Erik Brejls hjemmeside

StartPrivate godser i Nørvang herred.
Skifteekstrakter.


[Agersbøl]   [Brandholm]   [Niels Brandt]   [Grundet og Højgård] [Hastrup]  

[Hvolgård]   [Låge]   [Mindstrup og Skovgård]   [Rørbæk] [Stovgård]
[Register]

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
For de private godser i Nørvang herred findes følgende skiftearkivalier i Landsarkivet for Nørrejylland, hvortil der er udarbejdet ekstrakter med register:

G 381-1 Agersbøl skp. 1756-1816 lbnr.1-93
G 382-1 Brandholm skp. 1780-1826 lbnr.94-132
G 382-2 Brandholm skp. 1791-1813 lbnr.133-138
G 383-1 Niels Brandt skb. 1774 lbnr.139
G 385-1 Grundet og Højgård skp. 1774-1806 lbnr.140-216
G 387-3 Hvolgård rev. 1752-1768 lbnr.217-258
G 387-2 Hvolgård skb. 1762-1765 lbnr.259-272
G 387-1 Hvolgård skp. 1775-1813 lbnr.273-398
G 389-2 Låge skp. 1723-1766 lbnr.399-516
G 389-3 Låge skp. 1766-1767 lbnr.517-522
G 390-1 Mindstrup skb. 1777 lbnr.523
G 401-1 Skovgård og Mindst. skp. 1734-1798 lbnr.524-635

B70-SP5 Stovgård overformynderekstrakt 1775 lbnr.636-660

Skovgård, der ligger i Tørrild herred, er medtaget, da Mindstrup og Skovgård er ført under et l762-1798.
Der angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og angivne øvrige familierelationer, og der henvises til tidligere skifter. Oplysninger i parentes forekommer ikke i teksten. Person- og stednavne er standardiserede.
Der er fælles register for afdøde, enker, enkemænd, angivne ægtefæller af tidligere ægteskaber og arveladere ved afkald.

Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
LV: lavværge
mdr.: måneder
sst.: samme stedAgersbøl skifteprotokol 1756-1816.
G 381-1


1 Niels Hansen husmand i Båstrup 4.12.1756 side 1.
E: Ingeborg Evertsdatter. LV: Svigersøn Søren Hansen i Kragelund. B: Lene g.m. Søren Hansen i Kragelund, Bodil g.m. Laurids Nielsen i Remmerslund, Mette, afdød datter var g.m. Oluf Hansen i Båstrup, B: Niels, Karen 13. FM: mostermand Laurids Nielsen i Remmerslund.

2 Anne Marie Andersdatter i Krollerup 7.3.1757 side 6.
E: Jens Nielsen. A: Søskendebarn Karen Frandsdatter g.m. Oluf Jensen i Vrønding, søskendebarn Maren Frandsdatter g.m. Terkild Olufsen i Vrønding, søskendebarn Margrethe Steffensdatter g.m. Søren Pedersen i Nim, halvbroder Søren, uvist hvor. Desuden nævnes enkemandens søn Thomas Jensen.

3 Anne Ziangsdatter i Lindved 23.1.1758 side 19.
E: Peder Sørensen Møller. B: Søren 10.

4 Kirsten Madsdatter i Gammelsole 7.4.1758 side 27.
E: Gregers Nielsen. B: Niels 11, Mads 8, Hans 7, Niels 2, Søren 7 uger. FM: morfader Mads Mortensen i Holtum, mostermand Jens Jensen i Skovbølling, mostermand Christen Nielsen Zachariassen i Gammelsole.

5 Jens Jørgensen husmand i Gammelsole 10.4.1758 side 40.
E: Kirsten Jespersdatter. LV: Gregers Nielsen. B: Jens 12. Af første ægteskab B: Anne. FM: Christen Nielsen Zachariassen i Gammelsole.

6 Maren Pedersdatter i Lindved 6.10.1758 side 43.
E: Thomas Pedersen. A: broder Søren Pedersen i Kragelund, søster Kirsten Pedersdatter g.m. Peder Sørensen i Båstrup, søster Anne Pedersdatter, død, skifte Låge gods 22.2.1753 lbnr.461, var g.m. Jens Nielsen Smed i Ørum, B: Mette 19, Niels 16.

7 Ingvar Jørgensen i Kragelund 11.12.1758 side 45.
E: Maren Mortensdatter. B: Jørgen 30, Anne Marie 28 g.m. Thomas Jensen i Krollerup, Maren 22, Morten 20, Niels 17. FM: farbroder Israel Jørgensen i Krollerup.

8 Thomas Jensen i Krollerup 12.1.1760 side 47.
E: Anne Marie Ingvarsdatter. LV: broder Jørgen Ingvarsen i Kragelund. B: Thomas 3 uger den 23.6.1760. Desuden nævnes afdødes fader Jens Nielsen og afdødes broder Niels Jensen i Havrum.

9 Christen Sørensen Skrædder i Båstrup 31.1.1760 side 56.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jens Jespersen. B: Anders 16, Søren 14, Maren 8, Marie 5. FM: Anders Lauridsen i Båstrup.

10 Anne Mikkelsdatter i Kragelund 18.2.1760 side 60.
E: Jens Sørensen. Første ægteskab (med Niels Venniksen sst). B: Claus 31, Niels 29, Anne g.m. Christen Christensen i Lindved, Vennik 23, Laurids 20. FM: Christen Christensen i Lindved.

11 Peder Sørensen Møller i Lindved 22.5.1760 side 70.
E: Karen Mikkelsdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Mikkel 1. Første ægteskab med Anne Ziangsdatter, skifte 23.1.1758 lbnr.3. B: Søren 12. FM: farbroder Iver Sørensen Møller sst, farbroder Jens Sørensen i Nyborg.

12 Anne Marie Iversdatter i Kragelund 5.7.1760 side 84.
E: Schack Christiansen. B: Christian Schack 5 uger gammel.LV: oldefader på mødrene side Iver Jensen i Bøgballe.

13 Kirsten Christensdatter i Kragelund 5.11.1760 side 89.
E: Terkild Jørgensen. B: Hylleborg 18, Jørgen 14. (Første ægteskab med Søren Krog). B: Peder, Christen, Søren, Maren.

14 Peder Steffensen ugift i Havrum 8.9.1760 side 94.
A: broder Christen Steffensen, tjener i Flensborg, broder Sejer Steffensen 23, tjener i Kalhave, søster Anne Steffensdatter g.m. Peder Sørensen i Havrum, søster Bodil Steffensdatter, død, var g.m. Jørgen Christensen i Hornborg, B: Christen, Mette, halvbroder Jacob Pedersen, tjener i Vrønding, halvbroder Peder Pedersen, død i Hornborg, B: Christen 4, Peder 2, halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Søren Jensen i Hornborg, B: Anne 14, halvsøster Maren Pedersdatter g.m. Niels Brun i Kalhave.

15 Jens Thomsen i Kragelund 30.12.1762 side 106.
E: Mette Rasmusdatter. LV: Peder Thomsen. B: Rasmus 18, Karen 11. FM: Jørgen Ingvarsen sst.

16 Knud Jepsen i Kragelund 28.12.1762 side 111.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Sørensen sst. B: Gertrud 5, Johanne 3. FM: Jørgen Ingvarsen sst.

17 Christian Jørgensen i Øster Snede 18.1.1763 side 113.
E: Karen Olufsdatter. LV: Jens Sørensen sst, Oluf Mikkelsen. B: Anne 13, Anne 10, Johanne 8, Oluf 6, Kirsten 20 uger. Første ægteskab (med Anne Nielsdatter). B: Jørgen 27, Maren 23 g.m. Laurids Sørensen i Hatting, Anne Margrethe 18. FM: farbroder Søren Jørgensen i Øster Snede, farbroder Mikkel Jørgensen i Butterup, farbroder Anders Jørgensen Broch i Lindved.

18 Anne Sørensdatter i Lindved 17.2 1764 side 120
E: Anders Jørgensen. B: Søren 10, Maren 6, Johanne 2. FM: farbroder Søren Jørgensen i Øster Snede.

19 Christen Lauridsen i Lindved 15.1.1764 side 125.
E: Sidsel Cathrine Christensdatter. LV: Hieronymus Christiansen i Kragelund. B: Christian 7, Jens 4. FM: Jens Jensen i Lindved. Første ægteskab (med Mette Sørensdatter). B: Laurids 12, Maren 10. FM: morbroder Jens Sørensen i Lindved.

20 Anne Sørensdatter i Kragelund 10.4.1763 side 133.
A: broder Christen Sørensen i Vonge, død, B: Anders 19, Maren 12, Søren 11, Marie 7, der alle opholder sig hos moderen Kirsten Andersdatter. FM: Anders Lauridsen i Båstrup, søster Karen Sørensdatter g.m. Jacob Andersen i Ørnsholt.

21 Oluf Nielsen i Krollerup 13.4.1764 side 137.
E: Margrethe Mogensdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Karen 26 g.m. Jens Sørensen i Kragelund, Jens 23, Niels 16. FM: Israel Jørgensen i Krollerup.

22 Anne Steffensdatter i Havrum 29.8.1765 side 141.
E: Peder Sørensen. B: Steffen 18, Mette 17, Anne 15, Søren 11, Bodil 5, Mette Marie 3. FM: morbroder Christen Steffensen i Lysholt, morbroder Sejer Steffensen, der tjener i Kalhave.

23 Abelone Lauridsdatter i Krollerup 30.9.1765 side 146.
E: Jens Jensen. B: Anne 12. FM: farbroder Christen Pedersen i Hesselballe. Enkemandens børn af første ægteskab: Jens Jensen i Øster Snede, Inger Jensdatter g.m. Hans Caspersen i Ørum, Else Jensdatter. Enkemandens børn af andet ægteskab: Peder Jensen, Birthe Jensdatter, Karen Jensdatter.

24 Peder Rasmussen i Krollerup 6.6.1765 side 149.
E: Anne Hansdatter. LV: broder Niels Hansen i Sindbjerglund. B: Maren 34 g.m. Jens Christensen i Vorensvig ?, Jørgen 28, Hans 21, der fæster gården. FM: farbroder Simon Rasmussen i Hornsyld. Stedbørn: Hans Hansen i Åstrup 40, Kirsten Hansdatter 38 g.m. Thue Bertelsen snedker i Horsens.

25 Niels Pedersen i Båstrup 13.1.1766 side 154.
Boede i huset hos Rasmus Lauridsen. B: Peder 20, Maren 16, Karen 13, Anne 8. FM: farbroder Peder Pedersen, der tjener på Bjerregård, morbroder Mikkel Jensen i Solskov, morbroder Christen Jensen i Gammelsole.

26 Mikkel Jørgensen i Butterup 16.8.1766 side 155.
E: Lene Sørensdatter. LV: Niels Christensen sst. B: Maren 21, Søren 20, Anne Kirstine 18, Peder 14, Anne Margrethe 7. FM: farbroder Søren Jørgensen i Øster Snede, farbroder Anders Jørgensen i Lindved. Af første ægteskab B: Rasmus 40 i Ølsted, Niels 30, Mette 26 g.m. Peder Jørgensen i Ølsted.

27 Hans Mortensen i Enner 12.8.1767 side 159.
E: Anne Kirstine Jørgensdatter. LV: fader Jørgen Offersen i Kalhave. B: Jørgen 13, Kirsten 7, Anders 4, Morten 9 mdr. FM: farbroder Anders Mortensen i Tamdruplund. Af første ægteskab B: Karen 20 g.m. Søren Mikkelsen i Enner, Anne Marie 17.

28 Søren Rasmussen i Kragelund 28.3.1767 side 163.
E: Abelone Poulsdatter. LV: Jens Jensen i Lindved. B: Anne g.m. Søren Pedersen i Kragelund, Karen g.m. Jens Jensen i Lindved, Jens 35, Poul 28, Kirsten 23. FM: Søren Andersen i Lindved.

29 Rasmus Lauridsen i Båstrup 17.5.1769 side 166.
E: Kirsten Vistisdatter. LV: broder Thomas Vistisen i Grejs. B: Laurids 26, Karen 23, David 20, Maren 10. FM: Peder Jensen i Båstrup.

30 Søren Steffensen i Solskov 14.8.1771 side 168.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Nielsen i Assendrup. B: Mette 15, Karen 12, Steffen 9, Peder 6, Maren 3. FM: Peder Thomsen Greb i Kragelund.

31 Israel Jørgensen i Krollerup 20.8.1770 side 171.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Hans Møller sst. B: Jens, Jørgen, Hartvig, Niels, Anne g.m. Hans Møller sst, Else. FM: ældste broder Jens Israelsen, der har gården i fæste og giver aftægt til enken.

32 Anne Marie Hansdatter i Enner 23.2.1772 side 174.
Hun døde hos sin stedfader Jens Eriksen sst. A: søster Karen Hansdatter g.m. Søren Mikkelsen i Enner, halvsøster Kirsten Hansdatter, halvbroder Jørgen Hansen, halvbroder Anders Hansen, halvbroder Morten Hansen. FM: stedfader Jens Eriksen. Desuden nævnes børnenes morbroder Jørgen Offersen i Kalhave. Se skifte efter Hans Mortensen i Enner 12.8.1767 lbnr.27.

33 Anne Sørensdatter i Urlev 11.7.1772 side 176.
E: Mads Lauridsen. B: Anne 23 g.m. Jørgen Sørensen i Hedensted, Søren 21, Laurids 19, Jørgen 15, Jens 13, Karen 11, Margrethe 8, Anne Kirstine 7, Jens 4, Niels 2. FM: morbroder Niels Stouenberg i Torsted.

34 Maren Hansdatter i Lindved 7.9.1772 side 177.
E: Jesper Sørensen Bødker.B: Søren 26, Niels 15, Anne, der døde lige efter sin moder, var g.m. Rasmus Nielsen sst.

35 Mette Mortensdatter i Havrum 26.5.1770 side 180.
E: Jørgen Nielsen. A: søster Maren Mortensdatter g.m. Jørgen Christensen i Ildved, Kirsten Mortensdatter g.m. Hans Bødker i Skævlund (Rårup sogn), søster Anne Marie Mortensdatter.

36 Peder Christensen i Kragelund 18.7.1772 side 181.
E: Gertrud Andersdatter. LV: Magnus Hansen skoleholder sst. B: Anders 9, Maren 7, Maren Sofie 1. FM: Christen Christensen i Lindved.

37 Søren Thomsen i Kragelund Skovhus 23.7.1772 side 182.
E: Anne Andersdatter. LV: broder Søren Andersen. B: Anne Margrethe 5, Anders 3. FM: Søren Thomsen.

38 Jens Sørensen i Kragelund 22.2.1773 side 184.
E: Ellen Steffensdatter. LV: Søren Andersen i Kragelund. B: Ellen 2. FM: Steffen Andersen i Gammelsole.

39 Jens Mikkelsen og hustru Maren Nielsdatter i Kragelund 3.5.1773 side 187.
B: Johanne. FM: farbroder Hans Mikkelsen sst. Desuden nævnes den afdøde Maren Nielsdatters moder Anne Kirstine Israelsdatter 92 og hendes søn Israel Nielsen i Dagnæs.

40 Terkild Jørgensen i Kragelund 10.5.1773 side 192.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Peder 9, Kirsten 7, Karen 5, Israel 3. FM: Peder Thomsen. Første ægteskab med Kirsten Christensdatter skifte 5.11.1760 lbnr.13. B: Jørgen sst, Hylleborg g.m. Jørgen Israelsen sst.

41 Rasmus Mikkelsen og hustru Marianne Terkildsdatter i Bøgballe 19.7.1773 side 194.
B: Mikkel 18, Abelone 15, Johanne 12. FM: morbroder Bertel Terkildsen i Kragelund, Mikkel Andersen i Torning.

42 Jens Møller i Lindved 28.9.1773 side 198.
E: Mette Terkildsdatter. LV: Søren Hald sognefoged sst. B: Terkild 8, Peder 3, Kirsten 2. FM: Poul Sørensen sst, Søren Terkildsen i Båstrup.

43 Anne Kirstine Jørgensdatter i Enner 31.5.1775 side 200.
E: Jens Eriksen. B: Cathrine 4, Erik 2. FM: morbroder Terkild Jørgensen i Kalhave. Første ægteskab med Hans Mortensen i Enner, skifte 12.8.1767 lbnr.27. B: Jørgen 20, Kirsten 14, Anders 11, Morten 8. FM: farbroder Anders Mortensen i Tamdruplund.

44 Sejer Mikkelsen i Havrum 22.6.1775 side 201.
E: Karen Jensdatter. LV: Hans Sørensen Kjeldbæk i Hornborg. B: Mikkel, der har gården i fæste, Kirsten g.m. Jens Sørensen i Hesselballe, Maren g.m. Hans Sørensen Kjeldbæk i Hornborg, Mette g.m. Peder Mikkelsen i Hornborg, Anne 25. FM: Jens Sørensen i Hesselballe.

45 Peder Terkildsen husmand i Kragelund 17.12.1775 side 202.
E: Amalie Andersdatter. LV: Søren Andersen sst. B: Terkild 5, Mette Sofie 6 mdr. FM: farbroder Søren Terkildsen.

46 Anders Jørgensen i Lindved 18.3.1777 side 202.
E: Maren Christensdatter. LV: Jørgen Mikkelsen. B: Anne 6, Christen 4. Første ægteskab med Anne Sørensdatter, skifte 14.2.1764 lbnr.18. B: Søren 25, Maren 18.

47 Karen Jensdatter i Krollerup 13.11.1781 side 209.
E: Christen Christensen. B: Jens 14 uger. FM: morbroder Peder Jensen i Ørnstrup.

48 Gregers Nielsen og hustru Karen Rasmusdatter i Gammelsole, der begge lever 6.3.1782 side 211.
B: Rasmus 22, der fæster gården. Første ægteskab med Kirsten Madsdatter, skifte 7.4.1758 lbnr.4. B: Mads 31 sst, Niels 26.

49 Jens Israelsen i Krollerup, der lever 15.3.1782 side 213.
Skifte med søskende, da hans broder Niels Israelsen skal overtage fæstet. Afkald fra alle søskende og henvisning til skiftebrev af 3.2.1733. (Se skifte efter deres fader Israel Jørgensen sst. 20.8.1770 lbnr.36).

50 Mads Lauridsen i Urlev, der lever 1.11.1782 side 214.
Enkemand efter Anne Sørensdatter, skifte 11.7.1772 lbnr.33. B: Jørgen, der fæster gården og giver aftægt til sin fader, Laurids, Margrethe, Jens 23, Karen 21, Jens 14, Niels 12. Afkald fra søn Søren Madsen i Stouenberg og fra svigersøn Jørgen Sørensen i Hedensted.

51 Ellen Steffensdatter i Kragelund 9.8.1783 side 217.
E: Laurids Rasmussen. B: Dorthe 3. FM: morfader Steffen Rasmussen i Gammelsole, morbroder Knud Steffensen Brun. Første ægteskab med Jens Sørensen i Kragelund, skifte 22.2.1773 lbnr.38. B: Ellen 12.

52 Afkald fra Hans Andersen i Kragelund 12.12.1783 side 221
for arv til sin hustru (Mette Pedersdatter) efter hendes moder Johanne Steffensdatter til hans svigerfader Peder Thomsen sst.

53 Afkald fra Peder Nielsen i Kragelund 29.12.1783 side 221
for arv til sin hustru (Kirsten Pedersdatter) efter hendes moder Johanne Steffensdatter til sin svigerfader Peder Thomsen sst.

54 Jens Jensen i Lindved 23.1.1784 side 221.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Christensen i Krollerup. B: Jens 25, Abelone 21, Dorthe 19, Søren 16. FM: farbroder Mads Jensen i Merring.

55 Anne Nielsdatter i Lindved 28.4.1785 side 223.
E: Christen Christensen. A: broder Claus Nielsen i Kragelund, Vennik Nielsen, død, B: Niels 15, Anne 13. FM: stedfader Jeppe Jensen i Assendrup, broder Niels Nielsen, rømt. Desuden nævnes enkemandens broder Johan Christensen.

56 Birthe Pedersdatter i Øster Snede 3.3.1786 side 228.
E: Niels Hansen. B: Hans 6, Christiane 3. FM: Søren Pedersen i Lindved.

57 Søren Jensen i Krollerup 1.5.1786 side 230.
E: Anne Marie Ingvarsdatter. LV: broder Niels Ingvarsen i Belle. B: Jens 25, Ingvar 22, Maren 16, Mette Marie 14, Anne Elisabeth 14, Israel 13. FM: Jens Israelsen sst, Jens Steffensen i Hedensted.

58 Elisabeth Sørensdatter i Lindved 13.1.1787 side 232.
E: Peder Steffensen. B: Mette 4. FM: morbroder Peder Sørensen i Holtum.

59 Jens Christensen i Krollerup 14.4.1788 side 233.
E: Helvig Dorthe Jensdatter. LV: Christen Christensen i Ballegården i Krollerup. B: Anne g.m. Niels Israelsen i Krollerup, Christen 22, der fæster gården, Jens 13. FM: farbroder Christen Christensen i Nyborg. Enkens første ægteskab med Christen Jensen i Krollerup, skifte 25.9.1755. B: Gertrud g.m. Christen Hejlesen gartner på Ussinggård.

60 Søren Iversen ugift på Agersbøl 7.5.1788 side 237.
A: halvsøster Anne Sørensdatter g.m. Søren Jørgensen i Hornstrup, halvsøster Mette Sørensdatter, død, se skifte 15.1.1764 lbnr.19, B: Laurids Christensen i Kragelund, Maren Christensdatter i Agersbøl Skovhus, halvbroder Peder Sørensen i Lindved, død, skifte 22.5.1760 lbnr.11, B: Søren i Tufkær, Mikkel tjener i Havrum, halvbroder Jens Sørensen i Lindved, død, B: Terkild 22, Peder 18, Kirsten 14, halvbroder Jørgen Sørensen i Gjedved, død, B: Kirsten 22, Jens 16.

61 Mette Marie Pedersdatter i Kragelund 25.8.1788 side 242.
E: Laurids Christensen. B: Mette 5, Anne Margrethe 3, Johanne 6 uger. (Første ægteskab med Peder Jensen sst). B: Jens 12, Dorthe 7. FM: farbroder Mads Jensen i Merring.

62 Afkald fra Rasmus Nielsen i Lindved 9.10.1788 side 244
for arv efter sin datter Karen Rasmusdatter til hans svigersøn Peder Steffensen sst.

63 Hans Nielsen i Gammelsole 7.7.1788 side 245.
E: Ingeborg Gydesdatter. LV: Christen Møller sst. B: Niels 6, Jørgen 2. FM: Peder Gydesen i Kragelund.

64 Christen Christensen i Lindved, der lever 30.3.1789 side 247.
Søstersøn Christen Jensen overtager fæstet og giver aftægt.

65 Anne Marie Ingvarsdatter i Krollerup, der lever 4.4.1789 side 249.
LV: [bror] Niels Ingvarsen [i Belle]. Enke efter Søren Jensen i Krollerup, skifte 1.5.1786 lbnr.57. B: Jens, der fæster gården og giver aftægt til moderen, Ingvar, Israel, Mette Marie, Anne Elisabeth. Første ægteskab med Thomas Jensen i Krollerup, skifte 12.1.1760 lbnr.8. B: Thomas.

66 Peder Jensen i Båstrup 18.6.1789 side 251.
E: Maren Andersdatter. LV: broder Niels Andersen i Kalhave. B: Jens 29, Anders 26, Ellen Johanne 21, Albert 19, Christen 14. FM: Jens Møller i Solskov.

67 Jens Eriksen i Enner 28.8.1789 side 261.
E: Mette Jensdatter. LV: Christen Møller i Gammelsole. B: Jens 12, Peder 11, Anders 10, Anne Kirstine 9, Cathrine 6, Kirsten 5. Første ægteskab med Anne Kirstine Jørgensdatter, skifte 31.5.1775 lbnr.43. B: Erik 16. FM: Terkild Jørgensen i Kalhave, Mikkel Østergård i Hornborg.

68 Maren Jensdatter i Båstrup 26.10.1789 side 263.
E: Jesper Jørgensen. B: Anne Margrethe 7, Jørgen 3. FM: Jens Jespersen i Bøgballe.

69 Birthe Jensdatter i Kragelund 18.11.1789 side 266.
E: Knud Olufsen. B: Anne 19, Jens 14, Abelone 7. FM: morbroder Jens Jensen i Øster Snede.

70 Jens Nielsen Modvig i Solskov 14.5.1790 side 268.
E: Maren Pedersdatter. LV: Steffen Rasmussen sst. Peder Lysholt. Ingen børn. Steffen Rasmussen repræsenterer fraværende arvinger uden navns nævnelse.

71 Maren Sørensdatter i Krollerup 3.11.1790 side 269.
E: Christen Jensen. B: Jens 6 mdr.

72 Maren Pedersdatter i Solskov 7.2.1791 side 274.
Enke efter Søren Steffensen sst, skifte 14.8.1771 lbnr.30. B: Karen 27, Peder 25, Maren 23. FM: Steffen Rasmussen sst.

73 Afkald fra Søren Pedersen i Lindved 2.7.1791 side 275
for arv efter fader Peder Sørensen Møller sst, skifte 22.5.1760 lbnr.11, og efter moder Anne Ziangsdatter, skifte 23.1.1758 lbnr.3.

74 Afkald fra Mikkel Pedersen 2.7.1791 side 275
for arv efter fader Peder Sørensen Møller i Lindved, skifte 22.5.1760 lbnr.11.

75 Laurids Christoffersen i Gammelsole 6.1.1792 side 276.
E: Ingeborg Gydesdatter. LV: Christen Møller sst. B: Christoffer 2. FM: farbroder Jochum Christoffersen i Hornstrup. Enkens første ægteskab med Hans Nielsen i Gammelsole, skifte 7.7.1788 lbnr.63. B: Niels 10, Jørgen 5. FM: Peder Gydesen i Kragelund.

76 Anne Jensdatter i Båstrup 29.2.1792 side 278.
E: Jesper Jørgensen Løve. A: halvbroder Jens Jensen Skrædder i Øster Snede, halvbroder Peder Jensen i Ørnstrup, halvsøster Inger Jensdatter g.m. Terkild Sørensen i Vindelev, halvsøster Else Jensdatter ophold i Gammelsole, halvsøster Birthe Jensdatter, død, skifte 18.11.1789 lbnr.69, var g.m. Knud Olufsen husmand i Kragelund, B: Anne 20, Jens 16, Abelone 9. Se skifte efter afdødes moder Abelone Lauridsdatter i Krollerup 30.9.1765 lbnr.23.

77 Jens Jespersen i Bøgballe 16.4.1792 side 282.
E: Sidsel Thomasdatter. LV: Peder Christensen i Ørum. B: Mads 5. FM: Jens Knudsen. (Første ægteskab med Ellen Christensdatter). B: Jesper på Hvejsel Mark, Christen tjener på Låge, Maren, død, skifte 26.10.1789 lbnr.68, var g.m. Jesper Jørgensen Løve husmand i Båstrup, B: Anne Margrethe 9, Jørgen 6.

78 Afkald fra Rasmus Jørgensen og Søren Jørgensen i Holtum 25.4.1792 side 288
for arv efter deres fader Jørgen Christensen sst. og deres moder Kirsten Rasmusdatter. Desuden nævnes en broder Morten Jørgensen.

79 Rasmus Nielsen i Lindved 14.3.1793 side 288.
E: Mette Sørensdatter. LV: stedfader Christen Christensen i Hornstrup. B: Niels 34, der fæster gården og giver aftægt til enken. Desuden nævnes enkens pårørende Henrik Christensen i Fløjstrup, Christen Steffensen i Lysholt.

80 Jørgen (Sørensen) Broch i Øster Snede 21.5.1793 side 290.
E: Mette Jensdatter. LV: Hans Christensen Møller i Øster Snede Mølle. B: Kirsten 14, Søren 11. FM: farbroder Jens Broch i Kragelund.

81 Morten Jørgensen på Holtum Mark 24.3.1794 side 292.
E: Sidsel Rasmusdatter. LV: Christen Madsen sst. B: Rasmus 4. FM: farbroder Rasmus Jørgensen i Holtum.

82 Dorthe Thomasdatter i Båstrup 13.10.1794 side 296.
E: Christen Knudsen. B: Anne 10.

83 Knud Olufsen husmand i Kragelund 24.6.1796 side 299.
E: Maren Frederiksdatter. LV: Christian Magnussen skoleholder sst. Første ægteskab med Birthe Jensdatter, skifte 18.11.1789 lbnr.69. B: Anne 23, Jens 20, Abelone 14. FM: farbroder Rasmus Olufsen i Lindved.

84 Maren Jørgensdatter i Kragelund 26.5.1797 side 307, 314.
E: Christen Hansen. B: Anne Marie 9, Johanne 7, Jørgen 5. FM: morbroder Terkild Jørgensen i Langskov sogn.

85 Hans Andersen husmand i Kragelund 24.10.1797 side 312, 323.
E: Karen Knudsdatter. LV: Laurids Rasmussen. B: Birthe Kirstine 12, Kirsten 9, Inger 5, Maren 3. FM: oldefader Jens Sørensen sst.

86 Kirsten Jørgensdatter i Kragelund Holm 20.3.1798 side 327, 330, 332.
E: Mads Eriksen husmand. A: broder Peder Jørgensen i Ølholm Kærhus, søster Mette Jørgensdatter g.m. Hans Jensen teglstryger på Lerbæk.

87 Christen Terkildsen i Båstrup 18.1.1799 side 328.
E: Anne Christensdatter forbliver i uskiftet bo. LV: Jørgen Andersen.

88 Eskild Hansen husmand på Agersbøl Mark 18.1.1803 side 333.
Enkemand efter Maren Sørensdatter. A: broder Peder Hansen, død, B: Anne Marie g.m. Thomas Jensen Bødker i Daugård sogn, søster Karen Hansdatter g.m. Poul Mortensen på Dørken Mark i Thyregod sogn, søster Else Hansdatter g.m. Thomas Frederiksen Snedker i Stouby sogn, søster Johanne Kirstine Hansdatter ugift i København. Af Maren Sørensdatters første ægteskab B: Peder Eskildsen i Nydam på Hornstrup Mark.

89 Jens Sørensen husmand i Øster Snede 28.1.1803 side 335.
E: Lisbeth Margrethe Christoffersdatter. LV: Mads Gregersen sst. B: Marie 28, Christoffer 25, Søren 24, Jørgen 18. FM: Jens Jensen sst.

90 Eva Marie Lauridsdatter i Lindved 7.7.1803 side 341.
E: Søren Pedersen Thybo. B: Laurids 26, Anne 23, Kirsten 20, Anne Kirstine 17, Birthe Marie 14, Mette Marie 11, Kirsten Marie 7. FM: morbroder Jørgen Lauridsen i Gelskovgård.

91 Kirsten Terkildsdatter i Kragelund 12.12.1804 side 347.
E: Oluf Jensen. B: Peder 7, Jens 5, Terkild 3. FM: Peder Terkildsen i Hornborg.

92 Christen Knudsen i Båstrup 2.2.1813 side 351.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Jens Pedersen sst. B: Jens 13, Karen 9. FM: Thomas Bertelsen sst. Første ægteskab med Dorthe Thomasdatter, skifte 13.10.1794 lbnr.82. B: Anne 30. FM: Laurids Andersen sst.

93 Elle Jensdatter i Båstrup 20.2.1816 side 356.
E: Jesper Jørgensen. A: broder Jens Jensen i Bjerlev, broder Hans Jensen, død, B: Mette Malene 14, Jens 10, søster Inger Jensdatter g.m.Jens Sørensen i Vindelev.


Brandholm skifteprotokol 1780-1826.
G 382-1


94 Jørgen Vistisen i Over Døslund 10.10.1780 side 1.
E: Christiane Nielsdatter. LV: broder Niels Nielsen i Thyregod. B: Visti 13, Niels 11. FM: Hans Jensen i Vesterlund, Jens Nielsen i Kidmose i Ejstrup sogn.

95 Anders Eriksen i Over Døslund 6.10.1787 side 7
E: Anne Iversdatter. LV: broder Peder Hansen i Tornvig i Arnborg sogn. B: Karen 11, Erik 10, Jens 8, Anne 4. FM: Niels Pedersen i Arvad, Anders Jensen sst.

96 Anne Lauridsdatter i Nørre Askær 5.2.1798 side 14.
E: Christen Jensen. B: Søren 23, Anne 20, Maren 18, Inger 14. FM: morbroder Clemen Lauridsen i Hyvild.

97 Hans Frederiksen på Holtum Mark 26.2.1820 side 20.
Auktion over hans hus. Højstbydende: ungkarl Niels Mortensen i Hørup.

98 Agent Nyholm, udlægshaver i Molbækhus på Jerlev Mark 4.3.1820 side 20.
Auktion. Højstbydende: pastor Vissing i Højen.

99 Søren Pedersens hustru på Brandbjerg Mark 3.6.1820 side 21.
Ekstraret i Stenholmhus på Sillehus Mark mod Maren Jensdatter og Mette Kirstine Sørensdatter vedrørende tyveri.(Se Nørvang-Tørrild herred justitsprotokol 17.9.1819 fol.784b).

100 Christoffer Christensen bolsmand på Smidstrup Mark 29.11.1820 side 23
E: Margrethe Jørgensdatter. LV: Jens Rasmussen skolelærer i Lindeballe. B: Jørgen, Johanne Sofie, Dorthe. FM: Jens Jensen Kusk i Smidstrup.

101 Gunder Marie Nielsdatter i Vandelgård 29.11.1820 side 25.
E: Laurids Christensen. Børn. FM: Bent Pedersen i Vandel.

102 Hans Hansen bolsmand på Ildved Mark 6.12.1820 side 27.
E: Anne Clausdatter. FM: Peder Madsen sst. B: Hans 32, Claus 30, Marianne 28, Niels 24, Søren 22, Maren 19, Peder 16, Laurids 12. FM: Herman Lybker sst.

103 Søren Lauridsen ugift, død på Als 8.12.1820 side 30.
A: broder Jeppe Lauridsen, død, B: Karen g.m. Anders Jensen i Søskov, Laurids i Lildfrost, Mads på Rugballe Mark, halvsøster Maren Lauridsdatter, død, var g.m. Laurids Sørensen aftægtsmand i Lille Lime, B: Johanne, Engel Marie, Maren, halvsøster Karen Lauridsdatter, død, var g.m. Jens Rugsted, B: Søren 25, Anne Ingeborg.

104 Anne Marie Knudsdatter i Ildved 12.3.1821 side 32.
E: Laurids Nielsen Thorlund. B: Niels 14, Knud 9, Søren 6, Else Marie 3. FM: Anders Jensen i Lureby, Anders Jensen i Ildved, Terkild Christensen sst. Desuden nævnes enkemandens fader Niels Nielsen i Thorlund.

105 Peder Hansen bolsmand på Thyregod Mark 13.3.1821 side 36.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hans Nielsen i Lønå. Børn. FM: Jens Nielsen i Thyregod.

106 Niels Pedersen på Vindelev Mark 2.4.1821 side 38.
E: Marie Kirstine Pedersdatter. LV: Søren Pedersen husmand i Haugehus Skov. B: Peder, myndig. FM for de umyndige børn: Christoffer Pedersen i Vindelev.

107 Niels Rasmussen i Haustrup 2.4.1821 side 42.
A: moder Dorthe Pedersdatter g.m. Søren Christensen sst, broder Jørgen Rasmussen 28, broder Peder Rasmussen 25, søster Karen Rasmusdatter 25, broder Laurids Rasmussen 23, halvbroder Jens Rasmussen 34, halvbroder Jens Rasmussen 34, halvsøster Anne Else Rasmusdatter 32 g.m. Jørgen Jensen på Jelling Mark, halvbroder Rasmus Sørensen 14. FM: Jens Pedersen i Sdr.Kollemorten. Skifte sluttet 20.7.1806 efter fader Rasmus Jørgensen i Haustrup. Skifte sluttet 22.3.1815 efter broder Christen Rasmussen. Skifte 2.4.1821 lbnr.108 efter moder Dorthe Pedersdatter.

108 Dorthe Pedersdatter i Haustrup 2.4.1821 side 43.
E: Søren Christensen. B: Rasmus. Første ægteskab med Rasmus Jørgensen sst. B: Jørgen, Peder, Laurids, Karen. FM: Jens Pedersen i Sdr.Kollemorten. Se skifte efter broder Niels Rasmussen 2.4.1821 lbnr.107.

109 Anne Cathrine Sofie Mikkelsdatter i Uhre 10.4.1821 side 46.
E: Jens Frandsen. B: Sidsel Marie 5. FM: morbroder Jens Mikkelsen på Lilballe Mark, Jørgen Pedersen i Trædballehus i Skibet sogn. Første ægteskab med Zacharias Frandsen. B: Maren g.m. Morten Jensen på Lerbæk Mark, Mikkel 16, Frands 14, Anne Marie 10, Ellen 7. FM: Morten Jensen på Lerbæk Mark.

110 Jens Sørensen Terp kromand i Randbøl kro 21.4.1821 side 48.
E: Bodil Marie Hansdatter. FM: Prokurator Faaborg på Engelsholm. B: Hans Frederik 14, Søren 12, Kirsten Marie 11, Anne Johanne 9, Mette Mine 6. FM: Niels Sørensen Terp i Starup sogn. Samfrænder: Johan Hansen på Juellingsholm, Hans Olufsen i Lille Lime, Morten Poulsen i Randbøl.

111 Søren Lauridsen på Engelsholm Mark 23.5.1821 side 52.
E: Anne Cathrine Thomasdatter, LV: Hans Olufsen i Lille Lime. Børn. FM: Jens Christensen på Engelsholm Mark.

112 Laurids Lauridsen i Thyregod 30.5.1821 side 53.
E: Johanne Marie Jensdatter. LV: Christen Jensen. Børn. FM: Christen Lauridsen i Hyvild.

113 Niels Christensen i Lønå 20.5.1821 side 54.
E: Margrethe Olufsdatter. LV: Peder Lauridsen i Mosegård. Børn. FM: Knud Mortensen i Lønå.

114 Thomas Pedersen i Nørup 8.9.1821 side 56.
Udpantning.

115 Niels Mortensen i Kirkeby 19.11.1821 side 58.
Udpantning.

116 Laurids Pedersen i Store Lime 10.8.1824 side 59.
Udpantning.

117 Christen Jensen i Ulkind 12.1.1822 side 60.
Udpantning.

118 Jacob Røj i Søndersthoved 10.7.1822 side 64.
Udpantning.

119 Sehested, der ejer Refstrup 10.7.1822 side 67.
Udpantning.

120 Hr.Mikkelsen Lindsted forpagter på Grundet gods 23.7.1822 side 70.
Politiret. Klage.

121 Niels Christiansen på Skovbølling Mark 5.11.1822 side 77.
Udpantning.

122 Kirsten Hansdatter i Båstrup 24.6.1823 side 78.
E: Laurids Andersen, B: Claus, død som barn, Anders 32 spækhøker i København, Hans 28, Jørgen 22, Johan 19, Barbara 15, Peder 11. FM: Thomas Bertelsen i Båstrup.

123 Peder Eriksen i Uve 25.6.1823 side 83.
E:(Maren Andersdatter). LV: Anders Johansen i Bregnhoved. B: Claus, Erik, Kirsten Marie, Else Claudiane, Else. FM: Laurids Ovesen i Skovsende, Laurids Lauridsen i Østerby.

124 Fru Kruse til Hvolgård 24.11.1823 side 86.
Skifte på Vejle rådstue.

125 Caroline Mathilde Friis i Gartnerhuset 10.12.1823 side 86.
A: broder F.C.Friis afgået kaptajn i Kiel, broder regimentskvartermester Friis i Horsens, død, 2 børn, søster Henriette Christiane Friis uvist hvor, søster Birthe Friis enke efter degnen Steensen i Hanslev ?, ophold i Svendborg, søster Sofie Dorothea Friis g.m. snedkermester Friis.

126 Bent Nielsen og hustru Maren Johansdatter i Farre 29.12.1824 side 90.
B: Maren g.m. Simon Nielsen. For umyndige børn FM: Frederik Johansen i Store Styvel.

127 Christen Christensen og hustru Else Israelsdatter på Krollerup Mark 21.2.1825 side 91.
Mandens arvinger: broder Christen Christensen i Øster Snede, søster Anne Christensdatter i Krollerup. LV: Gyde Pedersen sst. Hustrus arvinger: broder Niels Israelsen, broder Jens Israelsen, broder (Hartvig Israelsen, død), B: Israel i Lindved, broder (Jørgen Israelsen, død), B: Søren på Lindeballe Mark, halvbroder (Søren Jensen i Krollerup, død), B: Jens i Krollerup, Israel på Havrum Mark, en halvbroderdatter, (søster Anne Israelsdatter g.m. Hans Pedersen Møller i Krollerup, død), B: Israel i Stubberup, Peder i Krollerup, (Anne g.m.) Jens Christensen i Lindved.

128 Jørgen Jørgensen på Bjerlev Mark 4.3.1825 side 93.
Vurdering af opbudsbo.

129 Else Marie Olufsdatter på Hvejsel Mark 8.6.1825 side 95.
Enke efter Hans Sørensen Krollerup sst. Skifte 15.7.1820. B: Karen, der døde kort tid før moderen, Anne Margrethe 16, Anne Mette 12. FM: morbroder Niels Olufsen i Hygum.

130 Kirsten Nielsdatter i Hørup 24.5.1825 side 97.
E: Hans Christensen. Af første ægteskab B: Karen Andersdatter. FM: Niels Pedersen.

131 Anne Marie Poulsdatter i Uve 17.2.1826 side 99.
E: Søren Thomsen. B: Poul, Mette. FM: Niels Poulsen i Ris.

132 Niels Nielsen Lindberg i Juellingsholm 21.2.1826 side 101.
Enkemand. B: Christen Johnsen 17, Christen Madsen 10, Niels Nielsen 7, Augustinus 5, Karen Marie 2. FM: Christian Johnsen sst, Christian Madsen, farbroder mølleren Hans Christian Nielsen, Johan Hansen. Desuden nævnes afdødes broder Hans Nielsen.

Brandholm skifteprotokol 1791-1813.
G 382-2

133 Birthe Nielsdatter i Algierlund 20.8.1791 fol.1.
E: Christen Thomsen, der opholder sig hos sin fader Thomas Christensen sst. B: Thomas 13, Anne Kirstine 11, Inger Kirstine 9, Anne Marie 7, Kirsten 3, Niels 2. FM: Hans Hansen i Stenbrogård i Give sogn, Christen Christensen i Hedegård i Give sogn.

134 Niels Lauridsen i Drantum 12.3.1792 fol.3b.
E: Karen Jespersdatter. LV: Jens Jørgensen i Ullerup i Give sogn. B: Inger Kirstine 25 i København, Kirsten 19, Jesper 16, Karen 13. FM: Jens Pedersen i Uhre.

135 Peder Christensen i Tarp i Brande sogn 19.12.1794 fol.8b.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Jørgen Pedersen i Holtum. B: Anne Marie 15, Peder 14, Karen 12, Else Marie 10, Christen 7. FM: Niels Nielsen i Uhre, Christen Pedersen i Store Sandfeld.

136 Maren Jensdatter i Nørholm på Brandholm Mark 29.5.1801 fol.9b.
E: Laurids Christensen Vinding. B: Bodil Margrethe 10, Jens Christian 8 uger. FM: mostermand Oluf Iversen i Dørken i Thyregod sogn.

137 Kirsten Jensdatter i Tarp i Brande sogn 25.2.1803 fol.11b.
E: Christen Andersen. B: Peder 6, Jens 4, Maren 1. Første ægteskab med Peder Christensen, skifte 19.12.1794 lbnr.135. B: Anne Marie 24, Peder 23, Karen 21, Else Marie 18, Christen 15. FM: Niels Nielsen i Uhre, Christen Pedersen i Store Sandfeld.

138 Karen Christensdatter i Lillleholm på Brandholm Mark 10.7.1813 fol.16.
E: Jens Christensen husmand. B: Christen 33, Anne Marie 31 g.m. Keld Thomsen i Langkær, Johanne 29 g.m.Thomas Pedersen på Brandholm, Christen 25, Johanne Marie 21, Niels 18. FM: Hans Østerby i Nørholm.Niels Brandts gods skiftebrev 1774.
G 383-1139 Mads Pedersen Smed i Grarup 4.8.1774.
E: Anne Jacobsdatter. LV: broder Poul Jacobsen i Husum. B: Peder 4. FM: Peder Nielsen Brandt degn i Brande.


Grundet og Højgård skifteprotokol 1774-1806.
G 385-1


140 Thomas Pedersen i Grejs 14.3.1774 fol.2.
E: Kirsten Thomasdatter. LV: Niels Brandt procurator sst. B: Maren 4. FM: Mads Thomsen sst.

141 Mette Mortensdatter i beriderhuset i Hornstrup 30.3.1771 fol.2b.
E: Knud Nielsen Nyborg skovfoged ved Grundet. B: Anne Helvig g.m. corporal Hans Christian Hansen på Lolland, Johanne, Marie g.m. Zacharias Iveren, Morten. Første ægteskab med Anne Helvig Christoffersdatter, skifte 19.4.1741. B: Schack Nyborg i Brestenbro, Charlotte gift i København, Christoffer Vilhelm i Sverige.

142 Laurids Jørgensen i Hornstrup 26.3.1775 fol.7.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Jens Adsersen sst. B: Anne 12, Jørgen 9, Abelone 7, Peder 5, Mads 6 mdr. FM: farbroder Søren Jørgensen sst.

143 Birthe Mikkelsdatter i Grejs 18.3.1776 fol.9b.
E: Søren Holgersen husmand. B: Søren 10, Mikkel 8, Kirsten 4, Johanne l.

144 Sidsel Christensdatter i Grejs 20.3.1776 fol.10.
E: Christen Christensen husmand. B: Birthe 10 uger.

145 Maren Sørensdatter i Fløjstrup 28.3.1776 fol.11.
E: Terkild Sørensen. B: Søren 30 i Holtum, Karen g.m. Niels Rasmussen i Holtum, Kirsten g.m. Jeppe Lauridsen i Vindelev, Peder 29, Frederik 28, Maren 22.

146 Anne Hansdatter i Ulkær 26.3.1777 fol.12b.
E: Christen Jepsen. B: Kirsten 11, Jeppe 9, Abelone 6, Mette 3. Fb 1764 efter enkemandens fader Jeppe Sørensen.

147 Niels Andersen og hustru Karen Rasmusdatter i Hornstrup 18.5.1777 fol.15.
B: Maren 18, Abelone 14, Anne 6, Marie 2, Rasmus 12 uger. FM: Christen Christensen Hougaard i Grejs, Niels Pedersen i Hornum. Terkild Jensen Løve får gården i fæste.

148 Svend Nielsen ugift i Solskov 7.10.1776 fol.17b.
A: stedfader Christen Jensen Hauge sst, moder Maren Jørgensdatter, søster Maren Nielsdatter 26 g.m. Jens Jensen Hauge, søster Birthe Nielsdatter 20, søster Anne Nielsdatter 18. Skifte efter fader Niels Jacobsen i Solskov 10.2.1763.

149 Søren Sørensen i Fløjstrup 14.6.1777 fol.19.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Christen Christensen i Harbohus. B: Søren 6, Anne Kirstine 4, Christen 2, Sara 4 uger. FM: Thomas Nielsen i Fløjstrup, Peder Terkildsen sst. Fb 1770 efter fader Søren Lauridsen.

150 Søren Lauridsen husmand i Fløjstrup 22.5.1777 fol.21b.
B; Søren, død, skifte 14.6.1777 lbnr.149. A: Søren Sørensens enke og børn.

151 Hans Nielsen i Gammelsole 20.5.1777 fol.22.
E: Maren Hansdatter. LV: Jens Christensen Hauge sst. B: Niels 24, Hans 21, Kirsten 18, Anne 15, Kirsten 8. FM: Niels Hansen i Kirkeby. Fb 1767 efter stedfader Søren Lauridsen.

152 Christen Jensen Bødker i Gammelsole 22.5.1777 fol.23b.
E: Mette Nielsdatter. LV: Christen Jensen Møller sst. B: Hans 28, Søren 22, Karen 22, Kirsten 19, Peder 13, Jørgen 12. FM: Mikkel Jensen i Solskov.

153 Maren Christensdatter i Solskov 14.3.1778 fol.25.
E: Oluf Nielsen. Første ægteskab med Niels Andersen sst, skifte 9.2.1767. B: Søren 27, Anders 25, Gertrud 22, Christen 20, Hans 14. FM: farbroder Steffen Andersen i Gammelsole. Desuden nævnes enkemandens broder Morten Nielsen.

154 Karen Jensdatter Kvist i Gammelsole 30.3.1778 fol.28.
E: Knud Steffensen. B: Ellen 18 uger. FM: morfader Jens Sørensen Kvist i Smidstrup. Desuden nævnes enkemandens broder Henrik Steffensen i Gammelsole og halvbroder Christen Knudsen. Fb 1777 fra fader Steffen Andersen.

155 Anne Jensdatter i Grejs 9.4.1778 fol.30.
E: Rasmus Nielsen Stenkær. B: Jens 24, Ingeborg 18, Niels 13, Hans 11.

156 Bodil Olufsdatter i Øster Snede Mølle 2.6.1777 fol.31.
E: Peder Pedersen. B: Peder 9, Mathias 6.

157 Peder Pedersen i Øster Snede Mølle 29.7.1777 fol.32, 33.
Enkemand efter Bodil Olufsdatter, skifte 2.6.1777 lbnr.156. B: Peder 9, Mathias 6. FM: faders morbroder Niels Pedersen i Gårde. Fb 1765 til afdøde født i Holms Mølle under Grundet gods efter svigerfader Oluf Mikkelsen. Desuden nævnes afdødes søster Kirsten Pedersdatter i Hesselballe.

158 Mikkel Mikkelsen ugift i Gammelsole 4.5.1778 fol.40.
A: brodersøn Søren Mikkelsen, død, B: Jørgen 35 i Krollerup.

159 Kirsten Pedersdatter i Hornstrup 23.10.1778 fol.41.
E: Knud Jensen født i Grejs. B: Laurids 1. Første ægteskab med Laurids Jørgensen i Hornstrup, skifte 26.3.1775 lbnr.142. B: Anne 15, Jørgen 14, Abelone 11, Peder 10, Mads 4. FM: farbroder Søren Jørgensen i Hornstrup.

160 Maren Jørgensdatter i Hornstrup 27.12.1779 fol.43b.
E: Jens Christensen. B: Kirsten 14, Mette 12, Jørgen 10.

161 Anne Else Christensdatter i Store Lysholt 9.5.1778 fol.45.
A: stedfader Niels Jensen sst, moder Else Henriksdatter, søster Anne Christensdatter 28 g.m. Jens Poulsen i Daugård, søster Karen Christensdatter 28, broder Henrik Christensen 26 i Fløjstrup, søster Mette Christensdatter 26, søster Malene Christensdatter 15. søster Johanne Christensdatter 13. Arv efter fader Christen Pedersen, skifte 30.4.1770.

162 Karen Andersdatter ugift i Grejs 15.11.1779 fol.45b.
A: søster Abelone Andersdatter g.m. Jesper Mikkelsen i Tønder, broder Jens Andersen i Grejs, død, broder Niels Andersen i Hornstrup, død, skifte 18.5.1777 lbnr.147, B: Maren 20, Abelone 16, Anne 8, Rasmus 3. FM: Christen Hougaard i Grejs.

163 Anne Thomasdatter i Båstrup 4.4.1780 fol.47b.
Enke efter Jørgen Christian Terkildsen født sst. B: Thomas 30, Terkild 25, Maren 21, Mette, død, var g.m. Jens Jensen degn i Øster Snede. FM: morbroder Jørgen Thomsen i Bøgballe på Agersbøl gods. Fb 1733 efter fader Terkild Bertelsen.

164 Peder Christensen i Uhre 5.6.1781 fol.50b.
A: moder Anne Pedersdatter, broder Jens Christensen 36 sst, broder Schack Christensen 20, søster Anne Marie Christensdatter g.m. Rasmus Nielsen i Lildfrost på Keldkjær gods.

165 Terkild Pedersen Kusk i Holtum 27.8.1781 fol.51b.
A: stedfader Søren Terkildsen sst, halvbroder Poul Pedersen 50 sst. under Brandbjerg gods, der døde under skiftet, B: Karen, Mette, Cathrine, Anne og Anne, halvbroder Mads Pedersen 40, halvbroder Frands Pedersen 25, halvbroder Mikkel Pedersen 14, halvsøster Karen Pedersdatter der døde under skiftet g.m. Oluf Pedersen i Ulkær, halvsøster Anne Kirstine Pedersdatter.

166 Niels Hansen i Hornstrup 17.6.1782 fol.53b.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Jens Steffensen sst. B: Kirsten 28, Peder 21. FM: søskendebarn Niels Hansen i Gammelsole, Mathias Pedersen i Hornstrup.

167 Anne Marie Sørensdatter i Grejs 28.10.1782 fol.55b.
E: Niels Jensen Løve. A: broder Mads Nielsen Lund i Ulkær 60, søster Karen Sørensdatter, død, B: Maren Frandsdatter g.m. Christen Jensen i Engum på Tirsbæk gods, Mette Frandsdatter, søster Anne Sørensdatter enke i Bredballe på Tirsbæk gods. Fb 1764 efter fader.

168 Niels Hansen i Kirkeby 25.6.1782 fol.57.
E: Cathrine Pedersdatter. LV: Jens Steffensen i Hornstrup. B: Peder 21, Anne 15, Hans 14, Jens 12, Kirsten 8, Abelone 6, Mads 3. FM: søskendebarn Niels Mikkelsen i Hornstrup, morbroder Mathias Pedersen sst.

169 Knud Jensen i Hornstrup 29.3.1782 fol.59.
E: Maren Jensdatter. LV: Jens Steffensen sst. B: Laurids 4. FM: farbroder Terkild Jensen sst.

170 Christen Christoffersen i Hornstrup 2.10.1782 fol.61.
A: moder Kirsten Lauridsdatter sst. broder Jochum Christoffersen 36 sst, broder Laurids Christoffersen 33, broder Peder Christoffersen 30, søster Karen Christoffersdatter g.m. Jochum en maler i Horsens, søster Maren Christoffersdatter g.m. Rasmus Østergaard skipper i Horsens, søster Agnethe Christoffersdatter i København.

171 Anne Mortensdatter i Hornstrup 20.2.1783 fol.62.
E: Terkild Jensen født i Grejs. B: Jens 3. Aftægtskontrakt af 2.10.1758 til enken Maren Jørgensdatter, der blev overtaget ved skiftet 18.5.1777 lbnr.147 efter Niels Andersen og hustru.

172 Peder Pedersen Roed i Solskov 18.3.1783 fol.63b.
E: Mette Mortensdatter. LV: broder Hans Mortensen i Sdr.Aldum på Bygholm gods. B: Peder 26, Morten 16, Malene. FM: søskendebarn Steffen Rasmussen i Solskov. Fb 1756 efter fader Peder Roed.

173 Karen Nielsdatter i Hornstrup 7.9.1784 fol.65.
E: Jens Steffensen husmand. A: brodersøn Niels Smed i Frørup ved Kolding 40, søster Dorthe Nielsdatter g.m. Mikkel Gregersen husmand i Ejstrup ved Kolding, søster Else Nielsdatter enke i Ejstrup ved Kolding.

174 Kirsten Mortensdatter i Solskov 30.10.1784 fol.66.
E: Steffen Rasmussen. B: Karen 5 uger. Fb 1774 efter fader Rasmus Steffensen.

175 Mette Madsdatter i Holtum 23.5.1785 fol.68.
E: Mads Pedersen. B: Peder 3 uger. Desuden nævnes afdødes moder
Karen Mikkelsdatter.

176 Maren Hansdatter i Hornstrup 5.2.1787 fol.68b.
E: Peder Christensen Gartner husmand. A: broder Oluf Hansen Svensk husmand i Båstrup, broder Søren Hansen Svensk, død, B: Johanne g.m. tårnvægteren i Horsens, søster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Jens Andersen i Hornstrup, B: Hans i Kragelund, Maren g.m. Mads Villadsen husmand i Tørring.

177 Abelone Nielsdatter ugift i Grejs 21.11.1787 fol.71.
A: søster Maren Nielsdatter g.m. Peder Madsen Væver sst, søster Anne Nielsdatter 14, broder Rasmus Nielsen 10, FM: Christen Hougaard sst. Se skifte efter forældre 18.5.1777 lbnr.147.

178 Maren Hansdatter i Ulkær 28.6.1786 fol.72.
E: Jens Pedersen Thybo. B: Hans 14. FM: Laurids Gregersen sst.

179 Mette Sørensdatter i Båstrup 14.6.1787 fol.73b.
E: Niels Terkildsen. B: Terkild 43 i Gammelsole, Søren 42, Kirsten 38 g.m. Terkild Sørensen i Kragelund under Rosenvold gods, Mette 32 g.m. Laurids Rasmussen i Kragelund under Agersbøl gods, Maren 29, Morten 25, Niels 24, Else 18. FM: Christen Terkildsen i Båstrup.

180 Karen Lauridsdatter i Grejs 12.1.1788 fol.75b.
E: Niels Nielsen Smed. A: halvsøster Maren Jeppes, død, B: Maren Jepsdatter, død, var gift med Jens Hermansen i Thystrup, Marie Jepsdatter g.m. Jens Jacobsen rytter i Thystrup.

181 Elisabeth Jørgensdatter i Grejs 26.3.1788 fol.76b.
E: Halvor Samuelsen Smed. Af første ægteskab B: Jørgen Andersen 21, Søren Andersen 19, Johanne Andersdatter 9. FM: Jørgen Nielsen sst, Søren Mortensen sst.

182 Cathrine Pedersdatter i Kirkeby 29.8.1787 fol.78.
Enke efter Niels Hansen, skifte 25.6.1782 lbnr.168. B: Peder 26, der fæster gården, Anne 22, Hans 21, Jens 18, Kirsten 14, Abelone 12, Mads 9. FM: morbroder Mathias Pedersen i Hornstrup, søskendebarn Niels Mikkelsen sst.

183 Niels Rasmussen i Holtum 11.4.1788 fol.82.
E: Karen Terkildsdatter. LV: Peder Terkildsen i Fløjstrup. B: Kirsten 26, Terkild 22, Maren 20, Anne Cathrine 15, Karen 13, Rasmus 11. FM: farbroder Søren Rasmussen i Holtum.

184 Birthe Cathrine Andersdatter i Holtum 9.6.1789 fol.85.
E: Mikkel Lauridsen. B: Anders 4, Anne Marie 3. FM: Peder Mikkelsen i Grejs.

185 Johanne Jørgensdatter i Uhre 20.9.1788 fol.87b.
E: Hans Christensen. B: Christen 27, Jørgen 25, Kirsten 21, Peder 14, Mette Kirstine 11. FM: Jens Jensen sst. under Lerbæk gods.

186 Johanne Christensdatter i Store Lysholt 22.1.1787 fol.91.
A: stedfader Niels Jensen sst, moder Else Henriksdatter, broder Henrik Christensen i Fløjstrup, søster Anne Christensdatter g.m. Jens Poulsen i Daugård, søster Karen Christensdatter g.m. Jens Mogensen i Bredal, søster Mette Christensdatter g.m. Christen Lauridsen i Vindelev, søster Malene Christensdatter. Se skifte efter søster Anne Else Christensdatter 9.5.1778 lbnr.161.

187 Søren Pedersen Krag i Grejs 21.11.1787 fol.92.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jørgensen i Grejs. Ingen børn.

188 Jørgen Pedersen Thybo skovfoged på Højgård 2.11.1789 fol.93.
E: Marie Pedersdatter. LV: Jens Rohde i Højgård Skovfogedhus, Søren Christensen i Grejs. B: Søren 22, Kirsten 18. FM: Mads Christensen Nørgaard i Grejs.

189 Kirsten Andersdatter i Uhre 20.7.1789 fol.93b, 101, 103b, 106, 113, 115, 118b.
E: Peder Lauridsen i Fløjstrup, der er rømt. B: Anne Kirstine 25. Første ægteskab med Christen Sørensen Skrædder i Båstrup, skifte Agersbøl gods 31.1.1760 lbnr.9. B: Anders 46 i Grejs, Søren 43 i Grejs, Maren g.m. Jørgen Sørensen i Bjerlev under Stovgård gods, Marie g.m. Peder Pedersen i Eriknaur under Horsens Hospital.

190 Anders Lauridsen i Båstrup 30.1.1790 fol.96b.
E: Barbara Jørgensdatter. LV: Christen Terkildsen sst. B: Jørgen 38, Laurids, Dorthe 36 g.m. Steffen Christensen i Grejs.

191 Søren Hansen husmand i Hornstrup 6.2.1790 fol.97b.
E: Mette Pedersdatter. LV: Niels Hansen i Grejs. B: Hans 29, Peder 25.

192 Anne Christensdatter Dalby på Grundet 13.9.1790 fol.102, 103, 104, 107, 117b.
Enke efter Christen Steffensen i Grejs. Første ægteskab med Anders Nielsen, først gårdmand i Lindved, senere hyrde i Ølholm. B: Søren i Plovstrup, Laurids på Harbohus Mark, Niels rømt, Mette g.m. Laurids Nielsen Skrædder i Vrold, Karen, død, var g.m. Claus Vilstrup i Tønning, 7B: HANS, død, 4 børn: Jørgen 16, Anne Cathrine 11, Claus 5, Hans 2, ANDERS, død, 2 børn, KIRSTEN g.m. Peder Sørensen i Tønning, ANNE 25 i Lybæk, NIELS CHRISTIAN død, PEDER død, ANNE død.

193 Else Nielsdatter i Fløjstrup 5.10.1790 fol.102b, 104b.
E: Søren Christensen husmand. B: Mikkel 20. FM: morbroder Niels Nielsen Vestergaard i Holtum. Første ægteskab med Mikkel Lauridsen i Holtum. B: Anne 32, Laurids 28, Anders 24.

194 Mette Nielsdatter i Store Lysholt 20.1.1791 fol.107, 110b, 114b, 116b.
E: Jens Jensen. B: Kirsten 4 uger. FM: morfader Niels Christensen i Bredal, farbroder Christen Jensen Møller i Gammelsole, morfaders broder Christen Christensen i Harbohus.

195 Marie Knudsdatter Nyborg i Grundet Skovfogedhus 26.1.1791 fol.109, 114b.
E: Zacharias Møller. B: Jens 16, Christiane 13, Knud 7. FM: Gartner Baumann i Munkehuset.

196 Gertrud Thomasdatter i Gammelsole 4.4.1791 fol.112, 113, 141.
E: Niels Thomsen. B: Peder 36. Første ægteskab med Peder Mortensen sst. B: Thomas 46 sst, Morten 44 i København, Maren g.m. Mads Christensen skovfoged i Gammelsole.

197 Ingeborg Pedersdatter i Hornstrup 26.8.1791 fol.115, 123, 124, 124b, 131.
E: Laurids Mortensen. B: Ingeborg 26, Bodil 23, Maren 20, Søren 17. Første ægteskab med Søren Hansen. B: Kirsten 31, Hans 30 i Hornstrup, Anne 28.

198 Christen Christensen husmand i Grejs 23.1.1792 fol.120, 123b, 124, 125, 132b.
E: Mette Pedersdatter. LV: Søren Mortensen sst. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter. B: Kirsten 25. FM: farbroder Jens Christensen i Hornstrup.

199 Christen Sørensen Hyrde i Grejs 29.3.1792 fol.121, 124, 134b.
B: Søren 34, Maren 31, Rasmus 28, Johanne 27 g.m. Hans Sørensen husmand i Hornstrup, Mette 24. FM: Jørgen Nielsen i Grejs.

200 Christen Johansen i Skødebjerg 5.5.1792 fol.121b, 127.
E: Anne Pedersdatter. LV: Peder Sørensen i Bække. A: søskendebørn: Jens Pedersen Hof i Kolding, Christen Pedersen Hof i Hjortlund i Gesten sogn, Mette Pedersdatter Hof g.m. Mikkel en tjenestekarl.

201 Maren Mikkelsdatter i Hornstrup 21.8.1792 fol.125b, 128, 133b.
E: Mathias Pedersen. B: Peder 12, Abelone 10, Maren 8, Niels 6. Af første ægteskab B: Hans Johansen 14. FM: morbroder Niels Mikkelsen sst, morbroder Peder Mikkelsen sst.

202 Laurids Christensen i Grejs 11.10.1792 fol.129b, 134b, 135, 135b, 136.
E: Anne Margrethe Andersdatter. LV: Landmåler Storm sst. Første ægteskab med Kirsten Rasmusdatter. B: Kirsten g.m. Søren Andersen Smed sst, Anne Kirstine 24. FM: Christen Christensen sst.

203 Jørgen Hansen i Uhre 7.3.1793 fol.135b.
E: Inger Marie Nielsdatter. LV: Peder Henriksen sst. B: Johanne Marie 4, Hans 1. FM: farfader Hans Christensen sst.

204 Maren Jørgensdatter i Solskov 1.8.1793 fol.138b.
E: Christen Jensen Hauge. Første ægteskab med Niels Jacobsen sst, skifte 10.2.1763. Se skifte efter søn Svend Nielsen 7.10.1776 lbnr.148. B: Maren g.m. Jens Jensen Hauge i Gammelsole, Anne g.m. Rasmus Gregersen sst, Birthe 39.

205 Mette Marie Jensdatter i Solskov 16.6.1794 fol.141.
E: Niels Madsen. B: Mads 13, Maren 10, Jens 8, Anne Kirstine 5, Niels 12 uger. FM: mostermand Jens Nielsen i Bredal under Tirsbæk gods.

206 Maren Jensdatter i Fløjstrup 19.6.1794 fol.144, 147, 149.
E: Peder Terkildsen. B: Maren 17, Else 14, Jens 12, Gertrud 10, Christen 4. FM: morbroder Laurids Jensen i Ølholm.

207 Kirsten Sørensdatter i Hornstrup 12.11.1794 fol.146, 148b, 150b.
E: Rasmus Madsen. B: Mads 9, Anne Mette 2. FM: morbroder Hans Sørensen i Daugård.

208 Karen Jensdatter i Grejs 18.2.1795 fol.152, 153b.
E: Rasmus Knudsen. B: Kirsten 18, Jens 13. FM: afdødes søskendebarn Niels Hansen sst.

209 Anne Margrethe Jensdatter i Fløjstrup 12.5.1795 fol.152b, 155, 159b.
E: Søren Christensen. B: Niels Christian 3, Else Kirstine 2. FM: Peder Jensen Bødker sst.

210 Voldborg Olufsdatter i Kragelund 11.4.1796 fol.156.
E: Peder Sørensen Kusk. A: broder Rasmus Olufsen i Lindved under Agersbøl gods, broder Knud Olufsen husmand i Kragelund, søster Maren Olufsdatter g.m. Peder Lund på Brandbjerg Mark, søster Karen Olufsdatter g.m. Anders Hansen i Hørup under Lerbæk gods, broder Frands Olufsen g.m. Maren Lauridsdatter i Kragelund, død, B: Birthe g.m. en sømand i Flensborg ved navn Frederik. Enkens LV: Iver Nielsen i Øster Snede.

211 Mette Kirstine Mogensdatter i Øster Snede Mølle 14.8.1797 fol.158.
E: Hans Christensen. B: Sidsel Cathrine 15. FM: morbroder Jens Mogensen i Bredal.

212 Kirsten Lauridsdatter i Hornstrup 30.1.1799 fol.159b, 166, 167, 167b.
Enke efter Christoffer Jochumsen husmand. B: Jochum, Peder husmand i Skærup, Karen g.m. maler Groth i Horsens, Maren g.m. Rasmus Østergaard skipper i Horsens, Agnethe 22 i København. FM: Laurids Mortensen i Hornstrup.

213 Karen Andersdatter i Bøgballe, der lever 5.4.1800 fol.160b, 166b, 167.
Kongelig bevilling af 20.12.1799 til separation fra sin mand Hans Christensen i Øster Snede Mølle. Ansøgning af 28.3.1800 om skifte fra LV: broder Knud Andersen i Bøgballe. Der fremlægges skiftebrev af 3.6.1782 efter hendes fader Anders Knudsen.

214 Søren Pedersen Gartner på Grundet 20.11.1800 fol.167, 168b.
A: broder Jens Pedersen på Fyn, broder Niels Christian Pedersen i Brejning i Gauerslund sogn, søster Karen Pedersdatter g.m. Hans Sørensen Slot i Vejle, halvbroder Jens Pedersen i Graverhuset ved Vejle, halvsøster Anne Dorthe Pedersdatter 25.

215 Rasmus Madsen husmand i Hornstrup 12.9.1801 fol.174b.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Hans Sørensen sst. Første ægteskab med Kirsten Sørensdatter, skifte 12.11.1794 lbnr.207. B: Mads 15, Anne Mette 8. FM: farbroder Anders Madsen sst.

216 Anne Nisdatter i Hornstrup 30.11.1805 fol.175b.
E: Laurids Hansen. B: Søren 28, Hans 7. FM: fastermand Peder Christensen Slelde i Uhre.


Hastrup gods
G 386


Skifte 1746 for Niels Iversen i Ejstrup er indført i Koldinghus skifteprotokolHvolgård reversal over skifter 1752-1768.
G 387-3


217 Anne Pedersdatter i Resenhus 24.8.1752 nr.1.
E: Erik Christensen. Ingen arv.

218 Peder Poulsen i Ølholm 9.4.1753 nr.2
Arv til B: Christen, Kirsten. Arv hos oldefader Peder Svendsen.

219 Anne Christensdatter i Langskov 12.7.1753 nr.3.
E: Anders Skrædder. Arv til B: Søren, Christian, død, Anne Cathrine.

220 Anne Christensdatter i Hvejsel 24.10.1753 nr.4
E: Christian Sivertsen. Ingen arv.

221 Kirsten Poulsdatter i Ølholm 26.1.1754 nr.5.
Arv til Peder Poulsens efterladte børn: Christen, Kirsten. FM: Søren Poulsen i Vindelev, Peder Mikkelsen i Skovbølling.

222 Thomas Nielsen i Grættrup 16.2.1754 nr.6
Ingen arv.

223 Søren Møller i Ølholm 16.5.1754 nr.7.
Arv til B:Sidsel, Anne.

224 Johanne Sørensdatter i Hesselballe 17.5.1754 nr.8
E: Søren Lauridsen. Arv til B: Laurids.

225 Kirsten Jensdatter i Ølholm 21.8.1754 nr.9.
E: Jacob Møller. Arv til B: Sidsel, Maren.

226 Karen Lauridsdatter i Ølholm 15.1.1755 nr.10.
E: Iver Christensen. Ingen arv.

227 Oluf Pedersen i Linnerup 3.5.1755 nr.11.
Ingen arv.

228 Maren Jørgensdatter i Hedeby 13.10.1755 nr.12
E: Mikkel Mortensen. Ingen arv.

229 Anders Skrædder i Langskov 1.3.1756 nr.13.
Ingen arv.

230 Niels Smed i Uve 13.9.1756 nr.14.
Arv til B: Peder, Jens.

231 Johanne Christensdatter i Gammelby 28.3.1757 nr.15.
E: Peder Christensen. Ingen arv.

232 Mikkel Mortensen i Hedeby 20.3.1758 nr.16.
Arv til Jens Christensen i Hejnsvig.

233 Karen Jørgensdatter i Skovborg 20.8.1758 nr.17.
Arv til B: søn, søn, Søren Poulsen.

234 Karen Pedersdatter i Uldum 22.1.1760 nr.18.
Arv til B: Hans Sørensen.

235 Jacob Nyborg i Ildved 10.4.1760 nr.19.
Afkald.

236 Søren Christensen i Plovstrup 31.7.1761 nr.20.
Ingen Arv.

237 Jens (Nikolajsen) Krag og hustru i Vindelev 19.5.1762 nr.21.
Ingen arv.

238 Peder Nielsen Malund i Hesselballe 1.2.1763 nr.22.
Arv til Knud Malunds børn i Linnerup, Jens Hatting i Linnerup, Laurids Lauridsens børn i Hesselballe.

239 Edel Jacobsdatter i Ølholm 5.3.1763 nr.23.
E: Niels Sørensen. Arv til 2 børn.

240 Peder Christensen i Ildved 29.3.1763 nr.24.
Arv til B: Christen, datter, Dorthe, Kirsten. Stedfader: Jens Jepsen. FM: Jens Christensen i Ildved.

241 Ebbe Jensen Murmester i Skovborg 21.5.1765 nr.25.
Ingen arv.

242 Anders (Nielsen) Smed og hustru og søn i Ildved 24.6.1764 nr.26-27-28.
Arv til B: Christen, Susanne. Iver Andersen har modtaget sin hustrus arv.

243 Poul Jensen i Ølholm 2.4.1764 nr.29.
Ingen arv.

244 Christen Nielsen Skomager i Ølholm Hyrdehus 14.5.1764 nr.30.
Ingen arv.

245 Kirsten Poulsdatter i Hvejsel 12.7.1764 nr.31.
E: Christian Sivertsen. Afkald fra alle arvinger ved Preben Hansen.

246 Anders Christensen og hustru i Ølholm 25.2.1765 nr.32.
Arv til 3 børn. FM: Niels Christensen, Niels Nielsen, Jesper Poulsen.

247 Mathias Poulsen i Ølholm 26.2.1765 nr.33.
Arv til B: Poul, Laurids, Lene. Arven er indbetalt til husbonden på Hvolgård af Peder Christensen.

248 Ebbe Christiansens hustru i Skovborg 6.6.1765 nr.34.
Ingen arv.

249 Maren Frandsdatter i Ølholm 6.7.1765 nr.35.
Arv til B: Anne Jensdatter.FM: Jens Lauridsen i Lønsgård.

250 Christian Sivertsen i Hvejsel 24.12.1764 nr.36.
Forening i levende live.

251 Anne Johansdatter i Skovborg 23.10.1765 nr.37.
Ebbe Christiansens trolovede. Afkald.

252 Mikkel Pedersen i Kalhave 23.12.1765 nr.38.
Arv til B: 3 sønner, 3 døtre. Stedfader: Jørgen Jespersen sst.

253 Jens Christensen i Plovstrup 1.3.1766 nr.39.
Arv til B: Jens, Maren, Karen.

254 Karen Jepsdatter i Vindelev 4.3.1766 nr.40.
E: Laurids Nielsen. Arv til B: Jeppe.

255 Christen Christensen i Vindelev 12.5.1766 nr.41.
Ingen arv.

256 Christen (Pedersen) Hage i Ildved 21.2.1767 nr.42.
Arv til B: søn, datter. FM: Oluf Nielsen i Bjerlev.

257 Ingeborg Christiansdatter i Hvejsel 14.3.1768 nr.43.
E: Søren Jacobsen. Arv til B: Jacob, Ingeborg.

258 Anne Christensdatter i Ildved 22.9.1768 nr.44.
E: Jens Jepsen. Arv til B: 4 døtre, Christen, Jeppe.
Hvolgård skiftebreve 1762-1765.
G 387-2259 Jens Nikolajsen Krag og hustru Karen Pedersdatter i Vindelev 19.5.1762 fol.1.
B: Maren g.m. Mikkel Lauridsen på Sjælland, Nikolaj 26, Karen trolovet med Jørgen Iversen, der har fæstet stedet, Christen 18.

260 Peder Nielsen Malund husmand i Hesselballe 1.2.1763 fol.5.
E: Else Hansdatter. LV: Claus Jensen sst. A: broder Knud Nielsen Malund i Linnerup, død, B: Niels 13, Margrethe, Mette Marie. FM: Jens Christensen i Linnerup, søster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Christensen i Linnerup, søster Anne Nielsdatter, død, skifte Låge gods 17.5.1755 lbnr.467, var g.m. Laurids Lauridsen i Hesselballe, B: Margrethe, Maren, Karen, Kirsten.

261 Edel Jacobsdatter i Ølholm 5.3.1763 fol.9.
E: Niels Sørensen. B: Karen 6, Jacob nyfødt.

262 Peder Christensen i Ildved 29.3.1763 fol.11.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Mikkelsen. B: Christen 14, Maren 11, Dorthe 8, Kirsten 5, Peder nyfødt. FM: morbroder Jens Christensen sst, morbroder Laurids Christensen i Vindelev.

263 Anders Nielsen Smed i Ildved 31.5.1763 fol.17.
(Enkemand efter Karen Christensdatter, skifte 18.4.1763 lbnr.265.) B: Susanne 25, Niels skoleholder i Ølholm 21, Christen 15. FM: farbroder Søren Nielsen i Bjerlev.

264 Niels Andersen ugift i Ildved 11.8.1764 fol.33
A: broder Christen Andersen. FM: farbroder Søren Nielsen Smed i Bjerlev, søster Susanne Andersdatter g.m. Iver Andersen.

265 Karen Christensdatter i Ildved 18.4.1763 fol.35.
E: Anders Nielsen Smed. B: Niels 22, Christen 16, Susanne. FM: afdødes nærmeste slægtninge Poul Mortensen i Kollerup, Bent Jørgensen i Ildved.

266 Poul Jensen i Ølholm 2.4.1764 fol.37.
E: Anne Andersdatter. LV: Jens Poulsen. B: Anders 12, (Karen) 9. født FM: Christen Andersen sst. Første ægteskab med Karen Pedersdatter. B: Jens 30.

267 Christen Nielsen Skomager i Ølholm Hyrdehus 14.5.1764 fol.39.
E: Birthe Nielsdatter. B: Kirsten i Grenå eller Ebeltoft. A: søster Johanne i Ribe, hvor afdøde var født, broder Niels Nielsen på Sjælland. Uvist om nogen af dem er i live.

268 Kirsten Poulsdatter i Hvejsel 12.7.1764 fol.41, 55.
E: Christian Sivertsen. A: moder Mette Pedersdatter g.m. Preben Hansen i Høllund, broder Peder Poulsen i Nr.Vilstrup, søster Johanne Poulsdatter g.m. Niels Jensen i Hestlund i Give sogn, halvbroder Poul Prebensen i Hølund.

269 Anders Christensen og hustru Kirsten Poulsdatter i Ølholm 25.2.1765 fol.43.
B: Maren 13, Else 11, Christen 8. FM: farbroder Niels Christensen sst. morbroder Jesper Poulsen sst. Niels Nielsen Mønster og hans søn Jens Nielsen, der nu har gården i fæste, opdrager børnene.

270 Mathias Poulsen i Ølholm 26.2.1765 fol.47.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Mikkel Jensen i Ølholm. B: Poul 8, Laurids 5, Lene født efter faderens død. FM: farbroder Jesper Poulsen. Peder Christensen, der nu har gården i fæste, giver aftægt til enken.

271 Maren Frandsdatter i Ølholm 6.7.1765 fol.51.
Enke efter Jens Christensen sst. B: Anne 14. FM: søskendebarn Jens Lauridsen i Lønsgård.

272 Christian Sivertsen i Hvejsel 10.8.1765 fol.57.
Enkemand efter Kirsten Poulsdatter, skifte 12.7.1764 lbnr.268. Af første ægteskab B: Jens, Ingeborg der er trolovet med Søren Jacobsen i Hvejsel, Mette, Maren, Anne. Aftægtskontrakt af 14.12.1764 fol.55.

Hvolgård skifteprotokol 1775-1813.
G 387-1


273 Søren Knudsen i Store Karlskov 10.8.1775 fol.1b.
E: Helvig Nielsdatter. LV: Hans Andersen i Trøgelborg. B: Johanne 6, Maren 4, Anne Johanne 2. FM: farbroder Claus Knudsen i Uhre, Morten Pedersen i Sønder Langelund.

274 Jesper Poulsen i Ølholm 3.1.1776 fol.3b.
E: Maren Jacobsdatter. LV: Jens Poulsen sst. B: Kirsten 20, Jacob 16, Poul 10. FM: Niels Nielsen sst, Christen Nielsen sst.

275 Sidsel Madsdatter i Plovstrup 6.4.1776 fol.5.
E: Søren Nielsen. B: Hans 5, Niels 2.

276 Terkild Jacobsen husmand i Sindbjerglund 31.5.1777 fol.6.
E: Mette Hansdatter. LV: Jens Christensen sst. A: Steffen Jacobsen i Knude, Maren Jacobsdatter i Holsten, brodersøn Niels Hansen i Sindbjerglund.

277 Jacob Jensen skovfoged i Tørringholt med ophold hos Søren Nielsen i Plovstrup 2.12.1777 fol.10b.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Jens Jensen sst. A: næstsøskendebørn Jens Hansen i Bjerlev og Karen Hansdatter i Tørring.

278 Else Kynde i Ølholm 8.2.1778 fol.14.
E: Jacob Jensen. A: halvbroder Kynde Jacobsen i Bjerlev, søster Maren Kyndesdatter, søster Anne Kyndesdatter begge med fuldmagt fra afdødes svoger Peder Lauridsen i Hønning i Holsten.

279 Margrethe Jensdatter i Skovborg 19.5.1778 fol.15.
E: Morten Pedersen. B: Anne 8, Peder 1. FM: Christen Jensen i Linnerup.

280 Claus Jensen i Hesselballe 27.3.1779 fol.15b.
E: Gertrud Poulsdatter. LV: Christen Mønster i Ølholm. B: Jens i Ørum, Hans 28, Maren g.m. Christen Mønster i Ølholm, Margrethe 24, Kirsten 17. FM: Jens Rasmussen i Lønsgård.

281 Oluf Nielsen i Hjortsvang 30.7.1778 fol.17b.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jens Rasmussen i Lønsgård. B: Ingeborg 1. FM: Jens Lauridsen i Lønsgård.

282 Poul Andersen i Harresø 30.8.1777 fol.18b.
E: Anne Albertsdatter. LV: Johannes Bentsen i Styvel. B:
9) Niels Poulsen.
[Første ægteskab med Kirsten Madsdatter, død 1744. B:
1) Anne Marie Poulsdatter, død, var g.m. Poul Pedersen i Givskudlund
2) Anne Poulsdatter g.m. Jens Nielsen i Styvel.
[Andet ægteskab med Mette Johansdatter, død ca. 1773]. B:
3) Johannes Poulsen 30
4) Anders Poulsen 27
5) Else Poulsdatter
6) Jens Poulsen
7) Hans Poulsen
8) Mette Poulsdatter.
[Tredje ægteskab med Anne Jensdatter, død 1774].
FM:
1 Niels Andersen i Givskud
2 Christen Andersen i Nedvad i Lindeballe
3 Iver Andersen i Ildved
4 Jørgen Andersen i Givskud.

283 Karen Hansdatter i Ørum 11.3.1777 fol.19.
E: Claus Jepsen Smed i Ørum. B: Cathrine Marie. Skifte 7.9.1758 efter enkemandens forrige hustru. B:Anne Kirstine.

284 Karen Eskildsdatter i Ølholm 3.5.1777 fol.19b.
E: Anders Jonasen. B: Anne 6, Maren 3.

285 Elisabeth Rasmusdatter i Uldum 26.4.1777 fol.20.
E: Niels Sørensen. B: Maren 7, Søren 5.

286 Jens Hansen i Hesselballe 13.9.1779 fol.22.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Lauridsen, sst, Terkild Pedersen i Uldum. B: Jeppe 29, Anne Cathrine nyfødt. FM: Rasmus Jørgensen i Uldum. Desuden nævnes den afdødes stedsøn Christen Jepsen, der tjener på Møgelkær.

287 Anne Christensdatter i Sindbjerglund 10.8.1780 fol.23b.
E: Jens Christensen. B: Mette 17, Christen 15. FM: morbroder Niels Christensen i Grejs, morbroder Hans Christensen i Hornstrup.

288 Niels Andersen i Ølholm 17.8.1780 fol.24b.
A: Christen Andersen, Susanne Andersdatter g.m. Jens Andersen i Ildved.

289 Jens Jensen i Plovstrup 28.8.1779 fol.24b, 72b.
Trolovet med Abelone Pedersdatter i Lem. A: moder Else Lauridsdatter. LV: Anders Lauridsen i Vindelev, broder Laurids Jensen i Ølholm, søster Karen Jensdatter g.m. Rasmus Jørgensen i Haustrup, søster Maren Jensdatter g.m. Peder Terkildsen i Fløjstrup.

290 Inger Pedersdatter i Hesselballe 27.8.1779 fol.26b.
Afdøde opholdt sig hos Jens Henriksen sst. A: søster Kirsten Pedersdatter i Ørum, broder Peder Pedersen i Øster Snede Mølle, død, skifte Grundet gods 29.7.1777 lbnr.157, B: Peder, Mathias. FM: Niels Pedersen i Gårde, halvbroder Søren Mathiasen i Hornstrup, halvbroder Christian Mathiasen sst.

291 Søren (Lauridsen) Brahe i Sindbjerglund 16.11.1780 fol.28.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Mads Hansen i Langskov. B: Laurids 28, Anne 26, Karen 23, Maren 15. FM: Søren Lauridsen.

292 Johannes Waldtz sergeant i Hjortsvang 6.12.1780 fol.28, 28b.
E:Anne Olufsdatter. LV: broder Søren Olufsen i Kovtrup. A: datterbørn Johan Madsen i Hjortsvang, Søren Christensen i Knurborg i Vorbasse sogn.

293 Mette Nielsdatter i Hjortsvang 29.4.1782 fol.29.
E: Jens Andersen. B: Anders 7. FM: moders farbroder Jens Christensen i Gammelsole.

294 Kirsten Hansdatter i Sindbjerglund 30.4.1782 fol.30.
E: Christen Underup. B: Karen 8, Sidsel 3, Niels 1.

295 Christen Poulsen i Lønsgård 1.5.1782 fol.30b.
E: Maren Pedersdatter. B: Peder i Hjortsvang, Maren g.m. Johan Madsen sst, Mette g.m. Mads Jensen sst, Jørgen ophold sst, Poul i Lønsgård, død, se afkald 18.6.1795 fol.91, B: Maren. FM: Johan Madsen i Hjortsvang.

296 Søren Pedersen Brahe i Ørum 26.6.1782 fol.31.
E: Johanne Madsdatter. LV: Niels Sørensen i Hesselballe. B: Mads 26, Peder 24, Søren 22. FM: Christen Christensen i Grejs.

297 Abelone Sørensdatter i Ølholm 1.7.1782 fol.31b.
E: Christen Hansen. B: Niels 34, Søren 32, Hans 25, Maren 21. FM: Knud Vistisen i Ølholm.

298 Birgitte Eriksdatter i Ørum Skovhus 5.8.1782 fol.32.
E: Eskild Simonsen. B: Erik 11.

299 Karen Jensdatter i Lønsgård 1.2.1783 fol.33b.
E: Anders Nielsen. A: moder Kirsten Jensdatter, Jens Jensen i Plovstrup, Hans Christian Schmidt i Skovborg. Der fremlægges aftægtskontrakt af 8.7.1782 fra Anders Nielsen i Ørum til afdødes forældre Jens Lauridsen og Kirsten Jensdatter.

300 Kirsten Sørensdatter i Sindbjerglund 19.2.1783 fol.34.
Enke efter Søren Lauridsen Brahe, skifte 16.11.1780 lbnr.291. B: Laurids 30, der fæster gården og giver aftægt til sin mormoder Anne Mikkelsdatter, Anne 28, Karen 26, Maren 20, FM: Peder Eriksen sst.

301 Christen Andersen i Ølholm 7.5.1783 fol.35.
E: Lene Pedersdatter. LV: Laurids Jensen sst. B: Jens 40, Kirsten g.m. Laurids Jensen skoleholder sst, Anne 31, Johanne 30. FM: Peder Andersen sst.

302 Claus Henriksen i Skelborghus 14.6.1783 fol.35b.
E: Karen Lauridsdatter. LV: Peder Jacobsen i Hesselballe. B: Christen i Hesselballe. FM: Jens Lauridsen i Hesselballe. Enkens første ægteskab med Mathias Poulsen i Ølholm, skifte 26.2.1765 lbnr.270. B: Poul 27, Laurids 24, Lene 18.

303 Christen Lauridsen husmand i Ølholm 18.6.1783 fol.37.
E: Mette Chistensdatter. LV: søn Laurids Christensen sst. B: Laurids 35, Mette 26 g.m. Niels Hansen i Sindbjerglund, Dorthe 23. FM: Jens Lauridsen.

304 Christen Clausen i Hesselballe 14.8.1783 fol.37b.
E: Else Christensdatter. LV: fader Christen Andersen. B: Gertrud 5, Karen 3, Anne 9 mdr. FM: Søren Lauridsen sst, Christen Lauridsen sst, Hans Clausen sst.

305 Christen Lauridsen Brahe i Hesselballe 6.10.1783 fol.38b.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Sørensen. B: Kirsten g.m. Peder Christensen sst, Karen g.m. Niels Christiansen i Ølholm, Bodil 23. FM: farbroder Søren Lauridsen i Hesselballe.

306 Hans Lauridsen ugift i Hesselballe 10.10.1783 fol.39b.
A: moder Karen Hansdatter. LV: Jens Sørensen sst, broder Jens Lauridsen sst, søster Anne Marie Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Hvirring, søster Karen Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Ildved, søster Anne Lauridsdatter g.m. Christen Jensen i Hage, søster Maren Lauridsdatter ophold i Hvirring, søster Karen Lauridsdatter ophold i Hornborg. FM: morbroder Rasmus Hansen i Plovstrup.

307 Mads Brahe i Ørum 14.4.1783 fol.40.
E: Sidsel Thomasdatter. LV: Jens Knudsen i Bøgballe. B: Thomas 2. FM: farbroder Peder Sørensen i Ørum.

308 Niels Bundgaard i Ølholm 28.4.1784 fol.41.
E: Mette Poulsdatter. LV: Mads Hansen i Langskov. B: Poul 21, Niels 16, Mathias 10. FM: Christen Mønster i Ølholm, Christen Nielsen sst.

309 Hans Pedersen i Sindbjerglund 24.5.1784 fol.41b.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hans Vonge sst. B: Christen 9, Karen 7, Peder 3. FM: Rasmus Jørgensen i Uldum.

310 Maren Terkildsdatter i Harresø 26.3.1785 fol.42b.
E: Anders Poulsen. B: Mette 6, Anne 5, Maren 4, Anne Cathrine 1, Marie 4 uger. FM: morbroder Jacob Terkildsen i Kollerup.

311 Anne Kirstine Clausdatter i Hesselballe 27.9.1785 fol.43b.
E: Laurids Christensen. A: fader Claus Jepsen Smed i Ørum, der opsagde sit borgerskab i Kolding 10.11.1768. Skiftebrev i Kolding 4.9.1758 efter afdødes moder Sidsel Nielsdatter.

312 Hans Madsen i Ørum 18.10.1785 fol.44b.
E: Anne Kirstine Clemensdatter. LV: Jens Bisgaard i Kalhave. B: Mads i Hesselballe, Maren 24, Clemen 20, Karen 10.

313 Søren Nielsen i Plovstrup 14.7.1786 fol.45b.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jens Graversen i Nr.Kollemorten. Første ægteskab med Sidsel Madsdatter, skifte 6.4.1776 lbnr.275. B: Hans 15, Niels 13. FM: farbroder Niels Nielsen i Vorbasse.

314 Mogens Mouridsen husmand i Hjortsvang 10.7.1786 fol.47.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: Anders Nielsen i Lønsgård. B: Mourids 28, Birgitte Marie. FM: Morten Pedersen i Hjortsvang.

315 Christen Hansen husmand i Sindbjerglund 27.2.1787 fol.51b.
E: Johanne Iversdatter. LV: Jeppe Vandborg. B: Hans 32, Jørgen 30, Margrethe 25, Iver 23. FM: farbroder Niels Hansen sst.

316 Nikolaj Jensen i Ølholm 28.2.1787 fol.51b.
E: Mette Sørensdatter. LV: Christen Mønster sst. B: Jens Christian 20. FM: skoleholder Laurids Jensen.

317 Rasmus Hansen i Plovstrup 10.11.1787 fol.52.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Nielsen i Ølholm. B: Søren i Tørring 25, Karen g.m. Jørgen Christensen her i gården. Aftægtskontrakt 31.12.1782 med afdødes stedsøn Christen Sørensen. Aftægtskontrakt 2.9.1787 med afdødes svigersøn Jørgen Christensen.

318 Christen Eriksen i Hjortsvang 27.10.1787 fol.52b.
E: Mette Jensdatter. LV: morbroder Jacob Andersen i Ølholm. B: Erik 1. FM: Jacob Andersen i Ølholm.

319 Hans Nielsen husmand i Skelborghus 8.1.1788 fol.53.
E: Lene Mathiasdatter. LV: Mads Hansen i Langskov. B: Maren 3. FM: farfader Niels Hansen husmand i Sindbjerglund.

320 Mette Koch i Hjortsvang 24.1.1788 fol.54b.
B: Anne Helvig. FM: Gregers Albertsen sst. g.m. afdødes søskendebarn.

321 Maren Nielsdatter i Hjortsvang 4.4.1788 fol.55.
E: Peder Albertsen. A: broder Jens Hjuler sst, broder Svend Nielsen i Tørring, søster Kirsten Nielsdatter g.m. Knud Madsen i Stevelt i Øsby sogn ved Haderslev, broderdatter Ingeborg hos sin (sted)far David Murmester i Tørring.

322 Christen Iversen i Ølholm 3.5.1788 fol.56b.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Jørgensen i Bjerlev. B: Karen 22, Maren 20. FM: Laurids Iversen i Ølholm, Anders Iversen sst.

323 Peder Christensen i Hjortsvang 13.6.1788 fol.59.
E: Maren Rasmusdatter. LV: Anders Nielsen i Lønsgård. B: Maren 12, Rasmus 9. FM: Jørgen Christensen i Plovstrup. Der indestår arv i gården til enkens brødre Christen og Anders.

324 Marie Elisabeth Nielsdatter i Sindbjerglund 21.7.1788 fol.60b.
E: Jeppe Lauridsen husmand. B: Gertrud 15, Mette Kirstine 12, Maren 9, Niels 6, Dorthe 3.

325 Else Hansdatter i Hesselballe 1.9.1788 fol.61.
E: Peder Iversen husmand. A: søster Maren Hansdatter uvist hvor, brodersøn Peder Hansen uvist hvor, brodersøn Oluf Hansen i Vejle, broderdatter Margrethe g.m. Jørgen Maler i Skanderborg, broderdatter Christiane uvist hvor.

326 Christen Jensen Hage på Ildved mark 20.9.1788 fol.63.
E: Mette Nielsdatter. LV: Jørgen Tørring i Ildved. A: søster Karen Jensdatter g.m. Jens Thomsen i Gammelby i Ringgive sogn, brodersøn Jens Pedersen i Lerager, brodersøn Anders Pedersen i Ris, brodersøn Herman Pedersen i Tyrsted, brodersøn Jens Clemensen i Horsens, broder(datter) Anne som tjener hos Laurids Pedersen i Sandvad. Enkens forrige mand (Christen Pedersen Hage i Ildved), skifte 21.2.1767 lbnr.256. B: Niels, Christen, Mette Cathrine g.m. Jørgen Christensen i Sindbjerglund. Stedbørnene repræsenteret ved Laurids Pedersen i Søskov.

327 Christen Bendixen på Ildved Mark 9.1.1789 fol.65.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Rasmussen sst. B: Johanne 31, Laurids 27. FM: fastermand Rasmus Nielsen i Ildved.

328 Else Nielsdatter i Hesselballe 14.4.1789 fol.65b.
E: Jens Lauridsen. B: Karen 10, Laurids 8, Niels 5, Hans 3, Anders 7 uger.

329 Maren Hansdatter i Ørum 14.10.1789 fol.67.
A: moder Kirstine Clemensdatter sst. LV: Mads Hansen i Langskov, broder Mads Hansen i Hesselballe, broder Clemen Hansen, søster Karen Hansdatter 14. Skifte 15.11.1785 lbnr.312 efter fader Hans Madsen i Ørum.

330 Peder Rasmussen i Hjortsvang 6.4.1790 fol.68.
E: Anne Marie Nielsdatter. LV: Gregers Albertsen sst. B: Anne Kirstine 14, Niels 10, Kirsten 6, Anne Mette 4. FM: Niels Christensen sst.

331 Else Madsdatter på Sindbjerglund Mark 16.8.1790 fol.68b, 69.
E: Peder Christensen. B: Karen 24 trolovet med Christen Pedersen i Kragelund, Christen 22, Maren 15, Mads 11.

332 Kirsten Lauridsdatter i Hesselballe 11.9.1790 fol.68b.
E: Christen Andersen. B: Else g.m. Niels Pedersen sst, Anders i Ølholm, der giver aftægt til faderen.

333 Niels Christiansen Smed i Ølholm 27.11.1790 fol.69b, 71.
E: Karen Christensdatter. LV: Peder Christensen i Hesselballe. B: Christen 7, Hans 4, Abelone 1. FM: farfader Christian Hansen Smed i Ølholm.

334 Hans Nielsen i Sindbjerglund 20.12.1790 fol.70b, 73b.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Mønster sst. B: Hans 1. FM: farfader Niels Dinesen sst.

335 Anders Andersen indsidder i Sindbjerglund 14.2.1791 fol.72.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Eriksen sst. B: Peder 15. FM: morbroder Peder Eriksen sst.

336 Afkald fra Jens Jensen i Tørring 20.10.1776 fol.72b
for arv efter sin datter Gertrud Jensdatter g.m. Claus Henriksen i Skelborghus. Uden skifte.

337 Afkald fra Steffen Jacobsen i Knude på Mindstrup gods og søster Maren Jacobsdatter 2.1.1778 fol.72b
for arv efter deres broder Terkild Jacobsen i Sindbjerglund, skifte 31.5.1777 lbnr.276.

338 Afkald fra Christen Andersen i Ildved 8.12.1781 fol.72b
for arv efter sin fader Anders Nielsen Smed sst. skifte 24.6.1764 lbnr.263.

339 Afkald fra Mads Mortensen i Ørum 28.8.1785 fol.72b
for arv efter Jørgen Nielsen sst. skifte Låge gods 11.9.1764 lbnr.503. Medunderskriver fader Morten Madsen sst.

340 Afkald fra Else Lauridsdatter i Jelling 6.7.1786 fol.72b
for arv efter sin søn Jens Jensen i Plovstrup, skifte 28.8.1779 lbnr.289. Medunderskriver mand Hans Snedker.

341 Afkald fra arvinger efter Christen Andersen i Hesselballe og hustru Kirsten Lauridsdatter 8.4.1787 fol.73
for arv til deres børn ved Gregers Lauridsen i Holtum, Mikkel Pedersen i Uldum og (Niels Christiansen) i Ølholm. Uden skifte.

342 Afkald fra Lene Mathiasdatter i Skelborghus 15.1.1788 fol.73
for arv efter sin fader Mathias Poulsen i Ølholm, skifte 26.2.1765 lbnr.270. LV: Mads Hansen.

343 Afkald fra Laurids Christensen i Hesselballe 20.11.1788 fol.73
for arv efter sin hustru Anne Kirstine Clausdatter, skifte 18.10.1785 lbnr.311. Medunderskriver svigerfader Claus Jepsen i Ørum.

344 Afkald fra Claus Jepsen i Ørum 20.11.1788 fol.73
for arv efter sin datter Anne Kirstine i Hesselballe, skifte 18.10.1785 lbnr.311. Medunderskriver afdødes mand Laurids Christensen Byrgesen i Hesselballe.

345 Afkald fra Peder Sørensen i Århus 3.8.1790 fol.73
for arv til sin hustru Dorthe Pedersdatter efter hendes fader Peder Christensen i Ildved, skifte 29.3.1763 lbnr.262.

346 Afkald fra Jens Christensen Norman i Skovbølling 14.4.1791 fol.73b
for arv til sin stedsøn Hans Hansen efter hans fader Hans Nielsen i Sindbjerglund, skifte 20.12.1790 lbnr.334.

347 Afkald fra Laurids Mathiasen i Ølholm 17.7.1791 fol.73b
for arv efter sin fader Mathias Poulsen sst. skifte 26.2.1765 lbnr.270.

348 Afkald fra Jens Hansen i Ulkær. 1.8.1768. fol.73b
som formynder for Peder Eriksens steddatter Anne Jensdatter i Sindbjerglund for arv efter sin fader (Jens Christensen i Sindbjerglund), skifte Låge gods 25.5.1754 lbnr.466, og efter sin moder (Maren Olufsdatter), skifte Låge gods 19.1.1756 lbnr.468. Medunderskriver formynders stedsøn Peder Olufsen i Ulkær.

349 Afkald fra Jens Jepsen i Vejle 5.6.1779 fol.73b
for arv til sin hustru Maren Jensdatter, steddatter af Peder Eriksen i Sindbjerglund, for arv efter hendes fader (Jens Christensen i Sindbjerglund), skifte Låge gods 25.5.1754 lbnr.466, og efter hendes moder (Maren Olufsdatter), skifte Låge gods 19.1.1756 lbnr.468.

350 Afkald fra Hans Clausen i Ørum 19.4.1789 fol.73b
for arv til sin hustru Karen Pedersdatter, datter af Peder Eriksen i Sindbjerglund, efter hendes moder Maren Olufsdatter, skifte Låge gods 19.1.1756 lbnr.468. Medunderskriver Hans Clausens svoger Oluf Jensen i Ørum.

351 Afkald fra Oluf Jensen i Ørum 7.6.1790 fol.74
stedsøn af Peder Eriksen i Sindbjerglund, for arv efter sin fader (Jens Christensen i Sindbjerglund), skifte Låge gods 25.5.1754 lbnr.466, og efter sin moder (Maren Olufsdatter), skifte Låge gods 19.1.1756 lbnr.468.

352 Afkald fra Jørgen Christensen i Sindbjerglund 24.12.1788 fol.74
for arv til sin hustru Mette Cathrine Christensdatter efter hendes fader Christen Pedersen Hage i Ildved. Skifte 21.2.1767.

353 Afkald fra Niels Christensen i Tårup 10.10.1790 fol.74
for arv efter sin fader Christen Hage i Ildved. Skifte 21.2.1767, som han modtog af sin broder Christen Christensen.

354 Afkald fra Frederik Andersen i Sindbjerglund 24.8.1791 fol.74
for arv til sin hustru Maren Pedersdatter efter hendes fader Peder Nielsen sst, skifte 15.10.1764, som han modtog af hendes stedfader Hans (Pedersen) Vonge sst.

355 Afkald fra Peder Pedersen, der tjener på Hvolgård 24.8.1791 fol.74b
for arv efter sin fader Peder Nielsen i Sindbjerglund, skifte 15.10.1764, som han modtog af sin stedfader Hans (Pedersen) Vonge i Sindbjerglund.

356 Maren Mikkelsdatter i Ørum 7.9.1791 fol.74b, 76.
E: Jens Nielsen Bindesbøl. Af første ægteskab B: Peder Andersen i Skovbølling, Karen Andersdatter g.m. Jens Smed på Ildved Mark, Mette Andersdatter på hospitalet i København.

357 Maren Pedersdatter i Lønsgård 19.11.1791 fol.75b.
Enke efter Christen Poulsen sst. skifte 1.5.1782 lbnr.295. A: Jørgen Christensen i Plovstrup, Maren Christensdatter g.m. Johan Madsen i Linnerup, Mette Christensdatter g.m. Mads Breinberg i Hjortsvang. (Peder Christensen i Hjortsvang, død, skifte 13.6.1788 lbnr.323, B: Maren, Rasmus). FM: stedfader Anders Pedersen.

358 Afkald fra Peder Andersen i Skovbølling, Jens Smed i Ildved på sin hustru Karen Andersdatters vegne og Mette Andersdatter i København 26.10.1791 fol.76
for arv efter deres moder Maren Mikkelsdatter i Ørum, skifte 7.9.1791 lbnr.356, som de modtog af deres stedfader Jens (Nielsen) Bindesbøl i Ørum.

359 Afkald fra Niels Pedersen i Hessselballe 4.6.1784 fol.76b
for arv efter sin fader Peder Nielsen i Sindbjerglund, skifte 15.10.1764, og sin moder Maren Jacobsdatter, skifte 26.9.1757, og efter sin moster Mette Jacobsdatter i Hornstrup, som han modtog af sin stedfader Hans Pedersen (Vonge) i Sindbjerglund.

360 Afkald fra Jens Nielsen i Tamdruplund 11.10.1791 fol.76b
for arv efter sin moder Johanne Jensdatter i Ørum, skifte Låge gods 23.2.1763 lbnr.491, som han modtog af sin fader Niels Jensen i Ørum.

361 Afkald fra Søren Jacobsen i Hvejsel 15.2.1792 fol.76b
for arv til sin søn Jacob og sin datter Ingeborg efter deres moder (Ingeborg Christiansdatter), skifte 14.3.1768 lbnr.257.

362 Afkald fra Laurids Brahe i Sindbjerglund 15.2.1792 fol.76b
for arv til sine søskende Anne, Karen og Maren efter deres moder Kirsten Sørensdatter sst, skifte 19.2.1783 lbnr.300.

363 Niels Hansen Kærmand indsidder i Sindbjerglund 4.3.1792 fol.77, 80.
E: Mette Christensdatter. LV: Hans Christensen i Hersholm på Låge Mark. B: Poul tjener i Ølholm, Kirsten ophold på Als, Hans i Skelborg, død, skifte 8.1.1788 lbnr.319, B: Maren 7. FM: stedfader Albert Jensen.

364 Karen Lauridsdatter i Ørum 13.4.1792 fol.78.
E: Claus Jepsen Smed. B: Laurids 13, Peder 9, Claus 2.

365 Kirsten Sejersdatter i Hesselballe 17.4.1792 fol.78b.
E: Jens Sørensen. B: Karen g.m. Jens Pedersen i Sindbjerglund, Kirsten 18, Cathrine 12, Maren 8.

366 Morten Madsen indsidder i Ørum 25.4.1792 fol.79b.
E: Kirstine Jørgensdatter. LV: Jørgen Ulv sst. B: Mads, Maren g.m. Niels Olufsen i Solskov, Anne Marie 22, Kirsten 21. FM: Niels Olufsen i Solskov.

367 Christen Nielsen Mønster i Ølholm 14.10.1793 fol.81b.
E: Maren Clausdatter. LV: broder Hans Clausen i Ørum. B: Jens 17, Kirsten 12, Claus 8. FM: Christen Nielsen Mønster i Sindbjerglund.

368 Jens Nielsen Bindesbøl i Ørum 9.7.1794 fol.83.
E: Ellen Lauridsdatter. FM: Peder Smed i Ørum. A: søskende: Peder Nielsen, Maren Nielsdatter, Mette Nielsdatter, Henrik Nielsen, Anders Nielsen, Niels Nielsen, Christen Nielsen, Niels Andersen.

369 Jørgen (Christensen) Lund i Ørum 25.8.1794 fol.83b.
E: Elisabeth Madsdatter. LV: Christen Albertsen i Bøgballe. B: Karen 19, Mads 7, Mette Marie 7, Hans 3. FM: Peder Smed i Ørum. Af første ægteskab B: Johanne 30, Peder 27. FM: Hans Mogensen i Sindbjerglund.

370 Poul Andersen i Hvolgård 5.2.1795 fol.86.
A: broder Mads Andersen, død, B: Niels Madsen husmand i Ejer.

371 Eskild Simonsen i Ørum Skovhus 13.5.1795 fol.86b, 87, 88.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Hans Clausen i Frydendal på Ørum Mark. B: Birgitte 12, Peder 10. FM: halvbroder Erik Eskildsen i Langskov. Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte Låge gods 3.6.1765 lbnr.510. B: Cathrine g.m. Jesper Jensen i Holtum. (Andet ægteskab med Fransiska Iversdatter, skifte Låge gods 14.11.1766 lbnr.521). Tredie ægteskab med Birgitte Eriksdatter, skifte 5.8.1782 lbnr.298. B: Erik 25 i Langskov.

372 Anders Poulsen i Harresø 6.6.1795 fol.87, 87b, 89.
E: Johanne Olufsdatter. LV: Sr. Evalt i Hvejsel. Første ægteskab med (Maren Terkildsdatter), skifte 26.3.1785 lbnr.310. B: Mette 16, Anne 15, Maren 13, Anne Cathrine 11, Marie 10. FM: Johannes Poulsen i Hvegholm, morbroder Jacob Terkildsen i Kollerup, Johannes Bentsen i Styvel. Afdødes ugifte søster Mette Poulsdatter har arv til gode efter aftale med hendes brødre Johannes og Hans.

373 Afkald fra Christen Pedersen Kusk i Ørum 15.8.1795 fol.91
for arv efter sin fader Peder Christensen i Ildved, skifte 29.3.1763 lbnr.262, og moder Anne Christensdatter, skifte 22.9.1768 lbnr.258.

374 Afkald fra Søren Frederiksen i Lønsgård 18.6.1795 fol.91
for arv til hustru Maren Poulsdatter efter hendes fader Poul Christensen sst. (Begravet 27.6.1773 i Linnerup).

375 Niels Jensen i Ørum 1.2.1797 fol.91b.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Niels 33, Johanne 30, Niels 25, Karen 21, Christen 19, Maren 16, Anders 7. FM: farbroder Anders Jensen sst. Første ægteskab med Johanne Jensdatter, skifte Låge gods 23.2.1763 lbnr.491. B: Jens i Tamdruplund under Bygholm gods, Maren g.m. Hans Clausen på Ørum Mark, død, B: Claus 12, Karen 10, Jørgen 8, Johanne 6, Niels 3.

376 Jens Andersen Bødker husmand i Ørum 15.7.1797 fol.93b.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Hans Sørensen sst. B: Peder 23, Johanne 16. FM: farbroder Jacob Andersen Skrædder sst. Af første ægteskab B: Palle, Anders.

377 Niels Jensen husmand i Hesselballe 10.3.1798 fol.95, 96.
E: Maren Henriksdatter. LV: Peder Christensen sst. B: Birthe Marie 36 g.m. Jeppe Clausen i Lindved, Malene 31 g.m. Jens Hansen husmand i Hesselballe, Anne Margrethe 27 g.m. Jørgen Jensen i gården.

378 Niels Christensen indsidder på Ølholm Mark 7.12.1798 fol.95b.
E: Maren Christensdatter. LV: svigersøn Erik Pedersen i gården. Enken angav, at hun ikke kendte nogen pårørende til sin afdøde mand.

379 Maren Christensdatter i Hesselballe 24.10.1801 fol.96b.
E: Christen Ottesen husmand. B: Christen 23, Anne 20. Første ægteskab med Jens Hjort. B: Maren 26.

380 Jens Poulsen husmand på Ørum Mark 31.1.1803 fol.97b.
E: Anne Hansdatter. LV: Peder Christensen i Hesselballe. B: Maren 32 g.m. Søren Bertelsen på Ulkær Mark, Karen 29, Anne 24. FM: Peder Andersen sognefoged i Ølholm.

381 Jens Nielsen i Holmhuset 21.2.1804 fol.98b.
E: Else Christensdatter. LV: Søren Bertelsen i Kragelundholm. A: broder Peder Nielsen Smed i Vandel i Randbøl sogn.

382 Christen Dinesen husmand i Ølholm 17.9.1804 fol.100.
E: Maren Bentsdatter. LV: Jens Mønster i Ølholm. B: Bent 26, Karen 21. FM: mostermand Christen Jensen i Fovsing.

383 Lene Mathiasdatter i Skelborg 8.2.1805 fol.100b.
E: Albert Jensen. B: Hans 16, Mathias 13, Peder 8, Karen 4, Christiane 1. Første ægteskab med Hans Nielsen sst, skifte 8.1.1788 lbnr.319. B: Maren 21. FM: morbroder Laurids Mathiasen i Ølholm.

384 Peder Iversen husmand i Hesselballe og hustru Margrethe Clausdatter 3.8.1805 fol.101, 104.
B: Else 14. FM: Iver Andersen i Frederiksminde på Hvolgård Mark. Desuden nævnes barnets moster Maren Clausdatter i Ølholm.

385 Niels Pedersen husmand i Langskov 31.5.1806 fol.103b.
E: Anne Sørensdatter. LV: Terkild Jørgensen i Hvegholm. B: Niels 37, Peder 32, Søren 30, Mikkel 28, Dorthe g.m. Israel Jørgensen i Kragelund, Johanne 20. FM: broder Niels Nielsen.

386 Maren Lauridsdatter i Skelborghus 15.10.1806 fol.104b.
E: Albert Jensen. A: moder Mette Jensdatter på Låge Mark, broder Christen Lauridsen tjener på Bjerregård, søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Sørensen på Lindved Mark, søster Mette Lauridsdatter g.m. Niels Pedersen på Låge Mark.

387 Mette Lauridsdatter i Ølholm 14.5.1807 fol.105b.
E: Laurids Christensen husmand. B: Christen 25, Helvig Marie 33 g.m. Mathias Hansen indsidder i Sdr.Vilstrup.

388 Jørgen Lauridsen på Ørum Mark 5.12.1807 fol.106b.
E: Anne Pedersdatter. LV: Niels Caspersen i Ørum. B: Laurids 37, Anne g.m. Jørgen Sørensen i Lindved, Kirsten g.m. Søren Lauridsen i Hornstrup, Søren 28, Karen 24, Peder 21, Peder 18. FM: broder Laurids Jørgensen.

389 Svend Nielsen hyrde på Hvolgård 17.10.1808 fol.107b.
E: Lene Margrethe Lauridsdatter, har ophold på Sandvad Mark. LV: Christen Christensen i Sandvad. A: søster Karen Nielsdatter 60 i Hvejsel, enke efter en mand i Flensborg, søster Johanne Nielsdatter g.m. Jens Snedker i Egebjerg ved Horsens, søster Maren Nielsdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Holtum, B: Ellen g.m. Søren Madsen i Merring, Bodil g.m. Niels Skrædder i Holtum, Anne g.m. Hans i Hornstrup, Karen g.m. Jens i Hornstrup, Maren, død, B: en søn hos faderen i Lindved.

390 Søren Nielsen husmand i Langskov 25.8.1809 fol.108b.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Sørensen husmand i Lindved. B: Søren 8, Anne Mette 6, Niels 6 mdr. FM: Peder Nielsen på Låge Mark.

391 Claus Jepsen Smed husmand i Ørum 9.8.1810 fol.109b, 111, 111b.
E: Anne Mikkelsdatter. LV: Jens Jensen sst. B: Karen 15, Mikkel 13, Else 9, Maren 8. Af første ægteskab B: Laurids i Vejle. Tredie ægteskab med (Karen Hansdatter, skifte 11.3.1777 lbnr.283). B: Cathrine g.m. Bendix Pallesen spækhøker i København. Fjerde ægteskab med (Karen Lauridsdatter, skifte 13.4.1792 lbnr.364). B: Laurids 29 i Vejle, Peder korporal på Sjælland, Claus 20 i Vejle.

392 Anders Krog husmand på Hesselballe Mark 4.9.1810 fol.109b.
E: Karen Pedersdatter. LV: Peder Pedersen i Bøgballe. B: Maren 13, Peder 8, Jacob 6, Ellen Kirstine 3. FM Hans Jacobsen Krog i Ølholm.

393 Margrethe Jacobsdatter på Hesselballe Mark 7.1.1811 fol.112b, 114, 115.
E: Jens Henriksen husmand. A: halvbroder Jørgen Hansen husmand i Tamdruplund, søster Mette Jacobsdatter, død, B: Jacob Jensen i Nim 38, Anne Kirstine Jensdatter 36, Mette Marie Jensdatter, død, var g.m. Søren Nielsen, B: Mette Sørensdatter i Vrønding, halvsøster Kirsten Hansdatter g.m. Christen Jensen husmand i Korning for hvem søn Jens Christensen 31 i Korning mødte, broder Jens Jacobsen død på Sjælland, arvinger ukendte, søster Karen Jacobsdatter enke, var g.m. Niels Nielsen Skov i Viuf. B: bl.a. Thyge og Frederikke i Fredericia.

394 Anne Hansdatter på Ørum Mark 2.4.1811 fol.113b, 114b.
Enke efter husmand Jens Poulsen, skifte 31.1.1803 lbnr.380, har ophold hos svigersøn Jens Nielsen sst. B: Maren g.m. Søren Bertelsen på Holtum Mark, Karen g.m. Jens Nielsen på Ørum Mark, Anne 30, ophold i det Plønske, uvist hvor.

395 Marie Kirstine Israelsdatter på Ørum Mark 20.11.1812 fol.116.
E: Rasmus Jensen. B: Inger Marie 22, Israel 13, Jens 4.

396 Anne Jacobsdatter på Ørum Mark 5.2.1813 fol.117b.
E: Anders Andersen Bødker. A: søster Abelone Jacobsdatter, død, (var gift med Hans Jørgensen i Horsted i Højen sogn, B: Jacob Hansen, død), B: Hans Jacobsen, Mads Jacobsen, Abelone Jacobsdatter, Laurids Jacobsen, Jacob Jacobsen, Sidsel Jacobsdatter,alle født i Højen, alder ukendt. FM: Søren Madsen i Højen, søster (Maren) Jacobsdatter, død, (har været gift med Peder Nielsen i Sindbjerglund), B: Niels Pedersen på Hesselballe Mark. Se skifte Koldinghus Rytterdistrikt 3.8.1761 G Ryt 9-34 fol.622b efter Mette Jacobsdatter. Se afkald 4.6.1784 lbnr.359 efter Peder Nielsen i Sindbjerglund.

397 Rasmus Jensen husmand på Ørum Mark 3.5.1813 fol.119b, 122b.
enkemand efter Marie Kirstine Israelsdatter, skifte 20.11.1812 lbnr.395. B: Inger Marie 24, Israel 14, Jens 5. FM: farbroder Albert Jensen i Skelborghus.

398 Kirsten Thomasdatter i Hesselballe 11.12.1813 fol.122, 123.
E: Niels Sørensen husmand. B: Thomas, Søren død, B: Kirsten 18, Margrethe 16. FM: stedfader Anders Pedersen i Uldum.Låge skifteprotokol 1723-1766.
G 389-2

399 Anne Rasmusdatter i Nyborg 16.7.1723 fol.2.
E: Christen Lauridsen. B: Laurids 10. FM: farbroder Christen Lauridsen i Grejs.

400 Henrik Pedersen i Styvel 21.1.1725 fol.3b.
E: Mette Nielsdatter. B: Kirsten g.m.Christen Jensen i Gadbjerg, Anne 18, Peder 14, Simon 13, Mette 10, Niels 6, Else 1. FM: morbroder Jens Nielsen.

401 Bodil Sørensdatter i Lindved 31.10.1725 fol.5b.
E: Christen Jensen. A: broder Peder Sørensen i Lindved, brodersøn Søren Andersen Krog i Kragelund.

402 Sofie Mortensdatter i Bøgballe 2.9.1727 fol.6.
E: Laurids Madsen. A: halvbroder Christen Nielsen sst. 85, søster som skal være i Holsten, halvsøstersøn Søren Pedersen i Båstrup 55, søstersøn Laurids Christensen i Bøgballe 30.

403 Peder Christensen i Bøgballe 2.9.1727 fol.7b.
E: Maren Christensdatter. LV: broder Jens Christensen sst. B: Christen i Ørum 28, Kirsten 22 g.m. Steffen Pedersen i Lindved, Mette 19, Christen 15, Karen 8, Albert 6. FM: farbroder Christen Christensen i Sdr.Kollemorten.

404 Jens Lauridsen i Hatting 20.7.1728 fol.10.
E: Lisbeth Justsdatter. LV: Christen Pedersen sst. B: Just 2. FM: farbroder Anders Lauridsen i Eriknaur.

405 Jacob Steffensen i Holtum 24.3.1729 fol.11b.
E: Malene Madsdatter. LV: Niels Dinesen i Holtum. B: Hans 21, Ditlev 17, Maren l5, Steffen 13, Terkild 11. FM: Christen Frandsen i Sindbjerglund.

406 Jens Nielsen i Lindved 28.9.1729 fol.13.
E: Karen Madsdatter. LV: Mads Andersen i Ørum. B: Mads 4. FM: Jørgen Smed i Ørum. Første ægteskab med Sidsel Sørensdatter, skifte 10.9.1718. B: Kirsten 12. FM: morbroder Laurids Sørensen Brahe i Hesselballe. Desuden nævnes Karen Madsdatters broder Jens Madsen, der tjener i Rask Mølle og Sidsel Sørensdatters broder Søren Sørensen, der var ladefoged på Låge, død, skifte 27.7.1718.

407 Karen Pedersdatter i Ørum 16.1.1730 fol.16.
E: Søren Jensen. B: Peder 10, Jens 7, Anders 5. FM: farbroder Mads Jensen.

408 Kirsten Nielsdatter i Ørum 4.3.1730 fol.17.
E: Rasmus Jørgensen. A: Maren Lauridsdatter i Holtum.

409 Terkild Terkildsen i Kragelund 6.4.1730 fol.18.
E: Abelone Bertelsdatter. LV: Peder Christoffersen i Hedensted. B: Terkild 16, Maren 14, Bertel 12. FM: Oluf Jensen Møller i Solskov.

410 Peder Nielsen i Uhre 17.6.1730 fol.19.
E: Johanne Christensdatter. LV: broder Søren Christensen. A: søster Maren Nielsdatter g.m. Hans Nielsen i Filskov, søster Kirsten Nielsdatter g.m. Peder Jensen i Bøgvad, broder Jens Nielsen i Gødsbøl, broder Niels Nielsen i Bøgvad.

411 Lisbeth Justsdatter i Hatting 10.7.1730 fol.19b.
E: Niels Sørensen. B: Søren 3 mdr. FM: Christen Jensen Torp hattemager i Horsens.

412 Søren Knudsen i Sindbjerglund 12.7.1731 fol.22.
E: Ellen Jensdatter. LV: Jørgen Nielsen sst. B: Knud 4, Mette 6 mdr. FM: morbroder Peder Jensen sst.

413 Thomas Jensen i Holtum 17.11.1731 fol.22b.
E: Edel Mathiasdatter. Af første ægteskab B: Søren.

414 Kirsten Frandsdatter i Styvel 12.11.1732 fol.23.
E: Jens Nielsen Lund. B: Anne Dorthe, død, var g.m. Anders Jensen i Jelling, B: Anne Dorthe 6, Jens 3.

415 Morten Christensen i Ørum 15.2.1734 fol.23b.
E: Maren Eriksdatter. A: søster Karen Christensdatter g.m. Jørgen Jespersen sst. søster Else Christensdatter sst.

416 Johan Markussen i Holtum 21.6.1734 fol.24.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Nielsen i Båstrup, der ægter enken. B: Christen 4, Gert 1. FM: farbroder Christen Christensen i Holtum.

417 Niels Sørensen i Hørup 28.4.1735 fol.24b.
E: Maren Mikkelsdatter. B: Mikkel 1. Første ægteskab med Kirsten Joensdatter. B: Søren.6. FM: Peder Joensen i Hørup.

418 Søren Pedersen i Kalhave 28.1.1736 fol.25.
E: Mette Andersdatter. LV: Jacob Sørensen i Havrum. B: Kirsten 28 g.m.Jacob Sørensen i Havrum, Maren 25, der ægter Laurids Jørgensen, der fæster gården, Anne 20, Peder 15. FM: Jens Andersen.

419 Niels Akselsen i Gammelsole 22.3.1736 fol.27.
E: Maren Jensdatter. LV: Casper Andersen i Ørum. B: Anne 1. FM: Peder Olufsen i Gammelsole. Desuden nævnes enkens moder Anne Rasmusdatter i Gammelsole.

420 Rasmus Jørgensen i Ørum 2.5.1737 fol.28b.
E: Maren Caspersdatter. LV: Laurids Andersen i Hesselballe. B: Johanne 4. FM: Casper Andersen i Ørum.

421 Jens Christensen i Gammelsole 15.6.1737 fol.30.
B: (Lisbeth) g.m. Peder Olufsen, der fæster gården, datter g.m. Jens Andersen i Årup.

422 Anne Andersdatter i Ørum 20.6.1737 fol.30.
E: Jens Nielsen Smed. B: Maren 11, Anders 8, Karen 6, Anne 4.

423 Niels Lauridsen i Uhre 3.7.1737 fol.31b.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Hansen i Vesterkrog. A: moder Maren Jensdatter, søster Maren Lauridsdatter. LV: Peder Degn i Uhre. Desuden nævnes enkens børn: Hans Hansen og Anne Hansdatter.

424 Mads Pedersen i Grejs 4.7.1737 fol.33.
E: Maren Olufsdatter. LV: Christen Olufsen i Nyborg. B: Peder i Sindbjerglund, Kirsten i Båstrup, Kirsten i Lerbæk Mølle, Maren i Grejs, Oluf i Grejs, Ingeborg i Grejs Mølle, Morten i Grejs. FM: Peder Madsen i Sindbjerglund.

425 Henrik Christensen i Hørup 12.9.1737 fol.34b.
E: Sidsel Knudsdatter. LV: Niels Sørensen i Ørum. B: Maren 19. FM: Anders Jensen i Styvel.

426 Thomas Christensen i Hornborg 28.5.1739 fol.35.
E: Else Hansdatter. LV: fader Hans Jacobsen sst. A: fraværende og opregnes ikke.

427 Niels Madsen i Solskov 15.6.1740 fol.37.
E: Maren Nielsdatter. LV: Peder Nissen i Store Dalby. B: Laurids 20, Mette 19, Mads 16, Niels 13. FM: farbroder Hans Madsen i Gammelby.

428 Anders Jensen i Styvel 16.6.1740 fol.38b.
E: Mette Nielsdatter Lund. LV: Christen Nielsen. A: broder Niels Jensen i Bindesbøl, søster Johanne Jensdatter g.m. Tue Sørensen i Elkær, søster Karen Jensdatter, død, B: Maren Madsdatter g.m. Kaj Andersen i Tøsby, Mette Madsdatter g.m. Jens Nielsen i Urup, søster Mette Jensdatter, enke. Jens Lund i Kollemorten kræver børnepenge efter skifte 12.11.1732 lbnr.414 efter Kirsten Frandsdatter.

429 Christen Pedersen i Ørum 27.11.1740 fol.39b.
E: Ellen Madsdatter. LV: Casper Andersen sst. B: Kirsten 13, Maren 10, Peder 7. FM: farbroder Christen Pedersen i Gammelsole.

430 Anne Pedersdatter i Ørum 6.10.1741 fol.41b.
E: Mikkel Christensen. A: broder Søren Pedersen i Vindelev, broder Poul Pedersen i Båstrup, død, B: Peder 20, Mette 18, Søren 16, Erik 15, Peder 14, Karen 9. FM: stedfader Niels Nielsen sst. søster Anne Pedersdatter i Hansted Hospital, søster Karen Pedersdatter i Ørum, søster Lene Pedersdatter i Ebeltoft.

431 Mette Sørensdatter i Sindbjerglund 13.10.1741 fol.42.
E: Søren Hansen Ødegaard. Af første ægteskab B: Søren Jørgensen i Skjolde, død, B: Mette 4.

432 Dines Dinesen i Lindved 26.10.1741 fol.43.
E: Anne Jensdatter. LV: Jeppe Sørensen i Ulkær. B: Birgitte 8, Niels 6, Maren 4, Else 2. FM: farbroder Niels Dinesen i Holtum.

433 Karen Christensdatter i Ørum 16.12.1741 fol.44b.
E: Jørgen Jespersen. A: søster Else Christensdatter sst. LV: Casper Andersen sst.

434 Frands Christensen i Hornborg 18.10.1742 fol.46.
E: Johanne Pedersdatter. LV: farbroder Peder Jensen i Merring. B: Christen 23, Karen 21, Karen 19, Peder 14, Anne 10, Kirsten 6. FM: farbroder Jens Christensen i Bøgballe.

435 Maren Jensdatter i Gammelsole 21.3.1743 fol.48b.
E: Christen Pedersen. B: Niels 6. FM: Niels Nielsen i Bøgballe. Første ægteskab med Niels Akselsen sst, skifte 22.3.1736 lbnr.419. B: Anne 9. FM: Peder Olufsen i Gammelsole.

436 Christen Frandsen i Sindbjerglund 4.7.1743 fol.50b.
E: Maren Lauridsdatter. B: Anne g.m. Peder Rasmussen sst, Else g.m. Christen Olufsen i Uldum, Jens, der fæster gården. Af første ægteskab B: Karen g.m. Jens Lund i Ulkær.

437 Johanne Jensdatter i Lindved 30.4.1744 fol.51.
E: Rasmus Nielsen. A: moder Maren Pedersdatter i Hornstrup. LV: Søren Nielsen Bødker i Lindved.

438 Casper Andersen i Ørum 18.11.1744 fol.51b.
E: Anne Iversdatter. LV: Steffen Andersen sst. B: Maren g.m. Laurids Christensen sst, Anders 32, der fæster gården, Karen g.m. Niels Madsen sst, Hans 22, Christen 17. FM: svoger Niels Madsen sst.

439 Mette Christensdatter i Gammelsole 7.4.1745 fol.52b.
E: Christen Pedersen Bøgballe. A: fader Christen Jørgensen i Boring.

440 Birgitte Jensdatter i Lerager 5.6.1745 fol.53b.
E: Søren Pedersen. B: Mette 5. FM: morbroder Jens Jensen i Nr.Kollemorten. Desuden nævnes barnets oldemoder Anne Christensdatter i Nr.Kollemorten.

441 Terkild Eriksen i Hornborg 12.6.1745 fol.54b.
E: Karen Hansdatter. LV: fader Hans Madsen i Uldum. B: Lisbeth 8, Kirsten 7, Karen 5, Anne 2. FM: morbroder Mads Hansen i Uldum. Af første ægteskab B: Jens 14.

442 Jacob Christensen i Ørum 1.3.1746 fol.56b.
E: Birgitte Nielsdatter. LV: Laurids Sørensen sst. Af første ægteskab B: Christen 40.

443 Maren Jensdatter i Ørum 6.6.1747 fol.57b.
E: Steffen Andersen. B: Anders, der fæster gården, Jens, Kirsten g.m. Anders Caspersen sst.

444 Søren Pedersen i Sindbjerglund 14.2.1748 fol.58b.
E: Karen Sørensdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Maren 15, Karen 11, Peder 9, Søren 6, Christen 3. FM: morbroder Søren Nielsen i Ørum.

445 Hans Mogensen i Holtum 5.7.1749 fol.60b.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Jens Christensen i Sindbjerglund. B: Mogens 26, Else 21. FM: farbroder Jens Mogensen i Holtum.

446 Christen Christensen i Uve 5.8.1749 fol.63.
E: Johanne Christensdatter. LV: Niels Clausen sst. A: fader Christen Hansen i Stakroge i Omme sogn.

447 Niels Jensen i Bindesbøl 5.8.1749 fol.63b.
E: Anne Henriksdatter. LV: broder Peder Henriksen i Styvel. B: Jens 22, Maren 20, Peder 16, Mette 14, Henrik 12, Anders 10, Christen 7, Niels 6, Hans 3. FM: fastersøn Claus Tuesen i Elkær i Ringgive sogn.

448 Thomas Hansen i Lindved 12.1.1750 fol.65b.
E: Anne Jensdatter. LV: Jeppe Sørensen i Ulkær. To kuld B: Hans 23, Christen 18, Inger 16, Bodil 15, Dines 7, Jens 5, FM: farbroder Hans Hansen i Hornborg. Desuden nævnes enkens broder Niels Jensen i Vindelev.

449 Thomas Christensen Løve i Sindbjerglund 1.7.1750 fol.67b.
E: Karen Jensdatter. LV: Jens Christensen sst. B: Christen 26, Anne 23, Jens 19, Kirsten 8. FM: Jens Mortensen sst.

450 Kirsten Jensdatter i Nyborg 1.7.1750 fol.69
E: Jens Pedersen Grønholt. B: Anne 14, Mette 10. FM: Christen Olufsen i Nyborg.

451 Simon Henriksen i Styvel 4.2.1751 fol.70b.
E: Maren Iversdatter. LV: broder Steffen Iversen i Jelling. B: Maren 14, Mette 12, Henrik 8. FM: farbroder Peder Henriksen i Styvel, fastermand Anders Sørensen i Bindesbøl, fastermand Peder Christensen Nyborg i Jelling.

452 Laurids Thomsen i Hørup 5.4.1751 fol.72.
E: Abelone Christensdatter. LV: broder Peder Christensen i Ildved. B: Karen 12. FM: Peder Joensen i Hørup.

453 Christen Lauridsen i Nyborg 18.10.1751 fol.73b, 76.
E: Anne Christensdatter. LV: broder Niels Christensen i Hauge. B: Karen g.m. Mads Pedersen i Tørring, Christen 24, Jens 22, Anne 20, Mette 18, Christen 16, Maren 13, Ellen 11. FM: farbroder Jens Lauridsen i Grejs, morbroder Jens Christensen Hauge i Gammelsole, morbroder Jeppe Christensen i Tørring. Første ægteskab med Anne Rasmusdatter, skifte 16.7.1723 lbnr.399. B: Laurids i Tønder, der er rømt for 4 år siden og som har arv til sin steddatter Johanne Rasmusdatter efter hendes fader Rasmus Jørgensen i Ørum, skifte 2.5.1737 lbnr.420.

454 Mads Andersen i Ørum 4.2.1752 fol.85b.
E: Maren Madsdatter. LV: Peder Pedersen i Lindved. Tre kuld B: Anders i Ørum, Hr.Peder Madsen Sindbjerg præst i Rørbæk og Grynnerup i Gislum herred, Hans 33, Maren 22, Sidsel 16, Else 11. FM: farbroder Søren Andersen i Ørum.

455 Kirsten Didriksdatter i Ørum 1.4.1752 fol.93b, 94.
Enke efter Peder Brahe. B: Johanne g.m. Palle Nielsen sst, Valborg 28, Søren 25, Mette 20. FM: Steffen Andersen sst.

456 Birgitte Nielsdatter i Ørum 21.4.1752 fol.95.
E: Søren Markussen. A: broder Jens Nielsen Smed i Ørum, søster Anne Nielsdatter g.m. Jens Jensen sst, søster Maren Nielsdatter var g.m. afdøde Christian Krag i Vejle.

457 Mogens Hansen i Holtum 17.8.1752 fol.98b.
E: Anne Margrethe Sørensdatter. LV: fader Søren Pedersen sst. B: Johanne 1, Karen født efter faderens død. FM: Jens Christensen i Sindbjerglund, fastermand Peder Madsen i Holtum.

458 Maren Jacobsdatter i Bøgballe 27.9.1752 fol.101.
E: Albert Pedersen. B: Niels 8 uger. FM: afdødes morbroder Niels Jensen Brun i Kalhave, mostermand Christen Jensen i Kalhave.

459 Anne Christensdatter i Sindbjerglund 20.1.1753 fol.101b.
E: Peder Rasmussen. B: Rasmus 21, Johanne 18, Karen 13, Christen 11, Anne 7, Maren 5, Kirsten 3, Frands 9 mdr. FM: morbroder Jens Christensen sst.

460 Karen Olufsdatter i Ørum 22.2.1753 fol.102b.
E: Anders Steffensen. B: Maren 1 md. FM: mostermand Jens Christensen i Sindbjerglund.

461 Anne Pedersdatter i Ørum 22.2.1753 fol.103.
E: Jens Nielsen Smed. B: Mette 13, Niels 11. FM: morbroder Søren Pedersen i Kragelund.

462 Karen Madsdatter i Lindved 24.2.1753 fol. 104b.
E: Mikkel Jensen. B: Jens 22, Else 21. Første ægteskab med Jens Nielsen sst, skifte 28.9.1729 lbnr.406. B: Mads 27. FM: mostermand Peder Pedersen i Lindved.

463 Anne Christensdatter i Sindbjerglund 12.3.1753 fol.106.
A: broder Poul Christensen, der tjener i Smidstrup sogn, søster Abild Christensdatter g.m. afskediget rytter Jens Christensen i Haderslev.

464 Johanne Sørensdatter i Holtum 12.1.1754 fol.108.
Enke efter Hans Mogensens, skifte 5.7.1749 lbnr.445. B: Else g.m. Peder Madsen sst, Mogens død, B: Johanne 3, hos sin stedfader Christen Pedersen, hos hvem enken havde aftægt.

465 Karen Sørensdatter i Sindbjerglund 5.3.1754 fol.109.
E: Christen Jacobsen. Første ægteskab med Søren Pedersen sst, skifte 14.2.1748 lbnr.444. B: Maren 21, Karen 18, Peder 15, Søren 12, Christen 9. FM: Hans Pedersen i Sindbjerglund.

466 Jens Christensen i Sindbjerglund 25.5.1754 fol.110.
E: Maren Olufsdatter. LV: Jens Hansen i Ulkær. B: Oluf 7, Maren 5, Anne 1. FM: fastermand (fejlagtigt: morbroder) Christen Olufsen i Uldum, fastermand (fejlagtigt: morbroder) Peder Rasmussen i Sindbjerglund.

467 Anne Nielsdatter i Hesselballe 17.5.1755 fol.110b.
E: Laurids Lauridsen. B: Margrethe 18, Maren 16, Karen 12, Kirsten 6. FM: Peder Nielsen Malund sst.

468 Maren Olufsdatter i Sindbjerglund 19.1.1756 fol.111.
E: Peder Eriksen. B: Karen 12 dage. Første ægteskab med Jens Christensen sst, skifte 25.5.1754 lbnr.466. B: Oluf 9, Maren 7, Anne 3. FM: fastermand Peder Rasmussen sst, Jens Hansen i Ulkær g.m. mormoder, fastermand Christen Olufsen i Uldum.

469 Maren Madsdatter i Ørum 1.3.1756 fol.113.
Enke efter Mads Andersen, skifte 4.2.1752 lbnr.454. B: Maren g.m. Søren Markussen sst, Sidsel 20, Else 15.

470 Anders Steffensen i Ørum 2.6.1756 fol.114, 114b.
E: Johanne Jensdatter. LV: stedfader Niels Pedersen i Løsning Mølle. B: Karen 2. FM: afdødes morbroder Jeppe Jensen i Ulkær.

471 Palle Nielsen i Ørum 21.7.1756 fol.115.
E: Johanne Pedersdatter. LV: Morten Madsen sst. B: Niels 14, Peder 7, Maren 5, Kirsten 1 år 6 mdr. FM: morbroder Søren Pedersen Brahe sst.

472 Anne Hansdatter i Sindbjerglund 18.3.1757 fol.116.
E: Søren Hansen. B: Mette 12, Niels 8, Hans 4, Christen 2.

473 Peder Olufsen Møller i Gammelsole 17.6.1757 fol.116b, 117b, 120b.
E: Lisbeth Jensdatter. LV: Niels Thomsen sst. B: Oluf 27, Anne g.m. Fogh Jørgensen i Eldrup.

474 Laurids Sørensen i Ørum 30.6.1757 fol.120.
E: Kirsten Jørgensdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Anne 22, Mette 16, Jørgen 14, Marie 7, Søren 3. FM: fastermand Søren Hansen sst.

475 Søren Jensen Modvig i Gammelsole 16.10.1758 fol.120b.
A: broder Hartvig Jensen i Øster Snede, (søn: Svend Hartvigsen), broder Niels Jensen, død, B: Gregers Nielsen Modvig i Gammelsole, Johanne Nielsdatter g.m. Steffen Jørgensen sst, broder Jørgen Jensen Modvig død, B: Jens, Maren 14.
Der fremlægges aftægtskontrakt af 20.5.1741 for Søren Jensen Modvig på hans hans afdøde stedsøn Niels Akselsens gård i Gammelsole, der overdrages til Christen Pedersen Bøgballe.

476 Maren Jensdatter i Nyborg 17.10.1758 fol.125b.
E: Rasmus Nielsen. B: Johanne 13, Jens 10.

477 Jens Mortensen Snedker i Sindbjerglund 14.4.1759 fol.126, 126b.
E: Anne Kirstine Jacobsdatter. LV: Christian Olufsen sst. Ingen børn.

478 Mette Jensdatter i Nyborg 26.8.1759 fol.127b.
E: Oluf Christensen. B: Maren 6, Søren 4. FM: farbroder Peder Christensen i Jelling.

479 Mette Christensdatter i Ørum 26.4.1760 fol.129b.
E: Søren Christensen Smed. B: Anne 5 uger. FM: oldefader Christen Jensen i Sindbjerglund.

480 Mads Sørensen i Ørum 26.4.1760 fol.130.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Jensen sst. B: Peder 7, Søren 5, Karen 3, Laurids 9 mdr. FM: farbroder Peder Sørensen sst.

481 Johanne Nielsdatter i Bøgballe 29.5.1761 fol.130b.
E: Steffen Jørgensen. B: Karen 19, Niels 17, Hans 13. FM: Gregers Nielsen Modvig i Gammelsole. Af første ægteskab B: Jens Nielsen 25 i Solskov.

482 Karen Sørensdatter i Hesselballe 25.8.1761 fol.131.
E: Laurids Lauridsen. B: Anne 3. FM: morbroder Peder Sørensen i Ørum.

483 Dorthe Sørensdatter i Sindbjerglund 15.10.1761 fol.131.
E: Christian Olufsen. B: Mette 3. FM: morbroder Christen Andersen i Ølholm, afdødes svoger Hans Pedersen i Sindbjerglund.

484 Peder Hansen i Sindbjerglund 16.1.1762 fol.131b, 132b.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jesper Sørensen Bødker i Lindved. B: Hans i Sindbjerglund. Desuden nævnes enkens søn Jens Lauridsen i Lønsgård.

485 Gertrud Lauridsdatter i Lindved 18.1.1762 fol.132b.
E: Rasmus Sørensen. B: Inger.

486 Rasmus Sørensen i Lindved 15.11.1762 fol.133.
Enkemand efter Gertrud Lauridsdatter, skifte 18.1.1762 lbnr.485. B: Inger. FM: Iver Sørensen sst. Af første ægteskab B: Johanne. FM: morbroder Peder Sørensen sst.

487 Oluf Christensen skovfoged i Nyborg 14.7.1762 fol.133b, 135, 137.
E: Maren Christensdatter. LV: Hr.Peder Borch i Grejs. Første ægteskab med Mette Jensdatter, skifte 26.8.1759 lbnr.478. B: Maren 8, Søren 7. FM: farbroder Peder Christensen i Jelling, fastermand Jens Nielsen i Nyborg. Der fremlægges aftægtskontrakt af 27.9.1750 for Christen Olufsen og hustru Maren Nielsdatter fra sønnen Oluf Christensen. Desuden nævnes enkens ældste broder Christen Christensen i Nyborg.

488 Anders Caspersen og hustru Kirsten Steffensdatter i Ørum 26.1.1763 fol.154.
B: Maren 17, Casper 13. FM: farbroder Hans Caspersen sst, Christen Caspersen i Gammelby i Nørup sogn.

489 Søren Christensen Smed i Nyborg 4.2.1763 fol.156b, 157b.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Oluf Madsen sst. B: Anne 15, Christen 13, Søren 9, Mette 4. FM: Jens Christensen i Sindbjerglund.

490 Oluf Jensen Skov i Ørum Skovhus 9.2.1763 fol.158.
E: Kirsten Rasmusdatter. LV: Jens Grønholt i Sindbjerglund, Rasmus Nielsen i Grejs. B: Jens 5, Rasmus 4. FM: farbroder Niels Jensen Skov i Nr.Vilstrup, farbroder Jørgen Jensen Skov i Jennum.

491 Johanne Jensdatter i Ørum 23.2.1763 fol.160.
E: Niels Jensen. B: Maren 6, Jens 2. Første ægteskab med Anders Steffensen, skifte 2.6.1756 lbnr.470. B: Karen 9. FM: fars farbroder Knud Nielsen i Bøgballe.

492 Anne Iversdatter i Ørum 24.2.1763 fol.161.
Enke efter Casper Andersen, skifte 18.11.1744 lbnr.438. B: Hans i Ørum, Christen i Gammelby i Nørup sogn, Maren g.m.Laurids Christensen ved Tønder, Karen g.m. Niels Madsen i Ørum. Anders, død, skifte 26.1.1763 lbnr.488, B: Maren 17, Casper 13.

493 Iver Sørensen i Lindved 3.3.1763 fol.162.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Søren 22. FM: Søren Jørgensen i Hornstrup.

494 Maren Houglesdatter i Ørum 27.4.1763 fol.164.
E: Hans Caspersen. B: Anne Marie 7, Hougle 4, Casper 4 uger. FM: Anders Jensen i Ørum.

495 Oluf Pedersen Møller i Gammelsole 21.5.1763 fol.165.
E: Mette Jørgensdatter. LV: fader Jørgen Terkildsen i Båstrup. B: Peder 3, Jørgen 1. FM: faders farbroder Jens Olufsen Møller i Solskov, fastermand Fogh Jørgensen i Eldrup.

496 Christen Mikkelsen i Ørum 8.6.1763 fol.165b.
E: Mette Poulsdatter. LV: Hr.Peder Borch i Grejs. B: Anne 13, Mette 9. FM: Niels Nielsen i Ølholm.

497 Jens Mogensen i Sindbjerglund 21.7.1763 fol.166.
B: Maren 41, Mikkel 40 i Lindved, Jørgen 26.

498 Anne Margrethe (Sørensdatter) i Holtum 28.7.1763 fol.166b.
E: Christen Pedersen. B: Johanne 7, Mogens 4, Lene 1. Første ægteskab med Mogens Hansen, skifte 17.8.1752 lbnr.457. B: Johanne 11. FM: Søren Pedersen sst.

499 Anders Jensen i Styvel 8.11.1763 fol.167b.
E: Johanne Christensdatter. LV: Hr.Peder Borch i Grejs. B: Anne 7, Jens 3, Gertrud 1. FM: farbroder Henrik Jensen i Holtum, fastermand Christen Jensen i Hygum, morbroder Niels Christensen i Ulkær.

500 Maren Jørgensdatter i Ørum 28.12.1763 fol.168.
E: Morten Madsen. B: Mads 11, Maren 9, Anne Marie 3 mdr. FM: morfader Jørgen Nielsen i Alsted.

501 Anders Madsen i Ørum 8.3.1764 fol.168.
E: Maren Jensdatter. LV: Christen Jensen i Hygum. B: Mads 25, Jens 23, der fæster gården, Maren 19, Christen 13. FM: farbroder Hans Madsen i Ørum.

502 Christen Pedersen Bøgballe i Gammelsole 9.4.1764 fol.168b.
E: Karen Thomasdatter. LV: Hr.Johan Selmer i Øster Snede. B: Peder 13, Thomas 4, Mette, Maren, Anne Marie, Anne. FM: Albert Pedersen i Bøgballe, Peder Jensen i Båstrup. Første ægteskab med Maren Jensdatter, skifte 21.3.1743 lbnr.435. B: Niels 27. Der fremlægges skifte af 22.3.1736 lbnr.419 efter Niels Akselsen og fordres arv til B: Anne.

503 Jørgen Nielsen i Ørum 11.9.1764 fol.169.
B: Maren død, skifte 28.12.1763 lbnr.500, B: Mads Mortensen 12, Maren Mortensdatter 10. FM: fader Morten Madsen sst, afdødes broder Knud Nielsen i Bøgballe.

504 Anne Marie Nielsdatter i Harresø 14.9.1764 fol.170.
E: Claus Pedersen. B: Niels 5. FM: morfader Niels Poulsen sst.

505 Jens Pedersen Grønholt i Sindbjerglund 20.10.1764 fol.170.
E: Karen Jensdatter Løve, (se KB og skifte 1.7.1750 lbnr.449 efter Thomas Christensen Løve sst.) LV: Jens Thomsen, ladefoged på Stovgård. Første ægteskab med Kirsten Jensdatter i Nyborg, skifte 1.7.1750 lbnr.450. B: Anne g.m. Mogens Pedersen sst, Mette. Niels Sørensen fæster gården og ægter enkens datter Kirsten Thomasdatter.

506 Jeppe Jepsen i Hesselballe 27.11.1764 fol.171, 173.
E: Cathrine Johansdatter. LV: Claus Jensen sst. Af første ægteskab B: Maren g.m. Peder Jørgensen i Fløjstrup.

507 Maren Sørensdatter i Sindbjerglund 18.2.1765 fol.173.
E: Jens Terkildsen. B: Karen 10, Søren 5. FM: Hans Jacobsen sst.

508 Cathrine Jensdatter i Kærhuset ved Ølholm 6.4.1765 fol.173b
E: Niels Hansen. B: Kirsten 15, Hans 9.

509 Peder Videriksen Skrædder i Holtum 4.5.1765 fol.174.
E: Kirsten Andersdatter. LV: broder Jens Andersen i Ildved. Første ægteskab med Anne Nielsdatter. B: Mette 12, Anne Marie 7, Viderik 5. FM: Christen Christensen i Lindved, der er søskendebarn til afdøde. Desuden nævnes afdødes søster Anne Videriksdatter og enkens søn Mads Jensen.

510 Anne Nielsdatter i Ørum Skovhus 3.6.1765 fol.175.
E: Eskild Simonsen. B: Simon 13, Cathrine Margrethe 7. FM: Christen Sørensen i Ørum.

511 Frands Nielsen Smed i Holtum 5.6.1765 fol.175b, 176b, 178.
E: Birthe Mogensdatter. LV: Peder Terkildsen sst. B: Anne Marie. FM: Laurids Lauridsen sst, Christen Christensen i Lindved.

512 Niels Clausen i Solskov 17.6.1765 fol.178b.
E: Malene Lauridsdatter. LV: Mikkel Jensen sst. A: fader Claus Nielsen.

513 Niels Christensen i Sindbjerglund 16.10.1765 fol.179, 180.
E: Anne Christensdatter. LV: Hans Pedersen Vonge sst. B: Christen 1. FM: farbroder Christen Christensen i Holtum. Desuden nævnes enkens forældre Christen Jensen og Inger Jespersdatter.

514 Kirsten Rasmusdatter i Hesselballe 7.11.1765 fol.182.
E: Søren Sørensen Møller. Første ægteskab med Oluf Jensen Skov, skifte 9.2.1763 lbnr.490. B: Jens 7, Rasmus 6. FM: Christen Andersen sst. FM: farbroder Niels Jensen Skov i Nr.Vilstrup, farbroder Jørgen Jensen Skov i Jennum.

515 Kirsten Christensdatter i Lindved 11.11.1765 fol.185.
E: Rasmus Nielsen. B: Niels 7, Karen 7. Af første ægteskab B: Anne Nielsdatter 11. FM: Jesper Sørensen sst.

516 Hieronymus Jensen i Grejs 9.3.1766 fol.185b.
E: Maren Sørensdatter. LV: svoger Otte Pedersen Fisker i Vejle. A: broder Hans Jensen i Vejle, død, B: Søren 10, Anne Else 8, søster Inger Jensdatter i Nr.Vilstrup, søster Eva Jensdatter i Balle, søstersøn Søren Godskesen i Hornstrup. Eva Jensdatter i Balle kræver arv til sin datter Anne Mette Hansdatter efter hendes fader Hans Hansen i Kjeldkær Mølle efter skifte 22.4.1763 på Engelsholm gods.

Låge skifteprotokol 1766-1767.
G 389-3

517 Niels Poulsen i Harresø 14.6.1766, fol.1.
E: Else Jensdatter. LV: Poul Andersen sst. B: Anne Marie g.m. Claus Pedersen, død, skifte 14.9.1764 lbnr.504, B: Niels, Dorthe g.m. Peder Mogensen i Sdr.Kollemorten, død, B: Christen 5. Af Dorthe Nielsdatters første ægteskab B: Christen Christensen 13, Kirsten Christensdatter 8. FM: Thomas Christensen sst.

518 Inger Rasmusdatter i Sindbjerglund 25.6.1766, fol.1b.
E: Jens Terkildsen. A: halvsøster i Lindved. FM: Jens Thybo sst.

519 Maren Jensdatter i Ørum 2.9.1766, fol.2b.
E: Peder Christensen. B: Christen 8, Jens 3, Peder 4 uger. FM: morbroder Mads Jensen i Lindved.

520 Maren Madsdatter i Ørum 13.9.1766, fol.3b.
E: Søren Markussen. B: Maren 12, Marie 9, Markus 3. FM: moster Else Madsdatter i Ølholm, moster Sidsel Madsdatter i Ørum, moders halvbroder Hans Madsen i Ørum.

521 Fransiska Iversdatter i Ørum Skovhus 14.11.1766, fol.5.
E: Eskild Simonsen. A: moder Sidsel Lauridsdatter i Torp i Underup sogn, søster Abel Iversdatter 28, broder Laurids Iversen Torp 26. FM: stedfader Henrik Lauridsen Torp i Torp.

522 Hans Hansen i Uve 3.2.1767, fol.7b.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jeremias Brøgger degn i Gadbjerg. B: Hans 13, Mette 9, Johanne 7, Anne 6. FM: Erik Nielsen i Ringhøj under Hvolgård gods.


Mindstrup gods skiftebrev 1777.
G 390-1

523 Maren Jensdatter i Ris, Givskud sogn 25.2.1777.
E: Anders Pedersen Lerager. B: Peder 6, Cathrine 4. FM: morbroder Villads Jensen i Bregnhoved.


Skovgård gods skifteprotokol 1734-1798.
G 401-1

524 Peder Sørensen i Skovbølling 20.2.1734 side 1.
E: Mette Sørensdatter. LV: broder Peder Sørensen i Hygum. B: Søren 17, Niels 14, Maren 10, Claus 8, Karen 6. FM: farbroder Jens Sørensen i Hygum, farbroder Mikkel Sørensen i Skovbølling.

525 Mette Hansdatter i Hygum 14.5.1734 side 11.
E: Niels Christensen. Første ægteskab med Jens Vilsen sst. B: Jens 30, Laurids 28 i Hygum.

526 Anne Jacobsdatter i Hygum 25.6.1734 side 18.
E: Christen Jensen. B: Jørgen 17, Jacob 13.

527 Anders Jensen i Hopballe 21.3.1735 side 23.
E: Maren Hansdatter. LV: Hans Sørensen i Skovbølling. B: Anne 9, Jens 7, Hans 5, Margrethe 2. FM: farfader Jens Andersen i Kollerup, fastermand Niels Harresø i Hygum.

528 Agnethe Terkildsdatter i Hygum 11.5.1736 side 29.
E: Peder Nielsen. B: Søren 2. Af første ægteskab B: søn 5.

529 Kirsten Nielsdatter i Skovbølling 12.2.1737 side 31.
E: Jørgen Jensen Degn husmand. B: Anne i Hygum, Karen, Maren, Jens, Niels.

530 Anders Pedersen Snedker i Hygum 19.3.1737 side 34.
E: Kirsten Andersdatter. LV: Jørgen Sørensen Degn sst. B: Peder. FM: Jens Gauerslund sst.

531 Jens Andersen i Kollerup 15.4.1738 side 39.
E: Bodil Lauridsdatter. LV: Steffen Lauridsen. B: Anne 16. FM: Jørgen Sørensen Degn sst. Første ægteskab med (Anne Madsdatter). B: Christen i Hygum, Peder sst, Anne g.n. Niels Harresø, Anders i Hopballe, død, skifte 21.3.1735 lbnr.527, B: 2 sønner, 2 døtre. FM: stedfader Søren Pedersen sst.

532 Kirsten Nisdatter i Hvejsel Lundgård 16.6.1738 side 41.
E: Hans Pedersen Buch. B: Karen 6 uger. FM: morfader Nis Henriksen i Bjerlev.

533 Maren Simonsdatter i Hygum 3.6.1740 side 47.
E: Søren Eriksen. B: Anne 15, Simon 11, Christen 7, Maren 7. FM: morbroder Simon Christensen i Bjerlev.

534 Christen Jensen Lund i Hygum 4.7.1741 side 52.
Vurdering af gården efter at han er rømt.

535 Niels Pedersen Bødker i Hygum 17.4.1749 side 54.
E: Bodil Pedersdatter. LV: Jørgen Nielsen Hatting sst. B: et barn. FM: Niels Christensen Harresø.

536 Anders Ladefoged i Skovbølling 13.1.1750 side 55.
E: Anne Margrethe Lorentsdatter. LV: Skammel Christensen sst. B: Christen 14. FM: Christian Sivertsen i Hvejsel. Enkens datter Anne Marie Joensdatter fordrer fædrene arv efter skifte af 3.3.1736.

537 Dorthe Andersdatter i Skovbølling 3.12.1750 side 61.
E: Rasmus Jensen. Af første ægteskab B: Henrik Nielsen 24.

538 Jens Jensen i Skovbølling 11.1.1751 side 63.
E: Johanne Jensdatter. LV: Mikkel Sørensen. B: Else 33 g.m. Christen Nielsen sst, Maren 30, Anne 28, Jens 26, Kirsten 23, Maren 20, Jens 17. FM: Skammel Christensen sst.

539 Johanne Pedersdatter i Kollerup 25.11.1748 side 70.
E: Niels Poulsen. A: brodersøn Peder Jørgensen i Vejlby på Fyn, søster g.m. Villum Pedersen i Sdr.Kollemorten, død, B: Iver, Knud, søster g.m. Oluf Jensen Balle i Rue, begge døde, B: Anne Marie, Johanne Marie, Cathrine, Karen. Enkemanden har aftægtskontrakt af 26.11.1748 fra sin søn Poul Nielsen, der har gården i fæste.

540 Albert Frandsen husmand i Skovbølling 13.7.1757 side 82.
E: Anne Nielsdatter. B: Christence 21, Frands 14, Margrethe 11, Anne 5. FM: Jens Nielsen sst.

541 Hans Andersen i Kollerup 11.11.1757 side 84.
E: Karen Pedersdatter. LV: broder Niels Pedersen i Hygum. B: Anders 6, Maren 4, Margrethe 9 mdr. FM: Jens Andersen i Braag ?, Søren Pedersen i Hopballe, Claus Pedersen i Harresø.

542 Anne Nielsdatter i Skovbølling 24.7.1761 side 86.
E: Skammel Christensen Hyrde. Af første ægteskab B: Terkild Jacobsen sst, Kirsten Jacobsdatter g.m. Christen Jensen Lund sst, Maren Jacobsdatter g.m. Rasmus Lauridsen i Ildved.

543 Laurids Jensen i Hygum 17.7.1762 side 87.
E: Anne Jensdatter. LV: Markus Christensen degn sst. B: (Mette) g.m. Søren Lauridsen i Hygum, Anders 21, Karen g.m. Jens Nielsen i Skovbølling, død, skifte 1.10.1762 lbnr.544, B: Anne 4, Christence 3 mdr. FM: Anders Sørensen i Skovgård.

544 Karen Lauridsdatter i Skovbølling 1.10.1762 side 92.
E: Jens Nielsen. B: Anne 4, Christence 6 mdr.

545 Terkild Jacobsen i Skovbølling 30.12.1762 side 96.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hr.Wedel i Jelling. B: Jacob 8, Maren 6, Terkild nyfødt. FM: morbroder Terkild Pedersen i Uldum.

546 Maren Graversdatter i Givskudlund 2.3.1763 side 103.
E: Hans Nielsen. B: Niels 3, Gravers 6 mdr.

547 Jørgen Jensen i Ris 21.5.1763 side 104.
E: Johanne Christensdatter. LV: Jens Andersen sst. B: Maren 6. FM: farbroder Laurids Jensen sst.

548 Mads Sørensen i Givskud 21.5.1763 side 105.
E: Maren Pedersdatter. LV: broder Niels Pedersen i Nørskov. B: Anne g.m. Mikkel Andersen i Hørup, Kirsten 25, Karen 18, Peder 14, Anne Kirstine 8, der døde under skiftet. FM: farbroder Anders Sørensen i Givskud, fastermand Niels Christensen skoleholder i Lime.

549 Karen Lauridsdatter i Vonge 22.5.1763 side 114.
E: Poul Didriksen. B: Jens 7, Anders 6 mdr. FM: morbroder Christen Lauridsen.

550 Niels Christensen Harresø i Skovbølling 4.7.1763 side 118.
E: Anne Jensdatter. LV: Niels Poulsen i Harresø. A: broder Jens Christensen i Harresø, broder Søren Christensen i Knude, broder Mads Christensen i Medum i Ølgod sogn, broder Niels Christensen, død, B: Christen i Farre, Kirsten, Maren, søster Anne Christensdatter, der boede i skolehuset ved Bredsten kirke, død, B: Bertel Madsen skoleholder i Vindelev.

551 Søren Madsen i Givskud 5.6.1763 side 125.
E: Anne Pedersdatter. LV: broder Hans Pedersen i Birkebæk. B: Mette 13, Maren 9, Oluf 4, Søren nyfødt. FM: Jørgen Madsen i Vindelev under Agersbøl gods.

552 Mathias Mikkelsen i Skovbølling 26.7.1764 side 130.
E: Anne Pedersdatter. LV: Hr. Wedel i Jelling. B: Mathias nyfødt, der straks døde. Enkens første ægteskab med Terkild Jacobsen, skifte 30.12.1762 lbnr.545. B: Jacob 11, Maren 9. FM: morbroder Terkild Pedersen i Uldum, Mikkel Sørensen i Skovbølling.

553 Jørgen Lauridsen i Vonge 21.5.1765 side 131.
E: Anne Andersdatter. LV: Hans Møller sst. B: Anders 14, Jens 12, Laurids 9. FM: farbroder Christen Lauridsen i Mølgårde, farbroder Peder Lauridsen i Vonge.

554 Maren Christensdatter i Vonge 21.5.1765 side 132.
E: Peder Hansen. B: Else g.m. Frederik Sørensen i Tinnet, Anne g.m. Christen Nielsen sst, Mette 24, Hans 22 i Sindbjerglund under Brandbjerg gods, Karen 16, Maren 13, Kirsten 11, Christen 9. FM: morbroder Jens Christensen i Tørring.

555 Niels Jørgensen i Hygum Hyrdehus 24.5.1765 side 135.
E: Margrethe Sørensdatter. LV: Jes Hansen i Hygum. A: søster g.m. Anders Jensen Væver i Givskud.

556 Claus Christensen Skomager i Hygum 8.6.1765 side 141.
E: Karen Terkildsdatter. LV: Jes Hansen sst. B: Terkild i Holland, Søren 25, Hans 23 rytter i Fredericia, Laurids 21, Jacob 16, Niels 15. FM: Claus Jensen i Hygum.

557 Karen Jensdatter i Skovbølling 12.7.1765 side 144.
E: Rasmus Jensen. A: søstersøn Jens Rasmussen Hjulmand i Vindelev, søsterdatter Kirsten Pedersdatter g.m. Mikkel Sørensen i Skovbølling, søsterdatter Maren Pedersdatter g.m. Christen Nielsen i Hvejsel, søsterdatter Karen Pedersdatter g.m. Thomas Pedersen i Slelde, død, B: Maren, Kirsten.

558 Søren Christensen i Knude 30.4.1765 side 148.
E: Kirsten Hansdatter. LV: Christen Nielsen i Hvejsel. B: Christen 13, Hans 7, Ingeborg Kirstine g.m. Iver Villumsen i Sdr.Kollemorten, død, B: Anne Kirstine 7. FM: farbroder Jens Christensen i Harresø, faders søstersøn Bertel Madsen skoleholder i Vindelev, Hans Jensen i Ildved.

559 Anne Cathrine Hansdatter i Kollerup 19.1.1766 side 157.
E: Poul Nielsen. B: Anders 17, Maren 14, Mette 11, Niels 6, Johanne 1. FM: Søren Hansen, der får gården i fæste.

560 Jørgen Hansen i Sandvad 25.11.1766 side 165.
E: Mette Thomasdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Hans 21, Kirsten g.m. Christen Troelsen i Givskud, Anne Marie 11. FM: Christen Mikkelsen i Ildved.

561 Maren Hansdatter i Vonge 2.4.1767 side 167.
E: Didrik Pedersen. Første ægteskab med Anders Jensen i Hopballe, skifte 21.3.1735 lbnr.527. B: Hans i Vonge, Kirsten g.m. Peder Lauridsen husmand i Tyrsting under Mattrup gods, Anne g.m. Peder Didriksen Smed i Hvejsel. Enkemandens børn: Poul Didriksen i Vonge, Peder Didriksen Smed i Hvejsel.

562 Peder Jensen i Lerager 19.6.1767 side 171.
E: Sidsel Nielsdatter. LV: broder Jens Nørskov i Skærhoved. B: Anders 27, Niels 25, Jens 16, Herman 11. FM: morbroder Jens Nørskov i Skærhoved.

563 Johanne Iversdatter i Skovbølling 14.5.1768 side 172.
E: Christen Pedersen. B: Iver 3 uger. FM: afdødes morbroder Jens Jørgensen i Sejerup, afdødes søstermand Jens Andersen i Vonge.

564 Laurids Jensen i Ris 23.7.1768 side 173.
E: Maren Poulsdatter. LV: Jens Mortensen sst. B: Jens i Ris, Poul 25, Anders 22, Anne Marie g.m. Søren Madsen i Give, Johanne g.m. Steffen Lauridsen i Vindelev.

565 Peder Jensen i Harresø 1.8.1768 side 175.
E: (Kirsten Jensdatter). LV: Poul Andersen sst. B: Jens 6, Søren 1, Peder 3 uger. FM: farfader Jens Christensen sst.

566 Maren Sørensdatter i Givskudlund 5.8.1768 side 179.
E: Christen Andersen. B: Søren i Ris, Anders, der har gården i fæste, Peder i Tyrsting, Jens 16, Anne 16, Mette 13. FM: Poul Andersen i Harresø.

567 Maren Jørgensdatter i Hygum 2.1.1769 side 180.
E: Niels Jensen Gauerslund. B: Jens 13, Jørgen 10, Maren 7, Anne 6. FM: farbroder Christen Jensen Gauerslund sst, farbroder Claus Jensen Gauerslund sst.

568 Kirsten Pedersdatter i Skovbølling 10.2.1769 side 183.
E: Peder Mikkelsen. B: Marie 5 uger. FM: afdødes farbroder Søren Poulsen i Vindelev.

569 Sidsel Pedersdatter i Harresø 4.4.1769 side 184.
E: Jens Christensen. B: Peder sst, død, skifte 1.8.1768 lbnr.565, B: Jens 7, Søren 2, Peder 1. FM: stedfader Niels Andersen sst.

570 Anne Madsdatter i Skovbølling 15.8.1769 side 189.
E: Jens Jensen. B: Jens 14, Maren 9, Mads 7, Niels 5. FM: mostermand Mads Pedersen i Holtum.

571 Kirsten Lauridsdatter i Lerager 8.3.1768 side 192.
Enke efter Henrik Nielsen i Sdr.Kollemorten. A: BRODER Peder Lauridsen i Lerager, død, 6 B: 1 Søren sst, 2 Mads borgmester i Kalundborg, 3 Laurids i København, død, 2 døtre sst, 4 Maren g.m. Jens Lauridsen i Nr.Kollemorten, 5 Karen g.m. Niels Lauridsen i Lindet, begge døde, B: Peder i Nr.Kollemorten, Johannes 26, Jens 25, Bendix 24, Else 16, Abelone, Mette, 6 Johanne g.m. Niels Christensen i Hauge, begge døde, B: Maren g.m. Peder Mouridsen i Sdr.Kollemorten, Mette, Karen 14. BRODER Niels Lauridsen, død, 7 B: Jens Nielsen Nørskov i Skærhoved, Laurids, Johannes, Sidsel, enke efter Peder Jensen i Lerager, skifte 19.7.1767 lbnr.562, Maren g.m. Thomas Christensen i Kollemorten, Johanne g.m. Søren Pedersen i Lerager, Maren g.m. Mads Jørgensen i Lille Nørskov. BRODER Johannes Lauridsen, død, 5 B: Laurids i Kvakmølle, Jens i Hviding præstegård ved Ribe, Christen i Givskov, Maren, Mette g.m. Poul Andersen i Harresø. BRODER Oluf Lauridsen, død, 1 B: Maren g.m. Jens Mortensen i Ris, død, B: Oluf 19, Laurids 16, Karen g.m. Jørgen Mikkelsen i Hvejsel, Johanne 12.

572 Laurids Christensen Smed husmand i Hygum 3.2.1770 side 208.
E: Anne Jensdatter. LV: Jens Jensen sst, Niels Pedersen sst. A: broder Jens Christensen i Sinding under Allinggård gods, død, uvist om børn, søster Kirsten Christensdatter g.m. Peder Madsen i Sinding, uvist om i live.

573 Maren Christensdatter i Vonge 7.3.1770 side 213.
E: Jens Christensen Mose. B: Christen 19, Christian 12, Marie 9, Oluf 6. FM: morbroder Niels Christensen i Ølholm.

574 Maren Andersdatter i Vonge 18.5.1770 side 214.
E: Hans Andersen Smed. B: Maren 18, Karen 14, Marie 14. FM: Laurids Andersen i Fårup Skovhus.

575 Lene Christiansdatter i Vonge 13.5.1770 side 215.
E: Christen Mikkelsen husmand. A: moder Maren Tideriksdatter, enke efter Christian Zerlang, broder Frederik Christian Zerlang i Gelsdorf i Holsten, søster Mette Christiansdatter g.m. Fæster Nielsen i Oksenbjerge.

576 Inger Hansdatter i Hygum 30.4.1771 side 221.
E: Oluf Madsen. A: forældre Hans Pedersen Snedker i Jelling og hustru.

577 Mette Jespersdatter i Vonge 29.6.1771 side 228.
E: Peder Hansen. B: Maren 3, Peder 1. FM: morfader Jesper Mikkelsen i Lille Tykskov, morfaders broder Jens Mikkelsen i Vonge. Enkemandens første ægteskab med Maren Christensdatter, skifte 21.5.1765 lbnr. 554.

578 Jørgen Nielsen og hustru Elle Pedersdatter i Hygum 30.12.1771 side 230.
B: Peder 30, Niels 27, Søren 23, Maren 20, Karen 12. FM: morbroder Søren Pedersen i Bjerlev, Christen Jensen Gauerslund i Hygum.

579 Anne Madsdatter i Kollerup 8.11.1771 side 233.
E: Bent Jørgensen. B: Jørgen fæster af en hospitalsgård i Ildved, død, B: Peder 7, Anne 4. FM: stedfader Christen Jensen sst, Marie Kirstine g.m. Laurids Møller degn i Snave på Fyn, Anne g.m. Christen Andersen i Hvejsel, Susanne g.m. Christen Hansen i Kollerup.

580 Anne Frandsdatter i Ris 24.8.1772 side 242.
E: Peder Andersen. B: Johanne g.m. Søren Nielsen Smed i Bjerlev, død, B: Niels 7.

581 Jens Mortensen i Ris 20.1.1769 side 243.
Enke efter Maren Olufsdatter. Skifte 15.1.1759. B: Oluf 21, der fæster gården, Laurids 17, Karen g.m. Jørgen Mikkelsen i Hvejsel, Johanne 14. FM: Jens Andersen i Ris, Jens Nørskov i Skærhoved, farbroder Christen Mortensen i Vindelev, søskendebarn Peder Pedersen i Hvejsel, søskendebarn Hans Pedersen Buch i Ødsted.

582 Søren Pedersen i Lerager 13.5.1772 side 287.
E: Johanne Nielsdatter Nørskov. LV: Jens Nørskov i Skærhoved. B: Peder 23, Niels 20, Jens 16, Birthe Marie 16, Johanne 12, Laurids 11. FM: fastermand Jens Lauridsen i Nr.Kollemorten. Første ægteskab med Birthe Jensdatter, skifte Låge gods 5.6.1745 lbnr.440. B: Mette g.m. Jens Jensen i Skovbølling.

583 Mikkel Sørensen og hustru Kirsten Pedersdatter i Skovbølling 7.7.1772 side 292.
B: Søren sst, Peder, død, skifte 28.8.1772 lbnr.584, B: Kirsten 3, Anne 9 mdr. FM: morfader Peder Didriksen Smed i Hvejsel.

584 Peder Mikkelsen i Skovbølling 28.8.1772 side 301.
E: Maren Pedersdatter. LV: Peder Didriksen Smed i Hvejsel. Enken ægter Anders Jørgensen Vonge, se side 300. B: Kirsten 3, Anne 9 mdr. FM: farbroder Søren Mikkelsen i Skovbølling.

585 Poul Mortensen Kidde i Kollerup 29.12.1772 side 302.
E: Lene Jensdatter. LV: Hans Johansen i Fousing. B: Maren g.m. Peder Jensen i Jelling. Af enkens første ægteskab B: Thomas Thomsen rømt for 20 år siden.

586 Maren Nielsdatter i Skovbølling 30.6.1772 side 308.
E: Casper Henrik Hansen Nørgaard. B: Hans 13, Niels Henning 10, Rasmus 7. FM: morbroder Rasmus Nielsen Munkholm i Vindelev.

587 Henrik Nielsen husmand i Skovbølling 19.6.1772 side 310.
E: Hedvig Christensdatter. LV: Casper Henrik Hansen Nørgaard sst. A: moster Kirsten Andersdatter i Balle. LV: Jochum Andersen sst. søskendebørn: Jeppe Thomsen i Gadbjerg, Anne Marie Thomasdatter sst, Niels Andersen i Sødover, Jochum Andersen i Balle, Christen Andersen i Ravning.

588 Rasmus Jensen og hustru Kirsten Nielsdatter husmand i Skovbølling 21.7.1772 side 314.
B: Dorthe 5. FM: morfader Niels Thygesen i Hvejsel.

589 Oluf Christensen i Skovbølling 28.12.1772 side 317.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Christen Jensen i Fløjstrup. B: Ellen 16, Laurids 12, Margrethe Lene 10, Maren 8, Kirsten 4, Jens 2, Christen 17 uger. FM: Christen Pedersen i Skovbølling.

590 Maren Frandsdatter i Kollerup 27.4.1773 side 320.
E: Poul Nielsen. Første ægteskab med Mikkel Andersen i Ildved. B: Christen sst.

591 Anne Andersdatter i Vonge 3.5.1773 side 323.
E: Christen Mikkelsen husmand. B: Johanne Cathrine 1. FM: morbroder Jacob Andersen i Ørum.

592 Anne Andersdatter i Vonge 13.6.1773 side 325.
E: Peder Christensen Tirsvad. Af første ægteskab B: Jørgen Jørgensen 25. FM: farbroder Johan Jørgensen sst. Andet ægteskab med Jørgen Lauridsen sst. skifte 21.5.1765 lbnr.553. B: Anders i Skovbølling, Jens 21, Laurids 18. FM: farbroder Christen Lauridsen i Mølgårde i Øster Nykirke.

593 Maren Hansdatter i Kollerup 24.5.1774 side 329.
A: moder Karen Pedersdatter g.m. Søren Mikkelsen sst. Skifte 11.11.1757 lbnr. 541 efter fader Hans Andersen sst, broder Anders i Hopballe under Lerbæk gods, død for 2 år siden, søster Anne Margrethe 17. FM: Claus Pedersen i Harresø, halvsøster Mette Sørensdatter 14, halvbrødre: Hans Sørensen 12, Peder Sørensen 9, Mikkel Sørensen 9.

594 Birthe Pedersdatter i Hygum 29.5.1774 side 333.
E: Niels Pedersen. B: Mette g.m. Niels Jensen Gauerslund sst, Inger g.m. Peder Jørgensen sst, Peder 18, Margrethe 10. FM: morbroder Hans Pedersen Snedker i Jelling.

595 Karen Pedersdatter i Kollerup 1.2.1775 side 336.
E: Søren Mikkelsen. B: Mette 15, Hans 13, Peder 10, Mikkel 10. FM: morbroder Claus Pedersen i Harresø. Første ægteskab med Hans Andersen, skifte 11.11.1757 lbnr. 541. B: Anne Margrethe 18.

596 Niels Jørgensen ugift i Hygum 6.10.1774 side 338.
A: broder Peder Jørgensen sst, broder Søren Jørgensen, søster Maren Jørgensdatter, søster Karen Jørgensdatter. Skifte 30.12.1771 lbnr.578 efter forældrene Jørgen Nielsen og Elle Pedersdatter sst.

597 Bodil Pedersdatter i Hygum 31.1.1775 side 342.
E: Niels Jørgensen Bøgeskov indsidder. A: broder Søren Pedersen i Bjerlev, død, B: Peder, Christen, Anne Marie, Maren alle sst, søster Elle Pedersdatter g.m.Jørgen Nielsen i Hygum, begge døde, skifte 30.12.1771 lbnr.578, B: Peder sst, Søren 26, Maren, Karen. Desuden nævnes enkemandens datter, der døde i Nr.Snede kro.

598 Jens Mikkelsen i Vonge 31.12.1774 side 346.
E: Anne Henriksdatter Møller. LV: Oluf Rasmussen Bødker sst. B: Henrik 12, Thyge 9, Laurids Christian 6, Marie 5. FM: farbroder Christen Mikkelsen sst.

599 Christen Thomsen husmand i Givskud 16.2.1776 side 352.
E: Mette Andersdatter. LV: Jens Andersen i Ris. B: Søren i Givskud, Maren Lisbeth g.m. Anders Christensen i Givskudlund, Maren g.m. Peder Smed i Vindelev.

600 Sidsel Marie Rasmusdatter i Hopballe 13.5.1776 side 356.
E: Godske Christensen. B: Anne Margrethe 18, Marie 16, Anne Marie 14, Christen Peder 12, Rasmus 9, Niels Christian 5, Mette Sofie 3. FM: afdødes halvbrødre Søren Rasmussen i Hedensted, Christian Rasmussen i Belle i Stouby sogn.

601 Niels Pedersen Filskov i Sandvad 15.6.1776 side 357.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Hans Møller i Ølholm. B: Peder 8, Laurids 5, Christen 14 uger. FM: Peder Jensen.

602 Søren Clausen i Kollerup 27.9.1776 side 359.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Nielsen i Hvejsel. B: Peder 10. FM: Anders Lauridsen i Vindelev. Enkens første ægteskab med Terkild Jacobsen i Skovbølling, skifte 30.12.1762 lbnr.545. B: Jacob, der får gården i fæste, Maren. FM: morbroder Terkild Pedersen i Uldum. Enkens andet ægteskab med Mathias Mikkelsen i Skovbølling, skifte 26.7.1764 lbnr. 552.

603 Maren Jensdatter i Ris 25.2.1777 side 364.
E: Anders Pedersen. B: Peder 6, Cathrine 4. FM: morbroder Villads Jensen i Bregnhoved.

604 Anne Pedersdatter i Vonge 9.7.1777 side 366.
E: Hans Andersen Smed. B: Anders 6, Maren 4, Anne 2. FM: morbroder Mads Pedersen i Bjerlev.

605 Peder Christensen husmand i Vonge 9.6.1777 side 368.
E: Dorthe Rasmusdatter Bolbro. LV: Rasmus Bødker sst. B: Christen 1. FM: David Christensen i Lindved.

606 Peder Andersen i Ris 8.5.1778 side 369.
E: Anne Olufsdatter. LV: Jørgen Andersen i Givskud. B: Anne Marie 4. FM: farbroder Jens Andersen i Ris. Første ægteskab med Anne Frandsdatter, skifte 24.8.1772 lbnr.580. B: Johanne g.m. Søren Nielsen Smed i Bjerlev, død, B: Niels 13.

607 Maren Jensdatter i Kollerup 4.8.1778 side 372.
E: Peder Nielsen Underup. B: Maren 4 mdr. FM: morfader Jens Nielsen i Nyborg.

608 Anne Marie Poulsdatter i Harresø 29.10.1778 side 373.
E: Poul Pedersen. B: Kirsten 10. FM: Jens Norsk i Skovbølling.

609 Mette Kirstine Pallesdatter i Skovbølling 1.9.1780 side 374.
E: Christen Pedersen. B: Peder 4. FM: Johan Scheffing sst.

610 Johanne Christensdatter i Givskud 4.7.1781 side 376.
E: Lauge Madsen Smed. B: Johanne Marie 14. FM: Jørgen Andersen sst. Første ægteskab med Jørgen Jensen i Ris, skifte 21.5.1763 lbnr.547. B: Maren 33. FM: Poul Lauridsen i Ris.

611 Anne Olufsdatter i Ris 14.6.1782 side 378.
E: Terkild Jensen. B: Peder 3, Anne 3 uger. FM: Jørgen Andersen i Givskud. Første ægteskab med Peder Andersen i Ris, skifte 8.5.1778 lbnr.606. B: Anne Marie 7. FM: farbroder Jens Andersen sst.

612 Christen Christensen i Givskud 14.6.1782 side 379.
E: Maren Andersdatter. LV: Mads Thomsen sst. B: Anders 24, Christen 23, Anne Marie 14. FM: Jørgen Andersen i Givskud. Første ægteskab med (Anne Sofie Andersdatter). B: Anne 30, Anders 27.

613 Terkild Sørensen i Vonge 19.8.1782 side 381.
E: Maren Jørgensdatter. LV: broder Anders Jørgensen. B: Søren sst, Jørgen sst, Kirsten g.m. Mads Lauridsen sst, Maren.

614 Anne Pedersdatter i Givskud 27.2.1784 side 382.
E: Mads Thomsen. B: Søren, datter g.m. Thomas Zachariassen i Vindelev, Maren. FM: morbroder Hans Pedersen i Birkebæk.

615 Søren Mikkelsen i Skovbølling 11.1.1785 side 386.
E: Maren Andersdatter. LV: Visti Andersen i Plovstrup. B: Anders 14, Karen 11. FM: Anders Jørgensen i Skovbølling, Claus Jensen i Hygum.

616 Jørgen Andersen i Givskud 7.11.1786 side 388.
E: Maren Knudsdatter. LV: Niels Andersen i Hesselbjerre. B: Anders 21, Anne g.m. Søren Pedersen i Givskud, Anne Marie g.m. Terkild Jensen sst, Johanne. FM: farbroder Niels Andersen i Hesselbjerre.

617 Niels Jensen i Hygum 24.10.1786 side 392.
E: Mette Nielsdatter. LV: Claus Jensen sst. B: Niels 14, Birthe 7, Christen 3, Maren 3. FM: farbroder Christen Jensen sst. Første ægteskab med Maren Jørgensdatter, skifte 2.1.1769 lbnr.567. B: Jens, Maren, Anne.

618 Maren Sørensdatter i Knude 21.12.1786 side 397.
E: Christen Sørensen. B: Søren 10, Steffen 7, Kirsten 5. FM: morfader Søren Jørgensen i Bjerlev.

619 Godske Christensen i Hopballe 16.3.1786 side 398.
E: Karen Pedersdatter. LV: Niels Møller i Hopballe Mølle. B: Peder. FM: Niels Christensen i Jelling. Første ægteskab med Sidsel Marie Rasmusdatter, skifte 13.5.1776 lbnr.600. B: Christen, Rasmus, Niels, Anne Margrethe g.m. Christen Christensen i Sandvad, Anne Marie, Maren. FM: Christian Rasmussen i Belle, Søren Rasmussen i Hedensted.

620 Christen Pedersen i Skovbølling 31.7.1787 side 409.
E: Anne Christensdatter. FM: Christen Christensen i Ildved. B: Peder 4. FM: farbroder Poul Pedersen i Styvelhus. Første ægteskab med Mette Kirstine Pallesdatter, skifte 1.9.1780 lbnr.609. B: Peder 11. FM: Peder Pedersen i Skovbølling.

621 Maren Jørgensdatter i Skovbølling 6.1.1791 side 415.
E: Jens Christensen. B: Christen 13, Ellen 11, Jørgen 8, Else Marie 4, Niels 2. FM: Søren Thomsen sst.

622 (Anne Marie Nielsdatter) i Lerager 16.7.1791 side 417.
E: Jens Pedersen. B: Maren 11, Sidsel Marie 6, Kirsten 6 mdr. FM: farbroder Anders Pedersen i Ris.

623 Morten Christensen i Vonge 21.4.1792 side 420.
E: Anne Sørensdatter. LV: Jacob Jessen. B: Anne 10, Mette Kirstine 1. FM: farbroder Jens Christensen.

624 Anne Christensdatter i Skovbølling 25.4.1792 side 423, 427.
E: Them Sørensen. B: Christen 4. Første ægteskab med Christen Pedersen sst, skifte 31.7.1787 lbnr.620. B: Peder 9. FM: morbroder Christen Christensen i Hammergård.

625 Kirsten Clausdatter i Skovbølling 2.5.1792 side 425.
E: Anders Lauridsen husmand. B: Claus 26, Christen 16, Anders 9.

626 Terkild Jensen i Givskud 8.12.1792 side 430.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: broder Anders Jørgensen sst. B: Jens 9, Maren 7, Jørgen 5, Anders 3, Anne 3, Inger 9 uger. FM: Jørgen Jensen sst. Første ægteskab med Anne Olufsdatter i Ris, skifte 14.6.1782 lbnr.611. B: Peder 14. FM: farbroder Jens Andersen i Givskud.

627 Peder Gregersen husmand i Vonge 18.3.1793 side 438.
E: Karen Jensdatter. LV: Christen Mikkelsen sst. B: Jens i Østergård, Anders i Vonge, Karen g.m. Oluf Jensen sst, Christian 18, Christian 15.

628 Jens Hansen i Vonge 28.3.1793 side 442.
E: Anne Madsdatter. LV: Anders Pedersen. B: Kirsten 37, Hans 35, Mads 31, Cathrine 26.

629 Claus Jensen i Hygum 13.3.1794 side 447.
E: Inger Christensdatter. LV: broder Peder Christensen i Tørrild. B: Anne Marie 26, Jens 24. FM: farbroder Christen Jensen i Hygum.

630 Mette Andersdatter i Skovbølling 13.7.1795 side 452.
E: Jens Lauridsen. B: Kirsten 18. FM: Anders Jørgensen sst.

631 Anne Thomasdatter i Hygum 4.5.1796 side 454.
E: Jørgen Jensen indsiddder husmand. B: Anne Mette 6. FM: Christen Jensen sst.

632 Kirsten Andersdatter i Givskud 14.2.1797 side 456.
E: Mads Thomsen. B: Thomas 11. FM: Rasmus Jensen i Hvejsel.

633 Christen Jensen i Hygum 16.5.1797 side 460.
E: Kirsten Jensdatter. LV: søn Jørgen Frandsen. A: 3 brødre, alle døde, der hver efterladt en søn: Jens Nielsen, Jens Clausen, Jacob Sørensen.

634 Anne Jensdatter i Ris 25.6.1798 side 462.
E: Christen Christensen. B: Maren 9, Jens Christian 4, Kirsten 5 uger. FM: morfader Jens Andersen i Givskud..

635 Maren Christensdatter i Ris 8.8.1798 side 464.
E: Oluf Jensen. B: Maren 14, Jens 13, Christen 11, Anne Kirstine 4. FM: Jens Christensen i Østerhoved.


Stovgård gods
G 401-1

[Skifteprotokol 1720-1754]   [Overformynderiikstrakt 1775]  


Stovgård gods.
Overformynderekstrakt 1775.
B 70-SP5. fol.59-60b.

636 Mette Nielsdatter i Tørring. 19.10.1762 nr.3 pag.1.
B: Oluf Madsen, Peder, Mette Kirstine, Else. Arv hos farbroder [Andreas Olufsen] Borreschmidt, [hospitals]forstander i Viborg. Desuden arv efter skifte 23.9.1761.

637 Jens Jørgensen i Oksenbjerge. 8.12.1758 nr.5 pag.5.
B: Jørgen, Jens, Kirsten, Anne g.m. Søren Jacobsen i Hvejsel. Arv hos stedfader Oluf Knudsen i Oksenbjerge.

638 Ingeborg Kirstine (Sørensdatter) i Sdr.Kollemorten. 12.6.1756 nr.6 pag.5.
E: Iver Villumsen. B: Anne Kirstine.

639 Laurids Møller i Alsted Mølle. 13.5.1762 nr.7 pag.7.
B: Maren, Karen. Arv hos stedfader Niels Møller sst, Søren Smed i Bjerlev.

640 Anders Pedersen i Fousing. 6.12.1759 nr.8 pag.9.
B: en gift datter.

641 Simon Christensen i Bjerlev. (dato mgl.) nr.10 pag 11.
B: Christen, Anne. Arv hos stedfader Oluf Nielsen sst.

642 Peder Nielsen i Bjerlev. 19.1.1766. nr.11 pag.11.
B: Laurids, Niels, Henning.

643 (Anne Cathrine Christensdatter) i Bjerlev. 15.7.1738 nr.12 pag.11.
E: Anders Jørgensen. B: Jørgen 36.

644 (Maren Lauridsdatter) i Bjerlev. 11.7.1763 nr.13 pag.13.
E: Peder Hansen. B: 1 søn, 3 døtre.

645 Oluf Jepsens hustru i Ølholm. 26.1.1759 nr.14 pag.13.
B: Mikkel. Oluf Jepsen bor nu i Ildved.

646 Anders Graversens hustru i Nr.Kollemorten. 8.7.1749 nr.19 pag.17.
B: Iver.

647 Hans Jensens hustru i Bjerlev. (dato mgl.) nr.22 pag.19.
B: Jens.

648 Mourids Pedersen i Sdr.Kollemorten. 11.1.1762 nr.23 pag.19.
B: Peder, Else, Johanne, Anne. Arv hos Jens Lauridsen i Nr.Kollemorten.

649 Christen Christensen i Sønder Kollemorten. 2.5.1759 nr.24 pag.21.
B:
1) Kirsten Christensdatter. Arv hos stedfader Peder Mouridsen sst. Desuden arv efter moder (Dorthe Nielsdatter) af 8.11.1762 og efter en søster Else Christensdatter.
[Dorthe Nielsdatters] andet ægteskab med Peder Mouridsens. B:
2) Christen Pedersen. Arv hos far. Desuden arv efter halvsøster Else Christensdatter.

650 Hans Christensen Kroer i Tørring. 22.1.1765 nr.32 pag.29.
B: Hans. Arv hos (sted)fader Oluf Hansen sst.

651 Christen Christensen i Tørring. 16.12.1756 nr.33 pag.29.
B: Christen, Laurids, Maren. Arv hos (sted)fader Hans Johansen i Fousing.

652 Bent Christensen i Fousing. 4.12.1762 nr.34 pag.29.
B: Susanne, 3 døtre. Arv hos stedfader Jørgen Pedersen sst.

653 Lauge Jørgensens hustru i Oksenbjerge. 30.4.1774 nr.38 pag.33.
B: Jørgen.

654 Lauge Jørgensens hustru i Oksenbjerge. 9.10.1758 nr.39 pag.33.
B: Anders, Maren, Anne Marie.

655 Niels Christensen i Hauge. 17.9.1762 nr.41 pag.35.
B: Christen, Maren, Johanne. Arv hos stedfader Hans Pedersen sst.

656 Anders Jensen Tømmermand i Tørring. 30.4.1763 nr.42 pag.35.
B: Maren, Johanne. Arv hos Jens Andersen.

657 (Anne Pedersdatter) i Tørring. 21.3.1752 nr.43 pag.37.
E: Mads Pedersen. B: Oluf, Søren, Peder.

658 Christen Mortensen i Sandvad. 18.2.1754 nr.44 pag.39.
B: Christen, Karen. Arv hos stedfader Hans Christensen sst.

659 Christen Uhrskov i Tørring. 8.6.1773 nr.47 pag.39.
B: Mette. Arv hos Jens Andersen Myllerup.

660 Markus Andersen i Tørring. 17.2.1774 nr.51 pag.41.
B: Søren, Anders, Mette. Arv hos [Andreas Olufsen] Borreschmidt, [hospitals]forstander i Viborg.

Rørbæk gods.
G 391
Fragment af skifteprotokol 1729-1790
2013-1

Efter at Nørvang herred er trykt er denne skifteprotokol dukket op.
Personregisteret medtager ikke navnene i denne protokol.

De første 68 sider med de 12 første skifter mangler.


1 Anders Madsen i Lille Linnet, der døde 6.12.1728, side 69, no.13.
E: Karen Pedersdatter. LV: søn Peder Christensen i Vesterlund [i Vester sogn].
Første ægteskab med Bodil Villadsdatter, skifte 30.10.1717. B:
1) Mads Andersen i Grættrup
2) Villads Andersen i Store Thorlund [i Ejstrup sogn]
3) Maren Andersdatter g.m. Christen Madsen i Rønslunde
4) Birgitte Andersdatter g.m. Hans Rasmussen i Velling
5) Sidsel Andersdatter
6) Maren Andersdatter.
FM:
1 farbror Niels Madsen i Vesterlund
2 morbror Jens Villadsen i Kejlstrup [i Nørre Snede sogn].
(Begyndelsen af skiftet mangler).

2 Karen Thybo i Tinnet [i Øster Nykirke sogn]. 28.1.1729, side 72, no.14.
B:
1) Karen Pedersdatter, der tjener på Mindstrup.

3 Jens Jensen Kræmmer i Nørre Snede. 19.5.1731, side 74, no.15.
B:
1) Preben Jensen 13, der tjener i Holsten
2) Susanne Jensdatter 28
3) Mette Jensdatter 22
FM: farbror Mikkel Jensen i Nørre Snede
Afdøde døde 18.4.1731.

4 Ebbe Jørgensen i Vesterlund. 23.6.1731, side 77, no.16.
E: Anne Jensdatter. B:
2) Jens Ebbesen
3) Jørgen Ebbesen 7
4) Kirsten Ebbesdatter 20
5) Birgitte Ebbesdatter 16
Af første ægteskab B:
1) Niels Ebbesen, gift i Hvirring.
Afdøde døde 21.5.1731.

5 Afkald i Hundshoved [i Nørre Snede sogn]. 4.6.1731, side 81.
Afkald fra Peder Christensen i Hundshoved
til far Christen Pedersen i Risager mølle [i Hammer sogn]
for arv efter mor Maren Justsdatter efter skifte i denne protokol nr.7 den 22 august 1726.

6 Mourids Mogensen i Vesterlund. 30.6.1732, side 81, no.17.
E: Maren Christensdatter. LV: Peder Jensen, der tjener på Rørbæk, der ægter enken. B:
1) Mogens Mouridsen 5
2) Else Mouridsdatter 1.
FM: fars bedstefar Peder Jensen i Thyregodlund.
Afdøde døde 27.5.1731.

7 Margrethe Sørensdatter i Lille Linnet. 13.3.1733, side 86, no.18.
B:
1) Søren Pedersen i Lille Linnet.
Afdøde døde 12.3.1733

8 Else Mogensdatter [d.v.s. Mouridsdatter] i Thyregodlund. 23.5.1733, side 87, no.19, side 115.
E: Peder Jensen. B:
1) Bodil Pedersdatter 24, der ægter Christen Mortensen i Hesselbjerge i Thyregod sogn
2) Jens Pedersen 17.

9 Marie Andersdatter i Kovtrup [i Hammer sogn]. 4. 3.1734, side 94, no.20.
E: Hans Jensen. B:
1) Anne Kirstine Hansdatter 6 uger.

10 Anne Sørensdatter i Damgård [i Øster Nykirke sogn]. 2.3.1735, side 100.
E: Søren Sørensen. A:
1) bror Jens Sørensen i Vinten i Tamdrup sogn
2) søster Maren Sørensdatter g.m. Jørgen Thomsen i Vinten
3) Sidsel Sørensdatter g.m. Jens Ibsen i Hvolgård mølle [i Langskov sogn]
4) Mette Sørensdatter i Ølholm i Langskov sogn, død. B:
a Christen Andersen i Ølholm
b Karen Andersdatter g.m. Poul Jensen i Ølholm
c Else Hansdatter g.m. Jeppe Madsen i Ølholm
d Anne Hansdatter g.m. Peder Hansen i Vinten.

11 Jens Christensen i Rønslunde. 25.4.1736, side 106.
E: Sidsel Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen i Thyregodlund
2) Christen Jensen i Rønslunde
3) Jens Jensen i Skovsbøl [i Vester sogn]
4) Niels Jensen i Skovsbøl
5) Søren Jensen i Lille Thorlund
6) Mads Jensen på stedet g.m. Kirsten Madsdatter af Skovsbøl
7) Anders Jensen, uvist hvor.

12 Maren Pedersdatter i Lille Lindet [dvs. Lindet i Vester sogn]. 19.2.1737, side 116, no.23.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Peder Nielsen 18
2) Niels Nielsen 12
3) Christen Nielsen 7
4) Laurids Nielsen 4
5) en datter, nyfødt.
Afdøde døde 9.2.1737.

13 Albert Lauridsen, ugift i Store Thorlund. 13.11.1737, side 125, no.24.
A:
1) mor Sidsel Poulsdatter. LV: Laurids Christensen i Store Thorlund
2) søster Maren Lauridsdatter g.m. Jens Ebbesen i Store Thorlund
3) søster Anne Lauridsdatter 26, ugift i Merrild i Vildbjerg sogn
4) bror Søren Lauridsen 24, i Korning
5) bror Niels Lauridsen 17, i Kovtrup i Hammer sogn.
FM: morbror Christen Poulsen i Gludsted [i Ejstrup sogn].

14 Jens Andersen, møller i Vester mølle, der døde 18.11.1737, side 129, no.25.
E: Christence Sofie Holger Anchers datter. LV: Johan [Balthazar] Bilhardt, præst i Nykirke og Give. B:
1) Edel Margrethe Jensdatterforlovet med Peder Christensen Høst
2) Elisabeth Cathrine Jensdatter.

15 Anne Nielsdatter i Skovsbøl. 14.4.1750, side 158, no.26.
E: Jens Jensen. B:
1) Gertrud Jensdatter 4 uger.

16 Jens Jensen i Skovsbøl. 11.10.1756, side 161, no.27.
E: Bodil Villadsdatter. LV: Villads Andersen i Store Thorlund i Ejstrup sogn. B:
2) Niels Jensen 6
3) Jens Jensen 4
4) Villads Jensen 1.
FM:
1 fars halvbror Jens Jensen i Store Thorlund.
2 farbror Mads Jensen i Risager.
Første ægteskab med Anne Nielsdatter, skifte 14.4.1750 lbnr.15.
1) Gertrud Jensdatter 7.
FM: morfar Niels Madsen i Kærshoved i Vrads sogn
Afdøde døde 10.10.1756

17 Jens Clausen i Vesterlund. 2.11.1759, side 170, no.28.
E: Kirsten Ebbesdatter. LV: Johan Jacob i Linnet. B:
1) Anne Jensdatter 23
2) Hans Jensen 20
3) Inger Jensdatter 16
4) Jens Jensen 9
5) Claus Jensen 4.
FM: Niels Rasmussen i Gribstrup [i Klovborg sogn] på Mattrup gods, som nærmeste slægt.

18 Karen Pedersdatter i Linnet i Vester sogn. 1.11.1760, side 174, no.29, side 211.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Peder Nielsen 21
2) Johannes Nielsen 18
3) Jens Nielsen 15. Ved afkald 22.5.1776 bor han i Linnet
4) Bendix Nielsen 12
5) Else Nielsdatter 11
6) Abelone Nielsdatter 9
7) Mette Nielsdatter 7.
FM:
1 Jens Lauridsen i Kollemorten, som nærmeste værge
2 Søren Pedersen i Lerager, som født værge
3 Thomas Thomsen i Linnet.
Enkemandens første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 19.2.1737 lbnr.12. Arv til B:
1) Laurids Nielsen 27

19 Niels Lauridsen i Linnet i Vester sogn. 5.2.1761, side 178, no.30, side 233, 269.
Enkemand efter Karen Pedersdatter, skifte 1.11.1760 lbnr.18. B:
5) Peder Nielsen
6) Johannes Nielsen
7) Jens Nielsen
8) Bendix Nielsen
9) Else Nielsdatter. Ved afkald 12.12.1788 er hun g.m. Jens Pedersen i Grarup
10) Abelone Nielsdatter
11) Mette Nielsdatter. Ved afkald 14.5.1783 er hun g.m. Oluf Knudsen i Oksenbjerge i [Øster] Nykirke sogn.
FM:
1 Jens Lauridsen i Kollemorten
2 Søren Pedersen i Lerager.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 19.2.1737 lbnr.12]. B:
1) Peder Nielsen i Hundshoved i Nørre Snede sogn
2) Christen Nielsen i Vesterlund
3) Niels Nielsen, der tjener i Vonge i Øster Nykirke sogn på Sneumgård gods
4) Laurids Nielsen.

20 Jacob Jensen i Vesterlund i Vester sogn. 19.2.1762, side 182, no.31.
E: Maren Hansdatter. LV: Christen Madsen i Vesterlund. A:
1) bror Christen Jensen i Linnet
2) bror Jens Jensen Linnet i Vesterlund
3) bror, død. 1B:
a Maren Mouridsdatter
4) bror Christen Jensen, der er bortrømt af godset.

21 Maren Mouridsdatter i Vesterlund i Vester sogn. 21.2.1762, side 183, no.32.
B:
1) Mourids 36, i Hjortsvang [i Linnerup sogn]
2) en datter i Vesterlund
3) en datter i København.
FM: Mogens Mouridsen.

22 Karen Steffensdatter i Vesterlund. 9.6.1762, side 184, no.33.
E: Mads Nielsen. B:
1) Steffen Madsen
2) Anne Madsdatter
3) Abelone Madsdatter.
FM: Jens Steffensen i Nortvig [i Nørre Snede sogn].

23 Niels Jensen i Skovsbøl i Vester sogn. 28.12.1762, side 185, no.34, side 193, 197.
E: [Maren Andersdatter]. LV: Niels Andersen i Bjørnskov. B:
6) Anne Marie Nielsdatter
7) Anders Nielsen
8) Jens Nielsen.
Første ægteskab med [Anne Thomasdatter], skifte 12.11.1742. B:
1) Thomas Nielsen i Leret i Nørre Snede sogn
2) Anne Nielsdatter g.m. Mads Jørgensen i Åle på Bjerregård gods
3) Else Nielsdatter, død, var g.m. Christen Nielsen Bach i Tinnet i [Øster] Nykirke sogn. 2B: 2 døtre
4) Johanne Nielsdatter. Ved afkald 13.5.1770 er hun g.m. Christen Pedersen [Morsing] i Tørring
5) Peder Nielsen 23
Afdøde døde 25.12.1762.

24 Kirsten Jonasdatter i Rønslunde i Ejstrup sogn. 5.4.1764, side 191, no.35, side 214.
E: Jens Pedersen. B:
1) Peder Jensen. Ved afkald 12.10.1778 bor han i Vesterlund
2) Jens Jensen. Ved afkald 12.10.1778 bor han i Rønslunde
3) Birthe Jensdatter g.m. Niels Madsen i Hedegård.
Desuden nævnes Jens Jonassen i Åle.

25 Afkald i Vesterlund. 15.10.1765, side 193.
Afkald fra Jens Nielsen i Lindknud sogn og by for arv til hans hustru efter mor til hendes far Anders Smed i Vesterlund.

26 Martin Nielsen i Risager i Vester sogn. 13.6.1768, side 194, no.36, side 203, 205, 211.
E: Anne Christensdatter. LV: Søren Olufsen i Kovtrup. B:
1) Niels Martinsen i Skovsbøl
2) Anne Martinsdatter g.m. Laurids Olufsen i Hjortsvang
3) g.m. Madsen i Vesterlund. Afkald 28.10.1776 fra Niels Madsen i Hedegård i Ejstrup sogn for sin hustrus fædrene arv
4) Christen Martinsen
5) Sidsel Martinsdatter18
6) Sidsel Marie Martinsdatter 13
7) Karen Marie Martinsdatter 10
FM:
1 født værge Jens Christensen i Gludsted.
2 Jens Mouridsen i Gludsted
3) Niels Galten Bering, præst i Thyregod.
Afdøde døde 12.6.1768.

27 Sidsel Pedersdatter i Linnet. 1.5.1770, side 198, no.37, side 232, 242.
E: Jens Christensen. B:
1) Peder Jensen 8
2) Christen Jensen 6
3) Mads Jensen 3.
FM:
1 mors [sted]far Mads Pedersen i Sejrup
2 Jens Hansen i Thyregodlund
3 mosters mand Troels Jørgensen i Store Sandfeld.

28 Maren Jensdatter i Grættrup, [i Nørre Snede sogn]. 10.5.1770, side 199, no.38.
E: Terkild Thomsen. B:
1) Maren Terkildsdatter 60, død, var g.m. Christensen Nielsen i Bjørnskov. 1B:
a Mads Christensen i Grættrup
2) Maren Terkildsdatter 50, g.m. Hans Jensen i Grættrup.

29 Christen Christensen, aftægtsmand i Vesterlund. 27.2.1771, side 201, no.39.
E: Anne Nielsdatter. LV: Mads Nielsen i Vesterlund. B:
1) Anders Christensen
2) Christen Christensen
3) Niels Christensen
4) Peder Christensen
5) Maren Christensdatter
6) Bodil Christensdatter.
FM:
1 Anders Christensen i Give
2 Anders Nielsen i Vesterlund.

30 Inger Pedersdatter i Linnet. 15.7.1771, side 202, no.40.
E: Jens Jensen. B:
1) Mette Jensdatter g.m. Peder Christensen i Hedegård i Ikast sogn
2) Bodil Jensdatter, der tjener som amme på Tanderup
3) Jens Jensen, der tjener i Skade i Klovborg sogn.

31 Maren Pedersdatter i Linnet. 10.1.1773, side 204, no.41.
E: Christen Jensen. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Mathias Andersen i Nørre Kollemorten
2) Karen Christensdatter g.m. Peder Graversen i Nørre Kollemorten
3) Jens Christensen i Linnet
4) Peder Christensen i Skovsbøl.

32 Aftægtskontrakt i [Lille] Linnet, [dvs. Katballe]. 12.10.1774, side 205.
Jens Jonassen og hustru [Inger Nielsdatter] overdrager deres gård i Linnet til sønnen Niels Jensen mod frit ophold deres livstid.
Arv til deres øvrige B:
1) Anne Marie Jensdatter
2) [Anne Jensdatter] g.m. Niels Jensen i Tinnet.

33 Frederik Sørensen i Tinnet. 20.5.1776, side 207, no.42.
E: [Navn angives ikke]. LV: far Peder Hansen i Vonge i [Øster] Nykirke. B:
1) Hans Frederiksen 28
2) Søren Frederiksen 12
3) Peder Frederiksen 10
4) Maren Frederiksdatter 8
5) Henning Frederiksen 2
6) Anders Frederiksen 6 mdr.
FM:
1 Hans Knudsen i Damgård
2 Søren Sørensen i Haustrup.

34 Afkald i Tinnet 1.7.1776, side 210.
Afkald fra Anders Jacobsen i Damgaard til svigermor.

35 Jens Jensen i Grættrup i Nørre Snede sogn. 28.4.1777, side 212, no.43.
E: Anne Mortensdatter. LV: Niels Christensen i Grættrup. B:
1) Morten Jensen 11
2) Jens Jensen 5
3) Karen Jensdatter 2.
FM:
1 Jens Jensen i Store Thorlund
2) Laurids Lauridsen i Store Thorlund.

36 Barbara Lauridsdatter i Grættrup. 11.1.1779, side 215, no.44.
E: Anders Madsen. B:
1) Else Andersdatter 24
2) Kirsten Andersdatter 19.
Afdøde døde 12.12.1778.

37 Anne Marie Nielsdatter i Skovsbøl, 4.3.1779, side 217, no.45.
E: Peder Christensen. B:
1) Niels Pedersen 11
2) Sidsel Pedersdatter 8
3) Maren Pedersdatter 5
4) Christen Pedersen 2½
5) Else Marie Pedersdatter, nogle få uger.
FM:
1 Peder Nielsen i Vesterlund, som nærmeste slægt
2 Anders Nielsen i Tørring
3 Jens Christensen i Linnet.

38 Hans Eskildsen i Grættrup. 11.3.1779, side 218, no.46.
E: Maren Thygesdatter. LV: Anders Madsen i Grættrup. B:
1) Eskild Hansen i Grættrup
2) Mads Hansen 34, bortrømt
3) Mette Cathrine Hansdatter 21
4) Thyge Hansen 19.
FM: Niels Thygesen i Hedegård.

39 Marie Christensdatter i Grættrup. 18.6.1779, side 219, no.47.
E: Eskild Hansen. B:
1) Hans Eskildsen 4.
FM: Anders Madsen i Grættrup.

40 Niels Christensen i Fiskerhuset i Vester sogn. 22.12.1779, side 222, no.48.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mads Fuglsang. B:
1) Anne Nielsdatter 5
2) Christen Nielsen 3½
3) Abelone Nielsdatter 10 uger.
FM:
1 farbror Peder Christensen i Vesterlund
2 Peder sen i Ravnholt i Bording sogn.

41 Jens Madsen i Søhale [i Nørre Snede sogn], der døde 27.7.1781, side 223, no.49, side 265.
A:
1) mor Maren Nielsdatter i Søhale
2) bror Niels Madsen i Søhale
3) bror Jens Madsen, der tjener i Bovtrup [i Nørre Felding sogn]
4) bror Søren Madsen 17
5) bror Hans Madsen 12
6) søster Anne Madsdatter g.m. Niels Nielsen i Tinnet.

42 Anne Nielsdatter i Vesterlund. 18.1.1780, side 225, no.50.
Enke. B:
1) Peder Christensen på stedet
2) Christen Christensen i Odderbæk [i Thyregod sogn]
3) Anders Christensen i Give
4) Niels Christensen i Fiskerhuset i Vesterlund sogn, [skifte 22.12.1779 lbnr.40]. B: en søn og 2 døtre
5) Maren Christensdatter g.m. Peder Hansen i Ravnholt
6) Bodil Christensdatter g.m. Anders Sørensen i Ravnholt.

43 Maren Christensdatter i Vesterlund. 8.4.1780, side 226, no.51.
E: Niels Andersen, smed. A:
1) far Christen Nielsen og hans hustru, afdødes mor, på stedet.

44 Maren Jensdatter i Skovsbøl. 8.6.1780, side 227, no.52.
E: Peder Christensen. B:
1) Jens Pedersen 4 uger.
FM: Jens Jensen i Borup i Brande sogn, som nærmeste slægt.

45 Villads Jensen i Skovsbøl. 18.6.1782, side 229, no.53.
A:
1) mor Bodil Villadsdatter g.m. afdødes stedfar Niels Martinsen på stedet
2) bror Niels Jensen 30
3) bror Jens Jensen 26
4) halvsøster Anne Kirstine [Nielsdatter] 16
5) halvbror Martin Nielsen 14
6) halvbror Jens [Nielsen] Martinsen 11
7) halvsøster Inger [Nielsdatter] 9.
Arv efter afdødes far Jens Jensen i Skovsbøl, skifte 11.10.1756 lbnr.16.
Arv efter afdødes søster Gertrud Jensdatter, der døde i Vrads sogn for nogle år siden.

46 Søren Christensen i Vesterlund. 25.3.1755, side 233.
Afkald fra B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Vesterlund. Afkald 6.5.1776
2) Christen Sørensen i Vesterlund. Afkald 12.5.1776.
Afkald gives til børnenes stedfar Christen Nielsen i Vesterlund.

47 Maren Terkildsdatter i Grættrup. 27.9.1783, side 234, no.54
E: Hans Jensen. B:
1) Mads Hansen i Laeskov? i Nørre Snede sogn
2) Karen Hansdatter g.m. Søren Thomsen i Grættrup
3) Johanne Hansdatter g.m. Jens Christensen i Lille Bredlund i Vrads sogn
4) Anne Marie Hansdatter.

48 Christen Andersen, aftægtsmand i Grættrup. 24.11.1783, side 236, no.55.
Enkemand. B:
1) Anders Christensen i Grættrup
2) Thomas Christensen, uvist hvor
3) Mette Christensdatter g.m. Oluf Christensen i Dørken
4) Christen Christensen i Leret, død. 3B:
a Jens Christensen 8
b Kirsten Christensdatter 6

49 Maren Christensdatter, aftægtskone i Grættrup. 1.11.1785, side 243, no.56.
Enke efter Eskild Andersen. B:
1) Niels Eskildsen i Grættrup
2) Anne Eskildsdatter g.m. Niels Sørensen i Oksenbjerge
3) Else Eskildsdatter g.m. Hans Pedersen i Sillerup i Vrads sogn
4) Karen Eskildsdatter g.m. Christen Hansen i Nortvig.

50 Jens Vestesen i Linnet. 31.12.1783, side 244, no.57.
E: [Maren Sørensdatter]. B:
1) Kirsten Jensdatter.
FM: Jens Christensen i Linnet.

51 Margrethe Christensdatter i Vesterlund. 14.4.1786, side 245.
E: Christen Nielsen.
Første ægteskab med Søren Christensen i Vesterlund, skifte 25.3.1755 lbnr.46.
Afkald fra B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Rolighed i Vesterlund. Afkald 14.4.1786
2) Christen Sørensen, forpagter i Hjortsvang præstegård. Afkald 14.4.1786.
Arv efter datteren Mette Sørensdatter, der døde i Vesterlund.
(Sml. lbnr.55).

52 Kirsten Jensdatter i Linnet. 27.5.1786, side 246, no.58.
E: Jens Jensen. B:
1) Ingeborg Jensdatter 8 dage.
FM: Thomas Christensen i Brande, som nærmeste slægt.

53 Maren Sørensdatter i Linnet, der døde 10.1.1787, side 249, no.59.
E: Jens Jensen. B:
1) Ingeborg Jensdatter.

54 Aftægtskontrakt i Linnet. 28.5.1787, side 254.
Ingeborg Madsdatter, enke efter Jens Jensen i Linnet, får aftægt hos sin søn Jens Jensen i Linnet. Arv til øvrige søskende. B:
1) Maren Jensdatter ved FM: Christen Thomsen i Sønder Kollemorten
og Ingeborg Madsdatters søn B:
2) Mads Pedersen i Holtum.

55 Margrethe Christensdatter i Vesterlund. 11.2.1786, side 255, no.60.
E: Christen Nielsen.
Af første ægteskab B:
Første ægteskab med Søren Christensen i Vesterlund, skifte 25.3.1755 lbnr.46. B:
1) Inger Sørensdatter g.m. Peder Christensen i Rolighed i Vesterlund
2) Christen Sørensen, forpagter i Hjortsvang præstegård
3) Sidsel Sørensdatter, uvist hvor
(Sml. lbnr.51).

56 Kirsten Olufsdatter i Vesterlund. 10.12.1787, side 259, no.61.
B:
1) Oluf Mortensen, der er rømt
2) Niels Mortensen, der er rømt
3) Peder Mortensen, der er rømt
4) Karen Mortensdatter i Holsten
5) en datter g.m. Eskild Nielsen i Grættrup
6) Else Mortensdatter i Holsten.

57 Anne Barbara Andersdatter i Skovsbøl. 25.7.1788, side 257, no.62.
E: Peder Christensen. B:
1) Anne Marie Pedersdatter 5.
FM: Christen Martinsen Risager.

58 Maren Andersdatter, aftægtskone i Skovsbøl. 8.10.1789, side 265, no.63.
Enke efter Niels Jensen, [skifte 28.12.1762 lbnr.23]. B:
1) Anne Marie Nielsdatter, skifte 4.3.1779 lbnr.37. E: Peder Christensen i Skovsbøl. 4B:
1) Niels Pedersen 21, i Horsens
2) Sidsel Pedersdatter 18
3) Maren Pedersdatter 15
4) Christen Pedersen 12.
FM: Anders Nielsen i Tørring
2) Anders Nielsen i Tørring på Stovgård gods
3) Jens Nielsen i Åle.

59 Anne Marie Nielsdatter i Linnet. 22.11.1790, side 270.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Ingeborg Nielsdatter 6 uger.
FM: morbror Peder Nielsen i Kovtrup.

SLUT
Efter at Nørvang herred er trykt er denne skifteprotokol dukket op.
Personregisteret medtager ikke navnene i denne protokol.

skifteprotokol
Forsiden af den læderindbundne skifteprotokol for Stovgård gods 1720-1754Stovgård gods.
G 392
Skifteprotokol 1720-1754
2013-1

1 Søren Pedersen Lerche i Egholm Mølle [i Tørring sogn]. 1.8.1720, fol.2B:
E: Kirsten Madsdatter. LV: Niels Jensen i Havrum [i Hornborg sogn]. B:
1) Mads Sørensen 14
2) Anne Sørensdatter 9.
FM:
1 Christen Pedersen Lerche i Alsted mølle [i Øster Nykirke sogn]
2 Jens Madsen i Kirkeby.

2 Anders Nielsen Buch i Vindelev. 5.6.1722, fol.9B:
E: Maren Jensdatter. B:
2) Johanne Andersdatter 6.
FM: Anders Christensen i Vindelev.
Første ægteskab med Johanne Eskildsdatter, efter hvem intet skifte er afholdt. B:
1) Karen Andersdatter 14.
FM: Søren Eskildsen i Vindelev.

3 Niels Rasmussen Aale i Fousing [i Hvejsel sogn]. 29.1.1723, fol.15B.
Enkemand. B:
1) Jørgen Nielsen 16.
FM: morbror Frederik Jørgensen i Vejle.
Afdøde døde 7.11.1722.

4 Christen Pedersen Lerche i Alsted mølle. 20.9.1724, fol.43, 61.
E: Mette Olufsdatter. LV: Niels Kragelund, der ægter enken. B:
1) Kirstine Marie Christensdatter g.m. Søren Jensen, ladefoged på Stovgård
2) Jørgen Christensen 21. Han døde som kyrasser i Alsted mølle, skifte 13.6.1727.
FM: Niels Andersen i Vonge [i Øster Nykirke sogn].
Afdøde døde 21.8.1724.

5 Maren Andersdatter [formentlig fejl for Jensdatter] i Vindelev. 15.2.1725, fol.57B.
Enke efter Anders Nielsen Buch, skifte 5.6.1722 lbnr.2. B:
3) Johanne Andersdatter 8.
FM: født værge Anders Christensen i Vindelev.
Af første ægteskab B:
2) Christen Christensen 13.
Samt en slegfredsøn B:
1) Peder Lauridsen 16.
FM: Jørgen Jensen i Ildved [i Hvejsel sogn].
Arv i boet efter afdødes datter Karen Andersdatter.

6 Jacob Krog i Ølholm [i Langskov sogn]. 4.3.1727, fol.72.
E: [Navn angives ikke]. LV: Christen Jepsen i Ølholm. B:
1) Jørgen Jacobsen 20
2) Christen Jacobsen 15
3) Anders Jacobsen 12
4) (Fornavn mangler) Jacobsdatter, (alder mangler).
FM: født værge Søren Nielsen i Ølholm.

7 Kirsten Sørensdatter i Tørring. 29.5.1727, fol.74.
E: Peder Terkildsen. B:
1) Anne Pedersdatter 5
2) Jens Pedersen 3.
FM:
1 mors yngste bror Jens Sørensen i Ølholm
2 mors mellemste bror Knud Sørensen i Ølholm.

8 Rasmus Christensen i Tørring. 25.10.1727, fol.76B.
E: Maren Pedersdatter. LV: far Peder Madsen den ældre i Tørring. B:
1) Christen Rasmussen 6
2) Peder Rasmussen 4.
FM:
1 født værge Søren Christensen i Alsted
2 Oluf Madsen i Tørring.

9 Karen Hansdatter i Tørring. (Dato mangler) 1730, fol.78B.
E: Knud Nielsen. B:
1) Anne Knudsdatter 8
2) Hans Knudsen 5
3) Jørgen Knudsen 2.
FM: morbror Frands Hansen i Boringsgård [i Hvirring sogn].

10 Kirsten Sørensdatter i Tørring. 16.7.1728, fol.82B.
E: Peder Jensen. A:
1) bror Peder Sørensen
2) søster Karen Sørensdatter
3) søster Maren Sørensdatter
4) søster Ingeborg Sørensdatter
5) søster Helle Sørensdatter
6) søster Anne Sørensdatter.

11 Kirsten Christensdatter i Alsted mølle. 21.6.1728, fol.84.
E: Søren Jensen Møller. B:
1) Niels Sørensen 12
2) Jens Sørensen 10
3) [Maren Margrethe Sørensdatter] 7
4) Christen Sørensen 3.
FM:
1 Peder Christensen i Egholm [i Tørring sogn]
2 Christen Lund i Sønder Kollemorten [i Øster Nykirke sogn].

12 Anne Nielsdatter i Tørring. 6.8.1730, fol.85B.
E: Peder Madsen. B:
1) Karen Pedersdatter g.m. Anders Vistisen i Plovstrup [i Tørring sogn]
2) Mads Pedersen 26
3) Oluf Pedersen 17
4) Christen Pedersen 16
5) Niels Pedersen 13.
FM:
1 født værge Niels Nielsen Bech
2 født værge Knud Nielsen i Tørring.

13 Lene Henriksdatter i Bjerlev [i Hvejsel sogn]. 25.2.1730, fol.90.
E: Laurids Pedersen, bødker. B:
1) Karen Lauridsdatter 6.

14 Birgitte Nielsdatter i Krollerup [i Øster Snede sogn]. 25.5.1736, fol.91B.
E: Jens Jensen. B:
1) Jens Jensen 6
2) Inger Jensdatter 4
3) Else Jensdatter 2.
FM: mors morbror Niels Jørgensen i Sebberup [i Løsning sogn].
Arv i boet efter afdødes far Niels Rasmussen til afdødes bror Rasmus Nielsen, vanvittig. FM: Anders Rasmussen i Nøttrup [i Rårup sogn] ved søn Jens Andersen sst.

15 Ingeborg Hansdatter i Kragelund [i Øster Snede sogn]. 9.12.1737, fol.97.
E: Gyde Pedersen. B:
1) Dorthe Gydesdatter 2.
FM:
1 født værge Hans Simonsen i Bøllund [i Give sogn]
2 født værge (fornavn mangler) Simonsen i Lindved.

16 Christen Jørgensen i Oksenbjerge [i Øster Nykirke sogn]. 3.1.1737, fol.98B.
E: Mette Markusdatter. LV: Anders Andersen i Møllerup [i Hammer sogn]. B:
1) Anne Christensdatter 13
2) Markus Christensen 12
3) Mette Christensdatter 7
4) Maren Christensdatter 2.
FM:
1 farbror Søren Jørgensen i Oksenbjerge
2 farbror Niels Jørgensen i Oksenbjerge.

17 Oluf Nielsen i Ulkær [i Sindbjerg sogn]. 31.5.1737, fol.101.
E: Anne Pedersdatter. LV: Christen Olufsen i Nyborg [i Langskov sogn]. B:
1) Maren Olufsdatter 15
2) Karen Olufsdatter 12
3) Anne Olufsdatter 9
4) Peder Olufsen 6
5) Niels Olufsen 3
6) Oluf Olufsen, 12 uger den 31.10.1737.
FGM:
1 farbror Jens Nielsen, skytte i Lindved
2 farbror Jørgen Nielsen, møller i Lerbæk mølle [i Hover sogn].

18 Jens Sørensen i Vindelev. 13.5.1738, fol.103B.
E: Birgitte Eskildsdatter. LV: Laust Haue i Vindelev. B:
4) Frands Jensen 36
5) Kirsten Jensdatter g.m. Jeppe Sørensen i Ulkær på Højgård gods
6) Eskild Jensen 28
7) Anne Jensdatter 26, g.m. Dines Nielsen i Lindved på Låge gods
8) Niels Jensen 19
9) Peder Jensen 15.
Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter]. B:
1) Søren Jensen 47, gift i Vindelev
2) Christen Jensen, død. 4B:
a Jens Christensen 15
b Anne Christensdatter 13
c Laust Christensen 11
d Christen Christensen 8
3) Ellen Jensdatter 40, g.m. Laurids Sørensen i Ildved.

19 Thomas [Pedersen] Kusk i Bjerlev. 6.12.1734, fol.109.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jørgen Mikkelsen i Bjerlev. B:
4) Johanne Thomasdatter 7
5) Peder Thomsen 5
6) Karen Thomasdatter 3.
Af første ægteskab B:
1) Jes Thomsen 16
2) Peder Thomsen 13
3) Anne Thomasdatter 11.

20 Hans Knudsen i Ildved. 25.1.1735, fol.111B.
E: Karen Rasmusdatter. B:
1) Rasmus Hansen 14
2) Hans Hansen 12
3) Knud Hansen 8
4) Anne Margrethe Hansdatter 5.

21 Christen Jørgensen i Sandvad [i Hvejsel sogn]. 9.5.1738, fol.112B.
E: [] Sørensdatter. LV: Jens Sørensen i Ildved. B:
1) Jørgen Christensen32, der har gården i fæste
2) Niels Christensen 30, gift i Bjerlev
3) Søren Christensen 25
4) Kirsten Christensdatter 20
5) Laust Christensen 19
6) Jens Christensen 15
7) Hans Christensen 13.
FM: farbror Søren Jørgensen i Kestrup ved Haderslev.

22 Christen Jensen i Vindelev. 29.11.1737, fol.115.
E: Abelone lauridsdatter. LV: Jacob Lukassen i Hvejsel. B:
1) Jens Christensen 15
2) Anne Christensdatter 14
3) Laurids Christensen 10
Christen Christensen 6.
FM: Søren Jensen i Hvejsel.

23 Anne Christensdatter i Bjerlev. 15.7.1738, fol.117B.
E: Anders Jørgensen. B:
1) Jørgen Andersen 1¼.
FM: Christen Olufsen i Hvejsel.

24 Maren Jensdatter i Fousing. (Dato mangler) 1739, fol.120.
E: Niels Rasmussen. B:
1) Rasmus Nielsen
2) Jens Nielsen.
FM: Bent Nielsen i Fousing.

25 Mikkel Pedersen i Vindelev sogn. 10.8.1739, fol.120B.
E: (Navn mangler). LV: Mads Underup i Vindelev. B:
3) Mads Mikkelsen 22
4) Anne Mikkelsdatter g.m. Anders Christensen i Hjortsvang [i Linnerup sogn].
FM: Niels Christensen Underup i Vindelev.
Af første ægteskab B:
1) Christen Mikkelsen. 30, der får gården i fæste
2) Mette Mikkelsdatter, død. E: Anders Hansen i Jennum [i Skibet sogn]. B:
a et barn.

26 Kirsten Nielsdatter i Tørring. (Dato mangler), fol.123B.
E: Niels Pedersen. B:
1) Mette Nielsdatter.
FM: Mads Pedersen
samt 2 børn, der blev forsynde, da de kom i ægteskab.

27 Christen Andersen i Tørring. 12.12.1738, fol.124.
E: Kirsten Madsdatter. LV: søn Mads Sørensen Lerche i Alsted mølle. A:
1) bror Jens Andersen i Knop i Vrads sogn
2) søster g.m. Laurids Poulsen i Sindbjerglund [i Sindbjerg sogn]
3) bror Niels Andersen. død. Hans børn.
Afdøde døde 11.12.1738.

28 Laurids Sørensen Hau i Vindelev. 22.5.1740, fol.130B.
E: Maren Eskildsdatter. LV: Søren Jensen i Vindelev. B:
1) Eskild Lauridsen 16, vanfør.
FM: farbror (fornavn mangler) Sørensen i Vrønding [i Tamdrup sogn].

29 Rasmus Lauridsen, skoleholder i Tørring. 10.1.1739, fol.131.
E: Sidsel Jensdatter. LV: Hans [Hansen] Cramer, præst i Åle og Tørring. A:
1) bror Morten Lauridsen, hustømrersvend i København
2) bror Jens Lauridsen, bortrømt fra Hammer gods
3) bror Anders Lauridsen, skomager i Tyrsting på Mattrup gods.
Afdøde døde 30.12.1738.

30 Søren Pedersen, klejnsmed i Hvejsel. 31.1.1741, fol.140B.
E: Else Lauridsdatter. LV: Niels Nielsen Thorlund i Ildved. B:
1) Laurids Sørensen 4
2) Peder Sørensen 2.
FM: morfar Laurids Mortensen i Ildved.

31 Kirsten Lauridsdatter i Bjerlev. 18.3.1741, fol.143B.
A:
1) søskendebarn Anne Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Givskud på Mindstrup gods, begge døde. 4B:
a Mads Sørensen i Givskud på Mindstrup gods
b Peder Sørensen i Givskud på Mindstrup gods
c Kirsten Sørensdatter g.m. Anders Kjeldsen i Båstrup i Øster Snede sogn
d Karen Sørensdatter i Amsterdam i Holland
2) søskendebarn Anne Pedersdatter g.m. Mads Hansen i Ulkind i Ringive sogn, begge døde. 2B:
a Peder Madsen i Ullerup i Give sogn, landsoldat
b Sidsel Madsdatter i dansk Holsten
3) Da Hvejsel kirkebog er brændt, findes intet bevis for et tredje søskendebarn, der skulle have 3B:
a Niels Thomsen i Kalhave i Hornborg sogn
b Anne Thomasdatter i Hyrup i Stouby sogn
c Karen Thomasdatter i Lystrup [i Stenderup sogn] i Hatting herred, død. 1B:
1 Anne Sørensdatter.

32 Laurids Pedersen i Bjerlev, der døde 1.4.1741, fol.149B.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Søren Rasmussen i Vonge. B:
1) Peder Lauridsen 29
2) Søren Lauridsen 22
3) Rasmus Lauridsen 19
4) Jørgen Lauridsen 10.
FM: født værge Niels Pedersen i Hvejsel.
Arvi boet efter [Lene Henriksdatter, skifte 25.2.1730 lbnr.13] til B:
1) Karen Lauridsdatter.
FM: far Laurids Pedersen, bødker i Hvejsel.

33 Hans Christensen i Tørring. (Dato mangler), fol.152.
E: Kare Pedersdatter. LV: far Peder Madsen i Tørring. B:
1) Maren Hansdatter
2) Anne Hansdatter.
FM: farbror Christen Christensen i Ølholm.

34 Karen Andersdatter i Sandvad. 20.4.1744, fol.152B.
E: Christen Mortensen.
Af første ægteskab B:
1) Barbara Madsdatter g.m. Peder Mortensen, skovfoged i Hørup [i Jelling sogn]
2) Anne Madsdatter g.m. Peder Jensen i Hørup
3) Maren Madsdatter g.m. Peder Nielsen i Hygum [i Kollerup sogn]
4) Karen Madsdatter i Sive kro i Holsten.
FM: morbror Christen Andersen i Hauge [i Langskov sogn].

35 Anders Christensen i Hauge i Langskov sogn. 10.9.1743, fol.153B, 179.
E: Maren Knudsdatter. LV: far Knud Nielsen i Tørring. Ved afkald fra børn 3.4.1751 er hun g.m. Christen Pedersen i Hauge.B:
1) Anne Andersdatter 15, "sygelig og så godt som til arbejde uduelig"
2) Maren Andersdatter 13
3) Mette Andersdatter 6, "sygelig og sengeliggende"
4) Christen Andersen 3.
FM:
1 farbror Jeppe Christensen i Tørring
2 farbror Niels Christensen i Hauge.

36 Maren Frandsdatter i Oksenbjerge. 30.4.1744, fol.154.
E: Laurids Jørgensen. B:
1) Jørgen Lauridsen 9
2) Anne Lauridsdatter 6
3) Karen Lauridsdatter 1½.
FM: morfar Frands Jacobsen i Oksenbjerge på Refstrup gods.

37 Anne Nielsdatter i Oksenbjerge. 30.7.1744, fol.155.
E: Jens Jørgensen. B:
1) Karen Jensdatter 6.
FM: morbror Jens Nielsen i Brande.
Afdøde døde 10.7.1744.

38 Jørgen Mikkelsen i Bjerlev. 13.3.1745, fol.155B.
E: Kirsten Pedersdatter. B:
1) Peder Jørgensen 31, landsoldat
2) Søren Jørgensen 26
3) Karen Jørgensdatter 18.

39 Maren Jensdatter i Fousing. 5.7.1745, fol.156B.
E: Anders Pedersen. B:
1) Karen Andersdatter 17
2) Jens Andersen 13
3) Peder Andersen 11
4) Anne Andersdatter 7
5) Søren Andersen 3.
FM:
1 farbror Didrik Pedersen i Vonge
2 farbror Christen Pedersen i Vonge.

40 Niels Jørgensen i Bjerlev. 21.10.1745, fol.157.
E: Johanne Jacobsdatter. LV: far Jacob Nielsen i Bjerlev. B:
1) Mette Nielsdatter 12
2) Jørgen Nielsen 8.
FM: født værge Anders Jørgensen i Bjerlev.

41 Anne Jensdatter i Urskov [i Tørring sogn]. 26.6.1747, fol.158B.
E: Søren Hansen. B:
1) Maren Sørensdatter 22, g.m. Mads Madsen i Urskov
2) Anne Cathrine Sørensdatter 15
3) Jens Sørensen 11
4) Johanne Sørensdatter 9.

42 Mette Hansdatter i Tørring, der døde 17.3.1747, fol.162.
E: Niels Pedersen. A:
1) søster Maren Hansdatter g.m. Søren Rasmussen i Vonge.

43 Peder Christensen Møller i Ølholm. 11.9.1747, fol.169B.
E: Birgitte Christensdatter. B:
1) Maren Pedersdatter 9
2) Christen Pedersen 5.
FM:
1 farbror Jens Christensen i Tremhuse [i Hvejsel sogn]
2) farbror Christen Christensen i Bjerlev.
Desuden nævnes afdødes svage og sygelige søster Maren Christensdatter, der hat ophold i gården.
Afdøde døde 23.8.1747.

44 Christen Christensen, skrædder i Tørring. 14.5.1746, fol.173.
E: Maren Nielsdatter. B:
1) Niels Christensen 3.
FM: farfar Christen Nielsen i Plovstrup.

45 Laurids Lauridsen i Givskud. 29.6.1746, fol.173B.
E: Marie Hansdatter. B:
4) Mette Lauridsdatter 2.
FM: fars halvbror Peder Frandsen i Give.
Første ægteskab med [Mette Lauridsdatter, begravet Givskud 10.12.1741]. B:
1) Maren Lauridsdatter 24, i Givskud
2) Kirsten Lauridsdatter 22, i Vejle
3) Inger Lauridsdatter 18, i Vejle.
FM:
1 Søren Pedersen i Givskud
2 Peder Andersen i Ris [i Givskud sogn].

46 Mette Mikkelsdatter i Vindelev. 23.12.1746, fol.175B.
E: Niels Nielsen. B:
1) Laurids Nielsen 7
2) Else Nielsdatter 6
3) Anne Nielsdatter 3
4) Steffen Nielsen 2.
FM:
1 morfar Mikkel Nielsen i Bjerlev
2 morbror Niels Mikkelsen i Tørring.

47 Elisabeth Pedersdatter i Nyborg. 14.8.1743, fol.176B.
E: Niels Jensen. B:
1) Maren Nielsdatter 14
2) Jens Nielsen 12
3) Maren Nielsdatter 7.

48 Peder Villadsen i Tørring. 16.2.1751, fol.177B.
E: Anne Jensdatter. LV: Hans Jensen på Låge. B:
1) Anne Pedersdatter 1¼.
FM: født værge Anders Villadsen i Tørring.

49 Christen Andersen og Maren Andersdatter i Hauge. 5.4.1751, fol.178B.
Afkald 5.4.1751 fra B:
1) Jeppe Christensen
2) Niels Christensen i Hauge
3) Jens Christensen
4) Christen Lauridsen.

50 Søren Bech i Tørring. 8.5.1751, fol.179B.
E: Maren Vestergaard. LV: Laurids Vestergaard. B:
1) Niels Sørensen 1¼.
FM: født værge Oluf Bech.

51 Søren Terkildsen og hustru Maren Eskildsdatter i Vindelev. 19.7.1751, fol.180.
Hans A:
1) bror Anders Terkildsen i Nyborg
2) søster Anne Terkildsdatter g.m. Herman Christensen i Hvidkilde mølle på Fyn.
Hendes A:
Hendes første ægteskab med [Laurids Sørensen Hau i Vindelev, skifte 22.5.1740 lbnr.28]. B:
1) Eskild Lauridsen.

52 Sidsel Jensdatter i Tørring. 22.7.1751, fol.181.
Enke efter Rasmus Lauridsen, skoleholder. A:
1) bror, død. 2B:
a Jørgen Christensen i Hejls i Tyrstrup herred i Haderslevhus amt
b Jacob Christensen i Hejls.

53 Peder Terkildsen i Tørring. 17.8.1751, fol.184.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Jensen, skoleholder i Tørring. B:
3) Kirsten Pedersdatter 21
4) Niels Pedersen 19
5) Terkild Pedersen 16
6) Christen Pedersen 10
7) Jens Pedersen 6
8) Hans Pedersen 4.
FM: født værge Mads Olufsen i Tørring.
Første ægteskab med [Kirsten Sørensdatter], skifte 29.5.1727 lbnr.7.
1) Anne Pedersdatter 30, i Viby ved Århus
2) Jens Pedersen28, degn i Løsning.
FM: morbror Jens Sørensen i Ølholm.

54 Kirsten Lauridsdatter i Vindelev. 10.9.1751, fol.186B.
E: Rasmus Jørgensen. B:
1) Jørgen Rasmussen 28
2) Anders Rasmussen 25
3) Margrethe Rasmusdatter 23.
FM: mosters mand Niels Pedersen i Vindelev.

55 Jeppe Madsen i Vindelev. 11.8.1741, fol.188.
E: Helvig Poulsdatter. LV: søn Henrik Henriksen. B:
1) Poul Jepsen, gift i Vindelev
2) Mads Jepsen g.m. Maren Jepsdatter i Fousing
Karen Jepsdatter 20.
FM: farbror Søren Madsen i Kærbølling [i Bredsten sogn].
Afdøde døde 5.8.1741.

56 Ingeborg Nielsdatter i Sønder Kollemorten. 15.6.1748, fol.191.
A:
1) bror Niels Nielsen i Ulkær, død. 1B:
a Gertrud Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Ulkær
2) bror Christen Nielsen i Fousing, død. 5B:
a Bent Christensen i Fousing
b Christen Christensen i Tørring
c Niels Christensen på Sjælland
d Jens Christensen i Bjerlev, død. B:
1 Niels Jensen 14
2 Susanne Jensdatter 12
3 Christen Jensen 10
4 Maren Jensdatter 8
e Karen Christensdatter g.m. Anders Smed i Ildved
3) søster Kirsten Nielsdatter i Dalsgård i Ildved sogn, død. 6B:
a Bent Jørgensen i Ildved
b Jens Jørgensen i Båstrup
c Jørgen Thomsen i Haustrup
d Gertrud Thomasdatter g.m. Peder Olufsen i Grejs
e Anne Thomasdatter, enke i København
f Karen Thomasdatter 26, i Vejle
4) søster Maren Nielsdatter i Kidde [i Jelling sogn], død. 6B:
a Poul Mortensen i Kollerup
b Niels Mortensen i Ravning [i Bredsten sogn] på Engelsholm gods
c Anne Mortensdatter g.m. Peder Pedersen i Kidde
d Gertrud Mortensdatter g.m. Christoffer Nielsen i Ravning
e Maren Mortensdatter i Haderslev
f Karen Mortensdatter g.m. Christen Christensen i Fousing
5) søster Inger Nielsdatter i Tørrild i Nørup sogn, død. 9B:
a Poul Pedersen på Skrumsager
b Christen Pedersen i Tørrild
c Niels Pedersen i Sønder Kollemorten
d Mads Pedersen 24, i Nørre Stenderup ved Kolding
e Mette Pedersdatter g.m. Anders Poulsen i Lerager
f Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Bech i Give
g Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Sønder Kollemorten
h Anne Marie Pedersdatter i Holsten
i Elisabeth Pedersdatter, død. E: Jens Pedersen i Dons. 4B:
1 Peder Jensen 16, i Kolding latinskole
2 Maren Jensdatter 13
3 Inger Jensdatter 10
4 Laust Jensen 8
6) søster Elisabeth Nielsdatter i Sønder Kollemorten, død. 1B:
a Peder Villadsen i Tørring.

57 Anne Kirstine Lerches i Alsted mølle. 22.5.1749, fol.199B.
B:
1) Søren Madsen 16
2) Frederik Madsen 14
3) Hanning Madsen 11
4) Anne Cathrine Madsdatter 9.

58 Johanne Nielsdatter i Bjerlev. 29.12.1749, fol.206B.
E: Nis Henriksen. B:
1) en datter, død. E: Hans Pedersen Busch i Jelling. 1B:
a Karen Hansdatter 12.
Afdøde døde 26.12.1749.

59 Johanne Marie [Falk] i Nørre Kollemorten. 2.5.1750, fol.218B.
Enke efter [Nikolaj] Rademacher, [apoteker i Fredericia, skifte Fredericia 3.12.1739 lbnr.594]. B:
3) Cathrine Rademacher 12, i Øster Nykirke præstegård.
Første ægteskab med [Johannes Hintze, apoteker i Fredericia, skifte Fredericia 11.4.1736 lbnr.554]. B:
1) Johanne Cecilie Hedvig Hintze g.m. Mikkel [Hansen] Haasum, præst i Øster Nykirke og Give
2) Johan August Hintze 18, på Vejle apotek. Hans dåb fremgår af Fredericia kirkebog.

60 Kirsten Hansdatter i Tørring. 14.2.1752, fol.224.
E: Laurids Gregersen. B:
1) Hans Lauridsen 11
2) Maren lauridsdatter 9
3) Gregers Lauridsen 7
4) Anne Marie lauridsdatter 5
5) Terkild Lauridsen 3.
FM: født værge Iver Hansen i Flemming i Hornborg sogn.

61 Anne Pedersdatter i Tørring. 21.3.1752, fol.226.
E: Mads Pedersen. B:
1) Peder Madsen 14
2) Oluf Madsen 13
3) Anne Madsdatter 11
4) Søren Madsen 8
5) Peder Madsen 2.
FM:
1 morbror Mads Pedersen Østergaard i Tørring
2 morbror Christen Pedersen i Donnerup.

62 Knud Nielsen Bech i Tørring. 17.11.1752, fol.227B, 235.
A:
1) bror Niels Nielsen i Give
2) søster Maren Nielsdatter g.m. Anders Villadsen i Tørring
3) Oluf Nielsen Bech, på stedet
4) bror Søren Nielsen, død. 1B:
a Niels Sørensen 4.
Afdøde døde 9.11.1752.

63 Maren Pedersdatter i Tørring. 10.12.1752, fol.229.
E: Jens Jensen. B:
1) Sidsel Jensdatter 8
2) Anne Jensdatter 2.
FM: mors søskendebarn Laurids Gregersen i Tørring.

64 Søren Enevoldsen i Ulkær. 16.1.1753, fol.231.
E: Maren Pedersdatter. LV: Jens Hansen i Ulkær. B:
1) Mette Sørensdatter g.m. Laurids Gregersen i Tørring
2) Maren Sørensdatter 17, tåbelig.
FM: Jens Enevoldsen i Grejs.

65 Peder Mouridsen i Vonge. 26.3.1753, fol.232B.
E: Rebekka Madsdatter. A:
1) søster Maren Mouridsdatter, død. E: Søren Rasmussen i Vonge. 1B:
a Karen Sørensdatter i Vonge
2) halvbror Mourids Pedersen i Nørre Kollemorten.

66 Jørgen Christensen i Sandvad. 17.4.1753, fol.233.
E: Margrethe Hansdatter. A:
1) [bror] Niels Christensen i Bjerlev
2) [bror] Søren Christensen i Vesterlund på Bredals gods
3) [søster] Kirsten Christensdatter g.m. Anders Jørgensen i Bjerlev
4) [bror] Jens Christensen i Bjerlev.

67 Maren Andersdatter i Tørring. 30.4.1753, fol.234B.
E: Peder Madsen. B:
1) Anne Pedersdatter, [skifte 21.3.1752 lbnr.61]. E: Mads Pedersen i Tørring. 5B:
a Peder Madsen 15
b Oluf Madsen 12
c Anne Madsdatter 9
d Søren Madsen 7
e Peder Madsen 3
2) Karen Pedersdatter g.m. Christen Christensen i Tørring
3) Mads Pedersen i Tørring
4) Christen Pedersen på Donnerup
5) Anders Pedersen 30
6) Maren Pedersdatter 28
7) Laurids Pedersen 23.

68 Anders Christensen i Ølholm. 29.1.1754, fol.235B.
E: Maren Nielsdatter. LV: bror Jens Nielsen i Nyborg. A:
1) far Christen Andersen
2) søster Anne Christensdatter g.m. Claus Henriksen i Ølholm
3) søster Mette Christensdatter g.m. Christen Lassen i Ølholm.

69 Peder Jensen i Ølholm. 29.1.1754, fol.238.
E: Maren Jensdatter. LV: Jørgen Krog, som nabo. B:
1) Jens Pedersen 16
2) Anne Pedersdatter 14
3) Christen Pedersen 10
4) Hans Pedersen 4
5) Jens Pedersen 18 uger.
FM: farbror Hans Jensen i Tørring.

SLUT
Personregister
Ordnet alfabetisk efter efternavn, sted og løbenummer.

Akselsen, Niels Gammelsole 419
Akselsen, Niels Gammelsole 435
Albertsdatter, Anne Harresø 282
Albertsen, Peder Hjortsvang 321
Andersdatter, Amalie Kragelund 45
Andersdatter, Anne Kragelund Skovhus 37
Andersdatter, Anne Vonge 553
Andersdatter, Anne Vonge 591
Andersdatter, Anne Vonge 592
Andersdatter, Anne Ølholm 266
Andersdatter, Anne Ørum 422
Andersdatter, Anne Margrethe Grejs 202
Andersdatter, Anne Marie Krollerup 2
Andersdatter, Anne Sofie Givskud 612
Andersdatter, Birthe Cathrine Holtum 184
Andersdatter, Dorthe Skovbølling 537
Andersdatter, Gertrud Kragelund 36
Andersdatter, Karen Bøgballe 213
Andersdatter, Karen Grejs 162
Andersdatter, Kirsten Båstrup 9
Andersdatter, Kirsten Givskud 632
Andersdatter, Kirsten Holtum 509
Andersdatter, Kirsten Hygum 530
Andersdatter, Kirsten Uhre 189
Andersdatter, Maren Båstrup 66
Andersdatter, Maren Givskud 612
Andersdatter, Maren Skovbølling 615
Andersdatter, Maren Uve 123
Andersdatter, Maren Vonge 574
Andersdatter, Mette Givskud 599
Andersdatter, Mette Kalhave 418
Andersdatter, Mette Skovbølling 630
Andersen, Anders Sindbjerglund 335
Andersen, Anders Ørum Mark 396
Andersen, Casper Ørum 438
Andersen, Casper Ørum 492
Andersen, Christen Givskudlund 566
Andersen, Christen Hesselballe 332
Andersen, Christen Hesselballe 341
Andersen, Christen Tarp, Brande 137
Andersen, Christen Ølholm 301
Andersen, Hans Kollerup 541
Andersen, Hans Kollerup 595
Andersen, Hans Kragelund 85
Andersen, Hans Vonge 574
Andersen, Hans Vonge 604
Andersen, Jens Hjortsvang 293
Andersen, Jens Kollerup 531
Andersen, Jens Ørum 376
Andersen, Jørgen Givskud 616
Andersen, Laurids Båstrup 122
Andersen, Mads Ørum 454
Andersen, Mads Ørum 469
Andersen, Markus Tørring 660
Andersen, Mikkel Ildved 590
Andersen, Niels Hornstrup 147
Andersen, Niels Ildved 264
Andersen, Niels Solskov 153
Andersen, Niels Ølholm 288
Andersen, Peder Ris 580
Andersen, Peder Ris 606
Andersen, Peder Ris 611
Andersen, Poul Harresø 282
Andersen, Poul Hvolgård 370
Andersen, Steffen Ørum 443
Bendixen, Christen Ildved Mark 327
Bentsdatter, Maren Ølholm 382
Bertelsdatter, Abelone Kragelund 409
Bindesbøl, Jens Nielsen Ørum 356
Bindesbøl, Jens Nielsen Ørum 358
Bindesbøl, Jens Nielsen Ørum 368
Bolbro, Dorthe Rasmusdatter Vonge 605
Brahe, Christen Lauridsen Hesselballe 305
Brahe, Mads Ørum 307
Brahe, Peder Ørum 455
Brahe, Søren Lauridsen Sindbjerglund 291
Brahe, Søren Lauridsen Sindbjerglund 300
Brahe, Søren Pedersen Ørum 296
Broch, Jørgen Sørensen Øster Snede 80
Buch, Hans Pedersen Hvejsel Lundgård 532
Bundgaard, Niels Ølholm 308
Byrgesen, Laurids Christensen Hesselballe 344
Bødker, Anders Andersen Ørum Mark 396
Bødker, Christen Jensen Gammelsole 152
Bødker, Jens Andersen Ørum 376
Bødker, Jesper Sørensen Lindved 34
Bødker, Niels Pedersen Hygum 535
Bøgballe, Christen Pedersen Gammelsole 439
Bøgballe, Christen Pedersen Gammelsole 502
Bøgeskov, Niels Jørgensen Hygum 597
Caspersdatter, Maren Ørum 420
Caspersen, Anders Ørum 488
Caspersen, Hans Ørum 494
Christensdatter, Abelone Hørup 452
Christensdatter, Anne Båstrup 87
Christensdatter, Anne Grundet 192
Christensdatter, Anne Holtum 416
Christensdatter, Anne Hvejsel 220
Christensdatter, Anne Ildved 258
Christensdatter, Anne Ildved 262
Christensdatter, Anne Ildved 373
Christensdatter, Anne Langskov 219
Christensdatter, Anne Nyborg 453
Christensdatter, Anne Plovstrup 317
Christensdatter, Anne Sindbjerglund 287
Christensdatter, Anne Sindbjerglund 459
Christensdatter, Anne Sindbjerglund 463
Christensdatter, Anne Sindbjerglund 513
Christensdatter, Anne Skovbølling 620
Christensdatter, Anne Skovbølling 624
Christensdatter, Anne Cathrine Bjerlev 643
Christensdatter, Anne Else Store Lysholt 161
Christensdatter, Ellen Bøgballe 77
Christensdatter, Else Hesselballe 304
Christensdatter, Else Holmhuset 381
Christensdatter, Hedvig Skovbølling 587
Christensdatter, Ingeborg Hjortsvang 314
Christensdatter, Inger Hygum 629
Christensdatter, Johanne Gammelby 231
Christensdatter, Johanne Givskud 610
Christensdatter, Johanne Ris 547
Christensdatter, Johanne Sindbjerglund 309
Christensdatter, Johanne Sindbjerglund 484
Christensdatter, Johanne Store Lysholt 186
Christensdatter, Johanne Styvel 499
Christensdatter, Johanne Uhre 410
Christensdatter, Johanne Uhre 423
Christensdatter, Johanne Uve 446
Christensdatter, Karen Ildved 263
Christensdatter, Karen Ildved 265
Christensdatter, Karen Lilleholm, Brande 138
Christensdatter, Karen Ølholm 333
Christensdatter, Karen Ørum 433
Christensdatter, Kirsten Båstrup 92
Christensdatter, Kirsten Kragelund 13
Christensdatter, Kirsten Kragelund 40
Christensdatter, Kirsten Lindved 515
Christensdatter, Maren Bøgballe 403
Christensdatter, Maren Hesselballe 286
Christensdatter, Maren Hesselballe 379
Christensdatter, Maren Lindved 46
Christensdatter, Maren Nyborg 487
Christensdatter, Maren Ris 635
Christensdatter, Maren Solskov 153
Christensdatter, Maren Vonge 554
Christensdatter, Maren Vonge 573
Christensdatter, Maren Vonge 577
Christensdatter, Maren Ølholm Mark 378
Christensdatter, Mette Gammelsole 439
Christensdatter, Mette Sindbjerglund 363
Christensdatter, Mette Ølholm 303
Christensdatter, Mette Ørum 479
Christensdatter, Sidsel Grejs 144
Christensdatter, Sidsel Cathr Lindved 19
Christensen, Anders Ølholm 246
Christensen, Anders Ølholm 269
Christensen, Bent Fousing 652
Christensen, Christen Givskud 612
Christensen, Christen Grejs 144
Christensen, Christen Grejs 198
Christensen, Christen Krollerup 47
Christensen, Christen Krollerup Mark 127
Christensen, Christen Lindved 55
Christensen, Christen Lindved 64
Christensen, Christen Ris 634
Christensen, Christen Sdr.Kollemorten 649
Christensen, Christen Tørring 651
Christensen, Christen Uve 446
Christensen, Christen Vindelev 255
Christensen, Christoffer Smidstrup Mark 100
Christensen, Claus Hygum 556
Christensen, Erik Resenhus 217
Christensen, Frands Hornborg 434
Christensen, Godske Hopballe 600
Christensen, Godske Hopballe 619
Christensen, Hans Hørup 130
Christensen, Hans Sandvad 658
Christensen, Hans Tørring 650
Christensen, Hans Uhre 185
Christensen, Hans Øster Snede Mølle 211
Christensen, Hans Øster Snede Mølle 213
Christensen, Henrik Hørup 425
Christensen, Iver Ølholm 226
Christensen, Jacob Ørum 442
Christensen, Jens Gammelsole 421
Christensen, Jens Harresø 569
Christensen, Jens Hornstrup 160
Christensen, Jens Krollerup 59
Christensen, Jens Lilleholm, Brande 138
Christensen, Jens Plovstrup 253
Christensen, Jens Sindbjerglund 287
Christensen, Jens Sindbjerglund 348
Christensen, Jens Sindbjerglund 349
Christensen, Jens Sindbjerglund 351
Christensen, Jens Sindbjerglund 466
Christensen, Jens Sindbjerglund 468
Christensen, Jens Skovbølling 621
Christensen, Jens Vonge 573
Christensen, Jens Ølholm 271
Christensen, Jørgen Holtum 78
Christensen, Jørgen Ørum 369
Christensen, Laurids Grejs 202
Christensen, Laurids Hesselballe 311
Christensen, Laurids Hesselballe 343
Christensen, Laurids Hesselballe 344
Christensen, Laurids Hygum 572
Christensen, Laurids Kragelund 61
Christensen, Laurids Nørholm, Brande 136
Christensen, Laurids Vandelgård 101
Christensen, Laurids Ølholm 387
Christensen, Mikkel Ørum 430
Christensen, Morten Vonge 623
Christensen, Morten Ørum 415
Christensen, Niels Hauge 655
Christensen, Niels Hygum 525
Christensen, Niels Lønå 113
Christensen, Niels Sindbjerglund 513
Christensen, Niels Skovbølling 550
Christensen, Niels Ølholm Mark 378
Christensen, Oluf Nyborg 478
Christensen, Oluf Nyborg 487
Christensen, Oluf Skovbølling 589
Christensen, Peder Bøgballe 403
Christensen, Peder Gammelby 231
Christensen, Peder Hjortsvang 323
Christensen, Peder Hornstrup 176
Christensen, Peder Ildved 240
Christensen, Peder Ildved 262
Christensen, Peder Ildved 345
Christensen, Peder Ildved 373
Christensen, Peder Kragelund 36
Christensen, Peder Sindbjerglund Mark 331
Christensen, Peder Tarp, Brande 135
Christensen, Peder Tarp, Brande 137
Christensen, Peder Vonge 592
Christensen, Peder Vonge 605
Christensen, Peder Ørum 519
Christensen, Peder Uhre 164
Christensen, Poul Lønsgård 374
Christensen, Simon Bjerlev 641
Christensen, Skammel Skovbølling 542
Christensen, Søren Fløjstrup 193
Christensen, Søren Fløjstrup 209
Christensen, Søren Haustrup 108
Christensen, Søren Knude 558
Christensen, Søren Nyborg 489
Christensen, Søren Plovstrup 236
Christensen, Søren Ørum 479
Christensen, Thomas Hornborg 426
Christensen, Thomas Sindbjerglund 449
Christiansdatter, Ingeborg Hvejsel 257
Christiansdatter, Ingeborg Hvejsel 361
Christiansdatter, Lene Vonge 575
Christiansen, Ebbe Skovborg 248
Christiansen, Ebbe Skovborg 251
Christiansen, Niels Skovbølling Mark 121
Christiansen, Niels Ølholm 333
Christiansen, Schack Kragelund 12
Christoffersdatter, Anne Helv 141
Christoffersdatter, Lisb Marg Øster Snede 89
Christoffersen, Christen Hornstrup 170
Christoffersen, Laurids Gammelsole 75
Clausdatter, Anne Ildved Mark 102
Clausdatter, Anne Kirstine Hesselballe 311
Clausdatter, Anne Kirstine Hesselballe 343
Clausdatter, Anne Kirstine Hesselballe 344
Clausdatter, Kirsten Skovbølling 625
Clausdatter, Maren Ølholm 367
Clausdatter, Margrethe Hesselballe 384
Clausen, Christen Hesselballe 304
Clausen, Niels Solskov 512
Clausen, Søren Kollerup 602
Clemensdatter, Anne Kirstine Ørum 312
Dalby, Anne Christensdatter Grundet 192
Degn, Jørgen Jensen Skovbølling 529
Didriksdatter, Kirsten Ørum 455
Didriksen, Poul Vonge 549
Dinesen, Christen Ølholm 382
Dinesen, Dines Lindved 432
Eriksdatter, Birthe Ørum Skovhus 298
Eriksdatter, Birthe Ørum Skovhus 371
Eriksdatter, Maren Ørum 415
Eriksen, Anders Over Døslund 95
Eriksen, Christen Hjortsvang 318
Eriksen, Jens Enner 43
Eriksen, Jens Enner 67
Eriksen, Mads Kragelund Holm 86
Eriksen, Peder Sindbjerglund 468
Eriksen, Peder Uve 123
Eriksen, Søren Hygum 533
Eriksen, Terkild Hornborg 441
Eskildsdatter, Karen Ølholm 284
Evender, Ingeborg Båstrup 1
Filskov, Niels Pedersen Sandvad 601
Frandsdatter, Anne Ris 580
Frandsdatter, Anne Ris 606
Frandsdatter, Kirsten Styvel 414
Frandsdatter, Maren Kollerup 590
Frandsdatter, Maren Ølholm 249
Frandsdatter, Maren Ølholm 271
Frandsen, Albert Skovbølling 540
Frandsen, Christen Sindbjerglund 436
Frandsen, Jens Uhre 109
Frandsen, Zacharias Uhre 109
Frederiksdatter, Maren Kragelund 83
Frederiksen, Hans Holtum Mark 97
Friis, Caroline Mathilde Gartnerhuset 125
Gartner, Peder Christensen Hornstrup 176
Gartner, Søren Pedersen Grundet 214
Gauerslund, Niels Jensen Hygum 567
Graversdatter, Maren Givskudlund 546
Graversen, Anders Nr.Kollemorten 646
Gregersen, Peder Vonge 627
Grønholt, Jens Pedersen Nyborg 450
Grønholt, Jens Pedersen Sindbjerglund 505
Gydesdatter, Ingeborg Gammelsole 63
Gydesdatter, Ingeborg Gammelsole 75
Hage, Christen Jensen Ildved Mark 326
Hage, Christen Pedersen Ildved 256
Hage, Christen Pedersen Ildved 326
Hage, Christen Pedersen Ildved 352
Hage, Christen Pedersen Ildved 353
Hansdatter, Anne Krollerup 24
Hansdatter, Anne Sindbjerglund 472
Hansdatter, Anne Ulkær 146
Hansdatter, Anne Ørum Mark 380
Hansdatter, Anne Ørum Mark 394
Hansdatter, Anne Cathrine Kollerup 559
Hansdatter, Anne Marie Enner 32
Hansdatter, Bodil Marie Randbøl Kro 110
Hansdatter, Else Hesselballe 260
Hansdatter, Else Hesselballe 325
Hansdatter, Else Hornborg 426
Hansdatter, Inger Hygum 576
Hansdatter, Karen Hornborg 441
Hansdatter, Karen Ørum 283
Hansdatter, Kirsten Båstrup 122
Hansdatter, Kirsten Knude 558
Hansdatter, Kirsten Sindbjerglund 294
Hansdatter, Maren Gammelsole 151
Hansdatter, Maren Hopballe 527
Hansdatter, Maren Hornstrup 176
Hansdatter, Maren Kollerup 593
Hansdatter, Maren Lindved 34
Hansdatter, Maren Ulkær 178
Hansdatter, Maren Vonge 561
Hansdatter, Maren Ørum 329
Hansdatter, Mette Hygum 525
Hansdatter, Mette Sindbjerglund 276
Hansen, Casper Henrik Skovbølling 586
Hansen, Christen Kragelund 84
Hansen, Christen Sindbjerglund 315
Hansen, Christen Ølholm 297
Hansen, Eskild Agersbøl Mark 88
Hansen, Hans Ildved Mark 102
Hansen, Hans Uve 522
Hansen, Jens Hesselballe 286
Hansen, Jens Vonge 628
Hansen, Jørgen Sandvad 560
Hansen, Jørgen Uhre 203
Hansen, Laurids Hornstrup 216
Hansen, Mogens Holtum 457
Hansen, Mogens Holtum 498
Hansen, Niels Båstrup 1
Hansen, Niels Hornstrup 166
Hansen, Niels Kirkeby 168
Hansen, Niels Kirkeby 182
Hansen, Niels Sindbjerglund 363
Hansen, Niels Ølholm 508
Hansen, Niels Øster Snede 56
Hansen, Oluf Tørring 650
Hansen, Peder Bjerlev 644
Hansen, Peder Sindbjerglund 484
Hansen, Peder Thyregod Mark 105
Hansen, Peder Vonge 554
Hansen, Peder Vonge 577
Hansen, Rasmus Plovstrup 317
Hansen, Søren Hornstrup 191
Hansen, Søren Sindbjerglund 431
Hansen, Søren Sindbjerglund 472
Hansen, Søren 197
Hansen, Thomas Lindved 448
Harresø, Niels Christensen Skovbølling 550
Hauge, Christen Jensen Solskov 204
Henriksdatter, Anne Bindesbøl 447
Henriksdatter, Anne Vonge 598
Henriksdatter, Maren Hesselballe 377
Henriksen, Claus Skelborghus 302
Henriksen, Claus Skelborghus 336
Henriksen, Jens Hesselballe Mark 393
Henriksen, Simon Styvel 451
Hjort, Jens 379
Holgersen, Søren Grejs 143
Houglesdatter, Maren Ørum 494
Hyrde, Skammel Christensen Skovbølling 542
Ingvarsdatter, Anne Marie Krollerup 8
Ingvarsdatter, Anne Marie Krollerup 57
Ingvarsdatter, Anne Marie Krollerup 65
Israelsdatter, Else Krollerup Mark 127
Israelsdatter, Marie Kirstine Ørum Mark 395
Israelsdatter, Marie Kirstine Ørum Mark 397
Israelsen, Jens Krollerup 49
Iversdatter, Anne Over Døslund 95
Iversdatter, Anne Ørum 438
Iversdatter, Anne Ørum 492
Iversdatter, Anne Marie Kragelund 12
Iversdatter, Fransiska Ørum Skovhus 371
Iversdatter, Fransiska Ørum Skovhus 521
Iversdatter, Johanne Sindbjerglund 315
Iversdatter, Johanne Skovbølling 563
Iversdatter, Maren Styvel 451
Iversen, Christen Ølholm 322
Iversen, Peder Hesselballe 325
Iversen, Peder Hesselballe 384
Iversen, Søren Agersbøl 60
Jacobsdatter, Anne Grarup 139
Jacobsdatter, Anne Hygum 526
Jacobsdatter, Anne Ørum Mark 396
Jacobsdatter, Anne Kirstine Sindbjerglund 477
Jacobsdatter, Edel Ølholm 239
Jacobsdatter, Edel Ølholm 261
Jacobsdatter, Maren Bøgballe 458
Jacobsdatter, Maren Sindbjerglund 359
Jacobsdatter, Maren Ølholm 274
Jacobsdatter, Margrethe Hesselballe Mark 393
Jacobsdatter, Mette Hornstrup 359
Jacobsen, Christen Sindbjerglund 465
Jacobsen, Niels Solskov 204
Jacobsen, Søren Hvejsel 257
Jacobsen, Søren Hvejsel 361
Jacobsen, Terkild Sindbjerglund 276
Jacobsen, Terkild Sindbjerglund 337
Jacobsen, Terkild Skovbølling 545
Jacobsen, Terkild Skovbølling 552
Jacobsen, Terkild Skovbølling 602
Jensdatter, Anne Båstrup 76
Jensdatter, Anne Hygum 543
Jensdatter, Anne Hygum 572
Jensdatter, Anne Lindved 432
Jensdatter, Anne Lindved 448
Jensdatter, Anne Skovbølling 550
Jensdatter, Anne Grejs 155
Jensdatter, Anne Ris 634
Jensdatter, Anne Margrethe Fløjstrup 209
Jensdatter, Birthe Kragelund 69
Jensdatter, Birthe Kragelund 83
Jensdatter, Birthe Lerager 440
Jensdatter, Birthe Lerager 582
Jensdatter, Cathrine Ølholm 508
Jensdatter, Elisabeth Krollerup 31
Jensdatter, Elle Båstrup 93
Jensdatter, Ellen Sindbjerglund 412
Jensdatter, Else Harresø 517
Jensdatter, Gertrud Skelborghus 336
Jensdatter, Helvig Dorothea Krollerup 59
Jensdatter, Johanne Lindved 437
Jensdatter, Johanne Plovstrup 313
Jensdatter, Johanne Skovbølling 538
Jensdatter, Johanne Ørum 360
Jensdatter, Johanne Ørum 375
Jensdatter, Johanne Ørum 470
Jensdatter, Johanne Ørum 491
Jensdatter, Johanne Marie Thyregod 112
Jensdatter, Karen Gammelsole 154
Jensdatter, Karen Grejs 208
Jensdatter, Karen Havrum 44
Jensdatter, Karen Krollerup 47
Jensdatter, Karen Lønsgård 299
Jensdatter, Karen Sindbjerglund 449
Jensdatter, Karen Sindbjerglund 505
Jensdatter, Karen Skovbølling 557
Jensdatter, Karen Vonge 627
Jensdatter, Kirsten Harresø 565
Jensdatter, Kirsten Hygum 633
Jensdatter, Kirsten Nyborg 450
Jensdatter, Kirsten Nyborg 505
Jensdatter, Kirsten Tarp, Brande 135
Jensdatter, Kirsten Tarp, Brande 137
Jensdatter, Kirsten Ølholm 225
Jensdatter, Lene Kollerup 585
Jensdatter, Lisbeth Gammelsole 473
Jensdatter, Maren Båstrup 68
Jensdatter, Maren Fløjstrup 206
Jensdatter, Maren Gammelsole 419
Jensdatter, Maren Gammelsole 435
Jensdatter, Maren Gammelsole 502
Jensdatter, Maren Grejs 187
Jensdatter, Maren Hornstrup 169
Jensdatter, Maren Kollerup 607
Jensdatter, Maren Langskov 390
Jensdatter, Maren Nyborg 476
Jensdatter, Maren Nørholm, Brande 136
Jensdatter, Maren Ris 523
Jensdatter, Maren Ris 603
Jensdatter, Maren Ølholm 322
Jensdatter, Maren Ørum 443
Jensdatter, Maren Ørum 501
Jensdatter, Maren Ørum 519
Jensdatter, Margrethe Sandvad 601
Jensdatter, Margrethe Skovborg 279
Jensdatter, Mette Enner 67
Jensdatter, Mette Hjortsvang 318
Jensdatter, Mette Nyborg 478
Jensdatter, Mette Nyborg 487
Jensdatter, Mette Øster Snede 80
Jensdatter, Mette Marie Solskov 205
Jensen, Albert Skelborg 383
Jensen, Albert Skelborghus 386
Jensen, Anders Hopballe 527
Jensen, Anders Hopballe 561
Jensen, Anders Styvel 428
Jensen, Anders Styvel 499
Jensen, Anders Tørring 656
Jensen, Christen Gammelsole 152
Jensen, Christen Hygum 526
Jensen, Christen Hygum 534
Jensen, Christen Hygum 633
Jensen, Christen Ildved Mark 326
Jensen, Christen Krollerup 59
Jensen, Christen Krollerup 71
Jensen, Christen Lindved 401
Jensen, Christen Nørre Askær 96
Jensen, Christen Solskov 204
Jensen, Christen Ulkind 117
Jensen, Claus Hesselballe 280
Jensen, Claus Hygum 629
Jensen, Ebbe Skovborg 241
Jensen, Hans Bjerlev 647
Jensen, Hieronymus Grejs 516
Jensen, Jacob Plovstrup 277
Jensen, Jacob Ølholm 278
Jensen, Jens Krollerup 23
Jensen, Jens Lindved 54
Jensen, Jens Plovstrup 289
Jensen, Jens Plovstrup 340
Jensen, Jens Skovbølling 538
Jensen, Jens Skovbølling 570
Jensen, Jens Store Lysholt 194
Jensen, Jørgen Hygum 631
Jensen, Jørgen Ris 547
Jensen, Jørgen Ris 610
Jensen, Jørgen Skovbølling 529
Jensen, Knud Hornstrup 159
Jensen, Knud Hornstrup 169
Jensen, Laurids Hygum 543
Jensen, Laurids Ris 564
Jensen, Mikkel Lindved 462
Jensen, Niels Bindesbøl 447
Jensen, Niels Grejs 167
Jensen, Niels Hesselballe 377
Jensen, Niels Hygum 567
Jensen, Niels Hygum 617
Jensen, Niels Ørum 360
Jensen, Niels Ørum 375
Jensen, Niels Ørum 491
Jensen, Nikolaj Ølholm 316
Jensen, Oluf Kragelund 91
Jensen, Oluf Ris 635
Jensen, Oluf Ørum Skovhus 490
Jensen, Oluf Ørum Skovhus 514
Jensen, Peder Båstrup 66
Jensen, Peder Harresø 565
Jensen, Peder Kragelund 61
Jensen, Peder Lerager 562
Jensen, Poul Ølholm 243
Jensen, Poul Ølholm 266
Jensen, Rasmus Skovbølling 537
Jensen, Rasmus Skovbølling 557
Jensen, Rasmus Skovbølling 588
Jensen, Rasmus Ørum Mark 395
Jensen, Rasmus Ørum Mark 397
Jensen, Søren Gammelsole 475
Jensen, Søren Krollerup 57
Jensen, Søren Krollerup 65
Jensen, Søren Ørum 407
Jensen, Terkild Givskud 626
Jensen, Terkild Hornstrup 171
Jensen, Terkild Ris 611
Jensen, Thomas Holtum 413
Jensen, Thomas Krollerup 8
Jensen, Thomas Krollerup 65
Jepsdatter, Karen Vindelev 254
Jepsen, Christen Ulkær 146
Jepsen, Claus Ørum 283
Jepsen, Claus Ørum 364
Jepsen, Claus Ørum 391
Jepsen, Jens Ildved 258
Jepsen, Jeppe Hesselballe 506
Jepsen, Knud Kragelund 16
Jepsen, Oluf Ildved 645
Jepsen, Oluf Ølholm 645
Jespersdatter, Karen Drantum 134
Jespersdatter, Kirsten Gammelsole 5
Jespersdatter, Mette Vonge 577
Jespersen, Jens Bøgballe 77
Jespersen, Jørgen Ørum 433
Jochumsen, Christoffer Hornstrup 212
Johansdatter, Anne Skovborg 251
Johansdatter, Cathrine Hesselballe 506
Johansdatter, Maren Farre 126
Johansen, Christen Skødebjerg 200
Johansen, Hans Fousing 651
Jonasen, Anders Ølholm 284
Joensdatter, Kirsten Hørup 417
Justsdatter, Lisbeth Hatting 411
Justsdatter, Lisbeth Hatting 404
Jørgensdatter, Anne Kirstine Enner 27
Jørgensdatter, Anne Kirstine Enner 43
Jørgensdatter, Anne Kirstine Enner 67
Jørgensdatter, Anne Marie Givskud 626
Jørgensdatter, Barbara Båstrup 190
Jørgensdatter, Elisabeth Grejs 181
Jørgensdatter, Johanne Uhre 185
Jørgensdatter, Karen Skovborg 233
Jørgensdatter, Kirsten Kragelund Holm 86
Jørgensdatter, Kirsten Ørum 474
Jørgensdatter, Maren Hedeby 228
Jørgensdatter, Maren Hornstrup 160
Jørgensdatter, Maren Hygum 567
Jørgensdatter, Maren Hygum 617
Jørgensdatter, Maren Kragelund 84
Jørgensdatter, Maren Skovbølling 621
Jørgensdatter, Maren Solskov 204
Jørgensdatter, Maren Vonge 613
Jørgensdatter, Maren Ørum 500
Jørgensdatter, Margrethe Smidstrup Mark 100
Jørgensdatter, Mette Gammelsole 495
Jørgensdatter, Kirstine Ørum 366
Jørgensen, Anders Bjerlev 643
Jørgensen, Anders Lindved 18
Jørgensen, Anders Lindved 46
Jørgensen, Anders Skovbølling 584
Jørgensen, Bent Kollerup 579
Jørgensen, Christian Øster Snede 17
Jørgensen, Ingvar Kragelund 7
Jørgensen, Israel Krollerup 31
Jørgensen, Jens Gammelsole 5
Jørgensen, Jens Oksenbjerge 637
Jørgensen, Jesper Båstrup 68
Jørgensen, Jesper Båstrup 76
Jørgensen, Jesper Båstrup 93
Jørgensen, Jørgen Bjerlev Mark 128
Jørgensen, Lauge Oksenbjerge 653
Jørgensen, Lauge Oksenbjerge 654
Jørgensen, Laurids Hornstrup 142
Jørgensen, Laurids Hornstrup 159
Jørgensen, Mikkel Butterup 26
Jørgensen, Morten Holtum Mark 81
Jørgensen, Niels Hygum 596
Jørgensen, Niels Hygum 597
Jørgensen, Niels Hygum Hyrdehus 555
Jørgensen, Rasmus Haustrup 108
Jørgensen, Rasmus Ørum 408
Jørgensen, Rasmus Ørum 420
Jørgensen, Steffen Bøgballe 481
Jørgensen, Terkild Kragelund 13
Jørgensen, Terkild Kragelund 40
Kidde, Poul Mortensen Kollerup 585
Knudsdatter, Anne Marie Ildved 104
Knudsdatter, Karen Kragelund 85
Knudsdatter, Maren Givskud 616
Knudsdatter, Marie Grundet Skovfogedhus 195
Knudsdatter, Sidsel Hørup 425
Knudsen, Christen Båstrup 82
Knudsen, Christen Båstrup 92
Knudsen, Oluf Oksenbjerge 637
Knudsen, Rasmus Grejs 208
Knudsen, Søren Sindbjerglund 412
Knudsen, Søren Store Karlskov 273
Koch, Mette Hjortsvang 320
Krag, Søren Pedersen Grejs 187
Krag, Jens Nikolajsen Vindelev 237
Krag, Jens Nikolajsen Vindelev 259
Kroer, Hans Christensen Tørring 650
Krog, Anders Hesselballe Mark 392
Krog, Søren Kragelund 13
Krollerup, Hans Sørensen Hvejsel Mark 129
Kruse, fru Hvolgård 124
Kusk, Peder Sørensen Kragelund 210
Kusk, Terkild Pedersen Holtum 165
Kvist, Karen Jensdatter Gammelsole 154
Kynde, Else Ølholm 278
Kærmand, Niels Hansen Sindbjerglund 363
Ladefoged, Anders Skovbølling 536
Lauridsdatter, Abelone Krollerup 23
Lauridsdatter, Anne Nørre Askær 96
Lauridsdatter, Bodil Kollerup 531
Lauridsdatter, Ellen Ørum 368
Lauridsdatter, Eva Marie Lindved 90
Lauridsdatter, Gertrud Lindved 485
Lauridsdatter, Karen Grejs 180
Lauridsdatter, Karen Skelborghus 302
Lauridsdatter, Karen Skovbølling 544
Lauridsdatter, Karen Vonge 549
Lauridsdatter, Karen Ølholm 226
Lauridsdatter, Karen Ølholm 270
Lauridsdatter, Karen Ørum 364
Lauridsdatter, Kirsten Hesselballe 332
Lauridsdatter, Kirsten Hesselballe 341
Lauridsdatter, Kirsten Hornstrup 212
Lauridsdatter, Kirsten Lerager 571
Lauridsdatter, Lene Margrethe Sandvad Mark 389
Lauridsdatter, Malene Solskov 512
Lauridsdatter, Maren Bjerlev 644
Lauridsdatter, Maren Sindbjerglund 436
Lauridsdatter, Maren Skelborghus 386
Lauridsdatter, Mette Skovbølling 589
Lauridsdatter, Mette Ølholm 387
Lauridsen, Anders Båstrup 190
Lauridsen, Anders Skovbølling 625
Lauridsen, Christen Hesselballe 305
Lauridsen, Christen Lindved 19
Lauridsen, Christen Nyborg 399
Lauridsen, Christen Nyborg 453
Lauridsen, Christen Ølholm 303
Lauridsen, Hans Hesselballe 306
Lauridsen, Jens Hatting 404
Lauridsen, Jens Hesselballe 328
Lauridsen, Jens Skovbølling 630
Lauridsen, Jeppe Sindbjerglund 324
Lauridsen, Jørgen Vonge 553
Lauridsen, Jørgen Vonge 592
Lauridsen, Jørgen Ørum Mark 388
Lauridsen, Laurids Hesselballe 467
Lauridsen, Laurids Hesselballe 482
Lauridsen, Laurids Thyregod 112
Lauridsen, Mads Urlev 33
Lauridsen, Mads Urlev 50
Lauridsen, Mikkel Holtum 184
Lauridsen, Mikkel Holtum 193
Lauridsen, Niels Drantum 134
Lauridsen, Niels Uhre 423
Lauridsen, Peder Fløjstrup 189
Lauridsen, Rasmus Båstrup 29
Lauridsen, Søren Als 103
Lauridsen, Søren Engelsholm Mark 111
Lauridsen, Søren Fløjstrup 150
Lauridsen, Søren Hesselballe 224
Lauridsen, Søren Sindbjerglund 291
Lauridsen, Søren Sindbjerglund 300
Lerager, Anders Pedersen Ris 523
Lindberg, Niels Nielsen Juellingsholm 132
Lindsted, Mikkelsen Grundet 120
Lorentsdatter, Anne Margrethe Skovbølling 536
Lund, Christen Jensen Hygum 534
Lund, Jens Nielsen Styvel 414
Lund, Jørgen Christensen Ørum 369
Lund, Mette Nielsdatter Styvel 428
Løve, Jesper Jørgensen Båstrup 76
Løve, Karen Jensdatter Sindbjerglund 505
Løve, Niels Jensen Grejs 167
Løve, Thomas Christensen Sindbjerglund 449
Madsdatter, Anne Kollerup 531
Madsdatter, Anne Kollerup 579
Madsdatter, Anne Skovbølling 570
Madsdatter, Anne Vonge 628
Madsdatter, Elisabeth Ørum 369
Madsdatter, Ellen Ørum 429
Madsdatter, Else Sindbjerglund Mark 331
Madsdatter, Johanne Ørum 296
Madsdatter, Karen Lindved 406
Madsdatter, Karen Lindved 462
Madsdatter, Kirsten Gammelsole 4
Madsdatter, Kirsten Gammelsole 48
Madsdatter, Malene Holtum 405
Madsdatter, Maren Ørum 454
Madsdatter, Maren Ørum 469
Madsdatter, Maren Ørum 520
Madsdatter, Mette Holtum 175
Madsdatter, Sidsel Plovstrup 275
Madsdatter, Sidsel Plovstrup 313
Madsen, Anders Ørum 501
Madsen, Hans Ørum 312
Madsen, Lauge Givskud 610
Madsen, Laurids Bøgballe 402
Madsen, Morten Ørum 366
Madsen, Morten Ørum 500
Madsen, Niels Solskov 205
Madsen, Niels Solskov 427
Madsen, Oluf Hygum 576
Madsen, Rasmus Hornstrup 207
Madsen, Rasmus Hornstrup 215
Madsen, Søren Givskud 551
Malund, Peder Nielsen Hesselballe 238
Malund, Peder Nielsen Hesselballe 260
Markussen, Johan Holtum 416
Markussen, Søren Ørum 456
Markussen, Søren Ørum 520
Mathiasdatter, Edel Holtum 413
Mathiasdatter, Lene Skelborg 383
Mathiasdatter, Lene Skelborghus 319
Mikkelsdatter, Anne Kragelund 10
Mikkelsdatter, Anne Ørum 391
Mikkelsdatter, Anne C.Sofie Uhre 109
Mikkelsdatter, Birthe Grejs 143
Mikkelsdatter, Karen Lindved 11
Mikkelsdatter, Maren Hornstrup 201
Mikkelsdatter, Maren Hørup 417
Mikkelsdatter, Maren Ørum 356
Mikkelsdatter, Maren Ørum 358
Mikkelsen Lindsted Grundet 120
Mikkelsen, Christen Vonge 575
Mikkelsen, Christen Vonge 591
Mikkelsen, Christen Ørum 496
Mikkelsen, Jens Kragelund 39
Mikkelsen, Jens Vonge 598
Mikkelsen, Mathias Skovbølling 552
Mikkelsen, Mathias Skovbølling 602
Mikkelsen, Mikkel Gammelsole 158
Mikkelsen, Peder Skovbølling 568
Mikkelsen, Peder Skovbølling 584
Mikkelsen, Rasmus Bøgballe 41
Mikkelsen, Sejer Havrum 44
Mikkelsen, Søren Kollerup 595
Mikkelsen, Søren Skovbølling 615
Modvig, Jens Nielsen Solskov 70
Modvig, Søren Jensen Gammelsole 475
Mogensdatter, Birthe Holtum 511
Mogensdatter, Margrethe Krollerup 21
Mogensdatter, Mette Kirstine Øster Snede Mølle 211
Mogensen, Hans Holtum 445
Mogensen, Hans Holtum 464
Mogensen, Jens Sindbjerglund 497
Mortensdatter, Anne Hornstrup 171
Mortensdatter, Kirsten Solskov 174
Mortensdatter, Maren Kragelund 7
Mortensdatter, Mette Havrum 35
Mortensdatter, Mette Hornstrup 141
Mortensdatter, Mette Solskov 172
Mortensdatter, Sofie Bøgballe 402
Mortensen, Christen Sandvad 658
Mortensen, Hans Enner 27
Mortensen, Hans Enner 43
Mortensen, Jens Ris 581
Mortensen, Jens Sindbjerglund 477
Mortensen, Laurids Hornstrup 197
Mortensen, Mikkel Hedeby 228
Mortensen, Mikkel Hedeby 232
Mortensen, Niels Kirkeby 115
Mortensen, Peder Gammelsole 196
Mortensen, Poul Kollerup 585
Mose, Jens Christensen Vonge 573
Mouridsen, Peder Sdr.Kollemorten 649
Mouridsen, Mogens Hjortsvang 314
Murmester, Ebbe Jensen Skovborg 241
Møller, Anne Henriksdatter Vonge 598
Møller, Jacob Ølholm 225
Møller, Jens Lindved 42
Møller, Laurids Alsted Mølle 639
Møller, Niels Alsted Mølle 639
Møller, Oluf Pedersen Gammelsole 495
Møller, Peder Olufsen Gammelsole 473
Møller, Peder Sørensen Lindved 3
Møller, Peder Sørensen Lindved 11
Møller, Peder Sørensen Lindved 73
Møller, Peder Sørensen Lindved 74
Møller, Søren Ølholm 223
Møller, Søren Sørensen Hesselballe 514
Møller, Zacharias Grundet Skovfogedhus 195
Mønster, Christen Nielsen Ølholm 367
Nielsdatter, Abelone Grejs 177
Nielsdatter, Anne Hesselballe 467
Nielsdatter, Anne Holtum 509
Nielsdatter, Anne Lindved 55
Nielsdatter, Anne Skovbølling 540
Nielsdatter, Anne Skovbølling 542
Nielsdatter, Anne Ørum 375
Nielsdatter, Anne Ørum Skovhus 371
Nielsdatter, Anne Ørum Skovhus 510
Nielsdatter, Anne Øster Snede 17
Nielsdatter, Anne Marie Harresø 504
Nielsdatter, Anne Marie Hjortsvang 330
Nielsdatter, Anne Marie Lerager 622
Nielsdatter, Birthe Algierlund 133
Nielsdatter, Birthe Ølholm Hyrdehus 267
Nielsdatter, Birthe Ørum 442
Nielsdatter, Birthe Ørum 456
Nielsdatter, Christiane Over Døslund 94
Nielsdatter, Dorthe Sdr.Kollemorten 649
Nielsdatter, Else Fløjstrup 193
Nielsdatter, Else Hesselballe 328
Nielsdatter, Gunder Marie Vandelgård 101
Nielsdatter, Helvig Store Karlskov 273
Nielsdatter, Inger Marie Uhre 203
Nielsdatter, Johanne Bøgballe 481
Nielsdatter, Johanne Lerager 582
Nielsdatter, Karen Hornstrup 173
Nielsdatter, Kirsten Hørup 130
Nielsdatter, Kirsten Plovstrup 277
Nielsdatter, Kirsten Sindbjerglund 334
Nielsdatter, Kirsten Skovbølling 529
Nielsdatter, Kirsten Skovbølling 588
Nielsdatter, Kirsten Ørum 408
Nielsdatter, Maren Hjortsvang 321
Nielsdatter, Maren Kragelund 39
Nielsdatter, Maren Skovbølling 586
Nielsdatter, Maren Solskov 427
Nielsdatter, Marie Elisabeth Sindbjerglund 324
Nielsdatter, Mette Gammelsole 152
Nielsdatter, Mette Hjortsvang 293
Nielsdatter, Mette Hygum 617
Nielsdatter, Mette Ildved Mark 326
Nielsdatter, Mette Ildved Mark 327
Nielsdatter, Mette Store Lysholt 194
Nielsdatter, Mette Styvel 400
Nielsdatter, Mette Styvel 428
Nielsdatter, Mette Tørring 636
Nielsdatter, Sidsel Lerager 562
Nielsen, Anders Ildved 242
Nielsen, Anders Ildved 263
Nielsen, Anders Ildved 265
Nielsen, Anders Ildved 338
Nielsen, Anders Lindved 192
Nielsen, Anders Lønsgård 299
Nielsen, Anders Ølholm 192
Nielsen, Bent Farre 126
Nielsen, Christen Ølholm 367
Nielsen, Christen Ølholm Hyrdehus 267
Nielsen, Christen Ølholm Hyrdehus 244
Nielsen, Frands Holtum 511
Nielsen, Gregers Gammelsole 4
Nielsen, Gregers Gammelsole 48
Nielsen, Hans Gammelsole 63
Nielsen, Hans Gammelsole 75
Nielsen, Hans Gammelsole 151
Nielsen, Hans Givskudlund 546
Nielsen, Hans Sindbjerglund 334
Nielsen, Hans Sindbjerglund 346
Nielsen, Hans Skelborg 383
Nielsen, Hans Skelborghus 319
Nielsen, Henrik Sdr.Kollemorten 571
Nielsen, Henrik Skovbølling 587
Nielsen, Jens Holmhuset 381
Nielsen, Jens Krollerup 2
Nielsen, Jens Lindved 406
Nielsen, Jens Lindved 462
Nielsen, Jens Skovbølling 544
Nielsen, Jens Solskov 70
Nielsen, Jens Styvel 414
Nielsen, Jens Ørum 356
Nielsen, Jens Ørum 358
Nielsen, Jens Ørum 368
Nielsen, Jens Ørum 422
Nielsen, Jens Ørum 461
Nielsen, Jørgen Havrum 35
Nielsen, Jørgen Hygum 578
Nielsen, Jørgen Ørum 339
Nielsen, Jørgen Ørum 503
Nielsen, Knud Hornstrup 141
Nielsen, Laurids Ildved 104
Nielsen, Laurids Vindelev 254
Nielsen, Niels Grejs 180
Nielsen, Niels Juellingsholm 132
Nielsen, Oluf Bjerlev 641
Nielsen, Oluf Hjortsvang 281
Nielsen, Oluf Solskov 153
Nielsen, Oluf Krollerup 21
Nielsen, Palle Ørum 471
Nielsen, Peder Bjerlev 642
Nielsen, Peder Hesselballe 238
Nielsen, Peder Hesselballe 260
Nielsen, Peder Hygum 528
Nielsen, Peder Kollerup 607
Nielsen, Peder Sindbjerglund 354
Nielsen, Peder Sindbjerglund 355
Nielsen, Peder Sindbjerglund 359
Nielsen, Peder Uhre 410
Nielsen, Poul Kollerup 559
Nielsen, Poul Kollerup 590
Nielsen, Rasmus Grejs 155
Nielsen, Rasmus Lindved 79
Nielsen, Rasmus Lindved 437
Nielsen, Rasmus Lindved 515
Nielsen, Rasmus Nyborg 476
Nielsen, Svend Sandvad Mark 389
Nielsen, Svend Solskov 148
Nielsen, Søren Båstrup 416
Nielsen, Søren Langskov 390
Nielsen, Søren Plovstrup 275
Nielsen, Søren Plovstrup 313
Nielsen, Thomas Grættrup 222
Nikolajsen, Jens Vindelev 237
Nikolajsen, Jens Vindelev 259
Nisdatter, Anne Hornstrup 216
Nisdatter, Kirsten Hvejsel Lundgård 532
Nyborg, Jacob Ildved 235
Nyborg, Knud Nielsen Hornstrup 141
Nyborg, Marie Knudsdatter Grundet Skovfogedhus 195
Nyholm, agent Jerlev Mark 98
Nørgaard, Casper Henrik Hans. Skovbølling 586
Nørskov, Johanne Nielsdatter Lerager 582
Olufsdatter, Anne Hjortsvang 292
Olufsdatter, Anne Ris 606
Olufsdatter, Anne Ris 611
Olufsdatter, Anne Ris 626
Olufsdatter, Bodil Øster Snede Mølle 156
Olufsdatter, Bodil Øster Snede Mølle 157
Olufsdatter, Else Marie Hvejsel Mark 129
Olufsdatter, Johanne Harresø 372
Olufsdatter, Karen Ørum 460
Olufsdatter, Karen Øster Snede 17
Olufsdatter, Maren Grejs 424
Olufsdatter, Maren Ris 581
Olufsdatter, Maren Sindbjerglund 348
Olufsdatter, Maren Sindbjerglund 349
Olufsdatter, Maren Sindbjerglund 350
Olufsdatter, Maren Sindbjerglund 351
Olufsdatter, Maren Sindbjerglund 466
Olufsdatter, Maren Sindbjerglund 468
Olufsdatter, Margrethe Lønå 113
Olufsdatter, Voldborg Kragelund 210
Olufsen, Christian Sindbjerglund 483
Olufsen, Knud Kragelund 69
Olufsen, Knud Kragelund 83
Olufsen, Peder Gammelsole 473
Ottesen, Christen Hesselballe 379
Pallesdatter, Mette Kirstine Skovbølling 609
Pallesdatter, Mette Kirstine Skovbølling 620
Pedersdatter, Abelone Lem 289
Pedersdatter, Anne Givskud 551
Pedersdatter, Anne Givskud 614
Pedersdatter, Anne Kollerup 602
Pedersdatter, Anne Kragelund 40
Pedersdatter, Anne Resenhus 217
Pedersdatter, Anne Skovbølling 545
Pedersdatter, Anne Skovbølling 552
Pedersdatter, Anne Skødebjerg 200
Pedersdatter, Anne Thyregod Mark 105
Pedersdatter, Anne Tørring 657
Pedersdatter, Anne Vonge 604
Pedersdatter, Anne Ørum 430
Pedersdatter, Anne Ørum 461
Pedersdatter, Anne Ørum Mark 388
Pedersdatter, Birthe Hygum 594
Pedersdatter, Birthe Øster Snede 56
Pedersdatter, Bodil Hornstrup 166
Pedersdatter, Bodil Hygum 535
Pedersdatter, Bodil Hygum 597
Pedersdatter, Cathrine Kirkeby 168
Pedersdatter, Cathrine Kirkeby 182
Pedersdatter, Dorthe Haustrup 108
Pedersdatter, Elle Hygum 578
Pedersdatter, Ingeborg Hornstrup 197
Pedersdatter, Inger Hesselballe 290
Pedersdatter, Johanne Hornborg 434
Pedersdatter, Johanne Kollerup 539
Pedersdatter, Johanne Ørum 471
Pedersdatter, Johanne Ørum Skovhus 371
Pedersdatter, Karen Hesselballe Mark 392
Pedersdatter, Karen Hopballe 619
Pedersdatter, Karen Kollerup 541
Pedersdatter, Karen Kollerup 595
Pedersdatter, Karen Sindbjerglund 335
Pedersdatter, Karen Uldum 234
Pedersdatter, Karen Vindelev 259
Pedersdatter, Karen Ølholm 266
Pedersdatter, Karen Ørum 407
Pedersdatter, Kirsten Hornstrup 142
Pedersdatter, Kirsten Hornstrup 159
Pedersdatter, Kirsten Kragelund 16
Pedersdatter, Kirsten Lindved 493
Pedersdatter, Kirsten Skovbølling 568
Pedersdatter, Kirsten Skovbølling 583
Pedersdatter, Kirsten Ørum 376
Pedersdatter, Lene Ølholm 301
Pedersdatter, Maren Givskud 548
Pedersdatter, Maren Hesselballe 305
Pedersdatter, Maren Lindved 6
Pedersdatter, Maren Lønsgård 295
Pedersdatter, Maren Skovbølling 584
Pedersdatter, Maren Solskov 30
Pedersdatter, Maren Solskov 70
Pedersdatter, Maren Solskov 72
Pedersdatter, Maren Uve 522
Pedersdatter, Maren Ørum 480
Pedersdatter, Maren Lønsgård 357
Pedersdatter, Marie Højgård 188
Pedersdatter, Marie Kirstine Vindelev Mark 106
Pedersdatter, Mette Grejs 198
Pedersdatter, Mette Hornstrup 191
Pedersdatter, Mette Marie Kragelund 61
Pedersdatter, Sidsel Harresø 569
Pedersen, Albert Bøgballe 458
Pedersen, Anders Fousing 640
Pedersen, Anders Hygum 530
Pedersen, Anders Ris 523
Pedersen, Anders Ris 603
Pedersen, Christen Gammelsole 435
Pedersen, Christen Gammelsole 439
Pedersen, Christen Gammelsole 502
Pedersen, Christen Holtum 498
Pedersen, Christen Ildved 256
Pedersen, Christen Ildved 326
Pedersen, Christen Ildved 352
Pedersen, Christen Ildved 353
Pedersen, Christen Skovbølling 563
Pedersen, Christen Skovbølling 609
Pedersen, Christen Skovbølling 620
Pedersen, Christen Skovbølling 624
Pedersen, Christen Ørum 429
Pedersen, Claus Harresø 504
Pedersen, Didrik Vonge 561
Pedersen, Hans Hauge 655
Pedersen, Hans Hvejsel Lundgård 532
Pedersen, Hans Sindbjerglund 309
Pedersen, Hans Sindbjerglund 354
Pedersen, Hans Sindbjerglund 355
Pedersen, Hans Sindbjerglund 359
Pedersen, Henrik Styvel 400
Pedersen, Jens Lerager 622
Pedersen, Jens Nyborg 450
Pedersen, Jens Sindbjerglund 505
Pedersen, Jens Ulkær 178
Pedersen, Jørgen Fousing 652
Pedersen, Jørgen Højgård 188
Pedersen, Laurids Store Lime 116
Pedersen, Mads Grarup 139
Pedersen, Mads Grejs 424
Pedersen, Mads Holtum 175
Pedersen, Mads Tørring 657
Pedersen, Mathias Hornstrup 201
Pedersen, Mikkel Kalhave 252
Pedersen, Morten Skovborg 279
Pedersen, Mourids Sdr.Kollemorten 648
Pedersen, Niels Båstrup 25
Pedersen, Niels Hygum 535
Pedersen, Niels Hygum 594
Pedersen, Niels Langskov 385
Pedersen, Niels Sandvad 601
Pedersen, Niels Vindelev Mark 106
Pedersen, Oluf Gammelsole 495
Pedersen, Oluf Linnerup 227
Pedersen, Peder Solskov 172
Pedersen, Peder Øster Snede Mølle 156
Pedersen, Peder Øster Snede Mølle 157
Pedersen, Poul Harresø 608
Pedersen, Søren Brandbjerg Mark 99
Pedersen, Søren Grejs 187
Pedersen, Søren Grundet 214
Pedersen, Søren Kalhave 418
Pedersen, Søren Lerager 440
Pedersen, Søren Lerager 582
Pedersen, Søren Lindved 90
Pedersen, Søren Sindbjerglund 444
Pedersen, Søren Sindbjerglund 465
Pedersen, Søren Ørum 296
Pedersen, Terkild Holtum 165
Pedersen, Thomas Grejs 140
Pedersen, Thomas Lindved 6
Pedersen, Thomas Nørup 114
Poulsdatter, Abelone Kragelund 28
Poulsdatter, Anne Marie Harresø 608
Poulsdatter, Anne Marie Uve 131
Poulsdatter, Gertrud Hesselballe 280
Poulsdatter, Kirsten Hvejsel 245
Poulsdatter, Kirsten Hvejsel 268
Poulsdatter, Kirsten Hvejsel 272
Poulsdatter, Kirsten Ølholm 221
Poulsdatter, Kirsten Ølholm 269
Poulsdatter, Maren Ris 564
Poulsdatter, Mette Ølholm 308
Poulsdatter, Mette Ørum 496
Poulsen, Anders Harresø 310
Poulsen, Anders Harresø 372
Poulsen, Christen Lønsgård 295
Poulsen, Christen Lønsgård 357
Poulsen, Jens Ørum Mark 380
Poulsen, Jens Ørum Mark 394
Poulsen, Jesper Ølholm 274
Poulsen, Mathias Ølholm 247
Poulsen, Mathias Ølholm 270
Poulsen, Mathias Ølholm 302
Poulsen, Mathias Ølholm 342
Poulsen, Mathias Ølholm 347
Poulsen, Niels Harresø 517
Poulsen, Niels Kollerup 539
Poulsen, Peder Ølholm 218
Rasmusdatter, Anne Nyborg 399
Rasmusdatter, Anne Nyborg 453
Rasmusdatter, Dorthe Vonge 605
Rasmusdatter, Elisabeth Uldum 285
Rasmusdatter, Inger Sindbjerglund 518
Rasmusdatter, Karen Gammelsole 48
Rasmusdatter, Karen Hornstrup 147
Rasmusdatter, Karen Lindved 62
Rasmusdatter, Kirsten Grejs 202
Rasmusdatter, Kirsten Hesselballe 514
Rasmusdatter, Kirsten Holtum 78
Rasmusdatter, Kirsten Ørum Skovhus 490
Rasmusdatter, Maren Hjortsvang 323
Rasmusdatter, Mette Kragelund 15
Rasmusdatter, Sidsel Holtum Mark 81
Rasmusdatter, Sidsel Marie Hopballe 600
Rasmusdatter, Sidsel Marie Hopballe 619
Rasmussen, Laurids Kragelund 51
Rasmussen, Niels Haustrup 107
Rasmussen, Niels Holtum 183
Rasmussen, Peder Hjortsvang 330
Rasmussen, Peder Krollerup 24
Rasmussen, Peder Sindbjerglund 459
Rasmussen, Steffen Solskov 174
Rasmussen, Søren Kragelund 28
Roed, Peder Pedersen Solskov 172
Røj, Jacob Søndersthoved 118
Samuelsen, Halvor Grejs 181
Sehested Refstrup 119
Sejersdatter, Kirsten Hesselballe 365
Simonsdatter, Maren Hygum 533
Simonsen, Eskild Ørum Skovhus 298
Simonsen, Eskild Ørum Skovhus 371
Simonsen, Eskild Ørum Skovhus 510
Simonsen, Eskild Ørum Skovhus 521
Sivertsen, Christian Hvejsel 220
Sivertsen, Christian Hvejsel 245
Sivertsen, Christian Hvejsel 250
Sivertsen, Christian Hvejsel 268
Sivertsen, Christian Hvejsel 272
Skomager, Christen Nielsen Ølholm Hyrdehus 267
Skomager, Christen Nielsen Ølholm Hyrdehus 244
Skomager, Claus Christensen Hygum 556
Skov, Oluf Jensen Ørum Skovhus 490
Skov, Oluf Jensen Ørum Skovhus 514
Skrædder, Anders Langskov 219
Skrædder, Anders Langskov 229
Skrædder, Christen Sørensen Båstrup 9
Skrædder, Christen Sørensen Båstrup 189
Skrædder, Peder Videriksen Holtum 509
Smed, Anders Nielsen Ildved 242
Smed, Anders Nielsen Ildved 263
Smed, Anders Nielsen Ildved 265
Smed, Anders Nielsen Ildved 338
Smed, Claus Jepsen Ørum 283
Smed, Claus Jepsen Ørum 364
Smed, Claus Jepsen Ørum 391
Smed, Frands Nielsen Holtum 511
Smed, Halvor Samuelsen Grejs 181
Smed, Hans Andersen Vonge 574
Smed, Hans Andersen Vonge 604
Smed, Jens Nielsen Ørum 422
Smed, Jens Nielsen Ørum 461
Smed, Lauge Madsen Givskud 610
Smed, Laurids Christensen Hygum 572
Smed, Mads Pedersen Grarup 139
Smed, Niels Uve 230
Smed, Niels Christiansen Ølholm 333
Smed, Niels Nielsen Grejs 180
Smed, Søren Christensen Nyborg 489
Smed, Søren Christensen Ørum 479
Snedker, Anders Pedersen Hygum 530
Snedker, Jens Mortensen Sindbjerglund 477
Steffensdatter, Anne Havrum 22
Steffensdatter, Ellen Kragelund 38
Steffensdatter, Ellen Kragelund 51
Steffensdatter, Johanne Kragelund 52
Steffensdatter, Johanne Kragelund 53
Steffensdatter, Kirsten Ørum 488
Steffensen, Anders Ørum 460
Steffensen, Anders Ørum 470
Steffensen, Anders Ørum 491
Steffensen, Christen Grejs 192
Steffensen, Jacob Holtum 405
Steffensen, Jens Hornstrup 173
Steffensen, Knud Gammelsole 154
Steffensen, Peder Havrum 14
Steffensen, Peder Lindved 58
Steffensen, Søren Solskov 30
Steffensen, Søren Solskov 30
Stenkær, Rasmus Nielsen Grejs 155
Sørensdatter, Abelone Ølholm 297
Sørensdatter, Anne Kragelund 20
Sørensdatter, Anne Langskov 385
Sørensdatter, Anne Lindved 18
Sørensdatter, Anne Lindved 46
Sørensdatter, Anne Urlev 33
Sørensdatter, Anne Urlev 50
Sørensdatter, Anne Vonge 623
Sørensdatter, Anne Margrethe Holtum 457
Sørensdatter, Anne Margrethe Holtum 498
Sørensdatter, Anne Marie Grejs 167
Sørensdatter, Bodil Lindved 401
Sørensdatter, Dorthe Sindbjerglund 483
Sørensdatter, Elisabeth Lindved 58
Sørensdatter, Ingeborg Kirstine Sdr.Kollemorten 638
Sørensdatter, Johanne Fløjstrup 149
Sørensdatter, Johanne Hesselballe 224
Sørensdatter, Johanne Holtum 445
Sørensdatter, Johanne Holtum 464
Sørensdatter, Karen Hesselballe 482
Sørensdatter, Karen Lindved 54
Sørensdatter, Karen Sindbjerglund 444
Sørensdatter, Karen Sindbjerglund 465
Sørensdatter, Kirsten Grejs 198
Sørensdatter, Kirsten Hornstrup 207
Sørensdatter, Kirsten Hornstrup 215
Sørensdatter, Kirsten Nyborg 489
Sørensdatter, Kirsten Sindbjerglund 291
Sørensdatter, Kirsten Sindbjerglund 300
Sørensdatter, Kirsten Sindbjerglund 362
Sørensdatter, Lene Butterup 26
Sørensdatter, Maren Agersbøl Mark 88
Sørensdatter, Maren Fløjstrup 145
Sørensdatter, Maren Givskudlund 566
Sørensdatter, Maren Grejs 516
Sørensdatter, Maren Hjortsvang 281
Sørensdatter, Maren Knude 618
Sørensdatter, Maren Krollerup 71
Sørensdatter, Maren Sindbjerglund 507
Sørensdatter, Margrethe Holtum 457
Sørensdatter, Margrethe Hygum Hyrdehus 555
Sørensdatter, Mette Båstrup 179
Sørensdatter, Mette Lindved 19
Sørensdatter, Mette Lindved 79
Sørensdatter, Mette Sindbjerglund 431
Sørensdatter, Mette Skovbølling 524
Sørensdatter, Mette Ølholm 316
Sørensdatter, Sidsel Lindved 406
Sørensen, Christen Båstrup 9
Sørensen, Christen Båstrup 189
Sørensen, Christen Grejs 199
Sørensen, Christen Knude 618
Sørensen, Hans Hvejsel Mark 129
Sørensen, Iver Lindved 493
Sørensen, Jens Hesselballe 365
Sørensen, Jens Kragelund 10
Sørensen, Jens Kragelund 38
Sørensen, Jens Kragelund 51
Sørensen, Jens Randbøl Kro 110
Sørensen, Jens Øster Snede 89
Sørensen, Jesper Lindved 34
Sørensen, Jørgen Øster Snede 80
Sørensen, Laurids Ørum 474
Sørensen, Mads Givskud 548
Sørensen, Mads Ørum 480
Sørensen, Mikkel Skovbølling 583
Sørensen, Niels Hatting 411
Sørensen, Niels Hesselballe 398
Sørensen, Niels Hørup 417
Sørensen, Niels Uldum 285
Sørensen, Niels Ølholm 239
Sørensen, Niels Ølholm 261
Sørensen, Peder Havrum 22
Sørensen, Peder Kragelund 210
Sørensen, Peder Lindved 3
Sørensen, Peder Lindved 11
Sørensen, Peder Lindved 74
Sørensen, Peder Skovbølling 524
Sørensen, Rasmus Lindved 485
Sørensen, Rasmus Lindved 486
Sørensen, Søren Fløjstrup 149
Sørensen, Søren Hesselballe 514
Sørensen, Terkild Fløjstrup 145
Sørensen, Terkild Vonge 613
Sørensen, Them Skovbølling 624
Terkildsdatter, Agnethe Hygum 528
Terkildsdatter, Karen Holtum 183
Terkildsdatter, Karen Hygum 556
Terkildsdatter, Kirsten Kragelund 91
Terkildsdatter, Maren Harresø 310
Terkildsdatter, Maren Harresø 372
Terkildsdatter, Marianne Bøgballe 41
Terkildsdatter, Mette Lindved 42
Terkildsen, Christen Båstrup 87
Terkildsen, Jens Sindbjerglund 507
Terkildsen, Jens Sindbjerglund 518
Terkildsen, Jørgen Christian Båstrup 163
Terkildsen, Niels Båstrup 179
Terkildsen, Peder Fløjstrup 206
Terkildsen, Peder Kragelund 45
Terkildsen, Terkild Kragelund 409
Terp, Jens Sørensen Randbøl Kro 110
Thomasdatter, Anne Båstrup 163
Thomasdatter, Anne Hygum 631
Thomasdatter, Anne Cathrine Engelsholm Mark 111
Thomasdatter, Dorthe Båstrup 82
Thomasdatter, Dorthe Båstrup 92
Thomasdatter, Gertrud Gammelsole 196
Thomasdatter, Karen Gammelsole 502
Thomasdatter, Kirsten Grejs 140
Thomasdatter, Kirsten Hesselballe 398
Thomasdatter, Mette Sandvad 560
Thomasdatter, Sidsel Bøgballe 77
Thomasdatter, Sidsel Ørum 307
Thomsen, Christen Algierlund 133
Thomsen, Christen Givskud 599
Thomsen, Jens Kragelund 15
Thomsen, Laurids Hørup 452
Thomsen, Mads Givskud 614
Thomsen, Mads Givskud 632
Thomsen, Niels Gammelsole 196
Thomsen, Søren Kragelund Skovhus 37
Thomsen, Søren Uve 131
Thorlund, Laurids Nielsen Ildved 104
Thybo, Jens Pedersen Ulkær 178
Thybo, Jørgen Pedersen Højgård 188
Thybo, Søren Pedersen Lindved 90
Tirsvad, Peder Christensen Vonge 592
Tømmermand, Anders Jensen Tørring 656
Uhrskov, Christen Tørring 659
Underup, Christen Sindbjerglund 294
Underup, Peder Nielsen Kollerup 607
Venniksen, Niels Kragelund 10
Videriksen, Peder Holtum 509
Villumsen, Iver Sdr.Kollemorten 638
Vilsen, Jens Hygum 525
Vinding, Laurids Christensen Nørholm, Brande 136
Vistisdatter, Kirsten Båstrup 29
Vistisen, Jørgen Over Døslund 94
Vonge, Anders Jørgensen Skovbølling 584
Vonge, Hans Pedersen Sindbjerglund 354
Vonge, Hans Pedersen Sindbjerglund 355
Vonge, Hans Pedersen Sindbjerglund 359
Waldtz, Johannes Hjortsvang 292
Ziangsdatter, Anne Lindved 11
Ziangsdatter, Anne Lindved 73
Ziangsdatter, Anne Lindved 3
Ødegaard, Søren Hansen Sindbjerglund 431