, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Johan Christoffer Johansen 14
2) Jørgen Nikolaj Johansen 9
3) Sofie Kirstine Johansdatter
4) Gertrud Marie Johansdatter.
FM: Niels Josefsen, købmand i Nykøbing Mors.

574 Johanne Nielsdatter Dyhr i Nykøbing Mors. 29.12.1803, fol.191, 194B, 198B, 199B, 201B.
E: Christen Madsen Hollænder. B:
1) Anne Cecilie Christensdatter g.m. Christoffer Friis, portner ved Kongens Bryghus i København
2) Cathrine Holm Christensdatter g.m. Jens Jepsen, skibstømrer i Ålborg.
Desuden nævnes afdødes svoger Thomas Panum, klokker i Nykøbing Mors.

575 Jens Lund, bødker i Nykøbing Mors. 3.1.1804, fol.191B, 201.
E: Helvig Pedersdatter. LV: Laurids Ludvigsen i Nykøbing Mors. B:
1) Peder Christian Jensen 15
2) Abraham Jensen 5
3) Marie Elisabeth Jensdatter
4) Birgitte Jensdatter
5) Dorthe Kirstine Jensdatter
6) Else Marie Jensdatter.
FM: Steen Reisner, farver i Nykøbing Mors.

576 Svenning Christensen Vestermøller, tømrer i Nykøbing Mors. 26.1.1804, fol.192B, 196, 199, 210, 213.
E: Maren Christensdatter [Bonde]. LV: Anker Bloch, sadelmager. B:
1) Peder Christian Svenningsen 3.
FM: Anders Poulsen Lynggaard i Lødderup.

577 Johanne Pedersdatter i Nykøbing Mors. 27.2.1804, fol.197B.
E: Niels Bundgaard, vægter. A:
1) bror Christen Pedersen i Vejerslev
2) søster Sidsel Pedersdatter i Dueholm mølle.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

578 Anders Søndergaard, værtshusmand i Nykøbing Mors. 15.3.1804, fol.197B.
E: Bodil Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 8.3.1804.

579 Niels Jensen Gisselbæk i Nykøbing Mors. 30.3.1804, fol.198, 200, 205B.
E: Bente Marie Jensdatter. LV: Christen Sejersen, skrædder i Nykøbing Mors. A:
1) bror Christen Jensen i Tøving, død. 5B:
a Peder Christensen
b Kirsten Christensdatter
c Maren Christensdatter
d Anne Christensdatter
e Johanne Christensdatter
2) søster maren Jensdatter g.m. Poul Pedersen i Tøving.

580 Karen Jørgensdatter Bering, ugift i Nykøbing Mors. 13.11.1804, fol.206, 208, 211.
Uden ægteskab B:
1) Else Marie [Christensdatter] 8
2) Karen Marie [Christensdatter] 6.

581 Niels Madsen, der døde på sygestuen i Nykøbing Mors. 18.2.1805, fol.206B, 209B, 212.
Registrering af afdødes ejendele.
Afdøde boede i Heltborg i Thy.

582 Johanne Pedersdatter i Nykøbing Mors. 11.3.1805, fol.207B, 209, 211.
E: Laurids Mortensen Winther.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

583 Anne Margrethe Christensdatter Juul i Nykøbing Mors. 25.3.1805, fol.208, 213B, 214B.
Enke.
B:
1) Maren Kirstine g.m. Christen Pedersen Dam i København.

584 Anne Elisabeth Pedersdatter i Nykøbing Mors. 26.6.1805, fol.209.
E: Christen Sørensen, skomager. B:
1) Johanne Kirstine Christensdatter 11
2) Lorents Christensen 9
3) Karen Marie Christensdatter 7.
FM: Niels Kirk i Nykøbing Mors.

585 Niels Qvistgaard i Nykøbing Mors. 15.10.1805, fol.212B.
E: Ellen Margrethe Bang. LV: Niels Gettrup i Nykøbing Mors.
Testamente af 14.12.1798.

586 Karen Jensdatter i Nykøbing Mors. 27.11.1805, fol.214, 222, 224.
E: Oluf Balle. B:
1) Niels Olufsen 25
2) Voldborg Olufsdatter g.m. Simon Sørensen, skomager i Møgeltorum i Salling
3) Anne Kirstine Olufsdatter.

587 Peder Jensen Asp, ugift tjenestekarl i Nykøbing Mors. 24.1.1806, fol.214B, 222, 224B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Asp i Hardsyssel.

588 Anders Sørensen Hvas, ugift tjenestekarl i Nykøbing Mors. 23.6.1806, fol.215, 216B.
A:
0) far Søren Hvas i Åsted i Salling. 5B:
1) søster Anne Sørensdatter, født 22.1.1736, død 6.7.1806, gift 5.7.1761 med Niels Pedersen i Mølgård i Risum i Åsted sogn. 6B:
a Kirsten Nielsdatter, døbt 27.6.1762, begravet 11.7.1762
b Dorthe Nielsdatter, født 24.5.1763, nu g.m. Søren Nielsen i Risum
c Peder Nielsen, døbt 2.6.1765, nu i Hellegård i Søby sogn i Salling
d Maren Nielsdatter, døbt 22.11.1767, begravet 8.5.1768
e Hans Nielsen, født 11.5.1770, nu i Vejlby ved Århus
f Anne Nielsdatter, født 5.4.1778, begravet 3.5.1778
2) søster Maren Sørensdatter, født 26.1.1738, begravet 25.9.1803. 1B:
a Knud Andersen, døbt 4.4.1768, nu i Risum
3) søster Else Sørensdatter, født 18.7.1740, død 2.1.1764
4) bror Niels Sørensen, født 26.12.1743, død 22.8.1779, uden børn
5) Anders Sørensen, døbt 9.10.1746, gift 5.7.1761, som er afdøde.

589 Anne Margrethe Pedersdatter, ugift i Nykøbing Mors. 16.7.1806, fol.216, 216B, 223B.
Uden ægteskab med Oluf Kudsks stedsøn Christen Hansen i Skallerup B:
1) Kirsten Christensdatter, døbt Skallerup 19.1.1783.
FM: født værge Jesper Pedersen i Torup.

590 Maren Rasmusdatter i Nykøbing Mors. 13.10.1806, fol.217B, 228, 231.
E: Josef Madsen.
Af første ægteskab B:
1) Else Mikkelsdatter 24
2) Poul Mikkelsen 21.
FM: bror til afdødes første mand Anders Røjsen i Fredsø [i Lødderup sogn] på Højris gods.

591 Henninga Arnisea Irgens Gjørup i Nykøbing Mors. 29.12.1806, fol.218.
E: Jørgen Carsten Bloch Borchsenius, by- og herredsskriver. B:
1) Villads Martin Magnus Borchsenius 9½
2) Cecilie Henriette Martine Borchsenius 5.
FM: Gjørup i København.

592 Laurids Mortensen Winther, skomager i Nykøbing Mors. 16.9.1806, fol.222B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

593 Niels Jensen Ettrup, købmand i Nykøbing Mors, [begravet 6.2.1807], fol.225, 235B.
E: Karen Hvistendal Vandborg. LV: Jens Vandborg til Frøslevgård. B:
1) Marianne Nielsdatter 11
2) Niels Børgesen 10
3) Hans Vandborg 9
4) Lorents Nikolaj Nielsen 5
5) Jens Christian Nielsen 3
6) Maren Nielsdatter 2.
FM: Andreas Cortnum, toldforvalter i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 16.3.1798.
Samfrændeskifte 18.7.1808.

594 Niels Vedel, toldkontrollør i Nykøbing Mors, [der døde 21.2.1807], fol.225B.
E: Bodil Kirstine Schmidt.
Testamente af 12.3.1792.

595 Kirsten Steffensdatter i Nykøbing Mors. 29.4.1807, fol.226, 229, 231B.
Arvinger angives ikke.

596 Karen Jepsdatter i Nykøbing Mors. 29.4.1807, fol.226B, 229B, 232.
Enke efter Hans Østergaard.
Arvinger angives ikke.

597 Anne Birgitte Morell i Nykøbing Mors, [begravet 27.4.1807], fol.227.
E: Christen Jepsen, købmand. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter Jepsen, [født 27.2.1807].
FM: morfar [Hans Carstensen] Morell, præst i Tødsø og Erslev.
Bevilling til uskiftet bo af 23.4.1807.
Samfrændeskifte 20.2.1809.

598 Ingeborg Kjærulf, ugift i Nykøbing Mors. 5.11.1807, fol.227, 233B.
Arvinger angives ikke.

599 Anne Marie Christensdatter i Nykøbing Mors. 5.6.1808, fol.230, 237.
Enke efter Hans Kjeldsen. A:
1) søster Mette Jebjerg i Nykøbing Mors
2) søster Anne Christensdatter i Jebjerg, død. Børn, hvis navne ikke kendes
3) søster Anne Malene Christensdatter i Holstebro, død. Børn, hvis navne ikke kendes
4) søster Maren Christensdatter i Grinderslev, død. Børn, hvis navne ikke kendes
5) bror Knud Christensen i Nautrup, død. Børn, hvis navne ikke kendes
6) bror Niels Christensen i Jebjerg, død. Børn, hvis navne ikke kendes.

600 Josef Madsen, tjenestekarl i Nykøbing Mors. 19.4.1808, fol.232B, 235.
Enkemand efter [Maren Rasmusdatter, skifte 13.10.1806 lbnr.590]. A:
1) bror Jens Madsen Østergaard i Andrup i Frøslev sogn
2) bror Niels Madsen, død. 2B:
a [Mangler] Madsdatter g.m. Jens Bech i Frøslev
b Johanne Madsdatter g.m. Christen Nielsen i Solbjerg
3) søster maren Madsdatter g.m. Christen Sørensen i Andrup.

601 Anne Thorsdatter i Nykøbing Mors. 9.5.1808, fol.234B, 250.
Enke efter Knud Nielsen. B:
1) Karen Knudsdatter g.m. Jeppe Christensen i Nykøbing Mors
2) Maren Knudsdatter g.m. Niels Christensen i Fredsø
3) Kirsten Knudsdatter i Tødsø.

602 Niels Andersen Søndergaard, tømrer i Nykøbing Mors. 1.9.1808, fol.238B, 250.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Madsen Steenberg, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Else Marie Nielsdatter 6
2) Johanne Birgitte Nielsdatter 4
3) Bodil Marie Nielsdatter 2.
FM: Børge Krog, rebslager i Nykøbing Mors.

603 Andreas Cortnum, toldforvalter i Nykøbing Mors. 27.12.1808, fol.240, 252, 254, 262, 263.
E: Elisabeth Curtz. LV: Jens Vandborg til Frøslevgård. B:
3) Niels Børgesen Cortnum 27
4) Bent Curtz Cortnum 23, handelsbetjent i Randers
5) Dorthe Kirstine Cortnum 19
6) Peder Børgesen Cortnum 17, i apotekerlære i Ribe.
FM: Laurids Vandborg i Jølbygård.
Første ægteskab med [Dorthe Landrup, skifte 2.12.1779 lbnr.436]. B:
1) Birgitte Helene Cortnum 35
2) Thomas Ferdinand Bartholomæus Cortnum 30, toldbetjent i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 6.7.1798.
Samfrændeskifte 27.12.1808.

604 Mette Find i Nykøbing Mors. 6.4.1809, fol.247, 250.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors hospital.

605 Christen Madsen Hollænder, matros i Nykøbing Mors. 18.8.1809, fol.247, 253.
E: Johanne Elisabeth Aarestrup.
Afdøde var fattiglem.

606 Svenning Sørensen Sønder i Nykøbing Mors. 6.9.1809, fol.248.
E: Karen Poulsdatter. LV: Jacob Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Søren Svenningsen 16
2) Poul Svenningsen 13.

607 Niels Nielsen Krog, købmand i Nykøbing Mors. 6.3.1810, fol.256B, 260B, 261B.
E: Anne [Iversdatter Sepstrup]. LV: Jacob Iversen Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors. B:
5) Søren Nielsen Krog 19
6) Christen Nielsen Krog 18
7) Iver Nielsen Krog 16
8) Helvig Lene Nielsdatter Krog 14.
Første ægteskab med [Helvig Lene Holst, skifte 10.6.1788 lbnr.487]. B:
1) Niels Nielsen Krog, degn i Sejerslev, [fra 1811 degn i Ræer]
2) Anne Helvig Nielsdatter Krog 37, i Viborg
3) Børge Nielsen Krog 36, i Nykøbing Mors
4) Anne Lene Nielsdatter Krog 34, på Bjørnkær.

608 Rebekka Marie Frederiksdatter Ottesen i Nykøbing Mors, [der døde 8.5.1810], fol.258B.
E: Casper Schade, præst i Nykøbing Mors, Lødderup og Elsø.
Bevilling til uskiftet bo af 29.12.1809.

609 Peder Jørgensen Kvejborg i Nykøbing Mors. 2.6.1810, fol.259, 260B.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Niels Mathiassen Kovstrup i Nykøbing Mors. B:
1) Maren Pedersdatter 8
2) Jørgen Peder Pedersen 2.
FM: født værge Laurids Jørgensen i Kærgård i Nørhå i Thy.

610 Gravers Jensen Vust, daglejer i Nykøbing Mors. 26.6.1810, fol.260, 261.
E: Else Mikkelsdatter. LV: Stavsholm, rebslager. B:
1) Mikkel Poul Graversen 2.
FM: Godske Godskesen i Nykøbing Mors.

611 Niels Sæbysen i Nykøbing Mors. 31.7.1810, fol.261B, 262B, 263.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Christen Kærgaard i Elsø. A:
1) far Sæby Nielsen i Nykøbing Mors.

612 Mette Christensdatter i Nykøbing Mors. 18.10.1810, fol.263, 264.
E: Anders Bering. B:
2) Grethe Andersdatter Bering.
Første ægteskab med [Christen Nielsen, skifte 24.6.1776 lbnr.416]. B:
1) Christiane Christensdatter.

613 Marie Hald i Nykøbing Mors. 10.11.1810, fol.264, 267.
A:
0) forældre [Peder Andersen Hald, præst i Idum, død 29.3.1749, (se Ulfborg herred gejstlig lbnr.83) og Birthe Cathrine Pedersdatter Hylling, død i Viborg, skifte Nørlyng herred gejstlig 2.2.1791 lbnr.219]
1) bror Peder Hald, degn i Ræer i Thy
2) bror Laurids Hald i Kettrup præstegård
3) bror Anders Hald i Hamborg, død. 2B:
a en søn
b en datter
4) bror Hans Hald, vinhandler i Viborg, død, var g.m. [Johanne Margrethe Calmer, skifte Viborg 8.1.1799 lbnr.1582]. 2B:
a Hans Hald i Viborg
b [Hedvig Hald] g.m. [Peder] Styhr, [landvæsenskommissær og herredsfoged] i Viborg
5) bror Jacob Hald, degn i Sejerslev, død, [skifte Morsø Nørre herred 15.12.1786 lbnr.47] 3B:
a Peder Hald, fuldmægtig ved den kongelige vinkælder i København
b Søren Hald, præst i Oddense og Otting i Salling, [skifte Hindborg og Rødding herreder gejstlig 26.9.1809 lbnr.118]. E: [Jacobine Jørgensdatter] Hjort i Skive. 9B:
1 Dorthe Margrethe Sørensdatter 17
2 Hans Jacob Sørensen 15
3 Jacob Sørensen 14
4 Petrine Sørensdatter 12
5 Peder Tetens Sørensen 9
6 Laurids Andreas Sørensen 8
7 Christian Lund Sørensen 7
8 Marie Cathrine Sørensdatter 5
9 Lorentsine Andrine Sørensdatter 3
c Anne Hald, [skifte Morsø Nørre herred gejstlig 10.12.1805 lbnr.66], var g.m. [Niels] Krog, degn Ejerslev. 2B:
1 Jacob Christian Krog 9
2 Marie Christine Krog 5
6) søster Abelone Hald i Haderslev.

614 Mathias Løjens, kobberhandler i Nykøbing Mors, [der døde 4.8.1811], fol.275.
E: Frederikke Ferdinandine Dahl.
Bevilling til uskiftet bo af 12.8.1811.

615 Ellen [Markusdatter] Alsing i Nykøbing Mors. 11.9.1811, fol.275, 276B, 280, 283, 296, 297, 300, 305B.
Enke efter Jesper [Hansen] Høyer, emeritus i Nykøbing Mors, præst i Harring og Stagstrup, [skifte Mors Sønder herred gejstlig 27.3.1804 lbnr.82]. B:
3) Baltser Høyer 54
4) Kirsten Høyer g.m. [Andreas Christian] Revelius, emeritus i Nykøbing Mors, [var præst i Flade og Dråby]
5) Else Cathrine Høyer
6) Johanne Marie Høyer.
Første ægteskab med Balthazar Jessen, præst [i Lovns og Alstrup, skifte Gislum herred gejstlig 7.7.1755 lbnr.43]. B:
1) Markus Jessen 56, guldsmed i Flade
2) Elisabeth Sofie Jessen, i Harring sogn i Thy.

616 Registrering i Nykøbing Mors. 7.10.1811, fol.176, 278.
Registrering af ejendom i Nykøbing Mors tilhørende nu afdøde Niels Møller, ugift i Thisted.

617 Mogens Eskildsen i Nykøbing Mors. 7.11.1811, fol.278B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Oluf Stavsholm i Nykøbing Mors. B:
1) Peder Mogensen, i kongens tjeneste
2) Eskild Mogensen 19
3) Anne Mogensdatter 15
4) Jens Mogensen 12.
FM: mosters mand, [formentlig fejl for fasters mand] Arent Christensen i Solbjerg.

618 Maren [Christensdatter] Bonde i Nykøbing Mors. 18.11.1811, fol.279B, 302B, 303.
Enke efter [Svenning Christensen Vestermøller, skifte 26.1.1804 lbnr.576]. B:
1) Peder Christian Svenningsen 10.
FM: født værge Villads Vestermøller i Lødderup.

619 Christen [Andersen] Hede, urmager i Nykøbing Mors. 1.2.1812, fol.281B, 289B, 297.
E: Frederikke Juliane Frejstrup. LV: Niels Mathiassen i Nykøbing Mors. B:
1) Peder Abraham Christensen, strømpehandler i København
2) Anders Christensen 23½, urmagersvend i Christiania i Norge
3) Christiane Christensdatter 19, hos farbror i Arendal i Norge
4) Johannes Christensen 18, strømpehandlerdreng i København
5) Niels Christian Christensen 14, hos farbror i Arendal
6) Anne Kirstine Christensdatter 11
7) Henninga Arnisea Irgens Christensdatter 8.
FM: Eskild Pedersen i Nykøbing Mors.

620 Oluf Nielsen, købmand i Nykøbing Mors. 25.3.1812, fol.284, 291, 295, 297, 297B, 620.
E: Anne Clausen. B:
3) Anne Kirstine Olufsdatter 13
4) Jacob Christian Olufsen 9
5) Ingeborg Johanne Christiane Olufsdatter 1.
FM: [Anders] Tøttrup til Dueholm.
Af første ægteskab B:
1) Niels Olufsen
2) Maren Tøttrup Olufsdatter.

621 Kirsten Johansdatter i Nykøbing Mors. 13.5.1812, fol.290.
E: Søren [Sørensen] Dam.
Bevilling til uskiftet bo af 6.5.1812.

622 Jacob Winther, ugift i Nykøbing Mors. 24.5.1812, fol.290, 293, 303, 305, 308B, 309B.
Testamente. Ingen af arvingerne er beslægtet med afdøde.

623 Anders Jensen, murer i Nykøbing Mors. 29.5.1812, fol.290, 299B.
E: Mette Kirstine Jensdatter. LV: Niels Mathias Koustrup. A:
1) halvsøster Kirsten Jensdatter på Jegindø.
FM: far Jens Madsen på Jegindø.

624 Helene Krog, ugift i Nykøbing Mors. 6.6.1812, fol.291B, 304, 305.
A:
0) forældre [Niels Nielsen Krog, skipper i Nykøbing Mors og Anne Riber, skifte 25.10.1782 lbnr.451]
1) bror Niels Nielsen Krog, [skifte 6.3.1810 lbnr.607]. 8B:
a Niels Nielsen Krog, degn [i Ræer] i Thy
b Anne Helvig Nielsdatter Krog g.m. en degn i Salling
c Børge Nielsen Krog i Nykøbing Mors
d Anne Lene Nielsdatter Krog på Højris
e Søren Nielsen Krog 24, handelsbetjent i Nykøbing Mors
f Christen Nielsen Krog 23, guldsmedesvend i Ålborg
g Iver Nielsen Krog 21, i Århus
h Helvig Lene Nielsdatter Krog i Ålborg
2) bror Niels Nielsen Krog, degn i Karby, død. 4B:
a Niels Nielsen Krog
b Børge Nielsen Krog, rebslager i Nykøbing Mors
c Lorents Nielsen Krog, guldsmedesvend i Ålborg
d Helvig Lene Nielsdatter Krog i Karby.
Desuden anføres som arving, der ikke arver:
3) søster Helvig Nielsdatter Krog. Første ægteskab med Niels Poulsen Højer, degn i Vesterbølle og Østerbølle. 1B:
1 Abelone Nielsdatter Højer g.m. Søren Sæby, feldbereder i Thisted.

625 Maren Møller, ugift i Nykøbing Mors. 11.6.1812, fol.292B.
A:
1) søster [Elisabeth Møller] g.m. [Andreas Kanneworf], guldsmed i Ringkøbing.

626 Sidsel Marie Holm i Nykøbing Mors. 6.7.1812, fol.293, 308.
E: Andreas Bimbler, skomager. B:
1) Agnethe Laurine 3.
FM: morfar Jens Holm i Nykøbing Mors.

627 Kirsten Pedersdatter i Nykøbing Mors. 10.12.1812, fol.303B, 317.
E: Niels Redsted. B:
1) Niels Frederik Nielsen 27
2) Anne Elisabeth Nielsdatter 22
3) Christen Nikolaj Nielsen 20.
FM: Oluf Stavsholm i Nykøbing Mors.

628 Niels Christian Hansen, almisselem i Nykøbing Mors. 12.5.1813, fol.307B, 318.
E: Bodil Marie Klingenberg. LV: Christen Steenberg, købmand. B:
1) Karen Kirstine Nielsdatter 20
2) Severine Nielsdatter 15
3) Marie Kirstine Nielsdatter 11
4) Jacob Christian Dalgaard 8
5) Kirsten Elisabeth Nielsdatter 5.
FM: Niels Dyhr i Nykøbing Mors.

629 Peder Højris, daglejer i Nykøbing Mors. 15.6.1813, fol.308, 309B.
E: Else Nielsdatter. LV: Peder Algren, skomager i Nykøbing Mors. B:
1) Karen Marie Pedersdatter 20
2) Anne Cathrine Pedersdatter 18.
FM: Peder Møller, snedker i Nykøbing Mors.

630 Johanne Nielsdatter Sahl i Nykøbing Mors. 11.9.1813, fol.311B.
E: Eskild Pedersen, værtshusholder. B:
1) Karen Marie Eskildsdatter 4.
FM: Peder Andersen i Åsted sogn i Salling.
Bevilling til uskiftet bo af 15.5.1813.
Samfrændeskifte 11.9.1813.

631 Anders [Christensen] Præstegaard, daglejer i Nykøbing Mors. 22.9.1813, fol.312B.
E: Bodil Andersdatter. LV: Peder Algren, skomager i Nykøbing Mors. B:
1) Jens Andersen 12
2) Anders Andersen 8
3) Maren Andersdatter 20.
FM: farbror Knud Præstegaard i Teslev?

632 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 2.12.1813, fol.313B, 318B.
Registrering hos Niels Fischer, værtshusholder og hustru Kirstine Marie Thomasdatter efter skilsmisse. LV: Jacobsen, apoteker i Nykøbing Mors.

633 Kirsten Johansdatter i Nykøbing Mors. 6.12.1813, fol.316.
E: Søren Dam, skrædder. B:
1) Peder Sørensen 18
2) Else Sørensdatter.
FM: morbror Anders Johansen i Hovmølle i Rakkeby sogn.
Bevilling til uskiftet bo af 1.5.1812.

634 Johanne Sørensdatter i Nykøbing Mors. 13.12.1814, fol.319B.
E: Mogens Pallesen. B:
1) Palle Lassen 23
2) Dorthe Marie Mogensdatter 22
3) Marianne Mogensdatter 18.

635 Christen Nielsen i Nykøbing Mors. 19.7.1815, fol.321B.
A:
1) bror Christen Nielsen
2) søster Anne Nielsdatter
3) søster Birthe Nielsdatter
4) halvbror Niels Jepsen
5) halvbror Laurids Jepsen.

636 Frands Borsch, handelsbetjent i Nykøbing Mors. 20.12.1815, fol.322B, 328B, 329B, 330B, 335B, 339B, 342.
A:
0) far Johan Christoffer Borsch i Bøhmen i Tyskland
1) bror Anton Borsch
2) bror Johan Borsch
3) søster Anne Marie Borsch g.m. Bech i Joenstorf
4) søster Anne Elisabeth Borsch g.m. Josef Frands Bech i Joenstorf
5) søster Marianne Borsch g.m. Thomas Dimmel i Joenstorf
6) søster Magdalene Therese Borsch, enke efter August Grase.

637 Niels Lerhøj i Nykøbing Mors. 16.12.1815, fol.322B.
E: Christiane Theodora Carstensen.
Bevilling til uskiftet bo af 16.12.1815.

638 Morten Nørholm, kammager i Nykøbing Mors. 12.1.1816, fol.323, 398B.
E: Marie Christine Christensdatter. LV: Møller, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Christen Mortensen Nørholm
2) Ellen Marie Mortensdatter Nørholm g.m. Søren Norup i Nykøbing Mors
3) Mette Mortensdatter
4) maren Mortensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 12.1.1816.
Samfrændeskifte 17.3.1821.

639 Johan Joensen i Nykøbing Mors, der døde [22.1.1816], fol.323B.
E: Inger Marie Pedersdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1811.

640 Enne Erslev Hjelm i Nykøbing Mors, der døde [1.3.1816], fol.324.
E: Christen Madsen Steenberg, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 22.3.1816.

641 Christen Vester i Nykøbing Mors. 17.6.1816, fol.324B, 326.
E: Marianne Mikkelsdatter. LV: Jacob Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Maren Christensdatter 5
2) Niels Christensen 4
3) Margrethe Christensdatter 1.
FM: Niels Andersen i Torup.

642 Maren Poulsdatter i Nykøbing Mors. 25.6.1816, fol.325B.
E: Jens Pallesen, smed. A:
1) søster g.m. Michael Agger i Torp
2) søster g.m. Peder Smed i Torp
3) halvsøster, der og har efterladt børn, men navne angives ikke.
Afdøde nød fuld kost af Nykøbing Mors hospital.

643 Antoinette Nielsdatter Dyhr i Nykøbing Mors. 17.9.1816, fol.327.
E: Thomas Panum, klokker og bedemand.
Testamente af 6.2.1808.

644 Niels Poulsen Huus i Nykøbing Mors. 7.10.1816, fol.327B.
A:
1) bror Mikkel Huus i Fredsø
2) bror Poul Huus i Erslev
3) halvsøster g.m. Poul Smed i Elsø
4) halvsøster g.m. Mikkel Dissing i Erslev.

645 Peder Sørensen, tjenestekarl i Nykøbing Mors. 15.10.1816, fol.327B, 329.
E: Maren Andersdatter. LV: Børge Krog, rebslager i Nykøbing Mors. B:
1) Anne Marie 3 mdr.
FM: Godske Godskesen Vestergaard i Nykøbing Mors.

646 Aksel Jensen, matros i Nykøbing Mors. 9.11.1816, fol.328, 329.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Holm i Nykøbing Mors. B:
1) Jens Christian Holm Akselsen 13
2) Bertel Christian Akselsen 10
3) Dorthe Kirstine Akselsdatter 8
4) Ingeborg Cathrine Akselsdatter 6
5) Aksel Christian Akselsen 2.
FM: Niels Jepsen i Nykøbing Mors.

647 Inger Thomasdatter Norup, der døde [3.11.1816], fol.328B.
E: Thomas Torup, toldbetjent. B:
Testamente af 6.6.1812.
Samfrændeskifte 8.5.1817.

648 Johan Christian Schwartz, distriktskirurg i Nykøbing Mors. 19.2.1817, fol.330, 332B, 336, 337, 339, 342B, 357B, 360, 367.
B:
1) Carl Christian Schwartz 25
2) Johannes Leopold Schwartz 17
3) Frederikke Helene Martha Schwartz
4) Ellen Margrethe Marie Schwartz.
FM:
1 Jens Torm
2 Erik Torm, købmand.

649 Niels Pedersen Vestergaard, daglejer i Nykøbing Mors, der døde [24.3.1817], fol.335B.
E: Maren Jensdatter Dalsgaard.
Testamente af 18.5.1817.

650 Niels Pedersen Grynderup i Nykøbing Mors, der døde [2.4.1817], fol.336.
E: Anne Nielsdatter.
Testamente af 13.12.1809.

651 Kirsten Thomasdatter i Nykøbing Mors. 8.5.1817, fol.336B, 338, 343.
E: Thomas Torup, toldbetjent.
Hans første ægteskab med [Inger Thomasdatter Norup, skifte 3.11.1816 lbnr.647]. B:
1) Thomas Christian Villadsen 20
2) Karen Kirstine Thomasdatter 21
3) Else Kirsten Thomasdatter 17
FM: Jacob Sepstrup, købmand i Nykøbing Mors

652 Frederik [Birkenbusch] Arff, købmand i Nykøbing Mors. 28.6.1817, fol.339B, 341, 345B, 347B, 350, 358, 361, 365.
E: Nikoline Bech. LV: Torm i Nykøbing Mors. B:
1) Johan Frederik Arff 15
2) Niels Arff 13
3) Jens Panum Arff 10
4) Andreas Arff 7
5) Peder Severin Arff 6.
FM: Jacob Sepstrup i Nykøbing Mors.

653 Peder Vestergaard i Nykøbing Mors. 13.8.1817, fol.340., 344.
E: Johanne Lauridsdatter. LV: Peder Algren, skomager i Nykøbing Mors. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Josef Svenningsen Sundby
2) Mette Marie Pedersdatter 21
3) Johanne Pedersdatter 15
4) Johanne Cathrine Pedersdatter 11.
FM: Søren Madsen i Tødsø.

654 Josef Nielsen i Nykøbing Mors. 27.9.1817, fol.343, 345, 347B, 349B, 352B, 374, 383B.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Steenberg i Nykøbing Mors.
Første ægteskab med [Maren Ovesdatter]. B:
1) Maren Josefsdatter
2) Karen Josefsdatter
3) Niels Christian Josefsen 23.
FM: Toudal, gørtler i Nykøbing Mors.

655 Thomas Cortnum, toldbetjent i Nykøbing Mors. 25.10.1817, fol.344, 346, 349, 353, 357, 359, 364, 370B.
A:
0) forældre [Andreas Cortnum, skifte 27.12.1808 lbnr.603 og Dorthe Landrup, skifte 2.12.1779 lbnr.436]
1) søster Birgitte Helene Cortnum g.m. Mads Langballe ved Oddesund
[Fars andet ægteskab med Elisabeth Curtz].
2) halvbror Niels Børgesen Cortnum
3) halvbror Bent Curtz Cortnum, købmand i Randers
4) halvsøster Dorthe Kirstine Cortnum g.m. [Jens Kraft] Steenstrup til Nandrup [i Flade sogn]
5) Peder Børgesen Cortnum, feltapoteker

656 Mikkel Bødker i Nykøbing Mors. 28.10.1817, fol.344B, 349.
E: Kirsten Christensdatter. LV: A. P. Ostenfeld. A:
0) far [Hans Jensen Bødker. Fars første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 9.11.1752 lbnr.299].
1) halvsøster Margrethe Hansdatter, død uden livsarvinger
2) halvsøster Ellen Hansdatter, død uden livsarvinger
3) halvbror Jens Hansen Bødker, død. 3B:
a Claus Bødker
b Marianne Jensdatter g.m. Oluf Palm i Ålborg
c datter g.m. Jens Refshammer i Sillerslev
4) halvsøster Maren Hansdatter g.m. Peder Dam i Amsterdam i Holland
5) halvsøster Marianne Hansdatter g.m. en bager i Amsterdam.

657 Christiane Christensdatter i Nykøbing Mors. 24.1.1818, fol.349B.
E: Jens Holm, skipper. B:
1) Christen Holm
2) Niels Holm
3) [Maren Jensdatter], enke efter Aksel Jensen, [skifte 9.11.1816 lbnr.646].
4) datter, død. 1B:
a Christiane.

658 Sofie Magdalene With i Nykøbing Mors, [der døde 7.4.1818], fol.354.
E: Christen Sejersen, skrædder.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1810.

659 Niels Sørensen Kirk, skibstømrer i Nykøbing Mors. 18.5.1818, fol.354B, 355, 363, 264B, 371B, 375.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jens Pedersen, købmand i Nykøbing Mors. B:
2) Anne Sofie Nielsdatter
3) Else Nielsdatter.
FM: Søren Krog, købmand i Nykøbing Mors.
Af første ægteskab B:
1) Eleonora Kirstine Sørensdatter, uvist hvor, var for 13 år siden i Sorø.

660 Georg Lerhøj, handelsbetjent i Nykøbing Mors. 16.5.1818, fol.355, 359B, 362, 374.
A:
1) mor Christiane Theodora [Carstensen], enke efter Niels Lerhøj, [skifte 16.12.1815 lbnr.637]. LV: Christen Steenberg, købmand i Nykøbing Mors
2) søster Ingeborg Cathrine Lerhøj.
Afdøde døde i Ålborg.

661 Karen Jepsdatter Feld i Nykøbing Mors. 30.6.1818, fol.360, 361B, 374B, 375B.
A:
1) søster Maren Jepsdatter Feld
2) bror Morten Jepsen Feld, død. 5B:
a Jeppe Mortensen 26, i Kjeldgård i Salling
b Thomas Mortensen 25, i Kjeldgård
c Peder Mortensen 16, i Kjeldgård
d Karen Mortensdatter, i Selde
e datter 10, i Selde.
3) bror Laurids Jepsen, død. 1B:
a Karen Lauridsdatter 10, hos mor i Flovtrup i Selde sogn.

662 Peder Kornbech, købmand i Nykøbing Mors, der døde [31.7.1818], fol.363, 380.
E: Vilhelmine Cathrine Koustrup. LV: Niels Mathiassen Koustrup, skibsbygmester i Nykøbing Mors. B:
1) Jens Kornbech 1½.
FM: Anders Gjedde til Glomstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 1.8.1818.
Samfrændeskifte 2.6.1819.

663 Larsine Trap i Nykøbing Mors, der døde 9.10.1818, fol.376, 384.
E: Jacob Møller, by- og herredsfoged. B:
1) Casperine Katinka Marie Møller 7
2) Vilhelm Peder Nikolaj Jacobsen Møller 5
3) Augusta Jacobine Larsine Møller 2½.
FM:
1 Niels Trap, købmand i Randers
2) Christoffer Møller, landinspektør i Løgstør
3) Niels Møller, købmand i Nykøbing Mors
4) Mads Trap, i Nykøbing Mors.
Bevilling til uskiftet bo af 7.12.1818.
Samfrændeskifte 2.8.1819.

664 Christen Lange i Nykøbing Mors. 23.2.1819, fol.377, 388B, 389B, 390.
E: Anne Sofie Vandborg. LV: Faartoft, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Jens Vandborg Lange 16
2) Marianne Dorthe Lange 14
3) Caroline Elisabeth Lange 12
4) Karen Christensdatter 9
5) Jørgine Christensdatter 7
6) Laurids Nikolaj Lassen 3
7) Anne Severine Caroline Christensdatter 9 mdr.
FM: Panum, klokker i Nykøbing Mors.

665 Anne Lauridsdatter i Nykøbing Mors, der døde [30.3.1819], fol.378.
E: Peder Andersen Lassen, daglejer.
Testamente af 18.4.1816.

666 Marianne Christensdatter i Nykøbing Mors. 17.5.1819, fol.378, 385B.
E: Christen Steen. B:
1) Maren Steen g.m. [Christian Hjørring] Aarestrup, skoflikker i Nykøbing Mors
2) Anne Steen g.m. Jacob Toudal, gørtler i Nykøbing Mors
3) Christiane Steen 23
4) Jens Christian Steen 22
5) Lise Steen 20
6) Andreas Steen 16
7) Trine Steen 14.
FM: Christian Steen i Hjørring.

667 Sidsel Marie Pedersdatter i Nykøbing Mors. 12.6.1819, fol.381.
E: Christen Krog, skipper. B:
1) Christen Krog
2) Peder Christian Krog
3) Inger Cathrine Christensdatter.
FM: Oluf Stavsholm, rebslager.

668 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 1.7.1819, fol.381B, 387B, 389, 392, 396B, 398, 400.
Registrering af fallitbo hos Børge Nielsen Krog, rebslager i Nykøbing Mors.
Desuden nævnes hans svigermor Bodil Christensdatter Søndergaard på stedet, [enke efter Anders Søndergaard, skifte 15.3.1804 lbnr.578].

669 Marie Antonie Fransiska Wentzel i Nykøbing Mors, der døde [7.8.1819], fol.385.
E: Jens Nielsen Ravn, snedker.
Testamente af 16.9.1818.

670 Registrering i Nykøbing Mors. 11.11.1819, fol.390.
Registrering af en drivende båd, fundet i farvandet mellem Livø og Fur af Jacob Møller, sømand i Nykøbing Mors.

671 Anne Thomasdatter Jepsen, ugift i Nykøbing Mors. 1.7.1820, fol.390B, 402B, 403B, 405B.
A:
1) mor Anne Kirstine [Qvistgaard], enke efter Thomas Jepsen. LV: Brix, købmand i Nykøbing Mors
2) bror Christen Jepsen
3) søster Anne Dorthe Jepsdatter, var g.m. Peder Sødring, købmand i Ålborg, men er sat under værgemål.

672 Christen Nielsen Elkjær, daglejer i Nykøbing Mors, [der døde 25.10.1820], fol.396.
E: Sidsel Andersdatter.
Testamente af 16.11.1820.

673 Maren Sejersdatter, ugift i Nykøbing Mors. 28.12.1820, fol.397, 401.
Testamente af 16.7.1820. A:
1) bror Christen Sejersen, skrædder i Nykøbing Mors, død. 1B:
a Sejer Christensen
2) søster Mette Sejersen
3) søster Birgitte Sejersdatter, der døde, var g.m. Peder Lund, skipper i Nykøbing Mors.
4) søster Margrethe Elisabeth Sejersdatter 38.

674 Johannes Printz, værtshusholder i Nykøbing Mors. 7.11.1821, fol.402B, 405, 422.
E: [Kirsten Andersdatter]. LV: Niels Flovtrup, tømrer i Nykøbing Mors. B:
1) Ellen Marie Johansdatter
2) Carl Frederik Johansen 19.

675 Christen Sallingbo i Nykøbing Mors. 24.12.1821, fol.406, 428.
E: Maren Nielsdatter. LV: Toustrup, skibsbygger i Nykøbing Mors. B:
1) Mette Kirstine Christensdatter 17
2) Rebekka Marie Ottesen Christensdatter 12
3) Anne Marie Christensdatter 6
4) Niels Christian Christensen 4.
FM: Stavsholm, brandinspektør.

676 Laurids Møller i Nykøbing Mors. 2.2.1822, fol.407.
E: Anne Marie [Henriksdatter]. LV: Steenberg, kobbersmed. B:
1) Marie Cathrine Lauridsdatter 8
2) Maren Lauridsdatter 6
3) Christen Lauridsen 3.
FM: født værge Søren Møller i Tødsø.

677 Lucie Jacobsdatter, ugift i Nykøbing Mors. 8.5.1822, fol.410B.
Jacobsen, apoteker i Nibe blev af afdødes far befuldmægtiget til at extradere boet.

678 Ernst Sengebusch, snedker i Nykøbing Mors. 31.8.1822, fol.411B, 417.
E: Anne Kirstine Nielsdatter. LV: Pedersen, købmand. B:
1) Niels Christian Ernstsen 9
2) Christian Nikolaj Henrik Ernstsen 7
3) Jens Peder Ernstsen 5.
FM: født værge Johan Sengebusch, snedker i Nykøbing Mors.

679 Ellen Margrethe Dahl i Nykøbing Mors. 6.11.1822, fol.412B.
E: Johan Busch Steenberg, købmand. B:
1) Dorthe Kirstine 1½.
FM: morbror Dahl, købmand i Nykøbing Mors.

680 Carl Filip Sieger, bager i Nykøbing Mors. 6.1.1823, fol.413B, 423.
E: Johanne Jensdatter. LV: Brix, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Jacobine Marie Carlsdatter
2) Jensine Petrine Marie Carlsdatter.
FM: farbror Jens Peder Woydemann, købmand i Nykøbing Mors.

681 Maren Madsdatter Strand i Nykøbing Mors. 23.1.1823, fol.414.
E: Christen Olufsen. A:
1) mor Anne Sørensdatter, enke efter Strand. LV: Steenberg, købmand i Nykøbing Mors.

682 Hans [Carstensen] Morell i Nykøbing Mors. 22.2.1823, fol.414B, 418B, 420, 421B, 434.
E: Christiane Birgitte Knie. LV: Borchsenius i Nykøbing Mors. B:
1) Peder Morell i Maglevanggård i Thy
2) Anne Birgitte Morell, [skifte 27.4.1807 lbnr.597, var g.m. Christen Jepsen]. 1B:
a Anne Kirstine Christensdatter Jepsen 16
3) Christiane Morell g.m. [Peder Christian] Skærbæk, kaptajn og købmand i Nykøbing Mors
4) Anne Cathrine Skærbæk g.m. Mads Trap, købmand i Nykøbing Mors
5) Andreas Morell, ved Vildsund i Thy
6) Kirsten Morell g.m. Søren Krog, købmand i Nykøbing Mors.
Afdøde var entlediget som præst i Tødsø og Erslev.

683 Johan Frederik Levin Pedersen, under-toldbetjent i Nykøbing Mors. 24.2.1823, fol.415B, 421B.
E: Charlotte Sofie Juul. LV: Lauridsen, gørtler i Nykøbing Mors. B:
1) Lorents Christian Levin, guldsmed i Skive
2) Frederik Juul Levin 24
3) Carl Christoffer Levin 21
4) Elisabeth Birgitte Levin 16
5) Frederikke Louise Levin 15
6) Gundel Marie Levin 13.

684 Marianne Rodskov, ugift i Nykøbing Mors. 8.4.1823, fol.416, 425.
A:
1) bror Peder Rodskov, maler i Ålborg, død. 4B:
a Peder Bering Rodskov, maler i Ålborg
b Nikolaj Rodskov, maler i Ålborg
c Anne Marie Rodskov g.m. Groth, toldbetjent i Sæby
d Johanne Marie Rodskov i Ålborg.
Der skal også være arvinger i Norge, hvis navne ikke kendes.
Afdøde var lem i Nykøbing Mors Hospital.

685 Herman Graff i Nykøbing Mors. 20.5.1823, fol.418, 419B, 436.
E: Karen Magaard. B:
1) Hans Christian Graff 29, urmager i Svendborg på Fyn
2) Johan Frederik Graff 28
3) Jørgen Graff 25, bager i Nykøbing Mors
4) Niels Magaard Graff 18
5) Nikoline Christiane Theodora Graff hos gæstgiver Graff i Svinninge ved Nyborg på Fyn
6) Antoinette Augusta Amalie Graff
7) Gregers Graff, præst i Svendborg på Fyn
8) Cecilie Christine Brandt.
(Se skifte efter enkens far Niels Magaard, Svendborg byfoged 21.4.1809 lbnr.936).

686 Niels Lauridsen, ugift skomagersvend i Nykøbing Mors. 11.7.1823, fol.420, 421, 424B.
A:
1) [halv]bror Laurids Pedersen, skomager i Randers
2) [halv]søster Karen Pedersdatter i Viborg.

687 Karen Nielsdatter i Nykøbing Mors. 27.3.1824, fol.423B.
E: Frederik Hansen, købmand.
Testamente af 3.4.1802.

688 Borchsenius i Nykøbing Mors, der døde , fol.424.
E: Maren Kirstine Steenberg.
Bevilling til uskiftet bo af 21.4.1824.

689 Kirsten Christensdatter i Nykøbing Mors. 2.10.1824, fol.425.
E: Niels Pedersen. B:
1) Johanne Nielsdatter
2) Peder Christian Nielsen 30.

690 Peder Andersen Lauridsen i Nykøbing Mors, der døde 1.11.1824, fol.426.
E: Mette Henriksdatter.
Testamente af 4.1.1820.

691 Dødsanmeldelse i Nykøbing Mors. 16.12.1824, fol.426B.
16.12.1824 døde Anne Dorthe [1½ år gammel], datter af ugift tjenestepige [Maren Mortensdatter].

692 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 30.12.1824, fol.428.
Registrering af fallitbo hos Christen Jensen i Nykøbing Mors.

693 Maren Lauridsdatter i Nykøbing Mors. 21.4.1825, fol.429.
E: Johan Sengebusch. B:
1) Jens Johansen 10
2) Laurids Christian Johansen 9
3) Marianne Johansen.
FM: Ettrup, købmand i Nykøbing Mors.

694 Jacob Lassen Klingenberg i Nykøbing Mors. 21.4.1825, fol.430B, 453.
E: Else Pedersdatter. LV: O. Stavsholm i Nykøbing Mors. B:
1) Niels Klingenberg i Amsterdam i Holland
2) Sofie Klingenberg g.m. [Jens Poul] Bisserup, betjent i Løgstør
3) Christiane Klingenberg i Randers.

695 Søren From, skipper i Nykøbing Mors. 27.4.1825, fol.431, 433, 449.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Algren, skomager i Nykøbing Mors. B:
6) Elisabeth Sørensdatter g.m. Søren Peder Bøtting i Søballehuse i Søbyvad ved Århus
7) Anne Marie Sørensdatter, i København
8) Sofie Marie Sørensdatter, i København.
Første ægteskab med [Elisabeth Marie Nielsdatter, skifte 1.9.1794 lbnr.505]. B:
1) Anne Kirstine Sørensdatter g.m. Jacob Møller i Øster Assels
2) Karen Sørensdatter g.m. Erik Møllebygger i Flyndersø mølle
3) Anders Sørensen, i Christiania i Norge
4) Christen Sørensen
5) Josef Sørensen, i København.

696 [Ferdinand] Tøttrup i Viborg, der døde på Dueholm. 1.5.1825, fol.432, 432B.
Registrering af ejendele.
Afdøde, der var herredsfoged i Sønderlyng herred, døde på besøg hos sin bror [Anders] Tøttrup til Dueholm.

697 Anne Cathrine Pedersdatter i Nykøbing Mors. 5.11.1825, fol.433B.
Arvinger angives ikke.

698 Anne Kirstine [Qvistgaard] i Nykøbing Mors. 31.12.1825, fol.435B, 437B, 439, 442, 444, 460.
Enke efter [Thomas] Jepsen.
Arvinger angives ikke. (Sml. lbnr.671).

699 [Birgitte Jensdatter Krag] i Nykøbing Mors. 7.2.1826, fol.438, 450.
Enke efter [Johannes] Thim, [skifte 12.11.1803 lbnr.573].
Arvinger angives ikke.

700 [Susanne Cathrine Degnbol] i Nykøbing Mors. 7.2.1826, fol.438B.
Enke efter Niels Josefsen Buchhave, [værtshusholder]. B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter g.m. [Peder] Algren, skomager i Nykøbing Mors
2) Josef Nielsen, købmand i Ålborg
3) Andreas Nielsen, grosserer i København.

701 Christiane Birgitte Knie i Nykøbing Mors. 1.3.1826, fol.429B, 450B.
Enke efter [Hans Carstensen] Morell, skifte 22.2.1823 lbnr.682]. B:
1) Peder Christian Morell i Stagstrup i Thy, død. 7B:
a Marie Morell i Ringkøbing
b Hans Morell 19, i Hobro
c Christiane Morell i Viborg
d Anton Thyge Morell 13
e Birgitte Morell 9
f Antonine Morell 5
g Christen Morell 4
2) Anne Birgitte Morell, [skifte 27.4.1807 lbnr.597, var g.m. Christen Jepsen]. 1B:
a Anne Kirstine Christensdatter Jepsen 18
3) Christiane Marie Morell g.m. [Peder Christian] Skærbæk, kaptajn og købmand i Helsingør
4) Anne Cathrine Skærbæk g.m. Mads Trap, købmand i Nykøbing Mors
5) Andreas Morell i Nykøbing Mors
6) Kirsten Morell g.m. Søren Krog, købmand i Nykøbing Mors.

702 Opbudsbo i Nykøbing Mors. 13.4.1826, fol.442B, 451B.
Registrering af fallitbo hos hattemager Søe i Nykøbing Mors.

703 Anne Kirstine Nielsdatter i Nykøbing Mors. 30.6.1826, fol.444B, 454, 455, 457.
E: Peder Algren, skomager. B:
1) Maren Algren 35
2) Susanne Cathrine Algren g.m. Peder Lund, junior i Nykøbing Mors
3) Johanne Algren 24
4) Peder Kjellerup Algren 20
5) Nikoline Algren 19
6) Else Marie Algren 11.
FM: Bromann, urmager i Nykøbing Mors.

704 Karen Marie Christensdatter Knakkergaard i Klingenbergs Hospital i Nykøbing Mors. 10.7.1826, fol.446, 452B.
Arvinger angives ikke.

705 Niels Christian Josef Bromann, urmager i Nykøbing Mors. 18.7.1826, fol.446B, 451B.
E: Bolette Kirstine Pedersen. LV: Stavsholm i Nykøbing Mors. B:
1) Josef Bromann 3
2) Mathilde Caroline Bromann 6 mdr.
FM: fasters mand Christen Rasmussen i Nykøbing Mors.

706 Anne Iversdatter Sepstrup i Nykøbing Mors. 20.9.1826, fol.448.
Enke efter Niels Nielsen Krog, [skifte 6.3.1810 lbnr.607]. B:
1) Søren Nielsen Krog, købmand i Nykøbing Mors
2) Christen Nielsen Krog, guldsmed i Århus
3) Iver Nielsen Krog, handelsbetjent i Nykøbing Mors
4) Helvig Lene Nielsdatter Krog g.m. Selmer i Gadegård i Helligsø sogn i Thy.

707 Peder Christian Boye, løjtnant og toldforvalter i Nykøbing Mors. 21.11.1826, fol.448B.
E: [Navn angives ikke]. LV: Jacobsen, apoteker i Nykøbing Mors.
Arvinger angives ikke.

708 Frederik Hansen, matros i Nykøbing Mors. 31.1.1827, fol.455.
E: (Navn angives ikke).
Arvinger angives ikke.

709 Jacob Christensen i Nykøbing Mors. 26.3.1827, fol.456B, 458.
E: Anne Christensdatter. LV: Reenberg, købmand i Nykøbing Mors. B:
1) Anne Jacobsdatter g.m. Peder Andersen i Nykøbing Mors
2) Kirstine Marie Jacobsdatter 25.

710 Elisabeth Pedersdatter, ugift i Nykøbing Mors. 27.4.1827, fol.457B.
A:
1) mor Charlotte Sofie Juul, enke efter [Johan Frederik Levin] Pedersen, [skifte 24.2.1823 lbnr.683]. LV: Lauridsen, gørtler i Nykøbing Mors
2) bror Lorents Christian Pedersen i Skive
3) bror Frederik Juul Pedersen i Nykøbing Mors
4) bror Carl Christoffer Pedersen i Nykøbing Mors
5) søster Frederikke Louise Pedersen 20
6) søster Gundel Marie Pedersen 18.

711 Rasmus Møller, købmand i Nykøbing Mors. 20.12.1827, fol.460B, 462B.
E: [Marianne] Reenberg. B:
1) Caroline Møller 12
2) Henrik Møller 10.

712 Karen Marie Hegelund i Nykøbing Mors. 15.1.1828, fol.461.
Enke efter [Jens Peder] Woydemann, hospitalsforstander, [død 28.1.1809].
Testamente af 4.8.1788.
Hans A:
1) bror Johan Peder Woydemann, byfoged i Hobro, død. Uvist om børn
2) bror Woydemann, forligelseskommissær i Kolding, død. Hans børn.
Hendes A:
1) halvbrorsøn Mads Agerholm, degn i Ljørslev og Ørding
2) halvsøstersøn Sieger, skrædder i Nykøbing Mors
3) halvsøsterdatter g.m. Christian Holm, skomager i Løgstør
4) halvsøsterdatter, enke efter Vogtmann, skipper i Løgstør
5) halvsøsterdatter, død, var g.m. Jørgen Poyt , møllersvend i København. B: 2 børn.
Til stede, eller på deres vegne, var:
1 Jens Peder Woydemann, købmand i Nykøbing Mors
2 Christen Sieger, skrædder i Nykøbing Mors
3 Niels Peder Sieger
4 Jens Nielsen i Ørding for sin mor Rebekka Kirstine Jensdatter
5 Mads Agerholm i Ørding
6 [Barbara Marie] Vibe i Ålborg.

713 Sidsel Jensdatter i Nykøbing Mors. 19.1.1828, fol.464, 464B.
A:
1) mor Maren Jensdatter
2) bror Anders Jensen 25, i Nykøbing Mors
3) søster Sidsel Jensdatter 22
4) Kirstine Marie Jensdatter 20
5) Anne Cathrine Jensdatter 14.

714 Anne Kirstine Nielsdatter i Nykøbing Mors. 6.3.1828, fol.465.
E: Tonni Møller.
Første ægteskab med Ernst Sengebusch, [skifte 31.8.1822 lbnr.678]. B:
1) Niels Christian Ernstsen 14
2) Jens Peder Ernstsen 11.
FM: født værge Niels Nielsen Kusk i Grynderup i Sæby sogn i Salling.

715 Birgitte Sejersdatter i Nykøbing Mors. 18.3.1828, fol.466B.
Enke efter Peder Lund, skipper.
Hendes A:
1) halvbror Sejer Sejersen, skrædder i Nykøbing Mors.
Hans A:
1) slegfredsøn, lyst i kuld og køn Peder Christian Lund.

SLUT