Erik Brejls hjemmeside

Start

Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1630-1814

[1630-1643]    [1664-1669]    [1669-1677]    [1677-1688]    [1688-1691]    [1691-1694]    [1694-1699]   

[1699-1705]    [1710-1717]    [1715-1729]    [1726-1735]    [1735-1758]    [1747-1789]    [1771-1789]    [1787-1814]   

[1653-1836]   

[1682, 1685, 1693, 1737]   
Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.

I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til kendte skifter efter anførte personer.
Lavværge og formynder angives ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie.
Personnavne er standardiserede, f.eks. angives Laurs og Lars som Laurids og Ole som Oluf.
Stednavne staves som i Trap Danmark's 5. udgave.
Oplysninger i kantede parenteser findes ikke i skiftet, men er fundet i kirkebogen, folketællinger eller andre steder.
Der henvises til side, dog henvises ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.

Forkortelser:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
LV: lavværge
FM: formynder
g.m.: gift med
fol.: folio
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder.

Litteratur:
Epitafier i Nyborg kirke ved Fr. Crone i: Personalhistorisk tidsskrift 1883 side 33-49 og 257-276. (28 epitafier er omtalt med korte biografiske oplysninger).
Efterretninger om en del i Nyborg kirke begravede personer af Fr. Crone i: Personalhistorisk Tidsskrift 1884 side 319-335 og 1885 side 97-117. (117 personer er omtalt med korte biografiske oplysninger).
Begravede på Nyborg kirkegårde af F. Crone i: Personalhistorisk Tidsskrift 1887 side 46-61. (38 personer er omtalt med korte biografiske oplysninger).


Nyborg Byfoged
Skifte- og skødeprotokol
1630-16431    Skøde i Nyborg. 28.6.1630, fol.22.
Skøde af 28.6.1630
til Hans Hansen Krag g.m. Anne Arildsdatter på en gård i Nyborg
fra Hans Esbensen og hustru Anne Rasmusdatter, begge døde, deres B:
1) Maren Hansdatter g.m. Oluf Rasmussen Nordbagge, bager
2) Rasmus Hansen i Udlandet
3) Karen Hansdatter
FM: Christen Rasmussen, rådmand.

2    Skøde i Nyborg. 16.8.1630, fol.22B.
Skøde af 16.8.1630
til Claus Hansen, murer g.m. Bodil Thomasdatter på en gård i Nyborg
fra Carsten Iversen g.m. Anne Christoffersdatter i Kerteminde.

3    Maren Knudsdatter i Nyborg. 11.9.1632, fol.23B.
E: Jens Rasmussen Aarslev. B:
4) Jens Jensen
5) Hans Jensen
6) Knud Jensen.
Første ægteskab med Jens Lauridsen. B:
1) Kirsten Jensdatter
2) Laurids Jensen, død. efter hvem der er arv
3) Peder Jensen, død, efter hvem der er arv, efter skifte 7.7.1631.

4    Dorthe Nielsdatter i Nyborg. 25.2.1634, fol.29B.
E: Peder Madsen Gomme. B:
1) Peder Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter.

5    Rasmus Jørgensen i Nyborg. 9.12.1631, fol.33B.
E: Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Anders Rasmussen
2) Jørgen Rasmussen
3) Hans Rasmussen
4) Johan Rasmussen
5) Jacob Rasmussen
6) Maren Rasmusdatter.
FM: Hans Hansen Moust.

6    Claus Hansen, murer i Nyborg. 13.9.1633, fol.37.
E: Bodil Thomasdatter. B:
1) Hans Clausen
2) Thomas Clausen
3) Jørgen Clausen
4) Henrik Clausen
5) Maren Clausdatter.

7    Maren Mouridsdatter i Nyborg. 14.9.1635, fol.41.
E: Jeppe Pedersen, vægter. B:
1) Peder Jepsen.

8    Skøde i Nyborg. 16.8.1630, fol.44.
Skøde af 16.8.1630
til Poul Hermansen g.m. Maren Lauridsdatter i Nyborg på ¼ af den gård de bor i
fra Hans Mortensen, rådmand g.m. Mette Terkildsdatter.
Desuden nævnes Poul Hermansens bror afdøde Jacob Hermansen.

9    Skøde i Nyborg. 11.6.1632, fol.45B.
Skøde af 11.6.1632
til Jacob Boesen g.m. Margrethe Hermansdatter i Nyborg på den gård de bor i
fra Rasmus Pedersen Kræmmer og hans B:
1) Christen Rasmussen Kræmmer
2) Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Johansen i Slagelse
3) Anne Rasmusdatter g.m. Jørgen Clausen.

10    Skøde i Nyborg. 27.8.1630, fol.47B.
Skøde af 27.8.1630
til Henrik Hermansen g.m. Maren Sørensdatter i Nyborg på den gård de bor i
fra Peder Pedersen, der tjener hos Jacob Lerche, rådmand i Nyborg.

11    Skøde i Nyborg. 20.2.1632, fol.49.
Skøde af 20.2.1632
til Peder Walther, rådmand, g.m. Kirsten Knudsdatter på et hus i Nyborg
fra Laurids Hansen g.m. Anne Lauridsdatter.

12    Skøde i Nyborg. 16.4.1631, fol.50B.
Skøde af 16.4.1631
til Jens Rasmussen Aarslev g.m. Maren Knudsdatter på en ager i Nyborg
fra Christen Hansen g.m. Anne Lauridsdatter.

13    Skøde i Nyborg. 20.12.1630, fol.52.
Skøde af 20.12.1630
til Christen Clausen g.m. Maren Sørensdatter på den gård i Nyborg de bor i
fra Johan Gravers g.m. Margrethe Thomasdatter, der havde arvet gården efter sin søster Alhed Thomasdatter, der havde arvet den efter sine forældre.

14    Skøde i Nyborg. 6.9.1630, fol.53B.
Skøde af 6.9.1630
til Hans Pedersen, møller i Nyborg på en gård i Nyborg
fra hans bror Christen Pedersen i en mølle ved Bergen i Norge, som han havde arvet efter sin far Peder Troelsen, møller i Nyborg Slotsmølle og efter sin bror Niels Pedersen.

15    Skøde i Nyborg. 20.12.1630, fol.55.
Skøde af 20.12.1630
til Niels Boesen g.m. Sidsel Hermansdatter på den gård i Nyborg de bor i
fra Christen Jacobsen i Køge g.m. Mette Madsdatter på en gård i Nyborg som hun havde arvet efter sine forældre Mads Jespersen, rådmand i Nyborg og Karen Christensdatter og efter sin søster Anne Madsdatter.

16    Skøde i Nyborg. 15.11.1630, fol.56B.
Skøde af 15.11.1630
til Frands Thomsen Trøyel i Nyborg
fra Johan Gravers i København g.m. Margrethe Thomasdatter på nogle arveparter, som hun havde arvet efter sin søster Alhed Thomasdatter.

17    Skøde i Nyborg. 13.3.1632, fol.58B.
Skøde af 13.3.1632
til Hans Mønster g.m. Mette Madsdatter på den gård i Nyborg, som de bor i
fra Søren Madsen g.m. Mette Pedersdatter.

18    Skøde i Nyborg. 11.7.1631, fol.60.
Skøde af 11.7.1631
til Peder Nielsen, borgmester g.m. Sidsel Knudsdatter
fra Christen Mortensen, præst i Ørbæk g.m. Maren Nielsdatter på adskillige ejendomsparter som hun og hendes bror Anders Nielsen i Nyborg havde arvet efter deres mor.

19    Skøde i Nyborg. 11.7.1631, fol.62.
Skøde af 11.7.1631
til Jacob Lerche g.m. Karen Nielsdatter på en ladebygning
fra David Stage, bartskær g.m. Abelone Nielsdatter.

20    Skøde i Nyborg. 21.2.1631, fol.63.
Skøde af 21.2.1631
til Niels Boesen g.m. Sidsel Hermansdatter i Nyborg på en ager
fra Claus Hansen, murer g.m. Bodil Thomasdatter i Nyborg.

21    Skøde i Nyborg. 27.9.1630, fol.65.
Skøde af 27.9.1630
til Jacob Lerche i Nyborg på en ager
fra Jens Mortensen.

22    Skøde i Nyborg. 5.12.1631, fol.66B.
Skøde af 5.12.1631
til Jacob Lerche g.m. Karen Nielsdatter i Nyborg på en ager
fra Peder Nielsen g.m. Magdalene Jensdatter i Borum i Jylland på en ager hun havde arvet efter sin første mand Niels Jensen i Borum, der havde arvet den efter sin bror Peder Jensen, borgmester i Nyborg.

23    Skøde i Nyborg. Dato mangler, fol.68.
Skøde
til Peder Nielsen, borgmester i Nyborg g.m. Sidsel Knudsdatter
fra Thyge Brahe til Tostrup på nogle ejendomme i Nyborg.

24    Skøde i Nyborg 6.6.1634, fol.69B.
Skøde af 6.6.1634
til Lambert Jensen, byfoged i Nyborg g.m. Maren Christensdatter på 4 agre i Nyborg
fra Christen Clausen g.m. Maren Sørensdatter.

25    Skøde i Nyborg. 20.6.1631, fol.71.
Skøde af 20.6.1631
til Dorthe Rasmusdatter, enke efter Rasmus Jørgensen
fra Rasmus Pedersen Kræmmer.

26    Skøde i Nyborg. 4.7.1631, fol.72B.
Skøde af 4.7.1631
til Lambert Jensen, byfoged i Nyborg g.m. Maren Christensdatter på en ladebygning i Nyborg
fra Maren, enke efter Morten Jensen og hendes søn Hans Mortensen g.m. Johanne Christensdatter ved hendes anden søn Jens Mortensen.

27    Skøde i Nyborg. 20.12.1630, fol.73B.
Skøde af 29.12.1630
til Christen Clausen g.m. Maren Sørensdatter på den gård i Nyborg de bor i
fra Frands Thomsen Trøyel g.m. Anne Pedersdatter.

28    Skøde i Nyborg. 13.5.1633, fol.75.
Skøde af 13.5.1633
til Jørgen Clausen, smed g.m. Anne Rasmusdatter på en ager i Nyborg
fra Christen Rasmussen Kræmmer og Maren Rasmusdatter g.m. Jacob Johansen i Slagelse.

29    Skøde i Nyborg. 14.3.1636, fol.78.
Skøde af 14.3.1636
til Anders Thomasdatter Koch g.m. Ellen Hansdatter på den går de bor i
fra Peder Nielsen, borgmester g.m. Sidsel Knudsdatter.

30    Skøde i Nyborg 14.3.1636, fol.79B.
Skøde af 14.3.1636
til Peder Nielsen, borgmester i Nyborg på 2 boder
fra Mads Christensen, bager og Hans Knudsen.

31    Skøde i Nyborg. 30.6.1634, fol.80.
Skøde af 30.6.1634
til Peder Sørensen i Nyborg på en gård
fra Eskild Nielsen, bager og Birgitte Eskildsdatter g.m. Erik Nielsen, bager.

32    Skøde i Nyborg. 22.7.1633, fol.81B.
Skøde af 22.7.1633
til Knud Bjørnsen g.m. Gertrud Jensdatter i Nyborg på den gård de bor i
fra Christen Clausen.

33    Skøde i Nyborg. 27.5.1633, fol.82B.
Skøde af 27.5.1633
til Hans Kuhlmann (Culmann) på Rygård g.m. Anne Thomasdatter på en gård i Nyborg
fra Christen Clausen

34    Skøde i Nyborg. 23.3.1635, fol.84.
Skøde af 23.3.1635
til Henrik Hansen Holst g.m. Sidsel Pedersdatter i Nyborg, på den gård de bor i
fra Niels Poulsen [Wellejus], præst i Vindinge.

35    Skøde i Nyborg. 5.5.1634, fol.85.
Skøde af 5.5.1634
til Niels Dinesen g.m. Margrethe Frederiksdatter i Nyborg på den gård de bor i
fra Anne Hellesdatter i Nyborg, enke efter Henrik Wacher, skrædder.

36    Peder Madsen Sprogø i Nyborg. 25.6.1633, fol.86B.
E: Bodil Hansdatter. B:
1) Mads Pedersen
2) Birgitte Pedersdatter.

37    Johanne Jensdatter i Nyborg. 12.9.1633, fol.89.
E: Knud Andersen Riber. B:
1) Anders Knudsen
2) Peder Knudsen
3) Anne Knudsdatter
4) Maren Knudsdatter.

38    Kirsten Nielsdatter i Nyborg. 17.8.1635, fol.93.
E: Oluf Madsen. B:
1) Karen Olufsdatter.
Desuden nævnes enkemandens stedfar Oste Hansen i Rønninge.

39    Dorthe Madsdatter i Nyborg. 22.6.1635, fol.96B.
E: Henrik Guldsmed. B:
1) Henrik Henriksen
2) Mathias Henriksen
3) Erik Henriksen.

40    Skøde i Nyborg. 9.9.1633, fol.99B.
Skøde af 9.9.1633
til Villum Adriansen g.m. Dorthe Thomasdatter i Nyborg på den gård de bor i
fra Maren Pedersdatter, enke efter Peder Jensen, skomager ved hendes farbror Hans Jensen på den halve gård hun havde arvet efter sin far Peder Jensen.

41    Skøde i Nyborg. 5.10.1635, fol.101B.
Skøde af 5.10.1635
til Villum Adriansen g.m. Dorthe Thomasdatter i Nyborg halvparten af den gård de bor i
fra Peder Clausen og hans afdøde bror Claus Clausens børn.

42    Skøde i Nyborg. 23.11.1635, fol.103.
Skøde af 23.11.1635
til Frederik Jespersen g.m. Anne Jensdatter på den gård de bor i
fra Markus Pedersen i Svendborg, fra Laurids Nielsen, præst i Langå, fra Hans Pedersen [Sandager], præst i Bjerreby på Tåsinge og fra afdøde Peder Gertsen i Nyborgs børn.

43    Skøde i Nyborg. 7.5.1632, fol.104B.
Skøde af 7.5.1632
til Peder Nielsen, borgmester g.m. Sidsel Knudsdatter i Nyborg på nogle anparter af en gård
fra Hans Pedersen som arving efter sin far Peder Stenhugger hos sin mor Gertrud, enke efter Peder Stenhugger.

44    Skøde i Nyborg. 7.9.1635, fol.106B.
Skøde af 7.9.1635
til Peder Nilsen, borgmester g.m. Sidsel Knudsdatter i Nyborg på 2 boder
fra Jens Mortensen g.m. Anne Pedersdatter.

45    Skøde i Nyborg. 8.8.1636, fol.107B.
Skøde af 8.8.1636
til Niels Jensen g.m. Anne Lauridsdatter i Nyborg på en gård
fra Bertel Nielsen.

46    Skøde i Nyborg. 8.8.1636, fol.110.
Skøde af 8.8.1636
til Knud Andersen g.m. Sidsel Ibsdatter i Nyborg på den gård de bor i
fra Niels Jensen g.m. Anne Lauridsdatter.

47    Elsebeth Nielsdatter i Nyborg. 19.8.1635, fol.111B.
E: Jørgen Lauridsen, byskriver. B:
1) Thøger Jørgensen
og 3 døtre.

48    Skøde i Nyborg. 21.9.1635, fol.117B.
Skøde af 21.9.1635
til Hans Jensen g.m. Maren Pedersdatter på en have
fra Jesper Nielsen, Frederik Jespersen og Rasmus Madsen, bager, som de har arvet efter Jesper Nielsens hustru Maren Christensdatter.

49    Skøde i Nyborg. 14.5.1632, fol.118B.
Skøde af 14.5.1632
til Lambert Jensen g.m. Maren Christensdatter på 2 stykker agerjord
fra David Stage bartskær.

50    Skøde i Nyborg. 9.6.1634, fol.119B.
Skøde af 9.6.1634
til Lambert Jensen g.m. Maren Christensdatter på en lade
fra Christen Rasmussen Kræmmer på en lade han har arvet efter sin far Rasmus Kræmmer.

51    Skøde i Nyborg. 15.2.1633, fol.120B.
Skøde af 15.2.1633
til Niels Jensen g.m. Anne Lauridsdatter på noget agerjord
fra Rasmus Pedersen Kræmmer.

52    Søren Gregersen i Nyborg. 29.1.1636, fol.122.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christoffer Hansen, der ægter enken.
Afdøde efterlader tre børn: en søn og 2 døtre.

53    Skøde i Nyborg. 23.11.1635, fol.125B.
Skøde af 23.11.1635
til Christen Hansen Boesen på en anpart af en gård
fra Jacob Lerche, rådmand g.m. Karen Nielsdatter på en anpart af den gård hans mor Mette Boesen og stedfar Søren Clemensen bor i.

54    Maren Thomasdatter i Nyborg. 26.8.1634, fol.126B.
E: Peder Hjulmand. B:
1) Hans Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Birgitte Pedersdatter
4) Mette Pedersdatter.

55    Morten Pottemager i Nyborg. 27.4.1636, fol.128.
E: Margrethe Enevoldsdatter. LV: Jacob Hansen Kelstrup, der ægter enken. B:
1) Peder Mortensen.

56    Anders Pedersen i Nyborg. 26.1.1636, fol.130B.
E: Karen Rasmusdatter. B:
1) Maren Andersdatter
2) Abelone Andersdatter.
Registrering 8.6.1621.

57    Peder Madsen Svin i Nyborg. 29.6.1635, fol.134B.
E: Karen Christensdatter. B:
4) Mads Pedersen
5) Hans Pedersen
6) Christen Pedersen
7) Mette Pedersdatter
8) Karen Pedersdatter
9) Gertrud Sofie Pedersdatter
10) Anne Pedersdatter.
Første ægteskab med Karen Pedersdatter, efter hvem der ikke er afholdt skifte. B:
1) Mads Pedersen
2) Peder Pedersen, død efter sin mor
3) Mette Pedersdatter.
FM: Oluf Pedersen i Vindinge.

58    Kirsten [Knudsdatter] i Nyborg. 4.2.1636, fol.140B.
E: Peder Walther, rådmand. B:
5) Anders Pedersen
6) Erik Pedersen
7) Hans Pedersen.
Første ægteskab med Anders Skriver, skifte 11.3.1727. B:
1) Jacob Andersen
2) Elisabeth Andersdatter
3) Inger Andersdatter
4) Maren Andersdatter, skifte 11.9.1636.
FM: farbror Christian Skriver.

59    Maren Andersdatter i Nyborg. 11.9.1636, fol.163.
A:
1) mor Kirsten [Knudsdatter], i 1629 g.m. Peder Walther, rådmand
2) bror Jacob Andersen
3) søster Elisabeth Andersdatter
4) søster Inger Andersdatter
5) halvbror Anders Pedersen.
Arv efter afdødes far Anders Skriver.
Afdøde døde 20.8.1629.

60    Johan Pedersen på Sprogø. 13.12.1636, fol.164.
E: Mette [Frandsdatter]. B:
1) Peder Johansen
2) Cornelius Johansen
3) Birgitte Johansdatter g.m. Jens Rasmussen
4) Margrethe Johansdatter.

61    Niels Hansen Præst i Nyborg. 21.9.1636, fol.167B.
E: Margrethe Markvardsdatter. B:
1) Markvard Nielsen
2) Maren Nielsdatter g.m. Tobias Poulsen
3) Bodil Nielsdatter.

62    Herman Gullev Koch i Nyborg. 22.8.1639, fol.169B.
A:
1) bror Claus Gullev, død. 1B:
a Abel Clausdatter g.m. Peder Møller, skrædder
2) søster Birthe Gullev, død. 1B:
a Tobias von Dorchen i Lübeck.
Afdøde døde 27.7.1639.

63    Christen Hansen og hustru Karen Rasmusdatter i Nyborg. 4.1.1640, fol.173B.
B:
3) Morten Christensen
4) Karen Christensdatter
5) Anne Christensdatter.
Af hendes første ægteskab B:
1) Maren Andersdatter
2) Abelone Andersdatter.
Desuden nævnes
1 afdødes kones bror Rasmus Rasmussen
2 afdøde kones bror Hans Rasmussen i Kullerup.
Afdøde mand blev begravet 29.5.1639.
Afdøde kone blev begravet 22.51639.

64    Maren Nielsdatter i Nyborg. 15.4.1640, fol.178B.
E: Hans Nielsen, remmesnider. A:
1) bror Rasmus Andersen på Ovenskov
2) søster Margrethe Nielsdatter g.m. Niels Hansen Skaaning
3) søster, død. E: Christen Møller i Højstrup mølle. 1B:
a Anders Christensen
4) søster, død. 1B:
a Anne Pedersdatter, uvist hvor.

65    Rasmus Jensen i Nyborg. 27.2.1643, fol.182.
E: Maren Jespersdatter. LV: Hans Rasmussen, der ægter enken. B:
1) Rasmus Rasmussen.

66    Sidsel Hermansdatter i Nyborg. 7.9.1641, fol.183B.
E: Niels Boesen, rådmand. B:
1) Marie Nielsdatter 18
2) Sara Nielsdatter 16
3) Cornelius Nielsen 14
4) Alhed Nielsdatter 13
5) Herman Nielsen 11.
Enkemandens første ægteskab med Anne Nielsdatter, [død 26.4.1622]. Arv til B:
1) Margrethe Nielsdatter
2) Karen Nielsdatter
3) Anne Nielsdatter.

Resten af skifteprotokollen mangler med følgende skifter,
(som det fremgår af register til skifteprotokollen).

Peder Miller, skrædder, fol.199
Philip Snedker, fol.205
Karen, g.m. Peder Bødker, fol.207
Peder Bødker, g.m. Karen, 209
Anders Mortensen, fol.212
Poul Dinesen, fol.214
Rasmus Madsen, stodderfoged, fol.216
Poul Hagensen, smed, fol.217
Claus Andersen, fol.226
Peder Andersen, hjulmand, fol.228
Knud Hansen, løber, fol.232
Maren Andersdatter g.m. Isak Skomager, fol.235
Jørgen Clemensen, væver, fol.237
Christen Rasmussen, byskriver, fol. 239Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1664-166967    Anne Jacobsdatter i Nyborg. 29.3.1665, fol.2.
Enke efter Peder Walther.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.2.1665.

68    Else Pichenhauer i Nyborg. 18.4.1665, fol.5B.
E: Johan Conrad, klokker og bogbinder. A:
1) Nyborg kirke.

69    Anne Eskildsdatter i Nyborg. 2.5.1665, fol.15B.
Enke efter Oluf Madsen, skrædder. B:
1) Hans Olufsen
2) Anne Olufsdatter.
FM: Villum Christensen.
Desuden nævnes afdødes søster Maren Eskildsdatter g.m. Villum Lauridsen, hører i Nyborg latinskole.
Afdøde døde 23.4.1665.

70    Cornelius Wulff, rektor i Nyborg. 26.6.1665, fol.25B.
A:
1) far Knud Wulff, rådmand.
Afdøde døde 14.5.1665.

71    Anne Henriksdatter, ugift tjenestepige i Nyborg. 26.10.1665, fol.34.
A:
1) mor Anne Nielsdatter i Hundtofte [i Stenstrup sogn] ved bror Hans Nielsen
2) halvbror Anders Rasmussen.

72    Johanne Jespersdatter i Nyborg. 23.1.1666, fol.36.
E: Erik Rasmussen, skoflikker. B:
1) Jesper Eriksen
2) Jacob Eriksen
3) Gertrud Eriksdatter
4) Maren Eriksdatter
5) Dorthe Eriksdatter.

73    Mette Madsdatter i Nyborg. 17.2.1666, fol.37.
B:
1) Mads Nielsen Kusk, skomager
2) Hans Nielsen Kusk
3) Johanne Nielsdatter Kusk.

74    Margrethe i Nyborg. 4.5.1666, fol.37B.
Enke efter Nikolaj (Nikolaus) Lorents. B:
1) Mathias Nikolaisen 9
2) Anne Lisbeth Nikolajsdatter 8.

75    Jørgen Kall, rådmand i Nyborg. 29.5.1666, fol.39.
E: Maren. LV: Mads Hansen den ældre. B:
1) Maren Jørgensdatter. FM: Claus Didriksen.
Registrering 16.1.1666).

76    Barbara Pedersdatter i Nyborg. 24.8.1666, fol.68B.
E: Claus Andersen, smed. A:
1) mor Johanne, enke efter Peder Nielsen Lange
2) bror Rasmus Pedersen
3) bror Hans Pedersen
4) bror Niels Pedersen
5) bror Jens Pedersen
6) søster Kirsten Pedersdatter
7) søster Anne Pedersdatter
8) søster Abelone Pedersdatter
9) søster Karen Pedersdatter g.m. Oluf Pedersen,
alle i Skårup.

77    Niels Hansen, ugift bagersvend i Nyborg, der døde 20.8.1666, fol.72B.
Arvinger angives ikke.

78    Frands Nielsen Sprogø i Nyborg. 11.9.1666, fol.74.
E: Abelone Pedersdatter. LV: Rasmus Pedersen. A:
1) [søster] Johanne Nielsdatter
2) [søster] Bodil Nielsdatter i Krarup
3) [søster] Anne Nielsdatter g.m. Niels Nielsen, pottemager i Slagelse
4) [halvsøster] Kirsten Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen.

79    Karen Andersdatter i Nyborg. 13.11.1666, fol.82.
E: Jens Jørgensen, snedker. B:
1) Jørgen Jensen.
Arv i boet til enkemandens barn af første ægteskab B:
1) Dorthe Jensdatter g.m. Jacob Andersen. rådmand.

80    Karen Pedersdatter i Nyborg. 20.11.1666, fol.85B.
E: Oluf Jacobsen, feldbereder. B.
1) Jacob Olufsen
2) Dorthe Olufsdatter.
Afdøde døde 7.10.1666.

81    Marie Tempelmann i Nyborg. 20.12.1666, fol.88B.
E: Morten Fehe. B:
1) Morten Mortensen
2) Frederik Mortensen
3) Helene Mortensdatter
4) Marie Mortensdatter
5) Anne Lucie Mortensdatter
6) Margrethe Mortensdatter.
Afdøde døde 30.10.1666.

82    Karen [Christensdatter] i Nyborg. 18.12.1866, fol.
Enke efter [Peder Madsen] Svin, [skifte 29.6.1635 lbnr.57].
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos sin svoger Anders Vognsen, skrædder.

83    Nille Pedersdatter i Nyborg. 1.12.1666, fol.93B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos sin søsters mand Anders Vognsen, skrædder.

84    Rasmus Hansen i Nyborg. 28.8.1666, fol.94.
Arvinger angives ikke.
Afdøde, der kaldtes døve Rasmus, var uden fornuft.

85    Kirsten Mikkels i Nyborg. 14.2.1667, fol.94B.
Arvinger angives ikke.

86    Maren i Nyborg. 19.3.1667, fol.95.
Enke efter Christen. B:
1) Rasmus Christensen
2) Maren Christensdatter g.m. Christen Christensen
3) Kirsten Christensdatter.
Afdøde døde 16.3.1667.

87    Jens Bådsmand i Nyborg, der døde 2.4.1667, fol.96.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos sin datter g.m. Anders Nielsen.

88    Maren Jacobsdatter i Nyborg. 8.6.1667, fol.96B.
E: Casper Brandt, glarmester.
Af første ægteskab B:
1) Ingeborg Hansdatter
2) Gertrud Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter.
FM: Hans Jensen, avlskarl.
Afdøde døde 10.5.1667.

89    Jeppe Rasmussen Ømann i Nyborg. 11.6.1667, fol.104.
Arvinger angives ikke.

90    Maren Pedersdatter i Nyborg. 23.7.1667, fol.104B.
E: Jørgen Klokker. B:
1) Kirsten Jørgensdatter
2) Silke Jørgensdatter
3) Trine Jørgensdatter.

91    Peder Brandt, kaptajn i Nyborg. 27.8.1667, fol.109B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Rasmussen, prokurator. B:
1) Christian Brandt
2) Frederik Brandt
3) Agnethe Brandt
4) Kirsten Brandt
5) Beate Brandt.
FM:
1 Laurids Simonsen Emborg
2 Rasmus Pedersen, skrædder.
Registrering 24.7.1667.

92    Christen Nielsen, bøssemager i Nyborg. 19.9.1667, fol.113B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Søren Rasmussen, stadsprokurator. A:
1) bror Frederik Nielsen
og medarvinger.
Registrering 8.7.1667.

93    Anne Lauridsdatter i Nyborg. 23.6.1667, fol.119.
Enke efter Niels Hyrdemann.
Arvinger angives ikke.

94    Lucretia Danielsdatter, ugift i Nyborg. 18.7.1667, fol.119B.
Arvinger angives ikke.

95    Jens Thomsen, stadskaptajn i Nyborg. 26.11.1667, fol.119B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Anders Mogensen. B:
1) Søren Jensen
2) Anne Jensdatter.
FM: Anders Andersen, skrædder.

96    Maren i Nyborg. 24.12.1667, fol.121B.
E: Laurids Hansen, provincialfiskal.
Arvinger angives ikke.

97    Kirsten Madses i Nyborg. 31.12.1667, fol.122.
Arvinger angives ikke, men det angives at hendes søn forestod begravelsen.

98    Niels Nielsen, stodderfoged i Nyborg. 2.4.1668, fol.122.
Arvinger angives ikke.

99    Maren Hansdatter i Nyborg. 23.5.1668, fol.122B.
E: Niels Christensen Scherning.
Arvinger angives ikke.

100    Christoffer Graver i Nyborg. 26.5.1668, fol.123.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Hansen Kolding. B;
1) Johannes Graver.
FM: Hans Frederik Koch.

101    Peder Busch, toldinspektør i Nyborg. 11.7.1668, fol.124B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Mathias Bolt, kaptajn. A:
1) søster Marie Luteus i Lübeck.
Afdøde døde 19.11.1667.

102    Anne Jensdatter i Nyborg. 24.7.1668, fol.127.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kaldes også Anne klokkers.
I boet er et barn Marie Didriksdatter.

103    Johan Conrad, klokker og bogbinder i Nyborg. 8.10.1668, fol.128B.
E: Magdalene Pedersdatter.
Arvinger kendes ikke.
[Første ægteskab med Else Pichenhauer, skifte 18.4.1665 lbnr.68].

104    Anne Jesdatter i Nyborg. 24.10.1668, fol.134B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde kaldtes også Lamme Anne.

105    Søren Jørgensen, fisker i Nyborg. 10.11.1668, fol.134B.
Arvinger angives ikke.

106    Karen i Nyborg. 22.12.1668, fol.135.
Enke efter Oluf Væver.
Arvinger angives ikke.

107    Sidsel [Ibsdatter] i Nyborg. 4.1.1669, fol.135.
Enke efter Knud Andersen.
Arvinger angives ikke.

108    Kirsten Bruun i Nyborg. 16.1.1669, fol.135B.
E: Augustinus Andersen, kandestøber. A:
1) Anne Jacobsdatter.
2) Karen Jacobsdatter.

109    Rasmus Madsen, guldsmed i Nyborg. 16.2.1669, fol.136B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: bror Christen Christensen. B:
1) Mads Rasmussen
2) Christen Rasmussen
3) Anne Rasmusdatter
4) Ellen Rasmusdatter.
FM: Hans Nielsen Kusk.

110    Johanne Gravers i Nyborg. 17.2.1669, fol.142B.
Arvinger angives ikke.

111    Anne Poulsdatter i Nyborg. 7.5.1669, fol.144.
Afdøde boede hos sin svigersøn Jørgen Mortensen.
Arvinger angives ikke.

112    Anne Henriksdatter i Nyborg. 7.5.1669, fol.144.
Hans Krag, skrædder.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

113    Margrethe Clemensdatter i Nyborg. 7.5.1669, fol.144B.
E: Peder Kloumann. A:
1) Mikkel Jensen, soldat
2) Niels Jensen, i København
3) Barbara Jensdatter.
FM: Peder Christoffersen, skrædder.
(Sml. lbnr.1532).

114    Marie Bolt i Nyborg. 21.5.1669, fol.151B.
E: Jacob Altenau. B:
1) Mathias Altenau, i Norge.
FM:
1 morfar Mathias Bolt, kaptajn
2 morbror Christoffer Bolt, barber.

115    Rasmus Nielsen i Nyborg. 29.6.1669, fol.156B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: svoger Rasmus Rasmussen. B:
1) Barbara Rasmusdatter.
FM: Mads Pedersen Faaborg.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1669-1677116    Peder Gasse i Nyborg. 30.6.1669, fol.2.
E: Sidsel Andersdatter. LV: Anders Andersen, skrædder. B:
1) Knud Pedersen på Rømø
2) Marie Pedersdatter i Eiderstedt
3) Mikkel Pedersen i Øster Gasse i Skærbæk i Holsten
4) Karen Pedersdatter i Øster Gasse
5) Kirsten Pedersdatter g.m. Christen Pedersen i Nyborg.
Registrering 3.6.1669.

117    Albert Hansen, væver i Nyborg. 4.8.1669, fol.9B.
E: Karen Hansdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Hans Albertsen 20
2) Anders Albertsen 16.
FM: Jens Hansen Buhl.

118    Johan Nielsen, væver i Nyborg. 4.8.1669, fol.12.
E: Maren Villadsdatter. LV: Christen Christensen, skrædder. B:
1) Mikkel Johansen
2) Oluf Johansen
3) Nikolaj Johansen 18
4) Villads Johansen
5) Ellen Johansdatter.
FM: Anders Andersen, skrædder.

119    Jacob Andersen [Scheffer], rådmand i Nyborg. 12.3.1669, fol.14.
E: Anne Pedersdatter [Lerche]. LV: [sviger]søn Terkild Pedersen på Søndergård. A:
1) søster [Elisabeth Andersdatter Scheffer] g.m. Claus Rasch, amtsskriver og ridefoged over Nyborg len
2) søster [Inger Andersdatter Scheffer] g.m. Knud Knudsen [Seeblad], borgmester i Odense.
Litteratur: Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17de århundrede af Svend Larsen. Heri: bind II side 252: Anders Hansen Scheffer, rådmand i Odense, død 8.2.1626.

120    Peder Andersen, skrædder i Nyborg. 27.12.1669, fol.42.
E: Karen Poulsdatter. LV: Frands Lauridsen, bager. A:
1) mor Sidsel Jensdatter i Rolsted
2) bror Jens Andersen, degn i Søby
3) søster Anne Andersdatter i København.
FM: Jens Jørgensen, ridefoged på Søby Søgård.

121    Hans Clausen, maler i Nyborg. 6.1.1670, fol.44B.
E: Anne madsdatter. LV: Jens Christoffersen. B:
1) Claus Hansen
2) Mads Hansen
3) Susanne Hansdatter
4) Martha Hansdatter
5) Kirsten Hansdatter.

122    Maren Skibsbyggers i Nyborg. 20.1.1670, fol.45.
Arvinger angives ikke.

123    Augustinus Andersen, kandestøber i Nyborg. 23.4.1670, fol.45B.
Enkemand efter [Kirsten Bruun, skifte 16.1.1669 lbnr.108].
Arvinger angives ikke.

124    Sara Rasmusdatter i Nyborg. 23.4.1670, fol.48.
E: Niels Lauridsen, vognmand. B:
1) Anders Nielsen
2) Knud Nielsen
3) Laurids Nielsen
4) Maren Nielsdatter
5) Engel Marie Nielsdatter
6) Johanne Nielsdatter.

125    Else Andersdatter i Nyborg. 27.5.1670, fol.50.
E: Reinholt Kamp, slagter. B:
1) Niels Reinholtsen.

126    Niels Jensen [Riber], rådmand og købmand i Nyborg. 27.5.1670, fol.52B, 114.
E: Karen Wandal. LV: Tønne Madsen, borgmester. B:
1) Johan Nielsen
2) Anne Margrethe Nielsdatter
3) Karen Nielsdatter, der ægter Rudolf Møller
4) Marie Cathrine Nielsdatter
5) Gertrud Nielsdatter
6) Sara Nielsdatter
7) Anne Nielsdatter
8) Maren Nielsdatter, forlovet med Laurids Jørgensen, borgmester og tolder.
FM:
1 Johan [Hansen] Wandal, superintendent over Sjællands stift
2 Predbjørn [Hansen] Wandal, hofprædikant til Antvorskov.
[Første ægteskab med Anne Lauridsdatter] (Skiftet er indført i en særlig protokol og sluttet 8.11.1671).

127    Søren Thomsen, rådmand og fattigforstander i Nyborg. 22.7.1670, fol.52B, 93.
E: Karen Pedersdatter. LV: Laurids Jørgensen, tolder. B:
1) Peder Sørensen, myndig
2) Thomas Sørensen, myndig
3) Christen Sørensen, myndig
4) Niels Sørensen
5) Bertel Sørensen
6) Anne Sørensdatter
7) Karen Sørensdatter
8) Dorthe Sørensdatter
9) Kirsten Sørensdatter.
FM:
1 Poul Nielsen, fattigforstander
2 Hans With.
(Skiftet er indført i en særlig protokol og sluttet 30.1.1671).

128    Mathias Boldt, kaptajn og inspektør ved strømtoldvæsnet i Nyborg. 25.8.1670, fol.52B.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Peder Ibsen. B:
1) Søren Boldt, myndig
2) Morten Boldt, myndig
3) Mathias Boldt
4) Cathrine Boldt g.m. Rasmus Clemensen, kaptajn
5) Marie Boldt, [skifte 26.8.1670 lbnr.129]. E: Carsten Wulf postmester. Hendes børn
6) Anne Boldt
7) Dorthe Boldt.
FM: Christoffer Boldt.

129    Marie Boldt i Nyborg. 26.8.1670, fol.84B.
E: Carsten Wulf, postmester. B:
1) Johannes Wulf
2) Birgitte Wulf
3) Anne Dorthe Wulf
4) Magdalene Wulf.
Enkemandens første ægteskab med Johanne Nielsdatter. Arv til B:
1) Agnethe Carstensdatter
2) Sidsel Carstensdatter.

130    Niels Hansen, klejnsmed i Nyborg. 22.12.1670, fol.91.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Didrik Nielsen
2) Christen Nielsen, smed
3) Niels Nielsen.

131    Mette Simonsdatter i Nyborg. 4.3.1671, fol.93B.
E: Hans Mynster. B:
1) Rasmus Poulsen
2) Anders Poulsen på Revsøre
3) Anne Poulsdatter g.m. Hans Lauridsen i Revsøre
4) Margrethe Hansdatter g.m. Niels Eden, korporal i Nakskov
5) Maren Poulsdatter g.m. Lauge Jensen i Nakskov
6) Kirsten Poulsdatter
7) Barbara Poulsdatter i Danzig.

132    Maren Rasmusdatter i Nyborg. 30.3.1671, fol.97.
Uden ægteskab B:
1) Hans Christoffersen
2) Dorthe Mortensdatter.

133    Birgitte Rasmusdatter i Nyborg. 1.4.1671, fol.97B.
E: Anders Christensen, tømrer. B:
1) Christen Andersen
2) Inger Andersdatter g.m. Rasmus Frandsen, dragon.

134    Bodil Lauridsdatter i Nyborg. 1.4.1671, fol.99.
A:
1) bror Laurids Lauridsen i Næstved
2) søster Karen Lauridsdatter i Næstved
3) halvsøster Ellen Sørensdatter i Nyborg.
Afdøde var kommet fra København og døde hos sin stedfar Søren Thielsen i Nyborg.

135    Claus Didriksen i Nyborg. 19.5.1671, fol.100B.
E: Barbara Pedersdatter. B:
1) Borcher Clausen i Malmø
2) Voldborg Clausdatter i Holland
3) Sidsel Clausdatter
4) Anne Clausdatter
5) Ellen Clausdatter.
FM: farbror Herman Didriksen.

136    Jørgen Mikkelsen, vognmand i Nyborg. 28.9.1671, fol.107B.
E: Inger Hansdatter.
Af første ægteskab B:
1) Mikkel Jørgensen, myndig
2) Ellen Jørgensdatter.

137    Anne Dinesdatter, ugift i Nyborg. 2.3.1671, fol.111.
Arvinger angives ikke.

138    Anders Mogensen, skrædder i Nyborg. 26.10.1671, fol.111.
E: Karen Pedersdatter. A:
1) søster Kirsten Mogensdatter g.m. Christen Jensen, skrædder i Odense.

139    Anne Jensdatter i Nyborg. 16.11.1671, fol.114.
E: Christen Christensen. B:
1) Jens Christensen
2) Peder Christensen
3) Karen Christensdatter g.m. Erik Frederiksen
4) Anne Christensdatter g.m. Børge Rasmussen
5) Gertrud Christensdatter.

140    Helvig Hansdatter i Nyborg. 12.12.1671, fol.119B.
E: Niels Thomsen. B:
1) Hans Nielsen.

141    Kirsten Preinche i Nyborg. 19.12.1671, fol.129.
E: Peder Cortsen, barber. A:
1) Thomas Preinche i Hamborg
2) Lorents Preinche i Kiel
3) Jacob Preinche i Nykøbing i Sverige
4) Olivia Preinche, enke efter Corderus Pacelli? i Eutin
5) Lisbeth Preiniche i Retwich
6) Dorthe Preinche i Eutin.

142    Mads Pedersen, kaldt Tømmermand, ugift i Nyborg. 25.1.1672, fol.131.
Arvinger angives ikke.

143    Karen Pedersdatter i Nyborg. 13.4.1672, fol.132.
Enke efter Anders Mogensen, skrædder, [skifte 26.10.1671 lbnr.138].
Arvinger angives ikke.

144    Birgitte Nielsdatter i Nyborg. 23.4.1672, fol.132B.
E: Knud Hansen, bager.
Af tidligere ægteskaber B:
1) Christen Henriksen i London i England
2) Claus Henriksen, uvist hvor
3) Johanne Christensdatter g.m. Salomon Jacobsen, hører i Nyborg latinskole.

145    Anne Nielsdatter i Nyborg. 19.6.1672, fol.136.
E: Mikkel Jørgensen. A:
1) bror Hans Nielsen Riber i Bagsværd på Sjælland.

146    Andreas Nielsen, bager i Nyborg. 20.7.1672, fol.136B.
E: Karen Hansdatter. LV: Christoffer Boldt. A:
1) far Niels Christensen, skomager.
Arv i boet efter Hans Ebbes til B:
1) Peder Hansen Ebbe
2) Hans Hansen Ebbe
3) Anne Marie Hansdatter Ebbe.

147    Oluf Marstrand, vægter i Nyborg. 21.7.1672, fol.148B.
Arvinger angives ikke.

148    Peder Nielsen, vognmand i Nyborg. 4.10.1672, fol.149.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Bernt Eriksen, pottemager. B:
1) Elisabeth Pedersdatter
2) Anne Pedersdatter
3) Niels Pedersen.
FM: Peder Nielsen, skoflikker.

149    Laurids Christensen, skrædder i Nyborg. 31.10.1672, fol.150B.
E: Helvig Madsdatter. LV: Casper Sørensen, skrædder. B:
1) Christen Lauridsen
2) Marie Lauridsdatter.
FM: Jacob Hansen Krog, skrædder.

150    Ellen Nielsdatter i Nyborg. 28.11.1672, fol.152B.
E: Gregers Poulsen.
Af første ægteskab B:
1) Nikolaj Melchiorsen
2) Magdalene Melchiorsen g.m. Peder Christoffersen, skrædder
3) Maren Melchiorsdatter g.m. Anders Mortensen, murer
4) Margrethe Melchiorsdatter g.m. Hans Lauridsen, skrædder i Kerteminde
5) Dorthe Melchiorsdatter.

151    Hans Nielsen, skibsmand i Nyborg. 23.1.1673, fol.159.
E: Maren Andersdatter. LV: Peder Madsen, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Anders Hansen
2) Hans Hansen.
FM: Peder Madsen, skipper.

152    Maren Frandsdatter i Nyborg. 13.2.1673, fol.160B.
Enke. B:
1) Ingeborg Andersdatter g.m. Cornelius Hansen
2) Anne Andersdatter
3) Peder Andersen.
Afdøde døde 30.1.1673.

153    Niels Lauridsen, vognmand i Nyborg. 27.2.1673, fol.161B.
Børnene fragik arv og gæld, men navne angives ikke.

154    Margrethe Andersdatter i Nyborg. 22.5.1673, fol.164.
E: Casper Brandt, glarmester. B:
1) Johan Brandt
2) Anders Brandt.
FM: mors stedfar Claus Hansen, skipper.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Jacobsdatter, skifte 8.6.1667 lbnr.88]. Arv til børn af [Maren Jacobsdatters] første ægteskab B:
1) Ingeborg Hansdatter
2) Gertrud Hansdatter
3) Kirsten Hansdatter.

155    Anne Pedersdatter i Nyborg. 22.8.1673, fol.1657B.
E: Laurids Pedersen Svarre. B:
1) et nyfødt barn, der døde efter sin mor, efter hvem enkemanden er eneste arving.

156    Jørgen Berntsen, toldbetjent i Nyborg. 7.7.1673, fol.167B.
E: Magdalene Hansdatter. LV: Peder Ibsen, rådmand. A:
1) mor Anne i Horsens, enke efter Bernt Jørgensen. LV: Rasmus Hansen Kjær i Romdrup
2) bror Søren Berntsen i Horsens
3) bror Folmer Berntsen i Horsens
4) Elisabeth Berntsdatter, død. E: Jonas Svendsen, toldbetjent. Hendes børn
5) Agnethe Berntsdatter g.m. Hans Rasmussen i Romdrup.

157    Kirsten Hansdatter i Nyborg. 8.11.1673, fol.193B.
Arvinger angives ikke.

158    Christen Christensen, skrædder i Nyborg. 12.5.1674, fol.194.
E: Cathrine Hansdatter. LV: Anton Hansen, bendrejer.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter, skifte 16.11.1671 lbnr.139]. B:
1) Jens Christensen
2) Peder Christensen
3) Karen Christensdatter g.m. Erik Frederiksen
4) Anne Christensdatter g.m. Børge Rasmussen
5) Gertrud Christensdatter.
FM: Poul Hansen, hattemager.
Registrering 30.4.1674.

159    Jesper Frederiksen, hæderlige og vellærde, ugift i Nyborg. 13.3.1674, fol.202.
A:
1) mor Anne, enke efter Laurids Nielsen. LV: bror Lambert Jensen, borgmester.

160    Hans Hansen Kolding i Nyborg. 30.5.1674, fol.205.
E: Anne Hansdatter. LV: Anders Nielsen. B:
1) Anne Hansdatter g.m. Henrik Skytte, soldat
2) Hans Hansen
3) Claus Hansen
4) Jørgen Hansen.
FM: Jørgen Andersen, slagter.

161    Mads Jensen, smed i Nyborg. 4.6.1674, fol.205B.
E: Margrethe Hansdatter. LV: Peder Andersen, rebslager. B:
1) Jens Madsen
2) Johanne Madsdatter
Maren Madsdatter g.m. Christen Christensen, klejnsmed.
FM: Anders Knudsen, vognmand.
Registrering 22.12.1673.

162    Mads Hansen den ældre i Nyborg. 13.6.1674, fol.212.
E: Karen Nielsdatter. LV: Steffen Jørgensen. B:
1) Cornelius Madsen i Frederikshald i Norge
2) Sidsel Madsdatter g.m. Gregers Andersen
3) Anne Madsdatter i København
4) Maren Madsdatter.
Registrering 12.3.1674.

163    Kirsten Christensdatter i Nyborg. 8.7.1674, fol.219.
Enke efter Rasmus Madsen, guldsmed, [skifte 16.2.1669 lbnr.109]. B:
1) Mads Rasmussen, guldsmed
2) Anne Rasmusdatter [i Dejbjerg sogn] i Jylland
3) Ellen Rasmusdatter, død. E: Mads Knudsen, soldat i Helsingør. 2B:
a Jens Madsen
b Knud Madsen.

164    Mikkel Johansen i Nyborg. 13.7.1674, fol.221.
E: Hilleborg Hieronymusdatter. LV: Henrik Pedersen. B:
2) Maren Mikkelsdatter
3) Mette Mikkelsdatter
4) Birgitte Mikkelsdatter.
FM: Casper Sørensen, skrædder.
Af første ægteskab B:
1) Johan Mikkelsen.
FM: Peder Sørensen, skrædder.
Arv i boet efter afdødes bror Ebbe Johansen.

165    Johan Stenhugger i Nyborg. 12.10.1674, fol.240.
Arvinger angives ikke.

166    Abel Jensen og hustru Mette i Nyborg. 28.11.1674, fol.240.
B:
1) Laurids Abelsen
2) Hans Abelsen
3) Christoffer Abelsen
4) Jens Abelsen
5) Anne Abelsdatter.
LV: Laurids Pedersen Svarre.
Registrering 26.10.1674.

167    Kirsten Madsdatter i Nyborg. 14.12.1674, fol.241.
Mads Rasmussen, guldsmed. B:
1) Dorthe Sofie Madsdatter.
FM: Erik Frederiksen.

168    Hans Jensen, avlskarl i Nyborg. 15.12.1674, fol.244.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Rasmussen, vognmand. B:
1) Jens Hansen
2) Hans Hansen
3) Mads Hansen
4) Rasmus Hansen
5) Karen Hansdatter.
FM:
1 Jørgen Pedersen, vognmand
2 Christen Pedersen, vognmand.

169    Christoffer Boldt, barber i Nyborg. 26.4.1675, fol.247B.
E: Sille Johansdatter. LV: Hans With, købmand. B:
1) Christoffer Boldt
2) Johan Boldt
3) Mathias Boldt
4) Margrethe Boldt
5) Anne Boldt.
FM: Bendix Hansen, bager.

170    Maren Hansdatter i Nyborg. 27.4.1675, fol.253B.
E: Poul Hansen, hattemager. B:
1) Sidsel Poulsdatter.
FM: Anders Pedersen, rådmand.

171    Christen Jørgensen i Nyborg. 1.5.1675, fol.257.
E: Anne Hansdatter. LV: Christen Maar, skomager. B:
1) Mette Christensdatter 14
2) Jørgen Christensen 12.
FM: farbror Rasmus Jørgensen, vognmand.

172    Villum Thomsen, slagter i Nyborg. 22.6.1675, fol.262.
E: Maren Lauridsdatter.
Arvinger kendes ikke.

173    Anne Jensdatter i Nyborg. 29.7.1675, fol.265B.
B:
1) Mette Carstensdatter i København.

174    Birgitte Mikkelsdatter i Nyborg. 16.9.1675, fol.268B.
E: Peder Hansen, skrædder. B:
1) Hans Pedersen
2) Peder Pedersen.

175    Karen [Nielsdatter] i Nyborg. 16.9.1675, fol.270.
Enke efter Mads Hansen, [skifte 13.6.1674 lbnr.162]. Af børn angives B:
1) [Sidsel] Madsdatter g.m. Gregers Andersen

176    Anne Nielsdatter i Nyborg. 24.10.1675, fol.270B.
E: Claus Hansen, skipper.
Af første ægteskab B:
1) Maren Andersdatter, enke efter Hans Nielsen
2) en datter, død. E: Jens Jørgensen, snedker på Hellerup [i Hellerup sogn]. 1B:
a Jørgen Jensen
3) [Margrethe Andersdatter, skifte 22.5.1673 lbnr.154]. E: Casper Brandt, glarmester. 2B:
a Johan Brandt
b Anders Brandt.

177    Jens Simonsen i Nyborg. 21.12.1675, fol.276.
Arvinger angives ikke.

178    Oluf Thuesen i Nyborg. 21.2.1676, fol.277.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Carsten Wulf, postmester. B:
1) Maren Olufsdatter
2) Lisbeth Olufsdatter.
FM: Jens Hansen Buhl.

179    Peder Rasmussen, blegemand i Nyborg. 7.3.1676, fol.280.
E: Maren Nielsdatter. LV: Mikkel Jørgensen, der ægter enken. A:
1) bror Jeppe Rasmussen i Refsvindinge.
Registrering 7.2.1676.

180    Johan Nielsen i Nyborg. 23.5.1676, fol.282.
E: Birgitte Sørensdatter. LV: Anton Hansen, kunstdrejer. A:
1) far Niels Callesen i Grundtofte i Angel ved søn Anton Callesen i Flensborg.
Afdøde døde 10.3.1676.

181    Jens Christoffersen, organist i Nyborg. 26.5.1676, fol.306B.
E: Dorthe Villumsdatter. LV: Søren Rasmussen. B:
1) Rasmus Jensen
2) Mads Jensen
3) Christoffer Jensen
4) Kirsten Jensdatter.
FM:
1 Christoffer Møller
2 Georg Fibiger, instrumentist.

182    Anne Jørgensdatter i Nyborg. 17.6.1676, fol.308.
E: Bernt Eriksen, pottemager. A:
1) søster Marie Jørgensdatter i Kattrup.

183    Mads Pedersen Faaborg i Nyborg. 14.7.1676, fol.309B.
E: Maren Jensdatter. A:
1) Maren Pedersdatter i Fåborg
2) Kirsten Pedersdatter i Nørre Brøndby
3) Niels Hansen i Sallinge.

184    Sidsel Lauridsdatter i Nyborg. 18.7.1676, fol.313.
E: Mads Rasmussen, slagter. B:
1) Anne g.m. Niels Ibsen, murer i Avnslev
2) Karen Madsdatter g.m. Peder Pedersen, vognmand i Nyborg
3) Maren Rasmusdatter i Vindinge.

185    Gregers Poulsen, skrædder i Nyborg. 18.8.1676, fol.313B.
E: Marie Thomasdatter. LV: Hans Andersen, hattemager. B:
1) Poul Gregersen 1.
FM: Peder Christoffersen, skrædder.

186    Claus Andersen, smed i Nyborg. 9.9.1676, fol.318.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Niels Christensen Ladefoged. B:
1) Anne Marie Clausdatter 7
2) Anders Clausen 5.
FM: Christen Christensen, klejnsmed.

187    Anne Madsdatter i Nyborg. 12.10.1676, fol.330B.
E: Laurids Tønnesen, bager. A:
1) Peder Jensens børn.
Desuden nævnes enkemandens mor Maren [Rasmusdatter], enke efter Morten [Andersen], bager.
(Sml. lbnr.1533).

188    Maren Knudsdatter i Nyborg. 23.10.1676, fol.332.
E: Anders Knudsen, vognmand. A:
1) Else Knudsdatter g.m. Poul Jensen i Vester Kærby ved søn Peder Poulsen
2) Anne Knudsdatter i Odense
3) Jørgen Knudsen, uvist hvor.

189    Anne Hansdatter i Nyborg. 5.12.1676, fol.334B.
E: Rasmus Jørgensen, vognmand.
Første ægteskab med Hans Jensen, avlskarl, [skifte 15.12.1674 lbnr.168]. B:
1) Jens Hansen
2) Hans Hansen
3) Mads Hansen
4) Rasmus Hansen
5) Karen Hansdatter.
FM:
1 Jørgen Pedersen, vognmand
2 Christen Pedersen, vognmand.

190    Kirsten Andersdatter i Nyborg. 13.6.1677, fol.339B.
E: Hans Christoffersen, skomager. B:
1) Karen Hansdatter
2) Bodil Hansdatter
3) Anders Hansen.

191    Karen Madsdatter i Nyborg. 19.6.1677, fol.341B.
E: Peder Jensen. B:
1) Jens Pedersen
2) Anne Pedersdatter
3) Dorthe Pedersdatter.

192    Lambert Jensen, borgmester i Nyborg. 25.6.1677, fol.346B.
E: Maren Christensdatter.
Enken og børnene frasiger arv og gæld. Underskrevet af
1) Søren Thomsen
2) Peder Lambertsen
3) Hans With g.m. [Kirsten Lambertsdatter].
Litteratur: Optegnelser af Lambert Jensen, borgmester i Nyborg. af Dr. O. Nielsen i: Personalhistorisk tidsskrift 1880 side 81-92.

193    Jørgen Nielsen, snedker i Nyborg. 2.8.1677, fol.351.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Frands Lauridsen. B:
1) Christen Jørgensen.
FM: Poul Hansen, hattemager.
Arv i boet til børn af enkens første ægteskab B:
1) Hans Christensen
2) Jørgen Christensen.

194    Peder Oldtfader, konduktør i Nyborg. 5.9.1677, fol.356.
E: Gertrud. LV: Jørgen Pedersen Holst. B:
1) Johannes Pedersen, myndig
2) Jacob Pedersen
3) Margrethe Pedersdatter, enke efter Jacob Buch
4) Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Fyrbøder
5) Sofie Pedersdatter, enke efter Andreas Hersom
6) Elisabeth Pedersdatter
7) Cathrine Pedersdatter
8) Martha Pedersdatter.
FM: Isak Hoff, sadelmager.

195    Hilleborg Hieronymusdatter i Nyborg. 29.10.1677, fol.357B.
E: Peder Hansen, vognmand. B:
4) Hans Pedersen.
Første ægteskab med Mikkel Johansen, [skifte 13.7.1674 lbnr.164]. B:
1) Maren Mikkelsdatter
2) Mette Mikkelsdatter
3) Birgitte Mikkelsdatter.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1677-1688196    Peder Jacobsen, ugift købmand i Nyborg. 13.11.1677, fol.2.
A:
1) bror Christen Jacobsen
2) søster Lisbeth Jacobsdatter g.m. Jens Jørgensen i Refsvindinge
3) søster Maren Jacobsdatter g.m. Christen Jensen i Tårs færgegård på Lolland
4) søster Karen Jacobsdatter
5) søster Birgitte Jacobsdatter, død. E: Frands Nielsen i Ullerslev. Hendes børn.

197    Karen Rasmusdatter i Nyborg. 4.12.1677, fol.14B.
E: Hans Justesen. B:
1) Just Hansen 2½.
FM: Anders Pedersen, rådmand.

198    Anne Hansdatter i Nyborg. 12.1.1678, fol.17B.
E: Søren Lauridsen.
Første ægteskab med [Christen Jørgensen, skifte 1.5.1675 lbnr.171]. B:
1) Mette Christensdatter
2) Jørgen Christensen.
FM: farbror Rasmus Jørgensen, vognmand.

199    Maren Hansdatter i Nyborg. 26.3.1678, fol.24B.
E: Peder Nielsen.
Hendes B:
1) Mads Mortensen.

200    Sidsel Sørensdatter i Nyborg. 8.8.1678, fol.26B.
E: Hans Nielsen Kusk. B:
1) Niels Hansen
2) Søren Hansen
3) Gregers Hansen
4) Bodil Hansdatter
5) Anne Hansdatter
6) Inger Hansdatter.

201    Niels Nielsen, visiterer i Nyborg. 13.8.1678, fol.31.
E: Magdalene Hansdatter. LV: Søren Sørensen, forrige byfoged. B:
1) Niels Nielsen.
FM: Peder Hansen.

202    Maren Jensdatter i Nyborg. 10.9.1678, fol.42B.
E: Jørgen Nielsen, kornmåler. A:
1) bror Anders Jensen i Kogsbølle på Holckenhavn gods
2) søster Margrethe Jensdatter, enke efter Jacob Stuersen i Ellinge.

203    Laurids Hansen, byfoged i Nyborg. 24.9.1678, fol.46.
E: Marie Clausdatter. LV: Henrik Pedersen.
Arvinger angives ikke.

204    Karen Hansdatter i Nyborg. 26.9.1678, fol.47.
E: Hans Christensen, skomager. B:
1) Maren Hansdatter
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter.

205    Johanne Sørensdatter i Nyborg. 11.10.1678, fol.50.
E: Hans Christensen, hattemager. B:
1) Birgitte Hansdatter
2) Maren Hansdatter.
FM: Anders Pedersen, rådmand.

206    Peder Lambertsen, dansk skoleholder i Nyborg. 24.10.1678, fol.52B.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Hans With, købmand. B:
1) Niels Pedersen
2) Anne Marie Pedersdatter
3) Karen Pedersdatter
4) Margrethe Pedersdatter.
FM: Bendix Henriksen, hattemager.

207    Herman Didriksen, ugift i Nyborg. 19.11.1678, fol.55B.
A:
1) bror Claus Didriksen, [skifte 19.5.1671 lbnr.135]. E: Barbara [Pedersdatter]. 5B:
a Borcher Clausen
b Voldborg Clausdatter
c Sidsel Clausdatter g.m. Claus Eriksen
d Anne Clausdatter g.m. Peder Jensen
e Ellen Clausdatter
2) bror Baltzer Didriksen, død. 2B:
a Johan Baltzersen
b Mechtilde (Megtele) Baltzersdatter.

208    Carsten Didriksen i Nyborg. 19.11.1678, fol.58.
E: Barbara. LV: Anton Hansen. B:
1) Elsebeth Cathrine Carstensdatter.
FM: Peder Hansen.

209    Abraham Corneliussen i Nyborg. 28.12.1678, fol.63B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Rasmus Pedersen, skrædder. B:
1) Bertel Abrahamsen.

210    Jacob Hansen Amme i Nyborg. 28.12.1678, fol.64B.
E: Mette Knudsdatter. LV: bror Anders Knudsen, vognmand.
Arvinger angives ikke.

211    Jørgen Nielsen, kornmåler i Nyborg. 15.1.1679, fol.65.
Enkemand efter [Maren Jensdatter, skifte 10.9.1678 lbnr.202]. A:
1) søster Ingeborg Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Grønholt i Kværn sogn i Angel.

212    Rudolf Møller, købmand i Nyborg. 15.3.1679, fol.71B.
Enkemand efter Karen Nielsdatter, efter hvem, der ikke er afholdt skifte. B:
1) Ingeborg Rudolfsdatter Møller
2) Margrethe Cathrine Rudolfsdatter Møller.
FM: Peder Møller, købmand i Haderslev.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Hartvig Møller.
Registrering 7.5.1678.
Skiftet er indført i en særlig protokol.

213    Maren Hansdatter i Nyborg. 18.3.1679, fol.72.
E: Hans Justesen. A:
1) [søster] Ellen Hansdatter g.m. Niels Clemensen i Vindinge
2) [bror] Peder Hansen i Vindinge
3) [søster] Karen Hansdatter i Vindinge
4) [bror] Niels Hansen i Hjulby.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 4.12.1677 lbnr.197]. Arv til B:
1) Just Hansen.

214    Jacob [Poulsen] Rinsberg og hustru Kirsten Andersdatter i Nyborg. 27.3.1679, fol.75.
Enkemand efter Kirsten Andersdatter, [begravet 1.11.1678]. B:
1) Anders Jacobsen i Norge.

215    Hans Hansen, blytækker i Nyborg. 3.4.1679, fol.79B.
Arvinger kendes ikke.

216    Dorthe Justsdatter i Nyborg. 9.5.1679, fol.81.
E: Peder Sørensen, væver. A:
1) bror Rasmus Justesen i Slagelse
2) søster Karen Justsdatter g.m. Daniel Pedersen
3) søster Anne Justsdatter.

217    Peder Andersen, rebslager i Nyborg. 15.5.1679, fol.83.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Morten Pedersen.
Arvinger kendes ikke.

218    Gregers Andersen, kirkeskriver i Nyborg. 26.6.1679, fol.85B.
E: Sidsel Madsdatter. LV: Niels Christensen Ladefoged. B:
1) Hans Hjort Gregersen
2) Mads Gregersen.
FM: Steffen Jørgensen, smed.

219    Isak Jacobsen, sadelmager i Nyborg. 18.9.1679, fol.98B.
Enkemand efter Karen Christensdatter, [begravet 7.9.1679]. B:
1) Adam Isaksen.
FM: Christen Pedersen Maar, skomager.

220    Bjørn Knudsen i Nyborg. 26.1.1680, fol.114B.
E: Sidsel Jacobsdatter Lerche. LV: Hans With, købmand. B:
1) Jacob Lerche Bjørnsen
2) Karen Bjørnsdatter g.m. Laurids Jørgensen
3) Gertrud Bjørnsdatter
4) Anne Cathrine Bjørnsdatter.
FM: Niels Sørensen.

221    Jørgen Mortensen, skipper i Nyborg. 3.2.1680, fol.137.
Enkemand efter Margrethe Jacobsdatter, [begravet 20.7.1679].
Arvinger angives ikke.

222    Erik Hansen, visiterer i Nyborg. 6.3.1680, fol.151.
A:
1) bror Jens Hansen, ridefoged på Sæbygård [på Sjælland] ved Peder Pedersen i Korsør
2) søster Marie Hansdatter ved Peder Nissen, herredsfoged i Vindinge herred
3) bror Niels Hansen ved Dines [Lauridsen] Lerche, tolder i Nyborg.

223    Niels Christensen Lindskov i Nyborg. 11.3.1680, fol.168.
E: Mette Pedersdatter.
Arvinger angives ikke.

224    Nis Christensen, skrædder i Nyborg. 11.3.1680, fol.168B.
E: Bodil Pedersdatter.LV: Anders Nielsen Retkop.
Arvinger angives ikke.

225    Magdalene Fogedsvend i Nyborg. 11.3.1680, fol.169B.
Arvinger angives ikke.

226    Niels Jespersen i Nyborg. 11.3.1680, fol.169B.
E: Maren Andersdatter.
Arvinger angives ikke.

227    Jesper Gregersen i Nyborg. 11.3.1680, fol.170B.
Arvinger angives ikke.

228    Jens Høj, [slagter] i Nyborg. 11.3.1680, fol.170B.
E: Karen, [begravet 9.12.1679].
Arvinger angives ikke.
[Afdøde begravet 14.11.1679].

229    Karen Hansdatter i Nyborg. 29.4.1680, fol.171.
E: Peder Lambertsen, handskemager. B:
1) Mads Pedersen
2) Mette Pedersdatter
3) Johanne Pedersdatter.
FM: Morten Pedersen, skomager.

230    Hans Ibsen, fogedsvend i Nyborg. 1.5.1680, fol.174.
E: Johanne Hansdatter.LV: Morten Jensen, snedker. B:
1) Jacob Hansen
2) Søren Hansen
3) Karen Hansdatter.

231    Sara Jørgensdatter i Nyborg. 15.5.1680, fol.175.
E: Laurids Christensen Kerteminde. B:
1) Ingeborg Lauridsdatter g.m. Thomas Sørensen på Fodbygård, ridefoged på Saltø på Sjælland.

232    Anders Andersen, skrædder i Nyborg. 18.10.1680, fol.183.
E: Maren Andersdatter. LV: Reinholt Kamp, slagter.
Hans B:
1) Anne Andersdatter.
FM: Hans Jensen maler.
Arv i boet til afdødes stedbørn:
1) Karen Rolandsdatter
2) Jens Rolandsen.

233    Anne i Nyborg. 19.10.1680, fol.185B.
Enke efter Jørgen Smed.
Arvinger angives ikke.
Afdøde boede hos sin stedsøn Steffen Jørgensen.

234    Hans Christensen, skomager i Nyborg. 16.12.1680, fol.187.
E: Anne Jensdatter. LV: Morten Pedersen, skomager. B:
4) Cathrine Hansdatter.
FM: Hans Nielsen Kusk, skomager.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 26.9.1678 lbnr.204]. B:
1) Maren Hansdatter
2) Anne Hansdatter
3) Karen Hansdatter.

235    Maren Lauridsdatter i Nyborg. 21.1.1681, fol.191.
E: Peder Nielsen, skoflikker.
Hendes B:
1) Elsebeth Sørensdatter g.m. Christen Pedersen, vognmand
2) Søren Sørensen, uvist hvor.

236    Karen Wandal i Nyborg. 12.2.1681, fol.196.
Enke efter Niels Jensen [Riber], rådmand, [skifte 27.5.1670 lbnr.126]. B:
1) Johan Nielsen Wandal, teologisk student
2) Anne Margrethe Nielsdatter g.m. Hans Olufsen, købmand
3) Karen Nielsdatter, død. E: Rudolf Møller. 2B:
a Ingeborg Rudolfsdatter Møller
b Margrethe Cathrine Rudolfsdatter Møller
4) Marie Cathrine Nielsdatter g.m. Otto Jensen, gejstlig skifteskriver på Fyn
5) Gertrud Nielsdatter g.m. Bartram Treven, tolder i Kerteminde
6) Sara Nielsdatter
7) Anne Nielsdatter
8) Maren Nielsdatter.
(Skiftet er indført i en særlig protokol).

237    Jørgen Pedersen, vognmand i Nyborg. 24.2.1681, fol.196B.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Christen Pedersen Maar, skomager. A:
1) bror Hans Pedersen
2) søster, død. 3B:
a Anne Lauridsdatter i Slagelse
b Gertrud Lauridsdatter
c Maren Lauridsdatter.

238    Jens Nielsen Hille i Nyborg. 25.2.1681, fol.203.
E: Karen Jensdatter. LV: Jans Jensen, maler. B:
1) Jens Jensen
2) Johanne Jensdatter
3) Margrethe Jensdatter.FM: Peder Sørensen. væver.

239    Thyge Koldevig i Nyborg. 15.3.1681, fol.205B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Frands Lauridsen, bager. B:
1) Cort Thygesen Koldevig
2) Ellen Thygesdatter Koldevig.
FM: Mikkel Jørgensen, blegemand.

240    Laurids Simonsen Faaborg, skomager i Nyborg. 15.3.1681, fol.209.
E: Karen Clemensdatter. LV: Rasmus Lauridsen. B:
1) Christen Lauridsen, stud. theol.
2) Simon Lauridsen, stud. theol.
3) Maren Lauridsdatter
4) Karen Lauridsdatter
5) Ellen Lauridsdatter
6) Lisbeth Lauridsdatter
7) Marie Lauridsdatter
8) Sara Lauridsdatter.
FM: Knud Hansen, bager.

241    Armgot Frederiksdatter i Nyborg. 24.3.1681, fol.215B.
E: Jens Hansen, bulsnedker. B:
1) Anne Jensdatter
2) Birgitte Jensdatter.

242    Anders Nielsen, byfoged i Nyborg. 29.4.1681, fol.217B.
E: Mette. LV: Rasmus Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

243    Peder Nielsen, skoflikker i Nyborg. 9.5.1681, fol.221.
Arvinger angives ikke.

244    Peder Hansen Stub, hattemager i Nyborg. 13.9.1681, fol.224B.
E: Bodil Frandsdatter. LV: Hans Mathiassen, der ægter enken. B:
1) Frands Pedersen
2) Maren Pedersdatter.
FM: morfar Frands Lauridsen, bager.

245    Søren Thomsen, klokker i Nyborg. 13.9.1681, fol.230B.
E: Sidsel Sørensdatter. LV: Claus Hansen, skipper. B:
1) Anne Cathrine Sørensdatter
2) Lisbeth Cathrine Sørensdatter
3) Mette Cathrine Sørensdatter.
FM: Søren Thielsen, feldbereder.

246    Maren Jørgensdatter i Nyborg. 7.11.1681, fol.236.
Enke efter Jørgen [Nielsen], snedker, [skifte 2.8.1677 lbnr.193]. B:
4) Christen Jørgensen.
FM: Poul Hansen, hattemager.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christensen, myndig
2) Jørgen Christensen
3) Maren Christensdatter g.m. Peder Nielsen, smed i Korsør.

247    Laurids Nielsen Høj i Nyborg. 17.11.1681, fol.245.
E: Anne Hansdatter. LV: Rasmus Jørgensen, vognmand. B:
1) Hans Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter.
FM: Mikkel Jørgensen, blegemand.

248    Maren Nielsdatter i Nyborg. 18.11.1681, fol.249B.
E: Laurids Pedersen, skomager. B:
1) Maren Lauridsdatter
2) Anne Lauridsdatter
3) Helvig Lauridsdatter.

249    Gertrud Rasmusdatter i Nyborg. 18.1.1682, fol.251B.
E: Frands Lauridsen, bager. B:
1) Laurids Frandsen i Korsør
2) Rasmus Frandsen, underskriver i Nyborg Slot amtstue
3) Cornelius Frandsen
4) Bodil Frandsdatter g.m. Hans Mathiassen.

250    Rasmus Lauridsen i Nyborg. 17.2.1682, fol.257.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Hansen. B:
1) Jens Rasmussen
2) Susanne Rasmusdatter.
FM: Didrik Henriksen.
Desuden nævnes afdødes bror Samuel Lauridsen i Holland.

251    Dorthe Thomasdatter i Nyborg. 10.4.1682, fol.263.
Enke efter Villum Adriansen. B:
1) Dorthe Villumsdatter, enke efter Jens Christoffersen, organist, [skifte 26.5.1676 lbnr.181]
2) Lisbeth Villumsdatter, enke efter Søren Rasmussen.

252    Kirsten Lambertsdatter i Nyborg. 15.5.1682, fol.264.
E: Hans With, købmand og fattigforstander. B:
1) Hans With
2) Gye With
3) Marie With.
FM:
1 mors svoger Poul Thim, ridefoged på Hellerup
2 mors svoger Laurids Henriksen i Svendborg.

253    Oluf Hansen, ugift i Nyborg. 12.6.1682, fol.276.
Arvinger angives ikke.

254    Kirsten Jacobsdatter i Nyborg. 17.7.1682, fol.278B.
E: Henrik Wiese, skrædder. B:
1) Claus Rask Henriksen
2) Elsebeth Sara Henriksdatter
3) Anne Margrethe Henriksdatter.

255    Peder Jørgensen, ugift i Nyborg. 19.8.1682, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

256    Niels Bartram, rådmand i Nyborg. 4.11.1682, fol.284.
Enkemand efter [Anne Jacobsdatter]. B:
2) Bartram Nielsen, myndig
3) Niels Nielsen, myndig
4) Maren Nielsdatter
5 Sidsel Nielsdatter
6) Anne Cathrine Nielsdatter.
[Uden ægteskab med Maren Jørgensdatter, datter af rådmand Jørgen Pedersen Kall]. B: 1) Anne Marie Nielsdatter, [lyst i kuld og køn 13.12.1680].
FM:
1 Anton Hansen
2 Peder Hansen
3 Peder Madsen, skomager.

257    Oluf Hansen, hjulmand i Nyborg. 21.11.1682, fol.314.
E: Karen Knudsdatter. LV: Søren Lauridsen.
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

258    Henrik Nielsen i Nyborg. 25.11.1682, fol.317.
E: Maren Andersdatter. LV: Poul Hansen, hattemager. B:
1) Margrethe Henriksdatter.

259    Peder Pedersen Gomme i Nyborg. 7.3.1683, fol.321B.
E: Bodil Hansdatter. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Peder Pedersen, myndig
2) Karen Pedersdatter
3) Dorthe Pedersdatter
4) Hans Pedersen.
FM: Mikkel Pedersen, skipper.

260    Maren Andersdatter i Nyborg. 30.4.1683, fol.325.
E: Laurids Tønnesen, bager.
Første ægteskab med [Hans Nielsen, skifte 23.1.1673 lbnr.151]. B:
1) Anders Hansen, myndig
2) Hans Hansen.
FM: farbror Claus Hansen, skipper.

261    Laurids Nielsen, vognmand i Nyborg. 2.5.1683, fol.328.
E: Anne. LV: Rasmus Hansen, bødker. B:
1) Niels Lauridsen, myndig
2) Jørgen Lauridsen, myndig
3) Marie Lauridsdatter.

262    Poul Hansen, hattemager i Nyborg. 6.9.1683, fol.329B.
E: Abelone Villumsdatter. LV: far Villum Christensen. B:
2) Hans Poulsen
3) Villum Poulsen.
Første ægteskab med [Maren Hansdatter, skifte 27.4.1675 lbnr.170]. B:
1) Sidsel Poulsdatter g.m. Rasmus Hattemager i Korsør.

263    Rasmus Nielsen, hattemager i Nyborg. 6.9.1683, fol.336.
E: Kirsten [Rasmusdatter]. LV: Hans Andersen, hattemager. B:
1) Niels Rasmussen.
FM: Rasmus Hansen, bødker.

264    Hans Christensen, hattemager i Nyborg. 14.9.1683, fol.339.
Enkemand efter [Johanne Sørensdatter, skifte 11.10.1678 lbnr.205]. B:
1) Birgitte Hansdatter 20, svag og skrøbelig
2) Maren Hansdatter 8.
FM: Hans Hansen, væver.

265    Mads Pedersen Grubbe og hustru Maren Christensdatter i Nyborg. 17.10.1683, fol.342.
Anders Jensen i Kullerup frasiger arv og gæld på egne og medarvingers vegne.

266    Karen Madsdatter i Nyborg. 14.1.1684, fol.344.
E: Lauge Jespersen. A:
1) Laurids Madsen, myndig
2) Maren Madsdatter g.m. Ernst Klepsing, slagter
3) Kirsten Madsdatter
4) Ellen Madsdatter.

267    Abel Cathrine Nikolasdatter i Nyborg. 20.3.1684, fol.348B.
E: Hans Funk, snedker. B:
1) Hans Hansen
2) Anne Margrethe Hansdatter
3) Sidsel Cathrine Hansdatter.

268    Hans Andersen, hattemager i Nyborg. 29.4.1684, fol.353B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Henrik Pedersen, kirkeskriver. B:
1) Anders Hansen, myndig
2) Peder Hansen
3) Hans Hansen
4) Karen Hansdatter
5) Johanne Hansdatter
6) Anne Marie Hansdatter.
FM: Hans Nielsen Kusk.

269    Rasmus Pedersen, skrædder i Nyborg. 22.7.1684, fol.357B.
E: Kirsten Enevoldsdatter. LV: bror Peder Enevoldsen i Lindeskov.
Arvinger angives ikke.

270    Anne Rasmusdatter i Nyborg. 25.8.1684, fol.360B.
E: Hans Jensen, maler. B:
1) Johannes Hansen
2) Hans Hansen
3) Peder Hansen.

271    Karen Justsdatter i Nyborg. 10.10.1684, fol.364B.
E: Rasmus Jørgensen, vognmand. B:
1) Jørgen Rasmussen
2) Just Rasmussen
3) Margrethe Rasmusdatter.
FM: Anders Pedersen.

272    Hans Pedersen, bager. 16.5.1685, fol.376.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Ernst Jørgensen, vognmand. B:
1) Anne Marie Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter
3) Gertrud Hansdatter.
FM: farbror Christen Pedersen Maar.

273    Karen Nielsdatter i Nyborg. 12.6.1685, fol.378B.
E: Hans Nielsen, vægter. B:
1) Niels Hansen
2) Anne Hansdatter.
FM: Anders Pedersen.

274    Elisabeth Ottesdatter i Nyborg. 14.7.1685, fol.379B.
E: Jacob Feigenbaum (Figenbom), major. B:
1) Jacob Feigenbaum
2) Elsebeth Feigenbaum
3) Mariche Feigenbaum.

275    Kirsten Hansdatter With, ugift i Nyborg. 15.8.1685, fol.392B.
A:
1) mor Dorthe Sørensdatter, enke efter Hans With. LV: bror Peder Sørensen, købmand.
Fars første ægteskab med [Kirsten Lambertsdatter, skifte 15.5.1682 lbnr.252]

2) halvbror Hans Hansen With
3) halvsøster Gye Hansdatter With
4) halvsøster Marie Hansdatter With.
FM:
1 Peder Jensen
2 Knud Pedersen, købmand.

276    Marie Clausdatter i Nyborg. 19.6.1685, fol.403.
Enke efter Laurids Hansen, byfoged, [skifte 24.9.1678 lbnr.203].
Arvinger angives ikke.

277    Agnethe Carstensdatter i Nyborg. 21.11.1685, fol.404.
E: Hans Henrik Snetter. B:
1) Gertrud Hansdatter.
FM:
1 morfar Carsten Wulf, postmester
2 morbror Johannes Wulf.

278    Anders Nielsen Rotkop i Nyborg. 1.12.1685, fol.408.
E: Gertrud Hansdatter.
Hans B:
1) Hans Andersen
2) Kirsten Andersdatter
3) Niels Andersen.

279    Susanne Hansdatter i Nyborg. 12.2.1686, fol.408B.
E: Peder Hansen, bådsmand. B:
1) Anne Pedersdatter
2) Cathrine Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter.

280    Hans Rasmussen, remmesnider i Nyborg. 12.2.1686, fol.409B.
E: Maren. B:
1) Peder Hansen, myndig
2) Maren Hansdatter
3) Susanne Hansdatter
4) Marie Hansdatter.
FM: Laurids Pedersen, skoflikker.

281    Abelone Pedersdatter i Nyborg. 12.2.1686, fol.410B.
E: Poul Nielsen, skibsmand. B:
1) Claus Poulsen.

282    Frederik Bitner, smed i Nyborg. 1.5.1686, fol.411B.
E: Ida Caspersdatter. LV: Christen Pedersen Maar.
Arvinger kendes ikke.

283    Else Thygesdatter i Nyborg. 6.5.1686, fol.414.
E: Poul Nielsen, rådmand. B:
1) Niels Poulsen, [døbt 22.12.1665]
2) Søren Thomsen Poulsen, [døbt 8.9.1667]
3) Mette Poulsdatter, [døbt 20.9.1668]
4) Niels Jensen Poulsen, [døbt 12.12.1669]
5) Thyge Poulsen, [døbt 7.2.1672]
6) Jannik Poulsen [11.4.1675].
FM: Christen Jacobsen, købmand.

284    Hans Nielsen, vægter i Nyborg. 20.5.1686, fol.433.
E: Kirsten Nielsdatter.
Første ægteskab med [Karen Nielsdatter, skifte 12.6.1685 lbnr.273]. B:
1) Niels Hansen
2) Anne Hansdatter.

285    Magdalene Mikkelsdatter i Nyborg. 2.9.1686, fol.436.
E: Peder Christoffersen, skrædder. B:
1) Melchior Pedersen
2) Maren Pedersdatter
3) Magdalene Pedersdatter.

286    Peder Madsen, skomager i Nyborg. 28.10.1686, fol.443B.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Jensen. B:
1) Birgitte Pedersdatter.
FM: Morten Pedersen, skomager.

287    Christoffer Hansen, tømrer i Nyborg. 16.12.1686, fol.455.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: bror Rasmus Jørgensen, vægter. B:
1) Hans Christoffersen
2) Marie Christoffersdatter.
FM: Jens Bentsen, feldbereder.

288    Oluf Jacobsen, feldbereder i Nyborg. 21.1.1687, fol.456B.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: Rasmus Mortensen, feldbereder.
Første ægteskab med [Karen Pedersdatter, skifte 20.11.1666 lbnr.80]. B:
1) Jacob Olufsen, myndig
2) Dorthe Olufsdatter i Slagelse præstegård.
FM: Jens Bentsen, feldbereder.

289    Reinholt Kamp, slagter i Nyborg. 11.3.1687, fol.459.
E: Karen Pedersdatter. LV: Christen Pedersen Maar, skomager. B:
2) Reinholt Reinholtsen Kamp.
Første ægteskab med Else Andersdatter, skifte 27.5.1670 lbnr.125]. B:
1) Niels Reinholtsen Kamp i København.

290    Casper Sørensen, skrædder i Nyborg. 9.9.1687, fol.462B.
E: Lene Nielsdatter. LV: Mikkel Lauridsen, byskriver i Fåborg. A:
1) Daniel Rasmussen.
Arv i boet efter Mikkel Johansen, [skifte 13.7.1674 lbnr.164] og Hilleborg Hieronymusdatter, [skifte 29.10.1677 lbnr.195] til B:
1) Maren Mikkelsdatter
2) Mette Mikkelsdatter
3) Birgitte Mikkelsdatter.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1688-1691291    Søren Thielsen, feldbereder i Nyborg. 10.4.1688, fol.1.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Rasmus Davidsen. B:
1) Ellen Sørensdatter g.m. Niels Aalborg
2) Kirsten Sørensdatter.

292    Claus Hansen, skipper i Nyborg. 5.5.1688, fol.28.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Peder Hansen. A:
1) [halv]bror Thomas Nielsen i Amsterdam
2) [halv]bror Morten Nielsen i Trondhjem
3) [halv]bror Hans Nielsen, [skifte 23.1.1673 lbnr.151]. 2B:
a Anders Hansen
b Hans Hansen.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 24.10.1675 lbnr.176]. Af hendes første ægteskab arv til 1B:
1) [Margrethe Andersdatter, skifte 22.5.1673 lbnr.154]. E: Casper Brandt, glarmester. 2B:
a Johan Brandt
b Anders Brandt.

293    Hans Knudsen Kjeld, vognmand i Nyborg. 10.5.1688, fol.54.
E: Dorthe Andersdatter. LV: Christen Pedersen.
Arvinger kendes ikke.

294    Kirsten Jensdatter i Nyborg. 12.7.1688, fol.59.
E: Bendix Henriksen, hattemager. B:
3) Henrik Bendixen, hattemager
4) Anne Bendixdatter g.m. Niels Lauridsen, underkonstabel
5) Kirsten Bendixdatter g.m. Peder Pedersen, hattemager i Nyborg
6)Susanne Bendixdatter i København. Af første ægteskab B:
1) Hans Hansen Munser i Holland
2) Maren Hansdatter g.m. Poul Jacobsen i Ringsted.

295    Ertman Snedker i Nyborg. 8.8.1688, fol.76B.
E: Maren Jensdatter. LV: Lauge Jespersen, klejnsmed. B:
1) Anneke Marie Ertmansdatter
2) Dorthe Ertmansdatter.
FM: Morten Jensen, snedker.

296    Cornelius Hansen i Nyborg. 8.8.1688, fol.83B.
E: Ingeborg Andersdatter. LV: Peder Madsen, skipper. B:
1) Anders Corneliussen 13
2) Niels Corneliussen 11
3) Kirsten Corneliusdatter 7
4) Hans Corneliussen 2
5) Jesper Corneliussen 20 uger.
FM: farbror Bertel Hansen.

297    Anders Hansen, ugift i Nyborg. 23.8.1688, fol.90.
A: bror Hans Hansen.
Arv efter afdødes fars [halv]bror Claus Hansen, [skifte 5.5.1688 lbnr.292].

298    Dorthe Sørensdatter i Nyborg. 11.9.1688, fol.95.
E: Peder Jensen With, købmand. B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter.
FM: morbror Peder Sørensen, købmand.

299    Karen Hansdatter i Nyborg. 6.10.1688, fol.135B.
Enke efter Jacob Corneliussen. B:
1) Jens Jacobsen, død. 2B:
a Karen Sofie Margrethe Jensdatter
b Bodil Jensdatter.
FM: stedfar højlærde og velædle Peder Jensen Tafteberg i Assens
2) Margrete Jacobsdatter.

300    Anders Frandsen i Nyborg. 26.1.1689, fol.150.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Mikkel Pedersen. B:
1) Jens Andersen
2) Karen Andersdatter
3) Anne Andersdatter.
FM: mors [halv]bror Peder Jensen, skibsmand.

301    Bertel Andersen, smed i Nyborg. 30.1.1689, fol.152.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Lauge Jespersen, klejnsmed. B:
1) Karen Bertelsdatter.
FM: Villads Madsen.
Enkens første ægteskab med [Claus Andersen, skifte 9.9.1676 lbnr.186]. Arv til B:
1) Anne Marie Clausdatter
2) Anders Clausen.

302    Ernst Klepsing, slagter i Nyborg. 5.2.1689, fol.167.
E: Maren madsdatter. LV: Lauge Jespersen, klejnsmed. B:
1) Ernst Ernstsen Klepsing 18
2) Mathias Ernstsen Klepsing
3) Pernille Ernstsdatter.
FM: Jens Bentsen, feldbereder.
Arvi boet til
1) Johan Brandt
2) Anders Brandt
efter deres mor og mormor.

303    Carsten Wulf, postmester i Nyborg. 14.2.1689, fol.177B.
E: Gertrud Buchelmann. LV: Anton Hansen.
Første ægteskab med [Johanne Nielsdatter]. B:
1) Agnethe Carstensdatter, død. 1B:
a Gertrud Hansdatter
2) Sidsel Carstensdatter g.m. Carl Wilbrandt i København.
Andet ægteskab med [Marie Boldt, skifte 26.8.1670 lbnr.129]. B:
3) Johannes Wulf, postmester i Nyborg
4) Birgitte Wulf
5) Anne Dorthe Wulf
6) Magdalene Wulf.

304    Ida Caspersdatter i Nyborg. 9.4.1689, fol.193.
E: Jørgen Stademann. A:
1) bror Casper Nickel i Tønder.

305    Johanne Nielsdatter i Nyborg. 12.4.1689, fol.203B.
E: Mikkel Lauridsen Kusk, vognmand. B:
1) Laurids Mikkelsen
2) Niels Mikkelsen
3) Susanne Mikkelsdatter
4) Lisbeth Mikkelsdatter
5) Mette Mikkelsdatter.

306    Karen [Nielsdatter] i Nyborg. 20.4.1689, fol.205.
Enke efter Peder Brandt, kaptajn, [skifte 27.8.1667 lbnr.91]. B:
1) Agnethe Brandt g.m. Jacob Feigenbaum
2) Beate Brandt
og fraværende arvinger.

307    Jens Christensen, købmand i Nyborg. 24.4.1689, fol.207.
E: Anne Nielsdatter. LV: svoger Hans Olufsen, rådmand. B:
1) Karen Jensdatter 4½
2) Niels Jensen 2½
3) Christen Jensen 1.
FM:
1 Jacob Palmann
2 Christen Jacobsen.
Arv i boet til afdødes brordatter Anne Nielsdatter ved dennes morbror Frands [Hansen] Krag, præst i Magleby på Langeland.

308    Mads Hindsen i Nyborg. 21.8.1689, fol.275.
E: Karen Knudsdatter. LV: Rasmus Hansen, bødker.
Arvinger angives ikke.

309    Peder Rasmussen, vognmand i Nyborg. 22.8.1689, fol.276B.
E: Inger Hansdatter. LV: Jørgen Andersen, slagter. B:
1) Maren Pedersdatter.
FM: svoger Søren Jensen, skrædder.

310    Karen Jensdatter i Nyborg. 22.10.1689, fol.286.
E: Rasmus Rasmussen, hyrde. B:
1) Rasmus Rasmussen
2) Anne Rasmusdatter
3) Karen Rasmusdatter.
FM: mosters mand Mikkel Jensen, skomager.

311    Christian Wigand, rådmand i Nyborg. 8.4.1690, fol.294.
A: mor og medarvinger, hvis navne ikke angives.

312    Georg Fibiger, instrumentalist i Nyborg. 8.7.1690, fol.305.
E: Abel Jørgensdatter. LV: Offer Lauridsen, bøssemager. B:
1) Mathias Georg Fibiger, [døbt 21.11.1675].
FM: Hans Jacobsen, skrædder.
Afdøde kaldes også Jørgen Fibiger.

313    Johanne Eriksdatter i Nyborg. 14.7.1690, fol.318.
E: Mads Eriksen. B:
1) Magdalene Madsdatter
2) Lisbeth Madsdatter.

314    Jacob Hansen Buch i Nyborg. 21.8.1690, fol.324B.
E: Margrethe. LV: Hans Justesen. B:
1) Anne Jacobsdatter.
FM: Mathias Clausen, rebslager.

315    Christine Jensdatter Rosenberg i Nyborg. 21.10.1690, fol.326.
E: Tønne Madsen, borgmester. B:
1) Jens Tønnesen Rosenberg, præst i Søby og Turup
2) Mads Tønnesen
3) Otto Tønnesen
4) Maren Tønnesdatter g.m. Johannes Wulf, postmester
5) Pernille Tønnesdatter
6) Anne Lisbeth Christine Tønnesdatter
7) Anne Margrethe Tønnesdatter
8) Birgitte Tønnesdatter.
FM: morbror Otto Jensen, rådmand i Kerteminde.

316    Morten Jensen, snedker i Nyborg. 28.10.1680, fol.344.
E: Barbara Madsdatter. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Anne Mortensdatter
2) Kirsten Mortensdatter.
FM: Jens Nielsen, vognmand.

317    Karen Jensdatter, ugift i Nyborg. 20.11.1690, fol.347B.
A:
1) mor Anne Nielsdatter g.m. Ejler Flores
2) bror Niels Jensen
3) bror Christen Jensen.
FM:
1 Jacob Palmann
2 Christen Jacobsen.
Arv i boet efter afdødes far Jens Christensen, [skifte 24.4.1689 lbnr.307].

318    Ellen Nielsdatter i Nyborg. 21.11.1690, fol.350B.
E: Thomas Sørensen, skibsbygger.
Arvinger angives ikke.

319    Anders Mortensen Piil, klokker og bogbinder i Nyborg. 21.11.1690, fol.351B.
E: Johanne [Jensdatter] Kingo. B:
1) Karen Andersdatter Piil
2) Cecilie Marie Andersdatter Piil, [døbt 1.8.1679]
3) Else Lisbeth Andersdatter Piil, [døbt 10.4.1683]
4) Martin Andersen Piil, [døbt 2.1.1685].
FM: mosters mand Oluf Jørgensen Lund, præst i Norup.

320    Karen Rasmusdatter i Nyborg. 23.4.1691, fol.304B.
Enke efter Claus Hansen, skipper, [skifte 5.5.1688 lbnr.292].
Testamente af 14.2.1691.
A:
1) søsterdatter Johanne Rasmusdatter
2) Bugislav Mathiassen, for godheds skyld.
Desuden nævnes Claus Hansens [halv]bror Thomas Nielsen.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1691-1694321    Hans Justesen i Nyborg. 6.8.1691, fol.1.
E: Kirsten Knudsdatter. LV: Daniel Pedersen.
Første ægteskab med [Karen Rasmusdatter, skifte 4.12.1677 lbnr.197]. B:
1) Just Hansen, i skrædderlære.
FM: Jens Rasmussen, feldbereder.

322    Kirsten [Enevoldsdatter] i Nyborg. 18.8.1691, fol.9B.
Enke efter Rasmus Pedersen, skrædder, [skifte 22.7.1684 lbnr.269]. A:
1) bror Peder Enevoldsen i Lindeskov.

323    Markus Nielsen i Nyborg. 22.10.1691, fol.14.
E: Anne Margrethe Davidsdatter. LV: Jes Christensen. A:
1) [søster] Maren [Nielsdatter] g.m. Mikkel [Jørgensen] blegemand
2) [søster] Maren g.m. Poul Begtrup
3) [bror] Laurids Nielsen Høj, [skifte 17.11.1681 lbnr.247]. 2B:
a [Hans Lauridsen]
b [Karen Lauridsdatter].
FM: Søren Høj.

324    Mikkel Samsing i Nyborg. 27.10.1691, fol.15B.
B:
1) Anders Mikkelsen og øvrige børn, hvis navne ikke angives.

325    Villum Christensen i Nyborg. 26.11.1691, fol.17.
Enke efter [Margrethe, begravet 11.3.1685].
[Første ægteskab med Bodil Pedersdatter, begravet 2.5.1660]. B:
1) Abelone Villumsdatter g.m. Henrik Bendixen, hattemager.
Abelone Villumsdatter første ægteskab med Poul Hansen, hattemager, [skifte 6.9.1683 lbnr.262]. Arv til B:
a [Hans Poulsen]
b [Villum Poulsen].

326    Rasmus Jørgensen, vognmand i Nyborg. 19.1.1692, fol.29.
E: Karen Rasmusdatter. B:
4) Rasmus Rasmussen
5) Mette Rasmusdatter.
Første ægteskab med Karen Justsdatter, [skifte 10.10.1684 lbnr.271]. B:
1) Jørgen Rasmussen
2) Just Rasmussen
3) Margrethe Rasmusdatter.
Arv i boet efter Hans Jensen, avlskarl, [skifte 15.12.1674 lbnr.168] til B:
1) Rasmus Hansen
2) Karen Hansdatter.

327    Peder Jensen, skipper i Nyborg. 5.3.1692, fol.40B.
E: Karen Pedersdatter [Gomme]. LV: Laurids Pedersen Svarre. B:
1) Abelone Pedersdatter 7
2) Jens Pedersen 1½.
FM: Claus Hansen, bødker.

328    Jens Bentsen, feldbereder i Nyborg. 15.3.1692, fol.50B.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Rasmus Mortensen, feldbereder. B:
1) Karen Jensdatter 15.
FM: Jens Luttermann, glarmester.

329    Bendix Henriksen, hattemager i Nyborg. 3.6.1692, fol.57B.
E: Kirsten Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Jensdatter, skifte 12.7.1688 lbnr.294]. B:
1) Henrik Bendixen, hattemager
2) Anne Bendixdatter, enke efter Niels Lauridsen, bøssemager
3) Kirsten Bendixdatter g.m. Peder Pedersen, hattemager
4) Susanne Bendixdatter g.m. Hans Pedersen, hattemager i København.

330    Gertrud Knudsdatter i Nyborg. 1.8.1692, fol.66B.
E: Christen Jacobsen, købmand. B:
1) Jacob Christensen 10
2) Marie Christensdatter 9
3) Knud Christensen 7
4) Marie Kirstine Christensdatter 1½.

331    Christen Pedersen Maar, skomager i Nyborg. 26.8.1692, fol.75.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Casper Lauridsen, bøssemager. B:
1) Anne Christensdatter Maar g.m. Hans Jensen, skomager
2) Anders Christensen Maar 22, skomagersvend
3) Peder Gasse Maar 18, soldat.

332    Karen Justsdatter i Nyborg. 30.8.1692, fol.91B.
E: Daniel Pedersen, vognmand. B:
1) Peder Danielsen.

333    Mikkel Pedersen, skipper i Nyborg. 6.9.1692, fol.96B.
E: Anne Andersdatter. LV: Anders Mikkelsen, skibsmand. B:
1) Maren Mikkelsdatter 17
2) Anders Mikkelsen 11
3) Jacob Mikkelsen 8
4) Birgitte Mikkelsdatter 6
5) Karen Mikkelsdatter 3.
FM: Jørgen Jensen.
Afdøde døde i Norge på sin skibsrejse.

334    Bodil Hansdatter i Nyborg. 20.9.1692, fol.100B.
Enke efter Peder [Pedersen] Gomme, [skifte 7.3.1683 lbnr.259]. B:
1) Peder Pedersen Gomme, myndig
2) Karen Pedersdatter Gomme g.m. Daniel Pedersen, vognmand
3) Dorthe Pedersdatter Gomme g.m. Mads Eriksen
4) Hans Pedersen Gomme.
FM: morbror Knud Hansen.

335    Laurids Madsen Norsk i Nyborg. 1.10.1692, fol.103B.
E: Karen Rolandsdatter. LV: Casper Lauridsen, bøssemager. B:
1) Roland Lauridsen 5
2) Laurids Lauridsen 6 mdr. vanfør.
FM: Jens Jørgensen.
Afdøde omkom på havet.

336    Anne Poulsdatter i Nyborg. 24.10.1692, fol.106B.
E: Conrad Giessenbihr (Gissenberg). B:
1) Elisabeth Conradsdatter.

337    Ejler Borchersen, farver og hustru Karen Christiansdatter Bahnsen i Nyborg. 16.3.1692, fol.143B.
B:
1) Margrethe Ejlersdatter 4
2) Borcher Ejlersen 6 mdr.
FM: morfar Christian Bahnsen, farver i Assens.

338    Johanne Christoffersdatter, ugift i Nyborg. 10.4.1693, fol.166.
A:
1) mor Anne i Kullerup, enke efter Christoffer
2) søster Karen Christoffersdatter g.m. Niels Hindsen
3) søster Ellen Christoffersdatter g.m. Peder Pedersen, drejer i Værslev.

339    Jørgen Nielsen i Nyborg. 25.2.1693, fol.167B.
Anne Marie Nielsdatter. LV: Jens Hansen, guldsmed. B:
1) Mette Marie Jørgensdatter 2½.
FM: Peder Rasmussen, snedker.

340    Johan Hansen Klamp i Nyborg. 25.2.1693, fol.169.
E: Maren Lauridsdatter. LV: Jens Jørgensen, skipper. B:
1) Laurids Johansen 17
2) Karen Johansen 9
3) Anne Johansen 6.

341    Jørgen Stademann, løjtnant i København. 31.3.1693, fol.171.
E: Karen Lauridsdatter i Nyborg. LV: Peder Hansen, klokker og bedemand. A:
1) søster, død. 1B:
a Jørgen Schönewald i Königsberg.

342    Elisabeth Henriksdatter i Nyborg. 4.4.1693, fol.180.
E: Mads Hansen, by- og rådstueskriver. B:
1) Hans Madsen, hæderlige og vellærde student
2) Johanne Madsdatter g.m. Arent Simonsen, byskriver
3) Anne Madsdatter g.m. Thomas Rasmussen
4) Anne Helvig Madsdatter 22
5) Elisabeth Madsdatter 17½.
FM: Henrik Pedersen, kirkeskriver.

343    Peder Jensen, kæmner i Nyborg. 29.6.1693, fol.190B.
E: Anne Clausdatter. LV: Hans Poulsen, købmand. B:
4) Karen Pedersdatter 13
5) Carsten Pedersen 6
6) Johannes Pedersen 4.
FM: Hans Jensen, maler.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 19.6.1677 lbnr.191]. B:
1) Jens Pedersen
2) Anne Pedersdatter g.m. Borcher Clausen
3) Dorthe Pedersdatter g.m. Jørgen Madsen, skipper.

344    Mette Madsdatter, ugift fattiglem i Nyborg. 5.9.1693, fol.202B.
Arvinger angives ikke.

345    Christian Hansen Bøtcher, ugift kusk i Nyborg. 18.9.1693, fol.203B.
A:
1) far Hans Christensen Bøtcher i Lysabild på Als.

346    Lene Nielsdatter i Nyborg. 11.9.1693, fol.206.
Enke efter Casper Sørensen, skrædder, [skifte 9.9.1687 lbnr.290].
Fledføringskontrakt af 30.1.1693 med afdødes fætter Mikkel Lauridsen, byskriver i Fåborg.

347    Hans Freundtner, sadelmager i Nyborg. 6.10.1693, fol.211.
E: Margrethe Johansdatter. LV: Peder Rasmussen, snedker. B:
1) Marie Malene Hansdatter 12.
FM: Christen Pedersen, vognmand.

348    Jacob Maar, skibsmand, fattiglem i Nyborg. 2.11.1693, fol.213B.
Arvinger angives ikke.

349    Karen Clemensdatter i Nyborg. 2.11.1693, fol.214B.
Enke efter Laurids Simonsen Faaborg, [skifte 15.3.1681 lbnr.240]. B:
1) Christen Lauridsen, feltpræst i England, nu i Frankrig
2) Simon Lauridsen, præst i Ørum, Vejrum og Viskum
3) Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Laurids Frederiksen i København. 1B:
a Johanne Malene Lauridsdatter
4) Karen Lauridsdatter, enke efter Jørgen Stademann, løjtnant i København, [skifte 31.3.1693 lbnr.341]
6) Lisbeth Lauridsdatter
7) Marie Lauridsdatter g.m. Frederik Ottesen, skomager i Nyborg
8) Sara Lauridsdatter.

350    Maren Bysvends i Nyborg. 13.11.1693, fol.225B.
Arvinger angives ikke.

351    Kirsten Rasmusdatter i Nyborg. 6.11.1693, fol.226.
Enke efter Bendix Henriksen, hattemager, [skifte 3.6.1692 lbnr.329].
Første ægteskab med [Rasmus Nielsen, skifte 6.9.1683 lbnr.263]. B:
1) Niels Rasmussen.
FM: Laurids Pedersen, slagter.

352    Jacob Gosmann, major i Nyborg. 10.1.1694, fol.228.
E: Helene Wallac (Wales). LV: Georg Schmidt, kaptajn. B:
1) Johan Gosmann 13
2) Thomas Gosmann 10
3) Elisabeth Gosmann g.m. A. O’neill, kaptajn
4) Susanne Gosmann
5) Agnethe Gosmann.

353    Rasmus Mortensen, feldbereder i Nyborg. 27.11.1693, fol.231B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Christen Pedersen, vognmand. B:
1) Anne Rasmusdatter 16
2) Marie Rasmusdatter 14
3) Søren Rasmussen 11
4) Morten Rasmussen 9
5) Hans Rasmussen 6½.
FM: Jens Rasmussen, feldbereder.

354    Anne Jensdatter i Nyborg. 26.1.1694, fol.245B.
E: Peder Christensen Fristrup. B:
1) Maren Pedersdatter 11
2) Christen Pedersen 10
3) Anne Pedersdatter 9 mdr.

355    Barbara i Nyborg. 11.12.1693, fol.249B.
Enke efter Carsten Didriksen, [skifte 19.11.1678 lbnr.208]. B:
5) Elsebeth Cathrine Carstensdatter.
Første ægteskab med [Claus Didriksen, skifte 19.5.1671 lbnr.135]. B:
1) Borcher Clausen
2) Voldborg Clausdatter i Kampen i Holland
3) Anne Clausdatter g.m. Peder Knudsen Tved
4) Ellen Clausdatter g.m. Anders Poulsen, købmand i Svendborg.

356    Hans Christoffersen, vognmand i Nyborg. 15.1.1694, fol.267.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Christen Pedersen, vognmand.
Arvinger kendes ikke.

357    Dorthe Jensdatter i Nyborg. 17.1.1694, fol.268B.
E: Søren Rynkeby. B:
1) Albert Sørensen 11.

358    Casper Lauridsen, bøssemager i Nyborg. 16.1.1694, fol.269B.
E: Karen Poulsdatter. LV: Lauge Jespersen, klejnsmed. B:
1) Kirsten Caspersdatter 10.
FM: Rasmus Davidsen.

359    Mads Nielsen, ugift i Nyborg. 3.3.1694, fol.279.
A:
1) bror Jørgen Nielsen, smed i Brændekilde
2) halvbror Hans Nielsen, prokurator i Odense, død. 5B:
a Niels Hansen
b Jørgen Hansen
c Hans Hansen
d Dorthe Hansdatter
e Kirsten Hansdatter.
FM: stedfar Bertel Basse.

360    Knud Hansen, bager i Nyborg. 27.21694, fol.282.
E: Telse (Tilsche) Hansdatter. LV: Lauge Jespersen, klejnsmed. B:
1) Birgitte Cathrine Knudsdatter 20
2) Anne Knudsdatter 15
3) Telse Dorthe Knudsdatter 11
4) Hans Knudsen 9.

361    Kirsten Rasmusdatter i Nyborg. 2.4.1694, fol.296B.
E: Anders Hansen, feldbereder.
Første ægteskab med [Søren Thielsen, skifte 10.4.1688 lbnr.291]. B:
1) Kirsten Sørensdatter Thiel g.m. Glob Poulsen, feldbereder.

362    Rasmus Hansen, bødker i Nyborg. 15.3.1694, fol.314.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Hans Rasmussen, skipper
2) Margrethe Rasmusdatter 28.

363    Niels Christensen Ladefoged i Nyborg. 15.3.1694, fol.314B.
E: Sidsel Henriksdatter. LV: [søn] Henrik Pedersen, kirkeskriver. B:
1) Peder Nielsen
2) Maren Nielsdatter g.m. Cornelius Frandsen, underkonstabel.

364    Claus Hansen, bødker i Nyborg. 14.3.1694, fol.315B.
E: Gertrud Mortensdatter. LV: Lauge Jespersen, klejnsmed. B:
1) Anne Clausdatter 11
2) Maren Clausdatter 10
3) Morten Clausen 6
4) Ellen Clausdatter 6
5) Hans Clausen 4.
FM: Niels Madsen, vognmand.

365    Anne Kirstine Davidsdatter i Nyborg. 7.5.1694, fol.317B.
E: Jens Christensen, væver. A:
1) mor Sofie Mortensdatter
2) bror Jacob Davidsen, rebslager i København
3) søster Margrethe Davidsdatter i Roskilde
4) halvbror Morten Jørgensen, soldat.

366    Peder Madsen, skipper og hustru Dorthe Hieronymusdatter i Nyborg. 28.6.1694, fol.322.
B:
1) Mette Pedersdatter i Christiania i Norge
2) Maren Pedersdatter g.m. Peder Hansen, skibstømrer i København
3) Gedske Pedersdatter g.m. Hans Hansen [Krag], møller i Lunde mølle
4) Mads Pedersen 20
5) Hilleborg [Dorthe] Pedersdatter 19
6) Hieronymus Pedersen 17
7) Marie Pedersdatter 17
8) Henrik Pedersen 9
9) Inger Pedersdatter 7.
Afdøde mand døde i Norge på sin rejse og hustrude døde straks efter i Nyborg.

367    Hans Jensen, skomager i Nyborg. 8.5.1694, fol.331.
E: Anne Christensdatter Maar. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 3½
2) Christen Hansen 20 uger.
FM: farbror Mikkel Jensen, skomager.

368    Mikkel Lauridsen Kusk i Nyborg. 23.7.1694, fol.337B.
E: Maren Hansdatter.
Første ægteskab med [Johanne Nielsdatter, skifte 12.4.1689 lbnr.305]. B:
1) Niels Mikkelsen Møller, præst i Gørlev og Bakkendrup
2) Laurids Mikkelsen, degn i Bjæverskov og Lidemark
3) Susanne Mikkelsdatter g.m. Oluf Lauridsen, pedel i København
4) Lisbeth Mikkelsdatter i København
5) Mette Mikkelsdatter.
FM: Henrik Pedersen, kirkeskriver.

369    Mette Pedersdatter i Nyborg. 24.7.1694, fol.339B.
E: Laurids Pedersen, slagter. B:
1) Peder Lauridsen 12
2) Rasmus Lauridsen 9.

370    Mads Eriksen i Nyborg. 29.6.1694, fol.345B.
E: Dorthe Pedersdatter Gomme. LV: Samuel Pedersen, vognmand.
Første ægteskab med [Johanne Eriksdatter, skifte 14.7.1690 lbnr.313]. B:
1) Magdalene Madsdatter 16½
2) Lisbeth Madsdatter 10½.
FM: Bertel Hansen, skipper.

371    Palle Mikkelsen, bager i Nyborg. 5.7.1694, fol.353B.
E: Kirsten Poulsdatter. LV: Villads Madsen, slagter. B:
1) Poul Pallesen 5
2) Mikkel Pallesen 1.

372    Niels Pedersen, vognmand i Nyborg. 11.5.1694, fol.11.5.1694, fol.356.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Hansen, grovsmed. B:
1) Karen Nielsdatter 9
2) Anne Nielsdatter 5½
3) Else Nielsdatter 3½.
FM: Jens Nielsen, vognmand.

373    Maren Andersdatter i Nyborg. 9.11.1694, fol.361.
E: Peder Andersen, vognmand. B:
1) Anders Pedersen 3½.

374    Hans Eriksen, skipper i Nyborg. 28.6.1694, fol.364.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Laurids Pedersen Svarre. B:
1) Maren Hansdatter 28
2) Gedske Hansdatter 25
3) Erik Hansen 23.
FM: Mikkel Svendsen, snedker.

375    Barbara Andersdatter, ugift i Nyborg. 22.5.1694, fol.370.
Arvinger angives ikke.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1694-1699376    Anders Hansen, hattemager i Nyborg. 22.11.1694, fol.1.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Jacobsen, købmand. A:
1) mor Karen [Pedersdatter], enke efter Hans Andersen, hattemager, [skifte 29.4.1684 lbnr.268]
2) bror Peder Hansen, hattemagersvend
3) bror Hans Hansen. hattemagersvend
4) søster Karen Hansdatter g.m. Hans Ejlersen, skrædder
5) søster Johanne Hansdatter g.m. Laurids Pedersen, hattemager
6) søster Anne Marie Hansdatter.

377    Peder Christoffersen, skrædder i Nyborg. 22.1.1695, fol.8.
E: Anne Knudsdatter. LV: Søren Jensen, skrædder.
Første ægteskab med [Magdalene Mikkelsdatter, skifte 2.9.1686 lbnr.285]. B:
1) Melchior Pedersen, skræddersvend
2) Maren Pedersdatter, uvist hvor
3) Magdalene Pedersdatter 13.

378    Dorthe Hansdatter i Nyborg. 15.4.1695, fol.16B.
E: Ernst Ernstsen, slagter. A:
1) mor Maren Jensdatter g.m. Jens Rasmussen i Svindinge
2) bror Hans Hansen i Svindinge
3) halvsøster Karen Jensdatter i Svindinge.

379    Daniel Pedersen, vognmand i Nyborg. 14.3.1695, fol.18.
E: Karen Pedersdatter Gomme. LV: Jens Luttermann, glarmester.
Første ægteskab med [Karen Justsdatter, skifte 30.8.1692 lbnr.332. B:
1) Peder Danielsen.
Enkens første ægteskab med [Peder Jensen, skifte 5.3.1692 lbnr.327]. Arv til B:
1) Abelone Pedersdatter
2) Jens Pedersen.

380    Johannes [Carstensen] Wulf, postmester i Nyborg. 17.4.1694, fol.38.
E: Maren Tønnesdatter. LV: svoger Rasmus Frandsen. B:
1) Carsten Wulf 5½
2) Tønne Wulf 4
3) Marie Kirstine Wulf 3.
FM: morfar Tønne Madsen, borgmester.
Arv i boet efter afdødes mor [Marie Boldt, skifte 26.8.1670 lbnr.129] til B:
1) Birgitte Carstensdatter
2) Magdalene Carstensdatter.

381    Maren Sørensdatter i Nyborg. 5.3.1695, fol.66B.
Enke efter Rasmus Mortensen, feldbereder, [skifte 27.11.1693 lbnr.353]. B:
1) Anne Rasmusdatter 17
2) Marie Rasmusdatter 16
3) Søren Rasmussen 12
4) Morten Rasmussen 11
5) Hans Rasmussen 9.
FM:
1 Jens Rasmussen, feldbereder
2 Anders Hansen Rohde, feldbereder.

382    Maren Rasmusdatter i Nyborg. 30.7.1695, fol.85B.
E: Hans Jacobsen, grovsmed.
Første ægteskab med [Claus Andersen, skifte 9.9.1676 lbnr.186]. B:
1) Anne Marie Clausdatter g.m. Hans Christensen, snedker
2) Anders Clausen, smedesvend.
Andet ægteskab med [Bertel Andersen, skifte 30.1.1689 lbnr.301]. B:
3) Karen Bertelsdatter 16½.

383    Registrering i Nyborg. 27.8.1695, fol.96B.
Registrering af ejendele der tilhørte afdøde Morten Jespersen, bådsmand på et Flensborgskib, der lå på reden i Nyborg.

384    Kirsten Mathiasdatter, ugift tjenestepige i Nyborg. 28.2.1695, fol.97B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde skulle have arv i Bogense.

385    Marie Jochumsdatter i Nyborg. 20.7.1695, fol.100B.
E: Claus Nielsen, murer. A:
1) mor Karen Olufsdatter
2) søster Else Jochumsdatter
3) halvbror Niels Mortensen
4) halvsøster Margrethe Mortensdatter,
alle i Odense.

386    Niels Poulsen, ugift i Nyborg. 29.7.1695, fol.102B.
Arvinger angives ikke.

387    Hans Albertsen, væver og hustru Maren i Nyborg. 5.5.1695, fol.103B.
B:
1) Dorthe Hansdatter 20
2) Karen Hansdatter 11.

388    Peder Jensen With, købmand i Nyborg. 27.6.1695, fol.105.
E: Cathrine Kirstine Jacobsdatter Ullits.
Første ægteskab med [Dorthe Sørensdatter, skifte 11.9.1688 lbnr.298]. B:
1) Mette Kirstine Pedersdatter 8.
FM: morbror Peder Sørensen, købmand.

389    Rasmus Rasmussen, hyrde i Nyborg. 19.9.1695, fol.141B.
E: Johanne Rasmusdatter.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 22.10.1689 lbnr.310]. B:
1) Rasmus Rasmussen 20
2) Anne Rasmusdatter
3) Karen Rasmusdatter g.m. Anders Hansen Rohde, feldbereder.

390    Jacob Palmann og hustru Margrethe Elisabeth Lauridsdatter i Nyborg. 25.4.1695, fol.157.
B:
1) Jochum Palmann, soldat
2) Elsken Palmann g.m. Casper Trigunter von Franchen, løjtnant
3) Jacob Henrik Palmann 14
4) Margrethe Palmann 10
5) Hans Jørgen Palmann 5.

391    Anders Gundersen, bager i Nyborg. 7.8.1695, fol.170.
E: Johanne Madsdatter. LV: Peder Pedersen, hattemager. B:
1) Svend Andersen 10
2) Mathias Andersen 8
3) Birgitte Cathrine Andersdatter 7
4) Jens Andersen 4½
5) Anders Andersen 11 uger.

392    Villads Madsen, slagter i Nyborg. 19.11.1695, fol.176.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Peder Madsen, vognmand. B:
1) Mads Villadsen 13
2) Maren Villadsdatter 11
3) Jens Villadsen 9
4) Anne Villadsdatter 5
5) Villads Villadsen 6 mdr.
6) Kirsten Villadsdatter 6 mdr.

393    Else Hartvigsdatter i Nyborg. 10.6.1696, fol.177.
E: Søren Pedersen, urtegårdsmand.
Arvinger kendes ikke.

394    Hans Mathiassen i Nyborg. 15.6.1696, fol.178.
E: Anne Christensdatter. LV: Mads Hansen. A:
1) søster Mette Mathiasdatter i Holsten.

395    Villum Sørensen i Nyborg. 18.3.1694, fol.179B.
E: Ellen Sørensdatter. LV: Mads Nielsen Kusk. B:
1) Claus Villumsen 5
2) Elisabeth Villumsdatter 3.

396    Tønne Madsen, borgmester i Nyborg. 29.1.1696, fol.182.
E: Gertrud Bøchelmann. LV: Daniel Schnetter, byfoged.
Første ægteskab med [Christine Jensdatter Rosenberg, skifte 21.10.1690 lbnr.315]. B:
1) Jens Tønnesen Rosenberg, præst i Søby og Turup, død, hans arvinger
2) Mads Tønnesen
3) Otto Tønnesen, sergent
4) Maren Tønnesdatter g.m. Oluf Faber, postmester
5) Pernille Tønnesdatter, enke efter Rasmus Frandsen
6) Anne Lisbeth Christine Tønnesdatter
7) Anne Margrethe Tønnesdatter
8) Birgitte Tønnesdatter.
FM: Wulf Schmechel, købmand.

397    Borcher Clausen i Nyborg. 5.5.1696, fol.210B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Anders Nielsen, dansk skoleholder. B:
1) Karen Borchersdatter 8
2) Barbara Borchersdatter 7.
FM: Hans Jacobsen, skrædder.

398    Marie Mathiasdatter i Nyborg. 17.6.1696, fol.219.
E: Abraham Pedersen, klejnsmed. B:
1) Peder Abrahamsen 2.
FM: morfar Mathias Bugislav, klejnsmed.

399    Elias Ritter, væver i Nyborg. 18.4.1696, fol.222B.
E: Susanne Hansdatter. B:
1) Hans Eliassen 6½
2) Anne Cathrine Eliasdatter 5.

400    Henrik Pedersen, kirkeskriver og hustru Anne Hansdatter Thule i Nyborg. 9.11696, fol.224B.
Testamente af 22.12.1695.
Hans A:
1) mor Sidsel Henriksdatter, enke efter Niels Christensen Ladefoged, [skifte 15.3.1694 lbnr.363]
2) søster Birgitte Pedersdatter, enke efter Frands Lauridsen, bager
3) halvbror Peder Nielsen, fuldmægtig i Ålholm amtstue på Lolland
4) Maren Nielsdatter g.m. Cornelius Frandsen
5) halvsøster Karen Pedersdatter g.m. Johan Gerbrandt, soldat.
Hendes A:
1) bror Hans Hansen Thule, degn i Hesselager
2) bror Niels Hansen Thule, købmand i Bragernes i Norge, død. Hans børn
3) bror Søren Hansen Thule i Kerteminde, død. Hans arvinger
4) søster Mette Hansdatter Thule g.m. Jens Rasmussen i Herringe.

401    Rasmus Frandsen i Nyborg. 10.9.1696, fol.263.
E: Pernille Tønnesdatter [Rosenberg]. LV: Anton Hansen Drejer, rådmand. B:
1) Birgitte Kirstine Rasmusdatter 6 mdr.
FM: farbror Laurids Frandsen, bager.

402    Anne Cathrine Ruben i Nyborg. 15.9.1696, fol.275B.
E: Anton Hansen Drejer, rådmand. B:
1) Hans Casper Antonsen Drejer, præst på Femø
2) Claus Antonsen Drejer 18
3) Erik Antonsen Drejer 13.

403    Hans Rasmussen, tømrer i Nyborg. 25.9.1696, fol.285.
E: Gertrud Nielsdatter. LV: Poul Nielsen, skibsmand. B:
1) Kirsten Hansdatter 4.

404    Sinde Knudsdatter i Nyborg. 18.9.1696, fol.287.
E: Morten Pedersen, skomager. B:
1) Peder Mortensen, skomagersvend
2) Anne Marie Mortensdatter 16
3) Karen Mortensdatter 14
4) Sohne Mortensen 10.

405    Mathias Bugislav (Buxsla), klejnsmed i Nyborg. 16.9.1696, fol.289B.
E: Gedske Poulsdatter. LV: Peder Hansen, grovsmed. B.
1) Bugislav Mathiassen
2) Poul Mathiassen, grovsmedesvend
3) Maren Mathiasdatter g.m. Jørgen Pedersen Skytte
4) Marie Mathiasdatter, [skifte 17.6.1696 lbnr.398]. E: Abraham Pedersen, klejnsmed. 1B:
a Peder Abrahamsen
5) Karen Mathiasdatter.

406    Peder Lambertsen, handskemager i Nyborg. 2.12.1696, fol.306.
E: Bodil Hansdatter. LV: [far] Hans Nielsen Kusk, skomager. B:
4) Jens Pedersen 11
5) Hans Pedersen 6.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 29.4.1680 lbnr.229]. Afkald fra B:
1) Mads Pedersen, forvalter på Qvitzowsholm [i Norup sogn]
2) [Mette Pedersdatter]
3) [Johanne Pedersdatter].

407    Sidsel Nielsdatter Bartram, ugift i Christiania i Norge. 15.12.1696, fol.309B.
A:
0) far Niels Bartram, rådmand, [skifte 4.11.1682 lbnr.256]
1) Bartram Nielsen, i Jylland
2) Niels Nielsen, kunstdrejer
3) Maren Nielsdatter
4) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Simon Holst, barber på Bornholm.
Afdøde havde arv efter mormor Karen [Nielsdatter], enke efter Jacob Lerche.

408    Susanne Bacher i Nyborg. 11.3.1697, fol.311B.
E: Laurids Jørgensen Hind, købmand. B:
1) Jørgen Hind, løjtnant i Bogense
2) Jonathan Hind, købmand i København
3) Rasmus Lauridsen Hind, død. 1B:
a Susanne Rasmusdatter.

409    Karen Nielses, fattiglem i Nyborg. 4.2.1697, fol.319.
Arvinger angives ikke.

410    Mathias Clausen, rebslager i Nyborg. 9.4.1697, fol.320B.
E: Birgitte Svendsdatter. LV: Niels Ovesen, guldsmed.
Af første ægteskab B:
1) Claus Mathiassen, rebslagersvend i Ostindien
2) Jens Mathiassen 17, købmandskarl i København.

411    Maren Olufsdatter i Nyborg. 6.5.1697, fol.330B.
E: Jørgen Nielsen, hattemager. B:
1) Niels Jørgensen 13
2) Oluf Jørgensen 10.

412    Mette Jensdatter i Nyborg. 23.4.1697, fol.332.
E: Christen Andersen, hattemager. A:
1) bror Knud Jensen, byskriver i Svendborg, død. Hans børn
2) søster Gertrud Jensdatter g.m. Thomas Gregersen i Regstrup [i Avnslev sogn]
3) søster Johanne Jensdatter g.m. Laurids Mortensen i Regstrup
4) søster Maren Jensdatter i Hjulby.

413    Anne Helene Hansdatter i Nyborg. 8.3.1697, fol.335B.
E: Christian Romul, barber.
Hendes B:
1) Anne Kirstine Christiansdatter 10.

414    Bodil Markusdatter i Nyborg. 14.6.1697, fol.342.
Enke efter [Peder Ibsen, rådmand, begravet 30.1.1690].
Arvinger angives ikke.

415    Margrethe i Nyborg. 21.7.1697, fol.344B.
Enke efter Claus With, mønsterskriver. B:
1) Johan Nikolaj With, fuldmægtig i København
2) Claus Clausen With, kræmmersvend i Frederiksstad
3) Augustus Clausen With, skrædderdreng i København
4) Johan Didrik Clausen With 13
5) Dorthe Margrethe Clausdatter With 1.

416    Registrering i Nyborg. 15.9.1697, fol.348.
Registrering af ejendele der tilhørte Rasmus Sørensen, ugift bådsmand fra Samsø, der druknede fra et skib i Nyborg havn.

417    Peder Thomsen vægter og hustru Johanne Christoffersdatter i Nyborg. 22.7.1697, fol.349B.
B:
1) Mads Pedersen 20
2) Karen Pedersdatter 18
3) Mette Pedersdatter 14.

418    Peder Sørensen, væver i Nyborg. 31.8.1697, fol.351B.
E: Mette Christensdatter. LV: Laurids Pedersen Svarre. B:
1) Søren Pedersen 17
2) Anne Marie Pedersdatter 14
3) Christen Pedersen 11
4) Niels Pedersen 5
5) Dorthe Pedersdatter 2.
FM: Abraham Pedersen, klejnsmed.

419    Augusta Marie Ditlevsdatter i Nyborg. 31.8.1697, fol.354B.
E: Andreas Behn, feltskær. B:
1) Sofie Cathrine Andreasdatter 7
2) Hans Christoffer Andreassen 2½.

420    Christen Friis Skarnager i Nyborg. 12.1.1698, fol.358B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Madsen, vognmand. B:
1) Kirsten Christensdatter 8.

421    Anne Marie Olufsdatter i Nyborg. 8.3.1698, fol.361.
E: Hans Jacobsen, grovsmed. B:
1) Maren 6 mdr.
Enkemandens første ægteskab med Maren Rasmusdatter, skifte 30.7.1695 lbnr.382. Hendes første ægteskab med [Claus Andersen, skifte 9.9.1676 lbnr.186]. Arv til B:
1) Anders Clausen, smedesvend.

422    Mette Steffensdatter i Nyborg. 1.2.1698, fol.371B.
E: Peder Hansen, smed. B:
1) Johanne Pedersdatter 9
2) Hans Pedersen 6
3) Jørgen Pedersen 2.

423    Peder Pedersen, hattemager i Nyborg. 15.7.1698, fol.377.
E: Kirsten Bendixdatter. B:
1) Peder Pedersen 19
2) Oluf Pedersen 17
3) Anne Kirstine Pedersdatter 9
4) Elsebeth Pedersdatter 7.

424    Johanne Madsdatter i Nyborg. 7.7.1698, fol.393.
E: Simon Andersen, bager.
Første ægteskab med [Anders Gundersen, skifte 7.8.1695 lbnr.391]. B:
1) Svend Andersen 13
2) Mathias Andersen 11
3) Jens Andersen 7½.

425    Mette Pedersdatter i Nyborg. 22.8.1698, fol.398.
A:
1) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Andersen, skipper
2) søster Maren Pedersdatter
3) halvsøster Karen Jørgensdatter g.m. Andres Torstensen, rytter i Gamborg.

426    Anne Hansdatter i Nyborg. 29.6.1698, fol.401B.
E: Hans Jensen, maler. B:
1) Jens Hansen 6.

427    Maren Nielsdatter i Nyborg. 4.4.1698, fol.407B.
E: Peder Sørensen, rådmand. B:
1) Karen Pedersdatter 13
2) Anne Pedersdatter 11
3) Dorthe Pedersdatter 9
4) Margrethe Pedersdatter 7½.

428    Maren Jensdatter i Nyborg. 18.1.1699, fol.447B.
E: Peder Andersen, vognmand. B:
1) Dorthe Pedersdatter 1½.
Enkemandens første ægteskab med [Maren Andersdatter, skifte 9.11.1694 lbnr.373]. Arv til B:
1) Anders Pedersen.

429    Rasmus Nielsen, murer i Nyborg. 12.1.1699, fol.452B.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Anders Pedersen, vognmand. B:
1) Anne Kirstine Rasmusdatter 3.
FM: farbror Claus Nielsen, murer.

430    Birgitte Carstensdatter Wulf i Nyborg. 12.12.1698, fol.454B.
E: Søren Poulsen, købmand. B:
1) Poul Sørensen 6 mdr.

431    Hilleborg Dorthe Pedersdatter, der døde i Jylland. 26.10.1698, fol.458B.
A:
0) forældre Peder Madsen, skipper og hustru [Dorthe Hieronymusdatter] i Nyborg, [skifte 28.6.1694 lbnr.366]
B:
1) Mette Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter g.m. Peder Hansen, skibstømrer i København
3) Gedske Pedersdatter g.m. Hans Hansen Krag, møller i Lunde mølle
4) Mads Pedersen, skipper
6) Hieronymus Pedersen
7) Marie Pedersdatter
8) Henrik Pedersen
9) Inger Pedersdatter.

432    Mikkel Jensen, skomager i Nyborg. 2.5.1699, fol.461.
E: Anne Jensdatter. LV: Christen Andersen, hattemager. B:
1) Jens Mikkelsen 11.
FM: Mikkel Svendsen Bech, snedker.
Enkens første ægteskab med Peder Madsen, skomager, [skifte 28.10.1686 lbnr.286]. Arv til B:
1) Birgitte Pedersdatter.

433    Rasmus Davidsen, tømrer i Nyborg. 18.10.1699, fol.469.
E: Ellen Hansdatter. LV: Glob Poulsen, feldbereder. B:
1) Hans Rasmussen 15
2) Cathrine Rasmusdatter 13
3) David Rasmussen 9½
4) Anne Cathrine Rasmusdatter 1½.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1699-1705434    Kirsten Thomasdatter Køpke i Nyborg. 2.9.1699, fol.1.
E: Wulf Christian Schmechel. B:
1) Hans Olufsen Schmechel 7½
2) Cathrine Sofie Schmechel 5
3) Thomas Schmechel 4.

435    Laurids Rasmussen, skibsmand i Nyborg. 26.9.1699, fol.33B.
E: Karen Andersdatter. LV: bror Jens Andersen, skipper. B:
1) Maren Lauridsdatter 2
2) Abelone Lauridsdatter 3 mdr.

436    Anders Knudsen, vognmand i Nyborg. 5.1.1700, fol.40B.
E: Mette Thuresdatter. LV: Arent Hansen, vognmand. B:
1) Christen Andersen
2) Margrethe Andersdatter.

437    Oluf Rasmussen, ugift i Nyborg. 24.11.1699, fol.47B.
A:
1) mor Johanne Jacobsdatter i Ryslinge, enke efter Rasmus Jensen
2) bror Thomas Rasmussen i Hyrdehuset
3) halvbror Jørgen Rasmussen
4) halvsøster Margrethe Rasmusdatter g.m. Rasmus Jensen i Flødstrup.

438    Sofie [Mortensdatter] i Nyborg. 22.11.1699, fol.49.
Enke efter David, væver. B:
1) Jacob Davidsen, rebslager i København
2) Margrethe Davidsdatter på Sjælland.

439    Lauge Jespersen, klejnsmed i Nyborg. 26.7.1700, fol.54.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Hansen, grovsmed. B:
1) Jesper Laugesen 10½.

440    Dorthe Margrethe Clausdatter With, ugift i Nyborg. 25.6.1700, fol.67B.
A:
0) forældre Claus With, mønsterskriver og [Margrethe, skifte 21.7.1697 lbnr.415]
1) bror Johan Nikolaj With, fuldmægtig i København
2) bror Claus Clausen With
3) bror Augustus Clausen With
4) bror Johan Didrik Clausen With.

441    Hans Nielsen Kusk, skomager i Nyborg. 5.10.1700, fol.72B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Henning Hansen, skomager. B:
Første ægteskab med [Sidsel Sørensdatter, skifte 8.8.1678 lbnr.200]. B:
1) Niels Hansen, soldat
2) Søren Hansen, skomagersvend på Sjælland
3) Gregers Hansen, soldat
4) Bodil Hansdatter, enke efter Peder Lambertsen, handskemager, [skifte 2.12.1696 lbnr.406]
5) Anne Hansdatter g.m. Christoffer Knudsen, rytter
6) Inger Hansdatter i Rendsborg.

442    Laurids Tønnesen, bager i Nyborg. 9.7.1700, fol.76B.
E: Sidsel Pedersdatter. LV: Bugislav Mathiassen. B:
1) Maren Lauridsdatter 13
2) Tønne Lauridsen 11
3) Mette Lauridsdatter 7
4) Anne Lauridsdatter 2
5) Karen Lauridsdatter 2.
FM: Mads Jensen, bager.
Arv i boet efter [Hilleborg Dorthe Pedersdatter, skifte 26.10.1698 lbnr.431] til søskende:
1) Hieronymus Pedersen
2) Marie Pedersdatter
3) Henrik Pedersen
4) Inger Pedersdatter.

443    Anne Nielsdatter i Nyborg. 22.12.1700, fol.98.
E: Ejler Flores, premierløjtnant i flåden. B:
3) Cathrine Ejlersdatter 5
4) Flores Ejlersen 4
5) Marie Elisabeth Ejlersdatter 6 mdr.
Første ægteskab med [Jens Christensen, skifte 24.4.1689 lbnr.307. B:
1) Niels Jensen
2) Christen Jensen.
FM:
1 Christen Jacobsen
2 Peder Davidsen.

444    Mads Nielsen Kusk, kaldsmand i Nyborg. 31.1.1701, fol.125B.
Arvinger angives ikke.

445    Peder Olufsen, vognmand i Nyborg. 2.3.1701, fol.127.
E: Maren Pedersdatter. LV: Eskild Lauridsen, handskemager. B:
1) Oluf Pedersen 15
2) Rasmus Pedersen 15.
FM: Arent Hansen, vognmand.

446    Hans Jørgensen, murer i Nyborg. 2.3.1701, fol.135B.
E: Maren Hansdatter. LV: Claus Nielsen, murer. B:
1) Jørgen Hansen 7
2) Edel Hansdatter 4
3) Mette Hansdatter 2.

447    Kirsten Madsdatter i Nyborg. 20.1.1701, fol.143.
E: Anders Nielsen, vognmand. B:
1) Mads Andersen, dragon
2) Niels Andersen 22
3) Sara Andersdatter g.m. Ernst Ernstsen, slagter
4) Karen Andersdatter i Norge
5) Ellen Andersdatter 15
6) Margrethe Andersdatter 13.

448    Beathe Brandt i Nyborg. 31.5.1701, fol.157B.
E: Niels Nielsen, bendrejer. B:
1) Anne Nielsdatter 9
2) Niels Nielsen 7.

449    Maren Nielsdatter i Nyborg. 8.3.1701, fol.177.
Enke efter Mikkel Jørgensen, blegemand. B:
1) Peder Mikkelsen, skibskarl
2) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Peder Steffensen på Nermerøen.

450    Anne Marie Hansdatter i Nyborg. 15.7.1701, fol.181B.
E: Christen Christensen Løber, bager. B:
1) Anne Christensdatter 6
2) Christen Christensen 1½.

451    Just Hansen, ugift skræddersvend i Nyborg. 5.9.1701, fol.195B.
A:
1) farbror Clemen Justesen i Roskilde
2) faster Anne Justsdatter ved Ringsted
3) faster Johanne Justsdatter i Skælskør
4) morbror Hans Rasmussen i ?
5) moster Dorthe Rasmusdatter, vågekone i Nyborg.
Afdøde 6.11.1700 i København.

452    Margrethe Jacobsdatter i Nyborg. 14.7.1701, fol.197.
E: Just Vilhelm Koch. B:
1) Karen Justsdatter Koch 10
2) Christine Justsdatter Koch 5.

453    Mette Jensdatter i Nyborg. 25.8.1701, fol.205B.
E: Jørgen Jensen, skipper. B:
1) Jens Jørgensen, skipper
2) Helvig Jørgensdatter g.m. Christoffer Bobotz, bådsmand
3) Birgitte Jørgensdatter g.m. Christian Rasmussen, smed
4) Sofie Jørgensdatter.

454    Margrethe Hansdatter Friis i Nyborg. 31.1.1702, fol.212.
Enke efter Hans Bertelsen. B:
1) Peder Hansen Lerche, underofficer
2) Anne Hansdatter
3) Anne Kirstine Hansdatter
4) Marie Elisabeth Hansdatter.
FM: Anders Hansen, købmand.

455    Maren Mikkelsdatter i Nyborg. 24.2.1702, fol.242B.
E: Christoffer Hieronymussen, skipper. B:
1) Mette Christoffersdatter 12.

456    Johanne Hansdatter i Nyborg. 17.7.1702, fol.258.
E: Laurids Pedersen, hattemager. B:
1) Margrethe Cathrine Lauridsdatter 7
2) Anne Kirstine Lauridsdatter 2.
FM: Hans Ejlersen, skrædder.

457    Karen Pedersdatter i Nyborg. 3.8.1702, fol.266B.
Enke efter Hans Andersen, hattemager, [skifte 29.4.1684 lbnr.268]. B:
1) Peder Hansen, hattemager i Fåborg
2) Hans Hansen, hattemager i Luttenborg? i Holsten
3) Karen Hansdatter g.m. Hans Ejlersen, skrædder
4) Johanne Hansdatter, [skifte 17.7.1702 lbnr.456]. E: Laurids Pedersen, hattemager. 2B:
a Margrethe Cathrine Lauridsdatter
b Anne Kirstine Lauridsdatter
5) Anne Marie Hansdatter, [skifte 15.7.1701 lbnr.450]. E: Christen Christensen Løber, bager. 2B:
a Anne Christensdatter
b Christen Christensen.

458    Anders Nielsen, vognmand i Nyborg. 26.9.1702, fol.271.
E: Gertrud Lauridsdatter. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
7) Anders Andersen 16 uger.
Første ægteskab med [Kirsten Madsdatter, skifte 20.1.1701 lbnr.447]. B:
1) Mads Andersen, dragon i Italien
2) Niels Andersen på Ølstedgård
3) Sara Andersdatter g.m. Ernst Ernstsen, slagter
4) Karen Andersdatter i København
5) Ellen Andersdatter
6) Margrethe Andersdatter.

459    Karen Pedersdatter i Nyborg. 15.3.1703, fol.297B.
E: Simon Rytter, slagter. B:
1) Else Cathrine Simonsdatter 15.

460    Karen Pedersdatter i Nyborg. 3.2.1703, fol.306.
Enke efter Søren Thomsen, rådmand, [skifte 22.7.1670 lbnr.127]. B:
1) Peder Sørensen, borgmester
2) Thomas Sørensen, overformynder og købmand
3) Bertel Sørensen
4) Karen Sørensdatter g.m. Laurids Ottesen
5) Kirsten Sørensdatter g.m. Gregers Pedersen, købmand i Korsør
6) Dorthe Sørensdatter, [skifte 11.9.1688 lbnr.298], var g.m. Peder Jensen With, købmand, [skifte 27.6.1695 lbnr.388]. 1B:
a [Mette] Kirstine Pedersdatter With.

461    Christoffer Møller, instrumentalist eller privilegeret musikant i Nyborg. 13.4.1703, fol340B.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Basse, rebslager. B:
1) Hans Christoffer Møller
2) Sismann Møller
3) Christoffer Møller
4) Christian Møller 18
5) Johan Møller 13
6) Anne Cathrine Møller g.m. Hans Andersen i Ouby?
7) Marie Elisabeth Møller i København.

462    Peder Hansen, klokker og bedemand i Nyborg. 25.4.1704, fol.347.
E: Sofie Lauridsdatter. LV: Anders Nielsen, dansk skoleholder. B:
1) Laurids Pedersen, bogbindersvend i København
2) Johanne Pedersen, klokker og bedemand i Nyborg
3) Peder Pedersen 19
4) Hilleborg Pedersdatter i København.

463    Søren Lauridsen i Nyborg. 11.7.1704, fol.354.
E: Maren Dinesdatter. LV: Hans Jensen. maler. B:
1) Dorthe Cathrine Sørensdatter 20.
FM: Hans Ejlersen, skrædder.

464    Maren Pedersdatter i Nyborg. 11.7.1704, fol.361B.
E: Morten Pedersen, skomager. A:
1) morbrors datter Mette Pedersdatter Casper Schrumud, konstabel.

465    Lorents Nikolaj Lerche, ugift, hæderlig og vellærde i Nyborg. 12.1.1705, fol.364B.
A:
1) mor Apollaria Lund g.m. Hans Christensen Lehe (Leeh)
2) bror Adam Casper Lerche, kollega i Nyborg latinskole
3) bror Poul Lerche, stud. theol.
4) søster Johanne Marie Lerche.
Afdøde, der var søn af Dines Lerche, skifte 24.11.1699, døde 23.9.1704 i København.

466    Peder Andersen i Nyborg. 18.5.1705, fol.366.
A:
1) bror Mads Andersen på Sjælland
2) søster Sidsel Andersdatter g.m. Jens Haagensen, rytter i Bistrup.

467    Kirsten Lauridsdatter i Nyborg. 10.6.1705, fol.368.
E: Hans Jensen, maler. A:
1) søster Lucie Lauridsdatter i København
2) søster Margrethe Lauridsdatter på Sjælland.
[Enkemandens første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 25.8.1684 lbnr.270].
Enkemandens andet ægteskab med [Anne Hansdatter], skifte 29.6.1698 lbnr.426. Arv til B:
1) Jens Hansen.
Afdøde døde 5.4.1705.

468    Peder Fristrup, brolægger i Nyborg. 25.6.1705, fol.377B.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Niels Pedersen, hattemager. B:
1) Maren Pedersdatter
2) Jørgen Pedersen 9.
FM: Anders Knudsen, bøssemager.

469    Søren Jensen, skrædder i Nyborg. 7.7.1705, fol.385B.
E: Anne Christoffersdatter. LV: Jørgen Niemand, skrædder. B:
1) Jens Sørensen 23, skræddersvend
2) Christoffer Sørensen 16
3) Christen Sørensen 8½
4) Karen Sørensdatter 28
5) Maren Sørensdatter g.m. Søren Christensen, handskemager
6) Anne Sørensdatter
7) Inger Sørensdatter.
FM: Mads Jensen, bager.

470    Hans Andersen, skoflikker i Nyborg. 28.7.1705, fol.392B.
E: Johanne Jensdatter. LV: Hans Nielsen Munkebo, skomager. B:
1) Anders Hansen 17
2) Jens Hansen 9
3) Cathrine Margrethe Hansdatter 5½.

471    Johanne Rasmusdatter i Nyborg. 25.11.1705, fol.395B.
E: Bugislav Mathiassen. B:
1) Karen Bugislavsdatter 13
2) Mathias Bugislav 4.

472    Daniel Mortensen, skomager i Nyborg. 28.10.1705, fol.415.
E: Inger Jensdatter [Bay]. LV: Johan Vincentsen, skomager. B:
1) Anne Lucie Danielsdatter 5.
FM: Laurids Pedersen, hattemager.
Registrering 5.5.1705.

473    Niels Pedersen, skipper i Nyborg. 17.11.1705, fol.423B.
E: Anne Thomasdatter. LV: Anders Mikkelsen, skipper. B:
1) Peder Nielsen 21, skibsmand
2) Anne Nielsdatter 16.
FM: far [halv]bror Anders Jensen, skipper.

Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1710-1717474    Niels Jensen Frisenborg, ugift i Nyborg. 10.2.1710, fol.1.
Afdøde var født i Vendsyssel.
Arvinger kendes ikke.

475    Peder Kæmpe i Nyborg. 9.4.1711, fol.3B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Christen Nielsen. B:
1) Johanne Pedersdatter 16
2) Maren Pedersdatter 14
3) Hans Pedersen Kæmpe 12
4) Niels Pedersen Kæmpe 8.

476    Jørgen Andersen, vognmand i Nyborg. 7.7.1711, fol.6.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Filip Wentzel, kandestøber. A:
1) bror Peder Andersen, vognmand
2) bror Laurids Andersen, kyrasser
3) søster Maren Andersdatter i Refsvindinge.

477    Anne Jørgensdatter i Nyborg. 14.8.1711, fol.11B.
E: Oluf Mortensen Rohde. B:
1) Abel Cathrine Olufsdatter 24
2) Laurids Olufsen 23
3) Morten Olufsen 15
4) Karen Olufsdatter 12
5) Jørgen Olufsen 8
6) Karen Olufsdatter 3.

478    Ellen Sørensdatter i Nyborg. 22.8.1711, fol.20B.
E: Frederik Schøller.
Af første ægteskab B:
1) Jørgen Pedersen i Flensborg.

479    Morten Rasmussen, feldbereder i Nyborg. 6.10.1711, fol.22B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Christen Olufsen, skomager. B:
1) Maren Mortensdatter 1½.

480    Anne Kirstine Hansdatter, ugift tjenestepige på Rygård. 1.6.1711, fol.29.
A:
0) forældre [Hans Bertelsen og Margrethe Hansdatter Friis, skifte 31.1.1702 lbnr.454]
1) bror Peder Hansen Lerche
2) søster Anne Hansdatter
3) søster Marie Elisabeth Hansdatter.

481    Anne Pedersdatter Hein i Nyborg. 17.9.1711, fol.42B.
E: Niels Jørgensen, byskriver. B:
1) Frederikke Louise Nielsdatter 3.

482    Gertrud Hansdatter i Nyborg. 25.3.1712, fol.54B.
A:
1) søster Anne Marie Hansdatter g.m. en soldat i Ullerslev.

483    Peder Mortensen, skomager. 25.1.1712, fol.56B.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Christian Olufsen, skomager. a:
0) stedfar Morten Christensen, stykløjtnant i Stralsund, død
1) halvbror Christen Mortensen Lund, arkelimester i København
2) halvsøster Anne Mortensdatter Lund i Kolding.

484    Maren Pedersdatter i Nyborg. 30.6.1712, fol.77.
E: Eskild Lauridsen, handskemager. A:
1) bror Peder Pedersen, død. 2B:
a Peder Pedersen, soldat
b Karen Pedersdatter i Ladby
2) søster Dorthe Pedersdatter g.m. Jørgen Hansen i Tommerup
3) søster Christence Pedersdatter, død. E: Henrik Henriksen i Mesinge. 2B:
a Marie Henriksdatter
b Else Henriksdatter.

485    Bertel Hansen, skibsmand i Nyborg. 5.8.1712, fol.88B.
E: Cathrine Clausdatter. LV: Laurids Clausen. B:
1) Kirstine Bertelsdatter
2) Kirsten Bertelsdatter.

486    Kirsten Christensdatter i Nyborg. 29.8.1712, fol.97.
E: Mikkel Hansen, fisker, nu i Odense Hospital. B:
3) Maren Mikkelsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Jens Jensen Bjerregrav, fisker
2) Maren Jensdatter g.m. Joen Pedersen, fisker

487    Peder Andersen, vognmand i Nyborg. 2.11.1712, fol.100B.
E: Maren Bertelsdatter. LV: Bugislav Mathiassen. A:
1) bror Laurids Andersen i Øksendrup, død. 5B:
a Anders Lauridsen, rytter
b Dorthe Lauridsdatter
c Anne Lauridsdatter
d Maren Lauridsdatter
e Elisabeth Lauridsdatter
2) søster Maren Andersdatter g.m. Jørgen Andersen i Refsvindinge.

488    Isak Lauridsen, bøssemager i Nyborg. 17.9.1712, fol.114B.
E: Dorthe Albertsdatter. LV: Christian Olufsen, skomager. A:
1) bror Knud Lauridsen, bøssemager i Odense
2) bror Christen Lauridsen, bøssemager i Odense
3) søster Anne Lauridsdatter i Odense.
Enkens første ægteskab med Anders Knudsen, bøssemager. Arv til B:
1) Bodil Andersdatter.

489    Christen Pedersen, vognmand i Nyborg. 29.11.1712, fol.130.
E: Elsebeth Sørensdatter. LV: Peder Danielsen, vognmand. B:
1) Peder Christensen
2) Maren Christensdatter g.m. Peder Lauridsen, drejer.

490    Frouche Poulsdatter i Nyborg. 10.1.1713, fol.140B.
E: Bernt Stricker, vægter. B:
1) Margrethe Berntsdatter 22
2) Martha Kirstine Berntsdatter 20
3) Abelone Berntsdatter 18
4) Gerhardt Berntsen 15
5) Karen Berntsdatter 10.

491    Inger Hansdatter i Nyborg. 24.2.1713, fol.141B.
E: Arent Hansen, vognmand.
Af første ægteskab B:
1) Anne Christoffersdatter g.m. Jørgen Andersen, vognmand.
Andet ægteskab med [Peder Rasmussen, skifte 22.8.1689 lbnr.309]. B:
2) Maren Pedersdatter g.m. Anders Christensen Maar, soldat.

492    Johan Hansen Klink, bådsmand i Nyborg. 22.12.1712, fol.144.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Thomas Rasmussen, skipper. B:
3) Arent Johansen 4
4) Johanne Malene Johansdatter, født 10.12.1712, efter sin fars død.
Af første ægteskab B:
1) Mette Johansdatter 28
2) Christen Johansen 22.

493    Johanne Andersdatter i Nyborg. 30.3.1713, fol.148.
E: Laurids Pedersen, rokkedrejer. B:
1) Anders Lauridsen Drejer, degn i Hesselager
2) Peder Lauridsen, rokkedrejer
3) Cathrine Lauridsdatter g.m. Laurids Pedersen, hattemager
4) Anne Lauridsdatter g.m. Baltser Jensen, sadelmager
5) Karen Lauridsdatter.

494    Dorthe Pedersdatter Gomme i Nyborg. 22.4.1713, fol.149B.
E: Peder Pedersen, skipper. A:
1) bror Hans Pedersen Gomme, soldat, uvist om død
2) søster Karen Pedersdatter Gomme g.m. Anders Jensen, skipper.
Første ægteskab med Mads Eriksen, [skifte 29.6.1694 lbnr.370].
[Mads Eriksens første ægteskab med Johanne Eriksdatter, skifte 14.7.1690 lbnr.313]. Arv til B:
1) Lisbeth Madsdatter.

495    Rasmus Zachariassen, fisker i Nyborg. 4.2.1713, fol.155B.
E: Maren Nielsdatter. LV: far Niels Iversen. B:
1) Karen Rasmusdatter 9
2) Maren Rasmusdatter 7
3) Zacharias Rasmussen 3.

496    Sara Christine Conradsdatter i Nyborg. 30.5.1713, fol.160B.
E: Gotfred Mühlhausen, skarpretter.
Af første ægteskab B:
1) Abelone Nikolajsdatter 15
2) Cathrine Nikolajsdatter 8.

497    Magdalene Madsdatter i Nyborg. 7.7.1713, fol.161B.
E: Reinholt Torbensen. A:
1) søster Elisabeth Madsdatter.

498    Maren Lauridsdatter i Nyborg. 7.6.1713, fol.169B.
E: Peder Madsen, skibsmand.
Første ægteskab med [Johan Hansen Klamp, skifte 25.2.1693 lbnr.340]. B:
1) Laurids Johansen Klamp, skibsmand
2) Karen Johansen Klamp g.m. Peder Hansen, konstabel i Fredericia
3) Anne Johansen Klamp.

499    Karen Andersdatter i Nyborg. 23.5.1713, fol.174.
E: Simon Andersen, vognmand. B:
2) Anne Simonsdatter 6
3) Hans Simonsen 4
4) Peder Simonsen 2
5) Søren Simonsen 5 uger
6) Karen Simonsdatter 5 uger.
Af første ægteskab B:
1) Anders Frandsen.

500    Ove Lauridsen, vognmand i Nyborg. 14.7.1713, fol.185B.
E: Karen Frandsdatter. LV: Laurids Clausen. A:
1) mor Johanne Lauridsdatter, enke efter Laurids Knudsen hos søn Laurids Pedersen i Kongshøj i Frørup sogn.

501    Claus Wendt, sergent i Nyborg. 8.8.1713, fol.193B.
E: Mette Madsdatter. B:
1) Trine Clausdatter 17
2) Claus Clausen 14
3) Gertrud Clausdatter 12
4) Anne Clausdatter 2.

502    Anders Rasmussen, klejnsmed i Nyborg. 8.8.1713, fol.197.
E: Karen Jensdatter. LV: Laurids Clausen. B:
1) Kirsten Andersdatter 8
2) Maren Andersdatter 5
3) Rasmus Andersen 2.

503    Maren Nielsdatter i Nyborg. 27.11.1713, fol.209B.
E: Hans Rasmussen, vægter. B:
1) Anne Hansdatter
2) Johanne Hansdatter.

504    Karen Andersdatter i Nyborg. 14.12.1713, fol.210B.
E: Christian Nielsen, bødker.
Af første ægteskab B:
1) Abelone Nielsdatter 20.

505    Esben Nielsen, bådsmand i Nyborg. 4.10.1713, fol.212B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Filip Wendts, kandestøber. B:
1) Niels Esbensen 4.

506    Christen Jacobsen, købmand i Nyborg. 3.3.1714, fol.214B.
E: Anne Dorthe Wulf, der er betaget sin forstand. B:
5) Gertrud Christensdatter på Søby Søgård
6) Elisabeth Christensdatter i København.
Første ægteskab med [Gertrud Knudsdatter, skifte 1.8.1692 lbnr.330]. B:
1) Jacob Christensen Lerche, købmand i Odense
2) Marie Christensdatter
3) Knud Christensen i Guldbjerg Halddal i Norge
4) Marie Kirstine Christensdatter i København.

507    Poul Knudsen, urmager i Nyborg. 10.4.1712, fol.221B.
E: Anne Bendixdatter. LV: Mikkel Svendsen, snedker. B:
1) Knud Poulsen, guldsmed i Kerteminde
2) Gunder Poulsdatter 30
3) Martha Poulsdatter 26.

508    Hans Ejlersen, skrædder i Nyborg. 24.4.1714, fol.224B.
E: Karen Hansdatter. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Ejler Hansen, feltdegn
2) Birgitte Hansdatter 22
3) Laurids Hansen 15.
FM: farbror Stygge Ejlersen, kollega i Nyborg latinskole.

509    Anne Pedersdatter i Nyborg. 25.7.1714, fol.232.
Enke efter Knud Knudsen, murer. B:
1) Knud Knudsen, murer
2) Bodil Knudsdatter 36.

510    Sofie Nielsdatter i Nyborg. 20.8.1714, fol.234.
E: Niels Andersen Sandager. B:
1) Anne Nielsdatter 7
2) Niels Nielsen 2½.

511    Maren Nielsdatter i Nyborg. 7.1.1715, fol.238B.
E: Hans Christoffersen, fisker.
Første ægteskab med Peder Kæmpe, skifte 9.4.1711 lbnr.475. B:
1) Johanne Pedersdatter 20
2) Maren Pedersdatter 18
3) Niels Pedersen Kæmpe 12.

512    Hans Hansen, maler i Nyborg. 3.2.1715, fol.243B.
E: Elisabeth Peternille Christiansdatter Getreuer. LV: Christian Olufsen, skomager. B:
1) Anne Margrethe Hansdatter, født 7.4.1715.

513    Anne Jørgensdatter i Nyborg. 5.1.1715, fol.248B.
Enke efter Peder Fristrup, [skifte 25.6.1705 lbnr.468]. B:
1) Jørgen Pedersen 19, i Nyborg latinskole.

514    Anne Nielsdatter i Nyborg. 3.8.1715, fol.257.
E: Peder Madsen, skibsmand. B:
6) Marie Christine Pedersdatter 14 dage.
Første ægteskab med Niels Hansen, skipper. B:
1) Hans Christian Nielsen 20
2) Niels Nielsen 19
3) Christen Nielsen 16
4) Dines Nielsen 13
5) Maren Nielsdatter 11.

515    Gedske Poulsdatter i Nyborg. 24.8.1715, fol.265B.
Enke efter Mathias Bugislav, [skifte 16.9.1696 lbnr.405]. B:
1) Bugislav Mathiassen, [skifte 30.12.1714 lbnr.521]. E: [Abelone Pedersdatter]. 2B:
c Johanne Bugislavsdatter 4
d Bugislav Mathias Bugislav 10 dage.
[Bugislav Mathiassens første ægteskab med Johanne Rasmusdatter, skifte 25.11.1705 lbnr.471]. 2B:
a Karen Bugislavsdatter g.m. Mads Nielsen, skomager
b Mathias Bugislav 15.

516    Niels Pedersen, hattemager i Nyborg. 14.8.1715, fol.272.
E: Kirsten bendixdatter. LV: Hans Jacobsen, grovsmed. A:
1) mor Nille Hansdatter
2) bror Oluf Pedersen
3) bror Hans Pedersen, død. 1B:
a Elisabeth Hansdatter
4) halvsøster Gertrud Espersdatter g.m. Mads Nielsen, alle i Rønne på Bornholm.

517    Cathrine Clausdatter i Nyborg. 18.11.1715, fol.293B.
Enke efter Bertel Hansen, skibsmand, [skifte 5.8.1712 lbnr.485]. B:
1) Kirstine Bertelsdatter g.m. Laurids Hansen, skibsmand
2) Kirsten Bertelsdatter.

518    Eskild Lauridsen, handskemager i Nyborg. 10.12.1715, fol.295.
E: Anne Rasmusdatter. LV: Peder Basse, rebslager. A:
1) Mikkel Lauridsen i Århus kaldt Mikkel Hamborger, død. 4B: 1søn og 3 døtre, hvis navne ikke angives.

519    Hans Christoffersen, fisker i Nyborg. 28.1.1716, fol.301B.
E: Maren Mikkelsdatter. LV: Carsten Mathiassen.
Arvinger angives ikke.
Arv i boet efter Peder Kæmpe, [skifte 9.4.1711 lbnr.475] til B:
1) Johanne Pedersdatter
2) Maren Pedersdatter
3) Niels Pedersen Kæmpe.

520    Peder Lauridsen, skibsmand i Nyborg. 4.5.1716, fol.308.
E: Maren Sørensdatter. A:
1) mor Anne Pedersdatter, enke efter Laurids Nielsen i Dyrehaven uden for Nyborg
2) bror Niels Lauridsen, skibsmand
3) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Rasmussen i Dyrehaven
4) søster Johanne Lauridsdatter
5) halvbror Jens Nielsen, skibsmand.

521    Bugislav Mathiassen i Nyborg. 30.12.1714, fol.311B.
E: Abelone Pedersdatter. LV: stedfar Anders Jensen, skipper. B:
3) Johanne Bugislavsdatter 3
4) Bugislav Mathias Bugislav, født efter fars død.
Første ægteskab med [Johanne Rasmusdatter, skifte 25.11.1705 lbnr.471]. B:
1) Karen Bugislavsdatter g.m. Mads Nielsen, skomager
2) Mathias Bugislav 14.
FM: farbror Poul Mathiassen, slagter.

522    Hans Christoffersen, skomager. 3.6.1716, fol.335.
E: Bodil Jørgensdatter.
Første ægteskab med [Kirsten Andersdatter, skifte 13.6.1677 lbnr.190]. B:
1) Bodil Hansdatter, enke efter Peder Lambertsen, handskemager, [skifte 2.12.1696 lbnr.406].
(Arvingen angives som søsterdatter, men det må være en fejl at ”søster” ikke er udstreget).

523    Karen Jørgensdatter i Nyborg. 22.5.1716, fol.338B.
E: Oluf Mortensen Rohde. A:
1) mor Johanne Rasmusdatter i Rynkeby
2) bror Rasmus Jørgensen, grenader på Sjælland
3) bror Niels Jørgensen, soldat
4) søster Kirsten Jørgensdatter.

524    Poul Mathiassen, slagter i Nyborg. 8.4.1716, fol.340B.
E: Anne Ernstsdatter. LV: Peder Danielsen, vognmand. B:
1) Maren Poulsdatter 15
2) Johanne Poulsdatter 10
3) Gedske Poulsdatter 3½
4) Marie Cathrine Poulsdatter 9 mdr.

525    Peder Lauridsen, rokkedrejer i Nyborg. 12.6.1716, fol.349.
E: Maren Christensdatter. LV: Laurids Andersen, vognmand. B:
1) Claus Pedersen 5.
FM: farfar Laurids Pedersen, rokkedrejer.

526    Maren Jensdatter i Nyborg. 19.9.1716, fol.354B.
E: Anders Hansen, feldbereder. B:
1) Cecilie Andersdatter 5.
Enkemandens første ægteskab med Karen Rasmusdatter, skifte 23.2.1706. Arv til B:
1) Rasmus Andersen
2) Hans Andersen
3) Kirsten Andersdatter.
Afdøde kaldes også Maren Lauridsdatter.

527    Christian Olufsen Møller, skomager i Nyborg. 9.11.1716, fol.379.
E: Inger Jensdatter Bay. LV: Christian Nielsen, bødker. A:
1) mor Kirsten Lauridsdatter i København, enke efter Jens Jensen Møller
2) bror Michael Olufsen, død. E: Karen nu g.m. Christian Gødesen Riber i København. 1B:
a Peder Michaelsen 6
3) halvbror Jens Jensen, møllersvend i København.
Enkens første ægteskab med [Daniel Mortensen, skifte 28.10.1705 lbnr.472]. Arv til B:
1) Anne Lucie Danielsdatter.

528    Margrethe Mathiasdatter Foss i Nyborg. 19.4.1717, fol.396.
Enke efter Poul Corneliussen, proviantforvalter. B:
1) Mathias Poulsen Foss på Tanggård på Fyn
2) Sivert Poulsen, præst i Haslund og Ølst
3) Dorthe Sofie Poulsdatter, enke efter Herbst, oberstløjtnant
4) Anne Poulsdatter, død, var g.m. Hans Jacobsen [Sperling], præst i Avnslev og Bovense, [død 13.8.1665]. 1B:
a Margrethe Hansdatter, [skifte Gudme herred gejstlig 8.10.1710 lbnr.27, var g.m. Christen Jørgensen [Herrested], præst i Ryslinge [skifte Gudme herred gejstlig 19.4.1717 lbnr.37]. 2B:
1 Frederikke Helvig Hansdatter
2 Voldborg Hansdatter
5) Øllegaard Poulsdatter, død, var g.m. Poul Zachariassen Grønnevald til Hesselagergård, (død 1701). 7B:
a Alexander Poulsen Grønnevald, præst i Boeslunde
b Adam Levin Poulsen Grønnevald, kaptajn i Norge
c Poul Poulsen Grønnevald, uvist hvor
d Inger Margrethe Poulsdatter Grønnevald g.m. Niels Buchholtz til Hesselagergård
e Birgitte Poulsdatter Grønnevald g.m. Hans [Rhuman Frederiksen] Monrad, præst i Hesselager
f Beathe Poulsdatter Grønnevald
g Anne Elisabeth Poulsdatter Grønnevald
6) Erik Poulsen i Holsten, død. 1B:
a en søn, uvist hvor.
Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1715-1729529    Johan von Zenten, skomager i Nyborg. 21.5.1717, fol.1.
E: Anne Christensdatter Maar. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Hans Rudolf Johansen 20
2) Henrik Johansen 18
3) Rudolf Johansen 10.
FM: Christian Nielsen, bødker.
Arv i boet efter Casper Lauridsen, [skifte 16.1.1694 lbnr.358] til B:
1) Kirsten Caspersdatter.

530    Lorents Pedersen, kirkevægter i Nyborg. 5.1.1715, fol.11B.
E: Gertrud Nielsdatter.LV: Ditmer Hagen, stadsvagtmester. B:
1) Maren Lorentsdatter 20
2) Anne Helvig Lorentsdatter 12.
Enkens første ægteskab med [Hans Rasmussen, skifte 25.9.1696 lbnr.403]. Arv til B:
1) Kirsten Hansdatter.

531    Anne Nielsdatter i Nyborg. 31.7.1717, fol.17B.
E: Ditmer Hagen, stadsvagtmester. B:
1) Jørgen Ditmersen 20
2) Anne Marie Ditmersdatter.

532    Niels Lauridsen, handskemager i Nyborg. 2.11.1717, fol.21.
E: Karen Jensdatter. LV: Christian Nielsen, bødker. B:
2) Anne Marie Nielsdatter 11
3) Laurids Nielsen 9
4) Jens Nielsen 5
5) Mette Kirstine Nielsdatter 1.
Første ægteskab med Anne Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Nielsen 15.

533    Alhed Dorthe Kaas på Frisenborg i Nyborg, der døde 4.10.1717, fol.31B.
E: Niels Lauridsen Hammer, forpagter på Raschenberg [i Avnslev sogn].
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Helsingør.

534    Maren i Nyborg. 15.11.1717, fol.39.
Enke efter Ernst Ernstsen Klepsing, slagter. B:
1) Hans Mathias Ernstsen, slagter
2) Pernille Ernstsdatter g.m. Mathias Boldt
3) Anne Ernstsdatter, enke efter Poul Mathiassen, slagter, [skifte 8.4.1716 lbnr.524]
4) Kirsten Ernstsen i København hos sin moster
5) Ernst Ernstsen 18, skomagersvend i København.
Afdøde døde 9.10.1717.

535    Elisabeth Lauridsdatter i Nyborg. 2.5.1718, fol.42B.
E: Jacob Mathiassen, skibsmand. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter g.m. Broder Fabricius, garnisonsauditør
2) Mette Jacobsdatter
3) Dorthe Jacobsdatter g.m. Peder Pedersen Bech, hollænder på Raschenberg
4) [Anne] Kirstine Jacobsdatter.

536    Jes Christensen, væver i Nyborg. 20.9.1719, fol.49.
E: Anne Jensdatter. LV: Peder Basse, rebslager. A:
1) bror Markus Christensen, snedker i Haderslev
2) søster Sidsel Christensdatter i Haderslev
3) søster Cathrine Christensdatter, enke i Haderslev.

537    Karen Hansdatter i Nyborg, der døde 31.3.1719, fol.
Enke efter Hans Ejlersen Østerby, skrædder, [skifte 24.4.1714 lbnr.508]. B:
1) Ejler Hansen Østerby 30
2) Birgitte Hansdatter 27
3) Laurids Hansen Østerby 21.
FM: farbror Stygge Ejlersen, 3. lektiehører i Nyborg latinskole.

538    Jesper Christoffersen, kornmåler i Nyborg. 29.8.1719, fol.65.
E: Anne Poulsdatter.
Skifte efter første hustru 26.1.1708. B:
1) Karen Jespersdatter.

539    Karen Pedersdatter i Nyborg. 11.8.1719, fol.69B.
E: Anders Pedersen, vognmand.
Første ægteskab med [Niels Pedersen, skifte 11.5.1694 lbnr.372]. B:
1) Karen Nielsdatter g.m. Conrad Hofmann i Avnslev
2) Anne Nielsdatter g.m. Knud Thuesen i København
3) Else Nielsdatter 26.

540    Anne Margrethe Nielsdatter i Nyborg. 18.4.1720, fol.81.
E: Hans Pedersen Holmer, rådmand.
Testamente. A:
1) Anne Cathrine Holmer ved far Hans Pedersen Holmer
2) Margrethe Boesen og
3) Rasmus Boesen ved far Rasmus Poulsen, tolder.
Bevilling til uskiftet bo af 19.2.1720.

541    Maren Knudsdatter i Nyborg. 22.7.1720, fol.83.
A:
1) mor Karen Rasmusdatter g.m. Mads Jensen i Revsøre
2) søster Kjær Knudsdatter
3) søster Sidsel Knudsdatter.
FM: farbror Peder Andersen, skipper i Nyborg.

542    Anton Hansen Drejer, rådmand i Nyborg. 4.5.1720, fol.86B.
E: Pernille Tønnesdatter Rosenberg. LV: Anders Lauridsen, købmand. B:
2) Anne Cathrine Antonsdatter 17
3) Tønne Madsen Antonsen 12.
Første ægteskab med Anne Cathrine Ruben, [skifte 15.9.1696 lbnr.402]. B:
1) Hans Casper Antonsen Drejer, præst på Femø, død [3.9.1717]. E: Sofie Amalie. Af hans børn angives B:
1) Casper Edvard Hansen, student.
Enkens første ægteskab med Rasmus Frandsen, [skifte 10.9.1696 lbnr.401]. Arv til B:
1) Birgitte Kirstine Rasmusdatter.
Afdødes testamente af 24.8.1699.

543    Mads Jørgensen, skipper i Nyborg. 3.2.1719, fol.102B.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. LV: Niels Poulsen, skibsmand. B:
1) Peder Madsen 11
2) Mette Kirstine Madsdatter 9
3) Henrik Madsen 4
4) Jørgen Madsen 1.

544    Jørgen Nymann, skrædder i Nyborg. 16.7.1720, fol.107.
Hans B:
1) Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Johan Eilitz, murer i København.

545    Niels Henriksen, vejer, måler og havnefoged i Nyborg. 18.12.1719, fol.114.
E: Karen Sørensdatter.
Testamente af 26.9.1719.
Hans A:
1) Bjørn Mørch, prokurator i København, født i Ålborg
2) Lucie Frandsdatter, yngste datter af Frands Ovesen, der er opkaldt efter hans mor.
Hendes A:
1) Hendes børn af første ægteskab.
Afdøde mand var født i Ålborg og enken var født i Middelfart.

546    Peder Johansen, grovsmed i Nyborg. 17.7.1720, fol.117B.
E: Maren Andersdatter. LV: Jens Nielsen Holm, snedker. B:
1) Barbara Marie Pedersdatter 13
2) Maren Pedersdatter 7
3) Elsebeth Pedersdatter 4½
4) Johan Pedersen 2.

547    Peder Jensen, murer i Nyborg. 11.6.1720, fol.131B.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Danielsen. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Mads Andersen, slagter
2) Anneke Pedersdatter
3) Kirsten Pedersdatter.

548    Thomas Rasmussen, skipper i Nyborg. 1.4.1721, fol.138.
E: Anne Madsdatter. LV: Anders Nielsen, prokurator. B:
1) Lisbeth Thomasdatter 31
2) Niels Thomsen 26
3) Anne Thomasdatter 24
4) Mads Thomsen 21
5) Henrik Thomsen 17
6) Rasmus Thomsen 12.

549    Zacharias Thomsen, sadelmager i Nyborg. 6.11.1721, fol.148.
E: Tilsche Dorthe Knudsdatter. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Margrethe Sofie Zachariasdatter 9.

550    Jens Pedersen Gomme, skibsmand i Nyborg. 25.11.1721, fol.155B.
E: Karen Lauridsdatter. LV: far Laurids Pedersen, drejer. B:
1) Peder Jensen 5
2) Johanne Marie Jensdatter 2½
3) Jens Jensen 6 mdr.

551    Peder Hansen, snedker i Nyborg. 12.2.1722, fol.163.
E: Anne Mortensdatter. LV: Broder Christian Fabricius, garnisonsauditør. B:
1) Barbara Pedersdatter 15½.

552    Mads Hansen, skibsmand i Nyborg.23.1.1722, fol.172B.
E: Karen Abrahamsdatter. LV: Bertel Sørensen, tømrer. B:
1) Karen Madsdatter 5.

553    Anne Pedersdatter i Nyborg. 26.2.1722, fol.178.
Enke efter Hans [Nielsen] Kusk, [skifte 5.10.1700 lbnr.441] A:
1) søster, død. 1B:
a Claus Hansen, fisker i Middelfart.

554    Birgitte Svendsdatter i Nyborg. 13.7.1722, fol.183B:
E: Peder Pedersen Basse, rebslager. A:
1) bror Jacob Svendsen, død. 3B:
a Svend Jacobsen Schmidt i København
b en søn, død. Hans 4 børn
c Karen Jacobsdatter g.m. Jacob Fabricius
2) bror Jørgen Svendsen, død. 1B:
a Corfitz Jørgensen i København
3) bror Mads Svendsen, død. 3B:
a en datter
b en søns 3 børn
c en datters 2 børn
4) bror Laurids Svendsen, død. 1B:
a Karen Lauridsdatter, enke efter Niels Hansen, grovsmed i Odense ved søn Anders Nielsen Hyllerup.

555    Anne Kirstine Hansdatter i Nyborg. 9.3.1722, fol.200.
E: Peder Andersen Flindt, skrædder. B:
1) Kirsten Pedersdatter 15
2) Ane Cathrine Pedersdatter 13
3) Hans Pedersen 11
4) Johanne Pedersdatter 9
5) Anders Pedersen 6½
6) Niels Pedersen 4
7) Laurids Pedersen 2
8) Hans Jørgen Pedersen 9 mdr.

556    Anne Jensdatter i Nyborg. 8.9.1722, fol.210B.
E: Niels Rasmussen, vognmand. B:
1) Rasmus Nielsen 8 uger.

557    Filip Wentzel, kandestøber. 10.6.1723, fol.217B.
E: Dorthe Olufsdatter. LV: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Sara Filipsdatter 24
2) Dorthe Filipsdatter 20.

558    Magnus Engelstrup, klejnsmed i Nyborg. 12.7.1723, fol.223B.
E: Karen Hansdatter. Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Lisbeth Magnusdatter 21
2) Christian Magnussen 19.

559    Iver Olufsen Østmo, ugift bagersvend i Nyborg. 29.5.1723, fol.229B.
A:
1) bror Oluf Olufsen i Østmo i Norge
2) bror Guttorm Olufsen i Østmo
3) halvbror Alf Knudsen i Christiania i Norge.
Afdøde døde 25.5.1723.

560    Elisabeth Conradsdatter Giessenbihr i Nyborg. 13.7.1723, fol.239.
E: Frands Ovesen. B:
1) Anne Frandsdatter 12
2) Lucie Frandsdatter 11.
FM: Frederik Giessenbihr.
Afdøde døde 16.6.1723.

561    Karen Bertramsdatter Treven i Nyborg. 3.7.1723, fol.250B.
E: Mathias [Georg Jørgensen] Fibiger, overmåler, vejermester og kirkeskriver. B:
1) Jørgen Fibiger 18
2) Bertram Treven Fibiger 16
3) Hans Fibiger 14
4) Karen Hansdatter Fibiger 12
5) Abel Cathrine Fibiger 10
6) Gertrud Cathrine Fibiger 7.
Afdøde døde 2.6.1723.

562    Jens Bertelsen Dons fra Jylland, der døde i Nyborg. 7.11.1723, fol.261.
Arvinger kendes ikke.

563    Peder Poulsen Koch, skibstømrer, der døde 15.5.1724 i Nyborg, fol.262.
E: Anne [Christensdatter] i Middelfart. A:
1) far Poul Thomsen i Stenderup.
(Skiftet forrettet i Middelfart 7.8.1724 lbnr.471).

564    Anne Steffensdatter i Nyborg. 15.3.1724, fol.264.
E: Christen Jensen, hattemager. A:
1) søster Kirsten Steffensdatter i Svindrup
2) søster, død. 3B:
a Hans Pedersen Schmidt, soldat i København
b Jørgen Pedersen, skomager i Søby ved Skovgård
c Johanne Pedersdatter g.m. Johan Basse i Avnslev
3) søster, død. 1B:
a Steffen Nielsen, smed på Antvorskov slot på Sjælland.

565    Gertrud Hansdatter (formentlig fejl for Nielsdatter) i Nyborg. 16.5.1724, fol.271B.
E: Ditmer Hagen, stadsvagtmester.
Første ægteskab med [Hans Rasmussen, skifte 25.9.1696 lbnr.403]. B:
1) Kirsten Hansdatter g.m. Jørgen Ditmersen Hagen, (enkemandens søn).
Andet ægteskab med [Lorents Pedersen, skifte 5.1.1715 lbnr.530]. B:
1) Maren Lorentsdatter
2) Anne Helvig Lorentsdatter 18.
Enkemandens første ægteskab med [Anne Nielsdatter], skifte 31.7.1717 lbnr.531. Arv til B:
1) Jørgen Ditmersen g.m. afdøde datter Kirsten Hansdatter
2) Anne Marie Ditmersdatter.

566    Arent Hansen, vognmand i Nyborg. 12.6.1724, fol.277B.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Lerche. B:
1) Hans Arentsen 7
2) Johan Frederik Arentsen 1.

567    Kirsten Bendixdatter i Nyborg. 26.2.1724, fol.2281B.
E: Anders Cortsen, hattemager.
Første ægteskab med [Peder Pedersen, skifte 15.7.1698 lbnr.423]. B:
1) Peder Pedersen Rosenbech, degn i Herlufmagle og Tybjerg
2) Oluf Pedersen, feldbereder i Holbæk
3) Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Christen Pedersen, møller i Stridsmølle [i Buerup sogn]
4) Elsebeth Pedersdatter Rosenbech g.m. Mikkel Knudsen, skipper i København.

568    Simon Andersen, vognmand i Nyborg. 10.7.1724, fol.301.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Laurids Andersen, vognmand. B:
4) Anne Cathrine Simonsdatter 10
5) Maren Simonsdatter 9
6) Karen Simonsdatter 1½.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter], skifte 23.5.1713 lbnr.499. B:
1) Anne Simonsdatter 16
2) Hans Simonsen 15
3) Karen Simonsdatter.
FM:
1 mors [halv]bror Oluf Pedersen Bang, degn i Skamby
2 mors [halv]bror Rasmus Pedersen Bang, degn i Lumby.
Arv i boet til [Karen Andersdatters] søn af første ægteskab Anders Frandsen.
Afdøde døde 10.6.1724.

569    Anne Madsdatter i Nyborg. 30.6.1724, fol.321.
Enke efter Thomas Rasmussen, [skifte 1.4.1721 lbnr.548]. B:
1) Lisbeth Thomasdatter 35
2) Niels Thomsen 29
3) Anne Thomasdatter 27, g.m. Knud Rasmussen
4) Mads Thomsen 25
5) Henrik Thomsen 21
6) Rasmus Thomsen 15.

570    Niels Jørgensen, by- og rådstueskriver i Nyborg. 4.9.1724, fol.331.
E: Anne Clausdatter. LV: Søren Lerche.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Hein, skifte 17.9.1711 lbnr.481]. B:
1) Frederikke Louise Nielsdatter 15.
FM: farbror Bertel Jørgensen i Assens ved søn Christian Ulrik Bertelsen, herredsfoged i Båg herred.

571    Anne Christine Hansdatter i Nyborg. 23.10.1724, fol.337.
E: Christian Nielsen, bødker. B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter 9
2) Kirsten Christiansdatter 7½
3) Johan von Zenten 4
4) Inger Margrethe Christiansdatter 1 år og 3 mdr.
Enkemandens første ægteskab med [Karen Andersdatter], skifte 14.12.1713 lbnr.504. Arv til [Karen Andersdatters] barn af første ægteskab B:
1) Abelone Nielsdatter.
Afdøde døde 22.9.1724.

572    Marie Cathrine Poulsdatter, et barn i Nyborg. 5.12.1724, fol.344B.
A:
1) mor Anne Ernstsdatter g.m. Peder Sørensen, smed.
Mors første ægteskab med afdødes far [Poul Mathiassen, skifte 8.4.1716 lbnr.524].
1) Maren Poulsdatter g.m. Jørgen Sørensen, smed i Skælskør
2) Johanne Poulsdatter
3) Gedske Poulsdatter.
Afdøde døde 1.4.1724.

573    Anne Christoffersdatter i Nyborg. 18.12.1724, fol.346B.
Enke efter Jørgen Hansen, vognmand. B:
1) Maren Sørensdatter g.m. Mathias Hansen, knapmager
2) Anne Sørensdatter g.m. Rasmus Lauridsen, feldbereder
3) Inger Sørensdatter, død. E: Mathias Lauridsen, skytte i Sæby Kirkehus på Sjælland. 4B:
a Søren Mathiassen
b Inger Mathiasdatter
c Sofie Mathiasdatter
d Frederikke Mathiasdatter
4) Jens Sørensen i Højer i Holsten
5) Christen Sørensen, feldbereder i Svendborg.

574    Henrik Johan von Zenten, ugift blikmagersvend i Nyborg. 19.12.1724, fol.354B.
A:
1) mor Anne Christensdatter Maar g.m. Lorents Christiansen, sadelmager
2) bror Hans Rudolf von Zenten, skomagersvend i Brevik i Norge
3) bror Rudolf Johansen 17½.
Mors første ægteskab med [Hans Jensen, skifte 8.5.1694 lbnr.367]
4) halvsøster Anne Kirstine Hansdatter, [skifte 23.10.1724 lbnr.571. E: Christian Nielsen, bødker. Hendes 4 børn
5) halvbror Christen Hansen Maar, student.
Afdøde havde arv efter sin far [Johan von Zenten], skifte 21.5.1717 lbnr.529

575    Jens Jensen, et barn i Nyborg. 25.5.1724, fol.357B.
A:
1) mor Karen Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen, skibsmand
2) søster Johanne Marie Jensdatter.
Arv efter afdødes far Jens Pedersen Gomme, skibsmand, skifte 25.11.1721 lbnr.550.

576    Abraham Tønnesen, aftakket konstabel og hustru Margrethe Hansdatter i Nyborg. 25.9.1725, fol.358B.
B:
1) Cathrine Abrahamsdatter g.m. Anders Hansen, skomager i Odense
2) Sara Abrahamsdatter g.m. Christian [Pedersen] Fischer, degn i Tjæreby på Sjælland
3) Marie Abrahamsdatter
4) Anne Sofie Abrahamsdatter.

577    Laurids Hansen Svendborg, skipper i Nyborg. 13.12.1725, fol.360B.
E: Kirsten Bertelsdatter. LV: Jens Andersen, skipper. B:
1) Cathrine Lauridsdatter 11
2) Karen Lauridsdatter 8
3) Bertel Lauridsen 4
4) Laurentse Lauridsdatter 10 uger.
Afdøde er begravet i Korsør [13.3.1725].

578    Mikkel Witkow i Nyborg. 5.1.1726, fol.365.
E: Marie Pedersdatter. LV: Peder Pedersen Basse, rebslager. B:
1) Jørgen Mikkelsen Witkow i Kerteminde
2) Marie Elisabeth Mikkelsdatter 27
3) Mathias Mikkelsen Witkow 25, musikantsvend
4) Peder Mikkelsen Witkow 18, i rebslagerlære.

579    Peder Andersen Biist, ugift farversvend i Nyborg. 21.7.1726, fol.367.
A:
1) mor Karen Pedersdatter g.m. Mads Hansen Rask i Lille Himmelstruphus [i Vigerslev sogn] på Fyn.

580    Karen Pedersdatter Gomme i Nyborg. 10.11.1726, fol.368.
E: Anders Pedersen, skipper. B:
3) Peder Andersen
4) Sofie Andersdatter g.m. Peder Nielsen Revsøre, skipper.
Første ægteskab med [Peder Jensen, skifte 5.3.1692 lbnr.327]. B:
1) Abelone Pedersdatter, død, var g.m. Bugislav Mathiassen, [skifte 30.12.1714 lbnr.521]. 2B:
a Johanne Bugislavsdatter
b Bugislav Mathias Bugislav
2) Jens Pedersen Gomme, [skifte 25.11.1721 lbnr.550]. 2B:
a Peder Jensen
b Johanne Marie Jensdatter.

581    Peder Danielsen i Nyborg, [begravet 23.6.1727], fol.384B.
E: Birgitte.
Bevilling til uskiftet bo af 28.7.1727 for enken og deres datter.

582    Steen Mathiassen, bager i Nyborg, [begravet 12.9.1727], fol.384B.
E: Else.
Bevilling til uskiftet bo af 13.10.1727.

583    Marie Christensdatter Pram (Prom) i Nyborg, der døde 8.11.1726, fol.385B.
E: Christen Madsen [Sprogø], skipper. A:
0) forældre [Christen Rasmussen Pram og Kirsten Henriksdatter, forpagter på Risingegård i Flødstrup sogn på Fyn]
1) bror Henrik Christensen Pram i Skælskør, [skifte Skælskør 9.9.1707 lbnr.87]. 3B:
a Christen Henriksen Pram i Sandnæs i Nummedalen i Norge
b [Kirsten Henriksdatter Pram g.m. Lorents Arff (Arv) i Haldagermagle [i Krummerup sogn] på Sjælland
c [Sille Henriksdatter Pram g.m. Anton Bartholomæus, forpagter]
d [Anne Kirstine Henriksdatter Pram, død. E: Frederik Hobro i Lundforlund]. 1B:
1 [Henrik Frederiksen]
2) søster Ingeborg Christensdatter Pram i Tystrup, enke efter Christoffer Madsen [Wolf, degn i Tystrup og Haldagerlille, skifte Øster Flakkebjerg herred gejstlig 6.5.1726 lbnr.64]
3) søster Cathrine Christensdatter Pram i Skælskør, [skifte Skælskør 21.3.1725 lbnr.150], var g.m. [Johan Erhardt Herman, bager]. 2B:
b Anne Kirstine [Johansdatter] g.m. Hans Hansen Møller, skipper i Skælskør, nu i Stige på Fyn
c Anne Marie [Johansdatter] g.m. Jens [Poulsen], murer i Skælskør
Cathrine Christensdatter Prams første ægteskab med [Hans Christiansen, [skifte Skælskør 24.4.1704 lbnr.68]. 1B:
a Christen [Hansen], bager i Skælskør
4) søster Anne [Dorthe] Christensdatter Pram i Ladby på Fyn, død. 4B:
a [Anne Lauridsdatter g.m. Jens Nielsen i Ladby]
b [Kirsten Lauridsdatter g.m. Christen Rasmussen]
c [Johanne Lauridsdatter g.m. Niels Bertelsen i Over Kærby]
d [Karen Lauridsdatter g.m. Hans Lauridsen, smed].

584    Marie Andersdatter i Nyborg. 26.3.1727, fol.400B.
Enke efter Arent Hansen, vognmand, [skifte 12.6.1724 lbnr.566]. B:
1) Hans Arentsen 13
2) Johan Frederik Arentsen, der døde 24.4.1727.
FM: Niels Madsen, tømrer.

585    Maren Jensdatter i Nyborg, der døde 21.1728, fol.405.
E: Niels Lauridsen Dyrhauge (Dyrehave), skibsmand. B:
1) Ellen Nielsdatter 14
2) Anne Cathrine Nielsdatter 10.

586    Karen Bugislavsdatter i Nyborg. 11.11.1727, fol.412.
E: Mads Nielsen, skomager. B:
1) Johanne Madsdatter 8.
Afdøde døde 12.10.1727.

587    Laurids Clausen i Nyborg. 28.10.1726, fol.416B.
E: Anne Christoffersdatter Boldt. LV: Christian Nielsen, bødker.
Hans B:
1) Hans Lauridsen, væver i Nustrup i Haderslev amt.
Afdøde var født i Haderslev.

588    Christen Rasmussen Barfoed i Nyborg. 24.3.1728, fol.420B.
E: Kirsten Villadsdatter. LV: Daniel Henrik Henriksen, der ægter enken. B:
1) Villads Christensen 9.
Afdøde døde i Korsør 11.2.1728.

589    Søren Lerche, garnisonsauditør i Nyborg, der døde 20.5.1727, fol.422B.
E: Anne Andersdatter, der døde 21.5.1727. B:
2) Christiane Charlotte Lerche 2
3) Knud Sørensen Lerche, nyfødt.
FM: farbror Oluf [Knudsen] Lerche, præst i Avnslev og Bovense.
Hendes første ægteskab med Jens Brinkmann, skibsskriver. B:
1) Ellen Christine Jensdatter Brinkmann 12.

590    Niels Bjerg, toldbetjent i Nyborg. 19.1.1728, fol.429B.
Enke efter Ellen Hansdatter. A:
1) søster Sidsel Mikkelsdatter i Jylland, men uvist hvor.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1726-1735591    Elisabeth Andreasdatter i Nyborg. 26.11.1726, fol.1.
E: Jens Luttermann, glarmester. B:
1) Andreas Jensen Luttermann 50
2) Rudolf [Frederik] Jensen Luttermann 40
3) Erik Jensen Luttermann 30
4) Hans Jensen Luttermann, død. 2B:
a Marie Elisabeth Hansdatter Luttermann 8
b Cathrine Hansdatter Luttermann 6.

592    Testamente i Nyborg. 16.11.1728, fol.9B.
Testamente af 21.9.1727 for Kirsten, enke efter Jens Prip.
Ingen beslægtede arvinger.

593    Jacob Dinesen Guldberg, amts- og proviantforvalter i Nyborg. Samfrændeskifte 16.11.1728, fol.10B, 168B.
E: Anne Beathe [Henningsdatter] Scheel. B:
1) Anne Elisabeth Guldberg.
FM: Engelbrecht Teisen, farver.
Bevilling til uskiftet bo af 12.11.1728.

594    Peder Mandal, skibsmand i Nyborg. 10.3.1728, fol.11.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Niels Madsen, tømrer. B:
1) Peder Pedersen Mandal 7
2) Karen Pedersdatter Treven 1½.

595    Clemen Mikkelsen, skibsmand i Nyborg. 22.7.1728, fol.13B.
E: Maren Madsdatter. LV: Hans Pedersen, murer. B:
1) Margrethe Clemensdatter 30
2) Maren Clemensdatter 24.

596    Anne Nielsdatter i Nyborg. 3.9.1728, fol.14B.
E: Mikkel Svendsen Bech, snedker. B:
1) Maren Mikkelsdatter 17
2) Jens Mikkelsen 8
3) Kirsten Mikkelsdatter 5
4) Gunder Mikkelsdatter 2½.

597    Maren Nielsdatter i Nyborg. 1.10.1728, fol.20B.
E: Hans Christoffersen Møller. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter 11.

598    Anne Margrethe i Nyborg. 11.9.1728, fol.23B.
E: Thomas Nissen Bruun, organist i Nyborg. B:
1) Frederikke Eleonora Bruun 18
2) Nikolaj Christian Bruun 16
3) Hans Frederik Sachmann Bruun 14
4) Mette Sofie Bruun 10
5) Johanne Christiane Bruun 8
6) Elisabeth Cathrine Bruun 6.
Første ægteskab med [Hans Frederik] Sachmann, [organist, begravet 1.7.1709].
Afdøde døde 12.8.1728.

599    Anne Jacobsdatter i Nyborg. 27.9.1728, fol.31B.
E: Hans Hansen, skipper. A:
1) bror, død. 1B:
a Elisabeth Jørgensdatter 33.
Afdøde døde 28.8.1728.

600    Erik Hansen, skipper i Nyborg. 7.9.1728, fol.36.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Andersen, skipper. B:
1) Maren Eriksdatter g.m. Jochum Thurmann, skipper
2) Karen Eriksdatter g.m. Henrik Salomonsen, matros
3) Hans Eriksen 18.
Afdøde døde 8.8.1728.

601    Anne Cathrine Jørgensdatter i Nyborg. 25.10.1728, fol.44B.
E: Johan Lauridsen Klamp, skibsmand. B:
2) Margrethe Johansdatter 4.
Første ægteskab med [Mads Jørgensen, skifte 3.2.1719 lbnr.543]. B:
1) Peder Madsen 21, skibskarl.

602    Karen Jensdatter i Nyborg. 5.3.1729, fol.49B.
E: Reinholt Torbensen, skibsmand. B:
1) Jens Reinholtsen 13
2) Magdalene Reinholtsdatter 9
3) Anne Kirstine Reinholtsdatter 7
4) Torben Reinholtsen 4
5) Anders Reinholtsen 10 uger.
Afdøde døde 3.2.1729.

603    Anne Nielsdatter i Nyborg. 12.4.1729, fol.54B.
E: Poul Christoffersen, skipper. B:
1) Karen Poulsdatter 17
2) Niels Poulsen 15
3) Christoffer Poulsen 13
4) Abelone Poulsdatter 7
5) Maren Poulsdatter 4.
FM: morbror Peder Nielsen Frisch, skipper.
Afdøde døde 4.10.1728.

604    Karen Jespersdatter i Nyborg. 19.5.1729, fol.65.
E: Søren Lauridsen, vægter. B:
1) Jesper Sørensen 5
2) Anne Marie Sørensdatter 5 uger.
Afdøde døde 20.4.1729.

605    Anne Dorthe Rasmusdatter i Nyborg. 23.5.1729, fol.65.
E: Christen Mortensen, skrædder. A:
1) bror Mathias Rasmussen, skomager i Hillerød
2) søster Karen Rasmusdatter g.m. Johan Straameyer, slagter i Rudkøbing
3) søster Johanne Rasmusdatter g.m. Hans West, skomager i Kerteminde.
Afdøde døde 23.4.1729.

606    Hans Olufsen Bondorph, dansk skoleholder og kateket i Nyborg. 8.12.1728, fol.69B.
E: Kirsten Jensdatter Bering. LV: Johannes Pedersen, klokker.
Arvinger kendes ikke.
Desuden nævnes:
1) [enkens mor] Anne [Laugesdatter Grindsten], enke efter Jens [Pedersen] Bering, [kapellan i Vigerslev og Veflinge, begravet 19.7.1718]
2) [enkens bror] Vitus [Jensen] Bering, præst i Ollerup og Kirkeby.

607    Morten Thomsen, skibsmand i Nyborg. 7.2.1729, fol.74B.
E: Kirsten Mortensdatter. LV: Jens Andersen, skipper. B:
1) Maren Mortensdatter 17
2) Barbara Mortensdatter 17.

608    Peder Pedersen Lehe, skipper i Nyborg. 25.4.1729, fol.79B.
E: Sidsel Bendixdatter. LV: Jens Andersen, skipper. B:
1) Peder Pedersen 3.
FM: farbror Christen Pedersen Møller.

609    Rasmus Jespersen, skibsmand i Nyborg. 16.5.1729, fol.87B.
E: Anne Pallesdatter. LV: Niels Poulsen, skibsmand. B:
1) Kirsten Rasmusdatter g.m. Johan Christoffer Satrøver, soldat
2) Karen Rasmusdatter 30.
Afdøde døde 16.4.1729.

610    Anne Cathrine [Henriksdatter] Morville i Nyborg. 3.12.1728, fol.92.
E: Mathias [Georg Jørgensen] Fibiger, rådmand. B:
1) Henrik Jacob Fibiger 3.
FM: morbror Peder Morville i Kerteminde.
[Første ægteskab med Henrik Nielsen, Skrøbebjerg, præst i Vigersted og Kværkeby, begravet marts 1717].
Desuden nævnes enkemandens svoger Peder Christian Schiøtz, rådmand i Kerteminde.
Afdøde, [der var datter af Henrik Johansen Morville, præst i Herslev og Viuf], døde 3.11.1728.

611    Johanne Marie Andersdatter i Nyborg. 28.7.1729, fol.98.
E: Morten Olufsen Rohde, skipper. B:
1) Knud Mortensen 7
2) Johanne Mortensdatter 4.
FM: farfar Oluf Mortensen Rohde.

612    Peder Pedersen, hyrde i Hyrdehuset uden for Nyborg. 3.8.1729, fol.99B.
E: Anne Lauridsdatter. A:
1) bror Christen Pedersen, vognmand
2) søster Inger Pedersdatter g.m. Peder Lawe i Ullerup.
Afdøde døde 20.5.1729.

613    Karen Andersdatter i Nyborg. 20.4.1729, fol.116B.
E: Søren Pedersen, skoflikker. B:
2) Karen Sørensdatter 22.
Første ægteskab med Laurids Rasmussen, skibsmand, [skifte 26.9.1699 lbnr.435]. B:
1) Maren Lauridsdatter g.m. Søren Isaksen, skibsmand.

614    Poul Hansen Kæmpe, bådsmand i Nyborg. 23.4.1729, fol.123B.
E: Dorthe Bertelsdatter. LV: Lorents Christiansen, sadelmager. B:
1) Niels Poulsen Kæmpe 56, ved Kullen i Skåne
2) Johanne Poulsdatter Kæmpe 41, g.m. Niels Hansen, skrædder i Skellerup
3) Maren Poulsdatter Kæmpe 34, gift i Holsten
4) Mette Poulsdatter Kæmpe 36 g.m. Hans Caspersen i Sorø.
Afdøde døde 24.3.1729.

615    Hans Rasmussen, vægter i Nyborg. 31.3.1727, fol.128.
E: Maren Pedersdatter. LV: Laurids Lauridsen Sandager.
Første ægteskab med [Maren Nielsdatter, skifte 27.11.1713 lbnr.503. B:
1) Anne Hansdatter 40, på Risinge
2) Johanne Hansdatter 31, g.m. Jørgen Polsen, livgarder i København.
Afdøde døde 1.3.1727.

616    Sidsel Mikkelsdatter i Nyborg. 29.10.1729, fol.132.
E: Peder Steffensen, skibsmand. B:
1) Maren Pedersdatter 30, g.m. Johan Rauch, murer
2) Knud Pedersen 20
3) Magdalene Pedersdatter 13
4) Gertrud Pedersdatter 7.

617    Kirstine Cathrine Marie Pedersdatter i Nyborg, der døde 21.8.1729, fol.138.
E: Bo Bøyesen.
På fars side A:
0) far Peder Danielsen
00) farfar Daniel Pedersen
001) farfars [halv]bror Mikkel Jørgensen, vognmand, var g.m. [Maren Nielsdatter, skifte 8.3.1701 lbnr.449]. 2B:
1) Peder Mikkelsen, død, 2B:
a Maren Pedersdatter g.m. Rasmus Johansen Klink, skibsmand
b Karen Pedersdatter
2) Sidsel Mikkelsdatter g.m. Peder Steffensen, skibsmand
På mors side A:
1) mors halvsøster Anne Jensdatter g.m. Niels Mikkelsen i Ryslinge.

618    Christen Nielsen Fischer i Heslet på stranden uden for Nyborg. 7.1.1730, fol.143B.
E: Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Andersen, hyrde. B:
1) Niels Christensen 4.
FM: morbror Laurids Pedersen i Ristrup.
Afdøde døde 1.12.1729.

619    Anne Marie Hey i Nyborg. 6.8.1729, fol.149B.
E: Johan [Theodor] von Lengerken, kirurg. B:
1) Cathrine Lucie von Lengerken 18.
Enkemandens første ægteskab med [Margrethe Vibbing]. Arv til 2B:
1) [Johan Jørgen von Lengerken]
2) [Elisabeth Margrethe von Lengerken].
[Afdøde var datter af Gerhard Hey, præst i Bordelum i Slesvig, 17.1.1695].

620    Anders Pedersen Holm i Nyborg. 15.4.1729, fol.153.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Johan Jørgen Nielsen. B:
1) Niels Andersen Holm, myndig
2) Peder Andersen Holm 24
3) Hans Andersen Holm 20.
FM: Peder Madsen.

621    Elisabeth Madsdatter Brunow i Nyborg. 14.4.1730, fol.154.
E: Peder Andersen Flindt, skrædder. A:
0) forældre [Mads Hansen, by- og rådstueskriver, begravet 14.3.1693 og Elisabeth Henriksdatter, skifte 4.4.1693 lbnr.342]
1) bror Hans Madsen Brunow, præst i Grinderslev og Grønning, død [1728]. 3B:
a Erik Hansen Brunow, fars successor
b Mathias Hansen Brunow i Holstebro
c Henrik Hansen Brunow, købmand i Nyborg
2) søster Johanne Madsdatter Brunow, enke efter Arent Simonsen, byskriver
3) søster Anne Madsdatter Brunow, [skifte 30.6.1724 lbnr.569], var g.m. Thomas Rasmussen [Lange], [skifte 1.4.1721 lbnr.548]. 6B:
a Lisbeth Thomasdatter Lange, der tjener i Roskilde Jomfrukloster
b Niels Thomsen, skibspræst på rejse til Guinea
c Anne Thomasdatter Lange g.m. Knud Rasmussen, skipper i Nyborg
d Mads Thomsen Lange, købmandssvend i Vordingborg
e Henrik Thomsen Lange hæderlig og vellærde student i Helsingør
f Rasmus Thomsen Lange, handskemagersvend på Sjælland
4) søster Anne Helvig Madsdatter Brunow i Nyborg, enke efter Peder Jørgensen.
Afdøde døde 15.3.1730.

622    Anne Hansdatter i Nyborg. 21.3.1730, fol.159B.
Enke efter Peder Jensen, murer, [skifte 11.6.1720 lbnr.547].
1) Karen Pedersdatter g.m. Mads Andersen, slagter
2) Anneke Pedersdatter g.m. Hans Hansen Lind, skibsmand
3) Kirsten Pedersdatter.
Afdøde døde 13.3.1730.

623    Anders Hansen Rohde, feldbereder i Nyborg. 1.6.1730, fol.163.
E: Elsebeth Villumsdatter. LV: Jørgen Christensen i Odense. B:
5) Søren Andersen Rohde.
Andet ægteskab med [Karen Rasmusdatter]. B:
1) Rasmus Andersen Rohde, degn i Søndersø
2) Hans Andersen Rohde, student
3) Kirsten Andersdatter g.m. Rasmus Olufsen, feldbereder i Kerteminde.
Tredje ægteskab med [Maren Lauridsdatter], skifte 19.9.1716]. B:
4) Sille Andersdatter 19.
Afdøde døde 20.4.1730.

624    Udgår

625    Mads Pedersen Egelev (Echlev), skipper i Nyborg. 7.5.1731, fol.170.
E: Anne Knudsdatter. LV: Anders Jensen. B:
1) Dorthe Madsdatter 31
2) Hilleborg Madsdatter 23
3) Maren Madsdatter 22, der ægter Niels Hansen, skipper.
Desuden nævnes:
1 afdødes svoger Peder Nielsen Refsø.
2 afdødes svoger Hans Nielsen [Refsø].

626    Maren Madsdatter i Nyborg. 17.5.1731, fol.183B.
E: Peder Jespersen, skibsmand. B:
1) Regine Sofie Pedersdatter 1½.
Afdøde kaldes også Maren Rasmusdatter.

627    Jørgen Jensen Rindbech, by- og rådstueskriver i Nyborg. 22.5.1731, fol.189.
E: Marie Mortensdatter Varberg. B:
1) Anne Kirstine Jørgensdatter Rindbech 4
2) Abelone Benedikte Jørgensdatter Rindbech 6 mdr.
Afdøde døde 22.6.1730.

628    Jacob Mathiassen, skipper i Nyborg. 22.5.1731, fol.196B.
E: Anne Rasmusdatter. LV: bror Rasmus Rasmussen, murer.
Første ægteskab med [Elisabeth Lauridsdatter, skifte 2.5.1718 lbnr.535]. B:
1) Anne Marie Jacobsdatter, enke efter [Broder] Fabricius, garnisonsauditør
2) Mette Jacobsdatter g.m. Jeppe Hansen, bødker i Kogsbølle
3) Dorthe Jacobsdatter g.m. Peder Pedersen Holst, forpagter på Broholm
4) [Anne] Kirstine Jacobsdatter g.m. Jørgen Jørgensen, skibsmand.

629    Gertrud Poulsdatter i Nyborg. 29.5.1731, fol.199B.
E: Bertel Jensen, skibsmand. B:
1) Jens Bertelsen 10
2) Poul Bertelsen 7.
Afdøde døde 25.12.1730.

630    Dorthe Rasmusdatter i Nyborg. 4.7.1731, fol.202.
E: Peder Jensen, skrædder. B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter 7
2) Kirsten Pedersdatter 3.
Afdøde døde 25.2.1731.

631    Maren Madsdatter i Nyborg. 22.2.1730, fol.205B.
Enke efter Clemen Mikkelsen, bådsmand, [skifte 22.7.1728 lbnr.595]. B:
1) Margrethe Clemensdatter i Korsør
2) Maren Clemensdatter g.m. Oluf Thorvaldsen, skibsmand.

632    Morten Lauridsen, tømrersvend i Nyborg. 27.2.1730, fol.206B.
E: Inger Sørensdatter. B:
1) Johanne Mortensdatter 25.
Afdøde døde 28.1.1730.

633    Steffen Didriksen, skomager og fattiglem i Nyborg. 15.4.1730, fol.208.
Arvinger angives ikke.
Dog nævnes:
1 afdødes svoger Jens Andersen, skipper i Nyborg
2 afdødes søster Anne Steffensdatter i Odense.
Afdøde døde 12.4.1730.

634    Gertrud Hansdatter i Nyborg. 28.5.1729, fol.209B.
E: Henrik Wolmer på Christianshavn. B:
1) Hans Jacob Henriksen 19, i Lübeck
2) Ingeborg Margrethe Henriksdatter 16, i København
3) Rudolf Henriksen 15 i Assens.
Afdøde der indtil for nylig havde været husholderske i Kullerup præstegård døde 10.4.1729 hos sin søster [Regine Hansdatter] g.m. Søren Poulsen, kongelig posttransportør over Storebælt.

635    Christen Mathiassen i Heslet. 4.7.1731, fol.215.
E: Marie Nielsdatter i Nyborg. B:
1) Mathias Christensen, død. 1B:
a Niels Mathiassen 7.
Afdøde døde 26.12.1730.

636    Sidsel Bendixdatter i Nyborg, der døde 17.4.1731, fol.216.
E: Niels Lauridsen Dyrhauge
Første ægteskab med Peder Pedersen Lehe, skifte 25.4.1729 lbnr.608]. B:
1) Peder Pedersen 5.
FM: farbror Christen Pedersen Møller i Kappel mølle ved Roskilde.

637    Anne Knudsdatter i Nyborg. 30.5.1731, fol.217.
Enke efter Mads Pedersen Egelev på Holmens bro uden for Nyborg, [skifte 7.5.1731 lbnr.625]. B:
1) Anne Margrethe Madsdatter g.m. Hans Nielsen [Refsø], skipper
2) Dorthe Madsdatter 32
3) Hilleborg Madsdatter 24
4) Maren Madsdatter g.m. Niels Hansen, skipper.
LV: Jens Lauridsen, købmand.
Afdøde døde 9.5.1731.

638    Laurids Pedersen Drejer i Nyborg. 19.4.1731, fol.221.
Enkemand efter Johanne Andersdatter, skifte 30.3.1713 lbnr.493]. B:
1) Anders Lauridsen Drejer, degn i Hesselager, [skifte Gudme herred gejstlig 4.7.1730 lbnr.45, var g.m. Cathrine Pedersdatter Herch]. 5B:
a Jesper Drejer 20
b Lorents Peder Drejer 15
c Anne Elisabeth Drejer 12
d Christian Carl Drejer 9
e Herman Drejer 6
2) Peder Lauridsen, rokkedrejer, [skifte 12.6.1716 lbnr.525]. 1B:
a Claus Pedersen Drejer 20, i Odense
3) Cathrine Lauridsdatter g.m. Laurids Pedersen, hattemager
4) Anne Lauridsdatter g.m. Baltser Jensen, sadelmager
5) Karen Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen, skibsmand.

639    Anne Christensdatter [Maar] i Nyborg. 12.12.1731, fol.226.
E: Lorents Christiansen, sadelmager.
Første ægteskab med [Hans Jensen, skifte 8.5.1694 lbnr.367]. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter, [skifte 23.10.1724 lbnr.571. E: Christian Nielsen, bødker. 4B:
a Anne Cathrine Christiansdatter 15
b Kirsten Christiansdatter 13
c Johan von Senden 10
d Inger Margrethe Christiansdatter 8
2) Christian Hansen Maar, præst [i Tæbring. Ovtrup og Rakkeby]
Andet ægteskab med Johan von Senden, skifte 21.5.1717 lbnr.529. 1B:
3) Rudolf Johan von Senden 25, i København.

640    Jacob Pedersen Mønster, skibsmand i Nyborg. 3.1.1732, fol.235.
E: Abelone Lauridsdatter. LV: Wulf Christoffer Poulsen, skrædder. B:
1) Peder Jacobsen 16.
Afdøde døde 5.3.1731.

641    Mathias Sørensen, knapmager i Nyborg, [begravet 1.6.1731], fol.237B.
E: Maren Sørensdatter.
Afkald Odense 2.6.1731 fra søskende underskrevet af:
1) Jens Sørensen Helt
2) Anders Sørensen Brylle
3) Simon Sørensen Lundby
4) Gregers Nielsen.

642    Niels Madsen, tømrer i Nyborg. 25.7.1730, fol.238.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Pedersen, murer. A:
1) søster Kirsten Madsdatter g.m. Rasmus Jacobsen i Vester Skerninge
2) bror Hans Madsen, hjulmand i Gudme
3) søster Anne Madsdatter, enke efter Hans Rasmussen i Tved
4) søster Anne Madsdatter på Thurø.

643    Cathrine Mortensdatter i Nyborg, [begravet 3.10.1731], fol.242B.
E: Abraham Pedersen, klejnsmed.
Afkald 17.1.1732 fra A:
1) bror [Mogens Mortensen], død. 3B:
1) Oluf Mogensen i Skårup, Skytte på Klingstrup
2) Hans Mogensen i Overbyholm
3) Margrethe Mogensdatter g.m. Niels Nielsen i Kollerup ved Lykkesholm.

644    Karen Christensdatter i Nyborg. Samfrændeskifte 16.8.1730, fol.243.
E: Peder Andersen, skipper. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 21
2) Anders Christian Pedersen 18½
3) Poul Pedersen 16.
FM:
1 Jens Andersen, skipper
2 Hans Andersen, bager.
Bevilling til uskiftet bo af 3.10.1729.
Afdøde døde 26.5.1729.

645    Peder Jensen Gomme, et barn i Nyborg. 7.2.1732, fol.245B.
A:
1) mor Karen Lauridsdatter g.m. Christen Nielsen, skibsmand
2) søster Johanne Jensdatter.
Afdøde havde arv efter:
1 sin farmor Karen Pedersdatter Gomme, skifte 10.11.1726 lbnr.580
2 sin far Jens Pedersen Gomme, skifte 25.11.1721 lbnr.550
3 sin bror Jens Jensen, skifte 25.5.1724 lbnr.575.
Afdøde døde 13.3.1731 på skibsrejse til Århus.

646    Poul Christoffersen, skibsmand i Nyborg. 5.6.1730, fol.247.
E: Mette Jensdatter. LV: Jens Andersen, skipper.
Første ægteskab med [Anne Nielsdatter, skifte 12.4.1729 lbnr.603]. B:
1) Karen Poulsdatter 18
2) Niels Poulsen 16
3) Christoffer Poulsen 14
4) Abelone Poulsdatter 8
5) Maren Poulsdatter 5.
FM: morbror Peder Nielsen Frisch, skipper.
Afdøde døde 5.5.1730.

647    Christen Madsen Sprogø, skipper i Nyborg. 30.11.1728, fol.255.
Enkemand efter [Marie Christensdatter Pram, skifte 8.11.1726 lbnr.583]. A:
1) mor Inger Hansdatter, enke efter Hans Hansen i Stege ved Odense
2) bror Anders Madsen i Stege ved Odense
3) bror Rasmus Madsen Dyrehave ved Holckenhavn
og øvrige medarvinger.

648    Karen Jensdatter i Nyborg. 12.5.1732, fol.277.
E: Johan Jørgen Nielsen, handskemager. B:
4) Niels Johansen 11
5) Kirsten Johansdatter 8.
Første ægteskab med [Niels Lauridsen, skifte 2.11.1717 lbnr.532]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter 25
2) Laurids Nielsen 24, i Lübeck
3) Mette Kirstine Nielsdatter 16.
Afdøde døde 22.11.1731.

649    Jørgen Hansen, bødker. 12.5.1732, fol.281.
Anne Marie Bertelsdatter. LV: Christian Nielsen, bødker. B:
1) Hans Jørgensen 13
2) Cathrine Marie Jørgensdatter 11
3) Karen Jørgensdatter.
Afdøde døde 6.7.1731.

650    Holluf Jacobsen, ugift i Tommerup, der døde i Nyborg. 19.5.1732.
Af arvinger mødte A:
1) Anders Jensen, rytterbonde på Broholm i Tommerup sogn, enke efter afdødes søster
2) Peder Hansen Købskov i Tommerup, som pårørende
3) søstersøn Niels Jørgensen i Bred i Vissenbjerg sogn.

651    Jens Luttermann, glarmester i Nyborg. 16.11.1729, fol.288.
E: Anne Hansdatter.
Første ægteskab med Elisabeth Andreasdatter, [skifte 26.11.1726 lbnr.591]. B:
1) Andreas Jensen Luttermann, birkedommer på Lolland
2) Rudolf Frederik Jensen Luttermann i Nakskov, landkirurg på Lolland og Falster
3) Erik Jensen Luttermann, soldat
4)Hans Jensen Luttermann, glarmester i Nakskov, [skifte Nakskov 18.12.1722 lbnr.1174]. 2B:
a [Marie Elisabeth Hansdatter Luttermann]
b [Cathrine Hansdatter Luttermann].

652    Claus Oldenborg, apoteker i Nyborg. 27.12.1732, fol.299.
B:
1) [Margrethe] Oldenborg g.m. Duchamp, kaptajn
2) [Jacob Gotfred] Oldenborg, [regimentskvartermester].

653    Laurids Jacobsen Wandel, stadsmusikant i Nyborg.19.7.1732, fol.299B.
E: Atke Marie Henriksdatter. B:
1) Jacob Wandel 34
2) Elisabeth Wandel 26, g.m. Peder [Andersen] Flindt
3) Karen Wandel 24
4) Anne Sofie Wandel 21
5) Anne Margrethe Wandel 19
6) Anne Marie Wandel 7.

654    Elisabeth Madsdatter, ugift i Nyborg. 21.2.1733, fol.308B.
A:
0) [Karen Mikkelsdatter, død, var g.m. Hans Eriksen, skifte 28.6.1694 lbnr.374]. 2B:
1) søskendebarn Maren Hansdatter
2) søskendebarn Erik Hansen, [skifte 7.9.1728 lbnr.600]. 3B:
a Maren Eriksdatter, enke efter Jochum Thurmann
b Karen Eriksdatter g.m. Henrik Salomonsen, matros i København
c Hans Eriksen.

655    Jens Andersen, skipper i Nyborg. 21.2.1733, fol.314B.
E: Karen Jensdatter. B:
3) Margrethe Jensdatter 21
4) Peder Jensen 16
5) Ellen Cathrine Jensdatter 13
6) Peder Sørensen Jensen 10.
Af første ægteskab B:
1) Maren Jensdatter g.m. Reinholt Torbensen, skibsmand
2) Mette Jensdatter g.m. Niels Crone, væver.
Afdøde døde 22.8.1732.

656    Regine Hansdatter [Hensky] i Nyborg. 17.6.1733, fol.322.
E: Søren Poulsen.
Bevilling til uskiftet bo af 28.3.1732.

657    Johanne [Pedersdatter] i Nyborg. 6.7.1733, fol.322B.
E: Peder Hansen, skibsmand.
Første ægteskab med Peder Mandal, [skifte 10.3.1728 lbnr.594]. B:
1) Peder Pedersen Mandal.

658    Hans Mathiassen Kyhl i Nyborg. 17.12.1733, fol.325B.
E: Edel Margrethe Giessenbihr. A:
1) søster Armgot Mathiasdatter, død i Tyskland uden børn
2) søster Abel Cathrine Mathiasdatter i København.
Desuden nævnes enkens mor Karen [Sørensdatter], enke efter Niels Henriksen, [skifte 18.12.1719 lbnr.545].

659    Peder Nielsen Revsøre (Refsø) i Nyborg. 12.1.1734, fol.328B.
E: Sofie Andersdatter. A:
1) bror Hans Nielsen, skipper
2) bror Laurids Nielsen, skibsmand
3) søster Voldborg Nielsdatter, enke efter Knud Villadsen.

660    Gertrud Lauridsdatter i Nyborg. 9.3.1734, fol.341B.
E: Laurids Andersen, vognmand. B:
2) Anne Cathrine Lauridsdatter 22.
Første ægteskab med Anders Nielsen, [skifte 26.9.1702 lbnr.458]. B:
1) Anders Andersen.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus [Andersen] Langhoff på Holckenhavn.
Afdøde døde 15.12.1729.

661    Anders Hansen, købmand i Nyborg. 2.4.1734, fol.348.
E: Margrethe Elisabeth Pedersdatter. B:
1) Christian Andersen Bruun 23, student
2) Thomas Andersen 19
3) Peder Andersen 15.

662    Peder Nielsen Frisch (Frisk), skipper i Nyborg. 12.8.1733, fol.357B.
E: Anne Marie Giessenbihr. LV: Søren Poulsen. B:
1) Cathrine Marie Pedersdatter 8
2) Kirsten Pedersdatter 4
3) Anne Pedersdatter 1.
FM: Anders Jensen.
Afdøde døde 13.5.1731.

663    Jochum Lauridsen Thurmann, skipper i Nyborg. 8.10.1734, fol.411B.
E: Maren Eriksdatter. LV: Christian Nielsen. B:
1) Cathrine Kirstine Jochumsdatter 8
2) Anne Jochumsdatter 2.
FM: morbror Hans Eriksen.

664    Peder Steffensen, skibsmand i Nyborg. 2.3.1735, fol.415B.
E: Else Poulsdatter. LV: Christian Nielsen. B:
5) Anne Margrethe Pedersdatter 11 uger.
Første ægteskab med [Sidsel Mikkelsdatter, skifte 29.10.1729 lbnr.616]. B:
1) Maren Pedersdatter g.m. Johan Frederik Rauch, murer
2) Knud Pedersen 25, skibskarl
3) Magdalene Pedersdatter 18
4) Gertrud Pedersdatter 12.

665    Karen Jensdatter i Nyborg. 2.3.1735, fol.421.
E: Johan With, klejnsmed.
Af første ægteskab B:
1) Kirsten Andersdatter
2) Maren Andersdatter
3) Rasmus Andersen i Bogense.
Afdøde døde 28.2.1734.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1735-1758666    Peder Andersen, skipper i Nyborg. 28.9.1735, fol.1.
E: Anne Sofie Trankær. LV: Bo Boyesen. B:
4) Peder Pedersen 7 uger.
Første ægteskab med [Karen Christensdatter, skifte 16.8.1730 lbnr.644].
1) Anne Marie Pedersdatter 25
2) Anders Christian Pedersen 24
3) Poul Pedersen 20½.
Afdøde døde 29.8.1735.

667    Kirsten i Nyborg. 1.12.1735, fol.17.
Enke efter Erik Hansen, [skifte 7.9.1728 lbnr.600]. B:
1) Anne [dvs. Maren] Eriksdatter g.m. Oluf Høj, bogbinder
2) Hans Eriksen 25
3) Karen Eriksdatter g.m. Henrik Salomonsen, matros.

668    Jørgen Daniel Mikkelsen i Nyborg. 8.6.1736, fol.20.
E: Barbara Pedersdatter. LV: Oluf Cederstrøm. B:
1) Inger Jørgensdatter 6
2) Morten Danielsen 5½
3) Peder Danielsen 3½.

669    Hans Jacobsen, grovsmed i Nyborg. 7.5.1736, fol.23.
E: Karen Mathiasdatter. LV: Bo Boyesen. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Rasmus Lauridsen skipper
2) Johanne Hansdatter [Lund] g.m. Albert Friis, byfoged i Bogense
3) Anne Cathrine Hansdatter 25.

670    Anne Dorthe Lauridsdatter i Nyborg. 12.1.1736, fol.32B.
E: Johan With, klejnsmed. B:
1) Frederik With 4 uger.

671    Karen Rasmusdatter i Skabohuse. 9.11.1736, fol.35B.
E: Hans Nielsen. B:
1) Anne Hansdatter 9
2) Rasmus Hansen 7
3) Marie Kirstine Hansdatter 4
4) Anne Cathrine Hansdatter 2
5) Karen Hansdatter 4 uger.

672    Maren Andersdatter i Nyborg. 15.3.1735, fol.39B, 52.
E: Knud Knudsen, murer, der også døde. B:
1) Karen Knudsdatter g.m. Johan Lorents, korporal
2) Anne Knudsdatter
3) Dorthe Knudsdatter
4) Maren Knudsdatter
5) Knud Knudsen 14.

673    Gertrud Hansdatter i Nyborg. 22.5.1737, fol.42.
E: Arne Jacobsen, skipper, skifte 9.5.1736. B:
1) Jacob Arnesen 10½
2) Sara Arnesdatter 6½
3) Margrethe Arnesdatter 3.

674    Rasmus Lauridsen, feldbereder i Nyborg. 23.1.1737, fol.58B.
E: Anne Sørensdatter. B:
1) Mette Cathrine Rasmusdatter g.m. Hans Hansen, glarmester
2) Anne Marie Rasmusdatter 22
3) Christoffer Rasmussen 14
4) Margrethe Rasmusdatter 12.
Arv i boet til Sille Andersdatter efter far [Anders Hansen Rohde, skifte 1.6.1730 lbnr.623].

675    Simon Jacobsen Bierfreund, skomager i Nyborg. 9.1.1738, fol.66B.
E: Dorthe Simonsdatter. B:
1) Kirsten Simonsdatter 7
2) Dorthe Simonsdatter 3.
Afdøde døde 4.12.1737.

676    Maren Hindsdatter i Nyborg. 21.6.1738, fol.73.
E: Gregorius Poulsen, skibsmand. B:
1) Jacob Gregorius 9 mdr.

677    Anne Christoffersdatter Boldt i Nyborg. 31.8.1737, fol.71.
Enke efter Laurids Clausen. [skifte 28.10.1726 lbnr.587]. A:
0) forældre [Christoffer Boldt, skifte 26.4.1675 lbnr.169 og Sille Johansdatter, død]
1) bror Johan Boldt, død. 2B:
a Christoffer Boldt
b Cathrine Boldt g.m. Lorents Warnich, korporal
2) bror Mathias Boldt i København
3) søster Margrethe Boldt, død. 2B:
a Margrethe Jensdatter g.m. Peder Nielsen, skipper
b Helvig Jensdatter g.m. Jens Nielsen Holm, snedker i Føllenslev på Sjælland.
Afdøde døde 14.7.1736 i Karrebæksminde.

678    Lisbeth Jacobsdatter i Nyborg. 12.12.1735, fol.83B.
E: Niels Lauridsen Dyrhauge, skipper. A:
1) far Jacob Bertelsen, skrædder i Assendrup [i Engum sogn] ved Vejle.
Afdøde 11.12.1735.

679    Dorthe Filipsdatter i Nyborg. 14.6.1738, fol.86.
E: Thomas Pedersen. B:
1) Filip Thomsen 8
2) Anne Thomasdatter 6
3) Peder Thomsen 4
4) Lorents Christian Thomsen 1 år og 3 mdr.
Afdødes mor Dorthe Olufsdatter, enke efter [Filip Wentzel, skifte 10.6.1723 lbnr.557] på stedet, døde under skifte med afdødes børn som eneste arvinger.

680    Johanne Madsdatter [Brunow] i Nyborg. 21.10.1737, fol.88B.
Enke efter Arent Simonsen, byskriver, [begravet 28.12.1707]. B:
1) Simon Arentsen Kolding 40
2) Anne Arentsdatter 35 g.m. Rudolf Abrahamsen
3) Elisabeth Kirstine Arentsdatter 33
4) Mette Margrethe Arentsdatter 27.

681    Maren Olufsdatter i Nyborg. 4.6.1738, fol.91B.
E: Jens Hansen Løv, snedker. B:
1) Abelone Jensdatter 14½
2) Hans Jensen 13
3) Oluf Jensen 11
4) Anne Marie Jensdatter 8
5) Øllegaard Jensdatter 6
6) Frederik Jensen 2.
Afdøde døde 6.5.1738.

682    Maren Nielses i Nyborg. 16.6.1736, fol.96B.
E: Hans Berntsen, skibsmand.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 15.4.1736.

683    Dorthe Hansdatter i Nyborg. 24.9.1737, fol.98B.
E:Mathias Hansen Møller. B:
2) Frands Mathiassen i Svendborg.
Af første ægteskab B:
1) Johanne Andersdatter, gift i København.
Afdøde døde 10.5.1737.

684    Anne Lauridsdatter i Nyborg, der døde 14.9.1736, fol.103B.
E: Peder Andersen, hyrde.
Arvinger angives ikke.

685    Mette Madsdatter i Nyborg, der døde 10.11.1736, fol.106.
E: Mikkel Herling, skomager.
Af første ægteskab B:
1) Claus Fendt
2) [Anne Fendt] g.m. Frederik Krusnickel.

686    Mogens [Olufsen] Bech, skibsmand i Nyborg. 9.11.1733, fol.166.
E: (Navn ulæseligt). B:
1) Sidsel Kirstine Mogensdatter 10
2) Lisbeth Mogensdatter 5
3) Frederik Mogensen 2
4) Mogens, født efter fars død.

687    Margrethe Sofie Zachariasdatter i Nyborg, der døde 1.4.1738, fol.107.
E: Jens Nielsen, feldbereder i Holsten. A:
1) mor Tilsche Dorthe Knudsdatter, enke efter [Zacharias Thomsen, skifte 6.11.1721 lbnr.549].

688    Anne Hansdatter i Nyborg. 18.3.1738, fol.107B.
E: Ditlev Buf, konstabel. A:
0) forældre Hans Olufsen og Maren Madsdatter i Særslev, begge døde
1) søster Maren Hansdatter g.m. Reier Simonsen i Bogense
2) søster Gertrud Hansdatter i København.

689    Anneke Pedersdatter i Nyborg. 1.8.1738, fol.109B.
E: Hans Hansen Lund, skibsmand. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 10
2) Anne Margrethe Hansdatter 5.

690    Niels Holm, skrædder i Nyborg. 15.9.1738, fol.111B.
E: Anne Cathrine Pedersdatter Flindt. B:
1) Marie Kirstine Nielsdatter 6
2) Peder Nielsen 5
3) Lisbeth Nielsdatter 2.

691    Maren Lauridsdatter i Nyborg. 3.7.1738, fol.116.
E: Jørgen Mikkelsen, rebslager. B:
1) Peder Jørgensen 9
2) Birthe Marie Jørgensdatter 6.
Afdøde døde 4.5.1738.

692    Gertrud Seiler (Seidler) i Nyborg. 14.1.1739, fol.121.
E: Gotfred Mühlhausen, skarpretter.
Børn, hvis navne ikke angives.
Desuden nævnes:
1 afdødes bror Bertel Seiler i København.
2 enkemandens søn [af første ægteskab] Gotfred Mühlhausen.

693    Kirsten Thomasdatter Mønster i Nyborg. 17.7.1738, fol.126.
E: Rasmus Hansen, skipper. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter 4½
2) Johanne Kirstine Rasmusdatter 2¼.

694    Mathias Ernstsen Klepsing, slagter i Nyborg, der døde 14.6.1739, fol.127B.
E: Karen Hansdatter. B:
1) Ernst Mathiasen Klepsing, myndig
2) Hans Mathiasen Klepsing, myndig
3) Karen Mathiasdatter Klepsing.

695    Oluf Mortensen Rohde i Nyborg. 8.11.1738, fol.132B.
Enkemand efter [Anne Jørgensdatter, skifte 14.8.1711 lbnr.477]. B:
1) Abel Cathrine Olufsdatter g.m. Rasmus Madsen
2) Laurids Olufsen Rohde, byskriver i Lemvig og herredsfoged i Skodborg og Vandfuld herreder
3) Morten Olufsen Rohde i Stige ved Odense
4) Karen Olufsdatter g.m. Hans Nielsen Holt
5) Jørgen Olufsen Rohde
6) Maren Olufsdatter.
Registrering 4.9.1738.

696    Søren Poulsen, toldforvalter i Nyborg. 7.11.1736, fol.138.
Enkemand efter [Regine Hansdatter Hensky, skifte 17.6.1733 lbnr.656]. B:
1) Poul Lemming, 3. klasse kollega
2) [Birgitte Cathrine Lemming] g.m. Bo Boyesen
3) Jacob [Lemming] Lerche, rådmand og byfoged
4) Hans Lemming, kapellan
5) Peder Lemming, student
6) Else Kirstine Lemming
7) Anne Lemming
8) Ingeborg Lemming
9) en datter g.m. von Støcken, løjtnant
10) Erik Sørensen Lemming, student
11) Dines Sørensen Lemming
12) Christian Sørensen Lemming.

697    Abraham Pedersen, klejnsmed i Nyborg. 20.3.1737, fol.139B.
E: Margrethe Hansdatter. A:
1) halvbror Søren Pedersen, guldsmed i Odense
2) halvsøster i Davinde.

698    Jens Andersen, ugift tjenestekarl i Nyborg. 21.10,1738, fol.141B.
Arvinger angives ikke.

699    Laurids Pedersen, hattemager i Nyborg. 20.3.1739, fol.143B.
E: [Cathrine Lauridsdatter]. B:
3) Johanne Lauridsdatter 32
4) Peder Lauridsen 25
5) Jens Lauridsen 21.
Første ægteskab med [Johanne Hansdatter, skifte 17.7.1702 lbnr.456]. B:
1) Margrethe Cathrine Lauridsdatter g.m. Vogn Didriksen, bødker i Korsør
2) Anne Kirstine Lauridsdatter g.m. Niels Christensen, hattemager i Korsør.

700    Anne Helvig Madsdatter i Nyborg. 15.3.1740, fol.148.
Enke. B:
1) Mads Pedersen Møller, på Agersbøl i Øster Snede sogn i Jylland
2) Henrik Pedersen Møller på Agersbøl.

701    Christian Nielsen, bødker i Nyborg. 29.5.1738, fol.149.
E: Mette Thomasdatter. B:
5) Anne Kirstine Christiansdatter 15
6) Johanne Kirstine Christiansdatter 7
7) Niels Christiansen 5
8) Anne Margrethe Christiansdatter 2.
Første ægteskab med [Anne Christine Hansdatter, skifte 23.10.1724 lbnr.571]. B:
1) Anne Cathrine Christiansdatter 27
2) Kirsten Christiansdatter 22
3) Johan von Senden Christiansen 20
4) Inger Margrethe Christiansdatter 17.

702    Jens Nielsen Dyrhauge, skipper i Nyborg. 14.6.1740, fol.153B.
E: Anne Jensdatter. B:
1) Anne Jensdatter g.m. Jens Jørgensen, drejer
2) Niels Jensen
3) Sofie Jensdatter 21
4) Anders Jensen 14.
Bevilling til uskiftet bo af 6.6.1740.

703    Peder Nielsen i Nyborg. 23.5.1740, fol.156.
E: Johanne Hansdatter. B:
1) Niels Pedersen 15.

704    Cathrine Thomasdatter i Nyborg. 24.1.1737, fol.158.
E: Niels Andersen, slagter. A:
1) bror Zacharias Thomsen, sadelmager, [skifte 6.11.1721 lbnr.549]. 1B:
a Margrethe Sofie Zachariasdatter g.m. Jens Nielsen, feldbereder
2) søster Anne Thomasdatter, død, var g.m. Peder Nielsen Frisch. 3B:
a Cathrine Pedersdatter
b Anne Pedersdatter
c Kirsten Pedersdatter
3) søster Marie Thomasdatter, død. 3B:
a Anne Lauridsdatter, enke efter Peder Krohn
b Abelone Lauridsdatter g.m. Niels Christensen, skibsmand
c Maren Lauridsdatter g.m. Peder Madsen, konstabel i Fredericia.
Arv i boet efter Peder Nielsen Frischs søster Anne Nielsdatter, [skifte 12.4.1729 lbnr.603]. E: Poul Christoffersen, skipper, til 5B:
a Karen Poulsdatter 22
b Niels Poulsen 20
c Christoffer Poulsen 16
d Abelone Poulsdatter 15
e Maren Poulsdatter 10.
(Sml. lbnr.662).

705    Rasmus Rasmussen, murer i Nyborg. maj 1740, fol.161.
E: Marie Nielsdatter. B:
1) Rasmus Rasmussen 39
2) Dorthe Rasmusdatter 37, enke efter Rasmus Bild
3) Kirsten Rasmusdatter 36 g.m. Joen Olufsen
4) Anne Cathrine Rasmusdatter 30
5) Niels Rasmussen 23, g.m. Sara Adamsdatter.

706    Anne Marie Pedersdatter, ugift i Nyborg. 22.11.1737, fol.163B.
A:
0) forældre [Peder Andersen, skifte 28.9.1735 lbnr.666 og Karen Christensdatter, skifte 16.8.1730 lbnr.644]
1) bror Anders Christian Pedersen
2) bror Poul Pedersen.
Fars andet ægteskab med Anne Sofie Trankær.
3) halvbror Peder Pedersen 2½.

707    Mads Thomsen Lange, ugift i Nyborg. 21.4.1734, fol.166.
A:
0) forældre [Thomas Rasmussen Lange, skifte 1.4.1721 lbnr.548 og Anne Madsdatter Brunow, skifte 30.6.1724 lbnr.569]
1) søster Lisbeth Thomasdatter Lange g.m. Jacob Holm [Vandal], degn i Skibby på Sjælland
2) søster Anne Thomasdatter Lange g.m. Knud Rasmussen, skipper i Nyborg
3) bror Henrik Thomsen Lange, student på Sjælland
4) bror Rasmus Thomsen Lange i København.

708    Maren, ugift tjenestepige i Nyborg, der døde 28.3.1738, fol.168B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde stammede fra Horsens.

709    Hans Hansen, skipper i Nyborg. 26.11.1738, fol.170B.
A:
1) bror Christen Hansen i Kerteminde
2) søster Margrethe Hansdatter g.m. Christen Hindsen i Jarlebjerg
3) bror Jens Hansen, død. 1B:
a Elisabeth Jensdatter g.m. Adam Abrahamsen
4) bror Hans Hansen, død. 3B:
a Anders Hansen, matros
b Niels Hansen Ditmarsker
c Anne Cathrine Hansdatter i København.

710    Margrethe Marie Ottesdatter i Nyborg, der døde 9.5.1740, fol.173B.
E: Peder Jensen Skov. B:
1) Johanne Pedersdatter 6
2) Rasmus Pedersen 4
3) Lorents Pedersen Stads 2.
Enkemandens første ægteskab med [Dorthe Rasmusdatter, skifte 4.7.1731 lbnr.630]. Arv til B:
1) Marie Kirstine Pedersdatter
2) Kirsten Pedersdatter.

711    Niels Poulsen, toldbetjent i Nyborg. 9.8.1740, fol.176.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. B:
1) Poul Nielsen 22
2) Mads Nielsen 16
3) Kirsten Nielsdatter 14.

712    Mads Klamp, skibsmand i Nyborg. 17.5.1738, fol.178B.
E: Anne Bertelsdatter. B:
1) Niels Madsen 7
2) Ellen Madsdatter 5
3) Cathrine Madsdatter 2.

713    Johan Lauridsen Klamp i Nyborg. 12.10.1739, fol.180.
E: Karen Poulsdatter B:
1) Ellen Cathrine Johansdatter 8.

714    Mads Rasmussen Bild i Nyborg. 12.4.1740, fol.182.
E: Dorthe Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Madsen 16
2) Laurids Madsen 14
3) Peder Madsen 11
4) Søren Madsen 8
5) Anne Marie Madsdatter 5.

715    Johan With, klejnsmed i Nyborg. 31.7.1739, fol.183B.
E: Margrethe Andersdatter. B:
1) Karen Johansdatter 11 uger.

716    Jørgen Olufsen Rohde, skibsmand. 11.12.1739, fol.185B.
E: Anne Margrethe Johansdatter. B:
1) Anne Jørgensdatter
2) Oluf Jørgensen
3) Johanne Jørgensdatter.
Afdøde døde 10.11.1739.

717    Johan Jørgen Nielsen, handskemager i Nyborg. 21.7.1741, fol.187B.
E: Abelone Christensdatter. B:
2) Edel Johansdatter 8
3) Regine Cathrine Johansdatter 5
4) Else Margrethe Johansdatter 1.
Første ægteskab med [Karen Jensdatter, skifte 12.5.1732 lbnr.648]. B:
1) Niels Johansen.

718    Johanne Hansdatter i Nyborg. 13.9.1741, fol.190B.
E: Hans Jochumsen.
Slegfredbarn B:
1) Hans Poulsen, uvist hvor.
Første ægteskab med [Peder Nielsen, skifte 23.5.1740 lbnr.703]. B:
2) Niels Pedersen16.

719    Karen [Jensdatter] i Nyborg. 22.2.1741, fol.192B.
Enke efter Jens Andersen, [skifte 21.2.1733 lbnr.655]. B:
3) Margrethe Jensdatter g.m. Christen Madsen, skipper
4) Peder Jensen
5) Ellen Cathrine Jensdatter 20
6) Peder Søren Jensen 19.
Afdøde døde 26.12.1740.

720    Karen Jensdatter i Nyborg. 5.5.1740, fol.195.
E: Niels Henriksen, feldbereder. B:
1) Jens Nielsen, på rejse til Ostindien, der døde
2) Habakuk Nielsen
3) Anne Nielsdatter, død, var g.m. Hans Christian Andersen, feldberedersvend i Jylland. 1B:
a Karen Hansdatter 23, her på stedet
4) Maren Nielsdatter 38 g.m. Christian Jensen
5) Margrethe Nielsdatter i Holland g.m. Levin, sergent i England.

721    Søren Mogensen i Nyborg. 18.10.1741, fol.200.
E: Anne Margrethe Nielsdatter. B:
1) Ulrik Sørensen 27
2) Anne Marie Sørensdatter g.m. Ferdinand Zøller, soldat
3) Maren Sørensdatter i København
4) Sidsel Sørensdatter 14.

722    Peder Madsen, skipper i Nyborg. 14.2.1741, fol.201.
E: Marie Nielsdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Mads Pedersen 20, død.
A:
1) mor Birthe Pedersdatter g.m. Hans Peder Kirkevægter.
Afdøde og hans søn døde begge på sørejse til Bergen.

723    Mathias Hansen Møller i Nyborg. 27.7.1739, fol.205B.
E: Elisabeth Jørgensdatter.
Første ægteskab med [Dorthe Hansdatter, skifte 24.9.1737 lbnr.683]. B:
1) Frands Mathiassen, hattemager i Svendborg.

724    Anne Nielsdatter i Nyborg. 13.4.1735, fol.208.
E: Knud Pedersen Lerche. A:
1) far Niels Pedersen. Afkald medunderskrevet af hans 2 sønner:
a Peder Nielsen
b Jørgen Nielsen.

725    Anne Margrethe Hansdatter i Nyborg. 30.11.1741, fol.209.
E: Peder Iversen, skipper. B:
1) Dorthe Pedersdatter 25
2) Maren Pedersdatter 22
3) Sara Pedersdatter 17
4) Peder Pedersen 14
5) Karen Pedersdatter 9.

726    Bugislav [Mathias] Bugislavsen, ugift i Nyborg. 16.3.1742, fol.211.
A:
0) forældre [Bugislav Mathiassen i Nyborg. 30.12.1714 lbnr.521 og Abelone Pedersdatter]
1) søster Johanne Bugislavsdatter g.m. Markus Hildebrandtsen i Odense.
Fars første ægteskab med [Johanne Rasmusdatter, skifte 25.11.1705 lbnr.471].
2) halvsøster [Karen Bugislavsdatter, død, var g.m. Mads Nielsen]. 1B:
a Johanne Madsdatter i Lübeck
3) halvbror Mathias Bugislav.
Afdøde døde i Rendsborg.

727    Niels Andersen, slagter i Nyborg, der døde 21.5.1737, fol.213.
E: Anne Dorthe Hansdatter.
Afkald fra samtlige arvinger 22.4.1738 underskrevet af A:
1) Jesper Hansen
2) Hans Christensen
3) Jørgen Christensen
4) Peder Christensen
5) Rasmus Christensen.
Desuden nævnes afdødes søsterdatter Elisabeth g.m. Knud Jacobsen, birkeskriver i Det falsterske Rytterdistrikt.

728    Karen [Sørensdatter], der lever i Nyborg. 3.4.1742, fol.214.
Enke efter Niels Henriksen, [skifte 18.12.1719 lbnr.545].
Første ægteskab med [Conrad Giessenbihr, begravet 28.5.1706]. B:
1) Frederik Giessenbihr
2) Edel Margrethe Giessenbihr, enke efter Hans Mathiassen Kyhl, [skifte 17.12.1733 lbnr.658]
3) Anne Marie Giessenbihr, [begravet 18.8.1741]. E: [Johan Jochum Mancin]. Første ægteskab med Peder Nielsen Frisch, [skifte 12.8.1733 lbnr.662]. 3B:
a Cathrine Margrethe Pedersdatter Frisch
b Kirsten Pedersdatter Frisch
c Anne Pedersdatter Frisch.
Karen Sørensdatter tilskødede alt, hvad hun ejede til sin datter Edel Margrethe Giessenbihr.

729    Mathias [Georg Jørgensen] Fibiger, rådmand i Nyborg, der døde 14.3.1741, fol.217B.
E: Johanne Marie Ballov. B:
8) Anders Samsing Fibiger 12.
Første ægteskab med [Karen Bertramsdatter Treven, skifte 3.7.1723 lbnr.561]. B:
1) Jørgen Fibiger, organist i Odense
2) Bertram Treven Fibiger i Assens
3) Hans Fibiger, sergent på Holmen i København
4) Karen Fibiger g.m. Arent [Christiansen] Hassel, præst i Kerte
5) Abel Cathrine Fibiger
6) Gertrud Cathrine Fibiger g.m. Niels [Pedersen] Basse, præst i Sønderby.
Andet ægteskab med [Anne Cathrine Henriksdatter Morville, skifte 3.12.1728 lbnr.610]. B:
7) Henrik Jacob Fibiger 15.

730    Anders Nielsen, kæmner og overformynder i Nyborg. 10.4.1736, fol.241B.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Trellund 41, hører i Nyborg latinskole
2) Marie Kirstine Trellund, der døde, [skifte Slagelse 11.7.1737 lbnr.486]. E: Christoffer Henning. 1B:
a Anne Mette Sofie Christoffersdatter 8
3) Anne Andersdatter Trellund 31, hos sin morbror Niels [Pedersen] Trellund, præst i Skødstrup [og Elsted].

731    Oluf Faber, rådmand i Nyborg. 30.6.1741, fol.246B.
E: Else Bruun. LV: Hans Svane, rektor. B:
2) Edel Faber g.m. Daniel Schnetter, rådmand
3) Dorthe Marie Faber.
[Første ægteskab med Maren Tønnesdatter Rosenberg, begravet 22.6.1706]. B:
1) Ulrik Christian Faber.

732    Else Bruun i Nyborg. 25.10.1741, fol.253B.
Enke efter Oluf Faber, rådmand, [skifte 30.6.1741 lbnr.731]. B:
1) Edel Faber g.m. Daniel Schnetter, rådmand
2) Dorthe Marie Faber.

733    Testamente i Nyborg. Henvisning uden dato, fol.256.
Testamente oprettet af nu afdøde Daniel Schnetter, rådmand i Nyborg og hustru Edel Olufsdatter Faber er ikke indført, da det står ord til andet i protokollen for indkomne breve fol.182-184.

734    Anne Dorthe Ernstsdatter i Nyborg. 9.9.1741, fol.256.
E: Peder Sørensen, smed.
Første ægteskab med Poul Mathiassen, [skifte 8.4.1716 lbnr.524]. B:
1) Maren Poulsdatter, [skifte Skælskør 12.12.1740 lbnr.224]. E: Niels Mathiassen, smed i Skælskør. 3B:
c Kirstine Marie Nielsdatter
d Johanne Marie Nielsdatter
e Maren Kirstine Nielsdatter.
Maren Poulsdatters første ægteskab med Jørgen Sørensen, [skifte Skælskør 10.1.1731 lbnr.167]. 2B:
a Marie Cathrine Jørgensdatter g.m. [Aage Nielsen Møller] i Slagelse vejrmølle
b Anne Sofie Jørgensdatter
2) Johanne Poulsdatter g.m. [Niels Møller] i Boeslunde mølle
3) Gedske Poulsdatter
4) Marie Cathrine Poulsdatter, skifte 5.12.1724 lbnr.572, efter hvem, der er arv.

735    Niels Poulsen, ugift i Nyborg. 13.11.1742, fol.260.
A:
0) forældre Poul Christoffersen, skifte 5.6.1730 lbnr.646 og Anne Nielsdatter, [skifte 12.4.1729 lbnr.603]
1) søster Karen Poulsdatter g.m. Andreas Schmidt, skomager i København
2) bror Christoffer Poulsen
3) søster Abelone Poulsdatter i København
4) søster Maren Poulsdatter hos sin stedfar Niels Crone, væver i Nyborg.

736    Abelone Lauridsdatter i Nyborg. 26.11.1742, fol.261.
E: Niels Christensen, skibsmand.
Første ægteskab med [Jacob Pedersen Mønster, skifte 3.1.1732 lbnr.640]. B:
1) Peder Jacobsen i København.

737    Gotfred Mühlhausen i Nyborg, skarpretter i Nyborg og Tranekær amter. 22.6.1741.
Enkemand efter Gertrud Seiler, skifte 14.1.1739 lbnr.692.
2) Bertel Mühlhausen 24
3) Christian Mühlhausen 19
4) Hans Nikolaj Mühlhausen 17
5) Margrethe Elisabeth Mühlhausen 13
6) Frederik Mühlhausen 11
7) Ernst Mühlhausen 7
8) Agathe Mühlhausen 3.
FM:
1 morbror Bertel Seiler i København
2 søskendebarn Christian Ernst Puhan i Roskilde.
[Første ægteskab med Sara Christine Conradsdatter, skifte 30.5.1713 lbnr.496]. B:
1) Gotfred Mühlhausen.
Afdøde døde 15.6.1741 i Roskilde.
Litteratur: Helstatens skarprettere – og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet af Egill Snorrason i: Personalhistorisk Tidsskrift 1994 side 166-215. Heri side 190 Gottfried Mühlhausen.

738    Mikkel Herling, skomager i Nyborg. 13.3.1743, fol.275.
Ingeborg Ottesdatter. B:
1) Andreas Herling 4
2) Ursula Herling 2
3) Otto Herling 5 uger.
[Første ægteskab med Mette Madsdatter, skifte 10.11.1736 lbnr.685].

739    Anne Marie Jacobsdatter i Nyborg. 27.12.1743, fol.279B.
Enke efter [Broder Christian] Fabricius, garnisonsauditør. B:
1) Jørgen Christian Fabricius, student i København, myndig
2) Clara Margrethe Fabricius
3) Anne Elisabeth Fabricius.
Registrering 10.12.1742.

740    Hans Hansen Lund, skibsmand i Nyborg. 10.4.1743, fol.282.
E: Elisabeth Pedersdatter. B:
3) Anneke Hansdatter 4
4) Peder Hansen 6 mdr.
Første ægteskab med [Anneke Pedersdatter, skifte 1.8.1738 lbnr.689]. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 14
2) Anne Margrethe Hansdatter 7.
FM: Mads Andersen, slagter.

741    Birgitte Cathrine Lemming i Nyborg. Samfrændeskifte 13.11.1745, fol.283B, 376.
E: Bo Boyesen, overvejer og måler. B:
1) Søren Boesen 15
2) Regine Boesen 13½
3) Boye Boesen 11
4) Anders Boesen 10
5) Cathrine Marie Boesen 8½
6) Gyde Boesen 7½
7) Maren Boesen 5¾
8) Rasmus Boesen 3.
FM:
1 Lemming, løjtnant
2 Lerche, borgmester og byfoged
3 Hans Andersen Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 29.3.1743.

742    Sara Beathe Adamsdatter Østrup i Nyborg. 8.5.1743, fol.284B.
E: Niels Rasmussen, murer. B:
1) Rasmus Nielsen 1½.

743    Hans Eriksen, skibsmand i Nyborg. 9.5.1743, fol.285B.
E: Johanne Marie Andersdatter. LV: Niels Bredal. B:
1) Barbara Birgitte Hansdatter 10
2) Erik Hansen 3.
FM: Oluf Høj.

744    Christen Thomsen [Mariager], grovsmed i Nyborg. 21.1.1743, fol.287B.
E: Anne Cathrine Hansdatter. LV; Hans Nielsen. B:
1) Cathrine Marie Christensdatter 5
2) Hans Christensen 3
3) Marie Cathrine Christensdatter 9 mdr.
FM: Mathias Bugislav.
Desuden nævnes enkens mor Karen Mathiasdatter, enke efter Hans Jacobsen, [skifte 7.5.1736 lbnr.669].

745    Johan Henrik Knabe i Nyborg. 10.7.1743, fol.291.
E: Margrethe Andersdatter, der døde 2 dage efter sin mand. B:
2) Ursula Knabe 1.
Hendes første ægteskab med Johan With, [skifte 31.7.1739 lbnr.715]. B:
1) Karen Johansdatter With 6.
Afdøde døde 16.2.1743.

746    Mette i Nyborg. 17.7.1743, fol.295B.
Enke efter Jacob Mortensen. B:
1) Ingeborg Jacobsdatter 7
2) Morten Jacobsen 4.
FM: farbror Anders Mortensen, blegemand i Odense.
Desuden nævnes:
1 barnets faster Maren Mortensdatter g.m. Jørgen Pedersen i Lundsgård ved Svenstrup
2 Anders Mortensens svoger Hans Lauridsen i Svenstrup.
Afdøde døde 10.7.1743.

747    Christen Mortensen Lange, skrædder i Nyborg. 27.5.1743, fol.297B.
E: Anne Kirstine Pedersdatter Flindt. B:
1) Anne Kirstine Christensdatter Lange 13
2) Lisbeth Dorthe Christensdatter Lange 11
3) Christiane Charlotte Christensdatter Lange 3 mdr.

748    Anne Cathrine Corneliusdatter i Nyborg. 8.11.1743, fol.299.
E: Claus Fendt, skomager. A:
1) far Cornelius Jantzen g.m. afdødes mor Kirsten Mortensdatter.

749    Hans Poulsen, skibsmand i Nyborg. 29.10.1743, fol.300.
E: Birgitte Hansdatter Ejlersen. A:
1) bror Claus Poulsen i Tårup, død. 1B:
a Elisabeth Clausdatter 12.

750    Anne Margrethe Giessenbihr i Nyborg. 12.9.1741, fol.302.
E: Johan Jochum Mancin, brandinspektør B:
4) Peder Nikolaj Mancin 3, der døde.
Første ægteskab med Peder Nielsen Frisch, [skifte 12.8.1733 lbnr.662]. B:
1) Cathrine Margrethe Pedersdatter Frisch
2) Kirsten Pedersdatter Frisch
3) Anne Pedersdatter Frisch.
Arv i boet efter enkemandens bror Just Bernhard Mancin i Tønsberg.
Desuden nævnes:
1 Edel Margrethe Giessenbihr, enke efter [Hans Mathiassen] Kyhl, [skifte 17.12.1733 lbnr.658], nu g.m. Henrik Steensen.
Afdøde døde 21.8.1741.

751    Niels Poulsen, toldbetjent i Nyborg. 27.6.1744, fol.321B.
E: Anne Cathrine Jørgensdatter. B:
1) Poul Nielsen 25
2) Mads Nielsen 20
3) Kirsten Nielsdatter.
Registrering 21.5.1743.

752    Benjamin Haagensen, toldbetjent i Nyborg. 27.6.1744, fol.330.
E: Maren Lauridsdatter. B:
1) Laurids Benjaminsen (Bentsen) 14
2) Mathias Benjaminsen 12
3) Haagen Benjaminsen 10
4) Jørgen Benjaminsen 8.
Enkens første ægteskab med Laurids Rasmussen, skytte og smed på Hollufgård, [i Fraugde sogn], skifte Hollufgård 22.6.1725, [fol.54B]. Arv til B:
1) Jens Lauridsen, rytter i Odense
2) Maren Lauridsdatter g.m. Knud Rasmussen på Sletten i Norup sogn
3) Margrethe Dorthe Lauridsdatter, her på stedet
4) Karen Lauridsdatter i Allerup.

753    Anton Wentler, skærslipper, der døde i Nyborg. 18.10.1744, fol.332.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Lindenau i tysk Bøhmen.

754    Bertel Jacobsen Guldager, snedker i Nyborg. 17.9.1744, fol.333.
E: Engel Cathrine Poulsdatter. B:
1) Abelone Bertelsdatter 9
2) Gertrud Bertelsdatter 7
3) Bartholine Jacobine Bertelsdatter 12 uger.
Registrering 26.6.1741.

755    Henrik Vilhelmsen, væver i Nyborg, der døde 29.7.1744, fol.335B.
A:
1) Anne Elisabeth Vilhelmsdatter g.m. Hans Kamp, konstabel
2) bror Oluf Vilhelmsen, myndig
3) bror Vilhelm Vilhelmsen 15
4) Anton Vilhelmsen 10.
FM: mosters mand Gunner Olufsen på Sprogø.
Arv i boet efter afdødes far, skifte 9.11.1742.

756    Hans Christoffer Møller, musikant i Nyborg. 24.9.1738, fol.343B.
Enkemand efter [Maren Nielsdatter, skifte 1.10.1728 lbnr.597]. B:
1) Anne Cathrine Hansdatter i København.

757    Jens Hansen Løv, snedker i Nyborg. 21.5.1744, fol.349.
E: Anne Marie Rasmusdatter. LV: Hans Nielsen. B:
7) Rasmus Jensen 2½
8) Anne Kirstine Jensdatter, født efter fars død.
Første ægteskab med [Maren Olufsdatter, skifte 4.6.1738 lbnr.681]. B:
1) Abelone Jensdatter 20
2) Hans Jensen Løv 19
3) Oluf Jensen 17
4) Anne Marie Jensdatter 15
5) Øllegaard Jensdatter 10
6) Frederik Jensen 8.
FM: farbror Laurids Hansen, snedker.

758    Hans Andersen, bager i Nyborg, [begravet 4.1.1745], fol.356.
E: Magdalene Christensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1745.

759    Anne Bertelsdatter i Nyborg. 16.10.1744, fol.356B.
E: Ulrik Sørensen, skræddersvend.
Første ægteskab med Mads Klamp, [skifte 17.5.1738 lbnr.712]. B:
1) Niels Madsen 14
2) Ellen Madsdatter 11
3) Cathrine Madsdatter 8.

760    Anne Margrethe [Pedersdatter] Friis i Nyborg, der døde 24.1.1745, fol.360B.
Enke efter Jørgen [Thomsen] Bruun, toldinspektør, [død 16.6.1733]. B:
1) Sigvard Friis Bruun
2) Jørgen Bruun i København
3) Anne Margrethe Bruun g.m. Hans Ovesen Guldberg, præst i Ringsted
4) Peder Friis Bruun, landstingshører på Fyn
5) Andreas Bruun
6) [Marianne Bruun] g.m. Henrik Stub, byskriver i Ringsted.
Desuden nævnes Christian [Andreassen] Bruun, der blev toldinspektør 1733 efter sin farbror.
Litteratur: De Bruuners stamtavle og slægtsregister ved H. P. G. K. Bruun i: Personalhistorisk Tidsskrift 1906 side 100-109.

761    Christen Nielsen i Nyborg, skipper på færgeløbet. 5.11.1744, fol.364B.
E: Karen Lauridsdatter. A:
1) bror Hans Christian Nielsen i Nyborg, skipper på færgeløbet
2) bror Niels Nielsen, i Trankebar i Ostindien
3) søster Maren Nielsdatter g.m. Mikkel Pedersen Resen, skrædder i København
4) halvsøster Marie Kirstine Pedersdatter 29, hos sin far Peder Madsen i Nyborg.

762    Christen Lauridsen Aarø i Nyborg. 22.2.1745, fol.369.
E: Sofie Andersdatter. B:
1) Karen Christensdatter Aarø 7.
FM:
1 farbror Anders Lauridsen Aarø
2 fars halvbror Peder Christensen, skipper.

763    Margrethe Andersdatter i Nyborg. 11.6.1745, fol.372B.
E: Jørgen Thomsen Holst. B:
1) Knud Jørgensen
2) Mette Kirstine Jørgensdatter g.m. Gallander, sergent i Rendsborg
3) Anne Cathrine Jørgensdatter g.m. Engelbrecht Feddersen, matros.

764    Jørgen Andersen, bødker i Nyborg. 12.3.1745, fol.376B.
E: Anne Olufsdatter. B:
1) Oluf Jørgensen, bødker
2) Abelone Jørgensdatter g.m. Jens Jensen, dansk postrider
3) Maren Jørgensdatter 23
4) Peder Jørgensen 17.
Afdøde døde 11.2.1745.

765    Sofie Jensdatter, ugift i Nyborg, der døde 18.8.1744, fol.382.
A:
0) forældre Jens Lauridsen i Findinge [i Espe sogn] og Dorthe Lauridsdatter, begge døde
1) søster Maren Jensdatter, død uden børn, var g.m. Hans Lunde i Sandager.
Fars andet ægteskab med Sidsel Rasmusdatter.
2) halvsøster Karen Jensdatter i Nyborg
3) halvsøster Dorthe Jensdatter, enke i Sallinge
4) halvsøster Anne Jensdatter, død, var g.m. Rasmus Henriksen i Gestelev. 1B:
a Henrik Rasmussen, handskemagersvend i Odense.

766    Sigismund Fogt, guldsmed i Nyborg. 22.12.1745, fol.385B.
E: Kirsten Olufsdatter. B:
1) Casimir Fogt 25, guldsmedesvend i København
2) Anne Kirstine Fogt 23
3) Marie Sofie Fogt 21
4) Cathrine Elisabeth Fogt 18.

767    Hans Nielsen, skipper i Nyborg. 31.8.1746, fol.387B.
Enkemand. B:
1) Hans Hansen i København
2) Niels Hansen, skipper.

768    Anne Marie Christensdatter i Nyborg. 2.5.1746, fol.389.
E: Oluf Mathiassen, skibsmand. B:
2) Ellen Marie Olufsdatter g.m. Ernst Schrøder
3) Anne Kirstine Olufsdatter 12.
Uden ægteskab B:
1) Hans Jochum i Hjulby.

769    Hans Christian Nielsen i Nyborg, skipper på færgeløbet, der døde 11.5.1746, fol.389B.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter. A:
1) bror Niels Nielsen i Trankebar
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Mikkel Pedersen Resen, skrædder i København
3) halvsøster Marie Kirstine Pedersdatter hos sin far Peder Madsen i Nyborg.

770    Johan Gustavsen, en fremmed skoflikker, der døde 4.4.1746 i Nyborg, fol.397.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i svensk Finland.

771    Marie Sørensdatter i Nyborg. 2.6.1746, fol.399B.
E: Hans Sørensen, tømrer. B:
1) Søren Hansen 10.

772    Christen Christensen, natmand i Nyborg. 30.1.1747, fol.402B.
E: Anne Jansdatter. B:
3) Jens Christensen 14
4) Christen Christensen 11
5) Anne Margrethe Christensdatter 7.
Første ægteskab med Mette Marie Olufsdatter. B:
1) Oluf Christensen i Hillerslev
2) Maren Christensdatter i Nakskov.

773    Gertrud Hansdatter i Nyborg. 4.6.1747, fol.405, 432.
E: Peder Christensen.
Hendes B:
1) Anne Hansdatter 14.
FM: mors [halv]bror Peder Rasmussen i Frørup.

774    Sara Elisabeth Andersdatter i Nyborg. 6.11.1748, fol.407.
E: Gullak Jepmundsen. B:
1) Jeppe Gullaksen 10 uger.

775    Maren Nielsdatter i Nyborg. 22.12.1747, fol.410.
E: Christian Jensen, hattemager. B:
1) Niels Christiansen 22
2) Jens Christiansen 19.

776    Birthe Rasmusdatter i Nyborg. 24.7.1749, fol.416.
E: Jens Bertelsen, skibsmand. B:
1) Anne Jensdatter 3.

777    Rasmus Andersen i Nyborg. 2.4.1750, fol.417B.
A:
1) bror Peder Andersen i hyrdehuset
2) søster Kirsten Andersdatter g.m. Hans Lauridsen i Dalby på Hindsholm
3) bror, død. 2B:
a Anders Andersen 25
b Anne Andersdatter g.m. Niels Jensen i Merskov?

778    Kirsten Jensdatter, ugift i Nyborg. 12.1.1750, fol.419.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Jylland.

779    Cathrine Lucie Lengerken i Nyborg. 9.5.1746, fol.419B, 468B.
E: Thomas Nikolaj Holm, stadsfeltskær. B:
1) Johan Theodor Holm 15
2) Peder Holm 14
3) Anne Marie Holm 11
4) Niels Holm 8
5) Christian Holm 5
6) Anne Cathrine Holm 3.

780    Barbara Nielsdatter 28.2.1750, fol.422.
E: Rasmus Andersen, klejnsmed.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Skjoldelev [i Lading sogn] ved Århus.

781    Barbara Eriksdatter i Nyborg. 12.11.1749, fol.424.
E: Christoffer Rasmussen, feldbereder. A:
1) mor Sidsel Kirstine Lauridsdatter i Kerteminde
2) bror Laurids Eriksen i Kerteminde
3) bror Vilhelm Eriksen i Randers.

782    Gullak Jepmundsen i Nyborg. 11.8.1749, fol.435.
E: Anne Margrethe Jørgensdatter.
Første ægteskab med [Sara Elisabeth Andersdatter, skifte 6.11.1748 lbnr.774]. B:
1) Jepmund eller Jeppe Gullaksen Brech 9 mdr.

783    Lorents Christiansen, sadelmager i Nyborg. 2.3.1751, fol.437B.
E: Birthe Hansdatter. B:
1) Anne Birgitte Lorentsdatter 16
2) Birthe Cathrine Lorentsdatter 14
3) Marie Lorentsdatter 7.

784    Jens Pedersen, vognmand i Nyborg. 17.2.1751, fol.441.
E: Ellen Hansdatter. LV: Niels Boyesen. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter 11
2) Hans Jensen 9½
3) Gertrud Jensdatter 2½.
FM: farbror Claus Pedersen, smed ved Hindemae [i Skellerup sogn].

785    Anne Kirstine i Nyborg. 6.3.1750, fol.442.
E: Claus Aagesen, proviantskriver.
Af første ægteskab B:
1) Christian Lange, på rejse til Vestindien, der døde på den portugisiske kyst
2) madame von Ham.

786    Villum Rasmussen, skibsmand i Nyborg. 27.8.1750, fol.448B.
E: Marie Hansdatter. B:
1) Rasmus Villumsen 10½
2) Hans Villumsen 5
3) Birthe Cathrine Villumsdatter 4, der døde
4) Marie Anne Villumsdatter 1.

787    Jørgen Olufsen, skibsmand i Nyborg. 11.8.1750, fol.450B.
E: Anne Marie Madsdatter. B:
1) Karen Jørgensdatter 10.

788    Mads Knudsen, klejnsmed i Nyborg. 21.1.1752, fol.452B.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Anne Cathrine Madsdatter g.m. Christen Lauridsen, smed
2) Karen Madsdatter, forlovet med Jacob Johansen.

789    Karen Pedersdatter Trellund i Nyborg. 22.4.1751, fol.456.
Enke efter Anders Nielsen, prokurator, [skifte 10.4.1736 lbnr.730]. B:
1) Peder Trellund, kapellan i Svendborg [Nikolaj]
2) Margrethe Cathrine Trellund i Knebel præstegård på Mols, enke efter [Laurids Vognsen] Glerup, præst i Knebel og Rolsø
3) Marie Kirstine Trellund, død, [skifte Slagelse 11.7.1737 lbnr.486]. E: Christoffer Henning. 1B:
a Mette Sofie Christoffersdatter 16.

790    Barbara Mortensdatter i Nyborg. 3.7.1751, fol.461.
E: Oluf Cederstrøm, kobbersmed. B:
1) Ellen Kirstine Olufsdatter 6.
FM: Josias Harlev.

791    Lorents Christensen, sadelmager i Nyborg. 2.3.1751, fol.463B.
E: Birthe Hansdatter. LV: Lorents Stadser. B:
1) Anne Birgitte Lorentsdatter 16
2) Birthe Cathrine Lorentsdatter 14
3) Marie Lorentsdatter 7.
FM: Morten Krugfas.
Registrering 25.6.1750.

792    Niels Christensen, vognmand i Nyborg. 16.7.1748, fol.466B.
E: Anne Cathrine Poulsdatter. B:
1) Christen Nielsen 26, i Lübeck
2) Poul Nielsen 21, i Lübeck
3) Gertrud Nielsdatter 19
4) Kirsten Nielsdatter 15
5) Maren Nielsdatter 12
6) Marie Nielsdatter 5.
FM: farbror Frands Christensen i Hjulby.

793    Udgår.

794    Niels Rasmussen, vognmand i Nyborg. 1.5.1752, fol.471.
E: Kirsten Jørgensdatter. B:
2) Jørgen Nielsen 21
3) Hans Nielsen 20
4) Anne Nielsdatter 18
5) Niels Nielsen 13
6) Maren Nielsdatter 12.
Første ægteskab med [Anne Jensdatter], skifte 8.9.1722 lbnr.556. B:
1) Rasmus Nielsen.

795    Anne Charlotte [Pedersdatter] Top i Nyborg, der døde 10.4.1749, fol.475B.
E: Jacob Lauridsen Wandal, stadsmusikant. B:
1) Laurids Jacobsen Wandal 14, i Ålborg
2) Peder Top Wandal 9
3) Vilhelm Wandal 6
4) Alhed Marie Wandal 4.
FM: morbror H[enrik] P[aulin] Top, [farver] i Svendborg.

796    Hans Andersen, bager i Nyborg. 8.4.1754, fol.482.
E: Magdalene Christensdatter. LV: Hans Svane, rektor. B:
1) Maren Hansdatter, [død 27.4.1744], var g.m. Jens Bay i Korsør, [skifte Korsør 20.11.1744 lbnr.433]. 3B:
a Anne Magdalene Jensdatter Bay
b Marie Jensdatter Bay
c Anders Jensen Bay 15
2) Anders Christian Hansen
3) Anne Marie Hansdatter g.m. Niels Jacobsen i Kerteminde
4) Anne Margrethe Hansdatter g.m. Hans Mathias Nielsen, bager i Odense.
Bevilling til uskiftet bo af 22.1.1745 lbnr.758.

797    Niels Hansen, skipper i Nyborg. 17.5.1751, fol.486B.
E: Maren Madsdatter Egelev. B:
1) Mads Nielsen Egelev 20
2) Mette Nielsdatter 15
3) Anne Nielsdatter 8
4) Dorthe Nielsdatter 4.

798    Christian Seiler, skarpretter i Nyborg. 25.1.1752, fol.490B.
E: Elisabeth Wagner. B:
1) Christiane Seiler 6
2) Christian Seiler 3.
FM: mors svoger Christian Suhr ved Assens.

799    Birgitte Hansdatter i Nyborg. 27.9.1751, fol.492B.
Enke efter Hans Poulsen, [skifte 29.10.1743 lbnr.749]. A:
0) forældre [Hans Ejlersen, skifte 24.4.1714 lbnr.508 og Karen Hansdatter]
1) bror Ejler Hansen Østerby, degn i Skævinge [og Gørløse]
2) bror Laurids Hansen Østerby, skrædder i Sogn i Norge.

800    Frederik Gotfredsen Mühlhausen, ugift i Nyborg. 14.11.1753, fol.494B.
A:
1) forældre Gotfred Mühlhausen i Nyborg, skarpretter i Nyborg og Tranekær amter, [skifte 22.6.1741 lbnr.737] og [Gertrud Seiler, skifte 14.1.1739 lbnr.692]
1) bror Bertel Mühlhausen i Nykøbing Falster
2) bror Christian Mühlhausen i Nykøbing Falster
3) søster Margrethe Elisabeth Mühlhausen
4) bror Ernst Mühlhausen
[Fars første ægteskab med Sara Christine Conradsdatter, skifte 30.5.1713 lbnr.496]. B:
5) halvbror Gotfred Mühlhausen.
Desuden nævnes afdødes svoger Johan Ernst Puhan, parykmager i Roskilde.
Afdøde døde1749 på rejse til Vestindien.

801    Maren Pedersdatter i Nyborg. 30.6.1754, fol.496B.
E: Laurids Andersen Middelfart, skibsmand. B:
5) Anders Lauridsen, skipper
6) Anne Lauridsdatter g.m. Søren Andersen, feldbereder
7) Christen Lauridsen Aarø, [skifte 22.2.1745 lbnr.762]. 1B:
a Karen Christensdatter Aarø 7.
Af første ægteskab B:
1) Peder Christensen, slagter
2) Jens Christensen, skipper
3) Abel Christensdatter g.m. Elias Steffensen, skibsmand
4) Anne Cathrine Christensdatter Jens Guttormsen, rodhugger i København.

802    Mette Margrethe i Nyborg. 26.9.1754, fol.497B.
E: Jens Christensen, skibsmand. B:
1) Knud Jensen 20
2) Christen Jensen 17
3) Marianne Jensdatter 15.

803    Mette Cathrine Rasmusdatter i Nyborg. 28.6.1751, fol.499.
E: Hans Hansen, glarmester. B:
1) Rasmus Hansen 21
2) Hans Hansen 18
3) Christian Hansen 16
4) Søren Hansen 14
5) Jens Hansen 11
6) Jacob Hansen 5
7) Frederik Hansen 2½.
Arv i boet til enkemandens søn Rasmus Hansen Borring, student, der har arv efter sin mor.

804    Anne Cathrine Knudsdatter i Nyborg, [begravet 17.6.1754], fol.501B.
E: Poul Nielsen, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1755.

805    Anne Marie Hansdatter i Nyborg, der døde 16.2.1755, fol.501B.
Enke efter Rasmus Lauridsen, skipper. B:
1) Jacob Rasmussen Lange, skipper
2) Laurids Rasmussen Lange 22
3) Anne Rasmusdatter g.m. Lucius Juul, skrædder
4) Karen Rasmusdatter
5) Anne Marie Rasmusdatter.

806    Peder Andersen Flindt, skrædder i Nyborg. 8.9.1751, fol.504.
E: Elisabeth Wandal. B:
8) Samuel Falch Flindt 13
9) Elisabeth Flindt 11
10) Henrik Lange Flindt 10
11) Jacob Wandal Flindt 7.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Hansdatter, skifte 9.3.1722 lbnr.555]. B:
1) Anne Kirstine Pedersdatter, enke efter Christen Mortensen [Lange, skifte 27.5.1743 lbnr.747]
2) Ane Cathrine Pedersdatter Flindt g.m. Brinckmann, skrædder
3) Hans Pedersen Flindt, præst [i Store Magleby] på Amager
4) Johanne Pedersdatter Flindt i København
5) Anders Pedersen Flindt, sergent på Kronborg
6) Laurids Pedersen Flindt, skrædder i Ærøskøbing
7) Hans Jørgen Pedersen Flindt, på rejse til Kina.
[Andet ægteskab med Elisabeth Madsdatter Brunow, skifte 14.4.1730 lbnr.621].

807    Lorents Stadsen i Nyborg, [begravet 4.1.1755], fol.511.
E: Lene Rasmusdatter.
Testamente af 24.11.1741.
Heri nævnes enkens mor Maren Sørensdatter på stedet.

808    Jens Hansen, snedker og drejer i Nyborg. 30.9.1755, fol.512.
E: Sidsel Madsdatter. LV: fætter Poul Nielsen. B:
1) Peder Jensen 13
2) Hans Jensen 11
3) Karen Jensdatter 7
4) Jørgen Jensen 5
5) Jens Høj Jensen 2.

809    Mette Jørgensdatter i Nyborg, der døde 18.6.1755, fol.513B.
E: Hans Sørensen, skibsmand. B:
1) Sidsel Cathrine Hansdatter.

810    Oluf Joensen og hustru Anne Jespersdatter i Nyborg. 18.6.1755, fol.515B.
B:
1) Joen Olufsen i Nordskov, birkeskriver i Scheelenborg birk
2) Jørgen Olufsen, skifte 11.8.1750 lbnr.787. 1B:
a Karen Jørgensdatter.
FM: stedfar Rasmus With, skibsmand.

811    Cathrine Gertrud Weber i Nyborg, der døde 11.5.1755, fol.517B.
E: Christian Bruun, toldinspektør og toldkontrollør.
Testamente af 9.5.1755. A:
1) søster, død. 2B:
a Christian Voigt
b Johan Henrik Voigt
2) halvbror, død. 1B:
a Frederik Carl Weber.

812    Thomas [Nissen] Bruun, organist i Nyborg, der døde 13.6.1754, fol.520B.
E: Marie [Mortensdatter Varberg]. LV: Aagesen, mønsterskriver. B:
7) Georgine Ulrikke Bruun
8) Thomas Martin Bruun 13.
Første ægteskab med [Anne Margrethe, skifte 11.9.1728 lbnr.598]. B:
1) Frederikke Eleonora Bruun g.m. Laban von der Heide, skrædder i København
2) Nikolaj Christian Bruun
3) Hans Frederik Sachmann Bruun i Svinninge på Sjælland
4) Mette Sofie Bruun g.m. Niels Hvid, skomager i Korsør
5) Johanne Christiane Bruun g.m. Jochum Kryger
6) Elisabeth Cathrine Bruun, i København.

813    Anne Cathrine Clausdatter i Nyborg. 14.10.1750, fol.527.
E: Hans Bergmann, amtsforvalter.
Testamente af 16.8.1737.

814    Anne Jensdatter i Nyborg, [begravet 9.2.1756], fol.528.
E: Ditlev Henrik Schneiderwindt.
Bevilling til uskiftet bo af 30.4.1756.

815    Cathrine Marie Brandt i Nyborg. 29.1.1757, fol.528.
E: Bartholomæus Bertelsen.
Bevilling til uskiftet bo af 21.1.1757.

816    Anne Kirstine Knudsdatter i Nyborg. 5.2.1757, fol.528B.
E: Poul Nielsen, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 24.1.1755.

817    Dorthe Cathrine Madsdatter Møller i Nyborg. 16.5.1748, fol.529.
E: Bo Boyesen, overvejer og måler. B:
1) Niels Boyesen 1½
2) Birthe Cathrine Boyesen 6 uger.
FM: farbror Niels Boyesen g.m. afdødes mor.
Enkemandens første ægteskab med [Birgitte Cathrine Lemming], skifte 13.11.1745 lbnr.741. Arv til børn.

818    Else Nikoline Lauridsdatter i Nyborg. 20.4.1757, fol.530.
E: Christian Bruun, toldinspektør ved Strømtolden.
Bevilling til uskiftet bo af 11.3.1757.

819    Jacob Lauridsen Wandal, stadsmusikant i Nyborg, der døde 11.2.1757, fol.530B.
E: Elisabeth Sofie Biner.
Første ægteskab med [Anne Charlotte Pedersdatter Top, skifte 10.4.1749 lbnr.795]. B:
1) Laurids Jacobsen Wandal 23
2) Peder Top Wandal 20
3) Vilhelm Wandal 14
4) Alhed Marie Wandal 12.

820    Cathrine Jacobsdatter i Nyborg. 9.6.1750, fol.540.
E: Jørgen Jørgensen Thurø. B:
1) Jørgen Jørgensen Thurø, myndig
2) Karen Jørgensdatter 18.

821    Samuel Nielsen, skrædder i Nyborg. 9.7.1751, fol.541B.
E: Mette Marie Pedersdatter. B:
1) Marie Samuelsdatter 23
2) Mads Samuelsen Wulf 20
3) Rasmus Samuelsen 18.

822    Jørgen Jørgensen Thurø i Nyborg. 17.8.1757, fol.542B.
Enkemand efter [Cathrine Jacobsdatter, skifte 9.6.1750 lbnr.820]. B:
1) Jørgen Jørgensen Thurø, myndig
2) Karen Jørgensdatter.

823    Anne Cathrine Andersdatter Jungshoved i Nyborg. 10.12.1750, fol.544B.
E: Oluf Jørgensen, bødker. A:
1) bror Hans Andersen i Karhuse i Vissenbjerg sogn
2) bror Jens Falch Andersen, bager i Nyborg
3) søster Anne Andersdatter g.m. Hans Nielsen, sadelmager i Kerteminde
4) søster Susanne Andersdatter g.m. Christian Frederik Neiendal i København.

824    Jens Jensen, vognmand i Nyborg. 4.12.1754, fol.547B.
E: Abelone Jørgensdatter. LV: Hans Nielsen. A:
1) mor Inger Troelsdatter i Gammel Haderslev, enke efter Jens Jensen, bødker
2) søster Karen Jensdatter, enke i Gammel Haderslev
3) søster Kirsten Jensdatter g.m. Anders Andersen Holm, musketer.

825    Anne Sørensdatter i Nyborg. 2.6.1754, fol.550B.
E: Hans Jørgensen. A:
1) bror, død. 1B:
a Mads Knudsen Møller i Brahetrolleborg
2) bror, død. 1B:
a Søren Hansen i Herringe.

826    Christoffer Poulsen i Nyborg. 21.6.1751, fol.552.
E: Elisabeth Hansdatter. B:
1) Maren Christoffersdatter 5
2) Anne Margrethe Christoffersdatter 2, der døde 22.12.1751.
FM: Niels Crone, væver.

827    Karen Madsdatter i Nyborg. 7.6.1757, fol.553B.
E: Jacob Johansen, klejnsmed. B:
1) Mads Jacobsen 5
2) Cathrine Margrethe Jacobsdatter 3.
FM: mosters mand Christen Lauridsen.
Desuden nævnes afdødes mor Karen Jensdatter på stedet, enke efter Mads Knudsen, klejnsmed, [skifte 21.1.1752 lbnr.788].

828    Karen Mathiasdatter i Nyborg. 6.10.1754, fol.556.
Enke efter Hans Jacobsen, grovsmed, [skifte 7.5.1736 lbnr.669]. B:
1) Anne Marie Hansdatter, enke efter Rasmus Lauridsen skipper ved søn Jacob Rasmussen
2) Johanne Hansdatter Lund g.m. Christian Strøiberg i Bogense
3) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Anders Jacobsen Kjær. Gavebrev til hendes børn:
d Christiane Andersdatter
e Jacob Andersen
f Cathrine Andrea Andersdatter.
Anne Cathrine Hansdatter første ægteskab med Christen Thomsen Mariager, [skifte 21.1.1743 lbnr.744]. B:
a Cathrine Marie Christensdatter
b Hans Thomas Christensen
c Marie Cathrine Christensdatter.

829    Anne Margrethe Lauridsdatter i Nyborg. 16.12.1755, fol.562.
E: Villads Pedersen.
Af første ægteskab B:
1) Ejler Rasmussen Dyrhauge, foged på Rudbech
2) Juliane Rasmusdatter g.m. Christoffer Olufsen i Usserød ved Hirschholm
3) Anne Cathrine Rasmusdatter g.m. Anders Lauridsen på stedet
4) Rasmus Rasmussen på de lange rejser.

830    Else Nikoline [Andersdatter] Lauridsen i Nyborg. Samfrændeskifte 10.2.1758, fol.563B.
E: Christian Bruun, toldinspektør ved Strømtolden. B:
1) Anders Lauridsen Bruun 1.
FM:
1 morbror Laurids [Andersen] Friborg, præst i Kullerup og Refsvindinge
2 Peder Schonning, præst i Nyborg g.m. moster [Anne Elisabeth Christine Andersdatter]
Arv efter afdødes far Anders Lauridsen, borgmester, død 1745, [begravet Nyborg 21.3.1745]. E: Cecilie Friborg.

831    Peder Andersen, skovløber i Hyrdehuset i Nyborg. 4.1.1758, fol.564B.
E: Anne Hansdatter. LV: Hans Nielsen. B:
1) Anders Pedersen 19½
2) Hans Pedersen 15½
3) Anne Pedersdatter 13
4) Poul Pedersen 8¾.
FM: søskendebarn Anders Andersen.

832    Anne Margrethe Pedersdatter i Nyborg. 4.2.1747, fol.566B. Næste protokol fol.1.
E: Jens Lauridsen, købmand. B:
1) Marie Kirstine Jensdatter g.m. Vilhelm [Pedersen] Top, [øverste] kapellan i Helsingør [Olai]
2) Anne Jensdatter g.m. Ditlev Henrik Schneiderwindt.
Desuden nævnes afdødes stedmor Marie Kirstine Johansdatter Borchenfeldt, enke efter afdødes far Peder Sørensen, borgmester, [begravet Nyborg 28.12.1723; hans første ægteskab med afdødes mor Maren Nielsdatter, død 3.5.1695].Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1747-1789833    Johanne Marie Jensdatter i Nyborg, [begravet 4.9.1758], fol.6B.
E: Anders Christian Pedersen, skipper.
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1758.

834    Niels Hansen i Nyborg, der døde 24.12.1758, fol.7.
E: Maren Andersdatter.
Testamente af 23.12.1758.

835    [Lucretia Plat] i Nyborg, [begravet 8.4.1758], fol.7.
E: Daniel Hornemann, rådmand.
Bevilling til uskiftet bo af 26.1.1739.

836    Birthe Kirstine Boyesen i Nyborg. 20.5.1760, fol.7B, 22B.
E: Niels Thygesen, købmand. B:
1) Anne Thygesen 6¾
2) Esther Marie Thygesen 5¾
3) Niels Thygesen 4½
4) Thyge Thygesen 3½
5) Mads Thygesen 2¼.
FM:
1 Bo Boyesen, overvejer og måler
2 Niels Boyesen
3 Rasmus Baggesen.
Bevilling til uskiftet bo af 9.3.1759.
Afdøde døde11.2.1759.

837    Anne Hansdatter i Hyrdehuset i Nyborg.11.1.1759, fol.8.
Enke efter Peder Andersen, skovfoged. B:
1) Anders Pedersen 21
2) Hans Pedersen 17
3) Anne Pedersdatter 14
4) Poul Pedersen 10.
FM:
1 morbror Hans Hansen i Avnslev
2 mosters mand Henrik Frandsen i Grønholt
3 Anders Andersen i Nørregård ved Svendborg.

838    Maren Andersdatter i Nyborg. 9.4.1759, fol.15.
Enke efter Niels Hansen, skifte 24.12.1758 lbnr.834]. B:
1) Jørgen Nielsen 15.
FM: mors svoger Oluf Jørgensen, bødker.

839    Anne Kirstine Knudsdatter i Nyborg. 30.11.1759, fol.18B.
E: Poul Nielsen, skipper. B:
1) Anne Poulsdatter g.m. Anton Hansen
2) Voldborg Poulsdatter g.m. Rasmus Nielsen
3) Kirstine Marie Poulsdatter g.m. Peder Sørensen
4) Maren Poulsdatter
5) Niels Poulsen
6) Anne Kirstine Poulsdatter.
FM: morbror Villads Knudsen.

840    Anne Elisabeth Lindegaard i Nyborg, [begravet 19.10.1759], fol.21.
E: Christoffer Otto Schmidt, tolder og postmester.
Bevilling til uskiftet bo af 28.9.1759.

841    Regine Boyesen i Nyborg, [begravet 15.12.1759], fol.22.
E: Rasmus Baggesen.
Bevilling til uskiftet bo af 11.1.1760.

842    Niels Christensen, skipper i Nyborg. 8.5.1760, fol.25.
E: Abelone Jensdatter. LV: Erik Tornø, klokker. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter.
FM: Christen Mikkelsen, bager.
Afdødes mor Margrethe Pedersdatter, enke efter Niels Jespersen, skipper, havde fledføringskontrakt med afdøde.

843    Hans Sørensen i Heslet. 9.4.1760, fol.29B.
E: Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Laurids Hansen 8
2) Lisbeth Hansdatter 4
3) Søren Hansen 3
4) Jacob Hansen 9 mdr.

844    Johanne Baltsersdatter i Nyborg. 21.4.1760, fol.33.
E: Frederik Lachedrup. B:
1) Hans Christian Frederiksen 14
2) Baltser Frederiksen 12
3) Christian Frederiksen 9
4) Laurids Frederiksen 7
5) Carl Frederiksen 5.

845    Christoffer Boldt, drejer i Nyborg. 20.12.1747, fol.36.
E: Ellen Nielsdatter. LV: far Niels Lauridsen Dyrhauge. B:
1) Marie Lisbeth Christoffersdatter 15
2) Anne Christoffersdatter 12
3) Niels Christoffersen 5
4) Abelone Margrethe Christoffersdatter 2.

846    Anne Arentsdatter i Nyborg. 6.11.1748, fol.39.
Enke efter [Henrik Svitzer]. B:
1) Frederik Christian Svitzer 11, i Nyborg latinskole.
FM:
1 morbror Simon Arentsen på Langeland.
2 Ebbe Hansen i Fredericia som beslægtet

847    Mette Margrethe Arentsdatter, ugift i Nyborg. 6.11.1748, fol.39.
A:
0) Arent Simonsen, byskriver, begravet 28.12.1707 og Johanne Madsdatter Brunow, skifte 21.10.1737 lbnr.680]. A:
1) bror Simon Arentsen på Langeland
2) søster Elisabeth Kirstine Arentsdatter i København
3) søster Anne Arentsdatter, skifte 6.11.1748 lbnr.846, ført sammen med dette skifte. 1B:
a Frederik Christian Svitzer 11, i Nyborg latinskole.

848    Else Rasmusdatter i Nyborg. 19.5.1760, fol.45.
Enke efter Mikkel Rasmussen, blegemand. B:
1) Anne Margrethe Mikkelsdatter g.m. Rasmus Pedersen
2) Anne Mikkelsdatter.

849    Frederik Lachedrup, skrædder i Nyborg. 30.5.1760, fol.47.
Enkemand efter [Johanne Baltsersdatter, skifte 21.4.1760 lbnr.844]. B:
1) Hans Christian Frederiksen 14
2) Baltser Frederiksen 12
3) Christian Frederiksen 9
4) Laurids Frederiksen 7
5) Carl Frederiksen 5.

850    Vibeke Magdalene [Brockenhuus] von Løwenhielm i Nyborg, der døde 7.3.1753, fol.51B.
Enke efter Christian [Vind] von Bülow, major og vicekommandant, [død 22.12.1752].
Afdøde efterlader børn, hvis navne ikke angives.

851    Johan [Theodor] von Lengerken, tidligere stadskirurg i Nyborg, der døde 14.2.1750, fol.66.
Enkemand efter [Anne Marie Hey, skifte 6.8.1729 lbnr.619]. B:
4) Cathrine Lucie Lengerken i Nyborg, skifte 9.5.1746 lbnr.779. E: Thomas Nikolaj Holm, stadsfeltskær. 6B:
a Johan Theodor Holm
b Peder Holm
c Anne Marie Holm
d Niels Holm
e Christian Holm
f Anne Cathrine Holm.
Første ægteskab med [Margrethe Vibbing]. B:
1) Johan Jørgen von Lengerken, [kirurg på Vemmetofte, død 17.5.1746]. E: Cathrine Sofie Harbo i Næstved. 3B:
a Carl Adolf Lengerken 21
b Johan Theodor Lengerken 20
c Gjørvel Cathrine Lengerken 16
2) Elisabeth Margrethe von Lengerken g.m. Steffen Asmussen, skomager
3) Anne Sofie Lengerken g.m. Niels Jensen Dyrhauge.

852    Sofie [Kirstine] Schumacher, ugift i Nyborg. 25.1.1754, fol.70.
A:
0) forældre [Peder Isaksen Schumacher, byfoged i Nykøbing Sjælland, død 6.6.1710 og Maren Clausdatter Byssing, skifte Nykøbing Sjælland 14.12.1751 fol.197 lbnr.64]
1) halvsøster Johanne Elisabeth Svendsdatter g.m. Christen Nielsen i Rørvig
2 halvbror Claus Svendsen.

853    Christoffer Møiniche, rådstuetjener i Nyborg. 27.10.1759, fol.72B.
E: Johanne Nielsdatter.
Af første ægteskab B:
1) Johan Henrik Møiniche
2) Christian Møiniche
3) Edel Dorthe Møiniche i Kappel
3) Anne Margrethe Møiniche, død, var g.m. en linnedvæver i Svebølle ved Kalundborg. 1B:
a Marie Elisabeth.

854    Gyde Boyesen Møller i Nyborg. Samfrændeskifte 4.8.1762, fol.75, 82B.
E: Johannes Hetting, viceborgmester. B:
1) Jacob Hetting 5
2) Niels Hetting 4.
FM:
1 morfar Niels Bøyesen Møller
2 mosters mand Niels Thygesen, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 22.4.1758.

855    [Bodil Pedersdatter] i Heslet. 1.6.1761, fol.75B.
E: Villum Pedersen. B:
1) Peder Villumsen 18
2) Hans Villumsen 17
3) Pernille Villumsdatter 12
4) Christoffer Villumsen 9
5) Claus Villumsen 7
6) Peder Boesen Villumsen 4.

856    Christen Pedersen, ugift tjenestekarl i Nyborg. 29.9.1761, fol.76B.
A:
1) mor Margrethe Rasmusdatter i Frørup
of afdødes søskende, hvis navne ikke angives.

857    Peder Sørensen, grovsmed og slagter i Nyborg. 22.3.1762, fol.77.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Anne Dorthe Pedersdatter 14
2) Maren Pedersdatter 14
3) Søren Pedersen 12
4) Niels Pedersen 7.
Første ægteskab med Anne Dorthe Ernstsdatter, skifte 9.9.1741 lbnr.734.
Arv i boet hendes datter af første ægteskab med [Poul Mathiassen, skifte 8.4.1716 lbnr.524]. B:
1) Gedske Poulsdatter.

858    Enke i Nyborg. 3.8.1761, fol.84.
Enke efter Hans Jørgen Bro, toldbetjent. B:
1) Johan Jørgen Hansen 16
2) Regine Hansdatter 14.

859    Poul Mortensen, ugift tjenestekarl i Nyborg. 19.4.1762, fol.85.
A:
1) far Morten Iversen.

860    Niels Hansen, ugift tjenestekarl i Nyborg. 11.3.1762, fol.85B.
A:
1) bror Rasmus Hansen i Gudbjerg
2) bror Hans Hansen i Espe
3) bror Anders Hansen i Stenstrup præstegård.

861    Cecilie Nielsdatter Friborg i Nyborg, der døde 27.6.1762, fol.86B, 305B, 370B.
Enke efter Anders Lauridsen, borgmester, begravet Nyborg 21.3.1745]; bevilling til uskiftet bo for afdøde af 5.5.1747. B:
1) [Anne Elisabeth Christine Andersdatter] g.m. Peder Schonning, præst i Nyborg
2) Laurids [Andersen] Friborg, præst i Kullerup og Refsvindinge
3) Else Nikoline Andersdatter Lauridsen, [skifte 10.2.1758 lbnr.830. E: Christian Bruun, toldinspektør. 1B:
a Anders Lauridsen Bruun, født 11.2.1757.
[Afdøde var datter af Niels Frandsen i Friborg, præst i Hunseby, død 4.2.1731].

862    Claus Fendt i Nyborg. 7.12.1761, fol.91B.
E: Sidsel Cathrine Nielsdatter.
1) søster Anne Fendt g.m. Frederik Krusnich.

863    Dorthe Olufsdatter, omtrent 80 år gammel og ugift i Nyborg. 26.10.1762, fol.95B.
Arvinger angives ikke.

864    Anne Marie Schmidt i Nyborg. 26.10.1762, fol.96B.
Enke efter Wetche (Wetke), løjtnant. B:
1) Ulrik [Adam] Wetche, skrædder i Nyborg, begravet [17.7.1760], var g.m. [Anne Marie Ananiasdatter Norup]. 1B:
a Gertrud Marie Wetche.
FM: stedfar Albert Lilje, skrædder
2) jomfru Wetche.
FM: Aagesen, mønsterskriver.

865    Niels Kolding, rebslager i Nyborg. 30.4.1762, fol.98B.
E: Corsine Falch. B:
1) Hedvig Sofie Kolding 12
2) Mette Margrethe Kolding 9
3) Martha Kolding 8
4) Oluf Kolding 7
5) Elisabeth Kolding 4
6) Maren Kolding 2½.

866    Kirsten i Nyborg. 22.9.1762, fol.100B.
E: Niels Hansen, død for 3 mdr. siden. B:
1) Hans Nielsen, kyrasser
2) Sofie Nielsdatter g.m. en soldat.

867    Jacob Rasmussen Lange, købmand i Nyborg. 28.12.1762, fol.102.
A:
0) forældre [Rasmus Lauridsen og Anne Marie Hansdatter, skifte 16.2.1755 lbnr.805]
1) bror Laurids Rasmussen Lange
2) søster Anne Rasmusdatter Lange g.m. Lucius Juul, skrædder
3) søster Karen Rasmusdatter Lange
4) søster Anne Rasmusdatter Lange g.m. A. G. Nettermann, fændrik.

868    Thomas Nikolaj Holm, kirurg i Nyborg. 17.12.1761, fol.102B.
E: Anne Judith. B:
5) Torben Henrik Holm 10.
FM: Tornø.
Første ægteskab med [Cathrine Lucie Lengerken, skifte 9.5.1746 lbnr.779]. B:
1) Johan Theodor Holm, 30, doktor
2) Anne Marie Holm g.m. Christian Carl Ratsach
3) Christian Holm 23
4) Anne Cathrine Holm 19.
FM: Niels Jensen Dyrhauge.

869    Abelone Jensdatter Bullerup i Nyborg. 3.5.1763, fol.107B.
E: Hans Pedersen Lund. B:
2) Peder Nikolaj Hansen.
FM: morfar Jens Bullerup i Seden.
Første ægteskab med Niels Christensen. B:
1) Anne Margrethe Nielsdatter 3.

870    Henrik Daniel Qvant, apotekersvend i Nyborg. 14.4.1762, fol.108B.
Arvinger angives ikke.

871    Peder Valdemar Døstrup, fuldmægtig i Nyborg. 3.5.1762, fol.110B.
A:
1) bror Jeppe Andersen
2) søster Maren Andersdatter
3) søster Anne Andersdatter
4) halvbror Mogens Andersen
5) halvbror Hans Andersen
6) halvsøster Anne Andersdatter.

872    Anne Margrethe Lengerken i Nyborg. 16.3.1763, fol.116B.
E: Steffen Asmussen. B:
1) Cathrine Marie Steffensdatter 31
2) Anne Margrethe Steffensdatter 30
3) [Anne] Lucie Steffensdatter 29
4) Johan [Theodor] Steffensen 26.

873    Mads Lauridsen, skovfoged i Hyrdehuset i Nyborg. 15.8.1763, fol.117B.
E: Sidsel Olufsdatter. LV: Sander Ullits. B:
1) Jacob Madsen 2½.
FM: Anders Lauridsen.

874    Ib Møller i Nyborg. 3.8.1763, fol.117B.
E: Sofie Elisabeth. B:
1) Johan Rasmus Møller 34
2) Gertrud Elisabeth Møller 30
3) Jochum Christian Møller 29
4) Hans Jørgen Møller 19.

875    Erik Clausen, snedker i Nyborg. 23.11.1762, fol.118.
På fars side A:
1) bror Niels Clausen Wulf i Bogense
2) søster Sidsel Clausdatter, død. E: Jacob Hansen i Ullerslev, hendes 3 sønner
3) halvbror Hans Clausen på Raschenberg gods
4) halvbror Jacob Clausen på Raschenberg gods
5) halvsøster Maren Clausdatter g.m. Oluf Eriksen i Ullerslev.
På mors side A:
6) halvbror Peder Jensen 22
7) halvbror Hans Jensen 19
8) halvsøster Karen Jensdatter 16
9) halvbror Jørgen Jensen 12
10) halvbror Jens Jensen 10.
FM: stedfar Morten Jensen.

876    Anders Christian Pedersen, skipper i Nyborg. 27.12.1762, fol.120.
Enkemand. B:
1) Peder Andersen 20
2) Karen Andersdatter 19
3) Poul Andersen 12.
FM: Villads Knudsen.

877    Karen Jensdatter i Nyborg. 31.5.1763, fol.126.
A:
1) bror Hans Jensen i Kogsbølle
2) søster Gertrud Jensdatter g.m. Schmidt
3) bror Laurids Jensen, død. 1B:
a Abelone Lauridsdatter 12, på Sprogø.
Afdøde døde 25.5.1763.

878    Anne Lauridsdatter i Nyborg. 28.1.1763, fol.127.
Enke efter Baltser [Jensen], sadelmager. B:
1) Laurids Baltsersen
2) Jens Baltsersen Bech
3) Andreas Baltsersen Bech
4) Baltser Lucius Juul
5) [Johanne Baltsersdatter, skifte 21.4.1760 lbnr.844, var g.m. Frederik Lachedrup, [skifte 30.5.1760 lbnr.849]. Deres børn

879    Anders Pedersen, købmand i Nyborg. 5.7.1763, fol.129B.
Enkemand. B:
1) Anne Pedersdatter g.m. Jørgen Eriksen i Ørbæklunde mølle
og 2 sønner, hvis navne ikke angives.
FM: født værge Hans Hansen Grønholt i Avnslev.

880    Anders Christian Hansen Banegaard, bager i Nyborg. Samfrændeskifte 24.8.1763, fol.145B.
E: Dorthe Nielsdatter Broch. LV: Rasmus From, by- og rådstueskriver. B:
1) Hilleborg Marie Andersdatter Banegaard 8.
FM:
1 Christen Mikkelsen g.m. afdødes søsterdatter
2 Jørgen Nielsen, skipper, g.m. afdødes søsterdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 27.5.1763.

881    Iver Andersen, skibsmand i Nyborg. 25.8.1763, fol.146B.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Anders Lauridsen.
Arvinger angives ikke.

882    Regine Boyesen i Nyborg. Samfrændeskifte 24.9.1763, fol.147B.
E: Rasmus Baggesen. B:
1) Øllegaard Baggesen 5.
FM:
1 morfar Bo Boyesen, overvejer og måler
2 Mourids Højer, birkedommer på Holckenhavn g.m. moster [Gyde Boyesen]
3 Herman [Poulsen] Landt, præst i Hesselager g.m. faster [Inger Margrethe Baggesen].
Bevilling til uskiftet bo af 1.11.1760.

883    Anne Mikkelsdatter i Nyborg. 7.10.1763, fol.148.
E: Jens Pedersen, skipper. B:
1) Gertrud Jensdatter 21
2) Peder Jensen 15
3) Hans Jensen Holt 6.

884    Niels Lauridsen Dyrhauge i Nyborg. 15.9.1763, fol.148B.
E: Abelone Rasmusdatter. LV: Villads Knudsen. B:
3) Johanne Cathrine Nielsdatter 26
4) Gertrud Cecilie Nielsdatter 25
5) Peder Nielsen 24.
FM: Peder Andersen Krøll.
Første ægteskab med [Maren Jensdatter, skifte 21.1728 lbnr.585]. B:
1) Ellen Nielsdatter, enke efter Christoffer Boldt, [skifte 20.12.1747 lbnr.845]
2) Anne Cathrine Nielsdatter g.m. Rasmus Sprogø.

885    Peder Iversen, skipper i Nyborg. 11.8.1763, fol.150B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Hansdatter, skifte 30.11.1741 lbnr.725]. B:
1) Dorthe Pedersdatter, død, var g.m. Peder Snedker. 4B:
a Peder Pedersen 17
b Anne Margrethe Pedersdatter
c Anne Cathrine Pedersdatter 10
d Christian Pedersen
2) Maren Pedersdatter g.m. Sabro i Århus
3) Sara Pedersdatter
4) Karen Pedersdatter, død, var g.m. Mads Samuelsen. Hendes 3 børn. hvis navne ikke angives.

886    Margrethe Lauridsdatter i Nyborg. 19.11.1763, fol.151B.
E: Jesper Gundersen, klejnsmedesvend.
Arvinger angives ikke.

887    Daniel Hornemann, rådmand og byskriver i Nyborg. 21.4.1762, fol.152.
Enkemand efter [Lucretia Plat, begravet 8.4.1758 lbnr.835]. B:
1) Anne Sofie Hornemann gift [20.5.1763 med Isbrandt] Becher, garnisonsauditør
1) Dorthe Marie Hornemann g.m. [Frands] Harbo, kaptajnløjtnant i København.
Fortegnelse over embedets protokoller fol.152B.
Litteratur: Efterkommere på sværdsiden efter Hans Hornemann, købmand og rådmand i Næstved samt meddelelse om andre Horneman’ske slægter ved Holger Hornemann. Kbh. 1894. Heri side 41: Daniel Hornemann.

888    Anders Mikkelsen i Nyborg. 7.1.1763, fol.164.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Christen Jespersen. B:
1) Simon Andersen, myndig.

889    Karen [Poulsdatter] i Nyborg. 10.11.1763, fol.165.
Enke efter [Johan Lauridsen] Klamp, [skifte 12.10.1739 lbnr.713]. B:
1) Ellen Cathrine Johansdatter 30.

890    Christen Lauridsen, kornmåler i Nyborg. 30.4.1762, fol.166B.
E: Magdalene Sofie Hansdatter. B:
1) Birthe Marie Christensdatter 19
2) Mette Kirstine Christensdatter 15
3) Hans Christian Christensen 6.

891    Johan Didrik Schrøder, tømrer. 30.4.1762, fol.167B.
E: Cathrine Elisabeth Fogt. B:
1) Johan Casper Johansen
2) Theodor Johansen.
FM: Jens Troelsen, snedker.

892    Henning Pedersen, skibsmand i Nyborg. 24.12.1761, fol.169.
E: Gertrud Steffensdatter. B:
1) Peder Henningsen 8
2) Laurids Henningsen 6
3) Maren Henningsdatter 3.

893    Poul Jacobsen, skibsmand i Nyborg. 25.11.1760, fol.170.
E: Johanne Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Poulsen 10
2) Dorthe Poulsdatter 8
3) Karen Poulsdatter 11 uger.
FM: født værge Gregers Poulsen.

894    Rasmus Hansen, skipper i Nyborg. 14.3.1760, fol.171B.
E: Margrethe Pedersdatter. B:
3) Peder Rasmussen 15
4) Hans Rasmussen 12
5) Ellen Kirstine Rasmusdatter 8
6) Anne Margrethe Rasmusdatter 4.
Første ægteskab med [Kirsten Thomasdatter Mønster, skifte 17.7.1738 lbnr.693]. B:
1) Anne Marie Rasmusdatter 26
2) Johanne Kirstine Rasmusdatter 23.

895    Zacharias Rasmussen i Nyborg. 1.7.1754, 172B.
E: Maren Knudsdatter. LV: Peder Lund. B:
1) Rasmus Zachariassen 19, der døde
2) Knud Zachariassen 17, der døde
3) Niels Zachariassen 15.

896    Thomas Pedersen, toldbetjent i Nyborg. 9.5.1758, fol.174.
E: Sidsel Johansdatter. B:
4) Johanne Thomasdatter 19
5) Kirsten Thomasdatter 16
6) Dorthe Marie Thomasdatter 10
7) Peder Thomsen 6.
FM: Anton Hansen.
Første ægteskab med [Dorthe Filipsdatter, skifte 14.6.1738 lbnr.679]. B:
1) Filip Thomsen 27
2) Anne Thomasdatter 25
3) Lorents Christian Thomsen 20.

897    Birthe Hansdatter i Nyborg. 10.5.1764, fol.176B.
Enke efter Lorents Christiansen, [skifte 2.3.1751 lbnr.783]. B:
1) Anne Birgitte Lorentsdatter g.m. Anders Baltsersen
2) Birthe Cathrine Lorentsdatter
3) Marie Lorentsdatter.

898    Poul Sørensen, toldbetjent i Nyborg. 7.2.1764, fol.177.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Karen Poulsdatter 23
2) Anne Poulsdatter 22.

899    Jacob Poulsen i Nyborg. 14.3.1764, fol.178.
E: Dorthe Hindsdatter. B:
1) Jens Jacobsen Wegner 35
2) Ingeborg Jacobsdatter Wegner g.m. Peder [Hermansen] Højer, præst i Ådum
3) Anne Jacobsdatter Wegner på Fredensborg på Sjælland
4) Poul Jacobsen, [skifte 25.11.1760 lbnr.893. E: Johanne Rasmusdatter]. 3B:
a Rasmus Poulsen 14
b Dorthe Poulsdatter 12
c Karen Poulsdatter 4.

900    Anne Marie Norup i Nyborg. 14.5.1764, fol.179B.
E: Albert Lilje, skrædder. B.
3) Anne Cathrine Lilje 2.
FM: morfar Ananias Norup, vejer og måler i Kerteminde.
Første ægteskab med [Ulrik Adam Wetche, begravet 17.7.1760]. 1B:
a Gertrud Marie Wetche 5.

901    Karen Reinholtsdatter i Heslet 23.4.1764, fol.181.
E: Villum Pedersen. B:
1) Hans Villumsen 2.
FM: Niels Crone, væver, som beslægtet.

902    Arent Laurids Berntsen, bager i Nyborg. 30.8.1764, fol.182B.
E: Dorthe Nielsdatter Broch. B:
1) Arent Christian Berntsen, spæd.
FM: farfar Laurids Berntsen, bager.
Enkens første ægteskab med [Anders Christian Hansen Banegaard, skifte 24.8.1763 lbnr.880]. Arv til B:
1) Hilleborg Marie Andersdatter Banegaard.

903    Hans Peder, murer og hustru i Nyborg. 14.6.1762, fol.183.
B:
1) Peder Hansen, murer
2) Gyde Hansdatter g.m. Niels Christiansen, hattemager
3) Birthe Cathrine Hansdatter.

904    Sidsel Cathrine Nielsdatter i Nyborg. 11.7.1764, fol.186.
E: Morten Jensen, skomager. B:
1) Hans Nielsen i Tårup
2) Anne Nielsdatter g.m. Laurids Mikkelsen i Pilshus
3) Kirsten Nielsdatter g.m. Christen Ibsen i Lørup.
Desuden nævnes enkemandens bror Rasmus Jensen.

905    Halvor Andersen, skibstømrer i Nyborg. 28.9.1763, fol.189B.
E: Karen Nielsdatter. LV: Christian Gregersen Hjort, der ægter enken. B:
1) Christiane Halvorsdatter.

906    Kirstine Sabine Riisbrich Schiøtt i Nyborg. Samfrændeskifte 7.4.1766, fol.101, 274.
E: Hans Teisen, farver. B:
1) Kirsten Westine Teisen 9
2) Inger Christine Teisen 6
3) Mette Hedvig Teisen 2.
FM: morbror Andreas Schiøtt i København
Bevilling til uskiftet bo af 15.2.1765.
Afdøde døde 19.1.1765.

907    Elisabeth Sofie [Biner] i Nyborg. 8.7.1763, fol.191B.
Enke efter Jacob [Lauridsen] Wandal, skifte 11.2.1757 lbnr.819
Hans første ægteskab med [Anne Charlotte Pedersdatter Top, skifte 10.4.1749 lbnr.795]. B:
1) Laurids Jacobsen Wandal
2) Peder Top Wandal
3) Vilhelm Wandal 21
4) Alhed Marie Wandal.

908    Karen Bjerregrav og søster i Nyborg. 8.3.1764, fol.196.
Arvinger angives ikke.
Underskrevet af
1) Karen Lauridsdatter
2) Anne Kirstine, enke efter Oluf Bødker.

909    Hans Hansen i Nyborg. 31.7.1764, fol.197B.
A:
a Mads Nielsen Egelev, [skifte 28.10.1765 lbnr.916]. 1B:
1 Cathrine Marie Madsdatter Egelev 2.

910    Anders Jacobsen Kjær, [grovsmed] i Nyborg, [begravet 10.11.1764], fol.203.
E: Anne Cathrine [Hansdatter].
Bevilling til uskiftet bo af 14.12.1764.

911    Niels Christiansen, hattemager i Nyborg. 26.4.1763, fol.203B.
E: Gyde Hansdatter. LV: bror Peder Hansen, murer. B:
1) Christian Nielsen 12
2) Marie Margrethe Nielsdatter.
FM: Habakuk Nielsen, feldbereder, som beslægtet.

912    Anton Hansen i Nyborg. 9.5.1765, fol.205B, 217B.
E: Anne. LV: Elias Michael Crone, der ægter enken.
Afkald fra A:
1) mor, enke efter Hans Nielsen
2) bror Peder Hansen Egelev, degn i Reerslev og Vindinge ved Roskilde
3) bror Niels Hansen, junior.

913    Niels Thygesen, købmand i Nyborg. 7.11.1764, fol.206B.
E: Øllegaard Gand.
Første ægteskab med [Birthe Kirstine Boyesen, skifte 20.5.1760 lbnr.836]. B:
1) Anne Thygesen 12
2) Esther Marie Thygesen 10
3) Niels Thygesen 9½
4) Mads Thygesen 7.
FM: født værge Niels Boyesen Møller.

914    Christen Madsen, skipper i Nyborg. 26.8.1765, fol.211.
E: Margrethe Jensdatter. B:
1) Hans Christensen 14
2) Jens Christensen 10.

915    Peder Kæstner i Nyborg. 1.4.1765, fol.212B.
E: Anne Cathrine Eriksdatter. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 4
2) Christiane Pedersdatter 1½.

916    Mads Nielsen Egelev i Nyborg. 28.10.1765, fol.217B.
E: Karen Jørgensdatter. LV: Poul Christoffersen, [der ægter enken]. B:
1) Cathrine Marie Madsdatter 3½.
Afdøde døde for 2 år siden på sin hjemrejse fra Frankrig.

917    Cathrine Margrethe Hansdatter i Nyborg, [begravet 16.7.1765], fol.218B.
E: Mathias Bugislav.
Bevilling til uskiftet bo af 26.7.1765.

918    Bo Boyesen, overvejer og måler i Nyborg. 27.9.1764, fol.219.
Enkemand efter [Dorthe Cathrine Madsdatter Møller, skifte 16.5.1748 lbnr.817]. B:
8) Niels Boyesen 18, student i København
9) Birthe Cathrine Boyesen.
Første ægteskab med [Birgitte Cathrine Lemming, skifte 13.11.1745 lbnr.741]. B:
1) Søren Boesen i København
2) Regine Boyesen, [skifte 24.9.1763 lbnr.882]. 1B:
a Øllegaard Baggesen 6
3) Boye Boesen i udlandet
4) Cathrine Marie Boesen g.m. Nikolaj Teisen
5) Gyde Boesen g.m. Højer, birkedommer
6) Maren Boesen g.m. Havnevig
7) Rasmus Boesen, underofficer.

919    Dorthe Marie Kryssing i Nyborg. 18.11.1761, fol.223.
Enke efter [Bent] Holmsted. B:
1) Christian Holmsted, apoteker og postmester i Svendborg
2) [Karen Krag Holmsted, begravet Odense St. Knud 4.1.1748]. E: agent [Johan Christoffer] von Westen i Odense. 3B:
a Christian Ulrik von Westen, stud. theol. i København
b [Peder] von Westen, professor i Odense
c Bent Holmsted von Westen, løjtnant.
Desuden nævnes afdødes søster Marie Clemensdatter Kryssing.

920    Oluf Jørgensen, bødker i Nyborg. 17.1.1764, fol.275B.
E: Anne Kirstine. LV: Hans Svane, magister. B:
1) Mikkel Olufsen 12
2) Ann Cathrine Olufsdatter 11
3) Marianne Olufsdatter 6
4) Jørgen Olufsen 5
5) Charlotte Olufsdatter 3.
FM:
1 farbror Peder Jørgensen i Odense
2 Laurids Lange.

921    Johan Jørgen Barthel, kirkevægter i Nyborg. 28.4.1766, fol.283B.
E: Cathrine Andersdatter Fich. LV: Mogens Bech, der ægter enken. B:
1) Cathrine Marie Johansdatter 16.

922    Poul Nielsen, skipper i Nyborg. 2.3.1765, fol.284.
E: Marie Henriksdatter. LV: Malte Frydendal.
Første ægteskab med [Anne Kirstine Knudsdatter, skifte 30.11.1759 lbnr.839]. B:
1) Anne Poulsdatter g.m. Anton Hansen
2) Voldborg Poulsdatter g.m. Rasmus Nielsen
3) Kirstine Marie Poulsdatter g.m. Peder Sørensen, skipper
4) Maren Poulsdatter g.m. Mads Munch i København
5) Niels Poulsen
6) Anne Kirstine Poulsdatter 17.
FM: morbror Villads Knudsen.

923    Boye Boesen, der døde 1764 på rejse til Ostindien. 17.6.1766, fol.293B.
A:
0) forældre Bo Boyesen i Nyborg, skifte 27.9.1764 lbnr.918 og [Birgitte Cathrine Lemming, skifte 13.11.1745 lbnr.741]
1) bror Søren Boesen i Odense
2) søster Regine Boyesen, [skifte 24.9.1763 lbnr.882]. E: Rasmus Baggesen i Asnæs på Sjælland 1B:
a Øllegaard Baggesen
4) søster Cathrine Marie Boesen g.m. Nikolaj Teisen
5) søster Gyde Boesen g.m. M. Højer, birkedommer
6) søster Maren Boesen g.m. Knud Havnevig i Skælskør mølle
7) bror Rasmus Boesen 25.
Fars andet ægteskab med [Dorthe Cathrine Madsdatter Møller, skifte 16.5.1748 lbnr.817]
8) halvbror Niels Boyesen 20
9) halvsøster Birthe Cathrine Boyesen 18 i Assens.

924    Anne Cathrine Hansdatter i Nyborg. 2.8.1766, fol.295.
Enke efter Anders Jacobsen Kjær, grovsmed, begravet 10.11.1764 lbnr.910. B:
3) Christiane Cathrine Andersdatter 21
4) Jacob Andersen 20
5) Cathrine Andrea Andersdatter 18
6) Marianne Andersdatter 16
7) Frederikke Andersdatter 15
8) Christen Andersen 13.
Første ægteskab med Christen Thomsen Mariager, [skifte 21.1.1743 lbnr.744]. B:
1) Johannes Christensen Kjær 27, cand. theol.
2) Marie Cathrine Christensdatter 26, forlovet med Bernt Christian Jespersen.

925    Hustru i Nyborg, der døde 7.8.1766, fol.302.
E: Jørgen Bang. B:
1) Rasmus Jørgensen 4
2) Anne Marie Jørgensdatter.

926    Cecilie Marie Jørgensdatter i Nyborg. 15.9.1766, fol.303B.
E: Johan Casper Schmidt, kommandør. B:
1) Johan Daniel Schmidt 9
2) Jørgen Schmidt 5
3) Christian Liebe Schmidt 7 uger.
FM: Laurids Nielsen.

927    Albert Lind, skibsmand i Nyborg. 21.12.1766, fol.306.
E: Maren Nielsdatter. LV: Bertel Tronsen. A:
1) far Hans Olufsen Lind i Kerteminde.

928    Peder Jensen, murer i Nyborg. 1.2.1765, fol.306B.
E: Edel Rasmusdatter. B:
1) Mette Cathrine Pedersdatter 11.

929    Karen Knudsdatter i Nyborg. 11.8.1766, fol.307.
E: Johan Lorents, murer. B:
1) Frederik Johansen 30, på de lange rejser
2) Knud Johansen 25, murersvend
3) Marie Elisabeth Johansdatter 25
4) Karen Johansdatter 20.

930    Rasmus Nielsen, skipper i Nyborg. 22.12.1766, fol.308.
E: Voldborg Poulsdatter. LV: Peder Søren Jensen, skipper. B:
1) Anne Rasmusdatter 13
2) Anne Kirstine Rasmusdatter 11
3) Kirsten Rasmusdatter 7
4) Niels Rasmussen 2.
FM: farbror Jørgen Nielsen, skipper.

931    Anne Elisabeth Birk i Nyborg, [begravet 16.2.1767], fol.310.
E: Johannes [Jacobsen] Hetting, borgmester.
Bevilling til uskiftet bo af 27.2.1767.

932    Registrering i Nyborg. 3.1.1767, fol.310B.
Registrering af boet i Nyborg hos afdøde Peder Lemming, der var indflyttet på Slotsmøllens grund under Nyborg amt, der forrettet skiftet.

933    Laurids [Thomsen] Aaby, amtsforvalter i Nyborg. 27.4.1767, fol.312B.
E: Anne Margrethe [Hansdatter] Langsted. B:
1) Thomas Aaby
2) Johanne Marie Aaby 10
3) Else Cathrine Aaby 8.
Bevilling til uskiftet bo af 5.6.1767.

934    Mads Andersen, slagter i Nyborg. 8.5.1767, fol.314.
E: Karen Pedersdatter. B:
1) Peder Madsen, myndig, på stedet
2) Anders Madsen, myndig, i Nykøbing Falster.
Afdøde døde 7.5.1767.

935    Jens Bertelsen, skibsmand i Nyborg. 28.10.1766, fol.315.
E: Maren Jørgensdatter. B:
1) Anne Jensdatter 16
2) Poul Jensen 14
3) Jørgen Jensen 12
4) Anne Marie Jensdatter 8.

936    [Anne Marie de Hansen] i Nyborg. Samfrændeskifte 27.8.1767, fol.316.
E: [Peder] Fehmann, justitsråd.
Børn, hvis navne ikke angives.
FM:
1 Peder Schonning, præst i Nyborg
2 Hans Svane, rektor i Nyborg.

937    Rasmus Madsen Bild i Nyborg. 22.6.1767, fol.316.
E: Johanne Madsdatter. LV: Bertel Tronsen. B:
1) Mads Rasmussen 18
2) Cathrine Marie Rasmusdatter 15.
FM: Laurids Rasmussen Lange.

938    Johan Jochum Mancin, rådmand i Nyborg. 17.11.1761, fol.317B.
E: Marie Kirstine [Pedersdatter Schou]. LV: Rasmus From. B:
1) Lorents [Nikolaj] Mancin 11
2) Malene Mancin 10
3) Rasmus Mancin 5
4) Christian Mancin 3
5) Sofie Dorthe Amalie Mancin 1.

939    Frederikke Andersdatter, ugift i Nyborg. 13.4.1767, fol.319B.
A:
0)  forældre [Anders Jacobsen Kjær, grovsmed, begravet 10.11.1764 lbnr.910 og Anne Cathrine Hansdatter], skifte 2.8.1766 lbnr.924
1) søster Christiane Cathrine Andersdatter 22
2) bror Jacob Andersen 21
3) søster Cathrine Andrea Andersdatter 19
4) søster Marianne Andersdatter 17
5) bror Christen Andersen 14.
Mors første ægteskab med [Christen Thomsen Mariager, skifte 21.1.1743 lbnr.744]
6) halvbror Johannes Christensen Kjær 28
7) halvsøster Marie Cathrine Christensdatter g.m. Bernt Christian Jespersen.

940    Hans Nielsen, rådmand i Nyborg. 9.12.1767, fol.320.
A:
1) bror Laurids Nielsen
2) [bror Rasmus Nielsen Møller i Rønninge, død. 1B:
a Edel Cathrine Møller].
Testamente hvoraf fremgår, [at hvis Edel Cathrine Møller dør før Laurids Nielsen, skal han udbetale arv til hende arvinger på mors side. (se lbnr.1039)].

941    Karen Rasmusdatter i Nyborg. 3.1.1766, fol.320B.
A:
1) søster, død. 1B:
a Karen Pedersdatter Traven.
FM: Niels Jensen Dyrhauge.
Afdøde døde 2.1.1766.

942    Peder Nielsen, skibskarl i Nyborg. 5.9.1766, fol.321.
Arvinger angives ikke.

943    Maren Pedersdatter i Nyborg, der døde 1.7.1767, fol.321B.
Enke efter Søren Jensen. B:
1) Mette Sørensdatter 19
2) Peder Sørensen 12.
FM:
1 morbror Niels Pedersen i Kissendrup [i Flødstrup sogn] på Dines Andersens gods
2 Josias Harlev, skrædder.

944    Søren Hansen i Skabohuse. 14.8.1765, fol.323.
E: Maren Pedersdatter. B:
1) Hans Sørensen 16
2) Maren Sørensdatter 14
3) Karen Sørensdatter 12
Dorthe Sørensdatter 10.

945    Maren Pedersdatter i Nyborg. 26.5.1767, fol.323.
Enke efter Rasmus Johansen Klink. B:
1) Peder Klink i Kerteminde
2) Marie Magdalene Rasmusdatter
3) Cathrine Marie Rasmusdatter g.m. Hans Bom i Kerteminde
4) Birthe Cathrine Rasmusdatter g.m. Otto Nielsen, købmand i Nyborg
5) Else Kirstine Rasmusdatter, enke efter Niels Holm.

946    Anne Jensdatter i Nyborg. 30.11.1767, fol.323B.
E: Niels Nielsen, vægter. A:
1) søster, død. 1B:
a Thale Kirstine Schultz.

947    Cathrine Marie Jørgensdatter i Nyborg. 27.6.1768, fol.324.
E: Hans Henrik Hansen. B:
1) Claus Hansen 20, der sejler på Kina.

948    Christian Jørgensen, snedker i Nyborg. 15.1.1768, fol.324B.
E: Anne Hansdatter. B:
1) Anne Sofie Christiansdatter 1½.
FM: Albert Lilje, skrædder.

949    Maren Jacobsdatter i Nyborg. 12.4.1768, fol.324B.
Enke efter Hans Krøyer, konstabel. B:
1) Frederik Vilhelm Hansen 28
2) Cathrine Marie Grønning 18
3) Magdalene Hansdatter 13.
FM: Albert Lilje, skrædder.

950    Christian Nielsen, hattemager i Nyborg. 28.7.1768, fol.326.
E: Karen Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen. A:
1) bror Poul Nielsen, matros
2) søster Gertrud Nielsdatter g.m. Mikkel Poulsen, favnsætter i København
3) søster Kirsten Nielsdatter g.m. Bertel Lauridsen Lund, sadelmager i København
4) søster Marie Nielsdatter.

951    Kirsten Rasmusdatter i Nyborg. 6.10.1768, fol.330B.
E: Herman Berntsen, stadstambur. A:
1) søster [Mette Rasmusdatter, skifte Svendborg 14.12.1759 lbnr.434, var g.m. Peder Nielsen i Svendborg]. 2B:
a Maren Pedersdatter g.m. Hans Hansen i Svendborg
b Anne Marie Pedersdatter i Svendborg
2) bror, død. 1B:
a Rasmus Jensen i Gislev
3) bror, død. 1B:
a Rasmus Mikkelsen i Gislev.

952    [Casper] von Wessel, admiral i Nyborg. 9.9.1768, fol.332.
Enkemand efter Elisabeth [Andersdatter] Scheel, [begravet Gudme 25.10.1760].
Testamente af 7.11.1755.
Elisabeth Scheels første ægteskab med [Niels] Sehested til Broholm [i Gudme sogn, død 3.5.1745]. B:
1) [Anders] Sehested til Broholm, oberstløjtnant
2) [Holger] Sehested på Broholm, oberst
3) Sofie Amalie Sehested, enke efter [Johan Frederik] de Cicignon til Nakkebølle ved svigersøn Frederik Christian Scheel
4) Anne Beathe Sehested nu g.m. [Christian Schousbo] Gyldenfeldt
5) [Elisabeth Birgitte Marie Sehested] g.m. Jens Sehested til Rydhave
6) Sofie [Margrethe] Sehested.

953    Hans Lund i Nyborg. 31.12.1768, fol.335.
B:
1) Christian Ditlev Lund, student
2) Mathias Lund, løjtnant i København
3) Frederik Conrad Lund i Bengalen i Ostindien. død 1762.
Arv i boet til Niels Hansens børn, der har arv efter deres farbror Hans Hansen.
Afdøde døde 30.12.1768.

954    Gregor Poulsen, skibsmand i Nyborg. 29.3.1769, fol.335B.
E: Barbara Nielsdatter. LV: From, skovrider og strandkontrollør.
Første ægteskab med [Maren Hindsdatter, skifte 21.6.1738 lbnr.676]. B:
1) Jacob Gregorius.
Afdøde døde 16.3.1769.

955    Hans Nielsen, graver i Nyborg. 2.1.1769, fol.336.
E: Mette Jørgensdatter. LV: Niels Boyesen Møller. B:
4) Niels Hansen 28
5) Karen Hansdatter 20, i København.
Første ægteskab med Karen Rasmusdatter, [skifte 9.11.1736 lbnr.671]. B:
1) Anne Hansdatter
2) Rasmus Hansen i England
3) Marie Kirstine Hansdatter.
Afdøde døde 25.12.1769.

956    Jacob Johansen, klejnsmed i Nyborg. 14.2.1769, fol.336B.
E: Maren Sørensdatter.LV: far Søren Andersen, feldbereder. B:
3) Johannes Jacobsen 6
4) Karen Jacobsdatter 4
5) Mathias Jacobsen 10 uger.
Første ægteskab med [Karen Madsdatter, skifte 7.6.1757 lbnr.827]. B:
1) Mads Jacobsen 16
2) Cathrine Margrethe Jacobsdatter 17.

957    Laurids Hansen Løv, snedker i Nyborg. 9.5.1769, fol.339.
E: Karen Pedersdatter. LV: Jens Troelsen, snedker. B:
1) Else Lauridsdatter 22
2) Abelone Lauridsdatter 14.
FM: Martin Schmidt, snedker.

958    Maren i Nyborg. 11.7.1769, fol.339B.
Enke efter Rauch. B:
1) Christian Simonsen 51
2) Sidsel Mari Rauch i København
3) Dorthe Catrine Rauch, død, var g.m. Peder Stauling?, skoleholder på Tåsinge. 1B:
a Gottlieb Stauling 3
4) Maren Rauch g.m. Laurids Wichmann, skipper.

959    Steffen Asmussen, skomager i Nyborg, der døde 25.9.1768, fol.339B.
E: Birthe Cathrine Klink. B:
5) Margrethe Cecilie Steffensdatter
6) Arent Steffensen 12 uger.
Første ægteskab med [Anne Margrethe Lengerken, skifte 16.3.1763 lbnr.872]. B:
1) Cathrine Marie Steffensdatter g.m. Carsten Andersen, skomager
2) Anne Margrethe Steffensdatter i Trondhjem i Norge
3) [Anne] Lucie Steffensdatter, syg og skrøbelig
4) Johan [Theodor] Steffensen 31, i England.

960    Rasmus Henriksen, murer i Nyborg. 21.6.1769, fol.341B.
E: Anne Kirstine Samuelsdatter. LV: Niels Rasmussen, murer. B:
1) Henrik Rasmussen 21
2) Marie Rasmusdatter 19.
FM: Peder Hansen, murer.

961    Jens Pedersen Dyrhauge i Nyborg. 5.9.1769, fol.341B.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Christian Borch, maler. B:
3) Anne Jensdatter Dyrhauge 5.
FM: fars søskendebarn Oluf Holck.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jensen Dyrhauge 22, i København
2) Hans Holck 11.
FM: farbror Jens Holm i Nykøbing Falster.

962    Beathe Helvig Kaas i Nyborg, der døde 9.6.1768, fol.342.
Enke efter de Place. A:
0) forældre [Hans Kaas til Hastrup i [Thyregod] sogn, stiftamtmand i Trondhjem, død 1700 og Sofie Amalie Henriksdatter Bjelke, død 1703]
1) bror [Henrik Bjelke] Kaas, general
2) søster Edel Cathrine Kaas, [begravet København Petri 22.5.1742]. Første ægteskab med [Valentin] Eickstedt, [begravet København Petri 19.11.1718]. Andet ægteskab med [Casper von] Wessel, admiral, [død 9.9.1768]. 4B:
a Alexander von Eichstedt, oberst, død [Holhenholz 5.4.1756]. 3B:
1 Margrethe Cathrine Frederikke von Eickstedt g.m. [Ernst Frederik von] Eichstedt til Hohenholz og Glasow
2 Augusta Ernestine von Eickstedt forlovet med von Ascherleben [til Parmen]
3 Louise von Eickstedt g.m. von Itzenplitz [til Gross og Klein Benitz]
b Hans [Henrik] von Eickstedt
c Dorthe Sofie von Eickstedt, [død 1764], var g.m. [Otto Ditlev] Kaas, oberst. 3B:
1 Edel Sofie Kaas
2 Anne Margrethe Kaas
3 Christiane Charlotte Kaas
d Frederikke von Eickstedt, død, var g.m. [Otto Ditlev] Sehested, generalløjtnant i Norge. 1B:
1 Edel Cathrine Sehested, enke efter Georg Casper von Schlanbusch, kaptajn
3) søster Helene Sofie Kaas, død, var g.m. Vilhelm Tønsberg, stiftamtmand. 2B:
a Tønsberg, oberst
Edel Christine de Tønsberg
4) søster Birgitte Christine Kaas, [død 1761] g.m. [Henrik Jørgen] Huitfeldt, generalløjtnant, [død 1751]. 4B:
a Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt, oberst
b Hans Christoffer Huitfeldt, major
c Christoffer Christian Huitfeldt, død [1759]. 3B:
1 Henrik Jørgen Huitfeldt
2 Nikolaj Frederik Reichwein Huitfeldt
3 Birgitte Christine Huitfeldt
d Sofie Beathe Huitfeldt g.m. de Tønsberg, oberst.

963    Knud Barfoed, ugift i Nyborg. 23.10.1761, fol.348B.
Arvinger angives ikke.

964    Johan Jensen i Nyborg. 14.10.1768, fol.349.
E: Abelone Madsdatter. B:
1) Birthe Margrete Jensen 15.

965    Johan Struck, parykmager i Nyborg. 9.8.1769, fol.349B.
E: Mette Cathrine. LV: Jens Troelsen Voldsted, snedker. B:
1) Carl Henrik Struck 18
2) Karen Struck 11
3) Constance Struck 7
4) Johanne Dorthe Struck 5.
FM: Casper Sibbern Holst.

966    Christen Gregersen i Nyborg. 10.1.1770, fol.350.
Skiftekopien på nettet ulæselig.

967    Marie Abrahamsdatter i Nyborg, der døde 13.1.1768, fol.350B.
B:
1) Jens Andersen
2) en søn i Holsten, (navnet ulæseligt på nettet)
3) Cathrine Margrethe g.m. Hans [patronym ulæseligt], murersvend i Odense.

968    Kirsten Jensdatter i Nyborg. 9.5.1768, fol.352.
Enke efter Anders Mikkelsen, vognmand, [skifte 7.1.1763 lbnr.888]. B:
4) Simon Andersen, myndig.
Første ægteskab med [Simon Andersen, skifte 10.7.1724 lbnr.568]. B:
1) Anne Cathrine Simonsdatter g.m. en overskærer i København
2) Maren Simonsdatter g.m. smeden i Kertinge [i Kølstrup sogn]
3) Karen Simonsdatter, enke efter Jørgen Munkerod, konstabel.

969    Anne Thomasdatter Lange i Nyborg. 29.11.1769, fol.352, 391.
E: Knud Rasmussen Maale, købmand. B:
1) Rasmus Knudsen, købmand i Kristiansand i Norge
2) Anne Knudsdatter g.m. Bertel Tronsen, købmand.

970    Oluf Vilhelmsen i Nyborg. 17.5.1767, fol.352B.
E: Dorthe Bild. A:
1) bror Vilhelm Vilhelmsen
2) bror Anton Vilhelmsen.

971    Mette Pedersdatter i Nyborg. 6.4.1770, fol.353B.
E: Jesper Hansen. B:
1) Anne Jespersdatter.

972    Poul Møller, toldbetjent i Nyborg, der døde 12.6.1771, fol.354B.
E: Ingeborg Hansdatter. LV: Jens Wegner, student. B:
1) Johanne Poulsdatter Møller g.m. Andreas Huus, skomager i Odense
2) Marie Poulsdatter Møller i Odense.

973    Anne Elisabeth Storm i Nyborg. 3.8.1770, fol.355.
E: Jens Høje, voldmester ved Nyborg Fæstning. B:
1) Peder Jensen Høje 14.
FM: Lemming, kaptajn.

974    Jens Jørgensen Drejer i Nyborg. 19.10.1771, fol.355B.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Jørgensen Dyrhauge. A:
1) søster Maren Jørgensdatter i Herringe, død. Hendes 3 børn
2) halvbror Jørgen Jørgensen, snedker i Korsør
3) halvbror Anders Jørgensen i Avnslev, død. Hans børn
4) halvsøster Marie Jørgensdatter på Halskov ved Korsør.
Testamente af 26.3.1763.

975    Elisabeth Hansdatter i Nyborg. 13.9.1770, fol.356.
Enke efter Christoffer Poulsen, [skifte 21.6.1751 lbnr.826]. B:
1) Maren Christoffersdatter forlovet med Jens Stoltenberg.

976    Christoffer Mathiassen, daglejer i Nyborg. 28.11.1770, fol.356B.
E: Sara Margrethe Hartmann. B:
1) Laurids Bloch 9
2) Mathias Bloch 2.

977    Christoffer Pedersen, skipper i Nyborg. 6.12.1770, fol.357.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Peder Christoffersen 40, skipper
2) Hans Christoffersen 38
3) Poul Christoffersen 31
4) Christoffer Christoffersen 25
5) Jens Christoffersen 18
6) Dorthe Marie Christoffersdatter
7) Anne Christoffersdatter g.m. Niels Zachariassen
8) Anne Cathrine Christoffersdatter 27
9) Anne Marie Christoffersdatter 23.

978    Margrethe Boldt i Nyborg. 21.6.1770, fol.358.
Enke efter Peder Dyrhauge. B:
1) Jens Pedersen Dyrhauge, [skifte 5.9.1769 lbnr.961. E: Dorthe Nielsdatter] på stedet.
Af børn angives af hans første ægteskab B:
1) Peder Jensen Dyrhauge, sejlmagersvend i København
Afdøde døde på Nykøbing Falster slot.

979    Kirsten Hansdatter i Nyborg. 7.12.1770, fol.358.
E: Anders Lauridsen Aarø, skipper. B:
1) Anne Cathrine Andersdatter Aarø 23
2) Marie Andersdatter Aarø 19.

980    Hans Tybesen, daglejer i Heslet. 22.4.1771, fol.359.
Enkemand, der tidligere boede i Avnslev. B:
1) Karen Hansdatter g.m. Jens Sørensen i Hjulby
2) Anders Hansen 23
3) Laurids Hansen 21
4) Knud Hansen 17.

981    Laurids Jensen, skibsmand i Nyborg. 24.3.1770, fol.359B.
E: Karen Svendsdatter. B:
1) Peder Lauridsen 21
2) Niels Lauridsen 11, blind og vanfør
3) Johanne Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter.
FM: Niels Jensen Dyrhauge.

982    Thale Kirstine i Nyborg. 6.7.1770, fol.359B.
E: Jens Schultz, skibsmand. A:
1) bror Alexander Manken?, der farer til skibs fra København.

983    Anne Kirstine i Nyborg. 23.6.1770, fol.360.
E: Oluf Jørgensen, bødker, [skifte 17.1.1764 lbnr.920].
1) Mikkel Olufsen, bagersvend
2) Marianne Olufsdatter
3) Charlotte Olufsdatter.

984    Anders Kjær i Nyborg. 7.12.1769, fol.360B.
E: Karen [Jensdatter Ladorph] i København.
Arvinger kendes ikke.

985    Jens Christensen i Nyborg. 4.7.1770, fol.361.
E: Sofie Pedersdatter.
Første ægteskab med [Mette Margrethe, skifte 26.9.1754 lbnr.802]. B:
1) Knud Jensen, skibsmand
2) Marianne Jensdatter i København.

986    Hans Hansen, glarmester i Nyborg. 26.8.1769, fol.362.
E: Karen Hansdatter.
Første ægteskab med [Mette Cathrine Rasmusdatter, skifte 28.6.1751 lbnr.803]. B:
1) Hans Hansen 36, glarmester i Odense
2) Christian Hansen 34
3) Søren Hansen 32, i Ostindien
4) Jens Hansen 29, fuldmægtig i Bergen i Norge
5) Jacob Hansen 21, blytækkersvend i København
6) Frederik Hansen 19, i glarmesterlære i København.

987    Anne Marie Jørgensdatter i Nyborg. 10.12.1770, fol.365.
E: Niels Rasmussen Sprogø. B:
1) Jørgen Nielsen
2) Anne Cathrine Nielsdatter 6 uger.
Desuden nævnes afdødes mor, enke efter Jørgen Lauridsen, skipper.

988    Rasmus Hansen, skibstømrer i Nyborg. 11.1.1769, fol.365B.
E: Ingeborg Pedersdatter. LV: Niels Jerresen. B:
1) Hans Rasmussen 6½.

989    Peder Crone, proviantskriver i Nyborg, 22.1.1772, fol.365B, 367.
E: Karen Marie. B:
1) Gert Mikkelsen Crone 8
2) Frederik Casper Crone 3.
FM: Laurids Nielsen, færgeløbskasserer.
Bevilling til uskiftet bo af 8.5.1771.

990    Christence Eggers i Nyborg. 21.12.1770, fol.365B.
Enke efter Thomas Hauballe. B:
1) Ditlev Hansen16, i Slagelse latinskole
2) Karen Hansdatter g.m. Andreas Møller, brændevinsbrænder i København
3) Pouline Hansdatter.

991    Birgitte Christine [Jensdatter] Høj, ugift i Nyborg. 14.5.1771, fol.366B.
A:
1) mor Anne [Andersdatter Basse] i Grenå, enke efter [Jens Pedersen] Høj, [skifte Grenå 4.3.1763 lbnr.217]
2) søster Ingeborg Jensdatter Høj g.m. Jens Severin Haslund på Ingvorstrup
3) søster Cathrine Marie Jensdatter Høj g.m. Johan Gotfred Witmar, feltskær i Frederiksort
4) bror Jens Jensen Høj
5) Maren Jensdatter Høj g.m. Jens Rasmussen Bang, skipper i Grenå, 1 mil fra Grenå
6) bror Andreas Jensen Høj

992    Anne Margrethe Brinkmann i Nyborg. 31.5.1771, fol.368B.
E: Christen From. B:
1) Joachim Gottlieb From 1½.
FM: morfar Gottlieb Brinkmann.

993    Villads Knudsen i Nyborg, [begravet 26.8.1772], fol.369B.
E: Anne Kirstine Graa.
Bevilling til uskiftet bo af 4.9.1772.

994    Mathias Wæde, skoflikker i Nyborg. 7.12.1771, fol.369B.
E: Karen Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde var født i Braunschweig.

995    Mette Marie Pedersdatter i Nyborg. 20.1.1772, fol.370.
Enke efter Samuel [Nielsen], skrædder, [skifte 9.7.1751 lbnr.821]. B:
1) Mads Samuelsen Wulf
2) Rasmus Samuelsen.
Afdøde døde 19.1.1772.

996    Niels Pedersen, bagerdreng i Nyborg. 2.1.1773, fol.371.
A:
1) mor Maren Nielsdatter, enke efter Peder [Sørensen], smed, skifte 22.3.1762 lbnr.857
2) søster Anne Dorthe Pedersdatter
3) søster Maren Pedersdatter g.m. Peder Madsen, slagter
4) Søren Pedersen 23.

997    Hans Mikkelsen, Bjørnø i Nyborg. 7.5.1773, fol.371.
E: Abelone Jørgensdatter.
Testamente af 17.2.1773.

998    Caroline Vilhelmine i Nyborg. 2.2.1772, fol.371B.
Enke efter von Bülow, preussisk løjtnant.
Arvinger kendes ikke.

999    Anne Rasmusdatter Lange i Nyborg, der døde 18.2.1773, fol.372.
E: Lucius Juul, skrædder, død 8.2.1773. B:
1) Anne Olivia Juul 20
2) Rasmus Juul 18
3) Laurids Juul 11.
FM: morbror Laurids Rasmussen Lange, købmand.

1000    Peder Friis Bruun, landstingshører i Nyborg. 10.9.1773, fol.372B.
A:
1) bror Andreas Bruun, kirkeskriver
2) søster Anne Margrethe Bruun, enke efter [Hans Ovesen] Guldberg, præst i Ringsted, [død 23.4.1769]
3) søster Marianne Bruun g.m. [Lukas Mathiassen] Drachardt, farver i Ringsted, begge døde. 1B:
a Henrik Stub Drachardt, stud. jur. i København.

1001    Niels Boyesen Møller i Nyborg, [begravet 29.10.1773], fol.373.
E: Anne Bertelsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 19.11.1773.

1002    Anne Frederikke i Nyborg. 9.12.1773, fol.373.
E: Peder Pedersen, skibsmand. B:
1) Peder Pedersen 2.
FM: mosters mand Anders Lund, snedker i Bogense.

1003    Hans Ramus, fuldmægtig på Nyborg amtstue. 6.2.1773, fol.373B.
A: far [Cosmus Christiansen] Ramus, præst i Assens og Kærum.

1004    Charlotte Amalie Ellebracht, ugift i Nyborg. 25.5.1773, fol.373B.
A:
0) far [Christian Conrad von Ellebracht, oberst i Fredericia, skifte Fredericia 12.3.1732 lbnr.507]
1) brorsøn generalauditør von Ellebracht
2) brorsøn kommandant i søetaten von Ellebracht
3) brorsøn major von Ellebracht.

1005    Niels Bredal, købmand i Nyborg. 7.7.1773, fol.374.
Testamente 7.6.1773. A:
1) bror Hans Bredal, forvalter på Glorup
2) bror Peder Bredal, forpagter på Sjælland
3) bror Jens Enevoldsen, død. 7B:
a Enevold Jensen
b Niels Jensen
c Anne Jensdatter
d Karen Jensdatter
e Johannes Jensen
f Birthe Jensdatter
g Maren Jensdatter
4) bror Søren Enevoldsen, død. 4B:
a Peder Sørensen
b Laurids Sørensen
c Rasmus Sørensen
d Johanne Sørensdatter
5) søster Ellen Enevoldsdatter, død. 4B:
a Enevold Sørensen
b Enevold Sørensdatter?
c Inger Sørensdatter
d Søren Jørgensen.

1006    Peder Elsmann i Nyborg. 21.7.1773, fol.374B.
Arvinger angives ikke dog nævnes afdødes svigersøn Hans Christian Borch.

1007    Gertrud Hansdatter i Nyborg. 7.3.1774, fol.374B.
E: Mads Hansen, soldat. A:
1) bror Peder Hansen i Bogense på Rørbæk gods.
Afdøde døde 6.3.1774.

1008    Peder [Lauridsen] Baggesen, regimentskvartermester i Nyborg. Samfrændeskifte 7.2.1775, fol.375.
E: Karen Lund Hjort. LV: Ulrik Christian Balling, løjtnant. B:
1) Laurids Baggesen 15
2) Gregorius Baggesen 9
3) Niels Baggesen 7
4) Øllegaard Margrethe Baggesen 5
5) Susanne Baggesen 5.
FM:
1 farbror Niels Baggesen til Hesselagergård
2 Herman [Poulsen] Landt, præst i Hesselager g.m. afdødes søster [Inger Margrethe Lauridsdatter Baggesen].
Bevilling til uskiftet bo af 23.5.1772.
Afdøde døde 19.4.1772.

1009    Anne Susanne Hansdatter Lange, ugift i Nyborg. 22.12.1776, fol.375B.
A:
1) søster Margrethe Hansdatter, død. 3B:
a Hans Jørgen Biil i København
b Mads Lauridsen Biil i København
c Peder Lauridsen Biil 23, i København
2) søster Karen Hansdatter, enke i Langtved
3) søster Kirsten Hansdatter
4) halvsøster Marie Nielsdatter, død. 4B:
a Niels Pedersen 36
b Knud Pedersen 28
c Anne Marie Pedersdatter
d Maren Pedersdatter.

1010    Anne Knudsdatter Maale i Nyborg, [begravet 22.8.1775], fol.376B.
E: Bertel Tronsen.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1775.

1011    Mathias Bugislav i Nyborg. 17.12.1776, fol.376B, 387.
E: Kirsten Frandsdatter. LV: Nielsen, byskriver. B:
1) Bugislav Mathiassen.
FM: Laurids Rasmussen Lange.
[Afdøde blev begravet 4.10.1775].
Bevilling til uskiftet bo af 22.9.1775.

1012    Engelbrecht Teisen i Nyborg. 27.5.1773, fol.377.
Enkemand efter [Mette Hedvig Bahnsen, begravet Kerteminde 10.11.1759]. B:
1) Hans Teisen, farver, på stedet
2) Nikolaj Teisen i Slagelse
3) Kaj Anton Teisen
4) Engelbrecht Teisen
5) Johan Christian Teisen, farver i Nakskov, [skifte Nakskov 9.11.1768 lbnr.2205]. E: [Maren Schmidt], nu g.m. [Johan Frederik] Plev, [kirurg i Nakskov]. 2B:
a Bodil Sofie Teisen
b Laurids Schmidt Teisen
6) Peder Teisen i Holland, død. E: Magdalene Kirstine, nu på Falster. LV: Ulrik [Arentsen] Sontum, præst i Kippinge og Brarup. 2B:
a Frederik Engelbrecht Teisen 10
b Mette Hedvig Teisen 3
7) Marie Hedvig Teisen g.m. Mads [Jørgensen] Raffenberg, farver i Nysted.

1013    Andreas Holst, købmand i Nyborg. 11.12.1772, fol.378B.
A:
0) forældre [Peder Olufsen Holst i Middelfart, skifte Middelfart 24.12.1765 lbnr.788 og Anne Margrethe Pedersdatter Lintrup].
1) bror Peder Middelfart, [præst i Lom i Gudbrandsdalen i Norge]
3) bror Johan Pedersen Holst, præst i Vester Tostrup og Roum
4) søster Birthe Helene Holst, her på stedet.

1014    Anne Margrethe Pedersdatter [Lintrup] i Nyborg. 17.7.1772, fol.382B.
Enke efter Peder Olufsen [i Middelfart, skifte Middelfart 24.12.1765 lbnr.788]. B:
1) Peder Middelfart, præst i Lom i Gudbrandsdalen i Norge, død. 4B:
a Elisabeth Margrethe Middelfart
b Christiane Middelfart
c Helene Sofie Middelfart
d Peder Middelfart 2
2) Andreas Holst, købmand i Nyborg
3) Johan Pedersen Holst, præst i Vester Tostrup og Roum
4) Birthe Helene Holst her på stedet.

1015    [Erik] Hammelev, oberst i Nyborg. 15.1.1773, fol.383B.
A:
1) brorsøn Hammelev, kaptajnløjtnant i søetaten i København.
Kopien i øvrigt ulæselig.

1016    Hans Jørgen Tronsen i Nyborg. 19.4.1776, fol.384.
A:
1) mor [Inger Hansdatter Wolder] i Fåborg, enke efter Tron Olufsen
2) bror Oluf Tronsen, [skifte Fåborg 9.12.1776 lbnr.480]. 2B:
a Tron Olufsen 5
b Inger Kirstine Olufsdatter 3
3) bror Bertel Tronsen, købmand
4) søster Marie Cathrine Tronsdatter g.m. Mikkel [Jacobsen] Hvalsø, klokker i Fåborg
5) søster Marie Kirstine Tronsdatter
7) søster Martha Cathrine Tronsdatter.

1017    Christen Lund, [bager] i Nyborg, [begravet 1.12.1777], fol.385.
E: Anne Magdalene.
Bevilling til uskiftet bo 26.12.1777.

1018    Testamente i Nyborg af 22.12.1777, fol.385B.
Testamente af 22.12.1777 for Jens Andersen Mejlvang og Abelone Jørgensdatter.

1019    Bernt Jespersen, [grovsmed] i Nyborg, [begravet 26.3.1778], fol.385B.
E: Cathrine Andrea.
Testamente af 11.3.1778.

1020    Anne Dorthe Løve i Nyborg, [begravet 6.3.1778], fol.385B.
E: Hans Teisen.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1778.

1021    Anne Dorthe Flindt i Nyborg. 22.2.1777, fol.386.
E: Joachim Gottlieb Brinkmann, brandinspektør. B:
2) Nikolas Frederik Brinkmann, købmand i Amsterdam i Holland
3) Anne Margrethe Brinkmann, [skifte 31.5.1771 lbnr.992], var g.m. [Christen From]. 1B:
a Jochum Gottlieb From 7½
4) Johan Christoffer Brinkmann
5) Cathrine Elisabeth Brinkmann.
Af første ægteskab B:
1) Marie Kirstine Holm.

1022    Kirsten Frandsdatter i Nyborg. 7.9.1778, fol.387.
E: Jørgen Nielsen Bugislav.
Første ægteskab med Mathias Bugislav, [skifte 17.12.1776 lbnr.1011]. B:
1) Bugislav Mathiassen 7.
FM: morbror Morten Frandsen.

1023    Jørgen Nielsen Maale i Nyborg, [begravet 4.12.1778], fol.389B.
E: Marie Jensdatter Bay.
Bevilling til uskiftet bo af 31.12.1778.

1024    Maren Andersdatter i Nyborg. 27.11.1778, fol.389B.
E: Jens Troelsen, snedker. B:
1) Anders Jensen.

1025    Jesper Hansen, skibsmand i Nyborg. 14.4.1779, fol.390.
E: Else Kirstine Rasmusdatter Klink.
Første ægteskab med [Mette Pedersdatter, skifte 6.4.1770 lbnr.971]. B:
1) Anne Jespersdatter.

1026    Birthe Marie Jensdatter Schmidt i Nyborg. 19.4.1779, fol.390.
E: Ejler [Christian] Kieler (Kehler). B:
2) Jens Bentsen Kieler 4
3) Henrik Christian Kieler 1½
4) Frederik Kieler 3 mdr
5) Peder Christian Widkær Kieler 3 mdr.
Af første ægteskab B:
1) Hans Christian Hvid 7.

1027    Magdalene Jacobsdatter Møller i Nyborg. 8.2.1777, fol.390B.
E: Peder Nielsen Dyrhauge, skipper. A:
0) forældre [Jacob Møller, degn i Sønder Nærå og Årslev og Mette Herlufsdatter i Sønder Nærå, skifte Åsum herred gejstlig 25.12.1751 lbnr.29]
1) bror Herluf Jacobsen Møller, degn i Balslev og Ejby
2) bror Thøger (Thyge) Jacobsen Møller, præst i Astrup, Tulstrup og Hvilsted, [begravet 23.11.1767. Af første ægteskab med Øllegaard Sofie Jensdatter, død 24.3.1763]. B:
a Øllegaard Møller g.m. [Melchior Frederik] Leschly, gæstgiver og prokurator i Århus
b Mette Marie Møller
c Kirsten Møller
d Peder Møller, i Århus latinskole
e Frands Møller, i Århus latinskole
f Jacob Møller på Kalundborg apotek.
Fars andet ægteskab med [Inger Margrethe Carstensdatter].
3) halvbror Bendix Jacobsen Møller i København
4) halvsøster Hedvig Jacobsdatter Møller i Ringe præstegård.

1028    Knud Rasmussen [Maale], købmand i Nyborg. 12.7.1777, fol.391B.
Enkemand efter Anne Thomasdatter Lange, [skifte 29.11.1769 lbnr.969]. B:
1) Rasmus Knudsen
2) Anne Knudsdatter Maale, [skifte 22.8.1775 lbnr.1010]. E: Bertel Tronsen. 6B:
a Inger Tronsen g.m. Peder Beder
b Elisabeth Tronsen g.m. Oluf Rye
c Gertrud Tronsen
d Marie Kirstine Tronsen
e Hans Jørgen Tronsen 13½
f Knud Rasmus Troensen 7½.
Kreditorerne kræver gæld indfriet før arv kan udbetales til Rasmus Knudsen i København og hustru i Kristiansand i Norge ved en samling på rådstuen 9.9.1780, næste protokol fol.22, 36. Rasmus Knudsen er død ved samlingen 11.6.1791.

1029    Barbara Pedersdatter i Nyborg. 20.9.1725, fol.409.
E: Josias Harlev, skrædder. B:
1) Daniel Josiassen 37, i udlandet
2) Johanne Rudahl Josiasdatter g.m. Stener, vagtmester
3) Inger Danielsdatter g.m. Rasmus Bagger, skrædder.

1030    Dorthe [Madsdatter] Echlev i Nyborg. 1.9.1778, fol.413.
Enke efter [Johan Nikolaj] Kallager [til Juulskov i Kullerup sogn, begravet Kullerup 5.5.1755]. B:
1) [Christian] Kallager [til Mejlgård i Glesborg sogn] i Jylland, generalauditør
2) Magdalene Susanne Kallager g.m. [Jacob Christiansen] Nørager, præst i Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse
3) Margrethe [Amalie] Kallager g.m. Laurids Friborg, præst i Kullerup og Refsvindinge
4) [Anne Sofie] Kallager g.m. Eriksen, [kaptajn]
5) Marie Kallager g.m. [Peder Gommesen] Errebo til Østergård [i Fjellerup sogn] i Jylland.

1031    Christoffer Otto Schmidt, tolder og postmester i Nyborg. 13.8.1779, fol.414.
Enkemand efter [Anne Elisabeth Lindegaard, skifte 19.10.1759 lbnr.840]. B:
1) Anne Elisabeth Schmidt g.m. [Steen Christoffer] Buschmann, amtsforvalter i Odense
2) Frederik Otto Schmidt, løjtnant
3) Frederikke Christiane Schmidt g.m. [Peder] Ramshart, søkaptajn
4) Christian Schmidt, søkaptajn.

1032    Anne Margrethe Goldbech i Nyborg, der døde 21.9.1779, fol.414.
E: Vilhelm Buus, rebslager.
Første ægteskab med [Lykke Eriksen Hvid, søn af Erik Madsen i Brangstrup i Ringe sogn, skifte Boltinggård 19.10.1727 fol.14 og Anne Lykkesdatter]. B:
1) Erik Lykke Hvid, skibsmand
2) Elisabeth Lykkesdatter g.m. Iver Nielsen rebslagersvend
3) Anne Cathrine Lykkesdatter g.m. Niels Jørgensen, bødker i Slagelse
4) Johanne Dorthe Lykkesdatter 23.

1033    Laurids Justesen i Nyborg. 12.1.1780, fol.415.
Enkemand. B:
1) Just Lauridsen i Tårup, død. Enken nu g.m. Hans Jacobsen i Tårup. 2B:
a Karen Justsdatter 14
b Anne Cathrine Justsdatter 12
2) Karen Lauridsdatter, død. E: Knud Pedersen på Ravnholt. 1B:
a Sofie Knudsdatter 16
3) Hedvig Sofie Lauridsdatter
4) Maren Lauridsdatter g.m. Lowson, sadelmager.

1034    Anne Jensdatter i Nyborg. 17.3.1780, fol.4315B.
Enke efter Jens Jørgensen, drejer, skifte 19.10.1771 lbnr.974].
Hans A:
1) søster Maren Jørgensdatter i Herrested, død var g.m. Poul Jørgensen på Raunholt gods. 3B:
a Jørgen Poulsen
b Peder Poulsen
c Else Poulsdatter
2) halvbror Jørgen Jørgensen, snedker i Korsør
3) halvbror Anders Jørgensen i Avnslev på Raschenberg gods, død. 3B:
a Christen Andersen
b Anne Andersdatter
c Kirsten Andersdatter
4) halvsøster Marie Jørgensdatter g.m. Oluf Nielsen, daglejer i Korsør.

1035    Karen Dorthe i Nyborg, der døde 5.9.1780, fol.418.
Enke efter Niels Pedersen Roland. B:
1) Anders Christensen Roland 20, på de lange rejser
2) Rasmus Roland 15, i Slagelse
3) Sofie Roland 13
4) Maren Roland 11
5) Dorthe Marie Roland 8.

1036    Johan Casper Schmidt, kommandør i Nyborg. 14.6.1781, fol.423B.
E: Anne Dorthe.
Første ægteskab med [Cecilie Marie Jørgensdatter, skifte 15.9.1766 lbnr.926]. B:
1) Johan Daniel Schmidt 24
2) Jørgen Schmidt 20
3) Christian Liebe Schmidt 15.

1037    Christian Felding, toldbetjent i Nyborg. 7.11.1781, fol.426.
E: Karen Jepsdatter. B:
1) Peder Felding 40, degn i Højby
2) Sofie Felding 30
3) Frederik Christian Felding 27, farer til søs
4) Anne Christine Felding 27
5) Birgitte Marie Felding 21, i København.

1038    Joachim Gottlieb Brinkmann, brandinspektør i Nyborg. 21.2.1782, fol.426B.
Enkemand efter Anne Dorthe Flindt, skifte 22.2.1777 lbnr.1021. B:
1) Nikolas Frederik Brinkmann, købmand i Amsterdam i Holland, der døde 2.5.1782
2) Anne Margrethe Brinkmann, [skifte 31.5.1771 lbnr.992], var g.m. [Christen From]. 1B:
a Jochum Gottlieb From.
FM: Peder Top, klejnsmed
3) Cathrine Elisabeth Brinkmann g.m. Peder Sørensen.

1039    Edel Cathrine Møller, ugift i Nyborg. 1.8.1782, fol.428.
Datter af Rasmus Nielsen Møller i Rønninge. A:
1) farbror Laurids Nielsen, byskriver
2) farbror Hans Nielsen, rådmand, skifte 9.12.1767 lbnr.940], der havde testamente af 29.9.1766, hvoraf det fremgår, at hvis Edel Cathrine Møller dør før Laurids Nielsen, skal han udbetale arv til hende arvinger på mors side:
1) Hans Andersen i Marslev
2) Niels Andersen i Højrup
3) Peder Andersen i Søllinge, død. 5B:
a Anders Pedersen
b Hans Pedersen
c Maren Pedersdatter g.m. Jacob Pedersen i Kerteminde
d Lisbeth Frederikke Pedersdatter i Kerteminde
e Edel Cathrine Pedersdatter i Assens.

1040    Sidsel Pedersdatter i Nyborg. 7.9.1782, fol.428B.
E: [Ejler Christian] Kieler (Kehler).
Testamente.
[Første ægteskab med Mads Møller].

1041    Inger [Bertelsdatter] Tronsen i Nyborg. 28.10.1782, fol.428B.
E: Peder Beder. B:
1) Anne Marie Beder 3
2) Rasmus Beder 2
3) Peder Bertelsen Beder 5 uger.

1042    Abigael [Mortensdatter Mørch] i Nyborg. 17.1.1777, fol.429.
Enke efter Borchard Meyer, provincialmedicus i Frederiksstad i Norge, [død 1751]. B:
1) Antonius Meyer i Christiania i Norge
2) Frederik Christian Meyer, overhofretsprokurator i Christiania
3) Antoinette Meyer på stedet
4) Abigael Meyer på stedet
5) Christine Meyer på stedet
6) Sofie Magdalene Meyer i Christiania
7) Morten Meyer, præst [i Volden i Norge], død [27.10.1763]. 1B:
a Christian Ditlev Meyer.

1043    Frederikke Sofie Lund. 1.9.1779, fol.430B.
E: Rasmus Rasmusen With, skibsmand. B:
1) Jørgen Rasmussen With 10 uger.

1044    Ellen Cathrine Hansdatter i Nyborg. 23.10.1781, fol.431.
E: Thomas Andersen Bruun.
Arvinger kendes ikke.

1045    Knud Jensen, skibsmand i Nyborg. 10.11.1781, fol.431B.
E: Karen Nielsdatter. A:
2) søster Marianne Jensdatter gift i København.

1046    Steen Christiansen i Nyborg. 22.12.1781, fol.432.
E: Sidsel Kirstine. LV: Jacob Rasmussen, skomager. B:
1) Karen Steensdatter
2) Anne Sofie Steensdatter
3) Christian Steensen 9 mdr.
FM: Anders Dyrhauge.

1047    Magdalene Sofie [Hansdatter] i Nyborg. 20.9.1782, fol.432B.
E: Christen Lauridsen, [skifte 30.4.1762 lbnr.890]. B:
1) Birthe Marie Christensdatter
2) Mette Kirstine Christensdatter g.m. Niels Jensen, sejlmager i Korsør
3) Hans Christian Christensen på de lange rejser.

1048    Peder Jensen Høje, [skrædder] i Nyborg. 7.5.1783, fol.432B.
E: Anne Marie Torp. LV: far Jens Torp. A:
1) far Jens Høje, voldmester.

1049    Edel Marie [Hundrup] i Nyborg. 24.2.1783, fol.433.
E: Bendix Meyer, skomager. B:
1) Dorthe Kirstine Bendixdatter 7
2) Kirsten Bendixdatter 5
3) Henrikke Marie Bendixdatter 3.

1050    Lorents Adler, sejlmager i Nyborg. 1.10.1783, fol.433B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Laurids Nielsen. B:
1) Christoffer Otto Lorentsen Adler 8.

1051    Karen Pellesdatter i Nyborg. 22.10.1783, fol.434.
E: Villads Christensen Barfoed. B.
1) Frederik Vilhelm Barfoed, soldat
2) Daniel Jørgen Barfoed
3) Jacob Villads Barfoed, i København
4) Anne Kirstine Barfoed.

1052    Christoffer Berg, proviantskriver i Nyborg. 16.10.1783, fol.434B.
E: Anne Kirstine Hansdatter.
Testamente af 10.4.1782.

1053    Arvid Nielsen i Nyborg. 16.9.1782, fol.434B.
Enkemand. B:
1) Niels Arvidsen 26
2) Dorthe Arvidsdatter i Kalundborg
3) Christiane Arvidsdatter i Kalundborg
4) Abel Arvidsdatter.
FM: Peder Sørensen
Afdøde blev dødfundet på marken ved Kalundborg på grevskabet Lerchenborgs jurisdiktion.

1054    Jørgen Mandal, skipper i Nyborg. 3.2.1783, fol.435.
E: Dorthe Nielsdatter.LV: Poul Nielsen, byskriver. B:
1) Anne Margrethe Jørgensdatter 12
2) Oluf Jørgensen 11
3) Jens Jørgensen 7
4) Knud Jørgensen 1¼.
Afdøde døde i Korsør 28.12.1782.

1055    Maren Nielsdatter i Nyborg. 18.11.1783, fol.435B.
Enke efter Peder Sørensen, smed, skifte 22.3.1762 lbnr.857
1) Anne Dorthe Pedersdatter g.m. Rasmus Lund, drejer
2) Maren Pedersdatter, enke efter Peder Madsen
3) Søren Pedersen, død i Vestindien
4) Niels Pedersen, skifte 2.1.1773 lbnr.996.

1056    Karen Nielsdatter i Nyborg. 30.4.1784, fol.436B.
E: Rasmus Ottesen, hattemager. B:
1) Niels Ottesen 11 uger.

1057    Johan Peder Piper i Nyborg. 12.11.1783, fol.436B.
Testamente af 1.10.1779. A:
1) bror [Dines Piper], død. 1B:
a Johan Peder Piper, degn i Vester og Øster Egede, hans 2 B:
1 Johanne Petrine Piper
2 Dines Engelbrecht Piper.

1058    Peder Pedersen Mandal, skibsmand i Nyborg. 27.7.17184, fol.437B.
E: Johanne Marie Jensdatter. B:
1)Jørgen Mandal, [skifte 3.2.1783 lbnr.1054]. B:
a Anne Margrethe Jørgensdatter
b Oluf Jørgensen
c Jens Jørgensen
d Knud Jørgensen.

1059    Anne Cathrine Rasmusdatter i Nyborg. 11.5.1784, fol.437B.
E: Rasmus Madsen, skipper. B:
1) Johanne Marie Rasmusdatter 8½
2) Mads Rasmussen 5½
3) Rasmus Rasmussen 3½
4) Knud Rasmussen 2.
Afdøde døde 19.4.1784.

1060    Laurids Jacobsen Wandal, stadsmusikant i Nyborg. 18.5.1784, fol.438.
A:
0) forældre [Jacob [Lauridsen] Wandal, skifte 11.2.1757 lbnr.819 og Elisabeth Sofie Biner, skifte 8.7.1763 lbnr.907]
1) bror Peder Top Wandal
2) bror Vilhelm Wandal 21
3) søster Alhed Marie Wandal.

1061    Karen Jepsdatter Felding i Nyborg. 3.6.1784, fol.438.
Enke efter Christian Felding, [skifte 7.11.1781 lbnr.1037]. B:
1) Peder Christian Felding, degn i Højby
2) Sofie Felding
3) Frederik Christian Felding
4) Birgitte Marie Felding.

1062    Peder Andersen, skipper fra Ålborg. 19.9.1780, fol.438B.
Arvinger angives ikke.

1063    Peder Andersen Krøl i Nyborg, [begravet 25.11.1784, fol.438B.
Enkemand efter Dorthe Marie Borring.
Testamente af 23.2.1782.
Hendes søsterdatter Karen Jørgensdatter.
Herudover arver hans søsterdatters børn og hendes broder- og søsterbørn.
Følgende navne angives:
1) Søren Borring
2) Laurids Jørgensen i Middelfart, hans børn
3) Jørgen Widthart
4) Birgitte Brandt og lille søn Peder Krøl
5) Dorthe Marie g.m. Hr. Arent Spach
6) Cathrine Marie g.m. Hr. Ursin
7) Herman Borring i Svendborg
8) Anne Dorthe Qvistgaard
9) Anders Christian Roland
10) Rasmus Roland
11) Sofie Roland
12) Maren Roland
13) Dorthe Marie Roland
14) Laurids Nielsen
15) Rasmus Møller.
(Skiftet med bilag findes i Skifter uden for skifteprotokol 30.10.1784 lbnr.1547).

1064    Peder Andersen, skipper i Nyborg. 23.12.1782, fol.439B.
A:
1) søster Karen Andersdatter, død. E: Niels Poulsen. 1B:
a Anders Christian Nielsen 16.
Afdøde døde 2.11.1782.

1065    Villum Pedersen i Heslet. 10.11.1784, fol.441.
E: Marie Sofie Valentinsdatter. B:
6) Christian Villumsen 18.
Første ægteskab med Bodil Pedersdatter, [skifte 1.6.1761 lbnr.855]. B:
1) Peder Villumsen, død. 3B:
a Villum Pedersen
b Rasmus Pedersen
c Bolette Pedersdatter
2) Pernille Villumsdatter g.m. Rasmus Hansen
3) Christoffer Villumsen
4) Peder Boesen Villumsen, skibskaptajn der farer fra København.
Andet ægteskab med Karen Reinholtsdatter, [skifte 23.4.1764 lbnr.901]. B:
5) Hans Villumsen.

1066    Dorthe Hindsdatter i Nyborg. 13.6.1782, fol.442.
Enke efter [Jacob Poulsen], skifte 14.3.1764 lbnr.899
1) Jens Jacobsen Wegner 35
2) Ingeborg Jacobsdatter Wegner, [skifte Nørre Horne herred gejstlig 5.10.1770 lbnr.14]. E: Peder [Hermansen] Højer, præst i Ådum. 2B:
a Johan Herman Højer
b Berteline Højer
3) Anne Jacobsdatter Wegner
4) Poul Jacobsen, [skifte 25.11.1760 lbnr.893. E: Johanne Rasmusdatter]. 2B:
a Rasmus Poulsen
b Dorthe Poulsdatter.

1067    Oluf Jørgensen Rohde, skibsmand i Nyborg.18.3.1785, fol.443.
E: Anne Dorthe Andersdatter. LV: Oluf Rye. A:
1) søster Anne Jørgensdatter, enke efter Hans Bødker
2) bror Johannes Jørgensen, død. 1B:
a Anne Margrethe Johannesdatter
3) halvbror Jørgen Mandal, [skifte 3.2.1783 lbnr.1054]. 4B:
a Oluf Jørgensen 14
b Anne Margrethe Jørgensdatter 13
c Jens Jørgensen 10
d Knud Jørgensen 3.

1068    Johan Christian Winhall, gæstgiver på Postgården i Nyborg, [død 23.4.1785], fol.444.
E: Mette Marie Bach.
Testamente af 29.1.1783.
Hans A:
Af hans første ægteskab B:
1) Anne Johanne Winhall
2) Frederikke Winhall
3) Gertrud Winhall.
Hendes A:
1) halvsøster Cathrine Barbara g.m. Bendix Høgh, kobbersmed.

1069    Enke i Nyborg. 2.3.1785, fol.444.
Enke efter løjtnant Meyer.
Arvinger angives ikke.

1070    Frands [Eriksen] Dissel (Ditzel), urmager i Nyborg. 15.2.1786, fol.444B.
E: Margrethe Cathrine Enoksdatter. LV: Jørgen Madsen. B:
1) Erik Frandsen 13
2) Marie Christine Frandsdatter 11.
FM: Hans Sørensen Dyrhauge.
[Første ægteskab med Anne Margrethe Frederiksdatter, begravet 15.4.1765].

1071    Johan Østrup, rebslager i Nyborg. 31.3.1785, fol.445.
E: Coesine Falch. B:
1) Anne Cathrine Johansdatter 16
2) Niels Kolding Østrup 12.
FM: fars halvbror Rasmus Østrup, købmand i Odense.

1072    Laurids Bertelsen, købmand i Nyborg, der døde 23.5.1787, fol.447.
Enkemand efter Anne Kirstine. B:
1) Erik Bartholin Lauridsen 7½
2) Hans Lauridsen 4.
FM: farfar Bertel Lauridsen.

1073    Ludvig Reutz, justitssergent i Nyborg. 21.9.1784, fol.453.
Enkemand. B:
1) Marie Kirstine Ludvigsdatter Reutz g.m. Jens Aagesen, spækhøker i København.

1074    Sidsel Lauridsdatter, ugift i Nyborg. 28.1.1786, fol.453B.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde døde 27.11.1785.

1075    Peder From i Nyborg. 12.4.1786, fol.454.
E: Maren Henningsdatter. LV: [Jens Taulov] Svitzer, kammerråd. B:
1) Jørgen Pedersen From 3½
2) Peder Pedersen From 1.
FM: Niels Thygesen, købmand.

1076    Henrik Morsing, fuldmægtig på postkontoret i Nyborg. 9.5.1785, fol.455.
A:
1) mor Cathrine Margrethe Brynich, enke efter Jacob [Henriksen] Morsing, præst i Durup og Tøndering, [skifte Harre herred gejstlig 12.7.1752 lbnr.9]
2) søster Maren Morsing, enke efter Niels Skive i [Nørre] Ingstrup [i Rødding sogn i Nørlyng herred]
3) søster Maren Norup Morsing
4) søster Ytte Morsing, død. E: Hans Bjørn i Randers. 2B:
a Mette Marie Hansdatter 8
b Jacob Hansen Bjørn 7.

1077    Rudolf Hansen, murer i Nyborg. 17.5.1779, fol.456B.
E: Dorthe Elisabeth Caspersdatter. LBV: Jens Troelsen Voldsted. B;
1) Hans Rudolf
2) Christen Mohr Rudolf 24
3) Karen Rudolf.

1078    Rasmus Andersen With, kobbersmed i Nyborg. 13.2.1786, fol.457.
E: Anne Sofie Christensdatter. B:
1) Johan Rasmusen, snedker i Frøbjerg på Erholm gods
2) Ingeborg Rasmusdatter 33, i København
3) Karen Rasmusdatter, formentlig i Amsterdam.

1079    Hans Rasmussen i Nyborg. 16.1.1786, fol.458.
E: Anne Elisabeth Rasmusdatter. B:
1) Severin Hansen 10
2) Abelone Hansdatter 6
3) Søren Rasmus Hansen 5
4) Niels Hansen 3.
FM: farbror Niels Rasmussen.

1080    Hans Christoffersen, skipper i Nyborg. 23.10.1786, fol.459B.
E: Anne Christine Knudsdatter [Lerche]. LV: Christen Simonsen. B:
1) Knud Hansen Lerche 22½
2) Kirstine Marie Hansdatter
3) Anne Cathrine Hansdatter
4) Karen Hansdatter.
FM: farbror Poul Christoffersen.

1081    Anne Rasmusdatter i Nyborg. 26.10.1786, fol.460.
E: Peder Rasmussen, skipper. B:
1) Margrethe Pedersdatter 14
2) Cathrine Pedersdatter 13
3) Rasmus Pedersen 10
4) Ellen Kirstine Pedersdatter 6.

1082    Marie Kirstine Holm, ugift i Nyborg. 5.12.1786, fol.460B.
A:
1) halvsøster Cathrine Elisabeth Brinkmann g.m. Peder Sørensen på stedet
2) halvsøster Anne Margrethe Brinkmann, [skifte 31.5.1771 lbnr.992], var g.m. [Christen From]. 1B:
a Joachim Gottlieb From 8, vanfør.
FM: Niels Top.
Afdøde døde 14.11.1785.

1083    Niels Thygesen, købmand i Nyborg. 3.6.1786, fol.461.
E: Maren From. LV: [Claus] Bang, tolder. B:
1) Niels Thygesen 2.
FM:
1 farbror Mads Thygesen, stud. theol. i København
2 fasters mand [Jens Taulov] Svitzer, kammerråd
3 mors morfar Møller, krigsråd i Kerteminde
4 mors mosters mand Poul Nielsen, byskriver.

1084    Bevilling til uskiftet bo forevist 24.7.1787, fol.463.
Bevilling til uskiftet bo af 21.5.1762 for Hans Waidtlev, feldbereder og hustru Karen.

1085    Voldborg Poulsdatter i Nyborg, der døde 7.5.1787, fol.463B.
Enke efter Rasmus Nielsen, skipper, [skifte 22.12.1766 lbnr.930.
1) Anne Rasmusdatter
2) Anne Kirstine Rasmusdatter i Korsør
3) Niels Rasmussen.
FM: morbror Niels Poulsen.

1086    Anne Hansdatter i Nyborg. 19.12.1787, fol.464.
E: Anders Pedersen Hjort. B:
2) Frederik Andersen Hjort 15, i bagerlære i Odense.
Af første ægteskab B:
1) Peder Villadsen.

1087    Cathrine Marie Madsdatter Egelev i Nyborg. 15.1.1788, fol.465.
E: Rasmus Madsen, skipper. B:
1) Karen Rasmusdatter 1½.

1088    Hans Jørgensen Juul, tømrer i Nyborg. 19.1.1788, fol.466.
E: Edel Rasmusdatter. LV: Ejler Jensen. A:
1) bror Niels Jørgensen Juul, skrædder i Vedtofte sogn, død for 12 år siden. 5B:
a Jørgen Nielsen 26, i Melleballe
b Hans Nielsen 24, skrædder
c Jens Nielsen 18
d Else Nielsdatter
e Anne Nielsdatter, alle på Brahesholm gods
2) søster Elisabeth Jørgensdatter, enke efter Johan Dich, rytter i Middelfart.

1089    Gertrud Pedersdatter i Nyborg. 19.3.1788, fol.468.
E: Jens Dahl. under-toldbetjent.
Bevilling til uskiftet bo af 7.3.1788.

1090    Anne Pedersdatter i Heslet. 15.5.1788, fol.468.
E: Hans Nielsen Drejer, fisker. B:
1) Marie Hansdatter
2) Johanne Hansdatter 16
3) Anne Cathrine Hansdatter 13
4) Peder Hansen 9
5) Dorthe Hansdatter 4½.

1091    Anne Judith [Reusch] i Nyborg, [begravet 28.6.1788], fol.469.
Enke efter Holm.
Hendes testamente af 11.6.1788. A:
1) søsterdatter Cecilie, enke efter Bertelsen. 1B:
a Christian August Bertelsen 10, i Nyborg latinskole.

1092    Rasmus With, skibsmand i Nyborg. 6.9.1788, fol.469B.
E: Anne Margrethe Hansdatter. LV: Peder Pedersen. A:
1) bror Gunner Rasmussen, skibsmand i Svendborg
2) bror Hans Rasmussen With i Nyborg, 1B:
a Niels With, skomager.

1093    Hans Christian Tranekær, klejnsmedesvend i Nyborg. 28.12.1787, fol.470.
A:
1) mor Johanne Jørgensdatter Blochmann i Rudkøbing, enke efter afdødes far Christen Hansen
2) søster Anne Kirstine Hansen
3) halvsøster Maren.

1094    Johan Aarslev, købmand i Nyborg, [begravet 17.10.11789], fol.470B.
E: Gunild Dorthe.
Bevilling til uskiftet bo af 31.10.1788.

1095    Niels Rasmussen, murer i Nyborg. 31.10.1786, fol.471.
E: Anne Marie Lauridsdatter, død for kort tid siden. B:
2) Barbara Cathrine Nielsdatter.
FM: Bertel Lauridsen, købmand.
Første ægteskab med [Sara Beathe Adamsdatter Østrup, skifte 8.5.1743 lbnr.742]. B:
1) Rasmus Nielsen Østrup, brygger i Bergen i Norge.
Afdøde døde 26.9.1786.

1096    Claus Knudsen, hattemager i Nyborg. 11.3.1789, fol.471B.
E: Maren Jørgensdatter. LV: Jørgen Nielsen, købmand. B:
1) Mette Marie Clausdatter 5½
2) Knud Clausen 1½.
FM: Bertel Lauridsen, købmand.
Desuden nævnes:
1 enkens mor Karen Hansdatter
2 enkens bror Peder Jørgensen, forpagter af Allesø præstegård
3 enkens svoger Rasmus Tolderlund i Odense.

1097    Hans Nielsen Munch i Nyborg. 29.8.1788, fol.472.
E: Anne Nielsdatter. LV: Kieler, købmand. B:
1) Anne Cathrine Munch 23
2) Niels Munch 16.
FM: Niels Munch i Assens.

1098    Anne Margrethe Ramel i Nyborg. 11.5.1789, fol.473B.
E: Jacob Pedersen, spindemester. B:
1) Dorthe Christine Jacobsdatter Pedersen g.m. Bartholomæus Kreuzfeldt, spindemester i Slagelse
2) Peder Jacobsen Pedersen 22
3) Christoffer Jacobsen Pedersen 20
4) Lorents Jacobsen Pedersen 15.

1099    Mette Marie Bach i den Kongeligt privilegerede Post- og Gæstgivergård i Nyborg. 28.8.1787, fol.474, protokol 1787-1823 fol.1B.
Enke efter Johan Christian Winhall, [skifte 23.4.1785 lbnr.1068].
Testamente af 20.6.1783. A:
Af hans første ægteskab B:
1) Anne Johanne Winhall g.m. Hans Jueler, ejer af grubemøllen i Sønderborg
2) Frederikke Winhall g.m. Jens Peder Pedersen i gården Filipsborg ved Alssund
3) Gertrud Winhall.Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1771-17891100    Johannes Hetting, viceborgmester i Nyborg, der døde 29.9.1771, fol.1, næste protokol fol.38.
Enkemand efter [Gyde Boyesen Møller], skifte 4.8.1762 lbnr.854. B:
1) Jacob Hetting 14
2) Niels Hetting 13.
FM: morfar Niels Bøyesen Møller.

1101    Jørgen Dresing, ugift proviantinspektør i Nyborg. 25.4.1777, fol.18, næste protokol fol.47B.
A:
0) forældre [Didrik Dresing, købmand i København og Gertrud Marie von Essen]
1) bror Steffen Dresing, præst [i Evenvig i Bergens stift] i Norge
2) bror Hans Casper Dresing, præst i Bjerreby på Tåsinge, død [1770]. E: [Regine Pedersdatter Schonning] her på stedet. 2B:
a Ingeborg Marie Elisabeth Dresing
b Gertrud Marie Dresing
3) søster Dresing, død, var g.m. Mandix. 2B: 2 døtre
4) søster [Elsebeth] Dresing, død [København Petri 8.3.1773], var g.m. [Christian Lukassen] Kjærulf, [præst i Lovns og Alstrup] i Jylland, [skifte Gislum herred gejstlig 17.7.1766 lbnr.58]. 1B:
a Sofie [Marie] Kjærulf.

1102    Marie Margrethe Hansdatter i Nyborg. 22.8.1779, fol.20, næste protokol fol.47B.
Enke efter Abraham Olufsen. B:
1) Oluf Abrahamsen
2) Hans Abrahamsen
3) Jacob Abrahamsen
4) Marie Elisabeth Abrahamsen.

1103    Marie [Jensdatter] Bay i Nyborg. 28.2.1789, fol.32, næste protokol fol.18, 29B, 45B.
Enke efter Jørgen Nielsen Maale, [skifte 4.12.1778 lbnr.1023]. B:
1) Anne Marie Maale 18
2) Kirsten Kirstine Maale 17
3) Jens Bay Maale 15.
FM: Jørgen Nielsen, købmand.

1104    [Dorthe Marie Danielsdatter Hornemann] i Nyborg. 6.12.1788, fol.43, næste protokol fol.48.
Enke efter [Frands] Harbo, [kaptajnløjtnant]. B:
1) Daniel Harbo, gift i Norge.
(Sml. lbnr.887).

1105    Peder Christoffersen, færgeskipper i Nyborg. 30.9.1788, fol.46, næste protokol fol.48B.
j E: Mette Marie Nielsdatter Boesen. LV: Peder Sørensen. B:
1) Peder Pedersen
2) Stine Marie Pedersdatter 21
3) Hans Pedersen 20
4) Dorthe Pedersdatter 14.
FM: Niels Zachariassen, skipper.
Nyborg Byfoged
Skifteprotokol
1787-18231106    Anne Cathrine Nielsdatter i Nyborg. 26.4.1790, fol.14, 17.
Enke efter Rasmus Sprogø, færgeløbsskipper. B:
1) Niels Rasmussen Sprogø
2) Christen Rasmussen Sprogø
3) Anne Rasmusdatter, [skifte 26.10.1786 lbnr.1081]. E: Peder Rasmussen, skipper. 4B:
a Margrethe Pedersdatter 17
b Anne Cathrine Pedersdatter 16
c Rasmus Pedersen 12
d Ellen Kirstine Pedersdatter 9.
Afdøde døde 9.4.1790.

1107    Peder Bernhard Kisby, latinskolediscipel i Nyborg. 7.7.1790, fol.15.
A:
0) forældre [Johan] Kisby, præst i Sønder Højrup og Gestelev, skifte sluttet 14.10.1782 og Claudine [Clausdatter] Svitzer, skifte sluttet 30.11.1789
1) morbror [Jacob Taulov] Svitzer kammerråd
2) morbror [Jacob Bjørn] Svitzer, toldinspektør
på egne og øvrige medarvingers vegne.

1108    Christiane Sørensdatter i Nyborg. 31.8.1789, fol.15B.
E: Peder Nielsen Møller, værtshusholder. B:
1) Niels Severin Pedersen 2.
FM: morbror Peder Sørensen.
Afdøde døde 1.8.1789.

1109    Peder Lauridsen Dyrhauge, skibsmand og litsenbroder ved Det kongelige Posthus i Nyborg. 17.11.1790, fol.16B, 18, 47.
E: Anne Marie Hansdatter. LV: Christian Wolf. B:
1) Laurids Pedersen 18
2) Anne Elisabeth Pedersdatter 16
3) Margrethe Pedersdatter 13
4) Karen Pedersdatter 9
5) Maren Pedersdatter 6.
FM: Peder Nielsen Dyrhauge.

1110    Bertel Tronsen i Nyborg. 23.12.1790, fol.19, 27, 32B.
Enkemand efter Anne Knudsdatter Maale, [skifte 22.8.1775 lbnr.1010]. B:
1) Inger Tronsen g.m. Peder Beder
2) Elisabeth Tronsen g.m. Oluf Rye
3) Gertrud Tronsen, [skifte Korsør 16.9.1790 lbnr.632]. E: Christen Aaris, købmand i Korsør, [nu g.m. Birthe Marie Felding]. 2B:
a [Petrine Bartholine Aaris]
b [Anne Bartholine Augusta Aaris]
4) Marie Kirstine Tronsen, [skifte Korsør 28.12.1789 lbnr.622. E: Poul Berg i Korsør. 1B:
a [Christoffer Bartholin Berg]
5) Hans Jørgen Tronsen
6) Knud Rasmus Tronsen.
Børnene har arv efter morfar Knud Rasmussen Maale, skifte 12.7.1777 lbnr.1028.

1111    Maren Nielsdatter i Nyborg, der døde 30.12.1790, fol.20B, 35, 36.
Enke efter
1050    Lorents Adler, sejlmager i Nyborg. 1.10.1783 lbnr.1050]. B:
1) Christoffer Otto Lorentsen Adler 15.

1112    Hans Christensen, skipper i Nyborg. 20.1.1791, fol.30.
A:
00) mors forældre [Jens Andersen, skifte 21.2.1733 lbnr.655 og Karen Jensdatter]
0) forældre Christen Madsen, [skifte 26.8.1765 lbnr.914] og Margrethe Jensdatter, død
1) morbror Peder Jensen, død. 1B:
a Karen Pedersdatter g.m. Niels Bjørn, skipper
2) moster Ellen Cathrine Jensdatter g.m. Hans Pedersen Lund
3) mors halvsøster Maren Jensdatter g.m. Reinholt Torbensen. 1B:
a [Karen Reinholtsdatter, skifte 23.4.1764 lbnr.901, var g.m. Villum Pedersen, skifte 10.11.1784 lbnr.1065]. 1B:
1 Hans Villumsen.
Arvinger på mors side er alle i 6 klasses anden sidelinje, mens arvinger på fars side er i 7 klasses 3. sidelinje og derfor ikke arver. iflg. Danske lov 5-2-46, 47 og 48.

1113    Anne Margrethe Krag i Nyborg. 18.2.1791, fol.31B, 39.
Enke efter Peder Saxesen, [afskediget amtsforvalter, begravet 23.12.1788]. B:
1) Christian Saxesen 44, regimentskvartermester
2) Hannibal Saxesen 43, ritmester
3) Christiane Saxesen, død. E: Boldt. 2B:
a Christian Peder Boldt
b Anne Petrine Boldt g.m. Sunde, vagtmester på Citadellet ved København
4) Marie Magdalene Saxesen, [død 26.1.1786], var g.m. [Thor Hansen] Wederkinck, landstingshører i Ringsted, [død 8.7.1789]. 3B:
a Hans Peder Wederkinck 15
b Anne Margrethe Cathrine Wederkinck 13
c Marianne Christiane Wederkinck 10.
FM: stedfar [Otto Christoffer] von Munthe af Morgenstierne til Bækkeskov [i Everdrup sogn] på Sjælland.
Bevilling til uskiftet bo af 17.10.1788.

1114    Johanne Rasmusdatter i Nyborg. 18.1.1791, fol.32.
E: Peder Pedersen, slagter.
Testamente af 17.2.1778. A:
1) bror Jørgen Rasmussen i Kværndrup på Egeskov gods
2) bror Hans Rasmussen i Kværndrup, død.3B:
a Rasmus Hansen, smedesvend i Sandager
b Maren Hansdatter, enke efter Søren Jørgensen i Holmdrup på Hvidkilde gods
c Marie Hansdatter i Svendborg
3) søster Margrethe Rasmusdatter, [skifte Kerteminde 16.9.1785 lbnr.390], var g.m. Anders Bache, skibsmand i Kerteminde. 4mB:
a Rasmus Andersen Bache
b Lisbeth Andersdatter
c Johanne Kirstine Andersdatter i København
d Christence Andersdatter g.m. Zentgraf, skrædder i Nyborg
4) søster Kirsten Rasmusdatter g.m. Jørgen Jensen i Ørbæk, begge døde. 4B:
a Sidsel Jørgensdatter g.m. Anders Jensen i Fjellerup på Lykkesholm gods
b Margrethe Jørgensdatter g.m. Peder Henriksen i Ørbæk på Ørbæklunde gods
c Dorthe Jørgensdatter, død, var g.m. Jørgen Mortensen o Ørbæk på Ørbæklunde gods. 6B:
1 Jørgen Jørgensen
2 Rasmus Jørgensen
3 Hans Jørgensen
4 Morten Jørgensen
5 Anne Jørgensdatter
6 Maren Jørgensdatter
d Maren Jørgensdatter, død, var g.m. Laurids Madsen i Svindinge på Glorup gods
5) søster Cathrine Marie Rasmusdatter, enke efter Niels Hansen i Lamdrup i Svindinge sogn
6) søster Sidsel Rasmusdatter g.m. Anders Jørgensen i Vejstrup
7) halvsøster Maren Rasmusdatter g.m. Zacharias Møller i Lunde mølle, begge døde. 2B:
a Maren Zachariasdatter g.m. Jens Thomsen, feldbereder i Ærøskøbing
b Sidsel Marie Zachariasdatter g.m. Casper, handskemagersvend i Haderslev
8) halvsøster Anne Rasmusdatter g.m. Oluf Rasmussen i Vejstrup. 3B:
a Rasmus Olufsen
b Anne Olufsdatter g.m. Laurids Nielsen i Hesselager
c Sidsel Olufsdatter, død, var g.m. Peder Andersen i Ore. 4B:
1 Oluf Pedersen
2 Anders Pedersen
3 Sidsel Pedersdatter
4 Anne Pedersdatter.

1115    Niels Hansen, skibsmand i Nyborg. 16.4.1791, fol.34B.
Enkemand. B:
1) Anne Nielsdatter 24, gift i Jylland
2) Anton Hansen 21, farer til søs fra Flensborg
3) Johan Haagen 17, farer til søs fra Nyborg.

1116    Else Cathrine Henriksdatter i Nyborg. 30.5.1791, fol.35B.
E: Erik Lykkesen Hvid. B:
1) Lykke Eriksen 15
2) Anne Cathrine Hvid 11
3) Anne Margrethe Hvid 7
4) Johan Lykkesen Hvid 5.

1117    Christian Frederik Wolf i Nyborg. 18.10.1791, fol.38B.
E: Maren Henningsdatter. LV: [Jens Taulov] Svitzer, kammerråd. B:
1) Hans Henning Wolf 4.
FM: født værge Peder [Hansen] Wolf, degn i Ørbæk.

1118    [Jørgen Henrik Albert] von Hohendorph, ugift oberstløjtnant i Nyborg, der døde 31.10.1791, fol.41B, 58, 62B, 64, 68B, 70.
A:
1) søster Anne Christine Amalie Hohendorph på Rygen
2) søster, død. Hendes sønnesøn Johan Breitsprecher, fændrik i København.

1119    Gertrud Pedersdatter i Nyborg. Samfrændeskifte 8.4.1792, fol.48B.
E: Jens Dahl. toldbetjent. B:
1) Anne Jensdatter 22
2) Jens Jensen 17.
FM:
1 morbror Jørgen Pedersen i Rønninge
2 mosters mand Søren Knudsen, bødker i Refsvindinge.

1120    Johan Balthazar Rieffesthal, apoteker i Nyborg, [der døde 10.5.1789], fol.49.
E: Karen [Pedersdatter] Braadt.
Bevilling til uskiftet bo af 14.10.1774.

1121    Jens Jensen, skibsmand i Nyborg. 9.11.1791, fol.49.
E: Marie Elisabeth Echlev. LV: Rasmus Madsen. B:
1) Jacob Jensen 5.
FM: Rasmus Nielsen, skipper, som beslægtet.

1122    Barbara Birgitte Hansdatter i Nyborg, der døde 5.10.1791, fol.49B.
E: Kaj Teisen. B:
1) Hans Teisen.

1123    Johanne Rasmusdatter i Nyborg. 3.1.1792, fol.50B, 65B.
Enke efter Poul Jacobsen, [skifte 25.11.1760 lbnr.893]. B:
1) Rasmus Poulsen 41
2) Dorthe Poulsdatter 39, i København.

1124    Sidsel Kirstine Andersdatter, ugift i Nyborg. 13.3.1792, fol.51.
A:
1) søster Kirsten Andersdatter g.m. Peder Danielsen på Sjælland.

1125    Karen Olufsdatter i Nyborg. 3.4.1792, fol.51B, 55B.
E: Jacob Gregoriussen. B:
1) Marie Kirstine Jacobsdatter [Wegner].

1126    Peder Iversen, [vognmand] i Nyborg. 17.7.1792, fol.52B, 65B.
E: Karen Andersdatter. LV: Peder Pedersen.
B:
1) Johan Pedersen 24, på Island
2) Anders Christian 16
3) Maren Pedersen
4) Karen Pedersdatter 13.
FM: Jacob Encke, murer.

1127    [Birthe Helene Holst] i Nyborg. 22.7.1792, fol.53, 70B.
Enke efter Berger, løjtnant. A:
1) bror Johan [Pedersen] Holst, præst i Vester Tostrup og Roum.

1128    Anders Christian Tengelund, officer fra Vestindien, der døde i Nyborg. 10.9.1792, fol.53B, 70.
Arvinger angives ikke.

1129    Christoffer Gebauer, ugift tjenestekarl i Nyborg. 10.9.1792, fol.53B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 9.9.1792.

1130    Jørgen Bang, skibsmand i Nyborg. 18.10.1792, fol.54.
E: Helvig Sofie. B:
1) Peder Jørgensen 20
2) Edel Cathrine Jørgensdatter i Odense.

1131    Christian Bech, skomager i Nyborg. 20.11.1792, fol.54B.
E: Karen Thomasdatter. A:
1) mor Hanne Lindegaard
2) søster Marie Bech g.m. Hans Mortensen, møller i Vemmelev mølle på Sjælland
3) søster Maren Bech.

1132    Thomas Jensen Ørbæk, skipper i Nyborg. 30.12.1792, fol.56, 70.
Enkemand. B:
1) Jens Ørbæk, ingeniørmajor i Glückstadt
2) Karen Ørbæk, enke efter Christen Bech, skomager.

1133    Kirsten Pedersdatter i Nyborg. 17.4.1793, fol.56, 72.
Enke efter Christoffer Pedersen, færgeskipper, [skifte 6.12.1770 lbnr.977]. B:
1) Peder Christoffersen, [skifte 30.9.1788 lbnr.1105]. 4B:
a Peder Pedersen
b Stine Marie Pedersdatter
c Hans Pedersen
d Dorthe Pedersdatter
2) Hans Christoffersen, [skifte 23.10.1786 lbnr.1080]. 4B:
a Knud Hansen Lerche
b Kirstine Marie Hansdatter g.m. Pisoni, musikant på Arreskov
c Anne Cathrine Hansdatter
d Karen Hansdatter
3) Poul Christoffersen
4) Anne Christoffersen g.m. Niels Zachariassen
5) Jens Christoffersen
6) Dorthe Marie Christoffersdatter g.m. Anders Pedersen Lund, skibsmand
7) Anne Cathrine Christoffersdatter g.m. Laurids Wichmann, skibsmand
8) Anne Marie Christoffersdatter, enke efter Niels Tack i København

1134    Andreas Bruun i Nyborg. 21.4.1793, fol.57.
Testamente af 2.4.1787. A:
1) Sofie Kirstine Sørensdatter, datter af Jens Sørensen, guldsmed
2) Marie Kirstine [Jacobsdatter] Wegner, datter af Jacob Gregoriussen, skipper.

1135    Johan Frederik Koller, købmand i Nyborg. 14.8.1793, fol.58B, 60, 68, 79, 80B, 106B.
E: Maren From. LV: Grape, kaptajn. B:
1) Sofie Magdalene Koller 4
2) Rasmus From Koller 2¾
3) Johanne Dominicus Koller 9 mdr.

1136    Johanne Jespersdatter, ugift tjenestepige i Nyborg. 7.9.1793, fol.59, 63B.
A:
1) morbror Niels Andersen i Vindinge på Holckenhavn gods
2) morbror Peder Andersen i Rødkilde på Holckenhavn gods
3) moster Karen Andersdatter g.m. Jørgen Jensen, skomager i Nyborg.

1137    Jens Christoffersen, færgeløbsskibsmand i Nyborg. 9.10.1793, fol.62B, 63, 64.
E: Johanne Margrethe Jørgensdatter. A:
0) forældre [Christoffer Pedersen, skifte 6.12.1770 lbnr.977 og Kirsten Pedersdatter, skifte 17.4.1793 lbnr.1133]
1) bror Poul Christoffersen
2) bror Peder Christoffersen, [skifte 30.9.1788 lbnr.1105]. 4B:
a Peder Pedersen 27
b Christine Marie Pedersdatter
c Hans Pedersen 23
d Dorthe Pedersdatter
3) bror Hans Christoffersen, [skifte 23.10.1786 lbnr.1080]. 4B:
a Knud Hansen Lerche
b Kirstine Marie Hansdatter g.m. Pisoni, musikant på Trolleborg
c Anne Cathrine Hansdatter
d Karen Hansdatter
4) søster Dorthe Marie Christoffersdatter g.m. Anders Pedersen Lund, færgeskipper
5) søster Anne Christine Christoffersdatter g.m. Niels Zachariassen, skipper
6) søster Anne Cathrine Christoffersdatter g.m. Laurids Wichmann, skipper
7) søster Anne Marie Christoffersdatter, enke efter Niels Tack, købmandskarl.

1138    Ellen Cathrine Jensdatter i Nyborg. 15.10.1793, fol.63B.
E: Hans Pedersen Lund, skipper.
Testamente af 6.9.1782.
Afdøde døde 6.10.1793.

1139    Gertrud [Bertelsdatter] i Nyborg. 15.11.1793, fol.64, 66B, 80B.
Enke efter Stilling, konstabel. B:
1) Jens Casper Stilling 19, i skrædderlære.
FM: mors søstersøn Bertel Christiansen.

1140    Jacob Vilhelm von Osten kaldt von Sacken, major i Nyborg. 19.11.1793, fol.65, 66, 83.
Arvinger kendes ikke.

1141    Anders Christian Roland, styrmand i Nyborg. 17.12.1793, fol.69.
A:
0) forældre [Niels Pedersen Roland, død og Karen Dorthe, skifte 5.9.1780 lbnr.1035]
1) Rasmus Roland, underofficer i København
2) Sofie Roland g.m. Christen Mohr, murer
3) Maren Roland g.m. Johannes Jacobsen, feldbereder
4) Dorthe Marie Roland.
Gavebrev af 25.10.1793 til Anne Dorthe Rasmusdatter Errebo, datter af Rasmus Errebo, skrædder i København.

1142    Anne Kirstine Barfoed i Nyborg. 22.2.1794, fol.71B.
E: Anders Nielsen, skomager. B:
1) Niels Andersen 11
2) Simon Andersen 5.

1143    Margrethe Cathrine Andersdatter i Nyborg. 9.4.1794, fol.72.
E: Johan Peder Martinussen, skibsmand. B:
1) Dorthe Johansdatter g.m. Peder Christensen, skibsmand
2) Jens Johansen 21
3) Mette Marie Johansdatter 16
4) Martinus Johansen 14
5) Anders Johansen 13
6) Filip Johansen 11
7) Frederik Johansen 9
8) Jørgen Johansen 9.

1144    Anne Cathrine Nielsdatter i Nyborg. 10.4.1794, fol.72B.
E: Jepmund Gullachsen. B:
1) Anne Margrethe Jepmundsdatter 15
2) Maren Jepmundsdatter 11
3) Hans Jørgen Jepmundsen 9½.

1145    Karen Eriksdatter i Nyborg. 15.5.1794, fol.73B, 81B.
Enke efter Peder Christensen, skibsmand. B:
1) Christen Pedersen, død. 1B:
a Karen Christensdatter
2) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Dyrhauge, skibsmand.

1146    Hans Teisen, farver i Nyborg. 3.7.1794, fol.74, 80, 90B, 93B.
Enkemand efter [Anne Dorthe Løve, skifte 6.3.1778 lbnr.1020]. B:
4) Anders Teisen 27
5) Johan Peder Theisen 24, i København
6) Engelbrecht Teisen 21, apotekersvend i Kalundborg
7) Christian Teisen 19, i Nyborg latinskole
8) Hans Teisen 19, i købmandslære i Odense.
Første ægteskab med [Kirstine Sabine Riisbrich Schiøtt, skifte 7.4.1766 lbnr.906]. B:
1) Kirsten Westine Teisen g.m. Poul Harder, farver i Skælskør
2) Inger Kirstine Teisen g.m. [Laurids] Pedersen, prokurator i København
3) Mette Hedvig Teisen g.m. Hans Peder Friis, bager i Nyborg.

1147    Simon von Trepka, afskediget major i Nyborg. 13.2.1795, fol.81B, 84, 86B, 107.
E: [Martha Marie Silberschildt]. LV: Bech, løjtnant. B:
2) Christian Frederik von Trepka 16, på landkadetakademiet i København
3 Carl Simon von Trepka 14, på landkadetakademiet i København
4)Jacob Ditlev von Trepka 11
5) Marie Frederikke von Trepka 8
6) Homilius Ferdinand von Trepka 6
7) Andreas Ferdinand von Trepka 5
8) Louise Charlotte von Trepka 1.
Af første ægteskab B:
1) Anne Caroline von Trepka.
FM: Haffner, kaptajn.

1148    Hans Nielsen i Heslet. 16.2.1795, fol.82B.
E: Dorthe Pedersdatter. LV: Abraham Hansen. B:
6) Jørgen Hansen 2.
FM: Hans Rasmussen i Heslet.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter, skifte 15.5.1788 lbnr.1090]. B:
1) Anne Marie Hansdatter g.m. Eriksen, prammand i København
2) Johanne Hansdatter i København
3) Anne Cathrine Hansdatter
4) Peder Hansen 13
5) Dorthe Hansdatter.

1149    Karen Sørensdatter i Nyborg. 19.3.1795, fol.83B.
E: Niels Aagesen, matros.
Arvinger angives ikke.

1150    Mette Marie Clausdatter, 11 år gammel i Nyborg. 23.3.1795, fol.84.
A:
1) mor Maren Jørgensdatter g.m. Frederik Holle
2) bror Knud Clausen 7.
Afdøde havde arv efter sin far Claus Knudsen, skifte 11.3.1789 lbnr.1096.

1151    Birthe Margrethe Jantzen i Nyborg. 15.4.1795, fol.85, 94B.
E: Niels Mathias Carstensen, rebslager. B:
1) Mathias Nielsen 5½
2) Anne Abelone Nielsdatter 3½.
FM: [Anders Jensen] Næve, skrædder.

1152    Anne Sabine Mahl, ugift i Nyborg. 28.4.1795, fol.86, 89, 102B.
A:
1) søster Anne Margrethe Mahl, død, var g.m. Niels Pedersen Kofoed, skoleholder på Enø. 3B:
a Jacob Nielsen 28
b Kirsten Nielsdatter, enke efter Hans Nielsen på Enø
c Bodil Cathrine Nielsdatter g.m. Søren Sørensen i Everdrup
2) søster Anne Kirstine Mahl i Næstved
3) søster Anne Marie Mahl i København, enke efter Peder Haadt, kinafarer
4) søster Birgitte Mahl g.m. Ludvig Jantzen i København
5) søster Hedvig Mahl g.m. Jørgen Pedersen i Karrebæk
6) bror Henrik Nielsen Mahl, smed, boende 1 mil fra Næstved.

1153    Rasmus Madsen, skipper i Nyborg. 27.5.1795, fol.86B, 91, 106, 116B.
E: Hedvig Sofie Duch. LV: [Claus] Bang, tolder. B:
6) Jacob Christian Rasmussen 1½.
Første ægteskab med [Anne Cathrine Rasmusdatter], skifte 11.5.1784 lbnr.1059. B:
1) Johanne Marie Rasmusdatter
2) Mads Rasmussen
3) Rasmus Rasmussen
4) Knud Rasmussen.
Andet ægteskab med [Cathrine Marie Madsdatter Egelev], skifte 15.1.1788 lbnr.1087. B:
5) Karen Rasmusdatter.
Desuden nævnes enkens mor Lucie Elisabeth, enke efter forpagter Duche.

1154    Jørgen Jørgensen Torø, skibsmand i Nyborg. 28.5.1795, fol.87B.
E: Anne Dorthe Blankholm. LV: Peder Dyrhauge. B:
1) Anne Margrethe Torø 5½.
FM: Oluf Rye.

1155    Peder Henningsen, skibsmand i Nyborg. 29.5.1795, fol.89B, 104.
E: Sofie Theodorsdatter. LV: Christian Borring, glarmester. B:
5) Christian Pedersen 6 mdr.
FM: Knud Lerche.
Af første ægteskab B:
1) Mette Pedersdatter 16
2) Henning Pedersen 12
3) Hans Pedersen 9
4) Laurids Pedersen 8.

1156    Jens Jensen, skibsmand i Nyborg. 29.5.1795, fol.90, 104B.
E: Marie Elisabeth Boldt. LV: Peder Dyrhauge, færgeskipper. A:
1) søster Sofie Jensdatter, enke efter Johan Herzog
2) bror Søren Jensen i Jylland
3) søster Sidsel Kirstine Jensdatter, enke efter en tømrer i København.

1157    Abraham Markus, jøde i Nyborg. 7.7.1795, fol.94, 108, 111, 116B, 117, 119.
E: Gitte Leitzer, nu i Fredericia. LV: bror Betle Leitzer i Fredericia. B:
1) Markus Abraham 33, ikke fuld klog.
FM: farbror Levi Markus i Fredericia.

1158    Hans Rasmussen, skipper i Nyborg. 31.7.1795, fol.95.
E: Karen Poulsdatter. LV: Peder Andersen, købmand. B:
1) Mette Kirstine Hansdatter 19
2) Cathrine Marie Hansdatter 15
3) Poul Hansen 10½
4) Anne Margrethe Hansdatter 8
5) Rasmus Hansen 5.
FM: farbror Peder Rasmussen, skipper.

1159    Anne Kirstine [Knudsdatter] Lerche i Nyborg. 10.8.1795, fol.95B, 122B.
Enke efter Hans Christoffersen, [skifte 23.10.1786 lbnr.1080]. B:
1) Knud Hansen Lerche
2) Kirstine Marie Hansdatter g.m. Pisoni
3) Anne Cathrine Hansdatter
4) Karen Hansdatter.

1160    Elisabeth Kirstine Berg i Nyborg. 18.11.1795, fol.96B, 135B.
Arvinger kendes ikke.

1161    Niels Poulsen, købmand og skipper i Nyborg. 14.12.1795, fol.97, 104B, 111, 121B, 125B, 127B.
E: Anne Munch. LV: Svitzer, toldinspektør. B:
2) Karen Nielsdatter
3) Poul Nielsen 16
4) Oluf Rye Nielsen 14.
FM: født værge Oluf Rise, gæstgiver.
Første ægteskab med [Karen Andersdatter]. B:
a Anders Christian Poulsen, myndig.

1162    Peder Nielsen Møller i Nyborg. 14.3.1796, fol.103, 128.
E: Dorthe Marie Roland. B:
1) Niels Severin 8.

1163    Anne Regitse Sofie Trold i Nyborg. 16.3.1796, fol.103B.
E: Carl Trybschenck, vagtmester. B:
1) Marie Cathrine Trybschenck
2) Nikolaj Vilhelm Trybschenck 15
FM: Johan Ohrt.

1164    Engel Cathrine [Poulsdatter] i Nyborg. 2.5.1796, fol.107, 110, 116.
Enke efter Martin Schmidt, snedker. B:
4) [Anne Margrethe Schmidt], død uden børn. E: Hans Henrik Berg.
Første ægteskab med [Bertel Jacobsen Guldager, skifte 17.9.1744 lbnr.754]. B:
1) Abelone Bertelsdatter g.m. [Lorents] Hansen, købmand i Kalundborg
2) Gertrud Bertelsdatter g.m. [Rasmus] Hjorteberg, degn i Mesinge
3) [Bartholine Jacobine Bertelsdatter, død, var g.m. Søren Olufsen Boesen i Korsør]. 1B:
a Birthe Cathrine [Sørensdatter] 19.

1165    Sidsel Jensdatter i Nyborg. 6.5.1796, fol.109B, 112.
E: Bertel Lauridsen, købmand. B:
1) [Laurids Bertelsen, skifte 23.5.1787 lbnr.1072]. 2B:
1) Erik Lauridsen Bertelsen 17
2) Hans Lauridsen 13.

1166    Andreas Næve, skrædder i Nyborg. 6.5.1796, fol.109B.
E: Cathrine Marie Bertelsen. LV: Peder Sørensen. B:
1) Georg Peder Andreassen 9
2) Jens Bech Andreassen 7
3) Cecilie Cathrine Andreasdatter 4
4) Birgitte Andreasdatter 1½.
FM: Jacob Jørgensen, snedker.

1167    Thomas Bruun, islandsk købmand i Nyborg. 6.6.1796, fol.112B, 136B.
Arvinger kendes ikke.

1168    [Karen Pedersdatter Braadt (Braad)] i Nyborg. 23.5.1796, fol.110, 112B, 124.
Enke efter [Johan Balthazar] Rieffesthal, apoteker i Nyborg, [skifte 10.5.1789 lbnr.1120]. B:
1) Johan Peder Rieffesthal, apoteker i Nyborg
2) Jacob Rieffesthal, apoteker i Assens, [skifte Assens 6.2.1793 lbnr.804]. 2B:
a [Johan Balthazar Rieffesthal]
b [Karen Eleonora Hedvig Rieffesthal]
3) Carl Frederik Rieffesthal, præst i Søllested [og Vedtofte]
4) Karen Rieffesthal g.m. Hans Crone, præst i Flødstrup og Ullerslev
5) Christian Rieffesthal, præst i Munkebo
6) Lucie Margrethe Rieffesthal, der ægter [Frederik Christian Nielsen] Stæhr, præst i Kerte.

1169    Birthe Cathrine Arentsdatter Klink i Nyborg. 10.9.1796, fol.117, 118.
E: Mathias Hansen Halck, skomager. B.
3) Steffen Mathiassen Halck.
Første ægteskab med [Steffen Asmussen, skifte 25.9.1768 lbnr.959]. B:
1) Margrethe Cecilie Steffensdatter 30, i København
2) Arent Steffensen.
Desuden nævnes Jens Klink i København.

1170    Marie Filipsdatter i Nyborg. 21.11.1796, fol.119B.
Enke efter Jørgen Torø. B:
1) Jørgen Jørgensen Torø, skifte 28.5.1795 lbnr.1154]. B:
a Anne Margrethe Torø 7.
FM: stedfar Laurids Pedersen.

1171    Peder Lauridsen Schwalbe, skibstømrer i Nyborg. 4.1.1797, fol.123.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Oluf Rye. A:
1) Poul Jensen, skibsmand
2) Bertel Christiansen, skibsmand
3) Jens Casper Stilling 22,
der alle er søskendebørns børn.
Afdøde døde 26.12.1796.

1172    Christian Simonsen, bro- og havnefoged i Nyborg. 29.3.1797, fol.126, 152B, 161, 182.
A:
1) søster, død, var g.m. Laurids Wichmann, skipper. 2B:
a Marianne Lauridsdatter g.m. Meincke, gårdmand ved Kalundborg
b Christiane Lauridsdatter g.m. [Jørgen] Kastrup, forvalter på Nedergård [i Bøstrup sogn] på Langeland.

1173    Mads Jørgensen, vognmand i Nyborg. 28.4.1797, fol.126B, 153, 161, 178B.
E: Anne Dorthe Jacobsdatter. LV: Jacob Jacobsen, bødker. B:
1) Jørgen Madsen 9
2) Jacob Madsen 8
3) Anne Cathrine 4, der døde
4) Maren 3, der døde
5) Maren Kirstine Madsdatter 2.

1174    Karen Lauridsdatter, ugift i Nyborg. 6.8.1797, fol.128B, 154, 161, 179B.
1) søster Anne Knudsens, død. 3B:
a Laurids Nielsen på Holmen ved Nyborg
b Knud Nielsen i Vindinge
c Karen Nielsdatter, gift i København
2) søster, enke efter Knud Smed i Sulkendrup
3) søster Birgitte g.m. Abraham Jacobsen i Flensborg
4) halvbror Niels Lauridsen, død, 2B:
a Frederik Nielsen, død. 2B:
1 Niels Frederiksen 14
2 en datter 9
5) halvbror Hans Lauridsen, død. 1B:
a Niels Hansen, vognmand.

Ildebrand i Nyborg 11. og 12. september 1797.

1175    Ellen Hansdatter i Nyborg. 18.10.1797, fol.130.
E: Christen Jespersen. B:
4) Maren Christensdatter 44
5) Jens Christensen 43.
Første ægteskab med Jens Pedersen, [skifte 17.2.1751 lbnr.784]. B:
1) Anne Cathrine Jensdatter
2) Hans Jensen 58
3) Gertrud Jensdatter 49.

1176    Niels Gjævertsen Titken (Tietgen), missionær på Grønland. 26.10.1797, fol.131, 141B.
E: Birthe Cathrine Møller i Nyborg. LV: Arent Lund, bager. B:
1) Peder Jacob Titken 8.
FM:
1 farbror Peder Nikolaj Titken, brygger i København
2) morbror [Jens Møller], degn i Rynkeby.
Afdøde døde 26.6.1795.

1177    Rasmus Poulsen Wegner, færgeløbsmatros i Nyborg. 16.11.1797, fol.132, 154, 161B, 182B.
A:
1) søster Dorthe Poulsdatter hos sin farbror [Jens Jacobsen] Wegner, klokker og degn i Assens.

1178    Johan von Zeuthen, skibsmand i Nyborg. 23.11.1797, fol.132, 132B, 155, 161B, 173.
A:
1) søster Anne Kirstine, enke efter Møller i København
2) søster g.m. Jørgensen, glarmester i Sorø, begge døde. 2B:
a Christiane, enke efter Frørup, bager i Sorø
b Anne Sofie Jørgensen i København
3) halvsøster Johanne Christiansdatter, uvist hvor
4) halvsøster Anne Marie, enke efter Trane, savskærer i København.
5) halvsøster Anne Margrethe Christiansdatter, død. E: Laurberg Nielsen. 6B:
a Christian Laurberg i Odense
b Anne Kirstine Laurberg i København
c Christiane Laurberg
d Mette Laurberg
e Ellen Laurberg
f Dorthe Marie Laurberg.

1179    [Marianne Schiønning] i Nyborg. 27.12.1797, fol.132B, 157, 161B, 171B.
Enke efter Buchwald. B:
1) Frederik Buchwald, revisor [ved tallotteriet] i København
2) Christian Peder Buchwald, toldkontrollør [i Kolding, skifte Kolding 8.1.1793 lbnr.1009]. 5B:
a Anne Marie Buchwald
b Christiane Sofie Buchwald
c Gottfred Dine Buchwald
d Marianne Buchwald
e Hansine Buchwald
3) Johanne Marie Buchwald, enke efter Morten Christensen ved toldboden i København
4) Christiane Buchwald i København
5) Sofie Kirstine Buchwald.

1180    Karen Jørgensdatter i Nyborg. 30.1.1798, fol.134, 137.
E: Poul Christoffersen, slagter. B:
2) Anne Kirstine Poulsdatter g.m. Peder Olufsen, slagter
3) Cathrine Poulsdatter, død. 1B:
a Karen Rasmusdatter g.m. Rasmus Madsen, skipper.
Første ægteskab med Mads Nielsen Egelev, [skifte 28.10.1765 lbnr.916]. B:
1) Cathrine Marie Madsdatter 12.

1181    Jens Ibsen, maler i Nyborg. 2.3.1798, fol.137, 138, 156B, 161B, 203B, 205B.
A:
0) forældre [Jeppe Andreassen, skrædder i Odense og Marianne Jensen]
1) bror Andreas Ibsen, præst i Nørre Broby.

1182    Niels Bild, skræddersvend i Nyborg, der døde 16.3.1798, fol.138B, 157.
A:
1) søster Gertrud Elisabeth Bild i København.
Afdøde var født i Korsør.

1183    Hans Pedersen Lund, skipper i Nyborg. 3.4.1798, fol.138B.
Enkemand efter Ellen Cathrine. Testamente 29.7.1782. A:
1) brordatter Karen Pedersdatter, død, var g.m. Niels Bjørn
2) halvsøstersøn Hans Villumsen.

1184    Søren Bøyesen, byfoged i Nyborg. 22.4.1798, fol. 139.
Arvinger angives ikke.

1185    Gyde [Boesen (Boyesen)] i Nyborg. 30.4.1798, fol.139B.
Enke efter Højer, [birkedommer]. B:
1) Karen Højer g.m. Hartvig Mikkelsen i Assens
2) en datter g.m. Freiesleben, gæstgiver i Ringsted.

1186    Mathias Steinhauer, murersvend i Nyborg. 9.5.1798, fol.139B, 156.
Enken lever på Knabstrup gods.
Arvinger angives ikke.

1187    Peder Andersen, vognmand i Nyborg. 23.6.1798, fol.140B, 141, 148.
E: Barbara Svendsdatter. LV: Oluf Bech. B:
1) Anders Pedersen 6.
FM: morfar Anders Svendsen i Havndrup [i Hellerup sogn].

1188    Elisabeth Schrøder i Nyborg. 6.9.1798, fol.143, 155B, 161B, 239B.
Arvinger kendes ikke, Sigismund Vogts datter i London skal være beslægtet.

1189    Else Cathrine Mathiasdatter i Hesselhuset i Nyborg. 17.9.1798, fol.144B, 158, 161B, 183.
E: Hans Martinussen, skovfoged.
Uden ægteskab B:
1) Anne Margrethe Hansdatter eller Jensdatter.

1190    Christiane Halvorsdatter i Nyborg. 31.10.1798, fol.145B, 158.
E: Casper Brønniche. B:
4) Elisabeth Caspersdatter 8
5) Karen Caspersdatter 5
6) Casper Georg Caspersen 3.
Første ægteskab med [Niels Lisberg]. B:
1) Agnethe Lisberg 22
2) Christen Peder Lisberg 18
3) Halvor Lisberg 16.
FM: Rudolf Heide, bogbinder.

1191    Kirstine Marie Hansdatter, ugift tjenestepige i Nyborg. 10.11.1798, fol.146, 158B, 182.
A:
1) halvsøster i Kalundborg, hvis navn ikke kendes.

1192    Jochum Møller, rådstuetjener i Nyborg, der døde 28.12.1798, fol.146B, 158B, 179B.
B:
1) Edel Dorthe Jochumsdatter g.m. Carl Frederik Valentin, fourer i Helsingør.

1193    Kirsten Nielsdatter i Nyborg. 9.1.1799, fol.147B.
E: Andreas Pedersen, bødker. B:
1) Karen Andreasdatter
2) Gertrud Marie Andreasdatter g.m. Peder Nikolaj Lassen, fuldmægtig i København
3) Anne Marie Andreasdatter g.m. Frederik Georg, snedker i København
4) Anne Kirstine Andreasdatter
5) Dorthe Marie Andreasdatter.

1194    Maren Elsmann i Nyborg. 18.1.1799, fol.149.
E: [Hans Christian] Borch, maler. B:
1) Simon Peder Borch
2) Mathias Johannes Borch i København.

1195    Bertel Lauridsen, købmand i Nyborg. 10.2.1799, fol.149B, 151, 160B, 162.
Enkemand efter [Sidsel Jensdatter, skifte 6.5.1796 lbnr.1165]. B:
1) [Laurids Bertelsen, skifte 23.5.1787 lbnr.1072]. 2B:
a Erik Bartholin Lauridsen 20
b Hans Lauridsen 16.
Desuden nævnes børnenes mormor Kirsten Hansdatter, enke efter Erik Pedersen.

1196    Maren Pedersdatter i Nyborg. 11.2.1799, fol.150, 182.
E: Martin Zelenka, murersvend.
Arvinger angives ikke.

1197    Jacob Mikkelsen i Nyborg, [død 15.2.1799], fol.150.
E: Hedvig Sofie lauridsdatter.
Testamente af 28.12.1798.

1198    Anne Hansdatter i Nyborg. 18.2.1799, fol.150B, 182.
E: Anders Madsen, skibsmand.
Arvinger angives ikke.

1199    Jørgen Frederiksen i Nyborg, der døde 10.3.1799, fol.151B, 172.
E: Maren Jensdatter. LV: Christian Pedersen Saaby, tømrer, der ægter enken. A:
1) far Johan Frederik Richard i Odense.

1200    Niels Christian Lund, slagter i Nyborg. 16.3.1799, fol.159B.
E: Sara Nielsdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Iver Nielsen 12
2) Niels Nielsen 9
3) Anne Cathrine Nielsdatter 5.
FM: Peder Pedersen.

1201    Anders Andersen, ugift tjenestekarl i Nyborg. 29.5.1799, fol.163, 168B.
A:
1) bror Hans Andersen, værtshusmand i Bogense.

1202    Inger Bentsen i Nyborg. 29.5.1799, fol.164, 166, 180.
Enke efter Aagesen, [mønsterskriver]. B:
1) Beathe Aagesen g.m. Anders Lauridsen Bruun, mønsterskriver
2) Laurentse Aagesen
3) Echardine Aagesen
4) Gunild Hedvig Aagesen på Krustrup
5) Frederikke Amalie Aagesen på Juulskov.

1203    Inger Lauridsdatter i Nyborg. 1.6.1799, fol.164B.
E: Peder Vinkler. B:
1) Laurids Pedersen 14
2) Søren Pedersen 12
3) Marie Pedersdatter 8
4) Dorthe Pedersdatter 5.

1204    Opbudsbo i Nyborg. 3.7.1799, fol.168B, 174, 175B, 189.
Registrering af fallitbo hos Anders Teisen, farver i Nyborg, der døde.

1205    Laurids Andersen Holm, teglmester i Nyborg. 12.7.1799, fol.173B, 175, 182B.
A:
1) far Anders Lauridsen Holm, handskemager i Odense.

1206    Karen Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Nyborg. 15.8.1799, fol.176, 189.
Uden ægteskab med nu afdøde Rasmus Hansen i Kogsbølle. B:
1) Anne Rasmusdatter 11 i Kogsbølle.

1207    Marie Helene Møller i Nyborg. 12.9.1799, fol.177.
E: Poul Nielsen, byskriver. B:
1) Morten Nielsen, personlig kapellan i Viskinge
2) Karen Marie Poulsdatter.
FM: mosters mand Grape, kaptajn.

1208    Rasmus Hansen, tidligere kornmåler, nu værtshusholder i Nyborg. 18.9.1799, fol.178.
E: Abelone Andersdatter. LV: Peder Pedersen, slagter. B:
1) Hans Hansen 25
2) Henrik Rasmussen 23½
3) Anders Rasmussen 12½.
FM: Rasmus Lauridsen, skomager.

1209    Andreas Palm Bruun, postmester i Nyborg, der døde 27.12.1799, fol.180B.
E: Marie Eriksen.
Testamente af 5.12.1795.

1210    Maren Sørensdatter i Nyborg. 1.2.1800, fol.181B.
E: Niels Torp.
Første ægteskab med [Jacob Johansen, skifte 14.2.1769 lbnr.956]. B:
1) Johannes Jacobsen, feldbereder
2) Karen Jacobsdatter g.m. Herluf Trolle i København.
Desuden nævnes afdødes bror [Peder] Sørensen, brandinspektør.

1211    Johan Berlin, tjener i Nyborg. 21.3.1800, fol.184.
A:
1) bror Peder Berlin i København.

1212    Laurberg Nielsen, skibsmand i Nyborg. 14.5.1800, fol.184B, 188B.
Enkemand efter [Anne Margrethe Christiansdatter]. B:
1) Christian Laurberg, bager i Odense
2) Anne Kirstine Laurberg
3) Christiane Laurberg
4) Mette Cathrine Laurberg
5) Ellen Kirstine Laurberg
6) Dorthe Marie Laurberg.

1213    Sofie Amalie Hvid i Nyborg, der døde 6.4.1800, fol.185.
E: Hans Frederik Schou, prokurator.
Bevilling til uskiftet bo af 18.4.1800.

1214    Poul Nielsen, byskriver i Nyborg, der døde 9.6.1800, fol.185, 190B, 194, 204B, 210B, 235, 235B, 246B, 247.
Enkemand efter [Marie Helene Møller, skifte 12.9.1799 lbnr.1207]. Af børn nævnes B:
1) [Morten Nielsen], præst på Sjælland.

1215    Oluf Rye, gæstgiver i Nyborg. Samfrændeskifte 30.3.1802, fol.191, 208B.
E: Voldborg Kirstine Thorbjørnsen. LV: Bondo, forpagter på Holckenhavn. B:
1) Hans Thorbjørnsen Rye 15
2) Anne Cathrine Rye 12
3) Voldborg Rye 9
4) Helene Marie Rye 4.
FM: farbror Simon Rye i Svendborg.
Bevilling til uskiftet bo af 6.12.1799.

1216    Carl Trybschenck, rådstuetjener i Nyborg. 18.10.1800, fol.191, 223B.
E: Marie Berntsen.
Første ægteskab med [Anne Regitse Sofie Trold, skifte 16.3.1796 lbnr.1163]. B:
1) Nikolaj Vilhelm Trybschenck 18, på posthuset i Roskilde.

1217    Karen Pedersdatter [Hemmet] i Nyborg. 1.11.1800, fol.191B.
E: Hans Christian Borring, [glarmester]. B:
1) Caroline Louise, nyfødt.

1218    Laurids Nielsen, færgeløbskasserer i Nyborg. 1800, fol.192B.
Testamente af 3.4.1793. A:
1) bror Anders Nielsen, rådmand
2) bror Jens Nielsen, død. Hans steddatter:
a Dorthe Hansdatter
3) søster, død. var g.m. Niels Andersen Møller. 2B:
a Rasmus Nielsen Møller
b Anne Nielsdatter i Falde [i Kværndrup sogn] på Egeskov gods
4) bror, død. 1B:
a Jacob Mikkelsen, nu g.m. Jørgen Langes enke.

1219    Anne Marie Hansdatter i Nyborg. 16.12.1800, fol.193.
E: Niels Nielsen, drejer. B:
1) Hans Nielsen 10 uger. FM: morbror Mads Hansen Ejby i Ullerslev.

1220    Peder Sørensen, fuldmægtig på Nyborg Toldkammer. 22.5.1800, fol.195B, 197, 216B.
A:
1) far Søren Nielsen i Vinding ved Vejle.

1221    Opbudsbo i Nyborg. 30.5.1801, fol.196, 212, 213, 214, 223.
Registrering af fallitbo hos Niels Top, klejnsmed i Nyborg.
Desuden nævnes
1 Herluf Trolle. vægter i København g.m. Niels Tops afdødes hustrus datter Karen Jacobsdatter
2 afdødes stedsøn Johannes Jacobsen, feldberedersvend.

1222    Anne Margrethe Nielsdatter i Nyborg. 4.7.1801, fol.198, 199B, 200B, 211.
E: Jørgen Kieler, toldbetjent. B:
1) Rasmus Kieler 17
2) Thomas Nikolaj Kieler 13
3) Abelone Kieler 11
4) Marianne Kieler 5
5) Nikoline Kieler 2½
6) Ejlerdine Henriette Christiane Kieler 5 uger.
FM: farbror Ejler Kieler.

1223    Casper Frederik Brønniche, vejopsigtsfører i Nyborg. 7.7.1801, fol.199, 200, 203, 205.
E: Daniele Becher. LV: Jørgen Nielsen.
Første ægteskab med [Christiane Halvorsdatter, skifte 31.10.1798 lbnr.1190]. B:
1) Elisabeth Caspersdatter 11
2) Karen Caspersdatter 8
3) Casper Georg Caspersen 5.

1224    Opbudsbo i Nyborg. 31.7.1801, fol.199B, 205.
Registrering af fallitbo hos Anne Kirstine Jespersdatter, enke efter Rasmus Nielsen, væver.

1225    Niels Jørgensen, tidligere røgter i Nyborg. 7.10.1801, fol.203B.
Afdøde efterlader kone og børn i Ferritslev [i Rolsted sogn].

1226    Claus Christian Worm, stadsmusikant i Nyborg, [der døde 4.9.1801], fol.204.
E: Mette Marie Kamp.
Bevilling til uskiftet bo af 18.8.1801.
Godkendt af 3 myndige sønner B:
1) Christian Anton Worm
2) Emil Worm
3) Jens Frederik Worm.

1227    Jens Taulov Svitzer, toldinspektør i Nyborg, [der døde 21.9.1801], fol.204B.
E: Anne [Nielsdatter] Thygesen.
Bevilling til uskiftet bo af 28.8.1789.

1228    Anne Margrethe Nielsdatter i Nyborg. 23.12.1801, fol.205.
E: Frederik Frankenberg, stenhugger. B:
1) Markus Frankenberg, skomager
2) Agathe Frankenberg.

1229    Peder Christensen, matros i Nyborg. 22.2.1802, fol.205.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Albert Sperling, skrædder. B:
Marie Sofie Pedersdatter. FM: morbror Hans Christian, skomager.

1230    Michael Christensen Bjelke, hattemager. 22.2.1802, fol.206, 210, 224.
E: Anne Kirstine Lauridsdatter, der døde 12.7.1802. B:
1) Marie Lisbeth Michaelsdatter 9
2) Anders Christian Michaelsen 6.
FM: Frederik Køning.

1231    Opbudsbo i Nyborg. 23.2.1802, fol.206B, 208B.
Registrering af fallitbo hos Salomon Wilnau, købmand.

1232    Jens Olufsen Bjørnes i Nyborg. 8.3.1802, fol.207.
E: Johanne Margrethe Jørgensdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Jensine Jensdatter 8
2) Jørgen Jensen 5
3) Oluf Jensen 20 uger.
FM: Adam Frederik Wivet, købmand.

1233    Peder Jacobsen, tjenestekarl i Nyborg. 12.7.1802, fol.210, 210B, 217.
A:
1) far Jacob Jacobsen Frank i Refsvindinge ved svigersøn Rasmus Sørensen sst.

1234    Hans Sørensen Dyrhauge, skipper i Nyborg. 22.10.1802, fol.213.
Arvinger angives ikke.

1235    [Poul Gregorius] Rasmussen, voldmester i Nyborg, [der døde 30.9.1802], fol.213.
E: Elisabeth Cathrine Faaborg.
Bevilling til uskiftet bo af 5.10.1802.

1236    Jens Dyrhauge, færgeløbsmatros i Nyborg. 7.12.1802, fol.213.
E: Anne Margrethe Pedersdatter. LV: Peder Pedersen, fattigforstander. B:
1) Anders Jensen Dyrhauge 18, matros.

1237    Opbudsbo i Nyborg. 14.2.1803, fol.214, 215, 228, 509, 515, 568.
Registrering af fallitbo hos Christian Dahr, murer i Nyborg.

1238    Ulrik Kastrup, guldsmed i Nyborg, [der døde 6.1.1803], fol.214B.
E: Mette Sofie Wisch.
Testamente af 15.12.1795.

1239    Karen Hansdatter i Nyborg. 14.3.1803, fol.215.
E: Peder Adam Bonnesen, skibstømrer. B:
1) Dorthe Pedersdatter 20
2) Mette Regine Sofie Pedersdatter 19
3) Anne Kirstine Pedersdatter 6.

1240    Johan Balthazar Rieffesthal, 13 år gammel i Nyborg. 2.4.1803, fol.217, 218.
A:
1) mor Ellen Margrethe [Lorentsdatter] Bertelsen g.m. [Johan Jørgen Daniel] Albinus, apoteker i Assens
2) søster Karen Eleonora Hedvig Rieffesthal
3) halvbror Johan Henrik Jacob Albinus 9
4) halvbror Lorents Bertelsen Albinus 8
5) halvbror Christian Enevold Albinus 6
6) Jens Bjørn Albinus 5
7) Anne Dorthe Albinus 4
8) Frands Trold Albinus 3.
Arv i boet efter afdødes far Jacob Rieffesthal, apoteker i Assens, [skifte Assens 6.2.1793 lbnr.804].

1241    Opbudsbo i Nyborg. 19.4.1803, fol.218, 220, 224B, 228B.
Registrering af fallitbo hos Stener Dahl, skrædder i Nyborg.

1242    Johan Christoffer Schrøder, løjtnant i Nyborg. 3.5.1803, 218B, 220, 227B.
E: Sara Hansen. B:
1) Johan Martin Schrøder 31, student
2) Carl Vilhelm Schrøder 27, i Horsens
3) Johanne Birgitte Schrøder på Sjælland
4) Juliane Frederikke Schrøder.

1243    Elisabeth Susanne Steen i Nyborg. 22.7.1803, fol.221.
E: Poul Jensen, assistent ved telegrafen. B:
1) Maren Poulsdatter 23.

1244    Niels Sørensen Schiøtt, skibsmand i Nyborg. 9.8.1803, fol.222.
E: Anne Cathrine Poulsdatter. B:
1) Poul Nielsen 27
2) Kirsten Nielsdatter 24
3) Johanne Cathrine Nielsdatter 18
4) Karen Nielsdatter 16
5) Severine Nielsdatter 14
6) Frederikke Nielsdatter 11.
FM: Peder Christensen, skibsmand som beslægtet.

1245    Anne Marie Schmidt i Nyborg, der døde 26.6.1803, fol.222B.
E: Hans Christian Pedersen, skomager.
Testamente af 1.9.1797. A:
1) Peder Christiansen Stenbok, skibsmand
2) Marie Cathrine Knudsdatter Mørch.

1246    Anders Pedersen Hjort, skibsmand. 3.11.1803, fol.224B, 234.
Enkemand efter [Anne Hansdatter, skifte 19.12.1787]. B:
1) Frederik Andersen Hjort.
FM: Niels Rasmussen i Odense.

1247    Gottlieb Becher, oberst i Nyborg. 7.12.1803, fol.225, 234.
A:
0) forældre [Gotfred Becher, hofapoteker og Johanne Henrikke Nørck]
1) søster Cathrine Sofie Becher i København
2) bror Johan Gotfred Becher, hofapoteker, død. 5B:
a Erik Becher, sekretær i Danske Kancelli
b Gotfred Becher, hofapoteker og professor i København
c Johanne Henrikke Becher, enke efter Botzenhardt, kejserlig konsul i København
d Anne Becher g.m. Højer, amtmand i Christiania
e Christiane Becher g.m. Suhm, begge døde. 1B:
1 Petra Frederikke Christiane Suhm
3) søster Elisabeth Becher, enke efter [Peder Lorents Evensen] Kraft, præst i Boeslunde, [skifte Vester Flakkebjerg herred gejstlig 20.12.1788 lbnr.93]
4) søster Anne Margrethe Becher, enke efter Wederkinch, generalauditør
5) søster Charlotte Amalie Becher, enke efter Schouboe, major i Roskilde.
Fars første ægteskab med [Cathrine Schupp]
6) halvbror [Johan] Christian Becher præst i Græse og Sigerslevvester, død [30.4.1755]. 1B:
a [Cathrine] Becher, [begravet Fredensborg 14.1.1775], var g.m. [Christian Holgersen] Danholm, [begravet Fredensborg 30.12.1775]. 2B:
1 Anne Kirstine Danholm g.m. [Johannes] Heerfordt, branddirektør i Nakskov
2 Oligera Christiane Danholm g.m. [Frederik Conrad] Gravenhorst, apoteker i Korsør.

1248    Opbudsbo i Nyborg. 31.1.1804, fol.228B, 239.
Registrering af boet hos den bortrejste urmager Vilhelm Ferdinand Schmidt.

1249    Niels Lauridsen, kornmåler i Nyborg. 20.3.1804, fol.228B, 239B.
E: Johanne Jensdatter. B:
1) Laurids Nielsen 12
2) Anne Cathrine Nielsdatter 10.
FM: Jens Baltsersen.

1250    Opbuds bo i Nyborg. 8.4.1804, fol.229, 230B, 233, 235, 236B, 237, 238B, 244, 245, 246, 247B, 251.
Registrering af fallitbo hos Niels Pedersen Møller, købmand i Nyborg. g.m. Karen Jørgensdatter.

1251    Peder Lüders, gæstgiver i Nyborg, [der døde 6.4.1804], fol.229B.
E: Anne Elsken Bremer Bonsach.
Testamente underskrevet Trondhjem 29.1.1780.

1252    Hans Henrik Berg, snedker i Nyborg, [der døde 7.4.1804], fol.230.
E: Maren Jacobsdatter.
Testamente af 7.4.1804.

1253    Opbudsbo i Nyborg. 1.6.1804, fol.232B. 245.
Registrering af fallitbo hos Jens Mikkelsen, slagter i Nyborg.

1254    Anne Christensdatter i Nyborg, [der døde 9.5.1804], fol.233B.
E: Albert Lilje, skrædder.
Testamente af 25.4.1794, fol.233B.
Hans første ægteskab med [Anne Marie Norup, skifte 14.5.1764 lbnr.900]. B:
1) Anne Cathrine Lilje g.m. Hans Fugl, slagter.

1255    Marie Roland i Nyborg, [der døde 20.5.1804], fol.234.
E: Mads Rasmussen Bild, skibsmand.
Testamente af 31.8.1802, fol.234.
Hendes første ægteskab med Hans Rasch. B:
1) Karen Hansdatter
2) Else Cathrine Hansdatter.

1256    Anne Elisabeth Lauridsdatter i Nyborg. 28.6.1804, fol.235.
E: Henrik Meyer, skibsmand. B:
1) Laurids Meyer 24
2) Maren Meyer 19.

1257    Johanne Knudsdatter i Nyborg. 18.9.1804, fol.236, 252B, 257B, 274B.
Enke efter Mads Rasmussen. B:
1) Jørgen Madsen, lods 54
2) Rasmus Madsen, skipper, [skifte 27.5.1795 lbnr.1153]. 6B:
a Johanne Marie Rasmusdatter g.m. Hans Bjørn
b Mads Rasmussen 28, ved færgeløbet
c Rasmus Rasmussen 26, maler
d Knud Rasmussen 23, brændevinskarl
e Karen Rasmusdatter
f Jacob Christian Didrik Rasmussen 11, i Kalundborg.

1258    Gertrud Thomasdatter i Nyborg. 25.9.1804, fol.236B, 287.
Enke efter Hans Jørgensen, daglejer. B:
1) Hans Hansen, der farer til søs. men er død i fremmed tjeneste
2) Johanne Mortensdatter, der ægter Erik Hansen, murersvend.

1259    Malene Lauridsdatter i Nyborg. 19.11.1804, fol.237, 245B.
Enke efter Christian Peitsch. B:
1) Poul Peitsch 36, feldbereder
2) Laurids Christian Peitsch 24, snedker i Skælskør
3) Hedvig Peitsch 30
4) Kirsten Peitsch g.m. Johan Christian Ratke i Flensborg.

1260    Dorthe Cathrine Bjørn i Nyborg. 7.12.1804, fol.237B.
E: Christoffer Nielsen. B:
1) Niels Christoffersen 4 uger.

1261    Opbudsbo i Nyborg. 10.12.1804, fol.238, 240, 244, 332, 333.
Registrering af fallitbo hos Jens Nordberg, murer i Nyborg g.m. Anne Dorthe Kjellerup ved hans svoger Hans Kjellerup, apotekersvend på Boltinggård.
Jens Norberg døde og der blev afholdt skifte 15.8.1811. B:
1) Anne Dorthe Edel Jensdatter 9 år i 1811.
FM: morfar Rasmus Kjellerup i Nyborg.

1262    Hans Bredal, ugift kammerråd i Nyborg. 9.1.1805, fol.239, 242 samt egen protokol.
Testamente af 20.1.1803. A:
1) bror Niels Bredal
2) bror Enevold [Jensen] i Bredal, [skifte Tirsbæk gods 23.1.1797 lbnr.220]. Hans enke Abelone [Nielsdatter]. 3B:
a Niels Enevoldsen
b Sidsel Enevoldsdatter, død. Hendes børn
c Anne Enevoldsdatter i Engum, [begravet Engum, 5.4.1787, var g.m. [Laurids Boesen] tømrer. Hendes børn
3) søster [Anne Jensdatter Bredal], død. 3B:
a Hans Stenkjær, forpagter [af Nordruplund] på Sjælland
b Niels Stenkjær hos sin bror Hans Stenkjær
c Ingeborg Stenkjær [i Grejs] i Jylland
4) søster Johanne [Jensdatter] Bredal, [skifte Horsens 31.1.1775 lbnr.1541], var g.m. [Christen Jacobsen, knapmager i Horsens].1B:
a Maren [Christensdatter] i Horsens.
Arv i boet efter afdødes farbror Niels Enevoldsen i Bredal, død 1773.
Afdøde der var født i Bredal i Engum sogn ved Vejle, havde været landvæsenskommissær og forvalter på Glorup, Anhof og Rygård godser.
(Se skifte herunder efter afdødes søster Maren Jensdatter Bredal i Svendborg amt 6.11.1796).
--------------------

Svendborg amt. Skifteprotokol 1793-1797.

1262A    Maren Jensdatter Bredal, ugift på Dyrehavegård. 6.11.1796, fol.89.
A:
1) bror Enevold Jensen Bredal, aftægtsmand i Engum sogn
2) bror Hans Jensen Bredal, kammerråd på stedet
3) bror Niels Jensen Bredal på stedet
4) søster Anne Jensdatter Bredal, død, var g.m. Rasmus Stenkjær. 3B:
a Hans Rasmussen Stenkjær, forvalter på Nordruplund på Sjælland
b Niels Rasmussen Stenkjær, tjener i Grejs præstegård
c Ingeborg Rasmusdatter Stenkjær g.m. Terkildsen i Grejs
5) søster Johanne Jensdatter Bredal, død, var g.m. Christen Jacobsen, knapmager i Horsens. 1B:
a Maren Christensdatter 22.

-------------------------------

1263    Anton Schönau, skoflikker i Nyborg. 28.1.1805, fol.240.
E: Maren Hansdatter.
Arvinger kendes ikke.

1264    Regine Sofie Pedersdatter i Nyborg. 13.3.1805, fol.240B.
Enke efter Bonne Bonnesen. B:
1) Peder Adam Bonnesen
2) Hans Julius Bonnesen i Gislev, død. Hans børn
3) Andreas Bonnesen
4) Rasmus Bonnesen i Korsør.

1265    Opbudsbo i Nyborg. 14.3.1805, fol.241, 252B, 257B, 275, 280.
Registrering af fallitbo hos Christian Krag, hattemager i Nyborg.

1266    Marie Kirstine Lundorff i Nyborg, [der døde 23.2.1805], fol.241B.
Enke efter Wandal, musikant.
Testamente af 29.11.1799, fol.241B.
A:
1) Magdalene Hundt, der er opdraget hos afdøde.

1267    Øllegaard Ganner i Nyborg. 4.5.1805, fol.244, 245.
Enke efter Niels Thygesen.
Testamente af 15.5.1788.
Niels Thygesens første ægteskab med [Birgitte Kirstine Nielsdatter Boyesen, skifte 20.5.1760 lbnr.836]. B:
1) Anne Thygesen, enke efter Jens Taulov Svitzer, toldinspektør i Nyborg, [skifte 21.9.1801 lbnr.1227]
2) Esther Marie Thygesen, død uden børn, [skifte Ølstykke herred gejstlig 28.11.1803 lbnr.78], var g.m. [Jacob Albert Christiansen] Ørsted, præst i Kirke Helsinge og Drøsselbjerg, [død 16.8.1787]
3) Niels Thygesen, købmand i Nyborg, [skifte 3.6.1786 lbnr.1083]. E: Maren From nu g.m. Johan Frederik Koller, købmand. 1B:
a Niels Thygesen
4) Mads Thygesen, præst i Skjern i Ribe stift

1268    Søren Christian Hjort, farversvend i Nyborg. 13.5.1805, fol.244B, 287.
Arvinger angives ikke.

1269    Hans Henrik Solberg, parykmager i Nyborg. 16.9.1805, fol.246.
E: Kirsten Nielsdatter. B:
1) Sofie Laurine Hansdatter 4
2) Niels Hansen 1.

1270    Nikolaj Nielsen, matros i Nyborg. 16.9.1805, fol.246B.
E: Charlotte Amalie Rasmusdatter. B:
1) Cathrine Dorthe Nikolajsdatter 5
2) Anne Hedvig Nikolajsdatter 1.

1271    Johan Bauer, musketer i Nyborg. 16.11.1805, fol.247B.
Arvinger angives ikke.

1272    Anne Christensdatter i Nyborg. 16.11.1805, fol.247B, 256B.
E: Poul Jensen, telegrafassistent. A:
1) mor Abelone Lauridsdatter nu g.m. Andreas Pedersen handskemagersvend i Odense
2) halvsøster Marie Cathrine Andreasdatter
3) halvsøster Maren Andreasdatter.
Afdøde var født af mor uden ægteskab.

1273    Anne Kirstine Svecker i Nyborg. 3.12.1805, fol.248.
E: Jochum Reinau, murer. B:
1) Marie Elisabeth Jochumsdatter 5
2) Christian Jochumsen 3½
3) Johan Jochum Jacob Jochumsen 6 uger.
FM: Christian Wassmann, murersvend.

1274    Marie C. Nielsen, ugift tjenestepige i Nyborg. 4.12.1805, fol.248B.
A:
1) mor Else Marie Wilmann g.m. Christian Crone, graver ved Vor Frue kirke i Odense
2) bror Ditlev Wilmann Nielsen
3) søster Anne Marie Nielsdatter
4) søster Maren Nielsdatter.

1275    Claus [Clausen] Bang, toldkasserer i Nyborg. 21.12.1805, fol.249, 249B, 253, 259, 276.
E: Pallene Urne Rosenvinge.
3) Nikoline Bang
4) Hans Bang 39, styrmand på Indien
5) Erika Bang
6) Christian Bang 20
7) Thomas Bang 18
8) Palle Bang 16
9) Claudine Bang
10) Carl Bang 14.
Første ægteskab med Erika [Eriksdatter] Pontoppidan. B:
1) Niels Hofmann Bang 30, til Hofmannsgave
2) Claus Christian Bang 27, i København.

1276    Johan Adam Dahr, sergent i Nyborg. 27.12.1805, fol.249.
E: Cathrine. LV: Niels Bøgh.
Arvinger kendes ikke.

1277    Hans Christian Borch, maler i Nyborg. 29.12.1805, fol.250B, 275.
Enkemand efter [Maren Elsmann, skifte 18.1.1799 lbnr.1194]. B:
1) Simon Peder Borch
2) Mathias Johannes Borch i København.

1278    Peder Haase, tambur i Nyborg. 14.1.1806, fol.251B.
Arvinger angives ikke.

1279    Anne Cathrine Foersum i Nyborg. 24.1.1806, fol.251B.
E: Niels Møller, færgeløbskasserer. B:
1) Annette Cathrine Nilsdatter.

1280    Christoffer Haahr, musketer i Nyborg. 4.2.1806, fol.253.
Arvinger angives ikke.

1281    Jean Dejang, musketer i Nyborg. 7.2.1806, fol.256.
E: Lisbeth Margrethe.
Arvinger angives ikke.

1282    Johan Vinkler, skibsmand i Nyborg. 22.2.1806, fol.256.
E: Anne Kirstine Sørensdatter. LV: Poul Jensen, skibsmand. B.
1) Dorthe Cathrine.
FM: Peder Vinkler, skipper.

1283    Frands Frichmann, soldat i Nyborg. 22.2.1806, fol.257.
E: Anne Christensdatter. LV: Niels Grønbæk, betjent. B:
1) Hans Nielsen 9
2) Anne Nielsdatter 7.
FM: Anders Nielsen, tømrer.

1284    Opbudsbo i Nyborg. 9.3.1806, fol.257B, 259B, 261, 261B, 288.
Registrering af fallitbo hos Johan Frands Ziegler, købmand i Nyborg.

1285    Birthe Marie Hansdatter i Nyborg. 22.3.1806, fol.257B.
E: Johannes Clemensen, snedker. B:
1) Anders Tistrand Johansen 4
2) Maren Lene Johansdatter 2.

1286    Ludvig Steinhardt, musketer i Nyborg. 29.4.1806, fol.259B.
Arvinger angives ikke.

1287    Mathias Janscha, stokhusforvalter i Nyborg. 13.5.1806, fol.260, 275.
E: Magdalene Helvig i København.
Arvinger angives ikke.

1288    Frederik Wulf, musketer i Nyborg. 13.5.1806, fol.260.
Arvinger kendes ikke.
Afdøde, der var født i Tyskland, døde 12.5.1806.

1289    Niels Pedersen Møller i Nyborg. 9.6.1806, fol.260.
E: Karen Jørgensdatter. B:
1) Jørgen Nielsen 8½
2) Søren Nielsen 5
3) Anne Kirstine Nielsdatter 4
4) Marie Elisabeth Nielsdatter 3
5) Nikoline Nielsdatter 3 mdr.

1290    Wolfgang Süss, piber i Nyborg. 3.7.1806, fol.260B.
E: Marie Kirstine. B:
1) Christian Wolfgang 28
2) Magdalene Wolfgang 14.
Afdøde døde 30.6.1806.

1291    Andreas Nielsen i Nyborg. 25.8.1806, fol.260B, 275.
E: Anne Marie Jensdatter.
Arvinger angives ikke.

1292    Frederik Wolter, musketer i Nyborg. 28.10.1806, fol.261.
Afdøde efterlader enke og en sø, der er præst i Norge.

1293    Nikolaj Meyer, musketer i Nyborg. 28.10.1806, fol.261.
Arvinger angives ikke.

1294    Karen Qvist i Nyborg. 4.12.1806, fol.274.
Enke. B:
1) Casper Herman Qvist
2) Niels Qvist
3) Hans Qvist
4) Maren Qvist
5) Lykke Qvist g.m. Gudbjerg, pottemager.

1295    Laurids Wichmann, skipper i Nyborg. 2.2.1807, fol.278, 279B, 280B.
E: Anne Cathrine [Christoffersdatter]. LV: Peder Olufsen. B:
3) Laurids Nielsen Wichmann 30, skipper
4) Christoffer Wichmann 27
5) Reinholt Wichmann 21
6) Malene Wichmann g.m. Hans Ib Sprogø, sejlingsmand
7) Anne Kirstine Wichmann 25.
Første ægteskab med [Maren Simonsdatter Rauch]. B:
1) Marianne Lauridsdatter g.m. Claus Svitzer Meincke, [gårdmand ved Kalundborg]
2) Christiane Lauridsdatter g.m. Jørgen Kastrup, forvalter på Nedergård [i Bøstrup sogn] på Langeland.

1296    Margrethe Kirstine Bloch i Nyborg. 17.2.1807, fol.278B.
A:
1) bror [Laurids Aagaard Bloch, degn i Vester Åby], død. 4B:
a Severin Janus Bloch, kateket i Nyborg
b Claus Bloch, skoleholder [i Bregninge] på Ærø
c Søren Bloch i Ribe Hospital
d Karen Bloch g.m. Hans Christian Pedersen, skrædder i Tønder.

1297    Martha Hermansdatter i Nyborg. 24.2.1807, fol.279, 287.
Uden ægteskab med Niels Bjerregaard, toldbetjent i Odense B:
1) Anne Kirstine Nielsdatter, nyfødt, der døde [5.4.1807 2 mdr. gammel].
A:
1) mor Anne Margrethe, enke efter Herman [Berntsen, stadstambur].

1298    Christen Jensen, styrmand i Nyborg. 13.4.1807, fol.279B, 287.
Arvinger angives ikke.

1299    Christian Gottlieb Aster, løjtnant i Nyborg, [der døde 14.2.1807], fol.280.
E: [Anne Marie].
Bevillig til uskiftet bo af 6.3.1807.

1300    Jørgen Nielsen, købmand i Nyborg, [der døde 29.4.1807], fol.281.
E: Hilleborg Marie.
Bevilling til uskiftet bo af 9.5.1807.

1301    Registrering i Nyborg. 25.5.1807, fol.281, 282.
Registrering af skilsmissebo hos Jørgen Fischer og Maren Hansdatter.

1302    [Christian] Simonsen, musketer i Nyborg, 27.5.1807, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

1303    [Johan] Labedoschi, musketer i Nyborg, 27.5.1807, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

1304    Christian Pedersen, musketer i Nyborg, 27.5.1807, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

1305    [Christian] Thodt, musketer i Nyborg, 27.5.1807, fol.281B.
Arvinger angives ikke.

1306    Johan Jørgen Bang, rebslager i Nyborg. 13.7.1807, fol.282, 287B.
E: Anne Kierstine Buus. LV: Peder Olufsen, slagter. B:
1) Henrik Valentin Johansen 2.
FM: Anders Hage, snedker.

1307    Niels Mathias Carstensen, rebslager i Nyborg. 7.8.1807, fol.282, 296.
E: Maren Pedersdatter. LV: Vorret, købmand. B:
3) Marie Nielsdatter 11
4) Elisabeth Cathrine Nielsdatter 6.
Første ægteskab med [Birthe Margrethe Jantzen, skifte 15.4.1795 lbnr.1151]. B:
1) Mathias Nielsen 18
2) Anne Abelone Nielsdatter 16.

1308    Edel Dyre von Løvenhielm i Nyborg. Samfrændeskifte 12.9.1806, fol.283.
E: Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen. B:
1) Christian Conrad Ahlefeldt-Laurvigen 7
2) Johan Adolf Ahlefeldt-Laurvigen 5½
3) Frederik Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen 4½
4) Ida Sofie Ahlefeldt-Laurvigen 3½
5) Carl Henrik Ahlefeldt-Laurvigen 2½.
FM:
1 farbror Frederik Ahlefeldt-Laurvigen
2 farbror Christian Ahlefeldt-Laurvigen.
Arv i boet efter afdødes far Christian Ahlefeldt-Laurvigen efter testamente af 17.5.1791.
Bevilling til uskiftet bo af 31.5.1804.

1309    Jens Rasmussen, skibsmand i Nyborg. 14.9.1807, fol.284B, 287B.
E: Anne Margrethe Lorentsdatter. LV: Johannes Leisner, skomager. B:
1) Maren Jensdatter 6
2) Mette Marie Jensdatter 4
3) Karen Jensdatter 2
4) Anne Elisabeth Christiane Jensdatter 6 mdr.
FM: Niels Rasmussen.

1310    Laurids Thomsen, smed i Nyborg. 14.9.1807, fol.284B.
E: Maren Kirstine Nielsdatter. LV: Iver Holm, handskemager. B:
1) Anne Marie Lauridsdatter 4
2) Karen Lauridsdatter 1½.
FM: Christen Nielsen, skibsmand.

1311    Karen Marie Andreasdatter i Nyborg. 14.9.1807, fol.284B, 287B.
E: Johan Follet, stolemager. B:
1) Anne Elisabeth Johansdatter g.m. Andreas Hartz, murer i Slagelse.

1312    Steffen Halck, politibetjent i Nyborg. 14.9.1807, fol.285, 287B.
E: Anne Jensdatter Dyrhauge. LV: Peder Pedersen, fattigforstander. B:
1) Jens Steffensen 6.

1313    Michael von Walterstorff, generalmajor i Nyborg, der døde 20.9.1807, fol.285B, 286B.
Enkemand efter [Karen Jensdatter Jørgensen, død Nyborg 2.9.1794]. B:
1) Walterstorff, kaptajn.
Desuden nævnes afdødes svigerinde madam Boyesen.

1314    Bertel Christensen, skipper i Nyborg. 23.9.1807, fol.285B, 314.
E: Johanne Cathrine Nielsdatter Schiøtt. LV: bror Poul Nielsen, bager.
Arvinger angives ikke.
Desuden nævnes enkens mor Anne Cathrine Poulsdatter, enke efter Niels Sørensen Schiøtt, [skifte 9.8.1803 lbnr.1244]

1315    Sara Nielsdatter i Nyborg. 11.11.1807, fol.286.
E: [Johan Frederiksen] Kreutzer, skomager. B:
4) Johan Peder Kreutzer 7.
FM: Peder Pedersen, fattigforstander.
Første ægteskab med Niels Christian Lund, slagter, [skifte 16.3.1799 lbnr.1200]. B:
1) Iver Nielsen Lund 22
2) Niels Nielsen 20
3) Anne Cathrine Nielsdatter 15.

1316    Erik Dalberg, musketer i Nyborg. 26.11.1807, fol.286B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.9.1807.

1317    Rasmus Johansen, musketer i Nyborg. 26.11.1807, fol.286B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.10.1807.

1318    Erik Søll, musketer i Nyborg. 26.11.1807, fol.286B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 6.11.1807.

1319    Thedeos Fox, musketer i Nyborg. 27.11.1807, fol.286B.
Arvinger angives ikke.

1320    Johan Becher, musketer i Nyborg. 31.12.1807, fol.287.
E: Christiane Lauridsdatter. B:
1) Maren Johansdatter 23
2) Peder Johansen 18
3) Cathrine Johansdatter 13
4) Laurids Johansen 9.

1321    Georg Diem, musketer i Nyborg, der døde 31.12.1807, fol.287.
Arvinger angives ikke.

1322    Poul Christian Peitsch, feldbereder i Nyborg, der døde 28.2.1808. fol.288, 288B, 298, 310.
E: Anne Marie Weidtlev, der døde.
Testamente af 11.7.1805 indført fol.284. A:
Hans A:
0) forældre [Christian Peitsch og Malene Lauridsdatter, skifte 19.11.1804 lbnr.1259]
1) bror Laurids Christian Peitsch, snedker i Slagelse
2) Hedvig Peitsch g.m. Johan Jacobsen Reinau, murer i Sakskøbing
3) Kirsten Peitsch g.m. Johan Christian Ratke, murer i Flensborg.
Hendes A:
0) forældre [Hans Ulrik Weidtloff, feldbereder og 3. ægtefælle Margrethe Filipsdatter]
1) søster Karen Weidtloff, enke efter Søren Jørgensen.

1323    Maren Henningsdatter i Nyborg. 4.3.1808, fol.288B, 294.
E: Knud Lerche, lodsoldermand.
Første ægteskab med Peder From, [skifte 12.4.1786 lbnr.1075]
1) Peder Pedersen From 24, sejlmager i Fåborg.
Andet ægteskab med Christian Frederik Wolf, [skifte 18.10.1791 lbnr.1117]. B:
2) Hans Henning Wolf 22.

1324    Christian Frederik Zeiler, gartner i Nyborg. 5.4.1808, fol.289B, 293B, 315.
Testamente af 26.8.1778. A:
1) Anne Christine Tegelkamp g.m. Mads Hansen i Nyborg
2) Fransiscus Tegelkamp, skomagersvend.
Disse to søskende opholdt sig på Vajsenhuset i 1778 og var da 13-14 år gamle.

1325    Johannes Frederik Friis, overkrigskommissær i Nyborg. 30.4.1808, fol.290, 294, 295B, 299, 301, 302B, 303B, 304, 305B, 306B, 307, 308B, 309, 312, 313B, 316, 321.
Enkemand efter Øllegaard Margrethe Baggesen.
Testamente af 15.7.1807.
Hans A:
0) forældre [Frederik Christian Edvardsen Friis, tobaksspinder i Svendborg, skifte Svendborg 24.7.1775 lbnr.595 og Margrethe Cathrine Nielsdatter Hundorph, skifte Svendborg 21.5.1788 lbnr.678]
1) bror [Johan Christian] Friis til Gedsergård [i Skelby sogn] og hans 4B:
a Christian Frederik Friis, overkrigskomnmissær
b Frederikke Birgitte Friis
c Frederik Friis
d Johannes Friis
2) bror Peder Friis, præst i Vetterslev og Høm
3) søster [Sofie Margrethe] Friis, enke efter Laurids Pedersen Sattrup, præst i Dannemare, begravet Dannemare 21.1.1788.
Hendes A:
0) forældre [Peder Lauridsen Baggesen, regimentskvartermester, skifte 7.2.1775 lbnr.1008 og Karen Lund Hjort]
1) bror Laurids Baggesen, [mønsterskriver i Norge], død [1797]. 1B:
a Karen Frederikke Baggesen.
2) bror [Gregorius] Baggesen, klokker [i Strømsø i Norge], [skifte 30.1.1805 lbnr.1366]. 4B:
a Karen Cathrine Baggesen 11
b Johan Ditlev Baggesen 9
c Anne Margrethe Baggesen 7
d Laurence Baggesen 5
3) søster Susanne Baggesen g.m. [Vitus] Bering, præst i Hesselager

1326    Christiane Louise Rolf i Nyborg, [der døde 29.-5.1808], fol.293.
E: Ernst Frederik Ebel, major.
Testamente af 10.10.1791.

1327    Abraham Nielsen Birkenæs, matros i Nyborg. 24.6.1808, fol.293B, 314.
Arvinger kendes ikke.

1328    Arent Lund, købmand i Nyborg. 18.7.1808, fol.294B, 298B.
E: Marie Kirstine Wegner. LV: Peder Vejle. B:
1) Anne Magdalene Lund 14
2) Andreas Bruun Lund 12
3) Christen Lund 9.
FM: Peder Hansen, som beslægtet.

1329    Peder Christiansen, skibsmand i Nyborg. 6.9.1808, fol.296B.
E: Dorthe Johansdatter. LV: far Johan Peder Mortensen. B:
1) Margrethe Cathrine Pedersdatter 14
2) Hanne Christine Pedersdatter 5.
FM: Jacob Højer, skomager.

1330    Anne Nikoline [Jensdatter] Svitzer i Nyborg. Samfrændeskifte 5.9.1808, fol.297.
E: Jacob [Christensen] Hee, adjunkt i Nyborg lærde Skole. B:
1) Jens Christian Jacobsen 2½.
FM:
1 Johan Henrik Kolding, præst i Gislev og Ellested [i andet ægteskab med afdødes søster Amalie Gregersine Svitzer]
2 Jacob Svitzer, inspektør
3 Peder Svitzer, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 15.12.1807.

1331    [Gottlieb] Oldenborg, ugift underofficer i Nyborg. 30.9.1808, fol.299.
Arvinger angives ikke.

1332    Knud Lerche, lodsoldermand i Nyborg. 6.10.1808, fol.299, 302B, 311B.
Enkemand efter [Maren Henningsdatter, skifte 4.3.1808 lbnr.1323].
Testamente af 9.9.1808.
[Maren Henningsdatters første ægteskab med Peder From, skifte 12.4.1786 lbnr.1075]. B:
1) Peder Pedersen From, sejlmager i Fåborg.
[Hendes andet ægteskab med Christian Frederik Wolf, skifte 18.10.1791 lbnr.1117]. B:
2) Hans Henning Wolf. FM: farbror Peder [Hansen] Wulf, degn i Ørbæk.

1333    Christen Jacobsen Bagenkop, styrmand i Nyborg. 19.10.1808, fol.299B, 314B.
A:
1) mor Mette Rasmusdatter på Bagenkop.

1334    Mette Hedvig Teisen i Nyborg. 31.10.1808, fol.299B.
E: Hans Friis, bager. B:
1) Hans Peder Friis 18
2) Kirstine Sabine Friis 17
3) Birthe Marie Friis 16
4) Anne Dorthe Friis 14
5) Maren Friis 12
6) Laurine Friis 8.
FM: Lauridsen, kæmner.

1335    Christiane Buchwald, ugift i Nyborg. 23.11.1808, fol.300, 314B, 337.
A:
0) forældre [Buchwald og Marianne Schiønning, skifte 27.12.1797 lbnr.1179]
1) bror Frederik Buchwald, kasserer ved tallotteriet i København
2) bror Christian Peder Buchwald, toldkontrollør i Kolding, [skifte Kolding 8.1.1793 lbnr.1009]. 5B:
a [Anne Marie Buchwald]
b [Christiane Sofie Buchwald]
c [Gottfred Dine Buchwald]
d [Marianne Buchwald]
e [Hansine Buchwald]
3) søster Johanne Marie Buchwald, enke efter Morten Christensen, toldbetjent i København
5) søster Sofie Kirstine Buchwald, på stedet.

1336    Johanne Regine Jørgensdatter i Nyborg. 25.11.1808, fol.301B.
E: Jacob Jørgensen, snedker. B:
1) Jørgen Jørgensen 12
2) Anne Cathrine Jørgensen10
3) Lise Jørgensen 6
4) Frederikke Jørgensen 4
5) Jacob Jørgensen 3.

1337    Christen Jacobsen, matros i Nyborg. 28.11.1808, fol.302, 314.
E: Marie Elisabeth Echlev. LV: Rasmus Nielsen, skipper. B:
1) Hieronymus Christensen 16
2) Maren Christensdatter 14.
FM: Johan Peder, styrmand.

1338    Anne Nielsdatter i Nyborg. 31.12.1808, fol.303, 306, 315.
Enke efter Christian Fløcke i Frørup på Holckenhavn gods
Testamente af 5.1.1808. A:
1) stedsøn Laurids Christian Fløcke på Studsgård
2) steddatter Anne Kirstine Fløcke g.m. Thomas Thomsen, bødker, på stedet.

1339    Birthe Nielsdatter i Nyborg. 4.1.1809, fol.303B.
E: Niels Aagesen, matros på lodsbåden. B:
1) Anne Marie Nielsdatter.

1340    Jørgen Frederik Subilef, fuldmægtig på Nyborg amtstue. 9.1.1809, fol.303B, 306.
E: Marie Elisabeth Møller. LV: Sørensen, forvalter på Holckenhavn.
Bevilling til uskiftet bo af 14.1.1809.

1341    Dorthe Margrethe Sachmann (Sekmann) i Nyborg. 11.1.1809, fol.304, 352B.
Enke efter [Jørgen Didrik] Vett, [død København Garnison 19.3.1785]. B:
1) Marie Sofie Vett g.m. [Peder August] Vedel, præst [i Skårup og Tved]
2) Georg Didrik Vett, kaptajn i Nyborg
3) Christian Didrik Vett
4) Frederik Didrik Vett, herredsfoged i Kielklint ved Kalundborg
5) Henrik Didrik Vett, sekundløjtnant
6) Johan Didrik Vett, kaptajn i Kerteminde
(Registrering Fredericia 26.2.1809 lbnr.1705).
Litteratur: Familien Vett og von Vett ved Carl Christian Vett. Kbh. 1915. Heri side 35: Jørgen Didrik Vett.

1342    Anne Wilens i Nyborg. 31.1.1809, fol.304, 315.
A: Flensborg, visiterer i København.

1343    Jørgen Hasen Gramstrup, musketer i Nyborg. 17.2.1809, fol.304B.
Arvinger angives ikke.

1344    Laurids Pedersen, musketer i Nyborg. 17.2.1809, fol.304B, 315B.
Arvinger angives ikke.

1345    Vogelius, musketer i Nyborg. 17.2.1809, fol.304B, 315B.
Arvinger angives ikke.

1346    Ostermann, musketer i Nyborg. 17.2.1809, fol.304B, 315B.
Arvinger angives ikke.

1347    Hagelberg, musketer i Nyborg. 17.2.1809, fol.305, 315B.
Arvinger angives ikke.

1348    Niels Nielsen Egense, jæger i Nyborg. 17.2.1809, fol.305.
Arvinger angives ikke.

1349    Hans Jensen, musketer i Nyborg. 17.2.1809, fol.305.
Arvinger angives ikke.

1350    Rudolf Heide, bogbinder i Nyborg. 27.2.1809, fol.305.
E: Maren Ullits. B:
1) Cecilie Rudolfsdatter
2) Anne Magdalene Rudolfsdatter
3) Alexander Severin Rudolfsen 15
4) Jacob Rudolfsen 11
5) Birthe Marie Rudolfsdatter
6) Hans Holm Rudolfsen 2.
FM: Borring, glarmester.

1351    Marie Magdalene Schmidt i Nyborg, [der døde 10.3.1809], fol.306.
E: Johan Georg Zimmermann.
Testamente af 28.121791.

1352    von Erhardt, løjtnant i Nyborg. 15.4.1809, fol.307, 315.
Testamente af 11.4.1809. A:
1) Maren Rasmusdatter g.m. Mads Nielsen Langballe.
Desuden nævnes afdødes bror Lorents Erhardt, skrædder i København, der ikke er nævnt i testamentet.

1353    Didrik Ernst Trefort, feltskær i Nyborg. 2.5.1809, fol.307B, 315.
Arvinger angives ikke.

1354    Margrethe Frederikke Langsted i Nyborg. 12.5.1809, fol.307B.
E: Christian Schmidt, dansk skoleholder. B:
1) Christine Christiansen 3
2) Christian Christiansen 2
3) Markus Frederik Christiansen 4 uger.

1355    Sofie Louise Charlotte Hunæus i Nyborg. 16.5.1809, fol.308.
E: Oluf Cosmus Bech, købmand. B:
1) Johan Thomas Bech, på kysten Guinea
2) Hans Gotfred Bech, student
3) Oluf Ludvig Sofus Bech, handelsbetjent.
Desuden nævnes enkemandens bror [Søren Lundtrup] Bech, byfoged.
Bevilling til uskiftet bo af 10.10.1807, fol.286.

1356    Maren Jørgensdatter i Nyborg. 1.6.1809, fol.308B, 309.
E: Jens Hansen Graver.
Uden ægteskab B:
1) Johanne Jochumsdatter Holst g.m. Martin Lassen i Skabo huse.
Testamente af 23.12.1803.

1357    Schumacher, musketer i Nyborg. 2.6.1809, fol.309B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 24.5.1809.

1358    Baumann, musketer i Nyborg. 2.6.1809, fol.309B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.6.1809.

1359    Schiøler, musketer i Nyborg. 2.6.1809, fol.309B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 2.6.1809.

1360    Birgitte Hansdatter i Nyborg, [der døde 16.6.1809], fol.309B.
E: Andreas Christian Brinck, løjtnant og fyrværker.
Testamente af 31.3.1800.

1361    Gøltz, musketer i Nyborg. 19.6.1809, fol.310.
Arvinger angives ikke.

1362    Hans Knudsen Ejby, musketer i Nyborg. 12.7.1809, fol.311, 311B.
A:
1) bror Anders Knudsen, købmand i Svendborg
2) bror Niels Knudsen, tømrersvend i Svendborg
3) søster Anne Knudsdatter g.m. Hans Pedersen ved Odense.

1363    Iver Olufsen Havrvig, matros i Nyborg. 29.7.1809, fol.311, 315.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.6.1809.

1364    Jens Andersen Laven, musketer i Nyborg. 29.7.1809, fol.311, 315.
Arvinger angives ikke.

1365    Fleury, kommandersergent i Nyborg. 20.11.1809, fol.312B, 342, 363, 638.
E: Marianne Simonsdatter.
Arvinger angives ikke.

1366    Gregorius Baggesen klokker i Strømstad i Norge, der døde 30.1.1805, fol.312B.
E: Regine Marie Abel i Nyborg. LV: Vitus Bering, præst i Hesselager [g.m. Susanne Baggesen]. B:
1) Karen Cathrine Baggesen 10
2) Jørgen Peder Baggesen 8
3) Johanne Margrethe Baggesen 7
4) Laura Susanne Baggesen 4.
FM: [Frederik Bo Rasmussen] Baggesen, præst i Oure og Vejstrup.
Bevilling til uskiftet bo af 1.2.1806.
[Se skifte efter afdødes far Peder Lauridsen Baggesen, 7.2.1775 lbnr.1008].

1367    Christen Mortensen Hay, strandkontrollør i Nyborg. 5.1.1810, fol.313, 325.
E: Anne Sofie Stoustrup. LV: Peder Pedersen. B:
4) Erik Clausen Hay 25, skipper i Århus
5) Jørgen Filipsen Hay, matros, opbragt i England
6) Anne Christine Marie Hay 17.
Første ægteskab med [Anne Pedersdatter Stage]. B:
1) Morten Filipsen Hay, 44, skipper i Flensborg.
Andet ægteskab med [Anne Faber]. B:
2) Anne Cathrine Hay g.m. Jørgen Nielsen, landsoldat i København
3) Karen Sofie Hay g.m. Hans Rasmussen, skytte i Ferslev ved Slagelse.

1368    Nikolaj Møller, tømrer i Nyborg. 10.2.1810, fol.315B, 364.
Arvinger kendes ikke.

1369    Niels Ottesen i Nyborg. 24.3.1810, fol.316.
A:
1) bror Rasmus Ottesen, hattemager.

1370    Johannes Balthazar Kilian Zentgraf, skrædder i Nyborg. 25.3.1910, fol.316.
Afdøde efterlader enke, hvis navn ikke angives.
Arvinger angives ikke.

1371    Søren Dinesen, daglejer i Nyborg. 29.5.1810, fol.316.
E: [Sidsel Cathrine Hansdatter].
Arvinger angives ikke.

1372    Peder Christensen Holm, konstabel i Nyborg. 12.4.1810, fol.318B, 342.
Arvinger angives ikke.

1373    Hans Jensen i Ålehuset i Nyborg. 17.3.1810, fol.318B.
E: Gertrud Olufsdatter. B:
1) Oluf Hansen 22
2) Marie Hansdatter 18
3) Mette Hansdatter 14.
FM: Jacob Jensen, smed.

1374    [Hans] Kastendik, musketer i Nyborg. 15.5.1810, fol.319.
Arvinger angives ikke.

1375    [Michael] Ostwald, musketer i Nyborg. 21.6.1810, fol.319.
Arvinger angives ikke.

1376    [Laurids] Kochius, musketer i Nyborg. 24.6.1810, fol.319.
Arvinger angives ikke.

1377    Peder Sørensen i Nyborg, der døde 9.6.1810, fol.319.
E: Mette Jørgensdatter.
Testamente af 9.6.1800.

1378    Christen Knudsen, jæger i Nyborg. 7.8.1810, fol.319B.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Olufsen. B:
1) Maren Christensdatter 7
2) Dorthe Christensdatter 2.

1379    Conrad With, matros i Nyborg. 10.8.1810, fol.320, 342.
Arvinger angives ikke.

1380    Hans Henrik Leonhard, kanoner i Nyborg. 10.8.1810, fol.320, 342B.
Arvinger angives ikke.

1381    Peder Carstensen, sergent i Nyborg. 10.8.1810, fol.320.
Arvinger angives ikke.

1382    Lorents Lorentsen, soldat i Nyborg. 10.8.1810, fol.320, 342B.
Arvinger angives ikke.

1383    Søren Christensen Debel, matros i Nyborg. 10.8.1810, fol.320, 332.
Arvinger angives ikke.

1384    Maren Hansdatter i Nyborg. 10.9.1810, fol.320B.
E: Niels Jensen, hattemager. B:
1) Anders Nielsen 10
2) Christian Nielsen 9
3) Gyde Nielsdatter.

1385    Niels Brøndstrup, musketer i Nyborg. 6.10.1810, fol.321B.
Arvinger angives ikke.

1386    Peder Adam Bonnesen, skibstømrer i Nyborg. 6.10.1810, fol.321B, 332.
E: Dorthe Christence Jacobsdatter. LV: Johannes Leisner, skomager.
Første ægteskab med [Karen Hansdatter, skifte 14.3.1803 lbnr.1239]. B:
1) Dorthe Pedersdatter 24
2) Mette Regine Sofie Pedersdatter 22
3) Anne Kirstine Pedersdatter 14.
FM: Andreas Bonnesen, skibstømrer.

1387    Otto Rasmussen Holmbo i Nyborg. 19.10.1810, fol.322, 342B.
Enkens navn kendes ikke.
Arvinger angives ikke.

1388    [Alexander] Rønne, musketer i Nyborg. 4.11.1810, fol.322B.
Arvinger angives ikke.

1389    Anders Christian [Andersen], smedesvend i Nyborg. 15.11.1810, fol.322B.
E: [Anne Jensdatter Stoltzenberg]. LV: Jørgen Fich. B:
1) Sidsel Kirstine Andersdatter 9
2) Mette Cathrine Andersdatter 7
3) Maren Andersdatter 4
4) Johanne Marie Andersdatter 2.
FM: Jens Holm, handskemager.

1390    [Mathias] Decher, musketer i Nyborg. 29.11.1810, fol.322B.
Arvinger angives ikke.

1391    Jepmund Gullachsen, matros i Nyborg. 5.12.1810, fol.322B, 340B.
E: Maren Nielsdatter. B:
4) Niels Jepmundsen 15
5) Anne Cathrine Jepmunsdatter 13.
Første ægteskab med Anne Cathrine Nielsdatter, [skifte 10.4.1794 lbnr.1144]. B:
1) Anne Margrethe Jepmundsdatter 28, i Odense
2) Maren Jepmundsdatter 27, i København
3) Hans Jørgen Jepmundsen 26, matros ved færgeløbet.

1392    Christen Lauridsen Bølling, matros i Nyborg. 1.1.1811, fol.323, 342B.
Arvinger angives ikke.

1393    Johan Conrad Christoffer Rudolf, premierløjtnant i Nyborg. 10.1.1811, fol.323, 324, 331B, 339B, 345.
E: Sabine Elisabeth Gerhardt. B:
1) Carl Frederik Rudolf 44
2) Josef Leonard Christian Rudolf i Drammen i Norge, død. 3B:
a Johan Dajon Rudolf 7½
b Josefa Rudolf 3½
c Carl Emil Rudolf 1½
3) Frederik Vilhelm Casper, regimentsfeltskær ved Trondhjem.

1394    Jens Bech, møller i Nyborg. 14.1.1811, fol.323B.
E: Maren Cathrine Mortensdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 18.11.1796, hvor afdøde var møller i Favrskov mølle i Kerte sogn.

1395    Severin Janus [Lauridsen] Bloch, klokker og kateket i Nyborg. 23.1.1811, fol.324B.
E: Frederikke Elisabeth Schonning.
Bevilling til uskiftet bo af 30.11.1810.

1396    Søren Lintrup Bech, byfoged i Nyborg. 1.3.1811, fol.325, 327B.
Enkemand efter [Marie Elisabeth Junge, død 21.2.1809].
Af børn angives B:
1) Thomas Frederik Bech
2) Sofie Bech g.m. Oluf Ludvig.

1397    Oluf Nielsen, fyrværker i Nyborg. 19.3.1811, fol.327, 342B, 363.
Arvinger angives ikke, men afdøde skal have en datter: Inger Olivia.

1398    Joen Andersen, matros i Nyborg. 19.3.1811, fol.327, 342B.
Arvinger angives ikke.

1399    Hans Ib Sprogø, skipper i Nyborg. 20.3.1811, fol.327.
E: Malene Wichmann.
Bevilling til uskiftet bo af 19.3.1811.

1400    Andreas Møller, købmand i Nyborg. Samfrændeskifte 8.3.1811, fol.327.
E: Caroline Sofie Wolch. LV: far Wolch byskriver. B:
1) Ansine Cavence Møller
2) Bartholine Møller
3) Betty Møller.
FM: født værge Niels Møller.
Bevilling til uskiftet bo af 7.8.1810 indført fol.320.

1401    Jens Christian Jensen Jestrup, stykkusk i Nyborg. 16.4.1811, fol.327B, 342B.
Arvinger angives ikke.

1402    Jes Hansen, underofficer i Nyborg. 24.4.1811, fol.328, 342B.
Arvinger angives ikke.

1403    Jørgen Jensen Rotarp i Nyborg. 24.4.1811, fol.328, 343.
Arvinger angives ikke.

1404    Andreas Gottlieb Kraul, underofficer i Nyborg. 25.4.1811, fol.328, 343.
Arvinger angives ikke.

1405    Niels Jensen Drejø, matros i Nyborg. 9.5.1811, fol.328.
A:
1) far Jens Christoffersen på Drejø.

1406    Peder Svitzer, købmand i Nyborg. 25.6.1811, fol.328, 329.
E: Anne Kirstine Aarslev.
Testamente af 18.8.1807. A:
0) forældre [Frederik Svitzer, toldvisiterer i Gredstedbro i Jernved sogn og Erika Mundelstrup]
1) bror Claus Svitzer på Sønderskov Mark [i Folding sogn] i Jylland
2) bror Erik Christian Svitzer, løjtnant
3) søster Elise Cathrine Svitzer g.m. Storm, tolder i Foldingbro
4) søster Anne Sofie Birgitte Svitzer
5) søster Eleonora Svitser på Brændekildegård.
FM: farbror [Jacob] Svitzer, toldinspektør.

1407    Guttorm Lorentsen, matros i Nyborg. 29.5.1811, fol.328B, 343.
Arvinger angives ikke.

1408    Anders Rasmussen Skellerup i Nyborg. 5.6.1811, fol.328B, 343.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 1.6.1811.

1409    Jens Torstens, matros i Nyborg. 24.6.1811, fol.328, 342.
Arvinger angives ikke.

1410    Albert Sperling, skrædder i Nyborg. 25.6.1811, fol.329.
E: Anne Dahl. LV: Holst. A:
1) bror Laurids Sperling
2) søster Marie Sperling 40
3) søster Bodil Sperling, uvist hvor
4) halvbror Constantin Adeler i Åbenrå.

1411    Hans Christian Johansen, matros i Nyborg. 27.6.1811, fol.329B, 343.
Arvinger angives ikke.

1412    Karen Rudolfsdatter i Nyborg. 28.6.1811, fol.329B.
E: Niels Hansen With. B:
1) Hans With 22
2) Maren Nielsdatter g.m. Mathias Lauridsen, matros i København
3) Dorthe Nielsdatter.
FM: Peder Pedersen, brændevinsbrænder.

1413    Niels Eriksen, soldat i Nyborg. 2.7.1811, fol.330, 343, 401.
Arvinger angives ikke.

1414    Niels Hansen Hundrup, soldat i Nyborg. 2.7.1811, fol.330, 343.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 29.6.1811.

1415    Hans Hansen, soldat i Nyborg. 3.7.1811, fol.330, 331.
A:
1) far Erik Hansen i Oksbøl ved Flensborg.

1416    Mikkel Christoffersen Fjellerup, soldat i Nyborg. 3.7.1811, 330B, 330B.
A:
1) mor Maren Lauridsdatter, enke efter Christoffer Andersen, smed i Fjellerup
2) bror Anders Christoffersen, smed i Bubel i Ingslev sogn
3) bror Laurids Christoffersen, feltkusk på Langeland
4) bror Hans Christoffersen på Kragsbjerggård ved Odense
5) søster Karen Marie Christoffersdatter g.m. Johan Nielsen i Fjellerup
6) søster Margrethe Elisabeth Christoffersdatter g.m. Christen Hansen, skrædder i Ørsbjerg i Kerte sogn
7) søster Maren Christoffersdatter 28.

1417    Christian Møller, underofficer, soldat i Nyborg. 8.7.1811, fol.330, 343.
Arvinger angives ikke.

1418    Søren Thomsen Starup, skarpskytte i Nyborg. 9.7.1811, fol.331, 343.
Afdøde var født i Snorup i Tistrup sogn.
Arvinger angives ikke.

1419    Niels Hansen Tobøl, soldat i Nyborg. 20.7.1811, fol.331, 343B.
Arvinger angives ikke.

1420    Knud Hansen Ørslev, soldat i Nyborg. 20.7.1811, fol.331, 343B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 18.7.1811.

1421    Døchmann, musketer i Nyborg. 12.8.1811, fol.331, 343B.
Arvinger angives ikke.

1422    Søren Jensen, soldat i Nyborg. 4.9.1811, fol.333, 343B.
Arvinger angives ikke.

1423    Hans Nielsen, soldat i Skabohuse i Nyborg. 4.9.1811, fol.333, 343B.
Arvinger angives ikke.

1424    Rasmus Lauridsen Koch, soldat i Nyborg. 4.9.1811, fol.333, 343B.
Arvinger angives ikke.

1425    Niels Ernst Grynnerup, soldat i Nyborg. 4.9.1811, fol.333, 343B.
Arvinger angives ikke.

1426    Jens Sørensen Hou, soldat i Nyborg. 4.9.1811, fol.333, 343B.
Arvinger angives ikke.

1427    Martin Christoffer Lauridsen, kæmner og sadelmager i Nyborg. 6.9.1811, fol.333B, 338, 345.
E: Anne Marie Bøtcher. LV: Holst, brandinspektør. B:
1) Johan Daniel Martinsen 11½
2) Peder Godske Martinsen 9½
3) Karen Charlotte Martinsdatter 7½
4) Frederik Gottlieb Martinsen 6
5) Christian Henrik Martinsen 4
6) Daniel Christoffer Martinsen 2.
FM: Boesen, glarmester.

1428    Henrik Busse Slesiger, soldat i Nyborg. 6.9.1811, fol.334, 343B.
Arvinger angives ikke.

1429    Fischer, tambur i Nyborg. 6.9.1811, fol.334, 343B.
Arvinger angives ikke.

1430    Henning Henningsen, ugift toldbetjent i Nyborg. 11.9.1811, fol.334B, 337, 364B, 366.
A:
1) bror Christian Henningsen
2) bror Peder Henningsen, død. 4B:
a Johan Didrik Henningsen til Gammelbygård ved Flensborg
b Cathrine Margrethe Henningsen
c Marie Sofie Henningsen
d Hedvig Christine Henningsen
3) søster Cathrine Dorthe Henningsen, død. 1B:
a Marie Margrethe Brix g.m. Peder Pedersen.

1431    Ellen Marie Knudsdatter i Nyborg. 12.9.1811, fol.334B.
E: Mads Lauridsen, slagter. B:
1) Dorthe Madsdatter 14
2) Tine Marie Madsdatter 11
3) Anne Madsdatter 7
4) Laurids Madsen 6
5) Niels Madsen 3.
FM: Jacob Højer, skomager.

1432    Oluf Olufsen Hou, underkanoner i Nyborg. 13.9.1811, fol.335, 343B.
Arvinger angives ikke.

1433    Hans Eskildsen Heltoft, soldat i Nyborg. 19.9.1811, fol.335B, 343B.
Arvinger angives ikke.

1434    Niels Hansen, skovfoged i Nyborg. 4.10.1811, fol.335B.
E: Karen Olufsdatter. B:
1) Oluf Nielsen 36
2) Rasmus Nielsen 31
3) Kirsten Nielsdatter, blind
4) Mette Nielsdatter 27.

1435    Anne Marie Gregoria Arensbach i Nyborg. 18.9.1811, fol.336.
E: Johan Peder Rieffesthal, apoteker. B:
1) Karen Gertrudine Charlotte Rieffesthal 12.
FM: fasters mand Hans Crone, præst i Flødstrup og Ullerslev.

1436    Anders Christensen Klit, soldat i Nyborg. 3.11.1811, fol.338, 344.
Arvinger angives ikke.

1437    Christian Gottlieb Kots, matros i Nyborg. 6.11.1811, fol.338B, 363.
Arvinger angives ikke.

1438    Niels Lauridsen, sergent i Nyborg. 26.12.1811, fol.338B, 361.
E: Dorthe Rasmusdatter. LB: Rasmus Ottesen. B:
1) Mette Marie Nielsdatter g.m. Niels Andersen, tømrer
2) Anne Kirstine Nielsdatter på Lykkesholm.

1439    Maren Nielsdatter i Nyborg. 4.12.1811, fol.339.
E: Peder Hansen Steen, skibsmand. B:
1) Niels Hansen 8
2) Severine Ansine Christine Pedersdatter 7
3) Christoffer Zachariassen 1½.

1440    Birthe Gerlev i Nyborg. 13.12.1811, fol.339B.
E: Johan Opelt, tømrer. B:
1) Johanne Marie Johansdatter 13
2) Johan Christian Johansen 11
3) Søren Lintrup Johansen 9
4) Lotte Amalie Johansdatter 5
5) Christian Gottlieb Johansen 2.

1441    Anders Pedersen Donslund, skarpskytte i Nyborg. 21.12.1811, fol.340, 363.
Arvinger angives ikke.
Afdøde var født i Hejnsvig sogn.

1442    Rasmus Pedersen Olling, soldat i Nyborg.
21.12.1811, fol.340.
Arvinger angives ikke.

1443    Niels Holst, skipper i Århus. 25.12.1811, fol.341B.
[Enkemand efter Maren Rasmusdatter, skifte Århus 23.7.1811 lbnr.3767].
Arvinger angives ikke.

1444    Johan Henrik Johansen i Nyborg. 31.12.1811, fol.344.
Arvinger angives ikke.

1445    Erik Hansen Rynkeby soldat i Nyborg. 31.12.1811, fol.344.
Afdøde efterlader kone og børn her i Nyborg, hvis navne ikke angives.

1446    Jens Schrøder, matros i Nyborg. 31.12.1811, fol.344.
Arvinger angives ikke.

1447    Christen Mohr, murer i Nyborg. 28.2.1812, fol.344, 346B.
E: Sofie Roland. LV: Peder Sørensen. B:
1) Rudolf Mohr, murer
2) Niels Christensen.

1448    Elisabeth [Wagner] i Nyborg. 10.3.1812, fol.346, 362B.
Enke efter [Christian] Røseler, skarpretter, død 1.9.1805. B:
3) Christiane Røseler, enke efter Niels Grønbæk, parykmager i Nyborg. 6.4.1812 lbnr.1449].
Første ægteskab med [Christian Seiler, skarpretter, skifte 25.1.1752 lbnr.798]. B:
1) Christiane Seiler 67
2) Christian Seiler 63, degn i Klinte og Grindløse.

1449    Niels Grønbæk, parykmager i Nyborg. 6.4.1812, fol.346B, 347.
E: Christiane Røseler. LV: Holst brandinspektør. B:
1) Christian Georg Grønbæk 26½, i Kalundborg
2) Niels Grønbæk 25, i København
3) Anne Marie Grønbæk 23, g.m. Gotfred Rademacher, barber i Nyborg
4) Jens Peder Grønbæk 20, i Odense
5) Anders Christian Grønbæk 19, på Østergård ved Odense.

1450    Hans Byding, underkonstabel i Nyborg. 17.4.1812, fol.347B, 364.
Arvinger angives ikke.

1451    Laurids Degensen, musketer i Nyborg. 23.4.1812, fol.347B, 363B.
Arvinger angives ikke.

1452    Anders Nielsen Læger, væver i Nyborg. 4.5.1812, fol.347B.
E: Anne Cathrine Rasmusdatter. B:
1) Frederik Christian Læger
2) Niels Andersen Læger.

1453    Peder Nielsen Bay, værtshusholder i Nyborg. 8.5.1812, fol.347B.
E: Anne Cathrine Holgersdatter. LV: Peder Pedersen. B:
1) Niels Severin Pedersen 2½
2) Andreas Holger Pedersen 6 mdr.
FM: H. Landmark, gæstgiver.

1454    Hans [Rasmussen] West, bødker i Nyborg. 8.5.1812, fol.348B,362.
E: Else Cathrine Stub. LV: Christian Frederik Hansen. B:
1) Rasmus Hansen 9
2) Jacob Hansen 7
3) Frands Hansen 2½.
FM: Bendix Bjelke.

1455    Frederik Hansen, soldat i Nyborg. 9.5.1812, fol.349, 363B.
Arvinger angives ikke.

1456    Jørgen Thøgersen, soldat i Nyborg. 14.5.1812, fol.349, 363B.
Arvinger angives ikke.

1457    Jens Lauridsen Tjæreborg i Nyborg. 19.5.1812, fol.349, 350.
A:
1) forældre Laurids Gerlevsen og Bodil Olufsdatter i Tjæreborg.

1458    Tobias Weichel skrædder og soldat i Nyborg. 28.5.1812, fol.349B, 350.
E: Karen Patermann.
Af første ægteskab B:
1) Johannes Tobiassen i Kirstinehamn i Sverige
2) Anne Tobiasdatter g.m. Spiegelhalter, kommandersergent i Slesvig
3) Fransiska Tobiasdatter g.m. kommandersergent Rosenmeyer.
Af andet ægteskab B:
4) Adam Thederik Weichel, skrædder
5) Jacob Tobiassen, feldberedersvend.

1459    Immanuel Bøttinger, musketer i Nyborg. 3.6.1812, fol.349B, 363B.
Arvinger angives ikke.

1460    Jens Jacobsen Ørsted i Nyborg. 13.7.1812, fol.350B, 363B.
Arvinger angives ikke.

1461    Anders Jørgensen Harndrup i Nyborg. 16.7.1812, fol.350B, 363B.
A:
1) mor Abelone Jørgensdatter g.m. Jørgen Jørgensen i Harndrup.

1462    Jørgen [Tønnesen], matros i Nyborg. 18.7.1812, fol.351, 363B.
Arvinger angives ikke.
Afdøde kom fra Læsø.

1463    Maren Rasmusdatter i Nyborg. 18.7.1812, fol.351.
Enke efter Peder Lauridsen Schwalbe, [skifte 4.1.1797 lbnr.1171]. A:
1) bror Niels Rasmussen i Skellerup
2) søster Mette Rasmusdatter, enke efter Laurids Rasmussen i Ferritslev
3) søster Kirsten Rasmusdatter, død. E: Erik Nielsen i Skellerup. 4B:
a Niels Eriksen, vognmand i Nyborg
b Hans Eriksen, tjenestekarl i Nyborg
c Rasmus Eriksen, soldat
d Karen Eriksdatter g.m. Rasmus Hansen i Ullerslev.

1464    Jens Tønnesen, matros i Nyborg. 20.7.1812, fol.251, 363B.
Arvinger angives ikke.

1465    Hans Christian Ludvig Anker Sørensen, ugift i Nyborg. 21.7.1812, fol.351.
A:
1) mor Christiane Frederikke Ammentorp på stedet, enke efter Jens Sørensen, præst i Stadager og Nørre Kirkeby, skifte Falster Nørre herred gejstlig 9.12.1803 lbnr.159]
2) bror Andreas Ammentorp Sørensen 19.
Fars første ægteskab med [Charlotte Conradsdatter Hegelund, skifte Falster Nørre herred gejstlig 19.8.1791 lbnr.135]. B:
3) halvbror Søren Hjortsvang Sørensen, student i Munke Bjergby
4) halvsøster Conradine Cathrine Sørensen g.m. Dalstrøm, forpagter på Nøjsomhed på Falster
5) halvsøster Anne Barbara Helene Sørensen på Falster
6) halvsøster Nikoline Sofie Kirstine Sørensen i Ringkøbing
7) halvsøster Janine Frederikke Sørensen g.m. [David Niels Dorph] Seidelin, byfoged i Ringkøbing
8) halvsøster Marie Elisabeth Sørensen på Nøjsomhed.

1466    Jens Nielsen Tydenkvist, musketer i Nyborg. 6.8.1812, fol.352, 359B.
Afdøde der var født i Gøngstrup, efterlader kone og 3 børn. Skiftet overføres til herredsfoged Knudsen i Odense.

1467    Testamente i Nyborg. 12.8.1812, fol.352.
Testamente af 2.3.1808 for Benjamin Lindhardt, købmand og hustru Mette Margrethe Olufsdatter i Nyborg.

1468    Knud Nielsen Herslev i Nyborg. 17.9.1812, fol.353B.
Arvinger angives ikke.

1469    Hans Clausen Salling, musketer i Nyborg. 17.9.1812, fol.353B.
Arvinger angives ikke.

1470    Peder Dyrhauge, færgeløbsskipper i Nyborg. 22.9.1812, fol.353B, 355.
E: Marie Johansdatter. B:
1) Cathrine Magdalene Dyrhauge, husholderske i Munkebo præstegård
2) Anne Margrethe Cecilie Dyrhauge g.m. Anders Johansen Trondhjem, matros i Nyborg
3) Valerius Pedersen Dyrhauge 28, forvalter på en herregård i Jylland
4) Carl Pedersen Dyrhauge 24.

1471    Christian Pedersen, voldmester i Nyborg. 23.9.1812, fol.354B, 361B.
B:
1) Peder Dalby 26, soldat
2) Christian Vilhelm Christiansen 18
3) Flora Sofie Christiansdatter 14
4) Niels Jørgen Christiansen 9½.

1472    Karen Jørgensdatter i Nyborg. 3.10.1812, fol.354B, 358.
E: Anders Jensen Møller, daglejer. A:
1) bror Niels Jørgensen, død. 3B:
a Jørgen Nielsen 24
b Jacob Nielsen 19
c en datter
2) søster Anne Dorthe Jørgensdatter, enke i Ullerslev
3) søster Kirsten Jørgensdatter g.m. Niels Hansen, hjulmand.

1473    Jens Hansen Graver, værtshusholder i Nyborg. 9.10.1812, fol.256, 357B, 365B.
E: Maren Ibsdatter. LV: Jacob Eriksen, murer. B:
1) Maren Elisabeth Jensdatter 2
2) Mette Marie Jensdatter 9 mdr.
FM: Jacob Ibsen i Gislevholm.

1474    Kirsten Hjort i Nyborg. 21.12.1812, fol.356B, 358B.
E: Jens Christensen, konstabel.
Første ægteskab med Halvor Christensen Dahl. B:
1) Anne Kirstine Dahl g.m. Hans Hansen, soldat.

1475    Niels Thomsen, skovfoged i Nyborg. 10.11.1812, fol.357, 372.
E: Johanne Marie Hansdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Hans Nielsen 25
2) Thomas Nielsen 22
3) Karen Nielsdatter 16, der ægter Hans Nielsen, skrædder i Bogense.
FM: farbror Thomas Hansen.

1476    Ernst Gotfred Knoblev, ritmester i Nyborg. 11.11.1812, fol.357.
Arvinger angives ikke.

1477    Johan Benjamin Koch i Nyborg. 17.11.1812, fol.358.
E: Marie Magdalene Bøhm.
Testamente af 26.1.1812.

1478    Dorthe Marie Klink i Nyborg. 18.11.1812, fol.358B.
E: Laurids Andersen Odense. A:
1) mor Maren, enke efter Klink
2) bror Johan Klink 20.

1479    Else Dorthe Jensdatter i Nyborg. 21.11.1812, fol.359.
E: Jacob Sørensen Høgh, skomager.
Testamente af 3.3.1798.

1480    Pallene Urne Rosenvinge i Nyborg. 7.12.1812, fol.359B, 373.
Enke efter Claus [Clausen] Bang, toldkasserer, skifte 21.12.1805 lbnr.1275. B:
1) Nikoline Bang 32
2) Hans Bang 30, styrmand i København
3) Erika Bang 29, g.m. [Thomas Bodum], præst i Frederikshald i Norge
4) Christian Bang 27, forvalter på Hofmannsgave
5) Thomas Bang 25, løjtnant
6) Palle Bang 23
7) Claudine Bang 23 g.m. [Vilhelm Carl Ferdinand] greve Ahlefeldt Laurvigen på Tårnholm [i Tårnborg sogn] på Sjælland
8) Carl Bang 21, på Hofmannsgave.

1481    Laurids Christensen Bregnemose, soldat i Nyborg. 11.12.1812, fol.364, 366.
A:
1) bror Peder Christensen i Bregnemose
2) søster Anne Christensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Nørre Broby
3) søster Birthe Christensdatter g.m. Henning Pedersen i Ubberud sogn
4) søster Else Christensdatter, død
5) bror Hans Christensen.

1482    Vilhelmine Henrikke Brasch i Nyborg. Samfrændeskifte 6.1.1813, fol.366.
E: Rasmus Crone, auditør og amtsforvalter. B:
1) Hans Christian Crone 29
2) Hendrine Margrethe Crone 25
3) Caroline Vilhelmine Crone 20
4) Nikolette Andreas Crone 18
5) Carl Josef Crone 17
6) Christian Martin Crone 12
7) Elisabeth Crone 11
8) Julie Crone 6.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1811 indført fol.325B.

1483    Gravers Christensen, matros i Nyborg. 3.2.1813, fol.366B, 368.
Forlovet med Christiane Nielsdatter.
Arvinger angives ikke.

1484    Poul Nielsen, skipper i Nyborg. 17.2.1813, fol.366B.
E: Karen. B:
1) Lorents Christian Poulsen 5.
FM: Lorents Christian Vinkler, skipper.

1485    [Andreas] Busch, forvalter på Lykkesholm. 5.4.1813, fol.367B, 368B, 384B, 388.
E: Mette Marie Bødker.
Testamente af 3.4.1813.
Hans A:
0) forældre [Mathias Johansen Busch, død Horsens 19.6.1776 og Cathrine Elisabeth Steen, død Horsens 21.5.1782]
1) søster [Else Busch g.m. Hans Bodtsen Iversen Kolding, præst i Tamdrup, død 20.1.1785]. B:
a [Johan Henrik] Kolding, præst i Gislev. Hans B:
1 Hans Kolding
2 Else Kolding
3 Mathilde Cathrine Kolding g.m. Haastrup, birkedommer
4 [Ivare Kirstine Hansdatter Kolding, g.m. Niels Hansen Saaby. 1B:
x Christine Sofie Saaby g.m. [Peder Severin] Rohde
Hendes A:
1) halvsøster Ellen [Jensdatter] Bødker i første ægteskab med [Thomas Nikolaj] Gimling i Harlev Mølle, [skifte Skanderborg og Åkær amter 12.12.1777 lbnr.359]. 1B:
a Anne Margrethe Gimling g.m. Rasmus Bang til Vistoftgård ved Randers.
Ellen Bødkers andet ægteskab med [Niels] Hofmann. 1B:
b Karen [Frederikke Nikoline] Hofmann g.m. [Peder] Schandorph, kystbefalingsmand [i Harlev] i Jylland
2) halvsøster Cecilie Bødker, [begravet Komdrup 25.1.1805], var g.m. Hans Gundorph [til Refstrup, skifte Ribe 7.9.1801 lbnr.1481]. 4B:
a Maren Gundorph g.m. Hans [Juel] Glud til Dragsgård [i Bælum sogn]
b Gundorph, løjtnant
c Karen Gundorph g.m. [Peder Sørensen] Kaae, præst [i Lintrup og Hjerting] i Haderslevhus amt
d Jebine Gundorph g.m. Toft på Østergård.

1486    Carl Winther, købmand i Nyborg. 21.4.1813, fol.368.
Testamente af 6.1.1813. A:
1) søstersøn Christian Frederik Jørgensen i Torbenfeld [i Frydendal sogn] på Sjælland.

1487    Folmer Nielsen i Nyborg. 13.5.1813, fol.370.
E: Mette Kirstine Rasmusdatter. LV: Holst, gæstgiver og brandinspektør. B:
1) Hans Nielsen 10.
FM: Peder Rasmussen, skipper.

1488    Christoffer Anton, skibsmand i Nyborg. 17.5.1813, fol.370B, 375B.
E: Maren Knudsdatter. B:
3) Birthe Marie Christoffersdatter
4) Johan Christian Christoffersen.
Af første ægteskab B:
1) Marie Elisabeth Christoffersdatter
2) Karen Marie Christoffersdatter.

1489    Poul Jensen, telegrafassistent i Nyborg. 10.7.1813, fol.374B, 402.
Anne Kirstine Sørensdatter. LV: Peder Sørensen. B:
1) Maren Poulsdatter g.m. Hans Pedersen Hansen, skomager i København.

1490    Bent Johansen, matros i Nyborg. 21.7.1813, fol.375B.
E: Lise Jørgensdatter. B:
1) Christian Frederik Bentsdatter 4
2) Johan Jørgen Bentsen 1½.

1491    Jens Lauridsen Mærsk, matros i Nyborg. 11.9.1813, fol.376.
A:
1) mor Anne Marie Jensdatter i Fjaltring
2) søster Kirsten Lauridsdatter Mærsk.

1492    Laurids Chistensen Grim, soldat i Nyborg. 15.9.1813, fol.376B, 402.
Arvinger angives ikke.

1493    Hans Jørgensen Dyreborg, matros i Nyborg. 7.10.1813, fol.376B, 402.
Arvinger angives ikke.

1494    Margrethe Hansdatter i Nyborg. 8.10.1813, fol.376B, 377.
Enke efter Rasmus West.
Testamente. A:
1) brorsøn Johan Andreassen 21.

1495    Voldborg Kirstine Thorbjørnsen i Nyborg. 25.10.1813, fol.377.
E: Frands Holst, gæstgiver og brandinspektør. B:
5) Oline Holst.
Første ægteskab med Oluf Rye, gæstgiver, [skifte 30.3.1802 lbnr.1215]. B:
1) Hans Thorbjørnsen Rye, købmand
2) Anne Cathrine Rye
3) Voldborg Rye g.m. Holger Haurum, skipper
4) Helene Marie Rye.
Afdøde døde 13.10.1813.

1496    Kirstine Marie Christoffersdatter i Nyborg. 28.10.1813, fol.382, 383, 384, 387.
E: Jens Møller, skipper. B:
1) Peder Christoffer Møller 16
2) Anne Cathrine Møller 12
3) Caroline Møller 5.
FM: Christian Hjuler.
Afdøde døde 27.10.1813.

1497    Rasmus Maale, skibsmand i Nyborg. 28.10.1813, 382.
E: Christine Andersdatter. LV: Peder Fischer, organist. B:
1) Voldborg Dorthe Rasmusdatter 18
2) Anders Christensen Ørtel Rasmussen 16
3) Rasmus Nielsen Rasmussen 11.

1498    Anne Cathrine Holgersen i Nyborg. 17.11.1813, fol.383, 385B, 387.
E: Peder Zentgraf, bødker. B:
3) Balthazar Kilianus Zentgraf 14 dage.
FM: Landmark, gæstgiver.
Første ægteskab med [Peder Nielsen Bay, skifte 8.5.1812 lbnr.1453]. B:
1) Niels Severin Pedersen Bay 4
2) Andreas Holger Pedersen 2.
Afdøde døde 8.11.1813.

1499    Jens Frederik Worm, købmand i Nyborg.23.12.1813, fol.386.
E: Severine Mathie Sofie Gottschalck, der er fraskilt. LV: [Christoffer Mathiassen] Gottschalck, præst i Odense [Gråbrødre Hospital og Pårup]. B:
1) Jørgen Christian Frederik Worm 10
2) Caroline Sofie Worm 8.

1500    Karen Rist i Nyborg. Samfrændeskifte 4.2.1813, fol.386B.
E: Bertel Wolck, regimentskvartermester samt by- og herredsskriver. B:
1) datter g.m. Carl Anton, kaptajn
2) Caroline Sofie Bertelsdatter g.m. Mourier
3) Rakel Tobiæ Bertelsdatter g.m. Erik Christian Eriksen, månedsløjtnant
4) Inger Elisabeth Bertelsdatter g.m. Hans Christian Pedersen, premierløjtnant
5) Anne Margrethe Bombarde Bertelsdatter
6) Susanne Christence Bertelsdatter.
Bevilling til uskiftet bo 15.3.1802 indført fol.208.

1501    Frederik Madsen Kertinge, underkonstabel i Nyborg. 28.1.1814, fol.387.
Arvinger angives ikke.

1502    Johan Jacob Vestergaard, underkirurg i Nyborg. 20.3.1804, fol.387B, 402.
Arvinger angives ikke.

1503    Joen Mengel, matros i Nyborg. 16.4.1814, fol.388B, 402.
Arvinger angives ikke.

1504    Adolf Frederik Quilfeldt, kongelig svensk kurer i Nyborg. 16.4.1814, fol.388, 400B.
Arvinger angives ikke.

1505    Maren Ullits i Nyborg. 3.6.1814, fol.390.
E: Busch, bogbinder. B:
7) Julie Petrea Busch 4.
Første ægteskab med [Rudolf Heide, skifte 27.2.1809 lbnr.1350]. B:
1) Cecilie Kirstine Heide
2) Anne Magdalene Heide g.m. Sutter, oberstløjtnant
3) Alexander Severin Heide i Skanderborg
4) Jacob Heide i sadelmagerlære i Slagelse
5) Birthe Marie Heide 14
6) Hans Holm Heide 8.

1506    Niels Rasmussen Sprogø, sejlmager i Nyborg. 6.6.1814, fol.390, 396, 399.
E: Anne Hansdatter. Erik Lauridsen, købmand. B:
2) Rasmus Nielsen Sprogø 24
3) Hans Ib Nielsen Sprogø, [skifte 20.3.1811 lbnr.1399 E: Malene Wichmann. B:
a Laurine Anne Cathrine Kirstine Hansdatter 5.
Første ægteskab med Anne Marie Jørgensdatter, [skifte 10.12.1770 lbnr.987]. B:
1) Jørgen Nielsen 47.

1507    Hans Rasmussen, matros i Nyborg. 19.6.1814, fol.391, 402.
Arvinger angives ikke.

1508    Oluf Pedersen Dyrhauge, ugift forvalter i Nyborg. 20.6.1814, fol.392.
A:
1) søster Anne Pedersdatter, død. var g.m. Jørgen Piil. 2B:
a Laurids Jørgensen Piil 40
b Rasmus Jørgensen Piil 36.

1509    Maren From i Nyborg. 22.7.1814, fol.392, 393B, 399B, 436B.
E: Christian Ditlev Oksenbøl, købmand. B:
5) Morten Oksenbøl 15
6) Marie Helene Oksenbøl 13
7) Hylleborg Kirstine Oksenbøl 8.
Første ægteskab med [Niels Thygesen, skifte 3.6.1786 lbnr.1083]. B:
1) Niels Thygesen 31, uvist hvor.
Andet ægteskab med Johan Frederik Koller, skifte 14.8.1793 lbnr.1135]. B:
2) Sofie Magdalene Koller 25
3) Rasmus From Koller 24
4) Johanne Frederikke Koller 20.

1510    Peder Bjørn, skipper i Nyborg. 1.8.1814, fol.394.
E: Johanne. B:
1) Niels Hansen 6
2) Caroline 4
3) Anne Margrethe.
FM: Mads Rasmussen, styrmand.

1511    Gertrud Grethe Godske i Nyborg. 3.8.1814, fol.395, 396B, 403, 404.
Enke efter Peder Mathias [Hansen] Arensbach, præst i Tanderup, [død 29.1.1811]. B:
1) [Anne Marie Gregoria Arensbach, skifte 18.9.1811 lbnr.1435]. E: Johan Peder Rieffesthal, apoteker. 1B:
1) Karen Gertrudine Charlotte Rieffesthal 16.

1512    Anne Pedersdatter i Nyborg. 4.8.1814, fol.395, 399.
E: Jacob Jensen, klejnsmed. B:
1) Hans Jacobsen 16, i klejnsmedelære
2) Jens Peder Jacobsen 13
3) Mette Cathrine Jacobsdatter 12
4) Peder Jacobsen 10
5) Christian Jacobsen 8
6) Karen Jacobsdatter 6.

1513    W. von Hirsch, kaptajn i Nyborg. 27.9.1814, fol.397.
E: Laurine Melson. B:
1) Fritz Hirsch.
FM: Erik Lauridsen, købmand.

1514    Maren Lauridsdatter i Nyborg. 7.10.1814, fol.397, 402B.
Enke efter Peder Lund, skibsmand. B:
1) Karen Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Andersen, matros
2) Anders Pedersen Lund, matros
3) Laurids Pedersen Lund, matros.

1515    Rasmus Knudsen, matros i Nyborg. 7.10.1814, fol.398.
E: Kirsten Rasmusdatter. B:
1) Anne Nielsdatter 5
2) Jørgen Hansen 3
3) Rasmus Hansen 5 uger.

1516    Hans Jensen Stenmagle, soldat i Nyborg. 17.10.1814, fol.398, 402.
Arvinger angives ikke.

1517    Jens Møller, skipper i Nyborg. 28.10.1814, fol.398, 398B.
Enkemand efter [Kirstine Marie Christoffersdatter], skifte 28.10.1813 lbnr.1496. B:
1) Peder Christoffer Møller 17
2) Anne Cathrine Møller 13
3) Caroline Møller 6.

1518    Rasmus Nielsen, færgeløbsskipper i Nyborg. 7.11.1814, fol.399.
E: Birgitte [Olufsdatter]. B:
1) Niels Rasmussen
2) Jacob Rasmussen.

1519    Thomas Skibelund, soldat i Nyborg. 9.11.1814, fol.399, 402.
Arvinger angives ikke.

1520    Hans Hansen, værtshusmand i Nyborg, [der døde 13.12.1814], fol.401.
E: Maren Ibsdatter.
Testamente af 13.12.1814.
Hendes første ægteskab med [Jens Hansen Graver, skifte 9.10.1812 lbnr.1473]. B:
1) Maren Elisabeth Jensdatter 4½
2) Mette Marie Jensdatter 3.

1521    Oluf Rasmussen, matros i Nyborg. 30.12.1814, fol.402. Arvinger angives ikke.

1522    Christen Pedersen Gislinge, matros i Nyborg. 30.12.1814, fol.402B. Arvinger angives ikke.

1523    Niels Abrahamsen, underofficer i Nyborg. 30.12.1814, fol.402B.
Arvinger angives ikke.

1524    Voldborg Kirstine [Schmidt] i Nyborg. 30.12.1814, fol.402B.
E: Ejler Kiler, betjent. B:
1) Thomas Jørgensen Kieler
2) en datter g.m. Anders Christensen Wandel.

1525    Johan Alexander Folle, kræmmer i Nyborg. 30.12.1814, fol.402B.
Afdøde døde 4.11.1814.
Arvinger angives ikke.

1526    Anne Margrethe Pedersdatter i Nyborg. 30.12.1814, fol.402B.
E: Peder Zabel.
Afdøde døde 19.6.1814.
Arvinger angives ikke.

1527    Laurids Mortensen, matros i Nyborg. 30.12.1814, fol.402B.
Arvinger angives ikke.

1528    Ludolf Conrad Bruun, skipper i Nyborg. 30.12.1814, fol.402B.
Afdøde, der døde 27.12.1814, efterlader sin mor og en bror.

1529    Hans Gotfred Hall, murer i Nyborg. 31.12.1814, fol.403.
E: Maren Jørgensdatter.
Afdøde var født i Sachsen.
Arvinger kendes ikke.

1530    Anne Dorthe lauridsdatter i Nyborg. 31.12.1814, fol.403, 404.
E: Hans Villumsen, færgeløbsskipper.
Bevilling til uskiftet bo af 25.2.1815.
Nyborg Byfoged
Skifter uden for protokol
1653-18361531    Niels Boesen, rådmand i Nyborg. 17.2.1653, opslag 2.
E: Inger Jensdatter. B:
10) Zacharias Nielsen
11) Johannes Nielsen
12) Martha Nielsdatter
13) Sidsel Nielsdatter
14) Abigael Nielsdatter.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 20.9.1622. B:
1) Margrethe Nielsdatter g.m. Torkil Andersen, præst i Varde [Nikolaj]
2) Maren Nielsdatter, død. E: Laurids Hansen, byfoged. 1B:
a Anne Lauridsdatter
3) Karen Nielsdatter, død. E: Peder Pedersen Madsen. 1B:
a Karen Pedersdatter
4) Anne Nielsdatter.
Andet ægteskab med Sidsel Hermansdatter, skifte 7.9.1641 lbnr.66. B:
7) Marie Nielsdatter g.m. Peder Thode i Glückstadt ved bror Henrik Thode
8) Sara Nielsdatter
5) Cornelius Boesen
9) Alhed Nielsdatter
6) Herman Boesen
FM: farbror Jacob Boesen i Nyborg.
Litteratur: Epitafium for Niels Boesen og hans 3 hustruer side 1079 i: Danmarks Kirker. Nyborg Vor Frue kirke. Nationalmuset, 2015.

1532    Henrik Thiel og hustru Anne Clemensdatter i Nyborg. 15.10.1660, opslag 32.
Hans A:
1) far Baltzer Thiel i Lübeck.
Hendes A:
1) søster Margrethe Clemensdatter, enke efter Hans Kærgaard
2) bror [Jens Clemensen] i Odense, død. 2B:
a Mikkel Jensen
b Niels Jensen.

1533    Morten Andersen, bager i Nyborg. 13.12.1664, opslag 52.
E: Maren Rasmusdatter. LV: søn Laurids Tønnesen.
Arvinger angives ikke.
Afdøde døde 16.12.1659.

1534    Laurids Pedersen, skipper i Nyborg. 14.1.1661, opslag 71.
E: Margrethe Eliasdatter. LV: Laurids Hansen, kongelig provincialfiskal. B:
4) Elias Lauridsen 7 år i 1665.
FM: Carsten Hansen, bager.
Første ægteskab med Ellen Hansdatter i Kerteminde, skifte Kerteminde 8.11.1655 lbnr.16. B:
1) Peder Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter
3) Abelone Lauridsdatter.
FM: Rasmus Pedersen.
Afdøde døde 14.2.1660.

1535    Anne Zonesdatter i Nyborg. 21.2.1667, opslag 115.
Enke efter Peder Jensen, [død 11.2.1638]. B:
1) Jørgen Pedersen, uvist hvor
2) Zone Pedersen, rådmand i Kolding
3) Christen Pedersen i Nyborg
4) Karen Pedersdatter g.m. Søren Thomsen, rådmand i Nyborg
5) Dorthe Pedersdatter, død, efter hvem, der er arv.
Afdøde døde 20.8.1662.

1536    Christen Pedersen Svin, snedker i Nyborg. 29.10.1664, opslag 162.
E: Maren Hansdatter. B:
1) Hans Christensen
2) Jørgen Christensen
3) Maren Christensdatter.
FM:
1 Anders Mogensen, skrædder, beslægtet på mors side
2 Christen Jørgensen.

1537    Hans Thidebo, glarmester i Nyborg. 28.11.1665, opslag 166.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Steffen Jørgensen, smed. B:
1) Gertrud Hansdatter
2) Kirsten Hansdatter.
FM: Hans Jensen, avlskarl.
Enkens første ægteskab med Jacob Gubbe. Arv til B:
1) Ingeborg Jacobsdatter.
Afdøde døde 1.8.1660.

1538    Dines Andersen i Nyborg. 24.7.1665, opslag 170.
Enkemand efter Karen Jørgensdatter B:
1) Anders Dinesen
2) Johanne Dinesdatter
3) Anne Dinesdatter 15.
FM: Christen Christensen.

1539    Mourids Christensen i Nyborg. 30.11.1665, opslag 178.
E: Eva Pedersdatter. LV: Mikkel Johansen. B:
1) Christen Mouridsen, myndig
2) Anne Cathrine Mouridsdatter
3) Kirsten Mouridsdatter
4) Abel Mouridsdatter.
Afdøde døde 2.11.1657.

1540    Peder Rasmussen i Nyborg. 17.1.1666, opslag 180.
E: Mette Nielsdatter. B:
1) Dorthe Pedersdatter.
FM:
1 farbror Anders Rasmussen i Øksendrup
2 farbror Hans Rasmussen i Øksendrup.
Afdøde døde i februar 1662.

1541    Christen Boesen i Nyborg. 6.4.1669, opslag 182.
E: Birthe Pedersdatter. LV: Frands Lauridsen, bager. B:
1) Peder Christensen
2) Susanne Christensdatter.
FM: Laurids Christensen Kerteminde.
Registrering 27.6.1665.

1542    Laurids Nielsen Snog, købmand i Nyborg. 6.6.1669, opslag 189.
E: Anne. LV: Lambert Jensen, borgmester. A:
1) bror Sonne Nielsen Snog i udlandet
2) søster Sofie Nielsdatter, død efter sin bror. Hendes børn
3) søster Dorthe Nielsdatter, enke efter Christen Hansen på Bandholmgård på Lolland
4) søster Birgitte Nielsdatter g.m. Corfitz Svendsen, [skovrider] på Sjælland.
FM: fasters mand Ove Brockenhuus til Sebberkloster.
Arv i boet til Gertrud Frederiksdatter efter hendes far.
Afdøde var født i Søby på Fyn.

1543    Knud Wulf, rådmand i Nyborg. 23.9.1669, opslag 295.
Enkemand efter Thyra Madsdatter. B:
1) Johannes Knudsen Wulf i København
2) Cathrine Knudsdatter
3) Thyra Knudsdatter.
Desuden nævnes afdødes afdøde bror Morten Wulf i Husum.

1544    Jacob Sørensen [Lemming] Lerche, borgmester og byfoged i Nyborg, der døde 4.7.1772, opslag 320.
E: [Abelone Hansdatter Lange]. B:
1) [Regine Christiane] Lerche g.m. Hans Henrik Jørgensen til Ørslevkloster og Strandet
2) [Anne Margrethe Marie Lerche]
3) [Johan Peder Christian Lerche].
[Første ægteskab med Anne Margrethe Boson, død 4.4.1740]. B:
1) [Rasmus Lerche].
Bevilling til uskiftet bo af 14.3.1760.
[Delforretning på Ørslevkloster 16.7.1772 indført Hald amt side 459 lbnr.93].

1545    Hans Jørgensen, færgeløbsskipper og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter i Nyborg. 26.12.1777, opslag 330.
Hans A:
1) søster Agathe Jørgensdatter g.m. Jens Bonde i Vresmark på Hesselager gods
2) søster, død. 1B:
a Jørgen Poulsen Bang, bødker ved Vallø saltværk i Norge
3) søster Sofie Jørgensdatter, død. 1B:
a Jørgen.
Hendes A:
1) bror Peder Jørgensen i Røgbølle på Holckenhavn gods
2) bror Hans Jørgensen i Vinderup, død. 1B:
a Jørgen Hansen, uvist hvor
3) søster Margrethe Jørgensdatter g.m. Ulrik Sørensen, skrædder, begge døde. 2B:
a Søren Ulriksen
b Christiane Ulriksdatter
4) søster Johanne Jørgensdatter, enke efter Christen Rasmussen.
Hendes første ægteskab med [Gullak Jepmundsen, skifte 11.8.1749 lbnr.782], vis søn af første ægteskab Jepmund Gullaksen var tilstede.

1546    Rasmus From, skovrider og strandkontrollør i Nyborg. Samfrændeskifte 13.2.1784, opslag 341.
E: Anne Sofie Møller. LV: Iversen, herredsfoged og birkedommer i Biskopstorp. B:
1) Andreas Christian From 16½
2) Maren From.
FM:
1 morbror Mads Jørgen Møller til Krumstrup [i Ryslinge sogn]
2 mosters mand Nielsen, byskriver.
Bevilling til uskiftet bo af 5.12.1783.

1547    Peder Andersen Krøl, købmand i Nyborg, der døde 30.10.1784, opslag 348.
Enkemand efter Dorthe Marie Borring.
Testamente af 23.2.1782.
Hans A:
1) søsterdatter [Karen Dorthe skifte 5.9.1780 lbnr.1035], var g.m. Niels [Pedersen] Roland. 5B:
a Anders Christian Roland
b Rasmus Roland
c Sofie Roland
d Maren Roland
e Dorthe Marie Roland.
Hendes A:
1) bror [Jørgen Borring, rådmand i Svendborg], død, var g.m. [Cathrine Hermansdatter Wegner]. 1B:
c Herman [Wegner] Borring i Svendborg
2) søster [Christiane Ulrikke Borring, begravet Bogense 14.3.1772], var g.m. [Jens Jørgensen, købmand i Bogense, skifte Bogense 8.1.1773 lbnr.357]. 8B:
a Anne Dorthe [Jørgensen] g.m. [Peder Iversen] Qvistgaard [i Skælskør
b Søren Borring i Bogense
c Karen Jørgensdatter
d Cathrine Marie Jørgensen g.m. [Christian Akselsen] Ursin, præst [i Kyndby og Krogstrup] på Sjælland
e Ditlev Withart Jørgensen, købmand i Bogense
f Laurids Jørgensen i Middelfart, død, [skifte Middelfart 14.9.1779 lbnr.863]. Hans børn
g Dorthe Marie [Jørgensen] g.m. [Erik Hansen Hvid] Arensbach, præst i Ejlby og Melby
h Birgitte Jørgensen g.m. Otto Brandt, købmand i Bogense og søn Peder Krøl.
Litteratur: Slægten ”de Svanenskjolds” stamfader, den fynske degn Jørgen Pedersen Montanus og hans efterkommere af Erh. Qvistgaard i: Personalhistorisk Tidsskrift 1924 side 30-36. Heri side 31: Jens Jørgensen, købmand i Bogense.

1548    Niels Jensen Dyrhauge, skipper i Nyborg, der døde 6.10.1786, opslag 370.
Enkemand efter Anne Sofie Johansdatter Lengerken.
Testamente af 22.5.1762.
Hans A:
1) bror Anders Jensen Dyrhauge
2) søster Sofie Jensdatter, død. 14B:
a Søren Jensen i Trudsholm
b Jens Jensen
c Anne Sofie Jensdatter g.m. Johan Herzog
d Sidsel Kirstine Jensdatter g.m. en tømrersvend i København.
Hendes A:
0) forældre [Johan Theodor von Lengerken, skifte 14.2.1750 lbnr.851 og Margrethe Vibbing]
1) søster Anne Margrethe Lengerken, [skifte 16.3.1763 lbnr.872], var g.m. Steffen Asmussen, skomager, [skifte 25.9.1768 lbnr.959]. 3B:
a Cathrine Marie Steffensdatter g.m. Carsten Andersen Haaner, skoleholder i Tønsberg
b Anne Margrethe Steffensdatter g.m. Frands Vilhelm Stengel, skarpretter i Trondhjem i Norge
c Anne Lucie Steffensdatter i Nyborg
2) søster Cathrine Lucie Lengerken, [skifte 9.5.1746 lbnr.779], var g.m. Thomas Nikolaj Holm, stadskirurg, [skifte 17.12.1761 lbnr.868]. 3B:
a Johan Theodor Holmskjold, præces i generalpostamtet
b Anne Marie Holm g.m. Christian Carl Ratsach, postmester og stadskirurg
c Anne Cathrine Holm g.m. [Frands Henrik] Møller, apoteker i København

1549    Niels Lisberg, toldbetjent i Nyborg. 24.9.1788, opslag 427.
E: Christiane Halvorsdatter. B:
1) Christian Lisberg 7
2) Halvor Lisberg 5
3) Peder Lisberg 2½.
FM: Christian Hjort, skomager.

1550    Knud Hansen i Nyborg. 25.9.1790, opslag 429.
A:
1) bror, død. 3B:
a Hans Frandsen i Eskilstrup på Boltinggård gods
b Mads Frandsen i Pederstrup på Boltinggård gods
c Maren Frandsdatter g.m. Anders Rasmussen i Harndrup på Hellerup gods.

1551    Søren Ulriksen i Nyborg. 24.8.1790, opslag 431.
E: Anne Bast. LV: far Christoffer Bast. B:
1) Christoffer Sørensen 10.
Desuden nævnes:
1 afdødes far Ulrik Sørensen
2 afdødes søster Christiane Ulriksdatter.

1552    Bevilling at være egen værge i Nyborg. 1792, opslag 436.
Bevilling af 31.8.1792 at være egen værge for Sofie Torp, datter af Jens Torp, snedker.

1553    Anne Dorthe Løve i Nyborg. Samfrændeskifte 28.12.1793, opslag 438.
E: Hans Teisen, farver. B:
1) Engelbrecht Teisen 27, apotekersvend i Kalundborg
2) Johan Peder Teisen 23, i Næstved
3) Christian Teisen 19, i Nyborg latinskole
4) Hans Teisen 19, i Odense.
FM:
1 Christian Carl Ratsach, stadskirurg
2 Peder Andersen Rosenvinge (Rosenvin), købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 13.3.1778 lbnr.1020.

1554    Borgerskab, attester og breve vedrørende skipper Johan Gotlieb Braun.
1) Borgerskab 23.11.1808 for Johan Gottlieb Braun som skipper i byen Libau i Kurland eller Letland under den russiske kejser Alexander Pavlovich (på tysk)
2) Attest 23.11.1808 på at skibet Direktor sejler under russisk flag og ejes af firmaet Vorkampff und Sohn i Libau med Johan Gottlieb Braun som skipper (på tysk)

3) Attest på russisk af 3.10.1809 på at skibet Direktor har betalt told i Sankt Petersborg


4) Attest på russisk af 5.10.1809 med tilladelse for skibet Direktor at forlade havnen i Sankt Petersborg med destination New York med Johan Gottlieb Braun som skipper, Jacob Pruter som styrmand og matroserne Simon Hum, Vilhelm Decker, Simon Sronert, Frederik Berg og Karl Koch.


5) Nogle private breve på tysk
Tråd hos Danske Slægtsforskere med forklaring af indholdet.Nyborg Byfoged
Skifte efter Jens Hansen Grubbe i Nyborg 1682

1555    Jens Hansen Grubbe i Nyborg. 14.3.1682.
Enkemand. B:
1) Hans Jensen Grubbe
2) Anders Jensen Grubbe.
Arv i boet efter Niels Boesen, [skifte 17.2.1653 lbnr.1531] til børn [af 3. hustru Inger Jensdatter, død 13.2.1660]. B:
1) Johannes Boesen
2) Abigael Nielsdatter
3) Zacharias Boesen
4) Martha Nielsdatter, enke efter Hans Justesen.


Nyborg Byfoged
Skifte efter Hans With i Nyborg 1685


1556    Hans With, rådmand i Nyborg. 20.1.1685.
E: Dorthe Sørensdatter. LV: bror Peder Sørensen. B:
4) Kirsten Hansdatter With.
Første ægteskab med Kirsten Lambertsdatter, skifte 15.5.1682 lbnr.252. B:
1) Hans Hansen With
2) Gye Hansdatter With
3) Marie Hansdatter With.
FM:
1 Peder Jensen
2 Knud Pedersen.


Nyborg Byfoged
Skifte efter Elisabeth Andersdatter Scheffer (Schæffer) i Nyborg 1693


1557    Elisabeth Andersdatter Scheffer (Schæffer) i Nyborg. 30.10.1693.
E: Claus Rasch til Raskenberg, amtsskriver og ridefoged over Nyborg len, nu assessor i Højesteret, politimester og borgmester i København.
Første ægteskab med Mads [Pedersen] Lerche, skifte 3.5.1664. B:
1) Peder Madsen Lerche til Lerkenfeld [i Vester Bølle sogn i Viborg amt], landsdommer i Jylland
2) Anders Madsen Lerche, præst i Svindinge, [skifte Gudme herred gejstlig 26.11.1689 lbnr.2]. E: Ida Margrethe Bremer, nu g.m. successor Anders Pedersen Zeuthen. 3B:
a Elsebeth Andersdatter Lerche
b Marie Hedvig Andersdatter Lerche
c Anne Andersdatter Lerche
3) Cornelius Madsen Lerche, præst i Oure og Vejstrup, [skifte Gudme herred gejstlig 21.1.1689 lbnr.1]. E: Cathrine [Clausdatter] Reenberg, nu g.m. sucessor Kjeld Sørensen [Balslev]. 1B:
a Mads Lerche.


Nyborg Byfoged
Skifte efter Peder Knudsen i Nyborg 1737

1558    Peder Knudsen, købmand i Nyborg. Samfrændeskifte 14.9.1737.
E: Anne Margrethe Boesen (Boson). LV: Jacob Lerche, rådmand og byfoged i Nyborg, der er forlovet med enken. B:
1) Karen Pedersdatter.
FM:
1 Poul Boesen, assessor i højesteret og hofretten
2 Niels Hansen Viborg til Tøjstrup [i Ryslinge sogn]
3 morfar Rasmus Poulsen Boesen, tolder i Nyborg.
Afdøde døde 28.8.1733.
(Skiftet er fundet i Viborg byfogedarkiv og meddelt af arkivar S. Nygård.
Det ligger nu under Nyborg byfoged


SLUT